Chapter 1: Introduction to AutoCAD Plant 3D

http://www.scribd.com/doc/87103569/Intro-to-Plant-Design-2012-Beginne

Uvod u Auto CAD Plant 3D
Auto CAD Plant 3D I Navisworks su dva različite softverske aplikacije koje rade zajedno da bi ispunile zahteve za različita rešenja. U ovom poglavlju ćete sresti puno različitih tema za projektovanje postrojenja i opreme i upotrebi Auto CAD Plant 3D za kreiranje projekata koji ispunjavaju projektne uslove i tokove projekta. Ciljevi Na kraju ovog poglavlja bmoći ćete da:  Upravljate Project Manager-om, da objasnite svrhu projekta i gde se nalaze podaci o projektu  Otvrite crtež iz projekta uz piomoć Project Manager-a  Prepoznate sve vidove korisničkog interfejsa za kreiranje i modifikovanje P&ID ili 3D Plant projekata  Objasnite filozofiju tri metode za postavljanja slojeva (layer-a) i objasnite projektne opcije postavljanja slojeva i boja.
.

1

Katalozi i specifikacije za cevovode. Kad radite sa bilo kojom komponentom projekta. ako je potrebno. Instrukcioni listovi (cut-sheets). to radoje radite iz projekta nego direktnim otvaranje ovih projekata spolja. izvršite opšta (zajednička) podešavanja projekta. kao što su ortografski ili izometrijski crteži. Pored lakog navoĎenja do različitih crteža. 2 . Strukturne analize. Ovakav pristup održava integritet relacija izmeĎu komponenta u nutar većeg projekta. Kada su zajedno. Jedan od primarnih razloga za korišćenje Auto CAD PI&D i Auto CAD Plant 3D umesto običnog Auto CAD-a je da Auto CAD PI&D i Auto CAD Plant 3D kreiraju ne samo crtež već i podatke vezane sa crtežima i stavkama u njima. Komponente projekta Neki od crteža koji se koriste kao komponente projekta su: PI&D 3D model Ortografski Izometrijski Procesne informacije kao što su stream tabele. Dopunski podaci koji se mogu koristiti kao deo tipskog projekta su: Na sledećoj šemi je prikazana ilustracija uzajamnih odnosa komponenata projekta. Prošto projekat postrojenja može biti komponovan od mnogo različitih crteža. ovi izvori podataka uzajamno deluju u širem kontekstu projekta.Chapter 1: Introduction to AutoCAD Plant 3D Lekcija: Rad na projektu Ova lekcija opisuje kako se kretati u Project Manager-u. važno je da imate mogućnst da lako pristupite i kreirate crteže/fajllove držeći pri tome vezu sa projektom. uvezete i izvezete podatke i da napravite izveštaje projekta. Project Manager možete koristiti i da podesite crtež. Project Manager je centralno čvorište iz koga pristupate svim crtežima. svrhu projekta i gde su smešteni podaci za projekat. Ciljevi Nakon ove lekcije bićete u stanju da: Opišete kako projekti Auto CAD PI&D i Auto CAD Plant 3D rade sa podacima Objasnite kako se u Auto CAD Plant 3D podaci organizuju Opišete Project Manager korisnički interfejs Da objasnite svrhu Data Manager-a O projektu Projekat u Auto CAD PI&D ili Auto CAD Plant 3D je je sačinjen od skupa crteža i drugih oblika podataka.

Osobine globalnog projekta utiču na projekat kao celinu a osobine pojedinih komponenata utiču samo na te komponente. Vićina ovih podešavanja se nalazi na meniju koji se pokazuje nakon desnog klika tasterom miša (right-click).Chapter 1: Introduction to AutoCAD Plant 3D Projekat i opcije crteža Različite opcije i podešavanja se mogu podesiti za ceo projekat ili za pojedine komponente u okviru projekta. Right-click meni za projekat Right-click meni za crteže 3 .

Komanda Copy pravi kopiju izabrane dadoteke i smešta je u folder projekta definisanog pri postavljanju projekta. Ako se radi u sredini sa više korisnika (multiple user environment). sa folderima . Ovo će.. Crteži koji su deo projekta ne moraju obavezno da budu u definisanim folderima projekta. dtžati strukturu netaknutu. Svi ovi folderi treba da budu smešteni na mesta koja su dostupna svakome ko radi na projektu. možete definisati foldere projekta sa apsolutnim stazama.Chapter 1: Introduction to AutoCAD Plant 3D Organizacija podataka Podatak koji se koristi u projektu se organizuje u sistem predodreĎenih (default) foldera. 4 . bolje je da se koristi opcija relativne staze tako da svi podfolderi projeta smešteni relativno prema ’parent’ folderu.Načešće se radi tako da se smeste u folder ’Projects’. Ako postoji mogućnost da projeka pomeren ili da se deli. Relativne i Apsolutne staze Postoji nekoliko načina kako da se otganizuju dadoteke (files). koji koriste kompletnu stazu do foldera u opisu foldera. Ove lokacije mogu biti različite u zavisnosti od za koju se operaciju koriste. ako je potrebno. preporučuje se da podatke smestite u centralizovanu mrežu. možete ili kopirati ili povezati postojeće crteže koji treba da se koriste u projektu. Komanda link kreira vezu ili prečicu (shortcut) u stablu projekta ka crtežu ali ne pomera crtež.. Čim je podtavljena struktura projekta. Sva podešavanja za lokacije ovih foldera su smeštena u projektnim podešavanjima koja će biti opisana kasnije. koji corespondiraju sa projektima na kojima se radi. Ako verujete da projekat neće biti pomeran ili deljen sa nekim na drugoj lokaciji. iako se preporučuje da ih smestite u fode u okviru projekta.. Povezane (linked). Mogu se kreirati posebni folderi za template da bi se smestili projektantski ili kompanijski standardi. Sledi primer strukture foldera na projektu: Equipment Templates ImportExport Settings Isometrics Orthos PID DVG Plant 3D Models Related Files Report templates Spec Sheets String Tables .

može da se otvori levim klikom: na taster Show Project Manager u ’pozdravnom ekranu’ ili.Chapter 1: Introduction to AutoCAD Plant 3D Pozdravni ekran ’ Welcome Screen’ Kad otvorite Auto CAD PI&D ili Auto CAD Plant 3D na ekranu će vam se pojaviti prozor u kome se vide stavke na kojima radite. Ako nakon nakon otvaranja paleta ne pojavi na tom mestu. na ikonu Project Manager na kartici Home. Levo od prozora se nalazi paleta PROJECT MANAGER. Sadržaj prozora varira zavisno od situacije. Možete da eliminišete njegovo pojavljivanje ako iskljčite znak za čekiranje u donjem levom uglu . 5 .pored Show this window at start up.

Postavlanjem kursora iznad naziva projekta u padajućoj listi. 6 . Na listi su još opcije Open i New Project koje vam omogućavaju da iz Project managera otvorite neki projekat ili da započnete novi. pojavljuje informacioni okvir (tooltip) sa podacima o lokaciji tog projekta. kao i pojedinačnim podacima komponenata u projektu.Chapter 1: Introduction to AutoCAD Plant 3D Project manager Project Manager omogućava pristup podešavanjima i podacima projekta. Pri vrhu palere PROJECT MANAGER se nalazi Curent Project lista sa koje se vidi naziv projekta koji je trenutno aktivan.

7 . Kad otvorite padajući meni imate opciju Open. Izveštaji i publikacije (Reports and Publish) U PROJECT MANAGER-u. Orthographics DWG i Isometrric DWG. dostupna je opcija: Create folders relative to parent folder storage. nema razloga da se otvaraju ostale kartice Ortographic ili Isometric jer se u njima nalaze samo dadoteke povezane sa 3D delom programa. Ima 3 kartice Source Files. MeĎutim. Ako se overi (čekira). : Načešće se koristi kartica Source Files. Komande Reporta omogućavaju pristup alatima kao što su:    Data manager Import/Export Reports Project panel Project panel pokazuje stablo crteža (tree-view) u tekućem projektu. Crteži koji se vide u ovoj kartici su dadoteke PI&D crteža i Plant 3D modela. folder će biti kreiran u Projekt menadžeru i u strukturi foldera projekta.Chapter 1: Introduction to AutoCAD Plant 3D Aktivni/tekući prijekat (Curent Project) Na vrhu palete PROJECT MANAGER se nalazi naziv lista Curent Project: sa koje se vidi koji je projekat trenutno aktivan. Folderi su organizovani tako da odgovaraju pojedinim strukturama i potrebama projekta. Ako se ne čekira. desno od Curent Project liste nalaze se komande/ikonice Publish i Reports. Ukoliko projekat ne sadrži 3D modele već samo PI&D crteže. ono što vidite u stablu Projekt menadžera može da bude i ne bude 1 : 1 predstavljanje stvarnih (aktuelnih) foldera i crteža u projektu. da otvorite/aktivirate neki od postojećih projekata i opciju New Project da kreirate novi. Kad se crtež kreira. folderi će biti kreirani kao virtualni folderi sa pseudonimima (lažnim imenima) dokumenata smeštenih u njima. Ove komande su dostupne svima.

Kao što je već rečeno. Promene na ikonicam zasnovane su na onome šta se dešava na crtežma u projektu.MB). Ovaj panel omogućuje kretanje na relaciji detalji crteža. Project Manager ima prednost u činjenici da je ono što vidite na stablu samo reprezentovanje foldera ili crteža u projektu. [PI&D Drawings. Neke ikonice mogu da sadrže indikaciju da neki crteži nedostaju ili su zaključani. Crteži. folderi i druge stavke u stablu mogu biti ureĎeni korišćenjem standardnih Windows tehnika kao što su ’vuci i spusti’. 8 . kao što su lokacija crteža i ngova veličina (kB. Folder Related Files je pogodno mesto za smeštanje linkova ka dokumentima povezanih sa projektom. kao što su informacioni listovi.Chapter 1: Introduction to AutoCAD Plant 3D Tri foldera pri vrhu stabla. ko ga je kreirao i poslednji radio na njemu Preview: predstavlja sažet izgled izabaranog crteža. izgled crteža. To vam daje mogućnost da pratite promene i primedbe stavljene na crtež. status crteža. Paneli: Details/Preview/History Paanel u donjem delu palete PROJECT MANAGER-A-a daje podatke o bilo kom od crteža koji se mogu izabrati na panelu Project. istorija crteža.    Details: daje osnovne detalje o izabranoj stavki. Ovi podfolderi treba da budu struktuirarni tako da odgovaraju strukturi projekta. folder može imati dodatne podfoldere pridodate radi organizovanja ovih dokumenata. tabele i td. Work History: pokazuje istorijat rada na crtežu. Plant 3D Drawings i povezane dadoteke (related files)] mogu se koristiti kao takvi ili mogu imati dodatne foldere kreirane za smeštaj crteža ili linkova/pseudonima ka povezanim dokumentima ispod njih.

Data Manager se koristi za kreiranje izveštaja i izvoz/uvoz iz vašeg projekta. Potom će te istražiti mnoštvo opcija projekta i podešavanja crteža. za Current Project. povrh grafičkih simbola. Uz pomoć Data Manager možete i da menjate podatke na crtežu. na ’pozdravnom ekranu’ kliknuti na Show Project Manager. Uvoz projekta U ovoj sekciji vežbe.Chapter 1: Introduction to AutoCAD Plant 3D Data manager Kad neke stavke dodajete dijagramu PI&D ili 3D modelu. da ima neka svojstva (properties). Vežba: Rad u projektu U ovoj vežbi će te otvoriti jedan projekat. 1.. uvozite projekat i ispitujete različita podešavanja crteža i podataka u projektu.. ne dodajete samo grafiku. Idite stazom do odreĎenog projekta koji hoćete da otvorite 9 . U PROJECT MANAGER paleti. kliknuti na Open . 3. 4. Ako paleta Project Manager prikazana. Pokrenite Auto CAD Plant 3D 2. ispitati različita podešavanja i podatke iz projekta. Data Manager daje drugačiji uvid u vaš projekat i podatke u projektu. Svaka stavka dodata crtežu može.

. U donjoj skciji Projekt menadžera kliknuti na ikonicu Details 10 . U kartici Source Files aktivirati PI&D Drawings.Chapter 1: Introduction to AutoCAD Plant 3D 5. 6... Izabrati crtež .

Najbolje je da crtežu pristupite preko Project Manager-a.Chapter 1: Introduction to AutoCAD Plant 3D Lekcija: Otvaranje crteža Kad radite u Windows aplikacijama kao što su Auto CAD P&ID i Auto CAD Plant 3D imate više načina da otvorite postojeći crtež. From within the Project Manager. da bi ste potpuno iskoristili pogodnosti projekta i Project Manager-a morate znatkako da otvorite crtež u konteksta projekta a uz pomoć Project Manager-a. you open the drawings in the Project pane by:  Using the right-click menu  Double-clicking the drawing Right-Click Double-Click 11 . Ciljevi Nakon ove lekcije moći ćete da opišete kako se Auto CAD P&ID i Auto CAD Plant 3D radi sa crtežima Otvaranje crteža The best way to access the project and the drawings within AutoCAD P&ID or AutoCAD Plant 3D is through the Project Manager.

the PID001 and Equipment drawings are open. The two primary icons are a drawing lock that represents that the drawing is currently open. Ovaj dijalog okvir se može otvoriti sa panela PROJECT MANAGER tako šro u donjem delu kliknete na ikonicu Work History 12 . okvir za dijalog Work History se pojavljuje čim se otvorite crtež kako bi ste mogli da unesete podatke o storijatu. Istorijat crteža (Drawing History) Ako je crtež tako podešen da promptno pokaže istorijat rada čim otvorite projekat. In the following example.Chapter 1: Introduction to AutoCAD Plant 3D Ikone crteža (Drawing Icons) Drawings in the Project Manager display icons to represent their status. and the Structures drawing cannot be found. and the second is a slash that indicates the drawing cannot be found.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful