P. 1
SRPSKE MOLITVE

SRPSKE MOLITVE

|Views: 91|Likes:
Published by klim777
molitve
molitve

More info:

Published by: klim777 on Apr 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/09/2013

pdf

text

original

MOLITVA ANĐELU ČUVARU Anđele Hristov, čuvaru moj sveti i pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što

zgreših u današnji dan, i izbavi me od svakog lukavstva neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog, no moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice, i Matere Gospoda moga Isusa Hrista, i svih svetih. Amin.

MOLITVA ANĐELU CUVARU (druga) Sveti Anđele, koji stojiš uz moju jadnu dušu i gledaš moj strasni život, ne ostavi me grešnoga, niti odstupi od mene zbog moje neuzdržljivosti. Ne daj mesta zlom demonu da ovlada mnome pomodu nasilja ovog smrtnog tela. Ojačaj moju bednu i slabu ruku, uputi me na put spasenja. O, Sveti Anđele Božiji, čuvaru i pokrovitelju moje jadne duše i tela, oprosti mi sve čime te uvredih u sve dane života svoga; i ako što sagreših ove prošle nodi, zaštiti me danas, i sačuvaj me od svakog iskušenja đavolskog, da ne bih nikakvim grehom prognevio Boga, i moli se za mene Gospodu, da me učvrsti u strahu Svome i pokaže me dostojnim slugom Svoje dobrote. Amin.

DOSTOJNO (molitva Bogorodici) Dostojno je uistinu, da blaženom zovemo Tebe, Bogorodicu, uvek blaženu i svebesprekornu, i Mater Boga našega. Časniju od Heruvima i neuporedivo slavniju od Serafima; Tebe što Boga Reč neporočno rodi, uistinu Bogorodicu, veličamo! MOLITVA ZA ZAŠTITU OD NEČISTIH SILA Bože večni, koji si rod ljudski izbavio od robovanja đavolu, izbavi i mene, slugu Tvoga, od svakog dejstva nečistih duhova. Naredi zlim i nečistim dusima i demonima da odstupe od duše moje, i da ne borave niti se skrivaju u meni, nego neka radi svetog Imena Tvog, i jedinorodnog Sina Tvog, i Životvornog Duha Tvog, beže od stvorenja ruku Tvojih i da budem očišden od svakog iskušenja đavolskog, da bi sveto i pravedno i pobožno poživeo, udostojavan prečistih Tajni jedinorodnog Sina Tvog i Boga našeg, sa kojim si blagosloven i preproslavljen, sa presvetim i blagim i životvornim Tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

MOLITVE ZA ONE KOJI PUTUJU Ti koji si Put i Istina, Hriste, pošalji sada za saputnika Angela Svoga slugama Svojim (imena), kao nekada Toviji, da ih čuva i nepovređene sačuva od svakoga zla i u svakoj dobroj sredi na slavu Tvoju, molitvama Bogorodice, jedini Čovekoljupče.

sada i svagda i u vekove vekova. oprosti i spasi nas. Bože naš. milost je Tvoja veda. Jer Tvojeje da miluješ i spašavaš nas i Tebi slavu uznosimo sa Bespočetnim Ocem Tvojim i sa Presvetim i Blagim i Životvornim Tvojim Duhom. hodi i sada zajedno sa slugama Svojim (imena) koji na putu kredu.Bože naš. oprosti mu svako sagrešenje voljno i nevoljno. da blagougađa Tebi i tvori volju Tvoju. O. izmoli milost od Sina Tvoga. Jer Ti kao Čovekoljubac sve možeš. Vladiko Presveti. i Tebi slavu uznosimo Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Stvoritelju i Spasitelju roda ljudskog. Bože naš. jedini zaštitniče i utešitelju malih i ostavljenih. na decu njenu i sve srodnike. da nas čuva i izbavlja od svakoga zlog napadaja vidivih i nevidivih neprijatelja. Amin. izlečujudi silu Svoju sa Nebesa pošalji. glas 2: Luki i Kleopi saputnik si bio. od svake ih zle napasti izbavljajudi. . Amin. nikoga do Tebe. Gospode. Koji urazumljuješ i ne usmrduješ. i ne dopusti da stradanje njihovo premaši snagu njihovu. sada i svagda i u vekove vekova. na sirotu udovicu. Usliši Gospode i molitve svih sirotih majki. ako su gresi naši veliki. nemamo nikoga ko bi nam mogao i hteo ublažiti nevolje naše. i da nas na ispunjavanje zapovesti Tvojih upuduje i da nas mirno i dobrosredno i zdravo provede i bezmetežno kudi vrati. MOLITVA ZA BOLESNE (podrazumeva davanje imena dotične osobe za pominjanje na Sv. poseti milošdu Svojom. milostivo nas usliši i pomozi nam. blagoslovi sav tvoj srpski narod i izbavi iz nevolje sve srpske stradalnike. I kao slugi Tvome Toviji Angela Čuvara nam pošalji. ukroti strast i svaku bolest koja se krije u njemu. Sveti Care. hitnu milost i pomod svim vernim slugama Tvojim. Ti vidiš nemod našu i stradanje naše. Jer Tvoje je da nas miluješ i spašavaš. prikosni se tela njegova. sa slugama Svojim (imena) putuj blagodatno. Sveti Savo. Pogledaj milostivo na stradalnu majku.Kondak. oče naš i molitveniče pred Gospodom. Bože pomozi i spasi. ugasi groznicu. Amin. slugu Svoga (ime bolesnika) koji boluje. koje samo u Tebe gledaju i od Tebe pomod očekuju. Istiniti i Živi. I daj slugama Tvojim (imena) da svu svoju dobru nameru za blagougađanje Tebi dobrosredno u slavu Bogu ispune. Presveta Bogorodice. budi Lekar sluge Svoga (ime bolesnika) podigni ga sa postelje bolesničke i sa odra stradanja njegovog i daruj ga isceljenog Crkvi Svojoj. nado i uteho naša. koga si raspeta oplakala a vaskrsloga radosno pozdravila. Koji klecajude utvrđuješ i oborene uspravljaš i telesne muke čovekove otklanjaš. Liturgiji) Vladiko Svedržitelju. Gospode Isuse Hriste. molimo se Tebi. Koji si izvoleo da putuješ sa tobožnjim ocem Svojim Josifom i Prečistom Djevom Majkom Svojom u Egipat i Koji si saputnik Luki i Kleopi bio! I sada Te smerno molimo. MOLITVA U NEVOLjI Gospode Bože naš.

čast i poklonjenje. MOLITVA PRE SPAVANjA (skradena) U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. i sve upokojene u pobožnosti i veri. u Tvojim je rukama život moj. sveti Besmrtni pomiluj nas (triput). gde gledanje lica Tvoga veseli sve od veka svete Tvoje. očisti grehe naše. zaštiti me po milosti svojoj. sada i uvek i u vekove vekova. Presveta Trojice. i vaskrsenje i pokoj usnulih slugu Tvojih. Hriste. hotimično i nehotimično. i naslađivanje u Tvom beskonačnom i blaženom životu. svako zlo. i ne dopusti da propadnem sa bezakonjima svojim. Slab sam. ili delom. Sveti Bože. Oče naš . Daruj im carstvo Tvoje i učešde u neiskazanim i večnim Tvojim dobrima. Tvoje sam stvorenje. oprosti bezakonja naša. Slava Ocu i Sinu i svetome Duhu. Sveti. Jer Tebi priliči svaka slava. u svemu besprimerno modan.Gospode. Nemoj se odvratiti od mene. i oprosti im svako sagrešenje. a ne ponizi. sažali se. Vladiko. što sagrešiše rečju. Amin. pomiluj nas. imena Tvoga radi. Amin. Pomiluj nas.. Gospode. spasi me radi milosti Tvoje. u mesta odmora. Gospode. i Tebi slavu uznosimo sa bespočetnim Tvojim Ocem i Presvetim. ružnih pomisli. i svima daješ silu za borbu protiv đavola i njegovih vojski. Gospode. Ocu i Sinu i Svetome Duhu. žalost i uzdisanje. Jer si Ti život. i Blagim. MOLITVA ZA UPOKOJENE Pomeni. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. jer Tebi pribegoh zaštitiniku svome Bogu: isceli dušu moju. i sada i uvek i u vekove vekova. pomiluj nas. no izbavi nas od zloga. odakle odbeže svaka muka. Bože naš. Molitvama Svetih Otaca naših. I useli ih u mesta svetla. Amin. ili mišlju. poseti i isceli nemodi naše. udalji od mene svaku nečistotu. jer sam Ti odan od mladosti svoje. Gospode. Amin. neka se postide oni što traže da me odgurnu od Tebe pomodu nečistih dela. u mesta svežine.. pomiluj nas. niti da idem za voljom tela koje pohotom vojuje protiv duha. . nekorisnih sedanja. oce i bradu našu usnule u nadi na vaskrsenje u život večni. Gospode Isuse Hriste Bože naš. Amin. jer sagreših Tebi. jer si Ti jedini besmrtan. jer mi grešnici nemajudi nikakvog opravdanja.MOLITVA PROTIV RUŽNIH POMISLI Vladare Gospode Bože moj. sada i uvek i uvekove vekova. pomiluj! (triput) Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. sveti Krepki. Tebi kao Vladaru prinosimo ovu molitvu: pomiluj nas. Amin. nemoj me prezreti. i sada i uvek i uvekove vekova. ne prezri delo ruku svojih. i životvornim Tvojim Duhom.

tako spasi i Tvoj srpski narod u vreme zabune po molitvi pravednika Tvojih . rečju i mišlju.Gopspode. smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. pošlji mi svoga Anđela čuvara koji me zaklanja i čuva od svakoga zla. da mi pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete trojice. Amin. Pravednici se spasavaju ne svojom pravednošdu no milostivom molitvom za grešnike. narod svoj. Dostojno je. Usliši Gospode molitvu pravednika Tvojih za grešni narod i spasi narod. a spaseš mene. blagoslovena Bogorodice. I očisti. Gospode. da ne poginemo mi. koje učinih. uvek blaženu i preneporočnu i Mater Boga našega. Kako si spasio Carigrad mnogo puta po milostivoj molitvi Majke Tvoje. NIKOLAJA SRPSKOG I ŽIČKOG Spasi. blaženom zvati Tebe. da bi mnogi srodni na zemlji bili srodni i na nebu. zaštita moja Duh Sveti. Ne pomiluj samo junake nego mnoge. Nadanje je moje Otac. i slava. Amin. i Tebi slavu uznosimo. i svih svetih! Amin. koji si me udostojio da doživim do ovoga časa. i ime Tvoje prizivamo. od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju. Podari mi miran i tih san. nego i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših. Jer si Ti čuvar duša i tela naših. delom i mišlju. Neka bi suza tvoja. ovoga dana delom. Gospode Bože naš. Jer je tvoje carstvo. da mi san ove nodi prođe u miru. iako je i grešan. sada i uvek i u vekove vekova. niti pominji bezakonja naša. sada i uvek i u vekova vekova. Ako ne spaseš narod. vaistinu Bogorodicu veličamo MOLITVA SV. Aliluja. Hriste. Lako Ti je spasiti pravednike. I daj mi. svi smo delo ruku Tvojih. čuvaru moj sveti. Hriste. pribežište moje Sin. koji greše ali mrze svoj greh. očistila milione pokajnika. ne gnevi se jako na nas. I sada i uvek i u vekove vekova. Kako si spasao Tvoj ruski narod u smutno vreme po molitvi pravednika Sergija i Hermogena. u Getsimaniji. tvoj i moj. i sila. i spasi mene. oprosti mi grehe. jer si Ti Bog naš. jer se u Tebe uzdasmo. oprosti mi kao blag i čovekoljubiv. Amin Otvori nam dveri milosrđa. I izbavi me. vaistinu. i svaka kap krvi Tvoje na Golgoti milione miliona. Trojice Sveta slava Ti. tebe što Boga-Reč neporočno rodi. Gospode pomiluj! (dvanaest puta) Bože večni i Care svakog stvorenja. da bih ustavši sa skromne postelje. Oca i Sina i Svetoga Duha. Bogorodicu. Časniju od heruvima i slavniju neuporedivo od serafima. što sagreših ovog dana rečju. i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. i mi smo ljudi Tvoji. da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog. ugađao presvetom imenu Tvom u sve dane života svoga. Gospode. Gospode. tako spasi . ja du se u Raju osedati u tuđini. Anđele Hristov. no Tebi nije teško spasiti ni grešnike. i izbavi me od svakoga lukavstva neprijateljskog i protivnika. Gospode. koji se u Tebe nadamo. Ocu i Sinu i Svetome Duhu. i Matere Gospoda moga Isusa Hrista. oprosti mi sve što zgreših u današnji dan. pomiluj nas. no moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu. Save i Nemanje. jer je narod Tvoj. nego da se Tobom izbavimo od beda: jer si Ti spasenje roda hrišdanskoga. i pokrovitelju duše i tela moga.

Iznemože narod Tvoj od čekanja. Gospode. svаke neprаvde i svаke zаblude ili prevаre.sada Srpsku crkvu po molitvi Bogorodice i svih slavskih svetaca srpskih. bude kаo ţrtvа blаgougodnа Tebi.nа nebu. nemаrа i lenjosti. molim i preklinjem Te Boţe nаš. SVETI I SVEPROSLAVLJENI. BOŢE NAŠ. MOLITVA SVETOG SVEŠTENOMUČENIKA KIPRIJANA PROTIV VRADŢBINA VLADARU GOSPODE ISUSE HRISTE. SVEDRŢITELJU I UPRAVITELJU SVEGA. Tebe gledаju hiljаde Silа i milijаrde Svetih Angelа i Arhаngelа. ili nа bilo kom drugom mestu i polju. rаzreše i ukinu nа slugаmа Boţijim ( ime) . Tvojih ugodnika. Svаki čovek koji imа duhа nečаstivog dа se sаsvim očisti sа celim domom svojim. sa mnom ili bez mene. Bilo dа su te mаgije i vrаdţbine. ovogа čаsа. dа mojа molitvа predTobom . I dа budu rаzrešeni i izbаvljeni u imа Ocа i Sinа i Svetogа Duhа . Amin. Kako si spasavao Jerusalim od neznabožaca i krivovernika. rаzuzdаnosti. da se glasi spasenje od Tebe a ne od ljudi. nerаzboritosti. odmаh dа se oslobodi sаv nаrod i mesto od svаkog gnevа i bolesti i svаke sveze vrаdţbinа i bаjаnjа i mаgije. Boţe i Gospode Milosti. Sаdа Ti se . slаbosti i beznаĎа. koje su nа štetu i propаst slugu Boţijih ( ime) sа svim domovimа njihovim. tako spasi i Beograd od bezvernika. i dа se oslobode sluge Boţije ( ime) i celi domovi njihovi od svаkog . Ako je vezаn vrаdţbinom ili zlim delimа ili mаgijom ili je sputаn od sedаmdeset i dve kletve zаvisti i omаĎijаn i nosi u sebi tristа šezdeset i pet reči vrаdţbine. Gde god se pročitа ovа usrdnа molitvа mojа pred Blаgodаću Tvojom . ili prepreke dolаzeće od Ďаvolа. bilo nа zemlji. i spasi narod Tvoj. niti drveta koje nije nadgrobni spomenik. CARE NAD CAREVIMA I GOSPODARU NAD GOSPODARIMA . Iznemože narod Tvoj od čekanja. AMIN. i nа svim domovimа njihovim. Smiluj se Gospode. kаo i sluge Boţije ( ime) sа svim domovimа svojim. Gospode. Sva je srpska zemlja groblje. dа se odmаh. svаkog urokа i zlog jezikа. pаkosti. bilo u moru.SLAVA TEBI! Ti koji obitаvаš u bezgrаničnoj svetlosti i nepristupnoj grmljаvini. Nema njive koja nije groblje.pаk. Sva se zemlja pokri trupovima vernih Tvojih. ne možemo da kopamo i da motika ne zvekne o kosti srodnika naših i ne odjekne bolno u dušama našim. ne kušaj do kraja strpljenje njegovo.

Tаko dа poginu grešnici od licа Boţijeg. molitvаmа Prečiste Vlаdičice nаše Bogorodice i Prisnodjeve Mаrije. dа oslobodiš i oţivotvoriš svаku dušu nаpаćenu i sluge Tvoje ( ime) sа svim domovimа njihovim. kаo i one koji pišu molitvu moju. ili drugim nekim metаlom dа su učinjenа nečаstivа delа. i koji je nose kаo večnu zаštitu. nа nebu svezаne ili sputаne. dа se rаzreše. dа se rаzreše i kаo dim dа iščeznu. Bilo dа su u dvorištu kuće ove vrаdţbine zаkopаne ili su po njemu rаsute. Kаo što iščezаvа dim . slаbosti. usliši mene koji Ti se molim .а prаvednici nekа se vesele. ili olovom. dа se rаzreše. . Bilo dа su sluge Boţije ( ime) . pobegnu i nekа se rаzreše lukаvstvа njihovа. ili krvlju ljudskom. ili аnаteme . istiniti Bog nаš. ili u šupljem drvetu ili u ključаloj vodi dа su ih kuvаli. ili nekom drugom biljkom dа su svezаne. ili zlih očiju. kаo što se topi vosаk od licа ognjа. ovogа čаsа dа se rаzreše i dа se rаsture delа vrаdţbinа mа gde se nаlаzilа. ili su u more. svаke slаbosti. ili limunovim sokom. Zаvršetаk molitve Nekа vаskrsne Bog i nekа se rаzveju neprijаtelji NJegovi. zаvisti. Desnicа Tvojа Gospode. bezumnosti. Gospode. bilo srebrom ili zlаtom. nekа se rаzreše ovogа čаsа. ili zаkucаnа nа drvetu. svаkog prokletstvа. slаdostrаsnog nаslаĎivаnjа hrаnom. ili gаtаnjа. i svаke zаblude i prevаre. Evo dаnа koji stvori Gospod. pа su ih sluge Boţije ( ime) iskopаle nа svoju štetu. ili nа konjskoj koţi . dа se rаzreše i dа lukаvа delа nestаnu prizivаnjem Svesvetog Duhа Bogа Sаvаotа. kletvi. dа se rаzreše. ili u gvoţĎu. nekа demoni odu. Ti Gospode Boţe nаš znаš mestа i nаčine i ljude . Nečаstivа delа nekа se rаzreše i rаsture i kаo dim dа iščeznu pred slugаmа Boţijim ( ime) u ime Ocа i Sinа i Svetogа Duhа . ili lаnom. nesreće. prizivаnjem svesvetog Imenа Tvog. ovogа čаsа dа se rаzreše. ili prokletstvа. а Svoje sluge ( ime) sаčuvаj sа svim domovimа njihovim. ili sа zemljom od umrlih nаčinjen nаpitаk. svаkog gnevа. ili krvi ţivotinjа ili pticа. ili kаnаpom. nemilosrdnosti. i sаv nаrod i svа tvorevuinа dа se rаzreši svаke sveze i demonа i sluge Boţije ( ime) . OTPUST: Hristos . ili vrаdţbine. molitvаmа mučenikа i svih Svetih Tvojih. ili cinoberom. ili nečim drugim ispisаn i ostаvljen nа nekom mestu u zemlji. bilo u nаdvrаtnici. Ocа i Jedinorodnog Sinа i Blаgog i Ţivotvornog Duhа. neprаvednosti.zlog dejstvа mаgije. bilo vunom. dа iščeznu. slаvom velikog Bogа Ţivog. bilo dа su provučene kroz kosti. ţivotinjskom. ili nečim drugim vezаli. AMIN. gordosti. ili ribа ţivih i uginulih. dа se tаmo. bilo dа je noktimа ljudskim ţivotinjskim. ili bunаr. Gospode Isuse Hriste Boţe nаš. ili kletve i svаke hule ili sile njene. dа im bude pokrov i pomoć i nekа i u svemu bude u domu ovom rаdosti i veseljа. ovogа čаsа dа se rаzreše.i nekа beţe od licа NJegovа svi koji gа mrze. nekа ustuklnu delа vrаdţbine i nekа se udаlje od slugu Boţijih ( ime) . ili zlog jezikа . sа svim domovimа svojim i stvаrimа njihovim. Bilo dа su ih u krevet zаboli. аko su pod ploču stаvljene ili pod tаrаbu. ili ekserom zаkucаne. rаspuštenosti. ili suknom. dа se sаtru silom Čаsnog i Ţivotvornog Krstа sve protivničke sile. ili svilom. silom Čаsnog i Ţivotvornog Krstа. i dа budu slobodni i izbаvljeni od svаke slаbosti i dejstvа nečаstivog i svаkog demonа i protivničke sile. molimo ti se. bilo dа su učinjene u ljudskoj krvi. Nekа sluge Boţije ( ime) odmаh nаpusti svаki uticаj nečаstivog. bilo dа su ih u vodi učinili. bilo u prаgu. Dа. rаzuzdаnosti. Bilo zаpis mаstilom. ili iglom probodene dа se rаzreše ovogа čаsа.u ovom čаsu nekа se rаzreše i ukinu i iskorene delа vrаdţbine sа mestа i obitаlištа gde se molitvа ovа mojа čitа i vrši ovo moljenje. ili pаmukom. imenom Tvojim Svetim i proslаvljenim u vekove vekovа. dа se rаzreše ovogа čаsа. svаke kletve i аnаteme. dа se rаzreše. ili u grob bаčene. gde se nаĎe ovа molitvа i moljenje moje. Bilo dа su ih omčom. dа se rаzreše ovogа čаsа. neuzdrţljivosti. nemаrа. ptičijom ili ribljom. nerаzboritosti. prepreke. Molitvom mene smirenog blаgočestivog sluge Tvog Kiprijаnа. ili su nа nekom metаlu nаprаvljeni čvorovi. Molimo Ti se i preklinjemo Te. AMIN.nekа se rаzreše. rаdujmo se i veselimo se u njemu. urokа. rаzreši i oslobodi svаki čovek i dom njegov od zlog dejstvа. ili u kаmenu. ili zаvisti. bilo pticа ţivih i uginulih. zlih jezikа. i mole se sа njom u domu ovom. bilo dа se vrаdţbinа nа zemlji nаlаzi.

počinje ovako: Gospode Isuse Hriste.. AMIN. Sine Boţji. Eftimijа. Svetog sveštenomučenikа Kiprijаnа i Svete Mučenice Justine i svih Svetih. Svetih i prаvednih bogootаcа Joаkimа i Ane. Spiridonа episkopа Trimitundskog Čudotvorcа. Arsenijа i svih prepodobnih. Mine čudotvorcа i sveštenomučenikа Hаrаlаmpijа i Elefterijа. pomiluj me grešnoga. . Svetih i celebnih Besrebrenikа Kozme i Dаmjаnа. Molitvаmа Svetih Otаcа nаših. i Svetoga Duha. Amin. Amin. Svetih otаcа nаših vаseljenskih učiteljа i jerаrhа: Vаsilijа Velikog. Onufrijа. Jovаnа Milostivog pаtrijаrhа Aleksаndrijskog. Molimo Te Mnogomilostivi Gospode. Sаmpsonа i Diomidа. Svetih slаvnih i dobropobednih mučenikа. Teodorа Tironа i Teodorа Strаtilаtа. . govori: Blagosloven Bog naš. i sabravši um. Tаlаlejа i Trifunа i Pаnkrаtijа аrhiepiskopа. pomiluj nas. krsteći se: U Ime Oca. i Sina. Nikolаjа Mirlikijskog. Svetih slаvnih i svehvаlnih Apostolа. Atаnаsijа i Kirilа. govoreći: Gospode Isuse Hriste.svetog аpostolа prvomučenikа i аrhiĎаkonа Stefаnа. Sine Boţji. ustani odmah. Teodosijа Opšteţiteljа.zаštitništvom čаsnih nebeskih Silа Bestelesnih. Boţe nаš. Kirа i Jovаnа. radi molitava Tvoje prečiste Majke i svih Svetih. Dimitrijа Mirotočivog. MOLITVE JUTARNjE Prenuvši se od sna. Grigorijа Bogoslovа i Jovаnа Zlаtoustog. Gospode Isuse Hriste . Pаntelejmonа i Ermolаjа. Svetih slаvnih velikomučenikа Georgijа Pobedonoscа . A ako je sveštenik.Fotijа i Anikite. molitvаmа čаsnog slаvnog Prorokа Preteče i Krstiteljа Jovаnа. pomiluj nаs. reci ovo sa poboţnošću i strahom Boţjim. prepodobnih i bogonosnih otаcа nаših. Ako nije sveštenik. Prepodobnih i bogonosnih otаcа nаših: Antonijа. usliši nаs grešne koji Ti se molimo i pomiluj nаs. Zatim postoj malo ćuteći dok se ne umire sva tvoja osećanja i tada načini tri poklona. Sаve Osvećenog.

glas 1: Ustavši od sna. Vladiko. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. duše naše. Boţe. i sada i uvek i u vekove vekova. očisti grehe naše. Gospode. svet. da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Duše Istine. Gospode. sveti Krepki. Oca i Sina i Svetoga Duha. svet. ZATIM OVE TROJIČNE TROPARE: Tropar. doĎi i useli se u nas. sveti Besmrtni.Zatim[1]*: Slava Tebi. i očisti nas od svake nečistote i spasi. pomiluj nas (triput). Sveta Trojice. nego si pokazala Svoje uobičajeno čovekoljublje i podigla mene koji sam leţao nesvesno. slava Tebi. Sveta Trojice: svet si. pomiluj nas Bogorodicom. oprosti bezakonja naša. da se sveti ime Tvoje. svet. i otkriće se svačija dela. Svedrţitelju koji si Tvojim Boţanskim i čovekoljubivim promislom udostojio mene grešnog i nedostojnog da ustanem od sna i da pogledam Tvoj svetli dan. Slava: Iz postelje i sna podigao si me. svet. Boţe. pomiluj nas Bogorodicom. poseti i isceli nemoći naše. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. da Ti jutrenjujem i slavim moć Tvoju. Presveta Trojice. Primi . što se zbog Svoje velike dobrote i dugotrpeljivosti nisi razljutila na mene lenjivog i grešnog. pomiluj nas Bogorodicom. niti me pogubila zbog bezakonja mojih. koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš. Riznice dobara i Davaoče ţivota. otvori moja usta. ONDA: Slava Ti. no izbavi nas od nečastivoga. Utešitelju. imena Tvoga radi. Boţe. pomiluj nas. Care. Moćni: svet si. i sada i uvek i u vekove vekova. svet. da se poučavam rečima Tvojim i razumem zapovesti Tvoje i tvorim volju Tvoju i pevam Tebe u srdačnom ispovedanju i slavim presveto ime Tvoje. Boţe. pomiluj ( 12 puta). Boţe naš. pomiluj (triput). da doĎe carstvo Tvoje. I sada: Sudija će doći iznenada. Amin. Amin[2]**. Oče naš koji si na nebesima. Blagi. sada i uvek i u vekove vekova. um moj prosveti i srce. Blagi. i usne moje otvori da Te slavim. hleb naš nasušni daj nam danas. Sveti Boţe. no sa strahom vičemo u ponoći: svet si. I MOLITVU OVU: Ustavši od sna. i ne uvedi nas u iskušenje. Care nebesni. padamo pred Tobom. I sada prosveti moje duhovne oči. Amin. i uznosimo Ti anĎelsku pesmu. Sveti. Gospode. Gospode. i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo duţnicima svojim. blagodarim Ti. svet.

Sina Boţjeg. Daj mi da slušam radost i veselje. Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog. Jer bezakonje svoje ja znam. poklonimo se i pripadnimo Hristu. Ne odgurni me od lica Tvoga i Duha Tvoga Svetoga ne oduzmi od mene. Odvrati lice Svoje od grehova mojih. a Ti si pravedan u rečima Svojim i čist u sudu Svome. Svetlost od Svetlosti. Boţe spasenja moga. i zlo pred Tobom učinih. Po dobroti Svojoj. Onda će Ti biti mile ţrtve pravde. obradovaće se jezik moj pravdi Tvojoj. Jedinorodnog. Srce čisto sagradi u meni. Svedrţitelja. jednosuštnog Ocu. i biću belji od snega. I Koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata. ja bih Ti prineo. Pokropi me isopom. roĎenog od Oca pre svih vekova. Daj mi radost spasenja Tvoga. I u jednoga Gospoda Isusa Hrista. i daj da Ti čistim srcem i smirenim duhom prinosim hvalu sa nečistih usana mojih. i od greha moga očisti me. da se prenu kosti potrvene. i javljaš mi nepoznatosti i tajne svemudrosti Svoje. caru našem Bogu! Hodite. kroz Koga je sve postalo. tada će metati na ţrtvenik Tvoj teoce. Ţrtva je Bogu duh skrušen. Jer da si hteo ţrtve.Gospode. Boţe. srce skrušeno i smerno Bog neće odbaciti. i u gresima rodi me mati moja. po velikoj milosti Svojoj i po obilnom milosrĎu Svom očisti bezakonje moje. i duhom vladalačkim učvrsti me. da i ja grešnik budem sa upaljenom svećom duše moje u redu sa mudrim devojkama. Gle. slaveći Tebe u Ocu i Duhu Svetome slavljenoga Boga Sina Amin. i sva bezakonja moja očisti. Hodite. Naučiću bezakonike putevima Tvojim. SIMVOL VERE Verujem u jednoga Boga Oca. umij me. Boţe. i ona će kazivati slavu Tvoju. Gospode. poklonimo se caru našem Bogu! Hodite. i greh je moj stalno preda mnom. istinu ljubiš. Boga istinitog od Boga istinitog. Tebi jedinome sagreših. za ţrtve paljenice ne mariš. Gospode. prinosi i ţrtve paljenice. glas molitve moje kao i svetih Umnih Sila Tvojih. Izbavi me od krvi. Operi me dobro od bezakonja moga. . u bezakonjima se začeh. i bezboţnici će se obratiti k Tebi. i duh prav obnovi u meni. čini dobro Sionu. poklonimo se i pripadnimo samome Hristu. caru i Bogu našem! PSALAM 50 Pomiluj me. otvori usta moja. i očistiću se. Koji je radi nas ljudi i radi našeg spasenja sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetoga i Marije Djeve i postao čovek. i stradao i pogreben. Gle. roĎenog ne stvorenog. Boţe. i neka se podignu zidovi jerusalimski.

I Koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano. i neka bude u meni volja Tvoja. MOLITVA 3: ISTOGA SVETITELjA . i Njegovom Carstvu neće biti kraja. i u vekove vekova. ZATIM. očisti me grešnoga. i pohitavši podigni mene koji u lenosti leţim. ponoćnu pesmu prinosim Ti. i spasi me. Ţivotvornoga. Ispovedam jedno krštenje za otpuštenje grehova. jer nikakvo dobro ne učinih pred Tobom. da neosuĎeno otvorim svoja nedostojna usta i proslavim Tvoje sveto ime. sada i uvek. I Koji se uzneo na nebesa i sedi s desne strane Oca. MOLITVA 1: SV. Amin. i posle noćnog sna zablistaj mi dan bezgrešan. MOLITVA 2: ISTOGA SVETITELjA Ustavši od sna. MAKARIJA VELIKOG Boţe. i padajući pred Tobom vapijem Ti: ne dopusti da zaspim u grehovnoj smrti. I u Duha Svetoga. sabornu i apostolsku Crkvu. nego me obaspi milosrĎem Ti koji si se dobrovoljno raspeo. svetu. U jednu. Amin. i spasi me u bdenju i molitvi. Čekam vaskrsenje mrtvih. Oca i Sina i Svetoga Duha. I Koji će opet doći sa slavom da sudi ţivima i mrtvima. Koji od Oca ishodi. Gospoda. Koji je govorio kroz proroke. Spasitelju. Koji se zajedno sa Ocem i Sinom oboţava i slavi. I ţivot budućega veka. Hriste Boţe. nego me izbavi od Zlog.

a koji srca ispituješ i ono što je sakriveno u ljudima unapred znaš. gde je neprestano likovanje onih koji praznuju . Tvorče svega. sada i uvek i u vekove vekova. I daruj nam da bodrim srcem i trezvenom mišlju preĎemo svu noć ovoga ţivota. Sam. primi naša moljenja. Amin. i Tebi slavu uznosim sada i uvek i u vekove vekova. i oprosti nam sagrešenja naša koja učinismo delom i rečju i mišlju. i čuvaj me od svega rĎavog u svetu. MAKARIJA Gospode.Ustavši od sna. koji si Svojom velikom dobrotom i Svojim velikim milosrĎem. i očisti nas od svake prljavštine tela i duha. da nas ne zateče pale i razlenjene nego bodre. Jer si Ti moj Stvoritelj. i u Tebe je sve uzdanje moje. i od Ďavolske brzopletosti. besmrtni Care. i uvedi u Tvoje večno Carstvo. MOLITVA 6: SV. orne za delanje i gotove da uĎemo sa Njim u radost i boţanski dvorac slave Njegove. svesno ili nesvesno. pomozi mi u svako doba u svakoj stvari. i spasi me. Molim Ti se. udostoji me da Tvojom istinskom svetlošću i prosvećenim srcem tvorim volju Tvoju. sada i uvek i u vekove vekova. bespočetna i večna Svetlosti. da prošlo vreme ove noći preĎem bez opasnosti od ma kakvog zla protivnikovog. MOLITVA 4: ISTOG SV. dao meni slugi Svome. VASILIJA VELIKOG Gospode Svedrţitelju. i daj mi da svih dana ţivota svog i svakoga časa uznosim hvalu Tebi. Gospoda i Boga i Spasa našeg Isusa Hrista. Amin MOLITVA 5: Gospode Boţe Svedrţitelju koji od Tvojih Nebeskih Sila primaš Trisvetu pesmu primi i od mene nedostojnog sluge Tvog ovo noćno moljenje. Ti sam Vladaru. Vladaru čovekoljubivi. i milosrĎem Tvojim polazim na dela Tvoja. očekujući dolazak svetlog i pretskazanog dana Jedinorodnog Sina Tvog. Tebi pribegavam. koja Ti sada upućujemo od prljavih usana oslanjajući se na veliko Tvoje milosrĎe. i svakoga dobra promislitelj i podaritelj. i Svetome Duhu. u koji će Sudija svih doći sa slavom da svakome da po delima njegovim. koji na visinama ţiviš i na smerne gledaš. u koje nema promene ili senke izmene. Boţe sila i svakog tela. Amin. Ocu i Sinu.

da slavimo moć Tvoju. Zahvaljujemo Ti što nas nisi pogubio sa bezakonjima našim. . um moj oblagodati. u svima i od svih slavljenom Bogu. da bismo mogli nerasejano pevati i ispovedati se Tebi. sada i uvek i u vekove vekova. MOLITVA 7: ISTOGA SVETITELjA Blagosiljamo Te previšnji Boţe i Gospode milosti. slavno i neizmerno. i crva zloga. nego si pokazao Svoje svagdašnje čovekoljublje i podigao nas koji smo spavali. i Tebe peva sva tvar kroza sve vekove. i molim Te. Amin. bespočetnom Ocu. Nauči me da idem pravo putem Hristovih zapovesti. Izbavi me ognja večnoga. kome priliči čast i poklonjenje. sa jedinorodnim Tvojim Sinom. i svesvetim i blagim i ţivotvornim Tvojim Duhom. Svezana okovima greha. odobrovolji se. Na stazu pokajanja uputi mene koga vitla ţivotna bura. Amin. trgni iz teškoga sna lenosti oči i um naš. uprljane prljavštinom. Presveta Djevo. i tartara. Udalji me od svake muke i umoli Vladara svih. izleči davnašnje strasti duše moje. Vladarko. daj mi često bujicu suza koja očišćava prljavštinu duše moje. Stoga molimo Tvoju neizmernu dobrotu. Svetlonosna seni nebesna. Svebesprekorna.i neiskazana sladost onih koji gledaju neizrecivu lepotu lica Tvoga. Ti koja si rodila ţivotodavca Boga. usliši glas nepotrebnog sluge Svog. 0 divna palato Gospodnja. Čuvaj me i noću i danju. rukovodi u meni duhovnu blagodat. koja prosvećuje i osvećuje sve i sva. MOLITVA 9:. sada i uvek i u vekove vekova. Udostoj me da sa svima Svetima dobijem nebesko veselje. otvori naša usta i ispuni ih Tvoje hvale. Izbavi me dušegubnih zloba. Jer si Ti istinita svetlost. san mrzovolje odgoneći. moleći usrdno Hrista. MOLITVA 8: PONOĆNA PESMA PRESVETOJ BOGORODICI Blagodat Tvoju pevam. razdreši me molbama Tvojim Bogonevesto. Amin. koji uvek činiš s nama ono što je veliko i neispitljivo. koji nam daješ san radi okrepljenja slabosti naše i odmora tela od teških poslova. Neprestano Ti prinosim jauke od srca. Vladarko. Svebesprekorna. Ti koja si iznad anĎela. načini novoga čoveka od mene koji sam ostareo kroz neosetljiva sagrešenja. primi moju molitvenu sluţbu i prinesi milosrdnom Bogu. Osnaţi me da straţim u slavoslovlju. Prečista. prosveti naše misli. Oţivi me umrtvljenog strastima. podignuću na pohvalu ruke i usne. Ti koja si rodila nezalaznu Svetlost. izbavljajući me od neprijatelja koji vojuju protiv mene. Ti koja si rodila Lekara. učini me višim od ovoga sveta. učini me domom Duha boţanskog. da ne postanem radost Ďavolima ja koji sam podlegao mnogim gresima. Prosveti dušu moju oslepljenu.

MOLITVA 10: ANĐELU ČUVARU Sveti AnĎele. Amin. raduj se Blagodatna Marije. o Reči. nego dug. i ugasi plamen strasti mojih. i sačuvaj me od svakog iskušenja Ďavolskog. sada i uvek i u vekove vekova. i blagosloven je Plod utrobe Tvoje. Amin. koji ne traţiš dela koja me opravdavaju. nerazumnost. i slavi se prečasno ime Tvoje kroza sve vekove. smernog i bednog sluge Svog. Hriste Spase moj. o Hriste moj. oprosti mi sve čime te uvredih u sve dane ţivota svoga. pokrij me danas.GOSPODU NAŠEM ISUSU HRISTU Mnogomilostivi i svemilostivi Boţe moj. molim Te. Osobito pak sluţiću Tebi. da me učvrsti u strahu Svome i pokaţe me dostojnim slugom Svoje dobrote. i moli se za mene Gospodu. biće ţiv i neće videti smrti vavek. jer si blagoslovena od svih naraštaja. Bogorodice. Gospode. da bi spasao sve. . da me je oteo iz Tvojih ruku i zaštite. nerad. Gospodu i Bogu mome Isusu Hristu. Boţe moj. jer si rodila Spasitelja duša naših. spasi me. O. koji stojiš uz moju jadnu dušu i gledaš moj strasni ţivot. neka me ona pokaţe učesnikom Tvoje večne slave. kao što ranije sluţih varljivom Satani. neka ona odgovara. hteo ja ili ne. jer si Ti moj Bog i Sazdatelj. ne ostavi me grešnoga. jer sam ubog i jadan. jer si Ti Bog moj od utrobe majke moje. Jer ako me spaseš zbog dela. Ti si. spasi me po blagodati. pohitaj brzo. zaboravnost. i oslobodi me od svih zlih delanja. Ako dakle vera u Tebe spasava očajnike evo verujem: spasi me. ZAVRŠNA MOLITVA JUTARNjA: PRESVETOJ BOGORODICI Presveta Vladarko moja. O. udostoj me da Te sada zavolim kao što nekada zavoleh sami greh. Spase. I opet. i ako što sagreših ove prošle noći. u sve dane ţivota moga. i uputi me na put spasenja. i sve prljave. rĎave i hulne pomisli iz jadnog srca mog i iz pomračenog uma mog. rekao: Koji veruje u Mene. i izbavi me od mnogih i gorkih uspomena i poduhvata. Blagoslovena si Ti meĎu ţenama. pogiboh. sveti AnĎele Boţji. Čuvaru i pokrovitelju moje nesrećne duše i tela. neka me ona opravdava. Gospode Isuse Hriste. No ova vera moja neka zameni sve. i da opet sluţim Tebi bez lenosti usrdno. Bogorodice Djevo. brzo. Neka mi se mesto dela uračuna vera. Ali. Gospod je s Tobom. mrzovolju. da ne bih nikakvim grehom prognevio Boga. Ojačaj moju bednu i hudu ruku. Amin. veliki u milosrĎu i neiskazani u milosti. Svojim svetim i svemoćnim molbama odagnaj od mene. da me ne bi ugrabio Satana i da se ne bi pohvalio. Ne daj mesta zlom demonu da ovlada mnome pomoću nasilja ovog smrtnog tela. onda to nije blagodat i dar. iz velike ljubavi sišao si i ovaplotio se. niti otstupi od mene zbog moje neuzdrţljivosti.

. Gospode Isuse Hriste. Boţe naš.Molitvama Svetih Otaca naših. pomiluj nas. Amin.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->