NN 106/04

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE,
ŠUMARSTVA I VODNOGA
GOSPODARSTVA
2060
Na temelju članka 37. stavka 4. Zakona o vinu (»Narodne novine«, br. 96/03), ministar
poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva, donosi

PRAVILNIK
O FIZIKALNO-KEMIJSKIM METODAMA ANALIZE MOŠTA, VINA,
DRUGIH PROIZVODA OD GROŽĐA
I VINA TE VOĆNIH VINA
Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuju se fizikalno-kemijske metode analize mošta, vina i drugih
proizvoda od grožđa i vina te voćnih vina.
Članak 2.
Pravilnik sadrži sljedeće fizikalno-kemijske metode za ispitivanje udovoljavanja
temeljnim zahtjevima kakvoće mošta, vina drugih proizvoda od grožđa i vina te voćnih vina i
to određivanje:
– gustoće i relativne gustoće pri 20° C;
– alkoholne jakosti;
– ukupnog suhog ekstrakta;
– reducirajućih šećera;
– pepela;
– pH vrijednosti;
– ukupne kiselosti;
– hlapive kiselosti;
– nehlapive kiselosti;
– slobodnog i ukupnog sumpornog dioksida;
– limunske kiseline;
– ugljikovog dioksida;
– šećera refraktometrom.
Za analizu vina i mošta mogu se rabiti i druge metode čija točnost mora biti sukladna
točnosti metoda iz ovoga Pravilnika.
Članak 3.
Metode određivanja:
– saharoze,
– glukoze i fruktoze,
– detektiranje doslađivanja mošta, ugušćenog mošta, pročišćenog ugušćenog mošta i vina

primjenom nuklearne magnetne rezonacije deuterija (SNIF-NMR/RMN-FINS),
– alkaliteta pepela,
– klorida,
– sulfata,
– vinske kiseline,
– mliječne kiseline,
– L-jabučne kiseline,
– D-jabučne kiseline,
– ukupne jabučne kiseline,
– sorbinske kiseline,
– L-askorbinske kiseline,
– natrija,
– kalija,
– magnezija,
– kalcija,
– željeza,
– bakra,
– kadmija,
– srebra,
– zinka,
– olova,
– fluorida,
– derivata cijanida,
– alil izocijanata,
– kromatskih osobina,
– Folin-Ciocalteu indeksa,
kao i specijalne metode analize pročišćenoga ugušćenog mošta:
– određivanje ukupnih kationa,
– određivanje provodljivosti,
– određivanje hidroksimetilfurfurala,
– određivanje teških metala,
– kemijsko određivanje etanola,
– određivanje mezo-inozitola, scilo-inozitola i saharoze
koje nisu opisane ovim Pravilnikom provode se po međunarodnim standardima
prihvaćenim od strane Republike Hrvatske.
I. ODREĐIVANJE GUSTOĆE I RELATIVNE GUSTOĆE PRI 20° C
Članak 4.
Gustoća je masa vina ili mošta po jedinici volumena pri temperaturi od 20° C. Izražena je
u gramima po mililitru i označena simbolom P20°C.
Relativna gustoća pri 20C/20° C (ili specifična težina pri 20° C) je omjer gustoće nekoga
određenog volumena vina ili mošta pri 20° C prema gustoći

istog volumena vode pri istoj temperaturi. Označuje se simbolom

.

Gustoća i relativna gustoća pri 20° C mjere se na pokusnom uzorku uporabom referentne
metode (piknometrija) ili uobičajene metode (hidrometrija ili denzitometrija uporabom
hidrostatske vage). Za vrlo precizno mjerenje potrebna je korekcija gustoće zbog učinka
sumpornoga dioksida prema formuli:
ρ20 °C = ρ'20 °C - 0,0006 x S
gdje je:
ρ20 °C = korigirana gustoća
ρ'20 °C = ispitana gustoća
S = količina sumpornog dioksida u gramima po litri.
Ako vino (ili mošt) sadrži značajne količine ugljikovog dioksida, provodimo prethodnu
pripremu uzorka tako da se glavni dio ugljikovog dioksida otkloni mućkanjem 250 ml vina u
boci od 1000 ml ili filtriranjem pod smanjenim tlakom kroz 2 g vate smještene u produžnoj
cjevčici.
Članak 5.
REFERENTNA METODA
a) Aparatura:
uobičajena laboratorijska oprema, a posebno:
– Piknometar od Pyrex stakla, volumena otprilike 100 ml s odvojivim brušenim
termometrom, kalibriranim na desetinke stupnja od 10 do 30° C (slika 1).

Slika 1: Piknometar i njegova tara posuda

Termometar mora biti standardiziran. Piknometar ima bočnu cjevčicu dužine 25 mm,
unutrašnjeg promjera od 1 mm (maksimalno), koja završava konusnim brušenim spojem. Ova
bočna cjevčica može se zatvoriti zatvaračem koji se sastoji od cjevičice s brušenim konusnim
spojem koja se završava rezervoarom. Ovaj zatvarač služi kao ekspanzijska komora. Ova dva
brušena spoja treba pripremati s velikom pažnjom.
– Tara posuda koja se sastoji od piknometra istoga vanjskog volumena (razlika volumena
može biti najviše 1 ml) kao piknometar, a masom je jednaka masi piknometra ispunjenog
tekućinom specifične težine 1,01 (2,0 % (m/v) otopina natrijeva klorida).
– Toplinski izolirana posuda koja točno odgovara obliku piknometra.
– Vaga s dvije plitice (twin-pan) s rasponom od najmanje 300 g i osjetljivosti 0,1 mg ili
vaga s jednom pliticom (single-pan) s rasponom od najmanje 200 g i 0,1 mg osjetljivosti.
b) Umjeravanje piknometra
Umjeravanje piknometra uključuje određivanje sljedećih vrijednosti:
– masu praznoga piknometra,
– volumen piknometra pri 20° C,
– masu piknometra napunjenog vodom pri 20° C.
1. Metoda za uporabu vage s dvije plitice (twin-pan):
Postavimo tara posudu na lijevu pliticu vage, a čist i suh piknometar, opremljen
zatvaračem rezervoara, na desnu pliticu vage. Dodamo utege na pliticu na kojoj je piknometar
i zabilježimo masu potrebnu da se uspostavi ravnoteža: neka ta masa bude p grama.
Piknometar pažljivo napunimo destiliranom vodom pri sobnoj temperaturi i umetnemo
termometar. Pažljivo obrišemo piknometar i stavimo ga u toplinski izoliranu posudu.
Miješamo okretanjem posude dok temperatura očitana na termometru ne postigne konstantnu
vrijednost. Poravnamo nivo vode na vrhu bočne cjevčice, brisanjem je osušimo i zatvorimo
zatvaračem. Pažljivo očitamo temperaturu t °C ako je potrebno korigiramo obzirom na
točnost skale termometra. Izmjerimo vodom napunjeni piknometar u odnosu na tara posudu i
zabilježimo masu p´ u gramima potrebnim da se uspostavi ravnoteža.
Izračunavanje:
– Tariranje praznoga piknometra:
masa praznoga piktometra = p + m,
gdje je m masa zraka sadržanoga u piknometru: m = 0,0012 (p - p')
– Volumen pri 20° C:
V20 °C = (p + m - p') x Ft
gdje je: Ft faktor (tabela I, koja je u prilogu 1, objavljena skupa s ovim Pravilnikom kao
njegov sastavni dio) za temperaturu t°C.
V20 °C mora biti određen s točnošću +/- 0,001 ml.
– Masa vode pri 20° C:
M20 °C = 0,998203 x V20 °C
gdje je: 0,998203 gustoća vode pri 20° C
2. Metoda za uporabu vage s jednom pliticom (single-pan):
Odredimo:
– masu čistog i suhog piknometra; to označimo sa P,
– masu piknometra, napunjenog sa vodom pri t° C (kako je opisano pod točkom b)1.
ovoga članka) i označimo sa P1,
– masu tara posude: označimo sa T0.
Izračunavanje:

za prirodni ili ugušćeni mošt (tabela III.m.998203 gustoća vode pri 20° C. 2. c) Metode mjerenja: 1. Volumen pri 20° C mora biti određen s točnošću +/. izmjerimo piknometar napunjen pripravljenim uzorkom kako je opisano u članku 5. koja je u prilogu 1). Metoda s uporabom vage s jednom pliticom (single-pan) Izmjerimo tara posudu. Gustoća pri temperaturi t° C je: ρt °C = Za izračunavanje gustoće pri 20°C koristimo tabele za korekciju temperature.– Tariranje praznoga piknometra: masa praznoga piknometra = P . Metoda s uporabom vage s dvije plitice (twin-pan) Napunimo piknometar s pripravljenim uzorkom. gdje je m masa zraka u piknometru: m = 0.m)] x Ft.m + dT. koja je u prilogu 1). masa tekućine u piknometru = p + m .001 ml. masu označimo sa T1. koja je u prilogu 1) za temperaturu t° C. masa praznoga piknometra u vrijeme mjerenja = P . gdje je Ft faktor (tabela I. Masa tekućine u piknometru pri t° C = P2 .m + dT).998203 x V20 °C gdje je 0. slijedeći postupak opisan u članku 6. njegovu masu pri t° C označimo sa P2.(P . – Masa vode pri 20° C: M20 °C = 0. Gustoća pri t °C: .0012 (P1 . izračunamo: dT = T1 – T0.0. za slatko vino (tabela IV. koja je u prilogu 1).998203 je gustoća vode pri 20°C u gramima po litri. sukladno vrsti mjerenog uzorka: za suho vino (tabela II. p'' = masa (u gramima) potrebna da se uspostavi ravnoteža pri temperaturi od t° C. – Volumen pri 20° C: V20 °C = [(P1 – (P .P). Relativnu gustoću vina ili mošta izračunavamo: gdje je r20 gustoća vina pri 20° C (korigirano na slobodni i ukupni sumporni dioksid) u gramima po litri i 0.p''.

slatko vino) kako je opisano gore pod točkom c)1.1 mg. koja je u prilogu 1). Obnovljivost mjerenja gustoće (R): – za suha i polusuha vina: R = 0. Ponovljivost mjerenja gustoće (r): – za suha i polusuha vina: r = 0.150.1 mm.000 do 1.00045. za mošt (tabela VI. – za slatka vina: R = 0.998203.120. da dijelimo njegovu gustoću pri 20° C sa 0.030 do 1. sačekamo jednu minutu radi izjednačavanja temperature i potom očitamo temperaturu.060. Uzorak dobro promješamo.030. koja je u prilogu 1). Korigiramo gustoću određenu pri t° C na 20° C uporabom pripadajućih tabela: za suha vina (tabela V.00037. HIDROMETRIJA a) Aparatura: – Hidrometar Hidrometri svojim dimenzijama i podjelom skale moraju odgovarati ISO standardima. b) Postupak: – Metoda mjerenja: Ulijemo 250 ml pripremljenog uzorka u odmjerni cilindar (treća alineja 1.0010 mora biti odijeljena od sljedeće takve oznake najmanje 3 mm. od 1. Hidrometri moraju biti graduirani tako da se mogu očitati »na vrhu meniskusa«. UOBIČAJENE METODE 1. 3. ovoga članka. 2. od 1.998203. Izvadimo termometar i poslije još jedne minute na skali hidrometra pročitamo gustoću pri t °C. a svaka oznaka 0.090 do 1. Relativnu gustoću uzorka izračunamo tako da njegovu gustoću pri 20° C podijelimo s 0. 4. od 1. – Mjerni cilindar s unutarnjim promjerom od 36 mm i visinom od 320 mm.003 s podjelama od 0.00010.0010 mora biti razdvojena od sljedeće oznake za najmanje 5 mm. – Dva identična plovka od Pyrex-stakla. Članak 6. za slatka vina (tabela VII.0010 i 0. Svaka oznaka od 0. – Umjeren termometar koji ima skalu s minimalnom podjelom od 0.0002.Izračunamo gustoću ispitivane tekućine pri 20° C (suho vino. Ovi hidrometri moraju biti graduirani za gustoće pri 20° C s podjelama za najmanje svakih 0.120 do 1.983 do 1. – za slatka vina: r = 0. Oni moraju imati cilindričnu kuglu i cjevčicu promjera najmanje 3 mm. koja je u prilogu 1). od 1. Relativnu gustoću vina ili mošta izračunamo tako.5° C. Označavanje gustoće ili relativne gustoće pri 20° C i očitavanje »na vrhu meniskusa« mora se obaviti na graduiranoj skali ili na listu papira umetnutom u staklenu kuglu. kojega se drži uspravno pomoću zavrtnja za nivelaciju.0010 i 0.00018. Za mjerenje gustoće bezalkoholnih vina. volumena najmanje 20 ml pričvršćena ispod svake plitice pomoću niti promjera ne većeg od 0. slatkih vina i mošta mora se rabiti niz od pet hidrometara sa skalom od 1.a) ovoga članka) i u njega uronimo termometar i hidrometar. prirodni ili koncentrirani mošt. Za suha vina moraju imati skalu od 0.090. Kalibriranje hidrometara mora obaviti ovlašteno državno tijelo. DENZIMETRIJA UPORABOM HIDROSTATSKE VAGE a) Aparatura: – Hidrostatska vaga s maksimalnim kapacitetom od najmanje 100 g i osjetljivosti 0. .0005.060 do 1.

II i . III ili IV. Alkoholna jakost izražena volumenom je broj litara etanola sadržanog u 100 litara vina. u prilogu 1) a p i V20 °C su karakteristike plovka.p) (F + 0. Metoda za dobivanje destilata: destilacija vina. promućkamo i pročitamo temperaturu t° C poslije dvije ili tri minute. Mjerni cilindar mora imati unutarnji promjer najmanje 6 mm širi od promjera plovka. Izražava se simbolom »%vol«. 2. Uranjanje u površinu tekućine koja se mjeri smije se obaviti samo pomoću niti. b) Postupak: – Kalibriranje hidrostatske vage: S oba plovka u zraku. a oba volumena mjerena pri temperaturi od 20° C. Principi metoda: 1. koristiti tabele I. – Mjerenje alkoholne jakosti destilata refraktometrijski. – Može se rabiti i jednostrana vaga. Očitamo temperaturu t °C vina (ili mošta) i masu utega potrebnih da se uspostavi ravnoteža i označimo sa p''. Volumen plovka pri 20 °C prikazan je formulom: V20 °C = (p' . Temperatura tekućine u mjernom cilindru mjeri se termometrom s podjelom skale od 0. gdje je F faktor za temperaturu t° C (tabela I. zajedno sa etanolom i homolozima estera etanola. Označimo masu dodatih utega p. Ponovno uspostavimo ravnotežu stavljajući utege na desnu pliticu: masa dodanih utega označimo sa p'. Napomena: za izračunavanje alkoholne jakosti iz gustoće destilata.2° C. 3. uspostavimo ravnotežu stavljajući utege na desnu pliticu. – Metoda mjerenja: Desni plovak uronimo u odmjemi cilindar ispunjen vinom (ili moštom) do oznake. Napomena: homolozi etanola. Uobičajene metode: – Mjerenje alkoholne jakosti destilata hidrometrom. kojemu je dodana suspenzija kalcijeva hidroksida: mjerenje alkoholne jakosti destilata. II. Referentna metoda: mjerenje gustoće destilata piknometrom. Plovak mora biti takav da se može potpuno uroniti u volumen mjernoga cilindra ispod oznake. Napunimo mjerni cilindar čistom vodom do oznake. uključeni su u alkoholnu jakost jer su prisutni u destilatu. koje su u prilogu 1.012). Gustoća d t °C se dobija iz formule: Ako je plovak od Pyrex-stakla ova se gustoća korigira na 20° C uporabom tabela II. – Mjerenje alkoholne jakosti destilata denzitometrijski uporabom hidrostatske vage. ODREĐIVANJE ALKOHOLNE JAKOSTI Članak 7.– Plovak obješen pod desnu pliticu mora biti takav da se može umetnuti u mjerni cilindar koji nosi oznaku razine.

Vino prelijemo u destilacijsku tikvicu i stavimo cijev za paru. ovoga Pravilnika) pri t° C kako je opisano u točki c) članka 5. ovoga Pravilnika. a) Aparatura: Rabimo piknometar koji je opisan u prvoj alineji točke a) članka 5. s okruglim dnom i spojevima od brušena stakla. izvora topline (piroliza ekstrakta mora se spriječiti odgovarajućim postupkom). b) Postupak: Izmjerimo gustoću destilata (točka d) članka 8. c) Priprema uzorka: Kod mladih i pjenušavih vina uklonimo najveći dio ugljikova dioksida mješajući 250 do 300 ml vina u tikvicu od 500 ml. ali tako da se suspenzija kalcijevog hidroksida zamijeni sa 1 ml razblažene sumporne kiseline 10:100. Članak 9. Odmjernu tikvicu od 200 ml isperemo četiri puta s po 5-ml vode i te volumene prelijemo u destilacijsku tikvicu. hladila koji se završava izvučenom cijevčicom koja vodi destilat do dna odmjerne tikvice koja sadrži nekoliko mililitara vode. Mješamo s velikom pažnjom kružnim pokretima.02 % vol. koja je u prilogu 2. Napomena: u slučaju vina koja sadrže velike koncentracije amonijevih iona. koje su u prilogu 2. tj. METODA ZA DOBIVANJE DESTILATA a) Aparatura: – Uređaj za destilaciju sastoji se od: boce od 1 litre. sadrži opću formulu koja povezuje alkoholnu jakost izraženu volumenom i gustoću mješavina alkohol-voda kao funkciju temperature. cijevi za paru. Dodamo 10 ml kalcijeva hidroksida iz točke b) ovoga članka i nekoliko kuglica za vrenje. – Aparat za destilaciju vodenom parom sastoji se od: generatora pare. Destilat mora imati alkoholnu jakost od najmanje 9. ovoga Pravilnika. Članak 8. Ovu gustoću označimo kao ρ t °C. gubitak alkohola za vrijeme svake pojedine destilacije ne smije biti veći od 0. održavajući destilat na temperaturi koja se najviše za 2° C razlikuje od početne temperature. b) Reagensi: 2 M suspenzija kalcijeva hidroksida.9 % vol poslije pete destilacije. Tabela I. Dopunimo do 200 ml destiliranom vodom. a volumen od 198 do 199 ml destilata ako je primijenjena destilacija s vodenom parom. kolone za rektifikaciju od oko 20 cm visine ili bilo koje slično hladilo. Može se koristiti bilo koji tip destilacije ili destilacija vodenom parom pod uvjetom da udovoljava sljedećem testu: destilirajmo mješavinu etanol-voda alkoholne jakosti 10 % vol pet puta za redom. kolone za rektifikaciju. REFERENTNA METODA Alkoholnu jakost destilata mjerimo piknometrom.III. d) Postupak: U odmjernu tikvicu od 200 ml ulijemo vino do crte i zabilježimo temperaturu. c) Iskazivanje rezultata . koja se dobije tako da se pažljivo ulije 1 litra vode pri temperaturi od 60° do 70 °C na 120 g živoga vapna (CaO). Destiliramo do otprilike tri četvrtine početnoga volumena ako se radi destilacijom. hladila. destilat se može destilirati ponovo pod gore opisanim uvjetima. Skupljamo destilat u odmjernu tikvicu od 200 ml ranije upotrebljenu za mjerenje volumena vina.

u prilogu 2. i upotrebom tabele I. . Cilindar držimo uspravno. Napomena: Ova korekcija temperature inkorporirana je u jedan kompjuterski program pa postoji mogućnost da se izvede automatski. Temperatura tekućine mora se vrlo malo razlikovati od sobne temperature (najviše 5° C). u prilogu 2. termometra. koja je u prilogu 2. b) Postupak: Gustoću destilata pri t° C mjerimo kako je opisano u točki d) članka 10. ako je plovak od Pyrex stakla. Umetnemo termometar i alkoholometar. Kvocijent daje decimalni dio alkoholne jakosti dok se njezini cijeli brojevi nalaze na vrhu kolone u kojoj se nalazi gustoća ρ´. Alkoholnu jakost očitanu pri temperaturi t° C korigiramo za učinak temperature pomoću tabele II. od 0° do 40 °C s točnošću do 1/20 stupnja (0. U vodoravnoj koloni ove tabele koja odgovara temperaturi T (izraženoj cijelim brojem) neposredno ispod t° C. – Obnovljivost. ovoga Pravilnika. ovoga Pravilnika. Članak 10. UOBIČAJENE METODE 1. pronađimo najmanju gustoću koja je veća od ρ t °C. ako je od obična stakla. Ovisno o tipu opreme.10% vol. ovoga Pravilnika.a) članka 6.1°C.346. ili uporabom tabele III.05° C. (r): r = 0. 2. Očitavanje obavimo najmanje tri puta upotrebom povećala. – Termometar sa podjelom od 0. koji se drži uspravno pomoću zavrtnja za nivelaciju.330 do 1. – ili na sobnoj temperaturi t° C upotrebom instrumenta opremljenog termometrom koji omogućava mjerenje temperature s točnošću od 0. c) Iskazivanje rezultata Odredimo alkoholnu jakost na 20° C sljedeći metodu opisanu u prvoj alineji točke c). Tabela za korekciju temperature treba biti pridružena takvom instrumentu. mjerenja se izvode: – ili na 20° C s pogodnim instrumentom. DENZIMETRIJA UPORABOM HIDROSTATSKE VAGE a) Aparatura: Koristimo hidrostatsku vagu opisanu u točki 2. b) Postupak: Destilat (točka d) članka 8 ovoga Pravilnika) ulijemo u mjerni cilindar. Izvučemo termometar i očitamo alkoholnu jakost poslije jedne minute. U liniji temperature T nađemo gustoću ρ neposredno iznad ρ´ te izračunamo razliku između gustoća ρ i ρ´. HIDROMETRIJA a) Aparatura: – Alkoholometar. Tabelarnu razliku ispod ove gustoće upotrijebimo za izračun gustoće ρ pri temperaturi T.– Izračunavanje: Nađemo alkoholnu jakost pri 20° C uporabom tabele I. (R): R = 0. alkoholometra i destilata.19% vol. 3. – Mjerni cilindar promjera 36 mm i visine 320 mm. Očitamo temperaturu na termometru nakon jedno minutnog mješanja radi uravnoteženja temperature u mjernom cilindru. – Ponovljivost.05°C). priloga 2. članka 9. REFRAKTOMETRIJA a) Aparatura: Refraktometar koji omogućuje mjerenje indeksa loma u rasponu od 1. Ovu razliku dijelimo s tabelarnom razlikom koja se nalazi desno od ρ´.

da) + 1. Ekstrakt bez šećera je razlika između ukupnog suhog ekstrakta i ukupnih šećera. mjeri se slijedeći upute priložene instrumentu. Za izračun ukupnog suhog ekstrakta u g/l treba koristiti tabelu I.000. kalijeva sulfata iznad 1 g/l.05. u kojoj je ukupni suhi ekstrakt u funkciji relativne gustoće dr bezalkoholnog vina. U slučaju destilata. daje alkoholne jakosti koje odgovaraju indeksima loma za mješavine alkohol-voda i za destilate. ili iz relativne gustoće mošta . Ovaj suhi ekstrakt predstavlja količinu saharoze koja. III. u prilogu 2.da + 1. ovoga Pravilnika. što je najčešće slučaj. Reducirani ekstrakt je razlika između ukupnog suhog ekstrakta i ukupnih šećera iznad 1 g/l. moramo uzeti u obzir prisutne nećistoće u destilatu (uglavnom više alkohole).b) Postupak: Indeks loma destilata.000. Ovi fizički uvjeti moraju biti takvi da tvari koje čine ekstrakt pretrpe što je moguće manje promjene u tijeku izvođenja testa. Ova je količina prikazana je u tabeli I koja je u prilogu 3. otopljena u 1 litri vode daje otopinu iste relativne gustoće kao mošt ili bezalkoholno vino. Ekstrakt se izražava u gramima po litri i treba biti određen unutar najbližih 0. gdje se koeficijent 1. u prilogu 2. a za vino iz relativne gustoće bezalkoholnog vina.0018 (dv . Napomena: Tabela IV. koja je u prilogu 3. koji je dobiven kako je opisano u točki d) članka 8. Ukupan suhi ekstrakt ili ukupna suha tvar ukljućuje sve tvari koje nisu hlapive pod specifičnim fizičkim uvjetima. gdje je: dv = relativna gustoća vina pri 20° C (korigirana za hlapivu kiselost) (1) da = relativna gustoća mješavine voda–alkohol iste alkoholne jakosti kao vino pri 20° C dr lako izračunamo iz gustoća pri 20° C gustoće vina dv i gustoće da mješavine voda– alkohol iste alkoholne jakosti kao vino prema formuli: dr = 1.5 g. b) Iskazivanje rezultata: – Izračunavanje: Relativna gustoća (20/20) dr bezalkoholnog vina izračunava se pomoću formule: dr = dv .0018 približava 1 kad je dv ispod 1. (1) Prije ovog izračuna potrebna je korekcija relativne gustoće ili gustoće vina na učinak hlapive kiselosti upotrebom formule: . Rezidualni ekstrakt je ekstrakt bez šećera i nehlapive kiselosti izražene kao vinska kiselina. Mjerenje s denzitometrom: a) Postupak: Ukupan suhi ekstrakt izračunava se indirektno iz relativne gustoće mošta. Ukupan suhi ekstrakt izražava se u g/l na jedno decimalno mjesto. Nazočnost metanola snizuje indeks loma pa time i alkoholnu jakost. prisutnog manitola ili drugih kemijskih supstancija koje su možda bile dodane vinu. c) Iskazivanje rezultata Alkoholna jakost koja odgovara indeksu loma očitanom na 20° C očitava se iz tabele IV. Princip metode: 1. ODREĐIVANJE UKUPNOG SUHOG EKSTRAKTA Članak 11.

vino propuštamo kroz kolonu za izmjenu iona u kojoj se njegovi anioni zamjenjuju ionima acetata nakon čega slijedi pročišćavanje neutralnim olovnim acetatom. Pročišćavanje: – Referentna metoda: poslije neutralizacije i uklanjanja alkohola.a) ovoga članka) i 1 M otopinom natrijeva hidroksida (druga alineja točke 1. premjestimo smolu u čašu. a višak iona bakra određuje se jodometrijski. IV.997 do 1. Princip metode: 1. CH3COOH.0000086 x a ili dv = d20 . Nakon ispiranja s 50 ml destilirane vode. – 4 M otopina octene kiseline. REFERENTNA METODA a) Reagensi: – 1 M otopina klorovodične kiseline. koji imaju keto ili aldehidne funkcionalne skupine.038 0.005 ispod 0.0.005 do1.a) ovoga članka). Suha vina ne razrijeđujemo tijekom proćišćavanja. Prije upotrabe.0000086 x a.997 Razrjeđenje (%) 1 4 20 bez razrjeđenja 1. cink-2-heksacijanoferat. 2.0. NaOH. . Reducirajući šećeri su svi šećeri. Određivanje: Pročišćeno vino ili mošt reagira s određenom količinom otopine alkalne bakrene soli (II). gdje je a hlapiva kiselost izražena u miliekvivalentima po litri.a) ovoga članka). PROČIŠĆAVANJE VINA Koncentracija reducirajućih šećera u uzorku kojega analiziramo mora biti od 0. HCl. – 2 M otopina natrijeva hidroksida. ODREĐIVANJE REDUCIRAJUĆIH ŠEĆERA Članak 12. Priprema kolone za anionsku izmjenu: Na dno birete stavimo malen umetak staklene vune i dodamo 15 ml smole anionske izmjene (peta alineja točke 1. smolu dva puta regeneriramo tako da je naizmjenično prelijemo sa 1 M otopinom klorovodične kiseline (prva alineja točke 1.5 do 5 g/l.a) ovoga članka) i mješamo pet minuta. dodamo 50 ml 4 M otopine octene kiseline (treća alineja točke 1. NaOH.038 1. – Smola anionske izmjene [Dowex 3 (20-50 mesh) ili ekvivalentne smole]. slatka vina moramo razrijediti u cilju postizanja razine šećera unutar okvira propisanih u sljedećoj tabeli: Opis uzorka moštevi i mistele slatka vina poluslatka vina suha vina Koncentracija šećera (g/l) iznad 125 25 do 125 5 do 25 ispod 5 Relativna gustoća iznad 1. Njihovo određivanje vezano je za redukciju alkalne otopine bakar (II) soli. Članak 13. – 1 M otopina natrijeva hidroksida. – Uobičajene metode: vino pročišćavamo jednim od sljedećih reagensa: neutralni olovni acetat.dv = .

Isperemo sa 100 ml vode i na to nalijemo 100 ml 4 M octene kiseline. – Neutralna otopina olovnog acetata (približno zasićena): neutralni olovni acetat [Pb(CH3COO)2 x 3 H2O]: 250g.5 ml zasićene otopine olovnog acetata (šesta alineja točke 1. Kolonu ispiremo s destiliranom vodom dok eluat nije neutralan. Regeneriranje smole: U kolonu nalijemo 150 ml 2 M otopine natrijeva hidroksida da odstranimo kiselinu i većinu pigmenta vezanih na smolu.20 ml poluslatkog vina. UOBIČAJENE METODE A) PROČIŠĆAVANJE S NEUTRALNIM OLOVO ACETATOM a) Reagensi: – Otopina neutralna olovnog acetata (približno zasićena. U slučajevima iz gornjih točaka 1. relativne gustoće između 1. slatka vina. ostavimo da odstoji najmanje 15 minuta miješajući ga povremeno. mistele. i 3. Eluat skupljamo u tikvicu od 100 ml. vrlo vruća voda: do 500 ml.5 ml vina. dok se potpuno ne otopi. Tijekom mješanja.1 M otopine natrijeva hidroksida potreban za titraciju ukupne kiselosti u 10 ml vina) te uparavamo na vodenoj kupelji do oko 20 ml.. dodamo 1/2 (n .a) ovoga članka). Eluat skupljamo u tikvicu od 100 ml. 2. (n je volumen 0. Ispiremo posudu i kolonu šest puta sa po 10 ml destilirane vode. Tikvicu dopunimo do oznake i filtriramo.997 i 1. šesta alineja točke 1. pojačana ili ne. Nadolijemo vodu do oznake i filtriramo.0.04 ml slatkog vina.005: uzmemo 20 ml nerazrijeđena vina.5) ml 1 M otopine natrijeva hidroksida (druga alineja točke 1.005 i 1. poluslatka vina relativne gustoće pri 20° C između 0.a) ovoga članka) po 3 ml svake dvije minute. moštevi i mistele: pripremimo 10 % otopinu uzorka i za analizu uzmemo 10 ml razrijeđenog uzorka. Eluatu dodajemo 0. 2. kolonu ispiremo vodom dok ne dobijemo oko 90 ml eluata.038: pripremimo 20 % otopinu uzorka i uzmemo 20 ml razrijeđenog uzorka. Kolonu ispiremo destiliranom vodom dok eluat nije neutralan. miješamo.Ponovno napunimo biretu smolom i na nju dolijemo 100 ml 4 M otopine octene kiseline. b) Postupak: – Suha vina: Ulijemo 50 ml vina u čašu promjera od oko 10 do 12 cm. 2. 1 ml ovoga filtrata odgovara 0. Napomena: poželjno je imati zalihu smole spremljenu u boci napunjenoj sa 4 M otopinom octene kiseline. razrjeđenja odgovaraju sljedećim količinama: – 1 ml filtrata odgovara 0. Propuštamo gore navedeni volumen vina ili mošta kroz kolonu anionske izmjene u obliku acetata brzinom od 3 ml svake dvije minute.a) ovoga članka) i 0. nekoliko puta promućkamo i pustimo da odstoji najmanje 15 minuta.a) ovoga članka). Promućkamo. – 1 ml filtrata odgovara 0. slatka i poluslatka vina: Razrijeđenja se prave prema uputama: 1. 2.01 ml mošta ili mistele. eluatu dodamo 2. – Kalcijev karbonat (CaCO3).a) ovoga .5 g kalcijeva karbonata (sedma alineja točke 1.5 g kalcijeva karbonata i 1 ml zasićene otopine olovnog acetata. – 1 ml filtrata odgovara 0. Ovu tekućinu propustimo kroz smolu anionske izmjene u obliku acetata (peta alineja točke 1. – Moštevi.

Dopunimo vodom do oznake i filtriramo.5 ml vina. miješajući povremeno.B. – Kalcijev karbonat. Promiješamo.5) ml 1 M otopine natrijeva hidroksida (druga alineja točke 1. relativne gustoće između 1. 2. 1 ml filtrata odgovara 0. Dodamo 5 ml otopine I. a) Reagensi: – Otopina I: kalijev-2-heksacijanoferat: Kalijev-2-heksacijanoferat [K4Fe(CN)6 x 3H2O]. dopunimo vodom do 1000 ml.a) ovoga članka. 1 ili 2 ml zasićene otopine olovnog acetata..5 g kalcijeva karbonata (sedma alineja točke 1.997 i 1.5. b) Postupak: U odmjernu tikvicu od 100 ml ulijemo uzorak vina (ili mošta ili mistele). 2.a) ovoga članka). 4. ZnSO4 x 7H2O. razrjeđenja odgovaraju sljedećim količinama: 1. 1 ml filtrata odgovara 0. slatka i poluslatka vina: Razrjeđenja se prave prema uputama: 1.5 ml zasićene otopine olovnog acetata (šesta alineja točke 1.0. poluslatka vina gustoće između 0. 3. svijetla slatka vina i mošteve. 2.a) ovoga članka).1 M natrijeva hidroksida upotrebljen za određivanje ukupne ukupne kiselosti u 10 ml vina). Promiješamo i ostavimo da stoji najmanje 15 minuta.04 ml slatka vina. ostavimo da stoji 10 minuta i filtriramo. razrjeđenja su navedena u uputama: 1.997 i 1. oko 60 ml vode i 0. slatka vina. gdje je n volumen 0. 2.005 pri 20 °C: uzmemo 20 ml nerazrijeđena uzorka.a) ovoga članka) i 0. B) PROČIŠĆAVANJE S CINKOVIM-2-HEKSACIJANOFERATOM Ovaj postupak koristimo samo za bijela vina. Dodamo 0. b) Postupak: – Suha vina: 50 ml vina ulijemo u odmjerenu tikvicu od 100 ml. suha vina: uzmemo 50 ml nerazrijeđenog uzorka. 3. slatka vina.005 i 1. Nadopunimo do oznake vodom i filtriramo. i 3. Sadržaj tikvice promućkamo nekoliko puta i ostavimo da odstoji najmanje 15 minuta. moštevi i mistele: priredimo 10 % otopinu uzorka i za analizu uzmemo 10 ml toga razrijeđenog uzorka.20 ml poluslatka vina.B.5 g kalcijeva karbonata. Uz miješanje dodamo 2.a) ovoga članka) i 5 ml otopine II.članka). pojačana ili ne. cinkova sulfata (druga alineja točke 2. moštevi i mistele: priredimo 10 % otopinu uzorka i za analizu uzmemo 10 ml razrijeđenog uzorka. pojačana ili ne.038: priredimo 20 % otopinu uzorka i uzmemo 20 ml razrijeđenog uzorka. mistele. poluslatka vina relativne gustoće između 0.038: priredimo 20 % otopinu uzorka i uzmemo 20 ml razrijeđenog uzorka. – Moštevi. 1 ml filtrata odgovara 0. 300 g. relativne gustoće između 1. 3. dopunimo vodom do 1000 ml. U slučajevima iz gornjih točaka 1. . dodamo 1/2 (n .005 i 1. 150 g. kalijev 2-heksacijanoferata (prva alineja točke 2. 1 ml filtrata odgovara 0. – Otopina II: cinkov sulfat: Cinkov sulfat.01 ml mošta ili mistele.005: uzmemo 20 ml nerazrijeđena uzorka. dopunimo vodom do znake.

Tikvicu grijemo na vodenoj kupelji pri 60° C dok temperatura otopine ne dostigne 50°C. i 4. na tikvicu namjestimo povratno hladilo . – 25 % otopina sumporne kiseline: koncentrirana sumporna kiselina (H2SO4).06 M HCl) neutraliziramo otopinom natrijeva hidroksida. r20 = od 1.16 do 1. Bakar (II) sulfat otopimo u 100 ml vode. voda: do 1000 ml.04 ml slatkog vina. Dodamo im otopinu bakar (II) sulfata i dopunimo vodom do 1 litre.. ohladimo i dopunimo vodom do 1 litre.75 g. razrijeđenja odgovaraju sljedećim količinama: 1. ODREĐIVANJE ŠEĆERA a) Reagensi: – Alkalna otopina soli bakra: bakar (II) sulfat. Ovaj volumen otopine ne smije sadržavati više od 60 mg invertnog šećera. Otopinu prenesemo u odmjernu tikvicu od 1 litre i dopunimo do oznake. Dodamo nekoliko kuglica za vrenje. (CuSO4 x 5H2O): 25 g. pričekamo da se ohladi i dopunimo sa vodom do 100 ml. 2.19 g/ml: 5 ml. Tikvicu hladimo na zraku 30 minuta i tada je uronimo u hladnu vodu. – 0. Članak 14. – Otopina invertnog šećera. limunska kiselina (C6H8O7 x H2O): 50 g. 1 ml filtrata odgovara 0. Uz stalno miješanje grijemo do vrenja. 3. b) Postupak: U tikvici od 300 ml pomiješamo 25 ml alkalne otopine bakrene soli.84 g/ml: 25 g: voda: do 100 ml.50 ml suhog vina. ispitni uzorak (otopina ima aproksimativno 0. 4. 3. 1 ml filtrata odgovara 0.1 M otopina natrijeva tiosulfata. 1 ml filtrata odgovara 0. Otopinu spremimo u tamnu bocu. vodu: približno 100 ml. 2. limunsku kiselinu u 300 ml vode i natrijev karbonat u 300 do 400 ml vruće vode. koncentriranu klorovodičnu kiselinu (HCl). Kiselinu polako dodajemo u vodu. Dodamo 200 g natrijeva klorida (NaCl).20 ml poluslatkog vina. temperaturu održavamo 15 minuta.. – 30 % otopina kalijeva jodida: kalijev jodid (KI): 30 g. ostavimo da vrije 10 minuta. r20 = 1. 15 ml vode i 10 ml pročišćene otopine uzorka. natrijev karbonat (Na2CO3 x 10H2O): 388 g. (za provjeru metode određivanja) U odmjernu tikvicu od 200 ml dodamo: čistu suhu saharozu (C12H22O11): 4. 5 g/l. 5 g/l: 5 g škroba pomiješamo s oko 500 ml vode. Pomiješamo otopine limunske kiseline i natrijeva karbonata. Kad je koristimo. – Otopina škroba. Ova otopina postojana je mjesec dana. 1 ml filtrata odgovara 0. voda: do 100 ml.01 ml mošta ili mistele.U slučajevima iz gornjih točaka 1.

promjera 70 mm. – elekrična peć s kontroliranom temperaturom.1 M otopine natrijeva tiosulfata (peta alineja točke a) ovoga članka). Masu reducirajućih šećera izražavamo u gramima invertnoga šećera na litru. Ohladimo tikvicu u mlazu hladne vode. Masa pepela u uzorku (20 ml) jednaka je P = P1 . 2. Kad se potpuno ohladi. – vaga s točnošću 0.1 mg. Titriramo s 0. 3.i zagrijemo do vrenja u roku od dvije minute. a) Princip metode: Ekstrakt vina žarimo na temperaturi između 500 i 550° C do potpune oksidacije organskih tvari. b) Aparature: – vodena kupelj. broj mililitara utrošenog natrijeva tiosulfata za titraciju slijepe probe označimo sa n´. stavimo posude u električnu peć pri 525 +/-25° C. izvadimo posudu iz peći. isparimo na vodenoj kupelji ili pod infracrvenim evaporatorom i ostatak ponovo žarimo pri 525° C 10 minuta. sadržana u uzorku dana je u tabeli I.Po . 10 ml otopine šećera zamijenimo s 10 ml destilirane vode.n) utrošenih mililitara natrijeva tiosulfata. isparavanja vode i žarenja. izražena kao invertni šećer. Obnovljivost. Ponovljivost. Žarenje se izvodi tako da se svi kationi (isključivši kation amonija) pretvore u karbonate ili druge bezvodne anorganske soli. dodamo 5 ml destilirane vode. Ako sagorijevanje (oksidacija karboniziranih čestica) nije potpuna. Neka mješavina vrije točno 10 minuta. Izračunavanje: Masa reducirajućih šećera. c) Iskazivanje rezultata 1.058xi gdje je xi koncentracija invertnog šećera u g/l uzorka. V. Kada je pepeo bijele boje. kao funkcija broja (nž . c) Postupak: U prethodno izmjerenu platinsku posudu (početna masa Po) odpipetiramo 20 ml vina. Sadržaj pepela definiran je kao ukupnost svih produkata koji ostaju nakon žarenja taloga preostalog od isparavanja vina. Za titraciju slijepe probe. visine 25 mm. (r): r = 0. preporuča se dodatak nekoliko kapi čistog biljnog ulja u ekstrakt vina (prije prvoga žarenja da se spriječi pjenjenje).015xi gdje je xi koncentracija invertnog šećera u g/l uzorka. Kad se prestane razvijati dim. uzimajući u obzir razrjeđenje u tijeku proćiščavanja i volumen ispitivanog uzorka. ostatak sagorimo na žarnoj ploči na 200° C ili pod infra-crvenim evaporatorom dok ne započne karbonizacija. (R): R = 0. na jedno decimalno mjesto. Otparimo do suha na kipućoj vodenoj kupelji. broj utrošenih mililitara natrijeva tiosulfata označimo sa n. dodajemo 10 ml 30 % otopine kalijeva jodida (druga alineja točke a) ovoga članka). Napomena: za vina s velikim sadržajem reducirajućih šećera. – žarna ploča ili infra-crveni evaporator. 25 ml 25 % sumporne kiseline (treća alineja točke a) ovoga članka) i 2 ml otopine škroba (četvrta alineja točke a) ovoga članka). ODREĐIVANJE PEPELA Članak 15. Nakon 15 minuta karbonizacije. u prilogu 4. – platinska posuda ravna dna. platinsku posudu ohladimo u eksikatoru i važemo (masa P1). ponavljamo postupak dodavanja vode.

55 pri 30° C. Priprema uzorka za analizu: – Mošt i vino mjerimo direktno.5% (m/m) ukupnih šećera (25° Brix).57 pri 20° C.85 pri 30° C. Potencijal jedne od elektroda je u funkciji pH vrijednosti tekućine dok druga elektroda ima stalan i poznat potencijal te predstavlja referentnu elektrodu. (Ovu otopinu možemo držati do dva mjeseca ako joj dodamo 0. dikalijev fosfat. – kalomel elektroda – referentna. 3.402 g. – elektrode: staklena elektroda koja se drži u destiliranoj vodi. VI. 6. – Pročišćeni ugušćeni mošt: razrijedimo pročišćeni ugušćeni mošt vodom da dobijemo koncentraciju od 25 +/.) pH vrijednost: 6.211 g kalijeva hidrogen-ftalata (C8H5KO4) pri 20°C. s najmanje 5. . 4.999 pri 15° C. voda do 1000 ml.90 pri 15° C. Napomena: Mogu se koristiti i komercijalne referentne pufer otopine.05 M otopina kalijeva hidrogenftalata.008 pri 25° C. – 0. – Otopina koja sadrži: monokalijev fosfat. 6. 3. pH vrijednost: 3. ODREĐIVANJE pH Članak 16.05 pH jedinice. c) Postupak: 1.354 g.7 g kalijeva hidrogentartrata po litri (C4H5KO6) pri 20° C. – ili kombinirana elektroda koja se drži u destiliranoj vodi. izmjerimo masu od 2500/P i nadopunimo do 100 g vodom. (Otopine se mogu držati maksimalno dva mjeseca. 4. 6. 4.015 pri 30° C. Ako je P koncentracije (m/m) ukupnih šećera u pročišćenom ugušćenom moštu.d) Iskazivanje rezultata Masa pepela P u gramima po litri dobit će se na dva decimalna mjesta izrazom: P = 50 x p. Provodljivost upotrebljene vode mora biti ispod 2 mikrosimensa po cm (mS/cm). drži se u zasićenoj otopini kalijeva klorida. b) Reagensi – puferne otopine: – Zasićena otopina kalijeva hidrogentartrata.1 g timola na 200 ml.003 pri 20° C.) pH vrijednost: 3.86 pri 25° C. K2HPO4: 4. Mjerimo razliku u potencijalu izmedu dviju elektroda uronjenih u ispitivanu tekućinu. KH2PO4: 3. a) Aparatura: – pH metar sa skalom kalibriranom u jedinicama pH tako da omogućava mjerenja do točnosti od najmanje 0.88 pri 20° C.0. (Otopina se može držati maksimalno dva mjeseca). koja sadrži 10.56 pri 25° C.

vina ili otopine 25% (m/m) (25°Brix) pročišćenog ugušćenog mošta izražava se na dva decimalna mjesta. – Potenciometar sa skalom u vrijednostima pH i elekroda. – 1 M otopina natrijeva hidroksida (NaOH): 500 ml.1 M otopina natrijeva hidroksida (NaOH). Otopina indikatora bromtimol modro koncentracije 4 g/l: – bromtimol modro (C27H28Br2O5S): 4 g.00 pri 20° C da bismo provjerili skalu. d) Iskazivanje rezultata: Vrijednost pH mošta. – neutralni etanol. za pročišćene ugušćene mošteve od 100 ml. 3. Priprema uzorka: – Vino: Odstranjivanje ugljikovog dioksida: ulijemo oko 50 ml vina u vakuum tikvicu i .57. 2. Kombinirana elektroda koja se koristi mora biti pohranjena u destiliranoj vodi. 96%: 200 ml. b) Reagensi: 1. Staklena elektroda mora se držati u destiliranoj vodi. c) Aparatura: – Vodena vakuum pumpa.0: – kalijev dihidrogen fosfat (KH2P04): 107. Puferna otopina pH 7. Dopunimo sa destiliranom vodom do 1000 ml.5 ml. Kalibriranje pH metra: pH metar kalibriramo pri 20° C pufer otopinama pH 6. a) Princip metode: Potenciometrijska titracija ili titracija uz indikator bromtimol modro i usporedba sa završnom točkom bojenog standarda. Ukupna kiselost vina je suma njegovih titrabilnih kiselina kad ga se titrira do pH 7 sa standardnom alkalnom otopinom. d) Postupak: 1. Konačni rezultat je aritmetička sredina dva mjerenja. pH vrijednost izravno pročitamo sa skale. Kalomel elektroda mora se držati u zasićenoj otopini kalijeva klorida. Upotrijebimo pufer otopinu pH 4. Mogu se koristiti komercijalne pufer otopine. – destilirana voda: do 1000 ml. – 1 M otopinu natrijeva hidroksida. do pojave modro-zelene boje (pH 7): približno 7. – Vakuum tikvica od 500 ml. Namještanje nule aparata: Prije mjerenja aparaturu treba namjestiti na nulu prema priloženim uputama. 3. Ugljikov dioksid nije uključen u ukupnu kiselost. Svaki uzorak izmjerimo dva puta. 0.88 i 3. – Mjerni cilindri: za vino od 50 ml. ODREĐIVANJE UKUPNE KISELOSTI Članak 17. Određivanje pH: Elektrodu uronimo u uzorak na temperaturi između 20 i 25°C i to što je moguće bliže 20° C. VII.2. Spojimo otopine i dodamo: – degaziranu voda (bez CO2): 200 ml.3 g. 4.

ovoga članka) dok se ne dobije ista boja kao i u preliminarnom testu (prva alineja ove točke).1 M otopine natrijeva hidroksida označimo sa n ml. – Titracija: U mjerni cilindar (četvrta alineja c) točke ovoga članka) ulijemo 30 ml kipuće destilirane vode. – Pročišćeni ugušćeni mošt: Izmjerimo točno 200 g pročišćenog ugušćenog mošta u odmjernu tikvicu od 500 ml i nadopunimo s vodom do oznake. – Metoda mjerenja: u mjerni cilindar (četvrta alineja c) točke ovoga članka) ulijemo određeni volumen uzorka što je 10 ml u slučaju vina.075 x A. Potenciometrijska titracija – Kalibriranje pH metra: pH metar mora biti umjeren pri 20° C u skladu s uputama proizvođača. ovoga članka). Titracija u prisustvu indikatora (bromtimol modro) – Preliminarani test: određivanje boje u završnoj točki: U mjerni cilindar (četvrta alineja c) točke ovoga članka) ulijemo 25 ml kipuće destilirane vode. Volumen dodane 0. Rezultat Izražavamo na jedno decimalno mjesto. a 50 ml ako se radi o pročišćenom ugišćenom moštu) pripremljenog kako je opisano u točki d) 1. Ukupnu kiselost. 1 ml otopine bromtimol modro (prva alineja točke b) 3.priključimo na vodenu vakuum pumpu 1-2 minute. . Rezultat izražavamo na jedno decimalno mjesto. Dodamo 0.1 M otopinu natrijeva hidroksida (točka b) 2. ovoga članka) u slučaju vina. izračunavamo: gdje je P koncentracije (m/m) ukupnih šećera. Izračunavanje: – Vino Ukupnu kiselost. ovoga članka) dok se boja ne promijeni u modrozelenu. izračunavamo : A = 5 x n. izraženu u miliekvivalentima po kilogramu ukupnih šećera (A). Ukupnu kiselost izraženu u gramima vinske kiseline po litri (A´). izraženu u miliekvivalentima po kilogramu pročišćenog ugušćenog mošta (A). izračunavamo: A' = 0. Dodamo približno 10 ml destilirane vode i titriramo sa 0. e) Iskazivanje rezultata 1. Rezultat izražavamo na jedno decimalo mjesto. ovoga članka) i volumen od 10 ml uzorka (pripravljenog kako je opisano u točki d) 1. ovoga članka) iz birete dok pH ne bude 7 pri 20 °C. ovoga članka.1 M otopinu natrijeva hidroksida (točka b) 2. Otopinu natrijeva hidroksida dodajemo uz stalno mješanje.1 M otopine natrijeva hidroksida s n ml. Tada dodajemo 5 ml puferne otopine pH 7 (točka b) 1. izraženu u miliekvivalentima po litri (A) izračunavamo: A = 10 x n. Dodamo 0. 2. Homogeniziramo. 3. sa pufer otopinom pH 7 pri 20° C.1 M otopinom natrijeva hidroksida (točka b) 2. a 50 ml pročišćenog ugušćenog mošta (druga alineja d) točke ovoga članka). Označimo volumen dodane 0. mješajući ga kontinuirano. – Pročišćeni ugušćeni mošt: Ukupnu kiselost. a 50 ml ako se radi o rektificiranu koncentriranom moštu. 1 ml otopine bromtimol modro i volumen uzorka (10 ml u slučaju vina.

Kiselost slobodnog i vezanog sumpornog dioksida u destilatu dobivenom pod ovim uvjetima mora se oduzeti od kiselosti destilata. 3. ODREĐIVANJE HLAPIVE KISELOSTI Članak 18. izdvojenih iz vina destilacijom vodenom parom i titriranje destilata.3 g vinske kiseline/l. b) Reagensi: – Kristalizirana vinska kiselina (C4H6O6). 5 g škroba pomiješamo s oko 500 ml vode.005 M otopina joda (I2) – Kristalizirani kalijev jodid (KI) – Otopina škroba. a) Princip metode: Titriracija hlapivih kiselina.1 mekv/l. – Klorovodična kiselina.18 do 1.19 g/l) razrijeđena 1:4 (v/v). prisutan je u destilatu. HCl (ρ20 = 1. R = 0. Napomena: dio salicilne kiseline. ugrijemo do vrenja. Aparatura za destilaciju vodenom parom sastavljena od: – generatora vodene pare (para mora biti bez ugljikovog dioksida). Obnovljivost (R) za titraciju s indikatorom: Za bijela i roze vina: R = 3. i ostavimo da vrije 10 minuta. c) Aparatura: 1. – 0. – hladila.07 g vinske kiseline/l. Hlapiva kiselost predstavlja homologe octene kiseline prisutnih u vinu u slobodnom obliku ili u obliku soli. VIII. koja se u nekim zemljama rabi za stabilizaciju vina. koncetracije približno 55 g/l pri 20° C. – Zasićena otopina natrijeva borata (Na2B4O7 x 10 H2O). 5 g/l. Kiselost sorbinske kiseline koja je dodana vinu mora se oduzeti od hlapive kiselosti.4 g vinske kiseline/l. Kad se ohladi razrijedimo do jedne litre. Iz vina se najprije izdvoji ugljikov dioksid.6 mekv/l.1 M otopine natrijeva hidroksida (NaOH). r = 0. Oprema mora zadovoljiti sljedeća tri testa: . Ponovljivost (r) za titriraciju s indikatorom: Za bijela. R = 0.2. Količina salicilne kiseline mora biti određena i oduzeta od hlapive kiselosti. Uz stalno mješanje. – 0.9 mekv/l. Metoda za određivanje salicilne kiseline dana je u točki f) ovoga članka. Dodamo 200 g natrijeva klorida. ružičasta i crna vina: r = 0. – kolone za destilaciju. – 1% otopina fenolftaleina u 96% neutralnom alkoholu. Za crna vina: R = 5. – tikvice sa cijevi za paru.

Vodena pumpa 3. 2.5% mliječne kiseline. Sakupimo 250 ml destilata i titriramo kiselinu s 0. Dodamo četiri kapi razrijeđene klorovodične kiseline (črtvrta alineja točke b) ovoga članka). tresući vino neprestano.9 ml. Titracija Titriramo sa 0. Označimo volumen upotrijebljenog natrijeva hidroksida n ml. To znači da je predestilirano najmanje 99. 2. Ponovljivost (r): r = 0.1 M otopine octene kiseline.1 x n´ – 0. Sakupimo najmanje 250 ml destilata. dodamo 0.05 x n”). e) Iskazivanje rezultata 1.1 M otopinom natrijeva hidroksida. Sakupimo 250 ml destilata i titriramo s 0. r = 0. . ovoga članka. Izračunavanje: Hlapiva kiselost. Dodamo približno 0.3 mekv/l. Označimo upotrebljeni volumen sa n´.a) U tikvicu ulijemo 20 ml uzavrele vode. Dodamo zasićenu otopinu natrijeva borata (osma alineja točke b) ovoga članka) dok se opet ne pojavi ružičasta boja. 3.5 g vinske kiseline (prva alinea točke b) ovoga članka). Destilacija vodenom parom: U tikvicu ulijemo 20 ml vina bez ugljikovog dioksida kako je opisano u točki d) 1.1 M otopine natrijeva hidroksida (druga alineja točke b) ovoga članka) uz dodatak dvije kapi fenolftaleina (treća alineja točke b) ovoga članka) kao indikatora.5% octene kiseline. Sakupimo 250 ml destilata. pomoću vodene pumpe uspostavimo vakuum u tikvici na minutu-dvije.005 M otopine joda sa n”. izražena na jedno decimalno mjesto.0 ml. Hlapiva kiselost.1 x n´ – 0. c) U tikvicu ulijemo 20 ml 1 M otopine mliječne kiseline. Vakuum tikvica d) Postupak: 1. Obnovljivost (R): R = 1. Pripremanje uzorka: odstranjivanje ugljikovog dioksida.04 g octene kiseline/l. dana je formulom: A = 0.0.7 mekv/l. Titriramo slobodan sumporni dioksid s 0. izražena u gramima octene kiseline po litri.1 ml 0.005 M otopine joda (peta alineja točke b) ovoga članka). To znači da para ne sadrži ugljikovog dioksida. b) U tikvicu ulijemo 20 ml 0. što znači da se predestiliralo ne više od 0. Volumen utrošene otopine natrijeva hidroksida mora biti manji ili jednak 1. Označimo upotrebljeni volumen 0. 2 ml otopine škroba (sedma alineja točke b) ovoga članka) i nekoliko kristala kalijeva jodida (šesta alineja točke b) ovoga članka). Ružičasta boja mora biti postojana najmanje 10 sekundi.005 M otopine joda (peta alineja točke b) ovoga članka). dana je formulom: A = 5 (n . izražena u miliekvivalentima po litri.1 M otopine natrijeva hidroksida i dvije kapi otopine fenolftaleina.05 x n”).0. 3. U vakuum tikvicu ulijemo približno 50 ml vina. izražena na dva decimalna mjesta. 2.300 x (n . Svaka aparatura ili postupak koja zadovoljava ove testove ispunjava zahtjeve službenih međunarodnih aparatura ili postupaka. Titriramo ukupni sumporni dioksid sa 0.1 M otopinom natrijeva hidroksida. Volumen utrošenog NaOH mora biti najmanje 19.

ovoga članka). Dobivena količina se oduzima od hlapive kiselosti destilata. f) Određivanje salicilne kiseline u destilatu hlapivih kiselina 1. ovoga članka).3 ml klorovodične kiseline (prva alineja točke f) 2. koja je dodana iz birete označimo sa n” ml.01 M otopina natrijeva salicilata: otopina sadrži 1. IX. HCl (ρ20 = 1. Ispraznimo i isperemo tikvicu. nakon zakiseljavanja i dodatka soli željeza (III). i 1 ml otopine željezo (III) amonijeva sulfata (treća alineja točke f) 2.01 M otopine natrijeva salicilata (četvrta alineja točke f) 2.R = 0.3 ml klorovodične kiseline (prva alineja točke f) 2. 100 mg sorbinske kiseline odgovara kiselosti od 0. – Određivanje salicilne kiscline: Na konusnoj tikvici označimo nivo destilata. Reagensi: – Klorovodična kiselina. ulijemo u konusnu tikvicu 0. (Na2S2O3 x 5H2O). Volumen otopine. dodamo destiliranu vodu do označenog nivoa. Nehlapiva kiselost predstavlja razliku između ukupne i hlapive kiselosti.1 M otopine natrijeva hidroksida. – 10 % otopina željezo (III) amonijeva sulfata [(Fe2(SO4)3 x (NH4)2SO4 x 24H2O)] – 0. Koncentraciju sorbinske kiseline u mg/l određujemo drugim metodama. Dodamo 0. upotrebljenog za titriranje hlapive kiselosti oduzmemo 0. Određivanje salicilne kiseline sadržane u destilatu s hlapivom kiselosti izvodi se u drugom destilatu istoga volumena kao i destilat u kojemu je određena hlapiva kiselost. 3. Princip: Nakon što se odredi hlapiva kiselost s korekcijom za sumporni dioksid. U prisustvu salicilne kiseline pojavi se ljubičasto obojenje. Postupak: – Određivanje salicilne kiseline u destilatu hlapive kiselosti: Neposredno poslije određivanja hlapive kiselosti i korekcije na slobodni i ukupni sumporni dioksid. identičnu tikvici iz prvog stavka ove točke. U konusnu tikvicu.19 g/l).1 x n” ml.1 M otopine natrijeva tiosulfata (druga alineja točke f) 2. – Korekcija hlapive kiselosti: Od volumena n 0. U istu tikvicu dodamo novih 20 ml vina. njezina kiselost mora biti oduzeta od hlapive kiselosti.1 M otopina natrijevog tiosulfata. U ovom destilatu salicilna se kiselina određuje kolorimetrijskom metodom. Vino s prisutnom sorbinskom kiselinom: Kako se 96% sorbinske kiseline destilira vodenom parom u destilat volumena 250 ml.18 do 1. 2. ODREĐIVANJE NEHLAPIVE KISELOSTI Članak 19.08 g octene kiseline/l.60 g/l natrijeva salicilata (NaC7H5O3). ovoga članka). Iz birete dodajemo 0. destiliramo vodenom parom i skupimo destilata u konusnu tikvicu do označenog nivoa. Dodamo 0. 4. ovoga članka). ovoga članka) i 1 ml otopine željezo (III) amonijeva sulfata (treća alineja točke f) 2. 3 ml 0. ovoga članka).053 g octene kiseline.5 ml klorovodične kiseline (prva alineja točke f) 2. pojavom ljubičaste boje. . prisutnost salicilne kiseline dokazuje se. Sadržaj konusne tikvice oboji se ljubičasto. ovoga članka) sve dok otopina ne poprimi istu ljubičastu boju kao ona u konusnoj tikvici s vinskim destilatom. ovoga članka) i 1 ml otopine željezo (III) amonijeva sulfata (treća alineja točke f) 2. – 0.89 miliekvivalenata ili 0.

Slobodni sumporni dioksid definiran je kao sumporni dioksid koji je prisutan u moštu ili vinu u sljedećim oblicima: H2SO3. Slobodni sumporni dioksid izdvajamo iz vina na niskoj temperaturi (10° C). Ukupni sumporni dioksid izdvajmo iz vina zagrijavanjem na visokoj temperaturi (približno 100° C). Referentna metoda a) Aparatura: – – Aparatura. Brza metoda: Za vina i mošteve: Slobodni sumporni dioksid određujemo direktno jodometrijskom titracijom. . Ukupni sumporni dioksid definiran je kao ukupnost svih različitih oblika sumpornog dioksida prisutnih u vinu. Za pročišćeni uguštećeni mošt: Ukupni sumporni dioksid izdvajamo iz prethodno razrijeđenog pročišćenog ugušćenog mošta zagrijavanjem na visokoj temperaturi (približno 100°C).Nehlapivu kiselost izražavamo u: – miliekvivalentima po litri (mekv/l). 2. Vezani sumporni dioksid naknadno određujemo jodometrijskom titracijom nakon alkalne hidrolize. ODREĐIVANJE SLOBODNOG I UKUPNOG SUMPORNOG DIOKSIDA Članak 20. X. Ovaj rezultat pridodamo rezultatu slobodnog sumpornog dioksida. vežemo i oksidiramo ga tako da ga mjehurićima provodimo kroz razrijeđenu i neutralnu otopinu vodikova peroksida. zbroj predstavlja ukupni sumporni dioksid. Referentna metoda: Za vina i mošteve: Sumporni dioksid izdvajamo iz vina strujom zraka ili dušika. bilo slobodnom stanju ili kombiniran sa sastojcima vina. Nastalu sumpornu kiselinu određujemo titracijom sa standardnom otopinom natrijeva hidroksida. Ravnoteža između ovih oblika je funkcija pH i temperature: H2SO3 H+ + HSO3 – . – gramima vinske kiseline po litri (g vinske kiseline/l). Članak 21. koja se koristi mora se slagati sa slikom 2. Princip metode: 1. Posebnu pažnju potrebno je obratiti hladilu. HSO3 – .

NaOH.71 g/ml). Protok plina kroz aparaturu treba iznositi približno 40 litara na sat. Boca na desnoj strani slike 2. – Otopina vodikova peroksida.Slika 2: Dimenzije su u milimetrima.1 g H2O2 / litri (tri volumena). – Indikator: metil crveno: 100 mg. 85 % (H3PO4. 50 %: 100 ml. Za reguliranje pravilnog vakuuma. na 20 do 30 cm vode. ova cijev može završavati staklenom poroznom pločicom koja stvara velik broj vrlo malenih mjehurića i osigurava dobar kontakt između tekućinske i plinovite faze. alkohol. metilensko modro: 50 mg. 34. 9. Unutarnji promjeri četiri koncentrične cijevi što čine hladilo su: 45. – Mikro-bireta b) Reagensi: – Fosfatna kiselina. c) Postupak: 1.01 M otopina natrijeva hidroksida. Iznimno.2 mm oko svojeg najvećeg opsega. Cijev koja izvodi plin iz uzorka se u tikvici B završava jednom malom kuglom promjera 1 cm koja ima 20 rupica promjera 0. namijenjena je sprječavanju pada tlaka koji nastaje zbog vodene vakuum pumpe. između tikvice i boce treba postaviti mjerač protoka s polukapilarnom cjevčicom. p20 = 1. Određivanje slobodnog sumpornog dioksida: . 27 i 10 mm. – 0.

– Pročišćeni ugušćeni mošt: ukupni sumporni dioksid iskazujemo u mg/kg ukupnih šećera. Vino u tikvici A zagrijemo do vrenja pomoću plamena visine od 4 do 5 cm. Provodimo mjehuriće zraka (ili dušika) 15 minuta. U tikvicu A od 250 ml ulijemo 50 ml razrijeđenog uzorka i 5 ml fosfatne kiseline (prva alineja točke b) ovoga članka).Vino moramo držati u punoj i začepljenoj boci na 20° C dva dana prije određivanja. 1. U tikvicu A ulijemo 50 ml uzorka i 15 ml fosfatne kiseline (prva alineja točke b) ovoga članka) i spojimo s aparaturom. Održavamo vrenje dok kroz aparaturu struji zrak (ili dušik). Ako je očekivana koncentracija ukupnog SO2 u uzorku veća od 50 mg/l. Određivanje ukupnog sumpornog dioksida: U slučaju pročišćenog ugušćenog mošta koristimo otopinu. Utrošeni volumen za titraciju označimo sa n ml. e) Iskazivanje rezultata – Moštevi i vina: ukupni sumporni dioksid iskazujemo u mg/l. stavimo 20 ml uzorka i 5 ml fosfatne kiseline (prva alineja točke b) ovoga članka) u tikvicu A od 250 ml i spojimo na aparaturu. Tako izbjegavamo pregrijavanje supstanci ekstrahiranih iz vina koje se talože na stijenke tikvice. U tikvicu B stavimo 2 do 3 ml otopine vodikova peroksida (druga alineja točke b) ovoga članka) i dvije kapi indikatora. a rabili smo 50 ml uzorka). Oslobođeni sumporni dioksid se u tikvici B oksidira u sumpornu kiselinu.4 ´ n (gdje koncentracija SO2 u uzorku nije veća od 50 mg/l.01 M otopinom natrijeva hidroksida (četvrta alineja točke b) ovoga članka). Tikvicu ne smjemo staviti na metalnu ploču. članka 19). Nastalu sumpornu kiselinu titriramo sa 0. ovoga članka.01 M otopinom natrijeva hidroksida (druga alineja točke b) ovoga članka). već na disk otprilike 30 cm promjera rupom u sredini. na najbliži cijeli broj. a rabili smo 20 ml uzorka). Vina i moštevi: Ako očekivana koncentracija ukupnog SO2 u uzorku nije veća od 50 mg/l.01 M natrijeva hidroksida (četvrta alineja točke b) ovoga članka) i spojimo tikvicu B s aparaturom. 2.4 ×n. U tikvicu B stavimo 2 do 3 ml otopine vodikova peroksida (druga alineja točke b) ovoga članka). 16 ´ n (gdje je koncentracija SO2 u uzorku veća od 50 mg/l. Utrošeni volumen za titraciju označimo sa n ml. Pročišćeni ugušćeni moštevi: Ukupni sumporni dioksid u mg/kg ukupnih šećera je: . Unutar 15 minuta sav sumporni dioksid se oslobodi i oksidira. Tikvicu A spojimo na aparaturu. dobivenu razrjeđivanjem uzorka do 40 % (m/v) po uputama iz poglavlja VII. Izračunavanje: Vino: Ukupni sumporni dioksid u miligramima po litri: 6. Tikvicu B skinemo sa aparature i titriramo nastalu kiselinu s 0. stavimo 50 ml uzorka i 15 ml fosfatne kiseline (prva alineja točke b) ovoga članka) u tikvicu A od 250 ml i spojimo na aparaturu. neutraliziramo po postupku iz točke c)1. Otopinu vodikova peroksida neutraliziramo s otopinom 0. d) Iskazivanje rezultata Oslobođeni sumporni dioksid izražava se u mg/l. (druga alineja točke d)1. – Izračunavanje: Slobodni sumporni dioksid u mg/l dobiva se iz proizvoda 6. koji izravno dotiče dno tikvice.

c) Postupak: 1.. Ugrijemo do vrenja uz stalno mješanje i ostavimo neka vrije 10 minuta. . protresemo otopinu jednom i ostavimo da stoji 5 minuta. Titriramo slobodni sumporni dioksid sa 0. dopunimo do jedne litre. – pipete od 1. – 3 ml otopine sumporne kiseline. Obnovljivost (R): za 50 ml uzorka (koncentracija SO2 u uzorku nije veća od 50 mg/l). 5 i 50 ml. – 4M otopina natrijeva hidroksida. razrjeđena 1:10 (v/v). NaOH. I2. (160 g/l). Odmah titriramo sa 0. Nakon što se ohladi. 2. Energično miješajući dodamo odjednom sadržaj epruvete u kojoj se nalazi 30 ml sumpome kiseline 1:10 (v/v).84 g/ml). r = 1 mg/I. BRZA METODA a) Reagensi: – EDTA komplekson III: dinatrijeva sol etilendiamin tetra octena kiselina (C10H14N2O8Na2 × 2H2O). Dodamo 20 ml 4 M otopine natrijeva hidroksida (druga alineja točke a) ovoga članka). – 30 mg EDTA komplekson III (prva alineja točke a) ovoga članka). R = 9 mg/l. Ukupni sumporni dioksid: Dodamo 8 ml 4 M otopine natrijeva hidroksida (druga alineja točke a) ovoga članka). r = 6 mg/l. Titriramo s 0.025 M otopinom joda uz indikator škrob do plave boje koja se zadrži od 10 do 15 sekundi. za 20 ml uzorka (koncentracija SO2 u uzorku je veća od 50 mg/l). – 5 ml otopine škroba (četvrta alineja točke a) ovoga članka). protresemo i pustimo da odstoji 5 minuta. Volumen upotrebljene otopine joda označimo sa nž ml. 3. Mješajući energično dodajemo u istom mahu 10 ml sumporne kiseline 1 : 10 (v/v) (treća alineja točke a) ovoga članka).025 M joda (peta alineja točke a) ovoga članka). – Otopina škroba 5 g/l: 5 g škroba pomješamo sa oko 500 ml vode. – bireta.025 M otopine joda. 1:10 (v/v) (treća alineja točke a) ovoga članka). 2. Slobodni sumporni dioksid: U tikvicu od 500 ml dodamo: – 50 ml vina. Volumen utrošenog joda označimo sa n. Ponovljivost (r): za 50 ml uzorka (koncentracija SO2 u uzorku nije veća od 50 mg/l). gdje je P koncentracija ukupnih šećera 5 (m/m). za 20 ml uzorka (koncentracija SO2 u uzorku je veća od 50 mg/l). – sumporna kiselina H2SO4 (p20= 1. Članak 22. R = 15 mg/l. Razrijedimo s 200 ml ledene vode. Dodamo 200 g natrijeva klorida (NaCl). – 0.025 M joda. b) Aparatura: – tikvica od 500 ml. 2. Upotrebljeni volumen otopine joda označimo sa n”.

Određivanje izvodimo u tamnoj sobi i promatramo transparentnost vina: u točki ekvivalencije ono postaje opalescentno. a) Princip metode Limunska kiselina prevodi se u oksaloacetat i acetat u reakciji kataliziranoj citrat liazom (CL): CL citrat <——> oksaloacetat + acetat U prisutnosti malat dehidrogenaze (MDH) i laktat dehidrogenaze (LDH). moramo izvesti analizu na uzorku koji je čuvan pri anaerobnim uvjetima na temperaturi od 20°C dva dana prije analize.025 M otopine joda da se promjeni boja škroba. Dodamo 3 ml sumpome kiseline 1:10 (v/v) i dovoljno 0. ukupni sumporni dioksid treba odrediti referentnom metodom. Izračunavanje: Slobodni sumporni dioksid u miligramima po litri: 32 × n. U tom slučaju zamijenimo koeficijent 32 sa 1. Zatvorimo tikvicu i ostavimo da odstoji najmanje 30 minuta. Upotrebljeni volumen joda označimo sa n” ml. Ako je vinu bila dodana askorbinska kiselina. – Ako je količina sumpornog dioksida blizu. Određivanje provodimo na 20°C. barem aproksimativno. vrijednost n´” će biti mnogo viša pa je moguće. za točniju analizu moramo tu količinu joda točno procijeniti. – Budući da se neke supstancije oksidiraju s jodom u kiseloj sredini. mjeriti količinu ove supstance iz vrijednosti n´”.28 u gornjoj formuli. ODREĐIVANJE LIMUNSKE KISELINE Članak 23.025 M otopine joda. Ukupni sumporni dioksid u miligramima po litri: 32 × (n + n´ + n”). budući da 1 ml 0.d) Iskazivanje rezultata 1. Da se to postigne. slobodni sumporni dioksid treba vezati na dodani etanal ili propanal prije titriranja jodom.01 M).4 mg askorbinske kiseline. Određivanjem n´” moguće je sasvim lako utvrditi prisutnost preostale askorbinske kiseline u količinama većim od 20 mg/l u vinima kojima je ona bila dodana. Napomene: – Za crna vina s niskim koncentracijama SO2. od 0. – Za crna vina preporuča se osvjetljavanje vina odozdo zrakom žutog svjetla iz obične žarulje čija zraka svijetli kroz otopinu kalijeva kromata ili iz lampe s natrijevom parom.025 M otopine joda oksidira 4. ili ako prelazi zakonski dopušten količinu. dodamo 5 ml otopine etanala koncentracije 7 g/l ili 5 ml propanala koncentracije 10 g/l. primjereno je koristiti razrijeđenu otopinu joda više od 0. 0.025 M (npr. Vrijednost n´” je općenito malena. U konusnu tikvicu od 300 ml ulijemo 50 ml vina. Oksidacija NADH mjeri se rezultirajućim padom apsorbancije pri valnoj . – Ako se određivanje slobodnog sumpornog dioksida posebno zahtijeva. Ova vrijednost mora biti oduzeta od n (slobodni sumporni dioksid) i od n + n´ + n” (ukupni sumporni dioksid).3 ml 0. oksaloacetat i njegov produkt dekarboksilacije piruvat reduciraju se u L-malat i L-laktat pomoću reduciranog nikotinamid adenin dinukleotida (NADH): MDH oksaloacetat + NADH + H+<——> L-malat + NAD+ LDH + piruvat + NADH +H <———> L-laktat + NAD+ Količina NADH oksidiranog u NAD+ u ovim reakcijama proporcionalna je količini prisutnog citrata. XI.2 do 0.

primjenom kiveta širine 1 cm. 0. b) Reagensi: – Otopina pufera pH 7.8 (0. e) Postupak Na spektrofotometru podesimo apsorbanciju pri 340 nm. 10 ml vina sipamo u tikvicu od 50 ml. Profiltriramo kroz nabrani filter. d) Priprema uzorka Određivanje citrata se obično provodi direktno u vinu bez prethodnog uklanjanja boje i bez razrjeđenja ukoliko je količina limunske kiseline manja od 400 mg/l. Ova suspenzija ostaje stabilna najmanje jednu godinu pri 4° C. 7. Preporučuje se prije određivanja provjeriti aktivnost enzima. Tresemo dvije do tri munute.6 × 10-3 M). Prema potrebi napravimo razrjeđenje tako da je koncentracija citrata između 20 i 400 mg/l (tj.00 1. uz zrak kao slijepu probu (bez kivete u optučkom putu).duljini od 340 nm. već se standardizacija provodi uzimajući u obzir koeficijent ekstinkcije NADH). – Otopina reduciranog nikotinamid adenin dinukleotida (NADH) (približno 6 × 10-3 M): otopiti 30 mg NADH i 60 mg NaHCO3 u 6 ml redestilirane vode. Zatim u kivetu stavljamo kako slijedi: ReferentnaKiveta za kiveta uzorak (ml) (ml) Otopina 1 (prva alineja točke b) ovoga članka) 1.8 sa približno 13 ml 5 M otopine natrijeva hidroksida. – Mikropipete za dodavanje volumena od 0.51 M otopina glicilglicina. – Otopina malat dehidrogenaze/laktat dehidrogenaze (MDH/LDH.5 ml LDH (5 mg/ml). između 5 i 80 mg citrata u ispitivanom uzorku).13 g glicilglicina otopimo u približno 70 ml redestilirane vode.2 g PVPP i ostavimo da stoji 15 minuta. dodamo 10 ml otopine cink klorida (80 mg ZnCl2 u 100 ml H2O) i nadopunimo do 100 ml redestiliranom vodom. 2. Kod crnih vina bogatih fenolnim spojevima preporučuje se prethodna priprema sa PVPP: Napravimo vodenu suspenziju od oko 0. pH 7.1 ml MDH (5 mg MDH/ml). Zn2+ (0. dodamo vlažni PVPP koji je s filtera uklonjen spatulom. valnoj duljini kod koje NADH ima najveću apsorbanciju.5 mg LDH/ml): pomiješamo zajedno 0. c) Aparatura: – Spektrofotometar. 5 mg protein/ml): otopimo 168 mg liofilizata u 1 ml ledene vode. – Citrat liaza (CL.5 mg MDH/ml. – Staklene kivete od 1 cm.00 . Ova otopina ostaje stabilna najmanje jedan tjedan pri 4° C ili najmanje četiri tjedna ako je smrznuta.02 do 2 ml. 0.4 ml otopine amonij sulfata (3. moraju se provjeriti skale valnih duljina i spektralne absorbancije na aparatu. Budući da se provode mjerenja apsolutnih apsorbancija (tj. koji omogućuje mjerenje pri 340 nm. – Polivinilpolipirolidon (PVPP) Napomena: svi navedeni reagensi su komercijalno dostupni.8. Umjesto toga može se primijeniti spektrofotometar s diskontinuiranim izvorom koji omogućava mjerenje kod 334 nm ili 365 nm. Podesimo pH na 7. Filtriramo. ne primjenjuju se kalibracijske krivulje.2 M) i 0.

Otopina 2 (druga alineja točke
b) ovoga članka)
0,10
0,10
Uzorak

0,20
Redestilirana voda
2,00
1,80
Otopina 3 (treća alineja točke
b) ovoga članka)
0,02
0,02
Promućkamo, i nakon pet minuta očitamo apsorbanciju otopina u referentnoj kiveti i kiveti za
uzorak (A1).
Dodamo:
Otopina 4 (četvrta alineja točke
b) ovoga članka)
0,02 ml 0,02 ml
Promućkamo i pričekamo da se reakcija završi (oko pet minuta) i očitamo apsorbancije
otopina u referentnoj kiveti i kiveti za uzorak (A2).
Izračunamo razliku apsorbancija (A2 – A1) za referentnu kivetu i kivetu za uzorak, ΔAR i
ΔAS.
Na kraju, izračunamo razliku između ovih razlika:
ΔA = ΔAS – ΔAR
Napomena: Vrijeme koje je potrebno da se završi enzimatska reakcija može varirati
ovisno o šarži. Gornja vrijednost je dana samo kao orijentacija i nju treba odrediti za svaku
šaržu.
f) Iskazivanje rezultata
Koncentracija limunske kiseline izražava se u miligramima po litri na najbliži cijeli broj.
1. Izračunavanje
Opća formula za izračunavanje koncentracije u mg/l je:

gdje je:
V = volumen otopine koja se analizira u ml (3,14 ml)
v = volumen uzorka u ml (0,2 ml)
M = molekulska masa tvari koju određujemo (za bezvodnu limunsku kiselinu M =192,1)
d = optički put u kiveti u cm (1 cm)
ε = koeficijent apsorbancije NADH (kod 340 nm, e = 6,3 mmol-1 ×1 × cm-1),
tako da je:
C = 479 × ΔA
Ako je uzorak prethodno razrijeđen rezultat pomnožimo s faktorom razrjeđenja.
Napomena:
Kod 334 nm: C = 488 x DA (ε = 6,3 mmol-1 × 1 × cm-1)
Kod 365 nm: C = 887 x DA (ε = 3,4 mmol-1 × 1 × cm-1)
2. Ponovljivost (r)
Za koncentracije limunske kiseline manje od 400 mg/l: r = 14 mg/l;
Za koncentracije limunske kiseline veće od 400 mg/l: r = 28 mg/l;
3. Obnovljivost (R)
Za koncentracije limunske kiseline manje od 400 mg/l; R = 39 mg/l;
Za koncentracije limunske kiseline veće od 400 mg/l; R = 65 mg/l.

XII. ODREĐIVANJE UGLJIKOVOG DIOKSIDA
Članak. 24
PRINCIP METODA
1. Referentna metoda
Mirna vina [tlak CO2 < 0,5 × 105 Pa; 105 pascala (Pa) = 1 bar]
Volumen vina uzet od uzorka ohladimo na oko 0° C i pomiješamo s dovoljnom količinom
natrijeva hidroksida da se dobije pH vrijednost od 10 do 11. Titracija se provodi otopinom
kiseline u prisustvu ugljikove anhidraze. Sadržaj ugljikovog dioksida izračuna se iz volumena
kiseline potrebnog da se pH promijeni od 8,6 (hidrogenkarbonatni oblik) do 4,0 (ugljikova
kiselina). Slijepa proba se provodi u istim uvjetima na dekarboniziranom vinu da bi se uzeo u
obzir volumen otopine natrijeva hidroksida koji troše kiseline u vinu.
Pjenušava i biser vina
Uzorak vina koji se analizira ohladi se blizu točke smrzavanja. Nakon uzimanja količine
koja će se upotrijebiti za slijepu probu nakon dekarbonizacije, ostatak u boci se prevede u
alkalno tako da se sav ugljikov dioksid veže u obliku Na2CO3. Provodi se titracija otopinom
kiseline u prisustvu ugljikove anhidraze. Sadržaj ugljikovog dioksida izračuna se iz volumena
kiseline potrebnog da se pH promijeni od 8,6 (hidrogenkarbonatni oblik) do 4,0 (ugljikova
kiselina). Slijepa proba se provodi u istim uvjetima na dekarboniziranom vinu da bi se uzeo u
obzir volumen otopine natrijeva hidroksida koji troše kiseline u vinu.
2. Uobičajena metoda:
Pjenušava i biser vina
Manometarska metoda: nadtlak ugljikova dioksida mjeri se direktno u boci pomoću
afrometra.
Članak 25.
REFERENTNA METODA
1. Mirna vina (tlak CO2 < 0,5 × 105 Pa)
a) Aparatura:
– Magnetska mješalica
– pH metar
b) Reagensi:
– Otopina natrijeva hidroksida (NaOH) 0,1 M;
– Otopina sumporne kiseline (H2SO4) 0,05M;
– Otopina enzima ugljikove anhidraze, 1 g/l.
c) Postupak:
Uzorak vina ohladimo na približno 0° C zajedno s pipetom od 10 ml za odmjeravanje.
Stavimo 25 ml 0,1 M otopine natrijeva hidroksida (prva alineja točke b)1. ovoga članka) u
čašu od 100 ml; dodamo dvije kapi vodene otopine ugljikove anhidraze (treća alineja točke
b)1. ovoga članka). Dodamo 10 ml vina pomoću pipete ohlađene na 0° C.
Stavimo čašu na magnetsku mješalicu, namjestimo pH elektrodu i povremeno miješamo.
Kad tekućina postigne sobnu temperaturu, polako titriramo 0,05 M otopinom sumporne
kiseline (druga alineja točke b)1. ovoga članka) do pH 8,6. Zabilježimo očitanje na bireti.
Nastavimo titrirati sumpornom kiselinom do pH 4,0. Označimo sa n ml utrošene
sumporne kiseline za titriranje između pH 8,6 i 4,0.
Uklonimo CO2 iz oko 50 ml uzorka vina mućkanjem u vakuumu oko tri minute, uz
grijanje tikvice u vodenoj kupelji na oko 25° C.

Gornji postupak ponovimo i na 10 ml dekarboniziranom vinu.
nž ml je volumen utrošene 0,05 M sumporne kiseline.
d) Iskazivanje rezultata
1 ml 0,05 otopine sumporne kiseline odgovara 4,4 mg CO2.
Količina CO2 u gramima po litri dana je formulom:
0,44 x (n – n´)
Izražava se na dva decimalna mjesta.
Napomena: Ako vino sadrži malo CO2 (CO2 < 1 g/l), nije potrebno dodati ugljičnu
anhidrazu za kataliziranje reakcije hidrataciju CO2.
2. Pjenušava i biser vina
a) Aparatura:
– Magnetska mješalica,
– pH metar.
b) Reagensi:
– Otopina natrijeva hidroksida (NaOH), 50 % (m/m),
– Otopina sumporne kiseline (H2SO4), 0,05 M,
– Otopina enzima ugljične anhidraze, 1 g/l.
c) Postupak:
Označimo nivo vina u boci te ga hladimo dok ne počne smrzavanje. Pustimo da se boca
blago ugrije, protresemo je da kristali leda ne nestanu. Brzo uklonimo čep i stavimo 45 do 50
ml vina u odmjerni cilindar za slijepu probu. Točan volumen uzetoga vina, v ml, očitamo na
cilindru kad vino postigne sobnu temperaturu.
Odmah nakon što je uklonjen uzorak za slijepu probu, dodamo 20 ml otopine natrijeva
hidrokisda (prva alineja točke b)2. ovoga članka) u bocu volumena 750 ml.
Pričekamo da vino postigne sobnu temperaturu.
U čašu od 100 ml stavimo 30 ml prokuhane destilirane vode i dvije kapi otopine ugljične
anhidraze (treća alineja točke b)2. ovoga članka). Dodamo 10 ml vina koje je prethodno
prevedeno u alkalno. Stavimo čašu na magnetsku mješalicu, namjestimo elektrodu i magnetni
štapić uz umjereno miješanje.
Titriramo otopinom sumporne kiseline (druga alineja točke b)2. ovoga članka) do pH 8,6.
Zabilježiti očitanje na bireti. Nastavimo polako titrirati sumpornom kiselinom do pH 4,0.
Neka je n ml utrošak kiseline za titriranje između pH 8,6 i 4,0.
Uklonimo CO2 iz v ml uzorka vina (koje smo uzeli za slijepu probu) mućkanjem u
vakuumu oko tri minute, uz grijanje tikvice u vodenoj kupelji na oko 25 °C. Uzmemo 10 ml
dekarboniziranog vina i dodamo 30 ml prokuhane destilirane vode, dodamo dvije do tri kapi
otopine natrijeva hidroksida da se pH podesi na izmeđi 10 i 11. Zatim slijediti gornji
postupak. Neka je nž ml dodani volumen 0,05 M otopine sumporne kiseline.
d) Iskazivanje rezultata
1 ml 0,05 M otopine sumporne kiseline odgovara 4,4 mg CO2.
Ispraznimo bocu vina koje je bilo prevedeno u alkalno i odredimo unutar 1 ml početni
volumen vina tako da se boca ispuni vodom do oznake, i to je V ml.
Količina CO2 u gramima po litri dana je formulom:

0,44 x (n – n') ×

Rezultat se izražava na dva decimalna mjesta.
3. Iskazivanje rezultata
Nadtlak pri 20° C (Paph20) izražen u paskalima dan je formulom:
Q
Paph20 = ––––––––––––––––––––––––––––––––– – Patm
1,951x10-5(0,86-0,01A) ´ (1-0,00144S)
gdje je:
Q = količina CO2 u g/l vina;
A = alkoholna jakost vina pri 20° C;
S = količina šećera u vinu u g/l;
Patm = atmosferski tlak u paskalima.
Članak 26.
UOBIČAJENA METODA
1. Pjenušava i biser vina
a) Aparatura:
– Afrometar
Afrometar je uređaj za mjerenje tlaka u bocama pjenušavih i biser vina. Ima raznih izvedbi
u ovisnosti o načinu zatvaranja boce. Skala afrometra je u paskalima (Pa), iako je praktičnije
koristiti 105 Pa ili kilopaskal (kPa).
Afrometri mogu imati različite klase manometara. Klasa manometra je preciznost očitanja
u odnosu na cijelu skalu izražena u postotcima ( npr. manometar od 1000 kPa klase 1 znači da
se maksimalni tlak od 1000 kPa može očitati unutar ± 10 kPa). Uređaj klase 1 preporučuje se
za precizna mjerenja. Afrometri moraju biti redovno provjeravani (barem jednom godišnje).
b) Postupak:
Mjerenja se moraju provoditi na bocama čija se temperatura stabilizirala najmanje 24 sata.
Nakon što je čep probušen, boca se mora žestoko promućkati sve dok tlak na postane
konstantan, tada se očita.
c) Iskazivanje rezultata
Tlak pri 20° C (Paph20) izražava se u paskalima (Pa) ili kilopaskalima (kPa).
Rezultat treba izraziti u obliku koji je sukladan preciznosti manometra (npr.
6,3 ´ 105 Pa ili 630 kPa, a ne 6,33 ´ 105 Pa ili 633 kPa za manometr klase 1 s punom
skalom do 1000 kPa).
Ako je temperatura pri kojoj je izvedeno mjerenje različita od 20° C mora se provesti
korekcija množenjem izmjerene vrjednosti tlaka sa koeficijentom:

danim u tableli I, priloga 5 ovoga pravilnika. Na taj način dobijemo rezultat pri 20° C.
Članak 27.
ODNOS IZMEĐU TLAKA I KOLIČINE UGLJIKOVOG DIOKSIDA U BISER VINU
Iz tlaka kod 20° C (Paph20) izračuna se apsolutni tlak kod 20° C (Pabs20) pomoću formule:
Pabs20 = Patm + Paph20
Patm je astmosferski tlak izražen u barima
Količina ugljikovog dioksida u vinu dana je slijedećim odnosima:

. ugušćenog mošta i proćišćenog ugušćenog mošta. Ova vrijednost je korigirana za temperaturu i izražena kao koncentracija pri 20° C (rabeći tabelu I.00144 S) – u gramima CO2 po litri vina: 1. koristi se ili pročišćeni ugušćeni mošt ili otopina dobivena tako da se 200 g pročišćenog ugušćenog mošta razrijedi s vodom do 500 g. c) Izračun: 1. mošt se propusti kroz četverostruko presavijenu suhu gazu i nakon odbacivanja prvih kapi filtrata. Staviti malu količinu uzorka na donju prizmu refraktometra.– u litrama CO2 po litri vina: 0. Očitati maseni postotak saharoze unutar 0. Korigiranje temperature – Instrumenti sa skalom u masenim postocima saharoze: korigiranje temperature provesti pomoću tabele I. b) Aparatura: Abbe-ov refraktometar koji mora imati skale u: – masenim postocima saharoze s podjelom od 0.1% ili indeks loma na četiri decimalna mjesta. Na istom uzorku napraviti najmanje dva određivanja. pri čemu treba paziti (jer su prizme čvrsto pričvršćene jedna na drugu) da uzorak jednako pokriva staklenu površinu prizme. a) Princip metode: Indeks loma pri 20° C.01 A) × (1 – 0.987 × 10-5 × Pabs20 × (0. Uputa za upotrebu aparata mora sadržavati točne instrukcije.1%. nastavlja se određivanje filtriranog proizvoda. prikazan je u tabeli II i tabeli III. da se dobije (kolona I) odgovarajuća vrijednost u masenim postocima saharoze pri t°C. pomoću kojega se dobiva koncentracija šećera u gramima u litri i gramima na kilogram mošta. d) Postupak: Uzorak temperirati na blizu 20° C. Refraktometar mora imati termometar sa skalom najmanje od +15° C do +25° C s omogućenim cirkuliranjem vode koja osigurava mjerenje pri temperaturi 20° C ± 5° C. priloga 6). – Instrumenti sa skalom u indeksima loma: indeks loma mjeren pri t°C pronaći u tabeli II (prilogu 6).86 – 0. priloga 6 ovoga Pravilnika. – Pročišćeni ugušćeni mošt Ovisno o koncentraciji.00144 S) gdje je: A = alkoholna jakost vina pri 20°C S = količina šećera u g/l. koja je u prilogu 6.951 × 10-5 x Pabs20 × (0. Mjerenje provesti sukladno uputama za uporabu aparata. izražen kao apsolutna vrijednost ili kao maseni postotak saharoze. XIII. c) Priprava uzorka: – Mošt i ugušćeni mošt Po potrebi.86 – 0. Zabilježiti temperaturu t °C. pri čemu sva vaganja moraju biti točno provedena. posebice glede kalibriranja i izvora svijetlosti. – ili u indeksima loma na četiri decimalna mjesta.01 A) × (1 – 0. ODREĐIVANJE ŠEĆERA REFRAKTOMETROM Članak 28.

002282 .001306 .000714 .2 1. 3.001941 .4 1.003194 .001722 .1 1.000456 .002439 26.000868 .7 1.000842 .5 1.000465 .000474 .4 1.4 1.7 .2 1.003928 1.2 1.0 1. 4.5 1.003143 .001684 .001175 19.4 1.001703 22.004042 1.001800 23.001144 .3 1. Koncentracija šećera izražena je kao invertni šećer na jedno decimalno mjesto.6 1.8 1.003731 1.002555 26.7 1.2 1.4 1.003352 .001819 .7 1. lipnja 2004.3 1.2 1.002508 .0 1. Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.7 1.4 10.000882 17.003704 . rezultat se množi s faktorom razrjeđenja.001374 .001780 .5 1.003066 .003015 .6 1.6 1.002916 28.7 1.3 1. s kojim se množi masa vode u Pyrex piknometru pri toC za izračun volumena piknometra pri 20oC toC F toC F toC F toC F toC F toC F toC F 10. v.001113 .004187 .5 1.001761 .0 1.003273 .001290 .1 1.000764 .000439 13.8 1. Ministar Petar Čobanković.002417 .8 1.0 1.9 11.2 .5 1.001257 20.000691 16.6 1.8 1. Koncentracija šećera u moštu i ugušćenom moštu Pronaći maseni postotak saharoze pri 20°C u tabeli II (prilog 6) i iz istoga reda očitati koncentraciju šećera u gramima na litru i gramima na kilogram.2 1.3 1.003759 1.3 1.4 1.003299 29.6 1.001357 .7 1.5 1.1 .2 1.7 1.2 1.001340 20.2 .000483 14. Koncentracija šećera u pročišćenom ugušćenom moštu Pronaći maseni postotak saharoze pri 20° C u tabeli III (prilog 6) i iz istoga reda očita se koncentracija šećera u gramima na litru i gramima na kilogram.004158 1.002531 .001920 .5 1.000829 .0 .002941 . Članak 29.3 1.001741 .3 1.9 1.3 .001665 .003815 1.7 1.4 1.6 .000414 .001608 22.000501 . PRILOG 1 PRILOG 1: Tabela I: Faktor F.9 1.000789 .0 1.004099 1.0 1.1 1.000703 .000803 .3 1.0 1.2 1.4 1. Koncentracija šećera izražena je kao invertni šećer na jedno decimalno mjesto.001207 .001191 .7 1.3 1.001239 . 24.002578 .1 1.000530 14.3 1.002349 .0 1.6 1.1 1.000909 .003787 1.7 1.000430 .000511 . Klasa: 011-02/04-01/1 Urbroj: 525-11-04-1 Zagreb.000492 .4 1.004071 1.6 1.002602 .003899 1.8 1.003247 .5 1. r. Ako se mjerenje provodi na razrijeđenom pročišćenom ugušćenom moštu.4 11.4 1.001627 .000540 .000520 .5 1.001859 .6 .5 1.0 1.001273 .9 1.000406 .0 1.004013 1.000398 13.001900 23.3 1.6 1.003984 1.003871 1.003326 . Indeks loma mošta.2 1.7 1.002304 .5 1.003956 1.3 1.0 1.003117 .6 1.2.2 1.4 1.5 1.3 .002966 .000447 .4 1.9 1.000855 .0 1.000895 .7 1.0 1.003843 1.1 1.5 .001223 . ugušćenog mošta i pročišćenog ugušćenog mošta Pronaći maseni postotak saharoze pri 20° C u tabeli II ili III (prilog 6) i iz istoga reda pročita se indeks loma pri 20° C na četiri decimalna mjesta.002990 .002326 25.002260 .2 1.000422 .000816 17.002238 .003222 .001646 .7 1.9 1.001128 .1 .001880 .002462 .003041 28.8 1.000550 .002394 .004128 1.001159 .002372 .1 1.003168 29.000726 .6 1.8 .001097 19.002215 25.002485 .001839 .000752 16.000777 .6 1.9 1.003092 .1 1.1 1.4 1.1 1.6 1.001323 .5 .1 1.000738 .

000937 .001022 18.3 1.0 1.0 1.8 1.0 1.000951 18.002065 .003594 .7 1.5 1.002002 24.001052 .8 1.2 1.002866 .9 1.9 1.002086 .001498 .002842 .000645 .004245 12.001589 .003676 .002151 .6 1.4 1.9 1.5 1.003621 .7 1.002793 27.002817 .001008 .002745 .4 1.000634 15.8 1.2 1.000601 .0 1.004216 .000965 .9 1.9 1.000570 .000560 .3 1.4 1.4 1.8 1.001480 .9 1.9 1.2 1..1 1.001427 21.7 1.002891 .8 1.3 1.001982 .3 1.6 1.001534 .003458 .1 1.1 1.5 1.003649 .002720 .003567 .001037 .001570 .001516 21.001462 .003432 30.0 1.8 1.000580 15.7 1.003405 .6 1.2 1.8 1.002696 .3 1.8 1.5 1.002023 .001961 .003540 12.9 1.6 1.000591 .003513 .3 1.000679 .000979 .001409 .003379 .4 1.002044 .9 1.002769 .8 1.6 1.002194 .6 1.8 1.1 1.2 1.002625 .9 1.9 1.1 1.002129 .8 1.0 1.002172 .5 1.5 1.9 1.000993 .7 1.1 1.7 1.001082 .001391 .000612 .8 1.000623 .002649 .003485 .2 1.0 1.000656 .001552 .000668 .004275 .9 1.000923 .002107 24.001067 .4 1.001445 .8 1.002672 27.

83 0.74 0.32 2.72 0.89 3.80 0.93 1.93 0.27 0.24 0.48 3.89 1.26 0.97 0.18 14° 1.39 1.21 3.62 1.06 1.47 1.22 2.90 0.09 3.27 2.62 2.00 3.32 2.69 3.23 0.30 3.02 1.44 2.70 3.81 2.90 1.55 1.34 0.72 2.25 1.23 0.22 1.41 0.26 1.42 2.72 2.62 0.94 4.09 0.55 2.03 2.91 3.35 1.23 0.41 0.19 1.05 2.92 0.01 1.63 0.38 1.36 1.84 1. mjerenu Pyrex piknometrom pri toC.15 1.29 0.74 0.78 0.92 2.08 1.62 2.92 5.71 1.21 0.29 1.87 4.19 2.61 13° 1.27 2.31 1.67 0.60 0.93 2.89 2.44 0.52 2.35 1.97 4.21 3.62 2.13 2.11 2.02 3.46 3.77 2.05 1.11 4.01 1.08 2.93 0.83 0.45 1.66 0.45 3.86 1.67 1.80 0.63 2.05 3.40 1.22 0.44 0.67 1.01 2.17 Napomena: Ova tabela se može rabiti za pretvorbu d'20 u d2020 .08 3.09 3.99 1.46 2.28 1.30 0.72 3.32 1.00 3.50 2.55 1.48 0.31 0.95 0.34 2.19 1.38 2.56 1.40 0.00 1.52 1.84 0.50 1.33 2.62 1.64 1.46 0.84 1.32 3.71 0.36 1.53 2.89 0.52 1.96 1.54 0.25 4.56 1.57 1.53 28° 2.16 2.22 2.30 0.21 1.25 1.28 0.78 1.51 0.88 3.21 2.81 0.83 1.81 2.03 1.77 1.47 1.59 1.78 0.99 1.76 0.46 0.64 1.19 3.05 1.35 3.75 0.38 0.07 29° 2.61 30° 2.92 3.21 2.99 3.27 1.91 0.38 2.57 0.69 0.35 2.98 3.96 2. za izračun rezultata pri 20oC.74 15° 0.42 0.86 2.33 0.37 3.22 0.11 2.91 3.88 3.Tabela II: Temperaturne korekcije c za gustoću suhih i bezalkoholnih vina.48 1.06 1.55 0.80 1.67 2.20 1.66 2.16 1.03 2.65 2.70 1.11 1.90 0.37 0.75 1.42 1.16 3.67 1.22 0.95 2.18 2.56 0.40 18° 0.27 2.65 0.77 1.42 3.01 1.47 0.10 1.79 2.80 0.97 23° 0.56 1.45 2.42 0.19 4.77 0.10 1.59 3.11 2.31 2.37 0.77 2.50 2.75 2.23 0.97 0.36 0.85 1.41 2.05 4.25 0.17 1.83 1.57 3.27 1.86 1.94 19° 0.93 1.52 0.36 1.40 0.44 0.19 3.70 1.81 0.31 3.13 2.78 2.93 2.44 11° 1.03 2.82 1.69 3.44 2.24 1.63 0.77 1.93 0.22 1.43 0.25 1.59 2.73 2.71 1.84 3.63 2.01 27° 1.36 1.16 2.43 1.52 1.63 1.82 3.03 3.60 1.46 1.78 3.59 1.71 1.42 3.52 3.45 1.01 2.58 2.73 1.46 0.24 0.70 4.75 1.97 1.71 0.33 1.53 2.28 1.08 1.26 1.51 1.33 4.44 2.91 2.32 0.76 0.60 1.69 1.31 3.85 0.92 4.49 0.80 2.41 1.96 1.46 24° 0.53 0.84 1.27 3.21 0.78 1.65 0.55 4. p20 = pt ± c/1000 .92 3.06 3.48 1.51 2.77 0.16 1.34 2.17 3.32 0.43 1.44 1.98 2.44 2.32 1.50 1.22 0.44 0.20 3.86 0.63 0.c ako je toC manja od 20oC + c ako je toC veća od 20oC Alkoholna jakost 0 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 10° 1.48 22° 0.03 1.82 1.97 25° 1.31 1.85 4.04 2.10 3.97 0.53 2.67 1.32 1.87 0.16 2.64 1.77 2.47 4.80 0.48 26° 1.46 0.74 0.59 1.42 0.40 2.24 2.12 2.53 3.23 1.86 0.46 0.51 0.72 0.86 1.00 2.88 2.47 0.71 0.68 0.70 2.22 1.25 2.31 2.37 1.88 0.05 2.06 4.81 2.67 1.56 1.72 1.46 1.16 2.93 0.40 1.30 16° 0.25 4.11 2.53 1.29 0.58 1.77 1.03 12° 1.43 0.59 0.13 1.20 2.18 1.60 2.53 3.39 0.36 0.69 0.25 2.38 2.34 0.22 0.53 1.86 1.85 17° 0.13 1.86 4.59 0.68 0.41 1.61 0.95 2.26 0.97 0.49 0.96 2.90 1.62 0.68 2.81 0.71 0.47 Temperatura 20° (oC) 21° 0.61 1.11 2.75 1.36 3.67 1.19 1.26 1.65 3.30 1.25 0.27 0.13 1.30 1.13 1.28 0.48 2.87 0.78 1.40 4.84 0.04 2.

79 1.20 1.62 22° 0.55 1.23 2.84 1.50 0.34 4.Tabela III: Temperaturne korekcije c za gustoću prirodnog ili ugušćenog mošta.86 0.60 1.92 2.51 1.17 2.77 1.43 1.49 3.69 2.44 1.01 2. za izračun rezultata pri 20oC.61 0.37 1.87 0.49 1.53 0.50 0.99 2.36 2.44 16° 1.38 2.78 4.88 2.08 1.42 2.55 4.85 2.14 4.01 2.40 0.42 0.16 4.05 1.26 2.09 2.95 0.66 2.29 0.40 0.66 11° 2.03 3.11 1.20 1.99 3.48 4.84 5.90 0.82 2.42 2.28 1.81 1.58 2.96 1.96 3.30 2.31 2.34 1.93 3.06 1.82 1.22 3.29 4.45 2.39 3.18 5. 2^99 3.16 2.54 0.3.13 3.38 0.51 5.26 2.79 0.53 2.50 2.88 4.52 4.10 3.43 0.31 1.67 4.06 4.98 3.32 2.30 1.30 1.75 4.10.00 29° 2.93 0.44 0.89 1.64 30° 3.82 2.20 5.25 3.93 4.92 2.08 6.24 2.34 2.74 2.16 6.64 0.95 14° 1.46 5.29 0.04 4.44 0.00 3.76 0.90 2.05 5.35 3.51 3.85 0.44 1.72 3.20 1.00 4.71 1.36 3.02 2.36 4.66 1.16 5.48 0.66 2.43 2.65 4.c ako je toC manja od 20oC + c ako je toC veća od 20oC gustoća 1.34 2.03 1.48 2.76 4.35 3.42 12° 1.42 0.90 6.31 1.37 1.01 3.51 1.09 1.13 3.99 1.32 2.60 0.61 0.12 3.47 3.11 4.53 4.24 1.72 1.88 3.48 2.63 1.07 1.26 1.01 3.09 1.05 1.94 5.75 0.59 0.59 5.30 0.88 0.12 1.66 1.15 1.26 3.62 2.86 2.72 2.69 3.12 1.27 2.81 1.52 0.94 0.19 13° 1.28 1.18 17° 0.57 3.21 4.03 4.47 3.85 4.45 2.22 1.69 2.05 3.09 3.09 1.24 2.34 5.08 2.58 2.39 5.20 4.96 2.18 3.25 3.28 4.84 2.16 1.62 3.44 3.80 0.36 2.62 19° 0.12 0.01 4.80 1.64 3.87 4.17 1.67 1.37 3.63 2.59 0.2.44 25° 1.12 1.37 2.43 2.18 1.23 23° 0.58 0.12 2.62 0.37 1.85 4.51 1.18 1. p20 = pt ± c/1000 .81 0.04 2.30 1.89 5.77 0.34 2.77.08 4.26 1.22 3.42 2.67 0.58 0.30 4.48 2.50 3.16 2.81 1.50 3.84 2.17 4.78 2.86 4.43 4.15 1.74 1.12 5.90 18° 0.73 1. mjerenu Pyrex piknometrom pri toC.25 1.54 1.73 0.57 1.73 3.45 4.00 1.17 2.70 2.93 4.70 3.49 1.97 3.24 0.76 2.05 4.91 4.29 1.36 3.56 0.30 2.10 2.67 1.65 3.98 5.14 1.59 1.92 2.67 4.60 3.09 1.95 2.36 10° 2.84 2.77 1.71 1.87 3.31 0.34 0.24 1.22 3.05 26" 1.82 2.84 24° 1.46 0.15 3.98 1.86 2.31 5.96 6.36 2.28 3.64 4.84 0.40 3.75 1.72 15° 1.43 1.36 1.66 3.60 1.56 5.18 3.80 3.57 1.20 1.37 1.59 2.56 0.10 3.84 1.25 1.10 1.11 2.37 0.04 1.88 1.68 5.47 3.91 4.73 5.00 2.26 4.80 1.12 1.56 0.90 5.36 3.24 4.62 1.13 1.06 2.42 28° 2.56 2.51 2.62 1.80 0.06 1.33 1.98 3.45 0.50 4.82 1.08 1.52 1.17 2.67 3.96 3.22 1.82 3.25 0.50 3.35 0.50 2.67 3.05 5.34 1.89 2.04 3.07 3.56 3.35 3.68 0.72 4.83 0.66 0.66 1.05 1.03 4.68 0.62 Temperatura 20° (oC) 21° 0.49 1.10 2.32 1.18 1.20 3.72 2.22 1.57 2.82 2.22 Napomena: Ova tabela se može rabiti za pretvorbu d'20 u d2020 .73 2.60 0.72 1.82 1.02 1.70 0.72 0.42 2.05 1.41 0.90 1.18 2.59 3.40 2.65 3.19 1.56 5.58 2.26 2.55 3.39 0.00 0.09 2.35 4.37 0.84 1.60 1.32 0.00 2.95.16 1.59 3.30 3.89 0.79 27° 2.57 5.65 2.61 0.16 0.94 3.46 2.48 0.52 1.76 1.13 1.36 2.28 2.75 2.21 1.

95 2.30 1.98 1.10 1.26 0. p20 = pt ± c/1000 .62 3.020 1.080 1.94 1.68 3.52 0.69 2.31 1.46 4.87 2. i veće sa ostatkom šećera.12 1.08 0.87 3.50 2.02 0.40 3.70 3.47 2.91 1.52 2.49 0.06 2.75 0.72 1.29 1.31 0.89 0.39 0.46 3.55 1.06 0.39 3.29 2.89 3.57 4.30 0.78 0.00 0.09 3.000 1.83 1.59 1.28 4.46 4.61 1.07 3.58 0.10 1.63 1.16 2.56 0.23 3.44 4.13 3.060 1.34 3.94 0.95 0.45 2.18 1.41 4.01 1.86 2.01 2.83 0.30 0.63 3.52 3.060 1.89 2.49 0.19 1.86 2.45 2.30 2.50 3.73 4.040 1.29 2.96 1.56 1.77 4.42 3.95 30° 3.44 2.06 2.020 1.57 .05 2.61 1.25 1.94 4.85 1.39 1.46 0.77 1.95 0.10 0.80 5.64 2.69 0.30 0.08 2.96 3.93 1.Tabela IV: Temperaturne korekcije c za gustoću vina alkoholne jakosti 13 % vol.39 0.49 3.99 4.30 3.99 2. za izračun rezultata pri 20oC.76 0.94 3.24 2.51 4.05 2.80 1.120 10° 11° 12° 13° 14° 15° 16° 17° 18° 19° Temperatura 20° (oC) 21° 22° 23° 24° 25° 26° 27° 28° 29° 4.07 5.78 1.02 0.52 0.91 1.79 1.97 1.69 0.79 3.61 3.22 0.86 4.59 4.42 2.87 2.83 2.34 3.01 1.76 4.45 3.c ako je toC manja od 20oC + c ako je toC veća od 20oC Alkoholna jakost 13% vol.23 4.87 2.75 2.11 1.91 0.47 2.00 0.02 1.78 1.22 1.70 2.64 0.46 1.21 1.46 1.42 2.42 0.71 1.82 0.07 3.46 0.52 2.000 1.43 0.49 1.27 1.48 0.08 3.32 3.33 2.94 0.41 3.66 3.51 2.63 3.73 3.97 1.48 2.040 1.84 2.39 1.69 2.70 2.09 2.49 4.49 2.83 0.89 3.84 2.46 1.29 1.39 1.13 0.54 1.04 0.21 4.33 2.020 1.47 2.43 3.44 3.65 3.48 1.24 1.95 3.14 1.99 2.99 4.060 1.83 1.65 1.26 2.48 1.43 0.79 3.53 2.000 1.59 2.02 1.00 2.74 2.86 3.63 0.26 0.79 2.27 3.71 0.53 2.79 0.46 1.20 4.68 3.60 1.71 1.22 0.37 1.73 3.05 0.27 2.02 2.06 1.61 2.66 1.53 2.52 4.49 1.64 2.42 2.18 0.20 1.12 1.90 3.71 0.82 1.57 1.28 0.27 2.49 0.05 2.33 0.01 1.31 2.09 2.79 5.10 1.080 1.62 4.78 3.89 4.90 3.67 1.42 2.89 0.79 5.80 2.30 1.89 0.96 1.40 3.55 4.77 0.17 1.59 3.36 0.97 1.00 4.71 2.38 1.39 0.21 0.94 2.49 2.60 2.77 0.54 2.35 3.90 1.55 4.12 0.36 1.040 1.58 1.27 3.37 3.36 3.99 4.50 0.73 1.47 2.94 1.07 1.10 3.32 1.54 4.17 2.90 1.95 1.31 3.40 0.33 0.39 0.11 3.29 2.95 1.48 1.30 2.93 1.32 1.100 1.36 0.98 1.43 3.27 3.72 2.87 2.69 2.64 3.26 1.84 1.19 2.73 1.95 2.73 2.25 1.84 1.100 1.99 3.27 0.84 1. mjerenu Pyrex piknometrom pri toC.74 1.63 206 2.30 3.39 3.60 4.35 1.70 3. Alkoholna jakost 15% vol.90 3.09 1.120 1.84 0.36 3.16 3.12 2.31 0.51 1.61 3.32 5.50 1.66 2.01 2.17 2.36 2.48 1.44 1.49 0.06 3.29 3.22 4.31 2.94 2.68 3.26 3.35 0.71 1.44 2.29 2.15 3.32 1.29 3. gustoća gustoća gustoća 1.72 3.95 4.88 3.00 0.10 3.95 3.37 3.46 4. Alkoholna jakost 17% vol.67 3.25 2.51 3.90 3.44 2.51 0.69 2.20 0.55 2.39 1.19 1.96 3.08 2.75 2.04 0.32 2.73 2.95 2.53 0.03 2.78 1.64 3.60 0.100 1.78 1.90 2.01 0.71 2.59 2.120 1.05 5.81 4.40 0.45 0.74 3.98 2.16 1.49 4.080 1.49 1.38 1.

79 3.50 1.Alkoholna jakost 19% vol.76 0.78 0.06 0.52 4.060 1.26 1.60 1.48 1.06 4.120 10° 11° 12° 13° 14° 15° 16° 17° 18° 19° Temperatura (oC) 3.56 5.22 4.42 1.42 4.11 1.62 3.79 4.70 4.11 2.01 4.44 2.48 30° 4.57 1.06 2.09 0.58 5.45 4.82 0.03 0.100 1.86 4.84 1.20 0.65 1.27 2. gustoća gustoća 1.24 2.47 1.91 6.69 5.21 0.22 3.55 0.76 3.81 3.30 2.45 0.41 0.92 4.69 2.51 2.71 2.48 0.73 2.31 3.09 1.08 1.80 0.57 2.97 3.28 1.72 2.62 3.62 3.000 1.76 1.11 5.92 3.87 2.44 4.48 0.82 2.42 3.01 0.54 3.27 3.31 3.33 2.84 1.05 2.82 0.64 2.70 1.02 1.19 1.76 0.40 2.120 1.56 1.78 4.90 3.13 1.96 2.21 3.52 0.93 1.18 2.38 0.00 4.83 2.51 3.08 0.62 3.24 4.21 1.70 1.19 2.31 1.47 2.96 2.76 3.57 2.00 3.64 2.18 2.07 1.88 0.50 4.88 2.04 0.61 3.60 2.40 1.14 1.88 2.040 1.57 1.99 0.66 5.45 0.95 1.84 4.04 3.080 1.54 1.25 2.48 1.46 2.93 1.96 1.13 0.24 2.41 0.54 4.51 2.89 2.08 2.51 4.27 3.100 1.96 2.47 4.69 4.25 1.30 3.55 2.55 5.30 0.96 1.18 0.31 0.65 2.95 2.30 3.18 1.72 2.66 4.74 3.47 5.90 1.61 21° 22° 23° 24° 25° 26° 27° 28° 29° 0.97 1.39 3.12 0.74 3.95 0.09 2.39 5.08 5.27 4.09 1.57 1.89 5.42 3.19 3.39 1.16 20° .43 1.27 0.68 2.22 2.42 0.71 3.38 1.78 3.31 1.61 5.10 3.39 0.82 5.97 3.66 4.88 3.21 4.01 4.15 3.52 4.83 1.31 2.000 1.02 2.95 0.47 4.85 2.59 1.36 5.10 1.57 3.02 1.23 4.16 2.51 1.03 4.96 3.90 3.56 4.27 0.28 2.49 4.20 0.88 0.80 5.60' 3.08 3.45 4.30 2.62 4.97 3.68 1.61 3.57 1.08 1.46 4.76 4.72 2.25 4. Alkoholna jakost 21% vol.69 2.49 4.03 3.95 3.78 1.01 0.50 3.88 3.49 3.040 1.31 0.52 3.12 3.31 2.88 4.32 3.54 1.42 3.54 4.29 1.97 4.32 1.43 2.020 1.060 1.080 1.62 4.06 0.51 1.64 2.55 2.32 2.86 2.020 1.43 4.90 1.08 2.74 2.53 3.99 2.29 2.28 3.84 1.55 5.64 5.77 1.19 1.

98 2.20 0.65 0.74 1.73 0.64 2.12 1.67 0.96 0.25 0.78 1.43 0.59 0.75 2.11 3.40 2.44 0.10 1.52 0.56 0.23 2.39 4.21 1.78 0.17 1.12 4.19 2.68 071 074 078 081 085 0.34 1.52 1.82 2.61 4.29 0.54 30° 2.33 2.64 1.23 0.55 2.37 2.39 1.29 0.38 0.50 2.29 1. mjerenu običnim staklenim piknometrom ili hidrometrom pri toC.44 0.74 0.38 3.47 1.38 2.33 1.71 0.24 3.35 0.94 2.26 2.24 1.60 0.27 0.46 1.85 0.22 0.30 1.31 1.78 2.62 0.67 1.08 3.14 2.69 0.44 1.68 0.34 0.01 1.44 1.05 3.98 1.26 2.89 0.91 19° 0.45 1.83 1.91 0.57 0.60 0.34 3.46 4.52 1.30 4.14 3.95 3.22 2.58 1.24 1.05 2.16 1.80 1.12 1.72 2.93 0.36 18° 0.84 3.31 0.25 3.20 0.65 0.88 0.88 1.14 2.48 0.27 0.22 0.05 2.35 1. p20 = pt ± c/1000 .70 0.83 0.03 3.20 2.35 1.26 3.11 2.35 1.57 2.14 3.04 2.50 1.93 1.64 1.23 0.26 0.16 1.45 2.51 1.59 1.49 1.32 0.01 2.73 2.37 3.08 3.25 1.07 Napomena: Ova tabela se može rabiti za pretvorbu d'20 u d2020 .75 3.15 2.88 1.77 2.47 2.81 0.36 0.97 2.44 2.66 1.86 0.35 0.93 0.45 1.07 1.91 3.05 1.33 1.95 0.77 1.99 1.16 4.03 2.63 0.71 0.93 4.45 26° 1.49 1.92 1.83 2.c ako je toC manja od 20oC + c ako je toC veća od 20oC Alkoholna jakost 0 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 10° 1.84 0.46 0.62 3.47 1.06 3.25 0.50 1.44 0.50 3.91 2.56 1.32 0.04 3.11 1.24 1.75 3.46 2.55 0.73 0.69 1.90 12° 1.88 0.39 0.55 1.38 2.93 3.06 2.38 0.66 1.07 1.38 3.07 1.46 Temperatura 20° (oC) 21° 0.85 4.25 0.16 1.53 2.54 0.85 1.57 0.40 0.59 1.31 2.77 2.15 1.22 0.28 1.29 0.93 3.29 1.48 22° 0.35 1.35 2.58 1.98 3.88 4.39 0.93 2.50 0.11 1.07 2.39 0.51 2.30 0.55 2.34 1.74 0.50 3.84 1.60 2.96 23° 0.92 0.39 1.12 1.67 2.55 0.65 2.86 0.07 1.42 1.79 0.18 1.91 0.62 3.87 0.95 25° 1.46 0.54 1.27 1.49 1.99 1.40 1.58 2.33 2.05 2.99 2.62 0.40 1.26 0.11 4.44 2.90 3.98 2.52 157 163 1.51 1.03 2.65 1.89 0.45 24° 0.99 1.03 1.99 3.83 2.21 1.31 2.95 0.20 1.37 1.88 0.21 0.92 5.97 4.57 3.91 2.58 0.81 0.63 1.45 1.21 0.38 2.74 0.07 14° 0.19 1.41 0.56 1.13 2.42 1.02 1.15 1.93 3.56 1.45 2.22 3.83 1.48 28° 1.39 0.73 2.13 2.69 1.26 1.19 1.38 0.04 1.42 1.39 1.71 1.63 2.09 2.70 1.57 3.40 2.82 1.76 0.65 0.20 1.22 2.21 1.28 3.91 0.80 17° 0.43 0.77 0.75 1.41 0.05 1.75 3.45 0.15 2.12 2.93 2.24 0.57 0.52 0.77 2.03 2.58 1.41 0.80 1.56 2.31 11° 1.79 1.92 0.96 1.96 27° 1.97 0.29 2.23 16° 0.34 2.80 0.42 1.67 1.05 1.64 2.33 2.31 1.09 2.62 1.00 29° 2.28 0.45 3.23 0.96 2.70 0.73 1.86 2.03 1.25 4.82 1.99 1.33 0.72 0.21 2.73 1.58 3.21 1.76 1.45 0.01 1.49 0.24 0.43 0.19 0.82 2.76 4.75 1.47 0.90 2.14 2.70 3.67 0.14 1.62 1.51 2.49 13° 1.15 1.18 3.11 1.50 0.63 2.39 3.19 3.81 2.67 2.5S 1.57 2.88 1.73 3.40 3.22 3. za izračun rezultata pri 20oC.31 1.21 0.02 4.49 2.84 1.90 0.34 3.23 1.23 1.43 0.97 2.29 1.70 176 183 190 1.46 0.77 0.69 2.63 2.77 0.37 1.73 1.Table V: Temperaturne korekcije c za gustoću suhih i bezalkoholnih vina.36 0.95 0.52 1.84 0.73 1.26 2.60 0.21 2.71 0.43 1.66 15° 0.25 1.72 2.24 2.88 1.37 2.82 0.27 2.30 1.26 1.

07 2.39 3.43 0.57 0.06 1.16 1.90 4.19 1.73 2.99 3.86 1.31 1.36 4.29 1.38 2.33 0.00 4.22 1.12 1.34 2.12 1.74 2.82 2.18 1.95 0.65 1.89 2.36 0.57 3.08 2.02 2.99 1.96 2.97 2.28 0.16 2.12 1.60 1.99 3.02 2.13 1.74 2.96 1.16 3.24 3.95 2.38 3.25 1.15 1. p20 = pt ± c/1000 .46 0.07 3.06 3.89 1.93 0.46 0.34 1.36 0.20 1.44 2.62 4.62 3.26 3.54 1.75 3.58 0.58 4.33 2.32 1.31 0.34 2.48 3.65 15° 1.09 2.74 4.56 0.40 2.60 1.24 14° 1.85 0.33 4.52 0.63 1.44 0.86 2.43 1.12 3.17 2.82 5.05 1.65 2.81 1.25 5.43 0.01 5.35 2.55 0.46 3.92 3.72 3.09 1.00 2.71 2.71 3.33 0.60 0.57 773 2.08 4.01 16° 1.62 1.10 2.48 3.75 1.43 1.93 2.15 3.58 0.05 5.97 1.63 0.68 2.42 2.46 1.06 1.60 4.82 0.17 1.07 1.74 2.02 5.29 3.11 1.26 1.87 0.44 1.17 2.54 1.39 4.49 1.18 1.24 3.39 0.Table VI: Temperaturne korekcije c za gustoću prirodnog ili ugušćenog mošta.86 29° 2.34 0.35 3.62 1.52 1.15 1.59 0.54 3.16 2.40 5.16 1.28 2.14 4.87 11° 2.76 1.73 4.23 4.31 5.28 1.30 28° 2.39 1.91 103 3.91 0.52 1.39 0.c ako je toC manja od 20oC + c ako je toC veća od 20oC gustoća 1.03 2.79 18° 0.37 4.25 2.74 1.92 4.12 4.04 4.59 0.32 1.10 1.30 1.75 1. za izračun rezultata pri 20oC.32 1.18 1.11 3.52 2.57 1.00 2.08 1.90 0.33 2.09 3.85 5.11 2.87 2.58 1.94 2.45 2.65 0.83 2.90 5.75 1.63 2.57 0.64 2.54 1.41 0.16 3.47 2.23 2.55 3.94 3.72 1.53 0.80 0.37 1.69 4.19 1.04 2.39 2.90 2.48 1.42 0.51 0.21 2.49 256 2.15 5.77 2.77 13° 1.95 2.55 3.51 2.25 1.92 2.64 2.56 0.51 2.73 5.22 1.39 5.20 4.48 2.53 1.97 3.37 1.85 2.52 4.41 0.75 1.67 0.99 1.36 2.71 1.85 0.23 4.57 3.34 3.99 3.60 1.09 2.60 27° 2.77 1.76 0.55 0.05 1.99 4.94 4.26 2.29 12° 1.29 1.48 0.28 3.90 4.16 2.14 1.56 2.76 1.02 1.43 0.74 0.17 2.38 0.47 3.85 1.34 2.61 2.12 3.37 4.30 0.37 3.59 2.94 4.54 0.25 1.35 3.82 1.84 0.74 1.30 2.73 1.46 3.25 2.67 1.08 1.52 1.60 (oC) 20° 21° 0.94 3.86 2.44 3.22 2.88 1.86 2.56 5.65 1.46 2.00 1.48 0.13 4.28 0.02 2.58 3.52 4.78 2.82 1.80 4.29 0.23 2.08 217 2.19 23° 0.59 0.84 1.31 1.64 4.28 2.07 2.17 2.16 1.54 0.02 1.45 1.86 0.59 2.67 1.64 0.68 1.76 0.29 2.55 2.86 3.04 1.20 Temperatura 19° 0.79 24° 1.78 0.24 3.50 0.24 1.69 3.96 26° 1.48 Napomena: Ova tabela se može rabiti za pretvorbu d'20 u d2020 .42 17° 0.39 1.21 1.09 1.16 2.29 2.73 3.37 3.37 0.44 3.41 2.23 4.68 1.60 22" 0.95 2.22 3.06 1.44 1.96 3.37 1.13 1.81 0.81 2.03 3.95 0.19 5.64 1.14 1.06 1»09 1.34 2.25 1.70 0.51 4.28 3.69 0.86 4.69 3.40 0.19 1.92 2. mjerenu običnim staklenim piknometrom ili hidrometrom pri toC.68 2.58 2.36 2.14 3.00 3.82 3.12 1.80 3.71 1.72 0.00 1.21 1.90 0.72 3.18 2.80 2.59 1.57 3.82 0.81 1.84 1.74 2.73 0.15 1.31 0.77 0.58 0.09 1.15 4.35 0.70 2.36 10° 2.85 2.61 0.91 3.07 4.37 25° 1.46 1.55 3.

40 1.060 1.82 4.78 3.29 2.57 0.70 3.39 2.27 0.87 3.87 2.44 1.40 2.14 0.51 2.19 2.60 3.20 2.13 0.85 3.98 1.15 4.16 3.34 2.79 0.70 1.09 0.17 5.90 2.43 1.09 4.65 2.66 4.38 4.09 1.52 1.43 1.35 0.70 1.88 1.00 0.120 1.59 2.90 2.36 0.87 0.15 2.49 3.03 0.45 4.40 0.33 2.02 2.36 3.66 0.59 1.05 2.26 0.55 1.32 2.29 0.48 4.45 4.18 3.17 0.88 1.97 3.42 1.99 1.66 0.100 1. Alkoholna jakost 17% vol.71 4.41 3.45 4.35 0.39 2.89 3.56 3.06 0.61 2.37 2.86 0.39 2.81 2.89 2.01 3.91 0.25 1.59 2.51 2.66 3.89 0.020 1.020 1.42 1.86 4.120 1.44 1.98 3.03 1.03 3.54 3.87 1.75 1.78 2.93 1.38 0.35 3.00 1.20 2.87 1.37 0.37 4.100 1.63 3.080 1.21 3.61 2.98 2.64 2.53 0.100 1.020 1.21 2.90 0.71 3.07 4.39 3.06 1.51 2.000 1.42 .33 2.52 2.30 1.35 3.17 2.66 4.39 2.80 3.32 0.26 1.89 1.47 0.98 1.39 0.81 4.56 1.89 1.54 1.80 3.35 0.97 0.66 2.52 1.85 3.03 1.11 2.30 4.77 1.61 1.00 2.45 4.44 3.14 1.94 2.13 2.86 3.06 0.040 1.89 3.42 1.19 1.08 0.34 1.40 3.44 3.26 2.09 1.27 2.02 3.75 3.06 1.19 2.77 1.56 2.44 2.57 2.16 0.34 1.42 2.36 3.77 3.51 1.31 2.81 1.88 4.34 0.53 2.17 3.54 0.17 0.000 1.92 3.69 1.40 2.19 0.32 1.49 1.16 2.81 2.12 2.c ako je toC manja od 20oC + c ako je toC veća od 20oC Alkoholna jakost 13% vol.56 1.83 2.61 3.75 1.92 0.78 1.66 4.86 0.72 1.35 3.25 2.120 10° 11° 12° 13° 14° 15° 16° 17° 18° 19° Temperatura 20° (oC) 21° 22° 23° 24° 25° 26° 27° 28° 29° 4.83 1.81 1.00 3.17 3.06 1.02 3.42 3.39 2.73 0.040 1.74 4.92 0.89 2.91 0.93 1.44 0.05 1.48 4. mjerenu običnim staklenim piknometrom ili hidrometrom pri toC.34 1.36 2.61 0.50 0.00 2.71 1. za izračun rezultata pri 20oC p20 = pt ± c/1000 .71 3.47 2.11 1.84 3.85 0.72 0.67 1.98 2.66 2.77 2.93 5.53 3.51 3.060 1.93 2.53 2.47 3.32 1.47 0.32 2.15 1.24 2.82 30° 3.59 2.50 0.11 2.17 3.42 2.54 3.03 1.57 3.41 4.68 0.96 2.55 3.25 1.45 2.86 1.080 1.37 2.89 0.25 1.02 3.08 4.97 0.50 3.39 1.53 1.66 0.80 0.64 3.78 2.040 1.94 2.79 2.97 2.66 4.26 0.97 1.12 1.27 1.42 2.51 2.90 1.09 1.60 2.22 3.65 1.02 3. i veće.38 0.59 3.93 2.65 4.58 2.10 4.00 2.93 1.80 2.88 2.18 1.16 0.26 2.93 0.13 0.52 4.78 3.51 0.16 1.56 2.65 1.97 3.Tabela VII: Temperaturne korekcije c za gustoću vina alkoholne jakosti 13%vol.24 2.18 3.55 2.23 1.080 1.27 2.88 1.41 0.56 1.17 1.27 0.36 0.59 0.65 0.44 0.75 0.61 2.52 3.21 2.43 1.25 1.060 1.39 3.45 0.94 2.17 0.63 0.34 1.69 2.69 1.32 1.89 2.36 2.22 1.60 0. gustoća gustoća gustoća 1.87 1.38 0.85 2.41 0.000 1.25 0.96 0.82 1.31 3.43 0.89 4.32 0.68 1.87 2.42 0.14 1.15 3.67 2.44 0.66 0.68 2.84 3.61 4.90 1.37 2.25 3.54 1.80 2.36 3.45 0.90 5.77 2.06 1.46 4.68 2.04 1.64 0.77 2.98 0.58 2.22 2.88 1.48 0.67 4.67 1.35 0. Alkoholna jakost 15% vol.28 3.77 2.81 0.38 3.08 1. šećera.09 2.42 3.20 2.48 2.80 0.87 1.75 1.93 1.54 2.42 0.76 1.18 2.03 0.39 1.86 4.78 3.

80 3.100 1.84 2.41 3.90 2.20 3.86 2.59 20° 21° 22° 23° 24° 25° 0.36 4.63 1.44 1.71 2.99 1.040 1.68 3.90 3.40 2.19 2.47 4.91 1.83 4.50 3.80 3.55 2.86 3.10 0.35 0.000 1.04 1.44 2.34 1.07 3.98 1.18 3.08 2.22 5.78 4.78 1.79 2.59 4.79 0.71 1.33 2.69 4.10 0.88 4.13 1.86 3.54 0.17 1.85 0.99 3.85 3.94 5.44 0.22 3.53 0.81 0.81 0.54 4.00 1.03 1.94 1.73 3.57 4.09 3.65 3.44 3.78 1.43 4.32 4.18 3.41 0.57 4.17 4.51 4.92 4.20 2.52 1.48 4.40 3.13 2.25 5.65 1.63 4.87 0.49 3.41 0.18 2.03 2.99 3.51 0.47 0.16 1.39 2.020 1.35 2.120 10° 11° 12° 13° 14° 15° 16° 17° 18° 19° Temperatura (oC) 3.47 0.71 2.43 3.92 3.15 1.23 1.46 3.77 5.18 3.15 3.64 3.63 1.00 2.00 2.48 3.88 0.23 2.97 5.50 0.25 1.07 3.62 1.36 2.75 0.58 5.080 1.060 1.41 0.65 2.97 3.53 1.71 4.78 4.67 2.49 2.10 1.67 1.06 4.34 1.81 1.89 3.09 2.20 3.38 3.04 3.53 5.46 5.80 1.37 0.20 3.15 1.54 2.69 2.55 1.37 4.58 2.87 3.020 1.53 2.59 0.93 4.51 0.90 2.78 5.78 1.44 0.41 0.63 1.06 1.61 2.25 2.51 1.42 4.38 3.060 1.60 1.79 0.13 4.11 4. gustoća gustoća 1. Alkoholna jakost 21% vol.23 2.50 2.34 3.83 5.66 4.38 1.52 0.55 3.19 4.35 3.01 3.41 1.51 1.73 0.25 2.65 3.48 2.96 3.48 0.68 1.54 4.95 2.86 2.20 3.16 2.40 30° 4.54 1.32 4.68 4.02 2.15 3.96 4.02 26° 27° 28° .30 1.69 1.02 2.12 5.57 3.41 3.15 0.83 2.45 0.Alkoholna jakost 19% vol.15 1.85 0.26 1.89 2.11 2.80 2.36 1.92 4.52 4.03 1.92 0.62 1.68 1.55 2.67 3.88 4.13 2.43 2.15 4.10 2.92 3.040 1.92 0.05 0.87 3.37 3.57 0.44 3.000 1.66 3.56 2.77 6.15 4.13 2.98 0.01 2.93 0.44 0.56 0.35 1.03 1.11 2.11 4.100 1.56 0.44 1.65 1.31 2.09 0.02 2.26 1.75 4.25 0.120 1.95 2.14 3.43 1.06 1.13 3.66 3.36 29° 2.61 2.61 1.23 2.24 2.39 3.38 0.79 2.89 2.77 1.33 2.77 2.53 5.70 1.080 1.

42 1.61 1.32 992.17 987.25 991.47 1.29 988.50 997.03 985 -0.01 0.11 0.20 1.06 -0.18 0 16 998.36 1.23 988.24 990.02 0.51 998.16 989.43 994.11 0.12 988.10 0.46 1.78 1.15 987.40 1.18 987.26 987.46 995.14 989.11 0.28 1.84 1.16 0.93 1.07 985 0.95 1.15 0.03 1.77 1.12 0.20 0.17 0 15 999.20 990.42 1.15 986.38 992.65 1.19 0.14 984.11 988.18 985.75 1.13 988.26 991.01 -0.17 0.17 983 0.42 994.30 990.27 991.14 0.55 1.02 0.44 996.15 1.46 996.19 987.16 0.90 1.01 1.04 0 5 999.10 0 9 999.25 989.36 1.05 0.16 1.46 995.20 0.34 992.11 0.51 998.93 1.79 1.02 -0.71 1.06 0.43 994.08 986.81 1.05 0.22 0.21 0 18' 998.03 -0.76 1.45 1.55 1.39 992.16 987.06 0.46 996.19 0 17 998.51 1.46 996.13 0.00 0.54 1.51 998.37 994.21 987.36 991.22 1.46 996.95 1.01 0.36 994.60 1.27 987.21 986.61 1.25 1.46 996.12 1.83 1.64 1.13 984 999.87 1.41 995.20 0.11 988.79 1.12 986.83 1.13 0.04 -0.06 986.01 -0.07 1.16 989.37 993.8 0.21 1.98 1.23 1.50 997.07 1.14 986.07 1.40 995.05 -0.19 0.26 1.10 986.07 0.31 1.14 987.19 0.35 1.46 996.27 989.15 986.02 -0.01 0 3 999.24 990.38 993.41 1.04 0.80 1.66 1.15 0. 0.07 1.40 995.01 0.11 0 10 999.23 988.40 995.43 993.28 988.35 994.70 1.41 1.06 1.27 989.77 1.20 990.19 0.89 1.08 0 7 999.29 1.24 988.30 1.08 0.07 1.16 0.95 1.24 985.42 994.19 0.25 989.11 0.01 0.45 996.19 0.14 0.51 1.11 985 0.42 1.25 1.16 0.51 1.31 990.40 995.50 996.18 0.01 0.92 1.36 991.25 991.46 995.11 0.24 991.26 987.51 997.42 1.35 993.02 0.12 1.06 -0.25 987.15 0.78 1.94 1.14 1.28 991.27 1.19 0.01 0.05 0.36 994.14 0.16 0.19 0.30 992.36 991.98 1.18 0.22 1.12 0.30 1.18 989.27 991.39 992.13 1.21 990.13 1.06 0.03 1.02 1.55 1.03 0.02 -0.50 997.09 0.41 995.38 993.30 990.02 -0.70 1.31 1.21 988.20 987.19 0.16 0.20 1.34 1.09 0.32 989.84 1.38 1.02 -0.24 991.07 1.00 0.21 990.05 986.05 0.05 -0.36 991.93 1.09 0.01 985 -0.01 0 2 999.59 1.51 998.32 990.20 1.79 1.26 991.38 1.35 1.50 996.34 992.01 -0.70 1.07 1.08 1.50 997.15 0.60 1.14 015 0.25 989.06 0.43 1.51 998.02 0.38 993.10 986.10 0.40 1.01 0.23 986.50 998.93 1.15 989.09 0.30 1.07 0.06 0.18 0.29 1.06 0.06 -0.88 1.67 1.20 1.13 0.28 989.04 -0.41 1.35 994.03 -0.14 0.67 1.44 1.74 1.05 985.50 1.11 0.35 994.50 997.PRILOG 2 PRILOG 2 Tabela I: MEĐUNARODNA TABELA ZA ALKOHOLNE JAKOSTI PRI 20OC Tabela gustoća mješavine etanol-voda (Pyrex piknometar).40 995.44 1.23 0 20 998.42 994.80 1.43 1.31 1.49 1.20 0.16 0.46 996.02 0.72 1.52 1.19 1.46 996.39 1.17 987.09 0.04 0.10 983 0.11 986.15 0.05 0.61 1.03 0.08 0.31 1.71 1.21 986.02 -0.05 1.09 0.43 994.13 984 0. Gustoća pri toC korigirana za održavanje u zraku Alkoholna jakost u % vol.06 1.20 0.10 0.13 0.22 986.03 -0.07 0.17 0.30 990.76 1.76 1.39 992.34 1.65 1.19 0.02 0.22 990.25 987.17 989.65 1.08 0.20 988.29 991.16 986.11 0.46 996.24 1.75 1.12 0. 0.37 993.20 0.12 1.30 992.96 1.05 0 6 999.76 1.68 1.07 0.19 990.04 0.58 1.42 995.21 984.13 0.11 0.30 992.06 -0.28 1.07 -0.81 1.07 986.50 1.32 992.75 1.05 0.32 992.70 1.21 1.04 -0.17 1.04 -0.24 1.14 0.77 1.14 0.22 984.28 1.37 994.10 0.77 1.46 995.33 989.05 -0.83 1.92 1.04 0.08 1.25 989.09 985 0.06 1.01 1.18 0.29 991.00 0.97 1.19 985.28 991.91 1.17 0.04 0.00 1.16 0 14 0.52 1.09 0.03 0.22 988. .03 0.03 -0.12 0.16 0.42 1.21 990.25 1.02 1.18 0.28 1.54 1.44 1.02 1.09 1.17 0.03 0.33 992.36 1.46 996.02 -0.20 1.35 991.91 1.00 985.03 0 4 999.17 0.80 1.90 1.05 0.84 1.30 1.78 1.51 998.46 996.51 998.13 0.17 985.64 1.09 0.30 992.18 0.16 984 0.16 0.34 992.93 1.16 0.17 0.10 987.10 0.86 1.06 0.02 -0 1 999.80 1.12 1. to 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0o999.03 0.18 0.38 993.39 1.34 1.29 988.10 0.43 994.02 985 -0.00 0.57 1.04 -0.15 984 0.42 995.03 -0.09 986.11 0.06 0.15 0 13 999.23 986.17 989.51 998.19 985.14 1.05 1.37 993.01 0.63 1.17 0.23 990.70 1.06 985 0.51 1.67 1.300.22 1.12 0.71 1.00 0.19 983.02 -0.09 0.13 1.33 992.22 1.21 0 19 998.18 0.13 013 0 12 999.30 1.41 995.07 0.41 995.07 0.97 1.14 1.10 985.26 989.15 1.9 -0.05 0.05 0.07 0.90 1.06 -0.74 1.09 0.19 0.42 995.13 1.42 995.94 1.08 0 8 999.13 0.02 -0.17 0.73 1.08 985 0.78 1.19 989.38 993.63 1.12 1.31 992.51 998.00 0.14 0.12 0 11 999.95 1.30 992.11 0.84 1.08 1.01 1.08 0.91 1.80 1.07 0.21 0.65 1.98 1.03 -0.50 998.54 1.17 0.38 993.20 988.32 992.45 996.35 991.81 1.44 1.36 1.19 0.03 1.46 995.74 1.19 988.20 985.00 0.27 991.12 985 0.14 1.0$ -0.14 0.01 1.31 990.88 1.14 987.57 1.00 1.44 996.95 1.04 985 0.46 996.07 0.77 1.13 986.51 998.47 1.47 1.15 1.50 997.02 0.73 1.04 0.

20 0.99 1.33 0.29 983.34 0.88 1.21 0.48 987.37 990.37 983.51 993.40 0.82 1.29 985.26 22° 997.18 1.20 0.46 1.33 979.35 0.48 991.28 986.36 0.22 0.40 1.53 992.34 986.40 1.23 0.14 1.06 1.38 1.45 991.24 1.16 1.50 996.83 1.00 1.34 978.23 0.93 1.31 0.31 0.21 0.34 985.38 0.38 1.26 0.23 0.24 0.52 1.30 980.41 1.35 979.86 1.32 0.15 1.24 985.70 1.41 986.37 986.77 1.22 982.30 978.32 986.49 1.02 1.39 0.29 1.84 1.43 993.88 1.36 0.26 0.56 1.21 0.44 988.50 1.26 984.83 1.39 983.47 993.26 0.35 985.23 0.95 1.20 1.27 987.28 1.50 995.46 989.21 1.42 989.40 991.26 0.32 1.31 985.91 1.26 0.38 0.34 988.39 988.27 1.25 0.37 0.32 0.60 1.33 980.25 985.29 983.97 1.35 0.20 0.31 0.30 0.35 982.28 986.44 1.36 984.24 0.26 0.39 1.21 0.78 1.40 1.35 0.29 0.31 031 0.73 1.61 1.25 981.32 982.10 1.68 1.39 984.44 987.31 0.23 0.24 0.32 .61 1.38 0.26 0.31 0.01 1.44 992.20 1.33 989.35 988.24 0.28 0.47 992.27 984.30 1.46 994.36 981.31 0.47 993.37 0.27 0.82 1.36 987.26 0.83 1.43 992.52 992.24 0.82 1.49 991.39 0.27 982.81 1.32 0.28 984.32 0.28 1.09 1.38 985.32 0.41 987.27 0.28 25° 997.24 0.50 995.30 1.19 1.26 0.52 992.02 1.22 1.02 1.47 988.43 992.63 1.37 0.27 0.33 1.50 990.40 1.27 984.61 1.12 1.84 1.40 39° 992.38 985.39 0.38 982.34 1.25 983.33 981.83 1.00 1.54 991.36 0.38 1.29 0.39 1.41 985.34 0.31 978.35 0.25 0.38 985.29 0.23 0.66 1.38 0.41 986.46 995.32 979.38 989.32 1.35 0.43 993.25 0.42 1.35 0.30 0.39 988.27 0.33 983.38 36° 993.33 0.47 993.21 0.43 1.18 1.85 1.49 990.43 988.37 35° 994.45 1.23 0.75 1.29 0.22 1.14 1.11 1.28 0.21 0.24 0.27 0.86 1.06 1.51 1.50 1.20 0.73 1.31 0.70 1.50 1.32 0.22 982.29 0.71 1.29 0.29 1.84 1.13 1.19 983.17 1.37 986.25 0.37 987.35 1.29 988.14 1.31 987.29 1.37 0.37 0.33 986.34 982.37 0.33 0.32 1.23 0.41 991.26 0.31 980.08 1.28 982.59 1.46 990.79 1.35 0.66 1.28 982.95 1.53 1.35 981.34 0.54 1.48 1.32 987.37 0.28 0.24 0.37 0.79 1.39 0.28 1.24 21° 998.27 0.20 982.50 996.42 1.34 0.42 988.27 980.51 994.31 1.03 1.33 0.28 979.34 979.77 1.34 0.33 981.36 984.70 1.28 0.70 1.21 1.32 0.08 1.26 0.51 1.36 980.22 0.46 990.28 0.23 0.38 0.96 1.50 990.26 0.46 990.76 1.92 1.33 0.33 0.36 991.16 1.41 985.46 1.22 0.26 980.14 1.28 0.44 987.24 981.37 0.68 1.37 990.39 0.46 1.61 1.22 0.60 1.39 38° 993.31 982.20 0.51 989.43 989.40 991.36 0.90 1.16 1.51 1.47 1.36 0.30 0.69 1.96 1.30 0.81 1.20 1.31 987.39 0.36 0.32 987.38 0.29 981.38 0.28 0.41 990.32 984.28 0.11 1.81 1.65 1.32 977.30 0.37 0.21 0.47 992.39 1.39 0.58 1.38 989.36 0.28 0.41 990.45 991.39 984.76 1.30 0.90 1.25 0.26 0.35 0.17 1.50 996.35 33° 994.78 1.42 990.21 0.19 983.28 0.10 1.40 987.25 0.28 0.35 0.33 0.37 0.39 37° 993.24 0.90 1.27 0.29 979.54 990.38 989.41 40° 992.16 1.35 0.51 993.10 1.57 1.24 1.31 0.48 1.37 983.23 1.40 992.20 1.47 989.24 0.56 1.33 0.32 29° 996.13 1.48 991.95 1.35 0.27 0.42 1.13 1.26 985.26 0.40 987.28 0.50 989. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 20 998.60 1.50 995.27 0.63 1.32 977.84 1.14 1.81 1.21 1.05 1.41 991.51 1.93 1.34 981.48 1.30 988.21 983.29 24° 997.32 982.32 0.24 0.07 1.22 0.36 0.40 0.36 984.47 992.to Alkoholna jakost u % vol.39 984.44 986.21 1.37 0.52 1.31 985.34 0.32 0.25 0.80 1.35 0.01 1.23 984.33 986.29 0.47 993.38 982.23 984.63 1.38 0.56 1.06 1.26 0.24 0.47 1.75 1.30 981.21 1.58 1.35 988.87 1.31 0.36 0.31 0.94 1.24 0.47 1.36 987.24 1.94 1.34 983.28 0.24 981.31 0.37 0.62 1.26 983.46 995.35 0.29 0.50 994.32 0.30 27° 996.36 0.30 0.30 0.23 1.27 986.35 0.35 0.23 0.53 1.35 6.36 0.37 1.44 1.40 0.87 1.84 1.35 0.30 26° 996.25 985.31 985.63 1.00 1.50 994.34 1.33 989.29 0.43 993.43 987.43 993.51 1.16 1.45 1.35 0.29 0.32 984.50 1.39 0.33 30° 995.39 992.99 1.71 1.60 1.59 1.63 1.46 994.18 1.39 988.24 1.34 31° 995.53 991.03 1.67 1.26 0.29 0.36 990.40 1.17 1.47 994.51 1.18 0.25 23° 997.74 1.33 984.31 980.37 986.22 0.81 1.38 0.24 983.49 995.30 0.71 1.31 0.86 1.55 1.26 983.20 1.87 1.31 0.35 0.18 0.77 1.90 1.51 993.27 0.37 983.34 0.85 1.42 985.24 0.37 34° 994.31 1.77 1.03 1.37 990.48 1.31 0.21 0.35 0.37 0.31 0.96 1.76 1.40 992.23 0.26 1.84 1.20 0.16 0.35 988.25 0.77 1.22 984.70 1.29 986.34 989.29 0.25 0.35 1.45 986.34 985.33 0.33 978.41 986.33 989.30 983.33 0.35 0.32 0.28 1.37 0.44 991.34 982.48 1.07 1.98 1.28 0.28 981.44 992.32 28° 996.49 1.31 978.24 0.45 1.39 0.34 980.27 980.04 1.45 991.81 1.47 1.42 989.21 1.93 1.36 32° 995.70 1.36 0.30 0.38 989.28 1.00 1.53 1.31 979.22 0.04 1.47 994.34 0.83 1.28 979.17 1.31 0.47 989.28 0.50 996.33 976.33 983.36 0.47 988.53 991.

00 984.11 0.32 17 985.89 97 9 0.21 6 986.12 0.00 976.13 0.00 981.40 0.24 1.19 0.05 977.59 1.18 0.72 0.97 984.12 0.07 981.18 4 986.09 0.02 983.23 0. 977.51 1.75 0.65 1.86 977.23 0.14 0.82 0.24 0.21 0.80 981.12 0.14 0.90 983.34 20 984.22 0.07 0.28 0.24 0.14 982.89 1.09 985.70 97 -0.14 0.09 0.97 0.21 0.98 983.94 984.54 0.90 976.12 0.29 0.23 0.65 0.15 981.54 0.25 0.19 0.75 97 0.21 0.91 0.29 0.30 1.17 0.87 0.76 0.01 0.19 0.98 982.19 0.19 0.21 1.50 0.Alkoholna jakost u % vol.94 97 0.99 983.26 0.36 1.76 1.02 983.21 0.75 1.22 0.80 977.08 979.73 0.33 0.88 983.56 1.15 984.92 980.11 980.12 981.04 0.27 12 986.13 0.05 981.02 0.12 0.79 1.13 981.26 0.13 0.21 0.10 0.01 980.06 97 0.05 97 0.07 980.20 0.12 985.83 1.79 0.20 0.94 981.07 977.84 979.10 977.13 981.09 0.07 978.17 0.07 0.82 97 0.99 978.91 982.15 0.59 1.13 0.01 0.10 0.83 978.87 981.79 978.25 0.04 979.77 97 0.92 978.09 0.27 0.28 13 986.77 979.03 0.08 1.16 0.96 982.31 0.02 97 0.14 983.77 1.02 0.02 980.04 0.90 1.14 0.24 0.92 0.47 1.68 0.09 982.00 975.88 977.12 0.05 984.83 979.97 0.01 1.16 0.69 0.14 0.91 976.16 0.14 0.05 976.05 0.52 0.06 985.25 0.21 1.62 1.09 0.16 0.07 973.08 0.08 975.21 7 986.20 0.02 979.58 0.98 975.00 978.20 1.22 0.18 0.44 1.42 0.930.89 1.67 1.93 979.15 0.88 977.01 97 0.18 0.20 0.98 981. o t 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0 986.19 0.77 979.92 984.04 978.24 0.89 979.25 0.81 978.08 982.95 1.06 982.52 1.95 979.45 1.54 1.23 0.26 1.85 1.46 1.90 980.03 0.85 978.25 1.79 980.22 0.27 0.22 0.11 978.98 980.94 0.99 981.92 1.71 1.19 0.27 0.94 0.19 0.00 0.12 0.24 10 986.03 985.47 0.88 982.87 1.84 0.47 0.97 977.88 0.08 0.16 0.97 0.03 974.66 1.87 980.01 978.09 1.15 0.92 984.08 1.13 0.83 980.84 977.89 979.18 983.19 0.96 979.25 0.80 0.30 15 985..89 0.02 982.21 0.95 977.19 1.04 983.91 1.90 1.21 0.17 0.95 0.14 0.83 1.01 984.58 0.40 1.83 981.06 0.38 1.20 0.17 983.92 979.12 0.00 983.02 982.73 1.69 1.89 982.90 978.42 0.16 0.81 979.08 981.74 0.95 978.98 97 0.18 0.75 980.16 1.20 0.28 0.31 0.72 978.24 0.14 984.16 0.13 0.04 0.21 0.08 1.84 1.47 1.92 977.85 0.74 0.24 0.16 2 986.05 0.84 982.04 980.24 0.11 983.98 976.06 0.30 0.20 0.48 1.28 14 985.60 1.06 978.08 981.97 983.54 087.88 1.91 0.32 0.35 0.07 0.16 0.79 0.09 1.09 0.65 0.24 986.16 0.00 979.95 980.89 0.20 0.24 0.37 0.78 978.21 0.01 974.08 985.10 0.97 1.11 0.02 0.28 0.19 5 986.26 0.19 1.66 1.08 0.95 0.88 980.01 979.27 0.06 1.10 0.16 0.24 0.13 983.27 1.87 97 0.29 0.95 976.10 979.04 974.71 1.28 1.22 0.91 97 0.28 0.05 985.96 1.45 1.93 1.05 0.14 0.23 0.09 983.30 0.95 0.26 0.71 1.97 978.08 974.75 979.92 0.98 982.15 1.11 985.84 981.79 979.25 1.00 1.12 0.04 985.21 1.88 1.13 984.10 0.90 1.68 0.18 0.85 980.06 974.12 980.83 97 0.10 0.91 0.63 1.16 1.77 1.10 0.07 0.00 984.06 984.29 0.24 0.85 982.94 1.54 0.30 0.68 1.02 1.39 0.55 1.18 0.08 982.04 0.05 975.81 980.79 97 0.07 976.26 0.62 0.06 0.10 985.03 975.08 0.32 18 985.73 979.77 1.14 0.06 0.08 97 .26 0.16 1.20 0.73 97 -0.25 0.77 0.56 0.96 0.26 0.93 1.83 0.47 0.42 1.20 0.98 984.34 1.84 1.95 984.15 0.76 978.01 977.04 981.73 0.98 1.23 0.32 0.76 1.94 977.08 0.16 0.08 0.14 1 986.83 0.00 985.28 0.93 1.13 984.06 1.16 0.08 976.15 0.47 1.29 0.16 982.97 976.00 982.94 1.03 984.56 1.18 0.86 981.05 0.28 0.11 0.10 0.38 1.18 0.12 983.17 0.94 1.01 0.67 0.34 0.24 0.92 978.22 0.96 980.16 0.11 0.20 1.98 0.96 97 0.07 985.85 97 0.05 0.93 976.72 0.52 0.42 0.96 981.95 983.04 0.93 97 0.03 984.01 0.11 0.33 1.00 0.17 3 986.02 0.71 0.12 0.92 981.19 0.04 977.51 0.66 0.31 0.91 983.07 0.92 1.09 0.60 1.06 977.45 0.19 983.87 979.88 1.05 0.51 1.86 978.93 980.93 982.23 0.06 0.07 0.06 973.30 0.02 976.07 0.04 0.09 980.16 982.96 1.22 0.74 978.01 0.49 0.07 984.01 985.00 977.36 1.06 983.59 1.10 1.18 0.23 1.23 8 986.92 983.09 978.02 -0.34 19 984.95 981.95 982.98 977.16 0.23 0.89 977.01 0.19 0.22 0.08 0.97 1.36 1.58 1.13 0.34 0.00 97 0.12 0.01 0.91 0.24 0.19 1.05 960.40 1.09 984.711.06 984.57 1.30 0.26 0.07 0.35 1.02 975.13 980.17 0.30 0.09 979.03 0.35 0.95 1.16 0.71 1.25 0.18 0.27 0.22 0.71 0.59 0.47 0.18 0.31 16 985.78 980.30 1.04 976.97 975.89 981.27 11 986.14 0.11 982.98 0.15 0.02 985.09 0.16 984.

72 1.12 1.20 1.17 980.32 0.73 1.Alkoholna jakost u % vol.16 1.32 968.40 0.31 0.37 0.55 1.27 1.39 0.36 1.30 969.92 1.35 0.28 0.21 969.26 971.35 0.37 0.37 0.62 1.44 1.57 1.30 1.45 0.38 0.7.65 1.88 1.10 972.28 0.42 27° 982.04 1.47 34° 980.43 0.20 1. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 to 20° 984.21 974.24 973.40 0.38 0.42 0.29 975.28 1.37 0.50 1.42 0.28 974.41 0.40 24° 983.38 0.40 0.30 972.34 0.38 0.10 971.34 0.09 1.42 0.23 980.31 972.25 0.48 0.40 0.41 0.26 977.27 0.25 969.30 967.48 35° 980.90 1.15 1.67 1.40 0.29 966.63 1.69 1.28 1.49 0.29 0.47 1.46 33° 980.21 1.38 0.16 977.18 972.04 1.38 0.35 0.18 970.08 972.34 964.28 979.33 0.39 0.35 0.24 981.37 0.26 969.64 1.31 978.21 970.28 0.57 1.23 972.16 1.03 1.43 0.12 0.13 978.54 1.20 969.86 1.30 968.51 40° 978.09 1.70 1.24 974.22 978.56 1.42 0.77 1.39 0.33 0.30 966.07 1 71 968.25 979.27 0.23 967.14 972.90 1.05 1.46 0.36 0.87 1.46 1.13 980.32 0.21 980.36 0.44 0.36 0.94 1.17 975.13 975.29 0.90 1.00 1.10 1.33 965.37 1.29 977.12 972.21 983.55 1.69 1.47 0.70 1.77 1.17 974.73 1.35 1.20 1.37 0.37 .05 1.79 1.24 0.18 977.15 973.40 0.12 974.25 967.23 976.28 972.28 1.08 1.39 0.52 1.17 978.33 966.29 1.26 0.22 977.28 973.08 0.38 1.32 970.96 1.39 1.94 1.29 972.27 973.78 1.31 1.19 971.62 1.32 977.27 975.20 982.17 977.42 0.25 972.22 982.31 0.29 966.53 1.20 981.32 964.14 1.18 969.30 973.31 976.31 0.37 0.07 973.28 969.53 1.26 979.62 1.29 1.31 0.09 972.93 1.12 977.23 978.48 1.21 979.40 0.36 0.34 0.65 1.23 975.70 1.39 0.40 0.86 1.23 969.99 1.18 980.97 1.33 964.15 975.87 1.93 1.35 0.12 0.26 0.27 967.37 0.38 0.28 977.0 970.33 0.67 1.78 1.47 0.42 0.38 0.79 1.31 972.39 0.57 1.12 976.36 0.25 970.45 0.04 1.07 1.41 0.34 0.39 0.29 1.38 0.87 1.40 25° 983.35 0.29 0.33 0.41 1.78 1.32 1.19 978.39 1.47 1.29 0.43 0.38 1.42 0.23 1.39 0.48 1.41 26° 983.39 0.42 0.14 970.61 1.42 0.40 0.48 1.42 0.14 1.29 971.41 0.86 1.44 0.39 0.94 1.21 977.11 1.32 0.11 977.30 0.20 0.16 973.42 1.44 0.30 965.67 1.09 974.96 1.28 0.03 1.47 0.93 1.63 1.29 0.33 0.24 978.08 975.61 1.50 38° 979.47 0.37 1.19 1.29 1.11 973.28 1.84 1.40 0.27 0.85 1.14 1.48 1.40 0.20 981.26 967.40 0.22 968.22 970.20 979.29 975.40 0.35 0.46 1.26 978.48 1.27 976.40 0.37 0.29 977.48 1.55 1.22 971.28 0.91 1.59 1.75 1.46 1.26 971.31 0.35 963.41 0.15 978.12 1.19 983.27 975.39 0.56 1.38 1.30 973.17 0.27 969.66 1.83 1.23 1.45 0.18 975.21 976.07 1.35 0.77 1.58 1.36 0.10 1.32 0.69 1.46 0.41 0.52 1.29 974.11 978.24 0.11 973.39 1.35 0.21 972.29 969.00 1.37 1.96 1.48 0.16 972.31 0.18 982.44 0.24 979.19 1.26 0.68 1.24 981.29 0.82 1.09 973.99 1.05 1.35 0.38 0.37 0.45 0.43 0.36 0.13 973.35 0.58 1.20 974.16 974.32 977.22 980.10 977.23 973.30 0.60 1.32 0.42 0.60 1.21 1.49 1.10 975.10 975.20 1.23 0.30 975.95 1.43 0.14 1.20 977.33 0.23 1.28 979.32 971.27 966.41 1.36 0.22 975.59 1.71 1.26 977.24 0.23 1.15 976.46 0.77 1.25 981.43 28° 982.16 0.74 1.61 1.38 0.41 0.32 0.76 1.11 1.97 1.27 980.77 1.45 0.33 0.21 1.47 1.25 976.22 1.42 0.24 0.49 1.18 980.25 977.41 0.15 979.95 1.30 1.31 965.45 0.38 0.31 978.38 0.32 975.26 980.24 968.29 970.36 0.15 981.23 969.28 976.63 1.31 0.29 1 75 972.81 1.40 0.19 974.31 0.24 1.13 975.91 1.34 0.26 0:27 0.61 1.39 23° 983.30 978.88 1.25 968.49 0.44 0.22 972.84 1.29 0.86 1.28 968.32 975.08 976.43 1.62 1.45 31° 981.15 980.27 967.32 0.14 1.24 970.28 1.31 969.17 1.96 1.19 983.84 1.71 1.33 0.42 1.28 968.42 1.35 1.15 970.27 1.46 0.35 0.28 0.45 30" 981.19 976.14 0.37 22° 984.68 1.13 976.27 972.20 976.20 972.27 1.23 980.26 1.45 1.60 1.37 0.44 0.77 1.36 0.34 0.38 1.04 1.46 32° 981.26 1.36 0.17 970.30 971.29 0.23 974.12 972.84 1.49 37° 978.32 1.12 978.35 0.16 982.28 978.47 0.44 0.18 978.36 0.38 0.43 29° 982.96 1.78 1.41 0.47 1.40 0.20 1.07 1.22 1.49 1.31 0.17 1.33 0.48 1.96 1.27 1.20 973.42 0.95 1.84 1.35 0.26 974.92 1.14 978.50 39° 978.49 0.80 1.31 970.43 0.45 0.25 974.26 975.39 0.26 0.37 0.48 0.33 0.02 1.37 21° 984.14 974.04 1.08 1.18 0.46 1.17 972.30 0.86 1.36 0.32 968.62 1.40 0.66 1.93 1.40 0.34 0.60 1.90 1.33 0.44 0.33 976.08 1.33 967.50 1.35 0.10 1.15 976.72 1.43 0.15 971.84 1.22 973.30 1.28 970.31 967.33 0.34 0.19 975.37 0.29 1.27 980.32 974.13 1.99 1.42 1.42 1.32 0.44 0.73 1.30 1.32 966.36 0.48 36° 979.37 0.04 1.40 0.22 982.29 979.24 976.30 0.32 965.55 1.16 979.44 0.44 0.19 971.30 976.41 0.30 0.22 1.39 0.42 0.33 0.10 976.30 0.16 970.18 981.24 971.46 1.33 0.16 971.31 974.09 0.46 0.08 974.63 1.06 1.11 1.13 972.32 0.18 973.20 979.22 0.31 0.

51 950.15 965.38 957.46 954.40 957.40 958.56 0.78 1.18 1.84 1.66 1.33 960.12 968.20 964.26 964.46 953.28 960.57 0.52 0.36 958.43 0.38 0.54 0.48 0.61 33 968.26 960.53 0.93 1.29 963.06 1.23 967.54 0.25 961.50 0.90 1.32 962.43 1.38 957.19 1.41 0.18 968.46 0.81 1.21 966.15 967.16 968.55 1.40 1.57 1.26 961.14 969.22 965.59 0.55 1.54 0.49 0.49 0.35 958.57 0.38 959.09 1.43 1.66 1.86 1.49 0.58 30 969.31 962.38 1.40 955.24 962.36 957.55 0.53 0.46 953.58 0.04 1.53 0.52 0.53 0.37 960.33 1.62 1.35 1.18 965.38 1.34 960.29 965.34 962.24 965.46 0.32 1.21 965.34 960.09 971.49 0.66 1.44 0.31 961.32 964.46 1.45 0.51 0.28 964.53 0.45 0.45 0.55 0.31 0.77 1.29 959.23 966.24 964.41 1.23 1.44 1.31 959.72 1.54 949.32 960.84 1.33 959.85 1.94 1.00 1.31 960.15 1.49 0.54 0.51 0.28 962.13 970.32 958.53 0.59 1.55 0.63 1.49 0.16 969.46 0.51 1.60 0.45 0.95 1.25 967.27 964.56 0.46 0.28 960.02 1.10 1.10 1.40 0.61 0.51 1.48 0.02 1.10 1.45 0.62 37 966.50 0.41 1.40 956.55 0.52 0.46 1.53 0.50 0.36 962.17 966.15 1.20 967.87 1.49 0.21 1.10 969.91 1.39 1.23 1.69 1.23 967.31 960.39 956.54 1.45 1.25 966.32 962.64 1.75 1.52 0.40 0.47 0.59 1.11 969.96 1.20 1.21 968.51 0.94 1.56 0.36 959.29 1.55 0.51 0.56 0.44 0.48 0.57 0.55 1.82 1.48 1.26 963.35 1.38 0.26 963.16 1.49 0.62 35 967.59 0.37 959.26 961.48 0.27 960.28 1.31 1.56 0.50 1.43 0.08 971.43 955.17 964.37 0.13 968.49 951.66 1.97 1.26 967.58 0.40 1.52 0.12 969.49 1.48 0.55 0.95 1.90 1.46 0.48 0.45 1.38 0.63 1.44 0.29 962.96 1.57 0.23 963.25 1.45 0.15 1.21 1.49 0.26 962.16 970.50 0.49 0.96 1.51 0.24 966.43 955.24 965.40 0.51 0.57 0.21 962.01 1.56 0.77 1.24 963.66 1.52 0.43 956.45 953.22 967.92 1.36 0.50 1.55 24 972.57 1.74 1.53 0.51 0.46 0.70 1.50 951.34 958.92 1.80 1.42 1.81 1.30 963.69 1.20 963.40 0.50 0.51 1.39 0.10 971.64 1.76 1.52 0.13 1.21 1.23 962.60 0.49 0.53 0.33 958.26 965.62 1.75 1.40 1.27 966.50 951.43 954.50 0.10 1.57 1.46 0.22 963.56 1.22 968.46 0.63 0.47 0.12 970.75 1.47 0.50 0.19 964.40 0.35 958.13 1.31 959.42 0.48 0.17 1.91 1.15 966.27 964.14 969.50 1.45 0.79 1.18 1.92 1.47 953.36 0.60 34 967.39 1.58 0.55 0.08 1.50 0.41 0.49 952.48 0.44 954.51 0.41 956.59 1.15 970.57 0.62 0.51 0.68 1.28 962.48 952.15 968.87 1.49 0.47 952.44 0.38 958.28 1.40 0.24 1.84 1.41 0.61 0.35 961.40 956.12 1.41 1.61 1.62 36 966.20 1.37 1.56 0.11 1.31 965.12 971.51 0.62 1.41 958.90 1.54 0.19 1.23 1.20 1.05 1.30 1.73 1.16 966.26 1.54 0.45 0.35 1.25 963.52' 0.55 0.29 961.36 961.53 0.60 31 969.79 1.42 0.46 0.88 1.19 1.45 954.41 0.20 965.45 0.22 963.19 1.56 1.58 0.91 1.37 0.60 0.33 1.21 964.58 0.48 1.68 1.35 963.09 1.94 1.88 1.39 959.57 .63 1.50 0.75 1.40 1.35 0.49 0.47 0.43 1.44 0.46 1.50 0.49 1.52 0.35 1.54 0.18 1.71 1.35 959.52 0.66 1.30 961.35 1.95 1.32 961.60 0.24 962.46 0.72 1.52 0.35 1.43 0.41 955.47 0.30 1.42 1.99 1.31 959.88 1.42 956.59 0.72 1.44 0.42 1.49 951.20 969.06 1.78 1.47 0.56 27 970.29 961.97 1.57 0.27 961.49 0.33 959.42 0.55 0.44 0.22 1.39 0.88 1.64 39 965.40 957.59 0.14 966.07 1.04 1.16 967.14 1.48 0.82 1.11 968.38 96002 1.39 965.94 1.20 966.94 1.33 961.51 0.53 0.34 963.54 22 972.14 1.29 966.47 1.45 0.34 1.41 0.00 1.59 1.46 1.62 0.53 0.14 967.72 1.53 0.58 0.20 964.53 0.21 966.28 961.39 957.33 1.49 0.47 1.34 1.41 957.10 1.09 1.47 0.06 1.45 953.36 957.78 1.64 1.42 954.20 968.59 32 968.18 969.29 0.54 0.55 0.42 0.26 962.29 1.46 952.Alkoholna jakost % vol.50 0.59 0.47 0.41 956.59 0.44 954.33 959.29 963.91 1.37 957.42 955.38 960.30 964.18 967.57 26 971.35 960.38 956.08 1.45 0.33 0.59 28 970.32 959.23 962.18 967.34 961.58 0.20 965.35 958.36 957.49 1.42 0.13 967.47 952.29 962.57 0.48 0.55 0.35 961.58 29 970.56 0.43 0.22 1.64 1.50 0.63 38 965.64 40 964.31 960.29 1.18 966.64 1.14 970.49 0.12 1.82 1.31 963.17 968.26 1.09 970.51 950.82 1.44 0.36 1.28 1.47 0.30 965.09 1.61 1.25 961.42 0.08 1.37 0.66 1.37 962.50 0.44 0.32 964.51 0.53 21 973.35 957.37 958.12 1.79 1.58 0.51 0.61 0.37 0.38 958.17 1.16 965.40 955.23 964.53 0.60 0.53 0.69 1.55 23 972.17 1.47 0.37 958.66 1.62 0.86 1.56 1.40 1.54 0.64 1.46 0.40 0.58 0.35 1.32 0.32 1.55 25 971.53 949.49 0.43 0.91 1.30 960.33 963.16 1.56 0.54 0.16 1.43 955.57 0.68 1.55 0.08 972.51 1.43 954.98 1.89 1.30 960.42 955.94 1.17 1.40 0.51 0.39 1.11 1.46 1.42 0.49 0.52 0.23 964.48 0.42 0.60 0.81 1.24 1.44 955.79 1. 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 to 20 973.85 1.97 1.93 1.54 0.47 0.33 964.21 963.27 965.64 1.51 0.54 0.61 1.09 972.41 1.42 0.

92 1.23 2.63 0.98 0.37 0.65 0.57 2.15 0.20 2.13 0.00 0.59 2.55 1.49 1.17 1.54 1.56 1.03 1.23 0.88 2.85 0.54 3.62 0.60 0.16 1.Tabela II: MEĐUNARODNA TABELA ZA ALKOHOLNE JAKOSTI PRI 20OC Tabela korekcijskih faktora koji se rabe za korigiranje alkoholne jakosti na učinak temperature.59 0.73 1.00 1.44 4.71 0.07 1.44 1.44 0.16 1. Vrijednosti koje se dodaju ili oduzimaju od alkoholne jakosti pri toC (obični stakleni alkoholometar) navedene su u tabeli ispod.74 0.32 3.02 2.73 1.40 1.97 1.89 2.95 3.73 1.87 3.40 0.59 1.12 0.87 0.12 0.87 2.11 0.33 1.01 0.95 1.15 1.90 0.17 1.71 2.14 0.97 0.35 0.72 0.74 0.91 0.08 0.80 0.55 3.77 1.91 0.21 0.62 3.74 1.27 1.28 1.94 0.47 1.04 0.02 1.31 0.60 2.93 0.95 2.81 0.83 0.26 2.12 0.87 1.26 2.83 1.67 0.39 1.97 1.62 0.39 0.36 4.79 0.15 2.33 2.50 1.92 0.09 1.60 0.01 1.52 1.04 1.93 0.08 2.98 0.65 1.76 0.43 0.34 2.35 1.91 0.82 0.66 0.75 3.92 0.79 0.24 16° 17° 18° 0.45 1.39 1.51 19° 0.24 1.97 2.64 0.33 1.96 1.50 0.73 1.55 1.92 0.01 1.67 0.37 1.33 0.49 1.47 1.23 1.12 2.71 2.61 1.52 0.26 1.46 0.64 1.35 0.33 0.59 0.41 2.90 0.13 0.74 1.95 1.88 0.09 1.69 0.41 0.77 0.16 0.44 1.48 2.61 1.92 0.91 0.53 0.96 1.65 2.43 0.51 0.20 1.03 0.16 1.96 0.60 1.48 0.14 1.91 0.14 1.79 0.84 0.25 1.76 0.25 .87 0.10 1.90 0.87 0.77 0.00 1.47 2.72 0.99 0.97 1.38 1.20 0.38 3.05 3.94 0.75 0.19 1.20 1.03 4.43 11° 12° 13° 14° 15° 0.87 0.10 2.78 0.88 0.13 1.39 1.53 0.07 0.23 0.55 0.93 0.12 0.42 0.29 0.82 0.89 0.60 1.07 1.08 1.25 1.04 1.67 0.42 0.72 1.0.25 0.48 0.01 1.97 0.24 0.25 1.27 1.17 0.73 1.69 1.92 1.34 1.95 1.58 0.89 1.54 2.53 1.82 0.27 0.24 0.48 0.34 0.91 0.91 0.70 1.55 0.83 2.37 0.83 0.02 2.35 1.95 1.15 1.86 0.95 0.28 1.88 0.02 1.76 0.01 0.39 1.85 0.23 1.98 0.07 1.51 0.82 0.18 0.02 4.24 2.19 1.52 1.20 2.11 1.04 1.19 .03 1.66 1.09 1.46 0.20 1.17 3.24 1.16 2.94 1.71 0.95 0.00 1.82 1.12 0.26 0.33 0.56 0.97 0.16 1.24 2. Alkoholna jakost pri toC 0 Temperatura (oc) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 0° 0.23 0.36 1.84 0.86 10° dodajemo 0.38 1.82 1.72 3.56 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 0.82 1.80 2.21 3.89 2.72 0.75 1.68 1.31 1.

71 4.20 0.70 1.81 2.11 2.53 3.65 4.86 3.17 3.36 3.33 4.65 3.77 2.00 1.Alkoholna jakost pri toC 0 Temperatura (oC) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 21° 22° 23° 24° 0.19 1.44 3.84 1.89 0.90 1.69 1.01 1.57 4.23 3.27 041 0.53 .03 4.67 0.81 0.69 0.93 0.39 0.92 1.56 0.71 2.68 3.11 1.51 3.31 4.30 2.67 2.06 4.15 0.84 1.27 2.19 0.44 0.64 2.94 0.21 2.91 4.59 40° 3.24 1.77 5.78 1.51 2.63 1.31 26° 27° 28° 29° 0.88 3.23 1.18 0.58 2.76 0.86 1.99 0.16 3.63 2.19 0.18 1.40 0.60 0.30 0.99 3.93 2.34 2.13 1.97 3.09 3.08 1.37 4.17 0.15 1.36 1.05 3.39 3.04 1.82 0.26 0.43 3.13 0.94 4.36 5.60 1.74 2.45 0.46 1.47 0.85 0.19 1.33 1.91 4.39 2.57 0.78 4.73 0.00 2.56 1.47 0.19 3.49 2.15 2.31 0.22 0.00 3.66 1.50 1.02 1.04 4.80 1.93 3.91 4.37 3.78 2.79 35° 2.72 2.35 2.64 3.07 2.34 0.33 3.70 0.28 1.78 1.78 4.62 2.83 3.06 4.21 1.21 4.25 1.29 1.17 4.05 4.58 3.10 1.66 0.35 2.65 3.29 1.41 3.48 1.27 3.13 0.20 2.62 0.27 2.02 5.92 2.89 0.42 0.30 3.94 5.31 4.77 0.94 3.56 2.72 1.38 1.02 2.77 3.23 0.85 0.97 1.52 1.49 4.44 4.07 1.25 0.79 4.14 0.68 1.81 3.78 3.85 0.53 1.39 30° 31° 32° 33° 34° oduzimamo 0.57 3.13 2.25 2.96 1.98 2.40 1.22 3.44 2.08 36° 37° 38° 39° 2.47 3.91 2.65 2.64 0.04 25° 0.36 0.43 1.75 1.41 2.62 1.58 0.91 3.49 1.38 2.05 3.85 2.95 3.74 4.13 2.16 0.44 0.91 1.61 4.84 2.29 0.54 3.57 1.32 0.98 2.05 2.53 2.55 1.02 2.70 2.43 1.13 3.90 4.42 2.47 0.76 1.49 0.86 2.03 1.37 0.93 4.54 0.25 2.83 2.79 0.23 3.71 0.70 0.06 2.82 3.93 1.58 1.14 0.76 2.87 1.13 0.55 0.12 3.57 1.39 1.19 5.70 3.30 1.74 0.24 3.60 0.20 2.18 4.19 1.61 1.51 0.86 5.63 0.43 0.18 4.13 2.46 4.67 1.41 0.60 2.45 2.13 1.29 3.34 1.51 3.94 2.52 0.25 1.07 1.73 0.49 0.50 2.28 0.09 3.26 0.

35 1.58 4.67 4.48 6.74 5.91 7.37 1.21 3.08 1.56 0.88 2.11 5.41 1.14 5.48 5.11 1.61 2.48 0.95 3.74 0.16 3.58 2.82 1.20 1.95 7.11 2.02 0.71 1.59 7.55 6.78 1.10 6.17 4.40 6.48 3.84 5.46 1.96 1.92 4.61 1.00 0.80 5.81 3.65 3.33 3.10 2.05 7.65 0.62 0.76 2.62 1.24 2.14 0.06 3.16 2.75 7.92 4.52 2.96 2.79 0.65 2.89 6.12 2.38 1.59 0.02 3.32 1.05 4.63 3.29 3.35 3.04 2.64 1.66 2.86 4.03 16° 17° 18° 19° 0.98 2.83 3.23 5° 6° 7° 8° 9° 3.53 7.16 4.84 1.96 2.36 1.34 2.59 6.30 8.16 6.01 2.03 6.77 5.87 2.02 4.87 3.45 5.38 1.28 1.74 4.39 7.56 5.31 7.15 4.53 7.91 3.64 2.61 4.06 2.61 3.58 5.94 0.26 3.05 4.69 1.62 3.37 4.36 8.18 0.88 1.56 5.40 2" 3° 4° 3.40 1.49 2.53 1.44 15° 1.60 1.80 2.19 0.56 1.73 5.21 0.38 4.98 3.24 1.34 1.20 0.28 4.12 0.63 7.24 4.32 3.97 3.90 3.16 3.48 4.25 5.30 1.55 3.88 1.45 0.15 3.62 7.52 4.36 3.43 7.47 5.75 4.49 5.17 6.40 1.07 4.52 4.89 5.63 7.59 3.76 2.Alkoholna jakost pri toC 14 t e m p e r a t u r e (oC) 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0° 3.21 3.91 3.32 5.50 3.48 1.83 5.39 3.11 5.23 0.89 0.53 0.83 2.96 7.89 3.31 1.12 5.50 2.56 1.86 6.16 6.27 2.39 5.64 4.13 3.72 0.36 4.00 6.07 6.06 0.74 2.07 8.40 1.25 0.20 8.74 6.78 0.49 1.98 2.30 4.96 6.71 2.23 5.24 3.20 2.16 7.35 5.61 3.33 4.71 0.97 6.66 3.75 0.85 5.39 8.65 2.7 1.87 4.41 2.09 1.12 0.24 2.85 2.36 4.97 7.25 3.81 6.50 5.91 8.31 0.44 3.51 7.67 7.77 4.21 3.76 0.49 4.58 1.77 1.31 6.09 0.86 3.94 0.80 2.36 2.58 1.20 3.08 4.68 0.68 1.65 6.20 4.53 2.50 1.58 2.74 4.38 d o d a j e m o 2.38 3.54 3.24 1.39 1.81 0.69 3.18 6.70 0.47 7.11 5.84 6.23 6.41 .88 2.73 3.24 2.36 1.81 4.72 3.26 5.03 10° 12° 13° 14° 4.17 0.83 2.68 1.67 5.45 7.64 6.02 2.16 1.99 5.39 5.98 0.25 1.43 3.03 2.57 3.31 3.40 3.86 4.34 4.92 1.10 2.51 2.77 4.05 0.74 7.35 5.95 4.85 7.03 4.96 2.98 4.82 5.96 4.43 2.10 2.09 6.67 0.88 0.20 6.49 4.39 3 1.36 3.33 1.83 2.17 3.53 5.21 2.42 2.80 0.31 1.02 6.83 1.42 2.27 1.80 0.84 0.51 0.29 2.

81 1.49 0.33 4.09 3.12 1.01 3.69 7.39 0.62 3.97 3.12 5.82 5.58 2.98 5.67 2.95 6.92 4.17 6.19 30° 31° 32° 33° 34° 35° o d u z i m a m o 1.24 2.83 3. Gustoća pri tOC korigirana za održavanje u zraku .60 1.10 1.43 1.54 7.00 4.15 4. 3.46 5.83 3.10 0.34 2.11 2.08 6.03 3.73 2.44 6.55 3.50 1.13 7.94 0.13 6.78 1.94 2.46 0.98 4.23 3.66 3.71 2.74 4.32 2.44 3.68 1.19 2.31 1.16 5.43 6.79 4.99 0.08 3.47 0.71 5.55 2.26 5.93 4.74 3.87 4.28 2.70 1.37 1.37 4.66 5.70 0.43 4.39 0.66 7.11 4.42 4.76 1.04 5.84 4.09 2.23 4.49 3.04 0.18 6.12 5.59 4.76 3.41 2.30 5.22 4.25 0.49 2.63 5.54 6.52 3.79 3.78 3.39 0.97 6.04 1.64 5.76 2.49 1.63 5.19 5.52 4.10 2.01 7.31 2.24 3.65 4.51 2.98 3.53 0.29 6.28 0.92 7.94 3.53 3.10 5.93 5.38 4.81 7.51 4.59 25° 1.38 2.38 0.93 2.37 0.60 5.28 7.84 5.15 0.50 1.33 4.37 3.12 3.78 1.62 3.51 3.59 4.95 2.39 36° 37° 38° 39° 4.12 5.26 6.68 1.62 1.74 0.72 5.34 2.67 3.40 0.20 4.31 5.18 2.98 5.29 0.68 4.45 4.35 0.44 6.78 1.35 0.55 0.97 7.34 4.06 4.25 4.77 5.05 4.39 1.97 5.94 1.57 1.38 5.35 2.57 0.23 4.40 2.47 5.61 2.22 3.30 0.29 1.29 5.91 2.73 6.55 0.93 2.25 1.68 5.21 2.61 5.50 5.20 0.36 3.70 3.62 0.19 3.43 3.60 0.25 6.26 2.78 2.40 2.06 4.23 0.22 4.09 6.90 3.41 7.77 5.48 5.62 6.57 4.07 4.78 5.77 3.61 4.86 1.41 4.33 0.93 1.90 6.09 3.87 4.01 2.49 3.31 3.07 3.74 1.29 0.33 6.57 0.00 2.19 1.87 1.79 5.17 3.37 3.08 4.08 6.70 3.07 1.22 6.65 3.33 4.00 5.80 5.94 3.90 1.67 4.Alkoholna jakost pri toC t e m p e r a t u r e (oC) 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 21° 22° 23° 24° 0.66 3.99 26° 27° 28° 29° 1.67 1.84 2.02 2.01 1.65 0.34 0.75 1.01 2.91 3.06 6.26 0.90 3.80 1.80 6.79 1.31 0.90 1.07 2.97 1.03 4.48 2.46 2.94 5.94 5.15 5.71 5.97 6.57 6.19 1.26 2.69 4.34 0.79 3.90 40° 5.33 4.13.21 4.88 5.23 3.56 1.38 0.83 1.49 4.97 1.90 3.73 1.50 0.77 3.53 5.15 1.63 7.65 2.72 1.84 3.36 5.31 5.29 6.86 6.80 2.28 4.76 Tabela III: MEĐUNARODNA TABELA ZA ALKOHOLNE JAKOSTI PRI 20OC Tabela gustoća mješavine etanol-voda (obična staklena aparatura).70 1.88 4.13 2.53 4.46 5.43 0.18 2.15 4.55 2.82 1.65 1.17 1.25 0.34 3.56 2.18 1.80 6.87 2.51 2.52 0.78 4.43 1.45 2.80 6.

34 991.36 993.84 1.03 0.60 1.73 1.02 0.15 988.18 985.19 988.36 993.45 996.55 1.14 0.10 0.67 1.52 997.46 996.66 1.15 988.10 0.65 0.19 0.14 0.12 0.83 1.10 0.16 0.97 1.13 0.22 986.20 1.51 1.13 0.38 993.20 1.03 0.96 -0.26 1.23 20 998.19 1.18 989.11 0.42 994.02 -0.05 1.35 991.17 0.52 997.51 997.67 1.17 0.09 0.05 0.09 0.32 1.15 0.20 0.33 1.45 1.13 0.01 3 999.42 994.03 0.47 1.14 0.42 994.46 996.Alkoholna jakost u % vol.02 0.03 -0.88 1.11 0.16 0.65 0.99 -0.37 1.05 0.17 .06 0.28 988.31 1.11 0.51 997.08 -0.01 2 999.63 1.46 996.15 .12 1.37 993.17 0.55 1.12 987.29 991.21 0.25 989.41 995.61 1.13 0.42 993.85 1.05 -0.72 1.57 1.52 1.06 -0.19 0.71 1.33 992.13 1.04 0.34 991.07 0.62 1.02 4 999.36 1.09 0.29 1.35 993.83 1.61 1.04 0.17 988.16 0.08 985.01 0.70 1.68 1.04 0.19 983.04 1.15 0.24 989.59 1.82 1.46 996.06 0.01 0.56 1.04 -0.08 0.06 0.57 1.09 0.71 1.20 1.00 1.74 1.20 986.51 997.12 984.08 0.52 997.13 0.43 1.10 986.40 995.25 991.18 16 998.31 1.96 1.09 1.89 1.78 1.32 1.18 985.19 0.97 -0.04 -0.54 1.46 996.13 1.03 0.03 5 999.32 1.14 0.04 0.21 984.03 1.90 1.14 987.11 0.76 1.18 987.22 1.31 990.42 994.09 985.42 994.05 0.11 11 999.43 1.21 1.09 0.30 992.34 1.32 1.13 0.10 1.74 1.36 993.27 991.40 995.63 1.27 991.15 0.66 0.13 986.16 0.05 0.46 1.83 1.39 992.12 1.18 17 998.23 1.03 -0.29 991.12 0.98 1.51 1.08 9 999.22 0.02 -0.96 1.58 1.77 1.27 991.02 0.30 992.06 1.23 988.08 -0.14 0.13 0.59 1.04 0.14 1.46 996.09 0.51 997.04 -0.06 0.32 990.99 1.46 996.05 -0.14 0.12 0.04 -0.47 995.01 0.01 0.19 987.26 991.67 1.98 1.68 1.54 1.13 987.20 0.39 993.53 1.37 1.17 983.14 986.00 0.29 1.00 0.20 984.15 986.57 1.06 1.20 1.22 990.31 992.02 -0.80 1.40 995.05 1.41 1.03 0.18 985.16 987.91 1.10 0.03 -0.22 988.98 -0.08 8 999.13 1.50 996.92 1.53 1.35 993.09 -0.06 7 999.02 0.41 1.16 984.10 1.18 0.15 1.35 993.55 1.20 989.47 995.57 1.30 990.07 0.52 1.51 997.11 985.06 0.66 1.06 0.56 1.07 1.08 -0.17 0.20 988.90 1.27 989.23 990.28 988.15 0.24 989.68 1.09 0.04 0.38 993.15 0.10 0.41 995.24 1.04 -0.09 0.41 995.09 0.02 1.48 1.14 987.75 1.49 1.35 993.37 993.79 1.16 0.28 989.88 1.26 987.40 996.10 987.18 988.88 1.22 0.24 988.31 990.61 1.35 1.35 991. to 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0 999.18 1.26 1.52 998.72 1.00 -0.41 1.15 0.11 0.40 992.54 1.06 0.11 0.32 992.12 0.24 986.22 990.19 985.12 0.05 985.53 1.10 985.63 1.01 0.58 1.01 1.12 0.09 0.30 990.97 1.09 0.19 0.69 1.43 1.42 1.14 0.02 -0.10 0.47 1.11 0.12 0.25 1.41 1.70 1.86 1.09 1.06 0.07 1.33 992.07 1.37 993.23 990.14 0.60 1.23 1.21 988.18 0.04 1.01 0.17 984.06 1.10 0.29 991.14 0.02 -0.69 1.92 1.07 0.58 1.06 986.12 1.04 -0.52 998.08 0.23 986.16 0.35 991.06 986.14 984.41 995.06 6 999.06 -0.18 0.11 0.31 1.98 1.15 0.03 -0.06 -0.04 0.55 1.22 988.06 1.33 992.46 996.81 1.09 985.15 984.04 0.76 1.40 1.14 0.20 988.90 1.15 1.15 0.46 996.77 1.27 1.41 995.02 -0.05 -0.08 986.01 1.52 998.13 0.09 -0.00 0.96 1.34 1.08 0.32 1.93 1.14 0.12 0.41 1.36 993.23 988.24 991.28 1.02 0.62 1.16 988.10 0.16 0.27 989.21 1.46 996.99 1.12 0.43 1.01 0.49 1.05 -0.87 1.98 1.24 1.37 993.10 0.49 1.85 1.05 -0.11 987.99 1.33 1.16 988.54 1.06 1.13 0.18 0.01 0.52 998.38 993.16 0.18 0.09 986.52 997.06 -0.04 0.02 -0.08 986.46 1.70 1.07 0.28 991.82 1.51 1.17 1.92 1.35 991.27 987.33 989.06 0.17 988.11 0.81 1.18 0.47 1.07 -0.03 -0.97 1.46 996.53 1.45 1.31 992.52 997.20 986.33 992.11 986.24 987.16 15 998.50 996.53 1.16 0.85 1.76 1.52 998.19 18 998.21 19 998.00 0.83 1.00 0.02 0.00 0.46 995.60 1.22 986.01 0.04 985. 0.73 1.87 1.07 0.51 997.81 1.18 987.42 994.14 986.31 990.02 0.54 1.01 985.46 996.02 0.16 14 999.09 1.63 0.11 10 999.14 0.00 1.25 1.52 998.75 1.02 985.07 0.05 986.02 -0.84 1.29 988.06 -0.03 -0.01 0.17 0.13 12 999.84 1.45 996.59 1.65 1.07 0.93 1.82 1.37 993.20 1.30 990.75 1.02 1 999.39 992.97 1.39 992.16 985.11 0.40 995.01 0.15 0.25 991.88 1.50 1.26 987.71 1.47 995.04 0.10 1.51 997.81 1.03 -0.46 995.29 992.03 0.21 990.04 0.17 0.09 987.17 985.32 992.75 1.01 0.14 13 999.02 -0.17 987.67 1.03 1.06 0.26 989.29 992.03 0.06 0.03 -0.19 0.18 983.42 993.03 -0.21 990.00 0.05 0.05 -0.12 0.46 996.09 0.38 1.51 1.16 987.01 0.02 -0.41 1.30 988.38 1.18 0.12 0.19 1.07 0.13 0.63 1.26 989.40 995.81 1.16 1.05 1.03 985.19 1.33 989.00 985.23 989.01 0.42 1.45 1.42 994.18 0.27 1.17 0.09 -0.04 1.17 0.64 1.25 987.26 991.12 1.24 985.39 994.11 986.41 1.09 0.19 1.60 1.06 0.07 0.42 994.68 1.16 1.21 1.32 992.51 997.16 0.16 0.16 1.30 992.92 1.00 0.07 985.34 991.07 0.07 0.13 984.15 987.73 1.70 1.

32 1.94 1.29 0.29 1.38 0.32 31 995.23 0.27 1.44 1.62 1.45 986.34 986.25 0.22 0.35 985.31 985.44 987.24 0.37 982.32 0.25 0.24 0.32 0.34 983.05 1.50 995.48 991.51 994.66 1.31 978.08 1.26 0.45 1.29 983.33 0.38 38 993.33 0.43 988.91 1.26 985.27 0.35 0.19 983.35 0.30 1.40 991.27 •0.34 1.33 .39 983.31 0.67 1.39 1.65 1.44 992.93 1.37 0.45 991.24 0.27 982.33 989.09 1.37 989.16 1.24 1.28 984.33 0.59 1.46 989.17 1.27 1.32 1.24 1.25 0.07 0.46 994.39 1.01 1.34 32 995.52 1.41 991.24 985.22 1.23 0.35 1.21 0.30 0.41 1.36 0.38 0.14 1.43 988.29 0.35 988.24 0.92 1.36 981.21 984.30 0.43 992.10 1.25 983.52 1.37 989.49 991.32 0.41 1.10 1.29 986.02 1.42 1.33 1.36 984.27 1.21 982.01 1.22 1.20 0.99 1.04 1.36 0.72 1.48 992.70 0.37 0.29 0.27 0.26 0.36 0.74 1.45 990.87 1.64 1.36 987.62 1.57 1.53992.44 992.59 1.25 981.42 0.31 0.48 1.35 1.38 0.31 0.50 995.31 1.41 991.26 981.40 988.33 978.21 0.39 988.36 0.43 1.22 1.33 984.71 1.25 0.22 0.37 0.36 0.54 0.38 985.05 0.32 0.31 982.26 0.36 990.29 0.35 0.35 0.31 0.33 977.76 1.24 1.88 1.36 0.66 1.37 982.27 1.19 0.82 1.50 995.11 0.17 1.42 989.95 1.26 1.83 1.70 0.23 1.48 1.32 0.54 992.35 979.47 993.31 1.29 979.20 983.04 1.77 0.31 980.02 1.63 1.23 0.45 990.29 983.32 984.33 0.81 1.29 1.98 1.02 1.36 0.52 0.47 993.34 0.44 992.50 1.37 987.41 987.27 0.33 1.21 0.43 1.29 982.31 981.29 984.31 1.37 986.13 1.26 0.24 981.37 990.37 1.30 0.39 984.43 993.35 34 994.31 988.45 0.23 982.31 1.43 992.44 987.47 994.23 0.26 1.41 985.42 993.Alkoholna jakost u % vol.93 1.75 1.27 980.66 1.90 1.19 0.26 1.99 1.33 984.26 0.50 996.46 989.25 0.53 992.40 992.33 981.27 985.80 1.39 988.17 1.77 0.81 1.36 984.83 1.86 1.23 0.31 0.22 984.01 1.40 987.50 996.44 991.34 0.22 0.37 0.50 996.22 0.41 986.25 983.56 1.60 1.29 0.76 1.29 0.36 0.75 1.17 1.35 0.20 0.39 1.61 1.48 1.20 0.30 979.21 30 995.32 980.23 0.17 1.33 1.33 0.36 990.27 0.31 982.05 1.38 986.51 989.31 987.51 994.06 1. to 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 20 998.35 982.22 0.28 0.33 989.87 1.25 1.37 986.41 990.72 1.20 0.50 995.31 987.34 989.37 1.29 0.25 0.36 984.32 977.46 994.22 0.34 0.01 1.29 986.45 990.41 990.31 0.81 1.39 39 993.28 1.38 989.19 0.39 1.65 1.30 1.55 991.00 1.34 0.50 996.05 1.33 977.19 0.54 1.20 1.36 0.42 989.63 1.36 0.99 0.27 0.66 1.19 1.34 0.28 986.41 986.35 0.60 1.47 995.30 0.43 989.18 1.30 0.05 1.33 981.35 985.35 982.23 984.50 1.71 1.71 1.22 0.23 0.32 0.43 993.19 0.92 1.09 0.28 0.25 0.34 985.38 0.34 0.29 986.30 983.34 983.26 24 997.29 0.37 983.30 0.31 0.66 1.36 1.37 37 993.28 0.49 1.31 988.39 0.71 1.33 0.50 994.19 1.06 1.06 1.51 1.35 991.30 983.89 1.21 0.21 0.21 0.26 982.38 989.36 0.48 992.53 1.21 0.65 1.37 1.02 1.32 982.23 0.30 981.49 990.47 993.56 1.39 1.38 0.41 990.28 980.01 1.27 0.51 990.92 1.33 0.52 1.34 980.01 1.29 0.37 990.96 1.28 0.74 1.65 1.29 0.21 0.44 987.35 0.55 1.30 28 996.76 1.25 0.26 1.27 986.50 990.36 0.24 981.37 36 994.25 0.17 1.35 988.31 29 996.31 0.31 0.36 981.24 0.56 0.43 1.36 0.28 979.33 980.28 0.24 983.24 0.01 1.47 993.25 985.34 0.20 25 997.41 986.92 1.63 1.93 1.24 0.97 1.47 995.29 0.29 0.34 989.37 1.28 0.72 1.24 0.40 992.10 1.50 1.37 0.36 981.45 1.53 993.26 0.23 984.27 0.28 982.50 1.33 0.29 981.33 0.68 1.29 0.41 990.39 985.29' 27 996.21 1.23 0.54 991.21 1.68 1.48 988.34 980.42 985.23 21 998.22 0.87 1.24 0.27 987.32 978.25 0.86 1.23 0.91 1.25 35 994.38 0.34 0.27 0.25 985.39 984.39 988.20 0.02 1.32 0.34 983.25 23 997.27 0.64 1.28 26 996.04 1.30 988.32 987.71 1.28 0.41 1.26 0.01 1.52 993.33 978.31 0.29 40 992.01 1.35 988.48 992.73 1.36 0.01 1.30 0.42 1.38 0.36 987.85 1.35 0.38 0.31 0.80 0.60 1.28 0.31 0.19 983.24 22 987.33 1.37 986.34 0.22 1.39 985.27 0.02 1.34 0.50 1.66 1.28 0.79 1.30 985.19 0.16 1.38 1.10 1.32 979.31 0.27 980.26 0.27 984.24 0.23 1.46 1.32 0.31 0.40 0.21 1.33 0.95 1.48 1.89 1.32 1.75 1.48 991.47 994.33 987.11 1.31 .58 1.33 986.22 1.42 993.45 991.37 0.23 0.06 1.21 0.47 988.29 1.74 1.35 0.33 0.23 1.39 1.69 1.68 1.72 1.26 0.93 1.40 991.29 0.19 1.42 1.32 979.35 0.33 0.33 0.22 0.41 987.31 0.32 984.54 991.39 0.36 1.23 0.73 1.31 985.26 0.0.29 0.30 0.38 0.31 980.16 1.46 989.20 0.40 992.22 0.22 982.27 0.36 985.43 988.70 1.29 1.48 992.32 1.68 1.30 1.20 1.94 1.34 986.28 0.76 1.33 0.40 1.21 0.95 0.68 1.33 1.34 33 995.81 1.27 1.31 0.33 0.34 0.18 1.46 1.33 0.86 1.18 1.32 0.17 1.51 993.18 1.28 0.90 1.21 0.35 988.37 983.33 0.23 0.70 1.32 0.00 1.25 0.47 988.71 1.51 994.25 0.20 0.31 0.54 1.34 OJ5 1.22 1.23 1.

96 0.01 0.13 1.07 0.65 5 0.00 985.71 0.67 0.08 0.96 980.83 0.83 979.10 0.11 1.11 0.07 1.26 975.06 1.24 0.22 0.18 0.13 0.10 0.03 1 986.02 0.90 977.85 0.07 0.04 984.04 985.33 973.23 978.13 0.83 0.35 0.78 0.09 1.10 0.79 0.10 0.27 0.89 0.02 0.13 1.23 0.67 0.10 1.13 982.40 0.96 0.31 0.12 0.37 0.66 0.90 0.04 0.04 983.07 8 986.78 0.18 0.65 -0.32 0.02 984.19 979.05 1.20 0.28 977.32 973.81 980.28 1.29 975.30 0.20 0.61 0.14 0.89 0.15 15 985.22 979.52 0.94 0.80 0.48 0.26 0.20 0.06 0.36 0.66 0.10 0.20 980.98 0.22 981.01 1.22 979.01 983.80 977.45 0.25 979.24 980.04 0.11 0.83 0.19 980.98 0.98 983.15 0.72 0.19 983.58 0.63 0.14 1.27 1.08 975.19 18 985.02 2 986.96 982.89 982.41 9 0.14 0.47 0.88 977.81 978.46 0.34 0.05 7 986.94 0.90 0.07 0.22 982.08 0.77 979.99 1.12 1.97 982.14 1.96 981.10 1.02 1.19 0.83 0.11 0.33 0.08 985.17 1.23 0.76 977.95 978.04 1.02 0.97 0.31 0.07 1.88 978.07 984.47 0.09 1.17 0.09 0.14 0.13 1.06 1.92 980.12 0.16 0.68 0.07 0.02 1.25 977.06 0.Alkoholna jakost u % vol.91 981.11 0.30 974.44 0.17 980.15 0.64 0.74 0.21 0.10 10 986.58 0.25 977.81 0.48 0.13 1.08 1.93 0.29 975.16 0.10 0.74 0.18 0.19 0.08 0.93 0.20 982.05 976.04 1.05 1.30 1.75 0.02 985.48 0.04 0.99 1.94 0.57 0.20 981.02 0.21 978.11 0.74 0.19 0.70 0.12 0.96 0.08 0.82 977.99 983.66 -0.95 0.01 1.17 0.76 0.65 0.26 975.94 983.04 1.94 0.97 0.73 0.63 0.22 0.38 0.71 0.31 0.01 977.87 979.67 0.18 0.88 •0.99 977.18 982.78 977.87 0.98 984.97 0.06 984.40 0.00 983.00 0.84 0.21 981.89 980.16 0.15 1.16 982.08 1.85 0.17 983.73 0.39 0.09 985.06 1.93 983.75 978.23 979.13 13 985.79 979.15 0.14 1.07 985.01 985.05 0.49 0.24 978.02 986.46 0.98 982.12 0.81 981.11 1.03 0.05 1.21 0.01 0.14 0.38 0.60 0.81 979.17 983.79 980.54 0.11 0.99 0.51 0.18 0.21 983.21 980.81 0.23 983.07 1.21 0.49 0.00 1.39 0.24 976.08 1.08 .58 0.87 977.38 0.02 984.00 984.16 1.27 977.17 1.67 0.15 981.28 975.90 979.92 977.14 0.96 0.57 0.97 0.66 0.84 981.97 984.25 979.75 0.10 0.94 0.10 0.54 0.21 0.96 0.29 1.05 1.12 0.96 984.91 976.93 0.96 977.40 0.62 0.73 978.23 0.0 1.14 0.68 0.15 0.04 976.21 978.14 0.31 974.56 0.86 981.18 1.03 983.12 12 986.04 1.26 0.96 0.29 976.60 0.42 0.15 1.93 978.04 1.06 1.26 0.06 1.12 1.11 1.32 0.05 1.73 0.87 0.19 0.10 1.05 1.97 981.95 0.08 976.11 1.02 1.08 985.18 984.01 1.56 0.08 986.85 0.25 976.20 0.13 0.10 11 986.30 974.99 0.26 1.14 0.19 979.78 0.83 978.20 980.48 1.87 981.36 0.87 976.08 1.17 981.26 978.11 1.15 982.12 0.58 0.23 0.95 981.41 0.35 0.21 -0.61 0.90 978.13 0.05 985.96 983.84 977.14 0.09 1.75 0.53 0.99 1.26 978.88 981.30 1.40 0.08 1.65 0.90 980.97 0.36 0.85 0.04 0.70 -0.22 20 984.75 0.05 1.04 1.20 19 984.67 0.07 1.04 0.05 984.99 981.17 16 985.28 975.79 978.01 982.09 0.13 0.06 1.19 1.01 1.83 980.00 1.97 0.12 0.63 0.23 978.17 1.00 0.19 981.15 14 985.23 0.74 978.93 982.64 0.61 0.00 1.16 980.23 977.25 980.89 0.17 17 985.15 0.93 0.03 1.91 0.09 1.98 977.14 0.23 981.02 1.94 980.09 1.97 0.14 0.13 1.10 985.26 978.99 984.12 1.08 0.71 -0.16 984.08 0.84 982.16 0.02 1.13 984.18 982.93 981.91 982.67 4 0.52 0. t° 0 10 11 12 13 14 15 18 19 16 17 20 986.22 979.63 0.66 0.27 976.77 980.30 0.28 0.11 985.99 1.77 0.52 0.12 0.09 1.13 1.27 977.00 1.06 1.10 1.31 0.56 0.81 0.89 979.06 1.61 0.77 0.68 0.88 0.24 976.09 0.01 986.23 0.06 0.06 0.05 0.05 1.15 983.24 978.27 975.66 0.86 978.52 0.16 0.87 0.01 0.21 0.86 0.17 0.24 982.10 0.81 0.14 983.89 976.16 981.03 1.95 980.19 983.44 0.82 0.49 0.94 979.26 976.98 0.67 0.98 1.05 0.14 984.31 974.18 984.09 1.21 0.87 0.84 979.86 982.33 0.12 984.75 0.23 0.03 1.00 982.52 0.95 982.82 0.24 981.10 0.11 0.54 0.08 0.14 0.24 980.08 0.72 978.19 983.04 6 986.98 0.14 1.20 979.85 978.04 0.75 979.30 974.59 0.35 0.07 0.93 979.09 0.62 0.64 0.60 0.90 981.10 0.44 0.97 983.06 1.83 0.09 0.96 0.85 977.70 0.92 978.04 1.87 980.82 981.01 0.87 982.92 982.68 0.03 985.56 0.08 1.96 0.11 0.16 984.26 1.79 0.06 1.83 0.17 979.02 1.92 983.00 0.68 0.85 980.35 0.02 976.11 1.19 0.03 1.02 1.12 0.01 0.12 1.25 0.59 0.19 981.18 0.88 0.82 0.14 1.16 0.92 979.63 1.21 0.16 1.08 1.01 1.00 3 986.77 978.91 0.20 982.

32 1.26 979.16 974.41 0.27 970.34 1.38 1.23 969.71 0.99 0.11 978.41 1.27 972.47 1.18 980.33 1.47 1.31 965.82 0.45 1.30 977.27 1.37 1.32 978.28 968.3.93 0.46 1.34 35 980.16 970.82 0.15 971.11 977.71 0.35 963.41 0.44 1.11 1.40 1.26 981.41 1.31 1.27 978.20 0.27 980.28 978.38 1.26 977.23 0.29 967.29 1.25 0.28 967.14 0.35 1.24 971.40 1.41 1.34 34 980.48 1.86 0.26 1.47 1.04 0.25 1.33 1.34 0.34 1.97 0.21 968.28 976.94 0.18 969.55 0.33 969.76 0.38 1.43 1.23 1.31 1.39 1.77 0.94 0.50 0.20 973.19 970.34 0.19 980.25 970.73 0.35 1.05 0.84 0.30 1.27 975.09 972.78 0.13 980.35 1.31 0.39 1.15 0.97 0.94 0.41 1.24 975.33 0.40 1.30 1.32 1.01 0.14 975.00 0.36 1.42 1.21 970.77 0.33 1.48 1.78 0.30 1.32 1.58 0.33 1.30 971.98 0.15 0.38 1.28 980.73 0.23 968.23 980.87 0.70 1 0.19 0.40 0.27 1.33 964.13 974.27 1.75 0.45 1.39 1.30 968.36 1.27 0.56 0.19 983.38 0.33 1.24 1.30 970.59 0.39 1.37 1.15 1.26 1.37 1.36 1.06 0.29 1.28 973.50 1.38 1.87 0.23 0.26 977.39 0.19 983.20 0.23 977.21 974.17 980.17 973.30 979.39 0.28 979.36 36 980.16 977.07 0.35 0.31 968.58 0.42 0.21 979.29 1.26 975.30 974.28 0.27 966.43 1.07 973.12 977.15 979.68 0.26 0.50 0.76 0.48 0.12 972.27 968.24 979.15 0.44 0.37 1.90 1.45 0.34 965.45 1.36 1.96 0.10 973.31 966.84 0.88 0.78 0.43 1.18 971.23 980. t° 10 20° 984.64 0.29 1.14 0.79 0.34 1.08 972.36 1.28 1.78 0.25 969.56 0.26 1.27 967.40 1.99 0.57 0.08 1.33 32 981.07 0.30 29 982.42 1.22 975.14 971.24 976.24 972.15 978.13 978.37 0.59 20 1.35 0.37 1.23 982.17 977.72 0.25 977.78 0.33 965.47 0.12 974.22 971.25 968.27 980.69 0.31 30 982.10 976.26 25 983.38 39 978.31 1.31 1.17 976.08 976.30 0.25 967.44 0.15 0.23 1.21 976.39 1.18 970.68 0.95 0.70 0.17 0.36 1.34 0.37 1.58 0.17 982.39 1.34 33 981.31 976.29 973.49 1.30 966.33 1.31 974.21 983.32 1.23 971.13 973.15 0.27 1.25 973.56 0.29 1.48 0.36 1.29 0.25 24 983.45 1.41 0.47 1.40 1.40 1.35 1.22 0.44 1.30 1.15 0.41 1.36 1.23 978.18 975.41 0.87 0.38 1.74 0.24 23.17 0.10 971.77 0.42 1.18 978.45 1.82 0.17 921.16 979.27 0.40 0.65 0.35 1.54 0.29 1.20 979.11 973.33 1.58 17 1.7 .23 973.62 0.31 1.27 1.14 981.34 1.32 967.28 0.30 1.22 980.53 14 1.26 982.86 0.14 1.89 0.47 1.31 1.85 13 1.90 16 1.09 974.34 1.22 977.39 1.43 1.32 1.29 1.26 1.34 1.95 0.12 0.86 0.39 1.42 1.32 0.Alkoholna jakost u % vol.48 1.46 1.34 1.29 976.10 0.08 0.97 0.33 977.33 1.08 974.11 0.74 0.30 1.18 974.29 27 982.26 978.32 1.13 1.83 0.20 975.47 0.18 977.37 1.15 975.60 0.44 1.21 974.42 1.31 972.37 0.25 18 1.16 976.29 1.35 1.39 0.35 1.38 1.99 0.43 0.28 0.19 978.25 0.33 966.06 0.34 0.35 1.20 981.34 0.37 1.09 973.26 974.27 976.31 967.69 0.55 0.65 0.32 965.31 1.29 969.39 1.38 38 979.16 972.22 968.31 1.89 0.40 1.78 0.32 970.19 971.68 0.26 971.28 1.17 982.05 0.20 0.25 981.39 0.01 0.17 12 1.50 11 1.33 977.25 21 1.29 977.27 0.27 973.29 974.25 0.41 1.25 971.32 1.29 977.17 972.77 0.38 1.92 19 1.84 0.44 0.20 972.39 1.36 0.14 976.32 31 981.39 1.32 973.43 1.28 1.19 969.16 973.53 0.22 0.36 0.29 1.09 0.41 1.41 1.44 1.20 0.45 1.34 964.71 0.28 0.40 1.33 1.39 40 978.71 0.33 1.19 974.40 1.20 976.07 0.14 978.40 0.87 0.08 975.28 971.35 1.37 1.21 972.21 1.31 969.23 0.35 1.46 1.39 1.43 1.59 0.24 1.21 0.42 0.48 0.83 0.36 1.32 1.37 1.32 974.40 1.36 1.31 971.33 967.45 1.36 1.72 0.42 1.17 0.42 1.37 1.36 37 979.80 0.32 977.34 1.28 1.52 0.31 971.23 1.99 0.24 981.03 0.70 0.44 1.16 971.42 1.64 0.62 0.27 968.57 0.32 975.26 973.12 0.29 967.70 0.40 1.05 0.21 0.51 0.30 972.43 1.22 0.29 28 982.32 1.17 0.08 0.36 1.87 0.34 0.62 0.14 979.38 1.21 0.36 1.21 977.22 974.24 970.28 1.10 972.06 0.38 1.42 1.85 0.50 0.18 981.38 1.03 0.99 0.23 22 984.30 975.20 978.29 1.63 0.39 1.25 981.03 0.21 969.00 0.48 0.20 979.19 0.21 981.31 1.25 982.98 0.38 1.21 973.42 1.40 1.19 981.24 978.25 974.54 0.45 1.32 1.28 972.37 1.86 0.24 0.39 0.41 0.28 1.12 0.95 0.36 1.51 0.13 972.27 26 983.01 0.25 979.09 975.00 0.39 1.31 976.18 1.49 1.31 973.42 1.16 980.52 0.85 0.38 1.56 0.30 1.29 966.38 1.24 968.74 0.26 969.28 974.63 0.05 1.19 972.23 975.15 970.50 0.35 1.54 0.45 1.22 973.24 0.35 1.21 15 1.39 1.01 0.12 0.38 1.20 1.32 0.51 0.63 0.60 0.34 1.13 975.39 1.41 0.92 0.22 970.25 1.38 1.70 0.74 0.12 971.42 1.17 1.22 978.28 975.23 972.10 975.30 1.37 1.29 971.09 1.30 975.41 1.29 979.33 1.39 0.12 976.43 1. 984.25 976.23 21 984.81 0.13 0.60 0.68 0.34 1.96 0.15 974.35 1.69 0.40 1.43 1.14 972.19 976.29 970.17 978.31 1.39 1.43 1.13 976.61 0.10 977.43 1.35 1.3 978.04 0.28 969.35 1.

.

94 1.17 963.51 1.78 973.18 0.90 973.93 970.42 0.44 0.29 0.44 0.02 971.50 1.62 0.42 0.13 1.56 1.98 967.50 0.05 972.43 7 976.69 0.11 0.27 0.11 964.06 0.86 0.41 0.70 0.21 0.38 1.24 0.30 0.89 970.83 970.28 0.99 1.03 968.36 0.52 0.08 965.44 1.47 0.12 965.00 967.41 0.11 966.11 967.17 964.84 972.36 0.01 969.21 0.33 1.34 0.10 0.02 968.65 0.03 1.37 0.36 0.14 0.74 975.19 0.28 0.21 962.03 970.70 1.21 0.47 0.83 0.91 1.21 1.80 0.07 1.99 0.45 11 976.03 0.25 0.43 0.51 0.36 0.07 966.40 0.50 19 973.53 0.33 0.45 0.10 967.22 0.46 0.39 0.10 0.27 0.87 970.32 0.14 964.77 972.55 0.87 970.72 975.42 0.00 0.20 0.41 5 977.77 1.42 1.31 0.31 0.71 0.83 975.45 10 976.76 974.94 968.29 0.21 0.94 974.42 0.33 0.89 0.89 972.38 0.04 968.26 0.47 0.35 0.41 1.21 1.26 1.39 0.86 1.49 15 975.05 969.30 1.93 971.43 0.72 975.99 0.48 1.44 8 976.96 974.25 0.01 970.39 0.87 972.06 971.29 0.16 0.87 974.16 0.38 0.10 0.30 0.29 0.02 0.67 0.96 968.81 973.09 0.09 970.80 973.44 1.13 0.29 0.30 0.79 976.10 968.01 0.89 969.15 963.45 0.41 0.52 0.36 0.22 0.69 0.40 0.06 971.06 1.06 0.71 0.21 1.82 972.94 972.36 0.92 1.89 0.42 0.35 0.32 0.75 973.31 0.25 0.33 0.09 965.77 975.20 963.35 0.87 970.50 18 974.38 0.96 968.20 0. 0.71 0.01 973.92 974.02 973. 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 to 0 978.43 0.00 973.30 0.96 0.98 974.08 1.20 0.79 972.39 0.75 975.33 0.30 0.41 0.31 1.39 0.02 971.09 1.42 0.98 969.04 0.06 966.11 0.44 1.08 972.99 0.92 960.06 0.87 976.72 977.37 0.92 969.32 0.37 1.91 0.16 965.06 972.33 0.47 0.48 0.17 1.56 1.07 967.81 1.23 0.00 971.70 977.15 1.10 966.02 0.85 975.93 971.52 0.43 0.30 0.08 0.25 0.18 0.18 0.41 0.88 973.69 1.26 0.31 0.35 0.35 0.03 970.90 0.75 0.94 1.96 972.13 965.11 966.43 6 977.74 1.77 972.74 973.98 0.33 1.14 965.64 1.41 0.39 0.83 971.22 0.28 0.35 0.52 0.09 9 0.24 961.31 0.45 1.47 0.34 0.67 0.27 0.33 0.82 0.15 0.30 0.45 0.99 1.79 1.40 0.26 0.61 1.95 969.12 1.37 0.82 971.94 974.30 0.04 966.13 966.91 975.97 969.72 0.84 972.02 969.38 0.24 0.92 969.40 0.10 969.72 974.93 0.00 0.30 0.20 0.74 976.19 0.39 1 978.45 9 976.18 0.92 1.24 0.30 0.37 0.73 1.56 1.77 977.30 0.27 0.00 968.45 1.22 0.89 975.91 971.23 0.88 0.25 0.99 972.76 1.26 0.96 969.86 0.42 0.46 0.06 968.91 971.41 0.82 0.15 1.87 1.78 1.32 0.78 0.91 972.19 962.99 1.97 0.49 16 974.27 0.34 0.23 962.01 0.91 974.93 0.32 0.10 1.34 0.53 0.49 0.85 973.83 973.26 0.38 0.83 1.89 974.17 0.68 0.34 0.43 1.12 0.13 966.97 970.35 0.65 1.47 0.24 0.01 969.72 976.94 969.39 0.28 0.86 973.79 976.79 975.08 971.24 0.95 973.25 0.73 1.08 968.85 970.94 1.26 0.52 20 973.55 0.06 969.95 971.19 963.56 1.79 974.38 0.01 967.47 0.12 965.09 966.46 .81 975.25 0.97 971.18 963.97 1.49 0.44 0.96 1.98 971.28 0.62 1.87 972.38 0.75 977.27 0.Alkoholna jakost u % vol.02 0.76 0.13 0.63 1.99 970.99 970.37 0.28 0.40 3 977.19 0.04 969.14 0.39 0.56 1.84 971.98 973.93 970.74 1.41 0.94 968.26 0.40 0.34 1.26 0.^40 1.31 1.34 0.32 0.41 2 977.76 976.81 0.60 0.95 970.10 967.17 1.20 1.17 0.42 0.91 970.88 1.88 0.86 971.27 0.54 1.45 0.07 969.38 0.04 972.05 0.14 965.76 0.42 0.04 971.93 0.29 0.93 975.12 1.75 0.34 0.30 0.37 0.32 0.39 1.02 967.37 0.89 0.39 1.52 0.81 974.78 0.79 0.40 1.23 961.15 0.91 0.63 0.97 1.39 0.08 966.18 1.36 0.28 0.83 974.69 1.15 964.76 0.17 0.31 0.67 0.18 0.31 1.23 0.05 966.40 0.05 967.51 0.24 1.82 1.31 0.33 0.17 964.35 0.74 974.47 1.50 0.37 0.17 0.88 971.04 0.89 969.02 968.70 1.09 0.43 0.23 0.43 0.40 0.96 973.40 0.93 973.05 970.12 1.35 0.04 973.42 4 977.08 968.06 967.68 0.87 0.23 0.16 964.01 1.95 1.13 0.33 0.25 0.32 0.08 967.44 0.81 1.81 1.33 0.11 965.70 975.70 976.98 968.88 1.71 1.46 1.40 0.44 0.77 974.80 1.30 0.37 0.13 964.52 1.36 0.49 17 974.02 967.38 0.79 1.34 0.19 0.04 967.20 0.38 0.28 0.44 0.32 0.14 0.07 970.78 973.37 0.18 963.12 1.02 972.22 .41 0.45 0.12 966.00 968.37 0.21 1.00 972.09 969.72 974.83 976.20 0.35 0.64 0.31 0.10 1.97 1.31 1.29 .34 0.98 968.46 12 975.97 972.22 0.56 0.47 13 975.89 974.21 962.24 0.68 1.27 0.77 1.72 0.89 1.85 974.97 0.36 0.84 973.87 975.45 1.79 972.51 0.03 967.33 0.30 0.47 0.45 0.80 971.40 0.91 973.81 975.86 0.76 0.42 0.88 970.00 974.13 0.25 0.33 0.25 0.12 1.14 1.23 1.26 960.89 971.02 0.40 0.81 976.25 0.26 0.24 0.69 976.29 0.10 1.47 1.58 0.36 0.35 0.39 0.40 0.42 0.29 0.34 0.35 0.86 971.42 1.37 0.26 0.95 970.28 0.85 971.48 0.99 969.09 965.44 0.37 0.17 0.97 0.13 1.98 0.92 972.67 0.15 0.11 968.54 1.83 0.31 0.47 0.82 972. 0.50 1.55 1.45 0.47 14 975.06 967.81 1.85 976.

05 1.33 959.97 1.43 0.64 1.27 967.47 1.15 139 959.51 0.24 965.96 1.30 1.86 1.25 965.54 0.18 967.46 0.48 953.55 26 971.49 0.51 0.52 0.78 1.23 963.45 955.21 1.14 1.55 1.44 954.55 0.36 963.32 965.60 0.59 0.26 963.41 0.96 1.54 0.62 1.64 1.34 963.25 1.20 1.24 1.09 970.57 0.48 1.59 0.27 964.53 1.36 958.55 1.82 1.43 1.58 30 969.48 0.33 958.55 0 0.58 0.47 0.84 1.68 1.28 963.45 0.52 22 972.88 1.31 1.60 1.63 1.35 0.09 971.44 0.60 0.24 963.16 966.49 1.75 1.18 968.50 1.34 962.53 0.53 1.32 959.12 971.35 957.34 960.43 0.31 0.81 1.47 1.42 0.58 32 968.50 0.32 962.21 1.64 1.33 1.19 969.95 1.50 1.58 31 969.44 954.51 1.46 0.21 1.53 0.69 1.40 0.51 0.76 1.13 970.42 0.45 0.45 0.40 0.19 964.57 1.49 0.55 27 971.57 0.19 964.02 1.54 0.45 0.78 1.39 959.00 1.93 1.50 0.51 0.15 969.38 0.40 0.54 25 971.11 1.43 0.37 1.45 0.51 0.50 0.02 1.32 964.72 1.56 .28 964.21 963.52 0.21 967.40 955.60 0.48 0.32 961.42 956.47 954.10 971.23 1.35 1.04 1.38 1.29 960.39 1.43 0.40 1.85 1.00 1.41 0.03 1.58 0.36 960.51 0.51 1.29 963.48 0.12 969.37 962.31 1.53 1.56 0.19 1.23 964.47 0.43 0.15 970.58 0.87 1.74 1.48 0.52 0.54 0.09 1.56 0.33 1.41 0.95 1.50 0.39 0.32 961.29 961.40 0.37 0.43 954.16 965.38 1.54 0.50 0.50 0.47 0.57 0.08 1.36 959.39 0.50 0.64 40 965.49 952.T Alkoholna jakost u % vol.56 28 970.40 958.39 0.60 1.31 964.45 954.49 0.25 962.40 1.53 0.71 1.99 1.46 0.48 0.90 1.05 1.43 0.35 959.41 0.43 0.72 1.44 1.62 1.13 1.47 0.35 1.50 0.56 0.09 1.46 0.23 968.52 0.53 1.10 969.17 969.30 960.17 965.77 1.74 1.30 959.82 1.46 0.39 0.38 1.45 0.50 951.57 0.03 1.30 960.13 967.12 1.51 0.89 1.47 1.48 0.48 1.60 1.53 23 972.08 972.64 1.27 962.58 0.38 0.75 1.10 1.47 1.55 0.75 1.58 0.45 0.31 1.59 33 968.42 0.74 1.23 962.46 0.69 1.46 0.17 968.29 965.32 0.46 0.93 1.92 1.27 965.44 955.26 1.21 1.36 0.37 957.43 956.54 0.89 1.56 1.49 0.31 963.00 1.29 996.53 0.31 962.44 0.97 1.16 1.50 951.68 1.06 1.60 34 968.94 1.21 967.96 1.44 0.26 1.26 964.10 1.40 0.99 1.84 1.42 0.20 1.17 1.38 0.42 955.50 0.94 1.24 962.44 954.93 1.64 1.25 966.38 0.83 1.57 1.22 962.48 952.76 1.49 0.13 1.14 971.45 954.37 957.52 0.55 0.30 965.44 1.46 0.61 37 966.08 1.78 1.22 1.42 0.89 1.49 951.00 1.14 969.49 0.22 1.22 963.44 0.37 958.61 0.55 0.36 1.45 954.40 0.05 1.38 956.58 0.18 966.29 1.28 961.31 959.37 959.62 0.54 0.39 957.45 0.50 0.39 958.39 0.58 1.59 1.21 134 961.33 958.33 964.29 962.51 0.57 0.20 966.38 958.51 0.32 960.18 965.49 952.46 953.15 1.04 1.08 971.39 956.27 961.36 961.45 1.32 963.49 0.20 1.21 968.44 0.13 966.53 0.11 968.21 966.51 0.35 958.72 1.48 0.62 1.47 0.41 0.56 0.28 961.24 966.47 0.48 0.15 1.56 1.47 0.16 966.52 950.36 1.65 1.49 0.25 964.22 965.60 0.57 0.4 956.41 958.48 0.71 136 961.48 952.33 959.35 1.54 0.46 953.25 961.41 956.46 1.17 964.27 963.45 0.50 0.56 0.55 0.51 0.42 0.52 0.20 967.49 0.34 961.54 0.55 0.15 1.78 1.70 1.15 968.37 0.20 964.37 1.07 1.72 1.43 956.42 1.50 0.23 1.52 0.49 0.36 0.38 960.36 0.28 960.47 1.88 1.55 0.26 962.49 1.13 968.44 1.39 957.16 967.77 1.44 0.31 960.40 957.38 957.44 0.13 969.45 0.68 1.41 955.68 1.52 21 973.23 965.45 0.33 0.42 957.27 966.18 967.34 959.30 1.23 1.24 964.48 0.72 1.58 0.45 0.01 1.51 0.33 960.25 1.28 960.54 949.42 0.50 0.09 972.55 0.60 0.52 0.51 951.62 1.78 1.21 964.23 966.36 0.38 961.37 958.87 1.52 0.31 959.11 968.56 1.90 1.16 970.46 0.42 956.54 0.92 1.39 1.50 0.69 1.52 0.52 0.68 1.19 965.43 0.51 0.39 0.45 1.20 137 960.12 1.34 964.44 0.84 1.48 0.29 959.31 965.61 36 967.40 958.81 1.22 1.72 1.55 1.35 958.34 958.18 1.18 1.55 0.33 1.43 1.24 961.36 957.30 1.27 1.20 965.39 0.39 956.53 0.44 0.54 0.51 1.51 950.31 1.05 1.49 1.57 1.42 0.77 1.90 1.53 1.52 0.01 1.88 1.11 970.43 1.46 0.53 0.49 0.76 1.30 964.23 1.90 1.37 959.35 0.43 955.21 965.10 1.54 24 972.34 1.48 1.15 966.64 1.35 963.18 1.61 0.49 0.44 1.42 0.48 0.20 1.34 0.21 1.48 0.27 962.48 1.26 960.41 1.60 35 967.55 0.38 1.48 0.49 0.24 966.45 953.83 1.47 0.25 963.56 1.20 963.49 1.40 956.29 0.30 963.53 0.47 0.45 0.48 0.52 0.52 0.23 967.19 1.25 967.12 1.22 968.41 0.26 961.06 1.15 967.11 969.37 1.04 1.20 968.56 29 970.83 1.18 969.53 0.48 0.21 1.50 0.91 1.31 961.53 0.27 965.28 1.42 955.28 960.52 0.35 0.56 0.62 39 965.40 1.56 0.62 1.31 962.17 1.90 1.32 960.53 0.01 1.15 967.16 1.32 958.92 1.48 0.39 1.38 956.35 962.47 953. 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 to 20 973.38 0.68 1.98 1.49 0.50 0.99 1.30 962.47 0.30 1.76 1.59 0.91 1.56 0.43 0.61 38 966.23 962.32 959.27 961.98 1.68 1.45 0.

.

44 0.74 11.34278 1.22 0.33841 1.56 8.98 0.13 0.24 16.22 0.23 0.33685 1.75 22.22 0.05 0.34180 1.23 0.26 0.34250 1.34472 1.65 0.28 0.33656 1.23 25.12 0.52 0.10 22.34053 1.54 0.05 0.23 0.23 14.70 25.24 0.25 8.33926 1.70 0.79 8.34025 1.25 0.33884 1.23 24.54 20.58 0.27 7.33799 1.33983 1.48 0.78 18.24 0.95 0.28 8.33628 1.05 0.22 0.34 0.74 15.30 8.34264 1.22 20.34124 1.45 25.23 19.23 12.23 16.27 0.87 22.21 21.24 destilat 6.87 0.22 .36 0.40 13.01 18.22 0.25 0.23 0.57 0.79 0.33713 1.23 15.22 0.33813 1.34194 1.33997 1.86 20.74 7.21 0.23 23.23 0.23 22.34389 1.23 16.34637 1.25 0.34747 1.34096 1.21 0.24 0.22 0.23 0.23 0.35 0.34138 1.62 0.50 15.25 14.25 0.05 10.34375 1.61 0.23 22.25 0.34596 1.26 8.34011 1.26 7.22 17.55 9.34166 1.21 21.75 0.40 0.83 0.25 10.25 0.63 0.24 24.82 0.23 17.23 0.88 17.34152 1.34 0.24 9.09 14.26 11.65 21.10 11.17 19.81 0.30 9.24 0.92 19.83 0.23 21.22 0.22 0.15 13.24 0.93 0.21 0.66 0.23 0.23 0.27 9.22 0.22 25.25 0.06 9.24 11.23 13.34623 1.Tabela IV: Tabela indeksa loma čiste mješavine etanol-voda i destilata pri 20oC i odgovarajuća alkoholna jakost pri 20oC Alkoholna jakost u % vol.28 7.22 21.24 0.24 0.09 0.25 0.62 13.72 0.23 0.'34291 1.12 0.34568 1.24 19.23 0.23 18.27 0.40 19.89 0.24 23.29 10.48 6.96 23.34431 1.96 16.22 0.34513 1.41 0.00 7.55 0.85 24.59 15.24 26.34403 1.34500 1.22 0.24 11.24 12.24 0.22 0.81 0.21 20.24 Indeks loma pri 20oC 1.33940 1.50 11.59 0.30 0.78 0.34788 Alkoholna jakost u % vol.25 0.76 0.33670 1.24 0.34319 1.44 21.00 25.16 0.25 0.24 0.68 0.25 7.76 20.21 22.09 24.78 25.46 18.33827 1.33756 1.26 10.24 0.33642 1.21 0.22 destilat 16.62 0.24 13.24 25.23 0.25 7.33770 1.09 20.24 25.65 16.29 0.69 12.34333 1.24 0.24 15.34347 1.25 8.67 0.33912 1.23 18.11 0.57 14.34706 1.34582 1.23 13.23 0.34208 Mješavina etanol-voda 6.53 0.22 24.51 0.34678 1.24 13.12 17.33742 1.25 12.81 9.23 0.23 24.24 0.22 12.24 0.00 0.34527 1.54 10.23 19.23 16.86 0. pri 20oC Mješavina etanol-voda 16.34458 1.23 10.99 21.31 24.33870 1.23 19.16 0.33727 1.36 0.98 12.92 13.10 0.34665 1.23 13.20 23.25 14.34067 1.89 0.99 0.23 18.34733 1.04 0.30 0.06 15. pri 20oC Indeks loma pri 20oC 1.34610 1.34720 1.23 0.33856 1.24 0.76 0.34417 1.33 0.24 0.33 0.22 22.00 0.24 0.13 0.05 8.23 0.23 0.23 0.24 20.34555 1.25 0.33969 1.23 11.56 17.23 19.81 10.47 0.24 0.34110 1.86 14.22 0.25 10.24 0.34692 1.61 23.24 18.44 0.24 0.24 12.25 9.24 9.34236 1.23 21.62 19.22 0.21 25.23 15.41 0.02 11.34305 1.86 0.36 0.54 22.17 23.19 16.87 0.06 0.24 23.34081 1.89 0.46 12.56 24.34361 1.33699 1.78 11.22 24.23 0.34774 1.22 0.21 0.33898 1.22 0.33 20.33955 1.26 0.93 0.34760 1.33784 1.40 23.47 0.22 0.25 0.24 20.22 0.34486 1.22 0.21 0.34 17.81 15.24 17.21 17.44 0.34445 1.54 7.28 15.25 6.34541 1.21 0.31 22.32 14.23 22.70 18.23 14.23 0.23 18.34651 1.26 0.12 0.90 0.26 0.34039 1.23 0.

5 351.3 506.9 182.6 46.5 72.3 80.7 261.7 380.4 514.1 473.8 64.0 195.9 69.9 500.6 495.3 375.3 15.9 122.1 127.4 276.6 197.1 101.3 263.15 1.9 109.3 166.2 153.5 205.2 490. Tabela I: Tabela za izračun koncentracije ukupnoga suhoga ekstrakta (g/l) Relativna gustoća izražena na dva decimalna mjesta Treće decimalno mjesto relativne gustoće 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Grami ekstrakta na litru 1.9 425.8 211.20 527.7 372.9 295.9 95.9 10.9 433.0 401.6 7 8 9 1.1 2.3 .3 132.9 203.3 179.1 31.9 2.1 361.2 140.4 255.4 234.2 337.9 393.1 88.8 348.1 308.7 282.5 124.4 23.01 1.1 174.5 98.0 385.6 28.6 412.3 431.9 169.9 332.0 441.7 452.6 239.0 161.3 1.3 200.0 457.0 216.0 369.08 1.5 487.0 43.6 327.4 213.8 311.1 250.2 271.1 279.0 465.6 184.6 436.10 1.8 356.4 479.2 187.8 253.09 1.0 287.7 103.9 492.8 476.7 33.9 38.8 303.4 158.2 221.11 1.4 471.2 49.6 12.06 1.3 67.3 106.0 508.7 319.6 163.5 0.6 150.3 406.3 0.3 329.9 266.6 388.3 321.7 116.4 313.5 522.5 268.5 111.3 93.04 1.6 59.2 423.5 226.6 420.0 449.3 36.4 463.7 129.1 517.5 247.8 190.0 377.6 137.8 2.9 82.8 142.4 192.1 229.4 41.4 145.8 274.5 85.03 1.16 1.3 415.5 171.7 176.8 - - - - - - - - - Interpolacijska tabela: Četvrto mjesto Grama Četvrto mjesto Grama Četvrto mjesto Grama relativne ekstrakta po relativne ekstrakta po relativne ekstrakta po gustoće litri gustoće litri gustoće litri 1 2 3 0.4 366.0 56.17 1.0 18.7 77.5 305.3 398.PRILOG 3 PRILOG 3.3 439.8 224.3 390.0 148.6 503.8 232.0 1.14 1.3 498.4 284.6 404.5 343.9 417.1 75.18 1.6 335.1 114.6 396.8 51.6 428.0 324.8 484.7 511.7 468.07 1.9 340.2 62.8 155.6 218.2 525.02 1.5 298.3 292.8 4 5 6 1.7 20.2 482.4 359.12 1.2 7.19 0 25.7 90.5 5.2 300.3 382.3 447.1 1.0 258.0 135.3 119.00 1.13 1.4 54.6 290.8 364.05 1.2 345.9 409.7 460.1 208.2 242.6 444.0 316.3 455.9 245.1 353.8 519.0 237.

9 3.91 0.5 2.1 3.1 M otopine natrijeva tiosulfata (n-n') u ml i količine reducirajućih šećera u mg Na2S2O3 (ml 0.8 22.45 1.0 53.13 1.4 25.0 59.03 1.3 44.PRILOG 4 PRILOG 4.0 56. Tabela I: Odnos između volumena 0.00 0.20 1.6 2.24 1.0 3.7 PRILOG 5 PRILOG 5.1M) Reducirajući šećeri Razlika (mg) Na2S2O3 (ml 0.2 19.85 1.74 1.95 0.93 0.28 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1.40 1.09 1.6 2.6 2.6 2.1 2.5 .2 14.7 23 62.5 2.0 2.59 1.7 38.68 1.7 17.4 13 33.16 1.7 12.2 50.4 2.8 7.80 1.50 1.54 1.2 47.0 2.9 2.06 1.9 2. Tabela I: Omjer nadtlaka Paph20 u pjenušavim vinima pri 20oC i nadtlaka Paph20 na temperaturama od 0 do 25 oC 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.6 14 15 16 17 18 19 20 21 22 35.5 41.64 1.6 2.1M) Reducirajući šećeri (mg) Razlika 1 2.2 9.4 2.97 0.7 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.8 2.32 1.2 12 30.3 2.8 2.0 3.1 11 27.88 .36 1.2.

07 0. Tabela I: Korekcija masenog postotka saharoze određene pri temperaturi različitoj od 20oC Saharoza u gramima na 100 grama proizvoda Temperatura u oC 5 10 15 20 30 40 50 60 70 75 0.26 0.20 0.30 0.14 0.28 0.20 0.08 dodati 21 22 23 24 25 0.23 0.07 0.37 oduzeti 15 16 17 18 19 0.27 0.27 0.07 0.31 0.05 0.07 0.14 0.36 0.14 0.20 0.22 0.34 0.07 0.21 0.22 0.36 0.07 0.28 0.12 0.21 0.06 0.08 0.28 0.21 0.35 0.23 0.16 0.07 0.31 0.08 0.11 0.08 0.PRILOG 6 PRILOG 6.07 0.27 0.21 0.32 0.29 0.26 0.36 0.31 0.36 0.36 0.14 0.12 0.09 0.28 0.32 0.29 0.16 0.24 0.14 0.15 0.18 0.14 0.16 0.18 0.15 0.17 0.29 0.09 0.32 0.23 0.12 0.37 0.36 0.09 0.34 0.07 0.20 0.31 0.23 0.31 0.14 0.07 0.14 0.12 0.06 0.36 0.14 0.22 0.07 0.27 0.21 0.25 0.23 0.22 0.20 0.36 .14 0.

6 89.9 109.35519 1. pri 20oC 10.56 7.0431 1.89 4.0427 1.0561 1.9 12.6 14.0414 1.50 7.34814 1.45 5.7 105.8 104.0519 1.6 88.0423 1.8 79.0 92.8 91.5 122.5 117.4 102.09 5.6 119.8 13.2 113.64 5.8 11.0489 1.1 90.0 95.0591 82.6 13.34830 1.0468 1.35108 1.35234 1.3 83.9 14.1 126.35424 1.6 116.2 99.5 13.0506 1.60 6.35472 1.7 11.26 5.9 94.0565 1.34875 1.76 7.8 106.1 14.9 98.01 .7 14.1 11.22 6.0536 1.35535 1.Tabela II: Koncentracija šećera u moštu i ugušćenom moštu u gramima na litru i gramima na kilogram.5 14.6 132.0477 1.95 14.34890 1.35015 1.35 6.35124 1.34906 1.8 105.9 127.9 124.0481 1.34999 1.35249 1.8 12.96 6.52 5.9 102.4 13.0460 1.7 120.5 119.4 84.0574 1.35407 1.8 92.35329 1.37 7.9 94.35062 1.0452 1.3 12.0498 1.30 7.99 7.5 11.0552 1. određene refraktometrom.35077 1.9 100.39 5.6 12.4 12.4 126.2 80.35046 1.8 122.1 10.53 6.92 6.0 125.7 10.0514 1.9 96.3 8.5 85.9 99.0 111.6 114.0510 1.0527 1.34860 1.9 103.2 114.2 84.5 12.5 103.8 121.0494 1.0 14.3 115.35031 1.6 104.1 87.11 7.0390 1.4 10.2 13.35360 1.47 6.77 5.5 117.1 88.71 5.6 118.3 11.7 109.0548 1.86 6.35440 1.8 1.41 6.63 7.3 128.15 6.6 10.0531 1. Saharoza % (m/m) Indeks loma pri 20oC Gustoća pri 20oC Šećer u g/l Šećer u g/kg Alkoholna jakost u % vol.34936 1.43 7.0410 1.2 81.35551 1.34845 1.9 13.95 5.0 91.6 113.0406 1.34952 1.35156 1.5 121.0502 1.0595 134.88 7.0 13.02 6.1 112.69 7.35488 1.0 95. Prikazana je i gustoća pri 20oC.0578 1.0 110.5 120.35345 1.0 10.83 5.0419 1.0 11.6 115.9 97.2 12.2 10.4 125.34798 1.4 129.0544 1.7 12.0464 1.35282 1.34781 1.1 85.35187 1.02 5.90 5.4 11.3 101.35092 1.0443 1.2 83.1 12.18 7.5 10.20 5.0402 1.35456 1.8 108.3 13.35266 1. koji ima skalu u masenim postotcima saharoze pri 20oC ili indeks loma pri 20oC.3 4.3 100.3 14.0456 1.8 107.0447 1.0 92.79 6.66 6.7 133.58 5.2 14.4 14.24 7.6 131.34984 1.4 124.2 127.1 86.35298 1.34968 1.0394 1.35140 1.7 90.9 1.8 107.35219 1.35172 1.82 7.5 118.35313 1.0398 1.7 112.0485 1.28 6.0439 1.0 12.05 7.34921 1.7 110.14 5.5 123.35376 1.35391 1.1 89.4 116.8 10.1 97.3 82.1 98.1 13.0582 1.6 87.7 111.09 6.6 11.0569 1.0557 1.2 11.0523 1.6 86.7 13.35203 1.35503 1.3 10.7 106.0473 1.0586 1.8 101.0435 1.0540 1.33 5.73 6.5 130.0 96.9 11.0 95.

2 138.39 9.6 18.47 8.6 153.7 182.5 175.5 172.1 16.1 145.0 18.0646 1.0791 1.3 19.86 8.2 150.8 15.1 149.9 19.4 19.1 18.32 10.0681 1.36136 1.39 10.2 137.1 141.6 189.36070 1.0642 1.6 169.36267 1.0633 1.8 1.36251 1.36086 1.3 18.26 9.53 9.1 17.0629 1.1 139.4 15.2 17.0724 1.0672 1.6 165.5 15.5 170.35923 1.5 16.8 156.8 157.35680 1.0 16.06 10.6 163.0782 1.35744 1.35988 1.0677 1.73 9.15 8.21 11.0733 1.0800 1.35631 1.4 17.33 9.07 11.35664 1.0616 1.0795 1.27 19.2 16.20 9.35776 1.0660 1.3 151.53 10.35793 1.1 159.4 18.2 178.0 177.8 155.00 11.6 166.3 140.34 .35972 1.36004 1.35615 1.86 9.9 152.00 9.9 1.6 15.93 9.99 10.0764 1.54 8.4 180.0685 1.0 17.1 140.36217 1.8 155.6 16.5 181.0804 1.46 9.7 160.8 17.13 11.35874 1.46 10.0729 1.35728 1.0 148.8 145.36351 1.35955 1.5 173.72 10.5 162.80 8.0768 1.36020 1.0 146.6 163.0760 1.3 16.36301 1.8 18.25 10.0694 1.7 15.36119 1.5 11.5 8.86 10.3 160.6 162.13 9.80 10.0 151.0703 1.0786 1.93 11.5 17.36152 1.3 129.35939 1.0777 1.8 176.0599 1.9 176.9 147.0720 1.0668 1.59 10.73 8.2 136.9 154.35648 1.21 8.7 17.1 142.1 19.6 168.35567 1.7 18.0 137.0699 1.79 9.5 19.7 128.0711 1.0 148.34 8.35599 1.3 133.0707 1.0608 1.2 135.1 143.2 139.36102 1.7 154.5 152.Saharoza % (m/m) Indeks loma pri 20oC Gustoća pri 20oC Šećer u g/l Šećer u g/kg Alkoholna jakost u % vol pri 20oC 15.35842 1.0738 1.8 165.4 161.6 167.36284 1.0 19.19 10.7 16.3 131.35712 1.0746 1.0603 1.0651 1.2 19.0655 1.06 9.36053 1.35696 1.8 159.1 138.59 9.5 174.35907 1.3 130.92 9.9 153.27 8.0 149.3 170.36185 1.5 171.0755 1.0773 1.35890 1.8 158.6 164.35583 1.35760 1.0612 1.3 187.66 9.3 179.1 15.0638 1.7 164.8 16.4 188.6 17.8 183.9 185.41 8.0751 1.5 172.36234 1.6 143.9 167.2 18.1 169.3 17.3 132.0 15.36036 1.36201 1.0742 1.6 173.6 19.0621 1.35809 1.0 168.4 141.9 157.36335 1.0664 1.0809 136.4 171.36169 1.0 147.0813 190.35825 1.9 18.4 16.0 151.7 144.08 8.0690 1.0 150.7 161.0625 1.0 158.9 17.2 134.66 10.67 8.7 174.60 8.35858 1.5 18.36367 1.9 16.0716 1.2 15.3 15.1 186.1 144.36318 1.5 142.12 10.7 19.

37025 1.8 200.7 210.2 20.0920 1.2 195.6 22.0975 1.1030 1.67 11.0 199.04 13.36568 1.36468 1.4 218.0853 1.01 14.1 223.0 23.0916 1.36434 1.36871 1.22 12.2 203.7 177.5 205.6 216.0933 1.8 24.7 211.0 238.9 209.0947 1.1 21.56 14.1 20.63 12.8 23.0988 1.8 202.8 207.7 208.37162 1.66 13.1 23.36417 1.0866 1.5 20.36939 1.1035 1.49 12.36837 1.36550 1.40 11.4 227.9 193.47 11.36820 1.0875 1.54 11.3 219.3 240.36400 1.3 20.36618 1.78 .0 22.94 14.08 12.1 195.4 225.37197 1.7 206.0857 1.22 14.75 11.1041 1.7 21.0862 1.7 207.7 209.0826 1.0822 1.2 218.0880 1.6 243.36635 1.8 216.69 12.1045 Šećer u g/l Šećer u g/kg Alkoholna jakost u % vol pri 20oC 191.5 23.6 221.0961 1.36383 1.0817 1.36736 1.35 12.3 185.1 24.36484 1.1 194.36956 1.0911 1.0906 1.2 187.9 21.1 202.76 12.36991 1.0998 1.36501 1.72 14.6 24.2 239.4 179.3 184.0979 1.37042 1.0 20.2 190.Saharoza % (m/m) 20.3 196.90 12.37145 1.0993 1.08 14.37128 1.15 14.9 231.38 13.2 21.73 13.9 200.6 213.9 198.37110 1.0 199.36905 1.52 13.4 212.0831 1.45 13.36787 1.2 219.36451 1.24 13.2 11.3 233.0929 1.1016 1.36685 1.5 213.11 13.81 11.1011 1.6 212.6 214.7 229.9 23.36601 1.36669 1.35 14.9 24.37180 1.9 Indeks loma pri Gustoća pri 20oC 20oC 1.0 201.64 14.4 220.2 23.3 24.36973 1.1026 1.2 226.1 225.0952 1.7 20.3 21.0 246.0984 1.0889 1.3 183.0938 1.2 24.96 12.1 22.0 24.0835 1.1 194.0 21.0840 1.5 24.8 22.3 23.36719 1.17 13.3 222.0902 1.36854 1.36770 1.0956 1.9 22.29 12.2 224.6 228.2 22.44 14.6 235.37059 1.36534 1.4 21.36804 1.3 241.4 23.7 22.5 21.0844 1.8 20.3 22.80 13.0 245.6 20.60 11.37214 1.0 217.8 206.0970 1.0871 1.0965 1.4 20.9 201.36753 1.87 13.1022 1.4 22.50 14.2 191.36585 1.8 21.36702 1.9 224.5 221.8 205.4 178.97 13.31 13.4 247.1 210.4 24.1 192.37076 1.2 188.8 237.7 24.6 217.7 222.6 23.36652 1.3 204.7 198.88 11.6 21.7 23.8 203.6 214.3 211.36518 1.01 12.0897 1.5 197.1 232.7 248.0893 1.0 244.4 181.36922 1.0849 1.0925 1.4 182.36888 1.2 189.0943 1.1 193.4 180.37008 1.0 196.28 14.6 215.15 12.42 12.56 12.3 186.83 12.59 13.0 196.1007 1.8 204.5 220.5 22.0884 1.4 234.37093 1.

8 259.3 288.Saharoza % (m/m) Indeks loma pri 20oC Gustoća pri 20oC Šećer u g/l Šećer u g/kg Alkoholna jakost u % vol pri 20oC 25.38042 1.0 254.0 25.2 246.1 305.3 25.9 26.37667 1.67 15.7 268.2 268.1114 1.1 266.2 240.9 264.01 16.38096 1.4 256.37493 1.4 29.2 25.1 266.1 259.03 15.1091 1.79 15.1076 1.7 231.7 253.37317 1.1254 1.4 255.35 17.7 250.7 234.4 242.9 27.8 28.8 247.6 228.2 29.4 256.1258 1.6 26.1 306.4 27.07 17.43 16.37598 1.1214 1.5 238.37810 1.9 230.1233 1.07 16.0 265.1072 1.37899 1.2 26.1 27.4 28.23 16.1239 1.2 276.9 279.2 275.5 263.5 254.0 294.26 .9 1.38006 1.5 270.37863 1.37685 1.07 18.8 25.1148 1.5 25.37283 1.37793 1.4 26.1228 1.37370 1.1 29.6 251.91 17.96 15.1250 1.3 26.1186 1.4 226.37917 1.37335 1.5 27.37475 1.1277 1.1119 1.37580 1.6 28.2 243.1 260.5 257.38078 1.17 15.6 271.35 16.6 27.3 255.0 246.1182 1.8 227.1087 1.60 15.71 16.1 26.88 15.71 17.6 29.1244 1.1201 1.1167 1.37935 1.1133 1.37528 1.3 241.0 293.1263 1.4 25.79 16.1 307.1205 1.1163 1.8 265.37971 1.37615 1.0 226.8 262.4 300.2 274.90 14.0 28.3 239.1171 1.8 269.3 261.85 16.7 27.5 271.2 260.41 17.63 17.0 249.9 278.5 29.9 29.2 28.3 27.3 258.1209 1.7 253.57 16.51 16.23 15.37405 1.0 261.37440 1.8 273.1 262.1 28.1 261.1081 1.1049 1.4 301.8 267.7 229.55 17.1157 1.85 17.8 304.3 290.5 26.3 29.9 270.37232 1.6 25.1224 1.0 287.0 244.6 286.63 16.0 29.5 28.5 232.4 237.47 17.37545 1.29 16.1144 1.1095 1.37988 1.7 292.37632 1.2 27.0 27.1062 1.7 251.37846 1.1190 1.6 252.4 272.37953 1.37387 1.1 299.1152 1.37721 1.9 267.3 236.37828 1.6 284.8 264.27 17.9 249.1220 1.0 26.1 245.37353 1.1106 1.3 282.9 28.13 18.8 27.37757 1.1269 1.7 26.1 25.79 17.4 257.37249 1.84 14.1110 1.15 16.5 235.7 25.9 281.1273 1.0 295.45 15.37881 1.7 28.8 29.1176 1.7 29.73 15.8 26.37300 1.38024 1.37510 1.1129 1.8 250.1125 1.37457 1.37703 1.13 17.1138 1.1068 1.6 283.3 296.99 17.95 16.3 28.7 298.3 289.1282 249.1057 1.37266 1.19 17.1053 1.5 14.1100 1.5 277.5 269.4 302.37775 1.19 18.37423 1.32 15.38060 1.51 15.91 16.6 233.99 18.39 15.1195 1.37739 1.11 15.37562 1.37650 1.

1341 1.38642 1.7 309.3 340.04 21.1376 1.38 20.4 296.86 19.2 34.38186 1.4 33.39012 1.63 21.85 18.1501 1.38132 1.8 310.38623 1.2 319.7 32.5 31.38330 1.49 19.0 31.5 291.0 283.1312 1.27 19.94 .24 20.5 336.38845 1.6 33.1476 1.3 34.3 317.8 308.2 32.2 33.38550 1.1 349.2 280.7 34.38403 1.1336 1.5 311.38513 1.38605 1.13 19.6 274.8 30.1351 1.38531 1.1496 1.1 34.38808 1.1346 1.5 357.3 279.1317 .1427 1.3 361.1 329.3 303.82 20.08 20.1396 1.38204 1.35 19.93 20.38421 1.4 295.16 20.8 32.1332 1.2 304.25 21.9 369.6 32.5 362.6 289.5 32.8 34.4 34.3 278.77 18.4 319.4 313.4 294.71 21.68 20.5 331.78 19.Saharoza % (m/m) Indeks loma pri 20oC Gustoća pri 20oC Šećer u g/l Šećer u g/kg Alkoholna jakost u % vol pri 20oC 30.3 350.1298 1.1447 1.5 276.4 277.38827 1.38660 1.38678 1.7 30.42 18.1 355.1366 1.6 320.56 18.1 32.4 297.1 365.3 299.6 31.0 323.2 324.4 366.1471 1.9 32.97 21.9 284.1432 1.79 21.42 19.38494 1.7 367.1512 1.7 338.2 281.38771 1.4 325.0 283.1517 1.38568 1.38258 1.92 18.3 356.8 286.6 326.9 33.3 302.75 20.38458 1.38150 1.38240 1.00 20.2 320.8 328.3 318.5 30.1522 1.1293 1.1 344.38312 1.2 18.1307 1.1 305.61 20.38919 1.31 20.86 21.1391 1.06 19.8 364.6 314.1481 1.1466 1.38975 1.0 360.3 315.11 21.38715 1.4 314.6 30.0 317.1411 1.3 30.38938 1.38222 1.41 21.38901 1.5 275.38440 1.1442 1.38385 1.1 31.0 30.0 33.7 332.38734 1.4 312.38697 1.4 32.2 312.4 313.38957 1.55 21.6 34.1 33.9 307.8 31.7 352.9 285.3 32.1461 1.8 322.1380 1.71 19.1327 1.9 343.33 21.38882 1.38367 1.0 339.5 351.1 282.6 310.5 33.35 18.1437 1.8 33.49 18.0 311.56 19.1356 1.9 1.38753 1.7 288.3 298.9 348.1401 1.9 334.38276 1.1288 1.3 33.48 21.4 293.2 335.3 300.3 330.38294 1.2 30.38864 1.8 287.7 359.20 19.70 18.9 354.1486 1.38114 1.7 31.38168 1.8 316.38349 1.1.1385 1.1302 1.4 31.38790 1.0 305.1322 1.1527 1.0 34.3 301.1532 308.4 345.1361 1.6 341.46 20.5 34.38994 1.7 33.0 32.99 19.1 30.3 316.90 20.1506 1.2 273.64 19.54 20.1422 1.18 21.1371 1.7 346.3 31.9 306.63 18.1406 1.1452 1.5 292.38586 1.4 30.2 318.6 290.9 34.9 31.1416 1.1491 1.1457 1.2 31.38476 1.

65 25.4 353.3 389.4 380.6 38.5 38.1 411.39542 1.1 38.9 378.1 35.4 35.7 348.0 325.32 22.3 22.13 24.8 360.39314 1.53 23.42 25.1656 1.1764 1.7 396.39257 1.7 362.2 39.8 401.0 406.6 333.06 24.74 24.97 25.8 36.90 24.1733 1.73 .8 329.4 417.77 22.1 402.5 39.39523 1.37 23.39050 1.9 345.3 338.5 365.9 327.91 23.0 344.39332 1.1698 1.68 23.35 25.2 393.6 37.9 39.1573 1.5 408.1646 1.39888 1.1553 1.09 22.82 24.1625 1.39144 1.39125 1.6 413.1790 370.1672 1.1599 1.2 35.39753 1.4 394.20 25.9 392.9 37.4 37.1713 1.3 39.39200 1.9 415.8 373.1 342.6 39.7 419.1537 1.62 22.07 23.1 36.12 25.8 424.4 39.1651 1.3 367.30 23.27 25.1 425.21 24.39676 1.1543 1.2 38.92 22.58 25.5 35.6 399.0 37.7 381.5 37.6 350.6 35.6 376.39772 1.39599 1.5 422.9 429.39163 1.1563 1.1 323.69 22.8 361.1 322.1780 1.1749 1.1548 1.2 421.39351 1.1723 1.2 356.8 328.3 375.51 24.6 427.39733 1.83 23.75 23.3 35.39106 1.1594 1.7 35.6 332.1 358.4 36.0 35.8 347.1687 1.1 357.39295 1.9 383.2 340.39927 1.0 344.0 397.39427 1.01 22.0 374.8 35.7 331.4 403.5 385.3 412.5 431.4 336.1568 1.2 430.39504 1.1728 1.39 22.0 388.5 335.0 358.1775 1.Saharoza % (m/m) Indeks loma pri 20oC Gustoća pri 20oC Šećer u g/l Šećer u g/kg Alkoholna jakost u % vol pri 20oC 35.60 23.39580 1.0 39.29 24.39370 1.0 324.24 22.1579 1.2 37.39276 1.54 22.39946 1.3 339.7 39.1589 1.2 341.2 384.39849 1.1739 1.9 1.39181 1.6 351.1677 1.59 24.1558 1.3 38.99 24.7 349.6 364.6 36.2 36.5 334.39465 1.1630 1.1635 1.3 36.39657 1.1770 1.99 23.39791 1.3 398.9 38.8 387.1692 1.1718 1.6 363.15 23.0 38.4 366.1661 1.39561 1.0 325.0 321.2 416.37 24.22 23.3 37.1 343.39219 1.4 38.5 36.5 352.1620 1.39069 1.85 22.1682 1.7 37.39389 1.1 379.39966 1.0 420.1708 1.45 23.7 330.4 354.8 37.39695 1.39907 1.1703 1.04 25.39618 1.39810 1.1604 1.1744 1.44 24.9 346.8 410.7 36.39830 1.39087 1.39637 1.39238 1.5 371.1 37.2 407.6 390.67 24.39408 1.1666 1.39869 1.7 405.1615 1.1610 1.39031 1.45 22.16 22.3 426.1754 1.1584 1.3 355.4 337.0 36.39446 1.7 433.1785 1.9 359.1759 1.8 39.39714 1.9 326.7 38.50 25.1641 1.9 36.8 38.39484 1.1 39.

1839 1.40161 1.8 40.8 389.40735 1.5 395.3 44.40856 1.2037 1.20 26.7 42.48 28.7 390.2 369.8 42.40836 1.19 29.9 41.83 26.40595 1.40043 1.0 386.00 28.6 473.5 394.2 385.5 41.8 454.9 376.28 27.1994 1.1 460.7 407.76 27.3 41.2 384.51 29.1999 1.7 463.1823 1.03 29.40219 1.1896 1.40615 1.0 499.0 438.40775 1.68 27.40795 1.8 43.95 29.1967 1.1812 1.4 396.7 40.2032 1.7 391.6 40.1917 1.40417 1.4 40.7 406.2053 1.5 43.3 43.92 28.1988 1.1939 1.40338 1.40896 1.3 398.1875 1.1860 1.2 370.27 29.40555 1.43 29.2048 1.98 27.28 26.1912 1.9 42.9 471.40876 1.1886 1.2 43.1 372.2 414.40298 1.3 439.59 27.2059 434.9 1.68 26.8 378.3 480.0 43.67 .4 461.40815 1.0 402.7 498.1 44.5 409.52 27.1 41.9 375.40239 1.0 374.6 408.40715 1.4 368.6 43.40397 1.40635 1.40476 1.1977 1.0 491.4 382.8 41.2 42.1 373.2026 1.2005 1.3 412.1850 1.11 29.1 401.1817 1.40695 1.40436 1.40516 1.7 41.1950 1.3 40.1983 1.6 393.5 .2 472.40456 1.04 26.9 44.4 43. 469.0 41.2 468.1833 1.4 41.1828 1.1844 1.40755 1.43 27.75 26.40259 1.3 383.0 40.40004 1.5 44.1865 1.2010 1.0 442.9 403.6 490.96 26.7 44.88 25.2 476.9 404.9 475.6 457.3 443.40957 1.1934 1.60 26.39985 1.0 42.40937 1.6 380.6 437.1 402.2 41.6 481.40024 1.32 28.40675 1.80 25.4 447.9 43.8 405.9 459.40102 1.2 44.8 44.4 44.35 29.1870 1.2 400.1 371.1 25.0 446.Saharoza % (m/m) Indeks loma pri 20oC Gustoća pri 20oC Šećer u g/l Šećer u g/kg Alkoholna jakost u % vol pri 20oC 40.40063 1.35 .36 26.40318 1.6 392.5 381.0 487.79 28.9 377.40083 1.7 494.40916 1.1907 1.1928 1.9 387.1855 1.3 492.44 26.1901 1.8 467.3 456.3 399.40200 1.1945 1.3 488.1801 1.40 28.4 465.52 26.40357 1.2042 1.90 26.1 464.40141 1.3 435.6 486.2 451.21 27.4 42.1806 1.4 397.7 445.3 484.3 42.6 44.1 40.1956 1.0 374.12 26.13 27.40575 1.2015 1.9 479.08 28.7 449.1972 1.59 29.40496 1.40535 1.1 43.0 495.1 455.5 452.7 379.9 483. 27.84 27.8 388.1881 1.6 477.16 28.2021 1.5 40.63 28.5 410.0 44.88 28.1961 1.6 41.40122 1.40377 1.1 42.1891 1.3 496.1796 1.40180 1.0 450.4 411.6 42.23 28.2 40.7 441.72 28.56 28.40655 1.40279 1.7 43.5 42.1 386.1923 1.3 413.05 27.

2 45.9 49.8 46.59 32.41569 1.6 45.1 456.41798 1.41405 1.41945 1.2 525.3 47.34 30.2227 1.2293 1.2271 1.2265 1.41508 1.8 459.2064 1.4 452.41099 1.6 451.1 47.7 549.3 49.2076 1.4 46.3 454.5 518.1 503.3 547.1 554.41038 1.1 48.41840 1.0 417.8 422.2282 1.7 45.8 520.8 448.41018 1.9 420.92 30.2159 1.2238 1.7 47.2 46.42 30.41323 1.41180 1.5 48.9 48.2 431.1 517.31 31.4 460.5 45.41200 1.30 32.2321 1.8 1.41282 1.2298 1.3 48.41861 1.81 31.5 46.72 31.2070 1.2127 1.2232 1.4 429.15 31.1 432.2192 1.1 539.3 453.41819 1.41966 1.41425 1.0 532.2 521.0 45.6 512.1 446.4 551.22 32.8 564.3 45.2170 1.5 428.7 48.11 33.2260 1.0 415.2204 1.9 418.50 30.2 47.2332 500.6 48.3 444.41756 1.0 513.41058 1.9 528.2 529.41549 1.38 31.40997 1.2087 1.08 30.7 424.2338 568.6 49.55 31.6 531.79 32.83 29.46 32.2137 1.9 458.4 562.41466 1.2210 1.6 46.2315 1.7 502.02 33.41364 1.41446 1.9 1.41632 1.2221 1.2143 1.41882 1.75 30.1 457.41139 1.05 32.3 430.0 416.06 31.8 535.2148 1.0 417.0 432.9 506.2327 1.41673 1.2132 1.14 32.38 32.44 33.7 449.86 32.19 33.41302 1.2093 1.8 557.2098 1.8 434.7 425.0 48.9 542.8 509.7 46.41262 1.1 550.00 30.41241 1.41528 1.75 29.41924 1.7 436.41903 1.4 443.41590 1.3 507.9 47.7 437.99 31.41987 1.7 49.41487 1.9 419.5 427.97 32.9 421.8 435.0 546.6 567.5 526. 524.70 32.41694 1.6 545.5 441.2243 1.8 29.6 426.9 433.2175 1.2081 1.41611 1.61 33.2115 1.4 48.8 47.2287 1.6 439.47 31.2181 1.6 438.41079 1.2276 1.2310 1.4 47.2 48.5 504.82 30.0 47.41652 1.63 31.7 450.6 560.Saharoza % (m/m) Indeks loma pri 20oC Gustoća pri 20oC Šećer u g/l Šećer u g/kg Alkoholna jakost u % vol pri 20oC 45.3 46.2304 1.41160 1.2104 1. 516.2249 1.3 536.89 31.4 514.7 33.5 47.40977 1.7 538.5 540.36 33.0 49.8 553.2 455.2 445.0 46.41343 1.0 446.2 49.69 49.77 .2165 1.66 30.41119 1.9 447.3 543.59 30.9 46.5 555.1 49.2198 1.2 558.41715 1.52 33.2121 1.25 30.2187 1.0 457.4 49.41221 1.41736 1.8 .2110 1.2154 1.0 561.91 30.5 49.4 442.5 440.2215 1.8 .63 32.6 47.5 522.4 45.17 30.8 45.41384 1.2 510.8 48.95 33.4 533.8 423.1 45.2254 1.1 46.22 31.2 565.41777 1.27 33.

42769 1.2566 1.42897 1.42874 1.6 54.2384 1.11 37.4 50.9 578.2518 1.2455 1.42919 1.2349 1.2372 1.16 36.7 52.8 472.2 484.71 37.36 34.0 499.7 623.02 34.2500 1.42686 1.6 462.8 53.42219 1.6 490.9 470.42304 1.42092 1.8 52.5 50.4 493.3 507.29 37.2589 1.2 51.1 485.41 36.8 617.04 35.0 499.2530 1.42538 1.6 53.2536 1.03 37.6 626.7 600.20 37.79 37.42624 1.43011 1.4 576.44 34.2595 1.2478 1.7 53.7 476.43056 1.42988 1.2489 1.86 33.45 37.8 50.10 34.5 481.6 629.4 631.94 37.8 474.4 612.4 465.42367 1.5 583.42135 1.2461 1.1 582.9 588.2 496.04 .3 53.6 52.61 34.Saharoza %(m/m) Indeks loma pri 20oC Gustoća pri 200C Šećer u g/l Šećer u g/kg Alkoholna jakost u % vol pri 20 oC 50.65 35.8 1.42602 1.33 36.6 50.3 52.50 36.2 618.42581 1.1 469.39 35.2623 569.7 502.4 53.94 34.9 604.9 461.6 477.1 52.3 50.57 35.0 51.42727 1.5 491.2548 1.42645 1.2629 640.2583 1.1 51.7 581.24 36.5 480.37 37.2 506.69 34.2 53.5 463.4 482.8 571.2 621.42177 1.42389 1.28 34.5 52.4 54.2542 1.9 54.2524 1.0 575.9 51.0 485.5 54.42474 1.2472 1.2425 1.4 51.42559 1.96 54.9 486.3 589.0 611.42156 1.2506 1.2554 1.6 574.2355 1.22 35.2 634.53 34.8 51.0 630.42346 1.0 50.2395 1.7 597.0 53.42495 1.42851 1.1 637.95 35.0 54.2389 1.2466 1.1 54.0 469.88 37.2413 1.3 579.42830 1.2419 1.42517 1.2571 1.3 54.2512 1.42008 1.6 503.3 605.2483 1.2617 1.3 592.2 598.2443 1.2 572.2378 1.7 50.2 468.6 479.78 34.2 497.42942 1.48 35.1 498.85 36.9 52.42410 1.6 51.2 54.42050 1.6 489.8 473.42431 1.8 501.74 35.9 500.3 495.91 35.3 466.1 50.43033 1.7 54.3 505.4 52.2437 1.3 595.8 633.2366 1.42748 1.5 53.42283 1.2 50.4 492.42965 1.5 464.42810 1.2431 1.42789 1.8 607.54 37.2361 1.2600 1.2344 1.8 591.2407 1.0 52.5 51.8 614.7 620.7 488.9 53.8 487.1 53.42452 1.2560 1.99 36.2495 1.42071 1.7 636.1 601.42325 1.42261 1.1 627.19 34.42240 1.42029 1.82 35.42666 1.5 638.6 478.9 471.3 51.2 52.5 504.3 615.3 494.42114 1.3 483.9 585.2449 1.2401 1.2606 1.31 35.87 34.76 36.2 624.2 467.2612 1.2577 1.1 33.5 602.42707 1.7 51.4 586.42198 1.08 36.67 36.7 475.13 35.6 610.0 38.2 608.59 36.9 1.62 37.8 594.

2694 1.43921 1.6 56.3 527.9 57.43719 1.1 542.2664 1.44056 1.1 57.7 643.0 55.2822 1.2640 1.74 38.43475 1.2 529.5 57.2 528.88 39.6 512.4 525.4 59.8 521.2846 1.5 513.43453 1.11 38.09 39.6 537.2724 1.2920 1.6 523.6 646.2736 1.35 39.13 42.3 55.2785 1.2882 1.76 .43 40.2895 1.5 685.39 38.43431 1.7 522.4 58.43808 1.7 510.2676 1.0 59.48 38.6 57.43210 1.22 42.1 58.83 38.4 514.43630 1.2 552.32 41.43741 1.8 544.43167 1.5 549.7 56.3 56.2779 1.43854 1.52 40.2635 1.3 551.4 56.43409 1.8 535.88 40.2754 1.14 41.41 42.15 40.2932 641.2 517.06 40.43232 1.6 547.7 59.7 57.2760 1.1 531.2 644.3 675.2926 1.7 545.00 39.9 56.5 56.2 57.9 59.3 507.4 55.43763 1.2852 1.7 715.8 58.79 39.43320 1.9 680.41 41.2688 1.6 55.6 649.43608 1.8 55.3 516.1 689.97 40.1 686.2816 1.44079 1.25 40.9 508.43497 1.30 38.0 532.43123 1.43944 1.43586 1.32 42.18 39.43876 1.1 650.4 702.0 707.3 540.1 59.43899 1.1 647.43342 1.9 543.2 669.2 56.1 710.2907 1.43386 1.3 663.3 59.8 56.8 677.0 653.62 39.4 57.43989 1.7 674.4 660.2864 1.86 41.2 58.0 57.2700 1.4 678.2748 1.8 534.2773 1.8 57.44 39.1 56.3 515.43541 1.9 519.5 538.2646 1.7 671.70 40.2658 1.23 41.0 532.6 58.2 59.4 657.43145 1.2766 1.70 39.2876 1.2810 1.0 56.8 662.1 530.4 682.43189 1.0 698.9 656.2 541.50 .1 55.2 672.2 553.44034 1.2706 1.44147 1.80 40.5 58.8 668.43519 1.34 40.Saharoza %(m/m) Indeks loma pri 20oC Gustoća pri 20oC Šećer u g/l Šećer u g/kg 55.5 697.44124 1.57 38.43364 1.67 41.26 39.7 55.50 41.5 59.43276 1.43966 1.04 42.2834 1.9 1.2858 1.97 41.9 520.43674 1.43254 1.5 706.9 533.5 654.4 550.43079 1.1 518.2712 1.5 55.4 699.2730 1.5 694.43652 1.44169 1.7 511.9 58.2797 1.4 526.2840 1.44011 1.2742 1.6 688.6 691.6 709.65 38.5 548.5 652.2718 1.2 55.7 58.2652 1.8 59.58 41.22 38.0 518.2804 1.43831 1.7 546.53 39.3 58.0 692.8 665.2888 1.2870 1.43786 1.6 712.9 659.2828 1.44102 1.6 59.2682 1.2791 1.0 695.43101 1.3 666.7 536.4 539.43298 1.2670 1. 41.8 509.06 41.1 Alkoholna jakost u % vol pri 20oC 38.9 704.43563 1.91 39.2913 1.0 542.43697 1.5 524.0 58.61 40.2 713.3 57.0 683.9 701.2901 1.95 42.

3207 1.8 556.6 64.3 64.3 60.3023 1.7 63..0 593.3004 1.1 593.44511 1.2 784.4 61.5 64.3073 1.9 759.47 43.4 740.5 567.6 60.4 64.45.45206 1.7 727.2968 1.30 44.2 580.2 64.7 767.3011 1.8 60.85 42.21 43.3195 1.44856 1.3162 1.74 43.8 775.3055 1.3117 1.09 .1 64.5 598.3098 1.12 45.7 61.45253 1.0 762.66 44.6 772.44902 1.5 42.1 562.2 773.12 43.45183 1.3188 1.2 561.2938 716.49 45.12 44.2986 1.5 589.44879 1.6 730.0 1.44602 1.9 594.3156 1.4 790.0 572.3136 1.2 62.44396 1.6 558.1 781.3123 1.44533 1.8 756.44442 1.44810 1.3017 1.3 579.45042 1.9 63.1 61.1 63.38 43.2950 1.44488 1.76 44.3086 1.5 63.2 728.44306 1.4 60.2 737.3 63.6 750.45019 1.0 745.8 786.0 582.9 573.07 46.3238 718.9 742.2962 1.3036 1.3030 1.6 63.3111 1.2992 1.3 754.0 562.44192 1.8 739.3219 1.6 587.8 595.3 592.8 564.8 61.69 45.1 734.63 46.03 45.59 45.Saharoza % (m/m) Indeks loma pri 20oC Gustoća pri 20oC Šećer u g/l Šećer u g/kg Alkoholna jakost u %vol pri 20oC 60.68 42.44949 1.3226 1.21 44.3 61.9 61.7 557.02 44.2 725.6 780.6 62.3 47.94 43.0 62.44996 1.2980 1.45065 1.44717 1.9 1.9 555.7 565.3104 1.3080 1.53 46.8 789.4 590.4 578.2 61.03 43.8 585.90 46.7 724.17 46.3048 1.2956 1.72 46.3 757.2974 1.39 44.8 584.5 577.7 575.44579 1.3 719.3244 792.44833 1.8 62.2 571.44694 1.1 748.9 62.1 765.3130 1.4 569.45230 1.3061 1.0 778.81 46.9 554.45300 1.45112 1.6 566.3201 1.8 554.6 588.44671 1.93 44.9 770.44465 1.3143 1.44419 1.57 44.7 60.6 747.3169 1.6 597.8 63.4 777.2 60.5 744.44260 1.45159 1.31 45.44625 1.7 62.0 42.84 43.8 1.44972 1.45 46.9 583.77 42.44237 1.0 582.29 43.44374 1.4 591.1 62.3 560.3 768.7 64.3067 1.6 61.8 563.7 596.1 731.45135 1.88 .3 570.56 43.0 61.2 722.7 586.48 44.44787 1.44556 1.7 736.35 46.3 62.3 787.79 45.44926 1.3175 1.26 46.94 45.59 60.4 63.45276 1.0 64.8 574.1 581.65 43.6 576.2 751.44328 1.2 63.21 45.5 764.9 64.44740 1.3213 1.44764 1.44351 1.4 568.1 572.45324 1.99 64.3092 1.4 559.0 63.4 761.2998 1.3182 1.3042 1.45089 1.7 753.6 733.40 45.5 62.5 61.85 44.7 783.44648 1.3149 1.8 721.4 62.44215 1.1 60.44283 1.5 60.3232 1.98 46.2944 1.

11 50.91 51.3 51.4 65.46084 1.3 625.4 66.46253 1.66 47.7 863.0 628.1 861.3391 1.8 631.4 636.3437 1.7 65.3491 1.6 633.46350 1.6 66.01 51.7 66.46036 1.3 836.3570 873.3512 1.5 65.6 642.1 627.18 47.4 845.68 51.1 601.0 628.46398 1.46229 1.4 68.2 638.8 816.7 621.9 866.1 67.5 615.1 65.94 48.2 66.8 604.3290 1.3296 1.3322 1.3478 1:3484 1.04 48.24 49.3464 1.3 864.2 68.45512 1.2 69.9 603.45441 1.1 611.4 67.3257 1.46132 1.3 637.8 620.1 841.5 840.45892 1.46325 1.1 618.3264 1.21 50.69 48.45559 1.3347 1.3303 1.3 69.3270 1.6 827.9 69.45583 1.8 871.9 629.2 67.7 848.7 641.46156 1.4 47.87 48.9 619.46108 1.63 49.3372 1.0 638.9 822.01 50.6 813.45725 1.3283 1.0 602.45964 1.7 67.3505 1.51 50.5 860.9 639.8 67.4 820.7 805.3 68.46181 1.50 48.3538 1.45607 1.7 632.0 795.5 623.45820 1.0 69.45988 1.3557 1.9 838.39 51.4 599.5 855.0 618.46205 1.1 803.46060 1.56 47.46012 1.8 68.7 605.45489 1.6 622.3378 1.7 835.3544 1.46495 1.5 66.1 68.85 47.45868 1.41 50.45630 1.5 634.1 66.9 819.75 47.53 49.46 47.8 853.46423 1.27 47.77 48.2 814.2 626.45465 1.6 606.43 49.1 846.45371 1.3335 1.60 48.3316 1.3 67.3398 1.9 66.3251 1.2 828.10 51.8 1.0 611.2 600.3341 1.78 69.6 797.0 833.5 608.45536 1.1 856.3498 1.0 66.6 868.8 630.15 49.87 .58 51.49 51.3328 1.46447 1.8 613.3525 1.4 802.5 68.9 612.3 610.1 602.45702 1.2 798.3353 1.Saharoza %(m/m) Indeks loma pri 20 oC Gustoća pri 20 oC Šećer u g/l Šećer u g/kg Alkoholna jakost U % vol pri 20 oC 65.3309 1.3457 1.8 65.1 825.71 50.3404 1.1 851.0 65.3444 1.46520 1.3 806.37 47.05 49.0 67.5 810.3471 1.45678 1.4 832.6 69.46277 1.3551 1.0 643.3277 1.9 1.3411 1.2 617.20 51.6 67.6 68.45347 1.7 68.3564 794.13 48.8 858.45654 1.45749 1.6 65.45394 1.3418 1.3366 1.45773 1.81 50.1 811.41 48.3431 1.9 67.61 50.73 49.6 607.82 49.32 48.4 69.46471 1.3360 1.8 640.8 800.3 66.45796 1.92 50.2 65.8 830.3 817.7 843.29 51.1 69.6 614.45940 1.3385 1.4 624.4 616.4 609.5 67.45916 1.2 869.3531 1.3 65.45418 1.5 824.3424 1.5 635.0 68.45844 1.4 850.3450 1.8 66.97 49.9 808.46301 1.31 50.22 48.46374 1.3518 1.7 69.5 69.34 49.9 68.

3838 1.47011 1.46888 1. pri 20oC 70.92 54.3 668.3655 1.3710 1.Saharoza % (m/m) Indeks loma pri 20oC Gustoća pri 20oC šećer u g/l Šećer u g/kg Alkoholna jakost u % vol.3791 1.5 681.2 684.3 683.3649 1.46937 1.47660 1.47334 1.3818 1.5 924.7 648.25 52.42 54.3893 874.83 52.8 679.9 932.7 892.0 947.3577 1.45 52.1 645.1 652.47584 1.3 941.3676 1.91 55.47760 1.35 52.1 70.92 53.9 927.3859 1.47459 1.3866 1.6 70.9 917.32 53.9 646.6 876.1 73.46913 1.1 900.1 952.6 930.3669 1.46863 1.8 912.51 55.47110 1.1 687.46814 1.0 73.2 676.2 669.7 71.6 674.3 71.32 54.81 54.3784 1.3642 1.3872 1.47409 1.9 889.4 894.3804 1.3603 1.46568 1.47135 1.1 74.9 6628 663.7 949.0 684.3825 1.3 652.4 667.6 71.47634 1.11 56.3703 1.5 72.47534 1.06 52.1 72.7 672.41 56.8 51.3596 1.9 74.2 922.3 936.2 645.47609 1.9 71.6 649.47185 1.0 71.46593 1.3777 1.12 53.3757 1.47061 1.51 56.8 902.3 885.3852 1.02 54.12 54.82 53.47710 1.0 942.6 74.7 944.8 907.64 52.2 70.3723 1.01 55.2 877.62 53.54 52.46715 1.7 73.3879 1.41 55.7 680.9 72.61 74.7 70.46618 1.7 897.3 70.2 915.47509 1.4 682.9 1.3886 1.3 74.47210 1.3609 1.11 55.2 74.3811 1.6 72.46838 1.22 53.7 1.01 56.4 951.4 675.3583 1.5 56.02 53.0 72.4 899.2 72.2 925.6 665.3 659.8 654.3750 1.5 74.8 879.47259 1.4 73.6 934.3635 1.52 53.8 671.3683 1.3 72.1 71.47036 1.7 655.5 70.9 73.3737 1.0 70.4 658.3662 1.47086 1.47309 1.4 946.31 56.6 73.5 666.46962 1.1 677.0 678.5 919.46544 1.3771 1.3717 1.5 71.5 73.3616 12622 1.0 661.81 55.2 661.7 664.1 890.51 54.46789 1.3590 1.91 56.47384 1.2 73.22 54.0 939.4 74.5 909.4 72.3845 1.0 882.3689 1.5 657.3730 1.47284 1.3906 956.7 72.5 914.9 670.2 910.62 54.4 881.97 52.1 895.0 74.81 .47559 1.46667 1.47160 1.21 56.31 55.42 53.6 656.46691 1.46642 1.7 884.8 644.4 650.61 55.4 71.9 653.3744 1.46765 1.47434 1.4 70.2 71.47685 1.5 905.8 647.9 685.15 52.

2590 1.8 519.2411 1.02 40.2493 1.76 37.6 51.0 646.7 53.43058 1.7 640.6 541.5 50.4 52.7 51.2620 1.1 704.09 41.42538 1.2506 1.5 664.2 51.7 54.59 38.2381 1.1 526.2 531.73 39.42282 1.79 40.6 629.42624 1.2470 1.5 51.31 38.1 41.2 54.2406 1.42453 1.3 694.9 670.2525 1.3 53.1 635.2 668.2391 1.2500 1.94 38.42029 1.2441 1.7 545.2348 1.07 39.7 701.89 40.8 52.1 54.2447 1.40 38.6 512.97 39.9 632.5 680.43014 1.1 53.42432 1.28 37.42733 1.42198 1.0 555.5 542.42840 1.42410 1.6 543.66 41.99 41.2374 1.3 630.5 677.8 51.76 41.4 645.8 53.8 517.85 37.2 559.86 54.2 529.0 51.42071 1.17 39.9 643.2461 1.2513 1.42645 1.42092 1.1 686.Tabela III: Koncentracija šećera (1) u pročišćenom ugušćenom moštu u gramima na litru i gramima na kilogram.1 678.2606 1.2367 1.5 54.56 37.42581 1.5 538.3 534.2625' 627.4 536.0 50.0 554.18 41.93 40.7 547.2475 1.2 50.9 1.04 38.42219 1.42927 1.42240 1.2396 1.4 690.6 511.8 683.2580 1.8 550.2560 1.1 649.42754 1.42389 1.95 .2530 1.42304 1.6 667.5 672.28 41. Saharoza %(mm) Indeks loma pri 20 oC Gustoća pri 20 oC Šećer u g/l Šećer u g/kg 50.4 641.42325 1.9 696.2480 1.1 528.2362 1.4 50.59 40.42156 1.42135 1.2600 1.42008 1.2342 1.1 556.4 661.4 535.3 532.1 50.42949 1.69 40.2535 1.0 52.2585 1. određene refraktometrom.1 51.7 50.1 699.7 637.3 50.45 39.2421 1.9 549.4 54.3 52.13 38.2434 1.2 Alkoholna jakost u % vol Pri 20 oC 37.9 53.12 40.2566 1.2 673.42496 1.1 691.0 524.5 540.9 52.3 638.2 53.4 634.42711 1.6 53.42797 1.42113 1.3 51.78 38.5 656.7 544. Prikazana je i gustoća pri 20 oC.35 39.4 685.2 52.42819 1.54 39.7 688.2630 706.2546 1.6 50.42667 1.8 50.7 514.37 41.5 52.42993 1.4 537.22 38.2595 1.1 52.4 51.1 665.68 38.2 681.4 703.9 551.9 51.8 1.22 40.0 662.38 37.83 39.2486 1.3 54.7 508.2 530.42368 1.7 515.8 659.42347 1.42861 1.2613 1.3 533.7 516.2466 1.42050 1.42689 1.2520 1.42560 1.40 40.42517 1.63 39.8 518.66 37.9 54.2553 1.42603 1.0 525.42884 1.2386 1.8 675.1 657.1 557.5 698.42971 1.6 52.42906 1.42776 1.2573 1.1 558.50 40.48 37.8 548.6 510.5 539.2427 1.30 40.26 39.2454 1.50 38.8 546.2416 1.6 651.2 652.7 52.9 520.5 53.42177 1.42475 1.5 648.4 53.1 527.2355 1.42261 1.0 523.2540 1.7 513.56 41.2401 1.9 654.0 54.0 53. koji ima skalu u masenim postocima saharoze pri 20 oC ili indeks loma pri 20 oC.43036 1.9 522.6 54.7 693.47 41.9 553.88 38.5 509.

.

6 601.04 43.2827 1.8 788.01 46.9 732.0 712.31 44.2804 1.43321 1.2822 1.8 578.2896 1.2791 1.5 55.44057 1.2778 1.3 565.2837 1.43809 1.64 42.43586 1.80 45.4 560.8 724.74 46.779.9 608.7 55.43168 1.43255 1.2916 1.2708 1.6 603.92 44.8 576.2639 1.4 567.7 729.2902 1.1 59.43343 1.7 754.43519 1.8 606.74 42.1 .9 59.4 57.44169 1.6 572.43720 1.44 42.7 605.5 571.41 44.43609 1.3 751.Alkoholna jakost u Saharoza % (m/m) Indeks loma pri 20oC Gustoća pri 20oC Šećer u g/l Šećer u g/kg 55.43966 1.7 574.2931 790.22 44.43653 1.2882 1.2685 1.2 57.43698 1.43189 1.2784 1.6 58.2921 1.5 58.0 584.1 58.2 561.64 46.8 769.2731 1.43741 1.2876 1.2738 1.12 44.1 588.0 58.3 736.54 42.01 45.5 569.1 772.0 752.22 46.7 56.3 564.2832 1.1 742.43922 1.5 600.43146 1.43365 1.43233 1.43102 1.44011 1.33 42.11 45.44034 1.72 43.8 577.2857 1.1 722.6 59.0 610.6 739.4 716.2665 1.4 756.2744 1.0 585.8 781.23 42.53 46.6 764.6 57.4 58.5 726.43454 1.8 719.2699 1.2843 1.50 45.2 592.7 604.2718 1.7 575.1 55.81 43.43124 1.2 786.8 58.44079 1.9 747.2926 707.0 56.43387 1.5 56.0 767.3 778.61 44.3 57.6 776.0 737.8 55.1 727.1 586.4 597.93 % vol pri 20oC .4 594.2763 1.23 43.14 42.43079 1.1 757.43 46.2768 1.9 56.4 711.4 596.3 785.2652 1.2909 1.8 759.43409 1.21 45.1 717.4 566.43988 1.2679 1.2869 1.8 709.2889 1.5 57.91 45.5 59.3 59.02 44.43877 1.3 595.32 46.2863 1.2724 1.52 43.8 56.5 761.5 599.3 58.9 582.2 55.81 44.4 56.43298 1.3 593.2773 1.5 771.2 590.8 57.43764 1.5 721.2 58.7 58.9 609.40 45.7 59.2818 1.2672 1.93 43.3 563.5 598.43631 1.0 583.71 44.2 59.9 774.44124 1.43431 1.61 45.43784 1.2703 1.43542 1.6 602.4 741.43854 1.44102 1.13 43.2692 1.83 42.4 59.2645 1.3 55.2659 1.2758 1.43944 1.83 59.43211 1.0 59.51 44.1 587.7 57.2798 1.8 579.8 744.1 762.43564 1.6 56.8 1.2 591.5 568.3 730.9 1.43277 1.4 55.9 46.3 56.0 57.9 57.9 58.5 570.1 589.1 56.9 42.43899 1.8 607.6 749.3 562.42 43.3 766.2713 1.43675 1.6 734.2810 1.32 43.71 45.2751 1.11 46.30 45.04 42.6 783.0 55.6 573.43498 1.91 46.2850 1.43832 1.9 580.7 714.62 43.1 57.4 745.6 55.43476 1.2635 1.44147 1.2 56.

3095 1.3241 877.7 64.03 47.0 614.2956 1.8 60.7 657.8 659.8 817.7 60.45042 1.1 866.40 49.7 856.03 64.55 47.44283 1.4 821.30 49.0 60.3175 1.36 48.6 628.2 796.2936 1.3 62.2 646.44442 1.1 876.0 640.4 60.3 60.44787 1.45158 1.1 64.45228 1.75 47.1 61.45205 1. pri 20oC 60.89 48.0 63.44879 1.3049 1.02 50.34 47.8 635.1 843.3 63.67 50.3022 1.4 649.3 823.2981 1.5 61.2 62.0 641.5 654.44511 1.3180 1.2976 1.04 48.3135 1.44672 1.99 51.6 655.4 624. 1.812.44926 1.29 51.5 802.44995 1.14 .45088 1.6 629.44718 1.9 63.9 64.44238 1.44856 1.3128 1.23 47.8 845.1 643.3168 1.3016 1.2962 1.3161 1.18 51.0 861.1 62.4 64.6 656.1 853.0 613.2 61.3195 1.3201 1.4 650.44810 1.4 651.44949 1.45019 1.71 49.3115 1.44397 1.5 653.6 800.1 60.1 644.3121 1.3 61.3009 1.60 49.0 61.8 833.1 836.2 645.45275 1.2 619.8 826.65 47.92 52.81 51.88 50.08 51.45322 1.77 50.44419 1.2969 1.7 847.2942 1.8 63.3 851.6 863.7 819.14 48.3215 1.39 51.3036 1.4 860.4 865.4 625.3 64.0 62.0 854.44557 1.5 840.45135 1.3190 1.6 61.5 627.6 62.44215 1.91 50.5 .3 795.5 62.44351 1.3080 1.9 805.44695 1.46 48.4 63.2 803.12 47.9 636.0 831.3 622.2949 1.45252 1.7 61. 870.3 874.67 48.2996 1.6 63.3062 1.50 49.8 1.3085 1.2991 1.8 662.44328 1.6 828.2 64.Saharoza % (m/m) Indeks loma pri 20oC Gustoća u g/l Šećer u g/l Šećer g/kg Alkoholna jakost u %vol.2986 1.5 652.44626 1.0 824.3056 1.7 793.3 830.4 62.7 62.45181 1.2 815.5 807.3042 1.1 808.3029 1.85 47.5 858.3090 1.3208 1.9 47.4 835.6 872.1 63.1 616.5 626.9 1.94 48.60 51.44534 1.44305 1.57 48.3 620.44374 1.45299 1.10 49.3148 1.8 61.9 868.0 64.9 62.3185 1.2 618.44833 1.5 849.1 617.44580 1.3101 1.44465 1.3155 1.44764 1.2 63.0 639.8 634.4 61.5 64.71 51.79 48.44902 .8 62.7 630.44972 1.3141 1.7 .34 50.20 49.5 63.3 621.3228 1.3 647.9 638.9 61.3 814.3002 1.3 623.49 51.3068 1.56 50.0 642.44 47.25 48.12 50.7 658.2 60.7 63.7 632.3108 1.81 49.3 648.45065 1.44260 1.44603 1.99 49.45 50.0 612.3075 1.2 842.44648 1.6 64.5 60.8 633.3235 791.3221 1.45112 1.1 615.6 60.8 660.44741 1.44488 : 1.9 52.7 631.9 798.8 838.7 810.44192 1.8 661.23 50.

0 66.46082 1.2 951.2 68.0 898.5 883.3308 1.7 881.90 53.0 667.45605 1.5 69.72 56.45820 1.3454 1.2 896.6 67.3560 879.72 55.3466 1.9 712.57 52.45914 1.45700 1.3288 1.2 664.17 57.8 68.4 69.44 53.4 66.3261 1.2 672.1 65.4 923.40 54.46468 1.1 68.46420 1.3374 1.06 55.3320 1.8 943.39 57.46 52.4 964.45583 1.5 704.5 68.9 690.3325 1.45463 1.54 53.0 692.4 677.9 687.4 700.7 683.46154 1.8 1.3473 1.Saharoza %(m/m) Indeks loma pri 20oC Gustoća pri 20oC Šećer u g/l Šećer u g/kg 65.94 56.9 68.9 917.75 53.7 708.1 694.8 930.3434 1.45747 1.3 68.45771 1.3400 1.45393 1.3539 1.6 680.6 962.3 673.62 .3420 1.0 666.62 54.1 904.3281 1.3479 1.68 52.28 57.4 702.3506 1.4 675.01 53.1 927.29 54.40 55.50 55.6 932.3553 1.0 57.4 701.4 947.8 890.3 699.2 66.45724 1.2 938.06 56.3 65.2 697.45629 1.86 53.46301 1.46323 1.0 899.1 67.3493 1.0 65.8 65.46396 1.4 912.45867 1.45795 1.5 703.2 695.3301 1.3387 1.3295 1.5 67.94 57.5 678.8 686.6 901.1 669.9 888.0 668.46106 1.3 966.9 69.2 65.18 54.7 945.1 925.6 66.34 53.8 66.83 54.46130 1.9 688.36 52.6 934.3 69.2 696.0 886.3499 1.3248 1.3447 1.3367 1.3415 1.38 56.6 707.46010 1.3460 .22 53.6 681.2 69.45534 1.45416 1.2 671.73 54.4 65.3 66.45440 1.4 894.4 676.5 910.3395 1.46226 1.28 55.08 54.45938 1.79 52.4 949.2 698.2 67.7 709.1 953.4 68.3330 1.3335 1.7 908.7 66.7 68.7 69.3546 1.28 56.4 67.6 921.0 67.12 53.46034 1.1 66.7 958.5 65.46371 1.45487 1.46275 1.3440 1.3519 1.0 Alkoholna jakost u %vol. pri 20oC 52.9 941.46202 1.3315 1.46178 1.5 66.8 906.6 960.0 939.6 68.6 705.9 67.46493 1.45962 1.3513 1.61 55.1 69.0 69.17 55.6 919.96 54.3526 1.25 52.46060 1.9 915.45890 1.9 714.7 67.6 65.8 711.3361 1.3255 1.3380 1.8 67.7 684.0 691.3566 970.2 885.3486 1.45986 1.16 56.45510 1.50 56.7 65.46517 1.3 903.6 706.45676 1.51 69.5 679.3427 1.0 928.3268 1.9 1.2 968.2 670.6 892.7 682.0 68.46347 1.83 56.64 53.45369 1.83 55.3 67.46251 1.3 674.0 954.3355 1.1 693.8 710.45347 1.06 57.2 913.6 69.51 54.61 56.3348 1.45652 1.3407 1.3275 1.8 956.95 55.45557 1.3341 1.9 66.4 936.1.0 665.3533 1.0 715.46444 1.8 685.45843 1.

1 718.25 61.3852 1.33 60.3613 1.5 1060.4 1002.6 977.6 754.3705 1.3745 1.9 738.3 73.2 722.9 761.33 75.41 58.3685 1.4 1027.72 61.2 71.6 1054.1 70.3579 1.5 1058.10 63.7 1052.2 767.3698 1.31 59.3798 1.1 766.9 736.0 74.71.3772 1.47454 1.1 72.3898 973.46614 1.47284 1.0 71.8 758.8 1044.6 752.3619 1.3805 1.09 59.4 724.3758 1.9 72.3586 1.11 60.6 979.2 744.72 70.7 732.47379 1.2 720.0 73. pri 20oC 70.4 70.46544 1.3 746.3606 1.6 1050.2 1033.0 1040.3785 1.5 70.1 1039.47679 1.0 763.46835 1.7 1017.8 1015.76 62.7 731.2 745.95 58.0 741.4 749.56 60.7 74.4 72.5 728.9 1042.6 70.46957 1.3832 1.52 58.4 74.6 72.0 57.0 72.8 735.99 60.42 59.9 71.8 975.3738 1.47036 1.1 988.18 62.3639 1.64 62.Šaharoza % (m/m) Indeks loma pri 20oC Gustoća pri 20oC Šećer u g/l Šećer u g/kg Alkoholna jakost u % vol.4 1062.47785 1.28 62.3871 1.76 59.3659 1.47081 1.63 58.46908 1.45 60.3593 1.3892 1.3712 1.2 70.6 1056.47304 1.47534 1.47479 1.9 1.46565 1.6 71.47329 1.2 73.47704 1.5 1023.0 1009.46933 1.87 62.1 1037.9 759.48 61.47730 1.3672 1.8 996.99 63.47429 1.7 72.0 739.0 1.3599 1.3818 1.1 742.79 60.46 .7 73.4 71.1 765.4 725.4 726.5 751.3 1029.20 59.47254 1.88 59.14 61.07 58.3 985.1 73.8 734.4 981.7 1019.3692 1.3 717.3718 1.47007 1.23 63.3678 1.84 57.46590 1.68 60.2 1004.8 71.6 74.3865 1.8 73.0 740.8 994.2 721.47230 1.1 764.46737 1.8 1046.3573 971.7 71.6 73.3 72.3665 1.47155 1.3 1064.4 1025.47579 1.47654 1.5 73.3845 1.0 1013.3 747.46789 1.47205 1.3 70.3792 1.2 74.3626 1.2 72.3 71.3858 1.18 58.3 74.3653 1.29 58.4 1066.22 60.5 1000.47554 1.47131 1.47056 1.47504 1.91 61.3 768.53 59.37 61.46712 1.47354 1.5 1021.3878 1.46982 1.3905 1068.6 753.46810 1.7 756.1 719.5 .47604 1.8 1048.86 58.46639 1.94 62.2 57.65 59.2 1006.3885 1.8 72.4 748.3765 1.9 1012.46663 1.9 992.3732 1.3778 1.46884 1.3633 1.41 62.9 74.7 70.0 762.3 983.1 743.6 729.3838 1.5 72.3 723.9 990.3725 1.3752 1.3 63.97 59.6 998.1 1008.5 727.47629 1.06 62.47180 1.83 61.5 750.46688 1.8 74.1 74.8 70.52 62.3812 1.2 1035.1 71.47755 1.3825 1.5 74.4 73.2 987.9 73.7 755.8 716.74 58.47106 1.8 757.0 1.46859 1.47404 1.3646 1.60 61.3 1031.02 61.6 730.7 733.46761 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful