PPP ___________ „ D.O.O BROJ: 25/02/2012 DATUM: 29.06.2012. godine.

Zaposlenom __________________

Predmet: Upozorenje na postojanje razloga za otkaz ugovora o radu

Na osnovu člana 180. st.1. i 2. zakona o radu ( sl. Glasnik RS br. 24/2005 i 61/2005), upozoravam vas, ispred poslodavca, da postoje razlozi za otkaz ugovora o radu koji ste zaključili sa poslodavcem dana ___________. godine pod brojem_________. Ti razlozi su sledeći: 1. Neopravdano izostajanje sa posla tri uzastopna dana. 2. Neopravdano nedolaženje na posao 5 ili više dana u toku kalendarske godine Članom 179. Tačka 3. Zakona o radu propisano je da poslodavac može zaposlenom dati otkaz ugovora o radu ako zaposleni ne poštuje radnu disciplinu propisanu aktom poslodavca. Pravilnikom o radu član 84. st. 4 .________ '' d.o.o utvrĎeno je da neopravdano izostajanje sa posla tri uzastopna radna dana, kao i neopravdano izostajanje sa posla 5 ili više dana u toku kalendarske godine predstavlja povredu radne discipline, što istovremeno predstavlja osnov za otkaz ugovora o radu. Vaš neposredni rukovodilac nas je obavestio da se niste javljali na radno mesto od 25.06.2012. godine do 27.06.2012. godine, kao i da ste neopravdano izostajali sa posla 06.02.2012.; 20.04.2012.; 21.04.2012.; 09.05.2012.; 09.06.2012. ; 10.06.2012. Ukoliko ne odgovorite na ovo upozorenje biće vam otkazan Ugovor o radu. Odgovor na ovo upozorenje možete dati u roku od pet radnih dana od dana dostavljanja ovog upozorenja. Zaposleni __________doo m.p. ____________ ______________ Sindikat _______________

UPOZORENJE ZAPOSLENOM NA POSTOJANJE RAZLOGA ZA OTKAZ UGOVORA O RADU

da su zbog činjenja povrede radne obaveze . tačka 2) Zakona upozori na postojanje razloga za otkaz ugovora o radu. to se ovim upozorenjem zaposleni upoznaje da su ispunjeni uslovi za otkaza Ugovora o radu po tom osnovu i ostavlja mu se rok . stepen i vrsta stručne spreme) na poslovima __________________ (naziv poslova). tačka 2) i člana 180. Svojim nemarnim radom zaposleni je učinio povredu radne obaveze . Prema članu 179. poslodavac može zaposlenom da otkaže ugovor o radu ako je svojom krivicom učinio povredu radne obaveze. ispunjeni uslovi za otkaz Ugovora o radu.nemarno izvršavanje poslova i radnih zadataka. tačka 2) Zakona. UPOZORAVA SE Zaposleni ___________________________________ (ime i prezime. Odredbom člana 180. utvrĎene Ugovorom o radu. utvrĎene Ugovorom o radu. Obrazloženje Zaposleni ________________________________________ (ime i prezime) na poslovima ______________________ (naziv poslova) je u periodu od ____________ godine svoje poslove obavljao nemarno tako što je _________________________________________ (navesti povredu radne obaveze). S obzirom da je u konkretnom slučaju zaposleni učinio povredu radne obaveze zbog koje poslodavac može da mu otkaže ugovor o radu. utvrĎene Ugovorom o radu.primer 1 ______________________________ (naziv i sedište poslodavca) ______________________________ (broj) ______________________________ (datum i mesto) Na osnovu člana 179. Zakona o radu (dalje: Zakon).nemarno izvršavanje poslova i radnih zadataka. Zakona predviĎeno je da je poslodavac dužan da zaposlenog pre otkaza ugovora o radu u slučaju iz člana 179.

posldoavac doneo resenje kojim konstatuje da se zaposleni nije izjasnio na pismo upozorenja.06.05.05. Mislim da je zaposleni pogresno uzeo da je navedeno upozorenje zapravo otkaz i potom ulozio prigovor (sto vise nije primenjivo po zakonu) a takodje i tuzbu (sto je u redu po zakonu ali je preuranjeno.) te da se takodje nije ni pojavio na radu.05. Istovremeno je zaposelni podneo i tuzbu u zakonskom roku. sto je u skladu sa zakonom (jer nema dvostepenog postupka po zakonu). Najpre je zaposleni postupio po OKU. do "danas"(sto ce reci do 28.prigovor zaposlenog . od 28. DIREKTOR Dostavljeno: 1.06. cime se dodatno stekao jos jedan osnov za otkaz. U dokumentu od 27. a to je neopravdano odsustvo duze od 5 radnih dana uzastopno. Dakle. to sto je 28. iako Zakon ne poznaje vise dvostepeni disciplinski postupak. kao sto ste vec i primetili u clanu 126 stav 2 Zakona.od najmanje pet radnih dana od dana dostavljanja upozorenja da se izjasni na navode iz upozorenja. a sta u dokumentu to 28. . ali Vi me ispravite ako gresim. Dalje. najverovatnije bilo UPOZORENJE pred otkaz. dok Zakon poznaje samo jednostepeni postpupak.06. ako je takvo dato 27.06. Ukratko.05. ulozivsi prigovor odboru direktora. vec jedan. jer je ono st Vi nazivate odlukom o otkazu. Ovo prvo je bilo pismo upozorenja. je moralo da stoji obavesetenje da se zaposleni ima izjasniti na navode iz tog upozorenja u roku od 5 radnih dana. vec upozorenje pred otkaz). iz razloga sto OKU jos uvek nije uskladjen sa Zakonom o radu Crne Gore. ovde je doslo do tipicnog haosa u koracima i papirologiji. koje je poslodavac duzan da da zaposlenom pre nego donese resenje o otkazu. pa tako OKU jos uvek predvidja dvostepeni disciplinski postupak (direktorovo resenje . trebalo je da se zaposleni izjasni na pismo upozorenja. Provertite kako se tacno naslovljava i sta stoji u dokumentu od 27. Zaposlenom Veseline. Naime. ali ja sticem utisak da je tuzba bila PREURANJENA. jer navedeni dokument po svoj prilici niej bio resenje o otkazu. po svoj prilici ovde nije bilo dva dokumenta o oktazu ugovora o radu.odluka drugosteenog organa). ostaje pitanje da li je zaposlenom urucena radna knjizica i sa kojim je datumom odjavljen iz osiguranja? Cenim da to nije bio 27.05. zar ne? Proverite. i to onaj koji je dat 28.

Ministar je istakao da je brisan član važećeg zakona koji je omogućavao inspektoru rada odlaganje izvršenja i konačnog rješenja o prestanku radnog odnosa. uz obavezu da upozorenje dostavi zaposlenom koji u roku od pet dana ima mogućnost da se o tome izjasni .Otkaz .Poslodavac zaposlenom može otkazati ugovor o radu bez sprovođenja disciplinskog postupka. Pojednostavljen je i postupak za utvrđivanje tehnološkog viška i visine otpremnine . . Zakonom je uvedena i agencija za privremeno ustupanje zaposlenih drugom poslodavcu.objasnio je ministar rada i socijalnog staranja Suad Numanović. .rekao je ministar i dodao da se ovim izmjenama ukida ugovor o djelu koji je u prethodnom periodu bio zloupotrebljavan.Zakonom je definisana i minimalna zarada koja ne može biti niža od 30 odsto prosječne zarade u Crnoj Gori u prethodnom polugodištu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful