NN 106/04

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE,
ŠUMARSTVA I VODNOGA
GOSPODARSTVA
2060
Na temelju članka 37. stavka 4. Zakona o vinu (»Narodne novine«, br. 96/03), ministar
poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva, donosi

PRAVILNIK
O FIZIKALNO-KEMIJSKIM METODAMA ANALIZE MOŠTA, VINA,
DRUGIH PROIZVODA OD GROŽĐA
I VINA TE VOĆNIH VINA
Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuju se fizikalno-kemijske metode analize mošta, vina i drugih
proizvoda od grožđa i vina te voćnih vina.
Članak 2.
Pravilnik sadrži sljedeće fizikalno-kemijske metode za ispitivanje udovoljavanja
temeljnim zahtjevima kakvoće mošta, vina drugih proizvoda od grožđa i vina te voćnih vina i
to određivanje:
– gustoće i relativne gustoće pri 20° C;
– alkoholne jakosti;
– ukupnog suhog ekstrakta;
– reducirajućih šećera;
– pepela;
– pH vrijednosti;
– ukupne kiselosti;
– hlapive kiselosti;
– nehlapive kiselosti;
– slobodnog i ukupnog sumpornog dioksida;
– limunske kiseline;
– ugljikovog dioksida;
– šećera refraktometrom.
Za analizu vina i mošta mogu se rabiti i druge metode čija točnost mora biti sukladna
točnosti metoda iz ovoga Pravilnika.
Članak 3.
Metode određivanja:
– saharoze,
– glukoze i fruktoze,
– detektiranje doslađivanja mošta, ugušćenog mošta, pročišćenog ugušćenog mošta i vina

primjenom nuklearne magnetne rezonacije deuterija (SNIF-NMR/RMN-FINS),
– alkaliteta pepela,
– klorida,
– sulfata,
– vinske kiseline,
– mliječne kiseline,
– L-jabučne kiseline,
– D-jabučne kiseline,
– ukupne jabučne kiseline,
– sorbinske kiseline,
– L-askorbinske kiseline,
– natrija,
– kalija,
– magnezija,
– kalcija,
– željeza,
– bakra,
– kadmija,
– srebra,
– zinka,
– olova,
– fluorida,
– derivata cijanida,
– alil izocijanata,
– kromatskih osobina,
– Folin-Ciocalteu indeksa,
kao i specijalne metode analize pročišćenoga ugušćenog mošta:
– određivanje ukupnih kationa,
– određivanje provodljivosti,
– određivanje hidroksimetilfurfurala,
– određivanje teških metala,
– kemijsko određivanje etanola,
– određivanje mezo-inozitola, scilo-inozitola i saharoze
koje nisu opisane ovim Pravilnikom provode se po međunarodnim standardima
prihvaćenim od strane Republike Hrvatske.
I. ODREĐIVANJE GUSTOĆE I RELATIVNE GUSTOĆE PRI 20° C
Članak 4.
Gustoća je masa vina ili mošta po jedinici volumena pri temperaturi od 20° C. Izražena je
u gramima po mililitru i označena simbolom P20°C.
Relativna gustoća pri 20C/20° C (ili specifična težina pri 20° C) je omjer gustoće nekoga
određenog volumena vina ili mošta pri 20° C prema gustoći

istog volumena vode pri istoj temperaturi. Označuje se simbolom

.

Gustoća i relativna gustoća pri 20° C mjere se na pokusnom uzorku uporabom referentne
metode (piknometrija) ili uobičajene metode (hidrometrija ili denzitometrija uporabom
hidrostatske vage). Za vrlo precizno mjerenje potrebna je korekcija gustoće zbog učinka
sumpornoga dioksida prema formuli:
ρ20 °C = ρ'20 °C - 0,0006 x S
gdje je:
ρ20 °C = korigirana gustoća
ρ'20 °C = ispitana gustoća
S = količina sumpornog dioksida u gramima po litri.
Ako vino (ili mošt) sadrži značajne količine ugljikovog dioksida, provodimo prethodnu
pripremu uzorka tako da se glavni dio ugljikovog dioksida otkloni mućkanjem 250 ml vina u
boci od 1000 ml ili filtriranjem pod smanjenim tlakom kroz 2 g vate smještene u produžnoj
cjevčici.
Članak 5.
REFERENTNA METODA
a) Aparatura:
uobičajena laboratorijska oprema, a posebno:
– Piknometar od Pyrex stakla, volumena otprilike 100 ml s odvojivim brušenim
termometrom, kalibriranim na desetinke stupnja od 10 do 30° C (slika 1).

Slika 1: Piknometar i njegova tara posuda

Termometar mora biti standardiziran. Piknometar ima bočnu cjevčicu dužine 25 mm,
unutrašnjeg promjera od 1 mm (maksimalno), koja završava konusnim brušenim spojem. Ova
bočna cjevčica može se zatvoriti zatvaračem koji se sastoji od cjevičice s brušenim konusnim
spojem koja se završava rezervoarom. Ovaj zatvarač služi kao ekspanzijska komora. Ova dva
brušena spoja treba pripremati s velikom pažnjom.
– Tara posuda koja se sastoji od piknometra istoga vanjskog volumena (razlika volumena
može biti najviše 1 ml) kao piknometar, a masom je jednaka masi piknometra ispunjenog
tekućinom specifične težine 1,01 (2,0 % (m/v) otopina natrijeva klorida).
– Toplinski izolirana posuda koja točno odgovara obliku piknometra.
– Vaga s dvije plitice (twin-pan) s rasponom od najmanje 300 g i osjetljivosti 0,1 mg ili
vaga s jednom pliticom (single-pan) s rasponom od najmanje 200 g i 0,1 mg osjetljivosti.
b) Umjeravanje piknometra
Umjeravanje piknometra uključuje određivanje sljedećih vrijednosti:
– masu praznoga piknometra,
– volumen piknometra pri 20° C,
– masu piknometra napunjenog vodom pri 20° C.
1. Metoda za uporabu vage s dvije plitice (twin-pan):
Postavimo tara posudu na lijevu pliticu vage, a čist i suh piknometar, opremljen
zatvaračem rezervoara, na desnu pliticu vage. Dodamo utege na pliticu na kojoj je piknometar
i zabilježimo masu potrebnu da se uspostavi ravnoteža: neka ta masa bude p grama.
Piknometar pažljivo napunimo destiliranom vodom pri sobnoj temperaturi i umetnemo
termometar. Pažljivo obrišemo piknometar i stavimo ga u toplinski izoliranu posudu.
Miješamo okretanjem posude dok temperatura očitana na termometru ne postigne konstantnu
vrijednost. Poravnamo nivo vode na vrhu bočne cjevčice, brisanjem je osušimo i zatvorimo
zatvaračem. Pažljivo očitamo temperaturu t °C ako je potrebno korigiramo obzirom na
točnost skale termometra. Izmjerimo vodom napunjeni piknometar u odnosu na tara posudu i
zabilježimo masu p´ u gramima potrebnim da se uspostavi ravnoteža.
Izračunavanje:
– Tariranje praznoga piknometra:
masa praznoga piktometra = p + m,
gdje je m masa zraka sadržanoga u piknometru: m = 0,0012 (p - p')
– Volumen pri 20° C:
V20 °C = (p + m - p') x Ft
gdje je: Ft faktor (tabela I, koja je u prilogu 1, objavljena skupa s ovim Pravilnikom kao
njegov sastavni dio) za temperaturu t°C.
V20 °C mora biti određen s točnošću +/- 0,001 ml.
– Masa vode pri 20° C:
M20 °C = 0,998203 x V20 °C
gdje je: 0,998203 gustoća vode pri 20° C
2. Metoda za uporabu vage s jednom pliticom (single-pan):
Odredimo:
– masu čistog i suhog piknometra; to označimo sa P,
– masu piknometra, napunjenog sa vodom pri t° C (kako je opisano pod točkom b)1.
ovoga članka) i označimo sa P1,
– masu tara posude: označimo sa T0.
Izračunavanje:

gdje je m masa zraka u piknometru: m = 0. Masa tekućine u piknometru pri t° C = P2 .P). izmjerimo piknometar napunjen pripravljenim uzorkom kako je opisano u članku 5.998203 gustoća vode pri 20° C. Gustoća pri temperaturi t° C je: ρt °C = Za izračunavanje gustoće pri 20°C koristimo tabele za korekciju temperature. – Masa vode pri 20° C: M20 °C = 0. koja je u prilogu 1). koja je u prilogu 1) za temperaturu t° C.(P .m. Metoda s uporabom vage s dvije plitice (twin-pan) Napunimo piknometar s pripravljenim uzorkom. masa praznoga piknometra u vrijeme mjerenja = P . Metoda s uporabom vage s jednom pliticom (single-pan) Izmjerimo tara posudu. sukladno vrsti mjerenog uzorka: za suho vino (tabela II. za prirodni ili ugušćeni mošt (tabela III. masa tekućine u piknometru = p + m . Volumen pri 20° C mora biti određen s točnošću +/.0012 (P1 .0. za slatko vino (tabela IV.m + dT). gdje je Ft faktor (tabela I.– Tariranje praznoga piknometra: masa praznoga piknometra = P .m)] x Ft. slijedeći postupak opisan u članku 6. – Volumen pri 20° C: V20 °C = [(P1 – (P . koja je u prilogu 1). Gustoća pri t °C: . masu označimo sa T1. Relativnu gustoću vina ili mošta izračunavamo: gdje je r20 gustoća vina pri 20° C (korigirano na slobodni i ukupni sumporni dioksid) u gramima po litri i 0.m + dT.p''. c) Metode mjerenja: 1. p'' = masa (u gramima) potrebna da se uspostavi ravnoteža pri temperaturi od t° C.998203 x V20 °C gdje je 0. 2. izračunamo: dT = T1 – T0.998203 je gustoća vode pri 20°C u gramima po litri. koja je u prilogu 1). njegovu masu pri t° C označimo sa P2.001 ml.

00018. za slatka vina (tabela VII.120.1 mg.000 do 1.983 do 1. DENZIMETRIJA UPORABOM HIDROSTATSKE VAGE a) Aparatura: – Hidrostatska vaga s maksimalnim kapacitetom od najmanje 100 g i osjetljivosti 0. prirodni ili koncentrirani mošt.00045. Korigiramo gustoću određenu pri t° C na 20° C uporabom pripadajućih tabela: za suha vina (tabela V. Svaka oznaka od 0. HIDROMETRIJA a) Aparatura: – Hidrometar Hidrometri svojim dimenzijama i podjelom skale moraju odgovarati ISO standardima. 3. koja je u prilogu 1). . – Dva identična plovka od Pyrex-stakla. od 1.998203. od 1. Za mjerenje gustoće bezalkoholnih vina. sačekamo jednu minutu radi izjednačavanja temperature i potom očitamo temperaturu. ovoga članka.00037. Uzorak dobro promješamo. – za slatka vina: R = 0. Ponovljivost mjerenja gustoće (r): – za suha i polusuha vina: r = 0.00010.060 do 1.998203. koja je u prilogu 1). 4.150. a svaka oznaka 0. volumena najmanje 20 ml pričvršćena ispod svake plitice pomoću niti promjera ne većeg od 0.0010 mora biti odijeljena od sljedeće takve oznake najmanje 3 mm.0010 mora biti razdvojena od sljedeće oznake za najmanje 5 mm.030. da dijelimo njegovu gustoću pri 20° C sa 0. Ovi hidrometri moraju biti graduirani za gustoće pri 20° C s podjelama za najmanje svakih 0. od 1.5° C.090 do 1.120 do 1. – Umjeren termometar koji ima skalu s minimalnom podjelom od 0. Relativnu gustoću uzorka izračunamo tako da njegovu gustoću pri 20° C podijelimo s 0. od 1.030 do 1. Relativnu gustoću vina ili mošta izračunamo tako. Oni moraju imati cilindričnu kuglu i cjevčicu promjera najmanje 3 mm.0002.003 s podjelama od 0. Za suha vina moraju imati skalu od 0. Hidrometri moraju biti graduirani tako da se mogu očitati »na vrhu meniskusa«.0005.0010 i 0. b) Postupak: – Metoda mjerenja: Ulijemo 250 ml pripremljenog uzorka u odmjerni cilindar (treća alineja 1.1 mm. – Mjerni cilindar s unutarnjim promjerom od 36 mm i visinom od 320 mm. Obnovljivost mjerenja gustoće (R): – za suha i polusuha vina: R = 0. kojega se drži uspravno pomoću zavrtnja za nivelaciju. Izvadimo termometar i poslije još jedne minute na skali hidrometra pročitamo gustoću pri t °C. Kalibriranje hidrometara mora obaviti ovlašteno državno tijelo.090. slatkih vina i mošta mora se rabiti niz od pet hidrometara sa skalom od 1. Označavanje gustoće ili relativne gustoće pri 20° C i očitavanje »na vrhu meniskusa« mora se obaviti na graduiranoj skali ili na listu papira umetnutom u staklenu kuglu. za mošt (tabela VI.a) ovoga članka) i u njega uronimo termometar i hidrometar. 2. slatko vino) kako je opisano gore pod točkom c)1.Izračunamo gustoću ispitivane tekućine pri 20° C (suho vino.060. – za slatka vina: r = 0.0010 i 0. Članak 6. koja je u prilogu 1). UOBIČAJENE METODE 1.

zajedno sa etanolom i homolozima estera etanola. 2. Ponovno uspostavimo ravnotežu stavljajući utege na desnu pliticu: masa dodanih utega označimo sa p'. Gustoća d t °C se dobija iz formule: Ako je plovak od Pyrex-stakla ova se gustoća korigira na 20° C uporabom tabela II. – Metoda mjerenja: Desni plovak uronimo u odmjemi cilindar ispunjen vinom (ili moštom) do oznake. Alkoholna jakost izražena volumenom je broj litara etanola sadržanog u 100 litara vina. koristiti tabele I.2° C. 3. Referentna metoda: mjerenje gustoće destilata piknometrom. u prilogu 1) a p i V20 °C su karakteristike plovka. promućkamo i pročitamo temperaturu t° C poslije dvije ili tri minute. Uranjanje u površinu tekućine koja se mjeri smije se obaviti samo pomoću niti. III ili IV. a oba volumena mjerena pri temperaturi od 20° C. – Može se rabiti i jednostrana vaga. Metoda za dobivanje destilata: destilacija vina.– Plovak obješen pod desnu pliticu mora biti takav da se može umetnuti u mjerni cilindar koji nosi oznaku razine. Uobičajene metode: – Mjerenje alkoholne jakosti destilata hidrometrom. Očitamo temperaturu t °C vina (ili mošta) i masu utega potrebnih da se uspostavi ravnoteža i označimo sa p''. ODREĐIVANJE ALKOHOLNE JAKOSTI Članak 7. Napomena: za izračunavanje alkoholne jakosti iz gustoće destilata. Izražava se simbolom »%vol«. Napunimo mjerni cilindar čistom vodom do oznake. Volumen plovka pri 20 °C prikazan je formulom: V20 °C = (p' . koje su u prilogu 1. Označimo masu dodatih utega p. gdje je F faktor za temperaturu t° C (tabela I. Temperatura tekućine u mjernom cilindru mjeri se termometrom s podjelom skale od 0. II i . kojemu je dodana suspenzija kalcijeva hidroksida: mjerenje alkoholne jakosti destilata. Plovak mora biti takav da se može potpuno uroniti u volumen mjernoga cilindra ispod oznake. – Mjerenje alkoholne jakosti destilata refraktometrijski. – Mjerenje alkoholne jakosti destilata denzitometrijski uporabom hidrostatske vage.p) (F + 0. uključeni su u alkoholnu jakost jer su prisutni u destilatu. Napomena: homolozi etanola. uspostavimo ravnotežu stavljajući utege na desnu pliticu. Principi metoda: 1. Mjerni cilindar mora imati unutarnji promjer najmanje 6 mm širi od promjera plovka.012). b) Postupak: – Kalibriranje hidrostatske vage: S oba plovka u zraku. II.

koja se dobije tako da se pažljivo ulije 1 litra vode pri temperaturi od 60° do 70 °C na 120 g živoga vapna (CaO). gubitak alkohola za vrijeme svake pojedine destilacije ne smije biti veći od 0. koje su u prilogu 2. Destiliramo do otprilike tri četvrtine početnoga volumena ako se radi destilacijom.III. Tabela I. Ovu gustoću označimo kao ρ t °C. tj. Destilat mora imati alkoholnu jakost od najmanje 9. Skupljamo destilat u odmjernu tikvicu od 200 ml ranije upotrebljenu za mjerenje volumena vina. Dodamo 10 ml kalcijeva hidroksida iz točke b) ovoga članka i nekoliko kuglica za vrenje. b) Postupak: Izmjerimo gustoću destilata (točka d) članka 8. ovoga Pravilnika. REFERENTNA METODA Alkoholnu jakost destilata mjerimo piknometrom. Dopunimo do 200 ml destiliranom vodom. ovoga Pravilnika. sadrži opću formulu koja povezuje alkoholnu jakost izraženu volumenom i gustoću mješavina alkohol-voda kao funkciju temperature. b) Reagensi: 2 M suspenzija kalcijeva hidroksida. Mješamo s velikom pažnjom kružnim pokretima. Može se koristiti bilo koji tip destilacije ili destilacija vodenom parom pod uvjetom da udovoljava sljedećem testu: destilirajmo mješavinu etanol-voda alkoholne jakosti 10 % vol pet puta za redom.9 % vol poslije pete destilacije. c) Iskazivanje rezultata . kolone za rektifikaciju. a) Aparatura: Rabimo piknometar koji je opisan u prvoj alineji točke a) članka 5. Napomena: u slučaju vina koja sadrže velike koncentracije amonijevih iona. Vino prelijemo u destilacijsku tikvicu i stavimo cijev za paru. destilat se može destilirati ponovo pod gore opisanim uvjetima. ovoga Pravilnika) pri t° C kako je opisano u točki c) članka 5. hladila. ali tako da se suspenzija kalcijevog hidroksida zamijeni sa 1 ml razblažene sumporne kiseline 10:100. cijevi za paru. hladila koji se završava izvučenom cijevčicom koja vodi destilat do dna odmjerne tikvice koja sadrži nekoliko mililitara vode. održavajući destilat na temperaturi koja se najviše za 2° C razlikuje od početne temperature. kolone za rektifikaciju od oko 20 cm visine ili bilo koje slično hladilo. c) Priprema uzorka: Kod mladih i pjenušavih vina uklonimo najveći dio ugljikova dioksida mješajući 250 do 300 ml vina u tikvicu od 500 ml. Odmjernu tikvicu od 200 ml isperemo četiri puta s po 5-ml vode i te volumene prelijemo u destilacijsku tikvicu. Članak 8.02 % vol. – Aparat za destilaciju vodenom parom sastoji se od: generatora pare. izvora topline (piroliza ekstrakta mora se spriječiti odgovarajućim postupkom). s okruglim dnom i spojevima od brušena stakla. d) Postupak: U odmjernu tikvicu od 200 ml ulijemo vino do crte i zabilježimo temperaturu. METODA ZA DOBIVANJE DESTILATA a) Aparatura: – Uređaj za destilaciju sastoji se od: boce od 1 litre. koja je u prilogu 2. a volumen od 198 do 199 ml destilata ako je primijenjena destilacija s vodenom parom. Članak 9.

Članak 10. ako je od obična stakla. priloga 2.346. mjerenja se izvode: – ili na 20° C s pogodnim instrumentom.a) članka 6. Kvocijent daje decimalni dio alkoholne jakosti dok se njezini cijeli brojevi nalaze na vrhu kolone u kojoj se nalazi gustoća ρ´.1°C. 2. u prilogu 2. U vodoravnoj koloni ove tabele koja odgovara temperaturi T (izraženoj cijelim brojem) neposredno ispod t° C. . Tabela za korekciju temperature treba biti pridružena takvom instrumentu. ovoga Pravilnika. – Obnovljivost. – Ponovljivost. Očitavanje obavimo najmanje tri puta upotrebom povećala. Očitamo temperaturu na termometru nakon jedno minutnog mješanja radi uravnoteženja temperature u mjernom cilindru.05° C. termometra. U liniji temperature T nađemo gustoću ρ neposredno iznad ρ´ te izračunamo razliku između gustoća ρ i ρ´. – ili na sobnoj temperaturi t° C upotrebom instrumenta opremljenog termometrom koji omogućava mjerenje temperature s točnošću od 0. alkoholometra i destilata. koji se drži uspravno pomoću zavrtnja za nivelaciju. u prilogu 2. Alkoholnu jakost očitanu pri temperaturi t° C korigiramo za učinak temperature pomoću tabele II. ako je plovak od Pyrex stakla. Temperatura tekućine mora se vrlo malo razlikovati od sobne temperature (najviše 5° C).19% vol. pronađimo najmanju gustoću koja je veća od ρ t °C. b) Postupak: Destilat (točka d) članka 8 ovoga Pravilnika) ulijemo u mjerni cilindar. od 0° do 40 °C s točnošću do 1/20 stupnja (0. ili uporabom tabele III. UOBIČAJENE METODE 1.330 do 1. – Mjerni cilindar promjera 36 mm i visine 320 mm. 3. Ovisno o tipu opreme.05°C). ovoga Pravilnika. HIDROMETRIJA a) Aparatura: – Alkoholometar. (R): R = 0. Cilindar držimo uspravno. Umetnemo termometar i alkoholometar. koja je u prilogu 2. Ovu razliku dijelimo s tabelarnom razlikom koja se nalazi desno od ρ´. ovoga Pravilnika. članka 9.– Izračunavanje: Nađemo alkoholnu jakost pri 20° C uporabom tabele I. (r): r = 0. DENZIMETRIJA UPORABOM HIDROSTATSKE VAGE a) Aparatura: Koristimo hidrostatsku vagu opisanu u točki 2. b) Postupak: Gustoću destilata pri t° C mjerimo kako je opisano u točki d) članka 10. REFRAKTOMETRIJA a) Aparatura: Refraktometar koji omogućuje mjerenje indeksa loma u rasponu od 1. – Termometar sa podjelom od 0. Izvučemo termometar i očitamo alkoholnu jakost poslije jedne minute. Tabelarnu razliku ispod ove gustoće upotrijebimo za izračun gustoće ρ pri temperaturi T. Napomena: Ova korekcija temperature inkorporirana je u jedan kompjuterski program pa postoji mogućnost da se izvede automatski.10% vol. i upotrebom tabele I. c) Iskazivanje rezultata Odredimo alkoholnu jakost na 20° C sljedeći metodu opisanu u prvoj alineji točke c).

prisutnog manitola ili drugih kemijskih supstancija koje su možda bile dodane vinu. ODREĐIVANJE UKUPNOG SUHOG EKSTRAKTA Članak 11.05.5 g. što je najčešće slučaj. u prilogu 2.0018 (dv . Nazočnost metanola snizuje indeks loma pa time i alkoholnu jakost. gdje se koeficijent 1.000.da) + 1. Za izračun ukupnog suhog ekstrakta u g/l treba koristiti tabelu I. Ova je količina prikazana je u tabeli I koja je u prilogu 3. Ukupan suhi ekstrakt izražava se u g/l na jedno decimalno mjesto. kalijeva sulfata iznad 1 g/l. a za vino iz relativne gustoće bezalkoholnog vina. gdje je: dv = relativna gustoća vina pri 20° C (korigirana za hlapivu kiselost) (1) da = relativna gustoća mješavine voda–alkohol iste alkoholne jakosti kao vino pri 20° C dr lako izračunamo iz gustoća pri 20° C gustoće vina dv i gustoće da mješavine voda– alkohol iste alkoholne jakosti kao vino prema formuli: dr = 1. Princip metode: 1. Rezidualni ekstrakt je ekstrakt bez šećera i nehlapive kiselosti izražene kao vinska kiselina. III. Ekstrakt bez šećera je razlika između ukupnog suhog ekstrakta i ukupnih šećera. ovoga Pravilnika. Napomena: Tabela IV. Ukupan suhi ekstrakt ili ukupna suha tvar ukljućuje sve tvari koje nisu hlapive pod specifičnim fizičkim uvjetima. Mjerenje s denzitometrom: a) Postupak: Ukupan suhi ekstrakt izračunava se indirektno iz relativne gustoće mošta. mjeri se slijedeći upute priložene instrumentu. u prilogu 2. Ekstrakt se izražava u gramima po litri i treba biti određen unutar najbližih 0. (1) Prije ovog izračuna potrebna je korekcija relativne gustoće ili gustoće vina na učinak hlapive kiselosti upotrebom formule: . daje alkoholne jakosti koje odgovaraju indeksima loma za mješavine alkohol-voda i za destilate.000. koji je dobiven kako je opisano u točki d) članka 8.da + 1.0018 približava 1 kad je dv ispod 1. U slučaju destilata. otopljena u 1 litri vode daje otopinu iste relativne gustoće kao mošt ili bezalkoholno vino. c) Iskazivanje rezultata Alkoholna jakost koja odgovara indeksu loma očitanom na 20° C očitava se iz tabele IV. Ovaj suhi ekstrakt predstavlja količinu saharoze koja. ili iz relativne gustoće mošta . moramo uzeti u obzir prisutne nećistoće u destilatu (uglavnom više alkohole). b) Iskazivanje rezultata: – Izračunavanje: Relativna gustoća (20/20) dr bezalkoholnog vina izračunava se pomoću formule: dr = dv .b) Postupak: Indeks loma destilata. koja je u prilogu 3. u kojoj je ukupni suhi ekstrakt u funkciji relativne gustoće dr bezalkoholnog vina. Ovi fizički uvjeti moraju biti takvi da tvari koje čine ekstrakt pretrpe što je moguće manje promjene u tijeku izvođenja testa. Reducirani ekstrakt je razlika između ukupnog suhog ekstrakta i ukupnih šećera iznad 1 g/l.

Suha vina ne razrijeđujemo tijekom proćišćavanja. CH3COOH. vino propuštamo kroz kolonu za izmjenu iona u kojoj se njegovi anioni zamjenjuju ionima acetata nakon čega slijedi pročišćavanje neutralnim olovnim acetatom. Članak 13. . smolu dva puta regeneriramo tako da je naizmjenično prelijemo sa 1 M otopinom klorovodične kiseline (prva alineja točke 1. Pročišćavanje: – Referentna metoda: poslije neutralizacije i uklanjanja alkohola. Princip metode: 1. PROČIŠĆAVANJE VINA Koncentracija reducirajućih šećera u uzorku kojega analiziramo mora biti od 0.997 Razrjeđenje (%) 1 4 20 bez razrjeđenja 1. ODREĐIVANJE REDUCIRAJUĆIH ŠEĆERA Članak 12. slatka vina moramo razrijediti u cilju postizanja razine šećera unutar okvira propisanih u sljedećoj tabeli: Opis uzorka moštevi i mistele slatka vina poluslatka vina suha vina Koncentracija šećera (g/l) iznad 125 25 do 125 5 do 25 ispod 5 Relativna gustoća iznad 1.a) ovoga članka). NaOH.a) ovoga članka) i mješamo pet minuta. – 1 M otopina natrijeva hidroksida. a višak iona bakra određuje se jodometrijski. Njihovo određivanje vezano je za redukciju alkalne otopine bakar (II) soli. koji imaju keto ili aldehidne funkcionalne skupine.005 do1. – 2 M otopina natrijeva hidroksida. – 4 M otopina octene kiseline. Određivanje: Pročišćeno vino ili mošt reagira s određenom količinom otopine alkalne bakrene soli (II).0000086 x a. 2.997 do 1.5 do 5 g/l. Priprema kolone za anionsku izmjenu: Na dno birete stavimo malen umetak staklene vune i dodamo 15 ml smole anionske izmjene (peta alineja točke 1.a) ovoga članka).005 ispod 0. HCl. – Smola anionske izmjene [Dowex 3 (20-50 mesh) ili ekvivalentne smole]. Prije upotrabe. NaOH. IV. Nakon ispiranja s 50 ml destilirane vode.038 1.0.0.a) ovoga članka) i 1 M otopinom natrijeva hidroksida (druga alineja točke 1. cink-2-heksacijanoferat. – Uobičajene metode: vino pročišćavamo jednim od sljedećih reagensa: neutralni olovni acetat. premjestimo smolu u čašu.0000086 x a ili dv = d20 .dv = . dodamo 50 ml 4 M otopine octene kiseline (treća alineja točke 1. gdje je a hlapiva kiselost izražena u miliekvivalentima po litri. REFERENTNA METODA a) Reagensi: – 1 M otopina klorovodične kiseline.038 0. Reducirajući šećeri su svi šećeri.

1 M otopine natrijeva hidroksida potreban za titraciju ukupne kiselosti u 10 ml vina) te uparavamo na vodenoj kupelji do oko 20 ml. slatka i poluslatka vina: Razrijeđenja se prave prema uputama: 1. Ispiremo posudu i kolonu šest puta sa po 10 ml destilirane vode.a) ovoga članka) i 0. moštevi i mistele: pripremimo 10 % otopinu uzorka i za analizu uzmemo 10 ml razrijeđenog uzorka. dok se potpuno ne otopi.5 g kalcijeva karbonata i 1 ml zasićene otopine olovnog acetata.5 ml zasićene otopine olovnog acetata (šesta alineja točke 1. (n je volumen 0. Napomena: poželjno je imati zalihu smole spremljenu u boci napunjenoj sa 4 M otopinom octene kiseline. Kolonu ispiremo destiliranom vodom dok eluat nije neutralan.0.01 ml mošta ili mistele. miješamo. Ovu tekućinu propustimo kroz smolu anionske izmjene u obliku acetata (peta alineja točke 1.a) ovoga članka) po 3 ml svake dvije minute. i 3. – 1 ml filtrata odgovara 0.Ponovno napunimo biretu smolom i na nju dolijemo 100 ml 4 M otopine octene kiseline. – Neutralna otopina olovnog acetata (približno zasićena): neutralni olovni acetat [Pb(CH3COO)2 x 3 H2O]: 250g. – Kalcijev karbonat (CaCO3). nekoliko puta promućkamo i pustimo da odstoji najmanje 15 minuta.5 ml vina.997 i 1. – 1 ml filtrata odgovara 0. Isperemo sa 100 ml vode i na to nalijemo 100 ml 4 M octene kiseline.04 ml slatkog vina.a) ovoga članka). kolonu ispiremo vodom dok ne dobijemo oko 90 ml eluata. b) Postupak: – Suha vina: Ulijemo 50 ml vina u čašu promjera od oko 10 do 12 cm.5) ml 1 M otopine natrijeva hidroksida (druga alineja točke 1. 2. Nadolijemo vodu do oznake i filtriramo. relativne gustoće između 1. poluslatka vina relativne gustoće pri 20° C između 0. Tijekom mješanja.20 ml poluslatkog vina. U slučajevima iz gornjih točaka 1. Kolonu ispiremo s destiliranom vodom dok eluat nije neutralan. dodamo 1/2 (n . UOBIČAJENE METODE A) PROČIŠĆAVANJE S NEUTRALNIM OLOVO ACETATOM a) Reagensi: – Otopina neutralna olovnog acetata (približno zasićena. slatka vina. Eluatu dodajemo 0. vrlo vruća voda: do 500 ml. Promućkamo. šesta alineja točke 1. 2.5 g kalcijeva karbonata (sedma alineja točke 1.005 i 1.a) ovoga članka). Eluat skupljamo u tikvicu od 100 ml. Propuštamo gore navedeni volumen vina ili mošta kroz kolonu anionske izmjene u obliku acetata brzinom od 3 ml svake dvije minute.005: uzmemo 20 ml nerazrijeđena vina. razrjeđenja odgovaraju sljedećim količinama: – 1 ml filtrata odgovara 0. – Moštevi. ostavimo da odstoji najmanje 15 minuta miješajući ga povremeno. eluatu dodamo 2.a) ovoga . pojačana ili ne.038: pripremimo 20 % otopinu uzorka i uzmemo 20 ml razrijeđenog uzorka. 2.. mistele. Tikvicu dopunimo do oznake i filtriramo. Regeneriranje smole: U kolonu nalijemo 150 ml 2 M otopine natrijeva hidroksida da odstranimo kiselinu i većinu pigmenta vezanih na smolu. 2. 1 ml ovoga filtrata odgovara 0. Eluat skupljamo u tikvicu od 100 ml.

razrjeđenja su navedena u uputama: 1. relativne gustoće između 1. 2. 2.5. 2.005 i 1. relativne gustoće između 1. – Moštevi.005: uzmemo 20 ml nerazrijeđena uzorka. Dodamo 5 ml otopine I.005 i 1. moštevi i mistele: priredimo 10 % otopinu uzorka i za analizu uzmemo 10 ml toga razrijeđenog uzorka. 300 g. U slučajevima iz gornjih točaka 1. miješajući povremeno. cinkova sulfata (druga alineja točke 2. suha vina: uzmemo 50 ml nerazrijeđenog uzorka. svijetla slatka vina i mošteve.20 ml poluslatka vina. Dopunimo vodom do oznake i filtriramo.B. moštevi i mistele: priredimo 10 % otopinu uzorka i za analizu uzmemo 10 ml razrijeđenog uzorka. b) Postupak: – Suha vina: 50 ml vina ulijemo u odmjerenu tikvicu od 100 ml. B) PROČIŠĆAVANJE S CINKOVIM-2-HEKSACIJANOFERATOM Ovaj postupak koristimo samo za bijela vina. Nadopunimo do oznake vodom i filtriramo. 1 ili 2 ml zasićene otopine olovnog acetata. dopunimo vodom do 1000 ml.B. 1 ml filtrata odgovara 0. Uz miješanje dodamo 2.a) ovoga članka) i 0. poluslatka vina relativne gustoće između 0. . dodamo 1/2 (n . razrjeđenja odgovaraju sljedećim količinama: 1. dopunimo vodom do 1000 ml. 2.04 ml slatka vina.1 M natrijeva hidroksida upotrebljen za određivanje ukupne ukupne kiselosti u 10 ml vina). slatka vina. slatka vina. 3. ZnSO4 x 7H2O. b) Postupak: U odmjernu tikvicu od 100 ml ulijemo uzorak vina (ili mošta ili mistele). 3. 1 ml filtrata odgovara 0.a) ovoga članka). dopunimo vodom do znake.038: priredimo 20 % otopinu uzorka i uzmemo 20 ml razrijeđenog uzorka.a) ovoga članka) i 5 ml otopine II. 150 g. i 3.5 g kalcijeva karbonata (sedma alineja točke 1. Dodamo 0.997 i 1.a) ovoga članka.5 g kalcijeva karbonata.01 ml mošta ili mistele. kalijev 2-heksacijanoferata (prva alineja točke 2. slatka i poluslatka vina: Razrjeđenja se prave prema uputama: 1. mistele. a) Reagensi: – Otopina I: kalijev-2-heksacijanoferat: Kalijev-2-heksacijanoferat [K4Fe(CN)6 x 3H2O]. 4. gdje je n volumen 0. – Kalcijev karbonat. 1 ml filtrata odgovara 0. 1 ml filtrata odgovara 0. – Otopina II: cinkov sulfat: Cinkov sulfat.a) ovoga članka).5) ml 1 M otopine natrijeva hidroksida (druga alineja točke 1. oko 60 ml vode i 0.članka). pojačana ili ne. poluslatka vina gustoće između 0.5 ml vina.5 ml zasićene otopine olovnog acetata (šesta alineja točke 1. Promiješamo i ostavimo da stoji najmanje 15 minuta..038: priredimo 20 % otopinu uzorka i uzmemo 20 ml razrijeđenog uzorka. 3. Sadržaj tikvice promućkamo nekoliko puta i ostavimo da odstoji najmanje 15 minuta. pojačana ili ne.997 i 1.0. Promiješamo. ostavimo da stoji 10 minuta i filtriramo.005 pri 20 °C: uzmemo 20 ml nerazrijeđena uzorka.

3.16 do 1. – 25 % otopina sumporne kiseline: koncentrirana sumporna kiselina (H2SO4). ohladimo i dopunimo vodom do 1 litre. Ova otopina postojana je mjesec dana. 1 ml filtrata odgovara 0. 1 ml filtrata odgovara 0. limunska kiselina (C6H8O7 x H2O): 50 g. 4. r20 = 1. limunsku kiselinu u 300 ml vode i natrijev karbonat u 300 do 400 ml vruće vode. r20 = od 1. ispitni uzorak (otopina ima aproksimativno 0. 2. Članak 14. 5 g/l: 5 g škroba pomiješamo s oko 500 ml vode. Dodamo nekoliko kuglica za vrenje.20 ml poluslatkog vina. 1 ml filtrata odgovara 0. Tikvicu grijemo na vodenoj kupelji pri 60° C dok temperatura otopine ne dostigne 50°C. – Otopina škroba. Uz stalno miješanje grijemo do vrenja.01 ml mošta ili mistele. – 0. Kad je koristimo.04 ml slatkog vina. Pomiješamo otopine limunske kiseline i natrijeva karbonata. voda: do 100 ml. Bakar (II) sulfat otopimo u 100 ml vode. natrijev karbonat (Na2CO3 x 10H2O): 388 g.U slučajevima iz gornjih točaka 1. temperaturu održavamo 15 minuta. 3. koncentriranu klorovodičnu kiselinu (HCl). 15 ml vode i 10 ml pročišćene otopine uzorka. Dodamo im otopinu bakar (II) sulfata i dopunimo vodom do 1 litre. Tikvicu hladimo na zraku 30 minuta i tada je uronimo u hladnu vodu.50 ml suhog vina. 1 ml filtrata odgovara 0.19 g/ml: 5 ml. 5 g/l. ostavimo da vrije 10 minuta.1 M otopina natrijeva tiosulfata..75 g. (za provjeru metode određivanja) U odmjernu tikvicu od 200 ml dodamo: čistu suhu saharozu (C12H22O11): 4.84 g/ml: 25 g: voda: do 100 ml. voda: do 1000 ml. Ovaj volumen otopine ne smije sadržavati više od 60 mg invertnog šećera. pričekamo da se ohladi i dopunimo sa vodom do 100 ml. – 30 % otopina kalijeva jodida: kalijev jodid (KI): 30 g. razrijeđenja odgovaraju sljedećim količinama: 1. – Otopina invertnog šećera. ODREĐIVANJE ŠEĆERA a) Reagensi: – Alkalna otopina soli bakra: bakar (II) sulfat. (CuSO4 x 5H2O): 25 g. b) Postupak: U tikvici od 300 ml pomiješamo 25 ml alkalne otopine bakrene soli.06 M HCl) neutraliziramo otopinom natrijeva hidroksida. Otopinu spremimo u tamnu bocu. vodu: približno 100 ml. na tikvicu namjestimo povratno hladilo . Dodamo 200 g natrijeva klorida (NaCl). Kiselinu polako dodajemo u vodu. i 4. Otopinu prenesemo u odmjernu tikvicu od 1 litre i dopunimo do oznake.. 2.

uzimajući u obzir razrjeđenje u tijeku proćiščavanja i volumen ispitivanog uzorka.015xi gdje je xi koncentracija invertnog šećera u g/l uzorka. stavimo posude u električnu peć pri 525 +/-25° C.1 M otopine natrijeva tiosulfata (peta alineja točke a) ovoga članka). Otparimo do suha na kipućoj vodenoj kupelji. ODREĐIVANJE PEPELA Članak 15. b) Aparature: – vodena kupelj. broj utrošenih mililitara natrijeva tiosulfata označimo sa n. ostatak sagorimo na žarnoj ploči na 200° C ili pod infra-crvenim evaporatorom dok ne započne karbonizacija. – vaga s točnošću 0. isparimo na vodenoj kupelji ili pod infracrvenim evaporatorom i ostatak ponovo žarimo pri 525° C 10 minuta. Izračunavanje: Masa reducirajućih šećera. Titriramo s 0. Neka mješavina vrije točno 10 minuta. Kad se prestane razvijati dim. sadržana u uzorku dana je u tabeli I. u prilogu 4. (r): r = 0.058xi gdje je xi koncentracija invertnog šećera u g/l uzorka. – elekrična peć s kontroliranom temperaturom. ponavljamo postupak dodavanja vode. Sadržaj pepela definiran je kao ukupnost svih produkata koji ostaju nakon žarenja taloga preostalog od isparavanja vina. dodajemo 10 ml 30 % otopine kalijeva jodida (druga alineja točke a) ovoga članka). Napomena: za vina s velikim sadržajem reducirajućih šećera. 3. c) Postupak: U prethodno izmjerenu platinsku posudu (početna masa Po) odpipetiramo 20 ml vina. 2. Obnovljivost. V. a) Princip metode: Ekstrakt vina žarimo na temperaturi između 500 i 550° C do potpune oksidacije organskih tvari. Žarenje se izvodi tako da se svi kationi (isključivši kation amonija) pretvore u karbonate ili druge bezvodne anorganske soli. dodamo 5 ml destilirane vode. na jedno decimalno mjesto. Ohladimo tikvicu u mlazu hladne vode. – žarna ploča ili infra-crveni evaporator.Po . Kad se potpuno ohladi. c) Iskazivanje rezultata 1. 25 ml 25 % sumporne kiseline (treća alineja točke a) ovoga članka) i 2 ml otopine škroba (četvrta alineja točke a) ovoga članka). Nakon 15 minuta karbonizacije. Za titraciju slijepe probe.1 mg. preporuča se dodatak nekoliko kapi čistog biljnog ulja u ekstrakt vina (prije prvoga žarenja da se spriječi pjenjenje). (R): R = 0. promjera 70 mm. Masa pepela u uzorku (20 ml) jednaka je P = P1 . visine 25 mm. isparavanja vode i žarenja. platinsku posudu ohladimo u eksikatoru i važemo (masa P1). broj mililitara utrošenog natrijeva tiosulfata za titraciju slijepe probe označimo sa n´. Ako sagorijevanje (oksidacija karboniziranih čestica) nije potpuna. Kada je pepeo bijele boje. kao funkcija broja (nž . izražena kao invertni šećer. – platinska posuda ravna dna. Masu reducirajućih šećera izražavamo u gramima invertnoga šećera na litru.i zagrijemo do vrenja u roku od dvije minute. Ponovljivost.n) utrošenih mililitara natrijeva tiosulfata. izvadimo posudu iz peći. 10 ml otopine šećera zamijenimo s 10 ml destilirane vode.

izmjerimo masu od 2500/P i nadopunimo do 100 g vodom. koja sadrži 10. Ako je P koncentracije (m/m) ukupnih šećera u pročišćenom ugušćenom moštu. 3.56 pri 25° C.999 pri 15° C. voda do 1000 ml.57 pri 20° C. dikalijev fosfat.55 pri 30° C.85 pri 30° C. – Otopina koja sadrži: monokalijev fosfat.008 pri 25° C. (Otopine se mogu držati maksimalno dva mjeseca. 6. 6. s najmanje 5. – ili kombinirana elektroda koja se drži u destiliranoj vodi.05 M otopina kalijeva hidrogenftalata.) pH vrijednost: 3.) pH vrijednost: 6. b) Reagensi – puferne otopine: – Zasićena otopina kalijeva hidrogentartrata.402 g.354 g. Napomena: Mogu se koristiti i komercijalne referentne pufer otopine.88 pri 20° C. 4. pH vrijednost: 3. K2HPO4: 4.015 pri 30° C. 6. Potencijal jedne od elektroda je u funkciji pH vrijednosti tekućine dok druga elektroda ima stalan i poznat potencijal te predstavlja referentnu elektrodu. – kalomel elektroda – referentna. 4. Provodljivost upotrebljene vode mora biti ispod 2 mikrosimensa po cm (mS/cm). KH2PO4: 3.d) Iskazivanje rezultata Masa pepela P u gramima po litri dobit će se na dva decimalna mjesta izrazom: P = 50 x p.1 g timola na 200 ml. VI.003 pri 20° C. (Ovu otopinu možemo držati do dva mjeseca ako joj dodamo 0. Priprema uzorka za analizu: – Mošt i vino mjerimo direktno. (Otopina se može držati maksimalno dva mjeseca). Mjerimo razliku u potencijalu izmedu dviju elektroda uronjenih u ispitivanu tekućinu.05 pH jedinice. – 0. 4. – elektrode: staklena elektroda koja se drži u destiliranoj vodi. c) Postupak: 1.7 g kalijeva hidrogentartrata po litri (C4H5KO6) pri 20° C.211 g kalijeva hidrogen-ftalata (C8H5KO4) pri 20°C.5% (m/m) ukupnih šećera (25° Brix). a) Aparatura: – pH metar sa skalom kalibriranom u jedinicama pH tako da omogućava mjerenja do točnosti od najmanje 0.0. – Pročišćeni ugušćeni mošt: razrijedimo pročišćeni ugušćeni mošt vodom da dobijemo koncentraciju od 25 +/.86 pri 25° C.90 pri 15° C. . 3. drži se u zasićenoj otopini kalijeva klorida. ODREĐIVANJE pH Članak 16.

Ukupna kiselost vina je suma njegovih titrabilnih kiselina kad ga se titrira do pH 7 sa standardnom alkalnom otopinom. c) Aparatura: – Vodena vakuum pumpa. ODREĐIVANJE UKUPNE KISELOSTI Članak 17. b) Reagensi: 1.1 M otopina natrijeva hidroksida (NaOH). a) Princip metode: Potenciometrijska titracija ili titracija uz indikator bromtimol modro i usporedba sa završnom točkom bojenog standarda.0: – kalijev dihidrogen fosfat (KH2P04): 107. Mogu se koristiti komercijalne pufer otopine. 4. VII. 2. Otopina indikatora bromtimol modro koncentracije 4 g/l: – bromtimol modro (C27H28Br2O5S): 4 g.00 pri 20° C da bismo provjerili skalu. Namještanje nule aparata: Prije mjerenja aparaturu treba namjestiti na nulu prema priloženim uputama.88 i 3.3 g. Dopunimo sa destiliranom vodom do 1000 ml. Konačni rezultat je aritmetička sredina dva mjerenja. Svaki uzorak izmjerimo dva puta. 3. Kalibriranje pH metra: pH metar kalibriramo pri 20° C pufer otopinama pH 6. pH vrijednost izravno pročitamo sa skale. za pročišćene ugušćene mošteve od 100 ml. vina ili otopine 25% (m/m) (25°Brix) pročišćenog ugušćenog mošta izražava se na dva decimalna mjesta. do pojave modro-zelene boje (pH 7): približno 7. Upotrijebimo pufer otopinu pH 4. – Potenciometar sa skalom u vrijednostima pH i elekroda. – destilirana voda: do 1000 ml. – neutralni etanol. d) Iskazivanje rezultata: Vrijednost pH mošta.5 ml. Ugljikov dioksid nije uključen u ukupnu kiselost. – Vakuum tikvica od 500 ml. d) Postupak: 1. Puferna otopina pH 7. Kalomel elektroda mora se držati u zasićenoj otopini kalijeva klorida. – 1 M otopina natrijeva hidroksida (NaOH): 500 ml. 96%: 200 ml.2. Staklena elektroda mora se držati u destiliranoj vodi. Spojimo otopine i dodamo: – degaziranu voda (bez CO2): 200 ml. Kombinirana elektroda koja se koristi mora biti pohranjena u destiliranoj vodi. Priprema uzorka: – Vino: Odstranjivanje ugljikovog dioksida: ulijemo oko 50 ml vina u vakuum tikvicu i . – 1 M otopinu natrijeva hidroksida. – Mjerni cilindri: za vino od 50 ml. 0. 3. Određivanje pH: Elektrodu uronimo u uzorak na temperaturi između 20 i 25°C i to što je moguće bliže 20° C.57.

Otopinu natrijeva hidroksida dodajemo uz stalno mješanje. a 50 ml pročišćenog ugušćenog mošta (druga alineja d) točke ovoga članka). Potenciometrijska titracija – Kalibriranje pH metra: pH metar mora biti umjeren pri 20° C u skladu s uputama proizvođača. Ukupnu kiselost.1 M otopine natrijeva hidroksida s n ml. Ukupnu kiselost izraženu u gramima vinske kiseline po litri (A´). Izračunavanje: – Vino Ukupnu kiselost. Volumen dodane 0. izračunavamo: gdje je P koncentracije (m/m) ukupnih šećera. – Pročišćeni ugušćeni mošt: Ukupnu kiselost. izraženu u miliekvivalentima po kilogramu ukupnih šećera (A). ovoga članka. Rezultat izražavamo na jedno decimalno mjesto. a 50 ml ako se radi o pročišćenom ugišćenom moštu) pripremljenog kako je opisano u točki d) 1. 1 ml otopine bromtimol modro i volumen uzorka (10 ml u slučaju vina. Rezultat Izražavamo na jedno decimalno mjesto.priključimo na vodenu vakuum pumpu 1-2 minute. – Pročišćeni ugušćeni mošt: Izmjerimo točno 200 g pročišćenog ugušćenog mošta u odmjernu tikvicu od 500 ml i nadopunimo s vodom do oznake. Dodamo 0. Označimo volumen dodane 0. Titracija u prisustvu indikatora (bromtimol modro) – Preliminarani test: određivanje boje u završnoj točki: U mjerni cilindar (četvrta alineja c) točke ovoga članka) ulijemo 25 ml kipuće destilirane vode. izračunavamo: A' = 0.1 M otopinu natrijeva hidroksida (točka b) 2.1 M otopinu natrijeva hidroksida (točka b) 2. ovoga članka) u slučaju vina. Dodamo 0.1 M otopinom natrijeva hidroksida (točka b) 2. ovoga članka) dok se boja ne promijeni u modrozelenu. izraženu u miliekvivalentima po kilogramu pročišćenog ugušćenog mošta (A). – Metoda mjerenja: u mjerni cilindar (četvrta alineja c) točke ovoga članka) ulijemo određeni volumen uzorka što je 10 ml u slučaju vina. Tada dodajemo 5 ml puferne otopine pH 7 (točka b) 1. a 50 ml ako se radi o rektificiranu koncentriranom moštu. izračunavamo : A = 5 x n. Homogeniziramo. ovoga članka). ovoga članka) i volumen od 10 ml uzorka (pripravljenog kako je opisano u točki d) 1. e) Iskazivanje rezultata 1. 2. – Titracija: U mjerni cilindar (četvrta alineja c) točke ovoga članka) ulijemo 30 ml kipuće destilirane vode. 1 ml otopine bromtimol modro (prva alineja točke b) 3. 3. izraženu u miliekvivalentima po litri (A) izračunavamo: A = 10 x n. mješajući ga kontinuirano. ovoga članka) dok se ne dobije ista boja kao i u preliminarnom testu (prva alineja ove točke). sa pufer otopinom pH 7 pri 20° C. . Rezultat izražavamo na jedno decimalo mjesto.075 x A. ovoga članka) iz birete dok pH ne bude 7 pri 20 °C.1 M otopine natrijeva hidroksida označimo sa n ml. Dodamo približno 10 ml destilirane vode i titriramo sa 0.

18 do 1. koja se u nekim zemljama rabi za stabilizaciju vina. Kiselost slobodnog i vezanog sumpornog dioksida u destilatu dobivenom pod ovim uvjetima mora se oduzeti od kiselosti destilata. ODREĐIVANJE HLAPIVE KISELOSTI Članak 18. Dodamo 200 g natrijeva klorida.9 mekv/l. ugrijemo do vrenja.3 g vinske kiseline/l.19 g/l) razrijeđena 1:4 (v/v). – tikvice sa cijevi za paru. prisutan je u destilatu. – Klorovodična kiselina. i ostavimo da vrije 10 minuta. Uz stalno mješanje. HCl (ρ20 = 1.1 M otopine natrijeva hidroksida (NaOH). r = 0. Aparatura za destilaciju vodenom parom sastavljena od: – generatora vodene pare (para mora biti bez ugljikovog dioksida). 5 g/l.005 M otopina joda (I2) – Kristalizirani kalijev jodid (KI) – Otopina škroba. Ponovljivost (r) za titriraciju s indikatorom: Za bijela. 5 g škroba pomiješamo s oko 500 ml vode. koncetracije približno 55 g/l pri 20° C. a) Princip metode: Titriracija hlapivih kiselina. Napomena: dio salicilne kiseline. – Zasićena otopina natrijeva borata (Na2B4O7 x 10 H2O). ružičasta i crna vina: r = 0. b) Reagensi: – Kristalizirana vinska kiselina (C4H6O6).1 mekv/l.4 g vinske kiseline/l. – hladila. izdvojenih iz vina destilacijom vodenom parom i titriranje destilata. c) Aparatura: 1. – kolone za destilaciju.6 mekv/l. Oprema mora zadovoljiti sljedeća tri testa: . Za crna vina: R = 5. R = 0. – 0. Količina salicilne kiseline mora biti određena i oduzeta od hlapive kiselosti. Kad se ohladi razrijedimo do jedne litre. 3. – 0. – 1% otopina fenolftaleina u 96% neutralnom alkoholu. Kiselost sorbinske kiseline koja je dodana vinu mora se oduzeti od hlapive kiselosti. Metoda za određivanje salicilne kiseline dana je u točki f) ovoga članka. Obnovljivost (R) za titraciju s indikatorom: Za bijela i roze vina: R = 3. VIII.2.07 g vinske kiseline/l. Hlapiva kiselost predstavlja homologe octene kiseline prisutnih u vinu u slobodnom obliku ili u obliku soli. Iz vina se najprije izdvoji ugljikov dioksid. R = 0.

005 M otopine joda (peta alineja točke b) ovoga članka). Vakuum tikvica d) Postupak: 1.300 x (n .1 M otopine natrijeva hidroksida (druga alineja točke b) ovoga članka) uz dodatak dvije kapi fenolftaleina (treća alineja točke b) ovoga članka) kao indikatora.5% octene kiseline.9 ml.1 M otopinom natrijeva hidroksida. dana je formulom: A = 0. Sakupimo 250 ml destilata i titriramo kiselinu s 0. U vakuum tikvicu ulijemo približno 50 ml vina. Destilacija vodenom parom: U tikvicu ulijemo 20 ml vina bez ugljikovog dioksida kako je opisano u točki d) 1. tresući vino neprestano.005 M otopine joda (peta alineja točke b) ovoga članka). ovoga članka. Pripremanje uzorka: odstranjivanje ugljikovog dioksida. pomoću vodene pumpe uspostavimo vakuum u tikvici na minutu-dvije.1 M otopine octene kiseline. 3.5% mliječne kiseline. Titracija Titriramo sa 0.05 x n”). Volumen utrošenog NaOH mora biti najmanje 19. Sakupimo 250 ml destilata i titriramo s 0. Hlapiva kiselost. 3. 2.1 x n´ – 0. Dodamo približno 0. Titriramo ukupni sumporni dioksid sa 0. Ružičasta boja mora biti postojana najmanje 10 sekundi. c) U tikvicu ulijemo 20 ml 1 M otopine mliječne kiseline. Obnovljivost (R): R = 1. e) Iskazivanje rezultata 1. Označimo upotrebljeni volumen 0. izražena na jedno decimalno mjesto. Titriramo slobodan sumporni dioksid s 0. 2 ml otopine škroba (sedma alineja točke b) ovoga članka) i nekoliko kristala kalijeva jodida (šesta alineja točke b) ovoga članka). izražena u gramima octene kiseline po litri.1 M otopinom natrijeva hidroksida. izražena u miliekvivalentima po litri.3 mekv/l. To znači da para ne sadrži ugljikovog dioksida. Vodena pumpa 3. što znači da se predestiliralo ne više od 0. r = 0. Ponovljivost (r): r = 0.0.1 ml 0. 2. dana je formulom: A = 5 (n .0. Izračunavanje: Hlapiva kiselost.a) U tikvicu ulijemo 20 ml uzavrele vode. Sakupimo najmanje 250 ml destilata.04 g octene kiseline/l.005 M otopine joda sa n”. Dodamo zasićenu otopinu natrijeva borata (osma alineja točke b) ovoga članka) dok se opet ne pojavi ružičasta boja. b) U tikvicu ulijemo 20 ml 0.1 x n´ – 0. 2. dodamo 0.7 mekv/l. Svaka aparatura ili postupak koja zadovoljava ove testove ispunjava zahtjeve službenih međunarodnih aparatura ili postupaka. Dodamo četiri kapi razrijeđene klorovodične kiseline (črtvrta alineja točke b) ovoga članka).5 g vinske kiseline (prva alinea točke b) ovoga članka). izražena na dva decimalna mjesta. Označimo upotrebljeni volumen sa n´. Označimo volumen upotrijebljenog natrijeva hidroksida n ml.05 x n”). Sakupimo 250 ml destilata. To znači da je predestilirano najmanje 99.0 ml. . Volumen utrošene otopine natrijeva hidroksida mora biti manji ili jednak 1.1 M otopine natrijeva hidroksida i dvije kapi otopine fenolftaleina.

identičnu tikvici iz prvog stavka ove točke. pojavom ljubičaste boje. Nehlapiva kiselost predstavlja razliku između ukupne i hlapive kiselosti. ovoga članka). Iz birete dodajemo 0. f) Određivanje salicilne kiseline u destilatu hlapivih kiselina 1. 3 ml 0. ovoga članka). upotrebljenog za titriranje hlapive kiselosti oduzmemo 0. ovoga članka). koja je dodana iz birete označimo sa n” ml. – 0. U istu tikvicu dodamo novih 20 ml vina.3 ml klorovodične kiseline (prva alineja točke f) 2. Određivanje salicilne kiseline sadržane u destilatu s hlapivom kiselosti izvodi se u drugom destilatu istoga volumena kao i destilat u kojemu je određena hlapiva kiselost. i 1 ml otopine željezo (III) amonijeva sulfata (treća alineja točke f) 2. – Korekcija hlapive kiselosti: Od volumena n 0.053 g octene kiseline. (Na2S2O3 x 5H2O).3 ml klorovodične kiseline (prva alineja točke f) 2. ovoga članka). 2. Princip: Nakon što se odredi hlapiva kiselost s korekcijom za sumporni dioksid. destiliramo vodenom parom i skupimo destilata u konusnu tikvicu do označenog nivoa. 4. ovoga članka) sve dok otopina ne poprimi istu ljubičastu boju kao ona u konusnoj tikvici s vinskim destilatom. IX.1 x n” ml. ODREĐIVANJE NEHLAPIVE KISELOSTI Članak 19.R = 0. HCl (ρ20 = 1.18 do 1. Dodamo 0.5 ml klorovodične kiseline (prva alineja točke f) 2. nakon zakiseljavanja i dodatka soli željeza (III). U prisustvu salicilne kiseline pojavi se ljubičasto obojenje.1 M otopine natrijeva hidroksida. prisutnost salicilne kiseline dokazuje se.1 M otopine natrijeva tiosulfata (druga alineja točke f) 2.60 g/l natrijeva salicilata (NaC7H5O3). 3. ovoga članka) i 1 ml otopine željezo (III) amonijeva sulfata (treća alineja točke f) 2. Koncentraciju sorbinske kiseline u mg/l određujemo drugim metodama.19 g/l). Volumen otopine.89 miliekvivalenata ili 0. ovoga članka). Ispraznimo i isperemo tikvicu.1 M otopina natrijevog tiosulfata. Postupak: – Određivanje salicilne kiseline u destilatu hlapive kiselosti: Neposredno poslije određivanja hlapive kiselosti i korekcije na slobodni i ukupni sumporni dioksid.01 M otopine natrijeva salicilata (četvrta alineja točke f) 2. Sadržaj konusne tikvice oboji se ljubičasto. Reagensi: – Klorovodična kiselina. ovoga članka) i 1 ml otopine željezo (III) amonijeva sulfata (treća alineja točke f) 2.08 g octene kiseline/l. – 10 % otopina željezo (III) amonijeva sulfata [(Fe2(SO4)3 x (NH4)2SO4 x 24H2O)] – 0. ulijemo u konusnu tikvicu 0. Dodamo 0. njezina kiselost mora biti oduzeta od hlapive kiselosti. – Određivanje salicilne kiscline: Na konusnoj tikvici označimo nivo destilata. Dobivena količina se oduzima od hlapive kiselosti destilata.01 M otopina natrijeva salicilata: otopina sadrži 1. . 100 mg sorbinske kiseline odgovara kiselosti od 0. dodamo destiliranu vodu do označenog nivoa. Vino s prisutnom sorbinskom kiselinom: Kako se 96% sorbinske kiseline destilira vodenom parom u destilat volumena 250 ml. U konusnu tikvicu. U ovom destilatu salicilna se kiselina određuje kolorimetrijskom metodom.

Nastalu sumpornu kiselinu određujemo titracijom sa standardnom otopinom natrijeva hidroksida. Za pročišćeni uguštećeni mošt: Ukupni sumporni dioksid izdvajamo iz prethodno razrijeđenog pročišćenog ugušćenog mošta zagrijavanjem na visokoj temperaturi (približno 100°C). Posebnu pažnju potrebno je obratiti hladilu. ODREĐIVANJE SLOBODNOG I UKUPNOG SUMPORNOG DIOKSIDA Članak 20. Ovaj rezultat pridodamo rezultatu slobodnog sumpornog dioksida. Princip metode: 1. X. Referentna metoda: Za vina i mošteve: Sumporni dioksid izdvajamo iz vina strujom zraka ili dušika. vežemo i oksidiramo ga tako da ga mjehurićima provodimo kroz razrijeđenu i neutralnu otopinu vodikova peroksida. Referentna metoda a) Aparatura: – – Aparatura. . – gramima vinske kiseline po litri (g vinske kiseline/l). Ravnoteža između ovih oblika je funkcija pH i temperature: H2SO3 H+ + HSO3 – . Vezani sumporni dioksid naknadno određujemo jodometrijskom titracijom nakon alkalne hidrolize. Brza metoda: Za vina i mošteve: Slobodni sumporni dioksid određujemo direktno jodometrijskom titracijom. Članak 21. zbroj predstavlja ukupni sumporni dioksid. Slobodni sumporni dioksid definiran je kao sumporni dioksid koji je prisutan u moštu ili vinu u sljedećim oblicima: H2SO3. Slobodni sumporni dioksid izdvajamo iz vina na niskoj temperaturi (10° C). koja se koristi mora se slagati sa slikom 2. bilo slobodnom stanju ili kombiniran sa sastojcima vina. Ukupni sumporni dioksid izdvajmo iz vina zagrijavanjem na visokoj temperaturi (približno 100° C). HSO3 – . Ukupni sumporni dioksid definiran je kao ukupnost svih različitih oblika sumpornog dioksida prisutnih u vinu.Nehlapivu kiselost izražavamo u: – miliekvivalentima po litri (mekv/l). 2.

2 mm oko svojeg najvećeg opsega. Protok plina kroz aparaturu treba iznositi približno 40 litara na sat. Unutarnji promjeri četiri koncentrične cijevi što čine hladilo su: 45. – 0. Za reguliranje pravilnog vakuuma. metilensko modro: 50 mg.Slika 2: Dimenzije su u milimetrima. Boca na desnoj strani slike 2. 50 %: 100 ml. 85 % (H3PO4. alkohol. – Indikator: metil crveno: 100 mg. 27 i 10 mm. NaOH. namijenjena je sprječavanju pada tlaka koji nastaje zbog vodene vakuum pumpe.1 g H2O2 / litri (tri volumena). Određivanje slobodnog sumpornog dioksida: . 9.01 M otopina natrijeva hidroksida. ova cijev može završavati staklenom poroznom pločicom koja stvara velik broj vrlo malenih mjehurića i osigurava dobar kontakt između tekućinske i plinovite faze. između tikvice i boce treba postaviti mjerač protoka s polukapilarnom cjevčicom. – Otopina vodikova peroksida. 34. – Mikro-bireta b) Reagensi: – Fosfatna kiselina. c) Postupak: 1. p20 = 1. Cijev koja izvodi plin iz uzorka se u tikvici B završava jednom malom kuglom promjera 1 cm koja ima 20 rupica promjera 0. na 20 do 30 cm vode. Iznimno.71 g/ml).

Utrošeni volumen za titraciju označimo sa n ml. Izračunavanje: Vino: Ukupni sumporni dioksid u miligramima po litri: 6. Tikvicu A spojimo na aparaturu. ovoga članka. Tako izbjegavamo pregrijavanje supstanci ekstrahiranih iz vina koje se talože na stijenke tikvice.4 ´ n (gdje koncentracija SO2 u uzorku nije veća od 50 mg/l. – Pročišćeni ugušćeni mošt: ukupni sumporni dioksid iskazujemo u mg/kg ukupnih šećera. Vina i moštevi: Ako očekivana koncentracija ukupnog SO2 u uzorku nije veća od 50 mg/l. Ako je očekivana koncentracija ukupnog SO2 u uzorku veća od 50 mg/l. e) Iskazivanje rezultata – Moštevi i vina: ukupni sumporni dioksid iskazujemo u mg/l.01 M otopinom natrijeva hidroksida (četvrta alineja točke b) ovoga članka). Otopinu vodikova peroksida neutraliziramo s otopinom 0. U tikvicu A od 250 ml ulijemo 50 ml razrijeđenog uzorka i 5 ml fosfatne kiseline (prva alineja točke b) ovoga članka). U tikvicu B stavimo 2 do 3 ml otopine vodikova peroksida (druga alineja točke b) ovoga članka) i dvije kapi indikatora. neutraliziramo po postupku iz točke c)1. Nastalu sumpornu kiselinu titriramo sa 0. članka 19). Unutar 15 minuta sav sumporni dioksid se oslobodi i oksidira. stavimo 20 ml uzorka i 5 ml fosfatne kiseline (prva alineja točke b) ovoga članka) u tikvicu A od 250 ml i spojimo na aparaturu. Održavamo vrenje dok kroz aparaturu struji zrak (ili dušik).01 M natrijeva hidroksida (četvrta alineja točke b) ovoga članka) i spojimo tikvicu B s aparaturom. 1.01 M otopinom natrijeva hidroksida (druga alineja točke b) ovoga članka). Tikvicu B skinemo sa aparature i titriramo nastalu kiselinu s 0. a rabili smo 50 ml uzorka).4 ×n. U tikvicu B stavimo 2 do 3 ml otopine vodikova peroksida (druga alineja točke b) ovoga članka). (druga alineja točke d)1. Provodimo mjehuriće zraka (ili dušika) 15 minuta. 16 ´ n (gdje je koncentracija SO2 u uzorku veća od 50 mg/l. Oslobođeni sumporni dioksid se u tikvici B oksidira u sumpornu kiselinu. a rabili smo 20 ml uzorka). Pročišćeni ugušćeni moštevi: Ukupni sumporni dioksid u mg/kg ukupnih šećera je: . d) Iskazivanje rezultata Oslobođeni sumporni dioksid izražava se u mg/l. Tikvicu ne smjemo staviti na metalnu ploču. dobivenu razrjeđivanjem uzorka do 40 % (m/v) po uputama iz poglavlja VII.Vino moramo držati u punoj i začepljenoj boci na 20° C dva dana prije određivanja. 2. U tikvicu A ulijemo 50 ml uzorka i 15 ml fosfatne kiseline (prva alineja točke b) ovoga članka) i spojimo s aparaturom. – Izračunavanje: Slobodni sumporni dioksid u mg/l dobiva se iz proizvoda 6. Utrošeni volumen za titraciju označimo sa n ml. Vino u tikvici A zagrijemo do vrenja pomoću plamena visine od 4 do 5 cm. stavimo 50 ml uzorka i 15 ml fosfatne kiseline (prva alineja točke b) ovoga članka) u tikvicu A od 250 ml i spojimo na aparaturu. na najbliži cijeli broj. već na disk otprilike 30 cm promjera rupom u sredini. koji izravno dotiče dno tikvice. Određivanje ukupnog sumpornog dioksida: U slučaju pročišćenog ugušćenog mošta koristimo otopinu.

. R = 15 mg/l. Energično miješajući dodamo odjednom sadržaj epruvete u kojoj se nalazi 30 ml sumpome kiseline 1:10 (v/v). r = 6 mg/l. za 20 ml uzorka (koncentracija SO2 u uzorku je veća od 50 mg/l). Ugrijemo do vrenja uz stalno mješanje i ostavimo neka vrije 10 minuta. R = 9 mg/l. Volumen utrošenog joda označimo sa n. razrjeđena 1:10 (v/v). – sumporna kiselina H2SO4 (p20= 1. 2. Upotrebljeni volumen otopine joda označimo sa n”. – 5 ml otopine škroba (četvrta alineja točke a) ovoga članka). protresemo otopinu jednom i ostavimo da stoji 5 minuta. 2. NaOH. Razrijedimo s 200 ml ledene vode. c) Postupak: 1. – pipete od 1. Titriramo s 0. protresemo i pustimo da odstoji 5 minuta.025 M joda. 1:10 (v/v) (treća alineja točke a) ovoga članka). – 4M otopina natrijeva hidroksida.025 M otopine joda. Članak 22. (160 g/l). Odmah titriramo sa 0. I2. 3. Volumen upotrebljene otopine joda označimo sa nž ml. Slobodni sumporni dioksid: U tikvicu od 500 ml dodamo: – 50 ml vina. Nakon što se ohladi. 5 i 50 ml. Dodamo 20 ml 4 M otopine natrijeva hidroksida (druga alineja točke a) ovoga članka). Ponovljivost (r): za 50 ml uzorka (koncentracija SO2 u uzorku nije veća od 50 mg/l). BRZA METODA a) Reagensi: – EDTA komplekson III: dinatrijeva sol etilendiamin tetra octena kiselina (C10H14N2O8Na2 × 2H2O). Ukupni sumporni dioksid: Dodamo 8 ml 4 M otopine natrijeva hidroksida (druga alineja točke a) ovoga članka). – 0. – bireta. – 30 mg EDTA komplekson III (prva alineja točke a) ovoga članka). r = 1 mg/I. – Otopina škroba 5 g/l: 5 g škroba pomješamo sa oko 500 ml vode.. – 3 ml otopine sumporne kiseline. Titriramo slobodni sumporni dioksid sa 0. b) Aparatura: – tikvica od 500 ml. Mješajući energično dodajemo u istom mahu 10 ml sumporne kiseline 1 : 10 (v/v) (treća alineja točke a) ovoga članka).025 M joda (peta alineja točke a) ovoga članka). Dodamo 200 g natrijeva klorida (NaCl). 2. gdje je P koncentracija ukupnih šećera 5 (m/m). dopunimo do jedne litre.84 g/ml). za 20 ml uzorka (koncentracija SO2 u uzorku je veća od 50 mg/l).025 M otopinom joda uz indikator škrob do plave boje koja se zadrži od 10 do 15 sekundi. Obnovljivost (R): za 50 ml uzorka (koncentracija SO2 u uzorku nije veća od 50 mg/l).

Ukupni sumporni dioksid u miligramima po litri: 32 × (n + n´ + n”). oksaloacetat i njegov produkt dekarboksilacije piruvat reduciraju se u L-malat i L-laktat pomoću reduciranog nikotinamid adenin dinukleotida (NADH): MDH oksaloacetat + NADH + H+<——> L-malat + NAD+ LDH + piruvat + NADH +H <———> L-laktat + NAD+ Količina NADH oksidiranog u NAD+ u ovim reakcijama proporcionalna je količini prisutnog citrata. U tom slučaju zamijenimo koeficijent 32 sa 1. moramo izvesti analizu na uzorku koji je čuvan pri anaerobnim uvjetima na temperaturi od 20°C dva dana prije analize. – Za crna vina preporuča se osvjetljavanje vina odozdo zrakom žutog svjetla iz obične žarulje čija zraka svijetli kroz otopinu kalijeva kromata ili iz lampe s natrijevom parom. Ova vrijednost mora biti oduzeta od n (slobodni sumporni dioksid) i od n + n´ + n” (ukupni sumporni dioksid).01 M). ukupni sumporni dioksid treba odrediti referentnom metodom.28 u gornjoj formuli.025 M (npr. mjeriti količinu ove supstance iz vrijednosti n´”. Određivanje izvodimo u tamnoj sobi i promatramo transparentnost vina: u točki ekvivalencije ono postaje opalescentno. – Budući da se neke supstancije oksidiraju s jodom u kiseloj sredini. 0. vrijednost n´” će biti mnogo viša pa je moguće.025 M otopine joda da se promjeni boja škroba.025 M otopine joda oksidira 4. barem aproksimativno. Određivanje provodimo na 20°C. XI.2 do 0. ODREĐIVANJE LIMUNSKE KISELINE Članak 23. od 0. U konusnu tikvicu od 300 ml ulijemo 50 ml vina. slobodni sumporni dioksid treba vezati na dodani etanal ili propanal prije titriranja jodom. Upotrebljeni volumen joda označimo sa n” ml. Određivanjem n´” moguće je sasvim lako utvrditi prisutnost preostale askorbinske kiseline u količinama većim od 20 mg/l u vinima kojima je ona bila dodana. Da se to postigne.3 ml 0.025 M otopine joda. ili ako prelazi zakonski dopušten količinu. a) Princip metode Limunska kiselina prevodi se u oksaloacetat i acetat u reakciji kataliziranoj citrat liazom (CL): CL citrat <——> oksaloacetat + acetat U prisutnosti malat dehidrogenaze (MDH) i laktat dehidrogenaze (LDH). – Ako se određivanje slobodnog sumpornog dioksida posebno zahtijeva. za točniju analizu moramo tu količinu joda točno procijeniti. Napomene: – Za crna vina s niskim koncentracijama SO2. dodamo 5 ml otopine etanala koncentracije 7 g/l ili 5 ml propanala koncentracije 10 g/l.d) Iskazivanje rezultata 1. Izračunavanje: Slobodni sumporni dioksid u miligramima po litri: 32 × n. Zatvorimo tikvicu i ostavimo da odstoji najmanje 30 minuta. primjereno je koristiti razrijeđenu otopinu joda više od 0. Vrijednost n´” je općenito malena.4 mg askorbinske kiseline. Ako je vinu bila dodana askorbinska kiselina. Dodamo 3 ml sumpome kiseline 1:10 (v/v) i dovoljno 0. Oksidacija NADH mjeri se rezultirajućim padom apsorbancije pri valnoj . budući da 1 ml 0. – Ako je količina sumpornog dioksida blizu.

5 mg LDH/ml): pomiješamo zajedno 0. 2. – Otopina reduciranog nikotinamid adenin dinukleotida (NADH) (približno 6 × 10-3 M): otopiti 30 mg NADH i 60 mg NaHCO3 u 6 ml redestilirane vode. uz zrak kao slijepu probu (bez kivete u optučkom putu). b) Reagensi: – Otopina pufera pH 7. Prema potrebi napravimo razrjeđenje tako da je koncentracija citrata između 20 i 400 mg/l (tj. Preporučuje se prije određivanja provjeriti aktivnost enzima. 5 mg protein/ml): otopimo 168 mg liofilizata u 1 ml ledene vode. e) Postupak Na spektrofotometru podesimo apsorbanciju pri 340 nm. dodamo vlažni PVPP koji je s filtera uklonjen spatulom. – Otopina malat dehidrogenaze/laktat dehidrogenaze (MDH/LDH. primjenom kiveta širine 1 cm. ne primjenjuju se kalibracijske krivulje. Podesimo pH na 7. Zn2+ (0. Tresemo dvije do tri munute. Ova suspenzija ostaje stabilna najmanje jednu godinu pri 4° C.1 ml MDH (5 mg MDH/ml). 7.00 1. Profiltriramo kroz nabrani filter. valnoj duljini kod koje NADH ima najveću apsorbanciju.2 M) i 0. d) Priprema uzorka Određivanje citrata se obično provodi direktno u vinu bez prethodnog uklanjanja boje i bez razrjeđenja ukoliko je količina limunske kiseline manja od 400 mg/l. između 5 i 80 mg citrata u ispitivanom uzorku). pH 7. 10 ml vina sipamo u tikvicu od 50 ml. – Citrat liaza (CL. 0. Ova otopina ostaje stabilna najmanje jedan tjedan pri 4° C ili najmanje četiri tjedna ako je smrznuta.02 do 2 ml.00 . – Polivinilpolipirolidon (PVPP) Napomena: svi navedeni reagensi su komercijalno dostupni. – Mikropipete za dodavanje volumena od 0. – Staklene kivete od 1 cm.duljini od 340 nm.8 sa približno 13 ml 5 M otopine natrijeva hidroksida. dodamo 10 ml otopine cink klorida (80 mg ZnCl2 u 100 ml H2O) i nadopunimo do 100 ml redestiliranom vodom.4 ml otopine amonij sulfata (3.13 g glicilglicina otopimo u približno 70 ml redestilirane vode.5 ml LDH (5 mg/ml).5 mg MDH/ml. Zatim u kivetu stavljamo kako slijedi: ReferentnaKiveta za kiveta uzorak (ml) (ml) Otopina 1 (prva alineja točke b) ovoga članka) 1. koji omogućuje mjerenje pri 340 nm. c) Aparatura: – Spektrofotometar.8. Budući da se provode mjerenja apsolutnih apsorbancija (tj. 0.8 (0.51 M otopina glicilglicina. Umjesto toga može se primijeniti spektrofotometar s diskontinuiranim izvorom koji omogućava mjerenje kod 334 nm ili 365 nm. već se standardizacija provodi uzimajući u obzir koeficijent ekstinkcije NADH).2 g PVPP i ostavimo da stoji 15 minuta. moraju se provjeriti skale valnih duljina i spektralne absorbancije na aparatu. Filtriramo. Kod crnih vina bogatih fenolnim spojevima preporučuje se prethodna priprema sa PVPP: Napravimo vodenu suspenziju od oko 0.6 × 10-3 M).

Otopina 2 (druga alineja točke
b) ovoga članka)
0,10
0,10
Uzorak

0,20
Redestilirana voda
2,00
1,80
Otopina 3 (treća alineja točke
b) ovoga članka)
0,02
0,02
Promućkamo, i nakon pet minuta očitamo apsorbanciju otopina u referentnoj kiveti i kiveti za
uzorak (A1).
Dodamo:
Otopina 4 (četvrta alineja točke
b) ovoga članka)
0,02 ml 0,02 ml
Promućkamo i pričekamo da se reakcija završi (oko pet minuta) i očitamo apsorbancije
otopina u referentnoj kiveti i kiveti za uzorak (A2).
Izračunamo razliku apsorbancija (A2 – A1) za referentnu kivetu i kivetu za uzorak, ΔAR i
ΔAS.
Na kraju, izračunamo razliku između ovih razlika:
ΔA = ΔAS – ΔAR
Napomena: Vrijeme koje je potrebno da se završi enzimatska reakcija može varirati
ovisno o šarži. Gornja vrijednost je dana samo kao orijentacija i nju treba odrediti za svaku
šaržu.
f) Iskazivanje rezultata
Koncentracija limunske kiseline izražava se u miligramima po litri na najbliži cijeli broj.
1. Izračunavanje
Opća formula za izračunavanje koncentracije u mg/l je:

gdje je:
V = volumen otopine koja se analizira u ml (3,14 ml)
v = volumen uzorka u ml (0,2 ml)
M = molekulska masa tvari koju određujemo (za bezvodnu limunsku kiselinu M =192,1)
d = optički put u kiveti u cm (1 cm)
ε = koeficijent apsorbancije NADH (kod 340 nm, e = 6,3 mmol-1 ×1 × cm-1),
tako da je:
C = 479 × ΔA
Ako je uzorak prethodno razrijeđen rezultat pomnožimo s faktorom razrjeđenja.
Napomena:
Kod 334 nm: C = 488 x DA (ε = 6,3 mmol-1 × 1 × cm-1)
Kod 365 nm: C = 887 x DA (ε = 3,4 mmol-1 × 1 × cm-1)
2. Ponovljivost (r)
Za koncentracije limunske kiseline manje od 400 mg/l: r = 14 mg/l;
Za koncentracije limunske kiseline veće od 400 mg/l: r = 28 mg/l;
3. Obnovljivost (R)
Za koncentracije limunske kiseline manje od 400 mg/l; R = 39 mg/l;
Za koncentracije limunske kiseline veće od 400 mg/l; R = 65 mg/l.

XII. ODREĐIVANJE UGLJIKOVOG DIOKSIDA
Članak. 24
PRINCIP METODA
1. Referentna metoda
Mirna vina [tlak CO2 < 0,5 × 105 Pa; 105 pascala (Pa) = 1 bar]
Volumen vina uzet od uzorka ohladimo na oko 0° C i pomiješamo s dovoljnom količinom
natrijeva hidroksida da se dobije pH vrijednost od 10 do 11. Titracija se provodi otopinom
kiseline u prisustvu ugljikove anhidraze. Sadržaj ugljikovog dioksida izračuna se iz volumena
kiseline potrebnog da se pH promijeni od 8,6 (hidrogenkarbonatni oblik) do 4,0 (ugljikova
kiselina). Slijepa proba se provodi u istim uvjetima na dekarboniziranom vinu da bi se uzeo u
obzir volumen otopine natrijeva hidroksida koji troše kiseline u vinu.
Pjenušava i biser vina
Uzorak vina koji se analizira ohladi se blizu točke smrzavanja. Nakon uzimanja količine
koja će se upotrijebiti za slijepu probu nakon dekarbonizacije, ostatak u boci se prevede u
alkalno tako da se sav ugljikov dioksid veže u obliku Na2CO3. Provodi se titracija otopinom
kiseline u prisustvu ugljikove anhidraze. Sadržaj ugljikovog dioksida izračuna se iz volumena
kiseline potrebnog da se pH promijeni od 8,6 (hidrogenkarbonatni oblik) do 4,0 (ugljikova
kiselina). Slijepa proba se provodi u istim uvjetima na dekarboniziranom vinu da bi se uzeo u
obzir volumen otopine natrijeva hidroksida koji troše kiseline u vinu.
2. Uobičajena metoda:
Pjenušava i biser vina
Manometarska metoda: nadtlak ugljikova dioksida mjeri se direktno u boci pomoću
afrometra.
Članak 25.
REFERENTNA METODA
1. Mirna vina (tlak CO2 < 0,5 × 105 Pa)
a) Aparatura:
– Magnetska mješalica
– pH metar
b) Reagensi:
– Otopina natrijeva hidroksida (NaOH) 0,1 M;
– Otopina sumporne kiseline (H2SO4) 0,05M;
– Otopina enzima ugljikove anhidraze, 1 g/l.
c) Postupak:
Uzorak vina ohladimo na približno 0° C zajedno s pipetom od 10 ml za odmjeravanje.
Stavimo 25 ml 0,1 M otopine natrijeva hidroksida (prva alineja točke b)1. ovoga članka) u
čašu od 100 ml; dodamo dvije kapi vodene otopine ugljikove anhidraze (treća alineja točke
b)1. ovoga članka). Dodamo 10 ml vina pomoću pipete ohlađene na 0° C.
Stavimo čašu na magnetsku mješalicu, namjestimo pH elektrodu i povremeno miješamo.
Kad tekućina postigne sobnu temperaturu, polako titriramo 0,05 M otopinom sumporne
kiseline (druga alineja točke b)1. ovoga članka) do pH 8,6. Zabilježimo očitanje na bireti.
Nastavimo titrirati sumpornom kiselinom do pH 4,0. Označimo sa n ml utrošene
sumporne kiseline za titriranje između pH 8,6 i 4,0.
Uklonimo CO2 iz oko 50 ml uzorka vina mućkanjem u vakuumu oko tri minute, uz
grijanje tikvice u vodenoj kupelji na oko 25° C.

Gornji postupak ponovimo i na 10 ml dekarboniziranom vinu.
nž ml je volumen utrošene 0,05 M sumporne kiseline.
d) Iskazivanje rezultata
1 ml 0,05 otopine sumporne kiseline odgovara 4,4 mg CO2.
Količina CO2 u gramima po litri dana je formulom:
0,44 x (n – n´)
Izražava se na dva decimalna mjesta.
Napomena: Ako vino sadrži malo CO2 (CO2 < 1 g/l), nije potrebno dodati ugljičnu
anhidrazu za kataliziranje reakcije hidrataciju CO2.
2. Pjenušava i biser vina
a) Aparatura:
– Magnetska mješalica,
– pH metar.
b) Reagensi:
– Otopina natrijeva hidroksida (NaOH), 50 % (m/m),
– Otopina sumporne kiseline (H2SO4), 0,05 M,
– Otopina enzima ugljične anhidraze, 1 g/l.
c) Postupak:
Označimo nivo vina u boci te ga hladimo dok ne počne smrzavanje. Pustimo da se boca
blago ugrije, protresemo je da kristali leda ne nestanu. Brzo uklonimo čep i stavimo 45 do 50
ml vina u odmjerni cilindar za slijepu probu. Točan volumen uzetoga vina, v ml, očitamo na
cilindru kad vino postigne sobnu temperaturu.
Odmah nakon što je uklonjen uzorak za slijepu probu, dodamo 20 ml otopine natrijeva
hidrokisda (prva alineja točke b)2. ovoga članka) u bocu volumena 750 ml.
Pričekamo da vino postigne sobnu temperaturu.
U čašu od 100 ml stavimo 30 ml prokuhane destilirane vode i dvije kapi otopine ugljične
anhidraze (treća alineja točke b)2. ovoga članka). Dodamo 10 ml vina koje je prethodno
prevedeno u alkalno. Stavimo čašu na magnetsku mješalicu, namjestimo elektrodu i magnetni
štapić uz umjereno miješanje.
Titriramo otopinom sumporne kiseline (druga alineja točke b)2. ovoga članka) do pH 8,6.
Zabilježiti očitanje na bireti. Nastavimo polako titrirati sumpornom kiselinom do pH 4,0.
Neka je n ml utrošak kiseline za titriranje između pH 8,6 i 4,0.
Uklonimo CO2 iz v ml uzorka vina (koje smo uzeli za slijepu probu) mućkanjem u
vakuumu oko tri minute, uz grijanje tikvice u vodenoj kupelji na oko 25 °C. Uzmemo 10 ml
dekarboniziranog vina i dodamo 30 ml prokuhane destilirane vode, dodamo dvije do tri kapi
otopine natrijeva hidroksida da se pH podesi na izmeđi 10 i 11. Zatim slijediti gornji
postupak. Neka je nž ml dodani volumen 0,05 M otopine sumporne kiseline.
d) Iskazivanje rezultata
1 ml 0,05 M otopine sumporne kiseline odgovara 4,4 mg CO2.
Ispraznimo bocu vina koje je bilo prevedeno u alkalno i odredimo unutar 1 ml početni
volumen vina tako da se boca ispuni vodom do oznake, i to je V ml.
Količina CO2 u gramima po litri dana je formulom:

0,44 x (n – n') ×

Rezultat se izražava na dva decimalna mjesta.
3. Iskazivanje rezultata
Nadtlak pri 20° C (Paph20) izražen u paskalima dan je formulom:
Q
Paph20 = ––––––––––––––––––––––––––––––––– – Patm
1,951x10-5(0,86-0,01A) ´ (1-0,00144S)
gdje je:
Q = količina CO2 u g/l vina;
A = alkoholna jakost vina pri 20° C;
S = količina šećera u vinu u g/l;
Patm = atmosferski tlak u paskalima.
Članak 26.
UOBIČAJENA METODA
1. Pjenušava i biser vina
a) Aparatura:
– Afrometar
Afrometar je uređaj za mjerenje tlaka u bocama pjenušavih i biser vina. Ima raznih izvedbi
u ovisnosti o načinu zatvaranja boce. Skala afrometra je u paskalima (Pa), iako je praktičnije
koristiti 105 Pa ili kilopaskal (kPa).
Afrometri mogu imati različite klase manometara. Klasa manometra je preciznost očitanja
u odnosu na cijelu skalu izražena u postotcima ( npr. manometar od 1000 kPa klase 1 znači da
se maksimalni tlak od 1000 kPa može očitati unutar ± 10 kPa). Uređaj klase 1 preporučuje se
za precizna mjerenja. Afrometri moraju biti redovno provjeravani (barem jednom godišnje).
b) Postupak:
Mjerenja se moraju provoditi na bocama čija se temperatura stabilizirala najmanje 24 sata.
Nakon što je čep probušen, boca se mora žestoko promućkati sve dok tlak na postane
konstantan, tada se očita.
c) Iskazivanje rezultata
Tlak pri 20° C (Paph20) izražava se u paskalima (Pa) ili kilopaskalima (kPa).
Rezultat treba izraziti u obliku koji je sukladan preciznosti manometra (npr.
6,3 ´ 105 Pa ili 630 kPa, a ne 6,33 ´ 105 Pa ili 633 kPa za manometr klase 1 s punom
skalom do 1000 kPa).
Ako je temperatura pri kojoj je izvedeno mjerenje različita od 20° C mora se provesti
korekcija množenjem izmjerene vrjednosti tlaka sa koeficijentom:

danim u tableli I, priloga 5 ovoga pravilnika. Na taj način dobijemo rezultat pri 20° C.
Članak 27.
ODNOS IZMEĐU TLAKA I KOLIČINE UGLJIKOVOG DIOKSIDA U BISER VINU
Iz tlaka kod 20° C (Paph20) izračuna se apsolutni tlak kod 20° C (Pabs20) pomoću formule:
Pabs20 = Patm + Paph20
Patm je astmosferski tlak izražen u barima
Količina ugljikovog dioksida u vinu dana je slijedećim odnosima:

00144 S) – u gramima CO2 po litri vina: 1. a) Princip metode: Indeks loma pri 20° C. Zabilježiti temperaturu t °C.– u litrama CO2 po litri vina: 0. b) Aparatura: Abbe-ov refraktometar koji mora imati skale u: – masenim postocima saharoze s podjelom od 0. prikazan je u tabeli II i tabeli III. Uputa za upotrebu aparata mora sadržavati točne instrukcije. Refraktometar mora imati termometar sa skalom najmanje od +15° C do +25° C s omogućenim cirkuliranjem vode koja osigurava mjerenje pri temperaturi 20° C ± 5° C. priloga 6).01 A) × (1 – 0. izražen kao apsolutna vrijednost ili kao maseni postotak saharoze. koristi se ili pročišćeni ugušćeni mošt ili otopina dobivena tako da se 200 g pročišćenog ugušćenog mošta razrijedi s vodom do 500 g.1% ili indeks loma na četiri decimalna mjesta. Ova vrijednost je korigirana za temperaturu i izražena kao koncentracija pri 20° C (rabeći tabelu I. ugušćenog mošta i proćišćenog ugušćenog mošta.951 × 10-5 x Pabs20 × (0. Očitati maseni postotak saharoze unutar 0. Korigiranje temperature – Instrumenti sa skalom u masenim postocima saharoze: korigiranje temperature provesti pomoću tabele I. – Instrumenti sa skalom u indeksima loma: indeks loma mjeren pri t°C pronaći u tabeli II (prilogu 6). d) Postupak: Uzorak temperirati na blizu 20° C. Staviti malu količinu uzorka na donju prizmu refraktometra.86 – 0. – Pročišćeni ugušćeni mošt Ovisno o koncentraciji. pomoću kojega se dobiva koncentracija šećera u gramima u litri i gramima na kilogram mošta. XIII.86 – 0. Mjerenje provesti sukladno uputama za uporabu aparata.1%. pri čemu treba paziti (jer su prizme čvrsto pričvršćene jedna na drugu) da uzorak jednako pokriva staklenu površinu prizme. posebice glede kalibriranja i izvora svijetlosti.00144 S) gdje je: A = alkoholna jakost vina pri 20°C S = količina šećera u g/l. . priloga 6 ovoga Pravilnika. nastavlja se određivanje filtriranog proizvoda. ODREĐIVANJE ŠEĆERA REFRAKTOMETROM Članak 28. – ili u indeksima loma na četiri decimalna mjesta. c) Priprava uzorka: – Mošt i ugušćeni mošt Po potrebi. koja je u prilogu 6.01 A) × (1 – 0. c) Izračun: 1.987 × 10-5 × Pabs20 × (0. Na istom uzorku napraviti najmanje dva određivanja. mošt se propusti kroz četverostruko presavijenu suhu gazu i nakon odbacivanja prvih kapi filtrata. pri čemu sva vaganja moraju biti točno provedena. da se dobije (kolona I) odgovarajuća vrijednost u masenim postocima saharoze pri t°C.

001239 .000691 16.2 1.003273 .002941 .003704 .9 1.4 1. lipnja 2004.003928 1.001819 .3 1.8 1.0 1.1 1.4 1.4 1.001646 .001627 .001223 .003731 1.000703 .001722 .003871 1.001839 . Indeks loma mošta.004013 1.7 1.2.001859 .004128 1.004158 1.6 1.8 1.003815 1.003015 .8 1.003143 .8 1.2 1.0 1.7 1.6 .3 1.5 1.6 1.002966 .003066 .3 1.000714 .6 .002531 .003117 .8 .000456 .2 1.000789 .003247 .000738 .6 1.003168 29.7 1.5 1.7 1.000492 .2 1.3 1. Klasa: 011-02/04-01/1 Urbroj: 525-11-04-1 Zagreb.001097 19.4 1.003352 .9 1.001290 .4 1.001703 22.003787 1.001340 20.000550 . r.001306 .7 1. Koncentracija šećera u pročišćenom ugušćenom moštu Pronaći maseni postotak saharoze pri 20° C u tabeli III (prilog 6) i iz istoga reda očita se koncentracija šećera u gramima na litru i gramima na kilogram.2 1.3 1.5 1. Koncentracija šećera u moštu i ugušćenom moštu Pronaći maseni postotak saharoze pri 20°C u tabeli II (prilog 6) i iz istoga reda očitati koncentraciju šećera u gramima na litru i gramima na kilogram. PRILOG 1 PRILOG 1: Tabela I: Faktor F.000829 .000474 .0 .000777 .2 . rezultat se množi s faktorom razrjeđenja.7 1.001608 22.003956 1.003041 28.4 1.2 1.001761 .1 1.001684 .000816 17.002555 26.1 1.000868 .000842 .6 1.2 1. Koncentracija šećera izražena je kao invertni šećer na jedno decimalno mjesto.000439 13.000483 14.0 1. 24.002215 25.002282 .003092 .1 1.6 1.0 1.002485 .7 1.1 1.004099 1.5 1.002372 .001257 20.5 1.001665 .002417 .9 1.001374 .1 .7 1.8 1.2 1.002990 .9 1. Ako se mjerenje provodi na razrijeđenom pročišćenom ugušćenom moštu.4 1.2 1.002304 .7 .3 1.002238 .6 1.003843 1.6 1.4 1.5 .000882 17.7 1.2 1. Članak 29.000752 16.002508 .5 1.3 1.1 1.001900 23.7 1.003899 1.5 .1 1.3 1.000530 14.003194 .003984 1.3 1.0 1.0 1.000540 .7 1.3 1.000895 .003299 29.003326 .000406 .003759 1.000501 .9 1.4 11.6 1.3 .6 1.002326 25.6 1.0 1.001273 .000803 .001323 .000398 13. Koncentracija šećera izražena je kao invertni šećer na jedno decimalno mjesto. ugušćenog mošta i pročišćenog ugušćenog mošta Pronaći maseni postotak saharoze pri 20° C u tabeli II ili III (prilog 6) i iz istoga reda pročita se indeks loma pri 20° C na četiri decimalna mjesta.000726 .001113 .5 1.4 1.000430 .001207 .001357 .3 .002439 26.002916 28.004042 1.0 1.001128 .1 1.000909 .0 1.002349 .004187 .9 11.4 10. v.1 1.3 1.001741 .002578 .7 1.004071 1.4 1.6 1. Ministar Petar Čobanković.2 1.5 1.000422 .001941 . Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.001920 .3 1.1 .001780 .8 1.5 1.002602 .2 1.6 1.000764 .2 .002394 .001159 . 4.7 1.5 1.003222 .000465 .001880 .001800 23.1 1.5 1.1 1.002462 .4 1.002260 .9 1.000520 .0 1.0 1.001175 19.000855 .4 1.001144 .000511 .5 1.0 1. 3. s kojim se množi masa vode u Pyrex piknometru pri toC za izračun volumena piknometra pri 20oC toC F toC F toC F toC F toC F toC F toC F 10.0 1.000447 .001191 .4 1.000414 .

0 1.9 1.4 1.003405 .1 1.001498 .003649 .001052 .004216 .001480 .000668 .003432 30.8 1.002696 .002172 .000634 15.002002 24.0 1.004245 12.001516 21.000937 .7 1.1 1.002649 .002672 27.4 1.4 1.000979 .3 1.002720 .1 1.002842 .000923 .002891 .002086 .002044 .8 1.001067 .9 1.003485 .2 1.3 1.002065 .9 1.001552 .9 1.0 1.7 1.8 1.8 1.001391 .001961 .0 1.8 1.000679 .001445 .003676 .000965 .003379 .001037 .002745 .002129 .000656 .0 1.8 1.9 1.6 1.9 1.6 1.9 1.002194 .5 1.002151 .000623 .002107 24.2 1.1 1.000570 .2 1.7 1.2 1.6 1.7 1.5 1.6 1.004275 .001462 .003540 12.8 1.003594 .000601 .6 1.001082 .0 1.5 1.001570 .3 1.000645 .001589 .001427 21.003567 .001982 .1 1.5 1.2 1.1 1.7 1.9 1..4 1.002023 .8 1.3 1.6 1.7 1.4 1.5 1.002866 .9 1.000951 18.000560 .0 1.001008 .9 1.002769 .8 1.002625 .003621 .003513 .002817 .000580 15.000993 .9 1.001534 .8 1.8 1.000591 .9 1.2 1.002793 27.3 1.4 1.8 1.001022 18.9 1.8 1.001409 .003458 .3 1.000612 .5 1.

42 3.96 2.10 1.96 1.31 3.64 1.27 0.59 3.06 1.75 2. mjerenu Pyrex piknometrom pri toC.70 1.68 2.21 0.34 0.10 1.27 2.84 1.81 2.11 1.c ako je toC manja od 20oC + c ako je toC veća od 20oC Alkoholna jakost 0 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 10° 1.22 2.77 2.93 0.49 0.29 0.99 1.51 0.30 1.32 2.52 1.68 0.53 28° 2.53 2.48 1.77 0.25 1.43 0.72 2.42 0.90 0.00 3.90 1.34 2.23 1.55 1.07 29° 2.25 4.16 2.48 1.20 3.19 2.59 1.12 2.16 2.08 1.75 1.32 1.77 0.42 0.93 2.53 0.02 3.58 2.47 1.63 0.62 2.03 2.06 4.05 3.80 2.23 0.93 1.73 1.20 1.93 0.51 2.38 0.28 1.13 1.44 2.87 0.48 2.40 18° 0.71 0.75 0.94 19° 0.70 4.31 2.74 0.22 1.11 2.38 2.06 1.97 0.80 0.27 2.91 3.80 1.77 1.32 1.30 0.32 0.55 1.71 0.89 3.72 3.05 2.72 0.87 0.01 2.56 1.31 3.86 1.08 2.01 2.52 0.11 2.95 2.63 0.32 0.88 2.95 2.78 0.28 1.74 15° 0.27 2.83 0.97 0.62 1.92 3.30 1.83 0.56 1.22 2.81 2.63 1.85 17° 0.05 1.44 2.62 1.81 0.25 1.89 1.24 0.39 1.31 2.24 0.55 2.29 1.28 0.78 3.03 2.11 2.33 0.53 3.93 1.51 1.21 2.65 0.19 3.62 2.67 1.61 1.46 0.13 1.38 2.60 1.92 2.81 0.24 1.44 0.97 25° 1.72 1.47 0.70 1.47 0.63 2.32 2.90 1.43 1.46 1.56 0.53 2.11 2.26 1.42 0.41 0.16 1.23 0.65 3.46 3.78 1.25 0.57 0.66 2.11 2.13 2.45 2.67 1.92 0.03 1.22 0.01 1.35 1.19 3.60 2.86 0.95 0.72 0.60 1.59 2.59 1.04 2.46 0.84 0.97 0.93 0.09 3.70 3.26 0.92 5.47 Temperatura 20° (oC) 21° 0.52 1.72 2.17 1.38 1.18 1.77 1.71 0.94 4.26 0.62 2.65 2.88 3.78 0.61 0.06 3.47 1.86 4.56 1.63 2.22 1.98 3.21 3.69 3. za izračun rezultata pri 20oC.75 1.15 1.82 1.22 0.34 2.09 0.78 1.44 0.18 2.43 1.20 2.32 3.67 1.85 0.03 2.69 0.86 1.48 0.77 1.46 0.84 3.71 0.76 0.54 0.51 0.22 0.74 0.80 0.08 1.83 1.99 1.21 3.62 0.59 0.45 1.85 1.85 4.67 2.03 3.18 14° 1.92 3.61 30° 2.25 1.30 3.81 2.30 16° 0.31 1.13 1.71 1.42 1.45 3.21 1.53 1.46 0.53 1.19 1.62 0.22 0.80 0.50 1.40 0.17 3.71 1.25 0.41 0.46 24° 0.36 1.36 0. p20 = pt ± c/1000 .28 0.43 0.81 0.41 1.10 3.22 1.34 0.75 1.16 3.46 0.26 1.37 0.67 1.84 1.58 1.61 13° 1.27 0.53 2.30 0.44 0.49 0.16 2.23 0.27 1.96 1.67 1.56 1.74 0.91 3.03 12° 1.01 27° 1.64 1.42 2.88 3.00 2.69 1.26 1.03 1.36 1.27 3.31 1.60 0.78 1.00 3.67 0.55 0.35 3.86 0.27 1.93 0.44 2.24 2.69 0.36 1.00 1.22 0.48 22° 0.16 1.37 0.40 2.19 1.11 4.84 1.31 0.16 2.55 4.46 2.01 1.90 0.86 2.44 11° 1.93 2.82 3.77 1.59 1.46 1.99 3.69 3.17 Napomena: Ova tabela se može rabiti za pretvorbu d'20 u d2020 .50 2.67 1.97 0.96 2.89 0.86 1.71 1.78 2.52 1.01 1.66 0.21 2.77 2.50 2.91 0.70 2.39 0.64 1.40 1.36 1.76 0.33 1.37 1.68 0.36 0.13 2.57 3.98 2.41 1.48 3.19 1.44 1.83 1.73 2.08 3.91 2.50 1.21 0.97 23° 0.33 4.86 1.80 0.52 2.40 0.33 2.59 0.53 3.13 1.40 4.05 4.65 0.44 2.09 3.42 3.48 26° 1.82 1.36 3.32 1.88 0.44 0.38 2.84 0.47 4.05 2.23 0.52 3.97 4.Tabela II: Temperaturne korekcije c za gustoću suhih i bezalkoholnih vina.97 1.35 2.41 2.89 2.77 2.37 3.92 4.40 1.25 2.35 1.57 1.63 0.25 4.29 0.19 4.04 2.02 1.45 1.79 2.05 1.87 4.25 2.

56 0.84 1.29 1.28 3.84 2.37 1.44 0.40 3.42 0.69 3.61 0.50 2.68 0.01 3.11 1.43 4.32 0.30 1.36 2.48 2.05 5.39 5.59 3.16 1.09 2.36 2.16 2.62 0.25 3.37 1.76 1.25 1.94 0.44 1.21 1.12 1.82 1.44 3.03 3.10 2.82 1.08 1.73 2.40 2.15 3.82 3.34 4.55 4.10 2.37 0.Tabela III: Temperaturne korekcije c za gustoću prirodnog ili ugušćenog mošta.30 1.85 4.41 0.54 1.66 11° 2.40 0.82 2.10 3.88 1.90 18° 0.16 2.90 0.66 1.75 2.26 2.74 1.87 4.73 0.84 1.67 3.05 4.81 1.62 Temperatura 20° (oC) 21° 0.15 1.72 3.89 0.52 4.3.34 5.62 1.42 12° 1.77.80 1.66 2.18 2.60 3.57 1.10.c ako je toC manja od 20oC + c ako je toC veća od 20oC gustoća 1.64 30° 3.85 2.69 2.00 2.36 2.35 0.96 2.82 2.18 1.64 0.84 2.88 3.12 5.26 1.59 0.92 2.30 4.73 3.56 3.66 3.59 2.11 4.08 4.43 2.83 0.35 3.62 2.67 1.59 3.55 1.52 0.47 3.94 5.14 1.77 1.36 3.05 1.72 15° 1.42 2.62 3.94 3.58 2.73 5.61 0.37 1.42 2.07 1.95 14° 1.50 4.32 2.18 1.34 1.87 3.26 1.50 0.84 2.08 6.53 4.03 4.72 2.34 0.88 0.96 3.10 3.22 1.50 0.67 4.42 2.87 0.05 26" 1.04 4.96 6.51 2.49 1.61 0.19 1.84 0.15 1.36 4.00 2.11 2.92 2.53 2.05 3.88 4.16 0.63 1.16 6.32 1.96 3.03 4.99 2.12 0.91 4.20 1.12 3.24 2.24 4.31 1.31 5.06 1.56 0.25 0.47 3.05 5.56 2.2.16 1.90 2.13 1.37 1.01 3.70 2.75 0.29 0.49 3.35 3.93 3.22 3.86 4.09 1.47 3.24 0.53 0.28 1.65 4.12 1.02 1.72 0.78 2.26 2.36 10° 2.28 4.62 1.71 1.67 4.93 4.30 3.78 4.06 2.76 2.57 2.04 3.89 5.31 1.70 0.38 2.81 0.79 0.43 2.77 1.36 3.65 3.50 3.89 1.18 1.37 2.82 1.00 0.21 4.51 3.96 1.26 3.63 2. za izračun rezultata pri 20oC.56 5.93 0.29 0.39 3.04 2.08 2.66 0. 2^99 3.98 3.66 1.90 1.39 0.18 17° 0.25 1.44 16° 1.60 1.86 2.58 2.99 3.20 1.50 2.42 28° 2.36 3.49 1.65 3.75 4.72 4.49 1.20 1.06 1.33 1.17 1.17 2.64 4.05 1.22 3.98 1.12 2.24 1.76 4.24 2.80 0.62 22° 0.36 2.84 1.98 3.40 0.18 3.77 0.01 2.76 0.67 0.97 3.55 3.17 2.99 1.45 4.17 4.60 1.67 3.62 19° 0.86 2.35 4.04 1.68 0.60 0.46 5.80 1.07 3.23 23° 0.98 5.18 3.85 0.95.22 1.95 0.79 27° 2.48 2.72 2.25 3.72 1.59 1.64 3.59 5.14 4.23 2.26 4.60 1.46 0.70 3.17 2.88 2.44 1.34 2.13 1.51 1.82 2.20 3.81 1.85 4.80 0.37 3.56 5.01 4.42 0.09 2.09 3.37 0.80 3.00 1.30 2.44 25° 1.32 2.50 3.05 1.30 1.51 1.51 1.05 1.45 2.43 1.72 1.67 1.48 0.22 Napomena: Ova tabela se može rabiti za pretvorbu d'20 u d2020 .19 13° 1.00 3.42 2.20 1.57 5.09 1.48 0. mjerenu Pyrex piknometrom pri toC.27 2.43 1.59 0.24 1.38 0.34 2.65 2.34 2.44 0.52 1.73 1.12 1.84 24° 1.84 5.48 2.95 2.79 1.29 4.57 1.28 1.66 2.30 2.68 5.66 1.13 3.16 4.91 4.52 1.16 5.36 1.60 0.31 0.03 1.56 0.50 3.35 3.02 2.89 2.12 1.22 3.54 0.82 2.43 0.81 1.58 0.90 6.18 5.75 1.20 5.00 4.01 2.10 1. p20 = pt ± c/1000 .71 1.30 0.58 2.58 0.26 2.09 1.45 2.92 2.46 2.90 5.93 4.51 5.34 1.20 4.06 4.13 3.09 1.28 2.57 3.69 2.22 1.08 1.86 0.48 4.00 29° 2.45 0.31 2.74 2.

28 0.86 3.71 0.080 1.17 2.07 5.39 0.09 2.00 0.63 3.29 1.12 2.24 2.80 1.29 2.87 2.05 2.29 3.53 2.93 1.04 0.96 3.77 0.02 0.29 1.94 2.95 3. za izračun rezultata pri 20oC.72 1.10 0.35 1.24 1.66 3.08 0.47 2.48 1.46 4.54 2.60 1.25 2.65 1.38 1.00 0.55 4.77 0.67 3.82 0.12 1.95 4.95 0.78 1.15 3.94 0.94 0.89 4.68 3.07 1.84 1.55 2.29 3.77 1.68 3.89 3.30 3.08 3.04 0.78 1.29 2.95 3.01 0.37 3.20 4.20 0.84 2.89 0.90 3.000 1.25 1.61 3.01 1.66 2.43 0.69 0.27 2.31 1.06 2.11 3.90 1.72 3.34 3.91 1.86 2.06 2.95 30° 3.33 0.52 0.49 0.59 2.52 2.76 0.73 2.12 1.45 2.54 4.98 1.39 3.63 206 2.99 4.39 3.16 1.05 5.89 0.95 1.64 2.100 1.78 0.49 0.05 2.01 1.99 4.94 2.Tabela IV: Temperaturne korekcije c za gustoću vina alkoholne jakosti 13 % vol.74 3.08 2.97 1.43 0.61 3.78 3.75 0.51 4.87 2.48 1.32 2.95 0.020 1.83 0.61 1.27 1.61 1.90 3.46 0.18 0.48 0.26 2.33 2.040 1.61 2.71 1.05 0.34 3.99 2.45 3.52 3.49 0.83 0.99 2.41 3.060 1.44 2.97 1.40 0.19 2.31 0.35 0.90 2.97 1.040 1.79 5.48 1.30 0.67 1.73 4.74 2.59 3.27 2.44 3.57 .73 2.25 1.000 1.50 0.08 2.49 0.71 0.80 2.44 4.36 0.06 1.79 2.54 1.02 2.060 1.77 4.48 1.71 1.42 0.100 1.95 2.84 0.06 3.72 2.43 3.49 1.35 3.20 1.96 3.95 2.90 3.40 3.49 4.09 2.16 2.50 2.32 1.44 1.27 0.13 3.09 3.21 1.79 0.42 2.42 2.86 2.86 4.32 1.46 3.52 2.79 1.39 0.46 0.63 1.83 2.87 2.57 4.89 0.46 4.36 3.120 10° 11° 12° 13° 14° 15° 16° 17° 18° 19° Temperatura 20° (oC) 21° 22° 23° 24° 25° 26° 27° 28° 29° 4.55 4.51 1.32 5.26 0.00 2.94 1.00 0.10 1.83 1.10 1.16 3.06 0.84 1.96 1.69 2.02 0.42 2.94 4.10 3. gustoća gustoća gustoća 1.33 0.76 4.79 3.95 2.31 2.23 4.69 2.39 1.05 2.56 0.73 1.32 3.82 1.21 0.07 3.47 2.040 1.44 2.49 1.39 0.42 3.58 1.66 1.21 4.39 1.020 1.62 4.75 2.27 3.31 0.01 2.19 1.98 2.46 1.23 3.70 2.28 4.68 3.48 2.37 1.80 5.90 3.73 1. mjerenu Pyrex piknometrom pri toC.89 3.40 3.55 1.79 5.09 1.17 2.90 1.46 1. Alkoholna jakost 15% vol. i veće sa ostatkom šećera.17 1.36 1.59 4.79 3.19 1.45 2.60 0.64 3.87 3.57 1.50 3.75 2.40 0.51 0.70 2.36 3.73 3.60 4.83 1.11 1.13 0.29 2.47 2.30 1.22 0.36 0.01 1.49 2.51 2.65 3.71 2.70 3.18 1.120 1.93 1.33 2.60 2.84 1.64 3.95 1.78 1.63 0.69 2.89 2.02 1.41 4.44 2.30 1.45 0.96 1.64 2.69 0.07 3.020 1.49 3.46 1.58 0.000 1.53 2.52 0.85 1.78 1.71 1.080 1.31 2.27 3.26 1.14 1.63 3.87 2.43 3.94 3.73 3.91 0.74 1.22 1.30 0.39 1.94 1.30 3.39 0.01 2.49 1.31 3.080 1.50 1.59 1.88 3.22 4.56 1.26 0.10 3.10 1.00 4.91 1.02 1.51 3.99 3.12 0.47 2.32 1.98 1.46 1.84 2.39 1.120 1.27 3.060 1.29 2.46 4. p20 = pt ± c/1000 .52 4.36 2.38 1.03 2.30 0.30 2.59 2.53 0.69 2.42 2.81 4.c ako je toC manja od 20oC + c ako je toC veća od 20oC Alkoholna jakost 13% vol.37 3.53 2.49 2.64 0.22 0. Alkoholna jakost 17% vol.26 3.99 4.30 2.49 4.100 1.71 2.70 3.62 3.

82 0.81 3.52 0.95 1.61 21° 22° 23° 24° 25° 26° 27° 28° 29° 0.39 5.66 5.21 0.76 3.79 4.57 1.76 0.54 3.30 0.20 0.49 4.76 3.54 1.040 1.42 0.30 2.48 30° 4.88 2.30 2.78 1.31 0.62 3.03 3.55 5.08 1.29 1.77 1.02 1. gustoća gustoća 1.31 2.31 3.46 4.86 4.120 1.95 0.30 3.02 2.96 2.74 2.47 5.57 2.46 2.39 0.61 5.52 3.21 4.100 1.95 2.06 0.90 3.83 1.52 4.000 1.64 2.86 2.60' 3.47 1.97 3.21 1.060 1.08 2.18 2.27 0.28 1.90 1.020 1.48 1.50 4.88 3.78 0.83 2.49 4.96 3.03 4.51 2.96 2.03 0.53 3.84 1.06 2.55 5.51 1.080 1.42 3.15 3.36 5.56 1.66 4.62 3.11 5.47 4.76 4.97 3.32 1.89 5.76 1.47 4.88 0.59 1.62 3.68 2.54 4.43 1.25 1.93 1.00 4.97 1.43 2.56 5.84 1.99 2.99 0.56 4.78 4.84 4.09 2.22 2.58 5.70 1.12 3.61 3.69 5.71 3.42 3.50 3.97 3.48 0.70 1.09 1.51 2.09 0.25 4.01 4.55 2.06 0.19 1.27 3.04 0.060 1.84 1.57 2.25 2.13 0.97 4.69 2.18 2.52 4.42 1.69 2.31 0.45 4.55 0.62 4.76 0.08 3.90 1.23 4.70 4.82 0.000 1.40 2.05 2.89 2.33 2.72 2.27 0.32 3.64 2.11 1.88 4.45 4.39 1.24 4.31 3.22 4.95 3.80 5.96 1.54 1.57 1.92 4.26 1.38 0.88 2.72 2.19 1.57 3.73 2.27 3.42 4.65 1.08 1.60 1.22 3.51 4.Alkoholna jakost 19% vol.100 1.68 1.42 3.64 5.09 1.29 2.18 0.57 1.48 1.04 3.60 2.19 3.44 4.01 4.90 3.16 20° .96 2.62 3.10 3.00 3.01 0.82 2.93 1.06 4.12 0.74 3.27 2.92 3.88 3.66 4.24 2.61 3.65 2.31 1.91 6.31 1.20 0.69 4.07 1.45 0.55 2.18 1.38 1.080 1.51 1.95 0.82 5.80 0.62 4.72 2.51 3.45 0.28 2.32 2.57 1.47 2.87 2.74 3. Alkoholna jakost 21% vol.24 2.40 1.27 4.39 3.040 1.120 10° 11° 12° 13° 14° 15° 16° 17° 18° 19° Temperatura (oC) 3.28 3.02 1.79 3.88 0.96 1.14 1.49 3.08 0.13 1.30 3.48 0.10 1.020 1.16 2.41 0.08 2.21 3.19 2.31 2.01 0.11 2.64 2.54 4.41 0.08 5.85 2.71 2.43 4.50 1.44 2.78 3.

14 3.43 0.78 1.Table V: Temperaturne korekcije c za gustoću suhih i bezalkoholnih vina.58 3.21 1.95 0.97 2.14 3.62 0.45 3.21 0.42 1.91 0.07 1.77 0.46 2.35 2.46 4.71 0.82 2.20 1.93 0.50 0.35 1.52 1.51 1.12 4.02 4.34 1.50 1.36 0.57 2.41 0.99 1.46 0.73 1.26 2.36 0.05 1.71 0.67 0.81 0.78 0.81 0.31 2.07 1.03 2.38 0.31 11° 1.67 2.88 0.21 1.71 1.59 1. p20 = pt ± c/1000 .65 0.73 2.65 1.92 5.58 0.28 3.83 1.64 2.c ako je toC manja od 20oC + c ako je toC veća od 20oC Alkoholna jakost 0 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 10° 1.38 3.07 2.18 3.88 1.73 1.56 1.45 1.88 0.25 4.50 3.91 0.83 2.60 0.83 2.01 1.5S 1.82 0.54 1.47 1.58 1.01 1.56 2.35 0.29 0.21 1.90 3.73 2.73 0.66 1.33 2.40 2.72 2.31 1.07 1.73 1.17 1.24 1.19 2.93 3.52 0.24 3.65 0.33 2.46 0.26 0.87 0.23 0.80 1.57 3.33 0.07 14° 0.44 2.49 2.64 2.48 28° 1.15 1.33 2.00 29° 2.58 1.65 0.16 1.39 1.19 0.37 3.65 2.50 2.46 1.39 3.33 1.07 1.59 1.84 3.10 1.26 3.28 0.76 4.74 0.74 0.88 4.62 0.51 1.23 0.22 2.86 0.29 0.24 2.31 2.77 1.96 27° 1.93 2.45 0.45 1.40 2.57 2.26 2.51 2.49 1.70 0.25 1.20 0.84 0.37 1.83 0.93 4.22 3.25 0.05 2.98 2.99 1.69 1.38 2.80 17° 0.21 0.23 16° 0.95 0.14 2.25 0.29 1.75 1.25 0.50 0.09 2.70 0.63 2.52 0.98 2.01 2.49 0.24 0.11 1.08 3.44 2.14 1.26 1.92 0.33 1.95 3.04 2.04 3.03 2.22 3.75 3.76 1.03 1.63 1.51 2.62 3.93 1.93 0.44 1.22 0.39 4.57 0.88 0.44 0.41 0.48 0.79 1.90 12° 1.27 2.04 1.85 1.19 1.29 1.88 1.24 1.24 1.69 0.94 2.50 1.75 1.39 0.60 0.39 1.12 1.40 3.42 1.37 1.30 1.91 0.29 1.62 3. za izračun rezultata pri 20oC.03 1.77 2.11 3.39 1.98 1.22 0.14 2.91 19° 0.52 1.60 2.26 0.82 1.45 2.74 1.37 2.32 0.55 0.70 176 183 190 1.16 4.23 1.16 1.03 2.82 2.39 0.61 4. mjerenu običnim staklenim piknometrom ili hidrometrom pri toC.08 3.86 2.70 3.39 0.97 2.57 0.92 1.36 18° 0.15 1.47 2.13 2.13 2.44 0.43 0.84 1.67 1.46 Temperatura 20° (oC) 21° 0.91 3.90 2.22 2.62 1.37 2.84 1.58 2.89 0.77 0.55 2.31 1.24 0.75 3.32 0.56 1.31 1.88 1.15 1.31 0.34 2.45 26° 1.82 1.25 1.21 2.49 1.49 1.80 1.78 2.68 071 074 078 081 085 0.99 1.34 3.11 1.40 0.40 1.71 0.89 0.21 1.92 0.12 2.63 0.86 0.66 15° 0.39 0.97 0.95 0.41 0.45 2.21 2.73 3.20 0.69 1.26 1.68 0.70 1.74 0.23 2.35 1.67 0.77 2.07 Napomena: Ova tabela se može rabiti za pretvorbu d'20 u d2020 .30 4.69 2.11 4.20 1.26 2.38 3.91 2.48 22° 0.76 0.38 2.88 1.60 0.30 1.63 2.38 0.80 0.27 0.30 0.77 2.49 13° 1.52 1.12 1.50 3.54 0.20 2.99 2.57 3.64 1.05 2.06 3.43 1.66 1.58 1.53 2.55 2.14 2.35 0.85 4.09 2.81 2.75 2.27 1.12 1.93 3.75 3.98 3.96 2.38 2.96 1.40 1.22 0.96 0.43 0.38 0.11 2.99 1.91 2.72 0.29 0.34 3.29 2.47 1.18 1.84 0.06 2.42 1.56 1.34 0.23 1.42 1.44 0.55 0.46 0.05 3.28 1.79 0.44 1.73 1.45 0.85 0.34 1.35 1.73 0.72 2.35 1.63 2.05 1.67 1.11 1.77 0.23 0.93 2.67 2.56 0.15 2.47 0.45 1.83 1.27 0.52 157 163 1.03 3.15 2.93 3.43 0.02 1.62 1.19 1.57 0.16 1.59 0.96 23° 0.99 3.90 0.21 0.54 30° 2.05 1.05 2.64 1.97 4.95 25° 1.55 1.19 3.45 24° 0.25 3.

37 4.40 5.90 4.60 0.39 2.51 0.20 4.09 1.60 22" 0.78 2.97 1.14 3.16 2.56 0.30 0.22 1.86 3.24 3.40 2.82 1.73 2.14 1.85 0.42 2.85 2.62 1.57 3.19 1.37 1.32 1.21 1.23 2.46 1.89 2.86 29° 2.57 0.29 2.35 3.95 0.43 1.73 5.54 1.63 2.55 3.44 3.99 3.25 1.74 1.64 2.12 1.02 2.31 5.91 103 3.69 3.81 1.92 2.16 3.37 1.72 1.08 4.61 0.36 0.46 0.35 3.14 4.74 4.17 2.48 Napomena: Ova tabela se može rabiti za pretvorbu d'20 u d2020 .59 2.26 1.28 2.35 2.48 2.82 5.16 1. mjerenu običnim staklenim piknometrom ili hidrometrom pri toC.42 17° 0.39 0.76 0.85 2.53 1.30 2.00 1.11 1.18 1.39 1.Table VI: Temperaturne korekcije c za gustoću prirodnog ili ugušćenog mošta.82 0.82 0.15 1.48 0.85 1.02 1.65 0.60 4.55 0.31 1.25 2.31 0.09 1.68 1.92 2.52 2.38 2.07 2.60 1.18 2.39 1.33 4.00 3.72 3.11 3.12 1.07 4.38 3.65 2.17 2.90 0.55 3.52 1.75 1.29 12° 1.64 1.37 3.65 15° 1.06 1.81 2.23 4.73 4.16 2.21 2.84 1.59 1.20 Temperatura 19° 0.29 3.25 1.19 5.58 0.81 0.05 1.34 0.90 0.37 25° 1.37 0.57 3.43 0.64 0.22 2.81 1.39 0.95 0.24 1.52 4.44 0.64 4.15 3.12 1.43 0.61 2.19 1.94 2.17 2.75 1.36 0.15 1.99 3.34 3.08 1.51 2.34 1.74 2.39 5.60 1.74 0.57 3.42 0.99 4.57 773 2.23 4.37 3.44 1.77 13° 1.74 2.85 5.45 2.30 28° 2.18 1.12 3.45 1.91 3.56 5.56 2.16 2.41 0.46 3.26 2.32 1.67 0. p20 = pt ± c/1000 .97 3.74 2.67 1.14 1.38 0.28 1.12 4.06 3.91 0.30 1.86 4.76 1.85 0.28 2.18 1.96 1.46 2.47 3.87 2.09 3.24 3.90 5.16 3.90 2.57 1.55 2.76 0.37 4.22 3.69 0.58 4.93 0.82 3.48 3.94 4.01 16° 1.07 1.33 0.19 1.50 0.92 3.96 26° 1.87 11° 2.10 1.84 0.16 1.72 0.13 1.39 4.33 2.89 1.29 1.54 1.69 4.64 2.54 1.94 3.56 0.77 1.58 2.29 1.15 5.54 3.25 5.08 217 2.80 2.59 0.71 1.54 0.75 3.22 1.29 0.70 0.31 0.52 1.74 2.36 4.65 1.17 1.09 1.04 1.62 3.96 2.46 0.13 1.86 1.62 4.02 5.99 1.44 2.41 2.67 1.25 1.79 24° 1.57 0.88 1.49 256 2.80 4.23 4.34 2.80 0.73 1.24 14° 1.33 0.71 2.06 1.00 4.36 2.06 1.52 0.44 3.68 1.12 1.92 4.25 2.86 2.76 1.77 0.41 0.73 3.59 0.28 3.32 1.31 1.63 0.72 3.44 1.05 1.97 2.03 3.95 2.00 1.52 1.93 2.24 3.95 2.37 1.82 1.60 (oC) 20° 21° 0.43 0.55 3.21 1.06 1»09 1.63 1.95 2.39 3.07 2.15 1.34 2.34 2.16 1.26 3.08 1.73 0.33 2.75 1.69 3.19 23° 0.11 2.52 4.23 2.28 0.28 3.25 1.20 1.17 2.86 2.60 27° 2.00 2.74 1.78 0.c ako je toC manja od 20oC + c ako je toC veća od 20oC gustoća 1.51 2.28 0.60 1.87 0.77 2.46 3.09 2.00 2.02 2.08 2.53 0.59 0.36 2.34 2.47 2.80 3.13 4.36 10° 2.55 0.86 0.15 4.62 1.58 1.65 1.46 1.35 0.58 3.05 5.99 1.43 1.68 2.48 3.86 2.01 5.84 1.94 4.02 1.48 0.83 2.04 4.70 2.79 18° 0.71 1.75 1.82 2.49 1.68 2.10 2.71 3.09 2.99 3.58 0.94 3.12 3.40 0.16 2.59 2.03 2.96 3.48 1. za izračun rezultata pri 20oC.51 4.07 3.29 2.04 2.58 0.90 4.54 0.02 2.

26 2.01 3.52 1.94 2.13 0.89 2.64 0.00 1.00 2.03 3.38 0.78 2.000 1.93 2.42 0.54 3.57 0.44 0.44 1.43 0.16 2.25 1.72 0.22 3.88 1.68 1.53 1.17 3.060 1.42 0.52 1.78 1.39 2.55 1.08 1.58 2.15 4.13 0.39 3.54 3.48 2.73 0.19 2.39 1.93 5.00 2.81 2.40 1.35 0.56 1.89 1.17 5.09 0.66 0.87 1.41 0.06 1.77 2.35 3.25 1.37 4.90 0.22 1.00 3.97 0.32 2.19 1.47 2.21 2.69 1.42 3.59 0.84 3.34 1.80 2.38 0.32 0.71 4.39 2.26 0.120 10° 11° 12° 13° 14° 15° 16° 17° 18° 19° Temperatura 20° (oC) 21° 22° 23° 24° 25° 26° 27° 28° 29° 4.20 2.35 0.75 3.82 1.30 1.47 0.90 5.50 3.10 4.14 1.51 2.25 1.77 2.59 2.90 2.59 3.16 1.61 1.44 0.53 3.56 3.24 2.93 1.77 3.89 1.78 3.61 0. Alkoholna jakost 15% vol.81 1.34 1.89 3.75 0.69 1.35 3.58 2.99 1. za izračun rezultata pri 20oC p20 = pt ± c/1000 .27 0.89 0.41 3.91 0.43 1.28 3.81 1.15 1.12 2.16 3.40 3.80 0.78 3.34 2.86 1.16 0.56 1.09 4.43 1.56 2.60 2.32 1.33 2.90 2.75 1.06 0.92 0.40 2.46 4.37 2.040 1.54 1.79 2.61 3.39 1.15 3.25 0.71 3.41 4.36 0.09 1.82 30° 3. i veće.35 3.17 3.66 2.14 1.68 2.09 2.31 3.85 2.29 0.45 4.080 1.78 2.060 1.87 1.50 0.36 3.36 2.17 0.11 2.98 0.51 2.84 3.47 0.26 2.33 2.19 2.64 2.61 2.71 1.86 0.65 4.91 0.44 0.93 1.72 1.060 1.47 3.65 2.13 2.66 2.51 1.080 1.020 1.51 3.18 3.32 2.55 2.43 1.94 2.c ako je toC manja od 20oC + c ako je toC veća od 20oC Alkoholna jakost 13% vol.98 1.37 0.19 0.98 1.42 1.21 3.04 1.25 1.45 4.36 2.08 0.66 4.98 2.35 0.81 0.02 3.86 4.48 4.42 1.88 1.98 2.93 1.55 3.66 0.45 4.120 1.85 3.85 0.80 3.65 1.67 2.040 1.06 1.26 0.34 1.93 0.42 3.32 1.70 3.85 3.50 0.16 0.82 4.37 2.97 3.03 0.14 0.69 2.98 3.87 0.66 4.42 2.42 1.25 3.57 2.42 2.66 0.02 2.89 0.89 2.94 2.27 1.040 1.86 0.34 0.00 2.65 0.44 1.100 1. šećera.49 3.87 2.09 1.45 2.18 2.36 3.89 2.48 0.79 0.42 .87 3.31 2.21 2.12 1.93 1.24 2.52 4.68 0.60 0.53 2.32 1.30 4.78 3.06 1.93 2.80 2.75 1.65 1.120 1.96 0.11 1.54 1.45 4.86 4.03 1.87 1.88 1. mjerenu običnim staklenim piknometrom ili hidrometrom pri toC.02 3.97 1.61 4.39 3.32 0.22 2.Tabela VII: Temperaturne korekcije c za gustoću vina alkoholne jakosti 13%vol.66 3.23 1.87 2.020 1.88 2.83 1.70 1.59 1.51 2.39 2.05 1.59 2.80 0.020 1.36 0.64 3.100 1.70 1.56 1.42 2.51 2.83 2.03 1.27 2.77 1.71 3.44 2.41 0.20 2.90 1.53 2.02 3.92 3.06 0.39 0.29 2.27 2.35 0.38 3.67 1.17 1.37 2.53 0.000 1.67 1.05 2.77 2.02 3. gustoća gustoća gustoća 1.81 2.00 0.67 4.68 2.66 0.40 0.61 2.49 1.17 0.18 1.39 2.18 3.06 1.59 2.89 3.25 2.80 3.34 1.63 3.56 2.75 1.87 1.88 4.15 2.48 4.080 1.17 2.54 2.52 2.36 3.45 0.000 1.26 1.07 4. Alkoholna jakost 17% vol.17 3.38 4.92 0.44 3.39 2.40 2.52 3.20 2.66 4.03 0.77 2.09 1.100 1.54 0.60 3.57 3.61 2.97 2.97 0.90 1.27 0.88 1.63 0.89 4.44 3.74 4.96 2.81 4.03 1.97 3.51 0.86 3.11 2.76 1.66 4.77 1.08 4.17 0.45 0.38 0.

13 2.63 1.09 3.07 3.03 2.86 3.40 3.Alkoholna jakost 19% vol.57 0.80 3.15 0.55 2.09 2.99 3.41 3.37 4.67 1.78 5.15 3.19 2.55 3.36 1.88 4.84 2.23 2.02 26° 27° 28° .83 5.65 2.40 30° 4.53 5.59 20° 21° 22° 23° 24° 25° 0.87 3.99 3.54 1.13 4.36 4.12 5.47 0.31 2.79 0.58 5.33 2.86 2.90 3.38 0.51 1.13 3.11 2.47 4. gustoća gustoća 1.41 0.87 3.85 3.52 0.46 3.04 3.69 2.03 1.63 1.90 2.48 2.39 2.32 4.30 1.66 3.54 0.94 1.78 1.35 3.24 2.57 3.35 0.77 6.13 2.53 0.80 2.43 1.71 1.36 29° 2.54 4.79 2.68 3.34 1.08 2.65 3.04 1.56 0.92 0.07 3.87 0.71 4.81 1.000 1.44 1.89 2.79 2.63 4.81 0.20 3.38 3.53 5.25 2.40 2.10 2.47 0.64 3.98 0.93 4.06 4.48 4.02 2.51 0.17 1.66 4.10 1.100 1.25 5.42 4.23 2.36 2.44 0.89 3.20 3.86 3.99 1.56 0.01 3.11 4.85 0.92 3.080 1.14 3.61 2.15 1.59 0.120 10° 11° 12° 13° 14° 15° 16° 17° 18° 19° Temperatura (oC) 3.89 2.20 2.88 0.66 3.43 3.15 4.37 0.41 0.91 1.41 3.44 2.77 5.46 5.57 4.78 1.17 4.03 1.00 1.38 1.67 2.73 0.79 0.05 0.01 2.080 1.02 2.15 1.45 0.25 2.80 1.18 3.43 4.11 4.43 2.55 1.83 2.23 1.09 0.32 4.41 0.97 3.020 1.67 3.41 1.44 3.25 0.15 4.15 3.26 1.71 2.69 1.49 2.23 2.35 1.16 1.11 2.50 2.040 1.54 4.25 1.33 2.020 1.96 4.26 1.95 2.48 3.06 1.52 1.61 2.65 1.86 2.92 0.70 1.58 2.18 3.96 3.92 4.00 2.10 0.65 1.55 2.13 1.040 1.77 2.78 4.78 4.59 4.63 1.97 5.39 3.120 1.92 3.18 3.53 1.38 3.68 1.57 4.93 0.98 1.15 1.61 1.65 3. Alkoholna jakost 21% vol.60 1.94 5.44 0.44 0.20 3.77 1.19 4.90 2.44 3.68 4.20 3.88 4.000 1.51 1.00 2.16 2.51 4.49 3.06 1.53 2.62 1.10 0.02 2.51 0.73 3.100 1.48 0.18 2.62 1.060 1.80 3.22 5.54 2.50 3.50 0.37 3.060 1.92 4.03 1.52 4.44 1.78 1.41 0.69 4.34 3.34 1.81 0.85 0.68 1.13 2.56 2.75 0.35 2.83 4.95 2.22 3.75 4.71 2.

46 996.14 987.40 1.03 0.55 1.05 -0.97 1.16 984 0.05 0.12 1.01 0.38 993.12 0.36 1.17 1.51 998.20 1.80 1.40 1.30 990.20 0.30 1.09 0.13 984 0.11 0.25 991.00 1.10 0.50 997.63 1.94 1.38 993.15 0.11 0.20 1.20 985.21 986.16 0.30 992.00 985.31 1.35 993.25 989.34 1.27 1.91 1.36 1.07 0.13 0.11 0.07 0.04 -0.28 988.95 1.30 992.67 1.40 995.18 0.61 1.14 0.03 0.02 0.01 1.79 1.08 1.46 996.51 998.22 986.04 -0.64 1.20 0.21 0 18' 998.39 992.41 995.01 0.10 0.46 996.07 -0.11 985 0.41 995.42 995.80 1.17 983 0.13 1.02 0.20 988.PRILOG 2 PRILOG 2 Tabela I: MEĐUNARODNA TABELA ZA ALKOHOLNE JAKOSTI PRI 20OC Tabela gustoća mješavine etanol-voda (Pyrex piknometar).17 0 15 999.14 984.08 0.22 984.16 986.84 1.28 991.35 994.36 1.09 0.73 1.03 -0.07 985 0.23 1.75 1.17 0.25 989.25 989.46 996.02 0.38 993.28 1.07 0.15 0.07 1.30 990.17 987.02 0.95 1.52 1.14 0.17 989.75 1.28 991.18 0.78 1.51 997.40 995.36 994.55 1.10 0.08 0 8 999.35 994.26 987.83 1.14 1.8 0.30 992.9 -0.17 0.59 1.19 0.13 0.17 0.13 0.02 -0.10 0.07 1.15 1.03 -0.32 989.09 0.75 1.89 1.00 0.14 1.81 1.29 991.42 1.13 984 999.98 1.52 1.08 0.51 998.22 1.04 0.20 1.300.02 -0.40 995.23 988.42 994.15 0.74 1.16 0 14 0.16 0.66 1.76 1.20 987.02 0. 0.09 985 0.05 1.10 986.80 1.21 986.15 0.13 0.95 1.05 985.77 1.54 1.0$ -0.93 1.19 989.30 1.16 0.24 991.18 0.24 985.73 1.21 990.38 1.21 987.05 0.28 1.07 1.06 0.11 0.22 990.80 1.43 994.05 986.04 -0.95 1.13 988.00 0.11 988.34 1.46 995.15 987.30 992.77 1.01 -0.17 0.46 995.42 994.19 0.19 983.26 1.84 1.32 992.78 1.28 1.50 997.33 992.07 0.03 0 4 999.25 987.42 1.00 0.43 994.61 1.36 991.83 1.07 0.15 0.36 991.79 1.19 0.02 -0.35 991.08 1. 0.80 1.42 995.02 1.10 0.23 988.44 1.17 985.31 1.40 995.51 998.86 1.42 994.87 1.36 1.93 1.19 0.38 993.11 0.04 0.09 986.03 1.01 0 2 999.65 1.10 983 0.17 0.50 996.22 1.01 0.60 1.25 1.01 0.54 1.61 1.49 1.51 998.14 1.65 1.46 995.37 993.06 0.19 0.46 995.08 985 0.02 -0.16 1.30 1.79 1.38 993.70 1.16 989.03 0.03 -0.54 1.06 1.05 0.19 0.18 0.08 0 7 999.25 989.31 1.06 -0.00 0.24 990.88 1.19 990.34 992.63 1.42 995.12 0.51 1.08 1.02 0.00 1.11 0.15 1.31 992.14 987.09 0.74 1.13 986.38 993.16 0.45 1.14 0.06 1.02 0.74 1.36 991.57 1.41 1.43 994.05 0.11 986.13 0. to 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0o999.12 0.41 1.00 0.04 0 5 999.17 989.03 1.88 1.41 1.50 997.20 0.13 0.46 996. .43 1.16 0.15 986.93 1.29 991.83 1.72 1.24 990.77 1.81 1.07 1.67 1.05 0.44 1.04 -0.45 996.23 986.05 0.27 991.20 990.03 0.12 0.37 994.12 1.14 1.04 0. Gustoća pri toC korigirana za održavanje u zraku Alkoholna jakost u % vol.03 -0.06 -0.12 0.18 989.14 0.32 990.41 995.18 0.13 013 0 12 999.84 1.95 1.20 0.06 0.23 986.20 0.23 990.01 0 3 999.47 1.04 0.19 0.01 0.37 993.01 0.03 1.02 -0.12 1.34 1.19 988.20 990.30 1.70 1.84 1.94 1.29 1.15 986.18 0.03 -0.81 1.07 0.34 992.21 988.60 1.19 0.22 0.22 1.55 1.46 996.97 1.41 995.14 989.68 1.31 990.06 1.27 989.17 987.43 994.20 988.06 986.37 993.98 1.46 996.12 988.05 0.51 998.19 0.05 -0.39 1.06 -0.70 1.43 1.00 0.46 996.93 1.31 1.20 1.29 988.22 1.38 1.26 987.15 1.07 0.51 1.05 0 6 999.02 -0 1 999.20 0.04 -0.02 -0.65 1.50 997.96 1.50 998.39 992.39 992.77 1.04 0.58 1.51 998.02 1.35 1.12 985 0.06 0.65 1.51 1.09 0.57 1.07 0.46 995.29 1.07 1.64 1.01 1.44 1.16 0.05 0.47 1.91 1.28 989.16 0.46 996.32 992.12 1.11 0.20 1.90 1.18 0.14 0.51 998.30 992.19 987.21 0.01 1.44 1.47 1.11 0.70 1.04 0.35 994.11 0 10 999.27 991.03 -0.30 990.01 1.51 998.10 0.50 997.14 015 0.21 984.46 996.25 1.02 -0.46 996.07 986.36 994.16 0.17 0.70 1.34 992.01 985 -0.28 1.76 1.07 1.76 1.35 991.11 0.11 0.16 0.08 986.45 996.14 986.10 987.21 1.16 989.17 0.71 1.25 991.15 984 0.19 985.12 1.36 991.02 985 -0.33 992.90 1.78 1.98 1.06 0.93 1.04 985 0.32 992.50 996.11 0.05 -0.13 1.35 1.09 0.26 991.01 0.71 1.08 0.10 985.09 0.16 0.51 998.05 0.46 1.38 992.06 -0.22 988.19 0 17 998.07 0.27 989.14 0.31 990.19 0.44 996.51 1.78 1.21 990.02 1.09 0.32 992.01 0.27 987.06 0.50 997.16 987.42 1.92 1.18 987.09 0.03 985 -0.08 0.71 1.24 1.29 988.09 1.46 996.42 1.14 0.06 985 0.13 1.13 0.50 1.26 991.03 0.13 1.92 1.30 1.24 988.06 -0.37 994.50 998.39 1.12 0 11 999.19 0.91 1.21 1.03 0.11 988.02 -0.06 0.43 993.00 0.25 1.26 989.18 985.12 986.19 0.15 989.07 1.42 995.05 1.01 -0.44 996.19 985.21 990.02 -0.40 995.19 1.01 -0.10 986.18 0 16 998.77 1.42 1.15 0 13 999.76 1.27 991.24 1.17 0.25 987.21 0 19 998.24 991.10 0 9 999.17 0.33 989.23 0 20 998.06 0.18 0.14 0.90 1.09 0.67 1.50 1.

25 0.13 1.35 33° 994.24 981.35 988.34 982.24 21° 998.43 993.45 1.24 1.23 0.21 0.33 983.34 983.56 1.35 985.29 981.21 0.38 985.28 0.16 1.14 1.81 1.76 1.50 995.31 0.42 1.33 986.26 0.83 1.36 0.34 0.77 1.47 1.06 1.32 1.62 1.23 0.49 1.24 0.31 0.22 0.19 983.07 1.28 0.35 0.24 983.28 986.20 0.43 993.48 987.37 0.29 0.23 984.38 0.47 1.51 1.21 1.34 0.39 0.40 1.47 1.54 1.90 1.47 993.81 1.10 1.35 0.17 1.39 984.24 0.42 990.56 1.32 29° 996.39 1.28 1.26 983.25 0.35 0.39 1.52 1.32 982.31 0.32 987.46 995.23 1.33 0.47 994.49 1.25 985.37 0.81 1.88 1.40 992.28 0.51 993.48 1.63 1.16 1.38 989.21 1.32 .43 992.28 0.58 1.48 1.50 996.32 28° 996.78 1.39 988.41 986.37 1.31 0.37 0.35 0.21 1.24 1.35 0.34 0.31 985.33 978.61 1.20 0.20 0.40 992.25 0.10 1.03 1.29 0.47 989.35 6.85 1.22 982.20 1.51 993.24 0.30 0.01 1.26 984.37 0.32 0.47 989.11 1.61 1.25 0.36 0.14 1.44 987.51 994.28 1.24 0.39 984.51 989.38 0.27 987.18 1.85 1.63 1.21 0.49 991.46 994.37 986.26 0.27 984.31 985.36 984.33 0.90 1.24 0.28 0.21 983.77 1.20 1.51 1.44 987.28 1.36 0.32 977.82 1.61 1.26 983.82 1.35 0.38 985.28 0.03 1.38 0.47 993.97 1.86 1.36 0.26 0.48 1.24 0.32 0.37 0.33 0.47 994.73 1.71 1.24 0.25 0.35 0.37 0.34 0.53 1.35 981.27 0.06 1.28 0.84 1.43 987.32 0.19 1.21 1.27 982.41 991.23 0.22 984.28 982.04 1.30 0.01 1.51 1.36 0.37 987.42 989.84 1.33 981.16 1.95 1.26 0.75 1.32 1.27 0.21 1.35 0.56 1.06 1.24 985.24 0.22 0.34 980.31 0.39 992.38 0.to Alkoholna jakost u % vol.24 0.37 983.39 988.27 0.30 0.23 0.32 1.38 985.50 996.29 0.34 0.54 990.57 1.14 1.47 988.30 0.30 981.55 1.22 0.46 1.38 989.30 0.91 1.67 1.47 988.25 23° 997.17 1.31 0.38 36° 993.38 989.36 0.21 0.42 989.36 0.37 0.15 1.53 1.44 991.71 1.66 1.50 1.31 0.39 38° 993.35 0.78 1.35 0.47 992.32 977.30 0.36 32° 995.31 0.40 987.23 0.41 991.70 1.26 1.00 1.69 1.21 0.16 1.50 996.40 987.23 0.63 1.32 984.33 1.31 979.49 995.08 1.52 992.28 1.30 0.29 0.40 39° 992.28 0.34 0.86 1.50 995.87 1.30 980.42 985.38 0.37 0.39 37° 993.23 0.28 0.29 983.38 982.02 1.37 35° 994.42 988.40 1.50 989.46 990.05 1.33 0.70 1.22 0.43 1.17 1.53 1.99 1.32 0.95 1.46 990.35 0.28 25° 997.32 0.29 985.63 1.70 1.20 1.50 995.98 1.40 1.26 0.20 0.39 984.30 978.47 992.84 1.35 0.26 0.60 1.31 987.39 983.20 1.33 0.23 0.29 986.31 0. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 20 998.76 1.35 988.34 31° 995.34 981.28 0.33 989.70 1.29 0.33 981.27 1.21 0.41 986.87 1.36 0.40 0.46 1.37 0.20 1.27 984.40 991.37 0.29 0.44 1.32 979.45 1.76 1.36 0.21 0.53 991.36 0.23 1.28 979.09 1.32 987.32 0.35 0.25 0.44 992.34 985.14 1.34 0.29 1.53 991.28 984.83 1.58 1.36 981.24 0.60 1.24 0.34 989.99 1.28 0.50 994.28 1.26 0.70 1.77 1.36 0.26 0.38 0.52 1.48 1.27 0.40 0.44 1.37 0.35 1.33 30° 995.80 1.53 992.71 1.43 993.23 0.90 1.37 990.31 0.59 1.35 0.39 0.35 979.28 0.37 0.36 0.75 1.39 0.84 1.26 985.30 983.50 1.37 990.50 990.33 989.29 988.23 984.47 993.36 984.31 0.33 0.20 982.13 1.34 985.32 0.86 1.31 1.34 986.39 0.31 978.50 996.33 980.47 993.81 1.38 0.47 992.32 0.39 0.37 983.35 0.13 1.39 0.27 0.31 982.38 1.37 0.36 987.29 979.27 0.92 1.29 1.33 976.63 1.46 994.65 1.33 0.44 988.60 1.04 1.38 982.26 0.35 0.41 985.30 0.46 995.77 1.68 1.29 0.42 1.35 982.02 1.30 0.26 980.48 1.73 1.25 983.45 991.28 0.70 1.43 988.38 0.22 1.33 0.25 0.00 1.14 1.83 1.26 22° 997.03 1.50 1.34 0.74 1.90 1.20 0.24 0.81 1.34 982.31 0.48 991.42 1.84 1.31 978.40 0.26 0.00 1.25 0.28 986.44 992.28 0.87 1.33 0.27 0.26 0.45 1.46 989.39 988.41 990.26 0.29 0.02 1.36 991.36 984.38 1.10 1.50 1.26 0.37 0.83 1.41 990.33 979.34 979.24 1.27 0.23 0.84 1.36 987.48 991.11 1.29 0.96 1.52 992.68 1.30 988.37 986.16 0.18 1.31 0.27 0.37 983.59 1.28 0.33 0.28 981.35 988.82 1.33 984.31 0.43 992.29 0.31 0.34 978.30 26° 996.22 0.26 0.21 1.31 985.35 0.31 987.16 1.18 0.24 0.35 0.43 993.32 982.94 1.29 0.26 0.31 0.45 986.30 0.29 24° 997.19 983.24 1.45 991.88 1.45 991.33 983.93 1.37 990.37 986.22 982.49 990.25 981.33 989.39 1.27 0.37 34° 994.54 991.93 1.95 1.32 986.43 989.37 0.22 0.27 980.26 0.35 1.27 986.94 1.41 987.22 0.51 1.93 1.38 0.50 990.51 993.24 0.29 1.39 0.28 979.46 990.21 0.46 1.39 0.60 1.34 1.41 40° 992.24 0.33 986.07 1.38 1.50 994.51 1.31 031 0.30 1.18 1.36 980.40 1.35 0.30 27° 996.79 1.31 980.32 0.32 984.36 990.77 1.21 0.34 1.27 980.30 1.08 1.28 982.25 0.32 0.17 1.39 0.40 991.12 1.18 0.24 981.41 985.41 986.41 1.36 0.44 986.79 1.66 1.22 1.29 0.25 985.31 1.38 989.96 1.83 1.34 988.00 1.31 980.81 1.47 1.61 1.20 0.32 0.29 983.51 1.35 0.40 1.23 0.96 1.

77 979.17 3 986.06 0.74 0.02 975.54 087.26 0.91 97 0.72 0.92 0.16 0.98 1.00 981.00 976.23 0.30 0.92 984.03 984.86 978.21 1.00 982.58 1.85 97 0.12 0.17 0.77 1.42 1.06 1.25 0.11 0.47 0.00 0.21 0.14 1 986.26 0.89 977.09 983.05 977.14 0.22 0.39 0.30 1.01 979.20 0.16 0.72 0.28 0.72 978.79 978.01 0.98 981.07 985.26 0.35 0.30 1.95 976.46 1.97 978.62 1.21 0.01 0.35 1.13 0.05 976.27 0.96 1.27 12 986.15 981.26 0.31 0.16 0.11 978.27 0.79 97 0.51 1.88 1.06 0.68 1.29 0.06 0.83 0.58 0.30 15 985.02 976.12 0.71 1.95 1.99 983.23 0.00 985.10 0.16 0.19 0.83 1.13 981.02 0.32 0.18 983.97 977.26 0.89 979.84 979.19 0.34 20 984.00 1.04 0.60 1.09 984.42 0.75 1.79 980.23 8 986.91 976.96 0.81 978.16 982.81 979.18 0.12 0..05 981.32 17 985.12 985.26 0.73 0.07 984.08 0.16 0.24 10 986.01 974.15 0.12 980.01 980.32 18 985.05 0.96 1.08 982.38 1.26 0.95 0.04 974.00 977.10 977.14 0.19 0.92 979.20 1.11 0.90 976.91 0.94 1.08 979.19 1.77 1.87 0.05 960.02 985.58 0.14 0.42 0.18 0.91 1.18 0.16 1.27 0.14 983.16 0.21 1.04 0.05 97 0.76 1.12 983.06 984.00 978.28 14 985.87 981.24 0.01 0.20 0.35 0.09 982.16 0.98 976.17 0.08 976.09 0.10 0.07 978.66 1.19 0.79 979.29 0.36 1.85 982.06 985.71 1.08 981.00 979.90 1.08 981.45 1.36 1.68 0.23 0.14 0.88 980.97 976.95 979.95 0.02 982.31 16 985.80 0.99 978.05 985.84 981.02 -0.02 0.11 985.08 974.03 974.92 980.54 0.89 1.65 0.77 97 0.32 0.24 0.12 0.24 1.85 980.73 97 -0.69 0.18 0.16 982.09 0.95 1.84 1.04 0.18 0.94 97 0.24 0.92 977.22 0.94 0.94 0.21 0.52 0.92 978.59 1.22 0.07 0.06 978.77 0.59 1.06 97 0.95 982.21 1.59 1.07 0.89 97 9 0.02 1.31 0.04 983.24 0.69 1.23 0.05 975.14 984.09 978.60 1.93 1.89 0.04 985.81 980.30 0.88 977.91 0.80 977.37 0.93 980.18 0.18 0.21 0.71 0.01 977.20 1.14 0.84 0.89 981.16 1.03 0.54 0.65 1.01 97 0.00 0.711.47 0.70 97 -0.06 983.98 982.31 0.09 1.71 1.22 0.05 0.26 1.22 0.08 1.89 0.01 0.98 975.19 5 986.97 0.77 979.04 0.00 984.03 0.11 980.90 980.96 981.88 1.76 1.98 983.28 0.26 0.66 0.10 0.88 0.84 977.06 984.71 1.02 979.77 1.28 0.17 0.98 97 0.13 0.10 1.20 0.23 0.13 0.47 0.10 0.12 0.24 0.84 982.78 980.71 0.13 981.05 984.34 19 984.90 978.25 0.91 982.23 0.04 976.30 0.18 0.01 984.62 0.17 0.76 0.23 1.16 0.22 0.83 979.04 0.30 0.59 0.13 984.11 0.01 0.08 0.85 1.06 974.21 0.20 0.85 0.82 97 0.05 0.30 0.96 97 0.04 981.19 0.16 0.10 0.94 1.03 975.09 0.97 0.97 0.95 981.08 0.57 1.19 1.33 0.19 1.74 0.92 981.20 0.50 0.19 0.03 0.07 976.74 978.20 0.930.27 1.25 1.67 0.12 0.11 0.16 0.88 977.10 985.98 984.01 1.15 0.07 980.47 0.07 0.75 0.13 0.30 0.05 0.93 976.21 0.87 980.11 983.09 0.48 1.11 982.97 975.09 985.21 0.20 0.08 1.09 0.21 7 986.10 979.94 981.19 0.16 2 986.20 0.19 983.95 977.15 0.93 1.97 1.28 0.92 0.19 0.13 980.07 0.19 0.63 1.15 0.09 0.88 982.03 984.96 979.24 0.16 984.18 0.01 978.25 0.13 0.94 977.06 0.98 977.91 0.00 97 0.13 983.38 1.00 975.79 1.08 0.24 0.89 982.29 0.83 97 0.98 0.18 0.01 985.47 1.12 0.95 983.29 0.82 0.02 983.52 0.88 983.55 1.07 0.05 0.87 97 0.01 0.04 978.10 0.06 982.75 979.68 0.56 1.07 0.05 0.95 980.15 0.88 1.96 982.25 0.24 986.07 0.85 978.22 0.33 1.16 0.92 1.79 0.06 0.28 13 986.28 0.25 0.56 1.99 981.08 985.87 979.93 982.21 0.86 977.98 0.36 1.73 0.10 0.94 984.14 0.19 0.92 978.12 0.08 0.07 973.02 983.20 0.15 1.Alkoholna jakost u % vol.08 975.08 982.98 980.75 97 0.14 0.04 977.16 1.28 1.97 984.47 1.13 0.25 1.09 0.15 0.67 1.96 980.45 1.83 981.02 0.14 0.01 0.16 0.03 985.09 980.00 983.49 0.34 0.73 979.51 0.12 0.24 0.25 0.06 1.23 0.12 981.13 984.73 1.97 1.09 0.90 1.93 979.97 983.84 1.23 0.94 1.86 981.79 0.92 1.02 97 0.08 97 .08 0.95 984.87 1.02 982.27 0.56 0.40 1.24 0.06 973.14 0.22 0.02 0.08 1.42 0.24 0.54 0.21 0. o t 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0 986.19 0.83 980.09 979.16 0.65 0.28 0.66 1.21 6 986.10 0. 977.51 1.20 0.83 0.45 0.92 984.83 978.12 0.04 0.93 1.34 1.78 978.12 0.25 0.27 11 986.18 0.13 0.40 0.00 984.11 0.34 0.07 981.90 1.89 1.91 0.47 1.16 0.04 980.76 978.52 1.91 983.29 0.75 980.17 983.93 97 0.40 1.24 0.07 0.80 981.22 0.44 1.14 982.89 979.07 977.04 979.17 0.22 0.90 983.27 0.98 982.95 0.95 978.02 980.83 1.14 0.16 0.18 4 986.54 1.06 977.09 1.92 983.24 0.08 0.15 984.

33 0.18 975.20 981.09 0.46 0.22 971.04 1.42 0.27 0.15 976.21 969.33 976.49 0.31 0.37 1.33 0.35 963.26 0.15 1.16 1.33 0.29 1.27 0.27 1.69 1.42 1.37 1.23 978.10 975.Alkoholna jakost u % vol.32 0.04 1.31 0.96 1.46 32° 981.40 0.34 0.18 980.19 1.47 0.09 972.36 0.29 970.32 971.12 0.97 1.14 974.30 967.30 0.45 31° 981.37 0.50 1.26 975.30 972.42 0.17 1.86 1.02 1.24 970.50 1.55 1.39 1.77 1.33 0.12 1.42 0.42 1.30 975.29 974.25 976.23 980.42 0.29 0.86 1.44 0.29 0.32 966.30 0.40 0.37 0.16 971.49 0.17 980.43 1.14 1.29 966.20 976.76 1.27 966.32 965.24 974.15 979.60 1.36 1.33 964.18 981.34 0.15 980.13 976.44 0.33 0.61 1.99 1.46 33° 980.78 1.32 1.21 980.37 0.36 0.24 0.39 0.31 976.30 968.30 1.35 1.52 1.47 1.36 0.30 978.40 0.55 1.67 1.31 0.12 0.68 1.49 37° 978.32 968.43 0.61 1.37 0.37 22° 984.21 974.16 974.85 1.16 973.28 0.42 0.18 982.41 1.43 0.31 974.77 1.48 1.33 0.42 0.67 1.47 0.22 982.22 1.27 980.31 0.38 1.38 0.97 1.32 970.12 974.88 1.34 0.11 1.21 976.31 0.07 1.36 0.17 974.08 0.37 0.38 1.04 1.28 1.44 0.21 977.70 1.31 978.95 1.17 972.65 1.87 1.20 979.37 0.48 1.26 977.78 1.11 1.00 1.23 976.16 982.47 34° 980.26 1.21 979.41 0.7.99 1.28 1.96 1.15 978.57 1.69 1.56 1.26 971.14 0.10 1.30 965.73 1.93 1.39 1.22 975.23 0.08 976.84 1.36 0.40 0.07 1 71 968.28 978.33 0.11 978.26 971.90 1.37 0.12 1.14 978.19 971.86 1.32 974.33 0.28 976.72 1.27 967.32 975.24 976.17 978.49 0.40 0.39 0.09 974.20 0.33 965.34 964.28 969.40 0.00 1.88 1.78 1.25 970.14 1.24 968.52 1.22 1.33 0.62 1.30 971.42 0.49 1.41 0.09 1.96 1.70 1.23 972.33 967.30 0.23 967.27 973.32 975.08 1.45 0.22 982.04 1.44 0.32 977.29 0.32 0.24 981.73 1.29 975.48 1.19 1.93 1.20 977.29 971.96 1.13 973.07 973.70 1.30 0.29 0.38 0.28 979.46 0.24 981.22 972.61 1.29 975.28 0.48 0.28 977.42 27° 982.96 1.43 0.58 1.18 969.32 0.26 980.10 1.13 972.36 0.42 0.13 975.23 1.11 977.05 1.46 0.19 971.29 972.44 0.39 23° 983.14 972.20 1.17 1.30 1.12 976.62 1.36 0.34 0.28 1.22 0.11 1.30 973.28 1.10 975.11 973.27 969.77 1.27 980.31 0.26 977.04 1.20 979.18 970.13 1.90 1.19 976.41 0.59 1.35 0.25 967.44 0.22 1.43 0.31 967.63 1.40 0.87 1.84 1.16 0.29 1.31 978.31 0.30 976.40 0.20 1.32 0.20 1.35 0.31 0.18 978.20 973.42 0.14 970.27 975.51 40° 978.49 1.40 0.28 968.47 1.48 36° 979.28 0.86 1.36 0.80 1.42 1.27 1.08 1.17 977.78 1.38 1.75 1.45 0.34 0.32 977.34 0.23 980.38 0.33 966.14 1.32 968.14 1.29 977.45 30" 981.42 0.24 973.57 1.25 981.11 973.28 1.15 976.39 0.38 0.35 0.45 0.06 1.08 974.17 970.35 0.17 0.29 0.38 1.24 1.39 0.40 0.25 974.42 0.90 1.39 0.93 1.35 0.87 1.40 25° 983.16 979.30 973.20 969.47 0.82 1.26 974.48 1.20 972.74 1.23 969.38 0.32 0.27 975.21 1.62 1.29 966.46 0.36 0.08 975.37 21° 984.20 1.33 0.68 1.27 1.19 975.37 0.31 0.10 971.26 0.83 1.61 1.08 972.24 979.46 1.18 972.15 970.50 38° 979.21 1.43 0.28 968.29 969.35 0.95 1.12 977.26 979.28 972.38 0.07 1.30 0.92 1.22 973.77 1.25 979.37 0.03 1.28 0.92 1.93 1.84 1.38 0.44 0.10 976.22 978.32 0.45 0.60 1.44 0.40 0.14 1.40 0.22 968.40 0.29 977.19 974.10 977.30 1.64 1.40 24° 983.25 968.16 1.13 978.57 1.23 975.72 1. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 to 20° 984.77 1.45 0.66 1.37 0.24 0.69 1.48 1.32 0.08 1.17 975.30 966.55 1.18 0.36 0.47 1.29 0.05 1.28 0.41 0.28 0.26 0.26 978.39 1.86 1.10 972.44 0.94 1.40 0.41 0.35 0.37 0.40 0.41 0.42 1.48 35° 980.56 1.41 26° 983.26 0.39 0.39 0.24 978.16 977.46 1.30 0.24 971.32 964.59 1.42 0.39 0.39 0.29 1.20 1.04 1.63 1.31 972.15 971.18 980.44 1.23 1.63 1.18 977.40 0.27 972.35 0.21 1.94 1.31 969.23 974.54 1.37 1.38 0.27 0.35 0.84 1.48 0.27 976.73 1.21 983.67 1.27 1.46 0.38 0.35 0.32 0.28 973.42 0.28 979.19 978.41 1.26 969.79 1.25 969.27 967.15 981.03 1.36 0.12 978.35 0.84 1.36 0.31 972.71 1.44 0.26 0:27 0.39 0.62 1.39 0.37 0.99 1.47 0.38 0.46 1.37 0.28 974.21 970.43 0.63 1.38 0.65 1.47 0.48 1.49 1.66 1.43 29° 982.90 1.26 967.45 0.35 0.19 983.24 0.19 983.30 969.37 .30 1.77 1.22 977.37 0.23 1.23 973.40 0.53 1.25 972.43 0.38 0.42 1.10 1.48 0.31 965.33 0.47 1.21 972.48 1.29 1.15 975.23 969.05 1.55 1.81 1.40 0.43 28° 982.71 1.34 0.41 0.29 1.32 0.29 0.40 0.60 1.44 0.39 0.13 980.23 1.09 1.95 1.16 970.12 972.53 1.31 1.33 0.35 0.29 1 75 972.0 970.45 1.16 972.96 1.31 970.94 1.38 0.20 982.29 979.38 0.58 1.34 0.41 0.91 1.35 0.62 1.36 0.15 973.33 0.42 0.31 0.07 1.46 1.29 0.39 0.20 981.18 973.50 39° 978.28 970.12 972.45 0.22 970.20 974.13 975.25 0.46 1.79 1.91 1.32 1.25 977.24 0.33 0.35 0.26 1.36 0.22 980.60 1.84 1.09 973.41 0.35 1.41 0.

29 1.42 955.49 0.16 966.56 1.08 1.40 957.63 0.16 970.53 949.49 951.23 967.40 1.62 36 966.26 961.41 0.07 1.49 0.53 0.45 954.26 1.41 956.43 954.26 967.19 1.30 965.33 959.49 0.46 0.43 1.17 1.33 960.99 1.47 0.16 969.33 1.53 0.55 0.56 0.49 0.46 952.42 0.40 0.30 960.54 0.38 956.98 1.29 965.21 1.52 0.45 953.20 965.24 1.26 960.55 0.23 964.12 968.31 962.28 964.26 965.77 1.40 1.48 0.66 1.09 1.42 954.97 1.14 969.10 1.51 0.54 0.15 1.26 961.59 0.50 0.09 1.39 1.35 1.55 0.54 0.15 965.13 968.78 1.46 0.27 960.26 962.50 0.56 1.29 962.50 1.28 962.32 960.58 0.18 1.55 24 972.36 961.09 1.47 0.37 960.45 1.16 1.64 39 965.23 963.75 1.51 0.30 1.19 964.47 0.94 1.56 0.43 1.86 1.55 0.24 962.23 966.10 1.55 1.20 964.41 0.59 32 968.56 0.20 968.21 963.59 0.88 1.44 0.81 1.64 1.21 966.39 965.51 1.49 951.45 0.41 1.61 0.40 1.92 1.73 1.52 0.40 1.97 1.49 0.38 960.57 1.55 0.32 1.48 0.48 0.28 961.35 959.57 0.63 38 965.28 1.64 1.66 1.90 1.76 1.44 0.47 953.92 1.10 1.53 0.43 954.41 0.57 0.53 0.81 1.14 969.00 1.35 0.59 28 970.32 1.20 965.34 961.60 34 967.35 1.37 962.55 25 971.32 959.48 0.66 1.56 0.44 0.40 955.36 1.30 963.35 1.44 1.58 0.94 1.54 0.33 963.35 958.66 1.45 0.79 1.56 27 970.47 0.49 0.17 1.52 0.57 0.38 958.06 1.49 0.88 1.49 0.52' 0.49 0.14 970.01 1.44 0.33 1.45 953.57 1.51 0.59 0.34 960.35 961.96 1.94 1.43 955.43 0.58 29 970.62 0.14 967.68 1.66 1.40 1.43 956.35 1.13 970.18 966.54 0.48 0.36 959.56 0.21 966.38 958.30 1.35 958.23 967.21 968.15 966.33 0.42 1.17 1.47 0.21 1.24 963.40 0.16 1.20 967.25 967.46 0.48 0.48 0.50 0.43 955.91 1.43 955.17 966.49 0.53 0.61 0.09 971.53 0.18 967.45 0.42 0.77 1.49 0.32 962.52 0.02 1.59 1.43 1.17 964.57 .40 958.43 0.49 0.55 0.40 955.38 1.34 963.20 966.59 0.43 0.91 1.58 0.42 0.55 1.31 959.64 1.30 964.50 0.44 954.Alkoholna jakost % vol.63 1.09 970.86 1.57 0.53 0.23 962.54 0.11 968.66 1.12 971.11 1.34 960.72 1.52 0.50 0.51 0.35 963.37 1.51 0.84 1.94 1.79 1.16 968.58 0.31 1.26 1.24 965.38 1.10 1.90 1.82 1.42 0.56 0.22 965.38 0.60 0.59 0.24 964.50 0.55 23 972.46 0.29 959.36 958.61 1.22 967.59 1.51 0.40 0.91 1. 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 to 20 973.62 0.48 0.72 1.58 0.37 958.37 958.27 965.12 969.61 1.36 957.42 0.95 1.35 961.18 965.35 1.64 1.38 957.57 0.02 1.44 955.53 0.91 1.66 1.82 1.28 960.21 962.66 1.41 957.12 1.46 0.31 959.52 0.50 1.51 950.84 1.75 1.24 965.62 37 966.18 1.44 954.31 960.35 958.39 0.33 958.57 0.50 0.56 0.10 1.50 951.11 969.82 1.52 0.25 961.48 952.44 0.10 969.28 962.47 0.56 0.55 0.23 964.26 963.41 1.64 1.19 1.25 1.43 0.60 0.15 1.34 1.32 962.15 967.60 0.29 966.46 0.64 1.06 1.21 964.85 1.61 0.41 1.53 0.51 0.47 952.23 1.15 968.78 1.46 1.51 1.53 0.12 970.41 958.46 1.62 1.42 0.47 0.97 1.53 0.51 1.26 962.49 1.18 1.51 950.40 0.12 1.46 0.22 968.39 956.31 959.50 0.58 0.63 1.51 0.38 957.14 966.45 1.28 1.57 26 971.11 1.54 22 972.42 0.29 963.51 0.72 1.72 1.55 0.58 0.16 1.17 1.55 0.96 1.18 969.93 1.59 0.18 968.25 961.39 957.75 1.62 0.49 1.27 966.42 956.50 1.21 1.48 0.46 954.69 1.40 0.22 1.68 1.45 0.33 964.47 1.25 963.56 1.24 1.08 971.18 967.31 960.49 0.47 0.41 0.09 972.46 0.40 0.17 968.82 1.37 957.49 952.27 964.45 0.22 963.54 0.20 964.31 961.56 0.44 0.40 957.45 0.58 0.40 0.26 963.16 965.79 1.49 0.89 1.20 963.37 0.36 0.39 0.46 0.36 957.04 1.94 1.13 967.79 1.19 1.48 1.49 0.55 0.51 0.06 1.48 1.36 957.70 1.51 0.29 1.04 1.68 1.52 0.42 955.31 960.19 1.85 1.80 1.28 1.59 1.46 1.39 1.90 1.59 1.95 1.40 956.28 960.54 949.50 0.42 0.21 965.29 963.57 0.46 953.47 0.64 40 964.38 959.29 0.36 962.87 1.46 953.23 1.47 1.50 0.91 1.64 1.53 0.54 0.46 0.31 0.78 1.84 1.60 31 969.32 961.38 0.45 0.54 0.10 971.38 0.24 966.42 1.88 1.74 1.34 962.58 0.53 0.20 969.50 0.20 1.63 1.54 0.05 1.35 1.53 21 973.87 1.39 1.14 1.50 0.29 961.35 957.58 30 969.53 0.47 0.20 1.41 956.53 0.24 962.60 0.41 955.33 959.41 1.49 0.23 962.12 1.51 0.23 1.22 1.60 0.51 0.44 0.37 959.55 1.45 0.47 0.35 1.40 0.57 0.49 0.71 1.69 1.08 1.29 1.16 967.32 964.42 1.51 0.15 970.29 962.61 1.39 959.37 0.52 0.32 964.46 0.54 1.13 1.30 960.32 958.54 0.57 1.94 1.08 972.45 0.49 1.44 0.33 959.75 1.25 966.00 1.62 1.55 0.51 1.20 1.52 0.38 96002 1.57 0.61 33 968.54 0.45 0.50 0.26 964.22 963.33 1.96 1.47 952.33 961.37 0.88 1.51 0.43 0.48 0.55 0.40 956.31 965.15 1.62 1.69 1.32 0.35 960.48 0.13 1.37 0.46 1.60 0.50 951.45 0.34 958.92 1.93 1.27 961.14 1.31 963.44 0.08 1.30 961.42 0.81 1.52 0.27 964.09 1.29 961.36 0.34 1.49 0.95 1.53 0.46 1.41 0.62 35 967.

97 1.65 0.12 0.00 1.23 0.23 0.04 1.73 1.49 1.82 1.97 1.08 1.97 1.71 0.83 2.20 2.33 0.96 1.16 1.36 1.16 1.89 0.20 1.95 3.35 1.77 1.92 1.23 2. Vrijednosti koje se dodaju ili oduzimaju od alkoholne jakosti pri toC (obični stakleni alkoholometar) navedene su u tabeli ispod.75 1.41 0.02 1.44 1.02 1.94 0.43 11° 12° 13° 14° 15° 0.03 0.33 1.95 2.76 0.87 2.40 0.74 1.69 1.63 0.26 2.59 1.99 0.65 2.77 0.26 1.96 0.42 0.03 4.12 0.31 0.27 1.90 0.92 0.81 0.27 0.48 0. Alkoholna jakost pri toC 0 Temperatura (oc) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 0° 0.16 1.13 0.23 0.11 0.98 0.82 0.33 0.64 1.97 0.07 1.33 2.44 1.42 0.54 3.79 0.26 0.93 0.88 0.23 1.56 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 0.91 0.92 0.67 0.60 1.67 0.98 0.55 1.03 1.37 0.35 0.67 0.25 1.74 1.02 2.34 1.39 1.01 0.37 1.65 1.96 1.13 1.00 1.24 16° 17° 18° 0.28 1.35 0.34 2.24 2.43 0.28 1.60 0.62 0.71 0.53 1.43 0.20 1.92 1.34 0.95 1.48 0.18 0.86 0.73 1.52 1.68 1.02 4.90 0.75 0.17 3.04 0.75 3.73 1.87 0.82 1.01 0.38 3.15 1.25 0.84 0.85 0.55 3.11 1.72 0.46 0.12 0.72 0.56 0.47 2.91 0.00 0.07 1.25 1.00 1.80 0.87 0.39 1.72 1.45 1.60 1.73 1.76 0.21 0.91 0.80 2.87 1.16 2.04 1.87 3.62 3.23 1.61 1.91 0.78 0.25 1.15 2.93 0.71 2.52 0.39 0.51 19° 0.88 0.12 0.59 0.02 2.39 1.35 1.94 0.74 0.24 0.10 2.97 2.82 0.93 0.37 0.98 0.87 0.82 1.58 0.53 0.56 1.20 0.17 1.49 1.07 1.94 1.97 0.54 1.33 1.69 0.73 1.70 1.72 0.57 2.53 0.91 0.60 2.05 3.14 1.89 2.84 0.46 0.Tabela II: MEĐUNARODNA TABELA ZA ALKOHOLNE JAKOSTI PRI 20OC Tabela korekcijskih faktora koji se rabe za korigiranje alkoholne jakosti na učinak temperature.79 0.88 0.51 0.95 1.40 1.51 0.24 1.29 0.92 0.85 0.97 0.76 0.09 1.33 0.07 0.10 1.50 0.01 1.89 2.17 1.95 1.12 0.19 .55 0.13 0.79 0.95 0.88 2.15 0.20 1.01 1.92 0.66 1.83 0.59 0.47 1.24 2.44 0.20 2.08 0.38 1.50 1.09 1.16 1.48 2.24 0.03 1.77 0.74 0.47 1.48 0.83 1.64 0.59 2.83 0.91 0.82 0.87 0.89 1.17 0.38 1.15 1.72 3.44 4.39 1.62 0.60 0.95 1.54 2.61 1.09 1.55 1.19 1.32 3.12 2.26 2.71 2.24 1.91 0.01 1.25 .21 3.08 2.36 4.16 0.0.14 1.19 1.90 0.31 1.82 0.41 2.95 0.52 1.66 0.86 10° dodajemo 0.04 1.14 0.27 1.55 0.

74 2.97 1.10 1.05 4.64 2.94 5.51 0.56 2.21 2.24 1.09 3.13 0.27 2.82 0.05 2.42 0.14 0.93 1.13 2.27 2.16 3.39 2.17 4.13 0.70 0.19 1.73 0.19 3.15 2.33 3.20 2.58 1.94 0.51 3.84 1.50 2.78 4.02 2.78 1.47 0.96 1.44 3.47 0.51 3.47 3.06 2.91 4.19 5.86 5.81 3.18 4.13 0.71 4.43 1.60 1.70 2.08 1.55 0.57 1.23 3.37 0.91 4.Alkoholna jakost pri toC 0 Temperatura (oC) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 21° 22° 23° 24° 0.46 1.30 1.52 0.80 1.23 0.98 2.02 5.43 1.71 0.62 2.79 0.37 4.84 2.57 3.86 3.46 4.73 0.54 3.85 2.40 1.74 4.17 0.43 0.76 1.64 3.05 3.49 0.58 0.63 0.78 1.58 2.24 3.25 2.29 3.93 3.90 1.91 1.39 3.61 4.45 0.64 0.28 0.93 2.49 1.00 3.78 3.77 2.69 1.49 4.30 0.86 1.36 3.02 2.84 1.26 0.71 2.74 0.33 1.91 4.67 1.70 0.00 1.09 3.63 2.89 0.72 1.25 0.07 1.04 25° 0.85 0.29 1.38 1.89 0.82 3.28 1.05 3.53 1.62 0.11 2.35 2.04 4.01 1.53 .65 3.56 1.60 2.77 0.48 1.49 0.58 3.47 0.97 3.04 1.65 3.12 3.75 1.67 0.30 2.53 2.81 2.29 0.36 1.13 3.07 1.27 041 0.25 1.19 1.07 2.31 4.21 1.67 2.95 3.39 30° 31° 32° 33° 34° oduzimamo 0.19 0.19 0.70 3.29 1.56 0.00 2.92 1.76 2.66 1.42 2.78 4.31 0.15 0.99 0.40 0.14 0.65 2.39 0.57 0.78 2.81 0.86 2.44 4.93 4.03 4.19 1.63 1.26 0.49 2.15 1.68 3.54 0.31 4.53 3.25 2.88 3.13 1.90 4.94 2.91 2.21 4.93 0.27 3.13 2.31 26° 27° 28° 29° 0.77 3.79 4.44 2.99 3.41 0.32 0.85 0.98 2.18 0.65 4.83 2.23 3.79 35° 2.37 3.34 0.50 1.41 3.44 0.13 2.43 3.08 36° 37° 38° 39° 2.20 0.22 0.60 0.57 4.17 3.62 1.51 2.68 1.02 1.35 2.61 1.30 3.57 1.94 3.06 4.22 3.60 0.69 0.36 0.83 3.66 0.52 1.94 4.16 0.77 5.72 2.76 0.45 2.06 4.33 4.70 1.18 4.34 2.23 1.13 1.55 1.59 40° 3.91 3.25 1.39 1.11 1.20 2.87 1.34 1.18 1.38 2.03 1.44 0.41 2.85 0.92 2.36 5.

34 4.08 1.07 4.05 0.14 5.28 1.77 1.35 3.52 2.25 3.16 4.92 4.30 1.49 4.29 3.40 1.11 5.78 0.12 2.36 1.16 3.20 2.84 0.51 0.63 7.31 7.62 0.98 2.31 1.89 6.39 3.36 1.05 4.11 1.01 2.50 2.33 3.69 3.35 1.21 0.48 1.38 1.47 5.52 4.42 2.73 3.02 0.53 2.65 6.50 3.82 1.20 1.15 4.84 6.45 7.05 4.80 2.94 0.16 6.49 2.33 4.00 0.23 5.02 4.74 5.21 3.41 2.11 2.36 2.83 1.33 1.41 1.09 1.10 2.03 4.91 3.81 4.41 .75 7.96 1.95 7.96 2.71 0.49 4.53 7.10 2.77 4.13 3.76 2.43 7.56 5.64 1.18 0.55 6.45 0.98 2.89 5.81 3.29 2.16 6.92 1.38 4.67 0.06 0.12 0.23 5° 6° 7° 8° 9° 3.35 5.67 7.52 4.57 3.96 2.11 5.39 7.56 1.88 1.50 5.37 4.32 3.48 0.39 5.85 2.97 6.24 1.64 6.38 3.21 3.76 0.17 6.89 0.62 7.71 1.68 1.16 2.53 0.09 6.36 4.75 4.48 4.46 1.83 2.06 2.16 1.91 3.56 0.21 3.44 15° 1.68 0.76 2.69 1.58 4.56 5.48 3.66 2.85 7.82 5.10 2.87 2.98 3.02 3.96 2.97 3.43 3.61 4.54 3.61 3.40 1.Alkoholna jakost pri toC 14 t e m p e r a t u r e (oC) 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0° 3.47 7.80 0.32 1.92 4.83 2.48 5.38 d o d a j e m o 2.25 0.61 1.58 2.31 6.24 2.65 3.77 4.30 8.63 7.42 2.86 6.51 7.35 5.20 8.18 6.88 0.7 1.31 1.20 4.62 1.48 6.84 1.24 4.03 6.15 3.72 0.17 3.96 6.25 5.65 0.53 7.27 1.80 2.39 8.20 0.59 3.10 6.62 3.96 7.60 1.26 3.26 5.53 5.74 6.65 2.11 5.70 0.36 8.88 2.16 3.74 4.49 5.78 1.53 1.80 0.21 2.02 2.03 2.67 5.27 2.58 1.34 2.23 6.96 4.19 0.00 6.74 2.95 3.20 3.72 3.24 2.06 3.30 4.64 4.81 0.86 4.08 4.45 5.05 7.98 4.91 8.84 5.24 1.58 2.68 1.25 1.86 4.09 0.16 7.17 4.77 5.79 0.61 2.32 5.39 1.83 2.50 1.31 3.39 3 1.91 7.74 7.31 0.03 10° 12° 13° 14° 4.58 5.86 3.64 2.59 0.65 2.40 3.74 4.87 3.71 2.24 2.24 3.75 0.81 6.90 3.83 3.58 1.61 3.51 2.74 0.95 4.59 7.36 3.55 3.37 1.40 2" 3° 4° 3.43 2.97 7.38 1.40 1.17 0.20 6.66 3.80 5.59 6.99 5.12 0.88 2.85 5.44 3.03 16° 17° 18° 19° 0.87 4.28 4.07 8.88 1.67 4.89 3.83 5.36 3.34 1.07 6.98 0.04 2.02 6.94 0.73 5.36 4.63 3.12 5.14 0.39 5.40 6.49 1.23 0.56 1.

75 1.26 2.33 4.68 1.95 2.18 6.90 1.71 2.57 4.74 0.44 3.84 5.08 6.29 0.25 1.37 1.62 0.81 7.15 0.55 2.40 0.73 2.66 5.65 1.07 3.93 4.31 2.04 1.79 5.33 6.13 7.66 3.60 0.46 0.58 2.28 7.78 4.60 5.84 2.91 2.35 0.54 6.61 2.53 5.39 0.94 3.93 5.23 0.Alkoholna jakost pri toC t e m p e r a t u r e (oC) 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 21° 22° 23° 24° 0.86 6.73 1.62 3.43 1.66 3.29 6.70 1.98 3.01 2.49 3.77 5.37 0.90 40° 5.51 3.93 2.62 1.50 0.71 5.43 6.88 5.40 2.79 3.26 6.05 4.09 2.20 4.08 3.77 3.43 3.15 4.24 2.49 3.63 5.67 1.65 0.48 5.13 2.35 2.12 5.06 6.77 5.26 2.50 1.57 1.67 4.00 5.51 2.21 4.83 1.29 1.49 1.18 1.44 6.45 4.80 6.07 1.88 4.80 5.01 3.95 6.39 36° 37° 38° 39° 4.94 0.78 1.12 3.36 3.49 4.92 7.09 3.19 1.43 4.25 4.28 4.92 4.19 2.22 3.90 6.23 3.98 5.94 2.33 4.97 6.34 2.76 2.01 7.41 7.64 5.48 2.74 1.25 6.20 0.01 1.37 3.83 3.99 26° 27° 28° 29° 1.26 5.03 3.94 1.61 5.81 1.57 0.22 4.87 4.97 7.34 0.35 0.51 2.16 5.17 3.60 1.87 2.52 4.53 0.38 4.63 5.90 3.67 2.28 2.19 30° 31° 32° 33° 34° 35° o d u z i m a m o 1.06 4.24 3.56 1.80 6.10 2.82 1.45 2.72 1.94 5.53 4.56 2.38 5.44 6.53 3.46 5.84 4.15 4.52 0.78 1.31 1.97 5.76 3.47 0.51 4.39 1.29 5.23 3.23 4. Gustoća pri tOC korigirana za održavanje u zraku .80 6.29 6.43 0.17 6.59 4.68 4.39 0.19 5.39 0.28 0.50 5.99 0.74 3.59 4.30 0.15 5.97 1.68 5.78 3.11 4.03 4.42 4.37 3.94 3.12 5.66 7.23 4.97 3.77 3.97 1.49 2.40 2.38 0.55 0.65 2.65 3.74 4.78 1.70 1.30 5.31 5.76 Tabela III: MEĐUNARODNA TABELA ZA ALKOHOLNE JAKOSTI PRI 20OC Tabela gustoća mješavine etanol-voda (obična staklena aparatura).38 2.02 2.71 5.54 7.18 2.34 3.82 5.01 2.55 2.76 1.78 5.22 6.80 1.52 3.65 4.29 0.19 3.46 2.93 2.84 3.62 6.19 1.04 0. 3.12 1.34 0.12 5.10 1.00 2.79 3.34 2.11 2.36 5.37 4.90 3.09 6.69 7.70 0.55 3.98 5.57 6.57 0.43 1.90 3.63 7.06 4.18 2.33 4.08 4.32 2.98 4.55 0.83 3.09 3.79 4.70 3.46 5.10 5.08 6.17 1.94 5.31 3.80 2.61 4.21 2.25 0.26 0.33 0.90 1.70 3.34 4.15 1.13.07 4.04 5.62 3.41 4.38 0.25 0.87 4.07 2.59 25° 1.41 2.91 3.47 5.87 1.31 0.49 0.10 0.31 5.13 6.69 4.00 4.50 1.97 6.72 5.86 1.68 1.79 1.73 6.93 1.33 4.78 2.22 4.67 3.

35 993.17 0.42 993.67 1.20 0.09 -0.04 -0.12 0.63 1.09 0.92 1.41 995.02 -0.01 0.29 1.01 2 999.10 1.60 1.07 0. 0.00 1.28 988.06 0.45 1.15 0.47 995.15 0.07 0.01 0.02 -0.01 0.34 991.14 0.74 1.79 1.88 1.17 0.10 1.18 0.32 1.80 1.72 1.83 1.13 986.27 987.04 -0.98 1.25 989.02 0.14 986.85 1.65 0.18 16 998.52 997.45 996.16 988.71 1.23 1.03 985.31 990.09 0.34 1.62 1.83 1.33 992.14 13 999.57 1.18 0.41 1.12 0.51 997.08 -0.22 988.68 1.13 0.01 0.09 986.14 984.01 3 999.47 995.33 1.19 983.81 1.21 0.22 990.06 7 999.42 994.03 1.45 1.33 992.34 1.76 1.13 0.46 996.59 1.97 1.02 0.23 988.19 18 998.20 989.85 1.81 1.10 0.04 0.42 994.06 0.09 0.21 19 998.13 0.15 0.78 1.03 -0.66 1.84 1.14 987.16 987.07 -0.73 1.22 1.52 997.24 985.05 1.08 0.00 0.05 1.23 990.00 0.17 0.06 1.05 -0.98 1.15 987.07 0.57 1.13 0.32 990.16 0.66 0.01 0.29 1.40 995.09 985.19 0.01 0.24 986.06 -0.21 990.20 988.35 991.39 992.15 0.14 0.32 1.13 1.17 984.02 0.24 1.11 10 999.41 1.90 1.13 987.08 0.99 1.05 0.00 0.32 1.52 998.16 0.07 0.41 995.43 1.08 986.16 15 998.05 -0.50 996.46 996.25 1.63 0.55 1.22 988.20 1.09 1.09 0.23 988.06 6 999.10 0.04 0.03 0.42 1.02 -0.37 993.08 9 999.37 993.88 1.03 -0.33 992.03 1.30 990.55 1.14 0.11 0.67 1.60 1.00 -0.06 0.23 990.03 0.10 0.15 0.05 986.93 1.46 996.25 991.20 986.18 988.01 0.40 995.19 987.01 0.09 0.04 0.42 994.02 4 999.89 1.40 992.65 0.08 0.76 1.04 985.92 1.11 0.96 1.46 996.12 0.24 991.40 1.31 1.03 -0.20 1.60 1.04 0.18 985.76 1.17 988.37 993.05 985.55 1.87 1.46 996.10 0.06 0.23 1.24 988.93 1.04 0.12 0.85 1.06 -0.51 997.18 985.18 987.41 995.12 987.92 1.49 1.09 0.42 993.42 994.77 1.07 0.40 995.51 997.35 1.17 0.51 997.17 0.06 1.06 1.19 1.11 986.39 994.00 0.71 1.43 1.03 5 999.01 1.41 995.10 986.38 993.01 0.18 0.16 1.13 0.01 985.26 989.14 0.82 1.35 991.16 1.27 989.Alkoholna jakost u % vol.59 1.21 1.18 17 998.09 0.09 0.46 996.06 1.63 1.11 0. to 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0 999.30 992.29 991.02 0.49 1.27 991.04 0.39 993.09 -0.35 991.41 1.10 1.19 0.13 1.31 992.46 1.15 0.30 990.16 987.20 984.14 986.15 988.18 0.52 998.04 0.09 0.43 1.29 992.14 0.21 1.53 1.45 996.06 0.08 -0.12 984.05 0.81 1.27 1.90 1.17 987.66 1.39 992.17 983.31 990.21 984.30 988.51 997.05 0.99 1.19 0.73 1.75 1.96 1.02 -0.05 0.01 0.52 997.02 -0.09 1.02 -0.40 995.29 988.68 1.19 0.46 996.91 1.02 0.28 988.07 0.97 1.24 1.52 998.34 991.04 1.19 0.36 993.51 1.13 0.13 1.20 1.23 986.12 0.17 985.12 0.11 0.19 988.41 1.81 1.22 986.32 1.57 1.26 989.06 0.24 987.28 1.97 1.29 991.14 0.02 0.99 -0.12 0.45 1.10 987.13 984.30 992.06 0.05 -0.17 0.04 -0.16 0.00 0.53 1.42 1.04 0.17 .07 1.36 993.96 -0.65 1.08 986.06 986.03 -0.03 -0.99 1.00 0.09 0.75 1.26 1.32 992.18 1.84 1.47 995.07 985.37 1.46 995.13 12 999.20 1.35 993.43 1.55 1.12 1.16 0.54 1.07 1.28 989.87 1.98 1.07 1.46 996.08 8 999.22 986.03 -0.15 984.16 0.17 988.54 1.33 989.54 1.57 1.38 993.16 14 999.06 0.50 996.50 1.31 990.04 0.15 1.77 1.06 -0.18 983.01 0.07 0.16 0.27 991.46 996.59 1.42 994.81 1.52 998.16 985.08 -0.13 0.42 994.05 -0.25 987.22 0.11 0.16 0.13 0.18 0.46 996.02 1 999.08 985.56 1.05 -0.38 1.27 1.51 997.47 1.04 1.41 1.63 1.23 989.03 0.67 1.04 -0.64 1.21 988.41 995.53 1.16 0.67 1.31 1.51 1.12 1.41 1.46 995.14 0.37 993.58 1.32 1.33 1.60 1.52 997.22 990.24 989.75 1.18 0.03 0.02 -0.19 1.10 0.18 985.00 0.29 992.18 0.24 989.46 996.82 1.70 1.17 0.27 991.35 993.53 1.09 0.31 992.09 0.88 1.36 1.16 0.71 1.12 1.04 -0.02 -0.54 1.07 0.70 1.52 998.96 1.03 0.04 0.92 1.35 991.51 997.32 992.14 987.28 991.06 -0.12 1.07 0.16 1.82 1.61 1.06 0.15 0.06 0.39 992.14 0.16 988.01 1.97 -0.97 1.42 994.30 990.10 0.54 1.15 1.37 993.01 0.06 0.73 1.04 0.13 0.98 -0.19 1.16 0.00 985.26 991.68 1.11 0.14 0.52 998.17 0.36 993.02 985.70 1.15 0.26 987.46 996.20 0.42 994.04 1.18 0.15 .58 1.47 1.83 1.51 1.16 984.13 0.11 0.25 991.38 1.14 1.74 1.18 989.19 1.05 -0.07 0.06 1.63 1.12 0.62 1.37 1.11 11 999.61 1.01 0.00 0.00 1.52 997.35 993.75 1.29 991.58 1.53 1.10 0.34 991.40 995.03 -0.06 0.15 988.69 1.02 -0.20 988.46 1.86 1.56 1.26 987.06 986.11 986.09 1.17 1.41 1.08 0.19 985.10 0.61 1.03 -0.03 0.36 993.52 1.23 20 998.18 987.12 0.69 1.25 1.14 0.06 -0.10 985.05 1.98 1.83 1.09 -0.05 0.02 0.09 0.84 1.09 985.31 1.70 1.21 1.21 990.01 0.11 0.49 1.11 985.10 0.07 0.14 0.27 989.20 1.02 -0.33 989.16 0.26 991.47 1.48 1.51 1.15 986.88 1.14 0.12 0.26 1.68 1.38 993.52 1.11 0.22 0.90 1.11 0.72 1.03 0.02 1.11 987.40 996.46 996.09 987.02 0.04 -0.20 986.03 -0.51 997.32 992.12 0.33 992.15 0.30 992.

24 985.27 0.34 983.33 989.31 980.38 0.31 981.27 0.42 985.27 0.71 1.68 1.40 1.76 1.93 1.21 0.42 1.16 1.34 0.25 0.23 0.21 1.40 992.08 1.71 1.43 993.20 0.25 0.27 984.23 1.16 1.30 1.19 0.53 992.95 0.09 1.37 1.48 992.01 1.54 0.75 1.77 0.29 983.49 1.32 0.41 991.29 982.25 985.57 1.30 0.14 1.34 0.74 1.25 0.24 0.33 0.22 1.32 0.75 1.01 1.26 0.29 979.25 0.36 987.48 991.29 0.32 0.71 1.05 1.54 991.41 1.04 1.52 1.33 0.70 1.19 0.43 988.35 1.27 1.22 0.19 983.31 0.39 1.43 1.34 32 995.32 977.46 989.35 988.79 1.39 0.31 0.47 993.35 0.65 1.37 0.47 995.29 0.47 994.32 0.27 0.19 0.48 1.34 0.27 •0.28 980.66 1.54 1.40 991.50 1.58 1.86 1.27 1.33 0.37 983.26 1.36 1.02 1.73 1.23 0.21 0.33 0.45 1.33 .20 1.11 1.33 0.98 1.02 1.83 1.38 0.33 0.37 986.42 989.45 991.24 0.33 0.36 981.31 0.30 0.37 990.92 1.20 0.35 982.31 0.30 1.29 1.25 985.20 25 997.32 987.29 1.43 993.28 0.02 1.26 0.66 1.31 0.37 990.42 0.39 983.25 983.21 0.19 0.30 0.26 0.26 981.90 1.35 988.38 986.31 988.33 984.55 1.63 1.36 0.36 1.36 0.52 993.26 24 997.34 0.26 0.37 1.87 1.92 1.47 994.43 1.45 1.22 0.45 0.36 0.92 1.33 1.37 989.23 1.01 1.36 0.24 22 987.66 1.48 1.27 0.60 1.25 1.50 990.09 0.23 0.40 991.56 1.54 1.50 1.38 0.77 0.06 1.46 1.37 989.31 0.27 1.50 994.30 983.38 38 993.26 0.27 0.36 985.38 0.23 0.32 1.30 0.28 0.29 0.44 987.34 980.22 1.41 986.99 1.47 993.21 0.31 1.37 0.05 1.37 0.33 981.33 0.38 989.25 981.99 1.32 0.10 1.59 1.27 0.85 1.22 984.06 1.21 0.23 0.31 0.50 996.22 1.37 0.27 980.23 0.33 0.68 1.32 0.46 994.07 0.05 1.69 1.41 986.70 1.43 988.26 0.31 1.36 0.46 1.41 1.38 0.37 982.22 0.21 1.35 0.72 1.00 1.56 0.52 1.41 1.23 984.42 993.43 1.40 992.31 .68 1.35 0.25 0.61 1.02 1.24 0.81 1.31 978.30 28 996.23 0.34 989.31 29 996.24 1.27 0.23 0.35 0.33 0.32 0.48 992.01 1.18 1.10 1.26 0.34 985.22 0.22 0.29 40 992.13 1.02 1.29 986.21 0.47 988.36 990.70 0.34 0.32 984.96 1.37 986.25 0.23 0.36 981.88 1.35 979.44 987.22 1.40 987.24 0.32 31 995.39 1.29 0.89 1.35 0.29 0.36 0.93 1.50 995.31 0.16 1.50 996.34 OJ5 1.Alkoholna jakost u % vol.55 991. to 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 20 998.01 1.36 0.39 988.22 0.21 1.23 0.36 0.47 993.33 977.36 987.86 1.89 1.42 989.36 0.45 991.25 0.31 982.19 1.34 983.37 983.81 1.39 1.32 984.37 1.28 0.59 1.43 992.94 1.21 0.56 1.30 988.04 1.38 0.36 0.24 1.20 0.35 1.19 1.31 987.27 980.68 1.22 0.37 986.27 986.37 0.31 0.27 0.06 1.45 990.76 1.29 1.29 1.38 0.18 1.27 1.41 987.31 987.44 991.51 993.44 992.29 983.38 0.29 0.50 995.76 1.28 0.37 987.20 0.36 981.45 990.32 0.24 0.62 1.45 986.43 988.33 0.51 994.37 37 993.29 0.17 1.10 1.80 0.29 0.83 1.42 993.19 0.02 1.62 1.21 0.35 988.21 0.27 987.34 983.31 0.39 988.33 0.51 994.06 1.31 1.41 985.30 985.66 1.39 988.80 1.33 0.41 991.41 990.39 984.51 994.34 0.28 0.50 995.71 1.81 1.29 986.34 989.17 1.94 1.90 1.28 0.31 985.17 1.70 0.24 981.32 979.25 0.36 990.34 980.39 0.64 1.33 1.33 984.26 0.01 1.48 1.29 0.30 0.35 34 994.36 0.39 1.22 1.51 990.32 1.48 992.33 986.63 1.35 985.72 1.43 992.0.32 1.31 988.19 0.50 1.34 986.23 1.29 0.18 1.27 1.95 1.38 989.35 0.82 1.28 0.39 984.33 1.27 0.31 0.19 983.28 26 996.28 986.28 0.30 979.24 0.33 978.23 21 998.35 0.87 1.11 0.26 0.17 1.60 1.34 0.17 1.25 0.30 1.23 984.48 991.33 987.74 1.31 0.28 1.28 979.65 1.00 1.25 0.93 1.33 980.48 988.21 982.35 0.31 982.31 985.01 1.49 991.31 0.32 979.39 985.53992.21 0.76 1.44 987.73 1.32 982.29 0.34 33 995.71 1.22 0.26 0.21 0.34 0.21 30 995.43 989.41 986.68 1.46 989.23 0.32 1.46 994.63 1.30 0.38 1.22 982.45 990.29 986.25 983.47 988.53 993.34 0.22 1.36 984.44 992.31 980.20 0.29 0.33 0.36 0.30 981.51 1.30 0.50 996.25 23 997.50 996.04 1.67 1.21 984.39 39 993.17 1.22 0.27 982.20 1.29 981.65 1.29 0.33 989.93 1.40 992.50 995.37 1.38 0.34 0.34 0.66 1.28 0.24 0.42 1.65 1.19 1.33 0.20 0.31 0.24 0.64 1.91 1.38 985.24 983.72 1.44 1.41 990.31 0.20 983.28 984.24 0.34 1.33 1.36 0.32 0.29 984.33 0.39 1.36 984.20 0.34 986.75 1.81 1.26 1.44 992.24 1.52 0.37 982.66 1.23 982.71 1.28 0.25 0.91 1.39 1.33 978.36 0.27 985.42 1.23 1.30 0.46 989.49 990.32 980.48 1.60 1.26 1.05 0.35 982.37 36 994.35 0.51 989.54 991.54 992.28 982.40 988.33 977.27 0.18 1.01 1.31 1.48 992.01 1.23 0.74 1.47 993.35 985.47 995.50 1.53 1.29 0.24 981.32 0.26 1.29 0.50 1.35 0.72 1.33 1.05 1.41 990.99 0.31 0.22 0.39 985.92 1.17 1.30 983.87 1.24 0.23 0.95 1.29' 27 996.33 981.41 987.97 1.01 1.32 978.41 990.26 985.26 982.25 0.40 0.28 0.86 1.35 988.35 991.31 0.52 1.10 1.25 35 994.37 0.36 984.33 0.

10 0.06 1.26 975.08 1.21 981.96 0.49 0.81 979.06 1.01 982.12 984.16 0.10 0.89 979.24 0.12 0.07 1.64 0.15 14 985.70 0.05 0.04 6 986.52 0.29 976.92 978.93 978.10 10 986.14 0.91 0.08 1.36 0.73 0.40 0.89 980.26 978.06 0.18 984.04 0.49 0.19 983.09 1.39 0.94 0.02 984.19 0.87 976.98 983.10 1.35 0.06 984.15 15 985.06 1.22 981.16 982.93 979.08 0.04 1.33 0.09 0.28 975.94 0.21 0.93 0.15 0.02 1.54 0.92 983.03 1.11 0.08 0.67 0.65 -0.37 0.75 0.79 979.35 0.89 976.15 0.31 974.26 0.71 0.06 1.58 0.74 0.91 976.13 984.22 979.04 1.22 979.13 13 985.58 0.89 982.11 1.13 982.75 979.08 0.97 981.19 981.02 0.18 0.98 0.07 8 986.03 985.08 975.24 976.13 1.06 1.36 0.04 1.90 0.94 0.15 1.98 0.01 1.17 1.15 0.99 1.02 1.75 978.08 1.13 1.81 981.03 1.01 0.11 0.19 0.96 0.16 984.12 1.16 1.78 0.66 0.31 974.78 0.49 0.26 0.08 1.71 0.83 979.75 0.61 0.32 0.12 0.28 975.65 0.91 982.20 0.23 978.61 0.65 5 0.26 978.17 0.77 978.20 0.14 0.25 979.14 0.96 981.53 0.75 0.19 983.70 0.89 0.83 0.92 979.70 -0.07 0.27 0.30 974.21 978.99 1.33 0.09 1.14 0.19 18 985.05 0.39 0.31 0.00 3 986.31 0.24 978.09 985.21 980.07 0.29 1.20 0.98 984.11 0.99 984.00 1.61 0.17 983.51 0.57 0.54 0.97 982.07 984.23 979.73 0.96 977.72 978.11 1.16 0.18 984.87 0.20 979.84 982.83 0.85 0.22 0.87 0.05 0.26 0.20 981.23 0.83 0.08 0.05 985.14 0.24 980.87 0.21 0.01 1.12 0.19 981.19 0.32 0.10 0.12 1.82 977.65 0.19 979.06 1.14 984.16 981.17 979.14 0.Alkoholna jakost u % vol.87 977.13 0.13 1.13 0.12 1.32 973.82 0.00 1.87 979.60 0.09 0.59 0.13 0.88 981.95 0.96 983.18 982.27 1.10 0.10 0.27 975.29 975.11 0.67 0.05 976.31 0.18 0.31 0.89 0.01 0.99 0.15 981.63 0.01 986.26 1.88 •0.04 1.26 1.09 0.76 977.21 0.06 1.15 983.05 984.35 0.16 0.21 0.05 1.23 0.86 978.09 1.90 981.87 981.23 981.17 0.40 0.08 976.63 1.74 978.93 983.62 0.52 0.92 982.16 1.22 979.14 0.12 0.04 1.16 0.02 984.36 0.07 1.75 0.90 978.82 981.17 981.28 1.20 980.38 0.11 0.00 984.67 0.84 981.00 985.03 0.98 0.22 0.96 984.81 980.29 975.19 983.07 0.93 0.06 1.06 1.02 0.35 0.14 0.30 0.87 982.86 981.0 1.23 0.17 17 985.02 1.14 1.09 1.18 0.11 1.01 983.62 0.12 12 986.88 0.10 1.18 1.02 0.94 0.22 982.05 1.83 980.04 1.74 0.88 977.54 0.08 0.81 978.66 -0.64 0.15 0.01 977.83 0.41 0.67 0.01 1.04 983.63 0.93 0.60 0.48 1.10 0.86 0.04 985.03 1 986.16 0.75 0.02 1.01 0.97 0.71 -0.12 0.97 984.05 1.19 0.04 0.59 0.12 0.40 0.13 1.18 0.77 0.06 0.01 985.57 0.08 985.97 0.17 0.21 978.11 1.13 1.94 0.10 0.17 983.40 0.26 976.95 0.22 20 984.46 0.85 978.87 980.84 0.85 977.19 1.99 0.96 0.78 0.81 0.79 980.82 0.56 0.16 0.04 0.05 1.84 977.46 0.15 982.03 983.44 0.12 1.18 982.68 0.11 985.44 0.83 978.34 0.02 0.20 982.52 0.48 0.99 1.95 978.14 1.05 1.08 .25 976.90 0.27 976.07 0.85 0.24 976.03 1.05 1.14 983.66 0.64 0.73 0.68 0.25 980.94 983.41 9 0.01 1.47 0.07 1.83 0.68 0.66 0.04 0.16 980.77 0.97 0.19 0.20 980.01 1.25 0.14 0.97 0.82 0.94 980.11 1.02 986.17 1.02 1.10 985.30 974.18 0.09 1.15 1.30 1.18 0.23 978.04 0.04 984.38 0.98 977.23 0.07 985.97 0.02 2 986.81 0.92 977.84 979.85 0.98 0.08 0.77 979.93 981.79 978.79 0.88 0.85 980.00 983.19 980.23 0.24 982.14 1.94 979.79 0.20 982.95 982.01 0.14 1.16 984.24 978.02 976.48 0.10 0.14 0.28 0.00 1.24 980.85 0.05 1.93 0.08 1.08 0.00 0.95 980.21 0.86 982.74 0.03 1.97 983.60 0.19 979.72 0.11 0.11 0.56 0.45 0.09 0.96 0.76 0.01 0.21 0.05 7 986.07 1.12 0.99 1.48 0.23 977.52 0.90 980.15 0.96 0.25 977.00 982.20 19 984.13 0.11 0.08 986.58 0.13 1.81 0.91 0.14 0.73 978.23 0.80 0.90 979.56 0.04 1.30 974.88 978.05 1.08 0.97 0.11 1.90 977.12 0.96 980.21 -0.04 976.02 985.99 981.12 0.13 0.38 0.68 0.09 0.21 0.17 980.96 0.10 1.08 1.24 981.25 977.83 0.26 975.89 0.96 982.25 979.00 0.99 983.63 0.27 977.08 1.67 0.21 983.33 973.47 0.17 16 985.78 977.06 0.10 11 986.09 1.02 1.52 0.63 0.17 1.02 1.81 0. t° 0 10 11 12 13 14 15 18 19 16 17 20 986.06 0.98 982.98 1.07 0.30 1.66 0.66 0.06 1.30 0.96 0.77 980.56 0.61 0.44 0.10 1.99 977.09 1.00 0.10 0.00 1.96 0.80 977.04 0.08 985.93 982.14 0.23 0.10 0.97 0.10 0.28 977.95 981.20 0.42 0.68 0.14 1.87 0.92 980.26 978.91 981.23 983.67 0.67 4 0.27 977.58 0.

37 1.52 0.10 977.17 982.45 1.88 0.60 0.43 1.27 1.33 977.08 976.14 0.29 1.39 1.26 25 983.32 31 981.58 0.31 973.62 0.11 978.41 0.39 1.14 978.51 0.31 1.58 0.25 977.36 0.13 1.17 12 1.44 1.27 967.49 1.31 969.84 0.30 1.15 1.16 970.16 977.18 977.21 977.19 970.39 1.29 27 982.35 1.26 982.28 968.83 0.07 0.03 0.42 1.14 972.33 1.30 1.87 0.57 0.21 974.17 980.41 0.27 968.19 971.13 974.28 0.31 1.39 0.32 978.39 1.26 1.42 0.20 973.70 0.09 0.23 980.43 1.76 0.99 0.45 1.25 974.27 976.41 1.37 1.74 0.23 0.55 0.29 28 982.76 0.28 974.36 1.48 0.56 0.82 0.21 981.13 975.09 974.38 1.97 0.35 0.43 1.78 0.29 967.63 0.13 972.29 1.21 983.10 975.71 0.39 0.42 1.29 1.35 0.12 976.31 971.17 921.28 980.78 0.96 0.36 1.41 0.37 1.10 973.37 0.51 0.45 1.25 982.32 1.28 1.59 20 1.45 1.64 0.17 0.39 1.51 0.12 974.14 975.29 966.41 1.28 0.74 0.22 970.44 1.77 0.20 979.48 0.32 1.22 978.64 0.84 0.38 1.71 0.20 981.15 0.29 0.31 1.23 0.22 971.22 975.25 968.41 1.46 1.19 980.44 1.28 0.17 0.42 1.28 1.30 1.90 1.20 0.82 0.39 1.32 0.27 970.40 0.36 1.18 981.33 967.28 971.34 1.10 971.40 1.68 0.98 0.77 0.27 973.25 971.33 1.16 976.36 1.34 1.41 1.38 1.21 972.70 0.36 1.23 968.18 970.20 976.08 0.30 0.14 1.39 1.42 1.41 1.32 1.15 975.34 35 980.45 0.26 975.26 977.24 0.38 39 978.85 0.54 0.27 980.21 970.94 0.24 971.94 0.30 979.55 0.29 976.14 976.74 0.17 973.26 971.41 0.30 975.50 0.15 0.40 1.20 975.33 0.03 0.19 969.34 1.38 1.38 1.30 966.41 1.34 0.38 1.24 972.19 978.31 0.28 1.32 973.84 0.40 1.68 0.27 26 983.18 975.62 0.33 1.10 976.21 15 1.71 0.33 969.50 0.30 975.23 0.23 973.28 978.36 1.29 977.37 1.37 0.12 0.25 981.32 974.89 0.18 969.47 1.38 1.23 971.23 1.35 1.24 0.45 1.30 974.40 1.19 0.49 1.36 1.53 14 1.24 1.3.00 0.43 1.30 1.18 980.39 1.38 1.74 0.33 1.40 0.47 1.34 1.07 0.28 973.82 0.38 1.38 1.86 0.00 0.27 966.39 0.38 1.39 1.36 1.30 970.39 0.34 1.17 1.41 0.53 0.32 1.23 982.78 0.33 977.92 19 1.24 978.09 975.34 0.25 0.99 0.27 972.24 970.23 980.26 969.26 1.26 1.56 0.29 1.31 976.86 0.83 0.32 967.26 1.28 969.34 1.44 0.37 1.35 1.08 972.06 0.40 1.42 1.39 0.25 0.31 974.30 1.29 969.38 38 979.33 1.31 971.25 1.39 1.25 1.99 0.44 1.28 976.35 1.27 968.46 1.42 1.20 0.40 1.25 18 1.48 1.26 974.70 0.37 1.3 978.34 0.34 1.28 979.39 1.20 1.08 974.23 1.37 1.38 1.23 975.29 971.00 0.33 965.32 1.79 0.28 1.28 975.18 971.61 0.22 980.08 975.45 1.50 1.16 974.35 963.29 977.21 973.37 1.22 0.35 1.39 1.34 965.96 0.32 1.35 1.01 0.41 1.36 1.77 0.39 0.19 976.63 0.31 968.97 0.31 1.22 968.38 1.25 976.05 1.24 976.12 971.05 0.35 1.35 1.32 1.32 0.19 983.47 0.71 0.17 0.57 0.15 0.04 0.40 0.36 1.13 973.31 965.05 0.10 972.29 973.30 1.42 1.60 0.40 1.19 981.72 0.29 1.10 0.48 0.28 967.69 0.72 0.36 0.78 0.12 977. t° 10 20° 984.25 24 983.47 1.29 974.95 0.15 974.41 1.40 1.69 0.23 978.23 22 984.19 972.19 974.40 1.26 0.18 974.15 0.28 972.31 1.22 0.34 0.43 1.29 1.24 979.68 0.68 0.73 0.65 0.58 0.87 0.17 972.24 975.22 977.33 1.29 1.50 0.43 0.63 0.97 0.07 973.25 0.40 1.23 969.27 1.31 1.30 1.20 0.32 1.37 1.36 1.17 978.58 17 1.42 1.15 0.26 973.18 978.78 0.09 1.22 974.25 979.62 0.30 29 982.34 33 981.20 972.21 979.26 979.29 970.17 0.31 1.50 0.22 0.44 1.43 1.34 0.31 972.35 1.15 971.85 13 1.Alkoholna jakost u % vol.99 0.40 1.36 1.23 21 984.42 1.14 979.45 1.33 964.23 977.20 0.44 0.21 0.39 40 978.87 0.29 1.87 0.87 0.36 1.22 973.48 0.92 0.37 1.41 1.35 1.39 1.32 1.30 1.38 1.12 0.26 978.36 1.39 1.31 1.26 977.29 967.24 981.01 0.47 1.27 0.27 978.37 1.54 0.27 0.52 0.16 980.25 969.99 0.33 1.04 0.31 967.85 0.25 967.30 968.33 1.16 971.15 970.29 1.39 1.43 1.43 1.19 983.24 1.89 0.09 973.65 0.80 0.73 0.47 1.08 0.43 1.25 973.24 23.21 0.32 975.11 977.32 965.14 971.12 972.30 972.26 981.25 981.29 979.35 1.33 1.43 1.78 0.81 0.21 976.37 1.77 0.28 0.03 0.46 1.43 1.17 976.39 1.42 1.28 1.21 0.11 973.32 977.06 0.56 0.45 1.34 1.33 966.93 0.25 970.13 0.28 1.21 969.70 0.27 975.50 11 1.42 0.36 36 980.56 0.35 1.48 1.38 0. 984.42 1.31 966.34 0.20 978.48 1.7 .90 16 1.06 0.01 0.59 0.94 0.69 0.27 0.23 1.38 1.31 976.35 1.27 980.16 972.11 1.08 1.33 1.30 971.33 32 981.15 978.86 0.39 1.40 1.59 0.09 972.32 970.95 0.21 974.12 0.25 21 1.35 1.34 1.31 1.13 978.16 973.18 1.13 976.05 0.31 1.70 1 0.45 1.27 1.15 0.98 0.31 30 982.38 1.54 0.34 34 980.13 980.86 0.33 1.21 1.41 0.01 0.27 1.95 0.42 1.07 0.14 981.75 0.21 968.12 0.30 977.40 1.34 1.29 1.27 1.16 979.23 972.32 1.20 979.34 964.44 0.17 982.35 1.24 968.15 979.47 0.19 0.11 0.60 0.17 977.37 1.36 37 979.14 0.

.

27 0.74 976.32 0.33 0.01 973.78 973.96 973.30 0.43 1.07 967.08 971.47 0.96 1.89 974.77 1.68 0.15 0.10 0.30 0.22 0.81 974.91 974.03 967.11 0.02 972.37 0.42 0.01 969.05 969.30 0.04 969.79 972.51 0.05 972.06 971.03 970. 0.94 1.30 0.23 0.10 969.16 0.06 967.11 966.18 0.98 0.30 0.40 1.39 0.86 0.42 0.00 968.35 0.39 0.63 0.67 0.97 1.17 964.43 0.82 1.65 0.44 0.17 0.34 0.77 972.04 973.40 0.50 0.41 0.38 0.21 962.06 971.52 0.41 0.85 971.35 0.16 964.82 0.99 972.98 967.50 1.86 971.08 1.28 0.81 975.95 973.87 0.87 970.36 0.12 1.42 0.44 0.19 0.06 967.13 0.03 0.43 0.98 971.09 970.80 973.45 0.62 1.79 1.03 1.33 0.87 1.11 965.89 972.91 1.71 0.87 974.33 0.21 962.26 0.14 965.94 974.37 0.79 972.01 967.83 976.20 0.45 1.32 0.55 0.41 0.23 0.88 0.76 976.33 0.24 1.63 1.19 963.95 970.44 0.99 0.75 977.54 1.27 0.29 0.56 1.31 0.49 0.25 0.13 966.09 0.38 0.12 966.45 0.25 0.88 971.17 963.35 0.46 0.33 1.87 972.17 0.29 0.95 970.16 0.92 972. 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 to 0 978.24 0.21 1.60 0.44 8 976.84 972.99 970.52 20 973.37 0.00 0.42 0.38 0.97 969.75 973.28 0.25 0.28 0.76 1.26 1.74 974.13 965.13 0.56 1.11 966.92 960.72 975.41 0.80 971.89 974.67 0.85 973.84 971.74 1.29 0.38 0.99 1.08 968.82 972.39 1.45 0.05 967.45 0.18 0.07 970.44 1.78 0.92 974.95 1.39 0.10 967.97 0.02 0.47 0.21 1.26 0.78 973.00 972.18 0.44 1.47 0.99 970.94 968.02 971.25 0.42 0.14 1.09 965.86 0.32 0.76 0.46 1.02 0.88 1.02 968.40 3 977.14 965.70 976.77 972.28 0.72 976.99 1.41 0.94 969.78 1.40 0.97 0.91 973.25 0.38 0.40 0.86 1.42 0.31 0.79 975.69 0.22 0.58 0.10 0.17 0.26 960.27 0.88 970.14 0.21 0.89 975.55 1.85 976.97 971.13 0.82 972.36 0.11 968.20 0.91 0.49 15 975.89 969.37 0.12 965.31 0.42 1.06 1.96 974.30 1.36 0.41 0.89 971.68 0.20 0.53 0.24 0.74 975.25 0.93 0.Alkoholna jakost u % vol.46 12 975.81 976.31 0.36 0.15 1.32 0.91 0.75 0.23 0.35 0.43 0.45 10 976.33 1.52 0.09 1.18 1.24 0.67 0.52 0.40 0.48 1.02 0.03 968.20 0.23 1.47 0.82 0.41 0.94 968.45 0.07 969.21 1.15 963.27 0.09 969.93 0.72 977.79 976.74 1.40 0.29 0.45 1.37 0.09 0.47 1.46 0.41 2 977.02 968.12 965.44 1.77 975.76 0.36 0.29 .96 972.11 967.26 0.79 974.35 0.97 970.35 0.34 0.99 0.98 974.75 975.23 962.14 964.42 0.24 0.50 18 974.93 973.30 0.30 0.38 0.28 0.91 972.56 1.26 0.83 974.96 0.97 1.37 0.80 1.93 975.79 976.81 1.90 0.11 964.70 1.54 1.10 1.96 969.77 977.31 0.83 973.38 0.89 0.40 0.18 963.87 975.43 6 977.47 0.04 967.87 970.51 1.93 971.91 970.17 0.45 11 976.91 971.06 969.26 0.69 1.50 19 973.88 973.30 0.72 0.12 1.47 0.45 0.34 0.44 0.38 0.15 0.10 966.27 0.06 972.89 1.83 0.25 0.32 0.41 5 977.00 0.71 1.25 0.55 0.05 970.37 0.39 0.48 0.29 0.64 0.36 0.25 0.17 964.89 0.53 0.00 971.83 1.08 966.03 970.41 0.31 1.26 0.81 973.33 0.93 970.49 16 974.45 9 976.02 967.13 1.69 1.52 0.14 0.88 0.93 970. 0.31 1.89 970.76 974.01 969.26 0.36 0.92 1.04 0.06 0.10 967.08 967.07 966.33 0.45 0.32 0.21 1.19 0.49 17 974.40 0.99 969.91 975.56 0.34 0.47 14 975.12 1.17 1.61 1.30 0.15 1.30 0.40 0.19 0.39 1 978.82 971.33 0.98 969.07 1.39 0.44 0.50 0.37 0.35 0.70 0.84 973.56 1.81 975.33 0.35 0.75 0.31 0.01 0.83 0.08 0.28 0.47 13 975.85 974.24 0.92 969.23 961.81 1.87 970.35 0.52 0.01 0.02 967.04 966.05 0.80 0.28 0.29 0.34 0.69 0.94 972.90 973.31 0.72 974.09 9 0.37 0.33 0.13 966.28 0.51 0.97 0.39 1.31 0.27 0.12 1.86 973.87 976.42 0.22 0.06 0.65 1.85 975.11 0.24 961.91 971.81 0.56 1.83 975.10 0.17 1.30 0.15 0.46 .32 0.31 0.43 7 976.02 971.18 0.06 966.86 0.43 0.29 0.69 976.67 0.19 0.19 962.96 968.81 1.13 964.31 1.30 0.37 0.08 972.26 0.51 0.41 1.83 970.96 968.22 0.25 0.76 0.70 975.35 0.94 974.24 0.04 968.13 0.40 0.29 0.32 0.77 974.02 969.06 0.70 1.37 0.04 971.33 0.25 0.26 0.39 0.08 965.37 0.02 0.76 0.18 0.39 0.93 0.93 971.28 0.43 0.14 0.23 0.42 0.06 968.47 0.34 1.12 0.18 963.73 1.00 974.^40 1.78 0.20 0.44 0.34 0.42 0.87 972.34 0.20 0.42 4 977.72 975.02 973.37 0.00 968.79 1.36 0.30 0.72 0.92 1.64 1.32 0.09 965.21 0.94 1.05 966.09 966.42 0.40 0.41 0.34 0.47 0.50 1.26 0.72 974.08 968.24 0.94 1.68 1.34 0.01 1.79 0.38 0.35 0.37 1.36 0.31 1.12 1.73 1.10 1.20 1.77 1.20 963.48 0.30 0.99 0.04 0.22 .62 0.04 972.98 968.83 971.71 0.10 968.39 0.89 0.40 0.43 0.88 1.13 1.39 0.95 971.85 970.34 0.17 0.71 0.27 0.10 1.40 0.00 967.38 1.16 965.33 0.95 969.47 0.21 0.98 973.86 971.84 972.35 0.89 969.92 969.98 968.47 1.39 0.44 0.98 0.81 1.36 0.70 977.97 972.42 1.22 0.27 0.99 1.38 0.01 970.52 1.00 973.45 1.23 0.97 1.15 964.49 0.21 0.74 973.

27 961.96 1.48 0.54 0.42 957.18 1.17 1.90 1.09 971.44 0.27 965.40 0.40 958.01 1.53 0.39 959.41 0.30 959.48 0.49 0.68 1.52 21 973.26 1.47 0.00 1.52 0.53 0.48 0.35 0.18 967.46 0.30 960.38 958.56 .32 964.22 1.23 967.36 0.45 1.36 0.60 1.48 0.46 0.43 0.61 37 966.16 965.46 0.90 1.39 0.76 1.49 951.58 30 969.48 0.62 1.21 1.77 1.54 0.52 0. 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 to 20 973.31 1.55 1.40 0.34 964.53 0.43 0.31 965.43 0.36 1.98 1.44 0.75 1.43 0.55 0.27 965.20 1.48 1.48 0.38 0.41 0.29 1.09 972.22 962.54 0.59 33 968.56 0.20 966.45 0.49 952.69 1.49 0.46 0.55 1.00 1.45 0.19 964.47 0.58 31 969.48 0.27 966.42 1.18 965.45 0.62 1.20 1.53 0.50 0.38 1.57 0.37 962.76 1.48 0.21 964.64 1.48 1.41 1.56 0.60 0.15 970.42 956.21 967.18 966.31 1.23 1.36 960.45 954.42 0.52 950.55 0.49 0.15 969.47 1.50 0.60 0.29 996.47 0.47 1.62 39 965.31 959.51 0.09 1.34 959.84 1.44 954.31 964.68 1.37 1.29 962.43 0.96 1.55 0.13 966.49 0.23 962.78 1.38 1.90 1.57 0.54 0.30 1.49 0.59 1.18 968.24 965.74 1.49 0.20 968.36 1.68 1.13 1.57 0.52 0.10 969.21 1.49 1.95 1.26 964.11 969.51 0.32 963.51 1.39 957.01 1.57 1.10 1.53 23 972.36 963.21 967.47 0.36 961.12 1.54 0.53 0.19 965.42 955.23 968.99 1.45 0.10 971.32 961.39 956.82 1.69 1.60 0.91 1.14 971.45 955.15 968.87 1.72 1.33 958.16 967.40 958.24 1.23 963.16 970.36 0.27 964.55 0 0.88 1.54 949.46 0.47 0.90 1.50 0.44 0.19 969.09 970.28 963.92 1.27 967.46 0.53 0.17 965.24 963.52 22 972.46 0.40 956.40 0.23 1.15 1.21 968.49 0.24 966.29 960.43 0.50 0.86 1.39 0.51 0.49 0.55 0.37 959.51 1.45 0.10 1.22 1.39 956.34 961.04 1.25 962.53 0.53 0.32 959.21 965.43 0.12 1.50 1.33 959.58 0.48 0.38 961.50 0.06 1.45 0.42 0.43 954.37 1.59 0.38 956.58 0.84 1.42 0.02 1.81 1.21 963.38 0.85 1.31 962.48 952.49 0.21 134 961.30 963.15 966.93 1.93 1.46 953.44 955.46 1.47 1.45 1.71 136 961.55 0.72 1.50 0.81 1.47 0.04 1.20 964.40 0.58 0.88 1.52 0.21 1.97 1.23 965.98 1.72 1.54 25 971.90 1.45 0.78 1.52 0.36 958.35 0.18 1.T Alkoholna jakost u % vol.63 1.53 0.39 1.64 1.93 1.05 1.54 0.32 0.57 0.53 0.30 1.56 1.12 971.13 967.08 972.35 959.37 958.28 960.23 1.49 0.48 952.37 1.17 968.56 1.20 1.32 962.26 960.38 1.13 1.16 966.64 1.50 0.61 38 966.44 1.42 0.45 0.10 1.78 1.68 1.49 1.51 0.32 960.88 1.24 964.60 35 967.50 951.13 969.43 956.64 40 965.26 961.33 1.68 1.47 953.43 956.58 0.36 957.05 1.51 0.32 958.42 0.51 1.03 1.62 1.82 1.41 0.74 1.38 957.20 965.25 965.37 0.39 0.42 956.87 1.57 0.84 1.45 0.18 967.44 954.33 1.11 1.56 0.4 956.52 0.37 957.27 1.52 0.13 970.60 0.43 1.49 952.50 0.71 1.61 0.49 0.09 1.64 1.56 29 970.43 1.24 966.42 0.21 966.21 1.15 967.91 1.16 966.27 962.20 1.05 1.52 0.52 0.42 0.56 0.92 1.36 0.25 1.17 964.56 1.36 959.04 1.28 960.33 1.68 1.41 955.56 0.46 953.52 0.47 1.51 0.37 958.45 954.39 958.44 0.39 1.38 0.48 0.62 1.52 0.29 961.26 962.43 955.49 0.51 0.43 0.35 0.89 1.50 0.44 0.51 0.61 0.37 959.22 968.55 0.06 1.27 963.37 957.55 0.53 1.43 1.35 958.08 1.74 1.37 0.47 0.50 0.47 0.48 0.26 1.21 1.33 960.38 1.05 1.35 957.83 1.01 1.49 1.59 0.44 1.72 1.24 962.50 0.58 0.54 0.60 0.60 1.18 969.45 0.94 1.46 0.22 965.56 28 970.40 955.33 958.30 962.45 0.39 0.31 960.99 1.25 967.29 963.15 967.89 1.48 0.11 968.52 0.41 0.54 0.28 964.08 971.53 0.58 0.19 1.23 1.11 970.42 0.56 1.35 962.41 956.28 961.35 1.15 1.58 32 968.55 26 971.52 0.99 1.14 1.29 0.39 0.62 1.26 963.32 961.58 0.00 1.32 959.76 1.94 1.34 1.44 1.57 1.41 0.48 0.41 958.38 0.33 959.48 0.19 964.50 951.55 0.75 1.40 957.31 962.48 1.47 0.56 0.52 0.51 951.07 1.64 1.41 0.34 0.60 34 968.40 0.15 1.50 0.34 963.13 968.35 1.32 965.44 954.48 1.46 0.72 1.18 1.75 1.27 961.38 960.52 0.12 1.29 965.31 1.56 0.34 962.53 1.25 961.27 962.48 0.00 1.65 1.23 966.78 1.49 0.25 963.34 958.45 954.47 1.45 0.39 957.30 1.25 964.14 969.64 1.59 0.45 0.23 962.40 1.50 0.30 960.15 139 959.92 1.34 960.50 0.16 1.35 963.23 964.16 1.55 0.31 961.83 1.22 1.53 1.45 0.51 0.30 1.03 1.40 0.83 1.62 0.46 0.25 966.53 1.28 960.35 958.55 1.55 0.33 0.02 1.60 1.77 1.38 0.31 0.55 27 971.57 1.33 964.20 967.42 0.50 1.31 959.28 961.43 0.95 1.42 955.44 0.20 963.61 36 967.30 965.47 0.35 1.12 969.51 0.57 0.70 1.30 964.89 1.32 960.44 0.44 0.21 1.50 0.48 0.40 1.56 0.51 0.54 0.48 0.29 959.58 1.78 1.25 1.72 1.51 0.31 1.53 1.47 954.51 0.40 1.51 950.45 953.44 0.22 963.69 1.97 1.17 1.24 961.17 969.39 1.44 1.54 0.11 968.20 137 960.76 1.19 1.08 1.38 956.96 1.68 1.28 1.50 0.54 24 972.77 1.49 0.39 0.39 0.46 0.31 963.54 0.48 953.49 1.

.

34194 1.57 14.34333 1.23 18.23 0.24 24.21 0.29 10.48 0.74 11.44 0.01 18.82 0.50 11.81 0.10 0.36 0.45 25.93 0.22 0.19 16.33713 1.24 9.54 0.12 17.25 9.23 0.33642 1.15 13.34152 1.02 11.22 .34527 1.24 20.26 8.33628 1.76 20.33841 1.24 0.09 0.36 0.34138 1.24 0.09 14.53 0.48 6.23 0.25 0.70 18.81 9.21 0.09 20.33912 1.34110 1.54 7.23 12.33997 1.30 9.30 0.23 21.34250 1.62 0.24 0.25 7.34053 1.25 6.40 13.05 0.25 0.23 19.34124 1.23 0.23 16.12 0.22 24.22 0.24 16.76 0.86 20.59 15.40 19.98 0.23 17.34747 1.24 0.25 0.62 0.92 19.26 0.86 0.23 24.46 18.86 14.61 0.23 0.23 0.27 0.95 0.93 0.24 destilat 6.34236 1.41 0.40 0.65 16.22 0.23 25.28 7.23 14.29 0.54 22.34278 1.33784 1.24 15.67 0.24 25.23 18.34208 Mješavina etanol-voda 6.25 0.24 9.22 0.25 0.34 0.23 0.86 0.21 17.24 0.87 0.34706 1.24 0.65 21.23 0.23 0.69 12.52 0.87 0.34039 1.33656 1.16 0.56 24.25 0.23 21.23 19.24 0.50 15.Tabela IV: Tabela indeksa loma čiste mješavine etanol-voda i destilata pri 20oC i odgovarajuća alkoholna jakost pri 20oC Alkoholna jakost u % vol.25 10.68 0.34623 1.66 0.89 0.24 18.12 0.47 0.09 24.23 0.24 0.26 0.24 0.31 24.21 0.25 0.23 13.23 11.81 0.24 20.04 0.22 0.34305 1.30 0.33670 1.21 0.12 0.40 23.34555 1.98 12.23 23.21 25.25 0.75 0.24 0.33 0.75 22.24 0.78 25.23 24.34568 1.22 24.34264 1.34760 1.92 13.41 0.61 23.22 destilat 16.34472 1.22 0.33 20.34596 1.24 11.22 0.22 0.27 7.34375 1.34500 1.20 23.25 0.28 0.99 0.74 7.26 11.74 15.33969 1.22 0.34582 1.90 0.26 0.34347 1.22 0.34610 1.23 10.24 11.34692 1.25 14.72 0.34651 1.22 21.47 0.33940 1.33983 1.23 15.10 22.23 16.34431 1.22 0.56 17.23 22.44 0.62 13.87 22.30 8.26 10.23 0.36 0.99 21.34025 1.22 0.25 12.81 15.23 22.24 12.21 0.26 0.34361 1.34720 1.23 13.23 0.34788 Alkoholna jakost u % vol.24 25.46 12.23 0.96 16.23 0.23 18.24 12.17 23.23 16.11 0.33799 1.33884 1.23 0.28 8.33 0.06 9.59 0.23 13.24 0.70 0.58 0.24 0.34445 1.24 0.24 Indeks loma pri 20oC 1.22 22.23 18.34458 1.78 18.33955 1.34678 1.44 0.00 0.34541 1.13 0.34774 1.89 0.'34291 1.13 0.33926 1.23 0.10 11.24 23.34 17.25 8.22 0.27 0.22 0.00 25.24 13.56 8.21 22.25 0.21 21.21 20.51 0.24 0.22 25.55 9.34011 1.16 0.76 0.34389 1.34513 1.24 0.63 0.24 13.23 0.05 0.23 0.17 19.24 0.25 0.34081 1.06 15.34417 1.27 9.35 0.00 0.05 10.23 19.34733 1.25 0.54 20.34166 1.33727 1.70 25.23 14.79 0.24 0.22 0.24 26.34 0.33770 1.23 0.34637 1.79 8.33813 1.24 17.34486 1.32 14.23 0.23 0.83 0.21 0.78 0.00 7.25 7.34665 1.34403 1.22 0.33898 1.05 8.22 12.21 0.06 0.83 0. pri 20oC Mješavina etanol-voda 16.34096 1.26 7.33870 1.34180 1.22 20.88 17.85 24.24 19.89 0.34067 1.33699 1.54 10.24 0.28 15.24 0.23 15.21 21.22 17.31 22.24 23.25 14.62 19.22 0.22 0.78 11.44 21.81 10.22 0.55 0.33742 1.96 23.05 0.33827 1.23 0.33756 1.33856 1.23 19. pri 20oC Indeks loma pri 20oC 1.25 10.25 8.65 0.57 0.22 0.23 22.34319 1.33685 1.

7 511.3 93.2 49.1 473.6 137.8 476.0 216.0 324.9 109.2 62.2 7.7 20.15 1.8 356.0 287.9 433.3 375.1 1.2 345.3 0.9 425.2 490.9 10.1 88.1 75.2 153.4 255.2 271.6 495.7 176.0 18.3 1.5 0.8 211.4 514.1 250.0 148.5 111.0 237.0 258.3 382.1 353.6 7 8 9 1.5 522.06 1.9 95.9 38.0 161.8 2.6 412.7 129.7 380.3 406.4 313.1 114.0 457.4 463.3 166.3 106.5 343.8 4 5 6 1.5 351.5 487.9 203.9 417.3 447.4 41.6 28.9 295.8 484.6 150.8 348.6 163.8 311.5 85.7 103.0 195.08 1.8 155.3 321.07 1.4 479.3 439.12 1.9 409.0 401.8 224.3 390.6 239.10 1.4 192.9 500.3 80.3 455.PRILOG 3 PRILOG 3.5 268. Tabela I: Tabela za izračun koncentracije ukupnoga suhoga ekstrakta (g/l) Relativna gustoća izražena na dva decimalna mjesta Treće decimalno mjesto relativne gustoće 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Grami ekstrakta na litru 1.5 124.4 284.16 1.5 226.9 122.0 441.6 503.3 415.4 276.01 1.19 0 25.09 1.13 1.7 261.6 396.6 404.0 465.2 423.1 308.6 12.1 279.7 33.5 305.3 398.6 388.2 221.2 187.8 - - - - - - - - - Interpolacijska tabela: Četvrto mjesto Grama Četvrto mjesto Grama Četvrto mjesto Grama relativne ekstrakta po relativne ekstrakta po relativne ekstrakta po gustoće litri gustoće litri gustoće litri 1 2 3 0.9 245.8 142.5 171.9 69.7 282.6 327.4 213.8 64.9 332.1 229.9 492.3 506.2 525.0 135.8 303.4 366.6 290.18 1.3 292.3 132.0 369.6 428.1 208.4 359.7 372.2 482.05 1.8 190.2 300.7 452.1 127.3 36.3 263.6 420.5 98.8 364.8 519.6 335.7 460.6 59.5 247.6 444.11 1.5 72.4 145.7 468.7 319.14 1.2 242.4 23.3 498.03 1.3 329.0 1.1 517.9 169.1 2.17 1.7 90.9 182.1 174.1 361.4 234.3 119.2 337.02 1.9 2.8 232.6 46.5 5.8 51.6 184.4 54.0 377.00 1.9 82.3 200.9 393.20 527.0 316.3 15.3 179.6 197.3 .5 298.6 218.04 1.0 508.9 266.7 116.5 205.1 31.9 340.4 471.6 436.4 158.2 140.8 274.0 449.3 431.3 67.0 385.1 101.0 43.8 253.7 77.0 56.

1 M otopine natrijeva tiosulfata (n-n') u ml i količine reducirajućih šećera u mg Na2S2O3 (ml 0.20 1.1M) Reducirajući šećeri Razlika (mg) Na2S2O3 (ml 0.0 2.32 1.5 2.0 53.13 1.5 .59 1.5 41.1 3.91 0.06 1.16 1.2 47.7 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.9 2.54 1.24 1.1 2.6 2.0 3.PRILOG 4 PRILOG 4.0 56.85 1.4 25.9 2. Tabela I: Omjer nadtlaka Paph20 u pjenušavim vinima pri 20oC i nadtlaka Paph20 na temperaturama od 0 do 25 oC 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.2 19.4 2.64 1.6 14 15 16 17 18 19 20 21 22 35.8 2.6 2.36 1.74 1.28 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1.6 2.2 14.00 0. Tabela I: Odnos između volumena 0.68 1.5 2.2 12 30.2 50.6 2.93 0.3 44.8 2.40 1.7 23 62.2.7 PRILOG 5 PRILOG 5.0 59.97 0.7 12.4 2.03 1.2 9.8 7.4 13 33.3 2.95 0.9 3.7 38.80 1.0 3.7 17.88 .09 1.45 1.8 22.1 11 27.1M) Reducirajući šećeri (mg) Razlika 1 2.0 2.50 1.6 2.

21 0.36 0.14 0.29 0.36 0.27 0.06 0.26 0.31 0.31 0.28 0.26 0.07 0.27 0.07 0.27 0.24 0.07 0.21 0.12 0.22 0.36 .28 0.25 0.36 0.07 0.07 0.08 0.12 0. Tabela I: Korekcija masenog postotka saharoze određene pri temperaturi različitoj od 20oC Saharoza u gramima na 100 grama proizvoda Temperatura u oC 5 10 15 20 30 40 50 60 70 75 0.23 0.34 0.20 0.36 0.07 0.27 0.14 0.16 0.15 0.14 0.29 0.28 0.34 0.07 0.08 dodati 21 22 23 24 25 0.36 0.37 oduzeti 15 16 17 18 19 0.08 0.07 0.08 0.20 0.14 0.37 0.35 0.09 0.14 0.23 0.28 0.16 0.30 0.31 0.07 0.11 0.07 0.12 0.20 0.22 0.18 0.14 0.09 0.12 0.32 0.14 0.31 0.PRILOG 6 PRILOG 6.29 0.21 0.14 0.14 0.23 0.23 0.36 0.16 0.32 0.07 0.36 0.06 0.22 0.14 0.21 0.31 0.17 0.05 0.23 0.20 0.18 0.21 0.09 0.32 0.20 0.15 0.22 0.

0544 1.71 5.6 132.2 80.1 10.1 13.7 112.6 113.5 12.0 91.0531 1.0 95.0 125.35313 1.7 10.0423 1.6 118.83 5.7 133.2 12.52 5.2 13.0447 1.0557 1.2 113.0514 1.0410 1.35488 1.35124 1.6 114.3 101.89 4.50 7.8 92.1 12.6 88.4 11.3 115.0431 1.30 7.34798 1.35266 1.34968 1.34921 1.8 12.35015 1.7 111.4 129.7 11.0591 82.0414 1.6 87.3 14.0464 1.5 130.Tabela II: Koncentracija šećera u moštu i ugušćenom moštu u gramima na litru i gramima na kilogram.0419 1.8 13.8 106.39 5.5 122.35249 1.35472 1.34999 1.1 112.8 10.35535 1.9 13.35298 1.0427 1.9 109.0481 1. Saharoza % (m/m) Indeks loma pri 20oC Gustoća pri 20oC Šećer u g/l Šećer u g/kg Alkoholna jakost u % vol.3 10.6 115.0468 1.35077 1.35519 1.92 6.35062 1.7 106.5 14.82 7.34875 1.35172 1.0 96.96 6.1 89.2 84.02 5.9 96.35 6.3 100.35407 1.4 125.5 118.35440 1.28 6.7 110.6 131.0494 1.0485 1.9 103.09 5.0561 1.5 117.11 7.0574 1.6 116.8 101.0582 1.0498 1.45 5.1 87.4 102.1 85.0406 1.66 6. određene refraktometrom.8 79.9 11.43 7.1 97.35108 1.64 5.0443 1.0456 1.8 121.8 1.5 120.3 83.4 116.35424 1.35551 1.0 95.95 5.35031 1.79 6.7 109.20 5. Prikazana je i gustoća pri 20oC.05 7.6 12.5 121.9 94.24 7.0586 1.35046 1.76 7.3 4.09 6.6 11.6 104.7 13.7 12.3 11.35156 1.9 98.33 5.14 5.0 14.1 98.7 14.5 11.1 14.34936 1.9 97.4 13.0394 1.95 14.6 86.9 14.1 86.0540 1.56 7.0 95.1 126.0578 1.4 12.1 90.0 111.0460 1.2 83.3 12.99 7.0506 1.5 10.34890 1.18 7.88 7.86 6.0 92.90 5.5 103.0510 1.35360 1.6 119.8 104.5 13.15 6.7 120.35376 1.9 102.47 6.22 6.0390 1.02 6.0 12.0402 1.0477 1.34906 1.4 124.3 8.9 100.0595 134.2 11.0548 1.4 14.0502 1.4 10.69 7.7 90.35391 1.2 81.35092 1.37 7.8 107.2 114.8 122.0527 1.9 99.01 .0 10.4 84.34781 1.8 108.0398 1.4 126.0473 1.63 7.0569 1.0552 1.2 10.6 13.9 12.35187 1.6 10.60 6.41 6.0519 1.35219 1.6 89.2 99.0 92.6 14.8 91.0452 1.1 11.8 11.2 127.5 85.3 13.35456 1.3 128.35345 1.34814 1.0435 1.9 127.7 105.77 5.58 5.35140 1.3 82.0 11.34830 1.8 107.0536 1. pri 20oC 10.1 88.34952 1.9 1.0489 1.34845 1.53 6.8 105. koji ima skalu u masenim postotcima saharoze pri 20oC ili indeks loma pri 20oC.9 94.0 13.5 117.0523 1.0 110.0439 1.35503 1.5 123.73 6.35329 1.5 119.26 5.2 14.0565 1.34860 1.34984 1.35234 1.35282 1.35203 1.9 124.

8 155.35776 1.9 167.7 174.8 165.4 19.8 1.5 19.0677 1.93 9.80 10.1 141.2 135.4 17.9 157.08 8.5 142.34 8.5 162.1 142.0699 1.6 143.0813 190.0760 1.5 152.67 8.0777 1.0 18.1 186.19 10.1 19.36201 1.2 19.35567 1.26 9.8 16.9 185.36234 1.35599 1.9 19.36020 1.6 19.1 149.1 17.7 160.3 18.53 10.35760 1.6 165.60 8.35842 1.3 132.7 18.0668 1.2 16.6 163.6 173.79 9.0690 1.12 10.0751 1.36086 1.35972 1.15 8.39 9.5 8.2 136.1 169.5 17.0 149.8 145.20 9.0 168.1 143.13 9.4 171.39 10.6 164.0603 1.6 163.86 9.5 16.0625 1.8 159.0 19.9 147.66 9.21 8.0764 1.4 16.9 176.66 10.36301 1.5 172.0664 1.5 181.7 161.0629 1.0 137.1 18.73 8.36267 1.9 18.2 18.0612 1.5 18.5 173.7 15.6 18.0651 1.5 15.36217 1.35988 1.36053 1.36185 1.6 162.80 8.0633 1.4 188.35648 1.1 144.93 11.0 15.1 15.7 154.0 151.0694 1.4 141.35583 1.32 10.4 161.36169 1.0 16.1 139.2 17.2 139.0608 1.0646 1.4 15.35631 1.8 158.0724 1.46 10.3 133.6 16.6 153.36119 1.36284 1.0 151.3 131.3 15.0800 1.3 17.0655 1.2 137.2 178.35680 1.3 151.86 8.5 171.0616 1.5 170.59 10.5 174.35890 1.59 9.3 160.47 8.06 10.3 179.0711 1.35858 1.36152 1.00 9.0621 1.35923 1.1 159.0 146.0 17.0768 1.35744 1.35615 1.35809 1.8 15.13 11.3 130.21 11.4 180.2 138.0642 1.86 10.07 11.0660 1.7 128.35955 1.36004 1.00 11.6 15.06 9.35907 1.36367 1.7 16.36318 1.0795 1.0746 1.7 164.3 187.3 170.0685 1.0809 136.0 150.35728 1.9 153.8 183.5 175.9 1.35874 1.27 19.7 19.0804 1.35712 1.2 150.7 144.0720 1.7 182.8 18.Saharoza % (m/m) Indeks loma pri 20oC Gustoća pri 20oC Šećer u g/l Šećer u g/kg Alkoholna jakost u % vol pri 20oC 15.3 16.0707 1.73 9.99 10.7 17.72 10.6 17.3 129.6 166.0791 1.0755 1.25 10.0672 1.0 177.35696 1.1 140.5 172.2 15.36335 1.9 16.53 9.0773 1.8 176.35825 1.0782 1.0733 1.8 157.6 169.35664 1.1 16.41 8.33 9.34 .1 145.0716 1.0786 1.92 9.36251 1.36070 1.3 140.36351 1.35793 1.9 154.8 156.6 168.46 9.1 138.9 17.0 148.0 147.0681 1.54 8.6 189.0 148.0742 1.0599 1.0729 1.35939 1.0738 1.0 158.8 155.5 11.36036 1.3 19.6 167.0703 1.27 8.8 17.36102 1.36136 1.2 134.9 152.4 18.0638 1.

1 194.5 21.0988 1.6 20.0884 1.11 13.0943 1.7 21.94 14.0 238.36550 1.4 182.4 24.5 220.0871 1.54 11.0916 1.36434 1.2 22.90 12.1022 1.8 237.4 180.1026 1.0 20.0 199.36939 1.04 13.3 222.3 24.0993 1.1 195.0 21.36417 1.7 211.37214 1.36922 1.0866 1.7 24.0 196.8 23.22 12.36652 1.4 21.0826 1.0 22.0857 1.37042 1.59 13.29 12.0 199.9 22.6 24.8 20.36468 1.75 11.1 223.2 189.2 219.0817 1.9 193.0929 1.37110 1.0 217.2 190.1041 1.0906 1.36601 1.1 210.3 240.3 204.64 14.0840 1.63 12.6 235.0835 1.0 201.36991 1.3 21.36585 1.9 200.6 214.0 245.9 224.2 11.0 23.50 14.6 228.7 198.36905 1.3 185.0862 1.36787 1.3 22.6 213.3 211.Saharoza % (m/m) 20.08 12.36888 1.6 23.4 220.4 212.17 13.2 20.28 14.22 14.3 23.2 226.36736 1.4 227.42 12.2 224.36837 1.45 13.36685 1.1 21.56 12.66 13.8 200.78 .0 246.0938 1.36973 1.37180 1.88 11.1 194.2 239.36770 1.1 232.7 206.5 197.0880 1.4 225.08 14.6 212.5 24.8 207.37025 1.9 23.0889 1.2 191.44 14.1030 1.4 23.0961 1.8 205.0970 1.0979 1.36635 1.37162 1.0925 1.8 22.36568 1.3 186.0897 1.36383 1.0998 1.8 24.36719 1.0853 1.36753 1.3 241.7 222.1 192.69 12.15 14.2 188.4 20.4 218.0822 1.7 229.0965 1.2 23.81 11.2 24.0984 1.1 22.5 213.1045 Šećer u g/l Šećer u g/kg Alkoholna jakost u % vol pri 20oC 191.9 201.3 184.5 221.1 225.8 203.49 12.38 13.5 20.7 20.36534 1.37197 1.9 209.6 214.36501 1.6 22.7 209.1035 1.0 196.8 216.2 218.0831 1.37145 1.0875 1.5 205.0920 1.4 22.6 216.2 203.1 20.36956 1.80 13.0947 1.35 12.6 21.7 177.8 206.24 13.56 14.52 13.47 11.37008 1.0 244.36618 1.0893 1.0956 1.37059 1.3 219.8 202.1 24.36451 1.7 210.0902 1.60 11.4 178.0952 1.8 21.01 12.2 187.1007 1.36804 1.7 248.4 181.36484 1.5 23.87 13.67 11.4 234.72 14.96 12.97 13.5 22.0844 1.4 247.6 221.36400 1.01 14.0975 1.6 243.15 12.7 207.1 193.3 183.9 231.9 24.83 12.6 215.0933 1.2 195.35 14.37128 1.36702 1.37076 1.1016 1.7 23.8 204.1 202.36871 1.76 12.1011 1.0849 1.0 24.0911 1.37093 1.9 Indeks loma pri Gustoća pri 20oC 20oC 1.9 198.40 11.4 179.7 22.3 233.36820 1.1 23.9 21.36669 1.2 21.36854 1.36518 1.7 208.3 196.6 217.3 20.73 13.31 13.

1106 1.0 287.51 15.0 26.8 264.9 27.7 292.2 268.1250 1.8 26.1110 1.2 28.9 29.1269 1.37775 1.38096 1.37249 1.9 28.37545 1.37266 1.9 270.1244 1.1 259.2 274.37739 1.8 267.9 278.5 14.3 255.37685 1.37863 1.8 25.0 246.1205 1.7 250.4 28.1 29.6 271.6 252.5 27.99 18.1152 1.5 232.3 25.1 25.84 14.32 15.43 16.7 29.9 249.63 17.37899 1.1 260.1254 1.37283 1.3 261.1233 1.37988 1.27 17.37828 1.3 290.4 226.4 256.45 15.6 251.Saharoza % (m/m) Indeks loma pri 20oC Gustoća pri 20oC Šećer u g/l Šećer u g/kg Alkoholna jakost u % vol pri 20oC 25.1076 1.0 244.1258 1.7 25.1 299.1144 1.03 15.0 226.37703 1.37405 1.37475 1.7 298.23 16.37650 1.0 254.1053 1.6 283.1171 1.37971 1.79 15.3 26.4 242.13 18.8 250.1129 1.26 .1062 1.2 26.1 245.9 267.4 29.0 29.7 26.1 306.1 261.91 16.1220 1.3 282.9 279.37232 1.1273 1.1163 1.37457 1.9 26.1224 1.1209 1.1091 1.1057 1.37935 1.1277 1.5 28.0 293.7 268.35 16.57 16.95 16.55 17.1214 1.37370 1.71 17.5 25.96 15.4 301.1119 1.7 28.1 262.0 25.47 17.79 17.5 254.1263 1.1095 1.3 296.37667 1.3 28.3 258.2 275.3 239.3 288.7 229.0 27.2 260.6 284.6 25.3 241.0 261.38060 1.5 257.6 26.37810 1.9 264.1049 1.8 247.5 270.39 15.1 28.63 16.1201 1.2 243.2 240.6 286.85 17.37353 1.5 269.37793 1.37917 1.1148 1.1176 1.1195 1.8 269.1167 1.15 16.11 15.1114 1.1 266.5 238.7 251.7 234.73 15.37528 1.5 271.37300 1.1087 1.13 17.17 15.37632 1.8 262.1282 249.2 246.4 300.99 17.8 28.37493 1.37335 1.38006 1.37757 1.0 295.1 27.60 15.5 26.4 26.7 253.8 27.51 16.37317 1.37510 1.7 253.2 276.07 18.3 289.6 28.8 29.0 265.2 29.1190 1.35 17.07 17.4 237.3 27.0 294.37615 1.1 307.6 233.4 257.0 249.3 236.1125 1.38042 1.6 27.37881 1.7 231.1100 1.1133 1.1068 1.19 18.1138 1.38078 1.9 281.37440 1.91 17.2 25.37423 1.4 25.8 304.37387 1.7 27.2 27.5 235.5 277.9 1.4 256.79 16.4 302.1228 1.8 259.88 15.90 14.9 230.37721 1.19 17.1081 1.37598 1.8 273.41 17.1182 1.1072 1.85 16.5 263.29 16.23 15.71 16.07 16.1 305.37562 1.37846 1.67 15.4 27.37580 1.4 272.6 228.37953 1.6 29.1 26.3 29.0 28.8 265.8 227.38024 1.5 29.01 16.4 255.1157 1.1186 1.1239 1.1 266.

2 304.4 297.1476 1.00 20.9 284.3 279.3 330.0 34.9 307.61 20.8 287.56 19.1391 1.9 354.1366 1.38367 1.8 322.4 313.7 352.86 19.1346 1.38938 1.38421 1.2 324.39012 1.38957 1.1356 1.42 19.0 30.1341 1.1361 1.6 290.38734 1.55 21.1293 1.7 309.0 283.2 34.5 336.2 32.38458 1.0 305.1317 .38586 1.33 21.9 31.1 30.3 303.4 34.35 18.1 329.38808 1.38440 1.7 359.1 305.46 20.1 355.1307 1.38642 1.2 319.1371 1.3 318.6 314.38330 1.1461 1.1 31.63 21.38975 1.7 367.5 351.1302 1.99 19.1322 1.38901 1.1396 1.1442 1.1401 1.2 312.6 341.2 335.5 276.6 30.94 .78 19.1416 1.38568 1.8 32.38697 1.38660 1.38114 1.6 326.2 18.9 334.9 343.8 30.5 362.1312 1.1491 1.3 316.18 21.1 365.1 282.4 313.3 33.38294 1.38132 1.1532 308.4 312.0 33.3 298.93 20.2 320.1437 1.13 19.0 323.1385 1.1351 1.2 30.49 19.27 19.1336 1.1288 1.38476 1.6 289.1452 1.3 30.1501 1.38186 1.48 21.4 314.7 33.8 316.1427 1.92 18.2 31.90 20.38531 1.38864 1.3 278.49 18.6 32.3 361.38494 1.86 21.1376 1.1 33.25 21.38882 1.7 31.4 32.8 308.9 32.77 18.5 292.3 34.6 33.1 349.38678 1.04 21.0 360.71 21.1481 1.38994 1.5 275.64 19.7 30.1506 1.9 285.11 21.3 299.5 291.5 311.4 30.0 311.2 318.1411 1.1422 1.42 18.38623 1.6 320.4 294.3 302.8 34.6 31.7 34.4 277.3 317.2 281.0 32.7 338.8 364.1 34.1527 1.7 346.68 20.5 30.1471 1.5 31.38258 1.5 33.8 286.7 288.38222 1.16 20.24 20.1406 1.6 310.9 1.41 21.4 293.38240 1.1447 1.7 332.6 274.8 31.9 33.4 33.4 345.71 19.3 340.3 356.38845 1.8 310.3 300.1332 1.06 19.38403 1.1380 1.35 19.8 328.38550 1.4 319.38771 1.63 18.1298 1.2 273.0 339.9 348.56 18.0 283.8 33.4 366.38827 1.38753 1.08 20.82 20.7 32.38276 1.1327 1.1517 1.3 31.1466 1.5 357.0 31.2 33.6 34.79 21.1496 1.1 344.38349 1.20 19.38 20.1 32.85 18.9 34.5 34.5 331.97 21.3 315.3 301.31 20.38168 1.1457 1.3 32.4 296.1486 1.38312 1.4 295.38385 1.38204 1.38919 1.4 31.38715 1.4 325.70 18.5 32.Saharoza % (m/m) Indeks loma pri 20oC Gustoća pri 20oC Šećer u g/l Šećer u g/kg Alkoholna jakost u % vol pri 20oC 30.54 20.2 280.1522 1.1432 1.1512 1.75 20.38605 1.0 317.9 369.38150 1.38513 1.1.9 306.38790 1.3 350.

2 38.3 375.39637 1.9 327.2 407.1785 1.0 39.39332 1.4 337.37 24.42 25.1749 1.3 355.6 333.8 360.8 410.68 23.2 430.62 22.4 37.75 23.1656 1.8 38.4 403.85 22.4 35.1759 1.1 379.1666 1.1 36.39946 1.4 380.9 37.39181 1.39351 1.7 349.39069 1.0 406.39238 1.4 39.2 393.5 385.1 411.1775 1.39907 1.4 353.39599 1.9 392.54 22.32 22.59 24.39830 1.0 374.5 35.39714 1.1589 1.1 38.7 36.1672 1.7 39.0 35.39389 1.1 342.5 36.82 24.16 22.9 415.1568 1.7 37.5 352.65 25.1584 1.39542 1.3 412.60 23.6 413.74 24.8 328.39427 1.0 325.39144 1.6 37.0 344.1692 1.39561 1.0 325.6 351.39484 1.22 23.1651 1.2 421.1641 1.0 321.39295 1.7 330.50 25.1708 1.9 383.1610 1.0 37.39 22.6 39.04 25.5 37.45 23.1780 1.5 38.1770 1.5 335.1 358.20 25.1635 1.39657 1.3 367.0 420.3 22.2 416.8 37.2 356.1733 1.5 334.8 401.8 329.1 37.2 37.1537 1.53 23.39106 1.9 38.39163 1.8 373.5 39.6 350.39370 1.1677 1.39200 1.1558 1.5 371.1698 1.3 36.6 36.4 366.39446 1.1 35.1739 1.9 345.3 339.1563 1.39465 1.1 357.5 408.5 431.35 25.12 25.1579 1.77 22.1 402.30 23.39888 1.3 426.83 23.1553 1.3 35.01 22.7 381.1723 1.39695 1.4 38.2 384.39927 1.Saharoza % (m/m) Indeks loma pri 20oC Gustoća pri 20oC Šećer u g/l Šećer u g/kg Alkoholna jakost u % vol pri 20oC 35.7 38.07 23.8 39.7 405.39031 1.27 25.97 25.1718 1.5 422.8 424.9 36.39869 1.39733 1.67 24.39125 1.39966 1.1573 1.39257 1.39810 1.1646 1.1 425.21 24.91 23.3 37.1630 1.9 346.5 365.1 39.90 24.7 362.37 23.92 22.44 24.0 36.1 323.99 24.1620 1.9 39.1599 1.29 24.6 38.8 387.1764 1.3 398.2 340.1625 1.9 326.0 344.2 39.1543 1.3 389.6 332.6 35.1615 1.1713 1.45 22.39276 1.39772 1.9 359.24 22.1790 370.9 429.58 25.39849 1.39676 1.3 39.9 378.1703 1.4 417.1 322.7 348.1687 1.8 36.3 338.7 35.3 38.1744 1.15 23.1728 1.7 419.4 36.1594 1.2 341.51 24.8 35.4 336.39219 1.39408 1.1661 1.39753 1.0 358.6 399.8 361.2 36.39087 1.09 22.1548 1.9 1.39618 1.1 343.0 388.7 331.06 24.6 427.6 390.69 22.39580 1.0 397.6 363.4 394.99 23.0 38.4 354.6 364.39314 1.7 396.7 433.73 .8 347.1682 1.39504 1.1754 1.13 24.39523 1.6 376.0 324.39050 1.2 35.1604 1.39791 1.

28 27.40595 1.1 40.8 40.40456 1.35 29.6 392.1896 1.8 388.40122 1.1823 1.20 26.2048 1.40377 1.0 402.43 27.40896 1.7 406.4 44.9 43.75 26.40417 1.40937 1.1 372.6 43.2 41.52 26.1 43.51 29.0 487.08 28.3 413.84 27.5 452.3 496.1850 1.40795 1.0 40.3 439.7 441.1812 1.4 43.6 408.9 377.4 411.5 44.6 486.1 25.40916 1.3 480.5 395.2010 1.2 42.5 410.1967 1.00 28.40496 1. 469.2037 1.2 385.1 460.8 454.40735 1.6 40.96 26.40219 1.40161 1.1 464.4 41.40043 1.1972 1.1844 1.2 369.5 381.1817 1.1886 1.40338 1.40180 1.0 44.40397 1.1 386.6 457.8 43.1860 1.7 494.88 25.68 26.6 380.8 378.67 .2 414.9 376.7 379.40655 1.1806 1.44 26.4 465.04 26.7 391.7 390.5 43.3 383.1923 1.40856 1.6 477.40695 1.1 401.32 28.7 449.48 28.40715 1.1988 1.1855 1.0 41.0 42.11 29.1796 1.2059 434.60 26.3 41.6 481.40004 1.39985 1.2 40.3 488.6 393.12 26.3 398.5 42.1881 1.2026 1.3 40.2042 1.4 461.40102 1.59 29.6 490.03 29.56 28.40436 1.28 26.1 41.2 43.40615 1.9 471.2053 1.1977 1.8 41.40024 1.1945 1.0 386.0 491.40957 1.83 26.1 44.0 374.1828 1.8 467.7 42.1801 1. 27.7 463.6 473.5 394.40318 1.1833 1.40357 1.9 459.4 382.52 27.40555 1.2 468.5 .0 446.3 412.40535 1.3 42.0 438.1983 1.2 44.40063 1.4 368.3 492.40635 1.9 1.1 402.9 387.40279 1.1865 1.4 397.40476 1.05 27.59 27.6 41.4 396.40200 1.1917 1.40836 1.4 40.3 43.0 495.3 443.3 44.43 29.40755 1.36 26.2021 1.1 42.27 29.92 28.8 389.9 483.90 26.Saharoza % (m/m) Indeks loma pri 20oC Gustoća pri 20oC Šećer u g/l Šećer u g/kg Alkoholna jakost u % vol pri 20oC 40.0 374.9 42.35 .1994 1.2 400.2 472.9 41.0 442.0 450.95 29.40815 1.8 42.40575 1.1956 1.40876 1.1 373.6 44.1 371.2 451.21 27.1934 1.6 437.1961 1.2015 1.1912 1.1891 1.3 435.1901 1.2005 1.7 407.3 456.19 29.2 384.6 42.4 42.9 404.7 43.5 40.88 28.40675 1.68 27.7 44.9 403.9 475.40259 1.9 375.1839 1.8 405.9 44.40 28.1 455.40775 1.23 28.7 41.0 499.40141 1.79 28.1928 1.9 479.2032 1.40239 1.98 27.8 44.63 28.7 445.3 399.1999 1.80 25.16 28.40083 1.1875 1.0 43.5 41.5 409.1907 1.1939 1.72 28.40298 1.7 40.40516 1.1870 1.2 476.76 27.7 498.2 370.1950 1.4 447.3 484.13 27.

8 48.5 522.36 33.4 460.95 33.4 452.2159 1.7 502.1 517.06 31.2093 1.7 424.69 49.75 30.7 46.7 47.2332 500.41384 1.5 427.41160 1.41549 1.4 551.7 33.86 32.27 33.40977 1.77 .2321 1.6 426.2087 1.1 539.41099 1.41987 1.8 .7 538.0 48.41018 1.4 443.2181 1.3 444.08 30.41302 1.2215 1.2170 1.5 555.59 32.47 31.Saharoza % (m/m) Indeks loma pri 20oC Gustoća pri 20oC Šećer u g/l Šećer u g/kg Alkoholna jakost u % vol pri 20oC 45.9 506.6 545.41058 1.2 529. 524.41343 1.41756 1.2 565.9 418.8 46.2143 1.41861 1.0 47.5 47.41119 1.41038 1.14 32.42 30.41840 1.2265 1.41139 1.4 514.2 455.9 420.41364 1.41528 1.2 46.92 30.2 47.11 33.2 521.5 428.81 31.9 49.30 32.6 47.2293 1.1 456.41487 1.41694 1.4 533.6 560.61 33.2 45.0 416.41673 1.2115 1.4 45.7 449.8 557.2249 1.41262 1.2287 1.17 30.0 532.41508 1.41798 1.7 48.2260 1.7 549.4 562.1 554.63 32.5 526.41282 1.8 1.8 448.52 33.2254 1.5 441.22 32.5 504.41819 1.2165 1.1 47.0 546.8 535.05 32.9 433.4 48.2137 1.40997 1.2104 1.41652 1.41924 1.6 49.2227 1. 516.25 30.2238 1.8 520.8 434.2204 1.2076 1.75 29.5 540.02 33.2081 1.59 30.9 458.2187 1.41966 1.2127 1.2315 1.9 542.00 30.4 49.41611 1.2232 1.3 454.9 528.9 419.5 49.7 450.5 440.41323 1.1 49.2121 1.7 436.9 48.70 32.41736 1.2064 1.2 558.79 32.1 503.9 46.41200 1.8 47.41569 1.1 446.2 48.41446 1.6 451.2 49.0 415.2154 1.22 31.38 31.9 447.55 31.1 457.41079 1.63 31.6 531.41405 1.83 29.2148 1.1 46.1 550.4 442.3 46.2132 1.46 32.1 432.8 435.99 31.8 509.2271 1.2310 1.7 425.41945 1.19 33.41903 1.41777 1.0 49.3 48.91 30.41882 1.3 430.5 518.2070 1.31 31.44 33.6 48.3 507.2338 568.0 457.97 32.41715 1.8 459.9 421.7 437.0 513.50 30.0 46.2327 1.3 547.15 31.82 30.8 422.41590 1.1 45.4 46.5 45.3 49.6 45.0 432.2098 1.8 553.9 47.6 438.2 445.0 561.2 431.3 453.41221 1.3 543.6 46.6 512.8 564.8 45.41632 1.2304 1.4 47.3 47.2 525.3 45.89 31.2198 1.9 1.7 45.2210 1.34 30.7 49.2243 1.6 439.0 446.0 417.2282 1.38 32.4 429.6 567.41425 1.41241 1.41180 1.2192 1.2276 1.66 30.8 29.0 417.2110 1.2298 1.3 536.2175 1.2221 1.5 46.5 48.8 423.41466 1.72 31.0 45.1 48.8 .2 510.

1 52.6 626.2449 1.2 497.42325 1.7 51.42304 1.1 485.43033 1.42851 1.4 576.2384 1.3 52.19 34.3 589.2395 1.2461 1.2 618.3 592.3 466.2 484.3 51.6 53.2413 1.88 37.79 37.87 34.42559 1.1 53.3 54.42240 1.48 35.4 52.1 601.2617 1.2524 1.6 489.9 578.42624 1.42789 1.33 36.3 595.2530 1.2443 1.6 477.2500 1.2 52.1 54.1 33.8 571.2495 1.2506 1.2554 1.86 33.7 53.3 507.04 35.42538 1.1 50.42748 1.42727 1.8 487.42645 1.69 34.8 591.8 614.7 50.2366 1.2425 1.5 463.8 1.1 627.9 461.0 50.7 475.9 53.2401 1.2595 1.03 37.78 34.7 488.41 36.0 53.6 51.5 602.8 50.2606 1.57 35.2 468.43011 1.2483 1.9 585.42367 1.45 37.42283 1.2 506.7 476.3 579.2629 640.31 35.42581 1.67 36.2571 1.2 598.2 50.85 36.2560 1.9 471.5 583.4 54.99 36.7 623.7 502.2489 1.9 54.9 588.42177 1.4 586.42810 1.02 34.42029 1.2 621.0 499.13 35.42965 1.65 35.6 50.42919 1.59 36.4 493.0 575.2536 1.04 .9 486.10 34.2566 1.1 51.5 50.2419 1.2478 1.43056 1.Saharoza %(m/m) Indeks loma pri 20oC Gustoća pri 200C Šećer u g/l Šećer u g/kg Alkoholna jakost u % vol pri 20 oC 50.42092 1.42135 1.4 631.96 54.42389 1.3 505.9 604.9 52.2583 1.6 503.42874 1.91 35.2407 1.53 34.4 465.8 594.8 472.11 37.0 54.2589 1.8 607.4 492.2612 1.22 35.7 620.42431 1.42156 1.42114 1.3 615.2 53.0 630.8 53.42988 1.5 53.50 36.3 53.42198 1.2577 1.2 572.2 51.9 51.8 633.1 469.7 52.95 35.9 470.2623 569.4 612.82 35.5 481.5 491.42346 1.3 50.2518 1.2361 1.2437 1.37 37.5 51.0 52.9 1.4 51.54 37.2 634.2 608.5 504.6 574.2378 1.71 37.7 597.42517 1.42942 1.7 600.2455 1.0 38.61 34.42602 1.8 52.94 34.6 479.2600 1.94 37.5 54.4 482.42071 1.2 467.08 36.8 474.39 35.42666 1.8 617.16 36.44 34.3 483.6 478.5 638.7 581.42474 1.6 52.2355 1.42219 1.42495 1.6 490.2 496.4 53.2548 1.42830 1.42897 1.6 610.42686 1.24 36.7 636.42410 1.2 54.2431 1.8 501.28 34.42261 1.0 469.2512 1.8 51.36 34.2466 1.5 464.74 35.4 50.3 494.2344 1.0 499.6 629.62 37.29 37.2472 1.2372 1.76 36.2389 1.0 51.6 54.9 500.1 637.42707 1.1 498.8 473.0 485.1 582.20 37.2542 1.2 624.0 611.42050 1.3 605.42452 1.5 52.6 462.2349 1.5 480.42008 1.3 495.7 54.42769 1.

74 38.8 534.7 546.43563 1.2760 1.43808 1.5 56.0 518.8 55.1 689.6 523.3 59.26 39.43876 1.5 652.2834 1.2730 1.44169 1.0 57.7 545.0 532.6 56.2 644.43453 1.9 56.4 550.6 709.79 39.41 42.5 513.22 38.2822 1.43519 1.43630 1.1 Alkoholna jakost u % vol pri 20oC 38.2766 1.61 40.43145 1.57 38.43409 1.2913 1.44034 1.43541 1.6 691.06 40.4 57.8 665.04 42.4 55.3 515.2712 1.1 710.43652 1.2926 1.3 551.39 38.1 530.4 678.43674 1.2779 1.2718 1.2694 1.2664 1.50 .4 539.44124 1.9 57.5 694.43342 1.11 38.44056 1.44102 1.9 520.2876 1.00 39.2773 1.0 653.48 38.2864 1.43232 1.3 516.8 535.5 57.15 40.1 518.43431 1.7 674.2742 1.8 544.2932 641.4 682.43854 1.8 57.9 659.7 671.5 58.6 547.6 55.43697 1.2 552.13 42.09 39.32 41.43254 1.50 41.44147 1.2 672.97 40.9 519.2 57.4 525.65 38.9 58.2852 1.0 542.0 698.97 41.18 39.6 646.4 59.43741 1.0 707.88 40.2748 1.2920 1.2646 1.2 529.2791 1.4 702.2670 1.25 40.2 59.43831 1.1 57.7 58.3 540.2676 1.43608 1.2858 1.2700 1.86 41.5 654.2 55.2 56.0 58.7 55.2810 1.5 538.2 553.43944 1.4 58.2888 1.2840 1.5 59.44 39.44011 1.2754 1.7 522.2706 1.7 510.8 662.43921 1.7 57.5 697.1 650.1 647.4 56.2640 1.8 59.2907 1.1 58.43899 1.5 685.70 40.6 688.1 686.3 58.43475 1.2804 1.2901 1.43079 1.44079 1.5 55.43101 1.4 657. 41.91 39.53 39.43210 1.5 706.3 663.2846 1.Saharoza %(m/m) Indeks loma pri 20oC Gustoća pri 20oC Šećer u g/l Šećer u g/kg 55.43719 1.9 1.2635 1.9 680.2828 1.7 511.3 507.67 41.52 40.2658 1.14 41.3 527.4 514.9 704.2816 1.6 58.8 521.43123 1.43386 1.9 59.43989 1.6 512.3 666.1 531.43167 1.0 59.0 56.88 39.43189 1.6 57.0 55.3 56.4 660.0 532.8 56.2882 1.8 668.1 55.2895 1.80 40.76 .2 541.7 59.3 55.30 38.2 528.23 41.9 701.8 509.22 42.4 526.41 41.2652 1.6 712.43966 1.6 537.95 42.43276 1.7 715.1 56.2 517.0 695.43320 1.2785 1.2682 1.1 542.5 549.4 699.9 508.8 677.5 524.62 39.6 649.0 683.43497 1.9 533.43364 1.2870 1.2797 1.43 40.8 58.9 543.34 40.32 42.2 713.5 548.43586 1.7 56.43786 1.0 692.7 536.06 41.3 675.43298 1.35 39.3 57.1 59.58 41.2 669.7 643.2724 1.43763 1.83 38.9 656.2736 1.2688 1.2 58.70 39.6 59.

81 46.2 561.6 64.44648 1.3213 1.45324 1.29 43.44833 1.45135 1.1 581.2950 1.53 46.9 63.3 787.45253 1.7 565.7 60.3188 1.02 44.4 62.3 592.6 772.6 558.6 588.21 45.7 783.3004 1.8 756.8 789.2968 1.2 773.38 43.6 576.3017 1.7 586.3 560.3080 1.8 564.45065 1.94 43.2 61.6 63.12 44.44810 1.2 571.44237 1.45230 1.8 585.2944 1.2974 1.1 765.9 64.21 44.0 42.17 46.3 64.2 725.45300 1.8 739.84 43.7 63.44787 1.2998 1.44579 1.44419 1.44511 1.4 559.4 64.79 45.44374 1.48 44.2986 1.4 777.85 42.44192 1.57 44.7 557.9 583.44533 1.45019 1.2 722.3117 1.72 46.39 44.76 44.9 759.44556 1.44442 1.3238 718.8 60.4 61.3169 1.2 751.44671 1.3195 1.5 64.1 562.09 .44926 1.6 750.7 61.44260 1.4 591.2 63.26 46.3219 1.3156 1.7 727.65 43.35 46.44488 1.7 736.3162 1.2938 716.3232 1.3048 1.44996 1.6 733.0 745.2962 1.2 728.3073 1.5 589.9 573.4 60.63 46.68 42.94 45.45042 1.2956 1.3175 1.4 578.44351 1.3 62.3055 1.3 61.4 569.44694 1.0 582.3011 1.3042 1.44306 1.44972 1.5 42.9 554.4 740.12 45.3111 1.5 598.8 554.7 62.45 46.9 62.5 577.7 575.5 63.3 570..5 744.2 60.2980 1.2 62.0 762.3061 1.8 775.3 63.21 43.03 45.4 568.12 43.8 1.3182 1.2 737.9 770.3 47.9 1.44949 1.45089 1.90 46.5 60.44396 1.3201 1.4 590.8 563.8 721.1 731.5 62.45276 1.99 64.3036 1.45159 1.3226 1.9 742.3 719.7 767.88 .93 44.3143 1.44328 1.1 64.4 761.3 60.1 62.07 46.3 754.8 61.6 597.3104 1.0 62.3092 1.6 587.44764 1.7 64.0 572.7 753.6 747.44283 1.3207 1.5 764.1 781.8 584.3030 1.3123 1.85 44.6 60.0 61.2 64.45183 1.44717 1.3023 1.3067 1.8 63.1 61.5 567.8 556.6 730.2 580.8 595.1 572.Saharoza % (m/m) Indeks loma pri 20oC Gustoća pri 20oC Šećer u g/l Šećer u g/kg Alkoholna jakost u %vol pri 20oC 60.0 64.47 43.3149 1.0 63.4 790.3 768.8 574.44465 1.66 44.0 562.74 43.6 61.9 555.44740 1.44625 1.0 582.7 596.59 45.44215 1.69 45.44902 1.1 593.0 1.4 63.77 42.30 44.40 45.3098 1.8 786.44602 1.0 593.3244 792.1 748.3130 1.3136 1.31 45.59 60.0 778.7 724.9 61.9 594.3 757.5 61.6 62.03 43.2992 1.45206 1.3086 1.8 62.3 579.98 46.1 63.49 45.6 566.2 784.1 60.6 780.44856 1.44879 1.45.56 43.1 734.45112 1.

27 47.3296 1.8 853.0 65.1 803.6 66.3316 1.8 858.3385 1.9 603.3518 1.9 629.6 67.7 605.46374 1.46495 1.49 51.3335 1.77 48.45489 1.4 802.6 614.04 48.4 67.85 47.3411 1.32 48.46132 1.3303 1.3505 1.3251 1.0 67.43 49.5 615.46060 1.46471 1.3 68.1 841.63 49.91 51.4 599.3418 1.18 47.0 795.45607 1.3257 1.46398 1.3444 1.2 65.7 68.4 68.5 69.6 642.1 811.4 832.3 864.3353 1.4 66.8 800.1 601.7 805.11 50.05 49.46108 1.8 631.3378 1.0 638.6 606.45820 1.01 50.45892 1.3372 1.46181 1.3277 1.3 625.45512 1.41 50.3264 1.Saharoza %(m/m) Indeks loma pri 20 oC Gustoća pri 20 oC Šećer u g/l Šećer u g/kg Alkoholna jakost U % vol pri 20 oC 65.3551 1.0 68.9 68.46205 1.3309 1.94 48.2 638.5 840.81 50.2 600.1 67.3 637.4 65.3 66.9 822.8 630.46084 1.45418 1.3464 1.75 47.3 67.73 49.4 850.3538 1.6 68.5 66.51 50.3 51.45916 1.6 797.3491 1.1 602.29 51.5 810.46036 1.01 51.0 69.3525 1.3 817.6 827.10 51.8 68.21 50.6 622.3328 1.9 69.87 .0 643.0 66.41 48.3270 1.2 67.45940 1.3404 1.8 830.24 49.4 820.56 47.1 65.3322 1.46423 1.45749 1.3398 1.45583 1.4 609.2 617.3 806.3471 1.3 836.45702 1.4 624.34 49.5 634.5 635.3557 1.7 621.8 816.6 868.7 863.22 48.7 69.2 798.5 824.46301 1.45725 1.45844 1.8 1.6 813.9 67.8 871.45371 1.3544 1.9 619.3570 873.53 49.0 611.3360 1.5 855.9 66.45347 1.8 640.8 67.4 616.3437 1.3498 1.3 69.5 65.39 51.45394 1.46447 1.46277 1.46253 1.60 48.4 47.8 66.1 627.37 47.8 604.46012 1.2 66.5 68.9 819.9 612.1 846.9 808.1 611.9 838.1 68.1 825.6 65.45988 1.45964 1.3424 1.61 50.5 67.46 47.3564 794.71 50.9 639.8 613.3341 1.2 69.45678 1.0 602.9 866.1 861.3 610.50 48.46520 1.31 50.7 66.82 49.3478 1:3484 1.78 69.2 828.2 68.3450 1.46325 1.3531 1.68 51.3366 1.3391 1.1 66.45630 1.8 620.4 845.13 48.20 51.2 626.5 860.45796 1.66 47.87 48.92 50.46156 1.7 641.3347 1.6 633.3431 1.45441 1.7 632.45465 1.0 833.2 869.15 49.4 69.4 636.46229 1.3457 1.7 843.69 48.6 69.0 618.2 814.3290 1.7 67.9 1.45773 1.45868 1.5 608.1 618.3 65.7 835.0 628.5 623.58 51.6 607.1 69.7 65.46350 1.1 856.1 851.7 848.45536 1.45654 1.0 628.3283 1.3512 1.8 65.97 49.45559 1.

51 54.3 659.7 73.2 661.8 902.0 661.0 947.4 894.81 55.4 650.6 70.01 55.47634 1.46863 1.47334 1.6 930.0 70.47710 1.5 924.4 682.9 71.7 897.2 922.47309 1.25 52.47384 1.4 675.8 644.3583 1.2 684.1 687.2 73.47534 1.3866 1.9 646.4 74.9 685.47110 1.3703 1.46789 1.32 53.3689 1.47434 1.0 942.2 71.0 684.5 681.47036 1.3 652.91 56.3838 1.52 53.2 70.45 52.61 74.1 71.42 54.1 72.11 55.1 645.62 54.47284 1.6 73.62 53.2 915.3886 1.3596 1.4 899.1 677.3811 1.8 51.92 53.6 934.7 72.12 54.6 674.3616 12622 1.3872 1.54 52.2 676.1 900.1 952.2 669.7 680.47685 1.46962 1.3 71.2 645.3603 1.5 666.1 73.5 72.3 70.5 71.6 72.47584 1.5 914.6 649.02 54.06 52.3771 1.46568 1.51 55.22 53.7 944.5 70.47259 1.81 54.3 668.46913 1. pri 20oC 70.3893 874.2 877.3906 956.12 53.3710 1.0 882.8 879.3757 1.3590 1.0 939.6 74.6 71.3879 1.47609 1.4 951.3791 1.46642 1.46937 1.9 653.7 672.3 72.9 6628 663.3723 1.46544 1.3 936.2 925.3609 1.3676 1.7 648.46814 1.3750 1.2 72.9 917.5 909.47135 1.5 56.1 70.3784 1.8 912.31 56.2 74.91 55.7 1.8 654.7 949.8 647.47459 1.0 73.9 72.7 655.41 56.47210 1.5 73.3655 1.61 55.0 678.3642 1.15 52.9 73.47061 1.3717 1.46667 1.47086 1.83 52.7 664.32 54.8 907.3 74.0 72.3635 1.46691 1.3825 1.01 56.9 932.31 55.0 71.3662 1.4 658.47160 1.9 889.4 72.3 941.3577 1.3649 1.51 56.46618 1.3804 1.7 71.47409 1.47185 1.47660 1.6 876.47011 1.5 657.82 53.3683 1.3 885.8 679.46838 1.21 56.3859 1.3744 1.8 671.46715 1.3737 1.6 665.3818 1.2 910.22 54.9 927.3852 1.7 70.4 73.47509 1.7 892.3669 1.4 71.42 53.64 52.9 74.4 70.1 652.9 670.97 52.11 56.1 895.02 53.9 1.5 74.7 884.35 52.3845 1.5 905.4 667.47760 1.1 74.0 74.Saharoza % (m/m) Indeks loma pri 20oC Gustoća pri 20oC šećer u g/l Šećer u g/kg Alkoholna jakost u % vol.46888 1.92 54.3730 1.1 890.3777 1.47559 1.4 946.46765 1.81 .3 683.46593 1.41 55.6 656.4 881.5 919.

86 54.5 677.4 690.2585 1.8 683.1 678.42008 1.2406 1.22 38.99 41. određene refraktometrom.7 52.2506 1.3 534.2470 1.85 37.42667 1.2613 1.2 52.9 553.42949 1.42219 1.42368 1.42624 1.42840 1.7 544.0 53.42347 1.4 685.8 546.5 540.95 .5 672.5 698.42927 1.78 38.2 Alkoholna jakost u % vol Pri 20 oC 37.88 38.9 51.1 635.42861 1.2466 1.9 654.2427 1.2374 1.2447 1.68 38.9 632.48 37.63 39.7 508.0 50.50 40.42603 1.2 529.42645 1.5 656.2362 1.8 550.2396 1.7 53.4 535.0 662.4 53.2546 1.4 641.2 50.2625' 627.5 680.4 50.1 52.1 527.1 699.2525 1.2606 1.79 40.42261 1.2580 1.50 38.3 532.8 548.9 52.2391 1.Tabela III: Koncentracija šećera (1) u pročišćenom ugušćenom moštu u gramima na litru i gramima na kilogram.9 54.2 51.8 518.66 37. koji ima skalu u masenim postocima saharoze pri 20 oC ili indeks loma pri 20 oC.6 629.93 40.2 530.2 668.8 51.43058 1. Prikazana je i gustoća pri 20 oC.5 54.42050 1.42240 1.83 39.9 520.9 551.69 40.1 528.1 665.7 54.0 52.0 523.2441 1.59 38.1 51.5 509.04 38.1 526.1 50.3 52.1 704.2 673.4 54.2416 1.9 53.42198 1.2411 1.4 661.2 531.97 39.42971 1.1 649.42689 1.9 1.2367 1.42819 1.0 51.7 51.28 37.17 39.0 54.3 53.2 559.1 557.2 652.7 637.7 516.1 686.66 41.8 53.42906 1.2434 1.3 694.5 538.45 39.7 688.2355 1.5 542.9 643.42432 1.2 681.42884 1.42135 1.42496 1.2493 1.2630 706.07 39.42517 1.5 539.2480 1.42304 1.7 701.43014 1.0 554.2475 1.38 37.89 40.42282 1.2401 1.7 50.28 41.2386 1.2553 1.8 1.2540 1.31 38.8 52.2566 1.42776 1.6 50.42754 1.35 39.09 41.4 537.0 524.3 54.0 646.94 38.42156 1.42993 1.6 51.6 53.42538 1.7 513.5 50.02 40.26 39.4 645.18 41.6 52.8 675.40 38.56 37.42092 1.5 664.1 657.7 693.42560 1.42177 1.8 519.2535 1.42475 1.37 41.6 541.7 514.42325 1.42453 1.6 511.59 40.1 41.47 41.8 517.42113 1.76 41.13 38.56 41.42389 1.42581 1.6 512.2486 1.2595 1.8 50.6 54.2381 1.0 525.43036 1.42711 1.0 555.5 53.2513 1.73 39.2590 1.2620 1.40 40.9 522.5 52.9 696.4 51.2520 1.1 558.2 53.3 51.6 651.42071 1.9 549.2342 1.1 54.5 51.3 630.2 54.7 640.9 670.5 648.2461 1.4 52.3 533.2560 1.8 659.1 53.7 515.7 545.2530 1.1 556.6 543.22 40. Saharoza %(mm) Indeks loma pri 20 oC Gustoća pri 20 oC Šećer u g/l Šećer u g/kg 50.42029 1.7 547.2454 1.2600 1.54 39.30 40.2421 1.4 634.42797 1.6 510.6 667.2348 1.4 703.12 40.76 37.2573 1.42733 1.3 638.3 50.4 536.42410 1.1 691.2500 1.

.

43988 1.9 46.1 586.83 59.81 43.43233 1.2665 1.2 55.43854 1.8 56.8 606.5 58.51 44.9 608.4 716.92 44.43409 1.53 46.43675 1.2703 1.0 56.7 55.1 587.2902 1.5 56.64 46.04 43.9 747.1 757.43784 1.2931 790.33 42.9 609.1 55.2798 1.31 44.4 741.23 42.43168 1.7 59.3 595.40 45.43720 1.2778 1.43809 1.43277 1.1 717.1 742.21 45.91 45.1 .8 719.6 58.8 724.9 580.7 754.9 59.0 767.4 57.30 45.1 588.2724 1.2909 1.5 59.0 737.43877 1.22 44.7 575.2 591.2699 1.4 711.32 43.7 574.2744 1.44057 1.4 756.2708 1.0 752.43966 1.2863 1.1 727.2672 1.4 594.22 46.5 726.4 59.2645 1.2731 1.8 578.7 604.2635 1.43387 1.43631 1.43211 1.2804 1.0 58.14 42.5 57.6 573.43519 1.6 603.4 56.43476 1.9 732.43564 1.43343 1.6 572.2869 1.43586 1.2832 1.3 564.43832 1.81 44.3 785.1 772.02 44.2926 707.3 58.71 44.2896 1.5 600.6 739.4 567.01 45.8 744.3 563.13 43.43922 1.8 55.1 58.0 583.2768 1.4 596.1 589.9 1.2 58.7 729.2822 1.5 771.2791 1.2692 1.8 576.83 42.7 58.0 712.2843 1.2 786.1 59.2889 1.43 46.9 582.2827 1.2751 1.2810 1.0 610.04 42.1 57.2921 1.61 45.2713 1.44 42.8 57.2758 1.43321 1.5 761.1 56.0 55.Alkoholna jakost u Saharoza % (m/m) Indeks loma pri 20oC Gustoća pri 20oC Šećer u g/l Šećer u g/kg 55.2738 1.7 714.43079 1.42 43.43431 1.0 59.9 57.62 43.5 569.8 1.74 46.0 57.43698 1.3 56.43102 1.3 751.6 749.32 46.2916 1.2857 1.8 759.50 45.3 59.0 585.93 43.43899 1.01 46.44147 1.41 44.1 722.5 55.6 55.43609 1.5 598.43146 1.44011 1.44102 1.5 568.3 766.2 56.2 590.9 58.6 56.72 43.8 607.11 45.2 561.7 57.9 56.6 601.12 44.3 593.3 55.4 566.5 599.4 560.2818 1.23 43.2837 1.2685 1.44169 1.2718 1.6 602.43944 1.43298 1.61 44.80 45.8 709.6 57.43542 1.0 584.6 776.93 % vol pri 20oC .71 45.2 59.4 55.6 59.6 734.44034 1.2850 1.2639 1.91 46.5 570.43764 1.44079 1.4 58.2652 1.779.43365 1.8 577.2773 1.4 597.9 42.7 605.4 745.11 46.64 42.44124 1.8 579.5 571.2784 1.43255 1.2 592.2679 1.5 721.2659 1.6 764.6 783.43454 1.74 42.43189 1.3 562.8 781.43498 1.8 769.3 736.2763 1.7 56.1 762.3 778.8 788.9 774.2876 1.43741 1.3 730.3 57.43653 1.8 58.54 42.2 57.43124 1.2882 1.52 43.3 565.

18 51.3101 1.46 48.44626 1.81 51.6 800. 1.6 62.4 624.1 836.6 60.3 623.04 48.9 1.65 47.81 49.8 635.5 61.3075 1.8 633.3016 1.7 632.5 60.3002 1.7 .44351 1.0 612.3141 1.0 60.7 60.45112 1.9 805.3148 1.6 872.6 863.6 64.3 647.5 62.4 865.3161 1.8 634.45 50.03 47.8 1.3121 1.44580 1.3135 1.4 63.2962 1.44442 1.2986 1.3 63.56 50.3 622.2936 1.8 659.7 856.0 613.44192 1.1 63.08 51.45042 1.3 874.1 843.44926 1.9 63.3175 1.49 51.9 798.44 47.3095 1.9 47.4 835.2 618.3090 1.44557 1.2996 1.44764 1.14 .45088 1.0 639.8 845.9 61.1 853.0 63.1 866.44215 1.44283 1.7 793.44695 1.3228 1.44511 1.5 807.25 48.2 646.3235 791.44972 1.8 61.812.4 64.6 628.0 642.44787 1.0 61.0 641.6 63.45158 1.9 868.3036 1.9 638.4 821.89 48.3215 1.0 831.5 653.3085 1.3221 1.44879 1. pri 20oC 60.45275 1.36 48.77 50.6 629.45065 1.99 49.4 60.3 823.55 47.2 63.3195 1.8 833.8 62.2942 1.2949 1.3062 1.2 619.0 861.7 630.44374 1.60 51.50 49.0 854.9 64.44718 1.75 47.3029 1.9 62.7 657.7 810.79 48.2 796.4 650.3 620.7 819.7 62.6 656.44672 1.10 49.8 826.7 64.40 49.57 48.44534 1.71 49.6 61.2 61.44648 1.34 47.44488 : 1.44328 1.3168 1.2 803.2981 1.2 815.1 64.5 802.3185 1.1 808.1 60.3 62.8 817.67 48.12 47.3 795.45299 1.45135 1.88 50.2 62.3 61.23 50.44949 1.03 64.3128 1.8 660.9 636.4 860.2991 1.3 64.3042 1.1 61.2 645. 870.3049 1.44603 1.7 631.3 60.20 49.44741 1.45181 1.1 876.7 847.44995 1.30 49.94 48.3 851.7 658.3068 1.44856 1.8 63.1 616.44810 1.85 47.3 648.67 50.0 64.1 615.5 858.2976 1.14 48.3208 1.8 838.3080 1.92 52.0 824.4 61.1 644.3022 1.8 661.45322 1.3115 1.29 51.02 50.2 842.8 662.5 64.5 .44397 1.4 625.6 655.44238 1.0 62.3155 1.3 830.3 621.44833 1.60 49.Saharoza % (m/m) Indeks loma pri 20oC Gustoća u g/l Šećer u g/l Šećer g/kg Alkoholna jakost u %vol.3190 1.3009 1.9 52.44465 1.2 64.5 840.3180 1.3056 1.45019 1.34 50.5 849.5 63.44260 1.44902 .7 63.23 47.12 50.2969 1.5 626.8 60.3108 1.71 51.4 651.44419 1.39 51.6 828.99 51.5 654.2 60.3241 877.5 652.7 61.45252 1.1 617.1 62.3 814.2956 1.0 640.0 614.91 50.3201 1.44305 1.4 649.5 627.4 62.45228 1.45205 1.1 643.

2 696.2 670.3454 1.3395 1.2 69.8 66.1 69.3526 1.9 69.3427 1.86 53.7 908.2 938.46226 1.4 923.46034 1.3355 1.46106 1.45771 1.4 894.0 67.6 934.2 68.8 67.18 54.7 708.5 69.6 706.0 667.51 54.8 711.46444 1.46517 1.3367 1.4 65.3 65.50 55.3539 1.4 964.3440 1.3560 879.4 677.3460 .9 712.9 67.38 56.2 968.0 939.45820 1.1 669.6 962.3335 1.0 886.5 679.7 683.45534 1.06 57.7 958.6 68.0 715.68 52.2 67.46154 1.4 949.4 700.3553 1.1 904.2 695.3325 1.0 65.45843 1.7 682.7 68. pri 20oC 52.46275 1.46371 1.2 664.2 896.3493 1.3308 1.0 928.7 66.45747 1.45463 1.3486 1.3473 1.45629 1.3 674.0 69.4 69.3341 1.9 687.9 68.5 704.45962 1.3 903.01 53.9 941.6 960.75 53.7 67.0 691.3519 1.46060 1.5 65.6 66.40 54.6 919.8 906.3447 1.45369 1.4 66.8 943.9 915.39 57.2 65.45347 1.2 951.45440 1.3348 1.1 925.46251 1.5 678.3387 1.4 675.3420 1.25 52.17 57.4 701.9 888.5 67.45416 1.4 912.1 693.44 53.90 53.46202 1.7 69.1 953.94 56.50 56.0 899.2 697.3 66.5 883.8 685.9 1.46178 1.94 57.6 681.3407 1.6 705.3 673.8 686.3261 1.40 55.28 57.9 690.3415 1.46010 1.4 676.46347 1.7 881.3361 1.0 954.57 52.45605 1.61 56.3315 1.62 .6 921.72 56.83 54.1 694.3281 1.64 53.3566 970.45890 1.46082 1.9 917.95 55.3268 1.1 927.45986 1.46493 1.62 54.83 55.54 53.6 65.9 714.7 709.2 671.3288 1.1 68.45393 1.17 55.3499 1.28 56.8 1.79 52.08 54.0 68.5 703.45487 1.0 666.Saharoza %(m/m) Indeks loma pri 20oC Gustoća pri 20oC Šećer u g/l Šećer u g/kg 65.45795 1.8 930.1 66.3301 1.2 913.46 52.0 57.4 947.45914 1.3320 1.0 Alkoholna jakost u %vol.34 53.45700 1.0 898.8 68.72 55.46301 1.45867 1.5 68.3533 1.4 702.1.6 707.06 55.3248 1.45938 1.06 56.9 688.3380 1.46468 1.12 53.3 69.4 67.3506 1.6 680.0 66.96 54.7 945.1 67.46396 1.2 672.8 710.8 956.46323 1.7 65.8 65.61 55.9 66.3374 1.3 699.6 69.0 665.3295 1.3513 1.45583 1.3546 1.2 885.83 56.45676 1.4 936.46130 1.45724 1.6 932.6 901.3 67.22 53.29 54.3330 1.0 668.4 68.3466 1.3 966.0 692.28 55.7 684.45652 1.46420 1.6 67.3255 1.73 54.5 66.16 56.5 910.3 68.3275 1.8 890.45557 1.3479 1.6 892.51 69.1 65.45510 1.36 52.3434 1.2 698.2 66.3400 1.

3878 1.0 1.3718 1.3725 1.3659 1.46639 1.3599 1.3871 1.9 1042.4 1002.3579 1.3752 1.52 58.14 61.7 1052.06 62.47230 1.2 70.6 729.2 721.46 .0 739.2 722.3825 1.02 61.47329 1.0 1.3765 1.3805 1.3712 1.3692 1.4 71.47379 1.47254 1.2 1004.7 72. pri 20oC 70.3 747.0 71.64 62.3905 1068.7 731.60 61.4 724.7 755.47180 1.47106 1.6 1056.47205 1.47404 1.3892 1.7 73.7 1017.47479 1.3745 1.4 981.46590 1.48 61.91 61.8 735.6 754.5 1023.3858 1.63 58.46884 1.41 58.4 1066.3852 1.6 998.4 72.1 743.23 63.2 73.3626 1.22 60.8 1046.7 1019.8 757.1 1037.46810 1.3792 1.3 746.3898 973.4 726.7 756.2 72.3646 1.5 1021.20 59.47131 1.9 990.9 73.3672 1.72 70.6 71.47155 1.95 58.2 1006.1 70.5 74.47036 1.71.3678 1.46712 1.74 58.8 1048.1 766.8 71.7 732.99 60.0 762.8 70.79 60.6 753.46835 1.0 741.47081 1.5 72.33 60.5 .28 62.47654 1.3705 1.47554 1.3 1064.3812 1.3 1029.7 70.6 1054.3 717.47604 1.8 74.47429 1.0 1013.3 73.68 60.47454 1.53 59.07 58.0 740.2 71.94 62.3698 1.33 75.1 1039.87 62.4 73.3586 1.3633 1.6 70.5 728.46737 1.3845 1.8 716.3653 1.46982 1.1 1008.45 60.3 63.1 718.2 744.10 63.3758 1.3 983.47755 1.4 74.5 73.7 74.76 62.99 63.5 1060.8 1015.47704 1.4 1027.3772 1.6 979.46859 1.3 1031.8 734.5 1058.9 759.5 750.3613 1.88 59.3818 1.42 59.4 748.3798 1.6 730.9 738.1 719.11 60.3778 1.3 71.47007 1.9 992.8 758.0 73.46688 1.3885 1.9 71.3665 1.52 62.9 1012.1 988.3573 971.3838 1.72 61.46614 1.1 71.3732 1.97 59.3606 1.8 72.2 57.9 74.0 72.47629 1.8 994.25 61.3785 1.47534 1.47284 1.86 58.9 736.2 74.46957 1.46761 1.0 1040.37 61.6 72.7 733.47679 1.56 60.3593 1.Šaharoza % (m/m) Indeks loma pri 20oC Gustoća pri 20oC Šećer u g/l Šećer u g/kg Alkoholna jakost u % vol.8 975.3 70.31 59.2 987.6 74.9 72.0 74.8 996.46908 1.4 749.46544 1.18 58.46565 1.3619 1.2 767.2 720.84 57.76 59.18 62.3 74.6 977.29 58.4 70.4 1025.0 763.3685 1.1 73.3 985.1 765.4 725.47504 1.3 768.09 59.47304 1.3 723.2 1033.47785 1.47579 1.5 70.7 71.9 761.6 752.4 1062.83 61.8 73.3639 1.3865 1.3832 1.46789 1.1 764.0 57.3 72.46933 1.6 73.3738 1.47730 1.6 1050.5 727.1 742.8 1044.1 74.46663 1.47056 1.5 1000.0 1009.41 62.2 1035.5 751.2 745.1 72.47354 1.9 1.65 59.