PPP ___________ „ D.O.O BROJ: 25/02/2012 DATUM: 29.06.2012. godine.

Zaposlenom __________________

Predmet: Upozorenje na postojanje razloga za otkaz ugovora o radu

Na osnovu člana 180. st.1. i 2. zakona o radu ( sl. Glasnik RS br. 24/2005 i 61/2005), upozoravam vas, ispred poslodavca, da postoje razlozi za otkaz ugovora o radu koji ste zaključili sa poslodavcem dana ___________. godine pod brojem_________. Ti razlozi su sledeći: 1. Neopravdano izostajanje sa posla tri uzastopna dana. 2. Neopravdano nedolaženje na posao 5 ili više dana u toku kalendarske godine Članom 179. Tačka 3. Zakona o radu propisano je da poslodavac može zaposlenom dati otkaz ugovora o radu ako zaposleni ne poštuje radnu disciplinu propisanu aktom poslodavca. Pravilnikom o radu član 84. st. 4 .________ '' d.o.o utvrĎeno je da neopravdano izostajanje sa posla tri uzastopna radna dana, kao i neopravdano izostajanje sa posla 5 ili više dana u toku kalendarske godine predstavlja povredu radne discipline, što istovremeno predstavlja osnov za otkaz ugovora o radu. Vaš neposredni rukovodilac nas je obavestio da se niste javljali na radno mesto od 25.06.2012. godine do 27.06.2012. godine, kao i da ste neopravdano izostajali sa posla 06.02.2012.; 20.04.2012.; 21.04.2012.; 09.05.2012.; 09.06.2012. ; 10.06.2012. Ukoliko ne odgovorite na ovo upozorenje biće vam otkazan Ugovor o radu. Odgovor na ovo upozorenje možete dati u roku od pet radnih dana od dana dostavljanja ovog upozorenja. Zaposleni __________doo m.p. ____________ ______________ Sindikat _______________

UPOZORENJE ZAPOSLENOM NA POSTOJANJE RAZLOGA ZA OTKAZ UGOVORA O RADU

utvrĎene Ugovorom o radu. stepen i vrsta stručne spreme) na poslovima __________________ (naziv poslova). tačka 2) Zakona. tačka 2) Zakona upozori na postojanje razloga za otkaz ugovora o radu. da su zbog činjenja povrede radne obaveze .nemarno izvršavanje poslova i radnih zadataka. Zakona predviĎeno je da je poslodavac dužan da zaposlenog pre otkaza ugovora o radu u slučaju iz člana 179. S obzirom da je u konkretnom slučaju zaposleni učinio povredu radne obaveze zbog koje poslodavac može da mu otkaže ugovor o radu. Svojim nemarnim radom zaposleni je učinio povredu radne obaveze . to se ovim upozorenjem zaposleni upoznaje da su ispunjeni uslovi za otkaza Ugovora o radu po tom osnovu i ostavlja mu se rok . utvrĎene Ugovorom o radu. Prema članu 179. Zakona o radu (dalje: Zakon). tačka 2) i člana 180. UPOZORAVA SE Zaposleni ___________________________________ (ime i prezime. ispunjeni uslovi za otkaz Ugovora o radu. Odredbom člana 180. utvrĎene Ugovorom o radu.nemarno izvršavanje poslova i radnih zadataka.primer 1 ______________________________ (naziv i sedište poslodavca) ______________________________ (broj) ______________________________ (datum i mesto) Na osnovu člana 179. poslodavac može zaposlenom da otkaže ugovor o radu ako je svojom krivicom učinio povredu radne obaveze. Obrazloženje Zaposleni ________________________________________ (ime i prezime) na poslovima ______________________ (naziv poslova) je u periodu od ____________ godine svoje poslove obavljao nemarno tako što je _________________________________________ (navesti povredu radne obaveze).

05.od najmanje pet radnih dana od dana dostavljanja upozorenja da se izjasni na navode iz upozorenja.06. U dokumentu od 27. pa tako OKU jos uvek predvidja dvostepeni disciplinski postupak (direktorovo resenje . ali Vi me ispravite ako gresim. je moralo da stoji obavesetenje da se zaposleni ima izjasniti na navode iz tog upozorenja u roku od 5 radnih dana.odluka drugosteenog organa). iz razloga sto OKU jos uvek nije uskladjen sa Zakonom o radu Crne Gore. do "danas"(sto ce reci do 28. Ukratko. Ovo prvo je bilo pismo upozorenja.06. najverovatnije bilo UPOZORENJE pred otkaz. dok Zakon poznaje samo jednostepeni postpupak. Dakle.06. po svoj prilici ovde nije bilo dva dokumenta o oktazu ugovora o radu. zar ne? Proverite.05. Mislim da je zaposleni pogresno uzeo da je navedeno upozorenje zapravo otkaz i potom ulozio prigovor (sto vise nije primenjivo po zakonu) a takodje i tuzbu (sto je u redu po zakonu ali je preuranjeno. Zaposlenom Veseline. jer je ono st Vi nazivate odlukom o otkazu. ulozivsi prigovor odboru direktora. ali ja sticem utisak da je tuzba bila PREURANJENA.05. jer navedeni dokument po svoj prilici niej bio resenje o otkazu. kao sto ste vec i primetili u clanu 126 stav 2 Zakona. sto je u skladu sa zakonom (jer nema dvostepenog postupka po zakonu). i to onaj koji je dat 28. ako je takvo dato 27. vec jedan. . Provertite kako se tacno naslovljava i sta stoji u dokumentu od 27. posldoavac doneo resenje kojim konstatuje da se zaposleni nije izjasnio na pismo upozorenja. Istovremeno je zaposelni podneo i tuzbu u zakonskom roku. trebalo je da se zaposleni izjasni na pismo upozorenja. DIREKTOR Dostavljeno: 1. ostaje pitanje da li je zaposlenom urucena radna knjizica i sa kojim je datumom odjavljen iz osiguranja? Cenim da to nije bio 27. koje je poslodavac duzan da da zaposlenom pre nego donese resenje o otkazu. cime se dodatno stekao jos jedan osnov za otkaz. a to je neopravdano odsustvo duze od 5 radnih dana uzastopno.prigovor zaposlenog . to sto je 28. vec upozorenje pred otkaz). Naime.) te da se takodje nije ni pojavio na radu.05. Dalje. iako Zakon ne poznaje vise dvostepeni disciplinski postupak.06. a sta u dokumentu to 28.05. ovde je doslo do tipicnog haosa u koracima i papirologiji. od 28. Najpre je zaposleni postupio po OKU.

Zakonom je uvedena i agencija za privremeno ustupanje zaposlenih drugom poslodavcu. .Otkaz . Ministar je istakao da je brisan član važećeg zakona koji je omogućavao inspektoru rada odlaganje izvršenja i konačnog rješenja o prestanku radnog odnosa. uz obavezu da upozorenje dostavi zaposlenom koji u roku od pet dana ima mogućnost da se o tome izjasni .Zakonom je definisana i minimalna zarada koja ne može biti niža od 30 odsto prosječne zarade u Crnoj Gori u prethodnom polugodištu.objasnio je ministar rada i socijalnog staranja Suad Numanović.Poslodavac zaposlenom može otkazati ugovor o radu bez sprovođenja disciplinskog postupka.rekao je ministar i dodao da se ovim izmjenama ukida ugovor o djelu koji je u prethodnom periodu bio zloupotrebljavan. Pojednostavljen je i postupak za utvrđivanje tehnološkog viška i visine otpremnine . .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful