_________________________ (ime i prezime) _________________________ (adresa) _________________________ (grad) _________________________ (kontakt telefon, mobitel

)

T-Com kontakt p.p 21 10020 Zagreb

PRIGOVOR

Predmet: Prigovor na račun za obavljene internetske usluge

Želim unijeti prigovor na račun br. ________________________ od dana _________________2013. godine, za obračunate internetske usluge prometa ________GB. Smatram da nisam dužan platiti račun iznosa______________kn, te podnosim prigovor iz sljedećih razloga:

-

za vrijeme kada je napravljena glavnina prometa nisam bio kod kuće bežična mreža na koju se vrlo vjerojatno netko povezao je bila zaštićena tvorničkom zaštitom živim u susjedstvu s puno studenata od kojih je netko vrlo lako mogao probiti zaštitu bežične mreže

Molim da se gore navedeni razlozi preispitaju, te da me se bilo pisanim, bilo usmenim putem obavijesti o donesenoj odluci.

U Cerni _______________ 2013. Godine ________ ______________________ (potpis podnositelja)