P. 1
1 Intro Plant 3D

1 Intro Plant 3D

|Views: 26|Likes:
Published by Katarina Radojkovic
Daje uvid u program za modeliranje industrijskih postrojenja
Daje uvid u program za modeliranje industrijskih postrojenja

More info:

Published by: Katarina Radojkovic on Apr 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/18/2014

pdf

text

original

Chapter 1: Introduction to AutoCAD Plant 3D

http://www.scribd.com/doc/87103569/Intro-to-Plant-Design-2012-Beginne

Uvod u Auto CAD Plant 3D
Auto CAD Plant 3D I Navisworks su dva različite softverske aplikacije koje rade zajedno da bi ispunile zahteve za različita rešenja. U ovom poglavlju ćete sresti puno različitih tema za projektovanje postrojenja i opreme i upotrebi Auto CAD Plant 3D za kreiranje projekata koji ispunjavaju projektne uslove i tokove projekta. Ciljevi Na kraju ovog poglavlja bmoći ćete da:  Upravljate Project Manager-om, da objasnite svrhu projekta i gde se nalaze podaci o projektu  Otvrite crtež iz projekta uz piomoć Project Manager-a  Prepoznate sve vidove korisničkog interfejsa za kreiranje i modifikovanje P&ID ili 3D Plant projekata  Objasnite filozofiju tri metode za postavljanja slojeva (layer-a) i objasnite projektne opcije postavljanja slojeva i boja.
.

1

Katalozi i specifikacije za cevovode. Instrukcioni listovi (cut-sheets). Strukturne analize. ako je potrebno. ovi izvori podataka uzajamno deluju u širem kontekstu projekta. Komponente projekta Neki od crteža koji se koriste kao komponente projekta su: PI&D 3D model Ortografski Izometrijski Procesne informacije kao što su stream tabele. Dopunski podaci koji se mogu koristiti kao deo tipskog projekta su: Na sledećoj šemi je prikazana ilustracija uzajamnih odnosa komponenata projekta. kao što su ortografski ili izometrijski crteži. važno je da imate mogućnst da lako pristupite i kreirate crteže/fajllove držeći pri tome vezu sa projektom. Kad radite sa bilo kojom komponentom projekta. Project Manager možete koristiti i da podesite crtež. Ciljevi Nakon ove lekcije bićete u stanju da: Opišete kako projekti Auto CAD PI&D i Auto CAD Plant 3D rade sa podacima Objasnite kako se u Auto CAD Plant 3D podaci organizuju Opišete Project Manager korisnički interfejs Da objasnite svrhu Data Manager-a O projektu Projekat u Auto CAD PI&D ili Auto CAD Plant 3D je je sačinjen od skupa crteža i drugih oblika podataka. to radoje radite iz projekta nego direktnim otvaranje ovih projekata spolja. Ovakav pristup održava integritet relacija izmeĎu komponenta u nutar većeg projekta.Chapter 1: Introduction to AutoCAD Plant 3D Lekcija: Rad na projektu Ova lekcija opisuje kako se kretati u Project Manager-u. svrhu projekta i gde su smešteni podaci za projekat. Jedan od primarnih razloga za korišćenje Auto CAD PI&D i Auto CAD Plant 3D umesto običnog Auto CAD-a je da Auto CAD PI&D i Auto CAD Plant 3D kreiraju ne samo crtež već i podatke vezane sa crtežima i stavkama u njima. 2 . Prošto projekat postrojenja može biti komponovan od mnogo različitih crteža. Pored lakog navoĎenja do različitih crteža. Project Manager je centralno čvorište iz koga pristupate svim crtežima. Kada su zajedno. uvezete i izvezete podatke i da napravite izveštaje projekta. izvršite opšta (zajednička) podešavanja projekta.

Right-click meni za projekat Right-click meni za crteže 3 . Osobine globalnog projekta utiču na projekat kao celinu a osobine pojedinih komponenata utiču samo na te komponente. Vićina ovih podešavanja se nalazi na meniju koji se pokazuje nakon desnog klika tasterom miša (right-click).Chapter 1: Introduction to AutoCAD Plant 3D Projekat i opcije crteža Različite opcije i podešavanja se mogu podesiti za ceo projekat ili za pojedine komponente u okviru projekta.

bolje je da se koristi opcija relativne staze tako da svi podfolderi projeta smešteni relativno prema ’parent’ folderu. Ako verujete da projekat neće biti pomeran ili deljen sa nekim na drugoj lokaciji. Relativne i Apsolutne staze Postoji nekoliko načina kako da se otganizuju dadoteke (files)..Chapter 1: Introduction to AutoCAD Plant 3D Organizacija podataka Podatak koji se koristi u projektu se organizuje u sistem predodreĎenih (default) foldera. Mogu se kreirati posebni folderi za template da bi se smestili projektantski ili kompanijski standardi. preporučuje se da podatke smestite u centralizovanu mrežu. Komanda Copy pravi kopiju izabrane dadoteke i smešta je u folder projekta definisanog pri postavljanju projekta. Ove lokacije mogu biti različite u zavisnosti od za koju se operaciju koriste. dtžati strukturu netaknutu. Sva podešavanja za lokacije ovih foldera su smeštena u projektnim podešavanjima koja će biti opisana kasnije. Povezane (linked). iako se preporučuje da ih smestite u fode u okviru projekta. Crteži koji su deo projekta ne moraju obavezno da budu u definisanim folderima projekta. Ako se radi u sredini sa više korisnika (multiple user environment).. Ovo će. Svi ovi folderi treba da budu smešteni na mesta koja su dostupna svakome ko radi na projektu. koji koriste kompletnu stazu do foldera u opisu foldera. 4 . Čim je podtavljena struktura projekta.. Ako postoji mogućnost da projeka pomeren ili da se deli. koji corespondiraju sa projektima na kojima se radi. možete definisati foldere projekta sa apsolutnim stazama. ako je potrebno. možete ili kopirati ili povezati postojeće crteže koji treba da se koriste u projektu.Načešće se radi tako da se smeste u folder ’Projects’. sa folderima . Komanda link kreira vezu ili prečicu (shortcut) u stablu projekta ka crtežu ali ne pomera crtež. Sledi primer strukture foldera na projektu: Equipment Templates ImportExport Settings Isometrics Orthos PID DVG Plant 3D Models Related Files Report templates Spec Sheets String Tables .

na ikonu Project Manager na kartici Home. Levo od prozora se nalazi paleta PROJECT MANAGER. Sadržaj prozora varira zavisno od situacije. 5 . Ako nakon nakon otvaranja paleta ne pojavi na tom mestu. može da se otvori levim klikom: na taster Show Project Manager u ’pozdravnom ekranu’ ili.Chapter 1: Introduction to AutoCAD Plant 3D Pozdravni ekran ’ Welcome Screen’ Kad otvorite Auto CAD PI&D ili Auto CAD Plant 3D na ekranu će vam se pojaviti prozor u kome se vide stavke na kojima radite. Možete da eliminišete njegovo pojavljivanje ako iskljčite znak za čekiranje u donjem levom uglu .pored Show this window at start up.

Postavlanjem kursora iznad naziva projekta u padajućoj listi. Na listi su još opcije Open i New Project koje vam omogućavaju da iz Project managera otvorite neki projekat ili da započnete novi.Chapter 1: Introduction to AutoCAD Plant 3D Project manager Project Manager omogućava pristup podešavanjima i podacima projekta. Pri vrhu palere PROJECT MANAGER se nalazi Curent Project lista sa koje se vidi naziv projekta koji je trenutno aktivan. 6 . kao i pojedinačnim podacima komponenata u projektu. pojavljuje informacioni okvir (tooltip) sa podacima o lokaciji tog projekta.

Ima 3 kartice Source Files. Komande Reporta omogućavaju pristup alatima kao što su:    Data manager Import/Export Reports Project panel Project panel pokazuje stablo crteža (tree-view) u tekućem projektu. Kad otvorite padajući meni imate opciju Open. Ove komande su dostupne svima.Chapter 1: Introduction to AutoCAD Plant 3D Aktivni/tekući prijekat (Curent Project) Na vrhu palete PROJECT MANAGER se nalazi naziv lista Curent Project: sa koje se vidi koji je projekat trenutno aktivan. Ukoliko projekat ne sadrži 3D modele već samo PI&D crteže. : Načešće se koristi kartica Source Files. ono što vidite u stablu Projekt menadžera može da bude i ne bude 1 : 1 predstavljanje stvarnih (aktuelnih) foldera i crteža u projektu. MeĎutim. Kad se crtež kreira. Orthographics DWG i Isometrric DWG. Ako se overi (čekira). desno od Curent Project liste nalaze se komande/ikonice Publish i Reports. Crteži koji se vide u ovoj kartici su dadoteke PI&D crteža i Plant 3D modela. nema razloga da se otvaraju ostale kartice Ortographic ili Isometric jer se u njima nalaze samo dadoteke povezane sa 3D delom programa. Izveštaji i publikacije (Reports and Publish) U PROJECT MANAGER-u. da otvorite/aktivirate neki od postojećih projekata i opciju New Project da kreirate novi. 7 . Ako se ne čekira. dostupna je opcija: Create folders relative to parent folder storage. Folderi su organizovani tako da odgovaraju pojedinim strukturama i potrebama projekta. folder će biti kreiran u Projekt menadžeru i u strukturi foldera projekta. folderi će biti kreirani kao virtualni folderi sa pseudonimima (lažnim imenima) dokumenata smeštenih u njima.

Kao što je već rečeno. Promene na ikonicam zasnovane su na onome šta se dešava na crtežma u projektu. Folder Related Files je pogodno mesto za smeštanje linkova ka dokumentima povezanih sa projektom. folder može imati dodatne podfoldere pridodate radi organizovanja ovih dokumenata. kao što su lokacija crteža i ngova veličina (kB. izgled crteža. Ovi podfolderi treba da budu struktuirarni tako da odgovaraju strukturi projekta. Project Manager ima prednost u činjenici da je ono što vidite na stablu samo reprezentovanje foldera ili crteža u projektu. ko ga je kreirao i poslednji radio na njemu Preview: predstavlja sažet izgled izabaranog crteža. folderi i druge stavke u stablu mogu biti ureĎeni korišćenjem standardnih Windows tehnika kao što su ’vuci i spusti’. status crteža. Plant 3D Drawings i povezane dadoteke (related files)] mogu se koristiti kao takvi ili mogu imati dodatne foldere kreirane za smeštaj crteža ili linkova/pseudonima ka povezanim dokumentima ispod njih.MB). Paneli: Details/Preview/History Paanel u donjem delu palete PROJECT MANAGER-A-a daje podatke o bilo kom od crteža koji se mogu izabrati na panelu Project. Neke ikonice mogu da sadrže indikaciju da neki crteži nedostaju ili su zaključani.Chapter 1: Introduction to AutoCAD Plant 3D Tri foldera pri vrhu stabla. Work History: pokazuje istorijat rada na crtežu. [PI&D Drawings. Ovaj panel omogućuje kretanje na relaciji detalji crteža. Crteži. istorija crteža. tabele i td.    Details: daje osnovne detalje o izabranoj stavki. 8 . kao što su informacioni listovi. To vam daje mogućnost da pratite promene i primedbe stavljene na crtež.

ispitati različita podešavanja i podatke iz projekta.Chapter 1: Introduction to AutoCAD Plant 3D Data manager Kad neke stavke dodajete dijagramu PI&D ili 3D modelu. Data Manager daje drugačiji uvid u vaš projekat i podatke u projektu. Vežba: Rad u projektu U ovoj vežbi će te otvoriti jedan projekat.. uvozite projekat i ispitujete različita podešavanja crteža i podataka u projektu. ne dodajete samo grafiku. na ’pozdravnom ekranu’ kliknuti na Show Project Manager. povrh grafičkih simbola. kliknuti na Open . Ako paleta Project Manager prikazana. 4. Idite stazom do odreĎenog projekta koji hoćete da otvorite 9 . Uvoz projekta U ovoj sekciji vežbe. Potom će te istražiti mnoštvo opcija projekta i podešavanja crteža. Pokrenite Auto CAD Plant 3D 2. za Current Project. U PROJECT MANAGER paleti. 3. da ima neka svojstva (properties). Svaka stavka dodata crtežu može. Data Manager se koristi za kreiranje izveštaja i izvoz/uvoz iz vašeg projekta.. 1. Uz pomoć Data Manager možete i da menjate podatke na crtežu.

Chapter 1: Introduction to AutoCAD Plant 3D 5. Izabrati crtež .. 6.. U donjoj skciji Projekt menadžera kliknuti na ikonicu Details 10 . U kartici Source Files aktivirati PI&D Drawings..

Ciljevi Nakon ove lekcije moći ćete da opišete kako se Auto CAD P&ID i Auto CAD Plant 3D radi sa crtežima Otvaranje crteža The best way to access the project and the drawings within AutoCAD P&ID or AutoCAD Plant 3D is through the Project Manager. you open the drawings in the Project pane by:  Using the right-click menu  Double-clicking the drawing Right-Click Double-Click 11 .Chapter 1: Introduction to AutoCAD Plant 3D Lekcija: Otvaranje crteža Kad radite u Windows aplikacijama kao što su Auto CAD P&ID i Auto CAD Plant 3D imate više načina da otvorite postojeći crtež. da bi ste potpuno iskoristili pogodnosti projekta i Project Manager-a morate znatkako da otvorite crtež u konteksta projekta a uz pomoć Project Manager-a. Najbolje je da crtežu pristupite preko Project Manager-a. From within the Project Manager.

and the Structures drawing cannot be found. Istorijat crteža (Drawing History) Ako je crtež tako podešen da promptno pokaže istorijat rada čim otvorite projekat.Chapter 1: Introduction to AutoCAD Plant 3D Ikone crteža (Drawing Icons) Drawings in the Project Manager display icons to represent their status. The two primary icons are a drawing lock that represents that the drawing is currently open. okvir za dijalog Work History se pojavljuje čim se otvorite crtež kako bi ste mogli da unesete podatke o storijatu. and the second is a slash that indicates the drawing cannot be found. Ovaj dijalog okvir se može otvoriti sa panela PROJECT MANAGER tako šro u donjem delu kliknete na ikonicu Work History 12 . In the following example. the PID001 and Equipment drawings are open.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->