P. 1
Homer - Ilijada

Homer - Ilijada

5.0

|Views: 822|Likes:
Published by Morpheus BiH
ilijada
ilijada

More info:

Published by: Morpheus BiH on Mar 29, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/17/2014

pdf

text

original

Homer Ilijada

Preveo i protumačio: Tomo Maretić

Homer: Ilijada

SADRŽAJ
PRVO PJEVANJE __________________________ 3  DRUGO PJEVANJE _______________________ 19  TREĆE PJEVANJE ________________________ 41  ČETVRTO PJEVANJE _____________________ 54  PETO PJEVANJE __________________________ 68  ŠESTO PJEVANJE _________________________ 91  SEDMO PJEVANJE _______________________ 105  OSMO PJEVANJE ________________________ 118  DEVETO PJEVANJE ______________________ 133  DESETO PJEVANJE ______________________ 152  JEDANAESTO PJEVANJE _________________ 167  DVANAESTO PJEVANJE _________________ 188  TRINAESTO PJEVANJE __________________ 200  ČETRNAESTO PJEVANJE ________________ 221  PETNAESTO PJEVANJE __________________ 234  ŠESNAESTO PJEVANJE __________________ 253  SEDAMNAESTO PJEVANJE ______________ 275  OSAMNAESTO PJEVANJE ________________ 294  DEVETNAESTO PJEVANJE _______________ 311  DVADESETO PJEVANJE__________________ 322  DVADESET PRVO PJEVANJE _____________ 335  DVADESET DRUGO PJEVANJE ___________ 351  DVADESET TREĆE PJEVANJE ____________ 364  DVADESET ČETVRTO PJEVANJE _________ 386 Tumačenje riječi i imena ___________________ 406 

2

Homer: Ilijada

PRVO PJEVANJE
(Od 1. do 21. dana) Kuga. Srdžba.

Od 1. do 9. dana. Hris. Kuga. 1-52.

1. Zaziv Muze. 1-7.
Srdžbu mi, boginjo 1 , pjevaj Ahileja, Peleju sina, Pogubnu, kojano zada Ahejcima tisuću jada, Snažne je duše mnogih junaka ona k Aidu Poslala, a njih je same učinila plijen da budu Psima i pticama gozba 2 ; a Zeusu se vršaše volja, Otkad se bjehu onomad razdvojili poslije svađe Atrejev sin, junacima kralj, i divni Ahilej.

5

2. 1. dan. Agamemnon vrijeđa svećenika Hrisa. 8-42.
Tko to od bogova vrže među njih svađu i borbu? Zeusov i Letin sin! On bolest na vojsku baci 3 Hudu, te od nje redom pogibati stadoše ljudi, Jer se razljutio bio na kralja, Atreju sina, Koji je svećenika pogrdio Hrisa, kad dođe K lađama ahejskim brzim, da kćerku otkupi svoju Ucjenu noseć golemu, daljnometnog ktom Apolona

10

1. "boginjo", misli se boginja pjevanja, Muza. U Odiseji u 1. pjev., u 1. st. zaziva se upravo Muza. 4-5. "plijen... psima i pticama gozba", tj. tjelesa leže nepokopana, da ih drpaju grabežljive ptice (osobito jastrebi, koji se često spominju u Ilijadi) i psi. Riječi "plijen ... / psima i pticama gozba" uzete su ovdje prema grčkoj varijanti mjesto "plijen ... / psima i pticama svima". 3 8-9. Pjesnik pita i sam sebi odgovara. To se nalazi još nekoliko puta u Ilijadi. Takvih se primjera nalazi i u našim narodnim junačkim pjesmama, osobito u muslimanskima. Vidi u T. Maretića, Naša narodna epika, str. 81-83.
1 2

3

Homer: Ilijada

15

20

25

30

35

40

Na zlatnom skeptru povez 4 držeći, i sve Ahejce Moljaše, najviše dva upravljača ljudska Atrida: "Sinovi Atrejevi i ostali vi nazuvčari Ahejski! dali vam bozi, domari olimpski, da grad Prijamov razorite i kući se vratite zdravo! Dragu mi dajte na otkupe kćer i ucjenu prim'te Bojeć se Apolona daljnometnog, Zeusova sina." Drugi Ahejci svi povladiše tada, da valja Poštovat svećenika i ucjenu primiti sjajnu. Ali Atrejev sin Agamemnon ne htjede tako, Nego ga otpusti hudo i riječ mu doda žestoku: "Kod lađa koritastih da više te ne vidim, starče, Kod njih da boraviš sada il' opet da dolaziš k njima, Jerbo ti skeptar neće pomoći ni božji povez! Ovo na otkupe ne dam; jer prije će starost je stići U našoj kući u Argu, od domovine daleko, Gdje će uza stan tkati i l'jegat u postelju moju. Odlazi pa me ne draži, da odovud otiđeš čitav!" Reče, a njega se starac poboji i posluša r'ječi Te on šuteći ode uz obalu prešumnog mora; Pa kad već bude daleko, tad mnogo moljaše starac Gospoda Apolona, kog Leta ljepokosa rodi: "Čuj, srebrnoluki bože, što Hrisu i presvetu Kilu 5 Štitiš, koji si moćni gospodar Teneda, čuj me, Smintije 6 ! Ako ti hram sagradih ikada mio, Ili ako ti ikad od bikova pretila stegna I od koza sažegoh, izvrši ovu mi želju: Tvojim strelama moje naplati Danajcem suze!"

3. 2-9. dan. Apolon šalje kugu. 43-52.
Takvu molitvu reče, i Feb Apolon ga čuje Te on u srcu ljut s visina olimpskih siđe Luk na plećima noseć i tulac ozgo i ozdo Zatvoren; strijele njemu na plećima srditu zveknu, Kada se maknu sam, a koračaše naličan noći. Od lađa na stranu zatim posadiv se izmetne str'jelu Med njih, i njegov luk zazvekeće srebrni strašno. Najprije gađaše mazge Apolon i pseta brza,

45

50

4 15. povez, - misli se svećenički povez na glavi, znak dostojanstva svećenika Apolonova (zato se kaže: povez Apolonov). Kako Hris dolazi k Agamemnonu s poniznom molbom, skinuo je bio s glave povez i natakao ga na svećenički skeptar, a o skeptru vidi u Tumačenju riječi i imena na kraju knjige. 5 37. Hrisa i Kila su gradovi u trojanskoj državi. 6 39. "Smintije", to ime znači: utamanjivač poljskih miševa.

4

Homer: Ilijada

Onda i na ljude same oštro'rtu odapne str'jelu, I tad učestaju gorjet mrtvaca lomače silne.

10-21. dan. Svađa. Tetida. 53-611. 1.-10. dan. Skupština. Hriseida. Briseida. 53-476.

A. Agamemnon i Ahilej u svađi. 53-303.
Devet su dana božje po vojsci padale str'jele, A dan deseti sazva u skupštinu narod Ahilej; U srce tu mu je miso bjeloruka metnula Hera, Jer je u brizi bila za Danajce videć ih mr'jeti. Kada se saberu već i na iskupu kada se nađu, Onda se digne Ahilej brzonogi ovo im veleć: "I ako smrti mi utečemo, Atrejev sine, Mislim, da ćemo kući odavde uzbiti doći, Kada i kuga i rat Ahejce združeno biju. Nego da svećenika il' vrača pitamo kojeg Il' pogađača sana (jer i san od boga jeste), Neka nam reče on, što se toliko Febo Apolon Rasrdi, da l' hekatombi, da l' zavjetu zabavlja našem, Ne bi li dim 7 od koza bez mane i od ovaca Htio primiti kako i propast odvratiti od nas." Tako im rekavši sjedne Ahilej, i med njima Kalhas Digne se, Testorov sin, pogadač u ptice prvi. On je sadašnjost znao, budućnost, prošlost je znao, On je Ahejcima put pokazivao, kad pod Ilij Brodiše, vračanjem svojim, dobivenim od Apolona. On im dobro želeći progovori i rekne ovo: "Veliš mi, ljubimče Zeusov Ahileju, neka vam rečem, Zašto se na nas srdi Apolon daljnometni streljač. Ja ću ti reć, a ti me ded čuj i zakuni se meni, Da ćeš mi besjedom ti i rukom rado pomagat. Jer ja doista mislim, razljutit ću muža, što moćan Svima Argejcima vlada, i slušaju ga Ahejci. Svagda bo jači je kralj, kad se na prostog čovjeka srdi; Jer da još isti dan i priduši ljutinu svoju, Al' dok ne izvrši gnjeva, u grudma ga i dalje krije.

55

60

65

70

75

80

7

66. Ovdje se misli dim od žrtava paljenica; vidi o tome dimu u 8. pjev., st. 549.

5

Homer: Ilijada

85

90

95

100

105

110

115

120

125

A ti promisli sada, obraniti hoćeš li mene." Tad odgovarajuć njemu brzonogi reče Ahilej: "Ništa se ne boj, već božju izreci volju, što znadeš, Jer Apolona mi boga, što j' Zeusu mio, što s' i ti Njemu, o Kalhase, moliš, kad božje odluke javljaš Danajcem: dokle sam ja u životu, po zemlji dok gledam, Kod lađa koritastih ni jedan te udarit neće Teškom rukom, ma rekao ti Agamemnona samog, Koji se diči sad, da je prvi od sviju Ahejac." Tad se osokoli vrač nezazorni i rekne ovo: "Našoj ne zabavlja bog hekatombi ni zavjetu našem, Već on zadade jade Argejcima i još će zadat Poradi svećenika, što njega kralj Agamemnon Pogrdi, ne da mu kćeri na otkupe, ne primi dare. Neće od Danajaca odvratiti pomora grdnog, Dokle milome ocu bez novca, bez otkupa kćerku Sjajnoku ne vratimo, u Hrisu dok hekatombu Ne povedemo svetu; a tad ćemo njega umolit." Tako im rekavši sjedne, a med njima onda se digne Junak, Atrejev sin Agamemnon, silan daleko, Zlovoljan, njegovo srce veoma se napuni gnjeva Mračno, a oči mu budu na oganj žarkoviti nalik. Najprije pogleda ljuto na Kalhasa ovo mu veleć: "Ti mi, zloslutni vraču, još nikada dobra ne reče; 8 Svagda je tebi milo proricati nevolje same, Čestito nikada ništa ni kazo ni svršio n'jesi! I sad odluke božje med Danajci javljaš i zboriš, Da im daljnometni streljač Apolon nevolje gradi, Što ja ucjene sjajne za kćerku Hrisovu n'jesam Primiti htio, jer volim kod sebe je ti kući imat; Ova od Klitemnestre, od žene vjerene moje, Draža je meni, jer od nje ni uzrastom ni stasom nije Nimalo gora, pa nije ni srcem ni djelima ručnim. Ali i tako ću nju povratiti, ako je bolje; Neću, da propadne narod, već hoću, da ostane čitav. Nego mi spremajte dar, med Argejcima svima da ne bih Bez dara ostao ja, jer tako ni pristojno nije. A sad vidite svi, gdje nestaje dara u mene!" Njemu odgovori na to brzonogi divni Ahilej: "Predični Atrejev sine, od sviju lakomče prvi! Ta dar kako da dadu Ahejci junačine tebi? Mi ni za kakovo blago ne znamo ležeće silno, Nego kad uzmemo grade, tad i plijen idemo d'jelit; Nije sad pravo, da narod na gomilu opet ga nosi. Nego djevojku bogu otpusti, pa ćemo tebe Trostruko i četvtrostruko mi naplatit, razorit
8

106. Tako Agamemnon veli zbog Kalhasova proroštva u Aulidi.

6

Homer: Ilijada

130

135

140

145

150

155

160

165

Dâ li nam Zeus Trojancima grad sav obzidan tvrdo." Silni odgovori kralj Agamemnon njemu ovako: "Nemoj, junače dobri Ahileju, nalični bogu, Umom navijati tako, jer nećeš nadmudriti mene. Ni nagovorit; zar hoćeš, darova sam da imadeš, A ja bez njih da sjedim? i djevojku veliš mi vratit? Dobro, ako mi dar Ahejci junačine dadu Mojem ugodivši srcu, da nagradu dostojnu imam! Ako li mi ga ne dadu, otići ću onda i uzet Il' tvoj il' Ajasov dar il' Odisejev, pa ću ga odvest Sa sobom. Svaki će se naljutiti, kojemu dođem! Ali o tome bit će i opet kada govorit, Nego lađu ded crnu u pučinu rinimo divnu, Brže saber'mo dajmo veslače te metnimo dajmo I hekatombu i Hrisovu kćer ljepoobraznu u nju. Lađu nek vodi koji od vlastelja, neka je vodi Hoćeš li Ajas il' divni Odisej il' Idomenej Il' ti, Pelejev sine, od sviju strašniji ljudi, Ne bi li braniča-boga ublažio žrtve prikazav." Njega pogleda mrko Ahilej brzonogi veleć: "Lakomče, bestidniče okorjeli, kako će tebi Ikoji riječi tvoje Ahejac slušati rado Ili otići na put 9 , da s' junački s ljudima bori? Ta ja zbog kopljanika ne dođoh Trojaca amo, Da bih se borio s njima, kad krivi mi ništa nijesu; Niti mi goveda oni ni konje odagnaše ikad Niti mi potrše usjev u grudastoj u Ftiji onoj, Hraniteljici ljudi, među nama jer je daljina Velika: jesu brda hladovita i more šumno. Nego smo za tobom pošli, bezobrazniče, da imaš Radost, tebi smo čast i Menelaju tražili, kujo, Među Trojancima, a ti i ne paziš, ne mariš za to, Pa se i meni groziš, oduzeti da ćeš mi onaj Dar, zbog kojeg se mnogo natrudih, što mi Ahejci Dadoše. Nikada dar mi ne zapada jednaki s tobom, Kada naselan grad Ahejci razore koji Trojski; u boju, gdje kipi i buči, odvaljuju ruke Moje posao glavni, al' kada dijeljenje dođe, Mnogo većim te darom darivaju, a ja se vraćam K lađama s darom malenim, al' milim, od rata trudan. 10

151. "otići na put", tj. kud ga Agamemnon pošalje. 164-168. Da bi se Ahejci mogli prehranjivati nalazeći se daleko od domovine, iz koje (zbog daljine koja je za ono vrijeme bila velika) nijesu mogli dobivati živeža, morali su pojedini odjeli njihove vojske češće izlaziti u pljačku po svoj obližnjoj Maloj Aziji i po obližnjim otocima i tako se opskrbljivati hranom i drugim što je potrebno za život. Takova se pljačka misli u ovim stihovima, a ima dosta i drugih mjesta u Ilijadi koja to dokazuju. Pljačkaši se ne zadovoljavaju samo hranom i stokom, nego
9 10

7

Homer: Ilijada

170

175

180

185

190

195

200

205

210

A sad u Ftiju idem, jer doista mnogo je bolje U lađah srpatih kući povratiti se, te neću Vrijeđan tebi blago i bogatstvo ovdje gomilat." Na to junacima kralj Agamemnon odgovori njemu: "Bježi, kad ti je srce navalilo, a ja te neću Molit, zbog mene ovdje da ostaneš; i drugih ima, Koji će poštovat mene, a najviše premudri Zeus-bog. Najmrži meni si kralj hranjenik Zeusov, od sviju, Svađe svagda rado i borbe i bojeve gradiš. Ako si jak, al' tebe je bog obdario time! Odlazi u lađama sa svojim drugovima kući I Mirmidoncima vladaj; za tebe se brinuti neću Niti ću hajat za tvoju za srdžbu, već čujder mi grožnju: Kako od mene Feb Apolon Hrisovu kćerku Uzima, koju ću ja s drugovima poslati svojim U lađi svojoj, baš tako u čador tvoj ću unići I tvoj ću dar: ljepoobraznu ja Briseidu uzet, Da znaš, koliko sam jači od tebe, da omrzne drugom Ravnim se graditi meni i porediti se sa mnom." Rekne, a Pelejev sin se ražalosti, te mu se srce Dvostruko zamisli tad u njegovim rutavim grudma: Bi li trgnuo mač od bedrice oštri i njime Ljude rastjero sad, bi l' njim Agamemnona smako, Il bi ustego gnjev i srce umirio svoje. Dok je u duši tako i u srcu svojem promišljo I mač iz kora velik potezao, dođe Atena S neba, a nju je bila bjeloruka poslala Hera Oba ljubeći kralja, za obadva jednako brižna. Ona pristupi straga, Ahileja za plavu kosu Uhvati samo se njemu ukazavši, drugome nikom. Zadivi se Ahilej i ogledavši se odmah Paladu pozna Atenu; sijevnuše strašno joj oči. Besjedu započne s njom i progovori krilate r'ječi: "O egidonoše Zeusa o kćeri, zašto si opet Došla? Da vidiš b'jes Agamemnona, Atreju sina? Nego ću nešto ti reći, a mislim, tako će i bit: Brzo će njemu život pogubiti njegova drzost." Njegovu riječ Atena sjajnooka prihvati veleć: "Došla sam gnjev tvoj ustegnut, Ahileju, ako ćeš slušat, S neba sam došla ja, bjeloruka posla me Hera Oba ljubeći kralja, za obadva jednako brižna. Nego prestani deder od borbe, mača ne vuci: Onoga r'ječima grdi onako, kako i valja, Jer ću ovo ti reći, i tako će doista biti:

odvođahu i robove, pjev. 19. st. 140. i dalje, gdje Agamemnon daje Ahileju darova Briseida itd. Što se ovdje kaže "grad koji trojski" misli se grad u državi trojskoj (trojanskoj).

8

kad ti nasuprot 13 Tko progovori što! nitkovima. i ruku tešku na balčaku srebrnom držeć Veliki turi mač u nožnice. Za iste događaje i za istu situaciju Homer veoma rado upotrebljava isti stih ili iste stihove. jednom će veće Za Ahilejem žudnja sinovima ahejskim svima Doći. "njemu").Homer: Ilijada 215 220 225 230 235 240 245 Poradi pogrde ove darova triput toliko 11 Jednom dat će se tebi. triput toliko darova. izješo kralju. Opet Pelejev sin Agamemnonu. 140. Kada od Hektora stanu ljudomore ginut i padat Mnogi junaci. 120. Ako se i ljuti mnogo u duši. u tebe pasje su oči. a mnogo ih ima. st. 12 215. 13 225-230. tko njihove besjede sluša. i dalje. Vladaš. a ona se vrati na Olimp Tad egidonoše Zeusa u dvore med bogove druge. slušati vašu." Reče joj. "tako mi ovoga skeptra". a u st. vidi u 9. pjevanju. Agamemnon nije u Ilijadi ni iz daleka onako rđav čovjek kako bi se moglo misliti po ovim psovkama. te sada u rukama nose ga sini Ahejski. milorek 213. jer tako je bolje. koje Ahilej izriče u velikom gnjevu. koje je već imao ili u istom pjevanju ili u kojemu predašnjem. Velika to ti je kletva od mene. Atreja sinu. 19. a o skeptru vidi u Tumačenju riječi i imena na kraju knjige." Tad odgovarajuć njojzi Ahilej brzonogi reče: 12 "Čovjeku valja riječ. gdje to može biti. upotrebljava ih. potvrde se neće navoditi. 84. Takvi su primjeri ponovljenih stihova u ovome pjevanju: 253=73. o boginjo. Ktome jelenje srce! ta nikada smio nijesi Oružje metnuvši na se s vojnicima krenuti u boj Niti u zasjedu kad s prvacima ahejskim zaći." Tako Pelejev sin izreče i na zemlju baci Zlatnim klincima okovan štap te izatoga sjedne. koji su suci i pravicu Zeusovu štite. a njemu oguli koru I lišće mjed. i dalje i u pjev. i tada u tebi će srce se trgat Od ljutine što n'jesi Ahejca najboljeg štovo. iz kojega nikada grane 14 Ni lisće nicati neće ni procvast.misli se vladalački skeptar. koji se ponavljaju u potonjim pjevanjima. gdje Agamemnon daje Ahileju darova koji mnogo više vrijede nego triput. kad u planini Njegov ostade panj. a pomoći ti u nevolji imati nećeš. posluša l'jepo. pa se ustegni. To ti se čini smrt! Po vojsci nam širokoj dašto Mnogo je bolje dare oduzimat. vidi 84.. Ovaj je stih već bio. pjev. već poslušaj. st. 14 234. 22=25. Što mu je rekla Atena. 371-379=12-16. A sin se Atrejev srdi na strani drugoj. Prkosne riječi vikne ne prestavši jošte se ljutit: "Teška o popilico. jer posljednjom sad bi vrijeđo me. Atrejev sine! Nego ću nešto ti reći i velikom zaklet se kletvom: Tako mi ovoga skeptra. 11 9 . Bozi će uslišit onog. bez promjene ili s promjenama (kao što je ovdje "njojzi". . Vidi još bilješku stihovima 461465. To se vidi osobito u 9.

Ja sam se družio već i sa drugim ljudima nekad S boljima. već pusti mu. Takovih vidio nikad nijesam. To treba odbiti na Nestorovu starost. jer mlađi ste oba od mene." Silni odgovori kralj Agamemnon njemu ovako: "Doista pravo si sve i valjano rekao. al' ovi su propali strašno. jer starci vide obično sve ljepše u prošlosti. On im dobro želeći progovori i rekne ovo: "Ao na ahejski rod je navalila velika tuga! Bio bi veseo Prijam i njegovi sinovi s njime I drugi bi se Trojci u duši veselili mnogo. Koji je obrana glavna Ahejcima u ljutom ratu. snažan. jer slušat je bolje od svega. Nego čovjeku ovom nad svima hoće se biti. kad su mu dali Sinovi ahejski nju! a s kraljem. al' neće ga slušati svaki. "kakvi su ljudi sad". 268. Ako bi sve to čuli. Koji ste Danajci prvi u boju i prvi u vijeću. Ustavi gnjev svoj. jer veća je čast žezlonoši kralju Zapala. Med pozemljarima oni med ljudima najjači bjehu.misle se Kentauri. niti ću vidjet. . Kakav Piritoje bješe i Drijas. i ja te molim. a s onima ne bi.Homer: Ilijada 250 255 260 265 270 275 280 285 290 15 16 Med njima ustade Nestor. Kenej. Koji se nekad s njime othraniše. Oni savjete moje i besjede slušahu moje. Ako ga kopljanikom učiniše bogovi vječni. Najjači bijahu oni. 272. I vi me poslušajte. Došav iz daleke zemlje. dok su oni bili mladi. dakle prije 50 ili 60 godina. Svima vladati hoće i silniji biti od sviju. rvo se nitko. al' ovom Djevojku uzimat nemoj. Nemoj se srditi više na Pelejevoga sina. o kojima vidi u Tumačenju na kraju knjige. al' nikad me prezreli n'jesu. jer bjehu me pozvali sami. negoli u sadašnjosti. Kakav Egejev sin na bogove nalični Tesej. 10 . sine o Atrejev. Tu sam se borio ja posamce. Nego ded poslušajte. gdje tako se svađate vas dva. rodiše nekad U presvetome Pilu. Smrtnih ljudi dva su već prošla koljena pred njim. Ako i jesi ti. a tada vladaše trećim. nego ste vi. Jači si ti. "zvjerovi brdski". kojem je diku ud'jelio olimpski Zeus-bog. Ahileju. ti se Svađati nemoj. Svim zapov'jedati želi. Ja sam se družio s njima iz Pila došavši svetog. Na ovome mjestu Nestor ljude ovoga vremena drži za manje junake. Politem onaj bogoliki. Kakvi su ljudi sad 16 pozemljari. negoli su bili ljudi u vrijeme njegove mladosti. govornik jasni iz Pila: Njemu je od meda slađa sa jezika besjeda tekla. Nego je moćniji ovaj. naroda pastir. al' tebe božanska je rodila mati. Agamemnone. jer većim narodom vlada. starče. i najjači s njima se borci Borahu: zvjerovi brdski 15 . kakav Eksadij.

318-427. Razgovor s Tetidom. Odisej odvodi Hriseidu ocu. Da ti uzmicat hoću u svemu. pa mi je sada Uzimate. Nije odusto. i tada Ustavši skupštinare kod ahejskih raspuste lađa. tad bit će mu gore. Onda se oni zavezu i otplove stazom vodenom. al' meni iz moje crne i brze Lađe 17 ništa drugo preko volje odn'jeti nećeš. Narodu Atrejev sin zapovjedi. C. a Hrisovu kćer ljepoobraznu smjesti U lađu. Patroklo (najmiliji drug Ahilejev). tad ja ću S mnogima doć i uzet je sam. trepetljivom moru na br'jegu. 305 310 315 Tako se posvade njih dva riječima pr'jekim. a s njime Menetijev sin 18 i ostali druzi. Pod nebo sukljaše para. Jer ja ne mislim. kojim se mažu. svojim glasnikom i slugama brzim: "K Pelejevome sinu Ahileju id'te pod šator I ljepoobraznu amo doved'te Briseidu uzev Za ruku nju. Ili pokušaj deder. 304-317. al' Agamemnon. U nju veslača dvaest izabere i hekatombu Postavi bogu. Kako se u svađi ono Ahileju zagrozi prvo. tebi pokoriti da ću se ikad Drugo još u srce spravi.Homer: Ilijada 295 300 Zar mu naređuju zato uvredljive kazati r'ječi?" Njemu se utakne u r'ječ Ahilej divni veleći: "Strašljivac ime bi meni i nitković doista bilo. a ako ne ushtije dat je. bikove klahu. Niti sa drugim kim. tj." B. a meni nalagati nemoj." 17 18 320 325 300. Drugima sve to nalaži. Rukama neću se ja zbog djevojke boriti s tobom. što god mi kažeš. kad daste je. Pelejev sin k šatorma i k jednakih bokova lađam Ode. da ovi također vide: Tvoja će crna krv poteći odmah po koplju. 307. Menetijev sin. 11 . Lađe se zovu "crne" po katranu. neka se čisti: Narod se čistiti stane te bacaše mrlje sa sebe U more. Tako se trudiše oni po okolu. i koze tad Apolonu Uspješnu hekatombu. A brzu lađu tad Agamemnon u pučinu rine. već riječ Taltibiju zboriti počne I Euribatu. Ahilej gubi Briseidu. kojoj vođa Odisej dosjetljivi bješe. oko nje dim se uzvijo. što sada mislim ti reći.

12 . jer stoje pod zaštitom njegovom. Mati je Ahilejeva boginja Tetida. Za njima nerado stupa Brisćida. te posluša riječ drugara milog Patroklo I ljepoobraznu djevojku on iz šatora izvede I da je onim. 38. Naša narodna epika." Tako plačući reče 20 . A Ahileja nađu gdje sjedi uz šator i lađu. 22 Brzo kakono magla iz pjenaste izroni vode Pa se posadi tad uz Ahileja. 22 358. prvi junak u ahejskoj vojsci. Zeusovo čedo. vidi u T. o poslanici. što mu Agamemnon uzima malu robinju. a oni nek budu svjedoci I pred ljudima smrtnim i blaženim bozima svima I pred neljupkim kraljem. Kralja se uplaše oni i njega bojeći se ondje Obadva stanu. 21 351-357.Homer: Ilijada 330 335 340 345 350 355 360 365 19 20 Pusti ih rekavši to i riječ im doda žestoku. st. i ništa ne vele. koji je plako. kad ti je znano? 334. ti kratkovječnim rodila mene. Maretića. Često plaču junaci i u našim narodnim pjesmama. On ni u prošlost ne zna da pogleda ni u budućnost. 413. Ahilej. Koji vas šalje k meni Briseide djevojke radi. majko. kojega Homer poimence nigdje ne spominje. pa im je daj. silni daleko. Sam mi je oteo dar i uzeo i sad ga ima. vi mi krivi nijeste. Nego. ništa ne taji. Pa kad opazi njih. kad jednoć nastane nužda. Morski starina je bog Nerej. pa zašto da govorim. deder izvedi Djevojku." Sin brzonogi njoj odgovori jecajuć teško: "Znadeš i sama. o glasnici Zeusa 19 i ljudi! Dođite. zdravi. Tada Ahilej Zaplače. ali spominje kćeri njegove Nerejke u pjev. Višnji gromovnik Zeus sa Olimpa da mi je barem Dao čast! . Ispruži ruke i mater ovako moljaše mnogo: "Kada si. On se u duši svojoj tad dosjeti i rekne njima: "Zdravo. sjedne na strani od svojih sam prijatelja Uz brijeg pjenastog mora na bezmjernu pučinu gledeć. Mene ti pogrdi kralj Agamemnon. o Patroklo. Da bih od drugih ja odvratio sramotnu propast. Uz br'jeg trepetljivog mora obojica nerado pođu I k mirmidonskim dođu šatorma i k lađama njihnim. ne pitaju njega. a oni ka ahejskim lađama odu. već Agamemnon. što plačeš? i kakva u duši snađe te tuga? Reci. da oboje znademo za sve. 260. ne poveseli se u duši. Da mu se kod lađa bore Ahejci čitavi. Rukom ga pogladi i r'ječ izustivši prozbori ovu: "Sinko. "glasnici Zeusa". str. evo plače od gnjeva. 349-357. Kralj Agamemnon mahnita u svojem opakom srcu. morskog starinu. kako se i kaže dalje u st." Reče. U Homera ima i više primjera gdje junaci plaču.al' sad me počastio nimalo nije. 18. 49. 52. i gospođa čuje ga majka 21 Sjedeć u morskoj dubini uz oca.

K Zeusu otiđi na Olimp i moli ga. I ja svjetovah prvi. Ta ja čuo sam često u domu mojega oca. tj. a smrtnici svi Egeonom Nazivlju. što je meni Ahejci na poklon daše A ti. u Eetionovu Tebu. zakrili svojega sina. od boga Posidona. najviše dva upravljača ljudska Atrida. Drugi Ahejci svi povladiše tada. Nego ga otpusti hudo i riječ mu doda žestoku. Bogovi preplašiše i onda pustiše Zeusa. Atena i Hera: A ti si došla i njemu odr'ješila okove tada Brzo na široki pozvav na Olimp storukog boga. ako li možeš. da valja Poštovat svećenika i ucjenu primiti sjajnu. po vojsci Širokoj ahejskoj str'jele božanske padahu svuda. nek krmama uz kraj ih mora Pognaju. nek vidi 23 404. A dva glasnika ovčas odveđoše iz mog šatora Briseja kćer. daljnometnog ktom Apolona Na zlatnom skeptru povez držeći. i sve Ahejce Moljaše. a njegovu usliši molbu Streljač Apolon. Ne bi li kako htio Trojancima na pomoć biti. daleko silni. Al' Apolona streljača daljnometnog svećenik Hriso Dođe k mjedenhaljama Ahejcima. To mu spomeni i sjedi uz njega i koljena hvati. Hudu strijelu on na Argejce baci. Ali Atrejev sin ljutinom obuzet brzo Ustane. i tada Jedan za drugim ljudi pogibati stanu. kad su ga drugi Hotjeli bogovi svezat: Posidon. Ahejski sini sve razdijeliše med sobom l'jepo I Agamemnonu kćer ljepoobraznu Hrisovu daše. I riju razorismo i sve odande odnesosmo sobom. Ali Atrejev sin Agamemnon ne htjede tako. Kada si hvaleći se govorila. Srdit otiđe starac. k lađama brzim Dođe želeći kćer da svoju otkupi od njih Ucjenu noseć golemu. Jerbo u brzoj lađi Ahejci sjajnooki onu Otpravljaju u Hrisu i darove gospodu nose. Vješti nam kaza vrač daljnometnog odluku boga. i svi Ahejci nek takoga okuse kralja. i sad se izvršila ona.Homer: Ilijada 370 375 380 385 390 395 400 405 410 U grad dođosmo sveti. 23 Njega se silna i dična kad sjede uz Kroniona. izusti grožnju. Atrejev sin Agamemnon. jer bogu veoma bijaše mio. ako si ikad Besjedom ili djelom ugodila njegovu srcu. on je jači jakotom i od svoga oca. da si od sviju Bogova jedina baš crnooblačnog ti Kroniona Spasla od pogibije od sramotne. da valja boga ublažit. Neka sijeku Ahejce. Kojeg Brijarejem bozi. od svoga oca. 13 .

nesretna mati! Ej da kod lađa sjediš. 428-476. da se žrtvavanje počinje. Na to te svojom zlom sudbinom u kući rodih! Tu sad kazati riječ na Olimp presnježni idem Sama gromovnom Zeusu. Tako mu boginja reče i ode te ostavi ondje Sina u srcu ljuta zbog žene pojasa l'jepa. Koljena njemu ću grlit. Tad hekatombu izvedu daljnometnom Feb-Apolonu. 25 24 436. Dvanaesti dan će se tek na Olimp vratiti opet. gdje nije Ahejca najboljeg štovo. nije ga mnogo! Ti si vijeka kratka. I iz moroplovke lađe iziđe Hrisova kćerka. mislim. Hriseidu predaju ocu. spustiše kamen. hekatombu svetu dovedav.a drugim užima privezaše lađu o kakav kamen ili stup na obali. Tada spustiše kamen. 430 435 440 445 14 . Da ti dovedem kćer. da ne plačeš i da si sretan. dijete moje. I kad uđu oni u luku preduboku veće. Onda ću poći u dvore u Zeusove mjedena praga. izatog. "ječmenog uzeše zrnja". a s njime i ostali odoše bozi.Uto Odisej Stigne u Hrisu grad. Katarku spuste brzo na užima i u žl'jeb metnu. Nju dosjetljivi sam k oltaru povede Odisej I milom ocu je njenu izručujuć besjedu počne: "Hriso. a Hriso radostan primi Dragu kćer. tj. uzeše ga iz košara u ruke da njime ospu životinju. Koju na silu njemu oduzeše. vidi i st. Jer je k Okeanu Zeus k Etiopcem čestitim jučer Pošo na gozbu. . gdje vali o obalu biju. tj.Homer: Ilijada 415 420 425 Grehotu svoju. umolit ću mu se. od sviju si bjeđniji ljudi. hekatombu tad svetu okolo krasno Izcađenoga metnu oltara po redu. privezaše uža lađena. Tada veslima lađu prikrmiše oni u pristan. Jedra saviju tad i metnu ih ti lađu brzu. koji je visio o užetu i služio mjesto sidra. kod brzijeh sjedi te udilj Ljuti se ti na Argejce i od rata prestani posve. porodih." D. Ruke opraše oni i ječmenog uzeše zrnja. Žrtva pomirnica. mene je poslo junacima kralj Agamemnon. ej uslišit ne bi l' me htio! A ti kod lađa. koja se ima žrtvovati. da gospod se ublaži kako." Lijući suze njemu odgovori Tetida zatim: "Na što te. 24 Tada iziđu van. hekatombu da za Argejce Svetu prikažem Febu. Kad ti je suđeno malo života. 25 449." Reče i u ruke da mu. Koji je narodu suze i nevolje argejskom zado. 458. između rogova za znak. . sinko.

A kad već utone sunce. pa žudnju kad za jelom već i za pićem Namire. Pošto se pomole oni i ječmom obaspu žrtvu. Ondje su čitav dan ublaživali gospoda igrom. za junačko pitaju se zdravlje. ti usliši molitvu moju. i Feb Apolon ga čuje. Ti se stihovi nalaze u Odiseji. 477-492. 458-462. u lica se ljube. Stanu se gostit. dan. na pr. I lađa hićaše brzo niz valove putujuć dalje. 461-465. Katarku dignu uvis i bijela razastru jedra: Vjetar u jedro dune u samu sredinu. pa dušicu pusti. da se isti stihovi (po jedan ili po više njih) nalaze u Ilijadi i u Odiseji. Stegana izrežu onda komade i pretilinom Obviju u đva savitka i pokriju mesnim komadma. . i gozbe premaklo se nije im srcu Podjednake 27 . tj. tj. čuj me. "podjednaka" je gozba ona u kojoj svi imaju jednaki dio. Oni u ahejski oko u široki odbrode opet. "branič bog".od Boga je velika grehota. 26 Pomnjivo sve ispeku i onda s ražnjeva skinu. Razrežu i drugo sitno i nataknu zatim na ražnje. Meni ud'jelivši čast. 26 480 15 . 28 474.ruke šire." Takovu molitvu reče. . a od ljudi zazor i sramota itd. tako bio zdravo. što Hrisu i presvetu Kilu Štitiš. vrče do vrha dječaci napune vinom I redom razd'jele čaše natočiv ih žrtvenog vina. koji si moćni gospodar Teneda. 3. A kad ranoranka zora ružoprsta osvanu veće. I u našoj narodnoj poeziji nalazimo dosta često iste stihove u različitim pjesmama. Odisej se vraća od Hrisa. uz brvno Šumni ujaše val. 11. .to izusti. Apolon. A kad u široki opet u ahejski vrate se oko. kaži pravo. A kad prestanu veće od posla i priprave gozbu. Lijepo ahejski momci peeon pjevahu slaveć Braniča-boga 28 . 27 469. 2. vilice mlađi u rukama imahu uza nj. pjev. dok brza se kretaše lađa. a on je u duši veseo slušo. Branitelj bog Apolon tad zgodan im pošalje vjetar. i kada se uhvati tmina. ogule zatim. Sve to paljaše starac na glavnjama žarkasto vino Lijući.Homer: Ilijada 450 455 460 465 470 475 Hriso podigne ruke ovako se moleći mnogo: "Čuj srebrnoluki bože. Najprije dignu joj vrat pa zakolju. a Ahejce ošinuv ljuto. Onda pozaspe ondje uz uža legav lađena. onoliko koliko je svakom dosta. Takvih primjera. Deder mi jošte sada i ovu želju izvrši Te sad od Danajaća odvrati sramotnu propast. st. ima dosta. kad utrobe kušaše oni. Kada se spališe stegna. Kad ti se prije pomolih.

Pa se k lađama tad i k šatorima raziđu oni. da izvršim sve to. 425. da vjeruješ meni. što je trajala kuga u ahejskoj vojsci (vidi u st. već dugo Sjeđaše šuteć. 29 A Zeus pred njima prvi. da Hera ne opazi tebe." 29 493-494. Ovih 12 dana zajedno s onih 9. Kronova sina. kojim se upravo počinje Ilijada. nego je srce izjedao ostajuć ondje. Nego otiđi i gledaj. Dotle Trojancima snagu udjeljuj." Vrlo ozlovoljen njojzi nebesa oblačitelj reče: "Ao nevolje. Bez prijevare vrši se sve. a niti u rat Išao. ne dade se uzeti natrag. 16 . čini 21 dan od dolaska Hrisova k Agamemnonu. kako je rečeno već u st. Da sam u najmanjoj ja u časti od boginja sviju. Nego otiđi i gledaj. A ja ću brinut se već. Vječni se bogovi svi na Olimp povratiše onda. Riječi se svojega sina Tetida sjetivši tad iz dubina izađe morskih. desnicom pak ga za podbradak hvati i Zeusa 30 Gospoda. A kad dvanesta zora izatoga nastane opet. Rano se ona popne na Olimp i na nebesa. da Hera ne opazi tebe. 53). ta nije te strah. A sada Ja ću ti glavom svojom namagnut. a sada junacima kralj Agamemnon Pogrdi njega. Jer obećanje je to od mene najveće med svim Besmrtnim bogovima. od ostalih koji je ljudi Najkraćeg v'jeka.Homer: Ilijada 485 490 495 500 505 510 515 520 525 Onda crnu lađu povuku oni na suho Na pijesak visoko i podmetnu grede odozdo. A kod svojijeh lađa moroplovnih sjeđaše srdit Zeusov potomak Ahilej brzonogi. Dvanaest su dana boravili bogovi kod Etiopaca. izvrši mi želju: Mojega sina počasti. Pelejev sinak. jer uze mu dar i ima ga sada. Ta i onako me ona med besmrtnim bozima vazda. Napada veleć. A rata i cike bojne u duši bijaše željan. dokle Ahejci Moga ne počaste sina i dikom ne uzvise njega." Nebeski oblačnik Zeus ne odgovori ništa. Zeuse o oče. da dobro sazpadem. i kako za koljena Tetida njega Hvati.u skupštinu. ovako moliti stane: "Ako. Ponizni molitelji primaju u Homera za podbradak onoga koga mole. kako me ti u omrazu s Herom Nagoniš! Ona će mene riječima pogrdnim dražit. 30 501. Uza nj se posadi ona i ljevicom koljena njemu Obujmi. tako ga drža obujmiv ga i rekne opet: "Daj nepromjenito meni obreci i glavom namagni Il' mi ukrati. što namagnem glavom. Nađe gromoglasnog Zeusa gdje od drugih sjedi na strani Na najvišem vrhuncu mnogoglave Olimpske gore. Nije u junačku slavu . u boju da Trojcem sam ja na pomoći. med besmrtnicima tebi Djelom il' besjedom kojom ugodih.

nikada n'jesi Drage mi rekao volje. al' meni tako je milo! Nego de sjedi i šuti i riječi poslušaj moje: Pazi. od bogova v'jećao s tobom? Tebi je svagda drago daleko biti od mene I tajno smišljajuć što odlučivati." Nebeski oblačnik Zeus odgovori njojzi ovako: "Vazda. A ambrosijska kosa sa glave se gospodu prospe Besmrtne. Ali što tebi valja da čuješ. i bogovi svi se Dignu pred svojim ocem sa sjedala.a ona U more duboko skoči sa blistavog Olimpa sašav. nego ćeš biti Sve mi od srca dalje. pa je trebalo da ga iz te bijede izbavi Brijarej. . nagovorila nije li tebe Tetida srebrnih nogu. Onda se posadi on na prijestolu. Neka je. naslućuješ." Njemu volooka Hera odgovori gospođa ovo: "Prestrašni Kronov sine. mislim namagnuo. kako si rekla. već iziđu svi mu u susret." Ljudi i bogova otac odgovori njojzi ovako: "Nemoj se nadati. kad pristupim k tebi i rukama udarim krutim. Hero.Ne treba se čuditi što se taj uzvišeni bog otac bogova i ljudi. obaznati sve da ćeš moje Odluke. Po njima je slavni grčki kipar Fidija (u 5. po dvorma 31 528-530. starine morskoga kćerka. i on sav potrese veliki Olimp. tj. . 17 . vidiš me vazda. što namjeran si učinit. 31 Tako uglave oni i rastanu se.a u st. Al' ništa nećeš moći učiniti. da ne bi ti svi pomoći olimpski bozi Mogli. Rano je došla k tebi i koljena hvatila tvoja: Njoj zacijelo si. toga obaznat Neće od bogova nitko ni ljudi prije od tebe. a to će te mučiti jače. ali je Hera Bila spazila dobro.Homer: Ilijada 530 535 540 545 550 555 560 565 Reče i obrvama Kronion namagne mrkim. kad s njime vijećala bješe Tetida srebrnih nogu. podmukli Zeuse. starine morskoga kćerka. htjeli mu oteti vlast. Pogrdnim r'ječima odmah na Kronova navali sina: "Tko je. A Zeus ode u svoje u dvore. vijeku prije naše ere) izradio veličanstveni kip olimpskoga Zeusa. uza sve što si mi žena. nitko se nije Njega usudio čekat. . Ovi stihovi izriču mirno i uzvišeno svemogućstvo Zeusovo. da ćeš počastit Peleju sina i mnoge kod brodova da ćeš pogubit. o čudna žena. Već ti odlučuješ sve po svojoj volji na miru. bit će ti teško." Tada se gospođa Hera volooka njega uzboji I sjedne šuteći srce pridušivši svoje. Valja znati da Homer prikazuje bogove sa svim ljudskim slabostima i pogreškama. A što namislim ja učinit od bogova tajom. ta kakve to izusti r'ječi? Ta ne ispitujem ja te već davno. 519-522). boji svoje čandrljive žene (st. ne razbiram ništa. Atena i Hera. O tome nemoj U ispitivati ni razabirat. 399-402 kaže se kako su Zeusa svezali Posidon. Al' sad jako me strah.

Inače se u Homera smiju grohotom i slatko ljudi. pa tada I bog olimpski Zeus munjobija spavat u krevet Ode. a uza nj zlatotrona Hera. Ali im slavni vještak govoriti započne Hefest Materi dragoj Heri bjelorukoj hoteć ugodit: "Ao nevolje prave! podnosit se ona već ne da. To će me boljet. majko. A majku svjetujem svoju. i otud potječe uzrečica "homerski smijeh". jer zlo je zavladalo evo. 32 599. sladak dugotrajan smijeh. ni forminge divne. ta od svih mnogo je jači. Tad on bozima vječnim natakati slađahni nektar S desne započne strane iz vrča grabeći jednog. 371). iako je mudra po sebi. prirodan. da ne bi Otac grdio nju i nama pokvario gozbu. Tad će se otac nama ublažiti olimpski odmah. gdje i prije spaše. 18 . kad zalažaše već sunce. Čuvaj se. pjev. 8. počivat Bogovi otiđu onda u dvore svaki u svoje. Čitav sam padao dan. On me je već jedanput. Zeusu milome ocu nek po volji radi. majko moja. pomoći od njega neću ti moći. Za nogu pograbio i bacio s praga božanskog. Apolon Što ju je držo. kad san bi ga snašao slatki. 326. al' s njime ogledat se vrlo je teško. neće veselit Čestita gozba nas. A kad već utone sjajna sunčana svjetlost. kao i u Odiseji. Bogovi se zato smiju jer je Hefest hrom (vidi u pjev. a smiješan je prizor. U smijeh udare tada beskonačan blaženi bozi 32 Gledajući Hefesta gdje po kući sopeći brza. Tako se cio dan do zalaska samog sunčanog Gošćahu bozi. Ali mu riječi ti govori ljubazne. i ako si tužna. Kad se vas dvoje svađat zbog ljudi idete smrtnih! Graja vas velika stoji med bozima. zdrav. milu tebe da ne vidim jednoć gdje bije Olimpski Zeus. i gozbe premaklo se nije im srcu Podjednake. Gdje je kojemu stan rukotvorac preslavni Hefest Svojom vještinom i umom načinio bio. Ovdje se smiju grohotom bogovi. i Muze na izmjenu pjevahu krasno. st. kad hromac sopi i brza. Padnem na Lemnos. gdjeno sam pao. pregori. Onda me Sinćani otud odnesu." Reče i tad se nasmije bjeloruka boginja Hera I u smijehu uzme iz ruke sinove kondir. a malo života još bješe u meni. 18. tj. Ako olimpski Zeus munjobija ushtije bacit Nas sa sjedala naših. Tu je legavši spavo. kad tebe obraniti htjedoh." Reče te skoči Hefest i kondir dvoušni uzev U ruke majci ga pruži i besjedu započne ovu: "Strpi se. st. ni Muza.Homer: Ilijada 570 575 580 585 590 595 600 605 610 Zeusovim i drugi se ozlovolje nebeski bozi.

riječ "Beotija" je ovdje zato uzeta jer prve vojvode. Kako ti velim. Neka što prije za boj Ahejce dugovlase spremi. Ahileja kako Valja da počasti sada. Kog Agamemnon je od svih starješina najviše štovo. i njega potakni. kad začuje riječ. te Sanak otiđe. a ambrosijski san se oko njeg Razlio. Beotija je upravo zemlja u srednjoj Grčkoj s mnogo gradova. te ima briga toliko. i veće Trojance čekaju jadi."Beotija ili kazalo brodova" u natpisu proteže se na stihove 494-877. jer sve ih je sklonila Hera Molbama svojim. sve pravo objavi. pogubni Sanče.Ova se miso učinila najbolja njemu: Da k Agamemnonu pošlje Atridu pogubnog Sanka. . 1-483) opjevani su događaji dvadeset drugoga dana (vidi u 1. 494-510). Jerbo bi sada on osvojiti mogao trojski Prostranih ulica grad. al' tvrdi san ne osvoji Zeusa. A sad brzo me čuj: oglasnik sam ja ti od Zeusa." Reče mu Zeus. Ostali bogovi već i junaci konjici spahu Čitavu noć. Kome su predani ljudi. od kojih je najznatnija Teba. 493-494). Stane i njemu sličan progovori Sanak božanski: "Spiš. Besjedu započne s njim i progovori krilate r'ječi: "Odlazi. Ali ne valja. Agamemnone. Zeus šalje Agamemnonu Sna. ka ahejskim lađama brzim Te k Agamemnonu uđi Atridu u šator i njemu. 1. kad besmrtni olimpski bozi Nesložnih misli već n'jesu. dan) San. sine konjokrote Atreja hrabrog.Homer: Ilijada DRUGO PJEVANJE1 (22. jesu Beoćani (st. 1 5 10 15 20 25 U prvom dijelu ovoga pjevanja (st. . . Nelejev sinak. da spava cijelu noćcu svjetovač. koje se spominju među onima što su pošle u rat trojanski. Beotija ili kazalo brodova. 1-47. pjev. st.Iznad glave ko Nestor. a kod lađa ahejskih mnoge Pogubi. Nego je on u duši razmišljo. Kušanje. 19 . I on kod brzih lađa kod ahejskih hitro se nađe: On k Agamemnonu uđe Atridu i nađe njega Gdje u čadoru spi.

"nepropadljivi očinski skeptar". Za te brine se on iz daljine i žali tebe. a Nestoru bio je divnom Najviše sličan stasom i obrazom. sine konjokrote Atreja hrabrog. Iz sna se probudi kralj. i božanski ga glas napunjavo. On ti reče. jer bi sada osvojiti mogao trojski Prostranih ulica grad. Kad Agamemnon ih sazva. Ono nek misli u duši. i veće Trojance jadi od Zeusa Čekaju. kralja u Pilu rođenog. tad razvi im namjeru mudru: "Čujte me. Najprije sjednu junaci starješine. a i visinom. vidi st. Zeusu da javi svjetlost i ostalim bozima vječnim. Digne se. 2. Kome su predani ljudi. božanskoga usnih vam Sanka U ambrosijskoj noći. Uto boginja Zora na široki popne se Olimp.Homer: Ilijada 30 35 40 45 Za te brine se on iz daljine i žali tebe. jer sve ih je sklonila Hera Molbama svojim. A sad brzo me čuj. da će vijećat. da tebi Ne otme zaborav ništa. o kojemu mač visi i stoji uz bedro. 48-83. Ali ne valja. . da za boj Ahejce dugovlase spremiš Što prije. 3 46. Kod lađe Nestora. "metne na pleći mač" .jer prelazi od oca na sina. što li je Zeus-bog Mislio. A ti sve to ded pamti. koji šćaše Trojancem a i Ahejcem Jade i stenjanje mnogo u teškim bitkama zadat. Čelo glave mi stade i ove mi prozbori r'ječi: "Spiš. gledaj. oglasnik sam ja ti od Zeusa. a vidi i u Tumačenju riječi i imena na kraju knjige. Jer on mišljaše ludov osvojiti istoga dana Prijamov grad. na noge b'jele privezavši potplate krasne. Neka u skupštinu oni dugovlase zovu Ahejce. sjednu. kad besmrtni olimpski bozi Nesložnih misli već n'jesu. Knezovi u vijeću." Tako mu Sanak reče i ode. Zvahu glasnici. 102-108. I uzme u ruke još nepropadljivi očinski skeptar 3 I s njim k mjedenhaljama Ahejcem i k lađama ode. kad medeni sanak te pusti. da spava cijelu noćcu svjetovač. sjedne i onda obuče košulju meku. Na pleći svoje mač sa srebrnim klincima metne 2 . A Agamemnon glasnikom jasnogrlim svojima reče. i narod veoma grnjaše brzo. Košulju sjajnu i krasnu i veliki ogrne tada Plašt i.ne misli se da je na plećima mač. mili moji. te ostavi njega. nego remen. a nije ni slutio. Agamemnone. 2 45. te ima briga toliko. što nije se imalo steći. 50 55 60 20 .

Kao iz prostrane kada iz pećine rojevu gusti Sukljaju pčela. da odu ispod Troje i vrate se kućama svojim. koji je bio gospodar pjeskovitog Pila. Naša narodna epika. str.mi bismo rekli. nego će im reći da sad već nikakve nade nema da bi Ahejci mogli nadbiti Trojance. 84-154. što diči se. čelovođe argejske mudre. pa on sada hoće da vara Ahejce: neće im kazati što je upravo sanjao. u njihovo ime govori Nestor i povlađuje mu. Takovo ponavljanje riječi. 5 72-75. Ali ga usni. 85 90 Tako rekavši on iz vijeća iziđe prvi. Agamemnon misli da će Ahejci držati za sramotu da odu ispod Troje ne osvojivši je. a ktome neprestano dolaze nove. a i u našim narodnim pjesmama. Tako i ahejske čete od brodova i od čadora Grnut u skupštinu sad uz duboko ugnuti brijeg 60-70. a jedne onuda. Okušat. i veće Trojance jadi od Zeusa Čekaju. on da Ahejac je prvi. i narod tada povrvi. A. veoma je obično u Homera. koji odakle. što je Ahileja uvrijedio i odbio od vojske). nek bježe na lađama punim vesala. A vi ih ostali. Agamemnon kazuje istim riječima ono što je njemu rekao Sanak (st. Skupština vojske. ako li oni ipak prihvate (tobožnji) prijedlog Agamemnonov i stanu se spremati da otplove svojim kućama. Po premaljetnom cv'jeću u grozdima lete. Agamemnonova osnova propada. da kako Ahejce spremimo za boj!" 3. Maretića. Ahejce ne bismo l' kako Spremili za boj. te jedne Vrve u gomilama ovuda. Nego dederte sad. među njima digne se tada Nestor. odvratili se još više. jer sve ih je sklonila Hera Molbama svojim. kad besmrtni olimpski bozi Nesložnih misli već n'jesu. da za boj Ahejce dugovlase spremiš Što prije. Za njim se podignu svi žezlonoše knezovi drugi Stušajuć ljudma pastira. vidi u T. On im dobro želeći progovori i rekne ovo: "Prijatelji oj moji.Homer: Ilijada 65 70 75 80 On ti reče. 54. Da nam je drugi koji Ahejac kazivao sanak. Laž je . 23-33). Nego dajte."" . koje je tko već rekao. jer bi sada osvojiti mogao trojski Prostranih ulica grad. a ja ću riječma ih. pa će najbolje za Ahejce biti. kako valjade. 4 21 . reć ću. A ti sve to ded pamti. ustav'te r ječma. Agamemnon i ne sluti da njega Zeus preko Sanka vara (da ga uvali u nesreću. da će se nasuprot ohrabriti još više i junački ući u boj." 5 Tako im rekavši sjedne. Starješine se slažu s Agamemnonom.Tako mi rekav 4 Odmah odleti i sanak tad slatki ostavi mene. 84-393. onda neka starješine odvraćaju Ahejce od toga i potiču ih da i dalje vojuju s Trojancima.

neka već bučat. grč. Jedva sjedaše 7 narod i prestajaše da huči. bez pomoćnika ili saveznika trojanskih). Agamemnon ustane sitni Skeptar u ruci držeći. fama. I svi deseci po jednog da uzmu Trojanca. lat. bilo svega 1186.000. onda bismo mogli odrediti približan broj ahejske vojske. posađivaše se). a sve zalud. Toliko ahejskih. vidi se da je lađa. mnogi deseci vinotoče dobili ne bi. Zeus me je Kronov sin u zabludu zapleo tešku. A sad mi smisli zlu prijevaru te mi u Argos Bez slave veli otići izgubivši naroda mnogo. al' pomoćnika 8 93. koliko ih ima u gradu. i nastane huk. Otud se još ne može razabrati približan broj ni Ahejaca ni Trojanaca.Homer: Ilijada 95 100 105 110 115 120 125 130 Stanu u silnome mnoštvu. Tu se kaže da je ahejska vojska više nego deset puta veća od same trojanske (tj. takav i tolik narod. 562-563. kako se bore S narodom manjim od sebe. al' ih mirit Devet stane glasnika povikujuć.vladare. kaže se da je u svakoj beotskoj lađi bilo 120 6 22 . . te se pođu prebrojiti obadv'je vojske. govori. a po tome i Trojanaca. Da se Trojanci skupe. óssa. a ovaj Hermiji provođaču skoroteči da ga. da ide. o Aresa ubojne sluge. 510. U st. velim. i zemlja zatutnji. Hefest ga gospodu dâ Kronionu Zeusu. Oglasnica Zeusova Kaža 6 Med njima puče i narod u skupštinu zvaše. sjedaše (tj. Tako se valjada hoće premogućem gospodu Zeusu. kad bismo znali koliko je osjekom u svakoj lađi bilo momaka. a ne: sjeđaše kako je greškom u 2. a konca još vidjeti nije! Da mi Ahejci tvrdu s Trojancima uhvatit vjeru Hoćemo. Prestanu i hranjenike nek Zeusove čuju . A da se poređamo Ahejci mi u desetke. bez koristi. neka ga nosi I nek otokom mnogim i Argosom čitavim vlada. 494-759. u Ilijadi u 8.personifikacija onoga što se kazuje. Tijest ga pokloni pak Agamemnonu. jer u njeg je najveća sila. Kaža. kaže se da Trojanaca i pomoćnika (saveznika) zajedno ima 50. 8 125-130. i 3.. pjev. Strahotni. Kad se već posadi sav. I on se skupi. Velika to je stramota. Atrej ga Tijestu stočnom na svojoj ostavi smrti. st. na kojima su se Ahejci dovezli pod Troju. iz ovoga pjevanja st. 7 99. a potom Igrikonjević Pelop od Hermije dobi ga na dar. Na taj se uprvši skeptar Argejcima prozbori ovo: "Vitezi danajski mili. sav skup uzavri. ovako Ratuju. što ide od usta do usta. i unuci za nju će znati Kako Ahejci. oko kog se namuči Hefest. Koji je tvrđave mnogim gradovima srušio veće I još će rušiti dalje. nek toči Vino. Pelop ga Atreju zatim pastiru naroda dade. izdanju ovoga prijevoda. koji se prije privolje i obeća meni Da ću tvrdi Ilij razorit i vratit se kući. Ljudi kad sjedati stanu. sinova više imade Negoli Trojanaca po gradu. glas.

st. ne dadu. jarke.000.000. koliko ih je i u svakoj Ahilejevoj lađi (vidi 16. . a Trojanaca bi onda prema Agamemnovim riječima bilo nešto manje od 10..000 momaka. kao što velim. B. Oni uzbijaju mene. ako uzmemo da je u desetoj godini trojanskoga rata Ahejaca moglo biti oko 100. Tako se skupština sva uzljuljala: cičeć Ahejci Pohrle k lađama svojim. jer Troje Prostranih ulica mi osvojiti nećemo nigda". Vika ih do neba stane. st. što v'jeća ne imaše prilike čuti. a trojanske (bez pomoćnika) oko 10.Homer: Ilijada 135 140 145 150 Oni kopljometnih dosta imadu iz mnogih grada. trave i dr. 155-210. Kao što kada nisku oranicu uzljulja Zefir Dunuvši na nju žestoko. a zbog nje mnogi Ahejci momaka. a ovo o razmjeru Ahejaca i Trojanaca govori Agamemnon u desetoj godini toga rata. lađene grede izvuku. Već je godina devet od velikog minulo Zeusa I već lađe nam truhnu i popucala su uža. Trojanski grad razorit. ali u st. čistiti ih je trebalo od mulja. mora se uzeti da je Ahejaca u prošlih 9 godina poginulo nekoliko hiljada što u bojevima.000. Da riječ ne bude Hera Ateni kazala ovu: "Oj egidonoše Zeusa oj kćeri. učinimo dajmo ovako: U zemlju očinsku milu u lađama bjež'mo. 168-170). 9 136. A luda djeca 9 naša i žene borave naše Kod kuće čekajući. rad kojega dođosmo amo. 30-53) i drugih bolesti. Sav se uzljulja narod ko na moru Ikarskom morski Široki oni vali. Al' sad. "jarke čistiti stanu". i ona klanja se klasjem. nestrta nikim! Zar će pobjeći kući u očinsku u milu zemlju Tako argejski narod po širokom plećatom moru? Argejku Helenu zar će Trojancem i Prijamu oni Ostavit. može se po tome misliti da je u lađama ahejskim osjekom bilo 100 momaka. koliko pohitješe kući. u kojem je žitelja mnogo. što od kuge (vidi u pjevanju 1. govoriti med sobom počnu.000 vrijedio bi samo za početak trojanskog rata. što vjetri ih Euros i Notos Dignu iz Zeusovih veljih oblaka b'jesno poletjev. a mi dovršiti posla Nikako ne možemo. dakle bi ahejske vojske bilo oko 120. njom da se diče. Možda nećemo načiniti veliku pogrešku. tj. 23 . "luda djeca".i u našim narodnim pjesmama često se kaže "luda djeca". u kojima su stajale lađe. Jarke čistiti stanu 10 . Neka prihvate lađe i u more porinu divno. pjev. 719. a uvis se prašina stane Dizati ispod noga. 155 160 Preko sudbine bi tad se Ahejci vratili kući. 10 153. ako i hoću. kaže se da je u svakoj Filoktetovoj lađi bilo 50 momaka. Ali broj od 120. Odisej ustavlja vojsku od ukrcavanja. Tako im reče i time u grudima krene im srce Svima u skupu.

.nek jedan bude gospodar. nek upravlja po njima druge. pravo ne znadeš." Boginja reče. od plašivca i nejunaka. našo gdje viče. Opet od lađa s hukom povrvi i od čadora 24 . Nađe ga kako stoji i lađu pokritu crnu Ne hvata. domišljat Odiseju.Homer: Ilijada 165 170 175 180 185 190 195 200 205 Ostaše mrtvi pod Trojom daleko od očinske zemlje! Nego među Ahejce mjedenhalje zađider sada. Nagne trčat i struku sa sebe zbaci. Njemu je čast od Zeusa. Jer Agamemnon što ima na umu. Bojim se. Uzme iz ruku mu on nepropadljivi očinski skeptar I među Ahejaca mjedenhalja brodove zađe. Pred Agamemnonom kad se Atridom nađe Odisej. Došo bi k njemu pa njega i ustavljo ljubazno veleć: "Čovječe. i nju Atena sjajnooka čuvši Posluša te se vine niz glavice Olimpske gore Te se ubrzo nađe kođ ahejskih brzijeh lađa. što govore drugi. što skeptar i suđenje dobi Od sina lukavca Krona." Tako joj reče. Zar ćete tako sad na mnogovesle lađe naleći Te ćete pobjeći kući u očinsku u milu zemlju? Argejka Helena zar će Trojancem i Prijamu sada Ostati. Svi u vijeću čuti ne mogosmo. što li je reko. nemoj mirovat. i Zeus ga premudri ljubi. daleko od očinske zemlje? Nego zađider ti med Ahejce. sine Laertov. Ustavljaj svakog junaka riječima blagim i rinut Ne daj im u more lađe uzvijene na oba kraja. da će ljutit zlostaviti ahejske sine." Tako uređujuć vojsku Odisej prođe je redom. Gdje bi se sastao s knezom i odličnim čovjekom drugim. Ustavljaj svakog junaka riječima blagim i rinut Ne daj im u more lađe uzvijene na oba kraja. Toga bi udrio skeptrom i ove mu ciknuo r'ječi: "Čovječe. pratilac njegov. Valjada nećemo svi kraljevati ovdje Ahejci! Nije mnogovlađe dobro." A gdje bi pučanina zamotrio. Sada nas kuša. Tamo Odiseja nađe mudrinom jednakog Zeusu. jer mu je bol u duši i u srcu bio. Neka kraljuje jedan. a glasnik Digne je Itačanin Euribat. Sjajnoka blizu njega Atena stane i reče: "Potomče Zeusov. Koji su bolji od tebe. a zbog nje mnogi Ahejci Ostaše mrtvi pod Trojom. sjedider mirno pa slušaj. a za čas Ahejce kaznit će opet. lijepo nije ko plašivac i ti da predaš. Nego sjedi te reci i ostalim ljudma da sjednu. njom da se diče. i njene Odisej posluša r'ječi. Nitko u ratu tebe ne broji niti u v'jeću. Ta kralj Zeusov hranjenik imade ponosno srce.

on se s knezovma Svađao. Drugi se posade svi i na sjedalma ostanu svojim. te pučina čitava ječi. al' sam se s knezovima svađati nemoj. Tersit. Da je Tersit bezobraznik. mnogo imadeš Žena po izbor u svojim čadorima. Na Agamemnona divnog u grdnju udri. ludi govordžijo. sramote. a ne Ahejci! Pođimo u lađah kući. Ahejci Na nj se ljućahu strašno i zamjerahu u duši. Kojega svezana ja dovedem il' drugi Ahejac? Želiš li mladu ženu. 211-277. imenica "thersos" znači: drskost). što ti ga Trojac Nosi konjokrota koji iz Troje za ucjenu sina. 11 On je u srcu svom uvježbavo neuredne mnoge Riječi. grdeg da ima od tebe čovjeka drugog. on je popustljiv. u vjetar. Jer bi ga posljednjom sada vrijeđao. a ovoga ostav'mo ovdje. Ahejci dajemo prvom. Kad grad uzmemo koji. Agamemnone. Atrejev sine!" Tako izgrdi tad Agamemnona. On je Ahileja. On se prodere sad i kralja grditi stane: "Što. C. 11 215 220 225 230 235 240 245 25 . Mrko ga pogledav na njeg ovako napadne veleć: "Prestani. ljudma pastira. Odisej kažnjava Tersita. Da je kod sebe držiš na strani? Koji je vladar. ti sad hoćeš. Išo pogrdit i oteo dar. ako i jesi Glasni govornik. te sada ga ima. a pleći Njegove grbave bjehu ka prsima pognute buduć. al' k njemu brzo pritrči divni Odisej. Da li smo njemu mi na pomoći ili mu n'jesmo. švrće! oj Ahejke. same nevaljale. neka tad vidi. mnogo od sebe boljeg junaka. kojeno tebi.Homer: Ilijada 210 Narod u skupštinu iduć. Bješe krivonog i hrom na jednu nogu. 212. Šiljasta bješe mu glava i r'jetkom posuta kosom. Ružniji bio je od svih. Ali se siditi ne zna Ahilej. Neka preživa dare pod Trojom. kojega dosta ima u Homera. jer je time nasmijati htio Argejce. to mu i ime svjedoči. Ne mislim. Njemu ne liči u zlo povlačiti ahejske sine! Pokori. Samo je Tersit ondje blebetalo još zanov'jeto. Čovjek Ahileju on i Odiseju najmrži bješe. pod Ilij koji su došli. Jer ih grđaše često. Zlata li tebi zar još nedostaje. da imaš koga obljubit. ko vali kad prešumnog mora O brijeg gruhaju velik. čega l' ti treba? Puni su mjedi tvoji čadori. koje upravo znači: drzak čovjek (u eolskom narječju. Tersite. i tada opet zavrišti.

koje ti oni Zadaše. Svog obećanja ti neće izvršiti. Inače kraljeve ne bi obnosio jezikom svojim. Jer sad ko slaba djeca il' kao udovice oni Jauču jedni drugim želeći se vratiti kući. i tako će doista biti: Ako te nađem još jednom gdje luduješ kakono sada. sve se previnu. sad te Ahejci Najgrđom rđom hoće učinit med ljudima smrtnim. pa njega riječima bodljivim ružiš. Ako te ne zgrabim tad i od'jelo s tebe ne svučem. Da l' ćemo dobro il' zlo povratit se ahejski sini. sine oj Atrejev. a sjajnoka uza nj Atena. Odluka da se borba nastavi. Jednako grdiš. po plećma skeptrom Tersita Udri. On im dobro želeći progovori i rekne ovo: "Gospodaru. na bojeve znade opremat. od Arga kad su konjogojnog kretali amo. Jošta ne znamo pravo. Jer ću te adarcima izmlatit iz skupštine ružno. I to je dašto zlo. nasmiju se slatko svi njemu. ljudma zapovjedi. gradobija tad se Odisej Digne žezlo držeći. 280 285 290 26 . Sve ga zaboli i zbunjen pogledi i utare suzu. Da govornika prvi i posljednji ahejski sini Mogu čuti i savjet da njegov u pamet uzmu. Knezove psovat da stane riječima pogrdnim svojim. te iz oka bujna mu suza Ispadne." D. što tvoju golotinju krije. A sad je dobro on i predobro svršio djelo. i on se poboji i sjedne. A drugi. ni kako će sve se izvršit. Nego ću nešto ti reći. što mnogo darova danajski daju Njemu junaci. Niti se više ja Telemahu ocem nazivo. Tako svjetina reče. Atreju sina. sjetni doduše. Savjete daje valjane. a na leđma od žezla se zlatnoga njemu Krvava masnica ispne. ljudma pastira. neka ušute. Tad na ramenima više Odiseju ne bilo glave. Slična glasniku. Stog Agamemnona. Struku i košulju s njom." Rekavši to po leđma. Pa te k lađama brzim ne otjeram. Ne bi ih grdio nit' bi toliko povratak čeko. 278-393. Tada je gdjekoji k drugu okrenuv se reko ovako: "Ej Odisej je dobra učinio premnogo veće.Homer: Ilijada 250 255 260 265 270 275 Koliko god ih je s oba Atrida došlo pod Ilij. Da ćeš tvrdi Ilij razorit i tada se vratit. kad zlovoljnu vratit se treba. ali ćeš plakat. Kada je jezičnom ovom psovaču presjeko govor! Neće ga valjada opet potaknuti junačka duša.

i nato Argejci poviču vrlo: Strašno od pokliči njihne zaječe okolo lađe. Mi ćemo tako toliko vojevati ljeta. umukli mukom? Nama je premudri Zeus pokazao veliki znak taj. dragi. Tad ju je znamenjem nama učinio bog. Ne zamjeram zato Ahejcem. Tu nam se veliki znak ukazao: strahotna zmija. što se je zbilo. Onda nam Kalhas uzme proricat i ovo govorit: ""Što ste. Nego ostan'te svi. na drvetu bjehu Na najvišoj mu grani šćućuriv se pod lišće ondje. Juče il' prekjuče. luda još djeca. svi ste svjedoci. a Zeus je na svjetlost posla. Što im je kod lađa mučno kod srpastijeh. Ovdje. što je izlegla ih. Zmija se uzvije i nju za krilo uhvati tužnu. gdje bistrica tečaše voda.sramota Zbilja je boravit dugo i prazne se vratiti ruke. i drž'te još malo. A nama deveto već izminjuje vrteć se ljeto. I mi stojeći svi se zadivismo. Osam ih. već mučno je njemu. što ih izlegla. Kojih još n'jesu smrtne odnesle sa sobom Kere.iskop Trojancem i Prijamu noseć. Mi oko izvora stasmo kod svetih oltara te vječnim Bozima uspješne tad hekatombe žrtvovat htjesmo Ispod javora krasnog. Kako smo ovdje mi. Kada strahoviti znak hekatombu prekine našu. Jer sin lukavca Krona od zmije učini kamen. a sada se svršuje sve to. Ta svi znademo dobro u duši. deveta bješe.Homer: Ilijada 295 300 305 310 315 320 325 330 335 Kad tko i mjesec dana od svoje žene daleko Na lađi boravi veljoj. dugovlasi vi oj Ahejci. Mladi vrapčići. a mati. Kad su se ahejske lađe u Aulidu skupljale ono. Ispod oltara ona izmiljevši na javpr skoči. o nazuvčari Ahejci. Kasno će doći i kasno izvršit se. kad bure Zimske ga ustavljaju i nemirni valovi morski. . dok Prijamov grad za rukom nam ne pođe uzet!" Tako im reče. I kad vrapčiće mlade i vrabicu izjede samu. Krvava bješe po leđma. Zmija ih žderati stane. Mati za milom cvileć za djecom obl'jetati stane. Riječ Odiseja svi božanskoga hvaliti stanu. devetu s njima. a oni cvrčahu tužno. što je posla. pa ćemo vidjet. Ko zmija što izjede osam Vrapčića i mater. Strp'te se. Koja se ne brinu ništa i ne znaju za ratne posle! Kamo će zakletve naše i ugovori nam sada? 27 . Da li nam pravo vrač il' nepravo proriče Kalhas. Njima progovori tada Gerenjanin konjanik Nestor: "Ao takovim zborom na luđahnu nalik ste djecu. ali mu neće Nikada propasti slava. a ljeto Deseto tek ćemo grad širokoulični osvojit."" Tako je zborio on. .

. starče. da l' s odluke božje razoriti ne možeš grada. a ovdje dugo smo veće. Negoli svaku ženu Trojanca obljubi kojeg I plač Helenin tako i tugu osveti njenu. nek dobro priredi štit svoj. st. noseć i Keru: Zdesna je s'jevnuo munjom pokazujuć znake sudbine! Zato vratit se kući nek nitko se ne žuri prije. Ja i Ahilej svađu zapodjesmo djevojke radi Prijekim r'ječma. 6. tad boj ćemo zavrći ljuti. Kako bi prije u Argos otišli. Znat ćeš za pučanina i vojvodu. pružaje desnice u znak tvrde vjere. 590. "desnice". izriče se Helenina žalost i kajanje što je ostavila prvoga muža i pošla s Parisom u Troju i tako uzrokovala trojanski rat. Na bratstva ljude daj razdijeli i na plemena. Ako se složimo nas dva. koji na strani Bez drugih smišljaju ovdje . Trojancima nimalo više Neće odgode biti. kad nikakve naći Pomoći ne možemo. Argejci u lađama kadno smo brzirti Plovili noseći smrt Trojancima. al' ja je u svojoj počeh ljutini. Sin nam je obećo Kronov premogući . da prezreti bi je mogo. Ahejce! Ej da otac mi Zeus. 173176. 13 Ako li kući se tko povratiti strašno baš želi. Brzo bi Prijama grad gospodara pred nama pao. S luda li ratovanja il' s rđe svojijeh ljudi. 341. Svaki nek naoštri koplje. koji je dobar. već nevolja stić će ih njihna. A sad pođite ručat.al' tako se neće izvršit. Ahejci l' se pokore tebi.Homer: Ilijada 340 345 350 355 360 365 370 375 380 Odluke takve i takva vijeća izgorjela vatrom. Kada bi ruke naše osvojile. Neka ti volja bude nepomična kao i do sad. jer bojak posamce oni će biti. Atrejev sine. Zavjere uz čisto vino i desnice 12 . koje su vjeru Zadale! Zalud nam svađa riječma. kralju. Ali mi Kronov sin egidonoša Zeus-bog sad zada Jade. st. U ovom stihu kao i u st. 356. To potvrđuju i njezine riječi u 3. vodi Argejce u bitke teške. 344-351." Silni odgovori kralj Agamemnon njemu ovako: "Opet savjetom svojim predobijaš. Jedan il' dvojica ovdje nek poginu. Pa nek snađe ga smrt i udes prije no druge! I sam.tako vam velim Onoga dana. dokle još n'jesno Saznali. Tako li učiniš sad. pjev. misli se rukovanje. jer u svađe mene i kavge neprestano baca. Bratstvo da bratstvu i pleme da plemenu pomaže. Zeusovo je l' obećanje lažno il' nije. 12 13 28 . Te ja savjetnika takvih desetak imo u vojsci. pjev. Znat ćeš. rasule njega. Atena da i Apolon. o gospodaru. A on crnu lađu nek pograbi pokritu odmah.. Koji li rđav. ded promisli i drugog slušaj: Neću ti reći riječ.

pjev. 410. Koji u eteru vladaš. da živ smrti uteče i vrevi ratnoj. Tada junaka kralj Agamemnon zakolje bika. al' ne htje Kronion izvršiti njemu. Vojska se reda u bojne redove. u prvom pjevanju. obrane ljudske." Tako izreče. 4-5.Homer: Ilijada 385 390 Svaki nek jesti dade brzonogim konjima svojim. od ptica lje ni od pasa neće uteći!" 14 4. 15 Med njima onda kralj Agamemnon molitvu počne: "O crnooblačni Zeuse. grlati bojnik. a vidi i malo dalje st. dok Prijamov krov strmorom ne okrenem čađav I dok Prijamu vrata ne zapalim gorućim ognjem. siguran neće Biti. al' muke mu umnoži ljute. Šestog Odiseja zatim. Tovnoga bika petaka premogućem Kronovu sinu. 449. mudrinom jednakog Zeusu. On Idomeneja kralja i Nestora najprije zovne. Da ćemo čitav se dan u boju ogledati ljutom. i nato Argejci poviču vrlo. Svaki nek pogleda kola i na rat nek misli u duši. najveći bože. kad ovdje se rode il' ondje. Žrtva. sa zemljom ne sastave zube. a ruku utrudit će gdjetko na koplju.ne zašlo sunce. ogule zatim. Vidi st. Koji kojemu bogu vjekovitom prikaže žrtvu Moleć se. Onda Ajasa oba i Tidejevoga sina. Tad će se gdjekome remen od štita. Klanicu primi doduše. 14 15 393. A sam od sebe mu dođe Menelaje. Ako ne padne noć i ne razdvoji bijes junaka. A kog opazim ja da daleko od drugih hoće Kod lađa srpastih gdjegod da ostane. . Znojit na grudma. 394-483. . Gdjekome konj će se znojit od vučenja glatkijeh kola. Jer je za brata znao u duši da gotovi gozbu. I svih Ahejaca starješine stane pozivat. Najprije dignu joj vrat pa zakolju.. 421. Jer nam nimalo neće u njemu počinka biti.vidi u 1. Kao kad nahrupi Not o visoki br'jeg i nanese Vale o iznosit hrid. Zadime oni iz svih čadora i ručati stanu. 395 400 405 410 415 420 Tako im reče. o predični. Opkole bika svi i zrnja ječmenog uzmu. Košulju Hektorovu dok mačem na njegovim grudma Ne strgam poderanu. ne došla Tmina. st. Svi se dignu i hitno po lađama brzim se raspu. dok mnoštvo oko njeg drugova Ne padne ničice u prah. Pošto se pomole oni i ječmom obaspu žrtvu. "zrnja ječmenog uzmu". ne puštaju valovi hrida Gonjeni vjetrovima. 29 .

i sviju 421-424. nikađa staru.Trista kitica visi sa egide od sahog zlata. Stanu se gostit. Pomnjivo sve ispeku i onda s ražnjeva skinu. i 427-432. te plamen sja iz daljine. u boju bez prekida neka se bori. 17 Kada se spališe stegna. kad utrobe kušaše oni. Nego neka glasnici mjedenhalje sada Ahejce Stanu pozivat. 458. a sjajnoka nato Atena Besmrtnu. tj.Homer: Ilijada 425 430 435 440 445 450 455 460 465 Stegana izrežu onda komade i pretilinom Obviju u dva savitka i pokriju mesnim komadma. i 464-469.61. kako smo ovdje. dragocjenu egidu noseć . zborit im počne Gorenjani konjanik Nestor: "O Agamemnone kralju. Tako se mnoge čete od brodova. Kao na Asijskom polju Kaistriju okolo voda Krilatih ptica mnoga lijetati jata kad stanu. s oružja silnog Svuda sijevao sjaj i kroz eter dopiro k nebu. A mi pođimo svi u skupu.il' ždrali Ovud lete i onud i krilma se gizdaju svojim Te se spuštavaju cikćuć.blistajuć njom med ahejski narod poleti Potičuć na boj Ahejce i svakome u srce ona Utisne hrabrost. Neka u rat oni dugovlase zovnu Ahejce. i od čadora Saspu ispred Skamandra po ravni. U ovim bilješkama neće se više navoditi primjeri za ovakvo ponavljanje stihova jer ih ima vrlo mnogo. pjev. iznad ognja jer je Hefest bog ognja. Guske il' labudovi . a zemlja zatutnji Strašno od topota konjskih i ljudskih nogu. i gozbe premaklo se nije im srcu Podjednake. Kao pustošnik oganj kad po šumi gori golemoj Po svim vrhtincima brdskim. "iznad Hefesta". Zvahu glasnici.dugovrate ptice . ti su stihovi bili već u 1. kad kretahu. Utrobu pak nabodav pridrže iznad Hefesta. pa žudnju kad za jelom već i za pićem Namire. i narod veoma grnjaše brzo. i stanu sakupljati kod crnih lađa. st. A kad prestanu veće od posla i priprave gozbu. Razrežu i drugo sitno i nataknu zatim na ražnje. Ovdje nam ne treba dugo govoriti niti odlagat Posao. sve stoji ih po polju jeka. . U vojsku široku i boj zametati oštri što prije. Milije odmah im svima vojevati bude no poći Natrag u očinsku zemlju u prostranim lađama svojim. što nam ga bog izručuje evo i sada. 16 Stegna na bezlisnima na glavnjama paliti stanu." Reče. o Atrejev preslavni sine. 17 426. Tako je upravo njima. 16 30 . A uz Atrida tad hranjenici Zeusovi knezi Jurnu dijeliti narod. i volova svaka vrijedi Stotinu . i Nestora kralj Agamemnon posluša tada Te on zapovjedi odmah jasnogrlim svojim glasnikom. Sve su pletene krasno.

485 490 495 500 Sada mi recite. Ni da je jezika deset u mene i deset grla. str. poglavita u skupu mnogih junaka. A mi čujemo samo govorenje. Kako je u stadu bik od sviju goveda drugih Poglavitiji mnogo. 484 vidi i st. a prsima bi Posidonu. Koliko cvijeća ima u proljeće. u pj. od Shena i Skola. kada se sve pomiješaju na paši one. . među njima kralj Agamemnon Gromovnom Zeusu glavom i očima svojima sličan. Ako mi vi. koje l' vladare. Neki od Tespije. 218. među njima još Protoenor. o Muze sa Olimpa. 16. Aresu pojasom sličan. Jerbo ste boginje vi. Hile. 18 Vođa Beoćanom bješe Penelej. 14. vidi u T. stanarice olimpskih dvora. koliko lišća. A. kad ima Mnogo u posudama mlijeka.a sada da kažem lađe i vođe. toliko se ondje Nađe tad Ahejaca dugovlasih suprot Trojancem Na polju ispred Skamandra želeći polomit Trojance. koliko pod Ilij Došlo je ljudi. a drugi Od Eteona punog ždrijela. sve vam je znano. Ahejske lađe. Jedni od Hirije bjehu i Aulide lomne. Vrlo rijetko Homer govori što u svoje ime. Kao što lako koze u rasutim stadma kozari Luče. Klonij. 78. 484-877. ne biste rekle. oko Eritre. 11. od širokog od Mikalesa. Neki su oko Harme prebivali. u pj. bješe i Leit I Arkesilaj. Ali vojsku izbrojit. iskazati mogao ne bih. . 508. st.Homer: Ilijada 470 475 480 Bude ih ispred Skamandra na cvjetnome polju množina. kako će u boj. 484-785. Tako je taj dan Zeus učinio Atreju sina Viđena. da pluću mjedenu imam. Naša narodna epika. i 112. Muze. Maretića. u prvom licu. 31 . u pj. Greje. ništa ne znamo.. on stoji iza onoga što pripovijeda i opisuje u pozadini ne očitujući svoga mišljenja i osjećanja. Kao što guste muhe u rojima silnim navrvjet Znadu u pastirski stan u proljetno doba.Za st. 5. Da mi je glas nesatarljiv. Ratne snage. Iz Eleona. I u našoj narodnoj epici pjevači rijetko spominju sebe. 18 484-493. Tako Ahejce amo i onamo vojvode njihne Ređahu. Vi egidonoše Zeusa o kćeri. Ilesija i Peteona. Koje su imali vode Argejci. te svuda ste. med skupljenim govedma viđen.

Koji iz grada bjehu Karista i iz grada Stirskog. iz Tronija. bjehu. S njime je crnih sveg četrdeset krenulo lađa. već mnogo manji. Halkida bješe im grad i Eretrija i strmi Zeusov Pomorski grad Kerintos i grozdani grad Histijeja. Iz Kina. a drugi Shedij. Glisanta grada. mnogo iz Plateje. Jedni uz divnu r'jeku. želeći dušmanima ljutim Jasen-kopljima dugim na prsima oklope lomit. gdje izvire Kefiska voda. po Panopeju. od vode Boagrija pođu. sina Azejevoga. junačinam Abljanom vođa. Tarfe. koji žive nasuprot svetoj Eubeji. gdje je gaj Posidon svijetli imo. što s njome je legao kradom. S Ajasom crnih je sveg četrdeset krenulo lađa Lokrana. grad u kojega okolini ima mnogo divljih golubova.Homer: Ilijada 505 510 515 520 525 530 535 540 545 I iz Okaleje. iz Tizbe. A Aspledonce sve i Orhomena Minijskog čete Vođahu Aresa sini Askalaf i s njime Ijalmen. iz Opois-grada. Lokrane brzi je sin Oilejev vodio Ajas Manji. a u svakoj lađi Sto i dvadeset bješe momaka beotskih mladih. iz Midije opeta drugi. maljenica lanen je oklop Nosio. Sviju ih krene lađa pedeset. iz zemlje 19 502. Iz Kalijara.ne bješe tolik koliki sin Telamonov Ajas. Mnogi iz grozdane Arne. 19 Mnogo iz Halijarta iz travnoga i iz Eutrese I iz Koronije. tj. Najbliže s lijeve strane Beoćanom staše Fokejci. Koji iz urednog grada Atene bjehu. Antedona. Koje Astioha rodi u domu Aktora. golubinjeg grada. S njime brzići skupa kopljonoše Abljani pođu. S njima se na put triest poređalo prostranih lađa. od svih Helena i Ahejaca je bolji Bio na koplju on. Kipeći gnjevom svi s Eubeje Abljani pođu. One vojvode revno Fokejce izvedoše u red. Po Kiparisu Fokejci i Piti bijahu lomnoj I po presvetoj Krisi. srameća još djevojkom u sobe gornje Ušavši Aresu jakom. iz urednog iz Medeona. po Daulidi. krajiškog grada. . 582. golubinji grad. 32 . uz Kefis. Koji perčine nose. vidi i st. Mnogo iz Hipotebe iz uredne i iz Onhesta Svetoga. Bese i Skarfe i Augije ljupke Pođu. Po Anemoriji bjehu i po Hijampolu jedni. Te je vodio sve Elefenor Halkodonov sinak. S njima je crnih sveg četrdeset krenulo lađa. a jedni u gradu Življahu Lilejskom tamo. Od krvi Aresove. I iz presvete Nise. Mnogo ih bješe iz Kope. Naubolovoga sina junačine Ifita sinci Bijahu vođi Fokejcem: Epistrof.

Sa Salamine Ajas povede dvanaest lađa. iz Tirinsa s mnogim zidovma. Koji iz urednog grada Mikene i iz Korinta Obilnoga i koji iz uredne bjehu Kleone. gdje Erehteja atenska momčad Janjcima. Koji po Brisiji. grlati bojnik.Homer: Ilijada 550 555 560 565 570 575 580 585 590 Slavnog junačine onog Erehteja. Njima se pridruži treći bogoliki junak Eurijal. a u srcu najviše on je Želio Helenin plač osvetit i njezinu tugu. Koji iz grada bjehu iz Etila. Junaka najviše pođe I najvaljanijih s njim. S njime je crnih svega pedeset krenulo lađa. Ejone. bicima blaži. al' svaki za sebe je oružo vojsku. iz jednoga u drugo ljeto. Njemu se jednak čovjek pozemljar rodio nije. Njima vojvode bjehu Diomed. "brod" ovdje znači mjesto gdje se prelazi preko vode. iz Troizene. Koji Mekisteju sin. grlati bojnik. S njima je krenulo sveg osamdeset crnijeh lađa. jer najjači bješe i vođaše najviše vojske. Sto ih se nakupi lađa. Koji iz Argosa bjehu. i Atrejev sin Agamemnon Silni vođaše njih. Iz Hiperesije. med svima junacima bješe Viđen. po širokom Helici gradu. od Epija urednog grada 20 592. gdje atenske stajahu čete. Sparte. koji po Augiji življahu ljupkoj I po primorskom gradu po Helosu i po Amikli. Što bi uredio ko on štitonoše ljude i konje. Koji od Pila bjehu i ljupke Arene i grada Triosa. Sin Peteojev Menestej Atenjane vođaše momke. iz Epidaura. kog je Atena Zeusova kćerka nekad odgojila. pred kojih svakom je zaljev Dubok. grlati bojnik. Uzdajuć se u svoju u hrabrost pođe Menelaj U boj i druge hrabreć. koji iz Laja. K tome i mili sin Kapaneja preslavnog Stenel. strme Gonoese kojino bjehu I iz Pelene i koji po Egiju življahu gradu I po Egijalu svemu. S lađa šezdeset. Iz Hermione. iz Farisa. Te je vodio brat mu Menelaje. U Agetiri što ljupkoj. Kad junačku mjed Agamemnon Metne ponosan na se. a Talaju bijaše unuk. Asine. u kojem s prvine kraljeva Adrest. u Ornejskom sjeđahu gradu I Sikionu. pošto iz zemlje Rođen žitorodne bî. Samo se Nestor mjerio s njim. Sve je vodio te Diomed. Iz golubinjeg grada iz Mese. u Atenu ga boginja metnu U svoj obilni hram. U red ih namjesti isti. Alfeju broda 20 . momci iz Maseta i iz Egine. 33 . jer stariji bješe. Grada lozoplodnog. Koji iz razdoblja pak Lakedemona rasjelog bjehu.

treće je sin Amarinkijev silni Diores Vodio. Drugima Euritov Talpij. Koji su iz Pilene. Jedni sa otoka bjehu Zakinta. a naprema Elidi divnoj. A Kefalencima vođ junačina bješe Odisej. Sin Agastenu bješe. Iz Ehalije kad je od kralja joj Eurita išo. izbliza gdjeno se bore. četvrtih vođa Poliksen bogoliki bješe. Od vjetrovitog grada Enispe. sa protivne obale drugi. četvrtih vođa Poliksen bogoliki bješe. i uzele p'jev mu. i od građa Amfigeneje. a Augiji vlastelju unuk. Hela i Dorija. a u svaku lađu je bilo Mnogo Arkađana ušlo u poslima ratnima vještih. Te je vodio Meges na Aresa nalik. Koji od grada bjehu Orhomena. a njega Vitez je Filej. od kitare odbiju njega. Zeusov miljenik. Neki sa suhe zemlje. da će i same Natpjevat Muze. gdje su se Muze Susrele s Tamirom. Te je Ankejev sin Agapenor vodio silni U šezdeset lađa. Jednim bijaše vođ Amfimah. jer ne bjehu dotad u poslima morskima vješti. S njim je krenulo lađa crvembokih dvanaest na put. Sin Andremonov Toas Etolcima vojvoda bješe. . Oni iz itačkog grada i s trepčanog Neritskog brda Bjehu i s Krokileje. a brzijeh deset je lađa Vodio. I od Pteleja. iz primorske Halkide bili. S njime je crnih sveg četrdeset krenulo lađa. Vođa im bješe Odisej po umu nalični Zeusu. tračkim pjevačem. Parasije. od Stratije grada. s Egilipa kamenog ktome. od Mantineje Ljupke. Koji od strme gore Kilene u Arkadskoj bjehu. Kteatov sinak. Od Epitova groba. od Tegeje grada. što im je Zeus egidonoša otac. Koji na oca ljut na Dulihij se doseli nekad.ti tad su Četiri imali vođa. Njima je vojvoda bio Gerenjanin konjanik Nestor. punog ovaca. I od Feneja grada i Ripe. Koji s Dulihija bjehu i s Ehinskih otoka svetih Na drugoj strani mora. da se njima iskričavo zavezu More. rodio bio. Ta sam junacima kralj Agamemnon dade im lađe Pokrite. Ljute ga učine Muze slijepcem i pjesme njemu Uzmu božanstvene one. obojica Aktora bjehu Unuci. iz Olena i iz Pleurona I Kalidona lomnog. Koji s Buprasijskog polja iz Elide bijahu divne Sve do krajiškog grada do Mirsina i do Hirmine. Jer se zateko on i pohvalio. Stimfela ktome. Na put se poređa s njim devedeset prostranih lađa. Do grada zvanog Alisij i Olenske st'jene.Homer: Ilijada 595 600 605 610 615 620 625 630 635 640 I od Kipariseje. drugi sa Sama. 34 .

Tad on lutajuć dođe na Rodos trpeći jade. gdje kažu prekrasnih žena. Alu. Brzo pogradi lađe i naroda sakupi mnogo I on na more odmah odbježi. Trehini i po Ftiji gradu. 671-673. Heraklovo čedo. junaka plavokosog već Meleagra Ne bješe. itd. Koji sa Nisira bjehu. Njih je milovo Zeus. kako je na primjer u ovome pjevanju st. i ljudma i bozima vladar. u kojoj sto je gradova. 848. 154. Njih je vodio sve Tlepolem. kopljanik slavni. koji od loze Bijaše Aresove. Mileta. Gortina s mnogim zidovma. Koji iz Likta. kopljanik slavni. S njime je crnih sveg četrdeset krenulo lađa. Koji po Heladi bjehu. sa Kalidna otoka malih. Grada Euripila kralja. koji je bio pod Ilijem od svih junaka 21 Iza nezazornoga Ahileja Danajac prvi.Homer: Ilijada 645 650 655 660 665 670 675 680 Jer već živjeli n'jesu junačine Eneja sini Ni sam Enej. po pelaškom sjeđahu kraju. Likasta. Tima su svima Fidip i Antif vojvode bili. On je doveo nju iz Efire od Seleenta Zeusovim hranjenikom junacima grade razoriv. Gdje je živio narod u plemena tri se dijeleć. u 6. Kada Tlepolem poraste u domu složenu dobro. pjev. Sinovi Tesala bjehu vladara Heraklova sina. 153. Dosta se često koje ime nalazi u dva zasebična stiha. Kasa i Kosa. Nirej. Te ih je obasuo odozgo blagom golemim. zato je vodit Etolce Toasu dano. Festa. gradova. jerbo se drugi Sinovi snažnog Herakla i unuci zagroze njemu. S njima je cinih sveg osamdeset krenulo lađa. I Enijaliju bogu ljudomornom ravni Merion. Ali bijaše slab i vojske vođaše malo. Krećane vođaše kralj Idomenej. Očinog ujaka ubi Likimnija. Kojeg je rodila bila Astioha snažnom Heraklu. Haropa sin gospodara i još Aglaje. To je jedini takav primjer u Homera. a tada je stario veće. 849. 21 35 . Te se Heleni zvahu. b'jeloga grada. S njima se na put triest poređalo prostranih lađa. Ahejci i Mirmidonci. st. Jelisu. ljute bojnike. Nirej je vodio tri jednakoboke lađe iz Sime. Vođaše Rođane. Sve je to zbog metričkih potreba. sa Krapata. veliki junak Tlepolem. I drugih bijaše s Krete. kopljanik slavni. I u originalu ime Nirej stoji na početku triju zasebičnih stihova. Koji su bili iz Knosa. Koji po Argosu pak.. gdje živi se zgodno. Lindu. Oni se utroje svi dijeliše sjedeć po Rodu Po bijelome gradu po Kamiru. Nirej. I iz Ritija. Sve je vodio njih Idomenej. Lijepi. Koji po Alopi. u devet lađa.

Bebi i uređenom Jaolku. al' žaljahu za njim. Koji u Glafiri. Kojeg Ojleju bješe gradobiji rodila Rena. . Koji uz jezero Bepsko u gradu življahu Feri. U sedam lađa. tek ovaj Mlađi bijaše brat. Admetu ga rodi Alkesta. Nju iz Lirnesa mnogo i mnogo se namučiv uze Grad razorivši Lirnes i srušivši zidove Tebi. Kada je skočio prvi od sviju iz crne lađe. al' svi su tužili za njim. Žena u Filaki lica izgrebla je ostavši za njim U kući bez gospodara. . I njih uredi sin od inoče Ojlejev Medon. Neka ga boli rana od opake zmije vodene. što ženska bijaše dika. S njime je crnih sveg četrdeset krenulo lađa.Dardanac junak ga ubi. veslača pedeset u svakoj bješe. al' tada pod zemljom bijaše crnom. 22 23 36 . Protesilaj. al' skoro se imaše kneza Sjetiti Filokteta Ahejci kod crnih lađa. a Filakov unuk Podarko Od krvi Aresove tad uredi njih. Po Olizonu gradu po kamenom. dobar strijelac. Tu je žalostan ležo. Ne bješe. Ovdje se misli pljačka o kojoj je govor u bilješki 1. Koji po gradu bjehu Taumakiji i po Metoni. 22 Za njom žaljaše ležeć. al' brzo mu ustati bješe. Stariji i jači bješe. Tamo kopljonoše ubi: Epistrofa i s njim Mineta. Bez vođa vojska ne osta. iz matice ovčje Itona. Te je vodio sve Filoktet. Sine vladara Euena. Jer je kod lađa ležo brzonogi divni Ahilej Poradi Brisejeve ljepokose srdeć se kćeri. bez vojvode narod ne osta. tko bi ih mogo u redove bojne povesti. Najljepša Pelije kći. 164-168. 690-693. Ahilej im vojvoda bješe. snažni bojnici. Živ dok bješe. Ifikla stočnoga sin. 718-725. a ostaviše Ahejci na otoku njega. Koji iz pritnorskog bjehu Antrona i travnog Pteleja. pjev. Svi su dobri bili strijelci. zato su ga Ahejci morali s Lemna dovesti pod Troju. ubojni vitez. Te je vodio sve Protesilaj ubojni junak.. što bješe Selepiju sinak. Bez Filoktetovih strijela nije se po odredbi bogova mogla osvojiti Troja. Al' on na presvetom Lemnu tad ležaše teških se muka Mučeć. iz zemlje Demetri posvećene. Ali za onim dobrim junakom žaljahu mnogo. st. Koji iz Filake bjehu i Pirasa cvjetnog. Te je Admetov sin u jedanaest vodio lađa. 23 Narod bez vojvode njemu ne osta. Koji se Eumel zvao.Homer: Ilijada 685 690 695 700 705 710 715 720 725 Lađa ih bješe pedeset. Ali na ratnu vrevu na opaku mislili n'jesu.Protesilaj Bješe junačina rođeni brat Podarku. po Melibeji.

Koji iz Argise bjehu i iz grada onog Girtone. Jer on iz vode Stiške. S njima je crnih sveg četrdeset krenulo lađa. iz zakletve izvire strašne. u kojem je kraljevo Eurit. A Hipodamija dična Piritoju porodi sina U dan. Atreju sina. a Protoj brzonogi vođa im bješe. pjev. tj. Od Asterija ktom i bjeloglavog Titana grada. A s njim je crnih sveg četrdeset krenulo lađa. S njime je crnih sveg četrdeset krenulo lađa.Homer: Ilijada 730 735 740 745 750 755 760 765 770 Koji iz Trike i ktom iz Itome bijahu lomne I iz Ehalije grada. gdje on u Penej ljepoteku izl'jeva vodu. od vrutka Hiperije bjehu. 24 25 37 . 26 767. kog je porodio besmrtni Zeus-bog. S njima se na put triest poređalo prostranih lađa. 268. "na rutave zvjerove". 484-493. Muzo. što Kenejev bijaše sinak. što sini Bjehu Asklepijevi: Mahaon i Podalirij. "Aresov strah". iz Orte i iz Elone. bile Argejcima. Od junaka je sin Telemonov najbolji bio Ajas. na Kentaure. u leđima iste visine. koji od sviju junaka i konja 25 Najbolji bjehu. strah koji spopada ljude kad na njih udari ratni bog Ares. i konji mu još. vidi 1. što najjači od svih Bješe. Dvadeset i dvije lađe iz Kifa vođaše Gunej. dok srdio se Ahilej. st. Iz Oloosona b'jelog. Sin Piritoja. i Aresov strah 26 s obadvjema je išo. a bjehu brzoletne kakono ptice. Pođoše. u koji on na rutave zvjerove udri 24 Te ih s Pelija stjera i k Etičkom narodu odgna. Ali se ne m'ješa on sa srebrnim penejskim valma. što u boj Atrida pratiše oba? Najbolje kobile od svih Feretijev imaše sinak. Bog srebrnoluki njih je Apolon u Periji obje Odnjegovo. Oko Peneja vode i trepčanog pelijskog brda Življahu oni. To su vojvode. Sin Tentredonov Protoj Magnećanom bijaše vođa. okolo hladne Dodone kojim su kuće. Eumel ih tjero. tj. Al' u moroplovnih lađah u srpastih sad je Ahilej Na Agamemnona ljudma pastira. Već on nad penejskom teče nad vodom kakono ulje. S njim se i Aresova udružila loza: Leontej Prehrabrog sin Korona. Vođ im bješe Euripil. Euemonov svijetli sinak. što nezazorna nošahu njega. Koji od Ormena grada. koji su polja okapali uz Titaresij Mili. Reci mi. 743. vidi st. Ustrajni s njime bojnici Perebi i Enijeni Pođoše. to im vladari. Njima je ustrajni ratnik Polipet vojvoda bio. Jednake dlake i ljeta. 761. Njih su vodila dva ljekara dobra.

Oni kod Prijamovih vijećaju upravo vrata. a ne prazno govoriti. Njemu se slična učiniv brzonoga Irida reče: "Vazda su tebi. Danajci iđahu tako. 29 790 795 800 782-783. Tako 27 38 . Svi su u skupu. A knezovima svim u čadorima pokrita kola Stajahu. u mnogim ja sam u bojima junačkim bio. što raste po dolima vlažnim. i oni Jezikom koji kakvim od rasutih gbvore ljudi. Kadano Irida njima progovori stavši nablizu. a narod. Trojanske čete. tj. personifikacija užasnoga vihara ili vulkanske pare i vatre. što ih imade starih i mladih. borit se hoće. najviše tebe opominjem. za koju vele da pod njom počiva Tifoj. 27 Tako tutnjaše silno pod nogama njihovim zemlja. jamačno s dijalekatskim razlikama) ni ovi njih. rečeni pomoćnici (saveznici) često govore s Trojancima i s Ahejcima. al' sada je ratno vrijeme Strašno.Homer: Ilijada 775 780 785 Ležao ljutit. Glasom se učini slična Politu. Veselo koluto se i džilito i nadstreljivo. psuje oca Prijama što sluša (a ne što govori) zaludne riječi. Trojski što uhoda bješe. ko kad se srdi Gromovni Zeus-bog te on zbog Tifoja Arimsku bije Zemlju. Tifoj (pravilnije bi bilo: Tifoej) nekakav je strašan div. Prijama sinu. videć se knezi bez vojvode Aresu milog Šetahu tamo i amo po vojsci ne boreć se ništa. Kada su išli te poljem veoma stupali brzo. u svoje se uzdajuć noge Brze. starče. Ima premnogo njih ko pijeska i kao lišća. a s glasom je žalosnim posla. Hektore. po ćudi zaludne r'ječi 28 Kao nekad u miru. ali pjesnik pomenutu razliku ponajviše smeće s uma. te je na grobu Esijeta sjedio starca Čekajuć. sada kad bi trebalo raditi. kao da im je svima jedan isti zajednički jezik. 786-877. a pod njima zemlja sve tutnjaše. čini ovako: Mnogo Prijamov grad pomoćnika ima. u kojega se Irida pretvorila. 29 804. i lotos. gdje vali o obalu biju. 28 796. ko c'jelu ravnicu da oganj Liže. B. Protiv našega grada sad dolaze. Ovdje se kaže da su Trojanski pomoćnici (ili saveznici) govorili različnim jezicima. Al' još naroda takog i tolikog ne vidjeh nikad. kada li će Ahejci od lađa krenut. Konji su dotle svakom pred kolima stajali svojim Grizuć petrusin. nijesu dakle mogli razumjeti Ahejaca i Trojanaca (koji su jedni i drugi istim jezikom govorili. ali Zeus puca gromovima i ne pušta ga ispod zemlje. Zeus ga je nekad svladao i zakopao pod nekakvim brdom u Arimskoj zemlji (misli se da je to negdje u jugoistočnoj Maloj Aziji). Polit. Tifoj hoće otud da prodre na svijet. Trojcima Irida dođe vjetronoga glasnica brza Od egidonoše Zeusa.

Nekakav ispred grada imade strmen brežuljak. Koji su okolo građa Larise živjeli grudnog. tko im je vladar. Bogati ljudi. što znaše Najbolje vračat med ljudma i nije svojim sinovma U boj ljudogubni poći dopustio.. A njih okružuje voda hetespontska.Konjici. već Antenoru obadva sina Bijahu s njim: Arheloh i Akamas vješti u ratu. s Madžarima. iz Sesta. Zatim od Pitije grada. te velik urnebes nasta. Oca sinovi Leta Pelazga. silno što struji. i potrče za oružjem Trojci. i pjevači naših junačkih pjesama ponajviše šutke uzimaju da se svuda na svijetu govori naš jezik i zato se u tim pjesmama ljudi našega naroda i našega jezika razgovaraju veoma često npr. s Latinima i dobro razumiju jedni druge. a bozi Besmrtni "Skakalice Mirine" kažu brežuljak. Ljudi "Bartija" tome brežuljku vele." Tako im reče. Skupštinu raspusti on. kojem je luk udijelio sam bog-Apolon.Afrodita Anhisu rodi ga divna U idskim uvalama sa čovjekom spavavši smrtnim. . već ovako: Apolon mu je dao vještinu da dobro strijelja. Te je Trojance sin Likonov vodio sv'jetli Pandar. Vođa im bješe Hipotoj i Pilej od Aresa loze. to kaže pjesnik i u 4 pjev. Asij. st. a i pješaci. Hirtakov sin. nema se shvatiti od riječi do riječi. obići se dade odasvud. od Terije strmoga brda. Sva se otvore vrata. 30 827. najviše njih želeći se pobit na koplja. . Teutamu sina. Ne bi Eneja sam. Sinovi Meropa rodom Perkoćanina. uz vodu Praktij. s Apeskog polja. Abida. što vodu Esepovu pijahu crnu. iz Arizbe njega su konji Veliki riđi donesli od vode od Seleenta. iza njega junaci u oružju bjehu Najbolji. glava junaka. te smrt je odvukla ih crna i Kere. Vođ Hipotoj plemena Pelazga kopljonosnih bješe. Maretića. Naša narodna epika str. Koji iz Zelije bjehu. s Turcima. Tračane vitez je Piroj i Akamas vodio u boj. na podnožju najnižem idskom. ali ga oni Ne htješe slušat. i vojska na polje navre. a Hektor prepozna boginje r'ječi. s Arapima. Te je Hirtakov sin dovodio. Trojcem bijaše vođ sjajnošljemac veliki Hektor. kao da su i to ljudi našega jezika. Da su trojanski pomoćnici govorili različnim jezicima. Vidi u T. Te je vodio Adrest i s lanenim oklopom Amfij. 30 Koji su iz grada bili Adrestije. Sin Anhisov Eneja Dardancima bijaše vođa Valjani sin.Homer: Ilijada 805 810 815 820 825 830 835 840 845 Onima neka svaki zapov'jeda. 437-438. Koji življahu pak po Perkoti. Ondje se razdijele Trojanci i pomoćnici. Prijamov sin. Koji iz divne bjehu Arizbe. 107. Na polju stoji daleko. Neka ih izvodi u boj razredivši građane u red. 39 .

Aksij je rijeka u Makedoniji. Oko Partenija vođe u kućama življahu slavnim Po Eritinu gradu visoku. kojeg se vali po zemlji najljepši steru. al' propasti jadne odvratio ne bješe time. Nego u potoku brzi potomak njega Eakov Ubi i njegovo zlato Ahilej odnese hrabri. (Gigejsko jezero njih Telemenu obojicu rodi) 33 Ispod Tmola oni Meonce povedoše u boj. iz Likije daleke zemlje. 849. tj. Iz grada dalekog bjehu iz Alibe.Amfimah I brat mu Nasto djeca Nomionu svijetla bjehu. "u zlatu". A gruborječne Karce povede Nasto. Ali crnijeh Kera odvratio pticama 32 nije. A Paflagoncima bješe Pilemen rutavac srčan Vođ od Enetske zemlje. "pticama" je ovdje instrumental. Keasu sina. Meonski narod u boj povedoše Mestlo i Antif. Zeusova sin hranjenika Trezena. Mišane vođaše Hromis i Enom. s različitim zlatnim (ili pozlaćenim) nakitima. 33 865.Homer: Ilijada 850 855 860 865 870 875 Kopljanike je u boj Kikonce vodio Eufem. tj. što u njoj Trojance i druge pobi. Nasto u zlatu 34 sav ko djevojka pošo je u boj Ludak. Iz Amidona daleko od Aksija široke r'jeke. u ptice gatač. Kromni. Tamo u gradu Kitoru i Sesamu življahu oni. danas se zove Vardar. rodila ih je jedna između Nimfa toga jezera. Nasto povede njih i Amfimah u boj. 34 872. Ubi u r'jeci. 31 32 40 . A Halizonima bješe Epistrof vođa i Odij.po gori Oni gustolisnoj Ftirskoj. Likijce vođaše Glauk nezazorni i s njim Sarpedon Od virovitog Ksanta. majdana srebru. gdje divljih mazgi imade. . Vođaše u boj Peonce krivoluke junak Pirehmo. A iz askanskog grada iz dalekog vođaše Frige Forkis i nalični bogu Askanije kreševa željni. Aksija 31 . . 859. Egijalu. Nego brzonogi njega potomak ubi Eakov. po Miletskom življahu gradu I uz Meandrove vale i vrške Mikalske strme.

dan.vidi u 2. Kao što pod nebom zna da stoji cika ždralova. Koje ne trpe pastiri. makar ga i psi 6.Homer: Ilijada TREĆE PJEVANJE (22. Vjera. 1-313. Kadano divlju kozu il' jelena rogatog nađe Gladujuć i sve hoće da proždre. Pa k okeanskim. Pred Trojancima htjede Aleksandro nalični bogu Borit se pardalsku kožu na plećima imajuc i mač 2 I luk saviti. Kao po vrsima brdskim kad Notos razvije maglu. onda ka vodama cikćući lete Noseći tamno ljudma Pigmejcima 1 pogubu i smrt. Mučeći pođu u boj Ahejci kipeći gnjevom. Gledanje s bedema. 6. Kako se lav veseli. st. 1-120. Kada ugleda njega Menelaje Aresu mili Gdje on široko korača pred vojskom i dolazi bliže. Pigmejci su (u grčkom pričanju) nekakvi vrlo mali ljudi negdje na kraju svijeta i tako slabi da ih ždralovi mogu ubijati. A. Pripreme. al' tatu je od noći draža. Mejdan Parisa i Menelaja. kad na pl'jen se namjeri velik. Dotle se vidjeti može. mač na plećima. . Nastavak) Zakletve. 1 5 10 15 20 25 41 . sve dokle bi bacio kamen. Tako se njima gusta pod nogama prašina digne. Jedan drugom pomagat želeći u srcu željno. 2 17.. 45. Kada se sve već vojske poređaju s vođama svojim. u strahovitoj borit se borbi. i dva sa mjedenim okovom koplja Vitlaše argejske sve junake najbolje zovuć. Kada su išli te poljem veoma stupali brzo. Tko će se ogledat s njim. Kada od zime oni i kiša neprestanih bježe. pjev. Trojci cikćući pođu i vičući kakono ptice. U jutro rano ždrali s Pigmejcima zameću bojak. Kada se jedna drugoj nablizu primaknu vojske.

Ti neprestrašljivo tako imadeš. Varavče! ej da budeš neoženjen propo bez djece! I to bih volio ja.potrese se njemu Srce i od smrti bježeć med drugove utekne guste. 5 57.Koja je snaha junakom kopljonosnim 4 . biti kamenovan. st. što građu Umjetno teše lađenu. pravo si mene izgrdio. al' junaštva nije ni snage U srcu tvom! u lađama ti moroplovnim takav Zaputi morem i sabrav drugova milih med strance Ode i iz daljine ljepoliku dovede ženu. kad valjo se budeš u prahu. tad ružno ga grditi počne: "Nesretni Parise. kakog junaka imadeš mlađahnu ženu! Darovi Afrodite ni kitara neće ti pomoć Ni ljepota ni kosa. tj. što si im zado!" Njemu bogoliki ove Aleksandro prozbori r'ječi: "Hektore. tako se tada Aresu mili Menelaj poveseli. Ali su plašljivice Trojanci. da boljar ti si i rtnik. al' njega Kada opazi Hektor. Koja kroz panj ide iz ruke onom. Zbog Afrodite zlatne darova ne psuj me milih! Prezirati ne valja od bogova preslavne dare. tj. i bolje bilo bi tako. 3 4 42 . Koji su mislili dosad. A sad ako te volja. Koje dadu. a sramotu samome sebi! Ne bi li Aresu milog Menelaja počekat htio? Znao bi. obući kamenu košulju. očima svojim Kad Aleksandra vidi bogolikog.i svome ocu Dovede nesreću velju i narodu i gradu svemu. . pjev. Kao kad opazi tko u planinskoj dolini zmiju. 33-35. . u grudima srce. Atreju (kao žena njegova sina Menelaja) i Agamemnonu (kao žena njegova brata Menelaja). a koljena poduzme njemu Drhat. Helena je snaha kopljonosnim junacima. krivo me n'jesi.Homer: Ilijada 30 35 40 45 50 55 60 65 Tjerali brzi il' snažni mladići. a sam ih prisvojiti ne može nitko. .tako se bojeć 3 Atrejevoga sina bogolik Aleksandro sada Ustukne među Trojance med ljutice guste. Neprijateljima radost. Vazda je srce u tebe neslomljivo sjekiri nalik. od sjekire jača mu zamah. Al' kad Aleksandro njega bogoliki očima spazi Među rtnicima gdje se pokazo. da vojujem i da se borim. kaznit drznika Hoteći odmah s kola u oružju na zemlju skoči. 49. Tu je poredbu iz Ilijade prenio Vergilije u svoju Eneidu (2.. ženaru ludi. Odmah odskoči natrag. . prvi ljepotico. 379-381). Jer si obraza krasna. i blijed u licu odbježi. jer kamenu ti bi Obuko košulju 5 davno zbog zala. Grčka riječ "nyos" znači kao i naša "snaha" ženu i sinovu i bratovu. Nego da ljudima pokor i prezir ostaneš drugim! Kako li negdje Ahejci dugovlasi ijuču sada.

60-70. Argejci da se već mirno Raziđu i Trojanci. "blago" misli se ono koje je Paris uzeo iz Menelajeve kuće i odnio ga u Troju kad je odveo Helenu. A mi ostali vjeru u ljubavi uhvat'mo tvrdu. A vi se mirno drugi raziđite onda što prije. Aleksandro kojurto zače. Koji ih bude jači te drugoga svlada. nek umre. A on i Aresu mili Menelaje neka se sami Tu u sredini bore za Helenu. Ali u njega strijeljat Ahejci dugovlasi stanu. Kojega od nas smrt i sudbina čeka. Gađahu strelama njega i kamenje bacahu u njeg. koje je tko rekao." Reče . 70-73). nek uzme Čitavo blago i ženu i kući neka ponese. nek vjerom se tvrdom zakune 70. vidi o ponavljanju riječi. a ostali tvrdu Neka uhvate vjeru u ljubavi. te hoću." 7 Tako im reče. 8 104. a oni strijeljati prestanu i svi Brzo ušute. a oni umuče svi i zašute. Bijeli jagnjić ima se žrtvovati sjajnome suncu (u grčkom je jeziku riječ koja znači "sunce" muškoga roda: helios ili eelios) a crna jagnjica crnoj zemlji (i u grčkom je jeziku riječ koja znači "zemlja" ženskoga roda: ge). Da se u sr'jedi borimo za Helenu i sve joj blago. 6 43 ." Tako im reče. sad. Što li Aleksandro veli. a Ahejci će žrtvovati Zeusu koji sve zna i sve može. jer moju snalazi dušu Najveća tuga. strijeljat ded prestan'te.i r'ječi se toj veoma poveseli Hektor Te med Trojance on otišavši potisne čete Koplje po sr'jedi držeći. Trojci. mogu dakle biti vrlo dobri svjedoci kad se tko kune. Kad li junacima kralj Agamemnon na njih se prodre: "Argejci. Svima Ahejcima on i Trojancima veli. u pjev. gdje kažu prekrasnih žena. 7 91-94. zbog kojega nastade borba. 8 Prijama moćnog doved'te. božanstvima koja sve vide i čuju. a oni nek u Arg konjogojni odu I u ahejsku zemlju. jer zla podnesoste mnogo Sve zbog zavade moje. nek nosi Kući čitavo blago i ženu. Zemlji i Suncu. i onda se umire oni. Jagnjića b'jeloga amo dones'te. dakle može i kazniti onoga koji se krivo kune. Onda s Aresu milim Menelajem sastav'te mene. stan'te. Onda im započne riječ Menelaje grlati bojnik: "Čujte sada i mene. st. Trojanci će žrtvovati Suncu i Zemlji. a onda med vojskama prozbori Hektor: "Čujte me. nek metnu Na zemlju sada svi mnogohranu oružje krasno. te vi u Troji Ostan'te grudnoj. za blago za sve. i jagnjicu crnu.. 6 Koji nas bude jači te drugoga svlada.Homer: Ilijada 70 75 80 85 90 95 100 105 Ostale deder posadi Trojance i sve Ahejce. Hektor ponavlja Parisove riječi (st. 2. Kao da nešto reći sjajnošljemac hoće sad Hektor. a jedno prikazat ćemo i Zeusu. ahejski sini. i nazuvčari Ahejci.

Tu Agamemnona divnog Taltibije posluša riječ. 18. 44 . ocem. mjedenhalje što ih Ahejci Od šaka Aresovih pretrpješe zbog nje do sada. Pamet je mladeži vazda prevrtljiva. 449-461.. Janjce da brzo donesu i zovnu Prijama starca. K lađama prostranim zatim Taltibija kralj Agamemnon Pošalje silni i njemu zapovjedi don'jeti jagnje. Helena na bedemu kazuje tko je koji junak. jer rat se umirio sada. i u Odiseji pjev. Bijelim Helena tada prijevjesom obvije sebe. Pa bi nedjelom koji razorio Zeusovu vjeru. 125 130 135 140 9 143. st.. Kako će najbolje što obadvjema. Helenu Irida nađe gdje u sobi veliko tkanje Porfirno dvostruko tka i u njega utkiva borbe. Oružje skinu sa sebe i na zemlju metnu ga blizu Jedno k drugom. snaho o draga. Koji od njih nadjača. i volooka Klimena uz nju. Nato do dva glasnika u Troju pošalje Hektor. na ženu Antenoru sina. a od svih Prijama kćeri ona . B. Ne bješe sama. već s njome i dvorkinje iziđu dvije 9 Etra. A sad sjede i šute. ali kud starac Dođe. Što ih konjokrote Trojci. prije su plačne donosili na polju bojnom Jedni drugima bitke želeći pogubnog rata. stranama biti. st. Na štit je naslonjen svak i koplje je dugačko zabo. Pa će Aleksandro sada i Aresu mili Menelaj S kopljima dugim izići na mejdan poradi tebe. za materom. 207. on milom će zvati te ženom. tako je i u pjev. Pođe iz sobe suze od obraza umilne lijuć. 1..Laodika . neobično vidjeti djelo. Irida glasnicom tada k bjelorukoj Heleni dođe Nalik na zaovu njenu. i pjev. Piteju kći. tamo on u budućnost i u prošlost gleda. 331.Homer: Ilijada 110 115 120 Sam on. st. te se Ahejci povesele i s njima Trojci Misleći. Što ga konjokrote Trojci. 22. jer nevjerni su i prkosni njegovi sini." Reče im. da će se sad osloboditi čemernog rata. i malo oko njeg prostora bješe.. prati ih koja dvorkinja. 121-244. Irida blizu nje brzonoga stane i reče: "Hajde. Sinak Antenorov nju Helikaon uze. mjedenhalje što ga Ahejci Čine. Oni ustave konje u redima i skoče s kola.najljepša bješe." Tako boginja reče i u srce pusti joj slatku Žudnju za pređašnjim mužem i gradom. kad kraljice ili žene kraljevskog roda kamo izlaze.

odgovori besjedu njemu: "Častan meni si ti. ali to je bilo pa prošlo. "Zapadna" ili Skejska. Prvoga muža i rod i prijatelje da vidiš. Pozno rođenu kćer i znance i vrsnice mile! Ali tako se ne zbi." Tako reku.Homer: Ilijada 145 150 155 160 165 170 175 180 185 Brzo dođoše tamo. Otreja vojsku tu i bogolikog Migdona vidjeh. što sada od mene želiš da čuješ. koji na stablu U šumi sjede i milim oglašuju nam se glasom. Nego da rečem. st. Ono je Atrejev sin Agamemnon silan daleko. 149." Helena. nek lađama vrati se kući I nek ne ostavlja nama i našim sinovima tugu. i zato ginem od suza. da mi junaka gorostasnog imenom kažeš. mili mi svekre! Ej da sam voljela zlu smrt odabrati. Ima doduše drugih. Koji su plačni rat navalili ahejski na me. kao da nikad nije bilo. st. 10 11 45 . o draga amo o kćeri. što njega nadvišuju glavom. kada sam amo Išla sa sinom tvojim muževlju ostaviv sobu. . ljudske starješine. Oni uz obale vode Sangarija imahu oko. i njemu se starac zadivivši prozbori ovo: "Blaženi Atrejev sine dobrosretni. veličanstven si.Riječi "ako je bio" znače da se Helena s velikom tugom sjeća prošlosti.ta kralju je sličan. gdje Zapadna bijahu vrata. Koji je ono tamo Ahejac vr'o i visok. 180. obilni srećom! Doista ahejskih mnogo sinova pod sobom imaš! Nekad sam pošao ja u lozoplodnu frigijsku zemlju I vidjeh frigijsku silu junaka s konjima brzim. zato što se dala premamiti od Parisa i ostavila prvoga muža. 10 Oko Prijama Lamp i Pantoj i Klitije bjehu. 145. Dođi. . i uza me sjedni. Jedan drugome tiho progovore krilate r'ječi: "Zamjere nazuvčarom Ahejcem ni Trojcima nije. Ali očima svojim krasnika još ne vidjeh takog.. 4. Takve čelovođe trojske na kuli sjeđahu ondje. al' govornici Bjehu valjani nalik na cvrčke. Svi ti sjeđahu. 145. Timet i Hiketaon od loze Aresa boga I dva razumna starca Ukalegon i još Antenor. i tada pozove Helenu Prijam: "Dođi. I kralj dobar je on i kopljanik kršan i meni Djever bio je kuji bezobraznoj. isp. Helena zove sebe bezobraznom kujom i u Odiseji pjev. 263. ako je bio!" 11 Reče. Što zbog takove žene već odavno nevolje trpe! Licem je ona vrlo na besmrtne boginje nalik! Nego kakva je. Koji bi glavit bio toliko. Starost im nije dala vojevati. da je. kod Skejskih vrata. ženska dika. Ti mi kriva nijesi. Kada Helenu spaze na kulu gdje uzlazi k njima. ona dobro zna da joj je Agamemnon bio djever. već bogovi krivi su meni.

odgovori njemu ovako: "Ono ti je Odisej dosjetljivi. Ipak se njegovu stasu toliko tad čudili nismo. Koji po velikom stadu ovaca prolazi b'jelih. 12 46 . a ako su se i približili. draga o kćeri. tome se ne treba čuditi jer je to odavno bilo. obilat ne bješe r'ječma. A kad su r'ječi i misli pred svima stali raspredat. A kad se digo Odisej dosjetljivi riječ govorit." Razumni na to njoj Antenor prozbori r'ječi: "Tu si doista riječ po pravici kazala. Nego kad sjedoše oba. On je pameti mudre i lakavstva svakakva znade. Odisej dakle kad govori. Ja ih dočekah oba u domu svom i počastih. Tad nadgovaro se ne bi s Odisejem smrtnik ni jedan. kad govore. Već ga držaše čvrsto u ruci nevještu sličan. Skeptra ni pred sobom on ni za sobom nije okreto. može se misliti da se Ahejci nikad prije nijesu tako približili vratima grada Troje kao sada. Nego veoma zvonko. Tako im vidjeh stas i poznah pamet im mudru. Ali kad veliki glas iz prsiju ispusti svojih. S Aresu milim je došo Menelajem poslan zbog tebe. Al' kad Trojanci se skupe. Al' on ko ovan svud po redovima oblazi ljudskim. Širokim plećima sve ih Menelaje nadvisi stojeć. sad reci. da je čovjek mrzovoljast ili budala.pred deset godina. Već je došao jednoć Odisej ovamo divni. malo doduše. premda ga je već jednoć vidio i govorio s njim. Koji se na polju rodi brdovite itačke zemlje.Homer: Ilijada 190 195 200 205 210 215 220 225 I ja brojah se neki među njima bivši pomoćnik U dane one. Što Prijam ne prepoznaje Odiseja. Odisej glavitiji bješe. mahati rukama ili kojim predmetom što ga imaju u ruci." Helena. Ali je prsima on i plećima vidjeti širi. Ni tome se ne treba čuditi što se sada istom (kad je rat već u desetoj godini) pruža prilika Prijamu da upozna glavne vojskovode ahejske. ne maše rukama ni skeptrom što ga drži u ruci (i danas običavaju mnogi govornici. . i nije bilo prilike mirno ih motriti kao sada kad miruju i hoće s Trojancima da se pomire. Zeusova kćerka. Riječ sipati stane pahuljicam snježnima slične. Taj mi se najviše čini gustorunu naličan ovnu. iako bijaše mlađi. Njegovo oružje eno na zemlji mnogohranoj leži. Ali zboraše zgodno. na pr. sinak Laertov. olovkom). 12 Reko bi. Stade i gledaše strmo oborivši na zemlju oči." Drugoga zatim vidjev Odiseja pitaše starac: "Deder mi. tko li je onaj? Glavom je Atrejev sin Agamemnon veći od njega. ženo. trebalo je s njima boriti se." Trećega Ajasa opet uočivši pitaše starac: "Tko li je onaj Ahejac i vr'o junak i visok 217-219. Tad je Megelaje brzo govorio. i oni se med njima nađu. gleda preda se. kad bjehu Amazonke muškare došle: Ali sjajnookih ima sinova ahejskih više. mirno stoji.

a s njim se 13 259. 245 250 255 260 265 Zaloge tvrde vjere glasnici nosiše kroz grad: Jagnjadi dvoje i plod zemaljski veselicu vino U kozjem m'jehu. vidi st. Prijam se u kola popne i uzde potegne k sebi. i oni se pokore brzo. Sada sjajnooke sve Ahejce ostale vidim. jedni drugim da tvrdu vjeru zadate. Koji od njih nadjača. Često je Aresu mili Menelaj ugostio njega U kući našoj. gdje kažu prekrasnih žena. Polideuk šakobija dobri Drugi je. kad kod nas uvratio bi se sa Krete. . a krčag u rukama nosaše sjajan I čaše zlatne Idej oglasnik.gorostasni to ti je Ajas: A tamo kao bog Idomenej med Krećani stoji. u Troji Grudastoj ostan'mo mi. Kastor vitez je jedan. u konjogojni oni nek Argos Odu i ahejsku zemlju. 47 . koji bi mogao pasti na mejdanu. Tad na mnogohranu zemlju obojica siđoše s kola Pa tad u sr'jedu stupe med Trojce i među Ahejce." Reče. "starac protrnu" poradi sina Parisa. 306-307. Iz Lakedemona ljupkog nijesu krenuli možda? Il' u moroplovnih lađah doduše dođoše amo. rođena braća. Te će Aleksandro sada i Aresu mili Menelaj S kopljima dugim izići na mejdan poradi žene. Na polje uprave konje brzonoge skroz Skejska vrata. A kad dođoše već med Trojance i med Ahejce. Vođe konjokrotam Trojcem i nazuvčarom Ahejcem. 245-313. C. U polje. što moja mati ih rodi. Tad se junacima kralj Agamemnon digne. . zovu boljari. Okolo njega se kretske čelovođe skupile eno. Koje bih mogla prepoznat i kazati njih poimence. Ali u bojeve neće da ulaze junačke oni Bojeć se mnoge sramote i rugla. Al' upravljača dvaju ne mogu narodnih vidjet. Laomedonov o sine. Neka upregnu konje. U kola prekrasna s njim Antenor se također popne.a njih je zemlja plodorodna oba već krila U Lakedemonu ondje na postojbini im miloj. a starac protrnu 13 i druzima kaže. zadobit će blago i ženu. k Prijamu starcu Pristupi on i ovim rječima potakne njega: "Diž' se. Vjera se utvrđuje žrtvom." Tako mu reče. što je na meni. A drugi uhvat'mo tvrdu u ljubavi vjeru.Homer: Ilijada 230 235 240 Među Argejcima glavom i širokim plećima viđen?" Njemu će ženska dika dugohaljka Helena reći: "Obrana ahejska to je.

" Reče i janjcima vrat presiječe nemilom mjeđu. a Prijam Ako ne ushtije meni sa svojim sinovima platit Naknadu. smiješaju zatim Vino u vrču i vode na kraljevske naliju ruke. Buđ'te svjedoci. "Zeus-bog znade. I med potomcima o tom nek ostane spomen. jer mjed im je uzela dušu.Homer: Ilijada 270 275 280 285 290 295 300 305 310 14 15 I umni digne Odisej. njihovoj djeci. a znadu i ostali besmrtni bozi. koji pod zemljom Pokojne kaznite ljude. kojeno sve sa nebesa čuješ i motriš. kako se jelo meso onih životinja koje su žrtvovane u drugim kakvim zgodama). Njima i. Ako plavokosi pak Menelaj Aleksandra svlada. Jer mi ne može srce podnesti. Al' bez života bjehu. tj. i bud'te čuvari vjere nam tvrde! Ako Aleksandro svlada Menelaja. da očima gledam Gdje se s Aresu milim Menelajem sinak mi bori. a žene im oteli drugi!" Tako izreku. Janjcima odreže dlake sa glave. sa Ide kojino vladaš. onda glasnici Trojanskima boljarma i ahejskim pod'jele dlake. I sunce. za znak da se svi zajedno s Agamemnonom zaklinju. 15 274. kako je pravo. al' ne htje Kronion to im izvršit. zakune l' se tkogod gdje krivo. 14 Atrid podigne ruke ovako se moleći glasno: "Najveći. A sin Atrejev nož povuče od boka onda. Koji mu višaše vazda uz velike korice mača. Tad u kondire vina iz vrča zacrpu i njega Izliju pa se molit vjekovitim bozima počnu. "u kola jagnjiće metne". A u brzoplovnim mi u lađama vrat'mo se kući. 310." Reče i u kola junak bogoliki jagnjiće metne. glasnici pak ponosni svedu Zaloge vjere tvrde božanske. Nek im ko ovo vino iscuri mozak po zemlji. preslavni Zeuse i ostali besmrtni bozi. dok ne nađem ratu svršetka. Gdjekoji tad je Ahejac i Trojac reko ovako: "Najveći. Zemljo i potoci vi i bogovi. one zaklane i bogovima žrtvovane. pošto u boju Aleksandro sinak mu padne. Trojci vi i nazuvčari Ahejći. Ja ću se natrag sad u vjetroviti Ilij povratit. Helena neka mu onda i čitavo ostane blago. preslavni Zeuse. ubije l' njega. Onda ću ostati ovdje i s njima naknade radi Dalje vojevat sve dotle. Kome je od njih dvaju skončanje suđeno i smrt. Koji od nas prvi preko vjere uzrade tvrde. Prijam će ih odvesti u Troju te ih dati zakopati ili u more baciti (jer meso životinja koje su žrtvovane pri zakletvama nije se jelo. Onda im započne riječ potomak Dardanov Prijam: "Čujte me. a jošte se praćkahu oba. 48 . Onda ih na zemlju metne. Onda nek Helenu vrate Trojanci i čitavo blago I nek naknadu plate Argejcima.

Metne na pleći mač 17 sa srebrnim klincima mjeden. u ruci koplje. Menelaj se bije s Parisom. Veliki i teški štit on onda u ruke uzme. Na glavu junačku šljem krasnotvoran postavi zatim Sa konjskim repom. Maretića. U kola prekrasna s njim Antenor se također popne. sa Ide kojino vladaš. Zato Homer sasvim u duhu epske poezije u svojim opisima vrlo rado predmete koji su u prostoru jedan pored drugoga pretvara u radnju prenoseći ih tako iz prostora u vrijeme. Koji će prvi bacit mejdandžija mjedeno koplje. nego kako se oruža. st. Tada na pleći muž ljepokose Helene one Divni Aleksandro na se navuče oružje krasno. Onaj. 314-461. Gdjekoji tad je Ahejac i Trojac reko ovako: "Najveći. Menelaj nadvlađuje. Tako rade slikari i ne mogu drukčije raditi. Oni u redove sjednu. Okolo prsiju oklop navuče. 17 334. "metne na pleći mač" . I u našoj narodnoj junačkoj poeziji ima takvih primjera. Te se vraćahu natrag obojica u grad u Ilij. što kopče od srebra spučahu kruto. u Aidove dvore da ode. 2. 314-368. i kita odozgo se tresaše strašno. to je mogao pjesnik tako prikazati da reče: oko golijeni bili su mu nazuvci.Homer: Ilijada Onda se popne sam i uzde potegne k sebi. To je bio opis prema onome kako se što prikazuje u prostoru čovjeku koji što gleda. u kojem su jedan iza drugoga. na glavi šljem. 7. vidi u T.vidi pjev. st. preslavni Zeuse. i tada sjajnošljemac veliki Hektor Prom'ješa gledajuć natrag. Naša narodna epika. u kacigu zatim Mjedenu ždrebove bace i onda prom'ješaju u njoj. kako meće na se jedan dio oružja za drugim. što zgodno mu za šaku bješe. Drukčije je u epskoj poeziji. 86-88. 315 320 325 330 335 A sin Prijamov Hektor i s njime divni Odisej Izmjere najprije prostor za mejdan. koji je bio Oklop Likaona brata. 329-338. Nazuvke krasne. koji je rat među nama zavrgo ovaj. 16 Nazuvke najprije on navuče oko gol'jeni. na plećima mač i štit. što se događalo u vremenu jedno iza drugoga. jer oni mogu prikazivati samo ono što je u prostoru jedno pored drugoga. oko prsiju oklop. Uzme ubojno koplje. i uredi ga na sebi. 16 49 .. A. da propadne on. Zato je evo i ovdje Paris opisan. Ljudi podignu ruke i bozima stanu se molit. kojoj je glavni posao da pripovijeda što je nekad bilo." Tako izreku. 45. Daj. Kako je Paris oružan. i Parisu iskoči ždrijeb. ne kako je oružan. A mi ostan'mo drugi u ljubavi i vjeri tvrdoj. gdje konji poskokljivi kome Stajahu i gdje njihno i oružje šareno bješe.

342. valjada zato što toga. kad vide ih. prizor je nov i neobičan." B. 370 375 18 19 Reče i skoči te za šljem konjogrivni pograbi njega Pa ga okrene onda i među Ahejce povuče." Reče i zamahne kopljem dugosjenim i tad ga baci.. 743.. Ali mač mi se slomi u ruci i koplje iz ruku Naprazno meni poletje. "branik". Te kroz blistavi štit silovito iziđe koplje. šljem da mu drži. Divnog Aleksandra sad. "očima gledajuć strašno". al' o njoj Prsne na d'jela na tri na četiri. od mojih da pogine ruku. I vrlo umjetni oklop probode ono junaku. Ona mu prekine remen od vola zaklanog krepko. na kojima se "kita tresaše strašno" (st. 369-447. u čudu nađu. pjev. Afrodita spasava Parisa. već o štitu jakom se svine Parisu rt od koplja.Homer: Ilijada 340 345 350 355 360 365 Oružjem isto tako Menelaj se oružo hrabri. a onda podigne svoje Atrejev sin Menelaj i Zeusu se pomoli ocu: "Daj mi. u čudu nađu". i tako njega ne svladah. nema od tebe okrutnijeg boga! Doista mišljah kaznit Aleksandra za sve zločinstvo.. Pod grlom nježnim ga stade izvezeni daviti remen. kao mjedeni obluk što se spušta s kacige i brani lice. tj. s jedne i s druge strane. "svi se . kako se vidi u 5. S klincima srebrni mač povukavši Atrejev sinak Zamahne. te mu iz ruke Ispadne. naplatiti zlu počinjača. a ni takva megdana još nije bilo. kad s ljubavlju dočeka gosta. konjokrote svi se Trojanci I nazuvčari Ahejci. 19 Nablizu oni stanu na izmjerenome mjestu Kopljima vitlajući i jedan na drugog ljutit. Tada u sr'jedu stupe med Trojce i među Ahejce Očima gledajuć strašno 18 . Njega bi dovuko bio Menelaj i golemu slavu Steko. gospode Zeuse. 337). udari njima u kacigin branik 20 . 50 . Kada već njih dva budu u oružju sa obje strane. Zgodi Aleksandra u štit. što svuda jednako krije. Pokraj slabina prođe i košulju proreže naskroz. ispod šljemova. branika su dva. da Zeusova kći Afrodita ne spazi oštro. Što ga je ispod brade nategnuo. 20 362. Tad se Aleksandro pregne i crnoj se ukloni smrti. 343. Al' ga ne probi mjed. što svuda jednako krije. Prvi Aleksandro baci dugosjeno koplje i njime Zgodi Menelaja u štit. st. Atrid pisne u široko pogledav nebo: "Oče o Zeuse. Nek se i poslije tkogod od ljudi poznijih žaca Zlo domaćinu činit.

nemoj. a oko nje mnoge u skupu Trojanke nađe. Drugi put skoči Menelaj želeći ga mjedenim kopljem Ubiti. a preko mjere već u duši sam jadna. Sjedi sama uz njega i ostavi staze božanske. da ne bih te povrgla ljuta. Da ne pomrzim te tako. ne bi mu rekla. maglom ga silnom Zavije pa ga metne u mirisnu svođenu sobu. kako si me nekad poklonila Parisu. kojemu hoćeš da me pokloniš. valjada i tamo imaš kakvog ljubimca. Da je iz boja došo. već da se u kolo sprema Otić. Helenu dozvati ode. ali ga tad Afrodita ugrabi lako Boginja besmrtnica budući. Ako i tamo dragog imadeš med ljudima smrtnim. On ti u sobi sad i u krevetu struganom leži. od sviju Helena nju je Voljela. Svojim nogama više na Olimp nemoj se vratit. Ali kad Helena vrat Afrodite boginje spazi I prsi njezine ljupke i blistave sjajne joj oči.Homer: Ilijada 380 385 390 395 400 405 410 415 Prazna kaciga tada u punahnoj ostane ruci. Dok te robinjom svojom ne učini on ili ženom. On u ljepoti sja i u odjeći. 21 400-402. 21 Jerbo me mrsku ženu Menelaje hoće odvesti U kuću. i Helena nje se poboji Zeusova kćerka. 51 . Zato si ovamo sada pristupila lukavo k meni. boginjo čudna. ko prije što strašno te ljubljah. drznice. na visokoj kuli zateče Nju. ako zavrgnem među njima još ljuće neprijateljstvo. i sada želiš zavesti? Valjada nekud me vabiš u gradove žitelja pune. .njojzi slična progovori tad Afrodita: "Hajde. a taj me je sada izgubio." 22 Reče. Koja je vunu njoj izrađivala. i zamjera meni bi bila. tj. I da med narodom trojskim i danajskim neprijateljstvo Ne smislim ljuto. i grdno nastradati ti bi tad mogla." Tako joj reče i njoj u grudima srce potače. da kući brže se vratiš. Da s njim postelju d'jelim. 22 416-417. nego je do sad bilo. il' iz kola da je izišao i sad da sjedi. kada je sad Aleksandra divnoga svlado. tj. Aleksandro zove. u divnom dok još Lakedemonu bješe. A ja ne idem tamo. i Trojanke mene bi potom Korile sve. i nju mili drugari dignu sa zemlje. mogli bi te ili jedni ili drugi ubiti. Što ih il' Frigija ima il' zemlja Meonska mila. Nego se jednako muči uz onoga i čuvaj njega. "grdno nastradati ti bi mogla"." Srdita nato njoj Afrodita progovori divna: "Dražit me. A njom zavrtjevši junak med nazuvčare Ahejce Baci je. Helenu ona povuče za milenu odjeću njenu Te joj progovori staroj vunarici slična se stvoriv. Onda se zadivi i r'ječ izustivši prozbori ovu: "Zašto me.

Aresu milom. prvašnji muž moj! Sam si se hvalio prije.Homer: Ilijada 420 425 430 435 440 445 Ode. a boginja iđaše pred njom. u haljinu sjajnu i blistavu zaviv se. grdnjama teškim.da ga je samo Vidio tko! jer mržahu na nj ko na crnu Keru. da je Menelaj nadvladao Aresu mili. Ta Menelaj je sada s Ateninom pomoći svlado. Nego i opet 23 Deder Aresu inilog Menelaja idi pozovi. Ne spazi Trojka ni jedna. u visoku ložnicu uđe. ta i nama pomažu bozi. da kopljem si. Nitko ga nije krio od ljubavi. da te ne bi umorilo njegovo koplje. i slatka me osvaja žudnja. Kada u prekrasni dom Aleksandrov dođu već one.. Prođi se boja te nemoj u borbi se boriti više Sa plavokosim onim Menelajem niti se ludo Rvati. Agamemnon zahtijeva da se pogodba izvrši. Dardanci vi i Trojanci i pomoćnici. ženska dika. A sin Atrejev pođe po vojsci na zv'jera nalik Ne bi l' Aleksandra mogo bogolikog opazit gdjegod." Paris odgovori njoj i besjede prihvati ove: "Nemoj napadat na me. Ni u moroplovnih lađah kad krenuh ugrabiv tebe Iz Lakedemona milog. mila nasmješljivka. 52 . rukama. snagom Jači od Aresu milog Menelaja. koliko Sada sam tebe željan. Onda junacima kralj Agamemnon prozbori njima: "Čujte.. Ta još mi dušu nije osvojila ljubav toliko. A Afrodita. Argejku Helenu vi nama i čitavo vratite s njome 23 450 455 431-436. 448-461. . Na nju se Helena kći egidonoše Zeusa posadiv Odvrati od muža oči i napadne na njeg veleći: "Došo si iz boja gle! ej nestalo da te u njemu! Da te je junak kršan umorio." Reče i prvi pođe u krevet. Nego hajdemo leći. ironija i ironički savjet onome kojemu je život draži od poštenja. nasladit se ljubavi hajd'mo. njegovo koplje". stolicu uzme I pred Aleksandra divnog donese je i metne preda nj. na kranajskom otoku kad sam Prvi put legavši s tobom obljubio tebe. a žena za njime. Vas dva da d'jelite mejdan i opet! Al' ja ti kažem. A ja ću drugi put njega. C. Helena. mučeć. Al' nit' ikoji Trojac nit' ikoji slavni pomoćnik Nije ga mogo pokazat Menelaju. Vidi se. "Nego i opet . o ženo. Sluškinje brzo svaka na svoje poslove pođu. Tako u provrtanom u krevetu počinu oni.

" Reče Atrejev sin. 24 53 . 24 461. kako je pravo. i povlade svi mu Ahejci. "povlade svi mu Ahejci". .Homer: Ilijada 460 Blago i naknadu dajte naplatite.a Trojanci šute i svojom šutnjom priznaju da Agamemnon pravo govori. I med potomcima o tom da spomen ostati može.

. Odmah Kronov sin podbadati započne Heru R'ječima bodljikavim i prozbori šibajuć na nju: "Dvije pomoćnice dobre od boginja ima Menelaj. Ako je svima milo u duši i svima vam drago. Hoćemo l' ljuti rat i pokolj dizati strašni. već ostane šuteć 7-9. a Heba gospođa nektar Besmrtnim bozima toči. dan.Homer: Ilijada ČETVRTO PJEVANJE (22. što l' sad se ima učinit. ali mila nasmješljivka sveđ Afrodita Parisu u pomoć ide i odvraća Kere od njega: I sad je spasla njega. kad mišljaše poginut veće. 8. Agamemnon pregleda vojsku. Argejku Helenu pak Menelaje neka odvede. a to ne može drukčije biti nego ako se boj među Ahejcima i Trojancima nastavi. i na početku 2. Obje sjeđahu blizu i Trojcima radiše o zlu. a Afrodita svoje miljenike drukčije brani! 2 8. Boginja ništa ne reče Atena. Nastavak) Vjera se lomi. Nego mislimo dajmo. 1 On Alalkomenku 2 ima Atenu i Argejku Heru. Zeus ne misli ozbiljno što tu kaže jer je on tvrdo odlučio Ahileju pribaviti zadovoljštinu (vidi u 1. 523-530. 3 17-19. "Alalkomenka" zove pjesnik boginju Atenu po gradu Alalkomeni u Beotiji (gdje su je valjada osobito častili). pjev. Bogovi sjede svi u vijeću sada kod Zeusa Na zlaćenom na podu. 1-72. pjev.3 Pa nek Prijama grad gospodara ostane čitav. Nego daleko sjede i srce naslađuju samim Gledanjem. Bogovi odlučuju da se Troja razori. Il' ćemo ljubav vrći med Trojce i med Argejce.). . ironija: lijepe pomoćnice. koje mirno sjede i gledaju i ne pomažu svojim Ahejcima. te jedan nazdravlja drugom Zlatnim kondirima oni i na grad trojanski glede. st. Ali je Aresu mili Menelaje pobjednik osto. 1 5 10 15 20 54 ." Reče. A. Zeus samo hoće da Heru draži zbog njezine velike mržnje na Trojance. Kršenje vjere. a s njome i Hera. i mrmljaše na to Atena. 1-219.

što sada mislim ti reći: Ako ikada ja razoriti na silu htjednem Ikoji grad. Kako ćeš uređen grad razoriti Ilijski njima? U grad kroz zidove duge. Drugo još u srce spravi. vidi u 1. na pola nerado. Mojemu gnjevu nemoj da smetaš. 4 Koliko god imade gradova pod zvjezdanim nebom Pod suncem. tad svoju bi stišala srdnju! Radi. te želiš sveđ neprestance. al' bogovi drugi povladiti nećemo tebi. Pa da ti i branim ja. Kog se naznojih radeć? Utrudiše mi se konji. i neću od tebe branit ni jednog. Kada sam boginja i ja. Sva tri grada razori. ali ne s voljom. podjednaka gozba. Ali u tome ja ću popuštati tebi.a meni Ti ćeš popuštat. te pozemljari usred njih stanuju ljudi. kad omrznu tebi u duši. ." Vrlo ozlovoljen Zeus nebesa oblačitelj reče: "Zloćuda. ta kakve to izusti r'ječi! Zar ćeš bezuspješnim trud moj i zaludnim stvoriti i znoj. st. 48. Radi. i bijes je hvataše divlji. Ja se od lukavca Krona porodih časnija od svih S dvoga: sa svojega roda. među Ahejce I među Trojce nek zađe u pokolj strahoviti njihov I neka gleda tamo. koji si pravi med bozima svima gospodar. pjev. Al' gnjev provali Heri iz grudi. "rado. i tebi što sam se ženom Nazvala. Sparta i Argos. 469. tj. kroz vrata da uniđeš sada I da Prijama proždreš prijesna i njegovu djecu I druge Trojce s njim. već kakvi su darovi nama. na pola rado. kako te volja. preko vjere tvrde da Trojci 4 5 43.. al' s toga ne bilo svađe Među mnom i među tobom ni razdora med nama dvoma. te besjedu počne: "Prestrašni Kronov sine. jer mnogo si jači od mene." Tada volooka Hera odgovori njemu ovako: "Do tri su grada meni od sviju ostala draža: Prostranih ulica grad Mikena. ali ne s voljom". od istoga roda sam s tobom. 5 Bez pretiline i vina. Ne kratim tebi. Najdraži srcu mojem od sviju sveti je Ilij I kralj kopljometnik Prijam i narod Prijama kralja. kakva ti zla toliko učini Prijam. 55 . A sad brže naloži Ateni. I on i njegova djeca.Homer: Ilijada 25 30 35 40 45 50 55 60 65 Ljuta na oca Zeusa. Nikad mi ne bješe oltar bez podjednake bez gozbe. da razorit ih ne pustim tebi. nego me pusti. a drugi će vječni slijedit nas bozi. Kad ja tebi rado dopustih. Ljude kad skupljah na zator i Prijamu i svoj mu djeci. miljenici u kojem se rodiše tvoji. Nego ni muke moje bezuspješne ne treba činit. Ne bih ti mogla zabranit.

Boginja stane uz njega i krilate rekne mu r'ječi: 8 "Bi li me poslušat htio. pa ona nezazornog jakoga sina Nađe Likonova stojeć. što dođoše s njim od vode Esepa. Reče. Atena nagovara Pandara da odapne strijelu na Menelaja. st. i d. Nalik na takovu zv'jezdu Atena Palada skoči Na zemlju među vojske. Uto med Trojce zađe Atena čovjeku slična. pjev. a zato je nužno da se zadana vjera prekrši. Tada je gdjekoji k drugu okrenuv se reko ovako: "Doista ljuti će rat i pokolj nastati strašni.. Boginja Atena nagovara evo Pandara da izbaci strijelu na Menelaja. te će te svi Trojanci slavit i ljubit. koji je dobar Kopljanik bio. Ko sin lukavca Krona kad pusti sjajnu zvijezdu. pjev. 6 7 75 80 85 90 95 56 . . sasvim nedostojno božanstva. i vara ga da će dobiti darove od Aleksandra (Parisa). i začude se gledači. 128 i d. Vinuv se Olimpskoj gori niz glavice boginja ode. A najviše od sviju Aleksandro kraljević mladi? 67. te posluša riječ i ljudi i bogova otac I on krilate r'ječi Ateni progovori ove: "U vojsku brže otiđi med Trojce i med Ahejce. Boginja hoće da se boj među Trojancima nastavi i tako da njoj mrska Troja prije ili poslije propadne. I konjokrote Trojci i nazuvčari Ahejci. Nanovo stvoriti ljubav med jednom i drugom stranom. Ili će premudri Zeus-bog. te iz nje množina varnica kr'jesi 7 . vidi 5. Slična Antenora sinu Laodoku. preko vjere tvrde da Trojci Napadnu prvi Ahejce veoma ponosne sada.i tražit bogolikog Pandara stane. jer ako bi se Trojanci i Ahejci pomirili." Tako je gdjekoji Trojac i gdjekoji reko Ahejac. 75-77.. Likonov hrabri o sine? Ne bi li pregnuo ti na Menelaja brzicu str'jelu Baciti. a kad je Pandar posluša i izbaci strijelu. 528-530.Homer: Ilijada 70 Napadnu prvi Ahejce veoma ponosne sada. Pandara. ne bi Troja mogla biti osvojena i razorena. st. 276. pjev. Atena obrani od nje Menelaja (vidi dalje st. st. 8 93-104. nego samo da se prekrši zadana vjera (vidi 3. 296. Ahejci su sada ponosni zbog pobjede Menelajeve. Ne bi l' ga našla. te potakne tim i onako željnu Atenu. O nesavršenstvu grčkih bogova vidi u bilješki 1. koji je izvršio ono što je Atena htjela ona poslije ubija. Da brodarima znak il' vojnicima široke vojske Bude." B.). I tamo gledaj ti. štitonosne čete do njega Stajahu jake.). jer ona nikako neće da Menelaj pogine." 6 Reče. Atena dakle radi ovdje vrlo nemoralno. koju bogovi imaju da štite i krivokletnike da kazne. 73-147. Sjajna zvijezda o kojoj se ovdje govori jamačno je meteor. što ljudskim rukuje ratom.

što donosi bolesti crne. gdje dvostruki branjaše oklop. a druga dva su dolje. jedan je rt na vrhu. 10 122. "pljenjačica Zeusova kćerka" je boginja Atena. "željezo". Oštru strijelu on na tetivu namjesti brzo I svjetlorodnom bogu slavnolukom on Apolonu Tad hekatombu ovaca prvorodnih obrekne slavnu. 12 127-129. tj. A kad je u okrug luk pritegnuo veliki k sebi. tetivu od vola i zareze 10 skupa Lati. kad se strijela meće na tetivu. a gornji se dvjema prstima lijeve ruke drži da se strijela ne bi micala. krilatu uzme. n'jesu. Nego na naočitog Menelaja deder odapni. 146-147. svaki na svojoj strani. strijela poleti Oštra i u čete ona zaželi past med junake. Ona je od kože tvoje odvratila. Na nj da navalili ne bi Ahejci ubojni prije. Daj svjetlorodnom bogu slavnolukom ti Apolonu Sad hekatombu ovaca prvorodnih slavnu obreci. apostrofa. Da ćeš prikazati doma u Zeliju svetu se vrativ.Homer: Ilijada 100 105 110 115 120 125 130 Ti bi od njega prvi darova dobio sjajnih. 13 128. zatim strijelu Novu. pjesnik se obraća s nekoliko riječi na čeljade. Sav on zabreči. ka grudma tetivu primače i željezo 11 k luku. tetiva zabruji. 111. On tad poklopac skine sa tulca. Blaženi besmrtni bozi zaboravili ni tebe 12 O Menelaje. te na hrid nauznak pade. gdje su se zlatne Pojasne držale kopče. Dobro ih izgladi on i kolutić 9 zlatan dodade. U prsi rani jarca. kao da ono stoji pred njim. On taj nategne luk i pažljivo spusti i na tle Nasloni. Da on Atreju sina Menelaja ubojnog vidi Ubita tvojom strijelom. donji se pritisne prstom desne ruke. 9 57 ."zarezi" su na strijeli. Šesnaest šaka rozi iz glave izrasli su jarcu. nalazi se tzv. Da će prikazati doma u Zeliju svetu se vrativ. Negoli Atrejev sin Menelaje ubojni padne. željezni šiljak strijele. a taj šiljak ima oblik trokuta sa tri rta. pljenjačica Zeusova kćerka 13 Preda te stav od strijele oštro'rte obrani tebe. a u našoj je narodnoj poeziji nema. o kojemu govori. na lomaču dignuta bolnu. kojoj je jedan kraj pritvrđen na protivnoj strani luka. tj. u nj se ima zadjeti tetiva. Boginja tamo strijelu navede. kad u snu slatkome leži. 11 123. Gladak izvadi luk od rogova brzoga jarca Divljega. kao što mati Od čeda odvraća muhu. Uhvati str'jelu. složi valjano rogodjelja majstor. "kolutić" stoji na jednom kraju luka. a njeg valjani drugari zaklone štitma." Reče Atena i njemu ludovu nagovori srce. U tim stihovima kao i u st. Apostrofa nije rijetka u Homera. I njih načini. koga je sam pogodio pod grudi nekad: Čekajuć on ga uvrebo. iz pećine kada je išo.

"rti" vidi u st. Lijepe gol'jeni tvoje i krasni pod njima gležnji. Ko kad na bjelokost 14 lije crvenilo Meonka koja Ili Karanka žena za nakit obrazu konjskom. st. pjev. koje su vjeru Zadale! Ako ih Zeus izvišio nije već sada. "desnice".Homer: Ilijada 135 140 145 Gorka padne strijela na pritvrđen k tijelu pojas. i oni će platiti skupo Sami životom svojim i ženama i ludom djecom. što u eteru živi. 148-219. C. Tako se bedra tvoja. Pustiv te. 15 151. Kronov će sin visokovladni Zeus. U taj se umjetni pojas Menelaju ona zabode I vrlo umjetni oklop probode i potpasak ona. vidi u 2. 298-301). obliše krvlju. I to u komori teži. I sam Aresu mili Menelaje protrne tada. Jer ja u srcu svom i u duši predobro znadem. Bjelokost je Grcima dolazila trgovačkim putem preko Feničana. Menelaje. 141. tj. "Ako ih Zeus izvršio nije već sada". st. da se sam pred Danajci s Trojcima boriš. ne spominje ga nikad. onu kojom je šiljak strijele privezan za cijev. tj. na tvoju zakleh se vjerom. ako Zeus sada ne kara krivokletnike onako kako su se sami zakleli da im se dogodi. Ali kad uzicu 15 spazi i rtove da su izišli. . 17 160. Tako te zgodiše Trojci i vjeru zgaziše tvrdu! Ali jagnjića krv i zakletva uzalud nije. 17 Poslije sve će izvršit. Teško zajeca kralj Agamemnon i reče drugarma Ruku Menelaja držeć (drugari također jecnu): "Na smrt. što u Odiseji). Odmah se opet u njemu u grudima sabere srce. dragi o brate. kad će i sveti propasti Ilij I kralj kopljometnik Prijam i narod Prijama kralja. Agamemnonova briga za Menelaja i liječnik Mahaon. ali o životinji slonu ne zna Homer ništa. "uzicu". Te krv crna odmah poteče iz rane njemu. 341. a konjanici ga mnogi Sa sobom odn'jeti žele. Taj ga je najviše čuvo. tj. Što ga za zaštitu koži i odboj nosaše str'jela. al' kralju to je za gizdu.. ako prestupe zakletvu (vidi u 2. Zavjere uz čisto vino i desnice 16 . spominje je nekoliko puta (što u Ilijadi. 16 159. al' str'jela prođe i njega. U dio najgornji kože ogrebe ona junaka. Doći će jednom dan. 14 150 155 160 165 58 . Egidu tamnu sam potresti na sve Trojance Srdit s prijevare njihne. Tada protrne sav junacima kralj Agamemnon. Kada opazi krv gdje iz rane lije se crna. 123. Dika njegovu konju i konjskome još upravljaču. "bjelokost" je slonova kost koja je Homeru dobro poznata.. i sve će se tako izvršit. pjev.

mene će snaći. božjem glasniku: "Što prije amo. Mahaona zovni. nama na tugu. Argos.."" Reći će tko. ta je pregača od kože ili od pusta. Glasnik stane uz njega i krilate rekne mu r'ječi: "Diž' se. Menelaje. 18 19 59 . Kojega junak dobar na luku pogodi str'jelom Trojac il' Likijac.jer nije Na zlu se mjestu strijela zabola. U četu među Ahejce mjedenhalje odmaha zađe Očima tražeć junaka Mahaona i spazi njega. 18 Jer će se odmah sjetit Ahejci očinske zemlje. gdje plavi Menelaje ranjen Stajaše. kad budeš ležo pod Trojom ne svršivši posla. a tvoje će kosti u zemlji Truhnut. a oko njega boljari se skupili u krug. a zemlja nek široka poda mnom zine!" Njega plavokosi junak Menelaje tješeći reče: "Ne boj se. Tad bismo ostavili Trojancem i Prijamu diku Helenu Argejku rodom. Neka Atreju sina Menelaja ubojnog vidi. u ahejsku široku vojsku. a mnoge štitonosne čete do njega Stajahu jake. Taltibiju ti. Menelaje dragi! Ljekar će ogledat ranu i na nju će l'jekove metnut." Silni odgovori kralj Agamemnon njemu ovako: "Ej da se tako hoće dogodit. što ga izradiše s mukom kovači." 20 Tako mu reče i time u grudima gane mu srce. u kojega okolini malo ima vode. tj. Spazi gdje stoji. Ko što je uzalud amo Ahejce doveo u boj! Ali se vratio doma na postojbinu si milu U lađah praznih ovdje Menelaja ostaviv dobrog. 186. vidi u 2." Reče i prozbori zatim Taltibiju. "pregača" nije na tijelu.Homer: Ilijada 170 175 180 185 190 195 200 205 210 Ali strahovita žalost. nego viri s oklopa do koljena i krije donje tijelo. da Atreju sina Menelaja ubojnog vidiš. 60-70. junaka te kralj Agamemnon Zove. nama na tugu. što dođoše s njim od konjogojne Trike. . Ktome potpasak. "žedni Argos". i čuvši mu riječ oglasnik posluša njega. Onda će gdjekoji drski Trojanac skočiti na grob Naočitoga junaka Menelaja te će još reći: ""Srce iskalio kralj Agamemnon tako na svemu. 20 205-207. Najgrđa ja bih rđa u Argos se vratio žedni. Kojega junak dobar na luku pogodi str'jelom Trojac il' Likijac. Ne bi li muke crne odvratili oni od tebe. pjev. On je nezazornoga Asklepija sinak ljekara. Ako mi umreš ti i ispuniš sudbu života. I oba u čete zađu. a pregača 19 zadrža ozdo. sebi na diku." Reče. 171. Glasnik ponavlja Agamemnonove riječi (st. Asklepijev sine. 195-197). Pa kad već onamo dođu. već spr'jeda je pojas Presjajni zadržo nju. st. sebi na diku. samo nemoj Ahejce plašit.

hvališe. "jastrebovi". a oštri se odlome rti. 9. A mi u lađama izvest ćemo mile im žene I djecu njihovu ludu. A spaziv ranu. I tad pješice on po redovima ode junaka. st. Sin Ptolemejev. Te je grdio mnogo riječima strditim veleć: "Nije l' vas. Te je pristupajuć k njima riječima hrabrio mnogo. kad osvojimo im Troju. al' i Ahejci Skoče na oružje tad i veselja se bojnoga sjete. Već on se u bitku žuri veoma. Čekate valj'da. unuk Pirejev. 4. Obje vojske jedna prema drugoj. Koje brzokonjike Argejce viđaše spremne." A gdje je vidio koje da prestaju od boja strašnog. 60 . Koji su brektali. i obrana već na pameti im nije. A. Argejci. Tad Agamemnona divnog da dr'jema vidio n'jesi Ni da se skriva gdje. subojnik njegov. 220-421. Od sjajnih mjedenih kola i konja odbježi. Kralj Agamemnon njemu zapovjedi držat ih blizu. što ga izradiše s mukom kovači. Tako zbunjeni i vi stojite nit' se borite. oj gidila argejska prava? Zbunjeni zašto stojite ovako na lanad nalik. a konje. 5. Odveže potpasak. Agamemnon pregleda čete. Koja po širokom polju utrudiše se trčeći I tad stoje. 422-456. Isisa krvcu i vještak valjane mu l'jekove metne (Ocu mu Hiron je njih udijelio dobro mu misleć). odzad pridrži Eurimedon vitez. da blizu Trojanci dođu. u junačku slavu.Homer: Ilijada 215 Med njih bogoliki junak Mahaon stupi i odmah Iz pasa pritvrđenog izvlačiti str'jelu mu stane. Dok je izvlačio str'jelu. što u nju strijela oštra je pala. Uto se prikuče Trojci štitonosni. stid. Sa njih će jastrebovi 21 izjedati tanahnu kožu. "Ej ne okan'te se sada.. Ako mu koljena klonu od truda obilazeć čete. junaštva žestine. On mu presjajni pojas i pregaču odveže ozdo. Nego koji su prvi preko vjere napali tvrde. pjev. ni da mu se neće u borbu. gdje stoje 21 237. vidi 1. Ta ni otac Zeus pomagati lašcima neće. 220 225 230 235 240 245 Okolo grlatoga Menelaja stajahu oni.

Čast ti na gozbi. Vama ne velim ništa. Te svi Ahejci takvo u grudima imali srce. Brzo bi Prijama grad gospodara pred nama pao. veseo bude Te Idomeneju on progovori ljubazne r'ječi: "Više no ostalim svim brzokonjikom Argejcem Čast. jer nije vas hrabriti nužno. 61 . Jerbo su oni prvi preko vjere napali tvrde. Gdje uređuje svoje i hrabri ih. Vidjet želite." Tako naređujuć on je po redima junačkim hodo. Hemona silnog. Iz njeg da piješ onako ko i ja.al' deder Uzmi i druge ti Ahejce dugovlase hrabrit. Kako sam nekad reko i obećo tebi. jer Trojanci razoriše vjeru. a tada kralj Agamemnon radostan ode. . neka se bore. a onda među druge zađe. drugarom ću premilim ostat. a oblak pješaka iza njih. Njemu se. Silni kad opazi njih Agamemnon. neka se bori. crnji od smole Niz more pričinja oblak oluju noseći silnu. u oružju bjehu. Kad njih opazi kralj Agamemnon. tebi u boju i u drugom poslu." Reče. čelovođe vi nazuvčarom Ahejcem. Oba. Nego diži se u boj. veseo bude Te on progovori njima i ovu im besjedu rekne: "Ajasa dva. Alastora. Idomeneju. Brže da počnemo boj. Jer kad po mjeri drugi Ahejci dugovlasi piju. Dokle po saboju ljudskom obilazeć Krećanom dođe. Nađe uz Hromija njega. Kao s vidikovca kozar kad opazi gdjeno se oblak Diže niz pučinu morsku. s govornikom jasnim iz Pila. Ta vi narodu sami velite. da ostaneš. I on po saboju hodeć do Ajasa obadva dođe. kondir uz tebe." Njemu Krećana vođ Idomenej odgovori ovo: "Tebi. Među rtnicima kralj Idomenej je stajo ko vepar Silan. Sve su stršila koplja i štitovi na njima silni. na kojoj starješinsko žarkasto vino Argejski prvi boljari u vrčima m'ješaju sebi. koji stoji daleko. Kad bi ga ruke naše osvojile. rasule njega!" Reče i ode od njih. a Zefir popiruje za njim. Idomeneju. kakvim se dičiš. kad veli ti srce. Uz Idomeneja hrabrog u oružju stajahu oni. Vidjevši protrne kozar i u spilju utjera stado: Tako s Ajasa dva hranjenika Zeusovih mladih Čete guste i tamne u borbu kretahu ljutu.Homer: Ilijada 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 Lađe s krmama krasnim na obali pjenastog mora. Al' njih će snaći smrt u budućnosti i mnogi jadi. Kronion zakriliti hoće l' vas rukom. S Nestorom nađe se tad. a zadnje mu čete Merion hrabraše vitez. Atena da i Apolon. Atrejev sine. Vazda je onda pun. Ej da otac mi Zeus.

starče. kao što ne psuje ozbiljno ni Diomeda (st. Mlađi bacaju koplja junaci. Kad ih junacima kralj Agamemnon vidi. od nužde bori. kad čovjeku klonu koljena. al' sad me pritiskuje starost. A uz Odiseja čete kefalenske stajahu čile. Agamemnon ne psuje Menesteja i Odiseja ozbiljno. tj. tj. On neka kopljem bije. usred njih namjesti slabe. Konjake prve od svih opomene i rekne njima. takovo srce. Da se i od njih tko. 24 315. Kad će se druga koja primaći ahejska četa Te navalit na Trojce i tako početi bitku. "zajednička starost". pjev. ljudma pastira. "da te koljena služe". te se gradi kao da ih oštro psuje. da si zdrav i krepak. Najprije konjike 22 on i konje i kola u red Postavi. jer oslabit hoćete time. a s mlađima ti da se družiš!" Njemu odgovori zatim Gerenjanin konjanik Nestor: I ja bih hotio biti.ej tako Da te koljena služe 23 i stalna da ti je snaga! Ali te zajednička sataruje starost 24 . Stajahu. i uza nj. oj Atrejev sine. ja ću ih svjetom. koji od mene Krepčiji jesu i koji u svoju se uzdaju snagu. ma i ne htio. 51. a oni čekahu stojeć. veseo bude Te on progovori njemu i krilate rekne mu r'ječi: "Kakvo je. koja svakoga čeka (ako prije ne umre).ej ona Da obuzima drugog. starost. on odmah 25 297. ratni bukači. Al' i ovakav ću stajat med konjici. u konjičku svoju vještinu. Atenjani. srce u grudima tvojim. za njima pak pješadiju silnu. 25 336-348. klone mu i čitavo tijelo. . kad divnog porazih Ereutal'jona! Al' sve zajedno bozi ne daju ljudima smrtnim: Ako sam momkovo onda. ne u našem stilu.). Ja ću ih hrabriti riječma.ta starcima takova čast je. učinit će najbolje tako. 314. vidi u 11. ." Tako mu reče. Da zid u boju budu. jer još bojne nijesu pokliči čule. Sad se Ahejci digoše baš i konjokrote Trojci Te se maknuše dalje. 370. 52.. Agamemnon zna dobro da su to prvi junaci. . "konjici". Kakav ti bjeh. nego isto što "uzdodrže". Silni kad spazi ga kralj Agamemnon.. valjanu. A Odisej uz njega dosjetljivi stajaše blizu. a Atrid u duši veseo ode I Peteojeva sina Menesteja igrikonjića Nađe gdje stoji. A tko iz svojih se kola na dušmanska namjeri kola." Tako ih hrabraše starac već odavno vještak u boju. Neka pritežu konje i u vrevi nek se ne metu: "Nitko neka ne želi ispred drugih borit se s Trojci Uzdanja pun u junaštvo. onakav. i d. st.Homer: Ilijada 300 305 310 315 320 325 330 335 Uz Pelagona veljeg i Bijasa. ali on to 22 23 62 . Tako su zidine stari i gradove rušili nekad Takovu misao noseć u grudima. Neka ne uzmiče nitko.

čini samo zato da ih što jače podjari na boj. 411418).Homer: Ilijada 340 345 350 355 360 365 370 375 380 Grdit ih počne i ove progovori krilate r'ječi: "O Peteoja ti hranjenika Zeusova sine. Tako mi rekoše ti. gledate rado. bude l' te volja i ako te briga je za to. Nego hajdemo sad. Uz Diomeda je sin Kapanejev stajao Stenel. i bogovi sve to pomeli!" Reče i ode od njih. jer imaš na umu što i ja. . a vele ga prvog Viteza. riječ iz ograde zubne izmače? Zašto nas nemarnim zoveš bojnicima? U boj kad ljuti S Trojcima zađemo mi s konjokrotama. prvi u oganj! Ta vi me slušate prvi. zašto stojite i čekate druge? Ta vama dolikuje. Ja te ne grdim odveć i ništa ne nalažem tebi. Ta znam. Ali ih odvrati Zeus pokazujuć zloslutne znake. pomoćnike da dobiju slavne. dokle vas volja. Mirno u grad Mikenu ko prijatelj glavni Jednoć je došao on s Polinikom bogolikim čete. Dat ih Mikenjani htješe. I ti lakomče jedan prijevara opakih puni. a tako utoma zboriš. Atride.tebanske zide obojica hoćahu podsjest. domišljat Odiseju." Onda s podsm'jehom kralj Agamemnon odgovori njemu Kada ga srdita vidi. Kako na zglobljenim on na kolima sa konjma stoji. na njihovu pristaše želju. pa ako se ružno što reklo. Silni kad spazi ga kralj Agamemnon. pa makar se i deset četa Ahejskih pred vama tuklo s Trojancima nemilom mjeđu!" Mrko pogledav njega Odisej dosjetljivi reče: "Kakva ti. tad vidjet Moći ćeš. Kada spremamo gozbu starješinam ahejski sini. Već je bio dušmane daleko ispred drugara. Tad vam je drago meso izjedati pečeno i pit Iz čaša slatko vino i medeno. što ga u ratnom vidješe poslu. da u prvom budete redu I da skočite prvi u borbu. 63 . Tako Agamemnonovo psovanje shvaća Diomed (st. Što si predati stao i razmake gledati bojne? Tidej se otac tvoj zacijelo prepado nije. a onda među druge zađe. Nikad ga ne vidjeh ja ni sukobih. Kupeći. kako je srce u tvojim grudima puno Meni prijaznih misli. na gozbu kada vas zovem. grdit ga stane Te on progovori njemu i krilate rekne mu r'ječi: "Ajme Tideja ti konjokrote hrabroga sine. Gdje je među rtnike konjokrota Trojaca zašo Otac Telemahov mili. To će se popravit potom. te porekne besjedu svoju: "Potomče Zeusov. A sad. sine Laertov. Prehrabrog nađe tad Diomeda. Zašto predate. Tideju sina. Mnogo su molili tu.

" Mrko pogleda njega Diomed jaki i reče: "Mirno. Njemu će biti tuga. I mjed strašno zazveći na prsima kralju. al' govorom boljeg. Mi smo osvojili grad sedmovratni tebanski nekad Naroda malo dovedav pod gradske bedeme tvrde Držeć se znamenja božjih i pomoći premudrog Zeusa. sjedi i poslušaj besjedu moju. oni pozovu i Tideja na gozbu. Al' sin mu naočitog Kapaneja odvrati riječ: "Ne zbori laži. 26 383-390. pjev. ljudi pastiru. Autofonov sinak. dragane. Meona pusti božjim znakovima poslušan bivši. od otaca mnogo smo bolji. kad istinu znaš. vidi u 3. jer mu takva pomoćnica bješe Atena. a dvojica bjehu im vođe: Meon. a Zefir goni ih vjetar. Zato što nazuvčare Ahejce nagoni u boj.. Takav je Tidej bio Etoljanin. Al' zasjedačima Tidej donese sudbinu grdnu. Ahejci li pobiti budu. Tidej otiđe i on Kadmejce mnoge zateče Gdje se upravo goste u domu Eteokla jakog. Nego se dajmo žestine i junaštva sjetimo i mi. A naši oci nađoše smrt zbog drskoga gr'jeha. Ktome ustrajni ratnik Polifont. 205 i d. Ahejci došavši blizu Tebe šalju Tideja da se s Tebancima (Kadmejcima) mirno nagodi. Zasjedu veliku njemu na povratku nastave oni: Madih momaka pedeset. Ta mi se dičimo svi. 64 . o Atrejev sine. Neću zamjerit ja Agamemnonu. kako ga kralj ukorio bijaše časni. Ali se konjanik Tidej ni tada bojao nije. st." Reče. Ljutiti budu tad obadači konja Kadmejci. na bogove besmrtne nalik. a poslije gozbe on stane pozivati starješine tebanske na bojne igre da im iskaže čast za prijazan doček. Premda među mnogim bješe Kadmejcima sam i tuđinac. Došavši Tidej u Tebu nađe starješine na vijećanju i na gozbi kod kralj Eteokla. gdje travica raste. Zato ocima jednaku čast ne daji ko nama. prije nego se otvori rat (tako su i Grci prije početka trojanskoga rata poslali Odiseja i Menelaja u Troju radi mirne nagodbe.Homer: Ilijada 385 390 395 400 405 410 415 420 Ona dvojica odu i kada već podalje bjehu Te do rogoznog dođu Asopa. al' je od sebe Gorega rodio sina u boju. Od tog bi mogao strah i mukopatnog svladat junaka. a njemu ništa ne prozbori jaki Diomed Bojeć se. Sve ih pobi i doma povratit se jednog tek pusti. Njemu će biti slava." Reče i s kola odmah u oružju na zemlju skoči.). 26 Onda Tideja pošlju Ahejci glasnikom u Tebu. Hemonov sin. Ahejcima l' pođe za rukom Pobit Trojance i grad osvojiti Ilijski sveti. kad jurnu. Već ih u junačke igre pozivo i u svem ih lako Svladao. Kao o prebučni brijeg kad udare valovi morski Jedan za drugim gusto.

Jednako pogubnu kavgu med jedne i druge vrže. A kad se sruši on. Štiti se sastave skupa i koplja i snaga junaka Oklopljenih mjeđu. Jezik im bješe mješovit. tj. st. te veliki urnebes nasta. koračahu mučeć. Idući kroz čete bojne i množeć junacima jauk. U svih se oružje sjajno. A Trojanci ko ovce u toru kog bogataša Kada bezbrojne stoje.. neprestano bleje od jagnjića čujući glase. te reko Ne bi. On ga u čelo probode. Koja je sestra i druga ljudomore Aresa boga. B. iz različnih bjehu krajeva. Tako se Trojanska vika po širokoj vojsci razleže. u sredini pupčasti tako da se ispupčeni dio čini kao kvrga. Prvi pojedinačni bojevi. al' poslije glavu U nebo upirat stane i tako korača po zemlji. pjev. Atena sjajnooka druge. i mrak se navuče na oči njemu. zatim se lome Oni o suho i ječe veoma. Elefenor ga za nogu zgrabi. a vojvoda svaki je svojim Zapovijedo. krivuljasti idu I u vrhunce se penju i morsku izbacuju pjenu: Tako se danajske čete bez prekida micahu tada Jedna za drugom u boj. sjaše. Kada se na mjestu jednom već obje sukobe vojske. "štiti kvrgaši". da narod toliki u grudima imajuć glasa Stupa. kako su koji Klali il' padali mrtvi. 27 Ktome Dimos i Fobos i Erida uzaman plaha. O različnim jezicima u trojanskoj vojsci vidi 2. mlijeko kad im se b'jelo Muze. Isprva sitna je ona. u kojemu stupahu. jer svojih se bojahu vođa. 65 . 804. Prvi ga u obluk zgodi gustogrivog njegova šljema. Tu pomaganje bješe i klicanja. oštrice mjedeno njemu Zadre se u kost. kad raste. Jedne je potico Ares. Te se Ehepol sruši ko kula u boju žestoku. Jer svi govora jednog i jezika ne bjehu oni. Ko dva potoka snježna sa vrhova kadano teku I u dubodolinu golemu slijevaju vodu Iz vrela velikih svojih u koritu dubokom svome. a drugi koračahu tiho.Homer: Ilijada 425 430 435 440 445 450 455 Oni se najprije dižu na pučini. 457-538 Najprije oružana Trojanca svlada Antiloh Među rtnicima tad Ehepola Talisiju sina. Šum u planini njihov daleko čobanin čuje: S bukom se oni tolikom i silom udare tada. i štiti kvrgaši 28 se nađu Jedan na drugom tada. po zemlji tečaše krvca. 448. 27 28 460 437-438.

kada se sagnu) i razglobi koljena njemu. Sjevkastim gvožđem je kolar jagnjedu podsjeko stablo. i mrak se navuče na oči onom. U četi bijaše sprijed. Leuk se na mrtvog sruši. 313. na njemu oružje zvekne. i koplje ramena mu mjedeno probi Na zemlju on se sruši u prašinu kakono jagnjed. Antemionova tad Simoisija pogubi tako Zeusov potomak Ajas. i junak junaka rušiti stane. "razglobi koljena njemu". a Trojci udare natrag. vidi o koljenima st. 29 66 . Prijamov sin u mnoštvo izbaci koplje. odvuku mrtvace I mnogo dalje prodru. Jer kad junačina vidje Agenor mrtvaca gdje vuče. al' poso mu bijaše kratak. na njega oklopnik sjajni Antif. Koplje kad izbaci junak. On iz strijela njega izvuče. vijek mu kratak Bješe. 29 Tako ga ostavi duša. a kroz drugo prođe oštrice Mjedenog koplja. Gladak. da pogleda stada. što nekad Rodi ga mati. al' on ni ocu Ni majci njega nije naplatio. junačinam Abljanom vođa. Da bi kolima divnim od njega naplatak svio. a gršne mu ozgo na vrhu bjehu izrasle. Antemionova sina. stane ga jek. uzme mu snagu. Ne zgodi Ajasa on. Za njim se ubitim vrlo u duši razljutiv Odisej Te kroz rtnike pošav u oružju oružan sjajnom Pristupi vrlo blizu i koplje blistavo baci Gledajuć okolo sebe. kad vučaše drukud mrtvaca. Koji je izrastao u nizi livade velje. A Argejci ciknu veoma. i Ajas ga u prsi zgodi Uz sisu desnu. Rani ga u rebra kopljem mjedokovnim (koja za štitom Otkri. A Simoisija sin Telemonov obali Ajas. Toga pogodi kopijem Odisej za drugom srdit U oko slijepo jedno. Uzmaknu svi rtnici. pa i sam svijetli Hektor. a uzalud bacio nije. jer ga je kopljem junačina ubio Ajas. i on se sruši. te Elefenora izdadu koljena.Homer: Ilijada 465 470 475 480 485 490 495 500 505 Sin Halkodonov silni. Tada se jagnjed suši i leži uz obalu vode. kad s Ide uz obalu Simois-vode Slažaše prateći mater i oca. Već on Prijamu sina od inoče Demokoona Pogodi. već druga Odiseju vrlog Leuka usred slabina. a nad njim Ahejci i Trojci Tešku započnu borbu i jedni na druge jurnu Kakono vuci. Sruši se. i ispade on mu iz ruke. tj. želeći što brže Oružje skinut mu sve. Apolon se rasrdi na to 469. mladića bujnog. on iz Abida od kobila došo je brzih. Zato je prozvan on Simoisije.

" Tako iz grada bog strahoviti kliče. slavna U čete zalazeći. Ahejce Potakne Zeusova kći. mjedenhaljam drugi Epejcem. st.. i on otetura uzmakav. jer drugi ga opkole trački Perčinaši. Jer dan onaj su mnogi Ahejci i mnogi Trojanci Ničice pali u prah otegnuv se koji uz kojeg. iz prsiju silno mu koplje Istrgne.. upravo gleda iz svoga hrama što ga je imao ondje. a Toas Etolac ga u prsi kopljem Nad sisom žgodi. zatijem mač povuče oštri i njemu Rine u trbuh baš po sredini i život mu uzme. Zdrobe se kosti. 31 537. pjev. Tko bi došao med njih. te po njoj Atena bi Palada njega Vodila za ruku hvativ odbljajuć strelama nalet. Piroj odleti. i mrak se navuče na oči njemu. što iz Enosa došao bješe. jer gvožđe nije ni kamen Njihova koža. 508.. Piroj je vođa Tračana (vidi 2. konjokrote Trojci. Ako bi čitav bio i neranjen oružjem oštrim Šeto po vojsci. i nemojte uzmać Argejskoj vojsci u boju. pjev. koji ga rani.Homer: Ilijada 510 515 520 525 530 535 540 Pogledav s pergamske kule i poviče vikom Trojancem: 30 "Diž'te se vi. 446. da mjedi odoli. Apolon gleda s pergamske kule. ljepokose Tetide čedo. K njemu priskoči Toas. Tad Amarinkeju sina Dioreja sputi sudbina. koplja u rukama noseći duga. Jedan se uz drugog tako u prašini otegnu oni. gdje sustajat viđaše ljude. Imbrasov sin.). 844. Jedan Tračanom vođ. Pirotej te u pupak njega probode i sva crijeva Na tle se saspu. Već on kod lađa kuha u sebi srdobonu srdžbu. da zabavi ne bi već imo. Ako je i bio velik i snažan i ponosit Toas. Oružje ne skine s njega. Sasvim mu obje žile od grdnog se kamena zdrobe. što pros'jeca meso. i on se u prašinu sruši natraške. st. 31 Uz njih dvojicu mnogi još i drugi ubiti biše. kod Tritona rođena. pjev. al' k njemu pritrči. 622. taj se hram spominje u 5. i mjed se zabode u pluću njemu. Nije u boju Ahilej. i to ga tračkih junaka vojvoda zgodi: Piroj. Oni ga potisnuše. 30 67 . Jer ga udari kamen oštrljati u gol'jen desnu Uz gležanj. a Diorej Epejaca (vidi 2.). Spram prijatelja ruku i jednu i drugu pruži Izdišući. st.

u kojemu se tobože kupa u vrijeme dok izbiva na nebu. Al' sinu Tidejevu preleti nad ramenom l'jevim Rt kopljani te ne rani njeg. zove: Pas Orionov (Sirije). gdje najveći bijaše metež.. pošto u vodi okeanskoj okupa sebe. da ih k crnim lađama vode. Jer sâm nikako ne bi od Kere uteko crne. što najvećim sjajem Sjaji se. onoj koja se u 22. Ali ga spase Hefest i izbavi u oblak skriv ga. st. Tidejevome sinu Atena da Diomedu Smjelost i junaštvo tad. ognju je epitet "vječan" jer ga je svagda bilo i bit će ga uvijek. Pojedinačni bojevi. tad zamahne kopljem Tidejev sin. bogat. Početak bitke. Kada se njih dva iduć na onoga primaknu njemu. već med sise onog pogodivši sruši ga s kola. Iz reda maknu se oni i nasrnu na Diomeda Iz kola svojih. vještake u poslima ratnim. Među Trojancima bješe Hefestov svećenik neki Daret. dan. nezazoran. 2 5-6. Onda iz kola Idej iz prekrasnih skoči. al' nije On se usudio svoga zaštititi ubitog brata.sinova je dvojicu imo: Fegeja. Oganj naličan ljetnoj zvijezdi 2 . 3 23. "oganj na štitu" . . Oganj mu vječni na štitu 1 i šljemu ona užeže.misli se sjaj Diomedova šljema. 3 Da mu se starac ne bi u duši žalostio odveć. Inače je Hefest u Ilijadi neprijatelj Trojanaca. med Argejcima svima da bude Ugledan on te slavu i diku sebi da steče. pjev. tj. 1-83. Prvi se baci Fegej dugosjenim kopljem na njega. 5 10 15 20 25 4. ta se zvijezda iza poduljeg izbivanja na nebu pomoli pod kraj mjeseca jula izišavši (po mišljenju pjesnikovu) iz Okeana.Homer: Ilijada PETO PJEVANJE (22. Nastavak) Diomed se odlikuje. 29. Ideja zvane. Onda potjera sin junačine Tideja konje Te ih druzima da. "ljetnoj zvijezdi". i zalud iz ruke njemu ne ode Koplje. 10. 1 68 . a on se na zemlji boraše pješke. Taki mu zapali oganj na glavi i na ramenma Pa ga u sredinu tisne.

Atrejev zgodi ga sin Menelaje. sruši ga s kola. jer sama Artemida nauči njega Divljač ubijati svaku. neka se sada Bore. što je bio uzrok trojanskom ratu.što svakakva znaše izradit Umjetna djela. Al' mu streljačica nije Artemida tada pomogla. Atena hoće da ukloni Aresa iz kreševa da ne pomaže Trojancima. ako Paris odvede Helenu. Sruši se. i vojvoda svaki Ubi po čovjeka jednog. Boru Meoncu Sina. Oštrim savlada kopljem Menelaje. Oružje skidati s njeg Idomeneja stadoše momci. Tektonovoga sina Ferekla ubi Merion Unuka Harmonova. 4 69 . Kopljanik slavni U rame desno njeg Idomenej dugačkim kopljem Pogodi. A ni daleki hici. Atrejev sinak. iz kola sruši. bjež'mo od srdžbe oca nam Zeusa!" 4 Aresa naleta s tima riječma izvede iz borbe. kopljanik slavni. i smrt ga osvoji tada. obaraču zidova. u leđa posred ramena. Padne na koljeno jeknuv. Ne bismo l' pustili Trojce s Ahejcima. U bijeg nagnaju Trojce Argejci. Kopljem ga rani on i kroz grudi rine ga njemu. Kada je bježo pred njim. A mi uzmaknimo. a sjajnoka onda Atena Aresu naletu ovo progovori ruku mu hvativ: "Arese. 31-34. na koja se popeti htio. . velikog vođa halizonskog. stane ga jek. Atena plaši Aresa Zeusovom srdžbom. na njemu oružje zvekne. što dođe iz Tarne iz grudaste. Vještog u lovu junaka Skamandrija. . a drugog gdje leži kod kola ubit. veoma Ateni Paladi mio. Slavnoga lovca. Iz kola ispadne Fest. Prvi se okrene Odij. kojima je on prijatelj (a Atena im je neprijateljica). ljudomoro krvna. Svima se srce potrese. 5 62-64. Strofiju sina. nek dade. jer nije za suđenje bogova znao. i mrak ga obuzme strašni. Festa ubije tad Idomenej. ali to je samo njezina lukavština. u čemu odličan bješe. On se natraške sruši. 5 Kada Merion goneć na posljetku veće ga dogna. što gora je hrani u brdma. One zlopočetne lađe. I Aleksandru on jednakoboke sagradi lađe. a onaj ga kopljem u leđa Zgodi među ramena i njemu ga kroz grudi rine. a najprije kralj Agamemnon Odija. na njemu oružje zvekne. Onda ga posadi ona uz visoki brijeg Skamandra. što Trojcem na nesreću bjehu Pa i njemu.a bogovi su bili usudili zlo po Troju. Misle se lađe na kojima je Aleksandro (Paris) otplovio u Grčku i odveo Helenu. U guz ga desni rani i oštrica prođe Fereklu Upravo ispod kosti mjehur mu naskroz probode.Homer: Ilijada 30 35 40 45 50 55 60 65 A kad junačine vide Trojanci Daretove sine: Jednog gdje bježi. pa kojima slavu Kronion hoće. jer Zeus dosad još nije zabranio bogovima da se ne miješaju u bojeve među Trojancima i Ahejcima.

Po polju bojnom Bješnjaše nabujaloj rijeci naličan snježnoj. al' dobro ga divna Teana Odgoji (mužu ugađajuć svom) ko i djecu svoju. tj. Diomed ranjen od Pandara. vidi 4. 88-90. Kopljem oštrijem bliže pristupiv kopljanik slavni Filejev sinak glavi u zatiljak pogodi njega. Diomedova borba s Trojancima. Tako se guste trojske pometu pred Diomedom Čete. 6 95. Kada je nasrto. Kada iznebuha bukne. Mnogi se tegovi krasni pod njome uleknu ljudski. Krvava ruka padne Hipsenoru na tle. A. Onda se nad njim sin Likonov prodere sv'jetli: "Oj obadači konja junačine. Pa ga u desno rame u ispupak oklopa zgodiv. 70 . Likonov sin. i oklop se uprlja krvlju. oštrice obuhvati zubima hladno. Hipsenor Skamandrov Svećenik bješe. gdje stoji među njima Tidejev sinak. 84-909. kad Zeusova udari kiša. a oči Krvava stisne mu smrt i silovita jošte sudbina. 84-143. diž'te se Trojci. Pandar. a za njim trčeći Euripil Udari njega u leđa i ruku mu odreže tešku.. Razabrat Mogao n'jesi. U prah se sruši. sina prejunačnog Dolopiona. Ustaviti je nijesu neprekidni nasipi kadri. a. Divnog Hipsenora. Kada je bježao pred njim. 84-310. i ljuta strijela proleti Naskroz te kroz rame prode. Sin Euemenov zgodi Euripil. Kada opazi njega Likonov svijetli sinak 6 Kako na polju bjesni i ganja pred soboni vojsku. Nit' su je vrtova bujnih zaustavit plotovi kadri. Koja se lije brzo i nasipe pred sobom ruši. 11. i dočekat njega junaci ne smješe mnogi. Diomedova junaštva. a narod ko boga čašćaše njega. Sin Euemonov sv'jetli Euripil navali mačem. st. pjev. 85 90 95 100 Tako se mučiše oni u boju teškom. rani. Kroz zube prođe mu mjed i odreže jezik junaku. Koji od inoče bješe.Homer: Ilijada 70 75 80 Meges ubije sina Antenoru Pedeja zvanog. Je l' med Argejcima on il' med Trojcima. Saviti nategne luk na Tidejevoga sina.

i krv mu kroz pletenu košulju brizne. te ne misli braniti više. već on uzmače. Nemoj sa besmrtnim se sa bozima drugima borit. ustani s kola Pa mi strijelu oštru iz ramena deder izvuci. Kakvo je nekad konjik štitotresni imao Tidej. Pristupi blizu k njemu i krilate rekne mu r'ječi: "Ne boj se. Brze mu noge dade i koljena i ruke ozgo. Ako te dakle bog iskušavati ikoji dođe. mili sine Kapanejev." Tako hvaleć se reče. oštricem je mjedenim rani. 71 . Da već zadugo neću sunčanu motriti svjetlost. A med rtnike se sin umiješa Tidejev opet." Sjajnoka boginja to Atena rekavši ode. . Sada ti uzeh maglu. Diomede. i velim: odoljet Jakoj zadugo neće strijeli. ako je zbilja Amo me Zeusov sin 7 iz Likije doveo gospod. o Diomede. I prije u srcu on se s Trojancima željaše borit. i sada se hvali i veli. A lav ih plaši te gusto sve jednu za drugom valja. Ta ja ti u grudi vrgoh nepredljivo očinsko srce. i Stenel tad s kola na zemlju skoči. Da možeš dobro boga i čovjeka svakog raspoznat." Tako mu reče. ej miluj me opet. al' brza strijela ne svlada Onoga.misli se Apolon. Koji je bio u tor med runjave skočio ovce Na polju." Takovu molitvu reče. A tad grlati bojnik Diomed molitvu počne: "O egidonoše Zeusa o kćeri nestrta nikim. Daj mi onog doseći i pusti mi njeg na kopljomet. Koji me pogodi prije. al' ubio nije I tim mu potako hrabrost. s Trojancima bori se sada. 7 105. pred kotlje i pred kola stane I on Stenelu tad Kapaneja prozbori sinu: "Diži se. pa ga je pastir tek zadro. Atena. Ako se ikada meni i ocu mom na pomoći Nađe u ratu ljutom. Ali Zeusova kći Afrodita amo li dođe U boj. na očima koja ti bješe. A sad ga trostruka želja osvojila kakono lava. Nego se krije po stanu i ovce ostavlja same. Tad on bijesan van iz visokog iz tora skače: Tako bijesan zađe med Trojce hrabri Diomed.Homer: Ilijada 105 110 115 120 125 130 135 140 Jer je najbolji ranjen Ahejac. "Zeusov sin". i Palada ču ga Atena. Pa pristupivši k njemu iz ramena brzu mu str'jelu Sasvim izvuče.

c. nek k lađama oni ih vode. ne bi l' ga našo. 170 175 180 8 72 . a sinima nije na polasku gatao sana Starac. Konje druzima preda. što stari sana pogađač Bješe. pjev. st. o ti Eneja. Hromija drugog. Ranjeni Diomed ruši Trojance. Onda pristupi k njemu i ovu mu besjedu reče: "Pandare. . već ih je oba Diomed ubio jaki. . Njega kad vidi Eneja gdje redove junačke lomi. Diomed ubija Pandara i ranjava Eneju.već oba smače Diomed. Bijahu poznorođenci obojica. Tražeći Pandara onog bogolikog. Koji je ovdje silovit. gdje slava? Ravna ti u slavi nema ni ovdje nit' se u zemlji Likijskoj ponosi itko valjaniji da je od tebe. gdje siplju se junačka koplja. "koljena razglobio". 469.Homer: Ilijada b. koljena on je junakom razglobio 8 mnogim: Samo da nije se bog na Trojance rasrdio koji Radi žrtava ljut. Koje po šumi pasu. ljudma pastira. jer iz boja nije sinova dočeko živih. Trojancima učini zla on Mnogo. Ostavi njih i pođe za Abasom i Polijidom Sinma Euridamasa. 168-317. vidi bilješku u 4. Drugoga u ključnu kost pokraj pleći udari mačem. Hipirona ubi. 145 150 155 160 165 Ubi Astinoja. a nije porodio drugoga sina Nasljednika imutku. Milu im dušu uzme." Njemu odgovori ovo Likonov svijetli sinak: "Svjetniče Trojanaca mjedenhalja. Rođaci poslije sav razdijeliše njegov imutak. gdje ti je luk. Kao što na kravu lav il' na junicu kadano skoči. a nevolju ostavi ocu I plač. a teška je srdžba božanska. On po bojištu pođe. Dokle nezazornog jakog Likonova ne nađe sina. Tad za Toonom poteče i Ksantom. Onoga mjedenim kopljem povrh sise pogodi pravo. i prelomi vrat obadvjema: Tako i Tidejev sin obojicu iz kola sruši Preko njihove volje i oružje uzme im zatim.. 144-165. Sinove Dardanova potomka Prijama zgrabi U istim kolima.jednog Ehemona. oca im jadna Starost je bila. 176. gdje krilate str'jele. Fenopu sinma. Sve se rastave pleći od leda i vrata njemu. Ruke dignider k Zeusu i čovjeka onog ustr'jeli.

Vidim mu konje. Nego u moja kola uziđi. Ako rukama ovaj ne rastrgam luk i u oganj Ako ga ne bacim jaki. Nemam se popeti na što. Oni će i nas spasti i s nama će pobjeći u grad. Odmah glavu junak tuđinac odsjeko meni. Na zlu sam sreću luk krivuljasti skinuo s klina Onoga dana. Ako l' je Tidejev sin to junačina. da ću ga tad k Aidoneju poslati bogu. a Atrejev drugi. kao što mislim.pogodih Oba doduše i krv izvabih. u boj kad pođoh. Al' u Likonovu domu jedanaestora imadem Nova novcita kola lijepa složena prvom.Homer: Ilijada 185 190 195 200 205 210 215 220 225 Ono je Tidejev sin junačina. na konje i na kola neka se popnem. na dva sam već boljara strijeljao eno. u gradu kad ih neprijatelji podsjednu. Slavu li dade Zeus Diomedu. zacijelo ti ne znam. Ako se vratim kući i očima ugledam svojim Svoju domaju i ženu i visoku veliku kuću. Govoreći. koja ga šćaše. "Ako se zatvore ljudi". Ali ga ipak ne ubih! Od bogova neki je srdit. onda ćeš vidjet. 73 . 9 203. Mišljah. Ali ga slušao n'jesam . kad zalud na putu me prati!" Njemu trojanski vođ Eneja prozbori ovo: "Nemoj govoriti tako (drugačije ni biti neće). da im ne bi ponestalo krme. Tideja sinu. već stoji Blizu besmrtnik koji po plećima obavit mrakom I on je strijelu od njeg odvratio. al' nije li bog. Mnogo dakako mene starina je kopijanik Likon U kući hubavoj svajoj opominjo. sve mi se čini. Luk mi uzdanje bješe. jer konja nemam ni kola. . Nije daleko bog od bijesna njega.a koliko bolje bi bilo! Konje sam čuvao te. al' od njeg kanda mi nema Pomoći. Tako u bojeve ijute da narod trojanski vodim. u koji u Ilij sam vodio ljupki Trojanske čete i time ugađao Nektoru divnom. Jedan je Tidejev sin. tj. Poznajem ja mu cijev na kacigi. Ta ja se na njeg strijelom nabacih te njome pogodih U rame desno njega u ispupak oklopa naskroz. Prvo nego se nas dva junaku tome nasuprot Došavši s konjma i s kolma ne ogledamo sa njime. Kakvi su Trosovi konji i kako umiju dobro Poljem ovuda onuda u potjeru ići i trčat. Prostrta pokrovima. Tako sam došo u Ilij pješke bez konja. a oni su navikli jesti Obilno. poznajem i štit. Nego prihvati bič i uzde blistave primi. i konja su dva u zapregu Uz kola svaka te bijeli pir sa krupnikom zobiju. Ako se zatvore ljudi 9 . al' ih razdražih.

Oba bi ubio nas kopitonoge otjero konje. da jedan nam utekne kako. ovako ih dočekat idem Obadva sad.Homer: Ilijada 230 235 240 245 250 255 260 265 A ja ću na kola uzić. jer nećeš me moć nagovorit. jer bolje Vući će oblučna kola 10 . Drugi je junak Eneja. Takav se rodio n'jesam. na luku vještak je jedan. vidi u idućoj bilješki. jedan pred sjedalom. tj. nemoj mi tako Među rtnicima srljat. drugi za njim. pa da se borim. a ja ću pazit na konje. Oni su od roda konjskog. Ako nas Tidejev sin u bježanju natjera opet. 262. O Ganimedu vidi u 20. Te njih ubijem oba. jer od svih Pod suncem bijahu to i pod zorom najbolji konji. Snaga je u njih golema. o premili mojemu srcu. Drugo još u srce spravi." Njemu odgovori ovo Likonov svijetli sinak: "Sam ti. 12 265. ne uščuju l' tvojega glasa. Neće obojicu njih brzonogi konji odvući Od nas." Mrko ga pogleda jaki Diomed i ovo mu reče: "U bijeg ne nutkaj mene. pjev. A ja ću navalu onog da oštrim dočekam kopljem. Vatreno na Diomeda brzonoge okrenu konje. Tada bi skočio sin junačine Tideja na nas. Pasmine te ukrade i kralj junacima Anhis 231. Samo da nam se oni ne preplaše. kola koja imaju obluk. Al' ih opazi Stenel. st. 10 11 74 . od kojega za Ganimeda 12 Naknadu Trosu dade gromoglasni Zeus-bog. Nego se na kolma njima uklonimo. Jaka junaka dva na tebe nasrtat vidim. ne stanu te nas Iz boja ne htjednu odvuć. Afrodita mati je njemu. "oblučna kola". da život ne izgubiš mili. Onda potrči konjma Enejinim pamteći dobro I k nazuvčarom Ahejcem izvedi ih iz četa trojskih. 232-235.. Eneja. uzde i konje drži. a i uzde su se za nj vezale. Ako mi slavu da Atena obilna svjetom. Kapanejev svijetli sinak. a bježat Atena mi Palada ne da. makar i bilo. Odmah krilate on Diomedu prozbori r'ječi: "Tidejev o ti sine. U kola meni se neće. Ili ga dočekaj ti. da uzmičem." Tako obadva reku i u kola uniđu sjajna. Strašit se ne znam. brzonoge ove tad konje Ustavi ovdje i uzde priveži za obluk 11 kolni. Nego kola ded sam i konje potjeraj svoje. Pandar se zove i sin Likonov diči se da je. da borbu zametnem s njime. za koji su se ljudi držali. Tako se diči on. "obluk" na bojnim kolima savijen je prut. upravo su bila dva obluka. kad upravlja poznat upravljač. što sada mislim ti reći. a snaga u mene jošte je c'jela. junačine sin je Anhisa.

Konje li otmemo te.prodičio si me mnogo. a Atena upravi hitac 15 Uz oko u nos te zube strijela bijele probi. Jezik mu tvrda mjed presiječe baš pri kor'jenu. . tj. da ćete prije Vi se smiriti dva. neću l' te zgodit.a mjesto nazivaju "čašica" 16 ljudi.ona Atena koja je Pandara nagovorila da izmetne strijelu na Menelaja.konji se njemu Preplaše brzi. . i mjedeno kroz štit Odmah preletje oštrice i k oklopu tad se primače. duže Da ćeš držati moći. . al' onaj ga lako zavitla I njim pogodi u kuk Eneju. vidi 3. st." 14 Reče i odapne on." Reče i zamahne kopljem dugosjenim i tad ga baci.. Iz kola ispadne Pandar. ljuti ratni bog Ares naslađuje se krvlju.u originalu je "kotyle". A dva je sinu dao Eneji stra ugonjaču. gdjeno se stegno Savija u kuk. On je koračo koplje držeći i štit. al' ne mislim. Vičući strašno. Al' sad ću pokušat kopljem na tebe. Laomedon. tad slave nam eto i dike. a sinak tad Tidejev pograbi rukom Kamen golem." Ništa ne preplašen njemu Diomed odgovori jaki: "Promaši. a njegov i život stane i snaga. na njemu oružje zvekne. 15 290.Homer: Ilijada 270 275 280 285 290 295 300 305 Kobile opasti davši. . što svuda Jednako krije. da ne bi ni dvojica digla ga ljudi. želeći probosti. jaki.Laomedon 13 ni znao nije. Hrapavi oguli kamen Eneji kožu. "čašica". Te mu kobile šest oždrijebiše u kući grla. . Čašicu slomi njemu i obje mu prekine žile. pjev. a uzima se za jamicu u kuku. koja je nalik na mali vrč ili na čašicu. što u svoju uzda se jakost. Kroz čeljust donju njemu oštrice mjedeno prođe. 289. Oružje svijetlo. ne zgodi mene. unuk Trosa." Dok su se njih dva tu razgovarali besjedeć tako. o Tideja ponosnog sine. ne mislim. Ona dvojica s konjma brzonogim pristupe bliže. Oko njega ko lav. Tada s dugačkim kopljem i štitom skoči Eneja Bojeć se. U štit pogodi njim Diomeda. Onda se nad njim sin Likonov prodere sv'jetli: "Naskroz ranjen si ti kroz slabine. da mu ne bi Ahejci oteli mrca. Kakvi su smrtnici danas. s kime se skobi. Od tog je podmlatka četir' othranio uz jasle Anhis. imao je poslije konje što su postali od onih koje je Zeus dao Trosu. "Atena upravi hitac". no u boju jedan vas padne I krvlju zasiti svojom štitonosnog Aresa bojca. al' junak Padne na koljena samo i punahnom rukom se zemlje 269. . 16 306. 93-104. Nije te ubila oštra strijela ni hitac brzi. Prvi progovori onom Likonov svijetli sinak: "Junače srčani. sjajno i presjajno. koja riječ upravo znači mali vrč. 13 14 75 .

da ga od str'jela Zaštiti tako. kakova teče u blaženih bogova krvca (Ne jedu bogovi hljeba i ne piju žarkastog vina. A sin Kapanejev dobro još onaj pamćaše nauk. Videć. što joj ga same Harite satkale bjehu. "Kiparka". Afrofita jer su joj se na otoku Kipru ljudi mnogo klanjali i žrtvovali joj. Ihor. A onda vitez U kola popne se svoja i uhvati blistave uzde. a njoj kroz plašt ambrosijski. Onda se vine sin junačine Tideja i nju U ruku mekanu zgodi ispod dlana oštrijem kopljem Skočivši. B.Homer: Ilijada 310 315 Prihvati. da nije Enija gradobija. Ali ga u ruke Feb Apolon uze i maglom Tamnom ga zavi. Mati. a ni Atena. Pa tad k ljepogrivim konjma Enejinim poskoči brzo I k nazuvčarom Ahejcem izvede ih iz četa trojskih. Za Diomedom pogna tad konje kopita krepkih Vatreno. da od boja nije božanstvo i da od onih Boginja nije ona. Diomed ranjava Afroditu. što rukuje ratima ljudskim. . te krvca ambrosijska njojzi poteče. Da ih milom drugaru Deipilu. Diomedova borba s bogovima. jer znaše mu u svem ugodit. a on trči za Kiparkom 17 s nemilom mjeđu Videć.koga je od svih Najviše štovo vršnjaka. 76 . da ne bi brzokonjik Danajac koji U prsi probo ga mjeđu i tako mu uzeo dušu. Kako ga grlati bojnik Diomed naučio bio: On kopitonoge svoje zaustavi konje daleko Od ratne vreve i uzde priveza za obluk kožom. a crni mrak navuče se na oči njemu. da ne bi brzokonjik Danajac koji U prsi probo ga mjeđu i tako mu uzeo dušu. Tako iz boja svog Afrodita izbavi sina. Tada bi tu junacima kralj Eneja nastrado. 17 320 325 330 335 340 345 330. Zato su bez krvi oni i zovu se besmrtni bozi). A kad je kroz silno mnoštvo za njome prodiruć stignu. Boginja cikne vrlo i ispusti sina iz ruku. zabode se u kožu koplje U dlan visoko. a. 318-430. 318-909. kad pasaše stado. Ona nad sinom milim raskrilivši bijele ruke Skrije ga sjajnoga plašta u zavoj. koja ga rodi Anhisu. Zeusova kći Afrodita da ne bude spazila oštro. tj. K prostranim neka ih lađam odvede.

Trpljaše također Hera. 77 .Homer: Ilijada 350 355 360 365 370 375 380 385 390 Tada se grlati bojnik Diomed prodere nad njom: "Iz rata. i daleko li čuješ o njemu. kad u sisu desnu je junak 18 366. hoćko. i oni hotno 18 polete. "hotno". dajder mi konje. pregori. nije ti dosta? Ako se u rat budeš miješala od rata mislim Da ćeš se zgražati ti. U kola popne se ona. pocrni koža joj krasna. ograšja daj se ukloni. a Hermija onog ukrade. kanda si zlo učinila kakovo javno?" Riječ odgovori njoj Afrodita. ti me ded primi. a koplje u magli mu bješe i konji Njegovi brzi. moleć ga mnogo za konje s načelkom zlatnim: "Mili oj brate. Jer sam nosila milog iz borbe sina Eneju. iako si tužna. a u srcu bijaše sjetna. jedni drugim zadajući nevolje teške. Ali Eeribeja krasotica. Koji je meni mnogo od sviju miliji ljudi. Sada se ne kolju s Ahejci strašno Trojanci. S njom se i Irida popne te uzde u ruke uzme. . al' Irida nju vjetronoga uze iz vojske. dijete moje. Dva Alojeva sina. Materi miloj svojoj. Tad Afrodita divna na krilo padne Dioni. Otpregne od kola njih i hrane im besmrtne baci. Ošine konje. kad Ot ga i kršni Efijalt. da bježe. Brzo na vrletni dođu na Olimp. Kćerce. tj. i Ares joj da sa načelkom zlatnijem konje. Jer od ljudi mi domari olimpski mnogi Stradasmo. Prokaže Hermiji to. Jadnu je bolnu iznese. Trpljaše nekad i Ares. Nego se Danajci već i s bozima besmrtnim bore. gdje bogovi sjede. maćeha onih. Trinaest bijaše svezan mjeseci u mjedenom sudu." Boginja uzorita Diona odgovori njojzi: "Strpi se. nasmješljivka mila: "Rani me Tidejev sin Diomed prehrabri junak. Zeusova kćeri! Zar nejunakinje žene što varaš. Koji je ginuo već u okovma pritisnut teškim. Rukom je pogladi i r'ječ izustivši prozbori ovu: "Koji te nebeski bog uvrijedio tako badava. a ona se sva prenemažući otiđe strašno Pateć. gdje sjede besmrtni bozi Ljuto me rana boli. Tad bi nezasitni bojnik u sudu propao Ares. Aresa naleta nađe gdje od bojišta na strani Lijevoj sjedi. a ona zagrli kćerku." Reče. a smrtni me obrani čovjek: Tidejev sin. u okove svezaše jake. Da se vratim na Olimp. u borbu bi on i s ocem nam Zeusom!" Reče.tad ona na koljena pred bratom padne Tražeći. Tamo ustavi konje vjetronoga Irida brza.

Homer: Ilijada 395 400 405 410 415 420 425 430 Amfitrionov sin 19 strijelom troreznom rani. 186. da boljaše duša. . za ahejskim najboljim sinom. iako je kršan veoma. da borbu ne zametne s jačim od sebe. pjev. Prva među njima riječ Atena sjajnooka počne: "Hoćeš se srditi." Reče. Njemu koljena djeca ne primaju. Tad nju osvoji bol neutažljivi. 121-122."strijelom troreznom". R'ječima bodljikavim na Kronova napadnu sina.. 223-226. zašto "troreznom". Njemu Peeon lijek od ustuka na ranu metne I njim izvida njega. Adrestova mudrica kćerka 20 Plačući ne bude iz sna domare budila žaleć Za mužem vjerenim svojim. st. Otac i sin su po tome oženjeni dvjema sestrama ili s drugim riječima: Diomed ima za ženu svoju tetku. ne viču: tato! Niti se iz rata on i iz pokolja strašnoga vraća. A rat će briga biti Ateni i Aresu brzom. 20 412. zlica. Drugi slučaj da je netko oženjen svojom tetkom nalazi se u 11. a otac se ljudi i bogova tome nasmije. pjev. Jamačno su takvi slučajevi bili izuzetni i u vrijeme koje nam Homer prikazuje. st. Snažna žena ta Diomeda konjokrote dičnog. "Amfitrionov sin" je Heraklo. S njom da k Trajancima pođe. A kad boginja to Atena spazi i Hera. st. Što strijelom ide domare olimpske ranit! Sjajnoka boginja na te naputila ga je Atena. a on se na Olimp široki popne K Zeusu u dvore ranjen i izmučen. Kada ga isti junačina sin egidonoše Zeusa Rani posred mrtvaca kod vrata i u muke metnu Boga Aida. kad mu se bila U čvrsto pleće strijela zabola. predani tebi. Luđak je Tidejev sin i u srcu ne zna.. iz 14." 393. 123. I kad je Ahejku neku krasnohaljku gladila rukom. pjev. ali Amfitrion je samo muž Heraklove matere. slično je: Aktorov sin u 13. U pamet uzme.. tko s bozima vječnim se bori. što ona ih miluje vrlo. o dijete. Diomedova žena je dakle kći Adrestova." Reče i utre joj krv obadvjema rukama s ruke. 19 78 . vidi se da je i Diomedov otac Tidej imao za ženu jednu kćer Adrestovu. Zlaticu zovne on Afroditu i ovo joj reče: "Ratni poslovi n'jesu. Već ti brinut se idi za poslove svadbene ljupke. Da Egijalija dugo. jer Aid ne bješe smrtnik. Brzu strijelu I sam okusi bog gorostasni nekada Aid. pjev. što ću sad reći? Jamačno Ahejku neku navesti je Kiparka htjela. Zeuse oj oče. što eto ne boji se hudobe činit. Ozdravi ruka. Zato nek Tidejev sin se. st. da onom Dugoga nema života. Strašan. a pravi je Heraklu otac Zeus. Ruku je svoju malu nagulila o zlatnu sponu. i teški oduminu bolovi njojzi. to se razabira iz bilješke u 4.

grlati bojnik. 431-453. što njega ko Hektora čašćasmo divnog. Sinima Prijama kralja. Tad srebrnoluki bog Apolon utvaru stvori Sličnu Eneji i ktome s onakvim oružjem istim. Dok su se bogovi tu razgovarali besjedeć tako. Uto k Eneji skoči Diomed. 508. gojencima Zeusovim vikne: "O vi Prijama kralja. vidi. pjev. Triput mu sjajni štit Apolon odrine krepko. da rukom Apolon zaštićuje njega. Triput Diomed nasrnu želeći ubiti onog. da narod vam kolju Ahejci? Dotle li. "na visu sjede" (Pergama). Ne bi li iz bitke ti junaka izvuko onog Tideju sina. što hode po zemlji. Nalik na Akasama čelovođu tračkoga brzog. I tu streljačica stane Artemida. stane i Leta Vidati. što sad bi i s ocem se borio Zeusom? Najprije Kiparku on je u članak ranio ruci. st. 21 460. hrabrit ih stane. sini. 435 440 445 450 c. kitit Eneju u svetinji velikoj hrama. 454-518. 455 460 465 Aresu naletu Feb Apolon progovori tada: Obaraču zidova ljudomoro Arese krvni." Reče. gdje hram mu bijaše sazdan. Hoćete l' dugo još pustit. jer n'jesu Jednaki ljudi. A tad Apolon Eneju odnese daleko iz vojske. pa se ukloni. Oko utvare divni Ahejci stanu i Trojci Jedni drugima trgat na prsima volujske štite. Ares. tj. 4. Premda je znao. I krasno oblaste štite i štitiće lagahne male. dok se borba kod vrata ne započne krasnih? Leži nam junak. bozima vječnim. potaknut od Apolona. a Tidejev sin se povuče unatrag malo Gnjeva se bojeć streljača daljnometnog on Apolona. A kad četvrti put Diomed navali ko bog. Ti mi se bozima vječnim ne gradi ravan. gojenca Zeusova. u svom (ili na svom) hramu. Al' on ni velikog boga ne bojeć se jednako šćaše Ubit Eneju i svući sa njega oružje slavno. sine o Tidejev. Diomed uzmiče ispred Apolona. Strašno branitelj onda Apolon viknuvši reče: "Uzmi se u pamet. Metne ga u sveti Pergam." Reče i Pergama on na visu sjede 21 .Homer: Ilijada b. a Ares Napasnik u čete uđe trojanske. 79 .. Onda se ko bog kakav na samog zaletio mene. ohrabruje Trojance. Eneja se vraća u boj.

. Oštrim kopljima dvjema po vojsci hodeći svuda Mahaše hrabreći na boj i potičuć pokolj strahovit. 25 499. kaže pjesnik "gvozdeno" nebo. 136. Al' se ni Danajci tad ne razbježe. Hrabro da stoje u boju i žene svoje da brane. Što bi mi mogli odnesti Ahejci ili odvesti. Misli se dakle da je onaj svod tvrd. 17. mi se borimo. Hektore. tvrdina (francuski firmament. . tj. st. 24 487. nasuprot Ahejci stanu. a Hektora za srce r'ječi Ujedu i odmah s kola u oružju na zemlju skoči. Jer sam pomoćnik i ja." Tako reče Sarpedon. već ostanu skupa. pjev.odozdo Hrpe se pljeve bijele po zemlji. Hrabro nek stoje." 26 504.nebeski je svod po mišljenju Homerovu od mjedi: tako i u 17.Homer: Ilijada 470 475 480 485 490 495 500 Leži nam junak Eneja Anhisa junačine sinak. Nego kakono psi ispred lava svi se sad plaše. "do mjedenog neba". 26 474.. talijanski firmamento). iz daleke došo sam zemlje. 15. st. koji smo tu pomoćnici. tj. a žito je dar boginje Demetre. stojiš. iz daleke Likije one. Tada Sarpedon udri u gidnju na Hektora divnog: "Kud ti je nestalo srca.tako Ahejce Bijeli pokrije prah. kaže: "svetoga ječmenog zrnja. vidi 2. Samo da svelovne vas ne ulove lanene zamke. vidjet ne mogu. Kad pomoćnika slavnih daleko vojvode moliš. i pjev. "po gumnu svetome". st. 631. o Hektore. da se ne zaplete u nesreću i propast. st.. ta zbaci sa sebe teški prijekor. zato se latinski nebeskome svodu kaže firmamentum. A mi se. 565. ne potičeš druge vojnike. 425. Danju i noću treba da držiš sve to na umu.. Nego Likijce opet sokolim i sam s junakom Svojim se bociti želim. 23 480. Nego iz vreve ratne drugara spasimo milog!" Rekavši tako volju potače i srce svakom. . zato se u 11. Tamo ostavih ženu i s njome sinčića luda 23 I blago ostavih silno (neimalac kojega želi). 22 80 . pjev. st. Kadano ljudi viju. još dijete. tj. 329. Od virovitog Ksanta. pjev. Onda se okrenu Trojci.gumnu se kaže "sveto" jer se na njemu vrše žito. nego i sestrina. plavokosa Demetra žito Od pljeve kadano luči (a vjetar duše). a tako su mislili i drugi narodi. Kao što naša riječ "zet" znači ne samo kćerina muža. A ti. što si ga imo? Reko si.. da ćeš grad bez vojske. . koliko među njima konji Nogama lupahu i prah do mjedenog vitlahu neba. a ovdje ništa ne imam. a u Odiseji pjev. Ovdje "zet" znači: sestrin muž.. Kao što vjetar pljevu po gumnu svetome 25 nosi. tako oba ta značenja ima i grčka riječ "gambros". 24 I da ne ostanete dušmanima pl'jen i dobitak! Brzo će oni vam grad razoriti žitelja puni. bez pomoćnika Braniti sam sa svojim sa zetima 22 i s braćom svojom! Al' sad nikoga od njih zamotriti. "sinčića luda".

Homer: Ilijada 505 510 515 Kad se smiješaše opet (vozači okrenuvši kola). Apolon: vidi u 1. Trojci u sukob pođu u šakački i crnu noćcu Nad bitkom nalet Ares pomažući Trojcima spusti Svuda oblazeć i sve izvršujuć. što ih Kronion Iznad visokih brda naslagao. Sruši se. Drugi pojedinačni bojevi. 519-702. pjev. dok jaki Boreja spava I drugi žestoki vjetri. "iz svetinje obilne". kako mu bješe Feb sa zlatnijem mačem Apolon naložio veleć. stane ga jek. d. A gdje se bježi. 29 528.tj obilne darovima što ih ljudi meću u hramovima u ime zavjeta ili zahvale. junačkim srcem Pregnite. Neka ojunači Trojce.Trojanci koliko i Prijamu djecu Čašćahu njega. Nego ostaše mirni ko oblaci. ni dike ni obrane nikakve nema. . 28 517. A sad Apolon Eneju iz svetinje obilne 27 pusti I on u grudi vrgne pastiru ljudskom junaštvo. st. al' oni i sami se n'jesu Bojali trojanske sile ni juriša plašili njihna. jer hitar u borbi s rtnicima bješe. druga Eneje junačine. zazuje. Više je zdravih junaka rio ubitih. veseli budu. na njemu oružje zvekne. Silni pogodi kralj Agamemnon njega po štitu. tj. jedni se drugih u borbama stidite teškim. tako je i u 2. oj bud'te junaci." Reče i izbaci koplje te pogodi u prvom redu Deikoona. Atrejev stupaše sin 29 po vojsci opominjuć mnogo: "Drugovi mili. Ahejci uzmiču ispred Hektora i Aresa. Tada od Danajaca Eneja do dva boljara 27 512. Jer trud ne dade ratni. sina Pergasova. 37. mirno da stoje. I tad med drugove stupi Eneja. gdjeno je stida.. što tamne oblake svakud Raznose.kada ga oni Opaze gdje živ i zdrav i s hrabrenim srcem među njih Dolazi. Danajci stajahu tako pred Trojcima nikud ne bježeć. "srebroluki bog". . . st. al' nitko ne zapita ništa. Koplja ne odbi štit. zaduvaju oni. već ono prođe kroz njega. "Atrejev sin".. kad Paladu vidje Atenu Gdje je otišla (a ona pomoćnica Danajcem bješe). srebroluki 28 što ga zadavo Bog i krvavac Ares i Eriđa uzaman plaha. Pa mu se kroz pojas ono u utrobi donjoj zabode. tj. pjev. 520 525 530 535 540 A Odisej i Ajasa dva i s njima Diomed Vrkahu Danajce u boj. kada puhnu. Agamemnon 81 . 549. Dokle je bezvjetrica.

"uzde bjelokosne". a Ares hoće da ga pogubi (st. . junačine Nestora sinak. 548.. 503-564. . I kroz rtnike pođe bojeći se vrlo. da ne bi Nevolje dopo Menelaj. Ona dvojica željni već borbe samo da nijesu Jedan na drugog ruke i oštra naperili koplja. pjev. Njima u uređenoj u Feri je otac prebivo Obilan žitkom. kopljanik slavni. ubode. 141. "Menelaje Aresu mili".)! Vidi u 15. O bjelokosti vidi u 4. 561. A Orsiloh 30 sina Diokleja prehrabrog rodi. 32 573. Ali Antiloh k ljudskom pastiru pristupi bliže. "mrtvace". Čast Agamemnonu i s njim Menelaju tražeć u boju. 371. Diokleju sine. a Ares potače srce u njemu Smjerajuć. Alfej Orsiloha rodi gospodina ljudima mnogim. kad konje okrenuti šćaše. 32 Bace ih tužne njihnim drugarima u ruke milim.. Midonu Uzde bjelokosne 33 padnu iz ruke na zemlju u prah. Kamenom sred lakta njega Antiloh zgodi. Obore pustoše oni. Orsiloh. Orsiloha i Kretona. gdje jedan uz drugog stoji. I ko visoke jele pod rukama njegovim padnu.u lađama crnim S Danajci odu pod Ilij. Kad dva vidi junaka. to nije bilo neobično u Grka. tj. Njega Atrejev sin Menelaje. a drugi Kreton. i on je po rodu bio od r'jeke Alfeja. 33 583. Ne htjede dočekat njih vojevač brzi Eneja. Tako obadva ona junaka smače Eneja. gdje kažu prekrasnih konja. 31 Pa kroz rtnike prođe u oružju oružan sjajnom Mašući kopljem. Kad njih dvojica dođu u napon. Sličnoga Aresu oni Pilemena ubiše ondje. i požali njih Menelaje Aresu mili.Homer: Ilijada 545 550 555 560 565 570 575 580 Ubi: Orsiloha i s njim Kretona. u poslima bojnim vještaci. A od Antiloha konja upravljač subojnik Midon Padne. Padnu. kako bi pao Menelaj od ruke Eneje. tad trud bi im propao ratni. Te se okrenu opet u borbu među rtnike. a lavica mati ih hrani. Njega Antiloh spazi. Al' ih obojicu smrt i skončanje pokrije tamo. tj. I kad u ahejske čete povuku njih dva mrtvace. dok i njih obadva jednom Mjedenim ne posijeku oštricem junačke ruke.djed i unuk imaju isto ime. pjev. Skoči Antiloh i mačem ubode ga u sl'jepo oko. Kao što lavića dva na vrhuncima visokim gorskim Rastu u dubokoj česti. On je štitonosnim vođ Paflagoncem junačinam bio. 30 31 82 . Gdje je stajo. Atimnijev sin. st. A u Diokleja dva se blizanca nađu: Orsiloh Jedan. st. a u kost ga pogodi ključnu. koji teče široko kroz zemlju Pilsku. iskićene malim bjelokosnim pločicama. Poslije ovce tovne i goveda ljudima grabe.

koja se lije. Hektor ugleda njih u redovima i on se na njih Vičuć zaleti. Selagu sina. Sad bi pred Hektorom išo. on se poboji. Junaka Lijepog. pjeni se. Sruši se. Ares vrćaše pak u rukama golemo koplje. Padnu. sina Heraklu. Kada se jedan drugom junaci primaknu blizu. oštra. al' ga navela Sudba Prijamu kralju i njegovim u pomoć sinma. što u istim kolima bjehu. Tako se mučiše oni u boju teškom.pritrči svijetli Ajas. Grlati bojnik Diomed zastrepi Hektora videć. i mnogo ih na štit mu padne: Ajas tad petom stav na mrtvaca iz njeg izvuče Mjedeno koplje. Tako i Tidejev sin uzače i narodu reče: "Što se čudimo. U prah se tjemenom svali naglavce i na ramena. Nemojte ostati ovdje i ulazit s bogom u borbu!" Tako im reče. i k njima Trojanci se primaknu bliže. al' koplja zavitlaju Trojci Sjajna. . al' nije s ramena mogao krasno Oružje uzet. a sada bi išo za njime. a drugo sin crnooblačnog Zeusa. Dok ne otopoću konji i u prah ne obore njega. Oni ga potisnuše. presjajna. U pojas njega sin Telamonov pogodi Ajas. Jedno unuk. . šumi. a Ajas ih sin Telamonov požali velji. i on otetura uzmakav. Pristupi vrlo blizu i kopljem blistavim zgodi Amfija. Do dva vješta bojnika. Jer ih s koplji u ruku množina dotrči junaka. Kada je jednako bog uz njega i od zla ga brani! I sad je Ares ono uz njega na smrtnika nalik.pred njima Ares i gospođa bješe Enija. toliko Hektoru divnom. stane ga jek. Ako je i bio velik i snažan i ponosit Ajas. jer sila strijela se sipaše na njeg. Dugo je ostao glavom u duboki padnuvši p'jesak. velikoga Tlepolema. Koja nošaše pokolj strahovit i vrevu bojnu. Tada ubije Hektor Anhijala i s njim Menesta. druzi. U more. Sudba silovita tad na Sarpedona nagna božanskog. Kao što plivanju nevješt kad ide širokim poljem Te kod rijeke stane brzoteke. Kada se ljutice slete Trojanci. Nego uzmič'te natrag okrenuv k Trojancima obraz.u Pesu je živio prije Njiva imajuć mnogo i države. U donju utrobu koplje dugosjeno propadne njemu. . te vidjev je odskoči natrag.Homer: Ilijada 585 590 595 600 605 610 615 620 625 630 Midon krčeći padne iz dobro građenih kola. a čete za njime trojanske jake Pođu. Da mu oružje uzme. Prvi započne riječ Tlepolem drugom junaku: 83 . Bičem ih udri Antiloh i otjera među Ahejce. Da je kopljanik dobar i da je neprestrašen bojnik.

A nazuvčari Ahejci Tlepolema sa druge strane Stanu iz boja vuć. st. 37 Tada Sarpedona divni iznesu bogolikog druzi Iz boja. jer mnogo za ljudma si onim zaosto. ali ipak da je plašiv. Ali drukčiji . . rad kojih je došo s daleka.al' od mojih 36 Mrtav ćeš pasti ruku i k vratima Aidovim doći.Heraklo bijaše jaki Junak. 35 638-642. Sarpedon onoga zgodi U vrat. 635.. Na dobročinca svog kad riječima napade ružnim Te mu ne dade konje. 393. Jerbo je ponositi Laomedon ludovo junak. vidi 16. te uz kost oštrice se požudno zadre Pa skroz preleti. st. a Odisej spazi ih divni. U tome nema protivurječja. Zeus) za sada još obrani sina". Da je Sarpedon sin Zeusov. gine ti čeljad! Ne mislim. s onog nastrado. . "otac (tj.. 198-199. Što se od oca Zeusa u pređašnje rodiše doba.vele . al' lažu. Tlepolem je unuk Zeusov (st. 441-457. i tada Mrak se na obje oči Tlepolemu crni navuče. pjev. ali je njeg pritiskivalo dugačko koplje Vukuć se za njim. pod mojim ćeš kopljem izdahnut i meni ćeš slavu Steći. Nego ti velim. kojino kažu.ali poslije pada Sarpedon u boju. jer jaka ljudeskara može biti plašivica. prkoždžija lavskoga srca! Jednoć rad konja je on Laomedonovih amo Došao sa šest lađa ciglovetnih. s naroda malo. a onda Tlepolem podigne koplje Jasenovo. pjev. te nitko ne opazi niti se sjeti U teškoj žurbi.) po tom jer je sin Heraklov.i koplja obojici duga iz ruku U čas isti polete. Postojan junak. Tlepolem priznaje Sarpedonu da je tijelom jak. toliko su bili u poslu. i nato u njemu se uzigra srce. 35 A srce plašivo jeste u tebe. i naskroz prođe oštrice bolno. st. . pjev. a borbi nevješt si junak? Sin egidonoše Zeusa .). Ilijski razori grad i ulice ostavi prazne. A Sarpedona rani Tlepolem dugijem kopljem U l'jevo bedro. da smrt te i Kera crna od mene Čeka. I on se u srcu svom i u duši zamisli tada." Vojvoda likijski njemu Sarpedon odgovori ovo: "Sveti je Ilijski grad.imade ih. a Heraklu je otac Zeus (vidi st. 37 662.Homer: Ilijada 635 640 645 650 655 660 665 670 "Likijski savjetniče Sarpedone. 34 Da si. Tlepoleme. vidi se iz 6. koja je tebi Nevolja drhtati ovdje. a dušu ćeš dati dičnokonjiku Aidu. 34 84 . Bi li u potjeru pošo za Zeusa gromovnog sinom. da koplje izvuče iz bedra. da ćeš štogod Trojancima ovdje pomoći Došav iz likijske zemlje. 36 643-645. O onome što je ovdje natuknuto o Heraklu vidi bilješku u 21.. 480505. ma i bio jak. 631. i otac za sada još obrani sina." Reče Sarpedon. roditelj moj. Da sam hoditi može.

Helena. Zato mu navrati srce Atena na likijske čete. Prijamov sine. Već pokraj njega prođe želeći. st. 40 703-704. On med rtnike zađe u oružju oružan sjajnom Užas Danajcem noseć. Al' mu se povrati dah i vjetric borejski dušuć Njeg oživljavati stane. Koga je prvoga ondje. Pod bukvu prekrasnu tad egidonoše Zeusa ga metnu.Homer: Ilijada 675 680 685 690 695 700 705 710 Ili bi Likijcem mnogim oduzeti išao život.. Koji se za blago mnogo . kako bi brže Potisnuo Argejce i mnogima uzeo život. vidi 1. st. pjev. Aresa boga Nit' su se mogli okrenut Argejci k lađama crnim. Alastora. Trehosa kopljanika Etolca. Noemona i još Alkandra. Blizu Skejskih vrata stajala je lijepa i visoka bukva.staro Živeći uz jezero kefisijsko. Ali junačini nije Odiseju suđeno bilo Snažnoga Zeusova sina da oštrom mjeđu pos'ječe. Nit' su se mogli ogledat u boju. 295. Što uz Sarpedona bješe bogolikog divnih drugova. Više bi Likijaca Odisej još poubijo. Oresta igrikonjića. Ali od oklopnika od Hektora. kog zadnjeg pogubio tada Hektor. kad šćaše tužno izdahnut. Orezbija s potpaskom sjajnim. Alastor i Hromije zovu se i dva druga Nestorova u 4. Pritanisa. koja se u Ilijadi češće spominje. 677.. i mrak mu se nad oči saspe. i Ares mjedeni s njime? 40 Teutrasa naličnog bogu. Tu ga ostavi svijest. kad čuše za Aresa da je med Trojci. Enomaja s njime. 39 Onda mu jasenovo iz bedra koplje izvuče Jedan od njegovih milih drugova snažni Pelagon. 38 Halija. a neka me život U vašem ostavi posl'je u gradu. pjev. Enopu sina." Reče. da ostanem danajskim pl'jenom I tu da ležim. Prijamov sin. a njegovu dolasku vrlo Sin se poveseli Zeusov Sarpedon i reče mu tužno: "Ne daj. okolo njega Po rodnim vrlo poljma Beoćani življahu mnogi. kad mi ne vele U kuću svoju se vratit na postojbinu mi dragu I mila ženu tad razveseliti i čedo ludo.u Hili živeći . Pjesnik pita i sam sebi odgovara. Ondje Kerana on. 38 39 85 . 693. 8-9. Hromija ubi. a njemu Hektor sjajnošljemac ne rekne ništa. već neprestance Izmicahu. Da ga ne spazi oštro sjajnošljemac veliki Hektor. već mene obrani.

i sjajnoka nju Atena posluša odmah.Homer: Ilijada e. Glavčine srebrne jesu. 41 Dulje li napasniku mahnitati Aresu damo. na koja su Hore 41 715-716. st. Kite se spuštaju s nje. Tad crnooblačnog Zeusa navuče košulju na se Pa se u suzni boj naoruža oružjem ona. 43 744. On to ne kaže zato jer nije našao prilike. a na njoj pješaci su iz sto gradova. 43 U kola stupi tada u plamena i uzme koplje Veliko. 711-792. Na njoj je glava Gorge grdosije strahotne one (Strašno i užasno to egidonoše Zeusa je čudo). "pješaci su iz sto gradova". 42 743. Kći egidonoše Zeusa Atena onda u domu Očevu svuče plašt. Odmah Ateni ove progovori krilate r'ječi: "Oj egidonoše Zeusa oj kćeri nestrta nikim! Doista mi smo riječ Menelaju praznu obrekle."sa četiri lučca". Heba joj pod kola brzo kotače savite metne Okolo gvozdene osi.. što načelak zlatni imadu. Obruči mjedeni stoje odozgo. (Da će tvrdi Ilij razorit i tada se vratit).i sama Nebeska pred njima vrata zaškripe. a Hera pod jaram privede Konje brzonoge željne i borbe i pokliči bojne. tad krasne Postavi pršnjake zlatne. kako se biju jedni s drugima. teško i čvrsto. sa četiri lučca Zlatnu metne. gdje bi to kazao. U njih su naplaci zlatni. Na glavu kacigu sa dva branika 42 . odijelo šareno svoje (Taj je načinila plašt i izradila rukama sama). Pjesnik ne kaže unaprijed nigdje kad su Hera i Atena obećale Menelaju ono što se ovdje veli. a nanizala se oko nje Bježan i svađa ratna i obrana i juriš grozni. Dakle ono što Hera ovdje veli ne mora biti neistina. 362. obluka dva okružuju stajalo kolno. tj. Oko stajala zlatno i srebrno remenje stoji Napeto. koji se povrh branika spuštaju odozgo s kacige i brane lice. Kada ugleda njih dva bjeloruka boginja Hera I gdje u teškoj borbi Argejci padaju redom. a mjedene s palaca osam. . "sa dva branika". Zatim na pleći baci Atena egidu strašnu. Otud se ruda protegla od srebra. a lijepi zlatni Priveže Heba jaram na kraju rude. izdjelani su na kacigi. pjev. da je divota. na koje se kći silnovitog naljuti oca. . vidi 3. Nego se dajmo žestine i junaštva sjetimo i mi!" Reče. . A kći velikog Krona prečestita boginja Hera Ode i upregne konje. Hera i Atena dolaze Ahejcima u pomoć. Hera ošine bičem brzonoge konje. 715 720 725 730 735 740 745 86 . što satrt se ne mogu nikad. a vrte se na obje strane..junaka redove bije Njime.

A bog Simois da im ambrosije. Boginje obje hodeć ko plašive grlice odu Želeć u boju pomoći junacima argejskim ondje. gdje on sada Strahote gradi. Koji je vikati znao ko drugih ljudi pedeset: "Stid vas. tj. pokori ružni! Dokle je dolazio Ahilej divni u borbu. ljute mesare. ljepoliki. . Ondje ustavi konje bjeloruka boginja Hera. što njište glavu visoko Držeć. kojim je nebo i široki povjeren Olimp. i posluša njega bjeloruka boginja Hera. pjev.Homer: Ilijada 750 755 760 765 770 775 780 785 Pazile. 145263. koji ne znade Ni za kakovu pravdu! Ej hoćeš li srdit se na me. kad se hoće da naznači vrlo jak glas koji se daleko čuje: povikao Stentorovim glasom. gdje takav i tolik ahejski narod Evo pomori drsko i bezredno? Meni je žao.. Ona šine konje. Od kola otpregne njih i oblakom obvije gustim. "dardanska vrata" su ona koja se obično zovu "Zapadna" ili "Skejska". što nisu snage malene. te oni hotno 44 polete Baš po srijedi samoj med zemljom i zvjezdanim nebom. kao da izlazi iz mjedenih (a ne iz slabih ljudskih) prsiju. hoćko. a bjehu nalik na lavove. Tako lećahu konji. 222. bilo. 46 789. 785. Boginje konje obodu i putem pognaju time. strašni njegov glas ušao je u književnu uzrečicu današnjih evropskih naroda. "hotno"." Reče. Tamo ustavi konje bjeloruka boginja Hera. gdje prvih junaka najviše staše. Previšnjem Kronovu sinu progovori pitajuć njega: "Zeuse o oče. Argejci. neka je jedu. Dokle očima tko na vidikovcu sjedeć i gledeć Na more iskričavo u plavetni dogleda uzduh. Dotle pred dardanska vrata 46 Trojanci nikada n'jesu 768. pjev. do dviju rijeka Tamo. Nađu Kronova sina gdje od drugih sjedi daleko Na najvišem vrhuncu mnogoglave Olimpske gore. gdje sastavljaju Skamandar i Simois vale. Što se okolo silnog konjokrote svi Diomeda Zbijahu. Gusti nek skidaju oblak i opet ga meću na njega. zar n'jesi na Aresa ljut.. 44 45 87 .pošto ludova podbodoše. A kada dođu do Troje. Tamo stanuvši uzme da viče bjeloruka Hera Slična se Stentoru 45 stvoriv junačini mjedena glasa. npr. tj. Ako Aresa maknem iz borbe ljuto ga udriv?" Nebeski oblačnik Zeus odgovori njojzi ovako: "Hajde i daj potakni Atenu pljenjačicu na njeg. u 3. Koja je navikla ljute zadavati bolove njemu. A kad dođu. I Ahilej ima "mjedeni glas" vidi u 18. st. Al' srebrnoluki bog se Apolon mirno veseli S Kriparkom. Stentor se spominje samo ovdje. st. Ili na veprove divlje. Taj je glas mjeden (kako kaže pjesnik).

49 Zato uzmičem sad i junacima argejskim drugim Rekoh. i drugih se bogova ne boj 47 791. 699-701. a sada Kod lađa koritastih daleko se od grada bore!" 47 Tako im rekavši srce i hrabrost svakom potače. Ne boj se Aresa ti. Nju si mi. jerbo u boju Aresa boga vidim po bojištu kakono vlada. vidi o tome u 4. 49 818-821. jer takva mu ja pomoćnica bijah. nek budu svi na okupu. ranjava Aresa. znoj ga ubijo. Jer ga je znoj ubijo pod širokim remenom štita Krasnoga. 795 800 805 810 815 820 825 88 ." Njoj odgovarajuć ovo Diomed prozbori jaki: "Poznajem tebe ja. kojemu pomaže Atena. 130-132. Ali il' koljena tvoja od umora klonuše bojnog. rekoh mu tad. 48 801-808. Ti mi dopustila n'jesi sa bozima borit se drugim Ali Zeusova kći Afrodita u boj li dođe.od ahejske zemlje daleko Kada je došo u Tebu glasnikom među Kadmejce Silne. A k sinu Tidejevu Atena sjajnooka skoči I nađe kralja gdje stojeć kod konja i kola hladi Ranu. al' bijaše ratnik! I kad jednoć mu n'jesam dopustila zaći u borbu Te se junaštvom osvjetlat. Hera pretjeruje kad kaže da su Trojanci već doprli do ahejskih lađa.Homer: Ilijada 790 Došli njegova silnog bojeći se koplja. st. rekla oštricem mjedenim ranit. kud ga je bio strijelom pogodio Pandar. 48 Ja i uz tebe stojim i tvoja čuvarica ja sam. Ili te osvaja strah i plašljivost. 384-390. s Trojancima u boj da zađeš. Jaram Palada hvati Atena i besjedu rekne: "Slabo je naličnog sina porodio doista Tidej! Malen je Tidej bio po stasu. i ništa ti neću zatajit. i digne remen te crnu obriše krvcu. Ozbiljno ja ti velim. f. Mene ne osvaja strah ni plašljivost. o premili mojemu srcu. tako daleko nijesu oni još došli. a ruka junaka Boljaše. boginjo. Kada tko koga psuje. egidonoše Zeusa o kćeri! Ozbiljno reći ću riječ. Nego se tvojih riječi opominjem. niti ljenoća. oblastog. Diomed. onda mi n'jesi Hrabrenog Tideja sin. pjev. što Enejev bijaše sinak. vidi st. . rado pretjeruje." Sjajnoka boginja njemu Atena odgovori ovo: "Tidejev o ti sine. Al' on imajuć srce ko i prije snažno u sebi Mlade Kadmejce stane pozivat na mejdan i u svem Svlada ih lako. nek u sobi mirno se gosti.. kako se vidi iz st. 793-909. što mi ih reče.

sa njega Stane oružje skidat krvavac Ares. 50 A sad se s Trojcima druži zaboraviv već za Argejce. Pjesnik ne kaže unaprijed nigdje kad se to Ares zatjecao. Da će na Trojce vojevat. i tada se okrene odmah K Tidejevome sinu konjokroti on Diomedu. Kada se on u oblaku u široko dizao nebo. grlati bojnik. . Kako se vidi mrak od oblaka.a mjedeni Ares 52 Jaokne. koplje zatim izvuče. koji čini nevidljivim onoga tko ga ima na glavi. A Diomeda divnog kad Ares ljudomora spazi. od Aresa naleta ne bjež'. Tako se mjedeni Ares učinio tad Diomedu. a od težine osovina bukova prasne. Bič i uzde primi Atena Palada zatim I kopitonoge konje na Aresa upravi prvog. gdje potpasak pasaše mjedni. kada se spušta Na zemlju poslije žege. "Aidov šljem". kao što devet il' deset tisuća ljudi Jeknut u ratu zna zavrgavajuć svađu i borbu. Odmah golemog pusti Perifasa ondje nek leži. 51 845." Reče i Stenela natrag povuče rukom i njega Na zemlju porine s kola. . Golemog ubije Ares Perifasa. jer sam ti ja pomoćnica takva u boju. tj. da je silni ne vidi Ares. 50 832-833. Ded kopitonoge konje na Aresa upravi prvog Te ga izbliza rani. 52 859.Atena Uzme Aidov šljem 51 . 89 . Vidi slično mjesto naprijed u st. kad ljuti se podigne vjetar.Homer: Ilijada 830 835 840 845 850 855 860 865 Besmrtnih. Mahne. gdje bogovi sjede. Od tog zgranova. Koji se zatjeco skoro veleći meni i Heri. Kada se jedan drugom već blizu primaknu oni. Ali sjajnooka koplje Atena hvativši rukom Baci ga. Napr'jed se s mjedenim kopljem oštrortim protegne Ares Iznad konja i uzda želeći mu uzeti dušu. koji Etolac Najbolji bješe i sin Ohesijev sv'jetli. Uz Kroniona sjedne uz Zeusa u srcu tužan. A tad Trojance sve i Ahejce poduzme drhat Od straha. a Palada onda Atena potisne koplje Aresu u dno slabina. Gdje mu je uzeo život. pod kola tada odleti naprazno ono. od gotovog zla i prevrtljivca toga. Brzo na vrletni stiže na Olimp. šljem. Argejcima da će pomagat. jer i sam je bog Aid nevidljiv. Jer se boginja strašna i najbolji vozaše junak. "Mjedeni Ares" jer je oružan mjedenim oružjem. . Onda mjedenim kopljem Diomed. 715-716. al' i sam odskoči odmah. Uz Diomeda divnog na stajalo stupi žestoko Boginja. Tu ga pogodiv rani Diomed i naguli kožu Lijepu. vlada u podzemnom svijetu gdje je vječna tmina. koliko bojnik nezasitni jaoknu Ares.

Zato i mislim ja. strahote videć? Najgore nevoje mi neprestano trpimo bozi Jedan po volji drugog ugađajuć ljudima smrtnim. S tobom se svađamo svi. st. 845). te ove progovori krilate r'ječi: "Zar se ne ljutiš. Uranovi sinovi su Titeni. Ali me brze noge odnesoše. da po volji njezinoj trpiš. cviljet! Ti si mi najmrži bog. kad ne bi bio njegov sin. oče o Zeuse. Ona je Tidejeva podbola drskoga sina Sad Diomeda. 53 875-882. 90 . Onda se ko bog kakav na samog zaletio mene. drzak toliko. jer kćer si rodio ludu Pogubnu. Al' da si od drugog boga od kojega. na Olimpu što nas imade. te riječima nju upokoravam jedva. 54 898. prevrtljivče Arese. vidi u 4. Jer si koljena moga. 8. Stane ga jauk. 53 Najprije Kiparku on je u članak ranio ruci. Ares nije vidio Atene jer se učinila nevidljiva (vidi st. dugo bih tamo Među hrpama strašnim mrtvaca trpio boli Ili bih oružjem zgođen slabomoćan živio dalje." 54 Reče te Peeonu zapovjedi sina izvidat. ispod Titena. Nego je tako puštaš. nek bjesni na bogove također vječne. kojoj su vazda na umu nasilja ljuta. Davno bi najdonji bio od Uranovih sinova.Homer: Ilijada 870 875 880 885 890 895 900 905 Pokaže. 55 907. kad sam si je rodio drsku. Upravo tako brzo i naleta Aresa onaj Izvida. Svađe jednako rado i borbe i bojeve gradiš! Srce majke ti Here goropadno tvrdo u tebi Također jest. Kako se bijelo žitko mlijeko od soka naglo Gruša smokvenog. Ali te dulje gledat ne mogu. Ares silan i dičan tad sjedne uz Kroniona. i mati te rodila meni. Njemu Peeon lijek od ustuka na ranu metne I njim izvida njega. Tad Alalkomenka 55 se Atena i Argejka Hera Boginje obje vrate u dvore velikog Zeusa Od krvi ustavivši ljudomoru Aresa boga. i tvoj je poslušnik svaki izmed nas Al' nje besjedom ti ni djelom pokarati nećeš. na Olimpu što ih imade. Svi mi bogovi drugi." Mrko ga pogleda Zeus nebesa oblačitelj veleć: "Nemoj uza me sjedeć. "Alalkomenka". Pokorni smo. koji se nalaze u Tartaru. kako mu krv ambrosijska iz rane teče. pjev. da nevolje patiš. Heba opere i odjećom milom obuče. Zeus ovdje veli da bi Aresa bacio u najdonje dubine Tartara. te za čas mješaču se okolo zgusne.. ali on ima mnogo razloga sumnjati na nju. jer Ares ne bješe smrtnik.

obojica pod zemlju zađu. a ponosnog taj Laomedona je bio Sinak. 253.. Ubije.Homer: Ilijada ŠESTO PJEVANJE (22. prvorođenac.drugarima spas on donese. "Mekistejev sin". st. Trojansku četu sin Telamonov prolomi prvi Obrana ahejska Ajas. Afrodita je rodila Eneju s Anhisom. Ejsoru sina. str. on u Arizbi. Ona zatrudni i dva blizanca poslije rodi. Aksila. Diomed. pjev. Sami Ahejci i Trojci u pokolju ostanu 1 strašnom. Tad im Mekistejev sin 3 i snagu i koljena b'jela Razglobi 4 pa im onda sa pleći oružje skine. mjedokovna između voda Ksanta i Simoisa junaci tad na junake. tj. Pa ga u čelo probode. gustogrivog njegova šljema. Prvi ga zgodi u branik. "razglobi koljena". Jer od najboljega med Tračani zgodi junaka. 4 28. Vrloga Akamasa i visokog. U Homera čine to i boginje. . st. Koliko bacahu koplja. Njemu i subojniku Kalesiju. 1 2 5 10 15 20 25 91 . Pasući ovce on obleži i obljubi nimfu. Ahejci nadvlađuju. oštrice mjedeno njemu Zadre se u kost. nema više bogova na bojištu. Nastavak) Hektor se sastaje s Andromahom. Naša narodna epika. vidi 2. 1-72.. Eurijal. dan. taka je Tetida rodila Ahileja s Pelejom. "Sami Ahejci i Trojci ostanu". Ali jadovitu smrt od njega ne odvrati nitko Od tih zastupivši za nj. Maretića. 566. I u našim narodnim pjesmama vile (koje odgovaraju grčkim nimfama) rađaju kadšto djecu s ljudima. već uzme dušu Diomed. S Dresa. 469. vidi 4. s Ofeltija skine Eurijal oružje tada Pa za Esepom pođe i Pedasom. kojeno nimfa Nejatka Abarbareja nezazornom Bukolionu 2 Rodi. grlati bojnik. 12. u potaji rodi ga mati. Amo i onamo boj se pomače po polju vrlo. vidi u T. pjev. 3 27. tj. koji je tada Upravljao mu kolma. uklonili su se. 1. i mrak se navuče na oči njemu. u utvrđenome gradu. Življaše obilan žitkom i ljudima bijaše mio. Teutranu sina. Jerbo je častio svakog na putu imajuć dvore. 22.

Sam se izvali Adrest iz stajala pokraj točaka.ni ono dijete. Grlati bojnik Menelaj Adresta uhvati živa. On ga je subojniku već htio predat. Zlato mi leži i srebro i dobro kovano gvožđe. dostojnu primi Ucjenu. a silni kralj Agamemnon Rani u slabine njega." Reče i šćaše već nagovorit Menelaju srce. Adrest Menelaja hvativ za koljena molit ga stane: "Daruj mi život. što bješe s bregova Satniois-r'jeke Velje iz Pedasa strmog. . . Kola u Homera nemaju jarmaca ili prekoruđa.Euripil Melantiju oružje skine.Homer: Ilijada 30 35 40 45 50 55 60 65 70 Ustrajni ratnik Polipet Astijala ubije tada. Aretaona pak divnog ubije Teukar. oj Aresa ubojne sluge. Rekavši pravo po duši. a Filaka zgodi u b'jegu Leit junak. 5 92 . a zašto mariš toliko Za ljude! Zaisto tebi u domu učiniše krasno Trojanska čeljad! ni jedan ne uteko prijekoj smrti Od njih ni rukama našim. da k brzim Lađama ahejskim njega odvede. već su konji privezani samo uz prednji kraj rude." Tako im rekavši srce i hrabrost svakom potače. Jer se ovome konji zapletoše u granu grma Metljike i poljem oni u strahu odbježaše kola Spr'jeda na rudi prelomiv te sami otrčaše u grad. kao naša što imaju. A iz Perkote Pidita Odisej mjedenim kopljem Smakne. te Adrest pade. a poslije po polju bojnom Moći ćete na miru sa mt'tvih oružje skidat. .al' Agamemnon K njemu u susret dotrči te ovo mu vikne i reče: "O Menelaje dragi.zakladi mnogi u oca mi bogatog leže. Nestorov sin. a junacima kralj Agamemnon u boju Elata sruši. bez traga redom!" Tako mu reče junak te srce nagovori bratu. i petom Na prsi stane mu Atrid i jasen-koplje izvuče. 5 Kuda su i drugi konji odbježati znali u strahu. od sebe odrine tada On junaka Adresta. 40. već svi vi Propali u trojskom gradu bez pokopa. . Golemu ucjenu otac darivo bi od toga tebi. U prah ničice padne na lice. kamo su htjeli. Neka za oružjem nitko ne leti i nek se otragu Tim ne zadrži želeći što više k lađama don'jet Nego sijec'mo junake. Onda se prodere Nestor i ovo Argejcima vikne: "Vitezi danajski mili. sine o Atrejev. a uza nj se nađe Atrejev sin Menelaj držeći dugosjeno koplje. kad bi se dakle taj kraj prelomio. što mati Nosi u utrobi još. Sjajnim kopljem uzme Ableru život Antiloh. Kad bi me začuo živa kod ahejskih brzijeh lađa. mogli su konji ostaviti kola i bježati. ne uteklo ni ono.

. poso Trojski i likijski stoji. Pomisle. 92. najdraži njojzi.okrenuše tako se oni.Homer: Ilijada 13. Tada bi Aresu mili Ahejci potisli opet Trojce u Ilijski grad. 7 95. 7 Ne bi li Tidejeva odvratila sina od Troje. Da sin Prijamov Helen. jer najbolji vi ste junaci U djelu u svakome. ne bi l' se gradu Smilovala i ženam i dječici trojanskoj ludoj. kakono mislim. Koji je gradu na vrhu. da je bog iz nebesa zvjezdanih kakav Na pomoć Trojcima sašo. st. pogađač u ptice prvi. Ostan'te ovdje te svakud obilaz'te. On je. 136. "dječici ludoj". mi ćemo ovdje Ostati. Atene sjajnooke u hram. Eneja i Hektore. Što se od boginje .kažu . al' taj se odveć Razgoropadio sad. što ne bjehu još u jarmu. Oštrim kopljima dvjema po vojsci hodeći svuda Mahaše hrabreći na boj i potičuć pokolj strahovit. jer nevolja jeste vojevat. tad radosti eto dušmanma! A pošto čete sve podbodete. Ne bude reko Eneji i Hektoru stupivši k njima: "Najveći na vama dvjema. Nek ga ljepokosoj metne Ateni na koljena tamo. zadrž'te narod Ispred vrata. gdje borbe i mišljenja treba." Tako izgovori Helen. nejunaštvo b' osvojilo Trojce. 6 75 80 85 90 95 100 105 110 93 . toliko bojimo. nek starice sakupi sada. prije no bježati nagnu i ženam U ruke prije no padnu. i Hektor posluša brata. Tada udare natrag Argejci i prestanu sjeći. . A ti. Hektore. glave junaka. Onda se okrenu Trojci. u grad zaputi i materi zatim Svojoj i mojoj reci.porodio. koji se njoj u dvorima njezinim čini Najdražesniji od svih i najveći. Tada se prodere Hektor i ovo Trojancima vikne: "Trojci prehrabri vi. Savjet trojanskoga vrača Helena. Misli se kip Atene koja sjedi. Jakoga kopljanika i ljutoga stra ugonjača. kao što treba ženama. te srcem nema mu ravna. Ako nas i taru vrlo. Ahejac jači od sviju. pjev. . nasuprot Ahejcima stanu. Svetome domu vrata nek ključem ona otključa I plašt. dragocjen plašt meće se na koljena tome kipu jer se naivno misli da plašt treba i boginjama. 73-118. pomoćnici slavni daleko. Odmah na zemlju on u oružju sa kola skoči. Nit' se Ahileja.vidi 2. 6 Nek joj obeća zaklat u hramu dvanaest krava B'jelih. pa ćemo onda sa Danajcima se borit.

da zapadneš u zamke smrtne. a sada daleko si pred druge došo. 10 145. Glauk i Diomed. kad omrznu bozima svima. što hljebac jedu zemaljski. neka se stanu Moliti bozima sad hekatombe nek obreknu njima. Glauk poznaje dakle Diomeda. Ni ja sa blaženim ne bih u borbu bozima zašo! Ako l' si koji od ljudi. 120 125 130 135 140 145 Glauk Hipolohov sin i Diomed. a drugo U šumi brsnatoj raste. "na štitu kvrgašu". Tidejev sine. Al' bozi blaženi mirni Na nj zamrze i sin ga slijepcem učini Kronov. Med vojske zađu med jednu i drugu." Tako rekavši riječ sjajnošljemac otiđe Hektor. .. a drugi ginu. 8 9 94 . "štape pobacaše". u junačkoj slavi. Kada se jedan drugom nablizu primaknu njih dva. . Djeca nesretnih ljudi sa snagom se susreću mojom! Ako l' si koji bog s nebesa besmrtnik došo." Njemu Hipolohov sin odgovori svijetli ovo: "Što me. 117. junačino. 133. kad proljetno nastane doba. koje su imale u rukama žene. Dionis se preplaši i sam I skoči u vale morske. grlati bojnik. kad su slavile boga Dionisa. 14. vidi 4. Skrajnji je obod tucko po vratu i po gležnju njega. 119-236. Jedno po zemlji lišće razbacuje vjetar. na zemlju štape One pobacaše 9 sve. junaštva se sjetite. Onda onome riječ Diomed progovori prvi: "Tko si. Ne bih s nebeskim bogom u borbu nikako zašo! Nije ni Drijasov sin Likoorg jakosni dugo Živio. pjev. druzi! Dok ja odem u Ilij i savjetnicima reknem Tamo starješinama i ženama. žestine. što si pod moje dugosjeno koplje izišo. Ne bi mu drugog života. A kože crne. želeći se borit.s bozima on se sa nebeskim išao mrazit. Bliže pristupi brže. a Tetida primi na krilo Preplašenoga boga.toliki ga drhat osvajo Od vike čovjeka onog. st. dobrikoviću. kad Likoorg ljudomora stade Tući ostanom njih. i ljudskom je plemenu takav.Homer: Ilijada 115 Bud'te junaci. misle se bršljanom i lozom obaviti štapovi. Viđao nisam. Smjelica. na štitu kvrgašu 8 što mu je bila. od ljudi kakvih si smrtnih? Ta još te nikad do sada u boju. 448. On je po presvetom brdu po Nisejskom dojkinje boga Mahnitog Dionisa razgonio. za rod mi pitaš? 10 Kakav je lišću rod. Tako i ljudi jedni dosp'jevaju.

ostragu zmaj. . A kad deseta zora ružoprsta osvanu veće. On u Likiju ode s nezazornom pratnjom božanskom. 13 Kojih je pogubnih mnogo na složenoj nacrto daski. Tu je živio Sisif od sviju lukaviji ljudi. u koga se zaljubila žena njegova gospodara. neka ga smakne. 12 Ali ga ubiti ne htje bojeći se toga u duši. upravo bi trebalo reći: na složenim daščicama ili pločicama. .kao što u Bibliji svoju smrt u pismu nosi Urija. nekakvo slikovito pismo. svoju smrt. al' nagovorit Belerofonta hrabrog i poštenog na to ne može. A kad nemili znak od svojega od zeta primi. što je to čuo. On ga iz argolske progna iz zemlje. A kad u likijsku zemlju do Ksanta dođe rijeke. Već ga u Likiju pošlje i znake mu žalosne dade.i obuzme gnjev gospodara. pa su se složile jedna s drugom tako da su te strane bile iznutra. koji se ovdje spominju. Znak. 13 168-169. I sam je reko. Drugi put s naočitim Solimcima zađe u borbu. Koja bijaše roda božanskog."" Reče. Sisif. Glauk junaka rodi nezazornog Belerofonta. Strašnu je rigala silu iz sebe žarkoga ognja. Najprije pomamnu ubit Himeru zapovjedi njemu. Belerofonto ovdje nosi i ne znajući što nosi. koje su bile dvije. Tastu ih predati svome zapovjedi. "pogubni znaci". to bi moglo biti nešto nalik na hijeroglife starih Misiraca. baš živo poželje. kralju u Tirinsu. svaka na jednoj strani navoštena i na toj strani ispisana. Bila je priča u Grka da je Belerofonto ubio kralja u Efiri i bojeći se krvne osvete pribjegao Pretu. Pretova žena.ta mnogi junaci znadu za njega: Grad sred argolske zemlje konjogojne Efira ima. što nošaše njemu od Preta. a ne čovječjeg. jer Zeus ga podložio Pretu pod žezlo. Antija izmisli laž i kralju progovori Pretu: ""Umri. 11 95 . Potajno njemu se dati obljubiti Antija divna. Koji je mene htio obljubit. al' n'jesam se dala. Eolov sin. kralju o Prete. a neispisane su bile izvana. tj. da borba s junacima njegova bješe 155-159.Homer: Ilijada 150 155 160 165 170 175 180 185 Ali volja l' te i to da čuješ dobro da za moj Rod saznadeš . ne moraju biti pismo u našem smislu. Onda ga zapita i znak od njega vidjeti htjede. Široke Likije njega gospodar usrdno primi. 12 160-166. što Glauka porodi sina. u sredini pak koza. Naprvo lav. tj. 11 Kojem su ljepotu dali i milu srčanost bozi. Devet ga gošćaše dana i goveda zakla mu devet. Al' zlo njemu je Pret u duši smislio svojoj. Što se kaže "na složenoj daski". njegova zeta. kad bješe od njega Mnogo jači. Al' on ubije nju znakovima poslušan božjim. nije se dakle moglo znati što je unutra napisano. a to je smio učiniti samo onaj kome su se slale. il' ubij Belerofonta. Ovo je pričanje nalik na ono u Bibliji o Josipu misirskom. dok se nijesu pločice rasklopile.

Nek ne sramotim roda otaca. Jedan drugome zato i u vrevi bjež'mo od koplja.Homer: Ilijada 190 195 200 205 210 215 220 225 230 Najljuća to. Jer ih poubija sve nezazorni Belerofonto. Čeda porodi žena nezazornom Belerofontu Tri: Laodamiju kćer.dičim se . Postavi zasjedu on. Jedan je drugog darivo darovima gostinskim krasnim: Enej je pojas crven i sjajan darovo gostu. A kad razabra kralj. al' više se ne vrate kući. i hvati Za ruke jedan drugog te ondje uhvate vjeru. Voćnjak. oranicu k tome. A ti posmicat mnoge Ahejce i druge možeš. 96 . pod Tebom kad izginu ahejska momčad. Tamo ga ustavi i kćer za ženu dade mu svoju.posto. Al' kad omrznu i on vjekovitim bozima svima. Mnoge bo Trojce mogu ubijati i pomoćnike. i ona Porodi oklopnika Sarpedona naličnog bogu. tad kralj mu prijevaru zasnova drugu: Najjače pokupivši po Likiji širokoj ljude. i meni je mnogo nalago. Vazda nek najbolji budem i odličan između drugih. Ares nenasitni bojnik Isandra mu ubije sina. da znadu i ovi. da je vrloga roda božanskog. Mene Hipoloh rodi. On me opremo u Troju. jer mene on je malena Pustio doma." Tako rekavši s kola obojica skoče. Tideja ne pamtim više. Stane tutati sam po ravnici Alejskoj dušu Grizući svoju.a trećom Amazonke muškare pobi. Premudri jednoć Zeus s Laodamijom legne. . Biti od toga roda i krvi meni je dika. od staza bježeći ljudskih po strani. Hipoloha i još Isandra. kad u zemlju onamo dođem. Zlatni pak dvoušni kondir na uzdarje Belerofonto Dade. Tako sam tebi ja u Argosu prijatelj glavni. Kada je s naočitim Solimcima zašo u borbu. Narodnom onda pastiru progovori medene r'ječi: "Ta ti si prijatelj glavni i davnašnji po djedu meni! Nekad bo divni Enej nezazornog Belerofonta U kući čašćaše svojoj zadržav ga dvadeset dana. Nego oružje daj izmijen'mo. Kraljevske čitave časti polovinu dade mu onda. nek ima što obrađivat. Koje mi dade bog i koje nogama stignem. od njega sam . .te grlati bojnik Diomed veseo bude I u mnogohranu zemlju zabode dugosjeno koplje. Da nam je dika bit prijateljima po djedu glavnim. A kad se vraćo. A kćer zlatosjajna njemu Artemida ljutita ubi. A ti u Likiji meni." Reče. što prolazeć amo u dvoru ga ostavih mojem. u Efiri koji I u likijskoj zemlji u širokoj najbolji bjehu. Likijci krasno imanje i ugledno odrežu njemu.

Homer: Ilijada 235 Glauku pamet uzme Kronion. pjev.. ona rodi "kćer Laodiku najljepšu licem". st.. 16 244-247. Takve sasvim istočnjačke poligamije nema u evropskih Grka. A. a u njima zetovi kralja Prijama počivahu uz žene čestite svoje Ondje Hektoru dođe u susret ljubazna mati 17 Vodeći u sobu kćer Laodiku najljepšu licem. spominje Biblija srebrne novce. od tesanog kamena bjehu. a tad i sebe napitkom okr'jepiš samog. Homer ne poznaje novca u našem smislu. a ovoga goveda devet.. pjev. 237-529. da k Zeusu digneš sa vrha gradskoga ruke. Kralj je Prijam. st. st. zašto si došo izišavši iz boja ljutog? Doista nepomenici Ahejci pritješnjuju vrlo Boreć se okolo grada. 124. već su davali stvari za stvari. Sve su pod krovom bile. 14 240 245 250 255 260 97 . njemu za mjerenje vrijednosti služe goveda. gdje Diomedu Oružje dade zlatno za mjedeno. vidi u 24. 237-311. Gedeon u Bibliji još je blagosloveniji: on ima sedamdeset i jednoga sina (kćerima se ne spominje broj) "jer imaše mnogo žena" (kaže Biblija). a s druge strane Za kćeri kraljevske dvanest u dvorištu bijaše soba. uz žene vjenčane tu su Sinovi Prijama kralja počivali. kako se vidi iz 7. Ni u trgovanju nijesu Grci onda upotrebljavali novac. 495-497. Hektor u gradu. 473-475. "do bukve". . "ljubazna mati". 236. da medenog slatkog donesem Vina. Okolo njega kćeri povrve trojske i žene. Kada do Prijamovih do prekrasnih dvorova dođe. 17 251. 14 15. tako u Bibliji braća prodaju Josifa Ismailjcima za dvadeset srebrnika. Stisne mu rtiku i ovu izustivši besjedu reče: "Dijete. tj. obilno i preobilno blagosloven porodicom: pedeset sinova i dvanaest kćeri.u dvorima bješe Jedna do druge soba (pedeset sviju na broju) 16 Od kamena tesanca. Za svojtu.njegovo bješe Stotinu goveda vrijedno. 693. Pitaju za braću svoju i šinove.. 15 237. a već i prije toga događaja. da najprije Zeusu i ostalim bozima vječnim Žrtvuješ. muževe svoje. pjev. u vrijeme Avramovo. Jedna uz drugu blizu. a on im zatim zapovjedi svima po redu. Hektor izvršuje Helenov nalog. Hekaba. st. Ali počekaj dede. pjev. a tebe je nagnalo amo Srce. Koji su imali glatke trijeme. vidi 5. Neka se bozima mole. dakako od nekoliko žena. A kad do Zapadnih vrata i do bukve 15 dođe već Hektor. kako se vidi odavde. Drugi su narodi već koju stotinu godina prije trojanskog rata upotrebljavali novac. za Laodiku se to kaže i u 3. a jadi čekahu mnoge. .

Nego otiđi u hram pljenjačice ti daj Atene I njoj kâda ponesi i sakupi starice u hram. jer kako je od boja ugrijan i uzrujan." Hektor sjajnošljemac velji odgovori njojzi ovako: "Vina. 90-97. kad je vodio Helenu iz Sparte u Troju. Taj ljepokosoj tamo Ateni na koljena metni.Homer: Ilijada 265 270 275 280 285 290 295 300 Umornu čovjeku snaga veoma raste od vina. 20 291-292. A ja ću dotle otići po Parisa. Ne bi l' se riječi mojoj pokorio. gospođo majko. 20 Jedan Hekaba plašt Ateni na dar ponese. Koje je doveo bio Aleksandro nalični bogu Onda iz Sidonske zemlje. najdraži tebi. rukotvori Sidonskih žena. A plašt. boji se da bi mu žestoko vino moglo nauditi. 19 271-278. Otud je preko Fenikije (u kojoj je Sidon) došao u Troju. kad prebrodi široko more. Pa joj obećaj zaklat u hramu dvanaest krava. B'jelih. pjev. a za njom i starice pohrle mnoge. Reko bih. . da već u duši ne poznajem nemile tuge!" Reče. . koji se tebi u dvorima tvojima čini Najdražesniji od svih i najveći. konjokroti pak Antenoru žena. Koji je najveći bio i najljepši šarenim vezom. Kiseju kći. bura iz Egejskog mora bacila na egipatsku obalu. Grci pričahu da je Parisa. ne nosi medenog meni. Starice sve k Ateni uzđignu ruke 264-265. st. Kako si umoran ti za svoju se boreći svojtu. Slabit me nemoj. Jakoga kopljanika i ljutoga stra ugonjača. A ko zvijezda je sjao. ne bi l' se gradu Smilovala i ženam i dječici trojanskoj ludoj. Vidi o ponavljanju rečenih već riječi u bilješki 2. a one kupit po gradu starice stanu: Sama u komoru sade u svođenu. da srce ne ostavi mene i snaga. Hektor neće da pije. jer tko se uprljao prašinom. da ga dozovem. Hekaba ode. Došavši one do hrama Atenina gradu na vrhu Vrata im otvori tu ljepoobraznica Teana. 18 Žacam se gospodu Zeusu da izlijem žarkastog vina Ruku ne umiv.. što ne bjehu još u jarmu. Slavnoga oca kćer kad Helenu vođaše k sebi.i mati u dom otišavši sluškinjam tamo Vikne. Hektor ponavlja Helenove riječi rečene u st. 19 Nego otiđi u hram pljenjačice ti daj Atene. krvlju.ej da pod njime Zine zemlja. 18 98 . ispod svih je ležo odozdo. Koju su svećenicom Ateninu hramu Trojanci Metnuli. Ne može molit se on crnooblačnom Kronovu sinu. Ne bi li Tidejeva odvratila sina od Troje. gdje su joj bili Vrlo šareni plašti. jer Zeus ga Trojancima Olimpski na zlo Stvori i Prijamu kralju junačini i svoj mu djeci! Kad bih ga vidio ja k Aidu gdje slazi u dvore. 60-70.

ne bi l' se gradu Smilovala i ženam i trojanskoj dječici ludoj. Pa ćemo odmah ti zaklat u hramu dvanaest krava B'jelih. i tad plašt ljepoobrazna uzme Teana. Nego se diži. tad počne ga grditi ružno: "Nesrećo..Homer: Ilijada 305 310 Jaučuć. da prestaje od boja strašnog. Ti mu načiniše sobe za ženskinje. okolo grada i strmenih bedema vojska Gine bijući boj. na njemu Mjedeno sjaše oštrice. nek na zemlju ničke pred Zapadnim vratima padne. 315 320 325 330 335 326. 454. muškinje i dvor Blizu Prijama kralja i Hektora gradu na vrhu. 22 336. krivo me n'jesi! Nego ti velim. lijepo nije. oj gospođo. zlatni ga kolut optako. Dvorkinjicama ona određuje preslavne posle. a zbog tebe planu u gradu I rat i bojna cika. pjev. jedanaest lakata dugo. gdje dušu tolikima gnjeva 21 Napuni. a šamome njemu Daj. al' Palada odbi Atena. Hektor misli da se Paris zato povlači od boja što se srdi na Trojance. Tako veliku kćer Kronionovu moljahu one.)." Njemu bogoliki ove Aleksandro prihvati r'ječi: "Hektore. 22 Ali žena me sad nagovorila r'ječima blagim Te me u boj potakla. da grad nam ne zgori gorućim ognjem. pravo si mene izgidio. st. 312-368. što onda Najbolji majstori bjehu u grudastoj trojanskoj zemlji. Onog kad opazi Hektor. "htjedoh u tugu se dati". i samom meni se čini. tj." Takvu molitvu reče. koji na njega vrlo mrze (vidi 3. Hektor uniđe tu miljenik Zeusov u ruci Koplje držeći. Te je dvorove sam sagradio s ljudma. B. 21 99 . Brata u sobi nađe gdje oružje priprema divno I gdje oklop i luk krivuljasti ogleda i štit. Da gdje opaziš koga. a ti me čuj i u srcu pamti: Nisam u sobu sjeo od zamjere kakve il' srdžbe Na trojski narod. što me je pobijedio Menelaj. Argejka Helena pak med svojim ženskinjem sjedi. Ti Diomedovo koplje prelomi. A u dvorove krasne Aleksandra otide Hektor. a ti bi na drugog usto. već htjedoh u tugu sada se dati. što ne bjehu još u jarmu. boginjo divna. Pa na koljena njega Ateni ljepokosoj metne Velikoj Zeusovoj kćeri veleći molitvu ovu: "Štitnice grada Atena. Hektor kod Parisa i Helene.

Koji željkuju mene veoma. sad drugi. jer tebi je trud osvojio najveću dušu Sa kuje mene i ktome s Aleksandrovoga grijeha. da vidim u njoj domare. Nego je sa sinom tad i krasnohaljkom dvorkinjom jednom Stajala ona na kuli i ridala. al' to će on pokušat. Nego ovoga ti daj potakni. Milu ženu da vidim i luđahnog svojega sina. sad pobjeđuje jedan. Nego. Koji bi osjećo rug i zamjeru mnogu od ljudi! Ali u ovoga nije stanovito srce ni sada Niti će poslije biti. Hektor i Andromaha. stravičnoj kuji 24 Ej da me onoga dana. st. pjev..Homer: Ilijada 340 345 350 355 360 365 Bolje će tako biti. meni po istini recite sada: Kud je Andromaha pošla bjeloruka iz kuće ove? 339. a odmah ću ja i stići te mislim. . Ali kad bogovi zlo odrediše meni toliko. dok to se još zgodilo nije. djevere meni zlotvornici. Već se je srce moje uželjelo branit Trojance. a neka se i sam Požuri. kad mati me rodila moja. U kuću odlazim svoju. 439. st. Ne znam bo.. I med potomcima pjesme da o nama dvoma će biti. 23 100 . Tako psuje sebe Helena i u 3." Reče. Na nas je dvoje Zeus navalio hudu sudbinu. Slično tome tješi se Paris u 3. u kojoj se stanuje zgodno. Ili otiđi. mislim. Na prag korači nogom i sluškinjam reče ovako: "Dederte. pjev. Al' on bjeloruku ženu Andromahu ne nađe doma. A kad ne nađe Hektor nezazornu u kući ženu. 23 Nego me čekaj. Helena riječi njemu progovori medene ove: "Hektore. 180. tj. hoću l' se k njima iz borbe povratiti opet Ili će bogovi htjet. sluškinje. 24 344. na stolicu ovu Sjedni. "pobjeda m'jenja se ljudma"." C. da od ahejskih poginem ruku. gdje me još nema. 440. a Hektor njemu sjajnošljemac ne rekne ništa. da me jošte u gradu može zateći. 370 375 Tako rekavši ode sjajnošljemac veliki Hektor I brzo dođe kući. a pobjeda m'jenja se ljudma. mene! iako me ljubiš." Hektor sjajnošljemac velji odgovori njojzi ovako: "Ne sjedaj. Bar da sam onda kojem čestitijem čovjeku žena. unidi. Bude odn'jela huda oluja i vjetar hudi U brdo kamo god il' u valove prešumnog mora! Tu bi me zameo val. ne mogu. Helena. 369-502. plakala ljuto.dakle i ja mogu opet pobijediti. djevere moj. dok na se navučem oružje bojno.

koji je svojim junaštvom branio Troju. pjev. Tako dva imena ima i brat Hektorov Paris . bez tebe kad budem. udovica brzo Ja ću se nazvati tvoja. a meni bolje bi bilo Onda pod zemlju zaći. Darima obilna kći 25 junačine Eetiona. a to bijaše Hektor kao vrhovni zapovjednik. Kiličanom bijaše vladar. Stisne mu ruku i ovu izustivši besjedu reče: "Zloćane. 244-245. Jer mog oca je divni Ahilej ubio negda 27 I još je kilički grad visokovratnu srušio Tebu. 26 Hektor se sinu svome nasmije glednuv ga šutke. i ubi Eetiona. o kojoj je govor u bilješki 1. Kada odasvud hrupe.Aleksandar." Tako ključarica reče. tj. a zv'jezdi lijepoj sličnog. "Darima obilna kći". i iz kuće Hektor odleti Onijem istim putem niz ulice građene dobro. Al' ga opl'jenio nije bojeći se toga u duši.Ime Astijanaks upravo znači: vladar grada. st. 164-168. jer tebe će ubit Ahejci. a Astijanaks Zvahu ga drugi. Hektore.. jer svoje Ti kad nađeš skončanje. 25 26 101 . Kuda je iz grada htio da iziđe u Trojsko polje. kad oca ni gospođe matere nemam. jednim ga zove otac. Kći se za oklopnika za Hektora njegova uda. Nije k jetrvama krasnohaljkam. pjev. k zaovam nije Ona otišla ni u hram Atenin. Hektorov sin ima dakle dva imena. a drugim ostali ljudi. Što je pod brdom Plakom šumovitim živio nekad. tad utjehe imati neću Druge. prevladali da su Ahejci. Da su u nevolji Trojci. . Gdje se živjelo zgodno. a nije ti žao Ludoga čeda ni mene sirote. obilno darovana. 402-403. vidi u 11. a dvorkinja iđaše s njome Noseć na prsima sina bezazlenog. A Andromaha suze prol'jevajuć pristupi k mužu. ocu dakle u čast zvahu ljudi njegova sina Astijanaks. Tu mu u susret dotrči Andromaha vjerena žena. Tamo u Plakovoj Tebi. 395. primjer pljačke i deračine. jer Ilij je sam spasavo im Hektor. Ona se sastane s njim. već tugu. 27 414-427. sa svog ćeš srca postradat. st.. Već je na veliku pošla na kulu ilijsku čuvši. Hektor je njega zvao Skamandrijem. ludo dijete. i sin Ahilejev ima dva imena: Neoptolem i Pir (ovo u kasnijem grčkom pričanju). gdje boginju strašnu I druge Trojanke sada ljepokose glede ublažit?" Hektoru prihvati riječ ključarica žustra ovako: "Kada nam. Ona je k bedemu hitno otišla na mahnitu nalik. riječ po istini kazati veliš. Kad grad veliki prođe i dođe do Zapadnih vrata.Homer: Ilijada 380 385 390 395 400 405 410 415 Ili je k jetrvama krasnohaljkam pošla il' možda K zaovama il' u hram Atenin. S njome je dojkinja pošla u rukama noseći d'jete. Ljubljenog Hektoru sina. gdje boginju strašnu I druge Trojanke sada ljepokose glede ublažit.

Ni srce to mi ne da. Dovede ovamo junak Ahilej s ostalim blagom. jer da je Troji suđeno propasti. 145. "Kod smokve". 29 Tako si. 22. 28 Sedam sam imala brata u dvorima. A nju streljačica ubi Artemida u kući oca. Homer misli da ga je ustrijelila Artemida ili Apolon. ženo. jer navikoh vazda valjanim Biti i vazda se hrabro među prvim Trojcima borit Stječući veliku slavu i ocu i samome sebi. Jer ih je sve poubijo brzonogi divni Ahilej Kod sporohodnih krava i kod bjelica ovaca. str. to je rečeno poradi pjesničkog ukrasa. tj. Hektore. a br'jestove zasade ondje Brđanke nimfe. mjedenhalja kad te Ahejac 419-420. 255. doista su ih dakako zasadili ljudi. 30 433. Ako li budem od borbe ko strašljivac bježao kakav. 167. al' smiluj se sada I daj ostani ovdje na kuli. udovicom žene Svoje ne ostavi sad ni siročetom djeteta svoga. 29 428. kada tko tako umre. pjev. st. st. osvojit se bedemi mogu. I u našoj narodnoj poeziji uzimaju se vile dosta često poradi pjesničkog ukrasa. 11. Mater. kod smokovog stabla. 163-165). Naša narodna epika. Ali ne marim ja i ne žalim Trojce toliko Niti Hekabu samu ni Prijama. Ali će u prah pasti od neprijateljskih junaka. što kraljica bješe pod gorom šumovitim Plakom. ti mi i otac i gospođa majka. Ni braću svoju. golemu ucjenu primiv.Homer: Ilijada 420 425 430 435 440 445 450 Nego ga spaliti dade u oružju umjetnom svemu I hum naspe mu grobni. 31 Jer ja u srcu svom i u duši predobro znadem. trojanskog kralja. Nego se Trojaca ja i dugohaljki Trojanki bojim. to on sam veli u iduća tri stiha (koji se nalaze i u 4. koje je bilo pred Trojom valjda blizu Zapadnih (Skejskih) vrata. Koliko žalim tebe. vidi u T. i u pjev. kad će i sveti propasti Ilij I kralj kopljometnik Prijam i narod Prijama kralja. Da su nimfe zasadile oko groba Andromahina oca brijestove. 31 446.. mati Andromahina umrla je naglo i bez bolesti. Maretića. Hektor se bori samo poradi časti i slave svoje i svoga oca. Ali je dade na otkup. st. Ili ih navodi same i potiče njihovo srce. što im je Zeus egidonoša otac. 28 102 . Triput su onamo došli i kušali prvi junaci Okolo Ajasa oba i okolo oba Atrida I Idomeneja dičnog i junačkog još Diomeda: Il' im je koji vješt u proricanju rekao čovjek. što svi su valjani i što ih je mnogo. tj. on se dakle bori da Troja ne padne nečasno i sramotno. i meni. spominje se još u pjev." Velji sjajnošljemac Hektor ovako prihvati riječ: "Sve je doista to na umu. Ti si mi brat i mlađahni muž. Kod smokve 30 deder ljude uredi. Doći će jednom dan. odakle se može Najlakše u grad unići. i svi su oni Istoga dana u dvor Aidov skupa otišli.

Hektor u očinskoj ljubavi zaboravlja ovdje na časak ono što je malo prije rekao o zloj sudbini koja čeka Troju i Andromahu. Onda molitvu Zeusu i ostalim bozima rekne: "Zeuse i ostali bozi." Reče svijetli Hektor te pruži za sinom ruke. te sina Poljubi miloga svog i na rukama ponjiše njega. tj. Uteko dosad nije ni jedan. Muškarcima. da odoru 34 krvavu nosi Ubiv dušmana. Neka ti idu za poslom. progovori i r'ječ joj rekne: "Nemoj se. s neprijatelja skinutu otetu ratnu opremu. "Prelu". 103 . mislim. dajte. žalostiti odveć u duši. Mjedi se prestraši on i konjogrivne kite. gdje odvlače na silu tebe. Onda će reći tko. a smrti. a tebe još veća snaći će tuga Za mužem takvim.Homer: Ilijada 455 460 465 470 475 480 485 490 495 Suznu koji odvede slobode ti uzevši danak. Nego u dvore otiđi te gledaj poslove svoje. preplašiv se. Jerbo me preko sudbine k Aidu poslati neće Nitko. a žena u dvore mila mu pođe 32 457. 33 476-481. ni rđa ni junak. Negol' ti jauk čujem. da dan robovanja odvrati tebi. sinu mi. kad opazi. pjev. konjokrotama u boju On je prednjačio Trojcem."" Tako će reći. kako sam ja. kada se rodi. "odoru". kad spazi. Ali nasuti hum nek prije pokrije mene. i mati u duši da se veseli. Prelu 35 i tkalački stan. 35 491. i ovome. Tome se mili otac nasmije i gospođa majka." Rekavši svijetli Hektor sa zemlje kacigu uzme S konjskim repom. Kako se strašno trese na kacigi ozgo na vrhu. neboga ženo. bude je žao. . a najviše samome meni. što smo u Troji. drugi je u Tesaliji (ovaj se spominje i u 2. da čovjek. Kad bude iz boja išo. kad ugleda miloga oca. On je pogladi rukom. Snagom da bude dobar i Ilijem krepko da vlada. kad vidi te suze gdje roniš: ""To je Hektorova žena. Odmah svijetli Hektor sa glave kacigu svoju Sjajnu.preko volje od nužde teške. Svima vojevati valja. 734). Kada uza stan budeš u Argosu živeći tkala Drugoj i nosila budeš iz vrutka Meseidskog vodu 32 Ili iz Hiperskoga. a mužu. preslicu. kad Ilij osvajan bješe. Ona se plačuć nasmije i k mirisnim grudima svojim Privije čedo. tj. Prvi je vrutak u Lakedemonu blizu Sparte. a i dvorkinjama naloži. među Trojcima predičan bude. st. skine i na tle je metne. presjajnu. 33 Da on.. Ta je promjena čuvstva nešto sasvim ljudsko. Ali se uvine sin krasnopojasnoj dojkinji na grud I krikne." Reče i miloj ženi dječaka u naručje metne. Da rekne tko: ""od oca je taj valjaniji mnogo"". 34 480.

ispričava se zato da brata udobrovolji. a sve to uredit ćemo i potom. kako se vidi iz Hektorova odgovora. Koje govore Trojci. Živa još Hektora one u njegovu plakahu domu Misleći. Brzo na obična mjesta i na pašu noge ga nose: Tako i Prijamov sin sa Pergama visokog Paris Siđe u oružju svome sijevajuć kakono sunce. da se više povratit iz boja neće Niti Ahejcima uteć ni snazi ni rukama njihnim. koji stoji u kući i upotrebljava se za mirne poslove. u kojoj se stanuje zgodno. pravedan nitko prekoriti ne bi te mogo S tvojih. Već on oružje sjajno i mjedeno slavno navuče I gradom projuri tad u brze se uzdajuć noge. kada je htio Krenuti s mjesta. Kao što postalac konj 36 nazobav se uz jasle ječma Rastrgnut znade oglavnik i topoćuć poljem odletjet." 505 510 515 520 525 506. i njemu na obje strane Griva niz grebene pada. Ijujučuć. Paris se ovdje ispričava što ga je Hektor morao čekati. te mognemo vrč od slobode Bozima nebeskim na čast u dvorima staviti našim. ljubazniče. 503-529. poslova ratnih. 38 Kad nazuvčare Ahejce od Troje mi odagnamo. kako mi reče. A ti se žuriš. Njemu bogoliki riječ Aleksandro započne prvi: "Doista. i gizdav Glavu visoko drži. Ona do kuće dođe ljudomore Hektora i tu Mnogo dvorkinja nađe i na plač sve ih potače. tj. "vrč od slobode bozima staviti". tj. a noge ponesu ga hitre. a ne vodi se u boj. Nego hajdemo. D." 37 Hektor sjajnošljemac velji odgovori njemu ovako: "Čovječe. 518-519. a srce moje Jaduje vazda u meni. "postalac konj". gdje milo sa ženom zboraše svojom. al' si od svoje Nemaran volje. prošlaviti oslobođenje od ratnih nevolja lijući vino bogovima u ime žrtve. pa zgodno ne dođoh. što stradaju mnogo zbog tebe. i brzo Brata Hektora divnog zateče. jer junak si. Nije ostajo dugo u dvorima visokim Paris. 38 527-528. kad pogrde slušam o tebi.Homer: Ilijada 500 Često se osvrćuć za njim i bujne roneći suze I brzo dođe kući. Naviko da se u r'jeci ljepotekoj kupa. veoma te ustavljam ovdje. i to mu polazi za rukom. Ako nam dade Zeus. Hektor se i Paris vraćaju u boj. ljepote i ponosa pun je. te nećeš da vojuješ. 36 37 104 .

S njime i brat mu pođe. te udi od umora klonuše njima: Tako se njih dva željnim Trojancima pokažu tada. U rame Deksiju sina Ifinoja. 3 22. dan) Hektor i Ajas dijele mejdan. Sina Menestija stanom iz Arne. i udi mu klonu. A. tj. Aleksandro. Hektor se bori s Ajasam. 23. pjev. 1-312. Vinuv se Olimpskoj gori niz glavice ona u sveti Ode u Ilij. kod one koja je spomenuta u 5. 21. dan [kraj]. Apolon se dogovara s Atenom. na brza kada Na kola skoči. navela te velika žudnja? Zato l'. pjev. da pobjedu sada Ahejcima odlučnu dadeš? 10. I sin joj Zeusov gospod Apolon progovori prvi: "Čemu si. Hektor pogodi pak Ejoneja oštrijem kopljem U vrat u kacigin zaklon od dobre mjedi i njega S kopljem ukine tad. oba u duši Želješe oni vojevat i borit se jošte u boju. Kao što kada bog brodarima željnima dade Vjetar. pošto se oni utrudiše s veslima glatkim Po moru brodeć. vidi 5. Kada sjajnooka spazi Atena boginja veće. 1-112. a njoj se u susret digne Apolon. 460.. Mrtvi se sahranjuju. A u boju ljutome kopljem Pogodi Glauk. Kako u teškoj borbi Ahejci padaju redom. Tamo Aleksandro sina Arejtoju ubije kralju. "kijonošom". a likijski vođa.. 1 2 5 10 15 20 25 105 .topuz. al' spadne Ifinoj. Tako svijetli Hektor izrekavši jurne kroz vrata. "s Pergama". 16. iznova željno S glavica olimpskih sišla. st. st. 693. Hipolohov sin. Filomedusa Njega volooka rodi sa svojim kijonošom 1 mužem. koji nosi kij (kijak) . i 24.Homer: Ilijada SEDMO PJEVANJE (22. Kod bukve 3 jedno se s drugim vjekoviti bogovi nađu. velikog Zeusa o kćeri. tj. Koji je s Pergama 2 vidje i Trojcima pobjedu šćaše. "kod bukve".

Jer ti još umr'jeti nije. vidi u 6. Prijamov sine. Kako se po moru lelij od valova širi. Ja sam takovu riječ vjekovitih bogova čuo. potaknut od vrača Helena. Na bukvu Zeusa tad egidonoše visoku sjednu Ljudima se veseleć.misleć i sama Tako s Olimpa siđoh med Trojce i med Ahejce. Tko će se ogledat s tobom. Sve su stršili štiti i koplja i kacige sa njih." Reče.i toj se veoma poveseli riječi Hektor. 43-91. pjev. K Hektoru stupi te stane uz njega i prozbori njemu: "Hektore. B. razoriti grad vam se hoće!" Besjedu njemu Atena sjajnooka boginja reče: "Tako. izaziva Ahejce na mejdan. "u duši čuo je Helen" tj. Nego bolje bi bilo. Trojci sad i nazuvčari Ahejci." Reče. da poslušaš nešto i mene: Od rata odbijmo sad i od kreševa vojske za danas. Nego kako želiš da prekineš bitku med ljudma?" Gospod joj Zeusov sin Apolon odgovori na to: "Snažnog konjokrotu dajmo navedimo Hektora sada. kao vrač. da s' bije s Hektorom divnim. mudrinom jednaki Zeusu. i onda se umire oni.i boginja tada Atena posluša njega. . u borbi se boriti strašnoj. o braniču bože. 4 44. Bi li me poslušat htio? ta brat sam rođeni tebi! Ostale deder posadi Trojance i sve Ahejce. A nazuvčare sjedne Ahejce kralj Agamemnon. Tko bi se ogledo s njim.. Takovi redovi trojske i ahejske bijahu vojske Na polju. 75. kad Zefir Duhati počne. Te među Trojce on otišavši potisne čete Koplje po sr'jedi držeći. st. Neće li u čudu tad nazuvčari-mjedaši Ahejci Kojeg poslat junaka. u borbi se borio strašnoj. 45 50 55 60 65 Mili Prijamov sin u duši čuo je Helen 4 Dogovor. Onda divni med vojskama prozbori Hektor: "Čujte me. Ne bi li Danajca kojeg posamce pozvao u boj. kojino ginu. a redovi sjeđahu gusti. koji se bogu i boginji v'jećajuć svidje. Tad srebrnoluki bog Apolon i s njim Atena Jastrebovima dvjema po obličju stvore se slični.Homer: Ilijada 30 35 40 Jer ti ne žališ ništa Trojance. prorok. i udes te neće još snaći. te more pod njime sve se zacrni. nek bude. Hektor. Poslije opet će oni u borbu zać. . dok Ahejci Ne nađu Troji svršetak. kad tako milo je vama Vječnim boginjama. Onda pozovi Ahejca junaka najboljeg od svih. . 106 .

Od svih Ahejaca među vama ima boljara. i slave mi nestati neće. Da svi ahejski knezi ne skočiše ustavljat tebe. I sam Atrejev sin dalekovidni kralj Agamemnon 102. njezina je pobjeda. Tako im reče. bit će sramota. Glavni što bješe junak." 5 Tako im reče Menelaj i oružje krasno navuče. s Hektorom divnim da s' bije. a primiti strah ih je bilo. Da vi uzmete Troju. da bi me ognju Mrtva izručiti mogli Trojanci i trojanske žene. to se izriče tako što se kaže da bogovi drže u rukama uža. Zeus visokovladni vjeri izvršit se ne dade našoj. Nego o zlu nam radeć namjenjuje takav svršetak. Nego se svi vi u prah i u vodu provrgli redom. na što me srce u grudima potiče moje. oj Ahejke. Ubije l' onaj mene dugo'rtom mjeđu. nek skine Oružje s mene i sebi u duboke lađe odnese. što odavno pogibe veće. i koja uže k sebi povuče. 92-312. Svladam li onoga ja. Telamonova sina. Neka iziđe amo. Kojega takova srce na mejdan potiče sada. a ne Ahejci! Zlo će i gore bit zacijelo. Ovo vam velim. A mrtvo tijelo ja ću na pokrite vratiti lađe. Ako ne iziđe nitko na mejdan Hektoru divnom. Oružje uzet ću njemu i odn'jeti u sveti Ilij Pa ću ga objesiti u hramu daljnometnog boga. Neka ga tamo Ahejci dugovlasi njegovi spale.Homer: Ilijada 70 75 80 85 90 Da reknem. Gdjekoji potom nek reče od ljudi kasnijih brodeć Na lađi punoj vesala po iskričavome moru: ""Grobni je hum to junaka. Ždrijeb pada na Ajasa. Kako bez srca ovdje sjedite. bogovi upravljaju bitkama. a svjedok gromoglasni Zeus nek nam bude. bez ikakve slave! Ja ću se evo sam naoružat. a na nebu gore Bogovi vječni drže u rukama pobjede uža. A t'jelo moje kući nek povrati." C. Menelaje. Tu bi. jer mnogo bijaše jači. u kojoj krasne su kule. . Il' kod moroplovnih lađa da sami nađete propast. al' ubi ga svijetli Hektor. tebi osvanuo konac života Od šaka Hektora divnog. Kasno ustane tek Menelaj i zboriti počne Grdeć i psujuć i teško iz duše uzdahne junak: "Ao hvališe vi. Neka mu grobni hum uz Helespont široki naspu. a oni umuče svi i zašute. a vojske koje se bore vuku po za jedan kraj. tj."" Tako će reći tko. Nećat se bješe ih stid. 5 95 100 105 107 .Apolon dade l' mi slavu.

Ne bi li iz boja ljutog i kreševa pobjego strašnog. i on se natraške srušio na tle. mjedenog boga. 352. Da čuje gdje su se svi od Hektora savrli divnog Od straha. jer nije se u bitki lukom Borio divni Arejtoj ni kopljem dugim. mislim. Oružje. vidi 9. rado pregibati koljena svoja. i za rod me pitao njegov. te onda njemu Veselo subojnici sa pleći oružje skinu. Agamemnon hotimice pada u protivurječje. A drugog zatočnika Ahejci će poslati onom. Agamemnon se zapleće u protivurječje: junaka većeg od Ahileja nema u ahejskoj vojsci. S njime se sukobi gdje. Sam bi se prepo Ahilej. samo da odvrati od mejdana brata. velika tuga na ahejski navali narod! Teško bi doista starac zajauko konjanik Pelej." Tako mu reče junak te srce nagovori bratu. Što me je nekad s veseljem u dvorima pitao svojim Za pleme svakog Argejca. već Hektor se boji Ahileja. S Hektorom. dakle se ne može među Ahejcima naći junak koji bi Hektoru mogao odoljeti. On je na plećima kralja Arejtoja oružje imo. Da mu iz udova duša u dvore Aidove ode. Divnog Arejtoja kralja. Zatočnik njihov bješe bogoliki Ereutalion. što ga je imo od Aresa. jer smrti od njega njegov ne odbi Gvozdeni topuz. ta i druge strah je od njega. Atena da i Apolon. pa on ga i posluša. a ne jačinom Ubi Likoorg. ali će se među Ahejcima naći jači od njega. već daj se razberi. samo da kojega od Ahejaca podjari da iziđe mjesto Menelaja Hektoru na mejdan. nepredljiv. a Ahilej se boji Hektora. valjan svjetovač. Malo dalje kaže Agamemnon: koliko je god Hektor velik junak. ko Arkaci kopljonoše kad su se s gustim Borili s Pilci kraj vode brzoteke Keladon zvane Uz zide Fijskoga grada uz valove Jardan-rijeke. Njega na t'jesnom putu na pr'jevaru. Onda se digne Nestor med Danajci i rekne njima: "Ao. Agamemnon ovdje pretjeruje. .. Skine njemu Likoorg te posl'je ga u vrevu ratnu 113-114. pjev. već svuda Gvozdenim topuzom on je razbijao dušmanske čete. 353. Ej da otac mi Zeus. st. jer prije Likoorg njega je kopljem Probo po sr'jedi.Homer: Ilijada 110 115 120 125 130 135 140 145 Brata za desnicu hvati te prozbori i rekne ovo: "Lud li si gojenče Zeusov Menelaje! ludosti takve Ne treba tebi. junačkoj slavi. da u bici. za kojega se boji: Ahilej se ne boji Hektora. Nemoj se natjecat izić na mejdan s jačim od sebe.kijonošom zvahu ga ljudi I krasnopojasne žene. on bi ruke k vjekovitim bozima digo. Prijama sinom. Rekavši pravo. što je mnogo jači od tebe. te će Hektor bježati glavom bez obzira. 6 Nego med drugove guste ded pođi i sjedni kod njih. Da budem mlad. iako si tužan. Med Mirmidoncima valjan govornik. Makar i bio Hektor nenasitan boja. 6 108 . Opet će.

tj. i na njega mu metne Ždrijeb oglasnik. I nitko ne htje. i diku mi dade Atena. Svi se željahu ti sa Hektorom boriti divnim." Tako im reče. Ajas. Junak će obradovat Ahejce taj nazuvčare. Veseo baci ga na tle kraj noge i rekne ovo: "Ždrijeb je moj. "kralj Mikene". Toas. tad mene u borbu stanovito. nadvladat ću Hektora divnog. te iskoči ždrijeb po želji upravo njihnoj. Te ja najvećeg tad i najjačeg ubih junaka. sin Telamonov kao i u st. Ajas 7 nek dobije ždrijeb il' sinak Tidejev ili kralj Mikene 8 obilne zlatom!" Tako reknu. Al' vas ni jedan ne želi u susret Hektoru izić. i Ajas prepozna ga znak mu razmotriv. Sebe će obradovat u duši također samog.Homer: Ilijada 150 155 160 165 170 175 180 185 190 Nošaše. koji ga je obilježiv vrgao u šljem. a šljem Gerenjanin konjanik Nestor Strese. onda još Idomenej i pratilac njegov Enijaliju bogu ljudomori ravni Merion. S desne ga strane oglasnik po skupštini svuda Noseći pokazivat boljarima svima tad stane. Onda je gdjekoji reko u široko pogledav nebo: "Zeuse oj oče. 180. Besjedu njima i opet progovori konjanik Nestor: "Ždrebove dajte svima potres'te. Preda ga. Andremonov sin." Tako ih ukori starac. Ne poznajući ždrijeb od sebe svaki ga odbi. Ajasov. Ljudi podignu ruke i bozima stanu se molit. Prvi se od svih digne junacima kralj Agamemnon. tj. Golem je težao on i praćo se ušir i udulj. podmetne dlan. Ja se i s onim borah. koji l' će dobit. i svaki zabilježi po ždrijeb sebi. da imam potpunu snagu. Njegov subojnik mili. Imo bi naći se s kim u boju sjajnošljemac Hektor! Od svih Ahejaca među vama ima boljara. Al' kad oglasnik ždrijeb po skupštini noseći dođe K onome. Žestokim opasana junaštvom Ajasa oba Dignu se. Za njima digne se sin Euemonov dični Euripil. U šljem Atrida tad Agamemnona ždrebove bace. Agamemnon. Iz boja l' pobjegne ljutog. al' devet se digne junaka. jer mi se čini. smjelo Srce navede. iz kreševa l' pobjegne strašnog. al' drhtahu njega se bojeć. 183. U oružju tom je junake Taj izazivao prve. pa kad Likoorg u dvorima ostari svojim. a i sam se u srcu svome Radujem. Za njim Tidejev sin Diomed digne se jaki. K svijetlom Ajasu. neka ga nosi u boju Ereutalion. i Odisej digne se divni. Ej da se mogu pomladit. a ja od junaka najmlađi bijah. 109 . ej druzi. 7 8 179.

i lukavo. a i u samoj se Ilijadi nekoliko puta spominje. Telamonov Ajase. vidjeti dobro. Al' ja razumijem bitke i ljudska krvoprolića. Kojino leži sad ljut u moroplovnih srpastih lađah Na Agamemnona ljudma pastira. što ih Kronion Naveo u ljutu mražnju dušogubnu neka se bore." Reče im. jer sam je pozvo na mejdan. Ali već ne mogaše uzmaći nit' se uklonit Natrag u čete guste. Podsm'jeh mu na mrkom bješe na licu. Mjedenim. A drhat poduzme strašan Trojancima koljena svima. Kakvih med Danajci ima junaka prehrabrih drugih Sve i bez razbivojske Ahileja lavovskog srca. Makar koliko htio. Atreju sina." Tako reknu. glavo Narodna.već mejdan i borbu deder započni. da ne bi Trojanci čuli. sa trudom ga izradi njemu Tihije." Prihvati njegovu riječ sjajnošljemac veliki Hektor: "Zeusov potomče ti. Nitko me u bijeg neće preko volje nagnati moje. Onda je gdjekoji reko u široko pogledav nebo: "Najveći. nemoj me ovdje ko slabo kušati d'jete Ili ko ženu. Videći njega Ahejci veselja bijahu puni. . a on je široko Koračo nogama po tlih dugosjenim mašući kopljem. sa Ide kojino vladaš. 9 220-224. u sebi. Sin Telamonov Ajas pred prsima s takovim štitom 9 Pristupi k Hektoru bliže i prozbori njemu sa pr'jetnjom: "Sam ćeš posamce sada. Koji med ljude ide u borbu. i svi se tad Kronionu pomole Zeusu. te može nas tebi u susret Mnogo izići. Samome Hektoru srce u grudima udarat stane. takav nevještak Ne mislim da sam rođen i othranjen na Salamini.Homer: Ilijada 195 200 205 210 215 220 225 230 235 Nego hajde da na se navučem oružje bojno. nek steče slavu i diku. 110 . o Hektore. Onda im jednaku daj obojici slavu i jakost.pa makar I glasno. . što naših ne umije ratnih posala. Obrana ahejska Ajas gorostasni tako je stupo. A mi smo opet junaci. pa pošto se svim naoruža oružjem veće. od sedam koža. Ajasu pobjedu daj. Ajas pristupi bliže sa štitom kakono kula. najbolji od svih od kožara živeć u Hili. i junačku mjed navuče na sebe Ajas. Dotle se molite vi Kronionu gospodu Zeusu Šuteć. preslavni Zeuse. Ako li jednako ljubiš i Hektora i za nj se brineš. jerbo se mi ne bojimo nimalo nikog. Taj mu je svijetli štit načinio od sedam koža Bikova gojenih dobro i pokri ih mjedenom pločom. Golemi ovaj sedmokožni štit Ajasov bijaše u pričanju grčkom nerazdružno skopčan s njegovim vlasnikom Ajasom. Onda pohiti ko Ares gorostasni kada korača.

ljute mesare. Kroza šest prošavši koža neslomljivo prereže koplje. 448." Reče i kopljem zavrti dugosjenim i tad ga baci. što na polju ležaše ondje. što svuda jednako krije. Ali ubiti tebe tolikoga neću junaka Tajno uvrebavši te. 267. st. 10 11 111 . I njim udari u štit sedmokožni Ajasov strašni U kvrgu 11 baš po sredini. "u kvrgu". Ili na veprove divlje. da jeste. tj.Homer: Ilijada 240 245 250 255 260 265 270 275 280 Suhi volujski štit 10 okretati lijevo. a ahejski bio je drugi. te okolo sva mjed zazveči. koja ko osma na njemu pribita bješe. i naskroz Koplje prođe te željna navaliti otisne njega. već očito. i onda Počne govoriti Idej. dragi. Jer vas obojicu ljubi nebesa oblačitelj Zeus-bog. Oba ste kopljanici. pjev. Zadre mu vrat i preleti. Ali od boja Hektor sjajnošljemac još ne odusta. "suhi volujski štit". nemojte. Već se povuče. te crn i velik i hrapav kamen Čvrstom pograbi rukom. te krvca crna poteče. desno Znadem i s njime sam ja bez umora borit se vičan. Tada se Hektor svine i crnoj se ukloni smrti. Ajasov pogodi štit sedmokožni strašni na vrhu U mjed. koji su znak njihove službe. razumni oba. Tada bi jedan drugog izbliza ranio mačem. Med obadvojicom oni protegoše štape 12 . Zeusov potomak. ako te zgodim. o sinci. što n'jesu snage malene. pa znademo i svi. Te kroz blistavi štit šilovito iziđe koplje I vrlo umjetni oklop probode ono junaku. Pokraj slabina prođe i košulju prereže naskroz. Ali se u sedmoj ono zaustavi. al' odmah ga digne Apolon. Kopljem Prijamov sin po sredini udari štita. Onda šakama koplja izvuku obojica duga Te se zalete nalik na lavove. Ajas zatrčav se Hektoru štit probode. već svine se rt mu kopljani. Zgodi Hektora u štit. Al' ga ne probi mjed. 12 277. Glasnik Taltibije dođe i Idej. baci dugosjeno koplje iz ruke. vidi 4. od suhe volujske kože. Znadem i u vrevu ratnu i na kola skočiti brza. Zatijem Ajas. "protegoše štape". Zatim podigne Ajas sa zemlje još i veći kamen Pa on zavrti njime i snagom sjekne golemom I kamen na žrvanj nalik izbacivši Hektorov slomi Štit i koljena rani junaku. oglašnici Zeusa i ljudi Ne dođu: trojanski jedan. što pametno svjetovat znaše: "Biti se niti se borit. 238.. Znadem igrati kolo u kreševu Aresu ljutom. Da dva glasnika tad. te on natraške Svali se pritisnut štitom.

te ovaj u ahejsku vojsku Ode. Što će za mene se moleć na zborište doći božansko. Najviše rođake svoje i drugove.Homer: Ilijada 285 290 295 300 305 310 Noć već dolazi sad. Ajasa opet Ahejci povedu na drugoj strani Tad k Agamemnonu divnom. te kopljem Ahejac si najjači od svih. a onaj med Trojce med žamorne. Razum ti daše. Onda im zakolje bika junacima kralj Agamemnon. kad smotre gdje dolazi i zdrav im i živ Jakosti Ajasovoj umakav i rukama krutim. što bijaše izreskan krasno. a dobro se noći pokorit." Reče i Ajasu mač sa srebrnim klincima dade S korama i remen ktome. Kada prestanu veće od posla i priprave gozbu. bogovi daše. Kada se nađu svi u čadorma Atridovim oni." Velji sjajnošljemac Hektor odgovori njemu ovako: "Visinu i snagu tebi. A mi se dvojica dajmo obdarimo darima slavnim. nek besjedu izusti takvu. Al' se u ljubavi opet razdvojiše i slozi pravoj. ražnje ponatiču zatim. i gozbe premaklo se nije im srcu 315 320 112 . što ih imadeš. Tako se rastave njih dva. a dobro se noći pokorit. što s pobjede veseo bješe. o Ajase. Nek počne i kako god će on. Te ćemo poslije opet na mejdan izići. Ahejci: primirje i utvrđivanje okola. A po velikom gradu vladara da Prijama Trojce Ja razveselim sve i dugohaljke Trojanke s njima. 17. Stanu se gostit. dok oba Bog nas ne rastavi davši ma kojoj pobjedu strani. 313-344. Bika petaka Zeusu premogućem u čast. 313-379. A. Hektoru rec'te. Kod lađa ti da Ahejce razveseliš sve nazuvčare. Ta on najbolje sve je junake pozvo na mejdan. Daj. vrlo se oni Obraduju. Ne misliv. Vijećanje uveče. oko njeg Prionu. učinit ću i ja. ogule ga i zatim ga svega ras'jeku. Pomnjivo speku sve i onda s ražnjeva skinu. Njemu pak pojas crven i sjajan daruje Ajas. Noć već dolazi sad." Sin Telamonov Ajas progovori njemu ovako: "Ideju. da se prođemo nas dva i borbe i kreševa danas. da će ostati živ. dovedu ga u grad. Sve raskomadaju vješto. Da bi Ahejac koji i Trojac mogao reći: "Oni se borahu dva dušogubne poradi mražnje.

Da rat ne obore teški Trojanci ljutice na nas. st. 469. 113 .. On im dobro želeći progovori i rekne ovo: "Atrejev sine i vi boljari ahejskog ljudstva! Mnogo je Ahejaca dugovlasih umrlo veće. a ja se boljemu ničem Ne nadam. a svjet im se njegov i otprije najbolje sviđo. mi se borimo Vjeru prelomivši tvrdu. 336)? Nejasne su i riječi "da njihovoj . Mi ćemo tada se skupit i sve mrtvace odvesti Na mazgovma i volma i sve ih onda sažeći Od lađa podalje gdjegod. B. kako vam velim." Tako im rekavši sjedne Antenor. oko njeg ogradimo brzo Lađama bedem visok i samim nama za branik. 334-335." Reče. gdje se govori o izvršenju Nestorova prijedloga (st.. da njihove kosti donese Svaki njihovoj djeci na postojbinu se vrativ. S tih se razloga misli da su ova dva stiha u potonje vrijeme umetnuta. Ktome nigdje pjesnik ne spominje čuvanje i prenošenje kostiju (tj. a hrptom dugačkim Ajasa junak Počasti Atrejev sin Agamemnon silni daleko.Homer: Ilijada 325 330 335 340 Podjednake 13 . Osim toga tamo. Dardanci vi i Trojanci i pomoćnici. Zato ti valja ahejski boj da ustaviš zorom. ljepokose onda Helene ustane muž Aleksandro med njima divni. da bismo mogli ne činit. na što me moje u grudima nagoni srce: Argejku Helenu amo dovedite i blago s njome I dajmo. da ustavlja konje i vojsku. i knezovi svi povladiše Nestoru tada. upravo pepela od spaljenih tjelesa) na postojbinu palih junaka. "podjednaka gozba". djeci". Što ovdje Nestor predlaže. Oko ljepoteke vode Skamandra krv im je crnu Ljuti poprskao Ares. neka je vode Atridi. Zatim nam dubok opkop nablizu iskopati valja Ispred bedema onog. Da bismo kroz njih i put kolovoz imati mogli. Da kažem. Pa kad namire već za pićem i za jelom žudnju. 14 Tada općeni grob oko lomače svim ćemo jedan Nasut iz zemlje uvis. Onda prvi od sviju rasprede Nestor starina Riječ. 334-335) Nestor predlaže. k Aidu im sadoše duše. I tvrdo sklopljena vrata u bedemu valja načinit. to je nejasno: kako će se razabrati čije su kosti kad su tjelesa zajedno s kostima spaljena i sahranjena u općem grobu (st. nema ni riječi o tome što u ova dva stiha (tj. 345 350 355 Uto se skupe Trojanci na visu Ilija grada U silan žamoran skup kod dvora Prijama kralja. vidi 1. pjev. 430-432).. Razumni njima Antenor ovako počne govorit: "Čujte me. Trojanci: mir ili primirje. 345-379. 13 14 321.

pa ćemo onda u borbu opet izići. K lađama koritastim oglasnik u zoru Idej Ode te Aresove drugare Ahejce u skupu Kod Agamemnona nađe. dokle mrtvace Spalimo. Prijam i ponosni drugi Trojanci rekoše meni. ne biste l' htjeli Od vreve opake ratne da prestanete. pa ćemo onda u borbu opet izići. 1. što si sad reko. po volji bilo: Blago. iako mu vele Trojanci. i budan nek ostane svaki. Dok nas ne rastavi bog i pobjedu ne da ma kojim. Dardanov sin. 385 390 395 114 . Onda su pamet tebi pokvarili bogovi sami. Zatijem četimice po vojsci večerat uzmu. Nek Agamemnonu on i Menelaju. Ta ti se od toga znadeš da domisliš boljemu čemu. 381 -432. kod krme lađene gdje stoje. a oni umuče svi i zašute." Tako im rekavši sjedne Aleksandro. K lađama koritastim nek zorom otiđe Idej. Otržito vam velim: povratiti žene im neću. dan. svjetovač bozima ravni. Ako l' si doista to od zbilje rekao prave.ej nestalo da ga je prije! Sve će povratit pa još će i od svoga dodati drugo. I nek im mudru rekne i ovu. ne bi li htjeli Od vreve opake ratne da prestanu. Da kažem. Sve ću povratit pa još ću i od svoga dodati drugo. A blago što ga donesoh iz Argosa u naše dvore. zbog kojeg je nastala kavga. Na stražu pazite samo. Ali ću nešto i ja konjokrotam Trojcima reći. Pokopavanje mrtvaca. zbog kog je kavga Nastala. a oni ga čuju i rado se pokore njemu. ne bi l' vam to ugodilo. što ga je on u Traju donio bio Lađama koritastim. Još mi rekoše jednu da kažem. Ali naočitoga Menelaja vjerenu ženu Kaže da neće vratit. 23. Neka vam javim riječ Aleksandra. On im dobro želeći progovori i rekne ovo: "Čujte me." Tako im reče. na što me srce u grudima nagoni mojim. Dok nas ne rastavi bog i pobjedu ne da ma kojim. . Riječ Aleksandra rekne." Reče. ustane od njih Prijam. dok mrtve Spalimo. Med njima grlati stane oglasnik i ovo im reče: "Atrejev sine i vi boljari ahejskog ljudstva. Atreja sinma. Dardanci vi i Trojanci i pomoćnici. Antenore. Večeru spremajte sada po gradu kao i prije. Primirje.Homer: Ilijada 360 365 370 375 380 On odgovarajuć njemu progovori krilate r'ječi: "Nije mi milo to.

a ostali pođu po drva. Ideju. već prozorje. Uto iz tihih voda okeanskih dubokih sunce Zrakama svojima baš na ljudske oranice sine Uzlazeć na nebo uvis. A za mrtvace neću da branim. i svi se usciktaše ahejski sini." Tako rekavši skeptar spram bogova podigne sviju. brzo ih drugi umiriti nastoje ognjem. Da su već nastavljene na pogubu Trojcima zamke. i meni tako se mili. A Zeus. i oni opremat se uzeše brzo: Jedni će kupiti mrtvace. čuješ. To osobito dokazuju sretni ahejski bojevi jučerašnjega dana. 24. Na drugoj strani Argejci od pokritih svojih se lađa Požure kupit mrtvace. diveć. R'ječi se. Njima veliki Prijam ne dopusti plakat. "određeni". 2. k lađama svojim ka koritastim se vrate. Što odgovaraju oni. 15 435 115 . Tada općeni grob oko lomače nasuše jedan Svima iz zemlje uvis. nek vjeru nam vidi. te jedni se s drugima sretnu: Onda je mučno bilo junaka poznati svakog. ta znadu to i ludaci. s njima Dardanci. . oko njeg ograde bedem S visokim kulama. u Ilij se povrate sveti." 15 Tako im reče. kada će doći Idej. tj. 433-482. uto se momci Ahejski određeni 16 probudiše okolo ognja. 16 434.neka se spale. što je izreče Diomed konjokrota. lađam i samim njima za branik. Jerbo ne čuva nitko mrtvaca. Primirje. Bjehu na iskupu svi i čekahu. te oni Mučeć naslažu mrce na lomaču u srcu jadni. u kojima se osobito odlikovao Diomed. Oni krvave rane ispirati stadoše vodom I suze lijući tople mrtvace na kola metat. I natrag Idej u grad u Ilijski otide sveti. 402. Tada sjeđahu Trojci u skupštini. Spaliv ih. dan. da straže preko noći. nego kad ljudi Umru. a ostali poći po drva. Jošte ne bješe zora. Tako i nazuvčari Ahejci na drugoj strani Mučeć naslažu mrce na lomaču u srcu jadni. a on se vrati i javi glasove njima Stavši posred njih. što vele eto Ahejci.Homer: Ilijada 400 405 410 415 420 425 430 Kasno progovori tek Diomed grlati bojnik: "Nitko nek ne prima sad od Aleksandra nikakvo blago. Silni progovori tad Agamemnon Ideju ovo: "I sam. Herin gromovni muž. A kad ih spale ognjem. Utvrđivanjc okola. A ni Helenu s njim.

Uto utone sunce. iskopaše okolo opkop. "kazivati". Koji je slabiji mnogo od tebe rukama. Al' hekatombi slavnih ne prin'ješe bozima prije? Bedemu bit će tom slava. jedni pak za mjed.. Obalu veliku opet zatrpaj onda pijeskom. Da bi kroza njih i put kolovoz imati mogli. 441-457. ima l' još čovjek na beskrajnoj zemlji. što to mjedenhalje rade Ahejci. što si to reko? Od te bi misli bog u strahu se našao drugi. Još Agamemnonu da i Menelaju. Goveda počnu klat po čadorima. Koga Hipsipila rodi s Ijesonom. . st. sve dokle dopire zora. a Apolon da je pasao goveda Laomedonova. Uto množina lađa od Lemnosa pristade s vinom. A kod munjobije Zeusa na stolicah bogovi drugi Sjedeć gledahu. ali tamo se kaže da je samo Posidon gradio zid oko Troje. 19 473-475. Tako se truđahu mnogo dugovlasi ondje Ahejci. Eunej. pjev. misli? Ne vidiš li Ahejce dugovlase kako sad opet Za lađe digoše bedem. Kad se dugovlasi opet Ahejci u milu zemlju Povrate očinsku svoju na lađama.i obilnu spremiše gozbu. u zaborav past će kod ljudi. 17 447. a po gradu Trojanci i pomoćnici. Što ovdje Posidon spominje. Zatim i dubok opkop izvana iskopaše oni. pjev. 116 .Homer: Ilijada 440 445 450 455 460 465 470 475 I tvrdo sklopljena vrata u kulama načine oni. Jedni za goveđe kože. što digosmo s mukom Laomedonu junaku Ja i Apolon Feb." Dok su se bogovi tu razgovarali med sobom tako. 236. Al' slava ostat će tvoja. vidi 6. a jedni za goveda sama. u molitvama. Atreja sinma. A za robove jedni." 18 Vrlo ozlovoljen Zeus nebesa oblačitelj reče: "Ao zemljotrese ti širokovladni. snagom. te sve ih bljedoća osvoji i strah. Ali je premudri Zeus noć c'jelu radio o zlu Pucajuć strašno. Ahejci kupuju vino. to se opširnije nalazi u 21. Iz tih lađa Ahejci dugovlasi stanu kupovat Vino. sve dokle dopire zora. 19 Čitavu zatim se noć dugovlasi ondje Ahejci Gošćahu. Širok i velik opkop i uza nj kolje zabodu. Koji će bozima vječnim kazivati 17 naume. nego druge stvari. zavjetima: to je isto kao da je rečeno: tko će se od sad još bogovima moliti i zavjetovati? 18 452-453. za gvožđe jedni za blistavo. st. Zborit među njima tada Posidon zemljotresac počne: "Zeuse oj oče.. A taj. ali ne daju za nj novce. tj. Sin Ijesonov vina odvesti tisuću mjera. ljudma pastirom. a ti im onda Razruši zid i sav im obori u valove morske. i posao svrše Ahejci. Neka ahejskog veljeg odande nestane zida. večerat uzmu. Njih je Eunej sin Ijesonov poslao..

117 .Homer: Ilijada 480 Na zemlju lijahu vino iz vrčeva. dok nije premogućem izlio Zeusu. Onda pol'ježu i sna blagodat stanu uživat. nitko se nije Pit usuđivo.

a oni umuče svi i zašute Zbunjeni s riječi te. nad vladarima vladaru prvi. svi me sad čujte. A Zeus gromovni druge u skupštinu bogove sabra Na najvišem vrhuncu mnogoglave Olimpske gore. Dobro znademo i mi. jer je zborio vrlo žestoko. a ostali slušahu bozi: "Čujte me. "udaren ružno". Te bi od tada sve u uzduhu ostalo viseć: Bogove i ljude sve toliko nadilazim snagom. Zora u šafran-plaštu po zemlji se čitavoj prosu. na što me srce u grudima potiče moje. neslomljive da si nam snage. i toliko Ispod Aida. 118 ." Tako im reče. 1 5 10 15 20 25 30 12. baš gdje je pod zemljom najdublja propast. Gdje su od gvožđa vrata i od mjedi prag. Ni muško niti žensko od bogova sviju nek moju Ne kuša riječ prekršit. Onda će vidjet. Da bih što prije ove izvršiti poslove mogo. Zemlju bih povuko ja na njemu. Bogovi u vijeću.Homer: Ilijada OSMO PJEVANJE (25. Zeus odlazi na Idu. Zeusova zabrana. Taj će udaren ružno 1 na Olimp vratit se natrag. bogovi svi i boginje. koliko od zemlje je nebo daleko.ali s nebesa Nikako nećete moći povući na zemlju Zeusa Previšnjeg premudroga. Kojega opazim ja da za se od bogova hoće Zaći u danajsku vojsku il' trojansku te im pomagat. vidi st. bozi. tj. 1-52. da znadete svi vi. već meni svi vi povlad'te. Prozbori kasno Atena sjajnooka boginja njemu: "Oče Kronide naš. Nuderte kušajte. Onda bih uže privezo za glavicu Olimpske gore. Da reknem. povuko more. . dan) Prekinuta bitka. Onda im prozbori sam. Ali da uže i ja povući ozbiljno htjednem. Ili ću zgrabiti njega i baciti u mračni Tartar Vrlo daleko. gromom. koliko od bogova jači sam sviju. te uže Zlatno ded zakvač'te vi o nebesa te se privež'te Na nj i bogovi svi i boginje. 1. ma kol'ko se mučili jako. 405.

Zeus ovdje kaže da njegova prijetnja nije ozbiljna. st. moja kćerko kod Tritona rođena mila! Ozbiljno ja ne govorim to. matice zv'jerju. te velik urnebes nasta. 3 45. Al' ćemo od boja svi se udaljiti.. Bitka. . 400-406. Od kola otpregne njih i maglom ih obvije gustom. pjev. Onda se u zlato Zeus naoruža i uhvati zlatan Lijepo izdjeljan bič i na kola uziđe svoja. po ručku se stanu oružati. 53-65. te velik urnebes nasta. Koji će izginut zlom se sudbinom napativ svojom. a i pješaci. Sva se otvore vrata. da bježe. 448. Tu pomaganje bješe i klicanja. 5 62. Brzo do Ide dođe izvorljive. medvjedima. ali da on sasvim ozbiljno misli. Silan i dičan on se na vrhu posadi gorskom Motreći trojanski grad i ahejske motreći lađe. a valjda i lavovima i panterima. "hotno". "štiti kvrgaši". hoćko 4 47. Da ne izginu svi sa tvoje velike srdnje. 2. te oni hotno 3 polete Baš po srijedi samoj med zemljom i zvjezdanim nebom. Al' i Trojanci Na drugoj strani svi se po gradu spremahu za boj. tj. to se vidi iz st. Tek ćemo nauk dati Argejcima na njihnu korist. Neodlučna borba do podne. Svoje brzolete konje dugačke zlaćene grive. 2 119 . poslije umetnuti. 4 Gargaru. Konjici. Štiti se sastave skupa i koplja i snaga junaka U mjedi oklopljenih. divljim svinjama. i štiti kvrgaši 5 se nađu Jedan na drugom tada. 53-437.gdje mu je gaj božanski i kadilni oltar. i vojska na polje navre. vidi 4. Manje ih bješe. Zbog toga protivurječja drži se s razlogom da su stihovi 30-40." Njoj se nasmije Zeus nebesa oblačitelj veleć: "Ne boj se. kako nam veliš. tj.Homer: Ilijada 35 40 45 50 Al' nam je opet žao za kopljanike Argejce. po zemlji tečaše krvca. Onamo otac ljudi i bogova ustavi konje. 55 60 65 39-40. kako su koji Klali il' padali mrtvi. Tad po čadorima brzo Ahejci dugovlasi uzmu Ručat. Ida je matica zvijerju. Ošine konje." 2 Tako rekavši Zeus mjedonoge upregne konje. A. vucima. al' oni i tako se željahu borit (Našav se u stisci ljutoj) za žene i djecu svoju. Kada se na mjestu jednom već obje sukobe vojske. a blag ću ti biti.

Da to grlati bojnik Diomed ne spazi oštro. Tu bi život starina izgubio Nestor. Prvi poraz Ahejaca. sine Laertov. svaki Ahejac i svaki Trojanac ima svoju Keru). Od bola propne se konj. to se misli zato što su u protivutječju s pređašnjima: ovdje se govori o Kerama u pluralu. no divni stradalac Odisej ne posluša njega. ubojni junaci (Ares je bog rata). Stani. i konji brzonogi Hektora uto Dođu u nalozi svog upravljača smionog vozeć. 7 Nestor ostade sam Gerenjanin. tj. Kuda. i padaše narod. tad Zeus-bog Raširi mjerila zlatna u rukama i dvije Kere Prebolne smrti vrgne unutra namjenjujuć jednu Trojcem konjokrotam. muža ljepokose Helene one. u zlo veoma Mjesto. Dokle je bila još zora i božji nastajo danak. drugu mjedenhaljama Ahejcem. Hvativ po sr'jedi povuče. ahejski branič. a oni vidjevši svi se Prepadnu vrlo. A kad došeće sunce na sredinu neba. jedna ahejske vojske. a ahejski udes pretegnu. Ovi će stihovi biti poslije umetnuti. ko bojnik strašivac srćeš? Pazi. Hektora. Dokle je mačem starac trčeći logovu konju Rezao uzde. Na zemlju spadnu zatim mnogohranu danajske Kere. pa ćemo ljutog junaka od starca odbit. okrenuvši pleći. 6 73-74. a u st. Aresu sluge. Trojanske dignu se pak put nebesa širokih uvis. 66-197. 78-129. Nerado. kaže se da su dvije Kere (tj. druga trojanske). Vrteć se oko gvožđa pomete i druge konje. U tjeme bio ga on pogodio. 6 Sam tad zagrmi Zeus sa Ide i svjetlicu baci Goruću među Ahejce. 7 79." Reče. 66-77. Sam Agamemnon se tad ne usudi ni Idomenej Ostat u boju nit' Ajas i jedan. da koplje ti tko ne zabode u leđa u b'jegu. jer mu se konj umorio pogođen str'jelom Divnog Aleksandra. Diomed spasava Nestora. gdje rastu prvi iz lubanje konjima vlasi. i sve ih bljedoća osvoji i strah. 80 85 90 95 120 . Strašno povikne on Odiseju hrabreći njega: "Potomče Zeusov. 69. dakle o mnogima (tj.Homer: Ilijada B. 70 75 b. a. domišljat Odiseju. jer mu strijela u mozak zađe. "Aresu sluge". Gađahu str'jele sa strana obiju. Mjerila sudbine.

Njih onomadne uzeh 9 Eneji. Snaga je klonula tvoja. al' uzdodržu zgodi drugara Njegova Eniopeja. Besjedu započne njemu i krilate prozbori r'ječi: "Starče. prejunačnom Tebeju sina. Slab je subojnik tvoj. te sinak Tidejev ostavši sam med rtnike 8 zađe i ondje Nestoru stane starcu Gerenjaninu pred konje. Blistave uhvati uzde Gerenjanin konjanik Nestor I on ošine konje. Na zemlju Diomedu pred konje baci ga Zeus-bog. što Ifitu bijaše sinak. "rtnike". ali ga pusti nek leži. brzo bo nađe On Arheptolema smjelog. 130 135 Tu bi poraza bilo.i ovaj i onaj subojnik jaki. da l' moje koplje u rukama bjesnjeti znade. Konji ne ostanu dugo bez uprave. Nego u moja kola uzađi. stra ugonjaču. doista tebe bojnici umaraju mladi.. . te posluša njega Gerenjanin konjanik Nestor. vidi 5. Konji se uplaše vrlo i pod kola zgure. Svi bi ko janjci u Ilij Trojanci stjerani bili. Diomed bježi ispred Hektota. te brzo Hektora stignu. a teška prati te starost. "onomadne uzeh". Nestoru blistave uzde iz ruku ispadnu starcu. 108. i strašne bi stvari se zbile. 319-324. te natrag brzonogi konji mu nagnu. Subojnici nek paze na ove. pjev. Oni se u kola tad Diomedu obojica popnu." Reče. Hektora promaši njim. i nato. On zagrmi te grom strahoviti i žarki hiti. Popne ga na kola brza i uzde mu u ruke dade. st. al' onaj pokraj sise grudi mu rani. I tu samome njemu i život i snaga tad stane. a zatim uzdodržu potraži smjela. A za uzdodržom tuga strahovita Hektoru srce Obuzme. ako mu i bi Žao drugara. a konji su spori u tebe. neka i Hektor Vidi. onda ćeš vidjet. 8 9 99. Uzde je držo. Kakvi su Trosovi konji i kako umiju dobro Poljem ovuda onuda u potjeru ići i trčat. S kola ga sruši. Diomed izbaci koplje. Pripazi Stenel. c. 121 . a mi sa mojim Jarnimo konjma na Trojce konjokrote. borce u prvim redovima. Nestoru tad na konje Eurimedon pripazi hrabri. tj.Homer: Ilijada 100 105 110 115 120 125 K ahejskim koritastim odleti lađam. 130-171. Strašan se uhvati plamen od sumpora gorućeg odmah. Da to ne spazi oštro i ljudi i bogova otac. Kad taj jurne na njih.

borci izbliza. Triput premudri Zeus s planina Idskih zagrmi Trojcima dajući znak na odlučnu pobjedu bojnu. mesom i vrčima punim do sada. bude l' ga volja. brzokonjici Ahejci Čašćahu stolićom." Grlati bojnik njemu Diomed odgovori ovo: "Doista pravo si sve i valjano rekao. Onda se prodere vrlo sjajnošljemac veliki Hektor." Nestor rekavši to kopitonoge okrene konje Opet kroz nalogu bojnu. A ti se nećeš penjat na trojanske kule ni vodit Lađama žene. Nikoji čovjek se ne bi ispod volje Zeusove mogo Otet. Tada se prodere Hektor i ovo Trojancima vikne: "Trojci i Likijci vi i Dardanci. jer Zeus je najjači od svih. snazi odoljet Neće našoj. Ali mu vjerovat neće Dardanci. a Danajcem poraz. d. "Tebe. 175 180 122 . strašljivče grdni. Al' kad nađem se već kod njihovih prostranih lađa. gdje milostivo Kronion namagnu meni. Jerbo će Hektor r'ječ među Trojcima kazati jednoć: ""Tidejev sin je bježeći od mene k lađama došo. Al' će te odsele grdit." Njemu odgovori riječ Gerenjanin konjanik Nestor: "Ajme Tideja hrabrog aj sine. ni snažan veoma. daj kopitonoge konje okreni! Ili ne spoznaješ zar. tad zemlja nek široka poda mnom zine. Budale. koji ove načiniše zidove slabe. Tidejev sine. kojim si u prah oborio muževe mlade. nejunak i plašljivac da si. starče! Ali je strašna tuga u duši i u srcu meni. Hektor navaljuje na oko. jer ti se prometnu ženom. Idi." Tako mu reče. Pa ni štitonosnih trojskih junačina vjerovat neće Žene. žestine.Homer: Ilijada 140 145 150 155 160 165 170 On se u duši poboji i prozbori tad Diomedu: "Sine Tidejev. A sjutra on će je dati i nama. Bud'te junaci. a Hektor i drugi Trojci Gromotno vičući ljute izmetati strijele stanu. 172 -197. a ni Trojanci. a konji preskočit će lako im jarak. Triput se zamisli junak u duši i u srcu triput. Što ih nije vrijedno ni pogledat. druzi! Vidim. i sinak u duši Tidejev stane Misliti dvoje: konje okrenut i borit se s njime. junaštva se sjetite. Da će pobjedu dati i slavu. što si to reko? Ako i rekne Hektor. jer neću uzmicat tebi."" On će se hvalit. da od Zeusa ti junaštva nema? Danas bo Kronov sin pridružuje ovome sreću. već prije priredit ću pogubu tebi.

Imena Hektorovih konja u st. Ahejce mi bismo. Natjerali još noćas zavesti se u brze lađe. . ne bismo l' kako Nestorov uzeli štit.). Takova se crta nalazi još u 23. da pijete. . . 198-211. što njome vas čašćaše mnogo Moja Andromaha. Što Hektor kaže da je Andromaha napajala konje vinom. . 61-63. Danajce. srce ni tebi Žalosno nije u grudma. Vina vam m'ješaše ona. podargos): putalj.Pjesnička hiperbola Nestorov štit od suhoga zlata. I junaci hrvatskih i srpskih narodnih pjesama dosta često govore tako svojim konjima: vidi u T. 12 Bogu velikom tad Posidonu prozbori ona: "Ao. u pjesmama "Marko Kraljević i Vuča dženeral" i "Marko Kraljević i Arapin" Marko pije vino. Tako hvaleć se reče. Da to uzmemo dvoje. mislim. što dičim se. 10 200 123 . 10 Da je od zlata sav." Reče i povikne glasno na konje veleći im r'ječi: "Ksante i Podarže ti i Etone i divni Lampe. svoga muža (isporedi u Vuka u pjesmi "Smrt Marka Kraljevića". pjevanju prijeti junak svojim konjima da će ih njegov otac posjeći. drugo (grč. 185. . Naša narodna epika. ako sad u natjecanju zaostanu za drugim konjima. 403-416. oko kog se namuči Hefest. samo od toga što Zeus makne obrvama.bolje nego njega.a u jednoj našoj narodnoj pjesmi Marko Kraljević prijeti Šarcu da će mu oči izvaditi i noge podlomiti. i tome ima naličnih mjesta u našem narodnom pjevanju: u Vuka u pjesmi: "Sestra Leke kapetana" Marko polazeći na put ispija jedan čabar vina. Ovdje Hektor govori svojim konjima kao razumnoj čeljadi koja ga dobro razumije. zemljotrese ti širokovladni.. da sam joj mlad muž. Maretića. kći junačine Eetiona. Da lađe zapalim njihne. što tako Danajci ginu! Oni u Heliku tebi i Egu darove nose. 17. ako ne dostigne vilu. Nego hajdete vi i poletite. Sada mi platite njegu. pjev. četvrto (lampos): bijelac. Prije no samom meni. što do neba ide mu slava. Olimp se trese u 1. Hektor spominje svojim konjima kako ih je dobro njegovala žena njegova Andromaha. pjev. a drugi čabar ispija njegov Šarac. bolje Šarca neg brata Andriju"). tako i u jednoj našoj narodnoj pjesmi spominje junak konju kako ga je dobro zobio u vrijeme kad je mjera zobi stajala dukat i kad su drugi junaci svojim konjima sve manje zobi davali. xanthos) znači: plavac.Homer: Ilijada 185 190 195 Onda neka se svaki za gorući pobrine oganj. i 27. srce l' vas nutka."pola pije. I Diomedu ne bi l' konjokroti uzeli s pleći Njegov umjetni oklop." C. dušmane da pokoljem ondje. 185-192. al' zamjeri gospođa Hera. gdje se kaže kako je Marko "Šarca konja svoga ukopao. u dimu kada se nađu. Na spomenutome mjestu u 23. pola Šarcu daje". str. 12 199. st. Medenu pšenicu vama Andromaha davaše prvim. 11 193. kod crnih lađa. sva su potpuno jasna: prvo (grč. st. 528-530. otud se vidi da je Zeus mnogo jači od Here (a i od svih drugih bogova.. treće (aithon): riđan. Poljulja se na stocu i široki Olimp potrese. vidi st. Hera hoće da pomogne Ahejcima. za koje se hvataju prsti lijeve ruke kad se štit drži. "štapići" na štitu iznutra. i sam i štapići 11 na njem.

da smo junaci Najbolji? govoraste na Lemnosu 14 . da mi se oštali bozi S Kronovim sinom Zeusom borimo. Dok su se njih dvoje tu razgovarali besjedeć tako. a. ded pobjedu pribavi njima. tj. uzbiti Trojce doskočiv gromoglasnom Zeusu. 212-350. premogućeg ikada kralja Takovom udrio kletvom i sreću mu veliku uzo? Mislim. pokori ružni! Kud su hvaljenja vaša. "na Lemnosu". štitonosnih sve to junaka Napuni se i konja. hvališe prazne. a oni povukoše najdalje na kraj Brze lađe u jakost i snagu se uzdajuć ruku. I on k čadorima pođe i ahejskim lađama rukom Čvrstom velik crveni plašt pridržavajuć stane Ka crnoj trbušastoj Odiseja divnoga lađi. Dođe k čadorima on Ahileja. kad smo dolazeći pod Troju pristali na tome otoku. 13 Danajcem krikne on. daleko stane ga vika: "Stid vas. a sada ni jednoga Hektora n'jesmo Vr'jedni.Homer: Ilijada 205 210 Ljupke darove mnoge. Agamemnon moli i dobiva povoljno znamenje. koji će lađe zapaliti gorućim ognjem! Jesi l'. ljepoliki. tj." D. Kada ste silno meso ravnorogih goveda jeli I ispijali vrče do vrha nalite vina. Natisnu se Ahejci u prostor između jarka I zida izvan lađa. Zeuse oj oče. njih su dvojica spremni svagda boriti se daleko od svojih lađa. 212-252. Žarkim bi ognjem tad jednakoboke spalio lađe. Ajasa sina Telamonu. da nikada n'jesam s mnogoveslom prošao lađom Pokraj prekrasnog tvojeg oltara. Drugi poraz Ahejaca. jer mnogo je jači. bilo. da potakne brzo Ahejce ." Njojzi zemljotresac silni progovori zlovoljan ovo: "Hero smjeloreka ti. ta kakve to izusti r'ječi! Ne bih hotio ja. Da ćete svaki sto il' dvjesta ščekat u boju Trojanaca. kad veljasino. Argejci. 124 . Da Agamemnonu Hera bjeloruka u srce nije Vrgla. kad ovamo brođah. 13 14 215 220 225 230 235 226. Što u sredini bješe (doviknuo b' na obje strane). Jer da hoćemo mi. pomoćnika koliko nas ima Danajcem. 230. Sam bi sjedio on na Idi i žalostan bio. kad sin ih Prijamov Hektor Potisne Aresu sličan brziću. jer sreću mu Zeus da.a brzaše i sam.

Agamemnon plače. Al' on uz prekrasni Zeusov uz žrtvenik ispusti lane. 310-315. Tad bi se povuko Teukar i uzmako k Ajasu ko sin K materi svojoj. koji je štit odmakivo. 357. Za njima digne se sin Euemonov divni Euripil. Skoče na trojanske čete. 246. vidi u 1. Sin Polijemonov pade Amopaon i još Melanip. Nek ne ubijaju tako Trojanci ahejske sine." Reče. 18 273-274. daj nam uteći. 349. Odmah pošalje orla od sviju valjanijeg ptica. pjev. 17 247-252. pjev. kad u bijeg konje okrenu. da prije od Tideju sina Konje okrenu i pogna kroz jarak i zavrže borbu. oni to shvaćaju kao povoljan za njih znak. Za njim se dignu Atridi: Menelaj i Agamemnon. st. Gdje su sveglasnom Zeusu Ahejci žrtvovat znali. Žestokim opasana junaštvom Ajasa oba Dignu se. Najprvi svlada Diomed. Orao je ptica Zeusova i njegov glasnik. "te mu namaže". 245. pjev. Ahejci pod Diomedom i Teukrom nasrću. Tad se od Danajaca ni jedan. Zeuse oj oče.. Kad se okrete on. čitav da bude. glavom da znak da uslišava molbu. 253-308. vidi o plakanju Homerovih junaka u 1. 17 b. 18 Detora. bogolikog još Likofonta. Deveti Teukar pa za štit sta Telamonova sina Ajasa. 15 16 255 260 265 270 275 125 . ne pohvali. Oružana Trojanca Agelaja. na njemu oružje zvekne. Kad Ahejci dakle opaze odmah iza molitve Agamemnonove orla u visini. st. i str'jelom pogodio kada bi koga Te ga oborio. veselja se bojnoga sjete. pao bi taj i pustio dušu. tj.Homer: Ilijada 240 245 250 Nego ti na svakom ja pretilinu palih i stegna Želeć trojanski grad razorit obzidan tvrdo.. Hromija zatim. a onaj zaklonio b' sjajnijem štitom. vidi 1. .. onda još Idomenej i pratilac njegov Enijaliju bogu ljudomori ravni Merion. brzonoge košute porod. a tada se vitez Teukar ogledo. Pogodi među ramena i njemu ga kroz grudi rine. iako ih mnogo Bijaše. A kad opaze oni gdje dolazi ptica od Zeusa.. 15 Te mu namaže 16 da narod ne pogine. vidi u 24.i na nj se smiluje Zeus. izvrši ovu mi želju: Samima bar nam daj umaći. gdje ronjaše suze. Kojeg je smako prvog Trojanca nezazorni Teukar? Prvog Orsiloha zgodi. st. Fradmonu sina. pa Ormena i Ofelesta. Nego. st. 524. pjev. Noktima lane je držo. Diomed ga kopljem u leđa Iz kola spadne Agelaj. Jednoga za drugim Teukar s mnogohranom sastavi zemljom. 8-9. Pjesnik pita i sam sebi odgovara.

pogodit ga od srca želeć. on te je mala. Prijamovoga sina valjana. Hektor ranjava Teukra i iznova navaljuje na oko. 306-308. 21 312. Hektorovome smjelom uzdodrži željnome boja. O Arheptolemu vidi st. tj. i brzonogi trgnu mu natrag Konji. jer str'jelu odvr'nu Apolon. 9. Nešto ću reći ti sad. Samo b'jesnoga psa 19 pogodit ne mogu još onog. Hektora promaši on i nezazornog Gargitiona. Vladaru narodni. Kako je glavu mak oborio na drugu stranu. mila oj glavo. od sebe nastojim i sam! Zašto me hrabriš ti? koliko snage imadem. 20 c. već kako k Iliju one Tisnusmo. "bijesnog psa". othranio u kući svojoj. I to na Hektora samog. u prsi zgodi. uzvisi ga slavom.Homer: Ilijada 280 285 290 295 300 305 Njega kad ugleda kralj Agamemnon. Ja se ne povlačim lje. Ako ti i jest otac daleko. pjev." Reče i drugu str'jelu s tetive odapne brzo. I to na Hektora samog. sine ti Telamonov. Hektora koji mori Ahejce kao bijesan pas. Koji je najedro zrnjem u vrtu od proljetnih kiša. Te Arheptolemu 21 prsi pokraj sise pogodi Teukar. Sina od inoče svoje. i sve se Momcima na boj brzim zabodoše u kožu one. što će na postelju l'jegati s tobom. pogodit ga od srca želeć. Prvome u ruke dar iza sebe tebi ću dati. ne bi l' Argejcem I Telamonu ti ocu osvanulo. Osam izmetnuh str'jela tanko'rtih veće. st. Pristupi k njemu te stane uz njega i zboriti počne: "Teukre. gađaj i gledaj. S kola se sruši on. 19 20 126 . 129. veseo bude Videći silnim lukom gdje gubi trojanske čete. 309-349. 310 315 Teukar i drugu str'jelu s tetive odapne brzo. A za uzdodržom tuga strahovita Hektoru srce 299. i tako će doista biti: Ako mi dade Zeus egidonoša i s njim Atena Dobro uređen grad razoriti Ilijski ikad. vrebam ja junake i ubijam lukom. Mati ga Prijamu rodi iz Esime za muža pošav." Teukar nezazorni njemu odgovori i rekne ovo: "Predični Atrejev sine. Ali ga promaši i tad. Dat ću ti kola ja i konja dva ili tronog Ili ženu. Krasna Kastijanira na boginje nalična likom. Tako obori glavu i onaj stisnutu šljemom. Ovu je poredbu prenio Vergilije u svoju Eneidu. 435-437.. a njemu samom i život i snaga tad stane.

Zatim Kebrionu bratu. što blizu stajaše. da podn'jeti nije. oštrljatim kamenom zgodi Hektor. Neka prihvati uzde. Pravce od dubokog jarka Ahejce potisnu oni. Kao što lava pas il' divljega vepra ostragu Ščepati gleda u meso 22 i u kuk goneć ga brzim Nogama svojim te pazi na njega. i ruka klone na članku Teukru. A pošto kolje već i jarak Ahejci pretrče I pošto trojanske ruke svladaju od njih množinu.Homer: Ilijada 320 325 330 335 340 345 Obuzme. 127 . Tu ga. kud se vijuga: I na dugovlase tako Ahejce pažaše Hektor Najzadnjeg jednako rušeć. al' njega. što i dosad već počini zala. meso = debelo meso. Opet olimpski Zeus Trojancima podjari srce. kada mu padne. tetivu mu slomi. reče. ali ga pusti. 350-437. na koljena padne. Hektor Prijamov sin. E. Hektor šetaše sad med rtnicima kočeć se snagom. Onda kod lađa stanu i ostanu malo stojeći Jedan dovikujuć drugog i vječnim bozima svaki Ruke podigne uvis i svima se moliti stane. Ali strijelu oštru iz tulca izvadi Teukar I na tetivu je metne. i on ga posluša čuvši. 350 355 Žao ih bude Heri bjelorukoj. a ostali bježahu dalje. Na sve je strane Hektor ljepogrive kretao konje Gledajuć kao Gorga il' kao ljudomora Ares. a bjesni. K lađama prostranim Teukra ponesu. Već ga braniti stane trčeći i štitom ga kriti. I odmah ona Ateni progovori krilate r'ječi: "Aj egidonoše Zeusa aj kćeri! nećemo l' žalit Ni na posljetku evo. Ajas brata svog ne zaboravi. iako mu bješe ga žao. gdje ginu Danajci veće? Oni će izginut zlom se sudbinom napativ svojom Od sile čovjeka jednog. A sam iz sjajnih kola i presjajnih na zemlju Hektor Skoči vičući strašno i rukom uhvati kamen Te njim na Teukra pođe pogodit ga od srca želeć. Hera i Atena hoće da pomognu Ahejcima. u veoma opasno mjesto. i ispadne luk mu iz ruke. napinjo kad je. Hektor sjajnošljemac rani u leđa. Onda se do dva mila drugara uprte ondje: Ehijev sin Mekistej i s njime divni Alastor. a ječo je teško. gdje vrat od prsi Ključna rastavlja kost. kada ih spazi. kad smjeraše na nj." Besjedu njojzi Atena sjajnooka boginja reče: 22 339.

Ali je otac moj goropadan u srcu strašnom. Sin mu je plačući gledo k nebesima. Boginje konje obodu i putem pognaju time. odijelo šareno svoje (Taj je načinila plašt. 24 373. Tad crnooblačnog Zeusa navuče košulju na se. na koja su Hore Pazile. i Zeus je mene K njemu s nebesa slao. Kad je Euristej onog ključaru slao Aidu. 11. pjev.junaka redove bije Njime. o tom se govori u Odiseji..i sama Nebeska pred njima vrata zaškripe. mila". da mu sina veoma često Izbavljah. Ja ću se oružjem u rat oružat i vidjeti hoću. i nju bjeloruka posluša Hera. . Da on gradobiju silnog Ahileja proslavi slavom.Homer: Ilijada 360 365 370 375 380 385 390 395 400 "I te kako bi taj izgubio srce i život Argejskim rukama ubit u zemlji očinskoj svojoj. na koje se kći silnovitog naljuti oca. teško i čvrsto. Otac kad opazi Zeus to sa Ide. Da l' će se Prijamov sin sjajnošljemac Hektor veselit Spazivši gdje smo se mi u redovima bojnima našle. Irido brza. Pa se u suzni boj naoruža oružjem ona. Hera ošine bičem brzonoge konje. kad padne kod ahejskih lađa! Tako joj reče. njima je nebo i široki povjeren Olimp. . da njemu pomognem u zlu. Koja mu podbradak hvati i koljena poljubi moleć. Silnik i nepravednik i želja mojih razbijač! Više se ne sjeća tog. 23 128 . Gusti nek skidaju oblak i opet ga meću na njega. st. 620-626. Ovdje je govor o Heraklu. javit nek ode: "Odlazi. U kola stupi tada u plamena i uzme koplje Veliko. Ne bi izišao nikad iz r'jeke strmene Stiške! 23 Al' Zeus mrzi sad na me i Tetidi izvrši volju. Ja ću ti ovo reći. jer boj ćemo zavrći zao. poslovima Euristej kad mučaše njega. i tako će doista biti: 363-369. Ali će opet meni govorit "sjajnooka. Kći egidonoše Zeusa Atena onda u domu Očevu svuče plašt. Da bih otišla ja egidonoše Zeusa u dvore. okrenut ih gledaj nek meni Ne idu sada nasuprot. ljutit veoma Pošalje Iridu brzu zlatokrilu. izradila rukama sama). tj. A da sam znala to u duši pametnoj svojoj. kako je Heraklo donio iz podzemnog svijeta psa Kerbera (ovo ime ne nalazi se u Homera). 24 Nego deder nam sad kopitonoge konje upregni. što načelak zlatni imadu. Da mu iz Ereba psa Aida mrskog donese. kad me bude trebao. I kći velikog Krona prečestita boginja Hera Ode i upregne konje. Doista gdjekoji ptice Trojanac će nasitit i pse Salom i mesom svojim.

što ih str'jela nebeska zada. 438-484. A njih ću same hitit sa stajala. Kod prvih vrata sta mnogoklančanog olimpskog brda. Misli se da su ovi stihovi kasnije umetnuti jer Irida nikad bogovima ne govori ovako bezobrazno. Kako već bude. Zeus odlazi na Olimp i proriče još teži poraz. Siđe sa Idskih brda." Tako rekavši njoj kopitonoge okrene konje. kako je pravo. razbit im kola. izvidati neće Njih dvije rana moć. drugi nek živi. nikako neću Dat. Znat ćeš već. "zemljotresac". ne zamjera njojzi. što god bib joj reko. nećete vas dv'je Rana izvidati. S krasnim kotačima kola i konje otac sa Ide Potjerav Zeus na Olimp u s'jelo bogova dođe. a onaj u duši snujući svojoj Danajcima nek sudi i Trojcima. 3. 423-424. A vas će same hitit sa stajala. i Irida javit vjetronoga otiđe odmah. a srce im bijaše bolno. Niti dok godina deset proteče. Hore im od kola odmah ljepogrive otpregnu konje Pa ih privežu onda k ambrosijskim jaslima oba. Jedan od smrtnika tih nek pogine. 25 440 129 . 26 440. što ih zada nebeska str'jela. što god bi joj reko.Homer: Ilijada 405 410 415 420 425 430 435 Pod kolima ću njima brzonoge konje polomit." Reče. besramna kujo. Posidon." 25 Tako rekavši riječ brzonoga Irida ode. Sretav ih ustavi obje i riječ im Zeusovu reče: "Kud ćete? Što li vam sad u grudima srce mahnita? Kronov ne dopušta sin Argejce branit u boju. On je zpr'jetio vama ovako i tako će svršit: Pod kolima će vama brzonoge konje polomit. Onda se boginje obje na stolice posade zlatne Među bogove druge. razbit vam kola. svadila s ocem! Ne srdi se toliko na Heru. sjajnooka. Znat će sjajnooka već. tj. Njemu slavni odmah zemljotresac 26 otpregne konje. Jer je navikla svagda razorit. da se mi borimo sa Zeusom smrtnika radi. Al' ti. sa ocem kada se svadi! Ne srdim se toliko na Heru. kad si se ti. opačija ti si od sviju. ne zamjeram njojzi. Jer je navikla svagda razorit. Onda započne riječ Ateni sjajnookoj Hera: "Aj egidonoše Zeusa aj kćeri. na široki uziđe Olimp. Ako se usudiš koplje da golemo digneš na Zeusa. Niti dok godina deset proteče. Pa uza zidove b'jele i preb'jele prislone kola.

razvije borba.i mrmljaše na to Atena. ne vele mu ništa. To je riječ božanska. oj boginje. 27 A ja kakovu snagu i strašne ruke imadem. a za te nije me briga. na koje se gnjevite vrlo. da n'jesi slabe jačine. volooka gospođo Hero. . Prije no vidite boj i strahovite poslove bojne. Hero? Ta u borbi se vi.a oko njih je duboki Tartar. Kronova presilnog šina uočiti kako Argejcem Kopljanicima bije još jače silenu vojsku. Koji će izginut zlom se sudbinom napativ svojom. platnom ih zastre. u koji u prestrašnom se tjesnacu Oko Patrokla mrtvog kod brodova.Homer: Ilijada 445 450 455 460 465 470 475 480 Kola njegova složi na nogače. Da ne izginu svi sa tvoje velike srdnje. gdje sjede blaženi bozi!" Reče. i bijes je hvataše divlji. I pod nogama njemu potrese se veliki Olimp. Ne bi me odbili ni svi sa gore Olimpske bozi." Nebeski oblačnik Zeus odgovarajući joj reče: "Sjutra ćeš. Al' on se sjeti u svojoj u duši i njima reče: "Čemu ste tako tužne. Boginja ništa ne reče Atena. 130 . a s njome i Hera. a njemu Hera bjeloruka ne kaže ništa. u junačkoj slavi. One boginje dvije: Atena i Hera. Obje sjeđahu blizu i Trojcima radiše o zlu. Neće bo rata se prije okaniti sileni Hektor. već ostane šuteć Ljuta na oca Zeusa. A vama dvjema bi drhat osvojio koljena b'jela. od Zeusa Sjednu na strani. A ni vjetrova duh. pa makar na krajeve najdonje pošla Mora i zemlje ondje. Nešto ću reći vam sad. nijeste Mučile gubeć Trojance. ta kakve to izusti r'ječi! Dobro znademo i mi. Al' ćemo od boja svi se udaljiti. A sam gromoglasni Zeus na stolicu zlatnu si sjedne. Tek ćemo nauk dati Argejcima na njihnu korist. kako nam veliš. No što se od lađa digne brzonogi Pelejev sinak Onoga dana. 27 448-449. ne pitaju njega. Al' gnjev provali Heri iz grudi te zboriti počne: "Prestrašni Kronov sine. Ateno. neću se za te Ljutitu brinut." Reče. jer nema pasjaluka većeg od tebe. gdje i Kron sjedi i Japet. bude l' te volja. Al' nam je opet žao za kopljanike Argejce. Ako vrljajuć dođeš i onamo. . i tako bi doista bilo: Kad bi vas na kolma zgodio grom. Ako se srdiš. Zeus govori ovo ironički. Gdje ih nikada sjaj ne razveseli Hiperionov. na Olimp se više Ne biste vratile vi.

Trojanci ostaju preho noći na bojištu. Svijetli Hektor druge Trojance u skupštinu sabra Kod virovite vode. Koje su ovamo Kere nanesle u lađama crnim. nek straža u gradu sigurna bude. Da se zasjeda u grad ne primakne. A od žena im nježnih nek svaka u kući vatru Veliku pali. Nego crnoj noći pokorima dajmo se sada. Tako. Ja sam mislio sad. Iz grada tovnih ovaca i goveda dajte doved'te Brzo i dobavite još k tome medenog vina. A sjutra u zoru rano oružav se oružjem svi mi 131 . nek sjaj im dopre do samih nebesa. Zatim iz kuća hljeba i drva nakup'te mnogo. Ali je tmina prije nadošla i ona je spasla Danajce i lađe njihne. Sve ću potjerat pse odavde mrlutine one. Večeru zgotov'mo sebi. Nek se u kule skupe bogogradne okolo grada. Nego i kod kuće od njih nek gdjekoji udarac peče. Neka u lađe mirno ne uniđu bez boja sasvim. Kada je u lađu skako. junačine Trojci. Pametna što je sad riječ. Ljubimci božji pak oglasnici po gradu nek javljat Sijedim starcima idu i momcima mladosti prve. Al' ćemo opet noć cijelu čuvati sebe. al' tamna noćca Tada Argejcima mila i trostruko draga se spusti. Kojega je strijela il' koplje ranilo oštro. nek omrzne i drugom kojem Plačni donositi rat konjokrotama Trojancem. 485 490 495 500 505 510 515 520 525 530 Tad u Okean sjajna sunčana zapadne svjetlost Crnu za sobom noć na žitorodnu zemlju povukav. a zlatan ga kolut optako. Nerade zađe svjetlost Trojance. Želim i sve se nadam u Zeusa i bogove druge. Dardanci vi i Trojanci i pomoćnici. gdje prostor pomaljo se izmed mrtvaca. nek bude. Na to se uprvši koplje Trojancima prozbori ovo: "Čujte. daleko od crnih lađa Na čistini. S kola na zemlju siđu i besjedu slušati stanu. Što je ljubimac božji govorio Hektor u ruci Koplje držeći jedanest lakata dugo. Da nam ne pokušaju Ahejci dugovlasi kako Sve po noći uteći po širokom plećatom moru. da ću lađe i sve Ahejce Uništit pa se onda k vjetrovitom Iliju vratit. dok nema vojske. nek bude ovim rečena. kako vam kažem. na njemu Mjedeno sjaše oštrice. gdje vali o obalu biju.Homer: Ilijada 4. Pa ćemo čitavu noć do zore ranoranke vatre Paliti mnoge. 485-565. A sjutra rano Trojancem konjokrotam drugo ću reći. a onda ljepogrive konje Od kola dajte odvež'te i hrane bacite njima.

a u ovom pjevanju iza ratnog uspjeha koji je njegova zasluga. ranjen Među rtnicima mrtav i drugi mnogi oko njeg. Ej tako Besmrtan po sve dane da mogu biti i mladić I da sam čašćen ko bog Apolon i ko Atena. reko bih. gdje crta crnu budućnost koja čeka njega i Andromahu i čitavu Troju.Homer: Ilijada 535 540 545 550 555 560 565 Oštri započnimo boj kod prostranih ahejskih lađa. Dim od žrtava paljenih ugodno miriše bogovima. 29 549-550. I gospod omirisa miris ugodni" (I. Uspješne prikažu tad hekatombe bozima vječnim. Mene od lađa k zidu odagnati il' ću ja njemu Krvavu odoru odn'jet. i vatre im gorahu mnoge. U svome govoru pokazuje Hektor da je pun najljepših nada u budućnost: on govori sasvim drukčije nego u 6. Iz grada tovnih ovaca i goveda oni dovedu Brzo i dobaviše još ktome medenog vina. Sjutra ću svoje junaštvo pokazati. 67. kad nema u eteru vjetra. i zato se od žrtava mnogome nadaju.. mojega koplja Ako dočeka nasrt. 497-541. veseli se u srcu pastir: Tako su između lađa i Ksantovih valova sjale Vatre. te pukne s nebesa beskrajni eter. a uza svaku ljudi Ležaše pedeset pri sjaju gorućeg ognja Uz kola bijeli pir sa krupnikom zobljući konji Stajahu njihni i tako cvjetovitu čekahu zoru.. st. Tisuću vatara goraše tu. jer im je Ilij veoma omrzo sveti I kralj kopljometnik Prijam i narod Prijama kralja. al' blaženi bog ni jedan ga primit 29 Ne htjede. Da je rečeni dim bogovima ugodan. Kao što na nebu kad se zvijezde predične sjaju Okolo mjeseca sjšjnog. zato su njima žrtve mile. I dim od žrtava s polja ponesu u nebo vjetri.. pjev. 66. Vidjet ću. 20). I jevrejskom Bogu godi miris toga dima: "Noje. to se vidi i iz 1.. i trojanske ciknuše čete. pjev. st. Trojci ponosa puni cijelu spavahu noćcu Po redovima bojnim. Ta dva govora pored sve suprotnosti njihova sadržaja lako je razumjeti: u 6. 28 132 . Tad se vidikovci svi pomaljaju i svi vrhunci Brdski i doli. Kada nam sjutra svjetlost sunčana grane. govori ono Hektor iza poraza trojanske vojske. knjiga Mojsijeva 8. 441-415. Zatim iz kuća hljeba i drva nakupe mnogo. siloviti Tidejev sinak. što ih Trojanci pred Ilijskim paljahu gradom. Sve se vide zvijezde. pjev. Ugodan dim. i zatim Priveže uz kola svaki uz svoja remenom konje. kad mjeđu ga svojom pos'ječem. Oni od jarma konje otpregnuše znojne. Ko što će taj dan zla Argejcima don'jeti mnogo!" 28 Tako im veljaše Hektor. hoće l' Diomed. prinese na žrtveniku žrive paljenice. al' ležat će..

139-141. ovako dajte učin'mo: U zemlju očinsku milu u lađama bjež'mo. dan. Najbolje poruši sve junake nesnosna žalost. Agamemnon ponavlja riječi koje je rekao u 1. Zeus me je Kronov sin u zabludu zapleo tešku.. st. i crno se valovlje odmah Diže i napolje baca uz obalu haluge mnogo: Tako se kidalo srce u grudima ahejskoj vojsci. Atrejev sin Agamemnon u duši velikom tugom Spopadnut stupaše svuda jasnogrlim veleć glasnikom. to vrijedi i za st. 1-88. 133 . Agamemnon opet plače. vidi 8. 2 Strahotni. pjev. što oba iz zemlje duvaju tračke Nenađno buknuvši oba. jer Troje Prostranih ulica mi osvojiti nećemo nikad. Ljudi se posade jadni u skupštinu. Sedam straža. Bez vike." Tako im reče. Kao što vjetra dva uznemiruju ribljivo more. 5 10 15 20 25 30 1 2 13-15. 26-28. čelovođe argejske mudre. 111-118. 1 Tako stenjući teško Argejcima prozbori tada: "Prijatelji oj moji. a on sam med prvima tad se užurba. i Agamemnon Ustane roneći suze ko izvor-vodica crna. 245. st. pjev.. a ovdje govori posve ozbiljno.Homer: Ilijada DEVETO PJEVANJE (25. samo što tamo on govori varajući Ahejce. Nastavak) Poslanstvo k Ahileju. Koji je tvrđave mnogim gradovima srušio veće I još će rušiti dalje. koji se prije privolje i obeća meni. Sinovi ahejski tužni šutećke ostanu dugo. Ali Ahejce Silna uhvati strava. 1. pjev. Nek poimence svakog u skupštinu zovnu junaka. a oni umuče svi i zašute.. Zefir i Borej.. jer u njeg je najveća sila. koji su rečeni u 2. 18-25. Molbe. A sad mi smisli on zlu pr'jevaru te mi u Argos Bez slave veli otići izgubivši naroda mnogo. A sad kao što velini. st. Koja sa strmene hridi tamnoteku izl'jeva vodu. Tako stražahu ondje Trojanci. drugarica bježani grozne. Da ću tvrdi Ilij razorit i vratit se kući. Skupština vojske. Tako se valjada hoće premogućem gospodu Zeusu.

da sam nejunak i plašljivac. da su Ahejci Svi nejunaci tako i plašljivci. kom je rat među svojima mio. Što ih se s tobom množina iz Mikenskog grada dovezla. Gozbom starješine gosti. u boju kršan veoma I u vijeću si bolji od sviju svojih vršnjaka. ta ti si među nama najviši vladar. To se proteže na prijekor Agamemnonov u 4. Koliko Ahejaca imade. koji se dičim. jer s bogom dođosmo amo. A ti nas vodi. Ni silni kralj Agamemnon pogrdit mi besjede neće Ni drugi tko. Tidejev sine. da stariji jesam od tebe. protivit se najprije ludu. Nesretniče o jedan. Kada se sakupe mnogi. Nego crnoj noći pokorimo dajmo se sada. kao što veliš? Ako je srce tvoje navalilo vratit se kući. Atrejev sine. jer to ti pristoji i liči. Ali će ostati drugi Ahejci dugovlasi ovdje.Homer: Ilijada 35 40 45 50 55 60 65 70 75 3 4 Kasno progovori tek Diomed grlati bojnik: "Tebi ću. u čemu je najveća snaga. Kako je pravo. 134 . 350-354. jer mnogim narodom vladaš. Med njima dignuv se Nestor Gerenjanin konjanik reče: "Ti si. al' sve još nijesi Rekao. Momcima nalažem to. Sin je lukavca Krona od dvaju tebi darova Jedan dao: zbog žezla u časti si prvi od sviju. tko će ti od njih Najbolji kazati savjet. Al' tu ću ostati ja i Stenel. . Odlazi..a sami Ako otplove oni u očinsku u milu zemlju. po porodu meni bi mogo Biti najmlađi sin. i tada Ahejci stadoše ciktat Besjedi Diomeda konjokrote svi se zadiviv. uzdajući se u povoljne znake od Zeusa. st. Puni su vina čadori u tebe. a svi Argejci 3 Znadu to i mladići među njima i stari ljudi. Svake đakonije imaš. pjev. a svima Ahejcima treba 34-35. Nego deder da i ja izgovorim i sve po redu Rečem. dok Ilijskom gradu Ne nađemo svršetak. Atrejev sine. stražari nek pojedince Izvan bedema legnu uz opkop čitavi uzduž. Bezbratstvenik je to. Agamemnone. tad poslušaj. "s bogom smo ovamo došli". st. tj. Ali ti ne da junaštva. ni jedan ti neće Riječi pokudit nit' se protivit. kralju. 370-400. u skupštini. bezakonik jest i beskućnik ono.al' se ne srdi! Ti si med Danajcima junaštvo mi korio sprva Rekavši. mlad si dašto. jer pravo si rekao sve to. zar misliš. put ti je prost i uz more stoje ti lađe." 4 Tako im reče. vidi 2. pjev. što ti ga lađe Po moru širokom voze iz Trakije svakoga dana. . Večeru zgotov'mo sebi. al' razumno veliš za kralje Naroda argejskoga. 49. Dokle trojanski grad ne osvojimo.

Napokon divni Likomed. Te on počasti njega i ahejsku polomi vojsku. pa još i sada." Kralj Agamemnon riječ ovako prihvati njemu: "Krivo nijesi. Došav stražari sjednu med utvrdu i među jarak. Rukama posegnu tada za gotovim jelima oni. Jer si mnogima kralj i Zeus je u ruke dao Skeptar i suđenje tebi. ne bi l' ublažili. da ljudima savjetnik budeš. veoma sam mnogo Odvraćo tebe. slušat I drugog ispunit r'ječ. 2. a svjet im se njegov i otprije najbolje sviđo. Onda stražari skoče u oružju. te si pogrdit junaka išao prvog. otkad si ti. o Zeusovo čedo. mnogo junaka Onaj čovjek vrijedi. a između njih Nestorov nađe se sin Trasimed. 135 . A tko bi se radovo tome? Ova će noć il' vojsku polomit ili je spasti. Ondje zapale vatru i večeru svaki si spremi. Kojega čašćahu bozi. On im dobro želeći progovori i rekne ovo: "Oj Agamemnone kralju. zatim Deipir." Reče. dobili kako Njega darima milim i medenim ktome riječma. u čador Odveo svoj Briseidu djevu Ahileju ljutom Otev preko volje naše nju. 90 95 100 105 110 115 Tada Atrejev sin starješine ahejske skupi U svom čadoru i pred njih obilatu postavi gozbu. Onda prvi od sviju rasprede Nestor starina Riječ. oj Atrejev predični sine. jer okolo lađa dušmani Vatre pripaljuju mnoge. Nego da mislimo. a oni ga čuju i rado se pokore njemu. S tobom ću prestati zborit. kad ga srce kazat navede Štogod na dobro. te njegov početak. naroda pastir. Odonda. a tvoje će djelo Zvati se. i to ne tajim. a s tobom ću također počet. A ja ću reć. iskazao grehotu moju! Ludo učinih. jer dar mu uzev imadeš. 89-181. al' ti si zanesti se junačkom srcu Dao.Homer: Ilijada 80 85 Dobra i pametna svjeta. što sinak Krionov bješe. Zato najvećma tebi valjađe govđriti. Sedam je vođa bilo stražarima. Kojoj se dovijam ja i otprije. Neće se nitko boljoj dovinuti misli od ove. I kad namire već za pićem i za jelom žudnju. kog Zeus-bog u srcu ljubi. Afarej. što se meni najbolje čini. sa svakim od njih Stotina pođe momaka u rukama s kopljima dugim. I sini Aresovi: Askalaf. drugo Ijalmen I još junaci Merion. o starče. Prva odluka vijeća: K Ahileju će se poslati poslanici.

Ženu Ahilejevu ne spominje Homer nigdje. 6 Ko mog poznorođenca. Koje su najljepše licem za Argejskom Helenom divnom. 244-245. Koju ushtije njih. 237. 142. Koji bi dobio to. Nek se ublažiti da. dvadeset sjajnih kotala i dvanaest konja Debelih. ali ga je mogao imati s robinjom. a to se razabira i iz stihova 393-399. kada je sam on Uređeni osvojio Lezb. n'jesam je nikad obljubit u postelju išo. velikom kletvom Kunem se. Odmah će sve to dobiti on. i s njima Oteta poći će još Briseida. st. Oni će častiti njega darovima kakono boga I pod njegovim skeptrom obilat će davat mu danak. (ovdje bez imena). a ja ih izabrah.. i svi su na međi pjeskovitog Pila. "ne obdariv je". Lezbljanaka. koliko još nitko ne dade kćeri. Sedam ću naseonih pokloniti njemu gradova. Dat ću mu travnu Hiru i Enopu i Kardamilu. Ifijanasu.Homer: Ilijada 120 125 130 135 140 145 150 155 Ali kad ludo učinih zaveden pogubnim srcem. veoma ću mnogo darova Dati mu milih. st. ne obdariv je 7 . koliko Ti kopitonogi konji donesoše obdulja mepi. vidi 11. koji se spominje u 19. od srdžbe l' se povrati svoje. Sve bih mu dao to. 123. Kad mi Ahejci plijen dijeliti stanemo ondje. Govedma obilni ljudi i ovcama stanuju tamo. Hrisotemidu. 7 146. te dadu l' nam bozi Veliki Prijamov grad razoriti. i u 24. A kad u ahejski Argos. u rodljivu dođemo zemlju. Kako je zakon čovječji med ženama i među ljudma. Neka trojanskih sam izabere dvadeset žena. obduljaša.neublažljiv i tvrd je Aid. siromašan ne bi se zvao. Niti bi potreban bio dragocjenog zlata. Grad lozoplodni Pedas i Epiju dat ću mu krasnu. . 8 150-152. tj. što obdulje stekoše trkom. a on nek uđe U njeg te punu lađu natovari zlatom i mjeđu. da su pripadali njegovoj državi. u obilju koji mi raste. Kćeri imadem tri u domu složenu dobro. Popravit hoću sve i goleme darove dati. ljepotom su one U ženskom rodu prve. st.. 467. Neka mi bude zet. Agamemnon govori ovdje o Ahileju kao čovjeku mladu neoženjenu. ne bi ih on mogao poklanjati. pjev. Ahilej ima doduše sina Neoptolema.. Sedam ću dati mu žena u poslima divnima vještih. Imam Laodiku kćer. ko Oresta častit ću njega. Gradovi koje ovdje Agamemnon spominje jesu njegovo privatno vlasništvo. pjev. Med vama svima evo spomenut ću preslavne dare: Sedam tronoga još nežeženih i deset zlatnih Talenta 5 . 5 6 136 . pjev. neka je dragu Vodi u Pelejev dom. a ja ću mu dat ih. ne davši za nju meni darove. Presvetu dat ću mu Feru i Antiju s lukama niskim. 8 Uz more svi su. O talentu vidi u Tumačenju riječi i imena na kraju knjige.

A. 10 171-172. pored Patrokla najvjerniji drug Ahilejev. brže da odu! Nude nek poslušaju. koliko sam veći od njega Kralj i koliko se dičim.prema njemu Patroklo sjeđaše mučeć 168. 9 185 190 137 . Onda zapute oni uz obalu prešumnog mora. mogao naći u čadoru Agamemnonovu s drugim starješinama. šutnja nek bude. Nego ded odabrane pošaljimo ljude u čador Pelejevoga sina Ahileja. tad iz čadora Atridova dignu se brzo. Darima mnogo vrijednim Ahileja vlastelja nudiš. Ahilej lijepo dočekuje poslanike. "O Agamemnone kralju.Odiseju najviše divnom. 11 187. Neka se trude predobit nezazornog Peleju sina. Neka se pokori meni.Homer: Ilijada 160 165 170 175 180 Zato je najmrži ljudma od sviju bogova drugih. A od glasnika Odij nek ide i još Euribat. umjetnom krasnom. o Atrejev predični sine. da i on se smiluje na nas. 9 Zatim veliki Ajas i s njime divni Odisej. Te ćemo moliti Zeusa. Za ruke vode dones'te i recite. i svima po ćudi besjedu reče. Feniksovo bi mjesto imalo biti (kao što je Patroklu) uz Ahileja. da stariji jesam od njega. Ahilej dakle pjeva junačke pjesme. koji se u svojoj srdnji povukao daleko od Ahejaca. Razgovor s Ahilejem 182-668. A kad izliju naljev i po volji svojoj se vina Napiju. Nestor predlaže da se starješine za sretan uspjeh tiho pomole Zeusu." Njemu odvrati riječ Gerenjanin konjanik Nestor. Oni k mirmidonskim dođu čadorma i k lađama njihnim Te Ahileja nađu gdje formingom srce veseli Zvonkom. Da mogu veliko srce potomka Eakova sklonit. Bacajuć na svakog oči Gerenjanin konjanik Nestor Stane im mnogo nalagat. 12 189. izabrati što ću ih sada: Zeusov ljubimac Feniks pred drugima prvi nek ide. Grad je Eetionov razorivši iz pl'jena nju on Uzeo. Mnogo zemljomičnog boga zemljotresnog moljahu oni. Odmah im na ruke vodu glasnici lijevati stanu. "konjic" je na formingi (kao i na našim guslama) ono na čemu su pritvrđene žice. . a prije toga da operu ruke." 10 Tako im reče. na njojzi je srebrni konjic 11 . 182-221. 3. . A dječaci vrče do vrha napune vinom I čaše razd'jele svima natočiv ih žrtvenog vina. Njome je srce veselio slavu junaka 12 Pjevajuć. Ne razabira se kako se Feniks.

A kad namire već za pićem i za jelom žudnju. Ustane isto tako Patroklo vidjev junake. Kad već meso ispeče i metne na rezaće stole. A onda reče Patroklu. neka govori zašto su došli. 222-306. da kadi Bogovima. I kad vatra dogori i kada se utuši plamen." Tako im rekav Ahilej povede ih naprvo divni. a naprvo divni Odisej. na kojem je sjedio dotad. jer propadosmo. s vodom. kojoj je pravo značenje: sud u kojem se vino miješa s vodom. tj. jer je so dar bogova.Homer: Ilijada 195 200 205 210 215 220 I pazeć. 14 214. Vi ste i srditu meni u argejskom najdraži rodu. "smiješaj vina". . Zdraveć se s njima riječ Ahilej brzonogi rekne: "Zdravo! Mili ste meni došljaci! Nužda je valjda. kreter. A vatru zapali velju Patroklo. Veliku mesarsku klupu uz oganj postavi žarki. vrč. kad li će prestat potomak Eakov da pjeva. a. 138 . al' junak u čudu skoči S formingom. koja znači: krčag. nalični bogu. "svetom solju". Na naslonjače ih on i na porfirne sagove sjedne. Najdraži ljudi su meni pod mojim ovijem krovom. Namagne Feniksu Ajas 15 . te kada Patroklo baci u oganj. Prema Odiseju sam božanskome uza zid drugi Sjedne i onda rekne Patroklu drugaru. ostaviv mjesto. 222-655. tj. Te pred Ahileja stanu. Razgrne žaru Ahilej i ražnjeve pruži nad njome. Rukama posegnu tada za gotovim jelima oni. "namagne Feniksu Ajas". To dokazuje i riječ.Odisej opazi divni 13 203. Odisej: Spasi nas. To se ne kaže svuda izrijekom gdje je govor o piću jer se samo po sebi razumije. Uzme Patroklo hljeb i iz košara krasnih ga stane On po stolu dijelit. te posluša riječ drugara milog Patroklo. a sjekao divni Ahilej. i jačeg Smiješaj vina 13 i metni ispred svakog čašu. 15 223. jer ovo. B. Nagovaranja. Ahilej pod'jeli meso. Oni pristupe bliže." Reče. Sve je Automedon držo. Svetom ih pospe solju 14 i u račve utakne tada. Sve on razreže sitno i natakne zatim na ražnje. tj. nablizu koji je bio: "Veći postavi vrč. Grci su već u ono staro vrijeme pili vino pomiješano s vodom. Menetijev sine. Na nju od debele koze i ovce položi hrbat I bujno masno pleće od krmka položi tovnog.

što obdulje stekoše trkom. ""Dijete moje. Nego de prestan' i pusti srdoboni gnjev. A lađe spaliti ognjem pustošljivim i da će onda Kod njih Ahejce sjeć. pjev. već prije Gledaj. Mnogo je. izgubiti da l' ćemo lađe Pokrite ili ih spasti. Strašno se toga bojim u duši. neće li bozi Njegove grožnje izvršit. Kakve ti obeća dare u svojem Atrid čadoru: Sedam tronoga još nežeženih i deset zlatnih 17 Talenta. Atena i Hera. pjev. 139 . a ja ću ti sve pripovjedit pravo. I samo želi. za bogove. Bit će ti poslije žao i samome. obduljaša. ponavljanje Agamemnovih riječi iz st. već napast će na crne lađe. ali već naći Nećeš lijeka zlu. a ti u grudima junačko srce Deder svoje usteži. st. ljude Ne mari on: na njega je b'jes navalio strašan. gojenče Zeusov. kako ćeš crnog Argejce izbavit dana. Ahileju nazdravi veleć: "Zdravo. vidi u 1. On se zatječe veleć. gdje taru ih Trojci."" Tako je starac nalago. Dat će ti jakost. dvadeset sjajnih kotala i dvanaest konja Debelih. Zeus im Kronov sin pokazujuć znamenja zdesna Strijele meće.. Obilno svega. jer mnogo je jestvina jesti. nalagao otac ti Pelej Onda. Ako je i kasno već. ne odjeneš li se junaštvom. nit' nam se ovdje Podjednake 16 premaklo. koliko 16 17 227. "podjednaka" gozba. Ahejce hoćeš li spasti. kad te je on Agamemnonu iz Ftije slao. a Hektor strahovito bjesni i snagom Koči se svojom te uzda u Zeusa. da te sve većma Staro i mlado časti u čitavom argejskom rodu. st. kad svršeno bude. al' nije do gozbe stalo nam slatke. jer vazda je ljubaznost bolja. vidi o ponavljanju u 2.. kad se budu meli u dimu. Poslušaj mene. Agamemnon Dare ti vrijedne daje. siromašan ne bi se zvao. Od gnjeva zlotvornoga okani se.Homer: Ilijada 225 230 235 240 245 250 255 260 265 I čašu napuni vinom. Već se. da neće Da se ustave tu. ljubazniče. a ti se već ne sjećaš toga. 264 -299. 122-157. od srdžbe l' se povratiš svoje. lađene će ođsjeći vrške. i nije li nama sudbina Propast daleko od Arga konjogojnog pod gradom trojskim Nego diži se sad. budu li htjele. Ahileju divni! premaklo se nije nam gozbe Ni u Atridovome čadoru. bojimo bijedu motreći Golemu! jerbo je sumnja. Jer pomoćnici slavni daleko i prehrabri Trojci Lađama i zidu blizu prirediše noćišta sebi I vatre pale mnoge po vojsci te vele. 469. Niti bi potreban bio dragocjenog zlata. Koji bi dobio to. iz galame.. 60-70. da zora što prije osvane divna.

Da mi vas ne drnda koji odakle sjedeć uz mene. u rodljivu dođemo zemlju. Oni će častiti tebe darovima kakono boga I pod tvojim će skeptrom obilat ti davati danak." b. Kako je. Treba mi bezobzirke izreći misao svoju. Koju ushtiješ njih. u obilju koji mu raste. oni ko boga Častit će tebe. i ti bi veoma se proslavit mogo Kod njih. jer vrlo Blizu će doći opak. Govedma obilni ljudi i ovcama stanuju tamo. Dat će ti travnu Hiru i Enopu i Kardamilu. da nema Ravna njemu Argejca. Kad si osvojio uređen Lezb. kralju. Sedam će naseonih gradova pokloniti tebi. i svi su na međi pjeskovitog Pila.na ostale sve se Ahejce Smiluj.Homer: Ilijada 270 275 280 285 290 295 300 305 Ti Agamemnonu konji donesoše obdulja veće. ta Hektora sad savladat bi mogo. a ti tad uđi U njeg te punu lađu natovari zlatom i mjeđu. ljepotom su one U ženskom rodu prve. A kad u argejski Argos. Ifijanasu. . Kćeri imade tri u domu složenu dobro: Ima Laodiku kćer. On i njegovi dari. ko Oresta častit će tebe. ljudma. Lezbljanke žene su to. koliko još nitko ne dade kćeri. nije je nikad obljubit u postelju išo. Trojanskih onda sam izaberi dvanaest žena. i kako dogoditi se imade. Ako je Atrejev sin Agamemnon ti u srcu mrži. a dadu l' nam bozi Veliki Prijamov grad razoriti. koji se lome u boju. jer veli. 307-431. 310 140 . Hrisotemidu. Koje su najljepše licem za Argejskom Helenom divnom. u lađama koji su došli. bijesan. zakon čovječji med ženama. Presvetu dat će ti Feru i Antiju s lukama niskim. Grad lozoplodni Pedas i Epiju dat će ti krasnu. a on će ti dat ih. sine Laertov. Tad odgovarajuć njemu brzonogi reče Ahilej: "Potomče Zeusov. Ko svog poznorođenca. Kad mi Ahejci plijen dijeliti stanemo ondje. od srdžbe l' se povratiš svoje. velikom kletvom Kune se. ne obdariv je. Onda mu budi zet. vodi je dragu Ti u Pelejev dom: veoma će mnogo darova Milih ti dati. i s njima Oteta poći će još Briseida. Odmah ćeš sve to dobiti ti. Dat će ti sedam žena u poslima divnima vještih. Kao što mislim. Uz more svi su. a onda ih izbraste sebi. Ahilej: Vraćam se kući. domišljat Odiseju. Sve će ti dati to.

A dane krvave mnoge u ratovanju proživjeh S ljudma se boreći teško u boju zbog njihovih žena. istu misao izriče Ahilej i u 1. 318-320. 20 327. Smisao je: nema razloga za Ahejce da se s Trojancima bore. tj. ulaz u podzemni svijet. dobar. Druge je darove davo boljarma i ahejskim knezom. Odiseju. Atreja sinu. a zadržo mnogo. a samoj njojzi je muka: Tako probavih i ja množinu noći beza sna. 19 Koristi nema meni. Kao što ptica svojim golušavim ptićima nosi Hranu. 152-160. što stoji. jer ne bješe hvale. jer ženu. pjev. Rđi je ista čast ko valjanu kojem junaku. Mnogo sam zaklada vr'jednih iz sviju tijeh gradova Uzeo i sve to Agamemnonu.Homer: Ilijada 315 320 325 330 335 340 345 Jer mi je čovjek mrzak ko vrata Aidova 18 onaj. što muka mnogo podnesoh. Ima on. Svi ti darove svoje imadu. Noseći davah. Neka me ne kuša. za kojom srce mi žudi. tj. nagovorit me neće. Kako će gorući oganj odvratiti od brzih lađa. A ja ću kazati sad. znadem bo sve. Ahilej hoće da kaže: čast i slavu i uspjeh ne postižu samo valjani i sposobni ljudi. pa da im one poslije budu robinje ili inoče. nego sve to postižu vrlo često osrednji i neznatni (samo ako umiju na svoju korist upotrebiti okolnosti i priljubiti se odnošajima i ljudima koji odlučuju). koji nikome nije mio: vidi st. a napokon sve izjednači smrt. s tobom nek gleda i s knezima drugim. 312. u bojeve ulazit vazda. a drugi pobiraju korist i plodove. kada je nađe. 18 19 141 . što se meni najbolje čini. "vrata Aidova". a govori drugo. al' nek se veseli spavajuć uz nju! Što da se bore Argejci s Trojancima? Što ih je amo Skupio Atrejev sin? Ljepokose valjada žene 21 Helene radi? Pa zar od sviju smrtnika žene Ljube samo Atridi? jer tkogod je razuman. 20 S lađama svojim sam dvanest razorio ljudskih gradova. Nego. kako sam i ja Od srca ljubio onu. što uradi mnogo. a meni je samu Oteo dar. Ta on već je bez mene veoma učinio mnogo: Zid je ogradio on i iskopo opkop izvana. 158-159. st. Pazi svoju ženu i ljubi. Koji jedno taji u duši. a on je kod brodova ostajuć brzih Primao sve i dijelio malo. Glavom se igrati svojom. Ne mislim. na koplju premda je dobih. "zbog njihovih žena". da ih pobjednici odvedu. Još je i ovaj smisao Ahilejevim riječima: jedni se trude i muče. Jednako umre besposlen ko onaj. da će me kralj Agamemnon moći okrenut Niti ikoji drugi Argejac. A sad gdje mi je ote iz ruku i prevari mene.. 21 338-339. A jedanaest pješke po kraljevstvu grudastom trojskom. Što sam se borio živo neprestano s mnogim dušmanma Jednaki dio je onom. i koji se bori.

. Jerbo me prevari grešnom prijevarom. 22 Ali ni tako uzbit ljudomoru Hektora jakog Ne može. Sve što dobih. Pa da je zlatici baš Afroditi druga krasotom I da je djelima svojim Ateni sjajnookoj ravna. Tu me je dočeko jednoć i pobjego udaru jedva. Ako mi slavni dade zemljotresac plovbu valjanu.Homer: Ilijada 350 355 360 365 370 375 380 385 390 Širok i velik opkop i zabo kolje oko njeg. vidi o toj bukvi bilješku u 5. Ako bestidnik onaj okorjeli i drugog kojeg Danajca prevarit misli. trojanskoga. al' dosta mu i to. povukav ih u divno more. Na dare mrzim na njegove. Ded reci mu sve onako. Ovo Ahilej govori u ironiji. daje. skejskih. A drugo odovud ja ću povesti: crvene mjedi I zlata.da mi deset i dvadeset puta toliko. tj. koliko pljevu C'jenim ih. A dok sam ja med Argejcima vojevo jošte. a dar. Neću je uzet ni tako. o kojemu je govor u 7. "zapadnih". da odrukud dobije jošte. Očito. U zoru Zeusu ću žrtve prikazat i bozima svima. A jer s Hektorom divnim u borbu ulazit neću. Što sad imade. i drugi da se Argejci razgnjeve na njeg. Ahilej misli reći da će to onda biti kad se Agamemnon sa svojom vojskom nađe u najvećem škripcu od trojanske vojske. Gdje će mi u zoru ranu Helespontom ribljivim plovit Lađe i gdje će revno junaci na njima veslat. Prije nego mi svu srdobonu uvredu plati. Mogo bih treći dan u grudastu dospjeti Ftiju. žena još krasnopojasnih i sivog gvožđa. Neću ga svjetovat više ni u djelu kojem pomagat. što ostavih dolazeć amo. 693.. 24 354. "od zida". a kroz svaka vrata junaka S konjma i sa kolima izilaze stotine dvije). što meni ga kralj Agamemnon Atrejev dade sin. i ako je briga te za to. nek nađe drugog Ahejca. kako ti velim. Iako je bestidan ko pas. jer Zeus je iz njega premudri pamet Uzeo. Što u Orhomenski grad unilazi i što u Tebu Egipatsku. 25 A kćer ni jednu sina Atridova uzeti neću. st. tj. 348-350. gdje leži u kućama blago golemo (To je stovratan grad. koliko je praha i p'jeska. te mirno Dalje nek ide. On se usudio ne bi u moje pogledat oči. pjev. Lađe ću dobro natrpat.. Vidjet ćeš. 353. neće me više R'ječima on prelastit. 436-441. "do bukve". misli se zid i opkop. Ne bi mi srca ni tako okrenuo kralj Agamemnon. 22 23 142 . Nije od zida 23 htio daleko biti se Hektor. 25 387. Mnogo veoma imadem. st. pjev. bude l' te volja. Da mi toliko dade. u ob'jesti od mene ga opet Uze. Nego do Zapadnih vrata 24 i do bukve došo bi samo.

i dođem kući. Feniks nek ostane kod nas i prenoći. i sav se u njemu ohrabri narod. Feniks: Pomirljivost je sveta dužnost. Nema mi slave ni dike. Kasno progovori istom starina konjanik Feniks. jer nećete Iliju strmom Dočekat kraja. dok moja srdžba još traje. Koju ushtijem od njih. Ahejce. po Ftiji ima Kćeri boljara. Onamo moje je vrlo navalilo junačko srce Ondje se vjenčanom ženom oženiti. jer zgodna nije im ova. jer je zborio vrlo žestoko. Da me dvostruke Kere skončanju smrtnome vode. c. Tronozi dadu se steći i konji plavogrivi ktome. za ženu ću uzeti milu. prilikom sebi. Mnogo Ahejki ima po Heladi. I uživati blago. što kameni u lomnoj Piti Prag Apolona Feba streljača krije unutra. Kojoj se doviše sad. Nije naknada mome životu ni blago ono. Ali se čovječja duša na povrate ne može uzet Niti ulovit. a sjutra on će Sa mnom u lađama na put na postojbinu nam milu. kad jednom iz ograde iziđe zubne. Te me ubrzo smrt i skončanje neće zateći. a oni umuče svi i zašute Zbunjeni s riječi te. Ako ostanem ovdje te vojujem okolo Troje. što steče Pelej starina. Ahileju slavni. al' vijeka ću dugačka biti. I junake bih druge. Nego otiđite vi i boljarima ahjeskim glase Idite kazat od mene (jer to je starješinski poso). Nije ni blago sve. čuvari gradovima koji su svojim. kad ruku gromoglasni Zeus-bog nad njime Ispruži svoju. Ako ga bude volja. Ako li kući pođem u očinsku u milu zemlju. Suze mu na oči navru. Jer se zapl'jeniti dadu i goveda i ovce tovne. u duši o povratku misli 143 .Homer: Ilijada 395 400 405 410 415 420 425 430 Koji je povoljan njemu i jači vladar od mene. Boginja mati mi moja srebronoga Tetida veli. Sam će mi valjada ženu potražiti otac mi Pelej. dok ne dođoše ahejski sini." Tako im reče. Ako li mene bozi uzdrže. Neka se misli kojoj u duši doviju boljoj Kako će izbavit lađe i čitav ahejski narod Kod lađa prostranih svojih. al' slava mi propasti neće. Što ga je naseoni u sebi imao Ilij. Neka otplove kući. Dok još bijaše mir. a na silu neću ga vodit. 432-605. u strahu za ahejske lađe: "Ako. Povratka kući mi nema. svjetovo veleć.

Mnogo sporohodnih krava krivorogih. pa da obrekne bog. jer srdžba ti na dušu pade. tovnih ovaca Koljahu i s njima ondje množinu krmaka masnih Paljahu pružajuć ih nad ognjem boga Hefesta. Da još ljutitu ocu po njegovoj po kući hodim. ta Pelej starina konjanik s tobom Posla i mene onda. Mater mi grđaše. Kloneći. da njojzi omrzne starac. Da me ocoubilcem ne zovu ahejski sini. Podzemni izvrši Zeus 28 i užasna Persefoneja. on me prokune. Kako bih onda ja.. Al' mi od bogova neki zaustavi gnjev. 426. Rat je "jednako krvav" za obje strane koje ratuju. bez tebe ostati ne bih Mogao ja. 26 27 144 . pjev. Ormenu sinom. st. "luda".Homer: Ilijada 435 440 445 450 455 460 465 470 475 Prevrćeš. kad spremaše iz Ftije tebe On Agamemnonu luda 26 . ovdje Ostao sam. da budeš govornik i radiša dobar. koji se na me ljepokose inoče radi Rasrdi vrlo. "nad ognjem boga Hefesta". što mi na um Zucanje naroda stavi i pogrde mnoge od ljudi. pa zato i posla mene. ženu pak svoju. da će starost sa mene Svu ostrugav mladićem u naponu stvoriti mene. koji je u podzemnom svijetu neograničen gospodar kako je Zeus na nebu i na zemlji. st. Onda razbijem vrata od ložnice sklopljene tvrdo I van iziđem i zid od dvorišta preskočim onda 440. Mnogo doduše svojta i rođaci okolo mene Moljahu mene hoteć u dvorima da me zadrže. Oštrom sam bio mjeđu odlučio ubiti oca. 28 457. i te kletve izvršiše bogovi meni. 136. da učim Sve to tebe. oj drago dijete. Da mu koljena nikad od mene rođeni sinak Ne sjedne. gdje kažu prekrasnih žena. da obljubim onu. još ni rata n'jesi poznavo Jednako krvavoga 27 ni skupština. gdje se veoma Proslave ljudi. al' kad se otac Osjeti. "podzemni Zeus". Više me nije srce u grudima nagonilo moje. što bješe u pretkuću pred sobnim vratma. pjev. oj dijete drago. koja za koljena hvataše mene Moleć. pa ti volja odvratiti od brzih lađa Nije pustošni oganj. vatra se nije Gasila ni u trijemu od ograđenog valjano Dvora ni vatra. Kakav iz Helade odoh. Ali kada mi tamna već noćca deseta dođe. A ja poslušam majku i učinim. zazove Erinije strašne. Aid. Devet su noći oni kraj mene spavali onda I stražu čuvali tu naizmjence. 441. jer nju on ljubljaše. tj vrlo mlada. Tako. 29 Mnogo se starčeva vina iz vrčeva ispilo tada. 29 468. tj. vidi bilješku u 2. Zadjevice se s ocem Amintorom. vidi 2..

Onda Molitve k Zeusu otišavši mole se njemu. a Molitve pomažu za njom. što i drugim čestitim srce Pregiba! Atrejev sin da ne daje tebi darova I da ne obriče drugih. Al' on mnogo ti daje sad odmah.Homer: Ilijada 480 485 490 495 500 505 510 515 Lako se ukradav straži i sluškinjama i ljudma. jer zna preteći Molitve sve daleko i pred njima ljudima škodi Svima po svemu svijetu. Al' daj veliko srce. skroti. Ne bih ti reko ja. st. Često si pokvasio na prsima košulju meni Vino izliv iz usta u svojemu djetinjstvu pustom. i ti od sebe Zeusovim kćerma Daj udijeli čast. Da bi odvraćo smrt i ruglo jednoć od mene. obriče jošte. Tko te Zeusove kćeri. 145 . Bogata učini mene i naroda mnogo mi dade. kad k njemu dolaze. dok n'jesam ti pružio vina. Gledaju molbama tihim. 91. da oštećen kazan pretrpi. Onog nek prati Grehota. Od srca ljubeći tebe. a poslije ga progoni zbog grijeha. da žestoko udilj se srdi. Tome koriste mnogo i molbu njegovu čuju. krepkonoga. Nabrajna lica su one i očima na stranu glede. ljevanicom. nemilo srce da imaš. kad je prestupio tko. ta bozi se sami Dadu okrenuti još.U 19. jer n'jesi hotio s drugim Niti na gozbu ići ni u kući jesti. što od srca dočeka mene. Dokle u Ftiju dođem u grudastu. Pjesnik pripisuje Molitvama držanje što ga imaju ljudi kad ponizno i kajući se mole oproštenje. jer nije Lijepo. koliko god im baš treba. kaže se da je i Grehota Zeusova kći. ate) ona viša neka moć koja čovjeka zaluđuje i zavodi na grijeh. . I njih ljudi okrenuti gledaju kadom. Jer su i Molitve hrome. dimom žrtvenim. te tebe posinih.. I ja odbježim daleko kroz široku heladsku zemlju. a Zeusu su velikom kćeri. Ahileju bozima slični. Ahileju bozima slični. Ahileju. 30 A Grehota je jaka. štuje. 30 503-504. da se gnjeva ostaneš svoga I da Argejce braniš. Nego. što ljubi ga otac kod svojega velikog blaga. maticu ovčju. Ahileju. kako meni nijesu bogovi dali Porod. časti i snage Veće. dok n'jesam Ja te na koljena svoja posadiv nahranio mesom Odrezavši ti komad. sagriješio štogod. Mole se. A tko odbije njih i tvrdoglavo koji se neća. Tako se napatih mnogo i izmučih okolo tebe Misleći. Grehota je (grč. Skrbno stupaju one ostragu iza Grehote. a vrline su. Zamilova me on ko jedinca poznorođenca Sina. Čovjek Homerova vremena pripisuje dakle svoju strast i sljepilo prije grijeha i grižnju savjesti poslije grijeha osobitoj višoj moći. pjev. K Peleju gospodaru. Na kraj se kraljevstva ftijskog nastaniv Dolopma budem Knez i tebe pothranih.

Čuli smo za slavu mnogih junaka iz predašnjeg doba.Homer: Ilijada 520 525 530 535 540 545 550 555 560 Najbolje poslo je k tebi junake. i ne mogahu već ostat Izvan bedema svojih. što joj nije prikazao žetvene žrtve Enej u zavojnoj bašči. 529-532. Njega Enejev sin Meleagar napokon ubi Lovce i lovačke pse iz gradova skupivši mnogih. 546. i jedni smicahu druge. Dok se je Aresu mili Meleagar držo u borbi. koji su samom Najdraži tebi Argejci. 33 551-552. usmrtio ih. tj. Stabla s kor'jenjem skupa i jabuke jošte u cv'jetu. Kolik je bio i mnoge na lomaču doveo bolnu. ljutini tvojoj do sada zamjere ne bi. Jer ga svladala ne bi malina smrtnijeh ljudi. od tadašnjih ljudi zemaljskih Najjači bijaše taj. Takve se odavno zgode opominjem. Kada je kojega od njih osvojila srdžba žestoka. Al' su se mititi dali. a streljačica roda božanskog Ljutita našalje vepra bjelozuba. Žrtve ne zakla kralj il' zaboraviv il' zanemariv. 33 Al' kad napadne srdžba Meleagra. što su došli k tebi. a ne odskora. navale na Etolce i stanu ih podsjedati u Kalidonu. Vrlo se ogr'ješi on. Zlo Kuretima bješe. Mili kalidonski grad Etolci branjahu ondje. neka te mole. koja u grudma Tjera junacima srce da bukne. to se kaže u st. pa su im tjelesa na lomači spaljena. iako su mudri. kako je bilo. i nemoj im r'ječi pogrdit Ni noge 31 . iako ih bijaše mnogo. Sam ih po narodu obra po ahejskom. osile Kureti. Zlo je zlatotrona bila Artemida dala Etolcem Ljutita. Mnoga je duga stabla stubokom po zemlji povaljo. među Kuretma. a kad se etolski vojvoda Meleagar u svojoj srdnji povukao od boja. Koji je znao vrlo pustošiti Eneju bašču. Oko veprove glave i njegove dlakave kože Među junačinama Etolcima. te zbog žene gležanja krasnih Na Apolona Feba na gospoda luk svoj nategnu. 32 Boginja oko njega gungulu zavrgne bučnu. U kući gospođa majka i otac Kleopatru zvahu 523. 31 32 146 . zvijer iz trave. Zeusovoj kćeri. tj. a samo Artemidi. sad reći. A Kureti u boju razorit ga hoćahu željno. o prijatelji. Ovdje se kaže kako su Etolci podsjedali Kurete u njihovu gradu (Pleuronu). Pa ću vam. "noge". Koju Euenova kći je Marpesa gležanja krasnih S Idejem rodila bila. Ratnici smjeli Etolci s Kuretima bijahu bojak Okolo Kalidona. predobit se r'ječima dali. dok ostali svi hekatombe Dobiše bozi. Onda Meleagar srdit na svoju mater Altaju Legne lastovat kod žene Kleopatre vjenčane krasne.

Njemu se okrene srce. . veliki dar mu Obreknu: gdje je polje Kalidonskog miloga grada Rodnije nego igdje. Što je ljudi imadu. Tako je on od Etoljana crni odbijao danak Srce poslušav svoje. Ljude svud kolju. rukama mnogo mnogohranu tučaše zemlju Zovuć Aida i s njime strahovitu Persefoneju Klečeć na koljenima. lat. Al' ih je on još većma odbijao. zato mati zazva podzemne bogove. Na prag visoke sobe Meleagru sinu koračiv Kucne u zglobljena vrata. 402-403. to drugo ime ima ona otud što je njezinu mater Marpesu nekad ugrabio Apolon. dušmani li osvoje grad im. čista. pošto je Feb Apolon ugrabi branič. Sve dok o sobu guste ne počeše padati str'jele: Na kule penjahu se Kureti.polovina vinograd nek je. Brata matere svoje bio je Meleagar ubio u boju.krasnopojasna tad Meleagra žena Moliti ridajuć stane i svu mu iskaže b'jedu. mnogo ga druzi Moljahu. 34 Kod Kleopatre legne srdobonu gutajuć srdžbu Junak Meleagar ljutit zbog kletava matere svoje. tvrdoga srca Erinija čuje joj molbu. koji mu bjehu čestitiji. st. pred koljena njemu se savi: Mnogo ga moljahu sestre i gospođa moljaše majka. no dražesnih mnogih darova 556-564. a grad im već hoće da uništi oganj. kad kule stanu da gađaju. Eisvogel). dok je Marpesa bila ugrabljena i nevraćena svome mužu. I niskopojašne žene i dječicu vode dušmani. te ovaj dobrovoljno popusti čovjeku (premda je kao bog mnogo jači od svakoga čovjeka) i vrati mu ženu. njem. pjev. čineći to mati se prostrla po zemlji i rukama po njoj lupala da je podzemni bogovi bolje čuju. A druga pola nek je oranica bez grmlja. nek prekrasan izbere dio Od jutara pedeset. Al' mu ni tako srce u grudma ne mogoše sklonit. tužila je i jaukala za njim kao ptica alkion (kovač.etolski starci Molit Meleagra stanu i najčestitije slahu Svećenike. I sjajno presjajno na se navukavši oružje pođe. draži od sviju. alcedo. 35 567-570. sin da joj umre. jer joj mati Imajuć udes tužne veoma alkion-ptice Plakaše. kad nesretna začuje djela. Mnogo moljaše njega starina konjanik Enej. tj. 34 147 .Homer: Ilijada 565 570 575 580 585 590 595 Imenom osobitim Alkiona. . Koja za bratom žaleć za ubitim moljaše mnogo Bogove. već htješe zapalit Veliki grad. ali jaki njezin muž Idej odape strijelu na Apolona. Lupa i buka stane Kureta okolo vrata Brzo. a nju iz Ereba čuje Mračnica. Zbog materina jaukanja nazvaše roditelji kćer Kleopatru i drugim imenom Alkiona. o kojoj stari Grci pričahu da tužno kuka kad joj nestane mužjaka ili ptića. 35 Moljaše. . bogove smrti da joj usmrte sina. Žena Meleagrova Kleopatra ima i ime Alkiona. nek dođe na obranu. O dva imena istom čeljadetu vidi u bilješki 6.. a prsi joj močahu suze.

bi li. tj. 39 609. jerbo se meni ne čini da ovome poslu 598-599. al' zlo je i tako odbijo. 36 Ti mi. 605 610 615 Nećeš u jednakoj biti u časti. nego poslije kad ti se darovi ne budu nudili. 427-428. 604-605. Ako li zađeš u boj ljudogubni i bez darova. 524-530. ma uzbio bitku. 620 625 Reče i obrvom mučeć drugaru migne Patroklu. 40 619. ako se sada ne odljutiš. vidi se i iz st. sad te mi Ne treba časti. ako ih Hektor ne spali. I Ahejci će tebe ko boga kakova častit. koji te ljubim. Da je Ahilej malo mekši." 37 Tad odgovarajuć njemu brzonogi reče Ahilej: "Fenikse oče. sine Laertov. da l' ćemo poć na svojinu. starče. ne dadoše mu darova Etolci. "kod brodova". 650-655. Ahilej: O povratku ću sutra promisliti. nemoj u duši misliti tako. ostat će čast mi kod brodova 39 . a u st. te sjutra u osvit zore Mislimo. dokle se budu Koljena micala meni i bude mi daha u grudma." 40 e. Starcu nek nabije krevet i nastre. domišljat Odiseju.. govori on o svome odlasku kao o sigurnoj stvari. 36 37 148 . tj.Homer: Ilijada 600 Ne daše njemu Etolci. 606-619. a ovdje ti daj kod mene Lezi u mekani krevet. Ahilej je iza govora Feniksova nešto malo odmeknuo. Ovi će otić da jave. kad se već zapale! Za dare dođi. st. Neka te zli đuh koji ne okrene! Gore bi bilo Braniti lađe. Hajd'mo. tko mene žalosti: Jednako kraljuj sa mnom i imaj polovinu časti. jer sad se ispunjava obećanje Zeusovo učinjeno u 1. Njega ne ljubi. Ajas: Treba da se obazreš na prijatelje. 650-653. to se kaže u st. da meni ne omrzneš. jer mene sudbina Zeusova mislim 38 Počasti. Drugo još u srce spravi. Ahilej vidi da ga Zeus sada časti. da pomisle oni Na svoj povratak brže. 620-642. Onoga priliči tebi žalostit. ahejskih. a da bi se to moglo dogoditi. ne bi li otišao kući ispod Troje. jer ih ne htjede primiti kad su mu nuđeni. nećeš imati slave kao ni Meleagar. 38 608-609. oj gojenče Zeusov. o dragi. pjev. što želim kazati tebi: Jadajuć. koje se vidi otud što je on pripravan dogovarati se s Feniksom. Bogoliki med njima počne Sin Telamonov Ajas ovako govoriti r'ječi: "Potomče Zeusov. il' ćemo ostat. tužeći nemoj u meni mutiti srce Atrejevome sinu ugađajuć vitezu time. d.

i zato su ga pravi građani mogli na različne načine pritješnjivati i dosađivati mu. okanit. kada se svega Sjetim. Na rat krvavi neću ni pomislit prije. Tako ostane onaj u narodu plativši mnogo. A drugom onom duša i junačko smiri se srce. nepopustljivo poradi jedne Djevojke! A mi ti sedam po izboru najboljih drugih Davasmo i mnogo s njima darova. u narodu ahejskom svemu Najčestitiji mi ti i najdraži biti želimo. Feniks ostaje kod Ahileja. no Hektor. Danajcem treba Javiti glase što prije. 648. "Ajase. nastru. Drugi je opet uzme za svojega ubitog sina.al' tebi bogovi srce U grudi metnuše zlo.Homer: Ilijada 630 635 640 Koristi ima na ovom na putu. tj." f. Okrutnik! nit' se na ljubav obazire on prijatelja. bogovima u čast. Ali mi srce bukne ljutinom. ali nije imao građanskih prava. mislim. Tako im reče. junačina divni. Ahilej: Borit ću se samo za se. Nekako sve si to po mojoj rekao duši. Hrabroga Prijama sin. Oni negdje sjede i čekaju. 41 149 . 656-668. Kojom smo kod lađa više no druge častili njega. k šatorma Dođe mirnidonskima i k lađama njihovim crnim Argejske ljude sijekuć. Al' kod šatora moga i kod lađe crne će moje Boja se Hektor. a naprvo pođe Odisej. Došljak ako je i mogao živjeti među Grcima na svojoj zemlji. Tad odgovarajuć njemu brzonogi reče Ahilej. . 643-655. potomče Zeusov i ahejska narodna glavo. dok lađe im ne spali ognjem." 645 650 655 C. iz množine danajskog roda Mi smo ti pod krov unišli. Nego Ahilej Junačko srce svoje u grudima načini divlje. iako ga želi. Već srce ublaži I štuj gostinski krov. 42 657. a oni tad primivši dvoušni kondir Izliju 42 . Nemio! Čovjek krvninu od bratova uzme ubilca. kako je Atrejev sin med Argejcima mene Išao pogrdno vr'jeđat ko prezrena kakva došljaka. Pošto krvninu primi. "izliju". k lađama pođu. 41 Nego otiđite vi i idite glasove javit. Robinjama Patroklo i druzima reče izatog. iako dobri nijesu. Neka Feniksu krevet što prije nabiju.

povući će u osvi zore U more pokrite lađe uzvijene na oba kraja. I s njim leže žena. reče. kad ruku gromoglasni Zeus-bog nad njime Ispruži svoju. Sinovi ahejski tužni šutećke ostanu dugo. Reći: Ajas i do dva glasnika. Zlatnim čašama pozdrave njih i pitat ih stanu. nek ostane ili nek ide! Onda će tek on zaći u borbu. A starac Feniks je lego kod njega. Ifida legne Lijepo opasana uz njega. Onda ustanu koji odakle ahejski sini.Homer: Ilijada 660 665 Sluškinje poslušaju Patrokla i nastru krevet Metnuvši jastuke. Odiseju slavni. grlati bojnik: "Oj Agamemnone kralju. i sav se u njemu ohrabri narod. Pustimo njega samo. 669-713 670 675 680 685 690 695 700 Atrejevoga sina u čador kad dođoše oni. a mogu i ovi. Forbasova kći Diomeda obraza krasnih. oj Atrejev preslavni sine Onaj ti neće gnjeva ugasiti. jer je zborio vrlo žestoko. Prvi junacima kralj Agamemnon stane ih pitat: "Reci. a na silu neće ga vodit. Još je zapr'jetio i to. oj ahejska velika diko. Neka otplove kući. kad mu u grudma 150 ." Tako im reče. I druge ahejske on bi junake svjetovo. nego se većma Puni ljutine. Na drugoj strani legne Patroklo. runa i tanahno runjavo platno. a oni umuče svi i zašute Zbunjeni s riječi te. što pratiše mene. Kako ćeš brze lađe i narod ahejski spasti. te jošte obuzima dušu mu srdžba?" Njemu prihvati riječ Odisej. Pa ti poručuje on. oj Atrejev preslavni sine. med Argejcima promisli dobro. Hoće li gorući oganj odvratiti od lađa naših. i tebe i tvoje odbija dare. koju Ahilej Da mu osvojivši grad Enijejev strmeni Skiros. Ili odreče. Druga odluka vijeća: Borbu treba nastaviti i bez Ahileja. divni stradalac: "Oj Agamemnone kralju. Tu se izvali starac te čekaše zoru božansku. jer tako mu reče. A i Ahilej zaspi u složenu dobro čadoru. što s Lezba je doveo bješe. Kasno progovori tek Diomed. Tako je reko. jer nećete Iliju strmom Dočekat kraja. Ej da nezazornoga Ahileja molio n'jesi Bezbrojne dare mu dajuć. a prkosan on je i tako! A sad si prkosne misli još i veće podao njemu. 4. bude l' ga volja. Da ga u lađama prati na postojbinu mu milu Sjutra. razumna oba.

med rtnicima i sam se bori. Al' sad. kralju. ti. Onda pred lađama brzo i konje uredi i narod." Reče im. učinite dajte ovako: Sada podite spavat. jer u tom je hrabrost i snaga. Izliju bozima vina i svaki ode u čador. kad potaknut od boga bude. Ondje pol'ježu i sna blagodat stanu uživat.Homer: Ilijada 705 710 Njegovo rekne srce. 151 . A kad nam sjutra krasna ružoprsta osvane zora. i svi tad Diomedu povlade knezi Besjedi Diomeda konjokrote svi se zadiviv. kao što velim. kad srce drago ste jelom Zasitili i pićem. Hrabri ih.

u njemu je drhtalo srce.Homer: Ilijada DESETO PJEVANJE1 (Noć između 25. Agamemnon i Menelaj sazivaju vijeće. Ova se napokon miso učinila najbolja njemu. zbog njega koji pod Troju Dođoše velikom vodom na borbu se spremajuć ljutu. navuče i uzme koplje. i ne bi se opazilo da što u Ilijadi nedostaje. jer na oči nije Padao san ni njemu . Kada bi na polje on na trojansko bacio oči. A. Najprije od svih junaka da pođe k Neleja sinu Nestoru. naroda pastir. Koja mu do nogu bješe. 1 5 10 15 20 25 Čitavo deseto pjevanje stoji u posve labavoj svezi s pjevanjima koja su pred njim i s onima koja su za njim. potplate krasne izatog na noge b'jele Sveže. Ahejci vijećaju. Ostali ahejski svi boljari kod crnih lađa Spavahu čitavu noć. Zatim se ispravi on i košulju okolo prsi Metne. Mnogoj se divljaše vatri. 1. A pošto očima laše i ahejski pogleda narod. krvavu kožu od velikog žutoga lava. Glasu se divljaše frula i svirala i ciki ljudskoj. ne bi li s njim nezazornu stvorio miso. da se Argejcem Ne bi dogođilo što. što goraše pred gradom trojskim. 1-71. 152 . Kao kad sijeva muž ljepokose boginje Here Spremajuć ili tuču il' mnogu kišu golemu Ili snježni pomet. jer san ih je ljupki savlado. i 26. Mnoge je s kor'jenom skupa iz glave čupao vlase Prema visokom Zeusu te iz srca ječo je divnog. Zaspati slatko ne može razmišljajuć u srcu mnogo.bojeći se. dana) Pjesma o Dolonu. kad snijeg se po polju prospe Ili kad veliko žvalo grozovitog otvara rata: Tako je gusto kralj Agamemnon jeco u grudma Iz dna duše svoje. Tako je isto drhto Menelaj. 1-298. Koja bi Danajce sve iz nevolje izbavit mogla. Ali Atrejev sin Agamemnon. ono bi se moglo izlučiti.

da ne bi razmlnuo se na putu Jedan s drugim. a k Nestoru ja ću otići Divnom i reći ću njemu. govori im.Homer: Ilijada 30 35 40 45 50 55 60 65 Najprije široka leđa zaogrne pardalskom kožom Šarenom. Prvi progovori njemu Menelaje grlati bojnik: "Čemu se tako oražaš. po plemenu njegovu zovi 4 Hvaleć ih sve. što dugo će i dugo.. Viči. a on kod krme lađene oružje meće Na pleći. Milo je svakom vojniku na bojištu ako ga vojvoda po imenu zove. bratu on Agamemnonu ugodan dođe. pjev. o ljubazniče? Trojancem Šalješ li uhodu kog od drugova? al' strašno se bojim. dokle se vratiš. 4 68. Mi bismo danas rekli: zovi svakog vojnika po imenu i prezimenu. velim. jer otud vojnik vidi da nije tako neznatan da mu poglavari ni imena ne znaju. te ih podjarit. jer Zeusu se srce okrenu. na glavu zatim Menelaje mjedeni zaklon Kacigin dignuvši metne i čvrstom uzevši rukom Koplje otiđe brata da probudi. od bogova poslana (ljudima da počivaju). Pamtit Argejci. Svakog junaka po ocu.veoma smjelan bi bio!" Silni odgovori kralj Agamemnon njemu ovako: "Meni i tebi treba. Idomenejev pratilac bojni 3 Ktome Merion. kud hodio budeš. Ovdje se misli Nestorov sin Trasimed koji je spomenut u 9. . a u srcu svom ponosit se nemoj. Idomeneja. "ambrosijska" noć. Menelaje. 2 153 . Djela počini on. Ajasa zovni Brzo k lađama trčeć. budni nek budu. nek ustane. 81. dakle da za nj ne mare i ne misle na njega. 3 58. tj. jer takova zla Ahejcima smisli. Njemu bi najprije htjeli pokorit se. Srce je Hektorovim priklonio žrtvama više. ni boginje ni boga sinak. st. nalažeš meni? Bih li ostao tamo kod onih. Nego otiđi ti. kad njima dojavim pravo?" Silni odgovori kralj Agamemnon njemu ovako: "Ostani tamo. 41. O ambrosiji vidi u Tumačenju na kraju knjige. ne bi li htio Poći u čete jake stražara." Njemu odgovori zatim Menelaje grlati bojnik: "A što besjedom svojom zapov'jedaš. božanska. Savjeta korisnoga. još ne čuh nikog gdje reče Da bi jedan čovjek u jednom počinio danu Strašnih posala toliko. Ili bih za tobom trčo. Da se nitko neće zateći na takovo djelo. koji je vlado Nad Argejcima svima. jer mnogo po vojsci putova ima. gojenče Zeusov. Da bi pošao sam uhoditi naše dušmane U tu ambrosijsku 2 noć. a u njih imamo najviše vjere. te narod ga štova ko boga. Argejce što b' izbavit mogo I lađe njihove spasti. jerbo stražarma Njegov zapov'jeda sin. Nađe ga. koliko ih ljubimac Zeusov Zada Ahejcima Hektor. Ta još ne vidjeh nikad.

Atrejevog ćeš sina prepoznati. kad drugi spavaju ljudi? Tražiš li valjada mazgu il' druga kojega tražiš? Kazuj i ne stupaj k meni šutećke. za koje se nada. što ti je nužno?" Njemu junaka kralj Agamemnon odgovori ovo: "Nestore. što njime se pasaše starac." B. jer san mi na oči tvrdi Ne pada. Ali kad sanak ni tebi ne dolazi. pa ćemo vidjet." Njemu odgovori zatim Gerenjanin konjanik Nestor: "Oj Agamemnone kralju. Nisu li umorni već. . 154 . ako Ahilej Odvrati srce svoje od srdžbe teške. već se zanesoh od stra. Na lakat upre se on i glavu svoju nasloniv Atrejevome sinu progovori pitajuć njega: "Tko si.al' tebe Ja ću pratiti rado. Da će se napatit muka još i više. dokle se budu Koljena micala meni. Te su već legli svi zaboraviv za stražu sasvim. Knezovi se sastaju kod opkopa. ne znamo. oj Atrejev preslavni sine. Filejev sin je Meges. A sam k Nestoru zatim pastiru narodnom pođe. jer se nije predavao starosti jadnoj. A dušmani leže nablizu. hajdemo nas dva k stražarima.Homer: Ilijada 70 Nego radimo i mi obojica. ispavali nisu l' se jošte. Ajasa brzog I Odiseja divnog i junačkog Fileju sina. Starca uz čador nađe i kod crne lađe gdje leži U mekoj postelji svojoj.. 72-197. Neće premudri Zeus bog izvršiti Hektoru valjda Odluke sve. te dršću i bijela koljena meni. već mi je na brizi rat i ahejski jadi. Kad bi se spremao u boj ljudogubni poći i narod Vodio. ali ja mislim. Jerbo se strašno bojim za Danajce. st. da l' neće I obnoć snaći ih želja da na nas udare bojem. 5 5 75 80 85 90 95 100 105 110 110. kojem je Zeus-bog Udiljne muke mimo sve odredio. . nije mi srce Postojano. štit i do dva blistava koplja. Nelejev sine. Lutam sada ovako. I pojas presjajni bješe. uz njega oružje krasno Ležaše: kaciga. oj ahejska velika diko. 627-628.ako što hoćeš Radit. pjev. vidi 2. Tako je negdje Zeus pri rođenju nama odredio nevolju tešku. i daha mi bude u grudma. junake izbudimo druge: Tidejevoga sina kopljometnog. iz prsi Srce mi skače. kojino sam po vojsci hodiš ovuda U mrkloj noći toj. Reče i otpravi brata valjano sve mu naloživ.

Njega sam eto poslo. Dvostruku. nađoše njega: Izvan čadora leži u oružju. Ne što bi lijen bio il' ludak pameću svojom. ostavi sama. gdje kazah neka su skupa. kopljača vrškom Upravno koplja sva zabodena. i ako mi zamjeriš ti. široku struku sa gustom vunom odozgo." Njemu junaka kralj Agamemnon prihvati riječ: "Drugi put ja bih tebi dopustio. Al' ću Menelaja dragog doduše i čestitog druga Korit. koje sad veliš. Nego de i drugog koga probudimo. kad on pozove. njima su štiti pod glavama. K Tidejevome sinu otidoše. onog da kriviš. Vikne. da budi." Tako prozbori on i košulju okolo prsi Metne. Nego na mene pazi i moju pobudu čeka. 6 126.Homer: Ilijada 115 120 125 130 135 140 145 150 155 Ali da hoće tkogod otići i pozvati druge: Još Idomeneja kralja i Ajasa sličnoga bogu. Ajasa i Menelaja. a njih 6 ćemo među stražarma Ispred vrata zateći. Idomeneja. Sada bi trebalo njemu obilazit redom boljare I sve moliti njih. A koža tornoga vola pod njime prostrta leži." Tako mu reče. potplate krasne izatog na noge b'jele Sveže i crvenu struku na sebi starac zakopča. prvog iza sna Gerenjanin konjanik Nestor Zbudi Odiseja divnog mudrinom sličnoga Zeusu. jer teška pritiskuje nužda. premučati neću. da l' borit se valja il' bježat. a tebe. okolo druzi Spavaju. On sad spava. i junak spava Diomed. Jer je nemaran često i njemu se truditi neće. Svak će ga slušat. da s' mučiš." Njemu odgovori zatim Gerenjanin konjanik Nestor: "Tako zamjerit neće ni jedan njemu Argejac. Koplje ubojno primi s oštricem od mjedi ljute I odmah među Ahejce mjedenhalje uđe i lađe Njihove. Ispod njegove glave protegla se prostirka sjajna. a mjed daleko Sja ko Zeusova munja. tj. kojemu svjetom Svjetovat prilikuje. 155 . Zamjerit nemoj. u čador Odisej domišljati ode I sjajni metne štit na ramena te za njima pođe. "njih". Te on izišavši van iz čadora riječ im rekne: "Što vas dvojica sami po vojsci okolo lađa Lutate u tu ambrosijsku noć? Jer nevolja dođe?" Njemu odgovori zatim Gerenjanin konjanik Nestor: "Potomče Zeusov. sine Laertov. Nego pođima sada. Sada je ustao prije od mene i došao k meni. potakne koga. domišljat Odiseju. nijesu preblizu. jer jad Ahejce pritisnu tolik. i vika brzo Odiseju do srca dođe. Njihne su najdalje lađe od sviju.

Ja nezazornih imam sinova. Ali je velika vrlo Ahejce pritisla nužda." Reče. što spavaš noćcu cijelu? Ne znaš li.i skoči iza sna veoma brzo Diomed. starče. Onda ode i one dovede junake odande. Sada doista sve na oštricu britvinu stoji: 7 Ili je živjet Ahejcem il' poginut jadno veoma. Jerbo su oni sami pozivali druge na savjet. 156 . ili život ili smrt). Nego Ajasa brzog i Filejevoga sina Idi probndi. Kad se med skupljene ti umiješaju veće stražare. hrabrit ih stane. Videć ih starac sav se poveseli.ili (tj. što pozvani bjehu u v'jeće. a nad njome od ljudi i pasa se tada Veliki urnebes digne. ako me žališ. Kao kad ovce psi u oboru čuvaju mučno I zv'jer silovitu čuju gdje dolazi k njima planinom Po brdu. Tidejev sine. Besjedu započne s njima i krilate prozbori r'ječi: "Neka ne osvoji san. kako Trojanci na pupčastom mjestu ravnice Leže blizu lađa? . Koja mu do nogu bješe. koji bi mogli obići i knezove pozvat. "sve na oštricu britvinu stoji". 7 173. za njim ustopce Knezovi argejski pođu. Koji bi išli svuda po vojsci i buditi mogli Svakoga kneza? al' ti si tvrdoglav. tj. Besjedu započne s njim i krilate prozbori r'ječi: "Strašan si. okretali su se sveđer Na polje." Tako rekavši prođe preko jame. navuče i uzme koplje. Svijetli Nestorov sin i Merion za njima pođu.među nama prostor je malen. starče ti. . čeljadi imam Mnogo. sad se mora odlučiti: ili . od posla ne prestaješ nikad! Nema li ahejskih drugih sinova mlađih od tebe. već budni Oni su ležali svi i u oružju svome su bili. te svima im nestane sanka: Tako tvrdoga sna stražarima s očiju nesta Stražeći zlu noć c'jelu. da ne bude radost dušmanma. sinko." Reče. ne bi li čuli Trojance gdje dolaze bliže. .a onaj kožu od velikog žutoga lava. veoma!" Njemu prihvati riječ Gerenjanin konjanik Nestor: "Doista pravo si sve i valjano rekao. Ne nađu stražarske vođe da spavaju ondje. jer mlađi od mene si.Homer: Ilijada 160 165 170 175 180 185 190 195 Stupivši k njemu Nestor Gerenjanin konjanik njega Probudi petom ga dirnuv i podjari koreći njega: "Diži se.

i mnogo sa njime junaka htjede da pođe: Htjedoše Ajasa oba. kad noć je ogrnula ih već crna. a htjede veoma i Nestorov sinak. U pjesmi "Ženidba Dušanova" (u Vuka II. u smiono pouzdo tkogod Srce te među Trojance junačine pošo. a ne misli ni Ćuprilić da podsjeti sultana. kopljanik slavni. daleko od svojega grada. Onda im grlati bojnik Diomed govoriti počne: "Nestore. što Aresu bijahu sluge.Homer: Ilijada C. st. 8 Taj će na gozbi svakoj i časti nazočan biti. Htjede Atrejev sin Menelaje. Med njima započne riječ Gerenjanin konjanik Nestor: "Ne bi l' se. gdje hodža Ćuprilić pita sultana šta bi dao onome koji bi mu živa doveo Marka? Sultan kaže da bi mu dao vezirstvo nad Bosnom "bez promjene za devet godina". br. ako pozna Roksandu djevojku. Na kraju ovoga pjevanja vraćaju se sretno iz noćnoga uhođenja Odisej i Diomed. smjelosti više. Strpljivi htjede Odisej u trojanske redove zaći. Više slobode bi bilo u mene. Takova zaborava ima i u našim narodnim pjesmama. i Hektor odakle se silni okrenu Gubeć Argejce. Ćuprilić za čas dovede Marka pred sultana. Drugi je primjer u pjesmi "Marko Kraljević i Musa kesedžija" (u istoj knjizi. ali kad Miloš pozna djevojku i dovede je caru. a oni umuče svi i zašute. Kada preko jame oni već pr'jeđu. I govor ne bi li možda med Trojcima prislušao kakav Što li med sobom oni vijećaju. a sultan i ne misli više na ono što je obećao.). Crnu će pjemu svaki po jednu ovcu darovat. Kad dva zajedno idu junaka. što vrze se s kraja. i ne bi l' Kojega uhvatio dušmana. ali o Skenderiji nema više ni riječi. posjednu redom Na čistini. kad svladaju ahejske sine? Sve to mogo bi čuti i k nama se vratiti čitav. Slava bi pod nebom njemu med svima ljudima bila Velika. car poljubi Miloša. štpno su blizu! Al' da i drugi tko od junaka još pratit me hoće. drugovi mili. Tamo sjedeći jedan sa drugijem besjedit stane. Srce bo smiono vazda u grudima bijaše njemu. mene srce i junačka potiče duša U vojsku zaći naših dušmana. 8 200 205 210 215 220 225 230 157 . pjesnik je zaboravio reći da je obećanje ispunjeno. Il' će se u grad povratit. a o daru koji se u ova dva stiha obećava nema tamo ni spomena. Koju još jagnje sisa. 215-216. 29. pjev. 67. a dar će od nas vrijedan dobiti jošte: Jer koliko je god gošpodara lađama ovdje." Reče. Odluka: Diomed i Odisej treba da otiđu kao uhode. Kraći je njegov um. tad opazi jedan Prije drugoga korist." Tako im reče. Htjede Merion. 198-253. a odluka njegova slaba. gdje prostor pomaljo se izmed mrtvaca. 267-269. Koji su pali.. a samac i opazi l' štogod. knjiga br. a dara joj jednakog nema. kane li ovdje Ostati kod lađa blizu. Sličan primjer vidi u 14.) car Stjepan obećava Milošu Voinoviću zemlju Skenderiju "u državu".

Diomedov kod lađa osta Na glavu metne mu. A sad Odiseju šljem taj na glavi pritisnut bješe. Strašno kad oružje oba junaka na se navuku. Bude l' me pratio on. "Kitercu"." Njemu prihvati riječ Odisej divni stradalac: "Nemoj me. 268. što govoriš ovdje.dobro valjano Držahu zubi se na njoj. 109-119. 255 260 265 270 Tako rekavši strašno navuku oružje na se. M nogo je remenja nju iznutra vezalo čvrsto. jer noć je na izmaku. šljem od bikove načinjen kože.. Nego hajdemo. 9 10 240. 254-337. A taj ga Molu dâ. većina je minula noći. a pust joj bješe po sr'jedi. Ormenu sina. Argejci znadu i sami. Dade mu i mač i tulac. blizu je zora. . Nemoj se u srcu bojat. .Homer: Ilijada 235 240 245 250 Med njima besjedu počne junacima kralj Agamemnon: "Tidejev o ti sine. Tada Merion luk Ođiseju divnome dade." D. Na kom branika nema ni kite. Njezina dijela dva." Reče za brata svog se bojeći Menelaja plavog. ustrajni ratnik. Štit i dvosjekli mač. A izvana ovuda onuda mnogo je bilo Bijelih zubi vepra bjelozubog. Mol ga svojemu sinu Merionu nositi dade. Diomed i Odisej kreću u trojanski oko. a glavu mladićima snažnima brani. U Eleonu građu Autolik je uzeo šljem taj U kuću tvrdu provaliv Amintora. a na glavu kacigu kožnu. tj. jer znade promislit bolje. 158 . što tebi Ponajbolji se čine. čovjeku s ostrva Kitere. Veće su nagle zvijezde. kad hoće s tobom toliki. Gdje bih zaboravit ja Odiseja mogo božanskog. Jer sve. A Diomedu da Trasimed. 9 Njima progovori opet Diomed grlati bojnik: "Ako velite. ni hvaliti niti me korit. ni većeg od sebe ne boj se kralja. Agamemnon se za brata Menelaja boji i u 7. i koji se zove Bojna kapa. još treći nam ostaje dio. Potom u Skandiju dâ ga Amfidamasu Kitercu 10 . od sviju. Tidejev sine. pa boljeg da preskočiš koga I da izabereš goreg od bojanja samoga svoga Gledajuć na rod. drugara da sam izaberem sebi. st. iz ognja gorućeg oba Mi bismo mogli se vratit. o premili mojemu srcu. da mu za dar gostinski bude. Druga po volji sam izaberi. pjev. Kojem je spremna vazda i duša i junačko srce U svakom trudu? a njega Atena Palada ljubi.

boginjo." Tako im reče. Da li se brze lađe ko i prije čuvaju jošte. o Ateno. Pošto ih Hektor sazva. tko li izvršit Za dar veliki meni? a dovoljna bit će mu plaća. visokovrata dat ću mu konja Dva." Zatim se pomoli njoj Diomed. Na stranu desnu njima Atena Palada čaplju Pošalje blizu puta. pjev. Trojanci za koje zaboravit neće. 285-290. tvojom. 375-400. Dat ću mu kola ja. Ali brzijeh nogu. Obilnije se ovo o Tideju priča u 4. i mene: Prati me. počinio strašna je djela S pomoću. Il' već med sobom snuju Ahejci. Oca pratila mog. u licu bio je grdan. On nošaše Kadmejcima "prijatan glas". koja mi sveđer Pomažeš u svakom trudu. grlati bojnik: "Poslušaj. Ali ni Hektor nije Trojancima junačkim pušto Spavati. te im se neće Stražiti c'jelu noćcu strahovitog umora sitim. Klat i ubijat pođu kroz oružje i crnu krvcu. što najboljih ima kod ahejskih brzijeh lađa. st. Ptici se radujući Odisej vikne Ateni: "Čuj." Molitvu rekoše takvu.Homer: Ilijada 275 280 285 290 295 300 305 310 315 Pođu i ostave sve boljare ahejske ondje. kako si nekad u Tebu Tideja divnog. Kod vode Asopa mjedenhalje on je Ahejce Ostavio i nosio glas Kadmejcima tamo Prijatan. Kada se velikog Zeusa obojica pomole kćeri. Pođu u crnu noć ko dvojica lavova ljutih. već samo kliktanje čuše. Koji su bili mudre čelovođe naroda trojskog. Ja ću ti junicu zaklat jednoljetnu čela široka. tad razvi im namjeru mudru: "Tko bi se zateko nešto učiniti. al' ne vidješe je oč'ma U mrkloj onoj noći. a zvaše se imenom Dolon Sin Eumeda božanskog glasnika. pred Ahejcima. Tu ću ti žrtvovat ja obasuv joj rogove zlatom. nestrta nikim o Zeusova kćeri. Netko med Trojcima bješe. mnogo je zlata I mjedi imao on. i Palada ču ih Atena. nego je sve boljare u skup pozivo. Te bi k lađama pošo hitroplovkam i tamo sazno. najviše miluj: Daj da se k lađama slavnim obojica vratimo svršiv Veliko djelo. miroljubiv prijedlog. 11 Tako i meni se nađi na nevolji i čuvaj mene. Jošte neukroćenu pod jaram nedovedenu. a oni umuče svi i zašute. egidonpše Zeusa o kćeri. tj. jedinac med pet sestara. jer njemu si rada pomogla. i pazis na me. kad je glasnikom Išo. al' kad se vraćo. sada me opet.. kad kuda Polazim. Tko bi se pothvatio i sebi stekao slavu. kako će pobjeć. 11 159 . Pošto ih naše ruke savladaše.

i prozbori on Diomedu: "Evo.Homer: Ilijada 320 325 330 335 On Trojancima ovu i Hektoru besjedu reče: "Hektore. Dolona hvataju. a onda ćemo na njega naskočiti oba Te ga uhvatit brže. Tidejev sine. Kao što kada dva psa oštrozuba. al' zakle se krivo i podjari tako Dolona. al' opazi njega Odisej. a ovaj začuvši topot Stane misleć u duši. i tada se Hektor zakune hvativši skeptar: "Herin gromovni muž nek znade premudri Zeus-bog. 338-468. Neće se nikakav drugi Trojanac na konjima onim Vozit. dušmane prepozna i koljena brza Okrene u bijeg Dolon. složeni plug da vuku po širokoj njivi). Peleju sina. ponositi da ćeš se njima. Na glavu metne šljem od lisice i uzme koplje Oštro. mene srce i junačka potiče duša." Reče. da l' bježat il' ostat će ovdje. Ili će kojeg mrtvaca opl'jeniti. vješta u lovu. nek poljem najprije prođe Malo. k lađama pođe iz vojske." Tako rekavši oni zastraniše među mrtvace Te se skriju." Reče. Koji nezazornog nose Ahileja. Ali da pustimo njega. već po tvojoj uhoda misli: Dotle ću ići dalje po vojsci. 340 345 350 355 360 160 . dok ne dođem k lađi Ja Agamemnona silnog. a ne znam. a oni se nature za njim. već velim tebi. Odmah na pleći luk savijeni metne i zatim Sivoga vuka kožom izvana se ogrne Dolon. Al' nije se imo Dolon od lađa vratit i donijet Hektoru r'ječi. Da ga okrenu nazad. E. Kad se primico k njima. Ona dvojica skoče. iz vojske nekakav čovjek Ide. hoće l' da lađe uhodi naše. jer Hektor zove ga natrag. da ne bi umaknuo kako on u grad. a Dolon ludaija mimoiđe brzo. Ali kad se toliko udaljio. Da ćeš mi dati sjajna i mjedena kola i konje. pala u boju. koliko mogu Poljem bez okreta mazge uzorat (od volova one Bolje su. gdje ahejski valjda boljari V'jećaju sada vijeće. Zaludan neću ti bit. Al' na kopljomet kad se primakoše oni već njemu Ili još bliže. da drugovi idu iz Troje. A kad ostane za njim već mnoštvo ljudi i konja. Nego mi digni skeptar. Ti natrkujuć kopljem od vojske ga jednako goni K lađama našim. Al' nogama nas li preteče. Pođe požudan putem. Da bih k lađama pošo hitroplovkam i tamo sazno. zakuni se meni na njemu.

svakome drugom Osim Ahileju jednom. st. I kopitonoge konje Ahileja ponosnog on je Meni obećo dati i mjedena i sjajna kola. il' ću te kopljem pogodit. Il' već snujete vi izmed sebe. . Prvi da onoga ubi. a Dolon im prozbori plačuć: "Život mi dajte. velim ti. Glatkoga koplja oštrice preko ramena se desnog U zemlju tada zabode. Pošto vas naše ruke savladaše. među ahejske. od besmrtne rođenu majke. 161 . Al' kad se hotio već umiješati među stražare 12 K lađama bježeć. te vam se neće Stražiti c'jelu noćcu strahovitog umora sitim. a ja ću otkupit se. 309-312. .il' navelo te samoga srce?" Njemu odgovori Dolon (a koljena drhtahu pod njim): "Hektor mi zanio dušu riječima zaludnim mnogim. trojanske. a imam i dobro kovana gvožđa. kako b' utekli. 60-70. a onaj kvečeći bježi: Tako su Tidejev sin i gradobija s njime Odisej Otrgnuv onog od vojske bez prekida jednako gnali. od vojske. U crnu brzu noć otići reko je meni Hektor nablizu k našim dušmanima i tamo saznat.. Od straha sav poblijedi. Diomed drugi da dođe. 396-399." Tad odgovarajuć njemu Odisej dosjetljvi reče: "Ne boj se ništa. Nego deder mi kazuj i reci mi istinu pravu: 364-365. tj. pjev. pala u boju? Il' te je k prostranim lađam sjajnošljemac poslao Hektor. kod kuće imam Zlata i srebra. al' promaši onog hotimce. Konje hrabrog potomka Eakova."među stražare". Da li se brze lađe ko i prije čuvaju jošte. Kad bi me začuo živa kod ahejskih brzijeh lađa. nećeš Za dugo prijekoj smrti od ruke umicat moje!" Reče i izbaci koplje. al' njih je muka Smrtnim ljudima krotit i upravljat. ponavljanje st. i svi njemu u ust'ma zacvokoću zubi. tad srce Atena da Diomedu. i smrt nek ne bude tebi na umu! Nego deder mi kazuj i reci mi istinu pravu: Kamo ovako sam iz vojske k lađama ideš U mrkloj noći toj. i oni ga sopeći stignu Te ga za ruke zgrabe. kad drugi spavaju ljudi? Hoćeš li kojeg mrtvaca opl'jeniti. Jaki Diomed s kopljem potiči i onome vikne: "Stani. Da se mjedenhalja drugi Ahejac pohvalio ne bi. Sve da promotriš ti. te. . Golemu ucjenu otac darivo bi od toga vama. a Dolon preplašen stane Mucajuć.Homer: Ilijada 365 370 375 380 385 390 395 400 405 12 13 Lane il' kakova zeca bez pretrga jednako gone Po šumovitu mjestu. vidi o ponavljanju rečenih već riječi u 2. tj." 13 Na to se njemu divni Odisej nasmije veleći: "Doista tvoje je srce poželjelo velike dare.

Nego što ste me stali o svemu pitati tome? Ako hoćete baš u trojanske u čete zaći. gdje oružje njegovo bojno? Kako drugi Trojanci. Il' će se. na javi su svi. 108. da je divota Vidjeti oružje to. Ili su za se ti pomoćnici? reci. kad u ruke naše si došo. al' spe pomoćnici iz različnih mjesta I prepuštaju Trojcem. zato pjesnik naivno prenosi to znanje i na Diomeda. mislit u duši. pitaš Za straže. 14 447. Diomed dakle zna da se Trojanac kojega ima u šakama zove Dolon. Da li sam rekao pravo među vama ili nijesam. što umiju svjetovat mudro. zatim Kaukonci. da ćeš umaći. konjokrote l' s njima Trojanci. gdje straže oni. Zlatom su nakićena i srebrom njegova kola. Lelezi jošte i divni Pelazgi. od njih napose ni jedna ne straži vojsku Niti je čuva. S oružjem došo je zlatnim i golemim. kane li ovdje Ostati kod lađa blizu. Da bi ga nosili oni. Dolone. ali slušačima pjesnikovim to je ime dobro poznato iz pređašnjega. dok vidite sami. Res mu je ime. str. Tu su i konjici dobri Meonci i vitezi Frizi. jer ga nikad prije nije vidio ni čuo o njemu. a on to ne može znati. A što me. vidi u T. gdje leže? Što li med sobom oni vijećaju. Maretića. Od snijega su bjelji. Kralj je među njima sin Ejonejev. 162 . već samim bozima vječnim. da s' brinu za stražu sami. Naša narodna epika. 14 Ako si i reko krasno. 107. Takvih primjera ima dosta u našem narodnom pjevanju. Nego k hitroplovkama odved'te me lađama sada. i stražiti nutka Jedan drugog. Najzadnji Tračani jesu novodošlice na strani. Kojim je dužnost. u trku su na vjetar nalik." Tad odgovarajuć njemu Odisej dosjetljivi reče: "Kako spavaju oni. daleko od grada svoga.Homer: Ilijada 410 415 420 425 430 435 440 445 Gdje ti dolazeć amo pastira ostavi ljudma. Med njima vijeća on kraj groba Ila božanskog Od vreve svake daleko. ne priliči ljudima smrtnim." Njemu odgovori sin Eumedov Dolon ovako: "Evo ću i to sve po istini kazati tebi. Ljutice Mišani leže i Likijci pod gradom Timbrom. ovako mu odvrati na to: "Evo ću kazati sve to po istini potpuno tebi." Mrko pogleda njega Diomed jaki i reče: "Nemoj. kad ih Ahejci savladaju. Hektor je sada med ljudma. jer što su zapalili vatara Trojci. Hektora? gdje su mu konji. viteže. Konje veoma krasne i velike njegove vidjeh. Ili me nemilim putom savež'te i ostav'te ovdje. Eumedov sin. vratiti u grad?" Dolon. Dok se vratite vas dva odande. da znadem. niti mu je on svoje ime rekao. Uz more jesu Peonci krivoluki i s njima Karci. Jerbo njihova djeca ni žene nijesu nablizu.

a uža nj su konji Remenjem svezani bili o kraju oboda kolnog. grdno zakrče Mačem klani junaci. Šljem mu od lasičje kože i vučinu njegovu skinu I luk. 469-506. a uz svakog dva u zapregu su konja.Homer: Ilijada 450 455 460 465 Jer da dademo tebe na otkupe. gdje Tračani ljudi počivaju. kojeg smo smakli. "za podbradak primiti". a ja ću se brinut za konje. i Palada onom Atena udahne snagu. već konje deder odveži Ili ubijaj ljude. boginjo. Ti bi došo i potom ka ahejskim lađama brzim Ili uhodit želeći il' borit se s nama u boju. Ako li izgubiš život od mojih savladan ruku. 163 . pustimo tebe. i dugo koplje. al' onaj navalivši mačem Vrat mu probode i žile pres'ječe obje mu vratne: Dok on još govoraše. kroz krvcu zapute crnu I brzo idući dođu do vojske junačke tračke." Tako izrekavši. Dokle ne ubi dvanaest njih. i kog Diomed 15 454. a krvcom se tlo zacrveni. ali nas sada Vodi. Njega pokaže drugu Odisej spaziv ga prvi: "Ovo je čovjek. znade lav nasrnuti o zlu im misleć: Tako i Tidejev sin med Tračani stupaše tada. Nećeš poslije biti na zator argejskom rodu. uzalud nemoj Ovdje u oružju stajat.. Sa svih strana stane ubijati. 501. u prašinu glava mu padne. Odisej i Diomed u trojanskom okolu. a svaki put blizu Našao se Odisej dosjetljivi. Da pogriješili ne bi po noći brzoj i tamnoj. F. kada im nema Čobana. a lijepo oružje uz njih Bilo je naslonjeno na zemlji krasno po redu U tri reda. pjev. očevidni ostavi biljeg Otrgnuv trsku ondje i bujne od metljike grane. Tračani spavahu trudni. Kao što na krd ovaca il' koza." Reče. Kako je nama Dolon govorio. uvis od sebe odoru digne Te je na metljiku metne. što daje se natrag zategnuti. a Dolon ga htjedne za podbradak uhvatit rukom 15 Čvrstom i moliti njega. gdje su im konji. Boginji sve to Ateni pljenjačici divni Odisej Uvis podigne rukom i moleći prozbori riječ: "Raduj se. Nego ded snagu pokaži i jakost. Res je spavao kralj u sredini. 470 475 480 485 Onda kroz oružje oni. sine o Tidejev." Reče. vidi 1. ovo su konji. st. ovom! od olimpskih boginja sviju Tebe hoćemo prvu obdariti.

A kad Tidejev sin se na kralja namjeri veće. Ovdje dakle oba junaka ahejska jašu. ali bez pravog smisla. Povratak u ahejski oko. il' iznio uvis ih dignuv. na povratak misli. u boju ne jašu nikad ni Ahejci ni Trojanci. Ili bi mnogima drugim još Tračanom uzeo život. toga bi on ostragu za nogu hvativ Bacio dalje misleć u duši. Dok je u duši tako promišljao. Što ih učiniše oni junaci te odoše k lađam. i k lađam Kako ćeš prostranim doći. nad glavom mu stajaše zli san: Tu noć Enejev unuk. 510 515 520 525 164 . a to Atena Bliže pristupivši sad Diomedu divnome reče: "Junačkog Tideja sine. iza sna prene se ovaj I vidi mjesto prazno. kako će lako Proći ljepogrivi konji ne bojeć se u srcu ništa. "skoči na konje". vrlo je nevjerojatno da bi trački kralj vidio u snu baš svoga ubilca (Enejev unuk je Diomed). a oni polete ka ahejskim lađama brzim. a nerazumljive su i riječi: jer odredi tako Atena. da ne bi došo bježeći Da drugi koji bog Trojance ne probudi iz sna. jer nije se sjetio uzet U ruke blistavi bič iz kraljevih presjajnih kola. Te on brže skoči na konje 17 . i njene Diomed posluša r'ječi." Boginja reče. Ovaj stane u misli: pasjaluk kakav bi sada Najveći mogo učinit: bi l' odvuko kola za rudu. G. To je spazio bog srebrnoluki dobro Apolon Vidjevši gdje k Diomedu Atena boginja ide. Opazi. Trinestom njemu slatki i medeni oduzme život. što pjesnik izrijekom ne kaže ovdje. 507-579. jer odredi tako Atena.Homer: Ilijada 490 495 500 505 Pos'ječe. upravo bi trebalo reći: na konja jer na drugom je Odisej. Divnome zvizne on Diomedu i tako se javi. gdje konji stajahu brzi. ali se jasno razabira iz st. stane ih vika. Trojaca stane strašna pomaganja. svjetnika tračkog. Odisej ih lukotn Udri. 541. 16 Tad kopitonoge konje otpregnu patnik Odisej Pa ih remenjeni sveza i iz čete izgna ih oba Udarajući ih lukom. već se bore samo s kola. 16 497. Gdje je oružje bilo. Kralj je dihao teško. 17 513. gdje se u krvi junaci praćakaju teškoj. Srdeć se na nju on u trojanske u čete mnoge Zađe i Resova vrlog sinovca Hipokoonta Probudi. Navru odasvud i djela strahovita motriti uzmu. Stupajuć preko mrtvaca još neučni vidjet mrtvace. Taj je stih po svoj prilici kasnije umetnut. Onda zajeca i svog drugara po imenu zovne.

ne ostajem. hoćko. Ali takovih konja još ne vidjeh niti ih smotrih! Bog vam je. 165 . jer bozi od ljudi mnogo su jači. Kod lađa crnijeh mnogo. novodošli jesu. o starče. oj ahejska velika diko." Jošte i ne svrši riječ. ustavi konje Odisej. Onda ošine konje. tj. Lako bi dao bog još i bolje konje od ovih. Na zemlju skoči Tidejev sin i u ruke njemu Krvavu odoru 18 metne i opet se popne na konje. oj ahejska velika diko. iako sam star već vojevač. Trački. te oni hotno 19 polete K lađama prostranima. Dolonovu. Prvi ih pitati stane Gerenjanin konjanik Nestor: "Reci. Kako ste konje dobili te? u trojanske čete Ušavši? il' vam je bog udijelio sastav se s vama? Zrakama vi ste sunčanim obojica slični veoma! I ja se miješam mnogo med Trojce. kad ona dvojica dođu. Ej da Odisej to i junak jaki Diomed Sad kopitonoge konje od Trojaca dotjerat hoće! Ali se vrlo bojim u duši. Krvavu odocu nato Dolonovu metne Odisej 529. Konje. Hoću li slagati il' ću pogodit? al' veli mi srce. gdje njegovi također konji Stajahu te su slatku i medenu pšenicu jeli. za koje nas pitaš. Kad bi htio. mislim. Nelejev sine. "hotno". 530. Lijepo izrezanim privezaše remenjem konja Oba uz jasle konjske. Trinestog uhodu još kod brzijeh ubismo lađa. ljubimac božji. a gospodara Diomed junak je njihna Ubio i s njim dvanest drugara. najboljim našim Da se junacima što u galami ne zbude trojskoj. i za njim Ahejci veseli pođu. Koga je poslao Hektor i ponosni drugi Trojanci. Na zemlju ovi sidu sa konja. došo u susret i konje vam dao.Homer: Ilijada 530 535 540 545 550 555 560 565 570 18 19 Kad njih dvojica dođu. gdje uhodu Hektora divnog Ubiše. Kada do krasnog već Diomedova dođu čadora. kud želješe obadva stići. Kći egidonoše Zeusa Atena vas sjajnoka ljubi." Tad odgovarajuć ujemu Odisej dosjetljivi reče: "Nestore. Neka bi vojsku našu uhoditi išao amo. U uši meni bat od brzonogih dopire konja. sve prvih junaka. a veseli oni Rukama zagrle njih i pozdrave r'ječima milim. Odiseju slavni." Reče te ijučuć on kopitonoge potjera konje Preko jarka. čelovođe argejske mudre. "krvavu odoru". Nestor začuje topot od sviju prvi i reče: "Prijatelji oj moji. tj. mislim. Jer vas obojicu ljubi nebesa oblačitelj Zeus-bog.

Tad se okupati oba u kade laštene pođu. 443-444. 21 Pošto se operu već i namažu blistavim uljem. . tj. Ljudi vremena o kojemu pjesnik pjeva rado se toplo kupaju u kadama. 576. onu koja je obećana u st. "priredi žrtvu". 392-294. s vrata. gdje pjesnik nalazi više prilike to spomenuti.osobito u Odiseji.Homer: Ilijada 575 Lađi na zadnji dio. Onda sjednu da jedu te iz punog grabeći vrča Slatkog i medenog vina Ateni lijahu žrtvu. 571. pjev. dok priredi žrtvu 20 Ateni. I kad im veće Morski operu vali sa čitave njihove kože Mnogi znoj. st. i oni kad rashlade mile već grudi.. sa bedara. a u Ilijadi je potvrda tome još u 22. U more unidu oba i operu mnogi sa sebe Znoj s golijeni. 20 21 166 .

Zato se kralju on umiljavajuć dade mu oklop. 1 Ka crnoj trbušastoj Odiseja divnoga lađi. Nazuvke krasne. 1 -217. st. Ti su stihovi bili već u 8. tj. Nazuvke najprije on navuče oko gol'jeni. sina Telamonu. pjev. Dvanaest od zlata bješe. i u mjed se sjajnu obuće. Neodlučna bitka do podne. A. 222-226. pjev. što kopče od srebra držahu kruto. Besmrtnim bozima dan da donese i ljudima smrtnim. Atrejev vikne sin Argejcem. 1 5 10 15 20 25 167 . Okolo prsiju oklop navuče. Ajasa. "čudovište ratno". A Zeus Eridu zlu ka ahejskim lađama brzim Pošlje. 2 5-9. egidu spomenutu već u 2.. 447.. Koja najsrednja bješe (doviknuo b' na obje strane). od kositera pak dvaest. koji je nekad Njemu Kinira dao za gostinsku miloštu krasnu. Dođe k čadorima on Ahileja.. dan) Agamemnon se odlikuje. st. Prema vratu su po tri sa strane svake se zmaja Plavkasta dizala uvis na duge nalični one. pjev. Vidi o egidi u Tumačenju riječi i imena na kraju knjige. 738. Agamemnonova junaštva. što lađe povukoše najdalje nakraj Brze svoje u jakost i snagu se uzdajuć ruku. naredi njima. Jer se pročula bila i na Kipar velika slava. Da se opasuju svi. a ona u ruku čudovište držaše ratno. 4. i u 4. 1. Deset od nada ćrnog na oklopu prutaka bješe. Da će Ahejci poći pod Troju u lađama svojim.Homer: Ilijada JEDANAESTO PJEVANJE (26. 2 Tamo boginja stavši strahovito vikne i silno Vrišteć. i u srce hrabrost Ahejcu svakome vrgne. Da bi se borili tako bez prestanka oni u boju. Milije svima im odmah vojevati bude no poći Natrag u očinsku zemlju u prostranim lađama svojim. 1-83. Zora od ponosnoga Titona iz postelje usta.

pjev. Među njima strašnu Digne pomaganju Zeus. Konjike oni preteku. tako i Hektor med prvima blistaše sada. 5 54. 6 62. 23. Grci mišljahu kad se toga soka mnogo gdje vidi da će biti krvi.Sirije. Nošaše Hektor Među rtnicima štit. vojnici koji jašu.. Sa druge strane Trojance na pupčastom mjestu ravnice Ređaše veliki Hektor i s njime Pulidamas vrli I još Eneja. što njega ko boga čašćahu Trojci. nipošto nijesu to konjici ili konjanici u današnjem smislu. Šljem s dva branika. a korice bjehu od srebra. Mrkogleđa je Gorga u zavoju također bila Gledajuć strašno. Atena i Hera tada zagrme Časteći time kralja Mikene obilne zlatom. i kita odozgo se tresaše strašno. na njemu Klinci blistahu zlatni. misli se da je to crveni sok leptira glogovnjaka (Pieris crataegi). kaže im se i "konjici" jer upravljaju konjima koji vuku bojna kola. koji su spomenuti u st. 44. pjev. 47. pri jarku u redu drže svi ondje. Još Agamemnon dva sa mjedenim okovom uzme Oštra junačka koplja. a do neba 3 s njih je daleko Blistala mjed. da konje. 513. Uzme. tj. st. poređaju se pri jarku. narod to zove "krvava kiša". st. A među zadnjima sad zapov'jedajuć. Vidi i u 16. Svaki zapovjedi junak uzdodrži svojem. što svuda jednako krije. vidi 10. 3 4 168 . a mjedenijeh obruča bijaše deset Okolo štita. obranu ljudsku. a onda u tamne se oblake opet Sakrije. 26-31. U mjedi sav je Ko egidonoše Zeusa strijela sjao se Hektor. Remen na štitu bješe od srebra. a dvaest od kositera na njemu Bijelih kvrga. Kako valjade. 51-53. uzdodrže. jer poslat odlučio bješe Snažne glave mnogih junaka dolje k Aidu. Tad Agamemnon Vrlo umjetan štit i nasrtljiv. jer za takve vojnike Homer ne zna. iz visina eterskih on im Krvavu spusti rosu 5 . Sami bojnici pak u oružju spremljeni skoče. Zlatno remenje bješe na koricah. a tri su glave u zmije Na dvije gledale strane iz jednog izrastavši vrata.. s lučca sa četiri s konjskijem repom Na glavu metne. 459. a jedna usred drugih od nada crnog. pjev.hiperbola. 4 Konjici iđahu malo iza njih. isp. što po lišću puštaju iz sebe kad se izlegu. i plavkasta zmija Motala se na njemu. I tri Antenoru sina: Agenor divni i Polib I mladi Akamas nalik na bogove. I prije zore tu neutažljiva nastane vika. konjici. tj. "do neba" . Kao što huda zvijezda 6 u sjaju velikom blista Iz oblaka. st.. a Dimos i Fobos bjehu oko nje. "huda zvijezda" ovdje znači Pas Orionov . "krvavu rosu". Onda na pleći mač Agamemnon metne.Homer: Ilijada 30 35 40 45 50 55 60 65 Što ih Zeus u oblaku na znamenje ljudima meće.

od ostalih bogova on se Sklonio bio te silan i dičan za se sjedeći Trojanski motraše grad i ahejske motraše lađe. al' otac Nije mario za to. Jednaku glavu je boj na strani imao svakoj. a zaklon mjedeni teški Kacigin koplja ne odbi. A kad u planinskom dolu drvosječa gotovi sebi Ručak pošto je ruke umorio s'jekući stabla Dugačka. u čelo oštrim ga kopljem Udari kralj Agamemnon. u nasrtu tako ga svlada. Oba su u istim bila u kolima.od inoče jednog. Što je odlučio slavu Trojancima dati. Sav se zakrvavi mozak. padaše narod. a od sad nek im se sjaju gole prsi. A drugi bozi se ondje ne nađoše. Njih je u dolima idskim Ahilej mladijem šibljem 72. već kroza nj u lubanju prođe. u borbi od bogova bijaše sama. a jednog od zakonske žene. il' opet. Svi crnooblačnog tad Kroniona kriviše bozi. 85 90 95 100 105 7 8 Dokle je bila još zora i božji nastajo danak. Iz kola skoči Oilej i dočeka kralja. te je njemu već spopala dosada dušu. druge gdje more. . Oružja sjaj i jedne gdje padaju. ironički rečeno: do sad su im se sjale košulje (upravo oružje na košuljama). Agamemnon nadvlađuje. a Antif uz njega se borio dični. Gađahu str'jele sa strana obiju. inočin sin je Držao uzde. tj. kojino postat Jedni pred drugima uzmu na ornici kog bogataša Ječam il' pšenicu žanjuć. 7 Bješnjahu kakono vuci. na uzmak ni jedni ne pomisle strašni. 169 . Tada Danajci svojim junaštvom lomljahu čete U redovma drugarma dovikujuć. jadonosnoj Eridi bješe Gledat veselje. bitka ne bijaše odlučna ni na jednoj ni na drugoj strani. B. Prijama kralja Sine.Homer: Ilijada 70 75 80 A obje vojske nalik na žetvare. 100. . 84-180. gdje koji L'jepe u uvalama u olimpskim imaše dvore. Kada je jurnuo na njeg. 8 Odrijet pođe Isa i Antifa. ljudma pastira. te mnoga rukovet pada: Tako Ahejci i Trojci nasrnuvši ovi na one Biti se stanu. nego je mirno Svaki sjedio bog u domu svome. te ubi Bijenora. Njih obojicu kralj Agamemnon ostavi ondje Košulje skinuvši sa njih. I njeg i njegova druga Oileja igrikonjlća. nek sjaju se gole im prsi. I srce vuče mu želja za zalogajem za slatkim. Kralj Agamemnon Navali prvi.

a Atrid na njih poleti Ko lav. zajedno konje Držahu brze. Zlato leži i srebro i dobro kovano gvožđe. al' onaj ga ubi na zemlji Ruke mu odrezav mačem i glavu mu odsjekav s vrata. al' nemilu oni od njega besjedu čuju: "Ako ste doista vas dva Antimaha hrabroga sini. "konjici konjike". . Njegova obadva sina tad uhvati kralj Agamemnon. a Antifa mačem pos'ječe kod uha i njeg Iz kola sruši. Konjici konjike 9 druge .a tada Atrejev sinak Kralj širokovladni jednog povrh sise u prsi kopljem Zgodi. pa jurne.Homer: Ilijada 110 115 120 125 130 135 140 145 150 Svezao jednoć oba. dostojnu primi Ucjenu. Sinove hrabrenoga Antimaha. . vidi st. i jureć s obojice oružje krasno Skine poznajuć njih. jer kod lađa vidje ih brzih. Al' ih za ucjenu vrati. zakladi mnogi u oca Antimaha leže. tad sjajne iz ruku im ispadnu uzde. znojeć se. ratnika smjelog. te na zemlju padne natraške. sine o Atrejev. Pješci ubijaše pješce. već u b'jeg i oni udare sami. Zatim ostavi njih. jer samu osvaja drhat. Brzo kroz gusto drvlje i kroz šumu ona odleti Žureć se. 51-52. Uto izleti Hipoloh. darove sjajne. Kad bi nas čuo žive kod ahejskih brzijeh lađa. Košuta ako se baš i približi. Kao što košuti brzoj kad jakima zubima djecu Ludu pograbi lav i zatim lako ih smrvi.najviše on je Branio. gdje su se čete Najviše mele. 170 . opet im ništa Ne može ona pomoći. a sve zbog navale jakoga zv'jera: Tako ni onih ni jedan Trojanac od smrti nije Mogo obranit. Golemu ucjenu otac darlvo bi od toga tebi. Jer zlata primi on od Aleksandra. Sramotno nedjelo oca obojica platite sada!" Reče i na zemlju sruši Pisandra iz njegovih kola Kopljem ga u prsi udriv. ko valjak po vojsci nek se kotrlja. Hipoloha. Onda je hiti.ispod njih se prašina digne 9 151. Neka Menelaja smaknu i ne puste natrag Ahejcem (Kad je s Odisejem on bogolikim došo ko glasnik). te oni se pred njim na koljena u kolma sviju: "Daruj nam život. kad uhvati njih kod ovaca. Poplaše im se konji. Oba u istim bjehu u kolima. Kad ih je doveo s Ide brzonogi junak Ahilej. Ahejci polete s njim nazuvčari. kad od nužde bježati staše. da se plavom Menelaju Helena ne da. Došav na ložu on ih života mladoga liši." Tako plačući oni progovore r'ječima milim Kralju. Zatim ubi Pisandra. Koji u v'jeću nekad u trojanskom pućaše ljude.

Pošalje Iridu brzo zlatokrilu. "jedni čekahu druge". ostali Trojanci koji bježahu pred Agamemnonom. 693. krvoprolića. a munju u rukama držaše svojim. koji na zemlji Ležahu . Onda se ustave tamo. 10 Hektora premudri Zeus iz strijela. "smokovo stablo".. Dokle vidi. narodni pastir. 13 171. da kralj Agamemnon. Do Skejskih vrata i do bukve 12 kada već dođu. potomka Dardanu davnog. 10 162. "htjedoše doći". pjev. Od sile gonjene te se i stabla s kor'jenjem ruše: Tako je Atrejev sin Agamemnon rušio glave Trojanaca u b'jegu: a s praznim kolima mnogi Tad visokovrati konji glomotaše po bojnim redma Bez nezazornih svojih uzdodrža. Trojci kraj groba Ila. C. i poruku Hektoru reci. i vjetar njega posvuda raznosi.. jastrebi će ih (vidi 1. Kako pustošnik oganj kad u šumu drveća punu Padne. tj. iz prašine spase. 181-217. a ostali bježahu dalje. tj. pjev.oružjem vojske Klahu se mjedenijem. pjev. 11 167. Po polju bježahu pred njim uz smokovo stablo 11 želeći Dospjeti u grad. A kad pod strmi zid i pod trojanski htjedoše doći 14 Grad.) s mnogo većim veseljem mrtve ugledati negoli njihove žene. 14 181. a jednako kralj Agamemnon S'jekuć iđaše dalje Argejcima vičući udilj. 13 Ali po polju još ko goveda bježahu jedni. natraške. st. Sišavši s neba. 12 170. 185 171 . jer naprijed juraše kopljem. tj. vidi 6. st. Koje najprije uhvati lav i zubima jakim Slomi mu vrat te krv mu i utrobu ispija c'jelu. izvorljivog onoga brda.. Mnogi od ruku tad Agamemnona silnoga spadnu Iz kola ničke. javit nek ode: "Idi. al' sin neprestano Atrejev vičuć Za njima hićaše ruke strahovite kaljajuć krvlju I prahom. . i jedni čekahu druge. valja. 433. Tako je Atrejev sin Agamemnon gonio one Najzadnjeg rušeći vazda.Homer: Ilijada 155 160 165 170 175 180 Na polju od nogu konjskih topotljivih. st. al' prijeka smrt tek jednome govedu dođe. Irido brza. Zeus poručuje Hektoru neka se kloni Agamemnona. vidi 5. "do bukve".jastrebom mnogo ugodniji negoli ženam. Iz pomaganje one i iz krvi. Što ih u gluho doba razažene čitavo stado Lav. jedan dio Trojanaca koji su naprijed izmakli čekahu ostale. 4-5. al' otac ljudi i bogova sjeđaše tada Baš na vrhuncima Ide. A sin je Atrejev stupo glasovito Danajcem vičuć.

Te će na kola uzić. tad snagu tebi će dati. stanarice olimpskih dvora. stisnuvši se jače jedni uz druge. Onda se okrenu Trojci. Dotle se uklanjaj boju. 17 218. Što se u Trakiji rodi u grudastoj matici ovčjoj.. dok ne dođeš k pokritim lađam. divnoga sina junaka Prijama. a Irida brza vjetronoga posluša Zeusa.Homer: Ilijada 190 195 200 205 210 215 Među rtnicima juri i redbve junačke bije. Sa druge strane Argejci pojačiše redove bojne. Dotle nek uzmiče on. dok ne dođe k pokritim lađam. 2. stanu nasuprot. Tijep i velik. Te će na kola uzić. al' ostaloj vojsci naloži. 16 Bitka se obnovi. "pojačiše redove bojne". Da se u boju teškom s dušmanima ljutima bori. tj. Da se u boju teškom s dušmanima ljutima bori. 187-194. I dok ne utone sunce i noćca se ne spusti sveta. 60-70. mudrinom jednaki Zeusu. A Agamemnona koplje kad udri il' pogodi str'jela. Da ubijati može. 215." Reče. st. nasuprot Ahejcima stanu. 2. Agamemnon ranjen od Koona. al' nek naloži ostaloj vojsci. vidi o ponavljanju u pjev. tad snšgu ću Hektoru dati. ponavljanje riječi rečenih u st. 202-209. 218-283. Ahejci gube mnoge vojvode. 17 Tko je nasuprot tad Agamemnonu došao prvi. I odmah Hektor s kola u oružju na zemlju skoči. Oštrim kopljima dvjema po vojsci hodeći svuda Mahaše hrabreći na boj i potičuć pokolj strahovit. 484-493. I dok ne utone sunce i noćca se ne spusti sveta. Da ubijati možeš. Irida blizu njega brzonoga stane i reče: "Hektore. da ti kažem poruku ovu: Dok Agamemnona budeš pastira narodnog gledo Gdje med rtnicima juri i redove junačke bije. vidi 2.. pjev. 218-595." 15 Tako rekavši riječ brzonoga Irida ode. Ona pod sveti Ilij sa vrhova Idskijeh skoči. Otac me poslao Zeus. Il' je Trojanac došo il' koji slavni pomoćnik? Sin Antenorov zvani Ifidamas. st. A. Prijamov sine. Muze. kralj Agamemnon Navali prvi i prvi pred svima se boriti htjede. ondje Ona zateče kod konja i složenih kola gdje stoji. Sada mi recite. A Agamemnona koplje kad udri il pogodi strjela. Pjesnik ističe sebe (riječcom "mi").. Hektora. 15 16 220 172 .

Već na Koona poleti sa svojim vjetrorodnim kopljem. 448. Vjerenik na neki način kupuje svoju vjerenicu od njezina oca dajući za nju više ili manje stoke. 469. 19 Tako Ifidamas padne i zaspi mjedenim sankom. pjevanja st. Kisej ga ustavi i kćer za ženu da 18 . koje raste na vrhu planine gdje duvaju vjetri. Koji je pao. Jednakih bokova lađe u Perkoti ostavi svoje I tad pješice ode put Ilijskog svetoga grada. vidi 4. 23 Za nogu brata po ocu Ifidamasu je Koon Željno stao da vuče i prve junake dozivo. ovaca od svojih golemih stada. pod štit ga kvrgaš 24 223-226. 51. tj. A onaj u napon kad prekrasni dođe. vidi u 5. Pošto se uspeo bio i pouzdo u ruku tešku. a on tada Pođe iz ložnice bračne za ahejskog naroda glasom S dvanaest srpastih lađa. vidi se da je i otac vjereničin darivao vjerenika. Ifidamas ima dakle za ženu svoju tetku. jurne ko lav i izvuče mu koplje iz ruke. Kad to opazi sin Antenorov prvorođenac Koon odličan junak. i iz 22.Homer: Ilijada 225 230 235 240 245 250 255 Kisej malena njega u dvorima odgoji svojim. pođe. kao što ima i Diomed. Ali iz 9. A Ifidamas njega pod oklop u pas ubode. golema tad žalost zaklopi oči. Promaši Atrejev sin. što s njime iđahu. pjev.. i koplje mu na stranu ode. "mjedenim sankom". Vrat mu pres'ječe mačem i kaljena razglobi njemu. 18 19 173 . Ali mu presjajnog pasa ne probuši. A kad se jedan drugom primakoše veće nablizu. prema svome imanju. iz koga se nikad više neće probuditi. tj. 20 Nemade hvale od žene 21 od vjerene za mnoge dare.. Potajno divnoga on Agamemnona kopljem sa strane U ruku rani dolje pri laktu baš po sredini.. st.. "štit kvrgaš". "koljena razglobi njemu". 146-156. pjev. Potegne. Najprije dao je goveda sto i obećo jošte Tisuću koza. nego se prije Zadjev o srebro oštrice kopljano ko olovo svine. tj. A širokovladni kralj Agamemnon zgrabi oštrice. 20 241. a njemu za bratom dragim. Atreja sinom. Ali se ne prođe on od borbe i od boja jošte. 24 259. Tako se sukobi on s Agamemnonom. vidi 4. nije se nauživao njezine ljubavi. Tada protrne sav junacima kralj Agamemnon. 22 244-245. 21 242. daleko od žene od vjenčane građane braneć. Jadnik. s kopljem načinjenim od drveta (jasena). 412. st. Ali kad vučaše brata po vojsci. st. 240. pjev. pjev.. Kisej materin otac (Teana ljepolika ovom Bijaše kći). 23 256. st. I skroz kralju prođe oštrice sjajnoga koplja. tvrdim. "Nemade hvale od žene". 22 Tada mu Atrejev sin Agamemnon odoru uzme I pođe među guste Ahejce s oružjem krasnim. "s vjetrorodnim kopljem".

Štit mu u rukama bješe i veliki kameni i mač. hoćko. Tako se sinma objema Antenora ispuni sudba Od Agamemnona kralja. Diomed ranjen od Parisa." Reče. Do srca dopru tad Agamemnonu žestoki boli. kog zadnjeg pogubio onda 25 281. te oni hotno 25 polete. . žestine. jer meni ne dade premudri Zeus-bog Da se čitavi dan s Trojancima borim u boju. "hotno".Homer: Ilijada 260 265 270 275 280 Rani mjedokovnim kopljem i razglobi koljena njemu. Onda nastavi kralj obilazit redove vojske. Kao što rodilju oštra i ljuta muči strijela.uzdodrža tad ljepogrive ošine konje K lađama prostranima. tj. Pjena im polije prsi. Al' kad se osuši rana i krvca prestane teći. Koja se spusti i sve uznemiri plavetno more. 174 . jer boljaše njega. Od lađa stanite vi moroplovnih sada odbijat Tešku bitku. da diku dobića stečete. 285 290 295 Kada opazi Hektor." Rekavši tako volju potače i srce svakom. Tako do srca dopru Atridu žestoke boli. 284-410. A krv topla je njemu iz ranjenog curila mjesta. Iznad Ifidamasa ods'ječe mu glavu priskočiv. druzi! Najbolji junak ode. daleko stane ga vika: "Prijatelji oj moji. Koju mukodavnice Ilitije odapnu na nju (Boginje Here kćeri. odozdo ih prašina pospe. Kao što gdjegod pse bjelozube kadano lovac Na vepra poljskoga goni il' na lava kada ih goni: Tako je Prijamov sin ljudomori Aresu slični Hektor na ahejsku vojsku junačine gonio Trojce. čelovođe argejske mudre. Kopitonoge tjerajte dete Konje na Danajce snažne. Bud'te junaci. junaštva se sjetite. K lađama prostranim konje nek goni. A sam prkosa pun koračaše izmed rtnika Te se obori u boj oluji preburnoj sličan. te meni veliku slavu Kronov je dao sin. i oni odu k Aidu. Onda se prodere on te Trojcem i Likijcem vikne: "Trojci i Likijci vi i Dardanci borci izbliza. Kada su ranjena kralja daleko iz bitke vukli. što uzroče trudove gorke). Na kola skoči on i uzdodrži svojemu vikne. Danajcem krikne tada. Koga je prvoga ondje. B. gdje kralj se miče iz borbe.

Ora. te smrt je odvukla ih crna i Kere. baš u kuk. 273-274. Prijamov sin. ustrpjet se. vidi 5. a on je pješke Među rtnicima trčo. Sina Peonova hrabrog. Ofeltija i još Esimna. a subojnika Odisej Njemu bogolikog zgodi. pjev.. te jedni koljahu druge. 175 . Sinove Meropa. Njima Tidejev sin Diomed kopljanik slavni Dušu uzme i život i oružje dično im skine. Klitova sina. Grdni se valovi stanu da motaju i pjena uvis Skače. zatim Autonoja. Onda Tidejev sin Agastrofa pogodi kopljem.Homer: Ilijada 300 305 310 315 320 325 330 335 340 345 26 Hektor. Onda Agelaja. jer Zeus. silni razbijač. po moru duše. Tu bi poraza bilo. a onda I vojsku započne sjeći. kad Zefir. te smo junaštvo Smetnuli s uma? ta k meni pristupi. dok život ne izgubi slatki. U lađe sve bi bili Ahejci pali bježeći. kad slavu mu podade Zeus-bog? 26 Prvog Aseja. Odahnu mirno Ahejci bježeći od Hektora divnog. Tidejev sine. Onda uhvate kola i dvojicu prvih boljara. Grlati bojnik Diomed zastrepi Hektora vidjev 299-300. st. Da Diomedu nije Odisej viknuo ovo: "Što se.zaludio bijaše vrlo! Konje mu subojnik držo daleko. Hiponoja. nablizu mu konji Ne bjehu. Onda ih ostave ondje. U četu odu bijesni ko dvojica veprova divljih.sramota Bit će. al' će nam slabo Koristi biti. Molion ime mu bješe. Tako je mnoge glave vojnicima Hektor razbijo. Tako se okrenu oni i Trojce stanu ubijat. Hektor ugleda njih u redovima i on se na njih Vičuć zaleti. ako nam lađe sjajnošljemac osvoji Hektor!" Tad odgovarajuć njemu piomed prozbori jaki: "Ta ja ću ti se držat. i nije sinovima svojim U boj ljudogubni poći dopustio. nek leže prošav se boja. dragi. Te je ubio vođe Argejcima Hektor. nebesa oblačitelj. A Hipodama i s njim Hipiroha odre Odisej. ratnika smjelog. 703 -704 i 8. onda Opita. st. i strašne bi stvari se zbile. Kad se prkosa puni na lovačka obore pseta." Reče i u sisu l'jevu Timbreja pogodi kopljem Te ga iz kola sruši. rodom iz Perkote. ali ga oni Ne htješe slušat. koji je znao Najbolje vračat med ljudma. Onda im jednaku bitku Kronion ostavi ondje Gledajuć s Idskoga brda. a čete za njime trojanske jake. ko Zefir kad vedrilcu Notu Udari u oblake olujom ih bijući gustom. . . pjev. hoće Veću snagu da dade Trojancima negoli nama. dogodilo. Dolopa. da uteče..

da se opet namjerim na kog." Reče i odirat stane Peonova junačkog sina. Aleksandro tad se nasmije Slatko. Zgodi. Jer nejunaku je tapa strijela. Al ću i poslije tebe ukapiti sastav se s tobom. ne promaši jaki Diomed u glavu samu Gađajuć u vrh šljema. Trogubi. a crni mrak navuče se na oči njemu. Koji se zgražaju tebe ko od lava vekave koze. što nablizu stajaše. 176 . kanda me žena il' dječak bezumni rani. Nego stanimo deder i čekajmo. već prošavši naskroz U zemlju se zabode. al' odmah čini mrtvacem! Njegova žena oba za njime obraza grebe. Padne na koljena samo i čvrstom rukom se zemlje Prihvati. cjevnati šljem. Uto povuče na luku Aleksandro pregibak i on U nogu desnu zgodi u taban onog.Homer: Ilijada 350 355 360 365 370 375 380 385 390 Te Odiseju on. Med druge idem sad. nasloniv se za stup. tupa nitkovu. kad u zveku ideš kopalja. Jaki Diomed s kopljem potrči i onome vikne: "Opet si uteko smrti. Dotle se razbere Hektor te u kola skočivši natrag Potjera u vrevu konje i crnoj se ukloni smrti. Hektor uzmače veoma daleko i u čete zađe. bran'mo se od njeg!" Reče i zamahne kopljem dugosjenim pa ga i baci. Drukčija biva moja strijela oštra. Dok je Tidejev sin za poletom pošao koplja Kroz rtnike daleko. Ne zađe u kožu krasnu. jer šljem ga obranio njegov. Na Diomeda. Ne marim. Ako je besmrtni bog pomoćnik koji i meni. iz zasjede skoči i prozbori hvaleć se mnogo: "Ranjen si! nije strijela izletjela zalud! ej tako Da te u dno slabina pogodih i život ti uzeh! Tako bi istom od zla odahnuli velikog Trojci. šiloviti Hektor. Kome se valjada moliš. reče: "Napast se velika na nas sad ruši. ljudma starješine." Ništa nepreplašen njemu Diomed odgovori jaki: "Strijelče. što Hektoru dade Apolon. gizdavi lukom! Da si se ogledo sa mnom u oružju stav mi nasuprot. pa malo Makar i darnula ona. gdje u tle se ono zataklo. al' mjed se od mjedi odbi. Baš je presjajni oklop Diomed Agastrofu snažnom S prsiju skido i štit sa pleći i kacigu tešku. al' Feb je Apolon spasao tebe. o pseto! Već ti je blizu Poguba bila. Dardanu sina. ljudma pastira. Uz grob Ila. Ne bi ti pomogo luk ni tvoje strijele guste! A sad si zadr'o mene u taban i time se dičiš. te zalud Ne ode njemu iz ruke strijela. djevojčaru o jezični. ljepokose onda Helene naperi muž Aleksandro divni strijelu Uz grob načinjen rukom čovječjom.

a onaj. i ako je vrlo strahovit: Oko ljubimca Zeusu Odiseja tako se Trojci Nagonjahu." Reče. Ondje ih ostavi sve. Zatim Hersidamasa. On se ozlovolji i svom progovori junačkom srcu: "Jao. Onda ubije ondje Toona i Enoma s njime. što će još snać me? pobojat se mnoštva i pobjeć Bit će veliko zlo. Hipasu sina. Odisej ranjen od Soka. Brata blagorodnom Soku probode oštrijem kopljem. kad s kola na zemlju skoči."negoli žena". il' njega ranio drugi. da ga mrtva drpaju." 395. Il' će te moje koplje pogodit i život ti uzet. valja da stoji Hrabro." C. Dok je u duši tako i u srcu svojem promišljo. Na kola skoči on i uzdodrži svojemu vikne. jer boljaše njega. Oni ostaju hrabro. a on iza njeg sjednuv izvuče Str'jelu iz noge. Il' ćeš se danas pohvalit obojicom Hipasu sina Ubiv takve junake i oružje skinuvši sa njih. a onaj tle zakrvaviv Truhne i više je ptica oko njeg 27 negoli žena. Uto trojanske čete štitonosne onamo dođu. Oni oko njeg skaču. tj. U pupak rani ga kopljem pod štitom kvrgašem Odisej. kad bi kod kuće umr'o. Junak pođe bogoliki Sok. 411-488. Blizu k Odiseju stane i njemu besjedu počne: "O ti Odiseju slavni. Koji prednjači drugim u borbi. al' vepar zubima škljoca. Ostane kopljanik slavni Odisej sam. ako me sama Uhvate. il' ranio koga.Homer: Ilijada 395 400 405 410 Sirote ostaju djeca. a vepar van iz duboke izlazi česte Te svoj bijeli zub u čeljusti svinutoj brusi. K lađama prostranim konje nek goni. nenasitni lukavče ratni. 27 415 420 425 430 177 . . a kopljanik slavni Odisej se približi k njemu I stane preda nj. Kao kad vepra psi i mladići goniti stanu Snažni. "više je ptica oko njeg". a bol mu kroz čitavo probije t'jelo. tj. te bi žene oko njega naricale. a druge Zeus je Argejce nagnao u b'jeg! Ali zašto mi srce na takove pomisli misli? Ta znam. al' skočivši on nad plećima rani Najprije Deiopita nezazornog oštrijem kopljem. da iz rata rđe daleko bježe. jer sve ih osvoji sujma. te Haropa. Stisnu ga u sredini i svoju opkole napast. I on se u prah sruši i zemlje se uhvati šakom. da pomogne bratu. i ni jedan S njim ne osta Argejac. al' još i gore.

al' Palada ne da Atena. velim. bježeći je uteko jelen. Eto je glas do mene Odiseja zlopatnog dopro. . Čagalji strugnu. prsne mu krv. što nablizu stajaše. a Sok se odmah okrenuvši bježati nagne. prijeka smrt obuzet će sada i tebe. kan'da ga sama Trojanci svladati hoće.oko rogova u gori jelena tako Crveni čagalji ginu. pod mojim ćeš kopljem izdahnut i meni ćeš slavu Steći. a lav tad jelena žderati stane: 178 . smrt i crna te dignuti Kera Danas. Jedan povikne drugom u vojsci i pođu na njega. I da danajski narod za njime ne požali vrlo. Ali mene će mrtva počastiti divni Ahejci. a dušu ćeš dati dičnokonjiku Aidu. Triput Aresu mili Menelaje čuje mu viku Te on Ajasu divnom. Koji uštavi mene. Pošto odvojiše njega od ostalih u bici ljutoj. Krv mu je jošte topla. Al' kad ga savlada već strijela brza. Da mu se štogod junaku med Trojcima ne zbude samu. Kada se okrene on. Nego u vojsku hajd'mo. uteko n'jesi! Jadniče. Kožu mu s rebara sadre. neće tebi mrtvacu gospođa majka." Tako rekavši pođe. da boljaše duša. još koljena miču se njemu. Te kroz blistavi štit silovito iziđe koplje I vrlo umjetni oklop probode ono junaku. da u mjesto zlo pogodilo nije. a strah me. jer bolje je branit.Homer: Ilijada 435 440 445 450 455 460 465 470 475 480 Reče i zgodi ga u štit." Tako rekavši koplje silovito hrabroga Soka Iz kože i iz štita kvrgaša izvadi sebi. koliko ga nosilo grlo. a za njim bogoliki junak. A on udari natrag i povikne drugove svoje. A kad Odiseja krv junačine vide Trojanci. Uzmakne natrag i Soku progovori besjedu ovu: "Jadniče. Videć Odisej. Zeusova ljubimca nađu Odiseja. Sruši se. stane ga jek. Da još i dalje ono junaku u utrobu prodre. što svuda jednako krije. eto Tebe je snašla smrt i skončanje. oj sine hrabrog konjokrote Hipasa. Trojci oko njeg Grnjahu. al' onamo bog dovede grabežljivca lava. Triput povikne junak. Odisej ga kopljem u leđa Zgodi među ratnena i njemu ga kroz grudi rine." Reče. reče: "Ajase potomče Zeusov i ahejska narodna glavo. Neće ni otac oči zaklopiti. I Odisej se pohvali divni: "Soče. već će te kljuvat Ptice mesožderke mnogo obl'jećući krilima tebe. u gaju Gorskom sjenastom njega mesožderi čagalji stanu Trgat. Kad ga izvuče. kad lovac strijelom ga rani Sa tetive je pustiv. da s' i dalje s Trojcima borim! Ovdje će. Čini se.

"troreznom" strijelom. Koji nezazornog sin Asklepija bješe vidara. omorike sa sobom mnoge Nosi i silan mulj u morsku pučinu baca: Tako je po polju vijo i gonio svijetli Ajas Ljude i konje i sve ubijo. tj. Uzbio narodnoga pastira Mahaona bio. Ali još ne bi s puta uzmakli divni Ahejci. vidi 5. st. al' nemili danak Odvraćaše junak od sebe potrkujuć kopljem. 485. kud oba želješe stići. Hektor med onima stojeć strahovite činjaše stvari Boreć se s kola i čete mladića bijući kopljem. ljepokose Helene čovjek." Reče. 30 519. O golemom štitu Ajasovu vidi 7. Ahejci poboje se kipeći gnjevom.Homer: Ilijada 485 Oko svaštoznanog hrabrog Odiseja tako Trojanci Tada nagrnu snažni i mnogi. snježna rijeka od Zeusove gonjena kiše. Diži se. Kao što kada rijeka nabuja te s brda se lije Na ravan. dok konja ne dogna subojnik bliže.. Onda ošine konje. 220-224. Ajas pristupi bliže sa štitom kakono kula 28 Te uz Odiseja stane. Mahaon ranjen od Parisa. hoćko. Odmah Nestaru divnom progovori tad Idomenej: "Nestore. na kola skoči. Da Aleksandro nije. Rani Lisandra junak i Pirasa i još Pilarta. pjev. oj ahejska velika diko. 489-520. pjev. I kopitonoge konje okreni k lađama brze. a ni znao nije Hektor. gdje junačke najviše glave Padahu. st. Pandoka rani. Ubojni onda Menelaj iz vojske njega izvede Za ruku uzev. Kad je prednjačio drugim: u pleće ga desno strijelom Troreznom 29 zgodi. Jerbo je vredniji vidar u c'jeni od mnogih drugih Strijele vađeć i dobre lijekove na rane mećuć. 393. te posluša njega Gerenjanin konjanik Nestor: Odmah se na kola popne. Mahaon se popne sa njime. te oni hotno 30 polete K lađama prostranima. 490 495 500 505 510 515 520 28 29 A na Trojance Ajas navalivši ubi Dorikla. Mahaon nek skoči kraj tebe.. jer kreševu on se na strani borio l'jevoj Uz obalu Skamandra. da ne uhvate njega Trojanci. Kad se okrene boj. gdje se je huk neutažljiv oko junaka Tad Idomeneja dizo i okolo Nestora starca. Nelejev sine. a Trojci strugnu kud koji. 179 . D. Mnoga suha drveta. "hotno". 508. Prijamovoga sina od inoče.

a u srcu svome je bolan: Tako od Trojanaca uzmače s bolnijem srcem Vrlo nerado Ajas za ahejske bojeć se lađe." Reče Kebrion i konje ljepogrive zvizgavim bičem Ošine odmah. Ti su stihovi valjada poslije umetnuti. Nego okren'mo I mi onamo kola i konje. batina mnogo oko njeg se slomilo veće. Ajas. da Ajasa susreo ne bi Jer mu je kratio Zeus. Ali se uklanjao. navaljuje mesa želeći Lav. Ajas suzbijen od Zeusa. 521-574. Jer mu je široki štit na plećima. Osovina kolna Sva se okaljala krvlju i v'jenci u stajala kolnog. iako je žestok veoma. mi se sami med Danajci vrzemo ovdje Opakoj vrevi ratnoj na kraju. On se zapanji i štit sedmokožni bacivši za se Nagne bježat po vojsci obaziruć se ko zvjerka. gdjeno pješaci S konjici zao boj zavrgavaju i kolju jedni Druge. Štit mu u rukama bješe i kameni veliki i mač. Zorom odlazi dalje. Stojeć uz Hektora njemu ovako zboriti počne: "Hektore. dobro ga spazih. Videć Kebrion Trojance u boju kako se metu. On se okreto te korak za korakom sve izmjenjivo.Homer: Ilijada E. al' snaga je njihova slaba. On med Ahejce Baci pomaganju zlu i malo se ostane koplja. i oni oćutjevši udarac biča Brzo kroz Trojce kola provezu i kroz Ahejce Gazeć mrtvace silne i štite. 31 542-543. 525 530 535 540 545 550 555 560 180 . Lav se boji vatre u noći. jer na nj iz ruku Smionih gusta koplja i gorući ugarci na njeg 32 Padaju. Onda nastavi Hektor obilazit redove vojske. da se s boljim bori junakom. a Trojci se drugi Metu. Svu noć stražeći budni ne dadu oteti lavu Goveđeg debelog mesa. Kao kad magarac spori dječacima prkosi iduć Na njivu. 31 Stravu u dušu Zeus visokovladni Ajasu vrgne. Na njih su s kopita konjskih i s naplataka točaka Vrcale kaplje. i sami i njihovi konji. al ne može ništa učiniti. što na polju žive. a Hektor veoma u junačku vrevu Željaše zaći te skočit i razbit je. ih vija sin Telamonov. i med njima huk neutažljiv tamo je nasto. jer se ne vidi zašto bi se sada Hektor uklanjao Ajasu i zašto bi to bila volja Zeusova. zato ga i danas gorućim ugarcima plaše i odgone ljudi u onim zemljama gdje ima ta zvijer. Kao što sjevkastog lava od obora goveđeg gone U brzi bijeg psi i seljaci. njega dječaci Batinama tuku. kojih se plaši. miješaju svi. 32 553. Al' on po ravnom pase po usjevu.

čelovođe argejske mudre. dok se još n'jesu U kožu zadjela b'jelu želeći se nasitit mesa. od Ajasa nemili danak Odbijte. al' nalični bogu Aleksandro spazivši njega Gdje s Apisaona skida već oružje. Od smrti bježeć Euripil med drugove utekne guste. daleko stane ga vika: "Prijatelji oj moji. Da će iz opake vreve uteći ratne. a Ajas im dođe u susret. Skoči Euripil i njemu sa pleći oružje stane Skidat. a koplja iz smionih ruku Jedna u veliki štit se zabadala napr'jed leteći. A druga mnoga se u tle zatakoše. sjećo žestine Te se obraćo natrag i ustavljo trojanske čete. Dajte okren'te se. a str'jela se slomi i njega rani u bedro." Tako ranjeni reče Euripil. a oni uz njega Stanu nablizu štite naslonivši svi o ramena I dignuv koplja uvis. A sad bi opet on se okrenuo i stao bježat. 575 580 585 590 595 A Euemonov sin Euripil kad opazi sv'jetli. Uz njih okrenuv se stane. stan'te. ljudma pastira. U jetru ispod srca i razglobi koljena njemu. Danajcem krikne on. Ali se sjećao Ajas junaštva. kojega str'jele savladati hoće. . Euripil ranjen od Parisa. kad u jato dođe drugova.ne velim. već stan'te Oko Ajasa vi Telamonova protiv dušmana. 575-595.Homer: Ilijada 565 570 Jedva ga otjeraju. Svima branjaše njima da pristupe k lađama brzim. F. Pristupi k njemu i koplje izbacivši svijetlo rani Njim Apisaona. Fausiju sina. nategne odmah Na Euripila luk te u bedro ga pogodi desno Str'jelom. I po sredini on postajkivo bi med obje vojske Te bi udaro b'jesno. kad veće se nasiti hrane: Tako su Ajasa tad Telamonova sina Trojanci I pomoćnici gnali mnogobrojni sveđ neprestance Koplja zabadajuć mnoga po sredini njegova štita. 181 . Kako strijele guste savladati Ajasa hoće.

divni. neka im pusti u pomoć (st. 596-617. otiđi Nestora pitat. te nju Ahejci Obraše njemu. jer teška pritiskuje nužda. i to bijaše Patroklova smrt. Patroklo kod Nestora. ka koljenima Ahejci će mojim pristupit Te će moliti mene. . Starčeve otpregne konje Eurimedon subojnik odmah Od kola. Ahilej ga pusti. Koju je dobio starac. Ahilej šalje Patrokla k Nestoru.početak mu bijaše b'jede. Straga se sličan u svemu Mahaonu čini vidaru. al' ne vidjeh oči junaku. 600 605 610 615 B. tj. Kojega to junaka iz borbe ranjena vodi. 620 625 182 . Tako se ondje oni ko živi borahu oganj. 596-848. Sinu Asklepijevu. Kći je junačine bila Arsinoja. Patrokla. jer sastavši se Patroklo s Nestorom ovaj mu kaže neka moli Ahileja. a zatim Oba u čador ušav na stolice sjedoše ondje. Nego. 33 Njemu progovori prvi Menetijev junački sinak: "Što me. Odmah započne riječ Patroklu svojemu drugu Iz lađe viknuvši brze. A. i Aresu slični Patroklo Iziđe čuv iz čadora. pjevanju moli Ahileja da ga pusti Ahejcima u pomoć.Homer: Ilijada 3. Kobile Nelejeve izvezu Nestora starca Iz boja znojeć se i s njim Mahaona. Ona dvojica kad već k čadoru Nestora dođu. Njima napitak tad Hekameda ljepokosa spremi. te posluša riječ drugara milog Patroklo I on k čadorima odmah i k ahejskim lađam otrči. Jerbo je trbušastoj na kraju stajao lađi.). Nevolju motreći velju i bježanje motreći plačno. o ljubimče Zeusov. Patroklo u 16. 790-803. zoveš? što treba tebi od mene?" Tad odgovarajuć njemu brzonogi reče Ahilej: "Divni Menetijev sine. U ahejskom okolu. ljudma pastira: Vidi Ahilej njega i pozna brzonogi. Ahileju. oj premili mojemu srcu. Jer projuriše konji uz mene brzo trčeći. a ono bar njega. jer on je u v'jeću prednjačio svima. "početak mu bijaše bijede". Oni sušiti znoj sa košulja stanu Prema vjetru stojeći uz obalu morsku." Reče. Patroklu. ako već sam neće Ahajcima da pomogne. 618-803. Oni sa kola tad na mnogohranu na zemlju siđu. Ahilej kad opl'jeni Tened. 33 604. Mislim.

a dvije odozgo bijahu noge. Ovog sam iz boja tek junaka doveo evo Ranje na puštenom str'jelom s tetive. Onda im rekne. Dokle ne popadamo po redu? U mene već nije Snage. Njega kad opazi starac. a onda unutra kozjega sira Mjedenim nastruže nožem i bijelim obaspe brašnom. st. što od kuće bješe ga starac Donio. gojenče Zeusov. Kopljanik slavni je ranjen Odisej i Agamemnon. . Pošto se napiju oni i ugase ljutu već žeđu. Junak me poslao čestit. a na sto košaru metne Mjedenu. u njoj je luka donesla. do sjedanja. da imam potpunu snagu. A ti. sa stolice poskoči sjajne Pa ga za ruku uzev uvede i posadi ondje. a u srcu ne zna za tugu. kad zgotovi veće napitak. Čeka li. da piju. dokle nam svi ne izgore brodovi brzi Kod mora gorućim ognjem preko volje ahejskih slna.Homer: Ilijada 630 635 640 645 650 655 660 665 670 Najprije ona sto crnonogi postavi pred njih Krasan izglađen l'jepo. Koji su ranjeni str'jelom. Kog to ranjena voziš.al' i sam ga poznajem eto. Ali Ahilej Ne mari niti žali Ahćjce. Vidim ljudma pastira Mahaona. Zeusov o gbjenče. kad svađa med Elijci i nama nasta Zbog otimačine krava. a sad ću opet Divnom Ahileju riječ otići kazati o tom. kakav je znadeš Strašan on čovjek. 499. vidi 5. "svetoga ječmenog zrnja". Kakva u vojsci nasta u ahejskoj? U lađah leže Ranjeni. iako je valjan. Ej da pomladit se mogu. al' Nestor starina ga dizaše lako. 183 . Ali ne htjede sjesti Patroklo. čavliće zlatne po sebi je imao kondir. Pun kada bješe. Dičnog Hipirohu sina (u Elidi življaše ovaj). Teško je drugi tko sa stola micao kondir. kad ubih Itimoneja. A bogoliki stane kod vrata junak Patroklo. pjev. 34 631. Uha je četiri imo. neću te slušat.. I Euripil je veće u bedro ranjen strijelom. Kakav sam bio." Njemu odgovori riječ Gerenjanin konjanik Nestor: "Zašto ahejske sine toliko žali Ahilej. 34 Prekrasni postavi kondir. ta on bi i nekriva mogo okrivit. U tom kondiru sm'ješa na boginje nalična žena Pramnejskog vina. strahovit ovamo pitat. pogođeni junaci ahejski prvi: Tidejev veće sin Diomed ranjen je jaki. Jedan drugome stade govoriti veselo. već Nestoru reče: "Nije mi. starče. kakva je prije u udima gipkim mi bila. meze uz vino. slatko. oko svakog po dva golupka Kljuvahu zlatna. I meda žućkastoga i svetoga ječmenog zrnja.

da ja jošte ne umijem poslova ratnih. seljaci razbježe se onda kud koji. žestini nevješti jošte. Sve to u Nelejev Pilos odagnasmo. i Piljani skupe se rado. nek dođu Oni. Kad su na utrku došli. te u srcu svom se poveseli otac mi Nelej. U nezazornog bjesmo u Neleja dvanest sinova. Za tronog su imali trčat. Sto i pedeset odande plavogrivih sagnasmo konja. A toliko i svinja i rasutih kozijih stada. Iz polja plijena mi veoma sagnasmo mnogo: Goveđih sagnasmo stada pedeset. Otpravi upravljača za konjima žalosna svojim. Neka se oružamo. i mnoga još pod sobom imaše ždr'jebe. Ima grad Trioesa. a drugi su svi pobijeni. Jošte dječaci junaštvu. nama Atena Glasnicom noću doteče sa Olimpa i nama javi. da ne bismo imali štete. "za tronog su imali trčat". jer mnogima od nas Epejci bjehu dužnici. Kobila samih. Poradi čina tog i riječi srdit starina Uzme veoma mnogo. Brzo pohite oni vojevat. Neka među se d'jele. a ostalo narodu dade. Da se i ja oružam. koji su duga u Elidi imali divnoj. tronog je bio postavljen za obdulju. Stado goveda tada i veliko stado ovaca.Homer: Ilijada 675 680 685 690 695 700 705 710 715 Ubih ga odgoneć krave za naknadu. tj. Braneći krave Među rtnicima prvi od koplja mojega pade. Misleći. toliko ovaca. Štetu nam učini jaki Heraklo došavši k nama Pređašnjih godina jednoć. junake najbolje pobi. Trista si glava starac izabere i još pastire. al' dana treoega mnogi Na kopitonogim konjma Epejci banuše naglo. na br'jegu strmome stoji Uz vodu Alfej daleko na međi pjeskovitog Pila: Taj grad podsjedat stanu želeći njega razorit. i konje sakrije meni. Od svih ostadoh ja. da jednako zapadne svakom. Onda se skupe pilske čelovođe i plijen d'jelit Stanu. 184 . al' ne dade Nelej. 35 Al' ih junacima kralj zadrži Augija sebi. Kad on pade. Jerbo je i on mnogo u Elidi imao duga: Četiri obduljaša pa i kola s konjima tima. Tako su napržiti Epejci mjedenhalje otad Svakakva u obijesti bezakonja činili nama. Sve mi svršismo to i bozima okolo grada Žrtve prinesosmo već. Što sam mlađahan pošo u borbu i doveo mnogo. U osvit zore uzmu glasnici vikat. Ali cijelim poljem kad prođu. stignemo noću U grad. Med njima oružana Moliona do dva su bila. Malo nas bješe u Pilu. 35 700.

ej ikada ako sam bio! 36 Ali Ahilej sam junaštvo uživa svoje. Ahejci Okrenu brze konje s Buprasija natrag u Pilos Hvaleć od bogova Zeusa. Dokle ne dognasmo konje buprasijskom pšeničnom polju. blizu Arene U more teče. a ja se vinuh Na kola i med rtnike stah. Tu je velikom snagom objačio Piljane Zeus-bog. 762. Epejci se divni Razbjegnu tada kud koji. Nestor u ovom i u idućem stihu hoće da kaže: i ja sam nekad bio junak i svojim sam junaštvom drugima koristio. Ondje bih ubio oba Moliona. Sjajnokoj onda Ateni prikazasmo sa paše kravu. kad opaze. a drugoga još Posidonu. i uz svaka po dva junaka Sastave zube sa zemljom od mojega svladani koplja.Ahilej nije takav. Mulija kopljanika pogubih. ali samo za sebe. pjev. Kad se primače. Ako i bijah pješak. Da širokovladni otac zemljotresac obadva nije " Iz rata izbavio ogrnuv ih velikom maglom. . Tu premogućem Zeusu prikazasmo klanice krasne: Jednoga Alfeju bika. što je dotle u boju prednjačio drugim. Takav sam bio med ljudma . vidi 3. Četimice po vojsci povečerav našoj i onda Legnemo svi počivat u oružju svaki u svojem Uz vale Alfejeve. Prvi pogubih Junaka i konje mu brze odvedoh.. te pade u prašinu. i tamo božansku čekasmo zoru Pilski konjici mi. 36 185 . Augiji zeta. od ljudi Nestora hvaleć. Kad med Epejci boj i med Pilcima nastane veće. st. Osvojim kola pedeset. Otud brzo veoma u oružju mi se zaputiv. "ej ikada ako sam bio!". Ubih i ostavih tu junaka zadnjeg.Homer: Ilijada 720 725 730 735 740 745 750 755 760 Al' se i tako ja med konjici naših istakoh. a vrvljahu k nama pješaci. gdje i br'jeg Alisijski kažu: Otud odvede nam natrag Atena Palada vojsku. Ima rijeka zvana Minijej. Aktoru sina. Ateni. Koljući jednako njih i oružje kupeći krasno. Junačine stanu Epejci Tada podsjedat grad želeći njega razorit. Mi se skupimo na boj pomoliv se Zeusu. 180. gdje im je pao Konjički vođ. K Olenskoj hridi i tamo. Onda se ja zaletim oluji naličan crnoj. on je junak. jer vođaše bitku Atena. Ali im teški pukne pred očima posao ratni. Probodoh Mulija kopljem. Kome je prvu kćer Agamedu plavu za ženu Imo (i njoj su svi što ih rodi na širokoj zemlji Ustuci poznati bili). Jer kad zasja već sunce i razastre se nad zemljom. Jer mi gonismo dotle dušmane po prostranom polju. Dođemo oko podne do Alfejske svete rijeke.

ne bi l' te slušo. I Ahilej će tebe na dobro slušati svoje. al' on od tebe je jači. ja i Odisej Divni kod predvraća stasmo. i umorne od boja ljude Lako bi odgnali k Troji od brodova i od čadora. 804-848. U dom smo Pelejev došli. Stariji jesi ti. U kući bio sam ja i Odisej bio je divni. Od ratne stiske. 805 Tako mu reče i time u grudima gane mu srce. al' ti se već ne sjećaš toga. ahejski ne bi l' odahnuli ubojni sini. ta vr'jedi savjet drugarov. što pravo je gostu ih dati. te vojska mirmidonska druga Neka iziđe s tobom. Kaži to i sad hrabrom Ahileju. a starac konjanik Pelej Debela volujska stegna u ogradi dvorišnoj Zeusu Paljaše gromovnome držeći zlaćeni kondir. u kojem se stanuje zgodno. nećeš li srce okrenut mu s pomoću božjom. mislim. L'jepa nam postavi jela. I sve smo čuli dobro." C. svojim je rodom Ahilej veći od tebe. ma bio i malen od rata odah Umorni vi još n'jeste. napućuj ga.Homer: Ilijada 765 770 775 780 785 790 795 800 Nego će plakati. kad te je on Agamemnonu iz Ftije slao. u dvorima što je nalago. da Danajcem svane. Vazda nek najbolji bude i odličan između drugih."" Tako je starac nalago. Te on poleti k lađi potomka Eakova brzo. Kad smo po ahejskoj zemlji mnogohranoj kupili vojsku. kad propadne ahejski narod! Dragane moj. A on nek pusti bar tebe. Kada mu kažeš riječ. A sin je Aktorov tebi Menetij ovako nalago: ""Sine. U kući našli smo toj Menetija viteza s tobom I Ahileja ktome. Ako l' se kakva boji u duši proroštva božjeg. A vi ste hotjeli vrlo. Mesom se baviste ti i Ahilej. Ahilej u čudu skoči. Pelej starina je sinu Ahileju svome nalago. i oci vas nutkahu mnogo. svjetuj. tad počnem Zboriti ja i hrabriti vas. A kad do lađa veće božanskog Odiseja dođe 186 . Pa nas za ruku uzev povede i posadi ondje. da pođete s nama. Tko zna. Kad nam se jela i pića nadovolji srce. Besjedu mudru njemu govori. Ahilej Neka ti lijepo dade ponesti oružje u rat. Ne bi l' te držali Trojci za njega i od rata ne bi l' Prestali. Patroklo vraćajući se k Ahileju spasava Euripila. ovako Menetij je tebi nalago Onda. Iz kog žarkasto vino na žarene sipaše žrtve. Il' mu je gospođa majka od Zeusa javila štogod.

a subojnik kada ih vidi. ranjen i leži sad u čadoru. što do sada najbolji bjehu. Euripile. 37 817-818. Dođe u susret mu sin Euemonov vitez Euripil Zeusovo čedo. Hoće l' odoljet Ahejci gorostasnom Hektoru jošte. što te je. Jerbo vidari naši Mahaon i Podalirij: Jedan je. kažu. i k lađi crnoj Mene odvedi i str'jelu iz bedra mi izreži i krv Mlakom mi vodom isperi i l'jekove blage i dobre Metni mi. a krv je klokotala crna Iz rane njegove teške. reci. a snaga Trojancima jednako raste. mislim. vidi 1." Njemu prihvati riječ Menetijev junački sinak: "Kako će biti to? Što činit. A drugi na polju trojskom odol'jeva ljutome boju. Patroklo ga povali na njih. te krvca prestane teći. 187 . Ili će propasti svi od njegova svladani koplja?" Razumni njemu Euripil odgovori na to ovako: "Spasenja nema Ahejcem. A njeg nauči Hiron od sviju Kentaura bolji. Prostre volujske kože. Stane ga jauk i ove progovori krilate r'ječi: "Jao jadnici vi. Leže u lađama sada od trojanskih zgođeni ruku I ranjeni.. Nego me spasi ti. o Patroklo. gdje skupština. Euripile viteže. sudnica bješe Ahejska i gdje bjehu oltari bozima vječnim. ahejski branič. Vidjevši njega sin ga Menetijev požali jaki. naučio divni Ahilej. pjev.Homer: Ilijada 810 815 820 825 830 835 840 845 Junak Patroklo trčeći. Ali ni tako neću na mukama ostavit tebe. čelovođe danajske mudre. treba? Idem te besjedu ću Ahileju kazati hrabrom." Reče i ispod prsi pastira narodnog hvati Pa ga u čador odvede. Koju mi naloži Nestor Gerenjanin. lijek od razgona. Nego će ostati svi u brodovma crnim ležeći Jerbo junaci svi. Te mu i samome treba nezazornog kakva vidara. sa glave njemu i s pleći Voden je tekao znoj. domaje daleko debelim mesom! 37 Nego mi. Tako li imaste pse pod Trojom nasitit crne Od prijatelja. st. Izreže preoštru britku strijelu i krv mu crnu Mlakom opere vodom. al' razum mu ostade čitav. o Patroklo. a onda rukama smrvi Korijen gorki. gojenče Zeusov. gojenče Zeusov. koji utiša Bolove. a ranjen u bedro oštro'rtom str'jelom Hramljući iz rata dođe. 4-5. osuši ranu.

Kada već padoše neki Argejci. Zemljotresac s trozubom pođe Naprvo. 188 . što bješe preko volje bogova vječnih.Homer: Ilijada DVANAESTO PJEVANJE (26. Gdje su od volujske kože u prašinu štitovi mnogi Pali i kacige mnoge i polubozi junaci.zato dugo i nije ostao čitav. Dokle je živio Hektor. Na istu stranu Feb i Apolon okrene ušća Tima rijekama i t'jek navrnu im za devet dana K bedemu. ni široki bedem Nad njim. Ali kad poginuše junaci trojanski prvi. nije bo jarak Imao braniti duže Ahejce. što ga za svoje sazidali bijahu lađe I pred bedemom opkop iskopaše 1 . dan. st. Onda namisle bozi Posidon i s njim Apolon Danajski uništit bedem napustivši jake rijeke. da b' lađe im i plijen mnogi Čuvao bedem. dok srdit bješe Ahilej. . Koje se u more liju odozgo s brdina Idskih. Sazidan. Pulidamas svjetuje Trojance neka siđu s kola. Pripreme za navalu. O tome bedemu i opkopu vidi u 7. Res i Heptapor-rijeka i Kares i Rodij i Grenik.. Što su Ahejci mučno sagradili. A boj Trojanci Bili su četimice s Argejcima. Nastavak) Boj oko bedema. 4. pjev. al' hekatombi Ne daše bozima slavnih. da bedem Brže po moru ode. 1-107 A. u vodu baci 1 5 10 15 20 25 5-6. Dotle je stajo cjelovit i ahejski veliki bedem. 436-441. divna rijeka Skamandar jošte i Esep. a ostaše neki. temelje sve od kamenja on i od stupa. Simois. Dokle Prijamov grad nerazoren stajaše jošte. Tako Menetijev sin u čadoru je junački vido Ranjenoga junaka Euripila. 1-79. a Zeus pusti neprestane dažde. I kad Prijamov grad u desetom propade ljetu I kad na postojbinu otploviše milu Argejci.

Posidon i Apolon ruše ahejski bedem s dopuštanjem Zeusovim. 2 Tako su dakle bozi Posidon i s njim Apolon Poslije htjeli učinit. od dušmana da obrana bude). Višnji gromovnik Zeus pogubiti hoće li ove O zlu im radeć te kani l' Trojancima na pomoć biti. 3 65. a uz njih je ahejski bedem. ne bi li mogli. odozgo bijaše oštro Tu zabodeno kolje (Ahejci su visoko kolje Na gusto metnuli tu. Mnogo se okreće on i napada junačke rede I kud se pravce zatrči. Bez slave propali tu Ahejci daleko od Arga! Ako l' se okrenu pak. Ahejci i uzbiju natrag Od crnih lađa nas. na kraju samom stojeći Oni rzati počnu bojeći se širokog jarka. junaka uzmiču redi: Tako je u vrevi Hektor obilazeć molio druge Svoje. med lovcima nalazi gdjegod. uzdodrže. Kao kada se lav il' vepar kočeć se snagom Među lovačkim psima. Nije se izbliza mogo preskočiti a niti pr'jeći. da to se dogodi odmah. te stisnuti tad se kod prostranih ustave lađa Ljutoga štra ugonjača bojeći se Hektora divnog. tj. a pješaci pomišljaše. nek preskoče jarak. A on se sličan oluji ko i prije boraše hrabro. Kako su i prije vodu ljepoteku u more lile. 445-463. A tada okolo zida Tvrdoga plane vika i borba. 11-33. st. 2 189 . Konjici 3 s kola tu ni sići niti se borit Ne bi nikako mogli. Doista htio bih ja. Oni se poput zida na njega poređaju redom I iz ruku gusta na njega bacaju koplja. pjev. 51-52. Tada k Hektoru smjelom Pulidamas stupi i reče: "Hektore i druge vi pomoćnika i Trojaca vođe.. i potico. Po svoj prilici pjesnik je ovo umetnuo da bi svojim slušačima protumačio kako se dogodilo. "konjici". Ali se lavovo srce il' veprovo hrabro ne boji Niti preda. Ne bi vukući kola s kotačima krasnima lako Ušo konj. al' se ni konji Brzi usudili n'jesu. Argejce udari Zeusov Bič. Ludo kroz jarak ovaj brzonoge gonimo konje! Vrlo je teško prijeći preko njeg. silno što struji. Obalu veliku svu on ogrne opet pijeskom Uništiv zid i rijeke navrnu u koritp natrag. te u iskopan padnemo jarak. pjev. Jer su se strmeni bile nadvodile na obje strane Uzduž čitavog jarka..Homer: Ilijada 30 35 40 45 50 55 60 65 70 Te sve uravni on uz Helespont. te se od slavnoga onog bedema do njegova (tj. već sama hrabroća ga njegova smakne. na kulama stanu Gađane pucati grede. vidi 11. vidi u 7. jerbo nad njime Strše oštiljati koci. st. u t'jesnu bi mogli postradat. pjesnikova) vremena nije nikakav ostatak sačuvao.

Za njima treći pođe Kebrion. U pet se sastave četa i pođu za vođama svojim.Homer: Ilijada 75 Ne mislim. Treće Helen povede i Dejfob bogoliki s njime. Njih je najviše bilo i najbolji bjehu i bedem Željahu oni razbit. a Asije bijaše treći. rđavijeg nego Kebrion. Svaki zapovjedi junak uzdodrži svome. Alkatoj i ktome Agenor. 80-107. Koji s Pulidamasom nezazornim. A pomoćnike slavne Sarpedon vođaše u boj Sa sobom uzevši Glauka i junačkog Asteropeja. A sad. kod dubokih lađa se borit. a on se istico jošte. Ali ni ostali Trojci ne ostaše u kolma duže. Odmah iz kola on u oružju na zemlju skoči. s Hektorom pođu. 80 85 90 95 100 105 Reče. A tad se razmaknu sami. Koji se svakako njemu od sviju činjahu bolji Iza samoga njega. Kad nas Ahejci natrag u Troju vijati stanu. kao što velim. pred jarkom drže u redu. iz Arizbe njega su konji Don'jeli svijetli velji od vode od Seleenta. kad vide Hektora divnog. sinak Anhisov Čestiti. i besjeda ta se valjana Hektoru svidi. Četvrtu vođaše vojsku Eneja. Pođu na Danajce boja želeći. već pasti kod crnih lađa. Ako su nastavljene na pogubu njima već zamke. i svi se poređaju ondje. Trojanci sastavljaju pet navalnih četa. kako valjade. da će se onda i glasnik vratiti od nas." B. Da će se oprijet oni. već Antenoru obadva sina Bijahu s njim. ne bješe sam. Arheloh i Akamas vješti u ratu. Ahejci nam neće odoljet. učinite dajte ovako: Neka nam subojnici pred jarkom konje pridrže. Hirtakov sin. mislili nisu. Do dva Prijamu sina. a kod kola Hektor Ostavi drugog junaka. Jedni o druge kad se već pritisnu štitima dobrim. Već svi na zemlju skoče. 190 . A mi bojnici svi u oružju Hektora divnog Hrpimice slijed'mo. da konje Ondje. Asije. A druge Paris povede.

Tamo okrene konje sa namjerom. Ali kad opaze već. glava junaka. Jamena.Homer: Ilijada 5. oko Oresta. 191 . Nalik na divlje bjehu na veprove. za njim junaci Vrisnuvši drugi polete. Već nepomenica prije sudbina dâ. kad bude iz boja bježo. Asij uzalud navaljuje na lijevoj strani. Drugo Leontej bješe ljudomori Aresu slični. ne htješe pobjeć. Savjet Pulidamasa nezazornog tada Trojanci Poslušaše i slavni daleko njih pomoćnici. Samo Asije. "oni". Ona dvojica onda pred vrata skoče u borbu. 4 110 115 120 125 130 135 140 145 137. Dva prejunačna sina kopljonosnih onih Lapita. Enomaja. Od lađa nal'jevo on je okrenuo. 108-471. kada lovaca i pasa gomila ide. Tuda upravi kola i konje. al' krila od vrata Ne nađe prislonjena nit' zasunke velike nađe. vjetrom S dugačkim učvršćeni i s velikim kor'jenjem u tle. što u planini Čekaju. Lude. oko Toona. Daukaliona ponosnog sin. Oni 4 od kože suhe od volujske štitove dignu I s cikom velikom k tvrdom pristupati bedemu stanu Oko Asija kralja. ljudi oko Asija spomenuti u st. Već su junaci vrata otvorili. Nego se približi s njima ka brzijem lađama ludov. 124. Jedno Piritojev sin Polipet bijaše jaki. da k bedemu hrle Trojanci. veliki Asij dok dođe. 108-194. tj. Adamasa njegova sina. Navala na bedeme. ne bi li kojeg Med lađe spasli druga. Idomenej. kud su se znali Vraćati s konjma Ahejci i s kolima s bojnoga polja. Ne htjede upravljača ni konje ostavit ondje. Hirtakov sinak. da im se neće Oprijeti Ahejci već pasti kod crnih lađa. jer misliše. Ta dva junaka ondje pred visokim stajahu vratma Kakono hrasta dva visokovrha gdje u planini. al' do dva junaka prvaka nađu kod vrata. Nije mu suđeno bilo uklonit se Kerama crnim Te se k Iliju gradu vjetrovitom vratiti natrag Od lađa crnih konjma i kolima svojima gizdav. Vika i trka kad već uzavri u danajskom rodu. Tako se u snagu oni i u ruke uzdajuć svoje Čekahu. neka se bore. Kojino dane sve odol'jevaju kišama. A. A dva junaka ona u nutarnjoj strani od vrata Vikahu nazuvčarom Ahejcem. da ga savlada kopljem.

Jer oko kamenog zida sa strana sviju je borba Vatrena buknula silno. a ono padaše na tle Kao pahuljice snježne. zašoboću štiti kvrgaši. pogodiv ga u pas 163. U duši se rastuže bozi Svi. nego i lovce Hrabro dočekuju one te za djecu svoju se bore: Tako ne uzmiču ni ti od vrata. već velik ljubilac laži! N'jesam mislio ja. već naskroz Mjedeno njemu oštrice preleti lubanju probiv. da ko bog govorim sve to. Jer on u srcu htjede. (1845. iako su samo Dvojica. da slavu Hektoru dade. 484-493. u našim narodnim pjesmama udaraju se u takvu događaju ljudi "rukom po koljenu". u Vuka I.). Tako je oružje sjajno na prsima šklocalo onim. i šljemi zašoboću. (1841.. Bili su boj junaci kod vrata koji kod kojih.). str.. jer vrlo se borahu hrabro U čete se odozgo i u silu uzdajuć svoju. Asije. što danajskoj vojsci pomagaše ondje u boju.Homer: Ilijada 150 155 160 165 170 175 180 185 Oni sa strane skaču i drveće lome kraj sebe. U Homera udaraju se ljudi u bokove kad što neprijatno vide ili čuju. da će vitezovi Ahejci Snazi odoljeti našoj i rukama krutima našim. dakle da ni stih 176. Junak od Aresove od loze. Hirtakov sin zaleleče tad pa u svoje Bokove udari se i zlovoljan izusti r'ječi: 5 "I ti si postao. Argejci branjahu lađe Silom i u srcu jadni. pjesnik govori u svoje ime. "ali je meni muka". st. Ali je meni muka 6 . 6 176. Kad ih gađahu sprijed. Tako su padale tada iz ruku str'jele Ahejcem. dokle nas ne potuku il' ne padnu sami. Onda junačina kršni Piritojev sinak Polipet Damasa kopljem u šljem sa mjedenim poličjem udri. Iz kuće šuplje svoje ne izlaze." Reče. Sina Antimahova Hipomaha ubi Leontej. Dok ih ne pogodi tko i život ne izvadi iz njih. u nasrtu tako ga svlada. Drži se da su stihovi 175-181. nije od Homera. II. Mjedeni ne mogne šljem odoljeti koplju. Zatim Polipet ubi Pilona. Ormena ubi. na pr. Zeuse. knj. str. 383. Kao što pčele il' ose u sredini tijela gipke Grade sebi gnijezda na putu gredovitom gdjegod. vidi u 2. 5 192 . 586. Tada braneći sebe Ahejci i svoje čadore I brzoplovne lađe sa kula visokih dolje Bacati kamenje stanu. Pa i Trojancem. S kor'jenjem čupaju ga i zubima šklocaju oba. 144. pjev. al' ne okrenu ni time Zeusove volje. kad vjetar oblačine buran Požene i gust snijeg po zemlji mnogohranoj sipa. Kreševo i rat ondje Lapita zametnu oba. knj. kada se grdno Na njih kamenje prospe. umetnuti u potonje vrijeme. 303. Sav se zakrvavi mozak.

193 . Tako se nećemo ni mi povratiti istijem putem Od lađa crnih u redu. doletje ova baš ptica. 195-289. Jamena zatim Jednog za drugim junak s mnogohranom sastavi zemljom. dođe im ptica. a. Jer ćemo ostavit mnoge Trojance. al' odmah je baci. ako Trojancem Kada htjedoše prijeć. kad govarim dobro. Nije dospio zmiju da dade dječici svojoj. što se meni najbolje čini. Kojih je najviše bilo i najbolji bili su i svi Želješe probiti bedem i brodove ognjem zapalit. Ona se savine natrag i orla. još prije no kući se vrati. Jer kad htjedoše pr'jeć preko opkopa. Uz vrat u prsi pecne. Zgroziše se Trojanci. pa ako i bedem i vrata Ahejska slomimo silom. Znak egidonoše Zeusa. koji je drži. usred vreve baci je dolje. Mislim. gdje leži u sredini njihnoj. 195 200 205 210 215 220 225 Dokle su skidali ovi junacima oružje sjajno. Orao ptić iz visine i rastavi nal'jevo narod Krvavocrvenu zmiju u pančama golemu noseć Živu. Zatim Menona i još Oresta. te ustupe nama Ahejci. Dotle Pulidamasa i Hektora sl'jeđahu momci. Da ja pučanin zborim drugačije i u vijeću I u boju. Nepovoljno znamenje. zamisle ondje. Hektor navaljuje na sredini. te orao od bola teškog Na zemlju baci zmiju. već valja.Homer: Ilijada 190 Kopljem. Tada k Hektoru smjelom Pulidamas stupi i reče: "Vazda. Hektore. Pulidamas svjetuje na uzmak. Oni se ustave sad pri opkopu. Onda zaklikće on i odleti u uzduh vjetrom. jer nije dakako pravo. Nejdimo. 195-250. s Danajcima za brodove da se borimo. Orao ptić iz visina i rastavi nal'jevo narod. Krvavocrvenu zmiju u pančama golemu nosi. B. te on se natraške na zemlju sruši. kad vide blistavu zmiju. ti u vijeću. koje će ljutom Posjeći mjeđu Ahejci za svoje se boreći lađe. kako će sve se izvršiti. Još se praćaka živa i bojak biti još znade. te oštri mač iz korica on tad povuče I njim kroz vrevu skočiv Antifata prvoga rani Sasvim izbliza. Mene nekako kudiš. da tvoja raste mogućnost. Ali sada ću reć.

Ovdje Hektor misli poruku Zeusovu koju mu je donijela Irida. Polugom dizati stupe. Jer neustrašiva srca i hrabrena nema u tebe. a Trojancem i Hektoru pribavi slavu. ne marim za njih. 235-236. a oni za njime S bukom pođu golemom. 7 A ti mi veliš. koji u duši Poznaje znamenje dobro. Brustwehr. što stršahu. Hektor hoće da kaže: više valja vjerovati naročitim porukama Zeusovim nego pticama. Ali se na njih ja ne osvrćem." Mrko pogleda njega sjajnošljemac Hektor i reče: "Nije mi milo to. U znak se pouzdaju u Zeusov i u snagu svoju I bedem pokušaju prolomiti ahejski velik.. Ako se udaljiš sam iz krševa. njem. tad odmah Moje će koplje tebe probosti. da obrana kulama budu. Ili nadesno k suncu il' k zori letjele one Ili na l'jevu stranu. što veliš! Ta ti se od toga znadeš da dosjetiš boljemu čemu. a s Idskih brdina krenu Gromovni Zeus-bog oluju i vjetrove. Onda su pamet tebi pokvarili bogovi sami. obećo meni. ti se ne bojiš. Trojanci se uzalud trude da probiju bedem. Ako l' si doista to od zbilje rekao prave. ali se misli da su kameni koji izlaze iz zida i na njima su kao podlozi načinjena pretprsja (grč. Koji bozima svima i ljudima smrtnima vlada. al' Argejci sa svojeg se ne maknu mjesta.Homer: Ilijada 230 235 240 245 250 Tako bi nama vrač odgovorio. st. Nego se svi mi volji pokorimo velikog Zeusa. prašinu k crnim Lađama uzbaci vjetar. izgubit ćeš život. Riječ "podloge" uzeta je za Homerovu "króssai". vidi u 11. Jedna je najbolja ptica: za otadžbinu se borit! Što si se rata ti i kreševa bojati stao? Makar svi mi drugi kod argejskih ostali lađa Mrtvi. 251-289. i kojega slušaju ljudi. franc." b. ako li koga Drugoga r'ječima svojim od borbe skloniš. koje Ahejci Staviše u zemlju sprijed. 186-194. Reče Hektor i ljude povede. Pulidamase. parapet. 8 258. kako se sam privolio. Kada nam veliš. ka zapadu letjele tamnom. u boju da ćeš zaglavit. Podloge 8 s kula kidat i rušiti pretprsja stanu. kojoj se pravo značenje ne zna.) 7 255 260 194 . pjev. Te su izvlačili stupe i mislili. Nego štitima kožnim okruživši pretprsja svojim Sa njih gađati stanu dušmane. pomete ahejskoj vojsci Misli Zeus. da valja dugokrile slušati ptice. kad stupahu pod zid. epalxis. da će prolomit Ahejski zid. da nam zaboravit Zeusovu valja Odluku.

9 280. Jedno na Danajce. mjeden (a kovač je njega valjano Sakovo. a drugoga oštrim Korahu. Jednoga nukahu ljupkim riječma. Štit taj pred sobom držeć i do dva vrteći koplja Pođe Sarpedon ko planinski lav. Sarpedon udara na Menestejevu kulu. Pred sobom držeć štit. Zalive pjenastog mora i njegove obale jošte. Premudri Zeus da ne nasla Sarpedona. kog bi od borbe da odstupa vidjeli sasvim: "Ljubazni." Tako vičući njih dva Ahejce nukahu na boj. I tko je gori. "strijele" su ovdje snježne pahuljice. i tko je srednji.a sve je Ostalo zavito njim. što svuda jednako krije. drugo od Danajaca na Trojce. Da i u zatvoren dom za ovcama idući dođe. Ali ga pljuskajuć voda od sebe goni . Kao kad u zimski dan pahuljice padaju snježne Guste. kad od Zeusa mećava udri: Tako je kamenje gusto. tko je znatan Argejac. Ne bi li olimpski Zeus munjobija dao nam kako Potisnut navalu sad i dušmane potjerat u grad. C. Vjetrove umiri sve i snijegom jednako sipa. Jedni gađahu druge. Krasan. a. I on ljudima tada pokazuje strijele 9 svoje. jer svi u boju jednaki n'jesu Među sobom junaci . i nad zidom nastane praska. 290 295 300 Jošte Trojanci ne bi ni sa njima svijetli Hektor Vrata prolomili zidu ni zasunke velje na vratma. svojega sina. Na Argejce ko lava na goveda krivih rogova. što zadugo nije Imao mesa. već udrite napr'jed i jedan nek potiče drugog. Dok ne ogrne vrške planina i glavice njihne. 290-429. Prva navala. 195 . Okolo oboda zlatnim optočio klincima njega). kad začuje opominjačev Glas. kada se digne. s obiju lijetalo strana. 290-330. te srce već tjera ga njegovo hrabro. te je mnogo unutra ušio koža.sad svima je posao jedan. da sn'ježi premudri Zeus-bog.Homer: Ilijada 265 270 275 280 285 Oba Ajasa uto po kulama hodeći svakud Nastojeć vojsku podjarit Ahejce hrabrahu oba. I svi znadete sami: ka brzijem lađama nitko Neka okrenut nije. sakovan. Polja lotosa puna i ljudske obilate tege.

Jer su noseći b'jedu ka kuli njegovoj pošli. Ajasa opazi dva nezasitna borbe. al' nikako nije doviknut Mogo Menestej vičuć. potiči. Al' se poređaju Trojci i slomit ih kušaše silom. il' drugom da slavu stečemo. Toote divni.jer zaprta bjehu. Huk do nebesa je išo od udaranja u štite I šljeme s konjskom dlakom i vrata . jer tako bi bolje od svega 335 340 196 . Ajas i Teukar dolaze u pomoć. Vidjev ih sin Peteojev Menestej od njih se zgrozi. Brzo Menestej glasnika Toota k Ajasu pošlje: "Idi. mesom i vrčima punima vina. Ili ga prvi rane pastiri kopljem iz ruke: Tako Sarpedona tad je bogolikog srce navelo. al' je i snaga U njih valjana. zašto smo nas dva u Likiji najvećma od svih Čašćeni stolicom.izjedaju pretile ovce I piju izbrano vino i medeno. da ne bi Pokušo bar. . Neka Likijac koji u oklopu čvrstome rekne: ""Doista knezovi naši s veoma velikom slavom Vladaju likijskom zemljom. Ili obojicu pače. izišo je baš iz čadora Teukar i blizu je stao. uklonit Možemo tom i živjet bez prestanka uvijek mladi. u junačku slavu. drugarma u nevolji koji bi krutoj Pomogo. Ne bih se ni ja sam med rtnike miješati išo. Spazi ih oba gdje stoje. il' drugi tko nama. posluša njega I pođu skupa mnogu povedavši likijsku vojsku. Odmah se ogleda na zid na ahejski. Odmah progovori Glauku Hipolohovu tad sinu: "Glauče. 331-429. Opet se neće njemu od obora bježat. a Glauk se od njeg ne odvrati. Ajasa zovni. oj dragoviću. Al' kad smrtnijeh Kera na hiljade ima oko nas. ne bi li zgledo Od vođa kojeg. Kojima čovjek uteći ni pobjeći ne može smrtni. Stan'mo među njih i skoč'mo u borbu. kad u boj med prvima Likijci idu!"" Ta da se nas dva ratu." Reče.Homer: Ilijada 305 310 315 320 325 330 Ako li on kod ovaca zateče unutra pastire. Na bedem on poleti i pretprsja prolomi na njem. Hajd'mo. b. krasno. Niti bih slao tebe u borbu. skoč'mo u oganj. Zato med Likijci mi med prvima budimo oba. Te svi obojicu nas ko bogove gledaju ondje? Mi imanje imamo uz obale Ksanta rijeke Veliko. voćnjak i ornicu pšenicom rodnu. već uskoči on i ugrabi ovcu.toliki urnebes bješe. Koji sa svojim psima i kopljima čuvaju stado. .

čelovođe vi nazuvčarom Ahejcem. ta brzo će ondje poklaće nastati pr'jeko. Koji su odnekad vrlo u borbi žestoki ljutoj. Neka junački sin Telamonov dođe im Ajas I s njim neka im dođe i Teukar." Tako rekavši sin Telamonov otiđe Ajas. Neka junački sin Telamonov dođe nam Ajas I s njim neka nam dođe i Teukar. sin Telamonov. 197 . ta brzo će ovdje poklaće nastati pr'jeko.Homer: Ilijada 345 350 355 360 365 370 375 380 385 390 10 Bilo. "kakvi su smrtnici danas". a Teukar sina Hipolohova tad Glauka Hrabroga rani strijelom. da ga Ahejac 383. na nevolji nađu se onim. 11. Ajas tad prvi. jer tako bi bolje od svega Bilo. te na ronca Nalik sruši se onaj sa kule. st. Odmah zametnu bitku izbliza. A kad junačine kuli Menesteja oni već dođu S nutarnje strane zida. Već se na pretprsja staše oluji nalični crnoj Penjati snažne i mudre čelovođe likijskog roda. Oni su odnekad vrlo u borbi žestokoj ljutoj. Čovjek ga sa obje ruke. Ili obojica pače. kad na zid se visoki penjo. iz kosti mu duša Ode. 180. A ja onamo idem. 3." Reče. brat mu po ocu. da malo se prihvati borbe. također pođe. A s njim i Teukar. Veli vam mili sin Peteoja. i posluša njega oglasnik r'ječi mu čuvši Te on uz bedem odmah uz ahejski trkom potiči. Pristupi k Ajasima i riječ im započne odmah: "Ajasa dva. te ustavi od boja njega. 762. te nastade huka. ostani tu.. vještak na str'jeli." Reče i posluša sin Telamonov veliki Ajas Te on Ojleja sinu progovori krilate r'ječi: "Ajase. i Likomed nek ostane hrabri. Kakvi su smrtnici danas 10 . Zeusu gojenca. i pjev. Ruku mu opaziv golu. vidi pjev. Ako li pak i sami imate truda i borbe. ubi Epikla Kamenom udariv njega oštrljatim.. A on ga uvis digne i kacigu s četir' branika Prebi i razlomi kosti u glavi sve. Gdje su se likijske vođe ovako oborile na nas. koji je velik S nutarnje strane zida uz pretprsje najgornji bio. Gdje su se likijske vođe onako oborile na njih. A Glauk kradom skoči sa bedema. nek bore se hrabro. Onda ću vratit se opet. vještak na str'jeli. st. Jedan tamo da ode. kad dobro obranim one. Stojte i potičite Ahejce. Za njima Pandion noseći luk savijeni Teukrov. Ako l' i oni tamo imadu truda i borbe. bez truda držao ne bi. ubi junaka Druga Sarpedonova junačinu. ma bio u naponu vrlo. da prigledam poslove ratne.

i oni se vike poboje svog gospodara. obrane ljudske. a mnogim i kroz štit prođe oštrice. Glauk kad otide. Štono se sjao na grudma. a sad ga hoće dijeliti. 423. Ajas tad skoči i štit mu probode.strijelom Teukar ga u remen zgodi od štita. Zatim se okrene on i bogolikim Likijcem vikne: "Zašto. Niti su kopljanici Ahejci Likijce mogli Uzbit od bedema natrag. Nego pristup'te. na onom dijelu polja zbog kojega se pravdaju i koje je u sredini. jer mu se srce zadobiti nadalo slavu. Mnoge je nemila mjed po njihovoj ranila koži. Kao kad čovjeka dva zbog međe se svađati stanu Mjeru u rukama držeć na zajedničkome polju. A s druge strane Argejci pojačiše redove bojne Bedemu s nutarnje strane. jer više i vr'jedi. i koplje izvuče iz njega. Jače uz kneza svog svjetovača se pritisnu oni. Ako i jesam junak.Homer: Ilijada 395 400 405 410 415 420 425 Ne spazi ranjena koji. Testoru sina. i ono se sruši stubokom. zazvekeće na njem Oružje mjedeno sjajno. o Likijci vi.naglavce Sruši se ovaj padnuv pod kopljem. jer niti su bedem prolomiti danajski mogli Likijci snažni te prolaz otvoriti k lađama crnim. al' Zeus od svojega sina Odvrati smrt. Preko pretprsja jedni na prsima trgahu drugim I krasno oblaste štite i štitiće lagahne male. Ozgo se otvori bedem i načini mnogima prolaz. "na malom prostoru". od žestine i od junaštva Tako se povlačite? Ta meni je samome teško. Pogodi kopljem. da ne bi se uscikto nad njim. . provalit i prolaz otvorit. već on Alkmaona. Odmah kako ga spazi da odlazi. "na zajedničkome polju". Sarpedon pretprsje zgrabiv Rukama jakim povuče. 11 Na malom prostoru 12 pru se zbog jednakog dijela oni: Tako je jednako bitka i borba lebdjela njihna." Reče. ali mu naskroz Ne prođe koplje. al' ne uzmače Sasvim. 11 12 422. Koji se bjehu u borbi okrenuli. tek željna navaliti otisne njega. tj. . 198 . Skupa Sarpedona Teukar i Ajas rane. te im se leđa Otkrila bjehu. da mrtav kod brodova ne bude zadnjih. gdje više ih radi. A Sarpedon se hrabri ražalosti. ali sa uma Ne smetne boja. tj. al' poso se učini svima Velik. Malo ustupi on od pretprsja. na polju koje im je dosad bilo zajedničko. kad dođoše već mu na domak.

vidi pjev. strahovita na njem Blistaše mjed." Tako ih hrabreći reče. daleko stane ga vika: "Diž'te se. U vrevi on se okrenuv Trojancima vikne. Hektor se približi vrlo i dobro raskorači noge. zapal'te. oči mu obje Gorahu. te bedem prolom'te Argejski i lađe ognjem. Kako ih udari kamen. 6. Ali ni tako Trojanci Ahejce ne mogoše odgnat. Do boga nitko Ne bi ga ustavio u skoku. te kamen Padne težinom. Hektor probija vrata. zasunke n'jesu Mogle odoljet. st. a Hektor ga pograbi i sam. odozgo bio je oštar. što nju je na svoje obuko t'jelo. 430-471.Homer: Ilijada D. a oni mu poslušav poziv Odmah se jedni popnu na zidinu. i ahejskom krvlju i trojskom. Žena važe vunu da isprede onoliko koliko treba. a jedan ih klin zaključavo. Na bedem neka se penju. 430 435 440 445 450 455 460 465 470 Svuda se pretprsja već i kule junačkom krvlju Okrope sa obje strane. Jer sin lukavca Krona učinio bješe ga lakim. te vika nastane silna. što silno buknja.ne u novcu (jer novaca nema. 434-435. u vrata kam po sredini Čvrsto stanuvši baci i čepove slomi. ni manje ni više za određenu plaću. unutra svijetli Hektor Noći naličan brzoj uleti. Kakvi su smrtnici danas. i bježat Ahejci tad nagnu K lađama prostranim svojim.. pred vratima koji je stajo I dolje ležao krupan. mjerila držeć Vunu i poteg drži i na obje poteže strane Jednako mjereć. Kao što lako vunu od ovna čobanin nosi Jednom je rukom držeći (doteščava mu tek malo): Tako je nosio kamen ka krilima vratnima Hektor. a vrata zaškripe. Dokle ne dade slavu pretežniju Hektoru Zeus-bog. 236. Hektor pograbi kamen. vi konjokrote Trojci. Dva je imao koplja u ruci. drugi kroz sama Navru hubava vrata. oni se penjat Oštra koplja držeći na podloge kulama stanu. što nadniči. Kao što poštena prelja. Prijama sinu i on se na ahejski bedem zaleti Prvi i Trojcima vikne. . i oni ušima čuše Te svi u skupu k zidu potrče. da steče za dječicu kukavnu plaću: 13 Tako je jednako bitka i borba lebdjela njihna. 13 199 . nego za komad hljeba ili za drugo što je potrebno za život.). Da ga hitac ne izda. Koja visoka vrata i dvokrilna sklopljena čvrsto Zatvorala su tvrdo .iznutra su zasunke bile Jedna do druge dvije. Njega sa zemlje ne bi ni do dva olako mogla Prejaka pučanina pomaći i na kola turit. i krila od vrata padnu kud koje.

Ima široka neka u dubokom zalivu spilja Među gredovitim Imbrom i Tenedom. a Posidon dotle pomaže Ahejcima. blistav. U grad Egu. 1. baš u sredini. Sve od veselja se more rastupilo. Još se vidio Prijamov grad i ahejske lađe. gdje Trojci ih biju. On u čemeru i trudu neprestanom ostavi borce. Tamo došav Posidon mjedonoge upregne konje. Zeus je odvratio oči od bojišta. dugačke zlaćane grive. On se čudeći bici i borbi tad na vrhuncu Sjeđaše na najvišem šumovitog tračkoga Sama. Hipemolzi ponosni ktome. što u njoj konjogojni Tračani žive. A sam blistave oči povuče natrag i motrit Stane zemlju. borci izbliza. Koji se hrane mlijekom. od zlata. da besmrtnik neće ni jedan Doć i pomoći u boju Trojancem ili Ahejcem. To je spazio bog zemljotresac sileni dobro.Homer: Ilijada TRINAESTO PJEVANJE (26. Svoje brzolete konje. brzo veoma Konji polete. 1-38. Iz mora on iziđe i na taj sjede vrhunac Danajce žalujući. gdje mu je dvor u dubljini u vodi Slavan. Čitavo Idsko s tog se vrhunca vidjelo brdo. Brzoga skoka konji dovezu ga k ahejskim lađam. veoma Srdit na Zeusa i s brda gredovitog siđe najednoć. iz bezdane skakati stanu Morske grdosije pod njim poznajući svog gospodara. i nikad ga nestati neće. Onda se u zlato on naoruža i uhvati zlatan Lijepo izdjeljan bič i na kola uziđe svoja. Potjera uz vale konje. Triput korači nogom i četvrtom dođe do cilja. Mišani. i Abiji pravedni vrlo. Pošto primakne Trojce i Hektora k lađama Zeus-bog. A na trojanski grad ne okrene blistavih više Očiju misleć u duši. Pođe koračajuć brzo. i os se ne okvasi mjedena ništa. pod nogama besmrtnim božjim Planine su se tada i brda tresla široka. 5 10 15 20 25 30 200 . dan) Boj kod lađa.

Posidon ohrabruje oba Ajasa. da čekaju svog gospodara Jednako. kad s hridi previsoke strme se vine. tj. dokle se vrati. koji se diči. Gdjeno mahnitac vodi junake. Ako i udara vrlo. pa on nikad i ne kaže da mu je Zeus otac. galamom u duši u svojoj se nadajuć lađe Ahejske dobit i kod njih junake sve poubijat. te ovdje Stali obojica hrabro i ostalu hrabriti vojsku! Tako bi vas dva njeg od brzoplovnih odbili lađa. Stasom Kalhasu sličan i glasom neslomljivim bješe. vidi se iz st. Boj u sredini. 2 Brze im noge dade i koljena i ruke ozgo. na noge puta im on nerazdrešljiva zlatna I neprelomljiva metne. Ali zemljomični bog Posidon zemljotresni hrabrit Stane ahejske sine izišav iz dubokog mora. Smisao dakle onoga što Posidon ovdje kaže bit će: Hektor sada žestoko juriša. Prvim tad Ajasima progovori ljutim po sebi: "Ajasi. Onda se bog ko jastreb hitrokrili digne. a da se Hektor nada u Zeusovu pomoć. poleti. 2 59-60. A. Jer će im nazuvčari Ahejci odoljeti svima. da j' Zeusa presilnog sinak.Homer: Ilijada 35 Tamo ustavi bog Posidon zemljotresac konje. Odrukud trojanskih ja se ne bojim strahovitih ruku. Štap ima Posidon u rukama kao znak svećeničke službe jer se bio pretvorio u Kalhasa koji je svećenik. "udari štapom" i tim ih objači. nego Prijamov. Kakono jastreb. Otpregne od kola njih i hrane im besmrtne baci. kao da je sin Zeusov. . slijediše uzaman plahi S bukom. vas ćete dva iz bijede spasti Ahejce Misleć na junački boj. Ako su veliki bedem i prešli veće Trojanci. iako ga potiče Zeus-bog!" Bog zemljotresac reče te oba udari štapom I srce velike snage obojici napuni njima. Prijamu sina. da ne stigne što nas odavde. 1 201 . kao da je siguran da će mu Zeus pomoći.te ode u ahejsku vojsku. 40 45 50 55 60 65 Trojci u skupu nalik na oganj il' na oluju Hektora. 39-135. Da jedu. 1 Ali vas dva bog naputio koji. nalični ognju Hektor. 39-205. a na bijeg ne misleć strašni. Da po ravnici goni i lovi ptičicu drugu. 2. Samo se prepadam vrlo. Tako Posidon laog zemljotresac ode od onih. Hektor nije Zeusov sin. 153-154. 54.

349-357. Ove je. poda mnom noge Obje se žure. Vidi se. Jer se ne nadaše više uteći zlu." Sin Telamonov Ajas odgovori njemu ovako: "Tako se ruke za kopljem strahovite također meni Trzaju. Dejpiru i još k Peneleju vitezu stupi. govorio krilate r'ječi: "Stid vas. Tako se ne htješe prije Trojanci nimalo sastat S ahejskim sa šakama ni s njihovom snagom. . kad odlažaše. bilo.vidi 1. vukovma i pardalma pl'jenom. Da će nam udariti Trojanci na naše lađe: Inače bježati znadu ko košute plahe. Koja srdita na nj brzoplovke lađe nam neće Nikako branit. ovo je dan Trojanci kad će nas svladat! Ao strahovito čudo i veliko očima gledam! Nikada prije to i ne pomislih. oj argejski! ta ja vam mišljah. "suze ronjahu". srce se diže u meni. što budu U šumi čagaljima. Nije ti Kalhas to pogađač u ptice i vrač. hrabreći njih. da odmah u borbu i kreševo zađem. Dotle je za njima bog zemljotresac ahejske sine Hrabrio. . "koji su srce krijepili". koji su srce kod brodova kr'jepili 3 brzih. Najprije k Teukru dođe i k Lejitu potičuć na boj. Što su već u četama preko veljeg bedema prešli. oj momci. neki bog od stanara na Olimpskoj gori. jer lako je bogove poznat. da će se zbiti. Strašljivi." Dok su se njih dva tu razgovarali besjedeć tako Bojnog veselja puni. Jad im je dušu svu obuzimo gledajuć Trojce. kad se razbježe. a sada Kod lađa koritastih daleko se od grada bore Zbog nevaljalstva vode i s nemara čitave vojske. Naličan vraču nama zapov'jeda kod lađa bit se.. 202 . Sada se meni samom u mojim grudima srce Jače uzneslo. pjev. 88. odmarali se. Vi da ćete se borit i spasti brodove naše! Ako l' se od boja vi povučete pogubnog sada.Homer: Ilijada 70 75 80 85 90 95 100 105 110 Od njih ga prvi sin prepozna Ojlejev brzi Ajas te sinu on Telamonovu besjedu reče: "Ajase. s junakom uzaman plahim. a i sam sa Hektorom želim se borit Sa sinom Prijamovim. tj. što bog im ga u srce metnu. Noge se trzaju meni odozdo i ruke ozgo. Toasu. već pušta ubijat se kod njih Trojancem. Motreć Trojance suze iz očiju ronjahu 4 oni. Od teškog truda njima već koljena klonuše svima. st. Jer kret božjih nogu prepoznadoh i golijeni Lako. al' Posidon Stupivši med njih stane da hrabri jake im čete. Ali ako i jeste u svemu doista krivac 3 4 84.junaštva u njima nema.

Opet ne valja nama povlačit se od rata ljutog. Tu se svijahu koplja. učiniti nemarom time Veće. 634-689.. Lijepo nije. a pred njima naprijed divni Hektor iđaše plaho ko s hridine okruglast kamen. Nego se poprav'mo brže. više se tad ne kotrlja. što se od borbe Povlači kukavica budući. a svi ste u vojsci prvi junaci! Ne bih se svađao ja sa čovjekom. dok na ravnicu Ne dođe. Ako se svrstali ko zid i jesu. Kojima ne bi. st. mislim. 5 Tako je časak Hektor prijetio. al' na vas se srdim Od srca. s'jekuć. ali će. pod njim planina Puca. što sad se junaštva vi i žestine Hoćete proći.Homer: Ilijada 115 120 125 130 135 Junak Atrejev sin Agamemnon silan daleko. tad stane Vrlo se blizu primakav. da će se k moru Lako kroz ahejske probit čadore i lađe. jerbo po izbor Najbolji staše junaci Trojance i Hektora čekat Štitom poklopivši štit i koplje nasloniv na koplje. Hektor uzalud kuša da probije ahejski bojni red. što njima mahahu ruke Smione. jer se je već porodila velika borba. 12. Al' kad naiđe on na redove guste. Upravo namjere svi i borit se htješe. Štit se sa štitom sasta i sa šljemom šljem i s junakom Junak." Tako ohrabrujuć bog zemljotresac skloni Ahejce. Al' ahejski sinovi odmah Mačevima na njega i kopljima dvoreznim udre Te ga otisnu dalje. popravljivo srce je dobrih. Ovu je poredbu prenio Vergilije u svoju Eneidu. 203 . borci izbliza. Jaki i grlati bojnik kod brodova bori se veće Hektor i vrata je već i zasunke slomio velje. ako je i brz. Sabiti udare Trojci. Ostan'te! Za dugo neće Ahejci uzbiti mene. da dođe. i on otetura uzmakav. 136-205. toliko se sabiše gusto. Okolo Ajasa dva se poređaju čete. ni Ares zabavit mogo. pjev. 5 140 145 150 137-142. Nek svaki vas stid i zamjeru u srce svoje Metne. Štono ga odvali zimska bujica sa ruba hridi Silnom vodom temelj podlokavši kamenu grdnom. Te on poleti uvis poskakujuć. Kad bi se nagnuli momci. daleko stane ga vika: "Trojci i Likijci vi i Dardanci. B. al' on leti bez smetnje. švrće. Tad on Trojancima vikne. Zlo ćete. Jerbo je Pelejeva pogrdio brzoga sina. konjogrivni šljemi dodirnuše sjajne branike. Ne bi ni razbivojska Atena.

te u kvrgu štita Pogodi Hektora Ajas i odrine silno. gdje se kaže da je Kteatov sin Amfimah unuk Posidonov. Dejfob. rani pod grudma. 206-207. da dugo Koplje. Hektor pohiti. Aktorion (gen. Sruši se. stane ga jek. što na vrh odasvud pogledne gore Mjeđu podsječen lišće na zemljicu spuštava nježno." Tako rekavši srce potače i volju svakom. pjev. sin Aktorov. Kteatu sina Aktorionu 6 . Nego pogledav napr'jed umače mjedenom koplju Jedva Teukar.Homer: Ilijada 155 160 165 170 175 180 185 190 195 Od moga koplja natrag uzmaći. kad jurnu. te Hektor Od mrtvaca uzmače od obadva. on natrag u Ilij se vrati. što svuda jednako krije. a Imbrije pade Jasenu sličan. Onda k ahejskim lađam. te onaj Amfimaha. koje se prebi. kad stupaše u boj. na njemu oružje zvekne. kod Prijama življaše njemu Mio ko njegova djeca. Aktorióna). al' Hektoru koža ne pokaže se. tj. Već se kopljača prebi pri kraju. Ali Hektor na njega. 393. pravi je njegov otac Posidon. Al' junak ovaj se natrag U jato svojih drugova povuče srdit veoma Radi pobjede takve i koplja. 204 . Sin Telamonov Teukar junaka ubije prvi Imbrija. Otac mu Mentor gospodar konjima mnogim Bješe. što čvrsto na čelu stajaše njemu. atenske vođe. u vojsci Trojskoj odličan bješe. slično je: Amfitrionov sin u 5. pred što će doći Ahejski sini. izbaci koplje. Prijamov sin. Divni Menestej i Stihije. jer bješe Mjeđu strahovitom sav obučen. I ne promaši štit. i njih odvuku Danajci. Štit od volujske kože. Teukar k njemu pohiti. na njemu zazvekeće mjedeno sjajno Oružje. kako se vidi iz st. Pred sobom Dejfob Držaše volujski štit i u duši se bojaše vrlo Koplja Meriona hrabrog. k čadorima ode. Njega tad sjajnim kopljem Merion gađati stane. sa glave Amfimahu da će junaku Skinuti šljem. Među Ahejce ponesu Amfimaha. Tako pade. ali Aktor je samo muž Kteatove matere. st. med Trojcima naprijed pođe Ponosa pun sa štitom. Lako je stupo i noge pod štitom micao dalje. na njega izbaci koplje Ajas. Ajasa dva pak 6 186.. što svuda jednako krije. ako li mene Herin gromovni muž u istinu predobri hrabri. i kćerju od inoče Prijama kralja Medesikastom se bio oženio. što ga je imao još u čadoru. al' koplje ga ne prodre dugo. da oružje skine. Ubode ga dugačkim kopljem Sin Telamonov i koplje izvuče. donese. Drugi se borahu ondje. Al' kad pohiti Hektor. a življaše Imbrij u Pedeju. Ali kad dođu Danajske lađe. i bijaše huk neutažljiv.

Nikoga plašljivost ni strah ne osvaja nit' se od borbe Povlači ikoji nas od lijenosti. "od drugara". .. jer jošte u boju Željaše se ogledat. 213. među njima Asija. . to se vidi i iz 16. st. hrabriš. ne kaže se. nego je valj'da Zeusu. Ajasi oružani držeći tako u visu Imbrija pl'jeniše njega. 206-672. 28.dakle je osim Mahaona i Podalirija (vidi o njima u 11. Zemljotresac jakosni njemu Riječ progovori (sličan po glasu Andremona sinu Toasu. Boj na lijevom krilu. već potiči svakog. Kao što lava dva bjelozubim kadano psima Otmu kozu i nju kroz šikaru gustu ponesu. Druzi donesoše njega. pjev. Svakoga. Idući od svog drugara 7 . Trojancima spremaše jade. Te on k ahejskim lađam. kopljanik slavni. Tada se u srcu bog Posidon razljuti vrlo. ponesu Imbrija med njih.. koliko Razbiram ja. ti neustrašljiv otprije junak. Kojima ahejski sini Trojancima pr'jećahu nekad?" Njemu Krećana vođ Idomenej progovori ovo: "Krivac. kamo ti pr'jetnje. Kronovu sinu premogućem. Tu da Ahejci daleko od Argosa bez slave padnu. koji je vlado Etolcima po svem Pleuronu I Kalidonu strmom.tko je taj drugar. A. Tamo se sastane s njim Idomenej. Iznad zemlje visoko u žvalima oni je nose. 206-401. Zato se ni sad ti ne usteži. o Toase. vidarima 8 tad Idomenej Ostavi njega i pođe u čador.Homer: Ilijada 200 205 Žestoki. i od vrata gojnog mu glavu Odreže Ojlejev sin zbog Amfimaha gnjevan i onda K njima se okrene i nju ko kuglu baci kroz mnoštvo. Pred noge Hektoru padne u prašinu glava junaka. Toase. jer mi smo ti svi vještaci u boju. "vidarima". ugodno tako. st. Što mu je pao unuk u pokolju ratnome ljutom. 3. koga vidiš od borbe gdje odstupa. Idomeneju. Nego si.) bilo u ahejskoj vojsci i drugih vidara (ljekara). Idomenej i njegov subojnik Merion ubijaju nekoliko trojanskih junaka. pjev. što iz boja ljutoga skoro Dođe u koljeno ranjen na pregipku oštrijem kopljem. k čadorima ode potaći Sinove ahejske na boj. 205 ." 7 8 210 215 220 225 230 211. te narod ga štovo ko boga): "Kretski svjetniče ti. b'jesni junaci. 833. nije ni jedan čovjek.

" Razumni njemu ovu Merion besjedu reče: "I ja imadem u svom čadoru i u lađi crnoj Mnogo odora trojskih.daleko ne borim se ja od dušmana. Nego se igrali psi na ovame na polju njime. 5-6. sva ćeš ih naći Gdje u čadoru mojem uz zidove sjajuć se stoje. A nas dva bi se borit i s dobrim junacima znali." Njemu Krećana vođ Idomenej odgovori ovo: "Znadem. Oružje krasno na sebe navuče i uzme koplja Dva te pođe nalik na munju. koje sam imo. po koplje po mjedeno baš je otišo. kakav si junak. Da ga donese. al' uzet ih nije mi blizu. Jerbo . koju Kronion Pograbi rukom te njom zavrti s Olimpa sjajnog Javljajuć ljudima znak. oj mjedenhalja Krećana kralju." Razumni njemu ovu Merion besjedu reče: "Oj Idomeneju ti. Kad se i kukavci združe. ako smo i dva.u borbi med prvima stojim. pjev. Zato imam kopalja. i jaki progovori tad Idomenej: "Brziću. pak muči oštrice tebe kopljano. Da ga donesem. Kada sam Dejfoba u štit junaka pogodio drskog. Kad se u ratu borim. S prsiju. tj. kada je trčo. da s uma žestinu sam smetnuo svoga. 206 . Gdjekoji valjda Drugi od Ahejaca mjedenhalja ne vidi mene. sa junaka ih ubitih skidam. vidi 1. Subojnik s njim se Merion sastane dobar Blizu čadora. Čemu si došao amo izišav iz pokolja bojnog? Jesi li ranjen. Imam šljemova. već želim da zađem u borbu. A kad u krasni svoj Idomenej dođe u čador.Homer: Ilijada 235 240 245 250 255 260 265 270 275 Njemu odgovori bog Posidon zemljotresac ovo: "Nikad se onaj čovjek ne vratio kući od Troje. najdraži druže. Kada se bojna svađa zapodjene. Molov sine Merione. Trojanska koplja su to. a zrake joj vrlo se sjaju: Tako je blistala mjed Idomeneju." Tako rekavši bog u poslove vrati se ratne. od koristi ne bismo l' bili. 9 Koji se od volje svoje iz borbe povlači danas! Nego oružje uzmi i hajde. imam i oklopa sv'jetlih i sjajnih. Idem. ti da me vidiš. al' mislim. kvrgaša štitova imam. drpajući njegovo tijelo. jer svoje prelomih. nama se valja Žuriti. Ne mislim ni ja.mislim . st. nije l' ti gdje u čadoru ostalo koplje. junaštvo njihovo vr'jedi." Njemu Krećana vođ Idomenej odgovori ovo: "Hoćeš li jedno koplje il' dvadeset. govoriti čemu ti treba? Ta da se kod lađa svi mi boljari u zasjedu kupit 9 233. Nego u junačkoj slavi .. Ili mi dolaziš od kog glasnikom? Ja u čadoru Svojem ne želim da sjedim.

iako je snažan veoma. sad onoj. Jer da strijela tebe u borbi zgodi il' rani. Al' ne govorimo više stojeći ovdje ko djeca Luda. Kao što u boj stupa ljudomora Ares. što je vještinom Streljačkom prvi od sviju i valjan u kreševu zbliza. Bit će mu muka. kad jednoć u zasjedu junačku sjedne. a sada onako u zasjedi m'jenja Obraz rđi. niti se straši Odviše on. koliko su slabi na lijevoj strani. ." Njemu Krećana vođ Idomenej odgovori ovo: "I drugih ima. Molbe im ne slušaju. iako želi u borbu. ma bio vojevati željan u duši. "toliko da su igdje slabi". Gdjeno se vidi. pobjedom. preko mjere da to ne zamjeri nama još tkogod. Nego u čador idi i uzmi silovito koplje. Jer ti bi među rtnike u njihovo hrlio društvo.već ako na lađe naše Brze ne pusti sam bog Kronion gorući požar. nego bi pala il' u prsi ili u trbuh." Reče. jedno su Efirci. Oni iz tračke zemlje u oružju idu u narod Efirski ili u narod u junački flegijski idu. toliko Da su dugovlasi igdje Ahejci slabi 11 u boju. koji su u ratu među sobom. Srce mu vrlo lupa u grudima. Prvi započne riječ Merion drugom junaku: "Deukalionov sine. Nego čučeći sjedi na nozi sad ovoj. a oružani u blistavoj bijahu mjedi. "jedne proslave samo". Sad se ovako. Koji uplašit zna i mukopatna mnogog bojnika. 11 309-310. a drugo Flegijci. tj. 303. gdje se junaštvo raspoznaje najvećma ljudsko.Homer: Ilijada 280 285 290 295 300 305 310 315 320 10 Stanemo. sjedit na miru srce mu ne da. te Aresu brzom Merion nalični hitro Uzevši iz čadora mjedokovno koplje potrči Za Idomenejem boja veoma željan u duši. jerbo se svojim Kerama nada. i sve mu u ustima cvokoću zubi. a druge pobiju. tko je junačina. već jedne proslave samo: 10 Tako je stupao vođ Idomenej i vođ Merion U boj. 207 . Hektora. Ona ti nikako ne bi u zatiljak niti u leđa Pala. i njega Jakosni njegov sin neustrašljivi Fobos slijedi. kud misliš poći u metež. tj. tko li je plašljiv. Ali se ne m'jenja obraz junaku.Srcu se tu tvom ne bi ni rukama zabavit moglo. One dvojice snagu i strahotne ruke nadvladat Te zapaliti lađe. Ti ćeš se onog naganjat. Da li na desnu stranu po vojsci ili po sr'jedi Ili na l'jevu stranu? Jer nikako ne mnim. To su Ajasa dva i Teukar. Prijamu sina. Nego se želi brže u boju pogubnom naći . što mogu posred lađa branit Ahejce.

Gdje ih biju Trojanci. nad vojskama njih dva 12 Pružahu naizmjence razglobivši koljena 13 mnogim.pogubi ljudskoj . u oružju umjetnom oba.zastrše dugačka koplja. I premda bijaše prosjed." Reče. Obje se pobiju vojske pri krmama ahejskih lađa. Trojance natjera u b'jeg. Jedan povikne drugom u vojsci i pođu na njega. Jednako krvavog rata i borbe žestoke uže.. I vjetri zajedno grade od prašine oblake strašne: Tako se oni u boju sukobiše. sad drugi pobjeđuju. Ali je stariji Zeus i znade više u duši. Zato se bojao javno Posidon svađat se s njime.Homer: Ilijada 325 330 335 340 345 350 355 360 Ali čovjeku ne bi ustupio sin Telamonov Nikakvu. Njega i subojnika. veoma smjelan bi bio. dok ne prodru tamo u vojsci. 12 358-359. Istog su plemena njih dva doduše. Kad Idomeneja vide Trojanci nalična ognju. da vidimo brže. te sad jedni. u rukama njihnim. željahu mjeđu Oštrom da jedni druge pos'jeku u vrevi ratnoj. Da l' ćemo drugome slavu il' drugi će pribavit nama. Nego Tetidu samo i junačkog proslavit sina. Slika je ova nespretna. Jer Otrioneja ubi. st. kud onaj je reko. 208 . Koje se ne da razdr'ješit ni pretrć. Kada šetaše vojska. kad najviše ima po putima prašine svuda. Kad bi se pobili zbliza. bješe mu žao. On ni od razbivojske Ahileja pobjego ne bi. istoga roda. Tko bi se muci toj veselio nimalo tužan! Različnih misli do dva silovita Kronova sina Spremahu jade mnoge i tugu junacima tada: Zeus je pobjedu htio Trojancem i Hektoru divnom Proslavit hoteći brzog Ahileja. na Zeusa se srđaše vrlo. i mnogi s pravom drže da je stihove 358-360. ali sasvime Uništit nije htio pod Ilijem ahejsku vojsku. iz Kabesa kojino bješe. koji je smrtan i jede Demetrin hljebac. Koja meso sijeku. 13 360. Lijevo kreći ovako pa vojsci. U bici . a oči Zasljepljivo je sjaj sa rpjedenih kaciga sv'jetlih I sjaj oklopa novih i glatkih štitova sjajnih. Kao kad vjetrovi stanu fijukat. te navali bura Onda. te Aresu brzom Merion nalični hitro Krene. "razglobe koljena". Koji se oružjem dade salomit i kamenjem veljim. umetnuo poslije kakav slabiji pjevač. al' njega natrčo ne bi. vidi 4. Nego je kradom nalik na čovjeka hrabrio čete. A Posidon je bog med Argejce došo izroniv Kradom iz pjenastog mora i hrabrio. 469. "uže rata i borbe" pružaju Zeus i Posidon nad Trojancima i nad Ahejcima. Tad Idomenej skočiv med Trojće i Danajce viknu. pjev.

da ne treba za vjerenicu dati roditeljima darove (vidi o tome u 11. a subojnik njegov ih držo. al' taj preteče Njega i u grlo rani pod bradom. obreko dat je. hajde k lađama da te darujemo jer i mi znamo darivati vjerenike (vidi u 11.. Ali de kod lađa da se moroplovnih poradi svadbe Mi sad dogovorimo. pjev. a onaj se pohvali veleć: "Oj Otrioneju.). st. Sjajnim tad kopljem njeg Idomenej gađati stane. tj. Antiloh. preleti mu naskroz Koplje. Oklop mu ne odolje. Sarkazam se i inače nalazi u Ilijadi kad koji junak ubije koga u boju. zgodi. visoko dok stupaše.. zato se Prijam privolio. i obeća djelo Veliko. 364. pošto se rat proglasio. "nek mu se da bez darova". pjev. te mu ruke u prašinu krvavu padnu. I upravljaču se pamet pomete. kada bi s nama Ti razorio Ilij. izvršili i mi bi tebi Te bismo tebi iz Arga izveli najljepšu kćercu Atreju sina i njom te oženili. Te se ne usudi konje okrenuti natrag. u 16. kod lađa ćemo ti mrtvu skinuti odoru. Sruši se. i oklop Njegov ga ne obrani. u trbuh mu prođe oštrice. "za ratnim glasom". vidi npr. 244-245. u trbuh mu prođe oštrice.Homer: Ilijada 365 370 375 380 385 390 395 400 Koji je došao u rat odskora za ratnim glasom 14 I kćer Prijamovu Kasandru najljepšu licem Tražio. st. da će Ahejće preko volje njihne od Troje Odgnati. drvodjelje koju u gori Za građu podsjekoše lađenu bradvama oštrim: Tako se izvali. uime darova obećava ovdje vjerenik da će odagnati Ahejce ispod Troje. nek mu se da bez darova 15 . 457. a on ti kćercu Obeća. Krčeć uzdodrža padne iz dobro građenih kola. 745-750. 14 15 209 .). legne pred konje i pred kola onaj Jaukne. koju je imo. što obreče Prijamu. u kojem je žitelja mnogo.. junačine Nestora sinak. Koplje baci i njega. A on se vjerujuć tom obećanju borio za nju. 16 347-382. Dardanovu potomku. stane ga jek. te kako se hrast il' topola na zemlju sruši Ili omorika vitka. al' iduć pred konjima pješke Asije dođe onog osvetiti. 366. tj. Idomenej se sarkastički ruga jadnom Otrioneju. pjev. 244-245.. Ako si doista voljan izvršiti sve. konji su njemu Brektali niz ramena. od ruku Pobjegav neprijateljskih. st. Njegove konje Antiloh. K nazuvčarom Ahejcem izvede iz trojanskih četa. u 14. više od sviju hvalim te ljudi. Kopljem ga po sredini probode pravo. tj. On Idomeneja šćaše pogoditi. st. smioni ratnik.. pjev. sve to obrekli. jer n'jesmo zli darovači!" 16 Rekavši to Idomenej povuče za nogu njega Po ljutom kreševu onom.

što svuda jednako krije. mislim. On se u duši veselit. Al' Idomeneju blizu veoma pristupi Dejfob Asija žaleć te sjajnim na njega baci se kopljem. U jetru pod srcem rani i razglobi koljena njemu. što zet je bio Anhisu. kad se koplje njega dotače. 402-672. K lađama prostranim onog ponesu. vidi 8. kad u dom Aida vratara Jakoga pođe. Za taj se zguri štit. pa zadrhta i rt kopljani. "dva štapića". što jednog pridružih pratilca njemu!" 18 Reče. Onda se prodere Dejfob i sebe pohvali vrlo: "Asije lje ne leži neosvećen. Mirno je stajao on i sred pisiju kopljem ga zgodi Junački Idomenej te razdere oklop na njemu Mjedeni. Nego željaše on il' Trojanca kojega mrakom Pokriti crnim il' sam Ahejce štiteći pasti. Srce je drhtalo jošte. Srcem i djelima svojim. 193. stane ga jek. Al' Idomenej srce umiriti veliko ne htje. a ječo je teško. Eneja i Paris dolaze u pomoć s desnoga krila. Ljuta bitka. Alkatoja hrabrog. Nego pogledav napr'jed umače mjedenom koplju Onaj. Sruši se. i štapića dva 17 iznutra bjehu na njemu. Njega Posidon bog Idomeneju ubiti dade Sjajne mu oči zanesav i koljena b'jela mu sputa. zabode se u srce koplje. i zato se oženi njome Najbolji junak. pjev. u Troji u širokoj štono ga bješe. Ali iz teške ruke ne izmetne uzalud koplja Dejfob. Smakne. Nego kakono stup. Aidu se kaže "jaki vratar" jer dobro čuva tvrda vrata u podzemnom svijetu da nitko ne može izići na gornji svijet. Kćer najstariju tog Hipodamiju uze za ženu. 415-416. a niti pobjeć. Već ga braniti stane trčeći i štitom ga kriti. Koju od srca otac i gospođa ljubljaše majka U kući. st. 407.Homer: Ilijada B. ko stablo. kad koplje ga rastrga sasvim. Onda se do dva mila drugara uprte ondje: Ehijev sin Mekistej i s njime divni Alastor. Onda miloga sina Esijetu. Kožama volujskim štit je i junačkom obavit mjeđu Bio. te preleti koplje nad njime. Al' tad zazvekeće muklo. Zeusa gojencu.. i njegova hvala zaboli ljuto Argejce. jer je ljepotom nadmašila vrsnice svoje. 17 18 405 410 415 420 425 430 435 440 210 . Muklo zabreči štit. jer sakri se za štit. A najvećma srce Antilohu okrene hrabro. Ali i žalostan on ne zaboravi svoga drugara. nego će. Hipasu sina. Jer nit' mogaše natrag uteći. a on prije od njega smrt je odbijo. već ljudma pastira Hipsenora. što lista visoko.

A Idomenej se prodre i sebe pohvali veleć: "Dejfobe. . veoma Ja se Eneje bojim brzića. svjetniče ti o trojanski. te gomilu veliku ljudi Čeka na samotnu mjestu. Ove je hrabreći njih govorio krilate r'ječi: "Ovamo. što dolazi na me. kopljanik slavni. Al' onoga strah ne uhvati kao dječaka. ej da smo vršnjaci nas dva. Dejfob pristupi k njemu i reče mu krilate r'ječi: "Enejo. da li mi računamo pravo Ahejci Trojicu ubiv 19 za jednog? Ta sam si se hvalio sada. Oči njegove ognjem sijevaju. Brzog bojnika Eneju i povikne svoje drugare Videć Afareja. Otrioneja. korisnije da će mu biti: Da po Eneju pođe. druzi. sada ti valja Zetovo 20 tijelo branit.. Kopljanik slavni je njeg Idomenej ubio sada." Reče. . tj. Asija. 464-466. 211 . 474."za jednog". jer se je udilj na Prijama srdio divnog. Što med junacima njega junaka častio nije. Kakva smo srca." Tako mu reče i gane u grudma mu srce. Zet budući malog othranio u kući svojoj. pjev. Budalo! Nego meni nasuprot stanider sada. videć Askalafa. Nego hajdemo branit Alkatoja. kakav Zeusov potomak dolazim amo. Koji je vrlo jak u borbi junake ubijat. i sama ded branite mene. tad brzo 19 20 447. Da vidiš. a amo dovezle me lađe Na zlo tebi i ocu i ostalom narodu trojskom. Dejpira jošte. Alkatoja.Homer: Ilijada 445 450 455 460 465 470 475 480 485 Onda ustavi Ares siloviti polet od koplja. tj. a leđa sve mu se ježe. Minos je rodio pak nezazornog Deukaliona. U vojsci ga nađe gdje stoji Zadnji. Nego ostane stalan ko vepar gdje u planini. "trojicu ubiv". u najjačoj snazi. za Hipsenora.poleti Na Idomeneja tada Eneja boja veoma Željan. il' sam da pokuša sreću I misleć tako smisli. Ratnim bukačem Antilohu on i Merionu vikne. Kreti čuvara. A taj je rodio mene. Ovdje "zet" znači: sestrin muž. Koji se u snagu uzda. st. Zeus je Minosa prvog porodio. koji je tebe. a Dejfob stane u duši misliti dvoje: Bi li uzmakavši natrag od Trojaca junačkih kojeg Za druga uzeo sebi. i zube brusi Nakan da brani sebe od pasa i od lovaca: Tako počeka tad Idomenej. On je svoje dobi u cv'jetu. imadeš li za rodom tuge. da ljudima mnogima vladam U kretskoj širokoj zemlji. vidi u 5.

u duši se pastir veseli. jer ne dopušta Zeus. 212 . Jedno bi Idomenej a drugo Eneja . i koplje mu kroz pleći prođe. Koji su s njime bili čelovođe trojske. Na Idomeneja prvi Eneja izbaci koplje. ili ja njega!" 21 Reče. vidi 8.). Tako se srce u grudma Eneji veselilo mnogo Videći. kad zalud izletje iz žilave ruke.pred svima Jedan drugoga htjede probosti nemilom mjeđu. Dejfoba ktome. 21 485-486. a on se srušiv u prašinu šakom se zemlje Hvati. hoće da kaže Idomenej. a oni miso u duši imajuć istu Stanu nablizu štite naslonivši svi o ramena. st. "da poleti za svojom strijelom". 362. A s druge strane svojim drugarima vikne Eneja Videć Agenora divnog i Parisa. 23 522. Da mu je mr'tav sin u borbi ostao ljutoj. odmah bih se pustio u boj s njime. ne znaše tada. vidi 2. 24 525. pjev.. pjev. kad jediti u mnoštvu gađahu druge. dugosjeno tad Idomenej koplje izvuče Iz mrtvaca. Kad se povlačio sporo. koji se ljuto na njega srdio udilj. 23 Već u oblacima zlatnim na olimpskom sjeđaše vrhu Ustavljan Zeusovom voljom. a Eneja je još mlad. na prsima strašno je njima Zvečala mjed. al' nije s ramena mu mogao krasno Oružje uzet.da sam ja Enejinih godina. Askalaf je sin Aresov. U prah se sruši Askalaf i zemlje se uhvati šakom. 24 Oko Askalafa tad se junaci boriti stanu. te koplje Enejino u zemlju zađe Zavitlano. Ali ga ne zgodi ni tad. "ne mogoše poći". jer sila na njega se sipaše str'jela I jer mu ne bijahu već stalni pregibi nogu. i narod Za njima pođe onako. kaže Idomenej koji se približuje starosti. Oko Alkatoja tad se junaci boriti stanu Kopljima dugim izbliza. tj. ne bih tražio vaše pomoći. Ali pogledav napr'jed umače mjedenom koplju Tad Idomenej. al' u boj ne mogoše poći. Kad mu iz boja noge ne mogoše pobjeći brzo. Enijaliju sina. te bi svladao ili on mene ili ja njega. i ostali besmrtni tu se Bogovi nalažahu. 512-513. Ares siloviti. ko ovce na pojilo s paše Kada za ovnom idu . "da smo vršnjaci". za njime baci se kopljem Dejfob. Ubojna čovjeka dva na Aresa obadva nalik. jer je već prosjed (vidi st. Askalafa udari kopljem.. da ide naprijed ubijajući Trojance.Homer: Ilijada 490 495 500 505 510 515 520 525 Slavno bi mene on nadvladao. vikač gromoviti. st. u drob mu koplje Prođe. 5-17. . A Idomenej zgodi Enomaja baš po sredini Trbuha ispupak prebiv od oklopa. Nit' da za svojom strijelom poleti 22 nit' da odbježi. kako za njime nagrnu veliko mnoštvo. Zato je stojeć odbijo od sebe nemili danak. 22 513.

dušogubna smrt oko njega svega se saspe. Tu mu se koplje zabode. i u štit baš po sredini Udri izbliza navaliv. Ali Aresu brzom Merion nalični skoči Te ga udari kopljem u mišicu oštrim . ods'ječe mu čitavu žilu. i kopljem Rani ga između pupka i između sramnoga mjesta. unuka Nelejeva. Od smrti bježeć Adamas med drugove utekne guste. dakle je Antiloh praunuk Posidonu. Rođeni Dejfobov brat. sina Nestorova. već njime Jednako mahaše vrlo. Pa ga zaletjev se rani. Ali u nježno t'jelo ne mogoše nikako mjedi Nemile zabost. i bijaše huk neutažljiv. kad uzmicaše. Uto spazi Antiloh Toona gdje se odvrnu. A Polit.. Spazi. il' na njeg navalit. 14. koji su bili ostragu za poljem bojnim. kako će koga pogodit. jer bog Posidon zemljotresac sina Branjaše Nestorova u gomili onoj strijela.. kud smjera Antiloh. Drugi se borahu ondje. pjev. Ali ga stigne Merion. koga u gori 554-555. Nju mu svu presiječe. kako se vidi iz Odiseje. Posidon brani Antiloha. po sredini pograbiv brata Iz vreve zle ga ratne izvuče. pod njime padne Adamas Te se bacati stane ko junac. 240-256. st. te treslo se.i zvekac! Na zemlju cjevasti šljem iz ruku Dejfobu padne. natraške sruši se Toon U prah i ruke on prijateljima milima pruži. Ali u vrevi onoj Adamas. na zemlji ostade drugi. krv mu je tekla iz ruke ranjene skoro. Na stranu glava mu klone. upravljač stajaše kod njih. Poskoči iznovice Merion na jastreba nalik Te on iz mišice ozgo izvuče Dejfobu koplje. Gdjeno najgora smrt jadnicima smrtnima biva. a on u duši Gledaše. a Nelej je sin Posidonov. Pak se u jato svojih drugova povuče. Uz njih sjajna kola. koplje mu nije na miru bilo.Homer: Ilijada 530 535 540 545 550 555 560 565 570 Dejfob kacigu sjajnu Askalafu trgne sa glave. Ko ožeženi kolac u štitu Antiloha osta Dio jedan od koplja. Tad na Kaletoru sina Afareja skoči Eneja. Grkljan mu prereže kopljem (k Eneji okrenut bješe).od bola teško Ječaše. Skoči Antiloh i stane sa pleći mu oružje skidat Sve se ogledajući. Trojanci koji odakle Opkole njega i u štit u blistavi stanu ga gađat. . Koja do vrata c'jela uz leđa idući teče. dok ne dođe k brzim Konjma. 25 213 . već med njima sveđ se Vrtio. Oni Dejfoba u grad odvezu. 25 Nije dušmanima bio daleko. Asijev sinak. odleti mu i štit iz ruke I šljem. al' mrkih kosa Posidon Otupi njemu oštrice ne dajuć mu ubiti onog.

a krvave oči baš pred noge padnu mu u prah. Te mu je sukanom dobro poveza ovčijom vunom Od praće. Odbita na zemiju padne sa glave mu ona. apostrofa. Jer štit ga ustavi širok. Helen Menelaja tada u ispupak oklopa zgodi Str'jelom kod prsi. te kosti Pisandru Puknu. U luk se mjedeno koplje junaku kroz ruku zadre. grlati bojnik. dok nije Merion mu izvuko koplje Iz kože bliže pristupiv. Ali ga mjedeno koplje probosti naskroz ne može. al' njega.Homer: Ilijada 575 580 585 590 595 600 605 610 615 Užima svezan pastiri preko volje njegove vuku Na silu. 128. Helen Dejpira zgodi izbliza velikim tračkim Mačem u sl'jepe oči i kacigu razbije na njem. S klincima srebrnim mač povukavši Atrejev sinak Na Pisandra potrči. na vrhu. U ruku zgodi.. Al' ga povela huda sudbina k smrtnom skončanju. Grlatog bojca Atrida Menelaja osvoji žalost. Kad se već sukobe njih dva. a nju je na luku držao glatkom. a Helen na luku povuče pregibak tada. i mrak mu se na oči spusti. Od smrti bježeć Helen med drugove utekne guste Objesiv ruku. a vijač uzmahuje krepko: Tako se naočitom Menelaju oštra strijela Silno od oklopa odbi i od njeg daleko odletje. Pobjedi nadajuć se Pisandar veseo bude. pjev. il' grah kad leti iz široke lopate ondje. pri kraju koplje se prebi. vidi 4. Da ga. Al' ga iz ruke Agenor junačina izvadi njemu. ti u pokolju pogubiš strašnom. Branik gustogrivog šljema Pisandar Menelaju odbi Pod grivom samom. 214 . st. Helena Atrejev sin Menelaje. Tako se ranjen Adamas bacao malo. Vjetar zviždeći duše. a drugi strijelom od svoje tetive. Menelaje. al' ispod štita Pisandar Lijepu sjekiru uzme od dobre mjedi sa glatkim Dugim od masline drškom. kad je pristupo. zalete se najedno oba. 26 Kada se jedan drugom nablizu primaknu oni. al' od njeg oštro'rta str'jela odleti Kao što kada bob crnokožac leti na gumnu Velikom. i u njoj jasenovo vukući koplje. Onda na naočitog Menelaja pođe Pisandar. Te on Helenu pr'jeteć junaku oštro zavrti Koplje. koju je kralju u rukama subojnik držo. A Pisandar onda Menelaja pogodi u štit. i koplje mu na stranu ode. pogodit oštro'rtim kopljem Željaše jedan. 26 603. Ali ne dugo. Mrak se Dejpiru crni navnče na obje oči. i tad je Valjanu ahejski mnogi ponese med nogama bojnik. Promaši Atrejev sin. Nad nosom zgodi Menelaj u čelo.

da mu kožu ne zareže tkogod. al' borbe Trojanci se zasitit neće!" Tako nezazorni rekne Menelaj i oružje s onog Krvavo uzme i svojim drugarima njega predade. a ona vas počasti pred tim. iako je vrlo želite! Oče o Zeuse. Ženu ste vjerenu moju odvezli drsko i blago Veliko s njom ste odvezli. za ocem je pošao milim U boj pod Troju. tj. 576-579. tebe od bogova sviju i ljudi Ponajmudrijeg vele. a Helenu i blago vratiti. Od smrti on bježeći med drugove utekne guste Obzirući se svud.) za koga se u 5. pogrdili mene ni teške Srdžbe ne bojeć se Zeusa gromovitog gostinskog boga. "otac". pjev. i ljubavi i sna. al' natrag u očinsku zemlju ne dođe. Atrejevome sinu ubode on po sredini Štit iz blizine. Al' ćete prestat od borbe. jer odmah u st. Pjesme se zasiti slatke i igre napokon divne. Na zemlju klone on i u rukama milih drugova Izdisat stane dušu na zemlju izvaljen ležeć Ko crv. Koji će jednoć grad razoriti strmeni vama. Toga se svatko više u duši žeti nastadit Negoli rata. Ali kad uzmicaše. Onda se Atrejev sin med rtnike um'ješa opet. od tebe je nastalo sve to! Kako povoljuješ ti zločincima trojanskim ovim. ali oni vole ratovati! 28 658. 660-672 ubija Paris jednog Ahejca kao u zamjenu za 215 . a Menelaj mu na prsi petom Stane i odoru skine te ktičući besjedu reče: "Od lađa Danajaca brzokonjika odstupit Vi ćete ipak. 27 622-627. 643. nenasiti ratni! Nikakve nije vam bilo sramote dosta ni rugla. Imenom Harpalion.. otac 28 je njih pristizavao lijući suze. Trojci o drski. 27 A sad na lađe naše moroplovke bacit želite Pogubni oganj i ahejske sve poubijat junake.Homer: Ilijada 620 625 630 635 640 645 650 655 Savi se. st. a krvca je tekla iz njega i kvasila zemlju. da je Harpalion "bez zamjene pao". Kako ste. odveo Helenu i blago Menelajevo. Ondje na njega sin Pilemena naskoči kralja. ne mogu nikad Jednako krvavog boja i pokolja zasitit sebe! Svega se zasiti jednoć čeljade. 659. to prenosi Menelaj na sve Trojance. Okolo njeg Patlagonci junačine strče se odmah Te ga u kola metnuv odvezu k Iliju svetom Žalosni. sruši se on. Pilemen (vidi st. Kojim je svagda srce bezakono. Merion strijelom ga rani Mjednom u desno meso a str'jela mu naskroz proleti Ispod kosti te odmah i mjehur prereže njemu. Što je učinio Paris sa svojim društvom. al' naskroz probosti ne mogne kopljem. zle vi oj kuje. jer su se Trojanci već mogli odavno oprostiti Parisa. tj. kaže da je ubijen nije dakle mogao četvrti dan izatoga plakati za sinom. osim toga nemaju pravoga smisla ni riječi u st. a misli da ima i pravo.

673-837. Jer mu u narodu silnom paflagonskom prijatelj glavni Bješe. Boj u sredini. Bješe u vojsci neki Euhenor. Ili kod ahejskih lađa pogubiti da će ga Trojci. Hektor je stajo. ni čuo ni znao nije. Gdje Protesilaj i Ajas povučene imahu lađe Na brijeg pjenastog mora. Da nije pošao s ostalim Grcima pod Troju. Filejev sin. Bjehu i odabrani Atenjani. čestiti Bijas i Stihij. poslije netko umetnuo ne opazivši protivurječja s navedenim mjestima. ljubimac Zeusov. Da će u kući svojoj od bolesti umr'jeti teške. da ništa ga boljelo ne bi. vođa im bješe Sin Peteojev Menestej. i Amtion bješe i Drakij. Epejci su također sv'jetli Hektorov nasrtaj silni odbijali od lađa ondje. a s njime pođoše jošte Fidas. tj. morao bi platiti globu. otkupiti se. Jer mu je često dobri Polijid govorio starac. Ali ne mogoše divnog i plamenog Hektora odgnat.Homer: Ilijada 660 665 670 Ali je mrtvi mu sin u boju bez zamjene pao. što duge haljine vuku. junaci i njihovi konji Najžešći bili su tu u borbi. 673-753. 29 669. i mjedenu str'jelu zbog njega se ljuteći pusti. pod uho njega kad pogodi Paris. Zato se uklanjo on i globi ahejskoj teškoj. bogat i čestit. On je doplovio za smrt za svoju znajući ljutu. Da mu pogiba čeljad od Argejaca na strani Od lađa l'jevoj. Lokri i Ftijci s njima. a poviše lađa je bio Najniže sagrađen zid. kroz vrata i kroz bedem kuda je bio Skočio danajske guste štitonosne redove probiv. Beoćani ondje I s njima Jaoni bjehu. Pulidamas ga svjetuje neka uzmakne i neka se dogovori s drugima. Za njim se ubitim vrlo u duši razljuti Paris. Pod čeljust. Hektor ne može naprijed. Tako se ondje oni ko živi borahu oganj. i mrska ga obuzme tmina. Harpaliona. Epejcima vođa Meges. 675 680 685 690 216 . Hektor. sin Polijida Vrača. izleti Brzo iz njega duša. Sva je dakle prilika da je stihove 658. 4. A. 29 Ktome i bolesti mrskoj. Jer zemljodržac bog zemljotresac hrabraše tako Argejsku vojsku i snagom uzato je branjaše svojom. a dom je u Korintu imo. i 659. i brzo Ahejci slavu bi stekli.

i štit mu primahu oni. Al' Telamonova sina drugari slijediše mnogi. te oni Gađahu mnogo Trojance i čete lomljahu njihne. a sam mu svaki i vr'jednost najbolje znade. i oni se oba niz brazdu Žure. Hektore. jer su kraci praće bili načinjeni od vune. 30 217 . jerbo srca za kreševo nemahu blisko. Ti su u oružju bili pred četama junačkim ftijskim. Sami dobri junaci. Kad bi mu umor i znoj osvojio koljena veće. u praće. al' daleko od očinske zemlje Živje u Filaki on. K Hektoru smjelom da nije Pulidamas stupio veleć: "Nikako opomena da slušaš. Zato i mudrošću hoćeš pametniji od drugih biti. Nego su pošli pod Ilij u lukove uzdav se svoje I u sukanu dobro u ovčiju vunu 30 . nećeš! Kad ti je prvome bog izručio poslove bojne. Jednom je igranje dao. Ajasu bio je brat. Ajas Ojlejev sin brzonogi nimalo nije Od Telamonova sina od Ajasa bivo daleko. a znoj im silan Podno rogova curi. a jaram ih glatki i jednog i drugog d'jeli. Tada bi trojanske čete od brodova i od čadora Sramotno bile uzmakle k vjetrovitom Ilijskom gradu. Podarko bijaše sinak. Al' sam nikako svega polučiti zajedno ne moš. Lokrani gađahu krišom ostragu. Drugi se sprijed junaci u oružju umjetnom tada Borahu s oklopnikom sa Hektorom. Na boj Trojanci Sada mislili n'jesu. a drugome kitaru. Jednom je u gruđi Zeus gromoglasni metnuo razum Čestiti. pjesmu. Ifikla. "i u sukanu dobro u ovčiju vunu". s narodom trojskim. Nego kao što dva rumendlaka na njivi vola Vuku složeni plug jednodušno. Jer bog je u ruke jednom izručio poslove ratne. Filaku sina. vidi st. A plug reže razor oranici: tako su njih dva Stupivši jedan k drugom veoma stajali blizu.Homer: Ilijada 695 700 705 710 715 720 725 730 735 Ustrajni ratnik Podarko i Medon vođahu Ftijce. A ja ću sada reć. A sina Ojlejeva junačinu Lokrani n'jesu Pratili. 599-600. Mjedenih imali n'jesu gustogrivih kaciga oni Niti jasen-kopalja ni štitova oblastih krasnih. Medon Oileju bješe božanskom od inoče čedo. A junačine Trojci uzišav na zidinu veće 717. tj. jer brata maćesi svojoj Eriopidi ubi. što ga mnogi imadu ljudi i mnoge Spasava. što Ojleju bijaše žena. što se meni najbolje čini: Svuda se ratni okrug razgorio okolo tebe. Među Beoćani bili su boj i branili lađe. jer str'jele su sve ih pomele.

i Dejfoba potraži s njima. st. nije dakle mogao ovdje skočiti iz kola. Vičući lećaše on kroz Trojance i pomoćnike. . Hirtakov sinak. boljare na iskupu drži. Onda ću vratit se opet. A drugi pogođeni i ranjeni pred zidom bjehu.. kad pravo onima rečem. Jer nezasitni ratnik kod brodova jednako čami. Asijev sin Adamas i Asije. Ako nas ushtije. I pristupajuć k njemu progovori besjede ružne: "Nesretni Parise. 754-837. a gdje je i Helen sileni vlastelj. Asija." B. prvi ljepotico. 755 760 765 770 Reče i uzrastom nalik na snježno brdo poleti. Gdje ti je Dejfob. Asiju sina. nego se borio pješke. snažnog Adamasa. I s kola odmah on u oružju na zemlju skoči. Zatim potraži još med rtnicima. Da nam jučeranji dug naplatili ne bi Ahejci. ženaru ludi. vlastelja. 32 764. Taj je stih poslije umetnut. da prigledam poslove ratne. Ne mislim da će se boja okaniti ikada posve. ne bi li našo Helena. Pulidamase. Hektor hotimice pretjeruje samo da Parisa što jače podjari. Tad bismo dobro se mogli dovinuti savjetu mudru. sada te smrt zacijelo prijeka čeka. među lađama se rastrkav. i besjeda ta se valjana Hektoru svidje. Nego uzmakni der ti i pozovi amo boljare. Nato pohrle svi. Nego kod lađa skrajnjih kod ahejskih ležahu jedni Život izgubivši svoj pobijeni od argejskih ruku.Homer: Ilijada 740 745 750 Jedni u oružju opet odilaze.ili nam valja Čitavim od lađa otić odavde. Hirtaku sina. Jer ja se bojim. pjev." Reče. 32 Na l'jevoj plačnoga boja na strani ubrzo zatim Nađe Aleksandra divnog ljepokose Helene muža. drugi se bore (S mnogima njih malina). kad poklič njegovu čuju. 33 772-773. pa onda obojica krenu u sredinu u najljući pokolj. bog objačiti. ranjenici su se uklonili u grad ili su odneseni. 81. K Pantojevome sinu Pulidamasu junaku. Nađe ga gdjeno hrabri i potiče drugove na boj." 33 Njemu bogoliki riječ Aleksandro prihvati ovu: 31 749. Hektor nalazi na lijevom krilu samo Parisa još neranjena. Il' nam se na lađe valja zaletjeti pune vesala. Gdje ti je Otrionej? Sa vrha se strmeni Ilij Ruši. Al' ih neozl'jeđenih ni čitavih ne nađe sviju. tj. jer otkako je Hektor izišao iz kola u 12. 31 Besjedu započne s njim i krilate prozbori r'ječi: "Ovdje. 218 . a protivan je smislu. nije više na njih uzišao. A ja onamo idem.

Koje je na zemlju grom Kroniona potjero Zeusa. čemu Argejce Plašiš samo onako? U boju nevješti n'jesmo.Homer: Ilijada 775 780 785 790 795 800 805 810 815 "Kada je. Samo je uteko Dejfob. a drugi Moris. Mi ćemo za tobom b'jesno pohitjeti svud. S golemom bukom padnu u pučinu. Sjajna se kaciga tresla na čelu Hektoru divnom. Mnogo će prije ruke osvojit i rasuti naše Grad vaš žitelja puni! A tebi samome velim. Hektore. Nego je opaki bič Ahejce svladao Zeusov. ali je smrt Kronion odvratio od njih. Prijamov sin. sa štitom. 792. Negdje se nada srce u tebi. vodi. a drugari su mrtvi. Sa mnogo koža. Da je već blizu dan. i mjedi po njemu bijaše mnogo. na borbu Zeus ih potače. ko greben Nakrivo ispinju se. Hektore. sad drugi stisnuti čvrsto Sjajuć u oružju svom za vođama iđahu svojim. Ovdje bi prema stihovima 740-744. Otkad si kod lađa ti drugare potako na boj. trebalo da vojvode trojanske vijećaju. da ćeš nam lađe Uništit. Drugi put htio bih ja otpočinut od boja jednoć. vali se silni Motati na moru stanu po prešumnome. Sada nas. Neće l' Ahejci uzmaći pred njime. Hipotionovi sini Askanij. ili je pjesnik zaboravio da o tome što kaže ili su stihovi gdje je to bilo ispali. Ortej i Palmis. A preko snage se borit ni žestoki ne može junak. ali su brze na obranu i nama ruke.ranjeni su obojica kopljima dugim U ruku. 34 219 . kud srce i duša ti veli. u koji ćeš nagnuvši u b'jeg Moliti oca Zeusa i ostale bogove vječne. 34 Ta su dvojica došla za zamjenu u zoru juče Iz Askanije grudne. što svuda jednako krije. Da ti ljepogrivi konji od jastreba hitriji budu. srce u tebe." Tako mu reče junak te srce nagovori bratu. Kebrion I još bogoliki junak Polifet. gdjeno je boja i pokolja najviše bilo. sad dolaze jedni. Sve ih je vodio Hektor ljudomori Aresu slični. i 751-753. sad drugi: Tako i Trojci sad jedni. što štit ga je krio. Falkes. koliko smo snagom vrijedni. i junaštva Mislim da neće nedostat. pristupi. ali o tome vijećanju nema ni riječi. o nesretniče. Gdje je nezazorni bio Pulidamas. Okolo četa je stupao svud i svakako gledo. . da nekriva kriviš. Odu. Ali pomesti nije Ahejcima mogao srce. Jer nejunaka me sasvim porodila nije baš mati. Kračuć široko Ajas zatače Hektora na boj: "Bliže. za koje sad pitaš. i Helen snažni je vlastelj Uteko. Oni pođoše slični oluji i vjetrima teškim. Otkad smo ovdje mi i bez prekida s danajskom vojskom Bijemo boj.

a oni za njime Pođu s bukom golemom. 36 831. ogulit će kožu ti ono Nježnu. i vika Jednih i drugih dopre u eter do Zeusovih zraka. I da sam čašćen ko bog Apolon i ko Atena. Kao što današnji dan Argejcima donosi svima Propast! . 238243.. "pse ćeš nahraniti i ptice". 4-5. kad padneš kod ahejskih lađa. al' njemu sa strane desne proleti Orao ptić iz visina. st. vidi 1. vidi u 12. pjev.Homer: Ilijada 820 825 830 835 Da te u grad što brže dovezu prašeći poljem. ostragu se uscikće narod. 822-823. gatalo ludo. A s druge ciktahu strane Argejci te se junaštva Sjećajuć stanu čekat boljare trojske. i trojanske pse ćeš nahraniti i ptice 36 mnoge Salom i mesom svojim. te ciktati stanu Ahejci Veseli poradi ptice. tako da me porodila gospođa Hera. pjev. pred kopljem Ako mi ostaneš dugim. 35 220 . Ahejci vide povoljan znak u orlu. a Hektor slabo vjeruje pticama. oj hvališo. st.I ti ćeš biti među njima ubit." Kad to izreče." Reče Hektor i ljude povede.. što si to reko? Ej da sam tako sin egidonoše velikog Zeusa Dovijek. a Hektor odgovori sv'jetli: 35 "Ajase.

dan. gdje ležaše tad u čadoru.Homer: Ilijada ČETRNAESTO PJEVANJE (26. Izvan čadora stane i opazi posao grdni. Dokle ne ugrije tebi ljepokosa tu Hekamada Vodicu toplu i rane ne opere krvave tvoje. pjevanja. i pripovijeda. Mahaone divni. Dokle odlučan vjetar od oca ne dođe Zeusa: Tako se kolebo starac u duši misleći dvoje: 3 Bi l' med brzokonjike Ahejce u čete pošo. I misleć tako smisli. svojega sina.. "bedem je ahejski pao" ne sav. a kako će to se izvršit. ostavio kako u svom čadoru s prijateljima pije napitak. st. 1-152. jedni u zabuni. pjev. Koplje ubojno uzme s oštricem od mjedi ljute. Pjesnik se vraća k Nestoru. tražit bi l' išo. Nestora sastanu tad hranjenici Zeusovi kralji Od lađa dolazeći. uzme. A ja na mjesto idem. Al' ti sjedider ovdje i vino žarkasto pijder. Kako se mačima ondje i kopljima dvoreznim biše. 1 5 10 15 20 25 221 . da vidim. Nastavak) Zeus prevaren. 3 16-20. Il' Agamemnona. da ovo bolje će biti: Po Agamemnona poći. U borbi jedni su druge Odirali. Vika sve veća snažnih momaka kod lađa stoji. ljudma pastira. Ranjeni knezovi vijećaju. Od mjedi blisto je sav. vidi u 12. Nestor čuje ciku Trojanaca i Ahejaca koja je spomenuta na kraju 13. st. Poredi se neodlučnost Nestorova s neodlučnim ljuljanjem mora prije oluje. Hrabrog konjokrote. a ranjeni bijahu mjeđu: 1. 2 Ko što se ljulja more (a valovlja gudnjava stoji) Navalu vjetara naglu naslućujuć i fijuk njihov. nego samo dio. kojega je u 11. 398-399. sa kojeg je vidik. Ako je i pio Nestor. a Trasimed imo je njegov. a bedem je ahejski pao. a na njima mjed popucivala glatka. Ono se muti onako i nikud se ne giba ono.." Reče i hubavi štit Trasimeda. i svršetak istoga pjevanja. al' dobro osjeti ciku 1 Te on Asklepija sinu progovori krilate r'ječi: "Mislim. Gdje su Ahejci. 618-803. 2 15. pjev. 5. a druge straga Trojci gdje prehrabri metu. što ga je priredila Hekameda.

st. i narodu bijaše t'jesno. ne mogoše lađe Na njoj stajati sve." Na to odgovori njemu Gerenjanin konjanik Nestor: "Sve se doista tako dogodilo. Diomed i Odisej ranjeni. koliko med brdima bješe. Da su Agamemnon. a kako je ranjen Agamemnon. Kad ih sazidan bedem obranio nije ni opkop. 4 222 . u st.jer ranjen ne vr'jedi više u borbi. a sada se svršuje sve to! Aj i ostali već nazuvčari Ahejci na mene U srcu srdžbu imadu.Ja bih reko .. riječ da ne bi siloviti izveo Hektor. Čemu ovamo ti iz ljudogubnog dolaziš boja? Bojim se. Mislimo dajmo. a što sam izlazi. kaže se u 11. st. oj ahejska velika diko. Al' nejdimo u boj. Tako ih kolju Trojanci u metežu.. 435-438. 6 45. a bedem kod najdaljih sazidan bješe.. Zato su poput skalina poređali brodove i sav Obale pokrili otvor. Zato želeći vidjet i borbu i ciku bojnu. Ako pamet što može pomoći. Ahilej kako je ima. 5 S njime besjedu kralj Agamemnon započne ovu: "Nestore. I ti poznao ne bi. Da je neslomljiva nama i lađama obrana našim. Te im se boriti neće pri krmama njihovih lađa. kako je ranjen Diomed. oni pri kraju lađa već bore. vidi 8. . 4 Jer su od bojišta bile daleko njihove lađe Pjenastom moru na br'jegu: povučene bijahu one Najbliže moru." Prozbori njemu ovako junacima kralj Agamemnon: "Kada se. Opiruć se o koplje. pjev. sva trojica pođu.Homer: Ilijada 30 35 40 45 50 55 60 65 Tidejev sin i Odisej i Atrejev sin Agamemnon.. to se kaže u istom pjevanju. Kojim se izmučiše Argejci u srcu misleć. pjev. Tako je zborio on. boje se da je to rđav znak. a kako Odisej. jer misle da Nestor izlazi iz boja. 5 40. Ma da je obala bila široka. drukčije ni sam Visoki gromovnik Zeus okrenuti mogao ne bi. Jer je bedem već srušen. huk do nebesa Dopire. S koje l' se strane ondje Ahejci pletu i metu. i s njima se sastane starac. Nestore. 6 Da se od lađa prije u Ilij vratiti neće. Oni kod brzih lađa bez prekida teško se bore. Dok ne zapali njih i ne pogubi sve nas junake. st. Te on ahejskim kraljma u grudima obori srce. koliko god bi ih gledo. Kako se grozio bio med Trojcima govoreć jučer. 173-183. što l' valja sada učinit.. u st. 28-29. 660-661. za koji se nadasmo prije Da je neslomljiva nama i lađama obrana našim. 251-253. a srce Žalosno u njima bješe. Nelejev sine. Tako gospodu valj'da premogućem hoće se Zeusu. Nestor obori onoj trojici srce. 375-378.

Bio star ili mlad. Odiseju. Onda će uditi tvoj. što sada i tako su silniji od nas. od oca čestita da sam Tideja. vidi 1. što valja. . sa bozima blaženim drugim One da slavi. i mi ćemo povući druge sve lađe. a nama kralj da nijesi. i nek mi ne zamjera ljutito svaki. Nek se sad javi. st. Ali se ponosim i ja. prokletniče. Koji u more veliš potegnuti pokrite lađe. zbog kog bijede i čemera imasmo mnogo? Šuti. Dokle još traje rat i bojna cika. bojeve teške Da nam valjade biti. da u njima pogine svaki! Prostranih ulica grad zar tako trojanski misliš Ostavit. da besjedu takvu Ahejac ne čuje drugi. što si to reko.Homer: Ilijada 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 7 Tu da Ahejci daleko od Argosa bez slave padnu. Kamenom 7 ih nad vodom učvrstimo. Nego će sa strahom bježat i prestajati od borbe. pjev. o glavo narodna. kojega hum u Tebi nasuti krije.ako vas volja Poslušat mene. riječ iz ograde zubne izmače? Ej ti da. kojim je Zeus-bog Od rane mladosti dao do u starost. Koje ni jeđan čovjek kroz usta preveo ne bi. 436. 223 . učinimo dajmo ovako: Blizu mora što god imade naprvo lađa. da u more lađe povuku. Al' sad. dokle nam tiha Ne dođe noć. grlati bojnik: "Blizu je čovjek. Bolje se čovjeku spasti bježeći negoli propast. Što sam vijekom svojim među vama najmlađi svima. A nama prijeka propast da dođe. Kako sam znao prije..i dugo ne tražimo . Kojino žezlo nosi. jer tad Ahejci Ne bi odoljeti mogli." Na to junacima kralj Agamemnon odgovori njemu: "Teškim me pr'jekorom ti. u srce dirnu Ja ti ne govorim evo. savjet. ugodit će svakako meni. i kome je narod toliki Poslušan. Koji pameću svojom govoriti znade." Med njima započne riječ Diomed. navaljalom upravljaš drugom Vojskom.i tada Trojanci prestat će možda Od boja. kao što velim. Atride. Sada ti pamet korim veoma. . "kamenom". Tako znadem i sada. tko znade izreći mudriju miso. kao što ti med Argejcima mnogima vladaš." Mrko pogledav njega Odisej dosjetljivi reče: "Kakva ti. Argejce rado da brani. Zamjere nije bijedi umaći niti po noći. Sve ih potegnimo mi i povucimo u more divno. da dobro pokrivene lađe U more sada povuku preko volje ahejski sini. a ruke saveza i srce naše. Tri se Porteju sina nezazorna rodiše i svi 77. veselja Da bude Trojcem.

Hera zlatotrona stojeć na glavici Olimpske gore Gledaše očima dolje te u bici. i sam ćeš ih vidjeti jošte Gdjeno od lađa bježe u Ilij i od čadora. Imo je mnogo ovaca. iako ranjeni jesmo. . Tamo se samima valja od borbe i od strijela Uklanjat. jer nimalo duše u njega doista nema! Ali nestalo njega. a moj se nastani otac Nakon lutanja duga u Argosu po volji valj'da Zeusa i bogova drugih. u boju bez prekida neka se bori. Adrestovom jednom se kćerju Oženi. žitkom obilan dom i oranica dosta Imaše pšenice punih. kad je javno izreknem vama.Homer: Ilijada 120 125 130 135 140 145 150 U Pleuronu su oni i u strmom u Kalidonu Živjeli: Agrij i Melas i Enej konjanik treći. 6. med Danajci kopljanik prvi Bješe. Atreju sina. junačkoj slavi. Ahileju opako srce Raduje negdje u grudma. kao što devet il' deset tisuća ljudi Jeknut u ratu zna zavrgavajuć svađu i borbu. Besjedu započne s njim i krilate prozbori r'ječi: "Sad se. Nego će trojanske negdje čelovođe mudre zaprašit Jošte široko polje. Krikne. Te on za njima staru junaku naličan pođe. 153-360. Atrejev sine. 8 155 155. te se u duši u svojoj poveseli ona." Reče. 224 . Posidon je Heri brat i djever. a oni ga čuju i rado se pokore njemu. i bog mu uzeo oči! Još se blaženi bozi na tebe ne srde posve. junacima kralj Agamemnon naprvo pođe. a okolo voćnjaci bjehu.ta bit ćete čuli o svemu. junaštvom prvi je bio. jer je ona Zeusu sestra i žena. Odmah rođenog brata i djevera 8 spazi gdje brza Sopeći. Tako zemijotresac silni iz grudi istisne tada Glas i tako svakom Ahejcu veliku hrabrost U srce vrgne. Pođu. stojeći daleko. kad motri ahejsku bježan I krv. Hajd'mo od nevolje u boj. Desnicu primi on Agamemnona. je l' istina prava. Al' ćemo poticat druge i hrabriti. a Posidon je Zeusu brat." Tako reče Posidon i krikne pa odjuri poljem. da se tko ne dobavi na ranu rane. Zato nemojte zlim i rđavim držati rod moj I ne pogrdite r'ječ. To je spazio bog zemljotresac preslavni dobro. koji se srcu Svome ugađajući ne bore. Hera zanosi i uspavljuje Zeusa. Oca mojega oca. Enej je ostao tamo.

slatkim Oči posula snom i opčinila srce mu mudro. Koji šu u kući mene othranjujuć gajili dobro. Ako izvršiti mogu. i mrzak joj bude u duši. ambrosijske rukama sama. Kad bi se razlilo ono po domu mjedena praga Zeusovu. i ako se dade izvršit. kako bi um egidonoše Zeusa zanesla. i ona mu okrepnim. gromoglasni kada je Zeus-bog Pod trepetljivo more i pod zemlju metnuo Krona. Boginja uzorita povezačom krasnom i sjajnom Povi se tad. Lijepo nakitit sebe i poći na goru Idsku. na kojem je stotinu kita. po nebu svem i po zemlji bi pošao miris. U tu unide sobu i vrata zatvori sjajna. prečestita boginjo Hero. bogom početak. oj kćeri. 225 . čime savladat Bogove besmrtne sve i smrtnike umiješ ljude.ko sunce povezača sjala se njojzi. Krasne potplate tada priveza na noge b'jele. . govori. i Tetiju majku. da bog ni jedan otvorio ne bi)." Zeusova kći Afrodita odgovori njojzi ovako: "Kćeri velikog Krona. oj dijete drago. Onda se opaše pasom." Njojzi tad polukavo odgovori gospođa Hera: "Daj mi žudnju i ljubav.Homer: Ilijada 160 165 170 175 180 185 190 195 200 A na najvišem vrhu izvorljive Ide planine Opazi Zeusa gdje sjedi. Što sam Danajcem ja na pomoći. Primivši mene od Reje. Ona u sobu pođe (načinio joj ju je sinak Hefest i složio čvrsta u dovratnike joj vrata Tajnim klinom. Pošto uresom svakim već tijelo nakiti svoje. Ova se miso u duši učinila najbolja njojzi. milina blistaše iz njih. a duša me nuka izvršit. Najprije s tijela ljupkog ambrosijom boginja mrlje Opere sve sa sebe. Iziđe iz sobe zatim i tajom od bogova drugih Pozvavši Afroditu ovako joj besjedu počne: "Bi li me poslušat htjela. onda i kosu Počešlja. Njime lijepu kožu kad namaže. koju Atena Ugladi vješto utkav unutra umjetnih djela Mnogo. U uši probušene tad metne oboce sa tri Bisera jagodasta. u kojem mirisa bješe. što velim? Ili me poslušat nećeš u duši srdita na me. Što si umna. Idem ti krajeve skrajnje mnogohrane pogledat zemlje I Okeana. Kopčama zlatnim na grudma je Hera zakopča. ambrosijskim blistavim uljem Ugodnim namaže sebe. zatim na glavi na svojoj besmrtnoj splete Blistave uvojke krasne. Tad se u svojoj duši volooka gospođa Hera Zamisli. Ne bi li nju zaželio on obljubit i ne bi l' S njom se milovat htio. a ti Trojancem. Haljinom odjene se ambrosijskom.

st. pjev." Njojzi prihvati riječ Afrodita nasmješljivka mila: "Niti mi priliči tebe ne uslišit. Hera ovdje laže i vara Afroditu. 9 198-213. jer pade na njihovu dušu ljutina. Već si me poslušo često. st. nepropadljivu stolicu krasnu. u kom je sve ušiveno. mislim. Tu se sastane sa Snom (što rođeni bratac je Smrti). da nećeš Doći natrag ne svršiv." 9 Reče i onda od prsi izvezeni šareni pojas Otpaše. i gospođa Hera volooka tad se nasmije I sa smijehom pojas u svoja postavi njedra. boginjo. Hera sa glavice pak otišavši Olimpske gore Dođe u Pijersku zemlju. Zlatnu. već ako bi rekao glavom. al' nogama ne dirne zemlju. pjev. Koja predobrom Zeusu na rukama počivaš mila.Homer: Ilijada 205 210 215 220 225 230 235 240 245 Idem pogledat njih i beskrajnu svađu umirit. U kuću Zeusovu tad Afrodita boginja ode. S Atoske gore ona u valovno korači more.. rijeke Okeanske ja bih uspavo Također vode." Boginji tvrdi San odgovarajuć reče ovako: "Kćeri velikog Krona. Svakoga drugoga ja bih od bogova mogao vječnih Lako uspavat. U tom je pasu žudnja i ljubav. pojas taj u svoja metnider njedra Šarena. Ali se hotio ne bih primaći Kronovu sinu Zeusu i njega uspavat. 226 . a Afrodita to ne vidi: i to je primjer nesavršenosti Homerovih bogova. Na toj ćeš stolici držat pri gozbi bijele noge. Njihova srca ja nagovoriti r'ječma da mogu Te ih u postelju svest. a ja ću znati za hvalu dovijek tebi. vidi 1. Ruku mu stisne i ovu izustivši besjedu reče: "Sne. Na najviše vrhunce. razgovor tu je I prelašćenje. vješto će nju rukotvorac slavni načinit Sin moj Hefest metnuv i podnožje za noge na njoj.. Da joj ga u ruke i r'ječ izustivši prozbori ovu: "Na ti ga. Jer već odavno neće na postelji skupa da leže Ni da se ljube. Odmah kad legnem ja uz njega u ljubavi slatkoj. 93-104. Zatim na snježna brda konjogojnih Traka se vine. a one početak su stvarima svima. i 4. u kom su sve ušivene njezine čini. nalog. Sjajne pod obrvama ded uspavaj Zeusove oči. što pamet i mudrim zamamljuje ljudma. 528-530. što rekoh ti." Reče. pa me i sada Usliši. pa i ne mogu. oj gospodaru i bogova sviju i ljudi. Jer već jednoć me tvoj opametio. Ja ću ti dati dar. prečestita boginjo Hero. Ja prijateljica mila i vr'jedna njima bih bila. što u srcu svojemu želiš. u Ematske krajeve mile. Dođe u Lemnoski grad božanskoga Toasa kralja. da se sjedine i da se ljube.

13 Da ćeš mi doista jednu od mlađahnih Harita dati. st. i svojom je ženom nazovi. i jednu od Harita mlađahnih tebi Dat ću. tad smiri se srdit doduše Zeus bojeći se Noći učiniti na žao brzoj. a to su Titeni. što je žudiš svedni u duši. Ali me izbavi Noć. a drugom more da je čuju donji bogovi. Heraklo. a ovome u srcu svom si Smislila zlo i digla na pučinu vjetrova hudih Silu i odbila njega na Koos žitelja puni. da Zeus brani gromoglasni tako Trojance.. vidi takav primjer i u 10. Otiđu oboje odmah sa Lemnosa. . tj. pjev. San zahtijeva od Here da se zakune držeći jednom rukom zemlju.. što blista. A sad mi drugo djelo izvršiti nesretno veliš!" Tada mu prihvati riječ volooka gospođa Hera: "Zašto se toga. I Pasiteju ću dat. 279. a najviše mene Tražaše u more da me iz etera bez traga baci. 10 11 227 . svojega sina? Nego idi. to nigdje ne vidimo.. koji su okolo Krona. 12 267-269. Imbrosa oni Zaviti u maglu i put prevaljujuć oboje brzo Oni do Ide dođu izvorljive. "sin prejunačni Zeusov". vidi u stihu 266. u duši opominješ svojoj? Misliš li. što bogove i ljude kroti. 13 272-274." 12 Reče. 250. što pod Tartarom žive. Iza prvoga stiha ima Hera u misli da reče: "i da će se na te tako rasrditi kako" .al' kada se probuci Zeus-bog. 11 Kako se radi Herakla rasrdio. Titeni koji se zovu. I Pasiteju ćeš dat. i vrh se planine pod nogama njihnim Tresao. da nam svjedoci Budu bogovi donji. 265-266. Od prijatelja daleko. st." Reče. Dođu do Lektosa i tu iz vode se izviju i tad Stupe na suho. a malo dalje se i zaklinje da će Snu dati Pasiteju ako učini ono što ga ona moli. za koje se u st. matice zv'jerju. oženi se njom. ali ih ne izgovara jer zna da će je San razumjeti i bez njih. i boginja njega bjeloruka posluša Hera Te se po njegovoj volji zakune i bogove zazva Sve. kaže da žive pod Tartarom. Hera obećava. ali da on dobiva obećani dar. To nije protivurječje jer se iz 8. koji dakle žive na skrajnjim granicama zemlje i mora. i San joj na to razveseljen odvrati r'ječi: "Deder se Stigom rijekom strahovitom meni zakuni Sada i jednom se rukom mnogohrane prihvati zemlje.Homer: Ilijada 250 255 260 265 270 275 280 285 Onaj dan. a San se prije. pjev. što je žudim svedni u duši. vidi da je Tartar na rečenim skrajnjim granicama. u koji je sin prejunačni Zeusov 10 Trojanski grad razoriv od Ilija brodio bio: Tad sam uspavao um egidonoše velikog Zeusa Tvrdo obuzev njega. 215-216. no Zeusove spaze ga oči. Sne. 478-481. K njojzi se bježeć utekoh. Bogove stane turat po dvorma. što žive okolo Krona. A kad se zakle već i pošto dovrši kletvu. San to izvršuje.. A drugom prihvati mora.

a ni za ženom Tako ne svlada dušu u grudima razliv se po njoj. Jer već odavno neće na postelji skupa da leže Ni da se ljube.i nebeski oblačnik Zeus-bog Kako opazi nju. kimindis kažu joj ljudi.Homer: Ilijada 290 295 300 305 310 315 320 325 330 Popne na jelu vrlo visoku. Danaju. nasladit se ljubavi hajd'mo. ta kakve to izusti r'ječi! Ako na vrsima Idske planine u ljubavi sa mnom 321. Ni kad u Tebi ljubih Alkmenu. Semela rodi. ko kada ju je obljubio prvi put nekad. u brdima kojano živi. Tu San sjednuvši granjem pokriven jelovim nalik Na zvonku stvori se pticu. kojoj pjesnik ne kaže ime. ni samu tebe kad ljubih. K njoj se približi Zeus i izustivši besjedu reče: "Kamo namjeravaš. 14 228 . Hero? što s Olimpa dolaziš amo? Nemaš se popeti na što." Njemu tad polukavo odgovori gospođa Hera: "Idem ti krajeve skrajnje mnogohrane pogledat zemlje I Okeana. i Tetiju majku. Ta još mi nikada ljubav za boginjom. . jer konja ni kola nemaš. Halkida kažu joj bozi. Radi toga sam k tebi sa Olimpa ovamo došla. Idem ti da ih vidim i beskrajnu svađu da smirim. bogom početak. ljudma veselje. Da se poslije na me ne rasrdiš. 14 Minosa i Radamanta bogolikog koja mi rodi. Gospođa Hera se brzo na Gargar visok vrhunac Idske popne planine. Ni kad gležanja krasnih kćer Akrisija ljubih. zvala se Europa. koja glavnog junaka Perseja rodi." Njemu tad polukavo odgovori gospođa Hera: "Prestrašni Kronov sine. nosit po suhu. Ona srčanog sina Herakla porodi meni. pjevanju. jer pade na njihovu dušu ljutina. Koja svjetnika rodi Piritoja bozima ravnog. kada bih tajno Ja u dvorove pošla Okeanu struja dubokih. a ne onaj o kojem se govori u 9. Koliko sad sam te željan i slatka me osvaja žudnja. kad Semelu ljubih. Niti kada sam ženu Iksiona ljubiti stao. osvojila mudru mu dušu Ljubav. Ni kad preslavnu Letu. Ovo je sasvim drugi Feniks. Koji su u kući mene othranjujuć gajili dobro. Ni kad boginju ljubih ljepokosu Demetru onu. Oni će nositi mene po vodi." Nebeski oblačnik Zeus odgovori njojzi ovako: "Bit će kad i drugi put zaputiti onamo. njegova kći. Konji mi podno brda izvorljivog Idskoga stoje. Kada su kradom od oca i majke u postelju legli. Hero! Nego hajdemo leći. Ni kad Feniksa kćer daleko slavnoga ljubih. A Dionisa. što bješe na Idi Najviša dopirući u eter kroz magle tamne.

rode o argejski. a rosa iz njega padaše sjajna. 361-387. Rosni izbije lotos i šafran." 7.Homer: Ilijada 335 340 345 350 355 360 Želiš da legneš. da i jače Danajce brani. Ahejci nadvlađuju. Onamo podimo leć. 229 . Argejce sad braniti možeš. kada se gleda." Nebeski oblačnik Zeus odgovori njojzi ovako: "Ne boj se. ako se drugi 15 365 363.načinio ti ju je sinak Hefest i složio čvrsta u dovratnike joj vrata. te s njime u ljubavi spava. kog pokojem tihim poklopih. A. i kad ti je milo u duši. Ali kad te je volja. A Posidona potače. i na se oblak navuku Lijep i zlatan. da brodove osvoji slavno? Hektor govori tako i želi. Tako je Otac mirno počivo na Gargarskom vrhu. . Kojem je oštriji pogled od svega. Prijama sinu. al' sve se odatle vidjeti može! Kako bi bilo. Pjesnik je zaboravio reći u kojoj prilici ulazi ovdje Posidon u ahejsku vojsku. jerbo Ahilej Kod lađa prostranih stoji veoma srdit u duši. Hero. ma bilo samo za časak. K lađama ahejskim San tad poteče tvrdi želeći Glas zemljomičnom javit Zemljotrescu jakome bogu. A ti sobu imadeš. Zanijela ga je Hera. Snom i ljubavlju svladan. da koji il' čovjek il' bog će nas vidjet. Tu je njih dvoje leglo. Bliže pristupi k njemu i krilate prozbori r'ječi: "Po volji. perunika ktome Gusta i nježna i ona od zemlje ih dizaše uvis. Bojnu im slavu pridruži. pobjedu pustit Hektoru. Nećemo odviše željet Ahileja. Dokle još spava Zeus. Među rtnike odmah Posidon skočivši vikne: 15 "Zar ćemo opet." Reče i Kronov sin tad milo ogrli ženu. kad se tebi postelje hoće. 361-507. i bozima ostalim ode Kazati? . u rukama ženu držeći. Jerbo ću ja nas takvim ogrnuti oblakom zlatnim.Ne bih se više u dvore vratila tvoje Ustav iz postelje ja. Posidone. jer ruglo bilo bi pravo. Posidon u prvim ahejskim redovima. da koji od vječitih bogova spazi Nas gdje spavamo skupa. Pod njima nova trava iz zemlje izbije divne. Da nas kroz njega neće ni Helije vidjeti moći. Reče te u slavna opet plemena ljudska odleti.

Ni vjetar tako ne šumi uz stabla brsnata vrha. najbolje štite. Prvi udari Hektor junaka Ajasa kopljem. da čitavu šumu izgori. Kad se na vojsku vojska zaleti povikavši strašno. iako su ranjeni bili: Atrejev sin Agamemnon. Hektor se nato Razgnjevi. A sad. Hektora pogađa kamenom Ajas. a malen mu štit na ramenma. učinite dajte ovako: Najveće. Vjetar. Tko je mejdandžija smjelan. Pođu. a ja ću čelovođa biti. Gdje se remena dva oko prsiju pružahu njemu. gdje mu je koplje iz ruke izletjelo zalud. Neka ga goremu dade junaku i veći nek uzme. a drugi od mača sa srebrnim klinci. Iđahu. Niti u planinskom dolu ne stoji praska tolika Gorućeg ognja. I u boj pođ'mo. Kamenom udari njega. tad Ajas. i jedan 390 395 400 405 410 230 . ne valja u pogubnom boju Sastat se s njim. sin Telamonov. B. a ovaj argejskoj vojsci. Odisej i Tidejev sinak. već ljude od njega ustavlja strava." Reče. da jedan drugoga brani. Na se metnimo sad. i u ruke još najdulja zgrabimo koplja. I kad junačku mjed na sebe metnuše veće. A s druge strane Hektor Trojance ređaše sv'jetli. Tada prestrašnu svađu i borbu učiniše ondje Svijetli Hektor i bog mrkovlasi jaki Posidon. Neće nam Hektor odoljet. Kolik trojanski glas i ahejski bijaše tada. a rđavo rđavom davo. a naprvo bog Posidon zemljotresac pođe Strašan dugosjekli mač u ruci čvrstoj držeći. gromotno vičuć sa vojskom se sudari vojska. 388-439. kao što velim. kad bukne. More se spljuska sve k čadorma i lađama crnim Argejskim. koliko se god on naprezo. Ali kad uzmicaše. u vojsci što ih imamo. i dobro ga zgodi. što najvećma zna u bjesnilu gruhati svome. Jedan od štita. po svoj vojsci i oružje m'jenjahu bojno: Dobar je uzimo dobro. Kada se upravo k njemu okrenu.Homer: Ilijada 370 375 380 385 Budemo hrabrili mi. i velim. Nalik na munju mač. Ređat ih knezovi stanu. I on med drugove guste uteče od smrti bježeć. Onaj pomažući trojskoj. Oni mu tanahnu kožu obraniše. Kada se iz mora dignu uz duhanje Boreje teško. a sjajnim šljemima glave Pokrijmo. a oni ga čuju i rado se pokore njemu. Valovi morski tako ne huče o obalu bijuć. pred nogama borcima mnogo Kamenja ležaše tamo za podlogu lađam.

divni Agenor. u prsi uz vrat. te stenjaše teško. te koplje njemu silovito kroz rame prođe. vidi 6. borbu oko njeg Zametnu ljutu Trojanci i Danajci. 440 445 450 A kad Argejci vide. 231 . A kad već do broda dođu na r'jeci ljepotekoj Ksantu. Koplje mu padne iz ruke i kaciga i štit za kopljem. jerbo je grom strahovit velikog Zeusa: Tako u prašinu brzo junačina smota se Hektor. a crna mu krv se iz usta na koljena lila. On se izvali na tle i opet. Oblaste držahu pred njim. a Zeus ga besmrtni rodi. Naskoče jače na Trojce. i on oživi i očima progleda opet. 16 Koji je pasao stado na br'jegu Satniois-r'jeke. gdje iz boja izlazi Hektor. i onda se Satnij prevrnu. Osvetnik njemu Dođe kopljometnik slavni Pulidamas. 22. Što je prepun virova. 16 444. Trojance potiskuju iz okola. Pantojev sinak. Likijski vođa Sarpedon. Enopu sina ubode oštro'rtim kopljem. Sjedne.tko gleda izbliza. al' narodnoga pastira ne mogne nitko Ranit nit' ga pogodit. I on se u prah sruši i zemlje se uhvati šakom. Kopljanik slavni Ojlejev sin u slabine njega Rani. pjev. Onda Hektora u grad odvezu. jer najbolji njega junaci Bjehu opkolili tu: nezazorni Glauk i Eneja. upravljač stajaše kod njih. On Protoenora zgodi Arejliku sina. u desno Rame. zavrti ga kakono zvrčku. te štitove krasne. drugari ga rukama tada Dignu i iz boja njega iznesu. dok ne dođu k brzim Konjma. Sini se ahejski nato zalete ciknuvši silno Hektora misleć odvući i koplja bacati gusta Počnu. Pulidamas. njegove oči Crna ogrne noć. Od Zeusova udarca kako Pada s kor'jenjem hrast. C. . Šareno mjedeno tada na njemu oružje zvekne. Uz njih sjajna kola. Hektora iz kola na tle položivši vodom ga ondje Poliju. veselja se bojnoga sjete. I otetura Hektor. jer ga kamen još omamljivo. nije mu srce Smiono.Homer: Ilijada 415 420 425 430 435 Ajas digne i njime u štita pogodi obod Hektora. I drugi mariše za nj junaci. Njega Enopu rodi nezazorna Nejatka Nimfa.. Najprije Ojlejev sin brzonogi skočivši Ajas Satnija. 440-587. koji su bili ostragu za poljem bojnim. i strašan nastaje iz njeg Sumporov vonj. st.

Tako bratinska krv bez osvete neće vam dugo Ostajat! Tako želi u dvorima i drugi junak Rođaka ostavit kog. Vidite. jer pade veoma blizu uz njega Protoenor. zatiljak koplje Prođe. da nije Uzalud oštro koplje iz ruke skočilo čvrste. te kroz oko. tj. Onda Pulidamasu nezazornom poviče Ajas: "Gledaj. Ajas ga u gornji zglob. i žile pres'ječe obje mu vratne. Pulidamase. Pogodi kopljem. Zjenicu izbije njemu. kako vam spava od mojega savladan koplja. A Ilioneja mati jedinca porodi ocu). Mnogo se prije nađu na zemlji glava i usta I nos. a Trojce uhvati žalost. Onda Akamas kopljem Beotijca Promaha rani Brata obilazeć svoga 18 ." 17 Reče. nego mu klonu s gol'jenima koljena oba. . mislim. Tad se Akamas prodre nad njime hvaleć se vrlo: "Oj vi grožljivci vječni. po rodu preblizu je (čini se) njemu. Te on navali na nj. i reci mi istinu pravu. kad za noge vučaše njega. tj. Arheloha. Sina Forbasa stočnog (od sviju je Trojaca više Forbasa ljubio Hermes. 374-382. u sastavak vrata i glave. i njegova hvala zaboli ljuto Argejce."kad za noge vučaše njega". i njegova hvala zaboli ljuto Argejce. vidi u 11. a onda mač Penelej oštri povuče 457. Al' Telamonovu sinu okrenu najvećma srce Ajasu hrabrom. Sobom ponese Arheloh. Njega u očnu jamu pod obrvu zgodi Penelej. jer smrt mu odlučiše bozi. Pulidamas crnoj se smrti Ukloni na stranu skočiv. oj argejske hvališe puste." Reče i poznade dobro. "brata obilazeć svoga". a Promah. 17 18 232 . imutka dao mu mnogo. st. Kada je uzmicao. Ali najvećma srce Peneleju okrene hrabrom.Homer: Ilijada 455 460 465 470 475 480 485 490 495 Tad se Pulidamas prodre i sebe pohvali vrlo: "Pantojevome sinu junačini. Poklani bit ćete i vi ovako jednoć. Pa će otići k Aidu podštapajući se njime. Već ga je u koži svojoj Argejac odnio koji. Nije l' u zamjenu taj Protoenoru čovjek vrijedan Da padne? meni se on ne čini nikakva rđa. al' zamahu njegova koplja Akamas ukloni se. te brzo za onim izbaci koplje. i Ilionej raširivši obadv'je ruke Pade. A niti rđaković. te koplje Antenorov sinak. 477. sarkazam. konjokrota mu je Anteno Otac il' brat. Promah vučaše Arheloha da ga oplijeni.. Nije samo za Trojce težina i muka ratna. te on Ilioneja rani. da mu krvi osvetnik bude!" Reče.

Mermeru jošte. u 11. od Troje Kad mi ahejski sini u brodovma dođemo kući. a vidi i st. jakih i srčanih Mišana vođu. Girtiju sina. Ravan mu ne bješe junak ni jedan da dostiže ljude. pjev. 19 Koji Ahejac skide tad krvavu odoru prvi. 112. sin Telamonov. Sada mi recite. pjev. al' jošte silovito u oku koplje Ilioneju osta. 19 508. i svima u koljena udari drhat. Muze. 484. pjev. koji je sin Alegenorov. Mrak se na oči njemu navuče. A Protoona Teukar probode i Perifeta. Hirtija rani.. 233 .Homer: Ilijada 500 505 510 515 520 Pa mu ga protisne kroz vrat i s kacigom njegovu glavu Odrubi na tle. neće Pozdravit miloga muža na povratku žena. Penelej ko makovu glavu Njegovu digne i Trojcem pokazav je hvaleć se vikne: "Javite. u 16. Hipotiona ubi i Morisa junak Merion. i mjed mu po sredini razdere trbuh. Najprije Ajas. Duša njegova brzo kroz otvor rane izleti. stanarice olimpskih dvora. Javite njegovoj majci. a Zeus ih je natjero u b'jeg. Ilioneja ponosnog ocu. Atrejev rani sin Hiperenora." Tako im reče. Falku odoru skine Antiloh. Ali junaka Brzi Ojlejev sin poubija najviše Ajas. Taj je stih bio već u 2. Pošto je slavni Zemljotresac bog okrenuo bitku. Svaki se ogleda. Kada od straha bježe. ljudma pastira. nek za njim u kući plaču! Ta ni Promaha. Trojci vi. U slabine. i st. kud će uteći od smrti pr'jeke. 218.

Zeus se budi i šalje Heru na Olimp. 1-280. prejunačni gdje ih Argejci Metu ostragu sad. nećeš li opet od sviju okusit prva Nesretnu svoju zlovarnost. i neću l' te izbiti teško. Hektora divnog uzbi od borbe i preplaši vojsku! Ne znam. a Hektor bez duše zagušujući se teško Baca krv. Tog te opominjem opet. Prenuv se ustane on te Ahejce spazi i Trojce. kada ti ja. I pošto danajske ruke savladaše od njih množinu. Na visokom Olimpu bjehu Srditi bozi. Na noge nakovnja dva privezah i užem ti zlatnim I nerazdrešljivim ruku omotah? U eteru tad si Visjela i u oblaku. Ne znaš li. 8. u visu objesiv tebe. Onda kod lađa stanu i ostanu malo stojeći Od straha bl'jedi svi i preplašeni. nesnosna Hero. da lukavstva svakog se prošav 5 10 15 20 25 30 234 . Posidona među njima spazi. drugari oko njeg Sjede. Nastavak) Uzbijanje od lađa. Da je na zemlju pao rastučen. jer kojeg dosegnuh. A. a mnogo se utrudi dotle. 1-77. Ti si Boreja bila navela i vjetrove silne Na more bacila s njime trepetljivo radeći o zlu Onom te odbila njega na Koos žitelja puni. Al' ja ga izbavih otud i opet njega dovedoh U konjogojni Argos.Homer: Ilijada PETNAESTO PJEVANJE (26. i tada Zeus se na Idi od svoje zlatotrone probudi Here. al' k tebi pristupit pa te odvezat Ne mogahu. A kad preko kolja već i opkopa Trojci pretrče. Gdje se pletu Trojanci. Mrko pogleda Heru i riječ joj započne strašno: "Doista zlopaka tvoja prijevara. dan. bacih ga s praga. Vidjev ga požali njega i ljudi i bogova otac. jer ga nije Ahejac pogodio zadnji. Hektora na polju vidi gdje leži. al' mi ni tako Ne prođe bol za Heraklom božanskim neprestan iz duše. Zeus vraća Trojancima bojnu sreću.

što niz brdo teče i od svih Najstrahovitija kletva u blaženih bogova jeste. Pače bih kazala ja Posidonu. Besjedu započne s njim i krilate prozbori r'ječi: "Zemlja sada nek zna i nad nama široko nebo. 492-495. Pa otada ću opet o uzmaku od lađa radit Udilj bez prekida ja." Reče. Ahejce kad spazi u nevolji. gdje se nalazi priča o drvenom konju u kome su Grci ušli u Troju. Bog slavnoluki nek mi Apolon dođe i s njime Irida: ona će poći k mjedenhaljama Ahejcem Te će gospodu reć Posidonu. 235 . neka se prođe Rata i neka se vrati u dvore svoje. nejunaštvo.. pjev. Kojim od bogova drugih daleko prevari mene. Misleći jednako sa mnom med besmrtnim bozima sjedit. st. izbavit muka. Misli se Zeusov gnjev na Agamemnona (što je uvrijedio Ahileja). 1 71.. Ali će ljutit zbog njega Ahilej Hektora ubit. Nek zna i sveta ti glava i postelja mladosti naše. dok ne osvoje ahejski sini Strmi Ilijski grad po Ateninoj mudroj zamisli. kamo ga ti crnooblačni bože. 2 72." Reče. 1 Prije se gnjeva ja ne prolazim nit' ću dopustit. on će Ahejce Uzbiti opet i na njih navaliti strah. a s Agamemnonom i na ahejsku vojsku. te gospođa Hera volooka od stra protrnu. 2 Da bog ikoji drugi Argejce brani u boju. On će ga hrabrošću opet nadahnuti. a otac se ljudi i bogova tome nasmije Te on odgovori njoj i prozbori krilate r'ječi: "Da ti prema tom hoćeš. neka on pođe Onamo. Ktome i Stig rijeka. Prije nego se želja Ahileja izvrši divnog. Nego ga navodi samog i potiče njegovo srce. Ako li doista sve po istini govoriš pravoj. Njemu. Kojom se ne bih ja usudila zakleti krivo: Bog zemljotresac jaki Posidon po volji mojoj Hektoru zlo ne čini i Trojcem. provedeš. Onda bi brzo Posidon po mojemu srcu i po tvom Svoj okrenuo um. mojega sina. mladiće pošto Patroklo Pobije mnoge i divnog Sarpedona. Zađider među božanska plemena i ovamo zovni. al' ovog će ubiti kopljem Hektor pred Ilijem gradom. ma koliko drukčije htio. koji će dići Svoga drugara Patrokla.Homer: Ilijada 35 40 45 50 55 60 65 70 Vidiš. kako ti neće pomoći ljubavno spanje. a u boj Bog će Apolon Feb potaći Hektora divnog. Te će bježeći doći do brodova punih vesala Pelejevoga sina Ahileja. Kakva je to Atenina zamisao. Koje ga kolju sada u duši. bijaše žao. volooka gospođo Hero. a pomaže onim. vidi se iz Odiseje 8.

jer njegov Mili u boju je sin od ljudi draži mu sviju Pao Askalaf. 162. al' Hera Usnama tek se nasmije." Hera bjeloruka njoj odgovori besjedu ovu: "Nemoj me. Na strmi dođe Olimp. i čut ćeš med svima med bozima. da slavu gradobiji sinu joj dadem. da je med svima Vječnim bozima silom i snagom jamačno prvi. Tad se ozlovolje bozi u Zeusovim dvorma. kad znade. što bijede pošalje kojem. od Temiste obraza l'jepih Uzme vrč. ne velim. i ondje u Zeusovu dvoru Blažene bogove nađe u skupu. Kako je njegovo srce u grudima nemilo. kada je oni Vide. Hero? na prestrašenu si nalik! Valjada muž tvoj Zeus veoma preplašt tebe. Vidi 13. ljuto. jer ova u susret dotrča njojzi Prva i besjedu počev izreče joj krilate r'ječi: "Čemu dolaziš.Homer: Ilijada 75 Kako sam obećo njemu i glavom namagnuo svojom Onda kad Tetida dođe i koljena obujmi moja Moleći mene. znadeš i sama. pjev. kog svojim silnoviti naziva Ares. već srdita prozbori svima: "Ludi bez razbora mi na Zeusa se srdimo bozi! Ili zar mislimo još navaliti r'ječju il' snagom Na nj i ustavit njega? posamce sjedi i ništa Ne mari niti se brine. Temista. pitat. oj boginjo. 113. Hera ostavi druge. st. nad obrvama se mrkim Njezino čelo ne prosja. Siđe sa Idskih brda. kadano čovjek Prošavši mnogo zemlje u duši pametnoj misli "Ej. pjev. 518-522.. da će se svima Obradovati srce u grudima ljudima smrtnim Ili bozima. mislim. Reče. 78-148. na široki uziđe Olimp. Kao što leti pamet čovječja. i boginja njega bjeloruka posluša Hera. st." 3 Reče. Zato tipite svi. ustanu svi i vrčima pozdravljat stanu. i Ares se bog u bokove udari gojne 4 Ruke spustivši obje i ridajuć prozbori ovo: 3 4 80 85 90 95 100 105 110 112." B. Nego ded podjednaku u dvorima s bozima gozbu Počni.. 236 . Hera među olimpskim bogovima. da sam ondje il' ondje" te žudi i drugo mnogo: Tako je gospođa Hera preletjela hiteći brzo. O udaranju o bokove vidi 12. Sad se je Aresu zlo dogodilo. kakve nam sada Zeus-bog nevolje javlja. ako se tko i veselo časti!" Tako rekavši sjedne bjeloruka gospođa Hera.

Besjedu započne s njima i kritate prozbori r'ječi: "Zeus vas oboje zove na Idu. stanari olimpskih dvora. matice zv'jerju. da dođete brže. A kad dođete tamo i vidite njega u lice. 149 219. na kojem je bila Sjedila. skočiv te skinula štit i kacigu onom I prislonila koplje iz žilave uzev mu ruke. ludove ti o mahniti! Tako li imaš Uši. I da u prahu i kfvi med poklanim ljudima ležim. Kada do Ide dođu izvorljive. 150 155 Kada im reče to. da zgodi me Zeusova str'jela. što li Hera bjeloruka boginja veli. S njime i Iridu zovne. al' silom i u srcu jadan Te svim veliko zlo pripremiti bozima drugim? Jer on će Danajce odmah i Trojce prehrabre ondje Ostavit i nas doći po Olimpu ganjati svemu. a oni polete oboje odmah. Mlavit će sve po redu i kriva i neknva tada. tad vrati se gospođa Hera. Koja je evo sada od Zeusa olimpskog došla? Il' ti je volja mnogo pretrpjevši svakakvih zala Natrag doći na Olimp. Makar i suđeno bilo. snagom Ubit ili će biti u boju ubit. a teško Sviju je ljudi potomstvo i porod od smrti spasti. Okolo njega se oblak mirišljiv savio bio. Nađu gromoglasnog Zeusa gdje sjedi na Gargarskom vrhu. a on ih vidi i na njih ne bude srdit. Da za bogove sve se bojeći kroz predvorje nije Van izišla Atena sa stoca. Činite. glasonošu bogova vječnih. da se srdžbe zbog sina prođeš. što vam on zapovjedi i što vam kaže. Stanu. Tako bi bogove druge od Zeusa premudrog snašla Veća i teža srdžba i ljutost negoli ikad. Kad crnooblačnom Zeusu nablizu oboje dođe. Irida donosi Posidonu Zeusovu poruku neka se okani boja." Reče i posadi onda na stolicu Aresa boga. Idem li sina svoga osvetiti k ahejskim lađam." C. Sjedne na stolac. Jer već mnogi je bolji od njega rukama. da njima slušaš? ni pameti nemaš ni stida! Ne čuješ. Iridi prvoj on progovori krilate r'ječi: 237 ." Reče te Dimosu tad i Fobosu naloži konje Prezati.Homer: Ilijada 115 120 125 130 135 140 145 "Nemojte zamjerit meni. a sam na se navuče oružje sjajno. Aresa naleta onda riječima grditi stane: "Propo si. Zato ti govorim sad. A Apolona Hera izvan kuće Zeusove zovne. Jer su se brzo riječma pokorili mile mu žene.

Reci mu. hitra o Irido. 238 . Ti će se i silom svakoj pokoriti njegovoj r'ječi. Jer ja snagom. ako je i jak." Reče. Zato se Zeusovoj volji ne uklanjam. neka se boja i borbe okani odmah Te med božanska ode plemena il' u more divno. Pr'jeteć je rekao on. za stanak sam dobio vječit Pjenasto more ja. a Irida brza vjetronoga posluša Zeusa. trećeg Aida. već on na miru U svome trećem dijelu nek ostane. sve Posidonu Gospodu javiti ovo. Kao što snijeg il' grad iz oblaka kadano hladni Padaju (Boreja rođen u eteru goni ih dalje). A on u srcu svom i u duši nek promisli tada. došla sam k tebi Od egidonoše Zeusa i glasove nosim ti od njeg: Veli ti. mislim." Njemu odvrati riječ vjetronoga Irida brza: "Tu li ću dakle. mrkijeh vlasa. jerbo snagom od tebe jači je. kad i drugi boje se mene. Više bi koristi bilo. Rukama svojim nek mene ko rđu ne plaši kakvu. a njemu se ne plaši srce Gradit se jednakim meni. tvrdu riječ donesti premudrom Zeusu? Ili ćeš srce okrenut? (ta dobrim se okreće srce)." Slavni Zemljotresac vrlo ozlovoljen ovo joj reče: "Ao. mrtvim vladara. kada mu dođem. Zemlja i široki Olimp sve trojici ostanu skupno. glasonoša ne budi lažna. čuvaj se ruku Njegovih. a sve nas je rodila Reja. Prvi je porodom on. Natroje sve podijeliv zadobismo jednaki dio: Kad smo bacali ždrijeb. od njega mnogo sam jači. žestoko to je izustio. A Zeus široko nebo u eteru i u oblac'ma. Nemilu. Ako l' se njegovim r'ječma ne pokoriš za njih ne mareć. Ona pod sveti Ilij sa vrhova Idskih poleti. bože zemljomični. Blizu k Zemljotrescu slavnom pristupivši rekne mu r'ječi: "Bože mrkovlasi ti zemljomični. Nek se ne usudi mene da dočeka. Zeusa i mene. da strašnim riječima svojim Svoje rođene kćeri i rođene sinove kori. ako je i jak. a tvoje se ne plaši srce Gradit se jednakim njemu. neka se boja i borbe okanis odmah Te med božanska odeš plemena il' u more divno. a Aid je dobio tamu. Tako je Irida hitra preletjela hiteći brzo. misli. i veli ti. Jednako časna mene preko volje moje ustežuć. da će glavom ovamo doći Te će se boriti s tobom. Prvi sam porodom ja.Homer: Ilijada 160 165 170 175 180 185 190 195 200 "Odlazi brza. kad i drugi boje se njega. Tri su nas brata od Krona. Ako l' se r'ječima mojim ne pokori za njih ne mareć.

i znoj mu staje I zagušivanje. Hektora ozdravlja Apolon. kad glasnik znade što valja. htjedne dati Argejcima veliku jakost. Dobro je vazda to. Ali ću zasad njega da poslušam s bojazni nekom. Gdje on onoga hoće da ljutim riječima vr'jeđa. 220-280. Jer bi i drugi bozi za borbu nam saznali dobro. tu si baš pravo besjedu rekla. sina junaka Prijama. Oni. Erinije pomažu svagda. a ne ležeći. Što se je s bojazni nekom uklonio rukama mojim. brini. starijim kako. Bliže mu branitelj bog Apolon pristupi veleć: 5 6 204. te oca svojeg Apolon posluša dobro. nađe Sjedeć. D. Jer se bez znoja ne bi dovršila med nama borba. 220 225 230 235 240 Nebeski oblačnik Zeus progovori tad Apolonu: "K Hektoru oklopniku otiđi. tj. pjev. neutažljivo srdit na njega. 6 Ali je mnogo bolje ovako po me i po njeg. koji su dolje pod zemljom okolo Krona. Koji je jednake vlasti i jednak mu određen dio. Ako ne. A tad ću opet ja i besjedom i djelom gledat. vidi 14. I on s planina Idskih poleti jastrebu sličan. Onda ćemo se." Reče." 5 Njojzi zemljotresac bog Posidon odgovori ovo: "Boginjo Irido.. Drugo ću nešto ti kazat i grožnju iz srca reći: Ako Ateni on pljenjačici uskos i meni. mili mi Febe! Sad je Zemljotresac bog zemljomični u more divno Veće zaronio od mog bježeći pr'jekoga gnjeva. nek zna. Jastrebu golubaru. kada ga Zeus egidonoša dignu. Erinije progone onoga tko se ogriješi o pravo starijega u porodici. Sam se za Hektora sv'jetlog. I njom mašući strah u junake ahejske nagnaj." Rekavši to Zemljotresac bog iz ahejske vojske Ode i u more uđe (Ahejci žališe za njim). Okolo sebe drugare raspoznaje. Kako će od muke teške odahnuti opet Ahejci. 225. Gospodu uskos Hefestu i Heri i Hermiji bogu Strmi poštedi Ilij i ne htjedne njega razorit. sa koje se spuštaju kite.Homer: Ilijada 205 210 215 Znadeš. Dotle u njega jakost uspiruj. st. A ti egidu uzmi. gdje prikuplja iznova snagu. Hektora divnog. 239 . Ali je strašna tuga u duši i u srcu meni. dokle Ahejci Sve do Helesponta bježeć dotrče i do lađa svojih. 272-274. daljnometni streljaču. od sviju hitrijem ptica.

kad čuje r'ječi božanske." Reče i zadahne snagom pastira narodnog veljom. jer dušu sam izdiso dragu. ljepote i ponosa pun je. i njemu na obje strane Griva niz grebene pada. Držo sam već.Homer: Ilijada 245 250 255 260 265 270 275 280 "Hektore. ulovit da bi je mogli. da brani te uza te stojeć. Prijamov sine. 7 258.. junaštva me liši. Feba ti šalje Zeus Apolona sa zlatnim mačem. 51-52. "konjici" se ovdje misle u smislu koji je rečen u bilješci 11. A tad dugogrivi lav se na ciktanje njihno na putu Stvori i lovce brzo razagna lovine željne: Tako su hrpimice Argejci jednako išli Naprijed mačevima i kopljima dvoreznim boduć. Al' kad Hektora spaze gdje dolazi među junake. Nije suđeno onim. pa gizdav Glavu visoko drži. da ću ja Aidov dom i mrtvace Danajske ugledati. Koji otprije branim i tebe i strmeni Ilij. Naviko da se u r'jeci ljepotekoj kupa. Brzo na obična mjesta i na pašu noge ga nose: Tako i Hektor noge i koljena okrene brza Konjike potičuć u boj. Kao kad divlju kozu il' jelena kada rogova Lovački gone psi i seljaci. K prostranim brodovima nek konje pognaju brze. drugare kad sam mu smico? Kamenom pogodi mene. predobri bože. i na tle iz grudi srce im padne. Svi se poboje. od ostarh zašto junaka Sjediš daleko slab. da l' te muka snalazi kakva?" Ranjeni teško Hektor sjajnošljemac odvrati njemu: "Tko si. Kao što postalac konj nazobav se uz jasle ječma Rastrgnut znade oglavnik i topoćuć poljem odletjet. 240 . st. A zv'jer visoka hrid il' sjenovita sakriva šuma. što na polju žive. A ja ću naprvo ići i konjima put ću uravnit Sav i okrenuti tada junake ahejske u b'jeg. što sada pitaš me eto? Ne znaš li. Nego sad konjicima 7 dovikni mnogima svojim. pomoćnika evo Kronion S Idske ti gore posla. pjev. da me je Ajas pogodio grlati bojnik Ahejskim lađam pri kraju. Njemu branitelj gospod Apolon odgovori na to: "Daj uslobodi se sad. žestine.

Najbolji etolski junak. došo. Ako i želi da zađe u borbu med Danajce guste. o Danajci. da na strah ljudima bude. Nju u rukama držeć povede ljude Apolon." Reče. 281-305. 306-389. Zbiti ih dočekaju Argejci.Homer: Ilijada 9. razglobit. a oni ga čuju i rado se pokore njemu. ne bismo l' njega odagnali oprv se njemu Koplja uvis držeći. ostalo mnoštvo Ahejske vojske k brzim povuče se lađama natrag. Apolon Feb ispred njega Oblakom oko ramena zavijen. spasao njega. mislim. u besjedi slabo je koji Bolji bio Ahejac. 281-389. govoriti stane. Pa će ih i sad. pobojat. očima svojim. A mi. Da će ga sin Telamonov pogubiti svojom sad rukom. a pred njima iđaše Hektor Stupajući široko. 285 290 295 300 305 B. Nego kao što velim. dok se još n'jesu U kožu zadjela b'jelu želeći se nasitit mesa. a on će se. Sabiti udare Trojci. učinimo dajmo ovako: Viknimo ostaloj vojsci. kad prepirahu se momci. Toasov savjet. Oko Ajasa. Teukra. mislim. Zeusu je sakova Hefest. Što je Argejcima mnogim razglobio koljena veće. runjava sjajna. A druga mnoga se u tle zatakoše. u ruku mu bješe Egida nasrtljiva strahovita. Nego neki je bog oslobodio. jer nije bez Zeusa Gromovnog u prvi red. želeći borit se. nek vrati se k lađama brzim. Alemonov sin. A. Meriona onda junaci I Idomeneja kralja i Megesa Aresu sličnog Bojni pojače red povikavši prve junake Protivu Trojanaca i Hektora. On im dobro želeći progovori i rekne ovo: "Veliko vidim čudo. Jedna se na boj brzim zabodu u kožu momkom. što dičimo se u vojsci najbolji da smo. Valjan u kreševu zbliza. sa obje strane Huka se podigne glasna. i strijele stanu s tetiva Letjeti i mnoga koplja iz ruku junačkih smjelih. na koplju bojnome vještak. Kako se opet digo i umako Kerama crnim Hektor! Mislio svak je u duši doista svojoj. Med njima Toas. Trojanci provaljuju kolima u oko. Ahejci iznova potisnuti k lađama. Stanimo. 310 315 241 .

i kopljem ga naskroz probode. Ondje će snaći ga smrt od mene. nazlvo se sinom. jer ih Apolon Prestraši. Kao kad goveda stado il' veliko stado ovaca Zvijera dva pometu u noći gluhoj i crnoj Došavši iznenada. Medon Ojleju bješe božanskom od inoče čedo. kad kod stada nema pastira: Tako se Danajci raspu u strahu. Gađahu str'jele sa strana obiju. Tu Arkesilaja ubi i Stihija svijetli Hektor. koliko bačeno koplje Dohvata. u grudma Smete im srce. 242 . Kada je med prve bježo. Danajci na kolje utom i iskopan jarak nalete. bacaše zemlju unutra i načini tako Širok i ravan put. Jasa. Onaj mjedenhaljama Beoćanom bio je vođa.Homer: Ilijada 320 325 330 335 340 345 350 355 360 Dokle je egidu Feb Apolon držao mirno. a Feb Apolon pred njima iduć Kidaše obje strane od opkopa dubokog lako Nogama. Zajedno s Hektorom svi kolovozne pognaju konje S golemom bukom. i junaka je junak ubijo. Koji Bukolov bijaše sin. neće ni znanci. Lako veoma Kidaše ahejski zid Apolon. što ga snagu ogledajuć izbaci junak." Rekavši tako mahne nad plećima bičem i konje Potjera Trojcima vičuć u četama. Hektoru pak i Trojcima proslavu dade. junaštvo im ode sve i žestina. Ciknuše oni. šta bijaše Ojleju žena. Ovaj Menesteju drug junačini pouzdan bješe. Junak Pulidamas svlada Mekisteja. al' daleko od očinske zemlje Živje u Filaki on. Al' kad njome potrese brzokonjikom Argejcem U oči gledajući i vikne vrlo. A dva junaka ubi Eneja: Medona. a pred njima bješe Apolon Egidu noseć u ruku dragocjenu. Kao kad dječak Uz more igračke gradi od p'jeska u svojoj ludosti. i padaše narod. Onda se prodere Hektor i ovo Trojancima vikne: "K lađam poletimo svi i odore ktvave pust'mo! Koga od lađa ja daleko spazim na strani. Tu se raspu Trojanci. Ehija Polit U prvom bojnome redu. jer brata materi svojoj Eriopidi ubi. Ovud se onud razbježe i za zid se sakriju jedva. Već će ga mrtva psi razderati pred gradom našim. Jas pak bijaše vođ Atenjana i on je Sfelu. a Klonija divni Agenor. Ajasu bijaše brat. Paris Dejoha rani ostragu u rame ozgo. te njegovo t'jelo Neće na lomači spalit ni znanice. Dokle su skidali ovi s junaka oružje bojno. Bojni se rasprša red.

od kog vali nabujati najvećma znadu: Tako se Trojci cičeć glasovito primaknu k zidu. apostrofa. te zagrmi premudri Zeus-bog Nelejevoga sina starine uslišiv molbu. dakle "bijelo grlo" imaju i Arapi za koje je u našim narodnim pjesmama stalan epitet "crn". uzet je epitet "Aresu mili" o Menelaju u času kad Ares hoće Menelaja da pogubi. a drugi s lađa . veselja se bojnoga sjete. pa udare živo na Ahejce. Jače na Danajce skoče. pjev.. Naša narodna epika. str. i tako Zeus svojim znakom postiže protivno. uzjaha) tanku bedeviju. ne daj tako Trojancem ubijat Ahejce!" Tako se pomoli on. 10 377-380. spomeni i dan odvrati Nemili. Kroza nj 11 ugnaju konje i borit se stanu izbliza Kopljima dvoreznima 12 pri krmama crnijeh lađa. "kroza nj". ahejski branič. u Argosu pšeničnom itko Žrtvovo pretila stegna il' ovčja il' goveđa tebi Za povrat moleć.Homer: Ilijada 365 370 375 380 385 Pa ih nogama opet i rukama ruši u igri: Tako si. kad mu dakle nije mio. 104. Toga se. 8 9 243 . st. 11 385."Arap uzja (tj. Oni kod lađa stanu i ostanu malo stojeći Jedan dovikujuć drugog. a ti se privolje i obeća njemu. Maretića. Tako je upotrebljen epitet "zvjezdan" na ovome mjestu u protivurječju sa situacijom. st. nego je mislio poslavši ga. Zeuse oj oče. pjev. 360-365.motkama dugim. rušio i ti 8 Veliku muku i znoj Argejcem i bježat ih nagno. "dvorezno" je koplje ono koje ima oštrice na oba kraja. da njih Zeus hoće da ohrabri. kroz prolom što ga je načinio u zidu (bedemu) Apolon (st.). olimpski bože." Ovo Nestor čini obdan kad nebo nije zvjezdano. pjev. 10 Kako se veliki val širokobrodnog razliva mora Preko bokova lađi. svjetlioče o Febe.. 128. što ležahu u lađah za boj Pomorski okovane.. 365. vidi 4.. 371. st. siloviti kadano vjetar Udari. Čini se da su ti stihovi poslije umetnuti jer Zeus zagrmi da ohrabri Ahejce. I u našoj narodnoj poeziji ima takovih primjera: "opazi ga straža od Arapa pak povika iz grla bijela". Drugih takvih primjera vidi u T. U 5. Jedni se borahu s kola. a mjed im optakala šiljak. 561. viče cara iz grla bijela". tj. Moljaše dignuvši ruke k nebesima zvjezdanim uvis: 9 "Ako je. Još jedan takav primjer naivno upotrebljenoga epiteta vidi u 22. A kad začuju grom egidonoše Zeusa Trojanci. a Trojanci za taj znak drže da je njima poslan.uzišav Na njih . a bozima vječnima svaki Ruke podigne uvis i svima se moliti stane. 12 386.. "dignuvši ruke k nebesima zvjezdanim. . Nestor se najviše tada Gerenjanin. Naivni epski narodni pjesnici upotrebljavaju kadšto stalne epitete i na onakvim mjestima gdje po samoj naravi stvari ovaj ili onaj predmet nije i ne može biti onakav kako se epitetom označuje. 154.

A kad očima svojim sjajnošljemac opazi Hektor.Homer: Ilijada 10. Tko zna. kad nošaše na lađu oganj. Što umijeće sve po Ateninu naputku znade: Tako je jednako bitka i borba lebdjela njihna. da u boj potaknem njega. kojega je na kraju 11. što ga drži u ruci drvodjelja dobar. Sruši se. Nego kao što gredu lađenu jednako mjeri Mjerilo. Euripile. Neka te subojnik tvoj razveseljava. Bili su kod lađa boj junaci koji kod kojih. neću l' mu srce okrenuti s pomoću božjom. Njih se mučiše dva kod jedne lađe. Trojanci nadvlađuju. iz ruke mu ugarak padne. 390-404. Teukrov hitac. 405-483. Lađe u opasnosti. stane ga jek. 390 395 400 Dok su se ahejske čete i trojanske okolo zida 13 Borile izvan lađa. Ako ih i bješe manje. 244 . al' ti ne mogu Dulje ostati ovdje. al' onaj Ne mogne otjerat ovog i ognjem zapaliti lađu. Onda zaleleče on i ruke spustivši jošte U oba boka se lupi i cvileći prozbori ovo: "Ako me i trebaš vrlo. Pjesnik se vraća k Patroklu. ta vr'jedi savjet drugarov. Patroklo se vraća k Ahileju. 405 410 415 420 Reče. a ja ću brzo Poći k Ahileju divnom. Navalu trojsku Sigurno dočekaju Ahejci. već ljuta je nastala borba. Hektor pred naočitog pred Ajasa iziđe u boj. Gdje mu je rođak pao u prašinu uz lađu crnu. Menetijev sin je Patroklo Sjedio u čadoru Euripila. ne mogoše nikako oni. Hektor i Ajas. Kada mu kažem riječ. 405-746. i tada ga noge odnesu. Onda se prodere on te Trojcem i Likijcem vikne: 13 390. A. pjev. Svojim riječima njega veseleć: na ranu grdnu Metaše melem. Vika i trka kad već uzavri u danajskom rodu. hrabrog junaka. al' ih odagnat. Klitijevoga sina Kaletora svijetli Ajas U prsi pogodi kopljem. A niti ovaj onog odagnati poslana bogom. što od njeg oduminu bolovi crni Al' kad opazi već." 11. Ali ni Trojci prolomit ne mogoše njihovih četa Te med čadore njihne il' brze im lađe provalit. da k bedemu hrle Trojanci. ostavio u čadoru Euripilovu.

dragi o Teukre. Ali ne zgodi njeg. Kojino s Pantoja sinom Pulidamasom drugarom Držaše rukama uzde i zabavljen bi oko konja Tjerajući ih onud. već spas'te Klitijevoga sina. Te smo ga kao mater i oca častili doma. te strijele brze na Trojce sipati stane. s punim strijela Tulcem. i udi mu klonu. S krme na zemlju pade Likofron. Pulidamas vlastelj ih odmah Opazi te on pred njih poleti brzo. Mastoru sina. 14 441. S kola se sruši Klit. i posluša onaj te trčeć pristupi k njemu S lukom. nitko ga od njeg ne odbi. što Hektora čuvaše divnog. što pokloni tebi Apolon?" 14 Reče. bez slave osta. gdje najviše četa se melo.. ako i šćaše. Spazi. da ne skinu oružje s njega Danajci. Teukar protrne sav i progovori svojemu bratu: "Ao nekoji bog u vojevanju našemu posve Razbija odluke naše. sin Telamonov. natraške sruši se u prah. Teukar na oklopnika na Hektora strijelu drugu Izvadi te bi ga bio od ahejskih odbio lađa. Kiterca. pjev. te Teukar. Al' to premudrost Zeusa. Klita pogodi on. al' zlo ga brzo Snađe. Jer mu se prebolna u vrat ostragu zabode str'jela. koji kod njega Življaše čovjeka ubiv u presvetoj nekad Kiteri. 827. Njega je ubio Hektor junačina. a onda Konje Astinoju on Protionovu sinu predade Te mu reče. već Likofrona. 245 .gdje su ti sada Str'jele brzomorne i luk. Pisenorova sv'jetloga sina." Tako rekavši koplje na Ajasa izbaci sjajno. ubijen je vjerni nam drugar. vidi 2. borbi izbliza. Nemojte u toj tjeskobi iz borbe odstupat. Kad je uz Ajasa stajo.Homer: Ilijada 425 430 435 440 445 450 455 460 465 "Trojci i Likijci vi i Dardanci. iz ruke ispadne luk mu. i strijela mu teška Mjedena drukud se odbi. kad je na luku Dobrom natezao. Njegovu pletenu dobro tetivu. . a on se sam med rtnike umiješa opet. Trojcem i Hektoru time ugađajuć. Da mu je uzeo dušu junaku pogodiv ga njome. Ajasu subojnika. Hektor ga oštrim kopljem po glavi nad uhom rani. Ajas protrne sav i progovori svojemu bratu: "Eto. što daje se natrag zategnuti. da gleda u njega i konje nablizu Drži. u domu je našem prebivo. slomi mu Zeus. Mastorov sin iz Kitere. st. iz ruke koji je meni Izbio luk i tetivu prelomio sukanu skoro. i konji mu udare natrag S praznima glomoćuć kolma. pošto je pao u prostoru okolo lađa.

Na glavu junačku šljem krasnotvoran postavi jošte Sa konjskim repom. druzi. žestine. bilo.. al' žena i djeca će ostati za njim Čitavi. gdje je sasvim na mjestu. Lako i onim. Kada ih razasu bog na danajsku mrzeći vojsku. Tako poražuje sad Argejce. Nastavak boja. već veselja se sjetimo bojnog!" Reče i onda luk u čadoru ostavi Teukar. jer nije sramote umr'jeti braneć Otadžbinu. ne bi dakle imao izreći mogućnost: ako se Ahejci vrate kući u svojim lađama. a pomaže nama. nalazi i u 2. jer spazih očima veće." 15 Veliki njemu sin Telamonov odgovori Ajas: "Pusti. kojim udjeljuje prđstavu veću. Argejci. da odskok strijela podnese. 140. 485 490 495 500 505 A kad opazi Hektor.. sad jamačno valja il' mr'jeti Ili se spasti te zlo odvratiti od lađa svojih! Ili mislite možda. zdravi. sjajnošljemac ako nam Hektor Osvoji lađe. Trebalo ju je zavezati jer ju je Hektor bio prelomio kamenom. 15 16 246 .Homer: Ilijada 470 475 480 Jutros zavezah nju. pjev. junaštva se sjetite. Koplje ubojno uzme s oštricem od mjedi ljute. Onim je lako." 16 Tako rekavši srce potače i volju svakom. 484-591. Bud'te junaci. i sav imutak. Gdje po Zeusovoj volji boljara oružje izda! Lako je ljudima pomoć prepoznati Kronova sina. te smrt ga zateče i sudnja. . Zatim on na ramena štit četvorostruki metne. Nego na pleći štit i u ruke dugačko koplje Uzmi i bori se s Trojci i ostale potiči čete. pjev. i u 9. gdje oružje Teukrovo izda. Zatim pođe i vrlo pritrči k Ajasu brzo. B. srušen bude. borci izbliza. pjev. Onda se prodere on te Trojcem i Likijcem vikne: "Trojci i Likijci vi i Dardanci. pa je (valjada poslije Homera) prenesen i ovamo bez obzira da ne odgovara situaciji. st. neće se u njima moći vratiti svojim kućama. A s druge strane svojim drugarima poviče Ajas: "Sram vas. koje poražuje i pomoć ne da. dragiću. gdje vojsku čitavu hrabri 470. Nego se kod lađa bor'te u skitpu. Hektor se sada sprema spaliti ahejske lađe. ako Ahejci Vrate se u lađama u premilu očinsku zemlju. i kita odozgo se tresaše strašno. jer ako se Ahejcima lađe spale. Ali stih se 499. 328. Bitka je neodlučna. 498-499.koji god od vas Udaren. 27. Sad kod prostranih lađa. Ako i svladaju nas. da pješke će svi povratit se doma? Ili zar ne čujete. luk i strijele guste nek leže. Neka nam pokrite lađe bez borbe ne osvoje oni. Neka umre. vidi 8.

a Hiketaon je brat Prijamu koji je otac Hektoru. 18 518. nego na borbu. A nama misli bolje i odluke nikakve nema. pa ostali ili propali nego. da dođu. Nego se ogledat srcem i rukama s Trojci izbliza.. drugara Filejevome sinu.. Hiketaonu Sina. svlada "Kilenca". stane ga jek. što bijaše tada na njemu. al' Megesa obrani čvrsti Od ploča složen oklop. oštrice mu prođe Požudno kroz prsi napr'jed leteći. što sv'jetli Antenoru bješe Sin.Homer: Ilijada 510 515 520 525 530 535 540 545 Hektor. što Dolopsa rodi žestini i junaštvu vješta. negoli dugo 17 U tom se pokolju strašnom ovako satirat dati Od junaka od nas rđavijih kod brzih lađa. tj." Tako rekavši srce potače i volju svakom.. i na zemlju u prah mu kita Padne tad sva. junačina Epejskih vođu. Bolje je umrijet jednoć il' ostati. Oklop obrani taj od propasti sina mu sada. al' dođe Menelaje ubojni onom U pomoć. da Pantojev sin med rtnicima ostane mrtav. i na zemlju klone Ničice Dolops. potajno on se sa strane primakne s kopljem I rani u rame onog ostragu. kojino hoće zapaliti crne nam lađe? U kolo on ih ne zove. Meges se. al' na stranu tad se Izvi Pulidamas. jerbo Apolon Ne da. Dok se je Dolops hrabro sa Megesom borio misleć. a oni pohite mu oružje s pleći Mjedeno skinut. tj. Lampov sin. a onaj mu skine sa pleći Oružje. Misao je stegnuto rečena mjesto: bolje je ući jednom u odlučnu bitku.) 247 . onaj dio kacige koji je nad tjemenom. al' Hektor sjajnošljemac poviče braći 20 Svoj. sporohodna goveda prije 17 511. "braći". čovjeka iz grada Kilene u Elidi. Filejevome sinu ubode on po sredini Štit navaliv izbliza. Filej ga donese nekad iz Efire od Seleenta. Neka od neprijatelja za obranu nosi ga u rat. misli se i pravoj braći i rođacima. ukori oštro. Dolopsu tjemenjaču 19 s gustogrivog mjedenog šljema Oštrim odbije kopljem sa vrha Meges i s njega Kitu konjsku ods'ječe. st. vidjevši to. Da će nadvladat. "tjemenjaču". a Pulidamas svlada Kilenca 18 Ota. Hektor Shedija tu Perimedova ubije sina Fokejskog vođu. 237-238. pjev. a Ajas Laodamasa pješaka Vojvodu onda ubi. 19 535. Sruši se. Eufert mu prijatelj glavni junacima vladalac da ga. te njeg ne pogodi. Meges pogodi Kresma i rani ga u prsi kopljem. tako je Melanip Hektoru bratučed (jer je Melanipu otac Hiketaon. a Laomedon bijaše otac Lampu. 20 545. što se bila odskora crvenilom sjala. a najprije snažnog Melanipa. zaleti. a tad se na tog zaleti vještak na koplju Dolops. vidi u 20.

bježi. oj bud'te junaci i metnite stida U srce. Nema ni nogama bržeg ni hrabrijeg nema u borbi. "koljena razglobi njemu". jer više ne valja. Njega ukori Hektor i ovo izustivši reče: "Hoćemo l' tako okl'jevat. koje učiniv Zlo.zar ti se srce Ne kreće ništa u grudma za ubitim rođakom tvojim? Ne vidiš. kod Prijama živje. Melanipe? . Više je zdravih junaka no ubitih. vidi 4. i koljena razglobi njemu 21 . a drag mu ko njegova djeca. 582. kad Hektor i Trojci Gromotno vičući ljute izmetati stadoše str'jele. okrenuv se stane. što pogodi lovac. da se borlmo Mi iz daleka. U srce vrgnu riječ i mjedenom ogradom lađe Okruže brze. u borbu kada je stupo. vidi 4. skoči Antiloh. i mrak mu pokrije oči. 469. 248 . Ne bi li skočio ti i Trojanca ubio kojeg?" Reče i opet ode Menelaje onog podjariv. a oni i sami na obranu gotovi bjehu. ode u Ilij i odličan bješe u vojsci Trojskoj. Melanipe. stane ga jek. apostrofa. pjev." Tako rekavši pođe. da oružje skine. Al' kad danajske lađe uzvijene na oba kraja Dođu. Ali kad u jato dođe drugova. već treba da svladamo njih il' da oni Strmeni osvoje Ilij sa vrha i pobiju ljude.. Antiloše. kako se jagme za oružjem Dolapsa oni? Nego hajde. Nego odbježi nalik na zv'jere. kojeno skače Na ubijeno lane. Nego Hiketaonu Melanipa prehrabrog sina U prsi kod sise zgodi. ni dike ni obrane onamo nema. Prije nego se skupe junaci u hrpu mnogu: Tako i Nestorov sin odbježi. 22 Na te. 21 22 581. Na nj Antiloh skoči ko pseto. mlađeg. dok bjehu dušmani daleko. Grlati bojnik Menelaj Antiloha hrabriti stane: "Nikojeg nema od tebe Ahejca. Te mu dođe u susret trčeći po pokolju bojnom. 128. Ne htjede dočekat njega vojevač brzi Antiloh. iz svojeg Ležaja kad je izišlo.Homer: Ilijada 550 555 560 565 570 575 580 585 590 On je u Perkoti paso. uzmaknu Trojci. Sruši se. st. a za njim bogoliki junak. smioni ratnik. gdjeno je stida." Reče. A gdje se bježi. a uzalud bacio nije. Skoči izmed rtnika Antiloh i izmetne koplje Gledajuć okolo sebe i kad se nabaci junak Kopljem. Sin Telamonov pak Ajas Argejce hrabraše velji: "Drugovi mili. st. pjev. al' divni ga opazi Hektor. jedni se drugih u borbama stidite teškim. Tako. uz goveda psa il' pastira zaklavši. a onda Trojance potakne Zeus-bog..

jer mu se ko zid Argejci opr'ješe nalik Na hrid veliku strmu uz valove pjenastog mora. kojemu sam pomagač bijaše Zeus-bog. Koji je njega sad med množinom ostalih ljudi Častio i slavio: kratkovječan imo je biti Hektor. da na lađe uzvite baci Vječni gorući oganj i izvrši okrutnu molbu Tetide boginje svu. Jer on hoćaše onđa odrediti od lađa uzmak Četama trojanskima i slavu Argejcima dati. kopljometni bog. što na goveda jurne. 592-695. Med njima čobanin je.te čekaše premudri Zeus-bog. Misleći tako u duši na prostrane gonjaše lađe Hektora. Bješnjaše kakono Ares. Valova također nadmu. Danajci stajahu tako pred Trojcima nikud ne bježeć. Hektor bješe ko opaki lav. kad o nju stanu da biju. Hvata ih strah. koliko god je Žudio. kao što val vjetrorodni na lađu brzu Nahrupit žestok zna iz oblaka. Tada Trojanci nalik na lavove. jer mu je dan Atena Palada veće Suđeni primicala od ruke snažnog Pehda. kaciga pak se Strašno mjedena tresla na čelu tome bojniku. Jer on u srcu šćaše ud'jeliti Hektoru slavu Prijamovome sinu. te svi brodari u srcu dršću. ili oganj Kao što ljuti bjesni u dubokoj planinskoj česti. Koja bezbrojna pasu u nizi livade velje. a goveda sva se razbježe: Tako od Hektora tad se i Zeusa razbježe Ahejci 595 600 605 610 615 620 625 630 635 249 .Homer: Ilijada C. Hektoru. Koja se vjetara sili i fijuku opire njihnu. Kako će očima plamen od goruće ugledat lađe. ljute mesare. oteti njega Zv jeri. jer jedva iz propasti umiču smrtne: Tako se kidalo srce u grudima ahejskoj vojsci. Trojce podbado. Hektor sijevajuć ognjem odasvud u vojsku skoči I hrupi. Stane izjedati vola. a vjetar u jedra duva lađena I bije strašno. Koji je jednako njih ohrabrivo. oči mu tada Sjahu pod obrvama pod mrkima. sada pak zadnjim Stoji. lađu tad c'jelu Pokrije pjena. Pjena je njemu trgla na usta. Na lađe jurnu volju izvišujuć velikog Zeusa. Uzmak za prvi red lađa. Ondje je napado hoteć prolomiti redove bojne. a on i sam od sebe se vrlo naprezo. Argejcima srce Meo u grudma i slavu oduzimo. Gdje je najviše vojske i najbolje oružje viđo. med govedma on sad med prvima. al' u sredinu među njih lav se zaleti. al' ne zna pravo se jošte Borit za govedo on krivorogo. . Ali ne mogne junak prolomiti.

Molim vas. iako ih ovdje ne ima. što se od borbe uklonili bijahu veće. imutka i oca i majke. U njima se govori o nekakvoj magli koju je raspršila Atena i o nekakvoj svjetlosti koja je Ahejcima sinula sa dvije strane. Veliku. Sigurno junački stojte i u b'jeg se ne dajte natrag. Spaze i one. Valjada je onaj koji je te stihove umetnuo htio reći kako su se sada oči otvorile Ahejcima. u borbi što kod brzih bijahu lađa. Od lađa crnih im sine i jednako krvavog rata. Kao što onaj čovjek. Kada od mnogih konja četvoricu zajedno sveže. i oni. ničice pade zapletav se o štit. 250 . Drugove. 23 668-673. te im sine sa dviju strana tad svjetlost. A njima s očiju skine Atena magluštinu tamnu. Pošto su ostali svi odstupili ahejski sini. Kojima žive jošte. Al' kod čadora ondje u skupu ostanu oni Te ne razbježe se nikud po okolu. 23 Već se ni Ajasu ne htje junačini stajati dulje. Milih ga ubi daleko. Ti su stihovi poslije umetnuti bez ikakove potrebe.Homer: Ilijada 640 645 650 655 660 665 670 675 680 Strašno: Mikenca on Perifeta jedinog ubi Koprejevoga sina (Heraklu jakom je Koprej Od Euristeja kralja dohodio nekad glasnikom). Od svih je Mikenaca i umom najprvi bio. te djece svaki i žene Neka se svoje sjeti. On se okrenu i tada otragu o obod štitni Zape (dosezo je štit . navru Trojanci. kada je pao.od strijela obrana . Od sile uzmaknu odmah Ahejci od lađa prvih." Tako rekavši srce potače i volju svakom. ali je tu misao nevješto i nejasno izrekao. kojim su mrtvi. Najprednje na obalu povučene. a karike bijahu na njoj. i strašno Njemu zazvekeće šljem na čelu. On je čestitiju sin i od oca lošijeg mnogo Bio i u svakoj bolji vještini. što na konjma jahati znade. Ahejski branič je Nestor Gerenjanin najviše tada Molio svakog junaka i zaklinjo materom. Te je po natkrovcima lađenim stupo široko Vrteći veliku motku za mejdan skovanu morski.njemu Do nogu). te su svu situaciju dobro uočili (kao da je prije nijesu vidjeli!). jeđan je drugom neprestano tad dovikivo. u borbi i trku. Onda Hektora oni bojnika grlatog spaze. tako vam njih. oj bud'te junaci i metnite stida U srce od drugih ljudi. a oni pomoći drugaru Tužni ne mogoše sami bojeći se Hektora divnog. Hektor opazi dobro i trčeć odmah prileti K njemu i u prsi koplje zabodav mu od prijatelja. ocem: "Drugovi mili. Od lakta dvadeset i dva. A tad Hektoru slavu Perifet pribavi velju. Sada se okrenu k lađam Ahejci i opkole skrajnje. jer stid ih i strah Odvraćo.

45. kojino čvrste Oklope nose. inače sjekire i bradve nijesu bojno oružje. D. koji za umor Ne znaju.. al' nije na njojzi se odvezo kući).. pjev. Oko njegove lađe Ahejci i Trojci izbliza Smicahu jedni druge. Da će zapaliti lađe i ahejske pobit junake. a s remenom dakako i mač. st. Sjekire su i bradve bili ponijeli Trojanci da njima cijepaju lađe pošto ih zapale. već nalik na orla sv'jetlog 24 . "sa pleći . daleko Tko bi čekao polet il' str'jela ili kopalja. pobiše sad. veoma silnom ga rukom Naprijed potisne Zeus i narod potakne s njime. oni mu lete: Tako po natkrovcima lađenim mnogim je Ajas Hodao kračuć široko. tj. 696-746. padoše mači". Jedni spram drugih stojeć u boju mišljahu tako. što znade Na jata krilata jurnut. Nego se oni nablizu stojeći jednoga srca Oštrim sjekirama i bradvama borahu ondje. "na orla sv'jetlog". . I ne bješe nikog. a on sveđ neprestance sigurno goni S jednoga na drugog skačuć na izmjenu. spao je remen o kojemu mač visi. Hektor hoće da zapali Protesilajevu lađu. iz zla da neće uteći. Neka čadore brane i brodove. Opet se oštri boj kod brodova učini brzih. sa pleći borcima drugi Padoše mači 26 . uz potok kojano pasu (Guske il' ždrali su to il' dugovrati labudi-ptice): Tako navali Hektor na jednu mrkokljunu lađu Skočivši ravno na nju. Ali ni Hektor Nije u vrevi čeko med Trojcima. 26 714-715. 711. A Trojancem se srce u grudima nadalo svakom. već poginut da će. Ovu su imali miso na umu borci: Ahejci Misliše. vidi 2. Reko bi. 24 25 251 . kad je tko udaren po plećima. Hektor najskrajnju lađu već uhvativ ne htjede pustit 700 705 710 715 690. do etera glas mu je išo.Homer: Ilijada 685 690 695 Iz polja potjera njih i u grad ih veliki goni Prostranom cestom. Strašno je vikao sveđ Argejcem. 25 Kopljima dvoreznim se i mačima borahu dugim. a njega i žene i ljudi mnogi Gledaju. da se junaci neslomljivi. Hektor najbližu lađu moroplovnu uhvati rukom Krasnu hitroplovku sad (Protesilaj se dovezo nekad Na njoj pod Troju. valjada: na orla svijetlih očiju. Mnogi mačevi krasni sa dršcima crnim iz ruku Junačkih padoše na tle.toliko se borahu jako.. a crna po zemlji tečaše krvca. opominjo sveđe.

Spasenje stog je u ruku. Tu je čeko i stajo odbljajuć od lađa kopljem Trojce. misli se ratno vijeće trojansko. vrijedan svega zla i muka što smo ih do sad imali. uz prkos što bozima dođoše amo. Ne mogne opstati Ajas. "jabuku". junaštva se sjetite. Bud'te junaci. st. kod brodova kad sam se htio Boriti. žestine. ustavljali i jednako branili ljudma. opominjo sveđer: "Vitezi danajski mili. Ili valjaniji bedem. Ali ako je Zeus pomućivo onda nam pamet. svladanim već da pretegu dade! Nego smo oklopljeni med Trojcima u polju ovdje. da propast odvrati od nas? Nemamo na pomoć grada nablizu s kulama tvrdim. "s krivice naših starijih". I to pri pučini morskoj." Reče. 30 Strašno je vikao sveđ Ahejcem. kada bi koji pristupio s vječitim ognjem. tj. da nam stoje drugari na pomoć ostrag. osvojit Lađe nam dajuć.Homer: Ilijada 720 725 730 735 740 745 Jabuku 27 joj držeći u ruci i Trojcima vikne: "Oganj donesite i svi u skupu ciknite na boj! Zeus nam je poslao dan. Toga bi dočeko Ajas i dugim ga ranio kopljem. daleko od očinske zemlje. vidi 5. 30 731. 27 28 252 . a nije u mlitavu ratu. Te on dvanaest ubi junaka pred lađama blizu. 29 721-722. kao kuglu koja je bila nasađena uresa radi na vrhu krme. i Trojci se jače zalete tad na Argejce. pjev. što svega vrijedi 28 ." Reče i udarat stane žestoko oštro'rtim kopljem. jer str'jele se sipahu na nj već. 719. koji bi mene. 4. Te nam nevolja mnogo učiniše s krivice naših Starijih 29 .. A on sada nas sam i hrabri i sam nas nutka. "dan vrijedan svega". Nemamo naroda. oj Aresa ubojne sluge. "s vječitim ognjem". druzi! Mislimo l'. tj. Kada bi koji Trojanac nasrnuti na lađu htio Hektoru hrabriocu za ljubav sa gorućim ognjem. 717. Nego uzmakne malo sa natkrovaka lađenih Na sedam stopa klupu dugačku umr'jeti misleć.

Bude ga žao brzom Ahileju. Ili jaučeš ti za Argejcima. U ovom pjevanju upotrebljava Homer još nekoliko puta apostrofu na Patrokla. Besjedu započne s njim i krilate prozbori r'ječi: "Što si se usplako to. sinak Eakov. Nastavak) Pjesma o Patroklu. vidi 4.Homer: Ilijada ŠESNAESTO PJEVANJE (26. Neka ga na ruke uzme. Koja sa strmene hridi tamnoteku izl'jeva vodu." Teško si uzdišuć ti. Za njima mrtvima mi bio veoma žalili mnogo. dan. Leže u lađama sad od trojanskih zgođeni ruku. koji do sada prednjačiše drugim. 1-47. oj Patroklo viteže. Patroklo moli Ahileja da ga pusti u boj. reko: 2 "Ahejče jakošću prvi Ahileju. Med Mirmidoncima živi još Pelej. A. jer jad Ahejce pritisnu tolik: Svi bo junaci. što se nijesu suprotivili Agamemnonu kad je mene uvrijedio. koliko ginu Ispred dubokih lađa grehote poradi svoje? 1 Reci. dok god ga ne uzme k sebi: Takav si i ti suze od obraza umilne lijuć! Hoćeš li što Mirmidoncem da javiš il' samome meni? Ili si iz Ftije sam za kakove glasove čuo? Ta još Aktoru sina Menetija kazuju živa. Oko pokrite lađe oni se borahu tako. ljudi pastiru. kada ga spazi. Pelejev sine. Kopljanik slavni je ranjen Odisej i Agamemnon I Euripil je veće u bedro pogođen str'jelom. Priprava za Patroklovu borbu. Tople lijući suze ko izvor-vodica crna. oj Patroklo. "grehote poradi svoje". st. Tidejev veće sin Diomed ranjen je jaki. apostrofa.. pjev. 128. A to Patroklo stupi k Ahileju. a njoj je hitnja. 1 2 5 10 15 20 25 18. 253 . da oba znademo za sve. tj. 1-96. i ustavlja. 12. ništa ne taji. poput ženskića Ludog. Plačući gleda na nju. Zamjerit nemoj. 20. što za majkom trčeć za haljinu hvata je moleć.

"proroštvo". proroštvo o sudbini samoga sebe poznato je Ahileju. vidi u 9. Ako ne odvratiš smrt i ruglo od ahejske vojske? Nije ti vitez Pelej. "ljekari". pjev. Koju stekoh. . Navuci na pleći svoje Moje oružje slavno i u boj daj Mirmidonce. Prije da neću se srdžbe okaniti. pjev.. A ti pusti bar mene i vojsku mirmidonsku drugu Meni deder pridruži. 3 4 50 55 60 65 254 . neka se bore. Djevojku. Nit' mi je gospođa majka dojavila od Zeusa štogod. posto tvrdoglav! Takova srdžba mene ne snašla. Nego pust'mo. Nego je strašna tuga u duši i u srcu meni.Homer: Ilijada 30 35 40 45 Okolo njih se bave ljekari 3 biljari i rane Vidaju. na koplju razorivši obzidan tvrdo Grad. Na nj se ozlovoljiv divni Ahilej brzonogi reče: "Zeusov potomče ti. 5 57-58. vidi 13. o čovječe okrutni. 50. ratna dok poklič Ne dođe do lađa mojih. koje bi se ticalo sadašnje nevolje ahejske. Svoje mi oružje na pleći daj. ko prezrenu kakvu došljaku. izvedi. Nije ti Tetida mati. da se njime oružam.iz ruku mi nju Agamemnon je uzeo sebi. vidi 2. Doista mišljah. jer imaš neljupko srce! Ako l' se kakova bojiš u duši proroštva božjeg. Tuga to mi je strašna. 410-416. ahejski ne bi l' odahnuli ubojni sini Od ratne stiske.. Ahilej dopušta da se oslobodi oko. Koji vojuju rado. 213. ma bio i malen od rata odah. koju mi na dar izabraše ahejski sini. Nemili junače ti! potomcima koristit što ćeš. otac. jačinom koji je bolji. i umorne od boja ljude Lako bi odgnali k Troji od brodova i od čadora. da svane danajskom rodu. jer mnogo se namučih muka. Il' ti je gospođa majka dojavila od Zeusa štogod. da ga i znadem. Ahileju. Mi ti umorni n'jesmo. a ti si eto. 690-693. što si to reko? Nit' me je briga za kakvo za proroštvo 4 . 5 Silni Atrejev sin." Tako ga moljaše ludak veoma. Kada se jednakom sebi usuđuje otimat čovjek I dar oduzet od onog. pjev. 28. pa nek se dogodilo! nije moguće Srditi se u duši neprestano. . oj Patroklo. 48-100.već sjajno te rodilo more I s njim visoke hridi. kakva je tvoja.. st. jer samom je sebi Imao hudu smrt izmoliti i crnu Keru! B. st. Ne bi l' me držali Trojci za tebe i od boja ne bi l' Prestali. st.

Nego se opet okreni. Da se nablizu sja. Niti Argejac. Kako ti u srce stavljam. Od lađa. već Hektor ljudomora Trojcima vičuć Čuje se svuda. Dok su se njih dva tu razgovarali besjedeć tako. što ih god ima. Ne mogne opstati Ajas. Vika ih stoji i bojem nadvlađuju ahejske sine. ako se i srdi na Ahejce. "jer tako ćeš uzet mi diku". kralj Agamemnon Da mi ne misli zlo. da ne bi gorućim ognjem Njih zapalili Trojci i povratak uzeli onim. kad bi Patroklo daleko pognao Trojance i s njima se borio te pribavio potpunu pobjedu Ahejcima. Lađa gori. Veliku da čast i diku kod danajskog pribaviš svega Naroda sebi. i kad su Argejci već stisnuti ondje. onako mi poslušaj volju. povrati se. gdje more Udara o obalu. tj. te suhe zemlje imadu Samo još d'jelak. 6 Nemoj u ratu ti se i pokolju ondje ponosit I ubijajuć Trojce pod Ilij vodit Ahejce. Jer bog branitelj ljubi Apolon Trojance veoma. ne bi ga više držali za prvoga svojeg junaka. 101-123. 255 . već mi iz bijede oba izišli I mi trojanske svete razorili zidove sami!" 7 13. Da se vječiti bog ne um'ješa s Olimpa koji. ovi bi onda malo marili za Ahileja. kad učiniš. a Troja je sva navalila na njih Smjelo. snažno i odbij Propast od lađa brzih. jer inače odmah bježeći Napunili bi jame mrtvacima. nek želja Ne dođe tebi daleko od mene se boriti s Trojci. 7 97-100. a Trojci sad otimlju oko! Tidejevome sinu u rukama sad Diomedu Koplje ne bjesni. Nikakav smrti Trojanac ne uteko. Ej da otac Zeus i Atena da i Apolon. Ali nahrupi ti. I vojske obje pusti.Homer: Ilijada 70 75 80 85 90 95 100 Kad se na lađe već od Trojaca slegao oblak Tamni. o Patroklo. jer oni čela od kacige ne vide moje. samo da bi on poslije s Patroklom mogao razoriti Troju. Ajas iznemaže. Trojce odagnav. jer str'jele se sipahu na nj već. ako l' ti Herin Htjedne gromovni muž udijeliti slavu. jer tako ćeš uzet mi diku. 6 90. Ne čuh. Koji vojuju rado. a Trojci po čitavom po polju vrve. nek po polju dalje se bore. Ti su stihovi po svoj prilici poslije umetnuti jer Ahilej. da propast od danajske odbije vojske. lađam da svane. ali im on nigdje ne želi da svi listom izginu. a meni da oni prekrasnu djevu Povrate natrag i sjajne da darove jošte pridadu. ni da bi kralj Agamemnon iz mrskih usta Pustio glas.

Nazuvke najprije on navuče oko gol'jeni.. jer str'jela padaše mnogo Šljemu o branila krasna. A. junaku već rame se l'jevo Umori sjajni štit držeći čvrsto. znoj mu je veće Tekao silan iz sviju iz udova.a od njeg daleko Na zemlju mjedeno pade oštrice i učini zvekac.. 14. ma koliko str'jeljahu u njeg. 122. "vječni oganj" kao u 5. Sada mi recite. nije odahnut Nikako mogo. 8 9 256 . O udaranju u bokove vidi 12. 162. i zlo se nanizalo na zlo posvuda. i po njoj plam neugašljiv se prospe..sjajan i zvjezdan. pjev. 124-867. U srcu razabra Ajas nezazornom i sav protrnu S božjih djela.Homer: Ilijada 105 110 115 120 Zeusova svlada ga volja i ponositi Trojanci Sipajuć str'jele." Reče. a Ajas. Već se je teško sav zagušivao. stanarice olimpskih dvora. Muze. da se već nema Pobjeć! oružaj se brže. Naskroz prereže koplje. a šljem je na čelu njegovu sjajni Strašno zvektao gađan. te vječni oganj 9 Trojanci Na lađu bace. što kopče od srebra držahu kruto. 124-256. 10 125. jer sve je razbijo im odluke ratne Visoki gromovnik Zeus i pobjedu Trojcima davo. "Diž' se. a ja ću sakupit momčad. Nazuvke krasne. st. Tada se lupi U oba boka Ahilej 10 i prozbori riječ Patroklu. Krnje u ruci zavrti onako. konjiče bojni. . Mirmidonci se spremaju za boj. 508. 8 Kako je oganj prvi na ahejske pao tad lađe! Hektor k Ajasu priđe i velikim prebije mačem Jasenovo mu koplje pri kraju baš pod oštricem. Metne na pleći mač sa srebrnim klincima. Jer već vidim. koji je bio Oklop potomka brzog Eakova. pjev. al' opet Ne mognu ga potresti. . Veliki i teški štit on onda u ruke uzme. sin Telamonov. 4. Okolo prsiju oklop navuče. 125 130 135 Tako se lađa na kraju razgori. Patroklovo junaštvo i smrt. vidi u 14. st. Na glavu junačku šljem krasnotvoran postavi zatim 112. mjeden. te junačku mjed Patroklo na se navuče. pjev. gdje lađe u ognju praskaju ljutom! Samo da Trojci lađe ne osvoje. On se skloni od str'jela. st. potomče Zeusov o Patroklo.

ljubimac Zeusov. 223-225. Konje Automedonu zapovjedi brže upregnut. Lađa brzih bješe pedeset. Nek zapov'jedaju oni. što ko vjetar lećahu oba (Njih je Harpija nekad Podarga Zefiru vjetru Rodila uz vodu pasuć Okean na livadi jednoć). a smrtni konj taj i besmrtne stizaše konje). Med njima ubojni tu Ahilej stupo je svuda Te je hrabrio ljude štitonoše i njihne konje. Ksanta i Balija 11 s njim.. Najpouzdaniji on mu u boju bješe. u koje se uzdo. pjev. a srce Ne dršće njima u grudma. st. pod Troju.). u prsima koji imadu Snagu golemu. 244-245. 13 153. ali mnogo starija od njega (sin joj Menestije mogao je biti vršnjak Ahileju). što u ruci mu stajahu zgodno. i želudac prepun je svima: Tako mirmidonske mudre čelovođe oko drugara Brzog Eakova se potomka užurbaju sada. Jedan je vodio red Menestije. Uzme. pjev. 185. vidi 11. da čeka Zapov'jed. a ne uzme on potomka Eakova koplje Veliko. Taj mu konje brzonoge upregne odmah. . Polidora je dakle sestra Ahilejeva. "zadobivši bezbrojne dare". da ubija njime junake. Crnu da lapću vodu sa površja tankima svojim Jezicima i grude izbacuju krvi. što ocu njegovu dade Hiron s Pelijskog vrha.a oni mesarma Ljutim vucima slični.. teško i čvrsto. Rogatog.. Koplja ubojna dva. koji je znao Pelijski jasen uzmahnut.Homer: Ilijada 140 145 150 155 160 165 170 175 Sa konjskim repom. Taj mu za razbivojskom Ahilejem najdraži bješe.. 11 12 257 . 14 175. u svakoj lađi Bješe pedeset momaka drugara na klupama sjedeć. Vođa postavi pet od onih. st. Nebeskog potoka Sperhija sin Menestije bješe. Pelejeva ga kći Polidora ljepotica rodi 14 Sperhiju neumornom (sa besmrtnim spavavši smrtna). koje Ahilej Vođaše. Ime prvoga konja Ahilejeva upravo znači: plavac (vidi u 8. i kita odozgo se tresaše strašno. Onda u gomili idu na izvor-vodicu crnu. 15 178. A po kazivanju Boru Per'jerovu rodi ga sinu. a sam je vlado med svima. jedu ga. Kako je Ahilej osvojio Eetionov grad o tom se govori u 6. ni jedan nije Ahejac Mahati mogao njim do Ahileja. pjev. te zaklav u gori jelena veljeg. Tad k Mirmidoncem pođe Ahilej u sve čadore Te ih oružjem stane oružat. 150-151. oklopnik sjajni. i svim od krvce je krvava čeljust. 414. vidi u 20 pjev. st. a drugoga: šarac. i dalje. st. 15 149. 12 A u povodu dobrog Automedon Pedasa doda (Eetionov grad osvojivši njega Ahilej 13 Dobi. Za kog se udala javno zadobivši bezbrojne dare.

Ahilej Tada u čador pođe. Jače se sastave čete. onda dodade r'ječi žestoke: "Grožnje. Kojim se kod lađa brzih Trojancima grožaste dosad. ni sam Ahilej 258 . Kad bi se nagnuli momci. Kao od kamenja gustog kad čovjek visokoj kući Gradi zid želeći uklonit se vjetara sili: Tako su gusti šljemi i štiti bili kvrgaši. U kog je junačko srce s Trojancima neka se bori!" Tako rekavši srce potače i volju svakom. Ispred ostalih sviju u oružju dva su junaka Bila. Pred Mirmidoncima da se u boju bore. kad kraljevu besjedu čuju. Kada već vojvode sve i vojnike poređa dobro Divni Ahilej. gdje u kolu bučne Boginje s preslicom zlatnom Artemide s djevama igra."" U skupštinama tako govoriste. ta žučju te othrani mati. Kovčega umjetnog. Patroklo i s njim Automeđon . što od vjetra brane.Homer: Ilijada 180 185 190 195 200 205 210 215 220 225 Drugim je djevojčin sin zapov Jedao hrabreni Eudor. A kad Ilitija njega mukodavna iznese na sv'jet Te on ugleda zrake sunčane. U sobe uzađe gornje izbavitelj Hermija s njome Te je obljubi kradom i sina Joj dade Eudora Sv'jetlog. a sad se djelo Ratno pokazuje velje. Runjavih prostiraka i struka.jednaka srca. drugare preko volje njihove držiš Kod lađa. Dok sam se srdio ja. tad Polimelu Aktorov sin Eheklo junačina sebi u dvore Odvede golemo mnoštvo darova joj davši.iza drugara Abileja divnoga taj je Med Mirmidoncima svima na koplju najbolji bio. a Filas Othrani dobro Eudora i odgoji u kući svojoj Od srca ljubeći njega ko svoje rođeno čedo. Konjogrivni šljemi dodirnuše sjajne branike.u lađama moroplovnim svi sad otplov'mo Natrag. Štit se sasta sa štitom i sa šljemom šljem i s junakom Junak. a bješe u trku i borbi hitar veoma. krasnog. i ovako kriviste mene: ""Strašni Pelejev sine. . Okrutniče. toliko se sabiše gusto. . Četvrti vođaše red starina konjanik Feniks. Krasna igračica ona. od kovčega otvori zaklop. . o Mirmidonci.žarkasto vino Nitko nije pio iz njega. Filasova je kći Polimela rodila njega. za kojim čežnjaste prije. kad ti je tako ljutina na dušu pala. kad spazi. srebronoga Tetida sinu Dade ga u lađu dosta u njega košulja metnuv.čestiti sin Laerkov Alkimedon jaki. zaboravit nemojte one. ubojni sinak Memalov. Treći je vodio red Pisandar. A peti . I hubav kondir je bio u kovčegu. skoroteča što ju je jaki Zamilovao bog.

na nebo gledeć Izlije vino (a to je zam'jetio gromovni Zeus-bog): "Zeuse. da li se i sam u borbi umije borit Subojnik moj. Kad ti se prije pomolih. 257-418." Tako se pomoli on. Meni ud'jelivši čast. A kad od lađa boj i viku odbije bojnu. 257-363. Ali ne đade njemu. Ako putujuć prođe čeljade kakovo uz njih Te ih i nehote smete. I odmah navru nalik na ose. i Zeus ga premudri čuje. ud'jeli. na Trojance da ponosni skoče.i njemu diku. Naoružani svi. Od lađa boj i borbu odagnati dade Patroklu. Boj u okolu. Trojance potiskuju od lađa. A drugara ću svog s Mirmidoncima mnogima u boj Poslat. neka i Hektor Vidi.Homer: Ilijada 230 235 240 245 250 255 Drugome bogu do Zeusa iz njega žrtvovo nije. Kondir izvadiv taj iz kovčega najprije njega Očisti sumporom sveg i tekućicom ispere vodom. Koje stadoše dražit dječaci po običaju Svagda dirajuć u njih na putu štono se roje. kad u rat i u vrevu zalazim i ja. što žive po putma. Kako se Danajci strašno s Trojancima kolju u boju. iz borbe zdrav da se vrati. u duši šćaše da vidi. Jedno Ahileju dade. Ode u čador i kondir u kovčeg postavi natrag. koji daleko U Dodoni vladaš u studenoj! Seli gatari. a. a Ahejce ošinuv ljuto. Njegovo srce u grudma ohrabri. Oko junačine tad se Patrokla poređaju druzi. zemljoleže. Tako se pomoli Zeusu i izlije vina Ahilej. ti nsliši molitvu moju. Koji ne peru noge. a jedno mu ukrati otac. a one s junačkim srcem Napr'jed polete sve i mladi naraštaj brane: 260 265 259 . Onda pred čador stane. Tad mi se vratio čitav ka mojim lađama brzim U svem oružju on i s druzima. il' onda strahovite samo su ruke Njemu i b'jesne. Onda umije ruke i zagrabi žarkastog vina. B. Molitvu rekne stavši sred ograde. jesu uz tebe. pelaški kralju i dodonski. gromoglasni Zeuse. Ludi. s borci izbhza. jer općeno zlo pripremaju mnogima time. . Deder mi jošte sada i ovu želju izvrši: Ja ću ostati sam u prostoru okolo lađa.

prijateljstvo odabro opet. Tad se pomole svi vidikovci i svi vrhunci Brdski i doli. 260 ." Tako rekavši srce potače i volju svakom. . koji je prvi Kod lađa junak. Aksij. i mi drugari mu. Svaki se ogleda. Peonci njegovi druzi Svi se razbježe. I to usred sredine.Peonce konjike taj je Vodio iz Amidona. Kada se okrene k njemu Arejlik. jer strah Patroklo je turio u sve Ubiv njihova vođa. a na zemlju ničice onaj 276. Nego se suprotiše i jedva uzmicat staše. prednjačio što je u boju. gdje bijaše najveći metež (Kod lađe bijaše to Protesilaja hrabrog pri krmi). Mirmidonci. al' jošte vojevanju prestanka ne bi. u prašinu on se natraške Sruši zajecav ljuto. Od lađa odgna Trojance Patroklo i gorući oganj Ugasi (lađa je na po izgorjela). borci izbliza Atrejev šin Agamemnon đaleko silan nek svoju Vidi grehotu. s vikom golemom Tad se Trojanci razbježe. i Danajci k prostranim svojim Lađama navru opet. Kao što kada Zeus munjobija s visokog vrha Velikog brda gustu magluštinu kakovu krene. 16 Strašno od pokliči njihne zaječe okolo lađe A kad junačkog sina Menetijeva Trojanci Spaze i drugove s njim gdje se svi u oružju sv'jetle. "ahejski sini" ovdje su samo Mirmidonci. Pelejev sin brzonogi kod lađa da je Gnjev odbacio svoj. i čete se stanu kolebat Misleći. pjev. druzi! Pelejevoga sina prodičimo. Obori junak Pirehma. 849. te junak junaka Tad je ubijo. odmah u bedro Kopljem ga pogodi oštrim i proturi koplje kroz njega. od Aksija 17 široke vode. Onda se obore skupno na Trojce ahejski sini.vidi 2. Jerbo od Ahejaca od Aresu milih Trojanci Bježali bez obzira još n'jesu od crnih lađa.. žestine. kud će uteći od smrti pr'jeke. junaštva se sjetite. st. Bud'te junaci. . i nastane huk neutažljiv. drugari Ahileja divnog. gdje nije Ahejca najboljeg štovo. Mjed mu prebije kost. U rame desno ga zgodi. te vika nastane silna. Bojni se vojvoda red rasprša. 288. Tada se prodre Patroklo i ovo druzima vikne: "Čujte me. i prvi Menetijev junački sinak.Homer: Ilijada 270 275 280 285 290 295 300 305 310 16 17 Takova srca i duše mirmidonski sada junaci Od lađa brzih navru. te pukne s nebesa beskrajni eter: Tako i Danajci ljutu odagnavši od lađa vatru Odahnu malo. Svima se srce potrese. Sjajno koplje iz ruke Patroklo izmetne prvi.

a ubojni onda Menelaje Toasa rani Uz štit u prsi gole. Nestorov drugi bogoliki sin tad Trasimed. Zubi se svi istresu. jerbo ni jedan Nije pogodio kopljem izbaciv ga uzalud oba. mnogim čeljadma nevolju tešku. pjev. i mrak mu se nad oči saspe. vješti na koplju Sinovi bjehu to Amisodara. 179-182. na Kleobula udri i njega. Prije negoli rani. stane ga jek. 469. pjev. i mač zađe unutra. Jedan se na drugog mačem zalete onda. koji Himeru 19 Othrani pomamnu. st. Akamasa stigne Merion nogama brzim. Jedan Nestorov sin. tad njega Penelej pod uho u vrat Udari. glava se spusti. kad na kola skočiti šćaše.. uhvati živa. Kada zinu. i mrak mu pokrije oči. na usta trgne mu krvca. Ojlejev sin.Homer: Ilijada 315 320 325 330 335 340 345 350 Padne. i cin ga zaogrne smrtni tad oblak. Najdeblji gdje su mišići u ljudi. U rame zgodi ga desno. Kao što kada grabežljivi zvjerovi vuci Na jagnjad i jarad jurnu iz čitavog grabeć ih stada.). "koljena razglobi njemu". preteče ga i zgodi pravo U rame odmah. Ajas. Antiloh. te na nos. Likon je Trojanac. al držak Mača mu pukne. 328. 18 19 261 . mač mu se zgrije u krvi. raspe zbog nemara čobana njihna. vrli drugari Sarpedona. 18 Tada Filejev sin Amfikla spazi. st.. i Likon Obluk konjogrivnog šljema Peneleju probi. a onome oči Krvava stisne smrt i silovita jošte sudbina. a Penelej je Ahejac (vidi 2. i koljena razglobi njemu. 20 335. vidi 4. i koljena klonu Likonu. i koplje proleti mu mjedeno naskroz Dolje ispod moždana i kosti mu bijele zdrobi. a krvce se napune obje Njegove oči. Atimnija rani Oštrim kopljem. pjev. te ga preteče i pogodi njega u stegno. a Maris zbog brata srdit Na Antiloha kopljem izbliza navali stavši Pred mrtvog. Ničke se sruši Atimnij. koža se sama Dižala. i mrak mu pokrije oči. O Himeri vidi u 6. i prođe kroz slabine mjedeno koplje. oštrice od koplja Žile prereže njemu.. Odmah mu u vrat mač sa drškom turi i život Razglobi. Sruši se. st. kad na njeg Jurnu. Što se po gori. Jerbo se spotakao u nalozi. 312. Tad Idomenej zgodi u usta nemilom mjeđu Erimasa. Tako obojica pođu u Ereb od dvojice braće Svladani. 494. Likon nasrne tad na Peneleja 20 . oštrice kopljano od mišice ozgo Odere Marisu ruku i kost mu prelomi sasvim. Iz kola Akamas spadne. Te su danajske vođe junaka svaki po jednog Ubili.

Hektora oklopnika pogoditi jednako šćaše Veliki Ajas. kopitđnogi bježahu konji Ispruživši se u grad od brodova i od čadora.Homer: Ilijada 355 360 A vuci vidjevši to nalete na plašljive stvore: Tako na Trojce jurnu Argejci. 262 . U more crveno šumeć veoma otječu one Sunovratice s brda i tegove pustoše ljudske: Tako i kobile trojske trčeći brektahu vrlo. 371. Trojanski poraz kod opkopa. junaci padahu s kola Pod osovine ničke. 364-418. vidi 6. Konje bi upravljo vičuć. 40. i on tad trojske Za sobom ostavi čete. Jer ga željaše ubit. a oni vičuć i trčeć Napune putove sve rastrkav se. 365 370 375 380 385 390 395 21 Kao s Olimpske gore iz etera kadano sjajnog U nebo oblaci idu. i prevraćahu se kola. kad premudri Zeus običava liti Vodu silovitu srdit i ljutit na ljude one. Koji na silu krivo u skupštini pravicu sude Goneći pravdu i ništa za osvetu božju ne mareć. žestine se prođu. mnogi konji kolovozni prelome brzi Kola sprijed na rudi i tako ih ostave ondje. preko volje štono ih opkop Ustavljo. Natrag ih k lađama pogna i bježat im ne dade u grad. i Trojci se sjete Zlobučnog b'jega. oluju kad rasprostre Zeus-bog: Tako se uzviču tad i potiče od lađa Trojci. Preko opkopa konji brzonogi preskoče tada Besmrtni. Mnoge bregove tada bujice odroniti znadu. st. Kao kada se teško zacrni od bure zemlja U dan ljetni. da se veće okrenula pobjeda bojna. Viđaše. Ne vraćahu se oni u redu. Od drugih kada već prve Patroklo odvoji čete.. b. i odmah junaštva. Brzonogi konji Hektora oružana izvezu. al' Hektora konji izvezu. Patrokla na Hektora nutkaše srce. a onaj u poslima bojnima vještak Široka sakriv svoja ramena volujskim štitom Čuvo se zvizge strijela i zveketa mjednih kopalja. Ali je opet stajo i drugove izbavljo mile. gdje bi metež Patroklo najveći zgledo. Onamo. što ih bozi darovaše Peleju u dar. pjev. Napr'jed leteći. sve se je uvis Dizo k oblacima prah. Tekući potoci svi nabujaju od kiše tada. 21 A Patroklo je stupo glasovito Danajcem vičuć Misleć Trojancima zlo.

C. Stih je taj nejasan.Homer: Ilijada 400 405 410 415 Makar koliko htjeli. 397.već z'jevo je . 23 Glava mu nadvoje puče pođ kacigom teškom i na tle Ničke on pade. da li zid oko Troje ili ahejski bedem. Jednoga za drugim on s mnogohranom sastavi zemljom. tj. ne zna se koja se rijeka misli. Trojancima učini mnogo Zla. te smrt dušogubna obaspe njega.na sjajnom koplju Potegne te ga baci na usta. 22 263 . Damastorov sin Tlepolem. 419-568. ubi Patroklo. njega Patroklo U čeljust desnu kopljem probode i prebije zube. Sruši se. Tako Patroklo njega . iz kola skoči. na Testora. među r'jekom i visokim zidom. jer koljena on junacima razglobi mnogim. Koji je ovdje silovit. a. Drži se da je taj stih poslije umetnut. koji na sebi Ne pašu košulje. Od Patrokla još pade Amfoter. koji se bio U kola glatka svoja šćućurio. Patroklo ubija Sarpedona. što sjedi Gdjegod na visokoj hridi i iz mora živahnu ribu Napolje vadi na koncu i na kuci mjedenoj sjajnoj. isto se tako ne zna koji se zid misli. Pronoja prvoga kopljem Patroklo pogodi sjajnim. da li Simois ili Skamandar. a Patroklo tad se zaleti Na sina Enopova. A kad Sarpedona vidi Patroklo. kad pade. Boj u ravnici. jer mu se pamet Pomjeri. bilo! kud nagnuste? brzi l' ste sada! Ja ću se sada sukobit s junakom onim. 419-689. Ehij. Kao jastrebi kad se krivonokti. Ifej. kad na njeg poletio bješe. "kad na njeg poletio bješe". Erimas. Menetijev sinak. 23 412. stane ga jek. Likijce koreći svoje ovako im vikati stane: "Sram vas. a zatim Erilaja zgodi Patroklo Kamenom usred glave. S kolnog ga oboda s kopljem povuče ko čovjek. i ovome život Ode. i zatijem Piris. Uz štit u prsi gole i koljena razglobi njemu. Epalt. Evip i Argejev sin još pade Polimel. Likijci. kukastih kljuna Bore na kakovoj st'jeni visokoj vrišteći vrlo: Jedan na drugog tako zalete se vičući oni. 420 425 430 A kad Sarpedon vidi gdje drugove. da znadem." Rekavši tako s kola u oružju na zemlju skoči. Erilaj na Patrokla. spadnu mu uzde iz ruku. već klaše ih on u sredini Među lađama tad. 22 Klaše ih nasrćuć na njih i osveti mnoge junake.

ta kakve to izusti r'ječi? Zar ti čovjeka smrtna. Ako t' je mio Sarpedon. pjev. pjev.. al' bogovi drugi povladiti nećemo tebi. da sinak Menetijev pogubi njega. Pusti ga samo. st. A kad ostavi veće Sarpedona život i duša. Konj je Pedas spomenut u st. jer ljudi obično žele da mrtvi počivaju u svojoj otadžbini ("u svom polju daj mu groba." Tada volooka Hera odgovori njemu ovako: "Prestrašni Kronov sine. 26 459. Kada se jedan drugom već blizu primaknu oni. te strašno rasrdio bi im oce. 152. st. Natrag izbavit hoćeš iz prejadne i tužne smrti? Radi. Pošlji po njega Smrt i tvrdoga Sna. te Pedas izdišuć njisne 433-434. već pogodi Pedasa konja 27 Kopljem u greben desni. Tu će ga braća sahranit i rođaci i hum će grobni Nasut i metnuti stećak.. "krvave kaplje pusti". pa nek nose Njega. kog ubit mu šćaše Patroklo U trojskoj grudastoj zemlji. 522. dok ne dođu s njim u Likiju široku zemlju. da i drugi koji od bogova ne htjedne jednoć Miloga svojega sina iz kreševa opravit strašnog. te posluša nju i ljudi i bogova otac: Krvave kaplje pusti 26 odozgo na zemlju časteć Miloga svojega sina. a vidi i u 6. daleko od očinske zemlje. i time mu učiniti veliku milost. i u srcu žališ li za njim. Drugo još u srce spravi. ali ga možeš dati prenijeti u njegovu otadžbinu neka tamo mrtav počiva. sudbinom poginut valja! 24 Dvoje sad hoće meni u grudma razmišljajuć srce: Ili bih živa njega uklonio iz boja plačnog Te ga na polje rodno u Likiju vrgo odavde. vidi dalje st.Homer: Ilijada 435 440 445 450 455 460 465 Lukavca Krona sin zamotriv ih požali oba. 53. Zeus vrlo ljubi Sarpedona zato što mu je sin. koji je meni Od svih miliji ljudi. a sudbini predana davno. Ali promaši njega. nek sada u kreševu pogine strašnom On od ruke Patrokla.. jer čast je mrtvima takva. Ili bih dao. Tad na Patrokla koplje Sarpedon izmetne sjajno. 198199. 24 264 . Onda Patroklo tu Trasidema predičnog zgodi (Koji je subojnik dobar Sarpedona vlastelja bio). svojim cvijećem grob mu kiti"). Pazi. U donji zgodi ga trbuh i koljena razglobi njemu. kako mu je suđeno. Heri započne riječ i ženi svojoj i sestri: "Ajme od ruke Patrokla Sarpedonu. Menetijevoga sina. Hera kaže: neka Sarpedon ovdje pod Trojom pogine. 25 454-457. vidi 11. što sada mislim ti reći: Ako Sarpedona živa u njegove opraviš dvore. Mnogi bo sinci se bore božanski kod velikog grada Prijama kralja. 27 467." 25 Reče.

koji su ondje Brektali i htjeli bježat knezovska ostaviv kola. 265 . a petom mu na prsi onaj Stane te iz kože koplje izvuče i oponu s njime. Koju. 29 I tad se on Apolonu streljaču pomoli veleć: 28 29 469. 387-390. kad na zid se penja na visoki." Kad to izrekne on. pjev.. tad mahne Patroklo Kopljem. zadade njemu Teukar strijelom od druga odbijajuć nevolju kletu. Ahejci ako li sada Oružje skinu s mene u borbi kod lađa palog. 510-512. Te bik pogiba krčeć u lavovu žvalu: . ako si brzić. Kao što zakolje lav navalivši na stado gdjegod Jakoga bijelog bika med govedma sporijeh nogu. gdje nije mogo pomoći. pjev. a uzde. Kako je Glauk ranjen. a duša mu ode. Konji se opet slože i stanu pravo pod uzde. legne pred konje i pred kola onaj. njima se spletu. Skoči i povodnika ods'ječe pravo i dobro. 28 Oba se rastupe konja i jaram pukne. i vepar. st. Sinu Menetija opet preleti nad ramenom l'jevim Rt kopljani te ne rani njeg. Mač dugosjekli od svog povuče punahnog bedra. Jerbo će po sve dane sramota i poruga tebi Poslije biti zbog mene. Glauka. Oružjem mjedenim i sam za mene deder se bori. i ne ode zalud iz ruke mu ono. Da si kopljanik dobar i bojnik neprestrašen da si. 163. pjev. te mu ruke u prašinu krvavu padnu. jer rana ga tištaše ljuto. o tome vidi u 12. o borče med ljudima. Ruku pritisne dlanom.od ruku Tako Patrokiovih vođ štitonosnog likijskog roda Ginući mahnitaše. Oči mu pokrije i nos. skončanje ga pokrije i smrt. Opet se sukobe oni.. strahovita spopadne žalost. Srce se okrene njemu. st. Nego drži se hrabro i vaskolik potiči narod. drugara miloga zovne: "Dragi o Glauče.. dušogubni bojak da biju. 10. 454. sada ti treba. da bore se okolo mene. glas taj kad čuje. Tako Patroklo s oštricem kopijanim izvuče mu dušu. Sada hudoga rata poželi. Jaukne. Kao što kada se hrast il' topola na zemlju sruši Ili omorika vitka. Ali se kopljanik slavni Automedon pomoći dovi. 19. Dakle i životinja ima dušu. već zgodi Oko kucavog srca. gdje opona stisnuta stoji. I tad promaši kopljem Sarpedon sjajnim Patrokla. Najprije likijske sve čelovođe u boj potakni Svuda obilazeći. ima je u Odiseji jelen. A Mirmidonci konje pridrže.Homer: Ilijada 470 475 480 485 490 495 500 505 510 I on se u prah smota zacviljev. st. Kad se povodnik sruši u prašinu. drvodjelje koju u gori Za građu podsjekoše lađenu bradvama oštrim: Tako se sruši.

o gospode. Oružje Mirmidonci da ne skinu s njega i mrtva. da doviknut Likijskim druzima mogu. Bole mu odmah utiša i krvcu od rane teške Crnu osuši njemu. posve si ti pomoćnike smetnuo s uma.. Nego. što na polju rodnom si sada Likijskom ili u Troji. osušit se ne može krvca Moja. 397-399. dragi. st. . il' bolji još bud'te! Leži Sarpedon junak. što bješe Pantojev sin. Koje smo kopljima mi poubijali kod lađa brzih. a on je znao u borbi svima prednjačit. jer branič Sarpedon im gradu Bješe.Homer: Ilijada 515 520 525 530 535 540 545 550 555 "Čuj me. da se borite. 266 . Bliže pristupi k njima i krilate prozbori r'ječi: "Hektore. a rame me moje doteščava od hude rane. Ahejce hrabriti stane Sin Menetijev junak Patroklo rutavac srčan I prvim Ajasima progovori ljutim po sebi: "Sada vam milo nek bude. što prvi na zid nasrnu Ahejski. Pulidamasu. Pođu na Danajce boja želeći. kad osjeti sve to u duši." Tako im reče Glauk. štitonosnim Likijcem vođa. I Glauk se obraduje. al' svuda možeš da čuješ Čovjeka jadna. Najprije likijske sve čelovođe oblazeć svuda Potakne. a pred njima Hektor Ljut zbog Sarpedona pođe. I onda među Trojance široko koračajuć ode. Nego da njemu nagiditi možemo t'jelo 30 30 558-559. Kakvi ste i prije bili med ljudma. na borbu da potaknem sve njih I sam da oko ovog mrtvaca mogu se borit. za zamjeru u srcu znajte. oko mrtvog Sarpedona neka se bore. junaštvo mu u srce metne. Kojino život gube zbog tebe od očinske zemlje I prijatelja daleko. o gospode ti. a branit ih tebi se neće! Leži Sarpedon mrtav. premda tuđinac." Takvu molitvu reče. Nego potecite. i Feb Apolon ga čuje. Vidi 12. ti izliječi mi opaku ranu. Ode k Agenoru divnom. Držati koplja čvrsto ne mogu niti se borit Zašavši među dušmane. još ode do Hektora i do Eneje. ko mene što sada snalazi tuga. pjev. a poginu najbolji junak. Što mu molitvu bog Apolon usliši brzo. o Ajasi. Da ga ne nagrde ljuti zbog ubitih danajskih ljudi. Bolove uspavaj moje i snage mi daj. Zeusov sin Sarpedon.ni sina ne spase ovaj. a Trojance osvoji sasvim Bol goropadni teški. A sad Patroklovim kopljem savlado ga mjedeni Ares. moja je ruka Probita bolima ljutim. Ranu bo evo hudu imadem. jer s njime je naroda mnogo Pošlo. Koji je Likiju snagom i pravicom čuvao svojom.

" Reče. Isto čini Zeus nad tijelom Patroklovim u 17. da s' biju oko mrtvaca. što čovjek izbaci snagu Svoju ogledajući u natjecanju il' ratu Među dušmanima stojeć dušogubnim. Žalost spopadne tada Patrokla za ubitim drugom. koji čavke i čvorke razagnati znade.na glasu blagom i srećom Med Mirmidoncima taj u Heladi imo je dvore. Oko sina mu milog da borba pogubnija bude. Oni ga s razbivojskom Ahilejem poslaše k Troji. Te se zaleti on kroz rtnike na jastreba nalik Brzoga. Glauk se okrene prvi. štitonosnog likijskog roda Vojvoda. Nije jasno zašto Zeus prosipa maglu nad mjestom gdje se Ahejci i Trojanci bore oko tijela Sarpedonova. On je u žitelja punom Budeju vladao nekad. o Patroklo. pjev. Jurnu tad i na Trojce zbog svojega srdit drugara. Koliko dugački džilit. ubiti ondje. 569-683. Borba oko Sarpedonova tijela. a oni i sami na borbu gotovi bjehu. sina Itemenu miloga. Jer je ne najgori junak mirmidonski pogođen bio. kad potisnuše Ahejci. i milog sina Halkonu Batikleja ubi Ondje junačinu on. . što brani ga. i čitava nadvoje glava Pukne pod kacigom teškom Epigeju. i drugi s njime rtnici. I tad oružje vrlo zazvekeće u svih junaka. konjiče bojni. I to sinak hrabrog Agakleja divni Epigej. kad goneći dogna ga veće: 567-568. Kad on mrtvoga zgrabi Sarpedona.Homer: Ilijada 560 565 Otev ga te mu skinut sa pleći oružje i kog Nemilom mjeđu drugara.. 31 267 . 570 575 580 585 590 595 Sjajnoke tada Ahejce Trojanci potisnu prvi. sv'jetli ga Hektor Kamenom u glavu udri. može dosegnut. s Trojancima bojak da bije. Iznenada okrenuv se Glauk Batikleja zgodi U prsi baš po srijedi. Tako na Likijce ti. I Stenelaja. Svijetli Hektor uzmače. premda pjesnik kaže: "da borba pogubnija bude". u vrat Kamenom zgodi. A kad sa obje strane pojačiše redove bojne Trojci i Likijci. i smrt dušogubna obaspe njega. 31 b. A Zeus pogubnu maglu navuče nad kreševo strašno. Ali rođaka vrla pogubiv k Peleju dođe Vitezu pribjegarom i k Tetidi srebrnih nogu. Toliko uzmaknu Trojci. i nad mrtvacem Ničke on pade. onda Ahejci i Mirmidonci Strče se strašno povikav. st. te njime na vratu mu razmrska žile. Krasnih gdje vele konja. 268-269.

nego se borit! Tako rekavši pođe. duša koga od nas otići će u podzemni svijet. a dušu bi dao dičnokonjiku Aidu". tebe pogodio. tj. već junački pođu u sukob. ne bi ti više plesanje bilo na pameti. kad mrtav pade junačina. a narod ga štovo ko boga. 268 . Eneja. pjev. A na Meriona onda. izleti Brzo iz njega duša. Ahejce osvoji grozna Tuga. to kaže Eneja ironički Merionu koji je bio Krećanin (vidi 2. Kako u planinskom dolu drvosječa veliki klopot Stoji i glas se čuje daleko. a na Kreti bijaše u običaju nekakav ples s oružjem. Onetor mu bijaše otac. "ako i jesi plesač".). Merione. Zato ti graditi r'ječi ne valja. tako po zemlji Tad širokostaznoj lupa od njihovih štitova nasta Načinjenih dobro.. a dugačko koplje se ostrag U tle zabode. Eneja hoće dakle da kaže: da sam te pogodio. 651. ugasit Svima ljudima život. Ubi Laogona smjelog. a za njim bogoliki junak. Koplje mjedeno baci Eneja pogodit ga misleć. vrlo Trojanci Veseli budu. "prije će kog da dočeka zemlja". al' smrtno si i ti čeljade! Oštro'rtim kopljem Da ja pogodim tebe po sr'jedi. iako si snažan. dragiću moj. Merione junače dobri? Neće. a njega sin Menetijev ukori hrabri: "Što to govoriš ti.Homer: Ilijada 600 605 610 615 620 625 630 635 640 Sruši se. Tad ni dobro tko vidi. ali Ahejci Ne smetnu s uma junaštvo. Čovjeka oružana Trojanca ubi Merion. već prije će kog da dočeka zemlja 33 Rata je uspjeh u ruku. Pod čeljust. ako i jesi Plesač. Jer je strelama sav i prašinom bio i kivlju Obasut sve od glave odozgo pa do nogu dolje. Ali pogledav napr'jed umače koplju Merion. od oružja također njihna. pod uho njega kad pogodi onaj. Onda ustavi Ares siloviti polet od koplja. Kako se mačima ondje i kopljima dvoreznim biše. Tako Enejina koplja oštrice u zemlju zađe Zavitlano. a r'ječi jest u vijeću. tko braneć se dođe u susret Tebi. slavu bi meni Steko. Svećenik Idskoga Zeusa. i rt kopljani zadršće odmah. 33 629. Reče. što bijaše štitom sakriven. Jer se naprijed sagne. ako i jesi Jak i u svoje se ruke pouzdavaš. Sarpedona poznao ne bi. stane ga jek. st. Oko mrtvaca se ondje neprestano vrzahu oni. navrve do Glauka. od riječi pogrdnih Trojci Ostavit mrtvog. 32 617-618. kad zalud izleti iz žilave ruke. Tad se Eneja u duši rasrdiv progovori ovo: "Da sam. al' moje bi koplje umirilo za vazda tebe!" 32 Njemu kopljanik slavni Merion besjedu reče: "Teško je tebi. i mrska ga obuzme tmina.

kad kralja u kupu vide mrtvaca Ranjena srca. 34 269 . Pa ga odnesi dalje i okupaj tada u r'jeci 35 Te ga ambrosijom namaž'. Te on u kola skoči i bježati stane i Trojcem Povikne drugim. mili mi Febe. "u rijeci". st. ambrosijom namaže njega. kako ih uzima u 8. i druzima da ga odnesti K lađama koritastim Menetijev junački sinak." Reče. 658-659. obuci u haljine vječne. . valjada u Skamandru. Sjajnih očiju Zeus od kreševa ljutoga nije Odvraćo. Snu ga i Smrti. I misleć dulje smisli. a mnogi kraj njega još padoše drugi. obuče mu haljine vječne.te oca svoga Apolon posluša dobro I sa planina Idskih u pokolj strašni on siđe. Bi li u kreševu ljutom i njega svijetli Hektor Kraj Sarpeđona ondje bogolikog posjeko mačem Te mu oružje uzo sa pleći. Već se razbježe.sad oni se vrzahu tako. prenesu ga oboje oni Brzo na polje rodno u široku likijsku zemlju. Hektora oklopnika i Trojce otisne s njime K trojanskom gradu opet i život mnogima uzme. nek bježe. Nebeski oblačnik Zeus progovori tad Apolonu: "Deder. Ni snažni tada ne ostanu Likijci ondje. On iz strijela divnog Sarpedona podigne odmah Pa ga odnese dalje. 69-74. "mjerila sveta Zeusova". tj. a oboje brzo će njega Pren'jeti na polje rodno u široku likijsku zemlju. Snu ga i Smrti. Peleju sina. jer čast je mrtvima takva.Homer: Ilijada 645 650 655 660 665 670 675 680 Ko što kad muhe stanu kraj prepunih lonaca ml'jeka Zujat po pastirskom stanu u proljeće. ostavi onda. Tu će ga braća sahranit i rođaci i hum će grobni Nasut i metnuti stećak. snujući mnogo Patroklova radi ubića. Kada Kronov sin strahovitu odredi borbu. kada se sudi Napunjavaju ml'jekom. Onda sa pleći divnog Sarpedona oružje skinu Blistavo Mirmidonci. iznesi Sarpedona divnog Sad iz strijela i kiv sa njega očisti crnu. Strašljivo srce turi u Hektora najprije Zeus-bog. Pratiocima hitrim. . dvoma bliznadma. il' bi Patroklo Mnogim umnožio još junacima prijeku muku.. Pošto ga opra u r'jeci. ostavi onda. jer osjeti mjerila sveta Zeusova 34 . da ovo bolje će biti: Neka valjani drugar Ahileja. pjev. osjeti Hektor da je Zeus ovako odlučio uzevši u ruke mjerila. dvoma bliznadma. 35 669. već je borce neprestano gledo u duši Misleći. Pratiocima hitrim.

685 690 695 700 705 710 Tada Automedonu i konjima vikne Patroklo Te za likijskom pođe i trojanskom vojskom. Autonoja. Te on preplašit zna i junaka. . nije bo tebi Suđeno kopljem grad razoriti Trojaca ljutih. hudoj bi Keri i smrti uteko crnoj. bi l' opet u metež ih nagnav u borbu Zašao. Elasa zatim. da s' pomakne k zidu. Onda Megada ubi. bježi. Perima zatim. 684-867. Grad visokovratni tad bi Ahejci osvojili Troju Rukom Patrokla. b. kad bozi već u smrt pozvaše tebe? Prvoga ubi Adresta. Na toga nalik reče Apolon. sin Kronionov: 715 720 270 . o Patroklo. O ti Patroklo. Patroklo bi htio u grad. 712-867. Nego je jača volja u Zeusa nego u ljudi. Reče. A kopitonoge konje kod Zapadnih ustavi vrata Hektor misleć. Boj pod gradom. A kad četvrti put Patroklo navali ko bog. Dok je tako pomišljo. ili bi vojsci poviko. A ni Ahileju nije. a onome radeći o zlu. Feb da nije Apolon na kulu sazdanu krasno Stao pomažući Trojcem. Epistora i još Ehekla. Mulija.te sin se dosta povuče Menetijev natrag Gnjeva se bojeć streljača daljnometnog on Apolona. Koga si prvoga ondje i kog si pogubio zadnjeg. .Ahileja besjedu da je Pamtio. a drugi put u borbu potiče opet. Triput visokom zidu na ugao već se Patroklo Popne. Te je smako. Tako je sada i njemu ohrabrio srce u grudma. Patroklo pada od Hektorove ruke. a svi na bježanje pomisle drugi. a. al' ludak Pogriješi veoma. Apolon pristupi k njemu Čovjeku punu snage i kršnu načiniv se sličan. uzet mu lako Pobjedu. 684-711. Uz Sangarijske vale u Frigijskoj življaše zemlji. Melanipa i još Pilarta. koji je ujak konjokroti Hektoru bio. a Dimasa oca joj sinak. Strašno vikne Apolon i krilate prozbori r'ječi: "Potomče Zeusov. jer kopljem toliko juraše napr'jed. a mnogo je bolji od tebe". Asiju. al' triput njega Apolon uzbije natrag Besmrtnim rukama u štit u njegov gurajuć sjajni. Rođeni Hekabin brat.Homer: Ilijada D.

Homer: Ilijada

725

730

735

740

745

750

755

760

765
36 37

"Što ti prestaješ bit se, o Hektore? Lijepo nije! Ej koliko sam slabi 36 od tebe, da sam toliko Bolji, na zlo bi svoje od borbe se povuko amo! Nego krepkonoge daj na Patrokla potjeraj konje, Ne bi l' ga svlado, i ne bi l' Apolon dao ti slavu". Tako rekavši bog u poslove vrati se ratne, A tad Kebrionu hrabrom zapovjedi svijetli Hektor, U boj nek utjera konje brzonoge, a Feb Apolon U čete zađe guste i ahejske sine pomete Hudo, a Hektoru divnom i Trojcima proslavu dade. Druge ostavi Hektor Argejce ne htjev ih biti, Već krepkonoge on na Patrokla natjera konje. Sa druge strane s kola Patroklo na zemlju skoči Koplje u ljevici držeć, a desnicom pograbi kamen Bijel oštrljat, što ga obuhvatit mogaše rukom. Upev se izmetne on (od junaka dugo daleko Ne bješe), ne baci zalud, uzdodržu Hektora divnog Zgodi Kebriona njim, što od inoče bijaše sinak Preslavnog Prijama, zgodi u čelo, kad držaše uzde, Kamenom oštrim, i obje Kebrionu obrve kamen Smrvi, kost ne odoli, te u prah obje mu oči Pred noge padnu, a sam na ronca naličan spadne Iz kola građenih dobro, iz kostiju ode mu duša. Na nj ovako si ti, o Patroklo konjiče, napo: "Aj veoma je brz, koliko se lagahno valja! Da taj na ribljivu kamo zabludi pučinu morsku, Mnoge bi ljude on nahranio oštrige tražeć, Iz lađe skačući brze, iako je nemirno more, Kada se s kola zna da lako po polju valja. I među Trojcima dakle imade evo ronaca!" 37 Rekavši to na junaka Kebriona pođe Patroklo Nasrćuć kakono lav, što obore pustošeć bude U prsi ranjen, te svoja upropasti srčanost njega: S takvom požudom ti, o Patroklo, skoči na onog; A s kola na drugoj skoči na strani na zemlju Hektor. Oko Kebriona njih dva ko lavovi započnu horbu, Koji se jedan s drugim na gorskom kose vrhuncu Prkosa puni i gladni ubijenog jelena radi: Tako oko mrtvaca Kebriona do dva vikača Ratna, Menetijev sin Patroklo i sv'jetli Hektor, Jedan drugoga htjede probosti nemilom mjeđu. Hektor za glavu primiv Kebriona ne htjede pustit, Za noge uhvati ga Patroklo; ostali dotle Trojci i Danajci stanu u borbi se ljutoj ogledat. Kao što kada se Euro i Noto u planinskom dolu
722. "slabi", mjesto slabiji. 745-750. Okrutan sarkazam nad ubijenim u boju; vidi u 13. pjev., 374 -382.

271

Homer: Ilijada

770

775

780

785

790

795

800

805

810

Jedan sa drugim rvu, potresti koji će šumom, Koji drijenkom, drvom tankokornim, jasenom, bukvon Jedno prema drugom grane savijaju duge drveta S golemom bukom tada, sve praska i lomljava stoji: Tako Ahejci i Trojci nasrnuvši ovi na one Biti se stanu, na uzmak ni jedni ne pomisle strašni. Oko Kebriona mnogo zabolo se oštrih kopalja, A i krilatih str'jela, odskočile što su s tetive, Veliki kameni mnogi o štitove lupili bjehu Oko Kebriona borcem, u vrtlogu prašine on je Ležao velik i golem zaboraviv borit se s kola. Dokle je šetalo još sred nebesa sunce, sve dotle Gšđahu str'jele sa strana obiju, te padaše narod; A kad sunce se nagne, te volove treba isprezat, I tad preko sudbine Ahejci bijahu jači, Iz vreve trojanske oni Kebriona između str'jela Ugrabiše junaka i oružje skinuše s pleći. Tad se Patroklo zaleti na Trojce radeć im o zlu, Poput Aresa brzog zaleti se triput Patroklo Vičući strašno i ubi junaka tri puta devet. A kad četvrti put se zaleti naličan bogu, Onda svršetak života, o Patroklo, osvanu tebi, Jer se u kreševu ljutom strahoviti sukobi s tobom Feb Apolon, a nije Patroklo ga u vrevi pozno, Jer mu u susret dođe magluštinom debelom pokrit; Stane za njime i njega u široke pleći i leđa Lupi spustivši ruku, - zavite se oči Patroklu; Feb Apolon njemu sa glave kacigu baci. Kacigi zvektaše cijev, pod nogama ona se konjskim Valjala, a griva sva se na njojzi okaljala krvlju I prahom; prije to dopustili bogovi n'jesu, Šljem konjogrivni taj u prahu da bi se valjo, Već je božanskog junaka Ahileja čuvao glavu, Čuvao dražesno čelo, a tada ga dopusti Zeus-bog Hektoru nosit na glavi, kad blizu mu bješe već propast. Koplje Patroklu sve se dugosjeno prebi u ruku Veliko, teško i čvrsto sa okovom, na tle sa pleći Lijepo optočen štit sa remenom pade Patroklu, Gospod mu Zeusov sin Apolon odr'ješi oklop. Obumre srce Patroklu, a koljena klonu mu b'jela, On se zapanji tad, a koplje oštro izbliza Ostrag med pleći njemu u leđa hiti Dardanac Euforb, Pantojev sin, - nadmašio je vršnjake Boreć se s kola i brzo trčeći i mašući kopljem; On je dvadeset veće junaka srušio s kola, Premda se dovezo prvom na mejdan učeći se boju. Na te je koplje taj, o Patroklo viteže, prvi Hitio, al' te ne ubi, i u čete pobjegav zađe,

272

Homer: Ilijada

815

820

825

830

835

840

845

850

855

Iz t'jela jasenovo izvuče koplje, al' ne htje Dočekati Patrokla, bez oružja premda je bio; 38 A tad udarcem božjim i kopljem svladan Patroklo Utekne među guste drugare od smrti bježeć. A čim junačinu spazi Patrokla svijetli Hektor Oštrim pogođen kopljem gdje uzmiče, onda se k njemu Kroz bojne redove on približivši rani ga kopljem U dno slabina odmah te proturi koplje kroz njega. Sruši se, stane ga jek, Ahejci se rastuže vrlo. Kao kad svlada lav u boju silovita vepra, Koji se prkosa puni na gorskome kose vrhuncu Oko izvora malog, obojici piti se hoće; Sav se zasopio vepar, al' napokon lav ga nadjača: Tako Prijamov sin Menetijevome sinu, Koji pogubi mnoge, na koplju izvadi dušu. Kličući Hektor nad njime progovori krilate r'ječi: "Negdje si mislio ti, o Patroklo, grad nam razorit, Trojanskim ženama dan slobode si mislio otet Te otploviti s njima u premilu očinsku zemlju, Ludove, al' njih brane brzonbgi konji trčeći Hektorovi u boju; med Trojcima, koji se rado Bore, odličan ja sam na koplju, odbijam od njih Robije dan, a tebe će tu da jastrebi žderu. Ništa ti, jadniče, jaki Ahilej pomogo nije, Koji je ostajuć tebi na polasku zborio negdje: ""Nemoj mi se povratit, o Patroklo, konjiče bojni, K lađama prostranima, ljudomori Hektoru dok ti Krvavu košulju razdr'jet na pisima ne bude dano."" Tako ti reče i tebi ludovu nagovori srce." Ranjen teško ti o Patroklo, prozbori njemu: "Sad ti, Hektore, kličeš veoma, jer su ti dali Pobjedu Kronov sin i Apolon mene savladav Lako i sami meni sa pleći oružje skinuv; A da je dvadešet takvih junaka meni u susret Došlo, propali svi bi od mojega svladani koplja, Nego Letin me sin i sudbina pogubna ubi, A med ljudima Euforb, i treći me ubijaš sad ti. Drugo još u srce spravi, što mislim kazati tebi: Ni sam dugo nećeš već živjeti, nego i tebi Blizu već stoji smrt i sudbina teška, od ruke Past ćeš Eakovoga potomka Ahileja divnog." Kad to izrekne on, skončanje ga pokrije i smrt. Duša iz udova njemu izleti, ode k Aidu Udes oplakujuć svoj i ostaviv jakost i mladost. Njemu već mrtvu riječ progovori svijetli Hektor "Što mi proričeš ti, o Patroklo, pogubu pr'jeku?
38

815. "bez oružja premda je bio", tj. Patroklo, kako se vidi iz stihova 794 -804.

273

Homer: Ilijada

860

865

Tko zna, neće l' Ahilej, ljepokose Tetide sinak, Prije od mojega pasti od koplja i život izgubit?" Reče i iz rane mu izvuče mjedeno koplje. Petom stav na mrtvaca, od koplja ga rine natraške. Tad na Automedona zaleti se kopljem (što bješe Brzom Eakovome potomku bogoliki drugar), Jer ga željaše ubit, al' onoga konji izvezu Besmrtni brzi, što bozi darovaše Peleju u dar.

274

Homer: Ilijada

SEDAMNAESTO PJEVANJE
(26. dan. Nastavak) Menelaj se odlikuje.

15. Borba oko Patroklova tijela. 1-761. A. Menelaj i Hektor. 1-105. a. Menelaj ubija Euforba. 1-60.
Opazi Aresu mili Menelaje, Atrejev sinak, Gdje su savladali Trojci Patrokla u pokolju bojnom, Te kroz rtnike pođe u oružju oružan sjajnom, Mrtvog obilazit stane prvotelki materi nalik, Tele kad oblazi mučuć, za porod ne znavši prije: Tako Menelaj plavi obilazit štane Patrokla, Pred njim koplje držeći pa i štit, što jednako svuda Krije, onoga ubit želeći, s kime se skobi. Ne smetnu Pantojev sin 1 kopljometni s uma Patrokla, Koji nezazoran pade, već k njemu pristupi blizu Te on Aresu milom Menelaju zboriti počne: "Atride, gojenče Zeusov, Menelaje, narodna glavo, Odlazi, ostav' mrtvaca i krvavu odoru na njem, Jer od Trojaca nitko ni od slavnih od pomoćnika Prije mene ga kopljem u kreševu ne zgodi ljutom; Zato slavu i diku med Trojcima ostavi meni, Da te ne oborim, slatki i medeni ne uzmem život." Vrlo ozlovoljen reče plavokosi njemu Menelaj: "Lijepo nije, o Zeuse, kad kliče se u obijesti! Takovo srce nije u pardala, u lava nije Niti u ljutog vepra u nerasta, koji imade Najveću snagu, te od nje u, njega se nadimlju prsi, Kako su Pantoja sini kopljometrti prkosa puni! Ni Hiperenor jaki konjokrota mladosti svoje Nije se nauživo, kad s pogrdom dočeka mene
1

5

10

15

20

25

9. Pantojev je sin Euforb; vidi 16. pjev., st. 808.

275

Homer: Ilijada

30

35

40

45

50

55

60

Govoreć, da sam ja med Argejcima najgori borac: 2 Neće se nogama svojim povratiti na radost, mislim, Čestitim roditeljima ni ženi miloj. I tebi Tako ću snagu ja razglobiti, ako nasuprot Staneš mi; nego ti velim, ukloni se deder i pođi Natrag u mnoštvo te nemoj nasuprot stajati meni, Dok te ne snađe zlo, a svršeno zna i budala." Reče, - al' ne slušajuć odgovori ovaj i reče: "Sad ćeš, o gojenče Zeusov, Menelaje, platiti meni, Što si mi ubio brata i time jošte se dičiš Njegovu ženu učiniv udovicom u kući novoj, Roditeljima plač neizrečen zadav i tugu. Ja ću doista njima jadnicima utjeha biti, Ako im glavu tvoju donesem i oružje tvoje Te sve Frontidi divnoj i Pantoju u ruke metnem. 3 Ali sad ćemo odmah u borbi se ogledat nas dva, Pa će se prekinuti, tko bježat će, tko li nadvladat." Reče i zgodi ga u štit, što svuda jednako krije, Al' ga ne probi mjed, već o štitu jakom se svine Rt od koplja Euforbu, a onda podigne svoje Atrejev sin Menelaj i ocu se pomoli Zeusu; Onaj uzmicat stane, al' ovaj u dno ga grla Rani, pošto se upe i pouzda u ruku tešku, I kroz vrat mekani odmah kopljani rt mu iziđe; Sruši se, stane ga jek, na njemu oružje zvekne. Krvlju mu smoči se kosa (na kosicu Harita nalik), Smoče se uvojci, koje i srebro i zlato 4 drža. Kao kad masline bujnu pothranjuje mladicu tkogod Na mjestu osamljenu, gdje obilno izvire voda, Mladicu brsnatu krasnu, - potresuje vjetara popuh Svakakvih njom, al' na njoj cvijeci bijeli cvatu, Kad li iznebuha vjetar s olujom velikom dođe, Iz jame istrgne nju, i povali na zemlju odmah: Tako Atrejev sin Menelaj kopljometnog ubi Pantoju sina Euforba i skidat mu oružje stane.

b. Menelaj uzmiče ispred Hektora. 61-105.
Kao kad planinski lav u svoju se uzdajuć snagu S paše najbolju kravu, što u stadu ima je, otme, Koju najprije ugrabi on i zubima jakim
24-26. Da je Menelaj ubio Hiperenora, Pantojeva sina, a brata Euforbova, to se kaže u 14. pjev., st. 516-518., ali Hiperenor tamo ništa ne govori Menelaju, dakle ga i ne grdi. 3 40. Frontida i Pantoj su roditelji Hiperenora i Euforba. 4 52. "zlato i srebro", tj. zlatni i srebrni nakiti na glavi za držanje kose.
2

276

Homer: Ilijada

65

70

75

80

85

90

95

100

105

Slomi joj vrat te krv joj i utrobu ispija c'jelu Koljuć je, čobani i psi oko njeg stojeć daleko Mnogo veoma viču na njega, ali se neće K njemu približit, jer strah ih s bljedoćom osvaja vrlo: Tako se nikom od onih ne usudi srce u grudma Stupiti naočitom Menelaju tada nasuprot. S Pantojevoga sina Menelaje lako bi bio Uzeo oružje slavno, al' Feb mu ne da Apolon, Koji Hektora na nj brzonogom Aresu sličnog Navede stvoriv se nalik čelovođi kikonskom Mentu, Besjedu započne s njim i krilate prozbori r'ječi: "Što se stići ne dade, o Hektore, to ti sad goniš, Konje potomka hrabrog Eakova, - al' njih je muka 5 Smrtnim ljudima krotit i upravljat, svakome drugom Osim Ahileju jednom, kog besmrtna porodi mati. Utom ti Atrejev sin Menelaje ubojni ubi Ponajboljeg Trojanca Euforba, Pantoju sina, Braneć Patrokla, i njega žestine i junaštva liši." Tako rekavši bog u poslove vrati se ratne, A srce Hektoru mračno strahovita osvoji tuga, I on se ogleda tad po redovima bojnim i spazi Jednog oružje slavno gdje skida, drugog gdje leži Mrtav na zemlji, i krvca kroz otvor mu iz rana curi, On kroz rtnike prođe u oružju oružan sjajnom Vrišteći, vatri bješe Hefestovoj sličan 6 , ugasit Koja se ne da, - i dobro vikača čuje Menelaj Te se ozlovolji i svom progovori junačkom srcu: "Jao li meni! da ostavim tu Patrokla, što leži Poradi časti moje, i oružje njegovo krasno, Zamjerit, bojim se, hoće Argejac, koji me vidi; Ako li savladan stidom u borbu s Hektorom zađem I sa Trojancima sam, opkolit me mogli bi mnogi, Sve Trojance Hektor sjajnošljemac ovamo vodi. Ali zašto mi srce na takove pomisr misli? Tko se preko volje božje s junakom, kojega časti Bog, porvati želi, na njega se strovale jadi. Zato mi zamjerit neće Ahejac ni jedan, kad vidi, Gdje ja od Hektora bježim, kad s pomoću bori se božjom. Ajasa grlatoga bojnika glas ja da čujem, Obadva mi bismo opet veselja se sjetili ratnog Iduć i protiv boga, Ahileju ne bismo l' spasli Mrtva Patrokla, jer to bi sad u zlu nam najbolje bilo.

75-76. Iz posljednjih stihova 16. pjevanja vidi se da se Hektor zaletio na Automedona, koji upravlja Ahilejevim konjima, hoteći ne samo ubiti Automedona nego i uzeti konje Ahilejeve. 6 88. "vatri Hefestovoj sličan"; vidi 2. pjev., st. 426. i 9. pjev., st. 468.
5

277

Homer: Ilijada

B. Menelaj i Ajas protiv Hektora. 106-423. a. Hektor uzmiče ispred Menelaja i Ajasa. 106-182.
Dok je u duši tako i u srcu svojem promišljo, Uto i četa eto već trojskih, a pred njima Hektor; Tada udari natrag Menelaje, pusti mrtvaca Kao dugogrivi lav ogledajući se mnogo, Kojega tjeraju psi i pastiri od obora vičuć, Kopljima nasrćući; u grudma mu junačko srce Trne, te nerado on od ograde goveđe ode: Tako plavokosi ode Menelaj tad od Patrokla. A kad već u jato dođe drugova, tad se obrnu Gledajuć, gdje li je sin Telamonov veliki Ajas; Odmah opazi boju na strani lijevoj njega Gdje drugare hrabri i potiče, neka se biju, Jer Feb Apolon stravu golemu naturi u njih; K njemu potrči i stavši uz njega besjedu reče: "Amo, Ajase dragi, da oko Patrokla se mrtvog Trudimo, ne bi l' ga mi Ahileju spasli bar mrtva Gola, jer oružje mu sjajnošljemac oduze Hektor." Reče i okrene tim u Ajasu hrabrome srce; On kroz rtnike pođe, plavokosi s njime Menelaj. Kada već Hektor slavno s Patrokla oružje skine, Stane ga vuć, da glavu s ramena mu oštrom ods'ječe Mjeđu, a t'jelo dovukav da psetima trojanskim baci; Al' tad se približi Ajas sa štitom kakono kula, Odmah uzmakne Hektor, med drugove u četu zađe. Na kola skoči i krasno Trojancima oružje preda, U grad neka ga nose, da velika bude mu dika. Širokim natkrije štitom Menetijevoga sina Ajas stojeći ko kakva nad djecom lavica svojom, Kada se namjere na nju u dubravi lovci - a ona Ide sa ludom djecom 7 , u njojzi se nadimlje snaga, Koža se mršti njojzi na čelu i sakriva oči: Tako i Ajas stane, Patrokla da viteza brani; A s druge stajaše strane Menelaje, Aresu mili, Atrejev sin, što jad mu u duši je rastao velik. A sin Hipolohov Glauk, čelovođa likijskog roda, Hektora pogleda mrko i napade na njeg veleći: "Prvi ljepotico ti, o Hektore, slab si u borbi! Za tobom ide slava i dika, al' opet si plašiv! Pomisli, kako bi grad i tvrđavu mogao spasti Sam sa narodom onim, u Iliju što ga imade?
7

110

115

120

125

130

135

140

145

135. "sa ludom djecom", o lavićima kao u 2. pjev., st. 311. o vrapčićima.

278

Kući hajdemo. Odbit. st. jer on je bolji od tebe." Mrko pogleda njega sjajnošljemac Hektor veleći: "Kako si takve. koji si inače pametan. Hektor. 4-5. dragane.Homer: Ilijada 150 155 160 165 170 175 180 Neće se Likijac više ni jeđan okolo grada Boriti s Danajcima. 183-261. k meni pristupi i pogledaj djelo. 8 279 . vidi 1. a sada odbit od njega ne htjede pasa! 8 Zato ako me tko od likijskog posluša roda. da Ajasa n'jesam gorostasnog dočekat htio. pjev. a ne zna da je Apolon tijelo Sarpedonovo dao prenijeti u Likiju (16. a samog u Ilij mi bi odvezli. Glauk psuje Hektora što nije tijelo Sarpedonovo izbavio od pasa (tj. aj.. čovječe strašni. o Glauče. Hoću li čitav dan nevaljao. "takav". 9 170. kad Argejcem Sarpedona prijana glavnog I druga pustio si. izustio r'ječi žestoke? 9 Za te sam mislio. koji žive po likijskoj grudastoj zemlji. Kako bi. 676-683. da bude im pl'jen i dobitak. Biti. što si to reko Veleć. junaka lošijeg spaso U vrevi ti. Hektor rekavši to. da ga ne drpaju psi." b. Koji preplašit zna i junaka i uzet mu lako Pobjedu. te oko mrtvog Patrokla već neće se borit. Što su se borili živo neprestano s mnogim dušmanma. Nego. a Troji sudbina će prijeka doći. pjev. Niti se boriti s njim. koji je prvi Kod lađa ahejskih junak i druzi mu borci izbliza. tj. Da je u veliki grad gospodara Prijama mrtav Dospio on. Brzo bi oružje krasno Sarpedonovo Argejci Na otkup dali. A on je živ i tebi i gradu koristan vrlo Bio. jer nikakve ne bješe hvale. Kakvo je srce u ljudi. u Ahilejevu oružju. od sviju pametniji da si Onih. Da je Trojancima sada nepredljivo i smjelo srce.). ili ću kojeg Ahejca prerevna borca. Nego je voljom Zeus egidonoša uvijek jači. borci izbliza. Ja ti se ne plašim ništa ni borbe ni topota konjskog. što bore se radi domaje S neprijateljima te trud i borbu zadaju njima. kao što veliš. st. i njega iz kreševa da smo izvukli. A sad ti pamet korim veoma. Jer je subojnik onom ubijen. na Trojance se prodere viknuv: "Trojci i Likijci vi i Dardanci. a drugi put u borbu potiče opet. Ali junačinu ti se usudio Ajasa n'jesi Dočekat. iznova se bori. 153. u oči njega u dušmanskoj pogledat vici. Mi bismo odmah Patrokla odvukli u strmeni Ilij.).

Tko god Patrokla dovuče konjokrotama Trojancem." 280 . Svoje oružje on ratoljubnim Trojcima dade. kad nogama stigne ih brzim. Ove je (hrabreći njih) govorio krilate r'ječi: "Čujte me. Dok ja Ahileja na se nezazornog oružje metnem Krasno. miloga ti si drugara ubio njemu. Hektora opazi Zeus crnooblačnik gdje se daleko Oružjem Pelejeva oruža božanskoga sina. Enoma još.Homer: Ilijada 185 190 195 200 205 210 215 220 225 230 Bud'te junaci. Tako misleći hranu i dare od naroda trojskog Uzimam i tim vas ohrabriti nastojim većma. nit' ćeš se vratit. Pelejevoga sina Ahileja. a sad ću ti jakost ud'jelit Velj u u zamjenu zato. junaštva i snage se njemu Udovi napune svi. Već da mi drage volje od Ahejaca. N'jesam tražio ja ni želio velikog mnoštva Pa vas radi toga sve iz gradova skupio vaših. što rado Vojuju. Glauka. druzi." Tako rekavši riječ sjajnošljemac otiđe Hektor Iz boja ljutog i trčeć veoma brzo drugare Nađe. sa pleći i s glave Oružje skinuo ti. i diku toliku će imat ko i ja. Ako i jest već mrtav. što skinut Andromaha neće S tebe oružje slavno Ahileja. te odbjegne Ajas od njega. Pa si mu. žestine. od kojega i drugi dršću! Jakoga. a besmrtno uzme. Forkisa ktome. i ti na sebe besmrtno mećeš Oružje onog boljara. k junaku Svakome on je pristupo i hrabrio r'ječima svakog: Mestla. Disenora. Tersiloha. što su ga bozi Nebeski ocu mu dali.Asteropeja. . hiljadni vi pomoćnici i susjedi naši. Prom'jeni oružje stavši daleko od bitke plačne. Oružje ugodi na njem." Reče i obrvama Kronion namagne mrkim. Slavno su oružje oni Ahileja nosili u grad. a blizu Već ti je ona. jer običaj to je u boju. što pogađač u ptice bješe. al' starosti sin u njemu dočeko nije. a otac ostarjev da ga Sinu. uzeo što sam s Patrokla. a drugu sebi Uzet ću sam. Neka ga u sveti Ilij odnesu. Hromija. Hipotoja. pošto ga ubih. kako nije u redu. nablizu ih sve. jošte ti smrt na pameti nije. junaštva se sjetite. Medona tada Hrabraše. Med slavljene on pomoćnike Zađe vičući vrlo. I mahne glavom te ovo progovori svojemu srcu: "Jadniče. branite žene i ludu djecu u Troji. i uđe Aresa strašnog U nj Enijalija sila. i svi ga očima vide Gdje u oružju hrabrog Ahileja blista. Zato se naprijed svaki okreni te pogini ovdje Ili se spasti gledaj. Tome ću odore dati polovinu.

vidi u 16. A onda dođe sam Idomenej i pratilac njegov Enijaliju bogu ljudomori ravni Merion. Lude. vinom što ga daje narod (vojska) kralju da može njime častiti starješine.. Grlatom vikne bojniku Menelaju Ajas ovako: "Dragi Menelaje ti. pjev. I za tvoju. pjev." Reče. grlati bojnik. a oni na Danajće pođu žestoko Koplja uvis držeći. za zamjeru svaki nek znade. Ljuta borba za mrtvo tijelo. rijeci u kojoj živi i kojom upravlja kakav bog. Atreja sinovi. Sabiti udare Trojci. 174. jer huči iza njih pučina morska: Tako vičuć Trojanci zalete se. ne bi li čuli. koliko Za glavu strepim svoju. a mnogim je on između njih oteo život. Kada bi trojanskim psima Patroklo igračka osto. u 4. "nebeskoj rijeci". Danajcima povika. koji će brzo Mesom nasitit ptice i trojanska pseta. nas dva Nećemo iz boja. jer magla odasvud nas pritisla ratna Hektor .te Ojlejev sin brzonogi čuje ga Ajas. mislim. daleko stane ga vika: "Prijatelji oj moji. . i koji čeljadi svojoj Svaki zapov'jedate i Zeus vam udjeljuje diku. časte. . . kaže se tome vinu "starješinsko".Homer: Ilijada 235 240 245 250 255 260 Tako im reče.. gdje se kaže: "nebeskog potoka Sperhija sin".visoki br'jezi Okolo ječe. A drugim tko bi po svojoj pometi imena iskazo Koji su iza ovih potakli na boj Ahejce! c. tj. 262-423. Nego danajske zovni boljare. i srce se nadaše u njih Od Telamonova sina od Ajasa otet mrtvaca. povratit se. dakle je Sperhij ime ne samo vodi nego i bogu te vode. Teško je samu meni i vojsci motriti svakog Vojvodu. Prvi mu dođe u susret trčeći po pokolju bojnom. tj. Koje općinskim vinom 10 Menelaje i Agamemnon. 281 . Gdje je nebeskoj ušće rijeci 11 . okolo njihnih 265 10 249. 11 264.i posluša njega Menelaje. o Zeusov gojenče.. st. a pred njima iđaše Hektor. Zato svaki nek ide. Kao što udara uspor u r'jeku veliki morski. Za mrtvog ja se Sada ne bojim toliko Patrokla." Reče. "općinskim vinom".i nama se sada ukazuje prijeka propast. gdje se je tako razgorjela zavada ratna. čelovođe argejske mudre. da zlo joj se ne zbude koje. okolo sina Stojeć Menetijeva Ahejci jednoga srca Mjedenim štitima svi se ogradiše. st. 259.

neka ga brane. Uz gležanj obje mu žile privezaše remenom hoteć Hektoru tim i Trojancem ugodit. Nego pogledav napr'jed umače mjedenom koplju Jedva Ajas. Hektor sjajnošljemac koplje na Ajasa blistavo baci. u nas: tebe hvale. jer ga je kopljem junačina ubio Ajas. vidi 16. koji pse u planini i snažne mladiće Znade po dolinama (okrenuv se) lako raspršat. što djelima svojim i licem Za Ahilejem bješe nezazornim Danajac prvi. milovao (figura koja se zove "litotes" kao npr. 567-568. 282 . pjev. st. nije jasno. Iz rane krvav mozak isprsnu niza c'jev koplja. Nego oteti htješe mrtvaca. 13 Dok još bijaše živ Eakovu drugar potomku. ako i šćaše: Sin Telamonov skoči na njega kroz vrevu ratnu Te ga izbliza u šljem sa mjedenim poličjem zgodi. da psetima trojanskim bude Plijen. Kada je veliko koplje i čvrsta pogodi ruka.. Pod oštricem kopljanim gustogriva kaciga pukne. Tako ponosnog sin Telamona svijetli Ajas Zašavši lako med Trojce rasprša njihove čete. ljubio ga je. Rt od mjedenog prođe oštrica ozdo kroz pleće. a nitko od njega ne odbi ga. i tako junačine Ifisa sina Shedija pogodi Hektor. 14 297. 13 270. Ničice nad mrtvacem Hipotoje na zemlju pade Od grudaste Larise daleko. jer ih okrenu Brzo veoma Ajas. Zašto je Zeus maglu prosuo. i ohrabri zato drugare mu. junaka fokejskog prvog (Taj u Panopeju slavnom množinom vladajuć ljudi Življaše): u kost ključnu po sredini zgodi ga Hektor. ako i šćahu. "mrzio nije" tj. 12 268-269. sina Menetiju. Niti mu po volji bješe. Pustiv mrtvaca svi se razbježe. 12 Jer na Patrokla. Da će ga u svoj grad odvući i slavu steći. Sjajnoke tada Ahejce Trojanci potisnu prvi. Naprijed jurne on kroz rtnike naličan vepru Nerastu. upravo niz cijev oštrica u koju je utaknuta kopljača. al' zlo ga brzo Snađe. te on ni ocu Ni majci njega nije naplatio. 14 Snaga Hipotoju klone.Homer: Ilijada 270 275 280 285 290 295 300 305 310 Kaciga sjajnih prosu magluštinu debelu Zeus bog. mrzio nije. ali ni jednog Prehrabri Trojci ubit ne mogoše. Svijetli sinak Leta Pelazga Hipotoj Patrokla Za nogu vući stane u kreševu ovome ljutom. a mene ne kude). Koje opkoliše mrtva Patrokla najviše misleć. 644. "niza c'jev koplja". iz ruke na zemlju pusti Nogu junačine sina Menetijeva Patrokla. Nije prosuo Zeus maglu samo oko kaciga nego oko čitavog onog mjesta gdje je bila borba oko Patroklova tijela. vijek mu kratak Bješe. ali Ahejci Za čas od njega se samo udaljiše. vidi st.

ljudma pastira. nego i ako ih je malo.i pozna Eneja daljnometnog tad Apolona U oči pogledav njega i Hektoru povikne glasno: "Hektore i druge vi pomoćnika i Trojaca vođe. U jetru pod srcem rani i razglobi koljena njemu: Taj je iz grudaste zemlje Peonije došao bio. Ajas Forkisu hrabrom. jer stajahu oko Patrokla Danajci štitima se ogradiv i držahu koplja. od duše mu prijatelj bješe." Reče i naprijed skoči daleko među rtnike. zato pravce na Danajce udrimo sada. . Kada Hipotoja htjede da brani. u silu svoju. što kod starog oca mu bješe Glasnik i ostari tako. Ali nekoji bog uz mene stavši nablizu Veli. nejunaštvo b' osvojilo Trojce. Eneja. Ciknu Argejci veoma. da svlada nas sad nejunaštvo. trbuh probode Pa mu ispupak prebi od oklopa.Homer: Ilijada 315 320 325 330 335 340 345 350 355 15 Sruši se. Ahejci Aresu mili Da nas potisnu u grad. iako ih premalo ima. I u broj uzdaju svoj. 283 . Nek ne povuku mrtvog Patrokla k lađama mirno. nasuprot Ahejcima stanu. što Fenopov bijaše sinak. i požali njega Likomed. na njemu oružje zvekne. Likomedu čestiti drugar. Slavu bi stekli silom i snagom svojom Argejci I preko Zeusove sudbe. Ruglo bi pravo bilo. Nalik na toga reče Apolon. Njim Apisaona. A nama mnogo više no Danajcem pobjedu hoće Zeus-bog. Forkisa mrtvog i skidat sa pleći im oružje stanu. u drob mu koplje Prođe. Hipasu sina. 327. Pade. Iza Asteropeja prednjačit je znao u boju. da premudri Zeus je i previšnji još nam pomoćnik U bici. a vi se vrlo bojite. kako bi vi spasli grad da vam je Zeus protivan. i ubojni tad Asteropej požali njega I on poleti rado na Danajce borit se s njima. Pristupi vrlo blizu i izmetne blistavo koplje. Onda se okrenu Trojci. Ali ne učini ništa. a on se srušiv u prašinu rukom se zemlje Hvati: rtnici svi uzmakoše i sv'jetli Hektor. Tada opet Eneja Liokrita pogodi kopljem. Padne. Što sin Arizbasu bi. Aresu mili. nećete borbe. kad se sada povlačite od borbe gdje vam Zeus pobjedu hoće? Drugi junaci nijesu takovi. stane ga jek. Tada bi Aresu mili Ahejci potisli opet Trojce u Ilijski grad. tj. oni se hrabro bore. u srčanost." Reče. Al' tada poticat stane Sam bog Apolon Eneju učiniv se Epita sinu Nalik Perifasu stasom. preko volje božije spasli 15 Strmeni Ilijski grad? Već i druge tako junake Vidjeh gdje se u jakost. Hipotoja mrtvog odvuku. sin Kronionov: "Kako bi vi.

Homer: Ilijada 360 365 370 375 380 385 390 395 Jer svud je Ajas i sve obilazeć mnogo nalago Vičući. Da su na nebu sunce i mjesec bili. Tako im naloži Nestor u barbu ih od lađa šaljuć. a sjaj se Spustio žarki sunčani. da ne bi ih mogo ni Ares razgonivojska 16 17 378. jer natežu mnogi. Što ga je imao Eakov potomak brzijeh nogu. daleko bijjahu bojak. pjevanju. Trasimed i još Antiloh 16 Ne znahu. da će mrtvaca odnesti u Ilij. Neka se nitko ne bori pred ostalom ahejskom vojskom. Da će k prostranim lađam. od mrtvaca nek nitko se ne makne natrag. Menetiju sina. O tom nalogu Nestorovu ne nalazi se naprijed nigdje ništa. Čeljad je pograbi odmah i vući je okrene stavši U kolo. . Ostali pak Trojanci i nazuvčari Ahejci Mirno se borahu još pod nebesima vedrim. na prekide tu se Borahu. do sada dvojica samo Naočita junaka.crvena krvca Nakvasi zemlju. 17 Teška i velika borba med onima trajaše vas dan. da je Patroklo nezazorni mrtav. Da se u vrevi. na zemlji se čitavoj nije Niti na brdima oblak pomaljo. živ s Trojancima naprvo bori. Tako je Ajas nalago gaćostasni. jer borci Maglom opstrti bjehu. Borcima umar je i znoj neprestano koljena kaljo. Tako se borahu oni ko oganj. Pazeći oni. i koža se rastegne sasvim: Tako su ovamo oni i onamo vukli mrtvaca Na malom prostoru tad. i 321. a oni. najbalje od njih Nemila s'ječaše mjed. te jedan za drugijem padahu gusto Mrtvi Trojanci tu i premoćni još pomoćnici Pa i Ahejci. Gol'jeni i svakom noge odozgo i ruke obje I oči od teške borbe oko vrlog. Trasimed i Antiloh su braća. Odvojeni daleko. dobrog drugara. vidi u 16. oko njeg trajaše ljuta Borba. 383. stradahu s boja i magle. st. te nije bez krvce ni njima bila Borba.Ahejcem. jerbo su znali Jedan od drugog propast odvratiti u četi vazda. što u sredini Bjehu. 284 . . već mnjahu. 317. a prvi junaci u boju Stajahu okolo mrtvog Patrokla. i srce se nadalo njima: Trojcem. i rekao ne bi. Već uz mrtvaca stalno nek stoje i bore se zbliza. iz kože vlaga iscuri i prodirat počne Mast. al' mnogo su manje pogibali. da ne bi drugari im nagnuli u b'jeg Ili ostali mrtvi. jedni drugih strijelama izmičuć ljutim. Kao što kada čovjek od bika velikog kožu Čeljadi dade rastezat. a koža puna je masti. sinovi Nestorovi.

mi se ka prostranim lađama vratit Sa slavom ne možemo. Da će razoriti grad bez njega. pa bili i vrlo gnjevni. vidi 5. 19 424. Tada je reko Ahejac mjedenhalja gdjekoji ovo: "Drugovi mili.. Hektor hoće da otme Ahilejeve konje. a gvozden se urnebes 19 dizo Kroz trepetljivi eter u mjedeno nebo 20 . Ako ovog mrtvaca konjokrotama Trojancem Pustimo. drugovi mili. pjev. a divni Ahilej ni znao Nije. 425 430 Tako se borahu oni. 29. "gvozden urnebes". Naša narodna epika. međutim Konji Eakovoga potomka stojeć daleko Od boja plakahu sad. "mjedeno nebo". vidi u T. 504. 21 Hrabri Diorejev sin Automedon bičem je brzim Mnogo tukao njih i udaro. mnogo je njima Ljubaznih rekao r'ječi i mnogo prijetio njima. tj.. 18 Takovu hudu muku junacima taj dan i konjma Ostavi premudri Zeus. da mu je mrtav Patroklo.Homer: Ilijada 400 405 410 415 420 Pokudit niti Atena. tj. u duši mislio nije Za nj da nije živ. Atena Trojanaca). 399. 21 426-428. Ares na Ahejce. za uzdodržu saznavši svoga Da ga ljudomora Hektor u prašinu obali mrtva. k Helespontu širokom oni Nikako ne htješe ići ni u rat među Ahejce. Maretića. već na trojska nalego da je Vrata i da će se vratit. a niti s njime. što se zbilo: Da mu je poginuo od sviju najdraži drugar. 22 431. da svi kod ovog Čovjeka propadnemo. vidi o tome u 8. jer mislio nikako nije. 18 285 . Ahilejevi konji evo plaču za Patroklom. C. A oko mrca se oni sa kopljima oštrim u ruci Udilj potiskivahu i jedan drugoga klahu. st. st. "pa bili i vrlo gnjevni". 22 Ali k lađama brzim. Jer to često je čuo od svoje matere tajno. 20 425. 185-197. i u našoj narodnoj poeziji plaču katkad konji od žalosti. Govorio je dakle konjima kao razumnoj čeljadi. Ali mu mati nije dojavila zla. str. pjev. da ga u grad odvuku i slavu steku!" A Trojanac je reko junačina gdjekoji ovo: "Ako je. i suđeno. 424-542. neprekidan. Atena na Trojance (Ares je neprijatelj Ahejaca. jerbo su bojak Bili Ahejci vrlo daleko od brzih lađa Pod zidom trojanskog grada. Koja mu javljaše volju gromoglasnog velikog Zeusa. nek nitko se ne prođe borbe!" Tako je mnogi kazivo i druzima hrabrio srce. jer bolje Ahejcima i to bi bilo. već zemlja ovdje nek crna Pod nama zine.

to se veli i u Odiseji. u tvoje Srce zaludnu miso i zdravu ti uzeo pamet? U vrevi prvoj ti s Trojancima boriš se eto Sam. da među ljudma jadnicima tugu imate? Nema doista ništa žalosnije. i tople od kanja suze Na zemlju tečahu njima. Lako iz trojanske je galame bježao junak. Lako je napadao kroz mnoštvo prodiruć silno. I dok ne zađe sunce. a Hektor na plećima veće Dičeć se oružje nosi Eakovoga potomka. st.. . a bujna se kaljaše griva Padnuv im s jastučića niz jaram na obje strane. Ali ubijao nije junake. jer Trojcem ću pustit još slavu. Te će ubijati moći. Za kola stane on i Automedonu će reći: "Koji je vrgao bog.Homer: Ilijada 435 440 445 450 455 460 465 470 475 Nego kao što stećak nepomičan stoji na grobu Pokojnog čovjeka kojeg il' žene. Kada na zemlju oni otresu već prašinu s grive. Brzo kroz Trojce kola provezu i kroz Ahejce. Drugar. A Automedon žaleć drugara. Alkimedone. Ipak se ne smije misliti da je Homer pesimističan pjesnik.. dok ne dođu k pokritim lađam. Kasno opazi njega Alkimedon očima svojim. a vi ste dva i mladi i besmrtni oba! Zato li. Nije li dosta. 525526. ni da se maknu. čemu smo vas gospodaru Peleju dali Smrtniku. bude mu žao. K zemlji oborivši glave. Da je čovjek najjadnije stvorenje na svijetu.. I mahne glavom te ovo progovori svojemu srcu: "Jadnici. a tome odgovara i sveza: jadni (ili jadnici) ljudi. jer ja mu ne dam. 130. vidi još 24. što god se miče. na kolima hiteć S Trojcima boraše se ko jastreb. Ahejac umije ko ti Besmrtne upravljat konje i krotiti njihnu žestinu 23 446-447. st. a drugar je mrtav. Spaziv ih Kronov sin gdje plaču.tako su konji Uz kola stajali sad uz prekrasna. Prijamov sinak. jer plakahu žaleć veoma Za uzdodržom svojim. koja se često nalazi u Homera. 131. Jerbo ne bješe lako u kolima čvrstima biti I navaljivati kopljem i konje upravljat brze. pjev. nego je čovjek Od sveg. koji je sin Emonova bio Laeka. 286 ." Tako rekavši snagu u konje udahne velju. što god diše na zemlji." Njemu Diorejev sin Automedon odvrati na to: "Koji. pjev. u srce snagu Metnut ću. kad ih je ganjo. kad med guske padne. a još su manje obuzeti pesimizmom ljudi o kojima on pjeva. Automedone. Neće upregnuti vas ni vozit se. te ćete spašti Automedona iz borbe K lađama prostranima. dok noćca se ne spusti božja. 18. što ima i oružje i što se diči Naprazno? A vama dvjema u koljena. 23 Ali u umjetna kola ni Hektor.

I ja ću izmetnut koplje." Reče Diorejev sin. s njima se združe bogoliki Aret i Hromij. Onda pokriju pleći obojica suhim i tvrdim Štitima volujskima. Zeusu se ocu Pomoli on. pa svome drugaru prozbori vjernom: "Nemoj. prvim junacima povjer'te mrca. čelovođe argejske. A ja ću s kola sići. već ono prođe kroz njega. Jer ti ne mislim ja. u boju se ogledat s nama. ako se tebi Hoće u duši. daleko držat od mene Konje. tj. ostalo briga je Zeusa.Homer: Ilijada 480 485 490 495 500 505 510 515 520 Osim Patroklo junak. Zgodi Areta u štit. Hektor ga spazi I odmah reče Eneji . da s onima zametnem borbu. Alkimedone. Jer su pritisli eno u boju plačnom: Eneja I s njim svijetli Hektor. da uhvatim. I pođu. 287 . Zato bih mogo ih. Iz kola onda skoči Automedon. već mi ih drži uz leđa. Lude! bez krvi njima povratit se suđeno ne bi Od Automeđona junaka. te snage. . Pa mu se kroz pojas ono u utrobi dolje zabode. junaci trojanski prvi. mnogo se njima u grudima nadaše srce Ubiti one i odvest vratova visokih konje." Reče i zamahne kopljem dugosjenim i tad ga baci. žalosno za Patroklom. a sada sudbina snašla ga i smrt? Nego prihvati bič i uzde blistave uzmi. jer oni usudili ne bi se nama Oprijet stavši nasuprot. na kojima bijaše mjedi Mnogo. oj ti Eneja. Ali daleko sve to u krilu bogova leži. uzdodrže loše im jesu. Neka ga opkole oni i čete odbijaju od njeg. razagnat će prije Argejsku vojsku svu il' i sam med prvima past će. a vo padne skotrljav se: tako i onaj 24 500. junaštva da će se Hektor Proći. Opazih eno brzog potomka Eakova konje Gdje se pokazaše sad.: "Svjetniče Trojanaca mjedenhalja. Od nas dvojice živih odvratite nemili danak." Tako rekavši vikne Menelaja. svjetovač bozima ravni Živ dok bješe. brekću veoma. Ajasa oba: "Oj vi Ajasa dva.nablizu ovaj je stajo . Kao kad sjekiru oštru držeći udari snažan Čovjek tornoga vola za rozima i sve mu žile Prereže. a Alkimedon u kola bojna Odmah poleti te bič i uzde u ruke uzme. Koplja ne odbi štit. što svuda jednako krije. i ti Oj Menelaje. "mračno srce".i posluša njega Antisov čestiti sinak. junaštva bude mu puno Mračno srce 24 ." Reče. mislim. dokle se ne popne on na ljepogrive konje Divnog Ahileja ubivši nas.

u utrobu koplje Njemu se oštro zavrti i razglobi koljena njemu. na zemlji kojano ljude Odbija od posala i ovcama u stadu udi: Tako tada Atena crvenim se oblakom zaviv Zađe u ahejsku vojsku i hrabriti svakoga stane. Ostave ondje Areta ležeći s ranjenim srcem. 25 Kao kad premudri Zeus s nebesa ljudima smrtnim Rastegne crvenu dugu. Menelaje. A Automedon ravan brzonogom Aresu bogu Odoru s onoga skine te kličući prozbori r'ječi: "Malo je doista lakše za mrtvim Menetija sinom U srcu meni od tuge. poruga bit će. Neka Danajce digne. kad srce se njemu okrenu. a dugo koplje se ostrag U tle zabode. Stasom i glasom se stvoriv neslomljivim Feniksu slična: "Bit će. 545-546. Ta je dva stiha poslije netko umetnuo koji nije promislio da su protivni stihu 596. Hektor se primiče k mrtvacu. jer drugar ih pozvao bješe. da znamenje bude im rata Ili studene bure. iako grđega ubih. 543-625. Eneja se uplaši hrabri I bogoliki Hromij te natrag udare od njih. a. i rt kopljani zadršće odmah. Koji u vrevu dođu." Reče i oružje zatim sa njega krvavo skinuv U kola metne pa i sam uniđe u njih obliven Krvlju po ruku. Onda ustavi Ares siloviti polet od koplja. Jedan na drugog tad bi navalili mačem izbliza. D. Opet se kreševo ljuto nad mrtvim rodi Patroklom. po licu ko lav. jer Zeus je gromoglasni posla. iz koga se vidi da Zeus još jednake pomaže Trojancima. što izjede bika. Hektor nagoni Ahejce u bijeg. Ali pogledav napr'jed umače Automedon koplju. plačno. Ako vjernoga druga Ahileja ponosnog sada Pod zidom trojanskim psi povlačili budu brzići.. 25 545 550 555 288 .Homer: Ilijada 525 530 535 540 Na tle skotiljav se padne natraške. Atena zavrgne svađu Sišavši s neba dolje. Atrejevome sinu Menelaju snažnome prvom Reče hrabreći njega. jer blizu on joj je bio. Kreševo teško. Jer se naprijed sagne. Al' na Automedona tad koplje izmetne Hektor. Da ih žestoke vrlo ne rastave Ajasa oba. Njih se uplaši Hektor. 543-699. tebi sramota.

st. i koplje mu proturi naskroz. Taj se obazrev nagne da bježi. i slatka joj ljudska je krvca: U srce mračno vrgne Menelaju smionost takvu Boginja. Kada je počeo bježat. 416-420. Ona Ugristi hoće. te ustavi od boja njega. plavokosi junak. koliko je god od ljudske tjerao kože. a ne otac Andromahin. Od svih Beoćanin stane Penelej bježati prvi. Onda bih hotio ja uz Patrokla stajat i njega Braniti. o kojemu vidi u 6. Ahejce patjera u b'jeg. Hektore. . Hektoru stupi bliže Apolon i hrabrit ga stane Fenopu. te on pođe k Patroklu i izmetne koplje.i sjajnoka odmah Atena vesela bude. od pučana sviju ga Hektor Najviše štovo. tebe Ahejac se preplašit više. Atena Dade mi snagu.i crne tuge tad Hektora obuzme oblak. stane ga jek." Njojzi prihvati riječ Menelaje. Al' snagu ognjenti Hektor strahovitu ima. Napr'jed bo gledo je vazda. jer diku daje mu Zeus-bog. jer mi je mrtav veoma dirnuo srce. Eetionov 26 sin med Trojancima bijaše Podes. a Atrejev sin ga Menelaj Između Trojaca mrtva povuče med drugove guste. kakovu ima Muha. da polet od mene odvrati str'jela. egidom strese. 289 . On kroz rtnike pođe u oružju oružan sjajnom. jer bješe mu gost i ljubazan drugar. Asija sinu. Alektrionova sina. pjev. U pojas pogodi njega Menelaj. što sa nje se spuštaju kite. Pobjedu davaše Trojcem. jer ovaj ga rani izbliza. 26 575. jer nije se nado. Blistavu Zeus te Idu u oblake ogrne i tad Bljesne i glasno vrlo zagrmi. Kojega u rame darne odozgo i pogodi koplje. Pulidamasovoga koplja U kost se zadre oštrice. te neće Prestati mačem sjeći. Sruši se." Reče. ." Reče. U prsi smionost metne Menelaju. grlati bojnik: "Starče Fenikse.ej da. U ruke egidu uzme. Pa mu pleći odmah i koljena objači ona. Da će se više borit s Trojancima s kopljem u ruci. oče.Homer: Ilijada 560 565 570 575 580 585 590 595 600 Nego drži se hrabro i vaskolik potiči narod. koji je plašiv Kopljanik odavno već? mrtvaca je digao sada Između Trojanaca i odnio ubiv ti druga Eetionova sina med borcima prvim valjana. Kad od Menelaja bježat okrenu. učiniv se sličan. Ovo je drugi Eetion. Bogat bješe i čestit. . što bješe Najdraži prijan mu glavni u gradu živeć Abidu. Što se je od svih bogova njoj pomolio prvoj. Leita Hektor izbliza u članak pogodi ruke. oj starino. Tome se sličan branič Apolon učinivši reče: "Koji će..

Dobro Menelaje vidje i Ajas junačina s njime. Keran da nije brže brzonoge potjero konje. da budemo milim drugarima svima veselje. tko god strijeljo. jer ne mislim. od njega odvrati danak Nemili. Bi li se našao drug. A nama naprazno samo onako padaju na tle! Nego dederte sad se dovinimo najboljoj misli. da milog drugara nestade njemu.Homer: Ilijada 605 610 615 620 625 A kad za Leitom Hektor poleti. Pod čeljust. glasove da je Žalosne čuo. b. . ciknu Trojanci. 644-649. kako l' se vratit Valja. Kako nam izbavit valja mrtvaca. Tim Idomeneja spase. da nemaju snage Ahejci. 290 . na kolima kada je stajo. Rukama svojim uzde Merion digne sa zemlje Sagnuv se i on tad Idomeneju prozbori r'ječi: "Šibajde konje sada. . "ciknu Trojanci" od veselja što nije Hektor pogođen.Trojanci bi dobili snagu." Reče. već na lađe da će navalit. Keran po imenu (pješke je došo Od lađa Idomenej). Bio rđa il' junak. 269. Jer su i sami Ahejci i konji im opstrti maglom. Malo ne pogodi njega. 27 Na Idomeneja tad. Da će ljudomora Hektor strahovite ruke i svoju Moći ustegnuti snagu. kad upravlja svaku Kronion. da ode javiti brže Pelejevome sinu. i 368. dok ne dođeš k lađama brzim. koji iz uređenog je Likta Pratio njega. Odlučnu pobjedu da Zeus Trojancima sada već daje Sin Telamonov im počne da govori veliki Ajas: "Ao i ludak bi sada baš veliki vidjeti mogo. tad Idomenej Njega uprav u oklop kod prsiju uz sisu zgodi. Ali ugledat takog Ahejca sada ne mogu. jer strah mu je u srce pao. 28 27 28 630 635 640 607. i uzde mu na zemlju padnu. Dugo se prelomi koplje pri kraju. Ta ti razbiraš i sam. Da sam gromoglasni Zeus Trojancima pomaže eto! Strijele njihove sve pogađaju. a njeg samog ljudomora usmrti Hektor. pod uho njega kad pogodi. žaloste i već se drže. Antiloha šalju k Ahileju. Hektor izmetne koplje. Koji se. To je magla koja je spomenuta u st. Keran se iz kola sruši. gledajuć amo. zube mu izbi Rt od koplja i jezik po sredini njemu probode. al' rani Merionu druga I uzdodržu. 626-699.te ošine tad Idomenej ljepogrive konje K ahejskim prostranim lađam. na Deukalionova sina.

Menelaje. Da bog na danajski rod strovaljuje jade. a Trojci Pobjedu sada imadu. 553. dok življaše.i posluša njega Menelaje grlati bojnik Te on otiđe. neka se biju. Odmah rasprša tminu i otjera maglu Kronion.. kojih se plaši. Zorom odlazi dalje. i ti Oj Merione. gdje ronjaše suze. . a u srcu svome je bolan: Tako grlati bojnik Menelaje nerado vrlo Otiđe od Patrokla bojeći se. da očima možemo vidjet. Ahejac je najbolji od svih Ubit Patroklo. 291 . kao što lav od obora ide. pl'jen da im bude. 662. Daj nam vedrinu ti. pjev. jer na nj iz ruku Smionih gusta koplja i gorući ugarci 29 na njeg Padaju. st. Ne bi li živa gdjegod zamotrio Nestoru sina. Ajasima je on i Merionu mnogo nalago: "Oj vi Ajasa dva. iako je žestok veoma. gojenče Zeusov. jer on je. kad ti se svidje. da brže k Ahileju hrabrome ode Kazati. a sada sudbina snađe ga i smrt. Ograne sunce. Oni stražeći svu noć ne dadu oteti lavu Debelog goveđeg mesa.navaljuje mesa želeći Lav. čelovođe argejske. te bitka zablista sva u svjetlosti. "gorući ugarci". . i za njim Argejci žale veoma. nećeš li živa Spazit Antiloha gdjegod junačine Nestora sina. da ga Ahejci Od straha teškog dušmanma ne ostave. gdje na l'jevoj strani u boju Drugove svoje hrabri i potiče. A ti nas. Antiloše. da razbiraš i sam. na nj se zaleti I zgrabivši ga brzo iz njega izvadi dušu: Tako. umio svima Ljubazan biti.i ocu se Zeusu on smili. Ako je on i u visu. Grlatom vikne bojniku Menelaju Ajas ovako: "Gledaj." Reče. vidi 11. Bliže pristupivši k njemu plavokosi reče Menelaj: "Amo. svaki nek ljupkosti jadnog Patrokla Sada se sjeća. sjajne si oči Ti tad obraćo svuda po mnoštvu milih drugova. gdje leži Zec u grmenu gustu brzonogi. al' dobro vidi.Homer: Ilijada 645 650 655 660 665 670 675 680 685 690 29 Nego." Reče. o oče o Zeuse. o gojenče Zeusov. iz magle izbav' Ahejce. Njega potakni. Koji se dražeći pse i pastire umori veće. tužne da čuješ Glasove. za kojega kažu Od svih nebeskih ptica da najjači pogled imade. o gojenče Zeusov Menelaje. gdje očima svojima gledaš. ej da se to dogodilo nikada nije! Mislim. Odmah ga opazi on. da mu nesta drugara najdražeg od svih." Tako rekavši ode plavokosi junak Menelaj Svud se ogledajuć nalik na orla. al' ne može ništa učiniti. pogubide tad u svjetlosti. .

a oni sa zemlje dignu mrtvaca S velikom snagom visoko u naručje. Trojci nalični psima polete. Zadugo bude nijem. kad je Antiloh Od njih otišo. Menelaj i Merion spasavaju mrtvo tijelo. a oka mu obadva suza Puna budu junaku. Da te glasove zle Ahileju dojavi brzo. E. uteći smrti i Keri. kako li samim Iz vreve trojanske izić." Reče. srce u tebi Ne htjede drugove branit u nevolji. ti i Merion. taj da će sada Doći. Jer se bez oružja svog s Trojancima ne može borit. Imenjaci smo mi i jednakog srca u boju Jedan uz drugog ljutom stojimo obično hrabro. o preslavni. Menelaje. trojanska vojska Cikne ostragu videć Ahejce gdje dižu mrtvaca. oružje s njega sjajnošljemac Hektor imade. ne bi li barem mrtvaca bez oružja spaso Na lađu.Homer: Ilijada 695 Nego ded odmah javi Ahileju k ahejskim trčeć Lađama. kojino skaču Na vepra ranjenoga. 700-761. Lice bi onim se tad promijenilo. Ali ne pometne on Menelajev nalog. neka k brziću On Ahileju ode. 700 705 710 715 720 725 730 Plače Antiloh. al' ne mislim. i noge iznesu ga iz boja brze. Tada. o gojenče Zeusov. stala nasuprot. Al' kad se med njima on u svoju se uzdajuć snagu Okrene. iz borbe ga nos'te. koliko se god na Hektora srdio divnog. a nas dva Straga ćemo se s Trojci i s divnim Hektorom borit. i besjeda zapne mu bujna. Kako l' nam izbavit valja mrtvaca. Nego se vas dva. to." Tako im reče. Već Trasimeda divnog Menelaje pošalje onim. potrči Te Laodoku drugu nezazornom oružje preda. te vrlo za njime požale Pilci. pred lovcima mladima skaču. A sam k vitezu ode Patroklu. nitko se napr'jed 292 . kad već dotrči. reko. o Menelaje. Oba Ajasa. uzmaknu svi i razlete se natrag kud koji: Tako su hrpimice Trojanci jednako išli Najprije mačevima i kopljima dvoreznim boduć. Al' kad bi Ajasa dva se okrenula. Donekle oni trče želeći zaklati vepra. U blizini je taj kopitonoge upravljo konje. Podignite mrtvaca. i prepadne se Antiloh čujući r'ječi. sagnite brže. Nego dederte sad se dovinimo najboljoj misli. Stane uz Ajasa oba i besjedu odmah im reče: "Onog sam k brzim poslo ka lađama." Veliki njemu sin Telamonov odgovori Ajas: "Pravo si sve.

. a đva junaka Najvećma: sin Anhisov Eneja i sv'jetli Hektor.mazgovi se jednako žure.Homer: Ilijada 735 740 745 750 755 760 Nije usudio skočit i borit se. Tako su iz boja oni mrtvaca nosili krepko K lađama prostranima. On i valove jake silovitih ustavlja r'jeka. 293 . Kada su bježali. ko što brežuljak Ustavlja vodu šumovit daleko se u ravan šireć. ali oni slijediše. kad spaze sokola već iz daleka. Od muke srce u njih i od znoja jednako slabi: Tako su nosili oni mrtvaca krepko. Mnogo je oružja krasnog Argejcima okolo jarka. On i odbija sve i na tijek navraća ravan. al' prestanka ne bješe boju. Njega. Njega ni te rijeke podroniti ne mogu tekuć: Tako su Ajasa dva ostragu odbijala nasrt Trojanski. Glasno cikću. Kao što kada oblak čvorkova ide il' čavki. Kao što kada vuku mazgovi velikom snagom Opasani il' brvno il' kakovo drvo lađeno S brda gredovitom stazom. dokle su išli. Ostragu Ajasa dva su Trojance uzbijala. a borba je ljuta ostragu Bjesnjela kao oganj. mrca da otme. koji nosi poklaće pticama sitnim: Tako ahejski sini od Hektora i od Eneje Uzmičuć ciktahu glasno i borbu smetahu s uma. palo. što buknuv iznebuha pali Ljudima grad. te kuća u velikome plamenu Nestaje. jerbo u oganj silovita vjetrina duše: Tako od kopljanika i konja urnebes onu Dvojicu pratio je neprestano.

Da će još za mog života od dušmanske trojanske ruke 1 Najjači Mirmidonac sunčanu ostavit svjetlost. .a ovdje se kaže da mu je n e k a d rekla da je Patroklu suđeno umrijeti prije Ahileja. Ovi stihovi nijesu u protivurječju sa stihovima 410." Reče. Tužeć u srcu ciknu veoma i van izlete Sve k Ahileju hrabrom. u duši misli Ahilej. Uto se približi k njemu sve tople roneći suze Ponosnog Nestora sin i glasove kaže mu jadne: "Jaoh li meni. 1-242. što se već steklo. sa Hektorom nek se ne bori. Kad li Ahileju dođe Antiloh brzonogi glasnik. Ahilej svršuje bitku. Robinje. Sam se Ahilej velik i golem izvali u prah. Smjelica! a ja sam njemu govorio. a oružje sam sjajnošljemac Hektor imade. ej to da se nikada ne zbi! Mrtav leži Patroklo bez oružja. što ih Ahilej s Patroklom zarobi nekad. o sine junaka Peleja hrabrog. i tući se u prsi stane 5 10 15 20 25 30 1 9-10. u 17. On se ozlovolji i svom progovori junačkom srcu: "Jaoh li meni. Kraj) Hefest gradi štit. Dok je u srcu on i u duši tako promišljo. Ondje Ahileja nađe ispred visokokljunih lađa.i crne tuge Ahileja obuzme oblak. 16. pjevanju jer tamo se kaže da mati Ahileju nije s a d a javila da je Patroklo mrtav. sad se oko njeg Bore. Ono.Homer: Ilijada OSAMNAESTO PJEVANJE (26. Kako je mati mi ono iskazala te mi je rekla. Doista junački sin Menetijev sada je mrtav. 294 . . Pa onda rukama kosu i grdit i čupati stane. Te on čađavog praha objema rukama zgrabi Pa ga saspe po glavi i milo nagrdi lice. neka se vrati K lađama odbivši oganj. i 411. Tužne ćeš glasove čut. što se dugovlasi opet Ahejci Po polju splašeni metu i k svojim lađama trče! Da mi bogovi samo ne dadu zlosretnu tugu. Tako se oni ondje ko živi borahu oganj. Pepeo crni sjedne na milenu košulju njemu. dan.

da biste dobro Znale čujući sve. iziđe. Dođe Nemerta. i tući se one Stanu u prsi sve. Ja sam rodila sina nezazornog. od borbe dok je daleko. Dođe Deksamena. što u dubokom bijahu moru. pjev. junaka jadnica rodih. Apseuda i Narejka Kalijanasa. Ponopa dođe. Kakva ga snađe tuga. da vrata sebi Ahilej Ne bi prerezo gvoždem. str. gdje su u nabrajanje upletene kraće i dulje zanimljive crtice o vojvodama i zemljama. Ferusa. te k njoj se Nerejke boginje sve. Halija volujskih oči. pjevanju nabrajanje vojvoda ahejskih i trojanskih (st. s njom Limnoheja. Jadan je. tj. 39-48. Da se s Trojancima bori. kad to izreče. a s njome i one Plačući pođu. sestre vi o Nerejke. Antiloh se bojo. junaka Poglavitoga i on mi ko mladica uzraste uprav. i morski oko njih val se razbijo. Sakupe. 494877. vidi 1. Da bi se u dom on u Pelejev vratio ikad. koliko sam u srcu tužna. Teško nesretnoj meni. 65-147. Al' sad pogledat idem dijete milo i čuti. Tetida obećava novo oružje. Drži se s pravom da su ti stihovi poslije umetnuti jer ovakvo suho nabrajanje golih imena ne odgovara načinu Homerovu. Srebrna spilja se napuni njih.Homer: Ilijada 35 40 45 50 55 60 Robinja svaka odmah. Med njima bješe Janira i Klimena. isporedi u 2. a Tetida tužnjavu začne: "Čujte me. Ahilej jaokne strašno. dođe Amfinoma. Kada već one dođu do grudaste trojanske zemlje. i lelek je stade. Nereja. Amfitoa. dođe Agava. Prota. "uz stara oca". Talija dođe.. 295 . Mera. Spija i Toa. Ja sam uzgojila njega ko biljku u zavojnoj bašči. Onda uzađu na br'jeg po redu. Dođe Glauka. Kimodoka. Te ga gospođa majka u morskoj sjedeć dubini Uz stara oca 2 čuje. bješe Janasa. jakog. ljepokosa još Amateja 3 I druge Nerejke sve. Galatija preslavna jošte. Onda ga u Lađama u srpastim poslah pod Troju. 65 Iz spilje. povučeni gdje su 2 3 37. Dinamena također s njima. Dođe Kimotoa i s njom Akteja. Kalijanira. Oritija zatim. i svakoj koljena klonu." A. S druge pak ridaše strane Antiloh lijući suze. što u dubokom bijahu moru. Neseja. Jera. Dota.). 358. Melita dođe. al' više ga dočekat neću. a ja pomoći ne mogu mu k njemu pristupiv. Ruke Ahileju držeć. Dok mi je jošte živ i motri svjetlost sunčanu. Dorida. a u srcu ovaj je slavnom Stenjo.

kad nije mi suđeno bilo Svog ubijenog branit drugara. Ali kakvo mi od tog veselje. iako smo jadni. Što si ga molio prije. Jer iza Hektora odmah i tebe čeka sudbina. nek bješe. nego kao da je rečeno: među prvima. a u riječi junaci drugi su bolji. kad srce ne veli ni meni Živjeti dulje i biti med ljudima. "prvi". kratkovječan. Teško je jeco Ahilej. Nego kod lađa sjedim zemaljsko zaludno breme. a Hektor prvi. kad k njemu gospođa majka Stupi i zakukav. spram njega digavši ruke. . o sine moj. Menetiju sina. a mene mu ne bi. kakav Ahejac mjedenhalja nije u boju Nikoji. mnogo je slađi Gnjev i kakono dim u grudima ljudskim se diže. Tako između ljudi i bogova nestalo svađe I gnjeva. U stisci da bi se našli Ahejci uz ktme lađene Videći. Hektor ga ubi. izgubih ga.da je divota. tj. ako li Hektor Ne pusti dušu prvi 4 od mojega pogođen koplja. ljuto sinovlju rukama glavu Hvati i ridajuć ove progovori krilate r'ječi: "Sinko. Da se povrati kući. Ej da si s boginjama sa morskim ostala ondje I da je uzeo Pelej za ženu smrtnicu kakvu! A sad golemu žalost pretrpjeti i ti imadeš U srcu za sinom mrtvim. ta tebi je Zeus izvršio ono. da nemilu muku pretrpe. jer njega dočekat nećeš. Tako junacima kralj Agamemnon razgnjevi mene. što plačeš. kojim su darom darivali Peleja bozi Onoga dana. 92. da budem Branič mu od smrti pr'jeke! A sada mi povratka više U zemlju očinsku nema. kad tebe za ženu smrtniku daše." Lijući suze njemu odgovori Tetida zatim: "Bit ćeš. nema se uzeti u doslovnom smislu. 4 296 . Takav.sa njega golemo skide. Koliko glavu svoju. Lijepo." Tad njoj ozlovoljen vrlo Ahilej odgovori brzi: "Da mi je umrijet odmah. Oružje." Sin brzonogi njoj odgovori jecajuć teško: "Majko.Homer: Ilijada 70 75 80 85 90 95 100 105 110 Oko Ahileja brzog mirmidonski brodovi bili. koji daleko Od doma očinskog pade. kako i veliš. . Nego pustimo to. i drugi će Trojanci pasti kad ja uđem u boj. Na silu srce u grudma zatomimo svoje. što u žestinu i mudra čovjeka vodi! Od meda. kad mi Patroklo Pogibe mili? od sviju drugova častih ga više. I tim ne plati smrt Patrokla. i tuga u duši kakva te snađe? Reci. da su bez tebe. ne taji. koji teče niz usta. što mnogo ih pogubi Hektor. zac'jelo je to mi izvršio olimpski Zeus-bog. Patrokla spasao n'jesam Niti ostale druge.

tj. A na široki Olimp srebronoga boginja ode Tetida..Homer: Ilijada 115 120 125 130 135 140 145 A sad Hektora idem ubilca drage mi glave Stići." Tako boginja reče i otiđe od sina svoga. Morskog starinu vidjet otiđ'te i očeve dvore Pa mu recite sve. Ni sam jaki nije Heraklo umako Keri. B. al' ne kažem. na plećma sjajnošljemac Hektor Ima ga i njim se diči. kojima njedra od gornje odjeće padaju ispred pojasa. kad ograne sunce. st. "njedara niskih". jer smrt je i samome njemu već blizu." Boginja srebrnih nogu odgovori Tetida njemu: "Istinu doista reče. al' slavu i diku sad hoću da stečem. "neslavno nije". o sinko! neslavno nije 6 Pr'jeku odbijati smrt od đrugova. Koji gospodu bi Kronionu najdraži od svih. na jecanje nagnam. Nego što očima svojim gdje dolazim ugledaš mene. 128. Nazuvčari Ahejci iz str'jela ne bi odvukli. kada je Zeus-bog I drugi besmrtni bozi izvršiti ushtiju meni. Tada Patrokla mrtva. pjev. Ako me jednaka čeka sudbina. 148-242. ne mogu. Kako me veće dugo u boju nema. Nego ga svlada sudbina i Herina teška ljutina. a mene Od boja odvraćat nemoj. K morskim se okrene sestram i ovu im besjedu rekne: "Vi zaronite sada n morska široka njedra. Uto Ahejci Od ljudomore bježeć od Hektora s vikom golemom Dođu k Helespontu već i k lađama prostranim dođu. A ti u vrevu ratnu ne zalazi nikako prije. kad je na tugu. a k Hefestu. da će se dugo Dičiti njime. 297 . tako ću i ja Ležati mrtav. Ahilejevoga drugara. Neka Trojanka mnoga i Dardanka njedara niskih 5 Rukama obadvjema od obraza nježnijeh suze Utire. tj. Ja ću uranit sjutra. i tebi Don'jet ću oružje krasno od gospoda boga Hefesta." Tako im reče. litota (vidi 17. Noge odnesu nju na Olimp. kad su u škripcu. Onda će Kera na mene. nek znadu. a one u valove zarone morske. Ali je mjedeno tvoje i blistavo oružje krasno Sada u Trojanaca. Ja na široki idem na Olimp. iako me ljubiš. 270). ne bi li htio Slavno oružje dati i presjajno mojemu sinu. slavnom vještaku. Ahilej zastrašava Trojance. slavno je. Jer ga stigoše opet brzonogi konji i vojska 5 6 150 122. da svom sinu donese oružje slavno.

strmi. Ahileju. Ne bi l' se preplašili i ne bi li prestali oni 7 197. Ali i taj se sam med rtnicima nalazi sada Oko tijela mrtvog Patroklova bijući kopljem. Najjače svijetli Hektor odvući nastoji njega. Oteo on bi mrtvaća i slavu bi steko golemu.Homer: Ilijada 155 160 165 170 175 180 185 190 195 I sin Prijamov Hektor junaštvom nalik na oganj. posla me k tebi. oj Irido. stid' se u duši. a on bi stalno Junački u vrevu sad se zaletio. što žive po presnježnom olimpskom brdu. sada bi opet Stao cičeći glasno i uzmico nimalo nije. Pelejev sine. ja i Hera. Triput je svijetli Hektor potegnuo za noge onog Hoteći ga odvući. 298 . Nego ustani daj i ne leži. "znamo i same". Nego onako se samo po opkopu Trojcem pokaži. ne zna ni jedan Besmrtnik drugi. nek oružje uzme (Ne znaše Zeus nit ikoji bog. Trojancima vikaše glasno. da glavu s nježnoga vrata On odsiječe Patroklu i nabije onda na kolac. Srce ga njegovo goni. veoma gladna odagnati. Patroklo l' se nagrđen vrati. Ne znam. glasnicu k meni?" Njemu prihvati riječ vjetronoga Irida brza: "Žena Zeusova slavna." Tad odgovarajuć njojzi Ahilej brzonogi reče: "Kako da u vrevu zađem. Kao što ne mogu poljski pastiri od strva lava Riđeg. Braniti idi Patrokla. Žestokim opasana junaštvom Ajasa oba Triput odrinu njeg od mrtvaca." Njojzi odgovori divni brzonogi na to Ahilej: "Koji te poslao bog. koga bi drugog na sebe oružje vrgo. od sviju strašniji ljudi. tj. a Trojci ga silom U grad hoće odvući u Ilij vjetroviti. tako ni do dva Ajasa oružana ne mogoše od mrtvog t'jela Prijamovoga sina odagnati Hektora divnog. Tebi će biti sramota. Ali s Olimpa brza vjetronoga Irida s glasom Pelejevome sinu doteče. ta u njih je oružje moje! A mati mila mi reče. da u njih je oružje tvoje. Kada bi trojanskim psima Patroklo igračka osto. junaka ubija junak Mrtvog dok Danajci brane Patrokla." Njemu prihvati riječ vjetronoga Irida brza: "Dobro znamo i same 7 . Ne zna ni Kronov sin visokovladni. Osim štita. što Ajas imade sin Telamonov. Bliže k Ahileju stupi i krilate prozbori r'ječi: "Diži se. Negol' je očima svojim gdje k meni dolazi zgledam: Oružje od Hefesta obrekla je krasno mi don'jet. jer posla je Hera). da prije se nemam oružat. zbog kojeg je pokolj sad grozan Nastao pred lađama.

a sunce kad utone veće. pjev. Njega je s kolima on i s konjima u bitku slao. Kao što kada se dim pod nebeša iz grada diže S otoka kojeg daleko. a njemu Egidu s kitama baci na junačke pleći Atena. Onamo stavši vikne. drugari ga opkole dragi Plačući. Triput na opkopu divni Ahilej povikne glasno. Najboljih dvanaest k tome junaka pogine ondje Od kopalja svojih i kola. kada zatrubi. Građani čitav se dan ogledaju u ljutom boju Iz grada svog. i susjedi mogu ga vidjet." Tako rekavši riječ brzonoga Irida ode. ahejski ne bi l' odahnuli ubojni sini Od ratne stiske. A sunce neumorno volooka gospođa Hera Pošalje. Utone sunce. za njima pođe Ahilej brzonogi divni Tople lijući suze. vidi 5. 10 225. i onda Ahejci prestanu divni Od toga pokolja ljutog i jednako krvavog rata. Oblakom zlatnim i plamen na njemu zapali sjajni. "vječiti oganj". 4. među Ahejce Ne pođe pamteći savjet. Svima se srce potrese. Kad čuju mjedeni glas potomka Eakova Trojci. 10 239 242. Ko što je jasan glas od trube. Od zida stupi daleko uz opkop. 8 9 299 . a Palada dalje Atena Cikne. Boginja uzorita ovjenča mu oblakom glavu. . Ali ga živa nije na povratku dočeko više. Ne bi l' u lađama došli. kad opazi vjernog drugara Oštrom mjeđu proboden na nosilima gdje leži. tad ognji Gusti se svuda razgore po otoku. što mudro mati mu reče.. 230-231. ma bio i malen od rata odah. Kada okolo grada dušogubni vrve dušmani: Tako glas tad potomka Eakova bijaše jasan. Triput uzmaknu tad pomoćnici slavni i Trojci. da nevolju odbiju kletu: Tako se pod nebo plamen Ahileju dizaše s glave. od njih se uvis Uzdiže sjajni plamen. Tad se ljubimac božji Ahilej digne. a što nabolo se na koplja onih koji su bježali iza njih. a sjajnoka ga zapalila bješe Atena. nek u Okean preko volje utone svoje.pomaganju strašnu med Trojce vrgne Ahilej. jer slućahu tugu u duši. Strah uzdodrže zgrabi. što otimaju dušmani. Ahejci Patrokla 9 Veselo izbave tada iz dohvata oštrih strijela Te ga na nosila metnu. ljepogrivi njihovi konji Natrag udare s kolma. Značenje je: dvanaest je ljudi u onoj vrevi što popadalo s kola i pogaženo. Hera šalje sunce na počinak prije vremena da Ahejci dahnu od bojne muke. kad vječiti opaze oganj 8 Gdjeno Peleja sinu junačini strašno vrh glave Gori. st.Homer: Ilijada 200 205 210 215 220 225 230 235 240 Od rata.

tako će biti.na večeru ne misleć jošte. Hektor i Pulidamas.. Troju. a dugo izbivo je od tužnog boja. R'ječima on. pokor'te se. pjev. tj.Homer: Ilijada 17.oj da je to daleko od mojega uha! Ako li pristanemo na moju. tad mnogi dobro će njega Zapamtit. Dotle je lakše nama vojevat s Ahejcima bilo. 243-313. Vojska nam na mjestu zbornom po noći će biti. kod lađa speći. vidi 1. kako ambrosija krijepi bogove. Tad sam se i ja sam veselio. Ali mu srce neće dopustiti u grad provalit Nit' ga razorit. a mnoge Trojance će jastrebi i psi 13 Jesti. jer on je budućnost i prošlost znao. a Hektor pretežniji bijaše kopljem. Stanu se kupit u v'jeće . Ali se sada strašno Ahileja brzoga bojim. 267." Mrko pogleda njega sjajnošljemac Hektor i reče: 265. Hektoru bio je drug (u jednoj se rodiše noći). 13 271. V'jeće. nego će poći Te će se boriti za grad. onaj će doći u Troju veseo svetu. jer se sada Ahilej Opet pokazo. da ih zarobi. premda smo tužni. 5. zaprta. gdje Trojanci i gdje Ahejci Dijele srčano boj u sredini. Razumni Pantojev sin Pulidamas njima ovako Počne govorit. otići će on visokovrate konje Svakakve nasitiv trke trčeći okolo grada. Taj im dobro želeći progovori i rekne ovo: "Dobro mislite. a grad će Zidovi branit i kule i visoka vrata i ktome Vratna zglobljena krila i tesana. tad teško Ahileju. Onda od kola svojih brzonoge otpregnu konje. A sjutra u zoru rano oružav se oružjem svi mi Na kule stan'mo. 4. Kakvo je srce u njega žestoko. za žene 11 se boriti trojske. jer drhtahu svi. ali sjutra u oružju ako li bahne Te nas zateče ovdje. Dokle se srdio onaj na Agamemnona divnog. Trojanci vijećaju. Nego hajdemo u grad. "jastrebi i psi". Noć je "ambrosijska" zato jer snom krijepi ljude i životinje. duga."za žene". daleko smo od zida gradskog. "za grad". učiniše i nitko nije Sjedjeti smio. st. dupke stojeći. već prije će psi razderat ga brzi. druzi. K lađama natrag. hotjeti neće Ostati na polju on. jer u grad se sada povratit Svjetujem ja i ne velim božansku čekati zoru Kod lađa na ravnici. da je osvoji . Noć je ambrosijska 12 sada brzonogog Peleju sina Odbila. Koji uteče. ako se htjedne Za grad boriti s nama od brodova došavši brzih. A s druge strane Trojanci od kreševa uzmaknu strašnog. . 11 12 245 250 255 260 265 270 275 280 300 . Misleći lađe osvojit uzvijene na oba kraja.

A sjutra u zoru rano oružav se oružjem svi mi Oštri započnimo boj kod prostranih ahejskih lađa.. i mene će on pobijediti il' ja ću njega. jer Zeus se rasrdi silni. Tako jecajuć teško progovori on Mirmidoncem: 291-292. Ako se doista divni Ahilej kod lađa digo. 315 320 Večerat četimice po vojsci uzmu. 18. negol' Ahejci. st. Kojoj iz guštare lovac odnese laviće mlade. med zidovma što stisnuti bjeste. Kojeg Trojanca muči i odviše njegovo blago. Neka ga skupi svega i narodu dade potrošit. Žalost spopadne nju.). ne misli se prodati za novce. što veliš. stisnut se u njem! N'jeste li siti još. jer pamet iz njih Atena Palada uze. kao što velim. Al' sad je zaklada krasnih iz domova nestalo naših. Vrlo je ljuto jeco ko lavica dugačke grive. kad onamo prekasno dođe. Naricanja. već u zamjenu npr. pjev. Ludove. nemoj misli u narodu takve kazivat. I u Frigiju ode. Patroklo na odru. Koji nas svjetuješ u grad povratit se. Tužnjavu Pelejev sin među njima započne tužnu Ruke ljudomorne svoje drugaru na prsi mećuć. Bolje je. za žito. tj. a c'jelu Jecahu noć Ahejci i plakahu mrtvog Patrokla. A sad. i trojanske ciknuše čete Lude. jer gnjev je obuzima žestok. Hektoru povlade zlu svjetovaču. Pulidamase. 14 A sad gdje mi je slavu kod brodova postići dao Krona lukavca sin i pritisnut k moru Ahejce. da ga ovdje uživaju. 236. Na stražu pazite samo. Teško li njemu. 14 301 . hoće l' u borbu! U vrevi ratnoj Opakoj bježati neću od njega. Jer ja nikome neću dopustit da posluša tebe. Doline prijede mnoge za čovjekom tražeć mu trage. 314-355. za stoku itd. mnogo smo našega blaga morali prodati da možemo hraniti i oružati vojsku i iskupljivati sužnje. Ne bi l' ga našla gdjegod. Prije su svi za Prijamov grad kazivali ljudi Smrtni u njemu da mnogo imade zlata i mjedi. i budan nek ostane svaki. a nitko povladit Ne htje Pulidamasu. Mnogo na prodaju blaga u milenu Meonsku zemlju. učinimo dajmo ovako: Večerat četimice po vojsci uzmite sada. već ću nasuprot Stati." Tako im veljaše Hektor.Homer: Ilijada 285 290 295 300 305 310 "Nije mi milo to. Općeni bog Enijalij ubilca ubiti znade. što savjet kaza im dobar. jer novaca u ono vrijeme nije bilo (vidi u 6.

već zemlja će ovdje me kriti. Onda ga metnu na odar i tankim pokriju platnom Od nogu pa do glave. glavu donesem krvnika junačkog tvoga. 15 351. Mašću 15 od devet ljeta tad rane mu napune oni. o Patroklo. Na žarki oganj koto za kupanje pristave oni. po noći roneći suze. Naliju vode unutra. tj. Da brzonogog digneš Ahileja." To izrekavši vikne drugarima divni Ahilej. Ali naume sve ne izvršuje ljudima Zeus-bog! Nama je suđeno tlo zakrvavit obojici isto Ovdje pod Trojom. a ozgo pokrovom b'jelim. Operu oni Patrokla i sjajnim ga namažu uljem. Ali kad pod zemlju ja. A ja.Homer: Ilijada 325 330 335 340 345 350 355 360 365 "Jaoh li meni. da mu se vratim. brže izaprati krvave rane. odozdo zapale drva. neka se bori! Doista tvoji su pravi Ahejci dugovlasi sinci! Njemu volooka Hera odgovori gospođa ovo: "Prestrašni Kronov sine. ta kakve to izusti r'ječi? Može i smrtni čovjek učiniti čovjeku štogod. Kada im voda u kotlu u blistavome zakipi. jecahu nad njim. Dotle ćeš ležat onako kod brodova srpastih naših. Pošto razori Ilij i plijena dobije dio. Kada sam kod kuće stao Menetija viteza tješit. ludo govorih onoga dana. Žene. Trbušast tronog vatra zaokruži. 302 . Koji je smrtnik i sam i nije mudar toliko. Uz vatru veliki tronog nek pristave. koji si svima med bozima pravi gospodar. poslije tebe Idem. neću te prije šahraniti. Sinu Menetija. koje smo snagom i kopljem dugačkim stekli. Starac konjanik Pelej u dvorima dočekat svojim. Dardanke njedara niskih i Trojanke okolo tebe Plakat će tebe po danu. Oko brzonogoga Ahileja čitavu noćcu Plakahu Mirmidonci Patrokla. A ni Tetida mati. Rekoh u Opois natrag dovesti mu preslavnog sina. te će Patroklu. Kada smo ljudima smrtnim razarali obilne grade. Ja da ne mogu ljuta na Trojce o zlu im radit!" Njih su se dvoje tu razgovarali besjedeć tako. jer neće ni mene. negoli amo Oružje. A Zeus progovori Heri i ženi svojoj i sestri: "Ipak ti pođe za rukom. volooka gospođo Hero. što si ubijen. mirisavom. Ispred lomače tvoje sinova ću trojanskih sv'jetlih Zaklati dvanaest ljutit zbog tebe. voda uzavri. koja se prva od svlju boginja zovem S dvoga: sa svojega roda i tebi što sam se ženom Nazvala. "mašću".

Samo Eurinoma znaše i Tetida. . . Tetida dođe k njemu srebronoga. med dvorima božjima dični. Hefeste.) Hefestova je žena Afrodita. tebe srebronoga Tetida traži. Nego bliže pristupi. a tad bih pretrpio mnogo u duši. uz svoje se vrti Mjehove. tronoga dvaest u svemu upravo gradi. pjesnik se dakle tu držao druge priče. Koja izbavi mene. koja me hromog Sakriti htjede. U Odiseji (8. Svakom ispod nogu njima kotače postavi zlatne. dana. al' ne bješe na njima uha Umjetnih još. 16 303 . daleko bolan kad padoh Po volji matere moje bezobrazne. i života 383.da je divota. Tetida kod Hefesta. da preda te darove metnem. Časna i mila nama? . vještinom Hefest oko tog." Svijetla boginja to kad izreče. Nađe ga. 1. prilago ih baš i kovo je čavle.ove nam evo u dvorove sad. Dok se je trudio umom. Mjedeni. 369-467. 369-617. koje me bjehu Spasle.krasna je spazi Harita. 266-366.. dugohaljko Tetido. koja na glavi povezaču imaše b'jelu 16 (Slavni je oženjen njom rukotvorac). Noć 26. koji si sam načinio bijaše hromac. i podnožje pod noge metne. napr'jed povede Tetidu te je na stolac sa srebrnim klincima sjedne. Jedna je od Harita dakle žena Hefestova. to ima vrlo dobar smisao jer Harite su boginje milote. oko mene velji Okean Šumeć i pjeneć se tako. Da mu sami od sebe u društvo bogova idu Te se vraćaju natrag u dvore . nosi. Dotle su gotovi bili. pjev. za mene nikakav nije Znao ni besmrtni bog ni ikoji umrli čovjek. pred Tetidu stupi. 370 375 380 385 390 395 400 405 Tetida uto dođe srebronoga u dvor Hefestu U dom zvjezdani. st. a on se žuri i znoji. Na krasni umjetni stolac. Slavnog vještaka zovne Hefesta veleći mu r'ječi: "Dođi. vječni. bočke i oboce i još đerdane U spilji prostranoj ja. Devet sam godina kovo uza njih umjetna djela: Savite pregljice. a Hefest kuje djela puna milote.Homer: Ilijada Ahilej dobiva novo oružje. Stisne joj ruku i ovu izustivši besjedu reče: "Što te u dvorove naše. Da me na krila svoja ne primiše Tetida i s njom Zavojitoga Okeana kći Eurinoma zvana.u dvore nam dolaziš slabo. Da mu u sobi tvrdoj i hubavoj uza zid stoje." Preslavni odvrati njoj rukotvorac besjedu ovu: "Časna boginja dična u dvorima mojima to je.

a djela radit od bogova umiju vječnih." Lijući suze njemu odgovori Tetida zatim: "Je li. Tad se je on ustručavo odvratiti pogubu od njih. u kovčeg srebrni spravi. dugohaljko Tetido. Pamet imadu one u duši.ko mladica uzraste uprav. Uz gospodara se one uzdahtaše. a oruđe drugo. Temeljni obriše vrat i rutave obriše prsi. a ja ne mogu pomoći mu k njemu pristupiv. Stisne joj ruku i ovu izustivši besjedu reče: "Što te u dvorove naše. Kol'ko ih Kronov sin mimo druge zadade meni? Od svih je pomorkinja pokorio smrtniku mene. Za njom tužeći srce izjedo je sebi Ahilej. Mjehove na štranu metne od ognja. Njemu iz ruku je nju Agamemnon uzeo sebi. . Peleju. Kojim se trudio bješe. dao othranit. Jadan je. koju mu na dar izabraše ahejski sini. Da bi se u dom on u Pelejev vratio ikad. kazuj.on dotetura K Tetidi bliže i sjedne na stolicu blistavu uz nju. Poglavita junaka. Djevojku. Starješine argejske staše Moliti njega i mnogo darova mu slavnih obricat. na Olimpu boginja koja Toliko jada i tuge u duši pretrpjela svojoj. Zatim spužvom lice i obje obriše ruke. nosi. Zeus mi je sina dao poroditi. a golijeni se pod njime micahu tanke. o Hefeste bože. snagu imadu I glas. Deder preda nju metni. Časna i mila nama? . al' više ga dočekat neću. A kod krma lađenih Ahejce stiskahu Trojci I van ih ne puštahu. Ako izvršiti mogu. sinu Eaka. a duša me nuka izvišit. ali Apolon 304 . o Harita. Onda ga u lađama u srpastim poslah pod Troju.Homer: Ilijada 410 415 420 425 430 435 440 445 450 Spasenje valja da platim ljepokosoj Tetidi posve. Dok mi je jošte živ i motri svjetlost sunčanu. Košulju nadjene na se i batinu debelu uzev Othramlje. darove krasne.al' drugo je na srcu meni. i ako se dade izvršit. Ja sam uzgojila njega ko biljku u zavojnoj bašči. Čitav se borahu dan kod Zapadnih vrata." Reče i zasopljen tad se gorostas od nakovnja digne Hramljuć. i Troju Istog bi dana bili razorili. . Zlatne užurbaju tad. Da se s Trojancima bori. veoma preko volje svoje Dadoh se njemu obljubit. na djevojke nalične žive. Nego oružjem on naoruža svojim Patrokla Te ga otpravi u boj i mnogu mu pridruži čeljad. . Dok ja mjehove spravim i drugo oruđe svoje. sluškinje se uz njega svog gospodara.u dvore nam dolaziš slabo! Što si namjerna. u dvorima Pelej sad leži Slab u starosti jadnoj.

a drugom kliješta pograbi čvrsto. Stog ti pred koljena padam 17 . Kako je njegova volja. kad se doista ne ljube ničije ruke. Izrađivanje novoga oružja.Homer: Ilijada 455 460 465 Među rtnicima ubi Patrokla. Ej da ga sakriti mogu daleko od vreve bojne I smrti. kad ga sudbina strahovita njegova snađe. Dvadeset mješina duhat u pećima započne tada. 18 481. ne muči srca. Nazuvke prekrasne ktom. 468-617. a on na zemlji žalostan leži. isporedi pozdrav: ljubim ruku. a zatim od srebra remen dodade. jer onaj. a najmanja je bila najgornja. 480 17 457. 478-608. Ploča bilo je pet na štitu 18 . dakle je jedna ploča drugu pokrivala. Priprave. o Tetida. Najprije težak štit i veliki načini kiteć Svuda. nakovanj velik Zatim navali na panj i rukom golemi čekić Pograbi jednom. samo nek to ti. i slavu Hektoru dade. Baco skupocjeno zlato i srebro. kratkovječnom mojemu sinu Ne bi li hotio ti udijeliti kacigu i štit. ali koncentričnih. Bilo je pet okruglih (ili gotovo okruglih. malo eliptičnih) ploča nejednake veličine. U vatru tvrdu je mjed i kositer bacao Hefest. cijela se vidjela samo naj- 305 . "ploča bilo je pet na štitu". A. što ih kopče spučaju kruto. Sada da pomažu hitru Hefestu. Pa ih okrene k ognju i radit zapovjedi njima. što imaše. Iz njih udarat stane svakovrsna plamena para." Preslavni odvrati njoj rukotvorac besjedu ovu: "Ne boj se. Štit. izgubi vjerni Ubiti drug mu. okolo njega povuče presjajan obod Blistav i stostruk. "stog ti pred koljena padam". I još oklop. i kako se svršuje poso. vještinom umještva mnoga. posto je mnogo Zla počinio bio. na kojemu Hefest Činiti poče umom. položenih jedna na drugoj po veličini tako da je najveća ploča bila najdonja. kom će se mnogi Čuditi tada čovjek. 468-477. k m'jesima stupi. nema se uzeti od riječi do riječi nego kao da se reče: vrlo te molim. 470 475 B. Ko što će oružje krasno zadobiti. To izrekavši ode od Tetide. sada da stanu. kad očima vidi ga svojim!" 2.

Plejade su poznate one zvjezdice što ih mi zovemo "Vlašići". Oriona neprestano motri. 21 483-489. 306 . kog još zovu i Kola. osobito Zeusa (vidi 9. koji se vrti Na mjestu sveđ. prsten: život u gradu. kaže pjesnik. . "Veliki medvjed" ili "Kola") vrti se. te gozbe i svadbe bjehu u jednom. Ovo je bilo načinjeno na najgornjoj ploči. i pjesme svatovske se oriše mnoge: U kolu igrajući okretali su se momci. 572-575) pa bi mogao ustrijeliti "medvjeda". a drugi porico primitak. 21 485 b. 19 486. 490 495 500 Zatim načini dva na štitu lijepa grada Smrtnih ljudi. tj. pjev. . Svirala. st. Mnoštvo naroda bješe u skupštini. Uresi koji se dalje navode bili su načinjeni (kako se samo po sebi razumije) na onome što se od pojedinih ploča vidjelo. 19 Medvjeda 20 . 271-272.). Da je isplatio sve. Od kakova je metala koja ploča bila to se kaže u 20. to ime upravo znači "kišnice" jer su se pokazivale u kišno doba godine. on se cijelu godinu vidi na nebu. to znači. Od svih se zv'jezda on u Okeanu ne kupa nikad. more I sunce neumorno i mjesec načini puni. nebesa načini. kmetove). Plejade. Oba željahu oni pred obranim prekinut sucem Raspru. to se razabira iz bilješke u 3. a narod je jednom i drugome viko pomažuć. po redu. pjev. st. Svati vođahu mlade iz njihovih soba po gradu Uz svjetlost zublji. nego ga prikazuje kako ga Hefest gradi. "svetome krugu".. a oni uresi što dalje dolaze bili su na obodima drugih četiriju ploča. 1. a od drugih vidio se samo poširok obod. 20 487-489. Snažnoga Oriona. i ktome Hijade. starješine pak su Sjedile na glatku svaki kamenu u svetome krugu 22 gornja ploča. Zatim zvijezde sve po nebesima prosute c'jelim. pjev. nigda se ne spušta ispod horizonta u Okean koji okružuje zemlju."Oriona neprestano motri" kao da ga se boji jer je Orion upravo lovac (vidi u Odiseji. 11. st.Hijade zove se pet zvijezda u "Biku". Žene se čuđahu svaka kod kapije svoje stojeći. određenu za obrane suce (dobre ljude. "Medvjed" (misli se tzv. Zašto pjesnik nije prikazao gotov štit.. na istome mjestu sveđ i ne kupa se nigda u Okeanu. forminga mnogo se tu razlijegala jeka. 22 504. govorio ljudima jedan. 99. Najprije načini zemlju. pjev. 329-338. Narod su mirili ondje glasnici. na odijeljenu od publike mjestu. st. 483-489..Homer: Ilijada a. Srednji krug: nebeski svod. tu se je svađa Rodila: prela se čovjeka dva krvarine radi Za ubijenog nekog. 490-540. krugu se tome kaže "svet" jer suđenje stoji pod zaštitom bogova..

veliki bjehu u oružju. a jednog već mrtva za noge vukuć Po bici: crven joj plašt na ramenima od krvi ljudske Bješe. Mile žene i djeca luda na zidu Stajahu braneći njega i slabi stajahu starci. 23 S njima se dizahu svi i redom zborahu pravdu. Ali ih ne slušahu unutra. krivoroga goveda vidjet. Jedni od drugih svoje odvlačili su mrtvace. Svađa i vreva bojna i pogubna nađe se Kera Istom ranjena jednog držeći. A borci bjehu ko živi bijući bojak. Jasni veoma. 24 Da budu onom. kad bi koji od obranih sudaca htio da govori. kad li će ovce. Mjedena koplja od jednih polete k drugima odmah. odmah na konje Skočiv poskokljive pođu u potjeru i stignu brzo. tj. kakono bozi. Načini plodnu njivu i ornicu buhavnu zatim Široku. dao bi mu jedan od glasnika skeptar u ruke za znak da on govori sada u službenom poslu. O talentu vidi u Tumačenju riječi i imena na kraju knjige. 307 . K potoku. tad udare. ne slutivši pr'jevare pritom. 541 -572. ovaca bjelorunih stada Također otimat počnu i čobane stanu ubijat. a ljudi iza njih bijahu manji. orača bilo je mnoštvo 23 505. Iz grada iziđu oni. Onda se posade tu odjeveni oružjem sjajnim. 2. Al' kad veliku buku kod goveda začuju oni Drugi. Kada već do mjesta dođu. oboje zlatni.Homer: Ilijada 505 510 515 520 525 530 535 540 Skeptre glasnogrlih držeć glasnika u rukama svojim. a miso u duši im dvostruka bješe: Ili razoriti grad il' nadvoje sve podijelit. a dva ih prate pastira Veselo svirajuć frulu. a Ares i Palada bjehu Pred njima. goveda stada Odmah otimat stanu. c. već zasjedu tajno Spremahu. pred zbornim mjestom što sjeđahu. prsten: život na selu. Zlatna talenta dva u srijedi med njima bjehu. trojačenu. i haljine na njima zlatne. tko pravdu među njima najbolje rekne. Stada se pokažu brzo. Okolo drugoga grada u oružju sjajući vojske Ležahu dvije. 24 507. Stanuvši u red kraj r'jeke uz obale počnu se borit. Kad njih opaze oni. Uhode ležahu dvije od ljudi podalje ondje Čekajuć. gdje zasjedu htješe učinit. Ima se misliti da je jedna i druga stranka metnula u sredini po jedan talenat prije početka parnice. jednoga jošte Neranjena. Krasni. Što god mileni grad imaća u sebi imade. gdje je bio vodopoj čitavoj stoci.

Tri su bila vezača. A sa pastirima devet brzonogih iđaše pasa. te okretali bi duž brazda Opet hoteći na kraj da dođu prostrane njive. te psi i momci ka biku polete. ijučuć i skakućuć praćahu njega.Homer: Ilijada 545 550 555 560 565 570 Tu i okretalo jarme te gonilo amo i tamo. Lin je po kasnijem pričanju grčkom bio prastari pjevač grčki. . d. Na obje strane jamu od čelika načini Hefest. A podaleko pod hrastom glasnici spremahu jela Velikog zaklavši vola i uza nj se baveć. prsten: pastirski život. Na prva goveda dva strahovita lava navaliv Zgrabe rikača bika i vući ga stanu. kličuć. Djevojke nošahu mlade i nestašni momci pored njih Slatko medeno grožđe u košarama pletenim. Onda izradi stado ravnorogih goveda Hefest. Tu su žetvari želi držeći srpove oštre. štono se njiše. Ona se crnjaše ostrag i nalik na oranu bješe. Na zemlju rukoveti po brazdama padahu guste Jedne. a bik je Rikao glasno. a žene Sipahu bijelo brašno i ljudima pravljahu ručak. Onda načini polje i visoki usjev na njemu. Med žetvari stajaše šuteć Kralj se skeptrom u ruci na brazdi radosna srca. Onda bi k njima čovjek pristupo i medenog. a druge vezači povr'jeslima vezahu slamnim. Od zlata načinjena i kalaja goveda bjehu. Jedina. a oni po njegovoj pjesmi Igrajuć. a ostrag su bili dječaci Kupeći rukoveti. kojom su išli berači trgajuć grožđe. 573-606. A u sredini je dječak među njima udaro svima Ljupko u formingu zvonku i pjesmu Linovu 25 milu Pjevao nježnim glasom. 3. slatkog Vina im davao vrč. a staza jedna je bila. Uzduž žubor-rijeke iz obora išla su mučuć Na pašu goveda ta pored rita. 25 575 580 308 . te sve se po njemu cfnjahu grozdi.divota doista bješe. Četiri s govedima pastira zlatna su išla. Onda vinograd krasan i zlatan grozdova prepun Načini Hefest. Kad bi okrenuli već i na kraj kada bi došli. Okolo plot od cina. i po njemu su nazvane osobite neke pjesme. Lavovi raspore kožu na velikom biku te krvcu 570. A na srebrnom kolju uzvijale su se loze. u ruku ih noseć i hitro Onima ih dodajuć. Ako i bijaše zlatna.

i njima božanski ciličuć pjevač Pjevaše pjesme. Sada su skakali momci i djevojke nogama vještim Lagano vrlo. C. Pošto oružje sve rukotvorac preslavni svrši 26 592. neće li letjet. Ostalo oružje.. a oni se vićahu sred njih. a momci Košulje satkane krasno. a zlatne mače o srebrnom remenju momci. Teški mu načini šljem. . 27 Haljine imahu tanke od platna one.pašnjak je pun bjelorunih bio ovaca. obore. Onda mu načini oklop.Homer: Ilijada 585 590 595 600 605 Crnu i utrobu stanu ispijati. 609-617.. zalud pastiri Vrkahu brze pse na lavove. e. što blistaše jače od ognja. st. 26 Rukama tu se držeći za članke igrahu momci. pjev. što čvrsto bijaše složen. vidi o njemu u Ovidijevim Metamorfozama 8. pjev. 607-608. i nazuvke još od kalaja načini mekog. a dva među njima bjehu igrača. a djeve na glavi trakove krasne Imahu. na kojima od ulja žice 28 Malo se sjahu. Obod štita: Okean. Okolo ljupkog se kola nanizalo naroda mnogo Veseloga. što u Knosu. ko lončar kad točak sjedeć uz njega Rukama svojim drži i ogleda. al' svaki put odskakuju. 244-245. to se razumije iz bilješke pjev. Onda velilku silnu okeansku načini vodu S kraja uz obod štita. Pašnjak izdjelja tad rukotvorac slavni u dolu Krasnome. 7. Onda preslavni još rukotvorac izdjelja kolo Slično onome kolu. što kući goveda stječu". Krasni umjetni šljem. al' opet se čuvaju dobro. 610 Veliki teški štit kad skova Ahileju Hefest. i kitu namjesti zlatnu Na nj. Da bi žice bile mekše i malo se sjale. staje. širokom gradu. laju doduše Vrlo blizu stojeći. što stoji čvrsto na čelu. 107. 11. Pjevač začinjaše. 28 595 -596. a psi ih ugrist Hoće. to se vidi i iz Odiseje. Nekada Arijadni ljepokosoj načini Dedal. 27 594. škropljahu ih uljem. Igrahu djevojke tu. A sad su jedni k drugim po redu trčali opet. st. Prastaroga umjetnika Dedala spominje Homer samo ovdje. što kući goveda stječu. "djevojke. 309 . Načini kolibe ondje pokrivene.

310 .Homer: Ilijada 615 Uzme pa pred noge majci Ahilejevoj ga metne. Ona kakono jastreb sa Olimpa snježnog poleti Noseći sinu svom od Hefesta oružje sjajno.

kad je ubijen po odredbi bogova vječnih. Sad ću se ja naoružat. oj dijete. ali Ahilej Kako ga vidje. "ljutina ga zgrabi". te njemu Ispod kapaka se oči ko oganj strašno rasplamte. Da mu ne struhne koža. Zora u šafran-plaštu od voda okeanskih pođe. Da mi na hrabrog sina Menetiju ne padnu muhe I da mu u ranama probijenim od mjedi oštre One ne ostave crve." Boginja rekavši to pred Ahileja oružje metne. ne muči srca! Ja ću gledati od njeg da odvratim nemila jata Muha. Čudno oružje sve zazvekeće onda. Odmah materi svojoj progovori krilate r'ječi: "Bog mi je oružje dao. divote se nagledav mnoge. kakvo i valja Da bude djelo božansko. Tetida donosi Ahileju novo oružje." Boginja srebrnih nogu odgovori Tetida njemu: "Neka ti samo to. uzorita među njih boginja stupi. 1.Homer: Ilijada DEVETNAESTO PJEVANJE (27. Tetida od boga noseć Hefesta darove dođe K lađama i nađe sina gdje grleći mrtvog Patrokla Glasno plače. pustimo ovog. i da ga pogleda pravo Nitko se ne usudi. Pustimo. nek leži. na Hektora kojega sad može da ubije. al' bojim se vrlo u duši. 1 5 10 15 20 25 30 16. koje junake u boju ubite jedu. Prekrasno. kakova nije na plećima nosio nitko. kad nesta života iz njega. 311 . Besmrtnim bozima dan da donese i ljudima smrtnim. iako smo jadni. Veseo bješe držeći u rukama darove sjajne Od boga. što ne može čovjek načinit. još većma ljutina ga zgrabi 1 . i drhat Obuzme sve Mirmidonce. 1 -39. Stisne Ahileju ruku i ovo izustivši reče: "Sinko. A ti od boga primi Hefesta oružje slavno. a mnoštvo drugara okolo njega Ridaju. i pun veselja. da mrtva ne nagrde njega. već drhtahu. o majko. Ako bude Patroklo i do kraja godine ležo. tj. dan) Prestanak srdžbe.

40-231. 40-144. med prvima sjedoše ondje." Tako rekavši srce Ahileju ostavi smjelo. jer rane još imahu mučne. I do dva Aresova drugara hramljući pođu: Ustrajni ratnik Diomed i s njime divni Odisej. a dugo izblvo je od tužnog boja. Koji su prije bili u prostoru okolo lađa. Na Agamemnona. Svi ti pođoše sada u skupštinu. obojici: tebi i meni. ljudma pastira. U nozdre nato Patroklu ambrosije nalije i još Nektara crvenoga. st. ne bi mrtvi licem pali na zemlju. 61-62. 690-691. Koji su bili ključari i hranu d'jelili vojsci. jer se Ahilej Opet pokazo. mislim. strijelom Artemida zgodila svojom Onoga dana. mjedokovnim. jer njega u kreševu pogodi strašnom Koon. ako ne ljepša. Onda se med njima digne Ahilej brzonogi veleć: "Je li. A. 2 3 312 . Na silu milo srce u grudma zatomimo svoje. "ne bi sa zemljom zube složili" (bolje bi bilo: sastavili. Posljednji od svih dođe junacima kralj Agamemnon Jošte ranjen. tj. kad Lirnes razorih i nju prisvojih! Ne bi toliki Ahejci sa zemljom golemom zube 2 Složili 3 ubiti rukom dušmana. Antenorov sin. Skupština. Uprti oba o koplja. iako smo jadni. prestan' se srdit. i tvoju svađu i moju. Ahilej i Agamemnon hoće da se izmire. jer neprestance 60-61. nek bješe. Nego pustimo to. 2. 40 45 50 55 60 65 Onda divni Ahilej uz morsku obalu pošav Strašno vikati stane i podjari tako Ahejce. Koji su bili krmari i držali krme lađene. Kada u skupštinu dođu. Atrejev sine. ali ne ide u stih!). da koža mu ostane c'jela.. preoštrim kopljem. Bolje je Hektoru to i Trojancima. Kamo li sreće. Od gnjeva svoga ja ću da prestanem. kad zbog djevojke u srcu jadni Stasmo se svađati svađom dušogubnom? Da ju je samo. kad se rasrdih. ali Ahejci Dugo će pamtiti. Nastalo bolje što. U boj se brže oružaj i junaštvom ti se obuci. Pošto se svi već ondje Ahejci na iskupu nađu.Homer: Ilijada 35 Bit će mu jednako koža još c'jela. Nego u skupštinu deder Ahejce zovni junake. vidi 2. pjev.

Da će onaj čovjek nad svima susjedma vladat. pjev. i dalje) i Nestora (u 9. iako je žensko stvorenje. O Grehoti vidi 9. Časna je Zeusova kći Grehota. mislim. oj Aresa ubojne sluge. st. Zeuse. Med njima besjedu rekne junacima kralj Agamemnon S mjesta. Kako bi mogao tkogod u ljudskoj velikoj vici Išta izreći il' čut?! i glasni se smete govornik." Tako im reče. Atrejev sine. 503-504. kojano kleta Svakoga prevarit zna. olimpski bože. prekidat ne valja Njegovu r'ječ. kao Agamemnon i Ahilej. pjesnik poimence spominje među koriocima samo Tersita (u 2. u Grehote nježne su noge. Ahejce dugovlase sada. što od krvi izlazi moje. i dalje). kada sam dar od Ahileja uzeo divnog. koji će svima zavladati susjedma svojim. 6 Jednoć prevari ona i Zeusa. st. jer i vještu tad govorit je teško. "jednog od dvojice ona zaplete". svi me sad čujte. već ljudma nad glavama hodi I njima udi te jednog od dvojice ona zaplete. Nego što mogoh učinit? božanstvo djeluje u svem. u gradu tvrdih zidova. Ja ću Ahileju sve razložiti. 6 94. zakun' mi se velikom kletvom. 86. Je li ih volja noćit kod brodova. tj. pjev. Rado koljena svoja pregibati.. Nego je krivac Zeus i Erinija mračna i sudba. Nego i njega Lukavo prevari Hera. Oni me koriše mnogo 4 . 160. već deder brže potakni U boj. koji iz borbe Pobjegne ljute koplja bojeći se našega oštrog. Da ja u susret opet Trojancima dođem i vidim. Da reknem. 313 . bogovi svi i boginje. tko stoji. Tu su mi besjedu sami Ahejci kazivali često. 5 Zemlje ne dotiče ona. kad se dvojica posvade.Homer: Ilijada 70 75 80 85 90 95 100 105 110 4 Meni se srdit ne valja. Danas Ilitija će mukodavna čovjeka na sv'jet Izvest. a vi me drugi Danajci čujte. za kojega vele Da je med bozima prvi i ljudima. 225. nek svaki razumije besjedu moju. i nećeš izvršiti besjede svoje! Deder. Zeus se hvaleći ovo med svima bozima reče: ""Čujte me. kad htjede Alkmena roditi sina Jakog Herakla u Tebi. 5 91-92. al' ja vam nijesam tu krivac. Dobro je slušati onog. U skupštini mi oni opačinu vrgoše ljutu U srce. Da će plemena biti. st.. pjev. Onog će plemena biti. gdje sjedio bješe (među njima ustao nije): "Vitezi danajski mili.. Jer se je Pelejev sin junačina prošao srdžbe. "oni me koriše mnogo". mnogi će. Onoga dana. što od krvi izlazi tvoje. na što me srce u grudima nagoni moje."" Njemu tad polukavo odgovori gospođa Hera: ""Slagat ćeš. i milo Ahejcima bî nazuvčarma.

Vijeća se o početku bitke. što danas med nogama ženskima padne. o Atrejev preslavni sine. Olimpskoj gori onda sa glavice Hera otišav Stigne skoro u Argos u ahejski. te ona na ljudske tegove padne.. . obećao". a Agamemnon veli: jučer. 145-237. te sramote da vlada Argejcima nema.) s pravom reći: jučer. Njega na svjetlost Hera izvede nedonošče jošte. a sluge iz moje će lađe Don'jeti dare. Stenela Perseju sina da žena prebiva snažna." B. gdjeno je znala. da zametneš boj. Nego u boj se diži i ostale potiči čete. Da se već nikad Grehota. Došavši k tebi u čador. 145 Njemu besjedu ovu Ahilej brzonogi reče: "O Agamemnone kralju. Onda Kronovu sinu progovori javljajuć njemu: ""Daj da ti u srce riječ. kad gledaše miloga sina."" Tako će Hera. Tako ne mogah ni ja zaboravit one grehote. kad velji sjajnošljemac Hektor Ubijaše Argejce pri krmama njihovih lađa. od tvojeg Roda je on. Vazda je jecao zbog nje. Perseju sina. a Zeusa u grudima žalost duboko Žacne ljuta. Stenela. Ilitije ne pusti k njojzi. A ja ću darove sve ti pokloniti. mi bismo dakle rekli: prekjučer ili preksinoć. al' sad se veselja sjetimo bojnog 140. i srdit za uvojke sjajne Grehotu Uhvati te se veljom zakune zakletvom tada. Ovo govori Agamemnon u jutru dvadeset sedmoga dana. a ti ded pričekaj.Homer: Ilijada 115 120 125 130 135 140 Onaj čovjek. što svima uditi znade. Ali kad ludo učinih. Ako te volja. kad pamet mi oduze Zeus-bog. Te se velikom kletvom zakune i prevari sebe. 7 314 . o Zeuse bljeskometni. "što ti je jučer. Darove prosto je tebi pokloniti. Kojom sagr'ješih jednom. 194. Popravit hoću sve i goleme darove dati. Euristej sin je."" Tako mu reče.dakle Agamemnon može (ovdje i u st. Ustavi porod Alkmeni. stavim! Čovjek se rodio čestit.. a Odisej sa svojim drugovima bio je kod Ahileja u noći dvadeset petoga dana. Neće na Olimpsku goru i zvjezdano nebo povratit. kako valjade. Tako rekavši baci sa zvjezdanog neba Grehotu Rukom zavrtjev. Kakvu sramotu trpi Euristeju robujuć kralju. Ta je sa sinom bila noseća sedam mjeseci. Il' ih zadržat. ako i jesi Željan. koliko ti obilno dajem. Odisej obećo 7 divni. da vidiš. to je zato jer su Grci (kao i drugi stari narodi) brojili dan od jednoga sunčanog zalaska do drugog. Argejcima koji će vladat. a Zeus ne opazi pr'jevare njene. što ti je jučer.

Ali kada se jela i vina nasiti čovjek. a ti u duši da veseo budeš. s dušmanima bojak da bije." Njemu prihvati riječ junacima kralj Agamemnon: "Draga je meni. da svojim ih očima vide Svi Ahejci. Kako će opet mnogi Ahileja vidjet u boju Među ratnicima kopljem gdje čete trojanske bije. da kod brzih lađa Ahejci Okuse jela i pića. i duša moja mi veli. da onu nije obljubit u postelju išo. nalažem veleć: Najčestitije momke u c'jeloj ahejskoj vojsci Ti sad izberi. 315 . zakon čovječji med ženama. Nego Ahilej Ovdje nek ostane dotle. Jer si nam sve po redu razložio i sve si reko. koga je sam razljutio nekada prvi. sine Laertov. iako se boriti želi. Odiseju. jer djelo još veliko svršeno nije. Onda se čitav dan s dušmanima boriti može. Ako i želi u duši. Tako se svak vas sa svojim junakom 8 poman nek bori. Neka se tvoje tebi u grndima srce umekša. žeđa ga i glad Stiže. zapovjedi ručak Gotovit. i kad već bog hrabroćom obadv'je vojske Nadahne. neka dade Dare u skupštinu don'jet. nalični bogu. koje smo jučer 8 153. kralju. nek dare donesu. A on neka te u svom čadoru obilnom gozbom Počasti. Nego deder narod raspusti. Opet mu koljena tiho doteščaju. da ostane s njima u boju. s neprijateljem na koga se namjeri. Nego deder naredi. Ja ću se zakleti kletvom. . Smiono srce je njemu u grudima. nek se zakune Kletvom. neće samo za kratko trajati vr'jeme. prije ne bole Koljena njega. a onda vjeru da tvrdu Uhvatimo. ako je gladan." Odgovarajuć njemu Odisej dosjetljivi reče: "Nemoj. "sa svojim junakom". Kako je. da ti časti od njega svakakve bude. kad jednoć se čete Pobiju. Atrejev sine. junače dobri Ahileju. jer to je junaštvo i snaga. ljudma. dok svi od borbe prestali n'jesu. pravedniji i drugim biti. jer ne treba nama govorit i stajati ovdje Ni oklijevat. a pritom u hodu i koljena njegova dršću. tj. a pokolj. junacima kralj. a Agamemnon. kad gleda ublažit Čovjeka. Ta dan ne može čitav do zalaska samog sunčanog Čovjek. dok iz čadora Darovi ne dođu amo. Neka se digne on med Argejcima. Jerbo zamjere nema ni kralju. A ti ćeš. besjeda tvoja. Neću pred bogom bit krivokletnik.a tebi. Sinove ahejske gonit pod Ilij s Trojancima u boj: Oni su natašte još. Ovdje ostan'te i vi u skupu.Homer: Ilijada 150 155 160 165 170 175 180 185 190 Brzo.

"ali je premalo ploda".Homer: Ilijada 195 200 205 210 215 220 225 230 235 Divnom Ahileju dati obrekli. Druge nek nitko Ne čeka zapov'jedi u vojsci ostajuć ovdje. Meni u grlo jelo i piće nikako ne bi Moglo slatko unići. nek žene dovedu. Kada već ne bude bijes toliki u grudima mojim. a drugari okolo njega Ridaju. da žrtva i Suncu 9 bude i Zeusu." Njemu besjedu ovu Ahilej brzonogi reče: "O Agamemnone kralju. nek gotove večeru velju. već meni 10 Krv je na misli i rat i ljudsko stenjanje teško. Prijamov sin. uspjeh krvave borbe može biti vrlo neznatan. koji je mrtav. al' tebe bih ja nadvisio pameću mnogo. Tvrda budimo srca u jednom ga oplakav danu. Jerbo se prije rodih od tebe i više znadem. pjev. 11 222-223. zapov'jed ta će 9 197. A vi sad hoćete. Kako bi onda tko i odahnuo kada od truda! Zato onoga valja sahraniti. Agamemnon hoće da se zakune Suncem jer ono sve vidi i sve zna. Mjed kad oštra prospe po zemlji i previše slame. dok god mi prijatelj mrtvi Oštrom mjeđu proboden u mojemu leži čadoru. 68-72. i dalje. A vepra neka mi brzo u ahejskoj širokoj vojsci Spremi Taltibij. st. pjev. vidi 3. Ahileju. zadobivši od Zeusa slavu. vojska da jede! A ja bih reko. Brzo se pokolja strašnog u ljudi zasiti srce. . kad mjerila okrene svoja 11 Premudri otac Zeus. Koji su od rata pak od groznoga ostali jošte. ti si na koplju Bolji. u njegovim je rukama odluka. 122. "žrtva Suncu". da se još jače Boriti možemo živo neprestano s ljutim dušmanma Tijelo u tvrdu mjed obukavši. . Ruglo kad osvetimo. Zato mi to na misli nije. Jer kod argejskih lađa tko ostane. Zato besjede moje nek tvoje posluša srce. rukovač ljudskoga rata... st. K vratma je okrenut on. Na jelo neka misle i piće. st. tj.. To su darovi koji su već navedeni u 9. o Atrejev preslavni sine. pjev. koje je Hektor. Gdje sad ubifi leže junaci. U drugo valja vrijeme oko toga trudit se više. Jer dan svaki mnogo i odviše pada junaka. Ali je premalo ploda. a kada utone sunce. Ne treba ahejski sinci mrtvaca postom da žale. Natašte neka i gladni u borbu s Trojancima sada Sinovi ahejski pođu. tj. Pod slamom se ovdje misle u boju pobiti junaci. 277. 10 213-247. poubijo." Odgovarajuć njemu Odisej dosjetljivi reče: "Ahejče jakošću prvi. Kada počinak kakav od ljutoga nastane boja. 316 . Ne malo ti si jači od mene. vidi o Zeusovim mjerilima u 8. Pelejev sine."kad mjerila okrene" Zeus.

tj. Ti Agamemnonu odu u čador Atreju sinu. Krionu sina. Meriona. Grehotom obuzimaš velikom ljude! Ne bi Atrejev sin u grudima mojega srca Tako uzbunio jako. Onda zavrtjevši vepra Taltibij u bezdanu morsku Baci ga ribam za hranu. tad usta Ahilej i ovu im besjedu reče: "Zeuse oj oče. kako rečeno bi. Dvadeset sjajnih kotala iznesu i dvanaest konja Brzo izvedu i žena u poslima divnima vještih Sedam. 13 Med Danajci. Nikada Brisejevu ne taknuh rukama kćerku. Megesa. Likomeda. A i Melanipa još. pod zemljom Što se osvećuju ljudma. Ono pak. a Briseja kćer ljepoobraznu osmu izvedu.i naočitoga povede Nestora sine. Nikada ja je nijesam ni dirnuo u svom čadoru. tad neka mi bogovi dadu Nevolja mnogo. kako i valja. pjev. 317 . I on pomoliv se reče u široko gledajuć nebo: "Najvišeg. Svađa uklonjena. Zlatnih talenata Odisej deset potegnuv Naprvo pođe. preko volje moje tvrdoglav Djevojku odveo ne bi. razabira se iz bilješke 3. već skupno naval'mo i s Trojci Mi se konjokrotama u boju nađimo ljutom. najboljeg boga od sviju tako mi Zeusa. Erinija mi.. i svrši se odmah: Tronoga obećanih iznesu sedam iznutra. kad koji se krivo zakune. 238-281. Tako mi sunca i zemlje.Homer: Ilijada Njemu don'jeti zlo. Fileju sina. 310. tad boj ćemo zavrći ljuti. a svi Argejci na svojem sjeđahu mjestu Šuteći. te slušahu svojega kralja. A sin Atrejev nož povuče od boka onda. Niti sam tražio nju obljubiti niti što drugo." C. Tad Agamemnon se digne. Reče . Vepru odreže dlake i podigne ruke spram Zeusa Moleć se. toliko. a za njim i ostali ahejski momci Darove noseć i metnu u skupštini njih u sredini. Zašto Taltibije to čini. . da Ahejaca množina izgine jadno. imao je glas krepak i ugodan. Koji mu višaše vazda uz velike korice mača. Ako se krivo zakunem. "nalični bogu glasom". st. 267-268. Toasa ktome. A sad ručati pođ'te.al' Zeusova negdje je volja Bila. Taltibije nalični bogu Glasom 12 stane uz kralja držeći u rukama vepra. koliko i krivokletniku. koji se rado Bore." Reče i vepru vrat presiječe nemilom mjeđu." 12 13 240 245 250 255 260 265 270 275 250-251.

kaže joj se često "djevojka". 346-347.. "grad božanskog Mineta". A tri mi premila brata od jedne matere porod. Danas mi dočekaše sva trojica propasti danak. ručat da ide. pjev. jer bješe mi ljubazan vazda!" Tako plačući reče. al' jecajuć on se je nećo: "Molim vas. da prije jelom i pićem Srce zasitim svoje. A sad te. i 273. narodna glavo. iz Ahilejeva. Nemojte meni govorit.. pa ću se strpjet. Ostane divni Odisej i obadva Atreju sina. "svaka nevolju svoju". Briseida je dakle udovica. u 1. 296. Kad mi je ubio muža brzonogi junak Ahilej I grad božanskog Mineta 15 razorio. Ponosni u ergelu drugari pognaju konje. plače. Svi se raspršaju odmah. Lirnes. Živa te ostavljah ja. 691-692. tj. a žene jecahu za njom. A Mirmidonci tada junačine prihvate dare Te ih nositi stanu k Ahileja divnoga lađi. plaču Patrokla. "iz čadora". pjev. Teško l' te mrtva plačem. st.. vidi u 2. dokle sunce ne utone. ako me tko od drugara premilih sluša. Minet je muž Briseidin. s Mirmidoncima proslavit svadbu." Tako rekav Ahilej starješine otpusti druge. noktima grepsti Grudi i nježni vrat i lica prekrasna svoja. st. st. kojoj je poginuo u boju muž i tri brata. te stane. gledajući mrtva Patrokla nehotice su svakoj ženi padali na um njeni mili i dragi koji su pali u boju kao i on. na povratku nalazim mrtva. st. jer strašna me snalazi tuga. 335-346. 16 302. Darove metnu u čador. plakati ti mi Ne dade. tj. Tako se meni vazda za nevoljom nevolja ređa! Muža. ali kako je još mlada. vjerenom ženom Da ćeš učinit božanskom Ahileju mene i sa mnom. naričući. komu me daše i otac i gospođa majka. Padne na njega. Pred gradom ugledah ja probodena oštro'rtom mjeđu. 57. nego si meni govorio. u 9. Onda plačući žena progovori boginjam slična: "Oj ti Patroklo. pjev. 288. oštrom mjeđu Patroklo gdje leži proboden. pjev. 3. st. Ugleda. otrčavši k lađama svojim. vidi 1. 16 Oko Ahileja tad se starješine kupiti stanu Moleć ga. Uz mrtvoga Patrokla.Homer: Ilijada 280 Tako rekne Ahilej i raspusti skupštinu brzo. Afroditi zlatici slična. al' svaka nevolju svoju. a žene posade ondje. tj. meni jadovitoj premili vazda. to su zarobljene žene od kojih je svaka imala dosta nemilih uspomena kao i Briseida. Reko bi.. Da ćeš u Ftiju poć. i u ovome. iz čadora 14 kadano iđah. 14 15 285 290 295 300 305 310 318 . Čekat ću. 638. 282-339. npr. A kad Briseju kći..

a ahejski baš su se sini Brzo oružati stali po okolu. Ništa mi ne bi već gore se moglo dogodit. Pa da i za svog čujem za oca da mi je mrtav. Ako i ima jela i pića. Ili još pomalo živi. Ona slična sokolu dugokrilu glasita grla S neba kroz eter mune." Reče te potakne tim i onako željnu Atenu. al' živi sav u žalosti. krvavu ratu dok u žvalo skočio nije. Nego nektara daj i ambrosije milene njemu U grudi. il' svakojako je mrtav. Starost muči ga mrska. o meni jednako čeka Glasove tužne. što u kući ostavi svojoj. I on Ateni ove progovori krilate r'ječi: "Kćerko. Ahilej se oruža za boj. o druže prenesretni. Sada mi ležiš mrtav proboden. gladno je žaleć Za tobom. uspi. 4." Tako plačući reče. ta ti si sasvim odstupila od svog junaka! Nije l' ti u srcu divni Ahilej nimalo više? Ondje ti sjedi sad ispred visokokljunih lađa I druga miloga svog oplakuje. a samo Ahilej je natašte gladan. da ne bi ogladnio junak. 319 . miliji od svih. Brzo i okretno sam u čadoru davao ručak Slatki. Tješahu žalosnog vrlo Ahileja. što je ondje: Sluge i moj imutak i visoke velike dvore. Koji u Ftiji suze od obraza lijući grozne Željkuje sina ovakva. a s Trojcima u tuđoj zemlji Vojujem ovdje ja zbog strahovite Helene one. 340-424. Da mi u crnoj lađi brzoplovci miloga sina Ti povedeš sa Skira. kada bi sinci navaliti ahejski znali. kćerko. a drugi ručat Odoše veće. 340 345 350 A njih kad spazi Kronion gdje plaču. a u Ftiju ti se povratit. Sjetiv se druga i tužno uzdahnuvši prozbori ovo: "Ti si mi nekad. bude mu žao. Plačni da donose rat konjokrotama Trojancem. starješine jecahu za njim Svaki se sjetivši onog. što raste na Skiru (Ako je jošte živ bogoliki moj Neoptolem). da pokažeš sve.Homer: Ilijada 315 320 325 330 335 Nestor i Idomenej i konjanik Feniks starina. a srce moje. za smrt za moju kad li će čuti. Ili za milog sina da čujem. nektara ona I ambrosije mile Ahileju u prsi uspe. al' on se nije Tješio. Ja za Peleja mislim. Prije se meni srce u grudima nađalo mojim. Da ću od Argosa sam konjogojnoga daleko Poginut ovdje pod Trojom.

.na gori visoko Gori oganj u stanu u samotnom. Oružje bude ko krila i podigne ljudma pastira. K nebu je dopiro sjaj. a srce mu nesnosna žalost Osvajaše u grudma. ostragu pritegnu oni Za čvrsto stajalo uzde. a njih oluje Preko njihove volje po ribljivom povlače moru Od prijatelja daleko: Ahilejev tako je krasni. sjajuć se tada Iz lađa izlazile i štiti kvrgaši i koplja Jasenova. ili vidljivi samo onima kojima hoće. st. . a onda srdit na Trojce Metne oružje na se. Onda veliki štit i teški u ruke uzme. Koji je kakono mjesec daleko sijevao s njega. Na moru ukaže gdjegod brodarma. ni jedan nije Ahejac Mahati mogao njim do Ahileja. a okolo blistaše zemlja Od sjaja oružja sva. koji je znao Pelijski jasen uzmahnut. Koje je stavio mnogo Hefesto okolo vrška. što njemu u rukama stajaše zgodno. što kopče od srebra spučahu kruto. Onda se ogleda sam u oružju divni Ahilej. čim je Atena okrijepila Ahileja. što ocu njegovu dade Hiron s Pelijskog vrha. Zubi škripahu njemu. i u Odiseji 16. a za njim se popne Ahilej 350-354. i da li može da bijele udove giblje. Pristaje l'. pod nogama ljudskima stade Bahat. pjev. Nazuvke najprije on navuče oko gol'jeni. kojino gori. . Nazuvke krasne. Teški tad digne Šljem i na glavu metne. Okolo prsiju oklop navuče divni Ahilej. U čeljust metnu im žvale. Možemo uzeti da je nevidljiva bila ambrosija i nektar. 17 Onda se u tvrde vrati u dvorove presilnog oca.Homer: Ilijada 355 360 365 370 375 380 385 390 395 Da mu nemili glad utrudio koljena ne bi.konjogrivni šljem kao zv'jezda Blistaše. Očevo koplje onda Ahilej iz kora trgne Veliko. teško i čvrsto. Kao što kada se sjaj od ognja.. Kao kad Zeusove snježne pahuljice padaju hladne Nagusto (Boreja rođen u eteru goni ih dalje): Tako su kacige guste svijetleć se. Baveć se oko konja Automedon s Alkimom drugom Prezat ih stanu i metnu na konje pršnjake krasne. vidi u 1. mjeden. a ktome i oklopi s pločama jakim. 17 320 . Umjetni sjao štit do etera. A od brodova brzih Ahejci se saspu daleko. 198. da ubija njime junake. Automedon uhvati onda Sjajni bič. Metne na pleći mač sa srebrnim klincima. Jamačno je Atena čineći ovo bila nevidljiva i Ahileju i drugima jer se bogovi mogu učiniti nevidljivi. 161. oko kog se namuči Hefest. pjev. Zatim u kola skoči. a posred sviju Ahilej se oružo divni. a kao ognjeni plamen Obje mu s'jevahu oči. st. a griva zlatna na šljemu trepćaše tome.

18 19 321 . st.. Koga najbržeg vele od sviju. bit će poslije umetnut jer se ne može razabrati zašto bi baš Hera dala konju dar govora i s kojom je namjerom to učinila. i c'jela se njegova griva Spusti sa jastučića niz jaram i dosegne zemlju. Ksante.. pjev.. pjev. Poradi nemara našeg i sporosti naše nijesu Skinuli oružje sjajno sa pleći Patroklu Trojanci. Erinije ustave glas mu. A krivi ti n'jesmo Mi. I sam znadem 22 ti ja. 36. da ovdje poginut imam Od milog oca daleko i majke. nego veliki bog i silovita s njime sudbina. u našoj narodnoj epici ima dosta takvih primjera. str. još sada. i 18. da ne otkriva dalje budućnost.. ali ti prestat Neću. "i sam znadem". "Erinije ustave glas mu"." Tad kopitonoge konje med prvima upravi vičuć. 95-96. To je bog Apolon. Naša narodna epika." A Ksant. 22 421. Mi bismo trčali oba ko popuh Zefira-vjetra. da te bog i junak savladaju moćno. Maretića. Strašno poviče on na očeva obadva konja: "O vi Balije. O Podargi vidi 16. Ahileju silni. vidi 1. kog Leta ljepokosa rodi. Ovo je jedino mjesto u Homera gdje konj govori. st. 21 Njemu ozlovoljen vrlo Ahilej brzonogi reče: "Što mi proričeš smrt.Homer: Ilijada 400 405 410 415 420 Opremljen oružjem sjajuć ko sunce bog Hiperion. 416-417. st. o Ksante? Nije ti sila. vidi 1. 150-151. a i da uopće dalje ne govori jer je neprirodno da konj govori. al' samom je tebi Suđeno. tj. 18 Drukčije gledajte sad upravljača zdrava dovesti Natrag u danajsku vojsku. 19 Među rtnicima ubi i slavu Hektoru dade. ispod jarma odgovori njemu I glavu obori svoju. od matere Tetide. kad borbe već budemo siti. vidi u T. Mrtva ga nemojte pustit u boju ko i Patrokla. 20 404-417." 20 Kad to izrekne konj. pjev. Nego ga prejaki bog. pjev. a ima ih i u velikoruskoj. Stih 407. 400. 21 418. Glas mu je čovječji dala bjeloruka boginja Hera: "Mi ćemo spasti tebe. Al' ti je propasti dan već blizu. brzonogi konj. sve dok se po boju ne nagnam Trojaca dosta. 64-66. st. Podargina slavna o djeco. 413.

. o Zeuse bljeskometni. koje je Hefest Ocu načinio Zeusu vještinom svojom i umom. neka ide da bogove u zbor pozove. 2 A s druge strane Trojanci na pupčastom mjestu ravnice. Jer im se rat i borba razgorjela blizu veoma?" Nebeski oblačnik Zeus odgovarajući mu reče: "Volju. Zašto bogove skupih. ratni nenasite. A sad kada se strašno u duši zbog druga srdi. Zbor bogova: Zeus dopušta bogovima da uđu u borbu. što po luzima stanuju krasnim I što kod izvora r'jeka i po travnim lukama žive. Oni se skupiše Zeusu u dvorove. Nego ja ću ti ostat na glavici Olimpske gore Sjedeć. Jer sin Pelejev sam na Trojance ako sad udri. Onda Temisti Zeus mnogoklančanom Olimpu s vrha Naloži. Neće nimalo oni odoljet Ahileju brzom. bogove sazvo? Mori l' te kakova briga za Trojce i za Ahejce. Temistu čuje I zemljotresac bog te iz vala med bogove dođe. I prije drhtahu od njeg Trojanci videći njega. Uz lađe srpaste sad se Ahejci oružahu tako Okolo tebe. koji potječe (kao i drugi natpisi pojedinim pjevanjima) iz starine. st. Ona idući svud u dvore ih Zeusove zvaše. Uz njih i Nimfe sve. Sjedne baš u sredini i upita Zeusa. vidi 4. zbog propasti zabrinut ljudske. tad sjednu Svi uz trijemove oni uz glatke. 1 322 . moju pogodio si u grudma. pjev.Homer: Ilijada DVADESETO PJEVANJE (27. 5 10 15 20 25 Natpis "Borba bogova". apostrofa. 1-40. ne proteže se na čitavo pjevanje. Pelejev sine. nego samo na stihove 45-74. a u boj Vi se raziđite drugi med Trojce i med Ahejce Te im potnažite sad. gdje je od vas svakoga volja. Osim Okeana svi se vodeni odazvaše bozi. i gledajuć svoje veselit ću srce. zemljotrese. dan. Kad crnoblačnom Zeusu u dvorove dođu. što hoće: "Zašto si u zbor. 128. Nastavak) Borba bogova. 2 2. 1 1.

a to on kao vrhovni bog ne može dopustiti.. I drhat poduzme strašan Trojancima koljena svima. 41-74. Tako su obje vojske naveli blaženi bozi Jednu na drugu. Erida razbivojska silovita usta. A sad na obali bučnoj stojeći kliktaše glasno: Odrukud vikaše Ares oluji naličan crnoj Oštro sa vrha grada Trojance potičuć u boj. 20-30. Uplašen skoči sa stoca i ciknu. bog rijeke istoga imena koja teče državom trojanskom. Razdvojenih srca u borbu bogovi zađu. što od njih i sami zaziru bozi. na strani je Trojanaca kako se samo po sebi razumije. st. Sam se preplaši dolje mrtvaca kralj Aidonej. 4 40. Prva bitka bogova. Opet pokazo. prije vremena određena sudbinom." 3 Tako progovori Zeus i strašnu potakne borbu. 524-530. Ksant. U slavi velikoj bjehu Ahejci. preko sudbine da ne bi razorio Troju. Dokle su bogovi bili od ljudi smrtnih daleko. i Ksant i Leta. 4 2. Među Trojance Ares sjajnošljemac zađe. a dugo izbivo je od tužnog boja.Homer: Ilijada 30 35 40 Bojim se. jer ako se bogovi ne umiješaju u borbu. Herinija brzić Također pođe na glasu sa pametna srca u grudma. Svi se preplaše videć brzonogog Peleju sina Kako u oružju sja na ljudomoru Aresa nalik. I Afrodita mila nasmješljivka. Onda strašno zagrmi i ljudi i bogova otac S visokog neba. a s njime Pođe dugovlasi Feb i Artemida strelica pođe. Da se pokazali ljudma i bozima stanovi ne bi Vlažni i strašni. odozdo Posidon bog pak potrese Golemu zemlju i brdske potrese strme vrhunce. Palada pođe i Hera u prostor okolo lađa I bog zemljomični s njima Posidon. pjev. Hramljuć. Sva se podnožja gore izvorljive drmahu Idske I svi vrhunci i trojanski grad i ahejske lađe. mogao bi Ahilej preko sudbine. Pošto se Ahilej pomirio s Agamemnonom. A kad olimpski bozi među čete dođoše ljudske. Atena Vikaše izvan zida uz opkop sada stojeći. jer se Ahilej. 3 45 50 55 60 65 323 . Zato on sada dopušta bogovima da pomažu kojoj strani koji hoće. tešku među njih puštahu svađu. razoriti Troju. A sad uz Simois-vodu bježeći po Kalikoloni. a golijeni pod njime se micahu tanke. prestaje razlog da Zeus i dalje pomaže Trojancima kako je obećao Tetidi u 1. Pošeće također s njima Hefesto kočeć se snagom. tj. da mu odozgo Ne bi zemljotresac bog Posidon razvalio zemlju. tj.

324 . Inače svlado bi mene Ahilej i s njime Atena. A sa Hefestom veliki bog. one prijetnje. u kojeg su viri Duboki. veoma ga nutkaše srce Njegovom nasitit krvlju štitonosnog Aresa bojca. Razbivojska Apolon Eneju divnog tad nagna Na sina Pelejeva i dade mu veliku snagu. Bit će ih umetnuo u potonje vrijeme isti pjevač od kojega su stihovi 385-520. Jerbo gospodu tad Posidonu stade nasuprot Feb Apolon držeći u rukama krilate str'jele. Sestra daljnometnog boga. kad bozi zametnu svađu. Nalik na njega reče Apolon. S Letom se sukobi bog izbavljač Hermija brzić. A. Glasom se učini sličan Likaonu. u 21. Al' i onako mu str'jela napravce leti i neće 5 6 73-74. Koja ga čuvaše iduć pred njime i hrabraše njega. kad mi se neće. Da se s Ahilejem bijem prejunačnim Peleja sinom? Jer sad prvi put neću Ahileja dočekat brzog. Prijama sinu. Zato se nikakav čovjek s Ahilejem ne može borit. a ovdje je tek uvod u tu borbu. Tada Ahilej U srcu željaše vrlo sa Hektorom doći u borbu. 75-339. Neka ubija Trojce i Lelege mjedenim kopljem. 75-155. A Enijaliju dođe Atena očiju sjajnih. o Enejo. Vodeni bog Ksant (ili Skamandar) ne može ne biti protivnik Hefesta koji je bog ognja. Kad si se zatjeco trojskim knezovima pijući vino. pjevanju. Sa sinom Prijamovim. 54-74. svjetniče trojski. Ahilej se bije s Enejom. sin Kronionov: "Kamo ti. Skamandrom nazivaju ljudi. al' me je onda Spasao Zeus-bog snagu i koljena davši mi brza. Ti stihovi stoje ovdje bez ikakve veze s onim što je naprijed i s onim što dalje dolazi. sa Herom se sukobi tada. sine o Prijamov. Uvod u boj. 6 3. u kojima je prava "borba bogova". Kad je na goveda naša navalio on iznenatke I još razorio Lirnes i Pedas. 75 80 85 90 95 Tako se s bozima bozi sukobiše. Bučna streljačica pak Artemida s preslicom zlatnom. Ksantom 5 ga bozi. Da ćeš se s Peleja sinom Ahilejem borit u borbi!" A odgovarajuć njemu Eneja reče ovako: "Zašto me nagoniš.Homer: Ilijada 70 Tolik nastane tutanj. Kada je vazda bog uz njega i od zla ga brani. Već me je i prije kopljem jedamput progno sa Ide.

Homer: Ilijada

100

105

110

115

120

125

130

135

Prestati, dokle se god ne zabode u kožu ljudsku. Al' kad bi bog izjednačio boj i svršetak nam boja, 7 Ne bi me svladao lako, ma sav se u mjedi gizdo." Njemu će Zeusov sin Apolon gospod ovako: "Pa se i ti pomoli, o junače, bozima vječnim, Ta i za tebe vele da Zeusova kći Afrodita Porodi tebe, a on je neznatnije boginje sinak: Ona je Zeusova kći, a ova morskog starine. 8 Nego strijelom tvrdom ded udari, neka te r'ječma Pogrdnim svojim Ahilej ne preplaši, a niti grožnjom." Reče i zadahne snagom pastira narodnog veljom, Te kroz rtnike pođe Eneja u blistavoj mjedi. Ali bjeloruka Hera Anhisova opazi sina Gdje po saboju ljudskom nasuprot Ahileju stupa. Ona bogove skupi 9 i ovu im besjedu reče: "Bože zemljotrese ti, i Atena, mislite sada Oboje u srcu svome, svršetak kakav će biti. Eno ide Eneja u blistavoj opremljen mjedi Protiv Ahileja sad, a Feb ga Apolon potače. Nego dedermo, njega odande odvratimo sada, Ili nek od nas tko Ahileju na pomoć dođe, Neka ga objači vrlo, nek srcu mu ne treba ništa, Neka poznade sam, da njega od bogova vječnih Najbolji ljube, a oni od Trojaca kreševo i rat Što odbijaju da su sve slabi i nemoćni bozi. Svi smo s Olimpa sišli, da u boj zađemo ovaj, Među Trojancima on da ne bi nastradao kako; Danas, a poslije ono nek dočeka, što mu je sudba Isprela uz nit života pri njegovu nekad rođenju. 10 Ako Ahilej to po glasu ne dočuje božjem, Strah će ga snaći, kad koga od bogova sretne u boju; A kad se ljudima bozi ukazuju, ne biva dobro." Njoj odgovori bog Posidon zemljotresac ovo: "Nemoj se ludo srdit, o Hero, nije ti nužde! Ne bih hotio je između nas i bogova drugih Ikakvu zavrći svađu, jer od njih mnogo smo jači. 11 Nego sa puta sada otiđimo i sjed'mo tada Na vidikovcu gdjegod, a za boj nek ljudi se brinu. Ali započne l' boj il' Ares il' Feb Apolon Ili Ahileja smetu te ne puste borit se njemu,
101. tj. kad ne bi nikakav bog Ahileju pomogao, a mene ostavio bez pomoći. 107. Tko je morski starina, kaže se u bilješki 1. pjev., st. 358. 9 114. "bogove skupi", - misle se samo oni bogovi koji su na strani Ahejaca. 10 127-128. Da sudbina prede nit čovjeku pri porođaju, to se kaže i u 24. pjev., st. 210., a vidi i u Odiseji 7. pjev., st. 197-198. 11 135. I u originalu se ovaj stih rogobatno veže sa st. 134.; po svoj prilici umetnuo ga je netko u potonje vrijeme.
7 8

325

Homer: Ilijada

140

145

150

155

Onda će boj i pokolj i kod nas nastat strahovit Protivu njih, jer mishm, uzmaći će ubrzo oni Te će poći na Olimp med bogove ostale u skup, Pošto ih ruke naše savladaju velikom silom." Tako rekavši bog mrkovlasi sve ih povede K nasipu velikome Herakla božanskog, što bješe Nasut sa obje strane, a njega Atena i Trojci Digoše, kuda bi mogo Heraklo nemani uteć, Kad bi ga goniti stala od obale na polje ravno. 12 Tu se posade tada Posidon i bogovi drugi, Okolo svojih pleći navuku neprobojnu maglu; A drugi drugdje sjednu na vrhu Kalikblone Uza te, svijetli Febe, i Aresa, grade što bije. Tako su na obje strane u mislima sjedjeli bozi, Rat su se mučni započet i jedni se i drugi jošte Ščinjali, a u visini sjedeći Zeus zapov'jedo.

B. Govori prije boja. 156-258.
Tada se napuni konja i ljudi čitavo polje, Mjeđu blistaše ono, pod nogama tutnjaše zemlja, Kada se kretahu skupa. Junaka dva najbolja tada Med vojske obje zađu želeći se borit veoma: Sin Anhisov Eneja i ktome božanski Ahilej. Grozan iziđe sin Anhisov prvi na mejdan, Šljem mu se tresaše teški, na pisima nasrtljiv oklop Bješe mu, mjedeno koplje u ruci vrćaše junak. A sin se Pelejev diže Ahilej sa druge strane Kao grabežljivi lav, kad ga ubiti skupljeni žele Ljudi - čitavi narod; spočetka oholo stupa Lav, al' kada ga tko od momaka na bitku brzih Pogodi kopljem, tad zine pa savre se, njemu na usta Udara pjena, a srce u grudma mu junačko bije, Repom ošibuje leđa i kukove na obje strane I sam potiče sebe na borbu, sijevaju oči Njegove, srce ga vuče na lovce, ne bi li kojeg Zaklao od njih, il' sam zaglavio u vrevi prvoj: Tako Ahileja duša i junačko hrabraše srce Naprijed stupit nasuprot junačini divnom Eneji. Kada se jedan drugom nablfzu primaknu oni, Onda progovori prvi brzonogi divni Ahilej: "Što si, Enejo, prošo kroz toliku vrevu i ovdje Stao? Valjada srce na borbu te potiče sa mnom Te se konjokrotama Trojancima vladati nadaš
12

160

165

170

175

180

147-148. O onome što je ovdje natuknuo o Heraklu vidi 21. pjev., st. 441-457.

326

Homer: Ilijada

185

190

195

200

205

210

215

220

225
13

Prijama dostojanstvom? al' ako nadvladaš mene, Neće ti za to Prijam uklopiti u ruke dare, Jer on ima sinova, i mudar je, bezuman nije. Jesu l' ti odrezali Trojanci krasno imanje Ugledno: voćnjak i njivu, da imaš što obrađivat, Ako ubiješ mene? al' teško ćeš, mislim, učanit! Već sam te, reko bih, kopljem jedamput pognao oštrim; Zar se ne sjećaš kad te od goveda - sam si baš bio Brzo sa Idske tjerah planine nogama hitrim? Onda bježeći nijesi okrenut se imao kada, Te si uteko otud u Lirnes, a ja navalih Na grad te ga s Atenom i s ocem Zeusom razorih; Sa sobom robinje vođah slobode im otevši danak, A Zeus izbavi tebe i ostali bogovi vječni. Ali ja mnim, da te sad ne spasavaju, kako u duši Misliš! Nego ti velim, ukloni se deder i pođi Natrag u mnoštvo te nemoj nasuprot stajati meni, Dok te ne snađe zlo, a svršeno zna i budala." A odgovarajuć njemu Eneja besjedu reče: "Ne misli, Pelejev sine, riječima preplašit mene Kakono ludo dijete, jer pogrdnih i drskih r'ječi I sam razumijem kazat: i jedan i drugi znamo Jedan drugome za rođ, za oca si i mater znamo, Kako iz pričanja starog od ljudi čujemo smrtnih. Jer ti ne vidje mojih, a ni ja nikada tvojih. Tebe je rodio, kažu, junačina čestiti Pelej, Tetida, morska kćerka, ljepokosa tvoja je mati, A ja se dičim, da Anhis junačina meni je otac, Od kog se rodih ja, Afrodita meni je mati, Danas će jednoga od nas i otac i mati plakat Svojega miloga sina, jer ne mislim, da se ovako Možemo s r'ječima ludim razići i iz bitke vratit. Ali volja l' te, i to da čuješ, dobro da za moj Rod saznadeš - ta mnogi junaci znadu za njega; Od crnooblačnog Zeusa porodio Dardan se prvi, Dardan Dardaniju sazda, jer sagrađen ne bješe jošte Na polju sveti Ilij, u kojem sad smrtnici žive, A tad u podgorju gore izvorljive življahu Idske. Dardanu pak Erihtonij se kralj porodio sinak, Najbogatiji taj je med ljudima smrtnima bio; Kobila hiljade tri po livadi pasahu njemu, Gizdave bijahu one sa ždrebadi vesele svoje; Od kobila se neke, kad pasahu, Boreji svide, Te ih nalik na konja mrkogriva jednoć opase, One ostanu ždrebne i dvanaest ždr'jebaca rode. 13
223-225. Boreja je (tj. personifikacija sjevera) dakle otac konja Erihtonijevih; ta priča ima vrlo dobar smisao: konjima koji su brzi kao vjetar otac je brzi vjetar Boreja. U 16. pjev., st. 150-151. kaže se da je

327

Homer: Ilijada

230

235

240

245

250

255

Kada bi po njivi one žitorodnoj skakati stale, Trčahu iznad klasova ni jednoga klasa ne lomeć; A kad bi skakati stale po širokom plećatom moru, Bježahu nemirnim vrhom pjenušavih morskih valova. A Erihtonij Trosa Trojancima porodi kralja, A u Trosa se tri nezazorna nađoše sina: Il, Asarak, za tim bogoliki jošte Ganimed, Koji je najljepši bio od sviju smrtnika ljudi; Bozi ga ugrabiše ljepote njegove radi, Zeusu da toči vino, med bozima da bude vazda. Il Laomedona nezazornog porodi sina, A Laomedon rodi Titona, Prijama, Lampa, Klitija, Hiketaona od loze Aresa boga; Kapisa rodi Asarak, a Kapis sina Anhisa, Mene pak rodi Anhis, a Prijam Hektora divnog. Biti od takoga roda i krvi meni je dika. Ljudima Zeus-bog snagu sad množi, sad im je manji, Kako je kada ga volja, jer on je najjači od svih. Ali o tome već ne govorimo ko luda djeca, Kad na mejdanu ovdje stojimo sred bitke ljute! Jedan drugoga mi izgrditi možemo teško Da ni storedna lađa težine ne bi povezla. Okretan ljudski je jezik, i r'ječi svakakvih ima, R'ječma je polje široko, imade ih ovdje i ondje. Kakovu god izustio r'ječ, onakvu ćeš i čut. Ali kakva je nužda, da jedan drugome ovdje Pogrde govorimo i svađamo se ko žene, Koje se poradi svađe dušogubne znadu razljutit, Jedna drugu izišav sred ulice psuju i u tom Mnogo istine ima i nema, a goni ih srdžba! R'ječma me željna borbe odvratiti od boja nećeš, Dokle oružjem na me ne udariš. Nego hajdemo, Ogledajmo se brže mjedokovnim kopljima svojim."

C. Eneja slabiji. Posidon ga opominje neka se kloni Ahileja. 259-339.
260

Reče i u štit Eneja zabode silovito koplje, U štit strašni i grozni, zazveči on od oštrica; Preplašen Pelejev sin odmače na snažnoj ruci Štit, jer dugosjeno koplje Eneje divnog junaka Mišljaše, da će moći da njega lako probode, Ludak, što pomislio u duši i u srcu nije,
konje Ahilejeve oždrijebila Harpija (tj. personifikacija burnog vjetra), a otac da im je vjetar Zefir. U Vergilijevu djelu "Georgica" 3. pjev., st. 269-280. nalazi se narodno pričanje italsko po kojemu kobile mogu ostati suždrebne od duvanja vjetra Zefira.

328

Homer: Ilijada

265

270

275

280

285

290

295

300

305

Da se ljudima smrtnim božanski preslavni dari Lako savladat ne dadu, a niti popuštaju njima. Tako silovito koplje Eneje hrabrog ni tada Štita ne probi, jer dar božanski ne dade - zlato. Dvije ploče oštrice probode, a još su bile Tri, jer ploča pet načinio bijaše hromac; 14 Dvije su od mjedi bile, od cina dvije unutra, I još od zlata jedna, što jasen-koplju odolje. Zatim baci Ahilej dugosjeno koplje i njime Zgodi Eneju u štit, što svuda jednako krije, U prvi oboda kraj, gdje mjed je najtanja bila, Volujska najtanja koža, te kroz nju naskroz proleti Pelijsko koplje, pa i štit Enejin pukne od njega. Zguri se tada Eneja i bojeć se nad sobom digne Štit, al' oštrice koplja preletjev nad leđima njemu U tle se brzo zabode i rastavi obruča oba Štitu, obrani ljudskoj. Umakavši koplju Eneja Uspravi se, a mrak se navuče na oči njemu Golem, i žacne se on, gdje se koplje kraj njega zabolo; Skoči Ahilej žestoko i vičući strašno povuče Oštri mač, a onda Eneja pograbi rukom Kamen golem, da njega ni dvojica pon'jela ne bi, Kakvi su smrtnici danas 15 , al' onaj ga lako zavitla. Tada bi nasrtnika Eneja pogodio kamom U šljem ili baš u štit, što od smrti jadne ga čuvo Ili bi uzeo njemu Ahilej izbliza na maču Život, da ne spazi to zemljotresac oštro Posidon. Vječnim bozima on progovori besjedu odmah: "Ao, kako je meni Eneje junačine žao! Ubit će njega Ahilej, i brzo će doći k Aidu Ludak, zašto je slušo daljnometnog Feb-Apolona, Ali ga neće ni ovaj obraniti od smrti jadne! Negoli zašto bi sada Eneja s nevolje tuđe 16 Uzalud nedužan strado, a vazda darove mile Vječnim bozima daje, što žive u širokom nebu! Nego hajdemo sada Eneju iz smrti spasti, Sin bi se mogao Kronov razljutiti, ako Ahilej Divni ubije njega, a njemu je suđeno pobjeć, 17 Da ne pogine sasvim bez sjemena, bez traga loza Dardanu, kojega Zeus od sinova najviše ljubi, Od svih, koji se njemu od žena rodiše smrtnih. Na rod bo Prijamov sav je zamrzio veće Kronion;
14 270. "hromac", tj. Hefest; vidi 18. pjev., st. 371., 411. i 417. - o pet Ploča na štitu Ahilejevu vidi 18. pjev., st. 481. 15 287. "kakvi su smrtnici danas", vidi 1. pjev., st. 272. 16 297. "s nevolje tuđe", tj. s Prijamove u koju ga je doveo rat; - "darove mile", tj. žrtve. 17 301-302. Zeus ne može dopustiti da se što dogodi preko sudbine; vidi st. 30.

329

Homer: Ilijada

310

315

320

325

330

335

Ali će snažni Eneja Trojancima vladati jednoć, On i sinova mu sinci, svi koji se poslije rode." 18 Njemu odgovori ovo volooka gospođa Hera: "Promisli sam, zemljotrese ti, u svojemu srcu, Da li ćeš spasti živa Eneju ili ćeš pustit, Da ga Pelejev sin Ahilej pogodi vrla; Jerbo se nas dvije često, Atena Palada i ja, Klesmo kletvama mnogim med svima bozima vječnim, Zao da nećemo dan od naroda odvraćat trojskog, Ni onda, kada Troja pustošljivim ognjem uzgori, Kad je dušmani Ahejci spaljivati započnu c'jelu." Kada besjedu tu zemljotresac čuje Posidon, On po bojištu pođe, gdje junačka koplja se siplju, I dođe, gdje je stajo Eneja s Ahilejem dičnim. Odmah Peleja sinu Ahileju na oči maglu Naspe zemljotresac bog te jasenovo koplje izvuče Koplje od mjedi dobre iz štita junaku Eneji. Pred noge metne koplje Ahileju divnom Posidon, Zatim mahne Enejom sa zemlje ga dignuvši uvis. Redove mnoge junaka i konja redove mnoge Preskoči tada Eneja poletjevši iz božje ruke, Nađe se na kraj boja, gdje kipi i buči, baš ondje, Gdje su se oružali Kaukonci, da u bitku zađu. K njemu se približi bog zemljotresac tada Posidon, Besjedu započne s njim i krilate prozbori r'ječi: 19 "Koji od bogova tebi, o Enejo bezumni, veli Da se sa Peleja sinom junakom prehrabrim boriš, Koji je jači od tebe i besmrtnim bozima draži? Nego se njemu ukloni, sa njime kada se sretneš, Jer ćeš inače doći k Aidu preko sudbine. A kad Ahileja smrt i sudbina njegova snađe, Onda se smjelo ti među pr'vima borider opet, Jer te ubiti neće ni jedan drugi Ahejac."

307-308. Ovo proroštvo Posidonovo o Eneji i njegovim potomcima osnova je Vergilijevoj Eneidi, u kojoj se pjeva kako Eneja poslije trojanskoga rata dolazi u Italiju, gdje od njega i njegove družine postaje rimski narod koji u Vergilijevo vrijeme vlada svijetom. 19 330-331. Pjesnik je zaboravio reći u kojoj prilici Posidon dolazi k Eneji i s njim govori; vidi 14. pjev., st. 363., a vidi i dalje st. 375., gdje Apolon dolazi k Hektoru.
18

330

Homer: Ilijada

4. Ahilej udara na trojansku vojsku. 340-503. A. Apolon spasava Hektora. 340-454.
340

345

350

355

360

365

370

375

Svršivši besjedu tu Eneju ostavi ondje, Brzo Ahileju saspe sa očiju golemu maglu Bog Posidon, te Pelejev sin iskolačivši oči Odmah ozlovoljen svome progovori junačkom srcu: "Ajme, veliko čudo sad očima svojima vidim! Koplje mi evo leži na zemlji, a ne vidim onog, Koga sam ubiti htio, na kojeg sam bacio koplje. Doista i Eneja vjekovitim bozima bješe Mio, a ja ti mišljah, da samo se naprazno hvali. Neka ga! Neće ga doći već volja, da bi se sa mnom Ogledo, kad je sada umaknuo od smrti rado. Nego da Danajcima ratoljubnim poviknem sada I da se s Trojcima drugim ogledati mogu u boju." Reče, u redove skoči, junacima vikaše svima: "Ne stojte od Trojaca daleko, o Danajci divni, Već na junaka junak nek pođe i bori se živo. Teško je samomu meni, iako sam junak u snazi, Tolike stizati ljude i s njima se boriti svima. Ni bog besmrtni Ares ni boginja ne bi Atena Ušli u žvalo ratno toliko, u muku bojnu. Nego koliko snagom i rukama, nogama svojim Ja vam vrijedim i mogu, povlačit se nimalo neću, Nego ću kroz bojnike koračat; a mislim, Trojanac, Koji mi na dohvat dođe, ni jedan se radovat neće." Tako hrabreć ih reče, a Trojcima svijetli Hektor Poviče glasno, nek svi na junaka Ahileja idu: "Trojci junačine, vi se Ahileja nemojte bojat! I ja bih r'ječima samim i s bozima znao se borit, Ali je teško kopljem, jer oni su premnogo jači, Ni sam Ahilej neće izvršiti besjedu svaku, Nego će jedno svršit, a jedno će prekinut na po. A ja ću poći na njega, iako je ognjenih ruku, 20 Ako je ognjenih ruku i snage od željeza sjajnog." Tako im, hrabreć ih, reče, tad dignu nasuprot Trojanci Koplja, i snaga im sva uskomeša se, stane ih vika. Onda k Hektoru Feb Apolon stupi i reče: "Hektore, nemoj se spr'jeda s Ahilejem nikako borit,
20 371-372. "iako je ognjenih ruku"; takvih primjera gdje se druga polovina kojega stiha ponavlja u prvoj polovini idućega ima u Homera vrlo malo (imat ćemo ih još u 22. pjev., st. 127-128. i u 23. pjev., st. 641-642.). U našoj narodnoj poeziji takvih i sličnih primjera ima vrlo mnogo; vidi u T. Maretića, Metrika narodnih naših pjesama, § 73-78.

331

Homer: Ilijada

380

385

390

395

400

405

410

415

Nego ga dočekat gledaj u mnoštvu u vrevi bojnoj, Da te ne pogodi kopljem il' udari izbrza mačem." Tako mu reče, a Hektor u saboj med ljude zađe Preplašen čuvši glas, što bog Apolon izreče. Vičući strašno Ahilej na Trojce nasrnu silovit. Prvoga zahvati od njih Otrinteju čestitog sina, Ifitiona junaka, čelovođu mnogome ljudstvu, Kojeg Nejatka nimfa Otrinteju, grade što bije, Pod Tmolom snježanim rodi 21 u kraju plodovitom hidskom. Kad on jurnuti htjede, Ahilej ga pogodi kopljem Baš po sredini glave, te c'jela nadvoje pukne. Sruši se, stane ga jek, i Ahilej se podiči divni: "Ležiš, Otrintejev sine, najstrašniji između ljudi! Ovdje je tvoja smrt, a kod Gigejskog jezera porod, Gdje od svojega oca imadeš zemljišta dio Ukraj ribljivog Hila i ukraj virovitog Herma." Tako se dičeći reče, a onom se zamrače oči; Kola ga ahejska s konjma obručima mjednim točaka Gažahu u prvom redu, Ahilej pojuri zatim Prema Demoleonu, Antenora čestitom sinu, Te ga kroz poličje šljema baš u sl'jepo pogodi oko; Mjedeni ne mogne šljem odoljeti koplju, već naskroz Mjedeno prođe oštrice i lubanju razbije njemu, I sav se skrvavi mozak; u nasrtu tako ga svlada. Zatim Hipodamasa, kad s kola ni zemlju skoči I stane bježati pred njim, u leđa pogodi kopljem. Izdišuć rikne tada Hipodamas, kakono i bik Znade riknuti vučen, kad momci ga oko oltara Gospoda Heličkog 22 vuku; zemljotresac tom se veseli; Duša mu, dok je krčo, iz kosti junačka ode. S kopljem za Polidorom, što Prijamov bijaše sinak, Pođe tada Ahilej: u borbu nije ga pušto Otac, jer najmlađi od svih sinova porodom bješe, Najdraži bijaše ocu, natrčati mogaše svakog. Taj je u svojoj ludosti pokazujuć nogu valjanost Jurio izmed rtnika, dok ne strati dragog života. Njega brzonogi divni Ahilej, kada proleti Uza nj, pogodi kopljem sred leđa, gdje su se zlatne Pojasne držale kopče, gdje dvostruki branjaše oklop. Naskroz mu prođe oštrice od koplja do samoga pupka. Padne na koljeno jecnuv, i mrki ga ogrne oblak, Na zemlju klone Polidor i k sebi crijeva povuče. Kako svojega brata sjajnošljemac opazi Hektor
384-385. "nimfa... rodi"; vidi 6. pjev., st. 22. 405. "gospod Helički" je Posidon jer ima hram u gradu Heliki (navedenom u 2. pjev., st. 575. i u 8. pjev., st. 203.); - "zemljotresac (tj. Posidon) tom se veseli", tj. veseli se što mu ljudi hoće da žrtvuju bika.
21 22

332

Mrak mu se na oči saspe. A kad četvrti put Ahilej udari ko bog. zatim ga mačem Velikim stane sjeć i iz njega vaditi život. Ahilej kolje Trojance. jer pogrdnih i drskih r'ječi I sam razumijem kazat. Vičući strašno. koji je meni najbolnije ranio srce Ubivši ljubljenog moga drugara! nećemo dulje Jedan od drugog bježat po ovim redovima bojnim. da naiđem opet na koga. Na sine Bijasove Laogona." B. jer koplje i moje je oštro na vrhu!" Reče i izmetne koplje zavrtjev ga. Pelejev sine. . A sad na druge idem. jer bijaše bog. Taj mu se pred noge sruši. Strašno povikne tad i izusti krilate r'ječi: "Smrti si uteko opet. Kome se valjada moliš. život Kopljem te zgodiv. riječima preplašit mene Kakono ludo dijete. Ali dakako sve to u krilu bogova leži. a dobro takođe znadem. Al' ću i potom tebe ukapiti sastav se s tobom. 455-503. da zapadneš u zamke smrtne!" Ništa ne preplašen njemu sjajnošljemac odvrati Hektor: "Ne misli. i ne htjede duže daleko Boravit. 333 . al' Feb Apolon Hektora zgrabi Lako.te ono se Hektoru vrati I padne na tle preda nj. Neću l' ti uzeti ja. Dardana zatim Navali on i s kola obojicu sruši pogodiv Jednoga kopljem. skoči i hvaleć se besjedu reče: "Evo ga. Ako je koji i meni od bogova vječnih pomoćnik." Reče i pogledav mrko progovori Hektoru divnom: "Bliže pristupi brže. a ja da sam slabiji mnogo. iako sam slabiji. Onda vrloga jakog Filetoru sina Demuha Kopljem u koljeno rani i ustavi.Homer: Ilijada 420 425 430 435 440 445 450 Gdje je klonuo zemlji i drži u rukama cr jeva. Ti da si junak valjan.Ahilej Čim ga opazi. a onda divni Ahilej Skoči na njega žestoko želeći ga ubiti kopljem. a drugog izbliza posjekav mačem. nego odmah k Ahileju pođe nasuprot Oštro vrteći koplje a na plamen nalik. i maglom ga zavije silnom. ali Atena Koplje od naočitog Ahileja otpuhne natrag Vrlo tihano puhnuv. Ahilej ostavi njega. o pseto! Već ti je blizu Poguba bila. Triput se divni Ahilej brzonogi na njeg zaleti Mjedenim kopljem i triput u debelu udari maglu. kad u zveku ideš kopalja. . 455 460 Reče i Driopu koplje zabode u polak vrata. al' Feb je Apolon spasao tebe.

a zemlja se zakrvi crna. pođe Ahilej. a slavu Ahilej željaše steći 23 Kaljajuć sebi ruke strahovite prljavom krvlju. Ahileja dočeka tako Pred sobom videći smrt. Ko što razbuktio požar u dolini kojoj dubokoj Po šumi suhoj bjesni. a krvcom se napune crnom Trosova njedra. . po zemlji se pruži Sav Deukalion. Pa ga kopljem probode po sr'jedi. života kada mu nesta. Ludak. 498-502. Zatim Deukalionu na sastavku žila laktenih Ruku probode cijelu kopljanim mjednim oštricem. ispadne jetra. a sad je evo na kolima (ne kaže se da li na svojima ili na kolima kojeg ubijenog Trojanca). Osovina kolna Sva se okaljala krvlju i v'jenci u stajala kolnog. Koji iz Trakije dođe grudovite. pustio živa. i njemu. kad nije znao.i njemu Iz hrptenice mozak iscuri. nezazornim Pireju sinom. Na njih su s kopita konjskih i s naplataka točaka Vrcale kaplje. Krvlju se ugrije mač junaku. al' ovaj ga u jetru mačem Pogodi. Brzo se razgazi sve pod nogama glasnih rikača: Tako su tu kopitaši Ahileja srčanog konji Gazili pod njim mrtvace i štite. Do sad je Ahilej pješke. Tad Mulija dohvativ rani U uho kopljem. pred koljena pristupi njemu. da ječam bijeli vrše. umoliti da mu se neće. Nije bo mekana srca ni blaga bio Ahilej. Nego veoma žestok. Za Rigmom. Ne bi li možda žaleć vršnjake ne ubio njega. ubijo. i odmah oštrice prođe od koplja Muliju kroz drugo uho. prema potrebi bori se on sad pješke. Ko što kad upregne tkogod na dobro građenu gumnu Volove čela širokih. stizo. a drugar Konje okrenu Arejtoj. a onome oči Krvave stisne smrt i silovita jošte sudbina. A vjetar na sve strane kovitlajuć plamenom mete: Tako je s kopljem svuda Ahilej na boga nalik Jurio. Ruka njemu dotešča. Alastorov sin. Oči pokrije mrak. i mjed u trbuh Rigmu se zatakne tad. te padne s kola. i gore drveta u nizi. želeći ga moliti onaj Koljena hvataše njemu. Ne bi li možda njega poštedio. a mačem mu vrat presiječe Onaj te glavu mu i šljem daleko hiti.Homer: Ilijada 465 470 475 480 485 490 495 500 A Tros. 23 334 . Agenora sinu Eheklu Zatim mač usred glave Ahilej turi sa drškom. sad s kola. probode mu leđa Ahilej Te ga iz kola sruši. i konji se poplaše njemu.

razdvojiv ih tu. jer delfin ih hvata i jede: Tako bježahu Trojci pod strmeni strašne rijeke Preko valova njenih. Remenjem izrezanim . Kao od trbušastoga delfina druge kad ribe Bježe. Menetija sinu. Nastavak) Bitka uz rijeku. po ravnici ih gnaše Put grada. Kada već do broda dođu na r'jeci ljepotekoj Ksantu.ostragu sveže im ruke. Tada ostavi koplje na obali Zeusov potomak O drvo metljikovo nasloniv ga. Boj na rijeci. 1-199. A. Pelejev sin. Kao od ognjene sile kad skakavci stanu prhutat. Dvanaest Trojanaca određuje Ahilej za žrtvu.Homer: Ilijada DVADESET PRVO PJEVANJE (27. dan. Da će bježat u r'jeku.da sve šumi mješovito konjma i ljudma. a druga polovina od njih Zagnana padaše s bukom u r'jeku struja dubokih I srebrnastih virova. ko lanad zbunjeni bjehu. te oni u vodu skaču: Tako Ahilej Ksant sa dubokim virovima r'jeku Napuni . A kada umori onaj Ruke klanjem. Van ih izvadi on. Kad je jučerašnjeg dana junačina bjesnio Hektor Tuda se raspu u b'jegu. Koji je prepun virova. a Zeus ga besmrtni rodi. i sva se zakivavi r'jeka. 5. i oni s jaukom strašnim Plivahu amo i tamo i okolo vira se vrteć. 1-33. na boga nalik.što nošahu sami na svojim Pletenim košuljama . kud se Ahejci u strahu dadoše u b'jeg. 5 10 15 20 25 30 335 . i uplašenih u luci s pristanom krasnim Kutovi puni ih budu. a peče neumorni oganj Buknuv iznebuha tu. da ih zadrži. Sa svih strana stane ubijati. u vodu skoči S mačem. Obale širom zaječe. te valovi brzi zahuče. a Hera im maglu duboku Steraše. u duši radeći o zlu. Da budu naknada mrtvom Patroklu. iz vode izvuče dvanaest mladića. grdno zakrče Mačem klani junaci.

Likaon oštrom je mjeđu Mladice rezo smokvene. Al' sada nek okusi moga Koplja oštrice. da k crnim ih lađama vode. Tad on ozlovoljen svome progovori junačkom srcu: "Ajme. Opet ustati živi iz tame i mraka onog. a umor osvajao koljena njemu. da saznam. A sam odleti natrag. koje sam poklo. Glavni ga prijatelj otud za veliko iskupi blago Imbranin Eetion i u divnu posla Arizbu. al' onaj pritrči i sagnuv se hvati Koljena njemu. koji ga poslat Imaše tada k Aidu. Besjedu započne s njim i krilate prozbori r'ječi: "Koljena tvoja grlim. Ahilej ubija Likaona. da budu za kola v'jenci. želeći jednako morit. Kako ni kacige nema ni štita ni koplja u ruku. Hoće l' se jednako i on povratiti. A drugom oštro koplje držeći ne htje ga pustit. Tu se jedanaest dana veselio milima svojim Došavši s ostrva Lemna. uznojen grdno Bježeć iz r'jeke. što i silna ustavlja lako!" Tako mišljaše stojeć. u duši svojoj da vidim. Al' mu na nenadno zlo Ahilej divni doteče. Kojeg na presveti Lemnos ja prodadoh! Pjenasto more Nije ga ustavilo. Al' on uteče odande i u dom se očinski vrati. Na lađi njega odvede u uređeni u Lemnos Pa ga prodade tamo Ijesonovome sinu. al' onaj pristupi k njemu Zbunjen i koljena htjede obujmit mu vrlo želeći U srcu zloj se smrti i Keri crnoj uklonit. al' opet bog ga predade U ruke dvanesti dan Ahileju. Nego je na zemlju sve odbacio. iako ne hoćaše ići. 35 40 45 50 55 60 65 70 S njime se Dardanova potomka Prijama sin tad Skobi Likaon bježeći iz vode. za koljena uhvati rukom. i koplje nad leđma Likaonu prošav Osta u zemlji mesa želeći se nasitit ljudskog. što obično ustavlja ljude Preko njihove volje. B. Ko što je došao ovaj utekavši nemilom danu. Kada ugleda njega brzonogi divni Ahilej. Izišavši jednoć Obnoć Ahilej odvede iz očeva voćnjaka njega Preko njegove volje. gojenče Zeusov. veliko čudo sad očima svojima gledam! Valjada će Trojanci junačine.Homer: Ilijada Te ih drugarima da. moleć. Ahileju. A on Ahileja. 336 . 34-135. Ali dugačko koplje Ahilej podigne divni Hoteć ga zgodit. ili će njega Ustavit hranilja zemlja.

Oštri svoj mač povukavši tad. nit' mi što zbori. Prije nego je dan Patroklu suđeni došo. kad bog te je poslao na me. Ali od sada neće uteći pogubi nitko. a sada u tvoje opet me ruke Pogubna vrže sudbina. a mnogo je bolji od tebe! Ne vidiš. Ona nas dvojicu rodi. oštrim ga kopljem pogodiv. a krv mu poteče te kvašaše zemlju. Ahilej u r'jeku zavitla Te se dičeć nad njime progovori krilate r'ječi: "Tu između riba leži. Neće ni jedan Trojanac. a sada i meni Nevolja dolazi moja. ta bit ću omrzo Zeusu. a ti ćeš nas zaklati oba! Među bojnicima ti si bogolikog već Polidora Ubio.Homer: Ilijada 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 Smiluj se. Kćerju se njegovom Prijam oženio uz mnoge druge. da ću uteći Rukama tvojima sada." Svijetli Prijamov sin Ahileju zboraše tako. dragiću. kratkovječna rodi me nekad Mati Laotoja moja starine Altesa kćerka. Triput toliko davši otkupih se. Što me je vratio tebi. za nogu zgrabiv. ucjene nemoj ni spominjat. a one će bešćutne tebi 337 . Mnoge sam hvatao žive i zatim sam ih prodavo. a boginja rodi me mati.danas je ovo Upravo đvanesta zora. i ovaj se izvali po tlu. Te će i meni tkogod u boju uzeti život Ili me kopljem pogodiv il' brzom strijelom s tetive. al' glas od njega nemio čuje: "Ludove. Onda ga. što vojuju rado. i ti! Ta što si se uzrido tako? Mrtav je i Patroklo. Još ću ti kazati drugo. Kod Satniois-vode u Pedasu vrletnom sjedeć. R'ječma se moleć. Koji je Lelezima gospodar. Ispusti koplje Likaon te sjedne raširivši ruke. Padnuv na lice. . Doći će jednom jutro il' podne iliti večer. ruke ustegni od časnoga svog pribjegara. Ali i mene smrt i sudbina silovita čeka. jer Hektoru brat ja rođeni n'jesam. a najmanje Prijama šini. Umri. Ahilej ga udri Kraj vrata u ključnu kost. a mač mu dvosjekli mjedni Utone čitav unutra. a ti to u srce spravi: Nemoj me klat. Dotle mi milije bješe u duši štedjet Trojance. a srce i koljena onome klonu. kako sam ja i velik i lijep junak? Čestit otac je moj. Koji je ubio tebi drugara i dobra i jaka." Tako mu reče. otkada se vratih u Ilij Mnogo pretrpjev. Jerbo Demetrin hljeb kod tebe okusih prvog. Koga mi u ruke bog pod Ilijskim pošalje gradom. jer ne mislim. Kada me uhvati ti u urednome voćnjaku Te me vodeć daleko od oca mi i prijatelja Proda na presveti Lemnos i stotinu goveda dobi.

A sada. pjev." Sv'jetli Pelegonov sin odgovori njemu ovako: "Junački Pelejev sine.od kćeri Akesamena Ona najstarija bješe. da tvoje tustine izjede b'jele. u morska široka njedra. Kada se jedan drugom već blizu nađoše oni. Ahilej ubija Asteropeja. što pađoše momci toliki. Al' ćete hudom sudbinom i tako zaglaviti svi vi. Taj Pelegona dičnog kopljonošu rodi. O Aksiju vidi 2. što u grad Ilijski dođoh. a bog je obljubi Aksij R'ječni dubokih virova. 849. Riba će gdjekoja skočit. Misliti u srcu stane. A taj s kopljima dvjema iz vode pođe na njega Ohrabren Ksantom ljutim. dok n'jesmo do Ilija svetoga stigli. 136-199. a Ahilej Podiže pelijsko koplje. Uto Pelejev sin držeći dugosjeno koplje Skoči na Asteropeja želeći ga ubit. Na onoga skoči Ahilej. a ovaj Mene. koji toči po zemlji najljepšu vodu. dični Ahileju. a mati te nikada neće Metnuti s plačem na odar. . Propali. Kojoj vi žrtvujete već odavno junaca mnogo I kopitonoge konje u vrtloge bacate žive. da se borimo!" Tako s prijetnjom reče Pelegonov sin. a Pelegona široki Aksij 1 Sa Peribojom rodi." C. Reče. U crni lelij. sa sobom vodim U boj s kopljima dugim Peonce. 338 . ovo je meni Jutro jedanaesto. Trojci. a što me ispituješ za rod? Ja sam iz grudaste daljne Peonije. Njemu prozbori prvi brzonogi divni Ahilej: "Tko si i otkud si ti. te se na me usudi doći? Djeca se nesretnih ljudi sa mojom susreću snagom. Krv dok mi ne platite Patrokla i mrtve Ahejce Što ih. a ja vas redom moreći! Neće vas spašti rijeka ljepoteka srebrnih vira. R'jeka dubokih virova. dok ne bješe mene.. Ahileja kako će divnog Odbit od borbe i poraz od Trojanaca odvratit. al' podjedno izmetne junak Koplja dva Asteropej budući i dešnjak i ljevak: 1 140 145 150 155 160 141. a taj je Bio Pelegonu sin. Moj je izišao rod iz Aksija r'jeke široke. al' r'ječni se bog u duši rasrdi vrlo. pogubiste kod brzih lađa. Skamandar će nositi tebe. Koje je uz vodu sjeko Ahilej ne praštajuć nikom. Aksija.Homer: Ilijada 125 130 135 Iz rane lizati krv. Vi ispred mene bježeći. st. po valima hiteći brzo.

Mene je rodio čovjek. da ti je rod od širokog r'ječnoga boga. Jači je Zeus od rijeka. Krčati stane on. 200-297. Veliš. A ja se dičim. Eakov sin. Ali promaši njega. Jači je Zeusov porod od poroda r'ječnoga boga. A ni veliki silni Okean struja dubokih. Kronovim sinom. U nju se do pola koplje jasenovo njemu zabode. no njime ne prodre naskroz. A. Neka na p'jesku leži. al' borbe nema sa Zeusom. Ni jaki se Aheloj isporedit ne može s njime. od Zeusa od velikog da mi je loza. što upravo leti. al' preletjev iznad junaka U tle se koplje zabode želeći se nasitit mesa.Homer: Ilijada 165 170 175 180 185 190 195 Jednim udari u štit. a voda ga močaše crna. što ih ima. a četvrti put kad već htjede Pregnuti koplje potomka Eakova te ga prelomit. Jer ga do pupka rani u trbuh. 339 . Jer ga ustavi zlato. sa djecom presilnog Zeusa Borba je teška svakom. Ahilej se bori s riječnim bogom Skamandrom. I skine oružje njemu te kličući besjedu reče: "Leži ovako i znaj. Triput zavrti njim želeći ga istrgnut kako. a mrak mu pokrije oči. božanski dar. te mu se prospu Na zemlju cr'jeva sva. Onda Ahilej mač od bedara trgnuvši oštri Skoči na onog bijesan. Pelej. I sam Okean se boji. u visoku obalu udri. Iz kog istječu svi i rijeke i svako more. Ahileja spasavaju Posidon i Atena. a Ahilej mu na prsi skoči. I crna brizne krv. a onaj njegovo koplje Čvrstom nije rukom iz strmeni izvadit mogo. 200-382. kad strijelja veliki Zeus-bog I kad strahovito grmi te ječi odozgo s nebesa. što šumeći u more teku. mnogobrojnim kralj Mirmidoncem. a Eak bješe od Zeusa. 200 Reče i mjedeno koplje iz strmeni trgne i ondje Ostavi Asteropeja oduzev mu premili život. Tad ga preteče Ahilej i mačem ga ubi izbhza. i veliki svi još studenci. Izvori. 6. Triput ga izda snaga. Zatim izmetne koplje. R'ječni je veliki bog uz tebe. al' oštricem Drugoga koplja lakat Ahileju desnice zadre. ako ti može Pomoć. Ahilej Divni na Asteropeja želeći ubiti njega. i porodu r'ječnoga boga.

" Rekavši tako Ahilej na Trojce nasrne ko bog." 2 Reče. Tada konjikom odmah Ahilej Peoncima pođe. . zaprepastih se. Ahilej što ih je smako. pjev. a on je tebi nalagao mnogo. gojenče Zeusov. Nije iz dubokog vira oglasio. a sada ti ubijaš mrsko. uzrasta krasna. Ahileju. Ubi Trasija. Uzmuti. Zeusovu volju Ne pamtiš. bit će da je ovo mjesto poslije umetnuto. Pjesnik ne kaže nigdje naprijed kad je to Zeus rekao Apolonu. Tad dubokovirni bog Apolonu progovori ovo: "Sine o Zeusov ti. Stisnut tjelesima mrtvim.a kopljanik slavni Ahilej sa strmeni skoči U vodu. planuvši gnjevom. a Skamandar nabujav.. I više njih bi još poubijao brzi Ahilej. Što ih po njemu bješe. a brijest se s kor'jenjem sruši. da imaš Branit i štitit Trojance. Ne mogne na nogu ostat i rukama hvati se za br'jest. A žive stane spasavat po vodi Lijepoj svojoj Krijuć ih među svojim i dubokim i veljim virma. srebrnoluki. Griskati i izjedat na bubrezma salo mu počnu. Astipila i još Midona. Ahilej iz vira divni 2 230-232. Prkosnih Trojaca prije ja neću prestat ubijat. 307. Ljupki su valovi moji mrtvaca prepuni veće. Voda padajuć na štit Ahileju rivaše njega. jer vazda te sami vjekoviti bogovi brane. o Skamandre. Da se riječni bog dubokovirni. Dok ih ne satjeram u grad i skobiv se s Hektorom vidim. Apolon se uostalom nimalo ne obzire na ono što mu Skamandar ovdje govori. 715-716. st.Homer: Ilijada 205 210 215 220 225 230 235 240 245 Jegulje dolazit stanu k mrtvacu i druge ribe. 340 . Što su još bježali ondje uz r'jeku punu virova Vidjevši. Tako da u divno more ne mogu ul'jevati struju. Veliki. Hoće li mene on savladati "ili ja njega. Na zemlju bacaše mrce te rikaše kakono i bik. i dok se mrakom ne zamrače grudaste njive. uzvalja vodu i dogna mnoštvo mrtvaca. Mnesa i Enija i Ofelesta. kako Ahilej junaka najboljega njihna U ljutom kreševu rukom i mačem silovito svlada. kakono čovjek: "Oj silovit si vrlo. glavaru ljudski!" A odgovarajuć njemu brzonogi reče Ahilej: "Bit će. Vidi dalje st. pače i ne odgovara mu. Odroni čitavu strmen i granama gustima svojim Vodu ustavi krasnu i zajazi vale Skamandru Sav se srušivši u nj. U polje bar ih iz mene izagnaj pa grozote čini. Deder prestani već. dok ne dođe večernje kasno Doba. strahote gradiš S ljudi. Oko Ahileja val se strahovit i uzmućen stvori. vidi sličan primjer u 5. zaujav poleti. Ako ti Kronov sin sve Trojce pobiti dade. kako mi veliš. Tu Tersiloha ubi.

Med njima besjedu počne Posidon zemljotresac ovu: "Ne boj se odviše. a k njemu Atena i s njome Posidon Uzrastom na ljude nalik veoma pristupe brzo. ta bozi su jači od ljudi! Koliko god bi puta brzonogi htio Ahilej Stati nasuprot vodi da vidi. kad zimi pregazit hoće. A sin Pelejev skoči . Atena Palada i ja! Nije suđeno tebi. najvrliji ovdašnji momak. na prsima njegovim strašno Zvektaše mjed. Koji je ponajjači i najbrži od ptica sviju. Ne kaže se nigdje u Ilijadi da je Tetida Ahileju rekla da će poginuti od Apolonove strijele. Nije ni jedan mi kriv od nebeskih bogova drugi. al' bog ga tekuć već stizaše šumeći vrlo. Što ga bujica odnese. da ne da Ahileju divnom Dulje ubijat. Ako i bješe brz. Nalik na njega poleti. Nego draga mi mati. Već će se ona brzo umiriti. Rukom mu uhvate ruku i reku mu utješne r'ječi. 3 277-278. al' bog ne uzmakne velji. što u nebu širokom žive. Kao što kada kopač od izvir-vodice crne Hoće navrnuti vodu na vrtove.Homer: Ilijada 250 255 260 265 270 275 280 285 290 Skoči i poljem odmah poleti nogama brzim Preplašiv se. junaka bi ubio dobra. hoće je na sad. 3 Da me je ubio Hektor. ni jedan od bogova jadna Ne smjede spasti iz r'jeke! A zatim me snašlo ma što god. Voda se razlije brzo niz strmeno klokoćuć mjesto. Ahilej ljutit u duši Nogama skakaše uvis. što vodi je: . Pisne Pelejev sin u široko pogledav nebo: "Kako me. Toliko put mu je val iz rijeke. da će mene pogubit pod velikim zidom Trojaca oklopnika Apolon strelama brzim. Sjekiru držeć u ruci izbacuje smeće iz jarka. Dobar bi smako me junak. a r'jeka mu žestoka ozdo Koljena ustavljaše i s noga mu prašinu praše." Tako reče. da imaš umr'jet od r'jeke.nasrćući ko oro crnokrili lovac. Ona preteče kopača.tako je voda Jednako s valima svojim Ahileja stizala divnog.koliko bačeno koplje Dohvaća . da poraz od trojanskih odvrati četa. Jer smo od bogova mi sa Zeusovim sad dopuštenjem Ovdje ti pomoćnici. A sad je suđeno meni. Al' kad navre već voda. što iz neba teče. i na stranu on Skamandru se izviv Bježaše. tad šljunak sav se razleti. da kukavnom poginem smrću Stisnut u velikoj r'jeci ko kakovo mlado svinjarče. već na njeg S crnim se valima digne. Zeuse oj oče. Ozgo ramena lupo. vidjet ćeš i sam. opčinila me je lažma Kazujuć. da li ga bozi Besmrtni progone svi. 341 . sine o Pelejev. uzmicat nemoj.

Nego ga brže odvrati i napuni potok Vodom iz izvora. Velike podigni vale i kamenjem. da obori Peleju sina. A tamnocrveni val iz rijeke. i zatim obasuti gomilom šljunka. ni njegovo oružje krasno. Za nj se pobojavši Hera gromovitim glasom povika. u vodi će ležati ono Pokrito blatom na dnu. zato možemo misliti da ga je poslije umetnuo kakav slabiji pjevač.Homer: Ilijada 295 Mi ćemo mudro tebe uputiti. tako i ovdje uzalud viče Simoisu koji se nimalo ne obzire na viku svoga "brata" Skamandra. što iz neba teče. Mnogo oružja palih momaka plivaše vodom. A on u polje pođe. Tu će se i znak mu grobni načiniti. 298-382. Skamandra uzbija Hera i Hefest. Koji je silan sad te se s bozima mjeriti hoće. Prije no potisneš Trojce. panjma navali S urnebesom golemim. Digav se navali naglo. kad njega Ahejci pokapali budu. Al' mu ljepota. tolikim ću blatom odozgo pokriti njega. da neće pomoći. nek bujice bujaju tvoje. a ja ću samoga njega P'jeskom zagrnut. A Hektoru uzevši dušu. a mi ćemo slavu ti dati. Mjesto je ovo bez ikakve veze s onim što je pred njim i s onim što je za njim. Al' ni Skamandar se ne htje umiriti. da ustavimo divljaka. 300 305 310 315 320 325 330 342 . a Trojci mu neće odoljet U vrevi. Da ga zan'jela ne bi virovita duboka r'jeka. Ti se k lađama vrati. jer snagu mu dade Atena. I svome milome sinu Hefestu besjedu reče: 4 307. brate moj dragi. Kada mu izreknti to. ni snaga." B. jer brzo će Prijama kralja Veliki grad razorit. Silu čovjeka ovog. hoćeš li slušat: Od rata ne diži ruke strahovita jednako za sve. Plivahu mnogi mrtvaci: a junak je nogama uvis Skakao protiv bujice. koliko ti od njih uteče. Kao što naprijed u stihovima 229-232. među bogove vrate se vječne. neće mu trebat Nadgrobnog huma. I pjenom i krvlju šumeć i ljudskim tjelesima mrtvim. Skamandar uzalud viče Apolonu." Rekavši poskoči b'jesan nasuprot Ahileju. već on sve jače Na Ahileja srdit gomilati vodu i vale Stane i dizati uvis i poviče Simois-vodi: 4 "Dajmo da zadržimo obojica. i r'jeka ga široka sada Ustavljala već nije. polje već puno razlivene bijaše vode. srćuć. Velim. Med slavne ilijske zide. Tako da njegove kosti Ahejci skupiti neće Znati. jer nalog ga bogova vrlo Hrabraše.

Teći već ne htijaše i prestade. Što ih bijaše mnogo. Prođi se svađe. Koja je skvašena netom. 73-74. Sve. i sita. i njemu se ne daj. 6 Vedrilca Nota oluju i Zefira od mora divnog.Homer: Ilijada 335 340 345 350 355 360 365 370 "Diži se. Jegulje i druge ribe po virima ginuti počnu. Kao što jesenji Borej naprečac osuši njivu. pjev. . st. nitko od bogova ne može mjerit. Br'jestovi i včbe odmah i metljike gorjeti stanu.. Ne bi li spalila glave Trojancem i oružje njihno Opaki noseći požar. dijete moje. vidi 5. st. A Ksantu na obali ti daj Drveće pali i njega užezi. Tad gospođi stane se Heri Vrlo moliti Ksant i krilate r'ječi joj reče: "Zašto je sin tvoj. mudrog Hefesta Silni ga mučaše žar. te kipljaše voda. pa makar Trojance divni Ahilej Iz grada odmah i izgno! a što će mi obrana. Te se debelog krmka u njemu rastapa salo. . Krkori sa svih strana. pokaži veliku vatru. svađa!" Reče spaljivan ognjem. Al' nek prestane i taj. i voda se odbije bistra. oj hromče! ta odavno znasmo. Zatim presjajni plamen na r'jeku okrene Hefest. a njezin se težak veseli: Tako se osuši tu sve polje. Jaka se r'jeka razgori i ovo izustivši reče: "S tobom se. i lotos. Gorjeti stane i šilj. i rogoz. što je uz l'jepu r'jeku u obilju bilo izraslo. A ja odlazim sada. 5 6 343 . S tobom. Kako su ostali svi. što pomažu narodu trojskom. o Hero.davit ih dah dosjetljivog stane Hefesta. i to će dakle biti poslije umetnuto. 5 Nego brže pomozi. pod njime suha su drva: Tako gorahu vali u Ksantu. tad vječni ustavi oganj. se gorućim ognjem.te Hefest stane da loži bukteći oganj: Oganj se najprije poljem razgorio paleć mrtvace. Da ti je vrtložni Ksant u boju protivnik ravan. Ribe. u borbu ni ja ne mogu. a ja ti se zaklinjem jošte: 331-332. Hefeste. a voda mu krasna usključa. Nemoj u snazi svojoj popustiti. 334-337. vidi 20. Ali ću prestati ja po tvojoj zapovijesti. "vječni oganj". nego kad tebi Glasno poviknem ja. mrtvaci izgore. da dignem tešku oluju. o tom dalje nema ni riječi." 7 Reče. 7 341. pjev. a pobi ih divni Ahilej. 4. Da te odvrati kako il' r'ječima blagim il' grožnjom.. Sve se osuši polje. navalio mučiti moju Vodu više no druge? Nijesam krivac toliki. Što ovdje Hera veli da će učiniti. Kao kad kotao vri podjarivan ognjem golemim. što su ovuda onuda po krasnoj vodi Plivale.

. ni s onim što je dalje. jer ne stoji ni u kakvoj vezi ni s onim što je sprijed u Ilijadi. što učini meni." A kad začuje to bjeloruka boginja Hera. Okolo veliko nebo zaječi. u 5. I odmah valovi natrag u prekrasnu r'jeku poteku." Reče i udari nju po resatoj egidi strašnoj. S tih razloga drži se s pravom da "borba bogova" ne potječe od Homera. kada Troja pustošljivim ognjem uzgori. koju je bez ikakve potrebe umetnuo u Ilijadu nekakav loš pjevač. Diomeda kad si potakla. Kad je dušmani Ahejci spaljivati započnu c'jelu. i razdvojena u grudma im bješnjahu srca. "borba bogova". Ares i Atena. a bogovi su prikazani suviše nedostojno. 7. a on je visoko uzvišen nad njima. pjevanju. 12 396-400. jer Ares Prvi započne boj štitolomnik. on na Atenu Kopljem navali prvi i grdnu joj besjedu reče: "Zašto. 8 Onda teška i ljuta med ostale bogove kavga 9 Padne. U 20. 385-520. 11 394-395. Zeus se valjada zato smije od veselja jer vidi kako su drugi bogovi odveć nalik na ljude kad se svađaju i biju. U tim je stihovima tzv. zatutnji široka zemlja. 12 Što je ni Zeusov grom. Kada bogove vidi gdje zameću med sobom kavgu. A. Da rani mene. u 20. Ni onda. pjevanju. "srdita bješe". kožu mi krasnu Zadrla? Zato ćeš sada naplatit. iako srdita bješe. da udari. 10 388-390. Hefeste. te kad si i sama svim na pogledu Zgrabila koplje i na me navalila. oba se boga Smire. Pitanje Aresovo proteže se valjada na st.a Hefest počne da oganj bukteći gasi. jer Hera ih skroti. Svome milome sinu Hefestu besjedu reče: "Stani. 384. Hrupe s velikom bukom. 8 9 385 390 395 400 344 . 10 Dugo ne ostaše tu posamce svaki." Reče. i s veseljem u njemu se srce nasmije. onako kako bi tko prikazao kakve zemaljske prostake kad se svađaju i tuku. na Skamandra. proteže se na st. Vidi što je rečeno o stihovima 54-74. 383-513. Dugačkim kopljem po njoj krvavac je udari Ares. 825-863. pasja o muho. med bozima počinješ opet Smjela i žestoka kavgu? navela l' te velika žudnja? 11 Zar se ne sjećaš već. Sa Olimpa Zeus-bog Čujaše sve. 383-414.Homer: Ilijada 375 380 Zlosretna dana da neću od naroda odvraćat Trojskog. 48-50. sine o preslavni! lijepo nije Besmrtnog boga tako zlostaviti poradi ljudi. tj. osim toga je sav taj dio bez pjesničke vrijednosti. pjevanju. razbio ne bi. Kada se Ksantov bijes utaloži. Druga bitka bogova.

Riječju je "prokletstvo" ovdje prevedena grčka "erinije" (kad roditelji koga kunu zbog neposluha ili druge zloće. on prekrije sedam gonjaja.Homer: Ilijada 405 410 Ona uzmače i rukom silovitom pograbi kamen Golem i hrapav i crn. Naleta Aresa njime po vratu zgodi Atena. Da je Ares dug sedam gonjaja (tj. Jurnuvši za Afroditom i rukom je u prsi gruhne. Ovoj od čvrste ruke i koljena i srce klonu. Tada ga Zeusova kći Afrodita za ruku uzme. što na polju ležaše ondje (Ljudi ga metnuše nekad. to je vrlo pretjerano jer Homerovi bogovi inače nijesu viši od ljudi ili su neznatno viši. da međa oranici bude). 415 420 425 430 Tako rekavši natrag povuče svijetle oči. Eno ti pasja muha ljudomoru Aresa vodi Opet iz ljutog rata kroz metež. Tada njih oboje tu na mnogohranoj ležaše zemlji." B. Tad se Atena nasmije te kličući izusti r'ječi: "Tebi i ne pade na um. 345 . . Onda kličuć Atena progovori krilate r'ječi: "Takovi odsele svi pomoćnici trojanski bili. Bili smioni i još izdržljivi ko Afrodita Aresu u pomoć došav navaljujuć na snagu moju! Onda bismo se mi oslobodili rata već davno Dobro građeni Ilij sa zemljom sravnivši posve!" Reče. udride za njom. nestrta nikim. 415-434.i njoj se nato bjeloruka Hera nasmije. sedam dužina brazde). 13 Pruživ se. smisao je dakle: trpi kad te mati kune. kad hoćeš sa mnome se ti izjednačit! Tako otrpi ti prokletstvo 14 matere Here. 13 407. Koljena razglobi njemu. zapraši kosu. 14 412. Koja ti srdita radi o nevolji. koliko se jača Dičim od tebe. Odmah ona Ateni progovori krilate r'ječi: "Oj egidonoše Zeusa oj kćeri. o ludo. Afrodita i Atena. A nju kad očima spazi bjeloruka boginja Hera. a Atena pohiti vesela srca. što si Ahejce Ostavio te ideš pomagati prkosnim Trojcem. S oklopnicima kad se Ahejcima boriti stanu." Reče to. Onaj jecaše grozno i jedva skupljaše snagu. i oružje na njem zazveči. progone ga Erinije).

kad se drugi bogovi biju. 452-453. Febe. a onaj nam naloge davo. ludove. Po mnogoklančanoj Idi šumovitoj. za mene mogao reći Da sam mudar. te im on za kazan odredi da godinu dana služe kralju trojanskom Laomedonu. tj. Meni ne pristaje to. . obećao konje. Širok i vrlo lijep. srca i uma. Sada su u punu cv'jetu zemaljski jedući hljebac. i u 20. Pošto se godina svrši. pjev. koji se spominju u Ilijadi 5.Smisao priče o službi Posidona i Apolona kralju Laomedonu nije jasan.rasrdi Posidon i pošalje na Troju nekakvu neman (grdosiju. po njenim dolma. nas dva razmakli? to nam ne liči.Homer: Ilijada C.. st. 15 16 346 . I da će mjeđu uši obojici odrezat nama. Sramota će biti. . Onda se vraćasmo nas dva u dušama srditi svojim. ne htjede Laomedon "strahoviti" (st. Kakva si. jer sam stariji i više znadem. ta lišću stabala slični su ljudi. Pa nam i zapr'jeti on. 15 Počni. 437-438. Ljuti zbog plate. kad dođosmo (Zeus nas je poslo) Služiti Laomedonu prkoždžiji godinu dana Za plaću određenu. 451. Budući da Laomedon ne htjede dati Heraklu obećanoga dara.. Febe. da će i ruke i noge naše Svezat i zatim nas oba na otoke prodat daleke. te ne pamtiš više. A ti krivoroge krave sporohodne paso si. pjev.. pjev. što nama obreče i ne dade ipak. Nato se . razori ovaj Troju. 265-267. Po svoj su prilici nekad Posidon i Apolon nešto skrivili Zeusu." Njemu branitelj gospod Apolon odgovori ovo: "Ne bi. ali njom su Grci tumačili zašto je Posidon neprijatelj Troje i Trojanaca. Pošto već počeše drugi. da prkosni trojanski narod Izgine hudo sa djecom i ženama čestitim svojim. Ova je priča ukratko spomenuta već u 7. ako mu kćer izbavi. a Laomedona ubije. bez borbe Pođemo l' nas dva na Olimp u Zeusove mjedene dvore.. jerbo si ti po rođenju mlađi od mene. pa dođe red i na Laomedonovu kćer Hesionu da i nju neman proždre. 435-467. jer se ni bogova nije bojao) da im službu plati. 435 440 445 450 455 460 465 A zemljotresac jaki progovori tad Apolonu: "Što smo se. ali je ubivši neman izbavi Heraklo.Ono što je ovdje rečeno o Heraklu natuknuto je u 5. 16 Što sve pretrpjesmo zla nas dvojica okolo Troje Sami od bogova svih. zemljotrešče bože. st. premda je i njega Laomedon prevario. zbog ljudi jadnika kada bih s tobom Išo u borbu. i već ju je Laomedon morao izložiti. pri tom je opet nejasno i čudno zašto Apolon miluje Troju i Trojance. Ja sam sazidao zid Trojancima okolo grada Ali kad vr'jeme plaći donesu veselice Hore. 638-642. Nećeš da pokušaš s nama.po kasnijem grčkom pričanju . Apolon i Posidon. st. pjev. st. valjda zmaja) koja je proždirala ljude. Onda strahoviti kralj Laomedon čitavu plaću Ustavi dvojici nama i s grožnjom nas pusti od sebe. kojemu je prije toga Laomedon za nagradu. zašto se ne bismo i nas dvojica? 441-457. da imaju grad nerazorljiv. A ti si njegovim ljudma sad po volji činiti stao. 147-148.

nek oni ratuju sami. Već hajde ove se borbe Brže okanimo sada. a brze ispadnu str'jele. Ali ga njegova sestra Artemida. 470 475 480 485 490 495 E. Tako plačuć uteče i ostavi i luk i tulac. st. Artemida i Hera. Ludove.smijuć se .).Homer: Ilijada A sad bez duše ginu. Ali u ljutosti tad Kronionova čestita žena Ukori pogrdnim r'ječma streljačicu boginju. 18 499. pjev. kćeri Niobine (vidi 24. besramna kujo." D. Kol'ko sam jača ja kad se ti izjednačuješ sa mnom:" Rekavši zgrabi joj l'jevom povih zglavka obadv'je ruke. Jerbo je tući se teško sa ženama olujnog Zeusa. kad ženama lavicom tebe Učini Zeus-bog dav ti ubijati. s tobom u borbu ulazit neću. a branitelj njoj Apolon ne odvrati ništa. Rekavši tako Apolon okrenu se.. Andromahinu mater (vidi 6. Ako i nosiš luk. zvjerinju gospa. jer se ustezo S bratom svojega oca zapodjeti na šake borbu. Hermija i Leta. A luk joj s tulcem skine sa pleći desnicom rukom I njima počne nju po ušima . da ičija lovina bude. Leta je žena Zeusova. st. Ali želiš li boja da okusiš.ubila je npr. rekav: "Kako se. . Kad od sokola odleti gdje u rupu na st'jenu šuplju. med besmrtnim bozima. 17 Bolje je svakako tebi po brdima gađati zvjerad I još jelene divlje no s jačim borit se krepko. 428. braniču bože. dobro ćeš znati. Boginja plačuć uteče ko divlja golubica koja. Poljanka.). nasuprot meni izići Usudi ti? al' teško ogledat se bit će ti sa mnom.biti. Ova se otimala. Hera hoće da kaže Artemidi: ti si ženama strašna kao lavica jer ih ubijaš. ko prije. pjev. veleć. ukori tad i reče besjedu grdnu: "Bježiš. kao što je i Hera i Diona. koju te volja. Protivu Posidona zemljotresca da ćeš se borit!" Reče. provođač bog skoroteča prozbori Leti: "Ja ti. o Leto. Jer joj suđeno ne bi. Onda. 17 347 . 497 513. luk svoj samo onako naprazno nosiš? Neka te sada više u očevim ne čujem dvorma Da se hvališ. 606. 468-496. te pobjedu svu Posidonu Ostavljaš i slavu njemu bez zasluge daješ! Ta čemu. 18 483-484.

Homer: Ilijada

500

505

510

Ti se po volji samo med bozima besmrtnim hvali, Da si nadvisila mene i jakošću i silom svojom." Reče, - a Leta i luk i strelice kupiti stane, Kako je kuda koje u vrtlogu prašine palo; Kćerino oružje uzme i opet se k bozima vrati. Kći joj dođe na Olimp u Zeusove mjedene dvore 19 I plačuć djevica sjedne uz koljena svojega oca, Drhtaše ruho na njoj božansko; otac Kronion K sebi podigne kćer, i nasmijav se slatko, zapita: "Tko te od bogova, kćerce, bez razloga uvr'jedi tako, Ko da si kakovo zlo učinila na oči svima?" Ocu odgovori krasnovjenačna boginja bučna: "Žena me zlostavi tvoja, o oče, bjeloruka Hera, Od nje dolazi svađa i borba med bogove vječne."

8. Trojanci potisnuti u grad. Agenor. 514-611.
515

520

525

530

535

540
19

Dok su se njih dvoje tu razgovarali besjedeć tako, Uto Apolon Feb u Ilij uniđe sveti Brinuć se za zid grada, što sagrađen bijaše dobro, Taj dan da ga Ahejci ne razore preko sudbine. Onda na Olimp odu vjekoviti bogovi drugi, Jedni srditi bjehu, a drugi gizdavi vrlo, Uz crnooblačnog oca tu sjednu. A junak Ahilej Jednako koljaše Trojce i kopitonoge konje. Kao što kada dim pod nebesa široka ide Iz grada, koji gori, a srdžba ga bogova digla, Svima zadade muku i nevolju zametnu mnogim: Tako je Trojcima muku i nevolju zado Ahilej. Uto stajaše Prijam starina na kuli božanskoj Te on Ahileja spazi gorostasnog; i ispred njega Trojce gdje smeteni bježe, a obrane nikakve ne bi. Nato jaokne starac i silazeć na zemlju s kule Dične vratare pri zidu sokoliti stane i reče: "Širom mi otvorena u rukama držite vrata, Dok nam ne stigne narod u strahu put grada bježeć, Blizu ga vija Ahilej; a bojim se b'jede će biti. A kad iza zidova na okupu odahnu živi, Tvrdo zglobljena krila na vratima onda zatvor'te, Jerbo se bojim, da u grad ne provali napasnik onaj." Tako im reče, a oni sa vrata zasunke rinuv Otvore, i spas nađu Trojanci. Onda Apolon Prema Ahileju skoči, da obrani Trojce od njega. Ka gradu bježahu s polja i k visokom zidu Trojanci,
504-505. Letina je kći Artemida.

348

Homer: Ilijada

545

550

555

560

565

570

575

580

585

Od žeđi suhih grla i prašinom svi pokriveni; On ih gonjaše kopljem, - a b'jes mu obuzimo srce Jednako žestok, zadobit junačina željaše slavu. Tad visokovratnu Troju Ahejci bi uzeli bili, Da bog Apolon Feb ne potače Agenora divnog, Sina Antenoru onom, nezazornog, jakog junaka. U srce vrgne on Agenoru smjelost, kraj njega Stane, da Kere teške od njega odvrati i smrt, Uz bukvu 20 naslonjen ondje i ogrnut maglom debelom. Al' kad gradobiju divnog Ahileja spazi Agenor, Stane, a srce se njemu, dok stajaše, mutiti počne; On se ozlovolji i svom progovori junačkom srcu: "Jaoh! Ako sad od Ahileja jakoga stanem Bježati, kamo se metu u strahu i drugi ljudi, On će me uhvatit ipak i presjeći vrat nejunaku. Ako li ostavim te, da ih Pelejev sinak Ahilej Pred sobom bijesno vija, pa ako li pobjegnem drukud Od grada put polja trojskog, dok ne stignem do Idske gore I u gudure njene i ondje se u grmlje skrijem, Mogo bih se večeras, u potoku se okupav I osušivši znoj, u Ilij povratiti natrag. Ali zašto mi srce na takove pomisli misli! Samo da ne spazi onaj, gdje od grada u polje skrećem, Da ne poleti za mnom i nogama ne stigne brzim! Onda se neće smrti i Kerama dati uteći, Jerbo je prejak Ahilej i od svih je ljudi on jači; Ako h pred gradom pak na mejdan iziđem njemu, Ta i njemu se koža probušiti mjeđu već dade, Jedna je duša u njemu, i njega kazuju smrtna, Samo što njemu Zeus udjeljuje slavu i diku." To izrekavši stane Ahileja čekati spreman, Hrabro žuđaše srce u njemu rata i borbe. Kao što lovcu stupa u susret iz duboke česte Pardal, kojem se ništa u grudima ne plaši srce Niti se išta boji, kad lavež začuje pasa; Ako ga lovac preteče te rani il' obori njega, Ako već i jest kopljem proboden, al' proći se neće Sile, dok se ne sukobi već il' ne bude svladan; Tako ni ponosnog sin Antenora, divni Agenor, Dok se s Peleja sinom ne pobi, ne htjede bježat Pred sobom držeć štit, što svuda jednako krije, Kopljem gađati stane Ahileja, vičući glasno: "Ti si se negdje, sv'jetli Ahileju, nado u duši, Ljutica Trojaca grad razoriti da ćeš još danas, Ludove, jošte će mnogo zbog njega nastati b'jeda! Jer nas u gradu mnogo imade snažnih junaka,
20

549. "uz bukvu", vidi u 5. pjev., st. 693.

349

Homer: Ilijada

590

595

600

605

610

Kojino branimo Ilij i roditeljima milim, Ženama i sinovma, a ti ćeš propasti ovdje, Koji si sada toliko strahovit i smjelan ratnik." Reče i oštro koplje iz ruke izmetne teške Te on Ahileja dobro pod koljeno u gol'jen zgodi; Nazuvak okolo noge od kalaja načinjen novog Strašno zazveči a mjed, gdje pogodi odskoči natrag Nazuvka ne probodav, Hefestov poklon je odbi. Zatim se Pelejev sin na božanskog Agenora spremi, Ali mu ne dade Feb Apolon postići slave, Već mu Agenora otme obaviv ga maglom debelom I pusti njega junaka da iz boja iziđe mirno; A onda Peleju sina od vojske pr'jevarom odbi, Jer mu branitelj bog, u svemu Agenoru sličan, Pred noge stane, te za njim Ahilej u potoč udri. Dok ga je gonio poljem, što pšenicom bijaše rodno, Svrnuv uz r'jeku Skamandar, u kojeg su viri duboki, Slabo je uzmico pred njim Apolon mameć ga varkom, Te se jednako nado Ahilej, da će ga stići. Dotle se ostali Trojci bježeći u gomilu skupe Veselo do grada dođu, zbijenih se napuni tvrđa; Oni nijesu smjeli pred zidinom trojskoga grada Jedni da čekaju druge, da gledaju, tko li umače, Tko li im pade u boju, već veselo u grad dovrve, Svi, što ih njihove noge i koljena spasoše amo.

350

Homer: Ilijada

DVADESET DRUGO PJEVANJE
(27. dan. Nastavak) Smrt Hektorova.

9. Hektor hoće da dočeka Ahileja. 1-130.
Tako oni u gradu, razbježav se kakono lanad, Sušahu znoj na sebi te pijući gašahu žeđu; Na krasna pretprsja se nasloniše; onda Ahejci K zidu pristupe svi o ramena naslonivši štite. Hektora sputi ondje sudbina kleta, da stoji Ispred Ilijskog grada i ispred Zapadnih vrata. A Feb Apolon tada progovori Peleja sinu: "Zašto me goniš, sine o Pelejev, nogama brzim Smrtnik besmrtnog boga? Raspozno me valjada n'jesi, Da sam besmrtni bog, a ti me goniš žestoko. Ne mariš doista za boj s Trojancima, što si ih razgno; Oni se stisnuše u grad, a ti si skrenuo amo. Mene ubiti nećeš, od tebe mi umr'jeti nije." Njemu ozlovoljen vrlo Ahilej brzonogi reče: "Ti si me, braniču bože, zaludio, najljući od svih Bogova! ti si me amo navrnuo od zida trojskog! Inače još bi mnogi sa zemljom složili zube, Niti bi u grad došli, a sad si mi uzeo slavu, One si spasao lako, jer osvete n'jesi se bojo; Al' bih se tebi ja osvetio, snage da imam!" Reče mu to i ponosa pun prema Ilijskom gradu Vinuvši se poteče ko upregnut konjic obduljaš, Kojino lako juri ravnicom vukući kola: Tako Ahilej noge i koljena okrene brza. Njega očima prvi starina ugleda Prijam, Gdje se vinuo poljem i sjaji se kakono zv'jezda, Koja se u jesen rađa, i svojim zrakama jarkim Druge nadsjajuje zv'jezde u noći u gluho doba; Koju imenom "Pas Orionov" nazivaju ljudi; Od svih je sjajnija ona, a sv'jetu je znamenje hudo,

5

10

15

20

25

30

351

Homer: Ilijada

35

40

45

50

55

60

65

70

Ona vrućicu silnu jadnicima donosi ljudma: 1 Tako je blistala mjed Ahileju s prsi u trku. Tada jaokne starac te ruke podigne uvis, U glavu njima se lupi i vikati stane jaoknuv Moleći svojega sina; al' on je pred vratima stajo Jednako vruće želeći u borbu s Ahilejem ući. Njemu je starac tužno doviknuo pružajuć ruke: "Ne čekaj, sinko dragi, o Hektore, čovjeka toga Sam od drugova daleko, da tebe ne snađe sudnja, Da te ne pogubi on, od sviju koji je jači, Zlica! Eh, bozima da je toliko mio ko meni, Onda bi jastrebi i psi, ubijen kad bi gdje ležo, T'jelo mu izjeli brzo; sa mojega srca bi spala Tuga golema. Ta on mi sinova čestitih mnogo Uze, smičući njih il' na otok prodajući dalek. I sad dvojicu od njih, Likaona i Polidora, Vidjet ne mogu tu među Trojcima zbitim u gradu. Njih mi Laotoja rodi med ženama kraljica prava, Ako su oni živi u vojsci, onda ih mjeđu I zlatom hoćemo moći iskupit, ta ima ga dosta, Mnogo ga otpremi s kćerju starina slavljeni Altes; 2 Ako l' su oba već mrtva i ako l' su već kod Aida, Eto mi žalosti ocu i majci im, s kojom ih rodih. Narod će ostali smrt njih dvojice žaliti manje, Samo nek ne svlada tebe Ahilej, te ne umreš od njeg U grad se skloni, o sinko, da Trojce i Trojanke spaseš, I da velike slave ne pribaviš Peleja sinu, A ti sam da od njega ne izgubiš milog života. A i meni se smiluj, dok živim, nevoljnu, jadnu, Koga će otac Zeus sudbinom uništit teškom, Jerbo ću nevolja mnogo na pragu starosti vidjet, Da mi sinove kolju i odvlače na silu kćeri, Opustošavaju sobe, i bacaju dječicu ludu O zemlju u strašnoj krvi, i u roblje odvlače snahe Prokletim rukama svojim Ahejci, ljuti dušmani. Mene će samog na kraju mesoždera pseta natezat Kod prvih vrata spr'jed, oštro'rtom kad me tko mjeđu Udari ili rani i život iz udova uzme; Psi, što ih hranjah kod stola, da vratima budu čuvari, Ti će mi pši razbludnici u predvraću ležati b'jesni Mojom se opivši krvlju. Mladiću, kad padne u boju Oštrom mjeđu proboden, i ležati pristaje posve; L'jepo je sve i na mrtvu, što god se vidi na njemu;
31. tj. kad se Sirije iza poduljeg izbivanja opet pomoli na nebu (pod kraj mjeseca jula), onda spopadaju ljude vrućice. I mi ono vrijeme zovemo "pasji dani". 2 51. Altes, otac Laotojin; vidi 21. pjev., st. 85., a što se tiče miraza ko se ovdje spominje vidi 11. pjev., st. 244-245.
1

352

Homer: Ilijada

75

80

85

90

95

100

105

110

Ali ubitu starcu kad psi nagrđivati stanu I glavu i bradu s'jedu i mušku njegovu snagu, Najljuća onda je to jadnicima ljudima tuga." Reče i rukama s'jede starina vučaše vlase Čupajuć ih iz glave, al' Hektora tim ne okrenu. A mati na drugoj strani sve riđaše roneći suze, Njedra otvori svoja i rukom izvadi sisu I sinu, roneći suze, progovori krilate r'ječi: "Sine moj, poštujde ovo i mene požali samu, Ako ti utješnu sisu u plaču ikada dadoh; Toga se, sinko, spomeni te za zidom gradskim stojeći Odbijaj ljutog dušmana, al' spr'jeda se s njime ne bori. Nemio, smakne l' te on, ja, mati, koja te rodih, Neću te, cv'jete moj mili, na odru oplakat moći, Niti darovita 3 žena; daleko od nas veoma Psi će te brzih nogu kod argejskih razdirat lađa." 4 Tako njih dvoje plačuć govoriše milome sinu, Zaklinjući ga mnogo, al' njemu ne okrenu srca; On je Ahileja čeko gorostasnog, koji se bliže Primico. Kao zmija kad planinska pri rupi čeka Čovjeka, bilja se zloga nažderav, strahovito gnjevna, 5 Smota se okolo rupe i motri očima grozno: Tako ni Hektor srce neslomljivo imajuć ne htje Bježati sjajni štit o visoku kulu nasloniv. On se ozlovolji i svom progovori junačkom srcu: "Jaoh! Ako li sad za vrata i za zid zađem, Prvi će na me ruglo Pulidamas odmah oborit, Jer mi kazivo, da valja Trojance u grad povesti Preko strahovite noći, u koju se diže Ahilej; 6 Al' ga ne poslušah ja, a mnogo bolje bi bilo. A sad kad naroda mnogo pogubih drzošću svojom, Trojanaca se ja i dugohaljki Trojaka bojim, Veća od mene rđa da ne bi kazala gdjegod: ""Hektor pogubi Trojce u svoju se uzdajuć snagu."" Tako će reći, a meni tad mnogo bolje bi bilo Ili Ahileja ubit u boju te vratit se natrag Ili poginut slavno od njega ispred zidova. A da kacigu tešku sa glave skinem i ovdje Ostavim i štit kvrgaš i koplje da naslonim o zid Te da nazazornom pođem Ahileju glavom u susret
88. "darovita", tj. obilno darovana; vidi 6. pjev., st. 394. 80-89. Ova crta, kako majka vadi sisu iz njedara i njome zaklinje sina, nalazi se nekoliko puta i u našim narodnim pjesmama; vidi u T. Maretića, Naša narodna epika, str. 29. 5 94. I Vergilije misli da zmije žderu otrovne trave i otud da im je otrov u zubima ("coluber mala gramina pastus", u Eneidi 2. pjev., st. 471.), ali to je mišljenje pogrešno jer zmije ne žderu nikakve trave, a otrov imaju u zubima čim se izlegu. 6 101-102. vidi u 18. pjev., st. 254-283.
3 4

353

Homer: Ilijada

115

120

125

130

Te da njemu obećam i Helenu i blago s njome Sve, što donese Paris u dubokim lađama nekoć U trojski sveti grad, kad svađi nasta početak, Da ću Atrejevim sinovima dati odvesti, Da ću Ahejcima sve razdijelit, što ima u gradu, Te da se poslije meni zakunu starješine trojske, Da ne sakrivaju ništa, a sve su razd'jelili napo, Što god mileni grad imaća u sebi imade Ali zašto mi srce na takove pomisli misli? Neka mu ne priđem ja ko pribjegar, poštedjet me neće, Niti će srce svoje ustegnuti, već će me ubit Neoružana ko ženu, kad oružje skinem sa sebe. Meni ne priliči sada, o hrastu i o kamenu S njim da čavrljam milo ko djevojka kakva s mladićem, Ko što kad djevojka mlada s mladićem milo čavrlja. 7 Bolje je da se što brže u boju sukobim s njime; Vidimo, koga će od nas prodičiti olimpski otac."

10. Ahilej se bije s Hektorom. 131-404. A. Ahilej odbija Hektora od gradskoga zida. 131-207.
Tako je, stojeć, promišljo, sjajnošljemac prehrabri ratnik, A Ahilej se k njemu ko bog Enijalij primače, Strašnim pelijskim kopljem niz desno mašući rame, Mjed je na njemu sva odsjajivala jednakim sjajem Ko što kad oganj gori il' sunce, kada se rađa. Hektor, kada ga spazi, protrnu, te ne mogne ostat, Nego u strahu jurne i ostavi za sobom vrata, Za njim poteče Ahilej uzdajuć se u brze noge. Kao što sok'o u gori, od sviju najbrža ptica, Brzo i sa lakoćom na plašljivu grlicu jurne, Na stranu izmiče ona, a soko se na nju sve češće Zal'jeće klikćući oštro, ulovit je srce mu hoće: Jednako željno poleti Ahilej, al' pobjegne Hektor Uza zid trojskoga grada, a micaše koljena brza. Pokraj stražare kule i pokraj vjetrovite smokve 8 Kolnim se gonjahu putem držeći se jednako zida. Tako obojica tad do ljepotekih izvora dođu, Gdje dva izviru vrela virovite r'jeke Skamandra. Mlaka istječe voda iz jednoga, te se iz njega
7 8

135

140

145

127-128. O ponavljanju koje je u ta dva stiha vidi bilješku u 20. pjev., st. 371-372. 145. "pokraj ... smokve", vidi 6. pjev., st. 433.

354

Homer: Ilijada

150

155

160

165

170

175

180

185

190

195
9

Okolo izvija dim ko iz ognja, kada gdje gori; A drugo i ljeti teče studenom vodom ko tuča Ili ko studeni snijeg il' voda, kada se sledi. A tu uz izvore blizu široka perila stoje, Obzidana i lijepa, gdje perahu blistavo ruho 9 Krasne trojanske žene i prekrasne njihove kćeri, Dok još bijaše mir, dok ne dođoše ahejski sini. Tuda projure, jedan bježeći, a drugi goneć. Junak bježaše valjan, a mnogo valjaniji gnaše. Otimali se n'jesu za klanicu i kožu njenu, Za što se natječu ljudi, na obdulju kada se trči, Već su se radi života konjokrote Hektora gnali. Ko kopitonogi konji što biljegu oblaze brzo Trčeć za obdulju gdjegod, a velika obdulja stoji, Tronog il' robinja žena, mrtvacu kojemu za čast: Tako triput i oni optrčaše nogama brzim Kralja Prijama grad, a svi ih motrahu bozi. Med njima otac ljudi i bogova besjedu počne: "Ao, očima svojim da gledam čovjeka milog Gonjena okolo grada! Za Hektorom plače mi srce; Mnoga je goveđa stegna on palio meni na Idi, Na mnogoklančanoj gori, po glavicama joj mnogim I drugda gradu na vrhu, a sada ga okolo grada Kralja Prijama goni Ahilej nogama brzim. Nego da mislite vi, o bogovi, v'jećajte sada, Da l' ćemo iz smrti spasti junaka, kakav je Hektor. Il' ćemo dat, da ga smakne Ahilej Pelejev sinak." Na to mu reče Atena, sjajnooka boginja, ovo: "O crnooblačni oče munjometni, što si to reko? Zar ti čovjeka smrtna, a sudbini predana davno, Natrag izbavit hoćeš iz prejadne i tužne smrti? Radi, al' bogovi drugi povladiti nećemo tebi." Nebeski oblačnik Zeus odgovarajući joj reče: "Ne boj se, kćerce moja kod Tritona rođena mila! Ozbiljno sad ne govorim to, a blag ću ti biti. Radi po svojoj pameti, od nauma svog ne odustaj." Reče te potakne tim i onako željnu Atenu; Vinuv se Olimpskoj gori niz glavice boginja ode. Hektora gonjaše strašno i metaše brzi Ahilej. Ko što kad goni pas u planini košute lane Iz ležaja ga odgnav kroz dolove, a i kroz klance, Ako se pogledu pasjem i sakrije zguriv se pod grm, Al' pas njušeći trči neprestano, dokle ga nađe: Tako se očima brzog Ahileja Hektor ne sakri. Koliko puta Hektor pred Dardanskim vratima bješe Gotov zaklonit se skokom pod dobro građene kule,
154. "perahu blistavo ruho"; vidi o takvoj upotrebi epiteta u 15. pjev., st. 371.

355

pretekav ga. da ćemo sada K ahejskim lađama don'jet golemo slavno dobiće Ubivši Hektora mi nezasitnog onog bojnika. vidi 20. ne kaže se u kojoj prilici dolazi Atena k Ahileju. put polja odbi I sam trčaše pritom držeći se jednako zida. Da mu tko ne otme slavu. 69-72." Reče Atena. Nego de stani. vrlo li tebi Ahilej dosađuje brzi Goneć te nogama brzim pod zidima trojanskog grada! Nego stanimo deder i čekajmo. što Zeus čini u st. st. od sve rodbine najdraži bio. a ovaj ga stići.. Hvativ po sr'jedi povuče: a Hektorov udes pretegnu Spuštajuć se k Aidu. 209. B. ni makar se on radi njega Egidonoši Zeusu pred nogama valjao moleć. Od njeg ode Atena i k Hektoru pristupi divnom Stasom se i glasom stvoriv neslomljivim Dejfobu slična. K sinu tad Pelejevu Atena sjajnooka dođe. Mjerila raširi zlatna tad Otac 10 i dvije Kere Prebolne smrti vrgne unutra namjenjujuć jednu Divnom Ahileju. "Otac". Uteć nam ne može već ma koliko se mučio mnogo Branitelj bog Apolon. te ostavi njega Apolon.. 206-212. 208-247. Dejfobe. Atena navede Hektora da stane i dočeka Ahileja. Toliko put ga Ahilej. a ja ću k njemu otići Pa ću ga nagovorit da iziđe s tobom na borbu." Njoj odgovarajuć reče sjajnošljemac veliki Hektor: "Ti si mi. 11 214-215. pjev. odahni. Bliže pristupi k njemu i krilate prozbori r'ječi: "Dragiću. 330-331. ja mislim.. Al' kad već četvrti put do ljepotekih izvora stignu. bran'mo se od njeg. drugu konjokroti Hektoru dičnom. što ih sa Hekabom izrodi Prijam. Bliže pristupi k njemu i krilate prozbori r'ječi: 11 "Svijetli ljubimče Zeusov. Da mu ud'jelio nije junaštvo i koljena brza? I tad Ahilej divni momčadma namagne glavom Nikome oštru str'jelu na Hektora pustit ne dajuć. tj. 10 210 215 220 225 230 356 . te on da ga zgodi tek drugi. Jedan ne može bježat. i nju Ahilej posluša rado. Kao što ne može u snu proganjač stizat bjegunca. Kako bi Kerama smrti izmaknuo Hektor do sada.Homer: Ilijada 200 205 Ne bi l' ga strelama svojim obranili zgora junaci. Zeus koji je otac bogova i ljudi. to čini on i u 8. a jedan ne može stizat: Tako ne može onaj uteći. Stane i nasloni se na koplje mjedena rta. pjev. st. Od svih sinova. Da mu priskočio nije sad posljednji put bog-Apolon.

Mrtvo ću tijelo vratit Ahejcem. Krvavo oružje naše ka prostranim lađama odn'jet. Ili će on u boju od tvojega poginut koplja. dok jedan ne padne od nas I ne zasiti krvlju štitonosnog Aresa bojca. Kad si se mene radi usudio iz grada izić. Pelejev sine. a ne spazi narodni pastir 250 255 260 265 270 275 357 . Svakakva sada se sjećaj junaštva. Bojeć se dočekat tebe. zabode se u tle. sada ti treba. Kada se jedan drugom već blizu nađoše oni. Nema ni bježanja više. Ali meni su jad i tuga ubijali srce. a moljahu još i drugari. Savre se. a ostali svi su unutra. Ali mu svijetli Hektor umače pogledav u njeg. A sad jurnimo u boj i nimalo ne žali koplja. te mjedeno njega preleti Koplje. Hektor ne može odoljeti Ahileju. Hektore mrski." Tako mu reče Atena i lukavo njega povede. govoriti o ugovoru! Kao što tvrde vjere med ljudma i lavovma nema.Homer: Ilijada 235 240 245 A od sada te mislim još i više častit u duši. Nego kad oružje slavno. Nego će jedan drugom neprestano misliti o zlu. Atena ga Palada uzme I da Ahileju natrag. što kopljem ih posmica jureć. Pa da vidimo. skinem sa tebe. 248-336. i najedno sve ćeš mi platit Tugu za mojim drugovma. Atena će Palada odmah Kopljem te svladati mojim. veleć: "Dragiću. Neću te strašno ja nagrditi. Kao što složna janjci i vuci nemaju srca. te život oduzmem tebi. jer oni će biti Najbolji nama svjedoci i pogodbe naše čuvari. mnogo me otac pa gospođa majka za njime Moljaše koljena grleć. Tako ljubavi nema ni meni s tobom. jer svi se plaše veoma. Pa tako ded i ti." Mrko pogledav njega Ahilej brzonogi reče: "Nemoj mi." Prihvati riječ Atena. A i bogove amo zazov'mo. Veliki Hektor njemu sjajnošljemac prozbori prvi: "Pred tobom. il' svladao il' bio svladan. ako Kronion Meni pobjedu dade. te nama Nema dvojici vjere. od sada već uzmicat neću. hoće l' Ahilej ubiti nas dva. Neka ostanem tamo. Da si kopljanik dobar i da si neprestrašen bojnik." Reče i zamahne kopljem dugosjenim i tad ga baci. kada ga vidi. sjajnooka boginja. Kada sam bježao triput pod zidima trojskoga grada. al' sada me srce potače Stati nasuprot tebi. Ahileju. C. Čim si me ugledao.

a griva zlatna na kacigi trepćaše krasna. " Krasnu mu gledajuć kožu. Kada bi nestalo tebe. kud najbrže nestane duše. Ali bez borbe lje i bez slave poginut neću. koji su prije Mene branili rado. Nećeš ti meni u b'jegu u leđa koplje zabosti. Koji se na polje znade zaletjet kroz oblake crne. da je junak Dejfob uz mene. Bježanja nema više. Nego kad jurnem na te. Mjedeno oružje krasno pokrivalo kožu mu dobro." Reče i zamahne kopljem dugosjenim i tad ga baci Te on Ahilejev štit po sredini pogodi dobro. gdje kosti ključne s ramena Uz grlo drže vrat. gdje mu je koplje iz ruke izletjelo zalud. Već si priklapalo ti i prepreden samo govornik. od njega Ištući drugo koplje. Al' se viđaše mjesto. što ga Ahilej Desnicom vrćaše o zlu konjokroti Hektoru misleć. Koji mu višaše velik i težak ispod slabina. Huda već mi je smrt u blizini. Ali je on u gradu. al' Dejfoba ne bješe blizu. pogodi me kroz prsi njime. Ne bi l' se pobojo tebe. kako si reko. Vikne Dejfoba. doista mene već zovnuše bogovi u smrt! A ja ti mišljah sveđ. al' sada me snalazi sudnja. Koje je stavio mnogo Hefesto okolo vrška. Kako večernjača šeće med zvjezdama u gluho doba. pošto ga ubi. Vine se stisnuvši se ko orao. Ktome sa četir' branika na glavi se klimaše njemu Kaciga. bozima slični Ahileju! nije ti moja Nimalo poznata sudnja od Zeusa. 358 . jer najveća ti si im muka. Al' i Ahilej nasrnu. brata bjeloštitnika. Atena prevari mene. nije daleko. gdje b' najprije raniti mogo. Dade li tebi bog. Djelo ću veliko svršit. Najljepša nebeska zv'jezda od sviju na nebu zv'jezda: Tako se oštro sjalo oštrice. izgubio srce i snagu. Onda se dosjeti Hektor u duši i rekne ovo: "Ao. Što ga s jakoga skinu Patrokla. Nezazornom on progovori Peleju sinu: "Promaši. Al' sad mi se mjedenog koplja Čuvaj! Ej da ga c'jelo u svojoj koži poneseš! Onda bi ratovati Trojancima olako bilo. Ali se koplje odbi daleko. prsi krasnim i umjetnim zaštiti štitom. ptić iz visina.Homer: Ilijada 280 285 290 295 300 305 310 315 320 325 Hektor. i divljeg mu gnjeva se srce Napuni. plašljivo zv'jere: Tako se vine i Hektor sjajnošljemac mašući mačem. Jagnje da ugrabi nježno il' zeca. Stane pokunjen drugog jasenova nemajuć koplja. Hektor se nato Razgnjevi. već odavno draže je tako Zeusu i njegovu sinu daljnometnom. i unuci znat će za njega! Tako izreče i mač povuče mjedeni oštri.

ode k Aidu Udes oplakujuć svoj i ostaviv jakost i mladost.Homer: Ilijada 330 335 Tu baš suparnika probode kopljem Ahilej. I rt kopljani mu kroz vrat kroz mekani iziđe odmah. Subojnik njegov. da bi me ognju Mrtva izručiti mogli Trojanci i trojanske žene." Mrko pogledav njega Ahilej brzonogi reče: "Nemoj me roditeljma ni koljenma zaklinjat. Te je mogao riječ Ahileju jošte odvratit. Ni da mi deset puta il' dvadeset baš da mi puta Ucjenu odmjere veću. Ne daj. Teško ranjeni Hektor sjajnošljemac odvrati njemu: "Molim te. . Ali mu mjedeno teško ne probi koplje dušnjake. kakva te slućah. već će te pši i ptice trgati svega. kada je Zeus-bog I drugi besmrtni bozi izvršiti ushtiju meni." Kad to izrekne on. Niti da čitava tebe zapovjedi zlatom potegnut Prijam. a Kera će onda na mene. da bozi ne razgnjeve se zbog mene Na te onoga dana.što uradi meni! Zato nikoga nema. oca i majke. jer gvozdeno imaš u grudma Srce. Duša iz udova njemu izleti. dare. Ludove! Ali sam ja još mnogo bolji od njega. a onog sahranit će ahejski sini. Mrcvarenje mrtvog tijela. Što će ih tebi dati i otac i gospođa majka. pseto! Ej da me kako može navesti srce i duša Sirovo meso ti rezat i jesti . Već ti primide mjedi i zlata dovoljno.ni tako te gospođa majka. kad Paris i Feb Apolon Tebe dobra junaka kod Zapadnih ubiju vrata. . ti si se negdje Patrokla odiruć nado. da i drugo obreknu meni. Zdrav da ćeš ostat za mene ne mareć.Ahilej se podiči divni: "Hektore. Pa ga podalje metne i skidati stane s ramena 340 345 350 355 360 365 359 . Dardanov sin. da odbije pse ti od glave. Hektor umire. U prah se smota Hektor." D. da mene psi kod ahejskih rastrgnu lađa. neće na odar metnut ni tužit Za tobom. 337-404. i vidim te! mogao n'jesam Ja nagovoriti tebe. skončanje ga pokrije i smrt." Reče te mjedeno koplje izvuče on iz mrtvaca. osto kod prostranih lađa i tebi Koljena sada razglobih." Njemu umiruć Hektor sjajnošljemac besjedu reče: "Takova. Njemu već mrtvu riječ progovori divni Ahilej: "Umri. al' pazi. A kući tijelo moje povrati. tako ti duše i koljena. a tebe će ptice povlačit Sramotno i psi. Koja te rodila. kad udaljen bijah.

Homer: Ilijada 370 375 380 385 390 395 400 Krvavo oružje njemu. Priveže za kola njega i ostavi. jedan je počeo. Kojega slavljahu Trojci po gradu kakono boga. Tada je gdjekoji k drugu okrenuv se reko ovako: "Ao. U kola uđe i oružje dignuvši slavno Ošine konje. da mu se glava Vuče. hoćko. da trče." Reče te graditi stane od Hektora sramotna djela. dok mi se budu Koljena micala moja. ahejski momci! K prostranim vrat'mo se lađam. Povlačeni se Hektor zaprašio. 12 Kada mu odoru skine brzonogi divni Ahilej. Stanu motriti uzrast i lice Hektora divno. Ali zašto mi srce na takove pomisli misli? Jošte neoplakan leži. Žile na obje noge od pete do gležnja njemu Probuši divni Ahilej i volujski remen uvede. Pošto je ovaj pao. Ahejci se ostali strče. Al' ću se i tamo ja drugara miloga sjećat. oni su i sami vidjeli da je to upravo kukavičluk. mrka se njemu Rasula kosa. 12 360 . čelovođe argejske mudre. Pošto dadoše bozi savladati čovjeka ovog. tj. a glava u prahu se njegova našla Dražesna nekad. ponesimo sa sobom ovog Veliku stekosmo slavu. a tada dušmanima dade je Zeus-bog. Ne mora se misliti da su Ahejci mrtva Hektora bez ikakve potrebe divljački mrcvarili. nego se može uzeti da ga je svaki malo bocnuo kopljem. Hektora sad opipavat je dakako lakše. što misle činit Trojanci. kojega neću zaboravit. Al' sad ded zapjevajmo peeon. kako dokazuju njihove riječi u st. Ali bez udarca kojeg ni jedan ne pristupi k njemu. obuzeti radošću što je nestalo prvog junaka trojanskog nijesu pravo ni znali što rade. "hotno". da l' kane strmenu Troju Ostavit ili ostat. nesahranjen mrtvi Patroklo Kod lađa. Među Ahejcima ustav progovori krilate r'ječi: "Prijatelji oj moji. Neka nagrde nju u njegovoj očinskoj zemlji. 371-375. 373-374. 13 400. kad ubismo Hektora divnog. Ali ako se i uzme da su doista Hektorovo tijelo mrcvarili. Koji nam počini zla (ne počiniše toliko skupa Ostali svi). i oni hotno 13 polete. Ako se ne misli već na mrtvace u domu Aida. dok budem med ljudima živim. Negoli kad je lađe zapalio gorućim ognjem!" Tako je gdjekoji reko i darnuo Hektora stupiv. iako Hektora nema. ded sada u oružju okolo grada Pođimo. a drugi za njim. da vidimo.

" Tako plačući reče. za njime. Neće l' mi poštovat dob i na moju se smilovat starost. Idem da čovjeka tog. Jedva Prijama ljudi uzdrže. 361 . kako sam ja. Ahilejevom da rukom Svlada njega Atena od kupelji vrlo daleko. da m' je na rukama umro. Koji Ahileja rodi i narodu othrani trojskom Na muku. i oni kakono boga Pozdravljali su tebe. Ona u kući svojim ljepokosim dvorkinjam vikne. da Hektora čeka Toplica kupelj. Jad će me s njega Odn'jet k Aidu ljut! Ej. I mili otac tužno zaleleče. za Hektorom. Kol'ko za jednim. Nego visokom domu u sredini veliko tkanje Dvostruko porfirno tkaše uvezujuć šareno cv'jeće. Mrtav kad si mi ti? U tvrđavi bio si meni Danju i noću ponos. 405-515. kukati stane. Sinove pobi tolike. a jade meni od sviju najveće zada. st. kao da s vrha Cio Ilijski grad brežuljkasti gori u ognju. Dok živ bješe.iako ste tužni veoma Pustite iz grada izić i k ahejskim lađama ići. Trojkama svima Uzdanje bio u gradu. I mati. a Hektorova još žena Ne ču ništa. Valjat se stane starac po prahu i sve ih redom Moliti." Tako plačući reče. koji je htio Na polje u neznani izići kroz Dardanska vrata.. a sada sudbina je i smrt te snašla. sve same bujne mladiće! Al' ni za kojim od njih ne tužim jadan toliko. i njegov roditelj Pelej. 14 Luda. i njojzi 14 443-444. da joj je muž pred vratima ostao gradskim. Lelek začuje ona i kuknjavu s kule. Tužnjavu Hekaba tužnu med ženama trojanskim počne: "Dijete. i ja sa njome. molim. koja ga rodi prenesretna. i građani jecati stanu. Velji nek pristave tronog uz oganj. naridat mogli. Do sita bismo se mi i naplakat. kad znala nije. Hekaba. a Trojcima. A mati čupajuć kosu daleko b'jeli prijevjes Baci i ugledav sina glasovito zakuka vrlo. To je nalično bilo veoma. Andromaha nariču za Hektorom. O toploj kupelji vidi u 10. jadne li mene! A čemu da nesretna živim.Homer: Ilijada 11. i sav po gradu Čitavom stane narod lelekati. s mejdana kad kući se povrati natrag. oj mili. jer nije oglasnik joj pouzdan došo Javiti. te mene . 405 410 415 420 425 430 435 440 445 Tako se Hektoru sva uprljala glava u prahu. 576. Starac je. bezakonog ziotvora. svakoga on poimence zvaše junaka: "Stan'te. pjev. Prijam. jer dika si velja im bio.

pjev. kako se vidi iz idućih stihova. Ona se unazad sruši i izdahne svijest iz sebe. niti on tebi. st. ej od uha mojeg daleko ti da su glasi! Ali se bojim veoma. Upletke blistave njoj daleko spadnu sa glave. Koje smo nesretni mi porodili. 362 . Hektore. Kapa i načelak spadne i ukosnik pleteni njojzi I povezača ktom. Zlopateć dolazi on k prijateljima svojega oca. nesretne l' mene! Sudbine se rodismo iste. što li se zgodi: Čestite svekrve glas razabrah. Nego je trčo pred svima. da nije Hektora smjelog Odbio od grada divni Ahilej. 143. do gomile ljudi. Srce se bacalo u njoj. Prijamovim sinovma je nekakvo blizu Zlo. a neštedice ga k lađam Ahejskim koritastim brzonogi konjici vuku. obrana biti. u mnoštvu zaostao nije. od stra da umre. a naše dijete ludo je jošte. U budućnosti muke i nevolja imat ću vazda. i lica mu puna su suza.Homer: Ilijada 450 455 460 465 470 475 480 485 490 Zadršću koljena odmah. kako je Hektor Vučen pred gradom trojskim. othranio me je malu Nesretnik zlosretnu mene! Ej rodio da me i nije! Pod zemlju ti duboko Aidu ideš sad u dom. Mrak se na obje oči Andromahi crni navuče. te goni ga poljem I da ga ustavio od nesretne nije hrabroće. Očevi prijatelji misle se sakupljeni na kakvoj gozbi. U plač udari tad i med ženama trojanskim reče: "Hektore. A ja se rodih u Tebi pod gorom šumovitim Plakom Eetionu u dvorma. i meni se srce Baca u grudma do usta. Kada odahne opet. Kojom je osvajan bio. Ako plačnome on i umakne ahejskom ratu. ukočila su se meni Koljena. 16 15 16 449. kada je k sebi sjajnošljemac odvede Hektor Eetionu iz dvora darivav je darima silnim." Reče i iz sobe odmah izleti na mahnitu nalik. iz ruke joj ispade čunak. Nas dvoje: ti u Troji u dvorima Prijama kralja.. što zlatna joj da Afrodita U dan. A u dvorima mene udovicu ostavljaš evo U mrskoj tuzi. i sabere svijest u sebi. A sirotovanja dan dječaku otima druge. ustupao nikome nije. Ogleda se na zidu i opazi. Zaove okolo nje se i jetrve u hrpu skupe. A kad dođe do kule. Jerbo će njegove drugi oranice manjiti ljudi. nećeš ti njemu. da pogledam. i dvorkinje pođu za njome. jer mrtav si. tad stane. vidi 3. Med sobom držahu nju već gotovu. Sasvim je oboren tada. Odmah dvorkinjam ona ljepokosim besjeđu počne: 15 "Ovamo za mnom dvije. 492.

i kad bi se igrati presto. pjev. Al' ja ću ruho sve na ognju spaliti žarkom (Nema ti koristi od njeg. Slava pred Trojankama i Trojcima neka ti bude. od gozbe ga riva.Homer: Ilijada 495 500 505 510 515 Od njih za struku jednog. Usne okvaši njim. Kad bi ga san savlado. kad te se nasite pseta. 402-403. što ima i oca i majku. Jer si im sam ti vrata i zidove branio duge." Tako plačući reče. Gdjekojem bude ga žao. 363 . Tad bi u krevetu spavo na rukama dojkinje svoje Na mekom ležištu svom nadovoljiv obiljem srce. st."" Zaplakan onda se dječak udovici materi vraća. vidi 6. a drugog za košulju vuče. pa vrčić dade mu mali. što ženske otkaše ruke. kog Trojci nazivaju tako. Rukama njega lupa i grdnim ga r'ječima psuje: ""Odlaz' odavde. Gola te jest. 17 A sad kod srpastih lađa daleko od oca i majke Crvi će vrvjet po tebi i. A sad će trpjeti mnogo izgubivši miloga oca Sin naš Astijanaks. jer na njem nećeš počivat). al' ne može okvasit grla. a žene jecahu za njom.. 17 506-507. a u tebe u dvorima ruho ti mnogo Tanko i mileno leži. što prije na koljenma ocu Jedaše samo mozak i ovnujsko debelo meso. Dječak. Sin naš Astijanaks. tvoj se među nama otac ne gosti.

" Reče. iako si već kod Aida. 1-34. i stanu svi lelekat. dan. [kraj] do 29. da sirova psetima bacim. Podušje. a oni sa sebe oružje skinu Mjedeno. 1-107. da plaču. što pogibe straha ugonjač. 5 10 15 20 25 30 364 . Naricanje za Patroklom. a on im obilatu d'jeljaše daću. sjajno i konje ispregnuv. što si ubijen. Svi se raspršaju odmah. . a Tetida u njih. 27. Još kopitonogih konja isprezati nećemo sada. Tako su jecali oni u gradu. dana) Borbe u slavu Patrokla. Također mnogo ovaca i koza vekavih mnogo. Toliko bješe im žao. tad konje Od kola ćemo ispreći i svi ćemo večerat ovdje.ali Ahejci Kad do Helesponta već i do svojih prispiju lađa. Tužnjavu Pelejev sin među njima započne tužnu Ruke ljudomorne svoje drugaru na prsi mećuć: "Zdravo." Reče te graditi stane od Hektora sramotna djela. Nego s kolima mi i s konjima pođimo bliže Plakati sada Patrokla. Protegne ga uz odar Menetijeva Patrokla Ničice u prah. jer čast je mrtvima takva. otrčavši svaki ka svojoj. A kad se tužnjave ljute nadovolji svaki. Hektora amo dovukoh. reče: "Oj vi brzokonjici mirmidonski.Homer: Ilijada DVADESET TREĆE PJEVANJE (27. već njima. Suzama okvasi se i p'jesak i oružje njihno. Ridajuć pognaše konje ljepogrive oko mrtvaca Triput. A. potomku Eakovu uz brod Premnogi sjednu. 1. Što sam ti obećao. A Mirmidoncem Ahilej raspršat se ne da. što njište držeći Glavu svoju visoko. Koji vojuju rado. Ispred lomače tvoje sinova ću trojanskih sv'jetlih Zaklati dvanaest ljutit zbog tebe. to sve ću izvršiti tebi. pobudi žudnju. mili mi druzi. Volova bijelih mnogo pod željezom klanih zakrči. dan (kraj). Patroklo moj. a prvi Ahilej. drugarima svojima.

Ahejski knezovi tad Agamemnonu divnom povedu Jedva ga nagovoriv. 35 40 45 50 55 60 65 70 Vlastelja brzih nogu Ahileja. 365 .Homer: Ilijada Ktome i svinja mnogo bjelozubih gojnih i masnih Paljahu pružajuć ih nad ognjem boga Hefesta. Peleju sina. Noćna utvara.. 468. Nego na žalosnu mi na gozbu pođimo sada. A legne na čistini. Ahileju ti. kralju junaka. Onda jadnoga duša Patrokla pristupi k njemu. 35-107. st. ne bi li onog Mogli navesti. jer je vrlo utriorio b'jela Koljena Hektora goneć k vjetrovitom Ilijskom gradu. zaboravivši za mene! Zanemarivo me n'jesi. Onda jasnogrlim odmah glasnicima poviknu ondje. da probijem vrata Aida! Utvare. među živim ljudma dok budem. Al' on se nećaše tvrdo i zakletvom još se zakune: "Tako mi najboljeg boga od sviju i najvišeg. Kad san osvoji njega i rastjera iz srca brige Tvrdo obuzevši njeg. kad umr'jeh. od sebe me gone daleko. a oni ga čuju i rado se pokore njemu. U svem mu nalična bi. Nije pravo. kad žudnju za pićem i za jelom namire veće. 1 33. Brzo večeru ondje pripremivši stanu se tada Gostit. Kad k Agamemnonu oni pod čador dođoše veće. dok življah. već sada. te b' vrčima mogao grabit. pokojnih duše. Onda spavati u svoj u čador otiđe svaki. Mene što prije sahrani. a narod će poći na poso. A sjutra u zoru ti. I glasom. da idem dotaći se kupelji glavom Prije no na vatru metnem Patrokla i grob mu naspem. 1 Krv oko mrca poteče." Reče. Daj zapovjedi drva dovesti i sve priredit. "nad ognjem boga Hefesta" kao u 9. jer druga mi žalost ovako U srce neće doći. pjev. Neka vjekoviti oganj što prije onoga spali Ispred očiju nama. veličinom i očima krasnim. Agamemnone. i ruhom istim obučena bijaše duša. Zeusa. gdje o brijeg pljuskahu vali. B. da svoje izapere krvave rane. A sin Pelejev legne uz obalu prešumnog mora Med Mirmidoncima svojim med mnogima uzdišuć teško. i podjednake premaklo se nije im gozbe Srcu. Čelo glave mu stane i ovu mu besjedu reče: "Spavaš. Uz vatru veliki tronog nek pristave. Dok si ne odrežem kosu. S čime mrtvacu valja otići u mrak i tamu. jer ljutit zbog druga bješe.

pri porodu što me već zgrabi. Cvilim. Al' ga ne uhvati on. jer od Aida Neću se vratiti više. Tako nam kosti nek ista obojici posuda krije: Dvoušni kondir zlatni. med njima sjedit Nećemo više živi ni v'jećati. i jedan drugoga malo Ogrl'mo te se ljute nadovolj'mo tužnjave oba!" Reče i obadv'je ruke Ahilej pruži za njime. nego onako Lutam tamo po domu Aidovu vrata širokih. Al' deder pristupi Ovamo bliže k meni. tad nalična dimu odleti Duša pod zemlju cvrčeć. Ludak. rasrdiv se s kocaka na njeg.Homer: Ilijada 75 80 85 90 95 100 105 K sebi me preko rijeke ne puštaju. U svem ću poslušat tebe. 110 366 . Drugo ću nešto ti reć i naložiti. Dizanje lomače. pošto me mrska Proguta ona Kera. al' nikako nema života! Ta noć cijelu duša patrokla jadnog uz mene Stajaše blizu tužeć i ridajuć i svašta meni Nalagaše. tebi me nazva. te meni Sve to nalažeš sada? Ta ja ću izvršiti rado. Ahileju. Ahileju. Od prijatelja milih daleko smo. subojnikom. Konjanik Pelej me primi u dvore i usrdno mene Othrani. Suđeno pod zidom pasti blagorodnog naroda trojskog. što veliš. i utvare ima. Tad Agamemnon Pošalje iz čadora odasvud ljude i mazge." 2. Ali i samom je tebi. Ahileju. Rukom o ruku pljesnu i prozbori besjedu tužnu: "Aj i u dvorima boga Aida nekakve ima Duše. Nego ih zajedno metni. 108-191. bozima slični. probudi time. 108-225. ne hoteći ubit. da plaču. kad ognjem spalite mene. u domu kako se vašem Skupa othranismo mi. što dade ti gospođa majka." Tad odgovarajuć njemu brzonogi reče Ahilej: "Što si mi amo došo. a bješe neobično nalik na njega. moje od tvojih rastavljat košti. Oni su okolo jadnog mrtvaca ridali tako. dan. Reče i u svih žudnju. A. Pogreb. kad sina Amfidamasova ubih. Ahileju. 28. o ljubazna glavo. Ahilej u čudu skoči. I njima ograne zora ružoprsta. hoćeš li slušat: Nemoj. ruku mi pruži. kad me malog iz Opois-grada Dovede k vama Menetij zbog mojega jadnog ubijstva Onoga dana.

A kad izvorljivoj Idi u dolove stigoše veće. Polože breme i drva Patroklu obilno slože. Neka oružje pašu i u kola upregnu konje. Kad već na mjesto dođu. užima što su ih ponijeli. Bace na obalu drva po redu. Mnoštvo. a dobar s njima se digne Junak Merion tad Idomeneja subojnik hrabrog. "Privežu ih na mazge". Odmah žureć se uzmu dugo'rtom mjeđu ods'jecat Visoke brsnate hraste. Da k Agamemnonu stupiv Ahilej divni ne reče: "Tvoje će riječi. Vlase rezahu svoje i bacahu njih na mrtvaca Te ga obasuše svega. 2 121. i žudnju u svih.Homer: Ilijada 115 120 125 130 135 140 145 150 155 Neka drva dovezu. al' izvršio n'jesi mu želju! A kad se ne vraćam više na postojbinu mi milu. gdje ti je sveti gaj i kadilni oltar. Ako se onamo vratim na postojbinu mi milu. Što ih je Sperhiju bogu već otprije njegovo bujne. Koliko ridahu ondje. kako se kaže u st. postrance. jer druga nezazornog slaše k Aidu. potakne time. divni Ahilej Odmah ratoljubnim tad Mirmidoncima povikne glasno. Idomeneja subojnik hrabrog. i hrasti s velikom praskom Ondje padati stanu. Ahilej što im ga reče. a u sredini Patrokla nošahu druzi. obećo tebi. gdje je Ahilej Grobni veliki hum Patroklu izbro i sebi. Kad već svu silu drva posvuda nabacaju oni. Nek mi je prosto vlase Patroklu vitezu dati. Uz brdo idoše mnogo i niz brdo. o Sperhiju. Rasc'jepav ih tada Ahejci Privežu ih na mazge 2 . 367 . a one gažahu zemlju Na ravan doći želeći kroz onu čestinu gustu. Sjednu u skupu se ondje držeći. Noseć i pletena uža. a odzad dižaše glavu Tužan Ahilej. Da ću ti odrezat vlase i svetu tad hekatombu Žrtvovat. koso. sine o Atrejev. najviše narod Ahejski poslušati (imade se naplakat kada). sunčana bi svjetlost ih zašla. A tad u kola skoče uzdodrže i s njima borci. Glednuv na iskričavu na pučinu zlovoljan reče: "Uzalud otac je Pelej. Sjekire noseć u ruku drvosjekle pođoše oni. da plaču. Tako se moljaše on. tj. Panje nošahu sve drvosječe. Naprvo pođu kola. kako im reče Junak Merion to. 115. a ostrag oblak pješaka. Tad se brzonogi divni Ahilej dosjeti drugom: Dalje od lomače stane i plave odreže vlase. Oni se dizahu odmah i oružje metahu na se." Reče te u ruke milom drugaru postavi svoje Vlase. a pred njima iđahu mazge. neškopljenih pedeset ti ovnova bacit U vrela.

Sve razbludnika." Kad tu junacima kralj Agamemnon besjedu čuje. Ostanu ukopnici i drva slagati stanu. a mi se tu oko mrca hoćemo trudit. B. i vojvode ovdje nek budu. Mnoge sporohodne vole krivoroge i mnoge tovne Zaklav pred lomačom ovce oko njih se zabave mnogo: Sala iz sviju uzme Ahilej i pokrije njime Do nogu mrca od glave i okolo klanice složi. Da mu Ahilej kožu ne oguli vukuć ga mnogo. al' ne dođu pseta na onog. Vrlo ih moljaše vino iz vrča im lijući zlatnog. Patroklo moj. Na vrh lomače metnu mrtvaca u srcu tužni. iako si već kod Aida. 3 195 166-177. Lomaču od sto stopa naciniše u šir i u dalj. kad bi ga sahranjivali. Ali još oganj mrtvog Patrokla palio nije.Homer: Ilijada 160 165 170 175 180 185 190 Daj ih od lomače sada raspusti i gotovit ručak Reci im. Da dođu. neka bi brže izgorjela mrtva tjelesa. Kojima bijaše drag. 192-225. Zatim prisloni on uz odar meda i masti Pune dvoušne vrče. Zefiru molit i krasne im obrekne žrtve. Dvanest ti vrlih obećah sinova junačina trojskih. sinova trojanskih vrlih Dvanaest sjeći stane u duši im misleći o zlu. Izatoga četiri konja On visokovrata brzo na lomaču baci veoma Uzdišuć. Sve će ih oganj s tobom izjedat. Devet je pasa gospodar imao ovaj. da ne bi sila sunčana Na žilama i udma osušila njegovo meso. Kako se protego mrtvac. Dvjema se vjetrima počne od ognja podalje stavši Boreju. Jer ga čuvaše Zeusova kći Afrodita od pasa Obdan i obnoć mažuć ambrosijskim ružinim uljem. neka ih jede. Tad se brzonogi divni Ahilej domisli drugom. Spaljivanje tijela. A maglu mrku Feb Apolon nad njim navuče Spustiv je na polje s neba i pokrije čitavo mjesto." Tako s prijetnjom reče. 368 . to sve ću izvršiti tebi. te dva Ahilej zakolje od njih Pa ih u vatru baci. Baci ih u vatru jaku i gvozdenu. Odmah raspusti on k jednakobokim lađama narod. 3 Onda zajeca i svog drugara po imenu zovne: "Zdravo. a Hektora ne dam Prijamovoga ognju izjedat. I drugi su narodi u starini klali i palili životinje i ljude u čast odličnu pokojniku. već dat ću ga psima. Što sam ti obećao.

Kada Danica ide. 230 235 369 . Te se digne i sjedne i riječ im prozbori ovu: "Atrejev sine. 29. i vi o boljari ahejskog ljudstva. Kao što rida otac. na kojoj Patroklo Leži. Odmah poskoče svi. zauji. žrtava svetih da ondje okusim i ja. a ono nabuji. koji je smrću rastužio jadnoga oca I mater: tako je rido Ahilej drugarove kosti Paleć. Al' sjest ne htjede ona. jer natrag Okeanu idem. Gasit se lomača stane. Vjetri zviždeći pire.vali se dižu. kad kosti mladoženje sina Pali. Ali Boreja moli i Zefira bučnog Ahilej. a oganj bukteći vrlo Praskaše. 3. Da dođu. a san na njega slađahni padne. . A. već ovu besjedu reče: "Meni do sjedanja nije. Čašćenje pokojnika. Onda se ukloni dalje od lomače divni Ahilej. te noć cijelu fijučuć i duhajuć skupa Lomači dizahu plam." Tako rekavši ode. čašćahu tad. i prestane gorjeti plamen. dan. Onda vjetrovi natrag u dvore vrate se svoje Po moru pjenastom Tračkom. Vjetri se zajedno svi u domu Zefira ljutog Gošćahu.Homer: Ilijada 200 205 210 215 220 225 Neka bi počela drva da gore. 226-397. K sinu se Atrejevu na iskup kupljahu ljudi. kad očima spaze je vjetri. Irida brza Molitve njegove čujuć glasonoša vjetrima dođe. do grudaste dospiju Troje I na lomaču padnu. Njihova hoda lupa i tutnjava probudi njega. da zemlji javi već svjetlost (Za njom u šafran-plaštu nad pučinom sipa se zora). i njima on obećava klanice krasne: Lomaču u plamen njemu uspir'te. Dotrčavši Irida brza Na prag kameni stade. Počine trudan. a Ahilej dvoušni kondir Uzevši čitavu noć iz vrča zlatnoga vino Grabljaše te ga junak po zemlji l'jevaše i njim Močaše zemlju dušu Patrokla zazivajuć jadnog. Brzo duhati dođu na pučinu. i svaki je k sebi pozove. kojega svi oplakuju sada Ahejci. uz lomaču pužuć i uzdišuć tužno za njime. Sahrana Patroklovih kosti. U etiopsku zemlju. gdje bozima sad hekatombe Kolju. a vjetrovi odmah se zatim Dignu s bukom golemom i oblake pred sobom vijuć. 226-261.

a zatim Kupimo kosti Patrokla. kojino za mnom Ostanete živi u lađama punim vesala.ljudi i konji mješovito sasvim na kraju. prvome ženu u poslima divnima vještu. tj. B. Četvrtom talenta 6 dva junaku postavi zlatna. Četiri brao je mjere i sv'jetao jošte je bio. robinja. 261. "žena". 4 5 265 270 370 . a. od njega se vrate. dvostruko salom Pokrijmo njih." Reče. Najprije žarkastim vinom ugasiše lomaču oni. Igre u čast pokojniku. Iz lađa dare iznese. Utrke na kolima. Ahejci poslije mogu Hum taj grobni povećat. 6 269. iznese tronoge. 4 A kad već naspu hum. 262-897. i uhat od dvadeset i dvije mjere Tronog. Uz to i žena 5 još krasnopojasnih i sivog gvožđa. O talentu vidi u Tumačenju riječi i imena na kraju knjige.Homer: Ilijada 240 245 250 255 260 Najprije žarkastim vinom ugasite lomaču dajte Svu. Onda ih u žaru stav'mo u zlaćenu. Još je ujarmio nije. Onda se uspravi on i Argejcima besjedu rekne: 255-256. Trećemu konjiku lijep nežežen postavi koto. Što se ovdje kaže. Onda ošestare grob i okolo lomače stave Kamenje što je za temelj. a kobilu drugom šestakinju postavi ondje. a mazgom bijaše bređa. koliko dosegnu silovita vatra. a ostali dalje Gorahu . pa zemlje naspu odozgo. Ahilej Ondje ustavi narod i u krug ih posadi širok. 262-650. Plačući bijele kosti drugara miloga stanu U zlatnu kupiti žaru i dvostruko nameću sala. Menetiju sv'jetloga sina. A petom još nežeženu i dvoušnu postavi žaru. Dobro razbirajući. Nego priličan tako. dok i sam k Aidu ne odem i ja. Huma velikog vrlo načiniti ja vam ne velim. kotle. Neka je vodi. to je priprava i građa za grob koji će se načiniti poslije Ahilejeve smrti. raširit. Dokle je došao plamen i dubok pepeo pao. I to u čador metnu i tankim pokriju platnom. Najprije konjanikom brzonogim obdulje sjajne Postavi. te oni se svi Ahileju pokore brzom. a lako njih je prepoznat: Lomači ležo je on po sredini. Mazge i konje izvede i bikove jakijeh glava.

što vučahu kola.. da ne mora poć pod vjetroviti Ilij. st. kada je samog Eneju spaso Apolon. 185-197. vidi o tim konjima u 5. 8 Za njim se Atrejev sin plavokosi digne Menelaj. 261-273. oni stoje i u svom su žalosni srcu.. Blagoga. 7 Vi se spremajte drugi po vojsci. a što znači ime Podarg. koji je često veoma njihovu grivu Uljem pol'jevao žitkim okupav ih vodicom bistrom. 283-284. 10 296. Trosove upregne konje.mudru po sebi . pjev. Zeusov potomak i dva brzonoga upregne konja: Bratovu kobilu Etu 9 i svojega konja Podarga. Onih su konji brži od tvojih. st. st. iz Pila mu bijahu brzi Konji. Svijetli sin Antiloh. Prvi od sviju kralj junaka ustane Eumel. i st. i konjici brzi se dignu. aithe) znači riđu kobilu. 9 295. O Antiloše sine. Mili Admetov sin. otac Enejin. Eta (grč. iz Sikiona iz širokog bješe Ehepol. već doma Da u nasladi bude. Oni za njime žale stojeći.ovo dakako nije Anhis. u mene koliko su vrsniji konji. Ta vi znate. dragiću.. sinko. Okolo biljege znaš zaokrenut. na glasu sa kola borac. 426-428. Tad k sinu pristupi otac Pa mu . "Anhisov sin". al' tvoji su konji Trčati sporiji od svih i bojim se. Četvrti pak Antiloh ljepogrive opremi konje Nestora gospodara prejunačnog Neleju sina. vidi u 17. Kad su izgubili svoga uzdodržu dičnoga. pjev. Eneji što ih je bio Oteo. Prve bih dobio ja i u čador odnio dare. griva im spada Na zemlju. Ali ću ostati ja.progovori želeć mu dobro: "Tebe su mlada bozi zavoljeli Zeus i Posidon. već drugi čovjek istoga imena. 291-292. 323-327. Konjike obdulje tu u krugu čekaju evo! Da se natrkujemo Ahejci u slavu drugom. al' sami junaci Ne znaju domislit se od tebe ničemu više. . 222. Jer su besmrtni oni. Etu Anhisov sin 10 Agamemnotiu dade Ehepol Za dar. a on obojicu predade meni. Nego. Gledaj. koji se od vas Uzda Ahejac u konje i u kola složena svoja." Tako Ahilej reče. rečeno je u bilješci 8. da nikako tebi ne umaknu darovi. Za njim Tidejev sin Diomed digne se jaki. 7 8 371 . pjev. Upregne kobilu tu Menelaje preželjnu trke. kopitonogi ostat će konji. ti se u svemu u pamet uzmi. dobra bit neće. Posidon ih mojemu ocu Peleju dade. slavnog. kad veliko blago mu Zeus-bog Dade.Homer: Ilijada 275 280 285 290 295 300 305 310 "Sine Atrejev ti i ahejski vi nazuvčari. i oni naučiše tebe Svakako borit se s kola te ne treba mnogo te učit.

Al' tko lukavstvo zna. Kamena ukopana na strani jednoj i drugoj Dva su pri sastavku puta. iako su konji mu gori. Za njim dobi Merion da potjera. 261-273 (te je konje imao najprije Tros. misli i oprezan budi. K njemu se dobro primakni te kola i konje izbliza Tjeraj. 11 372 . a od božjega roda. st. Znak ću ti reći očit. pjev. za utrku ravan je prostor Okolo. dragiću. Kako je prvom konje pritegnuo uzdama kožnim. što ovdje Laomedon odgoji sebi. jer konje Tjerajuć ako prođeš uz biljegu. izrekavši na zemlju sjedne. izbliza ih okreće pamteć. da stranu biljezi taknu Glavčina umjetnog točka. pjev. tu je il' stećak junaka pokojnog davno. al' čuvaj se kamen dodirnut. Tko bi jurnuvši mogo il' stići te ili preteći Pa da i divnoga tjera Ariona.il' dobre Konje da tjera. a ne truhne od kiša ništa. kad vjetri je bacati stanu.o Laomedonovim konjima vidi u 5. Konji mu trkalištem zastranjuju. oždrijebila ga je neka Harpija (vidi bilj. A konj lijevi nek se do biljege primakne tamo. Da se učini tebi.. 223-225. Onda Atrejev sin Menelaje. a poslije Laomedon. Arion je bio (po potonjem grčkom pričanju) krilat konj. kad ih ne drži. . Pošto je milome sinu o svemu rekao glavno." 11 Nestor. st. Pameću jedan je bolji uzdodrža. nikoga nema.Homer: Ilijada 315 320 325 330 335 340 345 350 355 Pameću više vrijedi drvosječa negoli snagom. Kada se tko u svoje u konje i u kola uzda I kad ovuda onuda daleko zaokreće ludo. unuk Trosov). Ahilej Prom'ješa njih. Te to brzonogi divni Ahilej određuje za znak. Pameću također krmar na iskričavome moru Lađu upravlja brzu. i pokaže znak im Ahilej 346-348. sinu Nestora divnog. da potjera konje. koji je brzi Bio Adrestov konj. Svi se u kola popnu i ždrebove bace. Jednako biljegu gleda. a zadnji dobi Najjači od svih njih Diomed. Stanu po redu svi. A peti junak Merion ljepogrive opremi konje. u 20. Sigurno drži konje i motri. . a tebi sramota. nego je drugi. To bi drugima bilo veselje. te ždr'jeb Antilohu iskoči. a za njim gospodar dobije Eumel. njemu iz ruku uzde popusti. na konja desnoga vikni Te ga ošini. Nelejev sin. Jer bi raniti konje i kola prelomiti mogo. kopljanik slavni.) s Posidonom. tko li je pred njim. Ili je biljega to od pređašnjih stvorena ljudi. a sam se ti u pletenim kolima svojim Malo nal'jevo nagni. Nego. i njega zaboravit nećeš: Drvo koliko hvat u zemlji suho ti stoji (Hrast il' omorika to je)..

te na nj glave položivši lećahu dalje. Činjaše ti se sveđ. Feretiju unuka dičnog 12 Hitre kolibe bržo preteku ostale konje. a oči mu suza Pune budu junaku. U svakom kucaše srce i svaki je konjirna svojim Povikivo te prašeć po onom lećahu polju. Za njim je Atrejev sin plavokosi stizo Menelaj. Kada kobile vidi gdje bježe mnogo još jače. pod prsima onda se njima Stane dizati prah ko oblak ili oluja. da na ona će kola uzići. pazit da ima Starac bogoliki Feniks. tad svakog se viđaše jakost. A sam se izvali Eumel iz stajala pokraj točaka. i ruda na zemlju padne. po pravici sve neka kaže. Poljem pohite konji i od crnih lađa daleko Brzo jurahu oni. te ona ljudma pastira Stigne i pruži mu bič i snagu konjma mu dade. 373 . i 713-714. pjev. Od gnjeva prospu se suze iz očiju tad Diomedu. kako Apolon Prevari Tideju sina. što ocu mu pratilac bješe. Eumela prestigo tad bi Diomed il' bi ga stigo. Konjma svojega oca Antiloh povikne tada: "Počnite i vi dva. Široka Eumelova ramena i leđa već dahom Grijahu. A kola njihova sad mnogohranu ticahu zemlju. . Odvoji od drugih sviju daleko. Feretijev unuk je Eumel (a sin je Admet). Kada već trkalištu na kraju bijahu konji K pjenastom moru okrenuv. Protegnut bješe im trk. Onda za sinom ona Admetovim srdita pođe Te mu prelomi jaram. A dva njegova ždr'jepca zaostaše bježeć bez biča. Sa sinom Tidejevim iza njih stizahu ždr'jepci Trosovi. Tidejev upravi sin kopitonoge konje okrenuv. Neka utrku motri. Ali opazi dobro Atena. Uzdama udare njih i brzo r'ječima viknu. Konjma se prosipaše brzonogim uz vjetar griva. i bujna mu besjeda zapne. a kobile njegove odmah Trgnu na dvije strane. potegnite kola što brže! Ja vam se utrkivat ne velim sa konjima hrabrog 12 375.vidi u 2.Homer: Ilijada 360 365 370 375 380 385 390 395 400 Na polju ravnom daleko i odredi. Laktove ozl'jedi sebi i usta i nozdrve obje. 763-764. u kolima svaki u svojim Stajahu upravljači i pobjede bijahu željni. Svi tad u isti mah na konje podignu biče. Koji mu sjajni bič iz ruku izbio bješe. A sad skakahu uvis.. nego nablizu. jer mu Atena Boginja ohrabri konje i njemu proslavu dade. st. Čelo nad obrvama natuče. ne bjehu od njih daleko. Na Diomeda da se rasrdio nije Apolon.

Antiloše. Tuda je tjero Menelaj i sukoba dobro se čuvo." 13 Reče. . to se naprijed spominje u st. i tako će doista biti: Nećete imati njege od Nestora. što možete brže. gdje s' voda sabila zimska I dio prodrla puta i čitavo mjesto izdubla. Bila je zemlje puklina. 388-390. da se u prahu Ne bi junaci našli toliko za pobjedom hrleć. predobri konji? Ja ću vam nešto reći. Prije će onim se konjma utruditi koljena. i neću smetnuti s uma. vidi u 8. o Ateni kako je pomogla Diomedu. pa je to znanje pjesnik naivno prenio na Antiloha. da ne smrviš mene i sebe udariv kolma.. Nemojte za njima ostat. ne rekosmo pravo Ahejci. st. A kopitonoge svoje Antiloh okrenuvši konje Upravi izvan puta i tjeraše malo zastraniv. sličan tome primjer vidi u 10. pjev. 405-406. Psujući onoga reče plavokosi junak Menelaj: "Strašnijeg nema od tebe. al' konje Antiloh još i jače potjera tada Bičem goneći njih i gradeć se. ljudma pastira.Homer: Ilijada 405 410 415 420 425 430 435 440 445 Tidejevoga sina. kao da ne ču.Što Antiloh kaže u st. čovjeka drugog! Odlaz'. ustav' ih deder. da ne bi vas kobila Eta Obasula sramotom. pjev. Atrejev sin se poboji. Pazi. te Atreja sinu Konji ostanu ostrag. Nego hajdete vi i potec'te. Jer put je uzak. nemojte stajat.brzine njima je sada Boginja dala Atena i slavu dala junaku. 374 . a oni se vike pobojavši svog gospodara Jače polete i brzo nadomak onima dođu. Što ostaste. i brzo na širemu moći ćeš minut. a oni se vike pobojavši svog gospodara Jače polete za časak. Nego će oštrom mjeđu i jednoga i đrugog posjeć. Antilohu povikne zatim: "Ludo upravljaš konje. jer sam je popustio tjerat. Antiloše. Preko ramena bačen koliko kolut odleti. Ako s nemara svog rđaviji dar donesemo. Što ga je hitio mladić ogledajuć se u snazi. Ali nikako nećeš bez zakletve obdulju odn'jet!" Reče. smioni ratnik. i zatim ugleda brzo Ugnuti tijesni put Antiloh. noge Negoli vama. 185-197. ali Antiloh nije to vidio ni mogao vidjeti." Reče. 447. Nego stignite brzo Menelaja dičnoga konje. to samo znadu pjesnikovi slušači. .. A ja ću nastojat s pomnjom i gledat ću. Da kopitonogi se ne udare konji na putu I da pletena kola ne prevale." Reče. st. jer nema ni jedan mlađahne snage. Toliko njegovi konji preteku. razuman da si. kako ću moći Proći tijesnim putem. i povikne tad na konje veleći im r'ječi: "Nemojte prestajat tužni u duši. 13 403-416..

jer neljupko srce imadeš. u drugom svem si Među Argejcima gori. al' meni Etolac po rodu se ono Svojemu čini i kralj Argejcima on mi se čini. mislim. Onda se uspravi on i Argejcima besjedu reče: "Prijatelji oj moji. koje su bile. A Agamemnon divni obojici svjedok nek bude. te njemu Kobile strugnuše tad. Nego ustan'te i vi. ta i boljih ima od tebe. o Ajase. Sam li nazirem ja brzonoge konje.Homer: Ilijada 450 455 460 465 470 475 480 485 490 495 Ahejski sinovi tada u krugu sjedeć i dalje Gledahu konje. Koji je bio inače riđ. Koji su naprvo konji. s kojega bješe Vidik. nemojte oštrim Dulje se r'ječima r'ječat. Jesu l' uzdodrži uzde izmakle. i slomio kola. te iz daleka vikača čuvši prepozna. a on drži u rukama uzde stojeći. I vi zamjerit znate. okrugla kakono mjesec. Da naklapalo budeš. Nego sjedite tu u krugu i motrite konje. Idomeneju. što isticaše se vrlo." Ružno napadne na nj brzonogi Ojlejev Ajas: "Naglo što naklapaš to. Najprvi kretski vođ Idomenej opazi konje Van kruga na mjestu sjedeć na najvišem. te vidite. Iste su kobile blizu i sada. a oni ravnicom lećahu prašeć." Reče. te konja ne može Oko biljege stegnut. Eumela. kad radi tako tko drugi. i moje se obziru oči. jer ja ne mogu Dobro razabrat. . il' i vi? Drugi se konji meni pričinjaju sad da su bliže. na polju ondje Ostaše kobile onog što onamo trčahu bolje." Srdit vojvoda kretski odgovori njemu ovako: "Ajase svadljivče prvi. o zlobniče. Idomeneju? Jošte daleko Kobile na polju one poskokljive širokom lete. a na čelu je njemu Biljega stajala b'jela. Ta ti u argejskome u narodu najmlađi n'jesi Nit' najbistrije tebi iz glave gledaju oči! Vazda riječima znadeš naklapat.i Ojlejev sin brzonogi digne se Ajas. Nego se oklad'mo dajmo za tronog ili za koto. Najprije opazih njih gdje obiđoše biljegu tamo. Također čini se drugi uzdodrža. il' nije l' zakrenuo pravo? Ondje se srušio. Srdit i gotov njemu odvratiti r'ječima oštrim. Tideja mislim sin je konjokrote jaki Diomed. jer bjesnoća im obuze srce. da znadeš. jer nije ni pristojno vama. Svađa među njima tada produljila bi se bila. Da sam ne bude usto Ahilej i besjedu reko: "Ti. Al' sad ih nikako vidjet ne mogu. čelovođe argejske mudre. 375 . Po polju svuda Gledam trojanskom ja. kad plaćao budeš. Opazi također konja. a nije ti sile. i ti.

kako je reko. 533. već prestigo bio bi njega. A sam iz sjajnih kola iz presjajnih na zemlju skoči. koji li spr'jeda. koliko se može dobacit Kolut.). Jer najsporiji bjehu ljepogrivi njegovi konji. A kola urešena i cinom i zlatom mnogim Iza obadva konja brzonoga jurahu tako. Koji posljednji bježe za drugima. a ruda mu je pala na zemlju (st. A Idomenejev drug Merion subojnik vrli Bješe kopljomet daleko za preslavnim Atreja sinom. U sredini kruga Diomed stane. Lukavstvom.Homer: Ilijada 500 505 510 515 520 525 530 535 540 14 Oni će sami hrleć za pobjedom brzo dotrčat. al' takav mu dar udijelimo. kada ga spazi. . Ne bi ga stigao samo." Reče. Najprije bješe od njega. a konji lećahu hrleć. dao. Te med Argejcima stavši progovori krilate r'ječi: "Najbolji junak gle kopitonoge konje sad tjera Zadnji. 392-393. i Stenel ne htjede jaki Čekati dugo. a prvi dar nek Tidejev sinak odnese. "vukući kola". a oni svi povladiše. te med njim i konjem Nema prostora mnogo kad širokom trči ravnicom: Toliko Atrejev sin za Antilohom čestitim osta. I on bi konja mu tad. Ali i tako blizu Menelaje držaše konje. Nasloni bič uz jaram. A sin Admetov dođe od sviju zadnji junaka Krasna vukući kola 14 i pred sobom tjerajuć konje. Bude ga žao brzom Ahileju. a ne brzinom Menelaja preteko bješe. kad gospodara Svojega po polju vozi i vuče za sobom kola." Reče. Skrajnje repa. Koji se okreće brzo veoma. jer Ahejci povladiše. al' brzo ga stigne. pa konje stane isprezat. Tada će svaki od vas raspoznati argejske konje. kako je pravo. Drugi. već on pohiti i darove uzme Te drugarima dade prejunačnim ženu odvesti I još uhati tronog.a Tidejev sin veoma dotjera blizu Konje i šibaše njih po ramenima. te konjma Silan kapaše znoj sa pisiju i s vrata na tle. A on najmanje vješt na utrku tjerati konje. Da iza naplataka točaka kolomije mnogo U sitnom ne bješe prahu. za sobom jer mu je Atena prelomila jaram. te ne bijaše više moguće upregnuti konje u kola. oni se uvis Propinjahu i brzo su put svršivali oba. Kako je konj daleko od točka. tj. Za njim Nelejev unuk Antiloh dotjera konje. jer jakost je rasla sve više U Agamemnonove ljepogrive kobile Ete. mu dlake dodiruju naplatak točka. Da su još dalje njih obadvojica imala trčat. Jednako padahu sad na uzdodržu grudice praha. 376 .

i divni Ahilej brzonogi tad se nasmije Radujuć mu se. tj. a njegovi mnogo su gori Konji. 17 582-584. Ove kobile ne dam. i u srcu ako t' je mio. pjev. 505.vidi bilješku u 18. Antiloše. "u ruke njemu glasnik postavi skeptar". Al' bješe mu molit se vječnim Bozima. st. L'jevanim cinom. što sam skinuo sam sa Asteropeja. pjev. kad je učinio ono što mu Menelaj prigovara. jer uzeti dar sad spremaš se meni Misleći. Pred kola stanider ti i pred konje i vitki drži Bič u ruku. Nego dederte.zatim hoće Menelaj da Antiloh zaklinjući se takne konje. Mnogo je zlata i mjedi. I kopitonogih konja i robinja dosta imadeš. "što sam skinuo sam sa Asteropeja". što su kola zaostala i hitri konji Njemu. iako je sam junaštvom bolji i snagom. Tada se med njima digne Menelaj u srcu jadan I gnjeva teškoga pun na Antiloha. jer presuda pravedna bit će: Dođi. ne po milosti. gojenče Zeusov. učinit ću to i oklop ću njemu Mjedeni dat. . Uzmi što od tog te njega još i većim darivaj darom Potlje il' odmah sada. veliš. a on će za njega vrijediti mnogo. kako je pravo. vidi 21. a ovaj ga veselo primi. 17 560. a taj i otiđe i dar donese. nek o nju se pokuša sa mnom Ogledat. razuman nekad? Moje si junaštvo ti osramotio. koga je volja u koštac se uhvatit sa mnom. zadnji tad ne bi brzonoge dotjero konje! Ako li žališ njega. . ako se krivo 15 16 377 .Homer: Ilijada 545 550 555 560 565 570 575 580 Ali se Nestora sin junačine digne Antiloh Te se s Peleja sinom Ahilejem pravdati počne: "Vrlo ću na te se srdit. jer drag mu Antiloh bijaše drugar. što njime brzonoge tjero si konje. Antiloše. u ruke njemu Glasnik postavi skeptar 16 i argejskom narodu mučat Reče. U ruke Eumelu da ga. Menelaj hoće da Antiloh zaklinjući se drži bič u rukama kako ga je imao. a junak je dobar. konje si moje Ustavio i svoje rđavije potjero napr'jed. Antiloše.." Reče te milome kaže Automedonu donesti Dar iz čadora. da pohvale tebe Ahejci. da Eumelu dar iz čadora Drugi dadem." Reče. st. ovaca u tvom čadoru. 183. da će me moći Ikoji Danajac korit. Ahileju. Te odgovarajuć njemu progovori krilate r'ječi: "Ako. mudre čelovođe argejskog roda. 15 Oklop je optočen taj sve okolo sjajnijem cinom."" Al' ja da presudim sam i ne mislim. ako li r'ječi Izvršiš te. 567-568. Sudite u sredini obojici. tad med njima riječ bogoliki prozbori junak: "Što si učinio to. Da mjedenhalja koji Ahejac ne rekne potom: ""Atrejev sin Menelaj Antiloha zanese lažju Te sad kobilu vodi.

. .još hoće da se Antiloh zakune Posidonom." Reče te Nestora sin junačine kobilu vodeć Odmah je u ruke da Menelaju. .svi vi zbog mene. jer lud nijesi ni vjetrenjast ni prije bio. a presjajni kotao uzme Sam on.. Nego si mnogo ti nastrado. Još dvoušna ostade žara. st. Spomen pogreba jadnog Patrokla. tebi popustiti. Antiloše. pjev. nit' kopljem ćeš gađat ni trčati nogama brzim. . kad počnu oranice stršit: Tako se razblaži tebi. 554-555. jer nećeš ga više Živa med Danajći vidjet.Antilohovu drugaru Noemonu dade Kobilu da je vodi. n'jesu ni koljena sigurna više. a zlatna dva Merion talenta uzme. Četvrti. zakune. 128. o kralju Menelaje. jesam Mnogo mlađi. jer rvat se ti. no tebi. Menelaje. A sad tim ti je mladost prevladala.Homer: Ilijada 585 590 595 600 605 610 615 620 625 Takni ih te se zakuni zemljomičnim bogom. od tebe koji su bolji. a ti i stariji i bolji jesi. apostrofa. pretrpio mnogo I brat ti pa i otac junačina.kao što rosa na usjevu. o starino. ako i jesam Srdit. Jer te već starost teška pritiskuje". st. kojino raste. 18 Besjedu započne s njim i krilate prozbori r'ječi: "Ja ću. da navlaš nijesi ni pr'jevarom kola mi smeo. sinko! Noge mi. Zato se dajem tebi namolit i kobilu tebi Dajem. Besjedu započne s njim i krilate prozbori r'ječi: "Doista pravo si sve i valjano kazao. 378 . da nije Meni nemilo srce u grudima." Razumni na to njemu Antiloh odgovori ovo: "Strpi se. pjev. vidi 4. darovat bih volio tebi Odmah i to. . A ovaj ti dajem onako Dar.Tako mu reče I dar mu u ruke metne. al' pamet je njegova slaba. . dragiću. Samo se čuvaj Drugi put varati ljude. Zato srce tvoje nek posluša: tebi ću dati Kobilu. iz duše Ispasti za dane sve i pred bozima ostati grešnik. što trese Zemljom. srce u grudma. ljuto da nije. pa ako ustražiš štogod Drugo iz mojeg čadora. Peti dar. Po klasovima pada. koji mu je pradjed. Ne bi me mogao brzo Ahejac drugi umirit. Znadeš. nek vide i ovi. koju zadobih. da propadne i on i njegovi konji. koja je moja. koji je tjero. ta ja od tebe. i Ahilej ponese je izmed gledača Te je Nestoru da i reče pristupivši k njemu: "Na i tebi ovo. kakovih ima grehota u čovjeka mlada: Volja je brža u njega." Reče. Ovom se srce Razblaži. o gojenče Zeusov. 18 600. ni pesnicama se nećeš Tući. zaklad nek bude. vidi u 13. a Nestor veseo primi.

. te jedan je upravljo stalno. Enopu sina: Rvanjem dobih Ankeja Pleuronjanina. Mazgu nek tegleću uzme i s njome se vrati u čador. Što me se jednako sjećaš ljubežljiva te na pameti Imaš. kako me valja u argejskom narodu častit. Još je ujarmio nije (ujarmit je vrlo je teško). Šakanje. a sad se nek laćaju mlađi Takvih posala. st. 379 . Zato i dobiše oni od sviju najveće dare. tj." Reče. Tako mu reče. a ni Epejac. Ko na Buprasijskom polju od Epejaca kad bješe Pokopan kralj Amarinkej. Onda se uspravi on i Argejcima besjedu rekne: "Atrejev sine ti i ahejski vi nazuvčari. a Ifikla. Dvojici najboljih rec'mo junaka. . Tegleću uhvati mazgu i ove progovori r'ječi: "Neka ovamo dođe tko želi odn'jeti kondir. a onda ja med junacima bijah na glasu. te Pelejev sin med Danajce guste Otide zahvalu čuvši od Nestora. Pesnicom svladah tad Klitomeda. Oni su bili blizanci. 19 Takav sam bio onda. 371-372. kad obdulje kraljevi sini Metnuše! Onda meni ni jedan Piljanin jednak Ne bješe niti Etolac junačina. što na me Usta. A Polidora tada i Fileja kopljem predobih. A bozi tebi hvalu za ovo obilatu dali!" b. Nego idi i svojeg drugara 20 borbama slavi. Pobjeđeniku kondir za nagradu dvoušni metne. Onda obdulje on za šakanje odredi mučno: Tegleću mazgu sveže šestakinju ondje u krugu. i Danajci svi mu priznadu. i meni se raduje srce. 646. Ej da pomladit se mogu.Homer: Ilijada 630 635 640 645 650 Već mi se ruke s oba sa ramena ne miču brzo. dobra junaka. a ja se pokoriti starosti imam Jadnoj. a bičem je tjerao drugi. neka se dignu I nek se na šake biju za ovo. Neleju sina. trkom natrčah. 651-699. "svojeg drugara". Kojemu od njih Pobjedu dade Apolon. O ponavljanju koje je u ta dva stiha vidi bilješku u 20. 19 20 655 660 665 641-642. Samo me kolima do dva pretekoše Aktoriona Brojem jači od mene i pobjedu zavideć meni. Patrokla. Sin Panopejev Epej u šakanju bolnome vještak.i junak se vr'o i visok podigne odmah. A to veselo primam. pjev. Jedan je upravljo stalno. A pobjeđenik će ovaj odnesti dvoušni kondir. da snagu potpunu imam.

dičim se . što stoji u ognju. tu je Kadmejce Svladao sve). . tj. 380 . Kako se riba pod lelijem Boreja vjetra Na punom haluge žalu praćaka. 21 683-684. obara glavu. Čeljusti počnu im strašno škrgutati..Homer: Ilijada 670 675 680 685 690 695 Mazgu Ahejac. Pobjeđeniku ženu u poslima mnogima vještu Odredi (svi je vrijednu cijeniše goveda četir'). Da ga iznesu odavde."remenje" oko šaka. ni jedan neće odvesti Mene u šakanju svladav. pokazujuć je Argejcem: Veliki tronog. i tako će doista biti: Naskroz ću kožu prolomit i kosti ću smrviti njemu. i odmah mu koljena b'jela Klecnu.Eurijal. ali tako da prsti budu slobodni. šake su se remenjem obavezivale da udarci budu što jači. iz svih im uda Tečaše znoj. mislim. I to za rvanje mučno. noge se njemu Vuku i gustu krv izbacuje. dok je pogledo. i oni umuče svi i zašute. 22 685. 700-739. Tad njegovu sinu pomagat Diomed Kopljanik slavni stane i hrabrit ga želeć mu vrlo Pobjedu. pregačama. "opasav se". kad udaren bude. Sada ću kazati nešto. Rvanje. od mojih svladana ruku. oko njega su gledači."okrug" je mjesto određeno za borce. u boju slabiji što sam? Ta baš u svakom djelu i ne možeš biti vještakom. a val je crni Pokrije: tako se praćnu i onaj. Koji Mekisteju sin. u čemu sam . Neka ga ukopnici u skupu čekaju ovdje. tako i u st. a kralju Talaju unuk Bješe (Mekistej je taj u Tebu došao jednoć. te onaj Ne mogne stajati dulje. na pogreb. "opreg" oko slabina da ih štiti. c. 710." Tako im reče. Ili zar dosta nije. Opasav 22 se u sredinu okruga stanu Obadva onda ruke i jedan i drugi dignu Žilave pa se zalete. u obraz lupi. a Epej najednoć skočivši divni Onoga.prvi. Najprije metne na njega opreg 21 i zatim Od kože tornoga vola poizrezano mu dade Remenje. zatim odu i dvoušni kondir donesu. Al' ga junačina digne i uspravi Epej. 700 705 I treću obdulju onda Ahilej odredi odmah. drugari Pristupe pa ga kroz krug povedu. Omamljena ga druzi povedu i med sobom njega Posade. Kada je umro Edip. . Samo mu ustane jedan bogoliki junak . tko drugoga svlada (Med sobom svi ga vrijedna cijeniše goveda dvanest). zapletu se teške im ruke.

i znoj ih obojicu oblije vlažni. koji se tako hvataju jedan drugoga da izlazi oblik preokrenutoga V. Razglobi. 381 . Jedan drugoga hvati za laktove žilavim rukam'. Trećom bi skočili oni i opet bi stali se rvat. Oba se opasavši u sredini okruga stanu. . a svojom ljepotom na zemlji bijaše c'jeloj Najljepši. i nađu se oba na zemlji Jedan uz drugog blizu. Zatim ga divni stradalac Odisej dizati stane. Pobjedu oba imate. Ajas mu potkine noge.Homer: Ilijada 710 715 720 725 730 735 Onda se uspravi on i Argejcitna besjedu rekne: "Diž'te se. al' ne mogaše ga dići. Kad dodijavati to nazuvčarom već stane Ahejcem. a oni ga čuju i rado se pokore njemu. Niti je svaliti mogo Odisej ni na tle oborit. 740-797. Kako se hvataju rozi na krovu. Obrišu prah sa sebe i košulje zatim obuku. te ona 23 Stanu grohotat. gdje mu je pregib. Onda veliki sin Telamonov progovori Ajas: "Potomče Zeusov. Malo ga gane sa zemlje. Niti je mogao Ajas.Ajas se sruši nalećke. motrahu svi to i svi se divljahu tome." Reče. i jednake uzevši dare Idite. jer su ga krasno izradili vješti Sidonci. . i drugi da se Ahejci natjecat mogu. Drugi se digne Odisej domišljati lukavstva znalac. Digni me. al' lukavstvo spazi Odisej Te on Ajasa udriv u koljeno. i prašina ih okalja. sine Laertov. Utrkivanje. il' ću te dići. Masnice crvene krvlju obojici. Odisej mu padne Na prsi. Masnice guste se ispnu po rebrima i po ramenma. 740 Odmah darove druge za brzinu metne Ahilej: Hubav srebrni vrč. za ostalo Zeus nek se brine. jer jaki se ne da Odisej. Čvrsto šćepaše ruke silovite leđa. Oba su se borca rukama tako obuhvatili da su glavu i prsi stisnuli o glavu i o prsi jedan drugome. Pjesnik poredi taj položaj s rogovima na krovu u kuća. pobjede vrlo Oni bijahu željni zbog tronoga hubavog onog." Reče i dizat ga stane. 23 711-714. Da se ne diže sam Ahilej i branit im stade: "Nemojte više se trudit i nemojte trti se u zlu.te veliki sin Telamonov digne se Ajas. kojeno slaže Slavan drvodjelja želeć da vjetara sili odole. što do šest mjera u sebi Braše. koji želite u ovoj se borbi ogledat!" Reče. d. a donje tijelo zajedno s nogama jedan od drugoga raskrečili tako da su obojica zajedno u tome položaju bili nalik na preokrenuto slovo V. domišljat Odiseju.

Ko ženi pri prsima štapac Kad krasnopojasnoj stoji. i pokaže znak im Ahilej.Homer: Ilijada 745 750 755 760 765 770 775 780 785 A Feničani njega dovezoše plavetnim morem. a i sam hićaše vrlo. Dođe Odisej. gdje gnoj je Ležao od zaklanih od goveda. Stanu po redu svi.i Ojlejev sin brzonogi digne se Ajas. A zadnju obdulju zatim odnese sebi Antiloh Smijuć se te on ovu Argejcima besjedu rekne: "Nešto ću reći vam. i pobjede željnu Ahejci Klicahu. koja ko mati Za Odisejem pristaje sveđ i pomaže njemu. Vrč taj za obdulju u čast Ahilej stavi drugaru. Pristaše oni u luci i Toasu daše ga na dar. Koje je poklo Ahilej brzonogi u čast Patroklu. a Ajas tad svijetli govedo primi. dok ne bi još obuzet prahom. Gnoja se goveđeg zubi i usta napune onom. Brze mu noge dade i koljena i ruke ozgo. Drugome odredi vola i krupna i pretila salom. 24 382 . onda se Ajas Oklizne. dakle nikakav starac. treći Antiloh. glasnih rikača. . u osnutak poutku vuče. A po talenta zlatnog junaku zadnjemu metne. Za njim Odisej se digne domišljati. A sin Ijesonov Eunej Patroklu vitezu vrč taj Za sina Prijamova Likona ucjenu dade. njega pretekav I vrč uzme. u svojem Srcu se pomoli tada Odisej divni Ateni: "Čuj me. Antiloh ovo govori u šali i šaleći se pretjeruje: Odisej je posljednje godine trojanskoga rata mogao biti čovjek od kakvih 40 godina. o boginjo. hrabrahu ga. Onda se uspravi on i Argejcima besjedu rekne: "Diž'te se. Nestorov sin. brzo preteče One Ojlejev sin. a ona vješto veoma Rukama privlači njeg. ni 10 godina kasnije nije on još bio star. Protegnut bješe im put od ograde. Toga tornoga vola držeći rukama za rog I gnoj pljujuć iz usta Argejcima prozbori r'ječi: "Jao! boginja me je oborila. Dahom je divni Odisej obastiro Ajasu glavu Jednako brzo trčeći. I kad već k obdulji htješe doletjeti. Odisej divni za njime Stizaše blizu veoma. Kada već trkalištu na kraju bjehu. dok je bježo. .Atena ga sruši. i Palada ču ga Atena. 24 788-792. i svi se nasmiju njemu tad slatko. druzi. divni stradalac. od sviju mladića što trčaše brže. Blizu prsi ga ima: Odisej tako je blizu Trčo i u stope stupo. Koji nogama hitrim od sviju najbrži bude. iako znadete sami: Besmrtni bozi časte i sada starije ljude. dođi pomoćnicom nogama mojim!" Takvu molitvu reče. koji želite u ovoj se borbi ogledat!" Reče." Tako im reče.

Onda se uspravi on i Argejcima besjedu rekne: "Dvojici najboljih sada junaka rec'mo. 25 793. 215-216. A kad se jedan drugom nablizu primaknu oni. I nek se ogledaju sad jedan s drugim za ovo. nek na se Oružje metnu i mjed nek uzmu. nek jednaku obdulju uzmu. te su riječi prenesene iz 3. e. Diomed za njime se digne Kada već njih dva budu u oružju sa obje strane." 26 Reče. od pređašnjih potječe ljudi. 800 805 810 815 820 825 kako vidimo iz 8. I sin Tidejev jaki. Ali za Ajasa tad se pobojavši Danajci viknu. a onaj veseo primi. i teško se s njime Osim Ahileju drugim Argejcima svim utrkivat. 27 815 "očima gledajuć strašno". Ljudi ga vele stara. Još ćemo krasnom ih gozbom podvoriti tad u čadoru. zaludna biti." Reče i u ruke da mu. držeća. pjevanja Odiseje gdje Odisej u bojnim igrama ne ustupa mladićima. 25 Onda će njemu riječ Ahilej prihvatit ovu: "Ta ti pohvala neće. Triput zatrče se. O toj obećanoj gozbi nema dalje nigdje ni riječi. 26 810. 798-825. A sin Tidejev njega oštricem sjajnoga koplja Iznad velikog štita pogoditi gledaše u vrat.i veliki sin Telamonov digne se Ajas. Onda u sredinu zađu obojica želeć se borit Očima gledajuć strašno 27 . pjev. Nego ću jošte ti dodat polovinu talenta zlatnog.Homer: Ilijada 790 795 Ajas je stariji malo od mene. Vitez Ahilej mač Diomedu veliki dade. Koji drugome prije nas'ječe tijelo krasno Te mu i crnu krv i utrobu zahvati mjeđu. pjev. ali bez pravog smisla. što ga uzeh Asteropeju: A nek oružje drugo obojica zajedno nose. što svuda jednako krije. 343. Ajas probode štit. . triput izbliza navale oba. jer onoga obrani oklop. što pros'jeca meso. Antiloše. Onda Pelejev sin dugosjeno koplje donese Pa ga u okrug metne i kacigu i štit. Lijepi trački mač. st. "prodiči Peleju sina". . st.sve bješe Oružje skinuo to sa Sarpedona divnog Patroklo. što obdulje dijeli po pravdi. Borba kopljima.Ahejci se u čudu nađu. Neka se prestanu borit.. Ali ne zadre kožu. Tome ću ovaj mač sa srebrnim klincima dati. 383 . vidi 10. . ali Odisej Roda je predašnjega." Reče i prodiči tim brzonogog Peleju sina.. S njim mu i korice dade i remen izreskan krasno.

Proste će sjekire dobit. Onda se uspravi on i Argejcima besjedu reče: "Diž'te se. imat će dosta Gvožđa. Poviču. Za njim se digne jaki božanski junak Leontej. tj. kolut je taj Eetion 28 bacao jaki. Dvosjekle sjekire sve nek uzme i kući nosi. koja su se od stada udaljila. . Digne se Ajas. a svi se Ahejci nasmiju. "svi se Ahejci nasmiju"." Reče. 28 29 384 . 31 850. pjev. "modra gvožda". već davat će kolut. A kolut odvezao u brodu sa drugim blagom. valjda što je Epej nespretno zgrabio i bacio kolut. Eetion. Od mrkokljune lađe izatog katarku digne Ondje daleko na p'jesku i priveže uzicom tankom Nogu grliće plahe o katarku. Ona se vrti i leti nad govedma njegova stada: 30 Tako je on nad okrugom svim prebacio tada. sin Telamonov. a druzi tad Polipeta jakog se dignu I dar kraljevski odmah odnesu u prostranu lađu. te on preleti biljege sviju. A treći Ajas. jer su sjekire posve nove. te su još modrikaste od vatre kad su kovane. baci se njime Žilavom rukom. a za njim Drug Idomenejev usta Merion. Kako daleko bacit govedar batinu znade. str'jeljati u nju Rekne: "Tko pogodi sada na katarki grlicu plahu. 850 855 860 Onda strijelcima modra Ahilej postavi gvožđa: 31 Dvosjeklih sjekira deset i deset jednosjeklih stavi. vidi u 6. Bacanje koluta. Stanu po redu. Pet dok se godina bude okretalo. . i divni Epej. 826-849. bude l' ga trebo.i Teukar se snažni gospodar diže. Al' kad ustrajni ratnik Polipet uhvati kolut. Onda Pelejev sin samotvor gvozdeni kolut Postavi. 850-883." Reče. 29 Aresova tad loza Leontej se kolutom baci. Ždrebove bace u šijem u mjedeni te ih potrešu: 827. koji želite u ovoj se borbi ogledat! Ako i jesu vrlo daleko rodna mu polja. 840. jer pastir ni orač mu neće Gvožđa trebajuć u grad putovat. subojnik vrli. st. jer taj je pobjednik manji.te ustrajni ratnik Polipet digne se onda. Govedar baca batinu za govedima. A tko promaši pticu i uzicu pogodi samo.Homer: Ilijada f. Strijeljanje. Al' je pogubio njega brzonogi divni Ahilej. otac Andromahin. a divni tad Epej pograbi kolut Te ga zavrtjevši baci. 414-416. 830 835 840 845 g. 30 845-846.. sin Telamonov. da ih dotjera natrag.

32 385 . 32 Njima brzonogi divni Ahilej besjedu reče: "Atrejev sine. Ako je po volji tebi. . I koliko si snagom i gađanjem prvi od sviju. znamo.a također iz st. koliko nadilaziš druge. to se vidi iz st.. Ali obori vrat. Bacanje koplja. te posluša njega junacima kralj Agamemnon. Luk Merion brzo iz ruke istrgne Teukru. Kotao vola vrijedan. Odmah daljnometnom bogu obreče tad Apolonu On hekatombu slavnu prvorodnih janjaca zaklat. pod krila po sr'jedi Zgodi te naskroz prođe strijela. A dugosjeno koplje Merionu vitezu dajmo..Homer: Ilijada 865 870 875 880 Teukra zapadne prvog da str'jelja. . a ahejski sinovi ciknu. Ne kaže se izrijekom da Ahilej sada poziva na bacanje koplja (džilitanje). da ga odnese. gdje se kaže da su se digla dva kopljometna junaka. h. gdje Ahilej Agamemnonu priznaje prvenstvo u bacanju koplja. ali da je tako. 885 890 895 Onda Pelejev sin dugosjeno koplje donese. al' gospodu tad Apolonu On hekatombu slavnu prvorodnih janjaca nije Obreko. . a ona se u tle Ispred noge zabode Merionu. daleko odande Padne. I odmah str'jelu Krepko odapne on. Str'jelu je držo u ruci već prije. a ptica onda Htjede na katarku se mrkokljune spustiti lađe. Dvosjeklih sjekira deset Merion uzme. Te ga u okrug metne. 884-888. svezana bijaše ptica. 884-897." Reče. Koplje Ahilej da Merionu.i motrahu svi to i svi se divljahu tome. i odmah Uzica na zemlju padne. 891. dok gađaše Teukar. Uzicu tanku naskroz oštro'rta prereže str'jela. i krila gusta joj klonu. zato mu ne da Apolon pticu pogodit. dok se je vijala tu. al' ja bih želio tako. Brzo iz uda joj život izleti. ispod oblaka. Uz nogu uzicu zgodi. 886. Grlicu plašljivu spazi u visu. Grlica plašljiva tad pod nebesa prhne. iskićen cv'jećem. kopljometna dva se junaka Dignu: Atrejev sin širokovladni kralj Agamemnon I Idomenejev drug Merion subojnik vrli. Pa je. nežežen. a druge U lađe koritaste u svoje Teukar odnese. Al' dar u koritastu ponesi u lađu ovaj.prekrasni dar svoj Da Agamemnon glasniku Taltibiju.

5 10 15 20 25 1 2 24. a sanak Svesilni njega nije osvajo. Na to se bogovi svi privolješe. dana. što je s njime uradio. Ali Ahilej Plakaše sjećajuć se drugara milog. da ga ukrade. 2 Nego ostaše. samo se nije Hera niti Posidon ni sjajnoka Zeusova kćerka. do 38. "sjajnoka Zeusova kćerka". 1. Sad bi nalego na bok a sad bi nauznak lego. Raspe se okrug. patio što je U bitke junačke mnoge i valove ulazeć mučne. 386 . Toga se spominjuć bujne od obraza lijaše suze. kako već sveti im omrznu Ilij I kralj Prijam i narod s Aleksandrovoga grijeha. na večeru mišljahu oni I san mišljahu slatki uživati. Ugledo bi je Ahilej. tj. svaki ka svojoj. Ali i mrtva žaleć junaka Apolon je njemu Od t'jela nagrdu svaku odbijo te ga pokrivo Egidom zlatnom. 26. Atena. 1-30. Misleći. već amo se tamo Vrtio žaleći jakost Patroklovu i vrlu snagu. Ali su gledali njega i žalili blaženi bozi I skoroteču slali oštrovidnog 1 . A sad na lice Ahilej i digao bi se te usto Pa bi lutao sav prenemažuć se uz brijeg morski. da onaj ne oguli njega potežuć.Homer: Ilijada DVADESET ČETVRTO PJEVANJE (Od 30. i oko Patroklova groba Triput bi potego njega. Tako je nagrđivo Ahilej Hektora srdit. Od 30. "oštrovidni skoroteča" je bog Hermija. brzonoge onda bi konje U kola uprego svoja i za kola svezo ostragu Hektora. Mrcvarenje Hektora. do 51. dana) Otkup Hektora. Ničice protegnuta u prahu bi Hektora pušto. te narod ka brzim se lađama onda Rasprša. da ga vuče. Kad bi se nad morem zora zažarila i nad bregovma. počivo bi tad u čadoru.

vi i nemili! Nije l' vam Hektor Klao goveđa stegna i stegna koza bez mane? Sada izbavit njega ni mrtva neće se vama. Ali Hektoru divnom i život uze Ahilej I sad ga za kola veže te vuče ga milom drugaru Okolo groba. 5 54. jamačno ga je netko u potonje vrijeme umetnuo.Homer: Ilijada 30 Boginje uvr'jedi on. 4 I drugi tkogod jošte i milijeg izgubi svoga. bogovi. 3 35 40 45 50 55 387 . Da ga ugleda mati i žena i njegovo čedo.al' bolje ni ljepše s time mu nije. a stida nema (Koji koristi ljudma i koji im i udi mnogo). i tako ove dvije boginje uvrijedio. Hektor je smrtno čeljade i ženu je sisao smrtnu. Afroditi je Paris zato dosudio prvenstvo u ljepoti jer mu je obrekla pribaviti lijepu Helenu ili kako pjesnik kaže "razbludu hudu" (tj. koje su izatoga zamrzile na Troju. njemu u grudma Ne da se srce okrenut. Taj je stih bez smisla. 31-694. mrtvo tijelo Hektorovo koje je sada prah i zemlja." 5 Ljutita njemu Hera bjeloruka besjedu reče: "O srebrnoluki bože. koji se sili i junačkom srcu povodit Daje te na stada ide na ljudska. nego što ovdje Homer kaže. Pohvali onu. . dan. razbludu koja je napokon upropastila Troju). da uhvati ručak: Milost je tako Ahilej izgubio. Ako je Hektor vama s' Ahilejem jednake časti. Samo da na njeg mi se ne rasrdimo junaka. kojom je izjavio da je Afrodita ljepša od Here i od Atene. 39. Roditelj njegov Prijam i narod. "n'jemu nagrđuje zemlju". Presuda se Parisova u potonje vrijeme pričala opširnije i kićenije. Nego Ahileju ljutom ugađati hoćete. Jer u ljutosti svojoj i n'jemu nagrđuje zemlju. 3 2. U kog se pravedna duša ne nahodi. Skupština bogova: Hektor treba da se izruči. Predaja trupla. kojuno sama 29-30. bozi. A Ahilej je porod od boginje. Izgubi rođenog brata il' svojega miloga sina. Ali od plača opet i ridanja prestati znade. Ovo je jedino mjesto u Homera gdje se spominje Parisova presuda. tj. i ćud je već uvježbo divlju Ko lav. kad dođoše k njemu u obor. A. 31-119. 4 45. nek i ta ti besjeda bude. Jer je strpljivo srce sudbina ljudima dala. što hudu dariva razbludu njemu. domovinu Parisovu. Onda će Feb Apolon med besmrtnim bozima reći: "Strašni ste. Kada dvanesta zora izatoga nastane opet. tad bi ga oni Brzo izgorjeli ognjem i časno sahranili njega. vidi na kraju knjige u Tumačenju riječi i imena kod "Afrodita".

" Nebeski oblačnik Zeus odgovori njojzi i reče: "Nemoj se. Zavada traje devet već dana med bozima vječnim 388 . Zeusa gromoglasnog nađu. Ali se prođimo tog. već kakvi su darovi nama. Među gredovitim Imbrom i Samom baš u sredini U more skoči crno. Med njima otac ljudi i bogova besjedu počne: "Ako i žalosna jesi. a vali morski uvijali su se oko njih. Svima i meni. a bogovi svi oko njega Blaženi vječni sjede u skupu. koji je imo Pasti u grudastoj Troji daleko od očinske zemlje. . došla U srcu noseći tugu bez prebola. Nevjero. . navuče Mrki na se prijevjes." Reče. Nikad mi ne bješe oltar bez podjednake bez gozbe. na Olimp si. Jer to i nije moguće učinit. med njima ona Plakaše sudnju sina nezazornog. diž' se. i za njom voda zašumi. a makla joj se Atena. Irida blizu nje brzonoga stane i reče: "Zove te. a pred njom vjetronoga Irida brza Vodeć je. Tetido. jer vazda na darove mišljaše drage. a boginje druge oko nje Pomorske bjehu u skupu i sjeđahu. što žive u Troji." Boginja srebrnih nogu odgovori Tetida njojzi: "Čemu mi veliki bog poručuje onaj? a ići Ja se med besmrtne žacam preko mjere u srcu jadna. tad obje u nebo prhnu. od kojega odjeće nema Crnje. Kad već na obalu dođu. Zeus pun vječne mudrosti. kojega bozi od svega ljubiše srca. Koje se u more spušta o rogu tornoga vola I smrt ribama nosi mesoždernim. zločestih druže. i što mi rekne. Tetida sjedne Ondje uz oca Zeusa.Homer: Ilijada 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 Ja odgojih.među njima ti se. Nego da sada mi tko srebronogu Tetidu zovne. i pođe. Idem. vazda na bogove srditi druge! Jednako nećemo častit obojicu: . othranih i čovjeku dah je za ženu Peleju. Al' ću ti ipak reći.al' je i Hektor Bozima najdraži bio od sviju. zbog čega te ovamo pozvah. nek bi Ahilej Dare od Prijama uzo. Kada mu u pomoć danju i noću dolazi mati. sa formingom gošćaše tada. Svi ste bogovi bili na piru. Irida zaroni tamo u pučinu olovu slična." Boginja uzorita kad tako reče. da se Hektor smjeli ukrade. Da joj besjedu mudru izrečem. na otkupe Hektora dao. izreći mi uzalud neće. Tetidu ona U spilji prostranoj nađe. Tetido. Zlatni u ruke kondir ljeporuka metne joj Hera Te je pozdravi r'ječma. a Tetida vrati ga ispiv. Bez pretiline i vina. znadem je i sam.i Irida javit vjetronoga otiđe odmah. Hero. da ne zna Ahilej.

Veli ti. . Daj ga brže na otkup i mrtvačku ucjenu primi. Nego čujder me brzo. Velikog zaklaše već u čadoru gustorunog ovna. nek nosi mrtvaca. nego i tebi Blizu već stoji smrt i sudbina teška ti stoji. Gospođa majka sjedne uz njega odmah nablizu. dokle ćeš tužit I izjedati srce na postelju niti na hranu Ne misleč? Dobro bi bilo obljubiti kakovu ženu. koji joj obećava da će izručiti Hektora. Tetida dolazi Ahileju. K lađama ahejskim sina nek ide iskupiti milog Dare Ahileju noseć. U vojsku idi brzo veoma i javider sinu. od Zeusa ti glasnica ja sam. Vinuv se Olimpskoj gori niz glavice boginja ode I dođe sinu u čador.tko ucjenu da. gdje Hektora u srcu mahnit Kod lađa srpastih drži i ne da njega otkupit. 120 125 130 135 140 Reče. Tvoje da prijateljstvo i štovanje sačuvam sebi. 120-142.Homer: Ilijada 110 115 Radi Hektora mrtvog i tvojeg gradobije sina. A ja ću k Prijamu poslat junačini Iridu brzu. Zateče ga ona unutra Tužno gdje jeca. neka ukrade Hektora. Oni skoroteču šalju oštrovidnog. trude se svi i ručak gotove sada. čedo oj moje. . Ne bi l' se pobojo mene i Hektora dao na otkup.i Tetida njega srebronoga posluša odmah." Tako su mati i sin u gomili ahejskih lađa Jedno sa drugim mnoge govorili krilate r'ječi." B. 389 ." Odgovarajuć njojzi brzonogi reče Ahilej: "Tako nek bude. Jerbo mi nećeš dugo već živjeti. da ublaži njegovo srce. Rukom ga pogladi i r'ječ izustivši prozbori ovu: "Dokle ćeš jadovat. bozi se srde. bozi se srde. Ako mi Olimpljanin zapov'jeda ozbiljno sam to. a od svih bogova vječnih On se najviše gnjevi. Reci mu. gdje Hektora u srcu mahnit Kod lađa srpastih držiš i njega ne daš otkupit. a mili drugari okolo njega Žure se. al' ja hoću Ahileju slavu da dadem. a od svih bogova vječnih Ja se najviše gnjevim.

a među njima u struku starac Bio se zamoto sav i ogrnuo. Stariji neka ga kakav oglasnik prati. u grad da natrag Vozi onda mrtvaca. Dardanov sine o Prijame. u grad da natrag Vozi onda mrtvaca. Prijamu dođe u dvore te tužnjavu. Što ga je nabaco na se objeručke. A kad te on u čador Ahilejev veće uvede. Irida donosi Prijamu glas o odluci bogova. strah nek te nije. a onom tad koljena poduzme drhat): "Ne boj se. k Ahileju dok ga privede.i Irida vjetronoga otiđe odmah." Reče. Za te se brine on iz daljine i žar tebe. Neka mu ni smrt. kog ubi divni Ahilej. od Zeusa ti glasnica ja sam. A kad ga on u čador Ahilejev veće uvede. i drugi Trojanac nek ne prati njega. da mazge Upravlja i kola s krasnim kotačima. Irido brza. 143-187. Nego dobro ti misleć. nije ni grešnik. Sinovi okolo oca sjedeći u dvorištu ruho Suzama močahu svi. Jer lud nije Ahilej ni nesmotren. Već pribjegara će junak poštedjeti usrdno vrlo. da mazge Upravlja i kola s krasnim kotačima. i drugi Trojanac nek ne prati tebe.Homer: Ilijada C. A tad u sveti Ilij Kronion Iridu slaše: "Idi. Neka ti ni smrt. Sam otiđi. Taj će te voditi dotle. da ublažiš njegovo srce. mnogo na glavi Praha bijaše tome starini. kog ubi divni Ahilej. Jer ćemo pratioca skoroteču boga mu dati. mnogo na vratu. kad se je valjo. Neće te ni sam ubit i drugima svim će zabranit. Veli ti Olimpljanin. Jer ti zloslutna ja ne dolazim ovamo sada. sa olimpskog skini se s'jela I junačini idi u Ilij Prijamu javit. Stariji neka te kakav oglasnik prati. Neće ga ni sam ubit i drugima svim će zabranit. Taj će ga voditi dotle. nije ni grešnik. da ublaži njegovo srce: Sam nek ide. A po dvorima kćeri i snahe jecahu vrlo Sjećajući se mnogih i dobrih onih junaka. ni strah na umu ne bude sada. viku zateče. da Hektora iskupiš divnog Dare Ahileju noseć. k Ahileju dok te privede. Jer će se pratilac bog skoroteča tebi pridružit. Jer lud nije Ahilej ni nesmotren. Što već ležahu duše od argejskih ruku izgubiv. K lađama ahejskim sina nek ide iskupiti milog Dare Ahileju noseć." 145 150 155 160 165 170 175 180 185 390 . ni strah na umu ne bude sada. Već pribjegara će junak poštedjeti usrdno vrlo. . Zeusova k Prijamu stupi oglasnica i r'jeć mu rekne (Tiho izustiv.

A kralj sinovima kola s kotačima krasnim uprezat." Reče. i besjeda neće badava biti. 188-321. Ženu Hekabu k sebi pozove i ovo joj reče: "Nesretnice. od Zeusa sa Olimpa glas mi je došo.. odvratili bismo se više: A sad.mi bismo rekli. Vrač il' kakav svećenik il' žrtava kakav nadgledač. hoću da idem. kojima vladaš? Kako k ahejskim sam otići lađama hoćeš Na oči čovjeku onom. "Trojanke njedara niskih".ne budi meni U kući zloglasna ptica. Laž je . Daleko u sobi ovdje Hektora plačimo sad! Pri rođenju njegova negdje Zaprede uz nit života sudbina sitna. jer nećeš me moći odvratit. blistavila puna. . Po sredini njegovu jetru Mogla bih da zagrizem i izjedam! Tako bi bila Naplata za sina moga. jer strašljiva smako ga nije. . sa koje si prije na glasu Bio med ljudima tuđim i onima. što s' tebi u srcu čini? Jerbo srce mene i duša potiče strašno Onamo k lađama poći u široku ahejsku vojsku. Sam u komoru sađe u svođenu. a. Idem. 122. sinova što je već mnogo Valjanih posmico tebi? U tebe je gvozdeno srce! Ako te okrutni onaj i nevjerni uhvati čovjek Te te očima vidi. da ublažim njegovo srce. Nego za Trojce se on i za Trojanke njedara niskih 6 Borio. da pseta Brzo nahrani on od roditelja daleko Kod tvrdog čovjeka onog. Kola za dvije mazge zapovjedi i koš privezat. pjev. 391 . Nego deder mi reci. vidi 18. Prijam kod Ahileja.Homer: Ilijada D. st. Tako rekavši riječ brzonoga Irida ode. niti je na strah. kamo ti pamet. Da mi je drugi tko od zemaljskih rekao ljudi. na tebe se smilovat neće Nit' će se žacati ubit. na bježanje mislio svoje. Spremanje na put. 188-694. al' umr'jet 190 195 200 205 210 215 220 6 215. gdje boginju čuh i svojim je očima vidjeh. koja je bila Od drva kedrovoga.al' zakuka žena i ove odgovori r'ječi: "Ao. Sina iskupiti milog da k lađama ahejskim idem Dare Ahileju noseć. visoka." Njojzi prihvati riječ starina bogoliki Prijam: "Nemoj me ustavljat.

ni njega Tad ne poštedi starac u dvoru. S jarmom iznesu remen jarmeni devet lakata Dug. Gdje nam pustoše grad dušmani i gdje nam ga ruše. a sada mi nema ni jednog. Prekrasnih poklona otud starina izvadi dvanest. Zlatnih talenata potegnuvši deset iznese I dva tronoga sjajna iznese i četiri kotla. i na izdjeljanu prikopčaju ga na rudu Sprijed na okovu tad i kariku pritisnu čavlom. i oni se maknu Starcu. koji je hito. no očima svojim što vidim. boga med ljudima. Sve te pobi mi Ares. Ostaše lašci. Veliki dar. već dođoste mučiti mene? Nije l' vam dosta. neka me odmah Ahilej smakne. Dobro. s pucem.i oni se vike poboje svojega oca. grdinje vi i sramote! Nemate l' sami Kod kuće tužnjave dosta. . složena prvom i košaru privežu ozgo. sa kola borca. što Kronov je sin udijelio meni Jade. koji u tr'jemu Stajahu. Također prekrasan kondir. grlatog bojća Polita i ponosnog Dija. da na put odemo odmah?" Reče. Hipotoja.porodih u širokoj Troji Vrlo dobrih sinova. . što Tračani dadoše njemu. a ostaše pokori sami. Dejfoba koreć. zločesta djeco i grdila! Ej da mi mrtvi Mjesto Hektora vi kod brodova brzih ležite! Jao prejadnu meni." Reče i zaklopce krasne od kovčega otvori odmah. već željaše vrlo Milog iskupiti sina. Plašteva krasnih toliko. sinovima povikne tada Divnoga Agatona i Helena. Krasna. tjeraše sve i ružno ih psovati stane: "Odlaz'te. Pošto je umr'o on. što najbolje po kolu tući Nogama znadu i janjce i jariće narodu grabit. Pamona. Jer će vas lakše sad Ahejci moći ubijat. Kola za dvije mazge s kotačima krasnim iznesu. toliko i košulja jošte. a u dvore boga Aida Prvo pošao ja. koji se više Činio da je sin božanski nego čovječji. Troila. Toj devetorici vikne starina i ovo im reče: "Žur'te se. 392 . Parisa koreć. i kad se nadovoljim plača. Dvanest jednogubih struka i isto toliko sagova. Zatijem skinu jaram mazgovlji s klinova oni. Koreć Antifona sina.Homer: Ilijada 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 Ako je suđeno meni kod ahejskih brodova brzih. . al' znat ćete sami. kad sina Svoga u ruke primim. a kuke držahu čvrsto. Nećete l' brže mi kola prirediti sada i ovo U njih metnuti sve. Jaram šimširov. te najboljeg sina izgubih." Reče te štapom ljude razagna. bogolikog Mestora nema Niti Hektora.Trojance. kad k njima na poruke dođe. igrači.

i da se smiluje meni. Prijam umije ruke i prihvati krčag od žene. što s Ide kraljuješ. te dvorkinja k njemu priteče Odmah noseći leđen u rukama. . A zatim Ti crnooblačnom Idskom i opet moli se Zeusu. Izmed dušmana kući da dođeš. Drag da Ahileju dođem. 393 . tad privedu pod jaram Prijamu konje. da milostiv bude. Jer dić ruke je Zeusu vrijedno. da spaziš ga očima svojim Te njim ohrabren pođeš k brzokonjikom Argejcem.Homer: Ilijada 275 280 285 290 295 300 305 310 315 Triput sa svake strane omotaju nad pucem remen. iako si željan veoma. neću te slati K lađama argejskima. Kako su velika vrata od riznice visoke kojeg Čovjeka bogataša i zaključana i čvrsta: Takva mu bijahu krila sa jedne i sa druge strane." Tako se pomoli on. Stane se moliti stavši sred dvorišta i liti vino. Stane pred konje i r'ječ izustivši prozbori starcu: "Na. od sviju Što mu je draži ptica i u kog je najveća snaga. koje u hamu Tegle. daj mi. noseći i vrč. S desne traži ga strane. Koje uz izdjeljane starina gojaše jasle. da žrtvuju i pođu tada. Velikom Kronovu sinu." Njojzi odgovori na to starina bogoliki Prijam: "To ću te poslušat sada. Ptića od njega traži glasnika brzog. S desne mi strane daj ga zamotrit. Tako u visokom dvoru uprezati naredi kola Prijam i glasnik njegov . Gromoglasni Zeus-bog glasnika Ne da l' ti. Kad li bolnoga srca k obojici Hekaba stupi Medena vina krčag u ruci noseći desnoj (A bješe krčag zlatan). koji od sviju Tebi je najdraži ptica i u kog je najveća snaga. i premudri čuje ga Zeus-bog. Redom zavežu kraje i pripnu ih pod rtom čavla. o ženo. kad te već tvoje K lađama nagoni srce preko volje moje.obojica pametnih misli. što njega i pjegavcem nazivlju ljudi. što gleda na Troju cijelu. Upregnu zatim mazge krepkonoge. Ptića mi pošlji brzog glasnika. da vodom Ruke mu polije čistom." Reče i dvorkinju starac ključaricu zovne. Na nebo gledaše on i progovori besjedu veleć: "Najveći preslavni Zeuse. K lađama njihovima. neću te ja nagoniti. kako mi veliš. Odmah pošalje orla od sviju valjanijeg ptica. iz krčaga ocu ded Zeusu izlij i moli. Mrkoga lovca. da ohrabren njime Pođem k brzokonjikom Argejcem i k lađama njihnim.Prijam je njih od Mišana dobio nekad Za sjajni dar. Golemu ucjenu tada za Hektora glavu iznesu Te je na izdjeljana gomilati započnu kola.

Homer: Ilijada

320

I njima učini se, da nad gradom desno proletje; Videć ga veseli budu, i svima se razgali srce.

b. Hermija prati Prijama k Ahileju. 322-467.
Na kola glatka Prijam starina žurno se popne, Pa ih iz kapije onda i tr'jema bučnoga pogna. Naprijed kola sa četir' kotača vukle su mazge (Idej ih tjeraše hrabri), a ostrag su stizali konji, Koje je upravljo starac i bičem ih tjerao brzo Kroz grad Ilijski sveti; za njime njegovi dragi Išli su plačući svi, ko u smrt da polazi samu. Kada iz grada oni već sađu te na polje dođu, Onda se vraćati natrag u Ilij stadoše oni, Sini i zetovi svi, a gromoglasni opazi Zeus-bog Na polju dvojicu onu i vidjevši požali starca; Odmah Hermiji on progovori milome sinu: "Hermija, tebi je mnogo od svega drugoga draže S čovjekom se udružit i uslišit, koga te volja. Odlaz' i Prijama daj k širokobokim ahejskim lađam Tako povedi, da iz sve iz vojske danajske nitko Ne smotri, ne vidi njeg, dok k Ahileju ne dođe starac." Reče, - i njega provođač skoroteča posluša odmah Te on za noge onda priveza potplate krasne, Zlatne ambrosijske te, što po vodi i beskrajnoj zemlji Tako nošahu njega, ko vjetar što dušući leti; Uhvati i štap on, što njime zaklapa oči Ljudima, kojima hoće, a druge budi iza sna; Sa tim štapom u ruci skoroteča jaki odleti. Brzo, Helesponta on se i Troje uhvativ, pođe, A na gospodičića po licu bijaše nalik, Koji je najljepše dobi, i brada niče mu prva. Kad se provezoše oni kraj Ilova velikog groba, Ondje ustave mazge i konje, neka u r'jeci Piju. Uto se mrak po zemlji uhvati veće; Onda bacivši oči izbliza Hermiju glasnik Spazi te Prijamu reče i ove mu izusti r'ječi: "Pazi, Dardanov sine, sad uma treba nam bistra, Čovjeka vidim i mislim, obojicu da će nas razdr'jet. Nego bježimo dajmo na konjima ili ga mol'mo Koljena njemu obujmiv, da nama milostiv bude." Reče, - te um se starca pomete, on se poboji Strašno, i njemu se kosa po gipkome naježi t'jelu; On se zapanji tad, al' brzić Hermija k njemu Dođe, prihvati ruku i prozbori pitajuć njega: "Kamo si upravio, o oče, konje i mazge

325

330

335

340

345

350

355

360

394

Homer: Ilijada

365

370

375

380

385

390

395

400

405

U tu ambrosijsku noć 7 , kad spavaju ostali ljudi? Gnjevom Ahejci kipe, a ti ih se bojao nisi? Oni su ljuti tvoji dušmani i blizu su tebi. Da te opazi koji u noći crnoj i brzoj Blago toliko gdje voziš, pri duši kako b' ti bilo? Ni sam nijesi mlad, i ovaj je pratilac prestar, Uzbit da b' čovjeka mogo, što b' na vas udrio prvi. Al' ja neću ti zla učinit i drugog od tebe Odbit ću, jer mi se čini, na oca mi nalik si milog." Njemu odgovori zatim starina bogoliki Prijam: "Sve je nekako tako, o sinko, kako si reko. Nego je neki bog i nada me pružio ruku, Koji je suputnika do mene poslao takva Ljubazna, kakav si ti i uzrastom divan i licem, Pameću mudar si ti i od blažena oca i majke." Njemu skoroteča bog provođač odgovori na to: "Doista pravo si sve i valjano rekao, starče, Nego deder mi kazuj i reci mi istinu pravu: Šalješ li kamo mnoge i vrijedne zaklade svoje K tuđima ljudma, da tamo cijeli ti ostanu oni, Il' svi već ostavljati u strahu stadoste Ilij, Kada je najbolji junak onaki ostao mrtav Sin tvoj, jer u bici on Ahejcima nije ustupo?" Njemu odgovori zatim starina bogoliki Prijam: "Tko si, dobrlkoviću, od kakoga li si mi roda, Koji mi nesretnog sina iskazo si dobro sudbinu?" Njemu skoroteča bog provođač odgovori na to: "Mene, o starče, kušaš, za Hektora divnoga pitaš. U bici, u slavi ljudskoj, veoma često sam njega Vidio očima svojim, i k lađama kad je Argejce Potjero te ih oštrom ubijao mjeđu i sjeko, A mi se čuđasmo stojeć, jer nama zaći u borbu, Na Agamemnona srdit, Ahilej nije dopušto; Njegov sam subojnik ja, na dobro građenoj lađi Došo sam s njim; Mirmidonac po rodu sam, otac se meni Zove Poliktor, obilat je on i starac ko i ti; Šest je sinova u njega, a mene sedmoga ima. Ždrijeb kad bacah, na mene on pade, amo da idem, A sad na polje dođoh od brodova, jerbo će zorom Okolo grada boj Ahejci sjajnooki zavrć; Već im je sjedjeti mučno, te ahejski nikako knezi Ne mogu od boja njih uzdržat, koliko su nagli." Njemu odgovori zatim starina bogoliki Prijam: "Pelejevoga sina Ahileja ako si zbilja Subojnik, onda mi svu pripovjedi istinu sada: Je li sin moj jošte kod brodova, ili je veće
7

363. "u tu ambrosijsku noć", vidi 18. pjev., st. 268.

395

Homer: Ilijada

410

415

420

425

430

435

440

445

450

Ud mu razrezo po ud Ahilej i bacio psima?" Njemu skoroteča bog provođač odgovori na to: "Ptice nam izjele n'jesu, o starče, ni pseta njega, Nego još jednako on u Ahilejevome čadoru Leži uz cinu lađu; već dvanesti dan je, što leži, Ali mu ne truhne koža, i njega ne rastaču crvi, Koji jedu junake, što poginuše u boju. Njega ti neštedice doduše vuče Ahilej Drugu okolo groba, kad divna osvane zora, Al' ne nagrđuje njega; ta ti bi se divio i sam, Kako u rosi leži, na njemu je oprana krvca, Nigdje okaljan nije, i sve se zatvoriše rane, Gdje ih god dobi, jer mjed su na njega izbacili mnogi; 8 Tako ti blaženi bozi za vrloga brinu se sina, Ako već i jest mrtav, jer srcu je njihovu mio." Reče, - te veseo bude starina i odvrati ovo: "Dobro je doista, sinko, i pravo besmrtnim davat Bozima dare, jer nije ni sinak mi - ako ga imah 9 Olimpske bogove nikad u dvoru svom zaboravljo; Zato se sjetiše njega u času također smrtnom. Nego lijepi kondir od mene primider ovaj Te me brani i vodi sa pomoću bogova vječnih, Sve dok ne dođem ja u čador Ahileju divnom." Njemu skoroteča bog provođač odgovori ovo: "Kušaš me, mlađeg od sebe, o starče, al' neću te slušat, Kada mi veliš dare od tebe primit, da ne zna Za to Pelejev sin; u duši se žacam i bojim Uzet mu što, da se zlo ne dogodi poslije meni. Ali tebe ću pratit do Argosa, hoćeš li, slavnog; Usrdno brodit ću s tobom il' pješke vodit ću tebe, Nitko se s tobom neće potući pratilca prezrev." Reče Hermija brzić te na kola, skoči i onda Brzo u ruke bič i uzde uzme te konjma I mazgovima snagu tad udahne u srce velju. Kada lađama dođu do bedema oni i jarka, A to se upravo trude čuvari večeru praveć; Na te čuvare sve skoroteča naspe provođač San te otvori vrata i zasunke odrine odmah, Starca unutra uvede i darove na kolma sjajne. Sinu kad Pelejevu pristupiše već do čadora Visokog, što su ga svom Mirmidonci načinili kralju Jelovo odrezav drvo, a ozgo pokriše čador Rogozom punim dlake na livadi ga nakosiv; Oko čadora dvor načiniše veliki kralju Gustim ga koljem ogradiv; a zasovnica na vratma
8 9

421. Da su Hektora (već mrtva) ranili mnogi Ahejci, to se vidi iz 22. pjev., st. 371-375. 426. "ako ga imah", vidi 3. pjev., st. 180. i 11. pjev., st. 762.

396

Homer: Ilijada

455

460

465

Jelova bješe, što tri su Ahejca je turala silom, Tri su druga Ahejca sa vrata zasunku velju Odrivavali tu, a Ahilej bi rino je i sam, Onda Hermija brzić starini otvori vrata I uveze brzom Ahileju darove slavne, S kola na zemlju skoči i ovu besjedu reče: "Starče, besmrtni bog sa Olimpa k tebi sam došo Hermija, jer me je tebi za pratilca poslao Otac. A sad ja ću se vratit i Pelejevome sinu Neću na oči stupit, jer to bi zamjera bila, Smrtnike ljude bog da besmrtni miluje tako. A ti Ahileju ušav obujmi koljena njemu, Moli ga, tako mu majke ljepokose, tako mu oca, Tako mu sina 10 , da time u njemu okreneš srce."

c. Prijam kod Ahileja. 468-676.
Tako rekavši bog na široki vrati se Olimp Hermija, a s kola Prijam starina na zemlju skoči, Ideja ostavi ondje, te Idej ostane konje I mazgove pritežuć. Tad starac pođe k čadoru, Ljubimac Zeusov Ahilej gdje sjeđaše; njega unutra Nađe, a druzi daleko od njega sjede; junaka Dva se usopila služeć: Automedon vitez i Alkim Od roda Aresova. Ahilej je upravo presto Jesti i piti, i sto je pred njime stajao jošte. Uniđe veliki Prijam, a oni i ne spaze njega; Obujmi koljena starac Ahileju, poljubi ruke Njegove ljudomorne, - sinova mu ubiše mnogo. Kao što kada grozna Grehota čovjeka stisne, 11 Koji na domu ubiv junaka u drugi narod K bogatom čovjeku dođe 12 , i čude se, koji ga vide: Tako se začudi divni Ahilej Prijama spaziv, Svi se začude drugi i jedan pogleda drugog. Njega moleći Prijam bogoliki besjedu reče: "Sjeti se oca svoga, Ahileju bozima slični, Starca, kako sam i ja, na pragu starosti hude. Njega susjedi valj'da, što žive okolo njega, Taru, a nikoga nema, da ukletvu, nevolju skine; Ali opet kad čuje za tebe živa, u duši Svojoj se raduje on i u sve dane se nada
467. "tako mu sina", Neoptolema; vidi 19. pjev., st. 326-327. 480. O Grehoti vidi u bilješki 9. pjev., st. 503-504. 12 482. "k bogatom čovjeku dođe" kao pribjegar da se kod njega zakloni od rodbine ubijenoga koji ga goni; vidi 16. pjev., st. 573-574.
10 11

470

475

480

485

490

397

Homer: Ilijada

495

500

505

510

515

520

525

530

Miloga ugledat sina, od Troje kada mu dođe. Al' ja prejadan jesam: porodih u širokoj Troji Vrlo dobrih sinova, a sada mi nema ni jednog. Ja sam ih imo pedeset, kad ahejski dođoše sini; Jedna ih utroba sama devetnaest porodi meni, Druge mi sinove žene u dvorima rađahu mojim. 13 Mnogima nalet je Ares razglobio koljena 14 njima, A kog jedinog imah, te branjaše i grad nam i nas, Tog ti nedavno ubi, kad branjaše svoju domaju, Hektora. K lađama zato i dolazim ahejskim sada Njega otkupit od tebe i ucjenu nosim golemu. A ti se bogova boj, Ahileju, smiluj se na me Oca se sjetivši svoga, - od njega jadniji ja sam, Koji podnesoh, što nije pozemljar ni jedan, te pružih Ruku k ustima onom junaku, što sina mi ubi." 15 Reče te pobu di žudnju u njemu, za ocem da plače. Za ruku starca uzev Ahilej malo ga rine. Od njih se dvojice jedan ljudomore Hektora sjeti I tužno plakaše savit Ahileju pred noge divnom, A svog sad plakaše oca Ahilej, a sad Patrokla Plakaše, te plač njihov po čitavu stane čadoru. A kad se jauka već Ahilej nadovolji divni, Te mu plakanja želja iz udova, iz srca ode, Sa svog digne se stoca i podigne za ruku starca Glavu mu sijedu žaleć i sijedu njegovu bradu, Besjedu započne s njim i krilate prozbori r'ječi: "Jadniče, doista zla si pretrpio mnogo u duši! Kako se usudi sam ka ahejskim lađama doći Na oči čovjeku onom, sinova što je već mnogo Valjanih posmico tebi? u tebe je gvozdeno srce! Nego na stolac se deder posadi, i u srcu jade Pustimo neka se smire, iako žalosni jesmo, Jer strahoviti plač pomoći nam neće baš ništa. Tako već besmrtni bozi odrediše ljudima jadnim, Neka žive u tuzi, a bez briga oni su sami. 16 Dvije bo bačve leže u Zeusovu domu, - iz jedne Darove daje zle, a iz druge darove dobre. Kome gromovni Zeus iz obiju bačava sm'ješa, Taj će sada na zlo, a sada na dobro naići; Kome nevolje dade, u ruglo vrgne ga Zeus-bog, Te tog po zemlji divnoj gladotinja progoni huda; Luta, a bogovi njega ne časte ni ljudi smrtni.
495-497. vidi bilješku u 6. pjev., st. 244-247. 498. "razglobio koljena", vidi 4. pjev., st. 469. 15 506. Prijam pruža ruku k ustima Ahilejevim ponizno ga moleći; inače u takvu događaju molitelj hvata za podbradak onoga koga moli; vidi 1. pjev., st. 501. i 10. pjev., st. 454. 16 525-526. Misao koja se ovdje izriče dosta je nalik na onu u 17. pjev., st. 446-447.
13 14

398

Homer: Ilijada

535

540

545

550

555

560

565

570

575

Tako i Peleju bozi od poroda darove sjajne Dadoše; nekad bo bješe na glasu med ljudima svima Blagom i obiljem on, Mirmidoncima bijaše vladar; Ako je i bio smrtan, al' boginju daše mu ženu; Ali i njemu je zla udijelio bog, te u domu Nije se rodilo njemu sinova, da vladaju jednoć, Nego porodi jednog kratkovječna sina; ne dvorim Njeg u starosti mu ja, jer od doma vrlo daleko Sjedim pod Trojom tebe i tvoju cvijeleći djecu. Čujemo, starče, i za te, da s' bio nekada sretan; Dokle obuzima Lezb, sijelo Makara, gore, Dokle Helespont ide neizmjerni, Frigija ozgo, Tim si vladao, vele, sinovima dičan i blagom. A kad ti nebeski bozi sad ovu dadoše b'jedu, Oko zidova ti bitke i ljudska krvoprolića Jednako traju, al' trpi, bez prestanka ne plač' u duši, Jer si pomoći nećeš za valjanim tugujuć sinom Nit' ćeš ga dići, već zlo bi dogodit se moglo i tebi." Njemu odgovori zatim starina bogoliki Prijam: "Ne sjedaj mene na stolac, o gojenče Zeusov, dok Hektor Još u čadoru leži nesahranjen, već daj otkupit Brže, da oč'ma ga vidim, i ucjenu primi od mene Mnogu, koju ti nosim. Naslađuj se njome i u kraj Vrati se očinski svoj, u životu kada si mene Pustio mojem da gledam još i dulje svjetlost sunčanu." Njega pogleda mrko Ahilej brzonogi veleć: "Nemoj me dražiti, starče, ta i sam sam nakan ti divnog 17 Hektora dati na otkup; od Zeusš je glasnica došla Mati mi, koja me rodi, starine morskoga kćerka, 18 Pa i za tebe znadem, o Prijame, ne možeš tajit, Da te je k lađama brzim od bogova doveo neki, Jer se usudio ne bi ni čovjek u naponu, snazi U vojsku doći, jer ne bi stražare minuti mogo, Niti bi zasunaka od vrata odrivo lako. Zato mi nemoj sad uzbunjivati tugama srce, Da te u svom čadoru ne usmrtim, ako i jesi Sada pribjegar moj, da Zeusov ne prestupim nalog." Reče, - i njega se starac poboji te posluša r'ječi, 19 A sin Pelejev tad iz čadora poskoči ko lav, Ne skoči sam, već i dva drugara pođu za njime: Vitez Automedon jedno i Alkim drugo; - Ahilej Iza Patrokla mrtvog od sviju ih voljaše druga; Od kola oni mazgove i konje stanu otprezat,
17 559-560. Ahilej je malo srdit (mi bismo danas rekli: nervozan) što je Prijam tako navalio da mu se odmah preda tijelo Hektorovo, pa neće ni da sjedne, kako mu je Ahilej rekao u st. 522. 18 562. Starina morski je Nerej; vidi 1. pjev., st. 358. 19 571. "posluša r'ječi", tj. umiri se i sjedne.

399

Homer: Ilijada

580

585

590

595

600

605

610

615

620

Starčeva oni glasnika, vikača uvedu i onda Posade njega na stolac, za Hektora ucjenu silnu Iz kola s naplacima sa krasnima uzimat stanu; Ostave tkanine dvije i košulju sašitu krasno, Time nek ogrne mrca i dade ga voziti kući. Robinje zovne Ahilej te oprat im, namazat reče Mrca i na stranu metnut, da Prijam ne vidi sina; U srcu žalosno možda uzdržati mogao ne bi Gnjeva opaziv sina, Ahileju srce bi dirno, Te bi ga ubio on, i Zeusov prestupio nalog. Kada već robinje mrca okupaju, namažu uljem, Onda ga tkaninom krasnom i košuljom ogrnu one; Sam ga Ahilej digne, na nosila tada ga metne, Na kola izdjeljana drugari metnu ga zatim. Onda zajeca on i drugara po imenu zovne: "Nemoj se na me ti, o Patroklo, srdit, kad doznaš U Aidovu domu, da Hektora divnoga mitom Ocu na otkup dah, kad mi dade ucjenu krasnu; I to ću s tobom ja podijeliti, kako i valja." 20 Reče i opet pođe u čador divni Ahilej, Sjedne na umjetni stolac, sa kojega ustao bješe, Sjedne uz drugi zid i Prijamu besjedu reče: "Sin ti je, starče, dan na otkupe, kako si reko; On ti na nosilima leži, i kada osvane zora, Vozeći vidjet ćeš njega, a sada se večere sjet'mo! Ta i Nioba nekad ljepokosa sjeti se jela, Kojoj je dvanestoro u domu umrlo djece, Šest joj je umrlo kćeri i mladih šest joj sinova; Sine joj srebrnom str'jelom Apolon na nju se ljuteć Ubi, streljačica pak Artemida ubi joj kćeri, Jer s ljepoobraznom Letom jednačit se Nioba stala Veleć, da Leta dvoje, a ona da porodi mnogo Djece; al' njenu je svu poubijalo i dvoje ono. Devet su ležali dana u svojoj krvi, a nije Imo pokopat ih tko, kad Kronion u kamen narod Pretvori; deseti dan ih sahraniše nebeski bozi. Pošto se naplaka plača, i Nioba sjeti se hrane. A sad je ona negdje na hridi na samotnom brdu Sipilskom, gdjeno vele da noćišta nimfe imadu, Oko Ahelojske kad se rijeke naigraše veće; Tamo je Nioba kamen i trpi od bogova jade. Nego, o starče divni, da i mi se sjetimo sada Hrane. A onda, kad sina već jednom uvezeš u Ilij, Moći ćeš plakati za njim, jer mnogih je suza vrijedan." Reče i skoči Ahilej te zakolje preb'jelu ovcu, A njom se zabave druzi po redu i gulit je stanu;
20

595. tj. dio ću spaliti u ime mrtvačke žrtve.

400

Homer: Ilijada

625

630

635

640

645

650

655

660

665

670

Nasitno razrežu vješto i nataknu zatim na ražnje, Pomnjivo sve ispeku i onda s ražnjeva skinu. Uzme Automedon hljeb i iz košara krasnih ga stane On po stolu dijelit, Ahilej pazl'jeli meso. Rukama posegnu tada za gotovim jelima oni; I kad namire već za pićem i za jelom žudnju, Prijam se Dardanov sin Ahileju diviti stane, Kakav li je i kolik, jer bješe na bogove nalik; A sinu Dardanovu Ahilej se divio brzi Pogled mu plemenit motreć i besjedu njegovu čujuć. Kad se nadovolje oba sve jedan drugoga motreć, Prvi prihvati riječ starina bogoliki Prijam: "Brže me kamo povali, o gojenče Zeusov, da sada Nas se nadovoljimo obojica počinka šlatkog, Jer se pod kapcima meni još n'jesu zatvorile oči Odonda, otkad mi sin pod rukama poginu tvojim, Nego jednako ječim i trpim bezbrojne jade, Otkad se valjam po prahu u ogradi dvorišta moga. A sad okusih jela i u grlo žarkastog vina Sada spustih, a sve do sada ne okusih ništa." Robinjama Ahilej i druzima svojima reče, Postelju sad pod tr'jemom nek postave, jastuke l'jepe Neka porfirne metnu, odozgo nek prostirke prostru, Runjave struke nek stave, da imaju čim se ogrnut. Robinje iz sobe pođu, - u rukama luči im bjehu, I brzo nastru one i dvije im postelje spreme. Tad se sa starcem šaleć progovori brzi Ahilej: "Vani se, starče dragi, izvali, da te svjetovač Ne vidi ahejski koji, ta oni vazda kod mene Sjedeć vijećaju svoja vijeća, kako je pravo. Od njih da koji te vidi u noći crnoj i brzoj, Mogo bi reći to Agamemnonu, ljudi pastiru, Te bi se predaja mrca odgoditi na dulje mogla. Nego deder mi kazuj i reci mi istinu pravu: Koliko dana misliš pokapati Hektora divnog, Dotle da ni sam ne vojujem ja i da narodu ne dam." Njemu odgovori zatim starina bogoliki Prijam: "Ako mi hoćeš dati, da Hektora sahranim divnog, Djelom ćeš time meni ugoditi, Pelejev sine. Kako smo stisnuti, znadeš, u gradu, daleko je šuma Da dovezemo drva, a Trojći vrlo se boje. Mi bismo devet dana u sobama tužili za njim, Deseti dan bismo njega sahranili, gostili narod, A grob jedanesti dan načinili bismo njemu, A dan bi dvanesti zašli u borbu, ako bit mora." Njemu odgovori na to brzonogi divni Ahilej: "Tako će biti, starče o Prijame, kako si reko, Toliko dana ću borbu, koliko veliš, odgađat."

401

stisne mu prijazno ruku. Koji je prepun virova. 671-672. A kad već dođu k brodu na r'jeci ljepotekoj Ksantu. da sazna Atrejev sin Agamemnon za tebe i svi Ahejci. izvesti Kako će od lađa starca i prevarit jake stražare." 22 Reče. 677-694. tj. Sina si miloga već iskupio i mnogo dao. obojica pametnih misli. A ljepoobrazna uza nj Briseida također legne. Mazge pak vožahu mrca. a Zeus ga besmrtni rodi. 40. kada mi spavaš Među dušmanima još. dan. da si ovdje u ahejskom taboru. Dolazak trupla. A. Povratak s Hektorovim tijelom. Čelo glave mu stane i ovu triu besjedu reče: "Starče. zlatici slična Afroditi. na Pergam uzašavši zamotri ona Na kolma oca i s njim glasnika. Hermija mazge i konje upregne njima. jer u duši je on promišljo. 21 22 402 . i nitko ih drugi od ljudi Ne spazi niti od žena. 21 Onda spavati ondje u tr'jemu kućnome legnu Prijam i glasnik njegov. u kojih su pojasi krasni.Homer: Ilijada 675 Reče i desnicu ruku nad člankom Prijamu starcu Hvati Ahilej. Kroz vojsku potjera brzo. Ahilej kada te pušti. Onda se Hermija opet na široki povrati Olimp. Ali bi sinovi tvoji. Ostali bogovi već i junaci konjici spahu Čitavu noć. nije ti zlo na umu. što viče po gradu.i starac se tada poboji te oglasnika Probudi. dali Ucjenu triput toliku za tebe živa. i san ih savladao bijaše ljupki. 687-688. da s' ne bi u duši bojao ništa. Ali Hermiju boga brzića nije obuzet Mogao san. Oplakivanje Hektora 695-775. u domu što ostaše. "da sazna za tebe". i nitko ih spazio nije. 695-718. 695 700 Zora u šafran-plaštu po zemlji se čitavoj prospe. d. A Ahilej zaspi u složenu dobro čadoru. . Nego ih ugleda samo Kasandra. 680 685 690 3. tj. Njih dva tjerahu u grad sve ječeć i kukajuć konje.

Hekabin. Pratiti ti. Što se ovdje jadna Andromaha boji da bi se moglo njezinu sinu Astijanaksu dogoditi. Ako se ikada njemu veseliste. pjevače postave uza nj Tužnjave započinjače. i naricahu pjevači Tužaljku plačnu. a narod ih opkoli plačuć. 24 735-736. 61-62. što brata mu nekada Hektor 23 Ubi il' oca il' sina." Reče. vidi 19. a ti si Branio grad nam i djecu spasavao ludu i žene Čestite. . . S onim. te vuku ga mazge. 24 737-738. jer se bojao da bi Hektorov sin mogao nekad osvetiti na njemu smrt svoga oca. dijete moje.Homer: Ilijada 705 710 715 Mrca na nosilma spazi gdje leži. pjev. 23 403 . jer premnogi zube Ahejci S golemom složiše zemljom pod rukom Hektora divnog. to mu se po kasnijem grčkom pričanju i dogodilo kad su Grci osvojili Troju: bacio ga je s kule Ahilejev sin Neoptolem. Od njih Andromaha prva bjeloruka tužnjavu počne Držeć u rukama svojim ljudomore Hektora glavu: "Mlad sa života si pošo. Čovjek ni žena. kad se iz borbe Vraćao živ na veselje i narodu i gradu svemu. One će brzo u dubokim lađama otić I među njima ja. ridali za njim. B. Glavu njegovu držeć. Da im iz kola nije ovako rekao starac: "Pustite mazge mi proći. kada kući dovezem Hektora mrtvog. kod vrata se sastanu oni.. da ondje nedostojne posiove radiš Robujuć tvrdome kom gospodaru. "zube složiše"." Reče. što vožaše mrca. Čitav bi oni dan do zalaska samog sunčanog Plakali Hektora mrtvog pred vratima. jer bol je goropadan sve ih savlado. Koje smo nesretno mi porodili.te oni se rastupe svi i propuste kola. sa vrha prije će ovaj Srušit se grad. st. a mene ćeš. na odar Metnu ga provrtani. Zakuka ona. 719-775.te ne htjede nitko u gradu ostati tada. Hektor na odru i plač Andromahin. Prve se čupati stanu za njime gospođa majka I mila žena skočiv ka kolima s točkovma krasnim. i vika po čitavom stane je gradu: "Trojci i Trojanke. a onda se nasitit plača Možete. pođ'te i Hektora vidite divnog. jer tebe čuvara mu nesta. Helenin. a žene iza njih jecati stanu. 720 725 730 735 Kad već u dvorove slavne uvezu mrtvaca. a da će ono Doći do napona ne mnim. il' će te koji Za ruku uzet Ahejac i s kule u smrt te jadnu Baciti srdeći se. o mužu! Udovicu mene U kući ostavljaš ti: a dijete nam ludo je jošte.

a žene jecahu za njom.svekar ko otac blag mi je vazda -. koji se puši.. Al' kad iz tebe je život dugo'rtom uzeo mjeđu. st. i bozima bio si mio. Hektore. pjev. A sad mi rosan i svjež u dvorima. mojemu srcu od sviju draži sinova. kad kojega uhvati od njih. Onda tužnjavu tužnu među njima Hekaba počne: "Hektore. 27 Kako otiđoh odande i ostavih svoju domaju. tj. pjev. po danu. Samo ovdje kaže Homer da je između otmice Helene i između početka trojanskog rata prošlo deset godina. Druge je sinove moje.Homer: Ilijada 740 745 750 755 760 765 770 775 Blag bo ti ne bješe otac u boju pogubnom. dok je mogla krenuti put Troje. Preko trepetljivog mora prodavao brzi Ahilej Ili na Samos il' Imbros i Lemnos. 428. 764. Zato i ridaju sada za njime ljudi po gradu. Jer sad nitko mi više u Troji širokoj nije Blag ni prijatelj dobar. sinko. koji je mene Doveo nekad u Troju. i svatko se zgraža od mene. al' onog ni tako probudio nije. . Oko groba je druga Patrokla. vidi 6." 25 Tako plačući reče i tužnjavu pobudi dugu. 25 26 404 . Roditeljma si plač neizrečen zado i tugu. Onome sličan si sad. ležiš. Vidi se dakle da je broj 10 za rečena tri odsjeka vremena uzet simetrije radi. Karat me dao nijesi. Helena dakle žali što se dala odvesti od Parisa (Aleksandra). srebrnoluki koga Apolon K njemu pristupajuć ubi strijelama blagima svojim. st. Onda Helena treća među njima tužnjavu počne: "Hektore.. da bih se vazda Sjećala nje.ej da budem umrla prvo! 26 Ta evo već je meni i dvadeset godina sada. 356. zaova koja Ili svekrva . tako su dugo braća Menelaj i Agamemnon kupili vojsku. Djever il' jetrva koja krasnohaljka." 759. Muž je bogoliki moj Aleksandro. Dok si mi živio ti. i vojska je tako dugo spremala oružje i lađe. vidi 2. Iza toga je prošlo deset godina dok je Troja osvojena i razorena. već vazda si branio mene Svojom prijaznom ćudi i r'ječima prijaznim svojim. 27 765. "ej da budem umrla prvo!". Tebe potezo. po noći roneći suze. Ali se brinjahu za te u času također smrtnom. kog ti mu ubi. a poslije toga se Odisej deset godina potucao po svijetu dok se vratio kući. Ali od tebe zle i pogrdne besjede ne čuh." Tako plačući reče. mojemu srcu od sviju draži djevera. Hektore! A ja tužit i jadovat najvećma imam. Nego kad bi me tko u dvorima karao drugi. Jer mi umiruć n'jesi sa odra pružio ruke Nit' si mi mudru riječ izustio. Zato i tebe plačem i sebe jadnicu tužna.

Spaljivanje. 780 785 5. dok dvanesta ne dođe zora.Homer: Ilijada 4. U jamu iskopanu položiše njega i ozgo Kamenja velikog gusto naslagaše. koliko dosegnu silovita vatra. Najprije žarkastim vinom ugasiše lomaču oni Svu. Kad se saberu već i na iskupu kada se nađu. ništa se bojat Zasjede argejske guste sad ne treba. dan. Lomača. I kosti. Tad ljudima Prijam starina besjedu reče: "U grad vozite drva. Tako plačući reče. Da nazuvčari ne bi Ahejci navalili prije. jer je Ahilej Šaljuć me od crnih lađa ovako rekao meni: Prije pakostit' neće. Tako slavljahu oni konjokrote Hektora daću. u kovčeg metnuše zlatni. 776-787. 788-804. A kad nasuše hum. 41-50. o Trojci. A kad vidjelo sv'jeta već deseta osvanu zora. Onda roneći suze iznesu Hektora smjelog Na vrh lomače metnu mrtvaca i zapale vatru. Onda se probudi narod pred lomačom Hektora dičnog. pošto ih skupe. tad vraćat se uzmu i onda L'jepo se sakupe svi i gozbom se gošćahu slavnom Svi u dvorima Zeusu gojenca Prijama kralja. te mazge i konje upregnu oni U kola pa se brzo pred Trojom kupiti stanu. 51. bujne im suze niz obraze padahu svima. Zatim Trojanci Grobni nasuše hum i metnuše svuda stražare. a zatim Braća i drugovi uzmu sakupljati bijele kosti Ridajuć. Porfirnim pokrovcima i tankim pokriše kovčeg. 790 795 800 405 . i bezbrojni ječaše narod Za njom. A kad ranoranka zora ružoprsta osvanu veće." Tako im reče. dan. Nasipanje grobnog huma. Devet su dana drva dovozili golemu silu.

vidi Argejci. on je doveo u lađama čete s otoka Salamine. Ahejci je upravo ime jednoga plemena grčkoga. ali je natuknut u 22. st. pa dođe nezvana i baci među boginje zlatnu jabuku s natpisom "najljepšoj". a Afrodita najljepšu ženu. kralj Mirmidonaca. Ali koliko je god Ahilej žestok i neobuzdan u svojim strastima. pjevanja izriče on veliku pohvalu i priznanje Agamemnonovu junaštvu i tim dokazuje. Helenu. Paris se privoli Afroditi i dosudi njoj jabuku. kako se dao suzama i molbama starca Prijama umekšati. mnogo manji od Ajasa. Danajci. Ahilej. boginje svađe). 29. tako im je mrzak i ovaj bog i žena mu Persefoneja. sam se taj događaj ne opijeva u Ilijadi. to ime imaju dva ahejska junaka pod Trojom. st. da su na svadbu Peleja i Tetide (roditelja Ahilejevih) bili pozvani svi bogovi i boginje osim Eride (tj. brat Menelajev. Agamemnon je sin Atrejev. Troju. sin mu je Orest. pjev. da odu k mladome pastiru. žena je Hefestova.druga je srdžba na Hektora. Nato se Hera i Atena vrlo rasrde ne samo na Parisa. bio je veliki junak. pjevanju vidimo Ahileja. Ifijanasa (vidi u 9. zato se ova rasrdi. Parisu. kćeri Hrisotemida. prvi junak u grčkoj vojsci pod Trojom. koje je bio odlučio baciti psima. da ga drpaju. kojega je rodila s Anhisom. što mu je uzeo Briseidu. . koja je najljepša. što mu je ubio najmilijega druga Patrokla. Boginje odu k Parisu. u Troju. 369). ženu Menelajevu. pjevanju. S pomoću Afrodite odvede Paris prvu ljepoticu na svijetu.. Uzrok toga natuknut je u 24. U kasnije su vrijeme Grci to iskitili i pričali. da se s njim sasvim iskreno pomirio. Aid je sin Krona i Reje. pjev. i to bude uzrok trojanskoga rata. 30. a protivna je Ahejcima. a na svršetku 23. Ona je kći Zeusa i Dione. Prijamovu sinu. . kad se vratio kući ispod Troje). Kako je smrt mrska ljudima. 359. o kojima su pričali kasniji Grci. ako njoj dosudi zlatnu jabuku. Sva se Ilijada vrti oko njegove dvije srdžbe. Prije nego je Troja osvojena. Atena mu obeća mudrost i slavu. posvade se. pade Ahilej u boju smrtno ranjen od strijele brata Hektorova Parisa. a Zeus im onda zapovjedi. Ajas. mati trojanskoga junaka Eneje. (st. te mu je predao tijelo Hektorovo.drugo je vojvoda Lokrana.. koji na brdu Idi pase svoja stada. a brat Zeusov i Posidonov. pošto tijelo umre.Homer: Ilijada Tumačenje riječi i imena Afrodita je boginja ljepote i najljepša od sviju boginja. Homer ništa ne zna o Agamemnonovim kćerima Elektri i Ifigeniji. vrhovni zapovjednik grčke vojske pod Trojom. ipak se njegove obje srdžbe svršuju lijepo i na potpuno zadovoljstvo pjesnikovih slušača: on se s Agamemnonom poslije smrti Patroklove pomiri. 142 do 145). Ona je na strani trojanskoj. pa će im on presuditi. sin Oilejev. a Homer ga upotrebljava za sav grčki narod. u 24. nego i na njegovu otadžbinu. Aid ili Aidonej je bog podzemnoga svijeta. prva je srdžba na Agamemnona. jedno je sin Telamonov. bratučed (stričević) Ahilejev. to je u 19. te mu Hera obeća veliko blago i vlast. kralj u Mikeni. sina Tela- 406 . Boginje Hera. Žena mu je Klitemnestra (koja ga je sa svojim ljubavnikom Egistom ubila. kamo dolaze duše. sin kralja Peleja i boginje Tetide. Atena i Afrodita držeći svaka za se da je najljepša. gdje Hektor umirući proriče to Ahileju. Laodika. pj. ali malen stasom.

Ona je kći Zeusova (rodila se bez matere. 6. u 2. Argos (Arg) je grad u Peloponesu. st. st.. zemlje na jugoistočnoj obali Male Azije. koji se zove i Paris (vidi tamo). plemenita. Atrej.Homer: Ilijada monova (vidi 2. koji je kraljevao u Tebi. pjevanju. Andromaha. vidi u 2. 518. sestra Apolonova. pače za čitavu Grčku. pjev. Aleksandro je isti čovjek. Amfitrion. ali Homer upotrebljava to ime (kao i ime Ahejci) i za sav grčki narod. 407 . zove se Feb. st. 194. kojega Homer (pjev. Atrid. Beotija je zemlja u srednjoj Grčkoj. st. Poslije Homerova vremena postala je ona boginja mjeseca. Pjesnik im u 3. a sestra mu je Erida.. sin Zeusa i Here. 446-452. koja je postojbina Ahilejeva. j. a ona maše egidom na pr. pjev. 104-106.. tj. st. iz njegove glave). pa i rata. st. božanski. 738-742.. kći Eetiona. a brat Artemidin. 189. bjelokost. sin Pelepov. kad ga misli u boju pod Trojom. a o dva imena na jednom istom čovjeku vidi u bilješki 6.11.. ime Palada valjada znači: mahačica. Još se Argos napose zove ravnica. 731. koje u ratu ne ustupaju nikakvim junacima. različitih vještina.). s grčkim nastavkom -ides. i u 5. pjev. vidi još u bilješki. brat Tijestov. u Tesaliji. t. Apolon je bog svjetlosti i proroštva. 2. Pratioci (i sinovi) su mu Dimos i Fobos. Prijatelj je Trojanaca. Argejci su upravo ljudi iz Argosa (Arga).. koje zemlje Homer nigdje ne spominje.. a osobito prvog junaka trojanskog. Sin je Zeusa i Lete. a nesretna žena Hektorova. st. besmrtan). pjev. Atena je boginja mudrosti. da žive u maloazijskoj zemlji Kapadokiji uz rijeku Termodont.. gradu pod gorom Plakom. Amazonke su ubojite žene. Danajci je Homeru ime za sav grčki narod.. . Boreja ili Borej je sjeverni vjetar. vidi Ahejci. spominje se u Ilijadi i Odiseji nekoliko puta. Ondje življaše narod. Pjesnik je zove i Palada Atena. vidi kod "Heraklo". Bjelokost su Grci njegova vremena dobivali trgovačkim putem preko Feničana.4. ali o samome slonu ne zna Homer ništa. kojemu su sinovi ljekari na glasu Mahaon i Podalirij (pjev. muškobane). trojanskoj državi na jugu. 403. Bogovi je upotrebljavaju također kao pomast.. koje daje besmrtnost. 402. kralj u Mikeni. Argejci. ime je izvedeno od pridjeva "ambrotos" (tj. kaže: muškare (tj. slonova kost. st. ali Homer upotrebljava to ime također za čitav Pelopones. kći Zeusa i Lete. To je djevičanska boginja (kao i Atena). tj. a po tome i čitava Tesalija. Hektora. kao sredstvo za miris i poljepšavanje. Poslije Homerova vremena postao je Apolon bog sunca (to je u Homera Helije). st. pjevanja. Nalazi se i pridjev "ambrosijski".) zove Kiličani: te Kiličane treba dobro razlikovati od stanovnika Kilikije. U kasnije vrijeme pretvorilo je grčko pričanje Asklepija u boga ljekarstva (u Rimljana Aesculapius). otac Agamemnona i Menelaja. ambrosija je jelo bogova. 527-529). Prijatelj je Trojanaca. koja je na početku 2. Asklepije u Homera je ljekar. Atrejev sin. 415. Prijateljica je Trojanaca. Ares je žestoki i nenasitni bog rata. koji odgovara našemu -ović. Artemida je boginja lova. Mislilo se. . kao što je njezin brat postao bog sunca. st. pjev. I ona je (kao Artemida) djevičanska boginja.

Eneja je vođa Dardanaca. srodni su s Trojancima i pripadaju među glavne njihove pomoćnike. Njihovo se ime do danas sačuvalo u imenu Dardaneli (tj. st. iz kojega sipa pljusak i tuča s munjama i s gromovima. 215-218. dana su im imena Dimos i Fobos. pjev. O gradu Dardaniji i o kralju Dardanu vidi u 20. tj. mati podzemne boginje Persefoneje. Kasnije se pričalo. otac Peleja i Telamona. i 6. otkrivena dva mjeseca planeta Marta (tj. kojim se on označuje kao strašni ratni bog. Etiopci su narod. Elida je zemlja u sjeverozapadnom dijelu Peloponesa.. Dimos upravo znači strah. Egida se opisuje u 5. 21. sad nekoliko njih (ne kazujući im pravoga broja): na jednome mjestu (pjev. gdje borave duše pokojnika. U kasnija vremena zvali su ga Grci i "Bakhos". 593-595. Dionis je bog vinove loze i vina. sin Zeusa i Semele. 1877.. st. Homer spominje sad jednu Eriniju. Demetra je boginja usjeva i plodova. Ne dolazi na Olimp među druge bogove. zato se i zove egidonoša. koji u ratu spopada ljude. Isprvice je egida bila strašan oblak. i to strah. da su tri Erinije. Helespont). koje Homer ne spominje) s najstarijim proročištem. koji je nad oblacima i zemaljskim uzduhom. ali se uzima i kao boginja svađe. Dolopi su grčko pleme u sjeveroistočnoj grčkoj zemlji Tesaliji. koji živi na krajnjem Istoku i na krajnjem Zapadu blizu Okeana. u društvu je s njim Fobos.Homer: Ilijada Dardanci su narod u Maloj Aziji oko grada Dardanije (Troji na sjeveru). st. koji se tijesno prislanja uz srednju Grčku. jedan od glavnih junaka u vojsci trojanskoj. Diomed pripada među najveće junake u grčkoj vojsci. pjevanja. Erida znači upravo: svađa. oba su pratioci ratnoga boga Aresa. eter je vazda vedri. zato ih bogovi često pohode. kao što ne dolazi ni Demetra. pjev. 307. isto će biti i Dimos. dakle su upravo dvoji Etiopci. kaže se za Fobosa da je sin Aresov. Etolci ili Etoljani su stanovnici Etolije. kao što ne dolazi ni Dionis. jedni su i drugi vrlo bogoljubni. pa se to značenje razabira iz 17. st. čisti i svijetli nebeski prostor. Eubeja je dugačak otok.. drugarica boga Aresa. Enijalije. otac mu je Anhis. jer se one daju ublažiti i prestaju mučiti grešnika. koja riječ isto znači. pjev. Enija je personifikacija ratne vreve. a zvali su ih i Eumenide. U 13. Aresa). U Homera je Dimos personifikacija toga straha. Vidi o njemu u 20. Vidi o njoj kod "Afrodita" i kod "Ares". st.. kako se vidi iz 5. egida je strašni Zeusov štit. vođa im je Eneja. Ljudi su na tome oto- 408 . kojim ugoni u ljude stravu. kralj na ostrvu Egini (Salamini na jugu). ako se pokaje i očisti od grijeha.. koja tjude zavada i podjaruje na rat.) erinije su kletve roditeljske zločestoj djeci. 299. a mati Afrodita. Eak. Osim Zeusa nosi je često i Atena. 308. pjev. Erinije su podzemni zli duhovi. 738-742. kaji progone velike grešnike. blage. Dodona je grad u Epiru (grčkoj sjeverozapadnoj zemlji. pridjevak boga Aresa. On je kralj u Argosu (u Peloponesu).. Epejci su stanovnici sjeverne Elide. st. 412. mračno carstvo Aidovo. sin Tidejev. zemlje u srednjoj Grčkoj. pjev. On ne dolazi među bogove na Olimp. Kad su g. ereb je podzemni svijet. i to Zeusovim. sin Zeusov.

kaže "sveta" Eubeja. st. st. II. kad mu gostom dođe. takove su u Vergilijevoj Eneidi. i 19. Frizi (Frigijci) su stanovnici Frigije. Bili su saveznici trojanski. koji u skupštinama daju u ruke onome. Ftija je grad i kraj oko njega u južnoj Tesaliji (sjeveroistočnoj grčkoj zemlji). u Vuka knj. Govorili su osobitim jezikom. to su jedan drugome dva čovjeka. a onda i boginja zemlje. te će jedan drugoga svagda lijepo dočekati. Gerenjanin je pridjevak starca Nestora. kako je na pr. da je nekad bio grad u Meseniji (u jugozapadnom Peloponesu) Geren ili Gerenija. 409 . (1845. neki misle. kako bismo mi danas kazali). koliko ih je sviju. i služba im je vrlo ugledna. glavni prijatelj uzima se u ovome prijevodu za Homerovo "kseinos". kojemu je služba sazivati ijude u skupštinu. glasnik je kao neki javni činovnik. ako treba. braniti ga od onih. i knj. da "glavno prijateljstvo" ostaje u porodicama. To od prilike znači "glavni prijatelj" i u našim narodnim pjesmama. st.).Homer: Ilijada ku mnogo častili Apolona i Artemidu. kako se lijepo vidi iz onoga. Harite su boginje dražesti i milote.. što ga je sa sobom nosio. koja je mati Ahilejevih konja Ksanta i Balija brzih kao vjetar (pjev. Eur je jugoistočni vjetar. 363. koji je sjedio na obali Sredozemnoga mora Palestini na sjeveru. što znači.. 400). st. ali je bio indoevropski.. da ima u tuđoj zemlji "glavnoga prijatelja". po kasnijem pričanju žena Uranova. (1846. str. U ona primitivna vremena. zato pjesnik u 2. st. prelazi od otaca na sinove i unuke i praunuke. što pjesnik govori u 6.). strah. koji hoće da govori (koji "ima riječ". o Diomedu i Glauku. . držati red. koji donosi oblake i kišu. zemlje u srednjoj Grčkoj. Geja je upravo zemlja. Horneru su Feničani dobro poznati. U Odiseji se spominju Harpije u pluralu. 212-231. da su tri. 150. U vrijeme poslije Homera postale su Harpije nekakve strašne i gladne ptičetine. Kasnije se pričalo. tj. jer su oni sa svojim lađama posjećivali i grčke obale i otoke donoseći na prodaju svakojaku robu iz istočnih strana. pjev. 16. Pasiteju (u 14. pa i. Poimence spominje pjesnik samo Podargu. 227. da su tri Gorge.). kad nije bilo gostionica. str.. Fokejci su stanovnici Fokide. vidi kod "Dimos". a žive u velikom prijateljstvu. Troji na istoku. pj. Glasnici stoje pod zaštitom bogova. forminga je muzička sprava sa žicama.. Fobos. a ne kaže. Gorga je nekakva grdosija strašna pogleda u podzemnom svijetu i na Zeusovoj egidi. Glasnici nose kao znak svoje službe osobiti štap (skeptar). 269. bilo je vrlo dobro za svakoga. dvorkinje Afroditine. tj. kasnije se pričalo. kad se sudi. Feb je pridjevak baga Apolona i označuje ga kao boga svjetlosti. u kojem se Nestor ili rodio ili proveo svoju mladost. Harpije su u Homera upravo personifikacije naglih i žestokih vihara. ne zna se pravo. Beotiji na zapadu. kojega Grci nijesu mogli razumjeti. koji bi htjeli ubiti ga ili oplijeniti. tu je kraljevao Ahilejev otac Pelej. zemlje u Maloj Aziji. kojima su postojbine razdaleko. kad se žrtvuje.Ne škodi dodati. 535. i kad putnik u tudoj zemlji nije bio siguran za svoj život i za svoje imanje. Homer spominje poimence samo jednu. Feničani su poznati semitski trgovački narod staroga vijeka. koji će ga dočekati i ukonačiti. pjev. III.

Homer ih spominje sad nekoliko (ne kazujući točnoga broja). zato kad pade u boju. pjev. Tako su i Heleni u Homerovo vrijeme bili samo stanovnici Helade. zbog čega je nastao trojanski rat. 3. koji je glasnik bogova i pratilac duša u podzemni svijet. a znači: sin Višnjega (tj. 3. pjev.). kojoj je muž bio Amfitrion. žrtva. prvi junak i najvaljaniji vojvoda u trojanskoj vojsci. Hefest je hromi sin Zeusa i Here.). i 324. hekatomba je. te hekatomba može značiti uopće oveću žrtvu. a onda i bog sunca. Hera je sestra i žena Zeusova i po tome kraljica bogova. sveder mlađahna boginja. Helada je grad u Tesaliji i kraj oko njega. koja se drugim imenom zove Ilij. 22. tj. Heraklo. 199. st. otac Laomedona. a i na ovome svijetu prati Prijama u čador Ahilejev i iz njega (u pjev. mati joj je Leda (koja se spominje u Odiseji). strašno žali za njim sva Troja i svečano mu sahranjuje tijelo (pjev. pripada među najznatnije grčke junake. Bio je sin Zeusa i tebanske kraljice Alkmene.. brzi glasnik.). koji je živio prije trojanskog rata. Grci su o njemu već u Homerovo vrijeme mnogo pričali slaveći njegova junačka djela. trojanskoj državi na istoku. vratila se s Menelajem u Spartu (Lakedemon). 393. 266. Hiron se zove mudri Kentaur. do 24. Bila je žena kralja Menelaja. 237.. a poslije se to ime upotrebljavalo za sav grčki narod. od kojega ju je odveo Paris (vidi kod imena "Afrodita"). 383. st. On se u svemu odvojio od ostalih Kentaura. Neprijateljica je Trojanaca (vidi kod "Afrodita"). neba).. st. st. Pošto je Troja osvojena i razorena. st. st. a po godinama među sredovječne (već je prosjed. Il je sin Trosa.. tako je lako mogla 410 . kad se u jedamput žrtvuje 100 ovaca ili goveda. st. Iz ovoga se razumije. kći Zeusova (pjev. U kasnija vremena služilo je to ime za čitavu grčku zemlju. puna je izvora i zvjerinja. iz crkvenoslavenskog jezika) i "provođač". sin Deukalionov. Često joj se kaže "volooka". 832. to se vidi iz 14. a tko brat. kretski kralj. koji su bili divljaci. pjev. zato mu se u 5. dobar ljekar. O njegovoj ženi vidi u bilješki 18. i 426. pjev. bog ognja i veliki vještak u poslima kovačkim. zašto ga pjesnik zove "skoroteča" (tj. sin Prijama i Hekabe.Homer: Ilijada Heba je kći Zeusa i Here.. 24. pjev. muž Andromahe. a pričali su i poslije. Helije upravo je sunce. Hermija je osobiti bog.) i Klitemnestri. tko joj je otac. 362. mati Hektorova. Hekaba. kaže mu se i Hiperion.). Ilitije su boginje. zato i kaže pjesnik za nj da je "od sviju Kentaura bolji" (11. tako su je valjada u najstarije vrijeme prikazivali. kaže: sin Amfitrionov. Hektor. 718. a po materi je sestra Kastoru i Polideuku (pjev. 717. djed Prijama. ali da je Heraklo upravo sin Zeusov. najljepša žena na svijetu.). osim kojega je rodila još osamnaest sinova. Idomenej. Hore su boginje godišnjih doba i vratarice na Olimpu. kako se vidi iz Odiseje. na Olimpu dvori ona druge bogove.. Helena. vidi u 13. koji se nekoliko puta spominje u Ilijadi. otac Astijanaksa. blizu Troje bio mu je grob. st. učitelj Ahilejev. pjev. najveći junak grčki. kaže se u 16. sad samo jednu. Po njemu je prozvana Troja. Irida je upravo personifikacija nebeske duge. Ida je planina u Maloj Aziji. velikih očiju. koje pomažu ženama pri porođaju. žena Prijamova.. koja veže nebo i zemlju. Hiperion je pridjevak boga Helija. ali slabo se kad toliko žrtvovalo.

.).. Kron je upravo jedan između Titena (Titana). Laomedon je sin Ila. Kefalenija je poveliki otok u Jonskome moru. Kadmejci su isto što i Tebanci. da je u Kreti 100 gradova. a drugi drže. kojoj je vodi ime i Skamandar. 421423. U Odiseji se Irida ne spominje. Lakedemon je zemlja u južnom Peloponesu sa glavnim gradom Spartom. Homer ih u 2. da je Kasandra bila proročica. o kojemu Homer ništa ne zna. iz koje su Glauk i Sarpedon (vidi 2. pjev. Aida i Here. pjev. 867. u 2. kralj trojanski. Kera je vrsta ili način smrti. i to je dokaz. koja donosi poruke od Zeusa bogovima i ljudima. pjev. Itaka je malen otok u Jonskome moru. koje je Zeus. najljepša kći Prijamova. tj. povede je Agamemnon sa sobom u Mikenu.. st. Druga je voda Ksant u trojanskoj državi. prozvani su po Feničaninu Kadmu. koji je nekad svijetom vladao. sin Kronov.) i konju Ahilejevu (16.. Tu je stolica države Odisejeve. 185. st. Tu životinju Homer tako često spominje i tako je vjerno opisuje. Karci su narod u jugozapadnom dijelu Male Azije. a kako koji umre. to se kaže u Odiseji 11. 743. pjev. pjev. što je onaj divlji narod neprestano jahao na konjima.). st. U Ilijadi se (u 2. st. u Odiseji se (19. Isto se tako u istoj zemlji zvao i glavni grad. Kitera je otok između Krete i južne obale Peloponesa. Kefaleniji na sjeveroistoku. lav. Posidona. Kikonci su trački narod. koji je sjedio na obali južne Trakije. koji je za grčko uho bio neprijatan. otac Prijama. Tu se ljudi od davnina mnogo klanjahu Afroditi. 174. 268..) kaže. danas se zove Cerigo. da su govorili jezikom.Homer: Ilijada postati boginjom. a ostalo tijelo konjsko). bacio u Tartar i sebi prisvojio vladu nad svijetom. 649. Ksant je rijeka u onoj Likiji. koji je utemeljio Tebu. pjev. drugi onako.. da ne može biti 411 . otac Zeusa. zove "gruborječni". pjev. pošto je osilio. Homer o tome ne zna ništa. Kron je bog. Kreta je veliki grčki otok u Sredozemnom moru. ali joj nitko nije vjerovao. Pošto je Troja osvojena i razorena.. pa i komad obale srednjogrčke i peloponeske. Zato se Zeus po njemu zove Kronid ili Kronion. pjev.) kaže. Lapiti su narod u Tesaliji blizu gore Olimpa. st. st. služi to ime (upravo: Kefalenci) za čitavu državu Odisejevu. više su nalik na zvjerove nego na ljude. st. 877). 1. upravo zove zvjerovi. st. koja je obuzimala ne samo otok Kefaleniju.. Kipar je poznati otok u najistočnijem dijelu Sredozemnoga mora. gdje vlada Menelaj. da je Kreta već u Homerovo vrijeme bila zemlja uvelike kulturna.svakako ih je vrlo mnogo. . 631-635. To je pričanje nastalo otud. Homer ih u pjev.zatim konju Hektorovu (8. to je njegova kera. pjev. . saveznici su trojanski. st. i u 2. da su bili semitskoga. 149. 152.. da su bili indoevropskoga plemena. st. nego i drugih nekoliko otoka. Kentauri su divlji narod u Tesaliji. da ih je 90. Neki misle. jedan ovako. Poslije Homera pričahu Grci. glava i prsi ljudske. Kasandra. Još je Ksant ime jednom Trojancu (u 5. U kasnija vremena pričalo se. a što je tamo dočekala.. što znači. st. ljudi umiru različno. da su Kentauri bili napola ljudi napola konji (tj. Tu su ljudi od davnina mnogo štovali Afroditu.

koje je u drugoj polovini XIX. Njihovu momčad doveo je Ahilej pod Troju i od njih se nije rastajao. pa tako se pričalo i u kasnija vremena. trojanski su saveznici. Likijci po svoj prilici nijesu bili Indoevropljani. sjede u zemlji Misiji. veliki junak. . Lezbos je otok u Egejskom moru uz maloazijsku obalu. subojnik Idomenejev. a Grci jamačno nijesu bili. U Odiseji (pjev. zemlje u nutarnjoj Maloj Aziji (u zapadnoj polovini). kralj u Sparti. Uranija itd. koju je odveo Paris (vidi kod "Afrodita"). u Ilijadi je Muza sad jedna. Lemnos je otok u sjevernom dijelu Egejskoga mora. Likijcima te zemlje bio je vojvoda Pandar (vidi 2. st. koje je rodila sa Zeusom. sad ih je nekoliko (bez točno naznačenog broja). premda neki od Likijaca u Ilijadi imaju grčka imena (ta je imena mogao pjesnik izmisliti). boginja. vidi o njemu u 11. tj. Stanovnici su Likijci. a glavni joj je grad bio "Sardeis" (lat. mati Apolona i Artemide. pjev. pjev. pjev. 24.).Od te Likije treba razlikovati drugu Likiju. . Menetije (Menetij). Lokrani su stanovnici Lokride. otac Patroklov. Leta (Letoja). lotos je neka vrsta djeteline. nijesu s ovim sada spomenutim Mišanima istovjetni. 60. stolica Arteja i Agamemnona.. st. muž lijepe Helene. kad je svaka od njih imala i svoje ime: Talija. Mikena je grad u Argolskoj zemlji (u sjeveroistočnom Peloponesu).Homer: Ilijada sumnje. pjev. st. ljekar u Grčkoj vojsci. koji se spominju u 13. da mu štite golijeni od udaraca štita.. poslije se ta zemlja zvala Lidija. i 23.. st.. podanici Pelejevi. Melpomena. Nejatka. nazuvčar se u ovome prijevodu uzima za čovjeka. ljudi. nektar je slatko. pj. 105. Krećanin. st. a na jugu Propontide. tj. trojanskoj državi na jugu.. i 5. saveznici trojanski. Nijesu bili Grci. da je ona u njegovo vrijeme bila dosta obična u Maloj Aziji i u Grčkoj. vidi kod "nimfa". Mišani su valjada srodni s Frizima (Frigijcima). 824-827. vijeka iskopavao Nijemac Schliemann i našao veliko mnoštvo dragocjenih starina. koji nosi na nogama kožne nazuvke. Mišani. Mirmidonci su pleme u Ftiji i Heladi.. Vojvoda im je Oilejev sin Ajas. 412 . koji piju kobilje mlijeko. bio je vulkanske prirode i zato je posvećen bio bogu ognja Hefestu. O njihovoj narodnosti ne može se ništa reći. da je devet Muza. koja je trojanskoj državi na istoku i na jugu. Meonci su bili saveznici Trojanaca. U kasnija vremena nalazili su se Lelezi po različitim grčkim zemljama i po otocima kao ostaci nekoga prastarog naroda. 5. već sjede negdje daleko u Trakiji blizu Hipemolga. Meonci su stanovnici Meonije. brat Agamemnonov.. a možda ni Indoevropljani. Mahaon. Lelezi (mjesto Lelegi) su narod. zemlje u srednjoj Grčkoj uz eubejski zaliv. od kojih su neke starije od Homerovih vremena. koji je sjedio valjada u susjedstvu Karaca. sin Atrejev. st.sasvim različna je biljka "lotos" u 9. pjevanju Odiseje. Od toga su se grada sačuvale do naših vremena razvaljne. 765-803. Merion. koji izumire. crvenkasto piće bogova. 85-88. vojvode su im Sarpedon i Glauk. Lava je u tim zemljama nestalo tek u doba rimske vlade. Muze su boginje pjevanja i poezije. i 173. Likija je zemtja u jugozapadnom dijelu Male Azije. vidi kod "Asklepije". Menelaj (Menelaje). koja je bila na istoku trojanske države. Sardes).) kaže se.

često priča o svojim junačkim djelima iz mladih godina. što optječe čitavu zemlju (Homer pomišlja zemlju kao veliki kolut): u nj zalazi sunce. što je otac Telemahov. O tome potucanju i o povratku pjeva Odiseja. pjesnik Ilijade mogao ih je samo tako upotrebiti. oni se spominju u Odiseji. Okean je voda. pjev. Palada vidi kod "Atena". koje su narodu bile dobro poznate.. 359. a drugih pet sinova ostali su kod kuće. st. jer mi najstarijega i najpametnijega člana u kakovom društvu ili zboru zovemo "Nestor". nego i s mudrosti i domišljatosti. koje su poslije ušle u Odiseju.). to proriče Ahileju Hektor umirući (pjev. dok se kući vratio. st. st. koji se ničim nije mogao proslaviti. brat Hektorov. i samih bogova ("bogom početak" u 14. koji obično donosi kišu. drugi u 11. 22. pjev. To je također uzeto zacijelo iz onih pojedinačnih pjesama o Odiseju. u toj je epopeji Telemah već momak na snazi. dakle se otac mogao ponositi takvim sinom. zemlje u Maloj Aziji na južnoj obali Crnoga Mora. Nimfe su kćeri Zeusove. pjev..). Odisej se deset godina potucaše po svijetu. pjev.. pripada među prve junake grčke pod Trojom ne samo sa svoje hrabrosti.). Po kasnijem grčkom pričanju zaglavio je Paris kratko vrijeme prije osvojenja Troje od strijele. koji se u Ilijadi nalaze za Odiseja (prvi u 8. kako samo može biti. pardal je životinja. pjev. Homer prikazuje Parisa kao lijepa. njegov je sin Telemah živio s materom kod kuće kao nejaki dječak. Paflagonci su stanovnici Paflagonije. st. u pećinama. mlada čovjeka. a stanuju po brdima. koja je u svojoj cjelokupnosti mlađa od Ilijade (i ne potječe od Homera. Olimp je visoka planina između Tesalije i Makedonije. jer je znao da će njegovi slušači dobro znati. Tako je i ovo: dok je Odisej vojevao pod Trojom.. kojom ga je smrtno ranio Filoktet (o kojemu vidi u 2.. u moru. Vrhovi su mu pokriti snijegom i oblacima. Odisej. jer je u njegovo vrijeme bila (kao i lav) dosta obična u Maloj Aziji. i u 4.. To dokazuju epiteti "stradalac" i "zlopatni". i svi ga slušaju. 466. 201. ali iz Odiseje se to obilno vidi. 676. 97. kralj u Pilu.). on je izvor svega. 360. mudri starac koji iako ne može više vojevati kao mlađi junaci. sin Prijamov. Homer ju je dobio poznavao. kad je Homer spjevao Ilijadu. a ipak se Odisej u Ilijadi na dva mjesta ponosi (u 2. 718725. Iz Ilijade se ne vidi. kralj Itake i Kefalenije. sin Nelejev. zašto se Odisej ponosi Telemahom. u gajevima. st. prijatelja doduše više ljubavi i svirke. Bili su saveznici trojanski. kad hoćemo da ga odlikujemo. st. S njim su pod Trojom njegovi sinovi Antiloh i Trasimed. kako hoće tradicija od davnina). Homerovu se Nestoru do danas sačuvala uspomena u svoj prosvijetljenoj Evropi. što ih je uzeo iz onih pojedinačnih pjesama o Odiseju. mjesec i zvijezde. Grci su držali da na Olimpu stanuju bogovi. sin Leartov. da je Odisej stradalac i zlopatnik. Riječ "Okean" može značiti i boga te vode. vrlo i valjan. ali pojedinačnih pjesama o Odiseju moralo je biti već u vrijeme. Paris ili Aleksandro. gdje se spominje i Nestorova žena Euridika i kći Polikasta.). i u 9. 355. 260. pjev. Not je južni vjetar. ali umije dobro svjetovati. koja se zove i panter.. st. pri izvorima (ove se posljednje zovu: Nejatke). pjev. Pošto je Troja osvojena i razorena. Da je njemu suđeno bilo ubiti Ahileja (s pomoću Apolonovom). nego rata. On je odveo Helenu (vidi kod "Afrodita") i tim uzrokovao trojanski rat. 413 . nimfe su mlađahne boginje nalik na vile u našim narodnim pjesmama. Pjesnik je Ilijade taj ponos prenio iz onih pjesama u svoju epopeju. ali ne kao kukavicu.Homer: Ilijada Nestor... Drži se da su bili srodni s Frizima (Frigijcima). i zato su u njoj ti epiteti potpuno jasni. st.

a peeon je pjesma u slavu boga Apolona. brat Telamonov. Po kasnijem pričanju. Milićevića: Život Srba seljaka. Peeon je ljekar bogova na Olimpu. st. koji su se kasnije pretopili u Helene. Pil je grad u Meseniji (tj. U vrijeme. pjev. . tj. što znači čovjeka. 765-785. str. Ima i treći otok istoga imena uz maloazij- 414 . Posidona. koja isto znači. Mioka.osim toga zove se Sam i otok u Tračkom moru. ali jamačno se može uzeti i kao obična imenica (nomen appellativum). st. Pridjev je od toga imena "pelaški". i 24. Kronova žena i sestra. 2.. Plejade su poznatih onih sedam zvjezdica. koje se opijeva u Ilijadi. st. kad je Troja osvojena. U Vukovu se rječniku (a po njemu i u Ivekovićevu) navodi ta riječ samo kao ljudsko vlastito ime: Pribjegar. On je bog "zemljotresac".. Aida. gdje je poslije bio grad Delfi s proročištem Apolanovim. tj. u zemlji. Reja. kralj trojanski. ali se to ime upotrebljava i za samu Troju. uzeto za Homerovu riječ "promachos". . jer ga je nekad prevario trojanski kralj Laomedon (vidi u 21. pjev. Prijam. . u zemlji. Prijatelj je Ahejaca. rtnici su oni. 443-457. 84-90.. Sam je drugo ime za otok Kefaleniju (u Odiseji: Sama). s kojim je u kući Pelejevoj živio od rane mladosti (vidi u 23. te ih zove: Mika.. rtnik (rtnik. st. gdje su i kraljevski dvori. strašna i nemila kao i on. sin Laomedonov. žena Aidova. Pita je kraj u srednjogrčkoj zemlji Fokidi. pjev. U vrijeme. Peonci su narod tračkoga plemena. sin Menetijev. on je sasvim slab starac (vidi u 19. Persefoneja je boginja i kraljica podzemnoga svijeta. ali se i sama ta država zove Pil. a vidi i 11. Borisav. Steropa itd. što ih naš narod zove "vlašići". Grke.Homer: Ilijada Patroklo. Pierija je zemlja u južnoj Makedoniji oko Olimpa. Pelazgi su prastari stanovnici grčkih zemalja neindoevropskog jezika (premda su ih gdjekoji pisci držali za Ilire). koja je u jugozapadnom dijelu Peloponesa). Pergam je tvrđava trojanska. pribjegar uzima se u ovome prijevodu za Homerovo "hiketes". koji živi u Peoniji. Posidon je bog mora. Pelij je planina u Tesaliji. koji u velikoj kakvoj nevolji pribjegne kome moleći ga za pomoć i obranu..). 334-337. s kojom je rodio Ahileja. 486-489). U kasnija su vremena Grci pričali. koja je sjeveroistočni dio Makedonije. a neprijatelj Trojanaca. i to zato.. rtnika). 60. da su Plejade sestre. pogubio je Prijama Ahilejev sin Neoptolem. boginja. koje se opijeva u Ilijadi. a žena dakako nekoliko (ali zakonita žena samo je Hekaba). Orisav. Raoka. jer se mislilo. Vidi u knjizi M. muž boginje Tetide. izd. koje su se zvale: Elektra. Salamina je malen otok u gradu Ateni na zapadu. Ima vrlo veliku porodicu: 50 sinova i 12 kćeri. brat Zeusa si Aida. Saveznici su trojanski. pjev. Pelej je sin Eakov. stolica države Nestorove. Kći je Zeusa i Demetre.. Milisav. Meropa.). Raka. pjev. on je vrlo star. Here.dakle gotov harem po običaju istočnjačkih vladara. Đ. koji se kasnije zvao Samotraka. Narod u Šumadiji drži "vlašiće" za braću. najmiliji drug i subojnik (naše bi narodne pjesme rekle: pobratim) Ahileja. koje se nalazi u Vergilijevoj Eneidi. mati Zeusa. st. koji su u bojnom redu sprijed (kao na rtu). da potresi dolaze iz mora.

pjev. pjev. Njome se kunu bogovi. 113-125. pjev.. lupa skeptrom Odisej Tersita. Trakija je poznata velika zemlja između Makedonije i Crnoga mora. skeptar (grč. struka. Sarpedon. jer kako je Stiks voda u podzemnom svijetu. 372-400. sin Telamonov. kralj na Salamini. st. tako bog. vidi 12. 37-52. da joj bude muž. pjev. Efesu na jugu. Skamandar je rijeka u trojanskoj zemlji.. u 5. stolica kralja Menelaja. o njemu se dosta govori u 4.. a sestre su joj Nerejke (vidi u 18.. st. iza Hektora prvi junak u trojanskoj vojsci. vojvoda Likijaca. st.).). znatan junak.. žena Pelejeva. stanovnici su joj 415 . "chlaina").dakle izišao je sa skeptrom u polje. kako mu žanju žito. . "skejska" upravo znači: lijeva. st. pj. pjev. zbog njegove ljepote uzela ga je sa zemlje k sebi boginja Eoja (tj. koja se riječ čini manje zgodna). Tened je otok pred obalom trojanskom. st. sin Eakov. morska boginja. sinovi i kćeri Urana i Geje. Titon je sin kralja Laomedona i brat Prijama. kako mi danas izlazimo u šetnju sa štapom u ruci.treća je Teba u gornjem Egiptu uz Nil (vidi u 9. 382. Telemah. otac većega Ajasa i Teukra. Teukar. Pošto im je Zeus preoteo vladu. sin Odisejev (vidi tamo). 285-290. svećenika. mati Ahilejeva. Zbog toga. a mogao je služiti i za sasvim obične poslove. ako ne govori istinu. Titeni (poslije "Titani") su stariji bogovi. a u 18. Teba je grad u Beotiji. gleda "sa skeptrom u ruci". glasnika i govornika u skupštini (vidi kod "glasnik").. Zora). koji se tom vodom kune. otac Diomedov. Skeptar je bio običan podugačak. Skir je otok u Egejskom moru. Tetija je žena boga Okeana i s njime zajedno izvor ili početak svega. u 14. "skeptron") je štap. Skejska vrata vode iz Troje u ahejski oko. ali toga Sama Homer ne spominje. koji je znak vlasti i službe kraljeva. sudaca. Sidon je stari i slavni grad u feničkoj zemlji. Telamon. Temista je boginja rada i zakona. Sperhij je rijeka u Tesaliji. u potonja vremena bio je talent mnogo veći i vrijedio je mnogo više. brat Pelejev. u carstvu smrti. pada u boju od koplja Patroklova. stiški) je velika voda u podzemnom svijetu. među njima osobito Kron i Japet. brat većega Ajasa (ali samo po ocu. pjev. . predaje sam sebe smrti. drven štap. Tetida. što skeptar nose kraljevi. Otac joj je Nerej. 557. Sparta je grad u Lakedemonu. pjesnik ih zove "žezlonoše" (tako je u ovom prijevodu uzeto mjesto "skeptronoše". 801-808. st. Stiks ili Stig (adj. u kojoj su zatvoreni Titeni. tj.). bacio ih je u Tartar. kralj gleda žeteoce. Eubeji na sjeveroistoku. st.. talent je u Homera neka mala količina zlata (oko 25 grama). st. malo ljepše izdjeljan. pjev. u 2.. 265.. ime mu je i Ksant. 371. 556.Homer: Ilijada sku obalu. Tartar je tamna duboka bezdana ispod podzemnoga svijeta. pjev. sin Enejev. Tidej. .. u 10..druga je Teba postojbina Hektorove žene Andromahe (vidi tamo). grub ogrtač (grč.. i to je najveća njihova zakletva. st.

Zeus je najveći bog. Dardan. među bogovima i boginjama ima njegovih sinova i kćeri (na pr. str. 317-325. sinovi su mu i kćeri Titeni (vidi tamo). munjobija. pradjed Prijamov. 416 .. Helena itd. donosi obično kišu i snijeg. Taj su grad Grci deset godina podsjedali. ali znači i najstarijega boga. da se preko nje ništa ne dogodi. Posidon i Aid su mu braća. kad njega nije bilo. Uran upravo znači: nebo (grčki: uranos). Troja (Ilij) je grad na sjeverozapadnoj obali Male Azije. dok ga napokon nijesu osvojili i razorili. Zeus nije od vijeka: bilo je vrijeme. 215-240. Da je uzrok trojanskog rata bila otmica Helene (vidi kod "Afrodita"). da se vrši sudbina. dakle u otetoj zemlji.Homer: Ilijada Tračani. da je svakome ratu od najstarijih vremena pa do danas svrha grabež i otimačina sa strane onih. za boginju se Atenu govori: "kod Tritona rođena". pjev. neba i zemlje. negdašnji trojanski kralj. narod indoevropske krvi. kojemu je (po kasnijem pričanju) žena Geja (tj. vidi u 20. a Hera mu je sestra i žena. gospodar čitavoga svijeta. zemlja). st. onda se ne može sumnjati. Apolon. Ako se uzme na um. pjev. svjetličar. crnooblačnik. Atena itd. Triton je potok u Beotiji. neke od njih spominje sam u 14. Ares. kad su zavojštili na Troju. danas ga zovu Zante. zato ima epitete: gromoglasan. glava svih drugih bogova. za miješanje vina s vodom i za druge potrebe. tronog je kotlić na tri noge za grijanje vode.). to je samo priča.. oštar i studen. da su u onim krajevima. a još prije ovoga Uran. poslije sjedili Grci (upravo eolsko pleme). on samo nastoji. pa i vidimo. Više nego kćeri ima Zeus ljubaznica među smrtnim ženama. On je bog gromova i munje. Tros. Zefir je zapadni vjetar. Il i Ilij. Zeus ne stoji sasvim odlučno ni na strani ahejskoj ni na trojanskoj. a ima ih i među smrtnim ljudima i ženama. egidonoša (vidi o ovome epitetu kod "egida"). stolica trojanske države. da je to bila svrha i Grcima. Sarpedon. Zakint je otok u Jonskome moru Kefaleniji na jugu. Njegovo je ime u svezi s imenom grada Troje: isporedi Dardan i Dardanija. kad je svijetom vladao otac mu Kron. Eak. gdje je nekad bila Prijamova država. višnji gromovnik. Heraklo. a onda je dakako propala i država trojanska. koji napadaju. kako su npr. Artemida.

You're Reading a Free Preview

Download