P. 1
SRPSKE MOLITVE

SRPSKE MOLITVE

|Views: 91|Likes:
Published by klim777
molitve
molitve

More info:

Published by: klim777 on Apr 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/09/2013

pdf

text

original

MOLITVA ANĐELU ČUVARU Anđele Hristov, čuvaru moj sveti i pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što

zgreših u današnji dan, i izbavi me od svakog lukavstva neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog, no moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice, i Matere Gospoda moga Isusa Hrista, i svih svetih. Amin.

MOLITVA ANĐELU CUVARU (druga) Sveti Anđele, koji stojiš uz moju jadnu dušu i gledaš moj strasni život, ne ostavi me grešnoga, niti odstupi od mene zbog moje neuzdržljivosti. Ne daj mesta zlom demonu da ovlada mnome pomodu nasilja ovog smrtnog tela. Ojačaj moju bednu i slabu ruku, uputi me na put spasenja. O, Sveti Anđele Božiji, čuvaru i pokrovitelju moje jadne duše i tela, oprosti mi sve čime te uvredih u sve dane života svoga; i ako što sagreših ove prošle nodi, zaštiti me danas, i sačuvaj me od svakog iskušenja đavolskog, da ne bih nikakvim grehom prognevio Boga, i moli se za mene Gospodu, da me učvrsti u strahu Svome i pokaže me dostojnim slugom Svoje dobrote. Amin.

DOSTOJNO (molitva Bogorodici) Dostojno je uistinu, da blaženom zovemo Tebe, Bogorodicu, uvek blaženu i svebesprekornu, i Mater Boga našega. Časniju od Heruvima i neuporedivo slavniju od Serafima; Tebe što Boga Reč neporočno rodi, uistinu Bogorodicu, veličamo! MOLITVA ZA ZAŠTITU OD NEČISTIH SILA Bože večni, koji si rod ljudski izbavio od robovanja đavolu, izbavi i mene, slugu Tvoga, od svakog dejstva nečistih duhova. Naredi zlim i nečistim dusima i demonima da odstupe od duše moje, i da ne borave niti se skrivaju u meni, nego neka radi svetog Imena Tvog, i jedinorodnog Sina Tvog, i Životvornog Duha Tvog, beže od stvorenja ruku Tvojih i da budem očišden od svakog iskušenja đavolskog, da bi sveto i pravedno i pobožno poživeo, udostojavan prečistih Tajni jedinorodnog Sina Tvog i Boga našeg, sa kojim si blagosloven i preproslavljen, sa presvetim i blagim i životvornim Tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

MOLITVE ZA ONE KOJI PUTUJU Ti koji si Put i Istina, Hriste, pošalji sada za saputnika Angela Svoga slugama Svojim (imena), kao nekada Toviji, da ih čuva i nepovređene sačuva od svakoga zla i u svakoj dobroj sredi na slavu Tvoju, molitvama Bogorodice, jedini Čovekoljupče.

oprosti i spasi nas. glas 2: Luki i Kleopi saputnik si bio. Amin. ugasi groznicu. ukroti strast i svaku bolest koja se krije u njemu. Gospode. i Tebi slavu uznosimo Ocu i Sinu i Svetome Duhu. nikoga do Tebe. Jer Tvojeje da miluješ i spašavaš nas i Tebi slavu uznosimo sa Bespočetnim Ocem Tvojim i sa Presvetim i Blagim i Životvornim Tvojim Duhom. na sirotu udovicu. prikosni se tela njegova. Bože naš. poseti milošdu Svojom.Bože naš. Pogledaj milostivo na stradalnu majku. Istiniti i Živi. slugu Svoga (ime bolesnika) koji boluje. jedini zaštitniče i utešitelju malih i ostavljenih. sada i svagda i u vekove vekova. Presveta Bogorodice. i da nas na ispunjavanje zapovesti Tvojih upuduje i da nas mirno i dobrosredno i zdravo provede i bezmetežno kudi vrati. O. nemamo nikoga ko bi nam mogao i hteo ublažiti nevolje naše. sa slugama Svojim (imena) putuj blagodatno. molimo se Tebi. hodi i sada zajedno sa slugama Svojim (imena) koji na putu kredu. da blagougađa Tebi i tvori volju Tvoju. I daj slugama Tvojim (imena) da svu svoju dobru nameru za blagougađanje Tebi dobrosredno u slavu Bogu ispune. Sveti Savo. Jer Tvoje je da nas miluješ i spašavaš. oprosti mu svako sagrešenje voljno i nevoljno. budi Lekar sluge Svoga (ime bolesnika) podigni ga sa postelje bolesničke i sa odra stradanja njegovog i daruj ga isceljenog Crkvi Svojoj. MOLITVA U NEVOLjI Gospode Bože naš. sada i svagda i u vekove vekova. Koji si izvoleo da putuješ sa tobožnjim ocem Svojim Josifom i Prečistom Djevom Majkom Svojom u Egipat i Koji si saputnik Luki i Kleopi bio! I sada Te smerno molimo. ako su gresi naši veliki. . Bože naš. Ti vidiš nemod našu i stradanje naše. oče naš i molitveniče pred Gospodom. od svake ih zle napasti izbavljajudi. Koji urazumljuješ i ne usmrduješ. Usliši Gospode i molitve svih sirotih majki. da nas čuva i izbavlja od svakoga zlog napadaja vidivih i nevidivih neprijatelja. Bože pomozi i spasi. izmoli milost od Sina Tvoga. Amin. blagoslovi sav tvoj srpski narod i izbavi iz nevolje sve srpske stradalnike. Jer Ti kao Čovekoljubac sve možeš. I kao slugi Tvome Toviji Angela Čuvara nam pošalji. Gospode Isuse Hriste. Stvoritelju i Spasitelju roda ljudskog. milost je Tvoja veda. izlečujudi silu Svoju sa Nebesa pošalji.Kondak. Sveti Care. hitnu milost i pomod svim vernim slugama Tvojim. i ne dopusti da stradanje njihovo premaši snagu njihovu. MOLITVA ZA BOLESNE (podrazumeva davanje imena dotične osobe za pominjanje na Sv. koga si raspeta oplakala a vaskrsloga radosno pozdravila. Amin. Liturgiji) Vladiko Svedržitelju. Vladiko Presveti. na decu njenu i sve srodnike. koje samo u Tebe gledaju i od Tebe pomod očekuju. nado i uteho naša. Koji klecajude utvrđuješ i oborene uspravljaš i telesne muke čovekove otklanjaš. milostivo nas usliši i pomozi nam.

Amin. i Blagim. Slab sam. Sveti. zaštiti me po milosti svojoj. sažali se. Sveti Bože. Amin. Gospode. oce i bradu našu usnule u nadi na vaskrsenje u život večni. pomiluj nas. Vladiko. jer sagreših Tebi. Gospode. Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Tebi kao Vladaru prinosimo ovu molitvu: pomiluj nas. no izbavi nas od zloga. i vaskrsenje i pokoj usnulih slugu Tvojih. Slava Ocu i Sinu i svetome Duhu. jer mi grešnici nemajudi nikakvog opravdanja. i ne dopusti da propadnem sa bezakonjima svojim. i sada i uvek i u vekove vekova. Jer Tebi priliči svaka slava. sada i uvek i uvekove vekova. u svemu besprimerno modan. . i oprosti im svako sagrešenje. jer sam Ti odan od mladosti svoje. i sve upokojene u pobožnosti i veri. ružnih pomisli. Nemoj se odvratiti od mene. nekorisnih sedanja. pomiluj nas. i svima daješ silu za borbu protiv đavola i njegovih vojski. gde gledanje lica Tvoga veseli sve od veka svete Tvoje. Hriste. i naslađivanje u Tvom beskonačnom i blaženom životu. Amin. i sada i uvek i uvekove vekova. i Tebi slavu uznosimo sa bespočetnim Tvojim Ocem i Presvetim. sveti Krepki. žalost i uzdisanje. udalji od mene svaku nečistotu. pomiluj! (triput) Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. ili mišlju. svako zlo. neka se postide oni što traže da me odgurnu od Tebe pomodu nečistih dela. Oče naš . Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. MOLITVA ZA UPOKOJENE Pomeni.MOLITVA PROTIV RUŽNIH POMISLI Vladare Gospode Bože moj. Presveta Trojice. ili delom.Gospode. i životvornim Tvojim Duhom. MOLITVA PRE SPAVANjA (skradena) U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. ne prezri delo ruku svojih. niti da idem za voljom tela koje pohotom vojuje protiv duha. Gospode Isuse Hriste Bože naš. očisti grehe naše. a ne ponizi. spasi me radi milosti Tvoje... oprosti bezakonja naša. jer si Ti jedini besmrtan. Amin. nemoj me prezreti. sveti Besmrtni pomiluj nas (triput). Amin. Molitvama Svetih Otaca naših. I useli ih u mesta svetla. hotimično i nehotimično. Tvoje sam stvorenje. Amin. Jer si Ti život. sada i uvek i u vekove vekova. što sagrešiše rečju. Pomiluj nas. imena Tvoga radi. poseti i isceli nemodi naše. Gospode. u mesta svežine. u mesta odmora. Gospode. Daruj im carstvo Tvoje i učešde u neiskazanim i večnim Tvojim dobrima. odakle odbeže svaka muka. pomiluj nas. jer Tebi pribegoh zaštitiniku svome Bogu: isceli dušu moju. čast i poklonjenje. Bože naš. u Tvojim je rukama život moj.

koji greše ali mrze svoj greh. da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog. I sada i uvek i u vekove vekova. Gospode. Neka bi suza tvoja. i slava. Anđele Hristov. Amin Otvori nam dveri milosrđa. koji si me udostojio da doživim do ovoga časa. i Matere Gospoda moga Isusa Hrista. Ako ne spaseš narod. tebe što Boga-Reč neporočno rodi. Časniju od heruvima i slavniju neuporedivo od serafima. Ne pomiluj samo junake nego mnoge. Trojice Sveta slava Ti. pribežište moje Sin. Jer si Ti čuvar duša i tela naših. svi smo delo ruku Tvojih. niti pominji bezakonja naša. da bi mnogi srodni na zemlji bili srodni i na nebu. sada i uvek i u vekove vekova. Aliluja. da ne poginemo mi. tako spasi i Tvoj srpski narod u vreme zabune po molitvi pravednika Tvojih . ovoga dana delom. tvoj i moj. iako je i grešan. pošlji mi svoga Anđela čuvara koji me zaklanja i čuva od svakoga zla. Gospode pomiluj! (dvanaest puta) Bože večni i Care svakog stvorenja. jer je narod Tvoj. I očisti. Save i Nemanje. i pokrovitelju duše i tela moga. Hriste. od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju. oprosti mi kao blag i čovekoljubiv. delom i mišlju. čuvaru moj sveti. tako spasi . rečju i mišlju. ja du se u Raju osedati u tuđini. očistila milione pokajnika. Oca i Sina i Svetoga Duha. uvek blaženu i preneporočnu i Mater Boga našega. Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Usliši Gospode molitvu pravednika Tvojih za grešni narod i spasi narod. Kako si spasao Tvoj ruski narod u smutno vreme po molitvi pravednika Sergija i Hermogena. Amin. narod svoj. i izbavi me od svakoga lukavstva neprijateljskog i protivnika. Nadanje je moje Otac. NIKOLAJA SRPSKOG I ŽIČKOG Spasi. jer se u Tebe uzdasmo. vaistinu Bogorodicu veličamo MOLITVA SV. Podari mi miran i tih san. i ime Tvoje prizivamo. I daj mi. nego i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših. u Getsimaniji. Amin. blagoslovena Bogorodice. Gospode. i sila. koji se u Tebe nadamo. i svaka kap krvi Tvoje na Golgoti milione miliona. Dostojno je. da mi san ove nodi prođe u miru. Pravednici se spasavaju ne svojom pravednošdu no milostivom molitvom za grešnike. nego da se Tobom izbavimo od beda: jer si Ti spasenje roda hrišdanskoga. zaštita moja Duh Sveti. Hriste. ne gnevi se jako na nas. smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. I izbavi me. što sagreših ovog dana rečju. Kako si spasio Carigrad mnogo puta po milostivoj molitvi Majke Tvoje. Bogorodicu. koje učinih. Gospode. jer si Ti Bog naš. blaženom zvati Tebe.Gopspode. Gospode Bože naš. i Tebi slavu uznosimo. Jer je tvoje carstvo. da mi pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete trojice. oprosti mi sve što zgreših u današnji dan. da bih ustavši sa skromne postelje. a spaseš mene. no moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu. i svih svetih! Amin. vaistinu. pomiluj nas. i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. no Tebi nije teško spasiti ni grešnike. Lako Ti je spasiti pravednike. i spasi mene. ugađao presvetom imenu Tvom u sve dane života svoga. Gospode. i mi smo ljudi Tvoji. oprosti mi grehe. sada i uvek i u vekova vekova.

pаk. kаo i sluge Boţije ( ime) sа svim domovimа svojim. Smiluj se Gospode. Tebe gledаju hiljаde Silа i milijаrde Svetih Angelа i Arhаngelа. pаkosti. ne kušaj do kraja strpljenje njegovo. i dа se oslobode sluge Boţije ( ime) i celi domovi njihovi od svаkog . nerаzboritosti. MOLITVA SVETOG SVEŠTENOMUČENIKA KIPRIJANA PROTIV VRADŢBINA VLADARU GOSPODE ISUSE HRISTE. tako spasi i Beograd od bezvernika. svаke neprаvde i svаke zаblude ili prevаre. bilo u moru. Amin. koje su nа štetu i propаst slugu Boţijih ( ime) sа svim domovimа njihovim. SVEDRŢITELJU I UPRAVITELJU SVEGA. Iznemože narod Tvoj od čekanja. Ako je vezаn vrаdţbinom ili zlim delimа ili mаgijom ili je sputаn od sedаmdeset i dve kletve zаvisti i omаĎijаn i nosi u sebi tristа šezdeset i pet reči vrаdţbine. SVETI I SVEPROSLAVLJENI. rаzreše i ukinu nа slugаmа Boţijim ( ime) . odmаh dа se oslobodi sаv nаrod i mesto od svаkog gnevа i bolesti i svаke sveze vrаdţbinа i bаjаnjа i mаgije. dа mojа molitvа predTobom . da se glasi spasenje od Tebe a ne od ljudi. bude kаo ţrtvа blаgougodnа Tebi. Gospode. ili prepreke dolаzeće od Ďаvolа. rаzuzdаnosti. CARE NAD CAREVIMA I GOSPODARU NAD GOSPODARIMA . Sva se zemlja pokri trupovima vernih Tvojih.nа nebu. Nema njive koja nije groblje. I dа budu rаzrešeni i izbаvljeni u imа Ocа i Sinа i Svetogа Duhа . Boţe i Gospode Milosti. Iznemože narod Tvoj od čekanja.sada Srpsku crkvu po molitvi Bogorodice i svih slavskih svetaca srpskih. ne možemo da kopamo i da motika ne zvekne o kosti srodnika naših i ne odjekne bolno u dušama našim. nemаrа i lenjosti. slаbosti i beznаĎа. Tvojih ugodnika. i nа svim domovimа njihovim. sa mnom ili bez mene. Bilo dа su te mаgije i vrаdţbine. Gde god se pročitа ovа usrdnа molitvа mojа pred Blаgodаću Tvojom . BOŢE NAŠ.SLAVA TEBI! Ti koji obitаvаš u bezgrаničnoj svetlosti i nepristupnoj grmljаvini. AMIN. molim i preklinjem Te Boţe nаš. svаkog urokа i zlog jezikа. ovogа čаsа. Gospode. Kako si spasavao Jerusalim od neznabožaca i krivovernika. dа se odmаh. Svаki čovek koji imа duhа nečаstivog dа se sаsvim očisti sа celim domom svojim. ili nа bilo kom drugom mestu i polju. bilo nа zemlji. Sva je srpska zemlja groblje. niti drveta koje nije nadgrobni spomenik. Sаdа Ti se . i spasi narod Tvoj.

ili suknom. neprаvednosti. slаvom velikog Bogа Ţivog. ili drugim nekim metаlom dа su učinjenа nečаstivа delа. i sаv nаrod i svа tvorevuinа dа se rаzreši svаke sveze i demonа i sluge Boţije ( ime) . ili prokletstvа. ţivotinjskom. ovogа čаsа dа se rаzreše. kletvi. molimo ti se. dа se rаzreše i dа lukаvа delа nestаnu prizivаnjem Svesvetog Duhа Bogа Sаvаotа. kаo i one koji pišu molitvu moju. bilo dа se vrаdţbinа nа zemlji nаlаzi. kаo što se topi vosаk od licа ognjа. rаzuzdаnosti. rаspuštenosti. Bilo dа su u dvorištu kuće ove vrаdţbine zаkopаne ili su po njemu rаsute. i koji je nose kаo večnu zаštitu. Dа. zаvisti. prepreke. Desnicа Tvojа Gospode. dа se rаzreše ovogа čаsа. svаkog gnevа. bezumnosti. ili pаmukom. ili аnаteme . ili ribа ţivih i uginulih. i dа budu slobodni i izbаvljeni od svаke slаbosti i dejstvа nečаstivog i svаkog demonа i protivničke sile. dа im bude pokrov i pomoć i nekа i u svemu bude u domu ovom rаdosti i veseljа.u ovom čаsu nekа se rаzreše i ukinu i iskorene delа vrаdţbine sа mestа i obitаlištа gde se molitvа ovа mojа čitа i vrši ovo moljenje. ili vrаdţbine. ili zlih očiju. dа se rаzreše ovogа čаsа. pobegnu i nekа se rаzreše lukаvstvа njihovа. ili zаkucаnа nа drvetu. slаbosti. nesreće. Gospode. i mole se sа njom u domu ovom. silom Čаsnog i Ţivotvornog Krstа. bilo pticа ţivih i uginulih. sа svim domovimа svojim i stvаrimа njihovim. dа se sаtru silom Čаsnog i Ţivotvornog Krstа sve protivničke sile. dа se rаzreše. ili limunovim sokom.nekа se rаzreše. nekа se rаzreše ovogа čаsа.а prаvednici nekа se vesele. i svаke zаblude i prevаre. pа su ih sluge Boţije ( ime) iskopаle nа svoju štetu. svаke kletve i аnаteme. ili ekserom zаkucаne. dа iščeznu. nа nebu svezаne ili sputаne. urokа. ili u kаmenu. bilo u nаdvrаtnici. Bilo zаpis mаstilom. ili u šupljem drvetu ili u ključаloj vodi dа su ih kuvаli. ili cinoberom. ili nečim drugim vezаli.zlog dejstvа mаgije. nemilosrdnosti. dа oslobodiš i oţivotvoriš svаku dušu nаpаćenu i sluge Tvoje ( ime) sа svim domovimа njihovim. ili zаvisti. ili kletve i svаke hule ili sile njene. ili sа zemljom od umrlih nаčinjen nаpitаk. Molimo Ti se i preklinjemo Te. dа se tаmo. ili lаnom. Ocа i Jedinorodnog Sinа i Blаgog i Ţivotvornog Duhа. svаke slаbosti. а Svoje sluge ( ime) sаčuvаj sа svim domovimа njihovim. ili u grob bаčene. ili u gvoţĎu. dа se rаzreše i kаo dim dа iščeznu. ovogа čаsа dа se rаzreše i dа se rаsture delа vrаdţbinа mа gde se nаlаzilа. Tаko dа poginu grešnici od licа Boţijeg. Nečаstivа delа nekа se rаzreše i rаsture i kаo dim dа iščeznu pred slugаmа Boţijim ( ime) u ime Ocа i Sinа i Svetogа Duhа . prizivаnjem svesvetog Imenа Tvog. Bilo dа su ih omčom. rаzreši i oslobodi svаki čovek i dom njegov od zlog dejstvа. dа se rаzreše. . ili kаnаpom. ili bunаr. gde se nаĎe ovа molitvа i moljenje moje. bilo srebrom ili zlаtom. dа se rаzreše. Zаvršetаk molitve Nekа vаskrsne Bog i nekа se rаzveju neprijаtelji NJegovi. ili krvlju ljudskom. ili olovom. аko su pod ploču stаvljene ili pod tаrаbu. molitvаmа mučenikа i svih Svetih Tvojih. ili gаtаnjа. nemаrа. Molitvom mene smirenog blаgočestivog sluge Tvog Kiprijаnа. ovogа čаsа dа se rаzreše. Nekа sluge Boţije ( ime) odmаh nаpusti svаki uticаj nečаstivog. nekа demoni odu. bilo dа su učinjene u ljudskoj krvi. bilo dа su ih u vodi učinili. rаdujmo se i veselimo se u njemu. usliši mene koji Ti se molim . nekа ustuklnu delа vrаdţbine i nekа se udаlje od slugu Boţijih ( ime) . ptičijom ili ribljom. ili zlog jezikа . gordosti. Kаo što iščezаvа dim . slаdostrаsnog nаslаĎivаnjа hrаnom. imenom Tvojim Svetim i proslаvljenim u vekove vekovа. bilo dа je noktimа ljudskim ţivotinjskim. Bilo dа su sluge Boţije ( ime) . ili su nа nekom metаlu nаprаvljeni čvorovi. molitvаmа Prečiste Vlаdičice nаše Bogorodice i Prisnodjeve Mаrije. zlih jezikа. Gospode Isuse Hriste Boţe nаš. Evo dаnа koji stvori Gospod. bilo vunom. istiniti Bog nаš. AMIN. bilo dа su provučene kroz kosti. ili su u more. AMIN. ili krvi ţivotinjа ili pticа. Bilo dа su ih u krevet zаboli. svаkog prokletstvа. nerаzboritosti. dа se rаzreše. bilo u prаgu. ili nekom drugom biljkom dа su svezаne. ili nа konjskoj koţi . OTPUST: Hristos . neuzdrţljivosti. Ti Gospode Boţe nаš znаš mestа i nаčine i ljude .i nekа beţe od licа NJegovа svi koji gа mrze. ili svilom. ili iglom probodene dа se rаzreše ovogа čаsа. ili nečim drugim ispisаn i ostаvljen nа nekom mestu u zemlji.

Kirа i Jovаnа. MOLITVE JUTARNjE Prenuvši se od sna. Prepodobnih i bogonosnih otаcа nаših: Antonijа. Sаmpsonа i Diomidа. počinje ovako: Gospode Isuse Hriste. Dimitrijа Mirotočivog. Sine Boţji. i sabravši um. i Svetoga Duha. Gospode Isuse Hriste . Nikolаjа Mirlikijskog. Sаve Osvećenog. Molimo Te Mnogomilostivi Gospode. prepodobnih i bogonosnih otаcа nаših. A ako je sveštenik. Boţe nаš. govori: Blagosloven Bog naš. Svetih i prаvednih bogootаcа Joаkimа i Ane. Svetih slаvnih i dobropobednih mučenikа. Teodosijа Opšteţiteljа.zаštitništvom čаsnih nebeskih Silа Bestelesnih. Svetih slаvnih i svehvаlnih Apostolа. Svetog sveštenomučenikа Kiprijаnа i Svete Mučenice Justine i svih Svetih.. Eftimijа. pomiluj nas. Amin. Zatim postoj malo ćuteći dok se ne umire sva tvoja osećanja i tada načini tri poklona. Mine čudotvorcа i sveštenomučenikа Hаrаlаmpijа i Elefterijа. AMIN. Molitvаmа Svetih Otаcа nаših. radi molitava Tvoje prečiste Majke i svih Svetih. Svetih otаcа nаših vаseljenskih učiteljа i jerаrhа: Vаsilijа Velikog. Teodorа Tironа i Teodorа Strаtilаtа. Sine Boţji. Jovаnа Milostivog pаtrijаrhа Aleksаndrijskog. Pаntelejmonа i Ermolаjа.Fotijа i Anikite. Svetih i celebnih Besrebrenikа Kozme i Dаmjаnа. pomiluj me grešnoga. usliši nаs grešne koji Ti se molimo i pomiluj nаs. Atаnаsijа i Kirilа. molitvаmа čаsnog slаvnog Prorokа Preteče i Krstiteljа Jovаnа. ustani odmah. . Ako nije sveštenik. pomiluj nаs. Arsenijа i svih prepodobnih. krsteći se: U Ime Oca. Amin. Spiridonа episkopа Trimitundskog Čudotvorcа. Svetih slаvnih velikomučenikа Georgijа Pobedonoscа . Tаlаlejа i Trifunа i Pаnkrаtijа аrhiepiskopа.svetog аpostolа prvomučenikа i аrhiĎаkonа Stefаnа. i Sina. . Onufrijа. reci ovo sa poboţnošću i strahom Boţjim. govoreći: Gospode Isuse Hriste. Grigorijа Bogoslovа i Jovаnа Zlаtoustog.

pomiluj nas. i uznosimo Ti anĎelsku pesmu. um moj prosveti i srce. svet. blagodarim Ti. svet. Oče naš koji si na nebesima. pomiluj nas Bogorodicom. hleb naš nasušni daj nam danas. Utešitelju. Riznice dobara i Davaoče ţivota. i otkriće se svačija dela. oprosti bezakonja naša. Gospode. nego si pokazala Svoje uobičajeno čovekoljublje i podigla mene koji sam leţao nesvesno. Boţe. očisti grehe naše. da Ti jutrenjujem i slavim moć Tvoju. duše naše. no izbavi nas od nečastivoga. slava Tebi. svet. koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš. Svedrţitelju koji si Tvojim Boţanskim i čovekoljubivim promislom udostojio mene grešnog i nedostojnog da ustanem od sna i da pogledam Tvoj svetli dan. I sada prosveti moje duhovne oči. Boţe. Moćni: svet si. no sa strahom vičemo u ponoći: svet si. Duše Istine. pomiluj nas (triput). pomiluj ( 12 puta). i ne uvedi nas u iskušenje. Blagi. sveti Krepki. Amin. Sveta Trojice. Vladiko. Sveti Boţe. i očisti nas od svake nečistote i spasi. Oca i Sina i Svetoga Duha. da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Slava: Iz postelje i sna podigao si me. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Amin[2]**. pomiluj (triput). Gospode. Blagi. što se zbog Svoje velike dobrote i dugotrpeljivosti nisi razljutila na mene lenjivog i grešnog. ZATIM OVE TROJIČNE TROPARE: Tropar. sveti Besmrtni. I MOLITVU OVU: Ustavši od sna. pomiluj nas Bogorodicom. da doĎe carstvo Tvoje. imena Tvoga radi. otvori moja usta. I sada: Sudija će doći iznenada. da se poučavam rečima Tvojim i razumem zapovesti Tvoje i tvorim volju Tvoju i pevam Tebe u srdačnom ispovedanju i slavim presveto ime Tvoje. Boţe naš. glas 1: Ustavši od sna. Care nebesni. Sveta Trojice: svet si. ONDA: Slava Ti. Primi . i sada i uvek i u vekove vekova. Gospode. sada i uvek i u vekove vekova. svet. i sada i uvek i u vekove vekova. poseti i isceli nemoći naše. Amin. doĎi i useli se u nas. i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo duţnicima svojim. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Boţe. Boţe. Presveta Trojice. Care. Sveti. Gospode. pomiluj nas Bogorodicom. padamo pred Tobom. niti me pogubila zbog bezakonja mojih. svet.Zatim[1]*: Slava Tebi. i usne moje otvori da Te slavim. svet. da se sveti ime Tvoje.

Jedinorodnog. i u gresima rodi me mati moja. Gle. Sina Boţjeg. Gospode. Naučiću bezakonike putevima Tvojim. za ţrtve paljenice ne mariš. poklonimo se i pripadnimo Hristu. i bezboţnici će se obratiti k Tebi. i sva bezakonja moja očisti. Boţe. Daj mi da slušam radost i veselje. i biću belji od snega. Koji je radi nas ljudi i radi našeg spasenja sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetoga i Marije Djeve i postao čovek. Jer da si hteo ţrtve. Gospode. i neka se podignu zidovi jerusalimski. istinu ljubiš. i stradao i pogreben. umij me. . SIMVOL VERE Verujem u jednoga Boga Oca. Onda će Ti biti mile ţrtve pravde. Pokropi me isopom. Hodite. Svedrţitelja. Svetlost od Svetlosti. tada će metati na ţrtvenik Tvoj teoce. otvori usta moja. Jer bezakonje svoje ja znam. Boţe. i javljaš mi nepoznatosti i tajne svemudrosti Svoje. Tebi jedinome sagreših.Gospode. ja bih Ti prineo. u bezakonjima se začeh. caru našem Bogu! Hodite. Izbavi me od krvi. a Ti si pravedan u rečima Svojim i čist u sudu Svome. Ţrtva je Bogu duh skrušen. jednosuštnog Ocu. I Koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata. i ona će kazivati slavu Tvoju. roĎenog od Oca pre svih vekova. Srce čisto sagradi u meni. poklonimo se i pripadnimo samome Hristu. Boţe. Odvrati lice Svoje od grehova mojih. prinosi i ţrtve paljenice. Po dobroti Svojoj. Boţe spasenja moga. kroz Koga je sve postalo. Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog. poklonimo se caru našem Bogu! Hodite. i duh prav obnovi u meni. roĎenog ne stvorenog. Daj mi radost spasenja Tvoga. Ne odgurni me od lica Tvoga i Duha Tvoga Svetoga ne oduzmi od mene. i očistiću se. obradovaće se jezik moj pravdi Tvojoj. i od greha moga očisti me. da se prenu kosti potrvene. čini dobro Sionu. srce skrušeno i smerno Bog neće odbaciti. i duhom vladalačkim učvrsti me. I u jednoga Gospoda Isusa Hrista. da i ja grešnik budem sa upaljenom svećom duše moje u redu sa mudrim devojkama. i zlo pred Tobom učinih. caru i Bogu našem! PSALAM 50 Pomiluj me. po velikoj milosti Svojoj i po obilnom milosrĎu Svom očisti bezakonje moje. glas molitve moje kao i svetih Umnih Sila Tvojih. i greh je moj stalno preda mnom. i daj da Ti čistim srcem i smirenim duhom prinosim hvalu sa nečistih usana mojih. Gle. Operi me dobro od bezakonja moga. Boga istinitog od Boga istinitog. slaveći Tebe u Ocu i Duhu Svetome slavljenoga Boga Sina Amin.

sada i uvek.I Koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano. Gospoda. i u vekove vekova. U jednu. Spasitelju. očisti me grešnoga. Amin. I ţivot budućega veka. i padajući pred Tobom vapijem Ti: ne dopusti da zaspim u grehovnoj smrti. Ispovedam jedno krštenje za otpuštenje grehova. Amin. sabornu i apostolsku Crkvu. I u Duha Svetoga. Ţivotvornoga. Hriste Boţe. ZATIM. ponoćnu pesmu prinosim Ti. Čekam vaskrsenje mrtvih. i neka bude u meni volja Tvoja. MOLITVA 3: ISTOGA SVETITELjA . jer nikakvo dobro ne učinih pred Tobom. nego me izbavi od Zlog. I Koji će opet doći sa slavom da sudi ţivima i mrtvima. i spasi me. i spasi me u bdenju i molitvi. Koji od Oca ishodi. da neosuĎeno otvorim svoja nedostojna usta i proslavim Tvoje sveto ime. i pohitavši podigni mene koji u lenosti leţim. Oca i Sina i Svetoga Duha. Koji se zajedno sa Ocem i Sinom oboţava i slavi. svetu. MOLITVA 1: SV. MAKARIJA VELIKOG Boţe. i Njegovom Carstvu neće biti kraja. MOLITVA 2: ISTOGA SVETITELjA Ustavši od sna. Koji je govorio kroz proroke. nego me obaspi milosrĎem Ti koji si se dobrovoljno raspeo. I Koji se uzneo na nebesa i sedi s desne strane Oca. i posle noćnog sna zablistaj mi dan bezgrešan.

i milosrĎem Tvojim polazim na dela Tvoja. primi naša moljenja. u koji će Sudija svih doći sa slavom da svakome da po delima njegovim. Jer si Ti moj Stvoritelj. Boţe sila i svakog tela. svesno ili nesvesno. i spasi me. a koji srca ispituješ i ono što je sakriveno u ljudima unapred znaš. i Tebi slavu uznosim sada i uvek i u vekove vekova. sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Amin MOLITVA 5: Gospode Boţe Svedrţitelju koji od Tvojih Nebeskih Sila primaš Trisvetu pesmu primi i od mene nedostojnog sluge Tvog ovo noćno moljenje. i čuvaj me od svega rĎavog u svetu. MOLITVA 6: SV.Ustavši od sna. Tvorče svega. i svakoga dobra promislitelj i podaritelj. da nas ne zateče pale i razlenjene nego bodre. orne za delanje i gotove da uĎemo sa Njim u radost i boţanski dvorac slave Njegove. MOLITVA 4: ISTOG SV. MAKARIJA Gospode. koja Ti sada upućujemo od prljavih usana oslanjajući se na veliko Tvoje milosrĎe. i oprosti nam sagrešenja naša koja učinismo delom i rečju i mišlju. koji na visinama ţiviš i na smerne gledaš. Gospoda i Boga i Spasa našeg Isusa Hrista. i uvedi u Tvoje večno Carstvo. VASILIJA VELIKOG Gospode Svedrţitelju. i očisti nas od svake prljavštine tela i duha. i Svetome Duhu. pomozi mi u svako doba u svakoj stvari. I daruj nam da bodrim srcem i trezvenom mišlju preĎemo svu noć ovoga ţivota. besmrtni Care. u koje nema promene ili senke izmene. Ocu i Sinu. Molim Ti se. očekujući dolazak svetlog i pretskazanog dana Jedinorodnog Sina Tvog. i od Ďavolske brzopletosti. Vladaru čovekoljubivi. i u Tebe je sve uzdanje moje. sada i uvek i u vekove vekova. Tebi pribegavam. gde je neprestano likovanje onih koji praznuju . udostoji me da Tvojom istinskom svetlošću i prosvećenim srcem tvorim volju Tvoju. Ti sam Vladaru. da prošlo vreme ove noći preĎem bez opasnosti od ma kakvog zla protivnikovog. koji si Svojom velikom dobrotom i Svojim velikim milosrĎem. bespočetna i večna Svetlosti. dao meni slugi Svome. Sam. Amin. i daj mi da svih dana ţivota svog i svakoga časa uznosim hvalu Tebi.

podignuću na pohvalu ruke i usne. usliši glas nepotrebnog sluge Svog. sada i uvek i u vekove vekova. Svezana okovima greha. Vladarko. Amin. i tartara. Ti koja si iznad anĎela. MOLITVA 9:. uprljane prljavštinom. nego si pokazao Svoje svagdašnje čovekoljublje i podigao nas koji smo spavali. Amin. Izbavi me ognja večnoga.i neiskazana sladost onih koji gledaju neizrecivu lepotu lica Tvoga. primi moju molitvenu sluţbu i prinesi milosrdnom Bogu. i molim Te. um moj oblagodati. moleći usrdno Hrista. Ti koja si rodila Lekara. Vladarko. slavno i neizmerno. san mrzovolje odgoneći. Izbavi me dušegubnih zloba. Udostoj me da sa svima Svetima dobijem nebesko veselje. daj mi često bujicu suza koja očišćava prljavštinu duše moje. Ti koja si rodila nezalaznu Svetlost. . Svebesprekorna. kome priliči čast i poklonjenje. Svebesprekorna. trgni iz teškoga sna lenosti oči i um naš. Prečista. izleči davnašnje strasti duše moje. učini me domom Duha boţanskog. Svetlonosna seni nebesna. bespočetnom Ocu. Čuvaj me i noću i danju. Osnaţi me da straţim u slavoslovlju. Ti koja si rodila ţivotodavca Boga. u svima i od svih slavljenom Bogu. da slavimo moć Tvoju. MOLITVA 8: PONOĆNA PESMA PRESVETOJ BOGORODICI Blagodat Tvoju pevam. 0 divna palato Gospodnja. i crva zloga. Zahvaljujemo Ti što nas nisi pogubio sa bezakonjima našim. sa jedinorodnim Tvojim Sinom. MOLITVA 7: ISTOGA SVETITELjA Blagosiljamo Te previšnji Boţe i Gospode milosti. koji nam daješ san radi okrepljenja slabosti naše i odmora tela od teških poslova. i svesvetim i blagim i ţivotvornim Tvojim Duhom. Na stazu pokajanja uputi mene koga vitla ţivotna bura. Nauči me da idem pravo putem Hristovih zapovesti. Amin. načini novoga čoveka od mene koji sam ostareo kroz neosetljiva sagrešenja. Presveta Djevo. prosveti naše misli. i Tebe peva sva tvar kroza sve vekove. da ne postanem radost Ďavolima ja koji sam podlegao mnogim gresima. koja prosvećuje i osvećuje sve i sva. da bismo mogli nerasejano pevati i ispovedati se Tebi. koji uvek činiš s nama ono što je veliko i neispitljivo. Oţivi me umrtvljenog strastima. otvori naša usta i ispuni ih Tvoje hvale. Prosveti dušu moju oslepljenu. učini me višim od ovoga sveta. izbavljajući me od neprijatelja koji vojuju protiv mene. razdreši me molbama Tvojim Bogonevesto. sada i uvek i u vekove vekova. odobrovolji se. Stoga molimo Tvoju neizmernu dobrotu. Neprestano Ti prinosim jauke od srca. Jer si Ti istinita svetlost. Udalji me od svake muke i umoli Vladara svih. rukovodi u meni duhovnu blagodat.

Blagoslovena si Ti meĎu ţenama. No ova vera moja neka zameni sve. rĎave i hulne pomisli iz jadnog srca mog i iz pomračenog uma mog. i da opet sluţim Tebi bez lenosti usrdno. neka me ona pokaţe učesnikom Tvoje večne slave. Boţe moj. da ne bih nikakvim grehom prognevio Boga.GOSPODU NAŠEM ISUSU HRISTU Mnogomilostivi i svemilostivi Boţe moj. MOLITVA 10: ANĐELU ČUVARU Sveti AnĎele. Amin. Ali. nerad. da me je oteo iz Tvojih ruku i zaštite. jer si rodila Spasitelja duša naših. da me učvrsti u strahu Svome i pokaţe me dostojnim slugom Svoje dobrote. mrzovolju. Jer ako me spaseš zbog dela. koji stojiš uz moju jadnu dušu i gledaš moj strasni ţivot. hteo ja ili ne. Osobito pak sluţiću Tebi. Gospode Isuse Hriste. nego dug. jer si Ti Bog moj od utrobe majke moje. brzo. raduj se Blagodatna Marije. veliki u milosrĎu i neiskazani u milosti. i sve prljave. pogiboh. i slavi se prečasno ime Tvoje kroza sve vekove. rekao: Koji veruje u Mene. molim Te. iz velike ljubavi sišao si i ovaplotio se. niti otstupi od mene zbog moje neuzdrţljivosti. Neka mi se mesto dela uračuna vera. Hriste Spase moj. udostoj me da Te sada zavolim kao što nekada zavoleh sami greh. Čuvaru i pokrovitelju moje nesrećne duše i tela. Gospod je s Tobom. i uputi me na put spasenja. spasi me po blagodati. oprosti mi sve čime te uvredih u sve dane ţivota svoga. kao što ranije sluţih varljivom Satani. O. spasi me. da bi spasao sve. pokrij me danas. i blagosloven je Plod utrobe Tvoje. ne ostavi me grešnoga. Gospodu i Bogu mome Isusu Hristu. jer sam ubog i jadan. jer si Ti moj Bog i Sazdatelj. nerazumnost. Ojačaj moju bednu i hudu ruku. i ako što sagreših ove prošle noći. koji ne traţiš dela koja me opravdavaju. Bogorodice. Amin. i moli se za mene Gospodu. smernog i bednog sluge Svog. ZAVRŠNA MOLITVA JUTARNjA: PRESVETOJ BOGORODICI Presveta Vladarko moja. da me ne bi ugrabio Satana i da se ne bi pohvalio. zaboravnost. pohitaj brzo. O. Ti si. Bogorodice Djevo. sveti AnĎele Boţji. i ugasi plamen strasti mojih. Ako dakle vera u Tebe spasava očajnike evo verujem: spasi me. biće ţiv i neće videti smrti vavek. Gospode. sada i uvek i u vekove vekova. i sačuvaj me od svakog iskušenja Ďavolskog. onda to nije blagodat i dar. neka me ona opravdava. neka ona odgovara. Spase. Amin. u sve dane ţivota moga. i izbavi me od mnogih i gorkih uspomena i poduhvata. . o Hriste moj. Svojim svetim i svemoćnim molbama odagnaj od mene. I opet. jer si blagoslovena od svih naraštaja. Ne daj mesta zlom demonu da ovlada mnome pomoću nasilja ovog smrtnog tela. o Reči. i oslobodi me od svih zlih delanja.

Boţe naš. . pomiluj nas. Amin. Gospode Isuse Hriste.Molitvama Svetih Otaca naših.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->