PPP ___________ „ D.O.O BROJ: 25/02/2012 DATUM: 29.06.2012. godine.

Zaposlenom __________________

Predmet: Upozorenje na postojanje razloga za otkaz ugovora o radu

Na osnovu člana 180. st.1. i 2. zakona o radu ( sl. Glasnik RS br. 24/2005 i 61/2005), upozoravam vas, ispred poslodavca, da postoje razlozi za otkaz ugovora o radu koji ste zaključili sa poslodavcem dana ___________. godine pod brojem_________. Ti razlozi su sledeći: 1. Neopravdano izostajanje sa posla tri uzastopna dana. 2. Neopravdano nedolaženje na posao 5 ili više dana u toku kalendarske godine Članom 179. Tačka 3. Zakona o radu propisano je da poslodavac može zaposlenom dati otkaz ugovora o radu ako zaposleni ne poštuje radnu disciplinu propisanu aktom poslodavca. Pravilnikom o radu član 84. st. 4 .________ '' d.o.o utvrĎeno je da neopravdano izostajanje sa posla tri uzastopna radna dana, kao i neopravdano izostajanje sa posla 5 ili više dana u toku kalendarske godine predstavlja povredu radne discipline, što istovremeno predstavlja osnov za otkaz ugovora o radu. Vaš neposredni rukovodilac nas je obavestio da se niste javljali na radno mesto od 25.06.2012. godine do 27.06.2012. godine, kao i da ste neopravdano izostajali sa posla 06.02.2012.; 20.04.2012.; 21.04.2012.; 09.05.2012.; 09.06.2012. ; 10.06.2012. Ukoliko ne odgovorite na ovo upozorenje biće vam otkazan Ugovor o radu. Odgovor na ovo upozorenje možete dati u roku od pet radnih dana od dana dostavljanja ovog upozorenja. Zaposleni __________doo m.p. ____________ ______________ Sindikat _______________

UPOZORENJE ZAPOSLENOM NA POSTOJANJE RAZLOGA ZA OTKAZ UGOVORA O RADU

primer 1 ______________________________ (naziv i sedište poslodavca) ______________________________ (broj) ______________________________ (datum i mesto) Na osnovu člana 179. Obrazloženje Zaposleni ________________________________________ (ime i prezime) na poslovima ______________________ (naziv poslova) je u periodu od ____________ godine svoje poslove obavljao nemarno tako što je _________________________________________ (navesti povredu radne obaveze). utvrĎene Ugovorom o radu. tačka 2) Zakona. UPOZORAVA SE Zaposleni ___________________________________ (ime i prezime. utvrĎene Ugovorom o radu. Zakona o radu (dalje: Zakon). da su zbog činjenja povrede radne obaveze . tačka 2) Zakona upozori na postojanje razloga za otkaz ugovora o radu. Prema članu 179. Svojim nemarnim radom zaposleni je učinio povredu radne obaveze .nemarno izvršavanje poslova i radnih zadataka. poslodavac može zaposlenom da otkaže ugovor o radu ako je svojom krivicom učinio povredu radne obaveze. S obzirom da je u konkretnom slučaju zaposleni učinio povredu radne obaveze zbog koje poslodavac može da mu otkaže ugovor o radu. to se ovim upozorenjem zaposleni upoznaje da su ispunjeni uslovi za otkaza Ugovora o radu po tom osnovu i ostavlja mu se rok .nemarno izvršavanje poslova i radnih zadataka. utvrĎene Ugovorom o radu. Zakona predviĎeno je da je poslodavac dužan da zaposlenog pre otkaza ugovora o radu u slučaju iz člana 179. tačka 2) i člana 180. Odredbom člana 180. stepen i vrsta stručne spreme) na poslovima __________________ (naziv poslova). ispunjeni uslovi za otkaz Ugovora o radu.

U dokumentu od 27. Ukratko.06. DIREKTOR Dostavljeno: 1.05. pa tako OKU jos uvek predvidja dvostepeni disciplinski postupak (direktorovo resenje . Dakle. ako je takvo dato 27.) te da se takodje nije ni pojavio na radu.05. do "danas"(sto ce reci do 28. sto je u skladu sa zakonom (jer nema dvostepenog postupka po zakonu). vec upozorenje pred otkaz). jer je ono st Vi nazivate odlukom o otkazu. je moralo da stoji obavesetenje da se zaposleni ima izjasniti na navode iz tog upozorenja u roku od 5 radnih dana. jer navedeni dokument po svoj prilici niej bio resenje o otkazu.05.06. Provertite kako se tacno naslovljava i sta stoji u dokumentu od 27.06. Naime. zar ne? Proverite.odluka drugosteenog organa). . a sta u dokumentu to 28.05. Dalje. Istovremeno je zaposelni podneo i tuzbu u zakonskom roku. ali ja sticem utisak da je tuzba bila PREURANJENA. ali Vi me ispravite ako gresim. posldoavac doneo resenje kojim konstatuje da se zaposleni nije izjasnio na pismo upozorenja. vec jedan.06. a to je neopravdano odsustvo duze od 5 radnih dana uzastopno. koje je poslodavac duzan da da zaposlenom pre nego donese resenje o otkazu. ulozivsi prigovor odboru direktora. dok Zakon poznaje samo jednostepeni postpupak. Mislim da je zaposleni pogresno uzeo da je navedeno upozorenje zapravo otkaz i potom ulozio prigovor (sto vise nije primenjivo po zakonu) a takodje i tuzbu (sto je u redu po zakonu ali je preuranjeno. Zaposlenom Veseline. od 28. Ovo prvo je bilo pismo upozorenja. cime se dodatno stekao jos jedan osnov za otkaz. iako Zakon ne poznaje vise dvostepeni disciplinski postupak. i to onaj koji je dat 28. ostaje pitanje da li je zaposlenom urucena radna knjizica i sa kojim je datumom odjavljen iz osiguranja? Cenim da to nije bio 27. kao sto ste vec i primetili u clanu 126 stav 2 Zakona. po svoj prilici ovde nije bilo dva dokumenta o oktazu ugovora o radu. to sto je 28. iz razloga sto OKU jos uvek nije uskladjen sa Zakonom o radu Crne Gore. najverovatnije bilo UPOZORENJE pred otkaz. ovde je doslo do tipicnog haosa u koracima i papirologiji.prigovor zaposlenog .od najmanje pet radnih dana od dana dostavljanja upozorenja da se izjasni na navode iz upozorenja. Najpre je zaposleni postupio po OKU. trebalo je da se zaposleni izjasni na pismo upozorenja.05.

objasnio je ministar rada i socijalnog staranja Suad Numanović. Zakonom je uvedena i agencija za privremeno ustupanje zaposlenih drugom poslodavcu.Poslodavac zaposlenom može otkazati ugovor o radu bez sprovođenja disciplinskog postupka. . Ministar je istakao da je brisan član važećeg zakona koji je omogućavao inspektoru rada odlaganje izvršenja i konačnog rješenja o prestanku radnog odnosa. uz obavezu da upozorenje dostavi zaposlenom koji u roku od pet dana ima mogućnost da se o tome izjasni .Otkaz . . Pojednostavljen je i postupak za utvrđivanje tehnološkog viška i visine otpremnine .Zakonom je definisana i minimalna zarada koja ne može biti niža od 30 odsto prosječne zarade u Crnoj Gori u prethodnom polugodištu.rekao je ministar i dodao da se ovim izmjenama ukida ugovor o djelu koji je u prethodnom periodu bio zloupotrebljavan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful