P. 1
Homer - Ilijada

Homer - Ilijada

5.0

|Views: 989|Likes:
Published by Morpheus BiH
ilijada
ilijada

More info:

Published by: Morpheus BiH on Mar 29, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/17/2014

pdf

text

original

Homer Ilijada

Preveo i protumačio: Tomo Maretić

Homer: Ilijada

SADRŽAJ
PRVO PJEVANJE __________________________ 3  DRUGO PJEVANJE _______________________ 19  TREĆE PJEVANJE ________________________ 41  ČETVRTO PJEVANJE _____________________ 54  PETO PJEVANJE __________________________ 68  ŠESTO PJEVANJE _________________________ 91  SEDMO PJEVANJE _______________________ 105  OSMO PJEVANJE ________________________ 118  DEVETO PJEVANJE ______________________ 133  DESETO PJEVANJE ______________________ 152  JEDANAESTO PJEVANJE _________________ 167  DVANAESTO PJEVANJE _________________ 188  TRINAESTO PJEVANJE __________________ 200  ČETRNAESTO PJEVANJE ________________ 221  PETNAESTO PJEVANJE __________________ 234  ŠESNAESTO PJEVANJE __________________ 253  SEDAMNAESTO PJEVANJE ______________ 275  OSAMNAESTO PJEVANJE ________________ 294  DEVETNAESTO PJEVANJE _______________ 311  DVADESETO PJEVANJE__________________ 322  DVADESET PRVO PJEVANJE _____________ 335  DVADESET DRUGO PJEVANJE ___________ 351  DVADESET TREĆE PJEVANJE ____________ 364  DVADESET ČETVRTO PJEVANJE _________ 386 Tumačenje riječi i imena ___________________ 406 

2

Homer: Ilijada

PRVO PJEVANJE
(Od 1. do 21. dana) Kuga. Srdžba.

Od 1. do 9. dana. Hris. Kuga. 1-52.

1. Zaziv Muze. 1-7.
Srdžbu mi, boginjo 1 , pjevaj Ahileja, Peleju sina, Pogubnu, kojano zada Ahejcima tisuću jada, Snažne je duše mnogih junaka ona k Aidu Poslala, a njih je same učinila plijen da budu Psima i pticama gozba 2 ; a Zeusu se vršaše volja, Otkad se bjehu onomad razdvojili poslije svađe Atrejev sin, junacima kralj, i divni Ahilej.

5

2. 1. dan. Agamemnon vrijeđa svećenika Hrisa. 8-42.
Tko to od bogova vrže među njih svađu i borbu? Zeusov i Letin sin! On bolest na vojsku baci 3 Hudu, te od nje redom pogibati stadoše ljudi, Jer se razljutio bio na kralja, Atreju sina, Koji je svećenika pogrdio Hrisa, kad dođe K lađama ahejskim brzim, da kćerku otkupi svoju Ucjenu noseć golemu, daljnometnog ktom Apolona

10

1. "boginjo", misli se boginja pjevanja, Muza. U Odiseji u 1. pjev., u 1. st. zaziva se upravo Muza. 4-5. "plijen... psima i pticama gozba", tj. tjelesa leže nepokopana, da ih drpaju grabežljive ptice (osobito jastrebi, koji se često spominju u Ilijadi) i psi. Riječi "plijen ... / psima i pticama gozba" uzete su ovdje prema grčkoj varijanti mjesto "plijen ... / psima i pticama svima". 3 8-9. Pjesnik pita i sam sebi odgovara. To se nalazi još nekoliko puta u Ilijadi. Takvih se primjera nalazi i u našim narodnim junačkim pjesmama, osobito u muslimanskima. Vidi u T. Maretića, Naša narodna epika, str. 81-83.
1 2

3

Homer: Ilijada

15

20

25

30

35

40

Na zlatnom skeptru povez 4 držeći, i sve Ahejce Moljaše, najviše dva upravljača ljudska Atrida: "Sinovi Atrejevi i ostali vi nazuvčari Ahejski! dali vam bozi, domari olimpski, da grad Prijamov razorite i kući se vratite zdravo! Dragu mi dajte na otkupe kćer i ucjenu prim'te Bojeć se Apolona daljnometnog, Zeusova sina." Drugi Ahejci svi povladiše tada, da valja Poštovat svećenika i ucjenu primiti sjajnu. Ali Atrejev sin Agamemnon ne htjede tako, Nego ga otpusti hudo i riječ mu doda žestoku: "Kod lađa koritastih da više te ne vidim, starče, Kod njih da boraviš sada il' opet da dolaziš k njima, Jerbo ti skeptar neće pomoći ni božji povez! Ovo na otkupe ne dam; jer prije će starost je stići U našoj kući u Argu, od domovine daleko, Gdje će uza stan tkati i l'jegat u postelju moju. Odlazi pa me ne draži, da odovud otiđeš čitav!" Reče, a njega se starac poboji i posluša r'ječi Te on šuteći ode uz obalu prešumnog mora; Pa kad već bude daleko, tad mnogo moljaše starac Gospoda Apolona, kog Leta ljepokosa rodi: "Čuj, srebrnoluki bože, što Hrisu i presvetu Kilu 5 Štitiš, koji si moćni gospodar Teneda, čuj me, Smintije 6 ! Ako ti hram sagradih ikada mio, Ili ako ti ikad od bikova pretila stegna I od koza sažegoh, izvrši ovu mi želju: Tvojim strelama moje naplati Danajcem suze!"

3. 2-9. dan. Apolon šalje kugu. 43-52.
Takvu molitvu reče, i Feb Apolon ga čuje Te on u srcu ljut s visina olimpskih siđe Luk na plećima noseć i tulac ozgo i ozdo Zatvoren; strijele njemu na plećima srditu zveknu, Kada se maknu sam, a koračaše naličan noći. Od lađa na stranu zatim posadiv se izmetne str'jelu Med njih, i njegov luk zazvekeće srebrni strašno. Najprije gađaše mazge Apolon i pseta brza,

45

50

4 15. povez, - misli se svećenički povez na glavi, znak dostojanstva svećenika Apolonova (zato se kaže: povez Apolonov). Kako Hris dolazi k Agamemnonu s poniznom molbom, skinuo je bio s glave povez i natakao ga na svećenički skeptar, a o skeptru vidi u Tumačenju riječi i imena na kraju knjige. 5 37. Hrisa i Kila su gradovi u trojanskoj državi. 6 39. "Smintije", to ime znači: utamanjivač poljskih miševa.

4

Homer: Ilijada

Onda i na ljude same oštro'rtu odapne str'jelu, I tad učestaju gorjet mrtvaca lomače silne.

10-21. dan. Svađa. Tetida. 53-611. 1.-10. dan. Skupština. Hriseida. Briseida. 53-476.

A. Agamemnon i Ahilej u svađi. 53-303.
Devet su dana božje po vojsci padale str'jele, A dan deseti sazva u skupštinu narod Ahilej; U srce tu mu je miso bjeloruka metnula Hera, Jer je u brizi bila za Danajce videć ih mr'jeti. Kada se saberu već i na iskupu kada se nađu, Onda se digne Ahilej brzonogi ovo im veleć: "I ako smrti mi utečemo, Atrejev sine, Mislim, da ćemo kući odavde uzbiti doći, Kada i kuga i rat Ahejce združeno biju. Nego da svećenika il' vrača pitamo kojeg Il' pogađača sana (jer i san od boga jeste), Neka nam reče on, što se toliko Febo Apolon Rasrdi, da l' hekatombi, da l' zavjetu zabavlja našem, Ne bi li dim 7 od koza bez mane i od ovaca Htio primiti kako i propast odvratiti od nas." Tako im rekavši sjedne Ahilej, i med njima Kalhas Digne se, Testorov sin, pogadač u ptice prvi. On je sadašnjost znao, budućnost, prošlost je znao, On je Ahejcima put pokazivao, kad pod Ilij Brodiše, vračanjem svojim, dobivenim od Apolona. On im dobro želeći progovori i rekne ovo: "Veliš mi, ljubimče Zeusov Ahileju, neka vam rečem, Zašto se na nas srdi Apolon daljnometni streljač. Ja ću ti reć, a ti me ded čuj i zakuni se meni, Da ćeš mi besjedom ti i rukom rado pomagat. Jer ja doista mislim, razljutit ću muža, što moćan Svima Argejcima vlada, i slušaju ga Ahejci. Svagda bo jači je kralj, kad se na prostog čovjeka srdi; Jer da još isti dan i priduši ljutinu svoju, Al' dok ne izvrši gnjeva, u grudma ga i dalje krije.

55

60

65

70

75

80

7

66. Ovdje se misli dim od žrtava paljenica; vidi o tome dimu u 8. pjev., st. 549.

5

Homer: Ilijada

85

90

95

100

105

110

115

120

125

A ti promisli sada, obraniti hoćeš li mene." Tad odgovarajuć njemu brzonogi reče Ahilej: "Ništa se ne boj, već božju izreci volju, što znadeš, Jer Apolona mi boga, što j' Zeusu mio, što s' i ti Njemu, o Kalhase, moliš, kad božje odluke javljaš Danajcem: dokle sam ja u životu, po zemlji dok gledam, Kod lađa koritastih ni jedan te udarit neće Teškom rukom, ma rekao ti Agamemnona samog, Koji se diči sad, da je prvi od sviju Ahejac." Tad se osokoli vrač nezazorni i rekne ovo: "Našoj ne zabavlja bog hekatombi ni zavjetu našem, Već on zadade jade Argejcima i još će zadat Poradi svećenika, što njega kralj Agamemnon Pogrdi, ne da mu kćeri na otkupe, ne primi dare. Neće od Danajaca odvratiti pomora grdnog, Dokle milome ocu bez novca, bez otkupa kćerku Sjajnoku ne vratimo, u Hrisu dok hekatombu Ne povedemo svetu; a tad ćemo njega umolit." Tako im rekavši sjedne, a med njima onda se digne Junak, Atrejev sin Agamemnon, silan daleko, Zlovoljan, njegovo srce veoma se napuni gnjeva Mračno, a oči mu budu na oganj žarkoviti nalik. Najprije pogleda ljuto na Kalhasa ovo mu veleć: "Ti mi, zloslutni vraču, još nikada dobra ne reče; 8 Svagda je tebi milo proricati nevolje same, Čestito nikada ništa ni kazo ni svršio n'jesi! I sad odluke božje med Danajci javljaš i zboriš, Da im daljnometni streljač Apolon nevolje gradi, Što ja ucjene sjajne za kćerku Hrisovu n'jesam Primiti htio, jer volim kod sebe je ti kući imat; Ova od Klitemnestre, od žene vjerene moje, Draža je meni, jer od nje ni uzrastom ni stasom nije Nimalo gora, pa nije ni srcem ni djelima ručnim. Ali i tako ću nju povratiti, ako je bolje; Neću, da propadne narod, već hoću, da ostane čitav. Nego mi spremajte dar, med Argejcima svima da ne bih Bez dara ostao ja, jer tako ni pristojno nije. A sad vidite svi, gdje nestaje dara u mene!" Njemu odgovori na to brzonogi divni Ahilej: "Predični Atrejev sine, od sviju lakomče prvi! Ta dar kako da dadu Ahejci junačine tebi? Mi ni za kakovo blago ne znamo ležeće silno, Nego kad uzmemo grade, tad i plijen idemo d'jelit; Nije sad pravo, da narod na gomilu opet ga nosi. Nego djevojku bogu otpusti, pa ćemo tebe Trostruko i četvtrostruko mi naplatit, razorit
8

106. Tako Agamemnon veli zbog Kalhasova proroštva u Aulidi.

6

Homer: Ilijada

130

135

140

145

150

155

160

165

Dâ li nam Zeus Trojancima grad sav obzidan tvrdo." Silni odgovori kralj Agamemnon njemu ovako: "Nemoj, junače dobri Ahileju, nalični bogu, Umom navijati tako, jer nećeš nadmudriti mene. Ni nagovorit; zar hoćeš, darova sam da imadeš, A ja bez njih da sjedim? i djevojku veliš mi vratit? Dobro, ako mi dar Ahejci junačine dadu Mojem ugodivši srcu, da nagradu dostojnu imam! Ako li mi ga ne dadu, otići ću onda i uzet Il' tvoj il' Ajasov dar il' Odisejev, pa ću ga odvest Sa sobom. Svaki će se naljutiti, kojemu dođem! Ali o tome bit će i opet kada govorit, Nego lađu ded crnu u pučinu rinimo divnu, Brže saber'mo dajmo veslače te metnimo dajmo I hekatombu i Hrisovu kćer ljepoobraznu u nju. Lađu nek vodi koji od vlastelja, neka je vodi Hoćeš li Ajas il' divni Odisej il' Idomenej Il' ti, Pelejev sine, od sviju strašniji ljudi, Ne bi li braniča-boga ublažio žrtve prikazav." Njega pogleda mrko Ahilej brzonogi veleć: "Lakomče, bestidniče okorjeli, kako će tebi Ikoji riječi tvoje Ahejac slušati rado Ili otići na put 9 , da s' junački s ljudima bori? Ta ja zbog kopljanika ne dođoh Trojaca amo, Da bih se borio s njima, kad krivi mi ništa nijesu; Niti mi goveda oni ni konje odagnaše ikad Niti mi potrše usjev u grudastoj u Ftiji onoj, Hraniteljici ljudi, među nama jer je daljina Velika: jesu brda hladovita i more šumno. Nego smo za tobom pošli, bezobrazniče, da imaš Radost, tebi smo čast i Menelaju tražili, kujo, Među Trojancima, a ti i ne paziš, ne mariš za to, Pa se i meni groziš, oduzeti da ćeš mi onaj Dar, zbog kojeg se mnogo natrudih, što mi Ahejci Dadoše. Nikada dar mi ne zapada jednaki s tobom, Kada naselan grad Ahejci razore koji Trojski; u boju, gdje kipi i buči, odvaljuju ruke Moje posao glavni, al' kada dijeljenje dođe, Mnogo većim te darom darivaju, a ja se vraćam K lađama s darom malenim, al' milim, od rata trudan. 10

151. "otići na put", tj. kud ga Agamemnon pošalje. 164-168. Da bi se Ahejci mogli prehranjivati nalazeći se daleko od domovine, iz koje (zbog daljine koja je za ono vrijeme bila velika) nijesu mogli dobivati živeža, morali su pojedini odjeli njihove vojske češće izlaziti u pljačku po svoj obližnjoj Maloj Aziji i po obližnjim otocima i tako se opskrbljivati hranom i drugim što je potrebno za život. Takova se pljačka misli u ovim stihovima, a ima dosta i drugih mjesta u Ilijadi koja to dokazuju. Pljačkaši se ne zadovoljavaju samo hranom i stokom, nego
9 10

7

Homer: Ilijada

170

175

180

185

190

195

200

205

210

A sad u Ftiju idem, jer doista mnogo je bolje U lađah srpatih kući povratiti se, te neću Vrijeđan tebi blago i bogatstvo ovdje gomilat." Na to junacima kralj Agamemnon odgovori njemu: "Bježi, kad ti je srce navalilo, a ja te neću Molit, zbog mene ovdje da ostaneš; i drugih ima, Koji će poštovat mene, a najviše premudri Zeus-bog. Najmrži meni si kralj hranjenik Zeusov, od sviju, Svađe svagda rado i borbe i bojeve gradiš. Ako si jak, al' tebe je bog obdario time! Odlazi u lađama sa svojim drugovima kući I Mirmidoncima vladaj; za tebe se brinuti neću Niti ću hajat za tvoju za srdžbu, već čujder mi grožnju: Kako od mene Feb Apolon Hrisovu kćerku Uzima, koju ću ja s drugovima poslati svojim U lađi svojoj, baš tako u čador tvoj ću unići I tvoj ću dar: ljepoobraznu ja Briseidu uzet, Da znaš, koliko sam jači od tebe, da omrzne drugom Ravnim se graditi meni i porediti se sa mnom." Rekne, a Pelejev sin se ražalosti, te mu se srce Dvostruko zamisli tad u njegovim rutavim grudma: Bi li trgnuo mač od bedrice oštri i njime Ljude rastjero sad, bi l' njim Agamemnona smako, Il bi ustego gnjev i srce umirio svoje. Dok je u duši tako i u srcu svojem promišljo I mač iz kora velik potezao, dođe Atena S neba, a nju je bila bjeloruka poslala Hera Oba ljubeći kralja, za obadva jednako brižna. Ona pristupi straga, Ahileja za plavu kosu Uhvati samo se njemu ukazavši, drugome nikom. Zadivi se Ahilej i ogledavši se odmah Paladu pozna Atenu; sijevnuše strašno joj oči. Besjedu započne s njom i progovori krilate r'ječi: "O egidonoše Zeusa o kćeri, zašto si opet Došla? Da vidiš b'jes Agamemnona, Atreju sina? Nego ću nešto ti reći, a mislim, tako će i bit: Brzo će njemu život pogubiti njegova drzost." Njegovu riječ Atena sjajnooka prihvati veleć: "Došla sam gnjev tvoj ustegnut, Ahileju, ako ćeš slušat, S neba sam došla ja, bjeloruka posla me Hera Oba ljubeći kralja, za obadva jednako brižna. Nego prestani deder od borbe, mača ne vuci: Onoga r'ječima grdi onako, kako i valja, Jer ću ovo ti reći, i tako će doista biti:

odvođahu i robove, pjev. 19. st. 140. i dalje, gdje Agamemnon daje Ahileju darova Briseida itd. Što se ovdje kaže "grad koji trojski" misli se grad u državi trojskoj (trojanskoj).

8

Velika to ti je kletva od mene. koje je već imao ili u istom pjevanju ili u kojemu predašnjem. 12 215. pa se ustegni. 371-379=12-16. a njemu oguli koru I lišće mjed." Reče joj. A sin se Atrejev srdi na strani drugoj. a ona se vrati na Olimp Tad egidonoše Zeusa u dvore med bogove druge.. 120. bez promjene ili s promjenama (kao što je ovdje "njojzi". slušati vašu.Homer: Ilijada 215 220 225 230 235 240 245 Poradi pogrde ove darova triput toliko 11 Jednom dat će se tebi. vidi u 9. jer posljednjom sad bi vrijeđo me. a u st. a mnogo ih ima. koji su suci i pravicu Zeusovu štite. "njemu"). 22=25. Bozi će uslišit onog. milorek 213." Tako Pelejev sin izreče i na zemlju baci Zlatnim klincima okovan štap te izatoga sjedne. i dalje i u pjev. iz kojega nikada grane 14 Ni lisće nicati neće ni procvast. pjev." Tad odgovarajuć njojzi Ahilej brzonogi reče: 12 "Čovjeku valja riječ. kad ti nasuprot 13 Tko progovori što! nitkovima. Agamemnon nije u Ilijadi ni iz daleka onako rđav čovjek kako bi se moglo misliti po ovim psovkama. Takvi su primjeri ponovljenih stihova u ovome pjevanju: 253=73. te sada u rukama nose ga sini Ahejski. pjevanju. 140. i tada u tebi će srce se trgat Od ljutine što n'jesi Ahejca najboljeg štovo. a o skeptru vidi u Tumačenju riječi i imena na kraju knjige. potvrde se neće navoditi. Što mu je rekla Atena. upotrebljava ih. "tako mi ovoga skeptra". i ruku tešku na balčaku srebrnom držeć Veliki turi mač u nožnice. u tebe pasje su oči. triput toliko darova. koji se ponavljaju u potonjim pjevanjima. To se vidi osobito u 9. i dalje. 14 234. gdje to može biti. posluša l'jepo. izješo kralju. već poslušaj. . 11 9 . 19. Ako se i ljuti mnogo u duši. a pomoći ti u nevolji imati nećeš. Prkosne riječi vikne ne prestavši jošte se ljutit: "Teška o popilico. gdje Agamemnon daje Ahileju darova koji mnogo više vrijede nego triput. jer tako je bolje. st. st. vidi 84. To ti se čini smrt! Po vojsci nam širokoj dašto Mnogo je bolje dare oduzimat. Opet Pelejev sin Agamemnonu. jednom će veće Za Ahilejem žudnja sinovima ahejskim svima Doći. koje Ahilej izriče u velikom gnjevu. Atreja sinu.misli se vladalački skeptar. tko njihove besjede sluša. Vidi još bilješku stihovima 461465. 84. Atrejev sine! Nego ću nešto ti reći i velikom zaklet se kletvom: Tako mi ovoga skeptra. o boginjo. Ktome jelenje srce! ta nikada smio nijesi Oružje metnuvši na se s vojnicima krenuti u boj Niti u zasjedu kad s prvacima ahejskim zaći. Vladaš. 13 225-230. Kada od Hektora stanu ljudomore ginut i padat Mnogi junaci. Za iste događaje i za istu situaciju Homer veoma rado upotrebljava isti stih ili iste stihove. Ovaj je stih već bio. kad u planini Njegov ostade panj.

jer većim narodom vlada. jer mlađi ste oba od mene. Na ovome mjestu Nestor ljude ovoga vremena drži za manje junake. Ahileju. Nemoj se srditi više na Pelejevoga sina. negoli su bili ljudi u vrijeme njegove mladosti. Ja sam se družio s njima iz Pila došavši svetog. Svima vladati hoće i silniji biti od sviju. Ako i jesi ti. I vi me poslušajte. dakle prije 50 ili 60 godina. a s onima ne bi. Došav iz daleke zemlje. jer starci vide obično sve ljepše u prošlosti. Med pozemljarima oni med ljudima najjači bjehu. Kakvi su ljudi sad 16 pozemljari. 10 . i najjači s njima se borci Borahu: zvjerovi brdski 15 . Koji ste Danajci prvi u boju i prvi u vijeću. govornik jasni iz Pila: Njemu je od meda slađa sa jezika besjeda tekla. Nego čovjeku ovom nad svima hoće se biti. rodiše nekad U presvetome Pilu. Takovih vidio nikad nijesam. al' tebe božanska je rodila mati. naroda pastir. Kakav Piritoje bješe i Drijas. Najjači bijahu oni. kakav Eksadij. To treba odbiti na Nestorovu starost. al' ovi su propali strašno. a tada vladaše trećim. kojem je diku ud'jelio olimpski Zeus-bog. On im dobro želeći progovori i rekne ovo: "Ao na ahejski rod je navalila velika tuga! Bio bi veseo Prijam i njegovi sinovi s njime I drugi bi se Trojci u duši veselili mnogo. Kenej. ti se Svađati nemoj. 272. Smrtnih ljudi dva su već prošla koljena pred njim. starče. rvo se nitko. Nego je moćniji ovaj. snažan. Politem onaj bogoliki. al' ovom Djevojku uzimat nemoj. Koji je obrana glavna Ahejcima u ljutom ratu. o kojima vidi u Tumačenju na kraju knjige. Ako bi sve to čuli. i ja te molim. već pusti mu. jer slušat je bolje od svega. Ustavi gnjev svoj. kad su mu dali Sinovi ahejski nju! a s kraljem. "kakvi su ljudi sad".Homer: Ilijada 250 255 260 265 270 275 280 285 290 15 16 Med njima ustade Nestor. Ja sam se družio već i sa drugim ljudima nekad S boljima. Svim zapov'jedati želi. jer veća je čast žezlonoši kralju Zapala. Koji se nekad s njime othraniše. al' neće ga slušati svaki. Tu sam se borio ja posamce." Silni odgovori kralj Agamemnon njemu ovako: "Doista pravo si sve i valjano rekao. Ako ga kopljanikom učiniše bogovi vječni. dok su oni bili mladi. al' nikad me prezreli n'jesu.misle se Kentauri. negoli u sadašnjosti. . Kakav Egejev sin na bogove nalični Tesej. Oni savjete moje i besjede slušahu moje. "zvjerovi brdski". 268. gdje tako se svađate vas dva. Nego ded poslušajte. Jači si ti. Agamemnone. jer bjehu me pozvali sami. niti ću vidjet. nego ste vi. sine o Atrejev.

307. da ovi također vide: Tvoja će crna krv poteći odmah po koplju. U nju veslača dvaest izabere i hekatombu Postavi bogu. Onda se oni zavezu i otplove stazom vodenom. Tako se trudiše oni po okolu. Da ti uzmicat hoću u svemu. bikove klahu. kad daste je. kojoj vođa Odisej dosjetljivi bješe. Narodu Atrejev sin zapovjedi. a meni nalagati nemoj. Odisej odvodi Hriseidu ocu. a s njime Menetijev sin 18 i ostali druzi. oko nje dim se uzvijo. a ako ne ushtije dat je." 17 18 320 325 300. Lađe se zovu "crne" po katranu. Drugima sve to nalaži. 318-427. trepetljivom moru na br'jegu. A brzu lađu tad Agamemnon u pučinu rine. al' Agamemnon. što god mi kažeš. tj. svojim glasnikom i slugama brzim: "K Pelejevome sinu Ahileju id'te pod šator I ljepoobraznu amo doved'te Briseidu uzev Za ruku nju. a Hrisovu kćer ljepoobraznu smjesti U lađu. Niti sa drugim kim.Homer: Ilijada 295 300 Zar mu naređuju zato uvredljive kazati r'ječi?" Njemu se utakne u r'ječ Ahilej divni veleći: "Strašljivac ime bi meni i nitković doista bilo. tad bit će mu gore. Pod nebo sukljaše para. Ili pokušaj deder. Razgovor s Tetidom. 11 . Patroklo (najmiliji drug Ahilejev). pa mi je sada Uzimate. Ahilej gubi Briseidu. što sada mislim ti reći. al' meni iz moje crne i brze Lađe 17 ništa drugo preko volje odn'jeti nećeš." B. Menetijev sin. i tada Ustavši skupštinare kod ahejskih raspuste lađa. Pelejev sin k šatorma i k jednakih bokova lađam Ode. 305 310 315 Tako se posvade njih dva riječima pr'jekim. kojim se mažu. već riječ Taltibiju zboriti počne I Euribatu. tebi pokoriti da ću se ikad Drugo još u srce spravi. Kako se u svađi ono Ahileju zagrozi prvo. Nije odusto. tad ja ću S mnogima doć i uzet je sam. Jer ja ne mislim. neka se čisti: Narod se čistiti stane te bacaše mrlje sa sebe U more. Rukama neću se ja zbog djevojke boriti s tobom. 304-317. i koze tad Apolonu Uspješnu hekatombu. C.

ti kratkovječnim rodila mene. ali spominje kćeri njegove Nerejke u pjev. On se u duši svojoj tad dosjeti i rekne njima: "Zdravo. Ispruži ruke i mater ovako moljaše mnogo: "Kada si. Morski starina je bog Nerej. a oni nek budu svjedoci I pred ljudima smrtnim i blaženim bozima svima I pred neljupkim kraljem. pa im je daj. ništa ne taji. kako se i kaže dalje u st. i gospođa čuje ga majka 21 Sjedeć u morskoj dubini uz oca. zdravi. vidi u T. pa zašto da govorim. prvi junak u ahejskoj vojsci. Maretića. jer stoje pod zaštitom njegovom. Uz br'jeg trepetljivog mora obojica nerado pođu I k mirmidonskim dođu šatorma i k lađama njihnim. i ništa ne vele." Tako plačući reče 20 . što plačeš? i kakva u duši snađe te tuga? Reci. 22 Brzo kakono magla iz pjenaste izroni vode Pa se posadi tad uz Ahileja. Nego. morskog starinu." Sin brzonogi njoj odgovori jecajuć teško: "Znadeš i sama. Sam mi je oteo dar i uzeo i sad ga ima. 260. sjedne na strani od svojih sam prijatelja Uz brijeg pjenastog mora na bezmjernu pučinu gledeć. Višnji gromovnik Zeus sa Olimpa da mi je barem Dao čast! . o glasnici Zeusa 19 i ljudi! Dođite. ne pitaju njega. U Homera ima i više primjera gdje junaci plaču. 413. 22 358. On ni u prošlost ne zna da pogleda ni u budućnost. kojega Homer poimence nigdje ne spominje. Naša narodna epika. Često plaču junaci i u našim narodnim pjesmama. da oboje znademo za sve. 349-357. što mu Agamemnon uzima malu robinju. Rukom ga pogladi i r'ječ izustivši prozbori ovu: "Sinko. vi mi krivi nijeste. A Ahileja nađu gdje sjedi uz šator i lađu. st. o poslanici. 49. Kralj Agamemnon mahnita u svojem opakom srcu.Homer: Ilijada 330 335 340 345 350 355 360 365 19 20 Pusti ih rekavši to i riječ im doda žestoku.al' sad me počastio nimalo nije. o Patroklo. 38. silni daleko. 18. Tada Ahilej Zaplače. Da bih od drugih ja odvratio sramotnu propast. kad ti je znano? 334. 21 351-357. deder izvedi Djevojku. koji je plako. "glasnici Zeusa". ne poveseli se u duši. Zeusovo čedo. te posluša riječ drugara milog Patroklo I ljepoobraznu djevojku on iz šatora izvede I da je onim. Pa kad opazi njih. Koji vas šalje k meni Briseide djevojke radi. Kralja se uplaše oni i njega bojeći se ondje Obadva stanu." Reče. majko. Za njima nerado stupa Brisćida. Da mu se kod lađa bore Ahejci čitavi. str. a oni ka ahejskim lađama odu. već Agamemnon. 12 . Mati je Ahilejeva boginja Tetida. evo plače od gnjeva. 52. kad jednoć nastane nužda. Ahilej. Mene ti pogrdi kralj Agamemnon.

izusti grožnju. I riju razorismo i sve odande odnesosmo sobom. najviše dva upravljača ljudska Atrida. od boga Posidona. i sve Ahejce Moljaše. Bogovi preplašiše i onda pustiše Zeusa. što je meni Ahejci na poklon daše A ti. Neka sijeku Ahejce. a smrtnici svi Egeonom Nazivlju. a njegovu usliši molbu Streljač Apolon. Drugi Ahejci svi povladiše tada. ako si ikad Besjedom ili djelom ugodila njegovu srcu. ako li možeš. daljnometnog ktom Apolona Na zlatnom skeptru povez držeći. Ali Atrejev sin Agamemnon ne htjede tako. i sad se izvršila ona. zakrili svojega sina. Ali Atrejev sin ljutinom obuzet brzo Ustane. A dva glasnika ovčas odveđoše iz mog šatora Briseja kćer. K Zeusu otiđi na Olimp i moli ga. Al' Apolona streljača daljnometnog svećenik Hriso Dođe k mjedenhaljama Ahejcima. Srdit otiđe starac. od svoga oca. Vješti nam kaza vrač daljnometnog odluku boga. 23 Njega se silna i dična kad sjede uz Kroniona. kad su ga drugi Hotjeli bogovi svezat: Posidon. Atrejev sin Agamemnon. i tada Jedan za drugim ljudi pogibati stanu. tj. on je jači jakotom i od svoga oca. Atena i Hera: A ti si došla i njemu odr'ješila okove tada Brzo na široki pozvav na Olimp storukog boga. To mu spomeni i sjedi uz njega i koljena hvati. nek vidi 23 404. Ahejski sini sve razdijeliše med sobom l'jepo I Agamemnonu kćer ljepoobraznu Hrisovu daše.Homer: Ilijada 370 375 380 385 390 395 400 405 410 U grad dođosmo sveti. Hudu strijelu on na Argejce baci. Ne bi li kako htio Trojancima na pomoć biti. Kojeg Brijarejem bozi. po vojsci Širokoj ahejskoj str'jele božanske padahu svuda. da valja Poštovat svećenika i ucjenu primiti sjajnu. i svi Ahejci nek takoga okuse kralja. 13 . k lađama brzim Dođe želeći kćer da svoju otkupi od njih Ucjenu noseć golemu. Ta ja čuo sam često u domu mojega oca. jer bogu veoma bijaše mio. da valja boga ublažit. nek krmama uz kraj ih mora Pognaju. Nego ga otpusti hudo i riječ mu doda žestoku. Kada si hvaleći se govorila. Jerbo u brzoj lađi Ahejci sjajnooki onu Otpravljaju u Hrisu i darove gospodu nose. u Eetionovu Tebu. daleko silni. da si od sviju Bogova jedina baš crnooblačnog ti Kroniona Spasla od pogibije od sramotne. I ja svjetovah prvi.

" D. sinko. dijete moje. Tad hekatombu izvedu daljnometnom Feb-Apolonu. mislim. ej uslišit ne bi l' me htio! A ti kod lađa. hekatombu da za Argejce Svetu prikažem Febu. spustiše kamen. nesretna mati! Ej da kod lađa sjediš. 458. a s njime i ostali odoše bozi. vidi i st. gdje vali o obalu biju. Hriseidu predaju ocu. 24 Tada iziđu van. Jedra saviju tad i metnu ih ti lađu brzu. da gospod se ublaži kako. 428-476." Lijući suze njemu odgovori Tetida zatim: "Na što te. Ruke opraše oni i ječmenog uzeše zrnja. a Hriso radostan primi Dragu kćer. I kad uđu oni u luku preduboku veće. Tada spustiše kamen. da ne plačeš i da si sretan. između rogova za znak. uzeše ga iz košara u ruke da njime ospu životinju.a drugim užima privezaše lađu o kakav kamen ili stup na obali. . umolit ću mu se. gdje nije Ahejca najboljeg štovo. tj. Dvanaesti dan će se tek na Olimp vratiti opet.Uto Odisej Stigne u Hrisu grad. kod brzijeh sjedi te udilj Ljuti se ti na Argejce i od rata prestani posve.Homer: Ilijada 415 420 425 Grehotu svoju. hekatombu svetu dovedav." Reče i u ruke da mu. Žrtva pomirnica. Na to te svojom zlom sudbinom u kući rodih! Tu sad kazati riječ na Olimp presnježni idem Sama gromovnom Zeusu. od sviju si bjeđniji ljudi. hekatombu tad svetu okolo krasno Izcađenoga metnu oltara po redu. Koljena njemu ću grlit. 430 435 440 445 14 . mene je poslo junacima kralj Agamemnon. 25 24 436. tj. Nju dosjetljivi sam k oltaru povede Odisej I milom ocu je njenu izručujuć besjedu počne: "Hriso. Koji je narodu suze i nevolje argejskom zado. izatog. nije ga mnogo! Ti si vijeka kratka. Tada veslima lađu prikrmiše oni u pristan. 25 449. "ječmenog uzeše zrnja". koja se ima žrtvovati. Koju na silu njemu oduzeše. I iz moroplovke lađe iziđe Hrisova kćerka. Katarku spuste brzo na užima i u žl'jeb metnu. Jer je k Okeanu Zeus k Etiopcem čestitim jučer Pošo na gozbu. Onda ću poći u dvore u Zeusove mjedena praga. Da ti dovedem kćer. Kad ti je suđeno malo života. porodih. da se žrtvavanje počinje. koji je visio o užetu i služio mjesto sidra. privezaše uža lađena. . Tako mu boginja reče i ode te ostavi ondje Sina u srcu ljuta zbog žene pojasa l'jepa.

I u našoj narodnoj poeziji nalazimo dosta često iste stihove u različitim pjesmama. Sve to paljaše starac na glavnjama žarkasto vino Lijući. i kada se uhvati tmina. st. Ondje su čitav dan ublaživali gospoda igrom. Lijepo ahejski momci peeon pjevahu slaveć Braniča-boga 28 . Stegana izrežu onda komade i pretilinom Obviju u đva savitka i pokriju mesnim komadma. pa dušicu pusti. I lađa hićaše brzo niz valove putujuć dalje. Kada se spališe stegna. u lica se ljube. A kad prestanu veće od posla i priprave gozbu. kad utrobe kušaše oni. za junačko pitaju se zdravlje.od Boga je velika grehota. ogule zatim. . 26 480 15 . . tako bio zdravo. 27 469. i Feb Apolon ga čuje. 3. 461-465. pjev. a on je u duši veseo slušo. dok brza se kretaše lađa. koji si moćni gospodar Teneda. onoliko koliko je svakom dosta. uz brvno Šumni ujaše val. a Ahejce ošinuv ljuto. čuj me. 11. Najprije dignu joj vrat pa zakolju. a od ljudi zazor i sramota itd. da se isti stihovi (po jedan ili po više njih) nalaze u Ilijadi i u Odiseji. 28 474. na pr. Kad ti se prije pomolih. Oni u ahejski oko u široki odbrode opet. kaži pravo. i gozbe premaklo se nije im srcu Podjednake 27 . tj. Takvih primjera. vrče do vrha dječaci napune vinom I redom razd'jele čaše natočiv ih žrtvenog vina. Branitelj bog Apolon tad zgodan im pošalje vjetar. Meni ud'jelivši čast. ti usliši molitvu moju. Razrežu i drugo sitno i nataknu zatim na ražnje.Homer: Ilijada 450 455 460 465 470 475 Hriso podigne ruke ovako se moleći mnogo: "Čuj srebrnoluki bože." Takovu molitvu reče. ima dosta. Pošto se pomole oni i ječmom obaspu žrtvu. A kad u široki opet u ahejski vrate se oko. 477-492. što Hrisu i presvetu Kilu Štitiš. 458-462. Onda pozaspe ondje uz uža legav lađena. Deder mi jošte sada i ovu želju izvrši Te sad od Danajaća odvrati sramotnu propast. A kad ranoranka zora ružoprsta osvanu veće. A kad već utone sunce. Odisej se vraća od Hrisa. Ti se stihovi nalaze u Odiseji. 26 Pomnjivo sve ispeku i onda s ražnjeva skinu. vilice mlađi u rukama imahu uza nj. "branič bog".ruke šire. Stanu se gostit. pa žudnju kad za jelom već i za pićem Namire. 2.to izusti. dan. Katarku dignu uvis i bijela razastru jedra: Vjetar u jedro dune u samu sredinu. Apolon. tj. "podjednaka" je gozba ona u kojoj svi imaju jednaki dio. .

da dobro sazpadem. Rano se ona popne na Olimp i na nebesa. desnicom pak ga za podbradak hvati i Zeusa 30 Gospoda. Napada veleć. da izvršim sve to. Zeuse o oče. ne dade se uzeti natrag. jer uze mu dar i ima ga sada. 425. ta nije te strah. da Hera ne opazi tebe. Uza nj se posadi ona i ljevicom koljena njemu Obujmi. od ostalih koji je ljudi Najkraćeg v'jeka. Nego otiđi i gledaj. 30 501. 53). 16 . Nego otiđi i gledaj. Ovih 12 dana zajedno s onih 9. Nađe gromoglasnog Zeusa gdje od drugih sjedi na strani Na najvišem vrhuncu mnogoglave Olimpske gore. što namagnem glavom. čini 21 dan od dolaska Hrisova k Agamemnonu. Ponizni molitelji primaju u Homera za podbradak onoga koga mole. tako ga drža obujmiv ga i rekne opet: "Daj nepromjenito meni obreci i glavom namagni Il' mi ukrati. Bez prijevare vrši se sve." Vrlo ozlovoljen njojzi nebesa oblačitelj reče: "Ao nevolje. kojim se upravo počinje Ilijada. već dugo Sjeđaše šuteć. A kod svojijeh lađa moroplovnih sjeđaše srdit Zeusov potomak Ahilej brzonogi. a niti u rat Išao. Pelejev sinak. Riječi se svojega sina Tetida sjetivši tad iz dubina izađe morskih. da Hera ne opazi tebe. A rata i cike bojne u duši bijaše željan. Dotle Trojancima snagu udjeljuj. kako me ti u omrazu s Herom Nagoniš! Ona će mene riječima pogrdnim dražit. dokle Ahejci Moga ne počaste sina i dikom ne uzvise njega.Homer: Ilijada 485 490 495 500 505 510 515 520 525 Onda crnu lađu povuku oni na suho Na pijesak visoko i podmetnu grede odozdo. ovako moliti stane: "Ako. kako je rečeno već u st. i kako za koljena Tetida njega Hvati.u skupštinu. da vjeruješ meni. izvrši mi želju: Mojega sina počasti. Dvanaest su dana boravili bogovi kod Etiopaca. što je trajala kuga u ahejskoj vojsci (vidi u st. A ja ću brinut se već. Ta i onako me ona med besmrtnim bozima vazda." 29 493-494. A sada Ja ću ti glavom svojom namagnut. u boju da Trojcem sam ja na pomoći." Nebeski oblačnik Zeus ne odgovori ništa. 29 A Zeus pred njima prvi. Nije u junačku slavu . Jer obećanje je to od mene najveće med svim Besmrtnim bogovima. nego je srce izjedao ostajuć ondje. Kronova sina. Da sam u najmanjoj ja u časti od boginja sviju. Pa se k lađama tad i k šatorima raziđu oni. A kad dvanesta zora izatoga nastane opet. Vječni se bogovi svi na Olimp povratiše onda. a sada junacima kralj Agamemnon Pogrdi njega. med besmrtnicima tebi Djelom il' besjedom kojom ugodih.

. od bogova v'jećao s tobom? Tebi je svagda drago daleko biti od mene I tajno smišljajuć što odlučivati. da ne bi ti svi pomoći olimpski bozi Mogli. po dvorma 31 528-530. već iziđu svi mu u susret. boji svoje čandrljive žene (st. nikada n'jesi Drage mi rekao volje. vijeku prije naše ere) izradio veličanstveni kip olimpskoga Zeusa. kako si rekla.Ne treba se čuditi što se taj uzvišeni bog otac bogova i ljudi. 399-402 kaže se kako su Zeusa svezali Posidon. i on sav potrese veliki Olimp. Ali što tebi valja da čuješ." Tada se gospođa Hera volooka njega uzboji I sjedne šuteći srce pridušivši svoje. Hero. da ćeš počastit Peleju sina i mnoge kod brodova da ćeš pogubit. A Zeus ode u svoje u dvore. Al' ništa nećeš moći učiniti. uza sve što si mi žena. nego ćeš biti Sve mi od srca dalje. al' meni tako je milo! Nego de sjedi i šuti i riječi poslušaj moje: Pazi. 31 Tako uglave oni i rastanu se. mislim namagnuo. pa je trebalo da ga iz te bijede izbavi Brijarej. Rano je došla k tebi i koljena hvatila tvoja: Njoj zacijelo si. 519-522). što namjeran si učinit. ne razbiram ništa. o čudna žena. ta kakve to izusti r'ječi? Ta ne ispitujem ja te već davno. Neka je. starine morskoga kćerka. starine morskoga kćerka. Pogrdnim r'ječima odmah na Kronova navali sina: "Tko je.a ona U more duboko skoči sa blistavog Olimpa sašav. nitko se nije Njega usudio čekat. htjeli mu oteti vlast. Valja znati da Homer prikazuje bogove sa svim ljudskim slabostima i pogreškama. kad s njime vijećala bješe Tetida srebrnih nogu. 17 . Po njima je slavni grčki kipar Fidija (u 5. A što namislim ja učinit od bogova tajom. kad pristupim k tebi i rukama udarim krutim. ali je Hera Bila spazila dobro. Atena i Hera. nagovorila nije li tebe Tetida srebrnih nogu.a u st. bit će ti teško. vidiš me vazda. i bogovi svi se Dignu pred svojim ocem sa sjedala. A ambrosijska kosa sa glave se gospodu prospe Besmrtne. toga obaznat Neće od bogova nitko ni ljudi prije od tebe. naslućuješ. Već ti odlučuješ sve po svojoj volji na miru. Al' sad jako me strah. Ovi stihovi izriču mirno i uzvišeno svemogućstvo Zeusovo. O tome nemoj U ispitivati ni razabirat. podmukli Zeuse." Ljudi i bogova otac odgovori njojzi ovako: "Nemoj se nadati. Onda se posadi on na prijestolu." Nebeski oblačnik Zeus odgovori njojzi ovako: "Vazda.Homer: Ilijada 530 535 540 545 550 555 560 565 Reče i obrvama Kronion namagne mrkim." Njemu volooka Hera odgovori gospođa ovo: "Prestrašni Kronov sine. obaznati sve da ćeš moje Odluke. . . tj. a to će te mučiti jače.

Ali mu riječi ti govori ljubazne. gdjeno sam pao. Kad se vas dvoje svađat zbog ljudi idete smrtnih! Graja vas velika stoji med bozima. Bogovi se zato smiju jer je Hefest hrom (vidi u pjev. Tako se cio dan do zalaska samog sunčanog Gošćahu bozi.Homer: Ilijada 570 575 580 585 590 595 600 605 610 Zeusovim i drugi se ozlovolje nebeski bozi. 18." Reče i tad se nasmije bjeloruka boginja Hera I u smijehu uzme iz ruke sinove kondir. pregori. Onda me Sinćani otud odnesu. ni forminge divne. i Muze na izmjenu pjevahu krasno. Padnem na Lemnos. U smijeh udare tada beskonačan blaženi bozi 32 Gledajući Hefesta gdje po kući sopeći brza. a uza nj zlatotrona Hera. A kad već utone sjajna sunčana svjetlost. ni Muza. al' s njime ogledat se vrlo je teško. iako je mudra po sebi. kao i u Odiseji. Zeusu milome ocu nek po volji radi. 326. kad tebe obraniti htjedoh. pjev. pa tada I bog olimpski Zeus munjobija spavat u krevet Ode. zdrav. Čuvaj se. 32 599. a malo života još bješe u meni. Gdje je kojemu stan rukotvorac preslavni Hefest Svojom vještinom i umom načinio bio. počivat Bogovi otiđu onda u dvore svaki u svoje. st. Ovdje se smiju grohotom bogovi. Ako olimpski Zeus munjobija ushtije bacit Nas sa sjedala naših. Tad on bozima vječnim natakati slađahni nektar S desne započne strane iz vrča grabeći jednog. tj. 8. majko moja. jer zlo je zavladalo evo. da ne bi Otac grdio nju i nama pokvario gozbu. sladak dugotrajan smijeh." Reče te skoči Hefest i kondir dvoušni uzev U ruke majci ga pruži i besjedu započne ovu: "Strpi se. kad zalažaše već sunce. milu tebe da ne vidim jednoć gdje bije Olimpski Zeus. neće veselit Čestita gozba nas. To će me boljet. st. i gozbe premaklo se nije im srcu Podjednake. prirodan. pomoći od njega neću ti moći. Apolon Što ju je držo. 371). A majku svjetujem svoju. Čitav sam padao dan. gdje i prije spaše. a smiješan je prizor. kad hromac sopi i brza. Tad će se otac nama ublažiti olimpski odmah. majko. i ako si tužna. Za nogu pograbio i bacio s praga božanskog. Ali im slavni vještak govoriti započne Hefest Materi dragoj Heri bjelorukoj hoteć ugodit: "Ao nevolje prave! podnosit se ona već ne da. Inače se u Homera smiju grohotom i slatko ljudi. ta od svih mnogo je jači. i otud potječe uzrečica "homerski smijeh". On me je već jedanput. kad san bi ga snašao slatki. Tu je legavši spavo. 18 .

riječ "Beotija" je ovdje zato uzeta jer prve vojvode."Beotija ili kazalo brodova" u natpisu proteže se na stihove 494-877. te ima briga toliko." Reče mu Zeus. Nego je on u duši razmišljo. sine konjokrote Atreja hrabrog. jer sve ih je sklonila Hera Molbama svojim. Nelejev sinak. Beotija je upravo zemlja u srednjoj Grčkoj s mnogo gradova. 1 5 10 15 20 25 U prvom dijelu ovoga pjevanja (st. Stane i njemu sličan progovori Sanak božanski: "Spiš. Jerbo bi sada on osvojiti mogao trojski Prostranih ulica grad.Iznad glave ko Nestor. a ambrosijski san se oko njeg Razlio. Ahileja kako Valja da počasti sada. sve pravo objavi. 493-494). . od kojih je najznatnija Teba. A sad brzo me čuj: oglasnik sam ja ti od Zeusa. Neka što prije za boj Ahejce dugovlase spremi. pogubni Sanče. st. 1. Beotija ili kazalo brodova. Zeus šalje Agamemnonu Sna. Agamemnone. pjev. 1-483) opjevani su događaji dvadeset drugoga dana (vidi u 1.Ova se miso učinila najbolja njemu: Da k Agamemnonu pošlje Atridu pogubnog Sanka. i njega potakni. ka ahejskim lađama brzim Te k Agamemnonu uđi Atridu u šator i njemu. da spava cijelu noćcu svjetovač. 19 . 1-47. I on kod brzih lađa kod ahejskih hitro se nađe: On k Agamemnonu uđe Atridu i nađe njega Gdje u čadoru spi. koje se spominju među onima što su pošle u rat trojanski. . al' tvrdi san ne osvoji Zeusa. Besjedu započne s njim i progovori krilate r'ječi: "Odlazi. Ali ne valja. Ostali bogovi već i junaci konjici spahu Čitavu noć. Kušanje. te Sanak otiđe. a kod lađa ahejskih mnoge Pogubi. Kako ti velim. kad besmrtni olimpski bozi Nesložnih misli već n'jesu.Homer: Ilijada DRUGO PJEVANJE1 (22. jesu Beoćani (st. . i veće Trojance čekaju jadi. Kog Agamemnon je od svih starješina najviše štovo. dan) San. Kome su predani ljudi. 494-510). kad začuje riječ.

kad besmrtni olimpski bozi Nesložnih misli već n'jesu. a nije ni slutio. 50 55 60 20 . kralja u Pilu rođenog. te ostavi njega. On ti reče. da će vijećat. na noge b'jele privezavši potplate krasne. a vidi i u Tumačenju riječi i imena na kraju knjige. i veće Trojance jadi od Zeusa Čekaju. A sad brzo me čuj. mili moji. kad medeni sanak te pusti. Košulju sjajnu i krasnu i veliki ogrne tada Plašt i. Za te brine se on iz daljine i žali tebe. Ono nek misli u duši. "metne na pleći mač" . Knezovi u vijeću. Agamemnone. vidi st. koji šćaše Trojancem a i Ahejcem Jade i stenjanje mnogo u teškim bitkama zadat. Digne se. 2.jer prelazi od oca na sina. da tebi Ne otme zaborav ništa. sine konjokrote Atreja hrabrog. a i visinom. i narod veoma grnjaše brzo. . Na pleći svoje mač sa srebrnim klincima metne 2 . a Nestoru bio je divnom Najviše sličan stasom i obrazom. i božanski ga glas napunjavo. Najprije sjednu junaci starješine. Jer on mišljaše ludov osvojiti istoga dana Prijamov grad. I uzme u ruke još nepropadljivi očinski skeptar 3 I s njim k mjedenhaljama Ahejcem i k lađama ode. "nepropadljivi očinski skeptar". Kod lađe Nestora. Čelo glave mi stade i ove mi prozbori r'ječi: "Spiš. te ima briga toliko. gledaj. 102-108. sjedne i onda obuče košulju meku. A ti sve to ded pamti. sjednu. oglasnik sam ja ti od Zeusa. 48-83. 2 45. Ali ne valja.Homer: Ilijada 30 35 40 45 Za te brine se on iz daljine i žali tebe. što li je Zeus-bog Mislio. Zvahu glasnici. da za boj Ahejce dugovlase spremiš Što prije. tad razvi im namjeru mudru: "Čujte me. što nije se imalo steći. Neka u skupštinu oni dugovlase zovu Ahejce. Zeusu da javi svjetlost i ostalim bozima vječnim. božanskoga usnih vam Sanka U ambrosijskoj noći. da spava cijelu noćcu svjetovač. o kojemu mač visi i stoji uz bedro. nego remen.ne misli se da je na plećima mač." Tako mu Sanak reče i ode. Kome su predani ljudi. jer bi sada osvojiti mogao trojski Prostranih ulica grad. Uto boginja Zora na široki popne se Olimp. jer sve ih je sklonila Hera Molbama svojim. Kad Agamemnon ih sazva. Iz sna se probudi kralj. A Agamemnon glasnikom jasnogrlim svojima reče. 3 46.

Agamemnon misli da će Ahejci držati za sramotu da odu ispod Troje ne osvojivši je. Ali ga usni. i narod tada povrvi. Starješine se slažu s Agamemnonom. Skupština vojske. a ktome neprestano dolaze nove. pa će najbolje za Ahejce biti. Agamemnon kazuje istim riječima ono što je njemu rekao Sanak (st. jer bi sada osvojiti mogao trojski Prostranih ulica grad. što je Ahileja uvrijedio i odbio od vojske). 85 90 Tako rekavši on iz vijeća iziđe prvi. koji je bio gospodar pjeskovitog Pila. među njima digne se tada Nestor. 4 21 . pa on sada hoće da vara Ahejce: neće im kazati što je upravo sanjao. odvratili se još više. čelovođe argejske mudre. Nego dederte sad. da odu ispod Troje i vrate se kućama svojim. a jedne onuda. A. vidi u T."" . nego će im reći da sad već nikakve nade nema da bi Ahejci mogli nadbiti Trojance. On im dobro želeći progovori i rekne ovo: "Prijatelji oj moji. A ti sve to ded pamti. i veće Trojance jadi od Zeusa Čekaju. jer sve ih je sklonila Hera Molbama svojim. Agamemnonova osnova propada. kad besmrtni olimpski bozi Nesložnih misli već n'jesu. Takovo ponavljanje riječi. a i u našim narodnim pjesmama. Agamemnon i ne sluti da njega Zeus preko Sanka vara (da ga uvali u nesreću. str. da kako Ahejce spremimo za boj!" 3. Tako i ahejske čete od brodova i od čadora Grnut u skupštinu sad uz duboko ugnuti brijeg 60-70. Maretića. reć ću. 84-154. ako li oni ipak prihvate (tobožnji) prijedlog Agamemnonov i stanu se spremati da otplove svojim kućama.Homer: Ilijada 65 70 75 80 On ti reče." 5 Tako im rekavši sjedne. veoma je obično u Homera. Okušat. Za njim se podignu svi žezlonoše knezovi drugi Stušajuć ljudma pastira. A vi ih ostali. da za boj Ahejce dugovlase spremiš Što prije. onda neka starješine odvraćaju Ahejce od toga i potiču ih da i dalje vojuju s Trojancima. 84-393. on da Ahejac je prvi. što diči se. Laž je .Tako mi rekav 4 Odmah odleti i sanak tad slatki ostavi mene. kako valjade. 23-33). u njihovo ime govori Nestor i povlađuje mu. Ahejce ne bismo l' kako Spremili za boj. 5 72-75. koji odakle. te jedne Vrve u gomilama ovuda. da će se nasuprot ohrabriti još više i junački ući u boj. 54.mi bismo rekli. Da nam je drugi koji Ahejac kazivao sanak. Nego dajte. Naša narodna epika. a ja ću riječma ih. Kao iz prostrane kada iz pećine rojevu gusti Sukljaju pčela. Po premaljetnom cv'jeću u grozdima lete. nek bježe na lađama punim vesala. koje je tko već rekao. ustav'te r ječma.

bez pomoćnika ili saveznika trojanskih). i nastane huk. lat.Homer: Ilijada 95 100 105 110 115 120 125 130 Stanu u silnome mnoštvu. govori. A sad mi smisli zlu prijevaru te mi u Argos Bez slave veli otići izgubivši naroda mnogo. onda bismo mogli odrediti približan broj ahejske vojske. oko kog se namuči Hefest. kaže se da Trojanaca i pomoćnika (saveznika) zajedno ima 50. I svi deseci po jednog da uzmu Trojanca. fama. ovako Ratuju. Tijest ga pokloni pak Agamemnonu. 510. neka ga nosi I nek otokom mnogim i Argosom čitavim vlada. kaže se da je u svakoj beotskoj lađi bilo 120 6 22 . sinova više imade Negoli Trojanaca po gradu. Toliko ahejskih.. Koji je tvrđave mnogim gradovima srušio veće I još će rušiti dalje. a ovaj Hermiji provođaču skoroteči da ga. U st. 8 125-130. kad bismo znali koliko je osjekom u svakoj lađi bilo momaka. neka već bučat. takav i tolik narod. Strahotni. Tu se kaže da je ahejska vojska više nego deset puta veća od same trojanske (tj. Tako se valjada hoće premogućem gospodu Zeusu. bez koristi. 494-759. Hefest ga gospodu dâ Kronionu Zeusu. Ljudi kad sjedati stanu. Prestanu i hranjenike nek Zeusove čuju . velim. grč. sav skup uzavri. al' pomoćnika 8 93. bilo svega 1186. o Aresa ubojne sluge. te se pođu prebrojiti obadv'je vojske. koliko ih ima u gradu. . a ne: sjeđaše kako je greškom u 2. Na taj se uprvši skeptar Argejcima prozbori ovo: "Vitezi danajski mili. mnogi deseci vinotoče dobili ne bi. Pelop ga Atreju zatim pastiru naroda dade. glas. u Ilijadi u 8. Jedva sjedaše 7 narod i prestajaše da huči. jer u njeg je najveća sila. a potom Igrikonjević Pelop od Hermije dobi ga na dar. Zeus me je Kronov sin u zabludu zapleo tešku. koji se prije privolje i obeća meni Da ću tvrdi Ilij razorit i vratit se kući.000. i unuci za nju će znati Kako Ahejci. Agamemnon ustane sitni Skeptar u ruci držeći. na kojima su se Ahejci dovezli pod Troju. i 3. Oglasnica Zeusova Kaža 6 Med njima puče i narod u skupštinu zvaše. a konca još vidjeti nije! Da mi Ahejci tvrdu s Trojancima uhvatit vjeru Hoćemo. 562-563. što ide od usta do usta. kako se bore S narodom manjim od sebe. iz ovoga pjevanja st. sjedaše (tj. pjev. posađivaše se). Kad se već posadi sav. vidi se da je lađa. óssa. 7 99. Velika to je stramota. Kaža. al' ih mirit Devet stane glasnika povikujuć.personifikacija onoga što se kazuje. Otud se još ne može razabrati približan broj ni Ahejaca ni Trojanaca. st. A da se poređamo Ahejci mi u desetke. Atrej ga Tijestu stočnom na svojoj ostavi smrti. a po tome i Trojanaca. Da se Trojanci skupe. da ide. i zemlja zatutnji. I on se skupi.vladare. a sve zalud. nek toči Vino. izdanju ovoga prijevoda.

može se po tome misliti da je u lađama ahejskim osjekom bilo 100 momaka. jer Troje Prostranih ulica mi osvojiti nećemo nigda". Oni uzbijaju mene. st. i ona klanja se klasjem. mora se uzeti da je Ahejaca u prošlih 9 godina poginulo nekoliko hiljada što u bojevima. Da riječ ne bude Hera Ateni kazala ovu: "Oj egidonoše Zeusa oj kćeri. što v'jeća ne imaše prilike čuti. a mi dovršiti posla Nikako ne možemo.000. 9 136. jarke. što od kuge (vidi u pjevanju 1. Neka prihvate lađe i u more porinu divno. ali u st. govoriti med sobom počnu. ako i hoću. trave i dr. a Trojanaca bi onda prema Agamemnovim riječima bilo nešto manje od 10. njom da se diče. koliko ih je i u svakoj Ahilejevoj lađi (vidi 16. pjev. kaže se da je u svakoj Filoktetovoj lađi bilo 50 momaka. ako uzmemo da je u desetoj godini trojanskoga rata Ahejaca moglo biti oko 100. Jarke čistiti stanu 10 . Već je godina devet od velikog minulo Zeusa I već lađe nam truhnu i popucala su uža. 168-170). Odisej ustavlja vojsku od ukrcavanja. u kojem je žitelja mnogo. a zbog nje mnogi Ahejci momaka. Trojanski grad razorit. Sav se uzljulja narod ko na moru Ikarskom morski Široki oni vali.000. 30-53) i drugih bolesti.000 vrijedio bi samo za početak trojanskog rata. tj. 155-210. Kao što kada nisku oranicu uzljulja Zefir Dunuvši na nju žestoko. 10 153.Homer: Ilijada 135 140 145 150 Oni kopljometnih dosta imadu iz mnogih grada. A luda djeca 9 naša i žene borave naše Kod kuće čekajući. Al' sad.000 momaka. "luda djeca". nestrta nikim! Zar će pobjeći kući u očinsku u milu zemlju Tako argejski narod po širokom plećatom moru? Argejku Helenu zar će Trojancem i Prijamu oni Ostavit. čistiti ih je trebalo od mulja. lađene grede izvuku. Ali broj od 120.. rad kojega dođosmo amo. učinimo dajmo ovako: U zemlju očinsku milu u lađama bjež'mo. Tako se skupština sva uzljuljala: cičeć Ahejci Pohrle k lađama svojim. 23 .i u našim narodnim pjesmama često se kaže "luda djeca". dakle bi ahejske vojske bilo oko 120. "jarke čistiti stanu". 155 160 Preko sudbine bi tad se Ahejci vratili kući. ne dadu. st. a uvis se prašina stane Dizati ispod noga. a ovo o razmjeru Ahejaca i Trojanaca govori Agamemnon u desetoj godini toga rata. u kojima su stajale lađe. B. Tako im reče i time u grudima krene im srce Svima u skupu. . 719. a trojanske (bez pomoćnika) oko 10. kao što velim. koliko pohitješe kući. što vjetri ih Euros i Notos Dignu iz Zeusovih veljih oblaka b'jesno poletjev. Možda nećemo načiniti veliku pogrešku.000. Vika ih do neba stane.

a za čas Ahejce kaznit će opet. Ta kralj Zeusov hranjenik imade ponosno srce. Bojim se. Pred Agamemnonom kad se Atridom nađe Odisej. sjedider mirno pa slušaj. Koji su bolji od tebe.Homer: Ilijada 165 170 175 180 185 190 195 200 205 Ostaše mrtvi pod Trojom daleko od očinske zemlje! Nego među Ahejce mjedenhalje zađider sada. a glasnik Digne je Itačanin Euribat. od plašivca i nejunaka. Nitko u ratu tebe ne broji niti u v'jeću. Valjada nećemo svi kraljevati ovdje Ahejci! Nije mnogovlađe dobro. Došo bi k njemu pa njega i ustavljo ljubazno veleć: "Čovječe. što skeptar i suđenje dobi Od sina lukavca Krona. da će ljutit zlostaviti ahejske sine. daleko od očinske zemlje? Nego zađider ti med Ahejce. Jer Agamemnon što ima na umu. Sjajnoka blizu njega Atena stane i reče: "Potomče Zeusov. Toga bi udrio skeptrom i ove mu ciknuo r'ječi: "Čovječe. i Zeus ga premudri ljubi. što govore drugi. jer mu je bol u duši i u srcu bio. njom da se diče." Tako joj reče. Ustavljaj svakog junaka riječima blagim i rinut Ne daj im u more lađe uzvijene na oba kraja." Boginja reče. nek upravlja po njima druge. Nego sjedi te reci i ostalim ljudma da sjednu. i njene Odisej posluša r'ječi. Opet od lađa s hukom povrvi i od čadora 24 . Nađe ga kako stoji i lađu pokritu crnu Ne hvata. našo gdje viče. domišljat Odiseju. Ustavljaj svakog junaka riječima blagim i rinut Ne daj im u more lađe uzvijene na oba kraja. Uzme iz ruku mu on nepropadljivi očinski skeptar I među Ahejaca mjedenhalja brodove zađe. Svi u vijeću čuti ne mogosmo. Sada nas kuša. pratilac njegov." Tako uređujuć vojsku Odisej prođe je redom. Gdje bi se sastao s knezom i odličnim čovjekom drugim. Tamo Odiseja nađe mudrinom jednakog Zeusu. nemoj mirovat. što li je reko. a zbog nje mnogi Ahejci Ostaše mrtvi pod Trojom. pravo ne znadeš. sine Laertov.nek jedan bude gospodar. Njemu je čast od Zeusa. Nagne trčat i struku sa sebe zbaci. lijepo nije ko plašivac i ti da predaš. Neka kraljuje jedan. Zar ćete tako sad na mnogovesle lađe naleći Te ćete pobjeći kući u očinsku u milu zemlju? Argejka Helena zar će Trojancem i Prijamu sada Ostati. i nju Atena sjajnooka čuvši Posluša te se vine niz glavice Olimpske gore Te se ubrzo nađe kođ ahejskih brzijeh lađa. ." A gdje bi pučanina zamotrio.

te sada ga ima. On se prodere sad i kralja grditi stane: "Što. pod Ilij koji su došli. al' sam se s knezovima svađati nemoj. švrće! oj Ahejke. on se s knezovma Svađao. Njemu ne liči u zlo povlačiti ahejske sine! Pokori. Ne mislim. on je popustljiv. Mrko ga pogledav na njeg ovako napadne veleć: "Prestani. 212. mnogo imadeš Žena po izbor u svojim čadorima. Ali se siditi ne zna Ahilej. Tersite. Jer ih grđaše često. da imaš koga obljubit. Na Agamemnona divnog u grdnju udri. Da je Tersit bezobraznik. neka tad vidi. što ti ga Trojac Nosi konjokrota koji iz Troje za ucjenu sina. a ne Ahejci! Pođimo u lađah kući.Homer: Ilijada 210 Narod u skupštinu iduć. Ahejci dajemo prvom. Kad grad uzmemo koji. al' k njemu brzo pritrči divni Odisej. u vjetar. Drugi se posade svi i na sjedalma ostanu svojim. Jer bi ga posljednjom sada vrijeđao. a pleći Njegove grbave bjehu ka prsima pognute buduć. Tersit. same nevaljale. ti sad hoćeš. a ovoga ostav'mo ovdje. grdeg da ima od tebe čovjeka drugog. Samo je Tersit ondje blebetalo još zanov'jeto. koje upravo znači: drzak čovjek (u eolskom narječju. Čovjek Ahileju on i Odiseju najmrži bješe. C. Atrejev sine!" Tako izgrdi tad Agamemnona. 11 215 220 225 230 235 240 245 25 . Da li smo njemu mi na pomoći ili mu n'jesmo. Neka preživa dare pod Trojom. Išo pogrdit i oteo dar. jer je time nasmijati htio Argejce. On je Ahileja. ludi govordžijo. imenica "thersos" znači: drskost). Bješe krivonog i hrom na jednu nogu. sramote. ljudma pastira. ko vali kad prešumnog mora O brijeg gruhaju velik. Ružniji bio je od svih. te pučina čitava ječi. kojega dosta ima u Homera. 211-277. Agamemnone. i tada opet zavrišti. Ahejci Na nj se ljućahu strašno i zamjerahu u duši. Šiljasta bješe mu glava i r'jetkom posuta kosom. ako i jesi Glasni govornik. mnogo od sebe boljeg junaka. Da je kod sebe držiš na strani? Koji je vladar. to mu i ime svjedoči. čega l' ti treba? Puni su mjedi tvoji čadori. Odisej kažnjava Tersita. 11 On je u srcu svom uvježbavo neuredne mnoge Riječi. Kojega svezana ja dovedem il' drugi Ahejac? Želiš li mladu ženu. Zlata li tebi zar još nedostaje. kojeno tebi.

nasmiju se slatko svi njemu. Struku i košulju s njom. te iz oka bujna mu suza Ispadne. Ne bi ih grdio nit' bi toliko povratak čeko." Rekavši to po leđma. sine oj Atrejev. 278-393. Savjete daje valjane. ni kako će sve se izvršit. Tako svjetina reče. ali ćeš plakat. na bojeve znade opremat. Jošta ne znamo pravo. A sad je dobro on i predobro svršio djelo. a na leđma od žezla se zlatnoga njemu Krvava masnica ispne. sve se previnu. koje ti oni Zadaše. Da govornika prvi i posljednji ahejski sini Mogu čuti i savjet da njegov u pamet uzmu. Atreju sina. Tad na ramenima više Odiseju ne bilo glave. pa njega riječima bodljivim ružiš. Kada je jezičnom ovom psovaču presjeko govor! Neće ga valjada opet potaknuti junačka duša. po plećma skeptrom Tersita Udri. Nego ću nešto ti reći. Da ćeš tvrdi Ilij razorit i tada se vratit. Jer ću te adarcima izmlatit iz skupštine ružno. Pa te k lađama brzim ne otjeram. od Arga kad su konjogojnog kretali amo. I to je dašto zlo. Odluka da se borba nastavi. sjetni doduše. Jednako grdiš. Stog Agamemnona. i on se poboji i sjedne. neka ušute. Ako te ne zgrabim tad i od'jelo s tebe ne svučem. Jer sad ko slaba djeca il' kao udovice oni Jauču jedni drugim želeći se vratiti kući. 280 285 290 26 . On im dobro želeći progovori i rekne ovo: "Gospodaru. Da l' ćemo dobro il' zlo povratit se ahejski sini. što tvoju golotinju krije. što mnogo darova danajski daju Njemu junaci. a sjajnoka uza nj Atena. kad zlovoljnu vratit se treba. ljudma zapovjedi. Knezove psovat da stane riječima pogrdnim svojim. A drugi. Svog obećanja ti neće izvršiti. Slična glasniku. Niti se više ja Telemahu ocem nazivo. Sve ga zaboli i zbunjen pogledi i utare suzu. gradobija tad se Odisej Digne žezlo držeći. i tako će doista biti: Ako te nađem još jednom gdje luduješ kakono sada. ljudma pastira. Inače kraljeve ne bi obnosio jezikom svojim. Tada je gdjekoji k drugu okrenuv se reko ovako: "Ej Odisej je dobra učinio premnogo veće.Homer: Ilijada 250 255 260 265 270 275 Koliko god ih je s oba Atrida došlo pod Ilij." D. sad te Ahejci Najgrđom rđom hoće učinit med ljudima smrtnim.

Juče il' prekjuče. i nato Argejci poviču vrlo: Strašno od pokliči njihne zaječe okolo lađe. što ih izlegla. Kojih još n'jesu smrtne odnesle sa sobom Kere. Ko zmija što izjede osam Vrapčića i mater. Kad su se ahejske lađe u Aulidu skupljale ono. a mati. Ne zamjeram zato Ahejcem."" Tako je zborio on. Mladi vrapčići. Njima progovori tada Gerenjanin konjanik Nestor: "Ao takovim zborom na luđahnu nalik ste djecu. Ispod oltara ona izmiljevši na javpr skoči. Osam ih. što se je zbilo. ali mu neće Nikada propasti slava. umukli mukom? Nama je premudri Zeus pokazao veliki znak taj. Što im je kod lađa mučno kod srpastijeh. A nama deveto već izminjuje vrteć se ljeto. o nazuvčari Ahejci. Onda nam Kalhas uzme proricat i ovo govorit: ""Što ste. kad bure Zimske ga ustavljaju i nemirni valovi morski. a ljeto Deseto tek ćemo grad širokoulični osvojit.sramota Zbilja je boravit dugo i prazne se vratiti ruke. na drvetu bjehu Na najvišoj mu grani šćućuriv se pod lišće ondje. Nego ostan'te svi.Homer: Ilijada 295 300 305 310 315 320 325 330 335 Kad tko i mjesec dana od svoje žene daleko Na lađi boravi veljoj. Jer sin lukavca Krona od zmije učini kamen. dok Prijamov grad za rukom nam ne pođe uzet!" Tako im reče. Ta svi znademo dobro u duši. i drž'te još malo. Zmija se uzvije i nju za krilo uhvati tužnu. pa ćemo vidjet. Kako smo ovdje mi. Da li nam pravo vrač il' nepravo proriče Kalhas.iskop Trojancem i Prijamu noseć. . Tu nam se veliki znak ukazao: strahotna zmija. Koja se ne brinu ništa i ne znaju za ratne posle! Kamo će zakletve naše i ugovori nam sada? 27 . . Mi oko izvora stasmo kod svetih oltara te vječnim Bozima uspješne tad hekatombe žrtvovat htjesmo Ispod javora krasnog. luda još djeca. Krvava bješe po leđma. a Zeus je na svjetlost posla. dragi. Ovdje. I kad vrapčiće mlade i vrabicu izjede samu. Zmija ih žderati stane. Strp'te se. dugovlasi vi oj Ahejci. Riječ Odiseja svi božanskoga hvaliti stanu. svi ste svjedoci. Mi ćemo tako toliko vojevati ljeta. deveta bješe. a oni cvrčahu tužno. što je izlegla ih. Kasno će doći i kasno izvršit se. već mučno je njemu. a sada se svršuje sve to. Tad ju je znamenjem nama učinio bog. Mati za milom cvileć za djecom obl'jetati stane. devetu s njima. što je posla. Kada strahoviti znak hekatombu prekine našu. I mi stojeći svi se zadivismo. gdje bistrica tečaše voda.

koji je dobar. tad boj ćemo zavrći ljuti. Zavjere uz čisto vino i desnice 12 . jer bojak posamce oni će biti. Ako se složimo nas dva. Koji li rđav. Atrejev sine. starče. 344-351. Na bratstva ljude daj razdijeli i na plemena. rasule njega. Te ja savjetnika takvih desetak imo u vojsci. Ja i Ahilej svađu zapodjesmo djevojke radi Prijekim r'ječma. Znat ćeš za pučanina i vojvodu. Znat ćeš. 356. 341. Tako li učiniš sad. pružaje desnice u znak tvrde vjere. Argejci u lađama kadno smo brzirti Plovili noseći smrt Trojancima. da l' s odluke božje razoriti ne možeš grada. Sin nam je obećo Kronov premogući . kralju. Ali mi Kronov sin egidonoša Zeus-bog sad zada Jade. Kako bi prije u Argos otišli.Homer: Ilijada 340 345 350 355 360 365 370 375 380 Odluke takve i takva vijeća izgorjela vatrom. Jedan il' dvojica ovdje nek poginu. U ovom stihu kao i u st. 173176. misli se rukovanje. Pa nek snađe ga smrt i udes prije no druge! I sam. st. o gospodaru. Kada bi ruke naše osvojile. vodi Argejce u bitke teške. dokle još n'jesno Saznali. Neka ti volja bude nepomična kao i do sad. 12 13 28 . koji na strani Bez drugih smišljaju ovdje . "desnice". Negoli svaku ženu Trojanca obljubi kojeg I plač Helenin tako i tugu osveti njenu. koje su vjeru Zadale! Zalud nam svađa riječma. 6. nek dobro priredi štit svoj.tako vam velim Onoga dana. 13 Ako li kući se tko povratiti strašno baš želi. izriče se Helenina žalost i kajanje što je ostavila prvoga muža i pošla s Parisom u Troju i tako uzrokovala trojanski rat. pjev. To potvrđuju i njezine riječi u 3. ded promisli i drugog slušaj: Neću ti reći riječ. Atena da i Apolon. Svaki nek naoštri koplje. A sad pođite ručat. a ovdje dugo smo veće. već nevolja stić će ih njihna. noseć i Keru: Zdesna je s'jevnuo munjom pokazujuć znake sudbine! Zato vratit se kući nek nitko se ne žuri prije. S luda li ratovanja il' s rđe svojijeh ljudi. A on crnu lađu nek pograbi pokritu odmah.. pjev. Brzo bi Prijama grad gospodara pred nama pao.al' tako se neće izvršit. st. da prezreti bi je mogo. Ahejci l' se pokore tebi. al' ja je u svojoj počeh ljutini. Trojancima nimalo više Neće odgode biti. Bratstvo da bratstvu i pleme da plemenu pomaže. kad nikakve naći Pomoći ne možemo. jer u svađe mene i kavge neprestano baca.. 590. Zeusovo je l' obećanje lažno il' nije." Silni odgovori kralj Agamemnon njemu ovako: "Opet savjetom svojim predobijaš. Ahejce! Ej da otac mi Zeus.

Košulju Hektorovu dok mačem na njegovim grudma Ne strgam poderanu. Najprije dignu joj vrat pa zakolju. A kog opazim ja da daleko od drugih hoće Kod lađa srpastih gdjegod da ostane. Jer je za brata znao u duši da gotovi gozbu. 4-5." Tako izreče. najveći bože. Svi se dignu i hitno po lađama brzim se raspu. 395 400 405 410 415 420 Tako im reče. o predični. . pjev.ne zašlo sunce. sa zemljom ne sastave zube. Opkole bika svi i zrnja ječmenog uzmu. Vojska se reda u bojne redove. i nato Argejci poviču vrlo. 421. Gdjekome konj će se znojit od vučenja glatkijeh kola. u prvom pjevanju. al' ne htje Kronion izvršiti njemu. od ptica lje ni od pasa neće uteći!" 14 4. da živ smrti uteče i vrevi ratnoj. 15 Med njima onda kralj Agamemnon molitvu počne: "O crnooblačni Zeuse. "zrnja ječmenog uzmu". Žrtva.vidi u 1. 410. obrane ljudske. Vidi st. dok mnoštvo oko njeg drugova Ne padne ničice u prah. Kao kad nahrupi Not o visoki br'jeg i nanese Vale o iznosit hrid. Koji u eteru vladaš. Svaki nek pogleda kola i na rat nek misli u duši. a ruku utrudit će gdjetko na koplju. Da ćemo čitav se dan u boju ogledati ljutom. ne došla Tmina. kad ovdje se rode il' ondje. Onda Ajasa oba i Tidejevoga sina. Tovnoga bika petaka premogućem Kronovu sinu. A sam od sebe mu dođe Menelaje. Koji kojemu bogu vjekovitom prikaže žrtvu Moleć se.. a vidi i malo dalje st. Tada junaka kralj Agamemnon zakolje bika.Homer: Ilijada 385 390 Svaki nek jesti dade brzonogim konjima svojim. mudrinom jednakog Zeusu. 449. On Idomeneja kralja i Nestora najprije zovne. 394-483. Tad će se gdjekome remen od štita. . grlati bojnik. Pošto se pomole oni i ječmom obaspu žrtvu. st. Jer nam nimalo neće u njemu počinka biti. ne puštaju valovi hrida Gonjeni vjetrovima. 29 . Šestog Odiseja zatim. dok Prijamov krov strmorom ne okrenem čađav I dok Prijamu vrata ne zapalim gorućim ognjem. Klanicu primi doduše. Ako ne padne noć i ne razdvoji bijes junaka. I svih Ahejaca starješine stane pozivat. siguran neće Biti. Zadime oni iz svih čadora i ručati stanu. al' muke mu umnoži ljute. Znojit na grudma. ogule zatim. 14 15 393.

s oružja silnog Svuda sijevao sjaj i kroz eter dopiro k nebu. o Atrejev preslavni sine.dugovrate ptice . Zvahu glasnici. zborit im počne Gorenjani konjanik Nestor: "O Agamemnone kralju. i volova svaka vrijedi Stotinu . i 427-432. Milije odmah im svima vojevati bude no poći Natrag u očinsku zemlju u prostranim lađama svojim. A kad prestanu veće od posla i priprave gozbu. ti su stihovi bili već u 1.Homer: Ilijada 425 430 435 440 445 450 455 460 465 Stegana izrežu onda komade i pretilinom Obviju u dva savitka i pokriju mesnim komadma. Sve su pletene krasno. kad kretahu. st. Razrežu i drugo sitno i nataknu zatim na ražnje. a zemlja zatutnji Strašno od topota konjskih i ljudskih nogu. kad utrobe kušaše oni. 17 Kada se spališe stegna. Utrobu pak nabodav pridrže iznad Hefesta. Guske il' labudovi .blistajuć njom med ahejski narod poleti Potičuć na boj Ahejce i svakome u srce ona Utisne hrabrost. Kao na Asijskom polju Kaistriju okolo voda Krilatih ptica mnoga lijetati jata kad stanu. Tako se mnoge čete od brodova. Ovdje nam ne treba dugo govoriti niti odlagat Posao. 16 30 . tj. kako smo ovdje. i gozbe premaklo se nije im srcu Podjednake. pa žudnju kad za jelom već i za pićem Namire. 458. pjev.61. Pomnjivo sve ispeku i onda s ražnjeva skinu. 16 Stegna na bezlisnima na glavnjama paliti stanu. "iznad Hefesta". 17 426. i stanu sakupljati kod crnih lađa. Stanu se gostit." Reče. Neka u rat oni dugovlase zovnu Ahejce. U vojsku široku i boj zametati oštri što prije. Tako je upravo njima.i sviju 421-424. Nego neka glasnici mjedenhalje sada Ahejce Stanu pozivat. sve stoji ih po polju jeka.Trista kitica visi sa egide od sahog zlata. a sjajnoka nato Atena Besmrtnu. U ovim bilješkama neće se više navoditi primjeri za ovakvo ponavljanje stihova jer ih ima vrlo mnogo. nikađa staru. i 464-469. i od čadora Saspu ispred Skamandra po ravni. A mi pođimo svi u skupu. A uz Atrida tad hranjenici Zeusovi knezi Jurnu dijeliti narod. dragocjenu egidu noseć . i Nestora kralj Agamemnon posluša tada Te on zapovjedi odmah jasnogrlim svojim glasnikom. što nam ga bog izručuje evo i sada. Kao pustošnik oganj kad po šumi gori golemoj Po svim vrhtincima brdskim. . iznad ognja jer je Hefest bog ognja. te plamen sja iz daljine. i narod veoma grnjaše brzo. u boju bez prekida neka se bori.il' ždrali Ovud lete i onud i krilma se gizdaju svojim Te se spuštavaju cikćuć.

on stoji iza onoga što pripovijeda i opisuje u pozadini ne očitujući svoga mišljenja i osjećanja. . Koliko cvijeća ima u proljeće. 11. ništa ne znamo. ne biste rekle. Ahejske lađe. a drugi Od Eteona punog ždrijela. 484-877. Greje.Homer: Ilijada 470 475 480 Bude ih ispred Skamandra na cvjetnome polju množina. Klonij. koje l' vladare. da pluću mjedenu imam. u prvom licu. Jedni od Hirije bjehu i Aulide lomne. A mi čujemo samo govorenje. 5. Jerbo ste boginje vi.Za st. Hile. koliko pod Ilij Došlo je ljudi. Vrlo rijetko Homer govori što u svoje ime. Kao što guste muhe u rojima silnim navrvjet Znadu u pastirski stan u proljetno doba. vidi u T. u pj. Iz Eleona. 16.a sada da kažem lađe i vođe. Koje su imali vode Argejci. i 112. kada se sve pomiješaju na paši one. oko Eritre. u pj. a prsima bi Posidonu. sve vam je znano. Tako Ahejce amo i onamo vojvode njihne Ređahu. Ilesija i Peteona. koliko lišća. I u našoj narodnoj epici pjevači rijetko spominju sebe. toliko se ondje Nađe tad Ahejaca dugovlasih suprot Trojancem Na polju ispred Skamandra želeći polomit Trojance. st. 484 vidi i st. 14. med skupljenim govedma viđen. od širokog od Mikalesa. 31 . Ako mi vi. od Shena i Skola. Kao što lako koze u rasutim stadma kozari Luče. Naša narodna epika. Da mi je glas nesatarljiv. kad ima Mnogo u posudama mlijeka. 508. Vi egidonoše Zeusa o kćeri. Aresu pojasom sličan. bješe i Leit I Arkesilaj. iskazati mogao ne bih. Neki od Tespije. Ni da je jezika deset u mene i deset grla. u pj. 485 490 495 500 Sada mi recite. među njima kralj Agamemnon Gromovnom Zeusu glavom i očima svojima sličan. Ratne snage. Ali vojsku izbrojit. Kako je u stadu bik od sviju goveda drugih Poglavitiji mnogo. 78. Maretića. te svuda ste. o Muze sa Olimpa. Tako je taj dan Zeus učinio Atreju sina Viđena. poglavita u skupu mnogih junaka. Neki su oko Harme prebivali. Muze. 484-785. str. među njima još Protoenor. 218. kako će u boj. . 18 Vođa Beoćanom bješe Penelej.. stanarice olimpskih dvora. A. 18 484-493.

vidi i st. Kipeći gnjevom svi s Eubeje Abljani pođu. S njime je crnih sveg četrdeset krenulo lađa. Najbliže s lijeve strane Beoćanom staše Fokejci. gdje je gaj Posidon svijetli imo. I iz presvete Nise. golubinjeg grada. tj. . iz Tizbe. od svih Helena i Ahejaca je bolji Bio na koplju on. Iz Kina. Od krvi Aresove. po Panopeju. Sviju ih krene lađa pedeset. sina Azejevoga. Jedni uz divnu r'jeku. iz Midije opeta drugi. bjehu. Antedona. Mnogo iz Hipotebe iz uredne i iz Onhesta Svetoga. Koji iz urednog grada Atene bjehu. Koji iz grada bjehu Karista i iz grada Stirskog. 32 . Koje Astioha rodi u domu Aktora. junačinam Abljanom vođa. Lokrane brzi je sin Oilejev vodio Ajas Manji. Po Kiparisu Fokejci i Piti bijahu lomnoj I po presvetoj Krisi. mnogo iz Plateje. iz Tronija. Mnogi iz grozdane Arne. već mnogo manji. Iz Kalijara. Tarfe. One vojvode revno Fokejce izvedoše u red. a u svakoj lađi Sto i dvadeset bješe momaka beotskih mladih. Koji perčine nose. uz Kefis. iz urednog iz Medeona. od vode Boagrija pođu. S njima je crnih sveg četrdeset krenulo lađa. golubinji grad. krajiškog grada. što s njome je legao kradom. grad u kojega okolini ima mnogo divljih golubova. gdje izvire Kefiska voda. A Aspledonce sve i Orhomena Minijskog čete Vođahu Aresa sini Askalaf i s njime Ijalmen. S Ajasom crnih je sveg četrdeset krenulo lađa Lokrana. iz zemlje 19 502. 582. Naubolovoga sina junačine Ifita sinci Bijahu vođi Fokejcem: Epistrof. S njima se na put triest poređalo prostranih lađa. iz Opois-grada. maljenica lanen je oklop Nosio. Te je vodio sve Elefenor Halkodonov sinak. 19 Mnogo iz Halijarta iz travnoga i iz Eutrese I iz Koronije.ne bješe tolik koliki sin Telamonov Ajas. Halkida bješe im grad i Eretrija i strmi Zeusov Pomorski grad Kerintos i grozdani grad Histijeja. a drugi Shedij. koji žive nasuprot svetoj Eubeji. Bese i Skarfe i Augije ljupke Pođu. Glisanta grada.Homer: Ilijada 505 510 515 520 525 530 535 540 545 I iz Okaleje. po Daulidi. srameća još djevojkom u sobe gornje Ušavši Aresu jakom. Mnogo ih bješe iz Kope. Po Anemoriji bjehu i po Hijampolu jedni. S njime brzići skupa kopljonoše Abljani pođu. želeći dušmanima ljutim Jasen-kopljima dugim na prsima oklope lomit. a jedni u gradu Življahu Lilejskom tamo.

iz Troizene. Grada lozoplodnog. po širokom Helici gradu. Koji iz grada bjehu iz Etila. jer najjači bješe i vođaše najviše vojske. Njemu se jednak čovjek pozemljar rodio nije. Što bi uredio ko on štitonoše ljude i konje. U red ih namjesti isti. bicima blaži. med svima junacima bješe Viđen. Iz Hermione. gdje Erehteja atenska momčad Janjcima. iz Epidaura. Ejone. Njima se pridruži treći bogoliki junak Eurijal. Iz Hiperesije. Sin Peteojev Menestej Atenjane vođaše momke. 33 . koji iz Laja. gdje atenske stajahu čete. U Agetiri što ljupkoj. Sve je vodio te Diomed. Samo se Nestor mjerio s njim. a u srcu najviše on je Želio Helenin plač osvetit i njezinu tugu. koji po Augiji življahu ljupkoj I po primorskom gradu po Helosu i po Amikli. K tome i mili sin Kapaneja preslavnog Stenel. Uzdajuć se u svoju u hrabrost pođe Menelaj U boj i druge hrabreć. jer stariji bješe. iz jednoga u drugo ljeto. i Atrejev sin Agamemnon Silni vođaše njih. pošto iz zemlje Rođen žitorodne bî. S lađa šezdeset. u Atenu ga boginja metnu U svoj obilni hram. iz Tirinsa s mnogim zidovma. S njime je crnih svega pedeset krenulo lađa. "brod" ovdje znači mjesto gdje se prelazi preko vode. grlati bojnik. Kad junačku mjed Agamemnon Metne ponosan na se. Sto ih se nakupi lađa. iz Farisa. Koji od Pila bjehu i ljupke Arene i grada Triosa. a Talaju bijaše unuk. Alfeju broda 20 . Junaka najviše pođe I najvaljanijih s njim.Homer: Ilijada 550 555 560 565 570 575 580 585 590 Slavnog junačine onog Erehteja. Sparte. momci iz Maseta i iz Egine. Koji po Brisiji. S njima je krenulo sveg osamdeset crnijeh lađa. kog je Atena Zeusova kćerka nekad odgojila. u Ornejskom sjeđahu gradu I Sikionu. al' svaki za sebe je oružo vojsku. Koji iz urednog grada Mikene i iz Korinta Obilnoga i koji iz uredne bjehu Kleone. Koji iz razdoblja pak Lakedemona rasjelog bjehu. pred kojih svakom je zaljev Dubok. grlati bojnik. od Epija urednog grada 20 592. grlati bojnik. strme Gonoese kojino bjehu I iz Pelene i koji po Egiju življahu gradu I po Egijalu svemu. Te je vodio brat mu Menelaje. Asine. Koji iz Argosa bjehu. u kojem s prvine kraljeva Adrest. Njima vojvode bjehu Diomed. Koji Mekisteju sin. Iz golubinjeg grada iz Mese. Sa Salamine Ajas povede dvanaest lađa.

Ljute ga učine Muze slijepcem i pjesme njemu Uzmu božanstvene one. Te je vodio Meges na Aresa nalik.Homer: Ilijada 595 600 605 610 615 620 625 630 635 640 I od Kipariseje. Oni iz itačkog grada i s trepčanog Neritskog brda Bjehu i s Krokileje. sa protivne obale drugi. Sin Andremonov Toas Etolcima vojvoda bješe. od Mantineje Ljupke. a brzijeh deset je lađa Vodio. 34 . a naprema Elidi divnoj. gdje su se Muze Susrele s Tamirom. tračkim pjevačem. Koji s Dulihija bjehu i s Ehinskih otoka svetih Na drugoj strani mora. što im je Zeus egidonoša otac. od Stratije grada. S njim je krenulo lađa crvembokih dvanaest na put. Jer se zateko on i pohvalio. izbliza gdjeno se bore. iz Olena i iz Pleurona I Kalidona lomnog.ti tad su Četiri imali vođa. iz primorske Halkide bili. Hela i Dorija. Drugima Euritov Talpij. Koji s Buprasijskog polja iz Elide bijahu divne Sve do krajiškog grada do Mirsina i do Hirmine. Vođa im bješe Odisej po umu nalični Zeusu. Do grada zvanog Alisij i Olenske st'jene. od kitare odbiju njega. da će i same Natpjevat Muze. Iz Ehalije kad je od kralja joj Eurita išo. Koji od grada bjehu Orhomena. Od Epitova groba. četvrtih vođa Poliksen bogoliki bješe. a u svaku lađu je bilo Mnogo Arkađana ušlo u poslima ratnima vještih. i od građa Amfigeneje. treće je sin Amarinkijev silni Diores Vodio. Koji su iz Pilene. Jedni sa otoka bjehu Zakinta. Sin Agastenu bješe. Jednim bijaše vođ Amfimah. A Kefalencima vođ junačina bješe Odisej. četvrtih vođa Poliksen bogoliki bješe. i uzele p'jev mu. a njega Vitez je Filej. I od Pteleja. rodio bio. S njime je crnih sveg četrdeset krenulo lađa. Kteatov sinak. od Tegeje grada. Koji od strme gore Kilene u Arkadskoj bjehu. Zeusov miljenik. Na put se poređa s njim devedeset prostranih lađa. I od Feneja grada i Ripe. Od vjetrovitog grada Enispe. Parasije. Njima je vojvoda bio Gerenjanin konjanik Nestor. drugi sa Sama. Neki sa suhe zemlje. punog ovaca. a Augiji vlastelju unuk. da se njima iskričavo zavezu More. Koji na oca ljut na Dulihij se doseli nekad. . jer ne bjehu dotad u poslima morskima vješti. Ta sam junacima kralj Agamemnon dade im lađe Pokrite. obojica Aktora bjehu Unuci. Te je Ankejev sin Agapenor vodio silni U šezdeset lađa. Stimfela ktome. s Egilipa kamenog ktome.

Koji po Argosu pak. Likasta. Sinovi Tesala bjehu vladara Heraklova sina. Njih je milovo Zeus. u devet lađa. Kasa i Kosa. Ali bijaše slab i vojske vođaše malo. Koji su bili iz Knosa. Heraklovo čedo. Očinog ujaka ubi Likimnija. S njima je cinih sveg osamdeset krenulo lađa. Koji po Heladi bjehu. Kada Tlepolem poraste u domu složenu dobro. Nirej je vodio tri jednakoboke lađe iz Sime. Mileta. po pelaškom sjeđahu kraju. Festa. 849. Te se Heleni zvahu. Sve je vodio njih Idomenej. Trehini i po Ftiji gradu.. kopljanik slavni. Tad on lutajuć dođe na Rodos trpeći jade. veliki junak Tlepolem. I Enijaliju bogu ljudomornom ravni Merion. Oni se utroje svi dijeliše sjedeć po Rodu Po bijelome gradu po Kamiru. S njime je crnih sveg četrdeset krenulo lađa. kopljanik slavni. kopljanik slavni. u 6. I drugih bijaše s Krete. Lijepi. 21 35 . Nirej. 671-673. Ahejci i Mirmidonci. Nirej. kako je na primjer u ovome pjevanju st. gradova.Homer: Ilijada 645 650 655 660 665 670 675 680 Jer već živjeli n'jesu junačine Eneja sini Ni sam Enej. Koji iz Likta. Njih je vodio sve Tlepolem. Grada Euripila kralja. Dosta se često koje ime nalazi u dva zasebična stiha. 153. i ljudma i bozima vladar. Haropa sin gospodara i još Aglaje. junaka plavokosog već Meleagra Ne bješe. Alu. gdje kažu prekrasnih žena. Gdje je živio narod u plemena tri se dijeleć. itd. I iz Ritija. Kojeg je rodila bila Astioha snažnom Heraklu. Te ih je obasuo odozgo blagom golemim. 154. sa Kalidna otoka malih. zato je vodit Etolce Toasu dano. koji je bio pod Ilijem od svih junaka 21 Iza nezazornoga Ahileja Danajac prvi. I u originalu ime Nirej stoji na početku triju zasebičnih stihova. Tima su svima Fidip i Antif vojvode bili. Lindu. sa Krapata. Vođaše Rođane. 848. pjev. Koji sa Nisira bjehu. Jelisu. jerbo se drugi Sinovi snažnog Herakla i unuci zagroze njemu. Gortina s mnogim zidovma. Sve je to zbog metričkih potreba. Brzo pogradi lađe i naroda sakupi mnogo I on na more odmah odbježi. st. Koji po Alopi. Krećane vođaše kralj Idomenej. S njima se na put triest poređalo prostranih lađa. koji od loze Bijaše Aresove. ljute bojnike. gdje živi se zgodno. On je doveo nju iz Efire od Seleenta Zeusovim hranjenikom junacima grade razoriv. b'jeloga grada. To je jedini takav primjer u Homera. a tada je stario veće. u kojoj sto je gradova.

Te je Admetov sin u jedanaest vodio lađa. veslača pedeset u svakoj bješe. al' skoro se imaše kneza Sjetiti Filokteta Ahejci kod crnih lađa. Bez vođa vojska ne osta. Sine vladara Euena. Al' on na presvetom Lemnu tad ležaše teških se muka Mučeć. Kojeg Ojleju bješe gradobiji rodila Rena. Stariji i jači bješe. Ali na ratnu vrevu na opaku mislili n'jesu. al' žaljahu za njim. Ifikla stočnoga sin. tko bi ih mogo u redove bojne povesti. a ostaviše Ahejci na otoku njega. Tamo kopljonoše ubi: Epistrofa i s njim Mineta. snažni bojnici. što bješe Selepiju sinak. tek ovaj Mlađi bijaše brat. Te je vodio sve Protesilaj ubojni junak. po Melibeji. Koji po gradu bjehu Taumakiji i po Metoni. Kada je skočio prvi od sviju iz crne lađe. al' tada pod zemljom bijaše crnom.Homer: Ilijada 685 690 695 700 705 710 715 720 725 Lađa ih bješe pedeset. zato su ga Ahejci morali s Lemna dovesti pod Troju. Po Olizonu gradu po kamenom. Koji uz jezero Bepsko u gradu življahu Feri. Nju iz Lirnesa mnogo i mnogo se namučiv uze Grad razorivši Lirnes i srušivši zidove Tebi. ubojni vitez. st. Protesilaj. S njime je crnih sveg četrdeset krenulo lađa. što ženska bijaše dika. Bebi i uređenom Jaolku. U sedam lađa. 22 23 36 .. Ovdje se misli pljačka o kojoj je govor u bilješki 1. . al' brzo mu ustati bješe. . Najljepša Pelije kći. 23 Narod bez vojvode njemu ne osta. Admetu ga rodi Alkesta. Neka ga boli rana od opake zmije vodene. pjev. iz matice ovčje Itona. Koji se Eumel zvao. 164-168. I njih uredi sin od inoče Ojlejev Medon. Koji iz pritnorskog bjehu Antrona i travnog Pteleja. a Filakov unuk Podarko Od krvi Aresove tad uredi njih.Protesilaj Bješe junačina rođeni brat Podarku. Koji u Glafiri. iz zemlje Demetri posvećene. 690-693. Ahilej im vojvoda bješe. Tu je žalostan ležo. bez vojvode narod ne osta. Koji iz Filake bjehu i Pirasa cvjetnog. Te je vodio sve Filoktet. Ne bješe. dobar strijelac. Svi su dobri bili strijelci. Žena u Filaki lica izgrebla je ostavši za njim U kući bez gospodara. Bez Filoktetovih strijela nije se po odredbi bogova mogla osvojiti Troja. Jer je kod lađa ležo brzonogi divni Ahilej Poradi Brisejeve ljepokose srdeć se kćeri. al' svi su tužili za njim. Ali za onim dobrim junakom žaljahu mnogo.Dardanac junak ga ubi. Živ dok bješe. 22 Za njom žaljaše ležeć. 718-725.

Od junaka je sin Telemonov najbolji bio Ajas. gdje on u Penej ljepoteku izl'jeva vodu. Koji iz Argise bjehu i iz grada onog Girtone. Jer on iz vode Stiške. Oko Peneja vode i trepčanog pelijskog brda Življahu oni. Sin Piritoja. Atreju sina. a Protoj brzonogi vođa im bješe. S njim se i Aresova udružila loza: Leontej Prehrabrog sin Korona. Reci mi. 26 767. Već on nad penejskom teče nad vodom kakono ulje. što u boj Atrida pratiše oba? Najbolje kobile od svih Feretijev imaše sinak. Pođoše. vidi st. 268. bile Argejcima. Bog srebrnoluki njih je Apolon u Periji obje Odnjegovo. okolo hladne Dodone kojim su kuće. Dvadeset i dvije lađe iz Kifa vođaše Gunej. u koji on na rutave zvjerove udri 24 Te ih s Pelija stjera i k Etičkom narodu odgna. To su vojvode. Al' u moroplovnih lađah u srpastih sad je Ahilej Na Agamemnona ljudma pastira. S njima se na put triest poređalo prostranih lađa. S njime je crnih sveg četrdeset krenulo lađa. iz zakletve izvire strašne. što Kenejev bijaše sinak. 761. koji od sviju junaka i konja 25 Najbolji bjehu. vidi 1. Iz Oloosona b'jelog. u leđima iste visine. u kojem je kraljevo Eurit. strah koji spopada ljude kad na njih udari ratni bog Ares. "na rutave zvjerove". Vođ im bješe Euripil. što nezazorna nošahu njega. Ustrajni s njime bojnici Perebi i Enijeni Pođoše. Euemonov svijetli sinak. Njima je ustrajni ratnik Polipet vojvoda bio. Muzo. Koji od Ormena grada. A s njim je crnih sveg četrdeset krenulo lađa. st. koji su polja okapali uz Titaresij Mili. 743. što sini Bjehu Asklepijevi: Mahaon i Podalirij. dok srdio se Ahilej. tj. "Aresov strah". od vrutka Hiperije bjehu. iz Orte i iz Elone. A Hipodamija dična Piritoju porodi sina U dan. Od Asterija ktom i bjeloglavog Titana grada. i Aresov strah 26 s obadvjema je išo. Njih su vodila dva ljekara dobra. što najjači od svih Bješe. Sin Tentredonov Protoj Magnećanom bijaše vođa. Ali se ne m'ješa on sa srebrnim penejskim valma. 24 25 37 .Homer: Ilijada 730 735 740 745 750 755 760 765 770 Koji iz Trike i ktom iz Itome bijahu lomne I iz Ehalije grada. a bjehu brzoletne kakono ptice. Jednake dlake i ljeta. Eumel ih tjero. pjev. kog je porodio besmrtni Zeus-bog. i konji mu još. tj. to im vladari. 484-493. na Kentaure. S njima je crnih sveg četrdeset krenulo lađa.

Svi su u skupu. ali pjesnik pomenutu razliku ponajviše smeće s uma. Oni kod Prijamovih vijećaju upravo vrata. 28 796. 27 Tako tutnjaše silno pod nogama njihovim zemlja. sada kad bi trebalo raditi. Kada su išli te poljem veoma stupali brzo. Prijama sinu. rečeni pomoćnici (saveznici) često govore s Trojancima i s Ahejcima. Tifoj hoće otud da prodre na svijet. Kadano Irida njima progovori stavši nablizu. psuje oca Prijama što sluša (a ne što govori) zaludne riječi. starče. što raste po dolima vlažnim. Trojcima Irida dođe vjetronoga glasnica brza Od egidonoše Zeusa. Hektore. ko c'jelu ravnicu da oganj Liže. B. što ih imade starih i mladih. Ovdje se kaže da su Trojanski pomoćnici (ili saveznici) govorili različnim jezicima. Tako 27 38 .Homer: Ilijada 775 780 785 Ležao ljutit. Protiv našega grada sad dolaze. u kojega se Irida pretvorila. kada li će Ahejci od lađa krenut. ali Zeus puca gromovima i ne pušta ga ispod zemlje. a s glasom je žalosnim posla. Konji su dotle svakom pred kolima stajali svojim Grizuć petrusin. i oni Jezikom koji kakvim od rasutih gbvore ljudi. u mnogim ja sam u bojima junačkim bio. za koju vele da pod njom počiva Tifoj. po ćudi zaludne r'ječi 28 Kao nekad u miru. Veselo koluto se i džilito i nadstreljivo. Ima premnogo njih ko pijeska i kao lišća. a pod njima zemlja sve tutnjaše. a narod. Glasom se učini slična Politu. al' sada je ratno vrijeme Strašno. čini ovako: Mnogo Prijamov grad pomoćnika ima. a ne prazno govoriti. 786-877. Njemu se slična učiniv brzonoga Irida reče: "Vazda su tebi. Trojanske čete. tj. borit se hoće. gdje vali o obalu biju. A knezovima svim u čadorima pokrita kola Stajahu. kao da im je svima jedan isti zajednički jezik. nijesu dakle mogli razumjeti Ahejaca i Trojanaca (koji su jedni i drugi istim jezikom govorili. videć se knezi bez vojvode Aresu milog Šetahu tamo i amo po vojsci ne boreć se ništa. Al' još naroda takog i tolikog ne vidjeh nikad. te je na grobu Esijeta sjedio starca Čekajuć. u svoje se uzdajuć noge Brze. Polit. Tifoj (pravilnije bi bilo: Tifoej) nekakav je strašan div. 29 804. najviše tebe opominjem. i lotos. Danajci iđahu tako. personifikacija užasnoga vihara ili vulkanske pare i vatre. Zeus ga je nekad svladao i zakopao pod nekakvim brdom u Arimskoj zemlji (misli se da je to negdje u jugoistočnoj Maloj Aziji). Trojski što uhoda bješe. 29 790 795 800 782-783. jamačno s dijalekatskim razlikama) ni ovi njih. ko kad se srdi Gromovni Zeus-bog te on zbog Tifoja Arimsku bije Zemlju.

već ovako: Apolon mu je dao vještinu da dobro strijelja. Maretića. Koji su okolo građa Larise živjeli grudnog. s Arapima. Sin Anhisov Eneja Dardancima bijaše vođa Valjani sin. Koji iz Zelije bjehu. i potrče za oružjem Trojci. Trojcem bijaše vođ sjajnošljemac veliki Hektor. Vidi u T. s Apeskog polja.. iz Sesta. te velik urnebes nasta.Afrodita Anhisu rodi ga divna U idskim uvalama sa čovjekom spavavši smrtnim. obići se dade odasvud. 30 Koji su iz grada bili Adrestije. Teutamu sina. Ljudi "Bartija" tome brežuljku vele. od Terije strmoga brda. iz Arizbe njega su konji Veliki riđi donesli od vode od Seleenta. . Neka ih izvodi u boj razredivši građane u red. Naša narodna epika str. A njih okružuje voda hetespontska. st. Te je Trojance sin Likonov vodio sv'jetli Pandar. kao da su i to ljudi našega jezika. iza njega junaci u oružju bjehu Najbolji. Te je vodio Adrest i s lanenim oklopom Amfij. s Madžarima. a i pješaci. Na polju stoji daleko. Nekakav ispred grada imade strmen brežuljak. i pjevači naših junačkih pjesama ponajviše šutke uzimaju da se svuda na svijetu govori naš jezik i zato se u tim pjesmama ljudi našega naroda i našega jezika razgovaraju veoma često npr. to kaže pjesnik i u 4 pjev. glava junaka. silno što struji. na podnožju najnižem idskom. Vođa im bješe Hipotoj i Pilej od Aresa loze. Bogati ljudi.Homer: Ilijada 805 810 815 820 825 830 835 840 845 Onima neka svaki zapov'jeda. 107. 30 827. te smrt je odvukla ih crna i Kere. Sinovi Meropa rodom Perkoćanina. 437-438. što vodu Esepovu pijahu crnu. s Turcima. i vojska na polje navre. nema se shvatiti od riječi do riječi. Vođ Hipotoj plemena Pelazga kopljonosnih bješe. Zatim od Pitije grada. Ondje se razdijele Trojanci i pomoćnici. Asij. Koji življahu pak po Perkoti. Ne bi Eneja sam. što znaše Najbolje vračat med ljudma i nije svojim sinovma U boj ljudogubni poći dopustio. Koji iz divne bjehu Arizbe." Tako im reče. Tračane vitez je Piroj i Akamas vodio u boj. kojem je luk udijelio sam bog-Apolon. uz vodu Praktij. najviše njih želeći se pobit na koplja. 39 . Da su trojanski pomoćnici govorili različnim jezicima. s Latinima i dobro razumiju jedni druge.Konjici. Abida. Te je Hirtakov sin dovodio. a Hektor prepozna boginje r'ječi. tko im je vladar. Sva se otvore vrata. Prijamov sin. Skupštinu raspusti on. . ali ga oni Ne htješe slušat. Oca sinovi Leta Pelazga. a bozi Besmrtni "Skakalice Mirine" kažu brežuljak. već Antenoru obadva sina Bijahu s njim: Arheloh i Akamas vješti u ratu. Hirtakov sin.

u ptice gatač. iz Likije daleke zemlje. Mišane vođaše Hromis i Enom. kojeg se vali po zemlji najljepši steru. Aksija 31 . A Paflagoncima bješe Pilemen rutavac srčan Vođ od Enetske zemlje. 31 32 40 . Keasu sina. Iz Amidona daleko od Aksija široke r'jeke. što u njoj Trojance i druge pobi. Nasto povede njih i Amfimah u boj. Iz grada dalekog bjehu iz Alibe. po Miletskom življahu gradu I uz Meandrove vale i vrške Mikalske strme. Ali crnijeh Kera odvratio pticama 32 nije. al' propasti jadne odvratio ne bješe time. Nego u potoku brzi potomak njega Eakov Ubi i njegovo zlato Ahilej odnese hrabri. A gruborječne Karce povede Nasto. A iz askanskog grada iz dalekog vođaše Frige Forkis i nalični bogu Askanije kreševa željni.Amfimah I brat mu Nasto djeca Nomionu svijetla bjehu. Likijce vođaše Glauk nezazorni i s njim Sarpedon Od virovitog Ksanta. 859. 34 872. danas se zove Vardar. Zeusova sin hranjenika Trezena. Egijalu. Nasto u zlatu 34 sav ko djevojka pošo je u boj Ludak.po gori Oni gustolisnoj Ftirskoj. Meonski narod u boj povedoše Mestlo i Antif. . "pticama" je ovdje instrumental. Aksij je rijeka u Makedoniji. tj. 33 865. tj. Oko Partenija vođe u kućama življahu slavnim Po Eritinu gradu visoku. s različitim zlatnim (ili pozlaćenim) nakitima. . rodila ih je jedna između Nimfa toga jezera. majdana srebru. Tamo u gradu Kitoru i Sesamu življahu oni.Homer: Ilijada 850 855 860 865 870 875 Kopljanike je u boj Kikonce vodio Eufem. gdje divljih mazgi imade. Nego brzonogi njega potomak ubi Eakov. "u zlatu". A Halizonima bješe Epistrof vođa i Odij. Ubi u r'jeci. (Gigejsko jezero njih Telemenu obojicu rodi) 33 Ispod Tmola oni Meonce povedoše u boj. Vođaše u boj Peonce krivoluke junak Pirehmo. Kromni. 849.

Kada ugleda njega Menelaje Aresu mili Gdje on široko korača pred vojskom i dolazi bliže. Jedan drugom pomagat želeći u srcu željno. Kao što pod nebom zna da stoji cika ždralova. 1-313. mač na plećima. Kada se jedna drugoj nablizu primaknu vojske. Koje ne trpe pastiri. U jutro rano ždrali s Pigmejcima zameću bojak. kad na pl'jen se namjeri velik.Homer: Ilijada TREĆE PJEVANJE (22. Gledanje s bedema. Vjera. Kada se sve već vojske poređaju s vođama svojim. Kada od zime oni i kiša neprestanih bježe.. 45. Dotle se vidjeti može. Trojci cikćući pođu i vičući kakono ptice. i dva sa mjedenim okovom koplja Vitlaše argejske sve junake najbolje zovuć. al' tatu je od noći draža. Pa k okeanskim. Kadano divlju kozu il' jelena rogatog nađe Gladujuć i sve hoće da proždre. Kada su išli te poljem veoma stupali brzo. sve dokle bi bacio kamen. st. dan. Nastavak) Zakletve. Pigmejci su (u grčkom pričanju) nekakvi vrlo mali ljudi negdje na kraju svijeta i tako slabi da ih ždralovi mogu ubijati. Pred Trojancima htjede Aleksandro nalični bogu Borit se pardalsku kožu na plećima imajuc i mač 2 I luk saviti. A. Tko će se ogledat s njim. Pripreme. . 2 17. Mučeći pođu u boj Ahejci kipeći gnjevom. Mejdan Parisa i Menelaja. Tako se njima gusta pod nogama prašina digne. makar ga i psi 6. Kako se lav veseli. u strahovitoj borit se borbi. pjev. onda ka vodama cikćući lete Noseći tamno ljudma Pigmejcima 1 pogubu i smrt. 6. Kao po vrsima brdskim kad Notos razvije maglu.vidi u 2. 1 5 10 15 20 25 41 . 1-120.

379-381). u grudima srce. 3 4 42 . kad valjo se budeš u prahu. A sad ako te volja. što građu Umjetno teše lađenu. obući kamenu košulju. al' junaštva nije ni snage U srcu tvom! u lađama ti moroplovnim takav Zaputi morem i sabrav drugova milih med strance Ode i iz daljine ljepoliku dovede ženu. . 5 57. tako se tada Aresu mili Menelaj poveseli. krivo me n'jesi. Koji su mislili dosad. biti kamenovan. st. Atreju (kao žena njegova sina Menelaja) i Agamemnonu (kao žena njegova brata Menelaja). očima svojim Kad Aleksandra vidi bogolikog. al' njega Kada opazi Hektor. tj. ženaru ludi. što si im zado!" Njemu bogoliki ove Aleksandro prozbori r'ječi: "Hektore. pravo si mene izgrdio. Odmah odskoči natrag. . pjev. Nego da ljudima pokor i prezir ostaneš drugim! Kako li negdje Ahejci dugovlasi ijuču sada. tj. Ali su plašljivice Trojanci.i svome ocu Dovede nesreću velju i narodu i gradu svemu.. Koje dadu. Ti neprestrašljivo tako imadeš. Kao kad opazi tko u planinskoj dolini zmiju.Koja je snaha junakom kopljonosnim 4 . . a koljena poduzme njemu Drhat.potrese se njemu Srce i od smrti bježeć med drugove utekne guste.Homer: Ilijada 30 35 40 45 50 55 60 65 Tjerali brzi il' snažni mladići. Koja kroz panj ide iz ruke onom. 33-35. od sjekire jača mu zamah. Tu je poredbu iz Ilijade prenio Vergilije u svoju Eneidu (2. jer kamenu ti bi Obuko košulju 5 davno zbog zala. kaznit drznika Hoteći odmah s kola u oružju na zemlju skoči. Vazda je srce u tebe neslomljivo sjekiri nalik. Zbog Afrodite zlatne darova ne psuj me milih! Prezirati ne valja od bogova preslavne dare. Neprijateljima radost. prvi ljepotico. a sam ih prisvojiti ne može nitko. kakog junaka imadeš mlađahnu ženu! Darovi Afrodite ni kitara neće ti pomoć Ni ljepota ni kosa. Helena je snaha kopljonosnim junacima. tad ružno ga grditi počne: "Nesretni Parise. da vojujem i da se borim. . 49. da boljar ti si i rtnik.tako se bojeć 3 Atrejevoga sina bogolik Aleksandro sada Ustukne među Trojance med ljutice guste. Jer si obraza krasna. a sramotu samome sebi! Ne bi li Aresu milog Menelaja počekat htio? Znao bi. Al' kad Aleksandro njega bogoliki očima spazi Među rtnicima gdje se pokazo. Varavče! ej da budeš neoženjen propo bez djece! I to bih volio ja. i bolje bilo bi tako. i blijed u licu odbježi. Grčka riječ "nyos" znači kao i naša "snaha" ženu i sinovu i bratovu.

Jagnjića b'jeloga amo dones'te. jer zla podnesoste mnogo Sve zbog zavade moje. jer moju snalazi dušu Najveća tuga. te hoću. a Ahejci će žrtvovati Zeusu koji sve zna i sve može. a oni nek u Arg konjogojni odu I u ahejsku zemlju. nek metnu Na zemlju sada svi mnogohranu oružje krasno. i nazuvčari Ahejci. mogu dakle biti vrlo dobri svjedoci kad se tko kune. u pjev.. Kao da nešto reći sjajnošljemac hoće sad Hektor. Hektor ponavlja Parisove riječi (st. nek umre.Homer: Ilijada 70 75 80 85 90 95 100 105 Ostale deder posadi Trojance i sve Ahejce. Koji ih bude jači te drugoga svlada. Onda im započne riječ Menelaje grlati bojnik: "Čujte sada i mene. 2.i r'ječi se toj veoma poveseli Hektor Te med Trojance on otišavši potisne čete Koplje po sr'jedi držeći. nek vjerom se tvrdom zakune 70. božanstvima koja sve vide i čuju." Tako im reče. Da se u sr'jedi borimo za Helenu i sve joj blago. Argejci da se već mirno Raziđu i Trojanci. i jagnjicu crnu. 8 104. "blago" misli se ono koje je Paris uzeo iz Menelajeve kuće i odnio ga u Troju kad je odveo Helenu. Ali u njega strijeljat Ahejci dugovlasi stanu. a jedno prikazat ćemo i Zeusu. Gađahu strelama njega i kamenje bacahu u njeg. st. A vi se mirno drugi raziđite onda što prije. a onda med vojskama prozbori Hektor: "Čujte me. zbog kojega nastade borba. strijeljat ded prestan'te. Trojci. 60-70. Kojega od nas smrt i sudbina čeka. 6 43 . nek uzme Čitavo blago i ženu i kući neka ponese. Svima Ahejcima on i Trojancima veli. a oni strijeljati prestanu i svi Brzo ušute. 7 91-94. a ostali tvrdu Neka uhvate vjeru u ljubavi. a oni umuče svi i zašute. Što li Aleksandro veli. 70-73). ahejski sini. i onda se umire oni. Kad li junacima kralj Agamemnon na njih se prodre: "Argejci. nek nosi Kući čitavo blago i ženu. sad. Aleksandro kojurto zače. za blago za sve. gdje kažu prekrasnih žena." Reče ." 7 Tako im reče. stan'te. Zemlji i Suncu. Bijeli jagnjić ima se žrtvovati sjajnome suncu (u grčkom je jeziku riječ koja znači "sunce" muškoga roda: helios ili eelios) a crna jagnjica crnoj zemlji (i u grčkom je jeziku riječ koja znači "zemlja" ženskoga roda: ge). koje je tko rekao. A mi ostali vjeru u ljubavi uhvat'mo tvrdu. Trojanci će žrtvovati Suncu i Zemlji. A on i Aresu mili Menelaje neka se sami Tu u sredini bore za Helenu. te vi u Troji Ostan'te grudnoj. dakle može i kazniti onoga koji se krivo kune. vidi o ponavljanju riječi. 8 Prijama moćnog doved'te. Onda s Aresu milim Menelajem sastav'te mene. 6 Koji nas bude jači te drugoga svlada.

125 130 135 140 9 143. st. već s njome i dvorkinje iziđu dvije 9 Etra. Piteju kći. stranama biti. Helenu Irida nađe gdje u sobi veliko tkanje Porfirno dvostruko tka i u njega utkiva borbe. Što ga konjokrote Trojci. st. Što ih konjokrote Trojci. Oružje skinu sa sebe i na zemlju metnu ga blizu Jedno k drugom. 18.. 22. i u Odiseji pjev. tamo on u budućnost i u prošlost gleda. jer nevjerni su i prkosni njegovi sini. i volooka Klimena uz nju. a od svih Prijama kćeri ona . mjedenhalje što ih Ahejci Od šaka Aresovih pretrpješe zbog nje do sada. kad kraljice ili žene kraljevskog roda kamo izlaze. prije su plačne donosili na polju bojnom Jedni drugima bitke želeći pogubnog rata. Pa bi nedjelom koji razorio Zeusovu vjeru. on milom će zvati te ženom. Helena na bedemu kazuje tko je koji junak." Tako boginja reče i u srce pusti joj slatku Žudnju za pređašnjim mužem i gradom. da će se sad osloboditi čemernog rata. 121-244. B. Pa će Aleksandro sada i Aresu mili Menelaj S kopljima dugim izići na mejdan poradi tebe. 449-461. za materom. 207.Laodika .Homer: Ilijada 110 115 120 Sam on. mjedenhalje što ga Ahejci Čine. te se Ahejci povesele i s njima Trojci Misleći. 1. K lađama prostranim zatim Taltibija kralj Agamemnon Pošalje silni i njemu zapovjedi don'jeti jagnje. i pjev. Oni ustave konje u redima i skoče s kola. Tu Agamemnona divnog Taltibije posluša riječ. Bijelim Helena tada prijevjesom obvije sebe. Koji od njih nadjača. tako je i u pjev. A sad sjede i šute. st. 331. Irida glasnicom tada k bjelorukoj Heleni dođe Nalik na zaovu njenu.. Pođe iz sobe suze od obraza umilne lijuć. Irida blizu nje brzonoga stane i reče: "Hajde. Ne bješe sama. i malo oko njeg prostora bješe. 44 . snaho o draga. ali kud starac Dođe. Nato do dva glasnika u Troju pošalje Hektor.. ocem. Sinak Antenorov nju Helikaon uze. Pamet je mladeži vazda prevrtljiva. neobično vidjeti djelo. prati ih koja dvorkinja." Reče im. Kako će najbolje što obadvjema.. na ženu Antenoru sina. jer rat se umirio sada. Na štit je naslonjen svak i koplje je dugačko zabo.najljepša bješe. Janjce da brzo donesu i zovnu Prijama starca.

Što zbog takove žene već odavno nevolje trpe! Licem je ona vrlo na besmrtne boginje nalik! Nego kakva je. Helena zove sebe bezobraznom kujom i u Odiseji pjev. Ti mi kriva nijesi. Oni uz obale vode Sangarija imahu oko. Ono je Atrejev sin Agamemnon silan daleko. Koji je ono tamo Ahejac vr'o i visok. al' govornici Bjehu valjani nalik na cvrčke. kada sam amo Išla sa sinom tvojim muževlju ostaviv sobu. . 10 11 45 ." Tako reku. da je. . 180. ljudske starješine. Otreja vojsku tu i bogolikog Migdona vidjeh. Koji su plačni rat navalili ahejski na me. ako je bio!" 11 Reče. što sada od mene želiš da čuješ. što njega nadvišuju glavom. st. ali to je bilo pa prošlo. Pozno rođenu kćer i znance i vrsnice mile! Ali tako se ne zbi.Riječi "ako je bio" znače da se Helena s velikom tugom sjeća prošlosti. mili mi svekre! Ej da sam voljela zlu smrt odabrati. i njemu se starac zadivivši prozbori ovo: "Blaženi Atrejev sine dobrosretni. 10 Oko Prijama Lamp i Pantoj i Klitije bjehu. i zato ginem od suza." Helena. 149. Nego da rečem. Jedan drugome tiho progovore krilate r'ječi: "Zamjere nazuvčarom Ahejcem ni Trojcima nije. već bogovi krivi su meni. Svi ti sjeđahu. Takve čelovođe trojske na kuli sjeđahu ondje. o draga amo o kćeri. i tada pozove Helenu Prijam: "Dođi. kao da nikad nije bilo.Homer: Ilijada 145 150 155 160 165 170 175 180 185 Brzo dođoše tamo. zato što se dala premamiti od Parisa i ostavila prvoga muža. veličanstven si. Starost im nije dala vojevati. obilni srećom! Doista ahejskih mnogo sinova pod sobom imaš! Nekad sam pošao ja u lozoplodnu frigijsku zemlju I vidjeh frigijsku silu junaka s konjima brzim.. odgovori besjedu njemu: "Častan meni si ti. ona dobro zna da joj je Agamemnon bio djever. gdje Zapadna bijahu vrata. Ali očima svojim krasnika još ne vidjeh takog. koji na stablu U šumi sjede i milim oglašuju nam se glasom. Prvoga muža i rod i prijatelje da vidiš. st. Kada Helenu spaze na kulu gdje uzlazi k njima. Timet i Hiketaon od loze Aresa boga I dva razumna starca Ukalegon i još Antenor. Koji bi glavit bio toliko. kod Skejskih vrata. Ima doduše drugih. 263. nek lađama vrati se kući I nek ne ostavlja nama i našim sinovima tugu. da mi junaka gorostasnog imenom kažeš. 4. ženska dika. i uza me sjedni. I kralj dobar je on i kopljanik kršan i meni Djever bio je kuji bezobraznoj. 145. isp. 145.ta kralju je sličan. Dođi. "Zapadna" ili Skejska.

sinak Laertov. Ni tome se ne treba čuditi što se sada istom (kad je rat već u desetoj godini) pruža prilika Prijamu da upozna glavne vojskovode ahejske. Odisej glavitiji bješe. i oni se med njima nađu. Tako im vidjeh stas i poznah pamet im mudru. A kad su r'ječi i misli pred svima stali raspredat. kad govore." Helena. sad reci. mirno stoji. Već je došao jednoć Odisej ovamo divni. kad bjehu Amazonke muškare došle: Ali sjajnookih ima sinova ahejskih više. Ali zboraše zgodno. da je čovjek mrzovoljast ili budala. draga o kćeri. ženo. olovkom). Nego veoma zvonko. Nego kad sjedoše oba. Skeptra ni pred sobom on ni za sobom nije okreto. a ako su se i približili. Stade i gledaše strmo oborivši na zemlju oči. Ali je prsima on i plećima vidjeti širi. Već ga držaše čvrsto u ruci nevještu sličan." Razumni na to njoj Antenor prozbori r'ječi: "Tu si doista riječ po pravici kazala. ne maše rukama ni skeptrom što ga drži u ruci (i danas običavaju mnogi govornici. S Aresu milim je došo Menelajem poslan zbog tebe. tome se ne treba čuditi jer je to odavno bilo. malo doduše. Tad je Megelaje brzo govorio. odgovori njemu ovako: "Ono ti je Odisej dosjetljivi. na pr. On je pameti mudre i lakavstva svakakva znade. obilat ne bješe r'ječma." Trećega Ajasa opet uočivši pitaše starac: "Tko li je onaj Ahejac i vr'o junak i visok 217-219. premda ga je već jednoć vidio i govorio s njim. Taj mi se najviše čini gustorunu naličan ovnu. trebalo je s njima boriti se. Tad nadgovaro se ne bi s Odisejem smrtnik ni jedan. Koji po velikom stadu ovaca prolazi b'jelih. Njegovo oružje eno na zemlji mnogohranoj leži. 12 Reko bi. 12 46 ." Drugoga zatim vidjev Odiseja pitaše starac: "Deder mi. Ja ih dočekah oba u domu svom i počastih. Ali kad veliki glas iz prsiju ispusti svojih. gleda preda se. Koji se na polju rodi brdovite itačke zemlje. Al' kad Trojanci se skupe. može se misliti da se Ahejci nikad prije nijesu tako približili vratima grada Troje kao sada. Riječ sipati stane pahuljicam snježnima slične.Homer: Ilijada 190 195 200 205 210 215 220 225 I ja brojah se neki među njima bivši pomoćnik U dane one. Zeusova kćerka. Ipak se njegovu stasu toliko tad čudili nismo. mahati rukama ili kojim predmetom što ga imaju u ruci. i nije bilo prilike mirno ih motriti kao sada kad miruju i hoće s Trojancima da se pomire. Al' on ko ovan svud po redovima oblazi ljudskim. A kad se digo Odisej dosjetljivi riječ govorit. . tko li je onaj? Glavom je Atrejev sin Agamemnon veći od njega. Što Prijam ne prepoznaje Odiseja. iako bijaše mlađi. Širokim plećima sve ih Menelaje nadvisi stojeć.pred deset godina. Odisej dakle kad govori.

zadobit će blago i ženu. Neka upregnu konje. A kad dođoše već med Trojance i med Ahejce. Vođe konjokrotam Trojcem i nazuvčarom Ahejcem. C. Iz Lakedemona ljupkog nijesu krenuli možda? Il' u moroplovnih lađah doduše dođoše amo. jedni drugim da tvrdu vjeru zadate. Na polje uprave konje brzonoge skroz Skejska vrata. rođena braća. Polideuk šakobija dobri Drugi je. što moja mati ih rodi. U polje. koji bi mogao pasti na mejdanu. gdje kažu prekrasnih žena. Tad se junacima kralj Agamemnon digne. Tad na mnogohranu zemlju obojica siđoše s kola Pa tad u sr'jedu stupe med Trojce i među Ahejce. a starac protrnu 13 i druzima kaže. "starac protrnu" poradi sina Parisa. Te će Aleksandro sada i Aresu mili Menelaj S kopljima dugim izići na mejdan poradi žene. . zovu boljari." Reče. Laomedonov o sine. a s njim se 13 259. Al' upravljača dvaju ne mogu narodnih vidjet. 47 . .gorostasni to ti je Ajas: A tamo kao bog Idomenej med Krećani stoji. kad kod nas uvratio bi se sa Krete. Ali u bojeve neće da ulaze junačke oni Bojeć se mnoge sramote i rugla." Tako mu reče.a njih je zemlja plodorodna oba već krila U Lakedemonu ondje na postojbini im miloj. Prijam se u kola popne i uzde potegne k sebi. 245 250 255 260 265 Zaloge tvrde vjere glasnici nosiše kroz grad: Jagnjadi dvoje i plod zemaljski veselicu vino U kozjem m'jehu. Vjera se utvrđuje žrtvom. Okolo njega se kretske čelovođe skupile eno.Homer: Ilijada 230 235 240 Među Argejcima glavom i širokim plećima viđen?" Njemu će ženska dika dugohaljka Helena reći: "Obrana ahejska to je. vidi st. u Troji Grudastoj ostan'mo mi. A drugi uhvat'mo tvrdu u ljubavi vjeru. 245-313. Koje bih mogla prepoznat i kazati njih poimence. Često je Aresu mili Menelaj ugostio njega U kući našoj. Kastor vitez je jedan. Koji od njih nadjača. što je na meni. U kola prekrasna s njim Antenor se također popne. i oni se pokore brzo. Sada sjajnooke sve Ahejce ostale vidim. k Prijamu starcu Pristupi on i ovim rječima potakne njega: "Diž' se. a krčag u rukama nosaše sjajan I čaše zlatne Idej oglasnik. 306-307. u konjogojni oni nek Argos Odu i ahejsku zemlju.

zakune l' se tkogod gdje krivo. jer mjed im je uzela dušu. "Zeus-bog znade. a znadu i ostali besmrtni bozi. Trojci vi i nazuvčari Ahejći. A u brzoplovnim mi u lađama vrat'mo se kući. I med potomcima o tom nek ostane spomen. Onda ću ostati ovdje i s njima naknade radi Dalje vojevat sve dotle. kako se jelo meso onih životinja koje su žrtvovane u drugim kakvim zgodama). I sunce. Gdjekoji tad je Ahejac i Trojac reko ovako: "Najveći." Reče i janjcima vrat presiječe nemilom mjeđu. Helena neka mu onda i čitavo ostane blago. Ja ću se natrag sad u vjetroviti Ilij povratit. da očima gledam Gdje se s Aresu milim Menelajem sinak mi bori. 15 274. i bud'te čuvari vjere nam tvrde! Ako Aleksandro svlada Menelaja. a jošte se praćkahu oba. dok ne nađem ratu svršetka. a Prijam Ako ne ushtije meni sa svojim sinovima platit Naknadu. 310. Prijam će ih odvesti u Troju te ih dati zakopati ili u more baciti (jer meso životinja koje su žrtvovane pri zakletvama nije se jelo. glasnici pak ponosni svedu Zaloge vjere tvrde božanske. Al' bez života bjehu. preslavni Zeuse. pošto u boju Aleksandro sinak mu padne. "u kola jagnjiće metne". za znak da se svi zajedno s Agamemnonom zaklinju. a žene im oteli drugi!" Tako izreku. 48 . tj. Tad u kondire vina iz vrča zacrpu i njega Izliju pa se molit vjekovitim bozima počnu. A sin Atrejev nož povuče od boka onda. kojeno sve sa nebesa čuješ i motriš. Buđ'te svjedoci. Nek im ko ovo vino iscuri mozak po zemlji. Onda ih na zemlju metne. ubije l' njega. 14 Atrid podigne ruke ovako se moleći glasno: "Najveći." Reče i u kola junak bogoliki jagnjiće metne. Koji od nas prvi preko vjere uzrade tvrde. Onda nek Helenu vrate Trojanci i čitavo blago I nek naknadu plate Argejcima. kako je pravo. njihovoj djeci. preslavni Zeuse i ostali besmrtni bozi. Koji mu višaše vazda uz velike korice mača. one zaklane i bogovima žrtvovane. onda glasnici Trojanskima boljarma i ahejskim pod'jele dlake. Njima i. Zemljo i potoci vi i bogovi. al' ne htje Kronion to im izvršit.Homer: Ilijada 270 275 280 285 290 295 300 305 310 14 15 I umni digne Odisej. Jer mi ne može srce podnesti. Janjcima odreže dlake sa glave. sa Ide kojino vladaš. Onda im započne riječ potomak Dardanov Prijam: "Čujte me. smiješaju zatim Vino u vrču i vode na kraljevske naliju ruke. koji pod zemljom Pokojne kaznite ljude. Ako plavokosi pak Menelaj Aleksandra svlada. Kome je od njih dvaju skončanje suđeno i smrt.

nego kako se oruža. A. u ruci koplje. Nazuvke krasne. Ljudi podignu ruke i bozima stanu se molit. preslavni Zeuse.vidi pjev. Veliki i teški štit on onda u ruke uzme. Menelaj nadvlađuje. na plećima mač i štit. jer oni mogu prikazivati samo ono što je u prostoru jedno pored drugoga. Daj. oko prsiju oklop. to je mogao pjesnik tako prikazati da reče: oko golijeni bili su mu nazuvci. Zato Homer sasvim u duhu epske poezije u svojim opisima vrlo rado predmete koji su u prostoru jedan pored drugoga pretvara u radnju prenoseći ih tako iz prostora u vrijeme. kako meće na se jedan dio oružja za drugim. Drukčije je u epskoj poeziji. 314-368. što zgodno mu za šaku bješe. 17 334. Koji će prvi bacit mejdandžija mjedeno koplje. i kita odozgo se tresaše strašno. 315 320 325 330 335 A sin Prijamov Hektor i s njime divni Odisej Izmjere najprije prostor za mejdan. Te se vraćahu natrag obojica u grad u Ilij. To je bio opis prema onome kako se što prikazuje u prostoru čovjeku koji što gleda. 2. koji je rat među nama zavrgo ovaj. u Aidove dvore da ode. st. i uredi ga na sebi. Menelaj se bije s Parisom. Okolo prsiju oklop navuče. Zato je evo i ovdje Paris opisan. Naša narodna epika. Uzme ubojno koplje. Tako rade slikari i ne mogu drukčije raditi.. 7. Maretića. 314-461. vidi u T. A mi ostan'mo drugi u ljubavi i vjeri tvrdoj. I u našoj narodnoj junačkoj poeziji ima takvih primjera. 16 Nazuvke najprije on navuče oko gol'jeni. Na glavu junačku šljem krasnotvoran postavi zatim Sa konjskim repom. i tada sjajnošljemac veliki Hektor Prom'ješa gledajuć natrag. sa Ide kojino vladaš. kojoj je glavni posao da pripovijeda što je nekad bilo. u kacigu zatim Mjedenu ždrebove bace i onda prom'ješaju u njoj. gdje konji poskokljivi kome Stajahu i gdje njihno i oružje šareno bješe. u kojem su jedan iza drugoga.Homer: Ilijada Onda se popne sam i uzde potegne k sebi. ne kako je oružan. na glavi šljem." Tako izreku. da propadne on. "metne na pleći mač" . 45. 16 49 . 86-88. Oni u redove sjednu. Metne na pleći mač 17 sa srebrnim klincima mjeden. Gdjekoji tad je Ahejac i Trojac reko ovako: "Najveći. što se događalo u vremenu jedno iza drugoga. U kola prekrasna s njim Antenor se također popne. koji je bio Oklop Likaona brata. st. Tada na pleći muž ljepokose Helene one Divni Aleksandro na se navuče oružje krasno. Kako je Paris oružan. i Parisu iskoči ždrijeb. što kopče od srebra spučahu kruto. 329-338. Onaj.

konjokrote svi se Trojanci I nazuvčari Ahejci. i tako njega ne svladah. što svuda jednako krije. a ni takva megdana još nije bilo. 20 362. 19 Nablizu oni stanu na izmjerenome mjestu Kopljima vitlajući i jedan na drugog ljutit. Nek se i poslije tkogod od ljudi poznijih žaca Zlo domaćinu činit. udari njima u kacigin branik 20 . s jedne i s druge strane. Njega bi dovuko bio Menelaj i golemu slavu Steko. prizor je nov i neobičan. šljem da mu drži.. Al' ga ne probi mjed. Zgodi Aleksandra u štit.Homer: Ilijada 340 345 350 355 360 365 Oružjem isto tako Menelaj se oružo hrabri. Atrid pisne u široko pogledav nebo: "Oče o Zeuse. Pokraj slabina prođe i košulju proreže naskroz. 342. al' o njoj Prsne na d'jela na tri na četiri. Ali mač mi se slomi u ruci i koplje iz ruku Naprazno meni poletje. valjada zato što toga. Te kroz blistavi štit silovito iziđe koplje. što svuda jednako krije. "svi se . te mu iz ruke Ispadne. 370 375 18 19 Reče i skoči te za šljem konjogrivni pograbi njega Pa ga okrene onda i među Ahejce povuče. st. u čudu nađu. "branik". Ona mu prekine remen od vola zaklanog krepko. Tada u sr'jedu stupe med Trojce i među Ahejce Očima gledajuć strašno 18 . 343. Divnog Aleksandra sad. ispod šljemova. kao mjedeni obluk što se spušta s kacige i brani lice. Što ga je ispod brade nategnuo. 337). kako se vidi u 5. tj. Prvi Aleksandro baci dugosjeno koplje i njime Zgodi Menelaja u štit. kad s ljubavlju dočeka gosta. branika su dva. na kojima se "kita tresaše strašno" (st. gospode Zeuse. pjev. S klincima srebrni mač povukavši Atrejev sinak Zamahne. I vrlo umjetni oklop probode ono junaku. naplatiti zlu počinjača. 50 . 369-447. "očima gledajuć strašno". nema od tebe okrutnijeg boga! Doista mišljah kaznit Aleksandra za sve zločinstvo.. Pod grlom nježnim ga stade izvezeni daviti remen. a onda podigne svoje Atrejev sin Menelaj i Zeusu se pomoli ocu: "Daj mi." B. u čudu nađu". kad vide ih." Reče i zamahne kopljem dugosjenim i tad ga baci. Kada već njih dva budu u oružju sa obje strane. već o štitu jakom se svine Parisu rt od koplja. Afrodita spasava Parisa.. da Zeusova kći Afrodita ne spazi oštro. od mojih da pogine ruku. Tad se Aleksandro pregne i crnoj se ukloni smrti. 743.

Aleksandro zove. nemoj. da kući brže se vratiš. . 22 416-417. i Helena nje se poboji Zeusova kćerka. kako si me nekad poklonila Parisu. Ako i tamo dragog imadeš med ljudima smrtnim.njojzi slična progovori tad Afrodita: "Hajde. 21 400-402. Helenu ona povuče za milenu odjeću njenu Te joj progovori staroj vunarici slična se stvoriv. i nju mili drugari dignu sa zemlje. On ti u sobi sad i u krevetu struganom leži. i grdno nastradati ti bi tad mogla. 21 Jerbo me mrsku ženu Menelaje hoće odvesti U kuću. Nego se jednako muči uz onoga i čuvaj njega. od sviju Helena nju je Voljela. A njom zavrtjevši junak med nazuvčare Ahejce Baci je. kojemu hoćeš da me pokloniš. maglom ga silnom Zavije pa ga metne u mirisnu svođenu sobu. il' iz kola da je izišao i sad da sjedi.Homer: Ilijada 380 385 390 395 400 405 410 415 Prazna kaciga tada u punahnoj ostane ruci. u divnom dok još Lakedemonu bješe." Tako joj reče i njoj u grudima srce potače." 22 Reče. ako zavrgnem među njima još ljuće neprijateljstvo. Drugi put skoči Menelaj želeći ga mjedenim kopljem Ubiti. Koja je vunu njoj izrađivala. nego je do sad bilo. boginjo čudna. Da je iz boja došo. ne bi mu rekla." Srdita nato njoj Afrodita progovori divna: "Dražit me. a preko mjere već u duši sam jadna. Sjedi sama uz njega i ostavi staze božanske. i Trojanke mene bi potom Korile sve. On u ljepoti sja i u odjeći. mogli bi te ili jedni ili drugi ubiti. ko prije što strašno te ljubljah. "grdno nastradati ti bi mogla". tj. a oko nje mnoge u skupu Trojanke nađe. a taj me je sada izgubio. da ne bih te povrgla ljuta. već da se u kolo sprema Otić. Onda se zadivi i r'ječ izustivši prozbori ovu: "Zašto me. Zato si ovamo sada pristupila lukavo k meni. Dok te robinjom svojom ne učini on ili ženom. na visokoj kuli zateče Nju. Ali kad Helena vrat Afrodite boginje spazi I prsi njezine ljupke i blistave sjajne joj oči. valjada i tamo imaš kakvog ljubimca. tj. A ja ne idem tamo. Svojim nogama više na Olimp nemoj se vratit. drznice. i zamjera meni bi bila. i sada želiš zavesti? Valjada nekud me vabiš u gradove žitelja pune. Helenu dozvati ode. Da ne pomrzim te tako. Što ih il' Frigija ima il' zemlja Meonska mila. kada je sad Aleksandra divnoga svlado. 51 . ali ga tad Afrodita ugrabi lako Boginja besmrtnica budući. Da s njim postelju d'jelim. I da med narodom trojskim i danajskim neprijateljstvo Ne smislim ljuto.

448-461. u visoku ložnicu uđe. Nego hajdemo leći. Nego i opet 23 Deder Aresu inilog Menelaja idi pozovi. koliko Sada sam tebe željan. Ta još mi dušu nije osvojila ljubav toliko. Kada u prekrasni dom Aleksandrov dođu već one. da kopljem si. Na nju se Helena kći egidonoše Zeusa posadiv Odvrati od muža oči i napadne na njeg veleći: "Došo si iz boja gle! ej nestalo da te u njemu! Da te je junak kršan umorio. Sluškinje brzo svaka na svoje poslove pođu. Ne spazi Trojka ni jedna. A ja ću drugi put njega. C. stolicu uzme I pred Aleksandra divnog donese je i metne preda nj. Nitko ga nije krio od ljubavi. a žena za njime. . Ta Menelaj je sada s Ateninom pomoći svlado. ironija i ironički savjet onome kojemu je život draži od poštenja. njegovo koplje". Dardanci vi i Trojanci i pomoćnici. Prođi se boja te nemoj u borbi se boriti više Sa plavokosim onim Menelajem niti se ludo Rvati. mila nasmješljivka. Al' nit' ikoji Trojac nit' ikoji slavni pomoćnik Nije ga mogo pokazat Menelaju.Homer: Ilijada 420 425 430 435 440 445 Ode." Paris odgovori njoj i besjede prihvati ove: "Nemoj napadat na me. Argejku Helenu vi nama i čitavo vratite s njome 23 450 455 431-436. 52 ." Reče i prvi pođe u krevet. a boginja iđaše pred njom. na kranajskom otoku kad sam Prvi put legavši s tobom obljubio tebe. Agamemnon zahtijeva da se pogodba izvrši. A Afrodita.. mučeć. i slatka me osvaja žudnja. ta i nama pomažu bozi. ženska dika. Tako u provrtanom u krevetu počinu oni. "Nego i opet . Onda junacima kralj Agamemnon prozbori njima: "Čujte. Helena. o ženo. Ni u moroplovnih lađah kad krenuh ugrabiv tebe Iz Lakedemona milog. prvašnji muž moj! Sam si se hvalio prije. rukama.da ga je samo Vidio tko! jer mržahu na nj ko na crnu Keru. Vidi se. da je Menelaj nadvladao Aresu mili. Aresu milom. nasladit se ljubavi hajd'mo. Vas dva da d'jelite mejdan i opet! Al' ja ti kažem.. snagom Jači od Aresu milog Menelaja. grdnjama teškim. A sin Atrejev pođe po vojsci na zv'jera nalik Ne bi l' Aleksandra mogo bogolikog opazit gdjegod. da te ne bi umorilo njegovo koplje. u haljinu sjajnu i blistavu zaviv se.

24 461. "povlade svi mu Ahejci". i povlade svi mu Ahejci. 24 53 . .Homer: Ilijada 460 Blago i naknadu dajte naplatite. kako je pravo. I med potomcima o tom da spomen ostati može." Reče Atrejev sin.a Trojanci šute i svojom šutnjom priznaju da Agamemnon pravo govori.

1 On Alalkomenku 2 ima Atenu i Argejku Heru. 3 17-19.Homer: Ilijada ČETVRTO PJEVANJE (22. Zeus ne misli ozbiljno što tu kaže jer je on tvrdo odlučio Ahileju pribaviti zadovoljštinu (vidi u 1. 8. Obje sjeđahu blizu i Trojcima radiše o zlu." Reče. Argejku Helenu pak Menelaje neka odvede. 1-219. st. Agamemnon pregleda vojsku. Zeus samo hoće da Heru draži zbog njezine velike mržnje na Trojance. Il' ćemo ljubav vrći med Trojce i med Argejce. što l' sad se ima učinit. pjev.3 Pa nek Prijama grad gospodara ostane čitav. i na početku 2. Bogovi sjede svi u vijeću sada kod Zeusa Na zlaćenom na podu. Boginja ništa ne reče Atena. a s njome i Hera. Hoćemo l' ljuti rat i pokolj dizati strašni. a to ne može drukčije biti nego ako se boj među Ahejcima i Trojancima nastavi. Nego daleko sjede i srce naslađuju samim Gledanjem. Nastavak) Vjera se lomi. ali mila nasmješljivka sveđ Afrodita Parisu u pomoć ide i odvraća Kere od njega: I sad je spasla njega. . A. dan. te jedan nazdravlja drugom Zlatnim kondirima oni i na grad trojanski glede.. Odmah Kronov sin podbadati započne Heru R'ječima bodljikavim i prozbori šibajuć na nju: "Dvije pomoćnice dobre od boginja ima Menelaj. kad mišljaše poginut veće. 1-72. "Alalkomenka" zove pjesnik boginju Atenu po gradu Alalkomeni u Beotiji (gdje su je valjada osobito častili). Kršenje vjere. a Afrodita svoje miljenike drukčije brani! 2 8. Nego mislimo dajmo. koje mirno sjede i gledaju i ne pomažu svojim Ahejcima. Ali je Aresu mili Menelaje pobjednik osto. Ako je svima milo u duši i svima vam drago. već ostane šuteć 7-9. i mrmljaše na to Atena. a Heba gospođa nektar Besmrtnim bozima toči. pjev.). 523-530. 1 5 10 15 20 54 . ironija: lijepe pomoćnice. Bogovi odlučuju da se Troja razori.

al' s toga ne bilo svađe Među mnom i među tobom ni razdora med nama dvoma. Ne kratim tebi. Najdraži srcu mojem od sviju sveti je Ilij I kralj kopljometnik Prijam i narod Prijama kralja. tj.Homer: Ilijada 25 30 35 40 45 50 55 60 65 Ljuta na oca Zeusa. podjednaka gozba. Ali u tome ja ću popuštati tebi. Pa da ti i branim ja. Nikad mi ne bješe oltar bez podjednake bez gozbe. 48. pjev. preko vjere tvrde da Trojci 4 5 43. st. A sad brže naloži Ateni. Al' gnjev provali Heri iz grudi. Ja se od lukavca Krona porodih časnija od svih S dvoga: sa svojega roda. te besjedu počne: "Prestrašni Kronov sine. 55 . kako te volja. ali ne s voljom". među Ahejce I među Trojce nek zađe u pokolj strahoviti njihov I neka gleda tamo. već kakvi su darovi nama.a meni Ti ćeš popuštat. tad svoju bi stišala srdnju! Radi. ali ne s voljom. od istoga roda sam s tobom. te želiš sveđ neprestance. Mojemu gnjevu nemoj da smetaš. vidi u 1. i tebi što sam se ženom Nazvala. Ljude kad skupljah na zator i Prijamu i svoj mu djeci. što sada mislim ti reći: Ako ikada ja razoriti na silu htjednem Ikoji grad. Kog se naznojih radeć? Utrudiše mi se konji. Sva tri grada razori. kad omrznu tebi u duši. i bijes je hvataše divlji. 4 Koliko god imade gradova pod zvjezdanim nebom Pod suncem. na pola nerado. Ne bih ti mogla zabranit. nego me pusti. kakva ti zla toliko učini Prijam. Kad ja tebi rado dopustih. Kako ćeš uređen grad razoriti Ilijski njima? U grad kroz zidove duge. ta kakve to izusti r'ječi! Zar ćeš bezuspješnim trud moj i zaludnim stvoriti i znoj." Vrlo ozlovoljen Zeus nebesa oblačitelj reče: "Zloćuda. da razorit ih ne pustim tebi. na pola rado. miljenici u kojem se rodiše tvoji.." Tada volooka Hera odgovori njemu ovako: "Do tri su grada meni od sviju ostala draža: Prostranih ulica grad Mikena. te pozemljari usred njih stanuju ljudi. kroz vrata da uniđeš sada I da Prijama proždreš prijesna i njegovu djecu I druge Trojce s njim. "rado. Drugo još u srce spravi. Sparta i Argos. I on i njegova djeca. Radi. Kada sam boginja i ja. koji si pravi med bozima svima gospodar. a drugi će vječni slijedit nas bozi. al' bogovi drugi povladiti nećemo tebi. jer mnogo si jači od mene. 5 Bez pretiline i vina. i neću od tebe branit ni jednog. 469. Nego ni muke moje bezuspješne ne treba činit. .

Reče. te potakne tim i onako željnu Atenu. te posluša riječ i ljudi i bogova otac I on krilate r'ječi Ateni progovori ove: "U vojsku brže otiđi med Trojce i med Ahejce. i vara ga da će dobiti darove od Aleksandra (Parisa). što ljudskim rukuje ratom. Likonov hrabri o sine? Ne bi li pregnuo ti na Menelaja brzicu str'jelu Baciti. 75-77. Ili će premudri Zeus-bog. preko vjere tvrde da Trojci Napadnu prvi Ahejce veoma ponosne sada. Vinuv se Olimpskoj gori niz glavice boginja ode. . koji je izvršio ono što je Atena htjela ona poslije ubija. koji je dobar Kopljanik bio. Slična Antenora sinu Laodoku. što dođoše s njim od vode Esepa. Ne bi l' ga našla. 276. i d.). Atena nagovara Pandara da odapne strijelu na Menelaja. Uto med Trojce zađe Atena čovjeku slična. 73-147. I konjokrote Trojci i nazuvčari Ahejci. pa ona nezazornog jakoga sina Nađe Likonova stojeć. koju bogovi imaju da štite i krivokletnike da kazne. 128 i d. pjev.i tražit bogolikog Pandara stane. Sjajna zvijezda o kojoj se ovdje govori jamačno je meteor. ne bi Troja mogla biti osvojena i razorena. Da brodarima znak il' vojnicima široke vojske Bude.. nego samo da se prekrši zadana vjera (vidi 3. pjev.Homer: Ilijada 70 Napadnu prvi Ahejce veoma ponosne sada. Atena obrani od nje Menelaja (vidi dalje st. i začude se gledači. Pandara. te iz nje množina varnica kr'jesi 7 . Nanovo stvoriti ljubav med jednom i drugom stranom. 528-530. sasvim nedostojno božanstva. st. Tada je gdjekoji k drugu okrenuv se reko ovako: "Doista ljuti će rat i pokolj nastati strašni. st.)." 6 Reče. O nesavršenstvu grčkih bogova vidi u bilješki 1. Boginja hoće da se boj među Trojancima nastavi i tako da njoj mrska Troja prije ili poslije propadne. Boginja Atena nagovara evo Pandara da izbaci strijelu na Menelaja." Tako je gdjekoji Trojac i gdjekoji reko Ahejac. jer ako bi se Trojanci i Ahejci pomirili. vidi 5. 296. Boginja stane uz njega i krilate rekne mu r'ječi: 8 "Bi li me poslušat htio. pjev. a zato je nužno da se zadana vjera prekrši. štitonosne čete do njega Stajahu jake.. 6 7 75 80 85 90 95 56 . Nalik na takovu zv'jezdu Atena Palada skoči Na zemlju među vojske. st. I tamo gledaj ti. A najviše od sviju Aleksandro kraljević mladi? 67. jer ona nikako neće da Menelaj pogine." B. Atena dakle radi ovdje vrlo nemoralno. a kad je Pandar posluša i izbaci strijelu. te će te svi Trojanci slavit i ljubit. Ahejci su sada ponosni zbog pobjede Menelajeve. Ko sin lukavca Krona kad pusti sjajnu zvijezdu. 8 93-104.

a u našoj je narodnoj poeziji nema. iz pećine kada je išo. jedan je rt na vrhu. strijela poleti Oštra i u čete ona zaželi past med junake. Ona je od kože tvoje odvratila. Sav on zabreči. 146-147. Dobro ih izgladi on i kolutić 9 zlatan dodade. o kojemu govori. Šesnaest šaka rozi iz glave izrasli su jarcu. "pljenjačica Zeusova kćerka" je boginja Atena. kojoj je jedan kraj pritvrđen na protivnoj strani luka. što donosi bolesti crne. Da on Atreju sina Menelaja ubojnog vidi Ubita tvojom strijelom. pljenjačica Zeusova kćerka 13 Preda te stav od strijele oštro'rte obrani tebe. zatim strijelu Novu. A kad je u okrug luk pritegnuo veliki k sebi. a taj šiljak ima oblik trokuta sa tri rta. "kolutić" stoji na jednom kraju luka. 10 122. kao što mati Od čeda odvraća muhu. Da ćeš prikazati doma u Zeliju svetu se vrativ. kao da ono stoji pred njim. svaki na svojoj strani. tetivu od vola i zareze 10 skupa Lati. Daj svjetlorodnom bogu slavnolukom ti Apolonu Sad hekatombu ovaca prvorodnih slavnu obreci. ka grudma tetivu primače i željezo 11 k luku. Oštru strijelu on na tetivu namjesti brzo I svjetlorodnom bogu slavnolukom on Apolonu Tad hekatombu ovaca prvorodnih obrekne slavnu. tetiva zabruji. tj. nalazi se tzv. a gornji se dvjema prstima lijeve ruke drži da se strijela ne bi micala. Da će prikazati doma u Zeliju svetu se vrativ. na lomaču dignuta bolnu. I njih načini."zarezi" su na strijeli. krilatu uzme.Homer: Ilijada 100 105 110 115 120 125 130 Ti bi od njega prvi darova dobio sjajnih. U prsi rani jarca. 9 57 . složi valjano rogodjelja majstor. Negoli Atrejev sin Menelaje ubojni padne. 12 127-129. n'jesu. 11 123. u nj se ima zadjeti tetiva. Apostrofa nije rijetka u Homera. apostrofa. U tim stihovima kao i u st. a druga dva su dolje. Boginja tamo strijelu navede. gdje dvostruki branjaše oklop. 13 128. 111. On taj nategne luk i pažljivo spusti i na tle Nasloni. kad u snu slatkome leži. On tad poklopac skine sa tulca. Blaženi besmrtni bozi zaboravili ni tebe 12 O Menelaje. "željezo". Gladak izvadi luk od rogova brzoga jarca Divljega. koga je sam pogodio pod grudi nekad: Čekajuć on ga uvrebo. a njeg valjani drugari zaklone štitma. Na nj da navalili ne bi Ahejci ubojni prije. kad se strijela meće na tetivu. donji se pritisne prstom desne ruke. željezni šiljak strijele. gdje su se zlatne Pojasne držale kopče. pjesnik se obraća s nekoliko riječi na čeljade. tj. te na hrid nauznak pade. Nego na naočitog Menelaja deder odapni." Reče Atena i njemu ludovu nagovori srce. Uhvati str'jelu.

pjev.. što u eteru živi."rti" vidi u st. Bjelokost je Grcima dolazila trgovačkim putem preko Feničana. Teško zajeca kralj Agamemnon i reče drugarma Ruku Menelaja držeć (drugari također jecnu): "Na smrt. ali o životinji slonu ne zna Homer ništa. Tako te zgodiše Trojci i vjeru zgaziše tvrdu! Ali jagnjića krv i zakletva uzalud nije. "bjelokost" je slonova kost koja je Homeru dobro poznata. 16 159. st. Agamemnonova briga za Menelaja i liječnik Mahaon. U dio najgornji kože ogrebe ona junaka. a konjanici ga mnogi Sa sobom odn'jeti žele. Tako se bedra tvoja. Tada protrne sav junacima kralj Agamemnon. tj. što u Odiseji). dragi o brate. Te krv crna odmah poteče iz rane njemu. tj. 341. spominje je nekoliko puta (što u Ilijadi. i oni će platiti skupo Sami životom svojim i ženama i ludom djecom. Pustiv te. Kada opazi krv gdje iz rane lije se crna. 141. 15 151. 298-301). tj. koje su vjeru Zadale! Ako ih Zeus izvišio nije već sada. Doći će jednom dan. al' kralju to je za gizdu. da se sam pred Danajci s Trojcima boriš. Taj ga je najviše čuvo. Menelaje. ako prestupe zakletvu (vidi u 2. st. . "desnice". 148-219. al' str'jela prođe i njega. 17 160. na tvoju zakleh se vjerom. vidi u 2. 14 150 155 160 165 58 . pjev. Dika njegovu konju i konjskome još upravljaču. 17 Poslije sve će izvršit. obliše krvlju.Homer: Ilijada 135 140 145 Gorka padne strijela na pritvrđen k tijelu pojas. kad će i sveti propasti Ilij I kralj kopljometnik Prijam i narod Prijama kralja. i sve će se tako izvršit. Lijepe gol'jeni tvoje i krasni pod njima gležnji. C. Kronov će sin visokovladni Zeus. Zavjere uz čisto vino i desnice 16 . Odmah se opet u njemu u grudima sabere srce. ako Zeus sada ne kara krivokletnike onako kako su se sami zakleli da im se dogodi. 123. Ko kad na bjelokost 14 lije crvenilo Meonka koja Ili Karanka žena za nakit obrazu konjskom. onu kojom je šiljak strijele privezan za cijev. I to u komori teži. Ali kad uzicu 15 spazi i rtove da su izišli. "uzicu".. I sam Aresu mili Menelaje protrne tada. U taj se umjetni pojas Menelaju ona zabode I vrlo umjetni oklop probode i potpasak ona. Što ga za zaštitu koži i odboj nosaše str'jela. Egidu tamnu sam potresti na sve Trojance Srdit s prijevare njihne. Jer ja u srcu svom i u duši predobro znadem. ne spominje ga nikad. "Ako ih Zeus izvršio nije već sada".

a zemlja nek široka poda mnom zine!" Njega plavokosi junak Menelaje tješeći reče: "Ne boj se. Ko što je uzalud amo Ahejce doveo u boj! Ali se vratio doma na postojbinu si milu U lađah praznih ovdje Menelaja ostaviv dobrog. 20 205-207. ta je pregača od kože ili od pusta. Mahaona zovni. Ktome potpasak. sebi na diku. Pa kad već onamo dođu. Argos. 195-197). 60-70. u ahejsku široku vojsku. a mnoge štitonosne čete do njega Stajahu jake. Kojega junak dobar na luku pogodi str'jelom Trojac il' Likijac. da Atreju sina Menelaja ubojnog vidiš. st. što ga izradiše s mukom kovači. tj. Taltibiju ti. sebi na diku. pjev. nego viri s oklopa do koljena i krije donje tijelo. On je nezazornoga Asklepija sinak ljekara. Kojega junak dobar na luku pogodi str'jelom Trojac il' Likijac. 186. Glasnik ponavlja Agamemnonove riječi (st. junaka te kralj Agamemnon Zove. već spr'jeda je pojas Presjajni zadržo nju. Ako mi umreš ti i ispuniš sudbu života. vidi u 2. Najgrđa ja bih rđa u Argos se vratio žedni. Ne bi li muke crne odvratili oni od tebe. mene će snaći. nama na tugu. I oba u čete zađu. u kojega okolini malo ima vode. a oko njega boljari se skupili u krug. Neka Atreju sina Menelaja ubojnog vidi. Glasnik stane uz njega i krilate rekne mu r'ječi: "Diž' se.Homer: Ilijada 170 175 180 185 190 195 200 205 210 Ali strahovita žalost. 171." Reče." 20 Tako mu reče i time u grudima gane mu srce. samo nemoj Ahejce plašit.jer nije Na zlu se mjestu strijela zabola. gdje plavi Menelaje ranjen Stajaše. i čuvši mu riječ oglasnik posluša njega. Asklepijev sine." Reče i prozbori zatim Taltibiju. božjem glasniku: "Što prije amo.. 18 Jer će se odmah sjetit Ahejci očinske zemlje. Tad bismo ostavili Trojancem i Prijamu diku Helenu Argejku rodom." Silni odgovori kralj Agamemnon njemu ovako: "Ej da se tako hoće dogodit. nama na tugu. "pregača" nije na tijelu. što dođoše s njim od konjogojne Trike. U četu među Ahejce mjedenhalje odmaha zađe Očima tražeć junaka Mahaona i spazi njega. kad budeš ležo pod Trojom ne svršivši posla. 18 19 59 . Menelaje. a pregača 19 zadrža ozdo. Menelaje dragi! Ljekar će ogledat ranu i na nju će l'jekove metnut. ."" Reći će tko. "žedni Argos". a tvoje će kosti u zemlji Truhnut. Spazi gdje stoji. Onda će gdjekoji drski Trojanac skočiti na grob Naočitoga junaka Menelaja te će još reći: ""Srce iskalio kralj Agamemnon tako na svemu.

kad osvojimo im Troju. A. 60 . Te je pristupajuć k njima riječima hrabrio mnogo. Dok je izvlačio str'jelu. A mi u lađama izvest ćemo mile im žene I djecu njihovu ludu. 4. I tad pješice on po redovima ode junaka. junaštva žestine. pjev. ni da mu se neće u borbu. Kralj Agamemnon njemu zapovjedi držat ih blizu. Ta ni otac Zeus pomagati lašcima neće. st. vidi 1. unuk Pirejev. 220 225 230 235 240 245 Okolo grlatoga Menelaja stajahu oni." A gdje je vidio koje da prestaju od boja strašnog. 220-421. "jastrebovi". 9. hvališe. Od sjajnih mjedenih kola i konja odbježi. "Ej ne okan'te se sada. gdje stoje 21 237. 5. Agamemnon pregleda čete. Tako zbunjeni i vi stojite nit' se borite. Čekate valj'da. Obje vojske jedna prema drugoj.Homer: Ilijada 215 Med njih bogoliki junak Mahaon stupi i odmah Iz pasa pritvrđenog izvlačiti str'jelu mu stane. Koji su brektali. odzad pridrži Eurimedon vitez. što u nju strijela oštra je pala. Uto se prikuče Trojci štitonosni. Odveže potpasak. 422-456. a konje. Isisa krvcu i vještak valjane mu l'jekove metne (Ocu mu Hiron je njih udijelio dobro mu misleć). da blizu Trojanci dođu. stid. Argejci. Tad Agamemnona divnog da dr'jema vidio n'jesi Ni da se skriva gdje. oj gidila argejska prava? Zbunjeni zašto stojite ovako na lanad nalik. Nego koji su prvi preko vjere napali tvrde.. al' i Ahejci Skoče na oružje tad i veselja se bojnoga sjete. Sin Ptolemejev. On mu presjajni pojas i pregaču odveže ozdo. Ako mu koljena klonu od truda obilazeć čete. Sa njih će jastrebovi 21 izjedati tanahnu kožu. što ga izradiše s mukom kovači. Koja po širokom polju utrudiše se trčeći I tad stoje. i obrana već na pameti im nije. Te je grdio mnogo riječima strditim veleć: "Nije l' vas. Već on se u bitku žuri veoma. a oštri se odlome rti. A spaziv ranu. Koje brzokonjike Argejce viđaše spremne. subojnik njegov. u junačku slavu.

tebi u boju i u drugom poslu. da ostaneš.al' deder Uzmi i druge ti Ahejce dugovlase hrabrit. kakvim se dičiš. neka se bore. Brže da počnemo boj. ." Njemu Krećana vođ Idomenej odgovori ovo: "Tebi. Te svi Ahejci takvo u grudima imali srce. crnji od smole Niz more pričinja oblak oluju noseći silnu. I on po saboju hodeć do Ajasa obadva dođe. Sve su stršila koplja i štitovi na njima silni. Jer kad po mjeri drugi Ahejci dugovlasi piju. Atrejev sine. Vidjet želite. Kao s vidikovca kozar kad opazi gdjeno se oblak Diže niz pučinu morsku. Hemona silnog. Ta vi narodu sami velite. jer Trojanci razoriše vjeru. kondir uz tebe. Kako sam nekad reko i obećo tebi. Idomeneju. neka se bori. Uz Idomeneja hrabrog u oružju stajahu oni. Brzo bi Prijama grad gospodara pred nama pao. jer nije vas hrabriti nužno. Dokle po saboju ljudskom obilazeć Krećanom dođe." Reče. 61 ." Tako naređujuć on je po redima junačkim hodo. koji stoji daleko. Čast ti na gozbi. Idomeneju. Alastora. Kronion zakriliti hoće l' vas rukom. Silni kad opazi njih Agamemnon. a onda među druge zađe. rasule njega!" Reče i ode od njih. Al' njih će snaći smrt u budućnosti i mnogi jadi. Kad njih opazi kralj Agamemnon. Jerbo su oni prvi preko vjere napali tvrde. Ej da otac mi Zeus. drugarom ću premilim ostat. na kojoj starješinsko žarkasto vino Argejski prvi boljari u vrčima m'ješaju sebi. u oružju bjehu. veseo bude Te on progovori njima i ovu im besjedu rekne: "Ajasa dva. Gdje uređuje svoje i hrabri ih. Oba. a Zefir popiruje za njim. Iz njeg da piješ onako ko i ja. kad veli ti srce. Vama ne velim ništa.Homer: Ilijada 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 Lađe s krmama krasnim na obali pjenastog mora. a tada kralj Agamemnon radostan ode. Među rtnicima kralj Idomenej je stajo ko vepar Silan. čelovođe vi nazuvčarom Ahejcem. a zadnje mu čete Merion hrabraše vitez. s govornikom jasnim iz Pila. a oblak pješaka iza njih. Nego diži se u boj. veseo bude Te Idomeneju on progovori ljubazne r'ječi: "Više no ostalim svim brzokonjikom Argejcem Čast. Kad bi ga ruke naše osvojile. Atena da i Apolon. Vazda je onda pun. Nađe uz Hromija njega. Vidjevši protrne kozar i u spilju utjera stado: Tako s Ajasa dva hranjenika Zeusovih mladih Čete guste i tamne u borbu kretahu ljutu. Njemu se. S Nestorom nađe se tad.

A uz Odiseja čete kefalenske stajahu čile. u konjičku svoju vještinu. onakav. ali on to 22 23 62 . Silni kad spazi ga kralj Agamemnon.. Atenjani. takovo srce. on odmah 25 297.Homer: Ilijada 300 305 310 315 320 325 330 335 Uz Pelagona veljeg i Bijasa.ej ona Da obuzima drugog. st. "zajednička starost". ne u našem stilu. kad divnog porazih Ereutal'jona! Al' sve zajedno bozi ne daju ljudima smrtnim: Ako sam momkovo onda. a s mlađima ti da se družiš!" Njemu odgovori zatim Gerenjanin konjanik Nestor: I ja bih hotio biti. Agamemnon ne psuje Menesteja i Odiseja ozbiljno. koji od mene Krepčiji jesu i koji u svoju se uzdaju snagu. "konjici". te se gradi kao da ih oštro psuje. Neka ne uzmiče nitko. Konjake prve od svih opomene i rekne njima. a Atrid u duši veseo ode I Peteojeva sina Menesteja igrikonjića Nađe gdje stoji. valjanu. i d. tj. i uza nj. Sad se Ahejci digoše baš i konjokrote Trojci Te se maknuše dalje. Kakav ti bjeh. A tko iz svojih se kola na dušmanska namjeri kola. veseo bude Te on progovori njemu i krilate rekne mu r'ječi: "Kakvo je. Agamemnon zna dobro da su to prvi junaci. . jer još bojne nijesu pokliči čule. jer oslabit hoćete time. 314. Ja ću ih hrabriti riječma. Da zid u boju budu.ej tako Da te koljena služe 23 i stalna da ti je snaga! Ali te zajednička sataruje starost 24 ." Tako ih hrabraše starac već odavno vještak u boju. usred njih namjesti slabe. kad čovjeku klonu koljena." Tako mu reče. 25 336-348. A Odisej uz njega dosjetljivi stajaše blizu. ljudma pastira. starost.). 52. da si zdrav i krepak.ta starcima takova čast je. oj Atrejev sine. učinit će najbolje tako. Kad će se druga koja primaći ahejska četa Te navalit na Trojce i tako početi bitku. ja ću ih svjetom. starče. al' sad me pritiskuje starost. koja svakoga čeka (ako prije ne umre). Stajahu. tj. kao što ne psuje ozbiljno ni Diomeda (st. ma i ne htio. Mlađi bacaju koplja junaci. Da se i od njih tko. pjev. Tako su zidine stari i gradove rušili nekad Takovu misao noseć u grudima. Najprije konjike 22 on i konje i kola u red Postavi. Neka pritežu konje i u vrevi nek se ne metu: "Nitko neka ne želi ispred drugih borit se s Trojci Uzdanja pun u junaštvo. klone mu i čitavo tijelo. a oni čekahu stojeć. srce u grudima tvojim. Al' i ovakav ću stajat med konjici. ratni bukači. za njima pak pješadiju silnu. . Kad ih junacima kralj Agamemnon vidi. 370. vidi u 11. On neka kopljem bije. "da te koljena služe". 24 315. od nužde bori. nego isto što "uzdodrže". 51.. .

dokle vas volja. kako je srce u tvojim grudima puno Meni prijaznih misli.tebanske zide obojica hoćahu podsjest. Kupeći. Zašto predate. a vele ga prvog Viteza. na njihovu pristaše želju. a onda među druge zađe. Tako Agamemnonovo psovanje shvaća Diomed (st. čini samo zato da ih što jače podjari na boj. i bogovi sve to pomeli!" Reče i ode od njih.Homer: Ilijada 340 345 350 355 360 365 370 375 380 Grdit ih počne i ove progovori krilate r'ječi: "O Peteoja ti hranjenika Zeusova sine. Prehrabrog nađe tad Diomeda. Silni kad spazi ga kralj Agamemnon. Nego hajdemo sad. da u prvom budete redu I da skočite prvi u borbu. Uz Diomeda je sin Kapanejev stajao Stenel. na gozbu kada vas zovem. Gdje je među rtnike konjokrota Trojaca zašo Otac Telemahov mili. Kada spremamo gozbu starješinam ahejski sini. I ti lakomče jedan prijevara opakih puni." Onda s podsm'jehom kralj Agamemnon odgovori njemu Kada ga srdita vidi. Već je bio dušmane daleko ispred drugara. bude l' te volja i ako te briga je za to. Ali ih odvrati Zeus pokazujuć zloslutne znake. Mnogo su molili tu. Tako mi rekoše ti. Nikad ga ne vidjeh ja ni sukobih. grdit ga stane Te on progovori njemu i krilate rekne mu r'ječi: "Ajme Tideja ti konjokrote hrabroga sine. . pa ako se ružno što reklo. jer imaš na umu što i ja. što ga u ratnom vidješe poslu. Dat ih Mikenjani htješe. 411418). te porekne besjedu svoju: "Potomče Zeusov. 63 . prvi u oganj! Ta vi me slušate prvi. gledate rado. Što si predati stao i razmake gledati bojne? Tidej se otac tvoj zacijelo prepado nije. Kako na zglobljenim on na kolima sa konjma stoji. pa makar se i deset četa Ahejskih pred vama tuklo s Trojancima nemilom mjeđu!" Mrko pogledav njega Odisej dosjetljivi reče: "Kakva ti. domišljat Odiseju. Tideju sina. To će se popravit potom. a tako utoma zboriš. Tad vam je drago meso izjedati pečeno i pit Iz čaša slatko vino i medeno. zašto stojite i čekate druge? Ta vama dolikuje. Ja te ne grdim odveć i ništa ne nalažem tebi. A sad. pomoćnike da dobiju slavne. tad vidjet Moći ćeš. Mirno u grad Mikenu ko prijatelj glavni Jednoć je došao on s Polinikom bogolikim čete. riječ iz ograde zubne izmače? Zašto nas nemarnim zoveš bojnicima? U boj kad ljuti S Trojcima zađemo mi s konjokrotama. sine Laertov. Ta znam. Atride.

205 i d. I mjed strašno zazveći na prsima kralju.Homer: Ilijada 385 390 395 400 405 410 415 420 Ona dvojica odu i kada već podalje bjehu Te do rogoznog dođu Asopa. Od tog bi mogao strah i mukopatnog svladat junaka. a njemu ništa ne prozbori jaki Diomed Bojeć se. Tidej otiđe i on Kadmejce mnoge zateče Gdje se upravo goste u domu Eteokla jakog. Ahejcima l' pođe za rukom Pobit Trojance i grad osvojiti Ilijski sveti. o Atrejev sine. oni pozovu i Tideja na gozbu. al' je od sebe Gorega rodio sina u boju. Premda među mnogim bješe Kadmejcima sam i tuđinac. ljudi pastiru. 64 . vidi u 3. prije nego se otvori rat (tako su i Grci prije početka trojanskoga rata poslali Odiseja i Menelaja u Troju radi mirne nagodbe. 26 383-390. Njemu će biti slava. Nego se dajmo žestine i junaštva sjetimo i mi. al' govorom boljeg. Zato što nazuvčare Ahejce nagoni u boj. kako ga kralj ukorio bijaše časni." Mrko pogleda njega Diomed jaki i reče: "Mirno. Već ih u junačke igre pozivo i u svem ih lako Svladao.). kad jurnu. Ahejci došavši blizu Tebe šalju Tideja da se s Tebancima (Kadmejcima) mirno nagodi. Njemu će biti tuga. a Zefir goni ih vjetar. Ali se konjanik Tidej ni tada bojao nije." Reče i s kola odmah u oružju na zemlju skoči." Reče. sjedi i poslušaj besjedu moju. Al' sin mu naočitog Kapaneja odvrati riječ: "Ne zbori laži. Ahejci li pobiti budu. a dvojica bjehu im vođe: Meon. Hemonov sin.. 26 Onda Tideja pošlju Ahejci glasnikom u Tebu. na bogove besmrtne nalik. gdje travica raste. a poslije gozbe on stane pozivati starješine tebanske na bojne igre da im iskaže čast za prijazan doček. od otaca mnogo smo bolji. Meona pusti božjim znakovima poslušan bivši. Ta mi se dičimo svi. Neću zamjerit ja Agamemnonu. Došavši Tidej u Tebu nađe starješine na vijećanju i na gozbi kod kralj Eteokla. Zato ocima jednaku čast ne daji ko nama. Ktome ustrajni ratnik Polifont. Kao o prebučni brijeg kad udare valovi morski Jedan za drugim gusto. jer mu takva pomoćnica bješe Atena. Takav je Tidej bio Etoljanin. Sve ih pobi i doma povratit se jednog tek pusti. Autofonov sinak. Mi smo osvojili grad sedmovratni tebanski nekad Naroda malo dovedav pod gradske bedeme tvrde Držeć se znamenja božjih i pomoći premudrog Zeusa. dragane. pjev. kad istinu znaš. A naši oci nađoše smrt zbog drskoga gr'jeha. Al' zasjedačima Tidej donese sudbinu grdnu. st. Zasjedu veliku njemu na povratku nastave oni: Madih momaka pedeset. Ljutiti budu tad obadači konja Kadmejci.

al' poslije glavu U nebo upirat stane i tako korača po zemlji. Isprva sitna je ona. Te se Ehepol sruši ko kula u boju žestoku. oštrice mjedeno njemu Zadre se u kost. Prvi pojedinačni bojevi. i štiti kvrgaši 28 se nađu Jedan na drugom tada. 448. zatim se lome Oni o suho i ječe veoma. u kojemu stupahu. "štiti kvrgaši". Jezik im bješe mješovit.Homer: Ilijada 425 430 435 440 445 450 455 Oni se najprije dižu na pučini.. tj. Idući kroz čete bojne i množeć junacima jauk. te reko Ne bi. 27 Ktome Dimos i Fobos i Erida uzaman plaha. jer svojih se bojahu vođa. U svih se oružje sjajno. Štiti se sastave skupa i koplja i snaga junaka Oklopljenih mjeđu. iz različnih bjehu krajeva. krivuljasti idu I u vrhunce se penju i morsku izbacuju pjenu: Tako se danajske čete bez prekida micahu tada Jedna za drugom u boj. sjaše. Koja je sestra i druga ljudomore Aresa boga. te veliki urnebes nasta. Elefenor ga za nogu zgrabi. a vojvoda svaki je svojim Zapovijedo. a drugi koračahu tiho. Jedne je potico Ares. st. neprestano bleje od jagnjića čujući glase. Ko dva potoka snježna sa vrhova kadano teku I u dubodolinu golemu slijevaju vodu Iz vrela velikih svojih u koritu dubokom svome. 457-538 Najprije oružana Trojanca svlada Antiloh Među rtnicima tad Ehepola Talisiju sina. B. Tu pomaganje bješe i klicanja. i mrak se navuče na oči njemu. Jer svi govora jednog i jezika ne bjehu oni. mlijeko kad im se b'jelo Muze. Prvi ga u obluk zgodi gustogrivog njegova šljema. O različnim jezicima u trojanskoj vojsci vidi 2. u sredini pupčasti tako da se ispupčeni dio čini kao kvrga. kad raste. da narod toliki u grudima imajuć glasa Stupa. On ga u čelo probode. A Trojanci ko ovce u toru kog bogataša Kada bezbrojne stoje. koračahu mučeć. pjev. Jednako pogubnu kavgu med jedne i druge vrže. 27 28 460 437-438. Šum u planini njihov daleko čobanin čuje: S bukom se oni tolikom i silom udare tada. po zemlji tečaše krvca. Tako se Trojanska vika po širokoj vojsci razleže. 804. A kad se sruši on. 65 . Kada se na mjestu jednom već obje sukobe vojske. Atena sjajnooka druge. kako su koji Klali il' padali mrtvi.

da pogleda stada. mladića bujnog. a gršne mu ozgo na vrhu bjehu izrasle. Toga pogodi kopijem Odisej za drugom srdit U oko slijepo jedno. junačinam Abljanom vođa. Da bi kolima divnim od njega naplatak svio. i koplje ramena mu mjedeno probi Na zemlju on se sruši u prašinu kakono jagnjed. tj. odvuku mrtvace I mnogo dalje prodru. Zato je prozvan on Simoisije. A Simoisija sin Telemonov obali Ajas. Koplje kad izbaci junak. što nekad Rodi ga mati. Ne zgodi Ajasa on. Rani ga u rebra kopljem mjedokovnim (koja za štitom Otkri. na njemu oružje zvekne. U četi bijaše sprijed. Tada se jagnjed suši i leži uz obalu vode. on iz Abida od kobila došo je brzih. i junak junaka rušiti stane.Homer: Ilijada 465 470 475 480 485 490 495 500 505 Sin Halkodonov silni. a kroz drugo prođe oštrice Mjedenog koplja. Antemionova tad Simoisija pogubi tako Zeusov potomak Ajas. i mrak se navuče na oči onom. na njega oklopnik sjajni Antif. Uzmaknu svi rtnici. pa i sam svijetli Hektor. jer ga je kopljem junačina ubio Ajas. Već on Prijamu sina od inoče Demokoona Pogodi. 29 66 . uzme mu snagu. Sruši se. i ispade on mu iz ruke. te Elefenora izdadu koljena. i Ajas ga u prsi zgodi Uz sisu desnu. Apolon se rasrdi na to 469. "razglobi koljena njemu". 313. Antemionova sina. Sjevkastim gvožđem je kolar jagnjedu podsjeko stablo. Za njim se ubitim vrlo u duši razljutiv Odisej Te kroz rtnike pošav u oružju oružan sjajnom Pristupi vrlo blizu i koplje blistavo baci Gledajuć okolo sebe. kad vučaše drukud mrtvaca. stane ga jek. al' poso mu bijaše kratak. On iz strijela njega izvuče. vidi o koljenima st. 29 Tako ga ostavi duša. a uzalud bacio nije. i on se sruši. želeći što brže Oružje skinut mu sve. Prijamov sin u mnoštvo izbaci koplje. Jer kad junačina vidje Agenor mrtvaca gdje vuče. već druga Odiseju vrlog Leuka usred slabina. kada se sagnu) i razglobi koljena njemu. Leuk se na mrtvog sruši. vijek mu kratak Bješe. Gladak. a nad njim Ahejci i Trojci Tešku započnu borbu i jedni na druge jurnu Kakono vuci. a Trojci udare natrag. Koji je izrastao u nizi livade velje. kad s Ide uz obalu Simois-vode Slažaše prateći mater i oca. A Argejci ciknu veoma. al' on ni ocu Ni majci njega nije naplatio.

koji ga rani.). Jer ga udari kamen oštrljati u gol'jen desnu Uz gležanj. zatijem mač povuče oštri i njemu Rine u trbuh baš po sredini i život mu uzme. i nemojte uzmać Argejskoj vojsci u boju. i on se u prašinu sruši natraške. i to ga tračkih junaka vojvoda zgodi: Piroj. Tko bi došao med njih. a Toas Etolac ga u prsi kopljem Nad sisom žgodi. Ahejce Potakne Zeusova kći. Piroj je vođa Tračana (vidi 2. 622. da mjedi odoli. st. Oni ga potisnuše.. konjokrote Trojci. 31 Uz njih dvojicu mnogi još i drugi ubiti biše. Već on kod lađa kuha u sebi srdobonu srdžbu. Apolon gleda s pergamske kule. 844. mjedenhaljam drugi Epejcem. što iz Enosa došao bješe. Ako je i bio velik i snažan i ponosit Toas. Ako bi čitav bio i neranjen oružjem oštrim Šeto po vojsci. Tad Amarinkeju sina Dioreja sputi sudbina.. Piroj odleti. iz prsiju silno mu koplje Istrgne. 31 537. Sasvim mu obje žile od grdnog se kamena zdrobe. 508. i on otetura uzmakav. Jedan se uz drugog tako u prašini otegnu oni. K njemu priskoči Toas. pjev. i mjed se zabode u pluću njemu. Oružje ne skine s njega.Homer: Ilijada 510 515 520 525 530 535 540 Pogledav s pergamske kule i poviče vikom Trojancem: 30 "Diž'te se vi. Pirotej te u pupak njega probode i sva crijeva Na tle se saspu. gdje sustajat viđaše ljude. Jedan Tračanom vođ. kod Tritona rođena. taj se hram spominje u 5. Imbrasov sin. 446. a Diorej Epejaca (vidi 2. slavna U čete zalazeći. jer gvožđe nije ni kamen Njihova koža. jer drugi ga opkole trački Perčinaši. upravo gleda iz svoga hrama što ga je imao ondje. Zdrobe se kosti. Nije u boju Ahilej.. Spram prijatelja ruku i jednu i drugu pruži Izdišući. i mrak se navuče na oči njemu. Jer dan onaj su mnogi Ahejci i mnogi Trojanci Ničice pali u prah otegnuv se koji uz kojeg. pjev. koplja u rukama noseći duga. st. da zabavi ne bi već imo. ljepokose Tetide čedo. st. al' k njemu pritrči." Tako iz grada bog strahoviti kliče. što pros'jeca meso. 30 67 . te po njoj Atena bi Palada njega Vodila za ruku hvativ odbljajuć strelama nalet. pjev.).

"ljetnoj zvijezdi". bogat. ta se zvijezda iza poduljeg izbivanja na nebu pomoli pod kraj mjeseca jula izišavši (po mišljenju pjesnikovu) iz Okeana. "oganj na štitu" . pjev. dan. 3 23. pošto u vodi okeanskoj okupa sebe. Tidejevome sinu Atena da Diomedu Smjelost i junaštvo tad. Inače je Hefest u Ilijadi neprijatelj Trojanaca. 5 10 15 20 25 4. tad zamahne kopljem Tidejev sin. već med sise onog pogodivši sruši ga s kola. med Argejcima svima da bude Ugledan on te slavu i diku sebi da steče. Oganj naličan ljetnoj zvijezdi 2 . tj. al' nije On se usudio svoga zaštititi ubitog brata. u kojemu se tobože kupa u vrijeme dok izbiva na nebu. Taki mu zapali oganj na glavi i na ramenma Pa ga u sredinu tisne.Homer: Ilijada PETO PJEVANJE (22. nezazoran. . zove: Pas Orionov (Sirije). Jer sâm nikako ne bi od Kere uteko crne.sinova je dvojicu imo: Fegeja. 1 68 . Onda iz kola Idej iz prekrasnih skoči. gdje najveći bijaše metež. 29. Kada se njih dva iduć na onoga primaknu njemu.. st. Nastavak) Diomed se odlikuje. i zalud iz ruke njemu ne ode Koplje. onoj koja se u 22.misli se sjaj Diomedova šljema. što najvećim sjajem Sjaji se. vještake u poslima ratnim. 10. Među Trojancima bješe Hefestov svećenik neki Daret. 3 Da mu se starac ne bi u duši žalostio odveć. da ih k crnim lađama vode. Al' sinu Tidejevu preleti nad ramenom l'jevim Rt kopljani te ne rani njeg. Prvi se baci Fegej dugosjenim kopljem na njega. a on se na zemlji boraše pješke. Početak bitke. Onda potjera sin junačine Tideja konje Te ih druzima da. Pojedinačni bojevi. Oganj mu vječni na štitu 1 i šljemu ona užeže. Ideja zvane. Ali ga spase Hefest i izbavi u oblak skriv ga. 2 5-6. ognju je epitet "vječan" jer ga je svagda bilo i bit će ga uvijek. Iz reda maknu se oni i nasrnu na Diomeda Iz kola svojih. 1-83.

i vojvoda svaki Ubi po čovjeka jednog. i smrt ga osvoji tada. Atena plaši Aresa Zeusovom srdžbom. nek dade. Ne bismo l' pustili Trojce s Ahejcima. a onaj ga kopljem u leđa Zgodi među ramena i njemu ga kroz grudi rine. kojima je on prijatelj (a Atena im je neprijateljica). bjež'mo od srdžbe oca nam Zeusa!" 4 Aresa naleta s tima riječma izvede iz borbe. Misle se lađe na kojima je Aleksandro (Paris) otplovio u Grčku i odveo Helenu. stane ga jek. što gora je hrani u brdma. 4 69 . Kada je bježo pred njim. ako Paris odvede Helenu. ljudomoro krvna. Svima se srce potrese. Iz kola ispadne Fest. U guz ga desni rani i oštrica prođe Fereklu Upravo ispod kosti mjehur mu naskroz probode. u leđa posred ramena. što je bio uzrok trojanskom ratu. Oštrim savlada kopljem Menelaje. Tektonovoga sina Ferekla ubi Merion Unuka Harmonova. veoma Ateni Paladi mio. sruši ga s kola. . 31-34. Festa ubije tad Idomenej. Al' mu streljačica nije Artemida tada pomogla. na njemu oružje zvekne. iz kola sruši. Atrejev sinak. jer sama Artemida nauči njega Divljač ubijati svaku. . a najprije kralj Agamemnon Odija. velikog vođa halizonskog. Kopljem ga rani on i kroz grudi rine ga njemu. obaraču zidova. Onda ga posadi ona uz visoki brijeg Skamandra. a drugog gdje leži kod kola ubit. A mi uzmaknimo. i mrak ga obuzme strašni. Boru Meoncu Sina. kopljanik slavni. On se natraške sruši. na njemu oružje zvekne. Atrejev zgodi ga sin Menelaje. a sjajnoka onda Atena Aresu naletu ovo progovori ruku mu hvativ: "Arese. Vještog u lovu junaka Skamandrija. što Trojcem na nesreću bjehu Pa i njemu. Atena hoće da ukloni Aresa iz kreševa da ne pomaže Trojancima.a bogovi su bili usudili zlo po Troju. Sruši se. jer nije za suđenje bogova znao.što svakakva znaše izradit Umjetna djela. neka se sada Bore. 5 62-64. U bijeg nagnaju Trojce Argejci. Strofiju sina. Slavnoga lovca. Oružje skidati s njeg Idomeneja stadoše momci. I Aleksandru on jednakoboke sagradi lađe. ali to je samo njezina lukavština.Homer: Ilijada 30 35 40 45 50 55 60 65 A kad junačine vide Trojanci Daretove sine: Jednog gdje bježi. A ni daleki hici. na koja se popeti htio. u čemu odličan bješe. pa kojima slavu Kronion hoće. One zlopočetne lađe. Kopljanik slavni U rame desno njeg Idomenej dugačkim kopljem Pogodi. Padne na koljeno jeknuv. 5 Kada Merion goneć na posljetku veće ga dogna. što dođe iz Tarne iz grudaste. jer Zeus dosad još nije zabranio bogovima da se ne miješaju u bojeve među Trojancima i Ahejcima. Prvi se okrene Odij.

11. Pandar. Ustaviti je nijesu neprekidni nasipi kadri. i ljuta strijela proleti Naskroz te kroz rame prode. Po polju bojnom Bješnjaše nabujaloj rijeci naličan snježnoj. Kroz zube prođe mu mjed i odreže jezik junaku. a za njim trčeći Euripil Udari njega u leđa i ruku mu odreže tešku. Diomed ranjen od Pandara. 84-310. Sin Euemonov sv'jetli Euripil navali mačem. Onda se nad njim sin Likonov prodere sv'jetli: "Oj obadači konja junačine. rani. Koja se lije brzo i nasipe pred sobom ruši. 88-90. 6 95. Pa ga u desno rame u ispupak oklopa zgodiv. a narod ko boga čašćaše njega. i dočekat njega junaci ne smješe mnogi. Sin Euemenov zgodi Euripil. Diomedova borba s Trojancima. oštrice obuhvati zubima hladno. a. tj. Nit' su je vrtova bujnih zaustavit plotovi kadri. 85 90 95 100 Tako se mučiše oni u boju teškom. Kada opazi njega Likonov svijetli sinak 6 Kako na polju bjesni i ganja pred soboni vojsku. U prah se sruši. pjev. Kada je bježao pred njim. Kada je nasrto. Divnog Hipsenora. Krvava ruka padne Hipsenoru na tle. kad Zeusova udari kiša. 84-909. Koji od inoče bješe.Homer: Ilijada 70 75 80 Meges ubije sina Antenoru Pedeja zvanog. Saviti nategne luk na Tidejevoga sina. a oči Krvava stisne mu smrt i silovita jošte sudbina. vidi 4. 84-143. Kopljem oštrijem bliže pristupiv kopljanik slavni Filejev sinak glavi u zatiljak pogodi njega. Hipsenor Skamandrov Svećenik bješe.. 70 . Tako se guste trojske pometu pred Diomedom Čete. al' dobro ga divna Teana Odgoji (mužu ugađajuć svom) ko i djecu svoju. Razabrat Mogao n'jesi. Diomedova junaštva. i oklop se uprlja krvlju. Je l' med Argejcima on il' med Trojcima. Likonov sin. diž'te se Trojci. sina prejunačnog Dolopiona. st. gdje stoji među njima Tidejev sinak. A. Kada iznebuha bukne. Mnogi se tegovi krasni pod njome uleknu ljudski.

A sad ga trostruka želja osvojila kakono lava. na očima koja ti bješe. 7 105. Sada ti uzeh maglu. Daj mi onog doseći i pusti mi njeg na kopljomet." Takovu molitvu reče. "Zeusov sin". Ta ja ti u grudi vrgoh nepredljivo očinsko srce. Tad on bijesan van iz visokog iz tora skače: Tako bijesan zađe med Trojce hrabri Diomed." Tako hvaleć se reče. Ali Zeusova kći Afrodita amo li dođe U boj. o Diomede.Homer: Ilijada 105 110 115 120 125 130 135 140 Jer je najbolji ranjen Ahejac. te ne misli braniti više. s Trojancima bori se sada. i velim: odoljet Jakoj zadugo neće strijeli. A lav ih plaši te gusto sve jednu za drugom valja. i krv mu kroz pletenu košulju brizne. Da već zadugo neću sunčanu motriti svjetlost. ustani s kola Pa mi strijelu oštru iz ramena deder izvuci. pa ga je pastir tek zadro. al' ubio nije I tim mu potako hrabrost. Pristupi blizu k njemu i krilate rekne mu r'ječi: "Ne boj se. Brze mu noge dade i koljena i ruke ozgo. Nemoj sa besmrtnim se sa bozima drugima borit. oštricem je mjedenim rani. Koji je bio u tor med runjave skočio ovce Na polju. 71 . Ako se ikada meni i ocu mom na pomoći Nađe u ratu ljutom." Sjajnoka boginja to Atena rekavši ode. Pa pristupivši k njemu iz ramena brzu mu str'jelu Sasvim izvuče. ej miluj me opet. al' brza strijela ne svlada Onoga. ako je zbilja Amo me Zeusov sin 7 iz Likije doveo gospod. Nego se krije po stanu i ovce ostavlja same. mili sine Kapanejev. Diomede. . A med rtnike se sin umiješa Tidejev opet. već on uzmače. Da možeš dobro boga i čovjeka svakog raspoznat. Kakvo je nekad konjik štitotresni imao Tidej.misli se Apolon." Tako mu reče. Ako te dakle bog iskušavati ikoji dođe. i Palada ču ga Atena. Atena. i Stenel tad s kola na zemlju skoči. Koji me pogodi prije. pred kotlje i pred kola stane I on Stenelu tad Kapaneja prozbori sinu: "Diži se. i sada se hvali i veli. I prije u srcu on se s Trojancima željaše borit. A tad grlati bojnik Diomed molitvu počne: "O egidonoše Zeusa o kćeri nestrta nikim.

Hipirona ubi.već oba smače Diomed. Dokle nezazornog jakog Likonova ne nađe sina. Diomed ubija Pandara i ranjava Eneju.jednog Ehemona. i prelomi vrat obadvjema: Tako i Tidejev sin obojicu iz kola sruši Preko njihove volje i oružje uzme im zatim. Ruke dignider k Zeusu i čovjeka onog ustr'jeli. što stari sana pogađač Bješe. gdje krilate str'jele. a teška je srdžba božanska. c. On po bojištu pođe. Tražeći Pandara onog bogolikog. pjev.. st. Drugoga u ključnu kost pokraj pleći udari mačem. 144-165." Njemu odgovori ovo Likonov svijetli sinak: "Svjetniče Trojanaca mjedenhalja. 176. već ih je oba Diomed ubio jaki. . 168-317. gdje slava? Ravna ti u slavi nema ni ovdje nit' se u zemlji Likijskoj ponosi itko valjaniji da je od tebe. Tad za Toonom poteče i Ksantom. vidi bilješku u 4. Bijahu poznorođenci obojica. ne bi l' ga našo. 469. oca im jadna Starost je bila. ljudma pastira. Koji je ovdje silovit. 145 150 155 160 165 Ubi Astinoja. Onda pristupi k njemu i ovu mu besjedu reče: "Pandare. nek k lađama oni ih vode. a nevolju ostavi ocu I plač. Rođaci poslije sav razdijeliše njegov imutak. gdje ti je luk. a nije porodio drugoga sina Nasljednika imutku. Njega kad vidi Eneja gdje redove junačke lomi. Koje po šumi pasu. Onoga mjedenim kopljem povrh sise pogodi pravo. Ostavi njih i pođe za Abasom i Polijidom Sinma Euridamasa. Sve se rastave pleći od leda i vrata njemu. Milu im dušu uzme. o ti Eneja. jer iz boja nije sinova dočeko živih. Fenopu sinma. 170 175 180 8 72 . a sinima nije na polasku gatao sana Starac. Konje druzima preda. Kao što na kravu lav il' na junicu kadano skoči. koljena on je junakom razglobio 8 mnogim: Samo da nije se bog na Trojance rasrdio koji Radi žrtava ljut. Hromija drugog. "koljena razglobio". gdje siplju se junačka koplja. Ranjeni Diomed ruši Trojance. .Homer: Ilijada b. Trojancima učini zla on Mnogo. Sinove Dardanova potomka Prijama zgrabi U istim kolima.

Govoreći. Ali ga ipak ne ubih! Od bogova neki je srdit. na konje i na kola neka se popnem.pogodih Oba doduše i krv izvabih. al' ih razdražih. a oni su navikli jesti Obilno. Nego u moja kola uziđi. koja ga šćaše. da im ne bi ponestalo krme. Jedan je Tidejev sin. onda ćeš vidjet. u gradu kad ih neprijatelji podsjednu. da ću ga tad k Aidoneju poslati bogu. Nemam se popeti na što. Tako u bojeve ijute da narod trojanski vodim. jer konja nemam ni kola. Prvo nego se nas dva junaku tome nasuprot Došavši s konjma i s kolma ne ogledamo sa njime. al' nije li bog. Mišljah. Ako se zatvore ljudi 9 . 73 . Nego prihvati bič i uzde blistave primi. Ako se vratim kući i očima ugledam svojim Svoju domaju i ženu i visoku veliku kuću. Nije daleko bog od bijesna njega. Tideja sinu. Luk mi uzdanje bješe. Na zlu sam sreću luk krivuljasti skinuo s klina Onoga dana. Kakvi su Trosovi konji i kako umiju dobro Poljem ovuda onuda u potjeru ići i trčat. tj. i konja su dva u zapregu Uz kola svaka te bijeli pir sa krupnikom zobiju. Ali ga slušao n'jesam .Homer: Ilijada 185 190 195 200 205 210 215 220 225 Ono je Tidejev sin junačina. Prostrta pokrovima. Oni će i nas spasti i s nama će pobjeći u grad. al' od njeg kanda mi nema Pomoći. Ako rukama ovaj ne rastrgam luk i u oganj Ako ga ne bacim jaki. Poznajem ja mu cijev na kacigi. Ako l' je Tidejev sin to junačina. Odmah glavu junak tuđinac odsjeko meni. Slavu li dade Zeus Diomedu. zacijelo ti ne znam.a koliko bolje bi bilo! Konje sam čuvao te. . Ta ja se na njeg strijelom nabacih te njome pogodih U rame desno njega u ispupak oklopa naskroz. već stoji Blizu besmrtnik koji po plećima obavit mrakom I on je strijelu od njeg odvratio. kad zalud na putu me prati!" Njemu trojanski vođ Eneja prozbori ovo: "Nemoj govoriti tako (drugačije ni biti neće). Mnogo dakako mene starina je kopijanik Likon U kući hubavoj svajoj opominjo. u koji u Ilij sam vodio ljupki Trojanske čete i time ugađao Nektoru divnom. a Atrejev drugi. poznajem i štit. 9 203. Al' u Likonovu domu jedanaestora imadem Nova novcita kola lijepa složena prvom. sve mi se čini. Vidim mu konje. u boj kad pođoh. kao što mislim. na dva sam već boljara strijeljao eno. Tako sam došo u Ilij pješke bez konja. "Ako se zatvore ljudi".

Drugo još u srce spravi." Tako obadva reku i u kola uniđu sjajna. Vatreno na Diomeda brzonoge okrenu konje. Neće obojicu njih brzonogi konji odvući Od nas. Afrodita mati je njemu." Mrko ga pogleda jaki Diomed i ovo mu reče: "U bijeg ne nutkaj mene. Takav se rodio n'jesam. da jedan nam utekne kako. od kojega za Ganimeda 12 Naknadu Trosu dade gromoglasni Zeus-bog. Eneja. O Ganimedu vidi u 20. Oba bi ubio nas kopitonoge otjero konje. a bježat Atena mi Palada ne da. junačine sin je Anhisa. 10 11 74 . Pasmine te ukrade i kralj junacima Anhis 231. da borbu zametnem s njime. Pandar se zove i sin Likonov diči se da je. pa da se borim. makar i bilo." Njemu odgovori ovo Likonov svijetli sinak: "Sam ti. Kapanejev svijetli sinak. Te njih ubijem oba. Strašit se ne znam. jer nećeš me moć nagovorit. pjev. nemoj mi tako Među rtnicima srljat. Jaka junaka dva na tebe nasrtat vidim. 232-235. 12 265. Onda potrči konjma Enejinim pamteći dobro I k nazuvčarom Ahejcem izvedi ih iz četa trojskih. Nego kola ded sam i konje potjeraj svoje. jer od svih Pod suncem bijahu to i pod zorom najbolji konji. 262. Samo da nam se oni ne preplaše. "oblučna kola". Tako se diči on. jer bolje Vući će oblučna kola 10 . kola koja imaju obluk. drugi za njim. a snaga u mene jošte je c'jela. U kola meni se neće. upravo su bila dva obluka. Nego se na kolma njima uklonimo. Tada bi skočio sin junačine Tideja na nas. na luku vještak je jedan. Odmah krilate on Diomedu prozbori r'ječi: "Tidejev o ti sine. za koji su se ljudi držali. ovako ih dočekat idem Obadva sad. što sada mislim ti reći. a i uzde su se za nj vezale. Ako nas Tidejev sin u bježanju natjera opet. Al' ih opazi Stenel. ne uščuju l' tvojega glasa. "obluk" na bojnim kolima savijen je prut. A ja ću navalu onog da oštrim dočekam kopljem. ne stanu te nas Iz boja ne htjednu odvuć. Drugi je junak Eneja. da život ne izgubiš mili. kad upravlja poznat upravljač. brzonoge ove tad konje Ustavi ovdje i uzde priveži za obluk 11 kolni. Snaga je u njih golema. vidi u idućoj bilješki. da uzmičem..Homer: Ilijada 230 235 240 245 250 255 260 265 A ja ću na kola uzić. tj. o premili mojemu srcu. st. uzde i konje drži. Oni su od roda konjskog. Ili ga dočekaj ti. a ja ću pazit na konje. jedan pred sjedalom. Ako mi slavu da Atena obilna svjetom.

Hrapavi oguli kamen Eneji kožu. Iz kola ispadne Pandar. a uzima se za jamicu u kuku. ne zgodi mene.u originalu je "kotyle"." Reče i zamahne kopljem dugosjenim i tad ga baci. a njegov i život stane i snaga. . imao je poslije konje što su postali od onih koje je Zeus dao Trosu. i mjedeno kroz štit Odmah preletje oštrice i k oklopu tad se primače. . Nije te ubila oštra strijela ni hitac brzi. tad slave nam eto i dike. "čašica". s kime se skobi. Oružje svijetlo.. 15 290." 14 Reče i odapne on. o Tideja ponosnog sine. Onda se nad njim sin Likonov prodere sv'jetli: "Naskroz ranjen si ti kroz slabine. sjajno i presjajno. A dva je sinu dao Eneji stra ugonjaču.Homer: Ilijada 270 275 280 285 290 295 300 305 Kobile opasti davši. al' junak Padne na koljena samo i punahnom rukom se zemlje 269. Od tog je podmlatka četir' othranio uz jasle Anhis. Jezik mu tvrda mjed presiječe baš pri kor'jenu. tj. 93-104. Prvi progovori onom Likonov svijetli sinak: "Junače srčani. 13 14 75 . no u boju jedan vas padne I krvlju zasiti svojom štitonosnog Aresa bojca. . al' onaj ga lako zavitla I njim pogodi u kuk Eneju.konji se njemu Preplaše brzi.a mjesto nazivaju "čašica" 16 ljudi. Čašicu slomi njemu i obje mu prekine žile. Laomedon. a sinak tad Tidejev pograbi rukom Kamen golem. koja riječ upravo znači mali vrč. što u svoju uzda se jakost. Kroz čeljust donju njemu oštrice mjedeno prođe. On je koračo koplje držeći i štit. Te mu kobile šest oždrijebiše u kući grla. neću l' te zgodit. Kakvi su smrtnici danas. Vičući strašno. Ona dvojica s konjma brzonogim pristupe bliže. duže Da ćeš držati moći. Al' sad ću pokušat kopljem na tebe.Laomedon 13 ni znao nije. unuk Trosa. a Atena upravi hitac 15 Uz oko u nos te zube strijela bijele probi. U štit pogodi njim Diomeda. da mu ne bi Ahejci oteli mrca. pjev. 289.ona Atena koja je Pandara nagovorila da izmetne strijelu na Menelaja. "Atena upravi hitac"." Ništa ne preplašen njemu Diomed odgovori jaki: "Promaši. koja je nalik na mali vrč ili na čašicu. Oko njega ko lav. na njemu oružje zvekne. . al' ne mislim. st. što svuda Jednako krije. gdjeno se stegno Savija u kuk. da ne bi ni dvojica digla ga ljudi. . vidi 3." Dok su se njih dva tu razgovarali besjedeć tako. Tada s dugačkim kopljem i štitom skoči Eneja Bojeć se. 16 306. ljuti ratni bog Ares naslađuje se krvlju.prodičio si me mnogo. želeći probosti. jaki. ne mislim. da ćete prije Vi se smiriti dva. . Konje li otmemo te.

17 320 325 330 335 340 345 330. jer znaše mu u svem ugodit. Afrofita jer su joj se na otoku Kipru ljudi mnogo klanjali i žrtvovali joj. Tako iz boja svog Afrodita izbavi sina. Ona nad sinom milim raskrilivši bijele ruke Skrije ga sjajnoga plašta u zavoj. . te krvca ambrosijska njojzi poteče. zabode se u kožu koplje U dlan visoko. kad pasaše stado. Zeusova kći Afrodita da ne bude spazila oštro. tj. 318-430. Boginja cikne vrlo i ispusti sina iz ruku. Mati. da ga od str'jela Zaštiti tako. a ni Atena. Ihor. da ne bi brzokonjik Danajac koji U prsi probo ga mjeđu i tako mu uzeo dušu. 318-909. da nije Enija gradobija. Za Diomedom pogna tad konje kopita krepkih Vatreno.Homer: Ilijada 310 315 Prihvati. A kad je kroz silno mnoštvo za njome prodiruć stignu. Zato su bez krvi oni i zovu se besmrtni bozi). A onda vitez U kola popne se svoja i uhvati blistave uzde. Diomed ranjava Afroditu.koga je od svih Najviše štovo vršnjaka. B. a njoj kroz plašt ambrosijski. 76 . Tada bi tu junacima kralj Eneja nastrado. kakova teče u blaženih bogova krvca (Ne jedu bogovi hljeba i ne piju žarkastog vina. koja ga rodi Anhisu. što joj ga same Harite satkale bjehu. a on trči za Kiparkom 17 s nemilom mjeđu Videć. Pa tad k ljepogrivim konjma Enejinim poskoči brzo I k nazuvčarom Ahejcem izvede ih iz četa trojskih. Da ih milom drugaru Deipilu. Kako ga grlati bojnik Diomed naučio bio: On kopitonoge svoje zaustavi konje daleko Od ratne vreve i uzde priveza za obluk kožom. da ne bi brzokonjik Danajac koji U prsi probo ga mjeđu i tako mu uzeo dušu. a. Diomedova borba s bogovima. a crni mrak navuče se na oči njemu. Videć. Onda se vine sin junačine Tideja i nju U ruku mekanu zgodi ispod dlana oštrijem kopljem Skočivši. K prostranim neka ih lađam odvede. da od boja nije božanstvo i da od onih Boginja nije ona. što rukuje ratima ljudskim. Ali ga u ruke Feb Apolon uze i maglom Tamnom ga zavi. A sin Kapanejev dobro još onaj pamćaše nauk. "Kiparka".

Otpregne od kola njih i hrane im besmrtne baci." Boginja uzorita Diona odgovori njojzi: "Strpi se. pregori. gdje sjede besmrtni bozi Ljuto me rana boli. da bježe. Koji je ginuo već u okovma pritisnut teškim. dajder mi konje. ti me ded primi. Da se vratim na Olimp. Koji je meni mnogo od sviju miliji ljudi. Tad Afrodita divna na krilo padne Dioni. 77 . maćeha onih. kad Ot ga i kršni Efijalt." Reče. kad u sisu desnu je junak 18 366. Trpljaše nekad i Ares. moleć ga mnogo za konje s načelkom zlatnim: "Mili oj brate. nasmješljivka mila: "Rani me Tidejev sin Diomed prehrabri junak. Sada se ne kolju s Ahejci strašno Trojanci. Trpljaše također Hera. i daleko li čuješ o njemu. Ali Eeribeja krasotica. nije ti dosta? Ako se u rat budeš miješala od rata mislim Da ćeš se zgražati ti. a ona zagrli kćerku. kanda si zlo učinila kakovo javno?" Riječ odgovori njoj Afrodita. Nego se Danajci već i s bozima besmrtnim bore. a u srcu bijaše sjetna. "hotno". a smrtni me obrani čovjek: Tidejev sin. Tad bi nezasitni bojnik u sudu propao Ares. ograšja daj se ukloni. Prokaže Hermiji to. Jer sam nosila milog iz borbe sina Eneju. a koplje u magli mu bješe i konji Njegovi brzi. al' Irida nju vjetronoga uze iz vojske. Brzo na vrletni dođu na Olimp. Kćerce. Jadnu je bolnu iznese. iako si tužna. Zeusova kćeri! Zar nejunakinje žene što varaš. i oni hotno 18 polete. gdje bogovi sjede.tad ona na koljena pred bratom padne Tražeći. u okove svezaše jake. Materi miloj svojoj. jedni drugim zadajući nevolje teške. Trinaest bijaše svezan mjeseci u mjedenom sudu. U kola popne se ona. hoćko. a ona se sva prenemažući otiđe strašno Pateć. . Rukom je pogladi i r'ječ izustivši prozbori ovu: "Koji te nebeski bog uvrijedio tako badava. Dva Alojeva sina. Aresa naleta nađe gdje od bojišta na strani Lijevoj sjedi. Tamo ustavi konje vjetronoga Irida brza. i Ares joj da sa načelkom zlatnijem konje.Homer: Ilijada 350 355 360 365 370 375 380 385 390 Tada se grlati bojnik Diomed prodere nad njom: "Iz rata. u borbu bi on i s ocem nam Zeusom!" Reče. S njom se i Irida popne te uzde u ruke uzme. Jer od ljudi mi domari olimpski mnogi Stradasmo. a Hermija onog ukrade. Ošine konje. pocrni koža joj krasna. tj. dijete moje.

iako je kršan veoma. a on se na Olimp široki popne K Zeusu u dvore ranjen i izmučen. A kad boginja to Atena spazi i Hera. Ozdravi ruka. vidi se da je i Diomedov otac Tidej imao za ženu jednu kćer Adrestovu. kad mu se bila U čvrsto pleće strijela zabola. Već ti brinut se idi za poslove svadbene ljupke. iz 14. A rat će briga biti Ateni i Aresu brzom. zašto "troreznom". Kada ga isti junačina sin egidonoše Zeusa Rani posred mrtvaca kod vrata i u muke metnu Boga Aida. slično je: Aktorov sin u 13. 121-122. "Amfitrionov sin" je Heraklo. Ruku je svoju malu nagulila o zlatnu sponu. Snažna žena ta Diomeda konjokrote dičnog. to se razabira iz bilješke u 4. 123. jer Aid ne bješe smrtnik. Diomedova žena je dakle kći Adrestova.. pjev. st. pjev. 19 78 . i teški oduminu bolovi njojzi.. Otac i sin su po tome oženjeni dvjema sestrama ili s drugim riječima: Diomed ima za ženu svoju tetku. Da Egijalija dugo. Što strijelom ide domare olimpske ranit! Sjajnoka boginja na te naputila ga je Atena. a pravi je Heraklu otac Zeus. Njemu koljena djeca ne primaju. za ahejskim najboljim sinom. 20 412. Jamačno su takvi slučajevi bili izuzetni i u vrijeme koje nam Homer prikazuje. Drugi slučaj da je netko oženjen svojom tetkom nalazi se u 11. da onom Dugoga nema života. 186. da boljaše duša. R'ječima bodljikavim na Kronova napadnu sina."strijelom troreznom". Luđak je Tidejev sin i u srcu ne zna. što ona ih miluje vrlo. Zeuse oj oče." Reče i utre joj krv obadvjema rukama s ruke. ali Amfitrion je samo muž Heraklove matere." 393. Njemu Peeon lijek od ustuka na ranu metne I njim izvida njega. pjev. st.Homer: Ilijada 395 400 405 410 415 420 425 430 Amfitrionov sin 19 strijelom troreznom rani. U pamet uzme. Prva među njima riječ Atena sjajnooka počne: "Hoćeš se srditi. predani tebi. 223-226. Strašan." Reče. o dijete. I kad je Ahejku neku krasnohaljku gladila rukom. ne viču: tato! Niti se iz rata on i iz pokolja strašnoga vraća. zlica. . st. st. Adrestova mudrica kćerka 20 Plačući ne bude iz sna domare budila žaleć Za mužem vjerenim svojim. da borbu ne zametne s jačim od sebe. pjev. Tad nju osvoji bol neutažljivi. a otac se ljudi i bogova tome nasmije. Zlaticu zovne on Afroditu i ovo joj reče: "Ratni poslovi n'jesu. što eto ne boji se hudobe činit. S njom da k Trajancima pođe. Brzu strijelu I sam okusi bog gorostasni nekada Aid. tko s bozima vječnim se bori. Zato nek Tidejev sin se.. što ću sad reći? Jamačno Ahejku neku navesti je Kiparka htjela.

a Ares Napasnik u čete uđe trojanske." Reče i Pergama on na visu sjede 21 . potaknut od Apolona. tj. a Tidejev sin se povuče unatrag malo Gnjeva se bojeć streljača daljnometnog on Apolona. Uto k Eneji skoči Diomed. jer n'jesu Jednaki ljudi. što hode po zemlji. što njega ko Hektora čašćasmo divnog. 79 . A kad četvrti put Diomed navali ko bog. I tu streljačica stane Artemida. Ares. Nalik na Akasama čelovođu tračkoga brzog. Al' on ni velikog boga ne bojeć se jednako šćaše Ubit Eneju i svući sa njega oružje slavno. sini.Homer: Ilijada b. Ne bi li iz bitke ti junaka izvuko onog Tideju sina. Onda se ko bog kakav na samog zaletio mene. Dok su se bogovi tu razgovarali besjedeć tako. pjev. 435 440 445 450 c. da narod vam kolju Ahejci? Dotle li. 431-453. Ti mi se bozima vječnim ne gradi ravan. grlati bojnik. 508. 21 460. Premda je znao. Eneja se vraća u boj. sine o Tidejev. Triput Diomed nasrnu želeći ubiti onog. u svom (ili na svom) hramu. gojenca Zeusova. I krasno oblaste štite i štitiće lagahne male. "na visu sjede" (Pergama). Sinima Prijama kralja. st. gojencima Zeusovim vikne: "O vi Prijama kralja. bozima vječnim. A tad Apolon Eneju odnese daleko iz vojske." Reče. stane i Leta Vidati. Triput mu sjajni štit Apolon odrine krepko. što sad bi i s ocem se borio Zeusom? Najprije Kiparku on je u članak ranio ruci.. ohrabruje Trojance. Tad srebrnoluki bog Apolon utvaru stvori Sličnu Eneji i ktome s onakvim oružjem istim. gdje hram mu bijaše sazdan. 454-518. Hoćete l' dugo još pustit. 455 460 465 Aresu naletu Feb Apolon progovori tada: Obaraču zidova ljudomoro Arese krvni. Metne ga u sveti Pergam. Diomed uzmiče ispred Apolona. pa se ukloni. 4. kitit Eneju u svetinji velikoj hrama. Strašno branitelj onda Apolon viknuvši reče: "Uzmi se u pamet. hrabrit ih stane. dok se borba kod vrata ne započne krasnih? Leži nam junak. vidi. Oko utvare divni Ahejci stanu i Trojci Jedni drugima trgat na prsima volujske štite. da rukom Apolon zaštićuje njega.

"po gumnu svetome". vidi 2. A ti.odozdo Hrpe se pljeve bijele po zemlji. 23 480. a ovdje ništa ne imam. Kao što naša riječ "zet" znači ne samo kćerina muža. zato se latinski nebeskome svodu kaže firmamentum. 136. 329. a Hektora za srce r'ječi Ujedu i odmah s kola u oružju na zemlju skoči. st. talijanski firmamento). Oštrim kopljima dvjema po vojsci hodeći svuda Mahaše hrabreći na boj i potičuć pokolj strahovit. tako oba ta značenja ima i grčka riječ "gambros". a tako su mislili i drugi narodi. mi se borimo. koji smo tu pomoćnici. o Hektore. Samo da svelovne vas ne ulove lanene zamke. i pjev. Tada Sarpedon udri u gidnju na Hektora divnog: "Kud ti je nestalo srca. da ćeš grad bez vojske. Hektore. a u Odiseji pjev. Hrabro nek stoje. Kadano ljudi viju. 631. pjev.. koliko među njima konji Nogama lupahu i prah do mjedenog vitlahu neba. već ostanu skupa. tj. tj. .tako Ahejce Bijeli pokrije prah. Nego iz vreve ratne drugara spasimo milog!" Rekavši tako volju potače i srce svakom. . plavokosa Demetra žito Od pljeve kadano luči (a vjetar duše). da se ne zaplete u nesreću i propast. st. kaže pjesnik "gvozdeno" nebo. Kad pomoćnika slavnih daleko vojvode moliš. 25 499. bez pomoćnika Braniti sam sa svojim sa zetima 22 i s braćom svojom! Al' sad nikoga od njih zamotriti. . Al' se ni Danajci tad ne razbježe. Hrabro da stoje u boju i žene svoje da brane.. tvrdina (francuski firmament. 17. tj. vidjet ne mogu.. 24 487. . 425. ne potičeš druge vojnike. st." Tako reče Sarpedon. a žito je dar boginje Demetre. st. Ovdje "zet" znači: sestrin muž. pjev. "sinčića luda". ta zbaci sa sebe teški prijekor.Homer: Ilijada 470 475 480 485 490 495 500 Leži nam junak Eneja Anhisa junačine sinak. iz daleke Likije one. Danju i noću treba da držiš sve to na umu. Jer sam pomoćnik i ja..gumnu se kaže "sveto" jer se na njemu vrše žito.nebeski je svod po mišljenju Homerovu od mjedi: tako i u 17. što si ga imo? Reko si. Što bi mi mogli odnesti Ahejci ili odvesti. iz daleke došo sam zemlje. 15. stojiš. Nego kakono psi ispred lava svi se sad plaše. Od virovitog Ksanta. 26 474. 24 I da ne ostanete dušmanima pl'jen i dobitak! Brzo će oni vam grad razoriti žitelja puni. zato se u 11. pjev. 565. 22 80 . Kao što vjetar pljevu po gumnu svetome 25 nosi. st. Misli se dakle da je onaj svod tvrd. A mi se." 26 504. još dijete. kaže: "svetoga ječmenog zrnja. Tamo ostavih ženu i s njome sinčića luda 23 I blago ostavih silno (neimalac kojega želi). nego i sestrina. Onda se okrenu Trojci. "do mjedenog neba". nasuprot Ahejci stanu. Nego Likijce opet sokolim i sam s junakom Svojim se bociti želim..

tj. . "iz svetinje obilne". na njemu oružje zvekne. Više je zdravih junaka rio ubitih. Neka ojunači Trojce. . I tad med drugove stupi Eneja. srebroluki 28 što ga zadavo Bog i krvavac Ares i Eriđa uzaman plaha. mirno da stoje.Trojanci koliko i Prijamu djecu Čašćahu njega. oj bud'te junaci.." Reče i izbaci koplje te pogodi u prvom redu Deikoona. jer hitar u borbi s rtnicima bješe. Dokle je bezvjetrica. . kad Paladu vidje Atenu Gdje je otišla (a ona pomoćnica Danajcem bješe). zazuje. Danajci stajahu tako pred Trojcima nikud ne bježeć. Trojci u sukob pođu u šakački i crnu noćcu Nad bitkom nalet Ares pomažući Trojcima spusti Svuda oblazeć i sve izvršujuć. al' nitko ne zapita ništa.kada ga oni Opaze gdje živ i zdrav i s hrabrenim srcem među njih Dolazi. veseli budu.tj obilne darovima što ih ljudi meću u hramovima u ime zavjeta ili zahvale. pjev. jedni se drugih u borbama stidite teškim. tj. 549. gdjeno je stida. Tada od Danajaca Eneja do dva boljara 27 512. Silni pogodi kralj Agamemnon njega po štitu. zaduvaju oni. što tamne oblake svakud Raznose.. Agamemnon 81 . "Atrejev sin". Drugi pojedinačni bojevi.Homer: Ilijada 505 510 515 Kad se smiješaše opet (vozači okrenuvši kola). 29 528. Jer trud ne dade ratni. "srebroluki bog". Atrejev stupaše sin 29 po vojsci opominjuć mnogo: "Drugovi mili. Ahejci uzmiču ispred Hektora i Aresa. d. pjev. junačkim srcem Pregnite. al' oni i sami se n'jesu Bojali trojanske sile ni juriša plašili njihna. kada puhnu. Pa mu se kroz pojas ono u utrobi donjoj zabode. sina Pergasova. Apolon: vidi u 1. 519-702. tako je i u 2. dok jaki Boreja spava I drugi žestoki vjetri. 37. 520 525 530 535 540 A Odisej i Ajasa dva i s njima Diomed Vrkahu Danajce u boj. kako mu bješe Feb sa zlatnijem mačem Apolon naložio veleć. 28 517. st. ni dike ni obrane nikakve nema. A gdje se bježi. već ono prođe kroz njega. A sad Apolon Eneju iz svetinje obilne 27 pusti I on u grudi vrgne pastiru ljudskom junaštvo. druga Eneje junačine. što ih Kronion Iznad visokih brda naslagao. Nego ostaše mirni ko oblaci. st. stane ga jek. Koplja ne odbi štit. Sruši se.

st. a Ares hoće da ga pogubi (st.)! Vidi u 15. Ona dvojica željni već borbe samo da nijesu Jedan na drugog ruke i oštra naperili koplja. 30 31 82 . O bjelokosti vidi u 4. Njega Atrejev sin Menelaje. Skoči Antiloh i mačem ubode ga u sl'jepo oko. kad konje okrenuti šćaše. pjev. tj. 371. 31 Pa kroz rtnike prođe u oružju oružan sjajnom Mašući kopljem. a Ares potače srce u njemu Smjerajuć. Te se okrenu opet u borbu među rtnike. A Orsiloh 30 sina Diokleja prehrabrog rodi. st.. u poslima bojnim vještaci. Njima u uređenoj u Feri je otac prebivo Obilan žitkom. kako bi pao Menelaj od ruke Eneje. Ali Antiloh k ljudskom pastiru pristupi bliže. dok i njih obadva jednom Mjedenim ne posijeku oštricem junačke ruke. . junačine Nestora sinak. I kroz rtnike pođe bojeći se vrlo.. Diokleju sine. tad trud bi im propao ratni. a drugi Kreton. i požali njih Menelaje Aresu mili. Ne htjede dočekat njih vojevač brzi Eneja. Orsiloha i Kretona. On je štitonosnim vođ Paflagoncem junačinam bio. a u kost ga pogodi ključnu. pjev. iskićene malim bjelokosnim pločicama. Poslije ovce tovne i goveda ljudima grabe. Čast Agamemnonu i s njim Menelaju tražeć u boju. 561. tj. Atimnijev sin. 141. kopljanik slavni. Kamenom sred lakta njega Antiloh zgodi. 33 583. A od Antiloha konja upravljač subojnik Midon Padne. Padnu.Homer: Ilijada 545 550 555 560 565 570 575 580 Ubi: Orsiloha i s njim Kretona. I kad u ahejske čete povuku njih dva mrtvace. koji teče široko kroz zemlju Pilsku. 32 573. Njega Antiloh spazi.u lađama crnim S Danajci odu pod Ilij. i on je po rodu bio od r'jeke Alfeja. ubode. 32 Bace ih tužne njihnim drugarima u ruke milim. "uzde bjelokosne". Kad njih dvojica dođu u napon. 548. "Menelaje Aresu mili". Al' ih obojicu smrt i skončanje pokrije tamo. Kao što lavića dva na vrhuncima visokim gorskim Rastu u dubokoj česti. Obore pustoše oni. Alfej Orsiloha rodi gospodina ljudima mnogim. 503-564. "mrtvace". I ko visoke jele pod rukama njegovim padnu. . a lavica mati ih hrani. Orsiloh. gdje jedan uz drugog stoji. to nije bilo neobično u Grka.djed i unuk imaju isto ime. Gdje je stajo. A u Diokleja dva se blizanca nađu: Orsiloh Jedan. Midonu Uzde bjelokosne 33 padnu iz ruke na zemlju u prah. Kad dva vidi junaka. da ne bi Nevolje dopo Menelaj. Tako obadva ona junaka smače Eneja. Sličnoga Aresu oni Pilemena ubiše ondje. gdje kažu prekrasnih konja.

Ako je i bio velik i snažan i ponosit Ajas. a sada bi išo za njime. Tako i Tidejev sin uzače i narodu reče: "Što se čudimo. Tako se mučiše oni u boju teškom. al' ga navela Sudba Prijamu kralju i njegovim u pomoć sinma. U prah se tjemenom svali naglavce i na ramena. Nego uzmič'te natrag okrenuv k Trojancima obraz. Hektor ugleda njih u redovima i on se na njih Vičuć zaleti. jer sila strijela se sipaše na njeg. Kada se jedan drugom junaci primaknu blizu. Pristupi vrlo blizu i kopljem blistavim zgodi Amfija. Da mu oružje uzme. Prvi započne riječ Tlepolem drugom junaku: 83 . al' koplja zavitlaju Trojci Sjajna. Tada ubije Hektor Anhijala i s njim Menesta. Jer ih s koplji u ruku množina dotrči junaka. Sudba silovita tad na Sarpedona nagna božanskog.u Pesu je živio prije Njiva imajuć mnogo i države. U pojas njega sin Telamonov pogodi Ajas. Padnu. a čete za njime trojanske jake Pođu. a Ajas ih sin Telamonov požali velji. i mnogo ih na štit mu padne: Ajas tad petom stav na mrtvaca iz njeg izvuče Mjedeno koplje. Ares vrćaše pak u rukama golemo koplje. a drugo sin crnooblačnog Zeusa. i k njima Trojanci se primaknu bliže. Sad bi pred Hektorom išo.pred njima Ares i gospođa bješe Enija. on se poboji. Junaka Lijepog. . velikoga Tlepolema. Kada se ljutice slete Trojanci. Jedno unuk. Koja nošaše pokolj strahovit i vrevu bojnu. Dok ne otopoću konji i u prah ne obore njega. Da je kopljanik dobar i da je neprestrašen bojnik. Dugo je ostao glavom u duboki padnuvši p'jesak. Nemojte ostati ovdje i ulazit s bogom u borbu!" Tako im reče.pritrči svijetli Ajas. Kada je jednako bog uz njega i od zla ga brani! I sad je Ares ono uz njega na smrtnika nalik. i on otetura uzmakav. koja se lije. Grlati bojnik Diomed zastrepi Hektora videć. toliko Hektoru divnom. . U donju utrobu koplje dugosjeno propadne njemu. Sruši se. U more. Do dva vješta bojnika. stane ga jek. Oni ga potisnuše. al' nije s ramena mogao krasno Oružje uzet. . oštra. presjajna. sina Heraklu. pjeni se.Homer: Ilijada 585 590 595 600 605 610 615 620 625 630 Midon krčeći padne iz dobro građenih kola. druzi. te vidjev je odskoči natrag. Selagu sina. šumi. Bičem ih udri Antiloh i otjera među Ahejce. Kao što plivanju nevješt kad ide širokim poljem Te kod rijeke stane brzoteke. što u istim kolima bjehu.

s onog nastrado. a borbi nevješt si junak? Sin egidonoše Zeusa . da koplje izvuče iz bedra. Tlepolem priznaje Sarpedonu da je tijelom jak. da ćeš štogod Trojancima ovdje pomoći Došav iz likijske zemlje. a onda Tlepolem podigne koplje Jasenovo. gine ti čeljad! Ne mislim. "otac (tj." Vojvoda likijski njemu Sarpedon odgovori ovo: "Sveti je Ilijski grad. . roditelj moj. jer mnogo za ljudma si onim zaosto.ali poslije pada Sarpedon u boju. . Da je Sarpedon sin Zeusov. a Heraklu je otac Zeus (vidi st. 35 A srce plašivo jeste u tebe. pjev. kojino kažu. i naskroz prođe oštrice bolno. 34 84 . Ilijski razori grad i ulice ostavi prazne. st. A nazuvčari Ahejci Tlepolema sa druge strane Stanu iz boja vuć.Heraklo bijaše jaki Junak.Homer: Ilijada 635 640 645 650 655 660 665 670 "Likijski savjetniče Sarpedone. Zeus) za sada još obrani sina"." Reče Sarpedon. a Odisej spazi ih divni. 198-199. Što se od oca Zeusa u pređašnje rodiše doba. Tlepolem je unuk Zeusov (st. pjev. Postojan junak. Na dobročinca svog kad riječima napade ružnim Te mu ne dade konje. ali je njeg pritiskivalo dugačko koplje Vukuć se za njim. da smrt te i Kera crna od mene Čeka.). te uz kost oštrice se požudno zadre Pa skroz preleti. Da sam hoditi može. st. ma i bio jak. st. Sarpedon onoga zgodi U vrat. Nego ti velim.i koplja obojici duga iz ruku U čas isti polete. prkoždžija lavskoga srca! Jednoć rad konja je on Laomedonovih amo Došao sa šest lađa ciglovetnih. vidi se iz 6. pod mojim ćeš kopljem izdahnut i meni ćeš slavu Steći. A Sarpedona rani Tlepolem dugijem kopljem U l'jevo bedro. pjev. .) po tom jer je sin Heraklov. i nato u njemu se uzigra srce. 37 662.. I on se u srcu svom i u duši zamisli tada.vele . i tada Mrak se na obje oči Tlepolemu crni navuče.al' od mojih 36 Mrtav ćeš pasti ruku i k vratima Aidovim doći. 36 643-645. te nitko ne opazi niti se sjeti U teškoj žurbi. 631. al' lažu.. 441-457. a dušu ćeš dati dičnokonjiku Aidu. i otac za sada još obrani sina. O onome što je ovdje natuknuto o Heraklu vidi bilješku u 21. jer jaka ljudeskara može biti plašivica. U tome nema protivurječja. 35 638-642. Bi li u potjeru pošo za Zeusa gromovnog sinom. toliko su bili u poslu. Jerbo je ponositi Laomedon ludovo junak. 393. 37 Tada Sarpedona divni iznesu bogolikog druzi Iz boja. Ali drukčiji . s naroda malo. Tlepoleme.imade ih.. koja je tebi Nevolja drhtati ovdje. rad kojih je došo s daleka. ali ipak da je plašiv. 635. vidi 16. 34 Da si. 480505.

Što uz Sarpedona bješe bogolikog divnih drugova. Oresta igrikonjića.staro Živeći uz jezero kefisijsko. Alastor i Hromije zovu se i dva druga Nestorova u 4. Noemona i još Alkandra. Helena. 40 703-704. Već pokraj njega prođe želeći. Alastora. već mene obrani. Enopu sina. kad mi ne vele U kuću svoju se vratit na postojbinu mi dragu I mila ženu tad razveseliti i čedo ludo. Aresa boga Nit' su se mogli okrenut Argejci k lađama crnim. kad čuše za Aresa da je med Trojci. kad šćaše tužno izdahnut. On med rtnike zađe u oružju oružan sjajnom Užas Danajcem noseć. 39 Onda mu jasenovo iz bedra koplje izvuče Jedan od njegovih milih drugova snažni Pelagon. vidi 1. Ondje Kerana on. a neka me život U vašem ostavi posl'je u gradu. kako bi brže Potisnuo Argejce i mnogima uzeo život. 38 Halija. i mrak mu se nad oči saspe. Blizu Skejskih vrata stajala je lijepa i visoka bukva. Orezbija s potpaskom sjajnim. Da ga ne spazi oštro sjajnošljemac veliki Hektor." Reče. Pod bukvu prekrasnu tad egidonoše Zeusa ga metnu. st. Prijamov sine. kog zadnjeg pogubio tada Hektor. okolo njega Po rodnim vrlo poljma Beoćani življahu mnogi. Nit' su se mogli ogledat u boju. 38 39 85 . pjev. Al' mu se povrati dah i vjetric borejski dušuć Njeg oživljavati stane. da ostanem danajskim pl'jenom I tu da ležim. st. Više bi Likijaca Odisej još poubijo. Ali junačini nije Odiseju suđeno bilo Snažnoga Zeusova sina da oštrom mjeđu pos'ječe. Hromija ubi.u Hili živeći . 8-9. a njegovu dolasku vrlo Sin se poveseli Zeusov Sarpedon i reče mu tužno: "Ne daj. Koga je prvoga ondje. 677.. Trehosa kopljanika Etolca. a njemu Hektor sjajnošljemac ne rekne ništa. 693. Tu ga ostavi svijest. Prijamov sin.Homer: Ilijada 675 680 685 690 695 700 705 710 Ili bi Likijcem mnogim oduzeti išao život. Pritanisa. Ali od oklopnika od Hektora. pjev. koja se u Ilijadi češće spominje. Enomaja s njime. 295. i Ares mjedeni s njime? 40 Teutrasa naličnog bogu. već neprestance Izmicahu. Zato mu navrati srce Atena na likijske čete.. Pjesnik pita i sam sebi odgovara. Koji se za blago mnogo .

Homer: Ilijada e. Odmah Ateni ove progovori krilate r'ječi: "Oj egidonoše Zeusa oj kćeri nestrta nikim! Doista mi smo riječ Menelaju praznu obrekle. vidi 3. Hera i Atena dolaze Ahejcima u pomoć. tj. Pjesnik ne kaže unaprijed nigdje kad su Hera i Atena obećale Menelaju ono što se ovdje veli. "sa dva branika". . Na glavu kacigu sa dva branika 42 . st. 43 744. On to ne kaže zato jer nije našao prilike. Na njoj je glava Gorge grdosije strahotne one (Strašno i užasno to egidonoše Zeusa je čudo). kako se biju jedni s drugima. na koje se kći silnovitog naljuti oca. pjev. 41 Dulje li napasniku mahnitati Aresu damo. Zatim na pleći baci Atena egidu strašnu. A kći velikog Krona prečestita boginja Hera Ode i upregne konje. 362. Obruči mjedeni stoje odozgo. što satrt se ne mogu nikad. i sjajnoka nju Atena posluša odmah. 711-792. . teško i čvrsto. Otud se ruda protegla od srebra. tad krasne Postavi pršnjake zlatne. što načelak zlatni imadu. .. a Hera pod jaram privede Konje brzonoge željne i borbe i pokliči bojne."sa četiri lučca". Heba joj pod kola brzo kotače savite metne Okolo gvozdene osi. Kći egidonoše Zeusa Atena onda u domu Očevu svuče plašt. (Da će tvrdi Ilij razorit i tada se vratit). obluka dva okružuju stajalo kolno. Hera ošine bičem brzonoge konje. 715 720 725 730 735 740 745 86 . a lijepi zlatni Priveže Heba jaram na kraju rude. na koja su Hore 41 715-716. a na njoj pješaci su iz sto gradova. Nego se dajmo žestine i junaštva sjetimo i mi!" Reče. U njih su naplaci zlatni. "pješaci su iz sto gradova". izdjelani su na kacigi.. Oko stajala zlatno i srebrno remenje stoji Napeto. a nanizala se oko nje Bježan i svađa ratna i obrana i juriš grozni. da je divota. Kada ugleda njih dva bjeloruka boginja Hera I gdje u teškoj borbi Argejci padaju redom.junaka redove bije Njime. a vrte se na obje strane. Kite se spuštaju s nje. 42 743. 43 U kola stupi tada u plamena i uzme koplje Veliko. koji se povrh branika spuštaju odozgo s kacige i brane lice.i sama Nebeska pred njima vrata zaškripe. Tad crnooblačnog Zeusa navuče košulju na se Pa se u suzni boj naoruža oružjem ona. sa četiri lučca Zlatnu metne. Dakle ono što Hera ovdje veli ne mora biti neistina. Glavčine srebrne jesu. a mjedene s palaca osam. odijelo šareno svoje (Taj je načinila plašt i izradila rukama sama). gdje bi to kazao.

Ili na veprove divlje. A kada dođu do Troje. st. A kad dođu. bilo.Homer: Ilijada 750 755 760 765 770 775 780 785 Pazile. A bog Simois da im ambrosije. Ondje ustavi konje bjeloruka boginja Hera. Ona šine konje. Koja je navikla ljute zadavati bolove njemu. "hotno". pjev. što njište glavu visoko Držeć. strašni njegov glas ušao je u književnu uzrečicu današnjih evropskih naroda. Koji je vikati znao ko drugih ljudi pedeset: "Stid vas. 44 45 87 . tj. 46 789. pjev. Al' srebrnoluki bog se Apolon mirno veseli S Kriparkom. gdje on sada Strahote gradi. gdje sastavljaju Skamandar i Simois vale. Ako Aresa maknem iz borbe ljuto ga udriv?" Nebeski oblačnik Zeus odgovori njojzi ovako: "Hajde i daj potakni Atenu pljenjačicu na njeg. Stentor se spominje samo ovdje. te oni hotno 44 polete Baš po srijedi samoj med zemljom i zvjezdanim nebom. npr. Boginje obje hodeć ko plašive grlice odu Želeć u boju pomoći junacima argejskim ondje. zar n'jesi na Aresa ljut. 785. Tamo ustavi konje bjeloruka boginja Hera. Dokle očima tko na vidikovcu sjedeć i gledeć Na more iskričavo u plavetni dogleda uzduh. Nađu Kronova sina gdje od drugih sjedi daleko Na najvišem vrhuncu mnogoglave Olimpske gore. st. ljepoliki. ljute mesare. pokori ružni! Dokle je dolazio Ahilej divni u borbu. Argejci. kao da izlazi iz mjedenih (a ne iz slabih ljudskih) prsiju. Boginje konje obodu i putem pognaju time. koji ne znade Ni za kakovu pravdu! Ej hoćeš li srdit se na me. Dotle pred dardanska vrata 46 Trojanci nikada n'jesu 768. Taj je glas mjeden (kako kaže pjesnik).pošto ludova podbodoše. a bjehu nalik na lavove. 222. Od kola otpregne njih i oblakom obvije gustim. hoćko... Gusti nek skidaju oblak i opet ga meću na njega. kojim je nebo i široki povjeren Olimp. tj. "dardanska vrata" su ona koja se obično zovu "Zapadna" ili "Skejska". Tamo stanuvši uzme da viče bjeloruka Hera Slična se Stentoru 45 stvoriv junačini mjedena glasa. i posluša njega bjeloruka boginja Hera." Reče. Tako lećahu konji. u 3. do dviju rijeka Tamo. gdje prvih junaka najviše staše. neka je jedu. . gdje takav i tolik ahejski narod Evo pomori drsko i bezredno? Meni je žao. što nisu snage malene. Previšnjem Kronovu sinu progovori pitajuć njega: "Zeuse o oče. Što se okolo silnog konjokrote svi Diomeda Zbijahu. kad se hoće da naznači vrlo jak glas koji se daleko čuje: povikao Stentorovim glasom. 145263. I Ahilej ima "mjedeni glas" vidi u 18.

Homer: Ilijada 790 Došli njegova silnog bojeći se koplja. Jer ga je znoj ubijo pod širokim remenom štita Krasnoga. Kada tko koga psuje. egidonoše Zeusa o kćeri! Ozbiljno reći ću riječ. 699-701. vidi o tome u 4. znoj ga ubijo. rado pretjeruje. što mi ih reče. Ne boj se Aresa ti. 793-909. 130-132. Ali il' koljena tvoja od umora klonuše bojnog. Al' on imajuć srce ko i prije snažno u sebi Mlade Kadmejce stane pozivat na mejdan i u svem Svlada ih lako. Diomed. A k sinu Tidejevu Atena sjajnooka skoči I nađe kralja gdje stojeć kod konja i kola hladi Ranu. rekla oštricem mjedenim ranit. kako se vidi iz st." Njoj odgovarajuć ovo Diomed prozbori jaki: "Poznajem tebe ja. jerbo u boju Aresa boga vidim po bojištu kakono vlada.. Mene ne osvaja strah ni plašljivost. vidi st. kojemu pomaže Atena. nek budu svi na okupu. kud ga je bio strijelom pogodio Pandar. 49 818-821. i ništa ti neću zatajit.od ahejske zemlje daleko Kada je došo u Tebu glasnikom među Kadmejce Silne. Hera pretjeruje kad kaže da su Trojanci već doprli do ahejskih lađa. oblastog. tako daleko nijesu oni još došli. a ruka junaka Boljaše. jer takva mu ja pomoćnica bijah. Nju si mi. onda mi n'jesi Hrabrenog Tideja sin." Sjajnoka boginja njemu Atena odgovori ovo: "Tidejev o ti sine. nek u sobi mirno se gosti. i drugih se bogova ne boj 47 791. a sada Kod lađa koritastih daleko se od grada bore!" 47 Tako im rekavši srce i hrabrost svakom potače. i digne remen te crnu obriše krvcu. niti ljenoća. boginjo. st. 795 800 805 810 815 820 825 88 . Ili te osvaja strah i plašljivost. Jaram Palada hvati Atena i besjedu rekne: "Slabo je naličnog sina porodio doista Tidej! Malen je Tidej bio po stasu. Ti mi dopustila n'jesi sa bozima borit se drugim Ali Zeusova kći Afrodita u boj li dođe. 48 Ja i uz tebe stojim i tvoja čuvarica ja sam. . 49 Zato uzmičem sad i junacima argejskim drugim Rekoh. Nego se tvojih riječi opominjem. o premili mojemu srcu. s Trojancima u boj da zađeš. što Enejev bijaše sinak. pjev. al' bijaše ratnik! I kad jednoć mu n'jesam dopustila zaći u borbu Te se junaštvom osvjetlat. Ozbiljno ja ti velim. rekoh mu tad. 384-390. ranjava Aresa. 48 801-808. f.

Atena Uzme Aidov šljem 51 . . a od težine osovina bukova prasne. Jer se boginja strašna i najbolji vozaše junak. gdje potpasak pasaše mjedni. 51 845. "Aidov šljem". Vidi slično mjesto naprijed u st. koliko bojnik nezasitni jaoknu Ares. Golemog ubije Ares Perifasa. Uz Diomeda divnog na stajalo stupi žestoko Boginja. Ali sjajnooka koplje Atena hvativši rukom Baci ga. Kako se vidi mrak od oblaka. Gdje mu je uzeo život. Kada se jedan drugom već blizu primaknu oni. Tako se mjedeni Ares učinio tad Diomedu. Mahne. tj. i tada se okrene odmah K Tidejevome sinu konjokroti on Diomedu. A tad Trojance sve i Ahejce poduzme drhat Od straha. Argejcima da će pomagat. koji Etolac Najbolji bješe i sin Ohesijev sv'jetli. koji čini nevidljivim onoga tko ga ima na glavi. 89 . Napr'jed se s mjedenim kopljem oštrortim protegne Ares Iznad konja i uzda želeći mu uzeti dušu. Brzo na vrletni stiže na Olimp. Bič i uzde primi Atena Palada zatim I kopitonoge konje na Aresa upravi prvog. Od tog zgranova. 715-716.sa njega Stane oružje skidat krvavac Ares. koplje zatim izvuče. Uz Kroniona sjedne uz Zeusa u srcu tužan." Reče i Stenela natrag povuče rukom i njega Na zemlju porine s kola. . Koji se zatjeco skoro veleći meni i Heri. Pjesnik ne kaže unaprijed nigdje kad se to Ares zatjecao. šljem. Ded kopitonoge konje na Aresa upravi prvog Te ga izbliza rani. pod kola tada odleti naprazno ono. kad ljuti se podigne vjetar. jer sam ti ja pomoćnica takva u boju. Odmah golemog pusti Perifasa ondje nek leži. Da će na Trojce vojevat. gdje bogovi sjede. kada se spušta Na zemlju poslije žege.Homer: Ilijada 830 835 840 845 850 855 860 865 Besmrtnih. da je silni ne vidi Ares. jer i sam je bog Aid nevidljiv. "Mjedeni Ares" jer je oružan mjedenim oružjem. A Diomeda divnog kad Ares ljudomora spazi. 52 859. . Tu ga pogodiv rani Diomed i naguli kožu Lijepu. od Aresa naleta ne bjež'. a Palada onda Atena potisne koplje Aresu u dno slabina. kao što devet il' deset tisuća ljudi Jeknut u ratu zna zavrgavajuć svađu i borbu. 50 A sad se s Trojcima druži zaboraviv već za Argejce. 50 832-833. al' i sam odskoči odmah.a mjedeni Ares 52 Jaokne. od gotovog zla i prevrtljivca toga. vlada u podzemnom svijetu gdje je vječna tmina. Kada se on u oblaku u široko dizao nebo. Onda mjedenim kopljem Diomed. grlati bojnik.

koji se nalaze u Tartaru. 845). Al' da si od drugog boga od kojega. prevrtljivče Arese. dugo bih tamo Među hrpama strašnim mrtvaca trpio boli Ili bih oružjem zgođen slabomoćan živio dalje. cviljet! Ti si mi najmrži bog. da po volji njezinoj trpiš. Svi mi bogovi drugi. Nego je tako puštaš. kojoj su vazda na umu nasilja ljuta. Zato i mislim ja. Svađe jednako rado i borbe i bojeve gradiš! Srce majke ti Here goropadno tvrdo u tebi Također jest. Davno bi najdonji bio od Uranovih sinova. te ove progovori krilate r'ječi: "Zar se ne ljutiš. oče o Zeuse. Pokorni smo. 55 907. na Olimpu što ih imade. te za čas mješaču se okolo zgusne. 90 . i tvoj je poslušnik svaki izmed nas Al' nje besjedom ti ni djelom pokarati nećeš. 53 Najprije Kiparku on je u članak ranio ruci. st. na Olimpu što nas imade. drzak toliko. te riječima nju upokoravam jedva. Uranovi sinovi su Titeni. i mati te rodila meni. 54 898. Zeus ovdje veli da bi Aresa bacio u najdonje dubine Tartara. Heba opere i odjećom milom obuče. nek bjesni na bogove također vječne.. strahote videć? Najgore nevoje mi neprestano trpimo bozi Jedan po volji drugog ugađajuć ljudima smrtnim. Ali te dulje gledat ne mogu.Homer: Ilijada 870 875 880 885 890 895 900 905 Pokaže." Mrko ga pogleda Zeus nebesa oblačitelj veleć: "Nemoj uza me sjedeć. Kako se bijelo žitko mlijeko od soka naglo Gruša smokvenog. Upravo tako brzo i naleta Aresa onaj Izvida. Ares nije vidio Atene jer se učinila nevidljiva (vidi st. kako mu krv ambrosijska iz rane teče. Tad Alalkomenka 55 se Atena i Argejka Hera Boginje obje vrate u dvore velikog Zeusa Od krvi ustavivši ljudomoru Aresa boga. "Alalkomenka". ali on ima mnogo razloga sumnjati na nju." 54 Reče te Peeonu zapovjedi sina izvidat. vidi u 4. jer Ares ne bješe smrtnik. kad sam si je rodio drsku. pjev. da nevolje patiš. Ali me brze noge odnesoše. Njemu Peeon lijek od ustuka na ranu metne I njim izvida njega. Onda se ko bog kakav na samog zaletio mene. kad ne bi bio njegov sin. ispod Titena. 53 875-882. jer kćer si rodio ludu Pogubnu. S tobom se svađamo svi. Ares silan i dičan tad sjedne uz Kroniona. 8. Jer si koljena moga. Ona je Tidejeva podbola drskoga sina Sad Diomeda. Stane ga jauk.

469. vidi 4. "Sami Ahejci i Trojci ostanu". već uzme dušu Diomed.. grlati bojnik. nema više bogova na bojištu. Njemu i subojniku Kalesiju. Diomed. Amo i onamo boj se pomače po polju vrlo. Pasući ovce on obleži i obljubi nimfu. 1 2 5 10 15 20 25 91 . Ona zatrudni i dva blizanca poslije rodi. Koliko bacahu koplja. Prvi ga zgodi u branik. a ponosnog taj Laomedona je bio Sinak. gustogrivog njegova šljema. tj. s Ofeltija skine Eurijal oružje tada Pa za Esepom pođe i Pedasom. 1. Ubije. kojeno nimfa Nejatka Abarbareja nezazornom Bukolionu 2 Rodi. Ahejci nadvlađuju. prvorođenac.drugarima spas on donese. i mrak se navuče na oči njemu. on u Arizbi. koji je tada Upravljao mu kolma. I u našim narodnim pjesmama vile (koje odgovaraju grčkim nimfama) rađaju kadšto djecu s ljudima. Eurijal. Sami Ahejci i Trojci u pokolju ostanu 1 strašnom. Jerbo je častio svakog na putu imajuć dvore. Jer od najboljega med Tračani zgodi junaka. pjev. str. Naša narodna epika. uklonili su se.Homer: Ilijada ŠESTO PJEVANJE (22. 253. 566. Pa ga u čelo probode. U Homera čine to i boginje. Aksila. vidi u T. . Nastavak) Hektor se sastaje s Andromahom. vidi 2. u utvrđenome gradu. 1-72. Življaše obilan žitkom i ljudima bijaše mio. mjedokovna između voda Ksanta i Simoisa junaci tad na junake. Ali jadovitu smrt od njega ne odvrati nitko Od tih zastupivši za nj. Maretića. oštrice mjedeno njemu Zadre se u kost. Tad im Mekistejev sin 3 i snagu i koljena b'jela Razglobi 4 pa im onda sa pleći oružje skine. st. u potaji rodi ga mati. 22. pjev. S Dresa. Afrodita je rodila Eneju s Anhisom. tj. Vrloga Akamasa i visokog. obojica pod zemlju zađu. "Mekistejev sin". Ejsoru sina. taka je Tetida rodila Ahileja s Pelejom. 12. 4 28.. dan. 3 27. st. Trojansku četu sin Telamonov prolomi prvi Obrana ahejska Ajas. "razglobi koljena". Teutranu sina.

. Zlato mi leži i srebro i dobro kovano gvožđe. On ga je subojniku već htio predat. Kad bi me začuo živa kod ahejskih brzijeh lađa. sine o Atrejev.ni ono dijete. 5 92 .Homer: Ilijada 30 35 40 45 50 55 60 65 70 Ustrajni ratnik Polipet Astijala ubije tada.zakladi mnogi u oca mi bogatog leže. kao naša što imaju. a uza nj se nađe Atrejev sin Menelaj držeći dugosjeno koplje. 5 Kuda su i drugi konji odbježati znali u strahu." Tako im rekavši srce i hrabrost svakom potače. Golemu ucjenu otac darivo bi od toga tebi. od sebe odrine tada On junaka Adresta. oj Aresa ubojne sluge. Sjajnim kopljem uzme Ableru život Antiloh. . Grlati bojnik Menelaj Adresta uhvati živa. bez traga redom!" Tako mu reče junak te srce nagovori bratu. kad bi se dakle taj kraj prelomio. mogli su konji ostaviti kola i bježati. Sam se izvali Adrest iz stajala pokraj točaka. a zašto mariš toliko Za ljude! Zaisto tebi u domu učiniše krasno Trojanska čeljad! ni jedan ne uteko prijekoj smrti Od njih ni rukama našim. što mati Nosi u utrobi još. Nestorov sin.Euripil Melantiju oružje skine.al' Agamemnon K njemu u susret dotrči te ovo mu vikne i reče: "O Menelaje dragi. već su konji privezani samo uz prednji kraj rude. dostojnu primi Ucjenu. Aretaona pak divnog ubije Teukar. što bješe s bregova Satniois-r'jeke Velje iz Pedasa strmog. već svi vi Propali u trojskom gradu bez pokopa. A iz Perkote Pidita Odisej mjedenim kopljem Smakne. kamo su htjeli. a Filaka zgodi u b'jegu Leit junak. Onda se prodere Nestor i ovo Argejcima vikne: "Vitezi danajski mili. Rekavši pravo po duši. a poslije po polju bojnom Moći ćete na miru sa mt'tvih oružje skidat. . ne uteklo ni ono. U prah ničice padne na lice. da k brzim Lađama ahejskim njega odvede. Kola u Homera nemaju jarmaca ili prekoruđa. Adrest Menelaja hvativ za koljena molit ga stane: "Daruj mi život. Jer se ovome konji zapletoše u granu grma Metljike i poljem oni u strahu odbježaše kola Spr'jeda na rudi prelomiv te sami otrčaše u grad. te Adrest pade. a junacima kralj Agamemnon u boju Elata sruši. 40. . Neka za oružjem nitko ne leti i nek se otragu Tim ne zadrži želeći što više k lađama don'jet Nego sijec'mo junake. i petom Na prsi stane mu Atrid i jasen-koplje izvuče. a silni kralj Agamemnon Rani u slabine njega." Reče i šćaše već nagovorit Menelaju srce.

Atene sjajnooke u hram. ne bi l' se gradu Smilovala i ženam i dječici trojanskoj ludoj. 7 Ne bi li Tidejeva odvratila sina od Troje. pomoćnici slavni daleko. dragocjen plašt meće se na koljena tome kipu jer se naivno misli da plašt treba i boginjama. Da sin Prijamov Helen. zadrž'te narod Ispred vrata. mi ćemo ovdje Ostati. 92. nek starice sakupi sada. da je bog iz nebesa zvjezdanih kakav Na pomoć Trojcima sašo. tad radosti eto dušmanma! A pošto čete sve podbodete. 136. On je. pa ćemo onda sa Danajcima se borit. Ostan'te ovdje te svakud obilaz'te. Odmah na zemlju on u oružju sa kola skoči. Svetome domu vrata nek ključem ona otključa I plašt. 73-118. pjev. . Nek ga ljepokosoj metne Ateni na koljena tamo. Pomisle." Tako izgovori Helen. Ahejac jači od sviju. Jakoga kopljanika i ljutoga stra ugonjača. kakono mislim. te srcem nema mu ravna. Tada udare natrag Argejci i prestanu sjeći. st. toliko bojimo. poso Trojski i likijski stoji. . kao što treba ženama. A ti. Koji je gradu na vrhu. al' taj se odveć Razgoropadio sad. Ako nas i taru vrlo. 7 95. pogađač u ptice prvi. najdraži njojzi. Tada se prodere Hektor i ovo Trojancima vikne: "Trojci prehrabri vi. Hektore. jer najbolji vi ste junaci U djelu u svakome. 6 Nek joj obeća zaklat u hramu dvanaest krava B'jelih. nejunaštvo b' osvojilo Trojce.Homer: Ilijada 13.kažu . Savjet trojanskoga vrača Helena. u grad zaputi i materi zatim Svojoj i mojoj reci. Misli se kip Atene koja sjedi. glave junaka. gdje borbe i mišljenja treba. nasuprot Ahejcima stanu. 6 75 80 85 90 95 100 105 110 93 . Ne bude reko Eneji i Hektoru stupivši k njima: "Najveći na vama dvjema. Što se od boginje . što ne bjehu još u jarmu.porodio.okrenuše tako se oni. Tada bi Aresu mili Ahejci potisli opet Trojce u Ilijski grad. Nit' se Ahileja. koji se njoj u dvorima njezinim čini Najdražesniji od svih i najveći. jer nevolja jeste vojevat. Oštrim kopljima dvjema po vojsci hodeći svuda Mahaše hrabreći na boj i potičuć pokolj strahovit.vidi 2. i Hektor posluša brata. "dječici ludoj". prije no bježati nagnu i ženam U ruke prije no padnu. Eneja i Hektore.. Onda se okrenu Trojci.

133. junačino. "štape pobacaše". dobrikoviću. na zemlju štape One pobacaše 9 sve. Smjelica. druzi! Dok ja odem u Ilij i savjetnicima reknem Tamo starješinama i ženama. vidi 4. Glauk poznaje dakle Diomeda. Tako i ljudi jedni dosp'jevaju. želeći se borit. kad su slavile boga Dionisa. A kože crne. da zapadneš u zamke smrtne. Kada se jedan drugom nablizu primaknu njih dva. grlati bojnik. Ni ja sa blaženim ne bih u borbu bozima zašo! Ako l' si koji od ljudi. Skrajnji je obod tucko po vratu i po gležnju njega. 448. pjev. 120 125 130 135 140 145 Glauk Hipolohov sin i Diomed. Ne bi mu drugog života. Viđao nisam. a sada daleko si pred druge došo. na štitu kvrgašu 8 što mu je bila. kad Likoorg ljudomora stade Tući ostanom njih. koje su imale u rukama žene. misle se bršljanom i lozom obaviti štapovi. junaštva se sjetite. Ne bih s nebeskim bogom u borbu nikako zašo! Nije ni Drijasov sin Likoorg jakosni dugo Živio. 117. 14. a drugo U šumi brsnatoj raste. a Tetida primi na krilo Preplašenoga boga.toliki ga drhat osvajo Od vike čovjeka onog." Njemu Hipolohov sin odgovori svijetli ovo: "Što me. 10 145. što si pod moje dugosjeno koplje izišo. st. Tidejev sine. . Jedno po zemlji lišće razbacuje vjetar. Al' bozi blaženi mirni Na nj zamrze i sin ga slijepcem učini Kronov.s bozima on se sa nebeskim išao mrazit. Djeca nesretnih ljudi sa snagom se susreću mojom! Ako l' si koji bog s nebesa besmrtnik došo. Bliže pristupi brže. kad proljetno nastane doba. za rod mi pitaš? 10 Kakav je lišću rod. kad omrznu bozima svima. neka se stanu Moliti bozima sad hekatombe nek obreknu njima. Glauk i Diomed. "na štitu kvrgašu". Med vojske zađu med jednu i drugu.Homer: Ilijada 115 Bud'te junaci. žestine. On je po presvetom brdu po Nisejskom dojkinje boga Mahnitog Dionisa razgonio. i ljudskom je plemenu takav. od ljudi kakvih si smrtnih? Ta još te nikad do sada u boju." Tako rekavši riječ sjajnošljemac otiđe Hektor. Dionis se preplaši i sam I skoči u vale morske. . što hljebac jedu zemaljski. Onda onome riječ Diomed progovori prvi: "Tko si.. u junačkoj slavi. 119-236. 8 9 94 . a drugi ginu.

12 Ali ga ubiti ne htje bojeći se toga u duši. Drugi put s naočitim Solimcima zađe u borbu. svoju smrt. a to je smio učiniti samo onaj kome su se slale.kao što u Bibliji svoju smrt u pismu nosi Urija. 11 95 . ne moraju biti pismo u našem smislu. On u Likiju ode s nezazornom pratnjom božanskom. Koja bijaše roda božanskog. što nošaše njemu od Preta. Devet ga gošćaše dana i goveda zakla mu devet. Bila je priča u Grka da je Belerofonto ubio kralja u Efiri i bojeći se krvne osvete pribjegao Pretu. da borba s junacima njegova bješe 155-159. a ne čovječjeg. Naprvo lav. koje su bile dvije. koji se ovdje spominju. I sam je reko. il' ubij Belerofonta. Potajno njemu se dati obljubiti Antija divna. 13 Kojih je pogubnih mnogo na složenoj nacrto daski. Al' on ubije nju znakovima poslušan božjim. 12 160-166. Najprije pomamnu ubit Himeru zapovjedi njemu. On ga iz argolske progna iz zemlje. nekakvo slikovito pismo. to bi moglo biti nešto nalik na hijeroglife starih Misiraca. ostragu zmaj. kralju o Prete. Ovo je pričanje nalik na ono u Bibliji o Josipu misirskom. al' n'jesam se dala.ta mnogi junaci znadu za njega: Grad sred argolske zemlje konjogojne Efira ima. nije se dakle moglo znati što je unutra napisano. što Glauka porodi sina. Eolov sin. kad bješe od njega Mnogo jači. . "pogubni znaci". Strašnu je rigala silu iz sebe žarkoga ognja. a neispisane su bile izvana. Tu je živio Sisif od sviju lukaviji ljudi. Al' zlo njemu je Pret u duši smislio svojoj. Tastu ih predati svome zapovjedi. Belerofonto ovdje nosi i ne znajući što nosi. Pretova žena. u sredini pak koza. Antija izmisli laž i kralju progovori Pretu: ""Umri. Koji je mene htio obljubit. 11 Kojem su ljepotu dali i milu srčanost bozi. pa su se složile jedna s drugom tako da su te strane bile iznutra. Znak. u koga se zaljubila žena njegova gospodara. upravo bi trebalo reći: na složenim daščicama ili pločicama. Glauk junaka rodi nezazornog Belerofonta. baš živo poželje.Homer: Ilijada 150 155 160 165 170 175 180 185 Ali volja l' te i to da čuješ dobro da za moj Rod saznadeš . neka ga smakne. Onda ga zapita i znak od njega vidjeti htjede.i obuzme gnjev gospodara. Široke Likije njega gospodar usrdno primi. dok se nijesu pločice rasklopile. tj. Što se kaže "na složenoj daski"."" Reče. jer Zeus ga podložio Pretu pod žezlo. A kad deseta zora ružoprsta osvanu veće. svaka na jednoj strani navoštena i na toj strani ispisana. tj. njegova zeta. A kad u likijsku zemlju do Ksanta dođe rijeke. 13 168-169. A kad nemili znak od svojega od zeta primi. . kralju u Tirinsu. al' nagovorit Belerofonta hrabrog i poštenog na to ne može. Sisif. što je to čuo. Već ga u Likiju pošlje i znake mu žalosne dade.

Narodnom onda pastiru progovori medene r'ječi: "Ta ti si prijatelj glavni i davnašnji po djedu meni! Nekad bo divni Enej nezazornog Belerofonta U kući čašćaše svojoj zadržav ga dvadeset dana. Nego oružje daj izmijen'mo. 96 . Jedan je drugog darivo darovima gostinskim krasnim: Enej je pojas crven i sjajan darovo gostu. A ti u Likiji meni. Zlatni pak dvoušni kondir na uzdarje Belerofonto Dade. Tideja ne pamtim više. A kćer zlatosjajna njemu Artemida ljutita ubi. od njega sam . Kada je s naočitim Solimcima zašo u borbu.a trećom Amazonke muškare pobi. Premudri jednoć Zeus s Laodamijom legne. kad u zemlju onamo dođem. Mene Hipoloh rodi.Homer: Ilijada 190 195 200 205 210 215 220 225 230 Najljuća to. Koje mi dade bog i koje nogama stignem. Postavi zasjedu on. od staza bježeći ljudskih po strani. i meni je mnogo nalago. Vazda nek najbolji budem i odličan između drugih. Nek ne sramotim roda otaca. A kad razabra kralj. Al' kad omrznu i on vjekovitim bozima svima. Biti od toga roda i krvi meni je dika.te grlati bojnik Diomed veseo bude I u mnogohranu zemlju zabode dugosjeno koplje. da znadu i ovi. A ti posmicat mnoge Ahejce i druge možeš. i ona Porodi oklopnika Sarpedona naličnog bogu. Čeda porodi žena nezazornom Belerofontu Tri: Laodamiju kćer." Tako rekavši s kola obojica skoče. nek ima što obrađivat. Likijci krasno imanje i ugledno odrežu njemu. i hvati Za ruke jedan drugog te ondje uhvate vjeru. da je vrloga roda božanskog. Tamo ga ustavi i kćer za ženu dade mu svoju. Ares nenasitni bojnik Isandra mu ubije sina. Jedan drugome zato i u vrevi bjež'mo od koplja. u Efiri koji I u likijskoj zemlji u širokoj najbolji bjehu. A kad se vraćo.posto. Tako sam tebi ja u Argosu prijatelj glavni. Kraljevske čitave časti polovinu dade mu onda. Stane tutati sam po ravnici Alejskoj dušu Grizući svoju. On me opremo u Troju. oranicu k tome.dičim se . Jer ih poubija sve nezazorni Belerofonto. . Voćnjak. al' više se ne vrate kući. jer mene on je malena Pustio doma. Hipoloha i još Isandra. Da nam je dika bit prijateljima po djedu glavnim. pod Tebom kad izginu ahejska momčad. tad kralj mu prijevaru zasnova drugu: Najjače pokupivši po Likiji širokoj ljude. što prolazeć amo u dvoru ga ostavih mojem." Reče. . Mnoge bo Trojce mogu ubijati i pomoćnike.

tako u Bibliji braća prodaju Josifa Ismailjcima za dvadeset srebrnika... . dakako od nekoliko žena. A. Drugi su narodi već koju stotinu godina prije trojanskog rata upotrebljavali novac. a ovoga goveda devet.. 237-529. 124. . obilno i preobilno blagosloven porodicom: pedeset sinova i dvanaest kćeri. a već i prije toga događaja. gdje Diomedu Oružje dade zlatno za mjedeno. "ljubazna mati". 15 237.. vidi 5. u vrijeme Avramovo.u dvorima bješe Jedna do druge soba (pedeset sviju na broju) 16 Od kamena tesanca. Gedeon u Bibliji još je blagosloveniji: on ima sedamdeset i jednoga sina (kćerima se ne spominje broj) "jer imaše mnogo žena" (kaže Biblija). a on im zatim zapovjedi svima po redu. st. Pitaju za braću svoju i šinove. zašto si došo izišavši iz boja ljutog? Doista nepomenici Ahejci pritješnjuju vrlo Boreć se okolo grada. pjev. Okolo njega kćeri povrve trojske i žene. 14 240 245 250 255 260 97 . Koji su imali glatke trijeme. Kralj je Prijam. A kad do Zapadnih vrata i do bukve 15 dođe već Hektor. Za svojtu. kako se vidi odavde. 237-311. 14 15. Homer ne poznaje novca u našem smislu. Hekaba. Sve su pod krovom bile. st. Neka se bozima mole. pjev. pjev. 17 251. 473-475. njemu za mjerenje vrijednosti služe goveda. vidi u 24. Stisne mu rtiku i ovu izustivši besjedu reče: "Dijete. da k Zeusu digneš sa vrha gradskoga ruke. kako se vidi iz 7. 693. 16 244-247. st. tj. 495-497. Takve sasvim istočnjačke poligamije nema u evropskih Grka. a tad i sebe napitkom okr'jepiš samog. st. 236. uz žene vjenčane tu su Sinovi Prijama kralja počivali. od tesanog kamena bjehu. a s druge strane Za kćeri kraljevske dvanest u dvorištu bijaše soba. već su davali stvari za stvari.Homer: Ilijada 235 Glauku pamet uzme Kronion. a tebe je nagnalo amo Srce. a u njima zetovi kralja Prijama počivahu uz žene čestite svoje Ondje Hektoru dođe u susret ljubazna mati 17 Vodeći u sobu kćer Laodiku najljepšu licem. ona rodi "kćer Laodiku najljepšu licem". "do bukve". Jedna uz drugu blizu. Ni u trgovanju nijesu Grci onda upotrebljavali novac. da najprije Zeusu i ostalim bozima vječnim Žrtvuješ. za Laodiku se to kaže i u 3. Ali počekaj dede. pjev. Kada do Prijamovih do prekrasnih dvorova dođe.njegovo bješe Stotinu goveda vrijedno. muževe svoje. Hektor u gradu. a jadi čekahu mnoge. da medenog slatkog donesem Vina. Hektor izvršuje Helenov nalog. spominje Biblija srebrne novce.

gdje su joj bili Vrlo šareni plašti. Kiseju kći. A ja ću dotle otići po Parisa. Hektor neće da pije. da ga dozovem. Vidi o ponavljanju rečenih već riječi u bilješki 2. gospođo majko. što ne bjehu još u jarmu. koji se tebi u dvorima tvojima čini Najdražesniji od svih i najveći.Homer: Ilijada 265 270 275 280 285 290 295 300 Umornu čovjeku snaga veoma raste od vina. bura iz Egejskog mora bacila na egipatsku obalu. kad je vodio Helenu iz Sparte u Troju..i mati u dom otišavši sluškinjam tamo Vikne. pjev. Došavši one do hrama Atenina gradu na vrhu Vrata im otvori tu ljepoobraznica Teana. 18 98 . 20 Jedan Hekaba plašt Ateni na dar ponese. ne nosi medenog meni. . B'jelih. konjokroti pak Antenoru žena. Slavnoga oca kćer kad Helenu vođaše k sebi." Hektor sjajnošljemac velji odgovori njojzi ovako: "Vina. jer kako je od boja ugrijan i uzrujan. Otud je preko Fenikije (u kojoj je Sidon) došao u Troju. Ne može molit se on crnooblačnom Kronovu sinu. ne bi l' se gradu Smilovala i ženam i dječici trojanskoj ludoj. jer tko se uprljao prašinom. 90-97. 19 271-278. 60-70. Taj ljepokosoj tamo Ateni na koljena metni. da već u duši ne poznajem nemile tuge!" Reče. kad prebrodi široko more. Ne bi l' se riječi mojoj pokorio. rukotvori Sidonskih žena. Kako si umoran ti za svoju se boreći svojtu.ej da pod njime Zine zemlja. da srce ne ostavi mene i snaga. Hektor ponavlja Helenove riječi rečene u st. 19 Nego otiđi u hram pljenjačice ti daj Atene. 20 291-292. jer Zeus ga Trojancima Olimpski na zlo Stvori i Prijamu kralju junačini i svoj mu djeci! Kad bih ga vidio ja k Aidu gdje slazi u dvore. a za njom i starice pohrle mnoge. st. Koje je doveo bio Aleksandro nalični bogu Onda iz Sidonske zemlje. krvlju. A ko zvijezda je sjao. ispod svih je ležo odozdo. Jakoga kopljanika i ljutoga stra ugonjača. Slabit me nemoj. Starice sve k Ateni uzđignu ruke 264-265. Nego otiđi u hram pljenjačice ti daj Atene I njoj kâda ponesi i sakupi starice u hram. Pa joj obećaj zaklat u hramu dvanaest krava. boji se da bi mu žestoko vino moglo nauditi. 18 Žacam se gospodu Zeusu da izlijem žarkastog vina Ruku ne umiv. Grci pričahu da je Parisa. Ne bi li Tidejeva odvratila sina od Troje. Koji je najveći bio i najljepši šarenim vezom. A plašt. najdraži tebi. . a one kupit po gradu starice stanu: Sama u komoru sade u svođenu. Hekaba ode. Reko bih. Koju su svećenicom Ateninu hramu Trojanci Metnuli.

oj gospođo. Te je dvorove sam sagradio s ljudma. koji na njega vrlo mrze (vidi 3. ne bi l' se gradu Smilovala i ženam i trojanskoj dječici ludoj. Hektor kod Parisa i Helene. A u dvorove krasne Aleksandra otide Hektor. 454. 22 Ali žena me sad nagovorila r'ječima blagim Te me u boj potakla. Ti mu načiniše sobe za ženskinje. Ti Diomedovo koplje prelomi. 22 336. lijepo nije. tad počne ga grditi ružno: "Nesrećo. krivo me n'jesi! Nego ti velim. što onda Najbolji majstori bjehu u grudastoj trojanskoj zemlji. al' Palada odbi Atena. Brata u sobi nađe gdje oružje priprema divno I gdje oklop i luk krivuljasti ogleda i štit.. Onog kad opazi Hektor.). da grad nam ne zgori gorućim ognjem. zlatni ga kolut optako. a ti me čuj i u srcu pamti: Nisam u sobu sjeo od zamjere kakve il' srdžbe Na trojski narod. Argejka Helena pak med svojim ženskinjem sjedi. i samom meni se čini. Da gdje opaziš koga. 312-368. Hektor uniđe tu miljenik Zeusov u ruci Koplje držeći. pravo si mene izgidio." Takvu molitvu reče. nek na zemlju ničke pred Zapadnim vratima padne." Njemu bogoliki ove Aleksandro prihvati r'ječi: "Hektore. "htjedoh u tugu se dati". i tad plašt ljepoobrazna uzme Teana. muškinje i dvor Blizu Prijama kralja i Hektora gradu na vrhu. što me je pobijedio Menelaj.Homer: Ilijada 305 310 Jaučuć. tj. jedanaest lakata dugo. pjev. boginjo divna. gdje dušu tolikima gnjeva 21 Napuni. da prestaje od boja strašnog. Pa ćemo odmah ti zaklat u hramu dvanaest krava B'jelih. Dvorkinjicama ona određuje preslavne posle. st. okolo grada i strmenih bedema vojska Gine bijući boj. Tako veliku kćer Kronionovu moljahu one. već htjedoh u tugu sada se dati. a ti bi na drugog usto. 315 320 325 330 335 326. Pa na koljena njega Ateni ljepokosoj metne Velikoj Zeusovoj kćeri veleći molitvu ovu: "Štitnice grada Atena. a zbog tebe planu u gradu I rat i bojna cika. 21 99 . Hektor misli da se Paris zato povlači od boja što se srdi na Trojance. što ne bjehu još u jarmu. a šamome njemu Daj. na njemu Mjedeno sjaše oštrice. B. Nego se diži.

a pobjeda m'jenja se ljudma. "pobjeda m'jenja se ljudma". A kad ne nađe Hektor nezazornu u kući ženu. da vidim u njoj domare. Helena riječi njemu progovori medene ove: "Hektore. djevere moj. jer tebi je trud osvojio najveću dušu Sa kuje mene i ktome s Aleksandrovoga grijeha. Nego je sa sinom tad i krasnohaljkom dvorkinjom jednom Stajala ona na kuli i ridala. Ali kad bogovi zlo odrediše meni toliko.. pjev. Milu ženu da vidim i luđahnog svojega sina. ne mogu. Slično tome tješi se Paris u 3. gdje me još nema. 24 344. pjev. a neka se i sam Požuri. sluškinje. Ne znam bo. 370 375 Tako rekavši ode sjajnošljemac veliki Hektor I brzo dođe kući." Hektor sjajnošljemac velji odgovori njojzi ovako: "Ne sjedaj. 180. Tako psuje sebe Helena i u 3. da od ahejskih poginem ruku. 23 Nego me čekaj. djevere meni zlotvornici. dok na se navučem oružje bojno. 23 100 . Koji željkuju mene veoma. 440. Nego. hoću l' se k njima iz borbe povratiti opet Ili će bogovi htjet. st. u kojoj se stanuje zgodno. plakala ljuto. na stolicu ovu Sjedni. mislim. I med potomcima pjesme da o nama dvoma će biti. dok to se još zgodilo nije. Ili otiđi. Bar da sam onda kojem čestitijem čovjeku žena. stravičnoj kuji 24 Ej da me onoga dana. a odmah ću ja i stići te mislim.Homer: Ilijada 340 345 350 355 360 365 Bolje će tako biti. Bude odn'jela huda oluja i vjetar hudi U brdo kamo god il' u valove prešumnog mora! Tu bi me zameo val. mene! iako me ljubiš. . Na nas je dvoje Zeus navalio hudu sudbinu. Na prag korači nogom i sluškinjam reče ovako: "Dederte.dakle i ja mogu opet pobijediti. Hektor i Andromaha. Helena. da me jošte u gradu može zateći." Reče. st. unidi. sad pobjeđuje jedan. U kuću odlazim svoju. tj. Koji bi osjećo rug i zamjeru mnogu od ljudi! Ali u ovoga nije stanovito srce ni sada Niti će poslije biti. Već se je srce moje uželjelo branit Trojance." C. Al' on bjeloruku ženu Andromahu ne nađe doma. Nego ovoga ti daj potakni. sad drugi. kad mati me rodila moja. 439. a Hektor njemu sjajnošljemac ne rekne ništa.. 369-502. al' to će on pokušat. meni po istini recite sada: Kud je Andromaha pošla bjeloruka iz kuće ove? 339.

a nije ti žao Ludoga čeda ni mene sirote. prevladali da su Ahejci. već tugu. jer svoje Ti kad nađeš skončanje. 27 414-427. jednim ga zove otac. Tamo u Plakovoj Tebi." Tako ključarica reče.Homer: Ilijada 380 385 390 395 400 405 410 415 Ili je k jetrvama krasnohaljkam pošla il' možda K zaovama il' u hram Atenin. 26 Hektor se sinu svome nasmije glednuv ga šutke.Aleksandar. jer Ilij je sam spasavo im Hektor. obilno darovana. 402-403. tj. 244-245. Gdje se živjelo zgodno. st. Već je na veliku pošla na kulu ilijsku čuvši. 164-168. Hektor je njega zvao Skamandrijem. gdje boginju strašnu I druge Trojanke sada ljepokose glede ublažit?" Hektoru prihvati riječ ključarica žustra ovako: "Kada nam. st. jer tebe će ubit Ahejci. koji je svojim junaštvom branio Troju. primjer pljačke i deračine. 25 26 101 . Da su u nevolji Trojci. a drugim ostali ljudi.. pjev. kad oca ni gospođe matere nemam. k zaovam nije Ona otišla ni u hram Atenin. A Andromaha suze prol'jevajuć pristupi k mužu. Ljubljenog Hektoru sina. Hektore. Kada odasvud hrupe. tad utjehe imati neću Druge.. Kuda je iz grada htio da iziđe u Trojsko polje. a zv'jezdi lijepoj sličnog. a meni bolje bi bilo Onda pod zemlju zaći. i sin Ahilejev ima dva imena: Neoptolem i Pir (ovo u kasnijem grčkom pričanju).Ime Astijanaks upravo znači: vladar grada. Stisne mu ruku i ovu izustivši besjedu reče: "Zloćane. ludo dijete. Ona je k bedemu hitno otišla na mahnitu nalik. o kojoj je govor u bilješki 1. Darima obilna kći 25 junačine Eetiona. a Astijanaks Zvahu ga drugi. gdje boginju strašnu I druge Trojanke sada ljepokose glede ublažit. Tako dva imena ima i brat Hektorov Paris . 395. bez tebe kad budem. Al' ga opl'jenio nije bojeći se toga u duši. Ona se sastane s njim. Što je pod brdom Plakom šumovitim živio nekad. Nije k jetrvama krasnohaljkam. i ubi Eetiona. a dvorkinja iđaše s njome Noseć na prsima sina bezazlenog. i iz kuće Hektor odleti Onijem istim putem niz ulice građene dobro. Kiličanom bijaše vladar. riječ po istini kazati veliš. Kad grad veliki prođe i dođe do Zapadnih vrata. "Darima obilna kći". sa svog ćeš srca postradat. pjev. vidi u 11. S njome je dojkinja pošla u rukama noseći d'jete. udovica brzo Ja ću se nazvati tvoja. Tu mu u susret dotrči Andromaha vjerena žena. ocu dakle u čast zvahu ljudi njegova sina Astijanaks. Jer mog oca je divni Ahilej ubio negda 27 I još je kilički grad visokovratnu srušio Tebu. Kći se za oklopnika za Hektora njegova uda. . a to bijaše Hektor kao vrhovni zapovjednik. Hektorov sin ima dakle dva imena.

. mati Andromahina umrla je naglo i bez bolesti. st. Triput su onamo došli i kušali prvi junaci Okolo Ajasa oba i okolo oba Atrida I Idomeneja dičnog i junačkog još Diomeda: Il' im je koji vješt u proricanju rekao čovjek. Naša narodna epika. 145. Ili ih navodi same i potiče njihovo srce. to je rečeno poradi pjesničkog ukrasa. 28 Sedam sam imala brata u dvorima. golemu ucjenu primiv. Kod smokve 30 deder ljude uredi. pjev. Ako li budem od borbe ko strašljivac bježao kakav. Nego se Trojaca ja i dugohaljki Trojanki bojim. on se dakle bori da Troja ne padne nečasno i sramotno. "Kod smokve". kod smokovog stabla. a br'jestove zasade ondje Brđanke nimfe. kada tko tako umre. odakle se može Najlakše u grad unići. tj. Hektore. al' smiluj se sada I daj ostani ovdje na kuli. doista su ih dakako zasadili ljudi. i meni. 11. jer da je Troji suđeno propasti." Velji sjajnošljemac Hektor ovako prihvati riječ: "Sve je doista to na umu. Ali ne marim ja i ne žalim Trojce toliko Niti Hekabu samu ni Prijama. A nju streljačica ubi Artemida u kući oca. i svi su oni Istoga dana u dvor Aidov skupa otišli. str. Mater. Ti si mi brat i mlađahni muž. što svi su valjani i što ih je mnogo. osvojit se bedemi mogu. Dovede ovamo junak Ahilej s ostalim blagom. 31 446. koje je bilo pred Trojom valjda blizu Zapadnih (Skejskih) vrata. Hektor se bori samo poradi časti i slave svoje i svoga oca. Da su nimfe zasadile oko groba Andromahina oca brijestove. st. Ni srce to mi ne da. Maretića. spominje se još u pjev. i u pjev. trojanskog kralja. st. kad će i sveti propasti Ilij I kralj kopljometnik Prijam i narod Prijama kralja. udovicom žene Svoje ne ostavi sad ni siročetom djeteta svoga. I u našoj narodnoj poeziji uzimaju se vile dosta često poradi pjesničkog ukrasa. Homer misli da ga je ustrijelila Artemida ili Apolon. što im je Zeus egidonoša otac. 29 Tako si. 29 428. 22. Koliko žalim tebe. Jer ih je sve poubijo brzonogi divni Ahilej Kod sporohodnih krava i kod bjelica ovaca. Ali će u prah pasti od neprijateljskih junaka. to on sam veli u iduća tri stiha (koji se nalaze i u 4. Ni braću svoju. što kraljica bješe pod gorom šumovitim Plakom. Doći će jednom dan. 167. 28 102 . tj. mjedenhalja kad te Ahejac 419-420. ti mi i otac i gospođa majka. 163-165). ženo. jer navikoh vazda valjanim Biti i vazda se hrabro među prvim Trojcima borit Stječući veliku slavu i ocu i samome sebi.Homer: Ilijada 420 425 430 435 440 445 450 Nego ga spaliti dade u oružju umjetnom svemu I hum naspe mu grobni. 30 433. 255. vidi u T. Ali je dade na otkup. 31 Jer ja u srcu svom i u duši predobro znadem.

Onda molitvu Zeusu i ostalim bozima rekne: "Zeuse i ostali bozi. i ovome. Prvi je vrutak u Lakedemonu blizu Sparte. Hektor u očinskoj ljubavi zaboravlja ovdje na časak ono što je malo prije rekao o zloj sudbini koja čeka Troju i Andromahu." Rekavši svijetli Hektor sa zemlje kacigu uzme S konjskim repom. Nego u dvore otiđi te gledaj poslove svoje. te sina Poljubi miloga svog i na rukama ponjiše njega. tj. neboga ženo."" Tako će reći. pjev. a tebe još veća snaći će tuga Za mužem takvim. a najviše samome meni. "Prelu". kad ugleda miloga oca. 33 Da on. Da rekne tko: ""od oca je taj valjaniji mnogo"". preplašiv se. Jerbo me preko sudbine k Aidu poslati neće Nitko. kad vidi te suze gdje roniš: ""To je Hektorova žena. žalostiti odveć u duši. mislim. Uteko dosad nije ni jedan. što smo u Troji. s neprijatelja skinutu otetu ratnu opremu. Ali nasuti hum nek prije pokrije mene. kada se rodi. progovori i r'ječ joj rekne: "Nemoj se. među Trojcima predičan bude.. i mati u duši da se veseli. 34 480. Prelu 35 i tkalački stan. Kako se strašno trese na kacigi ozgo na vrhu. a žena u dvore mila mu pođe 32 457. 103 . kad Ilij osvajan bješe.Homer: Ilijada 455 460 465 470 475 480 485 490 495 Suznu koji odvede slobode ti uzevši danak. preslicu. 35 491. "odoru". tj. On je pogladi rukom. Tome se mili otac nasmije i gospođa majka.preko volje od nužde teške. Mjedi se prestraši on i konjogrivne kite. st. Ona se plačuć nasmije i k mirisnim grudima svojim Privije čedo. konjokrotama u boju On je prednjačio Trojcem. sinu mi. Odmah svijetli Hektor sa glave kacigu svoju Sjajnu. da čovjek. 734). a mužu. Muškarcima. kad spazi. gdje odvlače na silu tebe. Neka ti idu za poslom. bude je žao. drugi je u Tesaliji (ovaj se spominje i u 2." Reče i miloj ženi dječaka u naručje metne. Svima vojevati valja. Ali se uvine sin krasnopojasnoj dojkinji na grud I krikne. da dan robovanja odvrati tebi. Onda će reći tko. Kada uza stan budeš u Argosu živeći tkala Drugoj i nosila budeš iz vrutka Meseidskog vodu 32 Ili iz Hiperskoga. Snagom da bude dobar i Ilijem krepko da vlada. ni rđa ni junak. skine i na tle je metne. a smrti. kako sam ja. 33 476-481. Negol' ti jauk čujem. a i dvorkinjama naloži. dajte. Ta je promjena čuvstva nešto sasvim ljudsko." Reče svijetli Hektor te pruži za sinom ruke. Kad bude iz boja išo. presjajnu. kad opazi. da odoru 34 krvavu nosi Ubiv dušmana. .

pravedan nitko prekoriti ne bi te mogo S tvojih. gdje milo sa ženom zboraše svojom.Homer: Ilijada 500 Često se osvrćuć za njim i bujne roneći suze I brzo dođe kući. Već on oružje sjajno i mjedeno slavno navuče I gradom projuri tad u brze se uzdajuć noge. D. Kao što postalac konj 36 nazobav se uz jasle ječma Rastrgnut znade oglavnik i topoćuć poljem odletjet. Hektor se i Paris vraćaju u boj. 518-519." 505 510 515 520 525 506. kako se vidi iz Hektorova odgovora. i njemu na obje strane Griva niz grebene pada. pa zgodno ne dođoh. jer junak si. 38 527-528. al' si od svoje Nemaran volje. 503-529. Ako nam dade Zeus. u kojoj se stanuje zgodno. ispričava se zato da brata udobrovolji. a sve to uredit ćemo i potom. Brzo na obična mjesta i na pašu noge ga nose: Tako i Prijamov sin sa Pergama visokog Paris Siđe u oružju svome sijevajuć kakono sunce. poslova ratnih. i to mu polazi za rukom. 38 Kad nazuvčare Ahejce od Troje mi odagnamo. a noge ponesu ga hitre. Ijujučuć. koji stoji u kući i upotrebljava se za mirne poslove. a ne vodi se u boj. Živa još Hektora one u njegovu plakahu domu Misleći. te nećeš da vojuješ. 36 37 104 . a srce moje Jaduje vazda u meni. Nego hajdemo. Naviko da se u r'jeci ljepotekoj kupa. tj. ljepote i ponosa pun je. veoma te ustavljam ovdje. i brzo Brata Hektora divnog zateče. da se više povratit iz boja neće Niti Ahejcima uteć ni snazi ni rukama njihnim. kako mi reče. tj. Ona do kuće dođe ljudomore Hektora i tu Mnogo dvorkinja nađe i na plač sve ih potače. Koje govore Trojci. prošlaviti oslobođenje od ratnih nevolja lijući vino bogovima u ime žrtve. Njemu bogoliki riječ Aleksandro započne prvi: "Doista. i gizdav Glavu visoko drži. što stradaju mnogo zbog tebe. kada je htio Krenuti s mjesta. Nije ostajo dugo u dvorima visokim Paris. te mognemo vrč od slobode Bozima nebeskim na čast u dvorima staviti našim. Paris se ovdje ispričava što ga je Hektor morao čekati. "vrč od slobode bozima staviti". A ti se žuriš. ljubazniče." 37 Hektor sjajnošljemac velji odgovori njemu ovako: "Čovječe. "postalac konj". kad pogrde slušam o tebi.

3 22. 460. iznova željno S glavica olimpskih sišla. vidi 5. Hipolohov sin. I sin joj Zeusov gospod Apolon progovori prvi: "Čemu si. "s Pergama". 21. dan) Hektor i Ajas dijele mejdan. 16. "kod bukve". da pobjedu sada Ahejcima odlučnu dadeš? 10. pjev. Apolon se dogovara s Atenom. Kako u teškoj borbi Ahejci padaju redom. Tako svijetli Hektor izrekavši jurne kroz vrata. 23. Sina Menestija stanom iz Arne. al' spadne Ifinoj. i udi mu klonu.Homer: Ilijada SEDMO PJEVANJE (22. 1-312. Hektor pogodi pak Ejoneja oštrijem kopljem U vrat u kacigin zaklon od dobre mjedi i njega S kopljem ukine tad. 693. Hektor se bori s Ajasam. S njime i brat mu pođe. Kada sjajnooka spazi Atena boginja veće. oba u duši Želješe oni vojevat i borit se jošte u boju. te udi od umora klonuše njima: Tako se njih dva željnim Trojancima pokažu tada. pjev.. tj. Aleksandro. koji nosi kij (kijak) . navela te velika žudnja? Zato l'. U rame Deksiju sina Ifinoja. Vinuv se Olimpskoj gori niz glavice ona u sveti Ode u Ilij. na brza kada Na kola skoči. st. Mrtvi se sahranjuju. dan [kraj]. Filomedusa Njega volooka rodi sa svojim kijonošom 1 mužem. A. velikog Zeusa o kćeri.. Kod bukve 3 jedno se s drugim vjekoviti bogovi nađu. a likijski vođa. kod one koja je spomenuta u 5. "kijonošom". A u boju ljutome kopljem Pogodi Glauk. i 24. tj.topuz. pošto se oni utrudiše s veslima glatkim Po moru brodeć. st. Tamo Aleksandro sina Arejtoju ubije kralju. Koji je s Pergama 2 vidje i Trojcima pobjedu šćaše. 1 2 5 10 15 20 25 105 . Kao što kada bog brodarima željnima dade Vjetar. a njoj se u susret digne Apolon. 1-112.

pjev. a redovi sjeđahu gusti. Hektor. Neće li u čudu tad nazuvčari-mjedaši Ahejci Kojeg poslat junaka. Ja sam takovu riječ vjekovitih bogova čuo." Reče. dok Ahejci Ne nađu Troji svršetak. 45 50 55 60 65 Mili Prijamov sin u duši čuo je Helen 4 Dogovor. u borbi se boriti strašnoj. i onda se umire oni. 106 . Tko bi se ogledo s njim. kad Zefir Duhati počne. u borbi se borio strašnoj. Jer ti još umr'jeti nije. Na bukvu Zeusa tad egidonoše visoku sjednu Ljudima se veseleć. da s' bije s Hektorom divnim. 75. Te među Trojce on otišavši potisne čete Koplje po sr'jedi držeći. o braniču bože.i toj se veoma poveseli riječi Hektor. Prijamov sine. Sve su stršili štiti i koplja i kacige sa njih. koji se bogu i boginji v'jećajuć svidje. Onda pozovi Ahejca junaka najboljeg od svih. Trojci sad i nazuvčari Ahejci. te more pod njime sve se zacrni. . 4 44. izaziva Ahejce na mejdan. Tad srebrnoluki bog Apolon i s njim Atena Jastrebovima dvjema po obličju stvore se slični. prorok. da poslušaš nešto i mene: Od rata odbijmo sad i od kreševa vojske za danas. Kako se po moru lelij od valova širi. vidi u 6. Bi li me poslušat htio? ta brat sam rođeni tebi! Ostale deder posadi Trojance i sve Ahejce.Homer: Ilijada 30 35 40 Jer ti ne žališ ništa Trojance. B. . kad tako milo je vama Vječnim boginjama. Poslije opet će oni u borbu zać. 43-91. Ne bi li Danajca kojeg posamce pozvao u boj. Tko će se ogledat s tobom. kojino ginu.. mudrinom jednaki Zeusu. "u duši čuo je Helen" tj. nek bude. .i boginja tada Atena posluša njega. Nego bolje bi bilo." Reče. A nazuvčare sjedne Ahejce kralj Agamemnon. Onda divni med vojskama prozbori Hektor: "Čujte me. K Hektoru stupi te stane uz njega i prozbori njemu: "Hektore. i udes te neće još snaći.misleć i sama Tako s Olimpa siđoh med Trojce i med Ahejce. razoriti grad vam se hoće!" Besjedu njemu Atena sjajnooka boginja reče: "Tako. Nego kako želiš da prekineš bitku med ljudma?" Gospod joj Zeusov sin Apolon odgovori na to: "Snažnog konjokrotu dajmo navedimo Hektora sada. kao vrač. Takovi redovi trojske i ahejske bijahu vojske Na polju. st. potaknut od vrača Helena.

Nećat se bješe ih stid. Glavni što bješe junak. Neka mu grobni hum uz Helespont široki naspu. Da svi ahejski knezi ne skočiše ustavljat tebe. Kasno ustane tek Menelaj i zboriti počne Grdeć i psujuć i teško iz duše uzdahne junak: "Ao hvališe vi."" Tako će reći tko. na što me srce u grudima potiče moje. 92-312. to se izriče tako što se kaže da bogovi drže u rukama uža. Svladam li onoga ja. s Hektorom divnim da s' bije. jer mnogo bijaše jači. Oružje uzet ću njemu i odn'jeti u sveti Ilij Pa ću ga objesiti u hramu daljnometnog boga. a na nebu gore Bogovi vječni drže u rukama pobjede uža. tj. Kojega takova srce na mejdan potiče sada. Ubije l' onaj mene dugo'rtom mjeđu. bogovi upravljaju bitkama. njezina je pobjeda. Tako im reče. Ždrijeb pada na Ajasa.Homer: Ilijada 70 75 80 85 90 Da reknem. i slave mi nestati neće. Telamonova sina. . tebi osvanuo konac života Od šaka Hektora divnog. Ovo vam velim. nek skine Oružje s mene i sebi u duboke lađe odnese. A t'jelo moje kući nek povrati. Neka ga tamo Ahejci dugovlasi njegovi spale. Il' kod moroplovnih lađa da sami nađete propast.Apolon dade l' mi slavu. Zeus visokovladni vjeri izvršit se ne dade našoj. Nego se svi vi u prah i u vodu provrgli redom. Neka iziđe amo." 5 Tako im reče Menelaj i oružje krasno navuče. oj Ahejke. Od svih Ahejaca među vama ima boljara. Nego o zlu nam radeć namjenjuje takav svršetak. a svjedok gromoglasni Zeus nek nam bude." C. 5 95 100 105 107 . a oni umuče svi i zašute. Da vi uzmete Troju. Kako bez srca ovdje sjedite. al' ubi ga svijetli Hektor. I sam Atrejev sin dalekovidni kralj Agamemnon 102. bez ikakve slave! Ja ću se evo sam naoružat. bit će sramota. i koja uže k sebi povuče. A mrtvo tijelo ja ću na pokrite vratiti lađe. a primiti strah ih je bilo. Tu bi. da bi me ognju Mrtva izručiti mogli Trojanci i trojanske žene. a ne Ahejci! Zlo će i gore bit zacijelo. u kojoj krasne su kule. što odavno pogibe veće. Gdjekoji potom nek reče od ljudi kasnijih brodeć Na lađi punoj vesala po iskričavome moru: ""Grobni je hum to junaka. Menelaje. Ako ne iziđe nitko na mejdan Hektoru divnom. a vojske koje se bore vuku po za jedan kraj.

a ne jačinom Ubi Likoorg. . Njega na t'jesnom putu na pr'jevaru. Da mu iz udova duša u dvore Aidove ode.. Agamemnon ovdje pretjeruje. st. samo da kojega od Ahejaca podjari da iziđe mjesto Menelaja Hektoru na mejdan.Homer: Ilijada 110 115 120 125 130 135 140 145 Brata za desnicu hvati te prozbori i rekne ovo: "Lud li si gojenče Zeusov Menelaje! ludosti takve Ne treba tebi. Skine njemu Likoorg te posl'je ga u vrevu ratnu 113-114. Oružje. Malo dalje kaže Agamemnon: koliko je god Hektor velik junak. A drugog zatočnika Ahejci će poslati onom. ko Arkaci kopljonoše kad su se s gustim Borili s Pilci kraj vode brzoteke Keladon zvane Uz zide Fijskoga grada uz valove Jardan-rijeke. već Hektor se boji Ahileja. i on se natraške srušio na tle. pa on ga i posluša. Što me je nekad s veseljem u dvorima pitao svojim Za pleme svakog Argejca. Onda se digne Nestor med Danajci i rekne njima: "Ao. Ne bi li iz boja ljutog i kreševa pobjego strašnog. samo da odvrati od mejdana brata. mislim. Makar i bio Hektor nenasitan boja. pjev. već svuda Gvozdenim topuzom on je razbijao dušmanske čete. junačkoj slavi. ali će se među Ahejcima naći jači od njega. 353. mjedenog boga. Agamemnon se zapleće u protivurječje: junaka većeg od Ahileja nema u ahejskoj vojsci. Agamemnon hotimice pada u protivurječje.kijonošom zvahu ga ljudi I krasnopojasne žene. jer nije se u bitki lukom Borio divni Arejtoj ni kopljem dugim. dakle se ne može među Ahejcima naći junak koji bi Hektoru mogao odoljeti. 352. Prijama sinom. jer smrti od njega njegov ne odbi Gvozdeni topuz. iako si tužan. Da budem mlad. što ga je imo od Aresa. Ej da otac mi Zeus. S Hektorom. što je mnogo jači od tebe. te onda njemu Veselo subojnici sa pleći oružje skinu. Da čuje gdje su se svi od Hektora savrli divnog Od straha. i za rod me pitao njegov. Med Mirmidoncima valjan govornik. da u bici." Tako mu reče junak te srce nagovori bratu. Nemoj se natjecat izić na mejdan s jačim od sebe. 6 Nego med drugove guste ded pođi i sjedni kod njih. Atena da i Apolon. nepredljiv. on bi ruke k vjekovitim bozima digo. jer prije Likoorg njega je kopljem Probo po sr'jedi. 6 108 . S njime se sukobi gdje. velika tuga na ahejski navali narod! Teško bi doista starac zajauko konjanik Pelej. valjan svjetovač. Zatočnik njihov bješe bogoliki Ereutalion. Sam bi se prepo Ahilej. već daj se razberi. Divnog Arejtoja kralja. ta i druge strah je od njega. za kojega se boji: Ahilej se ne boji Hektora. rado pregibati koljena svoja. On je na plećima kralja Arejtoja oružje imo. vidi 9. Rekavši pravo. te će Hektor bježati glavom bez obzira. a Ahilej se boji Hektora. Opet će.

i Ajas prepozna ga znak mu razmotriv. Za njim Tidejev sin Diomed digne se jaki. Agamemnon. Ej da se mogu pomladit. a šljem Gerenjanin konjanik Nestor Strese. sin Telamonov kao i u st. Sebe će obradovat u duši također samog. Preda ga. Ja se i s onim borah. Al' vas ni jedan ne želi u susret Hektoru izić. K svijetlom Ajasu. Te ja najvećeg tad i najjačeg ubih junaka. Golem je težao on i praćo se ušir i udulj. Besjedu njima i opet progovori konjanik Nestor: "Ždrebove dajte svima potres'te. 109 . da imam potpunu snagu. Za njima digne se sin Euemonov dični Euripil. i svaki zabilježi po ždrijeb sebi. neka ga nosi u boju Ereutalion. tj. i na njega mu metne Ždrijeb oglasnik. U šljem Atrida tad Agamemnona ždrebove bace. Andremonov sin. a i sam se u srcu svome Radujem.Homer: Ilijada 150 155 160 165 170 175 180 185 190 Nošaše. a ja od junaka najmlađi bijah. i Odisej digne se divni. tad mene u borbu stanovito. tj. Imo bi naći se s kim u boju sjajnošljemac Hektor! Od svih Ahejaca među vama ima boljara. koji ga je obilježiv vrgao u šljem. Iz boja l' pobjegne ljutog. Ne poznajući ždrijeb od sebe svaki ga odbi. U oružju tom je junake Taj izazivao prve. jer mi se čini. 180." Tako ih ukori starac. i diku mi dade Atena. Toas. Ajas 7 nek dobije ždrijeb il' sinak Tidejev ili kralj Mikene 8 obilne zlatom!" Tako reknu. podmetne dlan. Ajasov. Al' kad oglasnik ždrijeb po skupštini noseći dođe K onome. Prvi se od svih digne junacima kralj Agamemnon. Njegov subojnik mili. 7 8 179. 183. smjelo Srce navede. Veseo baci ga na tle kraj noge i rekne ovo: "Ždrijeb je moj. koji l' će dobit. Ljudi podignu ruke i bozima stanu se molit. ej druzi. onda još Idomenej i pratilac njegov Enijaliju bogu ljudomori ravni Merion. I nitko ne htje. Svi se željahu ti sa Hektorom boriti divnim. Onda je gdjekoji reko u široko pogledav nebo: "Zeuse oj oče. iz kreševa l' pobjegne strašnog. Junak će obradovat Ahejce taj nazuvčare. "kralj Mikene". al' devet se digne junaka. Žestokim opasana junaštvom Ajasa oba Dignu se. Ajas. nadvladat ću Hektora divnog. pa kad Likoorg u dvorima ostari svojim." Tako im reče. te iskoči ždrijeb po želji upravo njihnoj. S desne ga strane oglasnik po skupštini svuda Noseći pokazivat boljarima svima tad stane. al' drhtahu njega se bojeć.

Dotle se molite vi Kronionu gospodu Zeusu Šuteć. Ali već ne mogaše uzmaći nit' se uklonit Natrag u čete guste. pa pošto se svim naoruža oružjem veće. Videći njega Ahejci veselja bijahu puni. a on je široko Koračo nogama po tlih dugosjenim mašući kopljem.već mejdan i borbu deder započni. Ako li jednako ljubiš i Hektora i za nj se brineš. Onda im jednaku daj obojici slavu i jakost. Telamonov Ajase. Nitko me u bijeg neće preko volje nagnati moje. a i u samoj se Ilijadi nekoliko puta spominje. Golemi ovaj sedmokožni štit Ajasov bijaše u pričanju grčkom nerazdružno skopčan s njegovim vlasnikom Ajasom. Al' ja razumijem bitke i ljudska krvoprolića. Mjedenim. sa trudom ga izradi njemu Tihije. . u sebi.Homer: Ilijada 195 200 205 210 215 220 225 230 235 Nego hajde da na se navučem oružje bojno. da ne bi Trojanci čuli. nek steče slavu i diku. Sin Telamonov Ajas pred prsima s takovim štitom 9 Pristupi k Hektoru bliže i prozbori njemu sa pr'jetnjom: "Sam ćeš posamce sada. najbolji od svih od kožara živeć u Hili. te može nas tebi u susret Mnogo izići. jer sam je pozvo na mejdan. jerbo se mi ne bojimo nimalo nikog. o Hektore. i junačku mjed navuče na sebe Ajas. od sedam koža. što ih Kronion Naveo u ljutu mražnju dušogubnu neka se bore. Kojino leži sad ljut u moroplovnih srpastih lađah Na Agamemnona ljudma pastira. Atreju sina. i lukavo. preslavni Zeuse.pa makar I glasno." Prihvati njegovu riječ sjajnošljemac veliki Hektor: "Zeusov potomče ti." Tako reknu. Podsm'jeh mu na mrkom bješe na licu. i svi se tad Kronionu pomole Zeusu. Ajasu pobjedu daj. sa Ide kojino vladaš. A drhat poduzme strašan Trojancima koljena svima. 110 . Ajas pristupi bliže sa štitom kakono kula. Onda je gdjekoji reko u široko pogledav nebo: "Najveći. glavo Narodna. Taj mu je svijetli štit načinio od sedam koža Bikova gojenih dobro i pokri ih mjedenom pločom. Koji med ljude ide u borbu. Kakvih med Danajci ima junaka prehrabrih drugih Sve i bez razbivojske Ahileja lavovskog srca. 9 220-224." Reče im. takav nevještak Ne mislim da sam rođen i othranjen na Salamini. Obrana ahejska Ajas gorostasni tako je stupo. što naših ne umije ratnih posala. Onda pohiti ko Ares gorostasni kada korača. A mi smo opet junaci. vidjeti dobro. . Samome Hektoru srce u grudima udarat stane. Makar koliko htio. nemoj me ovdje ko slabo kušati d'jete Ili ko ženu.

i onda Počne govoriti Idej. Zatijem Ajas. da jeste. Da dva glasnika tad. već očito. pa znademo i svi. Zeusov potomak. 448. te krvca crna poteče. od suhe volujske kože. baci dugosjeno koplje iz ruke. Ili na veprove divlje. 267. Te kroz blistavi štit šilovito iziđe koplje I vrlo umjetni oklop probode ono junaku. Znadem i u vrevu ratnu i na kola skočiti brza. a ahejski bio je drugi. vidi 4. Tada se Hektor svine i crnoj se ukloni smrti. Kroza šest prošavši koža neslomljivo prereže koplje. pjev. "suhi volujski štit". st. Ajasov pogodi štit sedmokožni strašni na vrhu U mjed. Al' ga ne probi mjed. dragi. 238. Oba ste kopljanici. I njim udari u štit sedmokožni Ajasov strašni U kvrgu 11 baš po sredini. 10 11 111 . al' odmah ga digne Apolon. razumni oba. koja ko osma na njemu pribita bješe. što pametno svjetovat znaše: "Biti se niti se borit. već svine se rt mu kopljani. Zatim podigne Ajas sa zemlje još i veći kamen Pa on zavrti njime i snagom sjekne golemom I kamen na žrvanj nalik izbacivši Hektorov slomi Štit i koljena rani junaku. tj. Ali ubiti tebe tolikoga neću junaka Tajno uvrebavši te." Reče i kopljem zavrti dugosjenim i tad ga baci. što svuda jednako krije. Kopljem Prijamov sin po sredini udari štita. i naskroz Koplje prođe te željna navaliti otisne njega. Pokraj slabina prođe i košulju prereže naskroz. Zgodi Hektora u štit. o sinci. te on natraške Svali se pritisnut štitom. 12 277. Onda šakama koplja izvuku obojica duga Te se zalete nalik na lavove. desno Znadem i s njime sam ja bez umora borit se vičan. Već se povuče. ljute mesare. Ali se u sedmoj ono zaustavi. oglašnici Zeusa i ljudi Ne dođu: trojanski jedan. što n'jesu snage malene.Homer: Ilijada 240 245 250 255 260 265 270 275 280 Suhi volujski štit 10 okretati lijevo. "protegoše štape". "u kvrgu". Glasnik Taltibije dođe i Idej.. Ali od boja Hektor sjajnošljemac još ne odusta. te okolo sva mjed zazveči. Tada bi jedan drugog izbliza ranio mačem. Med obadvojicom oni protegoše štape 12 . nemojte. ako te zgodim. Jer vas obojicu ljubi nebesa oblačitelj Zeus-bog. te crn i velik i hrapav kamen Čvrstom pograbi rukom. koji su znak njihove službe. Znadem igrati kolo u kreševu Aresu ljutom. Zadre mu vrat i preleti. Ajas zatrčav se Hektoru štit probode. što na polju ležaše ondje.

Vijećanje uveče. Kada prestanu veće od posla i priprave gozbu. Ne misliv. te ovaj u ahejsku vojsku Ode. dok oba Bog nas ne rastavi davši ma kojoj pobjedu strani. 17. ražnje ponatiču zatim. te kopljem Ahejac si najjači od svih. Ajasa opet Ahejci povedu na drugoj strani Tad k Agamemnonu divnom. Al' se u ljubavi opet razdvojiše i slozi pravoj. Kada se nađu svi u čadorma Atridovim oni. o Ajase. vrlo se oni Obraduju. Ta on najbolje sve je junake pozvo na mejdan. Najviše rođake svoje i drugove. bogovi daše." Velji sjajnošljemac Hektor odgovori njemu ovako: "Visinu i snagu tebi. ogule ga i zatim ga svega ras'jeku. Stanu se gostit. Noć već dolazi sad. a dobro se noći pokorit. Tako se rastave njih dva. Daj. Bika petaka Zeusu premogućem u čast. oko njeg Prionu. 313-344. Te ćemo poslije opet na mejdan izići. nek besjedu izusti takvu. što bijaše izreskan krasno. a onaj med Trojce med žamorne. Razum ti daše. što s pobjede veseo bješe. A mi se dvojica dajmo obdarimo darima slavnim. A. Ahejci: primirje i utvrđivanje okola. kad smotre gdje dolazi i zdrav im i živ Jakosti Ajasovoj umakav i rukama krutim. Hektoru rec'te. što ih imadeš. Da bi Ahejac koji i Trojac mogao reći: "Oni se borahu dva dušogubne poradi mražnje. Što će za mene se moleć na zborište doći božansko. a dobro se noći pokorit. da se prođemo nas dva i borbe i kreševa danas. Kod lađa ti da Ahejce razveseliš sve nazuvčare. da će ostati živ. i gozbe premaklo se nije im srcu 315 320 112 . dovedu ga u grad." Reče i Ajasu mač sa srebrnim klincima dade S korama i remen ktome. Onda im zakolje bika junacima kralj Agamemnon. Sve raskomadaju vješto. 313-379. A po velikom gradu vladara da Prijama Trojce Ja razveselim sve i dugohaljke Trojanke s njima.Homer: Ilijada 285 290 295 300 305 310 Noć već dolazi sad. Njemu pak pojas crven i sjajan daruje Ajas. Pomnjivo speku sve i onda s ražnjeva skinu. Nek počne i kako god će on." Sin Telamonov Ajas progovori njemu ovako: "Ideju. učinit ću i ja.

" Tako im rekavši sjedne Antenor. 13 14 321. Da kažem. a hrptom dugačkim Ajasa junak Počasti Atrejev sin Agamemnon silni daleko. B. to je nejasno: kako će se razabrati čije su kosti kad su tjelesa zajedno s kostima spaljena i sahranjena u općem grobu (st. Da rat ne obore teški Trojanci ljutice na nas. Trojanci: mir ili primirje. Razumni njima Antenor ovako počne govorit: "Čujte me. "podjednaka gozba". a ja se boljemu ničem Ne nadam. Zatim nam dubok opkop nablizu iskopati valja Ispred bedema onog. nema ni riječi o tome što u ova dva stiha (tj. st. 345 350 355 Uto se skupe Trojanci na visu Ilija grada U silan žamoran skup kod dvora Prijama kralja. 336)? Nejasne su i riječi "da njihovoj .. a svjet im se njegov i otprije najbolje sviđo. da njihove kosti donese Svaki njihovoj djeci na postojbinu se vrativ.. ljepokose onda Helene ustane muž Aleksandro med njima divni. On im dobro želeći progovori i rekne ovo: "Atrejev sine i vi boljari ahejskog ljudstva! Mnogo je Ahejaca dugovlasih umrlo veće. da ustavlja konje i vojsku. 14 Tada općeni grob oko lomače svim ćemo jedan Nasut iz zemlje uvis. pjev. Da bismo kroz njih i put kolovoz imati mogli. 345-379. djeci". Mi ćemo tada se skupit i sve mrtvace odvesti Na mazgovma i volma i sve ih onda sažeći Od lađa podalje gdjegod. vidi 1." Reče. 113 . kako vam velim. Pa kad namire već za pićem i za jelom žudnju. Onda prvi od sviju rasprede Nestor starina Riječ. upravo pepela od spaljenih tjelesa) na postojbinu palih junaka. gdje se govori o izvršenju Nestorova prijedloga (st. na što me moje u grudima nagoni srce: Argejku Helenu amo dovedite i blago s njome I dajmo. Oko ljepoteke vode Skamandra krv im je crnu Ljuti poprskao Ares. Osim toga tamo. 334-335. mi se borimo Vjeru prelomivši tvrdu. k Aidu im sadoše duše.Homer: Ilijada 325 330 335 340 Podjednake 13 . neka je vode Atridi. Ktome nigdje pjesnik ne spominje čuvanje i prenošenje kostiju (tj. 334-335) Nestor predlaže. Što ovdje Nestor predlaže. S tih se razloga misli da su ova dva stiha u potonje vrijeme umetnuta. 430-432). da bismo mogli ne činit.. Dardanci vi i Trojanci i pomoćnici. Zato ti valja ahejski boj da ustaviš zorom. 469. i knezovi svi povladiše Nestoru tada. I tvrdo sklopljena vrata u bedemu valja načinit. oko njeg ogradimo brzo Lađama bedem visok i samim nama za branik.

zbog kog je kavga Nastala. kod krme lađene gdje stoje. Dok nas ne rastavi bog i pobjedu ne da ma kojim. iako mu vele Trojanci. Riječ Aleksandra rekne. K lađama koritastim oglasnik u zoru Idej Ode te Aresove drugare Ahejce u skupu Kod Agamemnona nađe. I nek im mudru rekne i ovu." Reče. što ga je on u Traju donio bio Lađama koritastim. Otržito vam velim: povratiti žene im neću. ne bi li htjeli Od vreve opake ratne da prestanu. što si sad reko. Antenore.ej nestalo da ga je prije! Sve će povratit pa još će i od svoga dodati drugo. 1. Da kažem. Primirje. Neka vam javim riječ Aleksandra. Prijam i ponosni drugi Trojanci rekoše meni. Nek Agamemnonu on i Menelaju. Ali naočitoga Menelaja vjerenu ženu Kaže da neće vratit. Onda su pamet tebi pokvarili bogovi sami. Ako l' si doista to od zbilje rekao prave. pa ćemo onda u borbu opet izići. Sve ću povratit pa još ću i od svoga dodati drugo. Med njima grlati stane oglasnik i ovo im reče: "Atrejev sine i vi boljari ahejskog ljudstva. 385 390 395 114 . On im dobro želeći progovori i rekne ovo: "Čujte me. ne bi l' vam to ugodilo." Tako im rekavši sjedne Aleksandro. . ustane od njih Prijam. Ali ću nešto i ja konjokrotam Trojcima reći." Tako im reče. A blago što ga donesoh iz Argosa u naše dvore. Atreja sinma.Homer: Ilijada 360 365 370 375 380 On odgovarajuć njemu progovori krilate r'ječi: "Nije mi milo to. Na stražu pazite samo. a oni ga čuju i rado se pokore njemu. 381 -432. ne biste l' htjeli Od vreve opake ratne da prestanete. zbog kojeg je nastala kavga. Večeru spremajte sada po gradu kao i prije. Dok nas ne rastavi bog i pobjedu ne da ma kojim. svjetovač bozima ravni. K lađama koritastim nek zorom otiđe Idej. po volji bilo: Blago. Zatijem četimice po vojsci večerat uzmu. Ta ti se od toga znadeš da domisliš boljemu čemu. Dardanci vi i Trojanci i pomoćnici. 23. na što me srce u grudima nagoni mojim. a oni umuče svi i zašute. dokle mrtvace Spalimo. Još mi rekoše jednu da kažem. dok mrtve Spalimo. dan. i budan nek ostane svaki. Dardanov sin. Pokopavanje mrtvaca. pa ćemo onda u borbu opet izići.

tj. uto se momci Ahejski određeni 16 probudiše okolo ognja. s njima Dardanci. 24. ta znadu to i ludaci. R'ječi se. i svi se usciktaše ahejski sini. i meni tako se mili. kada će doći Idej. Njima veliki Prijam ne dopusti plakat. te oni Mučeć naslažu mrce na lomaču u srcu jadni. A za mrtvace neću da branim. nego kad ljudi Umru." 15 Tako im reče. 402. Primirje. lađam i samim njima za branik. Jerbo ne čuva nitko mrtvaca. čuješ. Da su već nastavljene na pogubu Trojcima zamke. te jedni se s drugima sretnu: Onda je mučno bilo junaka poznati svakog. dan. u Ilij se povrate sveti. Spaliv ih. nek vjeru nam vidi. brzo ih drugi umiriti nastoje ognjem. I natrag Idej u grad u Ilijski otide sveti. 433-482. Tada općeni grob oko lomače nasuše jedan Svima iz zemlje uvis. Utvrđivanjc okola. k lađama svojim ka koritastim se vrate. diveć. A Zeus. oko njeg ograde bedem S visokim kulama. 15 435 115 . Tada sjeđahu Trojci u skupštini. a on se vrati i javi glasove njima Stavši posred njih. već prozorje. Što odgovaraju oni." Tako rekavši skeptar spram bogova podigne sviju. a ostali poći po drva. Bjehu na iskupu svi i čekahu. Ideju. Silni progovori tad Agamemnon Ideju ovo: "I sam. 2. A ni Helenu s njim. "određeni". i oni opremat se uzeše brzo: Jedni će kupiti mrtvace. A kad ih spale ognjem. Na drugoj strani Argejci od pokritih svojih se lađa Požure kupit mrtvace. u kojima se osobito odlikovao Diomed. Uto iz tihih voda okeanskih dubokih sunce Zrakama svojima baš na ljudske oranice sine Uzlazeć na nebo uvis.neka se spale. što vele eto Ahejci. Oni krvave rane ispirati stadoše vodom I suze lijući tople mrtvace na kola metat. . Tako i nazuvčari Ahejci na drugoj strani Mučeć naslažu mrce na lomaču u srcu jadni. 16 434. To osobito dokazuju sretni ahejski bojevi jučerašnjega dana. što je izreče Diomed konjokrota. Herin gromovni muž. a ostali pođu po drva. Jošte ne bješe zora. da straže preko noći.Homer: Ilijada 400 405 410 415 420 425 430 Kasno progovori tek Diomed grlati bojnik: "Nitko nek ne prima sad od Aleksandra nikakvo blago.

a Apolon da je pasao goveda Laomedonova.. pjev. st. nego druge stvari. ali ne daju za nj novce. ljudma pastirom. što digosmo s mukom Laomedonu junaku Ja i Apolon Feb. Ali je premudri Zeus noć c'jelu radio o zlu Pucajuć strašno. to se opširnije nalazi u 21.. Da bi kroza njih i put kolovoz imati mogli.i obilnu spremiše gozbu. Iz tih lađa Ahejci dugovlasi stanu kupovat Vino. Goveda počnu klat po čadorima." 18 Vrlo ozlovoljen Zeus nebesa oblačitelj reče: "Ao zemljotrese ti širokovladni. . Sin Ijesonov vina odvesti tisuću mjera. a jedni za goveda sama. Njih je Eunej sin Ijesonov poslao. Uto množina lađa od Lemnosa pristade s vinom. večerat uzmu. ima l' još čovjek na beskrajnoj zemlji. iskopaše okolo opkop. st. Širok i velik opkop i uza nj kolje zabodu. Obalu veliku opet zatrpaj onda pijeskom." Dok su se bogovi tu razgovarali med sobom tako. 19 Čitavu zatim se noć dugovlasi ondje Ahejci Gošćahu. te sve ih bljedoća osvoji i strah. tj. Koga Hipsipila rodi s Ijesonom. 19 473-475. A za robove jedni. i posao svrše Ahejci. Al' hekatombi slavnih ne prin'ješe bozima prije? Bedemu bit će tom slava. vidi 6. Ahejci kupuju vino. Eunej. Što ovdje Posidon spominje. Koji je slabiji mnogo od tebe rukama. sve dokle dopire zora. 236. Tako se truđahu mnogo dugovlasi ondje Ahejci. sve dokle dopire zora. što si to reko? Od te bi misli bog u strahu se našao drugi.Homer: Ilijada 440 445 450 455 460 465 470 475 I tvrdo sklopljena vrata u kulama načine oni. snagom. Neka ahejskog veljeg odande nestane zida. "kazivati". 17 447. za gvožđe jedni za blistavo. ali tamo se kaže da je samo Posidon gradio zid oko Troje. Još Agamemnonu da i Menelaju. 441-457. pjev. a po gradu Trojanci i pomoćnici. u molitvama. Kad se dugovlasi opet Ahejci u milu zemlju Povrate očinsku svoju na lađama. A kod munjobije Zeusa na stolicah bogovi drugi Sjedeć gledahu. Uto utone sunce. Atreja sinma. Zborit među njima tada Posidon zemljotresac počne: "Zeuse oj oče. što to mjedenhalje rade Ahejci. jedni pak za mjed. Al' slava ostat će tvoja.. a ti im onda Razruši zid i sav im obori u valove morske. Zatim i dubok opkop izvana iskopaše oni. u zaborav past će kod ljudi. misli? Ne vidiš li Ahejce dugovlase kako sad opet Za lađe digoše bedem. 116 . Jedni za goveđe kože. A taj. Koji će bozima vječnim kazivati 17 naume. zavjetima: to je isto kao da je rečeno: tko će se od sad još bogovima moliti i zavjetovati? 18 452-453.

Onda pol'ježu i sna blagodat stanu uživat. 117 . nitko se nije Pit usuđivo. dok nije premogućem izlio Zeusu.Homer: Ilijada 480 Na zemlju lijahu vino iz vrčeva.

a oni umuče svi i zašute Zbunjeni s riječi te.Homer: Ilijada OSMO PJEVANJE (25. već meni svi vi povlad'te. bogovi svi i boginje. 1. neslomljive da si nam snage. koliko od bogova jači sam sviju. Ni muško niti žensko od bogova sviju nek moju Ne kuša riječ prekršit. Da reknem. da znadete svi vi. Ili ću zgrabiti njega i baciti u mračni Tartar Vrlo daleko. 1 5 10 15 20 25 30 12. ma kol'ko se mučili jako. nad vladarima vladaru prvi. Zemlju bih povuko ja na njemu. "udaren ružno". na što me srce u grudima potiče moje. A Zeus gromovni druge u skupštinu bogove sabra Na najvišem vrhuncu mnogoglave Olimpske gore. vidi st. Kojega opazim ja da za se od bogova hoće Zaći u danajsku vojsku il' trojansku te im pomagat. Prozbori kasno Atena sjajnooka boginja njemu: "Oče Kronide naš. a ostali slušahu bozi: "Čujte me. povuko more.ali s nebesa Nikako nećete moći povući na zemlju Zeusa Previšnjeg premudroga. Da bih što prije ove izvršiti poslove mogo. baš gdje je pod zemljom najdublja propast. svi me sad čujte. Onda im prozbori sam. Te bi od tada sve u uzduhu ostalo viseć: Bogove i ljude sve toliko nadilazim snagom. bozi. i toliko Ispod Aida. Bogovi u vijeću. jer je zborio vrlo žestoko. te uže Zlatno ded zakvač'te vi o nebesa te se privež'te Na nj i bogovi svi i boginje. gromom. koliko od zemlje je nebo daleko." Tako im reče. Zeusova zabrana. Dobro znademo i mi. dan) Prekinuta bitka. Zora u šafran-plaštu po zemlji se čitavoj prosu. 1-52. Gdje su od gvožđa vrata i od mjedi prag. tj. 405. Ali da uže i ja povući ozbiljno htjednem. . Onda bih uže privezo za glavicu Olimpske gore. Nuderte kušajte. Onda će vidjet. Taj će udaren ružno 1 na Olimp vratit se natrag. 118 . Zeus odlazi na Idu.

moja kćerko kod Tritona rođena mila! Ozbiljno ja ne govorim to. 3 45. st. Silan i dičan on se na vrhu posadi gorskom Motreći trojanski grad i ahejske motreći lađe. ali da on sasvim ozbiljno misli. Konjici. te oni hotno 3 polete Baš po srijedi samoj med zemljom i zvjezdanim nebom." Njoj se nasmije Zeus nebesa oblačitelj veleć: "Ne boj se. a blag ću ti biti. pjev. 55 60 65 39-40. 2 119 . hoćko 4 47. Od kola otpregne njih i maglom ih obvije gustom. Štiti se sastave skupa i koplja i snaga junaka U mjedi oklopljenih. Al' i Trojanci Na drugoj strani svi se po gradu spremahu za boj. Koji će izginut zlom se sudbinom napativ svojom. "hotno". to se vidi iz st. poslije umetnuti. po ručku se stanu oružati. Tad po čadorima brzo Ahejci dugovlasi uzmu Ručat. 53-437. divljim svinjama. da bježe. "štiti kvrgaši". matice zv'jerju. kako nam veliš.. a i pješaci. Al' ćemo od boja svi se udaljiti. Brzo do Ide dođe izvorljive. kako su koji Klali il' padali mrtvi. medvjedima. i vojska na polje navre.Homer: Ilijada 35 40 45 50 Al' nam je opet žao za kopljanike Argejce. Tu pomaganje bješe i klicanja. i štiti kvrgaši 5 se nađu Jedan na drugom tada. 5 62. po zemlji tečaše krvca. Manje ih bješe." 2 Tako rekavši Zeus mjedonoge upregne konje.gdje mu je gaj božanski i kadilni oltar. Kada se na mjestu jednom već obje sukobe vojske. a valjda i lavovima i panterima. Svoje brzolete konje dugačke zlaćene grive. Bitka. . tj. 400-406. 2. Zbog toga protivurječja drži se s razlogom da su stihovi 30-40. Sva se otvore vrata. 4 Gargaru. 53-65. tj. Onda se u zlato Zeus naoruža i uhvati zlatan Lijepo izdjeljan bič i na kola uziđe svoja. 448. Ida je matica zvijerju. Tek ćemo nauk dati Argejcima na njihnu korist. Onamo otac ljudi i bogova ustavi konje. Ošine konje. vidi 4. al' oni i tako se željahu borit (Našav se u stisci ljutoj) za žene i djecu svoju. Da ne izginu svi sa tvoje velike srdnje. Zeus ovdje kaže da njegova prijetnja nije ozbiljna. Neodlučna borba do podne. A. vucima. te velik urnebes nasta. te velik urnebes nasta.

jer mu strijela u mozak zađe. Stani. tad Zeus-bog Raširi mjerila zlatna u rukama i dvije Kere Prebolne smrti vrgne unutra namjenjujuć jednu Trojcem konjokrotam. Da to grlati bojnik Diomed ne spazi oštro. 66-197. Tu bi život starina izgubio Nestor. a u st. gdje rastu prvi iz lubanje konjima vlasi. 6 73-74. druga trojanske). a ahejski udes pretegnu. 78-129. tj. "Aresu sluge". jedna ahejske vojske. jer mu se konj umorio pogođen str'jelom Divnog Aleksandra. da koplje ti tko ne zabode u leđa u b'jegu. domišljat Odiseju. Trojanske dignu se pak put nebesa širokih uvis. i konji brzonogi Hektora uto Dođu u nalozi svog upravljača smionog vozeć. Aresu sluge. Ovi će stihovi biti poslije umetnuti. Mjerila sudbine. A kad došeće sunce na sredinu neba. 6 Sam tad zagrmi Zeus sa Ide i svjetlicu baci Goruću među Ahejce.Homer: Ilijada B. Diomed spasava Nestora. Dokle je mačem starac trčeći logovu konju Rezao uzde. sine Laertov. 7 Nestor ostade sam Gerenjanin. a oni vidjevši svi se Prepadnu vrlo. ahejski branič. a. Strašno povikne on Odiseju hrabreći njega: "Potomče Zeusov. dakle o mnogima (tj. Vrteć se oko gvožđa pomete i druge konje. Hvativ po sr'jedi povuče. 80 85 90 95 120 . U tjeme bio ga on pogodio. Sam Agamemnon se tad ne usudi ni Idomenej Ostat u boju nit' Ajas i jedan. to se misli zato što su u protivutječju s pređašnjima: ovdje se govori o Kerama u pluralu." Reče. Prvi poraz Ahejaca. Gađahu str'jele sa strana obiju. 70 75 b. ubojni junaci (Ares je bog rata). okrenuvši pleći. pa ćemo ljutog junaka od starca odbit. kaže se da su dvije Kere (tj. muža ljepokose Helene one. Od bola propne se konj. Kuda. svaki Ahejac i svaki Trojanac ima svoju Keru). drugu mjedenhaljama Ahejcem. 66-77. Nerado. Dokle je bila još zora i božji nastajo danak. ko bojnik strašivac srćeš? Pazi. 7 79. Na zemlju spadnu zatim mnogohranu danajske Kere. u zlo veoma Mjesto. i sve ih bljedoća osvoji i strah. 69. i padaše narod. no divni stradalac Odisej ne posluša njega. Hektora.

108. 319-324. Njih onomadne uzeh 9 Eneji. brzo bo nađe On Arheptolema smjelog. Uzde je držo. al' onaj pokraj sise grudi mu rani. Kakvi su Trosovi konji i kako umiju dobro Poljem ovuda onuda u potjeru ići i trčat. a teška prati te starost. Pripazi Stenel. Oni se u kola tad Diomedu obojica popnu. doista tebe bojnici umaraju mladi. i nato. Diomed bježi ispred Hektota. onda ćeš vidjet. borce u prvim redovima. I tu samome njemu i život i snaga tad stane. i strašne bi stvari se zbile.. tj. vidi 5. A za uzdodržom tuga strahovita Hektoru srce Obuzme. neka i Hektor Vidi. Subojnici nek paze na ove. a zatim uzdodržu potraži smjela. Konji ne ostanu dugo bez uprave. pjev. te natrag brzonogi konji mu nagnu. te posluša njega Gerenjanin konjanik Nestor. te brzo Hektora stignu. 8 9 99. ako mu i bi Žao drugara. ali ga pusti nek leži. c. Da to ne spazi oštro i ljudi i bogova otac. Svi bi ko janjci u Ilij Trojanci stjerani bili. da l' moje koplje u rukama bjesnjeti znade. 121 . Blistave uhvati uzde Gerenjanin konjanik Nestor I on ošine konje. Diomed izbaci koplje. a mi sa mojim Jarnimo konjma na Trojce konjokrote." Reče. te sinak Tidejev ostavši sam med rtnike 8 zađe i ondje Nestoru stane starcu Gerenjaninu pred konje. stra ugonjaču. što Ifitu bijaše sinak. . On zagrmi te grom strahoviti i žarki hiti. Besjedu započne njemu i krilate prozbori r'ječi: "Starče.Homer: Ilijada 100 105 110 115 120 125 K ahejskim koritastim odleti lađam.i ovaj i onaj subojnik jaki. Nego u moja kola uzađi. "onomadne uzeh". a konji su spori u tebe. S kola ga sruši. "rtnike". Nestoru blistave uzde iz ruku ispadnu starcu. Na zemlju Diomedu pred konje baci ga Zeus-bog. Popne ga na kola brza i uzde mu u ruke dade. 130-171. Konji se uplaše vrlo i pod kola zgure. Nestoru tad na konje Eurimedon pripazi hrabri. prejunačnom Tebeju sina. Hektora promaši njim. al' uzdodržu zgodi drugara Njegova Eniopeja. st. 130 135 Tu bi poraza bilo. Snaga je klonula tvoja. Strašan se uhvati plamen od sumpora gorućeg odmah. Kad taj jurne na njih. Slab je subojnik tvoj.

175 180 122 . gdje milostivo Kronion namagnu meni. i sinak u duši Tidejev stane Misliti dvoje: konje okrenut i borit se s njime. Triput premudri Zeus s planina Idskih zagrmi Trojcima dajući znak na odlučnu pobjedu bojnu. Ali mu vjerovat neće Dardanci. daj kopitonoge konje okreni! Ili ne spoznaješ zar. "Tebe. Onda se prodere vrlo sjajnošljemac veliki Hektor. jer ti se prometnu ženom. Nikoji čovjek se ne bi ispod volje Zeusove mogo Otet. Jerbo će Hektor r'ječ među Trojcima kazati jednoć: ""Tidejev sin je bježeći od mene k lađama došo. Bud'te junaci. Hektor navaljuje na oko. A sjutra on će je dati i nama. snazi odoljet Neće našoj. starče! Ali je strašna tuga u duši i u srcu meni. Idi." Tako mu reče. već prije priredit ću pogubu tebi. mesom i vrčima punim do sada.Homer: Ilijada 140 145 150 155 160 165 170 On se u duši poboji i prozbori tad Diomedu: "Sine Tidejev. Tada se prodere Hektor i ovo Trojancima vikne: "Trojci i Likijci vi i Dardanci. bude l' ga volja. 172 -197. Tidejev sine. Al' će te odsele grdit. a konji preskočit će lako im jarak. d. ni snažan veoma. Što ih nije vrijedno ni pogledat."" On će se hvalit. jer neću uzmicat tebi." Nestor rekavši to kopitonoge okrene konje Opet kroz nalogu bojnu. Pa ni štitonosnih trojskih junačina vjerovat neće Žene. druzi! Vidim. tad zemlja nek široka poda mnom zine. strašljivče grdni. žestine. a Hektor i drugi Trojci Gromotno vičući ljute izmetati strijele stanu." Grlati bojnik njemu Diomed odgovori ovo: "Doista pravo si sve i valjano rekao. da od Zeusa ti junaštva nema? Danas bo Kronov sin pridružuje ovome sreću. kojim si u prah oborio muževe mlade. koji ove načiniše zidove slabe. nejunak i plašljivac da si. brzokonjici Ahejci Čašćahu stolićom. jer Zeus je najjači od svih. Budale. A ti se nećeš penjat na trojanske kule ni vodit Lađama žene. Triput se zamisli junak u duši i u srcu triput. junaštva se sjetite. borci izbliza. Da će pobjedu dati i slavu. Al' kad nađem se već kod njihovih prostranih lađa." Njemu odgovori riječ Gerenjanin konjanik Nestor: "Ajme Tideja hrabrog aj sine. a ni Trojanci. što si to reko? Ako i rekne Hektor. a Danajcem poraz.

528-530. st. zemljotrese ti širokovladni. drugo (grč. Sada mi platite njegu. Medenu pšenicu vama Andromaha davaše prvim. Maretića.bolje nego njega. pjev.Imena Hektorovih konja u st. 185-192. podargos): putalj. Poljulja se na stocu i široki Olimp potrese. Hera hoće da pomogne Ahejcima." Reče i povikne glasno na konje veleći im r'ječi: "Ksante i Podarže ti i Etone i divni Lampe. Nego hajdete vi i poletite. svoga muža (isporedi u Vuka u pjesmi "Smrt Marka Kraljevića". što do neba ide mu slava. Tako hvaleć se reče. 10 200 123 . što dičim se. dušmane da pokoljem ondje. I junaci hrvatskih i srpskih narodnih pjesama dosta često govore tako svojim konjima: vidi u T. bolje Šarca neg brata Andriju"). 10 Da je od zlata sav. samo od toga što Zeus makne obrvama. Hektor spominje svojim konjima kako ih je dobro njegovala žena njegova Andromaha..Homer: Ilijada 185 190 195 Onda neka se svaki za gorući pobrine oganj. 61-63. Ovdje Hektor govori svojim konjima kao razumnoj čeljadi koja ga dobro razumije." C.. oko kog se namuči Hefest. sva su potpuno jasna: prvo (grč. treće (aithon): riđan. Naša narodna epika. kći junačine Eetiona. a drugi čabar ispija njegov Šarac. al' zamjeri gospođa Hera. ako ne dostigne vilu. 198-211. str. "štapići" na štitu iznutra. Olimp se trese u 1.). četvrto (lampos): bijelac. i tome ima naličnih mjesta u našem narodnom pjevanju: u Vuka u pjesmi: "Sestra Leke kapetana" Marko polazeći na put ispija jedan čabar vina. pjev. u pjesmama "Marko Kraljević i Vuča dženeral" i "Marko Kraljević i Arapin" Marko pije vino. Na spomenutome mjestu u 23. da pijete. ako sad u natjecanju zaostanu za drugim konjima. srce l' vas nutka. u dimu kada se nađu. . xanthos) znači: plavac. mislim. i 27. Takova se crta nalazi još u 23. otud se vidi da je Zeus mnogo jači od Here (a i od svih drugih bogova. Prije no samom meni. 185. I Diomedu ne bi l' konjokroti uzeli s pleći Njegov umjetni oklop. ne bismo l' kako Nestorov uzeli štit. 12 199. Vina vam m'ješaše ona. kod crnih lađa. 11 193. gdje se kaže kako je Marko "Šarca konja svoga ukopao. Što Hektor kaže da je Andromaha napajala konje vinom. i sam i štapići 11 na njem. 403-416.a u jednoj našoj narodnoj pjesmi Marko Kraljević prijeti Šarcu da će mu oči izvaditi i noge podlomiti. za koje se hvataju prsti lijeve ruke kad se štit drži.Pjesnička hiperbola Nestorov štit od suhoga zlata. Da lađe zapalim njihne. tako i u jednoj našoj narodnoj pjesmi spominje junak konju kako ga je dobro zobio u vrijeme kad je mjera zobi stajala dukat i kad su drugi junaci svojim konjima sve manje zobi davali. Danajce. srce ni tebi Žalosno nije u grudma. . vidi st. Ahejce mi bismo. Da to uzmemo dvoje. 12 Bogu velikom tad Posidonu prozbori ona: "Ao. . . što tako Danajci ginu! Oni u Heliku tebi i Egu darove nose. Natjerali još noćas zavesti se u brze lađe. . pjevanju prijeti junak svojim konjima da će ih njegov otac posjeći. st. da sam joj mlad muž. 17. pola Šarcu daje". što njome vas čašćaše mnogo Moja Andromaha."pola pije.

Argejci. 13 14 215 220 225 230 235 226. kad ovamo brođah. kad veljasino. Natisnu se Ahejci u prostor između jarka I zida izvan lađa. 212-252. tj." D. Sam bi sjedio on na Idi i žalostan bio. jer mnogo je jači.a brzaše i sam. Dođe k čadorima on Ahileja. ta kakve to izusti r'ječi! Ne bih hotio ja. da mi se oštali bozi S Kronovim sinom Zeusom borimo. Jer da hoćemo mi. štitonosnih sve to junaka Napuni se i konja. koji će lađe zapaliti gorućim ognjem! Jesi l'. Kada ste silno meso ravnorogih goveda jeli I ispijali vrče do vrha nalite vina. 230. 13 Danajcem krikne on. Dok su se njih dvoje tu razgovarali besjedeć tako. Žarkim bi ognjem tad jednakoboke spalio lađe. Drugi poraz Ahejaca. premogućeg ikada kralja Takovom udrio kletvom i sreću mu veliku uzo? Mislim. bilo. da smo junaci Najbolji? govoraste na Lemnosu 14 . uzbiti Trojce doskočiv gromoglasnom Zeusu. Ajasa sina Telamonu. da nikada n'jesam s mnogoveslom prošao lađom Pokraj prekrasnog tvojeg oltara. njih su dvojica spremni svagda boriti se daleko od svojih lađa. pokori ružni! Kud su hvaljenja vaša." Njojzi zemljotresac silni progovori zlovoljan ovo: "Hero smjeloreka ti. kad sin ih Prijamov Hektor Potisne Aresu sličan brziću. a. kad smo dolazeći pod Troju pristali na tome otoku. ljepoliki. Što u sredini bješe (doviknuo b' na obje strane). a oni povukoše najdalje na kraj Brze lađe u jakost i snagu se uzdajuć ruku. jer sreću mu Zeus da. I on k čadorima pođe i ahejskim lađama rukom Čvrstom velik crveni plašt pridržavajuć stane Ka crnoj trbušastoj Odiseja divnoga lađi. Da Agamemnonu Hera bjeloruka u srce nije Vrgla. ded pobjedu pribavi njima. 212-350.Homer: Ilijada 205 210 Ljupke darove mnoge. 124 . Agamemnon moli i dobiva povoljno znamenje. da potakne brzo Ahejce . daleko stane ga vika: "Stid vas. "na Lemnosu". Da ćete svaki sto il' dvjesta ščekat u boju Trojanaca. tj. pomoćnika koliko nas ima Danajcem. hvališe prazne. a sada ni jednoga Hektora n'jesmo Vr'jedni. Zeuse oj oče.

253-308. pjev. onda još Idomenej i pratilac njegov Enijaliju bogu ljudomori ravni Merion. st. pjev. vidi u 24. 8-9. Odmah pošalje orla od sviju valjanijeg ptica. a onaj zaklonio b' sjajnijem štitom. 18 Detora. gdje ronjaše suze. 18 273-274. Agamemnon plače. izvrši ovu mi želju: Samima bar nam daj umaći...Homer: Ilijada 240 245 250 Nego ti na svakom ja pretilinu palih i stegna Želeć trojanski grad razorit obzidan tvrdo. vidi 1. i str'jelom pogodio kada bi koga Te ga oborio. ne pohvali. kad u bijeg konje okrenu. 15 Te mu namaže 16 da narod ne pogine. Nego. Diomed ga kopljem u leđa Iz kola spadne Agelaj. 349. pjev. Gdje su sveglasnom Zeusu Ahejci žrtvovat znali. Kad Ahejci dakle opaze odmah iza molitve Agamemnonove orla u visini. Fradmonu sina. Sin Polijemonov pade Amopaon i još Melanip. tj." Reče. na njemu oružje zvekne.. Pogodi među ramena i njemu ga kroz grudi rine. vidi u 1. Tad se od Danajaca ni jedan. Hromija zatim. glavom da znak da uslišava molbu. Kojeg je smako prvog Trojanca nezazorni Teukar? Prvog Orsiloha zgodi. Nek ne ubijaju tako Trojanci ahejske sine. Kad se okrete on. "te mu namaže". 245. Tad bi se povuko Teukar i uzmako k Ajasu ko sin K materi svojoj. pa Ormena i Ofelesta. 310-315. iako ih mnogo Bijaše. st. Skoče na trojanske čete. Najprvi svlada Diomed. da prije od Tideju sina Konje okrenu i pogna kroz jarak i zavrže borbu. bogolikog još Likofonta. Za njim se dignu Atridi: Menelaj i Agamemnon. Orao je ptica Zeusova i njegov glasnik. Zeuse oj oče. 246. 357. . oni to shvaćaju kao povoljan za njih znak. st. 524. Ahejci pod Diomedom i Teukrom nasrću. 17 b. Deveti Teukar pa za štit sta Telamonova sina Ajasa. vidi o plakanju Homerovih junaka u 1. a tada se vitez Teukar ogledo. veselja se bojnoga sjete. Noktima lane je držo. koji je štit odmakivo. A kad opaze oni gdje dolazi ptica od Zeusa. brzonoge košute porod. 15 16 255 260 265 270 275 125 . pjev. Oružana Trojanca Agelaja.. Jednoga za drugim Teukar s mnogohranom sastavi zemljom. čitav da bude.i na nj se smiluje Zeus. Al' on uz prekrasni Zeusov uz žrtvenik ispusti lane. Za njima digne se sin Euemonov divni Euripil. daj nam uteći. st. Pjesnik pita i sam sebi odgovara. pao bi taj i pustio dušu. Žestokim opasana junaštvom Ajasa oba Dignu se. 17 247-252.

Krasna Kastijanira na boginje nalična likom. Samo b'jesnoga psa 19 pogodit ne mogu još onog. Sina od inoče svoje. 306-308. Prvome u ruke dar iza sebe tebi ću dati. i sve se Momcima na boj brzim zabodoše u kožu one. u prsi zgodi. 435-437. pogodit ga od srca želeć. Koji je najedro zrnjem u vrtu od proljetnih kiša. O Arheptolemu vidi st. Nešto ću reći ti sad. Osam izmetnuh str'jela tanko'rtih veće. Hektor ranjava Teukra i iznova navaljuje na oko. jer str'jelu odvr'nu Apolon." Reče i drugu str'jelu s tetive odapne brzo. i tako će doista biti: Ako mi dade Zeus egidonoša i s njim Atena Dobro uređen grad razoriti Ilijski ikad. veseo bude Videći silnim lukom gdje gubi trojanske čete. A za uzdodržom tuga strahovita Hektoru srce 299. "bijesnog psa". I to na Hektora samog. othranio u kući svojoj. 129. 21 312. a njemu samom i život i snaga tad stane. već kako k Iliju one Tisnusmo. vrebam ja junake i ubijam lukom. I to na Hektora samog. gađaj i gledaj. ne bi l' Argejcem I Telamonu ti ocu osvanulo. Ali ga promaši i tad. mila oj glavo. on te je mala. 9. od sebe nastojim i sam! Zašto me hrabriš ti? koliko snage imadem. 20 c. Hektora koji mori Ahejce kao bijesan pas. S kola se sruši on. 309-349. Ja se ne povlačim lje. 310 315 Teukar i drugu str'jelu s tetive odapne brzo. Kako je glavu mak oborio na drugu stranu. uzvisi ga slavom." Teukar nezazorni njemu odgovori i rekne ovo: "Predični Atrejev sine.Homer: Ilijada 280 285 290 295 300 305 Njega kad ugleda kralj Agamemnon.. st. Te Arheptolemu 21 prsi pokraj sise pogodi Teukar. Hektorovome smjelom uzdodrži željnome boja. 19 20 126 . Hektora promaši on i nezazornog Gargitiona. pogodit ga od srca želeć. sine ti Telamonov. Tako obori glavu i onaj stisnutu šljemom. Prijamovoga sina valjana. Ako ti i jest otac daleko. Vladaru narodni. Mati ga Prijamu rodi iz Esime za muža pošav. tj. Ovu je poredbu prenio Vergilije u svoju Eneidu. što će na postelju l'jegati s tobom. pjev. i brzonogi trgnu mu natrag Konji. Pristupi k njemu te stane uz njega i zboriti počne: "Teukre. Dat ću ti kola ja i konja dva ili tronog Ili ženu.

iako mu bješe ga žao." Besjedu njojzi Atena sjajnooka boginja reče: 22 339. al' njega. Opet olimpski Zeus Trojancima podjari srce. Onda kod lađa stanu i ostanu malo stojeći Jedan dovikujuć drugog i vječnim bozima svaki Ruke podigne uvis i svima se moliti stane. što i dosad već počini zala. gdje vrat od prsi Ključna rastavlja kost. gdje ginu Danajci veće? Oni će izginut zlom se sudbinom napativ svojom Od sile čovjeka jednog. Hektor Prijamov sin. ali ga pusti. kud se vijuga: I na dugovlase tako Ahejce pažaše Hektor Najzadnjeg jednako rušeć. u veoma opasno mjesto. kada mu padne. Hektor šetaše sad med rtnicima kočeć se snagom. Ajas brata svog ne zaboravi. Neka prihvati uzde. 350 355 Žao ih bude Heri bjelorukoj. kada ih spazi. Već ga braniti stane trčeći i štitom ga kriti.Homer: Ilijada 320 325 330 335 340 345 Obuzme. tetivu mu slomi. da podn'jeti nije. I odmah ona Ateni progovori krilate r'ječi: "Aj egidonoše Zeusa aj kćeri! nećemo l' žalit Ni na posljetku evo. Hektor sjajnošljemac rani u leđa. i ruka klone na članku Teukru. reče. kad smjeraše na nj. a ječo je teško. Tu ga. oštrljatim kamenom zgodi Hektor. a bjesni. što blizu stajaše. A sam iz sjajnih kola i presjajnih na zemlju Hektor Skoči vičući strašno i rukom uhvati kamen Te njim na Teukra pođe pogodit ga od srca želeć. Ali strijelu oštru iz tulca izvadi Teukar I na tetivu je metne. Na sve je strane Hektor ljepogrive kretao konje Gledajuć kao Gorga il' kao ljudomora Ares. E. Kao što lava pas il' divljega vepra ostragu Ščepati gleda u meso 22 i u kuk goneć ga brzim Nogama svojim te pazi na njega. Onda se do dva mila drugara uprte ondje: Ehijev sin Mekistej i s njime divni Alastor. A pošto kolje već i jarak Ahejci pretrče I pošto trojanske ruke svladaju od njih množinu. meso = debelo meso. napinjo kad je. Hera i Atena hoće da pomognu Ahejcima. i on ga posluša čuvši. na koljena padne. Zatim Kebrionu bratu. Pravce od dubokog jarka Ahejce potisnu oni. i ispadne luk mu iz ruke. a ostali bježahu dalje. K lađama prostranim Teukra ponesu. 127 . 350-437.

odijelo šareno svoje (Taj je načinila plašt. Boginje konje obodu i putem pognaju time. Da bih otišla ja egidonoše Zeusa u dvore. Ali je otac moj goropadan u srcu strašnom. Doista gdjekoji ptice Trojanac će nasitit i pse Salom i mesom svojim. Ovdje je govor o Heraklu.. 23 128 . kako je Heraklo donio iz podzemnog svijeta psa Kerbera (ovo ime ne nalazi se u Homera). Tad crnooblačnog Zeusa navuče košulju na se. Ali će opet meni govorit "sjajnooka. ljutit veoma Pošalje Iridu brzu zlatokrilu. poslovima Euristej kad mučaše njega. Otac kad opazi Zeus to sa Ide. Ne bi izišao nikad iz r'jeke strmene Stiške! 23 Al' Zeus mrzi sad na me i Tetidi izvrši volju. Da on gradobiju silnog Ahileja proslavi slavom. o tom se govori u Odiseji. i Zeus je mene K njemu s nebesa slao. Sin mu je plačući gledo k nebesima. U kola stupi tada u plamena i uzme koplje Veliko. Hera ošine bičem brzonoge konje.i sama Nebeska pred njima vrata zaškripe. da mu sina veoma često Izbavljah. javit nek ode: "Odlazi. Ja ću se oružjem u rat oružat i vidjeti hoću. na koja su Hore Pazile. i tako će doista biti: 363-369. i nju bjeloruka posluša Hera.Homer: Ilijada 360 365 370 375 380 385 390 395 400 "I te kako bi taj izgubio srce i život Argejskim rukama ubit u zemlji očinskoj svojoj. st. jer boj ćemo zavrći zao. Ja ću ti ovo reći. kad padne kod ahejskih lađa! Tako joj reče. Gusti nek skidaju oblak i opet ga meću na njega. Kći egidonoše Zeusa Atena onda u domu Očevu svuče plašt. 24 373. A da sam znala to u duši pametnoj svojoj. kad me bude trebao. da njemu pomognem u zlu. izradila rukama sama). . Koja mu podbradak hvati i koljena poljubi moleć. Kad je Euristej onog ključaru slao Aidu. mila". 11. I kći velikog Krona prečestita boginja Hera Ode i upregne konje. na koje se kći silnovitog naljuti oca. što načelak zlatni imadu. okrenut ih gledaj nek meni Ne idu sada nasuprot. . Da mu iz Ereba psa Aida mrskog donese. Da l' će se Prijamov sin sjajnošljemac Hektor veselit Spazivši gdje smo se mi u redovima bojnima našle. njima je nebo i široki povjeren Olimp. Pa se u suzni boj naoruža oružjem ona. 620-626.junaka redove bije Njime. teško i čvrsto. 24 Nego deder nam sad kopitonoge konje upregni. Silnik i nepravednik i želja mojih razbijač! Više se ne sjeća tog. Irido brza. pjev. tj.

nećete vas dv'je Rana izvidati. i Irida javit vjetronoga otiđe odmah. Ako se usudiš koplje da golemo digneš na Zeusa. Sretav ih ustavi obje i riječ im Zeusovu reče: "Kud ćete? Što li vam sad u grudima srce mahnita? Kronov ne dopušta sin Argejce branit u boju. Znat će sjajnooka već. Kod prvih vrata sta mnogoklančanog olimpskog brda. Jedan od smrtnika tih nek pogine. svadila s ocem! Ne srdi se toliko na Heru." 25 Tako rekavši riječ brzonoga Irida ode. a srce im bijaše bolno.Homer: Ilijada 405 410 415 420 425 430 435 Pod kolima ću njima brzonoge konje polomit. Hore im od kola odmah ljepogrive otpregnu konje Pa ih privežu onda k ambrosijskim jaslima oba. 438-484. a onaj u duši snujući svojoj Danajcima nek sudi i Trojcima. "zemljotresac". A njih ću same hitit sa stajala. da se mi borimo sa Zeusom smrtnika radi. Niti dok godina deset proteče. sjajnooka. Onda započne riječ Ateni sjajnookoj Hera: "Aj egidonoše Zeusa aj kćeri. Misli se da su ovi stihovi kasnije umetnuti jer Irida nikad bogovima ne govori ovako bezobrazno. 3. Zeus odlazi na Olimp i proriče još teži poraz. drugi nek živi. Jer je navikla svagda razorit. Niti dok godina deset proteče. razbit vam kola. na široki uziđe Olimp. Siđe sa Idskih brda. S krasnim kotačima kola i konje otac sa Ide Potjerav Zeus na Olimp u s'jelo bogova dođe. razbit im kola. kako je pravo. Znat ćeš već. Posidon. A vas će same hitit sa stajala. besramna kujo. Jer je navikla svagda razorit. opačija ti si od sviju. Al' ti. ne zamjeram njojzi. 25 440 129 . što god bi joj reko. što ih str'jela nebeska zada. kad si se ti. nikako neću Dat. Njemu slavni odmah zemljotresac 26 otpregne konje. izvidati neće Njih dvije rana moć. što ih zada nebeska str'jela. tj. On je zpr'jetio vama ovako i tako će svršit: Pod kolima će vama brzonoge konje polomit. sa ocem kada se svadi! Ne srdim se toliko na Heru. 423-424. što god bib joj reko. Pa uza zidove b'jele i preb'jele prislone kola. 26 440. Kako već bude." Reče. ne zamjera njojzi. Onda se boginje obje na stolice posade zlatne Među bogove druge." Tako rekavši njoj kopitonoge okrene konje.

Obje sjeđahu blizu i Trojcima radiše o zlu. volooka gospođo Hero. platnom ih zastre. ta kakve to izusti r'ječi! Dobro znademo i mi. Koji će izginut zlom se sudbinom napativ svojom. neću se za te Ljutitu brinut. oj boginje. I pod nogama njemu potrese se veliki Olimp. da n'jesi slabe jačine. Zeus govori ovo ironički." Reče. 130 . A vama dvjema bi drhat osvojio koljena b'jela. pa makar na krajeve najdonje pošla Mora i zemlje ondje. u junačkoj slavi. . Al' on se sjeti u svojoj u duši i njima reče: "Čemu ste tako tužne. One boginje dvije: Atena i Hera. bude l' te volja. već ostane šuteć Ljuta na oca Zeusa. Al' nam je opet žao za kopljanike Argejce. Ako vrljajuć dođeš i onamo. ne vele mu ništa. Neće bo rata se prije okaniti sileni Hektor. A ni vjetrova duh. i bijes je hvataše divlji. Ne bi me odbili ni svi sa gore Olimpske bozi. Boginja ništa ne reče Atena. Prije no vidite boj i strahovite poslove bojne. A sam gromoglasni Zeus na stolicu zlatnu si sjedne.i mrmljaše na to Atena. i tako bi doista bilo: Kad bi vas na kolma zgodio grom. jer nema pasjaluka većeg od tebe. Ateno. Ako se srdiš. Al' gnjev provali Heri iz grudi te zboriti počne: "Prestrašni Kronov sine. ne pitaju njega. kako nam veliš. razvije borba. gdje sjede blaženi bozi!" Reče. . Nešto ću reći vam sad. a s njome i Hera. Gdje ih nikada sjaj ne razveseli Hiperionov. na Olimp se više Ne biste vratile vi. Da ne izginu svi sa tvoje velike srdnje.a oko njih je duboki Tartar. a njemu Hera bjeloruka ne kaže ništa. od Zeusa Sjednu na strani. Kronova presilnog šina uočiti kako Argejcem Kopljanicima bije još jače silenu vojsku. Al' ćemo od boja svi se udaljiti. gdje i Kron sjedi i Japet. Hero? Ta u borbi se vi. 27 448-449. To je riječ božanska. Tek ćemo nauk dati Argejcima na njihnu korist. u koji u prestrašnom se tjesnacu Oko Patrokla mrtvog kod brodova. a za te nije me briga. na koje se gnjevite vrlo.Homer: Ilijada 445 450 455 460 465 470 475 480 Kola njegova složi na nogače. 27 A ja kakovu snagu i strašne ruke imadem." Nebeski oblačnik Zeus odgovarajući joj reče: "Sjutra ćeš. No što se od lađa digne brzonogi Pelejev sinak Onoga dana. nijeste Mučile gubeć Trojance.

junačine Trojci. Al' ćemo opet noć cijelu čuvati sebe. Večeru zgotov'mo sebi. Dardanci vi i Trojanci i pomoćnici. A sjutra u zoru rano oružav se oružjem svi mi 131 . Pametna što je sad riječ. da ću lađe i sve Ahejce Uništit pa se onda k vjetrovitom Iliju vratit. S kola na zemlju siđu i besjedu slušati stanu. daleko od crnih lađa Na čistini. Sve ću potjerat pse odavde mrlutine one. Nego i kod kuće od njih nek gdjekoji udarac peče. Na to se uprvši koplje Trojancima prozbori ovo: "Čujte. gdje prostor pomaljo se izmed mrtvaca. nek bude ovim rečena. Neka u lađe mirno ne uniđu bez boja sasvim. a zlatan ga kolut optako. gdje vali o obalu biju. dok nema vojske.Homer: Ilijada 4. Nek se u kule skupe bogogradne okolo grada. A od žena im nježnih nek svaka u kući vatru Veliku pali. nek bude. Da se zasjeda u grad ne primakne. Ljubimci božji pak oglasnici po gradu nek javljat Sijedim starcima idu i momcima mladosti prve. Ja sam mislio sad. Trojanci ostaju preho noći na bojištu. Svijetli Hektor druge Trojance u skupštinu sabra Kod virovite vode. na njemu Mjedeno sjaše oštrice. Kojega je strijela il' koplje ranilo oštro. al' tamna noćca Tada Argejcima mila i trostruko draga se spusti. Iz grada tovnih ovaca i goveda dajte doved'te Brzo i dobavite još k tome medenog vina. Da nam ne pokušaju Ahejci dugovlasi kako Sve po noći uteći po širokom plećatom moru. Nego crnoj noći pokorima dajmo se sada. Pa ćemo čitavu noć do zore ranoranke vatre Paliti mnoge. a onda ljepogrive konje Od kola dajte odvež'te i hrane bacite njima. nek omrzne i drugom kojem Plačni donositi rat konjokrotama Trojancem. 485 490 495 500 505 510 515 520 525 530 Tad u Okean sjajna sunčana zapadne svjetlost Crnu za sobom noć na žitorodnu zemlju povukav. A sjutra rano Trojancem konjokrotam drugo ću reći. nek straža u gradu sigurna bude. Ali je tmina prije nadošla i ona je spasla Danajce i lađe njihne. kako vam kažem. nek sjaj im dopre do samih nebesa. Tako. Koje su ovamo Kere nanesle u lađama crnim. Želim i sve se nadam u Zeusa i bogove druge. Zatim iz kuća hljeba i drva nakup'te mnogo. 485-565. Nerade zađe svjetlost Trojance. Kada je u lađu skako. Što je ljubimac božji govorio Hektor u ruci Koplje držeći jedanest lakata dugo.

Dim od žrtava paljenih ugodno miriše bogovima. 28 132 . st. pjev. prinese na žrtveniku žrive paljenice. i vatre im gorahu mnoge. pjev. a u ovom pjevanju iza ratnog uspjeha koji je njegova zasluga. i zatim Priveže uz kola svaki uz svoja remenom konje. Da je rečeni dim bogovima ugodan. Iz grada tovnih ovaca i goveda oni dovedu Brzo i dobaviše još ktome medenog vina. I jevrejskom Bogu godi miris toga dima: "Noje. Sjutra ću svoje junaštvo pokazati. Uspješne prikažu tad hekatombe bozima vječnim. 20). Kada nam sjutra svjetlost sunčana grane. i zato se od žrtava mnogome nadaju. Tisuću vatara goraše tu. knjiga Mojsijeva 8. U svome govoru pokazuje Hektor da je pun najljepših nada u budućnost: on govori sasvim drukčije nego u 6. Tad se vidikovci svi pomaljaju i svi vrhunci Brdski i doli. što ih Trojanci pred Ilijskim paljahu gradom. Oni od jarma konje otpregnuše znojne. Zatim iz kuća hljeba i drva nakupe mnogo. 29 549-550. pjev.. Trojci ponosa puni cijelu spavahu noćcu Po redovima bojnim. Mene od lađa k zidu odagnati il' ću ja njemu Krvavu odoru odn'jet. veseli se u srcu pastir: Tako su između lađa i Ksantovih valova sjale Vatre... ranjen Među rtnicima mrtav i drugi mnogi oko njeg. govori ono Hektor iza poraza trojanske vojske. Sve se vide zvijezde. i trojanske ciknuše čete. st. gdje crta crnu budućnost koja čeka njega i Andromahu i čitavu Troju. jer im je Ilij veoma omrzo sveti I kralj kopljometnik Prijam i narod Prijama kralja..Homer: Ilijada 535 540 545 550 555 560 565 Oštri započnimo boj kod prostranih ahejskih lađa. 497-541. siloviti Tidejev sinak. 67. Ej tako Besmrtan po sve dane da mogu biti i mladić I da sam čašćen ko bog Apolon i ko Atena.. zato su njima žrtve mile. I gospod omirisa miris ugodni" (I. kad nema u eteru vjetra. te pukne s nebesa beskrajni eter. Ugodan dim. to se vidi i iz 1. Vidjet ću. a uza svaku ljudi Ležaše pedeset pri sjaju gorućeg ognja Uz kola bijeli pir sa krupnikom zobljući konji Stajahu njihni i tako cvjetovitu čekahu zoru. reko bih. al' blaženi bog ni jedan ga primit 29 Ne htjede. 66. kad mjeđu ga svojom pos'ječem. Ta dva govora pored sve suprotnosti njihova sadržaja lako je razumjeti: u 6. hoće l' Diomed. Kao što na nebu kad se zvijezde predične sjaju Okolo mjeseca sjšjnog. al' ležat će. Ko što će taj dan zla Argejcima don'jeti mnogo!" 28 Tako im veljaše Hektor. 441-415. I dim od žrtava s polja ponesu u nebo vjetri. mojega koplja Ako dočeka nasrt.

a on sam med prvima tad se užurba.. Zefir i Borej. Sedam straža. a oni umuče svi i zašute. a ovdje govori posve ozbiljno. Kao što vjetra dva uznemiruju ribljivo more. Koji je tvrđave mnogim gradovima srušio veće I još će rušiti dalje. Najbolje poruši sve junake nesnosna žalost. Nastavak) Poslanstvo k Ahileju. Molbe.Homer: Ilijada DEVETO PJEVANJE (25. jer Troje Prostranih ulica mi osvojiti nećemo nikad. pjev. pjev. 245. Sinovi ahejski tužni šutećke ostanu dugo. Agamemnon ponavlja riječi koje je rekao u 1. vidi 8. i crno se valovlje odmah Diže i napolje baca uz obalu haluge mnogo: Tako se kidalo srce u grudima ahejskoj vojsci. samo što tamo on govori varajući Ahejce. Ljudi se posade jadni u skupštinu. Atrejev sin Agamemnon u duši velikom tugom Spopadnut stupaše svuda jasnogrlim veleć glasnikom. 133 . koji se prije privolje i obeća meni.. 1 Tako stenjući teško Argejcima prozbori tada: "Prijatelji oj moji. Da ću tvrdi Ilij razorit i vratit se kući. Nek poimence svakog u skupštinu zovnu junaka. to vrijedi i za st. Zeus me je Kronov sin u zabludu zapleo tešku. 1-88. 139-141. st. 2 Strahotni. što oba iz zemlje duvaju tračke Nenađno buknuvši oba. čelovođe argejske mudre. Skupština vojske. Tako stražahu ondje Trojanci. Bez vike.. pjev. jer u njeg je najveća sila." Tako im reče. st. A sad mi smisli on zlu pr'jevaru te mi u Argos Bez slave veli otići izgubivši naroda mnogo. 1. koji su rečeni u 2. drugarica bježani grozne. 26-28. Koja sa strmene hridi tamnoteku izl'jeva vodu. 111-118. st. A sad kao što velini. dan. i Agamemnon Ustane roneći suze ko izvor-vodica crna.. 5 10 15 20 25 30 1 2 13-15. Tako se valjada hoće premogućem gospodu Zeusu. 18-25. Ali Ahejce Silna uhvati strava. Agamemnon opet plače. ovako dajte učin'mo: U zemlju očinsku milu u lađama bjež'mo.

ta ti si među nama najviši vladar. st. jer to ti pristoji i liči. stražari nek pojedince Izvan bedema legnu uz opkop čitavi uzduž. što ti ga lađe Po moru širokom voze iz Trakije svakoga dana. u boju kršan veoma I u vijeću si bolji od sviju svojih vršnjaka. zar misliš. ni jedan ti neće Riječi pokudit nit' se protivit. kom je rat među svojima mio. tad poslušaj. tj. Ali ti ne da junaštva. Med njima dignuv se Nestor Gerenjanin konjanik reče: "Ti si. Bezbratstvenik je to. 350-354. Ali će ostati drugi Ahejci dugovlasi ovdje. Atrejev sine. da su Ahejci Svi nejunaci tako i plašljivci. da sam nejunak i plašljivac. Nego crnoj noći pokorimo dajmo se sada. al' sve još nijesi Rekao. dok Ilijskom gradu Ne nađemo svršetak. Nesretniče o jedan. Odlazi. i tada Ahejci stadoše ciktat Besjedi Diomeda konjokrote svi se zadiviv.al' se ne srdi! Ti si med Danajcima junaštvo mi korio sprva Rekavši. bezakonik jest i beskućnik ono. Puni su vina čadori u tebe. kralju. mlad si dašto. Večeru zgotov'mo sebi. Nego deder da i ja izgovorim i sve po redu Rečem. Koliko Ahejaca imade. Al' tu ću ostati ja i Stenel. a svima Ahejcima treba 34-35. . jer s bogom dođosmo amo. 134 . protivit se najprije ludu. 49. st. pjev. Agamemnone. Kada se sakupe mnogi.. al' razumno veliš za kralje Naroda argejskoga. jer mnogim narodom vladaš.a sami Ako otplove oni u očinsku u milu zemlju. Kako je pravo. pjev. Momcima nalažem to.Homer: Ilijada 35 40 45 50 55 60 65 70 75 3 4 Kasno progovori tek Diomed grlati bojnik: "Tebi ću. Sin je lukavca Krona od dvaju tebi darova Jedan dao: zbog žezla u časti si prvi od sviju. A ti nas vodi. a svi Argejci 3 Znadu to i mladići među njima i stari ljudi. . Tidejev sine. kao što veliš? Ako je srce tvoje navalilo vratit se kući. Ni silni kralj Agamemnon pogrdit mi besjede neće Ni drugi tko. To se proteže na prijekor Agamemnonov u 4. Svake đakonije imaš. Što ih se s tobom množina iz Mikenskog grada dovezla. po porodu meni bi mogo Biti najmlađi sin. put ti je prost i uz more stoje ti lađe. vidi 2. Gozbom starješine gosti. tko će ti od njih Najbolji kazati savjet. koji se dičim. uzdajući se u povoljne znake od Zeusa. Dokle trojanski grad ne osvojimo. jer pravo si rekao sve to. 370-400. Atrejev sine. u skupštini." 4 Tako im reče. da stariji jesam od tebe. u čemu je najveća snaga. "s bogom smo ovamo došli".

jer okolo lađa dušmani Vatre pripaljuju mnoge. mnogo junaka Onaj čovjek vrijedi. sa svakim od njih Stotina pođe momaka u rukama s kopljima dugim.Homer: Ilijada 80 85 Dobra i pametna svjeta. u čador Odveo svoj Briseidu djevu Ahileju ljutom Otev preko volje naše nju. a oni ga čuju i rado se pokore njemu. Sedam je vođa bilo stražarima. pa još i sada." Reče. ne bi l' ublažili. Jer si mnogima kralj i Zeus je u ruke dao Skeptar i suđenje tebi. o Zeusovo čedo. o starče. što sinak Krionov bješe. Te on počasti njega i ahejsku polomi vojsku. da ljudima savjetnik budeš. I kad namire već za pićem i za jelom žudnju. Odonda. naroda pastir. Napokon divni Likomed. zatim Deipir. Kojega čašćahu bozi. al' ti si zanesti se junačkom srcu Dao. Prva odluka vijeća: K Ahileju će se poslati poslanici. jer dar mu uzev imadeš. a s tobom ću također počet. Onda stražari skoče u oružju. otkad si ti. Kojoj se dovijam ja i otprije. što se meni najbolje čini. 90 95 100 105 110 115 Tada Atrejev sin starješine ahejske skupi U svom čadoru i pred njih obilatu postavi gozbu. S tobom ću prestati zborit. Rukama posegnu tada za gotovim jelima oni. veoma sam mnogo Odvraćo tebe. te si pogrdit junaka išao prvog." Kralj Agamemnon riječ ovako prihvati njemu: "Krivo nijesi. Nego da mislimo. kad ga srce kazat navede Štogod na dobro. a između njih Nestorov nađe se sin Trasimed. kog Zeus-bog u srcu ljubi. a svjet im se njegov i otprije najbolje sviđo. iskazao grehotu moju! Ludo učinih. Neće se nitko boljoj dovinuti misli od ove. I sini Aresovi: Askalaf. A ja ću reć. A tko bi se radovo tome? Ova će noć il' vojsku polomit ili je spasti. slušat I drugog ispunit r'ječ. Ondje zapale vatru i večeru svaki si spremi. Zato najvećma tebi valjađe govđriti. te njegov početak. Došav stražari sjednu med utvrdu i među jarak. Onda prvi od sviju rasprede Nestor starina Riječ. drugo Ijalmen I još junaci Merion. oj Atrejev predični sine. 135 . dobili kako Njega darima milim i medenim ktome riječma. 89-181. 2. Afarej. a tvoje će djelo Zvati se. i to ne tajim. On im dobro želeći progovori i rekne ovo: "Oj Agamemnone kralju.

5 6 136 . Neka trojanskih sam izabere dvadeset žena. . Ahilej ima doduše sina Neoptolema. O talentu vidi u Tumačenju riječi i imena na kraju knjige. 8 Uz more svi su. Popravit hoću sve i goleme darove dati. Kad mi Ahejci plijen dijeliti stanemo ondje. Odmah će sve to dobiti on. Presvetu dat ću mu Feru i Antiju s lukama niskim. Kako je zakon čovječji med ženama i među ljudma. pjev. i u 24. Oni će častiti njega darovima kakono boga I pod njegovim skeptrom obilat će davat mu danak. ko Oresta častit ću njega. 8 150-152. ljepotom su one U ženskom rodu prve. Koji bi dobio to. Neka mi bude zet. Koje su najljepše licem za Argejskom Helenom divnom.. Imam Laodiku kćer. u obilju koji mi raste. što obdulje stekoše trkom. u rodljivu dođemo zemlju. velikom kletvom Kunem se. ne davši za nju meni darove. n'jesam je nikad obljubit u postelju išo. st. da su pripadali njegovoj državi. st. ne bi ih on mogao poklanjati. Ifijanasu. dvadeset sjajnih kotala i dvanaest konja Debelih. 7 146. veoma ću mnogo darova Dati mu milih. ne obdariv je 7 . tj. pjev. "ne obdariv je". Sedam ću dati mu žena u poslima divnima vještih. Niti bi potreban bio dragocjenog zlata. Govedma obilni ljudi i ovcama stanuju tamo. koliko Ti kopitonogi konji donesoše obdulja mepi. st. od srdžbe l' se povrati svoje. a ja ću mu dat ih. 6 Ko mog poznorođenca. Nek se ublažiti da. (ovdje bez imena). Sve bih mu dao to. koji se spominje u 19. Sedam ću naseonih pokloniti njemu gradova. 244-245.neublažljiv i tvrd je Aid. 237. Med vama svima evo spomenut ću preslavne dare: Sedam tronoga još nežeženih i deset zlatnih Talenta 5 . Dat ću mu travnu Hiru i Enopu i Kardamilu. Ženu Ahilejevu ne spominje Homer nigdje. Hrisotemidu. obduljaša. siromašan ne bi se zvao. 123. i svi su na međi pjeskovitog Pila. a on nek uđe U njeg te punu lađu natovari zlatom i mjeđu. i s njima Oteta poći će još Briseida.. kada je sam on Uređeni osvojio Lezb. 142. Agamemnon govori ovdje o Ahileju kao čovjeku mladu neoženjenu. Koju ushtije njih. Kćeri imadem tri u domu složenu dobro. pjev. te dadu l' nam bozi Veliki Prijamov grad razoriti. ali ga je mogao imati s robinjom. Grad lozoplodni Pedas i Epiju dat ću mu krasnu. koliko još nitko ne dade kćeri. A kad u ahejski Argos.. 467. vidi 11. a ja ih izabrah. neka je dragu Vodi u Pelejev dom. Lezbljanaka. Gradovi koje ovdje Agamemnon spominje jesu njegovo privatno vlasništvo.Homer: Ilijada 120 125 130 135 140 145 150 155 Ali kad ludo učinih zaveden pogubnim srcem. a to se razabira i iz stihova 393-399.

Ahilej lijepo dočekuje poslanike. . brže da odu! Nude nek poslušaju. "konjic" je na formingi (kao i na našim guslama) ono na čemu su pritvrđene žice. šutnja nek bude. 182-221. Za ruke vode dones'te i recite. Te ćemo moliti Zeusa." Njemu odvrati riječ Gerenjanin konjanik Nestor." 10 Tako im reče.prema njemu Patroklo sjeđaše mučeć 168. Razgovor s Ahilejem 182-668. Neka se trude predobit nezazornog Peleju sina. Nestor predlaže da se starješine za sretan uspjeh tiho pomole Zeusu. Ahilej dakle pjeva junačke pjesme. 9 Zatim veliki Ajas i s njime divni Odisej. Nego ded odabrane pošaljimo ljude u čador Pelejevoga sina Ahileja. Da mogu veliko srce potomka Eakova sklonit.Odiseju najviše divnom. Oni k mirmidonskim dođu čadorma i k lađama njihnim Te Ahileja nađu gdje formingom srce veseli Zvonkom. Bacajuć na svakog oči Gerenjanin konjanik Nestor Stane im mnogo nalagat. i svima po ćudi besjedu reče. o Atrejev predični sine. Mnogo zemljomičnog boga zemljotresnog moljahu oni. Neka se pokori meni. na njojzi je srebrni konjic 11 . . koliko sam veći od njega Kralj i koliko se dičim. a prije toga da operu ruke. A. Ne razabira se kako se Feniks. "O Agamemnone kralju. A dječaci vrče do vrha napune vinom I čaše razd'jele svima natočiv ih žrtvenog vina. 11 187. A kad izliju naljev i po volji svojoj se vina Napiju. umjetnom krasnom. Njome je srce veselio slavu junaka 12 Pjevajuć. A od glasnika Odij nek ide i još Euribat. 9 185 190 137 . Onda zapute oni uz obalu prešumnog mora. Odmah im na ruke vodu glasnici lijevati stanu. Grad je Eetionov razorivši iz pl'jena nju on Uzeo. tad iz čadora Atridova dignu se brzo. da i on se smiluje na nas. Darima mnogo vrijednim Ahileja vlastelja nudiš. 12 189. da stariji jesam od njega. koji se u svojoj srdnji povukao daleko od Ahejaca. mogao naći u čadoru Agamemnonovu s drugim starješinama. Feniksovo bi mjesto imalo biti (kao što je Patroklu) uz Ahileja. izabrati što ću ih sada: Zeusov ljubimac Feniks pred drugima prvi nek ide. 3. pored Patrokla najvjerniji drug Ahilejev.Homer: Ilijada 160 165 170 175 180 Zato je najmrži ljudma od sviju bogova drugih. 10 171-172.

Veliku mesarsku klupu uz oganj postavi žarki. Ustane isto tako Patroklo vidjev junake. I kad vatra dogori i kada se utuši plamen. B. jer ovo. s vodom. da kadi Bogovima. Na nju od debele koze i ovce položi hrbat I bujno masno pleće od krmka položi tovnog. "svetom solju". Svetom ih pospe solju 14 i u račve utakne tada. vrč. Uzme Patroklo hljeb i iz košara krasnih ga stane On po stolu dijelit. Odisej: Spasi nas. Zdraveć se s njima riječ Ahilej brzonogi rekne: "Zdravo! Mili ste meni došljaci! Nužda je valjda. Najdraži ljudi su meni pod mojim ovijem krovom. nalični bogu. Oni pristupe bliže. Ahilej pod'jeli meso. Menetijev sine. Sve on razreže sitno i natakne zatim na ražnje. al' junak u čudu skoči S formingom. ostaviv mjesto. na kojem je sjedio dotad. 222-655. "namagne Feniksu Ajas". To se ne kaže svuda izrijekom gdje je govor o piću jer se samo po sebi razumije. 222-306. tj. A kad namire već za pićem i za jelom žudnju. jer je so dar bogova. te posluša riječ drugara milog Patroklo. Rukama posegnu tada za gotovim jelima oni. Te pred Ahileja stanu. 15 223. 138 . Sve je Automedon držo. Prema Odiseju sam božanskome uza zid drugi Sjedne i onda rekne Patroklu drugaru. nablizu koji je bio: "Veći postavi vrč. Razgrne žaru Ahilej i ražnjeve pruži nad njome. a sjekao divni Ahilej. Namagne Feniksu Ajas 15 .Odisej opazi divni 13 203. "smiješaj vina". tj. Vi ste i srditu meni u argejskom najdraži rodu.Homer: Ilijada 195 200 205 210 215 220 I pazeć. kad li će prestat potomak Eakov da pjeva. Na naslonjače ih on i na porfirne sagove sjedne. jer propadosmo. Kad već meso ispeče i metne na rezaće stole. kreter. To dokazuje i riječ. 14 214. koja znači: krčag. Grci su već u ono staro vrijeme pili vino pomiješano s vodom. A onda reče Patroklu. tj." Tako im rekav Ahilej povede ih naprvo divni. Nagovaranja. a." Reče. i jačeg Smiješaj vina 13 i metni ispred svakog čašu. te kada Patroklo baci u oganj. a naprvo divni Odisej. kojoj je pravo značenje: sud u kojem se vino miješa s vodom. neka govori zašto su došli. . A vatru zapali velju Patroklo.

pjev. Već se. Agamemnon Dare ti vrijedne daje. jer mnogo je jestvina jesti. nit' nam se ovdje Podjednake 16 premaklo. Jer pomoćnici slavni daleko i prehrabri Trojci Lađama i zidu blizu prirediše noćišta sebi I vatre pale mnoge po vojsci te vele. ali već naći Nećeš lijeka zlu. On se zatječe veleć. neće li bozi Njegove grožnje izvršit.Homer: Ilijada 225 230 235 240 245 250 255 260 265 I čašu napuni vinom. 139 . lađene će ođsjeći vrške. ne odjeneš li se junaštvom. koliko 16 17 227. što obdulje stekoše trkom. Od gnjeva zlotvornoga okani se. budu li htjele. I samo želi. Mnogo je.. a ja ću ti sve pripovjedit pravo. 60-70. a ti se već ne sjećaš toga. A lađe spaliti ognjem pustošljivim i da će onda Kod njih Ahejce sjeć. izgubiti da l' ćemo lađe Pokrite ili ih spasti. obduljaša."" Tako je starac nalago. kad te je on Agamemnonu iz Ftije slao. ljubazniče. Bit će ti poslije žao i samome. već napast će na crne lađe. bojimo bijedu motreći Golemu! jerbo je sumnja. Obilno svega. da zora što prije osvane divna. jer vazda je ljubaznost bolja. "podjednaka" gozba. Nego de prestan' i pusti srdoboni gnjev. Ahileju nazdravi veleć: "Zdravo. vidi o ponavljanju u 2. st. 469. pjev. Koji bi dobio to.. 264 -299. Atena i Hera. Ako je i kasno već. kako ćeš crnog Argejce izbavit dana. Dat će ti jakost. 122-157. da te sve većma Staro i mlado časti u čitavom argejskom rodu. već prije Gledaj. a Hektor strahovito bjesni i snagom Koči se svojom te uzda u Zeusa. ljude Ne mari on: na njega je b'jes navalio strašan. nalagao otac ti Pelej Onda. dvadeset sjajnih kotala i dvanaest konja Debelih. st. vidi u 1.. da neće Da se ustave tu. Kakve ti obeća dare u svojem Atrid čadoru: Sedam tronoga još nežeženih i deset zlatnih 17 Talenta. Strašno se toga bojim u duši. Ahileju divni! premaklo se nije nam gozbe Ni u Atridovome čadoru. a ti u grudima junačko srce Deder svoje usteži. kad svršeno bude. iz galame. gojenče Zeusov. Niti bi potreban bio dragocjenog zlata. od srdžbe l' se povratiš svoje. ""Dijete moje. za bogove. Zeus im Kronov sin pokazujuć znamenja zdesna Strijele meće. gdje taru ih Trojci. i nije li nama sudbina Propast daleko od Arga konjogojnog pod gradom trojskim Nego diži se sad. kad se budu meli u dimu. Ahejce hoćeš li spasti. siromašan ne bi se zvao. Poslušaj mene. ponavljanje Agamemnovih riječi iz st. al' nije do gozbe stalo nam slatke.

307-431. Dat će ti travnu Hiru i Enopu i Kardamilu. Dat će ti sedam žena u poslima divnima vještih." b. Ifijanasu. koliko još nitko ne dade kćeri. vodi je dragu Ti u Pelejev dom: veoma će mnogo darova Milih ti dati. ne obdariv je. a ti tad uđi U njeg te punu lađu natovari zlatom i mjeđu. Tad odgovarajuć njemu brzonogi reče Ahilej: "Potomče Zeusov. Oni će častiti tebe darovima kakono boga I pod tvojim će skeptrom obilat ti davati danak. i s njima Oteta poći će još Briseida. Ko svog poznorođenca. ljudma. a onda ih izbraste sebi. kralju. Presvetu dat će ti Feru i Antiju s lukama niskim. Kćeri imade tri u domu složenu dobro: Ima Laodiku kćer. velikom kletvom Kune se. Onda mu budi zet. Trojanskih onda sam izaberi dvanaest žena. domišljat Odiseju. da nema Ravna njemu Argejca. Kao što mislim. i svi su na međi pjeskovitog Pila. ljepotom su one U ženskom rodu prve. Ako je Atrejev sin Agamemnon ti u srcu mrži.Homer: Ilijada 270 275 280 285 290 295 300 305 Ti Agamemnonu konji donesoše obdulja veće. Ahilej: Vraćam se kući. . bijesan. Uz more svi su. koji se lome u boju. sine Laertov. Kako je. A kad u argejski Argos. Treba mi bezobzirke izreći misao svoju. jer vrlo Blizu će doći opak. On i njegovi dari. Koje su najljepše licem za Argejskom Helenom divnom. ta Hektora sad savladat bi mogo. Koju ushtiješ njih. Da mi vas ne drnda koji odakle sjedeć uz mene. 310 140 . Lezbljanke žene su to. jer veli. od srdžbe l' se povratiš svoje. zakon čovječji med ženama. Sve će ti dati to. Kad si osvojio uređen Lezb. u lađama koji su došli. nije je nikad obljubit u postelju išo. i kako dogoditi se imade. Sedam će naseonih gradova pokloniti tebi. a dadu l' nam bozi Veliki Prijamov grad razoriti. Grad lozoplodni Pedas i Epiju dat će ti krasnu. ko Oresta častit će tebe. Govedma obilni ljudi i ovcama stanuju tamo. oni ko boga Častit će tebe. Kad mi Ahejci plijen dijeliti stanemo ondje. Odmah ćeš sve to dobiti ti. a on će ti dat ih. Hrisotemidu.na ostale sve se Ahejce Smiluj. i ti bi veoma se proslavit mogo Kod njih. u rodljivu dođemo zemlju. u obilju koji mu raste.

Ta on već je bez mene veoma učinio mnogo: Zid je ogradio on i iskopo opkop izvana. "zbog njihovih žena". Smisao je: nema razloga za Ahejce da se s Trojancima bore. Atreja sinu. za kojom srce mi žudi. Još je i ovaj smisao Ahilejevim riječima: jedni se trude i muče. Druge je darove davo boljarma i ahejskim knezom. 21 338-339. A ja ću kazati sad. dobar. što stoji. što se meni najbolje čini. Kako će gorući oganj odvratiti od brzih lađa. Ahilej hoće da kaže: čast i slavu i uspjeh ne postižu samo valjani i sposobni ljudi.Homer: Ilijada 315 320 325 330 335 340 345 Jer mi je čovjek mrzak ko vrata Aidova 18 onaj. a napokon sve izjednači smrt. A sad gdje mi je ote iz ruku i prevari mene. što muka mnogo podnesoh. a meni je samu Oteo dar. A dane krvave mnoge u ratovanju proživjeh S ljudma se boreći teško u boju zbog njihovih žena. 19 Koristi nema meni. A jedanaest pješke po kraljevstvu grudastom trojskom. s tobom nek gleda i s knezima drugim. nego sve to postižu vrlo često osrednji i neznatni (samo ako umiju na svoju korist upotrebiti okolnosti i priljubiti se odnošajima i ljudima koji odlučuju). pa da im one poslije budu robinje ili inoče. 152-160. 20 327. a on je kod brodova ostajuć brzih Primao sve i dijelio malo. jer ženu. Jednako umre besposlen ko onaj. Mnogo sam zaklada vr'jednih iz sviju tijeh gradova Uzeo i sve to Agamemnonu. Kao što ptica svojim golušavim ptićima nosi Hranu. a zadržo mnogo. Koji jedno taji u duši. 312. nagovorit me neće. 20 S lađama svojim sam dvanest razorio ljudskih gradova. Neka me ne kuša. al' nek se veseli spavajuć uz nju! Što da se bore Argejci s Trojancima? Što ih je amo Skupio Atrejev sin? Ljepokose valjada žene 21 Helene radi? Pa zar od sviju smrtnika žene Ljube samo Atridi? jer tkogod je razuman. Pazi svoju ženu i ljubi. u bojeve ulazit vazda. Nego. kada je nađe. 18 19 141 . Što sam se borio živo neprestano s mnogim dušmanma Jednaki dio je onom. pjev. da će me kralj Agamemnon moći okrenut Niti ikoji drugi Argejac. koji nikome nije mio: vidi st. na koplju premda je dobih. što uradi mnogo. Svi ti darove svoje imadu. Ne mislim. jer ne bješe hvale. istu misao izriče Ahilej i u 1. ulaz u podzemni svijet. i koji se bori. da ih pobjednici odvedu. a drugi pobiraju korist i plodove. Noseći davah. 318-320. a samoj njojzi je muka: Tako probavih i ja množinu noći beza sna. kako sam i ja Od srca ljubio onu. 158-159. "vrata Aidova". tj.. Ima on. st. tj. Rđi je ista čast ko valjanu kojem junaku. Glavom se igrati svojom. Odiseju. a govori drugo. znadem bo sve.

žena još krasnopojasnih i sivog gvožđa. i ako je briga te za to. A dok sam ja med Argejcima vojevo jošte. Ovo Ahilej govori u ironiji. Neću ga svjetovat više ni u djelu kojem pomagat. pjev. te mirno Dalje nek ide. neće me više R'ječima on prelastit. skejskih. i drugi da se Argejci razgnjeve na njeg. o kojemu je govor u 7. gdje leži u kućama blago golemo (To je stovratan grad. 25 387. Tu me je dočeko jednoć i pobjego udaru jedva. On se usudio ne bi u moje pogledat oči. st.Homer: Ilijada 350 355 360 365 370 375 380 385 390 Širok i velik opkop i zabo kolje oko njeg. "do bukve". a dar. Lađe ću dobro natrpat. "od zida". bude l' te volja. 25 A kćer ni jednu sina Atridova uzeti neću. 353. Ne bi mi srca ni tako okrenuo kralj Agamemnon. Na dare mrzim na njegove. Da mi toliko dade. 22 Ali ni tako uzbit ljudomoru Hektora jakog Ne može. kako ti velim. Jerbo me prevari grešnom prijevarom. u ob'jesti od mene ga opet Uze. što ostavih dolazeć amo. koliko je praha i p'jeska. koliko pljevu C'jenim ih. tj. tj. što meni ga kralj Agamemnon Atrejev dade sin. Što u Orhomenski grad unilazi i što u Tebu Egipatsku. U zoru Zeusu ću žrtve prikazat i bozima svima. Ded reci mu sve onako. Što sad imade.. 693. a kroz svaka vrata junaka S konjma i sa kolima izilaze stotine dvije). Pa da je zlatici baš Afroditi druga krasotom I da je djelima svojim Ateni sjajnookoj ravna. al' dosta mu i to. Vidjet ćeš. A drugo odovud ja ću povesti: crvene mjedi I zlata. st. 22 23 142 . Nego do Zapadnih vrata 24 i do bukve došo bi samo. Ako mi slavni dade zemljotresac plovbu valjanu. 436-441. trojanskoga. 24 354. Nije od zida 23 htio daleko biti se Hektor. "zapadnih". vidi o toj bukvi bilješku u 5. da odrukud dobije jošte. povukav ih u divno more. Mogo bih treći dan u grudastu dospjeti Ftiju.da mi deset i dvadeset puta toliko. Neću je uzet ni tako. A jer s Hektorom divnim u borbu ulazit neću. Gdje će mi u zoru ranu Helespontom ribljivim plovit Lađe i gdje će revno junaci na njima veslat. Prije nego mi svu srdobonu uvredu plati. Mnogo veoma imadem. pjev. Ahilej misli reći da će to onda biti kad se Agamemnon sa svojom vojskom nađe u najvećem škripcu od trojanske vojske. misli se zid i opkop. Iako je bestidan ko pas. Očito. 348-350.. Sve što dobih. . nek nađe drugog Ahejca. daje. Ako bestidnik onaj okorjeli i drugog kojeg Danajca prevarit misli. jer Zeus je iz njega premudri pamet Uzeo.

jer je zborio vrlo žestoko. Ako ostanem ovdje te vojujem okolo Troje. po Ftiji ima Kćeri boljara. Sam će mi valjada ženu potražiti otac mi Pelej. Nije ni blago sve. što kameni u lomnoj Piti Prag Apolona Feba streljača krije unutra. c. Nije naknada mome životu ni blago ono. Dok još bijaše mir. Što ga je naseoni u sebi imao Ilij. Ako li kući pođem u očinsku u milu zemlju." Tako im reče. Suze mu na oči navru. i sav se u njemu ohrabri narod. Feniks nek ostane kod nas i prenoći. Neka otplove kući. u duši o povratku misli 143 . Koju ushtijem od njih. Boginja mati mi moja srebronoga Tetida veli.Homer: Ilijada 395 400 405 410 415 420 425 430 Koji je povoljan njemu i jači vladar od mene. Ako ga bude volja. i dođem kući. Jer se zapl'jeniti dadu i goveda i ovce tovne. u strahu za ahejske lađe: "Ako. prilikom sebi. čuvari gradovima koji su svojim. kad jednom iz ograde iziđe zubne. Kojoj se doviše sad. al' vijeka ću dugačka biti. Mnogo Ahejki ima po Heladi. Kasno progovori istom starina konjanik Feniks. Tronozi dadu se steći i konji plavogrivi ktome. I uživati blago. Nema mi slave ni dike. al' slava mi propasti neće. a sjutra on će Sa mnom u lađama na put na postojbinu nam milu. Ahejce. Onamo moje je vrlo navalilo junačko srce Ondje se vjenčanom ženom oženiti. I junake bih druge. Neka se misli kojoj u duši doviju boljoj Kako će izbavit lađe i čitav ahejski narod Kod lađa prostranih svojih. dok moja srdžba još traje. Nego otiđite vi i boljarima ahjeskim glase Idite kazat od mene (jer to je starješinski poso). Ali se čovječja duša na povrate ne može uzet Niti ulovit. Ahileju slavni. Da me dvostruke Kere skončanju smrtnome vode. jer zgodna nije im ova. 432-605. Povratka kući mi nema. kad ruku gromoglasni Zeus-bog nad njime Ispruži svoju. dok ne dođoše ahejski sini. a na silu neću ga vodit. Te me ubrzo smrt i skončanje neće zateći. za ženu ću uzeti milu. svjetovo veleć. Ako li mene bozi uzdrže. što steče Pelej starina. Feniks: Pomirljivost je sveta dužnost. jer nećete Iliju strmom Dočekat kraja. a oni umuče svi i zašute Zbunjeni s riječi te.

jer nju on ljubljaše.Homer: Ilijada 435 440 445 450 455 460 465 470 475 Prevrćeš. 426. 29 468. još ni rata n'jesi poznavo Jednako krvavoga 27 ni skupština. zazove Erinije strašne. Ali kada mi tamna već noćca deseta dođe. Mater mi grđaše. st. Podzemni izvrši Zeus 28 i užasna Persefoneja. da učim Sve to tebe. al' kad se otac Osjeti. oj dijete drago. ovdje Ostao sam. pa da obrekne bog. Da još ljutitu ocu po njegovoj po kući hodim. 26 27 144 . jer srdžba ti na dušu pade. oj drago dijete. Kako bih onda ja. Tako. gdje kažu prekrasnih žena. Da me ocoubilcem ne zovu ahejski sini. Onda razbijem vrata od ložnice sklopljene tvrdo I van iziđem i zid od dvorišta preskočim onda 440. i te kletve izvršiše bogovi meni. Aid. on me prokune. 28 457. tj vrlo mlada. Zadjevice se s ocem Amintorom.. Al' mi od bogova neki zaustavi gnjev. 441. gdje se veoma Proslave ljudi. Oštrom sam bio mjeđu odlučio ubiti oca. što bješe u pretkuću pred sobnim vratma. Kakav iz Helade odoh. vidi bilješku u 2. da budeš govornik i radiša dobar. Ormenu sinom. 136. Kloneći. ženu pak svoju.. tj. vidi 2. tovnih ovaca Koljahu i s njima ondje množinu krmaka masnih Paljahu pružajuć ih nad ognjem boga Hefesta. "nad ognjem boga Hefesta". da će starost sa mene Svu ostrugav mladićem u naponu stvoriti mene. Da mu koljena nikad od mene rođeni sinak Ne sjedne. pjev. pa zato i posla mene. A ja poslušam majku i učinim. st. "luda". pa ti volja odvratiti od brzih lađa Nije pustošni oganj. Više me nije srce u grudima nagonilo moje. koji je u podzemnom svijetu neograničen gospodar kako je Zeus na nebu i na zemlji. Mnogo sporohodnih krava krivorogih. Mnogo doduše svojta i rođaci okolo mene Moljahu mene hoteć u dvorima da me zadrže. ta Pelej starina konjanik s tobom Posla i mene onda. kad spremaše iz Ftije tebe On Agamemnonu luda 26 . što mi na um Zucanje naroda stavi i pogrde mnoge od ljudi. pjev. da obljubim onu. koji se na me ljepokose inoče radi Rasrdi vrlo. vatra se nije Gasila ni u trijemu od ograđenog valjano Dvora ni vatra. da njojzi omrzne starac. koja za koljena hvataše mene Moleć. "podzemni Zeus". Rat je "jednako krvav" za obje strane koje ratuju. 29 Mnogo se starčeva vina iz vrčeva ispilo tada. Devet su noći oni kraj mene spavali onda I stražu čuvali tu naizmjence. bez tebe ostati ne bih Mogao ja.

Dokle u Ftiju dođem u grudastu. I njih ljudi okrenuti gledaju kadom. Čovjek Homerova vremena pripisuje dakle svoju strast i sljepilo prije grijeha i grižnju savjesti poslije grijeha osobitoj višoj moći. ljevanicom. da oštećen kazan pretrpi. što ljubi ga otac kod svojega velikog blaga. jer nije Lijepo. Onog nek prati Grehota. Onda Molitve k Zeusu otišavši mole se njemu. 145 . maticu ovčju. st. kako meni nijesu bogovi dali Porod. a vrline su. 30 503-504. 91. kaže se da je i Grehota Zeusova kći. Ahileju bozima slični.. da žestoko udilj se srdi. dimom žrtvenim. sagriješio štogod. Zamilova me on ko jedinca poznorođenca Sina. krepkonoga. jer n'jesi hotio s drugim Niti na gozbu ići ni u kući jesti. Tako se napatih mnogo i izmučih okolo tebe Misleći. dok n'jesam Ja te na koljena svoja posadiv nahranio mesom Odrezavši ti komad. što i drugim čestitim srce Pregiba! Atrejev sin da ne daje tebi darova I da ne obriče drugih. kad k njemu dolaze. K Peleju gospodaru. Ahileju. Nabrajna lica su one i očima na stranu glede. a Molitve pomažu za njom. a poslije ga progoni zbog grijeha. i ti od sebe Zeusovim kćerma Daj udijeli čast. Ne bih ti reko ja. Ahileju bozima slični.U 19. koliko god im baš treba. te tebe posinih. što od srca dočeka mene. Gledaju molbama tihim. Grehota je (grč. obriče jošte. kad je prestupio tko. jer zna preteći Molitve sve daleko i pred njima ljudima škodi Svima po svemu svijetu. I ja odbježim daleko kroz široku heladsku zemlju. Ahileju. Bogata učini mene i naroda mnogo mi dade. Od srca ljubeći tebe. štuje. ate) ona viša neka moć koja čovjeka zaluđuje i zavodi na grijeh. pjev. Al' daj veliko srce.Homer: Ilijada 480 485 490 495 500 505 510 515 Lako se ukradav straži i sluškinjama i ljudma. Jer su i Molitve hrome. časti i snage Veće. Nego. Tome koriste mnogo i molbu njegovu čuju. Pjesnik pripisuje Molitvama držanje što ga imaju ljudi kad ponizno i kajući se mole oproštenje. . 30 A Grehota je jaka. da se gnjeva ostaneš svoga I da Argejce braniš. Al' on mnogo ti daje sad odmah. nemilo srce da imaš. skroti. ta bozi se sami Dadu okrenuti još. Na kraj se kraljevstva ftijskog nastaniv Dolopma budem Knez i tebe pothranih. Često si pokvasio na prsima košulju meni Vino izliv iz usta u svojemu djetinjstvu pustom. A tko odbije njih i tvrdoglavo koji se neća. a Zeusu su velikom kćeri. Skrbno stupaju one ostragu iza Grehote. Da bi odvraćo smrt i ruglo jednoć od mene. Tko te Zeusove kćeri. Mole se. dok n'jesam ti pružio vina.

Zlo Kuretima bješe. "noge". Pa ću vam. a samo Artemidi. Mnoga je duga stabla stubokom po zemlji povaljo. a kad se etolski vojvoda Meleagar u svojoj srdnji povukao od boja. pa su im tjelesa na lomači spaljena. sad reći. 33 551-552. Jer ga svladala ne bi malina smrtnijeh ljudi. Stabla s kor'jenjem skupa i jabuke jošte u cv'jetu. i jedni smicahu druge. tj. Koji je znao vrlo pustošiti Eneju bašču. predobit se r'ječima dali. A Kureti u boju razorit ga hoćahu željno. zvijer iz trave. iako su mudri. Zlo je zlatotrona bila Artemida dala Etolcem Ljutita. Onda Meleagar srdit na svoju mater Altaju Legne lastovat kod žene Kleopatre vjenčane krasne. navale na Etolce i stanu ih podsjedati u Kalidonu. što su došli k tebi. tj. o prijatelji. Dok se je Aresu mili Meleagar držo u borbi. Vrlo se ogr'ješi on. Kolik je bio i mnoge na lomaču doveo bolnu. i nemoj im r'ječi pogrdit Ni noge 31 . 529-532. od tadašnjih ljudi zemaljskih Najjači bijaše taj. 31 32 146 . među Kuretma. Čuli smo za slavu mnogih junaka iz predašnjeg doba. Žrtve ne zakla kralj il' zaboraviv il' zanemariv. iako ih bijaše mnogo. Kada je kojega od njih osvojila srdžba žestoka. dok ostali svi hekatombe Dobiše bozi. koji su samom Najdraži tebi Argejci. Sam ih po narodu obra po ahejskom. Njega Enejev sin Meleagar napokon ubi Lovce i lovačke pse iz gradova skupivši mnogih. Al' su se mititi dali.Homer: Ilijada 520 525 530 535 540 545 550 555 560 Najbolje poslo je k tebi junake. što joj nije prikazao žetvene žrtve Enej u zavojnoj bašči. 546. Koju Euenova kći je Marpesa gležanja krasnih S Idejem rodila bila. Oko veprove glave i njegove dlakave kože Među junačinama Etolcima. koja u grudma Tjera junacima srce da bukne. te zbog žene gležanja krasnih Na Apolona Feba na gospoda luk svoj nategnu. neka te mole. U kući gospođa majka i otac Kleopatru zvahu 523. kako je bilo. usmrtio ih. 33 Al' kad napadne srdžba Meleagra. Mili kalidonski grad Etolci branjahu ondje. a streljačica roda božanskog Ljutita našalje vepra bjelozuba. Ratnici smjeli Etolci s Kuretima bijahu bojak Okolo Kalidona. Zeusovoj kćeri. osile Kureti. 32 Boginja oko njega gungulu zavrgne bučnu. i ne mogahu već ostat Izvan bedema svojih. ljutini tvojoj do sada zamjere ne bi. to se kaže u st. a ne odskora. Ovdje se kaže kako su Etolci podsjedali Kurete u njihovu gradu (Pleuronu). Takve se odavno zgode opominjem.

I niskopojašne žene i dječicu vode dušmani. Žena Meleagrova Kleopatra ima i ime Alkiona. te ovaj dobrovoljno popusti čovjeku (premda je kao bog mnogo jači od svakoga čovjeka) i vrati mu ženu. Sve dok o sobu guste ne počeše padati str'jele: Na kule penjahu se Kureti. bogove smrti da joj usmrte sina. dušmani li osvoje grad im. koji mu bjehu čestitiji. već htješe zapalit Veliki grad. sin da joj umre. Što je ljudi imadu. dok je Marpesa bila ugrabljena i nevraćena svome mužu. Zbog materina jaukanja nazvaše roditelji kćer Kleopatru i drugim imenom Alkiona..krasnopojasna tad Meleagra žena Moliti ridajuć stane i svu mu iskaže b'jedu. . 35 Moljaše. 34 Kod Kleopatre legne srdobonu gutajuć srdžbu Junak Meleagar ljutit zbog kletava matere svoje. a grad im već hoće da uništi oganj. pošto je Feb Apolon ugrabi branič. njem. tvrdoga srca Erinija čuje joj molbu. I sjajno presjajno na se navukavši oružje pođe. to drugo ime ima ona otud što je njezinu mater Marpesu nekad ugrabio Apolon. o kojoj stari Grci pričahu da tužno kuka kad joj nestane mužjaka ili ptića.polovina vinograd nek je. Na prag visoke sobe Meleagru sinu koračiv Kucne u zglobljena vrata. ali jaki njezin muž Idej odape strijelu na Apolona. jer joj mati Imajuć udes tužne veoma alkion-ptice Plakaše. st. kad kule stanu da gađaju. tužila je i jaukala za njim kao ptica alkion (kovač. 402-403. O dva imena istom čeljadetu vidi u bilješki 6. Eisvogel). Njemu se okrene srce. A druga pola nek je oranica bez grmlja. zato mati zazva podzemne bogove. Mnogo moljaše njega starina konjanik Enej. 35 567-570. Brata matere svoje bio je Meleagar ubio u boju. a prsi joj močahu suze.etolski starci Molit Meleagra stanu i najčestitije slahu Svećenike. čineći to mati se prostrla po zemlji i rukama po njoj lupala da je podzemni bogovi bolje čuju. pjev. pred koljena njemu se savi: Mnogo ga moljahu sestre i gospođa moljaše majka. Tako je on od Etoljana crni odbijao danak Srce poslušav svoje. draži od sviju. 34 147 . nek dođe na obranu. rukama mnogo mnogohranu tučaše zemlju Zovuć Aida i s njime strahovitu Persefoneju Klečeć na koljenima.Homer: Ilijada 565 570 575 580 585 590 595 Imenom osobitim Alkiona. . tj. čista. no dražesnih mnogih darova 556-564. Ljude svud kolju. Lupa i buka stane Kureta okolo vrata Brzo. . kad nesretna začuje djela. Koja za bratom žaleć za ubitim moljaše mnogo Bogove. alcedo. mnogo ga druzi Moljahu. lat. a nju iz Ereba čuje Mračnica. Al' mu ni tako srce u grudma ne mogoše sklonit. veliki dar mu Obreknu: gdje je polje Kalidonskog miloga grada Rodnije nego igdje. Al' ih je on još većma odbijao. nek prekrasan izbere dio Od jutara pedeset.

38 608-609. oj gojenče Zeusov. Onoga priliči tebi žalostit. a ovdje ti daj kod mene Lezi u mekani krevet. domišljat Odiseju. Bogoliki med njima počne Sin Telamonov Ajas ovako govoriti r'ječi: "Potomče Zeusov. Drugo još u srce spravi. ostat će čast mi kod brodova 39 ." 40 e. ne bi li otišao kući ispod Troje. jer ih ne htjede primiti kad su mu nuđeni. Ovi će otić da jave. Starcu nek nabije krevet i nastre. vidi se i iz st. jer mene sudbina Zeusova mislim 38 Počasti. Da je Ahilej malo mekši. tj. jer sad se ispunjava obećanje Zeusovo učinjeno u 1. al' zlo je i tako odbijo. nego poslije kad ti se darovi ne budu nudili. pjev. to se kaže u st. 524-530." 37 Tad odgovarajuć njemu brzonogi reče Ahilej: "Fenikse oče. 605 610 615 Nećeš u jednakoj biti u časti. sad te mi Ne treba časti. ako se sada ne odljutiš. 620 625 Reče i obrvom mučeć drugaru migne Patroklu. kad se već zapale! Za dare dođi. što želim kazati tebi: Jadajuć. 40 619. da pomisle oni Na svoj povratak brže. o dragi. Ahilej: O povratku ću sutra promisliti. st. tužeći nemoj u meni mutiti srce Atrejevome sinu ugađajuć vitezu time. d. I Ahejci će tebe ko boga kakova častit. Neka te zli đuh koji ne okrene! Gore bi bilo Braniti lađe. 604-605. bi li. ne dadoše mu darova Etolci. tj. koji te ljubim. Njega ne ljubi. "kod brodova". te sjutra u osvit zore Mislimo. 36 37 148 . 620-642. nemoj u duši misliti tako. 36 Ti mi. koje se vidi otud što je on pripravan dogovarati se s Feniksom. jerbo se meni ne čini da ovome poslu 598-599. Ajas: Treba da se obazreš na prijatelje.Homer: Ilijada 600 Ne daše njemu Etolci. 650-655. da l' ćemo poć na svojinu. 427-428. govori on o svome odlasku kao o sigurnoj stvari. 39 609. dokle se budu Koljena micala meni i bude mi daha u grudma.. ma uzbio bitku. il' ćemo ostat. starče. 606-619. a u st. da meni ne omrzneš. Ahilej je iza govora Feniksova nešto malo odmeknuo. sine Laertov. Hajd'mo. nećeš imati slave kao ni Meleagar. 650-653. Ako li zađeš u boj ljudogubni i bez darova. tko mene žalosti: Jednako kraljuj sa mnom i imaj polovinu časti. a da bi se to moglo dogoditi. ako ih Hektor ne spali. Ahilej vidi da ga Zeus sada časti. ahejskih.

mislim. k šatorma Dođe mirnidonskima i k lađama njihovim crnim Argejske ljude sijekuć. no Hektor. Došljak ako je i mogao živjeti među Grcima na svojoj zemlji. kako je Atrejev sin med Argejcima mene Išao pogrdno vr'jeđat ko prezrena kakva došljaka. iako dobri nijesu. 41 149 .Homer: Ilijada 630 635 640 Koristi ima na ovom na putu. Nego Ahilej Junačko srce svoje u grudima načini divlje. Nekako sve si to po mojoj rekao duši. iako ga želi. 41 Nego otiđite vi i idite glasove javit. iz množine danajskog roda Mi smo ti pod krov unišli. junačina divni.al' tebi bogovi srce U grudi metnuše zlo. . Danajcem treba Javiti glase što prije. okanit. Nemio! Čovjek krvninu od bratova uzme ubilca. 643-655. Tad odgovarajuć njemu brzonogi reče Ahilej. Na rat krvavi neću ni pomislit prije. 42 657." f. Kojom smo kod lađa više no druge častili njega. Ahilej: Borit ću se samo za se. i zato su ga pravi građani mogli na različne načine pritješnjivati i dosađivati mu. 648. "izliju". Tako im reče. Tako ostane onaj u narodu plativši mnogo. Robinjama Patroklo i druzima reče izatog. Feniks ostaje kod Ahileja. k lađama pođu. Drugi je opet uzme za svojega ubitog sina." 645 650 655 C. a oni tad primivši dvoušni kondir Izliju 42 . tj. Pošto krvninu primi. "Ajase. potomče Zeusov i ahejska narodna glavo. 656-668. Okrutnik! nit' se na ljubav obazire on prijatelja. Hrabroga Prijama sin. Već srce ublaži I štuj gostinski krov. u narodu ahejskom svemu Najčestitiji mi ti i najdraži biti želimo. dok lađe im ne spali ognjem. bogovima u čast. A drugom onom duša i junačko smiri se srce. Ali mi srce bukne ljutinom. nastru. Oni negdje sjede i čekaju. a naprvo pođe Odisej. nepopustljivo poradi jedne Djevojke! A mi ti sedam po izboru najboljih drugih Davasmo i mnogo s njima darova. ali nije imao građanskih prava. Neka Feniksu krevet što prije nabiju. kada se svega Sjetim. Al' kod šatora moga i kod lađe crne će moje Boja se Hektor.

Tako je reko. 669-713 670 675 680 685 690 695 700 Atrejevoga sina u čador kad dođoše oni. razumna oba. Zlatnim čašama pozdrave njih i pitat ih stanu. i sav se u njemu ohrabri narod. Neka otplove kući. nego se većma Puni ljutine. te jošte obuzima dušu mu srdžba?" Njemu prihvati riječ Odisej. I druge ahejske on bi junake svjetovo. A starac Feniks je lego kod njega. Ej da nezazornoga Ahileja molio n'jesi Bezbrojne dare mu dajuć. bude l' ga volja. divni stradalac: "Oj Agamemnone kralju. a mogu i ovi. jer nećete Iliju strmom Dočekat kraja. a prkosan on je i tako! A sad si prkosne misli još i veće podao njemu. Tu se izvali starac te čekaše zoru božansku. Na drugoj strani legne Patroklo. Još je zapr'jetio i to. a oni umuče svi i zašute Zbunjeni s riječi te. Druga odluka vijeća: Borbu treba nastaviti i bez Ahileja. a na silu neće ga vodit. 4. Kasno progovori tek Diomed. Forbasova kći Diomeda obraza krasnih. med Argejcima promisli dobro. koju Ahilej Da mu osvojivši grad Enijejev strmeni Skiros. runa i tanahno runjavo platno. oj Atrejev preslavni sine. povući će u osvi zore U more pokrite lađe uzvijene na oba kraja. Ili odreče. Sinovi ahejski tužni šutećke ostanu dugo. I s njim leže žena. Reći: Ajas i do dva glasnika.Homer: Ilijada 660 665 Sluškinje poslušaju Patrokla i nastru krevet Metnuvši jastuke. Hoće li gorući oganj odvratiti od lađa naših. nek ostane ili nek ide! Onda će tek on zaći u borbu. što pratiše mene. grlati bojnik: "Oj Agamemnone kralju. jer tako mu reče. reče. Onda ustanu koji odakle ahejski sini. Odiseju slavni. Kako ćeš brze lađe i narod ahejski spasti. kad mu u grudma 150 . Pustimo njega samo. kad ruku gromoglasni Zeus-bog nad njime Ispruži svoju. A i Ahilej zaspi u složenu dobro čadoru. oj Atrejev preslavni sine Onaj ti neće gnjeva ugasiti. Pa ti poručuje on." Tako im reče. Prvi junacima kralj Agamemnon stane ih pitat: "Reci. što s Lezba je doveo bješe. oj ahejska velika diko. i tebe i tvoje odbija dare. Da ga u lađama prati na postojbinu mu milu Sjutra. jer je zborio vrlo žestoko. Ifida legne Lijepo opasana uz njega.

Al' sad. med rtnicima i sam se bori. A kad nam sjutra krasna ružoprsta osvane zora. Hrabri ih." Reče im. 151 .Homer: Ilijada 705 710 Njegovo rekne srce. i svi tad Diomedu povlade knezi Besjedi Diomeda konjokrote svi se zadiviv. Onda pred lađama brzo i konje uredi i narod. Ondje pol'ježu i sna blagodat stanu uživat. učinite dajte ovako: Sada podite spavat. Izliju bozima vina i svaki ode u čador. jer u tom je hrabrost i snaga. kad srce drago ste jelom Zasitili i pićem. ti. kad potaknut od boga bude. kao što velim. kralju.

Kao kad sijeva muž ljepokose boginje Here Spremajuć ili tuču il' mnogu kišu golemu Ili snježni pomet. 152 . Tako je isto drhto Menelaj. 1-71. Kada bi na polje on na trojansko bacio oči. potplate krasne izatog na noge b'jele Sveže. Zaspati slatko ne može razmišljajuć u srcu mnogo. navuče i uzme koplje. i 26. naroda pastir. jer na oči nije Padao san ni njemu .bojeći se. A. Ali Atrejev sin Agamemnon. i ne bi se opazilo da što u Ilijadi nedostaje. Najprije od svih junaka da pođe k Neleja sinu Nestoru. Koja bi Danajce sve iz nevolje izbavit mogla. zbog njega koji pod Troju Dođoše velikom vodom na borbu se spremajuć ljutu. 1 5 10 15 20 25 Čitavo deseto pjevanje stoji u posve labavoj svezi s pjevanjima koja su pred njim i s onima koja su za njim.Homer: Ilijada DESETO PJEVANJE1 (Noć između 25. Mnogoj se divljaše vatri. kad snijeg se po polju prospe Ili kad veliko žvalo grozovitog otvara rata: Tako je gusto kralj Agamemnon jeco u grudma Iz dna duše svoje. Mnoge je s kor'jenom skupa iz glave čupao vlase Prema visokom Zeusu te iz srca ječo je divnog. u njemu je drhtalo srce. što goraše pred gradom trojskim. Zatim se ispravi on i košulju okolo prsi Metne. Agamemnon i Menelaj sazivaju vijeće. Ostali ahejski svi boljari kod crnih lađa Spavahu čitavu noć. A pošto očima laše i ahejski pogleda narod. 1-298. da se Argejcem Ne bi dogođilo što. Koja mu do nogu bješe. krvavu kožu od velikog žutoga lava. dana) Pjesma o Dolonu. Glasu se divljaše frula i svirala i ciki ljudskoj. Ova se napokon miso učinila najbolja njemu. Ahejci vijećaju. 1. ne bi li s njim nezazornu stvorio miso. jer san ih je ljupki savlado. ono bi se moglo izlučiti.

gojenče Zeusov. dakle da za nj ne mare i ne misle na njega. Ili bih za tobom trčo. da ne bi razmlnuo se na putu Jedan s drugim. na glavu zatim Menelaje mjedeni zaklon Kacigin dignuvši metne i čvrstom uzevši rukom Koplje otiđe brata da probudi. a on kod krme lađene oružje meće Na pleći. 2 153 . ne bi li htio Poći u čete jake stražara. Mi bismo danas rekli: zovi svakog vojnika po imenu i prezimenu. . od bogova poslana (ljudima da počivaju). jer otud vojnik vidi da nije tako neznatan da mu poglavari ni imena ne znaju. bratu on Agamemnonu ugodan dođe. Idomeneja. koji je vlado Nad Argejcima svima. jer mnogo po vojsci putova ima. Njemu bi najprije htjeli pokorit se. nalažeš meni? Bih li ostao tamo kod onih. dokle se vratiš. božanska. Pamtit Argejci. po plemenu njegovu zovi 4 Hvaleć ih sve. Da se nitko neće zateći na takovo djelo. o ljubazniče? Trojancem Šalješ li uhodu kog od drugova? al' strašno se bojim. Idomenejev pratilac bojni 3 Ktome Merion. Ovdje se misli Nestorov sin Trasimed koji je spomenut u 9. govori im. a u srcu svom ponosit se nemoj.Homer: Ilijada 30 35 40 45 50 55 60 65 Najprije široka leđa zaogrne pardalskom kožom Šarenom. još ne čuh nikog gdje reče Da bi jedan čovjek u jednom počinio danu Strašnih posala toliko. Nađe ga. 4 68. Svakog junaka po ocu. 3 58. tj. Da bi pošao sam uhoditi naše dušmane U tu ambrosijsku 2 noć. Ajasa zovni Brzo k lađama trčeć. O ambrosiji vidi u Tumačenju na kraju knjige. Ta još ne vidjeh nikad. kad njima dojavim pravo?" Silni odgovori kralj Agamemnon njemu ovako: "Ostani tamo. Nego otiđi ti. velim. a k Nestoru ja ću otići Divnom i reći ću njemu. jer takova zla Ahejcima smisli. te ih podjarit. Djela počini on. kud hodio budeš. Argejce što b' izbavit mogo I lađe njihove spasti.veoma smjelan bi bio!" Silni odgovori kralj Agamemnon njemu ovako: "Meni i tebi treba. jerbo stražarma Njegov zapov'jeda sin. Viči. a u njih imamo najviše vjere. nek ustane.." Njemu odgovori zatim Menelaje grlati bojnik: "A što besjedom svojom zapov'jedaš. jer Zeusu se srce okrenu. Savjeta korisnoga. Milo je svakom vojniku na bojištu ako ga vojvoda po imenu zove. 41. st. Srce je Hektorovim priklonio žrtvama više. te narod ga štova ko boga. što dugo će i dugo. "ambrosijska" noć. koliko ih ljubimac Zeusov Zada Ahejcima Hektor. Menelaje. Prvi progovori njemu Menelaje grlati bojnik: "Čemu se tako oražaš. 81. pjev. ni boginje ni boga sinak. budni nek budu.

pa ćemo vidjet. već se zanesoh od stra. Knezovi se sastaju kod opkopa. Tako je negdje Zeus pri rođenju nama odredio nevolju tešku. Ali kad sanak ni tebi ne dolazi. Ajasa brzog I Odiseja divnog i junačkog Fileju sina. Te su već legli svi zaboraviv za stražu sasvim. Reče i otpravi brata valjano sve mu naloživ. oj ahejska velika diko. nije mi srce Postojano. junake izbudimo druge: Tidejevoga sina kopljometnog. 154 . Da će se napatit muka još i više. jer se nije predavao starosti jadnoj. 72-197. što njime se pasaše starac. I pojas presjajni bješe. pjev. st. .ako što hoćeš Radit." Njemu odgovori zatim Gerenjanin konjanik Nestor: "Oj Agamemnone kralju. ne znamo. 627-628. štit i do dva blistava koplja. da l' neće I obnoć snaći ih želja da na nas udare bojem." B. Neće premudri Zeus bog izvršiti Hektoru valjda Odluke sve. Lutam sada ovako. ali ja mislim. vidi 2. uz njega oružje krasno Ležaše: kaciga. hajdemo nas dva k stražarima. ako Ahilej Odvrati srce svoje od srdžbe teške. A dušmani leže nablizu. oj Atrejev preslavni sine.Homer: Ilijada 70 Nego radimo i mi obojica. iz prsi Srce mi skače. Na lakat upre se on i glavu svoju nasloniv Atrejevome sinu progovori pitajuć njega: "Tko si. A sam k Nestoru zatim pastiru narodnom pođe. jer san mi na oči tvrdi Ne pada. za koje se nada. Atrejevog ćeš sina prepoznati. Filejev sin je Meges. kad drugi spavaju ljudi? Tražiš li valjada mazgu il' druga kojega tražiš? Kazuj i ne stupaj k meni šutećke. 5 5 75 80 85 90 95 100 105 110 110. Nisu li umorni već. Jerbo se strašno bojim za Danajce. Nelejev sine. ispavali nisu l' se jošte. što ti je nužno?" Njemu junaka kralj Agamemnon odgovori ovo: "Nestore. dokle se budu Koljena micala meni. te dršću i bijela koljena meni. i daha mi bude u grudma. kojem je Zeus-bog Udiljne muke mimo sve odredio. Starca uz čador nađe i kod crne lađe gdje leži U mekoj postelji svojoj.al' tebe Ja ću pratiti rado. Kad bi se spremao u boj ljudogubni poći i narod Vodio.. već mi je na brizi rat i ahejski jadi. . kojino sam po vojsci hodiš ovuda U mrkloj noći toj.

u čador Odisej domišljati ode I sjajni metne štit na ramena te za njima pođe. 6 126. K Tidejevome sinu otidoše. Idomeneja. A koža tornoga vola pod njime prostrta leži. i ako mi zamjeriš ti. široku struku sa gustom vunom odozgo." Njemu odgovori zatim Gerenjanin konjanik Nestor: "Tako zamjerit neće ni jedan njemu Argejac. 155 . potplate krasne izatog na noge b'jele Sveže i crvenu struku na sebi starac zakopča. tj. Sada bi trebalo njemu obilazit redom boljare I sve moliti njih. Vikne. Sada je ustao prije od mene i došao k meni." Njemu junaka kralj Agamemnon prihvati riječ: "Drugi put ja bih tebi dopustio. kojemu svjetom Svjetovat prilikuje. a njih 6 ćemo među stražarma Ispred vrata zateći. On sad spava. Ispod njegove glave protegla se prostirka sjajna. Nego pođima sada. i vika brzo Odiseju do srca dođe. Jer je nemaran često i njemu se truditi neće. "njih". nađoše njega: Izvan čadora leži u oružju. potakne koga. da l' borit se valja il' bježat. okolo druzi Spavaju. koje sad veliš. Koplje ubojno primi s oštricem od mjedi ljute I odmah među Ahejce mjedenhalje uđe i lađe Njihove. njima su štiti pod glavama. gdje kazah neka su skupa. Al' ću Menelaja dragog doduše i čestitog druga Korit. Te on izišavši van iz čadora riječ im rekne: "Što vas dvojica sami po vojsci okolo lađa Lutate u tu ambrosijsku noć? Jer nevolja dođe?" Njemu odgovori zatim Gerenjanin konjanik Nestor: "Potomče Zeusov. Nego de i drugog koga probudimo. jer teška pritiskuje nužda. Svak će ga slušat.Homer: Ilijada 115 120 125 130 135 140 145 150 155 Ali da hoće tkogod otići i pozvati druge: Još Idomeneja kralja i Ajasa sličnoga bogu. Nego na mene pazi i moju pobudu čeka. prvog iza sna Gerenjanin konjanik Nestor Zbudi Odiseja divnog mudrinom sličnoga Zeusu. domišljat Odiseju. a mjed daleko Sja ko Zeusova munja. kad on pozove. Njega sam eto poslo. sine Laertov. Zamjerit nemoj. i junak spava Diomed. kopljača vrškom Upravno koplja sva zabodena. a tebe. onog da kriviš. da budi. ostavi sama." Tako prozbori on i košulju okolo prsi Metne. Ajasa i Menelaja. da s' mučiš. Ne što bi lijen bio il' ludak pameću svojom. premučati neću. jer jad Ahejce pritisnu tolik. Njihne su najdalje lađe od sviju. Dvostruku." Tako mu reče. nijesu preblizu.

Videć ih starac sav se poveseli. Koji bi išli svuda po vojsci i buditi mogli Svakoga kneza? al' ti si tvrdoglav." Reče.i skoči iza sna veoma brzo Diomed. Kao kad ovce psi u oboru čuvaju mučno I zv'jer silovitu čuju gdje dolazi k njima planinom Po brdu. . okretali su se sveđer Na polje. . Koja mu do nogu bješe." Tako rekavši prođe preko jame.Homer: Ilijada 160 165 170 175 180 185 190 195 Stupivši k njemu Nestor Gerenjanin konjanik njega Probudi petom ga dirnuv i podjari koreći njega: "Diži se. od posla ne prestaješ nikad! Nema li ahejskih drugih sinova mlađih od tebe. Ja nezazornih imam sinova. ili život ili smrt). da ne bude radost dušmanma. sinko. starče ti. što spavaš noćcu cijelu? Ne znaš li." Reče. veoma!" Njemu prihvati riječ Gerenjanin konjanik Nestor: "Doista pravo si sve i valjano rekao. Sada doista sve na oštricu britvinu stoji: 7 Ili je živjet Ahejcem il' poginut jadno veoma. hrabrit ih stane. 7 173. Svijetli Nestorov sin i Merion za njima pođu. "sve na oštricu britvinu stoji". Kad se med skupljene ti umiješaju veće stražare. Nego Ajasa brzog i Filejevoga sina Idi probndi. jer mlađi od mene si. a nad njome od ljudi i pasa se tada Veliki urnebes digne. Ne nađu stražarske vođe da spavaju ondje. Tidejev sine.među nama prostor je malen. te svima im nestane sanka: Tako tvrdoga sna stražarima s očiju nesta Stražeći zlu noć c'jelu. Onda ode i one dovede junake odande. za njim ustopce Knezovi argejski pođu. Jerbo su oni sami pozivali druge na savjet. čeljadi imam Mnogo.a onaj kožu od velikog žutoga lava. tj. Ali je velika vrlo Ahejce pritisla nužda. Besjedu započne s njima i krilate prozbori r'ječi: "Neka ne osvoji san. starče. navuče i uzme koplje. već budni Oni su ležali svi i u oružju svome su bili. sad se mora odlučiti: ili . kako Trojanci na pupčastom mjestu ravnice Leže blizu lađa? . koji bi mogli obići i knezove pozvat.ili (tj. Besjedu započne s njim i krilate prozbori r'ječi: "Strašan si. ako me žališ. što pozvani bjehu u v'jeće. ne bi li čuli Trojance gdje dolaze bliže. 156 .

U pjesmi "Ženidba Dušanova" (u Vuka II.Homer: Ilijada C. Kad dva zajedno idu junaka. Htjede Atrejev sin Menelaje. Kada preko jame oni već pr'jeđu. Kraći je njegov um. pjev. knjiga br. kad svladaju ahejske sine? Sve to mogo bi čuti i k nama se vratiti čitav. a htjede veoma i Nestorov sinak. što Aresu bijahu sluge. ako pozna Roksandu djevojku. ali kad Miloš pozna djevojku i dovede je caru. i ne bi l' Kojega uhvatio dušmana.). pjesnik je zaboravio reći da je obećanje ispunjeno. i mnogo sa njime junaka htjede da pođe: Htjedoše Ajasa oba. br. Slava bi pod nebom njemu med svima ljudima bila Velika. 215-216. Ćuprilić za čas dovede Marka pred sultana. a oni umuče svi i zašute. što vrze se s kraja. st. Onda im grlati bojnik Diomed govoriti počne: "Nestore. Sličan primjer vidi u 14. posjednu redom Na čistini. 29. gdje prostor pomaljo se izmed mrtvaca. a odluka njegova slaba. 267-269." Tako im reče. drugovi mili. Drugi je primjer u pjesmi "Marko Kraljević i Musa kesedžija" (u istoj knjizi. Na kraju ovoga pjevanja vraćaju se sretno iz noćnoga uhođenja Odisej i Diomed. kane li ovdje Ostati kod lađa blizu. a dar će od nas vrijedan dobiti jošte: Jer koliko je god gošpodara lađama ovdje. Takova zaborava ima i u našim narodnim pjesmama. kad noć je ogrnula ih već crna. ali o Skenderiji nema više ni riječi. Koju još jagnje sisa. Odluka: Diomed i Odisej treba da otiđu kao uhode." Reče.) car Stjepan obećava Milošu Voinoviću zemlju Skenderiju "u državu". štpno su blizu! Al' da i drugi tko od junaka još pratit me hoće. car poljubi Miloša. 198-253. Više slobode bi bilo u mene. Il' će se u grad povratit. Koji su pali. Srce bo smiono vazda u grudima bijaše njemu. i Hektor odakle se silni okrenu Gubeć Argejce. u smiono pouzdo tkogod Srce te među Trojance junačine pošo. 8 200 205 210 215 220 225 230 157 . a ne misli ni Ćuprilić da podsjeti sultana. Strpljivi htjede Odisej u trojanske redove zaći. tad opazi jedan Prije drugoga korist. a sultan i ne misli više na ono što je obećao. 8 Taj će na gozbi svakoj i časti nazočan biti. I govor ne bi li možda med Trojcima prislušao kakav Što li med sobom oni vijećaju. smjelosti više. gdje hodža Ćuprilić pita sultana šta bi dao onome koji bi mu živa doveo Marka? Sultan kaže da bi mu dao vezirstvo nad Bosnom "bez promjene za devet godina". a o daru koji se u ova dva stiha obećava nema tamo ni spomena. daleko od svojega grada.. a dara joj jednakog nema. Htjede Merion. Med njima započne riječ Gerenjanin konjanik Nestor: "Ne bi l' se. mene srce i junačka potiče duša U vojsku zaći naših dušmana. a samac i opazi l' štogod. 67. kopljanik slavni. Tamo sjedeći jedan sa drugijem besjedit stane. Crnu će pjemu svaki po jednu ovcu darovat.

jer znade promislit bolje. a na glavu kacigu kožnu. od sviju. kad hoće s tobom toliki. Štit i dvosjekli mač. 109-119. Diomed i Odisej kreću u trojanski oko. što govoriš ovdje. jer noć je na izmaku. čovjeku s ostrva Kitere. Bude l' me pratio on. Tidejev sine.dobro valjano Držahu zubi se na njoj. Druga po volji sam izaberi. Argejci znadu i sami. Ormenu sina." D. još treći nam ostaje dio. šljem od bikove načinjen kože. Agamemnon se za brata Menelaja boji i u 7. Strašno kad oružje oba junaka na se navuku. Tada Merion luk Ođiseju divnome dade. 158 . . iz ognja gorućeg oba Mi bismo mogli se vratit. 255 260 265 270 Tako rekavši strašno navuku oružje na se. 9 10 240. drugara da sam izaberem sebi. tj. a glavu mladićima snažnima brani. Mol ga svojemu sinu Merionu nositi dade. st.Diomedov kod lađa osta Na glavu metne mu. da mu za dar gostinski bude. o premili mojemu srcu. Njezina dijela dva. Veće su nagle zvijezde. što tebi Ponajbolji se čine. Na kom branika nema ni kite. A Diomedu da Trasimed." Njemu prihvati riječ Odisej divni stradalac: "Nemoj me.Homer: Ilijada 235 240 245 250 Med njima besjedu počne junacima kralj Agamemnon: "Tidejev o ti sine. ustrajni ratnik. Dade mu i mač i tulac. i koji se zove Bojna kapa. Kojem je spremna vazda i duša i junačko srce U svakom trudu? a njega Atena Palada ljubi. ni hvaliti niti me korit. U Eleonu građu Autolik je uzeo šljem taj U kuću tvrdu provaliv Amintora. . Gdje bih zaboravit ja Odiseja mogo božanskog. Nego hajdemo. 254-337. 268. pa boljeg da preskočiš koga I da izabereš goreg od bojanja samoga svoga Gledajuć na rod. "Kitercu". većina je minula noći. blizu je zora. ni većeg od sebe ne boj se kralja. 9 Njima progovori opet Diomed grlati bojnik: "Ako velite. A sad Odiseju šljem taj na glavi pritisnut bješe. Potom u Skandiju dâ ga Amfidamasu Kitercu 10 .. M nogo je remenja nju iznutra vezalo čvrsto. A izvana ovuda onuda mnogo je bilo Bijelih zubi vepra bjelozubog. pjev. Nemoj se u srcu bojat. Jer sve. a pust joj bješe po sr'jedi." Reče za brata svog se bojeći Menelaja plavog. A taj ga Molu dâ.

kako će pobjeć. grlati bojnik: "Poslušaj. Kada se velikog Zeusa obojica pomole kćeri. jer njemu si rada pomogla. boginjo. pjev. al' kad se vraćo. Ali ni Hektor nije Trojancima junačkim pušto Spavati. a zvaše se imenom Dolon Sin Eumeda božanskog glasnika. i Palada ču ih Atena. miroljubiv prijedlog. tvojom. Trojanci za koje zaboravit neće. već samo kliktanje čuše. Pođu u crnu noć ko dvojica lavova ljutih. Netko med Trojcima bješe. Ali brzijeh nogu. počinio strašna je djela S pomoću. 375-400. jedinac med pet sestara. pred Ahejcima. nestrta nikim o Zeusova kćeri. 285-290. Tu ću ti žrtvovat ja obasuv joj rogove zlatom.Homer: Ilijada 275 280 285 290 295 300 305 310 315 Pođu i ostave sve boljare ahejske ondje. Dat ću mu kola ja. sada me opet." Molitvu rekoše takvu. kako si nekad u Tebu Tideja divnog. kad kuda Polazim. Obilnije se ovo o Tideju priča u 4. egidonpše Zeusa o kćeri. visokovrata dat ću mu konja Dva. Te bi k lađama pošo hitroplovkam i tamo sazno. Klat i ubijat pođu kroz oružje i crnu krvcu. Oca pratila mog. mnogo je zlata I mjedi imao on. Il' već med sobom snuju Ahejci. tad razvi im namjeru mudru: "Tko bi se zateko nešto učiniti. Ja ću ti junicu zaklat jednoljetnu čela široka. st. i mene: Prati me.. tj. Na stranu desnu njima Atena Palada čaplju Pošalje blizu puta." Tako im reče. i pazis na me. Ptici se radujući Odisej vikne Ateni: "Čuj. a oni umuče svi i zašute. al' ne vidješe je oč'ma U mrkloj onoj noći. tko li izvršit Za dar veliki meni? a dovoljna bit će mu plaća. u licu bio je grdan. Pošto ih Hektor sazva. koja mi sveđer Pomažeš u svakom trudu. što najboljih ima kod ahejskih brzijeh lađa." Zatim se pomoli njoj Diomed. Pošto ih naše ruke savladaše. kad je glasnikom Išo. Da li se brze lađe ko i prije čuvaju jošte. 11 159 . Kod vode Asopa mjedenhalje on je Ahejce Ostavio i nosio glas Kadmejcima tamo Prijatan. te im se neće Stražiti c'jelu noćcu strahovitog umora sitim. Jošte neukroćenu pod jaram nedovedenu. najviše miluj: Daj da se k lađama slavnim obojica vratimo svršiv Veliko djelo. Tko bi se pothvatio i sebi stekao slavu. On nošaše Kadmejcima "prijatan glas". nego je sve boljare u skup pozivo. o Ateno. 11 Tako i meni se nađi na nevolji i čuvaj mene. Koji su bili mudre čelovođe naroda trojskog.

da drugovi idu iz Troje. Ona dvojica skoče. zakuni se meni na njemu. Kao što kada dva psa oštrozuba. Neće se nikakav drugi Trojanac na konjima onim Vozit. Ali kad se toliko udaljio." Reče.Homer: Ilijada 320 325 330 335 On Trojancima ovu i Hektoru besjedu reče: "Hektore. Kad se primico k njima. Al' na kopljomet kad se primakoše oni već njemu Ili još bliže. Ti natrkujuć kopljem od vojske ga jednako goni K lađama našim. al' opazi njega Odisej. Peleju sina. Koji nezazornog nose Ahileja. i prozbori on Diomedu: "Evo. složeni plug da vuku po širokoj njivi). k lađama pođe iz vojske. da l' bježat il' ostat će ovdje. već velim tebi. Zaludan neću ti bit. dušmane prepozna i koljena brza Okrene u bijeg Dolon. koliko mogu Poljem bez okreta mazge uzorat (od volova one Bolje su. već po tvojoj uhoda misli: Dotle ću ići dalje po vojsci. Nego mi digni skeptar. al' zakle se krivo i podjari tako Dolona. Tidejev sine. a oni se nature za njim. 340 345 350 355 360 160 . A kad ostane za njim već mnoštvo ljudi i konja. Da bih k lađama pošo hitroplovkam i tamo sazno." Tako rekavši oni zastraniše među mrtvace Te se skriju. ponositi da ćeš se njima. Odmah na pleći luk savijeni metne i zatim Sivoga vuka kožom izvana se ogrne Dolon. Pođe požudan putem. 338-468. Ali da pustimo njega. i tada se Hektor zakune hvativši skeptar: "Herin gromovni muž nek znade premudri Zeus-bog. a ne znam. jer Hektor zove ga natrag. E." Reče. hoće l' da lađe uhodi naše. a ovaj začuvši topot Stane misleć u duši. Al' nogama nas li preteče. Dolona hvataju. dok ne dođem k lađi Ja Agamemnona silnog. gdje ahejski valjda boljari V'jećaju sada vijeće. iz vojske nekakav čovjek Ide. Ili će kojeg mrtvaca opl'jeniti. Al' nije se imo Dolon od lađa vratit i donijet Hektoru r'ječi. a Dolon ludaija mimoiđe brzo. a onda ćemo na njega naskočiti oba Te ga uhvatit brže. pala u boju. mene srce i junačka potiče duša. Da ćeš mi dati sjajna i mjedena kola i konje. vješta u lovu. Na glavu metne šljem od lisice i uzme koplje Oštro. Da ga okrenu nazad. nek poljem najprije prođe Malo. da ne bi umaknuo kako on u grad.

U crnu brzu noć otići reko je meni Hektor nablizu k našim dušmanima i tamo saznat. Konje hrabrog potomka Eakova."među stražare". Pošto vas naše ruke savladaše.il' navelo te samoga srce?" Njemu odgovori Dolon (a koljena drhtahu pod njim): "Hektor mi zanio dušu riječima zaludnim mnogim. 309-312. velim ti. al' njih je muka Smrtnim ljudima krotit i upravljat. Prvi da onoga ubi." Tad odgovarajuć njemu Odisej dosjetljvi reče: "Ne boj se ništa. Il' već snujete vi izmed sebe. kako b' utekli. Diomed drugi da dođe. 396-399. a ja ću otkupit se. te vam se neće Stražiti c'jelu noćcu strahovitog umora sitim.Homer: Ilijada 365 370 375 380 385 390 395 400 405 12 13 Lane il' kakova zeca bez pretrga jednako gone Po šumovitu mjestu. od vojske. i smrt nek ne bude tebi na umu! Nego deder mi kazuj i reci mi istinu pravu: Kamo ovako sam iz vojske k lađama ideš U mrkloj noći toj. st. tad srce Atena da Diomedu. od besmrtne rođenu majke." 13 Na to se njemu divni Odisej nasmije veleći: "Doista tvoje je srce poželjelo velike dare. a imam i dobro kovana gvožđa.. Sve da promotriš ti. među ahejske. i oni ga sopeći stignu Te ga za ruke zgrabe. kod kuće imam Zlata i srebra. 161 . trojanske. nećeš Za dugo prijekoj smrti od ruke umicat moje!" Reče i izbaci koplje. pjev. 60-70. . a Dolon im prozbori plačuć: "Život mi dajte. tj. Al' kad se hotio već umiješati među stražare 12 K lađama bježeć. Jaki Diomed s kopljem potiči i onome vikne: "Stani. vidi o ponavljanju rečenih već riječi u 2. Kad bi me začuo živa kod ahejskih brzijeh lađa. I kopitonoge konje Ahileja ponosnog on je Meni obećo dati i mjedena i sjajna kola. Glatkoga koplja oštrice preko ramena se desnog U zemlju tada zabode. a Dolon preplašen stane Mucajuć. . al' promaši onog hotimce. i svi njemu u ust'ma zacvokoću zubi. Da li se brze lađe ko i prije čuvaju jošte. ponavljanje st. Nego deder mi kazuj i reci mi istinu pravu: 364-365. il' ću te kopljem pogodit. te.svakome drugom Osim Ahileju jednom. . tj. Golemu ucjenu otac darivo bi od toga vama. kad drugi spavaju ljudi? Hoćeš li kojeg mrtvaca opl'jeniti. Da se mjedenhalja drugi Ahejac pohvalio ne bi. pala u boju? Il' te je k prostranim lađam sjajnošljemac poslao Hektor. a onaj kvečeći bježi: Tako su Tidejev sin i gradobija s njime Odisej Otrgnuv onog od vojske bez prekida jednako gnali. Od straha sav poblijedi.

mislit u duši. Lelezi jošte i divni Pelazgi. kad ih Ahejci savladaju. Diomed dakle zna da se Trojanac kojega ima u šakama zove Dolon. Ili su za se ti pomoćnici? reci. da je divota Vidjeti oružje to. dok vidite sami. Med njima vijeća on kraj groba Ila božanskog Od vreve svake daleko. Tu su i konjici dobri Meonci i vitezi Frizi. gdje straže oni. Res mu je ime. zatim Kaukonci. gdje oružje njegovo bojno? Kako drugi Trojanci. A što me. Najzadnji Tračani jesu novodošlice na strani. S oružjem došo je zlatnim i golemim. Da li sam rekao pravo među vama ili nijesam. Uz more jesu Peonci krivoluki i s njima Karci. Jerbo njihova djeca ni žene nijesu nablizu. i stražiti nutka Jedan drugog. viteže. Kojim je dužnost. konjokrote l' s njima Trojanci. što umiju svjetovat mudro. str. ovako mu odvrati na to: "Evo ću kazati sve to po istini potpuno tebi." Tad odgovarajuć njemu Odisej dosjetljivi reče: "Kako spavaju oni. da ćeš umaći. 14 Ako si i reko krasno. Nego što ste me stali o svemu pitati tome? Ako hoćete baš u trojanske u čete zaći. Maretića. jer ga nikad prije nije vidio ni čuo o njemu." Mrko pogleda njega Diomed jaki i reče: "Nemoj. 108. pitaš Za straže. Konje veoma krasne i velike njegove vidjeh. Eumedov sin. od njih napose ni jedna ne straži vojsku Niti je čuva.Homer: Ilijada 410 415 420 425 430 435 440 445 Gdje ti dolazeć amo pastira ostavi ljudma. u trku su na vjetar nalik. Takvih primjera ima dosta u našem narodnom pjevanju. na javi su svi. al' spe pomoćnici iz različnih mjesta I prepuštaju Trojcem. gdje leže? Što li med sobom oni vijećaju. da s' brinu za stražu sami. vratiti u grad?" Dolon. Nego k hitroplovkama odved'te me lađama sada. Hektor je sada med ljudma. da znadem. već samim bozima vječnim. Il' će se. Dolone. Dok se vratite vas dva odande. zato pjesnik naivno prenosi to znanje i na Diomeda. ne priliči ljudima smrtnim. ali slušačima pjesnikovim to je ime dobro poznato iz pređašnjega. kad u ruke naše si došo. jer što su zapalili vatara Trojci. Naša narodna epika. vidi u T. Zlatom su nakićena i srebrom njegova kola. Ljutice Mišani leže i Likijci pod gradom Timbrom. 162 . niti mu je on svoje ime rekao. Od snijega su bjelji. a on to ne može znati. 14 447. Kralj je među njima sin Ejonejev. kane li ovdje Ostati kod lađa blizu. Ili me nemilim putom savež'te i ostav'te ovdje." Njemu odgovori sin Eumedov Dolon ovako: "Evo ću i to sve po istini kazati tebi. Hektora? gdje su mu konji. Da bi ga nosili oni. 107. daleko od grada svoga.

Res je spavao kralj u sredini. a svaki put blizu Našao se Odisej dosjetljivi." Reče. Ako li izgubiš život od mojih savladan ruku. uvis od sebe odoru digne Te je na metljiku metne. očevidni ostavi biljeg Otrgnuv trsku ondje i bujne od metljike grane. 470 475 480 485 Onda kroz oružje oni. u prašinu glava mu padne. gdje Tračani ljudi počivaju. a Dolon ga htjedne za podbradak uhvatit rukom 15 Čvrstom i moliti njega.Homer: Ilijada 450 455 460 465 Jer da dademo tebe na otkupe. Šljem mu od lasičje kože i vučinu njegovu skinu I luk. sine o Tidejev. 501. a uža nj su konji Remenjem svezani bili o kraju oboda kolnog. 469-506. grdno zakrče Mačem klani junaci. Ti bi došo i potom ka ahejskim lađama brzim Ili uhodit želeći il' borit se s nama u boju. al' onaj navalivši mačem Vrat mu probode i žile pres'ječe obje mu vratne: Dok on još govoraše. "za podbradak primiti". pjev. pustimo tebe. Nego ded snagu pokaži i jakost. i dugo koplje. a lijepo oružje uz njih Bilo je naslonjeno na zemlji krasno po redu U tri reda. Odisej i Diomed u trojanskom okolu. znade lav nasrnuti o zlu im misleć: Tako i Tidejev sin med Tračani stupaše tada. ali nas sada Vodi." Reče. ovom! od olimpskih boginja sviju Tebe hoćemo prvu obdariti. Nećeš poslije biti na zator argejskom rodu. Kao što na krd ovaca il' koza. a ja ću se brinut za konje. Tračani spavahu trudni. 163 . vidi 1. Njega pokaže drugu Odisej spaziv ga prvi: "Ovo je čovjek. Boginji sve to Ateni pljenjačici divni Odisej Uvis podigne rukom i moleći prozbori riječ: "Raduj se. i kog Diomed 15 454. Dokle ne ubi dvanaest njih. kroz krvcu zapute crnu I brzo idući dođu do vojske junačke tračke. kada im nema Čobana. Sa svih strana stane ubijati. što daje se natrag zategnuti. Da pogriješili ne bi po noći brzoj i tamnoj. F. i Palada onom Atena udahne snagu." Tako izrekavši. već konje deder odveži Ili ubijaj ljude. a krvcom se tlo zacrveni.. ovo su konji. boginjo. Kako je nama Dolon govorio. gdje su im konji. kojeg smo smakli. a uz svakog dva u zapregu su konja. st. uzalud nemoj Ovdje u oružju stajat.

već se bore samo s kola. ali se jasno razabira iz st. a to Atena Bliže pristupivši sad Diomedu divnome reče: "Junačkog Tideja sine. Te on brže skoči na konje 17 . Opazi. Ovdje dakle oba junaka ahejska jašu. kako će lako Proći ljepogrivi konji ne bojeć se u srcu ništa. što pjesnik izrijekom ne kaže ovdje. jer nije se sjetio uzet U ruke blistavi bič iz kraljevih presjajnih kola. Srdeć se na nju on u trojanske u čete mnoge Zađe i Resova vrlog sinovca Hipokoonta Probudi. 541. 16 497.Homer: Ilijada 490 495 500 505 Pos'ječe. vrlo je nevjerojatno da bi trački kralj vidio u snu baš svoga ubilca (Enejev unuk je Diomed). Dok je u duši tako promišljao. 16 Tad kopitonoge konje otpregnu patnik Odisej Pa ih remenjeni sveza i iz čete izgna ih oba Udarajući ih lukom. "skoči na konje". gdje se u krvi junaci praćakaju teškoj. Gdje je oružje bilo. Kralj je dihao teško. gdje konji stajahu brzi. 17 513. Trojaca stane strašna pomaganja. i k lađam Kako ćeš prostranim doći. a nerazumljive su i riječi: jer odredi tako Atena. ali bez pravog smisla. nad glavom mu stajaše zli san: Tu noć Enejev unuk. Taj je stih po svoj prilici kasnije umetnut. To je spazio bog srebrnoluki dobro Apolon Vidjevši gdje k Diomedu Atena boginja ide. Ovaj stane u misli: pasjaluk kakav bi sada Najveći mogo učinit: bi l' odvuko kola za rudu. G. A kad Tidejev sin se na kralja namjeri veće. na povratak misli. Stupajuć preko mrtvaca još neučni vidjet mrtvace. da ne bi došo bježeći Da drugi koji bog Trojance ne probudi iz sna. Divnome zvizne on Diomedu i tako se javi. Što ih učiniše oni junaci te odoše k lađam. Navru odasvud i djela strahovita motriti uzmu. Onda zajeca i svog drugara po imenu zovne. stane ih vika. Povratak u ahejski oko. 507-579. toga bi on ostragu za nogu hvativ Bacio dalje misleć u duši. il' iznio uvis ih dignuv. upravo bi trebalo reći: na konja jer na drugom je Odisej. i njene Diomed posluša r'ječi. u boju ne jašu nikad ni Ahejci ni Trojanci." Boginja reče. iza sna prene se ovaj I vidi mjesto prazno. a oni polete ka ahejskim lađama brzim. jer odredi tako Atena. Odisej ih lukotn Udri. Ili bi mnogima drugim još Tračanom uzeo život. 510 515 520 525 164 . svjetnika tračkog. Trinestom njemu slatki i medeni oduzme život.

sve prvih junaka. iako sam star već vojevač. "krvavu odoru". Krvavu odocu nato Dolonovu metne Odisej 529. U uši meni bat od brzonogih dopire konja. Kada do krasnog već Diomedova dođu čadora. Prvi ih pitati stane Gerenjanin konjanik Nestor: "Reci. Lijepo izrezanim privezaše remenjem konja Oba uz jasle konjske. Kako ste konje dobili te? u trojanske čete Ušavši? il' vam je bog udijelio sastav se s vama? Zrakama vi ste sunčanim obojica slični veoma! I ja se miješam mnogo med Trojce. i za njim Ahejci veseli pođu. 165 . čelovođe argejske mudre." Tad odgovarajuć ujemu Odisej dosjetljivi reče: "Nestore. a veseli oni Rukama zagrle njih i pozdrave r'ječima milim. Lako bi dao bog još i bolje konje od ovih. gdje uhodu Hektora divnog Ubiše. kad ona dvojica dođu." Reče te ijučuć on kopitonoge potjera konje Preko jarka. Ali takovih konja još ne vidjeh niti ih smotrih! Bog vam je. 530. Neka bi vojsku našu uhoditi išao amo. Odiseju slavni. kud želješe obadva stići. hoćko. Nestor začuje topot od sviju prvi i reče: "Prijatelji oj moji. Ej da Odisej to i junak jaki Diomed Sad kopitonoge konje od Trojaca dotjerat hoće! Ali se vrlo bojim u duši. oj ahejska velika diko. ustavi konje Odisej. oj ahejska velika diko. Nelejev sine. ne ostajem. jer bozi od ljudi mnogo su jači. Hoću li slagati il' ću pogodit? al' veli mi srce. Onda ošine konje. Jer vas obojicu ljubi nebesa oblačitelj Zeus-bog. "hotno". mislim. tj. najboljim našim Da se junacima što u galami ne zbude trojskoj. došo u susret i konje vam dao. Na zemlju ovi sidu sa konja. Konje. Kći egidonoše Zeusa Atena vas sjajnoka ljubi. gdje njegovi također konji Stajahu te su slatku i medenu pšenicu jeli. mislim.Homer: Ilijada 530 535 540 545 550 555 560 565 570 18 19 Kad njih dvojica dođu. Koga je poslao Hektor i ponosni drugi Trojanci. Dolonovu." Jošte i ne svrši riječ. o starče. Trački. novodošli jesu. Trinestog uhodu još kod brzijeh ubismo lađa. Kad bi htio. ljubimac božji. te oni hotno 19 polete K lađama prostranima. Kod lađa crnijeh mnogo. Na zemlju skoči Tidejev sin i u ruke njemu Krvavu odoru 18 metne i opet se popne na konje. a gospodara Diomed junak je njihna Ubio i s njim dvanest drugara. za koje nas pitaš. tj.

571. tj. gdje pjesnik nalazi više prilike to spomenuti. 20 21 166 . 443-444. "priredi žrtvu".Homer: Ilijada 575 Lađi na zadnji dio.. sa bedara. Ljudi vremena o kojemu pjesnik pjeva rado se toplo kupaju u kadama. i oni kad rashlade mile već grudi.osobito u Odiseji. . I kad im veće Morski operu vali sa čitave njihove kože Mnogi znoj. st. dok priredi žrtvu 20 Ateni. a u Ilijadi je potvrda tome još u 22. Tad se okupati oba u kade laštene pođu. Onda sjednu da jedu te iz punog grabeći vrča Slatkog i medenog vina Ateni lijahu žrtvu. onu koja je obećana u st. 21 Pošto se operu već i namažu blistavim uljem. s vrata. pjev. U more unidu oba i operu mnogi sa sebe Znoj s golijeni. 576. 392-294.

pjev. st. što lađe povukoše najdalje nakraj Brze svoje u jakost i snagu se uzdajuć ruku. pjev. što kopče od srebra držahu kruto. i u 4. koji je nekad Njemu Kinira dao za gostinsku miloštu krasnu. egidu spomenutu već u 2. Dvanaest od zlata bješe. 4. od kositera pak dvaest.. 1-83. 1 -217. Ti su stihovi bili već u 8. "čudovište ratno". dan) Agamemnon se odlikuje. A Zeus Eridu zlu ka ahejskim lađama brzim Pošlje. 2 Tamo boginja stavši strahovito vikne i silno Vrišteć. Besmrtnim bozima dan da donese i ljudima smrtnim. Da bi se borili tako bez prestanka oni u boju. 1 Ka crnoj trbušastoj Odiseja divnoga lađi. Agamemnonova junaštva.. pjev. sina Telamonu. Nazuvke krasne. Dođe k čadorima on Ahileja. Zato se kralju on umiljavajuć dade mu oklop. Da će Ahejci poći pod Troju u lađama svojim. st. Vidi o egidi u Tumačenju riječi i imena na kraju knjige. 2 5-9. Jer se pročula bila i na Kipar velika slava. 447. A. a ona u ruku čudovište držaše ratno. Okolo prsiju oklop navuče. Koja najsrednja bješe (doviknuo b' na obje strane). 738. naredi njima. Zora od ponosnoga Titona iz postelje usta. 1 5 10 15 20 25 167 . Nazuvke najprije on navuče oko gol'jeni. Atrejev vikne sin Argejcem. Neodlučna bitka do podne. i u mjed se sjajnu obuće. 1.Homer: Ilijada JEDANAESTO PJEVANJE (26. 222-226. Deset od nada ćrnog na oklopu prutaka bješe. tj. Prema vratu su po tri sa strane svake se zmaja Plavkasta dizala uvis na duge nalični one. Da se opasuju svi. Milije svima im odmah vojevati bude no poći Natrag u očinsku zemlju u prostranim lađama svojim.. i u srce hrabrost Ahejcu svakome vrgne. Ajasa.

Zlatno remenje bješe na koricah.Homer: Ilijada 30 35 40 45 50 55 60 65 Što ih Zeus u oblaku na znamenje ljudima meće.. 23. Još Agamemnon dva sa mjedenim okovom uzme Oštra junačka koplja. a Dimos i Fobos bjehu oko nje. Remen na štitu bješe od srebra. a korice bjehu od srebra. tj. st.Sirije. 5 54. I tri Antenoru sina: Agenor divni i Polib I mladi Akamas nalik na bogove. tj. a jedna usred drugih od nada crnog. 44. a onda u tamne se oblake opet Sakrije. "do neba" . Tad Agamemnon Vrlo umjetan štit i nasrtljiv. da konje. 4 Konjici iđahu malo iza njih. nipošto nijesu to konjici ili konjanici u današnjem smislu. 459. što svuda jednako krije. kaže im se i "konjici" jer upravljaju konjima koji vuku bojna kola. 47. obranu ljudsku. pri jarku u redu drže svi ondje.. misli se da je to crveni sok leptira glogovnjaka (Pieris crataegi). Grci mišljahu kad se toga soka mnogo gdje vidi da će biti krvi. i kita odozgo se tresaše strašno. jer za takve vojnike Homer ne zna. 6 62. iz visina eterskih on im Krvavu spusti rosu 5 . pjev. uzdodrže. a tri su glave u zmije Na dvije gledale strane iz jednog izrastavši vrata. jer poslat odlučio bješe Snažne glave mnogih junaka dolje k Aidu. Atena i Hera tada zagrme Časteći time kralja Mikene obilne zlatom. Među njima strašnu Digne pomaganju Zeus. 26-31. tako i Hektor med prvima blistaše sada. A među zadnjima sad zapov'jedajuć. narod to zove "krvava kiša". Konjike oni preteku. Nošaše Hektor Među rtnicima štit. "huda zvijezda" ovdje znači Pas Orionov . U mjedi sav je Ko egidonoše Zeusa strijela sjao se Hektor. Kao što huda zvijezda 6 u sjaju velikom blista Iz oblaka. pjev. i plavkasta zmija Motala se na njemu. a do neba 3 s njih je daleko Blistala mjed. a dvaest od kositera na njemu Bijelih kvrga. Sa druge strane Trojance na pupčastom mjestu ravnice Ređaše veliki Hektor i s njime Pulidamas vrli I još Eneja. što po lišću puštaju iz sebe kad se izlegu.hiperbola. pjev. 51-53. s lučca sa četiri s konjskijem repom Na glavu metne. koji su spomenuti u st. Kako valjade. poređaju se pri jarku. I prije zore tu neutažljiva nastane vika. 513. na njemu Klinci blistahu zlatni. st. Uzme. Mrkogleđa je Gorga u zavoju također bila Gledajuć strašno. isp. st. što njega ko boga čašćahu Trojci. Sami bojnici pak u oružju spremljeni skoče.. Šljem s dva branika. a mjedenijeh obruča bijaše deset Okolo štita. "krvavu rosu". Svaki zapovjedi junak uzdodrži svojem. 3 4 168 . vidi 10. Vidi i u 16. konjici. Onda na pleći mač Agamemnon metne. vojnici koji jašu.

Oba su u istim bila u kolima. Tada Danajci svojim junaštvom lomljahu čete U redovma drugarma dovikujuć. a zaklon mjedeni teški Kacigin koplja ne odbi.Homer: Ilijada 70 75 80 A obje vojske nalik na žetvare. 84-180. Kralj Agamemnon Navali prvi. jadonosnoj Eridi bješe Gledat veselje. Prijama kralja Sine. a Antif uz njega se borio dični.od ostalih bogova on se Sklonio bio te silan i dičan za se sjedeći Trojanski motraše grad i ahejske motraše lađe. Iz kola skoči Oilej i dočeka kralja. ironički rečeno: do sad su im se sjale košulje (upravo oružje na košuljama). Oružja sjaj i jedne gdje padaju. Njih obojicu kralj Agamemnon ostavi ondje Košulje skinuvši sa njih. Gađahu str'jele sa strana obiju. bitka ne bijaše odlučna ni na jednoj ni na drugoj strani. Sav se zakrvavi mozak. a od sad nek im se sjaju gole prsi. ljudma pastira. I srce vuče mu želja za zalogajem za slatkim. već kroza nj u lubanju prođe.od inoče jednog. B. na uzmak ni jedni ne pomisle strašni. A kad u planinskom dolu drvosječa gotovi sebi Ručak pošto je ruke umorio s'jekući stabla Dugačka. te mnoga rukovet pada: Tako Ahejci i Trojci nasrnuvši ovi na one Biti se stanu. u nasrtu tako ga svlada. 169 . 7 Bješnjahu kakono vuci. Jednaku glavu je boj na strani imao svakoj. Njih je u dolima idskim Ahilej mladijem šibljem 72. 100. gdje koji L'jepe u uvalama u olimpskim imaše dvore. . nek sjaju se gole im prsi. il' opet. te ubi Bijenora. Kada je jurnuo na njeg. Što je odlučio slavu Trojancima dati. padaše narod. te je njemu već spopala dosada dušu. a jednog od zakonske žene. 85 90 95 100 105 7 8 Dokle je bila još zora i božji nastajo danak. Svi crnooblačnog tad Kroniona kriviše bozi. al' otac Nije mario za to. I njeg i njegova druga Oileja igrikonjlća. tj. A drugi bozi se ondje ne nađoše. kojino postat Jedni pred drugima uzmu na ornici kog bogataša Ječam il' pšenicu žanjuć. Agamemnon nadvlađuje. inočin sin je Držao uzde. . 8 Odrijet pođe Isa i Antifa. u borbi od bogova bijaše sama. nego je mirno Svaki sjedio bog u domu svome. u čelo oštrim ga kopljem Udari kralj Agamemnon. druge gdje more.

Onda je hiti. darove sjajne. zakladi mnogi u oca Antimaha leže. . 51-52. Zatim ubi Pisandra. Kao što košuti brzoj kad jakima zubima djecu Ludu pograbi lav i zatim lako ih smrvi. ko valjak po vojsci nek se kotrlja. Kad bi nas čuo žive kod ahejskih brzijeh lađa. Sinove hrabrenoga Antimaha. a Antifa mačem pos'ječe kod uha i njeg Iz kola sruši. te oni se pred njim na koljena u kolma sviju: "Daruj nam život.ispod njih se prašina digne 9 151. pa jurne. a sve zbog navale jakoga zv'jera: Tako ni onih ni jedan Trojanac od smrti nije Mogo obranit. al' onaj ga ubi na zemlji Ruke mu odrezav mačem i glavu mu odsjekav s vrata. . a Atrid na njih poleti Ko lav. Košuta ako se baš i približi. 170 . Neka Menelaja smaknu i ne puste natrag Ahejcem (Kad je s Odisejem on bogolikim došo ko glasnik). Ahejci polete s njim nazuvčari. al' nemilu oni od njega besjedu čuju: "Ako ste doista vas dva Antimaha hrabroga sini. te na zemlju padne natraške. jer kod lađa vidje ih brzih. Koji u v'jeću nekad u trojanskom pućaše ljude.Homer: Ilijada 110 115 120 125 130 135 140 145 150 Svezao jednoć oba. Uto izleti Hipoloh. Oba u istim bjehu u kolima. znojeć se. gdje su se čete Najviše mele. "konjici konjike".a tada Atrejev sinak Kralj širokovladni jednog povrh sise u prsi kopljem Zgodi. Konjici konjike 9 druge . opet im ništa Ne može ona pomoći.najviše on je Branio. kad uhvati njih kod ovaca. Golemu ucjenu otac darlvo bi od toga tebi. već u b'jeg i oni udare sami. Poplaše im se konji. dostojnu primi Ucjenu. tad sjajne iz ruku im ispadnu uzde. Zlato leži i srebro i dobro kovano gvožđe. Zatim ostavi njih. kad od nužde bježati staše. Pješci ubijaše pješce. da se plavom Menelaju Helena ne da. vidi st. ratnika smjelog. Al' ih za ucjenu vrati. Brzo kroz gusto drvlje i kroz šumu ona odleti Žureć se. sine o Atrejev. i jureć s obojice oružje krasno Skine poznajuć njih. Sramotno nedjelo oca obojica platite sada!" Reče i na zemlju sruši Pisandra iz njegovih kola Kopljem ga u prsi udriv. Kad ih je doveo s Ide brzonogi junak Ahilej." Tako plačući oni progovore r'ječima milim Kralju. Hipoloha. Došav na ložu on ih života mladoga liši. Jer zlata primi on od Aleksandra. Njegova obadva sina tad uhvati kralj Agamemnon. jer samu osvaja drhat. zajedno konje Držahu brze.

vidi 6. 10 162. "smokovo stablo".Homer: Ilijada 155 160 165 170 175 180 Na polju od nogu konjskih topotljivih. javit nek ode: "Idi. Onda se ustave tamo. vidi 5.oružjem vojske Klahu se mjedenijem. Po polju bježahu pred njim uz smokovo stablo 11 želeći Dospjeti u grad. "do bukve". da kralj Agamemnon. jer naprijed juraše kopljem. st.. al' sin neprestano Atrejev vičuć Za njima hićaše ruke strahovite kaljajuć krvlju I prahom. 693. i vjetar njega posvuda raznosi.. Do Skejskih vrata i do bukve 12 kada već dođu. pjev. . a jednako kralj Agamemnon S'jekuć iđaše dalje Argejcima vičući udilj. Zeus poručuje Hektoru neka se kloni Agamemnona. Pošalje Iridu brzo zlatokrilu. tj. Iz pomaganje one i iz krvi. Što ih u gluho doba razažene čitavo stado Lav. krvoprolića. 13 Ali po polju još ko goveda bježahu jedni. Mnogi od ruku tad Agamemnona silnoga spadnu Iz kola ničke. jastrebi će ih (vidi 1. A kad pod strmi zid i pod trojanski htjedoše doći 14 Grad. 12 170. Koje najprije uhvati lav i zubima jakim Slomi mu vrat te krv mu i utrobu ispija c'jelu. pjev. 4-5. 433. 11 167. 10 Hektora premudri Zeus iz strijela. ostali Trojanci koji bježahu pred Agamemnonom. pjev. Tako je Atrejev sin Agamemnon gonio one Najzadnjeg rušeći vazda. koji na zemlji Ležahu . 185 171 . st. jedan dio Trojanaca koji su naprijed izmakli čekahu ostale. tj. st.. Irido brza. Od sile gonjene te se i stabla s kor'jenjem ruše: Tako je Atrejev sin Agamemnon rušio glave Trojanaca u b'jegu: a s praznim kolima mnogi Tad visokovrati konji glomotaše po bojnim redma Bez nezazornih svojih uzdodrža. valja. 13 171. natraške. a munju u rukama držaše svojim. Trojci kraj groba Ila. 14 181. A sin je Atrejev stupo glasovito Danajcem vičuć. C. a ostali bježahu dalje. i poruku Hektoru reci. Dokle vidi. Sišavši s neba. al' prijeka smrt tek jednome govedu dođe. i jedni čekahu druge. Kako pustošnik oganj kad u šumu drveća punu Padne. tj. potomka Dardanu davnog.jastrebom mnogo ugodniji negoli ženam. al' otac ljudi i bogova sjeđaše tada Baš na vrhuncima Ide. "htjedoše doći". "jedni čekahu druge".) s mnogo većim veseljem mrtve ugledati negoli njihove žene. izvorljivog onoga brda. iz prašine spase. narodni pastir. 181-217.

484-493. tad snagu tebi će dati. 2. Oštrim kopljima dvjema po vojsci hodeći svuda Mahaše hrabreći na boj i potičuć pokolj strahovit. Agamemnon ranjen od Koona. 15 16 220 172 . Da se u boju teškom s dušmanima ljutima bori. 16 Bitka se obnovi. Hektora. tj. mudrinom jednaki Zeusu.. 17 Tko je nasuprot tad Agamemnonu došao prvi. al' nek naloži ostaloj vojsci. Te će na kola uzić. a Irida brza vjetronoga posluša Zeusa. stisnuvši se jače jedni uz druge. "pojačiše redove bojne". Da ubijati može. I odmah Hektor s kola u oružju na zemlju skoči." 15 Tako rekavši riječ brzonoga Irida ode. kralj Agamemnon Navali prvi i prvi pred svima se boriti htjede. ponavljanje riječi rečenih u st. st. ondje Ona zateče kod konja i složenih kola gdje stoji. stanarice olimpskih dvora. A Agamemnona koplje kad udri il' pogodi str'jela. A Agamemnona koplje kad udri il pogodi strjela. Muze. tad snšgu ću Hektoru dati. Il' je Trojanac došo il' koji slavni pomoćnik? Sin Antenorov zvani Ifidamas. 218-595. Tijep i velik. 17 218. st. Što se u Trakiji rodi u grudastoj matici ovčjoj. dok ne dođeš k pokritim lađam. Prijamov sine.Homer: Ilijada 190 195 200 205 210 215 Među rtnicima juri i redbve junačke bije. Dotle se uklanjaj boju. Irida blizu njega brzonoga stane i reče: "Hektore. Ona pod sveti Ilij sa vrhova Idskijeh skoči. Otac me poslao Zeus. vidi o ponavljanju u pjev. divnoga sina junaka Prijama. vidi 2. 60-70. nasuprot Ahejcima stanu. 2. al' ostaloj vojsci naloži. Te će na kola uzić. I dok ne utone sunce i noćca se ne spusti sveta. Dotle nek uzmiče on. Da ubijati možeš. Pjesnik ističe sebe (riječcom "mi"). stanu nasuprot. Ahejci gube mnoge vojvode.. pjev. 218-283. 215. I dok ne utone sunce i noćca se ne spusti sveta. 187-194. 202-209.. Sa druge strane Argejci pojačiše redove bojne. Sada mi recite. Onda se okrenu Trojci. da ti kažem poruku ovu: Dok Agamemnona budeš pastira narodnog gledo Gdje med rtnicima juri i redove junačke bije." Reče. dok ne dođe k pokritim lađam. A. Da se u boju teškom s dušmanima ljutima bori.

pjev. tj. i iz 22. Potegne. st. A kad se jedan drugom primakoše veće nablizu. pod štit ga kvrgaš 24 223-226. Najprije dao je goveda sto i obećo jošte Tisuću koza. daleko od žene od vjenčane građane braneć. "štit kvrgaš". vidi 4.. Već na Koona poleti sa svojim vjetrorodnim kopljem. 19 Tako Ifidamas padne i zaspi mjedenim sankom. st. A širokovladni kralj Agamemnon zgrabi oštrice. vidi 4. tvrdim. Ali iz 9. pjev. 22 244-245. A Ifidamas njega pod oklop u pas ubode. 146-156. ovaca od svojih golemih stada. 20 241. Kisej materin otac (Teana ljepolika ovom Bijaše kći). "koljena razglobi njemu". 23 256. a on tada Pođe iz ložnice bračne za ahejskog naroda glasom S dvanaest srpastih lađa. Vrat mu pres'ječe mačem i kaljena razglobi njemu. Ali se ne prođe on od borbe i od boja jošte. 240. Kad to opazi sin Antenorov prvorođenac Koon odličan junak. st. nego se prije Zadjev o srebro oštrice kopljano ko olovo svine. a njemu za bratom dragim. jurne ko lav i izvuče mu koplje iz ruke. pjev.. Ali kad vučaše brata po vojsci. nije se nauživao njezine ljubavi. pjevanja st. Koji je pao.. Jadnik. Jednakih bokova lađe u Perkoti ostavi svoje I tad pješice ode put Ilijskog svetoga grada. Ali mu presjajnog pasa ne probuši. 51. i koplje mu na stranu ode. tj. 448. kao što ima i Diomed. vidi u 5. koje raste na vrhu planine gdje duvaju vjetri. vidi se da je i otac vjereničin darivao vjerenika. "mjedenim sankom". st. 22 Tada mu Atrejev sin Agamemnon odoru uzme I pođe među guste Ahejce s oružjem krasnim. 24 259.Homer: Ilijada 225 230 235 240 245 250 255 Kisej malena njega u dvorima odgoji svojim. Vjerenik na neki način kupuje svoju vjerenicu od njezina oca dajući za nju više ili manje stoke. Ifidamas ima dakle za ženu svoju tetku. iz koga se nikad više neće probuditi. Kisej ga ustavi i kćer za ženu da 18 . 412. Atreja sinom. tj. 18 19 173 . Potajno divnoga on Agamemnona kopljem sa strane U ruku rani dolje pri laktu baš po sredini. Tada protrne sav junacima kralj Agamemnon. s kopljem načinjenim od drveta (jasena). Pošto se uspeo bio i pouzdo u ruku tešku. I skroz kralju prođe oštrice sjajnoga koplja. golema tad žalost zaklopi oči.. Tako se sukobi on s Agamemnonom. 469. prema svome imanju. 20 Nemade hvale od žene 21 od vjerene za mnoge dare. pođe. A onaj u napon kad prekrasni dođe. Promaši Atrejev sin. pjev. 23 Za nogu brata po ocu Ifidamasu je Koon Željno stao da vuče i prve junake dozivo. što s njime iđahu. 21 242. "Nemade hvale od žene".. "s vjetrorodnim kopljem".

i oni odu k Aidu. junaštva se sjetite. Kopitonoge tjerajte dete Konje na Danajce snažne. jer meni ne dade premudri Zeus-bog Da se čitavi dan s Trojancima borim u boju. Kada su ranjena kralja daleko iz bitke vukli.Homer: Ilijada 260 265 270 275 280 Rani mjedokovnim kopljem i razglobi koljena njemu. "hotno". A sam prkosa pun koračaše izmed rtnika Te se obori u boj oluji preburnoj sličan. tj. 174 . B. druzi! Najbolji junak ode. Danajcem krikne tada." Reče. A krv topla je njemu iz ranjenog curila mjesta. te oni hotno 25 polete. daleko stane ga vika: "Prijatelji oj moji. Pjena im polije prsi. kog zadnjeg pogubio onda 25 281. hoćko. . gdje kralj se miče iz borbe. Onda nastavi kralj obilazit redove vojske. odozdo ih prašina pospe. žestine. Kao što rodilju oštra i ljuta muči strijela. Na kola skoči on i uzdodrži svojemu vikne." Rekavši tako volju potače i srce svakom. da diku dobića stečete. K lađama prostranim konje nek goni. 284-410. jer boljaše njega. Do srca dopru tad Agamemnonu žestoki boli. Od lađa stanite vi moroplovnih sada odbijat Tešku bitku. Onda se prodere on te Trojcem i Likijcem vikne: "Trojci i Likijci vi i Dardanci borci izbliza. Koju mukodavnice Ilitije odapnu na nju (Boginje Here kćeri. Tako se sinma objema Antenora ispuni sudba Od Agamemnona kralja. Štit mu u rukama bješe i veliki kameni i mač. Tako do srca dopru Atridu žestoke boli. Koja se spusti i sve uznemiri plavetno more. Diomed ranjen od Parisa.uzdodrža tad ljepogrive ošine konje K lađama prostranima. Iznad Ifidamasa ods'ječe mu glavu priskočiv. što uzroče trudove gorke). 285 290 295 Kada opazi Hektor. te meni veliku slavu Kronov je dao sin. Kao što gdjegod pse bjelozube kadano lovac Na vepra poljskoga goni il' na lava kada ih goni: Tako je Prijamov sin ljudomori Aresu slični Hektor na ahejsku vojsku junačine gonio Trojce. Bud'te junaci. čelovođe argejske mudre. Al' kad se osuši rana i krvca prestane teći. Koga je prvoga ondje.

Onda im jednaku bitku Kronion ostavi ondje Gledajuć s Idskoga brda. Dolopa. Hektor ugleda njih u redovima i on se na njih Vičuć zaleti. nebesa oblačitelj. po moru duše. i strašne bi stvari se zbile. Tako se okrenu oni i Trojce stanu ubijat. zatim Autonoja. U četu odu bijesni ko dvojica veprova divljih. st. ko Zefir kad vedrilcu Notu Udari u oblake olujom ih bijući gustom. dogodilo. te smrt je odvukla ih crna i Kere.. 703 -704 i 8. pjev. A Hipodama i s njim Hipiroha odre Odisej. baš u kuk. te smo junaštvo Smetnuli s uma? ta k meni pristupi. ustrpjet se.. Kad se prkosa puni na lovačka obore pseta. Prijamov sin. Sina Peonova hrabrog. U lađe sve bi bili Ahejci pali bježeći. a onda I vojsku započne sjeći. Onda Tidejev sin Agastrofa pogodi kopljem. a subojnika Odisej Njemu bogolikog zgodi. Odahnu mirno Ahejci bježeći od Hektora divnog. koji je znao Najbolje vračat med ljudma. . Hiponoja. ako nam lađe sjajnošljemac osvoji Hektor!" Tad odgovarajuć njemu piomed prozbori jaki: "Ta ja ću ti se držat. da uteče. ali ga oni Ne htješe slušat. a on je pješke Među rtnicima trčo. Da Diomedu nije Odisej viknuo ovo: "Što se. 175 . Ora. st.sramota Bit će. Ofeltija i još Esimna." Reče i u sisu l'jevu Timbreja pogodi kopljem Te ga iz kola sruši. Onda ih ostave ondje. Tako je mnoge glave vojnicima Hektor razbijo. Onda uhvate kola i dvojicu prvih boljara. al' će nam slabo Koristi biti. i nije sinovima svojim U boj ljudogubni poći dopustio. nablizu mu konji Ne bjehu. Onda Agelaja.Homer: Ilijada 300 305 310 315 320 325 330 335 340 345 26 Hektor. silni razbijač. rodom iz Perkote. ratnika smjelog. hoće Veću snagu da dade Trojancima negoli nama. . Njima Tidejev sin Diomed kopljanik slavni Dušu uzme i život i oružje dično im skine. Molion ime mu bješe. Te je ubio vođe Argejcima Hektor. vidi 5. jer Zeus. 273-274. onda Opita. pjev. Tu bi poraza bilo. Grdni se valovi stanu da motaju i pjena uvis Skače.zaludio bijaše vrlo! Konje mu subojnik držo daleko. dragi. dok život ne izgubi slatki. kad slavu mu podade Zeus-bog? 26 Prvog Aseja. Sinove Meropa. a čete za njime trojanske jake. te jedni koljahu druge. kad Zefir. Tidejev sine. Klitova sina. nek leže prošav se boja. Grlati bojnik Diomed zastrepi Hektora vidjev 299-300.

176 . Jaki Diomed s kopljem potrči i onome vikne: "Opet si uteko smrti. a crni mrak navuče se na oči njemu. Na Diomeda. pa malo Makar i darnula ona. Med druge idem sad. ljudma starješine. al' Feb je Apolon spasao tebe.Homer: Ilijada 350 355 360 365 370 375 380 385 390 Te Odiseju on. Zgodi. šiloviti Hektor. Ne zađe u kožu krasnu. al' mjed se od mjedi odbi. te zalud Ne ode njemu iz ruke strijela. gdje u tle se ono zataklo. jer šljem ga obranio njegov. Dotle se razbere Hektor te u kola skočivši natrag Potjera u vrevu konje i crnoj se ukloni smrti. Uto povuče na luku Aleksandro pregibak i on U nogu desnu zgodi u taban onog. djevojčaru o jezični. što nablizu stajaše. reče: "Napast se velika na nas sad ruši. Kome se valjada moliš. ljudma pastira. Jer nejunaku je tapa strijela. Uz grob Ila. da se opet namjerim na kog." Reče i odirat stane Peonova junačkog sina. ne promaši jaki Diomed u glavu samu Gađajuć u vrh šljema. Hektor uzmače veoma daleko i u čete zađe. kanda me žena il' dječak bezumni rani. Koji se zgražaju tebe ko od lava vekave koze. Ako je besmrtni bog pomoćnik koji i meni. iz zasjede skoči i prozbori hvaleć se mnogo: "Ranjen si! nije strijela izletjela zalud! ej tako Da te u dno slabina pogodih i život ti uzeh! Tako bi istom od zla odahnuli velikog Trojci. Aleksandro tad se nasmije Slatko." Ništa nepreplašen njemu Diomed odgovori jaki: "Strijelče. gizdavi lukom! Da si se ogledo sa mnom u oružju stav mi nasuprot. tupa nitkovu. već prošavši naskroz U zemlju se zabode. Trogubi. Ne bi ti pomogo luk ni tvoje strijele guste! A sad si zadr'o mene u taban i time se dičiš. Ne marim. kad u zveku ideš kopalja. Drukčija biva moja strijela oštra. Baš je presjajni oklop Diomed Agastrofu snažnom S prsiju skido i štit sa pleći i kacigu tešku. o pseto! Već ti je blizu Poguba bila. bran'mo se od njeg!" Reče i zamahne kopljem dugosjenim pa ga i baci. nasloniv se za stup. Dardanu sina. što Hektoru dade Apolon. Nego stanimo deder i čekajmo. Padne na koljena samo i čvrstom rukom se zemlje Prihvati. al' odmah čini mrtvacem! Njegova žena oba za njime obraza grebe. cjevnati šljem. Al ću i poslije tebe ukapiti sastav se s tobom. Dok je Tidejev sin za poletom pošao koplja Kroz rtnike daleko. ljepokose onda Helene naperi muž Aleksandro divni strijelu Uz grob načinjen rukom čovječjom.

Koji prednjači drugim u borbi. jer sve ih osvoji sujma. a kopljanik slavni Odisej se približi k njemu I stane preda nj. U pupak rani ga kopljem pod štitom kvrgašem Odisej. te bi žene oko njega naricale."negoli žena". On se ozlovolji i svom progovori junačkom srcu: "Jao. i ako je vrlo strahovit: Oko ljubimca Zeusu Odiseja tako se Trojci Nagonjahu. Odisej ranjen od Soka. il' njega ranio drugi. Junak pođe bogoliki Sok. al' skočivši on nad plećima rani Najprije Deiopita nezazornog oštrijem kopljem. il' ranio koga. "više je ptica oko njeg"." C. al' još i gore. Oni oko njeg skaču. Brata blagorodnom Soku probode oštrijem kopljem. Oni ostaju hrabro. kad bi kod kuće umr'o. a vepar van iz duboke izlazi česte Te svoj bijeli zub u čeljusti svinutoj brusi. nenasitni lukavče ratni." Reče. al' vepar zubima škljoca. Onda ubije ondje Toona i Enoma s njime. Stisnu ga u sredini i svoju opkole napast. jer boljaše njega. da ga mrtva drpaju. kad s kola na zemlju skoči. a onaj. tj. Dok je u duši tako i u srcu svojem promišljo.Homer: Ilijada 395 400 405 410 Sirote ostaju djeca. a onaj tle zakrvaviv Truhne i više je ptica oko njeg 27 negoli žena. Il' ćeš se danas pohvalit obojicom Hipasu sina Ubiv takve junake i oružje skinuvši sa njih. K lađama prostranim konje nek goni. Blizu k Odiseju stane i njemu besjedu počne: "O ti Odiseju slavni. Ostane kopljanik slavni Odisej sam. da iz rata rđe daleko bježe. i ni jedan S njim ne osta Argejac. te Haropa. a bol mu kroz čitavo probije t'jelo. 411-488. Na kola skoči on i uzdodrži svojemu vikne. a druge Zeus je Argejce nagnao u b'jeg! Ali zašto mi srce na takove pomisli misli? Ta znam. Kao kad vepra psi i mladići goniti stanu Snažni. valja da stoji Hrabro. Hipasu sina. I on se u prah sruši i zemlje se uhvati šakom." 395. Zatim Hersidamasa. Il' će te moje koplje pogodit i život ti uzet. da pomogne bratu. tj. a on iza njeg sjednuv izvuče Str'jelu iz noge. 27 415 420 425 430 177 . Uto trojanske čete štitonosne onamo dođu. što će još snać me? pobojat se mnoštva i pobjeć Bit će veliko zlo. . Ondje ih ostavi sve. ako me sama Uhvate.

Nego u vojsku hajd'mo.Homer: Ilijada 435 440 445 450 455 460 465 470 475 480 Reče i zgodi ga u štit." Reče. al' onamo bog dovede grabežljivca lava. što svuda jednako krije. Da još i dalje ono junaku u utrobu prodre. još koljena miču se njemu. kan'da ga sama Trojanci svladati hoće. Te kroz blistavi štit silovito iziđe koplje I vrlo umjetni oklop probode ono junaku. Sruši se. smrt i crna te dignuti Kera Danas. jer bolje je branit. Jedan povikne drugom u vojsci i pođu na njega. al' Palada ne da Atena.oko rogova u gori jelena tako Crveni čagalji ginu. eto Tebe je snašla smrt i skončanje. Pošto odvojiše njega od ostalih u bici ljutoj. oj sine hrabrog konjokrote Hipasa. Triput Aresu mili Menelaje čuje mu viku Te on Ajasu divnom. da u mjesto zlo pogodilo nije. Ali mene će mrtva počastiti divni Ahejci. I Odisej se pohvali divni: "Soče. stane ga jek. prijeka smrt obuzet će sada i tebe. Zeusova ljubimca nađu Odiseja. pod mojim ćeš kopljem izdahnut i meni ćeš slavu Steći. Koji uštavi mene. Da mu se štogod junaku med Trojcima ne zbude samu. prsne mu krv. Neće ni otac oči zaklopiti. Triput povikne junak. Odisej ga kopljem u leđa Zgodi među ratnena i njemu ga kroz grudi rine. da s' i dalje s Trojcima borim! Ovdje će. već će te kljuvat Ptice mesožderke mnogo obl'jećući krilima tebe. bježeći je uteko jelen. a za njim bogoliki junak. uteko n'jesi! Jadniče. Trojci oko njeg Grnjahu. A kad Odiseja krv junačine vide Trojanci. velim. da boljaše duša. Uzmakne natrag i Soku progovori besjedu ovu: "Jadniče. Al' kad ga savlada već strijela brza. neće tebi mrtvacu gospođa majka. što nablizu stajaše. a dušu ćeš dati dičnokonjiku Aidu. Čagalji strugnu. Videć Odisej. u gaju Gorskom sjenastom njega mesožderi čagalji stanu Trgat. Kožu mu s rebara sadre. A on udari natrag i povikne drugove svoje." Tako rekavši koplje silovito hrabroga Soka Iz kože i iz štita kvrgaša izvadi sebi. Kad ga izvuče. Čini se. reče: "Ajase potomče Zeusov i ahejska narodna glavo. a strah me." Tako rekavši pođe. a lav tad jelena žderati stane: 178 . kad lovac strijelom ga rani Sa tetive je pustiv. Krv mu je jošte topla. koliko ga nosilo grlo. . I da danajski narod za njime ne požali vrlo. a Sok se odmah okrenuvši bježati nagne. Eto je glas do mene Odiseja zlopatnog dopro. Kada se okrene on.

pjev. kud oba želješe stići. te oni hotno 30 polete K lađama prostranima. vidi 5. 179 . 489-520. "hotno". Ahejci poboje se kipeći gnjevom. 485. Prijamovoga sina od inoče.. dok konja ne dogna subojnik bliže. gdje junačke najviše glave Padahu. Ubojni onda Menelaj iz vojske njega izvede Za ruku uzev. ljepokose Helene čovjek. hoćko. Diži se. Odmah Nestaru divnom progovori tad Idomenej: "Nestore. D. Mahaon se popne sa njime. O golemom štitu Ajasovu vidi 7. Kad je prednjačio drugim: u pleće ga desno strijelom Troreznom 29 zgodi. Ali još ne bi s puta uzmakli divni Ahejci. pjev. Jerbo je vredniji vidar u c'jeni od mnogih drugih Strijele vađeć i dobre lijekove na rane mećuć. a ni znao nije Hektor. jer kreševu on se na strani borio l'jevoj Uz obalu Skamandra. Uzbio narodnoga pastira Mahaona bio. Mahaon nek skoči kraj tebe." Reče. 508. te posluša njega Gerenjanin konjanik Nestor: Odmah se na kola popne. Pandoka rani. Onda ošine konje. Rani Lisandra junak i Pirasa i još Pilarta. Ajas pristupi bliže sa štitom kakono kula 28 Te uz Odiseja stane.. 30 519. Mnoga suha drveta. a Trojci strugnu kud koji. Da Aleksandro nije. st. Nelejev sine.Homer: Ilijada 485 Oko svaštoznanog hrabrog Odiseja tako Trojanci Tada nagrnu snažni i mnogi. st. da ne uhvate njega Trojanci. Hektor med onima stojeć strahovite činjaše stvari Boreć se s kola i čete mladića bijući kopljem. omorike sa sobom mnoge Nosi i silan mulj u morsku pučinu baca: Tako je po polju vijo i gonio svijetli Ajas Ljude i konje i sve ubijo. Kao što kada rijeka nabuja te s brda se lije Na ravan. "troreznom" strijelom. Koji nezazornog sin Asklepija bješe vidara. na kola skoči. gdje se je huk neutažljiv oko junaka Tad Idomeneja dizo i okolo Nestora starca. 220-224. oj ahejska velika diko. Kad se okrene boj. 490 495 500 505 510 515 520 28 29 A na Trojance Ajas navalivši ubi Dorikla. Mahaon ranjen od Parisa. al' nemili danak Odvraćaše junak od sebe potrkujuć kopljem. 393. snježna rijeka od Zeusove gonjena kiše. I kopitonoge konje okreni k lađama brze. tj.

521-574. zato ga i danas gorućim ugarcima plaše i odgone ljudi u onim zemljama gdje ima ta zvijer. On se zapanji i štit sedmokožni bacivši za se Nagne bježat po vojsci obaziruć se ko zvjerka. a Hektor veoma u junačku vrevu Željaše zaći te skočit i razbit je. Svu noć stražeći budni ne dadu oteti lavu Goveđeg debelog mesa. Jer mu je široki štit na plećima. al' snaga je njihova slaba. njega dječaci Batinama tuku. što na polju žive. miješaju svi. navaljuje mesa želeći Lav. Zorom odlazi dalje. kojih se plaši. On med Ahejce Baci pomaganju zlu i malo se ostane koplja. 31 Stravu u dušu Zeus visokovladni Ajasu vrgne. mi se sami med Danajci vrzemo ovdje Opakoj vrevi ratnoj na kraju." Reče Kebrion i konje ljepogrive zvizgavim bičem Ošine odmah. i med njima huk neutažljiv tamo je nasto. 32 553. Ajas. Štit mu u rukama bješe i kameni veliki i mač. Onda nastavi Hektor obilazit redove vojske. i sami i njihovi konji. da Ajasa susreo ne bi Jer mu je kratio Zeus. Ali se uklanjao. a u srcu svome je bolan: Tako od Trojanaca uzmače s bolnijem srcem Vrlo nerado Ajas za ahejske bojeć se lađe. Kao kad magarac spori dječacima prkosi iduć Na njivu. iako je žestok veoma. gdjeno pješaci S konjici zao boj zavrgavaju i kolju jedni Druge. Lav se boji vatre u noći. Kao što sjevkastog lava od obora goveđeg gone U brzi bijeg psi i seljaci. Videć Kebrion Trojance u boju kako se metu. ih vija sin Telamonov. Osovina kolna Sva se okaljala krvlju i v'jenci u stajala kolnog. i oni oćutjevši udarac biča Brzo kroz Trojce kola provezu i kroz Ahejce Gazeć mrtvace silne i štite. Nego okren'mo I mi onamo kola i konje. Al' on po ravnom pase po usjevu. jer se ne vidi zašto bi se sada Hektor uklanjao Ajasu i zašto bi to bila volja Zeusova. On se okreto te korak za korakom sve izmjenjivo. al ne može ništa učiniti. Ajas suzbijen od Zeusa. Na njih su s kopita konjskih i s naplataka točaka Vrcale kaplje. dobro ga spazih. 31 542-543. batina mnogo oko njeg se slomilo veće.Homer: Ilijada E. Stojeć uz Hektora njemu ovako zboriti počne: "Hektore. a Trojci se drugi Metu. da se s boljim bori junakom. jer na nj iz ruku Smionih gusta koplja i gorući ugarci na njeg 32 Padaju. Ti su stihovi valjada poslije umetnuti. 525 530 535 540 545 550 555 560 180 .

A druga mnoga se u tle zatakoše. Od smrti bježeć Euripil med drugove utekne guste. Svima branjaše njima da pristupe k lađama brzim. . čelovođe argejske mudre. Uz njih okrenuv se stane. al' nalični bogu Aleksandro spazivši njega Gdje s Apisaona skida već oružje. kad u jato dođe drugova. Ali se sjećao Ajas junaštva. stan'te. a oni uz njega Stanu nablizu štite naslonivši svi o ramena I dignuv koplja uvis. Skoči Euripil i njemu sa pleći oružje stane Skidat. već stan'te Oko Ajasa vi Telamonova protiv dušmana. A sad bi opet on se okrenuo i stao bježat. daleko stane ga vika: "Prijatelji oj moji. kad veće se nasiti hrane: Tako su Ajasa tad Telamonova sina Trojanci I pomoćnici gnali mnogobrojni sveđ neprestance Koplja zabadajuć mnoga po sredini njegova štita. U jetru ispod srca i razglobi koljena njemu. a str'jela se slomi i njega rani u bedro. od Ajasa nemili danak Odbijte. Danajcem krikne on. Euripil ranjen od Parisa. Fausiju sina. kojega str'jele savladati hoće. ljudma pastira. I po sredini on postajkivo bi med obje vojske Te bi udaro b'jesno. sjećo žestine Te se obraćo natrag i ustavljo trojanske čete. 575-595. Dajte okren'te se. F. a Ajas im dođe u susret. nategne odmah Na Euripila luk te u bedro ga pogodi desno Str'jelom.ne velim. Da će iz opake vreve uteći ratne. 181 . Pristupi k njemu i koplje izbacivši svijetlo rani Njim Apisaona.Homer: Ilijada 565 570 Jedva ga otjeraju. Kako strijele guste savladati Ajasa hoće. dok se još n'jesu U kožu zadjela b'jelu želeći se nasitit mesa." Tako ranjeni reče Euripil. 575 580 585 590 595 A Euemonov sin Euripil kad opazi sv'jetli. a koplja iz smionih ruku Jedna u veliki štit se zabadala napr'jed leteći.

oj premili mojemu srcu. o ljubimče Zeusov. ako već sam neće Ahajcima da pomogne. Kći je junačine bila Arsinoja. Jerbo je trbušastoj na kraju stajao lađi. Ahilej ga pusti. ljudma pastira: Vidi Ahilej njega i pozna brzonogi. al' ne vidjeh oči junaku. ka koljenima Ahejci će mojim pristupit Te će moliti mene. otiđi Nestora pitat. 790-803. a zatim Oba u čador ušav na stolice sjedoše ondje. tj. Kojega to junaka iz borbe ranjena vodi. jer teška pritiskuje nužda. "početak mu bijaše bijede". a ono bar njega.Homer: Ilijada 3. 596-617. Oni sa kola tad na mnogohranu na zemlju siđu. .). 596-848. i to bijaše Patroklova smrt. te nju Ahejci Obraše njemu. 620 625 182 . Jer projuriše konji uz mene brzo trčeći. neka im pusti u pomoć (st. divni. pjevanju moli Ahileja da ga pusti Ahejcima u pomoć. i Aresu slični Patroklo Iziđe čuv iz čadora. 33 Njemu progovori prvi Menetijev junački sinak: "Što me. Nevolju motreći velju i bježanje motreći plačno. Ahilej kad opl'jeni Tened. 618-803. A. jer sastavši se Patroklo s Nestorom ovaj mu kaže neka moli Ahileja. te posluša riječ drugara milog Patroklo I on k čadorima odmah i k ahejskim lađam otrči. Patroklo u 16. jer on je u v'jeću prednjačio svima. 600 605 610 615 B. 33 604. Nego. Kobile Nelejeve izvezu Nestora starca Iz boja znojeć se i s njim Mahaona. Patroklo kod Nestora. Koju je dobio starac. Oni sušiti znoj sa košulja stanu Prema vjetru stojeći uz obalu morsku. Patrokla. Straga se sličan u svemu Mahaonu čini vidaru. Ahilej šalje Patrokla k Nestoru. Starčeve otpregne konje Eurimedon subojnik odmah Od kola. Ahileju. Mislim. Ona dvojica kad već k čadoru Nestora dođu.početak mu bijaše b'jede. Odmah započne riječ Patroklu svojemu drugu Iz lađe viknuvši brze." Reče. U ahejskom okolu. Sinu Asklepijevu. zoveš? što treba tebi od mene?" Tad odgovarajuć njemu brzonogi reče Ahilej: "Divni Menetijev sine. Patroklu. Njima napitak tad Hekameda ljepokosa spremi. Tako se ondje oni ko živi borahu oganj.

Dičnog Hipirohu sina (u Elidi življaše ovaj). 183 . 34 631. strahovit ovamo pitat. U tom kondiru sm'ješa na boginje nalična žena Pramnejskog vina.al' i sam ga poznajem eto. Vidim ljudma pastira Mahaona. Kog to ranjena voziš. Ali ne htjede sjesti Patroklo. 34 Prekrasni postavi kondir. slatko. gojenče Zeusov. kad ubih Itimoneja. da piju. Dokle ne popadamo po redu? U mene već nije Snage. ta on bi i nekriva mogo okrivit. pjev. a sad ću opet Divnom Ahileju riječ otići kazati o tom. al' Nestor starina ga dizaše lako. I Euripil je veće u bedro ranjen strijelom. a na sto košaru metne Mjedenu. što od kuće bješe ga starac Donio. Koji su ranjeni str'jelom. A bogoliki stane kod vrata junak Patroklo. Jedan drugome stade govoriti veselo. iako je valjan. do sjedanja. Čeka li. već Nestoru reče: "Nije mi. čavliće zlatne po sebi je imao kondir. Ali Ahilej Ne mari niti žali Ahćjce. pogođeni junaci ahejski prvi: Tidejev veće sin Diomed ranjen je jaki." Njemu odgovori riječ Gerenjanin konjanik Nestor: "Zašto ahejske sine toliko žali Ahilej. starče. I meda žućkastoga i svetoga ječmenog zrnja. 499. a dvije odozgo bijahu noge. Junak me poslao čestit. Kopljanik slavni je ranjen Odisej i Agamemnon. st.Homer: Ilijada 630 635 640 645 650 655 660 665 670 Najprije ona sto crnonogi postavi pred njih Krasan izglađen l'jepo. kakav je znadeš Strašan on čovjek. Njega kad opazi starac.. Pošto se napiju oni i ugase ljutu već žeđu. u njoj je luka donesla. kad zgotovi veće napitak. oko svakog po dva golupka Kljuvahu zlatna. Zeusov o gbjenče. Kakav sam bio. da imam potpunu snagu. A ti. meze uz vino. Pun kada bješe. . a u srcu ne zna za tugu. kad svađa med Elijci i nama nasta Zbog otimačine krava. neću te slušat. Uha je četiri imo. kakva je prije u udima gipkim mi bila. "svetoga ječmenog zrnja". sa stolice poskoči sjajne Pa ga za ruku uzev uvede i posadi ondje. Onda im rekne. Ovog sam iz boja tek junaka doveo evo Ranje na puštenom str'jelom s tetive. a onda unutra kozjega sira Mjedenim nastruže nožem i bijelim obaspe brašnom. Teško je drugi tko sa stola micao kondir. Kakva u vojsci nasta u ahejskoj? U lađah leže Ranjeni. dokle nam svi ne izgore brodovi brzi Kod mora gorućim ognjem preko volje ahejskih slna. Ej da pomladit se mogu. vidi 5.

Braneći krave Među rtnicima prvi od koplja mojega pade. toliko ovaca. Jošte dječaci junaštvu. Sve mi svršismo to i bozima okolo grada Žrtve prinesosmo već. a ostalo narodu dade. i Piljani skupe se rado. da ja jošte ne umijem poslova ratnih. al' dana treoega mnogi Na kopitonogim konjma Epejci banuše naglo. Da se i ja oružam. Tako su napržiti Epejci mjedenhalje otad Svakakva u obijesti bezakonja činili nama. junake najbolje pobi. 184 . i konje sakrije meni. Brzo pohite oni vojevat. koji su duga u Elidi imali divnoj. Trista si glava starac izabere i još pastire. Ima grad Trioesa. Za tronog su imali trčat. Ali cijelim poljem kad prođu. žestini nevješti jošte. tj. stignemo noću U grad. Otpravi upravljača za konjima žalosna svojim. jer mnogima od nas Epejci bjehu dužnici. Neka se oružamo. da ne bismo imali štete. A toliko i svinja i rasutih kozijih stada. nama Atena Glasnicom noću doteče sa Olimpa i nama javi. Jerbo je i on mnogo u Elidi imao duga: Četiri obduljaša pa i kola s konjima tima. "za tronog su imali trčat". U osvit zore uzmu glasnici vikat. Misleći. Iz polja plijena mi veoma sagnasmo mnogo: Goveđih sagnasmo stada pedeset.Homer: Ilijada 675 680 685 690 695 700 705 710 715 Ubih ga odgoneć krave za naknadu. i mnoga još pod sobom imaše ždr'jebe. Sto i pedeset odande plavogrivih sagnasmo konja. Malo nas bješe u Pilu. Što sam mlađahan pošo u borbu i doveo mnogo. Poradi čina tog i riječi srdit starina Uzme veoma mnogo. U nezazornog bjesmo u Neleja dvanest sinova. Od svih ostadoh ja. nek dođu Oni. Med njima oružana Moliona do dva su bila. Onda se skupe pilske čelovođe i plijen d'jelit Stanu. seljaci razbježe se onda kud koji. Štetu nam učini jaki Heraklo došavši k nama Pređašnjih godina jednoć. te u srcu svom se poveseli otac mi Nelej. Kad su na utrku došli. na br'jegu strmome stoji Uz vodu Alfej daleko na međi pjeskovitog Pila: Taj grad podsjedat stanu želeći njega razorit. da jednako zapadne svakom. 35 700. al' ne dade Nelej. Neka među se d'jele. tronog je bio postavljen za obdulju. 35 Al' ih junacima kralj zadrži Augija sebi. Sve to u Nelejev Pilos odagnasmo. Kad on pade. a drugi su svi pobijeni. Stado goveda tada i veliko stado ovaca. Kobila samih.

što je dotle u boju prednjačio drugim. gdje i br'jeg Alisijski kažu: Otud odvede nam natrag Atena Palada vojsku. Četimice po vojsci povečerav našoj i onda Legnemo svi počivat u oružju svaki u svojem Uz vale Alfejeve. 762. Ahejci Okrenu brze konje s Buprasija natrag u Pilos Hvaleć od bogova Zeusa..Homer: Ilijada 720 725 730 735 740 745 750 755 760 Al' se i tako ja med konjici naših istakoh. Jer kad zasja već sunce i razastre se nad zemljom. Ondje bih ubio oba Moliona. vidi 3. i uz svaka po dva junaka Sastave zube sa zemljom od mojega svladani koplja. Tu premogućem Zeusu prikazasmo klanice krasne: Jednoga Alfeju bika. Junačine stanu Epejci Tada podsjedat grad želeći njega razorit. "ej ikada ako sam bio!". Kome je prvu kćer Agamedu plavu za ženu Imo (i njoj su svi što ih rodi na širokoj zemlji Ustuci poznati bili). Tu je velikom snagom objačio Piljane Zeus-bog. Sjajnokoj onda Ateni prikazasmo sa paše kravu. Nestor u ovom i u idućem stihu hoće da kaže: i ja sam nekad bio junak i svojim sam junaštvom drugima koristio. Dođemo oko podne do Alfejske svete rijeke. Kad se primače. Mi se skupimo na boj pomoliv se Zeusu. a ja se vinuh Na kola i med rtnike stah. Ubih i ostavih tu junaka zadnjeg. i tamo božansku čekasmo zoru Pilski konjici mi. ali samo za sebe. Ako i bijah pješak. blizu Arene U more teče.Ahilej nije takav. Augiji zeta. Epejci se divni Razbjegnu tada kud koji. Da širokovladni otac zemljotresac obadva nije " Iz rata izbavio ogrnuv ih velikom maglom. Aktoru sina. Dokle ne dognasmo konje buprasijskom pšeničnom polju. Jer mi gonismo dotle dušmane po prostranom polju. Ali im teški pukne pred očima posao ratni. pjev. od ljudi Nestora hvaleć. on je junak. a vrvljahu k nama pješaci. 36 185 . Otud brzo veoma u oružju mi se zaputiv. te pade u prašinu. Ima rijeka zvana Minijej. Prvi pogubih Junaka i konje mu brze odvedoh. . a drugoga još Posidonu. Osvojim kola pedeset. Koljući jednako njih i oružje kupeći krasno. K Olenskoj hridi i tamo. gdje im je pao Konjički vođ. Mulija kopljanika pogubih. jer vođaše bitku Atena. Onda se ja zaletim oluji naličan crnoj. Kad med Epejci boj i med Pilcima nastane veće. st. 180. Takav sam bio med ljudma . kad opaze. Ateni.ej ikada ako sam bio! 36 Ali Ahilej sam junaštvo uživa svoje. Probodoh Mulija kopljem.

ahejski ne bi l' odahnuli ubojni sini. Kaži to i sad hrabrom Ahileju. Ahilej u čudu skoči. da pođete s nama. ja i Odisej Divni kod predvraća stasmo. tad počnem Zboriti ja i hrabriti vas. Il' mu je gospođa majka od Zeusa javila štogod. u kojem se stanuje zgodno. Tko zna. Te on poleti k lađi potomka Eakova brzo. da Danajcem svane. A kad do lađa veće božanskog Odiseja dođe 186 . u dvorima što je nalago. Pa nas za ruku uzev povede i posadi ondje. te vojska mirmidonska druga Neka iziđe s tobom. al' on od tebe je jači. i umorne od boja ljude Lako bi odgnali k Troji od brodova i od čadora. Kad smo po ahejskoj zemlji mnogohranoj kupili vojsku. al' ti se već ne sjećaš toga. ovako Menetij je tebi nalago Onda. a starac konjanik Pelej Debela volujska stegna u ogradi dvorišnoj Zeusu Paljaše gromovnome držeći zlaćeni kondir. Pelej starina je sinu Ahileju svome nalago. L'jepa nam postavi jela. napućuj ga. kad propadne ahejski narod! Dragane moj. Kad nam se jela i pića nadovolji srce. Ahilej Neka ti lijepo dade ponesti oružje u rat. Besjedu mudru njemu govori.Homer: Ilijada 765 770 775 780 785 790 795 800 Nego će plakati. Od ratne stiske." C. kad te je on Agamemnonu iz Ftije slao."" Tako je starac nalago. Kada mu kažeš riječ. mislim. i oci vas nutkahu mnogo. svojim je rodom Ahilej veći od tebe. što pravo je gostu ih dati. U kući bio sam ja i Odisej bio je divni. Mesom se baviste ti i Ahilej. Ako l' se kakva boji u duši proroštva božjeg. 805 Tako mu reče i time u grudima gane mu srce. Vazda nek najbolji bude i odličan između drugih. U dom smo Pelejev došli. I Ahilej će tebe na dobro slušati svoje. nećeš li srce okrenut mu s pomoću božjom. Iz kog žarkasto vino na žarene sipaše žrtve. ta vr'jedi savjet drugarov. Patroklo vraćajući se k Ahileju spasava Euripila. ma bio i malen od rata odah Umorni vi još n'jeste. A vi ste hotjeli vrlo. A on nek pusti bar tebe. svjetuj. Ne bi l' te držali Trojci za njega i od rata ne bi l' Prestali. I sve smo čuli dobro. ne bi l' te slušo. Stariji jesi ti. 804-848. U kući našli smo toj Menetija viteza s tobom I Ahileja ktome. A sin je Aktorov tebi Menetij ovako nalago: ""Sine.

domaje daleko debelim mesom! 37 Nego mi. osuši ranu. lijek od razgona. Patroklo ga povali na njih. ahejski branič. gojenče Zeusov. kažu. Prostre volujske kože. st. sa glave njemu i s pleći Voden je tekao znoj. te krvca prestane teći.Homer: Ilijada 810 815 820 825 830 835 840 845 Junak Patroklo trčeći." Reče i ispod prsi pastira narodnog hvati Pa ga u čador odvede. Koju mi naloži Nestor Gerenjanin. a snaga Trojancima jednako raste. vidi 1. i k lađi crnoj Mene odvedi i str'jelu iz bedra mi izreži i krv Mlakom mi vodom isperi i l'jekove blage i dobre Metni mi. Tako li imaste pse pod Trojom nasitit crne Od prijatelja. koji utiša Bolove. A drugi na polju trojskom odol'jeva ljutome boju.. a onda rukama smrvi Korijen gorki. Dođe u susret mu sin Euemonov vitez Euripil Zeusovo čedo. mislim. 4-5. Te mu i samome treba nezazornog kakva vidara. 37 817-818. Ili će propasti svi od njegova svladani koplja?" Razumni njemu Euripil odgovori na to ovako: "Spasenja nema Ahejcem. što do sada najbolji bjehu. Stane ga jauk i ove progovori krilate r'ječi: "Jao jadnici vi. a subojnik kada ih vidi. Jerbo vidari naši Mahaon i Podalirij: Jedan je. Euripile viteže. sudnica bješe Ahejska i gdje bjehu oltari bozima vječnim. Izreže preoštru britku strijelu i krv mu crnu Mlakom opere vodom. Nego će ostati svi u brodovma crnim ležeći Jerbo junaci svi. što te je. o Patroklo. ranjen i leži sad u čadoru. čelovođe danajske mudre. Hoće l' odoljet Ahejci gorostasnom Hektoru jošte. reci. A njeg nauči Hiron od sviju Kentaura bolji. pjev. Leže u lađama sada od trojanskih zgođeni ruku I ranjeni. a krv je klokotala crna Iz rane njegove teške. Nego me spasi ti. Vidjevši njega sin ga Menetijev požali jaki. gojenče Zeusov. a ranjen u bedro oštro'rtom str'jelom Hramljući iz rata dođe." Njemu prihvati riječ Menetijev junački sinak: "Kako će biti to? Što činit. treba? Idem te besjedu ću Ahileju kazati hrabrom. al' razum mu ostade čitav. 187 . naučio divni Ahilej. o Patroklo. Euripile. Ali ni tako neću na mukama ostavit tebe. gdje skupština.

O tome bedemu i opkopu vidi u 7. Pripreme za navalu. 1-79. Kada već padoše neki Argejci.zato dugo i nije ostao čitav. ni široki bedem Nad njim. dok srdit bješe Ahilej. Ali kad poginuše junaci trojanski prvi. Koje se u more liju odozgo s brdina Idskih. 1-107 A. st. temelje sve od kamenja on i od stupa. Dokle Prijamov grad nerazoren stajaše jošte. dan.Homer: Ilijada DVANAESTO PJEVANJE (26. pjev. nije bo jarak Imao braniti duže Ahejce. Zemljotresac s trozubom pođe Naprvo. 188 . 4. Što su Ahejci mučno sagradili. Dokle je živio Hektor. da bedem Brže po moru ode. divna rijeka Skamandar jošte i Esep. Res i Heptapor-rijeka i Kares i Rodij i Grenik. A boj Trojanci Bili su četimice s Argejcima. Gdje su od volujske kože u prašinu štitovi mnogi Pali i kacige mnoge i polubozi junaci. Onda namisle bozi Posidon i s njim Apolon Danajski uništit bedem napustivši jake rijeke. I kad Prijamov grad u desetom propade ljetu I kad na postojbinu otploviše milu Argejci. 436-441. Nastavak) Boj oko bedema. al' hekatombi Ne daše bozima slavnih. u vodu baci 1 5 10 15 20 25 5-6. Pulidamas svjetuje Trojance neka siđu s kola. Dotle je stajo cjelovit i ahejski veliki bedem. što ga za svoje sazidali bijahu lađe I pred bedemom opkop iskopaše 1 .. što bješe preko volje bogova vječnih. a Zeus pusti neprestane dažde. Simois. . Tako Menetijev sin u čadoru je junački vido Ranjenoga junaka Euripila. Sazidan. da b' lađe im i plijen mnogi Čuvao bedem. a ostaše neki. Na istu stranu Feb i Apolon okrene ušća Tima rijekama i t'jek navrnu im za devet dana K bedemu.

nek preskoče jarak. tj. odozgo bijaše oštro Tu zabodeno kolje (Ahejci su visoko kolje Na gusto metnuli tu. 2 Tako su dakle bozi Posidon i s njim Apolon Poslije htjeli učinit. Višnji gromovnik Zeus pogubiti hoće li ove O zlu im radeć te kani l' Trojancima na pomoć biti. ne bi li mogli. Tada k Hektoru smjelom Pulidamas stupi i reče: "Hektore i druge vi pomoćnika i Trojaca vođe. 445-463. Argejce udari Zeusov Bič. Posidon i Apolon ruše ahejski bedem s dopuštanjem Zeusovim. da to se dogodi odmah. na kulama stanu Gađane pucati grede. uzdodrže. te u iskopan padnemo jarak. A on se sličan oluji ko i prije boraše hrabro. Mnogo se okreće on i napada junačke rede I kud se pravce zatrči. Bez slave propali tu Ahejci daleko od Arga! Ako l' se okrenu pak. u t'jesnu bi mogli postradat. med lovcima nalazi gdjegod. Po svoj prilici pjesnik je ovo umetnuo da bi svojim slušačima protumačio kako se dogodilo. već sama hrabroća ga njegova smakne. pjev. Kao kada se lav il' vepar kočeć se snagom Među lovačkim psima. Ahejci i uzbiju natrag Od crnih lađa nas. te se od slavnoga onog bedema do njegova (tj. pjesnikova) vremena nije nikakav ostatak sačuvao. Ali se lavovo srce il' veprovo hrabro ne boji Niti preda. te stisnuti tad se kod prostranih ustave lađa Ljutoga štra ugonjača bojeći se Hektora divnog. st. vidi 11. st. i potico. pjev.. vidi u 7. junaka uzmiču redi: Tako je u vrevi Hektor obilazeć molio druge Svoje. Oni se poput zida na njega poređaju redom I iz ruku gusta na njega bacaju koplja. Konjici 3 s kola tu ni sići niti se borit Ne bi nikako mogli. Ludo kroz jarak ovaj brzonoge gonimo konje! Vrlo je teško prijeći preko njeg. jerbo nad njime Strše oštiljati koci. Ne bi vukući kola s kotačima krasnima lako Ušo konj. "konjici". al' se ni konji Brzi usudili n'jesu. a uz njih je ahejski bedem. na kraju samom stojeći Oni rzati počnu bojeći se širokog jarka. 2 189 .Homer: Ilijada 30 35 40 45 50 55 60 65 70 Te sve uravni on uz Helespont. Nije se izbliza mogo preskočiti a niti pr'jeći. silno što struji. 51-52. od dušmana da obrana bude). a pješaci pomišljaše. Doista htio bih ja. A tada okolo zida Tvrdoga plane vika i borba.. Obalu veliku svu on ogrne opet pijeskom Uništiv zid i rijeke navrnu u koritp natrag. 11-33. Kako su i prije vodu ljepoteku u more lile. 3 65. Jer su se strmeni bile nadvodile na obje strane Uzduž čitavog jarka.

da će se onda i glasnik vratiti od nas. već pasti kod crnih lađa. iz Arizbe njega su konji Don'jeli svijetli velji od vode od Seleenta. A pomoćnike slavne Sarpedon vođaše u boj Sa sobom uzevši Glauka i junačkog Asteropeja. Njih je najviše bilo i najbolji bjehu i bedem Željahu oni razbit. Arheloh i Akamas vješti u ratu. Za njima treći pođe Kebrion. mislili nisu. kako valjade. s Hektorom pođu. 190 . Trojanci sastavljaju pet navalnih četa. Hirtakov sin. A druge Paris povede. Ahejci nam neće odoljet. 80-107. ne bješe sam. da konje Ondje. već Antenoru obadva sina Bijahu s njim. Odmah iz kola on u oružju na zemlju skoči. Koji se svakako njemu od sviju činjahu bolji Iza samoga njega. U pet se sastave četa i pođu za vođama svojim. a Asije bijaše treći. sinak Anhisov Čestiti. kao što velim. A tad se razmaknu sami. Koji s Pulidamasom nezazornim. a on se istico jošte. Kad nas Ahejci natrag u Troju vijati stanu. a kod kola Hektor Ostavi drugog junaka. Jedni o druge kad se već pritisnu štitima dobrim. rđavijeg nego Kebrion. Svaki zapovjedi junak uzdodrži svome. kod dubokih lađa se borit. učinite dajte ovako: Neka nam subojnici pred jarkom konje pridrže. Alkatoj i ktome Agenor. 80 85 90 95 100 105 Reče.Homer: Ilijada 75 Ne mislim. Asije. Do dva Prijamu sina. Ako su nastavljene na pogubu njima već zamke. Već svi na zemlju skoče. kad vide Hektora divnog. pred jarkom drže u redu. A mi bojnici svi u oružju Hektora divnog Hrpimice slijed'mo. i svi se poređaju ondje. i besjeda ta se valjana Hektoru svidi. A sad. Treće Helen povede i Dejfob bogoliki s njime. Četvrtu vođaše vojsku Eneja. Da će se oprijet oni. Ali ni ostali Trojci ne ostaše u kolma duže." B. Pođu na Danajce boja želeći.

glava junaka. neka se bore. Samo Asije. Od lađa nal'jevo on je okrenuo. Ona dvojica onda pred vrata skoče u borbu. Oni 4 od kože suhe od volujske štitove dignu I s cikom velikom k tvrdom pristupati bedemu stanu Oko Asija kralja. Nalik na divlje bjehu na veprove. Navala na bedeme. Tuda upravi kola i konje. al' do dva junaka prvaka nađu kod vrata. kud su se znali Vraćati s konjma Ahejci i s kolima s bojnoga polja. ne bi li kojeg Med lađe spasli druga. ne htješe pobjeć. Ali kad opaze već. jer misliše. da ga savlada kopljem. Hirtakov sinak. 108-471. Ne htjede upravljača ni konje ostavit ondje. Savjet Pulidamasa nezazornog tada Trojanci Poslušaše i slavni daleko njih pomoćnici. Kojino dane sve odol'jevaju kišama. A. Već su junaci vrata otvorili. da im se neće Oprijeti Ahejci već pasti kod crnih lađa. da k bedemu hrle Trojanci. al' krila od vrata Ne nađe prislonjena nit' zasunke velike nađe. Idomenej. Drugo Leontej bješe ljudomori Aresu slični. oko Toona. "oni". Dva prejunačna sina kopljonosnih onih Lapita. Daukaliona ponosnog sin. kada lovaca i pasa gomila ide. Jedno Piritojev sin Polipet bijaše jaki. ljudi oko Asija spomenuti u st. Vika i trka kad već uzavri u danajskom rodu. 191 . što u planini Čekaju. tj. 108-194. oko Oresta. Već nepomenica prije sudbina dâ. A dva junaka ona u nutarnjoj strani od vrata Vikahu nazuvčarom Ahejcem. Ta dva junaka ondje pred visokim stajahu vratma Kakono hrasta dva visokovrha gdje u planini. 124. vjetrom S dugačkim učvršćeni i s velikim kor'jenjem u tle. Tamo okrene konje sa namjerom. Nego se približi s njima ka brzijem lađama ludov. kad bude iz boja bježo. Nije mu suđeno bilo uklonit se Kerama crnim Te se k Iliju gradu vjetrovitom vratiti natrag Od lađa crnih konjma i kolima svojima gizdav. 4 110 115 120 125 130 135 140 145 137.Homer: Ilijada 5. Adamasa njegova sina. Tako se u snagu oni i u ruke uzdajuć svoje Čekahu. za njim junaci Vrisnuvši drugi polete. veliki Asij dok dođe. Jamena. Enomaja. Lude. Asij uzalud navaljuje na lijevoj strani.

144. Hirtakov sin zaleleče tad pa u svoje Bokove udari se i zlovoljan izusti r'ječi: 5 "I ti si postao. u našim narodnim pjesmama udaraju se u takvu događaju ljudi "rukom po koljenu". zašoboću štiti kvrgaši. Zeuse. 5 192 .). II. umetnuti u potonje vrijeme. jer vrlo se borahu hrabro U čete se odozgo i u silu uzdajuć svoju. pjesnik govori u svoje ime. Sav se zakrvavi mozak. Jer on u srcu htjede. U duši se rastuže bozi Svi. iako su samo Dvojica. Tako je oružje sjajno na prsima šklocalo onim.. dokle nas ne potuku il' ne padnu sami. nije od Homera. pjev. već velik ljubilac laži! N'jesam mislio ja. S kor'jenjem čupaju ga i zubima šklocaju oba. Mjedeni ne mogne šljem odoljeti koplju. (1845. Zatim Polipet ubi Pilona. Drži se da su stihovi 175-181. da će vitezovi Ahejci Snazi odoljeti našoj i rukama krutima našim. Junak od Aresove od loze. knj. kada se grdno Na njih kamenje prospe. da slavu Hektoru dade. Tada braneći sebe Ahejci i svoje čadore I brzoplovne lađe sa kula visokih dolje Bacati kamenje stanu. Kao što pčele il' ose u sredini tijela gipke Grade sebi gnijezda na putu gredovitom gdjegod." Reče. Pa i Trojancem. "ali je meni muka". al' ne okrenu ni time Zeusove volje. Iz kuće šuplje svoje ne izlaze. Argejci branjahu lađe Silom i u srcu jadni. Jer oko kamenog zida sa strana sviju je borba Vatrena buknula silno. Asije. knj. Tako su padale tada iz ruku str'jele Ahejcem. već naskroz Mjedeno njemu oštrice preleti lubanju probiv. i šljemi zašoboću. Dok ih ne pogodi tko i život ne izvadi iz njih.). na pr. dakle da ni stih 176. Kreševo i rat ondje Lapita zametnu oba.Homer: Ilijada 150 155 160 165 170 175 180 185 Oni sa strane skaču i drveće lome kraj sebe. Sina Antimahova Hipomaha ubi Leontej. (1841. u nasrtu tako ga svlada. Ormena ubi. pogodiv ga u pas 163. U Homera udaraju se ljudi u bokove kad što neprijatno vide ili čuju. 383. 586. Kad ih gađahu sprijed. Ali je meni muka 6 .. Onda junačina kršni Piritojev sinak Polipet Damasa kopljem u šljem sa mjedenim poličjem udri. str. da ko bog govorim sve to. vidi u 2. što danajskoj vojsci pomagaše ondje u boju. str. u Vuka I. a ono padaše na tle Kao pahuljice snježne. 484-493. nego i lovce Hrabro dočekuju one te za djecu svoju se bore: Tako ne uzmiču ni ti od vrata. Bili su boj junaci kod vrata koji kod kojih. 6 176. 303. st. kad vjetar oblačine buran Požene i gust snijeg po zemlji mnogohranoj sipa.

Kojih je najviše bilo i najbolji bili su i svi Želješe probiti bedem i brodove ognjem zapalit. Tako se nećemo ni mi povratiti istijem putem Od lađa crnih u redu. Još se praćaka živa i bojak biti još znade. doletje ova baš ptica. 195-250. jer nije dakako pravo. usred vreve baci je dolje. pa ako i bedem i vrata Ahejska slomimo silom. da tvoja raste mogućnost. s Danajcima za brodove da se borimo. Nejdimo. Hektore. kako će sve se izvršiti. još prije no kući se vrati. Mene nekako kudiš. te ustupe nama Ahejci. te oštri mač iz korica on tad povuče I njim kroz vrevu skočiv Antifata prvoga rani Sasvim izbliza. Orao ptić iz visina i rastavi nal'jevo narod. Krvavocrvenu zmiju u pančama golemu nosi. gdje leži u sredini njihnoj. ti u vijeću. Zgroziše se Trojanci. kad vide blistavu zmiju. 193 . Hektor navaljuje na sredini. koji je drži. Onda zaklikće on i odleti u uzduh vjetrom. al' odmah je baci. Pulidamas svjetuje na uzmak. Ali sada ću reć. Dotle Pulidamasa i Hektora sl'jeđahu momci. Da ja pučanin zborim drugačije i u vijeću I u boju. a. koje će ljutom Posjeći mjeđu Ahejci za svoje se boreći lađe. što se meni najbolje čini. kad govarim dobro. Jer ćemo ostavit mnoge Trojance. Oni se ustave sad pri opkopu. Ona se savine natrag i orla. Jer kad htjedoše pr'jeć preko opkopa. te on se natraške na zemlju sruši. zamisle ondje. Tada k Hektoru smjelom Pulidamas stupi i reče: "Vazda. dođe im ptica. Orao ptić iz visine i rastavi nal'jevo narod Krvavocrvenu zmiju u pančama golemu noseć Živu. 195-289. 195 200 205 210 215 220 225 Dokle su skidali ovi junacima oružje sjajno. Mislim. Jamena zatim Jednog za drugim junak s mnogohranom sastavi zemljom. Zatim Menona i još Oresta. Uz vrat u prsi pecne. već valja. Znak egidonoše Zeusa. te orao od bola teškog Na zemlju baci zmiju. ako Trojancem Kada htjedoše prijeć. Nije dospio zmiju da dade dječici svojoj.Homer: Ilijada 190 Kopljem. B. Nepovoljno znamenje.

Ovdje Hektor misli poruku Zeusovu koju mu je donijela Irida. Jedna je najbolja ptica: za otadžbinu se borit! Što si se rata ti i kreševa bojati stao? Makar svi mi drugi kod argejskih ostali lađa Mrtvi. 235-236.Homer: Ilijada 230 235 240 245 250 Tako bi nama vrač odgovorio. al' Argejci sa svojeg se ne maknu mjesta. da će prolomit Ahejski zid. izgubit ćeš život.) 7 255 260 194 . kako se sam privolio. kad stupahu pod zid. Ako se udaljiš sam iz krševa. tad odmah Moje će koplje tebe probosti. Riječ "podloge" uzeta je za Homerovu "króssai". a oni za njime S bukom pođu golemom. što veliš! Ta ti se od toga znadeš da dosjetiš boljemu čemu. ka zapadu letjele tamnom. koji u duši Poznaje znamenje dobro. njem. epalxis. ne marim za njih. i kojega slušaju ljudi. Kada nam veliš. a Trojancem i Hektoru pribavi slavu. 186-194. ti se ne bojiš. Podloge 8 s kula kidat i rušiti pretprsja stanu. Ali se na njih ja ne osvrćem. pjev. obećo meni. u boju da ćeš zaglavit. Nego štitima kožnim okruživši pretprsja svojim Sa njih gađati stanu dušmane. parapet. franc." b. 251-289.. koje Ahejci Staviše u zemlju sprijed. Reče Hektor i ljude povede. da valja dugokrile slušati ptice. Ili nadesno k suncu il' k zori letjele one Ili na l'jevu stranu. Ako l' si doista to od zbilje rekao prave." Mrko pogleda njega sjajnošljemac Hektor i reče: "Nije mi milo to. a s Idskih brdina krenu Gromovni Zeus-bog oluju i vjetrove. vidi u 11. prašinu k crnim Lađama uzbaci vjetar. Hektor hoće da kaže: više valja vjerovati naročitim porukama Zeusovim nego pticama. Polugom dizati stupe. kojoj se pravo značenje ne zna. Onda su pamet tebi pokvarili bogovi sami. Brustwehr. U znak se pouzdaju u Zeusov i u snagu svoju I bedem pokušaju prolomiti ahejski velik. 8 258. da nam zaboravit Zeusovu valja Odluku. Trojanci se uzalud trude da probiju bedem. st. da obrana kulama budu. što stršahu. Pulidamase. Nego se svi mi volji pokorimo velikog Zeusa. 7 A ti mi veliš. Koji bozima svima i ljudima smrtnima vlada. ali se misli da su kameni koji izlaze iz zida i na njima su kao podlozi načinjena pretprsja (grč. ako li koga Drugoga r'ječima svojim od borbe skloniš. Jer neustrašiva srca i hrabrena nema u tebe. Te su izvlačili stupe i mislili. pomete ahejskoj vojsci Misli Zeus.

"strijele" su ovdje snježne pahuljice. sakovan. te je mnogo unutra ušio koža. Štit taj pred sobom držeć i do dva vrteći koplja Pođe Sarpedon ko planinski lav. što svuda jednako krije. te srce već tjera ga njegovo hrabro. i nad zidom nastane praska. Zalive pjenastog mora i njegove obale jošte. 290 295 300 Jošte Trojanci ne bi ni sa njima svijetli Hektor Vrata prolomili zidu ni zasunke velje na vratma. Jedno na Danajce. Prva navala. I svi znadete sami: ka brzijem lađama nitko Neka okrenut nije. Polja lotosa puna i ljudske obilate tege. Da i u zatvoren dom za ovcama idući dođe. Dok ne ogrne vrške planina i glavice njihne. već udrite napr'jed i jedan nek potiče drugog.sad svima je posao jedan. tko je znatan Argejac. Vjetrove umiri sve i snijegom jednako sipa. Kao kad u zimski dan pahuljice padaju snježne Guste. s obiju lijetalo strana. kad od Zeusa mećava udri: Tako je kamenje gusto. C. Na Argejce ko lava na goveda krivih rogova. jer svi u boju jednaki n'jesu Među sobom junaci .Homer: Ilijada 265 270 275 280 285 Oba Ajasa uto po kulama hodeći svakud Nastojeć vojsku podjarit Ahejce hrabrahu oba." Tako vičući njih dva Ahejce nukahu na boj. Sarpedon udara na Menestejevu kulu. kad začuje opominjačev Glas. i tko je srednji. Okolo oboda zlatnim optočio klincima njega). I tko je gori. svojega sina. Pred sobom držeć štit. kog bi od borbe da odstupa vidjeli sasvim: "Ljubazni. 9 280.a sve je Ostalo zavito njim. Jednoga nukahu ljupkim riječma. 195 . Premudri Zeus da ne nasla Sarpedona. I on ljudima tada pokazuje strijele 9 svoje. Ne bi li olimpski Zeus munjobija dao nam kako Potisnut navalu sad i dušmane potjerat u grad. 290-330. kada se digne. 290-429. mjeden (a kovač je njega valjano Sakovo. da sn'ježi premudri Zeus-bog. što zadugo nije Imao mesa. drugo od Danajaca na Trojce. Krasan. Ali ga pljuskajuć voda od sebe goni . a drugoga oštrim Korahu. Jedni gađahu druge. a.

Jer su noseći b'jedu ka kuli njegovoj pošli. potiči. Ne bih se ni ja sam med rtnike miješati išo. Stan'mo među njih i skoč'mo u borbu.izjedaju pretile ovce I piju izbrano vino i medeno. Neka Likijac koji u oklopu čvrstome rekne: ""Doista knezovi naši s veoma velikom slavom Vladaju likijskom zemljom. Toote divni.Homer: Ilijada 305 310 315 320 325 330 Ako li on kod ovaca zateče unutra pastire. b. Koji sa svojim psima i kopljima čuvaju stado. zašto smo nas dva u Likiji najvećma od svih Čašćeni stolicom. Huk do nebesa je išo od udaranja u štite I šljeme s konjskom dlakom i vrata . a Glauk se od njeg ne odvrati. u junačku slavu. da ne bi Pokušo bar. Vidjev ih sin Peteojev Menestej od njih se zgrozi. Hajd'mo. Odmah se ogleda na zid na ahejski. Al' kad smrtnijeh Kera na hiljade ima oko nas. il' drugi tko nama. Te svi obojicu nas ko bogove gledaju ondje? Mi imanje imamo uz obale Ksanta rijeke Veliko. Ili ga prvi rane pastiri kopljem iz ruke: Tako Sarpedona tad je bogolikog srce navelo. al' je i snaga U njih valjana. oj dragoviću. Kojima čovjek uteći ni pobjeći ne može smrtni. jer tako bi bolje od svega 335 340 196 . ne bi li zgledo Od vođa kojeg. Ajas i Teukar dolaze u pomoć. 331-429.jer zaprta bjehu. mesom i vrčima punima vina.toliki urnebes bješe. Al' se poređaju Trojci i slomit ih kušaše silom. Opet se neće njemu od obora bježat. posluša njega I pođu skupa mnogu povedavši likijsku vojsku. već uskoči on i ugrabi ovcu. kad u boj med prvima Likijci idu!"" Ta da se nas dva ratu. Ili obojicu pače. Ajasa zovni. krasno. skoč'mo u oganj. al' nikako nije doviknut Mogo Menestej vičuć. izišo je baš iz čadora Teukar i blizu je stao. voćnjak i ornicu pšenicom rodnu. Zato med Likijci mi med prvima budimo oba. Niti bih slao tebe u borbu. Odmah progovori Glauku Hipolohovu tad sinu: "Glauče. uklonit Možemo tom i živjet bez prestanka uvijek mladi. Ajasa opazi dva nezasitna borbe. drugarma u nevolji koji bi krutoj Pomogo. Na bedem on poleti i pretprsja prolomi na njem. Spazi ih oba gdje stoje. il' drugom da slavu stečemo. . Brzo Menestej glasnika Toota k Ajasu pošlje: "Idi." Reče. .

i posluša njega oglasnik r'ječi mu čuvši Te on uz bedem odmah uz ahejski trkom potiči.Homer: Ilijada 345 350 355 360 365 370 375 380 385 390 10 Bilo. 197 . Koji su odnekad vrlo u borbi žestoki ljutoj. Gdje su se likijske vođe onako oborile na njih. i Likomed nek ostane hrabri. vještak na str'jeli. ma bio u naponu vrlo. Neka junački sin Telamonov dođe im Ajas I s njim neka im dođe i Teukar. st. također pođe. Oni su odnekad vrlo u borbi žestokoj ljutoj. iz kosti mu duša Ode. A s njim i Teukar. Čovjek ga sa obje ruke. Neka junački sin Telamonov dođe nam Ajas I s njim neka nam dođe i Teukar. ta brzo će ovdje poklaće nastati pr'jeko.. koji je velik S nutarnje strane zida uz pretprsje najgornji bio." Tako rekavši sin Telamonov otiđe Ajas. Već se na pretprsja staše oluji nalični crnoj Penjati snažne i mudre čelovođe likijskog roda. A kad junačine kuli Menesteja oni već dođu S nutarnje strane zida. kad na zid se visoki penjo. a Teukar sina Hipolohova tad Glauka Hrabroga rani strijelom. Stojte i potičite Ahejce. Pristupi k Ajasima i riječ im započne odmah: "Ajasa dva. Onda ću vratit se opet. Za njima Pandion noseći luk savijeni Teukrov. Ajas tad prvi. Odmah zametnu bitku izbliza. ostani tu. i pjev. ubi junaka Druga Sarpedonova junačinu. Gdje su se likijske vođe ovako oborile na nas. ubi Epikla Kamenom udariv njega oštrljatim. sin Telamonov. 11. te ustavi od boja njega. da malo se prihvati borbe. na nevolji nađu se onim. Kakvi su smrtnici danas 10 ." Reče. "kakvi su smrtnici danas". 3." Reče i posluša sin Telamonov veliki Ajas Te on Ojleja sinu progovori krilate r'ječi: "Ajase. ta brzo će ondje poklaće nastati pr'jeko. Jedan tamo da ode. čelovođe vi nazuvčarom Ahejcem. 180. da prigledam poslove ratne. st. kad dobro obranim one. jer tako bi bolje od svega Bilo. Ako l' i oni tamo imadu truda i borbe. te na ronca Nalik sruši se onaj sa kule. 762. vidi pjev. A on ga uvis digne i kacigu s četir' branika Prebi i razlomi kosti u glavi sve. Ruku mu opaziv golu. Zeusu gojenca. bez truda držao ne bi. A Glauk kradom skoči sa bedema. brat mu po ocu.. Ako li pak i sami imate truda i borbe. A ja onamo idem. vještak na str'jeli. Veli vam mili sin Peteoja. Ili obojica pače. nek bore se hrabro. te nastade huka. da ga Ahejac 383.

Sarpedon pretprsje zgrabiv Rukama jakim povuče. Ako i jesam junak. a sad ga hoće dijeliti. već on Alkmaona. 11 12 422. . tek željna navaliti otisne njega. i koplje izvuče iz njega.Homer: Ilijada 395 400 405 410 415 420 425 Ne spazi ranjena koji. jer više i vr'jedi. Testoru sina. Jače uz kneza svog svjetovača se pritisnu oni. Pogodi kopljem. jer mu se srce zadobiti nadalo slavu. Glauk kad otide.naglavce Sruši se ovaj padnuv pod kopljem. Kao kad čovjeka dva zbog međe se svađati stanu Mjeru u rukama držeć na zajedničkome polju." Reče. Štono se sjao na grudma. Nego pristup'te. ali mu naskroz Ne prođe koplje. al' Zeus od svojega sina Odvrati smrt. Odmah kako ga spazi da odlazi. te im se leđa Otkrila bjehu. obrane ljudske. A s druge strane Argejci pojačiše redove bojne Bedemu s nutarnje strane. Malo ustupi on od pretprsja. gdje više ih radi. Zatim se okrene on i bogolikim Likijcem vikne: "Zašto. 11 Na malom prostoru 12 pru se zbog jednakog dijela oni: Tako je jednako bitka i borba lebdjela njihna. al' ne uzmače Sasvim. "na zajedničkome polju". provalit i prolaz otvorit. Skupa Sarpedona Teukar i Ajas rane. Ajas tad skoči i štit mu probode. zazvekeće na njem Oružje mjedeno sjajno. kad dođoše već mu na domak. . "na malom prostoru". na onom dijelu polja zbog kojega se pravdaju i koje je u sredini. 198 . da ne bi se uscikto nad njim. 423. Koji se bjehu u borbi okrenuli. od žestine i od junaštva Tako se povlačite? Ta meni je samome teško. Ozgo se otvori bedem i načini mnogima prolaz. o Likijci vi. Mnoge je nemila mjed po njihovoj ranila koži. da mrtav kod brodova ne bude zadnjih. tj. ali sa uma Ne smetne boja. Preko pretprsja jedni na prsima trgahu drugim I krasno oblaste štite i štitiće lagahne male.strijelom Teukar ga u remen zgodi od štita. A Sarpedon se hrabri ražalosti. Niti su kopljanici Ahejci Likijce mogli Uzbit od bedema natrag. tj. a mnogim i kroz štit prođe oštrice. jer niti su bedem prolomiti danajski mogli Likijci snažni te prolaz otvoriti k lađama crnim. i oni se vike poboje svog gospodara. i ono se sruši stubokom. al' poso se učini svima Velik. na polju koje im je dosad bilo zajedničko.

strahovita na njem Blistaše mjed. 13 199 . Hektor probija vrata. st. Kao što lako vunu od ovna čobanin nosi Jednom je rukom držeći (doteščava mu tek malo): Tako je nosio kamen ka krilima vratnima Hektor. te bedem prolom'te Argejski i lađe ognjem. Kakvi su smrtnici danas. Dokle ne dade slavu pretežniju Hektoru Zeus-bog. što silno buknja. Do boga nitko Ne bi ga ustavio u skoku. ni manje ni više za određenu plaću. unutra svijetli Hektor Noći naličan brzoj uleti. i bježat Ahejci tad nagnu K lađama prostranim svojim. pred vratima koji je stajo I dolje ležao krupan.Homer: Ilijada D. a oni mu poslušav poziv Odmah se jedni popnu na zidinu. . mjerila držeć Vunu i poteg drži i na obje poteže strane Jednako mjereć. oči mu obje Gorahu. što nju je na svoje obuko t'jelo. a Hektor ga pograbi i sam. oni se penjat Oštra koplja držeći na podloge kulama stanu. Njega sa zemlje ne bi ni do dva olako mogla Prejaka pučanina pomaći i na kola turit. 430 435 440 445 450 455 460 465 470 Svuda se pretprsja već i kule junačkom krvlju Okrope sa obje strane. a vrata zaškripe. a jedan ih klin zaključavo. Ali ni tako Trojanci Ahejce ne mogoše odgnat." Tako ih hrabreći reče. Koja visoka vrata i dvokrilna sklopljena čvrsto Zatvorala su tvrdo . zasunke n'jesu Mogle odoljet.. daleko stane ga vika: "Diž'te se. i ahejskom krvlju i trojskom. te kamen Padne težinom. što nadniči. zapal'te. 430-471. Hektor pograbi kamen. vidi pjev.). Jer sin lukavca Krona učinio bješe ga lakim. nego za komad hljeba ili za drugo što je potrebno za život. 6. vi konjokrote Trojci. Da ga hitac ne izda. Kako ih udari kamen. odozgo bio je oštar. Prijama sinu i on se na ahejski bedem zaleti Prvi i Trojcima vikne. da steče za dječicu kukavnu plaću: 13 Tako je jednako bitka i borba lebdjela njihna. Dva je imao koplja u ruci. Žena važe vunu da isprede onoliko koliko treba. 236. drugi kroz sama Navru hubava vrata. te vika nastane silna. i oni ušima čuše Te svi u skupu k zidu potrče. U vrevi on se okrenuv Trojancima vikne. Hektor se približi vrlo i dobro raskorači noge. i krila od vrata padnu kud koje.ne u novcu (jer novaca nema. u vrata kam po sredini Čvrsto stanuvši baci i čepove slomi. 434-435.iznutra su zasunke bile Jedna do druge dvije. Kao što poštena prelja. Na bedem neka se penju.

Zeus je odvratio oči od bojišta. Brzoga skoka konji dovezu ga k ahejskim lađam. da besmrtnik neće ni jedan Doć i pomoći u boju Trojancem ili Ahejcem. Svoje brzolete konje. blistav. A na trojanski grad ne okrene blistavih više Očiju misleć u duši. On u čemeru i trudu neprestanom ostavi borce. što u njoj konjogojni Tračani žive. Potjera uz vale konje. brzo veoma Konji polete. a Posidon dotle pomaže Ahejcima. Ima široka neka u dubokom zalivu spilja Među gredovitim Imbrom i Tenedom. gdje Trojci ih biju. Iz mora on iziđe i na taj sjede vrhunac Danajce žalujući. i os se ne okvasi mjedena ništa. pod nogama besmrtnim božjim Planine su se tada i brda tresla široka. Triput korači nogom i četvrtom dođe do cilja. Mišani. Onda se u zlato on naoruža i uhvati zlatan Lijepo izdjeljan bič i na kola uziđe svoja. To je spazio bog zemljotresac sileni dobro. Pošto primakne Trojce i Hektora k lađama Zeus-bog.Homer: Ilijada TRINAESTO PJEVANJE (26. baš u sredini. Čitavo Idsko s tog se vrhunca vidjelo brdo. dan) Boj kod lađa. Pođe koračajuć brzo. U grad Egu. 1. 5 10 15 20 25 30 200 . Koji se hrane mlijekom. veoma Srdit na Zeusa i s brda gredovitog siđe najednoć. A sam blistave oči povuče natrag i motrit Stane zemlju. 1-38. od zlata. borci izbliza. Još se vidio Prijamov grad i ahejske lađe. On se čudeći bici i borbi tad na vrhuncu Sjeđaše na najvišem šumovitog tračkoga Sama. iz bezdane skakati stanu Morske grdosije pod njim poznajući svog gospodara. gdje mu je dvor u dubljini u vodi Slavan. i Abiji pravedni vrlo. dugačke zlaćane grive. Hipemolzi ponosni ktome. Sve od veselja se more rastupilo. Tamo došav Posidon mjedonoge upregne konje. i nikad ga nestati neće.

1 Ali vas dva bog naputio koji. kao da je siguran da će mu Zeus pomoći. Tako Posidon laog zemljotresac ode od onih. poleti. Hektor nije Zeusov sin. Samo se prepadam vrlo. Kakono jastreb. Gdjeno mahnitac vodi junake. dokle se vrati. tj. Jer će im nazuvčari Ahejci odoljeti svima. 39-205. Smisao dakle onoga što Posidon ovdje kaže bit će: Hektor sada žestoko juriša. da čekaju svog gospodara Jednako. na noge puta im on nerazdrešljiva zlatna I neprelomljiva metne. iako ga potiče Zeus-bog!" Bog zemljotresac reče te oba udari štapom I srce velike snage obojici napuni njima.Homer: Ilijada 35 Tamo ustavi bog Posidon zemljotresac konje. kao da je sin Zeusov. koji se diči. kad s hridi previsoke strme se vine. Prvim tad Ajasima progovori ljutim po sebi: "Ajasi. Štap ima Posidon u rukama kao znak svećeničke službe jer se bio pretvorio u Kalhasa koji je svećenik. 54. A. 1 201 . slijediše uzaman plahi S bukom. Ako i udara vrlo. Da po ravnici goni i lovi ptičicu drugu. "udari štapom" i tim ih objači. pa on nikad i ne kaže da mu je Zeus otac. Stasom Kalhasu sličan i glasom neslomljivim bješe. Prijamu sina. Da jedu. vidi se iz st. Onda se bog ko jastreb hitrokrili digne. 2 59-60. 2 Brze im noge dade i koljena i ruke ozgo. 39-135. galamom u duši u svojoj se nadajuć lađe Ahejske dobit i kod njih junake sve poubijat. Boj u sredini. Otpregne od kola njih i hrane im besmrtne baci. Ako su veliki bedem i prešli veće Trojanci. nego Prijamov. te ovdje Stali obojica hrabro i ostalu hrabriti vojsku! Tako bi vas dva njeg od brzoplovnih odbili lađa. Ali zemljomični bog Posidon zemljotresni hrabrit Stane ahejske sine izišav iz dubokog mora.te ode u ahejsku vojsku. da j' Zeusa presilnog sinak. 40 45 50 55 60 65 Trojci u skupu nalik na oganj il' na oluju Hektora. Posidon ohrabruje oba Ajasa. Odrukud trojanskih ja se ne bojim strahovitih ruku. a na bijeg ne misleć strašni. . 153-154. a da se Hektor nada u Zeusovu pomoć. da ne stigne što nas odavde. nalični ognju Hektor. vas ćete dva iz bijede spasti Ahejce Misleć na junački boj. 2.

srce se diže u meni. vukovma i pardalma pl'jenom. Strašljivi. al' Posidon Stupivši med njih stane da hrabri jake im čete.. Koja srdita na nj brzoplovke lađe nam neće Nikako branit. što budu U šumi čagaljima. Vidi se. Jad im je dušu svu obuzimo gledajuć Trojce. koji su srce kod brodova kr'jepili 3 brzih." Sin Telamonov Ajas odgovori njemu ovako: "Tako se ruke za kopljem strahovite također meni Trzaju. "koji su srce krijepili". Jer se ne nadaše više uteći zlu. bilo. kad odlažaše. Tako se ne htješe prije Trojanci nimalo sastat S ahejskim sa šakama ni s njihovom snagom. hrabreći njih. Da će nam udariti Trojanci na naše lađe: Inače bježati znadu ko košute plahe. Noge se trzaju meni odozdo i ruke ozgo. Dotle je za njima bog zemljotresac ahejske sine Hrabrio. 349-357. odmarali se. Od teškog truda njima već koljena klonuše svima. "suze ronjahu". Vi da ćete se borit i spasti brodove naše! Ako l' se od boja vi povučete pogubnog sada. neki bog od stanara na Olimpskoj gori.vidi 1.Homer: Ilijada 70 75 80 85 90 95 100 105 110 Od njih ga prvi sin prepozna Ojlejev brzi Ajas te sinu on Telamonovu besjedu reče: "Ajase. tj. . što bog im ga u srce metnu. Toasu. Dejpiru i još k Peneleju vitezu stupi. Naličan vraču nama zapov'jeda kod lađa bit se." Dok su se njih dva tu razgovarali besjedeć tako Bojnog veselja puni. poda mnom noge Obje se žure. ovo je dan Trojanci kad će nas svladat! Ao strahovito čudo i veliko očima gledam! Nikada prije to i ne pomislih. a i sam sa Hektorom želim se borit Sa sinom Prijamovim. govorio krilate r'ječi: "Stid vas. 202 . oj argejski! ta ja vam mišljah. jer lako je bogove poznat. oj momci. Nije ti Kalhas to pogađač u ptice i vrač. da će se zbiti. Jer kret božjih nogu prepoznadoh i golijeni Lako. Motreć Trojance suze iz očiju ronjahu 4 oni. Najprije k Teukru dođe i k Lejitu potičuć na boj. Što su već u četama preko veljeg bedema prešli. kad se razbježe. st. s junakom uzaman plahim. 88. Ali ako i jeste u svemu doista krivac 3 4 84. Sada se meni samom u mojim grudima srce Jače uzneslo. a sada Kod lađa koritastih daleko se od grada bore Zbog nevaljalstva vode i s nemara čitave vojske. već pušta ubijat se kod njih Trojancem. Ove je. pjev. da odmah u borbu i kreševo zađem. .junaštva u njima nema.

a svi ste u vojsci prvi junaci! Ne bih se svađao ja sa čovjekom. više se tad ne kotrlja. što sad se junaštva vi i žestine Hoćete proći. pod njim planina Puca. ako je i brz. 634-689. ni Ares zabavit mogo. pjev. jerbo po izbor Najbolji staše junaci Trojance i Hektora čekat Štitom poklopivši štit i koplje nasloniv na koplje. a pred njima naprijed divni Hektor iđaše plaho ko s hridine okruglast kamen. s'jekuć. 203 . Al' kad naiđe on na redove guste. popravljivo srce je dobrih. 136-205.Homer: Ilijada 115 120 125 130 135 Junak Atrejev sin Agamemnon silan daleko." Tako ohrabrujuć bog zemljotresac skloni Ahejce. Štit se sa štitom sasta i sa šljemom šljem i s junakom Junak. Al' ahejski sinovi odmah Mačevima na njega i kopljima dvoreznim udre Te ga otisnu dalje. konjogrivni šljemi dodirnuše sjajne branike. 12. Kojima ne bi. Ne bi ni razbivojska Atena. st. da će se k moru Lako kroz ahejske probit čadore i lađe. al' on leti bez smetnje. Lijepo nije. Štono ga odvali zimska bujica sa ruba hridi Silnom vodom temelj podlokavši kamenu grdnom. Tu se svijahu koplja. što se od borbe Povlači kukavica budući. jer se je već porodila velika borba. i on otetura uzmakav. Jerbo je Pelejeva pogrdio brzoga sina. Nek svaki vas stid i zamjeru u srce svoje Metne. B. Kad bi se nagnuli momci. Okolo Ajasa dva se poređaju čete. Te on poleti uvis poskakujuć. Ostan'te! Za dugo neće Ahejci uzbiti mene. Nego se poprav'mo brže. Ako se svrstali ko zid i jesu. Upravo namjere svi i borit se htješe. mislim. Jaki i grlati bojnik kod brodova bori se veće Hektor i vrata je već i zasunke slomio velje. al' na vas se srdim Od srca. daleko stane ga vika: "Trojci i Likijci vi i Dardanci. Zlo ćete. Tad on Trojancima vikne. što njima mahahu ruke Smione. Ovu je poredbu prenio Vergilije u svoju Eneidu. Opet ne valja nama povlačit se od rata ljutog. dok na ravnicu Ne dođe. 5 Tako je časak Hektor prijetio. Sabiti udare Trojci. švrće. Hektor uzalud kuša da probije ahejski bojni red. tad stane Vrlo se blizu primakav. borci izbliza. da dođe. toliko se sabiše gusto.. učiniti nemarom time Veće. ali će. 5 140 145 150 137-142.

Onda k ahejskim lađam. jer bješe Mjeđu strahovitom sav obučen. a Imbrije pade Jasenu sličan. Dejfob. te onaj Amfimaha. i njih odvuku Danajci. ali Aktor je samo muž Kteatove matere. te Hektor Od mrtvaca uzmače od obadva. Al' junak ovaj se natrag U jato svojih drugova povuče srdit veoma Radi pobjede takve i koplja. što čvrsto na čelu stajaše njemu. pjev. Ali kad dođu Danajske lađe. sin Aktorov. Hektor pohiti. da oružje skine. Otac mu Mentor gospodar konjima mnogim Bješe. izbaci koplje. da dugo Koplje. Kteatu sina Aktorionu 6 . Teukar k njemu pohiti. što svuda jednako krije. Pred sobom Dejfob Držaše volujski štit i u duši se bojaše vrlo Koplja Meriona hrabrog. slično je: Amfitrionov sin u 5. pravi je njegov otac Posidon. kod Prijama življaše njemu Mio ko njegova djeca. na njemu oružje zvekne. Aktorióna). rani pod grudma. gdje se kaže da je Kteatov sin Amfimah unuk Posidonov.. donese. a življaše Imbrij u Pedeju. te u kvrgu štita Pogodi Hektora Ajas i odrine silno. Tako pade. Aktorion (gen. što svuda jednako krije. koje se prebi. stane ga jek. 204 . na njemu zazvekeće mjedeno sjajno Oružje. Već se kopljača prebi pri kraju. što ga je imao još u čadoru. I ne promaši štit. kad stupaše u boj. Lako je stupo i noge pod štitom micao dalje. Divni Menestej i Stihije. Al' kad pohiti Hektor. Sin Telamonov Teukar junaka ubije prvi Imbrija. Ali Hektor na njega. na njega izbaci koplje Ajas. Štit od volujske kože. k čadorima ode. u vojsci Trojskoj odličan bješe. Među Ahejce ponesu Amfimaha. med Trojcima naprijed pođe Ponosa pun sa štitom. Drugi se borahu ondje. Sruši se. Prijamov sin. Njega tad sjajnim kopljem Merion gađati stane. sa glave Amfimahu da će junaku Skinuti šljem. ako li mene Herin gromovni muž u istinu predobri hrabri." Tako rekavši srce potače i volju svakom. st. 206-207. Ubode ga dugačkim kopljem Sin Telamonov i koplje izvuče. al' koplje ga ne prodre dugo. on natrag u Ilij se vrati. Ajasa dva pak 6 186.Homer: Ilijada 155 160 165 170 175 180 185 190 195 Od moga koplja natrag uzmaći. pred što će doći Ahejski sini. al' Hektoru koža ne pokaže se. 393. atenske vođe. kad jurnu. što na vrh odasvud pogledne gore Mjeđu podsječen lišće na zemljicu spuštava nježno. tj. i kćerju od inoče Prijama kralja Medesikastom se bio oženio. kako se vidi iz st. Nego pogledav napr'jed umače mjedenom koplju Jedva Teukar. i bijaše huk neutažljiv.

. i od vrata gojnog mu glavu Odreže Ojlejev sin zbog Amfimaha gnjevan i onda K njima se okrene i nju ko kuglu baci kroz mnoštvo. Nego si. te narod ga štovo ko boga): "Kretski svjetniče ti. koji je vlado Etolcima po svem Pleuronu I Kalidonu strmom. . jer mi smo ti svi vještaci u boju. hrabriš. to se vidi i iz 16. kopljanik slavni.dakle je osim Mahaona i Podalirija (vidi o njima u 11. "od drugara". već potiči svakog. st. što iz boja ljutoga skoro Dođe u koljeno ranjen na pregipku oštrijem kopljem. "vidarima". A. Idomenej i njegov subojnik Merion ubijaju nekoliko trojanskih junaka.tko je taj drugar. ne kaže se. pjev. Kojima ahejski sini Trojancima pr'jećahu nekad?" Njemu Krećana vođ Idomenej progovori ovo: "Krivac. k čadorima ode potaći Sinove ahejske na boj. Idomeneju. Iznad zemlje visoko u žvalima oni je nose.) bilo u ahejskoj vojsci i drugih vidara (ljekara). kamo ti pr'jetnje.. 205 . Ajasi oružani držeći tako u visu Imbrija pl'jeniše njega. 206-401. Druzi donesoše njega. nije ni jedan čovjek. koga vidiš od borbe gdje odstupa. Zemljotresac jakosni njemu Riječ progovori (sličan po glasu Andremona sinu Toasu. b'jesni junaci. Pred noge Hektoru padne u prašinu glava junaka. 3. nego je valj'da Zeusu. st. među njima Asija. 28. Svakoga. pjev." 7 8 210 215 220 225 230 211. jer jošte u boju Željaše se ogledat. koliko Razbiram ja. 213. Boj na lijevom krilu.Homer: Ilijada 200 205 Žestoki. Što mu je pao unuk u pokolju ratnome ljutom. Zato se ni sad ti ne usteži. Kronovu sinu premogućem. Idući od svog drugara 7 . Tada se u srcu bog Posidon razljuti vrlo. ponesu Imbrija med njih. 833. 206-672. Nikoga plašljivost ni strah ne osvaja nit' se od borbe Povlači ikoji nas od lijenosti. ti neustrašljiv otprije junak. Tamo se sastane s njim Idomenej.. vidarima 8 tad Idomenej Ostavi njega i pođe u čador. Te on k ahejskim lađam. o Toase. Toase. Kao što lava dva bjelozubim kadano psima Otmu kozu i nju kroz šikaru gustu ponesu. Tu da Ahejci daleko od Argosa bez slave padnu. ugodno tako. Trojancima spremaše jade.

Kada sam Dejfoba u štit junaka pogodio drskog. Kada se bojna svađa zapodjene. Kad se i kukavci združe.mislim . Jerbo . Subojnik s njim se Merion sastane dobar Blizu čadora. Da ga donese.. pak muči oštrice tebe kopljano. oj mjedenhalja Krećana kralju. Molov sine Merione. kvrgaša štitova imam. Ili mi dolaziš od kog glasnikom? Ja u čadoru Svojem ne želim da sjedim. po koplje po mjedeno baš je otišo. koje sam imo. da s uma žestinu sam smetnuo svoga. 206 . A nas dva bi se borit i s dobrim junacima znali. Nego u junačkoj slavi . Nego se igrali psi na ovame na polju njime. govoriti čemu ti treba? Ta da se kod lađa svi mi boljari u zasjedu kupit 9 233. Gdjekoji valjda Drugi od Ahejaca mjedenhalja ne vidi mene. Ne mislim ni ja. st. vidi 1. pjev. najdraži druže. koju Kronion Pograbi rukom te njom zavrti s Olimpa sjajnog Javljajuć ljudima znak. al' uzet ih nije mi blizu. kakav si junak. Idem.daleko ne borim se ja od dušmana. S prsiju. ako smo i dva. Zato imam kopalja." Njemu Krećana vođ Idomenej odgovori ovo: "Hoćeš li jedno koplje il' dvadeset.Homer: Ilijada 235 240 245 250 255 260 265 270 275 Njemu odgovori bog Posidon zemljotresac ovo: "Nikad se onaj čovjek ne vratio kući od Troje. A kad u krasni svoj Idomenej dođe u čador. sva ćeš ih naći Gdje u čadoru mojem uz zidove sjajuć se stoje. a zrake joj vrlo se sjaju: Tako je blistala mjed Idomeneju." Razumni njemu ovu Merion besjedu reče: "Oj Idomeneju ti. sa junaka ih ubitih skidam. od koristi ne bismo l' bili. drpajući njegovo tijelo. imam i oklopa sv'jetlih i sjajnih. nama se valja Žuriti. nije l' ti gdje u čadoru ostalo koplje.u borbi med prvima stojim. ti da me vidiš." Razumni njemu ovu Merion besjedu reče: "I ja imadem u svom čadoru i u lađi crnoj Mnogo odora trojskih. već želim da zađem u borbu. Imam šljemova. Da ga donesem. jer svoje prelomih. junaštvo njihovo vr'jedi. 9 Koji se od volje svoje iz borbe povlači danas! Nego oružje uzmi i hajde." Tako rekavši bog u poslove vrati se ratne. kada je trčo. Oružje krasno na sebe navuče i uzme koplja Dva te pođe nalik na munju. Čemu si došao amo izišav iz pokolja bojnog? Jesi li ranjen. al' mislim. 5-6. i jaki progovori tad Idomenej: "Brziću. Kad se u ratu borim. tj." Njemu Krećana vođ Idomenej odgovori ovo: "Znadem. Trojanska koplja su to.

. 11 309-310. Hektora. tko je junačina. One dvojice snagu i strahotne ruke nadvladat Te zapaliti lađe. preko mjere da to ne zamjeri nama još tkogod. Bit će mu muka. tj. a druge pobiju. kad jednoć u zasjedu junačku sjedne. gdje se junaštvo raspoznaje najvećma ljudsko. Jer da strijela tebe u borbi zgodi il' rani. Ali se ne m'jenja obraz junaku. a sada onako u zasjedi m'jenja Obraz rđi. Da li na desnu stranu po vojsci ili po sr'jedi Ili na l'jevu stranu? Jer nikako ne mnim. te Aresu brzom Merion nalični hitro Uzevši iz čadora mjedokovno koplje potrči Za Idomenejem boja veoma željan u duši. Nego se želi brže u boju pogubnom naći . Molbe im ne slušaju.već ako na lađe naše Brze ne pusti sam bog Kronion gorući požar.Homer: Ilijada 280 285 290 295 300 305 310 315 320 10 Stanemo. Ona ti nikako ne bi u zatiljak niti u leđa Pala. niti se straši Odviše on. tj. 207 . jedno su Efirci. a oružani u blistavoj bijahu mjedi. iako želi u borbu. Kao što u boj stupa ljudomora Ares. toliko Da su dugovlasi igdje Ahejci slabi 11 u boju. jerbo se svojim Kerama nada. 303. Srce mu vrlo lupa u grudima. Ti ćeš se onog naganjat. pobjedom. Nego u čador idi i uzmi silovito koplje. ma bio vojevati željan u duši. Prijamu sina. a drugo Flegijci. nego bi pala il' u prsi ili u trbuh. Oni iz tračke zemlje u oružju idu u narod Efirski ili u narod u junački flegijski idu. Jer ti bi među rtnike u njihovo hrlio društvo. što mogu posred lađa branit Ahejce.Srcu se tu tvom ne bi ni rukama zabavit moglo. Nego čučeći sjedi na nozi sad ovoj. "toliko da su igdje slabi". koliko su slabi na lijevoj strani. već jedne proslave samo: 10 Tako je stupao vođ Idomenej i vođ Merion U boj. Koji uplašit zna i mukopatna mnogog bojnika. To su Ajasa dva i Teukar. i sve mu u ustima cvokoću zubi. sad onoj. "jedne proslave samo". koji su u ratu među sobom. kud misliš poći u metež. Gdjeno se vidi. tko li je plašljiv. iako je snažan veoma. Sad se ovako. Prvi započne riječ Merion drugom junaku: "Deukalionov sine. što je vještinom Streljačkom prvi od sviju i valjan u kreševu zbliza. Al' ne govorimo više stojeći ovdje ko djeca Luda. sjedit na miru srce mu ne da." Njemu Krećana vođ Idomenej odgovori ovo: "I drugih ima. i njega Jakosni njegov sin neustrašljivi Fobos slijedi." Reče.

st. Koja meso sijeku. Njega i subojnika. te sad jedni. al' njega natrčo ne bi. A Posidon je bog med Argejce došo izroniv Kradom iz pjenastog mora i hrabrio.pogubi ljudskoj .. koji je smrtan i jede Demetrin hljebac.Homer: Ilijada 325 330 335 340 345 350 355 360 Ali čovjeku ne bi ustupio sin Telamonov Nikakvu. te navali bura Onda. Trojance natjera u b'jeg. I vjetri zajedno grade od prašine oblake strašne: Tako se oni u boju sukobiše. Jer Otrioneja ubi. i mnogi s pravom drže da je stihove 358-360. Zato se bojao javno Posidon svađat se s njime.zastrše dugačka koplja. na Zeusa se srđaše vrlo. On ni od razbivojske Ahileja pobjego ne bi. I premda bijaše prosjed. umetnuo poslije kakav slabiji pjevač. Slika je ova nespretna. iz Kabesa kojino bješe. "razglobe koljena". Istog su plemena njih dva doduše. te Aresu brzom Merion nalični hitro Krene. Kad Idomeneja vide Trojanci nalična ognju. Koje se ne da razdr'ješit ni pretrć. Tad Idomenej skočiv med Trojće i Danajce viknu. U bici . dok ne prodru tamo u vojsci. ali sasvime Uništit nije htio pod Ilijem ahejsku vojsku. Kad bi se pobili zbliza. nad vojskama njih dva 12 Pružahu naizmjence razglobivši koljena 13 mnogim. Kada šetaše vojska. Jednako krvavog rata i borbe žestoke uže. u oružju umjetnom oba. vidi 4." Reče. veoma smjelan bi bio. 208 . Obje se pobiju vojske pri krmama ahejskih lađa. 13 360. sad drugi pobjeđuju. "uže rata i borbe" pružaju Zeus i Posidon nad Trojancima i nad Ahejcima. Nego Tetidu samo i junačkog proslavit sina. Nego je kradom nalik na čovjeka hrabrio čete. u rukama njihnim. da vidimo brže. istoga roda. Jedan povikne drugom u vojsci i pođu na njega. Koji se oružjem dade salomit i kamenjem veljim. Ali je stariji Zeus i znade više u duši. 12 358-359. željahu mjeđu Oštrom da jedni druge pos'jeku u vrevi ratnoj. Da l' ćemo drugome slavu il' drugi će pribavit nama. Tko bi se muci toj veselio nimalo tužan! Različnih misli do dva silovita Kronova sina Spremahu jade mnoge i tugu junacima tada: Zeus je pobjedu htio Trojancem i Hektoru divnom Proslavit hoteći brzog Ahileja. Kao kad vjetrovi stanu fijukat. pjev. a oči Zasljepljivo je sjaj sa rpjedenih kaciga sv'jetlih I sjaj oklopa novih i glatkih štitova sjajnih. Lijevo kreći ovako pa vojsci. Gdje ih biju Trojanci. kud onaj je reko. 469. kad najviše ima po putima prašine svuda. bješe mu žao.

Njegove konje Antiloh. st. 364. što obreče Prijamu. preleti mu naskroz Koplje. 457. Antiloh. i obeća djelo Veliko. Koplje baci i njega. Sarkazam se i inače nalazi u Ilijadi kad koji junak ubije koga u boju. da će Ahejće preko volje njihne od Troje Odgnati. junačine Nestora sinak. st. pjev. Ako si doista voljan izvršiti sve. pjev.. "nek mu se da bez darova". kod lađa ćemo ti mrtvu skinuti odoru. koju je imo. hajde k lađama da te darujemo jer i mi znamo darivati vjerenike (vidi u 11. Kopljem ga po sredini probode pravo. 745-750. zgodi. 14 15 209 . uime darova obećava ovdje vjerenik da će odagnati Ahejce ispod Troje. a on ti kćercu Obeća. al' taj preteče Njega i u grlo rani pod bradom. da ne treba za vjerenicu dati roditeljima darove (vidi o tome u 11. visoko dok stupaše. zato se Prijam privolio.). vidi npr. konji su njemu Brektali niz ramena. te mu ruke u prašinu krvavu padnu. 16 347-382. kada bi s nama Ti razorio Ilij. tj. u 14. i oklop Njegov ga ne obrani. al' iduć pred konjima pješke Asije dođe onog osvetiti. u trbuh mu prođe oštrice. Sjajnim tad kopljem njeg Idomenej gađati stane. izvršili i mi bi tebi Te bismo tebi iz Arga izveli najljepšu kćercu Atreju sina i njom te oženili. u 16. u trbuh mu prođe oštrice.). st. "za ratnim glasom". pjev. nek mu se da bez darova 15 . pošto se rat proglasio. u kojem je žitelja mnogo. A on se vjerujuć tom obećanju borio za nju. Sruši se. Ali de kod lađa da se moroplovnih poradi svadbe Mi sad dogovorimo. a subojnik njegov ih držo. drvodjelje koju u gori Za građu podsjekoše lađenu bradvama oštrim: Tako se izvali. Idomenej se sarkastički ruga jadnom Otrioneju. pjev.Homer: Ilijada 365 370 375 380 385 390 395 400 Koji je došao u rat odskora za ratnim glasom 14 I kćer Prijamovu Kasandru najljepšu licem Tražio. 366. On Idomeneja šćaše pogoditi.. 244-245. Te se ne usudi konje okrenuti natrag. 244-245. Oklop mu ne odolje. Dardanovu potomku. stane ga jek. legne pred konje i pred kola onaj Jaukne. tj. jer n'jesmo zli darovači!" 16 Rekavši to Idomenej povuče za nogu njega Po ljutom kreševu onom.. tj.. Krčeć uzdodrža padne iz dobro građenih kola. st. I upravljaču se pamet pomete.. a onaj se pohvali veleć: "Oj Otrioneju. od ruku Pobjegav neprijateljskih. više od sviju hvalim te ljudi. te kako se hrast il' topola na zemlju sruši Ili omorika vitka. smioni ratnik. sve to obrekli. obreko dat je. K nazuvčarom Ahejcem izvede iz trojanskih četa.

što jednog pridružih pratilca njemu!" 18 Reče. Eneja i Paris dolaze u pomoć s desnoga krila. Koju od srca otac i gospođa ljubljaše majka U kući. Onda se do dva mila drugara uprte ondje: Ehijev sin Mekistej i s njime divni Alastor. Kćer najstariju tog Hipodamiju uze za ženu. a niti pobjeć. Al' Idomenej srce umiriti veliko ne htje.Homer: Ilijada B. Kožama volujskim štit je i junačkom obavit mjeđu Bio. što zet je bio Anhisu. Hipasu sina. te preleti koplje nad njime. Smakne. Već ga braniti stane trčeći i štitom ga kriti. Onda miloga sina Esijetu. kad koplje ga rastrga sasvim. što lista visoko. Srce je drhtalo jošte. kad u dom Aida vratara Jakoga pođe. Nego željaše on il' Trojanca kojega mrakom Pokriti crnim il' sam Ahejce štiteći pasti. Al' Idomeneju blizu veoma pristupi Dejfob Asija žaleć te sjajnim na njega baci se kopljem. Mirno je stajao on i sred pisiju kopljem ga zgodi Junački Idomenej te razdere oklop na njemu Mjedeni. Njega Posidon bog Idomeneju ubiti dade Sjajne mu oči zanesav i koljena b'jela mu sputa. Muklo zabreči štit. Alkatoja hrabrog. jer sakri se za štit. Nego pogledav napr'jed umače mjedenom koplju Onaj. u Troji u širokoj štono ga bješe. vidi 8. Ali iz teške ruke ne izmetne uzalud koplja Dejfob. kad se koplje njega dotače. stane ga jek. već ljudma pastira Hipsenora. pa zadrhta i rt kopljani. Ali i žalostan on ne zaboravi svoga drugara. Srcem i djelima svojim. nego će. Aidu se kaže "jaki vratar" jer dobro čuva tvrda vrata u podzemnom svijetu da nitko ne može izići na gornji svijet. pjev. što svuda jednako krije. i zato se oženi njome Najbolji junak. ko stablo. 402-672. i štapića dva 17 iznutra bjehu na njemu. 193. Nego kakono stup. Za taj se zguri štit. A najvećma srce Antilohu okrene hrabro.. Al' tad zazvekeće muklo. 17 18 405 410 415 420 425 430 435 440 210 . Jer nit' mogaše natrag uteći. Sruši se. jer je ljepotom nadmašila vrsnice svoje. Ljuta bitka. On se u duši veselit. "dva štapića". i njegova hvala zaboli ljuto Argejce. a on prije od njega smrt je odbijo. a ječo je teško. st. zabode se u srce koplje. Zeusa gojencu. Onda se prodere Dejfob i sebe pohvali vrlo: "Asije lje ne leži neosvećen. K lađama prostranim onog ponesu. 415-416. mislim. U jetru pod srcem rani i razglobi koljena njemu. 407.

veoma Ja se Eneje bojim brzića. Al' onoga strah ne uhvati kao dječaka. svjetniče ti o trojanski. st. Zeus je Minosa prvog porodio. Minos je rodio pak nezazornog Deukaliona. Oči njegove ognjem sijevaju. da ljudima mnogima vladam U kretskoj širokoj zemlji. . tj. tj. Kakva smo srca. Da vidiš. Ove je hrabreći njih govorio krilate r'ječi: "Ovamo. za Hipsenora. vidi u 5. koji je tebe." Reče. "trojicu ubiv". Koji se u snagu uzda. 464-466. u najjačoj snazi. imadeš li za rodom tuge. Što med junacima njega junaka častio nije. kopljanik slavni. kakav Zeusov potomak dolazim amo.poleti Na Idomeneja tada Eneja boja veoma Željan." Tako mu reče i gane u grudma mu srce. ej da smo vršnjaci nas dva. Dejfob pristupi k njemu i reče mu krilate r'ječi: "Enejo. U vojsci ga nađe gdje stoji Zadnji. jer se je udilj na Prijama srdio divnog. i sama ded branite mene. a leđa sve mu se ježe.Homer: Ilijada 445 450 455 460 465 470 475 480 485 Onda ustavi Ares siloviti polet od koplja. Budalo! Nego meni nasuprot stanider sada. sada ti valja Zetovo 20 tijelo branit. 211 . . Otrioneja. te gomilu veliku ljudi Čeka na samotnu mjestu. Alkatoja. Kopljanik slavni je njeg Idomenej ubio sada. Nego ostane stalan ko vepar gdje u planini. A Idomenej se prodre i sebe pohvali veleć: "Dejfobe."za jednog". videć Askalafa. a amo dovezle me lađe Na zlo tebi i ocu i ostalom narodu trojskom. pjev. Asija. a Dejfob stane u duši misliti dvoje: Bi li uzmakavši natrag od Trojaca junačkih kojeg Za druga uzeo sebi. i zube brusi Nakan da brani sebe od pasa i od lovaca: Tako počeka tad Idomenej. tad brzo 19 20 447. 474. il' sam da pokuša sreću I misleć tako smisli. Kreti čuvara. korisnije da će mu biti: Da po Eneju pođe. Dejpira jošte. Ovdje "zet" znači: sestrin muž. druzi. da li mi računamo pravo Ahejci Trojicu ubiv 19 za jednog? Ta sam si se hvalio sada.. Koji je vrlo jak u borbi junake ubijat. što dolazi na me. A taj je rodio mene. Brzog bojnika Eneju i povikne svoje drugare Videć Afareja. Nego hajdemo branit Alkatoja. Zet budući malog othranio u kući svojoj. On je svoje dobi u cv'jetu. Ratnim bukačem Antilohu on i Merionu vikne.

212 . za njime baci se kopljem Dejfob. st. ili ja njega!" 21 Reče. kad jediti u mnoštvu gađahu druge. a oni miso u duši imajuć istu Stanu nablizu štite naslonivši svi o ramena. Ali pogledav napr'jed umače mjedenom koplju Tad Idomenej. jer ne dopušta Zeus. Ares siloviti. U prah se sruši Askalaf i zemlje se uhvati šakom. dugosjeno tad Idomenej koplje izvuče Iz mrtvaca. 362. koji se ljuto na njega srdio udilj. jer je već prosjed (vidi st. u drob mu koplje Prođe. ne bih tražio vaše pomoći. ko ovce na pojilo s paše Kada za ovnom idu . "da poleti za svojom strijelom". te bi svladao ili on mene ili ja njega.da sam ja Enejinih godina. vidi 2. Ubojna čovjeka dva na Aresa obadva nalik. al' nije s ramena mu mogao krasno Oružje uzet. Zato je stojeć odbijo od sebe nemili danak. st.). 22 513. "da smo vršnjaci". "ne mogoše poći". A s druge strane svojim drugarima vikne Eneja Videć Agenora divnog i Parisa. Enijaliju sina. ne znaše tada. kad zalud izletje iz žilave ruke. 5-17. Da mu je mr'tav sin u borbi ostao ljutoj. A Idomenej zgodi Enomaja baš po sredini Trbuha ispupak prebiv od oklopa. te koplje Enejino u zemlju zađe Zavitlano. i ostali besmrtni tu se Bogovi nalažahu. pjev.. vidi 8. hoće da kaže Idomenej. Askalafa udari kopljem. a on se srušiv u prašinu šakom se zemlje Hvati. na prsima strašno je njima Zvečala mjed. vikač gromoviti. Koji su s njime bili čelovođe trojske. 24 525. Oko Alkatoja tad se junaci boriti stanu Kopljima dugim izbliza. i koplje mu kroz pleći prođe.u duši se pastir veseli. Jedno bi Idomenej a drugo Eneja .pred svima Jedan drugoga htjede probosti nemilom mjeđu. i narod Za njima pođe onako. Kad mu iz boja noge ne mogoše pobjeći brzo.. 23 Već u oblacima zlatnim na olimpskom sjeđaše vrhu Ustavljan Zeusovom voljom. al' u boj ne mogoše poći. Nit' da za svojom strijelom poleti 22 nit' da odbježi. tj. Ali ga ne zgodi ni tad. Tako se srce u grudma Eneji veselilo mnogo Videći. kako za njime nagrnu veliko mnoštvo. Na Idomeneja prvi Eneja izbaci koplje. Askalaf je sin Aresov. pjev. Dejfoba ktome. a Eneja je još mlad. 24 Oko Askalafa tad se junaci boriti stanu. . odmah bih se pustio u boj s njime. kaže Idomenej koji se približuje starosti. jer sila na njega se sipaše str'jela I jer mu ne bijahu već stalni pregibi nogu.Homer: Ilijada 490 495 500 505 510 515 520 525 Slavno bi mene on nadvladao. Kad se povlačio sporo. da ide naprijed ubijajući Trojance. 512-513. 21 485-486. 23 522.

Rođeni Dejfobov brat. pod njime padne Adamas Te se bacati stane ko junac. Drugi se borahu ondje. pjev. st. po sredini pograbiv brata Iz vreve zle ga ratne izvuče. Uz njih sjajna kola. na zemlji ostade drugi.. Asijev sinak. koplje mu nije na miru bilo. unuka Nelejeva. koji su bili ostragu za poljem bojnim. već njime Jednako mahaše vrlo. koga u gori 554-555. već med njima sveđ se Vrtio. Ali u nježno t'jelo ne mogoše nikako mjedi Nemile zabost. natraške sruši se Toon U prah i ruke on prijateljima milima pruži. Uto spazi Antiloh Toona gdje se odvrnu. Tu mu se koplje zabode. Skoči Antiloh i stane sa pleći mu oružje skidat Sve se ogledajući. Oni Dejfoba u grad odvezu. i kopljem Rani ga između pupka i između sramnoga mjesta. dušogubna smrt oko njega svega se saspe. 240-256.i zvekac! Na zemlju cjevasti šljem iz ruku Dejfobu padne. a Nelej je sin Posidonov. kad uzmicaše. upravljač stajaše kod njih. Poskoči iznovice Merion na jastreba nalik Te on iz mišice ozgo izvuče Dejfobu koplje. A Polit. a on u duši Gledaše. . Spazi. i u štit baš po sredini Udri izbliza navaliv. Gdjeno najgora smrt jadnicima smrtnima biva. te treslo se. il' na njeg navalit. al' mrkih kosa Posidon Otupi njemu oštrice ne dajuć mu ubiti onog. Tad na Kaletoru sina Afareja skoči Eneja. jer bog Posidon zemljotresac sina Branjaše Nestorova u gomili onoj strijela. kako se vidi iz Odiseje. dok ne dođe k brzim Konjma.Homer: Ilijada 530 535 540 545 550 555 560 565 570 Dejfob kacigu sjajnu Askalafu trgne sa glave. Ko ožeženi kolac u štitu Antiloha osta Dio jedan od koplja. Na stranu glava mu klone. krv mu je tekla iz ruke ranjene skoro. Ali ga stigne Merion. Nju mu svu presiječe. kako će koga pogodit. Koja do vrata c'jela uz leđa idući teče. 14. ods'ječe mu čitavu žilu. Posidon brani Antiloha. Grkljan mu prereže kopljem (k Eneji okrenut bješe). Trojanci koji odakle Opkole njega i u štit u blistavi stanu ga gađat. Ali u vrevi onoj Adamas. Od smrti bježeć Adamas med drugove utekne guste. Pa ga zaletjev se rani.od bola teško Ječaše. Ali Aresu brzom Merion nalični skoči Te ga udari kopljem u mišicu oštrim . sina Nestorova. Pak se u jato svojih drugova povuče. 25 Nije dušmanima bio daleko. kud smjera Antiloh. 25 213 .. i bijaše huk neutažljiv. dakle je Antiloh praunuk Posidonu. odleti mu i štit iz ruke I šljem.

128. U ruku zgodi. Helen Menelaja tada u ispupak oklopa zgodi Str'jelom kod prsi. Odbita na zemiju padne sa glave mu ona. Branik gustogrivog šljema Pisandar Menelaju odbi Pod grivom samom. Vjetar zviždeći duše. pjev. te kosti Pisandru Puknu. Onda na naočitog Menelaja pođe Pisandar. a drugi strijelom od svoje tetive. Kad se već sukobe njih dva. Te on Helenu pr'jeteć junaku oštro zavrti Koplje. Od smrti bježeć Helen med drugove utekne guste Objesiv ruku. il' grah kad leti iz široke lopate ondje. al' njega. S klincima srebrnim mač povukavši Atrejev sinak Na Pisandra potrči. Promaši Atrejev sin.. koju je kralju u rukama subojnik držo. i tad je Valjanu ahejski mnogi ponese med nogama bojnik. i u njoj jasenovo vukući koplje. na vrhu. Pobjedi nadajuć se Pisandar veseo bude. vidi 4. dok nije Merion mu izvuko koplje Iz kože bliže pristupiv. Jer štit ga ustavi širok. A Pisandar onda Menelaja pogodi u štit. U luk se mjedeno koplje junaku kroz ruku zadre. a Helen na luku povuče pregibak tada. 26 Kada se jedan drugom nablizu primaknu oni. zalete se najedno oba. Tako se ranjen Adamas bacao malo. 26 603. Nad nosom zgodi Menelaj u čelo. Ali ga mjedeno koplje probosti naskroz ne može. ti u pokolju pogubiš strašnom. al' ispod štita Pisandar Lijepu sjekiru uzme od dobre mjedi sa glatkim Dugim od masline drškom. Grlatog bojca Atrida Menelaja osvoji žalost. i mrak mu se na oči spusti. kad je pristupo. Al' ga povela huda sudbina k smrtnom skončanju. a vijač uzmahuje krepko: Tako se naočitom Menelaju oštra strijela Silno od oklopa odbi i od njeg daleko odletje. apostrofa. a krvave oči baš pred noge padnu mu u prah.Homer: Ilijada 575 580 585 590 595 600 605 610 615 Užima svezan pastiri preko volje njegove vuku Na silu. Mrak se Dejpiru crni navnče na obje oči. Menelaje. Helen Dejpira zgodi izbliza velikim tračkim Mačem u sl'jepe oči i kacigu razbije na njem. Da ga. pri kraju koplje se prebi. a nju je na luku držao glatkom. i koplje mu na stranu ode. st. Ali ne dugo. pogodit oštro'rtim kopljem Željaše jedan. Te mu je sukanom dobro poveza ovčijom vunom Od praće. Helena Atrejev sin Menelaje. grlati bojnik. al' od njeg oštro'rta str'jela odleti Kao što kada bob crnokožac leti na gumnu Velikom. 214 . Al' ga iz ruke Agenor junačina izvadi njemu.

Al' ćete prestat od borbe. ne mogu nikad Jednako krvavog boja i pokolja zasitit sebe! Svega se zasiti jednoć čeljade. jer su se Trojanci već mogli odavno oprostiti Parisa. a Helenu i blago vratiti. kaže da je ubijen nije dakle mogao četvrti dan izatoga plakati za sinom. da mu kožu ne zareže tkogod. Toga se svatko više u duši žeti nastadit Negoli rata. Kojim je svagda srce bezakono. 576-579. za ocem je pošao milim U boj pod Troju. tj. Kako ste. a Menelaj mu na prsi petom Stane i odoru skine te ktičući besjedu reče: "Od lađa Danajaca brzokonjika odstupit Vi ćete ipak. a krvca je tekla iz njega i kvasila zemlju. to prenosi Menelaj na sve Trojance. Pjesme se zasiti slatke i igre napokon divne. Ali kad uzmicaše. Imenom Harpalion. "otac". i ljubavi i sna. pjev.. st. Merion strijelom ga rani Mjednom u desno meso a str'jela mu naskroz proleti Ispod kosti te odmah i mjehur prereže njemu. Ženu ste vjerenu moju odvezli drsko i blago Veliko s njom ste odvezli. Na zemlju klone on i u rukama milih drugova Izdisat stane dušu na zemlju izvaljen ležeć Ko crv. Koji će jednoć grad razoriti strmeni vama. 27 622-627. otac 28 je njih pristizavao lijući suze. nenasiti ratni! Nikakve nije vam bilo sramote dosta ni rugla. tj. zle vi oj kuje. Okolo njeg Patlagonci junačine strče se odmah Te ga u kola metnuv odvezu k Iliju svetom Žalosni. 660-672 ubija Paris jednog Ahejca kao u zamjenu za 215 . tebe od bogova sviju i ljudi Ponajmudrijeg vele. Ondje na njega sin Pilemena naskoči kralja. odveo Helenu i blago Menelajevo. jer odmah u st. 643. Pilemen (vidi st. Onda se Atrejev sin med rtnike um'ješa opet. a ona vas počasti pred tim. al' naskroz probosti ne mogne kopljem. 27 A sad na lađe naše moroplovke bacit želite Pogubni oganj i ahejske sve poubijat junake. iako je vrlo želite! Oče o Zeuse. al' natrag u očinsku zemlju ne dođe. Od smrti on bježeći med drugove utekne guste Obzirući se svud. Trojci o drski. pogrdili mene ni teške Srdžbe ne bojeć se Zeusa gromovitog gostinskog boga. Atrejevome sinu ubode on po sredini Štit iz blizine. al' borbe Trojanci se zasitit neće!" Tako nezazorni rekne Menelaj i oružje s onog Krvavo uzme i svojim drugarima njega predade. Što je učinio Paris sa svojim društvom. osim toga nemaju pravoga smisla ni riječi u st.) za koga se u 5. ali oni vole ratovati! 28 658. sruši se on. a misli da ima i pravo. 659. da je Harpalion "bez zamjene pao".Homer: Ilijada 620 625 630 635 640 645 650 655 Savi se. od tebe je nastalo sve to! Kako povoljuješ ti zločincima trojanskim ovim.

Bjehu i odabrani Atenjani. vođa im bješe Sin Peteojev Menestej. kroz vrata i kroz bedem kuda je bio Skočio danajske guste štitonosne redove probiv. 29 669. Epejci su također sv'jetli Hektorov nasrtaj silni odbijali od lađa ondje. Lokri i Ftijci s njima. Tako se ondje oni ko živi borahu oganj. morao bi platiti globu. 675 680 685 690 216 . bogat i čestit. A. Jer zemljodržac bog zemljotresac hrabraše tako Argejsku vojsku i snagom uzato je branjaše svojom. 4. što duge haljine vuku. Sva je dakle prilika da je stihove 658.Homer: Ilijada 660 665 670 Ali je mrtvi mu sin u boju bez zamjene pao. i mrska ga obuzme tmina. a poviše lađa je bio Najniže sagrađen zid. Hektor je stajo. pod uho njega kad pogodi Paris. 29 Ktome i bolesti mrskoj. Hektor ne može naprijed. ljubimac Zeusov. Pod čeljust. Pulidamas ga svjetuje neka uzmakne i neka se dogovori s drugima. Epejcima vođa Meges. 673-753. Boj u sredini. junaci i njihovi konji Najžešći bili su tu u borbi. Hektor. Gdje Protesilaj i Ajas povučene imahu lađe Na brijeg pjenastog mora. i mjedenu str'jelu zbog njega se ljuteći pusti. Bješe u vojsci neki Euhenor. i 659. Beoćani ondje I s njima Jaoni bjehu. i brzo Ahejci slavu bi stekli. Da nije pošao s ostalim Grcima pod Troju. On je doplovio za smrt za svoju znajući ljutu. sin Polijida Vrača. Jer mu je često dobri Polijid govorio starac. Filejev sin. Za njim se ubitim vrlo u duši razljuti Paris. a s njime pođoše jošte Fidas. poslije netko umetnuo ne opazivši protivurječja s navedenim mjestima. Zato se uklanjo on i globi ahejskoj teškoj. čestiti Bijas i Stihij. a dom je u Korintu imo. Ali ne mogoše divnog i plamenog Hektora odgnat. Harpaliona. i Amtion bješe i Drakij. Da mu pogiba čeljad od Argejaca na strani Od lađa l'jevoj. Ili kod ahejskih lađa pogubiti da će ga Trojci. ni čuo ni znao nije. da ništa ga boljelo ne bi. otkupiti se. izleti Brzo iz njega duša. 673-837. Da će u kući svojoj od bolesti umr'jeti teške. tj. Jer mu u narodu silnom paflagonskom prijatelj glavni Bješe.

A junačine Trojci uzišav na zidinu veće 717. Jednom je u gruđi Zeus gromoglasni metnuo razum Čestiti. Ti su u oružju bili pred četama junačkim ftijskim. jerbo srca za kreševo nemahu blisko. Nego kao što dva rumendlaka na njivi vola Vuku složeni plug jednodušno. Ajasu bio je brat. Jer bog je u ruke jednom izručio poslove ratne. 599-600. s narodom trojskim. Zato i mudrošću hoćeš pametniji od drugih biti. a jaram ih glatki i jednog i drugog d'jeli. i štit mu primahu oni. a sam mu svaki i vr'jednost najbolje znade. Na boj Trojanci Sada mislili n'jesu. Mjedenih imali n'jesu gustogrivih kaciga oni Niti jasen-kopalja ni štitova oblastih krasnih. Jednom je igranje dao. Filaku sina. Medon Oileju bješe božanskom od inoče čedo. pjesmu. K Hektoru smjelom da nije Pulidamas stupio veleć: "Nikako opomena da slušaš. nećeš! Kad ti je prvome bog izručio poslove bojne. i oni se oba niz brazdu Žure. A plug reže razor oranici: tako su njih dva Stupivši jedan k drugom veoma stajali blizu. Drugi se sprijed junaci u oružju umjetnom tada Borahu s oklopnikom sa Hektorom. vidi st.Homer: Ilijada 695 700 705 710 715 720 725 730 735 Ustrajni ratnik Podarko i Medon vođahu Ftijce. jer brata maćesi svojoj Eriopidi ubi. al' daleko od očinske zemlje Živje u Filaki on. Ajas Ojlejev sin brzonogi nimalo nije Od Telamonova sina od Ajasa bivo daleko. Al' Telamonova sina drugari slijediše mnogi. A sina Ojlejeva junačinu Lokrani n'jesu Pratili. u praće. Tada bi trojanske čete od brodova i od čadora Sramotno bile uzmakle k vjetrovitom Ilijskom gradu. Ifikla. 30 217 . što se meni najbolje čini: Svuda se ratni okrug razgorio okolo tebe. što Ojleju bijaše žena. Podarko bijaše sinak. jer str'jele su sve ih pomele. Lokrani gađahu krišom ostragu. tj. jer su kraci praće bili načinjeni od vune. "i u sukanu dobro u ovčiju vunu". Al' sam nikako svega polučiti zajedno ne moš. A ja ću sada reć. Sami dobri junaci. a znoj im silan Podno rogova curi. Kad bi mu umor i znoj osvojio koljena veće. Nego su pošli pod Ilij u lukove uzdav se svoje I u sukanu dobro u ovčiju vunu 30 . te oni Gađahu mnogo Trojance i čete lomljahu njihne. Hektore. a drugome kitaru. što ga mnogi imadu ljudi i mnoge Spasava. Među Beoćani bili su boj i branili lađe.

boljare na iskupu drži. snažnog Adamasa. pa onda obojica krenu u sredinu u najljući pokolj. 81. da prigledam poslove ratne. A drugi pogođeni i ranjeni pred zidom bjehu. 218 . K Pantojevome sinu Pulidamasu junaku." Reče. tj. Zatim potraži još med rtnicima. Il' nam se na lađe valja zaletjeti pune vesala. nego se borio pješke. Asijev sin Adamas i Asije. I s kola odmah on u oružju na zemlju skoči. Onda ću vratit se opet. 32 764. ne bi li našo Helena. 31 Besjedu započne s njim i krilate prozbori r'ječi: "Ovdje." 33 Njemu bogoliki riječ Aleksandro prihvati ovu: 31 749. Hektor hotimice pretjeruje samo da Parisa što jače podjari. a gdje je i Helen sileni vlastelj. I pristupajuć k njemu progovori besjede ružne: "Nesretni Parise. vlastelja. 754-837. među lađama se rastrkav. a protivan je smislu. i besjeda ta se valjana Hektoru svidje. 32 Na l'jevoj plačnoga boja na strani ubrzo zatim Nađe Aleksandra divnog ljepokose Helene muža. nije dakle mogao ovdje skočiti iz kola. sada te smrt zacijelo prijeka čeka." B. nije više na njih uzišao. Nego uzmakni der ti i pozovi amo boljare. Gdje ti je Dejfob. . ženaru ludi. Da nam jučeranji dug naplatili ne bi Ahejci. kad pravo onima rečem. drugi se bore (S mnogima njih malina). 33 772-773. 755 760 765 770 Reče i uzrastom nalik na snježno brdo poleti. i Dejfoba potraži s njima. Nađe ga gdjeno hrabri i potiče drugove na boj. Al' ih neozl'jeđenih ni čitavih ne nađe sviju. Taj je stih poslije umetnut. Asiju sina. Jer ja se bojim. Nato pohrle svi. Asija. Ako nas ushtije. Pulidamase. Tad bismo dobro se mogli dovinuti savjetu mudru. jer otkako je Hektor izišao iz kola u 12.ili nam valja Čitavim od lađa otić odavde.Homer: Ilijada 740 745 750 Jedni u oružju opet odilaze. A ja onamo idem. Jer nezasitni ratnik kod brodova jednako čami. ranjenici su se uklonili u grad ili su odneseni. Gdje ti je Otrionej? Sa vrha se strmeni Ilij Ruši. Hirtaku sina. Hirtakov sinak. Ne mislim da će se boja okaniti ikada posve. Hektor nalazi na lijevom krilu samo Parisa još neranjena. bog objačiti.. kad poklič njegovu čuju. st. pjev. prvi ljepotico. Vičući lećaše on kroz Trojance i pomoćnike. Nego kod lađa skrajnjih kod ahejskih ležahu jedni Život izgubivši svoj pobijeni od argejskih ruku.

A preko snage se borit ni žestoki ne može junak. ali su brze na obranu i nama ruke. ko greben Nakrivo ispinju se. Ortej i Palmis. S golemom bukom padnu u pučinu. i mjedi po njemu bijaše mnogo. Koje je na zemlju grom Kroniona potjero Zeusa. Mi ćemo za tobom b'jesno pohitjeti svud. sad drugi stisnuti čvrsto Sjajuć u oružju svom za vođama iđahu svojim. koliko smo snagom vrijedni. ali je smrt Kronion odvratio od njih. i junaštva Mislim da neće nedostat. da ćeš nam lađe Uništit. Drugi put htio bih ja otpočinut od boja jednoć. Gdje je nezazorni bio Pulidamas. Hektore. Samo je uteko Dejfob. Kračuć široko Ajas zatače Hektora na boj: "Bliže. a drugi Moris. Negdje se nada srce u tebi. na borbu Zeus ih potače. ali o tome vijećanju nema ni riječi. srce u tebe. Sa mnogo koža. pristupi. Da ti ljepogrivi konji od jastreba hitriji budu. Ovdje bi prema stihovima 740-744.Homer: Ilijada 775 780 785 790 795 800 805 810 815 "Kada je. i Helen snažni je vlastelj Uteko.ranjeni su obojica kopljima dugim U ruku. Kebrion I još bogoliki junak Polifet. Otkad si kod lađa ti drugare potako na boj. Hipotionovi sini Askanij. Da je već blizu dan." Tako mu reče junak te srce nagovori bratu. Falkes. Okolo četa je stupao svud i svakako gledo. Sve ih je vodio Hektor ljudomori Aresu slični. Odu. ili je pjesnik zaboravio da o tome što kaže ili su stihovi gdje je to bilo ispali. da nekriva kriviš. sa štitom. o nesretniče. Otkad smo ovdje mi i bez prekida s danajskom vojskom Bijemo boj. 792. Ali pomesti nije Ahejcima mogao srce. Hektore. trebalo da vojvode trojanske vijećaju. što svuda jednako krije. čemu Argejce Plašiš samo onako? U boju nevješti n'jesmo. Sada nas. Prijamov sin. Sjajna se kaciga tresla na čelu Hektoru divnom. za koje sad pitaš. vali se silni Motati na moru stanu po prešumnome. vodi. sad dolaze jedni. što štit ga je krio. Neće l' Ahejci uzmaći pred njime. 34 219 . u koji ćeš nagnuvši u b'jeg Moliti oca Zeusa i ostale bogove vječne. sad drugi: Tako i Trojci sad jedni. a drugari su mrtvi. Oni pođoše slični oluji i vjetrima teškim. . 34 Ta su dvojica došla za zamjenu u zoru juče Iz Askanije grudne. gdjeno je boja i pokolja najviše bilo. i 751-753. Jer nejunaka me sasvim porodila nije baš mati. kud srce i duša ti veli. Nego je opaki bič Ahejce svladao Zeusov. Mnogo će prije ruke osvojit i rasuti naše Grad vaš žitelja puni! A tebi samome velim.

" Kad to izreče. pred kopljem Ako mi ostaneš dugim. "pse ćeš nahraniti i ptice". a Hektor odgovori sv'jetli: 35 "Ajase.I ti ćeš biti među njima ubit. A s druge ciktahu strane Argejci te se junaštva Sjećajuć stanu čekat boljare trojske.. pjev. Ahejci vide povoljan znak u orlu. vidi 1. što si to reko? Ej da sam tako sin egidonoše velikog Zeusa Dovijek. vidi u 12.. st. al' njemu sa strane desne proleti Orao ptić iz visina. gatalo ludo. ostragu se uscikće narod. oj hvališo.Homer: Ilijada 820 825 830 835 Da te u grad što brže dovezu prašeći poljem. a Hektor slabo vjeruje pticama. te ciktati stanu Ahejci Veseli poradi ptice. 36 831. kad padneš kod ahejskih lađa. 4-5. st. ogulit će kožu ti ono Nježnu. Kao što današnji dan Argejcima donosi svima Propast! . a oni za njime Pođu s bukom golemom. 35 220 . i trojanske pse ćeš nahraniti i ptice 36 mnoge Salom i mesom svojim. i vika Jednih i drugih dopre u eter do Zeusovih zraka. pjev. I da sam čašćen ko bog Apolon i ko Atena. tako da me porodila gospođa Hera. 822-823. 238243." Reče Hektor i ljude povede.

Homer: Ilijada ČETRNAESTO PJEVANJE (26. ostavio kako u svom čadoru s prijateljima pije napitak.. dan. Ako je i pio Nestor. Ono se muti onako i nikud se ne giba ono. da ovo bolje će biti: Po Agamemnona poći. 618-803. st. Hrabrog konjokrote. 1-152. vidi u 12." Reče i hubavi štit Trasimeda. kojega je u 11. U borbi jedni su druge Odirali. "bedem je ahejski pao" ne sav. 3 16-20. 1 5 10 15 20 25 221 . Ranjeni knezovi vijećaju. i pripovijeda. Nastavak) Zeus prevaren. Od mjedi blisto je sav. a kako će to se izvršit. Dokle ne ugrije tebi ljepokosa tu Hekamada Vodicu toplu i rane ne opere krvave tvoje. i svršetak istoga pjevanja. što ga je priredila Hekameda. a na njima mjed popucivala glatka. a Trasimed imo je njegov. Dokle odlučan vjetar od oca ne dođe Zeusa: Tako se kolebo starac u duši misleći dvoje: 3 Bi l' med brzokonjike Ahejce u čete pošo. pjev.. al' dobro osjeti ciku 1 Te on Asklepija sinu progovori krilate r'ječi: "Mislim. Kako se mačima ondje i kopljima dvoreznim biše. pjevanja. a bedem je ahejski pao. Pjesnik se vraća k Nestoru. 2 Ko što se ljulja more (a valovlja gudnjava stoji) Navalu vjetara naglu naslućujuć i fijuk njihov. gdje ležaše tad u čadoru. A ja na mjesto idem. a druge straga Trojci gdje prehrabri metu. Poredi se neodlučnost Nestorova s neodlučnim ljuljanjem mora prije oluje. Nestor čuje ciku Trojanaca i Ahejaca koja je spomenuta na kraju 13. Nestora sastanu tad hranjenici Zeusovi kralji Od lađa dolazeći. nego samo dio. uzme. Al' ti sjedider ovdje i vino žarkasto pijder. a ranjeni bijahu mjeđu: 1. sa kojeg je vidik. 5. tražit bi l' išo. 2 15. jedni u zabuni. I misleć tako smisli. 398-399. Vika sve veća snažnih momaka kod lađa stoji. st. Gdje su Ahejci. ljudma pastira. Izvan čadora stane i opazi posao grdni. da vidim. pjev. Koplje ubojno uzme s oštricem od mjedi ljute. svojega sina. Il' Agamemnona. Mahaone divni.

Tako ih kolju Trojanci u metežu. kaže se u 11. 6 Da se od lađa prije u Ilij vratiti neće. 251-253. st. 28-29. Mislimo dajmo. u st. jer misle da Nestor izlazi iz boja. a bedem kod najdaljih sazidan bješe. Da je neslomljiva nama i lađama obrana našim. Opiruć se o koplje. što l' valja sada učinit. riječ da ne bi siloviti izveo Hektor. za koji se nadasmo prije Da je neslomljiva nama i lađama obrana našim. Tako gospodu valj'da premogućem hoće se Zeusu. oj ahejska velika diko. a što sam izlazi. 660-661. Nestore.Homer: Ilijada 30 35 40 45 50 55 60 65 Tidejev sin i Odisej i Atrejev sin Agamemnon. Al' nejdimo u boj. oni pri kraju lađa već bore. i narodu bijaše t'jesno. Jer je bedem već srušen. ne mogoše lađe Na njoj stajati sve. Ahilej kako je ima.. st. 5 S njime besjedu kralj Agamemnon započne ovu: "Nestore. a sada se svršuje sve to! Aj i ostali već nazuvčari Ahejci na mene U srcu srdžbu imadu. huk do nebesa Dopire. Nelejev sine. Nestor obori onoj trojici srce. 4 222 . koliko med brdima bješe. 375-378.. kako je ranjen Diomed.. sva trojica pođu. ." Na to odgovori njemu Gerenjanin konjanik Nestor: "Sve se doista tako dogodilo." Prozbori njemu ovako junacima kralj Agamemnon: "Kada se. 5 40. I ti poznao ne bi. 6 45. to se kaže u istom pjevanju. u st. Čemu ovamo ti iz ljudogubnog dolaziš boja? Bojim se.jer ranjen ne vr'jedi više u borbi.Ja bih reko . Oni kod brzih lađa bez prekida teško se bore. Zato su poput skalina poređali brodove i sav Obale pokrili otvor. Kad ih sazidan bedem obranio nije ni opkop. 4 Jer su od bojišta bile daleko njihove lađe Pjenastom moru na br'jegu: povučene bijahu one Najbliže moru. Tako je zborio on. 435-438. Te on ahejskim kraljma u grudima obori srce. boje se da je to rđav znak. Zato želeći vidjet i borbu i ciku bojnu. Kako se grozio bio med Trojcima govoreć jučer. i s njima se sastane starac. Ako pamet što može pomoći. Diomed i Odisej ranjeni. st. koliko god bi ih gledo. Kojim se izmučiše Argejci u srcu misleć. drukčije ni sam Visoki gromovnik Zeus okrenuti mogao ne bi. pjev. pjev. Te im se boriti neće pri krmama njihovih lađa. a srce Žalosno u njima bješe. Dok ne zapali njih i ne pogubi sve nas junake. a kako je ranjen Agamemnon.. Da su Agamemnon. a kako Odisej. Ma da je obala bila široka.. 173-183. vidi 8. S koje l' se strane ondje Ahejci pletu i metu.

223 . da u more lađe povuku. da u njima pogine svaki! Prostranih ulica grad zar tako trojanski misliš Ostavit. Nek se sad javi. Onda će uditi tvoj. Koje ni jeđan čovjek kroz usta preveo ne bi. grlati bojnik: "Blizu je čovjek. Dokle još traje rat i bojna cika. Bolje se čovjeku spasti bježeći negoli propast.i tada Trojanci prestat će možda Od boja. pjev. navaljalom upravljaš drugom Vojskom. kao što ti med Argejcima mnogima vladaš. Zamjere nije bijedi umaći niti po noći. Kamenom 7 ih nad vodom učvrstimo. što si to reko. Koji pameću svojom govoriti znade. veselja Da bude Trojcem. Bio star ili mlad. o glavo narodna. da besjedu takvu Ahejac ne čuje drugi. učinimo dajmo ovako: Blizu mora što god imade naprvo lađa. prokletniče. . što valja. Tako znadem i sada. Atride." Mrko pogledav njega Odisej dosjetljivi reče: "Kakva ti. kojim je Zeus-bog Od rane mladosti dao do u starost. A nama prijeka propast da dođe. Koji u more veliš potegnuti pokrite lađe. što sada i tako su silniji od nas. Odiseju. Kako sam znao prije. dokle nam tiha Ne dođe noć. i kome je narod toliki Poslušan. Sada ti pamet korim veoma. zbog kog bijede i čemera imasmo mnogo? Šuti. sa bozima blaženim drugim One da slavi. . a nama kralj da nijesi." Na to junacima kralj Agamemnon odgovori njemu: "Teškim me pr'jekorom ti. vidi 1. kojega hum u Tebi nasuti krije. i mi ćemo povući druge sve lađe. savjet.. Ali se ponosim i ja. riječ iz ograde zubne izmače? Ej ti da. Nego će sa strahom bježat i prestajati od borbe. jer tad Ahejci Ne bi odoljeti mogli. Tri se Porteju sina nezazorna rodiše i svi 77. Što sam vijekom svojim među vama najmlađi svima.ako vas volja Poslušat mene. "kamenom". u srce dirnu Ja ti ne govorim evo. Kojino žezlo nosi. Sve ih potegnimo mi i povucimo u more divno. ugodit će svakako meni. od oca čestita da sam Tideja. tko znade izreći mudriju miso. a ruke saveza i srce naše. i nek mi ne zamjera ljutito svaki.Homer: Ilijada 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 7 Tu da Ahejci daleko od Argosa bez slave padnu. Argejce rado da brani. bojeve teške Da nam valjade biti. Al' sad.i dugo ne tražimo . 436. st." Med njima započne riječ Diomed. da dobro pokrivene lađe U more sada povuku preko volje ahejski sini. kao što velim.

a oni ga čuju i rado se pokore njemu. Hajd'mo od nevolje u boj. Te on za njima staru junaku naličan pođe. Desnicu primi on Agamemnona. Zato nemojte zlim i rđavim držati rod moj I ne pogrdite r'ječ.Homer: Ilijada 120 125 130 135 140 145 150 U Pleuronu su oni i u strmom u Kalidonu Živjeli: Agrij i Melas i Enej konjanik treći. a moj se nastani otac Nakon lutanja duga u Argosu po volji valj'da Zeusa i bogova drugih. Besjedu započne s njim i krilate prozbori r'ječi: "Sad se. jer je ona Zeusu sestra i žena. kad motri ahejsku bježan I krv. Ahileju opako srce Raduje negdje u grudma. Tako zemijotresac silni iz grudi istisne tada Glas i tako svakom Ahejcu veliku hrabrost U srce vrgne. Enej je ostao tamo. . 153-360. Atreju sina. Nego će trojanske negdje čelovođe mudre zaprašit Jošte široko polje. koji se srcu Svome ugađajući ne bore. Tamo se samima valja od borbe i od strijela Uklanjat. med Danajci kopljanik prvi Bješe. Hera zanosi i uspavljuje Zeusa. iako ranjeni jesmo. Hera zlatotrona stojeć na glavici Olimpske gore Gledaše očima dolje te u bici. 224 . te se u duši u svojoj poveseli ona. junaštvom prvi je bio. u boju bez prekida neka se bori. da se tko ne dobavi na ranu rane. jer nimalo duše u njega doista nema! Ali nestalo njega. i bog mu uzeo oči! Još se blaženi bozi na tebe ne srde posve. je l' istina prava. junacima kralj Agamemnon naprvo pođe. Pođu. To je spazio bog zemljotresac preslavni dobro. Oca mojega oca." Reče. Posidon je Heri brat i djever. žitkom obilan dom i oranica dosta Imaše pšenice punih. kad je javno izreknem vama. kao što devet il' deset tisuća ljudi Jeknut u ratu zna zavrgavajuć svađu i borbu. 6. Imo je mnogo ovaca. Krikne. a Posidon je Zeusu brat. Odmah rođenog brata i djevera 8 spazi gdje brza Sopeći. stojeći daleko." Tako reče Posidon i krikne pa odjuri poljem. Atrejev sine. Adrestovom jednom se kćerju Oženi. junačkoj slavi. Al' ćemo poticat druge i hrabriti. a okolo voćnjaci bjehu. i sam ćeš ih vidjeti jošte Gdjeno od lađa bježe u Ilij i od čadora.ta bit ćete čuli o svemu. 8 155 155.

U uši probušene tad metne oboce sa tri Bisera jagodasta. i mrzak joj bude u duši." Zeusova kći Afrodita odgovori njojzi ovako: "Kćeri velikog Krona. ambrosijske rukama sama. što velim? Ili me poslušat nećeš u duši srdita na me. bogom početak. Iziđe iz sobe zatim i tajom od bogova drugih Pozvavši Afroditu ovako joj besjedu počne: "Bi li me poslušat htjela. Što si umna. da bog ni jedan otvorio ne bi). Najprije s tijela ljupkog ambrosijom boginja mrlje Opere sve sa sebe. oj kćeri. zatim na glavi na svojoj besmrtnoj splete Blistave uvojke krasne. na kojem je stotinu kita. Primivši mene od Reje. gromoglasni kada je Zeus-bog Pod trepetljivo more i pod zemlju metnuo Krona. onda i kosu Počešlja. i Tetiju majku. Haljinom odjene se ambrosijskom. u kojem mirisa bješe. Ona u sobu pođe (načinio joj ju je sinak Hefest i složio čvrsta u dovratnike joj vrata Tajnim klinom. govori. Onda se opaše pasom. koju Atena Ugladi vješto utkav unutra umjetnih djela Mnogo. Ova se miso u duši učinila najbolja njojzi. čime savladat Bogove besmrtne sve i smrtnike umiješ ljude. i ona mu okrepnim. Tad se u svojoj duši volooka gospođa Hera Zamisli. U tu unide sobu i vrata zatvori sjajna. slatkim Oči posula snom i opčinila srce mu mudro.Homer: Ilijada 160 165 170 175 180 185 190 195 200 A na najvišem vrhu izvorljive Ide planine Opazi Zeusa gdje sjedi. 225 . Krasne potplate tada priveza na noge b'jele. Njime lijepu kožu kad namaže. po nebu svem i po zemlji bi pošao miris. oj dijete drago. milina blistaše iz njih. Kad bi se razlilo ono po domu mjedena praga Zeusovu. Što sam Danajcem ja na pomoći. a ti Trojancem." Njojzi tad polukavo odgovori gospođa Hera: "Daj mi žudnju i ljubav. . Pošto uresom svakim već tijelo nakiti svoje. Boginja uzorita povezačom krasnom i sjajnom Povi se tad. i ako se dade izvršit. ambrosijskim blistavim uljem Ugodnim namaže sebe. Ne bi li nju zaželio on obljubit i ne bi l' S njom se milovat htio. a duša me nuka izvršit. kako bi um egidonoše Zeusa zanesla. Lijepo nakitit sebe i poći na goru Idsku. Idem ti krajeve skrajnje mnogohrane pogledat zemlje I Okeana. prečestita boginjo Hero. Ako izvršiti mogu.ko sunce povezača sjala se njojzi. Koji šu u kući mene othranjujuć gajili dobro. Kopčama zlatnim na grudma je Hera zakopča.

528-530. 226 . al' nogama ne dirne zemlju. Svakoga drugoga ja bih od bogova mogao vječnih Lako uspavat. U tom je pasu žudnja i ljubav. Dođe u Lemnoski grad božanskoga Toasa kralja. Hera sa glavice pak otišavši Olimpske gore Dođe u Pijersku zemlju. u Ematske krajeve mile. i gospođa Hera volooka tad se nasmije I sa smijehom pojas u svoja postavi njedra. mislim. nepropadljivu stolicu krasnu. što rekoh ti. pa i ne mogu. st. i 4. a one početak su stvarima svima. pjev. Da joj ga u ruke i r'ječ izustivši prozbori ovu: "Na ti ga." 9 Reče i onda od prsi izvezeni šareni pojas Otpaše. što u srcu svojemu želiš. a ja ću znati za hvalu dovijek tebi. U kuću Zeusovu tad Afrodita boginja ode. Jer već jednoć me tvoj opametio. vješto će nju rukotvorac slavni načinit Sin moj Hefest metnuv i podnožje za noge na njoj. što pamet i mudrim zamamljuje ljudma. Ja ću ti dati dar. u kom su sve ušivene njezine čini. Njihova srca ja nagovoriti r'ječma da mogu Te ih u postelju svest. Tu se sastane sa Snom (što rođeni bratac je Smrti)." Njojzi prihvati riječ Afrodita nasmješljivka mila: "Niti mi priliči tebe ne uslišit. Ja prijateljica mila i vr'jedna njima bih bila. Zatim na snježna brda konjogojnih Traka se vine." Reče. razgovor tu je I prelašćenje. prečestita boginjo Hero. jer pade na njihovu dušu ljutina. Hera ovdje laže i vara Afroditu. pojas taj u svoja metnider njedra Šarena. Na najviše vrhunce.Homer: Ilijada 205 210 215 220 225 230 235 240 245 Idem pogledat njih i beskrajnu svađu umirit. nalog. Već si me poslušo često.. Jer već odavno neće na postelji skupa da leže Ni da se ljube. vidi 1. da nećeš Doći natrag ne svršiv. već ako bi rekao glavom. Zlatnu. boginjo. rijeke Okeanske ja bih uspavo Također vode. a Afrodita to ne vidi: i to je primjer nesavršenosti Homerovih bogova. Ali se hotio ne bih primaći Kronovu sinu Zeusu i njega uspavat. pjev. pa me i sada Usliši. Sjajne pod obrvama ded uspavaj Zeusove oči. S Atoske gore ona u valovno korači more." Boginji tvrdi San odgovarajuć reče ovako: "Kćeri velikog Krona. 93-104. Odmah kad legnem ja uz njega u ljubavi slatkoj.. oj gospodaru i bogova sviju i ljudi. Na toj ćeš stolici držat pri gozbi bijele noge. da se sjedine i da se ljube. 9 198-213. Ruku mu stisne i ovu izustivši besjedu reče: "Sne. st. u kom je sve ušiveno. Koja predobrom Zeusu na rukama počivaš mila.

Bogove stane turat po dvorma. a najviše mene Tražaše u more da me iz etera bez traga baci. da nam svjedoci Budu bogovi donji. i svojom je ženom nazovi. pjev." Reče. 215-216. i boginja njega bjeloruka posluša Hera Te se po njegovoj volji zakune i bogove zazva Sve. To nije protivurječje jer se iz 8.. K njojzi se bježeć utekoh. ali ih ne izgovara jer zna da će je San razumjeti i bez njih. u koji je sin prejunačni Zeusov 10 Trojanski grad razoriv od Ilija brodio bio: Tad sam uspavao um egidonoše velikog Zeusa Tvrdo obuzev njega. San zahtijeva od Here da se zakune držeći jednom rukom zemlju. pjev.. I Pasiteju ću dat.. A drugom prihvati mora. i San joj na to razveseljen odvrati r'ječi: "Deder se Stigom rijekom strahovitom meni zakuni Sada i jednom se rukom mnogohrane prihvati zemlje. st. što žive okolo Krona. Dođu do Lektosa i tu iz vode se izviju i tad Stupe na suho. Imbrosa oni Zaviti u maglu i put prevaljujuć oboje brzo Oni do Ide dođu izvorljive. 265-266. 12 267-269. a ovome u srcu svom si Smislila zlo i digla na pučinu vjetrova hudih Silu i odbila njega na Koos žitelja puni. 13 Da ćeš mi doista jednu od mlađahnih Harita dati. San to izvršuje. a malo dalje se i zaklinje da će Snu dati Pasiteju ako učini ono što ga ona moli. A kad se zakle već i pošto dovrši kletvu. da Zeus brani gromoglasni tako Trojance. Iza prvoga stiha ima Hera u misli da reče: "i da će se na te tako rasrditi kako" . "sin prejunačni Zeusov". Od prijatelja daleko. što blista. vidi u stihu 266.al' kada se probuci Zeus-bog. 13 272-274." 12 Reče. to nigdje ne vidimo. 478-481. koji su okolo Krona. što je žudim svedni u duši. a to su Titeni. 250. što bogove i ljude kroti. Heraklo. u duši opominješ svojoj? Misliš li. za koje se u st. Sne. i jednu od Harita mlađahnih tebi Dat ću. što je žudiš svedni u duši. svojega sina? Nego idi. što pod Tartarom žive. 10 11 227 . st. vidi da je Tartar na rečenim skrajnjim granicama. 11 Kako se radi Herakla rasrdio. 279. koji dakle žive na skrajnjim granicama zemlje i mora. a drugom more da je čuju donji bogovi. i vrh se planine pod nogama njihnim Tresao. tj. Otiđu oboje odmah sa Lemnosa. ali da on dobiva obećani dar.. oženi se njom. tad smiri se srdit doduše Zeus bojeći se Noći učiniti na žao brzoj. kaže da žive pod Tartarom. I Pasiteju ćeš dat. Hera obećava.Homer: Ilijada 250 255 260 265 270 275 280 285 Onaj dan. no Zeusove spaze ga oči. vidi takav primjer i u 10. Ali me izbavi Noć. Titeni koji se zovu. A sad mi drugo djelo izvršiti nesretno veliš!" Tada mu prihvati riječ volooka gospođa Hera: "Zašto se toga. matice zv'jerju. . a San se prije.

kada bih tajno Ja u dvorove pošla Okeanu struja dubokih. ." Nebeski oblačnik Zeus odgovori njojzi ovako: "Bit će kad i drugi put zaputiti onamo. kojoj pjesnik ne kaže ime. i Tetiju majku. Hero? što s Olimpa dolaziš amo? Nemaš se popeti na što. Ona srčanog sina Herakla porodi meni. Da se poslije na me ne rasrdiš. kimindis kažu joj ljudi. Ni kad boginju ljubih ljepokosu Demetru onu. a ni za ženom Tako ne svlada dušu u grudima razliv se po njoj. Ni kad gležanja krasnih kćer Akrisija ljubih. njegova kći. Ni kad preslavnu Letu. ta kakve to izusti r'ječi! Ako na vrsima Idske planine u ljubavi sa mnom 321. ko kada ju je obljubio prvi put nekad. Konji mi podno brda izvorljivog Idskoga stoje. Koji su u kući mene othranjujuć gajili dobro." Njemu tad polukavo odgovori gospođa Hera: "Prestrašni Kronov sine. Tu San sjednuvši granjem pokriven jelovim nalik Na zvonku stvori se pticu. a ne onaj o kojem se govori u 9.Homer: Ilijada 290 295 300 305 310 315 320 325 330 Popne na jelu vrlo visoku. jer pade na njihovu dušu ljutina. Idem ti da ih vidim i beskrajnu svađu da smirim. nasladit se ljubavi hajd'mo. Ni kad Feniksa kćer daleko slavnoga ljubih. koja glavnog junaka Perseja rodi. A Dionisa. Kada su kradom od oca i majke u postelju legli. Danaju. jer konja ni kola nemaš. Ta još mi nikada ljubav za boginjom. Semela rodi. 14 Minosa i Radamanta bogolikog koja mi rodi. kad Semelu ljubih. nosit po suhu. pjevanju. Koja svjetnika rodi Piritoja bozima ravnog. u brdima kojano živi. Gospođa Hera se brzo na Gargar visok vrhunac Idske popne planine. ni samu tebe kad ljubih. osvojila mudru mu dušu Ljubav." Njemu tad polukavo odgovori gospođa Hera: "Idem ti krajeve skrajnje mnogohrane pogledat zemlje I Okeana.i nebeski oblačnik Zeus-bog Kako opazi nju. Ni kad u Tebi ljubih Alkmenu. što bješe na Idi Najviša dopirući u eter kroz magle tamne. Ovo je sasvim drugi Feniks. Oni će nositi mene po vodi. Radi toga sam k tebi sa Olimpa ovamo došla. Halkida kažu joj bozi. ljudma veselje. Jer već odavno neće na postelji skupa da leže Ni da se ljube. 14 228 . bogom početak. Niti kada sam ženu Iksiona ljubiti stao. K njoj se približi Zeus i izustivši besjedu reče: "Kamo namjeravaš. zvala se Europa. Koliko sad sam te željan i slatka me osvaja žudnja. Hero! Nego hajdemo leći.

Argejce sad braniti možeš. kog pokojem tihim poklopih. ma bilo samo za časak. Prijama sinu. Ahejci nadvlađuju. a rosa iz njega padaše sjajna. Posidon u prvim ahejskim redovima. Pjesnik je zaboravio reći u kojoj prilici ulazi ovdje Posidon u ahejsku vojsku. kada se gleda. K lađama ahejskim San tad poteče tvrdi želeći Glas zemljomičnom javit Zemljotrescu jakome bogu. kad se tebi postelje hoće. Onamo podimo leć. Dokle još spava Zeus. Bliže pristupi k njemu i krilate prozbori r'ječi: "Po volji. pobjedu pustit Hektoru." Reče i Kronov sin tad milo ogrli ženu. A. da i jače Danajce brani. jer ruglo bilo bi pravo. A Posidona potače. i kad ti je milo u duši. Tu je njih dvoje leglo. 229 . . rode o argejski. Tako je Otac mirno počivo na Gargarskom vrhu. u rukama ženu držeći. Reče te u slavna opet plemena ljudska odleti. 361-507. i na se oblak navuku Lijep i zlatan. perunika ktome Gusta i nježna i ona od zemlje ih dizaše uvis. ako se drugi 15 365 363. Da nas kroz njega neće ni Helije vidjeti moći. Rosni izbije lotos i šafran." 7." Nebeski oblačnik Zeus odgovori njojzi ovako: "Ne boj se. Pod njima nova trava iz zemlje izbije divne. Jerbo ću ja nas takvim ogrnuti oblakom zlatnim. 361-387. al' sve se odatle vidjeti može! Kako bi bilo. Bojnu im slavu pridruži. da brodove osvoji slavno? Hektor govori tako i želi. te s njime u ljubavi spava.Homer: Ilijada 335 340 345 350 355 360 Želiš da legneš. Hero. da koji il' čovjek il' bog će nas vidjet.načinio ti ju je sinak Hefest i složio čvrsta u dovratnike joj vrata. Snom i ljubavlju svladan. Zanijela ga je Hera. i bozima ostalim ode Kazati? . Među rtnike odmah Posidon skočivši vikne: 15 "Zar ćemo opet. Nećemo odviše željet Ahileja. Ali kad te je volja. Posidone. jerbo Ahilej Kod lađa prostranih stoji veoma srdit u duši. A ti sobu imadeš. Kojem je oštriji pogled od svega. da koji od vječitih bogova spazi Nas gdje spavamo skupa.Ne bih se više u dvore vratila tvoje Ustav iz postelje ja.

More se spljuska sve k čadorma i lađama crnim Argejskim. tad Ajas. Iđahu. Ni vjetar tako ne šumi uz stabla brsnata vrha. a ja ću čelovođa biti. Tada prestrašnu svađu i borbu učiniše ondje Svijetli Hektor i bog mrkovlasi jaki Posidon. a drugi od mača sa srebrnim klinci. i velim. Jedan od štita. Nalik na munju mač. I u boj pođ'mo. Gdje se remena dva oko prsiju pružahu njemu. Kada se iz mora dignu uz duhanje Boreje teško. Kada se upravo k njemu okrenu. B. gromotno vičuć sa vojskom se sudari vojska." Reče. iako su ranjeni bili: Atrejev sin Agamemnon. a ovaj argejskoj vojsci. a oni ga čuju i rado se pokore njemu. a rđavo rđavom davo. Niti u planinskom dolu ne stoji praska tolika Gorućeg ognja. I on med drugove guste uteče od smrti bježeć. A sad. ne valja u pogubnom boju Sastat se s njim. Hektor se nato Razgnjevi. kao što velim. a malen mu štit na ramenma. u vojsci što ih imamo. Ređat ih knezovi stanu. 388-439. da čitavu šumu izgori. sin Telamonov. A s druge strane Hektor Trojance ređaše sv'jetli. Kad se na vojsku vojska zaleti povikavši strašno. Vjetar. gdje mu je koplje iz ruke izletjelo zalud. po svoj vojsci i oružje m'jenjahu bojno: Dobar je uzimo dobro. pred nogama borcima mnogo Kamenja ležaše tamo za podlogu lađam. Neće nam Hektor odoljet. što najvećma zna u bjesnilu gruhati svome. Odisej i Tidejev sinak. i dobro ga zgodi. učinite dajte ovako: Najveće. koliko se god on naprezo. Oni mu tanahnu kožu obraniše. Neka ga goremu dade junaku i veći nek uzme. a sjajnim šljemima glave Pokrijmo. Kamenom udari njega. Kolik trojanski glas i ahejski bijaše tada. Onaj pomažući trojskoj. i u ruke još najdulja zgrabimo koplja. Prvi udari Hektor junaka Ajasa kopljem. Tko je mejdandžija smjelan. najbolje štite. i jedan 390 395 400 405 410 230 . Na se metnimo sad. I kad junačku mjed na sebe metnuše veće.Homer: Ilijada 370 375 380 385 Budemo hrabrili mi. već ljude od njega ustavlja strava. da jedan drugoga brani. Pođu. Valovi morski tako ne huče o obalu bijuć. a naprvo bog Posidon zemljotresac pođe Strašan dugosjekli mač u ruci čvrstoj držeći. Hektora pogađa kamenom Ajas. kad bukne. Ali kad uzmicaše.

Kopljanik slavni Ojlejev sin u slabine njega Rani.. C. 231 . a Zeus ga besmrtni rodi. i on oživi i očima progleda opet. Koplje mu padne iz ruke i kaciga i štit za kopljem. Pulidamas. dok ne dođu k brzim Konjma. Od Zeusova udarca kako Pada s kor'jenjem hrast. te štitove krasne. Pantojev sinak.Homer: Ilijada 415 420 425 430 435 Ajas digne i njime u štita pogodi obod Hektora. te koplje njemu silovito kroz rame prođe. borbu oko njeg Zametnu ljutu Trojanci i Danajci. 16 444. Najprije Ojlejev sin brzonogi skočivši Ajas Satnija. 440 445 450 A kad Argejci vide. zavrti ga kakono zvrčku. I drugi mariše za nj junaci. Njega Enopu rodi nezazorna Nejatka Nimfa. 16 Koji je pasao stado na br'jegu Satniois-r'jeke. A kad već do broda dođu na r'jeci ljepotekoj Ksantu. Trojance potiskuju iz okola. Sjedne. divni Agenor. Sini se ahejski nato zalete ciknuvši silno Hektora misleć odvući i koplja bacati gusta Počnu. vidi 6. koji su bili ostragu za poljem bojnim. 440-587. Što je prepun virova. st. u prsi uz vrat. 22. On Protoenora zgodi Arejliku sina. drugari ga rukama tada Dignu i iz boja njega iznesu. gdje iz boja izlazi Hektor. upravljač stajaše kod njih. Šareno mjedeno tada na njemu oružje zvekne. veselja se bojnoga sjete. i strašan nastaje iz njeg Sumporov vonj. I otetura Hektor. pjev. Hektora iz kola na tle položivši vodom ga ondje Poliju. . Likijski vođa Sarpedon.tko gleda izbliza. jerbo je grom strahovit velikog Zeusa: Tako u prašinu brzo junačina smota se Hektor. a crna mu krv se iz usta na koljena lila. i onda se Satnij prevrnu. On se izvali na tle i opet. Enopu sina ubode oštro'rtim kopljem. nije mu srce Smiono. Osvetnik njemu Dođe kopljometnik slavni Pulidamas. Oblaste držahu pred njim. Uz njih sjajna kola. te stenjaše teško. jer najbolji njega junaci Bjehu opkolili tu: nezazorni Glauk i Eneja. njegove oči Crna ogrne noć. u desno Rame. I on se u prah sruši i zemlje se uhvati šakom. Naskoče jače na Trojce. al' narodnoga pastira ne mogne nitko Ranit nit' ga pogodit. Onda Hektora u grad odvezu. jer ga kamen još omamljivo.

imutka dao mu mnogo. Pa će otići k Aidu podštapajući se njime.. 374-382. kad za noge vučaše njega. tj. i žile pres'ječe obje mu vratne. Njega u očnu jamu pod obrvu zgodi Penelej. oj argejske hvališe puste. kako vam spava od mojega savladan koplja. vidi u 11. Mnogo se prije nađu na zemlji glava i usta I nos. A niti rđaković. te brzo za onim izbaci koplje. Vidite. Pulidamase. Pulidamas crnoj se smrti Ukloni na stranu skočiv. al' zamahu njegova koplja Akamas ukloni se. Promah vučaše Arheloha da ga oplijeni. 477. i njegova hvala zaboli ljuto Argejce. Sina Forbasa stočnog (od sviju je Trojaca više Forbasa ljubio Hermes. Sobom ponese Arheloh. i reci mi istinu pravu." Reče i poznade dobro. u sastavak vrata i glave. . Arheloha. Onda Akamas kopljem Beotijca Promaha rani Brata obilazeć svoga 18 . jer pade veoma blizu uz njega Protoenor. a onda mač Penelej oštri povuče 457."kad za noge vučaše njega". sarkazam. Nije samo za Trojce težina i muka ratna. Tako bratinska krv bez osvete neće vam dugo Ostajat! Tako želi u dvorima i drugi junak Rođaka ostavit kog. Te on navali na nj. i Ilionej raširivši obadv'je ruke Pade. Al' Telamonovu sinu okrenu najvećma srce Ajasu hrabrom. "brata obilazeć svoga". i njegova hvala zaboli ljuto Argejce. Pogodi kopljem. Već ga je u koži svojoj Argejac odnio koji. te kroz oko. mislim. Ajas ga u gornji zglob. A Ilioneja mati jedinca porodi ocu)." 17 Reče. po rodu preblizu je (čini se) njemu. 17 18 232 . zatiljak koplje Prođe. Nije l' u zamjenu taj Protoenoru čovjek vrijedan Da padne? meni se on ne čini nikakva rđa. te on Ilioneja rani. Zjenicu izbije njemu. Tad se Akamas prodre nad njime hvaleć se vrlo: "Oj vi grožljivci vječni. a Promah. nego mu klonu s gol'jenima koljena oba.Homer: Ilijada 455 460 465 470 475 480 485 490 495 Tad se Pulidamas prodre i sebe pohvali vrlo: "Pantojevome sinu junačini. te koplje Antenorov sinak. tj. st. konjokrota mu je Anteno Otac il' brat. da mu krvi osvetnik bude!" Reče. Poklani bit ćete i vi ovako jednoć. Onda Pulidamasu nezazornom poviče Ajas: "Gledaj. Ali najvećma srce Peneleju okrene hrabrom. Kada je uzmicao. jer smrt mu odlučiše bozi. a Trojce uhvati žalost. da nije Uzalud oštro koplje iz ruke skočilo čvrste.

Mrak se na oči njemu navuče. 233 . ljudma pastira. i svima u koljena udari drhat. pjev. 484. 218. a Zeus ih je natjero u b'jeg. U slabine. a vidi i st.Homer: Ilijada 500 505 510 515 520 Pa mu ga protisne kroz vrat i s kacigom njegovu glavu Odrubi na tle. 112. Hipotiona ubi i Morisa junak Merion. Ravan mu ne bješe junak ni jedan da dostiže ljude. Girtiju sina. pjev. od Troje Kad mi ahejski sini u brodovma dođemo kući. Trojci vi. Sada mi recite. sin Telamonov. A Protoona Teukar probode i Perifeta. Ilioneja ponosnog ocu. i mjed mu po sredini razdere trbuh. Mermeru jošte. i st. Svaki se ogleda. Penelej ko makovu glavu Njegovu digne i Trojcem pokazav je hvaleć se vikne: "Javite. stanarice olimpskih dvora. pjev. 19 508. kud će uteći od smrti pr'jeke. Ali junaka Brzi Ojlejev sin poubija najviše Ajas.. Atrejev rani sin Hiperenora. Duša njegova brzo kroz otvor rane izleti. Taj je stih bio već u 2. koji je sin Alegenorov. nek za njim u kući plaču! Ta ni Promaha. neće Pozdravit miloga muža na povratku žena. jakih i srčanih Mišana vođu. al' jošte silovito u oku koplje Ilioneju osta. Hirtija rani. Kada od straha bježe. u 11. Muze. u 16." Tako im reče. Falku odoru skine Antiloh. 19 Koji Ahejac skide tad krvavu odoru prvi. Javite njegovoj majci. Pošto je slavni Zemljotresac bog okrenuo bitku. Najprije Ajas.

Na visokom Olimpu bjehu Srditi bozi. Prenuv se ustane on te Ahejce spazi i Trojce. Posidona među njima spazi. al' k tebi pristupit pa te odvezat Ne mogahu. drugari oko njeg Sjede. bacih ga s praga. i tada Zeus se na Idi od svoje zlatotrone probudi Here. 8.Homer: Ilijada PETNAESTO PJEVANJE (26. prejunačni gdje ih Argejci Metu ostragu sad. Na noge nakovnja dva privezah i užem ti zlatnim I nerazdrešljivim ruku omotah? U eteru tad si Visjela i u oblaku. Zeus se budi i šalje Heru na Olimp. Zeus vraća Trojancima bojnu sreću. Gdje se pletu Trojanci. 1-280. nesnosna Hero. dan. Ti si Boreja bila navela i vjetrove silne Na more bacila s njime trepetljivo radeći o zlu Onom te odbila njega na Koos žitelja puni. al' mi ni tako Ne prođe bol za Heraklom božanskim neprestan iz duše. Da je na zemlju pao rastučen. Ne znaš li. da lukavstva svakog se prošav 5 10 15 20 25 30 234 . Al' ja ga izbavih otud i opet njega dovedoh U konjogojni Argos. nećeš li opet od sviju okusit prva Nesretnu svoju zlovarnost. A kad preko kolja već i opkopa Trojci pretrče. Hektora divnog uzbi od borbe i preplaši vojsku! Ne znam. Nastavak) Uzbijanje od lađa. jer ga nije Ahejac pogodio zadnji. Mrko pogleda Heru i riječ joj započne strašno: "Doista zlopaka tvoja prijevara. A. Tog te opominjem opet. Hektora na polju vidi gdje leži. a mnogo se utrudi dotle. a Hektor bez duše zagušujući se teško Baca krv. 1-77. Onda kod lađa stanu i ostanu malo stojeći Od straha bl'jedi svi i preplašeni. kada ti ja. Vidjev ga požali njega i ljudi i bogova otac. u visu objesiv tebe. I pošto danajske ruke savladaše od njih množinu. i neću l' te izbiti teško. jer kojeg dosegnuh.

te gospođa Hera volooka od stra protrnu. Nego ga navodi samog i potiče njegovo srce. st. Kakva je to Atenina zamisao. Pače bih kazala ja Posidonu. bijaše žao. Misleći jednako sa mnom med besmrtnim bozima sjedit. Pa otada ću opet o uzmaku od lađa radit Udilj bez prekida ja.. on će Ahejce Uzbiti opet i na njih navaliti strah." Reče. nejunaštvo. Ako li doista sve po istini govoriš pravoj. pjev. Besjedu započne s njim i krilate prozbori r'ječi: "Zemlja sada nek zna i nad nama široko nebo." Reče. Kojim od bogova drugih daleko prevari mene. 2 72. volooka gospođo Hero. a u boj Bog će Apolon Feb potaći Hektora divnog. vidi se iz Odiseje 8. mojega sina. a s Agamemnonom i na ahejsku vojsku. 1 71. neka on pođe Onamo. kamo ga ti crnooblačni bože. Te će bježeći doći do brodova punih vesala Pelejevoga sina Ahileja. a otac se ljudi i bogova tome nasmije Te on odgovori njoj i prozbori krilate r'ječi: "Da ti prema tom hoćeš. 1 Prije se gnjeva ja ne prolazim nit' ću dopustit. 2 Da bog ikoji drugi Argejce brani u boju. Onda bi brzo Posidon po mojemu srcu i po tvom Svoj okrenuo um. što niz brdo teče i od svih Najstrahovitija kletva u blaženih bogova jeste. dok ne osvoje ahejski sini Strmi Ilijski grad po Ateninoj mudroj zamisli. provedeš. Zađider među božanska plemena i ovamo zovni. Misli se Zeusov gnjev na Agamemnona (što je uvrijedio Ahileja). gdje se nalazi priča o drvenom konju u kome su Grci ušli u Troju. a pomaže onim. Prije nego se želja Ahileja izvrši divnog. ma koliko drukčije htio. On će ga hrabrošću opet nadahnuti. koji će dići Svoga drugara Patrokla. Bog slavnoluki nek mi Apolon dođe i s njime Irida: ona će poći k mjedenhaljama Ahejcem Te će gospodu reć Posidonu. Koje ga kolju sada u duši. mladiće pošto Patroklo Pobije mnoge i divnog Sarpedona.. Ahejce kad spazi u nevolji.Homer: Ilijada 35 40 45 50 55 60 65 70 Vidiš. neka se prođe Rata i neka se vrati u dvore svoje. Ktome i Stig rijeka. izbavit muka. 235 . Njemu. Kojom se ne bih ja usudila zakleti krivo: Bog zemljotresac jaki Posidon po volji mojoj Hektoru zlo ne čini i Trojcem. 492-495. kako ti neće pomoći ljubavno spanje. al' ovog će ubiti kopljem Hektor pred Ilijem gradom. Ali će ljutit zbog njega Ahilej Hektora ubit. Nek zna i sveta ti glava i postelja mladosti naše.

pjev. od Temiste obraza l'jepih Uzme vrč. Siđe sa Idskih brda. kadano čovjek Prošavši mnogo zemlje u duši pametnoj misli "Ej. mislim." Hera bjeloruka njoj odgovori besjedu ovu: "Nemoj me. al' Hera Usnama tek se nasmije. Tad se ozlovolje bozi u Zeusovim dvorma. 162. Hero? na prestrašenu si nalik! Valjada muž tvoj Zeus veoma preplašt tebe. kakve nam sada Zeus-bog nevolje javlja. i čut ćeš med svima med bozima. i ondje u Zeusovu dvoru Blažene bogove nađe u skupu. Hera među olimpskim bogovima.Homer: Ilijada 75 Kako sam obećo njemu i glavom namagnuo svojom Onda kad Tetida dođe i koljena obujmi moja Moleći mene. nad obrvama se mrkim Njezino čelo ne prosja. na široki uziđe Olimp. ne velim. Temista. pitat. kad znade. jer ova u susret dotrča njojzi Prva i besjedu počev izreče joj krilate r'ječi: "Čemu dolaziš. da sam ondje il' ondje" te žudi i drugo mnogo: Tako je gospođa Hera preletjela hiteći brzo. kada je oni Vide. da će se svima Obradovati srce u grudima ljudima smrtnim Ili bozima. Vidi 13." 3 Reče. Nego ded podjednaku u dvorima s bozima gozbu Počni. znadeš i sama. i Ares se bog u bokove udari gojne 4 Ruke spustivši obje i ridajuć prozbori ovo: 3 4 80 85 90 95 100 105 110 112. već srdita prozbori svima: "Ludi bez razbora mi na Zeusa se srdimo bozi! Ili zar mislimo još navaliti r'ječju il' snagom Na nj i ustavit njega? posamce sjedi i ništa Ne mari niti se brine." B. ljuto. jer njegov Mili u boju je sin od ljudi draži mu sviju Pao Askalaf. oj boginjo. da slavu gradobiji sinu joj dadem. st.. 236 . pjev. da je med svima Vječnim bozima silom i snagom jamačno prvi. 113. ako se tko i veselo časti!" Tako rekavši sjedne bjeloruka gospođa Hera. 78-148. Reče. Zato tipite svi. Kao što leti pamet čovječja. i boginja njega bjeloruka posluša Hera. kog svojim silnoviti naziva Ares. O udaranju o bokove vidi 12. što bijede pošalje kojem. ustanu svi i vrčima pozdravljat stanu.. Sad se je Aresu zlo dogodilo. Na strmi dođe Olimp. st. 518-522. Hera ostavi druge. Kako je njegovo srce u grudima nemilo.

Okolo njega se oblak mirišljiv savio bio. Tako bi bogove druge od Zeusa premudrog snašla Veća i teža srdžba i ljutost negoli ikad. Koja je evo sada od Zeusa olimpskog došla? Il' ti je volja mnogo pretrpjevši svakakvih zala Natrag doći na Olimp. Mlavit će sve po redu i kriva i neknva tada. a sam na se navuče oružje sjajno. a on ih vidi i na njih ne bude srdit. na kojem je bila Sjedila. Stanu. Besjedu započne s njima i kritate prozbori r'ječi: "Zeus vas oboje zove na Idu. tad vrati se gospođa Hera. A kad dođete tamo i vidite njega u lice.Homer: Ilijada 115 120 125 130 135 140 145 "Nemojte zamjerit meni. Iridi prvoj on progovori krilate r'ječi: 237 . 149 219. al' silom i u srcu jadan Te svim veliko zlo pripremiti bozima drugim? Jer on će Danajce odmah i Trojce prehrabre ondje Ostavit i nas doći po Olimpu ganjati svemu. Kada do Ide dođu izvorljive. S njime i Iridu zovne. Sjedne na stolac. Nađu gromoglasnog Zeusa gdje sjedi na Gargarskom vrhu." C. skočiv te skinula štit i kacigu onom I prislonila koplje iz žilave uzev mu ruke. Jer već mnogi je bolji od njega rukama. Idem li sina svoga osvetiti k ahejskim lađam. matice zv'jerju. Irida donosi Posidonu Zeusovu poruku neka se okani boja. da se srdžbe zbog sina prođeš. da dođete brže. A Apolona Hera izvan kuće Zeusove zovne. Makar i suđeno bilo. Zato ti govorim sad. glasonošu bogova vječnih." Reče te Dimosu tad i Fobosu naloži konje Prezati. što vam on zapovjedi i što vam kaže. da zgodi me Zeusova str'jela. a oni polete oboje odmah. Aresa naleta onda riječima grditi stane: "Propo si. snagom Ubit ili će biti u boju ubit. a teško Sviju je ljudi potomstvo i porod od smrti spasti. Jer su se brzo riječma pokorili mile mu žene. 150 155 Kada im reče to. što li Hera bjeloruka boginja veli." Reče i posadi onda na stolicu Aresa boga. Da za bogove sve se bojeći kroz predvorje nije Van izišla Atena sa stoca. I da u prahu i kfvi med poklanim ljudima ležim. Kad crnooblačnom Zeusu nablizu oboje dođe. ludove ti o mahniti! Tako li imaš Uši. da njima slušaš? ni pameti nemaš ni stida! Ne čuješ. stanari olimpskih dvora. Činite.

mrkijeh vlasa." Reče. misli. Rukama svojim nek mene ko rđu ne plaši kakvu. A Zeus široko nebo u eteru i u oblac'ma. Više bi koristi bilo. Zeusa i mene. kad i drugi boje se njega. ako je i jak. Kao što snijeg il' grad iz oblaka kadano hladni Padaju (Boreja rođen u eteru goni ih dalje). a njemu se ne plaši srce Gradit se jednakim meni. mislim. neka se boja i borbe okanis odmah Te med božanska odeš plemena il' u more divno. kada mu dođem. jerbo snagom od tebe jači je. hitra o Irido. ako je i jak. Jer ja snagom. trećeg Aida. 238 ." Njemu odvrati riječ vjetronoga Irida brza: "Tu li ću dakle. kad i drugi boje se mene. a tvoje se ne plaši srce Gradit se jednakim njemu. Nek se ne usudi mene da dočeka. Reci mu. Nemilu. da će glavom ovamo doći Te će se boriti s tobom. Natroje sve podijeliv zadobismo jednaki dio: Kad smo bacali ždrijeb. došla sam k tebi Od egidonoše Zeusa i glasove nosim ti od njeg: Veli ti. Tako je Irida hitra preletjela hiteći brzo. sve Posidonu Gospodu javiti ovo. tvrdu riječ donesti premudrom Zeusu? Ili ćeš srce okrenut? (ta dobrim se okreće srce).Homer: Ilijada 160 165 170 175 180 185 190 195 200 "Odlazi brza. a Irida brza vjetronoga posluša Zeusa. Ti će se i silom svakoj pokoriti njegovoj r'ječi. Blizu k Zemljotrescu slavnom pristupivši rekne mu r'ječi: "Bože mrkovlasi ti zemljomični. Prvi sam porodom ja. već on na miru U svome trećem dijelu nek ostane. a sve nas je rodila Reja." Slavni Zemljotresac vrlo ozlovoljen ovo joj reče: "Ao. od njega mnogo sam jači. glasonoša ne budi lažna. žestoko to je izustio. za stanak sam dobio vječit Pjenasto more ja. Ako l' se njegovim r'ječma ne pokoriš za njih ne mareć. a Aid je dobio tamu. i veli ti. čuvaj se ruku Njegovih. Tri su nas brata od Krona. A on u srcu svom i u duši nek promisli tada. mrtvim vladara. Pr'jeteć je rekao on. Ona pod sveti Ilij sa vrhova Idskih poleti. neka se boja i borbe okani odmah Te med božanska ode plemena il' u more divno. Prvi je porodom on. Jednako časna mene preko volje moje ustežuć. Zato se Zeusovoj volji ne uklanjam. bože zemljomični. da strašnim riječima svojim Svoje rođene kćeri i rođene sinove kori. Zemlja i široki Olimp sve trojici ostanu skupno. Ako l' se r'ječima mojim ne pokori za njih ne mareć.

starijim kako. Dotle u njega jakost uspiruj. A tad ću opet ja i besjedom i djelom gledat. st. Dobro je vazda to. Ali je strašna tuga u duši i u srcu meni. a ne ležeći. 225. 239 . neutažljivo srdit na njega. Bliže mu branitelj bog Apolon pristupi veleć: 5 6 204. Onda ćemo se. tu si baš pravo besjedu rekla. Jer bi i drugi bozi za borbu nam saznali dobro. mili mi Febe! Sad je Zemljotresac bog zemljomični u more divno Veće zaronio od mog bježeći pr'jekoga gnjeva. kad glasnik znade što valja." Rekavši to Zemljotresac bog iz ahejske vojske Ode i u more uđe (Ahejci žališe za njim). 6 Ali je mnogo bolje ovako po me i po njeg. Što se je s bojazni nekom uklonio rukama mojim. Gospodu uskos Hefestu i Heri i Hermiji bogu Strmi poštedi Ilij i ne htjedne njega razorit. Oni." 5 Njojzi zemljotresac bog Posidon odgovori ovo: "Boginjo Irido. tj. Erinije progone onoga tko se ogriješi o pravo starijega u porodici. Ali ću zasad njega da poslušam s bojazni nekom. i znoj mu staje I zagušivanje. od sviju hitrijem ptica. 272-274. Jastrebu golubaru. D. kada ga Zeus egidonoša dignu. pjev. Sam se za Hektora sv'jetlog. Okolo sebe drugare raspoznaje. sa koje se spuštaju kite. dokle Ahejci Sve do Helesponta bježeć dotrče i do lađa svojih.. daljnometni streljaču. Drugo ću nešto ti kazat i grožnju iz srca reći: Ako Ateni on pljenjačici uskos i meni. Jer se bez znoja ne bi dovršila med nama borba. nađe Sjedeć. Gdje on onoga hoće da ljutim riječima vr'jeđa. 220 225 230 235 240 Nebeski oblačnik Zeus progovori tad Apolonu: "K Hektoru oklopniku otiđi. vidi 14. gdje prikuplja iznova snagu. Kako će od muke teške odahnuti opet Ahejci. I njom mašući strah u junake ahejske nagnaj." Reče. nek zna. Hektora ozdravlja Apolon. 220-280. sina junaka Prijama. I on s planina Idskih poleti jastrebu sličan. brini. htjedne dati Argejcima veliku jakost. Koji je jednake vlasti i jednak mu određen dio. A ti egidu uzmi. te oca svojeg Apolon posluša dobro.Homer: Ilijada 205 210 215 Znadeš. Hektora divnog. Erinije pomažu svagda. Ako ne. koji su dolje pod zemljom okolo Krona.

pjev. ulovit da bi je mogli. Njemu branitelj gospod Apolon odgovori na to: "Daj uslobodi se sad. i na tle iz grudi srce im padne. predobri bože. što sada pitaš me eto? Ne znaš li. što na polju žive. da me je Ajas pogodio grlati bojnik Ahejskim lađam pri kraju. Kao kad divlju kozu il' jelena kada rogova Lovački gone psi i seljaci. pa gizdav Glavu visoko drži. i njemu na obje strane Griva niz grebene pada.. Nije suđeno onim. Svi se poboje. 51-52. 7 258. Kao što postalac konj nazobav se uz jasle ječma Rastrgnut znade oglavnik i topoćuć poljem odletjet. Al' kad Hektora spaze gdje dolazi među junake. Prijamov sine. Nego sad konjicima 7 dovikni mnogima svojim. st. da brani te uza te stojeć. žestine.Homer: Ilijada 245 250 255 260 265 270 275 280 "Hektore. Naviko da se u r'jeci ljepotekoj kupa. da l' te muka snalazi kakva?" Ranjeni teško Hektor sjajnošljemac odvrati njemu: "Tko si. jer dušu sam izdiso dragu. ljepote i ponosa pun je. pomoćnika evo Kronion S Idske ti gore posla. od ostarh zašto junaka Sjediš daleko slab. "konjici" se ovdje misle u smislu koji je rečen u bilješci 11. junaštva me liši. Koji otprije branim i tebe i strmeni Ilij. drugare kad sam mu smico? Kamenom pogodi mene. Brzo na obična mjesta i na pašu noge ga nose: Tako i Hektor noge i koljena okrene brza Konjike potičuć u boj. Feba ti šalje Zeus Apolona sa zlatnim mačem." Reče i zadahne snagom pastira narodnog veljom. A ja ću naprvo ići i konjima put ću uravnit Sav i okrenuti tada junake ahejske u b'jeg. Držo sam već. K prostranim brodovima nek konje pognaju brze. kad čuje r'ječi božanske. da ću ja Aidov dom i mrtvace Danajske ugledati. A tad dugogrivi lav se na ciktanje njihno na putu Stvori i lovce brzo razagna lovine željne: Tako su hrpimice Argejci jednako išli Naprijed mačevima i kopljima dvoreznim boduć. 240 . A zv'jer visoka hrid il' sjenovita sakriva šuma.

Najbolji etolski junak. Zbiti ih dočekaju Argejci. Teukra. mislim. govoriti stane. u besjedi slabo je koji Bolji bio Ahejac. očima svojim. A. Nego neki je bog oslobodio. 281-389. došo. ostalo mnoštvo Ahejske vojske k brzim povuče se lađama natrag. jer nije bez Zeusa Gromovnog u prvi red. A mi. nek vrati se k lađama brzim. i strijele stanu s tetiva Letjeti i mnoga koplja iz ruku junačkih smjelih." Reče. Meriona onda junaci I Idomeneja kralja i Megesa Aresu sličnog Bojni pojače red povikavši prve junake Protivu Trojanaca i Hektora. učinimo dajmo ovako: Viknimo ostaloj vojsci.Homer: Ilijada 9. Stanimo. Kako se opet digo i umako Kerama crnim Hektor! Mislio svak je u duši doista svojoj. na koplju bojnome vještak. Nju u rukama držeć povede ljude Apolon. a pred njima iđaše Hektor Stupajući široko. 306-389. o Danajci. 285 290 295 300 305 B. spasao njega. a oni ga čuju i rado se pokore njemu. želeći borit se. Trojanci provaljuju kolima u oko. dok se još n'jesu U kožu zadjela b'jelu želeći se nasitit mesa. Da će ga sin Telamonov pogubiti svojom sad rukom. Zeusu je sakova Hefest. u ruku mu bješe Egida nasrtljiva strahovita. pobojat. što dičimo se u vojsci najbolji da smo. da na strah ljudima bude. runjava sjajna. A druga mnoga se u tle zatakoše. On im dobro želeći progovori i rekne ovo: "Veliko vidim čudo. Valjan u kreševu zbliza. Oko Ajasa. mislim. Što je Argejcima mnogim razglobio koljena veće. ne bismo l' njega odagnali oprv se njemu Koplja uvis držeći. Med njima Toas. Toasov savjet. 310 315 241 . Sabiti udare Trojci. Apolon Feb ispred njega Oblakom oko ramena zavijen. sa obje strane Huka se podigne glasna. Alemonov sin. Pa će ih i sad. a on će se. Jedna se na boj brzim zabodu u kožu momkom. kad prepirahu se momci. Ahejci iznova potisnuti k lađama. razglobit. 281-305. Ako i želi da zađe u borbu med Danajce guste. Nego kao što velim.

i kopljem ga naskroz probode. Junak Pulidamas svlada Mekisteja." Rekavši tako mahne nad plećima bičem i konje Potjera Trojcima vičuć u četama. Zajedno s Hektorom svi kolovozne pognaju konje S golemom bukom. Kao kad dječak Uz more igračke gradi od p'jeska u svojoj ludosti. koliko bačeno koplje Dohvata. Kada je med prve bježo. Danajci na kolje utom i iskopan jarak nalete. kad kod stada nema pastira: Tako se Danajci raspu u strahu. Ehija Polit U prvom bojnome redu. Bojni se rasprša red. Tu se raspu Trojanci. Ondje će snaći ga smrt od mene. Onda se prodere Hektor i ovo Trojancima vikne: "K lađam poletimo svi i odore ktvave pust'mo! Koga od lađa ja daleko spazim na strani. Al' kad njome potrese brzokonjikom Argejcem U oči gledajući i vikne vrlo. Lako veoma Kidaše ahejski zid Apolon. a Klonija divni Agenor. Ovaj Menesteju drug junačini pouzdan bješe. Medon Ojleju bješe božanskom od inoče čedo. Već će ga mrtva psi razderati pred gradom našim. al' daleko od očinske zemlje Živje u Filaki on. neće ni znanci. te njegovo t'jelo Neće na lomači spalit ni znanice. Jasa. a Feb Apolon pred njima iduć Kidaše obje strane od opkopa dubokog lako Nogama.Homer: Ilijada 320 325 330 335 340 345 350 355 360 Dokle je egidu Feb Apolon držao mirno. Kao kad goveda stado il' veliko stado ovaca Zvijera dva pometu u noći gluhoj i crnoj Došavši iznenada. šta bijaše Ojleju žena. Ajasu bijaše brat. i junaka je junak ubijo. Tu Arkesilaja ubi i Stihija svijetli Hektor. Hektoru pak i Trojcima proslavu dade. a pred njima bješe Apolon Egidu noseć u ruku dragocjenu. jer ih Apolon Prestraši. i padaše narod. jer brata materi svojoj Eriopidi ubi. Dokle su skidali ovi s junaka oružje bojno. A dva junaka ubi Eneja: Medona. što ga snagu ogledajuć izbaci junak. Jas pak bijaše vođ Atenjana i on je Sfelu. Onaj mjedenhaljama Beoćanom bio je vođa. 242 . junaštvo im ode sve i žestina. Koji Bukolov bijaše sin. Paris Dejoha rani ostragu u rame ozgo. nazlvo se sinom. bacaše zemlju unutra i načini tako Širok i ravan put. Ovud se onud razbježe i za zid se sakriju jedva. Gađahu str'jele sa strana obiju. Ciknuše oni. u grudma Smete im srce.

nego je mislio poslavši ga. da njih Zeus hoće da ohrabri. 10 Kako se veliki val širokobrodnog razliva mora Preko bokova lađi. a ti se privolje i obeća njemu. ne daj tako Trojancem ubijat Ahejce!" Tako se pomoli on. u Argosu pšeničnom itko Žrtvovo pretila stegna il' ovčja il' goveđa tebi Za povrat moleć. dakle "bijelo grlo" imaju i Arapi za koje je u našim narodnim pjesmama stalan epitet "crn". uzet je epitet "Aresu mili" o Menelaju u času kad Ares hoće Menelaja da pogubi. a Trojanci za taj znak drže da je njima poslan. st.Homer: Ilijada 365 370 375 380 385 Pa ih nogama opet i rukama ruši u igri: Tako si. pjev. I u našoj narodnoj poeziji ima takovih primjera: "opazi ga straža od Arapa pak povika iz grla bijela". 154. 360-365. 128. Jedni se borahu s kola. Nestor se najviše tada Gerenjanin.. olimpski bože. od kog vali nabujati najvećma znadu: Tako se Trojci cičeć glasovito primaknu k zidu. viče cara iz grla bijela"."Arap uzja (tj. Maretića. Drugih takvih primjera vidi u T. Zeuse oj oče." Ovo Nestor čini obdan kad nebo nije zvjezdano.. kad mu dakle nije mio. 11 385. rušio i ti 8 Veliku muku i znoj Argejcem i bježat ih nagno. "dvorezno" je koplje ono koje ima oštrice na oba kraja. Još jedan takav primjer naivno upotrebljenoga epiteta vidi u 22. vidi 4. 365. Oni kod lađa stanu i ostanu malo stojeći Jedan dovikujuć drugog. 8 9 243 . te zagrmi premudri Zeus-bog Nelejevoga sina starine uslišiv molbu. 561. "kroza nj". Čini se da su ti stihovi poslije umetnuti jer Zeus zagrmi da ohrabri Ahejce. apostrofa. Jače na Danajce skoče. 12 386. Kroza nj 11 ugnaju konje i borit se stanu izbliza Kopljima dvoreznima 12 pri krmama crnijeh lađa. pa udare živo na Ahejce.. st. U 5.motkama dugim. svjetlioče o Febe. pjev. kroz prolom što ga je načinio u zidu (bedemu) Apolon (st. veselja se bojnoga sjete. 371. što ležahu u lađah za boj Pomorski okovane. pjev. a mjed im optakala šiljak.). st. Toga se.uzišav Na njih . . str. "dignuvši ruke k nebesima zvjezdanim. spomeni i dan odvrati Nemili. Tako je upotrebljen epitet "zvjezdan" na ovome mjestu u protivurječju sa situacijom. a drugi s lađa . siloviti kadano vjetar Udari. ahejski branič. uzjaha) tanku bedeviju. tj. i tako Zeus svojim znakom postiže protivno.. Moljaše dignuvši ruke k nebesima zvjezdanim uvis: 9 "Ako je. 10 377-380. Naša narodna epika. a bozima vječnima svaki Ruke podigne uvis i svima se moliti stane. Naivni epski narodni pjesnici upotrebljavaju kadšto stalne epitete i na onakvim mjestima gdje po samoj naravi stvari ovaj ili onaj predmet nije i ne može biti onakav kako se epitetom označuje. A kad začuju grom egidonoše Zeusa Trojanci. 104..

Hektor pred naočitog pred Ajasa iziđe u boj. Ali ni Trojci prolomit ne mogoše njihovih četa Te med čadore njihne il' brze im lađe provalit. Sruši se. iz ruke mu ugarak padne." 11. i tada ga noge odnesu. ne mogoše nikako oni. Euripile. Navalu trojsku Sigurno dočekaju Ahejci. A. Onda zaleleče on i ruke spustivši jošte U oba boka se lupi i cvileći prozbori ovo: "Ako me i trebaš vrlo. al' ih odagnat. što od njeg oduminu bolovi crni Al' kad opazi već. hrabrog junaka. Tko zna. Klitijevoga sina Kaletora svijetli Ajas U prsi pogodi kopljem. Bili su kod lađa boj junaci koji kod kojih. ta vr'jedi savjet drugarov. pjev. već ljuta je nastala borba. kad nošaše na lađu oganj. da k bedemu hrle Trojanci. Hektor i Ajas. 390 395 400 Dok su se ahejske čete i trojanske okolo zida 13 Borile izvan lađa. neću l' mu srce okrenuti s pomoću božjom. kojega je na kraju 11. 405-746. što ga drži u ruci drvodjelja dobar. Gdje mu je rođak pao u prašinu uz lađu crnu. stane ga jek. Neka te subojnik tvoj razveseljava. al' ti ne mogu Dulje ostati ovdje.Homer: Ilijada 10. Trojanci nadvlađuju. Patroklo se vraća k Ahileju. Vika i trka kad već uzavri u danajskom rodu. A niti ovaj onog odagnati poslana bogom. al' onaj Ne mogne otjerat ovog i ognjem zapaliti lađu. Njih se mučiše dva kod jedne lađe. 390-404. Kada mu kažem riječ. Svojim riječima njega veseleć: na ranu grdnu Metaše melem. Nego kao što gredu lađenu jednako mjeri Mjerilo. A kad očima svojim sjajnošljemac opazi Hektor. Ako ih i bješe manje. Menetijev sin je Patroklo Sjedio u čadoru Euripila. 405-483. Što umijeće sve po Ateninu naputku znade: Tako je jednako bitka i borba lebdjela njihna. da u boj potaknem njega. 405 410 415 420 Reče. Lađe u opasnosti. Pjesnik se vraća k Patroklu. Onda se prodere on te Trojcem i Likijcem vikne: 13 390. 244 . ostavio u čadoru Euripilovu. Teukrov hitac. a ja ću brzo Poći k Ahileju divnom.

Hektor ga oštrim kopljem po glavi nad uhom rani. ako i šćaše. S krme na zemlju pade Likofron. Kad je uz Ajasa stajo. Njega je ubio Hektor junačina. Ajas protrne sav i progovori svojemu bratu: "Eto. da ne skinu oružje s njega Danajci. S kola se sruši Klit. iz ruke koji je meni Izbio luk i tetivu prelomio sukanu skoro. Ali ne zgodi njeg. dragi o Teukre. iz ruke ispadne luk mu. pjev. a onda Konje Astinoju on Protionovu sinu predade Te mu reče. Mastoru sina. kad je na luku Dobrom natezao. i konji mu udare natrag S praznima glomoćuć kolma. Kojino s Pantoja sinom Pulidamasom drugarom Držaše rukama uzde i zabavljen bi oko konja Tjerajući ih onud. borbi izbliza. Spazi. Teukar na oklopnika na Hektora strijelu drugu Izvadi te bi ga bio od ahejskih odbio lađa. Mastorov sin iz Kitere." Tako rekavši koplje na Ajasa izbaci sjajno. sin Telamonov. slomi mu Zeus. Da mu je uzeo dušu junaku pogodiv ga njome. da gleda u njega i konje nablizu Drži. 827. st. Teukar protrne sav i progovori svojemu bratu: "Ao nekoji bog u vojevanju našemu posve Razbija odluke naše. Kiterca. već spas'te Klitijevoga sina. Pulidamas vlastelj ih odmah Opazi te on pred njih poleti brzo. Te smo ga kao mater i oca častili doma.gdje su ti sada Str'jele brzomorne i luk. 245 . ubijen je vjerni nam drugar. već Likofrona. što pokloni tebi Apolon?" 14 Reče. al' zlo ga brzo Snađe. što Hektora čuvaše divnog. a on se sam med rtnike umiješa opet.Homer: Ilijada 425 430 435 440 445 450 455 460 465 "Trojci i Likijci vi i Dardanci. te strijele brze na Trojce sipati stane. Jer mu se prebolna u vrat ostragu zabode str'jela. s punim strijela Tulcem. Klita pogodi on. nitko ga od njeg ne odbi. natraške sruši se u prah. Njegovu pletenu dobro tetivu. u domu je našem prebivo. bez slave osta. i strijela mu teška Mjedena drukud se odbi. što daje se natrag zategnuti. i posluša onaj te trčeć pristupi k njemu S lukom. i udi mu klonu. 14 441. gdje najviše četa se melo. koji kod njega Življaše čovjeka ubiv u presvetoj nekad Kiteri. Ajasu subojnika. Pisenorova sv'jetloga sina. Trojcem i Hektoru time ugađajuć. te Teukar. pošto je pao u prostoru okolo lađa.. Nemojte u toj tjeskobi iz borbe odstupat. vidi 2. . Al' to premudrost Zeusa.

Ako i svladaju nas. 484-591. st. pa je (valjada poslije Homera) prenesen i ovamo bez obzira da ne odgovara situaciji. Bitka je neodlučna. jer ako se Ahejcima lađe spale. Gdje po Zeusovoj volji boljara oružje izda! Lako je ljudima pomoć prepoznati Kronova sina. nalazi i u 2. žestine. srušen bude. Nego se kod lađa bor'te u skitpu. Argejci. sad jamačno valja il' mr'jeti Ili se spasti te zlo odvratiti od lađa svojih! Ili mislite možda. Ali stih se 499.. Neka nam pokrite lađe bez borbe ne osvoje oni. junaštva se sjetite. jer nije sramote umr'jeti braneć Otadžbinu.. Hektor se sada sprema spaliti ahejske lađe. 15 16 246 . koje poražuje i pomoć ne da. Trebalo ju je zavezati jer ju je Hektor bio prelomio kamenom. druzi. Neka umre. ne bi dakle imao izreći mogućnost: ako se Ahejci vrate kući u svojim lađama. gdje vojsku čitavu hrabri 470." 16 Tako rekavši srce potače i volju svakom. te smrt ga zateče i sudnja." 15 Veliki njemu sin Telamonov odgovori Ajas: "Pusti. i kita odozgo se tresaše strašno. Na glavu junačku šljem krasnotvoran postavi jošte Sa konjskim repom. dragiću. Kada ih razasu bog na danajsku mrzeći vojsku. . B. 498-499. Onda se prodere on te Trojcem i Likijcem vikne: "Trojci i Likijci vi i Dardanci. sjajnošljemac ako nam Hektor Osvoji lađe. kojim udjeljuje prđstavu veću. da odskok strijela podnese. borci izbliza. Sad kod prostranih lađa. Bud'te junaci. 140. vidi 8.koji god od vas Udaren. luk i strijele guste nek leže. gdje je sasvim na mjestu. al' žena i djeca će ostati za njim Čitavi. A s druge strane svojim drugarima poviče Ajas: "Sram vas. Zatim pođe i vrlo pritrči k Ajasu brzo. Zatim on na ramena štit četvorostruki metne. ako Ahejci Vrate se u lađama u premilu očinsku zemlju. pjev.Homer: Ilijada 470 475 480 Jutros zavezah nju. pjev. gdje oružje Teukrovo izda. neće se u njima moći vratiti svojim kućama. Lako i onim. da pješke će svi povratit se doma? Ili zar ne čujete. i u 9. Tako poražuje sad Argejce. Nego na pleći štit i u ruke dugačko koplje Uzmi i bori se s Trojci i ostale potiči čete. Koplje ubojno uzme s oštricem od mjedi ljute. jer spazih očima veće. već veselja se sjetimo bojnog!" Reče i onda luk u čadoru ostavi Teukar. 328. pjev. Nastavak boja. i sav imutak. 27. bilo. Onim je lako. 485 490 495 500 505 A kad opazi Hektor. zdravi. a pomaže nama.

misli se i pravoj braći i rođacima. negoli dugo 17 U tom se pokolju strašnom ovako satirat dati Od junaka od nas rđavijih kod brzih lađa. A nama misli bolje i odluke nikakve nema. 19 535. Misao je stegnuto rečena mjesto: bolje je ući jednom u odlučnu bitku. st. Neka od neprijatelja za obranu nosi ga u rat. što sv'jetli Antenoru bješe Sin. Meges pogodi Kresma i rani ga u prsi kopljem. zaleti. vidi u 20." Tako rekavši srce potače i volju svakom. "braći". a Pulidamas svlada Kilenca 18 Ota. al' dođe Menelaje ubojni onom U pomoć. oštrice mu prođe Požudno kroz prsi napr'jed leteći. Meges se. da dođu. junačina Epejskih vođu. Dok se je Dolops hrabro sa Megesom borio misleć. da Pantojev sin med rtnicima ostane mrtav.. pa ostali ili propali nego. Da će nadvladat. tj. sporohodna goveda prije 17 511. a Hiketaon je brat Prijamu koji je otac Hektoru. Filej ga donese nekad iz Efire od Seleenta. Dolopsu tjemenjaču 19 s gustogrivog mjedenog šljema Oštrim odbije kopljem sa vrha Meges i s njega Kitu konjsku ods'ječe. a oni pohite mu oružje s pleći Mjedeno skinut. onaj dio kacige koji je nad tjemenom. al' na stranu tad se Izvi Pulidamas. al' Hektor sjajnošljemac poviče braći 20 Svoj. stane ga jek.) 247 . svlada "Kilenca". Hiketaonu Sina. Hektor Shedija tu Perimedova ubije sina Fokejskog vođu. jerbo Apolon Ne da. a Ajas Laodamasa pješaka Vojvodu onda ubi. 20 545. a Laomedon bijaše otac Lampu. tako je Melanip Hektoru bratučed (jer je Melanipu otac Hiketaon.. i na zemlju u prah mu kita Padne tad sva. Filejevome sinu ubode on po sredini Štit navaliv izbliza. što se bila odskora crvenilom sjala. pjev. Bolje je umrijet jednoć il' ostati. i na zemlju klone Ničice Dolops. Eufert mu prijatelj glavni junacima vladalac da ga. potajno on se sa strane primakne s kopljem I rani u rame onog ostragu. al' Megesa obrani čvrsti Od ploča složen oklop. što bijaše tada na njemu. Nego se ogledat srcem i rukama s Trojci izbliza. drugara Filejevome sinu. "tjemenjaču". a najprije snažnog Melanipa. Sruši se. kojino hoće zapaliti crne nam lađe? U kolo on ih ne zove..Homer: Ilijada 510 515 520 525 530 535 540 545 Hektor. te njeg ne pogodi. vidjevši to. a onaj mu skine sa pleći Oružje. čovjeka iz grada Kilene u Elidi. tj. Oklop obrani taj od propasti sina mu sada. što Dolopsa rodi žestini i junaštvu vješta. nego na borbu. ukori oštro. Lampov sin. 237-238. a tad se na tog zaleti vještak na koplju Dolops. 18 518.

Tako. bježi." Reče.zar ti se srce Ne kreće ništa u grudma za ubitim rođakom tvojim? Ne vidiš. Ne htjede dočekat njega vojevač brzi Antiloh. jer više ne valja. Antiloše. a drag mu ko njegova djeca. Sin Telamonov pak Ajas Argejce hrabraše velji: "Drugovi mili. i mrak mu pokrije oči. već treba da svladamo njih il' da oni Strmeni osvoje Ilij sa vrha i pobiju ljude. a oni i sami na obranu gotovi bjehu. Al' kad danajske lađe uzvijene na oba kraja Dođu. st. Nema ni nogama bržeg ni hrabrijeg nema u borbi. Njega ukori Hektor i ovo izustivši reče: "Hoćemo l' tako okl'jevat. Nego odbježi nalik na zv'jere. "koljena razglobi njemu". a onda Trojance potakne Zeus-bog. vidi 4. smioni ratnik. kod Prijama živje. u borbu kada je stupo.Homer: Ilijada 550 555 560 565 570 575 580 585 590 On je u Perkoti paso. vidi 4. pjev. 469. ni dike ni obrane onamo nema. stane ga jek. dok bjehu dušmani daleko. Melanipe. kad Hektor i Trojci Gromotno vičući ljute izmetati stadoše str'jele. Prije nego se skupe junaci u hrpu mnogu: Tako i Nestorov sin odbježi. 248 . i koljena razglobi njemu 21 . Nego Hiketaonu Melanipa prehrabrog sina U prsi kod sise zgodi. da se borlmo Mi iz daleka. 582. 22 Na te. skoči Antiloh. a za njim bogoliki junak. Grlati bojnik Menelaj Antiloha hrabriti stane: "Nikojeg nema od tebe Ahejca. Ali kad u jato dođe drugova. A gdje se bježi. pjev. 128. Melanipe? . kako se jagme za oružjem Dolapsa oni? Nego hajde. Skoči izmed rtnika Antiloh i izmetne koplje Gledajuć okolo sebe i kad se nabaci junak Kopljem. kojeno skače Na ubijeno lane. koje učiniv Zlo. iz svojeg Ležaja kad je izišlo. apostrofa. uz goveda psa il' pastira zaklavši. mlađeg. Sruši se. U srce vrgnu riječ i mjedenom ogradom lađe Okruže brze. Ne bi li skočio ti i Trojanca ubio kojeg?" Reče i opet ode Menelaje onog podjariv. 21 22 581. što pogodi lovac. oj bud'te junaci i metnite stida U srce. uzmaknu Trojci. okrenuv se stane. ode u Ilij i odličan bješe u vojsci Trojskoj. a uzalud bacio nije.." Tako rekavši pođe. gdjeno je stida. da oružje skine. Više je zdravih junaka no ubitih. jedni se drugih u borbama stidite teškim.. st. Na nj Antiloh skoči ko pseto. Te mu dođe u susret trčeći po pokolju bojnom. al' divni ga opazi Hektor.

Trojce podbado. Valova također nadmu. a vjetar u jedra duva lađena I bije strašno. Koji je jednako njih ohrabrivo. koliko god je Žudio. med govedma on sad med prvima. a goveda sva se razbježe: Tako od Hektora tad se i Zeusa razbježe Ahejci 595 600 605 610 615 620 625 630 635 249 . Med njima čobanin je.Homer: Ilijada C. Argejcima srce Meo u grudma i slavu oduzimo. 592-695. Jer on u srcu šćaše ud'jeliti Hektoru slavu Prijamovome sinu. Hektoru. što na goveda jurne. al' ne zna pravo se jošte Borit za govedo on krivorogo. Ali ne mogne junak prolomiti. Stane izjedati vola. kad o nju stanu da biju. oteti njega Zv jeri. Hektor sijevajuć ognjem odasvud u vojsku skoči I hrupi. lađu tad c'jelu Pokrije pjena. Na lađe jurnu volju izvišujuć velikog Zeusa. kojemu sam pomagač bijaše Zeus-bog. Danajci stajahu tako pred Trojcima nikud ne bježeć. Bješnjaše kakono Ares. kopljometni bog. jer jedva iz propasti umiču smrtne: Tako se kidalo srce u grudima ahejskoj vojsci. da na lađe uzvite baci Vječni gorući oganj i izvrši okrutnu molbu Tetide boginje svu. kaciga pak se Strašno mjedena tresla na čelu tome bojniku. Hvata ih strah. Koja se vjetara sili i fijuku opire njihnu.te čekaše premudri Zeus-bog. Jer on hoćaše onđa odrediti od lađa uzmak Četama trojanskima i slavu Argejcima dati. Tada Trojanci nalik na lavove. Koji je njega sad med množinom ostalih ljudi Častio i slavio: kratkovječan imo je biti Hektor. Hektor bješe ko opaki lav. te svi brodari u srcu dršću. Misleći tako u duši na prostrane gonjaše lađe Hektora. kao što val vjetrorodni na lađu brzu Nahrupit žestok zna iz oblaka. Koja bezbrojna pasu u nizi livade velje. . jer mu je dan Atena Palada veće Suđeni primicala od ruke snažnog Pehda. Ondje je napado hoteć prolomiti redove bojne. Pjena je njemu trgla na usta. ljute mesare. al' u sredinu među njih lav se zaleti. jer mu se ko zid Argejci opr'ješe nalik Na hrid veliku strmu uz valove pjenastog mora. Gdje je najviše vojske i najbolje oružje viđo. ili oganj Kao što ljuti bjesni u dubokoj planinskoj česti. oči mu tada Sjahu pod obrvama pod mrkima. a on i sam od sebe se vrlo naprezo. Uzmak za prvi red lađa. sada pak zadnjim Stoji. Kako će očima plamen od goruće ugledat lađe.

Sigurno junački stojte i u b'jeg se ne dajte natrag. Od sile uzmaknu odmah Ahejci od lađa prvih. Od lađa crnih im sine i jednako krvavog rata. On se okrenu i tada otragu o obod štitni Zape (dosezo je štit . Ahejski branič je Nestor Gerenjanin najviše tada Molio svakog junaka i zaklinjo materom. 23 Već se ni Ajasu ne htje junačini stajati dulje. te djece svaki i žene Neka se svoje sjeti. kojim su mrtvi. Spaze i one. A tad Hektoru slavu Perifet pribavi velju. Kojima žive jošte. te su svu situaciju dobro uočili (kao da je prije nijesu vidjeli!). Sada se okrenu k lađam Ahejci i opkole skrajnje. Od svih je Mikenaca i umom najprvi bio. Najprednje na obalu povučene. Kao što onaj čovjek. Od lakta dvadeset i dva. jer stid ih i strah Odvraćo. ali je tu misao nevješto i nejasno izrekao. 23 668-673. Onda Hektora oni bojnika grlatog spaze. 250 . Te je po natkrovcima lađenim stupo široko Vrteći veliku motku za mejdan skovanu morski. a karike bijahu na njoj. ničice pade zapletav se o štit. i strašno Njemu zazvekeće šljem na čelu. imutka i oca i majke. Drugove. Molim vas. oj bud'te junaci i metnite stida U srce od drugih ljudi. jeđan je drugom neprestano tad dovikivo.Homer: Ilijada 640 645 650 655 660 665 670 675 680 Strašno: Mikenca on Perifeta jedinog ubi Koprejevoga sina (Heraklu jakom je Koprej Od Euristeja kralja dohodio nekad glasnikom). ocem: "Drugovi mili.njemu Do nogu). U njima se govori o nekakvoj magli koju je raspršila Atena i o nekakvoj svjetlosti koja je Ahejcima sinula sa dvije strane. u borbi što kod brzih bijahu lađa. Al' kod čadora ondje u skupu ostanu oni Te ne razbježe se nikud po okolu. Ti su stihovi poslije umetnuti bez ikakove potrebe. a oni pomoći drugaru Tužni ne mogoše sami bojeći se Hektora divnog. kada je pao. Kada od mnogih konja četvoricu zajedno sveže. Hektor opazi dobro i trčeć odmah prileti K njemu i u prsi koplje zabodav mu od prijatelja. te im sine sa dviju strana tad svjetlost. Veliku. Valjada je onaj koji je te stihove umetnuo htio reći kako su se sada oči otvorile Ahejcima. A njima s očiju skine Atena magluštinu tamnu. i oni. On je čestitiju sin i od oca lošijeg mnogo Bio i u svakoj bolji vještini. što na konjma jahati znade. navru Trojanci. tako vam njih. iako ih ovdje ne ima. u borbi i trku.od strijela obrana ." Tako rekavši srce potače i volju svakom. Milih ga ubi daleko. što se od borbe uklonili bijahu veće. Pošto su ostali svi odstupili ahejski sini.

Hektor najbližu lađu moroplovnu uhvati rukom Krasnu hitroplovku sad (Protesilaj se dovezo nekad Na njoj pod Troju. Sjekire su i bradve bili ponijeli Trojanci da njima cijepaju lađe pošto ih zapale. Nego se oni nablizu stojeći jednoga srca Oštrim sjekirama i bradvama borahu ondje. Ovu su imali miso na umu borci: Ahejci Misliše. I ne bješe nikog. pjev. Strašno je vikao sveđ Argejcem. koji za umor Ne znaju. 711.. 26 714-715. spao je remen o kojemu mač visi. Jedni spram drugih stojeć u boju mišljahu tako. Reko bi. a s remenom dakako i mač. uz potok kojano pasu (Guske il' ždrali su to il' dugovrati labudi-ptice): Tako navali Hektor na jednu mrkokljunu lađu Skočivši ravno na nju. st. tj. "na orla sv'jetlog". Hektor najskrajnju lađu već uhvativ ne htjede pustit 700 705 710 715 690. pobiše sad. Oko njegove lađe Ahejci i Trojci izbliza Smicahu jedni druge. A Trojancem se srce u grudima nadalo svakom. a crna po zemlji tečaše krvca. 24 25 251 . oni mu lete: Tako po natkrovcima lađenim mnogim je Ajas Hodao kračuć široko. 45. Opet se oštri boj kod brodova učini brzih. a njega i žene i ljudi mnogi Gledaju. Neka čadore brane i brodove. 696-746. vidi 2. opominjo sveđe. valjada: na orla svijetlih očiju. Da će zapaliti lađe i ahejske pobit junake. Ali ni Hektor Nije u vrevi čeko med Trojcima. Hektor hoće da zapali Protesilajevu lađu. Mnogi mačevi krasni sa dršcima crnim iz ruku Junačkih padoše na tle. . što znade Na jata krilata jurnut. inače sjekire i bradve nijesu bojno oružje. iz zla da neće uteći... da se junaci neslomljivi. D. al' nije na njojzi se odvezo kući). već nalik na orla sv'jetlog 24 . kojino čvrste Oklope nose. veoma silnom ga rukom Naprijed potisne Zeus i narod potakne s njime.toliko se borahu jako. do etera glas mu je išo. "sa pleći . daleko Tko bi čekao polet il' str'jela ili kopalja. kad je tko udaren po plećima. a on sveđ neprestance sigurno goni S jednoga na drugog skačuć na izmjenu. već poginut da će. padoše mači".Homer: Ilijada 685 690 695 Iz polja potjera njih i u grad ih veliki goni Prostranom cestom. sa pleći borcima drugi Padoše mači 26 . 25 Kopljima dvoreznim se i mačima borahu dugim.

što svega vrijedi 28 . Bud'te junaci. žestine. ustavljali i jednako branili ljudma. 30 731. 29 721-722.. Toga bi dočeko Ajas i dugim ga ranio kopljem. pjev. da propast odvrati od nas? Nemamo na pomoć grada nablizu s kulama tvrdim. "s vječitim ognjem". Nemamo naroda. kod brodova kad sam se htio Boriti. A on sada nas sam i hrabri i sam nas nutka. jer str'jele se sipahu na nj već. Te nam nevolja mnogo učiniše s krivice naših Starijih 29 . st. tj. oj Aresa ubojne sluge. Ali ako je Zeus pomućivo onda nam pamet. 4.Homer: Ilijada 720 725 730 735 740 745 Jabuku 27 joj držeći u ruci i Trojcima vikne: "Oganj donesite i svi u skupu ciknite na boj! Zeus nam je poslao dan. kao kuglu koja je bila nasađena uresa radi na vrhu krme. misli se ratno vijeće trojansko. Kada bi koji Trojanac nasrnuti na lađu htio Hektoru hrabriocu za ljubav sa gorućim ognjem. junaštva se sjetite. vidi 5. 27 28 252 . tj." Reče i udarat stane žestoko oštro'rtim kopljem. "jabuku". osvojit Lađe nam dajuć. Spasenje stog je u ruku." Reče. uz prkos što bozima dođoše amo. 30 Strašno je vikao sveđ Ahejcem. "dan vrijedan svega". Ne mogne opstati Ajas. i Trojci se jače zalete tad na Argejce. a nije u mlitavu ratu. vrijedan svega zla i muka što smo ih do sad imali. daleko od očinske zemlje. koji bi mene. Tu je čeko i stajo odbljajuć od lađa kopljem Trojce. opominjo sveđer: "Vitezi danajski mili. I to pri pučini morskoj. 719. kada bi koji pristupio s vječitim ognjem. "s krivice naših starijih". Te on dvanaest ubi junaka pred lađama blizu. svladanim već da pretegu dade! Nego smo oklopljeni med Trojcima u polju ovdje. Ili valjaniji bedem. 717. druzi! Mislimo l'. Nego uzmakne malo sa natkrovaka lađenih Na sedam stopa klupu dugačku umr'jeti misleć. da nam stoje drugari na pomoć ostrag.

Ili jaučeš ti za Argejcima. a njoj je hitnja.Homer: Ilijada ŠESNAESTO PJEVANJE (26. Neka ga na ruke uzme. jer jad Ahejce pritisnu tolik: Svi bo junaci. Kopljanik slavni je ranjen Odisej i Agamemnon I Euripil je veće u bedro pogođen str'jelom. dan.. Zamjerit nemoj. 253 . Koja sa strmene hridi tamnoteku izl'jeva vodu. tj. 1-47. Tople lijući suze ko izvor-vodica crna. Tidejev veće sin Diomed ranjen je jaki. ljudi pastiru. Bude ga žao brzom Ahileju. Leže u lađama sad od trojanskih zgođeni ruku. A. koji do sada prednjačiše drugim." Teško si uzdišuć ti. Plačući gleda na nju. A to Patroklo stupi k Ahileju. Oko pokrite lađe oni se borahu tako. apostrofa. Nastavak) Pjesma o Patroklu. 12. da oba znademo za sve. U ovom pjevanju upotrebljava Homer još nekoliko puta apostrofu na Patrokla. što za majkom trčeć za haljinu hvata je moleć. Pelejev sine. sinak Eakov. 1 2 5 10 15 20 25 18. kada ga spazi. oj Patroklo. "grehote poradi svoje". Besjedu započne s njim i krilate prozbori r'ječi: "Što si se usplako to. Med Mirmidoncima živi još Pelej. Patroklo moli Ahileja da ga pusti u boj. Priprava za Patroklovu borbu. što se nijesu suprotivili Agamemnonu kad je mene uvrijedio. reko: 2 "Ahejče jakošću prvi Ahileju. Za njima mrtvima mi bio veoma žalili mnogo. ništa ne taji. 128. koliko ginu Ispred dubokih lađa grehote poradi svoje? 1 Reci. 1-96. 20. pjev. vidi 4. poput ženskića Ludog. dok god ga ne uzme k sebi: Takav si i ti suze od obraza umilne lijuć! Hoćeš li što Mirmidoncem da javiš il' samome meni? Ili si iz Ftije sam za kakove glasove čuo? Ta još Aktoru sina Menetija kazuju živa. oj Patroklo viteže. i ustavlja. st.

ahejski ne bi l' odahnuli ubojni sini Od ratne stiske.Homer: Ilijada 30 35 40 45 Okolo njih se bave ljekari 3 biljari i rane Vidaju. st.. . jer mnogo se namučih muka. Kada se jednakom sebi usuđuje otimat čovjek I dar oduzet od onog. posto tvrdoglav! Takova srdžba mene ne snašla. Nego pust'mo. oj Patroklo. "proroštvo". A ti pusti bar mene i vojsku mirmidonsku drugu Meni deder pridruži.. st." Tako ga moljaše ludak veoma. na koplju razorivši obzidan tvrdo Grad. pjev. pa nek se dogodilo! nije moguće Srditi se u duši neprestano. 5 57-58. ratna dok poklič Ne dođe do lađa mojih.već sjajno te rodilo more I s njim visoke hridi. jačinom koji je bolji. Prije da neću se srdžbe okaniti. jer samom je sebi Imao hudu smrt izmoliti i crnu Keru! B. jer imaš neljupko srce! Ako l' se kakova bojiš u duši proroštva božjeg. 5 Silni Atrejev sin.iz ruku mi nju Agamemnon je uzeo sebi. 213. da svane danajskom rodu. Na nj se ozlovoljiv divni Ahilej brzonogi reče: "Zeusov potomče ti. Koju stekoh. Koji vojuju rado. Doista mišljah. "ljekari". Nego je strašna tuga u duši i u srcu meni. vidi 13. ko prezrenu kakvu došljaku. neka se bore. Nemili junače ti! potomcima koristit što ćeš. koje bi se ticalo sadašnje nevolje ahejske. 690-693. st. Mi ti umorni n'jesmo. i umorne od boja ljude Lako bi odgnali k Troji od brodova i od čadora. vidi 2. Ne bi l' me držali Trojci za tebe i od boja ne bi l' Prestali. o čovječe okrutni. ma bio i malen od rata odah. vidi u 9. Navuci na pleći svoje Moje oružje slavno i u boj daj Mirmidonce. Svoje mi oružje na pleći daj. 3 4 50 55 60 65 254 .. kakva je tvoja. Ako ne odvratiš smrt i ruglo od ahejske vojske? Nije ti vitez Pelej. a ti si eto. izvedi. koju mi na dar izabraše ahejski sini. pjev. 48-100. 50. Ahileju. 410-416. 28. Ahilej dopušta da se oslobodi oko. Djevojku. da ga i znadem. pjev. Il' ti je gospođa majka dojavila od Zeusa štogod. što si to reko? Nit' me je briga za kakvo za proroštvo 4 . otac. Nit' mi je gospođa majka dojavila od Zeusa štogod. . da se njime oružam. proroštvo o sudbini samoga sebe poznato je Ahileju. Nije ti Tetida mati. Tuga to mi je strašna.

a meni da oni prekrasnu djevu Povrate natrag i sjajne da darove jošte pridadu. Ajas iznemaže. Niti Argejac. Dok su se njih dva tu razgovarali besjedeć tako. Nikakav smrti Trojanac ne uteko. snažno i odbij Propast od lađa brzih. Trojce odagnav. da propast od danajske odbije vojske. Veliku da čast i diku kod danajskog pribaviš svega Naroda sebi. Koji vojuju rado. "jer tako ćeš uzet mi diku". samo da bi on poslije s Patroklom mogao razoriti Troju. jer oni čela od kacige ne vide moje. Da se nablizu sja. tj. Kako ti u srce stavljam. jer str'jele se sipahu na nj već. ne bi ga više držali za prvoga svojeg junaka. lađam da svane. Ti su stihovi po svoj prilici poslije umetnuti jer Ahilej. da ne bi gorućim ognjem Njih zapalili Trojci i povratak uzeli onim. što ih god ima. i kad su Argejci već stisnuti ondje. Ej da otac Zeus i Atena da i Apolon. nek želja Ne dođe tebi daleko od mene se boriti s Trojci. ako se i srdi na Ahejce. Vika ih stoji i bojem nadvlađuju ahejske sine. Ne čuh. ni da bi kralj Agamemnon iz mrskih usta Pustio glas. Lađa gori. a Trojci sad otimlju oko! Tidejevome sinu u rukama sad Diomedu Koplje ne bjesni.Homer: Ilijada 70 75 80 85 90 95 100 Kad se na lađe već od Trojaca slegao oblak Tamni. povrati se. već mi iz bijede oba izišli I mi trojanske svete razorili zidove sami!" 7 13. te suhe zemlje imadu Samo još d'jelak. Od lađa. 101-123. jer tako ćeš uzet mi diku. jer inače odmah bježeći Napunili bi jame mrtvacima. 255 . Da se vječiti bog ne um'ješa s Olimpa koji. gdje more Udara o obalu. onako mi poslušaj volju. Jer bog branitelj ljubi Apolon Trojance veoma. o Patroklo. Ali nahrupi ti. a Troja je sva navalila na njih Smjelo. Ne mogne opstati Ajas. kad bi Patroklo daleko pognao Trojance i s njima se borio te pribavio potpunu pobjedu Ahejcima. I vojske obje pusti. nek po polju dalje se bore. kad učiniš. a Trojci po čitavom po polju vrve. 7 97-100. ali im on nigdje ne želi da svi listom izginu. ako l' ti Herin Htjedne gromovni muž udijeliti slavu. 6 90. kralj Agamemnon Da mi ne misli zlo. 6 Nemoj u ratu ti se i pokolju ondje ponosit I ubijajuć Trojce pod Ilij vodit Ahejce. već Hektor ljudomora Trojcima vičuć Čuje se svuda. Nego se opet okreni. ovi bi onda malo marili za Ahileja.

. Na glavu junačku šljem krasnotvoran postavi zatim 112. pjev. Muze. st. st. Veliki i teški štit on onda u ruke uzme. pjev.Homer: Ilijada 105 110 115 120 Zeusova svlada ga volja i ponositi Trojanci Sipajuć str'jele. "vječni oganj" kao u 5. 508. On se skloni od str'jela. i po njoj plam neugašljiv se prospe. Krnje u ruci zavrti onako." Reče. 8 9 256 . al' opet Ne mognu ga potresti. Sada mi recite. koji je bio Oklop potomka brzog Eakova. Tada se lupi U oba boka Ahilej 10 i prozbori riječ Patroklu. mjeden. 8 Kako je oganj prvi na ahejske pao tad lađe! Hektor k Ajasu priđe i velikim prebije mačem Jasenovo mu koplje pri kraju baš pod oštricem. junaku već rame se l'jevo Umori sjajni štit držeći čvrsto. konjiče bojni. 124-256.sjajan i zvjezdan. gdje lađe u ognju praskaju ljutom! Samo da Trojci lađe ne osvoje. te vječni oganj 9 Trojanci Na lađu bace. znoj mu je veće Tekao silan iz sviju iz udova. U srcu razabra Ajas nezazornom i sav protrnu S božjih djela. potomče Zeusov o Patroklo. A. 4. a šljem je na čelu njegovu sjajni Strašno zvektao gađan. 14. Metne na pleći mač sa srebrnim klincima.. . 122. i zlo se nanizalo na zlo posvuda. nije odahnut Nikako mogo. Nazuvke najprije on navuče oko gol'jeni. 162. Patroklovo junaštvo i smrt. st. što kopče od srebra držahu kruto.a od njeg daleko Na zemlju mjedeno pade oštrice i učini zvekac. Već se je teško sav zagušivao. jer sve je razbijo im odluke ratne Visoki gromovnik Zeus i pobjedu Trojcima davo. Okolo prsiju oklop navuče. jer str'jela padaše mnogo Šljemu o branila krasna. Nazuvke krasne. te junačku mjed Patroklo na se navuče. Mirmidonci se spremaju za boj. a Ajas. 10 125. vidi u 14. "Diž' se. O udaranju u bokove vidi 12. Jer već vidim. sin Telamonov. pjev. ma koliko str'jeljahu u njeg. stanarice olimpskih dvora. .. Naskroz prereže koplje. 124-867. a ja ću sakupit momčad. da se već nema Pobjeć! oružaj se brže. 125 130 135 Tako se lađa na kraju razgori.

i svim od krvce je krvava čeljust. st.). 12 A u povodu dobrog Automedon Pedasa doda (Eetionov grad osvojivši njega Ahilej 13 Dobi.. da čeka Zapov'jed. a ne uzme on potomka Eakova koplje Veliko. pjev. Polidora je dakle sestra Ahilejeva..a oni mesarma Ljutim vucima slični. 150-151. Nek zapov'jedaju oni. Nebeskog potoka Sperhija sin Menestije bješe. Crnu da lapću vodu sa površja tankima svojim Jezicima i grude izbacuju krvi. Taj mu konje brzonoge upregne odmah. st. u svakoj lađi Bješe pedeset momaka drugara na klupama sjedeć. 14 175. Pelejeva ga kći Polidora ljepotica rodi 14 Sperhiju neumornom (sa besmrtnim spavavši smrtna). Konje Automedonu zapovjedi brže upregnut. ali mnogo starija od njega (sin joj Menestije mogao je biti vršnjak Ahileju). Najpouzdaniji on mu u boju bješe. i kita odozgo se tresaše strašno.. što ocu njegovu dade Hiron s Pelijskog vrha. Uzme. Tad k Mirmidoncem pođe Ahilej u sve čadore Te ih oružjem stane oružat. Koplja ubojna dva. A po kazivanju Boru Per'jerovu rodi ga sinu. i dalje. 414. st. Rogatog. da ubija njime junake. Jedan je vodio red Menestije. 244-245. 185. Za kog se udala javno zadobivši bezbrojne dare. oklopnik sjajni.Homer: Ilijada 140 145 150 155 160 165 170 175 Sa konjskim repom. 11 12 257 . što u ruci mu stajahu zgodno. a srce Ne dršće njima u grudma. vidi 11. teško i čvrsto. ljubimac Zeusov.. 15 149. . a sam je vlado med svima. u prsima koji imadu Snagu golemu. koje Ahilej Vođaše. te zaklav u gori jelena veljeg. jedu ga. pjev. Ksanta i Balija 11 s njim. a smrtni konj taj i besmrtne stizaše konje). st. Taj mu za razbivojskom Ahilejem najdraži bješe. 13 153. Onda u gomili idu na izvor-vodicu crnu. vidi u 20 pjev. 223-225. koji je znao Pelijski jasen uzmahnut. Lađa brzih bješe pedeset. Med njima ubojni tu Ahilej stupo je svuda Te je hrabrio ljude štitonoše i njihne konje. pjev. Kako je Ahilej osvojio Eetionov grad o tom se govori u 6. Ime prvoga konja Ahilejeva upravo znači: plavac (vidi u 8. 15 178. u koje se uzdo. a drugoga: šarac. što ko vjetar lećahu oba (Njih je Harpija nekad Podarga Zefiru vjetru Rodila uz vodu pasuć Okean na livadi jednoć). Vođa postavi pet od onih. ni jedan nije Ahejac Mahati mogao njim do Ahileja. i želudac prepun je svima: Tako mirmidonske mudre čelovođe oko drugara Brzog Eakova se potomka užurbaju sada. "zadobivši bezbrojne dare". pod Troju.

Pred Mirmidoncima da se u boju bore."" U skupštinama tako govoriste. toliko se sabiše gusto. srebronoga Tetida sinu Dade ga u lađu dosta u njega košulja metnuv. A kad Ilitija njega mukodavna iznese na sv'jet Te on ugleda zrake sunčane. Štit se sasta sa štitom i sa šljemom šljem i s junakom Junak. A peti . Treći je vodio red Pisandar. Ahilej Tada u čador pođe. U kog je junačko srce s Trojancima neka se bori!" Tako rekavši srce potače i volju svakom. Dok sam se srdio ja. Kad bi se nagnuli momci. o Mirmidonci. Patroklo i s njim Automeđon . a bješe u trku i borbi hitar veoma. U sobe uzađe gornje izbavitelj Hermija s njome Te je obljubi kradom i sina Joj dade Eudora Sv'jetlog. i ovako kriviste mene: ""Strašni Pelejev sine.Homer: Ilijada 180 185 190 195 200 205 210 215 220 225 Drugim je djevojčin sin zapov Jedao hrabreni Eudor. Kada već vojvode sve i vojnike poređa dobro Divni Ahilej. što od vjetra brane. kad kraljevu besjedu čuju. Kojim se kod lađa brzih Trojancima grožaste dosad. Konjogrivni šljemi dodirnuše sjajne branike. od kovčega otvori zaklop. Okrutniče. I hubav kondir je bio u kovčegu. zaboravit nemojte one. Kao od kamenja gustog kad čovjek visokoj kući Gradi zid želeći uklonit se vjetara sili: Tako su gusti šljemi i štiti bili kvrgaši. skoroteča što ju je jaki Zamilovao bog. Runjavih prostiraka i struka. Ispred ostalih sviju u oružju dva su junaka Bila.iza drugara Abileja divnoga taj je Med Mirmidoncima svima na koplju najbolji bio. . .čestiti sin Laerkov Alkimedon jaki.žarkasto vino Nitko nije pio iz njega. za kojim čežnjaste prije. onda dodade r'ječi žestoke: "Grožnje. gdje u kolu bučne Boginje s preslicom zlatnom Artemide s djevama igra. tad Polimelu Aktorov sin Eheklo junačina sebi u dvore Odvede golemo mnoštvo darova joj davši. ni sam Ahilej 258 . ta žučju te othrani mati. a Filas Othrani dobro Eudora i odgoji u kući svojoj Od srca ljubeći njega ko svoje rođeno čedo. Četvrti vođaše red starina konjanik Feniks. Filasova je kći Polimela rodila njega. drugare preko volje njihove držiš Kod lađa.u lađama moroplovnim svi sad otplov'mo Natrag. krasnog. kad spazi. kad ti je tako ljutina na dušu pala. Kovčega umjetnog. a sad se djelo Ratno pokazuje velje. Krasna igračica ona. Jače se sastave čete.jednaka srca. ubojni sinak Memalov. .

Oko junačine tad se Patrokla poređaju druzi. na Trojance da ponosni skoče. Koji ne peru noge. Boj u okolu. jer općeno zlo pripremaju mnogima time. a jedno mu ukrati otac. iz borbe zdrav da se vrati. Onda pred čador stane. da li se i sam u borbi umije borit Subojnik moj. Jedno Ahileju dade. 257-418. ud'jeli. Onda umije ruke i zagrabi žarkastog vina. na nebo gledeć Izlije vino (a to je zam'jetio gromovni Zeus-bog): "Zeuse. A kad od lađa boj i viku odbije bojnu." Tako se pomoli on. Ako putujuć prođe čeljade kakovo uz njih Te ih i nehote smete. jesu uz tebe. zemljoleže. u duši šćaše da vidi. gromoglasni Zeuse. Trojance potiskuju od lađa. I odmah navru nalik na ose. ti nsliši molitvu moju. s borci izbhza. a. pelaški kralju i dodonski. il' onda strahovite samo su ruke Njemu i b'jesne.Homer: Ilijada 230 235 240 245 250 255 Drugome bogu do Zeusa iz njega žrtvovo nije. Kako se Danajci strašno s Trojancima kolju u boju. Ludi. 257-363. A drugara ću svog s Mirmidoncima mnogima u boj Poslat. Naoružani svi. Od lađa boj i borbu odagnati dade Patroklu. Kad ti se prije pomolih. Molitvu rekne stavši sred ograde. što žive po putma. Njegovo srce u grudma ohrabri. kad u rat i u vrevu zalazim i ja. Tad mi se vratio čitav ka mojim lađama brzim U svem oružju on i s druzima. a one s junačkim srcem Napr'jed polete sve i mladi naraštaj brane: 260 265 259 .i njemu diku. Ode u čador i kondir u kovčeg postavi natrag. Ali ne đade njemu. . neka i Hektor Vidi. i Zeus ga premudri čuje. Deder mi jošte sada i ovu želju izvrši: Ja ću ostati sam u prostoru okolo lađa. Tako se pomoli Zeusu i izlije vina Ahilej. Koje stadoše dražit dječaci po običaju Svagda dirajuć u njih na putu štono se roje. B. Meni ud'jelivši čast. Kondir izvadiv taj iz kovčega najprije njega Očisti sumporom sveg i tekućicom ispere vodom. koji daleko U Dodoni vladaš u studenoj! Seli gatari. a Ahejce ošinuv ljuto.

Mirmidonci. Pelejev sin brzonogi kod lađa da je Gnjev odbacio svoj.vidi 2. Svaki se ogleda. "ahejski sini" ovdje su samo Mirmidonci. 849. gdje bijaše najveći metež (Kod lađe bijaše to Protesilaja hrabrog pri krmi). Tad se pomole svi vidikovci i svi vrhunci Brdski i doli. Jerbo od Ahejaca od Aresu milih Trojanci Bježali bez obzira još n'jesu od crnih lađa. 16 Strašno od pokliči njihne zaječe okolo lađe A kad junačkog sina Menetijeva Trojanci Spaze i drugove s njim gdje se svi u oružju sv'jetle.Peonce konjike taj je Vodio iz Amidona. prijateljstvo odabro opet. Tada se prodre Patroklo i ovo druzima vikne: "Čujte me. prednjačio što je u boju. st. odmah u bedro Kopljem ga pogodi oštrim i proturi koplje kroz njega. i čete se stanu kolebat Misleći. junaštva se sjetite. od Aksija 17 široke vode.Homer: Ilijada 270 275 280 285 290 295 300 305 310 16 17 Takova srca i duše mirmidonski sada junaci Od lađa brzih navru. Od lađa odgna Trojance Patroklo i gorući oganj Ugasi (lađa je na po izgorjela). i prvi Menetijev junački sinak. . . Nego se suprotiše i jedva uzmicat staše. a na zemlju ničice onaj 276. žestine.. pjev. Mjed mu prebije kost. koji je prvi Kod lađa junak. U rame desno ga zgodi. borci izbliza Atrejev šin Agamemnon đaleko silan nek svoju Vidi grehotu. drugari Ahileja divnog. Obori junak Pirehma." Tako rekavši srce potače i volju svakom. Aksij. Sjajno koplje iz ruke Patroklo izmetne prvi. te junak junaka Tad je ubijo. Svima se srce potrese. s vikom golemom Tad se Trojanci razbježe. 288. u prašinu on se natraške Sruši zajecav ljuto. I to usred sredine. te vika nastane silna. druzi! Pelejevoga sina prodičimo. Onda se obore skupno na Trojce ahejski sini. Peonci njegovi druzi Svi se razbježe. i mi drugari mu. Kada se okrene k njemu Arejlik. al' jošte vojevanju prestanka ne bi. i Danajci k prostranim svojim Lađama navru opet. Bud'te junaci. te pukne s nebesa beskrajni eter: Tako i Danajci ljutu odagnavši od lađa vatru Odahnu malo. 260 . i nastane huk neutažljiv. Kao što kada Zeus munjobija s visokog vrha Velikog brda gustu magluštinu kakovu krene. jer strah Patroklo je turio u sve Ubiv njihova vođa. gdje nije Ahejca najboljeg štovo. Bojni se vojvoda red rasprša. kud će uteći od smrti pr'jeke.

20 335. a Penelej je Ahejac (vidi 2. vidi 4.. pjev. Tad Idomenej zgodi u usta nemilom mjeđu Erimasa. na usta trgne mu krvca. Što se po gori. Jerbo se spotakao u nalozi. pjev. i koljena razglobi njemu. 494. 179-182.. mač mu se zgrije u krvi. Zubi se svi istresu. Ničke se sruši Atimnij. Jedan Nestorov sin. koji Himeru 19 Othrani pomamnu. O Himeri vidi u 6. Prije negoli rani. pjev. 469. i cin ga zaogrne smrtni tad oblak. oštrice od koplja Žile prereže njemu. i mrak mu pokrije oči. Te su danajske vođe junaka svaki po jednog Ubili. Najdeblji gdje su mišići u ljudi. raspe zbog nemara čobana njihna. Atimnija rani Oštrim kopljem. kad na kola skočiti šćaše. Akamasa stigne Merion nogama brzim. 312. a Maris zbog brata srdit Na Antiloha kopljem izbliza navali stavši Pred mrtvog. koža se sama Dižala. i koljena klonu Likonu.Homer: Ilijada 315 320 325 330 335 340 345 350 Padne. Nestorov drugi bogoliki sin tad Trasimed. 328. oštrice kopljano od mišice ozgo Odere Marisu ruku i kost mu prelomi sasvim. 18 Tada Filejev sin Amfikla spazi. a krvce se napune obje Njegove oči. jerbo ni jedan Nije pogodio kopljem izbaciv ga uzalud oba. stane ga jek. "koljena razglobi njemu". Odmah mu u vrat mač sa drškom turi i život Razglobi. i mrak mu pokrije oči. Sruši se. Ojlejev sin. Antiloh. st. vješti na koplju Sinovi bjehu to Amisodara. kad na njeg Jurnu. i mač zađe unutra. i mrak mu se nad oči saspe. st. uhvati živa. st. Kao što kada grabežljivi zvjerovi vuci Na jagnjad i jarad jurnu iz čitavog grabeć ih stada. Likon nasrne tad na Peneleja 20 . mnogim čeljadma nevolju tešku. Tako obojica pođu u Ereb od dvojice braće Svladani. i koplje proleti mu mjedeno naskroz Dolje ispod moždana i kosti mu bijele zdrobi. te ga preteče i pogodi njega u stegno. a onome oči Krvava stisne smrt i silovita jošte sudbina. i prođe kroz slabine mjedeno koplje. glava se spusti. U rame zgodi ga desno. a ubojni onda Menelaje Toasa rani Uz štit u prsi gole. 18 19 261 . tad njega Penelej pod uho u vrat Udari. vrli drugari Sarpedona. Jedan se na drugog mačem zalete onda. Ajas.. al držak Mača mu pukne. i Likon Obluk konjogrivnog šljema Peneleju probi. te na nos. Likon je Trojanac. preteče ga i zgodi pravo U rame odmah.). na Kleobula udri i njega. Iz kola Akamas spadne. Kada zinu.

a onaj u poslima bojnima vještak Široka sakriv svoja ramena volujskim štitom Čuvo se zvizge strijela i zveketa mjednih kopalja. 21 A Patroklo je stupo glasovito Danajcem vičuć Misleć Trojancima zlo. st. i on tad trojske Za sobom ostavi čete. oluju kad rasprostre Zeus-bog: Tako se uzviču tad i potiče od lađa Trojci. Mnoge bregove tada bujice odroniti znadu. kopitđnogi bježahu konji Ispruživši se u grad od brodova i od čadora. Natrag ih k lađama pogna i bježat im ne dade u grad. 40. b. preko volje štono ih opkop Ustavljo. Viđaše. kad premudri Zeus običava liti Vodu silovitu srdit i ljutit na ljude one. sve se je uvis Dizo k oblacima prah. 365 370 375 380 385 390 395 21 Kao s Olimpske gore iz etera kadano sjajnog U nebo oblaci idu. Patrokla na Hektora nutkaše srce. mnogi konji kolovozni prelome brzi Kola sprijed na rudi i tako ih ostave ondje. Kao kada se teško zacrni od bure zemlja U dan ljetni. Jer ga željaše ubit. Od drugih kada već prve Patroklo odvoji čete. pjev. i odmah junaštva. Onamo. što ih bozi darovaše Peleju u dar. 262 .. vidi 6. Ne vraćahu se oni u redu. da se veće okrenula pobjeda bojna. 371. Tekući potoci svi nabujaju od kiše tada. Preko opkopa konji brzonogi preskoče tada Besmrtni. Trojanski poraz kod opkopa.Homer: Ilijada 355 360 A vuci vidjevši to nalete na plašljive stvore: Tako na Trojce jurnu Argejci. Napr'jed leteći. Koji na silu krivo u skupštini pravicu sude Goneći pravdu i ništa za osvetu božju ne mareć. i Trojci se sjete Zlobučnog b'jega. gdje bi metež Patroklo najveći zgledo. žestine se prođu. Ali je opet stajo i drugove izbavljo mile. Hektora oklopnika pogoditi jednako šćaše Veliki Ajas. Konje bi upravljo vičuć. Brzonogi konji Hektora oružana izvezu. U more crveno šumeć veoma otječu one Sunovratice s brda i tegove pustoše ljudske: Tako i kobile trojske trčeći brektahu vrlo. i prevraćahu se kola. al' Hektora konji izvezu. 364-418. a oni vičuć i trčeć Napune putove sve rastrkav se. junaci padahu s kola Pod osovine ničke.

među r'jekom i visokim zidom.već z'jevo je . Drži se da je taj stih poslije umetnut. Jednoga za drugim on s mnogohranom sastavi zemljom. 420 425 430 A kad Sarpedon vidi gdje drugove. 22 263 . Likijce koreći svoje ovako im vikati stane: "Sram vas. 23 412. koji na sebi Ne pašu košulje. a. što sjedi Gdjegod na visokoj hridi i iz mora živahnu ribu Napolje vadi na koncu i na kuci mjedenoj sjajnoj. ubi Patroklo. iz kola skoči. da li Simois ili Skamandar. 419-568. isto se tako ne zna koji se zid misli. Erimas. Sruši se. i ovome život Ode. ne zna se koja se rijeka misli. 419-689. kad pade. Stih je taj nejasan. već klaše ih on u sredini Među lađama tad. da li zid oko Troje ili ahejski bedem. "kad na njeg poletio bješe". koji se bio U kola glatka svoja šćućurio. C. jer mu se pamet Pomjeri. Evip i Argejev sin još pade Polimel. da znadem. tj. Damastorov sin Tlepolem. Epalt. Patroklo ubija Sarpedona. bilo! kud nagnuste? brzi l' ste sada! Ja ću se sada sukobit s junakom onim. Tako Patroklo njega . i zatijem Piris.Homer: Ilijada 400 405 410 415 Makar koliko htjeli. 23 Glava mu nadvoje puče pođ kacigom teškom i na tle Ničke on pade. Uz štit u prsi gole i koljena razglobi njemu." Rekavši tako s kola u oružju na zemlju skoči. jer koljena on junacima razglobi mnogim. 22 Klaše ih nasrćuć na njih i osveti mnoge junake. a zatim Erilaja zgodi Patroklo Kamenom usred glave. Ifej. kukastih kljuna Bore na kakovoj st'jeni visokoj vrišteći vrlo: Jedan na drugog tako zalete se vičući oni. spadnu mu uzde iz ruku. a Patroklo tad se zaleti Na sina Enopova. Trojancima učini mnogo Zla. Kao jastrebi kad se krivonokti.na sjajnom koplju Potegne te ga baci na usta. Erilaj na Patrokla. te smrt dušogubna obaspe njega. Koji je ovdje silovit. 397. S kolnog ga oboda s kopljem povuče ko čovjek. kad na njeg poletio bješe. A kad Sarpedona vidi Patroklo. stane ga jek. Likijci. Boj u ravnici. Menetijev sinak. Ehij. Od Patrokla još pade Amfoter. na Testora. Pronoja prvoga kopljem Patroklo pogodi sjajnim. njega Patroklo U čeljust desnu kopljem probode i prebije zube.

ali ga možeš dati prenijeti u njegovu otadžbinu neka tamo mrtav počiva. jer ljudi obično žele da mrtvi počivaju u svojoj otadžbini ("u svom polju daj mu groba. da i drugi koji od bogova ne htjedne jednoć Miloga svojega sina iz kreševa opravit strašnog. 26 459. Pusti ga samo. Hera kaže: neka Sarpedon ovdje pod Trojom pogine. i time mu učiniti veliku milost. Pazi. a vidi i u 6. Tad na Patrokla koplje Sarpedon izmetne sjajno. Ako t' je mio Sarpedon. a sudbini predana davno. 27 467. pa nek nose Njega. st. i u srcu žališ li za njim. Konj je Pedas spomenut u st. Kada se jedan drugom već blizu primaknu oni. Mnogi bo sinci se bore božanski kod velikog grada Prijama kralja.Homer: Ilijada 435 440 445 450 455 460 465 Lukavca Krona sin zamotriv ih požali oba. vidi 11. 25 454-457. Natrag izbavit hoćeš iz prejadne i tužne smrti? Radi. 152. nek sada u kreševu pogine strašnom On od ruke Patrokla." 25 Reče. te strašno rasrdio bi im oce. da sinak Menetijev pogubi njega. Drugo još u srce spravi. A kad ostavi veće Sarpedona život i duša." Tada volooka Hera odgovori njemu ovako: "Prestrašni Kronov sine. svojim cvijećem grob mu kiti"). U donji zgodi ga trbuh i koljena razglobi njemu. te Pedas izdišuć njisne 433-434. Ali promaši njega. te posluša nju i ljudi i bogova otac: Krvave kaplje pusti 26 odozgo na zemlju časteć Miloga svojega sina. dok ne dođu s njim u Likiju široku zemlju. "krvave kaplje pusti". Pošlji po njega Smrt i tvrdoga Sna. vidi dalje st. pjev. 522. sudbinom poginut valja! 24 Dvoje sad hoće meni u grudma razmišljajuć srce: Ili bih živa njega uklonio iz boja plačnog Te ga na polje rodno u Likiju vrgo odavde. Onda Patroklo tu Trasidema predičnog zgodi (Koji je subojnik dobar Sarpedona vlastelja bio). što sada mislim ti reći: Ako Sarpedona živa u njegove opraviš dvore.. kako mu je suđeno. st. 24 264 . 53.. daleko od očinske zemlje. pjev. jer čast je mrtvima takva. ta kakve to izusti r'ječi? Zar ti čovjeka smrtna. al' bogovi drugi povladiti nećemo tebi. Menetijevoga sina. Ili bih dao. Heri započne riječ i ženi svojoj i sestri: "Ajme od ruke Patrokla Sarpedonu. kog ubit mu šćaše Patroklo U trojskoj grudastoj zemlji. 198199. Zeus vrlo ljubi Sarpedona zato što mu je sin. koji je meni Od svih miliji ljudi.. Tu će ga braća sahranit i rođaci i hum će grobni Nasut i metnuti stećak. već pogodi Pedasa konja 27 Kopljem u greben desni.

a petom mu na prsi onaj Stane te iz kože koplje izvuče i oponu s njime. st." Kad to izrekne on. Te bik pogiba krčeć u lavovu žvalu: . Ahejci ako li sada Oružje skinu s mene u borbi kod lađa palog. strahovita spopadne žalost. pjev. Kao što kada se hrast il' topola na zemlju sruši Ili omorika vitka. Sinu Menetija opet preleti nad ramenom l'jevim Rt kopljani te ne rani njeg. Oči mu pokrije i nos. Sada hudoga rata poželi. te mu ruke u prašinu krvavu padnu. drvodjelje koju u gori Za građu podsjekoše lađenu bradvama oštrim: Tako se sruši. već zgodi Oko kucavog srca. Koju. i vepar. glas taj kad čuje. Jerbo će po sve dane sramota i poruga tebi Poslije biti zbog mene. ima je u Odiseji jelen.. o tome vidi u 12. Konji se opet slože i stanu pravo pod uzde.. Kao što zakolje lav navalivši na stado gdjegod Jakoga bijelog bika med govedma sporijeh nogu.od ruku Tako Patrokiovih vođ štitonosnog likijskog roda Ginući mahnitaše. Da si kopljanik dobar i bojnik neprestrašen da si. I tad promaši kopljem Sarpedon sjajnim Patrokla. Najprije likijske sve čelovođe u boj potakni Svuda obilazeći. gdje opona stisnuta stoji. Tako Patroklo s oštricem kopijanim izvuče mu dušu. njima se spletu. dušogubni bojak da biju. jer rana ga tištaše ljuto.Homer: Ilijada 470 475 480 485 490 495 500 505 510 I on se u prah smota zacviljev. zadade njemu Teukar strijelom od druga odbijajuć nevolju kletu. Nego drži se hrabro i vaskolik potiči narod. Ali se kopljanik slavni Automedon pomoći dovi. Glauka. i ne ode zalud iz ruke mu ono. Oružjem mjedenim i sam za mene deder se bori. Kako je Glauk ranjen. A Mirmidonci konje pridrže. tad mahne Patroklo Kopljem. pjev. 10. gdje nije mogo pomoći. Srce se okrene njemu. Skoči i povodnika ods'ječe pravo i dobro. koji su ondje Brektali i htjeli bježat knezovska ostaviv kola. 454. 265 . Opet se sukobe oni. 28 Oba se rastupe konja i jaram pukne. a uzde. Jaukne. drugara miloga zovne: "Dragi o Glauče. 387-390. Mač dugosjekli od svog povuče punahnog bedra. Dakle i životinja ima dušu. 19. legne pred konje i pred kola onaj. kad na zid se penja na visoki. a duša mu ode.. st. 510-512. sada ti treba. skončanje ga pokrije i smrt. pjev. Ruku pritisne dlanom. st. Kad se povodnik sruši u prašinu. ako si brzić. 29 I tad se on Apolonu streljaču pomoli veleć: 28 29 469. o borče med ljudima. da bore se okolo mene. 163.

oko mrtvog Sarpedona neka se bore. junaštvo mu u srce metne. i Feb Apolon ga čuje." Takvu molitvu reče. ti izliječi mi opaku ranu. o gospode." Tako im reče Glauk. da doviknut Likijskim druzima mogu. Ode k Agenoru divnom. premda tuđinac. 397-399.. Nego potecite. A sad Patroklovim kopljem savlado ga mjedeni Ares. Bole mu odmah utiša i krvcu od rane teške Crnu osuši njemu. a on je znao u borbi svima prednjačit. a pred njima Hektor Ljut zbog Sarpedona pođe. Ranu bo evo hudu imadem. Bolove uspavaj moje i snage mi daj. za zamjeru u srcu znajte. dragi. a rame me moje doteščava od hude rane. na borbu da potaknem sve njih I sam da oko ovog mrtvaca mogu se borit. o Ajasi. što prvi na zid nasrnu Ahejski. pjev. Najprije likijske sve čelovođe oblazeć svuda Potakne. I Glauk se obraduje. posve si ti pomoćnike smetnuo s uma. jer branič Sarpedon im gradu Bješe. ko mene što sada snalazi tuga. Oružje Mirmidonci da ne skinu s njega i mrtva.Homer: Ilijada 515 520 525 530 535 540 545 550 555 "Čuj me. Pulidamasu. il' bolji još bud'te! Leži Sarpedon junak. Nego da njemu nagiditi možemo t'jelo 30 30 558-559. st. Kakvi ste i prije bili med ljudma. Što mu molitvu bog Apolon usliši brzo. Nego. 266 . Koji je Likiju snagom i pravicom čuvao svojom. što na polju rodnom si sada Likijskom ili u Troji. a Trojance osvoji sasvim Bol goropadni teški.ni sina ne spase ovaj. Vidi 12. Da ga ne nagrde ljuti zbog ubitih danajskih ljudi. što bješe Pantojev sin. al' svuda možeš da čuješ Čovjeka jadna. a branit ih tebi se neće! Leži Sarpedon mrtav. štitonosnim Likijcem vođa. još ode do Hektora i do Eneje. a poginu najbolji junak. Pođu na Danajce boja želeći. Držati koplja čvrsto ne mogu niti se borit Zašavši među dušmane. I onda među Trojance široko koračajuć ode. Kojino život gube zbog tebe od očinske zemlje I prijatelja daleko. osušit se ne može krvca Moja. moja je ruka Probita bolima ljutim. kad osjeti sve to u duši. . jer s njime je naroda mnogo Pošlo. Bliže pristupi k njima i krilate prozbori r'ječi: "Hektore. da se borite. o gospode ti. Koje smo kopljima mi poubijali kod lađa brzih. Zeusov sin Sarpedon. Ahejce hrabriti stane Sin Menetijev junak Patroklo rutavac srčan I prvim Ajasima progovori ljutim po sebi: "Sada vam milo nek bude.

Svijetli Hektor uzmače. Kad on mrtvoga zgrabi Sarpedona. I Stenelaja. 570 575 580 585 590 595 Sjajnoke tada Ahejce Trojanci potisnu prvi. pjev. Te se zaleti on kroz rtnike na jastreba nalik Brzoga. s Trojancima bojak da bije. 268-269. 31 b. može dosegnut. i smrt dušogubna obaspe njega. Žalost spopadne tada Patrokla za ubitim drugom. Nije jasno zašto Zeus prosipa maglu nad mjestom gdje se Ahejci i Trojanci bore oko tijela Sarpedonova. Oni ga s razbivojskom Ahilejem poslaše k Troji. sina Itemenu miloga. koji čavke i čvorke razagnati znade. Iznenada okrenuv se Glauk Batikleja zgodi U prsi baš po srijedi. sv'jetli ga Hektor Kamenom u glavu udri. kad goneći dogna ga veće: 567-568. 569-683." Reče. ubiti ondje. Borba oko Sarpedonova tijela. On je u žitelja punom Budeju vladao nekad. Jer je ne najgori junak mirmidonski pogođen bio. i nad mrtvacem Ničke on pade. konjiče bojni. A Zeus pogubnu maglu navuče nad kreševo strašno.. Glauk se okrene prvi. Krasnih gdje vele konja. Ali rođaka vrla pogubiv k Peleju dođe Vitezu pribjegarom i k Tetidi srebrnih nogu. Toliko uzmaknu Trojci. Koliko dugački džilit. I tad oružje vrlo zazvekeće u svih junaka.na glasu blagom i srećom Med Mirmidoncima taj u Heladi imo je dvore. Jurnu tad i na Trojce zbog svojega srdit drugara. I to sinak hrabrog Agakleja divni Epigej. .Homer: Ilijada 560 565 Otev ga te mu skinut sa pleći oružje i kog Nemilom mjeđu drugara. kad potisnuše Ahejci. st. i milog sina Halkonu Batikleja ubi Ondje junačinu on. Oko sina mu milog da borba pogubnija bude. štitonosnog likijskog roda Vojvoda. što čovjek izbaci snagu Svoju ogledajući u natjecanju il' ratu Među dušmanima stojeć dušogubnim. a oni i sami na borbu gotovi bjehu. i čitava nadvoje glava Pukne pod kacigom teškom Epigeju. Tako na Likijce ti. te njime na vratu mu razmrska žile. da s' biju oko mrtvaca. premda pjesnik kaže: "da borba pogubnija bude". što brani ga. 31 267 . i drugi s njime rtnici. u vrat Kamenom zgodi. onda Ahejci i Mirmidonci Strče se strašno povikav. o Patroklo. Isto čini Zeus nad tijelom Patroklovim u 17. A kad sa obje strane pojačiše redove bojne Trojci i Likijci.

al' smrtno si i ti čeljade! Oštro'rtim kopljem Da ja pogodim tebe po sr'jedi. Tad se Eneja u duši rasrdiv progovori ovo: "Da sam. od oružja također njihna. kad zalud izleti iz žilave ruke. slavu bi meni Steko. ali Ahejci Ne smetnu s uma junaštvo. 32 617-618. Tako Enejina koplja oštrice u zemlju zađe Zavitlano. "prije će kog da dočeka zemlja". Eneja hoće dakle da kaže: da sam te pogodio. Merione. iako si snažan. Onetor mu bijaše otac. Merione junače dobri? Neće. Koplje mjedeno baci Eneja pogodit ga misleć. izleti Brzo iz njega duša.. Onda ustavi Ares siloviti polet od koplja.Homer: Ilijada 600 605 610 615 620 625 630 635 640 Sruši se. A na Meriona onda. Pod čeljust. Kako se mačima ondje i kopljima dvoreznim biše. pjev. Čovjeka oružana Trojanca ubi Merion. dragiću moj. Kako u planinskom dolu drvosječa veliki klopot Stoji i glas se čuje daleko. što bijaše štitom sakriven. tako po zemlji Tad širokostaznoj lupa od njihovih štitova nasta Načinjenih dobro. Zato ti graditi r'ječi ne valja. kad mrtav pade junačina. pod uho njega kad pogodi onaj. tebe pogodio. st. već junački pođu u sukob. Ahejce osvoji grozna Tuga. već prije će kog da dočeka zemlja 33 Rata je uspjeh u ruku. "ako i jesi plesač". duša koga od nas otići će u podzemni svijet. Tad ni dobro tko vidi. od riječi pogrdnih Trojci Ostavit mrtvog. 651. 268 . nego se borit! Tako rekavši pođe. a za njim bogoliki junak. a dugačko koplje se ostrag U tle zabode. a dušu bi dao dičnokonjiku Aidu". Reče. Jer je strelama sav i prašinom bio i kivlju Obasut sve od glave odozgo pa do nogu dolje. a njega sin Menetijev ukori hrabri: "Što to govoriš ti. i mrska ga obuzme tmina. Svećenik Idskoga Zeusa. a r'ječi jest u vijeću. Sarpedona poznao ne bi. Oko mrtvaca se ondje neprestano vrzahu oni. stane ga jek. Ali pogledav napr'jed umače koplju Merion. ako i jesi Plesač. a narod ga štovo ko boga. a na Kreti bijaše u običaju nekakav ples s oružjem. to kaže Eneja ironički Merionu koji je bio Krećanin (vidi 2. al' moje bi koplje umirilo za vazda tebe!" 32 Njemu kopljanik slavni Merion besjedu reče: "Teško je tebi. Jer se naprijed sagne. tj. Eneja. tko braneć se dođe u susret Tebi. Ubi Laogona smjelog. i rt kopljani zadršće odmah. ako i jesi Jak i u svoje se ruke pouzdavaš. 33 629. ne bi ti više plesanje bilo na pameti.). ugasit Svima ljudima život. vrlo Trojanci Veseli budu. navrve do Glauka.

pjev. Strašljivo srce turi u Hektora najprije Zeus-bog. il' bi Patroklo Mnogim umnožio još junacima prijeku muku. Već se razbježe.Homer: Ilijada 645 650 655 660 665 670 675 680 Ko što kad muhe stanu kraj prepunih lonaca ml'jeka Zujat po pastirskom stanu u proljeće. a oboje brzo će njega Pren'jeti na polje rodno u široku likijsku zemlju. Snu ga i Smrti. 35 669. 658-659. Te on u kola skoči i bježati stane i Trojcem Povikne drugim. jer osjeti mjerila sveta Zeusova 34 . 69-74. dvoma bliznadma. Tu će ga braća sahranit i rođaci i hum će grobni Nasut i metnuti stećak. obuče mu haljine vječne. kada se sudi Napunjavaju ml'jekom. kad kralja u kupu vide mrtvaca Ranjena srca. Kada Kronov sin strahovitu odredi borbu. obuci u haljine vječne. dvoma bliznadma. 34 269 . Pošto ga opra u r'jeci. Onda sa pleći divnog Sarpedona oružje skinu Blistavo Mirmidonci.sad oni se vrzahu tako. već je borce neprestano gledo u duši Misleći. mili mi Febe. ambrosijom namaže njega. osjeti Hektor da je Zeus ovako odlučio uzevši u ruke mjerila.te oca svoga Apolon posluša dobro I sa planina Idskih u pokolj strašni on siđe. Pratiocima hitrim. tj. Pa ga odnesi dalje i okupaj tada u r'jeci 35 Te ga ambrosijom namaž'. Hektora oklopnika i Trojce otisne s njime K trojanskom gradu opet i život mnogima uzme. Ni snažni tada ne ostanu Likijci ondje. nek bježe. "u rijeci". snujući mnogo Patroklova radi ubića. i druzima da ga odnesti K lađama koritastim Menetijev junački sinak. . Bi li u kreševu ljutom i njega svijetli Hektor Kraj Sarpeđona ondje bogolikog posjeko mačem Te mu oružje uzo sa pleći. ostavi onda. . st. Sjajnih očiju Zeus od kreševa ljutoga nije Odvraćo. kako ih uzima u 8. prenesu ga oboje oni Brzo na polje rodno u široku likijsku zemlju." Reče. I misleć dulje smisli. ostavi onda. Nebeski oblačnik Zeus progovori tad Apolonu: "Deder. Peleju sina. a mnogi kraj njega još padoše drugi. da ovo bolje će biti: Neka valjani drugar Ahileja. iznesi Sarpedona divnog Sad iz strijela i kiv sa njega očisti crnu. jer čast je mrtvima takva. Pratiocima hitrim. valjada u Skamandru.. Snu ga i Smrti. "mjerila sveta Zeusova". On iz strijela divnog Sarpedona podigne odmah Pa ga odnese dalje.

da s' pomakne k zidu. Nego je jača volja u Zeusa nego u ljudi. a Dimasa oca joj sinak. Te on preplašit zna i junaka. Grad visokovratni tad bi Ahejci osvojili Troju Rukom Patrokla. O ti Patroklo. o Patroklo. Apolon pristupi k njemu Čovjeku punu snage i kršnu načiniv se sličan. jer kopljem toliko juraše napr'jed. Epistora i još Ehekla. a.Ahileja besjedu da je Pamtio.te sin se dosta povuče Menetijev natrag Gnjeva se bojeć streljača daljnometnog on Apolona. Patroklo bi htio u grad. A kopitonoge konje kod Zapadnih ustavi vrata Hektor misleć. bi l' opet u metež ih nagnav u borbu Zašao. Mulija. Onda Megada ubi. Na toga nalik reče Apolon. Perima zatim. Uz Sangarijske vale u Frigijskoj življaše zemlji. Dok je tako pomišljo. a drugi put u borbu potiče opet. Asiju. . Strašno vikne Apolon i krilate prozbori r'ječi: "Potomče Zeusov. Tako je sada i njemu ohrabrio srce u grudma. Melanipa i još Pilarta. al' ludak Pogriješi veoma. . koji je ujak konjokroti Hektoru bio. Te je smako. hudoj bi Keri i smrti uteko crnoj. Triput visokom zidu na ugao već se Patroklo Popne. a svi na bježanje pomisle drugi. Elasa zatim. kad bozi već u smrt pozvaše tebe? Prvoga ubi Adresta.Homer: Ilijada D. Autonoja. Rođeni Hekabin brat. Patroklo pada od Hektorove ruke. a mnogo je bolji od tebe". 684-711. a onome radeći o zlu. uzet mu lako Pobjedu. 712-867. Feb da nije Apolon na kulu sazdanu krasno Stao pomažući Trojcem. nije bo tebi Suđeno kopljem grad razoriti Trojaca ljutih. ili bi vojsci poviko. A ni Ahileju nije. Reče. sin Kronionov: 715 720 270 . 685 690 695 700 705 710 Tada Automedonu i konjima vikne Patroklo Te za likijskom pođe i trojanskom vojskom. bježi. 684-867. Boj pod gradom. al' triput njega Apolon uzbije natrag Besmrtnim rukama u štit u njegov gurajuć sjajni. A kad četvrti put Patroklo navali ko bog. Koga si prvoga ondje i kog si pogubio zadnjeg. b.

Homer: Ilijada

725

730

735

740

745

750

755

760

765
36 37

"Što ti prestaješ bit se, o Hektore? Lijepo nije! Ej koliko sam slabi 36 od tebe, da sam toliko Bolji, na zlo bi svoje od borbe se povuko amo! Nego krepkonoge daj na Patrokla potjeraj konje, Ne bi l' ga svlado, i ne bi l' Apolon dao ti slavu". Tako rekavši bog u poslove vrati se ratne, A tad Kebrionu hrabrom zapovjedi svijetli Hektor, U boj nek utjera konje brzonoge, a Feb Apolon U čete zađe guste i ahejske sine pomete Hudo, a Hektoru divnom i Trojcima proslavu dade. Druge ostavi Hektor Argejce ne htjev ih biti, Već krepkonoge on na Patrokla natjera konje. Sa druge strane s kola Patroklo na zemlju skoči Koplje u ljevici držeć, a desnicom pograbi kamen Bijel oštrljat, što ga obuhvatit mogaše rukom. Upev se izmetne on (od junaka dugo daleko Ne bješe), ne baci zalud, uzdodržu Hektora divnog Zgodi Kebriona njim, što od inoče bijaše sinak Preslavnog Prijama, zgodi u čelo, kad držaše uzde, Kamenom oštrim, i obje Kebrionu obrve kamen Smrvi, kost ne odoli, te u prah obje mu oči Pred noge padnu, a sam na ronca naličan spadne Iz kola građenih dobro, iz kostiju ode mu duša. Na nj ovako si ti, o Patroklo konjiče, napo: "Aj veoma je brz, koliko se lagahno valja! Da taj na ribljivu kamo zabludi pučinu morsku, Mnoge bi ljude on nahranio oštrige tražeć, Iz lađe skačući brze, iako je nemirno more, Kada se s kola zna da lako po polju valja. I među Trojcima dakle imade evo ronaca!" 37 Rekavši to na junaka Kebriona pođe Patroklo Nasrćuć kakono lav, što obore pustošeć bude U prsi ranjen, te svoja upropasti srčanost njega: S takvom požudom ti, o Patroklo, skoči na onog; A s kola na drugoj skoči na strani na zemlju Hektor. Oko Kebriona njih dva ko lavovi započnu horbu, Koji se jedan s drugim na gorskom kose vrhuncu Prkosa puni i gladni ubijenog jelena radi: Tako oko mrtvaca Kebriona do dva vikača Ratna, Menetijev sin Patroklo i sv'jetli Hektor, Jedan drugoga htjede probosti nemilom mjeđu. Hektor za glavu primiv Kebriona ne htjede pustit, Za noge uhvati ga Patroklo; ostali dotle Trojci i Danajci stanu u borbi se ljutoj ogledat. Kao što kada se Euro i Noto u planinskom dolu
722. "slabi", mjesto slabiji. 745-750. Okrutan sarkazam nad ubijenim u boju; vidi u 13. pjev., 374 -382.

271

Homer: Ilijada

770

775

780

785

790

795

800

805

810

Jedan sa drugim rvu, potresti koji će šumom, Koji drijenkom, drvom tankokornim, jasenom, bukvon Jedno prema drugom grane savijaju duge drveta S golemom bukom tada, sve praska i lomljava stoji: Tako Ahejci i Trojci nasrnuvši ovi na one Biti se stanu, na uzmak ni jedni ne pomisle strašni. Oko Kebriona mnogo zabolo se oštrih kopalja, A i krilatih str'jela, odskočile što su s tetive, Veliki kameni mnogi o štitove lupili bjehu Oko Kebriona borcem, u vrtlogu prašine on je Ležao velik i golem zaboraviv borit se s kola. Dokle je šetalo još sred nebesa sunce, sve dotle Gšđahu str'jele sa strana obiju, te padaše narod; A kad sunce se nagne, te volove treba isprezat, I tad preko sudbine Ahejci bijahu jači, Iz vreve trojanske oni Kebriona između str'jela Ugrabiše junaka i oružje skinuše s pleći. Tad se Patroklo zaleti na Trojce radeć im o zlu, Poput Aresa brzog zaleti se triput Patroklo Vičući strašno i ubi junaka tri puta devet. A kad četvrti put se zaleti naličan bogu, Onda svršetak života, o Patroklo, osvanu tebi, Jer se u kreševu ljutom strahoviti sukobi s tobom Feb Apolon, a nije Patroklo ga u vrevi pozno, Jer mu u susret dođe magluštinom debelom pokrit; Stane za njime i njega u široke pleći i leđa Lupi spustivši ruku, - zavite se oči Patroklu; Feb Apolon njemu sa glave kacigu baci. Kacigi zvektaše cijev, pod nogama ona se konjskim Valjala, a griva sva se na njojzi okaljala krvlju I prahom; prije to dopustili bogovi n'jesu, Šljem konjogrivni taj u prahu da bi se valjo, Već je božanskog junaka Ahileja čuvao glavu, Čuvao dražesno čelo, a tada ga dopusti Zeus-bog Hektoru nosit na glavi, kad blizu mu bješe već propast. Koplje Patroklu sve se dugosjeno prebi u ruku Veliko, teško i čvrsto sa okovom, na tle sa pleći Lijepo optočen štit sa remenom pade Patroklu, Gospod mu Zeusov sin Apolon odr'ješi oklop. Obumre srce Patroklu, a koljena klonu mu b'jela, On se zapanji tad, a koplje oštro izbliza Ostrag med pleći njemu u leđa hiti Dardanac Euforb, Pantojev sin, - nadmašio je vršnjake Boreć se s kola i brzo trčeći i mašući kopljem; On je dvadeset veće junaka srušio s kola, Premda se dovezo prvom na mejdan učeći se boju. Na te je koplje taj, o Patroklo viteže, prvi Hitio, al' te ne ubi, i u čete pobjegav zađe,

272

Homer: Ilijada

815

820

825

830

835

840

845

850

855

Iz t'jela jasenovo izvuče koplje, al' ne htje Dočekati Patrokla, bez oružja premda je bio; 38 A tad udarcem božjim i kopljem svladan Patroklo Utekne među guste drugare od smrti bježeć. A čim junačinu spazi Patrokla svijetli Hektor Oštrim pogođen kopljem gdje uzmiče, onda se k njemu Kroz bojne redove on približivši rani ga kopljem U dno slabina odmah te proturi koplje kroz njega. Sruši se, stane ga jek, Ahejci se rastuže vrlo. Kao kad svlada lav u boju silovita vepra, Koji se prkosa puni na gorskome kose vrhuncu Oko izvora malog, obojici piti se hoće; Sav se zasopio vepar, al' napokon lav ga nadjača: Tako Prijamov sin Menetijevome sinu, Koji pogubi mnoge, na koplju izvadi dušu. Kličući Hektor nad njime progovori krilate r'ječi: "Negdje si mislio ti, o Patroklo, grad nam razorit, Trojanskim ženama dan slobode si mislio otet Te otploviti s njima u premilu očinsku zemlju, Ludove, al' njih brane brzonbgi konji trčeći Hektorovi u boju; med Trojcima, koji se rado Bore, odličan ja sam na koplju, odbijam od njih Robije dan, a tebe će tu da jastrebi žderu. Ništa ti, jadniče, jaki Ahilej pomogo nije, Koji je ostajuć tebi na polasku zborio negdje: ""Nemoj mi se povratit, o Patroklo, konjiče bojni, K lađama prostranima, ljudomori Hektoru dok ti Krvavu košulju razdr'jet na pisima ne bude dano."" Tako ti reče i tebi ludovu nagovori srce." Ranjen teško ti o Patroklo, prozbori njemu: "Sad ti, Hektore, kličeš veoma, jer su ti dali Pobjedu Kronov sin i Apolon mene savladav Lako i sami meni sa pleći oružje skinuv; A da je dvadešet takvih junaka meni u susret Došlo, propali svi bi od mojega svladani koplja, Nego Letin me sin i sudbina pogubna ubi, A med ljudima Euforb, i treći me ubijaš sad ti. Drugo još u srce spravi, što mislim kazati tebi: Ni sam dugo nećeš već živjeti, nego i tebi Blizu već stoji smrt i sudbina teška, od ruke Past ćeš Eakovoga potomka Ahileja divnog." Kad to izrekne on, skončanje ga pokrije i smrt. Duša iz udova njemu izleti, ode k Aidu Udes oplakujuć svoj i ostaviv jakost i mladost. Njemu već mrtvu riječ progovori svijetli Hektor "Što mi proričeš ti, o Patroklo, pogubu pr'jeku?
38

815. "bez oružja premda je bio", tj. Patroklo, kako se vidi iz stihova 794 -804.

273

Homer: Ilijada

860

865

Tko zna, neće l' Ahilej, ljepokose Tetide sinak, Prije od mojega pasti od koplja i život izgubit?" Reče i iz rane mu izvuče mjedeno koplje. Petom stav na mrtvaca, od koplja ga rine natraške. Tad na Automedona zaleti se kopljem (što bješe Brzom Eakovome potomku bogoliki drugar), Jer ga željaše ubit, al' onoga konji izvezu Besmrtni brzi, što bozi darovaše Peleju u dar.

274

Homer: Ilijada

SEDAMNAESTO PJEVANJE
(26. dan. Nastavak) Menelaj se odlikuje.

15. Borba oko Patroklova tijela. 1-761. A. Menelaj i Hektor. 1-105. a. Menelaj ubija Euforba. 1-60.
Opazi Aresu mili Menelaje, Atrejev sinak, Gdje su savladali Trojci Patrokla u pokolju bojnom, Te kroz rtnike pođe u oružju oružan sjajnom, Mrtvog obilazit stane prvotelki materi nalik, Tele kad oblazi mučuć, za porod ne znavši prije: Tako Menelaj plavi obilazit štane Patrokla, Pred njim koplje držeći pa i štit, što jednako svuda Krije, onoga ubit želeći, s kime se skobi. Ne smetnu Pantojev sin 1 kopljometni s uma Patrokla, Koji nezazoran pade, već k njemu pristupi blizu Te on Aresu milom Menelaju zboriti počne: "Atride, gojenče Zeusov, Menelaje, narodna glavo, Odlazi, ostav' mrtvaca i krvavu odoru na njem, Jer od Trojaca nitko ni od slavnih od pomoćnika Prije mene ga kopljem u kreševu ne zgodi ljutom; Zato slavu i diku med Trojcima ostavi meni, Da te ne oborim, slatki i medeni ne uzmem život." Vrlo ozlovoljen reče plavokosi njemu Menelaj: "Lijepo nije, o Zeuse, kad kliče se u obijesti! Takovo srce nije u pardala, u lava nije Niti u ljutog vepra u nerasta, koji imade Najveću snagu, te od nje u, njega se nadimlju prsi, Kako su Pantoja sini kopljometrti prkosa puni! Ni Hiperenor jaki konjokrota mladosti svoje Nije se nauživo, kad s pogrdom dočeka mene
1

5

10

15

20

25

9. Pantojev je sin Euforb; vidi 16. pjev., st. 808.

275

Homer: Ilijada

30

35

40

45

50

55

60

Govoreć, da sam ja med Argejcima najgori borac: 2 Neće se nogama svojim povratiti na radost, mislim, Čestitim roditeljima ni ženi miloj. I tebi Tako ću snagu ja razglobiti, ako nasuprot Staneš mi; nego ti velim, ukloni se deder i pođi Natrag u mnoštvo te nemoj nasuprot stajati meni, Dok te ne snađe zlo, a svršeno zna i budala." Reče, - al' ne slušajuć odgovori ovaj i reče: "Sad ćeš, o gojenče Zeusov, Menelaje, platiti meni, Što si mi ubio brata i time jošte se dičiš Njegovu ženu učiniv udovicom u kući novoj, Roditeljima plač neizrečen zadav i tugu. Ja ću doista njima jadnicima utjeha biti, Ako im glavu tvoju donesem i oružje tvoje Te sve Frontidi divnoj i Pantoju u ruke metnem. 3 Ali sad ćemo odmah u borbi se ogledat nas dva, Pa će se prekinuti, tko bježat će, tko li nadvladat." Reče i zgodi ga u štit, što svuda jednako krije, Al' ga ne probi mjed, već o štitu jakom se svine Rt od koplja Euforbu, a onda podigne svoje Atrejev sin Menelaj i ocu se pomoli Zeusu; Onaj uzmicat stane, al' ovaj u dno ga grla Rani, pošto se upe i pouzda u ruku tešku, I kroz vrat mekani odmah kopljani rt mu iziđe; Sruši se, stane ga jek, na njemu oružje zvekne. Krvlju mu smoči se kosa (na kosicu Harita nalik), Smoče se uvojci, koje i srebro i zlato 4 drža. Kao kad masline bujnu pothranjuje mladicu tkogod Na mjestu osamljenu, gdje obilno izvire voda, Mladicu brsnatu krasnu, - potresuje vjetara popuh Svakakvih njom, al' na njoj cvijeci bijeli cvatu, Kad li iznebuha vjetar s olujom velikom dođe, Iz jame istrgne nju, i povali na zemlju odmah: Tako Atrejev sin Menelaj kopljometnog ubi Pantoju sina Euforba i skidat mu oružje stane.

b. Menelaj uzmiče ispred Hektora. 61-105.
Kao kad planinski lav u svoju se uzdajuć snagu S paše najbolju kravu, što u stadu ima je, otme, Koju najprije ugrabi on i zubima jakim
24-26. Da je Menelaj ubio Hiperenora, Pantojeva sina, a brata Euforbova, to se kaže u 14. pjev., st. 516-518., ali Hiperenor tamo ništa ne govori Menelaju, dakle ga i ne grdi. 3 40. Frontida i Pantoj su roditelji Hiperenora i Euforba. 4 52. "zlato i srebro", tj. zlatni i srebrni nakiti na glavi za držanje kose.
2

276

Homer: Ilijada

65

70

75

80

85

90

95

100

105

Slomi joj vrat te krv joj i utrobu ispija c'jelu Koljuć je, čobani i psi oko njeg stojeć daleko Mnogo veoma viču na njega, ali se neće K njemu približit, jer strah ih s bljedoćom osvaja vrlo: Tako se nikom od onih ne usudi srce u grudma Stupiti naočitom Menelaju tada nasuprot. S Pantojevoga sina Menelaje lako bi bio Uzeo oružje slavno, al' Feb mu ne da Apolon, Koji Hektora na nj brzonogom Aresu sličnog Navede stvoriv se nalik čelovođi kikonskom Mentu, Besjedu započne s njim i krilate prozbori r'ječi: "Što se stići ne dade, o Hektore, to ti sad goniš, Konje potomka hrabrog Eakova, - al' njih je muka 5 Smrtnim ljudima krotit i upravljat, svakome drugom Osim Ahileju jednom, kog besmrtna porodi mati. Utom ti Atrejev sin Menelaje ubojni ubi Ponajboljeg Trojanca Euforba, Pantoju sina, Braneć Patrokla, i njega žestine i junaštva liši." Tako rekavši bog u poslove vrati se ratne, A srce Hektoru mračno strahovita osvoji tuga, I on se ogleda tad po redovima bojnim i spazi Jednog oružje slavno gdje skida, drugog gdje leži Mrtav na zemlji, i krvca kroz otvor mu iz rana curi, On kroz rtnike prođe u oružju oružan sjajnom Vrišteći, vatri bješe Hefestovoj sličan 6 , ugasit Koja se ne da, - i dobro vikača čuje Menelaj Te se ozlovolji i svom progovori junačkom srcu: "Jao li meni! da ostavim tu Patrokla, što leži Poradi časti moje, i oružje njegovo krasno, Zamjerit, bojim se, hoće Argejac, koji me vidi; Ako li savladan stidom u borbu s Hektorom zađem I sa Trojancima sam, opkolit me mogli bi mnogi, Sve Trojance Hektor sjajnošljemac ovamo vodi. Ali zašto mi srce na takove pomisr misli? Tko se preko volje božje s junakom, kojega časti Bog, porvati želi, na njega se strovale jadi. Zato mi zamjerit neće Ahejac ni jedan, kad vidi, Gdje ja od Hektora bježim, kad s pomoću bori se božjom. Ajasa grlatoga bojnika glas ja da čujem, Obadva mi bismo opet veselja se sjetili ratnog Iduć i protiv boga, Ahileju ne bismo l' spasli Mrtva Patrokla, jer to bi sad u zlu nam najbolje bilo.

75-76. Iz posljednjih stihova 16. pjevanja vidi se da se Hektor zaletio na Automedona, koji upravlja Ahilejevim konjima, hoteći ne samo ubiti Automedona nego i uzeti konje Ahilejeve. 6 88. "vatri Hefestovoj sličan"; vidi 2. pjev., st. 426. i 9. pjev., st. 468.
5

277

Homer: Ilijada

B. Menelaj i Ajas protiv Hektora. 106-423. a. Hektor uzmiče ispred Menelaja i Ajasa. 106-182.
Dok je u duši tako i u srcu svojem promišljo, Uto i četa eto već trojskih, a pred njima Hektor; Tada udari natrag Menelaje, pusti mrtvaca Kao dugogrivi lav ogledajući se mnogo, Kojega tjeraju psi i pastiri od obora vičuć, Kopljima nasrćući; u grudma mu junačko srce Trne, te nerado on od ograde goveđe ode: Tako plavokosi ode Menelaj tad od Patrokla. A kad već u jato dođe drugova, tad se obrnu Gledajuć, gdje li je sin Telamonov veliki Ajas; Odmah opazi boju na strani lijevoj njega Gdje drugare hrabri i potiče, neka se biju, Jer Feb Apolon stravu golemu naturi u njih; K njemu potrči i stavši uz njega besjedu reče: "Amo, Ajase dragi, da oko Patrokla se mrtvog Trudimo, ne bi l' ga mi Ahileju spasli bar mrtva Gola, jer oružje mu sjajnošljemac oduze Hektor." Reče i okrene tim u Ajasu hrabrome srce; On kroz rtnike pođe, plavokosi s njime Menelaj. Kada već Hektor slavno s Patrokla oružje skine, Stane ga vuć, da glavu s ramena mu oštrom ods'ječe Mjeđu, a t'jelo dovukav da psetima trojanskim baci; Al' tad se približi Ajas sa štitom kakono kula, Odmah uzmakne Hektor, med drugove u četu zađe. Na kola skoči i krasno Trojancima oružje preda, U grad neka ga nose, da velika bude mu dika. Širokim natkrije štitom Menetijevoga sina Ajas stojeći ko kakva nad djecom lavica svojom, Kada se namjere na nju u dubravi lovci - a ona Ide sa ludom djecom 7 , u njojzi se nadimlje snaga, Koža se mršti njojzi na čelu i sakriva oči: Tako i Ajas stane, Patrokla da viteza brani; A s druge stajaše strane Menelaje, Aresu mili, Atrejev sin, što jad mu u duši je rastao velik. A sin Hipolohov Glauk, čelovođa likijskog roda, Hektora pogleda mrko i napade na njeg veleći: "Prvi ljepotico ti, o Hektore, slab si u borbi! Za tobom ide slava i dika, al' opet si plašiv! Pomisli, kako bi grad i tvrđavu mogao spasti Sam sa narodom onim, u Iliju što ga imade?
7

110

115

120

125

130

135

140

145

135. "sa ludom djecom", o lavićima kao u 2. pjev., st. 311. o vrapčićima.

278

a sada odbit od njega ne htjede pasa! 8 Zato ako me tko od likijskog posluša roda. Da je Trojancima sada nepredljivo i smjelo srce. kad Argejcem Sarpedona prijana glavnog I druga pustio si. na Trojance se prodere viknuv: "Trojci i Likijci vi i Dardanci. Hektor rekavši to. vidi 1.). Niti se boriti s njim. te oko mrtvog Patrokla već neće se borit.Homer: Ilijada 150 155 160 165 170 175 180 Neće se Likijac više ni jeđan okolo grada Boriti s Danajcima. 4-5." b.. Glauk psuje Hektora što nije tijelo Sarpedonovo izbavio od pasa (tj. Odbit. a ne zna da je Apolon tijelo Sarpedonovo dao prenijeti u Likiju (16. i njega iz kreševa da smo izvukli. aj. A on je živ i tebi i gradu koristan vrlo Bio. 183-261." Mrko pogleda njega sjajnošljemac Hektor veleći: "Kako si takve. iznova se bori. Nego je voljom Zeus egidonoša uvijek jači. kao što veliš. junaka lošijeg spaso U vrevi ti. Ja ti se ne plašim ništa ni borbe ni topota konjskog. st. Kući hajdemo. pjev. da ga ne drpaju psi. Koji preplašit zna i junaka i uzet mu lako Pobjedu. koji žive po likijskoj grudastoj zemlji. a Troji sudbina će prijeka doći. u oči njega u dušmanskoj pogledat vici. Nego. Ali junačinu ti se usudio Ajasa n'jesi Dočekat. čovječe strašni. 9 170.). koji si inače pametan. a samog u Ilij mi bi odvezli. od sviju pametniji da si Onih. što si to reko Veleć. ili ću kojeg Ahejca prerevna borca. jer nikakve ne bješe hvale. st. A sad ti pamet korim veoma. Hektor. "takav". što bore se radi domaje S neprijateljima te trud i borbu zadaju njima. 153. tj. Biti. Hoću li čitav dan nevaljao. da bude im pl'jen i dobitak. jer on je bolji od tebe. Kakvo je srce u ljudi. u Ahilejevu oružju. o Glauče. koji je prvi Kod lađa ahejskih junak i druzi mu borci izbliza. dragane. Što su se borili živo neprestano s mnogim dušmanma. da Ajasa n'jesam gorostasnog dočekat htio. izustio r'ječi žestoke? 9 Za te sam mislio. Brzo bi oružje krasno Sarpedonovo Argejci Na otkup dali. Jer je subojnik onom ubijen. pjev. a drugi put u borbu potiče opet. borci izbliza. 8 279 . 676-683. k meni pristupi i pogledaj djelo. Mi bismo odmah Patrokla odvukli u strmeni Ilij. Kako bi. Da je u veliki grad gospodara Prijama mrtav Dospio on.

Glauka. Disenora. al' starosti sin u njemu dočeko nije. Med slavljene on pomoćnike Zađe vičući vrlo. jer običaj to je u boju. Hektora opazi Zeus crnooblačnik gdje se daleko Oružjem Pelejeva oruža božanskoga sina. i diku toliku će imat ko i ja." Tako rekavši riječ sjajnošljemac otiđe Hektor Iz boja ljutog i trčeć veoma brzo drugare Nađe. Neka ga u sveti Ilij odnesu. što rado Vojuju. sa pleći i s glave Oružje skinuo ti. Pa si mu. Hromija. Slavno su oružje oni Ahileja nosili u grad. a besmrtno uzme. junaštva se sjetite.Homer: Ilijada 185 190 195 200 205 210 215 220 225 230 Bud'te junaci. Pelejevoga sina Ahileja. što pogađač u ptice bješe. što su ga bozi Nebeski ocu mu dali. . Ako i jest već mrtav. branite žene i ludu djecu u Troji. hiljadni vi pomoćnici i susjedi naši. nit' ćeš se vratit. Oružje ugodi na njem. Tome ću odore dati polovinu. i ti na sebe besmrtno mećeš Oružje onog boljara. k junaku Svakome on je pristupo i hrabrio r'ječima svakog: Mestla. Dok ja Ahileja na se nezazornog oružje metnem Krasno. Zato se naprijed svaki okreni te pogini ovdje Ili se spasti gledaj. što skinut Andromaha neće S tebe oružje slavno Ahileja. Forkisa ktome. kad nogama stigne ih brzim. pošto ga ubih." Reče i obrvama Kronion namagne mrkim. nablizu ih sve. a otac ostarjev da ga Sinu." 280 . Svoje oružje on ratoljubnim Trojcima dade. kako nije u redu. Prom'jeni oružje stavši daleko od bitke plačne. Enoma još. Hipotoja. jošte ti smrt na pameti nije. i uđe Aresa strašnog U nj Enijalija sila. a blizu Već ti je ona. od kojega i drugi dršću! Jakoga. N'jesam tražio ja ni želio velikog mnoštva Pa vas radi toga sve iz gradova skupio vaših. žestine. Ove je (hrabreći njih) govorio krilate r'ječi: "Čujte me. miloga ti si drugara ubio njemu. junaštva i snage se njemu Udovi napune svi. a drugu sebi Uzet ću sam.Asteropeja. I mahne glavom te ovo progovori svojemu srcu: "Jadniče. Već da mi drage volje od Ahejaca. Tako misleći hranu i dare od naroda trojskog Uzimam i tim vas ohrabriti nastojim većma. a sad ću ti jakost ud'jelit Velj u u zamjenu zato. Tko god Patrokla dovuče konjokrotama Trojancem. Tersiloha. druzi. i svi ga očima vide Gdje u oružju hrabrog Ahileja blista. Medona tada Hrabraše. uzeo što sam s Patrokla. te odbjegne Ajas od njega.

Prvi mu dođe u susret trčeći po pokolju bojnom. 262-423. "općinskim vinom". povratit se. rijeci u kojoj živi i kojom upravlja kakav bog.te Ojlejev sin brzonogi čuje ga Ajas. i koji čeljadi svojoj Svaki zapov'jedate i Zeus vam udjeljuje diku. 281 . Kao što udara uspor u r'jeku veliki morski. gdje se kaže: "nebeskog potoka Sperhija sin".i posluša njega Menelaje. 174. koliko Za glavu strepim svoju. Koje općinskim vinom 10 Menelaje i Agamemnon. a pred njima iđaše Hektor.i nama se sada ukazuje prijeka propast.. A onda dođe sam Idomenej i pratilac njegov Enijaliju bogu ljudomori ravni Merion. "nebeskoj rijeci". Atreja sinovi. nas dva Nećemo iz boja. vidi u 16.. da zlo joj se ne zbude koje. Danajcima povika. Teško je samu meni i vojsci motriti svakog Vojvodu. . okolo njihnih 265 10 249. časte. jer magla odasvud nas pritisla ratna Hektor . i srce se nadaše u njih Od Telamonova sina od Ajasa otet mrtvaca. kaže se tome vinu "starješinsko". pjev. a mnogim je on između njih oteo život." Reče. tj.visoki br'jezi Okolo ječe. Lude. dakle je Sperhij ime ne samo vodi nego i bogu te vode. daleko stane ga vika: "Prijatelji oj moji. Nego danajske zovni boljare. čelovođe argejske mudre.. Sabiti udare Trojci. st. koji će brzo Mesom nasitit ptice i trojanska pseta. . I za tvoju. 11 264. Gdje je nebeskoj ušće rijeci 11 ." Reče. gdje se je tako razgorjela zavada ratna. 259. a oni na Danajće pođu žestoko Koplja uvis držeći. o Zeusov gojenče. Za mrtvog ja se Sada ne bojim toliko Patrokla. ne bi li čuli. Zato svaki nek ide. tj. st. vinom što ga daje narod (vojska) kralju da može njime častiti starješine. za zamjeru svaki nek znade. grlati bojnik. . mislim. u 4. Kada bi trojanskim psima Patroklo igračka osto. okolo sina Stojeć Menetijeva Ahejci jednoga srca Mjedenim štitima svi se ogradiše. pjev. Ljuta borba za mrtvo tijelo. A drugim tko bi po svojoj pometi imena iskazo Koji su iza ovih potakli na boj Ahejce! c. jer huči iza njih pučina morska: Tako vičuć Trojanci zalete se.Homer: Ilijada 235 240 245 250 255 260 Tako im reče. Grlatom vikne bojniku Menelaju Ajas ovako: "Dragi Menelaje ti.

a mene ne kude). "mrzio nije" tj. Hektor sjajnošljemac koplje na Ajasa blistavo baci. 14 Snaga Hipotoju klone. Pod oštricem kopljanim gustogriva kaciga pukne. te on ni ocu Ni majci njega nije naplatio. Sjajnoke tada Ahejce Trojanci potisnu prvi. Koje opkoliše mrtva Patrokla najviše misleć. vidi st. Pustiv mrtvaca svi se razbježe. sina Menetiju.Homer: Ilijada 270 275 280 285 290 295 300 305 310 Kaciga sjajnih prosu magluštinu debelu Zeus bog. Iz rane krvav mozak isprsnu niza c'jev koplja. Naprijed jurne on kroz rtnike naličan vepru Nerastu. "niza c'jev koplja".. ali ni jednog Prehrabri Trojci ubit ne mogoše. Zašto je Zeus maglu prosuo. Da će ga u svoj grad odvući i slavu steći. 282 . Kada je veliko koplje i čvrsta pogodi ruka. 567-568. što djelima svojim i licem Za Ahilejem bješe nezazornim Danajac prvi. koji pse u planini i snažne mladiće Znade po dolinama (okrenuv se) lako raspršat. vidi 16. Nego pogledav napr'jed umače mjedenom koplju Jedva Ajas. neka ga brane. Tako ponosnog sin Telamona svijetli Ajas Zašavši lako med Trojce rasprša njihove čete. Rt od mjedenog prođe oštrica ozdo kroz pleće. i ohrabri zato drugare mu. a nitko od njega ne odbi ga. mrzio nije. ali Ahejci Za čas od njega se samo udaljiše. Niti mu po volji bješe. 12 268-269. milovao (figura koja se zove "litotes" kao npr. nije jasno. st. 644. Nije prosuo Zeus maglu samo oko kaciga nego oko čitavog onog mjesta gdje je bila borba oko Patroklova tijela. al' zlo ga brzo Snađe. Ničice nad mrtvacem Hipotoje na zemlju pade Od grudaste Larise daleko. u nas: tebe hvale. ako i šćaše: Sin Telamonov skoči na njega kroz vrevu ratnu Te ga izbliza u šljem sa mjedenim poličjem zgodi. iz ruke na zemlju pusti Nogu junačine sina Menetijeva Patrokla. ljubio ga je. Nego oteti htješe mrtvaca. 12 Jer na Patrokla. ako i šćahu. junaka fokejskog prvog (Taj u Panopeju slavnom množinom vladajuć ljudi Življaše): u kost ključnu po sredini zgodi ga Hektor. Uz gležanj obje mu žile privezaše remenom hoteć Hektoru tim i Trojancem ugodit. vijek mu kratak Bješe. upravo niz cijev oštrica u koju je utaknuta kopljača. da psetima trojanskim bude Plijen. 13 270. 14 297. jer ga je kopljem junačina ubio Ajas. Svijetli sinak Leta Pelazga Hipotoj Patrokla Za nogu vući stane u kreševu ovome ljutom. 13 Dok još bijaše živ Eakovu drugar potomku. i tako junačine Ifisa sina Shedija pogodi Hektor. pjev. jer ih okrenu Brzo veoma Ajas.

Eneja. što kod starog oca mu bješe Glasnik i ostari tako. 283 . . Hipasu sina. Pristupi vrlo blizu i izmetne blistavo koplje. Aresu mili. Ali nekoji bog uz mene stavši nablizu Veli. a on se srušiv u prašinu rukom se zemlje Hvati: rtnici svi uzmakoše i sv'jetli Hektor. Al' tada poticat stane Sam bog Apolon Eneju učiniv se Epita sinu Nalik Perifasu stasom. nećete borbe. nejunaštvo b' osvojilo Trojce. od duše mu prijatelj bješe. Nek ne povuku mrtvog Patrokla k lađama mirno. preko volje božije spasli 15 Strmeni Ilijski grad? Već i druge tako junake Vidjeh gdje se u jakost. oni se hrabro bore. da premudri Zeus je i previšnji još nam pomoćnik U bici. 327. kad se sada povlačite od borbe gdje vam Zeus pobjedu hoće? Drugi junaci nijesu takovi. Ciknu Argejci veoma. Onda se okrenu Trojci. Hipotoja mrtvog odvuku. A nama mnogo više no Danajcem pobjedu hoće Zeus-bog. na njemu oružje zvekne. Tada opet Eneja Liokrita pogodi kopljem. Ajas Forkisu hrabrom. Slavu bi stekli silom i snagom svojom Argejci I preko Zeusove sudbe." Reče i naprijed skoči daleko među rtnike.i pozna Eneja daljnometnog tad Apolona U oči pogledav njega i Hektoru povikne glasno: "Hektore i druge vi pomoćnika i Trojaca vođe. Likomedu čestiti drugar. kako bi vi spasli grad da vam je Zeus protivan. Nalik na toga reče Apolon. trbuh probode Pa mu ispupak prebi od oklopa. u silu svoju. zato pravce na Danajce udrimo sada. Forkisa mrtvog i skidat sa pleći im oružje stanu. ljudma pastira. Kada Hipotoja htjede da brani. Padne. U jetru pod srcem rani i razglobi koljena njemu: Taj je iz grudaste zemlje Peonije došao bio." Reče. nasuprot Ahejcima stanu. Iza Asteropeja prednjačit je znao u boju. Tada bi Aresu mili Ahejci potisli opet Trojce u Ilijski grad. i ubojni tad Asteropej požali njega I on poleti rado na Danajce borit se s njima. Pade. nego i ako ih je malo. stane ga jek. Ruglo bi pravo bilo. Njim Apisaona. a vi se vrlo bojite. u drob mu koplje Prođe. u srčanost. tj. da svlada nas sad nejunaštvo. Ali ne učini ništa. što Fenopov bijaše sinak. iako ih premalo ima. jer stajahu oko Patrokla Danajci štitima se ogradiv i držahu koplja.Homer: Ilijada 315 320 325 330 335 340 345 350 355 15 Sruši se. I u broj uzdaju svoj. sin Kronionov: "Kako bi vi. Što sin Arizbasu bi. Ahejci Aresu mili Da nas potisnu u grad. i požali njega Likomed.

Homer: Ilijada 360 365 370 375 380 385 390 395 Jer svud je Ajas i sve obilazeć mnogo nalago Vičući. najbalje od njih Nemila s'ječaše mjed. 317. 17 Teška i velika borba med onima trajaše vas dan. te jedan za drugijem padahu gusto Mrtvi Trojanci tu i premoćni još pomoćnici Pa i Ahejci. Tako im naloži Nestor u barbu ih od lađa šaljuć. na zemlji se čitavoj nije Niti na brdima oblak pomaljo. al' mnogo su manje pogibali. Da se u vrevi. a prvi junaci u boju Stajahu okolo mrtvog Patrokla. daleko bijjahu bojak. st. Trasimed i Antiloh su braća. Borcima umar je i znoj neprestano koljena kaljo. Tako se borahu oni ko oganj. i srce se nadalo njima: Trojcem. živ s Trojancima naprvo bori. Menetiju sina. na prekide tu se Borahu. da ne bi ih mogo ni Ares razgonivojska 16 17 378. a oni. jerbo su znali Jedan od drugog propast odvratiti u četi vazda.crvena krvca Nakvasi zemlju. . Odvojeni daleko. vidi u 16. što u sredini Bjehu. 383. sinovi Nestorovi. dobrog drugara. da će mrtvaca odnesti u Ilij.Ahejcem. jer natežu mnogi. a sjaj se Spustio žarki sunčani. Neka se nitko ne bori pred ostalom ahejskom vojskom. Što ga je imao Eakov potomak brzijeh nogu. oko njeg trajaše ljuta Borba. Da su na nebu sunce i mjesec bili. da ne bi drugari im nagnuli u b'jeg Ili ostali mrtvi. te nije bez krvce ni njima bila Borba. Čeljad je pograbi odmah i vući je okrene stavši U kolo. Pazeći oni. Trasimed i još Antiloh 16 Ne znahu. . Gol'jeni i svakom noge odozgo i ruke obje I oči od teške borbe oko vrlog. Da će k prostranim lađam. a koža puna je masti. i rekao ne bi. Ostali pak Trojanci i nazuvčari Ahejci Mirno se borahu još pod nebesima vedrim. već mnjahu. od mrtvaca nek nitko se ne makne natrag. jer borci Maglom opstrti bjehu. i 321. iz kože vlaga iscuri i prodirat počne Mast. jedni drugih strijelama izmičuć ljutim. O tom nalogu Nestorovu ne nalazi se naprijed nigdje ništa. 284 . do sada dvojica samo Naočita junaka. da je Patroklo nezazorni mrtav. Tako je Ajas nalago gaćostasni. stradahu s boja i magle. Kao što kada čovjek od bika velikog kožu Čeljadi dade rastezat. pjevanju. i koža se rastegne sasvim: Tako su ovamo oni i onamo vukli mrtvaca Na malom prostoru tad. Već uz mrtvaca stalno nek stoje i bore se zbliza.

"gvozden urnebes". 425 430 Tako se borahu oni. Maretića. jerbo su bojak Bili Ahejci vrlo daleko od brzih lađa Pod zidom trojanskog grada. Koja mu javljaše volju gromoglasnog velikog Zeusa. 185-197. Da će razoriti grad bez njega. A oko mrca se oni sa kopljima oštrim u ruci Udilj potiskivahu i jedan drugoga klahu. 18 285 . što se zbilo: Da mu je poginuo od sviju najdraži drugar. 19 424. da svi kod ovog Čovjeka propadnemo. Atena na Trojance (Ares je neprijatelj Ahejaca. "pa bili i vrlo gnjevni". k Helespontu širokom oni Nikako ne htješe ići ni u rat među Ahejce. 18 Takovu hudu muku junacima taj dan i konjma Ostavi premudri Zeus. jer bolje Ahejcima i to bi bilo. a divni Ahilej ni znao Nije. jer mislio nikako nije. Ares na Ahejce. nek nitko se ne prođe borbe!" Tako je mnogi kazivo i druzima hrabrio srce. 399. a niti s njime. pjev. 22 Ali k lađama brzim. i suđeno. a gvozden se urnebes 19 dizo Kroz trepetljivi eter u mjedeno nebo 20 . "mjedeno nebo". za uzdodržu saznavši svoga Da ga ljudomora Hektor u prašinu obali mrtva. pjev. str.Homer: Ilijada 400 405 410 415 420 Pokudit niti Atena. tj. 424-542. mi se ka prostranim lađama vratit Sa slavom ne možemo. st. neprekidan. 21 Hrabri Diorejev sin Automedon bičem je brzim Mnogo tukao njih i udaro. 22 431. međutim Konji Eakovoga potomka stojeć daleko Od boja plakahu sad. pa bili i vrlo gnjevni. vidi 5. 21 426-428. Atena Trojanaca). Ahilejevi konji evo plaču za Patroklom. i u našoj narodnoj poeziji plaču katkad konji od žalosti. Jer to često je čuo od svoje matere tajno.. vidi o tome u 8. Naša narodna epika. 20 425. da mu je mrtav Patroklo. već na trojska nalego da je Vrata i da će se vratit. mnogo je njima Ljubaznih rekao r'ječi i mnogo prijetio njima. Govorio je dakle konjima kao razumnoj čeljadi. st. u duši mislio nije Za nj da nije živ. C. vidi u T. 29. da ga u grad odvuku i slavu steku!" A Trojanac je reko junačina gdjekoji ovo: "Ako je. Hektor hoće da otme Ahilejeve konje. 504.. drugovi mili. Ali mu mati nije dojavila zla. Tada je reko Ahejac mjedenhalja gdjekoji ovo: "Drugovi mili. tj. već zemlja ovdje nek crna Pod nama zine. Ako ovog mrtvaca konjokrotama Trojancem Pustimo.

" Tako rekavši snagu u konje udahne velju. I dok ne zađe sunce. jer Trojcem ću pustit još slavu. Nije li dosta. kad med guske padne. Drugar. čemu smo vas gospodaru Peleju dali Smrtniku. Za kola stane on i Automedonu će reći: "Koji je vrgao bog. Ipak se ne smije misliti da je Homer pesimističan pjesnik. Prijamov sinak. a još su manje obuzeti pesimizmom ljudi o kojima on pjeva. . Ali ubijao nije junake. jer plakahu žaleć veoma Za uzdodržom svojim. kad ih je ganjo. što god se miče.. A Automedon žaleć drugara.Homer: Ilijada 435 440 445 450 455 460 465 470 475 Nego kao što stećak nepomičan stoji na grobu Pokojnog čovjeka kojeg il' žene. Ahejac umije ko ti Besmrtne upravljat konje i krotiti njihnu žestinu 23 446-447. Brzo kroz Trojce kola provezu i kroz Ahejce. Kasno opazi njega Alkimedon očima svojim. 131. a vi ste dva i mladi i besmrtni oba! Zato li. koja se često nalazi u Homera.. Alkimedone. bude mu žao. K zemlji oborivši glave. pjev. to se veli i u Odiseji.. Jerbo ne bješe lako u kolima čvrstima biti I navaljivati kopljem i konje upravljat brze. te ćete spašti Automedona iz borbe K lađama prostranima. Te će ubijati moći. a drugar je mrtav. pjev. dok noćca se ne spusti božja. koji je sin Emonova bio Laeka. st. I mahne glavom te ovo progovori svojemu srcu: "Jadnici. u tvoje Srce zaludnu miso i zdravu ti uzeo pamet? U vrevi prvoj ti s Trojancima boriš se eto Sam. na kolima hiteć S Trojcima boraše se ko jastreb. Kada na zemlju oni otresu već prašinu s grive. 18. što ima i oružje i što se diči Naprazno? A vama dvjema u koljena. vidi još 24. ni da se maknu. jer ja mu ne dam. a Hektor na plećima veće Dičeć se oružje nosi Eakovoga potomka. 130. 525526. dok ne dođu k pokritim lađam.tako su konji Uz kola stajali sad uz prekrasna. Spaziv ih Kronov sin gdje plaču. što god diše na zemlji. Lako je napadao kroz mnoštvo prodiruć silno. st. Automedone. Lako iz trojanske je galame bježao junak. nego je čovjek Od sveg. u srce snagu Metnut ću." Njemu Diorejev sin Automedon odvrati na to: "Koji. i tople od kanja suze Na zemlju tečahu njima. da među ljudma jadnicima tugu imate? Nema doista ništa žalosnije. 23 Ali u umjetna kola ni Hektor. a bujna se kaljaše griva Padnuv im s jastučića niz jaram na obje strane. a tome odgovara i sveza: jadni (ili jadnici) ljudi. 286 . Da je čovjek najjadnije stvorenje na svijetu. Neće upregnuti vas ni vozit se.

pa svome drugaru prozbori vjernom: "Nemoj. već mi ih drži uz leđa. a vo padne skotrljav se: tako i onaj 24 500. s njima se združe bogoliki Aret i Hromij. tj. mislim. A ja ću s kola sići." Reče i zamahne kopljem dugosjenim i tad ga baci. "mračno srce". Onda pokriju pleći obojica suhim i tvrdim Štitima volujskima. prvim junacima povjer'te mrca. Koplja ne odbi štit. I pođu. dokle se ne popne on na ljepogrive konje Divnog Ahileja ubivši nas. da uhvatim. razagnat će prije Argejsku vojsku svu il' i sam med prvima past će. a sada sudbina snašla ga i smrt? Nego prihvati bič i uzde blistave uzmi. uzdodrže loše im jesu. Ajasa oba: "Oj vi Ajasa dva.Homer: Ilijada 480 485 490 495 500 505 510 515 520 Osim Patroklo junak. oj ti Eneja. a Alkimedon u kola bojna Odmah poleti te bič i uzde u ruke uzme. i ti Oj Menelaje. ako se tebi Hoće u duši. Zgodi Areta u štit." Reče. jer oni usudili ne bi se nama Oprijet stavši nasuprot. junaštva bude mu puno Mračno srce 24 .nablizu ovaj je stajo . čelovođe argejske. . Pa mu se kroz pojas ono u utrobi dolje zabode. Od nas dvojice živih odvratite nemili danak. žalosno za Patroklom. Jer su pritisli eno u boju plačnom: Eneja I s njim svijetli Hektor. junaci trojanski prvi. te snage. Jer ti ne mislim ja. I ja ću izmetnut koplje. da s onima zametnem borbu. Zeusu se ocu Pomoli on. daleko držat od mene Konje. 287 . što svuda jednako krije." Tako rekavši vikne Menelaja. Iz kola onda skoči Automedon. Opazih eno brzog potomka Eakova konje Gdje se pokazaše sad. Kao kad sjekiru oštru držeći udari snažan Čovjek tornoga vola za rozima i sve mu žile Prereže. svjetovač bozima ravni Živ dok bješe. Hektor ga spazi I odmah reče Eneji . na kojima bijaše mjedi Mnogo.i posluša njega Antisov čestiti sinak. junaštva da će se Hektor Proći. već ono prođe kroz njega. brekću veoma. Zato bih mogo ih. Alkimedone." Reče Diorejev sin. Lude! bez krvi njima povratit se suđeno ne bi Od Automeđona junaka. Ali daleko sve to u krilu bogova leži. ostalo briga je Zeusa. Neka ga opkole oni i čete odbijaju od njeg. mnogo se njima u grudima nadaše srce Ubiti one i odvest vratova visokih konje.: "Svjetniče Trojanaca mjedenhalja. u boju se ogledat s nama.

Njih se uplaši Hektor. na zemlji kojano ljude Odbija od posala i ovcama u stadu udi: Tako tada Atena crvenim se oblakom zaviv Zađe u ahejsku vojsku i hrabriti svakoga stane. Neka Danajce digne.Homer: Ilijada 525 530 535 540 Na tle skotiljav se padne natraške. 545-546. Opet se kreševo ljuto nad mrtvim rodi Patroklom. u utrobu koplje Njemu se oštro zavrti i razglobi koljena njemu.. Ostave ondje Areta ležeći s ranjenim srcem. poruga bit će. jer drugar ih pozvao bješe. Kreševo teško. Onda ustavi Ares siloviti polet od koplja." Reče i oružje zatim sa njega krvavo skinuv U kola metne pa i sam uniđe u njih obliven Krvlju po ruku. Jedan na drugog tad bi navalili mačem izbliza. Koji u vrevu dođu. Al' na Automedona tad koplje izmetne Hektor. Atrejevome sinu Menelaju snažnome prvom Reče hrabreći njega. Ta je dva stiha poslije netko umetnuo koji nije promislio da su protivni stihu 596. da znamenje bude im rata Ili studene bure. Hektor se primiče k mrtvacu. Da ih žestoke vrlo ne rastave Ajasa oba. iako grđega ubih. 25 Kao kad premudri Zeus s nebesa ljudima smrtnim Rastegne crvenu dugu. a. tebi sramota. Ako vjernoga druga Ahileja ponosnog sada Pod zidom trojanskim psi povlačili budu brzići. Eneja se uplaši hrabri I bogoliki Hromij te natrag udare od njih. Atena zavrgne svađu Sišavši s neba dolje. Stasom i glasom se stvoriv neslomljivim Feniksu slična: "Bit će. plačno. kad srce se njemu okrenu. po licu ko lav. D. Hektor nagoni Ahejce u bijeg. Menelaje. iz koga se vidi da Zeus još jednake pomaže Trojancima. što izjede bika. 543-625. A Automedon ravan brzonogom Aresu bogu Odoru s onoga skine te kličući prozbori r'ječi: "Malo je doista lakše za mrtvim Menetija sinom U srcu meni od tuge. Ali pogledav napr'jed umače Automedon koplju. jer Zeus je gromoglasni posla. a dugo koplje se ostrag U tle zabode. i rt kopljani zadršće odmah. 543-699. 25 545 550 555 288 . Jer se naprijed sagne. jer blizu on joj je bio.

oče. koji je plašiv Kopljanik odavno već? mrtvaca je digao sada Između Trojanaca i odnio ubiv ti druga Eetionova sina med borcima prvim valjana. Tome se sličan branič Apolon učinivši reče: "Koji će. oj starino. U ruke egidu uzme. tebe Ahejac se preplašit više. Hektoru stupi bliže Apolon i hrabrit ga stane Fenopu. kakovu ima Muha. jer ovaj ga rani izbliza. Alektrionova sina. stane ga jek. Kad od Menelaja bježat okrenu. Pulidamasovoga koplja U kost se zadre oštrice. Asija sinu. i slatka joj ljudska je krvca: U srce mračno vrgne Menelaju smionost takvu Boginja. o kojemu vidi u 6. . egidom strese. te on pođe k Patroklu i izmetne koplje." Reče. što bješe Najdraži prijan mu glavni u gradu živeć Abidu. od pučana sviju ga Hektor Najviše štovo. . Što se je od svih bogova njoj pomolio prvoj. Taj se obazrev nagne da bježi. 289 . jer diku daje mu Zeus-bog. što sa nje se spuštaju kite.Homer: Ilijada 560 565 570 575 580 585 590 595 600 Nego drži se hrabro i vaskolik potiči narod.. jer mi je mrtav veoma dirnuo srce. 416-420. Da će se više borit s Trojancima s kopljem u ruci. Kojega u rame darne odozgo i pogodi koplje. Al' snagu ognjenti Hektor strahovitu ima. Blistavu Zeus te Idu u oblake ogrne i tad Bljesne i glasno vrlo zagrmi. te neće Prestati mačem sjeći. i koplje mu proturi naskroz. Pa mu pleći odmah i koljena objači ona. On kroz rtnike pođe u oružju oružan sjajnom. Eetionov 26 sin med Trojancima bijaše Podes. Napr'jed bo gledo je vazda. grlati bojnik: "Starče Fenikse. jer nije se nado.ej da. učiniv se sličan. . Onda bih hotio ja uz Patrokla stajat i njega Braniti.i sjajnoka odmah Atena vesela bude. Ovo je drugi Eetion. Kada je počeo bježat.i crne tuge tad Hektora obuzme oblak. Od svih Beoćanin stane Penelej bježati prvi. Ona Ugristi hoće. U prsi smionost metne Menelaju. jer bješe mu gost i ljubazan drugar. te ustavi od boja njega. pjev. da polet od mene odvrati str'jela. plavokosi junak. 26 575. Hektore. U pojas pogodi njega Menelaj. Atena Dade mi snagu. Bogat bješe i čestit." Reče. a ne otac Andromahin. Leita Hektor izbliza u članak pogodi ruke. st. koliko je god od ljudske tjerao kože. Pobjedu davaše Trojcem." Njojzi prihvati riječ Menelaje. a Atrejev sin ga Menelaj Između Trojaca mrtva povuče med drugove guste. Ahejce patjera u b'jeg. Sruši se.

jer strah mu je u srce pao. Keran se iz kola sruši. Jer su i sami Ahejci i konji im opstrti maglom. kad upravlja svaku Kronion. Malo ne pogodi njega. da budemo milim drugarima svima veselje. b. Hektor izmetne koplje. Ta ti razbiraš i sam. i uzde mu na zemlju padnu. Odlučnu pobjedu da Zeus Trojancima sada već daje Sin Telamonov im počne da govori veliki Ajas: "Ao i ludak bi sada baš veliki vidjeti mogo. Bi li se našao drug. To je magla koja je spomenuta u st. . Bio rđa il' junak. a njeg samog ljudomora usmrti Hektor. pod uho njega kad pogodi. al' rani Merionu druga I uzdodržu. da ode javiti brže Pelejevome sinu." Reče. 626-699. na Deukalionova sina. 644-649. Keran da nije brže brzonoge potjero konje. Rukama svojim uzde Merion digne sa zemlje Sagnuv se i on tad Idomeneju prozbori r'ječi: "Šibajde konje sada. Da će ljudomora Hektor strahovite ruke i svoju Moći ustegnuti snagu.Trojanci bi dobili snagu. 269. kako l' se vratit Valja. glasove da je Žalosne čuo. "ciknu Trojanci" od veselja što nije Hektor pogođen. Dugo se prelomi koplje pri kraju. gledajuć amo. Kako nam izbavit valja mrtvaca.te ošine tad Idomenej ljepogrive konje K ahejskim prostranim lađam. Keran po imenu (pješke je došo Od lađa Idomenej). jer ne mislim. na kolima kada je stajo. A nama naprazno samo onako padaju na tle! Nego dederte sad se dovinimo najboljoj misli. Tim Idomeneja spase. Antiloha šalju k Ahileju. 290 . Dobro Menelaje vidje i Ajas junačina s njime. tko god strijeljo. Pod čeljust. ciknu Trojanci. Da sam gromoglasni Zeus Trojancima pomaže eto! Strijele njihove sve pogađaju. žaloste i već se drže. 27 Na Idomeneja tad. Ali ugledat takog Ahejca sada ne mogu. da nemaju snage Ahejci. od njega odvrati danak Nemili. već na lađe da će navalit. tad Idomenej Njega uprav u oklop kod prsiju uz sisu zgodi. Koji se.Homer: Ilijada 605 610 615 620 625 A kad za Leitom Hektor poleti. . i 368. zube mu izbi Rt od koplja i jezik po sredini njemu probode. da milog drugara nestade njemu. koji iz uređenog je Likta Pratio njega. dok ne dođeš k lađama brzim. 28 27 28 630 635 640 607.

i posluša njega Menelaje grlati bojnik Te on otiđe. al' dobro vidi. Odmah ga opazi on." Reče. Zorom odlazi dalje. o gojenče Zeusov Menelaje. pjev. i ti Oj Merione. svaki nek ljupkosti jadnog Patrokla Sada se sjeća. Oni stražeći svu noć ne dadu oteti lavu Debelog goveđeg mesa. sjajne si oči Ti tad obraćo svuda po mnoštvu milih drugova. kao što lav od obora ide. kojih se plaši. o oče o Zeuse. iako je žestok veoma. jer on je. vidi 11.navaljuje mesa želeći Lav. Odmah rasprša tminu i otjera maglu Kronion. gdje ronjaše suze. a u srcu svome je bolan: Tako grlati bojnik Menelaje nerado vrlo Otiđe od Patrokla bojeći se. a sada sudbina snađe ga i smrt. na nj se zaleti I zgrabivši ga brzo iz njega izvadi dušu: Tako. Ako je on i u visu. da očima možemo vidjet. Njega potakni. . dok življaše. o gojenče Zeusov.i ocu se Zeusu on smili. Koji se dražeći pse i pastire umori veće. 662. 291 . Da bog na danajski rod strovaljuje jade. gdje leži Zec u grmenu gustu brzonogi." Reče. umio svima Ljubazan biti. i za njim Argejci žale veoma. gdje na l'jevoj strani u boju Drugove svoje hrabri i potiče. čelovođe argejske. Ajasima je on i Merionu mnogo nalago: "Oj vi Ajasa dva. a Trojci Pobjedu sada imadu." Tako rekavši ode plavokosi junak Menelaj Svud se ogledajuć nalik na orla. Ahejac je najbolji od svih Ubit Patroklo. gdje očima svojima gledaš.. st. ej da se to dogodilo nikada nije! Mislim.Homer: Ilijada 645 650 655 660 665 670 675 680 685 690 29 Nego. 553. te bitka zablista sva u svjetlosti. Grlatom vikne bojniku Menelaju Ajas ovako: "Gledaj. kad ti se svidje. Ne bi li živa gdjegod zamotrio Nestoru sina. neka se biju. A ti nas. tužne da čuješ Glasove. pl'jen da im bude. da razbiraš i sam. Ograne sunce. Daj nam vedrinu ti. za kojega kažu Od svih nebeskih ptica da najjači pogled imade. da ga Ahejci Od straha teškog dušmanma ne ostave. Menelaje. da brže k Ahileju hrabrome ode Kazati. al' ne može ništa učiniti. Bliže pristupivši k njemu plavokosi reče Menelaj: "Amo. "gorući ugarci". iz magle izbav' Ahejce. jer na nj iz ruku Smionih gusta koplja i gorući ugarci 29 na njeg Padaju. . . da mu nesta drugara najdražeg od svih. nećeš li živa Spazit Antiloha gdjegod junačine Nestora sina. Antiloše. pogubide tad u svjetlosti. gojenče Zeusov.

Stane uz Ajasa oba i besjedu odmah im reče: "Onog sam k brzim poslo ka lađama. uteći smrti i Keri. Lice bi onim se tad promijenilo. Podignite mrtvaca. Donekle oni trče želeći zaklati vepra. Jer se bez oružja svog s Trojancima ne može borit. Nego dederte sad se dovinimo najboljoj misli. Da te glasove zle Ahileju dojavi brzo. ne bi li barem mrtvaca bez oružja spaso Na lađu. Menelaj i Merion spasavaju mrtvo tijelo. Al' kad se med njima on u svoju se uzdajuć snagu Okrene. U blizini je taj kopitonoge upravljo konje. oružje s njega sjajnošljemac Hektor imade. Zadugo bude nijem. srce u tebi Ne htjede drugove branit u nevolji. stala nasuprot. o preslavni. te vrlo za njime požale Pilci. o Menelaje. al' ne mislim. E." Tako im reče. 700-761. i prepadne se Antiloh čujući r'ječi. Nego se vas dva. Već Trasimeda divnog Menelaje pošalje onim. i noge iznesu ga iz boja brze." Reče. potrči Te Laodoku drugu nezazornom oružje preda. Tada. Al' kad bi Ajasa dva se okrenula. 700 705 710 715 720 725 730 Plače Antiloh. a oni sa zemlje dignu mrtvaca S velikom snagom visoko u naručje. Ali ne pometne on Menelajev nalog. pred lovcima mladima skaču.Homer: Ilijada 695 Nego ded odmah javi Ahileju k ahejskim trčeć Lađama. uzmaknu svi i razlete se natrag kud koji: Tako su hrpimice Trojanci jednako išli Najprije mačevima i kopljima dvoreznim boduć. Oba Ajasa. i besjeda zapne mu bujna. kad već dotrči. Imenjaci smo mi i jednakog srca u boju Jedan uz drugog ljutom stojimo obično hrabro. to. trojanska vojska Cikne ostragu videć Ahejce gdje dižu mrtvaca. iz borbe ga nos'te. kojino skaču Na vepra ranjenoga. koliko se god na Hektora srdio divnog. a oka mu obadva suza Puna budu junaku. taj da će sada Doći. Trojci nalični psima polete. Menelaje." Veliki njemu sin Telamonov odgovori Ajas: "Pravo si sve. a nas dva Straga ćemo se s Trojci i s divnim Hektorom borit. o gojenče Zeusov. ti i Merion. kad je Antiloh Od njih otišo. kako li samim Iz vreve trojanske izić. reko. nitko se napr'jed 292 . Kako l' nam izbavit valja mrtvaca. neka k brziću On Ahileju ode. A sam k vitezu ode Patroklu. sagnite brže.

jerbo u oganj silovita vjetrina duše: Tako od kopljanika i konja urnebes onu Dvojicu pratio je neprestano. Njega ni te rijeke podroniti ne mogu tekuć: Tako su Ajasa dva ostragu odbijala nasrt Trojanski. Njega. a đva junaka Najvećma: sin Anhisov Eneja i sv'jetli Hektor. Kada su bježali. ali oni slijediše. On i valove jake silovitih ustavlja r'jeka.mazgovi se jednako žure. a borba je ljuta ostragu Bjesnjela kao oganj. Tako su iz boja oni mrtvaca nosili krepko K lađama prostranima. dokle su išli. te kuća u velikome plamenu Nestaje. ko što brežuljak Ustavlja vodu šumovit daleko se u ravan šireć. palo. Ostragu Ajasa dva su Trojance uzbijala. Kao što kada vuku mazgovi velikom snagom Opasani il' brvno il' kakovo drvo lađeno S brda gredovitom stazom. Od muke srce u njih i od znoja jednako slabi: Tako su nosili oni mrtvaca krepko. kad spaze sokola već iz daleka. što buknuv iznebuha pali Ljudima grad.Homer: Ilijada 735 740 745 750 755 760 Nije usudio skočit i borit se. Kao što kada oblak čvorkova ide il' čavki. Mnogo je oružja krasnog Argejcima okolo jarka. On i odbija sve i na tijek navraća ravan. Glasno cikću. koji nosi poklaće pticama sitnim: Tako ahejski sini od Hektora i od Eneje Uzmičuć ciktahu glasno i borbu smetahu s uma. al' prestanka ne bješe boju. . 293 . mrca da otme.

. dan. o sine junaka Peleja hrabrog. neka se vrati K lađama odbivši oganj. Ondje Ahileja nađe ispred visokokljunih lađa. što se već steklo. i 411. Ahilej svršuje bitku. Kad li Ahileju dođe Antiloh brzonogi glasnik.Homer: Ilijada OSAMNAESTO PJEVANJE (26. Dok je u srcu on i u duši tako promišljo. 16. Ono. što se dugovlasi opet Ahejci Po polju splašeni metu i k svojim lađama trče! Da mi bogovi samo ne dadu zlosretnu tugu. Uto se približi k njemu sve tople roneći suze Ponosnog Nestora sin i glasove kaže mu jadne: "Jaoh li meni. 1-242. i tući se u prsi stane 5 10 15 20 25 30 1 9-10. u duši misli Ahilej. Pepeo crni sjedne na milenu košulju njemu.i crne tuge Ahileja obuzme oblak. sad se oko njeg Bore. sa Hektorom nek se ne bori. . Te on čađavog praha objema rukama zgrabi Pa ga saspe po glavi i milo nagrdi lice. ej to da se nikada ne zbi! Mrtav leži Patroklo bez oružja. Da će još za mog života od dušmanske trojanske ruke 1 Najjači Mirmidonac sunčanu ostavit svjetlost. a oružje sam sjajnošljemac Hektor imade. Tužeć u srcu ciknu veoma i van izlete Sve k Ahileju hrabrom. Robinje. Ovi stihovi nijesu u protivurječju sa stihovima 410. Pa onda rukama kosu i grdit i čupati stane.a ovdje se kaže da mu je n e k a d rekla da je Patroklu suđeno umrijeti prije Ahileja. Doista junački sin Menetijev sada je mrtav. Sam se Ahilej velik i golem izvali u prah. Tako se oni ondje ko živi borahu oganj. što ih Ahilej s Patroklom zarobi nekad. 294 . Tužne ćeš glasove čut. pjevanju jer tamo se kaže da mati Ahileju nije s a d a javila da je Patroklo mrtav. Kraj) Hefest gradi štit. u 17. Smjelica! a ja sam njemu govorio. On se ozlovolji i svom progovori junačkom srcu: "Jaoh li meni. Kako je mati mi ono iskazala te mi je rekla." Reče.

Ponopa dođe. da biste dobro Znale čujući sve. ljepokosa još Amateja 3 I druge Nerejke sve. Neseja. da vrata sebi Ahilej Ne bi prerezo gvoždem. i lelek je stade. povučeni gdje su 2 3 37. Melita dođe. Dođe Nemerta. koliko sam u srcu tužna. Halija volujskih oči. Kalijanira. i tući se one Stanu u prsi sve. 295 . Galatija preslavna jošte. junaka jadnica rodih. a Tetida tužnjavu začne: "Čujte me. al' više ga dočekat neću. bješe Janasa. 39-48. dođe Agava. "uz stara oca". iziđe. Ahilej jaokne strašno. Apseuda i Narejka Kalijanasa. 494877. a s njome i one Plačući pođu. Jera. Ja sam rodila sina nezazornog. Talija dođe. i morski oko njih val se razbijo. Mera. Da bi se u dom on u Pelejev vratio ikad. što u dubokom bijahu moru. Kimodoka. Amfitoa. 65-147. Dota. Al' sad pogledat idem dijete milo i čuti. Ja sam uzgojila njega ko biljku u zavojnoj bašči. Onda uzađu na br'jeg po redu. junaka Poglavitoga i on mi ko mladica uzraste uprav. Srebrna spilja se napuni njih. Spija i Toa. kad to izreče. Prota. od borbe dok je daleko. S druge pak ridaše strane Antiloh lijući suze.). a ja pomoći ne mogu mu k njemu pristupiv. gdje su u nabrajanje upletene kraće i dulje zanimljive crtice o vojvodama i zemljama. Nereja. Ruke Ahileju držeć. Dođe Deksamena. što u dubokom bijahu moru. Ferusa. vidi 1. pjevanju nabrajanje vojvoda ahejskih i trojanskih (st. 65 Iz spilje. Med njima bješe Janira i Klimena. jakog. Drži se s pravom da su ti stihovi poslije umetnuti jer ovakvo suho nabrajanje golih imena ne odgovara načinu Homerovu. Tetida obećava novo oružje. te k njoj se Nerejke boginje sve. Antiloh se bojo. Dođe Kimotoa i s njom Akteja. a u srcu ovaj je slavnom Stenjo.Homer: Ilijada 35 40 45 50 55 60 Robinja svaka odmah. Oritija zatim. Dok mi je jošte živ i motri svjetlost sunčanu. Kakva ga snađe tuga. pjev. Dođe Glauka. dođe Amfinoma. Dorida. Da se s Trojancima bori." A. str. sestre vi o Nerejke. Sakupe. Kada već one dođu do grudaste trojanske zemlje. i svakoj koljena klonu. isporedi u 2. Teško nesretnoj meni. Te ga gospođa majka u morskoj sjedeć dubini Uz stara oca 2 čuje. Onda ga u Lađama u srpastim poslah pod Troju. tj. 358.. Jadan je. s njom Limnoheja. Dinamena također s njima.

što u žestinu i mudra čovjeka vodi! Od meda. iako smo jadni. . Na silu srce u grudma zatomimo svoje. što plačeš. a u riječi junaci drugi su bolji. Hektor ga ubi. Jer iza Hektora odmah i tebe čeka sudbina.da je divota. Menetiju sina. Oružje. a Hektor prvi. i drugi će Trojanci pasti kad ja uđem u boj. Teško je jeco Ahilej. Ali kakvo mi od tog veselje. izgubih ga. zac'jelo je to mi izvršio olimpski Zeus-bog. 4 296 . kad k njemu gospođa majka Stupi i zakukav. nema se uzeti u doslovnom smislu.Homer: Ilijada 70 75 80 85 90 95 100 105 110 Oko Ahileja brzog mirmidonski brodovi bili. Tako između ljudi i bogova nestalo svađe I gnjeva. ta tebi je Zeus izvršio ono. kad nije mi suđeno bilo Svog ubijenog branit drugara. kakav Ahejac mjedenhalja nije u boju Nikoji. ne taji. Takav. 92. o sine moj. Lijepo. kojim su darom darivali Peleja bozi Onoga dana. spram njega digavši ruke. nek bješe. i tuga u duši kakva te snađe? Reci. mnogo je slađi Gnjev i kakono dim u grudima ljudskim se diže. Što si ga molio prije. Koliko glavu svoju. ." Sin brzonogi njoj odgovori jecajuć teško: "Majko. nego kao da je rečeno: među prvima. koji teče niz usta. kad mi Patroklo Pogibe mili? od sviju drugova častih ga više." Tad njoj ozlovoljen vrlo Ahilej odgovori brzi: "Da mi je umrijet odmah. koji daleko Od doma očinskog pade. Patrokla spasao n'jesam Niti ostale druge. Ej da si s boginjama sa morskim ostala ondje I da je uzeo Pelej za ženu smrtnicu kakvu! A sad golemu žalost pretrpjeti i ti imadeš U srcu za sinom mrtvim. kad srce ne veli ni meni Živjeti dulje i biti med ljudima. Da se povrati kući. da nemilu muku pretrpe. kratkovječan.sa njega golemo skide. jer njega dočekat nećeš. ako li Hektor Ne pusti dušu prvi 4 od mojega pogođen koplja. U stisci da bi se našli Ahejci uz ktme lađene Videći. kad tebe za ženu smrtniku daše. tj. da budem Branič mu od smrti pr'jeke! A sada mi povratka više U zemlju očinsku nema. Nego pustimo to. a mene mu ne bi. I tim ne plati smrt Patrokla. kako i veliš. da su bez tebe. što mnogo ih pogubi Hektor. "prvi"." Lijući suze njemu odgovori Tetida zatim: "Bit ćeš. ljuto sinovlju rukama glavu Hvati i ridajuć ove progovori krilate r'ječi: "Sinko. Nego kod lađa sjedim zemaljsko zaludno breme. Tako junacima kralj Agamemnon razgnjevi mene.

"neslavno nije". 128. "njedara niskih". Nego ga svlada sudbina i Herina teška ljutina. Ni sam jaki nije Heraklo umako Keri. Ali je mjedeno tvoje i blistavo oružje krasno Sada u Trojanaca. da će se dugo Dičiti njime. a mene Od boja odvraćat nemoj. kojima njedra od gornje odjeće padaju ispred pojasa. nek znadu. pjev.Homer: Ilijada 115 120 125 130 135 140 145 A sad Hektora idem ubilca drage mi glave Stići. iako me ljubiš." Tako im reče. kada je Zeus-bog I drugi besmrtni bozi izvršiti ushtiju meni. Noge odnesu nju na Olimp. Ako me jednaka čeka sudbina." Tako boginja reče i otiđe od sina svoga. A na široki Olimp srebronoga boginja ode Tetida.. ne bi li htio Slavno oružje dati i presjajno mojemu sinu. A ti u vrevu ratnu ne zalazi nikako prije. tj. na plećma sjajnošljemac Hektor Ima ga i njim se diči." Boginja srebrnih nogu odgovori Tetida njemu: "Istinu doista reče. al' slavu i diku sad hoću da stečem. 297 . kad su u škripcu. tako ću i ja Ležati mrtav. Nazuvčari Ahejci iz str'jela ne bi odvukli. Morskog starinu vidjet otiđ'te i očeve dvore Pa mu recite sve. B. Jer ga stigoše opet brzonogi konji i vojska 5 6 150 122. ne mogu. Koji gospodu bi Kronionu najdraži od svih. K morskim se okrene sestram i ovu im besjedu rekne: "Vi zaronite sada n morska široka njedra. kad je na tugu. i tebi Don'jet ću oružje krasno od gospoda boga Hefesta. tj. Uto Ahejci Od ljudomore bježeć od Hektora s vikom golemom Dođu k Helespontu već i k lađama prostranim dođu. st. Onda će Kera na mene. a one u valove zarone morske. jer smrt je i samome njemu već blizu. Nego što očima svojim gdje dolazim ugledaš mene. Ahilej zastrašava Trojance. o sinko! neslavno nije 6 Pr'jeku odbijati smrt od đrugova. Neka Trojanka mnoga i Dardanka njedara niskih 5 Rukama obadvjema od obraza nježnijeh suze Utire. kad ograne sunce. da svom sinu donese oružje slavno. slavno je. Ja ću uranit sjutra. na jecanje nagnam. Ja na široki idem na Olimp. Ahilejevoga drugara. Kako me veće dugo u boju nema. a k Hefestu. Tada Patrokla mrtva. slavnom vještaku. 148-242. 270). litota (vidi 17. al' ne kažem.

Tebi će biti sramota. Ne bi l' se preplašili i ne bi li prestali oni 7 197. tj. što žive po presnježnom olimpskom brdu. tako ni do dva Ajasa oružana ne mogoše od mrtvog t'jela Prijamovoga sina odagnati Hektora divnog." Njojzi odgovori divni brzonogi na to Ahilej: "Koji te poslao bog. da prije se nemam oružat. Nego ustani daj i ne leži. Žestokim opasana junaštvom Ajasa oba Triput odrinu njeg od mrtvaca. Ali i taj se sam med rtnicima nalazi sada Oko tijela mrtvog Patroklova bijući kopljem. Osim štita. strmi. što Ajas imade sin Telamonov. Ahileju. Nego onako se samo po opkopu Trojcem pokaži. Oteo on bi mrtvaća i slavu bi steko golemu. Kao što ne mogu poljski pastiri od strva lava Riđeg. Trojancima vikaše glasno. jer posla je Hera). Ali s Olimpa brza vjetronoga Irida s glasom Pelejevome sinu doteče. Kada bi trojanskim psima Patroklo igračka osto." Tad odgovarajuć njojzi Ahilej brzonogi reče: "Kako da u vrevu zađem. Najjače svijetli Hektor odvući nastoji njega. da u njih je oružje tvoje." Njemu prihvati riječ vjetronoga Irida brza: "Dobro znamo i same 7 . od sviju strašniji ljudi. sada bi opet Stao cičeći glasno i uzmico nimalo nije. glasnicu k meni?" Njemu prihvati riječ vjetronoga Irida brza: "Žena Zeusova slavna. zbog kojeg je pokolj sad grozan Nastao pred lađama. veoma gladna odagnati. Ne znam. a on bi stalno Junački u vrevu sad se zaletio. Patroklo l' se nagrđen vrati. oj Irido. Triput je svijetli Hektor potegnuo za noge onog Hoteći ga odvući. posla me k tebi. Bliže k Ahileju stupi i krilate prozbori r'ječi: "Diži se. stid' se u duši. da glavu s nježnoga vrata On odsiječe Patroklu i nabije onda na kolac. Braniti idi Patrokla. Ne zna ni Kronov sin visokovladni. Negol' je očima svojim gdje k meni dolazi zgledam: Oružje od Hefesta obrekla je krasno mi don'jet. nek oružje uzme (Ne znaše Zeus nit ikoji bog. ta u njih je oružje moje! A mati mila mi reče. koga bi drugog na sebe oružje vrgo. ja i Hera. a Trojci ga silom U grad hoće odvući u Ilij vjetroviti. junaka ubija junak Mrtvog dok Danajci brane Patrokla. Srce ga njegovo goni. 298 . "znamo i same". ne zna ni jedan Besmrtnik drugi.Homer: Ilijada 155 160 165 170 175 180 185 190 195 I sin Prijamov Hektor junaštvom nalik na oganj. Pelejev sine.

8 9 299 . i onda Ahejci prestanu divni Od toga pokolja ljutog i jednako krvavog rata. Značenje je: dvanaest je ljudi u onoj vrevi što popadalo s kola i pogaženo. Hera šalje sunce na počinak prije vremena da Ahejci dahnu od bojne muke. od njih se uvis Uzdiže sjajni plamen. st. Kada okolo grada dušogubni vrve dušmani: Tako glas tad potomka Eakova bijaše jasan. nek u Okean preko volje utone svoje. 10 239 242. Ali ga živa nije na povratku dočeko više. Svima se srce potrese. Oblakom zlatnim i plamen na njemu zapali sjajni. među Ahejce Ne pođe pamteći savjet. Onamo stavši vikne. Boginja uzorita ovjenča mu oblakom glavu. 10 225. Ko što je jasan glas od trube.pomaganju strašnu med Trojce vrgne Ahilej. Njega je s kolima on i s konjima u bitku slao. kada zatrubi. Strah uzdodrže zgrabi. a njemu Egidu s kitama baci na junačke pleći Atena. ma bio i malen od rata odah. Ahejci Patrokla 9 Veselo izbave tada iz dohvata oštrih strijela Te ga na nosila metnu. Utone sunce. za njima pođe Ahilej brzonogi divni Tople lijući suze. da nevolju odbiju kletu: Tako se pod nebo plamen Ahileju dizaše s glave. "vječiti oganj". a sjajnoka ga zapalila bješe Atena.Homer: Ilijada 200 205 210 215 220 225 230 235 240 Od rata. Ne bi l' u lađama došli. Najboljih dvanaest k tome junaka pogine ondje Od kopalja svojih i kola. vidi 5. kad vječiti opaze oganj 8 Gdjeno Peleja sinu junačini strašno vrh glave Gori.. . tad ognji Gusti se svuda razgore po otoku. što otimaju dušmani. a Palada dalje Atena Cikne. Kad čuju mjedeni glas potomka Eakova Trojci. A sunce neumorno volooka gospođa Hera Pošalje. jer slućahu tugu u duši. Građani čitav se dan ogledaju u ljutom boju Iz grada svog. a što nabolo se na koplja onih koji su bježali iza njih. i susjedi mogu ga vidjet. ljepogrivi njihovi konji Natrag udare s kolma. 4. Kao što kada se dim pod nebeša iz grada diže S otoka kojeg daleko. Tad se ljubimac božji Ahilej digne. Triput uzmaknu tad pomoćnici slavni i Trojci. kad opazi vjernog drugara Oštrom mjeđu proboden na nosilima gdje leži. Triput na opkopu divni Ahilej povikne glasno. pjev. a sunce kad utone veće. Od zida stupi daleko uz opkop." Tako rekavši riječ brzonoga Irida ode. ahejski ne bi l' odahnuli ubojni sini Od ratne stiske. 230-231. drugari ga opkole dragi Plačući. što mudro mati mu reče.

a Hektor pretežniji bijaše kopljem. 267. ako se htjedne Za grad boriti s nama od brodova došavši brzih. Onda od kola svojih brzonoge otpregnu konje. Ali mu srce neće dopustiti u grad provalit Nit' ga razorit. Tad sam se i ja sam veselio. tad mnogi dobro će njega Zapamtit. jer drhtahu svi. Ali se sada strašno Ahileja brzoga bojim. jer se sada Ahilej Opet pokazo. nego će poći Te će se boriti za grad.. Vojska nam na mjestu zbornom po noći će biti. duga. A sjutra u zoru rano oružav se oružjem svi mi Na kule stan'mo. V'jeće. za žene 11 se boriti trojske. dupke stojeći. Razumni Pantojev sin Pulidamas njima ovako Počne govorit. Hektoru bio je drug (u jednoj se rodiše noći). K lađama natrag. jer u grad se sada povratit Svjetujem ja i ne velim božansku čekati zoru Kod lađa na ravnici. jer on je budućnost i prošlost znao."za žene". tj. a mnoge Trojance će jastrebi i psi 13 Jesti. Troju. Nego hajdemo u grad. daleko smo od zida gradskog. učiniše i nitko nije Sjedjeti smio. Taj im dobro želeći progovori i rekne ovo: "Dobro mislite. 11 12 245 250 255 260 265 270 275 280 300 . Dokle se srdio onaj na Agamemnona divnog. . druzi. pjev. Kakvo je srce u njega žestoko. Noć je ambrosijska 12 sada brzonogog Peleju sina Odbila. kako ambrosija krijepi bogove.oj da je to daleko od mojega uha! Ako li pristanemo na moju. zaprta.na večeru ne misleć jošte. kod lađa speći. Koji uteče. otići će on visokovrate konje Svakakve nasitiv trke trčeći okolo grada. 13 271. 4. tako će biti. ali sjutra u oružju ako li bahne Te nas zateče ovdje. da je osvoji . Trojanci vijećaju. "jastrebi i psi". A s druge strane Trojanci od kreševa uzmaknu strašnog. R'ječima on. gdje Trojanci i gdje Ahejci Dijele srčano boj u sredini. vidi 1. "za grad". da ih zarobi. premda smo tužni. Noć je "ambrosijska" zato jer snom krijepi ljude i životinje. pokor'te se.Homer: Ilijada 17. 243-313. a dugo izbivo je od tužnog boja. Misleći lađe osvojit uzvijene na oba kraja. a grad će Zidovi branit i kule i visoka vrata i ktome Vratna zglobljena krila i tesana. Dotle je lakše nama vojevat s Ahejcima bilo. hotjeti neće Ostati na polju on. već prije će psi razderat ga brzi. Hektor i Pulidamas. st. Stanu se kupit u v'jeće . 5." Mrko pogleda njega sjajnošljemac Hektor i reče: 265. tad teško Ahileju. onaj će doći u Troju veseo svetu.

Ne bi l' ga našla gdjegod. Naricanja. jer Zeus se rasrdi silni. stisnut se u njem! N'jeste li siti još. Kojeg Trojanca muči i odviše njegovo blago. što veliš. pjev. za stoku itd. Neka ga skupi svega i narodu dade potrošit." Tako im veljaše Hektor. Mnogo na prodaju blaga u milenu Meonsku zemlju. 14 A sad gdje mi je slavu kod brodova postići dao Krona lukavca sin i pritisnut k moru Ahejce.). Tužnjavu Pelejev sin među njima započne tužnu Ruke ljudomorne svoje drugaru na prsi mećuć. za žito. negol' Ahejci. 315 320 Večerat četimice po vojsci uzmu. mnogo smo našega blaga morali prodati da možemo hraniti i oružati vojsku i iskupljivati sužnje. Ako se doista divni Ahilej kod lađa digo. Vrlo je ljuto jeco ko lavica dugačke grive. jer pamet iz njih Atena Palada uze. Tako jecajuć teško progovori on Mirmidoncem: 291-292. već u zamjenu npr. da ga ovdje uživaju. Žalost spopadne nju. Koji nas svjetuješ u grad povratit se. 314-355. jer novaca u ono vrijeme nije bilo (vidi u 6. 236. i budan nek ostane svaki. Na stražu pazite samo. Hektoru povlade zlu svjetovaču. a c'jelu Jecahu noć Ahejci i plakahu mrtvog Patrokla. Općeni bog Enijalij ubilca ubiti znade. nemoj misli u narodu takve kazivat. hoće l' u borbu! U vrevi ratnoj Opakoj bježati neću od njega. učinimo dajmo ovako: Večerat četimice po vojsci uzmite sada. st. Prije su svi za Prijamov grad kazivali ljudi Smrtni u njemu da mnogo imade zlata i mjedi. kao što velim. Al' sad je zaklada krasnih iz domova nestalo naših. A sjutra u zoru rano oružav se oružjem svi mi Oštri započnimo boj kod prostranih ahejskih lađa. i mene će on pobijediti il' ja ću njega. jer gnjev je obuzima žestok. Pulidamase. Doline prijede mnoge za čovjekom tražeć mu trage. kad onamo prekasno dođe. i trojanske ciknuše čete Lude. 18. a nitko povladit Ne htje Pulidamasu. Ludove. Bolje je. tj. I u Frigiju ode. Kojoj iz guštare lovac odnese laviće mlade. A sad.Homer: Ilijada 285 290 295 300 305 310 "Nije mi milo to. 14 301 . Teško li njemu.. med zidovma što stisnuti bjeste. Jer ja nikome neću dopustit da posluša tebe. što savjet kaza im dobar. ne misli se prodati za novce. Patroklo na odru. već ću nasuprot Stati.

Da brzonogog digneš Ahileja. mirisavom. Ali naume sve ne izvršuje ljudima Zeus-bog! Nama je suđeno tlo zakrvavit obojici isto Ovdje pod Trojom. 302 . ta kakve to izusti r'ječi? Može i smrtni čovjek učiniti čovjeku štogod. Kada sam kod kuće stao Menetija viteza tješit. Ali kad pod zemlju ja. glavu donesem krvnika junačkog tvoga. o Patroklo. koja se prva od svlju boginja zovem S dvoga: sa svojega roda i tebi što sam se ženom Nazvala. "mašću". 15 351. Uz vatru veliki tronog nek pristave. Ja da ne mogu ljuta na Trojce o zlu im radit!" Njih su se dvoje tu razgovarali besjedeć tako.Homer: Ilijada 325 330 335 340 345 350 355 360 365 "Jaoh li meni. Kada im voda u kotlu u blistavome zakipi. koje smo snagom i kopljem dugačkim stekli. A ni Tetida mati. brže izaprati krvave rane. Na žarki oganj koto za kupanje pristave oni. Naliju vode unutra. da mu se vratim. Dotle ćeš ležat onako kod brodova srpastih naših. odozdo zapale drva. negoli amo Oružje. Trbušast tronog vatra zaokruži. Kada smo ljudima smrtnim razarali obilne grade. A Zeus progovori Heri i ženi svojoj i sestri: "Ipak ti pođe za rukom. Ispred lomače tvoje sinova ću trojanskih sv'jetlih Zaklati dvanaest ljutit zbog tebe. poslije tebe Idem. A ja. Dardanke njedara niskih i Trojanke okolo tebe Plakat će tebe po danu. Starac konjanik Pelej u dvorima dočekat svojim. Operu oni Patrokla i sjajnim ga namažu uljem. te će Patroklu. Žene. Sinu Menetija. koji si svima med bozima pravi gospodar. jer neće ni mene. Mašću 15 od devet ljeta tad rane mu napune oni." To izrekavši vikne drugarima divni Ahilej. Oko brzonogoga Ahileja čitavu noćcu Plakahu Mirmidonci Patrokla. volooka gospođo Hero. već zemlja će ovdje me kriti. neka se bori! Doista tvoji su pravi Ahejci dugovlasi sinci! Njemu volooka Hera odgovori gospođa ovo: "Prestrašni Kronov sine. što si ubijen. Rekoh u Opois natrag dovesti mu preslavnog sina. ludo govorih onoga dana. po noći roneći suze. voda uzavri. tj. Onda ga metnu na odar i tankim pokriju platnom Od nogu pa do glave. Pošto razori Ilij i plijena dobije dio. Koji je smrtnik i sam i nije mudar toliko. a ozgo pokrovom b'jelim. neću te prije šahraniti. jecahu nad njim.

Dotle su gotovi bili. dana. pjev.u dvore nam dolaziš slabo. 369-467. za mene nikakav nije Znao ni besmrtni bog ni ikoji umrli čovjek." Svijetla boginja to kad izreče. Tetida kod Hefesta. Da mu sami od sebe u društvo bogova idu Te se vraćaju natrag u dvore . st. . dugohaljko Tetido. Da me na krila svoja ne primiše Tetida i s njom Zavojitoga Okeana kći Eurinoma zvana. tronoga dvaest u svemu upravo gradi.da je divota. vječni. daleko bolan kad padoh Po volji matere moje bezobrazne. to ima vrlo dobar smisao jer Harite su boginje milote. a tad bih pretrpio mnogo u duši. pjesnik se dakle tu držao druge priče. Koja izbavi mene." Preslavni odvrati njoj rukotvorac besjedu ovu: "Časna boginja dična u dvorima mojima to je. oko mene velji Okean Šumeć i pjeneć se tako. 369-617. med dvorima božjima dični. Dok se je trudio umom. Časna i mila nama? .krasna je spazi Harita. al' ne bješe na njima uha Umjetnih još.ove nam evo u dvorove sad. koja na glavi povezaču imaše b'jelu 16 (Slavni je oženjen njom rukotvorac). tebe srebronoga Tetida traži. Samo Eurinoma znaše i Tetida. 370 375 380 385 390 395 400 405 Tetida uto dođe srebronoga u dvor Hefestu U dom zvjezdani. Slavnog vještaka zovne Hefesta veleći mu r'ječi: "Dođi. koji si sam načinio bijaše hromac. Nađe ga. 266-366. Devet sam godina kovo uza njih umjetna djela: Savite pregljice.Homer: Ilijada Ahilej dobiva novo oružje. Da mu u sobi tvrdoj i hubavoj uza zid stoje. Jedna je od Harita dakle žena Hefestova. Nego bliže pristupi. a Hefest kuje djela puna milote. Tetida dođe k njemu srebronoga. koje me bjehu Spasle. .. koja me hromog Sakriti htjede. vještinom Hefest oko tog. i života 383. i podnožje pod noge metne. bočke i oboce i još đerdane U spilji prostranoj ja. Noć 26. 16 303 .) Hefestova je žena Afrodita. U Odiseji (8. da preda te darove metnem. Svakom ispod nogu njima kotače postavi zlatne. pred Tetidu stupi. nosi. a on se žuri i znoji. Mjedeni. uz svoje se vrti Mjehove. Stisne joj ruku i ovu izustivši besjedu reče: "Što te u dvorove naše. prilago ih baš i kovo je čavle. napr'jed povede Tetidu te je na stolac sa srebrnim klincima sjedne. Na krasni umjetni stolac. Hefeste. 1.

Časna i mila nama? .on dotetura K Tetidi bliže i sjedne na stolicu blistavu uz nju. Za njom tužeći srce izjedo je sebi Ahilej. . Kol'ko ih Kronov sin mimo druge zadade meni? Od svih je pomorkinja pokorio smrtniku mene. a duša me nuka izvišit. . Njemu iz ruku je nju Agamemnon uzeo sebi. Košulju nadjene na se i batinu debelu uzev Othramlje. a oruđe drugo. Da se s Trojancima bori. Zlatne užurbaju tad. Ako izvršiti mogu.u dvore nam dolaziš slabo! Što si namjerna. Stisne joj ruku i ovu izustivši besjedu reče: "Što te u dvorove naše. Kojim se trudio bješe. Peleju. Pamet imadu one u duši. Ja sam uzgojila njega ko biljku u zavojnoj bašči. Uz gospodara se one uzdahtaše. i Troju Istog bi dana bili razorili. dugohaljko Tetido. Zatim spužvom lice i obje obriše ruke." Lijući suze njemu odgovori Tetida zatim: "Je li. sinu Eaka. Onda ga u lađama u srpastim poslah pod Troju. Starješine argejske staše Moliti njega i mnogo darova mu slavnih obricat. Zeus mi je sina dao poroditi. Da bi se u dom on u Pelejev vratio ikad. Djevojku. Dok mi je jošte živ i motri svjetlost sunčanu. A kod krma lađenih Ahejce stiskahu Trojci I van ih ne puštahu." Reče i zasopljen tad se gorostas od nakovnja digne Hramljuć. darove krasne.Homer: Ilijada 410 415 420 425 430 435 440 445 450 Spasenje valja da platim ljepokosoj Tetidi posve. a ja ne mogu pomoći mu k njemu pristupiv. o Harita. Jadan je. Dok ja mjehove spravim i drugo oruđe svoje. Temeljni obriše vrat i rutave obriše prsi. nosi. koju mu na dar izabraše ahejski sini. ali Apolon 304 . na Olimpu boginja koja Toliko jada i tuge u duši pretrpjela svojoj. al' više ga dočekat neću. u kovčeg srebrni spravi. u dvorima Pelej sad leži Slab u starosti jadnoj. snagu imadu I glas. veoma preko volje svoje Dadoh se njemu obljubit. .ko mladica uzraste uprav. i ako se dade izvršit.al' drugo je na srcu meni. Poglavita junaka. o Hefeste bože. kazuj. na djevojke nalične žive. a golijeni se pod njime micahu tanke. Tad se je on ustručavo odvratiti pogubu od njih. sluškinje se uz njega svog gospodara. Nego oružjem on naoruža svojim Patrokla Te ga otpravi u boj i mnogu mu pridruži čeljad. Mjehove na štranu metne od ognja. Čitav se borahu dan kod Zapadnih vrata. Deder preda nju metni. a djela radit od bogova umiju vječnih. dao othranit.

Pa ih okrene k ognju i radit zapovjedi njima. 468-617. što ih kopče spučaju kruto. i kako se svršuje poso. a on na zemlji žalostan leži. Sada da pomažu hitru Hefestu. kad se doista ne ljube ničije ruke. Nazuvke prekrasne ktom. jer onaj. okolo njega povuče presjajan obod Blistav i stostruk. što imaše. Iz njih udarat stane svakovrsna plamena para. 480 17 457. Ej da ga sakriti mogu daleko od vreve bojne I smrti. Priprave.Homer: Ilijada 455 460 465 Među rtnicima ubi Patrokla. Dvadeset mješina duhat u pećima započne tada. a drugom kliješta pograbi čvrsto. I još oklop. 18 481. A. a zatim od srebra remen dodade. dakle je jedna ploča drugu pokrivala. na kojemu Hefest Činiti poče umom. Najprije težak štit i veliki načini kiteć Svuda. nema se uzeti od riječi do riječi nego kao da se reče: vrlo te molim. Kako je njegova volja. a najmanja je bila najgornja. cijela se vidjela samo naj- 305 . i slavu Hektoru dade. Ploča bilo je pet na štitu 18 . kad očima vidi ga svojim!" 2. položenih jedna na drugoj po veličini tako da je najveća ploča bila najdonja. Štit. Ko što će oružje krasno zadobiti. sada da stanu. Bilo je pet okruglih (ili gotovo okruglih. 470 475 B. samo nek to ti. kratkovječnom mojemu sinu Ne bi li hotio ti udijeliti kacigu i štit. vještinom umještva mnoga. Stog ti pred koljena padam 17 . "stog ti pred koljena padam". kad ga sudbina strahovita njegova snađe. "ploča bilo je pet na štitu". ne muči srca. kom će se mnogi Čuditi tada čovjek. izgubi vjerni Ubiti drug mu. ali koncentričnih." Preslavni odvrati njoj rukotvorac besjedu ovu: "Ne boj se. o Tetida. U vatru tvrdu je mjed i kositer bacao Hefest. Izrađivanje novoga oružja. nakovanj velik Zatim navali na panj i rukom golemi čekić Pograbi jednom. To izrekavši ode od Tetide. 478-608. posto je mnogo Zla počinio bio. isporedi pozdrav: ljubim ruku. malo eliptičnih) ploča nejednake veličine. Baco skupocjeno zlato i srebro. 468-477. k m'jesima stupi.

572-575) pa bi mogao ustrijeliti "medvjeda". Najprije načini zemlju. i pjesme svatovske se oriše mnoge: U kolu igrajući okretali su se momci. forminga mnogo se tu razlijegala jeka. na istome mjestu sveđ i ne kupa se nigda u Okeanu. 20 487-489. pjev. 1. i ktome Hijade. to se razabira iz bilješke u 3. Narod su mirili ondje glasnici. te gozbe i svadbe bjehu u jednom. Srednji krug: nebeski svod. prsten: život u gradu.Hijade zove se pet zvijezda u "Biku". "svetome krugu". Svirala. st. Ovo je bilo načinjeno na najgornjoj ploči. st. a drugi porico primitak. Od svih se zv'jezda on u Okeanu ne kupa nikad.Homer: Ilijada a. 306 . nigda se ne spušta ispod horizonta u Okean koji okružuje zemlju. kmetove). 22 504. to ime upravo znači "kišnice" jer su se pokazivale u kišno doba godine. Zatim zvijezde sve po nebesima prosute c'jelim. Svati vođahu mlade iz njihovih soba po gradu Uz svjetlost zublji. osobito Zeusa (vidi 9. nebesa načini. određenu za obrane suce (dobre ljude. 11. 271-272. 329-338. tu se je svađa Rodila: prela se čovjeka dva krvarine radi Za ubijenog nekog. Žene se čuđahu svaka kod kapije svoje stojeći. 21 483-489. "Medvjed" (misli se tzv. . pjev. krugu se tome kaže "svet" jer suđenje stoji pod zaštitom bogova. Uresi koji se dalje navode bili su načinjeni (kako se samo po sebi razumije) na onome što se od pojedinih ploča vidjelo.. 483-489. pjev. tj. kaže pjesnik. to znači. 490-540. "Veliki medvjed" ili "Kola") vrti se. a narod je jednom i drugome viko pomažuć.). 19 Medvjeda 20 . Plejade. Snažnoga Oriona. Oba željahu oni pred obranim prekinut sucem Raspru. st. 19 486.. pjev. 21 485 b. kog još zovu i Kola."Oriona neprestano motri" kao da ga se boji jer je Orion upravo lovac (vidi u Odiseji. govorio ljudima jedan. . a oni uresi što dalje dolaze bili su na obodima drugih četiriju ploča. Od kakova je metala koja ploča bila to se kaže u 20. na odijeljenu od publike mjestu. a od drugih vidio se samo poširok obod. koji se vrti Na mjestu sveđ. 99. Mnoštvo naroda bješe u skupštini. Zašto pjesnik nije prikazao gotov štit. nego ga prikazuje kako ga Hefest gradi. Da je isplatio sve. Oriona neprestano motri. on se cijelu godinu vidi na nebu.. more I sunce neumorno i mjesec načini puni. 490 495 500 Zatim načini dva na štitu lijepa grada Smrtnih ljudi. starješine pak su Sjedile na glatku svaki kamenu u svetome krugu 22 gornja ploča. st. po redu. Plejade su poznate one zvjezdice što ih mi zovemo "Vlašići"..

tad udare. veliki bjehu u oružju. a ljudi iza njih bijahu manji. a Ares i Palada bjehu Pred njima. Okolo drugoga grada u oružju sjajući vojske Ležahu dvije. K potoku. O talentu vidi u Tumačenju riječi i imena na kraju knjige. goveda stada Odmah otimat stanu. Načini plodnu njivu i ornicu buhavnu zatim Široku. Stanuvši u red kraj r'jeke uz obale počnu se borit. dao bi mu jedan od glasnika skeptar u ruke za znak da on govori sada u službenom poslu. Zlatna talenta dva u srijedi med njima bjehu. Stada se pokažu brzo. ovaca bjelorunih stada Također otimat počnu i čobane stanu ubijat. i haljine na njima zlatne. 24 507. krivoroga goveda vidjet. već zasjedu tajno Spremahu. Jasni veoma. Mjedena koplja od jednih polete k drugima odmah. a jednog već mrtva za noge vukuć Po bici: crven joj plašt na ramenima od krvi ljudske Bješe. jednoga jošte Neranjena. oboje zlatni. Krasni. Uhode ležahu dvije od ljudi podalje ondje Čekajuć. Što god mileni grad imaća u sebi imade. Svađa i vreva bojna i pogubna nađe se Kera Istom ranjena jednog držeći. A borci bjehu ko živi bijući bojak. Onda se posade tu odjeveni oružjem sjajnim.Homer: Ilijada 505 510 515 520 525 530 535 540 Skeptre glasnogrlih držeć glasnika u rukama svojim. Ima se misliti da je jedna i druga stranka metnula u sredini po jedan talenat prije početka parnice. Ali ih ne slušahu unutra. tko pravdu među njima najbolje rekne. orača bilo je mnoštvo 23 505. 307 . a miso u duši im dvostruka bješe: Ili razoriti grad il' nadvoje sve podijelit. prsten: život na selu. Mile žene i djeca luda na zidu Stajahu braneći njega i slabi stajahu starci. odmah na konje Skočiv poskokljive pođu u potjeru i stignu brzo. kad li će ovce. c. 541 -572. Iz grada iziđu oni. a dva ih prate pastira Veselo svirajuć frulu. Kad njih opaze oni. gdje zasjedu htješe učinit. trojačenu. Jedni od drugih svoje odvlačili su mrtvace. ne slutivši pr'jevare pritom. tj. kakono bozi. 24 Da budu onom. 2. Kada već do mjesta dođu. gdje je bio vodopoj čitavoj stoci. pred zbornim mjestom što sjeđahu. 23 S njima se dizahu svi i redom zborahu pravdu. Al' kad veliku buku kod goveda začuju oni Drugi. kad bi koji od obranih sudaca htio da govori.

i po njemu su nazvane osobite neke pjesme. 573-606. a oni po njegovoj pjesmi Igrajuć. A u sredini je dječak među njima udaro svima Ljupko u formingu zvonku i pjesmu Linovu 25 milu Pjevao nježnim glasom. a druge vezači povr'jeslima vezahu slamnim. Na zemlju rukoveti po brazdama padahu guste Jedne. Onda vinograd krasan i zlatan grozdova prepun Načini Hefest. Tri su bila vezača. te psi i momci ka biku polete. Na obje strane jamu od čelika načini Hefest. Okolo plot od cina. Jedina. Kad bi okrenuli već i na kraj kada bi došli. te sve se po njemu cfnjahu grozdi. 25 575 580 308 . ijučuć i skakućuć praćahu njega. slatkog Vina im davao vrč. Onda bi k njima čovjek pristupo i medenog. a staza jedna je bila.divota doista bješe. 3. kojom su išli berači trgajuć grožđe. Ona se crnjaše ostrag i nalik na oranu bješe. a ostrag su bili dječaci Kupeći rukoveti. u ruku ih noseć i hitro Onima ih dodajuć. Djevojke nošahu mlade i nestašni momci pored njih Slatko medeno grožđe u košarama pletenim. d.Homer: Ilijada 545 550 555 560 565 570 Tu i okretalo jarme te gonilo amo i tamo. Onda izradi stado ravnorogih goveda Hefest. Med žetvari stajaše šuteć Kralj se skeptrom u ruci na brazdi radosna srca. prsten: pastirski život. Na prva goveda dva strahovita lava navaliv Zgrabe rikača bika i vući ga stanu. a žene Sipahu bijelo brašno i ljudima pravljahu ručak. kličuć. Lavovi raspore kožu na velikom biku te krvcu 570. Od zlata načinjena i kalaja goveda bjehu. . A sa pastirima devet brzonogih iđaše pasa. Uzduž žubor-rijeke iz obora išla su mučuć Na pašu goveda ta pored rita. Četiri s govedima pastira zlatna su išla. Ako i bijaše zlatna. a bik je Rikao glasno. A na srebrnom kolju uzvijale su se loze. štono se njiše. Tu su žetvari želi držeći srpove oštre. A podaleko pod hrastom glasnici spremahu jela Velikog zaklavši vola i uza nj se baveć. Lin je po kasnijem pričanju grčkom bio prastari pjevač grčki. te okretali bi duž brazda Opet hoteći na kraj da dođu prostrane njive. Onda načini polje i visoki usjev na njemu.

11. Onda velilku silnu okeansku načini vodu S kraja uz obod štita. što u Knosu. Onda mu načini oklop. Igrahu djevojke tu. pjev. al' opet se čuvaju dobro.. . škropljahu ih uljem. vidi o njemu u Ovidijevim Metamorfozama 8. 107. st. što čvrsto bijaše složen. što stoji čvrsto na čelu. "djevojke. a dva među njima bjehu igrača. i nazuvke još od kalaja načini mekog. Okolo ljupkog se kola nanizalo naroda mnogo Veseloga. na kojima od ulja žice 28 Malo se sjahu. st. što kući goveda stječu". Krasni umjetni šljem. staje. Načini kolibe ondje pokrivene. širokom gradu. 26 Rukama tu se držeći za članke igrahu momci. 27 594. 609-617.. Pošto oružje sve rukotvorac preslavni svrši 26 592. 244-245. obore. Nekada Arijadni ljepokosoj načini Dedal. neće li letjet. što kući goveda stječu.pašnjak je pun bjelorunih bio ovaca. Onda preslavni još rukotvorac izdjelja kolo Slično onome kolu. Pašnjak izdjelja tad rukotvorac slavni u dolu Krasnome. 7. a zlatne mače o srebrnom remenju momci. i kitu namjesti zlatnu Na nj. laju doduše Vrlo blizu stojeći. C. Teški mu načini šljem. zalud pastiri Vrkahu brze pse na lavove. al' svaki put odskakuju. a djeve na glavi trakove krasne Imahu. 28 595 -596. 27 Haljine imahu tanke od platna one. Pjevač začinjaše. to se vidi i iz Odiseje. Ostalo oružje. 607-608. što blistaše jače od ognja. ko lončar kad točak sjedeć uz njega Rukama svojim drži i ogleda. 309 . Prastaroga umjetnika Dedala spominje Homer samo ovdje. pjev. Sada su skakali momci i djevojke nogama vještim Lagano vrlo. e. 610 Veliki teški štit kad skova Ahileju Hefest. a psi ih ugrist Hoće. Da bi žice bile mekše i malo se sjale. Obod štita: Okean.Homer: Ilijada 585 590 595 600 605 Crnu i utrobu stanu ispijati. i njima božanski ciličuć pjevač Pjevaše pjesme. a oni se vićahu sred njih. A sad su jedni k drugim po redu trčali opet. to se razumije iz bilješke pjev. a momci Košulje satkane krasno.

310 . Ona kakono jastreb sa Olimpa snježnog poleti Noseći sinu svom od Hefesta oružje sjajno.Homer: Ilijada 615 Uzme pa pred noge majci Ahilejevoj ga metne.

i pun veselja. Tetida donosi Ahileju novo oružje. "ljutina ga zgrabi". o majko. Veseo bješe držeći u rukama darove sjajne Od boga. uzorita među njih boginja stupi. Sad ću se ja naoružat." Boginja srebrnih nogu odgovori Tetida njemu: "Neka ti samo to. Besmrtnim bozima dan da donese i ljudima smrtnim.Homer: Ilijada DEVETNAESTO PJEVANJE (27. što ne može čovjek načinit. te njemu Ispod kapaka se oči ko oganj strašno rasplamte. tj. kakova nije na plećima nosio nitko. 1. Čudno oružje sve zazvekeće onda. Ako bude Patroklo i do kraja godine ležo. pustimo ovog. nek leži. Odmah materi svojoj progovori krilate r'ječi: "Bog mi je oružje dao. na Hektora kojega sad može da ubije. koje junake u boju ubite jedu. dan) Prestanak srdžbe. oj dijete. ali Ahilej Kako ga vidje. Pustimo. A ti od boga primi Hefesta oružje slavno. 1 -39. Da mi na hrabrog sina Menetiju ne padnu muhe I da mu u ranama probijenim od mjedi oštre One ne ostave crve. da mrtva ne nagrde njega. Tetida od boga noseć Hefesta darove dođe K lađama i nađe sina gdje grleći mrtvog Patrokla Glasno plače. kad nesta života iz njega." Boginja rekavši to pred Ahileja oružje metne. divote se nagledav mnoge. i da ga pogleda pravo Nitko se ne usudi. a mnoštvo drugara okolo njega Ridaju. ne muči srca! Ja ću gledati od njeg da odvratim nemila jata Muha. 311 . iako smo jadni. još većma ljutina ga zgrabi 1 . al' bojim se vrlo u duši. Prekrasno. i drhat Obuzme sve Mirmidonce. već drhtahu. Zora u šafran-plaštu od voda okeanskih pođe. 1 5 10 15 20 25 30 16. kad je ubijen po odredbi bogova vječnih. Stisne Ahileju ruku i ovo izustivši reče: "Sinko. Da mu ne struhne koža. kakvo i valja Da bude djelo božansko.

Koji su bili ključari i hranu d'jelili vojsci. jer se Ahilej Opet pokazo. Ahilej i Agamemnon hoće da se izmire. jer neprestance 60-61. iako smo jadni. Uprti oba o koplja. Koji su prije bili u prostoru okolo lađa. 61-62. "ne bi sa zemljom zube složili" (bolje bi bilo: sastavili. kad zbog djevojke u srcu jadni Stasmo se svađati svađom dušogubnom? Da ju je samo. Nastalo bolje što. 40-144. obojici: tebi i meni. Kada u skupštinu dođu. 2 3 312 . Atrejev sine. st. kad se rasrdih. prestan' se srdit. vidi 2. nek bješe. Koji su bili krmari i držali krme lađene. pjev. Bolje je Hektoru to i Trojancima. Posljednji od svih dođe junacima kralj Agamemnon Jošte ranjen. ali ne ide u stih!). Skupština.Homer: Ilijada 35 Bit će mu jednako koža još c'jela.. a dugo izblvo je od tužnog boja. da koža mu ostane c'jela. U nozdre nato Patroklu ambrosije nalije i još Nektara crvenoga. kad Lirnes razorih i nju prisvojih! Ne bi toliki Ahejci sa zemljom golemom zube 2 Složili 3 ubiti rukom dušmana. 690-691. ljudma pastira. Od gnjeva svoga ja ću da prestanem. Antenorov sin. strijelom Artemida zgodila svojom Onoga dana. mjedokovnim. i tvoju svađu i moju. Nego pustimo to. A. Onda se med njima digne Ahilej brzonogi veleć: "Je li. ne bi mrtvi licem pali na zemlju." Tako rekavši srce Ahileju ostavi smjelo. med prvima sjedoše ondje. U boj se brže oružaj i junaštvom ti se obuci. 40 45 50 55 60 65 Onda divni Ahilej uz morsku obalu pošav Strašno vikati stane i podjari tako Ahejce. tj. Na silu milo srce u grudma zatomimo svoje. mislim. 2. jer rane još imahu mučne. preoštrim kopljem. I do dva Aresova drugara hramljući pođu: Ustrajni ratnik Diomed i s njime divni Odisej. Pošto se svi već ondje Ahejci na iskupu nađu. Svi ti pođoše sada u skupštinu. Nego u skupštinu deder Ahejce zovni junake. ako ne ljepša. Na Agamemnona. jer njega u kreševu pogodi strašnom Koon. Kamo li sreće. ali Ahejci Dugo će pamtiti. 40-231.

Zeus se hvaleći ovo med svima bozima reče: ""Čujte me. st. 313 . kojano kleta Svakoga prevarit zna. Kako bi mogao tkogod u ljudskoj velikoj vici Išta izreći il' čut?! i glasni se smete govornik. pjesnik poimence spominje među koriocima samo Tersita (u 2. mnogi će. Onog će plemena biti. koji će svima zavladati susjedma svojim. već ljudma nad glavama hodi I njima udi te jednog od dvojice ona zaplete.. 503-504. što od krvi izlazi moje. zakun' mi se velikom kletvom. na što me srce u grudima nagoni moje. Časna je Zeusova kći Grehota. 225. i nećeš izvršiti besjede svoje! Deder. i dalje). Nego i njega Lukavo prevari Hera." Tako im reče. kada sam dar od Ahileja uzeo divnog. Danas Ilitija će mukodavna čovjeka na sv'jet Izvest. za kojega vele Da je med bozima prvi i ljudima. Jer se je Pelejev sin junačina prošao srdžbe. tko stoji. Nego što mogoh učinit? božanstvo djeluje u svem. Da će onaj čovjek nad svima susjedma vladat. i milo Ahejcima bî nazuvčarma. već deder brže potakni U boj. Je li ih volja noćit kod brodova. pjev. bogovi svi i boginje. st. st. Nego je krivac Zeus i Erinija mračna i sudba. 5 91-92. 86. i dalje) i Nestora (u 9. kad se dvojica posvade. 5 Zemlje ne dotiče ona. olimpski bože. nek svaki razumije besjedu moju.."" Njemu tad polukavo odgovori gospođa Hera: ""Slagat ćeš. "oni me koriše mnogo".. tj. u gradu tvrdih zidova. a vi me drugi Danajci čujte. 160. Dobro je slušati onog. Onoga dana. Ahejce dugovlase sada. O Grehoti vidi 9. Tu su mi besjedu sami Ahejci kazivali često. Da će plemena biti. Ja ću Ahileju sve razložiti. Da ja u susret opet Trojancima dođem i vidim. "jednog od dvojice ona zaplete". Zeuse. al' ja vam nijesam tu krivac. kad htjede Alkmena roditi sina Jakog Herakla u Tebi. 6 Jednoć prevari ona i Zeusa. U skupštini mi oni opačinu vrgoše ljutu U srce. kao Agamemnon i Ahilej. gdje sjedio bješe (među njima ustao nije): "Vitezi danajski mili. svi me sad čujte. prekidat ne valja Njegovu r'ječ. pjev. mislim. jer i vještu tad govorit je teško. Da reknem. što od krvi izlazi tvoje. 6 94.Homer: Ilijada 70 75 80 85 90 95 100 105 110 4 Meni se srdit ne valja. u Grehote nježne su noge. Med njima besjedu rekne junacima kralj Agamemnon S mjesta. koji iz borbe Pobjegne ljute koplja bojeći se našega oštrog. iako je žensko stvorenje. Oni me koriše mnogo 4 . pjev. Rado koljena svoja pregibati. oj Aresa ubojne sluge. Atrejev sine.

Ovo govori Agamemnon u jutru dvadeset sedmoga dana. . da vidiš. i srdit za uvojke sjajne Grehotu Uhvati te se veljom zakune zakletvom tada. kako valjade. Ako te volja. "što ti je jučer. to je zato jer su Grci (kao i drugi stari narodi) brojili dan od jednoga sunčanog zalaska do drugog. kad gledaše miloga sina. kad velji sjajnošljemac Hektor Ubijaše Argejce pri krmama njihovih lađa.."" Tako mu reče. a ti ded pričekaj."" Tako će Hera. od tvojeg Roda je on. te ona na ljudske tegove padne. a sluge iz moje će lađe Don'jeti dare. Nego u boj se diži i ostale potiči čete.) s pravom reći: jučer.Homer: Ilijada 115 120 125 130 135 140 Onaj čovjek. Stenela. 145 Njemu besjedu ovu Ahilej brzonogi reče: "O Agamemnone kralju. gdjeno je znala. Perseju sina.dakle Agamemnon može (ovdje i u st. a Zeus ne opazi pr'jevare njene. 194. Kojom sagr'ješih jednom. o Zeuse bljeskometni. mi bismo dakle rekli: prekjučer ili preksinoć. obećao". Ustavi porod Alkmeni. Neće na Olimpsku goru i zvjezdano nebo povratit. koliko ti obilno dajem. Tako ne mogah ni ja zaboravit one grehote. a Odisej sa svojim drugovima bio je kod Ahileja u noći dvadeset petoga dana. 145-237. a Zeusa u grudima žalost duboko Žacne ljuta. Ilitije ne pusti k njojzi. o Atrejev preslavni sine. Odisej obećo 7 divni. Da se već nikad Grehota. što svima uditi znade. Kakvu sramotu trpi Euristeju robujuć kralju. ako i jesi Željan. 7 314 . Njega na svjetlost Hera izvede nedonošče jošte. Ta je sa sinom bila noseća sedam mjeseci. kad pamet mi oduze Zeus-bog. Te se velikom kletvom zakune i prevari sebe. Tako rekavši baci sa zvjezdanog neba Grehotu Rukom zavrtjev. Vazda je jecao zbog nje. al' sad se veselja sjetimo bojnog 140. Stenela Perseju sina da žena prebiva snažna. Onda Kronovu sinu progovori javljajuć njemu: ""Daj da ti u srce riječ. što ti je jučer. što danas med nogama ženskima padne. Darove prosto je tebi pokloniti. Ali kad ludo učinih.. Il' ih zadržat. Olimpskoj gori onda sa glavice Hera otišav Stigne skoro u Argos u ahejski. A ja ću darove sve ti pokloniti. a Agamemnon veli: jučer. Euristej sin je. te sramote da vlada Argejcima nema. da zametneš boj." B. Vijeća se o početku bitke. Popravit hoću sve i goleme darove dati. stavim! Čovjek se rodio čestit. Došavši k tebi u čador. Argejcima koji će vladat.

Sinove ahejske gonit pod Ilij s Trojancima u boj: Oni su natašte još. A on neka te u svom čadoru obilnom gozbom Počasti. Nego deder narod raspusti. tj. Neću pred bogom bit krivokletnik. Smiono srce je njemu u grudima. Kako je.a tebi. Kako će opet mnogi Ahileja vidjet u boju Među ratnicima kopljem gdje čete trojanske bije. Ta dan ne može čitav do zalaska samog sunčanog Čovjek. nek dare donesu. iako se boriti želi. neće samo za kratko trajati vr'jeme. dok iz čadora Darovi ne dođu amo. kralju. a pritom u hodu i koljena njegova dršću. "sa svojim junakom". i duša moja mi veli. dok svi od borbe prestali n'jesu. koga je sam razljutio nekada prvi. a Agamemnon. Jer si nam sve po redu razložio i sve si reko. zapovjedi ručak Gotovit. Jerbo zamjere nema ni kralju." Odgovarajuć njemu Odisej dosjetljivi reče: "Nemoj. Ja ću se zakleti kletvom. jer ne treba nama govorit i stajati ovdje Ni oklijevat. ako je gladan. sine Laertov. da ostane s njima u boju. Atrejev sine. junače dobri Ahileju. A ti ćeš. koje smo jučer 8 153. jer to je junaštvo i snaga. 315 . Ali kada se jela i vina nasiti čovjek. prije ne bole Koljena njega. jer djelo još veliko svršeno nije. s neprijateljem na koga se namjeri. Ovdje ostan'te i vi u skupu. Neka se tvoje tebi u grndima srce umekša. da svojim ih očima vide Svi Ahejci. a pokolj. junacima kralj. nalažem veleć: Najčestitije momke u c'jeloj ahejskoj vojsci Ti sad izberi. i kad već bog hrabroćom obadv'je vojske Nadahne. da onu nije obljubit u postelju išo. Tako se svak vas sa svojim junakom 8 poman nek bori. da kod brzih lađa Ahejci Okuse jela i pića. žeđa ga i glad Stiže. s dušmanima bojak da bije. a ti u duši da veseo budeš. neka dade Dare u skupštinu don'jet." Njemu prihvati riječ junacima kralj Agamemnon: "Draga je meni. a onda vjeru da tvrdu Uhvatimo. Ako i želi u duši. besjeda tvoja. Onda se čitav dan s dušmanima boriti može. . Odiseju. Opet mu koljena tiho doteščaju.Homer: Ilijada 150 155 160 165 170 175 180 185 190 Brzo. zakon čovječji med ženama. Nego deder naredi. nek se zakune Kletvom. da ti časti od njega svakakve bude. ljudma. Nego Ahilej Ovdje nek ostane dotle. pravedniji i drugim biti. nalični bogu. kad jednoć se čete Pobiju. Neka se digne on med Argejcima. kad gleda ublažit Čovjeka.

A vepra neka mi brzo u ahejskoj širokoj vojsci Spremi Taltibij. Brzo se pokolja strašnog u ljudi zasiti srce. nek žene dovedu. Zato mi to na misli nije. poubijo. a drugari okolo njega Ridaju. Kada već ne bude bijes toliki u grudima mojim. Mjed kad oštra prospe po zemlji i previše slame." Odgovarajuć njemu Odisej dosjetljivi reče: "Ahejče jakošću prvi. i dalje. zapov'jed ta će 9 197. a kada utone sunce. K vratma je okrenut on. da se još jače Boriti možemo živo neprestano s ljutim dušmanma Tijelo u tvrdu mjed obukavši.. kad mjerila okrene svoja 11 Premudri otac Zeus." Njemu besjedu ovu Ahilej brzonogi reče: "O Agamemnone kralju. st. Ahileju. . st. u njegovim je rukama odluka. pjev. koji je mrtav. tj. zadobivši od Zeusa slavu. Ali je premalo ploda. Prijamov sin."ali je premalo ploda". U drugo valja vrijeme oko toga trudit se više. ti si na koplju Bolji. vidi o Zeusovim mjerilima u 8. 277. o Atrejev preslavni sine.. Kako bi onda tko i odahnuo kada od truda! Zato onoga valja sahraniti. Ne malo ti si jači od mene. nek gotove večeru velju. vojska da jede! A ja bih reko. već meni 10 Krv je na misli i rat i ljudsko stenjanje teško. pjev. 122. da žrtva i Suncu 9 bude i Zeusu. Zato besjede moje nek tvoje posluša srce. al' tebe bih ja nadvisio pameću mnogo. tj. A vi sad hoćete. Na jelo neka misle i piće. rukovač ljudskoga rata. Natašte neka i gladni u borbu s Trojancima sada Sinovi ahejski pođu. Pelejev sine. 68-72.Homer: Ilijada 195 200 205 210 215 220 225 230 235 Divnom Ahileju dati obrekli. Tvrda budimo srca u jednom ga oplakav danu. Jer dan svaki mnogo i odviše pada junaka. Jer kod argejskih lađa tko ostane. To su darovi koji su već navedeni u 9. Ne treba ahejski sinci mrtvaca postom da žale. Ruglo kad osvetimo. Kada počinak kakav od ljutoga nastane boja. Druge nek nitko Ne čeka zapov'jedi u vojsci ostajuć ovdje.. Meni u grlo jelo i piće nikako ne bi Moglo slatko unići. Gdje sad ubifi leže junaci. 10 213-247. 11 222-223. pjev. dok god mi prijatelj mrtvi Oštrom mjeđu proboden u mojemu leži čadoru. uspjeh krvave borbe može biti vrlo neznatan. 316 . "žrtva Suncu". . Pod slamom se ovdje misle u boju pobiti junaci. vidi 3. Jerbo se prije rodih od tebe i više znadem. st."kad mjerila okrene" Zeus. Agamemnon hoće da se zakune Suncem jer ono sve vidi i sve zna. koje je Hektor. Koji su od rata pak od groznoga ostali jošte.

imao je glas krepak i ugodan. Tako mi sunca i zemlje. "nalični bogu glasom". A sad ručati pođ'te. razabira se iz bilješke 3. da Ahejaca množina izgine jadno. najboljeg boga od sviju tako mi Zeusa. kad koji se krivo zakune. Vepru odreže dlake i podigne ruke spram Zeusa Moleć se. i svrši se odmah: Tronoga obećanih iznesu sedam iznutra. a Briseja kćer ljepoobraznu osmu izvedu. kako rečeno bi. te slušahu svojega kralja. Dvadeset sjajnih kotala iznesu i dvanaest konja Brzo izvedu i žena u poslima divnima vještih Sedam. tj. pod zemljom Što se osvećuju ljudma. Fileju sina. toliko. Reče . Krionu sina. Koji mu višaše vazda uz velike korice mača." Reče i vepru vrat presiječe nemilom mjeđu. Tad Agamemnon se digne. 13 Med Danajci. Taltibije nalični bogu Glasom 12 stane uz kralja držeći u rukama vepra. koji se rado Bore.al' Zeusova negdje je volja Bila. Niti sam tražio nju obljubiti niti što drugo. Zlatnih talenata Odisej deset potegnuv Naprvo pođe. A i Melanipa još.i naočitoga povede Nestora sine. 317 ." C. Megesa. I on pomoliv se reče u široko gledajuć nebo: "Najvišeg. A sin Atrejev nož povuče od boka onda. . koliko i krivokletniku." 12 13 240 245 250 255 260 265 270 275 250-251.Homer: Ilijada Njemu don'jeti zlo. st. a svi Argejci na svojem sjeđahu mjestu Šuteći. pjev. već skupno naval'mo i s Trojci Mi se konjokrotama u boju nađimo ljutom. Nikada Brisejevu ne taknuh rukama kćerku. Ono pak. 310. Toasa ktome. Svađa uklonjena. tad boj ćemo zavrći ljuti. Likomeda.. 238-281. Meriona. kako i valja. preko volje moje tvrdoglav Djevojku odveo ne bi. 267-268. Nikada ja je nijesam ni dirnuo u svom čadoru. a za njim i ostali ahejski momci Darove noseć i metnu u skupštini njih u sredini. Onda zavrtjevši vepra Taltibij u bezdanu morsku Baci ga ribam za hranu. Erinija mi. Zašto Taltibije to čini. Ako se krivo zakunem. Ti Agamemnonu odu u čador Atreju sinu. Grehotom obuzimaš velikom ljude! Ne bi Atrejev sin u grudima mojega srca Tako uzbunio jako. tad neka mi bogovi dadu Nevolja mnogo. tad usta Ahilej i ovu im besjedu reče: "Zeuse oj oče.

narodna glavo. komu me daše i otac i gospođa majka. 638. i 273. na povratku nalazim mrtva. Teško l' te mrtva plačem. st. 691-692. 346-347. to su zarobljene žene od kojih je svaka imala dosta nemilih uspomena kao i Briseida. plaču Patrokla. vidi u 2. 282-339. nego si meni govorio. gledajući mrtva Patrokla nehotice su svakoj ženi padali na um njeni mili i dragi koji su pali u boju kao i on. st. naričući. Nemojte meni govorit. Ugleda. A kad Briseju kći. plače. a žene jecahu za njom. jer bješe mi ljubazan vazda!" Tako plačući reče. 296." Tako rekav Ahilej starješine otpusti druge. Onda plačući žena progovori boginjam slična: "Oj ti Patroklo. A Mirmidonci tada junačine prihvate dare Te ih nositi stanu k Ahileja divnoga lađi. 3. A tri mi premila brata od jedne matere porod.. plakati ti mi Ne dade. ručat da ide. ako me tko od drugara premilih sluša. s Mirmidoncima proslavit svadbu. Da ćeš u Ftiju poć. ali kako je još mlada. pjev. i u ovome. Danas mi dočekaše sva trojica propasti danak. Darove metnu u čador. a žene posade ondje. Minet je muž Briseidin. "iz čadora".. kaže joj se često "djevojka". 14 15 285 290 295 300 305 310 318 . 16 302. Pred gradom ugledah ja probodena oštro'rtom mjeđu. vjerenom ženom Da ćeš učinit božanskom Ahileju mene i sa mnom. u 1. tj. pjev. pjev. iz Ahilejeva. Briseida je dakle udovica. 57. al' svaka nevolju svoju. Ponosni u ergelu drugari pognaju konje. Padne na njega. al' jecajuć on se je nećo: "Molim vas. da prije jelom i pićem Srce zasitim svoje. kojoj je poginuo u boju muž i tri brata. 16 Oko Ahileja tad se starješine kupiti stanu Moleć ga.. st.Homer: Ilijada 280 Tako rekne Ahilej i raspusti skupštinu brzo. "grad božanskog Mineta". Čekat ću. Uz mrtvoga Patrokla. pjev. Tako se meni vazda za nevoljom nevolja ređa! Muža. Kad mi je ubio muža brzonogi junak Ahilej I grad božanskog Mineta 15 razorio. st. noktima grepsti Grudi i nježni vrat i lica prekrasna svoja. Lirnes. Živa te ostavljah ja. 288. pa ću se strpjet. u 9. iz čadora 14 kadano iđah. Reko bi. vidi 1. meni jadovitoj premili vazda. tj.. te stane. tj. npr. Ostane divni Odisej i obadva Atreju sina. A sad te. "svaka nevolju svoju". jer strašna me snalazi tuga. Svi se raspršaju odmah. dokle sunce ne utone. otrčavši k lađama svojim. Afroditi zlatici slična. st.. 335-346. oštrom mjeđu Patroklo gdje leži proboden.

što je ondje: Sluge i moj imutak i visoke velike dvore. I on Ateni ove progovori krilate r'ječi: "Kćerko. Ahilej se oruža za boj. al' on se nije Tješio. kada bi sinci navaliti ahejski znali. a srce moje. da pokažeš sve. Ili još pomalo živi. Plačni da donose rat konjokrotama Trojancem. Prije se meni srce u grudima nađalo mojim. a s Trojcima u tuđoj zemlji Vojujem ovdje ja zbog strahovite Helene one." Tako plačući reče. Tješahu žalosnog vrlo Ahileja. o meni jednako čeka Glasove tužne. miliji od svih. što raste na Skiru (Ako je jošte živ bogoliki moj Neoptolem). a ahejski baš su se sini Brzo oružati stali po okolu. nektara ona I ambrosije mile Ahileju u prsi uspe.Homer: Ilijada 315 320 325 330 335 Nestor i Idomenej i konjanik Feniks starina. Starost muči ga mrska. Ja za Peleja mislim. što u kući ostavi svojoj. 340 345 350 A njih kad spazi Kronion gdje plaču. 319 . bude mu žao. Brzo i okretno sam u čadoru davao ručak Slatki. Ništa mi ne bi već gore se moglo dogodit. Sada mi ležiš mrtav proboden. Ako i ima jela i pića. Da ću od Argosa sam konjogojnoga daleko Poginut ovdje pod Trojom. uspi. o druže prenesretni. al' živi sav u žalosti. Ona slična sokolu dugokrilu glasita grla S neba kroz eter mune. a drugi ručat Odoše veće. za smrt za moju kad li će čuti. ta ti si sasvim odstupila od svog junaka! Nije l' ti u srcu divni Ahilej nimalo više? Ondje ti sjedi sad ispred visokokljunih lađa I druga miloga svog oplakuje. kćerko." Reče te potakne tim i onako željnu Atenu. starješine jecahu za njim Svaki se sjetivši onog. 4. 340-424. Ili za milog sina da čujem. il' svakojako je mrtav. Sjetiv se druga i tužno uzdahnuvši prozbori ovo: "Ti si mi nekad. a u Ftiju ti se povratit. krvavu ratu dok u žvalo skočio nije. Pa da i za svog čujem za oca da mi je mrtav. Da mi u crnoj lađi brzoplovci miloga sina Ti povedeš sa Skira. da ne bi ogladnio junak. gladno je žaleć Za tobom. Nego nektara daj i ambrosije milene njemu U grudi. Koji u Ftiji suze od obraza lijući grozne Željkuje sina ovakva. a samo Ahilej je natašte gladan.

Zatim u kola skoči.konjogrivni šljem kao zv'jezda Blistaše. ni jedan nije Ahejac Mahati mogao njim do Ahileja. a griva zlatna na šljemu trepćaše tome. sjajuć se tada Iz lađa izlazile i štiti kvrgaši i koplja Jasenova. da ubija njime junake. Zubi škripahu njemu. a okolo blistaše zemlja Od sjaja oružja sva. U čeljust metnu im žvale. Automedon uhvati onda Sjajni bič. Onda veliki štit i teški u ruke uzme. Onda se ogleda sam u oružju divni Ahilej. st. Možemo uzeti da je nevidljiva bila ambrosija i nektar. A od brodova brzih Ahejci se saspu daleko. pjev. 198. Teški tad digne Šljem i na glavu metne. a onda srdit na Trojce Metne oružje na se. Jamačno je Atena čineći ovo bila nevidljiva i Ahileju i drugima jer se bogovi mogu učiniti nevidljivi. vidi u 1. a ktome i oklopi s pločama jakim. 17 Onda se u tvrde vrati u dvorove presilnog oca. Nazuvke krasne.na gori visoko Gori oganj u stanu u samotnom. mjeden. a posred sviju Ahilej se oružo divni. Okolo prsiju oklop navuče divni Ahilej. a kao ognjeni plamen Obje mu s'jevahu oči. Oružje bude ko krila i podigne ljudma pastira. teško i čvrsto. K nebu je dopiro sjaj. pjev. čim je Atena okrijepila Ahileja. a njih oluje Preko njihove volje po ribljivom povlače moru Od prijatelja daleko: Ahilejev tako je krasni. što njemu u rukama stajaše zgodno. što ocu njegovu dade Hiron s Pelijskog vrha. što kopče od srebra spučahu kruto. Koji je kakono mjesec daleko sijevao s njega. Kao kad Zeusove snježne pahuljice padaju hladne Nagusto (Boreja rođen u eteru goni ih dalje): Tako su kacige guste svijetleć se. Na moru ukaže gdjegod brodarma. kojino gori. i u Odiseji 16. 17 320 . i da li može da bijele udove giblje. a za njim se popne Ahilej 350-354. Nazuvke najprije on navuče oko gol'jeni.. Baveć se oko konja Automedon s Alkimom drugom Prezat ih stanu i metnu na konje pršnjake krasne.Homer: Ilijada 355 360 365 370 375 380 385 390 395 Da mu nemili glad utrudio koljena ne bi. koji je znao Pelijski jasen uzmahnut. ili vidljivi samo onima kojima hoće. Umjetni sjao štit do etera. 161. Očevo koplje onda Ahilej iz kora trgne Veliko. pod nogama ljudskima stade Bahat. . Kao što kada se sjaj od ognja. a srce mu nesnosna žalost Osvajaše u grudma. Metne na pleći mač sa srebrnim klincima. Pristaje l'. st. . ostragu pritegnu oni Za čvrsto stajalo uzde. oko kog se namuči Hefest. Koje je stavio mnogo Hefesto okolo vrška..

kad borbe već budemo siti. Ahileju silni. vidi u T. str.. o Ksante? Nije ti sila. Podargina slavna o djeco. Mrtva ga nemojte pustit u boju ko i Patrokla. 413. tj. pjev.. st. vidi 1. pjev. Glas mu je čovječji dala bjeloruka boginja Hera: "Mi ćemo spasti tebe. al' samom je tebi Suđeno.. 150-151. Ksante. da ovdje poginut imam Od milog oca daleko i majke. od matere Tetide. Naša narodna epika. ispod jarma odgovori njemu I glavu obori svoju. Poradi nemara našeg i sporosti naše nijesu Skinuli oružje sjajno sa pleći Patroklu Trojanci. i c'jela se njegova griva Spusti sa jastučića niz jaram i dosegne zemlju. kog Leta ljepokosa rodi. I sam znadem 22 ti ja. Nego ga prejaki bog." A Ksant. Ovo je jedino mjesto u Homera gdje konj govori." 20 Kad to izrekne konj. st. pjev. st. brzonogi konj.. Stih 407. st. 21 418. 19 Među rtnicima ubi i slavu Hektoru dade. 95-96. 64-66. 36. i 18.Homer: Ilijada 400 405 410 415 420 Opremljen oružjem sjajuć ko sunce bog Hiperion. 400. 21 Njemu ozlovoljen vrlo Ahilej brzonogi reče: "Što mi proričeš smrt. Strašno poviče on na očeva obadva konja: "O vi Balije. Koga najbržeg vele od sviju. Al' ti je propasti dan već blizu. u našoj narodnoj epici ima dosta takvih primjera. ali ti prestat Neću. Mi bismo trčali oba ko popuh Zefira-vjetra. sve dok se po boju ne nagnam Trojaca dosta. "Erinije ustave glas mu". O Podargi vidi 16. da ne otkriva dalje budućnost. pjev. a i da uopće dalje ne govori jer je neprirodno da konj govori. nego veliki bog i silovita s njime sudbina. a ima ih i u velikoruskoj. vidi 1. da te bog i junak savladaju moćno. još sada. Erinije ustave glas mu. 20 404-417. To je bog Apolon. 416-417. bit će poslije umetnut jer se ne može razabrati zašto bi baš Hera dala konju dar govora i s kojom je namjerom to učinila." Tad kopitonoge konje med prvima upravi vičuć. A krivi ti n'jesmo Mi. 22 421. Maretića. 18 Drukčije gledajte sad upravljača zdrava dovesti Natrag u danajsku vojsku. 18 19 321 . "i sam znadem".

Pelejev sine. neka ide da bogove u zbor pozove. a u boj Vi se raziđite drugi med Trojce i med Ahejce Te im potnažite sad. koji potječe (kao i drugi natpisi pojedinim pjevanjima) iz starine. Osim Okeana svi se vodeni odazvaše bozi. Sjedne baš u sredini i upita Zeusa. A sad kada se strašno u duši zbog druga srdi. što hoće: "Zašto si u zbor. Temistu čuje I zemljotresac bog te iz vala med bogove dođe. Uz lađe srpaste sad se Ahejci oružahu tako Okolo tebe. 1 1. o Zeuse bljeskometni. Neće nimalo oni odoljet Ahileju brzom.Homer: Ilijada DVADESETO PJEVANJE (27. 2 A s druge strane Trojanci na pupčastom mjestu ravnice. Jer im se rat i borba razgorjela blizu veoma?" Nebeski oblačnik Zeus odgovarajući mu reče: "Volju. I prije drhtahu od njeg Trojanci videći njega. 1-40. vidi 4. koje je Hefest Ocu načinio Zeusu vještinom svojom i umom. Onda Temisti Zeus mnogoklančanom Olimpu s vrha Naloži. i gledajuć svoje veselit ću srce. Nego ja ću ti ostat na glavici Olimpske gore Sjedeć. ne proteže se na čitavo pjevanje. što po luzima stanuju krasnim I što kod izvora r'jeka i po travnim lukama žive. st. Ona idući svud u dvore ih Zeusove zvaše.. moju pogodio si u grudma. ratni nenasite. 128. Kad crnoblačnom Zeusu u dvorove dođu. apostrofa. Jer sin Pelejev sam na Trojance ako sad udri. gdje je od vas svakoga volja. dan. 2 2. zbog propasti zabrinut ljudske. zemljotrese. Oni se skupiše Zeusu u dvorove. 1 322 . Nastavak) Borba bogova. 5 10 15 20 25 Natpis "Borba bogova". pjev. Zašto bogove skupih. bogove sazvo? Mori l' te kakova briga za Trojce i za Ahejce. tad sjednu Svi uz trijemove oni uz glatke. Uz njih i Nimfe sve. Zbor bogova: Zeus dopušta bogovima da uđu u borbu. nego samo na stihove 45-74.

mogao bi Ahilej preko sudbine.Homer: Ilijada 30 35 40 Bojim se. jer se Ahilej. st. prestaje razlog da Zeus i dalje pomaže Trojancima kako je obećao Tetidi u 1. Ksant. da mu odozgo Ne bi zemljotresac bog Posidon razvalio zemlju. U slavi velikoj bjehu Ahejci. što od njih i sami zaziru bozi. 524-530. na strani je Trojanaca kako se samo po sebi razumije.. 4 2. 3 45 50 55 60 65 323 . A kad olimpski bozi među čete dođoše ljudske. 41-74. I drhat poduzme strašan Trojancima koljena svima. Sva se podnožja gore izvorljive drmahu Idske I svi vrhunci i trojanski grad i ahejske lađe. Opet pokazo. preko sudbine da ne bi razorio Troju. Atena Vikaše izvan zida uz opkop sada stojeći. Pošto se Ahilej pomirio s Agamemnonom. a to on kao vrhovni bog ne može dopustiti. i Ksant i Leta. A sad na obali bučnoj stojeći kliktaše glasno: Odrukud vikaše Ares oluji naličan crnoj Oštro sa vrha grada Trojance potičuć u boj. Tako su obje vojske naveli blaženi bozi Jednu na drugu. Svi se preplaše videć brzonogog Peleju sina Kako u oružju sja na ljudomoru Aresa nalik. Sam se preplaši dolje mrtvaca kralj Aidonej. A sad uz Simois-vodu bježeći po Kalikoloni. Dokle su bogovi bili od ljudi smrtnih daleko. Palada pođe i Hera u prostor okolo lađa I bog zemljomični s njima Posidon. I Afrodita mila nasmješljivka. a dugo izbivo je od tužnog boja. Erida razbivojska silovita usta. Onda strašno zagrmi i ljudi i bogova otac S visokog neba. Uplašen skoči sa stoca i ciknu. Zato on sada dopušta bogovima da pomažu kojoj strani koji hoće. Herinija brzić Također pođe na glasu sa pametna srca u grudma. razoriti Troju. pjev. a s njime Pođe dugovlasi Feb i Artemida strelica pođe. tj. odozdo Posidon bog pak potrese Golemu zemlju i brdske potrese strme vrhunce. prije vremena određena sudbinom. tešku među njih puštahu svađu. jer ako se bogovi ne umiješaju u borbu. Među Trojance Ares sjajnošljemac zađe." 3 Tako progovori Zeus i strašnu potakne borbu. Pošeće također s njima Hefesto kočeć se snagom. 4 40. tj. Hramljuć. bog rijeke istoga imena koja teče državom trojanskom. a golijeni pod njime se micahu tanke. Prva bitka bogova. Da se pokazali ljudma i bozima stanovi ne bi Vlažni i strašni. Razdvojenih srca u borbu bogovi zađu. 20-30.

Da ćeš se s Peleja sinom Ahilejem borit u borbi!" A odgovarajuć njemu Eneja reče ovako: "Zašto me nagoniš. Kad je na goveda naša navalio on iznenatke I još razorio Lirnes i Pedas. A sa Hefestom veliki bog. 6 3. veoma ga nutkaše srce Njegovom nasitit krvlju štitonosnog Aresa bojca. Neka ubija Trojce i Lelege mjedenim kopljem. pjevanju. one prijetnje. 75-339. u kojima je prava "borba bogova". Al' i onako mu str'jela napravce leti i neće 5 6 73-74. Ahilej se bije s Enejom. u kojeg su viri Duboki. al' me je onda Spasao Zeus-bog snagu i koljena davši mi brza. sa Herom se sukobi tada. svjetniče trojski. A. kad mi se neće. Uvod u boj. 324 . Zato se nikakav čovjek s Ahilejem ne može borit. kad bozi zametnu svađu. sine o Prijamov. 75-155. Ti stihovi stoje ovdje bez ikakve veze s onim što je naprijed i s onim što dalje dolazi. Već me je i prije kopljem jedamput progno sa Ide. Vodeni bog Ksant (ili Skamandar) ne može ne biti protivnik Hefesta koji je bog ognja. Da se s Ahilejem bijem prejunačnim Peleja sinom? Jer sad prvi put neću Ahileja dočekat brzog. 75 80 85 90 95 Tako se s bozima bozi sukobiše.Homer: Ilijada 70 Tolik nastane tutanj. u 21. Glasom se učini sličan Likaonu. 54-74. a ovdje je tek uvod u tu borbu. Sa sinom Prijamovim. S Letom se sukobi bog izbavljač Hermija brzić. Inače svlado bi mene Ahilej i s njime Atena. Bit će ih umetnuo u potonje vrijeme isti pjevač od kojega su stihovi 385-520. Koja ga čuvaše iduć pred njime i hrabraše njega. Tada Ahilej U srcu željaše vrlo sa Hektorom doći u borbu. Kad si se zatjeco trojskim knezovima pijući vino. Bučna streljačica pak Artemida s preslicom zlatnom. o Enejo. Sestra daljnometnog boga. A Enijaliju dođe Atena očiju sjajnih. Nalik na njega reče Apolon. Ksantom 5 ga bozi. Prijama sinu. Kada je vazda bog uz njega i od zla ga brani. sin Kronionov: "Kamo ti. Razbivojska Apolon Eneju divnog tad nagna Na sina Pelejeva i dade mu veliku snagu. Jerbo gospodu tad Posidonu stade nasuprot Feb Apolon držeći u rukama krilate str'jele. Skamandrom nazivaju ljudi.

Homer: Ilijada

100

105

110

115

120

125

130

135

Prestati, dokle se god ne zabode u kožu ljudsku. Al' kad bi bog izjednačio boj i svršetak nam boja, 7 Ne bi me svladao lako, ma sav se u mjedi gizdo." Njemu će Zeusov sin Apolon gospod ovako: "Pa se i ti pomoli, o junače, bozima vječnim, Ta i za tebe vele da Zeusova kći Afrodita Porodi tebe, a on je neznatnije boginje sinak: Ona je Zeusova kći, a ova morskog starine. 8 Nego strijelom tvrdom ded udari, neka te r'ječma Pogrdnim svojim Ahilej ne preplaši, a niti grožnjom." Reče i zadahne snagom pastira narodnog veljom, Te kroz rtnike pođe Eneja u blistavoj mjedi. Ali bjeloruka Hera Anhisova opazi sina Gdje po saboju ljudskom nasuprot Ahileju stupa. Ona bogove skupi 9 i ovu im besjedu reče: "Bože zemljotrese ti, i Atena, mislite sada Oboje u srcu svome, svršetak kakav će biti. Eno ide Eneja u blistavoj opremljen mjedi Protiv Ahileja sad, a Feb ga Apolon potače. Nego dedermo, njega odande odvratimo sada, Ili nek od nas tko Ahileju na pomoć dođe, Neka ga objači vrlo, nek srcu mu ne treba ništa, Neka poznade sam, da njega od bogova vječnih Najbolji ljube, a oni od Trojaca kreševo i rat Što odbijaju da su sve slabi i nemoćni bozi. Svi smo s Olimpa sišli, da u boj zađemo ovaj, Među Trojancima on da ne bi nastradao kako; Danas, a poslije ono nek dočeka, što mu je sudba Isprela uz nit života pri njegovu nekad rođenju. 10 Ako Ahilej to po glasu ne dočuje božjem, Strah će ga snaći, kad koga od bogova sretne u boju; A kad se ljudima bozi ukazuju, ne biva dobro." Njoj odgovori bog Posidon zemljotresac ovo: "Nemoj se ludo srdit, o Hero, nije ti nužde! Ne bih hotio je između nas i bogova drugih Ikakvu zavrći svađu, jer od njih mnogo smo jači. 11 Nego sa puta sada otiđimo i sjed'mo tada Na vidikovcu gdjegod, a za boj nek ljudi se brinu. Ali započne l' boj il' Ares il' Feb Apolon Ili Ahileja smetu te ne puste borit se njemu,
101. tj. kad ne bi nikakav bog Ahileju pomogao, a mene ostavio bez pomoći. 107. Tko je morski starina, kaže se u bilješki 1. pjev., st. 358. 9 114. "bogove skupi", - misle se samo oni bogovi koji su na strani Ahejaca. 10 127-128. Da sudbina prede nit čovjeku pri porođaju, to se kaže i u 24. pjev., st. 210., a vidi i u Odiseji 7. pjev., st. 197-198. 11 135. I u originalu se ovaj stih rogobatno veže sa st. 134.; po svoj prilici umetnuo ga je netko u potonje vrijeme.
7 8

325

Homer: Ilijada

140

145

150

155

Onda će boj i pokolj i kod nas nastat strahovit Protivu njih, jer mishm, uzmaći će ubrzo oni Te će poći na Olimp med bogove ostale u skup, Pošto ih ruke naše savladaju velikom silom." Tako rekavši bog mrkovlasi sve ih povede K nasipu velikome Herakla božanskog, što bješe Nasut sa obje strane, a njega Atena i Trojci Digoše, kuda bi mogo Heraklo nemani uteć, Kad bi ga goniti stala od obale na polje ravno. 12 Tu se posade tada Posidon i bogovi drugi, Okolo svojih pleći navuku neprobojnu maglu; A drugi drugdje sjednu na vrhu Kalikblone Uza te, svijetli Febe, i Aresa, grade što bije. Tako su na obje strane u mislima sjedjeli bozi, Rat su se mučni započet i jedni se i drugi jošte Ščinjali, a u visini sjedeći Zeus zapov'jedo.

B. Govori prije boja. 156-258.
Tada se napuni konja i ljudi čitavo polje, Mjeđu blistaše ono, pod nogama tutnjaše zemlja, Kada se kretahu skupa. Junaka dva najbolja tada Med vojske obje zađu želeći se borit veoma: Sin Anhisov Eneja i ktome božanski Ahilej. Grozan iziđe sin Anhisov prvi na mejdan, Šljem mu se tresaše teški, na pisima nasrtljiv oklop Bješe mu, mjedeno koplje u ruci vrćaše junak. A sin se Pelejev diže Ahilej sa druge strane Kao grabežljivi lav, kad ga ubiti skupljeni žele Ljudi - čitavi narod; spočetka oholo stupa Lav, al' kada ga tko od momaka na bitku brzih Pogodi kopljem, tad zine pa savre se, njemu na usta Udara pjena, a srce u grudma mu junačko bije, Repom ošibuje leđa i kukove na obje strane I sam potiče sebe na borbu, sijevaju oči Njegove, srce ga vuče na lovce, ne bi li kojeg Zaklao od njih, il' sam zaglavio u vrevi prvoj: Tako Ahileja duša i junačko hrabraše srce Naprijed stupit nasuprot junačini divnom Eneji. Kada se jedan drugom nablfzu primaknu oni, Onda progovori prvi brzonogi divni Ahilej: "Što si, Enejo, prošo kroz toliku vrevu i ovdje Stao? Valjada srce na borbu te potiče sa mnom Te se konjokrotama Trojancima vladati nadaš
12

160

165

170

175

180

147-148. O onome što je ovdje natuknuo o Heraklu vidi 21. pjev., st. 441-457.

326

Homer: Ilijada

185

190

195

200

205

210

215

220

225
13

Prijama dostojanstvom? al' ako nadvladaš mene, Neće ti za to Prijam uklopiti u ruke dare, Jer on ima sinova, i mudar je, bezuman nije. Jesu l' ti odrezali Trojanci krasno imanje Ugledno: voćnjak i njivu, da imaš što obrađivat, Ako ubiješ mene? al' teško ćeš, mislim, učanit! Već sam te, reko bih, kopljem jedamput pognao oštrim; Zar se ne sjećaš kad te od goveda - sam si baš bio Brzo sa Idske tjerah planine nogama hitrim? Onda bježeći nijesi okrenut se imao kada, Te si uteko otud u Lirnes, a ja navalih Na grad te ga s Atenom i s ocem Zeusom razorih; Sa sobom robinje vođah slobode im otevši danak, A Zeus izbavi tebe i ostali bogovi vječni. Ali ja mnim, da te sad ne spasavaju, kako u duši Misliš! Nego ti velim, ukloni se deder i pođi Natrag u mnoštvo te nemoj nasuprot stajati meni, Dok te ne snađe zlo, a svršeno zna i budala." A odgovarajuć njemu Eneja besjedu reče: "Ne misli, Pelejev sine, riječima preplašit mene Kakono ludo dijete, jer pogrdnih i drskih r'ječi I sam razumijem kazat: i jedan i drugi znamo Jedan drugome za rođ, za oca si i mater znamo, Kako iz pričanja starog od ljudi čujemo smrtnih. Jer ti ne vidje mojih, a ni ja nikada tvojih. Tebe je rodio, kažu, junačina čestiti Pelej, Tetida, morska kćerka, ljepokosa tvoja je mati, A ja se dičim, da Anhis junačina meni je otac, Od kog se rodih ja, Afrodita meni je mati, Danas će jednoga od nas i otac i mati plakat Svojega miloga sina, jer ne mislim, da se ovako Možemo s r'ječima ludim razići i iz bitke vratit. Ali volja l' te, i to da čuješ, dobro da za moj Rod saznadeš - ta mnogi junaci znadu za njega; Od crnooblačnog Zeusa porodio Dardan se prvi, Dardan Dardaniju sazda, jer sagrađen ne bješe jošte Na polju sveti Ilij, u kojem sad smrtnici žive, A tad u podgorju gore izvorljive življahu Idske. Dardanu pak Erihtonij se kralj porodio sinak, Najbogatiji taj je med ljudima smrtnima bio; Kobila hiljade tri po livadi pasahu njemu, Gizdave bijahu one sa ždrebadi vesele svoje; Od kobila se neke, kad pasahu, Boreji svide, Te ih nalik na konja mrkogriva jednoć opase, One ostanu ždrebne i dvanaest ždr'jebaca rode. 13
223-225. Boreja je (tj. personifikacija sjevera) dakle otac konja Erihtonijevih; ta priča ima vrlo dobar smisao: konjima koji su brzi kao vjetar otac je brzi vjetar Boreja. U 16. pjev., st. 150-151. kaže se da je

327

Homer: Ilijada

230

235

240

245

250

255

Kada bi po njivi one žitorodnoj skakati stale, Trčahu iznad klasova ni jednoga klasa ne lomeć; A kad bi skakati stale po širokom plećatom moru, Bježahu nemirnim vrhom pjenušavih morskih valova. A Erihtonij Trosa Trojancima porodi kralja, A u Trosa se tri nezazorna nađoše sina: Il, Asarak, za tim bogoliki jošte Ganimed, Koji je najljepši bio od sviju smrtnika ljudi; Bozi ga ugrabiše ljepote njegove radi, Zeusu da toči vino, med bozima da bude vazda. Il Laomedona nezazornog porodi sina, A Laomedon rodi Titona, Prijama, Lampa, Klitija, Hiketaona od loze Aresa boga; Kapisa rodi Asarak, a Kapis sina Anhisa, Mene pak rodi Anhis, a Prijam Hektora divnog. Biti od takoga roda i krvi meni je dika. Ljudima Zeus-bog snagu sad množi, sad im je manji, Kako je kada ga volja, jer on je najjači od svih. Ali o tome već ne govorimo ko luda djeca, Kad na mejdanu ovdje stojimo sred bitke ljute! Jedan drugoga mi izgrditi možemo teško Da ni storedna lađa težine ne bi povezla. Okretan ljudski je jezik, i r'ječi svakakvih ima, R'ječma je polje široko, imade ih ovdje i ondje. Kakovu god izustio r'ječ, onakvu ćeš i čut. Ali kakva je nužda, da jedan drugome ovdje Pogrde govorimo i svađamo se ko žene, Koje se poradi svađe dušogubne znadu razljutit, Jedna drugu izišav sred ulice psuju i u tom Mnogo istine ima i nema, a goni ih srdžba! R'ječma me željna borbe odvratiti od boja nećeš, Dokle oružjem na me ne udariš. Nego hajdemo, Ogledajmo se brže mjedokovnim kopljima svojim."

C. Eneja slabiji. Posidon ga opominje neka se kloni Ahileja. 259-339.
260

Reče i u štit Eneja zabode silovito koplje, U štit strašni i grozni, zazveči on od oštrica; Preplašen Pelejev sin odmače na snažnoj ruci Štit, jer dugosjeno koplje Eneje divnog junaka Mišljaše, da će moći da njega lako probode, Ludak, što pomislio u duši i u srcu nije,
konje Ahilejeve oždrijebila Harpija (tj. personifikacija burnog vjetra), a otac da im je vjetar Zefir. U Vergilijevu djelu "Georgica" 3. pjev., st. 269-280. nalazi se narodno pričanje italsko po kojemu kobile mogu ostati suždrebne od duvanja vjetra Zefira.

328

Homer: Ilijada

265

270

275

280

285

290

295

300

305

Da se ljudima smrtnim božanski preslavni dari Lako savladat ne dadu, a niti popuštaju njima. Tako silovito koplje Eneje hrabrog ni tada Štita ne probi, jer dar božanski ne dade - zlato. Dvije ploče oštrice probode, a još su bile Tri, jer ploča pet načinio bijaše hromac; 14 Dvije su od mjedi bile, od cina dvije unutra, I još od zlata jedna, što jasen-koplju odolje. Zatim baci Ahilej dugosjeno koplje i njime Zgodi Eneju u štit, što svuda jednako krije, U prvi oboda kraj, gdje mjed je najtanja bila, Volujska najtanja koža, te kroz nju naskroz proleti Pelijsko koplje, pa i štit Enejin pukne od njega. Zguri se tada Eneja i bojeć se nad sobom digne Štit, al' oštrice koplja preletjev nad leđima njemu U tle se brzo zabode i rastavi obruča oba Štitu, obrani ljudskoj. Umakavši koplju Eneja Uspravi se, a mrak se navuče na oči njemu Golem, i žacne se on, gdje se koplje kraj njega zabolo; Skoči Ahilej žestoko i vičući strašno povuče Oštri mač, a onda Eneja pograbi rukom Kamen golem, da njega ni dvojica pon'jela ne bi, Kakvi su smrtnici danas 15 , al' onaj ga lako zavitla. Tada bi nasrtnika Eneja pogodio kamom U šljem ili baš u štit, što od smrti jadne ga čuvo Ili bi uzeo njemu Ahilej izbliza na maču Život, da ne spazi to zemljotresac oštro Posidon. Vječnim bozima on progovori besjedu odmah: "Ao, kako je meni Eneje junačine žao! Ubit će njega Ahilej, i brzo će doći k Aidu Ludak, zašto je slušo daljnometnog Feb-Apolona, Ali ga neće ni ovaj obraniti od smrti jadne! Negoli zašto bi sada Eneja s nevolje tuđe 16 Uzalud nedužan strado, a vazda darove mile Vječnim bozima daje, što žive u širokom nebu! Nego hajdemo sada Eneju iz smrti spasti, Sin bi se mogao Kronov razljutiti, ako Ahilej Divni ubije njega, a njemu je suđeno pobjeć, 17 Da ne pogine sasvim bez sjemena, bez traga loza Dardanu, kojega Zeus od sinova najviše ljubi, Od svih, koji se njemu od žena rodiše smrtnih. Na rod bo Prijamov sav je zamrzio veće Kronion;
14 270. "hromac", tj. Hefest; vidi 18. pjev., st. 371., 411. i 417. - o pet Ploča na štitu Ahilejevu vidi 18. pjev., st. 481. 15 287. "kakvi su smrtnici danas", vidi 1. pjev., st. 272. 16 297. "s nevolje tuđe", tj. s Prijamove u koju ga je doveo rat; - "darove mile", tj. žrtve. 17 301-302. Zeus ne može dopustiti da se što dogodi preko sudbine; vidi st. 30.

329

Homer: Ilijada

310

315

320

325

330

335

Ali će snažni Eneja Trojancima vladati jednoć, On i sinova mu sinci, svi koji se poslije rode." 18 Njemu odgovori ovo volooka gospođa Hera: "Promisli sam, zemljotrese ti, u svojemu srcu, Da li ćeš spasti živa Eneju ili ćeš pustit, Da ga Pelejev sin Ahilej pogodi vrla; Jerbo se nas dvije često, Atena Palada i ja, Klesmo kletvama mnogim med svima bozima vječnim, Zao da nećemo dan od naroda odvraćat trojskog, Ni onda, kada Troja pustošljivim ognjem uzgori, Kad je dušmani Ahejci spaljivati započnu c'jelu." Kada besjedu tu zemljotresac čuje Posidon, On po bojištu pođe, gdje junačka koplja se siplju, I dođe, gdje je stajo Eneja s Ahilejem dičnim. Odmah Peleja sinu Ahileju na oči maglu Naspe zemljotresac bog te jasenovo koplje izvuče Koplje od mjedi dobre iz štita junaku Eneji. Pred noge metne koplje Ahileju divnom Posidon, Zatim mahne Enejom sa zemlje ga dignuvši uvis. Redove mnoge junaka i konja redove mnoge Preskoči tada Eneja poletjevši iz božje ruke, Nađe se na kraj boja, gdje kipi i buči, baš ondje, Gdje su se oružali Kaukonci, da u bitku zađu. K njemu se približi bog zemljotresac tada Posidon, Besjedu započne s njim i krilate prozbori r'ječi: 19 "Koji od bogova tebi, o Enejo bezumni, veli Da se sa Peleja sinom junakom prehrabrim boriš, Koji je jači od tebe i besmrtnim bozima draži? Nego se njemu ukloni, sa njime kada se sretneš, Jer ćeš inače doći k Aidu preko sudbine. A kad Ahileja smrt i sudbina njegova snađe, Onda se smjelo ti među pr'vima borider opet, Jer te ubiti neće ni jedan drugi Ahejac."

307-308. Ovo proroštvo Posidonovo o Eneji i njegovim potomcima osnova je Vergilijevoj Eneidi, u kojoj se pjeva kako Eneja poslije trojanskoga rata dolazi u Italiju, gdje od njega i njegove družine postaje rimski narod koji u Vergilijevo vrijeme vlada svijetom. 19 330-331. Pjesnik je zaboravio reći u kojoj prilici Posidon dolazi k Eneji i s njim govori; vidi 14. pjev., st. 363., a vidi i dalje st. 375., gdje Apolon dolazi k Hektoru.
18

330

Homer: Ilijada

4. Ahilej udara na trojansku vojsku. 340-503. A. Apolon spasava Hektora. 340-454.
340

345

350

355

360

365

370

375

Svršivši besjedu tu Eneju ostavi ondje, Brzo Ahileju saspe sa očiju golemu maglu Bog Posidon, te Pelejev sin iskolačivši oči Odmah ozlovoljen svome progovori junačkom srcu: "Ajme, veliko čudo sad očima svojima vidim! Koplje mi evo leži na zemlji, a ne vidim onog, Koga sam ubiti htio, na kojeg sam bacio koplje. Doista i Eneja vjekovitim bozima bješe Mio, a ja ti mišljah, da samo se naprazno hvali. Neka ga! Neće ga doći već volja, da bi se sa mnom Ogledo, kad je sada umaknuo od smrti rado. Nego da Danajcima ratoljubnim poviknem sada I da se s Trojcima drugim ogledati mogu u boju." Reče, u redove skoči, junacima vikaše svima: "Ne stojte od Trojaca daleko, o Danajci divni, Već na junaka junak nek pođe i bori se živo. Teško je samomu meni, iako sam junak u snazi, Tolike stizati ljude i s njima se boriti svima. Ni bog besmrtni Ares ni boginja ne bi Atena Ušli u žvalo ratno toliko, u muku bojnu. Nego koliko snagom i rukama, nogama svojim Ja vam vrijedim i mogu, povlačit se nimalo neću, Nego ću kroz bojnike koračat; a mislim, Trojanac, Koji mi na dohvat dođe, ni jedan se radovat neće." Tako hrabreć ih reče, a Trojcima svijetli Hektor Poviče glasno, nek svi na junaka Ahileja idu: "Trojci junačine, vi se Ahileja nemojte bojat! I ja bih r'ječima samim i s bozima znao se borit, Ali je teško kopljem, jer oni su premnogo jači, Ni sam Ahilej neće izvršiti besjedu svaku, Nego će jedno svršit, a jedno će prekinut na po. A ja ću poći na njega, iako je ognjenih ruku, 20 Ako je ognjenih ruku i snage od željeza sjajnog." Tako im, hrabreć ih, reče, tad dignu nasuprot Trojanci Koplja, i snaga im sva uskomeša se, stane ih vika. Onda k Hektoru Feb Apolon stupi i reče: "Hektore, nemoj se spr'jeda s Ahilejem nikako borit,
20 371-372. "iako je ognjenih ruku"; takvih primjera gdje se druga polovina kojega stiha ponavlja u prvoj polovini idućega ima u Homera vrlo malo (imat ćemo ih još u 22. pjev., st. 127-128. i u 23. pjev., st. 641-642.). U našoj narodnoj poeziji takvih i sličnih primjera ima vrlo mnogo; vidi u T. Maretića, Metrika narodnih naših pjesama, § 73-78.

331

Homer: Ilijada

380

385

390

395

400

405

410

415

Nego ga dočekat gledaj u mnoštvu u vrevi bojnoj, Da te ne pogodi kopljem il' udari izbrza mačem." Tako mu reče, a Hektor u saboj med ljude zađe Preplašen čuvši glas, što bog Apolon izreče. Vičući strašno Ahilej na Trojce nasrnu silovit. Prvoga zahvati od njih Otrinteju čestitog sina, Ifitiona junaka, čelovođu mnogome ljudstvu, Kojeg Nejatka nimfa Otrinteju, grade što bije, Pod Tmolom snježanim rodi 21 u kraju plodovitom hidskom. Kad on jurnuti htjede, Ahilej ga pogodi kopljem Baš po sredini glave, te c'jela nadvoje pukne. Sruši se, stane ga jek, i Ahilej se podiči divni: "Ležiš, Otrintejev sine, najstrašniji između ljudi! Ovdje je tvoja smrt, a kod Gigejskog jezera porod, Gdje od svojega oca imadeš zemljišta dio Ukraj ribljivog Hila i ukraj virovitog Herma." Tako se dičeći reče, a onom se zamrače oči; Kola ga ahejska s konjma obručima mjednim točaka Gažahu u prvom redu, Ahilej pojuri zatim Prema Demoleonu, Antenora čestitom sinu, Te ga kroz poličje šljema baš u sl'jepo pogodi oko; Mjedeni ne mogne šljem odoljeti koplju, već naskroz Mjedeno prođe oštrice i lubanju razbije njemu, I sav se skrvavi mozak; u nasrtu tako ga svlada. Zatim Hipodamasa, kad s kola ni zemlju skoči I stane bježati pred njim, u leđa pogodi kopljem. Izdišuć rikne tada Hipodamas, kakono i bik Znade riknuti vučen, kad momci ga oko oltara Gospoda Heličkog 22 vuku; zemljotresac tom se veseli; Duša mu, dok je krčo, iz kosti junačka ode. S kopljem za Polidorom, što Prijamov bijaše sinak, Pođe tada Ahilej: u borbu nije ga pušto Otac, jer najmlađi od svih sinova porodom bješe, Najdraži bijaše ocu, natrčati mogaše svakog. Taj je u svojoj ludosti pokazujuć nogu valjanost Jurio izmed rtnika, dok ne strati dragog života. Njega brzonogi divni Ahilej, kada proleti Uza nj, pogodi kopljem sred leđa, gdje su se zlatne Pojasne držale kopče, gdje dvostruki branjaše oklop. Naskroz mu prođe oštrice od koplja do samoga pupka. Padne na koljeno jecnuv, i mrki ga ogrne oblak, Na zemlju klone Polidor i k sebi crijeva povuče. Kako svojega brata sjajnošljemac opazi Hektor
384-385. "nimfa... rodi"; vidi 6. pjev., st. 22. 405. "gospod Helički" je Posidon jer ima hram u gradu Heliki (navedenom u 2. pjev., st. 575. i u 8. pjev., st. 203.); - "zemljotresac (tj. Posidon) tom se veseli", tj. veseli se što mu ljudi hoće da žrtvuju bika.
21 22

332

da naiđem opet na koga. kad u zveku ideš kopalja. zatim ga mačem Velikim stane sjeć i iz njega vaditi život. i maglom ga zavije silnom. A kad četvrti put Ahilej udari ko bog. Dardana zatim Navali on i s kola obojicu sruši pogodiv Jednoga kopljem. skoči i hvaleć se besjedu reče: "Evo ga. al' Feb Apolon Hektora zgrabi Lako. ali Atena Koplje od naočitog Ahileja otpuhne natrag Vrlo tihano puhnuv. Taj mu se pred noge sruši. Ti da si junak valjan. . riječima preplašit mene Kakono ludo dijete. 455 460 Reče i Driopu koplje zabode u polak vrata. 333 . nego odmah k Ahileju pođe nasuprot Oštro vrteći koplje a na plamen nalik. Mrak mu se na oči saspe. da zapadneš u zamke smrtne!" Ništa ne preplašen njemu sjajnošljemac odvrati Hektor: "Ne misli. Onda vrloga jakog Filetoru sina Demuha Kopljem u koljeno rani i ustavi." Reče i pogledav mrko progovori Hektoru divnom: "Bliže pristupi brže. koji je meni najbolnije ranio srce Ubivši ljubljenog moga drugara! nećemo dulje Jedan od drugog bježat po ovim redovima bojnim. a drugog izbliza posjekav mačem. i ne htjede duže daleko Boravit. Triput se divni Ahilej brzonogi na njeg zaleti Mjedenim kopljem i triput u debelu udari maglu. .Homer: Ilijada 420 425 430 435 440 445 450 Gdje je klonuo zemlji i drži u rukama cr jeva. Kome se valjada moliš. Neću l' ti uzeti ja. jer koplje i moje je oštro na vrhu!" Reče i izmetne koplje zavrtjev ga. a ja da sam slabiji mnogo. A sad na druge idem. Ahilej ostavi njega. jer pogrdnih i drskih r'ječi I sam razumijem kazat. Al' ću i potom tebe ukapiti sastav se s tobom. Pelejev sine. Vičući strašno. 455-503. a dobro takođe znadem. Ali dakako sve to u krilu bogova leži. a onda divni Ahilej Skoči na njega žestoko želeći ga ubiti kopljem. život Kopljem te zgodiv. Ako je koji i meni od bogova vječnih pomoćnik. Na sine Bijasove Laogona. iako sam slabiji." B.Ahilej Čim ga opazi. o pseto! Već ti je blizu Poguba bila. al' Feb je Apolon spasao tebe.te ono se Hektoru vrati I padne na tle preda nj. Ahilej kolje Trojance. Strašno povikne tad i izusti krilate r'ječi: "Smrti si uteko opet. jer bijaše bog.

a krvcom se napune crnom Trosova njedra. Za Rigmom. a onome oči Krvave stisne smrt i silovita jošte sudbina. 498-502. . života kada mu nesta. i njemu. stizo. Zatim Deukalionu na sastavku žila laktenih Ruku probode cijelu kopljanim mjednim oštricem. Ko što razbuktio požar u dolini kojoj dubokoj Po šumi suhoj bjesni. kad nije znao. Krvlju se ugrije mač junaku. Ne bi li možda njega poštedio. i gore drveta u nizi. a zemlja se zakrvi crna. Do sad je Ahilej pješke.i njemu Iz hrptenice mozak iscuri. a mačem mu vrat presiječe Onaj te glavu mu i šljem daleko hiti. Nego veoma žestok. Nije bo mekana srca ni blaga bio Ahilej. Ne bi li možda žaleć vršnjake ne ubio njega. po zemlji se pruži Sav Deukalion. probode mu leđa Ahilej Te ga iz kola sruši. Ludak. Brzo se razgazi sve pod nogama glasnih rikača: Tako su tu kopitaši Ahileja srčanog konji Gazili pod njim mrtvace i štite. a sad je evo na kolima (ne kaže se da li na svojima ili na kolima kojeg ubijenog Trojanca). želeći ga moliti onaj Koljena hvataše njemu. i odmah oštrice prođe od koplja Muliju kroz drugo uho. Osovina kolna Sva se okaljala krvlju i v'jenci u stajala kolnog. te padne s kola.Homer: Ilijada 465 470 475 480 485 490 495 500 A Tros. nezazornim Pireju sinom. Ahileja dočeka tako Pred sobom videći smrt. pred koljena pristupi njemu. al' ovaj ga u jetru mačem Pogodi. umoliti da mu se neće. Alastorov sin. a drugar Konje okrenu Arejtoj. da ječam bijeli vrše. prema potrebi bori se on sad pješke. ubijo. a slavu Ahilej željaše steći 23 Kaljajuć sebi ruke strahovite prljavom krvlju. pođe Ahilej. Oči pokrije mrak. pustio živa. Ko što kad upregne tkogod na dobro građenu gumnu Volove čela širokih. ispadne jetra. Na njih su s kopita konjskih i s naplataka točaka Vrcale kaplje. 23 334 . i mjed u trbuh Rigmu se zatakne tad. Tad Mulija dohvativ rani U uho kopljem. Koji iz Trakije dođe grudovite. Pa ga kopljem probode po sr'jedi. sad s kola. Agenora sinu Eheklu Zatim mač usred glave Ahilej turi sa drškom. A vjetar na sve strane kovitlajuć plamenom mete: Tako je s kopljem svuda Ahilej na boga nalik Jurio. i konji se poplaše njemu. Ruka njemu dotešča.

i sva se zakivavi r'jeka. Kada već do broda dođu na r'jeci ljepotekoj Ksantu. Van ih izvadi on. Koji je prepun virova. Obale širom zaječe.ostragu sveže im ruke. te oni u vodu skaču: Tako Ahilej Ksant sa dubokim virovima r'jeku Napuni . Dvanaest Trojanaca određuje Ahilej za žrtvu. Menetija sinu.da sve šumi mješovito konjma i ljudma. i oni s jaukom strašnim Plivahu amo i tamo i okolo vira se vrteć. A kada umori onaj Ruke klanjem. te valovi brzi zahuče. da ih zadrži. po ravnici ih gnaše Put grada. a Hera im maglu duboku Steraše. 5. ko lanad zbunjeni bjehu. razdvojiv ih tu. jer delfin ih hvata i jede: Tako bježahu Trojci pod strmeni strašne rijeke Preko valova njenih. A. 5 10 15 20 25 30 335 . Boj na rijeci.Homer: Ilijada DVADESET PRVO PJEVANJE (27. Pelejev sin. a Zeus ga besmrtni rodi. Kao od ognjene sile kad skakavci stanu prhutat. Da budu naknada mrtvom Patroklu. u vodu skoči S mačem. 1-33. Kad je jučerašnjeg dana junačina bjesnio Hektor Tuda se raspu u b'jegu. Sa svih strana stane ubijati. Nastavak) Bitka uz rijeku. grdno zakrče Mačem klani junaci. a druga polovina od njih Zagnana padaše s bukom u r'jeku struja dubokih I srebrnastih virova. Remenjem izrezanim . a peče neumorni oganj Buknuv iznebuha tu. 1-199. na boga nalik.što nošahu sami na svojim Pletenim košuljama . Da će bježat u r'jeku. kud se Ahejci u strahu dadoše u b'jeg. iz vode izvuče dvanaest mladića. dan. Kao od trbušastoga delfina druge kad ribe Bježe. Tada ostavi koplje na obali Zeusov potomak O drvo metljikovo nasloniv ga. u duši radeći o zlu. i uplašenih u luci s pristanom krasnim Kutovi puni ih budu.

da k crnim ih lađama vode. i koplje nad leđma Likaonu prošav Osta u zemlji mesa želeći se nasitit ljudskog. Ko što je došao ovaj utekavši nemilom danu. al' onaj pristupi k njemu Zbunjen i koljena htjede obujmit mu vrlo želeći U srcu zloj se smrti i Keri crnoj uklonit. Na lađi njega odvede u uređeni u Lemnos Pa ga prodade tamo Ijesonovome sinu. Ahileju.Homer: Ilijada Te ih drugarima da. Tad on ozlovoljen svome progovori junačkom srcu: "Ajme. A drugom oštro koplje držeći ne htje ga pustit. uznojen grdno Bježeć iz r'jeke. veliko čudo sad očima svojima gledam! Valjada će Trojanci junačine. 336 . Kada ugleda njega brzonogi divni Ahilej. što i silna ustavlja lako!" Tako mišljaše stojeć. Hoće l' se jednako i on povratiti. Al' sada nek okusi moga Koplja oštrice. al' onaj pritrči i sagnuv se hvati Koljena njemu. koji ga poslat Imaše tada k Aidu. Al' mu na nenadno zlo Ahilej divni doteče. Opet ustati živi iz tame i mraka onog. ili će njega Ustavit hranilja zemlja. Ali dugačko koplje Ahilej podigne divni Hoteć ga zgodit. 34-135. Tu se jedanaest dana veselio milima svojim Došavši s ostrva Lemna. što obično ustavlja ljude Preko njihove volje. želeći jednako morit. Izišavši jednoć Obnoć Ahilej odvede iz očeva voćnjaka njega Preko njegove volje. Al' on uteče odande i u dom se očinski vrati. B. Nego je na zemlju sve odbacio. gojenče Zeusov. iako ne hoćaše ići. 35 40 45 50 55 60 65 70 S njime se Dardanova potomka Prijama sin tad Skobi Likaon bježeći iz vode. moleć. A on Ahileja. Likaon oštrom je mjeđu Mladice rezo smokvene. koje sam poklo. Besjedu započne s njim i krilate prozbori r'ječi: "Koljena tvoja grlim. Ahilej ubija Likaona. Kojeg na presveti Lemnos ja prodadoh! Pjenasto more Nije ga ustavilo. da saznam. u duši svojoj da vidim. da budu za kola v'jenci. Glavni ga prijatelj otud za veliko iskupi blago Imbranin Eetion i u divnu posla Arizbu. A sam odleti natrag. al' opet bog ga predade U ruke dvanesti dan Ahileju. za koljena uhvati rukom. Kako ni kacige nema ni štita ni koplja u ruku. a umor osvajao koljena njemu.

Ahilej u r'jeku zavitla Te se dičeć nad njime progovori krilate r'ječi: "Tu između riba leži. Prije nego je dan Patroklu suđeni došo. Koji je Lelezima gospodar. R'ječma se moleć.danas je ovo Upravo đvanesta zora. a mač mu dvosjekli mjedni Utone čitav unutra. i ti! Ta što si se uzrido tako? Mrtav je i Patroklo. Triput toliko davši otkupih se. Kada me uhvati ti u urednome voćnjaku Te me vodeć daleko od oca mi i prijatelja Proda na presveti Lemnos i stotinu goveda dobi. oštrim ga kopljem pogodiv. Padnuv na lice. jer Hektoru brat ja rođeni n'jesam. a one će bešćutne tebi 337 . a boginja rodi me mati. Kod Satniois-vode u Pedasu vrletnom sjedeć. Onda ga. Kćerju se njegovom Prijam oženio uz mnoge druge. i ovaj se izvali po tlu. a ti to u srce spravi: Nemoj me klat. Ona nas dvojicu rodi.Homer: Ilijada 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 Smiluj se. Ahilej ga udri Kraj vrata u ključnu kost. Ali od sada neće uteći pogubi nitko. Umri. a krv mu poteče te kvašaše zemlju. Neće ni jedan Trojanac. Doći će jednom jutro il' podne iliti večer. Jerbo Demetrin hljeb kod tebe okusih prvog. što vojuju rado." Svijetli Prijamov sin Ahileju zboraše tako. ruke ustegni od časnoga svog pribjegara. nit' mi što zbori. Ispusti koplje Likaon te sjedne raširivši ruke. Oštri svoj mač povukavši tad. dragiću. kratkovječna rodi me nekad Mati Laotoja moja starine Altesa kćerka. otkada se vratih u Ilij Mnogo pretrpjev. kad bog te je poslao na me. kako sam ja i velik i lijep junak? Čestit otac je moj. da ću uteći Rukama tvojima sada. al' glas od njega nemio čuje: "Ludove. . a ti ćeš nas zaklati oba! Među bojnicima ti si bogolikog već Polidora Ubio. Mnoge sam hvatao žive i zatim sam ih prodavo. Ali i mene smrt i sudbina silovita čeka. a najmanje Prijama šini." Tako mu reče. a srce i koljena onome klonu. Dotle mi milije bješe u duši štedjet Trojance. Te će i meni tkogod u boju uzeti život Ili me kopljem pogodiv il' brzom strijelom s tetive. Što me je vratio tebi. a sada u tvoje opet me ruke Pogubna vrže sudbina. a sada i meni Nevolja dolazi moja. jer ne mislim. a mnogo je bolji od tebe! Ne vidiš. ta bit ću omrzo Zeusu. Još ću ti kazati drugo. ucjene nemoj ni spominjat. Koji je ubio tebi drugara i dobra i jaka. za nogu zgrabiv. Koga mi u ruke bog pod Ilijskim pošalje gradom.

što pađoše momci toliki. dok ne bješe mene. Moj je izišao rod iz Aksija r'jeke široke." Sv'jetli Pelegonov sin odgovori njemu ovako: "Junački Pelejev sine. 338 . da tvoje tustine izjede b'jele. st. Na onoga skoči Ahilej. pjev. Riba će gdjekoja skočit. Kada se jedan drugom već blizu nađoše oni. a Pelegona široki Aksij 1 Sa Peribojom rodi.od kćeri Akesamena Ona najstarija bješe. Vi ispred mene bježeći. U crni lelij. Reče. a mati te nikada neće Metnuti s plačem na odar. dični Ahileju. po valima hiteći brzo. te se na me usudi doći? Djeca se nesretnih ljudi sa mojom susreću snagom. ovo je meni Jutro jedanaesto. sa sobom vodim U boj s kopljima dugim Peonce. a Ahilej Podiže pelijsko koplje. Kojoj vi žrtvujete već odavno junaca mnogo I kopitonoge konje u vrtloge bacate žive. O Aksiju vidi 2. što u grad Ilijski dođoh. koji toči po zemlji najljepšu vodu. Krv dok mi ne platite Patrokla i mrtve Ahejce Što ih. Taj Pelegona dičnog kopljonošu rodi. u morska široka njedra. al' r'ječni se bog u duši rasrdi vrlo. Aksija. Misliti u srcu stane. a taj je Bio Pelegonu sin.. a ja vas redom moreći! Neće vas spašti rijeka ljepoteka srebrnih vira. A sada." C. da se borimo!" Tako s prijetnjom reče Pelegonov sin. . Trojci. Njemu prozbori prvi brzonogi divni Ahilej: "Tko si i otkud si ti. Propali. Skamandar će nositi tebe. Al' ćete hudom sudbinom i tako zaglaviti svi vi. al' podjedno izmetne junak Koplja dva Asteropej budući i dešnjak i ljevak: 1 140 145 150 155 160 141. a bog je obljubi Aksij R'ječni dubokih virova. 849. Uto Pelejev sin držeći dugosjeno koplje Skoči na Asteropeja želeći ga ubit. Ahileja kako će divnog Odbit od borbe i poraz od Trojanaca odvratit. A taj s kopljima dvjema iz vode pođe na njega Ohrabren Ksantom ljutim. pogubiste kod brzih lađa. Ahilej ubija Asteropeja. R'jeka dubokih virova.Homer: Ilijada 125 130 135 Iz rane lizati krv. a ovaj Mene. Koje je uz vodu sjeko Ahilej ne praštajuć nikom. 136-199. dok n'jesmo do Ilija svetoga stigli. a što me ispituješ za rod? Ja sam iz grudaste daljne Peonije.

mnogobrojnim kralj Mirmidoncem. Onda Ahilej mač od bedara trgnuvši oštri Skoči na onog bijesan. U nju se do pola koplje jasenovo njemu zabode. Ali promaši njega. 200-382. u visoku obalu udri. Tad ga preteče Ahilej i mačem ga ubi izbhza. Ni jaki se Aheloj isporedit ne može s njime. I sam Okean se boji. Triput ga izda snaga. 6.Homer: Ilijada 165 170 175 180 185 190 195 Jednim udari u štit. Jer ga do pupka rani u trbuh. Eakov sin. božanski dar. I crna brizne krv. Jači je Zeus od rijeka. A ni veliki silni Okean struja dubokih. kad strijelja veliki Zeus-bog I kad strahovito grmi te ječi odozgo s nebesa. Mene je rodio čovjek. i veliki svi još studenci. Pelej. Zatim izmetne koplje. al' preletjev iznad junaka U tle se koplje zabode želeći se nasitit mesa. a onaj njegovo koplje Čvrstom nije rukom iz strmeni izvadit mogo. Veliš. što ih ima. a Eak bješe od Zeusa. al' borbe nema sa Zeusom. 200 Reče i mjedeno koplje iz strmeni trgne i ondje Ostavi Asteropeja oduzev mu premili život. što upravo leti. a četvrti put kad već htjede Pregnuti koplje potomka Eakova te ga prelomit. Jer ga ustavi zlato. i porodu r'ječnoga boga. 339 . što šumeći u more teku. Ahilej Divni na Asteropeja želeći ubiti njega. Krčati stane on. R'ječni je veliki bog uz tebe. od Zeusa od velikog da mi je loza. a Ahilej mu na prsi skoči. ako ti može Pomoć. Ahilej se bori s riječnim bogom Skamandrom. sa djecom presilnog Zeusa Borba je teška svakom. Kronovim sinom. Ahileja spasavaju Posidon i Atena. Triput zavrti njim želeći ga istrgnut kako. a voda ga močaše crna. te mu se prospu Na zemlju cr'jeva sva. Neka na p'jesku leži. Izvori. a mrak mu pokrije oči. A. Jači je Zeusov porod od poroda r'ječnoga boga. no njime ne prodre naskroz. 200-297. A ja se dičim. al' oštricem Drugoga koplja lakat Ahileju desnice zadre. Iz kog istječu svi i rijeke i svako more. da ti je rod od širokog r'ječnoga boga. I skine oružje njemu te kličući besjedu reče: "Leži ovako i znaj.

vidi sličan primjer u 5. srebrnoluki. Ako ti Kronov sin sve Trojce pobiti dade. Griskati i izjedat na bubrezma salo mu počnu. Apolon se uostalom nimalo ne obzire na ono što mu Skamandar ovdje govori. planuvši gnjevom. Ahilej što ih je smako. Tad dubokovirni bog Apolonu progovori ovo: "Sine o Zeusov ti. uzvalja vodu i dogna mnoštvo mrtvaca. Zeusovu volju Ne pamtiš. U polje bar ih iz mene izagnaj pa grozote čini. I više njih bi još poubijao brzi Ahilej. i dok se mrakom ne zamrače grudaste njive. A žive stane spasavat po vodi Lijepoj svojoj Krijuć ih među svojim i dubokim i veljim virma. Ne mogne na nogu ostat i rukama hvati se za br'jest. kako Ahilej junaka najboljega njihna U ljutom kreševu rukom i mačem silovito svlada. Pjesnik ne kaže nigdje naprijed kad je to Zeus rekao Apolonu. 715-716. zaujav poleti. Ahilej iz vira divni 2 230-232. Oko Ahileja val se strahovit i uzmućen stvori. Vidi dalje st. Hoće li mene on savladati "ili ja njega. . Prkosnih Trojaca prije ja neću prestat ubijat. 307. Na zemlju bacaše mrce te rikaše kakono i bik. Astipila i još Midona. a sada ti ubijaš mrsko. bit će da je ovo mjesto poslije umetnuto. a Skamandar nabujav. a on je tebi nalagao mnogo. da imaš Branit i štitit Trojance.a kopljanik slavni Ahilej sa strmeni skoči U vodu. Uzmuti. Da se riječni bog dubokovirni. Tu Tersiloha ubi. gojenče Zeusov. o Skamandre. Odroni čitavu strmen i granama gustima svojim Vodu ustavi krasnu i zajazi vale Skamandru Sav se srušivši u nj. Što su još bježali ondje uz r'jeku punu virova Vidjevši. Što ih po njemu bješe. a brijest se s kor'jenjem sruši. strahote gradiš S ljudi. kako mi veliš. uzrasta krasna.. Tada konjikom odmah Ahilej Peoncima pođe. Dok ih ne satjeram u grad i skobiv se s Hektorom vidim. st. pjev. Ahileju. Nije iz dubokog vira oglasio.Homer: Ilijada 205 210 215 220 225 230 235 240 245 Jegulje dolazit stanu k mrtvacu i druge ribe. 340 . Stisnut tjelesima mrtvim. Veliki. kakono čovjek: "Oj silovit si vrlo. zaprepastih se. Voda padajuć na štit Ahileju rivaše njega. Ubi Trasija. Ljupki su valovi moji mrtvaca prepuni veće." 2 Reče. glavaru ljudski!" A odgovarajuć njemu brzonogi reče Ahilej: "Bit će. dok ne dođe večernje kasno Doba. Deder prestani već. jer vazda te sami vjekoviti bogovi brane. Tako da u divno more ne mogu ul'jevati struju." Rekavši tako Ahilej na Trojce nasrne ko bog. Mnesa i Enija i Ofelesta. pače i ne odgovara mu.

opčinila me je lažma Kazujuć. Toliko put mu je val iz rijeke.nasrćući ko oro crnokrili lovac.koliko bačeno koplje Dohvaća . al' bog ne uzmakne velji. Al' kad navre već voda. Dobar bi smako me junak. Koji je ponajjači i najbrži od ptica sviju. Zeuse oj oče. tad šljunak sav se razleti. Ahilej ljutit u duši Nogama skakaše uvis. A sin Pelejev skoči . već na njeg S crnim se valima digne." Tako reče. na prsima njegovim strašno Zvektaše mjed. Med njima besjedu počne Posidon zemljotresac ovu: "Ne boj se odviše. Ako i bješe brz. da poraz od trojanskih odvrati četa. a r'jeka mu žestoka ozdo Koljena ustavljaše i s noga mu prašinu praše. Sjekiru držeć u ruci izbacuje smeće iz jarka. A sad je suđeno meni. Kao što kada kopač od izvir-vodice crne Hoće navrnuti vodu na vrtove. Voda se razlije brzo niz strmeno klokoćuć mjesto. što iz neba teče.tako je voda Jednako s valima svojim Ahileja stizala divnog. Što ga bujica odnese. i na stranu on Skamandru se izviv Bježaše. da kukavnom poginem smrću Stisnut u velikoj r'jeci ko kakovo mlado svinjarče. što vodi je: . Atena Palada i ja! Nije suđeno tebi. junaka bi ubio dobra. 341 . da će mene pogubit pod velikim zidom Trojaca oklopnika Apolon strelama brzim. što u nebu širokom žive. 3 277-278. Jer smo od bogova mi sa Zeusovim sad dopuštenjem Ovdje ti pomoćnici. kad zimi pregazit hoće. vidjet ćeš i sam. al' bog ga tekuć već stizaše šumeći vrlo. Ne kaže se nigdje u Ilijadi da je Tetida Ahileju rekla da će poginuti od Apolonove strijele. sine o Pelejev. uzmicat nemoj. 3 Da me je ubio Hektor. Ozgo ramena lupo. Već će se ona brzo umiriti. hoće je na sad. ni jedan od bogova jadna Ne smjede spasti iz r'jeke! A zatim me snašlo ma što god. Nalik na njega poleti. Nije ni jedan mi kriv od nebeskih bogova drugi. da imaš umr'jet od r'jeke. da li ga bozi Besmrtni progone svi. ta bozi su jači od ljudi! Koliko god bi puta brzonogi htio Ahilej Stati nasuprot vodi da vidi.Homer: Ilijada 250 255 260 265 270 275 280 285 290 Skoči i poljem odmah poleti nogama brzim Preplašiv se. Nego draga mi mati. da ne da Ahileju divnom Dulje ubijat. najvrliji ovdašnji momak. Ona preteče kopača. Rukom mu uhvate ruku i reku mu utješne r'ječi. Pisne Pelejev sin u široko pogledav nebo: "Kako me. a k njemu Atena i s njome Posidon Uzrastom na ljude nalik veoma pristupe brzo.

među bogove vrate se vječne. Skamandra uzbija Hera i Hefest. Mjesto je ovo bez ikakve veze s onim što je pred njim i s onim što je za njim. 300 305 310 315 320 325 330 342 . a Trojci mu neće odoljet U vrevi.Homer: Ilijada 295 Mi ćemo mudro tebe uputiti. 298-382. da obori Peleju sina. zato možemo misliti da ga je poslije umetnuo kakav slabiji pjevač. neće mu trebat Nadgrobnog huma. Digav se navali naglo. Tu će se i znak mu grobni načiniti. Ti se k lađama vrati. Nego ga brže odvrati i napuni potok Vodom iz izvora. da ustavimo divljaka. jer nalog ga bogova vrlo Hrabraše. koliko ti od njih uteče. Kada mu izreknti to. jer snagu mu dade Atena. Al' mu ljepota. Al' ni Skamandar se ne htje umiriti. Silu čovjeka ovog. A tamnocrveni val iz rijeke. što iz neba teče. A on u polje pođe. Za nj se pobojavši Hera gromovitim glasom povika. panjma navali S urnebesom golemim. jer brzo će Prijama kralja Veliki grad razorit. Prije no potisneš Trojce." B. Da ga zan'jela ne bi virovita duboka r'jeka." Rekavši poskoči b'jesan nasuprot Ahileju. tako i ovdje uzalud viče Simoisu koji se nimalo ne obzire na viku svoga "brata" Skamandra. hoćeš li slušat: Od rata ne diži ruke strahovita jednako za sve. Skamandar uzalud viče Apolonu. tolikim ću blatom odozgo pokriti njega. nek bujice bujaju tvoje. a ja ću samoga njega P'jeskom zagrnut. polje već puno razlivene bijaše vode. a mi ćemo slavu ti dati. da neće pomoći. Med slavne ilijske zide. Plivahu mnogi mrtvaci: a junak je nogama uvis Skakao protiv bujice. ni snaga. i r'jeka ga široka sada Ustavljala već nije. već on sve jače Na Ahileja srdit gomilati vodu i vale Stane i dizati uvis i poviče Simois-vodi: 4 "Dajmo da zadržimo obojica. Kao što naprijed u stihovima 229-232. A Hektoru uzevši dušu. srćuć. I pjenom i krvlju šumeć i ljudskim tjelesima mrtvim. Koji je silan sad te se s bozima mjeriti hoće. Mnogo oružja palih momaka plivaše vodom. ni njegovo oružje krasno. i zatim obasuti gomilom šljunka. brate moj dragi. u vodi će ležati ono Pokrito blatom na dnu. Tako da njegove kosti Ahejci skupiti neće Znati. Velike podigni vale i kamenjem. I svome milome sinu Hefestu besjedu reče: 4 307. Velim. kad njega Ahejci pokapali budu.

te kipljaše voda. i voda se odbije bistra. 5 6 343 . . pjev. Kako su ostali svi. Jaka se r'jeka razgori i ovo izustivši reče: "S tobom se. 73-74.te Hefest stane da loži bukteći oganj: Oganj se najprije poljem razgorio paleć mrtvace. Sve. pa makar Trojance divni Ahilej Iz grada odmah i izgno! a što će mi obrana. mudrog Hefesta Silni ga mučaše žar. 6 Vedrilca Nota oluju i Zefira od mora divnog. a pobi ih divni Ahilej. u borbu ni ja ne mogu. Da te odvrati kako il' r'ječima blagim il' grožnjom. Da ti je vrtložni Ksant u boju protivnik ravan. S tobom. Te se debelog krmka u njemu rastapa salo. 4. Br'jestovi i včbe odmah i metljike gorjeti stanu. i lotos. oj hromče! ta odavno znasmo. i njemu se ne daj. se gorućim ognjem. tad vječni ustavi oganj. Kao što jesenji Borej naprečac osuši njivu. i rogoz. dijete moje. a voda mu krasna usključa. da dignem tešku oluju. Prođi se svađe. Tad gospođi stane se Heri Vrlo moliti Ksant i krilate r'ječi joj reče: "Zašto je sin tvoj. i to će dakle biti poslije umetnuto. Al' nek prestane i taj. vidi 20. 5 Nego brže pomozi. A Ksantu na obali ti daj Drveće pali i njega užezi. st.. "vječni oganj". što pomažu narodu trojskom. navalio mučiti moju Vodu više no druge? Nijesam krivac toliki. Nemoj u snazi svojoj popustiti.Homer: Ilijada 335 340 345 350 355 360 365 370 "Diži se. Ribe. nego kad tebi Glasno poviknem ja. a ja ti se zaklinjem jošte: 331-332. Jegulje i druge ribe po virima ginuti počnu. Sve se osuši polje. . Ne bi li spalila glave Trojancem i oružje njihno Opaki noseći požar. pod njime suha su drva: Tako gorahu vali u Ksantu." 7 Reče. što je uz l'jepu r'jeku u obilju bilo izraslo. o tom dalje nema ni riječi. Krkori sa svih strana. pjev. st. A ja odlazim sada. Teći već ne htijaše i prestade. Što ih bijaše mnogo. vidi 5. Hefeste. Ali ću prestati ja po tvojoj zapovijesti. 334-337. o Hero. pokaži veliku vatru. mrtvaci izgore.davit ih dah dosjetljivog stane Hefesta. i sita. Kao kad kotao vri podjarivan ognjem golemim. svađa!" Reče spaljivan ognjem. 7 341. što su ovuda onuda po krasnoj vodi Plivale. Što ovdje Hera veli da će učiniti. Zatim presjajni plamen na r'jeku okrene Hefest. Koja je skvašena netom.. Gorjeti stane i šilj. nitko od bogova ne može mjerit. a njezin se težak veseli: Tako se osuši tu sve polje.

12 Što je ni Zeusov grom. na Skamandra. i s veseljem u njemu se srce nasmije. proteže se na st. iako srdita bješe. onako kako bi tko prikazao kakve zemaljske prostake kad se svađaju i tuku. sine o preslavni! lijepo nije Besmrtnog boga tako zlostaviti poradi ljudi. med bozima počinješ opet Smjela i žestoka kavgu? navela l' te velika žudnja? 11 Zar se ne sjećaš već. a bogovi su prikazani suviše nedostojno. Hefeste. koju je bez ikakve potrebe umetnuo u Ilijadu nekakav loš pjevač. 10 Dugo ne ostaše tu posamce svaki. I odmah valovi natrag u prekrasnu r'jeku poteku. 825-863. U 20. Okolo veliko nebo zaječi. . Vidi što je rečeno o stihovima 54-74. osim toga je sav taj dio bez pjesničke vrijednosti. jer Hera ih skroti." A kad začuje to bjeloruka boginja Hera. 12 396-400. te kad si i sama svim na pogledu Zgrabila koplje i na me navalila.a Hefest počne da oganj bukteći gasi. Hrupe s velikom bukom. 8 Onda teška i ljuta med ostale bogove kavga 9 Padne. Dugačkim kopljem po njoj krvavac je udari Ares. 11 394-395. on na Atenu Kopljem navali prvi i grdnu joj besjedu reče: "Zašto. 384." Reče i udari nju po resatoj egidi strašnoj. u 5. pjevanju. A. 8 9 385 390 395 400 344 . 383-513. pasja o muho. tj. 383-414. 48-50. Sa Olimpa Zeus-bog Čujaše sve. jer Ares Prvi započne boj štitolomnik. što učini meni. zatutnji široka zemlja.Homer: Ilijada 375 380 Zlosretna dana da neću od naroda odvraćat Trojskog. oba se boga Smire. "srdita bješe". 7. u 20. Druga bitka bogova. Diomeda kad si potakla. Kada bogove vidi gdje zameću med sobom kavgu. Ares i Atena. kožu mi krasnu Zadrla? Zato ćeš sada naplatit. jer ne stoji ni u kakvoj vezi ni s onim što je sprijed u Ilijadi. pjevanju. ni s onim što je dalje. S tih razloga drži se s pravom da "borba bogova" ne potječe od Homera. U tim je stihovima tzv. 385-520. Svome milome sinu Hefestu besjedu reče: "Stani. kada Troja pustošljivim ognjem uzgori. "borba bogova". pjevanju. Pitanje Aresovo proteže se valjada na st. Kad je dušmani Ahejci spaljivati započnu c'jelu. Kada se Ksantov bijes utaloži. i razdvojena u grudma im bješnjahu srca. Ni onda. razbio ne bi. 10 388-390. Zeus se valjada zato smije od veselja jer vidi kako su drugi bogovi odveć nalik na ljude kad se svađaju i biju." Reče. Da rani mene. a on je visoko uzvišen nad njima. da udari.

Bili smioni i još izdržljivi ko Afrodita Aresu u pomoć došav navaljujuć na snagu moju! Onda bismo se mi oslobodili rata već davno Dobro građeni Ilij sa zemljom sravnivši posve!" Reče. A nju kad očima spazi bjeloruka boginja Hera. Odmah ona Ateni progovori krilate r'ječi: "Oj egidonoše Zeusa oj kćeri. Tad se Atena nasmije te kličući izusti r'ječi: "Tebi i ne pade na um. Tada njih oboje tu na mnogohranoj ležaše zemlji. a Atena pohiti vesela srca. on prekrije sedam gonjaja.i njoj se nato bjeloruka Hera nasmije. smisao je dakle: trpi kad te mati kune. Naleta Aresa njime po vratu zgodi Atena. Eno ti pasja muha ljudomoru Aresa vodi Opet iz ljutog rata kroz metež. . Da je Ares dug sedam gonjaja (tj. Jurnuvši za Afroditom i rukom je u prsi gruhne. Koljena razglobi njemu. 14 412. Ovoj od čvrste ruke i koljena i srce klonu. Onda kličuć Atena progovori krilate r'ječi: "Takovi odsele svi pomoćnici trojanski bili. 415-434." B. Onaj jecaše grozno i jedva skupljaše snagu. i oružje na njem zazveči. o ludo. Koja ti srdita radi o nevolji. S oklopnicima kad se Ahejcima boriti stanu. što na polju ležaše ondje (Ljudi ga metnuše nekad. 345 . Riječju je "prokletstvo" ovdje prevedena grčka "erinije" (kad roditelji koga kunu zbog neposluha ili druge zloće." Reče to. progone ga Erinije). Tada ga Zeusova kći Afrodita za ruku uzme. koliko se jača Dičim od tebe.Homer: Ilijada 405 410 Ona uzmače i rukom silovitom pograbi kamen Golem i hrapav i crn. sedam dužina brazde). Afrodita i Atena. kad hoćeš sa mnome se ti izjednačit! Tako otrpi ti prokletstvo 14 matere Here. 13 Pruživ se. 415 420 425 430 Tako rekavši natrag povuče svijetle oči. zapraši kosu. 13 407. to je vrlo pretjerano jer Homerovi bogovi inače nijesu viši od ljudi ili su neznatno viši. da međa oranici bude). udride za njom. što si Ahejce Ostavio te ideš pomagati prkosnim Trojcem. nestrta nikim.

Ova je priča ukratko spomenuta već u 7. I da će mjeđu uši obojici odrezat nama. A ti krivoroge krave sporohodne paso si. A ti si njegovim ljudma sad po volji činiti stao. te im on za kazan odredi da godinu dana služe kralju trojanskom Laomedonu. 452-453. pa dođe red i na Laomedonovu kćer Hesionu da i nju neman proždre. premda je i njega Laomedon prevario. zbog ljudi jadnika kada bih s tobom Išo u borbu. pjev. jer sam stariji i više znadem.. koji se spominju u Ilijadi 5. razori ovaj Troju. da će i ruke i noge naše Svezat i zatim nas oba na otoke prodat daleke. što nama obreče i ne dade ipak. 16 Što sve pretrpjesmo zla nas dvojica okolo Troje Sami od bogova svih. valjda zmaja) koja je proždirala ljude. Sramota će biti.rasrdi Posidon i pošalje na Troju nekakvu neman (grdosiju. ako mu kćer izbavi.po kasnijem grčkom pričanju . ali je ubivši neman izbavi Heraklo. kojemu je prije toga Laomedon za nagradu.Ono što je ovdje rečeno o Heraklu natuknuto je u 5. . da prkosni trojanski narod Izgine hudo sa djecom i ženama čestitim svojim. srca i uma. st. pri tom je opet nejasno i čudno zašto Apolon miluje Troju i Trojance.. Febe. Nećeš da pokušaš s nama. obećao konje. st.Homer: Ilijada C. zašto se ne bismo i nas dvojica? 441-457. Širok i vrlo lijep. Febe. i već ju je Laomedon morao izložiti. 15 Počni. 638-642.. Kakva si. ali njom su Grci tumačili zašto je Posidon neprijatelj Troje i Trojanaca. Po svoj su prilici nekad Posidon i Apolon nešto skrivili Zeusu. Onda strahoviti kralj Laomedon čitavu plaću Ustavi dvojici nama i s grožnjom nas pusti od sebe. pjev. Pošto se godina svrši. 451. jer se ni bogova nije bojao) da im službu plati. Po mnogoklančanoj Idi šumovitoj. pjev.. 15 16 346 . Pa nam i zapr'jeti on. 147-148. st. pjev. Sada su u punu cv'jetu zemaljski jedući hljebac. i u 20. te ne pamtiš više. Pošto već počeše drugi. za mene mogao reći Da sam mudar. nas dva razmakli? to nam ne liči. 437-438. a Laomedona ubije. bez borbe Pođemo l' nas dva na Olimp u Zeusove mjedene dvore. 265-267. a onaj nam naloge davo. Ljuti zbog plate. ludove. tj. 435-467. Apolon i Posidon." Njemu branitelj gospod Apolon odgovori ovo: "Ne bi. 435 440 445 450 455 460 465 A zemljotresac jaki progovori tad Apolonu: "Što smo se. Onda se vraćasmo nas dva u dušama srditi svojim. Ja sam sazidao zid Trojancima okolo grada Ali kad vr'jeme plaći donesu veselice Hore. jerbo si ti po rođenju mlađi od mene. Meni ne pristaje to.Smisao priče o službi Posidona i Apolona kralju Laomedonu nije jasan. zemljotrešče bože. st. po njenim dolma. ne htjede Laomedon "strahoviti" (st. ta lišću stabala slični su ljudi. . kad dođosmo (Zeus nas je poslo) Služiti Laomedonu prkoždžiji godinu dana Za plaću određenu. kad se drugi bogovi biju. da imaju grad nerazorljiv. Budući da Laomedon ne htjede dati Heraklu obećanoga dara. Nato se .

Kol'ko sam jača ja kad se ti izjednačuješ sa mnom:" Rekavši zgrabi joj l'jevom povih zglavka obadv'je ruke. te pobjedu svu Posidonu Ostavljaš i slavu njemu bez zasluge daješ! Ta čemu. Leta je žena Zeusova. Onda. 17 Bolje je svakako tebi po brdima gađati zvjerad I još jelene divlje no s jačim borit se krepko. a branitelj njoj Apolon ne odvrati ništa. ukori tad i reče besjedu grdnu: "Bježiš. Ali želiš li boja da okusiš. provođač bog skoroteča prozbori Leti: "Ja ti. Hermija i Leta.biti. nasuprot meni izići Usudi ti? al' teško ogledat se bit će ti sa mnom. besramna kujo. 18 499. kćeri Niobine (vidi 24. pjev. veleć. Artemida i Hera. da ičija lovina bude. 18 483-484.ubila je npr. s tobom u borbu ulazit neću. st. st.Homer: Ilijada A sad bez duše ginu. a brze ispadnu str'jele. braniču bože. Poljanka. Jerbo je tući se teško sa ženama olujnog Zeusa. 428. Kad od sokola odleti gdje u rupu na st'jenu šuplju. Hera hoće da kaže Artemidi: ti si ženama strašna kao lavica jer ih ubijaš. Ova se otimala. 17 347 . Boginja plačuć uteče ko divlja golubica koja. Andromahinu mater (vidi 6. koju te volja. o Leto. . Jer joj suđeno ne bi. Već hajde ove se borbe Brže okanimo sada. luk svoj samo onako naprazno nosiš? Neka te sada više u očevim ne čujem dvorma Da se hvališ. Ako i nosiš luk. 497 513. dobro ćeš znati. kad ženama lavicom tebe Učini Zeus-bog dav ti ubijati. Ludove. Tako plačuć uteče i ostavi i luk i tulac. jer se ustezo S bratom svojega oca zapodjeti na šake borbu. kao što je i Hera i Diona. nek oni ratuju sami. Rekavši tako Apolon okrenu se. rekav: "Kako se. pjev. 468-496. 470 475 480 485 490 495 E." D. Ali ga njegova sestra Artemida.). A luk joj s tulcem skine sa pleći desnicom rukom I njima počne nju po ušima . 606. zvjerinju gospa. ko prije. Ali u ljutosti tad Kronionova čestita žena Ukori pogrdnim r'ječma streljačicu boginju. med besmrtnim bozima. Protivu Posidona zemljotresca da ćeš se borit!" Reče.smijuć se ..).

Homer: Ilijada

500

505

510

Ti se po volji samo med bozima besmrtnim hvali, Da si nadvisila mene i jakošću i silom svojom." Reče, - a Leta i luk i strelice kupiti stane, Kako je kuda koje u vrtlogu prašine palo; Kćerino oružje uzme i opet se k bozima vrati. Kći joj dođe na Olimp u Zeusove mjedene dvore 19 I plačuć djevica sjedne uz koljena svojega oca, Drhtaše ruho na njoj božansko; otac Kronion K sebi podigne kćer, i nasmijav se slatko, zapita: "Tko te od bogova, kćerce, bez razloga uvr'jedi tako, Ko da si kakovo zlo učinila na oči svima?" Ocu odgovori krasnovjenačna boginja bučna: "Žena me zlostavi tvoja, o oče, bjeloruka Hera, Od nje dolazi svađa i borba med bogove vječne."

8. Trojanci potisnuti u grad. Agenor. 514-611.
515

520

525

530

535

540
19

Dok su se njih dvoje tu razgovarali besjedeć tako, Uto Apolon Feb u Ilij uniđe sveti Brinuć se za zid grada, što sagrađen bijaše dobro, Taj dan da ga Ahejci ne razore preko sudbine. Onda na Olimp odu vjekoviti bogovi drugi, Jedni srditi bjehu, a drugi gizdavi vrlo, Uz crnooblačnog oca tu sjednu. A junak Ahilej Jednako koljaše Trojce i kopitonoge konje. Kao što kada dim pod nebesa široka ide Iz grada, koji gori, a srdžba ga bogova digla, Svima zadade muku i nevolju zametnu mnogim: Tako je Trojcima muku i nevolju zado Ahilej. Uto stajaše Prijam starina na kuli božanskoj Te on Ahileja spazi gorostasnog; i ispred njega Trojce gdje smeteni bježe, a obrane nikakve ne bi. Nato jaokne starac i silazeć na zemlju s kule Dične vratare pri zidu sokoliti stane i reče: "Širom mi otvorena u rukama držite vrata, Dok nam ne stigne narod u strahu put grada bježeć, Blizu ga vija Ahilej; a bojim se b'jede će biti. A kad iza zidova na okupu odahnu živi, Tvrdo zglobljena krila na vratima onda zatvor'te, Jerbo se bojim, da u grad ne provali napasnik onaj." Tako im reče, a oni sa vrata zasunke rinuv Otvore, i spas nađu Trojanci. Onda Apolon Prema Ahileju skoči, da obrani Trojce od njega. Ka gradu bježahu s polja i k visokom zidu Trojanci,
504-505. Letina je kći Artemida.

348

Homer: Ilijada

545

550

555

560

565

570

575

580

585

Od žeđi suhih grla i prašinom svi pokriveni; On ih gonjaše kopljem, - a b'jes mu obuzimo srce Jednako žestok, zadobit junačina željaše slavu. Tad visokovratnu Troju Ahejci bi uzeli bili, Da bog Apolon Feb ne potače Agenora divnog, Sina Antenoru onom, nezazornog, jakog junaka. U srce vrgne on Agenoru smjelost, kraj njega Stane, da Kere teške od njega odvrati i smrt, Uz bukvu 20 naslonjen ondje i ogrnut maglom debelom. Al' kad gradobiju divnog Ahileja spazi Agenor, Stane, a srce se njemu, dok stajaše, mutiti počne; On se ozlovolji i svom progovori junačkom srcu: "Jaoh! Ako sad od Ahileja jakoga stanem Bježati, kamo se metu u strahu i drugi ljudi, On će me uhvatit ipak i presjeći vrat nejunaku. Ako li ostavim te, da ih Pelejev sinak Ahilej Pred sobom bijesno vija, pa ako li pobjegnem drukud Od grada put polja trojskog, dok ne stignem do Idske gore I u gudure njene i ondje se u grmlje skrijem, Mogo bih se večeras, u potoku se okupav I osušivši znoj, u Ilij povratiti natrag. Ali zašto mi srce na takove pomisli misli! Samo da ne spazi onaj, gdje od grada u polje skrećem, Da ne poleti za mnom i nogama ne stigne brzim! Onda se neće smrti i Kerama dati uteći, Jerbo je prejak Ahilej i od svih je ljudi on jači; Ako h pred gradom pak na mejdan iziđem njemu, Ta i njemu se koža probušiti mjeđu već dade, Jedna je duša u njemu, i njega kazuju smrtna, Samo što njemu Zeus udjeljuje slavu i diku." To izrekavši stane Ahileja čekati spreman, Hrabro žuđaše srce u njemu rata i borbe. Kao što lovcu stupa u susret iz duboke česte Pardal, kojem se ništa u grudima ne plaši srce Niti se išta boji, kad lavež začuje pasa; Ako ga lovac preteče te rani il' obori njega, Ako već i jest kopljem proboden, al' proći se neće Sile, dok se ne sukobi već il' ne bude svladan; Tako ni ponosnog sin Antenora, divni Agenor, Dok se s Peleja sinom ne pobi, ne htjede bježat Pred sobom držeć štit, što svuda jednako krije, Kopljem gađati stane Ahileja, vičući glasno: "Ti si se negdje, sv'jetli Ahileju, nado u duši, Ljutica Trojaca grad razoriti da ćeš još danas, Ludove, jošte će mnogo zbog njega nastati b'jeda! Jer nas u gradu mnogo imade snažnih junaka,
20

549. "uz bukvu", vidi u 5. pjev., st. 693.

349

Homer: Ilijada

590

595

600

605

610

Kojino branimo Ilij i roditeljima milim, Ženama i sinovma, a ti ćeš propasti ovdje, Koji si sada toliko strahovit i smjelan ratnik." Reče i oštro koplje iz ruke izmetne teške Te on Ahileja dobro pod koljeno u gol'jen zgodi; Nazuvak okolo noge od kalaja načinjen novog Strašno zazveči a mjed, gdje pogodi odskoči natrag Nazuvka ne probodav, Hefestov poklon je odbi. Zatim se Pelejev sin na božanskog Agenora spremi, Ali mu ne dade Feb Apolon postići slave, Već mu Agenora otme obaviv ga maglom debelom I pusti njega junaka da iz boja iziđe mirno; A onda Peleju sina od vojske pr'jevarom odbi, Jer mu branitelj bog, u svemu Agenoru sličan, Pred noge stane, te za njim Ahilej u potoč udri. Dok ga je gonio poljem, što pšenicom bijaše rodno, Svrnuv uz r'jeku Skamandar, u kojeg su viri duboki, Slabo je uzmico pred njim Apolon mameć ga varkom, Te se jednako nado Ahilej, da će ga stići. Dotle se ostali Trojci bježeći u gomilu skupe Veselo do grada dođu, zbijenih se napuni tvrđa; Oni nijesu smjeli pred zidinom trojskoga grada Jedni da čekaju druge, da gledaju, tko li umače, Tko li im pade u boju, već veselo u grad dovrve, Svi, što ih njihove noge i koljena spasoše amo.

350

Homer: Ilijada

DVADESET DRUGO PJEVANJE
(27. dan. Nastavak) Smrt Hektorova.

9. Hektor hoće da dočeka Ahileja. 1-130.
Tako oni u gradu, razbježav se kakono lanad, Sušahu znoj na sebi te pijući gašahu žeđu; Na krasna pretprsja se nasloniše; onda Ahejci K zidu pristupe svi o ramena naslonivši štite. Hektora sputi ondje sudbina kleta, da stoji Ispred Ilijskog grada i ispred Zapadnih vrata. A Feb Apolon tada progovori Peleja sinu: "Zašto me goniš, sine o Pelejev, nogama brzim Smrtnik besmrtnog boga? Raspozno me valjada n'jesi, Da sam besmrtni bog, a ti me goniš žestoko. Ne mariš doista za boj s Trojancima, što si ih razgno; Oni se stisnuše u grad, a ti si skrenuo amo. Mene ubiti nećeš, od tebe mi umr'jeti nije." Njemu ozlovoljen vrlo Ahilej brzonogi reče: "Ti si me, braniču bože, zaludio, najljući od svih Bogova! ti si me amo navrnuo od zida trojskog! Inače još bi mnogi sa zemljom složili zube, Niti bi u grad došli, a sad si mi uzeo slavu, One si spasao lako, jer osvete n'jesi se bojo; Al' bih se tebi ja osvetio, snage da imam!" Reče mu to i ponosa pun prema Ilijskom gradu Vinuvši se poteče ko upregnut konjic obduljaš, Kojino lako juri ravnicom vukući kola: Tako Ahilej noge i koljena okrene brza. Njega očima prvi starina ugleda Prijam, Gdje se vinuo poljem i sjaji se kakono zv'jezda, Koja se u jesen rađa, i svojim zrakama jarkim Druge nadsjajuje zv'jezde u noći u gluho doba; Koju imenom "Pas Orionov" nazivaju ljudi; Od svih je sjajnija ona, a sv'jetu je znamenje hudo,

5

10

15

20

25

30

351

Homer: Ilijada

35

40

45

50

55

60

65

70

Ona vrućicu silnu jadnicima donosi ljudma: 1 Tako je blistala mjed Ahileju s prsi u trku. Tada jaokne starac te ruke podigne uvis, U glavu njima se lupi i vikati stane jaoknuv Moleći svojega sina; al' on je pred vratima stajo Jednako vruće želeći u borbu s Ahilejem ući. Njemu je starac tužno doviknuo pružajuć ruke: "Ne čekaj, sinko dragi, o Hektore, čovjeka toga Sam od drugova daleko, da tebe ne snađe sudnja, Da te ne pogubi on, od sviju koji je jači, Zlica! Eh, bozima da je toliko mio ko meni, Onda bi jastrebi i psi, ubijen kad bi gdje ležo, T'jelo mu izjeli brzo; sa mojega srca bi spala Tuga golema. Ta on mi sinova čestitih mnogo Uze, smičući njih il' na otok prodajući dalek. I sad dvojicu od njih, Likaona i Polidora, Vidjet ne mogu tu među Trojcima zbitim u gradu. Njih mi Laotoja rodi med ženama kraljica prava, Ako su oni živi u vojsci, onda ih mjeđu I zlatom hoćemo moći iskupit, ta ima ga dosta, Mnogo ga otpremi s kćerju starina slavljeni Altes; 2 Ako l' su oba već mrtva i ako l' su već kod Aida, Eto mi žalosti ocu i majci im, s kojom ih rodih. Narod će ostali smrt njih dvojice žaliti manje, Samo nek ne svlada tebe Ahilej, te ne umreš od njeg U grad se skloni, o sinko, da Trojce i Trojanke spaseš, I da velike slave ne pribaviš Peleja sinu, A ti sam da od njega ne izgubiš milog života. A i meni se smiluj, dok živim, nevoljnu, jadnu, Koga će otac Zeus sudbinom uništit teškom, Jerbo ću nevolja mnogo na pragu starosti vidjet, Da mi sinove kolju i odvlače na silu kćeri, Opustošavaju sobe, i bacaju dječicu ludu O zemlju u strašnoj krvi, i u roblje odvlače snahe Prokletim rukama svojim Ahejci, ljuti dušmani. Mene će samog na kraju mesoždera pseta natezat Kod prvih vrata spr'jed, oštro'rtom kad me tko mjeđu Udari ili rani i život iz udova uzme; Psi, što ih hranjah kod stola, da vratima budu čuvari, Ti će mi pši razbludnici u predvraću ležati b'jesni Mojom se opivši krvlju. Mladiću, kad padne u boju Oštrom mjeđu proboden, i ležati pristaje posve; L'jepo je sve i na mrtvu, što god se vidi na njemu;
31. tj. kad se Sirije iza poduljeg izbivanja opet pomoli na nebu (pod kraj mjeseca jula), onda spopadaju ljude vrućice. I mi ono vrijeme zovemo "pasji dani". 2 51. Altes, otac Laotojin; vidi 21. pjev., st. 85., a što se tiče miraza ko se ovdje spominje vidi 11. pjev., st. 244-245.
1

352

Homer: Ilijada

75

80

85

90

95

100

105

110

Ali ubitu starcu kad psi nagrđivati stanu I glavu i bradu s'jedu i mušku njegovu snagu, Najljuća onda je to jadnicima ljudima tuga." Reče i rukama s'jede starina vučaše vlase Čupajuć ih iz glave, al' Hektora tim ne okrenu. A mati na drugoj strani sve riđaše roneći suze, Njedra otvori svoja i rukom izvadi sisu I sinu, roneći suze, progovori krilate r'ječi: "Sine moj, poštujde ovo i mene požali samu, Ako ti utješnu sisu u plaču ikada dadoh; Toga se, sinko, spomeni te za zidom gradskim stojeći Odbijaj ljutog dušmana, al' spr'jeda se s njime ne bori. Nemio, smakne l' te on, ja, mati, koja te rodih, Neću te, cv'jete moj mili, na odru oplakat moći, Niti darovita 3 žena; daleko od nas veoma Psi će te brzih nogu kod argejskih razdirat lađa." 4 Tako njih dvoje plačuć govoriše milome sinu, Zaklinjući ga mnogo, al' njemu ne okrenu srca; On je Ahileja čeko gorostasnog, koji se bliže Primico. Kao zmija kad planinska pri rupi čeka Čovjeka, bilja se zloga nažderav, strahovito gnjevna, 5 Smota se okolo rupe i motri očima grozno: Tako ni Hektor srce neslomljivo imajuć ne htje Bježati sjajni štit o visoku kulu nasloniv. On se ozlovolji i svom progovori junačkom srcu: "Jaoh! Ako li sad za vrata i za zid zađem, Prvi će na me ruglo Pulidamas odmah oborit, Jer mi kazivo, da valja Trojance u grad povesti Preko strahovite noći, u koju se diže Ahilej; 6 Al' ga ne poslušah ja, a mnogo bolje bi bilo. A sad kad naroda mnogo pogubih drzošću svojom, Trojanaca se ja i dugohaljki Trojaka bojim, Veća od mene rđa da ne bi kazala gdjegod: ""Hektor pogubi Trojce u svoju se uzdajuć snagu."" Tako će reći, a meni tad mnogo bolje bi bilo Ili Ahileja ubit u boju te vratit se natrag Ili poginut slavno od njega ispred zidova. A da kacigu tešku sa glave skinem i ovdje Ostavim i štit kvrgaš i koplje da naslonim o zid Te da nazazornom pođem Ahileju glavom u susret
88. "darovita", tj. obilno darovana; vidi 6. pjev., st. 394. 80-89. Ova crta, kako majka vadi sisu iz njedara i njome zaklinje sina, nalazi se nekoliko puta i u našim narodnim pjesmama; vidi u T. Maretića, Naša narodna epika, str. 29. 5 94. I Vergilije misli da zmije žderu otrovne trave i otud da im je otrov u zubima ("coluber mala gramina pastus", u Eneidi 2. pjev., st. 471.), ali to je mišljenje pogrešno jer zmije ne žderu nikakve trave, a otrov imaju u zubima čim se izlegu. 6 101-102. vidi u 18. pjev., st. 254-283.
3 4

353

Homer: Ilijada

115

120

125

130

Te da njemu obećam i Helenu i blago s njome Sve, što donese Paris u dubokim lađama nekoć U trojski sveti grad, kad svađi nasta početak, Da ću Atrejevim sinovima dati odvesti, Da ću Ahejcima sve razdijelit, što ima u gradu, Te da se poslije meni zakunu starješine trojske, Da ne sakrivaju ništa, a sve su razd'jelili napo, Što god mileni grad imaća u sebi imade Ali zašto mi srce na takove pomisli misli? Neka mu ne priđem ja ko pribjegar, poštedjet me neće, Niti će srce svoje ustegnuti, već će me ubit Neoružana ko ženu, kad oružje skinem sa sebe. Meni ne priliči sada, o hrastu i o kamenu S njim da čavrljam milo ko djevojka kakva s mladićem, Ko što kad djevojka mlada s mladićem milo čavrlja. 7 Bolje je da se što brže u boju sukobim s njime; Vidimo, koga će od nas prodičiti olimpski otac."

10. Ahilej se bije s Hektorom. 131-404. A. Ahilej odbija Hektora od gradskoga zida. 131-207.
Tako je, stojeć, promišljo, sjajnošljemac prehrabri ratnik, A Ahilej se k njemu ko bog Enijalij primače, Strašnim pelijskim kopljem niz desno mašući rame, Mjed je na njemu sva odsjajivala jednakim sjajem Ko što kad oganj gori il' sunce, kada se rađa. Hektor, kada ga spazi, protrnu, te ne mogne ostat, Nego u strahu jurne i ostavi za sobom vrata, Za njim poteče Ahilej uzdajuć se u brze noge. Kao što sok'o u gori, od sviju najbrža ptica, Brzo i sa lakoćom na plašljivu grlicu jurne, Na stranu izmiče ona, a soko se na nju sve češće Zal'jeće klikćući oštro, ulovit je srce mu hoće: Jednako željno poleti Ahilej, al' pobjegne Hektor Uza zid trojskoga grada, a micaše koljena brza. Pokraj stražare kule i pokraj vjetrovite smokve 8 Kolnim se gonjahu putem držeći se jednako zida. Tako obojica tad do ljepotekih izvora dođu, Gdje dva izviru vrela virovite r'jeke Skamandra. Mlaka istječe voda iz jednoga, te se iz njega
7 8

135

140

145

127-128. O ponavljanju koje je u ta dva stiha vidi bilješku u 20. pjev., st. 371-372. 145. "pokraj ... smokve", vidi 6. pjev., st. 433.

354

Homer: Ilijada

150

155

160

165

170

175

180

185

190

195
9

Okolo izvija dim ko iz ognja, kada gdje gori; A drugo i ljeti teče studenom vodom ko tuča Ili ko studeni snijeg il' voda, kada se sledi. A tu uz izvore blizu široka perila stoje, Obzidana i lijepa, gdje perahu blistavo ruho 9 Krasne trojanske žene i prekrasne njihove kćeri, Dok još bijaše mir, dok ne dođoše ahejski sini. Tuda projure, jedan bježeći, a drugi goneć. Junak bježaše valjan, a mnogo valjaniji gnaše. Otimali se n'jesu za klanicu i kožu njenu, Za što se natječu ljudi, na obdulju kada se trči, Već su se radi života konjokrote Hektora gnali. Ko kopitonogi konji što biljegu oblaze brzo Trčeć za obdulju gdjegod, a velika obdulja stoji, Tronog il' robinja žena, mrtvacu kojemu za čast: Tako triput i oni optrčaše nogama brzim Kralja Prijama grad, a svi ih motrahu bozi. Med njima otac ljudi i bogova besjedu počne: "Ao, očima svojim da gledam čovjeka milog Gonjena okolo grada! Za Hektorom plače mi srce; Mnoga je goveđa stegna on palio meni na Idi, Na mnogoklančanoj gori, po glavicama joj mnogim I drugda gradu na vrhu, a sada ga okolo grada Kralja Prijama goni Ahilej nogama brzim. Nego da mislite vi, o bogovi, v'jećajte sada, Da l' ćemo iz smrti spasti junaka, kakav je Hektor. Il' ćemo dat, da ga smakne Ahilej Pelejev sinak." Na to mu reče Atena, sjajnooka boginja, ovo: "O crnooblačni oče munjometni, što si to reko? Zar ti čovjeka smrtna, a sudbini predana davno, Natrag izbavit hoćeš iz prejadne i tužne smrti? Radi, al' bogovi drugi povladiti nećemo tebi." Nebeski oblačnik Zeus odgovarajući joj reče: "Ne boj se, kćerce moja kod Tritona rođena mila! Ozbiljno sad ne govorim to, a blag ću ti biti. Radi po svojoj pameti, od nauma svog ne odustaj." Reče te potakne tim i onako željnu Atenu; Vinuv se Olimpskoj gori niz glavice boginja ode. Hektora gonjaše strašno i metaše brzi Ahilej. Ko što kad goni pas u planini košute lane Iz ležaja ga odgnav kroz dolove, a i kroz klance, Ako se pogledu pasjem i sakrije zguriv se pod grm, Al' pas njušeći trči neprestano, dokle ga nađe: Tako se očima brzog Ahileja Hektor ne sakri. Koliko puta Hektor pred Dardanskim vratima bješe Gotov zaklonit se skokom pod dobro građene kule,
154. "perahu blistavo ruho"; vidi o takvoj upotrebi epiteta u 15. pjev., st. 371.

355

bran'mo se od njeg. Mjerila raširi zlatna tad Otac 10 i dvije Kere Prebolne smrti vrgne unutra namjenjujuć jednu Divnom Ahileju. da ćemo sada K ahejskim lađama don'jet golemo slavno dobiće Ubivši Hektora mi nezasitnog onog bojnika. st. 10 210 215 220 225 230 356 . Dejfobe. "Otac". Da mu ud'jelio nije junaštvo i koljena brza? I tad Ahilej divni momčadma namagne glavom Nikome oštru str'jelu na Hektora pustit ne dajuć. pjev. Nego de stani. 11 214-215." Reče Atena. od sve rodbine najdraži bio. drugu konjokroti Hektoru dičnom. 209. vrlo li tebi Ahilej dosađuje brzi Goneć te nogama brzim pod zidima trojanskog grada! Nego stanimo deder i čekajmo. Bliže pristupi k njemu i krilate prozbori r'ječi: "Dragiću.. pretekav ga. ja mislim. a jedan ne može stizat: Tako ne može onaj uteći.. što ih sa Hekabom izrodi Prijam. put polja odbi I sam trčaše pritom držeći se jednako zida. Kao što ne može u snu proganjač stizat bjegunca. ni makar se on radi njega Egidonoši Zeusu pred nogama valjao moleć. 206-212. Da mu priskočio nije sad posljednji put bog-Apolon. 208-247. Hvativ po sr'jedi povuče: a Hektorov udes pretegnu Spuštajuć se k Aidu. Uteć nam ne može već ma koliko se mučio mnogo Branitelj bog Apolon. tj. Od njeg ode Atena i k Hektoru pristupi divnom Stasom se i glasom stvoriv neslomljivim Dejfobu slična. to čini on i u 8. st." Njoj odgovarajuć reče sjajnošljemac veliki Hektor: "Ti si mi. Toliko put ga Ahilej. odahni. te on da ga zgodi tek drugi. a ja ću k njemu otići Pa ću ga nagovorit da iziđe s tobom na borbu. Jedan ne može bježat. Atena navede Hektora da stane i dočeka Ahileja. što Zeus čini u st. Od svih sinova. ne kaže se u kojoj prilici dolazi Atena k Ahileju. vidi 20.. 69-72. 330-331. K sinu tad Pelejevu Atena sjajnooka dođe. Zeus koji je otac bogova i ljudi.Homer: Ilijada 200 205 Ne bi l' ga strelama svojim obranili zgora junaci. i nju Ahilej posluša rado. Da mu tko ne otme slavu. Al' kad već četvrti put do ljepotekih izvora stignu. Bliže pristupi k njemu i krilate prozbori r'ječi: 11 "Svijetli ljubimče Zeusov. B. pjev. Stane i nasloni se na koplje mjedena rta. Kako bi Kerama smrti izmaknuo Hektor do sada. te ostavi njega Apolon. a ovaj ga stići.

Nema ni bježanja više. Pelejev sine. a ne spazi narodni pastir 250 255 260 265 270 275 357 . zabode se u tle. govoriti o ugovoru! Kao što tvrde vjere med ljudma i lavovma nema. te život oduzmem tebi. Kada se jedan drugom već blizu nađoše oni. Atena će Palada odmah Kopljem te svladati mojim. Veliki Hektor njemu sjajnošljemac prozbori prvi: "Pred tobom." Prihvati riječ Atena. jer svi se plaše veoma. dok jedan ne padne od nas I ne zasiti krvlju štitonosnog Aresa bojca. Bojeć se dočekat tebe. Hektore mrski. Kad si se mene radi usudio iz grada izić. Tako ljubavi nema ni meni s tobom. Nego će jedan drugom neprestano misliti o zlu. al' sada me srce potače Stati nasuprot tebi. Kao što složna janjci i vuci nemaju srca. te mjedeno njega preleti Koplje. i najedno sve ćeš mi platit Tugu za mojim drugovma. mnogo me otac pa gospođa majka za njime Moljaše koljena grleć. Pa da vidimo. veleć: "Dragiću. Ali meni su jad i tuga ubijali srce. Čim si me ugledao. Ili će on u boju od tvojega poginut koplja. il' svladao il' bio svladan. a ostali svi su unutra. Neka ostanem tamo. Pa tako ded i ti. skinem sa tebe. Hektor ne može odoljeti Ahileju. Ahileju. sada ti treba. sjajnooka boginja. hoće l' Ahilej ubiti nas dva. Kada sam bježao triput pod zidima trojskoga grada." Reče i zamahne kopljem dugosjenim i tad ga baci. što kopljem ih posmica jureć. 248-336. Neću te strašno ja nagrditi. jer oni će biti Najbolji nama svjedoci i pogodbe naše čuvari. Ali mu svijetli Hektor umače pogledav u njeg. A i bogove amo zazov'mo." Mrko pogledav njega Ahilej brzonogi reče: "Nemoj mi. Svakakva sada se sjećaj junaštva. Da si kopljanik dobar i da si neprestrašen bojnik." Tako mu reče Atena i lukavo njega povede. od sada već uzmicat neću. C. te nama Nema dvojici vjere. Nego kad oružje slavno. Krvavo oružje naše ka prostranim lađama odn'jet. A sad jurnimo u boj i nimalo ne žali koplja. Atena ga Palada uzme I da Ahileju natrag. Savre se. ako Kronion Meni pobjedu dade.Homer: Ilijada 235 240 245 A od sada te mislim još i više častit u duši. a moljahu još i drugari. Mrtvo ću tijelo vratit Ahejcem. kada ga vidi.

Mjedeno oružje krasno pokrivalo kožu mu dobro. Ali je on u gradu. Al' se viđaše mjesto. ptić iz visina. od njega Ištući drugo koplje. doista mene već zovnuše bogovi u smrt! A ja ti mišljah sveđ. pošto ga ubi. Koje je stavio mnogo Hefesto okolo vrška. Al' sad mi se mjedenog koplja Čuvaj! Ej da ga c'jelo u svojoj koži poneseš! Onda bi ratovati Trojancima olako bilo. Bježanja nema više. Ali se koplje odbi daleko. da je junak Dejfob uz mene. plašljivo zv'jere: Tako se vine i Hektor sjajnošljemac mašući mačem. gdje kosti ključne s ramena Uz grlo drže vrat. Ktome sa četir' branika na glavi se klimaše njemu Kaciga. pogodi me kroz prsi njime. Huda već mi je smrt u blizini. kud najbrže nestane duše. Kako večernjača šeće med zvjezdama u gluho doba. Onda se dosjeti Hektor u duši i rekne ovo: "Ao. Nećeš ti meni u b'jegu u leđa koplje zabosti. već odavno draže je tako Zeusu i njegovu sinu daljnometnom. što ga Ahilej Desnicom vrćaše o zlu konjokroti Hektoru misleć. al' Dejfoba ne bješe blizu. Nezazornom on progovori Peleju sinu: "Promaši. 358 . gdje b' najprije raniti mogo. nije daleko. gdje mu je koplje iz ruke izletjelo zalud. Djelo ću veliko svršit. Koji mu višaše velik i težak ispod slabina. koji su prije Mene branili rado. brata bjeloštitnika. Vikne Dejfoba. Kada bi nestalo tebe. i unuci znat će za njega! Tako izreče i mač povuče mjedeni oštri. i divljeg mu gnjeva se srce Napuni. prsi krasnim i umjetnim zaštiti štitom. Što ga s jakoga skinu Patrokla. bozima slični Ahileju! nije ti moja Nimalo poznata sudnja od Zeusa. kako si reko. Jagnje da ugrabi nježno il' zeca. " Krasnu mu gledajuć kožu. Stane pokunjen drugog jasenova nemajuć koplja." Reče i zamahne kopljem dugosjenim i tad ga baci Te on Ahilejev štit po sredini pogodi dobro. Atena prevari mene. Dade li tebi bog. a griva zlatna na kacigi trepćaše krasna. Vine se stisnuvši se ko orao. jer najveća ti si im muka. al' sada me snalazi sudnja. Nego kad jurnem na te. Ali bez borbe lje i bez slave poginut neću. Ne bi l' se pobojo tebe. Već si priklapalo ti i prepreden samo govornik. Koji se na polje znade zaletjet kroz oblake crne. Najljepša nebeska zv'jezda od sviju na nebu zv'jezda: Tako se oštro sjalo oštrice.Homer: Ilijada 280 285 290 295 300 305 310 315 320 325 Hektor. Al' i Ahilej nasrnu. Hektor se nato Razgnjevi. izgubio srce i snagu.

i vidim te! mogao n'jesam Ja nagovoriti tebe. već će te pši i ptice trgati svega. Niti da čitava tebe zapovjedi zlatom potegnut Prijam." Kad to izrekne on. U prah se smota Hektor. . da bozi ne razgnjeve se zbog mene Na te onoga dana. Ali mu mjedeno teško ne probi koplje dušnjake. kad udaljen bijah. da odbije pse ti od glave. . kada je Zeus-bog I drugi besmrtni bozi izvršiti ushtiju meni. I rt kopljani mu kroz vrat kroz mekani iziđe odmah. ode k Aidu Udes oplakujuć svoj i ostaviv jakost i mladost.što uradi meni! Zato nikoga nema. Te je mogao riječ Ahileju jošte odvratit. Hektor umire." D. neće na odar metnut ni tužit Za tobom. a tebe će ptice povlačit Sramotno i psi. Ne daj. Već ti primide mjedi i zlata dovoljno. oca i majke. Što će ih tebi dati i otac i gospođa majka. Zdrav da ćeš ostat za mene ne mareć. Subojnik njegov. jer gvozdeno imaš u grudma Srce. a Kera će onda na mene. Dardanov sin. ti si se negdje Patrokla odiruć nado. da mene psi kod ahejskih rastrgnu lađa. 337-404. Mrcvarenje mrtvog tijela." Mrko pogledav njega Ahilej brzonogi reče: "Nemoj me roditeljma ni koljenma zaklinjat. Koja te rodila. Ludove! Ali sam ja još mnogo bolji od njega. dare. skončanje ga pokrije i smrt. A kući tijelo moje povrati. Ni da mi deset puta il' dvadeset baš da mi puta Ucjenu odmjere veću. kad Paris i Feb Apolon Tebe dobra junaka kod Zapadnih ubiju vrata." Njemu umiruć Hektor sjajnošljemac besjedu reče: "Takova. Duša iz udova njemu izleti. Njemu već mrtvu riječ progovori divni Ahilej: "Umri. Pa ga podalje metne i skidati stane s ramena 340 345 350 355 360 365 359 .ni tako te gospođa majka.Ahilej se podiči divni: "Hektore. da i drugo obreknu meni." Reče te mjedeno koplje izvuče on iz mrtvaca. al' pazi. pseto! Ej da me kako može navesti srce i duša Sirovo meso ti rezat i jesti . Teško ranjeni Hektor sjajnošljemac odvrati njemu: "Molim te. tako ti duše i koljena. osto kod prostranih lađa i tebi Koljena sada razglobih.Homer: Ilijada 330 335 Tu baš suparnika probode kopljem Ahilej. kakva te slućah. da bi me ognju Mrtva izručiti mogli Trojanci i trojanske žene. a onog sahranit će ahejski sini.

Žile na obje noge od pete do gležnja njemu Probuši divni Ahilej i volujski remen uvede. kojega neću zaboravit. Neka nagrde nju u njegovoj očinskoj zemlji. Hektora sad opipavat je dakako lakše. ahejski momci! K prostranim vrat'mo se lađam. Povlačeni se Hektor zaprašio. a drugi za njim. kad ubismo Hektora divnog. U kola uđe i oružje dignuvši slavno Ošine konje. 12 360 . dok mi se budu Koljena micala moja. Priveže za kola njega i ostavi. Ahejci se ostali strče. obuzeti radošću što je nestalo prvog junaka trojanskog nijesu pravo ni znali što rade. Stanu motriti uzrast i lice Hektora divno. "hotno". Ne mora se misliti da su Ahejci mrtva Hektora bez ikakve potrebe divljački mrcvarili. da vidimo. da l' kane strmenu Troju Ostavit ili ostat. da trče. 12 Kada mu odoru skine brzonogi divni Ahilej. Ali zašto mi srce na takove pomisli misli? Jošte neoplakan leži. Pošto dadoše bozi savladati čovjeka ovog. tj. jedan je počeo. 13 400. hoćko. Ali bez udarca kojeg ni jedan ne pristupi k njemu. Negoli kad je lađe zapalio gorućim ognjem!" Tako je gdjekoji reko i darnuo Hektora stupiv. nesahranjen mrtvi Patroklo Kod lađa. Koji nam počini zla (ne počiniše toliko skupa Ostali svi)." Reče te graditi stane od Hektora sramotna djela. Pošto je ovaj pao. mrka se njemu Rasula kosa. a tada dušmanima dade je Zeus-bog. Tada je gdjekoji k drugu okrenuv se reko ovako: "Ao. iako Hektora nema. Kojega slavljahu Trojci po gradu kakono boga. 371-375. Al' sad ded zapjevajmo peeon. ded sada u oružju okolo grada Pođimo. oni su i sami vidjeli da je to upravo kukavičluk. čelovođe argejske mudre.Homer: Ilijada 370 375 380 385 390 395 400 Krvavo oružje njemu. nego se može uzeti da ga je svaki malo bocnuo kopljem. što misle činit Trojanci. Ali ako se i uzme da su doista Hektorovo tijelo mrcvarili. ponesimo sa sobom ovog Veliku stekosmo slavu. a glava u prahu se njegova našla Dražesna nekad. Među Ahejcima ustav progovori krilate r'ječi: "Prijatelji oj moji. 373-374. dok budem med ljudima živim. i oni hotno 13 polete. da mu se glava Vuče. Ako se ne misli već na mrtvace u domu Aida. kako dokazuju njihove riječi u st. Al' ću se i tamo ja drugara miloga sjećat.

I mati. koji je htio Na polje u neznani izići kroz Dardanska vrata. Valjat se stane starac po prahu i sve ih redom Moliti. koja ga rodi prenesretna. Kol'ko za jednim. da Hektora čeka Toplica kupelj." Tako plačući reče. Ona u kući svojim ljepokosim dvorkinjam vikne. sve same bujne mladiće! Al' ni za kojim od njih ne tužim jadan toliko. i ja sa njome. da m' je na rukama umro. i njegov roditelj Pelej. Trojkama svima Uzdanje bio u gradu. pjev. Starac je. s mejdana kad kući se povrati natrag. Idem da čovjeka tog. a jade meni od sviju najveće zada. Ahilejevom da rukom Svlada njega Atena od kupelji vrlo daleko. i njojzi 14 443-444. Andromaha nariču za Hektorom. 14 Luda. Koji Ahileja rodi i narodu othrani trojskom Na muku. kako sam ja. i građani jecati stanu. Tužnjavu Hekaba tužnu med ženama trojanskim počne: "Dijete. st. Do sita bismo se mi i naplakat. i oni kakono boga Pozdravljali su tebe. bezakonog ziotvora. Dok živ bješe. 576. kukati stane. Prijam. za njime. Mrtav kad si mi ti? U tvrđavi bio si meni Danju i noću ponos. te mene . a Trojcima. i sav po gradu Čitavom stane narod lelekati. a sada sudbina je i smrt te snašla. Neće l' mi poštovat dob i na moju se smilovat starost. za Hektorom. Velji nek pristave tronog uz oganj. Nego visokom domu u sredini veliko tkanje Dvostruko porfirno tkaše uvezujuć šareno cv'jeće. jer dika si velja im bio. Jad će me s njega Odn'jet k Aidu ljut! Ej. molim. da joj je muž pred vratima ostao gradskim. 405-515. 361 . Sinove pobi tolike. A mati čupajuć kosu daleko b'jeli prijevjes Baci i ugledav sina glasovito zakuka vrlo." Tako plačući reče.Homer: Ilijada 11. a Hektorova još žena Ne ču ništa. I mili otac tužno zaleleče. jadne li mene! A čemu da nesretna živim. O toploj kupelji vidi u 10. svakoga on poimence zvaše junaka: "Stan'te.. Hekaba. kao da s vrha Cio Ilijski grad brežuljkasti gori u ognju. 405 410 415 420 425 430 435 440 445 Tako se Hektoru sva uprljala glava u prahu. Jedva Prijama ljudi uzdrže. Lelek začuje ona i kuknjavu s kule. jer nije oglasnik joj pouzdan došo Javiti. oj mili. To je nalično bilo veoma. kad znala nije. naridat mogli.iako ste tužni veoma Pustite iz grada izić i k ahejskim lađama ići.

Nas dvoje: ti u Troji u dvorima Prijama kralja. ustupao nikome nije. što li se zgodi: Čestite svekrve glas razabrah. Ona se unazad sruši i izdahne svijest iz sebe. od stra da umre. a naše dijete ludo je jošte. Med sobom držahu nju već gotovu. i meni se srce Baca u grudma do usta. da pogledam. i dvorkinje pođu za njome. nesretne l' mene! Sudbine se rodismo iste. Kada odahne opet. U plač udari tad i med ženama trojanskim reče: "Hektore. Kapa i načelak spadne i ukosnik pleteni njojzi I povezača ktom. a neštedice ga k lađam Ahejskim koritastim brzonogi konjici vuku. kada je k sebi sjajnošljemac odvede Hektor Eetionu iz dvora darivav je darima silnim. st. Kojom je osvajan bio. 143. Nego je trčo pred svima. Jerbo će njegove drugi oranice manjiti ljudi. Upletke blistave njoj daleko spadnu sa glave. Zaove okolo nje se i jetrve u hrpu skupe. tad stane. U budućnosti muke i nevolja imat ću vazda. obrana biti. kako je Hektor Vučen pred gradom trojskim. da nije Hektora smjelog Odbio od grada divni Ahilej. ej od uha mojeg daleko ti da su glasi! Ali se bojim veoma. vidi 3. A kad dođe do kule. Očevi prijatelji misle se sakupljeni na kakvoj gozbi. niti on tebi. 16 15 16 449. te goni ga poljem I da ga ustavio od nesretne nije hrabroće. A sirotovanja dan dječaku otima druge.Homer: Ilijada 450 455 460 465 470 475 480 485 490 Zadršću koljena odmah. Koje smo nesretni mi porodili. othranio me je malu Nesretnik zlosretnu mene! Ej rodio da me i nije! Pod zemlju ti duboko Aidu ideš sad u dom. jer mrtav si. nećeš ti njemu. Hektore. Ogleda se na zidu i opazi. Srce se bacalo u njoj. što zlatna joj da Afrodita U dan.. Mrak se na obje oči Andromahi crni navuče. 362 . i lica mu puna su suza. i sabere svijest u sebi." Reče i iz sobe odmah izleti na mahnitu nalik. Sasvim je oboren tada. iz ruke joj ispade čunak. pjev. Zlopateć dolazi on k prijateljima svojega oca. Odmah dvorkinjam ona ljepokosim besjeđu počne: 15 "Ovamo za mnom dvije. kako se vidi iz idućih stihova. Prijamovim sinovma je nekakvo blizu Zlo. A u dvorima mene udovicu ostavljaš evo U mrskoj tuzi. do gomile ljudi. ukočila su se meni Koljena. A ja se rodih u Tebi pod gorom šumovitim Plakom Eetionu u dvorma. u mnoštvu zaostao nije. Ako plačnome on i umakne ahejskom ratu. 492.

i kad bi se igrati presto.. pa vrčić dade mu mali. vidi 6. Gola te jest. Tad bi u krevetu spavo na rukama dojkinje svoje Na mekom ležištu svom nadovoljiv obiljem srce. a drugog za košulju vuče. Dječak. a žene jecahu za njom. 17 506-507. A sad će trpjeti mnogo izgubivši miloga oca Sin naš Astijanaks. st.Homer: Ilijada 495 500 505 510 515 Od njih za struku jednog. tvoj se među nama otac ne gosti. a u tebe u dvorima ruho ti mnogo Tanko i mileno leži. što ženske otkaše ruke. od gozbe ga riva. 402-403. Slava pred Trojankama i Trojcima neka ti bude. kad te se nasite pseta. Kad bi ga san savlado. Usne okvaši njim. Rukama njega lupa i grdnim ga r'ječima psuje: ""Odlaz' odavde. Jer si im sam ti vrata i zidove branio duge."" Zaplakan onda se dječak udovici materi vraća. što prije na koljenma ocu Jedaše samo mozak i ovnujsko debelo meso. 17 A sad kod srpastih lađa daleko od oca i majke Crvi će vrvjet po tebi i. Gdjekojem bude ga žao. Sin naš Astijanaks. kog Trojci nazivaju tako. pjev." Tako plačući reče. što ima i oca i majku. Al' ja ću ruho sve na ognju spaliti žarkom (Nema ti koristi od njeg. 363 . al' ne može okvasit grla. jer na njem nećeš počivat).

dan (kraj). da sirova psetima bacim. Ridajuć pognaše konje ljepogrive oko mrtvaca Triput." Reče. to sve ću izvršiti tebi. 1. pobudi žudnju. 1-34. a Tetida u njih. da plaču. što njište držeći Glavu svoju visoko. Nego s kolima mi i s konjima pođimo bliže Plakati sada Patrokla. a prvi Ahilej. jer čast je mrtvima takva. Volova bijelih mnogo pod željezom klanih zakrči. A Mirmidoncem Ahilej raspršat se ne da. Suzama okvasi se i p'jesak i oružje njihno. već njima. Koji vojuju rado. a oni sa sebe oružje skinu Mjedeno. A kad se tužnjave ljute nadovolji svaki. Tužnjavu Pelejev sin među njima započne tužnu Ruke ljudomorne svoje drugaru na prsi mećuć: "Zdravo. Tako su jecali oni u gradu. . A. Hektora amo dovukoh. što pogibe straha ugonjač. sjajno i konje ispregnuv. drugarima svojima. 1-107. Još kopitonogih konja isprezati nećemo sada. Protegne ga uz odar Menetijeva Patrokla Ničice u prah. 27. tad konje Od kola ćemo ispreći i svi ćemo večerat ovdje. 5 10 15 20 25 30 364 . Naricanje za Patroklom. Ispred lomače tvoje sinova ću trojanskih sv'jetlih Zaklati dvanaest ljutit zbog tebe. i stanu svi lelekat. dana) Borbe u slavu Patrokla. Također mnogo ovaca i koza vekavih mnogo.Homer: Ilijada DVADESET TREĆE PJEVANJE (27. Patroklo moj. iako si već kod Aida. a on im obilatu d'jeljaše daću. Što sam ti obećao. [kraj] do 29. mili mi druzi. reče: "Oj vi brzokonjici mirmidonski. dan. Toliko bješe im žao." Reče te graditi stane od Hektora sramotna djela. Podušje. Svi se raspršaju odmah. otrčavši svaki ka svojoj. potomku Eakovu uz brod Premnogi sjednu. što si ubijen.ali Ahejci Kad do Helesponta već i do svojih prispiju lađa.

U svem mu nalična bi. ne bi li onog Mogli navesti. a narod će poći na poso. 365 . Onda jadnoga duša Patrokla pristupi k njemu. gdje o brijeg pljuskahu vali. 35-107. veličinom i očima krasnim. Brzo večeru ondje pripremivši stanu se tada Gostit. Zeusa. među živim ljudma dok budem. Ahejski knezovi tad Agamemnonu divnom povedu Jedva ga nagovoriv. zaboravivši za mene! Zanemarivo me n'jesi. i ruhom istim obučena bijaše duša. Daj zapovjedi drva dovesti i sve priredit. da svoje izapere krvave rane. I glasom. Onda spavati u svoj u čador otiđe svaki. A legne na čistini. a oni ga čuju i rado se pokore njemu." Reče. st. Noćna utvara. dok življah. jer druga mi žalost ovako U srce neće doći. Peleju sina. jer ljutit zbog druga bješe. već sada. kad žudnju za pićem i za jelom namire veće. pokojnih duše. Neka vjekoviti oganj što prije onoga spali Ispred očiju nama. te b' vrčima mogao grabit. S čime mrtvacu valja otići u mrak i tamu.Homer: Ilijada Ktome i svinja mnogo bjelozubih gojnih i masnih Paljahu pružajuć ih nad ognjem boga Hefesta. B. A sjutra u zoru ti. Ahileju ti. 1 33. i podjednake premaklo se nije im gozbe Srcu. 468. Onda jasnogrlim odmah glasnicima poviknu ondje. Čelo glave mu stane i ovu mu besjedu reče: "Spavaš. da idem dotaći se kupelji glavom Prije no na vatru metnem Patrokla i grob mu naspem. Al' on se nećaše tvrdo i zakletvom još se zakune: "Tako mi najboljeg boga od sviju i najvišeg. Kad k Agamemnonu oni pod čador dođoše veće.. Dok si ne odrežem kosu. da probijem vrata Aida! Utvare. kad umr'jeh. "nad ognjem boga Hefesta" kao u 9. 1 Krv oko mrca poteče. Agamemnone. Uz vatru veliki tronog nek pristave. kralju junaka. Kad san osvoji njega i rastjera iz srca brige Tvrdo obuzevši njeg. pjev. jer je vrlo utriorio b'jela Koljena Hektora goneć k vjetrovitom Ilijskom gradu. Nije pravo. A sin Pelejev legne uz obalu prešumnog mora Med Mirmidoncima svojim med mnogima uzdišuć teško. Nego na žalosnu mi na gozbu pođimo sada. od sebe me gone daleko. 35 40 45 50 55 60 65 70 Vlastelja brzih nogu Ahileja. Mene što prije sahrani.

" Tad odgovarajuć njemu brzonogi reče Ahilej: "Što si mi amo došo. Pogreb. 110 366 . moje od tvojih rastavljat košti. Ahileju.Homer: Ilijada 75 80 85 90 95 100 105 K sebi me preko rijeke ne puštaju. jer od Aida Neću se vratiti više. subojnikom. med njima sjedit Nećemo više živi ni v'jećati. kad ognjem spalite mene. pri porodu što me već zgrabi. Tad Agamemnon Pošalje iz čadora odasvud ljude i mazge. što dade ti gospođa majka. Ali i samom je tebi. ruku mi pruži. Al' deder pristupi Ovamo bliže k meni. nego onako Lutam tamo po domu Aidovu vrata širokih. u domu kako se vašem Skupa othranismo mi. i jedan drugoga malo Ogrl'mo te se ljute nadovolj'mo tužnjave oba!" Reče i obadv'je ruke Ahilej pruži za njime. tad nalična dimu odleti Duša pod zemlju cvrčeć. Drugo ću nešto ti reć i naložiti. te meni Sve to nalažeš sada? Ta ja ću izvršiti rado. Cvilim. Suđeno pod zidom pasti blagorodnog naroda trojskog. dan." 2. Ahilej u čudu skoči. Dizanje lomače. Al' ga ne uhvati on. 108-225. ne hoteći ubit. Ahileju. tebi me nazva. Ludak. probudi time. o ljubazna glavo. hoćeš li slušat: Nemoj. Konjanik Pelej me primi u dvore i usrdno mene Othrani. U svem ću poslušat tebe. da plaču. 28. Ahileju. rasrdiv se s kocaka na njeg. što veliš. I njima ograne zora ružoprsta. A. al' nikako nema života! Ta noć cijelu duša patrokla jadnog uz mene Stajaše blizu tužeć i ridajuć i svašta meni Nalagaše. a bješe neobično nalik na njega. i utvare ima. Nego ih zajedno metni. Ahileju. bozima slični. Od prijatelja milih daleko smo. Tako nam kosti nek ista obojici posuda krije: Dvoušni kondir zlatni. kad sina Amfidamasova ubih. Reče i u svih žudnju. Rukom o ruku pljesnu i prozbori besjedu tužnu: "Aj i u dvorima boga Aida nekakve ima Duše. kad me malog iz Opois-grada Dovede k vama Menetij zbog mojega jadnog ubijstva Onoga dana. 108-191. Oni su okolo jadnog mrtvaca ridali tako. pošto me mrska Proguta ona Kera.

Tad se brzonogi divni Ahilej dosjeti drugom: Dalje od lomače stane i plave odreže vlase. divni Ahilej Odmah ratoljubnim tad Mirmidoncima povikne glasno. kako se kaže u st. A kad izvorljivoj Idi u dolove stigoše veće. Idomeneja subojnik hrabrog. užima što su ih ponijeli. Panje nošahu sve drvosječe. jer druga nezazornog slaše k Aidu." Reče te u ruke milom drugaru postavi svoje Vlase. Odmah žureć se uzmu dugo'rtom mjeđu ods'jecat Visoke brsnate hraste. a odzad dižaše glavu Tužan Ahilej. Kad već svu silu drva posvuda nabacaju oni. potakne time. 2 121. Da k Agamemnonu stupiv Ahilej divni ne reče: "Tvoje će riječi. Neka oružje pašu i u kola upregnu konje. Oni se dizahu odmah i oružje metahu na se. 115. 367 . Što ih je Sperhiju bogu već otprije njegovo bujne. "Privežu ih na mazge". Noseć i pletena uža. gdje je Ahilej Grobni veliki hum Patroklu izbro i sebi. Uz brdo idoše mnogo i niz brdo. Da ću ti odrezat vlase i svetu tad hekatombu Žrtvovat. Sjekire noseć u ruku drvosjekle pođoše oni. a ostrag oblak pješaka. gdje ti je sveti gaj i kadilni oltar. koso. sine o Atrejev. Nek mi je prosto vlase Patroklu vitezu dati. Mnoštvo. Polože breme i drva Patroklu obilno slože. Ako se onamo vratim na postojbinu mi milu. i žudnju u svih.Homer: Ilijada 115 120 125 130 135 140 145 150 155 Neka drva dovezu. a u sredini Patrokla nošahu druzi. tj. Tako se moljaše on. A tad u kola skoče uzdodrže i s njima borci. a one gažahu zemlju Na ravan doći želeći kroz onu čestinu gustu. neškopljenih pedeset ti ovnova bacit U vrela. Bace na obalu drva po redu. najviše narod Ahejski poslušati (imade se naplakat kada). sunčana bi svjetlost ih zašla. kako im reče Junak Merion to. i hrasti s velikom praskom Ondje padati stanu. obećo tebi. a dobar s njima se digne Junak Merion tad Idomeneja subojnik hrabrog. Koliko ridahu ondje. Vlase rezahu svoje i bacahu njih na mrtvaca Te ga obasuše svega. Rasc'jepav ih tada Ahejci Privežu ih na mazge 2 . Naprvo pođu kola. Sjednu u skupu se ondje držeći. Glednuv na iskričavu na pučinu zlovoljan reče: "Uzalud otac je Pelej. al' izvršio n'jesi mu želju! A kad se ne vraćam više na postojbinu mi milu. o Sperhiju. a pred njima iđahu mazge. da plaču. postrance. Kad već na mjesto dođu. Ahilej što im ga reče.

Izatoga četiri konja On visokovrata brzo na lomaču baci veoma Uzdišuć. Ali još oganj mrtvog Patrokla palio nije. već dat ću ga psima. Na vrh lomače metnu mrtvaca u srcu tužni. Kako se protego mrtvac. Da dođu. Što sam ti obećao. Kojima bijaše drag. Baci ih u vatru jaku i gvozdenu. neka bi brže izgorjela mrtva tjelesa. Zefiru molit i krasne im obrekne žrtve. Dvanest ti vrlih obećah sinova junačina trojskih. 3 Onda zajeca i svog drugara po imenu zovne: "Zdravo. Mnoge sporohodne vole krivoroge i mnoge tovne Zaklav pred lomačom ovce oko njih se zabave mnogo: Sala iz sviju uzme Ahilej i pokrije njime Do nogu mrca od glave i okolo klanice složi. to sve ću izvršiti tebi. B. Spaljivanje tijela. 3 195 166-177. 192-225. Patroklo moj.Homer: Ilijada 160 165 170 175 180 185 190 Daj ih od lomače sada raspusti i gotovit ručak Reci im. Sve razbludnika. A maglu mrku Feb Apolon nad njim navuče Spustiv je na polje s neba i pokrije čitavo mjesto. Odmah raspusti on k jednakobokim lađama narod. Jer ga čuvaše Zeusova kći Afrodita od pasa Obdan i obnoć mažuć ambrosijskim ružinim uljem. a mi se tu oko mrca hoćemo trudit. te dva Ahilej zakolje od njih Pa ih u vatru baci. 368 . a Hektora ne dam Prijamovoga ognju izjedat. sinova trojanskih vrlih Dvanaest sjeći stane u duši im misleći o zlu. da ne bi sila sunčana Na žilama i udma osušila njegovo meso. I drugi su narodi u starini klali i palili životinje i ljude u čast odličnu pokojniku. Da mu Ahilej kožu ne oguli vukuć ga mnogo. Zatim prisloni on uz odar meda i masti Pune dvoušne vrče. Ostanu ukopnici i drva slagati stanu." Kad tu junacima kralj Agamemnon besjedu čuje. neka ih jede. i vojvode ovdje nek budu. Vrlo ih moljaše vino iz vrča im lijući zlatnog. Tad se brzonogi divni Ahilej domisli drugom. Sve će ih oganj s tobom izjedat. iako si već kod Aida. kad bi ga sahranjivali. Devet je pasa gospodar imao ovaj. Dvjema se vjetrima počne od ognja podalje stavši Boreju. al' ne dođu pseta na onog. Lomaču od sto stopa naciniše u šir i u dalj." Tako s prijetnjom reče.

uz lomaču pužuć i uzdišuć tužno za njime. i svaki je k sebi pozove. jer natrag Okeanu idem. žrtava svetih da ondje okusim i ja. 226-397. a oganj bukteći vrlo Praskaše. a Ahilej dvoušni kondir Uzevši čitavu noć iz vrča zlatnoga vino Grabljaše te ga junak po zemlji l'jevaše i njim Močaše zemlju dušu Patrokla zazivajuć jadnog. Onda vjetrovi natrag u dvore vrate se svoje Po moru pjenastom Tračkom. gdje bozima sad hekatombe Kolju. Odmah poskoče svi.Homer: Ilijada 200 205 210 215 220 225 Neka bi počela drva da gore. A. već ovu besjedu reče: "Meni do sjedanja nije. te noć cijelu fijučuć i duhajuć skupa Lomači dizahu plam. da zemlji javi već svjetlost (Za njom u šafran-plaštu nad pučinom sipa se zora). i prestane gorjeti plamen. kad očima spaze je vjetri. do grudaste dospiju Troje I na lomaču padnu.vali se dižu. Čašćenje pokojnika. K sinu se Atrejevu na iskup kupljahu ljudi. 29. Ali Boreja moli i Zefira bučnog Ahilej. koji je smrću rastužio jadnoga oca I mater: tako je rido Ahilej drugarove kosti Paleć. Onda se ukloni dalje od lomače divni Ahilej. Da dođu. Brzo duhati dođu na pučinu. Irida brza Molitve njegove čujuć glasonoša vjetrima dođe. 3. U etiopsku zemlju. kad kosti mladoženje sina Pali. čašćahu tad. a ono nabuji. na kojoj Patroklo Leži. dan. Njihova hoda lupa i tutnjava probudi njega. i vi o boljari ahejskog ljudstva. i njima on obećava klanice krasne: Lomaču u plamen njemu uspir'te. 226-261. a san na njega slađahni padne. Sahrana Patroklovih kosti. Gasit se lomača stane. Vjetri se zajedno svi u domu Zefira ljutog Gošćahu. . a vjetrovi odmah se zatim Dignu s bukom golemom i oblake pred sobom vijuć. Dotrčavši Irida brza Na prag kameni stade." Tako rekavši ode. Kao što rida otac. Al' sjest ne htjede ona. Te se digne i sjedne i riječ im prozbori ovu: "Atrejev sine. Vjetri zviždeći pire. Kada Danica ide. zauji. kojega svi oplakuju sada Ahejci. 230 235 369 . Počine trudan.

4 A kad već naspu hum. koliko dosegnu silovita vatra. Igre u čast pokojniku. Menetiju sv'jetloga sina. Dokle je došao plamen i dubok pepeo pao. Onda ih u žaru stav'mo u zlaćenu. Najprije konjanikom brzonogim obdulje sjajne Postavi. I to u čador metnu i tankim pokriju platnom. Četvrtom talenta 6 dva junaku postavi zlatna. od njega se vrate. iznese tronoge. i uhat od dvadeset i dvije mjere Tronog. Dobro razbirajući. kotle. dvostruko salom Pokrijmo njih. tj. "žena". a zatim Kupimo kosti Patrokla. Plačući bijele kosti drugara miloga stanu U zlatnu kupiti žaru i dvostruko nameću sala. Mazge i konje izvede i bikove jakijeh glava. 261. Ahejci poslije mogu Hum taj grobni povećat. robinja. a. Onda ošestare grob i okolo lomače stave Kamenje što je za temelj. a lako njih je prepoznat: Lomači ležo je on po sredini. 262-650. Trećemu konjiku lijep nežežen postavi koto. raširit. a mazgom bijaše bređa. 262-897. to je priprava i građa za grob koji će se načiniti poslije Ahilejeve smrti. Nego priličan tako. Četiri brao je mjere i sv'jetao jošte je bio. 4 5 265 270 370 . B. Huma velikog vrlo načiniti ja vam ne velim. a kobilu drugom šestakinju postavi ondje. A petom još nežeženu i dvoušnu postavi žaru. kojino za mnom Ostanete živi u lađama punim vesala. O talentu vidi u Tumačenju riječi i imena na kraju knjige. Neka je vodi. Uz to i žena 5 još krasnopojasnih i sivog gvožđa. prvome ženu u poslima divnima vještu.ljudi i konji mješovito sasvim na kraju. Ahilej Ondje ustavi narod i u krug ih posadi širok.Homer: Ilijada 240 245 250 255 260 Najprije žarkastim vinom ugasite lomaču dajte Svu. Najprije žarkastim vinom ugasiše lomaču oni. Još je ujarmio nije. pa zemlje naspu odozgo. Utrke na kolima. dok i sam k Aidu ne odem i ja. 6 269. Onda se uspravi on i Argejcima besjedu rekne: 255-256. Iz lađa dare iznese." Reče. a ostali dalje Gorahu . Što se ovdje kaže. te oni se svi Ahileju pokore brzom.

Etu Anhisov sin 10 Agamemnotiu dade Ehepol Za dar. što vučahu kola. Gledaj. 7 Vi se spremajte drugi po vojsci. al' tvoji su konji Trčati sporiji od svih i bojim se. al' sami junaci Ne znaju domislit se od tebe ničemu više. koji je često veoma njihovu grivu Uljem pol'jevao žitkim okupav ih vodicom bistrom. Konjike obdulje tu u krugu čekaju evo! Da se natrkujemo Ahejci u slavu drugom. da ne mora poć pod vjetroviti Ilij.. 426-428.. Upregne kobilu tu Menelaje preželjnu trke. Prvi od sviju kralj junaka ustane Eumel. 9 295. Četvrti pak Antiloh ljepogrive opremi konje Nestora gospodara prejunačnog Neleju sina. već doma Da u nasladi bude. Onih su konji brži od tvojih. i st. kopitonogi ostat će konji. vidi o tim konjima u 5. a što znači ime Podarg. i oni naučiše tebe Svakako borit se s kola te ne treba mnogo te učit. Za njim Tidejev sin Diomed digne se jaki. već drugi čovjek istoga imena.Homer: Ilijada 275 280 285 290 295 300 305 310 "Sine Atrejev ti i ahejski vi nazuvčari. u mene koliko su vrsniji konji." Tako Ahilej reče. na glasu sa kola borac. . dobra bit neće. kad veliko blago mu Zeus-bog Dade. rečeno je u bilješci 8. i konjici brzi se dignu. pjev. st. 323-327. Blagoga. slavnog. 283-284. O Antiloše sine.. iz Sikiona iz širokog bješe Ehepol. a on obojicu predade meni. otac Enejin. 185-197. Ta vi znate. da nikako tebi ne umaknu darovi. 10 296. Jer su besmrtni oni. Mili Admetov sin. Eta (grč. st. "Anhisov sin". Zeusov potomak i dva brzonoga upregne konja: Bratovu kobilu Etu 9 i svojega konja Podarga.ovo dakako nije Anhis. pjev. vidi u 17. dragiću. Posidon ih mojemu ocu Peleju dade. Ali ću ostati ja. st. oni stoje i u svom su žalosni srcu. koji se od vas Uzda Ahejac u konje i u kola složena svoja. Nego. pjev. aithe) znači riđu kobilu. 291-292. Okolo biljege znaš zaokrenut. griva im spada Na zemlju. 261-273. Tad k sinu pristupi otac Pa mu . kada je samog Eneju spaso Apolon. Oni za njime žale stojeći. sinko. Prve bih dobio ja i u čador odnio dare. Trosove upregne konje. 222. Kad su izgubili svoga uzdodržu dičnoga. iz Pila mu bijahu brzi Konji. 8 Za njim se Atrejev sin plavokosi digne Menelaj.progovori želeć mu dobro: "Tebe su mlada bozi zavoljeli Zeus i Posidon.mudru po sebi . 7 8 371 . ti se u svemu u pamet uzmi. Svijetli sin Antiloh. Eneji što ih je bio Oteo.

. njemu iz ruku uzde popusti. kopljanik slavni. A peti junak Merion ljepogrive opremi konje. tu je il' stećak junaka pokojnog davno. Arion je bio (po potonjem grčkom pričanju) krilat konj. Jer bi raniti konje i kola prelomiti mogo. . Onda Atrejev sin Menelaje. izrekavši na zemlju sjedne. oždrijebila ga je neka Harpija (vidi bilj. Pameću također krmar na iskričavome moru Lađu upravlja brzu. za utrku ravan je prostor Okolo.. a sam se ti u pletenim kolima svojim Malo nal'jevo nagni.il' dobre Konje da tjera. Ili je biljega to od pređašnjih stvorena ljudi. Za njim dobi Merion da potjera. Pameću jedan je bolji uzdodrža. misli i oprezan budi. u 20. jer konje Tjerajuć ako prođeš uz biljegu. Da se učini tebi. pjev. Kada se tko u svoje u konje i u kola uzda I kad ovuda onuda daleko zaokreće ludo.Homer: Ilijada 315 320 325 330 335 340 345 350 355 Pameću više vrijedi drvosječa negoli snagom. tko li je pred njim. Konji mu trkalištem zastranjuju. i pokaže znak im Ahilej 346-348. 261-273 (te je konje imao najprije Tros. da stranu biljezi taknu Glavčina umjetnog točka. a od božjega roda. koji je brzi Bio Adrestov konj. te ždr'jeb Antilohu iskoči.) s Posidonom. iako su konji mu gori. Jednako biljegu gleda. pjev. Sigurno drži konje i motri. Te to brzonogi divni Ahilej određuje za znak. izbliza ih okreće pamteć. kad vjetri je bacati stanu. Nego. 223-225. dragiću. nikoga nema. na konja desnoga vikni Te ga ošini. st. Tko bi jurnuvši mogo il' stići te ili preteći Pa da i divnoga tjera Ariona. K njemu se dobro primakni te kola i konje izbliza Tjeraj. Kako je prvom konje pritegnuo uzdama kožnim. da potjera konje. Ahilej Prom'ješa njih. nego je drugi. a zadnji dobi Najjači od svih njih Diomed. a tebi sramota. što ovdje Laomedon odgoji sebi.o Laomedonovim konjima vidi u 5. Pošto je milome sinu o svemu rekao glavno. a za njim gospodar dobije Eumel. Znak ću ti reći očit. unuk Trosov). 11 372 . Kamena ukopana na strani jednoj i drugoj Dva su pri sastavku puta. To bi drugima bilo veselje. sinu Nestora divnog." 11 Nestor. st. Al' tko lukavstvo zna. Stanu po redu svi. Svi se u kola popnu i ždrebove bace. al' čuvaj se kamen dodirnut.. a ne truhne od kiša ništa. i njega zaboravit nećeš: Drvo koliko hvat u zemlji suho ti stoji (Hrast il' omorika to je). A konj lijevi nek se do biljege primakne tamo. Nelejev sin. a poslije Laomedon. kad ih ne drži.

Homer: Ilijada 360 365 370 375 380 385 390 395 400 Na polju ravnom daleko i odredi. Kada već trkalištu na kraju bijahu konji K pjenastom moru okrenuv. Neka utrku motri. tad svakog se viđaše jakost. Laktove ozl'jedi sebi i usta i nozdrve obje. po pravici sve neka kaže. pazit da ima Starac bogoliki Feniks. Od gnjeva prospu se suze iz očiju tad Diomedu. i bujna mu besjeda zapne. te na nj glave položivši lećahu dalje. a oči mu suza Pune budu junaku. A sad skakahu uvis. Eumela prestigo tad bi Diomed il' bi ga stigo. Protegnut bješe im trk. Konjma se prosipaše brzonogim uz vjetar griva. Uzdama udare njih i brzo r'ječima viknu. Feretijev unuk je Eumel (a sin je Admet). Tidejev upravi sin kopitonoge konje okrenuv. Kada kobile vidi gdje bježe mnogo još jače. .. te ona ljudma pastira Stigne i pruži mu bič i snagu konjma mu dade. Na Diomeda da se rasrdio nije Apolon. kako Apolon Prevari Tideju sina. i ruda na zemlju padne. A kola njihova sad mnogohranu ticahu zemlju. Čelo nad obrvama natuče. 373 . Ali opazi dobro Atena. Feretiju unuka dičnog 12 Hitre kolibe bržo preteku ostale konje. Činjaše ti se sveđ. A dva njegova ždr'jepca zaostaše bježeć bez biča. i 713-714. Odvoji od drugih sviju daleko. U svakom kucaše srce i svaki je konjirna svojim Povikivo te prašeć po onom lećahu polju.vidi u 2. st. pod prsima onda se njima Stane dizati prah ko oblak ili oluja. da na ona će kola uzići. pjev. Onda za sinom ona Admetovim srdita pođe Te mu prelomi jaram. što ocu mu pratilac bješe. potegnite kola što brže! Ja vam se utrkivat ne velim sa konjima hrabrog 12 375. Konjma svojega oca Antiloh povikne tada: "Počnite i vi dva. Svi tad u isti mah na konje podignu biče. u kolima svaki u svojim Stajahu upravljači i pobjede bijahu željni. a kobile njegove odmah Trgnu na dvije strane. 763-764. nego nablizu. Koji mu sjajni bič iz ruku izbio bješe. Široka Eumelova ramena i leđa već dahom Grijahu. Sa sinom Tidejevim iza njih stizahu ždr'jepci Trosovi. Poljem pohite konji i od crnih lađa daleko Brzo jurahu oni. A sam se izvali Eumel iz stajala pokraj točaka. Za njim je Atrejev sin plavokosi stizo Menelaj. ne bjehu od njih daleko. jer mu Atena Boginja ohrabri konje i njemu proslavu dade.

a oni se vike pobojavši svog gospodara Jače polete za časak. to samo znadu pjesnikovi slušači. 185-197. te Atreja sinu Konji ostanu ostrag.. ljudma pastira. sličan tome primjer vidi u 10. jer sam je popustio tjerat. noge Negoli vama. Ako s nemara svog rđaviji dar donesemo. 388-390. ne rekosmo pravo Ahejci. al' konje Antiloh još i jače potjera tada Bičem goneći njih i gradeć se. 405-406. st. Što ga je hitio mladić ogledajuć se u snazi. kao da ne ču.Homer: Ilijada 405 410 415 420 425 430 435 440 445 Tidejevoga sina. ali Antiloh nije to vidio ni mogao vidjeti. . a oni se vike pobojavši svog gospodara Jače polete i brzo nadomak onima dođu. vidi u 8. gdje s' voda sabila zimska I dio prodrla puta i čitavo mjesto izdubla. jer nema ni jedan mlađahne snage. i tako će doista biti: Nećete imati njege od Nestora. . Antiloše. 447. Bila je zemlje puklina. Prije će onim se konjma utruditi koljena. Tuda je tjero Menelaj i sukoba dobro se čuvo. da ne bi vas kobila Eta Obasula sramotom.Što Antiloh kaže u st. da se u prahu Ne bi junaci našli toliko za pobjedom hrleć. Što ostaste. Nego će oštrom mjeđu i jednoga i đrugog posjeć. 374 ." 13 Reče. i neću smetnuti s uma. i brzo na širemu moći ćeš minut. Atrejev sin se poboji. pa je to znanje pjesnik naivno prenio na Antiloha. o Ateni kako je pomogla Diomedu." Reče. A ja ću nastojat s pomnjom i gledat ću. kako ću moći Proći tijesnim putem. razuman da si. nemojte stajat. to se naprijed spominje u st. ustav' ih deder.brzine njima je sada Boginja dala Atena i slavu dala junaku. Da kopitonogi se ne udare konji na putu I da pletena kola ne prevale. Antiloše. predobri konji? Ja ću vam nešto reći. i povikne tad na konje veleći im r'ječi: "Nemojte prestajat tužni u duši. što možete brže. Nego hajdete vi i potec'te.. i zatim ugleda brzo Ugnuti tijesni put Antiloh. Pazi. pjev. st. Jer put je uzak. Ali nikako nećeš bez zakletve obdulju odn'jet!" Reče. čovjeka drugog! Odlaz'. Psujući onoga reče plavokosi junak Menelaj: "Strašnijeg nema od tebe. smioni ratnik. 13 403-416. Nemojte za njima ostat. da ne smrviš mene i sebe udariv kolma. Nego stignite brzo Menelaja dičnoga konje. A kopitonoge svoje Antiloh okrenuvši konje Upravi izvan puta i tjeraše malo zastraniv.. Preko ramena bačen koliko kolut odleti. Antilohu povikne zatim: "Ludo upravljaš konje. pjev." Reče. Toliko njegovi konji preteku.

čelovođe argejske mudre. Koji su naprvo konji. o zlobniče. Da sam ne bude usto Ahilej i besjedu reko: "Ti. Idomeneju. a nije ti sile. a on drži u rukama uzde stojeći. Također čini se drugi uzdodrža. mislim. Onda se uspravi on i Argejcima besjedu reče: "Prijatelji oj moji. Tideja mislim sin je konjokrote jaki Diomed. jer nije ni pristojno vama." Reče. te vidite. jer neljupko srce imadeš. Idomeneju? Jošte daleko Kobile na polju one poskokljive širokom lete. I vi zamjerit znate. Sam li nazirem ja brzonoge konje. Da naklapalo budeš." Ružno napadne na nj brzonogi Ojlejev Ajas: "Naglo što naklapaš to. al' meni Etolac po rodu se ono Svojemu čini i kralj Argejcima on mi se čini. Eumela. Najprvi kretski vođ Idomenej opazi konje Van kruga na mjestu sjedeć na najvišem. kad plaćao budeš. i ti.Homer: Ilijada 450 455 460 465 470 475 480 485 490 495 Ahejski sinovi tada u krugu sjedeć i dalje Gledahu konje. a oni ravnicom lećahu prašeć. Svađa među njima tada produljila bi se bila. okrugla kakono mjesec. Koji je bio inače riđ. A Agamemnon divni obojici svjedok nek bude. Iste su kobile blizu i sada. jer ja ne mogu Dobro razabrat. Jesu l' uzdodrži uzde izmakle. il' i vi? Drugi se konji meni pričinjaju sad da su bliže. a na čelu je njemu Biljega stajala b'jela." Srdit vojvoda kretski odgovori njemu ovako: "Ajase svadljivče prvi. s kojega bješe Vidik. te iz daleka vikača čuvši prepozna. il' nije l' zakrenuo pravo? Ondje se srušio. koje su bile. ta i boljih ima od tebe. kad radi tako tko drugi. Nego se oklad'mo dajmo za tronog ili za koto. i slomio kola. Najprije opazih njih gdje obiđoše biljegu tamo. nemojte oštrim Dulje se r'ječima r'ječat. . Nego ustan'te i vi. Po polju svuda Gledam trojanskom ja. te konja ne može Oko biljege stegnut. da znadeš. u drugom svem si Među Argejcima gori. te njemu Kobile strugnuše tad. i moje se obziru oči. o Ajase. na polju ondje Ostaše kobile onog što onamo trčahu bolje. Ta ti u argejskome u narodu najmlađi n'jesi Nit' najbistrije tebi iz glave gledaju oči! Vazda riječima znadeš naklapat. Al' sad ih nikako vidjet ne mogu. Nego sjedite tu u krugu i motrite konje. Opazi također konja. 375 . jer bjesnoća im obuze srce. Srdit i gotov njemu odvratiti r'ječima oštrim.i Ojlejev sin brzonogi digne se Ajas. što isticaše se vrlo.

376 . Koji se okreće brzo veoma. Te med Argejcima stavši progovori krilate r'ječi: "Najbolji junak gle kopitonoge konje sad tjera Zadnji. te konjma Silan kapaše znoj sa pisiju i s vrata na tle.). Ne bi ga stigao samo. već prestigo bio bi njega. Da iza naplataka točaka kolomije mnogo U sitnom ne bješe prahu. a ruda mu je pala na zemlju (st. već on pohiti i darove uzme Te drugarima dade prejunačnim ženu odvesti I još uhati tronog. za sobom jer mu je Atena prelomila jaram. . pa konje stane isprezat. a ne brzinom Menelaja preteko bješe. Tada će svaki od vas raspoznati argejske konje. A sam iz sjajnih kola iz presjajnih na zemlju skoči. tj. I on bi konja mu tad. a konji lećahu hrleć. Kako je konj daleko od točka. Lukavstvom. Bude ga žao brzom Ahileju. A on najmanje vješt na utrku tjerati konje.Homer: Ilijada 500 505 510 515 520 525 530 535 540 14 Oni će sami hrleć za pobjedom brzo dotrčat. a oni svi povladiše. al' takav mu dar udijelimo. jer jakost je rasla sve više U Agamemnonove ljepogrive kobile Ete. A kola urešena i cinom i zlatom mnogim Iza obadva konja brzonoga jurahu tako. Jednako padahu sad na uzdodržu grudice praha. jer Ahejci povladiše. Za njim Nelejev unuk Antiloh dotjera konje.a Tidejev sin veoma dotjera blizu Konje i šibaše njih po ramenima. Nasloni bič uz jaram. Skrajnje repa. Koji posljednji bježe za drugima. al' brzo ga stigne. mu dlake dodiruju naplatak točka. Ali i tako blizu Menelaje držaše konje. koji li spr'jeda. Jer najsporiji bjehu ljepogrivi njegovi konji. Da su još dalje njih obadvojica imala trčat. koliko se može dobacit Kolut." Reče. Drugi. i Stenel ne htjede jaki Čekati dugo. kako je reko. "vukući kola". oni se uvis Propinjahu i brzo su put svršivali oba. kad gospodara Svojega po polju vozi i vuče za sobom kola." Reče. kada ga spazi. te ne bijaše više moguće upregnuti konje u kola. 392-393. te med njim i konjem Nema prostora mnogo kad širokom trči ravnicom: Toliko Atrejev sin za Antilohom čestitim osta. a prvi dar nek Tidejev sinak odnese. A sin Admetov dođe od sviju zadnji junaka Krasna vukući kola 14 i pred sobom tjerajuć konje. A Idomenejev drug Merion subojnik vrli Bješe kopljomet daleko za preslavnim Atreja sinom. dao. U sredini kruga Diomed stane. Najprije bješe od njega. 533. kako je pravo.

Antiloše. a njegovi mnogo su gori Konji. u ruke njemu Glasnik postavi skeptar 16 i argejskom narodu mučat Reče. koga je volja u koštac se uhvatit sa mnom. i u srcu ako t' je mio.zatim hoće Menelaj da Antiloh zaklinjući se takne konje. pjev. st. Mnogo je zlata i mjedi. kako je pravo. . 15 Oklop je optočen taj sve okolo sjajnijem cinom. a taj i otiđe i dar donese. kad je učinio ono što mu Menelaj prigovara. "u ruke njemu glasnik postavi skeptar". što sam skinuo sam sa Asteropeja. tj. 567-568. da pohvale tebe Ahejci. ako li r'ječi Izvršiš te. Antiloše. zadnji tad ne bi brzonoge dotjero konje! Ako li žališ njega. da Eumelu dar iz čadora Drugi dadem. ovaca u tvom čadoru. L'jevanim cinom. nek o nju se pokuša sa mnom Ogledat. Sudite u sredini obojici. vidi 21. . jer presuda pravedna bit će: Dođi. tad med njima riječ bogoliki prozbori junak: "Što si učinio to. pjev. učinit ću to i oklop ću njemu Mjedeni dat. Nego dederte. ne po milosti. ako se krivo 15 16 377 . Al' bješe mu molit se vječnim Bozima. 17 582-584. "što sam skinuo sam sa Asteropeja". veliš. razuman nekad? Moje si junaštvo ti osramotio. jer uzeti dar sad spremaš se meni Misleći. Menelaj hoće da Antiloh zaklinjući se drži bič u rukama kako ga je imao. Pred kola stanider ti i pred konje i vitki drži Bič u ruku. Da mjedenhalja koji Ahejac ne rekne potom: ""Atrejev sin Menelaj Antiloha zanese lažju Te sad kobilu vodi. Tada se med njima digne Menelaj u srcu jadan I gnjeva teškoga pun na Antiloha. 505. Uzmi što od tog te njega još i većim darivaj darom Potlje il' odmah sada. a ovaj ga veselo primi. i divni Ahilej brzonogi tad se nasmije Radujuć mu se. Ove kobile ne dam." Reče. Antiloše. da će me moći Ikoji Danajac korit. jer drag mu Antiloh bijaše drugar. što njime brzonoge tjero si konje." Reče te milome kaže Automedonu donesti Dar iz čadora. mudre čelovođe argejskog roda.vidi bilješku u 18. 183. Te odgovarajuć njemu progovori krilate r'ječi: "Ako. konje si moje Ustavio i svoje rđavije potjero napr'jed. I kopitonogih konja i robinja dosta imadeš. gojenče Zeusov.. iako je sam junaštvom bolji i snagom. U ruke Eumelu da ga. a junak je dobar. 17 560.Homer: Ilijada 545 550 555 560 565 570 575 580 Ali se Nestora sin junačine digne Antiloh Te se s Peleja sinom Ahilejem pravdati počne: "Vrlo ću na te se srdit. Ahileju. st. a on će za njega vrijediti mnogo. što su kola zaostala i hitri konji Njemu."" Al' ja da presudim sam i ne mislim.

pa ako ustražiš štogod Drugo iz mojeg čadora. Zato se dajem tebi namolit i kobilu tebi Dajem. al' pamet je njegova slaba. jer nećeš ga više Živa med Danajći vidjet. vidi 4. da propadne i on i njegovi konji. vidi u 13.Tako mu reče I dar mu u ruke metne. nek vide i ovi. koji je tjero.Homer: Ilijada 585 590 595 600 605 610 615 620 625 Takni ih te se zakuni zemljomičnim bogom. kad počnu oranice stršit: Tako se razblaži tebi. koju zadobih. koja je moja. a presjajni kotao uzme Sam on. st. pretrpio mnogo I brat ti pa i otac junačina. jer rvat se ti. i Ahilej ponese je izmed gledača Te je Nestoru da i reče pristupivši k njemu: "Na i tebi ovo. Po klasovima pada. Jer te već starost teška pritiskuje". pjev.Antilohovu drugaru Noemonu dade Kobilu da je vodi. dragiću. ta ja od tebe. Još dvoušna ostade žara.kao što rosa na usjevu. da navlaš nijesi ni pr'jevarom kola mi smeo. jer lud nijesi ni vjetrenjast ni prije bio.još hoće da se Antiloh zakune Posidonom. Antiloše.. darovat bih volio tebi Odmah i to. zaklad nek bude. a ti i stariji i bolji jesi. nit' kopljem ćeš gađat ni trčati nogama brzim. apostrofa. st. A ovaj ti dajem onako Dar." Reče te Nestora sin junačine kobilu vodeć Odmah je u ruke da Menelaju. što trese Zemljom. 554-555. 18 600. Besjedu započne s njim i krilate prozbori r'ječi: "Doista pravo si sve i valjano kazao. a zlatna dva Merion talenta uzme. no tebi. sinko! Noge mi. o gojenče Zeusov. . ljuto da nije." Razumni na to njemu Antiloh odgovori ovo: "Strpi se. . o starino. Spomen pogreba jadnog Patrokla." Reče. 18 Besjedu započne s njim i krilate prozbori r'ječi: "Ja ću. pjev. . A sad tim ti je mladost prevladala. jesam Mnogo mlađi. Zato srce tvoje nek posluša: tebi ću dati Kobilu. Nego si mnogo ti nastrado.svi vi zbog mene. Znadeš. n'jesu ni koljena sigurna više.. ako i jesam Srdit. . srce u grudma. o kralju Menelaje. Ne bi me mogao brzo Ahejac drugi umirit. . kakovih ima grehota u čovjeka mlada: Volja je brža u njega. 378 . tebi popustiti. Menelaje. od tebe koji su bolji. iz duše Ispasti za dane sve i pred bozima ostati grešnik. Četvrti. koji mu je pradjed. ni pesnicama se nećeš Tući. a Nestor veseo primi. Ovom se srce Razblaži. Samo se čuvaj Drugi put varati ljude. kojino raste. da nije Meni nemilo srce u grudima. Peti dar. 128. zakune.

A Polidora tada i Fileja kopljem predobih. Nego idi i svojeg drugara 20 borbama slavi. Pobjeđeniku kondir za nagradu dvoušni metne. Zato i dobiše oni od sviju najveće dare. pjev. dobra junaka. Patrokla. . Dvojici najboljih rec'mo junaka. Što me se jednako sjećaš ljubežljiva te na pameti Imaš. da snagu potpunu imam. trkom natrčah. Šakanje. Onda se uspravi on i Argejcima besjedu rekne: "Atrejev sine ti i ahejski vi nazuvčari. Neleju sina.Homer: Ilijada 630 635 640 645 650 Već mi se ruke s oba sa ramena ne miču brzo. a ni Epejac. a bičem je tjerao drugi. a ja se pokoriti starosti imam Jadnoj. Mazgu nek tegleću uzme i s njome se vrati u čador. 19 20 655 660 665 641-642.. O ponavljanju koje je u ta dva stiha vidi bilješku u 20. a onda ja med junacima bijah na glasu." Reče. i Danajci svi mu priznadu. Još je ujarmio nije (ujarmit je vrlo je teško). 379 . te jedan je upravljo stalno. kad obdulje kraljevi sini Metnuše! Onda meni ni jedan Piljanin jednak Ne bješe niti Etolac junačina. "svojeg drugara". A pobjeđenik će ovaj odnesti dvoušni kondir. a sad se nek laćaju mlađi Takvih posala. a Ifikla. Samo me kolima do dva pretekoše Aktoriona Brojem jači od mene i pobjedu zavideć meni. 371-372. Pesnicom svladah tad Klitomeda. 19 Takav sam bio onda. A bozi tebi hvalu za ovo obilatu dali!" b. Jedan je upravljo stalno. Tako mu reče. Ko na Buprasijskom polju od Epejaca kad bješe Pokopan kralj Amarinkej. Kojemu od njih Pobjedu dade Apolon. Ej da pomladit se mogu. Enopu sina: Rvanjem dobih Ankeja Pleuronjanina. Oni su bili blizanci. 646. kako me valja u argejskom narodu častit. Tegleću uhvati mazgu i ove progovori r'ječi: "Neka ovamo dođe tko želi odn'jeti kondir. neka se dignu I nek se na šake biju za ovo. i meni se raduje srce. tj. Sin Panopejev Epej u šakanju bolnome vještak. što na me Usta. Onda obdulje on za šakanje odredi mučno: Tegleću mazgu sveže šestakinju ondje u krugu. st.i junak se vr'o i visok podigne odmah. te Pelejev sin med Danajce guste Otide zahvalu čuvši od Nestora. A to veselo primam. 651-699.

Neka ga ukopnici u skupu čekaju ovdje. u obraz lupi. iz svih im uda Tečaše znoj. zapletu se teške im ruke. Kako se riba pod lelijem Boreja vjetra Na punom haluge žalu praćaka. 700 705 I treću obdulju onda Ahilej odredi odmah.Homer: Ilijada 670 675 680 685 690 695 Mazgu Ahejac. u boju slabiji što sam? Ta baš u svakom djelu i ne možeš biti vještakom. Pobjeđeniku ženu u poslima mnogima vještu Odredi (svi je vrijednu cijeniše goveda četir'). od mojih svladana ruku. tj. drugari Pristupe pa ga kroz krug povedu. 380 . . Omamljena ga druzi povedu i med sobom njega Posade. pokazujuć je Argejcem: Veliki tronog." Tako im reče. 710. obara glavu."okrug" je mjesto određeno za borce. tako i u st. 21 683-684. 700-739. i oni umuče svi i zašute. Al' ga junačina digne i uspravi Epej. Opasav 22 se u sredinu okruga stanu Obadva onda ruke i jedan i drugi dignu Žilave pa se zalete.Eurijal. "opreg" oko slabina da ih štiti. u čemu sam . mislim. i odmah mu koljena b'jela Klecnu. Tad njegovu sinu pomagat Diomed Kopljanik slavni stane i hrabrit ga želeć mu vrlo Pobjedu. te onaj Ne mogne stajati dulje. i tako će doista biti: Naskroz ću kožu prolomit i kosti ću smrviti njemu. pregačama. a kralju Talaju unuk Bješe (Mekistej je taj u Tebu došao jednoć. . Koji Mekisteju sin.dičim se . Najprije metne na njega opreg 21 i zatim Od kože tornoga vola poizrezano mu dade Remenje. Ili zar dosta nije. I to za rvanje mučno.. a Epej najednoć skočivši divni Onoga. Da ga iznesu odavde."remenje" oko šaka. 22 685. Čeljusti počnu im strašno škrgutati. na pogreb. tu je Kadmejce Svladao sve). Rvanje. Samo mu ustane jedan bogoliki junak . tko drugoga svlada (Med sobom svi ga vrijedna cijeniše goveda dvanest). noge se njemu Vuku i gustu krv izbacuje. kad udaren bude. oko njega su gledači. Sada ću kazati nešto. ni jedan neće odvesti Mene u šakanju svladav. ali tako da prsti budu slobodni. c. zatim odu i dvoušni kondir donesu. "opasav se". dok je pogledo.prvi. što stoji u ognju. a val je crni Pokrije: tako se praćnu i onaj. Kada je umro Edip. šake su se remenjem obavezivale da udarci budu što jači.

Digni me. i drugi da se Ahejci natjecat mogu. te ona 23 Stanu grohotat. Kako se hvataju rozi na krovu. kojeno slaže Slavan drvodjelja želeć da vjetara sili odole. Masnice guste se ispnu po rebrima i po ramenma. Trećom bi skočili oni i opet bi stali se rvat. koji se tako hvataju jedan drugoga da izlazi oblik preokrenutoga V.te veliki sin Telamonov digne se Ajas. Obrišu prah sa sebe i košulje zatim obuku. sine Laertov. Oba su se borca rukama tako obuhvatili da su glavu i prsi stisnuli o glavu i o prsi jedan drugome. 23 711-714. Pobjedu oba imate. al' lukavstvo spazi Odisej Te on Ajasa udriv u koljeno. Onda veliki sin Telamonov progovori Ajas: "Potomče Zeusov. koji želite u ovoj se borbi ogledat!" Reče. a donje tijelo zajedno s nogama jedan od drugoga raskrečili tako da su obojica zajedno u tome položaju bili nalik na preokrenuto slovo V. Niti je mogao Ajas. što do šest mjera u sebi Braše. . jer su ga krasno izradili vješti Sidonci. i znoj ih obojicu oblije vlažni. Oba se opasavši u sredini okruga stanu." Reče." Reče i dizat ga stane. Masnice crvene krvlju obojici. Razglobi. a oni ga čuju i rado se pokore njemu. Drugi se digne Odisej domišljati lukavstva znalac. i jednake uzevši dare Idite. Jedan drugoga hvati za laktove žilavim rukam'. 381 . 740 Odmah darove druge za brzinu metne Ahilej: Hubav srebrni vrč. jer jaki se ne da Odisej. Ajas mu potkine noge. Utrkivanje. Niti je svaliti mogo Odisej ni na tle oborit. Zatim ga divni stradalac Odisej dizati stane. 740-797. gdje mu je pregib. Čvrsto šćepaše ruke silovite leđa. il' ću te dići. za ostalo Zeus nek se brine. Pjesnik poredi taj položaj s rogovima na krovu u kuća.Ajas se sruši nalećke. Da se ne diže sam Ahilej i branit im stade: "Nemojte više se trudit i nemojte trti se u zlu. Malo ga gane sa zemlje. a svojom ljepotom na zemlji bijaše c'jeloj Najljepši. pobjede vrlo Oni bijahu željni zbog tronoga hubavog onog. Odisej mu padne Na prsi. d. Kad dodijavati to nazuvčarom već stane Ahejcem. domišljat Odiseju. al' ne mogaše ga dići. . motrahu svi to i svi se divljahu tome. i prašina ih okalja. i nađu se oba na zemlji Jedan uz drugog blizu.Homer: Ilijada 710 715 720 725 730 735 Onda se uspravi on i Argejcitna besjedu rekne: "Diž'te se.

i pokaže znak im Ahilej. Onda se uspravi on i Argejcima besjedu rekne: "Diž'te se.i Ojlejev sin brzonogi digne se Ajas. i svi se nasmiju njemu tad slatko. Protegnut bješe im put od ograde.Homer: Ilijada 745 750 755 760 765 770 775 780 785 A Feničani njega dovezoše plavetnim morem. onda se Ajas Oklizne. o boginjo. . gdje gnoj je Ležao od zaklanih od goveda. koja ko mati Za Odisejem pristaje sveđ i pomaže njemu. u svojem Srcu se pomoli tada Odisej divni Ateni: "Čuj me. Dođe Odisej. 24 382 . Antiloh ovo govori u šali i šaleći se pretjeruje: Odisej je posljednje godine trojanskoga rata mogao biti čovjek od kakvih 40 godina. njega pretekav I vrč uzme. Dahom je divni Odisej obastiro Ajasu glavu Jednako brzo trčeći. I kad već k obdulji htješe doletjeti. glasnih rikača.Atena ga sruši. Za njim Odisej se digne domišljati. dok ne bi još obuzet prahom. koji želite u ovoj se borbi ogledat!" Reče. dakle nikakav starac. Stanu po redu svi. treći Antiloh. Koji nogama hitrim od sviju najbrži bude. A po talenta zlatnog junaku zadnjemu metne. Toga tornoga vola držeći rukama za rog I gnoj pljujuć iz usta Argejcima prozbori r'ječi: "Jao! boginja me je oborila. . dođi pomoćnicom nogama mojim!" Takvu molitvu reče. Koje je poklo Ahilej brzonogi u čast Patroklu. Ko ženi pri prsima štapac Kad krasnopojasnoj stoji. Drugome odredi vola i krupna i pretila salom. Odisej divni za njime Stizaše blizu veoma. i pobjede željnu Ahejci Klicahu. A sin Ijesonov Eunej Patroklu vitezu vrč taj Za sina Prijamova Likona ucjenu dade. dok je bježo. Kada već trkalištu na kraju bjehu. a Ajas tad svijetli govedo primi. iako znadete sami: Besmrtni bozi časte i sada starije ljude. i Palada ču ga Atena. u osnutak poutku vuče. Blizu prsi ga ima: Odisej tako je blizu Trčo i u stope stupo. Pristaše oni u luci i Toasu daše ga na dar. divni stradalac. Gnoja se goveđeg zubi i usta napune onom. hrabrahu ga. Vrč taj za obdulju u čast Ahilej stavi drugaru. brzo preteče One Ojlejev sin. ni 10 godina kasnije nije on još bio star. Brze mu noge dade i koljena i ruke ozgo. od sviju mladića što trčaše brže. a ona vješto veoma Rukama privlači njeg. a i sam hićaše vrlo." Tako im reče. 24 788-792. A zadnju obdulju zatim odnese sebi Antiloh Smijuć se te on ovu Argejcima besjedu rekne: "Nešto ću reći vam. druzi. Nestorov sin.

nek jednaku obdulju uzmu." Reče i u ruke da mu. A kad se jedan drugom nablizu primaknu oni. st. Antiloše. "prodiči Peleju sina". Neka se prestanu borit. ali bez pravog smisla. Borba kopljima. Ajas probode štit. te su riječi prenesene iz 3." Reče i prodiči tim brzonogog Peleju sina. e.i veliki sin Telamonov digne se Ajas. Lijepi trački mač. 800 805 810 815 820 825 kako vidimo iz 8. Nego ću jošte ti dodat polovinu talenta zlatnog. Ljudi ga vele stara.. Tome ću ovaj mač sa srebrnim klincima dati. Vitez Ahilej mač Diomedu veliki dade. od pređašnjih potječe ljudi. vidi 10. 383 . ali Odisej Roda je predašnjega. Ali za Ajasa tad se pobojavši Danajci viknu. Koji drugome prije nas'ječe tijelo krasno Te mu i crnu krv i utrobu zahvati mjeđu.. što svuda jednako krije. 215-216. I sin Tidejev jaki. . A sin Tidejev njega oštricem sjajnoga koplja Iznad velikog štita pogoditi gledaše u vrat.Homer: Ilijada 790 795 Ajas je stariji malo od mene. I nek se ogledaju sad jedan s drugim za ovo. triput izbliza navale oba. Onda Pelejev sin dugosjeno koplje donese Pa ga u okrug metne i kacigu i štit. 343. Onda u sredinu zađu obojica želeć se borit Očima gledajuć strašno 27 . što ga uzeh Asteropeju: A nek oružje drugo obojica zajedno nose. st. jer onoga obrani oklop. zaludna biti. Diomed za njime se digne Kada već njih dva budu u oružju sa obje strane.sve bješe Oružje skinuo to sa Sarpedona divnog Patroklo. pjevanja Odiseje gdje Odisej u bojnim igrama ne ustupa mladićima. nek na se Oružje metnu i mjed nek uzmu. S njim mu i korice dade i remen izreskan krasno. 798-825. a onaj veseo primi. 25 793. Još ćemo krasnom ih gozbom podvoriti tad u čadoru." 26 Reče. Triput zatrče se. i teško se s njime Osim Ahileju drugim Argejcima svim utrkivat. pjev. Ali ne zadre kožu.Ahejci se u čudu nađu. . 26 810. 25 Onda će njemu riječ Ahilej prihvatit ovu: "Ta ti pohvala neće. 27 815 "očima gledajuć strašno". držeća. što pros'jeca meso. O toj obećanoj gozbi nema dalje nigdje ni riječi. pjev. Onda se uspravi on i Argejcima besjedu rekne: "Dvojici najboljih sada junaka rec'mo. . što obdulje dijeli po pravdi.

pjev. valjda što je Epej nespretno zgrabio i bacio kolut. 826-849. Onda Pelejev sin samotvor gvozdeni kolut Postavi. koji želite u ovoj se borbi ogledat! Ako i jesu vrlo daleko rodna mu polja. a svi se Ahejci nasmiju. Stanu po redu. a divni tad Epej pograbi kolut Te ga zavrtjevši baci.Homer: Ilijada f. 29 Aresova tad loza Leontej se kolutom baci. st. imat će dosta Gvožđa. već davat će kolut. subojnik vrli. otac Andromahin. jer taj je pobjednik manji. a druzi tad Polipeta jakog se dignu I dar kraljevski odmah odnesu u prostranu lađu. Strijeljanje. A treći Ajas. jer pastir ni orač mu neće Gvožđa trebajuć u grad putovat. Digne se Ajas. Za njim se digne jaki božanski junak Leontej. Govedar baca batinu za govedima. Eetion. jer su sjekire posve nove. str'jeljati u nju Rekne: "Tko pogodi sada na katarki grlicu plahu. Pet dok se godina bude okretalo.i Teukar se snažni gospodar diže." Reče. baci se njime Žilavom rukom. 414-416. Bacanje koluta. a za njim Drug Idomenejev usta Merion. kolut je taj Eetion 28 bacao jaki. "svi se Ahejci nasmiju". .te ustrajni ratnik Polipet digne se onda. i divni Epej. bude l' ga trebo. koja su se od stada udaljila. sin Telamonov. Od mrkokljune lađe izatog katarku digne Ondje daleko na p'jesku i priveže uzicom tankom Nogu grliće plahe o katarku. 850 855 860 Onda strijelcima modra Ahilej postavi gvožđa: 31 Dvosjeklih sjekira deset i deset jednosjeklih stavi.. 830 835 840 845 g. Poviču. sin Telamonov. "modra gvožda". te on preleti biljege sviju. Onda se uspravi on i Argejcima besjedu reče: "Diž'te se. 840. te su još modrikaste od vatre kad su kovane. Proste će sjekire dobit." Reče. Ždrebove bace u šijem u mjedeni te ih potrešu: 827. Ona se vrti i leti nad govedma njegova stada: 30 Tako je on nad okrugom svim prebacio tada. Al' kad ustrajni ratnik Polipet uhvati kolut. vidi u 6. Dvosjekle sjekire sve nek uzme i kući nosi. . tj. 850-883. A kolut odvezao u brodu sa drugim blagom. 30 845-846. 28 29 384 . da ih dotjera natrag. 31 850. Kako daleko bacit govedar batinu znade. Al' je pogubio njega brzonogi divni Ahilej. A tko promaši pticu i uzicu pogodi samo.

svezana bijaše ptica. nežežen. h. Kotao vola vrijedan. Uz nogu uzicu zgodi." Reče. 884-888.. 32 385 . 884-897. gdje Ahilej Agamemnonu priznaje prvenstvo u bacanju koplja. koliko nadilaziš druge. i odmah Uzica na zemlju padne. i krila gusta joj klonu.a također iz st. Ako je po volji tebi. ali da je tako. ispod oblaka.. Bacanje koplja. Uzicu tanku naskroz oštro'rta prereže str'jela. Dvosjeklih sjekira deset Merion uzme.i motrahu svi to i svi se divljahu tome. Odmah daljnometnom bogu obreče tad Apolonu On hekatombu slavnu prvorodnih janjaca zaklat. a ptica onda Htjede na katarku se mrkokljune spustiti lađe. . a ahejski sinovi ciknu. al' gospodu tad Apolonu On hekatombu slavnu prvorodnih janjaca nije Obreko. te posluša njega junacima kralj Agamemnon. Brzo iz uda joj život izleti. 885 890 895 Onda Pelejev sin dugosjeno koplje donese. Str'jelu je držo u ruci već prije. to se vidi iz st. . Te ga u okrug metne. Al' dar u koritastu ponesi u lađu ovaj. Ali obori vrat. I koliko si snagom i gađanjem prvi od sviju.Homer: Ilijada 865 870 875 880 Teukra zapadne prvog da str'jelja. dok gađaše Teukar. a druge U lađe koritaste u svoje Teukar odnese. Grlicu plašljivu spazi u visu. al' ja bih želio tako. gdje se kaže da su se digla dva kopljometna junaka. A dugosjeno koplje Merionu vitezu dajmo. Pa je. Ne kaže se izrijekom da Ahilej sada poziva na bacanje koplja (džilitanje). a ona se u tle Ispred noge zabode Merionu. Grlica plašljiva tad pod nebesa prhne. Koplje Ahilej da Merionu. 32 Njima brzonogi divni Ahilej besjedu reče: "Atrejev sine. daleko odande Padne. pod krila po sr'jedi Zgodi te naskroz prođe strijela. 891. I odmah str'jelu Krepko odapne on. Luk Merion brzo iz ruke istrgne Teukru.prekrasni dar svoj Da Agamemnon glasniku Taltibiju. kopljometna dva se junaka Dignu: Atrejev sin širokovladni kralj Agamemnon I Idomenejev drug Merion subojnik vrli. zato mu ne da Apolon pticu pogodit. . iskićen cv'jećem. 886. da ga odnese. dok se je vijala tu. znamo.

"oštrovidni skoroteča" je bog Hermija. svaki ka svojoj. Sad bi nalego na bok a sad bi nauznak lego. i oko Patroklova groba Triput bi potego njega. Ali Ahilej Plakaše sjećajuć se drugara milog. 5 10 15 20 25 1 2 24. a sanak Svesilni njega nije osvajo. Toga se spominjuć bujne od obraza lijaše suze. što je s njime uradio. 386 . Misleći. 1. Tako je nagrđivo Ahilej Hektora srdit. Ali su gledali njega i žalili blaženi bozi I skoroteču slali oštrovidnog 1 . već amo se tamo Vrtio žaleći jakost Patroklovu i vrlu snagu. da ga vuče. na večeru mišljahu oni I san mišljahu slatki uživati. kako već sveti im omrznu Ilij I kralj Prijam i narod s Aleksandrovoga grijeha. do 38. Od 30. te narod ka brzim se lađama onda Rasprša. dana. A sad na lice Ahilej i digao bi se te usto Pa bi lutao sav prenemažuć se uz brijeg morski. 26. da ga ukrade. počivo bi tad u čadoru. Ničice protegnuta u prahu bi Hektora pušto. 1-30. do 51. da onaj ne oguli njega potežuć. dana) Otkup Hektora. Raspe se okrug.Homer: Ilijada DVADESET ČETVRTO PJEVANJE (Od 30. brzonoge onda bi konje U kola uprego svoja i za kola svezo ostragu Hektora. Kad bi se nad morem zora zažarila i nad bregovma. Ugledo bi je Ahilej. Mrcvarenje Hektora. Ali i mrtva žaleć junaka Apolon je njemu Od t'jela nagrdu svaku odbijo te ga pokrivo Egidom zlatnom. samo se nije Hera niti Posidon ni sjajnoka Zeusova kćerka. patio što je U bitke junačke mnoge i valove ulazeć mučne. Na to se bogovi svi privolješe. 2 Nego ostaše. tj. Atena. "sjajnoka Zeusova kćerka".

tj. kojuno sama 29-30. nego što ovdje Homer kaže. kad dođoše k njemu u obor.al' bolje ni ljepše s time mu nije. i ćud je već uvježbo divlju Ko lav. Hektor je smrtno čeljade i ženu je sisao smrtnu. Nego Ahileju ljutom ugađati hoćete. bozi. Kada dvanesta zora izatoga nastane opet. Ali Hektoru divnom i život uze Ahilej I sad ga za kola veže te vuče ga milom drugaru Okolo groba. Skupština bogova: Hektor treba da se izruči." 5 Ljutita njemu Hera bjeloruka besjedu reče: "O srebrnoluki bože. a stida nema (Koji koristi ljudma i koji im i udi mnogo). 39. tad bi ga oni Brzo izgorjeli ognjem i časno sahranili njega. 3 35 40 45 50 55 387 . i tako ove dvije boginje uvrijedio. Taj je stih bez smisla. vi i nemili! Nije l' vam Hektor Klao goveđa stegna i stegna koza bez mane? Sada izbavit njega ni mrtva neće se vama. 31-119. Izgubi rođenog brata il' svojega miloga sina. jamačno ga je netko u potonje vrijeme umetnuo. A. Da ga ugleda mati i žena i njegovo čedo. Pohvali onu. dan. Afroditi je Paris zato dosudio prvenstvo u ljepoti jer mu je obrekla pribaviti lijepu Helenu ili kako pjesnik kaže "razbludu hudu" (tj. Ali od plača opet i ridanja prestati znade. što hudu dariva razbludu njemu. "n'jemu nagrđuje zemlju". bogovi. koje su izatoga zamrzile na Troju. vidi na kraju knjige u Tumačenju riječi i imena kod "Afrodita". A Ahilej je porod od boginje. 4 I drugi tkogod jošte i milijeg izgubi svoga. Ovo je jedino mjesto u Homera gdje se spominje Parisova presuda. U kog se pravedna duša ne nahodi. Roditelj njegov Prijam i narod. . Ako je Hektor vama s' Ahilejem jednake časti. Predaja trupla. 5 54. Onda će Feb Apolon med besmrtnim bozima reći: "Strašni ste. 31-694. koji se sili i junačkom srcu povodit Daje te na stada ide na ljudska. Presuda se Parisova u potonje vrijeme pričala opširnije i kićenije. domovinu Parisovu. 3 2. razbludu koja je napokon upropastila Troju). kojom je izjavio da je Afrodita ljepša od Here i od Atene. da uhvati ručak: Milost je tako Ahilej izgubio. Jer u ljutosti svojoj i n'jemu nagrđuje zemlju. nek i ta ti besjeda bude. Jer je strpljivo srce sudbina ljudima dala. 4 45. mrtvo tijelo Hektorovo koje je sada prah i zemlja.Homer: Ilijada 30 Boginje uvr'jedi on. Samo da na njeg mi se ne rasrdimo junaka. njemu u grudma Ne da se srce okrenut.

Irida blizu nje brzonoga stane i reče: "Zove te. Zeus pun vječne mudrosti. Tetidu ona U spilji prostranoj nađe. Tetido. zločestih druže. Tetido." Boginja uzorita kad tako reče. Kada mu u pomoć danju i noću dolazi mati. nek bi Ahilej Dare od Prijama uzo." Reče. kojega bozi od svega ljubiše srca. već kakvi su darovi nama. med njima ona Plakaše sudnju sina nezazornog.i Irida javit vjetronoga otiđe odmah. od kojega odjeće nema Crnje. Svi ste bogovi bili na piru. a boginje druge oko nje Pomorske bjehu u skupu i sjeđahu. tad obje u nebo prhnu. a makla joj se Atena. Zeusa gromoglasnog nađu. Zavada traje devet već dana med bozima vječnim 388 . što žive u Troji. Al' ću ti ipak reći. diž' se. Da joj besjedu mudru izrečem. Zlatni u ruke kondir ljeporuka metne joj Hera Te je pozdravi r'ječma. koji je imo Pasti u grudastoj Troji daleko od očinske zemlje. Idem. i što mi rekne. Koje se u more spušta o rogu tornoga vola I smrt ribama nosi mesoždernim. došla U srcu noseći tugu bez prebola. i pođe. i za njom voda zašumi.među njima ti se. a pred njom vjetronoga Irida brza Vodeć je. Irida zaroni tamo u pučinu olovu slična. vazda na bogove srditi druge! Jednako nećemo častit obojicu: . a vali morski uvijali su se oko njih. da ne zna Ahilej." Boginja srebrnih nogu odgovori Tetida njojzi: "Čemu mi veliki bog poručuje onaj? a ići Ja se med besmrtne žacam preko mjere u srcu jadna. Med njima otac ljudi i bogova besjedu počne: "Ako i žalosna jesi. a Tetida vrati ga ispiv. . Bez pretiline i vina. Nevjero.Homer: Ilijada 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 Ja odgojih. izreći mi uzalud neće. Kad već na obalu dođu. Hero. zbog čega te ovamo pozvah. znadem je i sam. othranih i čovjeku dah je za ženu Peleju. navuče Mrki na se prijevjes. Nego da sada mi tko srebronogu Tetidu zovne. na Olimp si. sa formingom gošćaše tada. a bogovi svi oko njega Blaženi vječni sjede u skupu. Među gredovitim Imbrom i Samom baš u sredini U more skoči crno. da se Hektor smjeli ukrade. Jer to i nije moguće učinit." Nebeski oblačnik Zeus odgovori njojzi i reče: "Nemoj se. Ali se prođimo tog. Tetida sjedne Ondje uz oca Zeusa.al' je i Hektor Bozima najdraži bio od sviju. jer vazda na darove mišljaše drage. . na otkupe Hektora dao. Nikad mi ne bješe oltar bez podjednake bez gozbe. Svima i meni.

Daj ga brže na otkup i mrtvačku ucjenu primi. 120-142. nek nosi mrtvaca. da ublaži njegovo srce. A ja ću k Prijamu poslat junačini Iridu brzu. čedo oj moje. a mili drugari okolo njega Žure se. Nego čujder me brzo. koji joj obećava da će izručiti Hektora. gdje Hektora u srcu mahnit Kod lađa srpastih držiš i njega ne daš otkupit. al' ja hoću Ahileju slavu da dadem. dokle ćeš tužit I izjedati srce na postelju niti na hranu Ne misleč? Dobro bi bilo obljubiti kakovu ženu.i Tetida njega srebronoga posluša odmah." Tako su mati i sin u gomili ahejskih lađa Jedno sa drugim mnoge govorili krilate r'ječi. a od svih bogova vječnih On se najviše gnjevi. Tvoje da prijateljstvo i štovanje sačuvam sebi. neka ukrade Hektora. Oni skoroteču šalju oštrovidnog. 120 125 130 135 140 Reče. od Zeusa ti glasnica ja sam. gdje Hektora u srcu mahnit Kod lađa srpastih drži i ne da njega otkupit. . a od svih bogova vječnih Ja se najviše gnjevim. Ako mi Olimpljanin zapov'jeda ozbiljno sam to. Jerbo mi nećeš dugo već živjeti. nego i tebi Blizu već stoji smrt i sudbina teška ti stoji. Velikog zaklaše već u čadoru gustorunog ovna. U vojsku idi brzo veoma i javider sinu." Odgovarajuć njojzi brzonogi reče Ahilej: "Tako nek bude. . Rukom ga pogladi i r'ječ izustivši prozbori ovu: "Dokle ćeš jadovat. Veli ti. Tetida dolazi Ahileju." B. Reci mu.tko ucjenu da. bozi se srde. 389 . Vinuv se Olimpskoj gori niz glavice boginja ode I dođe sinu u čador. bozi se srde. trude se svi i ručak gotove sada. Gospođa majka sjedne uz njega odmah nablizu.Homer: Ilijada 110 115 Radi Hektora mrtvog i tvojeg gradobije sina. Ne bi l' se pobojo mene i Hektora dao na otkup. K lađama ahejskim sina nek ide iskupiti milog Dare Ahileju noseć. Zateče ga ona unutra Tužno gdje jeca.

Zeusova k Prijamu stupi oglasnica i r'jeć mu rekne (Tiho izustiv. . u grad da natrag Vozi onda mrtvaca." 145 150 155 160 165 170 175 180 185 390 . Stariji neka te kakav oglasnik prati. Što ga je nabaco na se objeručke. nije ni grešnik. u grad da natrag Vozi onda mrtvaca. Prijamu dođe u dvore te tužnjavu. 143-187. k Ahileju dok te privede. Jer će se pratilac bog skoroteča tebi pridružit. ni strah na umu ne bude sada. a onom tad koljena poduzme drhat): "Ne boj se. da mazge Upravlja i kola s krasnim kotačima. mnogo na glavi Praha bijaše tome starini. nije ni grešnik. Jer lud nije Ahilej ni nesmotren. K lađama ahejskim sina nek ide iskupiti milog Dare Ahileju noseć. Neće ga ni sam ubit i drugima svim će zabranit.Homer: Ilijada C. A tad u sveti Ilij Kronion Iridu slaše: "Idi. Jer lud nije Ahilej ni nesmotren. Jer ćemo pratioca skoroteču boga mu dati. kog ubi divni Ahilej. Za te se brine on iz daljine i žar tebe. Taj će te voditi dotle. mnogo na vratu. ni strah na umu ne bude sada. Neće te ni sam ubit i drugima svim će zabranit. Neka ti ni smrt. Veli ti Olimpljanin.i Irida vjetronoga otiđe odmah. Neka mu ni smrt. k Ahileju dok ga privede. da mazge Upravlja i kola s krasnim kotačima. od Zeusa ti glasnica ja sam. Sinovi okolo oca sjedeći u dvorištu ruho Suzama močahu svi. Dardanov sine o Prijame. kog ubi divni Ahilej. Sam otiđi. Taj će ga voditi dotle." Reče. da ublaži njegovo srce: Sam nek ide. kad se je valjo. A kad ga on u čador Ahilejev veće uvede. viku zateče. Stariji neka ga kakav oglasnik prati. sa olimpskog skini se s'jela I junačini idi u Ilij Prijamu javit. A po dvorima kćeri i snahe jecahu vrlo Sjećajući se mnogih i dobrih onih junaka. i drugi Trojanac nek ne prati tebe. Irido brza. da ublažiš njegovo srce. da Hektora iskupiš divnog Dare Ahileju noseć. Već pribjegara će junak poštedjeti usrdno vrlo. i drugi Trojanac nek ne prati njega. strah nek te nije. A kad te on u čador Ahilejev veće uvede. Irida donosi Prijamu glas o odluci bogova. a među njima u struku starac Bio se zamoto sav i ogrnuo. Jer ti zloslutna ja ne dolazim ovamo sada. Nego dobro ti misleć. Već pribjegara će junak poštedjeti usrdno vrlo. Što već ležahu duše od argejskih ruku izgubiv.

odvratili bismo se više: A sad. Vrač il' kakav svećenik il' žrtava kakav nadgledač.mi bismo rekli. Prijam kod Ahileja. Ženu Hekabu k sebi pozove i ovo joj reče: "Nesretnice. "Trojanke njedara niskih". kojima vladaš? Kako k ahejskim sam otići lađama hoćeš Na oči čovjeku onom. na bježanje mislio svoje. da pseta Brzo nahrani on od roditelja daleko Kod tvrdog čovjeka onog. blistavila puna. 391 . sinova što je već mnogo Valjanih posmico tebi? U tebe je gvozdeno srce! Ako te okrutni onaj i nevjerni uhvati čovjek Te te očima vidi. Po sredini njegovu jetru Mogla bih da zagrizem i izjedam! Tako bi bila Naplata za sina moga. koja je bila Od drva kedrovoga.. od Zeusa sa Olimpa glas mi je došo. pjev. Daleko u sobi ovdje Hektora plačimo sad! Pri rođenju njegova negdje Zaprede uz nit života sudbina sitna. 122. sa koje si prije na glasu Bio med ljudima tuđim i onima. na tebe se smilovat neće Nit' će se žacati ubit. Kola za dvije mazge zapovjedi i koš privezat. vidi 18. st.Homer: Ilijada D. A kralj sinovima kola s kotačima krasnim uprezat. Sina iskupiti milog da k lađama ahejskim idem Dare Ahileju noseć. hoću da idem.al' zakuka žena i ove odgovori r'ječi: "Ao. Idem. gdje boginju čuh i svojim je očima vidjeh. Nego za Trojce se on i za Trojanke njedara niskih 6 Borio. Sam u komoru sađe u svođenu. Tako rekavši riječ brzonoga Irida ode. Spremanje na put. 188-321." Njojzi prihvati riječ starina bogoliki Prijam: "Nemoj me ustavljat. . Laž je . Nego deder mi reci. niti je na strah. da ublažim njegovo srce. jer strašljiva smako ga nije. visoka. 188-694. a. Da mi je drugi tko od zemaljskih rekao ljudi. jer nećeš me moći odvratit. . al' umr'jet 190 195 200 205 210 215 220 6 215." Reče. kamo ti pamet. što s' tebi u srcu čini? Jerbo srce mene i duša potiče strašno Onamo k lađama poći u široku ahejsku vojsku. i besjeda neće badava biti.ne budi meni U kući zloglasna ptica.

392 . Gdje nam pustoše grad dušmani i gdje nam ga ruše. a sada mi nema ni jednog. al' znat ćete sami. . toliko i košulja jošte. Ostaše lašci. i oni se maknu Starcu. .Trojance. Dejfoba koreć. Parisa koreć. tjeraše sve i ružno ih psovati stane: "Odlaz'te. koji u tr'jemu Stajahu. a u dvore boga Aida Prvo pošao ja.porodih u širokoj Troji Vrlo dobrih sinova. koji se više Činio da je sin božanski nego čovječji. S jarmom iznesu remen jarmeni devet lakata Dug. Hipotoja. kad sina Svoga u ruke primim. Jer će vas lakše sad Ahejci moći ubijat. Zlatnih talenata potegnuvši deset iznese I dva tronoga sjajna iznese i četiri kotla. Jaram šimširov. Također prekrasan kondir. Dvanest jednogubih struka i isto toliko sagova. sa kola borca. a kuke držahu čvrsto. da na put odemo odmah?" Reče. Pamona. što Tračani dadoše njemu. no očima svojim što vidim.Homer: Ilijada 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 Ako je suđeno meni kod ahejskih brodova brzih. već željaše vrlo Milog iskupiti sina. boga med ljudima. Veliki dar. igrači." Reče te štapom ljude razagna. koji je hito. Pošto je umr'o on. Sve te pobi mi Ares. te najboljeg sina izgubih. Dobro. Krasna. s pucem. već dođoste mučiti mene? Nije l' vam dosta. Troila. grdinje vi i sramote! Nemate l' sami Kod kuće tužnjave dosta. Prekrasnih poklona otud starina izvadi dvanest. zločesta djeco i grdila! Ej da mi mrtvi Mjesto Hektora vi kod brodova brzih ležite! Jao prejadnu meni. bogolikog Mestora nema Niti Hektora.i oni se vike poboje svojega oca. i kad se nadovoljim plača. Plašteva krasnih toliko. a ostaše pokori sami. . što Kronov je sin udijelio meni Jade. Toj devetorici vikne starina i ovo im reče: "Žur'te se. složena prvom i košaru privežu ozgo. Nećete l' brže mi kola prirediti sada i ovo U njih metnuti sve. što najbolje po kolu tući Nogama znadu i janjce i jariće narodu grabit. Kola za dvije mazge s kotačima krasnim iznesu. sinovima povikne tada Divnoga Agatona i Helena. grlatog bojća Polita i ponosnog Dija. ni njega Tad ne poštedi starac u dvoru. i na izdjeljanu prikopčaju ga na rudu Sprijed na okovu tad i kariku pritisnu čavlom. Koreć Antifona sina. kad k njima na poruke dođe." Reče i zaklopce krasne od kovčega otvori odmah. neka me odmah Ahilej smakne. Zatijem skinu jaram mazgovlji s klinova oni.

Stane se moliti stavši sred dvorišta i liti vino. tad privedu pod jaram Prijamu konje. koje u hamu Tegle. Stane pred konje i r'ječ izustivši prozbori starcu: "Na." Njojzi odgovori na to starina bogoliki Prijam: "To ću te poslušat sada. Prijam umije ruke i prihvati krčag od žene. Velikom Kronovu sinu. Tako u visokom dvoru uprezati naredi kola Prijam i glasnik njegov . Ptića od njega traži glasnika brzog." Reče i dvorkinju starac ključaricu zovne. S desne mi strane daj ga zamotrit.obojica pametnih misli.Prijam je njih od Mišana dobio nekad Za sjajni dar. 393 . neću te ja nagoniti. iz krčaga ocu ded Zeusu izlij i moli. kako mi veliš. što njega i pjegavcem nazivlju ljudi. i premudri čuje ga Zeus-bog. neću te slati K lađama argejskima.Homer: Ilijada 275 280 285 290 295 300 305 310 315 Triput sa svake strane omotaju nad pucem remen. Koje uz izdjeljane starina gojaše jasle. od sviju Što mu je draži ptica i u kog je najveća snaga. da ohrabren njime Pođem k brzokonjikom Argejcem i k lađama njihnim. da vodom Ruke mu polije čistom. i da se smiluje meni. S desne traži ga strane. noseći i vrč. K lađama njihovima. daj mi. Drag da Ahileju dođem. koji od sviju Tebi je najdraži ptica i u kog je najveća snaga. te dvorkinja k njemu priteče Odmah noseći leđen u rukama. iako si željan veoma. Na nebo gledaše on i progovori besjedu veleć: "Najveći preslavni Zeuse. Redom zavežu kraje i pripnu ih pod rtom čavla. Izmed dušmana kući da dođeš. Kad li bolnoga srca k obojici Hekaba stupi Medena vina krčag u ruci noseći desnoj (A bješe krčag zlatan). Jer dić ruke je Zeusu vrijedno. kad te već tvoje K lađama nagoni srce preko volje moje. o ženo. Golemu ucjenu tada za Hektora glavu iznesu Te je na izdjeljana gomilati započnu kola. . što s Ide kraljuješ. Kako su velika vrata od riznice visoke kojeg Čovjeka bogataša i zaključana i čvrsta: Takva mu bijahu krila sa jedne i sa druge strane. Upregnu zatim mazge krepkonoge." Tako se pomoli on. da žrtvuju i pođu tada. Ptića mi pošlji brzog glasnika. da milostiv bude. Gromoglasni Zeus-bog glasnika Ne da l' ti. Mrkoga lovca. Odmah pošalje orla od sviju valjanijeg ptica. da spaziš ga očima svojim Te njim ohrabren pođeš k brzokonjikom Argejcem. što gleda na Troju cijelu. A zatim Ti crnooblačnom Idskom i opet moli se Zeusu.

Homer: Ilijada

320

I njima učini se, da nad gradom desno proletje; Videć ga veseli budu, i svima se razgali srce.

b. Hermija prati Prijama k Ahileju. 322-467.
Na kola glatka Prijam starina žurno se popne, Pa ih iz kapije onda i tr'jema bučnoga pogna. Naprijed kola sa četir' kotača vukle su mazge (Idej ih tjeraše hrabri), a ostrag su stizali konji, Koje je upravljo starac i bičem ih tjerao brzo Kroz grad Ilijski sveti; za njime njegovi dragi Išli su plačući svi, ko u smrt da polazi samu. Kada iz grada oni već sađu te na polje dođu, Onda se vraćati natrag u Ilij stadoše oni, Sini i zetovi svi, a gromoglasni opazi Zeus-bog Na polju dvojicu onu i vidjevši požali starca; Odmah Hermiji on progovori milome sinu: "Hermija, tebi je mnogo od svega drugoga draže S čovjekom se udružit i uslišit, koga te volja. Odlaz' i Prijama daj k širokobokim ahejskim lađam Tako povedi, da iz sve iz vojske danajske nitko Ne smotri, ne vidi njeg, dok k Ahileju ne dođe starac." Reče, - i njega provođač skoroteča posluša odmah Te on za noge onda priveza potplate krasne, Zlatne ambrosijske te, što po vodi i beskrajnoj zemlji Tako nošahu njega, ko vjetar što dušući leti; Uhvati i štap on, što njime zaklapa oči Ljudima, kojima hoće, a druge budi iza sna; Sa tim štapom u ruci skoroteča jaki odleti. Brzo, Helesponta on se i Troje uhvativ, pođe, A na gospodičića po licu bijaše nalik, Koji je najljepše dobi, i brada niče mu prva. Kad se provezoše oni kraj Ilova velikog groba, Ondje ustave mazge i konje, neka u r'jeci Piju. Uto se mrak po zemlji uhvati veće; Onda bacivši oči izbliza Hermiju glasnik Spazi te Prijamu reče i ove mu izusti r'ječi: "Pazi, Dardanov sine, sad uma treba nam bistra, Čovjeka vidim i mislim, obojicu da će nas razdr'jet. Nego bježimo dajmo na konjima ili ga mol'mo Koljena njemu obujmiv, da nama milostiv bude." Reče, - te um se starca pomete, on se poboji Strašno, i njemu se kosa po gipkome naježi t'jelu; On se zapanji tad, al' brzić Hermija k njemu Dođe, prihvati ruku i prozbori pitajuć njega: "Kamo si upravio, o oče, konje i mazge

325

330

335

340

345

350

355

360

394

Homer: Ilijada

365

370

375

380

385

390

395

400

405

U tu ambrosijsku noć 7 , kad spavaju ostali ljudi? Gnjevom Ahejci kipe, a ti ih se bojao nisi? Oni su ljuti tvoji dušmani i blizu su tebi. Da te opazi koji u noći crnoj i brzoj Blago toliko gdje voziš, pri duši kako b' ti bilo? Ni sam nijesi mlad, i ovaj je pratilac prestar, Uzbit da b' čovjeka mogo, što b' na vas udrio prvi. Al' ja neću ti zla učinit i drugog od tebe Odbit ću, jer mi se čini, na oca mi nalik si milog." Njemu odgovori zatim starina bogoliki Prijam: "Sve je nekako tako, o sinko, kako si reko. Nego je neki bog i nada me pružio ruku, Koji je suputnika do mene poslao takva Ljubazna, kakav si ti i uzrastom divan i licem, Pameću mudar si ti i od blažena oca i majke." Njemu skoroteča bog provođač odgovori na to: "Doista pravo si sve i valjano rekao, starče, Nego deder mi kazuj i reci mi istinu pravu: Šalješ li kamo mnoge i vrijedne zaklade svoje K tuđima ljudma, da tamo cijeli ti ostanu oni, Il' svi već ostavljati u strahu stadoste Ilij, Kada je najbolji junak onaki ostao mrtav Sin tvoj, jer u bici on Ahejcima nije ustupo?" Njemu odgovori zatim starina bogoliki Prijam: "Tko si, dobrlkoviću, od kakoga li si mi roda, Koji mi nesretnog sina iskazo si dobro sudbinu?" Njemu skoroteča bog provođač odgovori na to: "Mene, o starče, kušaš, za Hektora divnoga pitaš. U bici, u slavi ljudskoj, veoma često sam njega Vidio očima svojim, i k lađama kad je Argejce Potjero te ih oštrom ubijao mjeđu i sjeko, A mi se čuđasmo stojeć, jer nama zaći u borbu, Na Agamemnona srdit, Ahilej nije dopušto; Njegov sam subojnik ja, na dobro građenoj lađi Došo sam s njim; Mirmidonac po rodu sam, otac se meni Zove Poliktor, obilat je on i starac ko i ti; Šest je sinova u njega, a mene sedmoga ima. Ždrijeb kad bacah, na mene on pade, amo da idem, A sad na polje dođoh od brodova, jerbo će zorom Okolo grada boj Ahejci sjajnooki zavrć; Već im je sjedjeti mučno, te ahejski nikako knezi Ne mogu od boja njih uzdržat, koliko su nagli." Njemu odgovori zatim starina bogoliki Prijam: "Pelejevoga sina Ahileja ako si zbilja Subojnik, onda mi svu pripovjedi istinu sada: Je li sin moj jošte kod brodova, ili je veće
7

363. "u tu ambrosijsku noć", vidi 18. pjev., st. 268.

395

Homer: Ilijada

410

415

420

425

430

435

440

445

450

Ud mu razrezo po ud Ahilej i bacio psima?" Njemu skoroteča bog provođač odgovori na to: "Ptice nam izjele n'jesu, o starče, ni pseta njega, Nego još jednako on u Ahilejevome čadoru Leži uz cinu lađu; već dvanesti dan je, što leži, Ali mu ne truhne koža, i njega ne rastaču crvi, Koji jedu junake, što poginuše u boju. Njega ti neštedice doduše vuče Ahilej Drugu okolo groba, kad divna osvane zora, Al' ne nagrđuje njega; ta ti bi se divio i sam, Kako u rosi leži, na njemu je oprana krvca, Nigdje okaljan nije, i sve se zatvoriše rane, Gdje ih god dobi, jer mjed su na njega izbacili mnogi; 8 Tako ti blaženi bozi za vrloga brinu se sina, Ako već i jest mrtav, jer srcu je njihovu mio." Reče, - te veseo bude starina i odvrati ovo: "Dobro je doista, sinko, i pravo besmrtnim davat Bozima dare, jer nije ni sinak mi - ako ga imah 9 Olimpske bogove nikad u dvoru svom zaboravljo; Zato se sjetiše njega u času također smrtnom. Nego lijepi kondir od mene primider ovaj Te me brani i vodi sa pomoću bogova vječnih, Sve dok ne dođem ja u čador Ahileju divnom." Njemu skoroteča bog provođač odgovori ovo: "Kušaš me, mlađeg od sebe, o starče, al' neću te slušat, Kada mi veliš dare od tebe primit, da ne zna Za to Pelejev sin; u duši se žacam i bojim Uzet mu što, da se zlo ne dogodi poslije meni. Ali tebe ću pratit do Argosa, hoćeš li, slavnog; Usrdno brodit ću s tobom il' pješke vodit ću tebe, Nitko se s tobom neće potući pratilca prezrev." Reče Hermija brzić te na kola, skoči i onda Brzo u ruke bič i uzde uzme te konjma I mazgovima snagu tad udahne u srce velju. Kada lađama dođu do bedema oni i jarka, A to se upravo trude čuvari večeru praveć; Na te čuvare sve skoroteča naspe provođač San te otvori vrata i zasunke odrine odmah, Starca unutra uvede i darove na kolma sjajne. Sinu kad Pelejevu pristupiše već do čadora Visokog, što su ga svom Mirmidonci načinili kralju Jelovo odrezav drvo, a ozgo pokriše čador Rogozom punim dlake na livadi ga nakosiv; Oko čadora dvor načiniše veliki kralju Gustim ga koljem ogradiv; a zasovnica na vratma
8 9

421. Da su Hektora (već mrtva) ranili mnogi Ahejci, to se vidi iz 22. pjev., st. 371-375. 426. "ako ga imah", vidi 3. pjev., st. 180. i 11. pjev., st. 762.

396

Homer: Ilijada

455

460

465

Jelova bješe, što tri su Ahejca je turala silom, Tri su druga Ahejca sa vrata zasunku velju Odrivavali tu, a Ahilej bi rino je i sam, Onda Hermija brzić starini otvori vrata I uveze brzom Ahileju darove slavne, S kola na zemlju skoči i ovu besjedu reče: "Starče, besmrtni bog sa Olimpa k tebi sam došo Hermija, jer me je tebi za pratilca poslao Otac. A sad ja ću se vratit i Pelejevome sinu Neću na oči stupit, jer to bi zamjera bila, Smrtnike ljude bog da besmrtni miluje tako. A ti Ahileju ušav obujmi koljena njemu, Moli ga, tako mu majke ljepokose, tako mu oca, Tako mu sina 10 , da time u njemu okreneš srce."

c. Prijam kod Ahileja. 468-676.
Tako rekavši bog na široki vrati se Olimp Hermija, a s kola Prijam starina na zemlju skoči, Ideja ostavi ondje, te Idej ostane konje I mazgove pritežuć. Tad starac pođe k čadoru, Ljubimac Zeusov Ahilej gdje sjeđaše; njega unutra Nađe, a druzi daleko od njega sjede; junaka Dva se usopila služeć: Automedon vitez i Alkim Od roda Aresova. Ahilej je upravo presto Jesti i piti, i sto je pred njime stajao jošte. Uniđe veliki Prijam, a oni i ne spaze njega; Obujmi koljena starac Ahileju, poljubi ruke Njegove ljudomorne, - sinova mu ubiše mnogo. Kao što kada grozna Grehota čovjeka stisne, 11 Koji na domu ubiv junaka u drugi narod K bogatom čovjeku dođe 12 , i čude se, koji ga vide: Tako se začudi divni Ahilej Prijama spaziv, Svi se začude drugi i jedan pogleda drugog. Njega moleći Prijam bogoliki besjedu reče: "Sjeti se oca svoga, Ahileju bozima slični, Starca, kako sam i ja, na pragu starosti hude. Njega susjedi valj'da, što žive okolo njega, Taru, a nikoga nema, da ukletvu, nevolju skine; Ali opet kad čuje za tebe živa, u duši Svojoj se raduje on i u sve dane se nada
467. "tako mu sina", Neoptolema; vidi 19. pjev., st. 326-327. 480. O Grehoti vidi u bilješki 9. pjev., st. 503-504. 12 482. "k bogatom čovjeku dođe" kao pribjegar da se kod njega zakloni od rodbine ubijenoga koji ga goni; vidi 16. pjev., st. 573-574.
10 11

470

475

480

485

490

397

Homer: Ilijada

495

500

505

510

515

520

525

530

Miloga ugledat sina, od Troje kada mu dođe. Al' ja prejadan jesam: porodih u širokoj Troji Vrlo dobrih sinova, a sada mi nema ni jednog. Ja sam ih imo pedeset, kad ahejski dođoše sini; Jedna ih utroba sama devetnaest porodi meni, Druge mi sinove žene u dvorima rađahu mojim. 13 Mnogima nalet je Ares razglobio koljena 14 njima, A kog jedinog imah, te branjaše i grad nam i nas, Tog ti nedavno ubi, kad branjaše svoju domaju, Hektora. K lađama zato i dolazim ahejskim sada Njega otkupit od tebe i ucjenu nosim golemu. A ti se bogova boj, Ahileju, smiluj se na me Oca se sjetivši svoga, - od njega jadniji ja sam, Koji podnesoh, što nije pozemljar ni jedan, te pružih Ruku k ustima onom junaku, što sina mi ubi." 15 Reče te pobu di žudnju u njemu, za ocem da plače. Za ruku starca uzev Ahilej malo ga rine. Od njih se dvojice jedan ljudomore Hektora sjeti I tužno plakaše savit Ahileju pred noge divnom, A svog sad plakaše oca Ahilej, a sad Patrokla Plakaše, te plač njihov po čitavu stane čadoru. A kad se jauka već Ahilej nadovolji divni, Te mu plakanja želja iz udova, iz srca ode, Sa svog digne se stoca i podigne za ruku starca Glavu mu sijedu žaleć i sijedu njegovu bradu, Besjedu započne s njim i krilate prozbori r'ječi: "Jadniče, doista zla si pretrpio mnogo u duši! Kako se usudi sam ka ahejskim lađama doći Na oči čovjeku onom, sinova što je već mnogo Valjanih posmico tebi? u tebe je gvozdeno srce! Nego na stolac se deder posadi, i u srcu jade Pustimo neka se smire, iako žalosni jesmo, Jer strahoviti plač pomoći nam neće baš ništa. Tako već besmrtni bozi odrediše ljudima jadnim, Neka žive u tuzi, a bez briga oni su sami. 16 Dvije bo bačve leže u Zeusovu domu, - iz jedne Darove daje zle, a iz druge darove dobre. Kome gromovni Zeus iz obiju bačava sm'ješa, Taj će sada na zlo, a sada na dobro naići; Kome nevolje dade, u ruglo vrgne ga Zeus-bog, Te tog po zemlji divnoj gladotinja progoni huda; Luta, a bogovi njega ne časte ni ljudi smrtni.
495-497. vidi bilješku u 6. pjev., st. 244-247. 498. "razglobio koljena", vidi 4. pjev., st. 469. 15 506. Prijam pruža ruku k ustima Ahilejevim ponizno ga moleći; inače u takvu događaju molitelj hvata za podbradak onoga koga moli; vidi 1. pjev., st. 501. i 10. pjev., st. 454. 16 525-526. Misao koja se ovdje izriče dosta je nalik na onu u 17. pjev., st. 446-447.
13 14

398

Homer: Ilijada

535

540

545

550

555

560

565

570

575

Tako i Peleju bozi od poroda darove sjajne Dadoše; nekad bo bješe na glasu med ljudima svima Blagom i obiljem on, Mirmidoncima bijaše vladar; Ako je i bio smrtan, al' boginju daše mu ženu; Ali i njemu je zla udijelio bog, te u domu Nije se rodilo njemu sinova, da vladaju jednoć, Nego porodi jednog kratkovječna sina; ne dvorim Njeg u starosti mu ja, jer od doma vrlo daleko Sjedim pod Trojom tebe i tvoju cvijeleći djecu. Čujemo, starče, i za te, da s' bio nekada sretan; Dokle obuzima Lezb, sijelo Makara, gore, Dokle Helespont ide neizmjerni, Frigija ozgo, Tim si vladao, vele, sinovima dičan i blagom. A kad ti nebeski bozi sad ovu dadoše b'jedu, Oko zidova ti bitke i ljudska krvoprolića Jednako traju, al' trpi, bez prestanka ne plač' u duši, Jer si pomoći nećeš za valjanim tugujuć sinom Nit' ćeš ga dići, već zlo bi dogodit se moglo i tebi." Njemu odgovori zatim starina bogoliki Prijam: "Ne sjedaj mene na stolac, o gojenče Zeusov, dok Hektor Još u čadoru leži nesahranjen, već daj otkupit Brže, da oč'ma ga vidim, i ucjenu primi od mene Mnogu, koju ti nosim. Naslađuj se njome i u kraj Vrati se očinski svoj, u životu kada si mene Pustio mojem da gledam još i dulje svjetlost sunčanu." Njega pogleda mrko Ahilej brzonogi veleć: "Nemoj me dražiti, starče, ta i sam sam nakan ti divnog 17 Hektora dati na otkup; od Zeusš je glasnica došla Mati mi, koja me rodi, starine morskoga kćerka, 18 Pa i za tebe znadem, o Prijame, ne možeš tajit, Da te je k lađama brzim od bogova doveo neki, Jer se usudio ne bi ni čovjek u naponu, snazi U vojsku doći, jer ne bi stražare minuti mogo, Niti bi zasunaka od vrata odrivo lako. Zato mi nemoj sad uzbunjivati tugama srce, Da te u svom čadoru ne usmrtim, ako i jesi Sada pribjegar moj, da Zeusov ne prestupim nalog." Reče, - i njega se starac poboji te posluša r'ječi, 19 A sin Pelejev tad iz čadora poskoči ko lav, Ne skoči sam, već i dva drugara pođu za njime: Vitez Automedon jedno i Alkim drugo; - Ahilej Iza Patrokla mrtvog od sviju ih voljaše druga; Od kola oni mazgove i konje stanu otprezat,
17 559-560. Ahilej je malo srdit (mi bismo danas rekli: nervozan) što je Prijam tako navalio da mu se odmah preda tijelo Hektorovo, pa neće ni da sjedne, kako mu je Ahilej rekao u st. 522. 18 562. Starina morski je Nerej; vidi 1. pjev., st. 358. 19 571. "posluša r'ječi", tj. umiri se i sjedne.

399

Homer: Ilijada

580

585

590

595

600

605

610

615

620

Starčeva oni glasnika, vikača uvedu i onda Posade njega na stolac, za Hektora ucjenu silnu Iz kola s naplacima sa krasnima uzimat stanu; Ostave tkanine dvije i košulju sašitu krasno, Time nek ogrne mrca i dade ga voziti kući. Robinje zovne Ahilej te oprat im, namazat reče Mrca i na stranu metnut, da Prijam ne vidi sina; U srcu žalosno možda uzdržati mogao ne bi Gnjeva opaziv sina, Ahileju srce bi dirno, Te bi ga ubio on, i Zeusov prestupio nalog. Kada već robinje mrca okupaju, namažu uljem, Onda ga tkaninom krasnom i košuljom ogrnu one; Sam ga Ahilej digne, na nosila tada ga metne, Na kola izdjeljana drugari metnu ga zatim. Onda zajeca on i drugara po imenu zovne: "Nemoj se na me ti, o Patroklo, srdit, kad doznaš U Aidovu domu, da Hektora divnoga mitom Ocu na otkup dah, kad mi dade ucjenu krasnu; I to ću s tobom ja podijeliti, kako i valja." 20 Reče i opet pođe u čador divni Ahilej, Sjedne na umjetni stolac, sa kojega ustao bješe, Sjedne uz drugi zid i Prijamu besjedu reče: "Sin ti je, starče, dan na otkupe, kako si reko; On ti na nosilima leži, i kada osvane zora, Vozeći vidjet ćeš njega, a sada se večere sjet'mo! Ta i Nioba nekad ljepokosa sjeti se jela, Kojoj je dvanestoro u domu umrlo djece, Šest joj je umrlo kćeri i mladih šest joj sinova; Sine joj srebrnom str'jelom Apolon na nju se ljuteć Ubi, streljačica pak Artemida ubi joj kćeri, Jer s ljepoobraznom Letom jednačit se Nioba stala Veleć, da Leta dvoje, a ona da porodi mnogo Djece; al' njenu je svu poubijalo i dvoje ono. Devet su ležali dana u svojoj krvi, a nije Imo pokopat ih tko, kad Kronion u kamen narod Pretvori; deseti dan ih sahraniše nebeski bozi. Pošto se naplaka plača, i Nioba sjeti se hrane. A sad je ona negdje na hridi na samotnom brdu Sipilskom, gdjeno vele da noćišta nimfe imadu, Oko Ahelojske kad se rijeke naigraše veće; Tamo je Nioba kamen i trpi od bogova jade. Nego, o starče divni, da i mi se sjetimo sada Hrane. A onda, kad sina već jednom uvezeš u Ilij, Moći ćeš plakati za njim, jer mnogih je suza vrijedan." Reče i skoči Ahilej te zakolje preb'jelu ovcu, A njom se zabave druzi po redu i gulit je stanu;
20

595. tj. dio ću spaliti u ime mrtvačke žrtve.

400

Homer: Ilijada

625

630

635

640

645

650

655

660

665

670

Nasitno razrežu vješto i nataknu zatim na ražnje, Pomnjivo sve ispeku i onda s ražnjeva skinu. Uzme Automedon hljeb i iz košara krasnih ga stane On po stolu dijelit, Ahilej pazl'jeli meso. Rukama posegnu tada za gotovim jelima oni; I kad namire već za pićem i za jelom žudnju, Prijam se Dardanov sin Ahileju diviti stane, Kakav li je i kolik, jer bješe na bogove nalik; A sinu Dardanovu Ahilej se divio brzi Pogled mu plemenit motreć i besjedu njegovu čujuć. Kad se nadovolje oba sve jedan drugoga motreć, Prvi prihvati riječ starina bogoliki Prijam: "Brže me kamo povali, o gojenče Zeusov, da sada Nas se nadovoljimo obojica počinka šlatkog, Jer se pod kapcima meni još n'jesu zatvorile oči Odonda, otkad mi sin pod rukama poginu tvojim, Nego jednako ječim i trpim bezbrojne jade, Otkad se valjam po prahu u ogradi dvorišta moga. A sad okusih jela i u grlo žarkastog vina Sada spustih, a sve do sada ne okusih ništa." Robinjama Ahilej i druzima svojima reče, Postelju sad pod tr'jemom nek postave, jastuke l'jepe Neka porfirne metnu, odozgo nek prostirke prostru, Runjave struke nek stave, da imaju čim se ogrnut. Robinje iz sobe pođu, - u rukama luči im bjehu, I brzo nastru one i dvije im postelje spreme. Tad se sa starcem šaleć progovori brzi Ahilej: "Vani se, starče dragi, izvali, da te svjetovač Ne vidi ahejski koji, ta oni vazda kod mene Sjedeć vijećaju svoja vijeća, kako je pravo. Od njih da koji te vidi u noći crnoj i brzoj, Mogo bi reći to Agamemnonu, ljudi pastiru, Te bi se predaja mrca odgoditi na dulje mogla. Nego deder mi kazuj i reci mi istinu pravu: Koliko dana misliš pokapati Hektora divnog, Dotle da ni sam ne vojujem ja i da narodu ne dam." Njemu odgovori zatim starina bogoliki Prijam: "Ako mi hoćeš dati, da Hektora sahranim divnog, Djelom ćeš time meni ugoditi, Pelejev sine. Kako smo stisnuti, znadeš, u gradu, daleko je šuma Da dovezemo drva, a Trojći vrlo se boje. Mi bismo devet dana u sobama tužili za njim, Deseti dan bismo njega sahranili, gostili narod, A grob jedanesti dan načinili bismo njemu, A dan bi dvanesti zašli u borbu, ako bit mora." Njemu odgovori na to brzonogi divni Ahilej: "Tako će biti, starče o Prijame, kako si reko, Toliko dana ću borbu, koliko veliš, odgađat."

401

Onda se Hermija opet na široki povrati Olimp. da si ovdje u ahejskom taboru. Sina si miloga već iskupio i mnogo dao. A ljepoobrazna uza nj Briseida također legne. Čelo glave mu stane i ovu triu besjedu reče: "Starče.Homer: Ilijada 675 Reče i desnicu ruku nad člankom Prijamu starcu Hvati Ahilej. Ostali bogovi već i junaci konjici spahu Čitavu noć. izvesti Kako će od lađa starca i prevarit jake stražare. ." 22 Reče. 695-718. na Pergam uzašavši zamotri ona Na kolma oca i s njim glasnika. dan. što viče po gradu. u domu što ostaše. 21 22 402 . Kroz vojsku potjera brzo. 687-688. 671-672. 21 Onda spavati ondje u tr'jemu kućnome legnu Prijam i glasnik njegov. i nitko ih drugi od ljudi Ne spazi niti od žena. i nitko ih spazio nije. Mazge pak vožahu mrca. zlatici slična Afroditi. obojica pametnih misli. 695 700 Zora u šafran-plaštu po zemlji se čitavoj prospe. Ahilej kada te pušti. "da sazna za tebe". A. da s' ne bi u duši bojao ništa. Ali Hermiju boga brzića nije obuzet Mogao san. Povratak s Hektorovim tijelom. u kojih su pojasi krasni. 677-694. stisne mu prijazno ruku. tj. jer u duši je on promišljo. d. dali Ucjenu triput toliku za tebe živa. Oplakivanje Hektora 695-775. i san ih savladao bijaše ljupki. Ali bi sinovi tvoji. kada mi spavaš Među dušmanima još. A Ahilej zaspi u složenu dobro čadoru. a Zeus ga besmrtni rodi. Nego ih ugleda samo Kasandra. 680 685 690 3. A kad već dođu k brodu na r'jeci ljepotekoj Ksantu. Njih dva tjerahu u grad sve ječeć i kukajuć konje. Dolazak trupla. Hermija mazge i konje upregne njima. tj. 40. nije ti zlo na umu. Koji je prepun virova. da sazna Atrejev sin Agamemnon za tebe i svi Ahejci.i starac se tada poboji te oglasnika Probudi.

Homer: Ilijada 705 710 715 Mrca na nosilma spazi gdje leži. 719-775. to mu se po kasnijem grčkom pričanju i dogodilo kad su Grci osvojili Troju: bacio ga je s kule Ahilejev sin Neoptolem. što brata mu nekada Hektor 23 Ubi il' oca il' sina. "zube složiše". a onda se nasitit plača Možete. One će brzo u dubokim lađama otić I među njima ja. Hekabin. i naricahu pjevači Tužaljku plačnu. sa vrha prije će ovaj Srušit se grad. a da će ono Doći do napona ne mnim." Reče. Čovjek ni žena. kada kući dovezem Hektora mrtvog. Pratiti ti. S onim.te ne htjede nitko u gradu ostati tada. 24 737-738. B. Što se ovdje jadna Andromaha boji da bi se moglo njezinu sinu Astijanaksu dogoditi. . pjev. pjevače postave uza nj Tužnjave započinjače. il' će te koji Za ruku uzet Ahejac i s kule u smrt te jadnu Baciti srdeći se. Helenin. jer bol je goropadan sve ih savlado. o mužu! Udovicu mene U kući ostavljaš ti: a dijete nam ludo je jošte. jer premnogi zube Ahejci S golemom složiše zemljom pod rukom Hektora divnog. jer se bojao da bi Hektorov sin mogao nekad osvetiti na njemu smrt svoga oca. na odar Metnu ga provrtani. 24 735-736.. a ti si Branio grad nam i djecu spasavao ludu i žene Čestite. Ako se ikada njemu veseliste. Hektor na odru i plač Andromahin. . kod vrata se sastanu oni. kad se iz borbe Vraćao živ na veselje i narodu i gradu svemu. jer tebe čuvara mu nesta. st. dijete moje. ridali za njim. Prve se čupati stanu za njime gospođa majka I mila žena skočiv ka kolima s točkovma krasnim. 720 725 730 735 Kad već u dvorove slavne uvezu mrtvaca. vidi 19.te oni se rastupe svi i propuste kola. Koje smo nesretno mi porodili." Reče. Čitav bi oni dan do zalaska samog sunčanog Plakali Hektora mrtvog pred vratima. Zakuka ona. 61-62. Od njih Andromaha prva bjeloruka tužnjavu počne Držeć u rukama svojim ljudomore Hektora glavu: "Mlad sa života si pošo. pođ'te i Hektora vidite divnog. te vuku ga mazge. 23 403 . Da im iz kola nije ovako rekao starac: "Pustite mazge mi proći. što vožaše mrca. a mene ćeš. da ondje nedostojne posiove radiš Robujuć tvrdome kom gospodaru. Glavu njegovu držeć. i vika po čitavom stane je gradu: "Trojci i Trojanke. a narod ih opkoli plačuć. a žene iza njih jecati stanu.

Ali se brinjahu za te u času također smrtnom. zaova koja Ili svekrva . Nego kad bi me tko u dvorima karao drugi." Tako plačući reče. Tebe potezo." 759. dok je mogla krenuti put Troje. st. vidi 2. Vidi se dakle da je broj 10 za rečena tri odsjeka vremena uzet simetrije radi. pjev. Hektore! A ja tužit i jadovat najvećma imam. Karat me dao nijesi. kad kojega uhvati od njih. al' onog ni tako probudio nije. mojemu srcu od sviju draži sinova. vidi 6. Onome sličan si sad. pjev. tako su dugo braća Menelaj i Agamemnon kupili vojsku. Preko trepetljivog mora prodavao brzi Ahilej Ili na Samos il' Imbros i Lemnos. . a poslije toga se Odisej deset godina potucao po svijetu dok se vratio kući. Zato i tebe plačem i sebe jadnicu tužna. Helena dakle žali što se dala odvesti od Parisa (Aleksandra). Onda tužnjavu tužnu među njima Hekaba počne: "Hektore. i svatko se zgraža od mene. već vazda si branio mene Svojom prijaznom ćudi i r'ječima prijaznim svojim. Jer mi umiruć n'jesi sa odra pružio ruke Nit' si mi mudru riječ izustio. Hektore. i vojska je tako dugo spremala oružje i lađe. Jer sad nitko mi više u Troji širokoj nije Blag ni prijatelj dobar. i bozima bio si mio.svekar ko otac blag mi je vazda -. da bih se vazda Sjećala nje. Al' kad iz tebe je život dugo'rtom uzeo mjeđu.Homer: Ilijada 740 745 750 755 760 765 770 775 Blag bo ti ne bješe otac u boju pogubnom. srebrnoluki koga Apolon K njemu pristupajuć ubi strijelama blagima svojim. 356. Muž je bogoliki moj Aleksandro. Djever il' jetrva koja krasnohaljka. Zato i ridaju sada za njime ljudi po gradu. Oko groba je druga Patrokla. "ej da budem umrla prvo!". po noći roneći suze.. Roditeljma si plač neizrečen zado i tugu. Iza toga je prošlo deset godina dok je Troja osvojena i razorena. Druge je sinove moje. Ali od tebe zle i pogrdne besjede ne čuh. 25 26 404 . st. koji se puši. koji je mene Doveo nekad u Troju. a žene jecahu za njom.ej da budem umrla prvo! 26 Ta evo već je meni i dvadeset godina sada. tj. 27 765. po danu. 428.. Onda Helena treća među njima tužnjavu počne: "Hektore. A sad mi rosan i svjež u dvorima. sinko. Samo ovdje kaže Homer da je između otmice Helene i između početka trojanskog rata prošlo deset godina. 27 Kako otiđoh odande i ostavih svoju domaju. 764. ležiš. Dok si mi živio ti." 25 Tako plačući reče i tužnjavu pobudi dugu. mojemu srcu od sviju draži djevera. kog ti mu ubi.

dan. a zatim Braća i drugovi uzmu sakupljati bijele kosti Ridajuć. Spaljivanje. 788-804. koliko dosegnu silovita vatra. 790 795 800 405 . Zatim Trojanci Grobni nasuše hum i metnuše svuda stražare. A kad nasuše hum. pošto ih skupe. A kad vidjelo sv'jeta već deseta osvanu zora. bujne im suze niz obraze padahu svima. Onda se probudi narod pred lomačom Hektora dičnog. 41-50. Porfirnim pokrovcima i tankim pokriše kovčeg. o Trojci. A kad ranoranka zora ružoprsta osvanu veće. 780 785 5. Tako plačući reče. U jamu iskopanu položiše njega i ozgo Kamenja velikog gusto naslagaše. I kosti. Lomača. dan. u kovčeg metnuše zlatni.Homer: Ilijada 4. te mazge i konje upregnu oni U kola pa se brzo pred Trojom kupiti stanu. Onda roneći suze iznesu Hektora smjelog Na vrh lomače metnu mrtvaca i zapale vatru. dok dvanesta ne dođe zora." Tako im reče. Tad ljudima Prijam starina besjedu reče: "U grad vozite drva. tad vraćat se uzmu i onda L'jepo se sakupe svi i gozbom se gošćahu slavnom Svi u dvorima Zeusu gojenca Prijama kralja. Da nazuvčari ne bi Ahejci navalili prije. 776-787. Kad se saberu već i na iskupu kada se nađu. ništa se bojat Zasjede argejske guste sad ne treba. jer je Ahilej Šaljuć me od crnih lađa ovako rekao meni: Prije pakostit' neće. Najprije žarkastim vinom ugasiše lomaču oni Svu. 51. Devet su dana drva dovozili golemu silu. i bezbrojni ječaše narod Za njom. Nasipanje grobnog huma. Tako slavljahu oni konjokrote Hektora daću.

. to je u 19. 369). a protivna je Ahejcima. a Afrodita najljepšu ženu. Sva se Ilijada vrti oko njegove dvije srdžbe.drugo je vojvoda Lokrana. Ahejci je upravo ime jednoga plemena grčkoga. pa dođe nezvana i baci među boginje zlatnu jabuku s natpisom "najljepšoj". Boginje Hera. kad se vratio kući ispod Troje). prva je srdžba na Agamemnona. S pomoću Afrodite odvede Paris prvu ljepoticu na svijetu. pjevanju vidimo Ahileja. pj. pjevanju. a brat Zeusov i Posidonov. vrhovni zapovjednik grčke vojske pod Trojom. kralj u Mikeni. Nato se Hera i Atena vrlo rasrde ne samo na Parisa. Prije nego je Troja osvojena. koje je bio odlučio baciti psima. U kasnije su vrijeme Grci to iskitili i pričali. ženu Menelajevu. vidi Argejci. da se s njim sasvim iskreno pomirio. bratučed (stričević) Ahilejev. Uzrok toga natuknut je u 24. a Zeus im onda zapovjedi. te mu je predao tijelo Hektorovo.Homer: Ilijada Tumačenje riječi i imena Afrodita je boginja ljepote i najljepša od sviju boginja. tako im je mrzak i ovaj bog i žena mu Persefoneja. st.druga je srdžba na Hektora. koji na brdu Idi pase svoja stada. i to bude uzrok trojanskoga rata. pjev. kamo dolaze duše. sam se taj događaj ne opijeva u Ilijadi. zato se ova rasrdi. Ona je kći Zeusa i Dione. Danajci. (st. Atena i Afrodita držeći svaka za se da je najljepša. Homer ništa ne zna o Agamemnonovim kćerima Elektri i Ifigeniji. Ifijanasa (vidi u 9. Aid je sin Krona i Reje. brat Menelajev. a Homer ga upotrebljava za sav grčki narod. u 24. ali je natuknut u 22. Agamemnon je sin Atrejev. st. posvade se. kćeri Hrisotemida. pjev. Ona je na strani trojanskoj. a na svršetku 23. žena je Hefestova. kojega je rodila s Anhisom. prvi junak u grčkoj vojsci pod Trojom. nego i na njegovu otadžbinu. bio je veliki junak. sin mu je Orest. Parisu. sin Oilejev. Prijamovu sinu. Ahilej. Kako je smrt mrska ljudima. 359. kralj Mirmidonaca. pa će im on presuditi. Aid ili Aidonej je bog podzemnoga svijeta.. 30. ipak se njegove obje srdžbe svršuju lijepo i na potpuno zadovoljstvo pjesnikovih slušača: on se s Agamemnonom poslije smrti Patroklove pomiri. da odu k mladome pastiru. mati trojanskoga junaka Eneje. o kojima su pričali kasniji Grci. što mu je uzeo Briseidu. Ajas. pade Ahilej u boju smrtno ranjen od strijele brata Hektorova Parisa.. Helenu. koja je najljepša. on je doveo u lađama čete s otoka Salamine. Paris se privoli Afroditi i dosudi njoj jabuku. sin kralja Peleja i boginje Tetide. . 142 do 145). Laodika. te mu Hera obeća veliko blago i vlast. da su na svadbu Peleja i Tetide (roditelja Ahilejevih) bili pozvani svi bogovi i boginje osim Eride (tj. Atena mu obeća mudrost i slavu. Ali koliko je god Ahilej žestok i neobuzdan u svojim strastima. sina Tela- 406 . mnogo manji od Ajasa. ali malen stasom. 29. u Troju. Boginje odu k Parisu. kako se dao suzama i molbama starca Prijama umekšati. što mu je ubio najmilijega druga Patrokla. pjevanja izriče on veliku pohvalu i priznanje Agamemnonovu junaštvu i tim dokazuje. gdje Hektor umirući proriče to Ahileju. Žena mu je Klitemnestra (koja ga je sa svojim ljubavnikom Egistom ubila. Troju. da ga drpaju. ako njoj dosudi zlatnu jabuku. jedno je sin Telamonov. pošto tijelo umre. boginje svađe). to ime imaju dva ahejska junaka pod Trojom.

kao sredstvo za miris i poljepšavanje. Poslije Homerova vremena postao je Apolon bog sunca (to je u Homera Helije). 403. Još se Argos napose zove ravnica. t. st. pjev. ime je izvedeno od pridjeva "ambrotos" (tj. a po tome i čitava Tesalija.. kojemu su sinovi ljekari na glasu Mahaon i Podalirij (pjev. pjev. Sin je Zeusa i Lete. Artemida je boginja lova. u Tesaliji. pjev. pa i rata. koje daje besmrtnost. besmrtan). 738-742. pjevanju. I ona je (kao Artemida) djevičanska boginja. i u 5.) zove Kiličani: te Kiličane treba dobro razlikovati od stanovnika Kilikije. Boreja ili Borej je sjeverni vjetar.11. . koji odgovara našemu -ović. Mislilo se. tj. trojanskoj državi na jugu. Danajci je Homeru ime za sav grčki narod. kojega Homer (pjev. Ares je žestoki i nenasitni bog rata. kaže: muškare (tj. Bogovi je upotrebljavaju također kao pomast.. kao što je njezin brat postao bog sunca. Andromaha. koji se zove i Paris (vidi tamo). različitih vještina. vidi Ahejci. st. 2. . a ona maše egidom na pr. sestra Apolonova. Atrej. st. st. 407 . Atrejev sin. Hektora. tj.. U kasnije vrijeme pretvorilo je grčko pričanje Asklepija u boga ljekarstva (u Rimljana Aesculapius). Prijatelj je Trojanaca. kći Eetiona. Asklepije u Homera je ljekar. spominje se u Ilijadi i Odiseji nekoliko puta. ali Homer upotrebljava to ime (kao i ime Ahejci) i za sav grčki narod.. Pjesnik im u 3. kad ga misli u boju pod Trojom.. Argos (Arg) je grad u Peloponesu. bjelokost.). a o dva imena na jednom istom čovjeku vidi u bilješki 6. koje zemlje Homer nigdje ne spominje. 189. 6. s grčkim nastavkom -ides. Ona je kći Zeusova (rodila se bez matere. da žive u maloazijskoj zemlji Kapadokiji uz rijeku Termodont. Apolon je bog svjetlosti i proroštva. 446-452. 518. j. ime Palada valjada znači: mahačica. 104-106. Pjesnik je zove i Palada Atena. 415. plemenita. a sestra mu je Erida. Prijatelj je Trojanaca. ali Homer upotrebljava to ime također za čitav Pelopones. gradu pod gorom Plakom. st. božanski. iz njegove glave). muškobane). pjevanja. u 2. st. a brat Artemidin. pjev. Ondje življaše narod. st... pjev.4. Beotija je zemlja u srednjoj Grčkoj. koji je kraljevao u Tebi. kralj u Mikeni. st. Poslije Homerova vremena postala je ona boginja mjeseca.. a nesretna žena Hektorova. vidi u 2. To je djevičanska boginja (kao i Atena). zove se Feb. vidi kod "Heraklo". ambrosija je jelo bogova. koja je na početku 2. sin Zeusa i Here. slonova kost. Amazonke su ubojite žene.. Bjelokost su Grci njegova vremena dobivali trgovačkim putem preko Feničana. Prijateljica je Trojanaca. Pratioci (i sinovi) su mu Dimos i Fobos. Argejci. ali o samome slonu ne zna Homer ništa. koje u ratu ne ustupaju nikakvim junacima. koja je postojbina Ahilejeva. st. 731. 527-529). Atena je boginja mudrosti. Nalazi se i pridjev "ambrosijski". 194. Amfitrion.. 402. Argejci su upravo ljudi iz Argosa (Arga). zemlje na jugoistočnoj obali Male Azije. sin Pelepov. Aleksandro je isti čovjek. pače za čitavu Grčku. brat Tijestov. otac Agamemnona i Menelaja. vidi još u bilješki. a osobito prvog junaka trojanskog.Homer: Ilijada monova (vidi 2. Atrid. kći Zeusa i Lete. st.

Ne dolazi na Olimp među druge bogove. O gradu Dardaniji i o kralju Dardanu vidi u 20. pjev. i 6. pjevanja. da su tri Erinije. Elida je zemlja u sjeverozapadnom dijelu Peloponesa. st. koja riječ isto znači. jer se one daju ublažiti i prestaju mučiti grešnika. pa se to značenje razabira iz 17. iz kojega sipa pljusak i tuča s munjama i s gromovima. Eak. koje Homer ne spominje) s najstarijim proročištem. koja tjude zavada i podjaruje na rat. i to strah.Homer: Ilijada Dardanci su narod u Maloj Aziji oko grada Dardanije (Troji na sjeveru). kojim ugoni u ljude stravu. jedan od glavnih junaka u vojsci trojanskoj. drugarica boga Aresa. Diomed pripada među najveće junake u grčkoj vojsci. Vidi o njoj kod "Afrodita" i kod "Ares". 21. mračno carstvo Aidovo. Dimos upravo znači strah. dana su im imena Dimos i Fobos. a mati Afrodita. On je kralj u Argosu (u Peloponesu). st. 307. Njihovo se ime do danas sačuvalo u imenu Dardaneli (tj. st. i to Zeusovim. Etiopci su narod. koji se tijesno prislanja uz srednju Grčku. Eubeja je dugačak otok. zato ih bogovi često pohode. isto će biti i Dimos. 299. kao što ne dolazi ni Demetra. ako se pokaje i očisti od grijeha. ali se uzima i kao boginja svađe. pjev. Etolci ili Etoljani su stanovnici Etolije.. pjev. u društvu je s njim Fobos. Dolopi su grčko pleme u sjeveroistočnoj grčkoj zemlji Tesaliji. kako se vidi iz 5. Homer spominje sad jednu Eriniju. U kasnija vremena zvali su ga Grci i "Bakhos". Enija je personifikacija ratne vreve. koji živi na krajnjem Istoku i na krajnjem Zapadu blizu Okeana. Egida se opisuje u 5. Kasnije se pričalo. 308. 215-218. 1877. zemlje u srednjoj Grčkoj. sin Zeusa i Semele. srodni su s Trojancima i pripadaju među glavne njihove pomoćnike.) erinije su kletve roditeljske zločestoj djeci. Isprvice je egida bila strašan oblak. eter je vazda vedri. otac mu je Anhis. koji u ratu spopada ljude. otkrivena dva mjeseca planeta Marta (tj. vođa im je Eneja. U Homera je Dimos personifikacija toga straha.. blage. kojim se on označuje kao strašni ratni bog. st. Aresa). egida je strašni Zeusov štit. otac Peleja i Telamona. st. Erinije su podzemni zli duhovi. kralj na ostrvu Egini (Salamini na jugu). st. Ljudi su na tome oto- 408 . zato se i zove egidonoša. Kad su g. kaji progone velike grešnike. Dodona je grad u Epiru (grčkoj sjeverozapadnoj zemlji. kao što ne dolazi ni Dionis. On ne dolazi među bogove na Olimp. sin Tidejev. Eneja je vođa Dardanaca. pjev. Helespont).. Epejci su stanovnici sjeverne Elide. sad nekoliko njih (ne kazujući im pravoga broja): na jednome mjestu (pjev. jedni su i drugi vrlo bogoljubni. Vidi o njemu u 20. kaže se za Fobosa da je sin Aresov. 412. 738-742. Demetra je boginja usjeva i plodova. ereb je podzemni svijet. oba su pratioci ratnoga boga Aresa. sin Zeusov. U 13. mati podzemne boginje Persefoneje. koji je nad oblacima i zemaljskim uzduhom. Erida znači upravo: svađa. Osim Zeusa nosi je često i Atena. pridjevak boga Aresa. Dionis je bog vinove loze i vina.. 593-595.. a zvali su ih i Eumenide. gdje borave duše pokojnika. tj.. Enijalije. dakle su upravo dvoji Etiopci. čisti i svijetli nebeski prostor. pjev.

kad nije bilo gostionica.). Geja je upravo zemlja. forminga je muzička sprava sa žicama.Homer: Ilijada ku mnogo častili Apolona i Artemidu. str. pa i. a onda i boginja zemlje.. kasnije se pričalo. Poimence spominje pjesnik samo Podargu. Bili su saveznici trojanski. te će jedan drugoga svagda lijepo dočekati. 16. kako bismo mi danas kazali). kad se žrtvuje. II. st. koji bi htjeli ubiti ga ili oplijeniti. Ftija je grad i kraj oko njega u južnoj Tesaliji (sjeveroistočnoj grčkoj zemlji). Harpije su u Homera upravo personifikacije naglih i žestokih vihara.). a ne kaže. da ima u tuđoj zemlji "glavnoga prijatelja". To od prilike znači "glavni prijatelj" i u našim narodnim pjesmama. (1845. Kasnije se pričalo. i 19.. zato pjesnik u 2. glasnik je kao neki javni činovnik. da su tri. U ona primitivna vremena. Homer spominje poimence samo jednu. prelazi od otaca na sinove i unuke i praunuke.). i kad putnik u tudoj zemlji nije bio siguran za svoj život i za svoje imanje. st. bilo je vrlo dobro za svakoga. kojima su postojbine razdaleko. 212-231. Beotiji na zapadu. što ga je sa sobom nosio. kako je na pr. koji hoće da govori (koji "ima riječ". str. takove su u Vergilijevoj Eneidi. Gorga je nekakva grdosija strašna pogleda u podzemnom svijetu i na Zeusovoj egidi. tj.Ne škodi dodati. U Odiseji se spominju Harpije u pluralu. braniti ga od onih. dvorkinje Afroditine. neki misle.. koji će ga dočekati i ukonačiti. tu je kraljevao Ahilejev otac Pelej. kako se lijepo vidi iz onoga. U vrijeme poslije Homera postale su Harpije nekakve strašne i gladne ptičetine. pj. st. Harite su boginje dražesti i milote. koja je mati Ahilejevih konja Ksanta i Balija brzih kao vjetar (pjev. 400). Fobos. Feb je pridjevak baga Apolona i označuje ga kao boga svjetlosti. Govorili su osobitim jezikom. i knj. 150. kojega Grci nijesu mogli razumjeti. . Horneru su Feničani dobro poznati. 535. koji u skupštinama daju u ruke onome. 409 . da je nekad bio grad u Meseniji (u jugozapadnom Peloponesu) Geren ili Gerenija. 269. po kasnijem pričanju žena Uranova. da "glavno prijateljstvo" ostaje u porodicama. III. Troji na istoku. koji donosi oblake i kišu. (1846. što znači. pjev. jer su oni sa svojim lađama posjećivali i grčke obale i otoke donoseći na prodaju svakojaku robu iz istočnih strana. u Vuka knj. pjev. Feničani su poznati semitski trgovački narod staroga vijeka. kad mu gostom dođe. koji je sjedio na obali Sredozemnoga mora Palestini na sjeveru. vidi kod "Dimos". koliko ih je sviju. u kojem se Nestor ili rodio ili proveo svoju mladost. Gerenjanin je pridjevak starca Nestora. zemlje u srednjoj Grčkoj. tj. da su tri Gorge. Frizi (Frigijci) su stanovnici Frigije. to su jedan drugome dva čovjeka.. kad se sudi. Pasiteju (u 14. glavni prijatelj uzima se u ovome prijevodu za Homerovo "kseinos". st. Glasnici stoje pod zaštitom bogova. strah. ne zna se pravo. st.. Fokejci su stanovnici Fokide. što pjesnik govori u 6. a žive u velikom prijateljstvu. Eur je jugoistočni vjetar. držati red. 227. 363. kaže "sveta" Eubeja. ako treba. Glasnici nose kao znak svoje službe osobiti štap (skeptar). i služba im je vrlo ugledna. zemlje u Maloj Aziji. kojemu je služba sazivati ijude u skupštinu. o Diomedu i Glauku. ali je bio indoevropski.

Često joj se kaže "volooka". st. a po godinama među sredovječne (već je prosjed. st. to se vidi iz 14. pjev. koja se drugim imenom zove Ilij. kaže: sin Amfitrionov. najveći junak grčki. Il je sin Trosa. učitelj Ahilejev. 383. O njegovoj ženi vidi u bilješki 18.. hekatomba je.. zbog čega je nastao trojanski rat. Hore su boginje godišnjih doba i vratarice na Olimpu. osim kojega je rodila još osamnaest sinova. puna je izvora i zvjerinja. ali slabo se kad toliko žrtvovalo. i 324. sin Prijama i Hekabe. mati Hektorova. kaže se u 16. koja veže nebo i zemlju. 717. Grci su o njemu već u Homerovo vrijeme mnogo pričali slaveći njegova junačka djela.. brzi glasnik. kretski kralj. Homer ih spominje sad nekoliko (ne kazujući točnoga broja). Po njemu je prozvana Troja. pjev. tko joj je otac. na Olimpu dvori ona druge bogove. 362. On se u svemu odvojio od ostalih Kentaura. 237. koji je živio prije trojanskog rata. pjev. st. velikih očiju. 832. Ilitije su boginje. pjev. Bio je sin Zeusa i tebanske kraljice Alkmene. Helena. st.. zašto ga pjesnik zove "skoroteča" (tj. Hiron se zove mudri Kentaur. i 426. do 24. žena Prijamova.). sad samo jednu. koji su bili divljaci. Irida je upravo personifikacija nebeske duge. 266. 393. Tako su i Heleni u Homerovo vrijeme bili samo stanovnici Helade. Hekaba. 3. trojanskoj državi na istoku. bog ognja i veliki vještak u poslima kovačkim. kaže mu se i Hiperion. 24. a pričali su i poslije. zato kad pade u boju. tako je lako mogla 410 . iz crkvenoslavenskog jezika) i "provođač". U kasnija vremena služilo je to ime za čitavu grčku zemlju. djed Prijama. kako se vidi iz Odiseje. otac Astijanaksa. neba).). Ida je planina u Maloj Aziji. a tko brat. Helije upravo je sunce. pjev. koji je glasnik bogova i pratilac duša u podzemni svijet. a i na ovome svijetu prati Prijama u čador Ahilejev i iz njega (u pjev. Neprijateljica je Trojanaca (vidi kod "Afrodita"). strašno žali za njim sva Troja i svečano mu sahranjuje tijelo (pjev. 22. od kojega ju je odveo Paris (vidi kod imena "Afrodita"). a po materi je sestra Kastoru i Polideuku (pjev. Helada je grad u Tesaliji i kraj oko njega. Hiperion je pridjevak boga Helija. Heraklo. koji se nekoliko puta spominje u Ilijadi. koje pomažu ženama pri porođaju. najljepša žena na svijetu. st. 3. st. mati joj je Leda (koja se spominje u Odiseji). Hefest je hromi sin Zeusa i Here. Hera je sestra i žena Zeusova i po tome kraljica bogova. žrtva. pjev. Iz ovoga se razumije. Hermija je osobiti bog. dobar ljekar. ali da je Heraklo upravo sin Zeusov. st. blizu Troje bio mu je grob. sveder mlađahna boginja. prvi junak i najvaljaniji vojvoda u trojanskoj vojsci.. Idomenej. te hekatomba može značiti uopće oveću žrtvu. vratila se s Menelajem u Spartu (Lakedemon). a onda i bog sunca. 199. a poslije se to ime upotrebljavalo za sav grčki narod. zato i kaže pjesnik za nj da je "od sviju Kentaura bolji" (11. kći Zeusova (pjev. Pošto je Troja osvojena i razorena. otac Laomedona.). a znači: sin Višnjega (tj.. muž Andromahe. vidi u 13. pripada među najznatnije grčke junake.Homer: Ilijada Heba je kći Zeusa i Here. tj. kad se u jedamput žrtvuje 100 ovaca ili goveda.. 718.). tako su je valjada u najstarije vrijeme prikazivali.). zato mu se u 5. Bila je žena kralja Menelaja. Hektor. kojoj je muž bio Amfitrion. st.) i Klitemnestri. sin Deukalionov.

Kentauri su divlji narod u Tesaliji. pjev. Kipar je poznati otok u najistočnijem dijelu Sredozemnoga mora. što je onaj divlji narod neprestano jahao na konjima. pjev. Kadmejci su isto što i Tebanci. Druga je voda Ksant u trojanskoj državi. st. Ksant je rijeka u onoj Likiji. drugi onako. Kefalenija je poveliki otok u Jonskome moru. 149. Itaka je malen otok u Jonskome moru. kralj trojanski.). Neki misle. st. da su govorili jezikom. koja donosi poruke od Zeusa bogovima i ljudima. to se kaže u Odiseji 11. da je u Kreti 100 gradova.. Karci su narod u jugozapadnom dijelu Male Azije. više su nalik na zvjerove nego na ljude. Kreta je veliki grčki otok u Sredozemnom moru.. Kron je upravo jedan između Titena (Titana). pjev. da je Kreta već u Homerovo vrijeme bila zemlja uvelike kulturna. U Odiseji se Irida ne spominje. pjev. koji je sjedio na obali južne Trakije. Homer ih u pjev. kojoj je vodi ime i Skamandar. 1. Kitera je otok između Krete i južne obale Peloponesa. Isto se tako u istoj zemlji zvao i glavni grad. koji je za grčko uho bio neprijatan. to je njegova kera. Zato se Zeus po njemu zove Kronid ili Kronion. st. 743. Homer ih u 2. a drugi drže. 174.zatim konju Hektorovu (8. Tu je stolica države Odisejeve. da su bili indoevropskoga plemena. pjev. Kefaleniji na sjeveroistoku. U Ilijadi se (u 2.svakako ih je vrlo mnogo. da ne može biti 411 . Tu životinju Homer tako često spominje i tako je vjerno opisuje. Poslije Homera pričahu Grci.) kaže. pa i komad obale srednjogrčke i peloponeske.. najljepša kći Prijamova. Kasandra.. o kojemu Homer ništa ne zna. iz koje su Glauk i Sarpedon (vidi 2. ali joj nitko nije vjerovao. st. pošto je osilio. pjev. .). lav. ljudi umiru različno. Tu su ljudi od davnina mnogo štovali Afroditu. tj. pjev. danas se zove Cerigo. Lakedemon je zemlja u južnom Peloponesu sa glavnim gradom Spartom. Lapiti su narod u Tesaliji blizu gore Olimpa. 152.. Kikonci su trački narod. da su bili semitskoga. st. U kasnija vremena pričalo se. koji je utemeljio Tebu. da ih je 90. da je Kasandra bila proročica. prozvani su po Feničaninu Kadmu. Aida i Here. pjev. nego i drugih nekoliko otoka. 877). To je pričanje nastalo otud. Homer o tome ne zna ništa. st. sin Kronov. Kron je bog. Pošto je Troja osvojena i razorena. 421423. u Odiseji se (19. Tu se ljudi od davnina mnogo klanjahu Afroditi. . gdje vlada Menelaj.. glava i prsi ljudske. saveznici su trojanski. Kera je vrsta ili način smrti. povede je Agamemnon sa sobom u Mikenu.. st. Još je Ksant ime jednom Trojancu (u 5. a kako koji umre.. i u 2. koje je Zeus. koji je nekad svijetom vladao. koja je obuzimala ne samo otok Kefaleniju. Laomedon je sin Ila.Homer: Ilijada postati boginjom. služi to ime (upravo: Kefalenci) za čitavu državu Odisejevu. upravo zove zvjerovi. zove "gruborječni". u 2. Posidona. što znači. st. pjev. jedan ovako.) kaže. 631-635. a što je tamo dočekala.. a ostalo tijelo konjsko). otac Zeusa. bacio u Tartar i sebi prisvojio vladu nad svijetom. 185. 268. i to je dokaz. st. da su Kentauri bili napola ljudi napola konji (tj. 867. otac Prijama. st. 649..) i konju Ahilejevu (16. st.

st. Mišani su valjada srodni s Frizima (Frigijcima). a Grci jamačno nijesu bili. Meonci su stanovnici Meonije. st.Homer: Ilijada sumnje. 60. koje je rodila sa Zeusom. od kojih su neke starije od Homerovih vremena. Stanovnici su Likijci. nazuvčar se u ovome prijevodu uzima za čovjeka. i 23. subojnik Idomenejev. pj. vojvode su im Sarpedon i Glauk. Menetije (Menetij). premda neki od Likijaca u Ilijadi imaju grčka imena (ta je imena mogao pjesnik izmisliti). Uranija itd.. 412 . 105. i 5. Likija je zemtja u jugozapadnom dijelu Male Azije.. crvenkasto piće bogova.. nektar je slatko. brat Agamemnonov. Nijesu bili Grci. Merion. koja je bila na istoku trojanske države. koji izumire. tj. st. pjev. da mu štite golijeni od udaraca štita. Mikena je grad u Argolskoj zemlji (u sjeveroistočnom Peloponesu). koje je u drugoj polovini XIX. Melpomena. lotos je neka vrsta djeteline. podanici Pelejevi. U Odiseji (pjev. boginja. trojanski su saveznici. Lokrani su stanovnici Lokride. zemlje u srednjoj Grčkoj uz eubejski zaliv. koji piju kobilje mlijeko. vidi o njemu u 11.). vidi kod "Asklepije". poslije se ta zemlja zvala Lidija. Od toga su se grada sačuvale do naših vremena razvaljne. Meonci su bili saveznici Trojanaca. koji je sjedio valjada u susjedstvu Karaca. ljekar u Grčkoj vojsci. Lelezi (mjesto Lelegi) su narod.. da je devet Muza. Lezbos je otok u Egejskom moru uz maloazijsku obalu. kad je svaka od njih imala i svoje ime: Talija. 85-88. u Ilijadi je Muza sad jedna. pjev. saveznici trojanski. već sjede negdje daleko u Trakiji blizu Hipemolga. stolica Arteja i Agamemnona. zemlje u nutarnjoj Maloj Aziji (u zapadnoj polovini). muž lijepe Helene. sin Atrejev. koji se spominju u 13. Menelaj (Menelaje). 5. da je ona u njegovo vrijeme bila dosta obična u Maloj Aziji i u Grčkoj.sasvim različna je biljka "lotos" u 9. Mišani. Mirmidonci su pleme u Ftiji i Heladi. bio je vulkanske prirode i zato je posvećen bio bogu ognja Hefestu. pjev. i 173. Njihovu momčad doveo je Ahilej pod Troju i od njih se nije rastajao. pa tako se pričalo i u kasnija vremena. . 824-827. mati Apolona i Artemide. Lava je u tim zemljama nestalo tek u doba rimske vlade. koja je trojanskoj državi na istoku i na jugu. O njihovoj narodnosti ne može se ništa reći. trojanskoj državi na jugu.) kaže se. vijeka iskopavao Nijemac Schliemann i našao veliko mnoštvo dragocjenih starina. nijesu s ovim sada spomenutim Mišanima istovjetni. Leta (Letoja). pjevanju Odiseje. Lemnos je otok u sjevernom dijelu Egejskoga mora. st. Likijcima te zemlje bio je vojvoda Pandar (vidi 2. . otac Patroklov.. st.Od te Likije treba razlikovati drugu Likiju. Krećanin.. veliki junak. st. U kasnija vremena nalazili su se Lelezi po različitim grčkim zemljama i po otocima kao ostaci nekoga prastarog naroda. 765-803. Muze su boginje pjevanja i poezije. Likijci po svoj prilici nijesu bili Indoevropljani. koju je odveo Paris (vidi kod "Afrodita"). a možda ni Indoevropljani. a glavni joj je grad bio "Sardeis" (lat. ljudi. Vojvoda im je Oilejev sin Ajas. a na jugu Propontide. sad ih je nekoliko (bez točno naznačenog broja). sjede u zemlji Misiji. tj. pjev. koji nosi na nogama kožne nazuvke.. vidi kod "nimfa". 24. Mahaon. Sardes). kralj u Sparti. Nejatka.

Bili su saveznici trojanski. on je izvor svega. a ipak se Odisej u Ilijadi na dva mjesta ponosi (u 2. 466. zemlje u Maloj Aziji na južnoj obali Crnoga Mora. da je Odisej stradalac i zlopatnik. pjev. njegov je sin Telemah živio s materom kod kuće kao nejaki dječak. 355. 260. kralj Itake i Kefalenije. što optječe čitavu zemlju (Homer pomišlja zemlju kao veliki kolut): u nj zalazi sunce.). Tako je i ovo: dok je Odisej vojevao pod Trojom.. On je odveo Helenu (vidi kod "Afrodita") i tim uzrokovao trojanski rat. u moru.. jer je u njegovo vrijeme bila (kao i lav) dosta obična u Maloj Aziji. prijatelja doduše više ljubavi i svirke. Paris ili Aleksandro. Paflagonci su stanovnici Paflagonije. koji se ničim nije mogao proslaviti.). Iz Ilijade se ne vidi. ali iz Odiseje se to obilno vidi. Pjesnik je Ilijade taj ponos prenio iz onih pjesama u svoju epopeju. Po kasnijem grčkom pričanju zaglavio je Paris kratko vrijeme prije osvojenja Troje od strijele. mjesec i zvijezde. gdje se spominje i Nestorova žena Euridika i kći Polikasta. Nimfe su kćeri Zeusove. pjev. oni se spominju u Odiseji. sin Nelejev. nimfe su mlađahne boginje nalik na vile u našim narodnim pjesmama. brat Hektorov. 676. i samih bogova ("bogom početak" u 14. što je otac Telemahov. 97.Homer: Ilijada Nestor. dakle se otac mogao ponositi takvim sinom. često priča o svojim junačkim djelima iz mladih godina. što ih je uzeo iz onih pojedinačnih pjesama o Odiseju. koje su poslije ušle u Odiseju. To dokazuju epiteti "stradalac" i "zlopatni". Da je njemu suđeno bilo ubiti Ahileja (s pomoću Apolonovom). Homer ju je dobio poznavao. nego rata. kad hoćemo da ga odlikujemo. Pošto je Troja osvojena i razorena... 22. u gajevima. st. vrlo i valjan. sin Prijamov. Homerovu se Nestoru do danas sačuvala uspomena u svoj prosvijetljenoj Evropi.). Not je južni vjetar. Palada vidi kod "Atena". kako hoće tradicija od davnina). ali umije dobro svjetovati. kralj u Pilu. koje su narodu bile dobro poznate. u pećinama. kojom ga je smrtno ranio Filoktet (o kojemu vidi u 2. 201. 413 . koji obično donosi kišu. u toj je epopeji Telemah već momak na snazi. jer je znao da će njegovi slušači dobro znati. drugi u 11. pjev. S njim su pod Trojom njegovi sinovi Antiloh i Trasimed. koji se u Ilijadi nalaze za Odiseja (prvi u 8. st. pardal je životinja. a stanuju po brdima. dok se kući vratio. st. st. kad je Homer spjevao Ilijadu. kako samo može biti.).). Homer prikazuje Parisa kao lijepa. a drugih pet sinova ostali su kod kuće. Vrhovi su mu pokriti snijegom i oblacima.. pjev. pri izvorima (ove se posljednje zovu: Nejatke). Odisej. 360. to proriče Ahileju Hektor umirući (pjev. Riječ "Okean" može značiti i boga te vode. To je također uzeto zacijelo iz onih pojedinačnih pjesama o Odiseju. pripada među prve junake grčke pod Trojom ne samo sa svoje hrabrosti. i zato su u njoj ti epiteti potpuno jasni. pjev. mudri starac koji iako ne može više vojevati kao mlađi junaci. Okean je voda. koja je u svojoj cjelokupnosti mlađa od Ilijade (i ne potječe od Homera. sin Leartov. O tome potucanju i o povratku pjeva Odiseja. ali pojedinačnih pjesama o Odiseju moralo je biti već u vrijeme.. i u 9. Olimp je visoka planina između Tesalije i Makedonije. koja se zove i panter. Drži se da su bili srodni s Frizima (Frigijcima). pjev. mlada čovjeka. st. pjesnik Ilijade mogao ih je samo tako upotrebiti. Odisej se deset godina potucaše po svijetu.. zašto se Odisej ponosi Telemahom.. i u 4. pjev. 359. 718725. jer mi najstarijega i najpametnijega člana u kakovom društvu ili zboru zovemo "Nestor". st. Grci su držali da na Olimpu stanuju bogovi. st. i svi ga slušaju. st. ali ne kao kukavicu. nego i s mudrosti i domišljatosti..

st. da su Plejade sestre. Raoka. Plejade su poznatih onih sedam zvjezdica. sin Menetijev. . U Vukovu se rječniku (a po njemu i u Ivekovićevu) navodi ta riječ samo kao ljudsko vlastito ime: Pribjegar. st. Vidi u knjizi M. Prijatelj je Ahejaca.a peeon je pjesma u slavu boga Apolona. st. izd. Raka. Salamina je malen otok u gradu Ateni na zapadu. 334-337. Pelazgi su prastari stanovnici grčkih zemalja neindoevropskog jezika (premda su ih gdjekoji pisci držali za Ilire).). str. Pelej je sin Eakov. i 24.. Pelij je planina u Tesaliji. . koji se kasnije zvao Samotraka. Milisav. Reja. rtnik (rtnik. brat Telamonov.). Here. u zemlji. da potresi dolaze iz mora. tj. U vrijeme. U kasnija su vremena Grci pričali. u zemlji. Kronova žena i sestra.. on je vrlo star. Ima vrlo veliku porodicu: 50 sinova i 12 kćeri. kralj trojanski. 84-90.dakle gotov harem po običaju istočnjačkih vladara. muž boginje Tetide. a neprijatelj Trojanaca.. pribjegar uzima se u ovome prijevodu za Homerovo "hiketes". Pil je grad u Meseniji (tj. koja je sjeveroistočni dio Makedonije. najmiliji drug i subojnik (naše bi narodne pjesme rekle: pobratim) Ahileja. 2. pjev. Peeon je ljekar bogova na Olimpu. Milićevića: Život Srba seljaka. Ima i treći otok istoga imena uz maloazij- 414 . Posidona. kad je Troja osvojena. ali se to ime upotrebljava i za samu Troju. ali se i sama ta država zove Pil. rtnika).osim toga zove se Sam i otok u Tračkom moru. sin Laomedonov. 60. U vrijeme. Peonci su narod tračkoga plemena. . ali jamačno se može uzeti i kao obična imenica (nomen appellativum). i to zato. Narod u Šumadiji drži "vlašiće" za braću. a žena dakako nekoliko (ali zakonita žena samo je Hekaba). te ih zove: Mika. strašna i nemila kao i on. Aida. koji su se kasnije pretopili u Helene. Kći je Zeusa i Demetre. Pergam je tvrđava trojanska. 765-785. tj. st. boginja. jer ga je nekad prevario trojanski kralj Laomedon (vidi u 21.. Đ. jer se mislilo. koji u velikoj kakvoj nevolji pribjegne kome moleći ga za pomoć i obranu. Saveznici su trojanski. On je bog "zemljotresac". Posidon je bog mora. što ih naš narod zove "vlašići". 443-457. Prijam.Homer: Ilijada Patroklo. mati Zeusa. Pita je kraj u srednjogrčkoj zemlji Fokidi. Borisav. što znači čovjeka. gdje je poslije bio grad Delfi s proročištem Apolanovim. pogubio je Prijama Ahilejev sin Neoptolem. koje su se zvale: Elektra. rtnici su oni.. koja isto znači.. koja je u jugozapadnom dijelu Peloponesa). s kojim je u kući Pelejevoj živio od rane mladosti (vidi u 23. koje se nalazi u Vergilijevoj Eneidi. s kojom je rodio Ahileja.. brat Zeusa si Aida. Steropa itd. Meropa. pjev. Mioka. Sam je drugo ime za otok Kefaleniju (u Odiseji: Sama). koji su u bojnom redu sprijed (kao na rtu). Orisav. Persefoneja je boginja i kraljica podzemnoga svijeta. st. on je sasvim slab starac (vidi u 19. pjev. 486-489). žena Aidova. koje se opijeva u Ilijadi. stolica države Nestorove. Grke. koji živi u Peoniji. pjev. a vidi i 11. koje se opijeva u Ilijadi. gdje su i kraljevski dvori. Pierija je zemlja u južnoj Makedoniji oko Olimpa. Po kasnijem pričanju. pjev. uzeto za Homerovu riječ "promachos". Pridjev je od toga imena "pelaški".

predaje sam sebe smrti. malo ljepše izdjeljan. 557. što skeptar nose kraljevi. Zbog toga. talent je u Homera neka mala količina zlata (oko 25 grama). ali toga Sama Homer ne spominje. Telemah. sinovi i kćeri Urana i Geje. žena Pelejeva.. a sestre su joj Nerejke (vidi u 18. znatan junak. Pošto im je Zeus preoteo vladu. struka.. mati Ahilejeva. sin Eakov.. Teba je grad u Beotiji.druga je Teba postojbina Hektorove žene Andromahe (vidi tamo). koji se tom vodom kune. otac Diomedov. vidi 12. kralj na Salamini. tj. gleda "sa skeptrom u ruci".. sin Telamonov. . Tened je otok pred obalom trojanskom.). Teukar. st. Skeptar je bio običan podugačak. 265. ako ne govori istinu. a mogao je služiti i za sasvim obične poslove. Sparta je grad u Lakedemonu. stanovnici su joj 415 . grub ogrtač (grč. Titeni (poslije "Titani") su stariji bogovi. 556. pjev. st. pjesnik ih zove "žezlonoše" (tako je u ovom prijevodu uzeto mjesto "skeptronoše". Stiks ili Stig (adj.. 382. u 14. o njemu se dosta govori u 4. brat većega Ajasa (ali samo po ocu. Tartar je tamna duboka bezdana ispod podzemnoga svijeta. Njome se kunu bogovi. Temista je boginja rada i zakona. tako bog. pjev. Sidon je stari i slavni grad u feničkoj zemlji. koji je znak vlasti i službe kraljeva. vojvoda Likijaca. Skamandar je rijeka u trojanskoj zemlji.dakle izišao je sa skeptrom u polje. pjev. Tidej. Sarpedon. 371.). st. jer kako je Stiks voda u podzemnom svijetu. st.Homer: Ilijada sku obalu. pada u boju od koplja Patroklova. sudaca. pjev.. sin Enejev. Tetija je žena boga Okeana i s njime zajedno izvor ili početak svega. bacio ih je u Tartar. 801-808. 113-125. kralj gleda žeteoce. u kojoj su zatvoreni Titeni. Skir je otok u Egejskom moru. ime mu je i Ksant. u 5.. stolica kralja Menelaja. otac većega Ajasa i Teukra. pj. morska boginja. Skejska vrata vode iz Troje u ahejski oko. u potonja vremena bio je talent mnogo veći i vrijedio je mnogo više. "skejska" upravo znači: lijeva. kako mu žanju žito.treća je Teba u gornjem Egiptu uz Nil (vidi u 9. Efesu na jugu. iza Hektora prvi junak u trojanskoj vojsci. glasnika i govornika u skupštini (vidi kod "glasnik").). st.. st. Eubeji na sjeveroistoku. lupa skeptrom Odisej Tersita. Trakija je poznata velika zemlja između Makedonije i Crnoga mora. st. Otac joj je Nerej. st. Zora). da joj bude muž. pjev. zbog njegove ljepote uzela ga je sa zemlje k sebi boginja Eoja (tj. u 2. "skeptron") je štap. pjev. u 10. kako mi danas izlazimo u šetnju sa štapom u ruci.. i to je najveća njihova zakletva. brat Pelejev. 37-52. drven štap. . "chlaina").. Titon je sin kralja Laomedona i brat Prijama.. .. 372-400. pjev. sin Odisejev (vidi tamo). među njima osobito Kron i Japet. a u 18. u carstvu smrti. Telamon. svećenika. skeptar (grč. pjev. koja se riječ čini manje zgodna). stiški) je velika voda u podzemnom svijetu. 285-290. Sperhij je rijeka u Tesaliji. Tetida. st.

a još prije ovoga Uran. 416 . dok ga napokon nijesu osvojili i razorili. ali znači i najstarijega boga. crnooblačnik. kad su zavojštili na Troju.. Sarpedon. da je svakome ratu od najstarijih vremena pa do danas svrha grabež i otimačina sa strane onih. koji napadaju. Ares. pjev. dakle u otetoj zemlji. to je samo priča. Helena itd.). Da je uzrok trojanskog rata bila otmica Helene (vidi kod "Afrodita"). da je to bila svrha i Grcima. kojemu je (po kasnijem pričanju) žena Geja (tj. donosi obično kišu i snijeg. On je bog gromova i munje. Eak. da se preko nje ništa ne dogodi. Uran upravo znači: nebo (grčki: uranos). za boginju se Atenu govori: "kod Tritona rođena". poslije sjedili Grci (upravo eolsko pleme). Il i Ilij. neke od njih spominje sam u 14. Više nego kćeri ima Zeus ljubaznica među smrtnim ženama. Artemida. glava svih drugih bogova. on samo nastoji. za miješanje vina s vodom i za druge potrebe. egidonoša (vidi o ovome epitetu kod "egida"). Tros. a Hera mu je sestra i žena. Njegovo je ime u svezi s imenom grada Troje: isporedi Dardan i Dardanija. Zeus nije od vijeka: bilo je vrijeme. 215-240. munjobija. gdje je nekad bila Prijamova država. Troja (Ilij) je grad na sjeverozapadnoj obali Male Azije. oštar i studen. kako su npr. Zakint je otok u Jonskome moru Kefaleniji na jugu. tronog je kotlić na tri noge za grijanje vode. pradjed Prijamov. kad njega nije bilo. Taj su grad Grci deset godina podsjedali. pa i vidimo. stolica trojanske države. str. Atena itd. narod indoevropske krvi.. da su u onim krajevima. među bogovima i boginjama ima njegovih sinova i kćeri (na pr. negdašnji trojanski kralj. onda se ne može sumnjati. 317-325. danas ga zovu Zante.Homer: Ilijada Tračani. neba i zemlje. višnji gromovnik. Triton je potok u Beotiji. da se vrši sudbina. a onda je dakako propala i država trojanska. Apolon. kad je svijetom vladao otac mu Kron. zato ima epitete: gromoglasan. Zeus je najveći bog. zemlja). Zefir je zapadni vjetar. Ako se uzme na um. gospodar čitavoga svijeta. a ima ih i među smrtnim ljudima i ženama. Zeus ne stoji sasvim odlučno ni na strani ahejskoj ni na trojanskoj. pjev. svjetličar. Posidon i Aid su mu braća. Dardan. vidi u 20. Heraklo. sinovi su mu i kćeri Titeni (vidi tamo). st.

You're Reading a Free Preview

Download