P. 1
Project 5 Pripreme Za Casove

Project 5 Pripreme Za Casove

|Views: 501|Likes:
Published by aurelije2
Engleski jezik
Engleski jezik

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: aurelije2 on Apr 15, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/25/2014

pdf

text

original

PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 1 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: INTRODUCTION NASTAVNA JEDINICA: INTRODUCTION A - Welcome TIP

ČASA: utvrđivanje OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: - da traže i daju dodatna objašnjenja u slučaju nerazumevanja svog sagovornika upotrebom izraza i fraza koje se koriste u svakodnevnim životnim situacijama VASPITNI CILJEVI Učenici - prihvataju stav da su različitosti, u smislu porekla, kulture i jezika, razlog više za druženje i dalje razvijaju svoje stavove u duhu tolerancije i međusobnog uvažavanja (Proizilazi iz sadržaja teksta na 5. strani.) ZADACI Učenici će: - učiti i uvežbavati fraze kojima se traži ili daje dodatno objašnjenje u slučaju nerazumevanja sagovornika odnosno u slučaju da sagovornik ne razume nas (kako na različite načine izraziti istu ideju) - ponavljati i upoređivati razlike u značenju glagolskih oblika present simple i present continuous - upoređivati i analizirati različitosti između gosta koji je došao iz inostranstva i njegovih domaćina METODE I TEHNIKE RADA: kombinovani - razgovor, igra, vođena diskusija na osnovu slike, rad na tekstu slušanje i davanje tačnog odgovora / čianje i dopunjavanje teksta odgovarajućim rečima – izrazima / čitanje i povezivanje po sličnosti / ćitanje (skeniranje) teksta da bi se pronašla određena informacija OBLICI RADA: frontalni, individualni, u paru, timski NASTAVNA SREDSTVA: udžbenik, CD KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: Građansko vaspitanje, Srpski jezik UVODNI DEO: Pošto nastavnik pozdravi učenike prvi put u ovoj školskoj godini, čas započinje igrom pogađanja koja je ujedno i uvod u temu. Učenici se podele u tri ili četiri tima i pogađaju naslov A friend from abroad. Tim koji pogodi reč dobija jedan poen, a tim koji pogodi naslov dva poena. Nastavnik asocira (govori dole navedene rečenice), učenici pogađaju i kako pogode reč, nastavnik je piše na tabli. Ukoliko učenici ne mogu da pogode reč posle prve asocijacije, nastavnik može da da pomoć – prvo i poslednje slovo te reči, broj slova ili već nešto drugo. The title consists of four words. The first word is the indefinite article. (a) The second word is a noun which means someone you know well and like, but is not a member of your family. (friend) The third word is a preposition used to show the place where someone or something starts. (from) The last word means in or to another country or countries. (abroad) Kada se naslov pogodi, prelazi se na glavni deo časa. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 – Udžbenik, strana 4, zadaci 1a, b. Razgovor po slici (1a). Slušanje i zaokruživanje tačnog odgovora (1b). (Slušanje broj 1.2) 1a - Učenici gledaju sliku i razgovaraju o sledećim pitanjima : Who are the people? What are they doing? Which people don’t know each other yet? How do you know? Nastavnik piše ova pitanja na tabli. Nakon toga sledi razgovor na nivou celog odeljenja. 1b - Učenici slušaju tekst i zaokružuju tačne odgovore individualno. Upoređuju ih sa svojim parom. Provera se radi sa celim odeljenjem. Odgovri: 1 Tamàs, Bob, Holly 2 Hungary

1

Aktivnost 2 – Udžbenik, strana 4, zadatak 2. Slušanje i odgovaranje na pitanja (Slušanje broj 1.2) Pre slušanja, učenici čitaju pitanja i pokušavaju, po sećanju, da na njih odgovore. Pišu kratke odgovore, ne cele rečenice. Rade u parovima. Nastavnik daje odgovor na prvo pitanje kao primer: 1 How long is the visitor going to be in England? A couple of weeks. Učenici slušaju tekst, proveravaju svoje odgovore, odnosno odgovaraju na pitanja na koja nisu odgovorili pre slušanja. Nakon toga sledi provera sa celim odeljenjem. Odgovori: 2 at Bob’s house 3 Budapest, Hungary 4 two days 5 it was OK, but long 6 by coach Aktivnost 3 – Udžbenik, strana 4, zadaci 3a i 4a. Čitanje i dopunjavanje teksta po sećanju (3a). Čitanje i povezivanje (4a). Zadatak 3a radi se drugačije u odnosu na ono što je predvideo autor. Zato se zadatak 3b preskače. 3a - Učenici čitaju i dopunjavaju tekst odgovarajućim rečima po sećanju. Rade u parovima. Provera se radi sa celim odeljenjem. Učenici govore svoja rešenja, nastavnik ih piše na tabli i poziva ih da razmisle šta je još moglo da se kaže u datoj situaciji. Piše i ta rešenja na tabli. (Na primer What do you mean exactly? Could you explain that? Could you spell the word, please? umesto nekih koje Tamàs izgovara.) Answer key: 1 Pardon? 2 What does ’Whereabouts’ mean? 3 How do you spell that word? 4 I’m sorry. I don’t understand. 5 Can you repeat that, please? 4a – Nastavnik čita primer i daje dodatna uputstva po potrebi. Učenici u parovima spajaju pitanja. Provera se radi sa celim odeljenjem. Odgovori: 1 e, 2 g, 3 a, 4 f, 5 b, 6 c, 7 d Aktivnost 4 – Udžbenik, strana 5, zadaci 5a, b. Razgovor o slikama (5a). Čitanje i odgovaranje na pitanja (5b) . 5a - Učenici kratko gledaju slike i pogađaju zašto dečak govori pred odeljenjem. Nastavnik kaže Look at the pictures. Describe them. Why is the boy talking to the class? Jedan učenik zatim opisuje, ostali slušaju i dopunjavaju svojim idejama i zapažanjima. 5b - Učenici čitaju tekst u sebi, u paru diskutuju o pitanjima iz zadatka 5b. Dok učenici rade, nastavnik ih obilazi i prati, ali se ne meša. Provera se radi sa celim odeljenjem, usmeno. Odgovori: 1 They normally have their Geography lesson. 2 Tamàs is giving a talk to the class. 3 Because people drive on the left. 4 He’s eating bacon and eggs with fried mushrooms and tomatoes. 5 He normally has salami or cheese with green peppers for breakfast. Nastavnik zatim pita Which tenses are used in the text? (Present simple and present continuous.) Can you remember the differences between these two tenses? When do we use them? What’s the rule?(Present simple for permanent and habitual actions, present continuous for an action started but not completed). S obzirom da su se ova dva glagolska oblika radila u prethodnim nivoima, očekuje se da se učenici sećaju razlika u značenju. Ukoliko se ne sećaju, nastavnik ih podseća oslanjajući se na primere iz teksta gde se to jasno vidi – učenici traže primere i upoređuju razlike, uključujući i one sa glagolima stanja (stative verbs – like, want, prefer, think, have to ). Nastavnik ih, po potrebi, podseća da se oni uvek koriste u Present simple tense –u. ZAVRŠNI DEO: Čas se završava razgovorom o tekstu u smislu različitosti u načinu života i navikama Tomaša i njegovih prijatelja iz Oksforda. Nastavnik postavlja sledeća (moguća) pitanja: Are there any differences between Bob’s and Tamàs’s ways of life?(Yes, there are.) What are they? (There are no trams in Oxford. They drive on the left in England while in Hungary they drive on the right. Their breakfast is different.) Do they find it difficult to be friendly to each other?(No) Do Bob’s friends like Tamàs? (Yes) How do you know that? (They think Tamàs is great.) Do you agree that people can be friends in spite of all the differences between them? Does anyone have a friend from abroad? Radi se frontalno. Domaći zadatak: Udžbenik, strana 5, zadatak 7.

2

ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________

Napomena: Ovaj plan časa ne predviđa rad na zadacima 4b, 4c, 6a, 6b i 6c, ali nastavnik može da ih uradi ukoliko
proceni da ima dovoljno vremena ili može da ih ponudi boljim učenicima kao opciju ako brže od drugih završe predviđene zadatke.

3

don’t mind.„U zdravom telu. nastavnik na kraju kaže tačno rešenje. Nastavnik obilazi. povezivanje parova reči OBLICI RADA: frontalni. love. places and equipment) . dozvoljava parovima koji imaju poteškoća u rešavanju zadatka da se udruže sa parom koji nema. posmatra.Učenici povezuju sportove sa mestima gde se oni igraju / rade. can’t stand + -ing) METODE I TEHNIKE RADA: kombinovani . CD KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: Fizička kultura UVODNI DEO: Provera domaćeg zadatka što je ujedno i ponavljanje onoga što se radilo na prethodnom času.efikasno da komuniciraju o raznim sportovima i drugim aktivnostima kojima se bave u svoje slobodno vreme VASPITNI CILJEVI Razvijanje ljubavi prema sportu .PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 2 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: INTRODUCTION NASTAVNA JEDINICA: INTRODUCTION B – What do you like? TIP ČASA: utvrđivanje OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: . wrestling Aktivnost 2 – Udžbenik. but some don’t. adore. u paru NASTAVNA SREDSTVA: udžbenik. basketball. Nastavnik kaže Tamàs has mentioned two more differences in this text. swimming. bowling. razvrstavanje i ređanje rečenica po datom kriterijumu. nastavnik ih piše na tabli. sednu ako je individualni ili se igra u paru. razgovor (pitanje – odgovor). volleyball. prefer. 1b – Ovaj zadatak može da se uradi onako kako je autor predvideo – da učenici provere svoja rešenja u rečniku.igra. Odgovori: 1 a pitch 2 a course 3 a court 4 an alley 5 a ring 6 a track 7a pool 8 a rink Nastavnik. ostali slušaju.uspešno da izraze svoje dopadanje ili nedopadanje u svakodnevnim životnim situacijama . po potrebi daje dodatna objašnjenja. potvrđuju ili negiraju. individualni. What are they? (They don’t have fish and chips shop in his country. ZADACI Učenici će: . Rešenja za domaći zadatak: 1 am / ’m enjoying 2 are / ’re sitting 3 are / ’re watching 4 are / ’re eating 5 have 6 goes 7 like 8 prefer 9 don’t have 10 am / ’m wearing 11 think 12 take off 13 go Razgovor o još nekim razlikama koje Tamàs pominje. na kraju. enjoy. objašnjenje. 4 . 1a . rugby. zadaci 1a i 1b –Povezivanje parova reči. može da pita učenike Which of these sporting places do we have in our city / town / village? u zavisnosti od mesta odakle su učenici. Rade u parovima.) football. Učenici slušaju i ustaju ako je sport timski. ice hockey. zdrav duh“.čitanje i dopunjavanje teksta / pronalaženje.) GLAVNI DEO: Aktivnost 1 – Uvod u temu .učiti i uvežbavati vokabular vezan za sportove (names of sports. motor racing. igra.) What about Serbia? (Some people take off their shoes when they go into a house or flat. Nastavnik izgovara dole navedene sportove. učenici govore rešenja. ili da se provera uradi sa nastavnikom – učenici govore. Nastavnik na kraju pita So what are we going to talk about today? (About sport. strana 6. People always take off their shoes when they go into a house or flat. Radi se sa celim odeljenjem.ponavljati i uvežbavati reči i izraze koji se koriste za izražavanje dopadanja i nedopadanja (like. boxing. ne meša se.

strana 6. Provera se radi sa nastavnikom na nivou celog odeljenja. Razgovor o različitim mišljenjima. swimming 2 rugby. I like to keep fit. nastavnik ih obilazi. (Nastavnik može ovu aktivnost da preskoči ukoliko proceni da neće imati vremena da je realizuje. upoređuju i isparvljaju greške odnosno dopunjavaju tekst ako ga nisu dopunili pre slušanja. Dok učenici igraju ovu igru pogađanja. zadaci 3a i 3b – Čitanje.Aktivnost 3 – Udžbenik. zadatak 1c – Povezivanje parova reči. *Parovi mogu da uporede svoja rešenja sa susednim parom pre provere ako za to ima vremena. computer games 3b – Učenci u parovima komentarišu osobe koje su im najsličnije i obrazlažu. ice hockey 7 badminto 8 ice hockey Aktivnost 4 – Udžbenik. I enjoy swimming. Nastavnik upisuje prvu (I adore looking at all the clothes. Aktivnost 6– Udžbenik. Ova aktivnost se radi na isti način kao i prethodna – učenici rade u parovima. pronalaženje. squash 4 golf 5 table tennis 6 hockey. zadatak 1d – Igra pogađanja. strana 6.4) 3a. razvrstavanje i ređanje rečenica po datom kriterijumu.Učenici čitaju tekst individualno i predviđaju / pogađaju koja bi vrsta sporta / aktivnosti mogla da dođe u obzir.) Aktivnost 5 – Udžbenik. strana 7.) Nastavnik kaže učenicima da se dogovore ko će biti par A. Nastavnik kaže Now tell your partner which person you are most like and why. Proverava da li su razumeli šta treba da rade ili demonstrira aktivnost sa jednim učenikom. slušanje i dopunjavanje teksta (3a). provera sa nastavnikom. I prefer watching it on TV. Nakon toga poziva učenike da pročitaju instrukciju u udžbeniku. I hate playing hockey. *Rečenice u italiku su rešenja koja nastavnik može a ne mora da upiše tokom provere. Odgovori: 1 tennis. učinici ga crtaju u svesci. Put them in order of strength. (Slušanje 1.). zadatak 4a– Čitanje. ice hockey 2 tennis. Nastavnik kaže Copy the chart and complete it with expressions from the speech bubbles. (Zadatak 2 je izostavljen. Upoređuju svoja rešenja sa parom. strana 6. a ko par B. *Nastavnik može unapred da isplanira kojim će učenicima da se obrati i da iskoristi priliku da proceni i oceni koliko su ti učenici vešti u slobodnoj komunikaciji. shopping 4 football. 5 . I’m relly into sport. učenici slušaju. I love playing tennis. volleyball 3 tennis. Nastavnik obilazi učenike. Nastavnik nacrta na tabli grafikon. I adore looking at all the clothes. I’m not interested in other sports very much. Učenici povezuju sportove i opremu koja uz njih ide. badminton. Odgovori: 1 football. I don’t mind sport. I can’t stand sport. a ne kako je dato u udžbeniku. sluša i pomaže / ispravlja gde je potrebno. running 3 hockey. badminton. Nastavnik pušta CD. obraća se nekima od njih tražeći da mu kažu ono što bi rekli svom paru. Učenici dalje rade u parovima. judo.

Nastavnik obilazi. 2. Nastavnik može da da detaljnije objašnjenje za like pošto učenicima to često stavra problem. sluša. ZAVRŠNI DEO: Učenici u paru rade zadatak 5. (I think it’s a good thing to be fit. 5 ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 6 . Razgovaraju o aktivnostim kako je dato u primeru koristeći izraze iz zadatka 4. hate može da prati i infinitiv. What are top ten things you would hate to lose? I would love to see them again. zadaci 1. ( I enjoy it. hate u kombinaciji sa would uvek ide infinitiv: I would / I’d like to visit Rome. strane 2 i 3. prefer. love. I’d prefer to stay at home rather than drive to your mother’s. nastavnik naglašava da iza ovih izraza dolazi gerund (glagolska imenica) ali da neke od njih. I like to put some milk first. pomaže po potrebi. prefer. Domaći zadatak: radna sveska. učenici mogu da govore svoje dijaloge pred celim odeljenjem. love. I like skiing. 3. Ako ostane vremena. 4.U nastavku. kao na primer like. (It’s my habit) Naglasiti iza glagola like.) I like to be fit.) When I pour tea.

ostali potvrđuju ili negiraju odnosno ispravljaju. PROBLEMS NASTAVNA JEDINICA: UNIT 1 A – Beth’s party TIP ČASA: obrada i utvrđivanje OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: . Read and listen to the story. past continuous i present perfect i govore o događajima iz prošlosti VASPITNI CILJEVI Učencici: . odnosno grupe učenika. nastavnik može da pripremi proveru domaćeg zadatka u obliku PowerPoint prezentacije. čitanje i odgovaranje na pitanja / dopunjavanje rečenica / pronalaženje odgovarajućih primera. 4T 5 DS 6 T 7F 8 DS Rešenja: 1 DS 2 T 3 F 7 . tako da svi imaju šansu da daju svoj doprinos.past simple. a i učenicima je zanimljivije kada rade bilo koju vrstu provere ili ispravke zadataka na ovakav načun. CD. na nivou celog odelejenja. KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: Građansko vaspitanje UVODNI DEO Provera domaćeg zadatka.uvežbavati te glagolske oblike na primerima iz udžbenika METODE I TEHNIKE RADA: kombinovani .razvijaju osećaj odgovornosti za spostvene postupke i odluke ZADACI Učenici će: . čitaju i slušaju tekst. zadatak 1. netačno. individualni. grupni NASTAVNA SREDSTVA: udžbenik. uobičajeno. izveštavanje. zadatak 2. Are the statements true or false or doesn’t it say?  Učenici rade zadatak u parovima. Postiže se velika ušteda u vremenu. GLAVNI DEO Aktivnost 1 – Udžbenik. nastavnik ih piše na tabli. Ako je ponuđeni odgovor netačan. Provera se radi sa nastavnikom.da prepoznaju razlike u obliku i značenju glagolskih oblika kojima se izražava prošlost . Uobičajeno: jedan učenik kaže rešenje. Tačno.čitati i slušati tekst i na osnovu njega ponavlajti i izvoditi zaključke vezane za gore navedene glagolske oblike kojima se izražava prošlost . Someone has broken an old china dog. ne čitajući tekst. Aktivnost 2 – Udžbenik. strana 2. Moguće ideje: She’s having a party while her parents are away. može da zaduži jednog ili grupu učenika da to pripreme kod kuće. What can you remember? What do you think the story is about? Učenici govore svoje ideje. strana 1. ne spominje se. učenici govore tačno rešenje.razgovor o slikama. ili još bolje.razvijaju poštovanje prema porodici . (Slušanje broj 1. But they have come back and found out. Nastavnik kaže Close your books now.  Učenici otvaraju knjige. u paru.6)   Učenici posmatraju slike 1 minut. kao kod provere domaćeg zadatka. Rad na slikama i tekstu. objašnjenje OBLICI RADA: frontalni. *Ukoliko postoje tehnički uslovi.PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 3 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: UNIT 1. Nastavnik može za svaki domaći zadatak ovakvog tipa da zaduži različite učenike. nastavnik na kraju kaže tačno rešenje i piše ga na tabli i po potrebi daje objašnjenje.

What were the people doing? Opcija u slučaju da niko nije imao slično iskustvo – What do you think about Beth’s decision to have a party without telling her parents about that? What would you do if you were Beth’s parents? Nastavnik daje učenicima 1 minut da razmisle pre nego što počnu da pričaju. Nastavnik vodi računa da rečenice čitaju učenici koji nisu iz grupe koja izveštava. pronalaženje odgovarajućih primera Talking about the past. *Reči u italiku su rešenja. ZAVRŠNI DEO U ovom delu casa nastavnik postavlja učenicima pitanja koja ujedno predstavljaju i osvrt na cas. Učenici traže i podvlače primere / glagole u tekstu za onaj glagolski oblik koji im je dodeljen. Provera uobičajeno. knocked. ne meša se. ispravljaju itd. Provera uobičajeno.ostali slušaju i u tekstu pronalaze rečenice u kojima su ti glagoli upotrebljeni. b. c– Čitanje i dopunjavanje rečenica.govori i piše glagole u tabelu. 3 c Nastavnik formira šest manjih grupa i određuje po dve grupe za svaki glagolski oblik. udružuju se sa grupom koja je imala isti zadatak. 3 a Učenici dopunjavaju tekst u parovima. prati. Jedan je pročita naglas. Kada završe. (Odgovori: ’ve broken. Have you ever done something like Beth? When did you do it? What happened? Describe. u međuvremenu crta tabelu na tabli u koju će učenici upisivati glagole kada budu izveštavali. da urade rečenice koje su date u prilogu uz ovu pripremu – mogu unapred da se kopiraju i podele. Dogovaraju se ko će u ime obe grupe da izveštava. odnosno dopunjavaju. was dancing) 3 b Which verb is in: the past simple? (knocked) the past continuous (was dancing) the present perfect (’ve broken) Učenici rade individualno. upoređuju da li su našli iste pimere. Učenici biraju domaći zadatak: da napišu sažetak priče Beth’s party (najviše 5 rečenica) i daju svoje mišljenje o događaju to jest o Betinoj odluci (najviše 5 rečenica) na papirima kako bi nastavnik mogao da ih pokupi i pregleda. strana 9. Nastavnik obilazi grupe. Past simple went knocked remembered turned round came back did you leave it left Past continuous was dancing were driving Present perfect has invited hasn’t told ’ve gone ’ve never had have left ’ve broken ’s been ’s stopped ’ve come back have you come back Izveštavanje – Dok učenik izveštava . 8 . zadaci 3 a. jedan po jedan. sa pauzom iza svakog . ali i priliku da učenici kažu nešto o sebi.Aktivnost 3 – Udžbenik.

grew. 11 Peter___________________(find) his dog. 1 The secretary ___________________ (take) the money to the bank when the robber___________________ (hit) her on her head. He___________________ (find) it while he___________________ (walk) along the beach.Past Simple. 10 He____________________ (play) football for many years. found. 9 He___________________ (play) football for many years and he’s still a good footballer. was doing 4 was. but he isn’t in it any more. 7 Bob Marley (1945 – 1981____________________(make) a lot of records. 4 David Hockney ___________________ (be) born in 1937. was. varijanta 2 Put the verbs in brackets in the correct verb form . was walking 9 . hit 2 were travelling 3 went. but he ___________________ (move) to Manchester at the age of 15. hasn’t visited 5 Have you seen 6 hasn’t finished (očekuje se da učenici upotrebe odričan oblik bez obzira što u zagradi to nije dato zbog yet) 7 made 8 ’s made or has made 9 ’s played or has played 10 played 11 has found. Past Continuous or Present Perfect. Rešenja 1 was taking. 3 Yesterday afternoon. He____________________(make) a lot of records. 5___________________(you / see) any good films recently? 6 Tom___________________(finish) his dinner yet. Mr Jason ________________ (go) into his son’s room. was listening.ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Prilog – Domaći zadatak. He__________________(not visit) London since then. my friends and I ___________________ (travel) around the world. 8 Andy Cushing is a musician. moved. He________________(grow) up in London. He__________________(be) really angry because his son ___________________ (listen) to music while he ___________________ (do) his homework. 2 This time last year.

10 . Parovi A rade zadatak 4. PROBLEMS NASTAVNA JEDINICA: UNIT 1 A – Beth’s party TIP ČASA: obrada i utvrđivanje OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: .slušanje i ispravljanje grešaka. grupni NASTAVNA SREDSTVA: udžbenik. Ostali ostaju u parovima. (No / When Beth opened the door.razvijaju svest o tome da moraju da budu spremni da snose posledice svojih postupaka i odluka odnosno da znaju da pravila moraju da se poštuju bez obzira da li nam se ona dopadaju ili ne dopadaju. iza njih je par B i tako redom do kraja. b. Jedni drugima objašnjavaju glagolske oblike koje su imali da urade u okviru svojih zadataka. OBLICI RADA: frontalni.analizirati i uvežbavati glagolske oblike past simple. (No / She cut her finger while she was peeling the tomatoes. Parovi B rade zadatke 6a i 6b.razgovarati o događajima iz prošlosti na osnovu zadatih tema . Nastavnik čita rečenice naglas. Obilazi ih dok rade.efikasno da komuniciraju o događajima iz prošlosti u novom. Nastavnik organizuje učenike tako da poslednji par u redu uvek bude par B. B A B A B A B A B A B A *U slučaju da se desi da u jednom redu poslednji par bude par A. 1 They haven’t arrived yet. CD.PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 4 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: UNIT 1. present perfect . rad na tekstu – čitanje i dopunjavanje rečenica / uočavanje i formulisanje pravila. individualni. (Yes) 2 Did you ever visit Paris? (No / Have you ever visited Paris?) 3 She was cutting her finger while se was peeling the tomatoes. ) *Kod ove rečenice je bitan logički redosled radnji – upotreba past simple tense –a sa when) GLAVNI DEO Aktivnost 1 – Udžbenik. parovi A se okreću ka parovima B i tako formiraju grupe od po četiri učenika. tako da formira dve grupe od po tri učenika. Par iza je opet par A. Kada završe. pomaže gde je potrebno. (Odstupa se od onoga što je autor predvideo. Par u klupi iza njih je par B. ZADACI Učenici će: . Par u prvoj klupi je par A.slobodno komunicirati o događajima iz prošlosti iz ličnog života METODE I TEHNIKE RADA: kombinovani . her mother came in. zadaci 4 i 6 a. Učenici slušaju i ako je rečenica tačna podižu palčeve na gore i kažu Yes. nastavnik ih priključuje parovima ispred. a drugog paru B. past continuous. strana 9. jednog paru A. u paru. nepoznatom kontekstu oslanjajući se na neko stvarno ili zamišljeno iskustvo VASPITNI CILJEVI Učencici: . Nastavnik ih upućuje na dodatne informacije koje mogu da nadju u radnoj svesci na stranama 66 i 67. radi se kooperativno. KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: Građansko vaspitanje UVODNI DEO Correct or incorrect.)  Nastavnik prvo proveri da li svaki učenik ima svog para.) 4 They were all dancing when we arrived. ako nije spuštaju palčeve na dole i kažu No i daju tačno rešenje. (Yes) 5 Beth opened the front door when her mother came in.

 Nastavnik na kraju poziva učenike da se sete nekog neobičnog doživljaja iz sopstvenog života ili da ga izmisle i da ga ispričaju ostatku odeljenja (najviše 5 rečenica). you have to provide the following pieces of information: how the tenses are formed. was waiting 5 Beth and her friends have cleaned the house. saw 6 Rich has repaired the dog. Učenici se vraćaju u parove kako je organizovano na početku časa. You can take notes if you think they might help you to answer the questions after listening. Da bi se postigla normalna disciplina i održala pažnja ostalih grupa. ran 4 She hasn’t watched TV. Look at the questions in c. 3 were hiding. Napomena: nastavnik će na samom kraju časa dati učenicima temu za mini projekat koji bi trebalo da pripreme najkasnije do časa broj 12. Pošto se učenici dogovore ko će u ime grupe da govori. radio ili TV emisije itd. pomaže po potrebi.  Pošto učenici odslušaju tekst i zapišu teze. Naravno. a parovi B zadatak 5a – obrnuto u odnosu na glagolske oblike koje su imali da rade u prvoj aktivnosti. Zatim se ponovo udružuju i postupak je dalje isti kao kod aktivnosti 1. Nastavnik obilazi i proverava da li koriste tačne glagolske oblike. Slušanje dijaloga. Izveštavaju samo dve grupe. 7 1 was looking. Rešenja zadataka: 5a 3 Her parents have grounded her. Nastavnik može da baci lopticu. Read them with your partner. ali uvek pita različite učenike iz različitih grupa. s tim što su u obavezi da je donesu nastavniku na uvid najmanje jedan dan pre narednog časa kako bi mogle da se izvrše eventualne korekcije. Instrukcija: Could you remember something unusual which happened to you? If you can’t think of anything. When you have finished these exercises.  Aktivnost 2 – Udžbenik. Pairs B. U međuvremenu. Sami biraju način na koji će uraditi projekte. sledi izveštavanje. you can invent something. zadaci 5a i 7. 8 Her parents have stopped her pocket money. 11 . svi zadaci. Može u vidu postera. your task is to work out the rules for the past simple and past continuous tense-the form and the maeaning. intervjua. 7 Beth and her friemds haven’t gone to the cinema. Do exercise 4 in your Student’s Books first. and what their meanings are. Pre nego što počnu da rade svoje zadatke nastavnik objašnjava značenje glagola to ground ( to punish a child by not allowing them to go out with their friends for a period of time) i daje instrukciju: Pairs A. dozvoljeno im je da koriste sve druge izvore informacija. your task is to work out the rules for the present perfect tense – the form and the meaning. piše se na tabli odnosno u sveskama. Focus your attention on these questions while you listen to the text. For further information. video zapisa. saw. reached. ZAVRŠNI DEO Production.7)  Pre puštanja CDa nastavnik daje instrukciju: You are going to listen to Marcus and Sandy talking to a DJ. 2 opened. were getting. Domaći zadatak: radna sveska. Nastavnik upućuje učenike na tekst o pop muzici u udžbeniku na strani 16 i na tekstove i zadatke koji se nalaze na strani 19 (Your Project) kao polazne tačke za svoje projekte. PowerPoint prezentacije. razvijanje priče. You have to provide the same pieces of information. obraćaju se svom paru i pričaju šta se dogodilo. came. dramske aktivnosti. Sada parovi A rade zadatak 7. dok rade na svojim projektima. Nastavnik može da odredi grupu učenika koja će pripremiti proveru i ispravak domaćeg zadatka u PowerPoint-u. strana 9. i grupa koja je uhvati izveštava. told. Tema je Contrast the trends of pop music in the past and the trends of today’s pop music. nastavnik stalno pita Do you think this is correct? How do you know? Do you agree with this? Would you like to add something to this? i slično. starne 4 i 5. poželjno je da s vremena na vreme dođu na konsultacije kod nastavnika. Do exercises 6 a and b in your Student’s Books first. open your Workbooks at pages 66 and 67. Sve što se izgovori. (Slušanje broj 1. Nastavnik može da počne primerom iz svog života. Stick to the questions you used while listening to Marcus and Sandy.

ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 12 .

učenici kažu ’appearance’. CD. What do they describe? Write a for appearance and c for character. stupid. plain. helpful. quiet. shy. razgovor – pitanja i odgovori. funny. učenici mogu da koriste rečnik. radna sveska KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: Građansko vaspitanje. diskusija. 13 . c. Srpski jezik UVODNI DEO Provera domaćeg zadatka. honest. nastavnik ga upiše u kolonu. upiše naslove kolona (Appearance / Character) i po jedan primer u svaku kolonu (slim / angry).. već ga zaustavljamo i sprečavamo.razvijaju svest o važnosti reagovanja na vršnjačko nasilje konstruktivnim idejama – o nasilju ne ćutimo i ne prikrivamo ga. individualni. u parovima.. overweight. slušanje i povezivanje naslova. a učenici govore kojoj koloni pripadaju. strana 10. b. *Ukoliko su učenici pripremili PowerPoint prezentaciju. pretty. careful. handsome. zadaci 1 a. popular.razvrstavati prideve kojima se opisuju ljudi na one kojima se opisuju izgled i karakter . nastavnik ih obilazi i po potrebi pomaže. gorgeous. Rešenje: *Ukoliko postoji mogućnost.PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 5 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: UNIT 1. Nakon provere.  Nastavnik poziva učenike da prošire gore navedene liste prideva svojim predlozima. cheerful. grupni NASTAVNA SREDSTVA: udžbenik. ugly. friendly.  Nastavnik nacrta tabelu. ostali potvrđuju ili negiraju odnosno ispravljaju.opisivati ljude po izboru iz svog okruženja . mean.. Provera se radi sa celim odeljenjem.čitati i slušati tekst o vršnjačkom nasilju i tražiti odgovarajuće informacije METODE I TEHNIKE RADA: kombinovani . Character angry. rad na tekstu – čitanje i povezivanje pasusa i naslova / traženje odgovarajućih informacija (skeniranje) OBLICI RADA: frontalni. ZADACI Učenici će: . piše ga na tabli i po potrebi daje objašnjenje. nastavnik može da doda prideve koji nisu pomenuti tako što ih izgovara. Primer: nastavnik kaže ’tall’. 1 b What other words and expressions do you know for describing people? Add them to the list. domaći zadatak se proverava na način kako je objašnjeno u pripremi za čas broj 3. GLAVNI DEO Aktivnost 1 – Udžbenik. Appearance slim.razvrstavanje reči po zadatom kriterijumu. Describing people. Uobičajeno: jedan učenik kaže rešenje. 1 a Look at the pictures. PROBLEMS NASTAVNA JEDINICA: UNIT 1 B – Bullying TIP ČASA: obrada i utvrđivanje OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: . Postupak isti kao kod zadatka a. nice.. pismeno opisivanje osoba. generous. u paru. razvrstavaju date prideve u odgovarajuću kolonu. well-built.da razlikuju prideve kojima se opisuju izgled i karakter ljudi i da ih uz podsticaj ili samostalno opisuju VASPITNI CILJEVI Učencici: . nastavnik na kraju kaže tačno rešenje.opisivati ljude po zadatim kriterijumima . odnosno poziva učenike koji brže završe da pomognu onima koji su sporiji. horrible. Učenici. confident. Dok rade.

Rade individualno.  Učenici biraju jedan od pet ponuđenih naslova i pismeno opisuju osobu koju su izabrali. Read text 1 again. kod ovog pitanja objasniti značenja reči i fraza punch (to hit somebody with your fist). pull their hair.. Provera se radi sa celim odeljenjem. call somebody names (to use insulting words or make rude comments about somebody) Do you think all schools have this problem? What about your school? Could you think of any examples of bullying you have witnessed? What did you do? What should people do in such situations? (Smisao ove diskusije je da učenici zaključe da na nasilje treba reagovati (nenasiljem). use the internet to threaten people. Kada završe. slušanje i povezivanje naslova.8)  Nastavnik daje gore navedenu instrukciju i pušta CD. b – not mentioned. Moguća pitanja: What did the bullies do to Toby? Why didn’t he tell his parents about them? How did his mother find out about his problems? What did she do? What happened to the bullies then? How did Toby feel when he first saw them in town? What does he think about it now?What does the last sentence say?Imagine you are Toby’s friend? What would you do?How can we help our friends who are bullied? Domaći zadatak: radna sveska. nastavnik objašnjava sam – bullying is when people use their strength or power to hurt or frighten somebody who is weaker or to make them do something.) Aktivnost 2 – Udžbenik. Nastavnik piše sve definicije reči na tabli pozivajući učenike da daju rečenicu / primer za svaku. 5 – no. What do bullies usually do? (punch other people. (Slušanje broj 1. call them names. (Malo izmenjeno u odnosu na ono što je autor predložio. zadaci 1. Rade individualno. Aktivnost 2 – Udžbenik. Učenici čitaju tekst i rešavaju zadatak. Which of these topics do they talk about? Match the topics to the texts. 4 – yes.) Rad u malim grupama.  Rešenja: a – 4. e – not mentioned. zadatak 4a. strana 10. ask for money. 2 – no. pre provere upoređuju rešenja sa savojim parom. zadatak 3. strana 10. strana 6. Describe these people. nastavnik pomaže sporijim učenicima. a najviše osam rečenica). Rade individualno. grupe se dogovore oko odgovora. Nastavnik dalje proširuje vokabular i razvija diskusiju vezanu za temu postavljajući dodatna pitanja: What do we call a person who uses their power to hurt or frighten people who are weaker? ( a bully) What do we call a person who is hurt or frightened by somebody or something? (a victim). Tick () the things the bullies did.yes ZAVRŠNI DEO U ovom delu časa vodi se razgovor o tome kako je Toby rešio svoj problem i zašto je ćutao. Nastavnik postavi pitanje. 4 14 . pre provere upoređuju rešenja sa svojim parom. ostali slušaju i pogađaju naslov na koji se taj opis odnosi. 8 . dobrovoljci čiatju svoje opise naglas. f . provera se radi sa celim odeljenjem. 3. send text messages. spread rumours. Čitanje i traženje određene informacije.1 c Pismeno opisivanje ljudi.2 Aktivnost 3 – Udžbenik. Nastavnik postavlja pitanja. učenici slušaju i čitaju tekst i povezuju naslove. ne spominjući njeno / njegovo ime (najmanje šest. zadatak 2. Rešenja: 1 – yes. a ne ćutati. 6 – no. Read and listen to the texts.  Nastavnik postavi pitanje What is bullying?. Ako niko od učenika ne može da objasni pojam bullying.  Nastavnik proverava da li su učenici razumeli instrukciju u udžbeniku i radi prvo pitanje zajedno sa njima. Radi se sa celi odeljenjem. Čitanje. c – 3.. 2. Provera se radi sa celim odeljenjem. strana 10. 7 – yes.) *Po potrebi. 3 – yes. odnosno da li je trebalo da ćuti i trpi toliko dugo. d – 1. steal their trainers.

ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 15 .

26 points . Provera se radi sa celim odeljenjem. Ova provera DZ biće organizovana kao uzajamno ocenjivanje učenika (peer correction and evaluation).rad na tekstu . strana 11. Put the words and phrases in the correct column.da komuniciraju o vršnjačkom nasilju koristeći odgovarajuće izraze i reči i strukture (Past simple / Present perfect) VASPITNI CILJEVI Učenici: . 27.čitati tekst i razvrstavati izraze i reči koje se odnose na nasilnike i žrtve . Učenici se zatim vraćaju na tekst 1.analizirati razlike u značenju glagolskih oblika past simple i present perfect METODE I TEHNIKE RADA: kombinovano . 32 -36 points.very good. Grammar – present perfect and past simple. Na kraju dobijaju kriterijum ocenjivanja po kome će oceniti svog para. Kada je pronađu. individualno. grupno NASTAVNA SREDSTVA: udžbenik. Čitaju tekst i rade zadatak individualno (sporiji učenici rade u paru.excellent GLAVNI DEO Aktivnost 1 – Udžbenik. nastavnik pomaže).opisivati tipičnog nasilnika / žrtvu . ZADACI Učenici će: .  Nastavnik na tabli crta tabelu i poziva jednog učenika da upiše prvu reč u odgovarajuću kolonu kao primer i provera da li učenici razumeju šta treba da rade.31 points .19 points.good. Read texts 2 – 4. zadatak 4b. Kriterijum ocenjivanja: 14 .OK. učenici razmenjuju radne sveske. Copy the chart. čitaju je naglas i identifikuju glagolski oblik koji je u njoj upotrebljen. radna sveska KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: Građansko vaspitanje. strana 11.čitanje i sortiranje reči po zadatom kriterijumu. igranje uloga (roleplay) OBLICI RADA: rad sa celim odeljenjem (frontalno). uvažavanje različitosti je prvi korak u sprečavanju nasilja. upoređuju rešenja sa svojim parom. CD.slušati različita iskustva o vršnjačkom nasilju i razgovarati o njima .prepoznaju različite vrste i uzroke nasilja. proveravaju i ispravljaju greške. Nastavnik čita i piše rešenja na tabli. Pošto završe. u paru. nastavnik govori koju informaciju / rečenicu treba da pronađu. 16 .  Nastavnik čita pravila koja su data u udžbeniku zajedno sa učenicima. za svaki tačan odgovor daju po jedan poen. 20 . Bullies intelligent popular good – looking have lots of friends fashion leaders Victims new at school different not part of a group fat small wear glasses Rešenje: Aktivnost 2 – Udžbenik. PROBLEMS NASTAVNA JEDINICA: UNIT 1 B – Bullying TIP ČASA: obrada i utvrđivanje OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: .PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 6 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: UNIT 1. slušanje i popunjavanje tabele. Srpski jezik UVODNI DEO Provera domaćeg zadatka.

Past Simple) . went to another school Katrina has strted to bully someone else. 8 17 . (Slušanje broj 1.says how his mother found out about this (Luckily. threw his books on the ground learned judo and threw one of the boys on the ground They have left him alone. you are supposed to give some advice to Elsie or Connor. did badly at school. Aktivnost 4 – Roleplay (umesto zadatka 6 u udžbeniku). strana 7. tell your friend about your problem. Nastavnik daje instrukciju. diskretno zapisuje one krupnije koje će se na narednom času komentarisati i ispravljati. Igranje uloga.describes the things after the bullies were expelled from the school (Things have been OK since they left and I haven’t had any text messages. ne prekida i ne ispravlja greške. two boys and a girl called him names. wrote horrible things on the Internet. Postupak je isti i kod slušanja druge priče. Present perfect (have been / haven’t had). Elsie / Connor.Informacije / rečenice koje učenici treba da pronađu u tekstu – nastavnik izgovara sledeće: Find the sentence which: . 7. Učenici upoređuju svoja rešenja sa parom pre provere koja se radi sa celim odeljenjem. nastavnik obilazi.. Connor He wore thick glasses.describes Toby’s feelings obout his new school (I hated going to school. Slušanje i popunjavanje tabele. strana 11. past simple (left)) Aktivnost 3 – Udžbenik. sluša i pomaže sporijim učenicima. 6. put up embarassing photos of her was on her own all the time. Nastavnik zaustavlja CD posle prve priče. my mum saw one of these texts and I told her everything. Elsie’s and Connor’s friends. Past Simple) . Past Simpe) . Učenici uvežbavaju svoje dijaloge. nastavnik sluša. told people that she tried to steal some of her jewellery. Past Simple) . zadatak 5. zadaci 5. a schoolmate said she was fat.9)  Pre slušanja učenici crtaju tabelu u svesci kako je dato u udžbeniku.. Domaći zadatak: radna sveska. Katrina.describes Toby’s reaction when the bullies decided to steal his trainers (I tried to grab them back. ZAVRŠNI DEO Učenici izvode svoje dijaloge. last year) . Učenici simuliraju razgovor izmedju Elzi / Konora i prijatelja. unhappy. Listen to two more stories about bullying and complete the chart. First of all decide who is Elsie or Connor and who is their friend. Rešenja: 1 2 3 4 5 Elsie Her friend saw her with a boy she liked. zatim slušaju prvu priču i popunjavaju tabelu individualno. Ask him / her for advice.tells you what his mother did then (The next day she went to school to see the head master. punched him. Past Simple.tells you why Toby had to change his school (We moved house last year so I had to go to a new school..

ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 18 .

u parovima komentarišu kada se koja od njih dogadja. dobijaju zadatak da jedni od drugih saznaju dve informacije.past simple. Pošto učenici prodiskutuju svoje zadatke i pitanja. nastavni list sa dodatnim zadacima KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: Srpski jezik UVODNI DEO: Pošto nastavnik proveri da li svaki učenik ima svog para.  Pre nego što učenici pročitaju instrukciju i počnu da rade. odnosno piše na tabli po potrebi: Person A – ask your partner about the time he/she went to bed yesterday and about what he / she was doing until then. u paru.da uoče oblik glagolskog oblika Past perfect i razumeju njegovo značenje u poređenju sa glagolskim oblikom Past simple i tako još efikasnije komuniciraju o radnjama iz prošlosti VASPITNI CILJEVI Učenici uviđaju značaj uzajamne pomoći i saradnje – dve glave su pametnije od jedne. Person B – answer your partner’s questions and ask him/her to tell you about two things (a good and a bad one) that he/she has done in his/her life. povezivanje / spajanje rečenica OBLICI RADA: rad sa celim odeljenjem (frontalno). razgovor.uvežbavati primenu glagolskog oblika past perfect kroz rečenice METODE I TEHNIKE RADA: kombinovani . Rešenje: Story 1 starts before the holiday. story 2 starts on the first day of the holiday. nastavnik proverava da li znaju značenja reči avoid. ZADACI Učenici će: .PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 7 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: UNIT 1. 19 . zadatak 1. starna 74. Kako učenici govore. Read the two versions of the story about Jon and Harry’s holiday. a ko osoba B. backpack. Kada se dogovore. nastavnik ih poziva da sa celim odeljenjem podele ono što su saznali o svom paru. Nastavnik usmeno daje sledeću instrukciju. PROBLEMS NASTAVNA JEDINICA: The past perfect tense TIP ČASA: obrada i utvrđivanje OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: . poziva ih da se dogovore ko će biti osoba A.objašnjenje. individualno. grupno NASTAVNA SREDSTVA: radna sveska. rad na tekstu – čitanje i opšte razumevanje / traženje odgovarajuće informacije / formulisanje pravila. Provera sa celim odeljenjem. past continuous. Ukoliko ne znaju. a rucksack luggage rack – a shelf in a train or bus where you put your bags during a journey  Učenici čitaju tekst individualno.čitati tekst i otkrivati oblik i značenje glogolskog oblika past perfect . Which story starts before the holiday and which holiday starts on the first day of the holiday. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 – Radna sveska. backpack – a large bag that you carry on your back. present perfect –kao i da kažu na koje se vreme odnose (prošlost). luggage rack. daje objašnjenje: avoid – to try to prevent something from happening – We went early to avoid crowds. nastavnik piše rečenice na tabli (samo nekoliko) i traži da učenici prepoznaju glagolske oblike koji su upotrebljeni u tim rečenicama .

Upućuje učenike da uzajamno pomažu jedni drugima. Učenici u grupama rade zadatak. Pita Which of the two events happened first? (The thief spent the money.Aktivnost 2 – Radna sveska.  Nastavnik vraća učenike na tekstove. nastavnik započinje rečenicu kojom bi se pravilo formulisalo tako što na tabli piše We use the past perfect to show . Pita Which tense is used to show you which of the two events happened first? (Past perfect. Look at the sentences. What is the difference between sentences a and b and between sentences c and d? Očekuje se da prvo prepoznaju razlike u formi. starna 74. (očekivani odgovor – which of two events happened first). Prva se radi sa celim odeljenjem kao primer. Nastavnik obilazi. by the time. Aktivnost 5 – Further practice. c – 1. a nastavnik ih dalje podstiče da uoče razlike u značenju.  Nastavnik daje / piše gore navedenu instrukciju.the map out of his backpack. još uvek se ne piše na tabli. b – 1. Change the verbs to past perfect or simple past. before where appropriate. Use already. 20 . uobičajeno. Nastavnik kaže Go back to sentences a. nastavnik radi isto na tabli. (Zadatak 4 se ne radi. prati i po potrebi pomaže. zadatak 2. b. Učenici rešavaju zadatak individualno. frontalno + grupno. remembered . Affirmative sentences He had taken . Čitanje teksta i formulisanje pravila. The police caught the thief. Pošto završe.he left . Provera se radi sa celim odeljenjem. Aktivnost 3 – Radna sveska. Nastavnik obilazi. c and d.) What’s the rule?When do we use the past perfect? Da bi olaksao učenicima formulisanje pravila.to pick the map up.  Učenici prvo prepisuju tabelu iz udžbenika. Ova faza obrade glagolskog oblika past perfect podrazumeva samo razgovor o razlikama. Rešenje: a – 2. čitaju ih i pronalaze kom tekstu svaka od ponuđenih rečenica pripada. popunjavaju tabelu i formulišu pravilo. ali ne pomaže.the map? Pravilo – We form the past perfect with the past tense of have +the past particilple of the main verb.. koje su fomirali kod aktivnosti 2. Provera se radi sa celim odeljenjem. d – 2  Parovi se okreću ka paru iza sebe i tako formiraju grupe. starna 74. *Nastavnik ovde dodaje formulu: past perfect = had + past participle Aktivnost 4 – Uočavanje značenja past perfect –a i formulisanje pravila. *Nastavnik će posle svakog postavljenog pitanja dati učenicima malo vremena da u grupama prokomentarišu i formulišu svoje odgovore.  Nastavnik zatim izgovara i piše The thief had spent the money before the police caught him.) Radi se sa celim odeljenjem. Which sotry does each one come from. Izgled tabele nakon provere. upoređuju rešenja sa parom pre provere.  Nastavnik izgovara i piše dole navedene rečenice na tabli i poziva učenike da zaključe koja se od dve radnje dogodila prva. Complete the table and the rule. zadatak 3. after. Negative sentences He hadn’t . Questions Where had .. čitaju tekst 2 ponovo i u grupama. Look at the second story again.) The thief spent the money.

30 and by the time my husband came home at 6. strana 74. ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 21 . ZAVRŠNI DEO: Kratak osvrt na čas – ponavljanje. 2 First: I bought an airplane ticket. 3 I started to make dinner at 5. Nastavnik postavlja pitanja vezana za temu What have you learnt? What have you practised? How do we form the past perfect? When do we use it? Domaći zadatak: radna sveska. Then: Sara found a really good price. Moguća rešenja: 1 After he had washed the dishes. 2 After I had already bought an airplane ticket.00 I had already finished it. Then: Sam turned on the TV.example: First: Diego ate dinner. Sam turned on the TV. Sara found a really good price. → By the time Pablo came over. Then: Pablo came over. 1 First: Sam washed the dishes. and finished at 5:50. My husband came home at 6:00. Diego had already eaten dinner. 3 I started to make dinner at 5:30. zadatak 5.

– Picture 9 It’s damaged. 6 a mobile phone.igrati igru pogađanja . strana 12. radna sveska. učenici prate i prepisuju rečenice u svesku jednu ispod druge. 4 a cupboard.Listen. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 – Udžbenik. jedan ispod drugog kako bi se redosled poklopio sa onim koji učenici imaju u svesci. Kada kaže Go! učenici otvaraju udžbenik na stranu 12 i pišu imena predmeta koje vide na slikama. PROBLEMS NASTAVNA JEDINICA: UNIT 1 C . – Picture 14 22 . – Picture 1 It’s bent. 7 a bicycle.Look at the pictures and name the objects. Tim koji prvi završi i ima sve tačne odgovore pobeđuje. strana 12. 11 a toaster (and a slice of toast). upoređuju odgovore sa svojim parom. slušanje i povezivanje OBLICI RADA: rad sa celim odeljenjem (frontalno). grupno NASTAVNA SREDSTVA: nastavni list sa zadacima. 12 a collar of shirt. – Picture 5 It’s dead. nastavnik piše brojeve slika na tabli.There’s something wrong TIP ČASA: obrada i utvrđivanje OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: . 5 a hairdrier. – Picture 4 It’s making a funny noise. – Picture 7 It’s torn.Picture 2 It’s cracked. – Picture 12 It isn’t plugged in.PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 8 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: UNIT 1. Igra. Pušta se audio zapis.slušati i povezivati izraze sa odgovarajućim slikama METODE I TEHNIKE RADA: kombinovani . – Picture 6 It’s flat. 11)  Nastavnik pročita probleme koji su opisani u udžbeniku. (Slušanje broj 1. Odgovori: 1 a photo frame. zadatak 1 a . zadatak 1 b . učenici slušaju. 3 a window. – Picture 3 It’s jammed / stuck. 9 a coat. . u paru. upisuju broj slike na koji se taj problem odnosi. – Picture 13 It isn’t switched on. 10 a lamp. Match the expressions to the pictures.razgovor. igra. udžbenik.razvijaju svoju snalažljivost i dovitljivost u rešavanju sitnih. gledaju u slike u udžbeniku i pored problema koji su zapisani u svesci. svakodnevnih problema ZADACI Učenici će: . Slušanje i povezivanje. objašnjenje. 8 a sweatshirt. – Picture 11 It’s missing. 14 a microphone Aktivnost 2 – Udžbenik. rad na tekstu. Učenici rade individualno i pre provere. CD KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: građansko vaspitanje UVODNI DEO: Provera domaćeg zadatka. individualno. – Picture 10 It’s burnt. Učenici čitaju odgovore.da opisuju problem i traže / pitaju kako da ga reše VASPITNI CILJEVI Učenici: . 13 a plug (and a socket). – Picture 8 It’s the wrong size. deo sa dodatnim aktivnostima (dato u prilogu uz pripremu za čas broj 7). Provera se radi na nivou celog odeljenja. Nastavnik podeli učenike na male timove. Odgovori: It’s scratched. 2 a coin.

Nastavnik obilazi grupe. Razgovor o problemima vezanim za slušanje koje su učenici upravo uradili.Aktivnost 3 – Udžbenik. Ako nisu. sluša razgovore. Domaći zadatak – radna sveska. kaže im da pročitaju instrukciju u udžbeniku i proverava da li su razumeli šta treba da rade. ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 23 . demonstrira aktivnost sa jednim učenikom. podstiče učenike svojim pozitivnim komentarima i zainteresovanošću za problem koji su imali (Your problem is really interesting. na nivou grupe. Nastavnik obilazi parove. ZAVRŠNI DEO:  Učenici izveštavaju kako je najavljeno kod aktivnosti 4. vodeći računa o tome da ne remeti ostale grupe dok rade. već samo način na koji su ga oni rešili. razgovaraju o sličnim problemima koje su imali kod svojih kuća i načinu na koji su ga rešili. ne mogu da ponavljaju problem koji je već spomenut. koji će u završnom delu časa podeliti sa ostalima.).  Učenici se podele u manje grupe. pa ako su imali sličan problem.  Nastavnik poziva parove učenika da se dogovore ko će biti par A. sluša dijaloge i pomaže samo po potrebi. Razgovor o sličnim problemima koje su učenici imali kod svojih kuća. Kada se dogovore. iznose svoja iskustva vezana za rešavanje tog problema. zadatak 2 – Test your memory. strana 8. podstiče učenike svojim pozitivnim komentarima. Ostali slušaju. Učenici razgovaraju o predmetima i identifikuju probleme koji se odnose na te predmete. ovoga puta ne pomaže. Biraju jedan. dakle. How did you manage to solve it? Was it too complicated for you? etc. Aktivnost 4 – Personalizacija. a ko par B. zadatak 1. Grupe. strana 12.

Rade u parovima.čitanje i odgovaranje na pitanja / dopunjavanje teksta / rečenica. strana 13. Pošto pročitaju tekst. (Slušanje broj 1. Answer the questions. (Slušanje broj 1.There’s something wrong TIP ČASA: obrada i utvrđivanje OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: .13)  Učenici čitaju dijaloge u zadatku b u sebi. ljubazne komunikacije na jvnim mestima (u prodavnici) ZADACI Učenici će: . PROBLEMS NASTAVNA JEDINICA: UNIT 1 C . na osnovu konteksta. igra.uspešno da komuniciraju o problemima vezanim za predmete iz svog okruženja u različitim životnim situacijama VASPITNI CILJEVI Učenici: . grupno NASTAVNA SREDSTVA: udžbenik. Nastavnik objašnjava reči exchange (give sth in return for sth else). receipt (a piece of paper that shows that goods have been paid for).slušati dijaloge i odgovarati na pitanja. zadatak 4 b – Listen again.ponavljati i uvežbavati leksiku i jezičke strukture kojima se opisuju problemi i traže rešenja .simulirati razgovor između prodavca i kupca na zadatu temu METODE I TEHNIKE RADA: kombinovani . eventualno predvide koje reči nedostaju. nastavnik pita Where do the dialogues take place and what is happening there? (in shops. *Kod ove aktivnosti. objašnjenje. Piše rešenja na tabli. strana 13. može da se traži od učenika da. zadatak 4 a. Dialogue 1 1 slippers 2 wrong size Dialogue 2 1 DVD player 2 making a funny noise  odgovori: Aktivnost 2 – Udžbenik. Odgovori: Dialogue 1 Dialogue 2 1 help you 1 DVD player 2 slippers 2 the problem 3 the wrong size 3 making a funny noise 4 size 4 exchange it 5 That’s OK 5 Certainly 6 Just a moment 24 . refund (a sum of money that is paid back to you).PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 9 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: UNIT 1. Slušanje i dopunjavanje teksta. individualno. 13)  Učenici slušaju i dopunjavaju tekst individualno. rad na tekstu . some people have problems with what they bought). Complete the dialogues.čitati tekst i odgovarati na pitanja . GLAVNI DEO: Aktivnost 1 – Udžbenik. odnosno dopunjavati tekst (kontekst je prodavnica) . da ih dopišu i kroz slušanje provere. Slušanje i odgovaranje na pitanja.razgovor. u paru.razvijaju osećaj normalne. Nastavnik zaustavlja audio zapis posle svakog dijaloga i radi proveru sa celim odeljenjem. Listen to the dialogues in two different shops. Učenici slušaju dijaloge i odgovaraju na pitanja. radna sveska. slušanje i odgovaranje na pitanja / dopunjavanje teksta OBLICI RADA: rad sa celim odeljenjem (frontalno). CD KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: Građansko vaspitanje UVODNI DEO: Provera domaćeg zadatka što je ujedno i ponavljanje onoga što se radilo na prethodnom času.

to čini nastavnik. ostali slušaju. da se seti šta još može da se kaže u datoj situaciji. strana 9. strana 13. 3 ten. Ukoliko učenici ne mogu da uoče grešku ili je isprave. zadatak 9 (Učenici koji izaberu ovu opciju sami organizuju grupe i prave dramsku scenu) ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 25 . ali ne interveniše. nastavnik izgovara / piše greške na tabli. 2 yesterday. Učenici u parovima biraju jedan od 4 ponuđena problema i prave kratke dijaloge (5 – 6 rečenica).Everyday English –Who says each expression – the customer or the assistant. ZAVRŠNI DEO: Parovi izvode dijaloge iz aktivnosti 4. 5 the sales assistant. strana 13. Čitanje i dopunjavanje rečenica. Udžbenik. 6 £26. Učenici čitaju tekst i odovaraju na pitanja individualno (pišu ih u svesci). Dok rade.  Ova aktivnost se radi usmeno sa celim odeljenjem. Razgovor na zadatu sitaciju.  Učenici čitaju i dopunjavaju tekst. poziva učenike da ih isprave. sluša. Nastavnik sluša. drugi govori da li tu rečenicu izgovara prodavac ili kupac. Na primer umesto Can I help you? bi možda moglo da se kaže i What can I do for you? Aktivnost 5 – Udžbenik. Za svaku rečenicu i odgovor nastavnik proziva različite učenike. strana 13. zadatak 7 a– Everyday English – Complete the expressions with these words.Make dialogues for situations 1 . Tek pošto svi parovi koji žele pokažu šta su spremili. Odgovori: 1 her father. a da poruka ostane ista. ne prekida ih dok govore. pamti ili zapisuje krupnije greške. zadatak 5 – Answer the questions. Aktivnost 4 – Udžbenik. malo naprednijeg učenika. na nivou celog odeljenja. Čitanje i odgovaranje na pitanja. to find out how much the boy paid.4.Aktivnost 3 – Udžbenik. Provera se radi uobičajeno. Radna sveska. 4 on Saturday. zadatak 8 . Jedan učenik čita rečenicu. nastavnik ih obilazi. strana 13. podstiče. Domaći zadatak – dve mogućnosti. Čitanje i povezivanje. zadatak 4 2. učenici biraju sami: 1. zadatak 7 b . daju svoje komentare i predloge. *Kod ove aktivnosti zgodno je uključiti i trećeg. Postupak isti kao kod aktivnosti broj 3.50 Aktivnost 4 – Udžbenik. pre provere upoređuju odgovore sa svojim parom. strana 13.

nastavnik prati.u pozitivnom smislu METODE I TEHNIKE RADA: kombinovani . 2 – d. CD KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: Srpski jezik UVODNI DEO: Provera domaćeg zadatka.PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 10 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: UNIT 1. zadatak 2 – Read and listen to the story. 1b What is happening in each picture. ljubav. Pomaže pitanjima poput Who are the people? Where are they? What are they doing? How do they feel? Why? 1c What do you think the story is about?  Učenici u grupama razgovaraju o priči. nasuprot novcu.raditi dramatizaciju odabranog teksta . strana 14. 6 . Slušanje i čitanje teksta i slaganje slika po logičnom redosledu. Odgovori:1 – f. slažu slike po logičnom redosledu individualno. c. 5 – a.slušati i čitati tekst i slagati slike po logičnom redosledu / odgovarati na pitanja – razumevanje pročitanog . strana 14. Describe him. Učenici rade u parovima ili malim grupama. 1a Look at the pictures. saosećajnost i velikodušnost prave ljudske vrednosti koje obezbeđuju sreću ZADACI Učenici će: . grupno NASTAVNA SREDSTVA: udžbenik. b.da razumeju duži književni tekst na engleskom jeziku bez obzira na to što su im neke reči nepoznate i komuniciraju o temi na osnovu pročitanog teksta u proširenom / realnom kontekstu VASPITNI CILJEVI Učenici: . radna sveska. Nakon ovog kratkog uvoda nastavnik daje instrukciju – Look at the pictures quickly and find out who the main character is.(Slušanje broj 1. Have you heard of him? Do you know any other famous English writers? – frontalno. rad na tekstu – slaganje slika po logičnom redosledu na osnovu pročitanog teksta / odgovaranje na pitanja.razvijaju ljubav prema književnosti i stavaraju naviku kritičkog osvrta na pročitani tekst .You are going to read a version of a famous story called ’Christmas Carol’ by Charles Dickens.  Nastavnik poziva različite učenike da opišu šta se dešava na slikama. 3 – b.razgovor.   Nastavnik kaže . dramatizacija teksta OBLICI RADA: rad sa celim odeljenjem (frontalno). Uvod u priču. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 – Udžbenik. Provera zadataka iz radne sveske ide uobičajeno. 4 – e.diskutovati o ponašanju glavnog junaka i njegovoj iznenadnoj promeni. Aktivnost 2 – Udžbenik. Who is the main character? Find his name in the story. 14)  Učenici slušaju i čitaju tekst. Jedan učenik iz svake grupe opisuje svoju priču. ostali slušaju i dopunjavaju. zadaci 1 a. Put the pictures in the correct order.razgovarati o slikama i predviđati likove i radnju . provera se radi sa celim odeljenjem. Upoređuju sa svojim parom pre provere koja se radi frontalno. ali ne pomaže. PROBLEMS NASTAVNA JEDINICA: UNIT 1 D – A Christmas Carol TIP ČASA: obrada i utvrđivanje OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: .razumeju da su. Kada se to završi učenici koji su odabrali da pripreme dramsku scenu izlaze ispred odeljenja i izvode je. Dok učenici rade.c 26 . individualno. u paru.

učenici bi trebalo da se slože i daju jedinstveni predlog. The Gost of Christmas Present – His clerk. Bob Cratchit and his family having Christmas dinner. ZAVRŠNI DEO: U ovom delu časa učenici u grupama od po 5 – 6 članova biraju scenu koja im se najviše dopada i rade dramatizaciju. The Ghost of Christmas Present. Aktivnost 4 – Udžbenik. strana 14. nastavnik pomaže isključivo tamo gde je pomoć zaista neophodna. The Ghost of Christmas Future. 6 Because the Cratctchits were enjoying Christmas although they were poor. 4 He was never good or generous. We should be kind and generous to people. This will definitely bring you hapiness. (Mogući) odgovor: Money makes the world go round but doesn’t bring you happiness. 7 Ebenzer Scrooge. Čitanje i odgovaranje na pitanja. 3 To tell him about his punishmentafter his death (carrying chains)and to warn Scrooge that he must change. strana 14.  Učenici čitaju tekst i odovaraju na pitanja individualno (pišu ih u svesci). na nivou celog odeljenja. zadatak 4 – Answer the questions. zadatak 5b. 8 Because Scrooge didn’t know it was Christmas day. 2 The Ghost of Christmas Past – Scrooge as a young man enjoying himself. dancing and singing with his fiancée. Na kraju diskusije. and he was mean and unhappy.. The Ghost of Christmas Future – People crying over Tiny Tim’s death and nobody crying (or caring) about Scrooge’s death. pre provere upoređuju odgovore sa svojim parom. Radi se sa celim odeljenjem.  Učenici predlažu svoje ideje koje bi mogle da budu poruka priče.Aktivnost 3 – Udžbenik.. What is the moral of the story? Poruka priče je . Provera se radi uobičajeno. Rade sami. vodi se diskusija. 5 He became more interested in money and Belle married someone else. Odgovori: 1 The Ghost of Christmas Past. ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 27 . Učenici će na narednom času izvoditi svoje scene.

a neke objašnjene. 3 Lebanon. Number 3 – Find two things that the Romans got from the Silk Road (1 minute) Odgovori: silk clothes. (Nastavak prošlog časa.da objasne i pokažu povezanost civilizacija Dalekog istoka (Kina – Put svile.čitati tekst . Svaki tim će na vrhu papira napisati svoj broj. nutmeg – muškatni oraščić. Pitanje 1 je zadatak 1 u udžbeniku. 4.razvijaju zdrav takmičarski duh ZADACI Učenici će: . (Slušanje broj 1. kada nastavnik kaže switch. 4 over 8. timski NASTAVNA SREDSTVA: udžbenik. CD KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: Istorija UVODNI DEO: Učenici koji žele izvode svoje dramske scene. ginger – đumbir (Cinnamon. 11 i 12 pitanja iz zadatka 3. 5. Tim 1 pregleda odgovore tima 2. Papir se pomera za jedno mesto u smeru kazaljki na satu. tim 2 pregleda odgovore tima 3. Greek. Complete the paragraph. Roman (3 points)  Switch. spices (3 points)  Switch. Provera i bodovanje će se raditi na kraju i to tako što će timovi razmeniti papire na kojima su napisali odgovore.  Uvođenje nepoznatih reči. s tim što papir ide u krug za svaki naredni zadatak / pitanje. PROBLEMS NASTAVNA JEDINICA: UNIT 1 – English across the curriculum . Pitanja 2.PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 11 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: UNIT 1.) cinnamon – cimet. 3.) gunpowder. 6 oslanjaju se na zadatak 2. 9.  Number 1 – Read and listen to the text. a tim 5 odgovore tima 1.) GLAVNI DEO: *Ceo čas će biti organizovan kao kviz. Svaki tim piše odgovore na jednom papiru. Učenici će raditi u timovima (ukupno 5 timova) koje nastavnik formira nakon što uvede nepoznate reči.razvijaju ljubav prema istoriji . Number 2 – Look at the text and find three Mediterranean civilisations (1 minute). Odgovori: Egyptian. 8. 2 China. kviz OBLICI RADA: rad sa celim odeljenjem (frontalno).an explosive powder that is used in guns (barut)  Kviz pitanja Nastavnik vodi kviz. Indija) sa evropskim zemljama kroz istoriju VASPITNI CILJEVI Učenici: . Number 4 – What are the three kinds of spices that came from India? (1 minute) 28 . tim 3 odgovore tima4. Frontalno.16) Odgovori: 1 about 115 BC.raditi kviz pitanja zasnovana na tekstu METODE I TEHNIKE RADA: kombinovani – rad na tekstu – čitanje i dopunjavanje teksta / pronalaženej tražene informacije / odgovaranje na pitanja. 5 the 15th century (5 points)  Switch. nutmeg and ginger are spices which were brought to Europe from India. trade – buying and selling goods between people or countries (Seventy per cent of the country's trade is with Europe. tim 4 odgovore tima 5.000 kilometres. Neke reči će biti prevedene. Japan.shvataju nužnu povezanost različitih civilizacija i kultura u smislu da jedna bez druge ne mogu da opstanu i da ih treba poštovati i uvažavati .History: the Silk Road TIP ČASA: obrada i utvrđivanje OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: . dok su pitanja 7.) merchant – a person whose job is to buy and sell things (His grandfather was a wine merchant. 10.

the compass.  Switch. (1 point)  Bodovanje Učenici razmenjuju papire kako je objašnjeno na početku. pregledači. nutmeg. (1 point)  Switch. Number 7 – How did merchants bring things from China? (1 minute) Odgovor:By caravans or camels. . ZAVRŠNI DEO: U ovom delu časa. Napomena: ukoliko postoje tehničke mogućnosti. piše na tabli tačne odgovore. nastavnik može da napravi kviz u PowerPoint –u. (1 point)  Switch. Učenici. . Number 9 – What happened after the Roman Empire had collapsed? (1 minute) Odgovor: Trade along the Silk Road continued.name Učenici se upućuju na različite izvore informacija.where he travelled . dakle prvi čas posle testa. ginger (3 points)  Switch.when he lived broj 14. (90 seconds) Odgovori: paper. Greške u pisanju se ne računaju kao greške. You have to provide these pieces of information : . Number 10 – What did Marco Polo do? (90 seconds) Odgovor: He travelled from Venice to China and wrote a book about his journey.Odgovori: cinnamon. the climate (4 points)  Switch.why he is important ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 29 .what he discovered . high mountains. Number 11 – Why did the road close? (1 minute) Odgovor: Local tribes attacked the caravans.nationality Zadatak rade na papirima. Number 12 – What did Europeans do when it closed? Odgovor: They built lager ships and looked for nearer routes by sea. gunpowder. Number 5 – What are the three things that made the journey difficult? (90 seconds) Odgovori: deserts. Number 8 – Why did Roman emperors try to stop the trade? (1 minute) Odgovor: Too much gold was leaving the Empire. (1 point)  Switch. nastavnik daje domaći zadatak. larger ships (5 points)  Switch. Read exercise 4. pišu po jedan poen za svaki tačan odgovor. Tim koji ima najviše poena pobeđuje. Treba da ga urade za čas . Nastavnik ide kroz pitanja i odgovore zajedno sa učenicima. Choose one of the explorers and write about his voyages of exploration. printing. (1 point)  Switch. Number 6 – Write five inventions that came from China. netačne odgovore podvlače i ispravljaju. Maksimalan broj bodova je 29.

Nastavnik može da uradi REVISION 1 (udžbenik. Nastavnik će im zato reći na šta bi trebalo da obrate pažnju dok slušaju i da će to posle proveriti. METODE I TEHNIKE RADA: kombinovani – OBLICI RADA: NASTAVNA SREDSTVA: KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: povezano je sa svim do sada spomenutim predmetima i temama UVODNI DEO: Učenici predstavljaju svoje projekte. ovde je ostavljeno da svaki nastavnik za sebe uradi ovu pripremu. ZAVRŠNI DEO: ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 30 . te se neće pistai u svakoj pripremi za čas za koji je prezentacija planirana.shvataju važnost kontinuiranog rada .da sistematizuju i primene stečena znanja u nepoznatom kontekstu VASPITNI CILJEVI Učenici: .PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 12 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: REVISION + TEST 1 NASTAVNA JEDINICA: UNIT 1 – Revision 1 (structures and vocabulary from Unit 1) (Priprema za TEST 1) TIP ČASA: sistematizacija OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: .. Potrebno je dopuniti metode i tehnike rada. Autor ovih priprema preporučuje da se uradi PROGRESS CHECK jer u okviru njega postoji deo I can. (10 – 15 minuta) (Ovo je najvljeno na času broj 4. gde učenik može sam da utvrdi i evidentira koliko je napredovao. GLAVNI DEO: VAŽNE NAPOMENE   S obzirom da su test i priprema za test individualna stvar nastavnika. Ovo je postupak koji važi za svaku prezentaciju projekata.traže dodatno objašnjeje bez straha da će biti ismejani ZADACI Učenici će uvežbavati vokabular i jezičke strukture koje su se radile u okviru druge nastavne teme. oblike rada i nastavna sredstva..) *Važno je napomenuti da je potrebno obezbediti pažnju ostalih učenika tokom prezentacije projekata. strana 18) i PROGRESS CHECK (radna sveska strane 12 i 13) ili može da uradi nešto sasvim različito.

METODE I TEHNIKE RADA: OBLICI RADA: individualni NASTAVNA SREDSTVA: test štampan na papiru KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: povezano je sa svim do sada spomenutim predmetima i temama UVODNI DEO: Nastavnik deli testove i daje potrebna uputstva (L1). ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 31 . Potrebno je dopuniti metode i tehnike rada.da primene stečena znanja i veštine VASPITNI CILJEVI Učenici: . (Ovde je ostavljeo da svaki nastavnik za sebe dopiše sadržaj testa. GLAVNI DEO: Učenici rade test.PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 13 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: REVISION + TEST 1 NASTAVNA JEDINICA: Test 1 TIP ČASA: provera znanja OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: . ) ZAVRŠNI DEO: Učenici završavaju zadatke. Nastavnik skupja testove i podseća ih da na naredni čas donesu domaći zadatak koji im je dat na času broj 11.razvijaju svest o tome da je test prijatelj učenja ZADACI Učenici će raditi zadatke koji pokrivaju vokabular i jezičke strukture iz UNIT 1.

ZADACI Učenici će: . zajedničkom životu ljudi bez obzira na njihovu nacionalnost. Provera sa celim odeljenjem. but needs. Srpski jezik UVODNI DEO: Nastavnik deli testove. zadaci 1a. definišu i opišu mesta i institucije u gradu / mestu / okolini gde žive . ostavlja učenicima 2 – 3 minuta da ga pogledaju. Nastavnik pušta CD. veru i društveni status. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 – Udžbenik. What do you expect to hear? Učencici u parovima kratko razgovaraju o pitanjima. Slušanje i čitanje teksta i odgovaranje na pitanaja. Nastavnik kaže Now make a list of things that your town/village/district doesn’t have. *Učenici na ovom času daju nastavniku domaći zadatak koji je zadao na času broj 11. 20)  Nastavnik kaže Look at the picture.PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 14 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: UNIT 2. Učenici čitaju reči nastavnik ih piše na tabli. Answer the questions. zadatak 2. PLACE AND TIME NASTAVNA JEDINICA: UNIT 2 A – The perfect place to live TIP ČASA: obrada i utvrđivanje OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: .a large building that contains several cinema screens (nastavnik pomaže kod ovog izraza) 1b – What other parts of a town or city do you know? Write down ten things. zatim odgovaraju na pitanja individualno. village or district. provera sa clim odeljenjem. What is it? (a ship) What’s special about the ship? (its size) Turn to your partner and read the questions.slušati i čitati tekst The Freedom Ship i kroz njega uvežbavati glagol will (will for predictions and future facts) METODE I TEHNIKE RADA: kombinovani – razgovor. frontalni NASTAVNA SREDSTVA: udžbenik.da komuniciraju o radnjama u budućnosti (predictions and future facts) VASPITNI CILJEVI Učenici prepoznaju ideju o srećnom. Discuss them. grupe prave drugu listu reči. proširuju listu dodatnim vokabularom koji se odnosi na temu (najmanje deset reči). grupni. Tell other groups the things you put on your list and explain why. strana 20. strana 20. CD KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: Geografija.razgovarati o mestima / institucijama koje se mogu – ne mogu naći u gradu / mestu gde žive . Dok učenici odgovaraju na pitanja. učenici slušaju i čitaju. Aktivnost 2 – Udžbenik. b – Vocabulary 1a – Tick (√) the places which are in your town. ali se ne meša. nastavnik prprema tablu za proveru. Provera se radi sa celim odeljenjem.   Pošto su učenici štiklirali mesta kojih ima u njihovom mestu / okolini. I ove reči se pišu na tabli. diskusija. daje dodatna objašnjenja. U nastavku. u paru. Read and listen to the text. nastavnik ih obilazi.da imenuju. nastavnik postavlja pitanja What happens in these places? Do you sometimes use them? Which? Which are the most important for any town to have? Why? (frontalno) *a multiplex cinema . komentariše najčešće greške.  Pre nego što učenici štikliraju mesta koja se mogu naći u njihom mestu / okolini. objašnjavanje i definisanje pojmova. Pre provere upoređuju odgovore sa svojim parom. (Slušanje broj 1. Rade u parovima ili grupama. Dok učenici rade. 32 . rad na tekstu – čitanje i odgovaranje na pitanja / traženje određenih informacija OBLICI RADA: individualni.

strana 20.300 metres high. Piše na tabli brojeve 1. Find two pieces of information that the text gives about each of these things. Name – The Freedom Ship Size – 1.people will live there not just use it for a holiday.. a park. 25. a marina for smaller boats . hotels. Čitanje teksta i traženje određenih imformacija. (There will be companies and offices. odnosno ako neki učenici završe pre drugih. Aktivnost 3 – Udžbenik. shopping malls. multiplex cinemas. 300 metres long. All kinds of people from many countries..000 people. Podvlače se glagoli. a library.  Pre čitanja teksta nastavnik kaže Look at the list of topics. Provera se radi sa celim odeljenjem. pomaže sporijim učenicima.. different religions and social classes will live happily together. It will carry 115. Rade u parovima. You will be able to travel to the ship by plane or helicopter or a small boat. Can you remember any information from the first reading? Pošto učenici izgovore informacije kojih se sećaju. zadatak 3. U nastavku je ono što će pisati tokom provere. *Dodatna aktivnost – ako bude bilo vremena. Odgovori se pišu na tabli. 3 It will be a happy society. 000 i kaže Try to write sentences about them without looking at the text. nastavnik daje dodatnu aktivnost.) Radi se sa celim odeljenjem (frontalno) Na samom kraju nastavnik pita Why is the ship called The Fredom Ship?Is it possible to live happily together with people?  ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 33 ..300. Mogući odgovori: 1 There will be cycle tracks on the ships. ZAVRŠNI DEO:  U ovom delu časa. clubs. nastavnik vraća učenike na tekst i traži da navedu sve što će na brodu biti – Name all the places that will be on the ship. 2 There will be a sports centre. clubs. sports centre. It will be as high as a 25 – storey building. a hospital. as high as a 25 – storey building It won’t be ordinary because. There will be satelite TV. as wide as two football pitches (about 100 metres). Read the text again. nastavnik dalje daje instrukciju Now read the text in detail and make notes.*Reči koje piše kao pripremu za proveru su boldirane. cinemas. a casino. a park and a casino. Rešenje: It will be over 1. 115. nastavnik obilazi.schools.

the question where they ask if only high society people are expected to live there (Will only rich people live there?) Nastavnik izgovara stavku po stavku. učenici pomažu jedni drugima da pronađu rečenice. učenici ih čitaju naglas. prognoziraju život na brodu. Kako se koja rečenica pronađe. Srpski jezik. Radi se sa celim odeljenjem. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 – Udžbenik.the sentence which tells you the number of people it is expected to carry (It will carry 115. diskusija. predviđanja) koristeći glagole going to / will primena VASPITNI CILJEVI Učenici razvijaju veštinu komunikacije koja podrazumeva pažljivo slušanje sagovornika. argumentovanu diskusiju i odbranu ideja.’ (Why will people live there?) . PLACE AND TIME NASTAVNA JEDINICA: UNIT 2 A – The perfect place to live TIP ČASA: obrada i utvrđivanje OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: . people.the sentence which says how they imagine the life of people living there together (They’ll live together happily.the question the answer of which begins with ’The builders say that this will be more than a city on the ocean. učenici pronalaze tražene rečenice. Nastavnik ih zapisuje na tabli i podvlači glagolski oblik kako je gore pokazano. uvažavanje različitog mišljenja. b. činjenice . ZADACI Učenici će: .) Pronalaženje odgovarajućih rečenica u tekstu. (Malo izmenjeno u odnosu na ono što je autor predvideo. 34 .) .PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 15 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: UNIT 2. 000 people. Učenici zapisuju isto u svojim sveskama.) .da pišu i govore o radnjama u budućnosti (odluke. Nastavnik poziva različite učenike za svaku stavku pojedinačno. entertainment. brane svoje ideje odgovarajućim argumentima) METODE I TEHNIKE RADA: kombinovani – razgovor. strana 21.the sentence which tells you what kind of ship it is not supposed to be (It will not be an ordinary ship.  Nastavnik kaže Go to the text and find: .oučavati i definisati razlike u značenju glagola will / going to u različitim kontekstima (predictions /decisions) .. zadaci 4a. učenje putem otkrića.uvežbavati kratke i pune oblike glagola will u potvrdnom i odričnom obliku . CD KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: Geografija.uvežbavati pitanja i odgovore sa glagolom will kroz intervju .voditi diskusiju na datu temu (predviđaju.) . means of transport. Građansko vaspitanje (vezano je za komunikacijske veštine) UVODNI DEO: Kratak osvrt na prethodni čas . slušanje i zapisivanje traženih informacija / dopunjavanje teksta OBLICI RADA: individualni.) 4b – Find examples in the text. frontalni NASTAVNA SREDSTVA: udžbenik. Nastavnik piše neke odgovore na tabli kako bi se dobile rečenice sa will.. 4a – What tense is used to talk about the future in the text?  Nastavnik What tense is used to talk about the future in the text? (will) Why? (We’re talking about future facts. frontalno.What can you remember about The Freedom Ship – its size. u paru.

Nastavnik dalje navodi učenike da se prisete i odgovore na pitanja What part of the verb always comes after will? (The verb stem / Infinitive without to) Do we need another auxiliary verb to make questions? (No) Can we say will not?(You can write it, but you wouldn’t normally say it.) itd.

Aktivnost 2 – Udžbenik, strana 21, zadaci 5a, b. Intervju. 5a – Make questions for an interview about the ship. Use the cues. Pravljenje pitanja sa zadatim rečima.  Nastavnik poziva jednog učenika da napravi prvo pitanje kao primer. Učenici u parovima prave ostala pitanja. Provera sa celim odeljenjem.

Rešenje: 1 How big will the ship be? 2 Where will the ship go? 3 What things will there be on board? 4 How will people travel to and from the ship? 5 Why will people live there? 6 Will ončy rich people live there? 7 How many people will the ship carry? 8 Where will all the people come from? 5b – Work with a partner. Make an interview with the ship’s designers. Use your questions and the information in the text. Uvežbavanje intervjua.  Nastavnik kaže Decide who of you will take the role of the designer / iterviewer. Now act out the interview without looking at the text. Učenici u parovima rade intervju, nastavnik obilazi i pomaže gde je potrebno. Na kraju nastavnik poziva jedan par da izvede intervju pred celim odeljenjem.

Aktivnost 3 – Udžbenik, strana 21, zadaci 6a, b. Will / Going to 6a – Listen. Complete the speech bubbles. Slušanje i dopunjavanje teksta. (Slušanje broj 1.21)   Nastavnik poziva jednog učenika da pročita uvod u aktivnost (Read the introduction to this activity) i pita Why hasn’t the ship been built yet? . Pre slušanja učenici čitaju tekst i pokušavaju da dopune rečenice sa will / going to (Read the speech bubbles and complete the text. Use will or going to). Rade individualno, upoređuju rešenja sa svojim parom. Nastavnik pušta CD, učenici slušaju, proveravaju i ispravljaju greške.

Rešenja: 1 isn’t going to, will 2 will, ’re going to 3 ’m going to, will 6b – What form of the future do people use to talk about decisions and predictions?  Nastavnik kaže Look at the bubbles and identify which future statements are predictions and which are decisions. Radi se usmeno, sa celim odeljenjem (frontalno), učenici čitaju tražene rečenice naglas i govore da li je prediction ili decision

Primer: Our boss wanted to move the company to The Freedom Ship, but she isn’t going to do it now. (decision)  Nastavnik pita What form of the future do we use when we talk about decisions? (going to) And what form do we use when we talk about predictions? (will)

Aktivnost 4 – Udžbenik, strana 21, zadaci 7a, b, c. Listening and speaking. (Slušanje broj 1. 22) *Objasniti značenje reči hemisphere (one half of the earth) 7a – What problems do you think the ship will have?  Nastavnik postavlja ovo pitanje i piše ideje učenika na tabli. 7b – Listen. You will hear an engineer talking about the ship. Which things does he mention?  Jedan učenik čita instrukciju. Nastavnik zatim pušta CD. Učenici slušaju i štikliraju reči koje se spominju. Rade imdividualno, upoređuju rešenja sa svojim parom pre provere. Rešenje: 1 pirates 2 waste 4 storms 7 water 8 the sun

35

7c – Listen again. What does he say about the things in exercise 7b? Use the cues.  Jedan učenik čita instrukciju. Nastavnik zatim pušta CD. Učenici slušaju i zapisuju rečenice. Rade imdividualno, upoređuju rešenja sa svojim parom pre provere. Odgovori: 1 We’ll have our own police with over two thousand officers. CCTV cameras will see anyone who tries to climb onboard. 2 We’ll burn the waste to produce electricity for the ship. 3 The ship will be really big so that it won’t move much even in the storm. 4 We’ll recycle water from baths, showers, sinks and so on. We’ll collect rainwater too. 5 The ship will follow the sun. From May to September it will visit places in the northern hemisphere. From October to April it will be in the southern hemisphere. ZAVRŠNI DEO:  U ovom delu časa razvija se diskusija na temu Do you think the ship will be a perfect place to live? Why? Why not? Nastavnik daje učenicima malo vremena da prodiskutuju ova pitanja sa savojim parom da bi se nakon toga razvila diskusija na nivou celog odeljenja. Nastavnik skreće pažnju da svi moraju pažljivo da saslušaju jedni druge, da ne upadaju u reč, da poštuju različita mišljenja i argumentovano brane svoja.

Domaći zadatak: radna sveska, strane 14 i 15, svi zadaci. ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________

36

PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 16 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: UNIT 2, PLACE AND TIME NASTAVNA JEDINICA: UNIT 2 - Future continuous TIP ČASA: obrada i utvrđivanje OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: - da pišu i govore o radnjama u budućnosi koristeći nova, proširena znanja VASPITNI CILJEVI Učenici: - razumeju važnost uzajamne saradnje i pomoći – zajedno smo jači - uvažavaju različitosti u smislu brzine učenja i pomažu onima koji su sporiji ZADACI Učenici će: - čitati tekst u kome se koriste različiti glagolski oblici za izražavanje budućnosti i rešavati zadatak tačno / netačno - čitati tekst i dopunjavati rečenice, samostalno formulisati pravilo o formi novog glagolskog oblika - dopunjavati rečenice, analizirati i samostalno fromulistai pravilo o upotrebi - upoređivati i uvežbavati glagolske oblike kojima se izražava budućnost METODE I TEHNIKE RADA: kombinovani – rad na tekstu – čianje i odgovarnje na pitanja / pronalaženje traženih rečenica OBLICI RADA: individualni, u paru, frontalni NASTAVNA SREDSTVA: radna sveska KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: povezano je sa prethodnim temama i nadovezuje se na prethodno stečena znanja u okviru samog predmeta – talking about the future UVODNI DEO: Provera domaćeg zadatka. Uobičajeno, Jedan učenik kaže svoj odgovor, ostali potvrđuju ili negiraju, nastavnik na kraju daje tačan odgovor i piše ga na tabli. Nastavnik može da uradi proveru i na druge načine. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 – Radna sveska, strana 72, zadatak 1. Read the article. Are the statements true (√) or false (x)?   Učenici gledaju sliku i u parovima razgovaraju o njoj – Who are these people? (dancers) What are they doing?(dancing) Nastavnik kaže Go through the statements in exercise 1. Check if you understand them. Učenici čitaju rečenice i sa svojim parom proveravaju da li ih razumeju. Kada završe, nastavnik daje novu instrukciju Now read the article and decide which of the statements are true and which are false. Check your answers with your partner. Pošto učenici urade i uporede odgovore sa svojim parom sledi provera na nivou celog odeljenja.

Odgovori: 1 (x) It’s about a British TV show which follows the format of a US TV show. 2 (x) They will win a prize of £100, 000 and a chance to dance in Hollywood. 3 (√) 4 (x) They will be pulling the name of their partner out of a hat each week. 5 (√) 6 (x) Two dancers will leave the show every week. 7 (√) Aktivnost 2 – Spot the form. What’s the rule?  Nastavnik napiše na tabli tri rečenice koje učenici treba da dopune na osnovu teksta i kaže Go through the article again and complete the sentences.

1 This week fourteen dancers will be ____________ a six week competition. (starting) 2 The dancers will ____________ ____________ two new dances with a partner each week. (be learning) 3 They ____________ ____________ ____________ the name of their partner out of a hat. (will be pulling) Učenici rade individualno, upoređuju rešenje sa ostalima u grupi. ( četiri učenika u svakoj). Provera na nivou celog odeljenja.

37

Nastavnik obilazi. What time expression is used in sentence 3? (at 10 pm tonight) What about sentence 5? (when you telephone her) And sentence 6? (when the film starts) What’s the rule. When do we use the different future forms?  S obzirom da su čenici u prethodnim razredima radili glagolske oblike kojima se izražava budućnost i da će ih ponavljati i u ovoj. Pomažu jedni drugima i daju objašnjenja. 6 We _________________ (have) dinner when the film starts. Pred kraj časa sledi provera. Rešenja: 1 is 2 will be studying 3 will be 4 is meeting 5 is going to study 6 will win 7 will fly 8 I’ll be living 9 am flying 10 will be walking 11 will have 12 will be having Domaći zadatak: zadatak 4 na istoj strani 38 . strana 73 u grupama. Jedino se provera radi zajednički. ZAVRŠNI DEO:  Učenici rade zadatak 3 u radnoj svesci. Kako učenici govore nastavnik piše njihove odgovore u vidu formule: SUBJECT + WILL + BE + PRESENT PARTICIPLE Pošto je pravilo formulisano. 1 I _________________(play) tennis at 10am tomorrow. ali se ne meša. It _________________ (rain) when you return. Ukoliko ne uspeju. učenici prave upian i odričan oblik. 1 2 3 4 i pita What is number 1? (subject) Number 2? (will) Number 3? (be) And number 4? (present participle). *Nastavnik poziva učenike da pokušaju sami da formulišu pravilo. 2 They _________________ (not watch) TV at 9pm tonight. Put the verbs in brackets in the future continuous. ovaj zadatak će raditi sami u grupama. podstiče pozitivnim komentarima. ispod formule piše negative: They will not (won’t) be learnig questions: Will they be learning? Aktivnost 3 – Spot the meaning.. Nastavnik vraća učenike na rečenice i kaže Look at the sentences again. pomaže tako što na tabli napiše They will be learning . 7 Take your umbrella. Provera sa celim odeljenjem. Does a listener understand what time we are talking about? In sentence 1 it is at10 am tomorrow. zadatak 2. nastavnik obilazi pomaže sporijim učenicima. affirmative: Rešenja: 1 will be playing 2 won’t be watching 3 will you be doing 4 will you be doing 5 won’t be sleeping 6 will be having 7 will be raining Učenici rade u parovima. Mogući odgovor: The future continuous tense expresses action at a particular moment in the future or events in progress.  Odgovori: Prediction and certainty – will I think the show will be a success. strana 73. Events in progress – Future continuous This time next year they will be living in Paris. Plans and arrangements – Present continuous They are meeting at 4 o’clock. Intention – Going to Jules is going to learn the guitar. Očekuje se da ovo urade bez većih problema. 3 What _________________ (you / do) at 10pm tonight? 4 What _________________ (you / do) when I arrive? 5 She_________________ (not sleep) when you telephone her. Aktivnost 4 – Radna sveska. Nastavnik na tabli. pomaže.Nastavnik dalje navodi učenike da formulišu pravilo za građenje glagolskog oblika future continuous – What’s the rule? How do we form future continuous?. What’s the rule?  Nastavnik piše zadatak na tabli i daje instrukciju Copy these sentences..

ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 39 .

nastavnik se sa učenicima dogovara oko drugog mini projekta na isti način kao i za prethodni. 4 9 hours. Projekti moraju biti završeni za čas broj 22 kada će učenici imati priliku da ih prezentiraju.razvijaju zdrave životne navike / zdrave stilove života ZADACI Učenici će: . 2d 3b 4a Rešenje: 1 c Aktivnost 2 – Udžbenik. Učenici mogu da koriste sve druge dostupne izvore informacija i prošire ono što je dato u udžbeniku. Read and liste to the text. Nastavnik proverava da li je jasna. Provera na nivou celog odeljenja. Match the sentence beginnings 1-4 to the endings a-d. Odgovaranje na pitanja. OBLICI RADA: individualni. jedan čita pitanje.uvežbavati prvi kondicional u kontekstu koji se ne oslanja na tekst METODE I TEHNIKE RADA: kombinovani – rad na tekstu – čitanje i povezivanje parova / odgovaranje na pitanja / dopunjavanje rečenica. neće se raditi svi predviđeni zadaci već samo neki. Zadatak rade individualno. Pošto učenici prokomentarišu pitanja i odgovore u parovima. GLAVNI DEO: *Napomena – s obzirom da je za ovu nastavnu jedinicu predviđen jedan čas obrade i utvrđivanja. You don’t have to write the answers. grupni. Aktivnost 1 – Udžbenik. Učenici slušaju i čitaju. Pušta CD. (Objašnjeno u pripremi za čas broj 4) Učenici biraju između dve teme Insects (polazna osnova je tekst u udžbeniku na strani 29) ili Education system in Serbia (polazna osnova su informacije u udžbeniku na strani 31). u paru. zadatak 3a. 40 . upoređuju rešenja sa svojim parom pre provere. Uobičajeno. frontalni NASTAVNA SREDSTVA: udžbenik.da komuniciraju o zdravlju i zdravim stilovima života i daju savete VASPITNI CILJEVI Učenici: .slušati i čitati tekst o zdravlju i zdravim stilovima života . PLACE AND TIME NASTAVNA JEDINICA: UNIT 2 B . 2 It makes you sleep. 25)  Jedan učenik čita instrukciju naglas.Your body TIP ČASA: obrada i utvrđivanje OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: . CD. 8 She lives in the USA and starts school earlier.uvežbavati vokabular i prvi kondicional kroz vežbe koje se oslanjaju na tekst .  Nastavnik kaže Go through the questions with your partner and discuss them together. Answer the questions. a drugi daje odgovor. strana 23. 5 7 hours 6 6 It chages – they’re ready to sleep much later at night. (Slušanje broj 1. *Pre početka glavnog dela časa. Nastavnik za svako pitanje poziva dva učenika. radna sveska KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: Biologija UVODNI DEO: Provera domaćeg zadatka. 7 He reads or listens to music until midnight. Odgovori: 1 It’s a hormone. 3 Light stops the brain making it. zadatak 2.PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 17 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: UNIT 2. strana 22. sledi provera sa celim odeljenjem. Čitanje i povezivanje.

Učenici rade u grupama. Complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets. ali pre provere upoređuju odgovore sa ssvojim parom. strana 23. strane 16 i 17. Read the instruction. Provera se radi u završnom delu časa na nivou celog odeljenja. 5 watches / will / ’ll be 6 will / ’ll tell / see Rešenja: 2 will / ’ll catch / leave 3 will go / take 4 eat / will / ’ll be 7 put / won’t burn 8 don’t open / will get Domaći zadatak: radna sveska.  Nastavnik kaže Open your workbooks at page 16 and look at exercise 3.   Učenici su prvi kondicional radili u 7. zadaci 1. razredu. Put the verbs in brackets into the correct tense. Nastavnik zatim kaže Now put your heads together and complete the sentences. Provera na nivou celog odeljenja. 6. What are you supposed to do? Učenici ovoga puta rade individualno. Nastavnik pomaže sporijim učenicima i poziva naprednije da im takođe pomognu. tako da će nastavnik kratko. Jedan učenik čita intrukcijunaglas. 7 (zadatak 4 rade učenici koji žele) ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 41 . zadatak 4. 5. zadatak 3. ZAVRŠNI DEO:  Provera zadatka 3 iz radne sveske. strana 16.Aktivnost 3 – Udžbenik. 2. usmeno proći kroz tabelu u udžbeniku i ponoviti koji se glagolski oblici koriste kod prvog kondicionala pre nego što se počne sa rešavanjem zadatka 4. Rešenja: 1 will / ’ll feel / go 2 stop / will / ’ll sleep 3 get up / won’t sleep 4 won’t have / don’t eat 5 want / will / ’ll book Aktivnost 4 – Radna sveska. Zadatk 4.

? ) . Ignore the numbered boxes now. Samo podstiče pozitivnim komentarima. May. Sunday Months – February. I’m afraid I can’t make it. September. objašnjenje OBLICI RADA: individualni. strana 24. autumn. but that’s no good for me. Rešenje: 1 in 2 on 3 in 4 in 5 at 6 on 42 . Easter Monday. rad na tekstu – čitanje i slaganje rečenica po logičnom redsoledu.stvaraju naviku poštovanja dogovora i blagovremenog obaveštavanja o eventualnim promenama ZADACI Učenici će: . CD KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: Građansko vaspitanje UVODNI DEO: Provera domaćeg zadatka. compare your answers with your partner.  Nastavnik kaže Copy the diagram into your notebooks and complete it by adding all the words you can. Thanksgiving. October. St Patrick’s Day 1b Dpunjavanje dijagrama.. Wednesday. PLACE AND TIME NASTAVNA JEDINICA: UNIT 2 C . New Year Special days. Good Friday. at January or in January? (in January) i dodaje Now write in in box number 1. I’m sorry.PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 18 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: UNIT 2. March. zadaci 1 a. Učenici u paru dopunjavaju dijagram odgovarajućim rečima. Days. August.  Nastavnik pita Do we say on January. Friday. Complete other boxes on your own. Odgovori: Days – Monday. June. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 – Udžbenik. frontalni NASTAVNA SREDSTVA: udžbenik.čitaju (glume) po ulogama METODE I TEHNIKE RADA: kombinovani – dopunjavanje dijagrama. Prepositions.. What about a quarter to four.ponavljati i uvežbavati vokabular koji pokriva vreme (time) zajeno sa predlozima koji idu uz njih . Nastavnik u međuvremenu precrtava isti dijagram na tabli kao pripremu za proveru. seasons. radna sveska. the evening Festivals – Christmas.poštuju pravila učtivog ponašanja i obraćanja ljudima .da uoče i definišu jezičku strukturu kojom se izražavaju unapred isplanirane aktivnosti.Changing an appointment TIP ČASA: obrada i utvrđivanje OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: . odnosno zakazuju susreti VASPITNI CILJEVI Učenici: .New Year’s Day.slušati. u paru. months. When you have finished. Uobičajeno. Mother’s Day. December Seasons – summer. čitati i uvežbavati dijalog kroz koji se provlače vokabular i jezičke strukture koje se odnose na temu (Present Continuous for future arrangements. Obilazi učenike i ne pomaže. April. slušanje i proveravanje. Provera se radi na nivou celog odeljenja. November. winter Parts of the day – the afternoon. b. Time 1a Dopunjavanje dijagrama. Saturday. July. čitanje po ulogama. Thursday.

Before listening. ZAVRŠNI DEO:  Učenici izvode dijalog pred odeljenjem (parovi koji žele). Učenici čitaju dijalog naglas.  Nastavnik kaže Now listen and check.  Nastavnik dalje uvodi u priču – You are going to listen to the conversation between a teenage boy and a receptionist. you have to try and reorder the conversation. We also say in January but on 1 Janurary or on January 1. on night or at night? ( at night) We say in the morning. Aktivnost 2 – Udžbenik. Read & reorder. Nastavnik piše na tabli ono što je boldirano. 2c Slušanje i proveravanje. 3. Nakon toga sledi provera sa na nivou celog odeljenja. Dijalog se sluša jednom. 4 ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 43 . zadaci 1. Describe the picture. in the morning but on Sunday morning. Who are they? (a teenage boy and a receptionist) What are they talking about? (about appointments) What kind of appointment is it? (a dental surgery appointment) 2b Čitanje i slaganje rečenica po logičnom redosledu. Nastavnik dalje podseća učenike na određene izuzetke Do we say in night. Read it once through first. Domaći zadatak: radna sveska. in the afternoon. c. 2d Uvežbavanje dijaloga. strana 24.28) 2a Uvod u priču. at noon. d. stran 18. We say on Sunday. 2. Listen & check. *Ovo su stvari gde učenici najviše greše. zadaci 2 a. Učenici u paru rešavaju zadatak – slažu rečenice po logičnom redosledu. Practise the dialogue. Pušta CD. Correct your mistakes. but we say at night.  Učenici uvežbavaju dijalog u parovima koji će izvoditi u završnom delu časa. b. Work with your partner. (Slušanje broj 1. in the evening.  Nastavnik skreće učenicima pažnju na sliku i kaže Look at the picture.

Rešenje: Delia – c Arthur – a Olivia . proveravaju i ispravljaju greške.26 points good... frontalni NASTAVNA SREDSTVA: udžbenik. učenici razmenjuju radne sveske. Na kraju dobijaju kriterijum ocenjivanja po kome će oceniti svog para. nastavnik dalje razvija razgovor o temi (Future arrangements). a za svaki tačan odgovor daju po jedan poen.What tense does Bob use to make a future arrangement? (Present continuous. (Slušanje broj 1. zakazuju i otkazuju susreti (Can you come on Thursday? What aboutMonday?Would you like me to make a new appointment? I’m afraid / I’m sorry but. that will be fine..) METODE I TEHNIKE RADA: kombinovani – rad na tekstu . Učenici slušaju dijaloge i povezuju. without looking back at it.uvežbavati strukture i vokabular koji se koriste u davanju predloga.stvaraju naviku poštovanja dogovora i blagovremenog obaveštavanja o eventualnim promenama ZADACI Učenici će: . upoređuju sa svojim parom. 32 -36 points excellent GLAVNI DEO: Aktivnost 1 – Udžbenik. odbijanju i prihvatanju predloga. Radi se na nivou celog odeljenja. strana 25. Let me see. Organizuje se kao uzajamno ocenjivanje učenika (peer correction and evaluation). make Thinking: see. b. simulacija razgovora po slušanju. Nastavnik daje nove instrukcije What are the names of the three people? Jedan učenik pročita imena naglas. strana 25. Listen and match.) Why does he use it? (Because he is saying when. Dopunjavanje izraza. What places do they refer to? (a – an optician’s.Changing an appointment TIP ČASA: obrada i utvrđivanje OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: . 20 .Učenici dopunjavaju rečenicu I’m afraid I can’t make it now. Rade individualno. radna sveska. Aktivnost 2 – Udžbenik. menjaju termine i predlažu nove VASPITNI CILJEVI Učenici: .čitanje i dopunjavanje izraza. CD KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: Građansko vaspitanje UVODNI DEO: Provera domaćeg zadatka.PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 19 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: UNIT 2. 27. provera na nivou celog odeljenja. Kriterijum ocenjivanja: 14 . Rešenje: Suggesting: come.b 44 . but again. zadaci 5 a.) Radi se frontalno. Rade individualno. simulacija razgovora po zdatom modelu (guided speaking) OBLICI RADA: individualni. PLACE AND TIME NASTAVNA JEDINICA: UNIT 2 C .  Nastavnik skreće učenicima pažnju na sliku i kaže Look at the photos.29) 5a – Slušanje i povezivanje. c – a music school. slušanje i dopunjavanje tabele. u paru. Yes. c.. zadatak 4.  Nastavnik kaže Try to complete the expressions without looking back at the dialogue. otkazuju susrete / sastanke. Just a minute. just Accepting: fine  Nastavnik daje instrukciju Complete the sentence from the dialogue. Talking about arrangements. Listen to the dialogues and match the names to the places.) When do we use present continuous to talk about future arrangements? (If we’re saying when the arrangement is for. Yes. zakazuju. b – a cinema. thank you.31points very good. Nastavnik čita i piše rešenja na tabli.da dogovarju. Listening. (am playing) Pošto završe i u tekstu provere. upoređuju sa svojim parom pre provere koja se radi na nivou celog odeljenja. about Refusing: good. I _________in a football match after school.19 points OK.

Domaći zadatak: radna sveska. 30)  Nastavnik čita instrukciju u udžbeniku zajedno sa učenicima. Nastavnik će po potrebi pauzirati CD kako bi učenici imali više vremena da daju svoje odgovore. 7 ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 45 . Tabela (rešenje) 1 2 3 4 5 Delia 4 pm Tesday going to doctor 4 pm Thursday 12th May on school trip Friday 6 o’clock Arthur 4. Proverava da li razumeju šta treba da rade i kaže Listen to the person who answer the phone. podstiče i pomaže. Guided speaking. nastavnik ih obilazi. učenici ne. Dok učenici uvežbavaju svoje dijaloge. provera na nivou celog odeljenja. Nastavnik daje instrukciju Listen to the conversations and complete the chart. zadaci 5. Simulacija razgovora po zadatom modelu. Listen and complete. zadatk 6. Učenici slušaju i popunjavaju tabelu individualno. Aktivnost 3 – Udžbenik. frontalno. ZAVRŠNI DEO:  Učenici izvode dijaloge pred odeljenjem. (Slušanje broj 1. You have to follow the pattern .5b – Slušanje i popunjavanje tabele. Look at the chart to get the information you need. Choose one of them with your partner. Listen and respond. Read the topics. nastavnik upisuje informacije u svoju tabelu.i pročita model zajedno sa učenicima.  Nastavik kaže .  Nastavnik crta tabelu na tabli i poziva učenike da je precrtaju . Izvodiće ih u završnom delu časa. Nastavnik ih podseća da mogu da se vrate na zadatak 4 kao pomoć. 10 on Wednesday playing basketaball Saturday 10. 6.30 Olivia Sunday afternoon visiting grandparents Saturday evening babysitting Monday after school 5c – Slušanje i dovršavanje dijaloga. 30 am going to wedding Tuesday 18th 4. strana 25. upoređuju odgovore sa svojim parom. strana 19.Copy the chart into your notebooks. Pre slušanja nastavnik pita Can you remeber the information from the first conversation? Učenici govore.You are going to make up your own dialogues now.

Aktivnost 1 – Udžbenik. 12 – 15 points good. Dopunjavanje teksta. upoređuju rešenja sa svojim parom. Čitanje i razgovor.razvijaju ljubav prema poeziji . u paru. Rešenje: 1 stay 2 climb 3 ride 4 scratch 5 play 6 drink 7 read 8 cook 9 eat 10 brush 11 do 12 ask 46 . 2 b – Now listen and check your answers. expected answer). Nakon toga sledi provera na nivou odeljenja. Listen and check. Očekivani odgovor jeste naveden. Učenici slušaju i proveravaju svoje odgovore individualno. (Slušanje broj 1.PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 20 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: UNIT 2. PLACE AND TIME NASTAVNA JEDINICA: UNIT 2 D – Spending time TIP ČASA: obrada i utvrđivanje OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: .razgovarati o pesničkim osećanjima . moraju da ga obrazlože. strana 26. nastavnik upoznaje učenike sa piscem – The poem was written by Kenn Nesbitt. 20 -22 points excellent GLAVNI DEO: *Na ovom času će se raditi samo pesma I don’t know what to do. Pesmu Geography lesson.poetry4kids. frontalni NASTAVNA SREDSTVA: udžbenik.da razumeju jednostavniju poeziju i prepoznaju i razgovaraju o pesničkim osećanjima VASPITNI CILJEVI Učenici: . ali i u slučaju da učenici kažu neki drugi.uočavati ključne reči kroz aktivnosti slušanja. b. For further information visit his site www. Učenici individualno dopunjavaju pesmu. school. Kriterijum ocenjivanja: 9 . Nastavnik kaže Read the poem quickly and say how the poet feel (bored. Uputsvo dobijaju u završnom delu časa. 16.stavraju naviku čitanja različitih književnih tekstova ZADACI Učenici će: . Nastavnik se ne meša. Why do you think so? Učenici čitaju pesmu i sa svojim parom razgovaraju o tome kako se pesnik osećao. sport. How does the writer feel?  Pre čitanja pesme. food. Diskusija se kasnije razvija na nivou odeljenja. an American poet who writes amusing poems for children. He has written a lot of poems about animals. zadatak 1. grupni. učenici će uraditi za domaći zadatak. radna sveska. 33) 2 a – Nastavnik daje instrukciju – Go back to the poem and complete it with the verbs given in exercise 2a. science etc.com. samo obilazi i gleda šta učenici rade. strana 26. family life.čitati pesmu . povezivanja i spajanja . Read and complete the poem.19 points very good. CD KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: Srpski jezik UVODNI DEO: Provera domaćeg zadatka radi se na isti način kao na času broj 19.  Aktivnost 2 – Udžbenik. diskusija OBLICI RADA: individualni.11 points OK. razgovor.predlagati šta je pesnik mogao da uradi da promeni svoju situaciju METODE I TEHNIKE RADA: kombinovani – rad na tekstu – čitanje i odgovaranje na pitanja / povezivanje rečenica i slika / povezivanje reči i definicija / dopunjavanje teksta. zadaci 2 a.

Na kraju nastavnik kaže učenicima da izaberu jednu od ponuđenih ideja koja je po njihovom mišljenju najbolja i da je kažu ostalima. Učenici moraju da vode računa da. nije važno. Choose the answer you think is the best. Don’t bother about grammar and spelling. the point of this writing activity is to make you think about the poem.) Moraju da je argumentuju. nastavnik obilazi. 5a – Parovi se okreću jedni ka drugima i formiraju grupe. ali ne pomaže. pokazuje svoje interesovanje za njihove priče tako što upućuje pozitivne komentare poput That sounds really interesting / That’s a great idea . ne ponove ideje koje su se već čule. ne pomaže. i tome slično. ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 47 . Spajanje reči. ZAVRŠNI DEO: U ovom delu časa. Kada završe. Učenici rade. i poziva učenike da je završe (svako za sebe). Nastavnik piše na tabli. Read and match the pictures to the lines. ali ako i na pogode. strana 26. Dok rade. Diskusija. nastavnik obilazi. (Choose the idea you think is the best and say why you chose it. za čiju priču odluče da je najzanimljivija. Rešenje: 1 – c 2 – d 3 – a 4 – e 5 – f 6 – b Aktivnost 5 – Udžbenik. You have to wrtie the idea you have chosen and describe where and how the author proves that. Provera sa celim odeljenjem. an English poet from Liverpool who became famous at the same time as The Beatles. Giving opinions. b.uk.co. strana 26. predstavnici grupa predstavlaju svoje ideje ostalima. nastavnik piše na tabli When I don’t know what I should do I. Read the poem and read exercise 8.. zadatak 3. (Očekuje se da učenici uoče da je tačan odgovor broj 3. posle izveštavanja. Na kraju. Učenici zatim čitaju svoje ideje ostalima. Write a composition (70 – 100 words) where you will give your reasons for your choice..Aktivnost 3 – Udžbenik. kada izveštavaju. strana 26. Za naprednije učenike  Nastavnik kaže Geography lesson was written by Brain Pattern. Bitno je da pokušaju da odbrane svoje mišljenje.brainpatten. Čitanje i povezivanje. zadatak 4. Nastavnik daje instrukciju Think of five other things the writer could do. Make a list. podstiče. Dogovaraju se i odlučuju čija priča je najzanimljivija. Personalisation. nastavnik ih obilazi.) Za sporije učnike  When I don’t know what I should do I. Match the words to their meanings. Učenik... zadaci 5 a. Rešenje: a – 15 b – 13 c – 7 d – 4 e – 11 f – 12 Aktivnost 4 – Udžbenik... 5b – Nastavnik kaže Think about when you have been bored. Nastavnik kaže Turn to your partner and work together. govori pred celim odeljenjem. Why did you feel like that? What were you doing? Why wasn’t it interesting? Why didn’t you do something else? What do you do when you have nothing to do? Učenici u grupama razgovaraju o temi. nastavnik daje uputstvo za domaći zadatak. He writes for both adults and children and has his own website www. Učenici rade. Nastavnik ih upućuje na tu rečenicu (već je napisana) i kaže im da napišu nekoliko rečenica (5 – 7) na tu temu.  Jedan učenik pročita instrukciju naglas.  Postupak je isti kako kod aktivnosti 3.

razgovor. PLACE AND TIME NASTAVNA JEDINICA: UNIT 2 . Read and listen.. grupni. Radi se na nivou celog odeljenja. Put the. Učenik koji pogodi piše reč na tabli.in the correct oreder. proslave. Provera na nivou celog odeljenja. Rešenje: Elementary or Grade School: 6 – 11. (Slušanje broj 2. nastavnik pita What do you know about the American education system? Think about films and TV programmes you have seen. Provera se radi na nivou celog odeljenja. Čitanje i taženje datih informacija. College: after 18 Aktivnost 2 – Udžbenik.PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 21 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: UNIT 2. strana 28.Culture – Education in the USA TIP ČASA: utvrđivanje OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: . u paru. kratko.Go back to the text and find out the ages of the studebts at each place. b. Slušanje i čitanje.. Senioe High School: 14 – 18. 2 a – Nastavnik vraća učenike na tekst. Nastavnik dalje nastavlja We are going to talk about education. radna sveska. zadaci 1 a. Work with your partner.da komuniciraju o svkodnevnim školskim i vanškolskim aktivnostima (jedan radni dan u školi. sportski događaji. b. upoređuju odgovore sa svojim parom.to promise to be loyal Rešenje: d – 1 b – 2 a – 3 c . prezentacija OBLICI RADA: individualni. Write your ideas in your noteboks. a ne šta je bolje ZADACI Učenici će: . actually about educational system in a country which is very large. diskusija. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 – Udžbenik. Nastavnik na tabli napiše E T O C D A U I N i kaže What’s the word? Guess it. Daje instrukciju – Read the text again and find the information about the events given in exercise 2 a.upoređuju i uočavaju sličnosti i razlike sa idejom da su stvari samo različite. Postupak isti kao kod zadatka 1 a. 48 . (education). Look at the pistures and say what is happening.) i da objasne razlike između obrazovnih sistema SAD-a i Srbije VASPITNI CILJEVI Učenici: .upoređivati orazovni sistem SAD-a sa obrazovnim sistemom u Srbiji u celini METODE I TEHNIKE RADA: kombinovani – rad na tekstu – čitanje slaganje rečenica po logičnom redosledu / odgovarnje na pitanja. 1 a – Jedan učenik čita instrukciju u udžbeniku.. matura. zadaci 2 a. Učenici pogađaju.2)  Pre čitanja i slušanja. *Nastavnik daje objašnjenje za make a pledge of loyalty.Nastavnik pored reči EDUCATION (koju je napisao učenik) dodaje IN THE USA. Učenici slušaju i čitaju tekst. Its name consists of three words. what is it? (The united States of America).čitati tekst i otkrivati pojedinosti o sistemu obrazovanja u SAD –u kroz ponuđene zadatke . Zadatak rade individualno. ostali slušaju i dopunjavaju. strana 28. Junior High School : 11 – 14. Events in American schools.upoređivati školske cermonije u SAD-u sa istim u Srbiji .4 1 b – Nastavnik kaže. Nastavnik piše ideje učenika na tabli.. frontalni NASTAVNA SREDSTVA: udžbenik. Jedan učenik opisuje događaj. CD KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: Srpski jezik UVODNI DEO: Učenici pogađaju temu.

you have to answer question number one in full details. pokazuje interesovanje za ono što rade. ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 49 . Group 2. Nastavnik obilazi. Sava’s Day) Radi se na nivou celog odeljenja. Uočavanje sličnosti i razlika. Aktivnost 3 – Udžbenik. of something that both education systems have in common (npr. nastavnik obilazi i podstiče. zadatak 3. Dok rade.  Nastavnik organizuje učenike u četiri veće grupe (ili osam manjih.  Učenici ostaju u grupama u kojima su radili aktivnost 3. tako da po dve grupe imaju isti zadatak) i svakoj grupi daje da obradi po jedno pitanje u zadatku. St. strana 28. (The School Day. Čitanje + pitanja i odgovori. Dok jedna grupa izveštava. ali se ne meša. Daje instrukciju – Group 1. Answer the questions. the same with question number 2 – i tako za ostale dve grupe. American and Serbian education system – differences and similarities. Aktivnost 4 – Udžbenik. Kaže – Think of one similarity. ne sugeriše i ne pomaže.2 b – Nastavnik pita What events do you have at school? When do they happen? What happens at these events? Nastavnik podseća učenike na Dan škole. ZAVRŠNI DEO:  Izveštava samo jedna grupa. strana 28.). Kada završe nastavnik im kaže da se dogovore ko će da izveštava u ime grupe. zadatak 4. Ostale pažljivo slušaju i dopunjavaju. ostali slušaju jer će ih nastavnik kasnije pitati šta su zapamtili. u svojim grupama. Izveštavanje se radi u završnom delu časa. Učenici dalje sami. In both countries students go to university at the age of eighteen. proslavu Dana svetog Save itd. Kada sve grupe daje svoje izveštaje. Nastavnik ih navodi da se sete jedne sličnosti između obrazovnog sistema u SAD-u i Srbiji. traže i zapisuju sličnosti i razlike. nastavnik kratko prolazi kroz sva pitanja vodeći računa da ih postavi učenicima koji ih nisu obrađivali u okviru svoje grupe. ali se ne meša i ne pomaže.

strana 30. upoređuju rešenja sa svojim parom. on Mondays 6 . at half past three on Saturday afternoon 7 . in March 4 . jedan učenik pročita instrukciju naglas.. Učenici rade individualno.uvežbavati prvi kondicional METODE I TEHNIKE RADA: kombinovani – slušanje i dopunjavanje rečenica / povezivanje parova.44 train will be the next train at platform 2. Pre slušanaj nastavnik daje instrukciju Listen to the recording once again and write what happens to each train... Provera se ne radi odmah.19 to Dover will now leave from platform 7.. PLACE AND TIME NASTAVNA JEDINICA: UNIT 2 – Revision 2 (Structures and vocabulary from Unit 2) TIP ČASA: sistematizacija OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: . b. Rešenje: 1. simulacija razgovora OBLICI RADA: individualni. Biologija (projekat o insektima). Slušanje i dopunjavanje.10. Future facts. provera na nivou celog odeljenja.4)  Nastavnik kaže You are going to hear a recording of people talking about arrangements.uvežbavati vokabular i jezičke strukture koje se odnose na planove i aranžmane .. frontalni NASTAVNA SREDSTVA: udžbenik. Listen to them and complete the sentences.) GLAVNI DEO: Aktivnost 1 – Udžbenik.PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 22 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: UNIT 2. 6 The Camridge train will get to Cmbridge az half past four.. 4 The 18. 3 The London train will stop at Woking and London only.slušati i uvežbavati upotrebu glagola will (future facts) .da primene znanja i veštine stečene u okviru nastavne teme broj 4 u novom nepoznatom kontekstu VASPITNI CILJEVI Učenici: . zadaci 2 a. 50 . Rešenje: 1The 10.5) 2 a – Pre nego što se pusti CD. 2 The 16.. Građansko vaspitanje (učtiva komunikacija) UVODNI DEO: Učenici predstavljaju svoje projekte.. (Slušanje broj 2. sastavljanje rečenica od dobijenih reči i fraza. Rade individualno.. 2 b – Učenici ponovo slušaju tekst. in the thirteenth century *Focus on time expressions with prepositions. Proveravaju se i a i b na nivou celog odeljenja. odnosno odeljenja? ZADACI Učenici će: . upoređuju sa svjim parom. pisanje teksta na osnovu zadatih informacija..25 will be fifteen minutes late. zadatak 1.. (Slušanje broj 2.razvijaju koopeartivne navike – koliki je moj doprinos uspehu moje grupe. povezivanje. (10 – 15 minuta) (Ovo je najvljeno na času broj 17.32 train from Brighton will now arrive at 19. 5 The 7. match and say. in the morning 8 . on the 30th of June 3 . CD KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: Srpski jezik. upoređuju rešenja sa svojim parom.at quarter to seven 2 . u paru.... in 1991 5 .. Aktivnost 2 – Udžbenik.. strana 30. grupni. Listen. Učenici slušaju i povezuju informacije A sa informacijama B individualno. Slušanje. radna sveska. Listen and complete the sentences.

b. Domaći zadatak: radna sveska.Nastavnik kaže – Read the information individually. Saveti – Prvi kondicional. nastavnik im sada kaže da ga vežbaju – Practise one dialogue. Nastavnik obilazi i podstiče. Parovi se udružuju u grupe i upoređuju svoja rešenja pre provere. zadaci 4 a. Pisanje i izvođenje dijaloga.  Učenici zajedno sa nastavnikom prolaze kroz primere 1 i 2 kako bi im bilo jasno sta se od njih traži. 4 a . Making / changing an appointment. dalje rade sami u parovima. Učenici pročitaju tekst u zadatku. ZAVRŠNI DEO:  Nekoliko parova izvodi svoje dijaloge pred celim odeljenjem. strana 30. 4 If your friends help you.Aktivnost 3 – Udžbenik. pišu dijaloge kako je dato u zadatku. Aktivnost 4 – Udžbenik. starne 22 i 23. Učenici uvežbavaju dijaloge u parovima. strana 30. 7 If you get paint on your clothes. Writing and speaking. zadatak 3. Nastavnik obilazi i pomaže po potrebi. 8 You room will look brighter if you put a mirror in the corner. Učenici dalje rade sami. 6 If you fall off. then change roles and practise the second. svi zadaci.Use contracted forms where possible. ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 51 . you’ll hurt yourself. Nastavnik skreće pažnju da koriste skarćene oblike gde je moguće i kaže . First Conditional – Giving advice. 5 It’ll be easier if you take everything out of the room. Nastavnik dalje kaže – Now read the instruction i proveri da li su učenici razumeli zadatak. 4 b – Pošto su završili sa pisanjem. Provera uobičajeno. it won’t come off easily. Odgovori: 3 You’ll be quicker if you use paint rather than wallpaper. you’ll have a lot of fun.

a ovo znam. oblike rada i nastavna sredstva.da sistematizuju i primene stečena znanja u nepoznatom kontekstu VASPITNI CILJEVI Učenici: . napisati šta moraju dodatno da uvežbavaju i dati to nastavniku kako bi on mogao da organizuje i pripremi dodatna vežbanja za te jezičke partije. te se neće posebno navoditi u tim pripremama za čas.uvežbavati vokabular i jezičke strukture koje su se radile u okviru nastavnih tema rađenih do sada METODE I TEHNIKE RADA: kombinovani – OBLICI RADA: NASTAVNA SREDSTVA: KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: povezano je sa svim do sada spomenutim predmetima i temama UVODNI DEO: Provera domaćeg zadatka.razvijaju svest o sebi i svojim postignućima i očekivanjima na realnim osnovama – ovo želim da znam. Pošto utvrde šta znaju / umeju da urade. Učenike treba ohrabriti da slobodno napišu šta im je bilo teško i gde su grešili. učenici će. Radi se na nivou celog odeljenja. ovde je ostavljeno da svaki nastavnik za sebe uradi ovu pripremu. Ovo je postupak koji će se primenjivati svaki put kada se radi PROGRESS CHECK. frontalno. Potrebno je dopuniti metode i tehnike rada. na parčetu papira. GLAVNI DEO: S obzirom da su test i priprema za test individualna stvar nastavnika. ono što ne znam mogu da znam ako potražim pomoć ZADACI Učenici će: .razvijaju pozitivan odnos prema učenju (kroz aktivnosti samoprocenjivanja i samoocenjivanja) .PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 23 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: THE FIRST WRITTEN TEST NASTAVNA JEDINICA: Preparation for the first written test TIP ČASA: sistematizacija OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: . ZAVRŠNI DEO: 52 . da potraže pomoć jer će nastavnik to shavtiti kao njihovo interesovanje koje će svakako biti nagrađeno. OVDE UNESITE ZADATKE KOJE ĆETE VEŽBATI .

ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 53 .

Sadržaj pismenog zadatka: OVDE UNESITE ZADATKE.PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 24 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: THE FIRST WRITTEN TEST NASTAVNA JEDINICA: The first written test TIP ČASA: provera znanja OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: . 54 . Nastavnik skuplja sveske. ZAVRŠNI DEO: Učenici završavaju pismeni zadatak.razvijaju pozitivan odnos prema proveri znanja i veština-provera je prilika da utvrdimo šta znamo da uradimo ZADACI Učenici će: .raditi zadatke koji pokrivaju (OVDE NAVESTI OBLASTI KOJE SE POKRIVAJU) METODE I TEHNIKE RADA: pismeno izlaganje OBLICI RADA: individualni NASTAVNA SREDSTVA: vežbanka i list sa zadacima KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: povezano je sa svim do sada spomenutim predmetima i temama UVODNI DEO: Nastavnik deli zadatke i daje dodatna objašnjenja i uputstva.da primene stečena znanja i veštine iz oblasti (OVDE NAVESTI KOJE OBLASTI SE PROVERAVAJU) VASPITNI CILJEVI Učenici: . GLAVNI DEO: Učenici rade pismeni zadatak.

ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________

55

PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 25 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: THE FIRST WRITTEN TEST NASTAVNA JEDINICA: The correction of the first written test TIP ČASA: sistematizacija OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: - da uoče i samostalno ili uz pomoć nastavnika / drugog učenika isprave greške VASPITNI CILJEVI Učenici: - razvijaju pozitivan odnos prema radu, greške doživljavaju kao svoje prijatelje ZADACI Učenici će: - uočavati, analizirati i ispravljati greške METODE I TEHNIKE RADA: kombinovani - pismeno izlaganje, objašnjenje OBLICI RADA: individualni, frontalni NASTAVNA SREDSTVA: vežbanka i list sa zadacima KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: povezano je sa svim do sada spomenutim predmetima i temama UVODNI DEO: Nastavnik deli pismene zadatke i uopšteno kmentariše rezultate. GLAVNI DEO:  Analiza najčešćih grešaka. Nastavnik iznosi najčešće greške, prvo pita učenike da ih isprave i objasne, ukoliko ne mogu, to čini sam.

OVDE UNETI NAJČEŠĆE GREŠKE.  Učenici rade ispravak pismenog zadatka.

OVDE UNETI NAČIN NA KOJI ĆE SE ISPRAVAK PISMENOG ZADATKA RADITI. AKO SE ODLUČITE ZA GRUPNI RAD (koji je preporučljiv i efikasan), DODAJTE ’grupno’ KOD OBLIKA RADA.

ZAVRŠNI DEO: Razgovor sa učenicima o njihovim utiscima vezanim za zadatke i uspeh.

56

ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA:

57

Talk about yourself. 1 a . Read the questions before you read the dialogue. I know a boy who has painted his face in his team’s ccolour. Odgovori: 1 Holly and Rich. Srpski jezik UVODNI DEO:  Nastavnik uvodi temu pitanjem Could you think of any crazy things teenagers do?i daje primer tattoos koji piše na tabli.7) 2 a . Učenici slušaju tekst i odgovraju na pitanja individualno. Match the expressions 1-6 to the photos a-f. strana 32. strana 32. čitati i razgovarati o tekstu gde se uvodi jezička struktura would for imaginary situations vezano za samu temu . 3 RISKS NASTAVNA JEDINICA: UNIT 3A – Would you dare? TIP ČASA: obrada i utvrđivanje OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: . vođeni dijalog OBLICI RADA: individualni. Učenici rade u parovima. Upoređuju odgovore sa svojim parom. Do you understand them? Now look at the pictures. Nastavnik zatim poziva učenike da pred celim odeljenjem kažu svoje odgovore npr.slušati.razgovarati o iskustvima vezanim za neobične pojave u modi i pritiscima vršnjaka . CD KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: Građansko vaspitanje. odgovorni smo za sopstvene odluke i izbore ZADACI Učenici će: . tongue piercing and shaving your head. Upoređuju odgovore sa svojim parom pre provere koja se radi na nivou celog odeljenja. 2 Tattoos. razgovor. Pošto učenici pročitaju pitanja. Učenici pišu yes / no pored svakog sledećeg pitanja koje nastavnik pročita. b. Read and listen. Rich says he would have his head shaved. Answer the questions. objašnjenje. Rešenje: 1 – d 2 – a 3 – f 4 – c 5 – e 6 . Kako učenici govore.PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 26 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: UNIT.He dared his friend to put a mouse in the teacher's bag.). b.Učenici gledaju sliku.Nastavnik kaže Look at the expressions in b. provera na nivou celog odeljenja. 58 . u paru. ako je potrebno. Rad na tekstu – slušanje i čitanje.da govore o zamišljenim ili nerealnim situacijama VASPITNI CILJEVI Učenici: . Vocabulary recognition and use. Aktivnost 2 – Udžbenik. Povezivanje slika i izraza i razgovor. 3 Holly says she would have a tattoo and her eyebrow pierced. (Slušanje broj 2. zadaci 2 a.b 1 b – Nastavnik skreće učenicima pažnju na slike i izraze i pita Do you know anyone who has painted their face in their team’s coulour? Write yes or no next to the question. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 – Udžbenik.stvaraju kritički odnos prema neobičnim modnim trendovima i pritiscima vršnjaka i shvataju vrednosti izgrađivanja sopstvenih stilova i odgovornosti – ne podležemo uticajima. Razgovor. frontalni NASTAVNA SREDSTVA: udžbenik. nastavnik pita Who can you see? What do you think they are going to do? Nastavnik dalje nastavlja sa uputstvima i kaže You are going to read and listen to a dialogue between Rich and Holly talking about some things in exercise 1. Yes. rad na tekstu – čitanje i odgovaranje na pitanja. daje objašnjenje (to try to persuade someone to prove that they are not afraid to do something that is dangerous or likely to cause trouble .čitati tekst i na osnovu njega zaključivati i formulisati pravila METODE I TEHNIKE RADA: kombinovani – povezivanje reči i slike. nastavnik zapisuje njihove ideje. nastavnik proverava da li razumeju reč dare i. zadaci 1 a.

Rad na tekstu – dopunjavanje / traženje rečenica i formulisanje pravila. očekujući da se učenici sete by the verb stem ili by the infinitive without ’to’. Učenici rade u parovima. He would have his hed shaved because it would grow back. It would grow again. Rade u parovima. d. Would for imaginary situatons. d – Učenici se ponovo vraćaju na tekst i pronalaze rečenice gde su upotrebljeni različiti oblici glagola would kako se traži u zadatku c. head shaving. Kada završe. zadaci 3 a. nastavnik na tabli piše formulu: WOULD + INFINITIVE WITHOUT ’TO’ ZAVRŠNI DEO:  Kratak osvrt na čas. Would you have your tongue pierced?) i tako naizmenično za sve ostale. Nastavnik kaže Now think of one risky thing you would do and one you wouldn’t. strana 24. zajedno sa učenicima. podvlači oblike sa would (npr. Why?). It means ’Can you imagine having a tattoo?’). Pošto završe.zatim radi proveru frontalno.It’s the same as with will. nastavnik. odg. Nastavnik zatim poziva drugog učenika i kaže Look at the model on the board. What is another way to say ’Can you imagine having your tongue pierced’? (oček. odg. Tell your partner about them. c. 2 b – Nastavnik izgovara i piše na tabli Has anyone ever dared you to have a tattoo?(podvlači to have a tattoo) Did you do it? Why?. 2 i 3. 3 c. nastavnik se obraća različitim učenicima i kaže Tell the class about what your partner would or wouldn’t do (nekoliko učenika) Domaći zadatak: radna sveska. Učenici rade 1 minut. Kada završe nastavnik ih upućuje na tekst da provere – Now look back on page 32 and check your answers . strana 33. b – Nastavnik kaže Try to complete the extract without looking back at the dialogue on page 32. She wouldn’t have her hair shaved because it would look awful. jedan učenik odgovori. čita zadatak b i kada učenici kažu tačan odgovor (3) nastavnik daje objašnjenje – ’Would you shave your head?’ means the same as ’Can you imagine shaving your head?’ Nastavnik dalje pita What does ’Would you have a tattoo’ mean? (oček. ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: 59 . Holly says she wouldn’t have her tongue pierced because it would be horrible. He wouldn’t have his tongue pierced because would feel weird. Read and complete / find more examples / say the rule.4 Rich would not have a tattoo because of hid parents. Aktivnost 3 – Udžbenik. Aktivnost se dalje nastavlja na isti način za hair dying. face painting. 5 Holly dares Rich to have his head shaved and Rich dares Holly to have a tattoo.) i pita What is would always followed by?. radi se provera na nivou celog odeljenja. zadaci 1. Kada se pravilo formuliše (Would is always followed by the infinitive without ’to’). Nastavnik piše rečenice koje učenici izgovaraju na tabli. Odgovori: 1 Would 2 would 3 would 4 ’d 5 wouldn’t 6 Would 7 wouldn’t 8 would U nastavku.Has anyone ever dared you to have your tongue pierced? Did you do it. po potrebi pomaže . 3 a. b. Ask someone in the class about tongue piercing (očekivani odgovor .

Za svaki odgovor moraju da daju obrazloženje (Why would you / wouldn’t you do that?). provera i objašnjenje na nivou celog odeljenja. grupni. Srpski jezik UVODNI DEO: Provera domaćeg zadatka radi se frontalno. izveštavanje – argumentovana diskusija OBLICI RADA: individualni.Nastavnik poziva učenike da pročitaju tekst i dopune rečenice (Read the dialogue on page 32 and complete the sentences. Nastavnik obilazi. 5 b . komunicira sa učenicima samo o trećem zadatku. Radiće se kao uvodna aktivnost na času broj 28. (Zadatak 4 se ne radi na ovom času. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 – Udžbenik. unlikely to happen). b. frontalno.da komuniciraju o zamišljinim ili malo verovatnim situacijama VASPITNI CILJEVI Učenici: . frontalni NASTAVNA SREDSTVA: udžbenik.This is called Second conditional. Rečenice: 1 If I had a tattoo. strana 33. radna sveska. u paru.Nastavnik vraća učenike na primere i kaže What types of situations are described in these sentences? Are they likely to happen? ( imaginary ones. I would have a butterfly on my shoulder. objašnjenje. Pre provere. 3 RISKS NASTAVNA JEDINICA: UNIT 3A – Would you dare? TIP ČASA: obrada i utvrđivanje OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: . nastavnik piše na tabli i podvlači glagolske oblike kako je 2 My parents would go mad if I did anything like that. zadaci 5 a. dogovaranj i pregovaranje. izvođenje pravila. Read and complete / say the rules.razgovarati o zamišljenim ili malo verovatnim događajima na osnovu unapred datih situacija koristeći drugi kondicional METODE I TEHNIKE RADA: kombinovani – rad na tekstu – čitanje i dopunjavanje rečenica / formulisanje pravila. učenici u parovima upoređuju svoje domaće zadatke.) Rade individualno. Second conditional. How many parts do conditional sentences have? (two) What are they? (an if clause and a main clause) Which tense do we use for the if clause in second conditionals? (past simple) And for the main clause? (would +infinitive without ’to’). * Učenici govore rečenice. CD KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: Građansko vaspitanje. pokazano. pregovaranja i donošenja zajedničkih odluka (proizilazi iz oblika i tehnika rada) ZADACI Učenici će: .na osnovu teksta učiti i uvežbavati drugi kondicional (oblik i značenje) . UNLIKELY TO HAPPEN IF CLAUSE past simple + MAIN CLAUSE would + infinitive without ’to’ 60 . pismeno dopunjavanje rečenica. sluša. Pošto učenici izvuku zaključke i formulišu pravila. ) 5 a .razvijaju veštine dogovaranja. Nastavnik dalje navodi učenike da izvlače zaključke i formulišu pravilo . nastavnik na tabli piše: SECOND CONDITIONAL IMAGINARY SITUATIONS. dopunjavanje.PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 27 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: UNIT. Naročito je važno da uporede odgovore kod zadatka broj 3. Čitanje.

.When the if clause comes first. 2 shaved. Complete the sentences with the vervs in brackets.? (Zadatak 7 se ne radi. dopunjavaju ili predlažu neka druga rešenja. nastavnik obilazi. we use a comma between the two clauses (sentence 1)..) Učenici rade sami u parovima. ostali slušaju.Daje se i objašnjenje za upotrebu zareza . Domaći zadatak: radna sveska. Aktivnost 2 – Udžbenik. ali se ne meša. Dok učenici rade. Dopunjavanje rečenica glagolima u zagradi. strana 25. Učenici moraju da daju odgovore na tri pitanja – What? Why? How? Kod ove aktivnosti učenicima se naglašava da je važno da diskutuju. What would you do if. b.. komentarišu. strana 32. would feel 3 wouldn’t mind. dok učenici rade. Nastavnik će reći učenicima da za naredni čas pripreme kratko usmeno izlaganje na temu koja je data u zadatku 4 b. da se dogovaraju i na kraju donesu zajedničku odluku. zadatak 6. Provera na nivou celog odeljenja. would go Aktivnost 3 – Udžbenik. strana 33. we don’t use a comma (sentence 2).? Vođeni razgovor. Svaka grupa diskutuje jedno od tri ponuđena pitanja (nastavnik kaže koje) i daje zajedničko rešenje. zadaci 8 a. udžbenik. painted Odgovori: 1 wouldn’t have . ZAVRŠNI DEO:  Izveštavanje – predstavnici grupa izveštavaju. nastavnik obilazi. zadaci 4 i 5. dared 5 had.. Izveštavanje se radi u završnom delu časa. ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 61 . strana 33. prati. poziva bolje učenike da pomognu sporijima kada završe. ne meša se. When the main clause comes first. Ova aktivnost će se raditi nakon provere domaćeg zadatka na narednom času. Šta bi uradio kada bi. dyed 4 would send.  Nastavnik poziva jednog učenika da pročita instrukciju (Read the instruction.)  Učenici se dele u tri velike grupe.

(O). The third letter is in louse but not in mouse. i tako svako sledeće). radna sveska. Provera domaćeg zadatka je ujedno i ponavljanje drugog kondicionala.) The fifth letter is the letter which appears two times in the word area (A).. zagađenost. rad na tekstu – čitanje i ofgovaranje na pitanja / traženje određenih informacija. frontalni NASTAVNA SREDSTVA: udžbenik.učiti i uvežbavati vokabular koji se odnosi na prirodne pojave i životnu sredinu (vulkani.PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 28 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: UNIT. Slušanje i čitanje teksta i objašnjavanje pojava.Guess the word. uobičajeno. (C)(Cheetah is the name of the animal. (N)(Nose is the word) And what is the word (volcano) Pošto je reč napisana na tabli.  Nastavnik kaže . CD KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: Geografija UVODNI DEO:   Provera domaćeg zadatka na nivou celog odeljenja. u paru. (L) The fourth letter of this word is the first letter of the name of a large wild animal with black spots that can run very fast. rečeno na prthodnom času) – ponavljanje glagola would for imaginary situations.. There are seven letters in it. The first letter of this word is the fifth letter in the English alphabet counted from the back. The second and the seventh are the same. Igra pogađanja. The sixth letter is the first letter of the part of your face above your mouth that is used for breathing and smelling. The second letter of the word is the first letter of the tenth month.. učenici mogu da se sete i nekih drugih reči koje će nastavnik uneti u dijagram.učiti i uvežbavati konstrukciju so . Nekoliko učenika će reći kako zamišlja svoj idealan raspust (zadatak 4b. vetrovi.) . Guess the word. strana 34. spajanje rečenica OBLICI RADA: individualni. strana 33. udžbenik. that – uzročno posledične veze METODE I TEHNIKE RADA: kombinovani – igra pogađanja i asocijacija.da govore o (opasnim) pojavama u prirodi i njihovim uzročno posedičnim vezama VASPITNI CILJEVI Učenici: . Aktivnost 2 – Udžbenik. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 – Uvod u temu. zemljotresi. zadatak 1.razvijaju interesovanje za (opasne) pojave u prirodi koje ne mogu da se predvide ZADACI Učenici će: . 3 RISKS NASTAVNA JEDINICA: UNIT 3B – A dangerous world TIP ČASA: obrada i utvrđivanje OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: . 62 . (V) (piše ga na tabli. nastavnik poziva učenike da se sete svih reči i izraza koji mogu da se povežu sa rečju VOLCANO (What other words can you associate wit this word?) i piše ih na sledeći način: crater magma lava VOLCANO explosion ash and dust eruption  *Ovo je samo primer. Listen and read..

nastavnik prati i pomaže gde je potrebno. Nastavnik poziva jednog učenika da pročita pitanja. 000 miles. Mark the statements with T for true. It hides the sun and temperatures fall. Ne meša se. nastavnik obilazi i prati. 6 15 The temperature in the USA would drop by 15°C in a volcanic winter caused by the supervolcano eruption. 000 The Yellowstone supervolcano usually erupts every 600.caused by explosion when volcano erupts famine (√) . Čitaj i pronađi. the ash is blown into the sky. (Slušanje broj 2. 4 600. upoređuju sa svojim parom.  Nastavnik poziva jednog učenika da pročita instrukciju i uradi prvu reč kao primer . 3 billions Billions of tons of ash and dust would pollute the atmosphere. Odgovori se proveravaju posle slušanja i čitanja. Provera se radi na nivou celog odeljenja. hurricanes (√) – caused by explosion when volcano erupts floods – not mentioned earthquakes (√) . provera na nivou celog odeljenja. Pre slušanja i čitanja. zadatak 3.caused by food shortage after volcanic winter 12 disease – not mentioned Aktivnost 5 – Udžbenik.  63 . Učenici rade u parovima. What do the numbers refer to? Postupak je isti kao u zadatku 3.caused by explosion when volcano erupts drought – not mentioned tsunamis (√) . 000 The explosion would destroy everything within 1. učenici pokušavaju da daju odgovore u parovima.not mentioned Ostali odgovori: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 forest fires (√) . Aktivnost 3 – Udžbenik.caused by plants not growing due to volcanic winter tornadoes .pollution (√) – caused by ash and dust from volcanic eruption.  Odgovori: 1 It’s a huge volcano in Yellowstone park. 000 years.What are these? Explain. 7 80 The supervolcano is 80 kilometres long. F for false and DS for doesn’t say. 000 atomic bombs. Rade individualno. Ostali odgovori: 2 1. 2 When a big volcano erupts. 5 40 The supervolcano is 40 kiolometres wide. Nastavnik dalje pita What does the title mean? (very big volcano). zadatak 4. Are the statements true or false or doesn’t it mention?  Nastavnik kaže Read the statements and the text. Šta je u tekstu spomenuto? Read and tick. Which words can you find in it? What is magma? (very hot liquid rock found below the earth's surface) What is lava?( hot liquid rock that comes out of a volcano) What is crater? (the hole in the top of a volcano) Sva objašnjenja se pišu na tabli. Nastavnik daje dodatnu instrukciju uz postojeću – I expect you to explain the numbers fully just like we have done in the example: 1 1. strana 34. zadatak 2. Tačno – netačno.not mentioned global warming . strana 34.caused by hot lava falling after volcano erupts 11 war (√) . 9)  Nastavnik kaže Look at the picture. Dok učenici rade. Odgovori: 1T 2 F 3 F 4 F 5 DS 6 F Aktivnost 4 – Udžbenik. strana 34. 000 The supervolcano explosion would be bigger than 1.

that . that so many + countable nouns .. Ostale rečenice učenici rade sami. zadatak 5 . Domaći zadatak: radna sveska. Why do we somwtimes use so and sometimes so much?(SO is followed by adjective / adverb. strana 34. 4 Temperatures would be so low (that) nothing would grow. 3 i 4. People couldn’t see the sun for several weeks. 3 There would be so much ash (that) it would block out the sun.. Example – The explosion would be loud enough for you to hear it hundreds of kilometres away. so + adjective / adverb . It would cause eartquakes.) Ako nastavnik proceni da će učenicima biti lakše. 2. strana 34. that *that can be left out   Aktivnost 7 – Udžbenik.. Nastavnik kaže What does each sentence mean? (1 The explosion would be strong. ZAVRŠNI DEO Rešenja za ostale rečenice: 2 There would be so much lava (that) it would cover most of the USA.so .. SO MUCH is followed by noun). Provera se radi na nivou celog odeljenja u završnom delu časa. Na kraju će nastavnik na tabli napisati sledeće uz obavezno učešće učenika i naznakom da that može da se izostavi. može da traži da se rečenice prevedu na srpski jezik.. strana 26.. Napredniji učenici će raditi dodatnu vežbu kao domaći zadatak: rewrite the sentences using enough. There was so much dust in the air that people didn’t see the sun for several weeks. 2 There was much dust in the air.. Uzrok – posledica. individualno. Nastavnik piše rečenicu pod rednim brojem 3 He spoke so ludly that everyone heard. ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 64 . Uvežbavanje strukture so (much) . Work out the rules.  Nastavnik poziva jednog učenika da uradi prvu rečenicu kao primer: The explosin would be so loud (that) you would hear it hundreds of kilometres away.. that so much + uncountable nouns .Aktivnost 6 – Udžbenik. Nastavnik na tabli napiše rečenicu 4 There were so ___________ forest fires that the army had to help the fire fighters i kaže What’s the missing word? (many) Why not ’much’? (fires – countable noun in plural). 5 1816 was so cold (that) people called it ’The year without a summer’. Grammar . Nastavnik obilazi i pomaže sporijim učenicima.. zadaci 1.. Join the sentences. upoređuju rešenja sa svojim parom. that. Pre provere. odnosno poziva naprednije da im pomognu kada završe.  Jedan učenik piše rečenice na tabli: 1 2  The explosion would be so strong that it would cause earthquakes.

U međuvremenu crta tabelu koju će zajedno sa učenicima popuniti. u paru.). act – action.učiti i uvežbavati davanje saveta METODE I TEHNIKE RADA: kombinovani – dopunjavanje tabele odgovarajućim rečima. nastavnik zapisuje reči na tabli. Mogući primeri: prepare – preparation. inform – information . celebrate – celebration. nastavnik radi zajedničku proveru na nivou odeljenja.PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 29 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: UNIT. complicate – complication. destroy – destruction. strana 35. Dopunjavanje tabele – derivacija reči. Make a project about different regions in your country (uputstvo se nalazi u udžbeniku na strani 43) 2. collaborate – collboration. Projekti bi trebalo da budu gotovi za čas broj 34 kada će ih učenici prezentirati. Srpski jezik UVODNI DEO: Provera domaćeg zadatka na nivou celog odeljenja. uobičajeno.. congratulate – congratulation. demonstracija. Teme su: 1. invade – invasion. 65 . nepredvidivim životnim situacijama – za sve postoji neko rešenje.) Rade individualno. nastavnik e se dogovoriti sa učenicima oko novog projektnog zadatka.raditi upitnik na temu preživljavanja . organise – organisation.da izvedu novu reč na osnovu neke druge (imenicu od glagola) .. frontalni NASTAVNA SREDSTVA: udžbenik. nepredvidivim životnim situacijama VASPITNI CILJEVI Učenici: . daje pomoć reduce – reduction. Nastavnik ih obilazi. CD KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: Geografija. divide – division.  Nastavnik poziva učenike da dopune tabelu rečima koje nedostaju bez gledanja u tekst (Try to complete the chart without looking at the text. manipulate – manipulation. react – reaction. U ovom delu časa. ali ne pomaže.razvijaju optimistički stav prema opasnim. treba znati šta su nam prioriteti u takvim situacijama ZADACI Učenici će: . Make a project about regions in England (polazna osnova je tekst u udžbeniku na strani 40) Procedura izrade projekta objašnjena je u pripremi za čas broj 4. Complete the chart. animate – animation.učiti i uvežbavati izvođenje imenica od glagola . objašnjenje. Pošto provere svoja rešenja u tekstu. zatim zajedno u tekstu traže odgovarajuće reči (Now go back to the text and check. operate – operation. pitanja i odgovori OBLICI RADA: individualni. Kako učenici govore. 3 RISKS NASTAVNA JEDINICA: UNIT 3B – A dangerous world TIP ČASA: obrada i utvrđivanje OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: .da komuniciraju o načinima preživljavanja u opasnim. examine – examination. radna sveska. zadatak 6. direct – direction.učiti i uvežbavati znake prepoznavanja nekih opasnih pojava . situate – situation. Na kraju dodaje primere kojih se učenici možda nisu setili. ne treba dizati ruke unapred. upitnik. decide – decision. upoređuju rešenja sa svojim parom. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 – Udžbenik. diskusija. Tabela: Verb erupt explode pollute produce  eruption explosion pollution production Noun   Nastavnik pita Could you think of any other nouns ending in –ion that can be made from verbs? .

bandage .  Nastavnik zajedno sa učenicima čita naslov. Nastavnik postavlja pitanja Do you agree with the comments? Do you like the quiz or not? Why? i tome slično. strana 35. Listen and write / note down the scores.a long piece of soft white material that you tie round a wound or injury. Dok učenici rade.to move slowly with your body on or close to the ground. zadaci 5. (Slušanje broj 2. b. 6 a Because you wouldn’t stand a chance outdoors. Nastavnik dalje proverava da li učenici znaju značenje nekih reči i daje objašnjenje – crawl . Listen and note down the best answer (a. strana 35. Domaći zadatak: radna sveska. frontalno. nastavnik poziva jednog učenika da pročita instrukciju. 3 c Because a car is the safest place to be 4 b You shouldn’t fo back to sleep because you might die in your sleep. 5 c Because you must find out if the dog has rabies. upoređuju sa svojim parom. strana 27. 8 b – Nastavnik daje instrukciju Listen to the text again.10) 8 a .  Aktivnost 3 – Udžbenik. Note down the points to be allocated for each answer a. Nastavnik obilazi i pomaže učenicima koji imaju poteškoća u snalaženju. proverava da li razumeju reč survivor i po potrebi daje objašnjenje – someone who continues to live after a dangerous event. Rade individualno.Nastavnik kaže You are going to listen to somebody giving advice about the best thing to do in these situations.an underground room that is used for storing things Pošto su reči objašnjene i napisane na tabli. cellar . Kada odskušaju daje novu instrukciju Add up your scores to find the total and read the comments at the bottom of the page. Complete the quiz. Slušanje i zapisivanje. 2 c Because you wouldn’t survive more than two days withiut water. zadatak 7. ali se ne meša. b or c. zadaci 8 a. Nastavnik po potrebi pokazuje šta se od učenika očekuje da urade. provera na nivou odeljenja.). or on your hands and knees (Their baby has just started to crawl. ZAVRŠNI DEO: U ovom delu časa učenici će iznositi svoja mišljenja o upitniku i komentarima. ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 66 . 6 i 7.Aktivnost 2 – Udžbenik. Odgovori: 1 b Because the biggest danger comes from things falling. nastavnik obilazi. b or c) and why. Upitnik.

da prepoznaju i imenuju znake upozorenja i jezičke strukture kojima se daju upozorenja i saveti VASPITNI CILJEVI Učenici: .. I don’t think it’s a good idea. nastavnik priprema tablu za proveru (piše brojeve od 1 – 10).  Pre nego što počnu da rade zadatak. Postupak je isti kao u aktivnosti 2.) Now do the exercise with your partner.  Nastavnik napravi kolone sa zaglavljem Noun i Adjective na tabli kako je dole pokazano i pročita primere sa učenicima.. You could..PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 30 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: UNIT. izlistavanje reči po određenom kriterijumu. If you are not sure. to get rid of sb/sth that you do not want (How do they dispose of dangerous chemical waste?) authorized personnel . 67 .učiti i uvežbavati znake upozorenja koji se mogu videti na javnim mestima svuda u svetu . Match the signs to the pictures. strana 36. etc. . might. guess them. grupni. radna sveska. CD KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: Građansko vaspitanje (učtivo obraćanje).. zadatak 2. pita da li neko u odeljenju zna i može da objasni značenja tih reči. Pre nego što sam da objašnjenje. Povezivanje reči i slike. 2e 7a 3j 4h 5f 8 g 9 b 10 d Rešenje: 1 c 6i Aktivnost 2 – Udžbenik.. strana 36. Srpski jezik (derivacija reči) UVODNI DEO:  Provera domaćeg zadatka na nivou celog odeljenja.to try to find or get sth (They’re still seeking a better solution.to throw away sth..... Učenici rade. Do not . Provera se radi na nivou celog odeljenja. Zatim daje instrukciju – Turn to your partner and try to make adjectives from the nouns. u paru. povezivanje parova rečenica po određenom kriterijumu OBLICI RADA: individualni. I wouldn’t / would do that if I were you. You shouldn’t .učiti i uvežbavati izvođenje prideva od imenica METODE I TEHNIKE RADA: kombinovani – povezivanje reči i slike. objašnjenje. Caution!. nastavnik proverava da li učenici razumeju sve reči. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 – Udžbenik. 3 RISKS NASTAVNA JEDINICA: UNIT 3C – Warnings and advice TIP ČASA: obrada i utvrđivanje OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: . Izvođenje prideva od imenica. ali ne pomaže. Moguće nepoznate reči: seek . zadatak 1.poštuju znake upozorenja koji se mogu videti na javnim mestima . Find the sign to go with picture (a) (It’s number 7. air. (to swim against/with the current)  Nastavnik daje primer i kaže Look at the pictures (a – j) and the signs (1 – 10).a continuous flowing movement of water. uobičajeno. obilazi.umeju na fin i učtiv način da se obraćaju ljudima kada daju upozorenja i savete ZADACI Učenici će: . Warning signs.the people who work there with an official permission to do sth current .(seek – sought – sought) dispose (of sb /sth) ..učiti i uvežbavati vokabular i jezičke strukture kojima se daju upozorenja i saveti – Beware of.. Make adjectives from these nouns. frontalni NASTAVNA SREDSTVA: udžbenik.

scissors.to hit a person or an animal with your vehicle (The child was run over as he was crossing the road. piše reči na tabli. Listen and see if your ideas are correct.) – ovo ne piše na tabli. Učenici govore nastavnik piše reči na tabli. ali ne pomaže. daju se objašnjenja za reči: electrocute . Dok rade. Nastavnik daje instrukciju You are going to listen to the text again. ne odobravaju. 68 . 4 b – Nastavnik kaže You are going to listen to some people talking in these situations. b. 4 The boy is walking around barefoot and doesn’t accept the advice.. a razor or a razor blade. učenici mogu da provere svoje odgovore u rečniku pre nego što provere sa nastavnikom. petog i osmog dijaloga. podstiče. 7 The man is standing near a tennis court and takes the advice and moves. prati. pomaže po potrebi. When you have finished that. Nastavnik daje novu instrukciju Go through the reasons (a – h) now.. Dok jedna grupa izveštava. 6 The girl is playing with matches and doesn’t take the advice.) And the reason? (You might get sunburnt. Ponavljaju upozorenja i razloge kao što je dato u primeru 1. Na kraju se radi provera na nivou celog odeljenja. Učenik koji u ime svoje grupe izveštava. Nastavnik obilazi grupe.) Aktivnost 4 – Udžbenik. but then she does. Nastavnik daje novu instrukciju . Ostali slušaju. Match the warnings to the reasons. a sword. Make your lists together.) Nastavnik pita And what was the warning? (You shoudn’t lie in the sun too long. match the warnings 1-8 to the reasons a-h. daje objašnjenja ako je potrebno. strana 36..). 12) 4 a – Učenici ostaju u grupama do kraja časa. Izlistavanje reči po određenom kriterijumu. Nastavnik radi prvi primer zajedno sa učenicima – pušta CD.Turn to the pair sitting behind you and make groups of four. grupe izveštavaju.  Grupe izveštavaju – za svaki dijalog druga grupa. CD će se zaustavljati posle trećeg. Tell me all the things you can think of at the moment. Povezivanje parova rečenica. but when a lorry goes past. frontalno. Učenici slušaju i proveravaju svako za sebe.Rešenje: Noun danger fame poison hazard caution infection Adjective dangerous famous poisonous hazardous /’hæzədəs/ cautious infectious Noun luck risk health ease anger dirt Adjective lucky risky healthy easy angry dirty *Ako postoji mogućnost. Aktivnost 3 – Udžbenik. Rešenje: 1 f 2 c 3 h 4 b 5 e 6 a 7 g 8 d 4 c – Učenici ponovo slušaju tekst.to kill sb with electricity that goes through the body run sb/sth over . She doesn’t accept the advice at first. ostali slušaju. You have to find out what the people are doing or want to do and if they accept the advice given. odobravaju. pre nego što počnu da rade. strana 36. (Slušanje broj 2. ispravljaju ili dodaju. Make a list of words that could. She accepts the advice and puts on some sunscreen. komentarišu i dopunjavaju liste. Rešenje za ostale dijaloge: 2 The man wants to deliver a leeter. Učenici zapisuju – isti odgovori na nivou grupe. She doesn’t take the advice at first. pravi pauzu posle prvog dijaloga i traži da učenici daju odgovor koji piše na tabli (1 The girl is sunbathing. Po potrebi. Kada završe. 8 The woman is reparing something electrical. she does. Pošto brzo prođu kroz upozorenja nastavnik dalje govori Are the warnings clear? . zadaci 4 a.. and doesn’t take the advice at first. Nastavnik kaže Focus your attention on the pictures and the warnings. 5 The boy is trying to get rid of a wasp. zadatak 3. Look at exercise 3. nastavnik obilazi.  Nastavnik kaže Let’s make a list of things that can cut you. c. 3 The woman wants to cross the road. Moguće reči su: a knife. He accepts the advice.

. Do not .. Domaći zadatak: radna sveska.. frontalno.. You could. Radi se usmeno. zadatak 3 i strana 29. I don’t think it’s a good idea.. might. zadatak 4. You shouldn’t .ZAVRŠNI DEO:  Kratak osvrt na čas – What language do we use to give warnings and advice? (Beware of.. I wouldn’t / would do that if I were you.. (Zadaci 1 i 2 će se raditi u okviru sledećeg domaćeg zadatka) ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 69 . strana 28... Caution!...

PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 31 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: UNIT 3 RISKS NASTAVNA JEDINICA: UNIT 3C – Warnings and advice TIP ČASA: obrada i utvrđivanje OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: - pravilno da koriste povratne zamenice - da daju savete i upozorenja VASPITNI CILJEVI Učenici: - umeju na fin i učtiv način da se obraćaju ljudima kada daju upozorenja i savete ZADACI Učenici će: - ponavljati lične zamenice (subject / object) i prisvojne prideve (my, your ...) - učiti i uvežbavati povratne zamenice (reflexive pronouns) - ponavljati i uvežbavati jezičke strukture kojima se daju upozorenja i saveti - davati upozorenja na osnovu slike METODE I TEHNIKE RADA: kombinovano – dopunjavanje tabele, upoređivanje i zaključivanje, razgovor i objašnjenje, dopunjavanje rečenica po smislu, opisivanje slike po traženom modelu OBLICI RADA: individualni, u paru, grupni, frontalni NASTAVNA SREDSTVA: udžbenik, radna sveska, CD KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: Građansko vaspitanje (učtivo obraćanje), Srpski jezik (derivacija reči, povratne zamenice) UVODNI DEO:  Provera domaćeg zadatka na nivou celog odeljenja, uobičajeno.

GLAVNI DEO: Aktivnost 1 - Ponavljanje ličnih zamenica. Personal pronouns + possessive adjectives – revision. Nastavnik crta tabelu na tabli, učenici je crtaju u svesci. Nastavnik kaže. Turn to you partner and complete columns 1, 2 and 3. Dok učenici rade, nastavnik obilazi i pomaže sporijim učenicima. Provera na nivou celog odeljenja, frontalno. *Reči koje su boldirane su one koje nastavnik upisuje odmah, a one koje nisu boldirane su reči koje se upisuju tokom provere. Četvrta kolona se popunjava kada se urade rečenice iz aktivnosti 2. (1) Subject pronoun I you (singular) he she it we you (plural) they (2) Object pronoun me you him her it us you them (3) Possessive adjective my your his her its our your their (4) Reflexive pronoun myself yourself himself herself itself ourselves yourselves themselves

Aktivnost 2 – Povratne zamenice. Reflexive pronouns – form and meaning. Učenici dopunjavaju rečenice odgovarajućom povratnom zamenicom. Nastavnik će uraditi tri rečenice sa zajedno sa njima kao primer i skrenuti pažnju na razlike (- self / - selves) kao i na reči na koje su ti sufiksi dodati, a ima ih u tabeli (my, them, him). Učenici rade u parovima. Nastavnik obilazi i pomaže po potrebi. Provera na nivou celog odeljenja. Examples: I cut myself yesterday. Michael is looking at himself in the mirror. Baby birds are too young to look after themselves. 

70

Complete the sentences with the correct reflexive pronoun. 1 Be careful with the knife. You’ll cut _______________ .(yourself) 2 Susan has hurt _______________ . (herself) 3 Our cat washes_______________ after each meal. (itself) 4 We organized the party all by _______________ . ( ourselves) 5 Come in, children, and find _______________ a seat. (yourselves)  Nakon provere, učenici se vraćaju na tabelu. Popunjavaju četvrtu kolonu. Nastavnik daje objašnjeje - The words myself, yourself, himself, herself, itself,ourselves, yourselves and themselves are called reflexive pronouns.When the subject and the object of a sentence are the same, we must use reflexive pronouns for the object. Piše na tabli dole navedene rečenice, postavlja pitanja i daje objašnjenje:

Compare: 1 Jack was looking for his brother. When he saw him in the mirror, he started to shout. (He saw his brother’s image in the mirror. The subject and the object refer to different people.) 2 When Jack saw himself in the mirror he started to shout. (Jack saw his own image in the mirror. The subject and the object refer to the same person. ) Aktivnost 3 – Udžbenik, strana 37, zadaci 5 a, b, c. Dopunjavanje rečenica. Giving warnings and advice. 5 a – Nastavnik kaže Look at exercise 5a. Try to complete the expressions without looking back at page 36. Učenici rade individualno, upoređuju odgovore sa svojim parom. Provera uobičajeno. Rešenje: 1 out 2 Be 3 wouldn’t / were 4 shouldn’t 5 idea 6 dangerous 7 get 8 yourself 5 b – Nastavnik vraća učenike na rečenice i kaže What form of the verb follows ’get’?Find the verb forms in the list of reasons in exercise 4 on page 36. (bitten, electrocuted, stung, sunburnt, hit, run down - past participle) 5 c – Učenici se vraćaju na iste rečenice, ovoga puta traže modalne glagole koji se koriste – Go back to the same sentences. Which modal verbs are used in them? (could /might) Aktivnost 4 – Udžbenik, strana 37, zadatak 6. Opisivanje slike po traženom modelu. What dangers are there in the picture?  Nastavnik kaže Look at the picture and say what you can see in it. Vodi se razgovor, nastavnik postavlja pitanja i koristi priliku da uvede reči koje su učenicima eventualno nepoznate. Sam odgovara ukoliko ni jedan učenik u odeljenju ne zna odgovor. Look at the boy wearing a green T-shirt. What is he holding? (an axe). Look at the girl sitting on a blue chair. What is she doing? (speaking on the phone) What can you see on her left handside? (a mug, a camping stove and a kettle) Look at the boy and the girl holding white boxes. What are they doing? (picking blackberries) Nastavnik piše ove reči na tabli (blodirane su u odgovorima). Nastavnik čita primer zajedno sa učenicima i podstiče ih da uoče i formulišu još dve opasnost pre nego što nastave da rade sami - Find two more possible dangers. Look at the girl watching the boys who are throwing a red Frisbee to each other. What might happen to her?(1 The liitle girl might get hit by the Frisbee. ) What might happen to the boys playing Frisbee? (2 The boys playing Frisbee mught get sunburnt.) Piše ih na tabli jednu ispod druge. Učenici dalje rade u parovima. Nastavnik obilazi i pomaže sporijim učenicima. Provera se radi na nivou celog odeljenja. Rečenice se pišu na tabli u nastavku onih koje su već napisane pod 1 i 2.

Ostali mogući odgovori: 3 The teenage girl might get stung by a wasp. 4 The teenage boy might cut himself with the axe. 5 The boy and the girl picking blacberries might get bitten by the snake. 6 The children running towards the path might get hit by the bicycle. 7 The cyclist might hurt herself. She might cut her arm, legs and head. 8 The boy swinging in the tree might fall and get hurt if the branch breaks. 9 The boy and the girl in the boat might fall into the water. 10 The man might set fire in the tent.

71

ZAVRŠNI DEO:  Kratak osvrt na čas What have you practised and learnt? (reflexive pronouns, giving warnings). When do we use reflexive pronouns? (when the subject and the object of a sentence are the same) Which modal verbs do we use to give warnings? (could / might) What is ’get’ followed by? (past participle)

Domaći zadatak: udžbenik, strana 37, zadatak 7 – uvežbati sa parom, usmeno, za naredni čas; radna sveska, strana 28, zadaci 1 i 2. ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________

72

. objašnjenje OBLICI RADA: individualni. Read the text individually and do the exercise with your partner.ponavljati i uvežbavati prvi i drugi kondicional . (A mountain rescue) What do you expect to see in it? Učenici govore. An avalanche means . zatim ponovi – a heavy fall of snow on the sides of the mountains . dopunjavanje rečenica odgovarajućim rečima po smislu.razumeju važnost dobre pripreme u smislsu da nikada ne znamo šta može da nas snađe ZADACI Učenici će: . go sledging .  Nastavnik pozove učenike da izlistaju ideje koje se mogu povezati sa zimovanjem na planini – Do you sometimes spend your winter holidays in the mountains? What do people do in the mountains? (They skii. zatim kaže – Look at exercise 1.Third conditional TIP ČASA: obrada i utvrđivanje OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: . Provera se radi uobčajeno. razgovor.i doda – Write letter d on the line next to the word number 1. Zadatak 2. Učenici rade. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 . nalaze se u prilogu uz ovu propremu) KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: Srpski jezik UVODNI DEO:  Provera domaćeg zadatka. grupni. Read the instruction..da komuniciraju o nerealnim stavrima u prošlosti koristeći treći kondicional (unreal situations in the past) VASPITNI CILJEVI Učenici: . Zadatak 1. go walking. u paru. povezivanje reči i definicije. dopunjavanje rečenica na osnovu pročitanog teksta. nastavnik opet piše ideje na tabli.) Are there any troubles people might get into when they are in the mountains in winter? What are they? Učenici govore. Reading comprehension.. posmatra ne interveniše.učiti i uvežbavati treći kondicional METODE I TEHNIKE RADA: kombinovano – čitanje i odgovaranje na pitanja. frontalno. uobičajeno. frontalni NASTAVNA SREDSTVA: radni listići za učenike (svakom po jedna kopija. Nastavnik ni ovde ne pomaže. 5–f 6–e 7–h 8–c Odgovori: 2 – g 3 – b 4 – a 73 . 3 RISKS NASTAVNA JEDINICA: UNIT 3 – A mountain rescue . provera se radi uobičajeno.PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 32 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: UNIT. nastavnik obilazi. Sledi nova instrukcija – Read the title of the text.  Odgovori: 1 – c 2 – a 3 – b 4 – a 5 – b  Nastavnik vraća učenike na ideje koje su ispisane na tabli i pita – Which of these ideas have proven to be predicted correctly? Aktivnost 2 – Rad na vokabularu. nastavnik piše njihove ideje na tabli.  Nastavnik pozove učenike da pročitaju instrukciju i urade zadatak sa svojim parom.Čitanje i odgovaranje na pitanja. Match the words 1 – 8 to the definitions a – h. Read the text and choose the correct answer. uradi prvi primer zajedno sa njima – Let’s do the first example together. . zastane i sačeka da neko od učenika kaže.. povezivanje parova.

I _____________ (not come).present simple. Which of the sentences in exercise 4 explains its meaning? (4) Could you think of any other examples for the zero conditional? What happens if you don’t water plants? (They dry out. If I had studied harder.  Zadatak 3 . they dry out. (Rečenica 3 iz zadatka 4 definiše značenje drugog kondicionala. I probably would have passed the exam. main clause . rescued. Postavlja novo piatnje – What happens if you heat water to 100 degrees? (It boils). so you didn’t buy a computer.) You didn't save your money. you _____________ (pass) the test.) We didn't play well. it boils.Jan won’t leave. Napiše rečenicu na tabli i objašnjava oblik i značenje. ponovi i napiše If you heat water to 100 degrees. OR We wouldn’t have lost the game if we ha played better.nastavnik kaže – Read the sentences in exercise 3. Read and complete the text. I won’t buy a big house. Nastavnik obilazi i pomaže sporijim učenicima. You had an accident because you didn't drive carefully enough. If you _____________ (study) hard. nastavnik će dati sledeće objašnjenje: We use past perfect in the if clause and would + perfect infinitive in the maina clause. Which tenses are used in zero conditional? (present simple + present simple)  Sentence 2 is first conditional. pitanjima će od njih da izvuče formulu glagolskih oblika koju će napisati na tabli (If clause – past simple. would have 4 hadn’t barked. past perfect would perfect infinitive have + past participle Značenje se objašnjava na sledeći način – What does this sentence mean? He didn’t study so he didn’t pass the exam. povezuje se sa zadatkom 4.Aktivnost 3 – Zadaci 3 i 4 – Kondicionali. Work with your partner. would have died   U nastavku se radi analiza rečenica. Kada završe daje novu instrukciju – Look back at the text and check your answers. Try to complete them without looking back at the text. frontalno: Make new sentences so that you use the third conditonal. (study. will need 3 were caught. 74 . main clause – will + verb)  Na isti način se analizira i rečenica 3.) Nastavnik će dati još dva primera za drugi kondicional da ga učenici urade. would have left.) Nastavnik ponovi i napiše na tabli – If you don’t water plants. Rade se još tri primera.)  Kod trećeg konicionala (objašnjava ga rečenica 2 iz zadatka 4). (doesn’t come. will pass) If he _____________ (not invite). you would have bought a computer. I _____________ (buy) a big house. Which of the sentences in exercise 4 explains its meaning? (1) Nastavnik napiše dve rečenice na tabli i kaže – Complete the sentnces so that they are in the first conditional. Sentence 1 is zero conditional. daje objašnjenje za značenje drugog konicionala. (would be. (If you had saved your money. so we lost the game. left) (Meaning . Odgovori: 1 can change 2 go.) Paula _____________ (be) if Jan _____________ (leave). (had. won’t come) Which tenses are used in zero conditional? (if clause . (You wouldn’t have had an accident if you had driven more carefully. Na kraju se radi provera sa celim odeljenjem.) *Nastavnik pomaže učenicima da formulišu nove rečenice. (We would have won the game if we had played better. would) (Meaning – I don’t have a million dollars.would + verb). If I _____________ (have) a million dollars.

Rešenja su data u zagradi. Make new sentences so that you use second or third conditional. so he isn’t able to walk fast. we would stay in a hotel. 1 He crashed his car. I wouldn’t have lost my job. Domaći zadatak: zadatak 5.) 3 He isn’t young.ZAVRŠNI DEO: Drugi i treći konidicional. because he fell asleep while driving. ispod rečenica koje učenici treba da preformulišu. (If i Hadn’t been late for work. pomaže sporijim učenicima. he would be able to walk fast. (He wouldn’t have ctashed his car if he hadn’t fallen asleep while driving.) Radi se u parovima. ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 75 . komparativno. (If we had enough money.) 2 I lost my job because I was late for work.) 4 We don’t have enough money so we won’t stay in a hotel. nastavnik obilazi i prati. If he were young.

76 .

77 .

Učenici čitaju rečenice. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 .Uvod u temu. Učenici rade individualno.uzrok. F for false and DS for doesn’t say.PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 33 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: UNIT. netačno). slušanje i izdvajanje određenih informacija / povezivanje parova +diskusija i objašnjenje OBLICI RADA: individualni. 16)  Nastavnik daje instrukciju You will listen to someone talking about plate tectonics. zadaci 3 a. Look at the picture and read the title. Before listening. upoređuju odgovore sa svojim parom. zadatak 2.uočavati uzročno posledične veze između pomeranja kontinentalnih ploča i zemljotresa i vulkana odnosno globalnog zagrevanja. Rešenje: life on earth. What do you know about the topic?  Nastavnik kaže Open you books at page 41. Read and listen. What does it mean? Can anyone explain?What is a plate in geography? (one of the sheets of rock that cover the earth's surface) What causes earthquakes? (plate tectonics) What is plate tectonics? (the movement of the large sheets of rock (plates) that form the earth's surface). strana 41. 3 RISKS NASTAVNA JEDINICA: UNIT 3 – English across the curriculum – Geography: plate tectonics TIP ČASA: utvrđivanje OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: . Listen and mark the topics you hear. Postupak isti kao u prethodnoj aktivnosti. CD KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: Geografija UVODNI DEO:  Provera domaćeg zadatka. Razgovor. rad na tekstu – čitanje i odgovaranje na pitanja (tačno. Nastavnik daje novu instrukciju Read and listen to the text. (Slušanje broj 2. Rešenje: 1 T 2 F 3 F 4 T 5 DS 6 T 7 DS 8 F Aktivnost 3 – Udžbenik. Are the statements true or false or it doesn’t say. Now listen to the CD and mark the topics you hear. strana 41. frontalni NASTAVNA SREDSTVA: udžbenik. komentarišu u parovima eventualne nejasnoće. (Slušanje broj 2.da razumeju i objasne uzročno posledične veze između nekih prirodnih / geografskih pojava – pomeranje kontinentalnih ploča . Aktivnost 2 – Udžbenik. b. VASPITNI CILJEVI Učenici: . radna sveska. klimatskih promena itd. volcanoes and eartquakes 78 . Mark the statements T for true. go through the statements quickly and make sure you understand them all.Udžbenik. 17) 3 a – Nastavnik kaže Go through the topics in 3a very quickly.. ali uzrok klimatskih promena. zadatak 1.. Tačno / netačno. . vulkani i zemljotresi – posledica tih pomeranja.razgovarati o temi – odgovarati na pitanja METODE I TEHNIKE RADA: kombinovano –razgovor. Provera na nivou celog odeljenja.učiti (slušati i čitati tekst) o pomeranju kontinentalnih ploča i posledicama njihovog pomeranja kao i o tome kako su kontinenti nekada izgledali .razvijaju ljubav prema geografiji i interesovanje za različite prirodne / geografske pojave ZADACI Učenici će: . Slušanje i izdvajanje određenih informacija. strana 41. u paru.

postavljati pitanja i pomoći sporijim učenicima. Nastavnik će obilaziti parove. 2 The area around the Pacific Ocean is known as the Ring of Fire because of the many earthquakes and volcanoes there. 4 Australia has many unique animals because it broke away from the continent of Gondwana a long time ago. Pošto učenici u parovima prodiskutuhu pitanja. nekoliko njih će pred sam kraj časa da da objašnjenja pred ostalima. Mogući odgovori: 1 The San Francisco earthquake of 1905 was caused by the movement of the Pacific and North American plates.3 b – Nastavnik poziva jednog učenika da pročita instrukciju. zadaci 5 i 6 ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 79 . Nastavnik pušta CD. Domaći zadatak: radna sveska. Rešenje: 1 d 2 b 3 a 4 c ZAVRŠNI DEO:  Učenici objašnjavaju povezanost mesta i pojava Explain the connections between the items and the places. Talk to your partner. 3 Antarctica used to be covered in tropical forests millions of years ago. Postupak isti kao u prethodne dve aktivnosti. strana 31.

Udžbenik. Work with your partner.) 4 There weren’t any eggs. (If I had the book. Aktivnost 1 . she wouldn’t 1 I’m sorry I disturbed you. nastavnik prati. Rešenja su data u zagradi. Copy the sentences in your exercise books.  Nastavnik kaže – Rewrite these sentences using the second or third conditional. I wouldn’t have disturbed you. Odgovori: 1 himself 2 yourselves 3 myself 4 ourselves 5 yourself 6 itself 7 herself Aktivnost 2 – Drugi i treći kondicional. I didn’t know you were busy.uvežbavati razlike u značenju između drugog i trećeg konicionala . so I didn’t make an omlet. 3 RISKS NASTAVNA JEDINICA: UNIT 3 – Revision (Strucutres and vocanbulary from Unit 3) TIP ČASA: sistematizacija OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: . I would lend it to you. I would have made an omlet. She shouldn’t go to bed so late. povratne zamenice i izraze koji se koriste u svakodnevnoj komunikaciji VASPITNI CILJEVI Učenici: . 2 i 4 se neće raditi. nastavnik daje dodatna ojašnjenja. radna sveska. razgovor OBLICI RADA: individualni. parafraziranje. Example: Liz is tired all the time.) 3 I can’t lend you the book because I haven’t got it. nastavnik prati. Rewrite the sentences using the second or third conditional. but only because you frightened it. it wouldn’t have attacked you. frontalni NASTAVNA SREDSTVA: udžbenik. (If you hadn’t frightened the dog. GLAVNI DEO: *Zadaci 1.) 2 The dog attacked you. Provera se radi uobičajeno. u paru. (If there had been any eggs.PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 34 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: UNIT. dopinjavanje dijaloga odgovarajućim izrazima.efikasno da koriste drugi i treći kondcional.  Nastavnik kaže – Read the instruction in exercise 3. Povratne zamenice. Work individually and compare your answers with your partner.razvijaju naviku samoprocenjivanja i ocenjivanja sopstvenog napredovanja ZADACI Učenici će: . Učenici rade. Učenici će uvežbavati kondicionale kroz rečenice koje je nastavnik pripremio za ovaj čas. Complete the sentences with the correct reflexive pronouns. dopunjavanje rečenica. Prestavljanje projekata. ispod rečenica. Po potrebi. Provera se radi uobičajeno.predstavljati svoje projekte . strana 42. obilazi i pomaže sporijim učenicima. (If I had known you were busy. zadatak 3. ne pomaže.uvežbavati svakodnevne izraze METODE I TEHNIKE RADA: kombinovano –prezentacija. *Dok učenici rade. CD KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: Srpski jezik UVODNI DEO:   Provera domaćeg zadatka.uvežbavati upotrebu povratnih zamenica . If Liz went to bed earlier. 80 .

ZAVRŠNI DEO:  radi se zadatak 5 b. Nastavnik prati. strana 42. Nastavnik proverava da li je zadatak jasan tako što pozove druga dva učenika da urade sledeći primer.  Jedan učenik pročita instrukciju i primer naglas.Aktivnost 3 . Rade u parovima. i pomaže. ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 81 . strane 32 i 33. obilazi. Everyday English. Svakodnevni engleski. svi zadaci.Udžbenik. Domaći zadatak: radna sveska. Učenici uvežbavaju dijaloge. Nekoliko parova izvodi dijalog po izboru pred celim odeljenjem. zadatak 5a (5b se radi u završnom delu časa).

pomaže po potrebi. prati. a website You listen to – the radio. in Aktivnost 2 – Udžbenik. 2 Yes 3 Every 2 – 3 days 4 No 5 Yes 6 Yes 7 Yes 8 Yes. Kada odslušaju.. a play. Odgovori: at. a tape 2 b – Nastavnik pozove učenike da dopune tabelu pre slušanja – Complete the boxes with the correct prepositions. Nastavnik prati ali ne pomaže.. radna sveska. Učenici slušaju i čitaju upitnik. Provera se radi uobičajeno. zadaci 2 a. Nekoliko učenika izveštava o onome što su saznali o svom sagovorniku.efikasno da postavljaju pitanja koristeći različite glagolske oblike VASPITNI CILJEVI Učenici: . a magazine. a desktop. frontalni NASTAVNA SREDSTVA: udžbenik. b. strana 44. Upitnik. slušanje i popunjavanje tabele / dopunjavnje dijaloga odgovarajućim odgovorima OBLICI RADA: individualni. TV programmes. 20) 1 a – Nastavnik kaže – Read the exmples in 1 a and add some other kinds of media to the list. b. nastavnik dodaje – Do the task individually and compare your answers with your partner. Pošto završe. a book. Work individually and compare your answers with your partner.CAN I ASK .) 2 b – Nastavnik pozove drugog učenika pročita instrukciju. strana 44. a musical. CD KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: Građansko vaspitanje UVODNI DEO:  Provera domaćeg zadatka. A documentary about volcanoes. Provera se radi sa celim odeljenjem. ne pomaže.Udžbenik. Predlozi.? NASTAVNA JEDINICA: UNIT 4 A – Using the media TIP ČASA: obrada i utvrđivanje OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: . a CD. a dance performance. u paru. The questionnaire. Ask him / her the same questions. Učenici rade.uvežbavati postavljanje i dogovaranje na pitanja METODE I TEHNIKE RADA: kombinovano – klasifikacija. Pušta se CD. a live concert. Maybe 2 c – Učenici uzajamno intervjuiši jedni druge – Now interview your partner.razvijaju naviku upotrebe računara i u svrhu učenja ZADACI Učenici će: . (Slušanje broj 2.učiti i uvežbavati vokabular koji se odnosi na medije . Odgovori: 1 Yes. slušaju CD i upoređuju. nastavnik pita – What is the questionnaire about? (It’s about how young people use computers. Mogući odgovori: You watch – a video. 21) 2 a – Jedan učenik pročita instrukciju. on. How many different kinds of media can you think of? Which preposition do we use? (Slušanje broj 2.PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 35 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: UNIT 4 . 82 . a DVD You read – a newspaper. Work with your partner. c. nastavnik obilazi. a ballet. nastavnik obilazi. Piše sve ideje na tabli. zadaci 1 a. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 .

Think. Start a discussion with your partner by asking him/her how and why he/she uses his / her computer for learning. Korak 2 – Pair. nastavnik prati. Combine your ideas and summarize your discussion. list the three most important points you would like to share with the entire class. Ask your partner to explain this in detalis.Nastavnik daje novu instrukciju .Share with the whole class the most important points from your "Paired" discussion. To prepare for sharing. share. strana 34. Write your ideas in your exercise books.ZAVRŠNI DEO:  Diskusija. Svaki učenik za sebe napiše odgovore. Domaći zadatak: radna sveska. pair. Učenici razmenjuju ideje. Korak 3 – Share. ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 83 . ali se ne meša.Nastavnik kaže i napiše na tabli – Do you use computer for learning? How? Why?Write your answer in your exercise book. zadaci 1. Korak 1 – Think .Pair up with a partner. 2 i 3.

) 3 b – Jedan učenik pročita instrukciju.kao i na pitanja sa do/does i did: Yes / No questions Are you a student? Were you at school yesterday? Can they swim? Have you been there before? Are they listening to music? Will you help me with these bags please? Were you listening to the CD when it happened? Does he play any musical instruments? (NOT: Does he plays. radna sveska KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: Građansko vaspitanje. zadaci 3 a....Udžbenik.) My keys. Rade u parovima.subject in the correct position . ali se ne meša.uvežbavati postavljanje i dogovaranje na pitanja (kratka da li i pitanja sa upitnim rečima) METODE I TEHNIKE RADA: kombinovano – razgovor. Nastavnik zatim pita . Are you doing a survey or something? Rule C. Work with your partner. objašnjenje. Srpski jezik UVODNI DEO:  Provera domaćeg zadatka. Pitanja.questions How often do you go to the movies? When did they buy the house? Where have you been so far? What is he doing? What were they doing when the storm started? What will he do now? (itd.?) Did they come late last night? (NOT: Did they came.. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 .. Making questions. Aktivnost 2 – Udžbenik... 84 . b. Učenici pročitaju pitanje koje su pronašli i kažu koje se pravilo odnosi na to pitanje. strana 45. frontalni NASTAVNA SREDSTVA: udžbenik.Which rule refers to number 1? (B) Which rule refers to number 2? (C) And which rule refers to number 3? (A) *Nastavnik će po potrebi učenicima skrenuti pažnju na red reči u pitanjima . zadaci 4 a.?) Did she arrive last week? (NOT: Did she arrived. How do we make questions? 3 a – Nastavnik prođe sa učenicima kroz objašnjenja u udžbeniku – Let’s read the pieces of information in 3a.. sastavljanje dijaloga. please? Rule C. strana 45. 4 a i b – Nastavnik kaže – The question words in column A are just the beginning of questions. Nastavnik prati obilazi.CAN I ASK . Think of the complete questions without writing them as you match them to the answers. Prvi primer se radi zajedno sa učenicima: 1 What have you got in your pocket? (OR: What are you looking for? What did you put in your bag? . c. Na primer: Can I ask you some questions.PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 36 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: UNIT 4 . Učenici rade u parovima.?) Wh.? NASTAVNA JEDINICA: UNIT 4 A – Using the media TIP ČASA: obrada i utvrđivanje OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: .razvijaju interesovanje za aktivnosti svojih vršnjaka ZADACI Učenici će: . Provera se radi uobičajeno. povezivanje parova OBLICI RADA: individualni. How do we make questions? Read the types of verbs.efikasno da postavljaju pitanja koristeći različite glagolske oblike VASPITNI CILJEVI Učenici: .. Pitanja sa upitnim rečima. b.. u paru. Read the rules.

5 We’ll arrive at six. 10 Two years ago. Aktivnost 3 – Udžbenik. Nastavnik se pridružuje ovoj aktivnosti. Učenici sastavljaju pitanja. *Zadatak 6 se neće raditi.Ask and answer your questions with a partner. Domaći zadatak: radna sveska. strana 45. 3 Because I have toothache. učestvuje u njoj ravnopravno sa učenicima. Find someone who. ZAVRŠNI DEO:  Učenici izveštavaju – Report back your findings to the class – Nekoliko učenika. nastavnik obilazi i pomaže sporijim učenicima. Note down your answers. Učenici će izgovarati pitanja u punom obliku sa upitnim rečima koje su im date. Odgovori: 1 Do you watch the news on TV? 2 Did you go to the cinema yestrday? 3 Can you play the guitar? 4 Have you (ever) been in a newspaper? 5 Would you like to be a radio DJ? 6 Were you using the Internet yesterday evening? 7 Are you going to have a birthday party this year? 8 Will you be at home this evening? 5 b – Instrukcija glasi – Walk round the class and ask the questions to as many people as possible. zadaci 5 a.. Provera se radi sa celim odeljenjem. b. Refer back to the rules if you are not sure. Provera se radi uobičajeno. 4 c .. dozvoljava učenicima da i njega pitaju. Take turns. Nastavnik obilazi i sam postavlja pitanja. You can ask the questions in any order you like.po potrebi uradi i drugi primer sa učenicima. 7 It’s about ten kilomteres. 9 Since 2003. 8 She was born in London.. strana 35.. Odgovori: 2 Go down here and turn right.Učenici rade. 6 I’ve got two brothers and a sister. zadaci 4 i 5. Pronađi osobu koja. nastavnik obilazi i prati. pomaže sporijim učenicima. 5 a – Nastavnik kaže – Read the list of items and read the example . Nastavnik će sve opcije pitanja pisati na tabli. Make questions individually. 4 I’m going to buy the green ones. ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 85 .

ostali slušaju i dodaju samo ona zanimanja koja nisu spomenuta. What are they? Učenici čitaju. What job? (a pilot) – nastavlja. make phone calls and prepare letters is a . Jedan par pročita svoju listu. CD KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: Građansko vaspitanje UVODNI DEO:  Provera domaćeg zadatka. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 .da imenuju najmanje dvanaest novih zanimanja na engleskom jeziku VASPITNI CILJEVI Učenici: .  Sledi nova instrukcija – Now listen and repeat the names of the jobs. Kada završe.. (vet) 11 Someone who designs or builds things such as roads. 1 a – Nastavnik započinje razgovor o temi – Could you think of any jobs you know. Listen and repeat the names of the jobs. railways. (pilot) 6 Someone whose job is to repair or fit electrical equipment is an . Nastavnik obilazi. (architect) 9 Someone whose job is to look after passengers on a plane is a .. igra pogađanja OBLICI RADA: individualni... (flight attendant) 10 A doctor for animals is a . diskusija. Nastavnik započinje rečenicu kojom se definiše određena profesija. or machines is an .? NASTAVNA JEDINICA: UNIT 4 B – Jobs TIP ČASA: obrada i utvrđivanje OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: ... (electrician) 7 Someone whose job is to clean the rooms in a building is a . Make a list of as many jobs as you can think of with your partner. Nastavnik zatim kratko proveri da li učenici pravilno izgovaraju zanimanja – Number 2. radna sveska.CAN I ASK . (lorry diver) 86 . tako što ne govori brojeve redom.. bridges... (secretary) 5 Someone who flies an aircraft is a .Udžbenik... strana 46. 24) *Radiće se malo izmenjeno u odnosu na ono što je ponuđeno u udžbeniku.. Pušta se CD. (engineer) 12 A person who drives lorries is a . (bricklayer) 3 Someone who looks after ill or injured people usually in a hospital is a . Zanimanja – njihova imena i opis.razmišljaju o sopstvenim interesovanjima u smisli profesije kojom bi želeli / mogli da se bave ZADACI Učenici će: .. c.učiti i uvežbavati vokabular koji se odnosi na zanimanja + sastavljati složenice od ponuđenih elemenata .. sastavljanje novih reči od zadatih elemenata.čitati oglase i diskutovati o ponuđenim zanimanjima METODE I TEHNIKE RADA: kombinovano – slušanje i ponavljanje / dovršavanje rečenica razgovor.. dva puta.PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 37 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: UNIT 4 . čitanje i izvlačenje traženih informacija. Zadatak b se zato ne radi kao takav. (chef) 2 Someone whose job is to build walls using bricks is a .. ne meša se. (cleaner) 8 Someone whose job is to design buildings is an . u paru. nastavnik kaže – Read out your lists of jobs.. zadaci 1 a. Učenici se vraćaju na listu zanimanja koju su dali na početku i upoređuju – Which of the jobs have been mentioned ? Dalje uvežbavanje vokabulara. What other jobs do you know? What job would you like to do when you grow up? (Slušanje broj 2. nastavnik ih piše na tabli razbacano..... frontalni NASTAVNA SREDSTVA: udžbenik. učenici je dovršavaju: (usmeno)  1 Someone who cooks food in a restaurant as their job is a .. Učenici prave listu zanimanja.... (nurse) 4 Someone in an office whose job is to arrange meetings..

. Složene imenice. Look at the example in 2a. b. Take a minute to think about you choice. zadaci 3 a. Fatima is a . Work with your partner. nastavnik obilazi i pita – Which job would you like to do? Why? Kada završe nastavnik pita – Would anyone like to share their ideas with the class? Which job would your partner like to do? Why? Aktivnost 2 – Udžbenik. What’s his or her job? Guess. Čitanje i pronalaženje traženih informacija. strana 46. She works in a bank. Navodi učenike da zaključe – What what does the first word tell us? (where something is done) And the second? (what is done). 3 a – Nastavnik kaže – Look at the pictures without reading and guess where the jobs are and what the people have to do. ostali pogađaju koji posao je odabrao.. (sačeka ili pozove učenike da se sete i kažu – bank manager. So. Provera se radi sa celim odeljenjem. zadaci 2 a. Don’t tell anyone what job you have chosen. Do other jobs with your partner. Note down your ideas. Give your reasons. zadaci 1. prati postavlja pitanja – What might this job be? Why do you think so? What do you think people have to do? 3 b – Instrukcija glasi – Read the adverts to see if your guesses are correct. nastavnik obilazi i po potrebi pomaže. strana 36. Compound nouns. ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 87 . Učenici rade. You can ask only Yes / No questions. Postupak nastavnika je uobičajen. Write the names of the jobs . 3 i 4. Domaći zadatak: radna sveska. a provera se radi sa celim odeljenjem. He’s a bus driver. Nastavnik obilazi.. b. What does jed do? (He drives buses. Choose one of these jobs you would like to do. Učenici rade.1 c – Nastavnik kaže – Talk to your partner about a job you would like to do when you leave school.) 2 b – Nastavnik pozove jednog učenika da pročita pitanje i uradi prvi primer zajedno sa odeljenjem – Fatima is a manager.. Jedan učenik seda na stolicu ispred table. Read and find. Odgovori: 2 newspaper reporter 3 toy makers 4 office worker 8 computer engineer 5 film director 6 car mechanic 7 wedding photographer Aktivnost 3 – Udžbenik. 2 a – Nastavnik kaže – How do we make compound nouns? What would we call someone who cleans offices? (an office cleaner) – napiše na tabli. Postavlja još jedno pitanje – What would we call someone who teaches in a nursery school? (a nursery school teacher) – i ovu imenicu napiše na tabli. 2. strana 46. Odgovori: A Hairdresser’s assistant B Film extra C Newspaper boy / girl D Restaurant assistant E Dog walker F Supermarket assistant ZAVRŠNI DEO:  Igra pogađanja.

B.CAN I ASK . listening. 1 Instead of studying for her exams..razmišljaju o sopstvenim interesovanjima u smisli profesije kojom bi želeli / mogli da se bave ZADACI Učenici će: .Udžbenik.da opisuju zanimanja koristeći izraze iza kojih se koriste glagolske imenice (Gerund) VASPITNI CILJEVI Učenici: . Nastavnik kaže – Read the adverts again and match the descriptions 1 – 7 to the jobs A – F.. We call these –ing forms Gerunds .) – i ovo se piše na tabli.   88 . nastavnik podeli listiće sa primerima i daje dodatna objašnjenja – We use gerunds after certain words and pharses: . famous for.PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 38 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: UNIT 4 . zadatak 4. acting. succeed in .napiše iznad liste reči koja je napisana na tabli. 17 I’m looking forward to seeing you again. 6 He’s good / bad at painting portraits. *Nastavnik će na licu mesta proceniti da li će dodati još neke: 7 I’m fond of belly dancing. počinje razgovor i daju se dodatna objašnjenja . after finishing this exercise.What activities are mentioned in the examples? (sweeping. u paru. 2 You must pay before going out. D 7 A. kopija listića sa primerima za svakog učenika (nalaze se u prilogu uz pripremu) KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: Građansko vaspitanje. strana 47. 3 We’re going to do something interesting 15 She couldn’t help laughing. strana 47. D Aktivnost 2 – Udžbenik. writing. Match the descriptions to the jobs. she went out 12 My new job includes / involves travelling abroad. 14 They were tired of walking. 9 I like / dislike sleeping in this room. E. 8 He’s keen on playing golf.ponoviti i uvežbavati zanimanja . 10 She enjoys skiing. donošenje zaključaka na osnovu ponuđenih opisa i teksta.? NASTAVNA JEDINICA: UNIT 4 B – Jobs TIP ČASA: obrada i utvrđivanje OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: . Read the examples and about them with your partner. accuse (d) of. Odgovori: 1 C 2 E. every night.. doing grammar exercises. feel like. Spajanje parova – čitanje. 4 She went out without saying goodbye. D. Nastavnik obilazi i pomaže sporijim učenicima. frontalni NASTAVNA SREDSTVA: udžbenik. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 . Pošto uporede svoje dogovore. Nastavnik pozove učenike da sami pročitaju primere i objašnjenja u zelenom polju – Read the grammar note.. Grammar note. 13 It is not worth discussing. helping) –pišu se na tabli.učiti i uvežbavati izraze iza kojih se koriste glagolske imenice (Gerund) METODE I TEHNIKE RADA: kombinovano – spajanje parova (čitanje). C. radna sveska. apologize for.. slušanje i zapisivanje traženih informacija OBLICI RADA: individualni. objašnjenje. razgovor. 5 I’m afraid of walking along dark streets. What activities do you usually do in your English classes? (reading. nastavnik obilazi i pomaže po potrebi. C 3 B 4 E. CD. 18 She kept smiling.. give up. depend on. U nastavku. proud of. F 6 A. Srpski jezik UVODNI DEO:  Provera domaćeg zadatka. Pošto završe. speaking. think of. F 5 B. Učenici čitaju i komentarišu. getting up. Gramatika – glagolske imenice. Work individually and compare your answers with your partner. 16 I can’t stand bullying. be used / accustomed to. radi se provera sa celim odeljenjem.

25) 6 a – Nastavnik daje objašnjenje .  Instrukcija glasi – Read the adverts and find out what the people can’t do and why. test drives new models of cars Megan: film critic. a provera se radi sa celim odeljenjem. Zadatak glasi – Listen and write the likes and dislikes now. F ( weekdays) 8 A.You are going to listen to Fredie and Megan talking about their jobs. write down and say.F ZAVRŠNI DEO:  Udženik. having to watch the films whether they are good or bad Domaći zadatak: radna sveska. (He wanted to smoke and that’s why he stopped moving or doing something. Listen. D Odgovori: 1 E 2 A. C (morning delivery) 4 B 5 C 6 B. Čitanje i pronalaženje traženih informacija. Odgovori: Fredie: car test driver. travels to some interesting places Fredie’s dislikes: driving cars when it is too hot. strana 37 zadaci 5 i 6. going to film festivals in different countries Megan’s dislikes: sitting in the dark for a long time. Read and find. zadaci 6 a. 7 C (evenings). b. (Slušanje broj 2. Odgovori: Fredie’s likes: he’s always been interested in cars. very cold or wet. Postupak je isti kao u 6 a. watches movies and writes about them for newspapers and magazines 6 b – Učenici slušaju CD još jednom. He stopped smoking. Slušanje i zapisivanje traženih informacija. can be dangerous because he has todrive very fast in snow and on ice Megan’s likes: watching movies. Postupak nastavnika je uobičajen. meeting a lot of very ineresting people. (He used to smoke and now he doesn’t. ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 89 . Work individually and compare your answers with your partner. ali se ne meša. Nastavnik obilazi. loves driving. strana 47. Provera se radi sa celim odeljenjem. zadatak 5 a ( 5 b i c se neće raditi).11 I’m not interested in gambling *Ovde je zgodno objasniti i sledeću razliku (nije obavezno. ali učenici se često susreću sa tim): He stopped to smoke. strana 47. Listen and write what the jobs are called and what he people do.D 3 A.) Aktivnost 3 – Udžbenik. Work with your partner.

8 He’s keen on playing golf. 18 She kept smiling. 17 I’m looking forward to seeing you again. 13 It is not worth discussing. 6 He’s good / bad at painting portraits. 15 She couldn’t help laughing 16 I can’t stand bullying. 6 He’s good / bad at painting portraits.Prilog za učenike (ukupno 4 primerka na listu) WORDS AND PHRASES FOLLOWED BY GERUND 1 Instead of studying for her exams. 14 They were tired of walking. 4 She went out without saying goodbye. 2 You must pay before going out. 10 She enjoys skiing. she went out every night. 3 We’re going to do something interesting after finishing this exercise. 8 He’s keen on playing golf. she went out every night. 14 They were tired of walking. 11 I’m not interested in gambling. 7 I’m fond of belly dancing. 5 I’m afraid of walking along dark streets. 15 She couldn’t help laughing 16 I can’t stand bullying. 17 I’m looking forward to seeing you again. 3 We’re going to do something interesting after finishing this exercise. 18 She kept smiling. 4 She went out without saying goodbye. 7 I’m fond of belly dancing. 10 She enjoys skiing. 5 I’m afraid of walking along dark streets. 9 I like / dislike sleeping in this room. 12 My new job includes / involves travelling abroad. 12 My new job includes / involves travelling abroad. 90 . 11 I’m not interested in gambling. WORDS AND PHRASES FOLLOWED BY GERUND 1 Instead of studying for her exams. 13 It is not worth discussing. 2 You must pay before going out. 9 I like / dislike sleeping in this room.

she went out every night. 2 You must pay before going out. 17 I’m looking forward to seeing you again. 10 She enjoys skiing. 6 He’s good / bad at painting portraits. 15 She couldn’t help laughing 16 I can’t stand bullying. 8 He’s keen on playing golf. 14 They were tired of walking. 18 She kept smiling. 8 He’s keen on playing golf. 13 It is not worth discussing. 18 She kept smiling. 5 I’m afraid of walking along dark streets. 3 We’re going to do something interesting after finishing this exercise. 2 You must pay before going out. 5 I’m afraid of walking along dark streets. 13 It is not worth discussing. 12 My new job includes / involves travelling abroad. 14 They were tired of walking. 7 I’m fond of belly dancing. 11 I’m not interested in gambling. 12 My new job includes / involves travelling abroad. 91 . 15 She couldn’t help laughing 16 I can’t stand bullying.WORDS AND PHRASES FOLLOWED BY GERUND 1 Instead of studying for her exams. 17 I’m looking forward to seeing you again. 4 She went out without saying goodbye. 6 He’s good / bad at painting portraits. 10 She enjoys skiing. 4 She went out without saying goodbye. 9 I like / dislike sleeping in this room. she went out every night. 9 I like / dislike sleeping in this room. 7 I’m fond of belly dancing. 11 I’m not interested in gambling. WORDS AND PHRASES FOLLOWED BY GERUND 1 Instead of studying for her exams. 3 We’re going to do something interesting after finishing this exercise.

sastavljanje dijaloga od zadataih elemenata. frontalni. čitaju svoje primere naglas. u paru. nastavnik pomaže samo po potrebi. ostali slušaju. timski NASTAVNA SREDSTVA: udžbenik.  Sledi nova instrukcija – Read the instruction in 1a. razgovor. Nastavnik daje instrukciju – You have two minutes to write as many examples as you can. dodaju ispravljaju greške. c. Mogući odgovori: sit back / down / on / up. Where are they? U nastavku nastavnik poziva učenike da se sete još nekih i da daju primer / rečenicu sa tim frazalnim glagolom. Piše ih na tabli – Could you think of any more common phrasal verbs? Make an example. prati. slušanje i povezivanje / odgovaranje na pitanja / popunjavanje tabele.. CD KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: Građansko vaspitanje.. Work with your partner. radi se provera sa celim odeljenjem. uobičajeno. b. come back / in / on / over.Correct your mistakes.učiti i uvežbavati frazalne glagole . pbjašnjenje.razvijaju navike pristojne komunikacije – ljubazno traženje / prihvatanje / odbijanje molbi ZADACI Učenici će: .. Odgovori: 2 up 3 away 4 off 5 down 6 back 1 c – Učenici se podele u dva – tri tima. Complete the sentences. Nastavnik obilazi i pomaže sporijim učenicima. a senetence. Listen and check.? NASTAVNA JEDINICA: UNIT 4 C – Requests TIP ČASA: obrada i utvrđivanje OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: . fall down / out / over.PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 39 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: UNIT 4 .Udžbenik. pick up / out Grammar note – Nastavnik prođe kroz primere u zelenom polju zajedno sa učenicima i naglašava – With separable phrasal verbs we must separate the parts of the verbs when we use pronouns. look after / around / back / up.. Pošto završe. strana 48. transformacija rečenica OBLICI RADA: individualni. 27) 1 a – Daje se objašnjenje (nastavnik piše frazalne glagole koje navodi i primere na tabli) – Get up is an example of a phrasal verb – I get up at seven. Look for is another example of a phrasal verb – I am looking for my shoes. (Slušanje broj 2. Srpski jezik UVODNI DEO:  Provera domaćeg zadatka. Nastavnik obilazi.?) 2 Could you please turn it down? (NOT Could you please turn down it?) 92 . get back / off / on / over. Dopunjavanje rečenica.učiti i uvežbavati i učiti izraze i fraze kojima se izražavaju molbe (traženje / prihvatanje / odbijanje) METODE I TEHNIKE RADA: kombinovano – dopunjavanje rečenica po smislu. Pošto završe. radna sveska. ne pomaže. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 . but we must never separate inseparable phrasal verbs even with prounouns. 1 b – Učenici slušaju i proveravaju – ispravljaju greške – Listen and check.da izražavaju molbe (traženje / prihvatanje / odbijanje) VASPITNI CILJEVI Učenici: .CAN I ASK . Može da da još neki primer: 1 Who looks after your children while you are at work? (NOT Who looks your children after . zadaci 1 a.

Listen and number / answer the questions.a bowling alley b – a bus c – a TV d – a sailing boat e – a birthday card f – a dishwasher g – teenage boys in school uniform h – somebody kicking a ball 3 b – Nastavnik pročita instrukciju sa učenicima i proverava da li je jasno da se od njih traži da povežu dve slike za svaki pojedinačni dijalog. f 3 c – Instrukcija glasi – Read the questions in 3 c. Transformacija rečenica. zadatak 2. e 4 b. (Slušanje broj 2. 4 b – Učenici slušaju CD i dopunjavaju tabelu. h 3 a. 28) 4 a – Nastavnik crta tabelu na tabli. nastavnik obilazi i pomaže po potrebi. Posle svakog razgovora pravi se pauza kako bi učenici imali vremena da razmisle i povežu slike.) Aktivnost 2 – Udžbenik. Provera se radi sa celim odeljenjem u završnom delu časa. strana 48. strana 48. b. (Slušanje broj 2. 2 A boy asks his sister if he can watch the news on Channel 4 for his homework. Work individually and comare your answers with your partner. 4 A mother asks her daughter to put things in zhe dishwasher (but the girl is late for the bus). Odgovori: 1 Could you please switch the TV / it on? 2 Please pick your litter / it up before you go. 5 Can you turn the volume / it down please? It’s very loud. Separate the verbs. Pošto završe. učenici rade isto u svojim sveskama – Copy the chart and put in any of the information you remember. Provera se radi uobičajeno. 3 A mother asks his son to get a birthday card while he is in town. odnosno informacije koje su već upisali. Slušanje. Pušta se prvi razgovor. nastavnik pokuša od učenika da izvuče koje dve slike odgovaraju ovom razgovoru (slike d i g) i poziva ih da dalje rade sami u parovima. 3 Don’t throw these magazines / them away. Nastavnik obilazi i po potrebi pomaže. Nastavnik ponovo pušta CD. Work with your partner. 4 Please take your shoes / them off before you come in. pravi pauzu iza svakog razgovora kako bi učenici imali vremena da odgovore na pitanja. Listen and complete the chart.Read the instruction in exercise 2.BUT: Could you please turn down the radio? OR Could you please turn the radio down? (Both are corret because these phrasal verbs have an object – a noun. What does each of them show? Odgovori: a . Slušanje i popunjavanje tabele. zadaci 3 a. Odgvori: 2 c. please. Postupk je isti ko u prethodnom koraku. Work individually and compare your answers with your partner. b. 6 Is it OK if I give the DVD / it back tomorrow? Aktivnost 3 – Udžbenik. Odgovori: 1 A boy asks his father if he can go sailing with the school. Listen and answer the questions for each dialogue. Učenici rade. Provera se radi nakon što učenici uporede odgovore sa svojim parom. strana 48. *Izgled tabele dat je u završnom delu časa. zadaci 4 a.  Nastavnik pozove učenike da sami pročitaju instrukciju . 28) 3 a – Nastavnik pita i piše odgovore na tabli – Look at the pictures. Rewrite the sentences. c. radi se provera sa celim odeljenjem. 93 . Aktivnost 4 – Udžbenik.

The boy offers to wash his father’s car. The boy will write it and post it. The father asks if he will get the money back. Her bus is coming in two minutes. The father gives him the money. 2. He’s not going to be back until evening. b. The mother wants the boy to buy a birthday card for his uncle. Result She records her game show while he watches the news. The mother wants the daughter to putthings in the dishwasher. It’s her turn to do it. The boy asks his father for money for the train. The mother does it today and the daughter will do it tomorrow. She needs to post it today. ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 94 . Response He needs to watch it for his homework. Request 2 3 4 5 The brother wants to watch Channel 4 news. Objection The sister is watching a game show. 3 i 4. Domaći zadatak: radna sveska. strana 38 zadaci 1.ZAVRŠNI DEO:  Provera zadatka 4 a.

sama aktivnost postaje dinamičnija. U nastavku se daju još dva primera. (Would you mind opening the window?) Now you want someone to lend you some money.b 2-a 5 b – Nastavnik pita – What form is used after Would you mind? – piše na tabli . Ask him / her to do that using Would you mind. Dok učenici rade. Odgovori: 1 . Nastavnik obilazi.učiti i uvežbavati frazalne glagole .Would you mind + gerund. po potrebi pomaže. Spajanje parova.? NASTAVNA JEDINICA: UNIT 4 C – Requests TIP ČASA: obrada i utvrđivanje OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: . frontalni NASTAVNA SREDSTVA: udžbenik. zadaci 7 a. razgovor.. 7 b – Učenici uvežbavaju dijaloge koje će u narednom koraku odglumiti. Nastavnik kaže – You want your friend to open the window. Učenici popunjavaju prazninu u rečenici. Tako se razvija mogućnost spontane komunikacije. provera se radi uobičajeno. b. ne pomaže. radna sveska. Simulacija. Aktivnost 2 – Udžbenik.  Parovi glume svoje dijaloge. objašnjenje OBLICI RADA: individualni. What elese can we say in such situations? What would you do? How would you react if you were (Sanja)?What are other possible solutions? *Učenici čak mogu i da odglume svoj komentar / predlog umesto jednog od parova a da pre toga ne kažu koji je. nastavnik obilazi.. Read and match up the headings. b. Work with your partner. odeljenje daje svoje komentare odnosno predloge šta je sve moglo da se kaže u datoj situaciji. dopunjavnje rečenica po smislu.Read the instruction in 5a. u paru. prati. Read them silently. strana 49. Make the request using Would you mind again. pomaže i ispravlja. Nastavnik obilazi. 5 a . (Would you mind lending me some money?) Nastavnik piše obe rečenice na tabli. 7 a – Učenici čitaju situacije – Read the situations 1 – 4. Make dialogues for the situations. Pošto pročitaju. simulacija situacije.Nastavnik kaže .CAN I ASK . 95 . Ostali pažljivo slušaju.razvijaju navike pristojne komunikacije – ljubazno traženje / prihvatanje / odbijanje molbe / dozvole ZADACI Učenici će: .da izražavaju molbe (traženje / prihvatanje / odbijanje). CD KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: Građansko vaspitanje UVODNI DEO:  Provera domaćeg zadatka.Udžbenik. Pošto se dijalog / dijalozi odglume. Nekoliko parova čita svoje dijaloge naglas. proverava. traže / prihvataju i odbijaju dozvole VASPITNI CILJEVI Učenici: . strana 49.učiti i uvežbavati i učiti izraze i fraze kojima se izražavaju molbe (traženje / prihvatanje / odbijanje) METODE I TEHNIKE RADA: kombinovano – spajanje parova. nastavnik pokaže sliku i pita – Which situation is this? (1 or 4) Work with your partner and write dialogues. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 . a par koji ostaje u igri mora da se snađe i odgovori na novonastalu stuaciju. zadaci 5 a.PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 40 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: UNIT 4 .

Učenici će ga predtaviti na času broj 43. ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 96 . Uputstvo se nalazi na strani 35 Write your project. zadatak 5. strana 39. Domaći zadatak: radna sveska.ZAVRŠNI DEO:  Dogovor oko projekta.

Ne meša se. Complete the sentnces.Read and listen. Only her fingerprints were found on the gun. strana 50. Provera se radi sa celim odeljenjem.da razumeju duži književni tekst VASPITNI CILJEVI Učenici: . What has happened? Look at the title of the play and the cast list. Answer the questions. (Slušanje broj 2. ali ne pomaže. Nastavnik obilazi učenike dok razgovaraju i odgovaraju na pitanja. but someone put real bullets in the gun and he really died. podstiče. strana 50. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 . Miss May wouldn’t have to clean it because her fingerprints would be found on the gun anyway.u krajnjoj nuždi daje prevod – policajac najnižeg ranga – pozornik. u paru..  Nastavnik kaže – Read the text again and complete the sentences. provera se radi uobičajeno. Nastavnik uobičajeno obilazi. Odgovori: 1 He was an actor in a play.) Dovršavanje rečenica. (Zadatak 2 se neće raditi. She threatened to kill him before the murder. frontalni NASTAVNA SREDSTVA: udžbenik. But his fingerprints weren’t on the gun. Work with your partner. čitanje i odgovaranje na pitanja . CD KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: Građansko vaspitanje UVODNI DEO:  Provera domaćeg zadatka. simulacija OBLICI RADA: individualni.. pitanja i odgovori.PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 41 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: UNIT 4 . Answer the questions. 4 Ursula Twain. Nastavnik proverava da li učenici razumeju izraz police constable i daje objašnjenje – A police constable is a police officer of the lowest rank .čitati tekst i raditi zadatke razumevanja suštine i traženja detalja . 2 She had a motive. Odgovori: 1 The director 2 Fiona May 3 The stage manager 4 John Russel 5 The director 6 Fiona May and John Russel 7 The stage manager 8 Ursula Twain 9 John Russel 10 Ursula Twain 97 . She was jealous because John Russel was talking to Ursula Twain.Read the questions in exercise 1.simulirati situaciju suđenja METODE I TEHNIKE RADA: kombinovano – čitanje i odgovaranje na pitanja / traženje detalja / dovršavanje ili dopunjavnje rečenica. Work individually and compare your answers with your partner. Nastavak aktivnosti . zadatak 3. What’s the title of the play? Slušanje. 31)   Uvodni razgovor – Do you read detective stories or watch films about crime? Which ones? Look at the first picture. Čitanje o odgovaranje na pitanja. zadatak 1.? NASTAVNA JEDINICA: UNIT 4 D – Murder at the theatre TIP ČASA: obrada i utvrđivanje OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: . Aktivnost 2 – Udžbenik. He is shot on stage in the play.Udžbenik. radna sveska.razvijaju naviku čitaja književnih tekstova ZADACI Učenici će: . someone must have cleaned it after him. 5 Ursula Twain had been in prison for theft. 3 He noticed the stage manager didn’t clean the gun after putting in the bullets.CAN I ASK . Read and listen.

strana 50. Complete the sentnces. jealous ZAVRŠNI DEO:  Lawyers – nastavnik podeli učenike u 4 velike grupe i svakoj daje po jedan lik iz drame . Dovršavanje rečenica. može da se izabere Fiona.  Postupak je isti kao u aktivnosti 2. blank 5 fingerprints. učenici biraju ko će da bude koji lik i postavljaju im pitanja. Ursula. ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 98 . Njihov zadatak je da se stave u ulogu advokata i sastave što više pitanja za navedene likove – Imagine that you are lawyers for the trial of Ursula Twain.The stage manager. U nastavku.Aktivnost 3 – Udžbenik. The Inspector. Write the questions you are going to ask your character at the trial. motive 6 threatened. Fiona. Odgovori: 1 arrested. iz grupe koja je imala Ursulu. zadatak 4. Učenici sami formiraju grupe i uvežbavaju van škole. Domaći zadatak: pripremiti jednu scenu iz teksta za izvođenje na narednom času. robbery 3 killed. murder 2 prison. Likovi ne mogu da budu birani za ulogu koju su imali u svojoj grupi – na primer. iz grupe koja je imala Fionu može da se izabere inspektor itd. blackmailing 4 fired.

e. zadaci 2 a.? NASTAVNA JEDINICA: UNIT 4 English across the curriculum .CAN I ASK . Classroom survey. prezentacija OBLICI RADA: individualni.raditi na tekstu koji govori o različitim temama koje se mogu naći na TV – u . Na kraju grupe izveštavaju. Odgovori: b. Čitanje i traženje informacija / povezivanje naslova.most and least hours. u paru.. b. frontalni. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 . Aktivnost 2 – Udžbenik. upoređuju odgovore sa svojim parom. *Učenici do kraja časa ostaju u grupama.razvijaju kritički odnos prema televiziji kao jednom od savremenih medija ZADACI Učenici će: . strana 53. Mini istraživanje. Find the topics / match the titles. Odgovori: 1 – e 2 – c 3 – h 4–b 5–f 99 .  Učenici se podele u tri velike grupe. pitanja i odgovori. pokazuje interesovanje za rezultate. strana 53. Rade individualno.da komuniciraju o dobrim i lošim stranama televizije VASPITNI CILJEVI Učenici: .razgovarati o televiziji sa tri različita aspekta (koliko često / šta /s kim gledaju TV) . what times of day.top ten programmes. ali ne sugeriše i ne pomaže.Social studies: TV TIP ČASA: obrada i utvrđivanje OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: . Pušta se CD. Postupak je isti kao u prethodnom koraku. 34) 2 a – Jedan učenik pročita instrukciju naglas. Uz pitanja iz udžbenika.diskutovati rešavati probleme koji su vezani za gledanje televizije METODE I TEHNIKE RADA: kombinovano – disksija.Udžbenik. postavlja pitanja. Nastavnik će dati sledeću instrukciju – Ask the others and find the information you are supposed to. zadatak 1.. grupni NASTAVNA SREDSTVA: udžbenik. c. nastavnik će malo proširiti temu: 1 How many hours a day do you watch TV? (additional . za svako pitanje po jedna. Svaka grupa pita ostale svoje pitanje i zapisuje informacije. Read and Listen. h 2 b – Sledi nova instrukcija – Go through the text again and match the topics to the paragraphs. Nastavnik obilazi. čitanje i povezivanje naslova / traženje odgovarajućih informacija. Provera se radi uobičajeno. ( Slušanje broj 2. what days of week) 2 What are your favourite programmes? ( additional . Nastavnik pozove učenike da pročitaju teme / pitanja – svako pitanje različiti učenik. podstiče.PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 42 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: UNIT 4 . CD. when) Grupe razgovaraju o informacijama do kojih su došli i priremaju izveštaj. f. radna sveska. where. učenici slušaju i štikliraju teme koje se spominju. why they are popular) 3 Do you nomaly watch TV on your own or with other people? (additional – who with. tri velika tabaka papira za poster KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: Građansko vaspitanje UVODNI DEO:  Izvođenje scena iz drame.

40. TV keeps families apart. Odgovori: 7. strane 40 i 41. ZAVRŠNI DEO:  Radi se zadatak 4 b. zadaci 4 a (4 b će se raditi u završnom delu časa. nastavnik prati. TV encourages violence) – zapisuje ideje na tabli. Make a poster.) Diskusija. sluša. 3 – 4 hours is the evrage time per day spent by young Americans watching TV. Domaći zadatak: radna sveska. komentarišu. ne meša se. What does the text say about these numbers?  Učenici ponovo rade u grupama koje su formirane na početku časa. dodaju. Pronalaženje informacija u tekstu. ostali slušaju. Svaka grupa ima zadatak da u tekstu pronađe što više informacija o datim brojevima. ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 100 . Now discuss these problems in your groups and make a presentation of all possible solutions to these problems. Provera se radi uobičajeno. Grupe prezentuju svoje ideje. zadatak 3.Aktivnost 3 – Udžbenik. 000 murders have been watched on TV by an average eighteen – year – old American Aktivnost 4 – Udžbenik. postavljaju pitanja. Nastavnik obilazi. pomaže u smislu ideja i eventualno jezičkih prepreka. Hundreds of different channels on satelite. 4 a – Nastavnik pita – Which problems does the text talk about? (TV harms your health. 000 TV sets in the USA in 1945. strana 53. zadaci 1 – 5. Učenici rade. Discuss the questions. strana 53.

..  Nastavnik daje instrukciju – Read the instruction in 2.. radna sveska.? How long have you been . Na kraju se radi provera sa celim odeljenjem. Nekoliko parova čita dijalog naglas. Intervju.. frontalni.? So what are you going to do .? What are you doing .... but be home by 11.? Did you write . F OK. J Thanks. grupni NASTAVNA SREDSTVA: udžbenik. Nastavnik uradi prvi primer zajedno sa učenicima . Read the cues. ? What did you do . (Slušanje broj 3. I’m going out....predstaviti svoje projekte .. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 .. u paru. komentarišu. b. Make the dialogue. 101 . use the cues...? Has your life changed . 1 b – Pošto završe.CAN I ASK .efikasno da vode razovor (postavljaju pitanja i daju odgovarajuće odgovore) VASPITNI CILJEVI Učenici: .razvijaju kritički odnos i sposobnost (samo)procene sopstvenog napredovanja ZADACI Učenici će: . učenici slušaju i proveravaju svoja pitanja – Listen and check your questions. strana 54. proverava izgovor i intonaciju – po potrebi ispravlja.. can you give me a lift? F No.Have you always wanted to be a singer? Yes... Nastavnik obilazi i pomaže sporijim učenicima. zadaci 1 a. strana 54. 2) 1 a – Jedan učenik pročita instrukciju naglas. CD KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: Građansko vaspitanje. prati. Turn to your partner and make the dialogue. nastavnik pušta CD. Ostala pitanja rade individualno.. Ostali slušaju.Udžbenik.? Do you like . zadatak 2. ne pomaže.. upoređuju ih sa svojim parom kada završe. Srpski jezik UVODNI DEO:  Učenici predstavljaju svoje projekte.PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 43 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: UNIT 4 .? 1 c – Učenici uvežbavaju (čitaju) dijalog . Complete the interview.uvežbavati / svrstavati vokabular po klasama METODE I TEHNIKE RADA: kombinovano – OBLICI RADA: individualni..Read out the dilaogue with your partner.sastavljati intervju (pitanja na osnovu zadatih elemenata) . c. nude svoja rešenja – Do you have any different answers? Mogući odgovori: J Can I go to a party at Tony’s house on Friday? F What time does it finish? J I don’t know but I’m sure it won’t be late.? NASTAVNA JEDINICA: UNIT 4 – Revision (structures and vocabulary from Unit 4) TIP ČASA: sistematizacija OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: .? Does she write . Write it down in your exercise books.. I have. Nastavnik obilazi. Aktivnost 2 – Udžbenik. Sastavljanje dijaloga na osnovu zadatih elemenata.? Will that be . Rešenje: Can you play . Jedan par pročita svoj dijalog.. Nastavnik obilazi.

Radi se sa celim odeljenjem. Aktivnost 3 – Udžbenik. You can add more than five words to each category. What kinds of media do you watch? Učenici govore. Write down four words for each category. strane 42 i 43. nastavnik obilazi. (Zadatak 3 se neće raditi.) Kategorizacija vokabulara. I’ll get a lift with Sarah. Ostalo rade sami u parovima – Do the exercise with your partner. nastavnik piše na tabli. strana 54. zadatak 4. ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 102 . nastavnik ih piše na tabli.J It’s OK. Nastavnik proveri da li razumeju šta se od njih traži i uradi prvu kategoriju zajedno sa njima. svi zadaci.  Jedan učenik pročita zadatak naglas. podstiče ali se ne meša. Učenici govore liste reči koje su nabrojali. ostali slušaju i dodaju reči koje nemaju na svoje liste. ZAVRŠNI DEO:  Provera zadatka 4. Let’s do the first category together. Domaći zadatak: radna sveska.

PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 44 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: REVISION + TEST 2 NASTAVNA JEDINICA: Revision Lesson (structures and vocabulary from Units 3 and 4) (Priprema za TEST 2) TIP ČASA: sistematizacija OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: . ZAVRŠNI DEO: ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 103 .traže dodatno objašnjeje bez straha da će biti ismejani ZADACI Učenici će uvežbavati vokabular i jezičke strukture koje su se radile u okviru šeste i sedme nastavne teme. METODE I TEHNIKE RADA: kombinovani – OBLICI RADA: NASTAVNA SREDSTVA: KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: povezano je sa svim predmetima i temama spomenutim od časa broj 26 do 43 UVODNI DEO:  Provera domaćeg zadatka. ovde je ostavljeno da svaki nastavnik za sebe uradi ovu pripremu. oblike rada i nastavna sredstva. GLAVNI DEO: VAŽNE NAPOMENE  S obzirom da su test i priprema za test individualna stvar nastavnika. Potrebno je dopuniti metode i tehnike rada.shvataju važnost kontinuiranog rada .da sistematizuju i primene stečena znanja u nepoznatom kontekstu VASPITNI CILJEVI Učenici: .

Potrebno je dopuniti metode i tehnike rada. (Ovde je ostavljeno da svaki nastavnik za sebe dopiše sadržaj testa.razvijaju svest o tome da je test prijatelj učenja ZADACI Učenici će raditi zadatke koji pokrivaju vokabular i jezičke strukture iz UNITS 3 & 4. METODE I TEHNIKE RADA: OBLICI RADA: individualni NASTAVNA SREDSTVA: test štampan na papiru KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: povezano je sa svim temama i predmetima spomenutim od časa broj 26 do 43 UVODNI DEO: Nastavnik deli testove i daje potrebna uputstva (L1). Nastavnik skuplja testove. GLAVNI DEO: Učenici rade test. ) ZAVRŠNI DEO: Učenici završavaju zadatke. ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 104 .PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 45 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: REVISION + TEST 2 NASTAVNA JEDINICA: Test 2 TIP ČASA: provera znanja OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: .da primene stečena znanja i veštine VASPITNI CILJEVI Učenici: .

Odgovori: barter. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 – Udžbenik. Srpski jezik UVODNI DEO: Nastavnik deli testove i sopštava rezultate. c. What is the problem with barter. Kratak osvrt na najčešće greške i davanje dodatnih objašnjenja. 3 In China.da uoče pasivne oblike glagola u prošlosti. electronically. Sve reči se pišu na tabli. U nastavku nastavnik skreće pažnju učenika na slike – Look at the pictures. 4 Everything will be paid 2 b – Učenici se podele u manje grupe. Nastavnik obilaui. go back to the text and find the different ways of paying for things. grupni. Odgovori: 1 It’s exchanging goods without money. 5)  Nastavnik pita – Do you think money is important? Why? How many different kinds of money do you know? (coins. Provera se radi frontalno. dodaju i ispravljaju. Read and answer the questions. Nastavnik daje instrukciju – In your groups. učenici prate tekst u knjizi.PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 46 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: UNIT 5. Discuss them with your partner. Piše ih predstavnik grupe koja izveštava. cash. Pošto završe. nastavnik obilazi. u paru. Look at the words. diskusija. Sluša se CD. svi članovi grupe pišu sve. zadaci 2 a. objašnjenje OBLICI RADA: individualni. ne meša se. zadaci 1 a. Čitanje i odgovaranje na pitanja / traženje informacija. frontalni NASTAVNA SREDSTVA: udžbenik. What does foreign currency mean?( the system of money used in a foreign country ) What does receipt mean?( a document that you get from someone showing that you have paid for something) Match the words to the pictures. Učenici rade. strana 56. sadašnjosti i budućnosti VASPITNI CILJEVI Učenici: .Money TIP ČASA: obrada i utvrđivanje OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: . Odgovori: 1 coins 2 notes 3 cash 4 a cheque 5 a credit card 6 a cash machine 7 a receipt 8 foreign currency Aktivnost 2 – Udžbenik. CD KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: Istorija. ostali slušaju. Povezivanje slike i reči. Na kraju se radi provera sa celim odeljenjem. credit cards. slušaju CD i proveravaju – Listen and check. Listen and check.učiti i uvežbavati vokabular koji se odnosi na novac i plaćanje uopšte (finansije) . b. Jedna grupa izveštava. debit cards. Match the words to the pictures. Nastavnik dodaje – Read the questions silently. b. čitanje i odgovaranje na pitanja / pronalaženje traženih informacija. strana 56. Make a list. shells and stones. dopunjavanje rečenica na osnovu teksta. Na kraju se radi provera sa celim odeljenjem. Find different ways of paying for things. 6) 2 a – Jedan učenik čita zadatak naglas. poziva nekoliko učenika da izgovore reči koje su napisali. notes.učiti i uvežbavati pasivne oblike glagola METODE I TEHNIKE RADA: kombinovano – povezivanje reči i slike. sluša. (Slušanje broj 3. proverava. precious metals. slažu se. razgovor. bank cards) – nastavnik ovde može i da pokaže navedena sredstva plaćanja. Make sure you understand each of them.razumeju značaj novca u savremenom svetu ZADACI Učenici će: . computers 105 . notes. BUYING AND SELLING NASTAVNA JEDINICA: UNIT 5 A . prati. cheques. Nastavnik obilazi i prati. ne slažu se. (Slušanje broj 3. po potrebi pomaže. coins. Listen to the text and read it. cheque. 2 The Lydians. Work with your partner. Now read the text again and answer the questions.

Passive voice – different tenses. zadaci 3 a. What’s the difference between them? (the first is active and the second is passive) What comes before the verbs in the active sentence? (You. Oblici pasiva. 3 c.2 c – Nastavnik ostavlja listu različitih vrsta plaćanja iz prethodnog koraka i kaže – Look at the list of methods of payment on the board. (present continuous) 6 A Letter was being written by Rita. strana 44. things and money are more important than who bought and whou paid.) What word do we use to introduce the agent? (by) ZAVRŠNI DEO: Nastavnik na tabli napiše rečenice u pasivu i traži od učenika da kažu u kom su glagolskom obliku – Read the sentences and say which tense has been used in each. dodaju. 2 i 3. Nastavnik govori / postavlja pitanja – Compare these two sentences. nastavnik napiše obe rečenice na tabli : In a barter system people exchange things. (future simple) 5 A letter is being written by Rita. menjaju. Copy the sentences into ypou exercise books. Ostali slušaju. money – object which becomes the subject) What are the most important things in the passive sentence? (Things. ispravljaju. c. Učenici dovršavaju rečenice po sećanju. you – subject) What comes before the verbs in the passive sentence? (Things. (present perfect) 4 A letter will be written by Rita. postavlja pitanja. d . money) When do we use passive? (when who or what does something (the agent) is not as important as what is done) In the passive sentence. Vodi se razgovor – What happens to the object of the active sentence in the passive sentence? (It becomes the subject. Odgovori: 1 buy 2 pay 3 are bought 4 is used 3 b – Vodi se razgovor i izvode se zaključci. (past continuous) What’s the rule? How do we make passive? form of "to be" + past participle = passive voice Domaći zadatak: radna sveska. Make a list of all the problems you can think of for each one. You must think of one problem for every item on the list. Nastavnik obilazi. traži argumente / objašnjenja i po potrebi pomaže. Na kraju grupe izveštavaju – različita grupa za svaki problem. Na kraju se radi provera frontalno. ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 106 . prati.Nastavnik kaže – Find the sentnce in the text and complete it. zadaci 1. Pošto je pronađu i dopune. Radi se frontalno. strana 57. b.) And what happens to the subject? (It becomes the agent. Work with your partner. (past simple) 3 A letter has been written by Rita. Aktivnost 3 – Udžbenik. d. In a barter system things are exchanged by people. 1 A letter is written by Rita. 3 a – Nastavnik kaže – Complete the sentences without looking back at the text. Now look at the text and check – proveravaju u tekstu da li su tačne. (present simple) 2 A letter was written by Rita.

(was being repaired) 6 I hope the museum ________ (visit)by millions of people this year.  Nastavnik podeli učenike pet grupa i kaže – Look back at the text and find the examples of the passive in the tenses listed in exercis 4. zadatak 4. (past simple) 2 Their coins were being used all aver the Mediterranean. (the second conditional form) *S obzirom da nastavni plan i program predviđa detaljniju obradu pasiva u osmom razredu. dodaju. 1 Many accidents _________ (cause) by dangerous driving. Nastavnik obilazi i prati.da koriste pasivne oblike glagola u prošlosti. Complete the sentences with the verbs in brackets. Srpski jezik UVODNI DEO: Provera domaćeg zadatka. Read and find the examples of the passive. radna sveska. grupni. Nastavnik interveniše po potrebi. Mogući odgovori: 1 The problem was solved by the introduction of money. ostali gledaju. Write the sentences down into your exercise books.učiti i uvežbavati pasivne oblike glagola METODE I TEHNIKE RADA: kombinovano – čitanje i pronalaženje traženih informacija. radi se provera sa celim odeljenjem.  Nastavnik na tabli napiše instrukciju i rečenice. so you must choose another way. razgovor.učiti i uvežbavati vokabular koji se odnosi na novac i plaćanje uopšte (finansije) . Učenici izlaze pred tablu i pišu svoje primere (svaki primer piše učenik iz druge grupe). (will be visited) 107 . Zadatak 7 će se raditi na narednom času. posle provere domaćeg zadatka. sadašnjosti i budućnosti VASPITNI CILJEVI Učenici: . (future with will) 5 Your eggs would be exchanged for the baker’s bread. but fortunately everybody ________ (rescue). (has already been) 5 The street ________ (repaire) when we moved here. strana 57. frontalni NASTAVNA SREDSTVA: udžbenik. CD KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: Istorija. objašnjenje OBLICI RADA: individualni.PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 47 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: UNIT 5. slušanje i odgovaranje na pitanja. BUYING AND SELLING NASTAVNA JEDINICA: UNIT 5 A . Čitanje i pronalaženje traženih rečenica. 6 i 7) raditi primere pasiva koje je sam smislio.(are caused) 2 The boat sank quickly. Pošto završe. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 – Udžbenik. ne meša se. Svaku rečenicu izgovara naglas dok je piše: Complete the sentences with the correct passive form of the verbs in brackets. ispravljaju.Money TIP ČASA: obrada i utvrđivanje OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: . (present perfect) 4 Everything will be paid for electronically. u paru. (was rescued) 3 The bridge ________ (repaire). (past continuous) 3 New ways of paying for things have been invented. nastavnik će umesto ponuđenih zadataka u udžbeniku (5. transformacija rečenica. dopunjavanje rečenica određenim oblikom reči.razumeju značaj novca u savremenom svetu ZADACI Učenici će: . (is being repaired) 4 Don’t worry! The bill ________ (already / be) paid. Aktivnost 2 – Dopunjavanje rečenica pasivnim oblicima glagola u zagradi.

(I haven’t been sent the text message by Michael.)  Ukoliko nastavnik misli da je odeljenje jako. (The students were given 15 minutes for the test. (He will be offered a new job. Daje objašnjenje kod zamenica (Object pronouns become subject pronouns. → She was shocked by the accident. (He is given presents every day.  Postupak je isti kao u aktivnosti 2.Učenici rade u paru. 1 My father will by a new car next year. Domaći zadatak: radna sveska.) ZAVRŠNI DEO:  U ovom delu časa. strana 45. Rewrite these sentences in the passive voice. (The guests were being served when the light went off. (wasn’t / was not being discussed) 10 The girl _________ (not interrogate) at this moment. Provera se radi uobičajeno. Aktivnost 3 – Pasiv – upitno i odrično.) 3 They will offer him a new job.) 2 They gave the students 15 minutes for the test.) 5 People have already invented a new way of selling and buying things.) 3 English people own that restaurant. Complete the sentences with the correct passive forms.) 4 Tourist are paying a lot of money. Complete the sentences with the correct passive forms – use negative forms and questions. Example: Tim gave her some flowers. → She was given some flowers by Tim. (That restaurant is owned by English people. Example: The accident shocked her. Naglasiti da se agent navodi samo onda kada se zna ko ili šta je. (A new way of selling and buying things has already been invented. zadaci 4. nastavnik obilazi i pomaže sporijim učenicima. Rewrite these sentences in the passive voice. / Some flowers were given to Lisa by Tim. (A lot of money is being paid by tourists. 1 People give him presents every day. (isn’t / is not used) 2 _________ (English / speak) in your country? (Is English spoken) 3 _________ (the shower / repaire) soon? (Will the shower be repaired) 4 The problem _________ (not solve) soon. / A new job will be offered to him.) 2Michael has not sent me a the text message. 1 This road _________ (not use) any more. Prebacivanje rečenica iz aktiva u pasiv. (weren’t / were not switched on) 7 _________ (the postcard / send) yet? (Has the postcard been sent) 8 The house _________ (not visit) by anyone since last year.) 6 They were serving the guests when the light went off. (isn’t / is not being interrogated) Aktivnost 4. 9 The problem _________ (not discuss) at that moment. Ostale primere učenici rade na način kako je opisano u aktivnosti 2. 108 . 5 i 6.) i naglašava dodavanje reči ’to’ u drugom obliku pasiva. nastavnik se vraća na primere koji su na tabli (svi) i proverava da li je sve jasno – po potrebi daje dodatna objašnjenja.  Nastavnik će uraditi prvi primer sa učenicima i objasniti postupak. /Presents are given to him every day. / The text message hasn’t been sent to me by Michael. može da da i primere sa dva objekta. (A new car will be bought by my father next year. (won’t / will not be solved) 5 _________ (the house / build) last year? (Was the house built) 6 The lights _________ (not switch on) when we arrived.

ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 109 .

učenici slušaju i odgovaraju na pitanja u paru.razvijaju maštu i želju da posete neobična mesta ZADACI Učenici će: . Aktivnost 2 – Udžbenik. What can you see in them? (different hotels) Describe picture a. b. (Slušanje broj 3. CD KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: Geografija – turizam.) 110 .) – to hurt somebody in order to punish them (Many of the prisoners have been tortured. frontalni NASTAVNA SREDSTVA: udžbenik. Alice tried to use a counterfeit one million dollar bill but the American government had never printed one. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 – Udžbenik. da ne ometaju druge. 9) 1 a – Radi se frontalno. b. adaci 1 a.) – not real (a fake passport / document) torture (v. zadaci 7 a.) execute (v.  Pušta se CD. Opisivanje slika. strana 57. slušanje sa ciljem razumevanja suštine. BUYING AND SELLING NASTAVNA JEDINICA: UNIT 5 B – An unusual place to stay TIP ČASA: obrada i utvrđivanje OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: . Nastavnik počinje razgovor – Look at the pictures. Which hotel isn’t shown in the pictures. tiho. Where’s the hotel? (It’s completely under the water. Listen and choose the correct answer. govori naglas i piše na tabli: fake (adj.) Nastavnik može da pokaže novčanicu sa hologramom. ne pomaže. execute.učiti i uvežbavati izraze i reči koje se odnose na opisivanje hotelskih sadržaja METODE I TEHNIKE RADA: kombinovano – slušanje i odgovaranje na pitanja. hologram i daje objašnjenja (frontalno). Nastavnik obilazi. radna sveska.) Slušanje i odgovaranje na pitanja (biranje tačnog odgovora).da opisuju hotelske sadržaje koristeći pasivne glagolske oblike VASPITNI CILJEVI Učenici: . Srpski jezik UVODNI DEO: Provera domaćeg zadatka.ponavljati oblike pasiva sa prethodnog časa .) – a special type of picture where the objects seem to be three – dimensional (Each note has tohave a hologram. čitanje i odgovaranje na pitanja / popunjavanje tabele.PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 48 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: UNIT 5. povezivanje rečenica sa datim opisima OBLICI RADA: individualni. What is it? (It’s a boat on the land. Čitanje i uočavanje traženog detalja. torture. Describe the pictures. Nastavnik dodaje – Read the questions and answers – proverava da li razumeju značenja reči fake. opisivanje slika. na kraju jedan učenik kaže odgovor. (7 c se ne radi. 7) 7 a – Jedan učenik pročita zadatak. strana 58. Compare your ideas with your partner. Listen and read.) Look at picture b. Odgovori: 1–a 2–b 3–b 7 b – Nastavnik pročita pitanje i kaže – Think about what might be Alice’s mistake. (Slušanje broj 3. nastavnik obilazi i pita nekoliko učenika da kažu svoje ideje. diskusija.) hologram (n. u paru. Provera se radi uobičajeno.) – to kill somebody as a punishment (He will be executed in 24 hours.

Nastavnik obilazi. have a sauna or jump in the outdoor hot bath € 300 per night watch and feed fish. Dok je popunjavaju. 400 per week look out over the rainforests. Reči koje nisu boldirane su one koje se unose tokom provere. Provera se radi sa celim odeljenjem. Work individually and compare your answers with your partner.Copy the chart into your notebooks. Read the text again and complete the chart. Provera se radi uobičajeno. tako da mogu da zamene uloge. Odgovori: 1 The Tree House 2 Ice Hotel 3 The Tree House. strana 46. Učenici uvežbavaju dijaloge.  Instrukcija glasi . Nekoliko parova na kraju izvodi svoj dijalog pred odeljenjem. get married € 19. and the other phones to ask for information about the hotel. try sandboarding € 14 to € 22 per night Cost  € 64 per night Aktivnost se dalje razvija u govornu vežbu – Turn to your partner and chose the hotel you would like to visit. ispravlja izgovor i po potrebi pomaže. zadatak 4. nastavnik obilazi. watch birds € 150 per night play football or cricket. Tabela: (Boldirane reči su one koje nastavnik unosi pre provere. ne meša se.What about picture c? What is it made of? (It’s made of ice. try shearing sheep it’s under the sea it’s an old jail Things to do go to the cinema. Domaći zadatak: radna sveska. read in the library. strana 47. Woodlyn Park Hotel 4 Mount Gambier 5 The Poseidon Mystery Island 6 Woodlyn Park Hotel 7 The Poseidon Mystery Island 8 The Tree House 9 Mount Gambier 10 Ice Hotel  Personal choice – Which of these hotels fits you best? Why? Nekoliko učenika kaže svoj izbor uz obrazloženje. high above the ground. Čitanje i popunjavanje tabele. učenici je precrtavaju. 111 . strana 59. Dijalog – telefonski razgovor. One of you works there as a receptionist. Nastavnik može da pozove učenike da izaberu dva hotela i naprave dva dijaloga. 2 i 3.) 1 b – Jedan učenik pročita zadatak. Don’t forget to use the pictures as well. Sweden 2 The Poseidon Mystery Island Fiji 3 The Tree House Kerala. aeroplane or boat. nastavnik obilazi i sluša. Complete the chart with the information about the hotels. New Zeland you can sleep in a railway carriage. visit a volcano. Nastavnik crta tabelu na tabli. ZAVRŠNI DEO:  Radi se zadatak 3. 30 metreas above the ground Ice Hotel Jukkasjärvi. Work with your partner. Mount Gambier) Aktivnost 3 – Udžbenik.) 1 Name Where? Unusual feature everything is made of ice in the middle of the forest. proverava i pomaže sporijim učenicima. zadatak 2. prati. Nastavnik pušta CD i nakon slušanja daje nekoliko sekundi da učenici zaključe koji hotel nije pokazan na slici – Which hotel is not shown in the pictures? (Hotel 4. Instrukcija glasi – Read the statments in exercise 3. Make a phone call. or Hobbit rooms tha have been dug in the side of a hill visit a farm. Make the dialogue using the information from the chart.) And picture d? Where is it? (It’s in the middle of the forest. India 4 Mount Gambier South Australia 5 Woodlyn Park Hotel Waitomo. have a drink at the bar. Refer back to the text and decide which hotels they describe. zadaci 1.

ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 112 .

Izbor hotela. Zatim kaže – Discuss the details of your hotel and make notes. 4 b – Nastavnik pročita pitanja i kaže – Work individually and compare your answers eith your partner.razvijaju naviku davanja obrazloženja za svoje odluke / izbore ZADACI Učenici će: . Srpski jezik UVODNI DEO: Provera domaćeg zadatka. u paru. Then write an article about your hotel using the texts in exercise 1 as a model. Nastavnik počinje razgovor držeći se pitanja u zadatku kako bi izlistao što veći broj ideja koje piše na tabli. Nastavnik obilazi. nastavnik ovu ’formulu’ napiše na tabli. Create your own unusual hotel. Odgovori: must be rebuilt. 113 . radna sveska. zadaci 4 a. Putting the hotels in the order of preference. Postupak nastavnika je isti kao u prethodnom koraku. slušanje i povezivanje dijaloga sa slikom. CD KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: Geografija – turizam. nastavnik pozove učenike da popune tabelu – Complete the sentences without looking at the text. BUYING AND SELLING NASTAVNA JEDINICA: UNIT 5 B – An unusual place to stay TIP ČASA: obrada i utvrđivanje OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: . Na kraju. Ukoliko bude dovoljno vremena. Nastavnik dodaje – Discuss the answers in your groups. Kada završe. b. grupni.da koriste pasivne oblike sa modalnim glagolima VASPITNI CILJEVI Učenici: . nekoliko parova izveštava ostale u odeljenju o tome da li su im i koiko liste bile slične ili iste – Report back to the class about your lists. slušanje i beleženje traženih informacija OBLICI RADA: individualni. učenici mogu i da nacrtaju hotele koje su zamislili. How much are they similar or different?  U nastavku. Razgovor o tekstu. po jedan predstavnik iz svake grupe izveštava.argumentovano braniti svoj stav / izbor . diskusija. pomaže u smislu jezičkih struktura i vokabulara. Aktivnost 2 – Udžbenik. na kraju. traži objašnjenja i argumente. 5 b . frontalni NASTAVNA SREDSTVA: udžbenik. nastavnik obilazi. radi sa celim odeljenjem. strana 59. pisanje kratkog sastava / članka po modelu i datim elementima. Then look back at the text to check. Sastavljanje kratkog teksta. You must give reasons for your choices.pisati kratak sastav o neobičnom hotelu koji zamišljaju METODE I TEHNIKE RADA: kombinovano – razgovor. Jedan učenik pročita zadatak naglas. 5 a – Radi se grupno. postavlja pitanja.Svaka grupa čita svoj članak. sluša. strana 59. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 – Udžbenik. Provera se.učiti i uvežbavati pasivne oblike sa modalnim glagolima . Talking about prices and people who would stay in the hotels. 4 a – Učenici se podele u grupe. adaci 5 a. can be pulled  Izvodi se pravilo – What is the rule for making the passive with nodal verbs? ( modal verb + be + past participle). b.PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 49 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: UNIT 5.

nastavnik može da da primer: dialogue 1 rented house in Florida went to lots of theme parks. b. They went to lots of theme parks and they went to see the dolphins. 10) 6 a . Provera se radi uobičajeno. Tabela: (Boldirane reči su one koje nastavnik upisuje pre provere. Where do you think the palces are? How do you know? Listen and match the dialogues 1 – 3 to the pictures. Work with your partner. Nastavnik kaže / pita . Listen and match / find this information. nastavnik obilazi. proverava. zadaci 6 a. They stayed in a rented house. strana 59. Use the information in the chart. Nastavnik će posle svakog dijaloga zaustaviti CD kako bi učenici imali vremena da upišu tražene informacije.Uvod u aktivnost slušanja. Listen and answer the questions. usmeno – Make a short account of one person’s experience at the place where he / she spent his / her holiday. (Slušanje broja 3. Slušanje i povezivanje diajloga sa slikama / beleženje traženih informacija. Talk to your partner. Reči koje nisu boldirane su one koje se unose tokom provere. Odgovori: 1 – c 2–a 3–f 6 b – Nastavnik kaže – Read the questions in 6 b. She really enjoyed her holiday but her legs gotsunburnt because it was a bit hot. Nastavnik će dati malo vremena da učenici sroče i uvežbaju priču. ali se ne meša. went to see the dolphins theme parks her legs got sunburnt dilaogue 2 Slovenia snowboarding visiting the caves the plane was six hours late dialogue 3 a hotel in Ireland cycling and canoeing spending time with other young people it rained a lot Dialogue 1 The girl was in Florida. ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 114 . Theme parks were the best part of the holiday. Questions 1 Where did they stay? 2 What did they do? 3 What did they like best? 4 Were there any problems? ZAVRŠNI DEO:  U ovom delu časa učenici prave kratku priču na osnovu podataka u tabeli. Nekoliko njih će govoriti o osbi koju su izabrali pred ostalima u odeljenju. Work individually and compare your answers with your partner. Do you remember where the first person stayed? (in a rented house in Florida). Provera se radi uobičajeno.Aktivnost 3 – Udžbenik. zadaci 5 i 6. Draw a table like this – nastavnik crta tabelu na tabli. Učenici slušaju i povezuju slike sa dijalozima. strana 47. Domaći zadatak: radna sveska.Look at the pictures.

Match the words to the pictures. strana 60. Make three sentences at least. objašnjenje. ne pomaže. Nastavnik obilazi. Nastavnik nacrta spajdergram na tabli i kaže – Think of all the words you can associate with travel – kao pomoć uradi jednu reč za air (plane) i space (spacecraft) i pozive učenike da nastave sami – Continue adding words in your groups. na primer. povezivanje slike i reči.da komuniciraju o putovanjima – destinacije. Na kraju. nastavnik može da pita – What did you see there? Aktivnost 2 – Udžbenik. Describe a journey you take or have taken. but not more than five. u paru. način putovanja. slušanje – opšte razumevanje / pronalaženje i ispravljanje greške / popunjavanje tabele. nastavnik kaže – Work individually and compare your sentences with your partner. What is it? (a train) Which number does it go with? (number 6) Work with your partner and match other items to the pictures. 3–d 4–c 5–e 6–a 7–g 8–f   Odgovori: 1 – b 2 – h *Pošto se provera završi. dopunjavanje dijagrama. grupni NASTAVNA SREDSTVA: udžbenik. frontalni. igranje uloga OBLICI RADA: individualni. Ako. sluša. Provera se radi uobičajeno. Environmental studies: oil (Polazna osnova je tekst u udžbeniku na strani 65. mogu samo neki): 115 . peron. prati. (Uputstvo se nalazi u udžbeniku na strani 67. 1 a – Učenici se podele u manje grupe.učiti i uvežbavati vokabular i jezičke strukture koje se odnose na putovanja (kupovina karata u jednom pravcu ili povratna. strana 60. How do people spend their money? Do a survey. nastavnik će ga pitati – Why did you decide to travel by train? Ili ako neko navede neku zanimljivu destinaciju. ne pomaže. b. zadaci 1 a. nekoliko učenika pročita ostalima svoje rečenice. nastavnik podstiče diskusiju.  Nastavnik kaže – Look at picture a. direktno / sa presedanjem METODE I TEHNIKE RADA: kombinovano – razgovor. datum i vreme odlaska / povratka. radi se provera sa celim odeljenjem. Razgovor o putovanjima. BUYING AND SELLING NASTAVNA JEDINICA: UNIT 5 C – Buying a ticket TIP ČASA: obrada i utvrđivanje OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: . sastavljanje dijaloga po modelu.PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 50 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: UNIT 5. snalaženje na železničkoj stanici VASPITNI CILJEVI Učenici: .) Projekti će se predstavljati na času broj 54. Nastavnik će ponuditi dve teme da učenici izaberu: 1. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 – Udžbenik. Postupak nastavnika je isti kao u prethodnom koraku. Povezivanje reči i slike. Dogovor oko projekta. Pošto završe. nastavnik može još jednom da prođe kroz vokabular tako što će izgovarati definicije izraza i reči da učenici kažu koja reč ili izraz je u pitanju (ne moraju da se provere svi. Nastavnik obilazi. zadatak 2. 1 b – Jedan učenik pročita zadatak. CD KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: Građansko vaspitanje UVODNI DEO: Provera domaćeg zadatka.umeju da se snađu na železničkoj stanici – učtivo se obraćaju i traže informacije ZADACI Učenici će: . radna sveska. učenik kaže da je negde putovao vozom.) 2.

i crta tabelu na tabli.) Read the text quickly and find out where Rich wants to go.. Odgovori: 1 .50. (Slušanje broj 3. Učenici sada ponovo slušaju tekst i ispravljaju grešeke. strana 60. Nastavnik obilazi.) 3 b – Nastavnik pročita instrukciju i proveri da li učenici razumeju šta treba da rade – What is your task? Jedan učenik odgovori na pitanje (vrlo je poželjno da odgovor bude na engleskom jeziku).1 a ticket for a journey to a place and back again (a return ticket) 2 a ticket for a journey to a place. 5 It arrives in Oxford at 11. Reading 4 12. Practise your reading several times.. Work individually and compare your answers with your partner.5 3 d – Sledi instrukcija – Work with your partner. Listen and complete the chart. but not back again (a single ticket) 3 an area on a railway station where passengers get onto and off trains (a platform) 4 the money that you pay for a journey ( a fare) Aktivnost 3 – Udžbenik. 27 11... Čitanje i slušanje .13.) What’s Rich doing? (He’s buying a ticket or asking for information. Nastavnik će ih obilaziti (bez intervenicje) dok upoređuju odgovore sa svojim parom. 08 Yes 6 dilaogue 2 Manchester 2 returns £62 (£31 each) 2. Who are they? (Rich and a ticket clerk) Where are they? (In the station. c. 4 10. Nastavnik obilazi. Nastavnik će samo na kraju pitati – Where does he want to go? (To Oxford.. Na kraju nekoliko parova pročita (odglumi) dijalog pred odeljenjem. Pušta se CD. Nekoliko parova izvodi dijaloge pred odeljenjem. 42 3 c – Postupak je isti kao u prethodnom koraku. 7 Number 9. Use the information in the chart.opšte razumevanje / uočavanje i ispravljanje greške. Underline and correct the mistakes. po potrebi pomaže. zadaci 4 a. 50. strana 60. dialogue 1 London Single £16. Listen to the dialogues and complete the chart. 40 6 . Read and listen..) Slušanje i popunjavanje tabele. obraća pažnju na izgovor i intonaciju. 22 No. 13)  Jedan učenik pročita zadatak.. Change roles. 12) 3 a – Nastavnik kaže – Look at the picture in 3 a. strana 48.. Read out the correct dialogue.. 6 Platform 9. (Zadatak 4 b se radi u završnom delu časa. zadaci 3 a. zadatak 2.. Underline the incorrect parts individually and compare your answers with your partner.45 9.70. učenici prate tekst i podvlače delove koji su netačni.. Write your dialogues in your notebooks. Domaći zadatak: radna sveska.. please.. 24 3. 2 . 24 5 . b. zadatak 1 i strana 49. 2 It’ll be 10.5 7. sluša. (Slušanje broj 3. Odgovori: 1 That’s £12. Nastavnik kaže – Read and copy the chart into your notebooks . d. Aktivnost 4 – Udžbenik. CD se zaustavlja posle svakog dijaloga kako bi učenici mogli da uporede svoje odgovore i odmah se radi provera. Provera se radi sa celim odeljenjem.. 12 16..£14. change at Birmingham New Street 1 116 . Reči koje nisu boldirane su one koje se unose tokom provere.. 3 Change at Didcot.12. Tabela: (Boldirane reči su one koje nastavnik upisuje pre provere.42. Destination Single or return Fare Departure Arrival Direct? Platform ZAVRŠNI DEO: Zadatak 4 b – Instrukcija glasi – Make the dialogues with your partners now. Read and listen.

ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 117 .

frontalni NASTAVNA SREDSTVA: udžbenik. Odgovori: 2 departs 3 arrives in 4 returning Aktivnost 2 – Udžbenik. radna sveska. drugi pročita reči i izraze u koloni A.You can look at the diakogue on page 60.  Nastavnik kaže – Copy the sentences into your notebooks.učiti i uvežbavati predloge koji se koriste uz transportna sredstva . Match the beginnings to the endings. 5 What time is the next train? 6 Change at Reading. BUYING AND SELLING NASTAVNA JEDINICA: UNIT 5 C – Buying a ticket TIP ČASA: obrada i utvrđivanje OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: . strana 61. u paru. Odgovori: 1 Oxford. 2 Single or return? 3 Are you coming back today? 4 That’s £14. Nastavnik obilazi. What eords can replace When? ((What time) Finish the exercise on your own. 50 please. Grammar: prepositinos. 5 a – Jedan učenik pročita zadatak.uvežbavati snalaženje u redu vožnje METODE I TEHNIKE RADA: kombinovano – povezivanje parova.da komuniciraju o putovanjima – destinacije.umeju da se snađu na železničkoj stanici – učtivo se obraćaju i traže informacije ZADACI Učenici će: . then it is on. po potrebi pomaže. please. strana 61. It is not correct to say by a / the bus or on bus 118 . Work individually and compare your answers with your partner. Insert the correct preposition in each. Učenici rade. proverava. snalaženje na železničkoj stanici koristeći svakodnevne izraze i reči VASPITNI CILJEVI Učenici: . Complete the sentences with the correct prepositions. zadaci 5 a.dalje uvežbavati vokabular i jezičke strukture koje se odnose na putovanja i koje se koriste u svakodnevnom govoru . Odgovori: 1 by. Dopunjavanje rečenica odgovarajućim rečima – predlozima. on 2 in. Provera se radi sa celim odeljenjem. sastavljanje dijaloga po modelu na osnovu datih podataka OBLICI RADA: individualni. način putovanja. on a bus. Zamena podvučenih fraza odgovarajućim sinonimnim frazama. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 – Udžbenik. 7 When does it get to Oxford? 8 What platform does it leave from? 5 b – Instrukcija glasi – Look at sentence 1. at *Ovde objasniti – by bus (no article). CD KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: Građansko vaspitanje UVODNI DEO:  Provera domaćeg zadatka. rad sa tabelom – odgovaranje na pitanja na osnovu podataka u tabeli (red vožnje). dopunjavanje rečenica odgovarajućim rečima po smislu. treći u koloni B. b. Postupak nastavnika je isti kao u prethodnom koraku. at 3 to / for. Provera se radi frontalno. prati. Work with your partner. from 4 to. nastavnik obilazi.PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 51 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: UNIT 5. Replace the underlined words with corresponding words or phrases having the same meanings. ne pomaže. Sastavljanje parova. Provera se radi uobičajeno. Nastavnik kaže – Work individually and compare your answers with your partner. on the bus (If there is a or the.

zadatak 3 + pročitati tekst u udžbeniku na strani 63 i odgovoriti na pitanja – udžbenik. zadaci 7a.m. Look at the timetable.Aktivnost 3 – Udžbenik. Red vožnje – odgovaranje na pitanja.00 p. sastavljanje dijaloga.m. Nastavnik obilazi.) 7 b – Nastavnik pozove učenike da pročitaju zadatak 7 b u sebi – Read the instruction in 7 b silently. What does GW stand for? (For trains operated by First Great Western) And VT? (For trains operated by Virgin trains. ZAVRŠNI DEO:  Nekoliko parova izvodi svoje dijaloge.) What is the second column? (When the train arrives.45) Which platform does it leave from? (Platform 1) 2 My friend asked me to meet him at the railway station tomorrow. strana 61. He is having a meeting at 6. Answer the questions. strana 62. What is the first column? (When the train leaves / departs. podstiče.) Look at the infromation at the bottom of the timetable. Svako piatnje čita drugi učenik. 3 From platform 3. 7 a – Nastavnik prođe kroz red vožnje zajedno sa učenicima – This is the time table for trains from London to Oxford. zadatak 1.00 p. Write your answers in your notebooks. but I work till 4. while people travelling by trains with c next to the departure time have to change at Didcot Parkway. Write down your dialogues and practise them with your partner. Provera se radi sa celim odeljenjem.m. b. prati. He can’t get to the station before 5. Odgovori: 1 Seven trains are not direct. nastavnik interveniše samo ako učenici ne mogu sami da prepoznaju i isprave grešku.) Let’s read the questions. pomaže. Učenici će izvoditi svoje dijaloge u završnom delu časa.00 p. 30 p.. *Nastavnik može da proširi ovu aktivnost sledećim pitanjima: 1 I want to arrive in Oxford till 6. Domaći zadatak: radna sveska. 2 At Reading or Didcot Parkway. Which train should he take?(The one leaving at 5. Ostali pažljivo slušaju i nakon svakog odslušanog dijaloga ispravljaju greške. 15 p. Discuss the questions with your partner.m. Make up your own dialogues. I prefer direct trains.m. strana 49. It takes me 30 minutes to get to the station from my office. Nastavnik obilazi. Which train would suit me best? (The one leaving at 16.) Where does he have to change? (At Didcot Parkway.) What about b and c? (People travelling by trains with letter b next to the departure time have to change at Reading. prati po potrebi pomaže. ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 119 .

Dodaje – Continue matching the words to their meanings on your own now. The sale of the century was The Statue of Liberty. Match the words to their meanings.spajati reči i definicije . zadatak 3.000. 000. Postupak je dalje isti kao u aktivnosti 1. strana 62. Look at the pictures and answer the questions. grupni.  Nastavnik kaže – Read the text and look at the pictures. Compare your answers with your partner. 4 tourists 5 in prison 6 in 1938. Aktivnost 2 – Udžbenik. CD KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: Srpski jezik UVODNI DEO:  Provera domaćeg zadatka. The White House – no price given 3 His first sale was Trafalgar Square.Work individually. radi se provera sa celim odeljenjem. Nastavnik obilazi i prati da li svi učenici rade. Odgovaranje na pitanja. radna sveska. zadatak 2. Nastavnik naglas izgovara reč a conman /’kɒnmæn/ i pita – Which of the meanings a – h is the corresponding one? (h) i na tabli piše 1 – h. in Los Angeles Odgovori za zadatak 1 iz udžbenika: 1 Arthur Ferguson 2 Scotland 3 in the 1920s GLAVNI DEO: Aktivnost 1 – Udžbenik. strana 62. ne pomaže. Kada završe sa upoređivanjem. Odgovori: 1 b. 4 Trafalgar Square – the country needed the money to pay debts.£6. f.čiatati duži narativni tekst i odgovarati na pitanja uz vizuelnu podršku (slike) .$100.  Jedan učenik pročita zadatak. Odgovori: 1 – h 2 – f 3 – e 4 – c 5 – g 6 – a 7 – d 8 – b 120 .da čitaju i razumeju duži narativni tekst na engleskom jeziku VASPITNI CILJEVI Učenici: . Spajanje parova.000. The Statue of Liberty . The Statue of Liberty – they wanted to widen the harbour for modern ships and the statue was in the way.£2.raditi dramatizaciju odabranih delova teksta METODE I TEHNIKE RADA: kombinovano – čitanje i odgovaranje na pitanja. u paru. Buckingham Palace . BUYING AND SELLING NASTAVNA JEDINICA: UNIT 5 D – The sale of the century TIP ČASA: obrada i utvrđivanje OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: . Big Ben £1. c. e. spajanje parova. Work with your partner. Answer the questions. dramske aktivnosti – dramatizacija odabranog dela teksta i gluma OBLICI RADA: individualni. 5 His victim showed a photo of Ferguson to the police.razvijaju kritičko mišljenje i razumeju lošu stranu priče – prevarom do bogatstava – svaka laž se kad tad otkrije ZADACI Učenici će: . g 2 Trafalgar Square . frontalni NASTAVNA SREDSTVA: udžbenik.PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 52 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: UNIT 5.000 deposit.

Rehearse your plays. Choose one of them and write a scenario for it.) Dramatizacija teksta.Aktivnost 3 – Udžbenik. Učenici pišu svoje scenarije. Sporijim učenicima će biti bezbednije da izaberu prvu ili drugu opciju. Ostali pažljivo slušaju. ZAVRŠNI DEO:  Zadatak 4 b – Učenici izvode svoje mini predstave.  Učenici se podele u grupe ( tri do četiri učenika u svakoj) . (Zadatak 4 b će se raditi u završnom delu časa. Domaći zadatak: nema ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 121 . nastavnik prati i pomaže. Greške se ne ispravljaju. Write a short play on one of the topics. Nastavnik može da usmeri jače grupe učenika da izaberu treću opciju. strana 62. zadatak 4a. Instrukcija glasi – Read the topics in 4 a.

raditi na tekstu koji govori o razvoju engleskog jezika kroz vekove . zadaci 1 a. What does it show? (Attacks on England by other peoples. etc. Read and listen and put the peoples in the order they invaded Britain.the people in the highest class of society. Work individually.) conqueror (n.) an aristocrat (n.) aristocratic (adj. Read and listen. 16) 1 a – Nastavnik kaže – Read the peoples’ names in 1 a. town. frontalni NASTAVNA SREDSTVA: udžbenik. Provera se radi sa celim odeljenjem.) What is the connection between the map and the English language? (The effects of the invaders on the language. using military force(army) in order to take control of it (When did the Romans invade Britain?) invader (n.PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 53 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: UNIT 5. c. land. Slušanje / čitanje i ređanje stavki po redosledu kojim se pominju u tekstu. 1 b – Nastavnik poziva učenike da kažu odakle su ovi narodi došli – Where did these people come from? Radi se frontalno.uočavati razllike u rečima i pravopisu u američkoj i britanskoj varijanti engleskog jezika METODE I TEHNIKE RADA: kombinovano – slušanje/čitanje i ređanje stavki po redosledu kojim se pominju / odgovaranje na pitanja.) *first / second language . but that is not the language they learn first is their second language. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 – Udžbenik. Odgovori: The Anglo – Saxons – 1 The Vikings – 2 The Normans – 3 *Nakon provere. Match the words to the groups of people. and power and who often have special titles. Put the people in the order they invaded Britain. BUYING AND SELLING NASTAVNA JEDINICA: UNIT 5 – Culture: the English language TIP ČASA: sistematizacija OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: . Look at the map. u paru.) Nastavnik zapisuje ideje učenika na tabli. nastavnik proverava da li učenici razumeju značenja pojedinih reči i daje objašnjenje: *invade (v.) .) invasion (n.) *conquer (v. razgovor OBLICI RADA: individualni. ne interveniše.) – to enter a country. Istorija UVODNI DEO:  Uvod u tekst.) conquest (n. who usually have money. The Vikings – Norway and Denmark. A language that people learn to speak well and use for their school or work.razvijaju interesovanje za istoriju jezika (razvoj engleskog jezika kroz vekove) ZADACI Učenici će: .da saznaju osnovne podatke o istoriji engleskog jezika (razvoj kroz vekove i uticaji drugih jezika) i uoče razlike u rečima i pravopisu u American English i British English varijanti VASPITNI CILJEVI Učenici: . pvezivanje parova. povezivanje parova.to take control of land or people using soldiers (The tribes were easily conquered by the Persian armies. (Slušanje broj 3.) *aristocracy (n.The main language that people speak in a region or country is the first language.. b.). such as ‘duke’ or ‘countess’ (She married into the aristocracy. razgovor. uoačvanje razlika.učiti reči u engleskom jeziku koje su pozajmljene iz drugih jezika i imenovati neke koje se koriste u njihovom maternjem jeziku kao pozajmljenice . strana 64. Odgovori: The Anglo – Saxons – north – western Europe. grammar. Compare your answers with your partner. CD KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: Srpski jezik. Nastavnik kratko prođe kroz odeljenje. The Normans – northern France 122 .) What effects do you think they made? (on vocabulary. pronunciation ..

zadaci 3 a. druga pažljivo sluša i za pisuje. nastavnik će se osvrnuti na razlike u rečima i pravopisu između američke i britanske varijante engleskog jezika dražeći se primera koji su dati na kraju teksta u udžbeniku. Aktivnost 3 – Udžbenik.) Spajanje parova. South Africa and India. nastavnik samo proverava da li svi rade. The British Empire brought the language to countries like Australia. sport. Match the words to the languages. Think of a reason why so many people use it as a second language. nastavnik će postavljati pitanja poput – What’s the difference between theatre and theater / colour and color . Odgovori: The Normans – beef. nastavnik pita članove druge grupe šta su saznali od prve i obrnuto.read the text and find the effects of the invaders on pronunciation. man Aktivnost 2 – Udžbenik. podstiče. Učenici će sami uočavati razlike. Radi se frontalno. break. entertainment. transport nd the Internet. science. Nastavnik dodaje – Try to match the words to the countries with your partner. Dok jedna grupa izveštava. ne pomaže. slušju CD i proveravaju. (Zadatak 3 c se neće raditi. nastavnik prati. Na kraju se radi provera sa celim odeljenjem..? What’s the American English word for lift? i tome slično. ne pomaže. postavlja pitanja. Učenici govore. language. komentariše . pronunciation – ’th’ introduced by the Vikings grammar – became simpler (the Normans) 2 b – Instrukcija glasi – Make notes on what the text says about English becoming an international language. predstavnici grupa izveštavaju. (Slušanje broj 3. Provera se radi uobičajeno. get. English has become an international language of business. Razgovor. Pošto završe. nastavnik obilazi. What effect did the invaders have on pronunciation and grammar? How did English become an international language? 2 a . b.1 c – Nastavnik kaže . Nastavnik može da doda još neke reči ako bude imao vremena: British English trousers biscuits ground floor flat tin rubber motorway jam chemist postal code American English pants cookies first floor apartment can eraser highway jelly pharmacist zip code Domaći zadatak: radna sveska. Učenici rade. Provera se radi sa celim odeljenjem. strana 64. husband The Anglo-Saxons – good. strane 50 i 51. Work with your partner. ne meša se. b. Odgovori: bank – Italian tea – Chinese yoghurt – Turkish guitar – Spanish robot – Czech coach – Hungarian pyjamas – Hindi ZAVRŠNI DEO:  U ovom delu časa. 17)  Jedan učenik pročita zadatak. Work with your partner. Group 2 – read the text and find the effects of the invaders on grammar. New Zealand.Check the text quickly again and match the words to the grous of people in exercise 1 a. Pošto obe grupe završe. svi zadaci. nastavnik zapisuje sve ideje na tabli.. Pošto završe. strana 64.. zadaci 2 a.Nastavnik podeli učenike u dve velike grupe i daje instrukciju – Group 1 . Nastavnik obilazi i prati. Mogući odgovori: English settlers brought the language to North America. parilament The Vikings – sky. Učenici rade.. 123 .

ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 124 .

ali ne pomaže. present perfect. Odgovori: 1 Past Simple ( We know the incident happened yesterday evening. Na kraju se radi provera sa celim odeljenjem. dvostruki izbor. Dopunjavanje teksta odgovarajućim oblikom reči.) 2 Present Perfect ( It talks about the recent past. prošlost i budućnost kao i reči i fraze koje se odnose na putovanja VASPITNI CILJEVI Učenici: . u paru. future with will) . Nastavnik dodaje – Read the paragraphs carefully. You are supposed to explain why you think that particular tense should be used.predstaviti svoje projekte . zadaci 1 a. b. Odgovori: Paragraph 1 – 1 were injured 2 was hit 3 were taken 4 were sent 5 wasn’t hurt 6 were blocked Paragraph 2 – 1 has been hit 2 have been blown down 3 have been damaged 4 have been flooded 5 have been stopped Paragraph 3 – 1 will be knocked down 2 will be built 3 will be moved 4 will be closed 5 will be introduced Paragraph 4 – 1 are not used 2 are needed 3 are sent 4 are collected 5 are cleaned 6 are repaired 7 are sent 8 isn’t played 125 .) 3 Future (It is a plan for the future. Aktivnost 1 . frontalni NASTAVNA SREDSTVA: udžbenik. slušanje i uočavanje / ispravljanje greške OBLICI RADA: individualni.razvijaju kritički odnos i sposobnost (samo)procene sopstvenog napredovanja ZADACI Učenici će: . Srpski jezik UVODNI DEO:   Učenici predstavljaju svoje projekte. nastavnik prati. te se neće navoditi uz svaku aktivnost pojedinačno: učenici rade u parovima. 1 a – Jedan učenik pročita zadatak naglas.PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 54 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: UNIT 5.da koriste pasivne glagolske oblike za sadašnjost.BUYING AND SELLING NASTAVNA JEDINICA: UNIT 5 – Revision (structures and vocabulary from Unit 5) TIP ČASA: sistematizacija OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: . Put the verbs in brackets into the passive in the correct tense. CD KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: Građansko vaspitanje. Provera domaćeg zadatka.) 1 b – Nastavnik kaže – Now put the verbs in brackets into the passive using the correct tense.ponoviti i uvežbavati predloge .ponoviti i uvežbavati pasivne glagolske oblike (present simple. past simple.ponoviti i uvežbavati izraze i reči koje se odnose na putovanja METODE I TEHNIKE RADA: kombinovano – dopunajavnje teksta odgovarajućim oblikom reči.) 4 Present Simple ( It talks about something that happens every year. Pay attention to the time expressions or sentences that indicate the time in each.Udžbenik. radna sveska. GLAVNI DEO:  Organizacija svih aktivnosti u toku ovoga časa biće ista. strana 66.

strana 66. zadaci 3 a. može da ih podseti – biće održan na času broj 56. Underline the incorrect parts individually and compare your answers with your partner. 11. 21) 3 a – Nastavnik pročita instrukciju i proveri da li učenici razumeju šta treba da rade – What is your task? Jedan učenik odgovori na pitanje (vrlo je poželjno da odgovor bude na engleskom jeziku). 30 . Slušanje i podvlačenje / ispravljanje greške. at 2 to. £14. Postupak koji sledi naveden je na poćetku ove pripreme. by. at Aktivnost 3 – Udžbenik. (Slušanje broj 3. 6 June . Make new dialogues. ZAVRŠNI DEO:   Nekoliko parova izvodi svoje diajloge. Double . 5 2 Milton . £21. svi zadaci. Odgovori: 1 Liverpool . Twin . Dvostruki izbor – predlozi. Sastavljanje dijaloga.Aktivnost 2 – Udžbenik. Nastavnik pozove drugog da uradi prvu rečenicu (to. Pušta se CD. Choose the correct preposition. strana 66. 50 .20 . strane 52 i 53. b. Domaći zadatak: radna sveska. ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 126 . 1 2 Millington . Ako jeste. from) i kaže – Continue with the exercise on ypur own now. 27 April . including 3 b – Postupak je isti kao u prethodnom koraku. on. Odgovori: 1 in. £120 . room . to. Ukoliko to već nije učinio. Učenici sada ponovo slušaju tekst i ispravljaju grešeke. Read them out loud.20 . *Zadatak 4 se neće raditi. 10. £105 . Listen and underline / correct the mistakes. Change roles. nastavnik najavljuje pismeni zadatak. Read and listen. c. person . Odgovori: 1 Manchester . učenici prate reči i podvlače delove koji su netačni. not including 3 c – Nastavnik kaže – Write your dialogues down in your notebooks. zadatak 2.  Jedan učenik pročita zadatak.

razvijaju svest o sebi i svojim postignućima i očekivanjima na realnim osnovama – ovo želim da znam.uvežbavati vokabular i jezičke strukture koje su se radile u okviru poslednje dve nastavne teme METODE I TEHNIKE RADA: kombinovani – OBLICI RADA: NASTAVNA SREDSTVA: KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: povezano je sa svim do sada spomenutim predmetima i temama spomenutim u poslednje dve nastavne teme UVODNI DEO:  Provera domaćeg zadatka. OVDE UNESITE ZADATKE KOJE ĆETE VEŽBATI .razvijaju pozitivan odnos prema učenju (kroz aktivnosti samoprocenjivanja i samoocenjivanja) .PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 55 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: THE SECOND WRITTEN TEST NASTAVNA JEDINICA: Preparation for the second written test TIP ČASA: sistematizacija OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: . ono što ne znam mogu da znam ako potražim pomoć ZADACI Učenici će: . oblike rada i nastavna sredstva. Potrebno je dopuniti metode i tehnike rada. ovde je ostavljeno da svaki nastavnik za sebe uradi ovu pripremu. ZAVRŠNI DEO: 127 . a ovo znam.da sistematizuju i primene stečena znanja u nepoznatom kontekstu VASPITNI CILJEVI Učenici: . GLAVNI DEO: S obzirom da su test i priprema za test individualna stvar nastavnika.

ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 128 .

Nastavnik skuplja sveske. Sadržaj pismenog zadatka: OVDE UNESITE ZADATKE.razvijaju pozitivan odnos prema proveri znanja i veština-provera je prilika da utvrdimo šta znamo da uradimo ZADACI Učenici će: . GLAVNI DEO: Učenici rade pismeni zadatak.PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 56 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: THE SECOND WRITTEN TEST NASTAVNA JEDINICA: The second written test TIP ČASA: provera znanja OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: . 129 .da primene stečena znanja i veštine iz oblasti (OVDE NAVESTI KOJE OBLASTI SE PROVERAVAJU) VASPITNI CILJEVI Učenici: . ZAVRŠNI DEO: Učenici završavaju pismeni zadatak.raditi zadatke koji pokrivaju (OVDE NAVESTI OBLASTI KOJE SE POKRIVAJU) METODE I TEHNIKE RADA: pismeno izlaganje OBLICI RADA: individualni NASTAVNA SREDSTVA: vežbanka i list sa zadacima KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: povezano je sa svim predmetima i temama spomenutim u poslednje dve nastavne teme UVODNI DEO: Nastavnik deli zadatke i daje dodatna objašnjenja i uputstva.

ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 130 .

pismeno izlaganje. frontalni NASTAVNA SREDSTVA: vežbanka i list sa zadacima KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: povezano je sa predmetima i temama spomenutim u okviru poslednje dve nastavne teme UVODNI DEO: Nastavnik deli pismene zadatke i uopšteno kmentariše rezultate.PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 57 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: THE SECOND WRITTEN TEST NASTAVNA JEDINICA: The correction of the second written test TIP ČASA: sistematizacija OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: .  Učenici rade ispravak pismenog zadatka. prvo pita učenike da ih isprave i objasne. Nastavnik iznosi najčešće greške. analizirati i ispravljati greške METODE I TEHNIKE RADA: kombinovani . 131 . objašnjenje OBLICI RADA: individualni. greške doživljavaju kao svoje prijatelje ZADACI Učenici će: .uočavati. OVDE UNETI NAJČEŠĆE GREŠKE.da uoče i samostalno ili uz pomoć nastavnika / drugog učenika isprave greške VASPITNI CILJEVI Učenici: . GLAVNI DEO:  Analiza najčešćih grešaka. AKO SE ODLUČITE ZA GRUPNI RAD (koji je preporučljiv i efikasan). ZAVRŠNI DEO: Razgovor sa učenicima o njihovim utiscima vezanim za zadatke i uspeh. ukoliko ne mogu. DODAJTE ’grupno’ KOD OBLIKA RADA. to čini sam.razvijaju pozitivan odnos prema radu. OVDE UNETI NAČIN NA KOJI ĆE SE ISPRAVAK PISMENOG ZADATKA RADITI.

ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 132 .

transformacija rečenica (upravni – neupravni govor) OBLICI RADA: individualni. ne meša se.učiti i uvežbavati indirektni govor (statements) bez slaganja vremena (He / She says. Predict your answers. (Slušanje broj 3. PROTEST NASTAVNA JEDINICA: UNIT 6 A – Bob’s trainers TIP ČASA: obrada i utvrđivanje OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: . Bob and Rich. children in wars . Razgovor o slikama. usmeno opisivanje slika. Nastavnik započinje diskusiju. diskusija. Discuss them before listening and reading. uobičajeno.učiti i uvežbavati vokabular koji se odnosi na ljudska prava . Čitanje i dgovaranje na pitanja. b.. identifikuju likove. 1 b – Nastavnik pročita zadatak i kaže – Read the questions with your partner. nastavnik obilazi. Answer the questions and compare your new answers with the ones you have just written down. Odgovori: 1 She is handing out leaflets to protest about working conditions in developing countries. to hand out . 2 He is telling lies about not selling things that exploit children. zadaci 1 a. frontalni NASTAVNA SREDSTVA: udžbenik... Sledi slušanje. kaže i na tabli napiše . Answer the questions. prati.da prenesu prenesu nečije reči koristeći neupravni govor u sadašnjem vremenu VASPITNI CILJEVI Učenici: . 23) 1 a . *Nastavnik proverava kako učenici razumeju izraze hand out i fancy someone i daje objašnjenje. dopunjavanje rečenica.razvijaju svest o važnosti poštovanja ljudskih prava i načina borbe za njihovo ostvarivanje ZADACI Učenici će: .Nastavnik kaže – Take a look at the pictures on page 68. 6 A pair of trainers after Beth left. Postupak je isti kao u prethodnom koraku. Who are the people in the pictures? Read and listen.) METODE I TEHNIKE RADA: kombinovano – razgovor.) Could you think of any examples of exploiting children in our country? What do you think about child labourers? Nastavnik će po potrebi objasniti značenje reči exploit (to treat somebody unfairly by making them work and without giving them much in return). GLAVNI DEO: Aktivnost 1 – Udžbenik. čitanje i odgovaranje na pitanja – Read and listen.to feel attracted to someone (I think Steve fancies you!) 133 . child labourers.to give things to different people in a group (Would you hand these papers out for me?) fancy someone . Učenici kratko diskutuju. What do you think the strory is about?(about distributing leaflets) Go through the text quickly and identify the names of the people. u paru. CD KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: Građansko vaspitanje. Beth. strana 68. Učenici čitaju tekst na brzinu. Može to da učini i pre slušanja teksta. čitanje i odgovaranje na pitanja. Na kraju se radi provera sa celim odeljenjem. zapisuje sve ideje na tabli.PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 58 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: UNIT 6.. Srpski jezik UVODNI DEO:  Uvod u temu. Write them down into your exercise books. Provera se radi sa celim odeljenjem.Stolen childhood – u nastavku podstiče diskusiju pitanjima – What do you think this title means? How are children exploited in the modern world? (sexual exploitation. Odgovori: the manager of the sports shop. 4 No 5 Because he fancies Beth. 3 He takes some leaflets to hand out.

her in reported speech.  Jedan učenik pročita zadatak. She. 5 She says (that) she sometimes sees him at the sports centre when she goes to her dance class. his). prati. ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 134 . Neupravni govor. *Nastavnik daje objašnjenje za that – We usually use that to introduce reported statements. 4 She says (that) she doesn’t often see him at school because they aren’t in the same class. Provera se radi u završnom delu časa. zadaci 2 a. skreće pažnju na razlike – I. Work with your partner. ne meša se. zadatak 3. zadatak 1. Aktivnost 3 – Udžbenik. strana 69. Nastavnik prođe kroz primer zajedno sa odeljenjem. 7 She says (that) she doesn’t think he’s really into politics. 8 She says (that) she often sees him looking at her. Nastavnik će po potrebi davati dodatna objašnjenja. 2 a – Instrukcija glasi – Read and complete the sentences in 2a without looking back at the text.Aktivnost 2 – Udžbenik. Odgovori: 2 She says (that) he often smiles at her. see. sees. don’t. ZAVRŠNI DEO:  Provera zadatka 3 – radi se sa celim odeljenjem. strana 69. 6 She says (that) she thinks he’s quite nice. Work with your partner. 3 She says (that)he doesn’t normally say anything to her. Reported speech: The manager says (that) he doesn’t sell things that exploit children in his shop. Dopunjavanje rečenica na osnovu teksta. b. Nastavnik obilazi. but it can be omitted. Kada svi završe. 2 b – Nastavnik pozove jednog učenika da izađe pred tablu i kaže – Undreline the diffrences between the direct speech and reported speech sentnences – ( DS – I. possessive adjectives and verb forms). Nastavnik obilazi. po potrebi pomaže. Domaći zadatak: radna sveska. Complete the sentences from the story. Učenici dalje rade sami – Do other sentences on your own. my in direct speech. my RS – He. doesn’t. Na kraju se radi provera sa celim odeljenjem. Reported speech. strana 54. obraća se odeljenju i pita – What things have changed? (personal pronouns. Jedan učenik piše rečenice na tabli: Direct speech: I don’t sell things that exploit children in my shop. nastavnik kaže – Look back at the text and check.

Here.  Ago and last change into before: ’Susan visited me two weeks ago’. ’We wanted to build a house here’ Jason said. we change verbs to past forms. Nastavnik obilazi. ne meša se. 135 .da prenesu nečije reči koristeći neupravni govor u prošlom vremenu VASPITNI CILJEVI Učenici: . 4 b – Nastavnik pozove jednog učenika da izađe pred tablu i kaže – Undreline the diffrences between the direct speech and reported speech sentnences – (podvučeno je gore u rečenicama). objašnjenje. Jedan učenik piše rečenice na tabli: Direct speech: Well that’s terrible. ’We arrived yesterday’. nastavnik kaže – Look back at the text and check. → She said (that) those gloves didn’t fit her.razvijaju svest o važnosti poštovanja ljudskih prava i načina borbe za njihovo ostvarivanje ZADACI Učenici će: . slušanje i zapisivanje rečenica OBLICI RADA: individualni. Reported speech: I said that was terrible and that I would help her. Srpski jezik UVODNI DEO:  Provera domaćeg zadatka. she said. I’ll help you. CD.) METODE I TEHNIKE RADA: kombinovano – razgovor. Pošto se iščitaju i proanaliziraju svi primeri i objašnjenja. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 – Udžbenik. Mark said. prolazi kroz objašnjenja 6. ’This is what I need’. → Jason said (that) they had wanted to build a house there. u paru. → He said (that) that was what he needed.  This changes into that. radna sveska KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: Građansko vaspitanje. strana 69. → He said (that) they had arrived the day before. she said. here into there: ’These gloves don’t fit me’. → Mark said (that) Susan had visited him two weeks before.PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 59 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: UNIT 6.uvežbavati vokabular koji se odnosi na ljudska prava . Work with your partner. he said. nastavnik. frontalni NASTAVNA SREDSTVA: udžbenik. frontalno. *U nastavku. Kada svi završe. b. he said. transformacija rečenica (upravni – neupravni govor i obrnuto). nastavnik dodaje:  Present perfect and past simple change into past perfect: ’I have never been to London’. Dopunjavanje rečenica po sećanju. 4 a . ’Susan phoned me last week’. PROTEST NASTAVNA JEDINICA: UNIT 6 A – Bob’s trainers TIP ČASA: obrada i utvrđivanje OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: . Complete the sentences. zajedno sa učenicima. zadaci 4 a. will to would). So.. → Jane said that Susan had phoned her the week before. → She said (that) she had never been to London..Read and complete the sentences in 4a without looking back at the text. Jane said. obraća se odeljenju i pita – What things change when we use said? (is to was. these into those.učiti i uvežbavati indirektni govor (statements) sa slaganjem vremena (He / She said. Na kraju se radi provera sa celim odeljenjem. 1 u radnoj svesci na strani 72.

. Report what Bob said to Beth.) 3 ’I’ll type these letters. Odgovori: 2 He said (that) it was wrong to exploit poor people.i na tabli napiše rečenice: 1 ’We’re going to America for six months. ((that) they were going to America for six months. Listen and check. Učenici rade individualno – Work individually. obilazi i prati. prati.Report what these people said with the reporting verbs provided . Učenici dalje rade sami – Do other sentences on your own. 7 He said (that) he’d like to see me again. Prebacivanje rečenica iz direktnog u indirektni govor. 6 He said (that) he’d tell all his friends. I’ll probably get the five o’clock bus back. (Zadatak 7c se radi u završnom delu časa. po potrebi pomaže. po potrebi pomaže. ((that) they had gone to Rhodes the year before. Work with your partner.’ They said.. zadaci 2.. 8 He said (that) he’d phone me.Aktivnost 2 – Udžbenik. Report what these people said.’ Peter said. Provera se radi sa celim odeljenjem. odnosno pravila upotrebe glagola tell i say uvode se na času broj 61.  Dodatni primeri. Aktivnost 3 – Udžbenik...  Jedan učenik pročita zadatak. ((that)she was leaving the following day. Domaći zadatak: radna sveska. We’re going bowling in the afternoon.’ She said.. – Slušanje i provera. Nastavnik prođe kroz primer zajedno sa odeljenjem. (Slušanje broj 3.) Čitanje i prebacivanje rečenica u upravni govor. 5 He said (that) he wouldn’t buy anything there again. because I’m meeting my friends in town. 4 He said (that) he wanted to help me. 3..’ The policeman said ((that) they had investigated that case. 4 i 5. ((that) she’d type those letters. strana 69. Nastavnik obilazi. Provera se radi sa celim odeljenjem. Nastavnik kaže . prati. ali ne pomaže.) 6 ’I would like to live here’ He said. zadatak 7c.. zadatak 5 + dodatni primeri. 24)  Instrukcija glasi – Listen to the recording and check your answers. agree → agreed ). Work with your partner. Nastavnik obilazi.. Na kraju se radi provera sa celim odeljenjem. *Zadatak 8 se neće raditi. 7 a – Jedan učenik pročita tekst naglas – Read the text out loud.) *Ovde reći . Rešenja su data u zagradi. ((that)he would like to live there. strane 54 i 55. 7 b – Nastavnik kaže – Read the text again and convert it to direct speech. compare your answers with your partner. strana 69.. uobičajeno. ZAVRŠNI DEO: Udžbenik. Glagol tell.) 4 ’We’ve investigated this case. 136 .) 5 ’I’m leaving tomorrow. zadaci 7 a.) 2 ’They went to Rhodes last year. b. Odgovori: I’m going into town because I want to buy some new trainers. 3 He said (that) he thought it was terrible.Would remains unchanged. Read the text and convert the sentences to direct speech. strana 69.’ She said.. Nastavnik. I won’t be home for lunch. skreće pažnju na razlike (I → he.

ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 137 .

prati.to separate people of different races. frontalni NASTAVNA SREDSTVA: udžbenik. zadatak 1. work etc. ređanje izmešanih rečenica po logičnom redosledu. CD.razvijaju svest o važnosti poštovanja ljudskih prava i načina borbe za njihovo ostvarivanje ZADACI Učenici će: . GLAVNI DEO: Aktivnost 1 – Udžbenik.) – the rights that every person in a society has – to be treated equally. Read and listen.) *civil rights (phr. Ovde se proverava da li učenici znaju značenje reči preacher i daje se objašnjenje (someone whose job is to give religious speeches or to lead religious ceremonies in some Christian churches). 28)  Uvod u temu. USA 3 December 1st. sex or race is (Martin Luther King. Work with your partner.) – to refuse to do something (We are asking people to boycott goods from companies that use child labour. Istorija UVODNI DEO:  Provera domaćeg zadatka. čitanje i odgovaranje na pitanja.).) *Dodati . Now read and listen and answer the questions.) *boycott (n. PROTEST NASTAVNA JEDINICA: UNIT 6 B – Saying ’No’ TIP ČASA: obrada i utvrđivanje OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: . Čitanje / slušanje i odgovaranje na pitanja. čitanje i pronalaženje traženih detalja OBLICI RADA: individualni. What do you think the article is about and why? Do you know who Martin Luther King was? (a young preacher who led many demonstrations against discrimination against black people in America).) . the preacher. Sledi instrukcija – Read through the questions and discuss them with your partner. ne meša se. Nastavnik kaže – Look at the pictures.raditi zadatke vezane za tekst koji govori o kršenju ljudskih prava (Crnaca) u Americi – istroijske činjenice METODE I TEHNIKE RADA: kombinovano – razgovor. whatever their religion. Provera se radi sa celim odeljenjem.an act of refusing to take part in an event. (Slušanje broj 3. radna sveska KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: Građansko vaspitanje. Alabama.PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 60 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: UNIT 6. Answer the quesions.to boycott (v.da komuniciraju o ljudskim pravima VASPITNI CILJEVI Učenici: . Nastavnik obilazi. 2 Montgomeri. u paru. religions or sexes and treat them in a different way (Whites and blacks were segregated into different parts of town. strana 70. was the civil rights leader. or to buy or use something as a protest (We are asking people on a boycott of goods from companies that use child labour.) *Objasniti – to be elected president (without a) NOT: to be elected a president 138 . 1955 4 She refused to give up her seat to  Odgovori: 1 Rosa Parks a white man. to be able to vote. 5 2005  Nastavnik proverava i uvodi nepoznate reči: *segregate (v.učiti i uvežbavati novi vokabular koji se odnosi na ljudska prava .

Ređanje događaja po hronološki logičnom redosledu. Provera se radi sa celim odeljenjem. zadatak 1. zadatak 3. strana 71. prati.  Jedan učenik pročita instrukiju. 2 segregated 3 refuse 4 boycott 5 demonstrations 6 Supreme Court 7 illegal Odgovori: 1 the downtown area 8 ahot ZAVRŠNI DEO: Udžbenik. zadatak 4.  Instrukcija glasi – Read through the questions and discuss them with your partner. Work individually and compare your answers with your partner. Find words or expressions in the text. Nastavnik obilazi. Put the events in the correct order. strana 70. Answer the questions. nastavnik kaže – Work on your own and compare your answers with your partner. Nastavnik obilazi. zadatak 2. Postupak je dalje isti kao u prethodnoj aktivnosti. Work individually and compare your answers with your partner. pomaže sporijim učenicima. strana 56.  Jedan učenik pročita zadatak naglas. Odgovori: 1 g 2 e 3 i 4 c 5 l 6 b 7 f 8 k 9 a 10 j Aktivnost 3 – Udžbenik. Odgovori: 1 James Blake 2 $ 14 3 a preacher 4 381 days 5 some people said they were going to kill her 6 1913 Domaći zadatak: radna sveska. prati. Čitanje i pronalaženje traženih detalja. ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 139 . strana 71. – Čitanje i odgovaranje na pitanja.Aktivnost 2 – Udžbenik. Read and the text and answer the questions. Nastavnik dodaje – Read through the sentences before you start to reorder them. ne meša se. Provera se radi sa celim odeljenjem.

Čitanje i pronalaženje detalja. slušanje i odgovaranje na pitanja. zadatak 2. ne pomaže. Rešenje: 2 The police told Rosa they would arrest her if she didn’t move. diskusija OBLICI RADA: individualni. tako i u ekološkom smislu ZADACI Učenici će: . 6 The US Supreme Court said segregation was illegal.PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 61 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: UNIT 6. Dok rade.slušati tekst koji govori o modernim trendovima koji ugrožavaju ljudsku egzistenciju. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 – Udžbenik. frontalni NASTAVNA SREDSTVA: udžbenik. objašnjenje. Provera se radi sa celim odeljenjem. ne pomaže. Dopunjavanje rečenica. dopunjavanje rečenica odgovarajućim rečima. zadatak 5. CD. Provera se radi uobičajeno. (NOT: The teacher told they would have a test. Obilazi ih dok rade. Who are they talking to in the first sentence? (We don’t know. radna sveska KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: Građansko vaspitanje. Complete the sentences with said or told.  Radi se analiza upotrebe glagola say i tell – Let’s go back to the examples on the board. ekologija UVODNI DEO:  Provera domaćeg zadatka. razgovor.  Jedan učenik pročita zadatak i primer.pravilno da koriste glagole say i tell u indirektnom govoru VASPITNI CILJEVI Učenici: . nastavnik ih obilazi. 140 . 4 The judge told her she would have to pay a fine of $14. 5 The black people of Montgomery said they wouldn’t use the buses. u paru. We use ’say’ when we don’t mention who we are talking to – piše se dodatni primer na tabli: The teacher told the students they would have a test. strana 71. – zatim doda . 3 Rosa said she wouldn’t give up her seat. 7 Some people said they were going to kill her.) Aktivnost 2 – Radna sveska. Who said these things?  Nastavnik kaže – Look back at the text and find who said what. PROTEST NASTAVNA JEDINICA: UNIT 6 B – Saying ’No’ TIP ČASA: obrada i utvrđivanje OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: . Make senetences. Uradi prvu rečenicu zajedno sa učenicima i napiše je na tabli – 1 The driver told them to give up their seats and stand at the back.razvijaju kritički stav prema modernim trendovima koji ugrožavaju ljudsku egzistenciju kako u materijalnom.Work with your partner. strana 56. OR: The teacher said they woud have a test.) Who is Rosa talking to in the second sentence? (Them – the police) Daje se objašnjenje – With ’tell’ we must always say who we are talking to. raditi zadatke i dvati svoja rešenja vezana za dati problem METODE I TEHNIKE RADA: kombinovano – čitanje i pronalaženje detalja.učiti i uvežbavati glagole say i tell u indirektnom govoru . nastavnik dodaje – Work individually and compare your answers with your partner. Let’s do the first sentence together.

po potrebi pomaže. 2 Hold demonstration at Dingle Dell and at the Town Hall every weekend.Odgovori: 2 said 3 told 4 told 5 said 6 said 7 told 8 told Aktivnost 3 – Udžbenik. učenici zaokružuju odgovor koji misle da je tačan i upoređuju sa svojim parom. ZAVRŠNI DEO:  Diskusija – What would you do if you were the citizen of Stansfield? Why? Radi se frontalno. Odgovori: 1a 2c 3b 6 b – Instrukcija glasi – Read the questions in 6 b. Listen and answer the questions. 29) 6 a – Razgovor o slici – Look at the picture. The town – will lose a green space where people can walk and children can play. strana 71. (Slušanje broj 3. Listen to the recording again and make notes. Provera se radi sa celim odeljenjem. strane 56 i 57. Slušanje i odgovaranje na pitanja. Work individually and compare them with your partner. Odgovori: 1 Dingle Dell – all the trees will be cut down. zadaci 6 a. nastavnik podstiče učenike na diskusiju pitanjima – What else could be done? Have you heard of something like this in your neighbourhood? What was it? How did it end up? Domaći zadatak: radna sveska. Pušta se CD. Compare your notes with your partner and write the answers to the questions together. The shopping centre will take jobs away from the local shops and a lot of them will close. nastavnik obilazi. It will produce more traffic and more pollution. What is it? (a demonstration) What do you think the demonstratiom is about? Read through the questions and answers. Organize a boycot of the companies that want to open shops in the shopping centre. b. nastavnik kaže – Listen and choose the correct answer. ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 141 . Provera se radi uobičajeno. Pošto prođu kroz pitanja i odgovore. Discuss them with your partner. zadaci 3 – 9. The animals that live there will lose their homes. prati.

fall out with sb (to have an argument with somebody so that you are no longer friendly with them)  142 . Phrasal verbs. strana 72. bring. frontalni NASTAVNA SREDSTVA: udžbenik.da uoče formu i koriste pitanja u indirektnom govoru bez slaganja vremena (He wants to know.otkrivati načine na koje mogu da dođu do potrebnih informacija uz davanje obrazloženja – zašto im je ta informacija potrebna METODE I TEHNIKE RADA: kombinovano – izlistavanje traženig reči.) VASPITNI CILJEVI Učenici: . put out (to stop something from burning or shining – to put out a candle / light / cigarette) put in for (to officially ask for something – Are you going to put in for that job?). Mogući odgovori. nastavnik piše u tabelu. put up with (to tolerate – I’m not going to put up with their smoking any longer. b. bring up. CD. odnosno odgovori koje će ponuditi nastavnik ukoliko se učenici ne sete. Teme su – Oxford and Cambridge (polazna osnova je tekst u udžbeniku na strani 76) i A project about an incident when an ordinary man changed your contry’s history (uputstvo u udžbeniku na strani 79). Dogovor oko projekta. put off. razgovor.) bring back. 1 a – Nastavnik nacrta tabelu na tabli i podseti učenike na ono što već znaju – Two-part phrasal verbs are formed with a verb and a preposition – pokaže primere koji su dati. zatim objasni – There are also three-part phrasal verbs made up from a verb followed by two prepositions – pokaže primere koji su dati u toj koloni.učiti i uvežbavati nove frazalne glagole (trodelne) . Učenici govore. PROTEST NASTAVNA JEDINICA: UNIT 6 C – Indirect questions TIP ČASA: obrada i utvrđivanje OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: . u paru. put.PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 62 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: UNIT 6. get away from. ) fall down. Projekti bi trebalo da budu gotovi do časa broj 66 kada će se predstavljati. dopunjavanje rečenica odgovarajućim rečima po sećanju. slušanje i povezivanje slike i rečenica. zadaci 1 a.. čitanje i podvlačenje traženih oblika reči. fall off sth. get off. objašnjenje OBLICI RADA: individualni.uče da se snalaze i pronalaze način da dođu do informacija koje su im u datom trenutku potrebne kao i da daju obrazloženje . 1 b – Učenici dodaju još primera – Could you think of some other pharasal verbs? We have done some with get. get in on sth (to take part in an activity – He is hoping to get in on any discussions about the new project. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 – Udžbenik. fall? radi se frontalno.. radna sveska KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: Srpski jezik UVODNI DEO:   Provera domaćeg zadatka.učiti i uvežbavati indirektna pitanja bez slaganja vremena . slušanje i zapisivanje detalja.zašto ZADACI Učenici će: . Frazalni glagoli. u zagradi će napisati objašnjenja i primere za one koji su učenicima eventualno nepoznati:    get on. get out of. bring about (to make something happen – What brought about the change in his attitude?) put away.

.. 5 . po potrebi pomaže. get over 2 b – Učenici objašnjavaju značenja frazalnih glagola svojim rečima – Explain what each of these verbs means in your own words. 31) 3 a – Nastavnik kaže – Look at the pictures and questions. Noiw listen and match the pictures to the questions. zadaci 4 a.30 as he’s going swimming with his parents... 3 . Odgovori: broke up. Nastavnik obilazi. komentarišu.) Čitanje i podvlačenje odgovarajućih reči. ne meša se. Make up your own examples. 4 b – Use your notes now and complete the messages. b. Work with your partner. Nastavnik kaže – Work on your own now and compare your answers with your partner. Postupak je isti kao u prethodnom koraku. get back. b. 2 . dodaju i eventualno ispravljaju – Do you agree with this? Would you like to change or add something to this? Could you explain this in a different way? Odgovori: go out with – be boyfriend and girlfriend break up – separate split up – separate fall out – have an argument get on with – be friendly with get back (together) – be boyfriend and girlfriend again after splitting up make up – be friendly again after an argument get over – recover from something that upset you Aktivnost 3 – Udžbenik. Listen and make notes of the reasons. b (2 c se radi za domaći zadatak. get on with. because he’s going to a pop concert with Conrad and it will probably finish very late. (Slušanje broj 3. strana 72. provera se radi sa celim odeljenjem.. Slušanje i zapisivanje traženih detalja.. ne pomaže. Listen and match. Odgovori: 1 . because she’s in quiz and nobody in her group knows the answer. 6 . upoređuju odgovore sa svojim parom.Aktivnost 2 – Udžbenik. 31) 4 a – Listen and make notes of the reasons. 143 . Nastavnik zaustavlja CD iza svakog dijaloga kako bi učenici imali vrmena da zapišu traženu informaciju.. make up. ne meša se. zadaci 2 a. zadaci 3 a.. Obilazi ih dok rade. strana 72. 4 .. Nastavnik prati šta učenici rade. Why does each person need the information? Učenici slušaju i zapisuju. so she missed the last lesson.. Jedan učenik daje objašnjenje (za svaki glagol drugi). because she was at the dentist’s this afternoon. Identify who asks what. Read and underline the phrasal verbs.. Provera se radi sa celim odeljenjem: Odgovori: 1–c 2–f 3–a 4–d 5–e 6–b 3 b – Jedan učenik pročita instrukciju i uradi prvi primer (Amir). because he can’t get to the cinema before 7. because she’s just seen them in town. Slušanje i povezivanje. ostali slušaju. because he wants to send her some onformation about his party. Provera se radi sa celim odeljenjem. split up. Radi se frontalno. Work individually and compare aour answers with your partner.. Nastavnik obilazi. rade individualno. Učenici dalje rade sami.. Odgovori: 2 Heidi 3 Jerry 4 Sara 5 Grant 6 Patsy Aktivnost 4 – Udžbenik. Učenici slušaju i povezuju. strana 72. (Slušanje broj 3. fell out. 2 a – Jedan učenik pročita zadatak i uradi prvi primer (going out with).

) 3 Have you been here before? Jack wants to know ... Dopunjavanje rečenica. 1 Which book did you take? He wants to know .) 2 Are you wearing your overcoat? She wants to know . Odgovaranje na pitanja. ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 144 . strana 73.. (if I have been there before.word yes / no question introduced by if or whether ZAVRŠNI DEO:  Nastavnik daje još nekoliko primera za vežbu. (if I am wearing my overcoat..question? (the same wh.word) And what word do we use to introduce yes / no question? (if or whether) Na tabli se zatim napiše: indirect question → statement form wh.) Domaći zadatak: radna sveska. zadatak 2 c. udžbenik. (which book I took. Uočavanje oblika indirektnih pitanja. What form do we use in reported questions – the question form or the statement form? (the statement form) What words do we use to introduce wh..  Nastavnik dalje pita i daje objašnjenja – Look at the sentences again.Aktivnost 5 – Grammar – Udžbenik. strana 72. Sve rečenice se pišu na tabli. 2 Did Mr Wade give any homework today? 2 a She wants to know if Mr Wade gave any homework today.. Radi se frontalno. strana 58.Complete the original questions and the reports from exercise 3 – na tabli napiše: 1 What time does the film start? 1 a He wants to know what time the film starts. zadaci 1 i 2.question introduced by the same wh.  Nastavnik kaže . Radi se frontalno.

What goes in them? Učenici rade. Učtiva pitanja. strana 73. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 – Udžbenik. Na kraju se radi provera sa celim odlejenjem.. Aktivnost 3 – Indirektna pitanja sa slaganjem vremena. zadatak 7. Sastavljanje dijaloga na osnovu slika. Listen and check. Nastavnik skreće pažnju na ponuđene reči – Look at the cues. sastavljanje dijaloga po modelu na osnovu slika.PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 63 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: UNIT 6. nastavnik obilazi. frontalni NASTAVNA SREDSTVA: udžbenik. Could you tell me what time it is. Učenici sada prepišu primere u sveske. The rules for polite questions are the same as for indirect questions.razvijaju naviku učtivog obraćanja nepoznatim osobama ZADACI Učenici će: .. Učenici uvežbavaju dijaloge (zapisuju ih). Make dialogues to match the pictures. Complete the gaps with your partner. we must change the tense in the main clause. 145 . pomaže. Polite questions. Use them in your dialogues.pravilno da koriste indirektna pitanja sa slaganjem vremena (He wanted to know .)  Nastavnik kaže – Look at the speech bubbles. ) VASPITNI CILJEVI Učenici: . CD. 33) (Zadaci 5 a i b će se raditi u završnom delu časa. radna sveska KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: Srpski jezik UVODNI DEO:  Provera domaćeg zadatka.  U nastavku se vodi razgovor – What changes can you spot in these sentences? (word order and tenses) When we introduce an indirect question with the past tense. 2 Are you waitng for me? Susan wanted to know if I was waitnig for her. Odgovori: 1 Excuse me.učiti i ivežbavati indirektna pitanja sa salaganjem vremena METODE I TEHNIKE RADA: kombinovano – dopunjavanje rečenica odgovarajućom strukturom. nastavnik obilazi.  Nastavnik na tabli napiše sledeća dva primera i pozove učenike da pročitaju – Look at these two eaxamples: 1 Where do you live? The boy wanted to know where I lived. please? Aktivnost 2 – Udžbenik. Druga dva učenika pročitaju primer. Can you tel me if there is a postbox near here. Učenici slušaju CD i proveravaju. PROTEST NASTAVNA JEDINICA: UNIT 6 C – Indirect questions TIP ČASA: obrada i utvrđivanje OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: . strana 73.učiti i uvežbavati jezičke strukture koje se koriste za učtivo obraćanje nepoznatim ljudima . po potrebi pomaže. Na kraju nekoliko parova pročita svoje dijaloge. transformacija rečenica OBLICI RADA: individualni.  Jedan učenik pročita instrukciju naglas. 2 Excuse me. sluša. u paru. The rule is the same as with statements. (Slušanje broj 3. zadatak 6.

ali na sledeći način – Report only questions in these messages. Učenici rade. For example – message number one – Alex wanted to know if Frankie was going to be in that evening.) (if he was going out that night. ZAVRŠNI DEO:  Radi se zadatak 5a frontalno. Domaći zadatak: radna sveska.) (if she liked hip-hop music.) (what time the train left. Nastavnik govori.. zadaci 3 – 6.. Use wanted to know to introduce indirect questions.. ztim kaže – Report these questions.. strane 58 i 59. Rešenja su data u zagradi.. 2 What’s the time? He wanted to know .... 5 Beth’s mum wanted to know if Beth needed a lift from dance class. ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 146 . 8 Do you like hip-hop music?Jason asked his sister . 4 Did you see your boss at the meeting? John asked me . 6 Are you going out tonight? Tom asked his son . na tabli piše pitanja...) (what she had done with her hair. Work with your partner.. Radi se vežba.) (what time it was.) (if I had seen my boss at the meeting. 5 What have you done with your hair? Susan asked Jane ..) 1 How’s your mother? He asked me . 3 What time does the train leave? She wanted to know ..) (what time I could come.. 3 Bob wanted to know what Kelly had done with the TV remote. (how my mother was. usmeno. 7 What time can you come? She asked me . Odgovori: 2 Liz wanted to know if Sunita wanted to stay at her place the following Friday after Lloyd’s party. Provera se radi sa celim odlejnjem.. 6 Nick wanted to know what time Pete could play table tennis the following Saturday.. nastavnik prati. 4 Jim wanted to know ih his dad had bought a new printer cartridge the other day. pomaže.

uvežbavati indirektan govor – requests / commands + offers.. (Jane says she hasn’t got enough money. zadatak po zadatak. Pošto se zadatak završi. (He told me that they had gone for a walk that day.’ he said to me.’ she said. you have to choose a person who will be your manager. sledi provera sa celim odeljenjem.sarađuju i pomažu jedni drugima ZADACI Učenici će: . (She said she didn’t like that book. razgovor.) *Ovde isto naglasiti – We didn’t change the tense because we used the present simple to introduce the indirect question. pomaže. 1 ’I’ll see him tomorrow. 1 ’Are you seeing them tomorrow?’ She wanted to know (if I was seeing them the following day. PROTEST NASTAVNA JEDINICA: UNIT 6 – Reported speech .’ Jane says. Svaka grupa. nastavnik ih pozove da dođu po materijale – Menagers. B.  Rešenja: A.) 2 ’ I saw them last Friday. ispravljaju . dodaju.. ne slažu. Rad sa radnim listovima. kopija radnog listića za svakog učenika (nalazi se u prilogu uz ovu pripremu) KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: Srpski jezik UVODNI DEO:  Provera domaćeg zadatka. Rešenja se pišu na tabli. nastavnik kaže – Now. Učenici biraju menadžera. objašnjenje OBLICI RADA: grupni.) 3 ’How far do I have to walk?’ She wants to know (how far she has to go. ’ she said. (She said she had met him two weeks before. GLAVNI DEO:  Podela učenike u grupe i raspodela zaduženja. Ones will sit here.’ she said. objašnjava.) 3 ’I don’t like this book. statements. Kada završe. (He said they were getting married in two days’ time. Princip rada je isti za sve zadatke.) *Ovde naglasiti – We didn’t change the tense because we used the present simple to introduce reported speech.) 5 ’ I met him two weeks ago..miscellaneous TIP ČASA: sistematizacija OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: . Come to my desk and collect the materials for your groups.pravilno da koriste sve oblike indirektnog govora VASPITNI CILJEVI Učenici: . Nastavnik svakom učeniku usmeno dodeli jedan broj – You are number one / two / three / four / five. Učenici rade u grupama.’ he said. obilazi. 6 ’They’re getting married the day after tomorrow.) 2 ’What are you doing?’ He asked me (what I was doing. (She said she had seen him the previous Friday. please. Nastavnik daje vremensko ograničenje za svaki ( 5 do 6 minuta za svaki).) 7 ’I haven’t got enough money. slažu se.) 4 ’We went for a walk today. 147 . frontalni NASTAVNA SREDSTVA: radna sveska. (He said he would see him the following day. Pošto sednu. ostali slušaju. ’Menadžeri’ uzimaju materijal (radne listove sa zadacima) i podele ga u okviru svoje grupe. čita po jednu rečenicu iz zadatka (uvek drugi učenik). Nastavnik skreće pažnju na sve promene koje se dešavaju u indirektnom govoru (podvučeno je u zagradi).PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 64 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: UNIT 6. questions METODE I TEHNIKE RADA: kombinovano – transformacija rečenica. prati.. ’ he said. twos will sit there . i tako redom dok se sve grupe ne smeste.

) 5 ’When does the show start?’ Jason asked (when the show started. Jack.) *Ovde objasniti – The last two examples are offers. (The teacher warned /asked/told the children to be quiet. Tom.) 7 ’What is the weather like?’ The teacher asked (what the weather was like. ’ she said to us.4 ’Have you had anything to eat?’ Mr Wade asked his son (if he had had anything to eat.’ Mrs Wade said. ponavlja ono što je učenicima bilo teško ili nejasno tokom časa. (Mrs Wade told Tom not to be late.) C. please?’ (The doctor said to him) (The doctor asked him to take off his T-shirt.) *’Would you like some coffee?’ (He asked me if I would like some coffee. That’s why we had to use asked.) ’Would you like to go out tonight? ’(She asked me if I would like to go out that night. Domaći zadatak: nema ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 148 .) 6 ’Did you see her yesterday?’ She asked me if I had seen her the day before. 1 ’Don’t use the telephone after ten o’clock. not requests. (She told us not use the telephone after ten. Nastavnik daje dodatna objašnjenja.)(Optional – He offered me some coffee. ’ the policeman said to the man. children. 7 ’Would you take off your T-shirt.) 3 ’Don’t be late.) 5 ’Don’t go near the lake. (Susan warned Jack not to go near the lake.) ZAVRŠNI DEO:  Pitanja učenika. That’s why we reported them in the same way we do with questions. (The policeman asked / told the man to leave his valuables on that desk.) 4 ’Be quiet.) *This is a request. ’ Susan said.) 2 ’Leave your valuables on this desk. please?’ (She said to me) (She asked me to pass her suitcase.’ the teacher said.) 6 ’Would you pass my suitcase.

’ Mrs Wade said. *’Would you like some coffee?’ ____________________________________________________. 1 ’I’ll see him tomorrow. 4 ’Have you had anything to eat?’ Mr Wade asked his son ____________________________________________________. 6 ’Did you see her yesterday?’ She asked me ____________________________________________________. ’ Susan said. ____________________________________________________. 3 ’How far do I have to walk?’ She wants to know ____________________________________________________. order. please?’ (The doctor said to him) ____________________________________________________. 3 ’Don’t be late.’ he said to me. Tom. 5 ’ I met him two weeks ago.’ Jane says. please?’ (She said to me) ____________________________________________________. 149 . ’ the policeman said to the man. tell. 2 ’What are you doing?’ He asked me ____________________________________________________. Write these sentences in indirect speech. ____________________________________________________. 7 ’What is the weather like?’ The teacher asked ____________________________________________________. Use ask.’ he said. 6 ’Would you pass my suitcase. ____________________________________________________. children. ’ she said. 2 ’ I saw them last Friday. 7 ’I haven’t got enough money. 6 ’They’re getting married the day after tomorrow. 2 ’Leave your valuables on this desk. ’Would you like to go out tonight? ’ ____________________________________________________. 5 ’Don’t go near the lake. 1 ’Are you seeing them tomorrow?’ She wanted to know ____________________________________________________.’ she said. ’ she said to us. ____________________________________________________. ’ he said. ____________________________________________________.’ the techer said. ____________________________________________________.Handout for students A. Report these questions. ____________________________________________________. warn.’ she said. ____________________________________________________. 3 ’I don’t like this book. ____________________________________________________. ____________________________________________________. Write these sentnences in indirect speech. 5 ’When does the show start?’ Jason asked ____________________________________________________. ____________________________________________________. 7 ’Would you take off your T-shirt. 4 ’We went for a walk today. C. B. Jack. 4 ’Be quiet. ____________________________________________________. 1 ’Don’t use the telephone after ten o’clock.

PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 65 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: UNIT 6.da provere koliko su naučili indirektan govor VASPITNI CILJEVI Učenici: . ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 150 . Ovde uneti sadržaj testa. PROTEST NASTAVNA JEDINICA: UNIT 6 – Reported Speech . ZAVRŠNI DEO:  Nastavnik skuplja testove.procenjuju sopstveno napredovanje ZADACI Učenici će: .Test TIP ČASA: sistematizacija OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: .raditi test – prebacivanje direktnog u indirektni govor METODE I TEHNIKE RADA: transformacija rečenica OBLICI RADA: individualni NASTAVNA SREDSTVA: kopija testa za svakog učenika KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: Srpski jezik UVODNI DEO:  Podela testova i davanje dodatnih objašnjenja vezanih za zadatke GLAVNI DEO:  Učenici rade test.

Compare your answers with your partner – obilazi ih dok rade. frontalni NASTAVNA SREDSTVA: KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: Srpski jezik UVODNI DEO:  Podela testova i saopštavanje rezultata. učenici prate tekst u udžbeniku i daju konačne odgovore na pitanja. PROTEST NASTAVNA JEDINICA: UNIT 6 D – Romeo and Juliet TIP ČASA: obrada i utvrđivanje OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: . Pušta se CD. Nastavnik zatim kaže – Go through the sentences on your own. strana 74.čitati tekst i odgovarati na pitanja . Read and listen.sami zaključivati značenja izraza i reči iz konteksta .razvijaju interesovanje za čitanje književnih tekstova ZADACI Učenici će: . Nastavnik se vraća na tipične greške i daje objašnjenja. Čitanje i odgovaranje na pitanja. povezivanje izraza i reči sa njihovim značenjem. (Zadaci 2 i 4 se neće raditi.da čitaju i razumeju duži tekst bez potpunog poznavanja nepoznatih reči VASPITNI CILJEVI Učenici: . pruređivanje re čenica – slganje događaja po logičnom redosledu. Check your answers with your partner. Read the questions in exercise 1. What do you know about Romeo and Juliet? Učenici izlistavaju svoje ideje. ne pomaže. zadatak 1. u paru. Discuss them with your partner. razgovor. Answer the questions. ne pomaže. Provera se radi uobičajeno.  Jedan učenik pročita zadatak.Predstavljanje projekata. slušanje / čitanje i odgovaranje na pitanja. (Slušanje broj 3. zadatak 3. Provera se radi sa celim odeljenjem. Ovde uneti najčešće greške na kojima će se raditi. Aktivnost 2 – Udžbenik. Aktivnost 3 – Udžbenik. Učenici predstavljaju svoje projekte na već rutiniran i uobičajen način.diskutovati o poruci priče METODE I TEHNIKE RADA: kombinovano – prezentacija. Put the evebts in the correct order. 2 1595 3 in Verona in Northern Italy 4 two rich families who hate each other Odgovori: 1 William Shakespeare 5 They both die. Odgovori: 1 – d 2 – l 3 – g 4 – b 5 – e 6 – k 7 – h 8 – a 9 – f 10 – i 11 – c 12 – j 151 . strana 74. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 . nastavnik ih piše na tabli. 34)  Nastavnik započinje razgovor – Look at these pictures and the title of the section. Can you answer any of them before listening and reading?Now read and listen. prati.) Preuređivanje rečenica.PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 66 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: UNIT 6. Nastavnik obilazi. diskusija OBLICI RADA: individualni.

Aktivnost 4 – Udžbenik, strana 74, zadaci 5 a, b (spojeno) (Zadaci 2 i 4 se neće raditi.) Povezivanje izraza i reči sa njihovim značenjem (definicije). Match the words and phrases to their definitions.  Read the text and match the words and phrases 1 – 9 to their meanings a – i. Work with your partner. Učenici rade, nastavnik obilazi, prati, sluša, ne pomaže. Provera se radi sa celim oseljenjem.

Odgovori: 1–g 2–f 3–h 4–d 5–i 6–c 7–b 8–a 9–e ZAVRŠNI DEO:  Radi se zadatak 6, samo prvo pitanje. Vodi se diskusija, frontalno. Nastavnik kaže – Take a minte to think about the story and work out its moral. Talk to your partner. Nastavnik osluškuje, ne interveniše. Mogući odgovor na ovo pitanje je – If you simply follow your passions without thinking, the consequences might be dangerous. True love overcomes all obstacles, even death. Možda će učenici izaći sa različitim idejama, svaku treba uvažiti uz odgovarajuće obrazloženje – Why do you think that is the moral of the story?

Domaći zadatak: učenici biraju deo priče koji bi voleli da odglume i pripremaju scenu za naredni čas, sami formiraju grupe – Choose the part of the stroy you would like to act out. ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________

152

PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 67 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: UNIT 6, PROTEST NASTAVNA JEDINICA: UNIT 6 – English across the curriculum – Politics: government TIP ČASA: utvrđivanje OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: - da komuniciraju o društvenom / političkom uređenju država – Velika Brtanija, SAD VASPITNI CILJEVI Učenici: - šire svoja znanja i interesovanja vezana za politiku i društveno uređenje van granica svoje zemlje ZADACI Učenici će: - učiti i uvežbavati vokabular i jezičke strukture koje se odnose na politiku i vlast – govrenment, republic, monarchy, President, Prime Minister, the House of Representatives, Senate, the House of Lords/Commons ... - učiti o političkim ingerencijama različitih institucija vlasti METODE I TEHNIKE RADA: kombinovano – gluma, slušanje i dopunjavanje teksta / tabele, čitanje i pronalaženje detalja / odgovaranje na pitanja OBLICI RADA: individualani, u paru, frontalni NASTAVNA SREDSTVA: udžbenik, CD KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: Građansko vaspitanje UVODNI DEO:  Učenici glume odabrane scene. Dok jedna grupa glumi, ostali gledaju. Na kraju daju samo pozitivne komentare poput Well done! This was a good piece of acting.

GLAVNI DEO: Aktivnost 1 – Udžbenik, strana 77, zadatak 1. Slušanje i dovršavanje teksta. Listen and complete the text. (Slušanje broj 3. 36) Nastavnik započinje razgovor – Look at the pictures and the tell me what countries or cities the buildings are in. (USA, Washington) What happens in these buildings? (The Government of the USA) Go through the text silently. What numbers do you expect to hear. Fill in the gaps with the numbers you think are correct. Kada završe, slušaju CD i proveravaju svoje odgovore – Listen and check your answers. Correct your answers while you listen to the recording. Učenici slušaju, proveravaju i ispravljaju grešeke. Na kraju se radi provera sa celim odeljenjem. Odgovori: 1 – 50 2 – 4 3 – 2 4 – 435 5 – 2 6 – 53 7 – 1 8 – 100 9 – 6 10 – 2 Aktivnost 2 – Udžbenik, strana 77, zadatak 2. Čitanje i pronalaženje detalja. Read and find these things.  Instrukcija glasi – Read the text again and find these things in it. Work with your partner. Nastavnik obilazi, ne pomaže. Provera se radi uobičajeno.

Mogući odgovori: 1 education, police, roads, marriage, drinking laws, gambling 2 be elected for more than two terms, make laws 3 The House of Representatives has 435 members, the Senate has 100. The House of Representatives has different number of members per state, the Senate has the same number of members (two) per state. The House of Representatives memebers are elected for two years, the Senate members are elected for six years. 4 elephant (Republicans), donkey (Democrtas)

153

Aktivnost 3 – Udžbenik, strana 77, zadaci 3 a, b, c. Slušanje i popunjavanje tabele / zapisivanje detalja / odgovaranje na pitanja. Listen and complete the chart / answer the questions. (Slušanje broj 3. 37) 3 a – Nastavnik kaže – You are going to hear a recording about the UK system of governmemnt. Do you know anything about this system? Do you think it is similar to the USA? Read the chart and fill in any information you think you know. Work with your partner. Pošto završe, slušaju CD i upoređuju / ispravljaju greške / dopunjavaju – Listen and check. Correct your mistakes and fill in the information you didn’t know. Na kraju se radi provera sa celim odeljenjem, uobičajeno. Odgovori: Head of the state – the king or queen Head of the govrnment – the prime minister Parliament – House of Commons Parties – the Labour Party 3 b, c – Listen and answer the questions. Work individually and compare your answers with your partner. Učenici ponovo slušaju teks i odgovaraju na pitanja. Nastavnik obilazi, prati ne pomaže. Provera se radi uobičajeno. Odgovori: b 1 the leader of the party with the most seats in the House of Commons 2 The House of Commons 3 the prime minister 4 the king or queen 5 the House of Lords c 1 a monarchy 2 Member of Parliament (in the House of Commons, there are 650 of them) 3 every 5 years ZAVRŠNI DEO:  Razgovor – What is it like in our country? (Serbia is a republic. We have a president and a primeminister. There are two houses in our Parliament. The state controls education, economy, police, foreign affairs, law...)

Domaći zadatak: radna sveska, strane 62 i 63, svi zadaci. ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________

154

6 Kate said she couldn’t find her tennis racket. ne pmaže. 2 Gina said she needed some help with her homework. slušanje i dopunjavanje rečenica odgovarajućim rečima OBLICI RADA: individualani.’ 4 ’Our parents won’t be happy about it.  Nastavnik kaže – Read the text bubbles and write the reported forms. but I prefer rugby. Odgovori: 2 ’It’s very difficult and I don’t understand it.ponavljati i uvežbavati indirektni govcor .’ 6 ’I need it for my lesson today. 7 Fred said they didn’t play rugby at his school. Aktivnost 2 – Udžbenik. frontalni NASTAVNA SREDSTVA: udžbenik. strana 78. CD KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: Srpski jezik UVODNI DEO:  Provera domaćeg zadatka. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 – Udžbenik.’ 155 . Transformacija rečenica – prebacivanje indirektni govor u direktni. Transformacija rečenica – prebacivanje rečenica iz direktnog u indirektni govor. nastavnik prati. Work individually and compare your answers with your partner. What did people actually say?  Jedan učenik pročita zadatak i primer. Provera se radi sa celim odeljenjem.’ 7 ’We play football.’ 8 ’I don’t want to leave all my friends. zadatak 1.PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 68 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: UNIT 6. zadatak 2.efikasno da komuniciraju na engleskom jeziku koristeći sve oblike indirektnog govora VASPITNI CILJEVI Učenici: . Read the reports. PROTEST NASTAVNA JEDINICA: UNIT 6 – Revision TIP ČASA: sistematizacija OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: .’ 5 ’I’m going to see it with my brother. strana 78. dopunjavanje rečenica odgovarajućim ponuđenim rečima.’ 3 ’I’ll phone if I’m going to be late. u paru.ponoviti u vežbavati frazalne glahole METODE I TEHNIKE RADA: kombinovano – transformacija rečenica. 5 Max said there was a good film on at the cinema.znaju da procene sopstveno napredovanje ZADACI Učenici će: . Report what people said. 4 Alice said her sister was going to get a tattoo. Učenici rade. Postupak je dalje isti kao u aktivnosti 1. 8 Sue said her parents wanted to move to Canada. Odgovori: 1 Bob said he was going to a pop concert with his griends. 3 Tim said he would be home by nine o’clock.

pozdraviti učenike i poželeti im sve najbolje u njihovom daljem školovanju. zadaci 5 a. 4 He wants to know whether / if Nick phoned today. Pošto završe. Postupak je dalje isti kao u prethodnom koraku. strana 78. b. Listen and check. zadatak 3. Nastavnik dodaje . b. Dopunjavanje rečenica odgovarajućim rečima. 8 He wanted to know whether / if Marco was going swimming too. strana 78. 156 . 3 He wanted to know whether / if Leah was using the computer. 3 He wants to know whether / if Leah is using the computer. Nastavnik obilazi dok upoređuju. Complete the sentences with these words. 5 He wants to know what time / when Dad will be home. Listen and complete. Odgovori: 2 He wanted to know whether / if the party started at 8. *Extension – Write what Daniel wanted to know. 30. Work with your partner. strana 78. Aktivnost 4 – Udžbenik. What does Daniel want to know? 4 a – Nastavnik kaže – Read the gapped sentences before listening. Complete the sentences with said or told. 39)  Jedan učenik pročita instrukciju. ne meša se. 5 He wanted to know what time / when Dad would be home. 30. nastavnik će se zahvaliti na saradnji. Odgovori: 1 up 2 out 3 up 4 back together 5 up 6 over it 7 out with 8 on with ZAVRŠNI DEO:  Pošto je ovo poslednji čas u školskoj godini. Work individually and compare your answers with your partner. Nastavnik obilazi dok upoređuju. Postupak je dalje isti kao u aktivnostima 1 i 2. Provera se radi sa celim odeljenjem. Prebacivanje ečenica iz direktnog u indirektni govor (pitanja). Now listen and fill in the gaps. 8 He wants to know whether / if Marco is going swimming too. zadaci 4 a. Dopunjavanje rečenica odgovarajućim rečima. Odgovori: 1 the remote control 2 the party 3 the computer 4 phone 5 Dad 6 play tennis 7 the holidays 8 swimming 4 b – Say what Daniel wants to know? – radi se usmeno. Slušanje i dopunjavanje rečenica odgovarajućim rečima. nastavnik ih pozove da slušaju i provere svoje odgovore – Listen and check.  Nastavnik pozove učenike da pročitaju zadatak – Read the instuction in exercise 3. Odgovori: 1 told 2 said 3 told 4 said 5 told 6 told Aktivnost 4 – Udžbenik. ne meša se. Complete the sentneces with said or told. frontalno. 7 He wanted to know how long it was till the holidays. (Slušanje broj 3 . 4 He wanted to know whether / if Nick had phoned today / that day.Work individually and compare your answers with your partner. Na kraju se radi provera sa celim odeljenjem. 7 He wants to know how long it is till the holidays.Aktivnost 3 – Udžbenik. 6 He wants to know where Harry plays tennis. Odgovori: 2 He wants to know whether / if the party starts at 8. 6 He wanted to know where Harry played tennis.

ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 157 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->