PPP ___________ „ D.O.O BROJ: 25/02/2012 DATUM: 29.06.2012. godine.

Zaposlenom __________________

Predmet: Upozorenje na postojanje razloga za otkaz ugovora o radu

Na osnovu člana 180. st.1. i 2. zakona o radu ( sl. Glasnik RS br. 24/2005 i 61/2005), upozoravam vas, ispred poslodavca, da postoje razlozi za otkaz ugovora o radu koji ste zaključili sa poslodavcem dana ___________. godine pod brojem_________. Ti razlozi su sledeći: 1. Neopravdano izostajanje sa posla tri uzastopna dana. 2. Neopravdano nedolaženje na posao 5 ili više dana u toku kalendarske godine Članom 179. Tačka 3. Zakona o radu propisano je da poslodavac može zaposlenom dati otkaz ugovora o radu ako zaposleni ne poštuje radnu disciplinu propisanu aktom poslodavca. Pravilnikom o radu član 84. st. 4 .________ '' d.o.o utvrĎeno je da neopravdano izostajanje sa posla tri uzastopna radna dana, kao i neopravdano izostajanje sa posla 5 ili više dana u toku kalendarske godine predstavlja povredu radne discipline, što istovremeno predstavlja osnov za otkaz ugovora o radu. Vaš neposredni rukovodilac nas je obavestio da se niste javljali na radno mesto od 25.06.2012. godine do 27.06.2012. godine, kao i da ste neopravdano izostajali sa posla 06.02.2012.; 20.04.2012.; 21.04.2012.; 09.05.2012.; 09.06.2012. ; 10.06.2012. Ukoliko ne odgovorite na ovo upozorenje biće vam otkazan Ugovor o radu. Odgovor na ovo upozorenje možete dati u roku od pet radnih dana od dana dostavljanja ovog upozorenja. Zaposleni __________doo m.p. ____________ ______________ Sindikat _______________

UPOZORENJE ZAPOSLENOM NA POSTOJANJE RAZLOGA ZA OTKAZ UGOVORA O RADU

tačka 2) Zakona upozori na postojanje razloga za otkaz ugovora o radu. UPOZORAVA SE Zaposleni ___________________________________ (ime i prezime. poslodavac može zaposlenom da otkaže ugovor o radu ako je svojom krivicom učinio povredu radne obaveze.nemarno izvršavanje poslova i radnih zadataka. stepen i vrsta stručne spreme) na poslovima __________________ (naziv poslova).primer 1 ______________________________ (naziv i sedište poslodavca) ______________________________ (broj) ______________________________ (datum i mesto) Na osnovu člana 179. tačka 2) i člana 180. S obzirom da je u konkretnom slučaju zaposleni učinio povredu radne obaveze zbog koje poslodavac može da mu otkaže ugovor o radu. utvrĎene Ugovorom o radu. Zakona predviĎeno je da je poslodavac dužan da zaposlenog pre otkaza ugovora o radu u slučaju iz člana 179.nemarno izvršavanje poslova i radnih zadataka. Obrazloženje Zaposleni ________________________________________ (ime i prezime) na poslovima ______________________ (naziv poslova) je u periodu od ____________ godine svoje poslove obavljao nemarno tako što je _________________________________________ (navesti povredu radne obaveze). to se ovim upozorenjem zaposleni upoznaje da su ispunjeni uslovi za otkaza Ugovora o radu po tom osnovu i ostavlja mu se rok . Zakona o radu (dalje: Zakon). Svojim nemarnim radom zaposleni je učinio povredu radne obaveze . ispunjeni uslovi za otkaz Ugovora o radu. tačka 2) Zakona. utvrĎene Ugovorom o radu. da su zbog činjenja povrede radne obaveze . Prema članu 179. Odredbom člana 180. utvrĎene Ugovorom o radu.

iz razloga sto OKU jos uvek nije uskladjen sa Zakonom o radu Crne Gore. . po svoj prilici ovde nije bilo dva dokumenta o oktazu ugovora o radu. pa tako OKU jos uvek predvidja dvostepeni disciplinski postupak (direktorovo resenje .06. Provertite kako se tacno naslovljava i sta stoji u dokumentu od 27. Istovremeno je zaposelni podneo i tuzbu u zakonskom roku.06. Ukratko. cime se dodatno stekao jos jedan osnov za otkaz. jer navedeni dokument po svoj prilici niej bio resenje o otkazu. Zaposlenom Veseline.odluka drugosteenog organa). koje je poslodavac duzan da da zaposlenom pre nego donese resenje o otkazu. ali ja sticem utisak da je tuzba bila PREURANJENA. Mislim da je zaposleni pogresno uzeo da je navedeno upozorenje zapravo otkaz i potom ulozio prigovor (sto vise nije primenjivo po zakonu) a takodje i tuzbu (sto je u redu po zakonu ali je preuranjeno. trebalo je da se zaposleni izjasni na pismo upozorenja. Dalje. najverovatnije bilo UPOZORENJE pred otkaz. od 28.od najmanje pet radnih dana od dana dostavljanja upozorenja da se izjasni na navode iz upozorenja.prigovor zaposlenog . je moralo da stoji obavesetenje da se zaposleni ima izjasniti na navode iz tog upozorenja u roku od 5 radnih dana. Dakle. vec upozorenje pred otkaz). a sta u dokumentu to 28.06. ali Vi me ispravite ako gresim. Naime. posldoavac doneo resenje kojim konstatuje da se zaposleni nije izjasnio na pismo upozorenja.) te da se takodje nije ni pojavio na radu. i to onaj koji je dat 28. kao sto ste vec i primetili u clanu 126 stav 2 Zakona. U dokumentu od 27.05. zar ne? Proverite. iako Zakon ne poznaje vise dvostepeni disciplinski postupak. Ovo prvo je bilo pismo upozorenja. ulozivsi prigovor odboru direktora. ako je takvo dato 27. ovde je doslo do tipicnog haosa u koracima i papirologiji. sto je u skladu sa zakonom (jer nema dvostepenog postupka po zakonu).05. jer je ono st Vi nazivate odlukom o otkazu.05. vec jedan. a to je neopravdano odsustvo duze od 5 radnih dana uzastopno.05. to sto je 28.05. Najpre je zaposleni postupio po OKU. dok Zakon poznaje samo jednostepeni postpupak. DIREKTOR Dostavljeno: 1. ostaje pitanje da li je zaposlenom urucena radna knjizica i sa kojim je datumom odjavljen iz osiguranja? Cenim da to nije bio 27.06. do "danas"(sto ce reci do 28.

Poslodavac zaposlenom može otkazati ugovor o radu bez sprovođenja disciplinskog postupka. Ministar je istakao da je brisan član važećeg zakona koji je omogućavao inspektoru rada odlaganje izvršenja i konačnog rješenja o prestanku radnog odnosa. Pojednostavljen je i postupak za utvrđivanje tehnološkog viška i visine otpremnine .Zakonom je definisana i minimalna zarada koja ne može biti niža od 30 odsto prosječne zarade u Crnoj Gori u prethodnom polugodištu. .rekao je ministar i dodao da se ovim izmjenama ukida ugovor o djelu koji je u prethodnom periodu bio zloupotrebljavan.objasnio je ministar rada i socijalnog staranja Suad Numanović. . Zakonom je uvedena i agencija za privremeno ustupanje zaposlenih drugom poslodavcu. uz obavezu da upozorenje dostavi zaposlenom koji u roku od pet dana ima mogućnost da se o tome izjasni .Otkaz .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful