P. 1
Branislav Nusic - Tako Je Moralo Biti

Branislav Nusic - Tako Je Moralo Biti

|Views: 932|Likes:
Published by pixel986
Komedija ''Tako je moralo biti''
Komedija ''Tako je moralo biti''

More info:

Published by: pixel986 on Apr 15, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/30/2014

pdf

text

original

Branislav Nušić

Tako je moralo biti
Drama u tri čina Predgovor Tako je moralo biti napisao sam za konkurs koji je 1889 godine raspisalo Narodno pozorište u Beogradu. Objavljeni rezultat konkursa glasio je ovako: „Za nagradu koju je Uprava Narodnog pozorišta u Beogradu raspisala 9 marta prošle godine konkurisalo je trinaest dela. Po pregledu tih dela Uprava je našla da ni jedno ne može biti nagrañeno. Ostalih dvanaest nemaju tražene književne vrednosti, a drama „Tako je moralo biti", iako u tom pogledu zaslužuje nagradu, nije nagrañena jedino zato što ne daje jednu celu večernju pretstavu od dva i po do tri sahata, kao što je u stečaju naročito uslovljeno. Nu i za lirsku dramu „Ljiljan i Omorika" i komedija „Običan čovek" Uprava je našla da zbog relativno dobre obrade mogu biti pretstavljene, pa je zato i odlučila da ponudi piscima ovih dela, kao i piscu drame „Tako je moralo biti", da im se ta dela pretstavljaju pod običnim uslovima za originale. Kao što se kasnije utvrdilo, sva ova tri komada napisao je Branislav ð. Nušić". Komad je pretstavljen prvi put 18 oktobra 1900 godine na beogradskoj pozornici, sa Nigrinovom i Gavrilovićem. Karakteristično je, meñutim, za rešenje konkursa da je komad, kad je prikazivan, ispunjavao celo veče. „Tako je moralo biti" prevedeno je na nemački ištampano u Lajpcigu kao zasebna knjiga 1904 godine, a pre toga još, 1902, prevedeno je i štampano u Pragu, opet kao knjiga, na češki jezik. Kod nas je prvi put objavljeno u „Delu" 1902 godine i iste godine otštampano u zasebnu knjigu. Delo koje danas predajem čitaocima unekoliko se razlikuje od ranijih izdanja, kao i od rukopisa po kome je ovaj komad prikazivan. Preradi je glavni cilj bio da se komad koji je ranije imao četiri čina svede na tri. Pregledajući ga za štampu, našao sam da se sve ono što je rečeno u četiri može reći i u tri čina, što znači da je jedan komad suvišan. To je glavna izmena koju je prerada donela, ali postoji još jedna. Delo je pisano pre trideset godina, u doba kada je gospodarila, i mladim piscima služila za ugled, zastarela dramska tehnika. Komad je počivao na monolozima i, kad pisac što nije umeo drugače da objasni, izveo bi na scenu jedno od svojih lica i kroz njegov bi monolog to kazivao. U ovoj preradi sam izbegao te monologe, što je opet izazvalo potrebu jednoga novoga lica, koje u ranijem delu nije postojalo. Inače, delo u osnovi nije menjano, pa je sačuvan i stari tekst, gde prerada nije nalagala da se i on unekoliko izmeni, ili gde težnja da pojedini odnosi i pojave budu jače naglašeni, a ličnosti izrazitije obeležene, nije zahtevala da se pojedine scene razrade. Nušić L I C A: Jakov Nedeljković, viši činovnik u penziji Marija, njegova žena Jela, njihova kćer

Stanka, njihova kćer ðorñe ðorñević, činovnik, Jelenin muž Obrad ðorñević, učitelj u penziji, ðorñev stric Janković, trgovac Milan, njegov sin, Stankin zaručnik Ljubomir Nestorović Sofija, služavka kod ðorña Momak iz radnje Dogaña se u jednoj otmenoj činovničkoj kući U Beogradu. PRVI ČIN Ukusno nameštena soba. 1 ðORðE i SOFIJA ðORðE (izlazi iz jednih vrata u dubini, ostavljajući ih za sobom otvorena, te se kroz njih vidi raskošno postavljen sto. Odlazi drugim vratima. koja su takoñe u dubini, a koja vode u hodnik) Sofija! SOFIJA (dolazeći kroz ta vrata) Molim! ðORðE: Pregledao sam, sve je u redu. Samo, šta je sa tim buketom? SOFIJA: Donet je. ðORðE: Je li lep? SOFIJA: Divan je. Sam ñurñevak, a gospoña tako voli to cveće. ðORðE: Nismo još zbrinuli sve, Sofija. Valja nabaviti... da, čekajte... (Vadi iz džepa beležnicu, ispisuje nešto, cepa list i daje joj) Otidite do braće Petrovića i uzmite dve boce šampanjca. Vino imamo, uzmite samo šampanj. SOFIJA: Gospoña tako voli ušećereno voće. ðORðE: Imate pravo; dajte mi da dopunim. Nego čujte, Sofija; kako bi bilo da uzmete četiri boce šampanjca? (Dopisuje i to, pa joj daje ceduljicu.) SOFIJA: Četiri? ðORðE: Za svaki slučaj. Na ručku su stari gospodin a gospoña, gospoñina sestra, njen verenik, i mi, to je šestoro. SOFIJA: Pa ipak... ðORðE: Stari gospodin ne smatra da je počašćen ako ne puca šampanj. Njegovo zadovoljstvo nije u tome da ga pije, već da mu pucaju boce. Moramo mu, dakle, spremiti što više metaka. SOFIJA: Tako se radujem gospoñinom iznenañenju. ðORðE: Samo!... (Stavlja prst na usta) Pazite, ne smemo se odati ranije. Gospoña mora zateći sve spremno i tada će tek biti pravo iznenañenje. SOFIJA: Razume se! (Poñe) ðORðE: Pre no što odete po šampanj, donesite buket. SOFIJA: Molim! ðORðE: Metnite ga u onu belu vazu i stavite na sto, tamo gde će gospoña sedeti. SOFIJA: Da, razumem! (Ode.)

II ðORðE i JELA ðORðE (pali cigaretu i sedi zabrinuto) JELA (posle izvesne pauze, dolazi iz svoje sobe u ukusnoj jutarnjoj haljini) ðORðE (poñe joj hitno u susret) Dobar dan, Jelo, dobar dan i srećan ti dan! (Hteo bi da se poljubi sa njom, no ona mu, bez ushićenja, pruža samo ruku.) JELA: Hvala! Ja sam mislila ti si zaboravio. ðORðE: Zar ja? Zar tvoj dan? Mislim na nj već mesec dana, već dva meseca. JELA: Zar? ðORðE: O, uverićeš se! III SOFIJA, PREðAŠNJI SOFIJA (unosi buket beloga ñurñevka pa, kad spazi gospoñu, zastane na vratima pretstravljeno kao da je u kakvom prestupu uhvaćena) Oh! JELA: No? Šta je? Verovatno, nije trebalo da vidim? ðORðE: Razume se da nisi trebala videti. (Sofiji) Sada već, kada ste bili tako neoprezni, nosite, nosite tamo. SOFIJA (odnosi buket u sobu za ručavanje) ðORðE (Jeli) To je samo jedna od pažnji, a ima ih puno, puno... sve što ti voliš, sve što je tebi drago! Već tri dana brinemo ja i Sofija. JELA: Pa to je čitava zavera. ðORðE: Da, zavera, kojom smo hteli da te iznenadimo. JELA (odlazi ravnodušno ogledalu i doteruje frizuru) Vidim te poslednja dva-tri dana turobna i neraspoložena, pa sam mislila i nije ti do toga. Odista, šta ti je te si od nekoliko dana tako neraspoložen? ðORðE: Oh, ništa! JELA: Pa ipak... ti ne jedeš i rñavo spavaš? ðORðE: Obične, male brige. JELA: Valjda ne brige o mome roñenom danu? ðORðE: To su bile samo prijatne brige, koje su me osvežavale. JELA: Szmo neka nije zbog mene, ne želim zbog mene da imaš teških briga... (Pogleda u sobu za ručavanje na kojoj su vrata ostala otvorena.) Gle, pa čak i sto spremljen, i to sve, sve do najmanje sitnice. (Otišla je na vrata i broji servise) Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest. Što znači to, postavljeno za šest? ðORðE: Znači da ćemo imati goste na ručku. JELA: Goste? Koje goste? ðORðE: Samo one koji su tebi mili i dragi. Tvoj otac i majka, Stanka i njen zaručnik. JELA: E, to je već pravo iznenañenje! I kako da ja to ne primetim, sve te pripreme? ðORðE: Ja ništa drugo nisam ni želeo do to da te prijatno iznenadim, te da te uverim kako sam uvek samo na tebe mislio. JELA (ipak ravnodušno) Uspeo si, potpuno si uspeo. ðORðE: Pa ipak ne potpuno, očekivao sam nagradu... JELA: Nagradu? ðORðE: Bar jedan osmeh tvoj, kad si mi poljubac malopre uskratila.

JELA: Oh, detinjarije!... Koliko je to već časova? Blizu je podne, je l'? Pa to bi mogao već doći ko, a ja još nisam ni obučena. (Na vratima sobe za ručavanje.) Sofija! Sofija! SOFIJA (pojavljuje se na tim vratima) Molim! JELA: Doñite da mi pomognete. (Odlazi u svoju sobu, Sofija za njom.) IV ðORðE, NEDELJKOVIĆ ðORðE (smrači mu se lice sa njene ravnodušnosti, pali opet cigaretu i puši je hodajući) NEDELJKOVIĆ (stariji gospodin, čist, izbrijan; čini utisak otmenog, ali lakomislenog vivera. On nosi veliku lepu kutiju bonbona i pri dolasku ostaje na vratima) Jesam li ja polaženik? ðORðE (idući mu ususret) Odista, vi ste prvi. NEDELJKOVIĆ (ulazi) I to valja znati da sam pobegao od kuće. Hteli su da svi zajedno doñemo, ali ko će žene sačekati! NJihovo spremanje je beskonačno, a ja nestrpljiv, pa sam prosto pobegao. A gde je Jela? ðORðE: Sad će, sprema se! Što ste ne oprostite toga tereta? (Hoće da mu uzme kutiju.) NEDELJKOVIĆ (ne da) Ne! Hoću u ruke da joj predam. Nije bogzna šta, ali nisam već znao šta ću. Molim te, ja smislim da joj kupim jedan vrlo lep broš od slonove kosti, a tek njena majka: „Oh! vrlo dobro, to ću joj kupiti ja!" Ja smislim zatim da joj kupim plišanu šatulu za rukavice, a tek Stanka: „Oh! Vrlo dobro, to ću joj kupiti ja!" I onda, razume se, pošto sam se iscrpao u idejama, ja prestanem dalje smišljati i odem pa joj kupim bonbone. Eto ti! ðORðE: O, pa to ćete je vi pretovariti darovima! NEDELJKOVIĆ: Ali čuješ, mogu ti reći da je tvoja žena odista srećna! ðORðE: To mi laska! NEDELJKOVIĆ: No ne milim ja da si ti taj koji si je usrećio, već... Dakle, u četiri oka govoreći, juče su mi bili nešto vrlo mršavi džepovi. Sasvim pojmljivo, poslednja nedelja u mesecu. Imao sam jedva oko pedeset dinara, a svi u kući smišljaju darove, računajući, razume se, na moj džep. ðORðE: To je neprijatno! NEDELJKOVIĆ: Razume se da je neprijatno! A znaš li kako sam isplivao? Otišao sam kod „Engleske kraljice". Već dvadeset dana nisam metnuo paru na zeleni sto, a juče, rekoh, igraću na sreću Jelinu. ðORðE: I razume se, kao obično, izgubili ste? NEDELJKOVIĆ: Ne, naprotiv, dobio sam. Igrao sam na damu i ostao sam pri njoj uporan. Prvi put u životu dobio sam i to ozbiljno dobio. Bilo je dovoljno za darove i ostalo mi je još toliko da mogu pristojno provesti poslednju nedelju u mesecu. ðORðE: To je doista lepo. NEDELJKOVIĆ: I broš od slonove nosti, i plišanu šatulu, i ove bonbone, sve je to platila dama herc. A zbilja... šta si ti uzeo ženi? Tvoj dar je, izvesno, bogatiji? ðORðE (zbunjeno) Ja... ovaj... NEDELJKOVIĆ (iznenañeno) Kako? ðORðE: Kad bih znao da bi i mene sreća poslužila kod „Engleske kraljice"... NEDELJKOVIĆ: A ti si trebao na drugi način da se postaraš. To znači da nisi uopšte ništa ni spremao za današnji dan? ðORðE: Naprotiv, sve je spremno.

naprimer. ðORðE: Na to ne računam više. lakomisleno! I lakomislenost je koji put vrlina.. nego kad ja završim zdravicu i viknem: živela! to neka bude znak... i vi. NEDELJKOVIĆ: Ako joj se dopada. radi utehe... to nije tako velika suma.. odista je tako! A ja osećam potrebu da gradim sebi sreću. ðORðE: Tako je. Bila bi cela svetkovina bez efekta. ali. možeš valjda dobiti toliku sumu gdegod na zajam? ðORðE: Teško! NEDELJKOVIĆ: Ako obećaš malo veću kamatu.. ðORðE: Primanje? NEDELJKOVIĆ: Pa da. razume se. zdravica se mora završiti izvesnim efektom. ðORðE (nevoljno) Najzad.NEDELJKOVIĆ: Ti znaš da ja ne umem držati zdravicu bez šampanjca. . poslušaću vas! NEDELJKOVIĆ (ispraćajući ga) Ne zaboravi i na muziku. a ja ću reći Jeli da su te hitno odazvali u kancelariju i da ćeš se za koji čas vratiti. Sofija! Gospoña je gotova? SOFIJA: Ovaj čas. Uostalom. niko se i ne nada. NEDELJKOVIĆ: Utoliko bolje! Uostalom. Sofija! SOFIJA: O. NJoj se dopada jedna grivna. a mudri je razgrañuju.. NEDELJKOVIĆ: Ali sve ne isključuje dar.. pa onda šta razmišljaš? Idi. svi joj donosimo. Zar to ne bi bilo iznenañenje? ðORðE: Nije dockan. pod prozorom. onda znaj da se ta sreća stiče lakomislenošću. još ima vremena.? Ja mislim da bi to Jelu čak i uvredilo. Videli smo je u jednom izlogu i pitao sam za cenu. ali muzika. gospodine! NEDELJKOVIĆ: Da. ðORðE: Ne bi li to bilo lakomisleno? NEDELJKOVIĆ: Lakomisleno? Bože moj. miraz. ðORðE: Biće ga. Za koliko opštih tekovina ima da se blagodari lakomislenosti. i to ovde. Zamisli kako bi to izgledalo. Ako veruješ da je ženina naklonost sreća.. NEDELJKOVIĆ: Koliko? ðORðE: Dve i po hiljade dinara. to mogu još uvek učiniti. želim! NEDELJKOVIĆ: Dobar dan. NEDELJKOVIĆ: Danas dobro izgledate. Prozor otvoren.. ali. NEDELJKOVIĆ: No. Ne mislim na bengalsku vatru. muzikantima da ranije ne štimuju instrumente. seda) SOFIJA (izlazi iz sobe Jeline) Dobar dan. Narediti. ðORðE (odlazi) V NEDELJKOVIð i SOFIJA NEDELJKOVIĆ (držeći još uvek kutiju. NEDELJKOVIĆ: Imaš toliko veliko primanje kod mene da se na račun toga možeš zadužiti. Upamti: lakomisleni grade sreću.. to mi svi kažu. ðORðE: Da. ðORðE (razmišljajući) Mislio sam i na to. NEDELJKOVIĆ: Pa onda. a ti.

izvol'te. pa hajd'. evo sad ću ja za koji čas. razume se da će doći. sedite! JANKOVIĆ (sedajući) Nemojte mi zameriti. razume se. ali će doći i njegov otac. hitno prilazi ruci očevoj) Tatice. PREðAŠNJI SOFIJA (prijavljujući) Gospodin Janković. NEDELJKOVIĆ: E? . kažem ja! Neka uñe. ali posao i briga. povika mi on iz dućana. To znate vi već kako. prvi dar! (Daje joj) JELA: Hvala! (Primajući dar ljubi mu ruku) A majka i Stanka? NEDELJKOVIĆ: Doći će. a danas već. rekoh.. on vam izvesno često dolazi! NEDELJKOVIĆ: Naravno! JELA: Odjutros nam još nije dolazio. JELA: Na ručak? NEDELJKOVIĆ: Ne. nisam bio u vas. i onako bih imao malo da razgovaram sa vama i sa prijom!" JELA: O čemu bi da razgovara. verovatno malo docnije. morao sam pasti u obi. NEDELJKOVIĆ: Oh. i što sa mnom? VII SOFIJA. ne! NEDELJKOVIĆ: E. doći će samo da ti čestita. svaki dan nosi svoju brigu. Sofija! SOFIJA: Kako da se nasmešim? NEDELJKOVIĆ: No. on je toliko revnooan u tom pogledu da se ja već moram i požaliti na njega. JELA: Neka uñe! SOFIJA (na vratima) Izvolite! (Uklanja se. NEDELJKOVIĆ JELA (u toaleti. Stankin zaručnik. Uostalom. prvi ja! (LJubi je) Prva čestitka. očima se nasmejete. to ste vi? SOFIJA (odlazi) NEDELJKOVIĆ (ustaje) Da.) JELA (izlazi ususret. „Dobar dan. pružajući mu ruku) Tako ste me prijatno iznenadili. ali se malo zatim doseti pa dodade: „Nemojte.SOFIJA: Ah. stari prijatelj. to se razume već. kada vam je roñendan da iskoristim. prijatelju. VI JELA. doći ću ja lično. Prolazim ja maločas kraj njegove radnje sa ovom kutijom bonbona i. „šta je to. JANKOVIĆ. JANKOVIĆ: Doći će već. nasmešite se malo na mene. prijatelju". JELA: Otkud to? NEDELJKOVIĆ: Sasvim slučajno. kad tako dobro izgledam.. moj sin me zamenjuje. ne brinite! O. Čestitam vam! JELA: Hvala. prijatelju! JANKOVIĆ: Otkako smo se sprijateljili. A znaš ko će još doći? JELA: Znam. gazda Janković. NEDELJKOVIĆ: Eto ga. pa onako kao što je red da se nasmeši devojka na gospodina koji dobro izgleda. kakav je to teret?" Ja mu rekoh da je tvoj roñendan i on me zamoli da ti i od njegove strane čestitam.

prijice! (Srkne) SOFIJA (služi Nedeljkovića) JANKOVIĆ (koji je opazio da Jela daje neke znake Sofiji) Samo ne i kafu. prijatelju. prijatelju. Jer. da progovorimo reč dve i o .JANKOVIĆ: Pa da. ja bih prsten održao sad. JELA: Danas je četvrtak.. naposletku. trgovci. NEDELJKOVIĆ: Nezgodno je malo i stoga što je kraj meseca. pa tu naviku. zbog toga bih već voleo da se stvar svrši što pre. primenjujem i tamo gde joj možda i nema mesta. Ja se. i ja mislim da ne treba otezati. pravo kažete. Nećemo zbog malih smetnja da pravimo pitanje. Eto. NEDELJKOVIĆ: Šta ćete. JANKOVIĆ: Hvala vam. NEDELJKOVIĆ: Mi to. otkako se verio nizašta više nije.. pomoći ćemo svi. Navikli smo da kod svakog posla predviñamo i moguću štetu a ne samo dobit. ako vi ne bi imali ništa protiv. u svakom poslu držim one stare reči: što možeš da svršiš večeras ne ostavljaj za jesenas. i vama. to je tako! JANKOVIĆ: I pravo da vam kažem. i dan venčanja. zašto ne bi i sve ostalo uredili? JELA: Mislite dan venčanja? JANKOVIĆ: Da. JELA: Zašto ne. te se ova udalji. razume se. JANKOVIĆ: Ne. što pre to bolje. kako god je vama po volji. ali mi. Bojim se da se ne ljutite.. Ali za mene su važne i druge pojedinosti. Hvala vam! SOFIJA (donosi na služavniku liker i prinosi Jankoviću) JANKOVIĆ: Oh. ispijem jednu. kad smo već u razgovoru o tome. sve se može. JANKOVIĆ: Razume se! Otezanje kod tih stvari nije uvek probitačno. prijatelju. JELA: Ali. zar može biti milijega razgovora za mene? JANKOVIĆ: Pravo kažete. znate. ja bih požurio. JELA: Zašto ne. najzad. ostavljamo vama.. JANKOVIĆ: Po meni. vidite. da! (Uzima čašu) Danas ću učiniti taj izuzetak. što pre to bolje! JANKOVIĆ: Razume se. nikako! Blagodarim! Ja samo ujutru. prijice. JELA: Pa lepo. ali do podne nikako više.) JANKOVIĆ: Vi mi nećete zameriti da do kraja iskoristim ovu priliku. Nije mu pamet više kod posla i jednako bi hteo da se izvuče iz dućana. već u subotu.. tiče se sreće moje sestre. a mi još nismo ni progovorili o tome. ali. mi nećemo biti protivni. zameriti. i kad smo se već tako lako sporazumeli. Vi znate već da za činovnike i penzionere to nisu najzgodniji momenti. al' evo. JELA: A zašto bih se ljutila? JANKOVIĆ: Pa. ali. prijatelju! Nisam se ni nadao da ću naići na toliku gotovost... Da nije prerano? Ne znam da l' će se u kući moći sve spremiti do subote. kada će hoće. naprimer. U vaše zdravlje. našto toliko otezati sa venčanjem? Već mesec dana kako su se deca verila. drukče losmatramo stvari. neka bude! (Daje znak Sofiji. ako nemate ništa protiv. prijice.. pre no što odem u radnju. svakojako i dan venčanja. zaboga. prijice. Vi mi nećete. Dozvolite mi da ne kvarim svoje navike. ovo je baš zgodna prilika da progovorimo o tome. JELA: Ja vas ipak ne razumem. ne bi trebalo o drugim stvarima da. JELA: Ali. i tada što pre svadbu. zaboga. mislio sam. danas je vaš dan. Eto. JANKOVIĆ: Pa.

zar nije bolje da se pojavi ranije. Istina. Ali. otklonilo svaki povod za nesporazum. to mi je vrlo milo. A ne rekosmo višta o svadbi? JANKOVIĆ: I u tom pogledu probitačnije je da se držimo onoga. Time bi bilo otklonjeno sve.. ali. u subotu? NEDELJKOVIĆ: Da. a ne samo dobit. što pre to bolje. vidite. prijatelju. da. Činili smo čak i izvesne prepravke u kući samo zbog toga dana. JANKOVIĆ: Da. ostavljam vama da izaberete dan. Ipak. već stoga što prsten mislimo naročito svečano da izvedemo. Sad već možemo reći da smo se potpuno sporazumeli i složili.. i ja o sumi ne mislim ni reči da progovorim. znate. do toga izmeñu nas ne može doći. treba izbeći. rekoh vam malopre. sve je ostalo spremno. prijatelju. O. ako bi ga i bilo. to bi. Ako bi mene pitali. zašto ne bi predvideli svaku mogućnost.mirazu. JANKOVIĆ: Tako! E. koji mute i sreću u braku i prijateljske odnose. prijatelju! JELA: Ne daj. sad u subotu. ali ne zbog miraza. duga ljubav. Što je jedanput ugovoreno to ostaje! Je li tako prijatelju? NEDELJKOVIĆ: Razume se! JANKOVIĆ: O tome nećemo ni razgovarati. vi ste pristali i time je svršena ta stvar. NEDELJKOVIĆ: O mirazu? A šta bi imali tu da se sporazumevamo? Ja sam vam još o veridbi kazao sumu. no docnije. NEDELJKOVIĆ: Da. mišljenja da bi najprobitačnije bilo da mi se miraz preda sad. u subotu. možda bi zgodno bilo oko sedmog ili osmog aprila. JANKOVIĆ: Ona to i zaslužuje. pred svadbom ili o samoj svadbi? NEDELJKOVIĆ: Nesporazum? O. mi ćemo sve učiniti za našu Stanku i za njenu sreću. značilo: čisti računi. ako se može. To se može smatrati kao svršena stvar. dozvolite. imate potpuno pravo. Ali vam mogu izjaviti da mi je novac spreman i da sam gotov položiti ga o prstenu. prijatelju. i u svemu će ostalom. a kako tek majka koja će sad imati pune ruke posla. zašto ne bi kao u trgovini. pa bila ona i neprijatna donekle? Zar ne? NEDELJKOVIĆ: Pa ipak. one poslednje sitnice. bože! JANKOVIĆ: Ta. dvadeset hiljada dinara. da. JELA: Razume se! JANKOVIĆ: Stoga sam ja. ali ipak. vidite. to mi je milo. imate pravo. kao što bi vi.. često beskrajni. vidite. koje oduzimaju najviše vremena. vi se pribojavate da ja nisam spremio obećani novac? JANKOVIĆ (ne baš vrlo ubeñeno) Bože sačuvaj! NEDELJKOVIĆ: Tako izgleda. JELA: No. kako će se iznenaditi mladenci kad čuju da je već u subotu prsten. a svega .. To bi. JELA: A kad je tu postignut sporazum. o prstenu. miraz je gdekad razlog sa kojega se porañaju nesporazumi. predvideli i mogućnu štetu. JANKOVIĆ (neverice) Sad. meni izgleda. mogli pomisliti. razume se. jer. NEDELJKOVIĆ: Mene svadba manje brine no prsten. JELA: Ili možda prve nedelje po ðurñevdanu? JANKOVIĆ: Slažem se. Zar ne? A sve to. treba unapred ukloniti i najmanju mogućnost koja bi mogla dati povoda. dok je ovadba još daleko. potpuno se slažem. dozvolite da se trgovački izrazim.

prijatelju! (Jela ga prati do vrata. Ja uzimam Jelu iz ljubavi!" E.je tri dana. najviše i ogovara. Eto ti. Stići će se. ostaje sve tako kako smo se sporazumeli? NEDELJKOVIĆ: Sve do poslednje tačke! VIII JELA. JELA: Koji? NEDELJKOVIĆ: Pa tvoj muž. dabome. a da ga ne mogu dati. JELA: Svi ćemo potrčati. jer znam da ste odlučni i znam da vašu reč cene i prijatelj i stara prija. a kod trgovca to drukče ide. ali otac se ne zaljubi i jesi li ga čula malopre: Mi trgovci smo navikli da predviñamo i štetu. ali da je kazao i sutra uveče. Znam ja šta je to.) JANKOVIĆ (još jednom na vratima) Dakle. a ustvari napustio manji trgovački posao da bi svršio veći. ja sam danas ovde celog dana gost. kad je on izjavio: „Što se tiče miraza.. PREðAŠNJI . ja vas ne smem duže zadržavati.. prijatelju? NEDELJKOVIĆ: Da. Zar ti ne vidiš da taj čovek brak smatra kao i svaki drugi trgovački posao? Čudim se samo da mi nije tražio i garantno pismo. JANKOVIĆ: Želim vam prijatnu zabavu! Zbogom! JELA i NEDELJKOVIĆ: Zbogom. pa kad je moja stvar. Zato sam ja i voleo da razgovaram u vašem prisustvu. nego. pozdravite gospodina ðorña! (Nedeljkoviću) Vi ostajete. Druga je stvar ovo za Stanku. (Ustajući) E. samo kad se hoće. a ne samo dobit molim miraz da mi se položi u subotu! JELA: Učinićemo kako on želi.. samo da vam čestitam. A nije ni to samo. NEDELJKOVIĆ NEDELJKOVIĆ (pošto se vratila Jela) Jesi li ga razumela? JELA: Šta bih ga imala razumeti? NEDELJKOVIĆ: Došao da čestita. da sam samo obećao miraz. Žali se gde god stigne da mu nisam dao miraz. Zbogom. STANKA. trgovac je! NEDELJKOVIĆ: Ta ne zameram mu. a ona to smatra za strašan greh. Ja znam da sa spremom ne možemo stići do subote. IX MARIJA. NEDELJKOVIĆ: Razume se da ćemo učiniti. On me. a on neka čeka pa kad budem mogao. svi ćemo se založiti i podeliti poslove. čim sam osetio šta je po sredi. ne bi se smeli osramotiti. nego i onaj tvoj prostak. JELA: Pa nemojte mu zameriti. Udaje se za trgovca. prijice. zaboga! JANKOVIĆ: Napustio sam posao. JELA: Šta ima čaršija da brine vašu brigu. JELA: Mislite. cela me čaršija ogovara i puni mu uši da sam ja nepouzdan. Pa nisam. znam ja otkuda je ta tolika opreznost. JANKOVIĆ: Tako je. JELA: Ali sedite.. valjda. Hm! Došao da čestita! Napustio posao samo radi toga da bi tebi čestitao. nego znam. Ogovaraju. pristao bih. Sin se zaljubi i ne govori ni reči o mirazu. NEDELJKOVIĆ: Ne mislim. prijice. i šta ona ima protiv vas? NEDELJKOVIĆ: Dužan sam čaršiji nekoliko hiljada dinara. bojeći se da do nedelje ne promenim odluku. to je vaša stvar. možda.

Eto. prihvatite. zašto ne bi on bio jedanput u životu duhovit? MARIJA: A ko je sve pozvan? JELA: Samo vi. (Pomaže majci i Stanki. (Daje joj jedan cvet. MARIJA: Eh.) Iz moje saksije prvi cvet. NEDELJKOVIĆ: Možda si mislila broš uopšte. JELA: Nemojte se ljutiti. koje skidaju šešire. čestitao je. zbunila sam se pa vas i ne nudim. NEDELJKOVIĆ: Pa da. Jakove.. STANKA: I Milan? JELA: No pa da. to je moja ideja. zar nije i on najuži član porodice? NEDELJKOVIĆ: Nego kada je reč o najužoj porodici. MARIJA: Ali kako bih mogla pristati? Eto. Ne. NEDELJKOVIĆ: Da šta si? MARIJA: Nama si uvek dete. imam ja još jedan za njega. ali vas uveravam da bi i vi pristali da ste bili ovde. znate li vi da je malopre bio ovde stari prijatelj. ti darovi idu s napomenom da je i jedan i drugi moja ideja. STANKA (ulazeći. Prijatelj zahteva da prsten bude sad u subotu. Jela će vam kazati. ali ne od slonove kosti.. MARIJA: Zaboga. pa hiljadu drugih stvari koje treba pripremiti. JELA: Oh.) JELA (ljubi joj ruku) NEDELJKOVIĆ: Molim. hodite. da. (Daje joj šatulu i ljubi se ponovo s njom. ðorñe je naročito hteo da me iznenadi.) SOFIJA (pošto i sama pomogne. srećan dan. subota. to je lepo od tvojeg muža. ja nisam ništa ni znala za današnji ručak. srećan dan! STANKA: Najpre te ja moram poljubiti. STANKA: I još jedan dar. mislila sam ja i sama. Kako si samo mogao pristati pre no što nas zapitaš? NEDELJKOVIĆ: Objasni mi ti. najuža porodica. odnosi) JELA: Zamislite. MARIJA: Danas je četvrtak. NEDELJKOVIĆ: I ja sam pristao. tek će sutra biti gotov tapet u velikoj sobi. MARIJA: Kakve pregovore? JELA: Iznenadiće vas. zašto sam pristao.) MARIJA (ljubi je takoñe) Čedo moje! Želim ti mnogo. ne. mnogo sreće! STANKA: Ovo je moj mali dar. ali smo vodili i druge razgovore i pregovore. što ne može . Nemoguće. u jedan glas) A. pa onda Stankina haljina. petak.) MARIJA: A ovo moj! (Isto kao pre. Jelo.. STANKA: Zar nisi znala ni da smo pozvani? JELA: Ne. (Ljubi je. JELA: A zar nije bolje da si taj prvi cvet dala tvome zaručniku? STANKA: O. majčice. Sofija. MARIJA: To je dobro. zašto sve to. Slonova kost. ta nisam više dete. Bože moj. razumeš li! STANKA: Nije mi ni haljina gotova. JELA: Ali sedite. a.MARIJA. je li. Milanov otac? STANKA: Da čestita? MARIJA: Otkud to? NEDELJKOVIĆ: Da.. kako si na to mogao pristati? To je nemoguće! Nemoguće.

. evo u čemu je stvar.. Ja sam te tako žalila. ja sam koješta govorila. sve se preživljuje. STANKA: A njegov je otac tako bio zapeo. eto.. i to zbog miraza.. ti bi možda još i danas podnosila te bolove? JELA: Oh. Jelo. pa. Pristao je na sve. JELA: Odista. JELA: Da. Ja sam uverena. i sve. (Ode.. gde obe sedaju. Tebi je bog dodelio sreću. nemoguće je. razgovaraćemo o tvojoj sreći. JELA (uzdahne i zagrli je) Baš si dete! Sve.. on i ne misli na to. kao da je baš hteo da ne uspe. Sve drugo što doñe zatim izgleda nekako izveštačeno. znaš već.. Tebe. nešto što liči na obmanu: usiljavanje koje nas čini pred samim sobom neiskrenima. Ja sam u njegovu ljubav tako uverena. rasturilo se. NJega mislim. 'Ajdmo mi. sasvim koješta. dušo. STANKA: Ah. To si se dobro setila. JELA: Znate šta.) STANKA: O mojoj sreći? O njoj se nema šta mnogo govoriti.. ljubav koja prvo osvoji devojačko srce ostaje uvek najslañi san. Čovek je jači od sviju bolova! Zar si zaboravila moju sudbinu? I ja sam volela. ne mora Stanka čuti sve naše brige. da . da te ne voli toliko i ti njega. bilo!. to je sve. samo da zadovolji tvoga svekra. pa budi srećna. STANKA (iznenañeno) Jelo... sve je to manje od velikog razloga koji je oca opredelio da pristane. i mene je prosio onaj koga sam volela i koji me je voleo. ja ne znam šta bih radila da se proševina slučajno pokvarila. STANKA JELA: A mi? Hodi ovamo. to ne mora Stanka čuti. ne može. oče. sve učinio. on se sam sobom razume. dete moje. kada joj sve kažete.. iskreno ti kao sestri kažem: čini mi se. pokvarilo se. Marija. koji čak i duboku starost gdekad uznemiruje. budi bezbrižna. NEDELJKOVIĆ: Dabome.. da li te ja razumem? JELA (ljubi je) Nemoj me ni razumeti. Zar ima što lepše no biti žena onoga koga svom svojom dušom volimo? STANKA: I koji nas voli. uzajmio je! JELA: I uzajmio i založio sve što je mogao. bez njega ne bih mogla živeti. tako uverena da. NEDELJKOVIĆ: Najzad. Znam da ti je to najmiliji razgovor.. iako nisam onda još shvatila takve bolove.. jer Milan valjda tu nema svojih zahteva? STANKA: Milan? O.biti. Odista bi bila sramota da se za ljubav tričavih nekoliko hiljada dinara stvar pokvarila. Ja sam srećna i. JELA: Sve. Hajdemo ovamo u sobu. ovamo! (Odlazi. Idite s majkom u moju sobu i objasnite joj. JELA: I kako je naš siromah otac dobar. ali što je nemoguće. STANKA: Da. Još kad bi znala koliku je žrtvu otac podneo! STANKA: Znam..) MARIJA (odlazeći za njim) Ne znam u čemu je stvar.. da.. Da nije ðorñe tako dobar. JELA: Taj sam uslov izostavila. pa to što govoriš.) X JELA. a kakve sam teške časove preživela onda kad se zamalo nije pokvarilo. da će se izmiriti sa vašom odlukom.. tome dodati što bilo bi suvišno. mora svako voleti. (Grli Stanku i dovodi je do otomana. Boga mi. iako nije mogao. on je tako daleko od toga. samo da ne omete tvoju sreću.

NESTOROVIĆ JELA (kad spazi na vratima Nestorovića. moleći me da se danas pošto poto nañemo. NESTOROVIĆ: Došao sam po pozivu vašeg goopodina supruga. sad ću. a putevi nam se nisu ukrštali. ti ćeš do Milana! (Ustaje i povede Stanku u sobu gde je postavljen sto. SOFIJA (povlači se) XIII JELA. Beležimo ja i mama šta sve treba nabaviti za prsten.) NESTOROVIĆ: Da. JELA: Vi? NESTOROVIĆ: Nisam želeo da vam učinim tu neprijatnost. SOFIJA JELA: Sofija! SOFIJA: Izvinite. nemilo se iznenadi i trgne) Ah! NESTOROVIĆ: Izvinite. NESTOROVIĆ: Ako vas uznemiravam?. Imate posla sa mojim mužem i.. svakog je sudbina vodila svojim putem..) XI NEDELJKOVIĆ. JELA: Svakako je išao svojim putem. ne!.. NESTOROVIĆ: Utoliko pre vas je morao iznenaditi moj dolazak. Sad prvi put. Sofija! STANKA (ocu) Evo mene! (Odlazi s ocem u sobu) XII JELA. NESTOROVIĆ: Već pet je godina. JELA (gorko) Sudbina? (Trgne se) Uostalom da! (Vraćajući se sa prozora) Danas je tako prijatan dan. JELA: On ga zvao?.. PREðAŠNJI NEDELJKOVIĆ (pojavi se na vratima sa cvikerom na nosu.rasporedimo gde će ko sesti. Sinoć me je dva puta tražio pa.. JELA: Razume se da ćemo vam pomoći.. Idi. a mi se nasmo sreli. JELA (usiljeno) Oh. Pa lepo. Sofija... pisaljkom i parčetom hartije u ruii) Deco.. . veli: on ga je zvao. Razume se. ja priznajem i sam nezgodu ovoga susreta..) NESTOROVIĆ: Pa ipak.. neña uñe. što bi me to iznenañivalo? Izvol'te... moja pojava u vašoj kući.. JELA (zbunjeno) Zašto? Ne!.... (Nudi ga da sedne i ona seda. JELA: Ne uviñam je.. JELA: Ne vidim da je to što neobično. gospodin tek što nije došao. samo me iznenañuje. susret ovaj. čula sam vas. ali jedan gospodin. ostavio mi je kartu.. kako me nije našao.. JELA: Moj muž mi nije ništa o tome govorio.. pa ne možemo se sami svega setiti. gospoño!. doñite da nam pomognete. Stanka. samo da naredim Sofiji sve što treba. JELA: Koga traži? SOFIJA: Traži našeg gospodina. (Ustaje i odlazi prozoru.

bili smo tako bliski. na poslednjoj strani. koje nemaju toliko vrednosti da bi ih trebalo još kojiput čitati. kakvu sam ja već godinama želeo. NESTOROVIĆ: Vi se sećate. Posle poduže pauze) Zbilja.. dakle. (Seda i razgleda album. saslušajte me! Neka vam ne bude teško čuti istinu . sve objasni. JELA (jetko) Bez krivice? NESTOROVIĆ: Jedina moja krivica je što sam vas voleo. vi imate hrabrosti. vi ste mi pismo neotvoreno vratili. koja me tako dugo u vašim očima tereti.) NESTOROVIĆ: Ili zar nisam vam tada dao dovoljno dokaza te moje ljubavi? JELA: Da.. molim vas. NESTOROVIĆ: Da. onih toplih osećaja koji su nam nekada bili zajednički. (Ustaje i prilazi joj) JELA (osećajući se u vrlo nezgodnom položaju. JELA (odbijajući) Ja vas molim.. iako mi je nekada današnji dan bio tako drag. JELA (htela je da preseče taj nemili razgovor) Ah. mogao sam još i zaboraviti. Saslušajte pa me osudite.. gospodine...NESTOROVIĆ: Da. gospoño. tu proševinu i napustili. JELA (jetko) Hm! (Okreće glavu da ga ne sluša. Vi znate. Vi koji ste stavili kao prvi uslov proševine pitanje novca. koji ste.. a vi svojim sa uverenjem da sam svemu ja kriv. da se pozivate na taj dogañaj kao ka dokaz ljubavi.... sa uverenjem da sam njime morao poći. ja ne mogu dopustiti da se taj razgovor nastavi. da.. koliko sam se zaboravila! Ja neću da govorim o tome. ja moram da ispravim tu tešku zabludu.. da sam naslednik jedne bogate tekovine.. bojim se samo. prijatan. NESTOROVIĆ: Sad ga već moram nastaviti. pokušao da vam se pismeno opravdam. NESTOROVIĆ: Stare priče imaju tu dobru stranu što se na kraju njihovom. okreće mu leña i traži predmet koim bi se zabavila) Čudo mi je da ðorña nema još? NESTOROVIĆ: Meni nije neugodno da ga sačekam. pa ipak nam se staze razmimoiñoše. Danas je vaš roñendan.. samo onaj poslednji list. zar ne? Ako mi dozvolite da vam podnesem svoje čestitke. vi. kojih se ni do danas još nisam oslobodio? Zar vi odista verujete to? JELA: Ja neću da vas slušam! NESTOROVIĆ: Pa ipak vas molim. pa zar možete verovati da su nekoliko hiljada dinara mogli biti razlog da pregorim one osećaje prema vama. Ja sam pošao svojim putem. Ja sam već odavna sklopila tu knjigu. i ja sam i dalje u vašim očima ostao grešnik bez svoje krivice. Ali. ali ne i njene posledice. Kad sam jednom. JELA: To su stare priče. novca radi. JELA (uzbuñeno i nervozno) Ja vam nisam dopustila. gospoño. rečima. a tu krivicu ja i danas gako rado nosim na duši.. gospoño.. da prevrnem samo jedan. ali nemojte mi ni braniti. sve što bi čitaocu moglo ostalo nejasno. zašto mi ne biste dopustili da vam se opravdam? JELA: Da se opravdate? Šta bi imali vi preda mnom da se pravdate? NESTOROVIĆ: Nekada smo bili tako bliski jedno drugom. računajući valjda na vreme koje je otada proteklo. Ah. ali i ucenio. gsspodine. zaprosio. tada još. NESTOROVIĆ: Niste.. Dopustite mi. oh. kada se već dala ovako dobra prilika. bože. jer dosad ste me osuñivali nesaslušana.. da sam ja imućan. NESTOROVIĆ: Zar rečima samo? Ta ja sam vas i zaprosio! JELA (ne može da se obuzda) Zaprosio? Da.

gospodine. jedan dug savesti. više nego to. koliko je topla njegova roditeljska ljubav prema vama. na sve žrtve sam bio gotov.. i ljudi koji nevolje lako prebroñavaju samo zato što misle da im je sve dozvoljeno. činio sve što sam mogao činiti. dug časti svojoj. gospoño. ali ja moram najzad preći preko tih obzira. JELA: Ili za ravnodušnost kojom ste taj gubitak preboleli? NESTOROVIĆ: Moj mir vi nazivate ravnodušnošću. kojoj nisam nikad neistinu govorio. NESTOROVIĆ: Ja sam svestan. previñajući da je mir gdekad najjači izraz bola.. ali i vi sami morate priznati da on spada u onaj red ljudi koji imaju dobro srce. ja sam običan grañanin od krvi i mesa. nisam slušala. JELA (posle izvesne borbe) Ne znam. razumete. JELA: Otac? NESTOROVIĆ: On je jedini kriv. ja znam čak koliko on vas voli. Ja sam vašem ocu činio. bez. nisam ništa čula! NESTOROVIĆ: Pa ipak. ja sam. NESTOROVIĆ: Ali ne i za mene. Sve. JELA: Našto vam? NESTOROVIĆ: To bi mi opravdanje bila jedina naknada za izgubljenu sreću. Jer šta ste vi očekivali od mene? Ja sam vrlo običan čovek. sve sam pristao. čuli ste toliko koliko je potrebno da znate istinu. za mene je to sasvim svejedno hoćete li se vi opravdati ili ne. Ponavljam. svoje grubosti u ovome trenutku. JELA (kolebajući se) Ja ne znam kako bih u tom slučaju oca opravdala? NESTOROVIĆ: Ali bar mene opravdajte. već vrlo zgodnu priliku da jednog mladog. JELA (uvreñeno) Ali.. sve to drukče pretstavio. ona je čak jedan od najvećih razloga koji me je uzdržavao da ne potražim bar posredne puteve da se pred vama opravdam. JELA: Kad bih primila sve to za istinu? NESTOROVIĆ (odlučno) Ja stojim pred ženom kojoj ne smem neistinu govoriti.. da krivica nije na meni. da se zakaluñerim ili da izvršim samoubistvo? Dirnulo . da mi taj miraz samo na papiru da. ali. oprostite ovoj otvorenosti. neiskusnog i bogatog naslednika iskoristi. Ja ovom ispovešću ne mislim optuživati oca vašega. (Pauza) Vama je. puno ljubavi i prema svome i prema tuñinu. sve. pristao čak i miraza da se odrečem. bez razloga. gospoño. ponavljam da mi je nemilo kćeri oca optuživati. U ljubavi mojoj prema vama on nije gledao budućnost svoga deteta. ali tad krivica bi mogla biti samo na vama što ste tako lako pristali da promenite mišljenje o čoveku koji to nije zaslužio od vas. on je to uzeo za uvredu. ljudi koji veruju da je život samo jedna prijatna šetnja po utapkanim parkovskim stazama.. ako želim da se odbranim od vašeg nepravednog mišljenja o meni. Ja sam svestan čak i bola koji vam svojim rečima mogu naneti. sve bez cilja. ali sam se najzad morao ustaviti pred njegovom navikom da moju imovinu smatra kao svoje nasledstvo i da zavlači ruku u moj džep kad god to za potrebno nañe. ne znam ništa. Za mene je to opravdanje jedna neophodna potreba. grañanin kvalifikovan poreskom knjižicom i vojničkom bukvicom. sve je izlišno.koju treba da čujete. i jednog dana dobio sam pismo kojim mi otkazuje proševinu i moli me da prekinem svako opštenje sa njegovom kućom. kad je već o mirazu reč.. verovatno. ja ne umem biti junak ni romana ni drame. Ja sam čak pristao. ali. ili bolje. JELA: Ali sve to nije potrebno. sve što sam iz obzira prema zama trebao i mogao učiniti. no ljudi koji ne umeju uvek da vode računa o prilikama u životu. Vi niste valjda očekivali da odem u goru i predam se usamljeničkom životu. gospodine!. gospoño. Kada sam pokušao braniti se od te njegove navike.

doći ću. posle toliko vremena. ostavi me! STANKA: Boli te što ili. Zbogom.. Ne želim da mi otac i majka primete suze u očima. kad je potrebno da vas opomenem na to. ali srce ne. Odlazi. a ne i ljubavi prema čoveku kome ste pružili ruku. stalo mi je neobično do toga.. (Ode) XV JELA. zaboga. Jelo. žalio sam iskreno i sebe i vas. gospo.? JELA (seda na divan) Molim te. JELA: Ostavi me.. ðORðE JELA (po odlasku Stankinom ustaje.. no ona se okreće ne dajući mu svoju) Ni to? Žalim što vas nisam bar toliko odobrovoljio. Ja sam vam isuviše dozvolila.. a vi ste se isuviše koristili. idi k njima da im ne bi palo u oči. vidim i što ću otsada u vašim očima biti valjda manje kriv. žalio sam. gospoño! (Polazeći na vratima još jednom zastane. STANKA (polazeći) Ali.me je. STANKA: Ali. Sad ću ja. gospodine. stalo mi je. vi nemate prava da odreñujete odnose moje prema mužu mom. ne. doñi.. zabolelo me je kad vas je drugi zaprosio i učinio sam ono što je kadar učiniti jedan običan grañanin. ja ću da zovem majku. te zajeca i zarije glavu u ruke) STANKA (posle izvesne pauze javlja se na vratima) Jelo. šešir i štap) Ja ne želim prisustvom da vam i dalje dosañujem. čim me proñe. JELA: Gospodine. jer se ni do danas još nisam oslobodio onih osećaja koji su me jednom za vas vezivali i. setila sam se nečega. zaboga. Je l'te? JELA: Našto vam to? NESTOROVIĆ: O.. ostavi me. Savlada je zatim duboki bol. gospoño. JELA (teško uzbuñena.. molim te. suze će mi olakšati. STANKA: Majka se čudi. ostavi me. pogleda za sobom. Ja vam ne dozvoljavam više ni jednu reč o tom. ja. jer se oni već čude što te nema.. sad ću ja.. JELA: Gospodine! NESTOROVIĆ:.. Sad ću ja tamo.. posle duže pauze. Idi. NESTOROVIĆ: Ne zaboravljam. briše suze i pokušava da se pribere) ðORðE: Ti si tu? Jesu li gosti već došli? JELA: Da.. JELA (pribravši se) Osećaj dužnosti. JELA: Idi. Vi zaboravljate da govorite sa ženom udatom.i verujem da i u vama živi taj osećaj. mi te čekamo... došli su! .. ostavi me samu. šta je tebi? JELA (udaljuje je rukom) STANKA: Ali šta je tebi? Ti plačeš? JELA (uzdržava se) Ne.. ali znam da je vaš brak bio samo izraz prkosa prema meni. pokušava da savlada uzbuñenje) NESTOROVIĆ (uzimajući. teško mi je. STANKA JELA (diže glavu i pogleda na vrata kroz koja je on izišao. (Primeti da ona grca i pritrči joj) Jelo.) XIV JELA. NESTOROVIĆ: Dozvolite mi bar da se oprostim! (Prilazi joj pružajući ruku. Meni je dovoljno utehe što sam uspeo da vas.

ðORðE (vraća se) Sa mnom? JELA: Da.. da mi kažeš istinu. šta bi to bilo što bi vas moglo vezivati? ðORðE: Ta. to je više. kad znam da nad tobom. sve je to. Ti tvoji čudni odnosi.. da. priznajem da sam kriv! .. tvoje nespavanje.. ðorñe.. stvar je sasvim druge prirode... hteo bih te poštedeti! JELA: Poštedeti me? ðORðE: Da. nisam ga rasuo. jedna se odvaži) Ja imam u kasi deficit. JELA: On nije tvoj drug u službi... Maločas tražio te je gospodin Nestorović... kao što ja znam da bi i tebi takav susret moj bio neprijatan: i tada odista je vrlo čudno da si mu sastanak zakazao ovde u kući. ti priznaješ da ima nečega? ðORðE: Ta. Ostavm nam to zadovoljstvo da ga provedemo.. nije moja krivica.. Sutra već. JELA: Dvadeset hiljada?! ðORðE: Da! JELA (težak kao ropac uzdah otme joj se iz grudi . ðORðE: Tako? Što me nije pričekao...) ðORðE: Da. Govori dakle! ðORðE: Ne.... ja ne znam... a još čudniji je posao koji bi ti mogao sa njim imati... uhapsiti me kao poslednjeg nevaljalca ili. pa onda tvoje neraspoloženje i zabrinutost poslednjih dana. ðORðE (braneći se) To tako tebi samo izgleda! JELA: Ne. Jelo. danas bar.. ili nad nama. lebdi možda briga od koje bi mene trebalo poštedeti. Gleda ga dugo u oči) Pa? ðORðE: Sutra do podne moram kasu popuniti.. ne. sve to ima nešto da znači. Nesrećniče!. Jelo! JELA: Reci. ni ti njegov i.. ima nečega. zašto ne bih danas! Sad već.. ali. JELA: Deficit? (Posrne i osloni se na sto.. da ja taj novac nisam na sebe utrošio.. sad već ne mogu čekati sutrašnji dan. JELA: (prestravljeno) Inače? ðORðE: Zatvoriće me... nije ni tvoj prijatelj. reći ću ti već... zaboga? ðORðE (posle izvesnog kolebanja. ipak. šta je? ðORðE (natežući) Nevolja je golema.... inače. JELA: Ne.) JELA: Čekaj! Imala bih sa tobom da progovorim reč dve. ðORðE: Ti dobro znaš.. sve je to nešto neobično. ja jasno osećam da tu ima nečega i ja zahtevam. JELA (nestrpljivo) Ali reci već jednom. ðORðE (zbunjeno) To je. to ćeš mi ti reći sad.ðORðE: Tamo su! (Hoće da poñe. JELA (cikne) ðorñe! ðORðE: Eto. učiniću ono što je najkraće... ja hoću da je znam. ðORðE: Nemoj zahtevati! JELA: Dakle. što ga nisi zadržala? JELA: Ti znaš vrlo dobro da je meni neprijatan susret sa tim gospodinom... da. pa. nedostaje mi državnog novca dvadeset hiljada dinara. reći ću ti već u svoje vreme. JELA: Ako ću sutra saznati. odlučno zahtevam.. ili možda. sad znaš sve! JELA (očajno kršeći prste) Nesrećniče. Ja hoću da mi objasniš. danas je tvoj dan..

sve. nemoguće je do sutra ujutru naći toliku sumu.. da priberemo zatim sa svih strana.. Pribrali bi za deset dana tu sumu i vratili bi mu... kad bi se njemu obratio? ðORðE: To je siromah čovek... sve što možemo.. ali sad više ne. činio sam sve. nešto od prodaje tvojih nakita.. bože moj. mislio sam. moje ime. ima veliku porodicu i jedva sastavlja kraj s krajem.. od njega nikada. JELA: Pa ipak. jesi li što smislio. izvesno. učitelj. razmišljao si valjda. i kad bi mogao kakvu manju sumicu odvojiti. JELA: Pre pola časa to bi bilo moguće. JELA: Pa ipak. mogao bi. ðORðE: Pa ipak. ðORðE: Tada.. Rekoh ti. ali do sutra ujutru. zato je dolazio.. neću te ni o čemu pitati.. naša kuća! Pa onda Stanka. deset dana vremena.. ðORðE: To je još jedino što mogu pokušati. to samo ne! Činićemo sve. govori! ðORðE (posle izvesnog ustezanja) Kad bih se iskreno ispovedio ocu tvom? JELA: Ocu? Šta nam on može pomoći? On je jedva skupio sumu za Stankin miraz. ðORðE: Šta je to? JELA: Pa ipak. pognimo se. Ostaje mi još jedino pokušaj kod Nestorovića... nemoj se tom čoveku obraćati. samo da to izbegnemo. Ja ću dati sve svoje nakite. zato! JELA: Ne. ili možda ti si što smislio? ðORðE: Šta bih mogao smisliti? JELA: Ti imaš jednog strica. on jedini bi mogao... ne bih smela da preživim! (Pribere se) Slušaj. Stanka sirota! Otac bi Milanov. JELA (zajeca) O. JELA (neprijatno iznenañena) Nestorovića? ðORðE: Da. nedogledane.. bože. Pa druge. razumeš li. suma je velika. tim povodom raskinuo veridbu. da pokušamo na sve načine.... kad bi imalo vremena. recimo. JELA: Ne...... sve druge... ko će mi je dati? Kad bi bar bilo vremena... on ima para. do subote... ne na to nemoj računati.. koje ja ne bih mogla.. na to nemoj ni misliti. imaš li načina da se pomogneš? Jesi li činio što? ðORðE: Pokušao sam... samo da otklonim hapšenje te da dobijemo bar nedelju dana ili.JEJ1A: Pa dobro.. nešto od. JELA: A ako ne nañeš? ðORðE: Rekoh ti. užasne posledice. al'.. učinimo sve.. ja nemam prava sreću moje sestre na kocku stavljati.. ja ne znam. JELA (trgne se uplašeno) Ta suma!!. Maločas bio je otac Milanov ovde i zakazan je prsten sad u subotu.. ðorñe. već te molim. sutra će me uhapsiti. ðORðE: Kad bi je otac dao samo sutra da popunim kasu.. moralo ti je ma šta pasti na pamet? ðORðE: Ta... ime oca mog. i to još na obavezi da ga zasnuješ. nemoj mu se približavati! Molim te. . On zahteva da mu se o prstenu miraz položi i mi smo na to pristali. kakva nesreća! Da te uhapse. Nešto od strica.. JELA: Šta je to dva i tri dana? Ne. sutra se mora položiti. nije vreme tom.. ðORðE: A ta je suma upravo dovoljna. bivši učitelj. čak i po cenu moje nesreće! Ja te molim. JELA: Reci. sve. sa više strana ponešto.. sve. zato si ga tražio? ðORðE: Pa.. ðORðE: Da. JELA: I.. nemoj njegovo prijateljstvo tražiti. ðorñe.

. MARIJA. ne brinite.. To je od ðorña! MOMAK (pošto je Jeli predao paket. (Na levim vratima) Stanka.. Stanka! Imamo goste. Ali čekajte. Hajde brže.? MILAN: Ja nisam. SOFIJA (poverljivo Nedeljkoviću) Muzika je došla. je l'te. PREðAŠNJI SOFIJA (dolazi) Molim! JELA: Donesite. Sofija. Šta bi drugo moglo značiti? MILAN: I vernost. (Duža pauza. Tako. NEDELJKOVIĆ (poverljivo) Gde je? SOFIJA (poverljivo) Tu pod prozorom! NEDELJKOVIĆ (poverljivo) Vrlo dobro.. NEDELJKOVIĆ. još bliže. donećete nam likera i piva. odlazi) .. dakle. NEDELJKOVIĆ (Jeli) Dopusti danas da ja izdajem naredbe. podnosi joj buket i ljubi joj ruku) Moja najsrdačnija čestitanja! JELA (pribirajući se) O.) XVI MILAN. moramo izbeći. bar da iskoristite to što ste ranije došli. Sofija! SOFIJA (odlazi) NEDELJKOVIĆ (odlazi prozoru i naginje se napolje da vidi muziku) XIX MOMAK. čuj me dobro. NEDELJKOVIĆ: E. neko iznenañenje. XVII STANKA. kad smo već svi ovako na okupu.. vrlo dobro! (Glasno) Dakle. mogli bi biti posluženi jednim likerom. (Daje joj) NEDELJKOVIĆ: (ðorñu poverljivo) Šta si učinio? ðORðE (mrzovoljno) Uzeo sam. došao suviše rano? (Rukuje se s ðorñem.. samo jedan cvet. a ocu i majci ljubi ruku. i vernost! MOMAK (donosi jedan paket) Iz radnje Stojanovića i Nikića za gospoñu Jelu ðorñević.) JELA (već pribrana) Ne bi vam se moglo zameriti i kad bi nešto ranije došli. PREðAŠNJI STANKA (istrči prva) Goste! (Spazi Milana) Ah? MILAN: Zar vas to iznenañuje? (Rukuje se s njom.. Sofija! Ili možda ko želi čašu piva? (ðorñu) Ima i piva. Sofija. zete. vi. PREðAŠNJI MILAN (dolazi sa buketom cveća) Dobar dan! (Prilazi Jeli. PREðAŠNJI STANKA (Jeli) Jelo. uzeo sam.. bi li ti umela da mi kažeš šta znači ovaj cvet u govoru cveća? JELA: Znači: ljubav. Pogruženo jedno i drugo podalo se teretu briga. kako lep buket! MILAN: I za vas sam doneo jedan cvet. NEDELJKOVIĆ: A. pa.Moraćemo izbeći.) MARIJA: Ta kako iznenañuje kad je već bila nervozna što vas nema! STANKA (spazi buket u Jelinim rukama) A. donećete nam likera i piva.. je li? XVIII SOFIJA. hodite bliže meni.

Orkestar zasvira. I ðORðE. da se otvori. ðORðE: A. Oni se nemo i bezizrazno gledaju. MARIJA: Razume se.) SVI (opšte ushićenje) NEDELJKOVIĆ (Jeli. mora ti se priznati da si pravi muž! MARIJA: Osobito lepo! STANKA: E. (ðorñu) Zete. da vidimo čime je muž obrzdovao ženu. dabogda dočekala sto godina kraj tvoga ðorña. dopunjuje) SOFIJA (dolazi) Gospodine! ðORðE (udubljen u račune. zete. PREðAŠNJI SOFIJA (donosi na služavniku liker i pivo) NEDELJKOVIĆ (uzeo čašu likera i prišao prozoru) E. kćeri. bez radosti) Da. OBRAD . lepo je! XX SOFIJA. SOFIJA ðORðE (za stolom.. NJu ophrva težina trenutka. da se otvori. koja ostaje ravnodušna) Jesi li čula. klone joj ruka i čašica se prosipa.. opšte iznenañenje) SVI: Živela! (Kucaju se i ispijaju. puši nervozno i ispisuje na hartiji cifre koje nervozno briše. prilazi ðorñu koji bezizrazno drži čašu u ruci ne prinoseći je usnama. Živela! (Daje napolje znak maramom. htela ne htela. menja. mora se priznati da ti se muž pokazao. odista imate ukusa. Jeli) Dopuštaš li? (Otvori paket i pokazuje grivnu. Ona pruža svoju da se kucnu i u tom im se sretnu pogledi. došao je? Gde je? Neka uñe! SOFIJA (odlazi) II ðORðE. Je li Jelo? JELA (jedva pogleda.) JELA (pošto se kucala sa svima. ne čuje je) SOFIJA: Gospodine! ðORðE (trgne se) Šta je? SOFIJA: Vaš stric. STANKA (pritrči da otvori.) zavesa DRUGI ČIN Ista soba.SVI: A!! JELA (ostavlja zatvoren paket na sto) NEDELJKOVIĆ: Da se otvori.

a onda. već velimo: stani da vidimo šta je bilo. nedostaje mi dvadeset hiljada dinara. ðORðE: Sedi. ðORðE: Ali. vrlo ozbiljna. onda kad sam hteo mesto oca da ti ih dam. a da izbegnem tvoje prekore.. koji nepomućeno vodimo život. "Kriv sam". najzad. postupamo kao grañevinari: kad prsne svod. zar to.. sa vaših škola. jer. meñutim. OBRAD: Ih. ne umem da ti kažem.. ðORBE: Priznajem da sam kriv.. A vidiš. priznajem to. meni treba pomoći. Znao sam. ti misliš kriv si zato što si trošio novac koji ti je država poverila. bilo je.. skuplja hartijice koje je ispisipao i trpa ih u džep) OBRAD (čovek šesetih godina. tako! I čuj me bar sad. Stvar je. al' ti to kazuješ samo zato jer drugu reč ne umeš reći sad... Ti misliš kriv si zato što si se mašio novca koji nije tvoj. nezgodno bi mi bilo za razgovor.. kad se pokrhaju rogljevi.. sedi.. ali ne zato da se udaljim od života. ali. ti si morao tuñ novac trošiti. ne. jer sam kriv. sasvim druga stvar. doboga! Zar to. a nisi ni svestan u čemu je tvoja krivica.. već zato baš da budem bliže. vidiš. nećeš mi zameriti. kojom rukujem. OBRAD: Tako je. al' sad nije glavno jesam li kriv ili ne.. koji trezveno gledamo u život. Nisam ih prokockao. već treba naći izlaza. striče! Oprosti. nesrećniče? ðORðE: U kasi.. Ti si dosada uvek moje savete izbegavao. no šta ćemo sad. govori? ðORðE: Desila mi se velika nesreća. veliš. OBRAD: Kakve pomoći? ðORðE: Ja stojim pred opasnošću da budem do podne uhapšen.. OBRAD: I zašto. pokleknuće opet ako ne ukloniš ono zbog čega je prvi put poklecnuo. OBRAD (sedajući) Šta je.. Ja ne znam kako da ti rečem. se izbegavao moje savete. OBRAD (trgne se) Šta si uradio? ðORðE (ćuti skrušen) OBRAD (ustaje) Govori.. ali šta da činim sad? OBRAD: To što je bilo.. On je prostije. kriv sam. šta si uradio? ðORðE: Proneverio sam državni novac. hteo bih od tebe saveta. molim te. da ga vidim. ðORðE: To što je bilo. bilo je. OBRAD: Sad. zvao sam te. kazuješ je samo. OBRAD: Zar nisi mogao doći k meni? ðORðE: Mogao sam. Moraću da budem opširniji da ti objasnim celu stvar. da ga razumem.. nisam. nisam ih rasuo. jer drugače se nije moglo svršiti. i ja sam čitao nešto knjiga. Rekoh. eto to je sva filozofija koju ste umeli pocrpeti vi...ðORðE (ustaje. striče.. dakle. tu nije tvoja krivica. drugače nije moglo. ne kažemo: šta je bilo. bilo je... . OBRAD: Žena? ðORðE: Ne. ozbiljan i razborit. I mi. zašto to učini? ðORðE: Ne znam. ali uljudno obučen) Dobar dan! ðORðE (ide mu ususret) Dobar dan. žena. i zašto je bilo. OBRAD: Od mene saveta?.. pred apsanskim vratima. I ja sam učio nešto škola. u tvojoj kući deca. ne znam! OBRAD: Ali znam ja i znao sam već ranije da će tako biti. tako ne činiš zalud podmećeš nov direk. morao si. kada me nisi hteo čuti tada kada sam u očevo ime hteo da ti govorim. Ne vredi se braniti.

je l'.razumeš li. dolazite vi. idi. svih šetališta. Ili ti misliš da je u očima tvoje žene i njene okoline tvoja diploma bila kadra učiniti da ti oproste što si sin jednoga bednog opštinskog grobara: ili ti misliš da ti takav položaj u braku obezbeñuje još i ljubav ženinu? O. svih manifestacija. Eto. dogañaja. striče! OBRAD (ne dozvoljavajući da ga prekine) Jeste. ne znaš.. pun bura. pogledaj tamo gde je koren zlu. Vi brakom ulazite u život na koji niste svikli. već se osvrni za sobom. ne. znam da je ne vidiš. Još dok po prčvarnicama jedete slojanjena jela. prolivaju čitave potoke očajnih suza i postaju stalne dekoracije svih zabava. jer si diplomu stekao. koji su poslednji zalogaj odvajali da vas školuju. Ti je nevidiš. samo trpe. nalazite da vam diploma nije dovoljna. reci. to ideal. vi. Ne možeš je izbeći . idi tamo! . postigao si cilj. mašate se tuñeg novca. obične. I tad. šta sad? OBRAD: Šta sad? (Pauza) Sreća obično zavodi čoveka. ugañate ženi. To je vaš san. OBRAD: Ne. šta sad. al' ta diploma nije ti služila kao oruñe kojim ćeš kroz život krčiti sebi put. jer nisi mogao drukčije. nikada. jer nemaš hrabrosti suštoj istini u oči da pogledaš. dolazite vi i uzimate devojke iz uglednih kuća. ne gledaj ono što je sad pred tobom. kao izlizana para. i dobijate kao miraz obećanja i devojačku prošlost. ugañate joj na sve načine. povlače iz saobraćaja. i tada padate u dugove. U njih ima uvek devojaka koje treba poštopoto udati.. Oni koji su za njima uzdisali. to cilj života. te postaju svakodnevne. vas uvode u društvo gde vas gledaju preko ramena. A vaša bedna plata nedovoljna je da vam kupi naklonost vaših žena. ðORðE: Slušaj. kojima za život nije dovoljna školska diploma.. vi koji ničete iz sirotinjskih udžerica. al'. zaboga. a nesreća ga ponekad vraća na pravi put. oni koji su im pisali i kojima su ne pisale. kao iznošena haljina.. već kao cena da se možeš bolje prodati. da bi se jednoga dana mogli stideti svojih oceva. jeste! Svi vi. jer nemaš ni snage ni moći da saznaš. smatraju sve to kao prijatnu prošlost i okreću se novima. one prožive jedan dug život. Dotle već pristižu nove i mlañe. striče. I vi znate. to su vaši brakovi? ðORðE: Ali šta hoćeš ti. A krivica leži u braku tom. One za to vreme lete iz ruke u ruku. Eto ti! Je l' tako. pišu čitavu arhivu ljubavnih pisama. sukoba i svega što troši svežinu mladosti. Vaše vas žene. vi osećate da ste bez ljubavi i tražite čim ćete je zadovoljiti. uzimate te. i za kojima su one uzdisale. a kad zagrcnete pod dugovima. a njihovoj ste oklolini nesnosni. A tada. da vam škola nije dovoljna i tražite druge puteve i druge oslonce za napredak. vaš je san brak iz ugledne porodice. Za pet godina. s tim. ðORðE (hteo bi da ga prekine) Čuj. a one se. zadovoljavate i njene nesmišljene prohteve. a ponekad i suvišne. striče! OBRAD: A hoćeš li da znaš i zašto si morao? BORðE: Znam. i postaju teret i briga svojih roditelja. te devojke iz uglednih kuća. koje pristižu. pa opet zastane pred njim) Svršio si škole. tad.. oni koji su im zakazivali sastanke i kojima su one zakazivale sastanke.. je l' tako? ðORðE: Pa neka je i tako. vi koji ste nikli iz udžerica. od prometa izgužvane banknote. misleći to je put kojim ćete je zadobiti. A tim uglednim porodicama su upravo dobro došli takvi zetovi. A ako hoćeš da joj pogledaš. devojaka koje su već od sedamnaeste godine u prometu i koje se do dvadeset godine izlažu kao stara para. našto sve to što kazuješ? OBRAD: Kazujem ti tvoju krivicu. gde se ono začelo! (Prošeta uzbuñeno.

ali ne od ove samo. pa sad.. mogao bi mi dati nešto. striče. ali će ti svaki zalogaj hleba biti sladak i svaka noć mirno prespavanz. već je poslednji čas.. zar mi ti odista ne misliš pomoći? Striče. Zbogom! (Ode) III ðORðE. ðORðE: A žig sramote koji ću poneti na čelu? OBRAD: Manja je sramota otkajati greh no grehom umrljan lagati i sebe i one oko sebe i prljavo čelo uznositi. za decu.. ðORðE: Hvala još jednom. al' to je premalo.. nevolja slabe obara!. (Hoće opet da poñe. Nećeš moći dobiti državnu službu i to će te izlečiti sujete da tečeš karijeru. OBRAD: Za mene to je sve. Odvajao sam paru po paru.. JELA: Čekaj. molim te. zaboga! OBRAD: Da sam mogao. OBRAD: Zbogom. da imam bar dvadeset i četiri sata na raspoloženju.. pa se vrati) Ja ću biti kod kuće. eto ti. striče! OBRAD: Biću kod kuće.ðORðE (prestravljeno) Kuda? OBRAD: U 'apsu. ðORðE (poražen) Striče! OBRAD: Otuda tek vratićeš se u život. dakle. al' tek kroz četiri ili pet dana. ðORðE: Hvala ti! (Zarije glavu u ruke i bono uzdahne. ponudio si sve što si mogao.. mučićeš se. jer to je dečji novac. šta govoriš ti? Zar bi ti to dopustio.. pa se vraća) Šta misliš. preklinjem te! Zar nema drugog načina? ðORðE: Ima ih samo dva. stani! Čekaj. Tamo ću biti ako me zatrebaš... ðORðE: Striče.) OBRAD: Ja ti ne trebam više? ðORðE: Hvala ti. ovako.. već i od svih daljih sramota koje te očekuju u životu Da sam mogao. JELA ðORðE (ostaje sedeći zabrinut) JELA (dolazi) To je tvoj stric bio? ðORðE: Da! JELA: Pa? ðORðE: Mogu dobiti četiri do pet hiljada. ako ti to može pomoći? ðORðE (skoči i steže mu ruku) Hvala... idem u hapsu. potrčao bih. JELA: A Zdravković? ðORðE: Novac mu je založen. ... striče. od njih otkidam nudeći ti ih. potražio bih. ðORðE: Hvala.. ja bih ti od prve rekao: evo ti novca i otkupljuj se od sramote. a evo. Pa — budi hrabar... čini kako znaš.. žena i njena porodica prezreće te i izlečiti sujete braka iz ugledne porodice. ðORðE (ščepa šešir i hoće da poñe) JELA: Kuda? ðORðE: Ne znam.. JELA: Niotkud pomoći. Da imam više vremena. činiti? ðORðE: Ne znam! OBRAD (potresen) U mene ima četiri i po hiljade dinara na knjižici. (Odlazi do vrata. na robiju. to je jedini način rešenja. i tada ćeš početi nov život. niotkud. hvala ti! OBRAD: Čuo si šta sam ti rekao... znaš šta ti mogu učiniti.

nisu u meni i . PREðAŠNJI SOFIJA: Zapovedajte? ðORðE (gleda u sat) Idite odmah sa ovim pisamcetom. pa tvoj nakit koji bi se mogao unovčiti. zar ti još misliš na to? Rekoh ti... ne. ðORðE: Da.. već ti je prva misao bila da mi pomogneš. tvoj lični ponos. nije! Ali. veli. Jedan je: kad bi nam tvoj otac dao Stankin miraz.. to je moja pogreška i ja trpeljivo primam prekore koje mi kazuju tvoji pogledi i koje sam sebi upućujem. nedovoljni. ovoga časa.. Možda je i bolje što o toj pogrešci nismo razgovarali ranije. IV SOFIJA. JELA (ćuti duboko zamišljena) ðORðE: Zar ne? Zar nije to ipak najbolje što se u ovom trenutku može učiniti? JELA: Ne. (Pauza) Da. gospodin LJubomir Nestorović. kad sam ti nesreću saopštio.. stric mi nudi četiri i po hiljade. nisi ni pitala o uzrocima njenim. odmah. dotle nisam dovoljno mislio o njoj.JELA: Govori! ðORðE: Rekao sam ti ih. eto. ni sama ne znam šta bi drugo... ðORðE: Moglo bi se naći načina da se prsten za nedelju dana odloži. vidiš li. ðorñe. na to ne smemo ni misliti. s tim ni trenutak nemoj računati ti reče. ja neću svojom nesrećom tuñu sreću da uništim. JELA ðORðE (pravdajući se) Jedini koji može dati bez ustezanja. Upamtite! SOFIJA: Molim! (Odlazi) V ðORðE. nisi me ni osuñivala. a kroz nedelju dana. Kad si je nazvala pogreškom. Vidiš li.. pa Zdravković. kad bi se samo prsten odgodio. samo ako bude hteo.. kad bi samo imao dva dana vremena. jači od nevolje koje nas očekuje? Ili zar misliš da ćeš sačuvati ponos i onda kada se za mnom tamnička vrata zatvore? (Seda. koji je drugi? ðORðE: Nestorović! JELA: Opet on? ðORðE: Nalazim da su tvoji razlozi. JELA: ðorñe. bar u ovom trenutku. ponos. imaš dva načina. ðORðE: Pa zar je za tebe. ipak?. al'.. vidiš. (Zvoni) JELA (sruši se u fotelju) Dakle. Rekoh ti. sa kojih se tako jogunasto opireš. sutra je prsten. mojom pogreškom. vadi beležnicu i piše) Zbog takvih tvojih razloga izgubio sam čitav dan... JELA: Ne. ali odmah. svaka pogreška ističe iz izvesnih uzroka. a o prstenu se mora novac položiti. A stric mi je i druga obećanja naglasio. jer se više ne sme čekati. a ti uzroci. gde nas vodi tvoja pogreška? ðORðE (trgne se) Moja pogreška? Ti je zoveš mojom pogreškom? JELA: Ja ne znam kako bih je drukče nazvala? ðORðE: Reći ću ti ja. tada ti je ne bih umeo dovoljno ni objasniti. Šta tebi smeta da tog čoveka mrziš i onda kad on učini meni uslugu? JELA: Smeta mi to što predosećam da bi on čak i bio voljan učiniti ti uslugu samo zato da bi mi skrhao ponos. Gundulićeva ulica broj 76. (Pauza) Hvala ti što me u prvim časovima. tad da razgovaramo o njoj..

koje su me nagnale da se tuñega novca mašim? (Pauza) Tvoji roditelji nisu ti obezbedili miraz. perlu i dragi kamen. baci ženi pred noge zlato. Videla si ti. tvoja. ja sam morao imati novca ako sam hteo pred vama da se uznesem. a još manje od drugih. ja sam se borio da stečem makar jedan delić tvoje naklonosti i da suzbijem one podrugljive osmehe na usnama tvoje okoline u kojoj sam se morao kretati. tvoje želje nisu uvek bile u skladu sa mogućnostima. ja nisam nikada imao šire prohteve. . sin čuvara opštinskoga groblja.. a meni je godilo uzeti ženu iz tako ugledne porodice. izlicamoj prostirci. sve što sam izneo iz bede. JELA: Ali. ti si mi činio više no što sam ja zahtevala. Žedan sam bio sreće! JELA: Al' sreća se ne gradi na zločinu. moja činovnička revnost i savesnost nisu za vas bile nikakve vrline. ðORðE: Ne vezujem ja nikoga za svoj greh. koji je za tebe značio život. JELA: Ti nemaš prava da mi činiš prekore. moj greh je robovanje za delić sreće koju si ti držala. Pa ipak. ti si mi ugañao više no što bih ja zamišljala. I čime sam mogao postići to? Moje zdravlje. sebično držala ne pružajući mi ga. jer mi je trebalo u tvojim očima uzneti. Novac u vašim očima uznosi čoveka. i eto. eto. hteo da prljavom rukom sagradiš sebi sreću. ja sam ušao u brak sa željom da u njemu sreću zasnujem. prljao si čelo sramom onda kada si želeo uzneti se.. ali su ti obezbedili vaspitanje kome je brak robija a dužnost nasilje. sreće mi je trebalo. takvim životom žive ti otac i majka i danas još. Jer. ona gazi po njoj nemarno. moje potrebe nisu nikada prellašile moje mogućnosti. Siromah ñak a skroman činovnik. to sam ja tebi žrtvovao! Žrtvovao sam ti. tebe radi sam grešio. moje čelo izbrazdano umorom. ta žrtva ga u njenim očima uznosi.. to. to je greh onih koji su te za život spremili. I za sve to sad uoči časa kada treba da se za tobom tamnička vrata zatvore. od napora koje sam činio ne bih li stekao ma jedan osmeh sreće. nastale te šire potrebe. kad rasipnik. vidiš. Ti nisi pošla za mene što me voliš. Da. nevolja vaspitava čoveka. I. sve što se može kupiti. (Pauza) A ja. to nas je uputilo jedno drugo. Jesi li koji put rekao: stani! Jesi li mi rekao: dovde su naše mogućnosti! Po čemu znaš ti da ja tada ne bih drugače činila? ðORðE: Ne. jedini put kojim bih mogao doći do tvoje naklonosti. a za mene borbu. a za koju ja nikad nisam prestajao biti uljez i prostak. već. ti si se starao da zadovoljiš moju želju pre no što je ja i poželim. kao po staroj. trebalo mi je sreće. išao si dalje nego ja. niko i ništa. poneću ga sam. bedan poreklom..to me miri sa savešću. jer ja nisam vaspitan da kradem. kad siromah prostre pred njene noge čast. nisam možda ni stoga što nikzd nisam imao potrebe. umačući ruke u tuñu imovinu. Tvoji zahtevi nisu uvek bile samo potrebe. Naprotiv. ðORðE: To je sušta istina. Trebalo ti je udati se iz ovih ili onih razloga. jer si tako vaspitana. ti bi hteo da je neko drugi kriv. moja snaga. neznan imenom.. iz udžerice u kojoj sam se rodio. čiji ugled na novcu počiva. to je osećanje časti. moja sprema. jer. Ti me nisi zaustavljao na putu tom. Otkad su. ti si u njemu tražila načina da se vratiš životu i društvu koje mladu ženu više ceni no staru devojku. Nisu u meni. ðorñe! A ti si. ti to uostalom nisi krila ni od mene. Hteo bih samo da te lišim prava da mi činiš prekore. jedino blago koje se ne kupuje.. jer. rušio si temelje kućne da bi pod njenim krovom stekao sebi mir i zadovoljstvo. to je bio jedini način. Moj greh je služba tebi. naprotiv. Nisam ih od tebe zaslužio. I tada je nastao brak. dakle. jer ako sam grešio. JELA: ðorñe! Zar je sad na meni greh? ðORðE: To nije tvoj greh. a ti mi je nisi nikad predočio. ne može biti da nisi videla. iz vaspitanja koje mi je sirotinja pružila. ðorñe.

. izbrišem osmeh sa tvojih usana.. ja! I znaš li u čemu je moja krivica? ðORðE (hoće da kaže) JELA: Dozvoli mi da sama sebe optužim: nisam te poznavala. ti ne znaš koliko si ovoga časa u mojim očima porastao. koja me očekuje. Gazi je. neko koga nisam nikada srela.. Jelo? JELA: Ostavi me. pri kome oboje grcaju u suzama.. ako jednoga dana budem opet sagledao božji zrak. ne znam šta se to u meni desilo. ja sam kriva. šta se to u meni dešava. ona savladana nekim nejasnim osećajima udari u težak plač) ðORðE (ne mogući da razume ovaj plač. U starih Jevreja ljudi su služili i robovali u oca da bi stekli kćer. ali bar. sve to u isti mah. zar ti je nevolja odista mogla dati toliko snage da pobediš u meni sve što nas je odvajalo..... nešto. a ne prezrenje. jer da sam to. da.. ne bih žalio. ðORðE: Bojim se da te nisam uvredio? JELA: Ne. kad bih znao. Javljaš mi se kao neko nepoznat. Ostalo mi je još poslednje što sam ti mogao ponuditi.. nikad videla.. da ću sresti osmeh tvoj. kad sam te poznala. nikad znala. ščepa je za ruku i privlači sebi) Jelo.. imala si je i previše. slobodno gazi je. ne umem da ti kažem. sve. JELA (veličinom svoga bola ðorñe je osavaja i. ushićen.. nisam hteo da bolom. zatim joj prilazi nežno) Ti plačeš. nisam se čak ni trudnla poznati te. eto tako sam robovao ja u tebe.. ostavi me mojim suzama. borićemo se zajedno. da te izgubim? Ne.. ja te molim.. robovao sam da bih stekao tebe.. I šta.. ne boriću se kao lavica.. da mi ni sama tamnica.. ðORðE: Al' zašto? JELA: Ne znam. JELA: I sve si to zbog mene samo patio? ðORðE: O.videla si moje oči usahle od čežnje za tom srećom. Vernost moju? Ti si na nju tako malo polagala. posle gornjih reči. I bol i radost i tuga i sreća i uniženje i ponos... poznala sam te! ðORðE: Jelo! (Strastan zagrljaj i poljubac. ja bih te volela. videla si moje usne isušene od žeñi za tom srećom. ja sam ti je bacio pred noge.. ðORðE (potreseno. a sad ga u času upoznala O. Veruj mi. šta sam mogao u toj službi da ti dam? Odanost moju? O..? ðORðE (ushićeno) Jelo? JELA: Da. ja ne znam.. koji je meni život svakodnevno zadavao. veruj. eto.. kamo sreće da sam kadar još patiti. kad bih znao da bi je ti shvatila kao jednu od žrtava koju zbog tebe rado podnosim. Nešto veliko se kida u meni.. ne bi bila teška. I. O. da mi veruješ. bože moj! ðORðE: Oprosti! JELA: Zar ja? Zar ja? Ne znam. bože. ne prekoravaj i. istinitije prikazuje no sreća.. reci.. to je moja čast.... govori šta da činimo? . ne. evo već punih pet godina. ðORðE: Jer sam te hteo štedeti. posmatra je dugo. žali me! JELA: Što mi bar dosad nisi tako govorio! Možda bi bolje bilo da si mi tako ranije govorio. Jelo.. da. nisam nikad hteo dozvoliti da tvoje čelo brige osenče.) JELA: Pa zar sad. da li nevolja odista čoveka iskrenije.. žrtava podneti. voliš li me bar sad? JELA: Da.

VI SOFIJA. pustite ga.) SOFIJA: Da donesem možda malo kolonjske vode? JELA: Ne. Jelo.. ali moj muž je u nevolji. kao znak prijateljstva. NESTOROVIĆ: Vašom nevoljom? Gospoño. jer vam nije poznato čega radi vas je zvao. JELA: Čini vam se.. ako želite vi.. gospodine. učinićete na mene neprijatan utisak. NESTOROVIĆ: Dvadeset hiljada dinara? JELA: Uviñam. godiće mi vlaga. JELA: Ne ja. ne postoji ništa više čega bi se smeli bojati. Vi znate koliko mi je nekada bila draga i koliko mi je danas još draža vaša blizina. tolika suma. i najteže uslove. NESTOROVIĆ: Gotov sam na svaku uslugu koja bi mi dozvolila da vam se približim. požuri! ðORðE: Doviñenja! (Ode žurno) VII JELA.. što bi nas moglo prečiti? Naoružani smo hrabrošću i ja i ti. Mi smo hteli da vas zamolimo. Mom mužu je potrebna vaša usluga.. Gospodin Nestorović.. sad. NESTOROVIĆ: Ma zašto.) VIII JELA. morali ste se mimoići.. Ako ih budete nastavili.. On je hteo.... ðORðE: U ruke? SOFIJA: Ne.. SOFIJA (povlači se. NESTOROVIĆ NESTOROVIĆ: Dobar dan želim! JELA: Ovaj čas je moj muž otišao k vama. i sama da je suma vrlo velika. ne pozajmljujem ga. NESTOROVIĆ: Verovatno! Zatekao sam na svome stolu jedno pisamce.. NESTOROVIĆ: Suma je izvesno mala? JELA: Naprotiv. mi smo u novčanoj nevolji. JELA (trgne se i ustaje) Ne... Ako do mene stoji. okanite se takvih izjava. ali. JELA (uznemireno) Ja vas lepo molim... recite nisam kod kuće. ukvasite mi malo ovu maramicu. neka uñe. ja sam . Idi.. da ipak. iako novaca imam. vi ne smete imati nevolja. je li. ipak.. vrlo velika: dvadeset hiljada dinara. idi sad i... velika. pa zatim na vratima) Gospoño. gospodin nije bio kod kuće. NESTOROVIĆ: Gospoño. ðORðE (Jeli) To opet ne znači ništa. da vama.) SOFIJA (poñe napolje. vi ne smete biti u nevolji. To nije moj posao. moj muž vas je ponovo uznemirio. JELA: Da. umorna sam! (Seda klonulo na kanabe.. to je gubljenje vremena. Iako vi novac imate. tu sumu pozajmim... (Daje joj.. slušaj. kako me strašno boli glava. utisak čoveka koji hoće da se koristi mojom nevoljom. Odobravaš li da poñem sam naći ga? JELA: Idi.. NESTOROVIĆ: Nimalo neprijatno uznemirenje. Ali. a nevolja moga mužz i moja je. utisak koji izvesno ne bi želeli NESTOROVIĆ: Neprijatan utisak? JELA: Da. propušta Nestorovića. primi i najteže uslove.. vi gospoño... SOFIJA JELA: Oh.. PREðAŠNJI SOFIJA (dolazi spolja) Pismo sam predala.. Poziv koji me dovodi k vama uvek mi je drag JELA: Stvar je vrlo ozbiljna..

I otada. Kroz pola sata možete novac imati. ne. naše su duše spojene. NESTOROVIĆ: Da li i ljubavlju? JELA: Da. (Prilazi joj. al' hoću da ta pomoć ima izgled prijateljske usluge. Hvala vam na prijateljstvu. možda ovaj čas. primam zajam. kojega sam se s razlogom toliko bojala.. ali vam godi da me vidite u ružnoj ulozi zajmodavca. u poslednjem trenutku. kad drukče ne biva. NESTOROVIĆ: O. JELA: Pomozite. JELA (srdito) Ja vam ne dozvoljavam da me zovete tim imenom NESTOROVIĆ (nastavlja) I otada. Ni mržnja kojom si pokušala da se naoružaš. znala sam ja to! NESTOROVIĆ: Znala. ja znam da me voliš. Vaš mi novac ne treba. tolika se suma ne daje činovniku sa trista dinara plate. NESTOROVIĆ: Jelo! Zašto još uvek tako osorno! Ili je to možda poslednji pokušaj da se odbraniš od onoga što je jače od tebe.. čovek umirući. gospodine. al' nisam nizak da se njome koristim. o prijateljstvu prema vama ne želim da govorim sad.. JELA: Recite trgovački: da za zajam naplatim kamatu. Ako bih ga pominjao. Jelo. Ti me voliš. razumete li. ne može biti da ne znate. izgledalo bi kao da to činim radi ucene. ali kao zajam. razumete li. kako bi me što dublje mogli mrzeti JELA (ćuti oborene glavae) NESTOROVIĆ: Gospoño. ni vreme. Ah.. ah? (Trgne se) Ali ne meni. ne znam šta bi me obvezivalo na toliko prijateljstvo prema njemu? JELA: Isto što i prema meni... I ako sam vam kad god učinio kakvu nepravdu.. mužu mom.... NESTOROVIĆ: Ali sam pozvan da svojoj ljubavi ištem odziva. neću ga! .. sve one drage uspomene i prvu ispovest i zakletvu i prvi poljubac (uzbuñeno) .. NESTOROVIĆ: Baš u toj mržnji je ljubav tvoja. i sami. gospoño. vi stojite pred ženom vezanom u braku dužnošću i ljubavlju. gospodine. i o toj ljubavi niste pozvani vi da donosite presudu. koje ublažuje čak i bolove srca. JELA (kršeći prste) Dakle ipak. NESTOROVIĆ: Ne. vi ćete mi time bar dati prilike da je iskupim... (Odlučno) Čujte me. ljubi joj ruku) Hvala vam! JELA (Povlači ruku koju je on bio zadržao. JELA (posle izvesnog razmišljanja) Pa lepo. Jelo. sve.u svako doba gotov to učiniti. ne treba mi. onaj prvi poljubac koji nam je duše spojio.. JELA: Ne.. dakle. Gotov sam pomoći. JELA (ozarena i ushićena) Kroz pola sata. to? JELA: Da.. nije bilo kadro ublažiti osećaj koji je čekao samo. ne kao znak prijateljstva! Pozajmite mužu mom. Sagledao sam na jedan mah sve.. JELA: Ja vas mrzim.. ja slutim da je tu neka velika nevolja.. već samo kao prijateljsku uslugu. kao zajam. ako bih vam govorio o njegovoj prošlosti. dakle ipak.. NESTOROVIĆ: NJemu? Mi nismo nikakvi prijatelji.) NESTOROVIĆ: Isto onako topla ruka kao nekada! Kažu. prigušeno očekivao svoj čas. Vi to znate. znala sam da ćete za uslugu tražiti skupu naknadu.. neka svemu bude kraj. njemu pozajmite NESTOROVIĆ: Hoćete da budem prost zajmodavac! Zašto mi tako ružnu ulogu namećete? I kad bih je hteo primiti. sagleda svu prošlost svoju Evo gde se isto ponavlja i u trenutku kada se čovek vraća u život. Jelo.

NESTOROVIĆ: Gospoño! JELA: Molim vas. ništa mi nije potrebno. neću ga! NESTOROVIĆ: Gospoño..) JELA (ne okreće glavu. molim vas! Ja vas molim... to je putovanje. recimo. ja ne bih želeo. slutim.. u ovome paketu ima dvadeset hiljada dinara. mi sedimo na palubi zagrljeni i povraćamo. Prema tome. al' eto. volite se. Ne treba mi vaše prijateljstvo. NEDELJKOVIĆ NEDELJKOVIĆ (posle kraće pauze dolazi raspoložen. vrlo dobro! Dakle.. Treća glava. ne. izbegavala sam je očajno. Sofija.. I jednoga dana. već mu rukom maše da ide) NESTOROVIĆ (otuda sa vrata) Što se boriš s onim što je jače od tebe? JELA (kao gore) NESTOROVIĆ (pošto je još stojao i gledao je. recimo samo. a da bi se mogli voleti. da vam u svako doba stojim na raspoloženju. dvoje mladih koji se vole. Idite. to je druga glava romana. ode) IX JELA.. postoje dvoje mladih koji se vole i jedan paket tuñeg novca i. Jeste li čitali kojiput kakav roman? SOFIJA: Jesam! NEDELJKOVIĆ: Eh. Pučina. To dvoje mladih koji se vole. (Poñe.) JELA (trgne ruku) Ne! NESTOROVIĆ: Dozvolite bar da vam izjavim. smetaju im i obziri i moral i zakon i sve uopšte što je kadro da se ispreči ispred jedne idealne ljubavi. u velikoj nevolji. uzmite mene i idite u Ameriku!" I eto. Zvoni) SOFIJA (dolazi) Gospoña želi? JELA: Ništa. recimo. Ići ću! Ali vi ste u nevolji. je l' te? Lepo.. Ja sam je izbegavala. idite. goopodine! NEDELJKOVIĆ: To je najlepši siže za jedan roman. ne želim ga. ova paket tuñega novca kaže njima. ako ste častan čovek. noseći jedan paket zapečaćen pečatom) Dobar dan. pa kod vrata zastane i dugo je posmatra. bura. no. Idite! NESTOROVIĆ: Dopustite bar!. bežite.. SOFIJA JELA (dugo ostaje pod teškim i bonim utiskom. zvezdana noć. dopuštate li mi bar da vam novac pošaljem? JELA: Ne. kad god vam moje usluge i prijateljstvo budu zatrebali. to je prva glava romana. eto.. ona odahne. biću u svojoj sobi. nisam mogla!. šta pretstavlja ovaj paket? SOFIJA: Ja ne znam. Četvrta glava: medeni mesec. bojim se vaše blizine. ja vas preklinjem. kad vidi da je otišao. ne mogu tu ljubav svoju da ostvare. idite. okreće se i. recimo nama: „Bog vas je stvorio jedno za drugo. Peta gladrugim rečima: američki medeni mesec Peta glava: . ni po koju ceku ne. zatim diže glavu. Taj novac nije ni moj ni vaš. No.. ja sam častan čovek i o tome ću vas uveriti.. ne! Nikako ne. Ja i vi smo. (Ode) X SOFIJA. Sofija! SOFIJA: Dobar dan želim! NEDELJKOVIĆ: Gospoña? SOFIJA: Ovde je! NEDELJKOVIĆ: Šta mislite. jer on donosi sramotu. (Hoće da joj poljubi ruku. no.

ne sme biti NEDELJKOVIĆ: Jelo! JELA: Jer danas po podne. kojom rukuje. ja osećam neko naročito rasloloženje i sve mi je lepše no što je. ne unesrećujte svoju kćer. ja ga nisam izmislio. Osma glava: ja guram kolica za nasip neke nove železnice. kroz nedelju dana tek. to imate pravo. ovde su svih dvadeset hiljada. NEDELJKOVIĆ: Govori šta je. jer danas vrlo glasno govorim. evo gospoñe! (Sofija se povlači) XI JELA. prsten ne bi mogao odložiti? NEDELJKOVIć: Odložiti? JELA: Da. da. samo za nedelju dana. prsten mora biti odgoñen. kroz jedan sat možda. s paketom pod pazuhom. Pogañaj. ne može biti. oče! NEDELJKOVIĆ: Da. sutra! JELA: A zar se. da bi se spasli svi. ne možemo sa spremom stići. JELA: Da. dolazite do zaključka da sam ja matori magarac. tako recite. danas ste mi vi mnogo lepši nego juče. Janković. dete? Kao da se ne sećaš jučerašnjega razgovora i još. molim vas. pošto prebrojite ostatak novca i uverite se da nema više od dve stotine dinara. šta je učinio? JELA: U državnoj kasi. čini mi se. nedostaje mu dvadeset hiljada dinara. SOFIJA (slatko se smeje) Vi ste danas neobično raspoloženi. preklinjem vas. Eto. Sedma glava: vi odbegavate sa calkelnerom hotela u kome smo otseli. oče. ti si baš pristajala uz Jankovića i navaljivala da bude kako on hoće. Danas po . Eto. Zašto sve to. razume se... jasiije! JELA: Reći ću vam. nemoguće je. zašto? JELA: Jer prsten sutra neće biti. NEDELJKOVIĆ: Šta je tebi. ðorñe će biti uhapšen i to bi jedino samoubistvom mogao izbeći. zašto. napišite sad odmah jedno pismo. dajte mi samo pristanak da ćete prsten odložiti. govori. proñem kraj njegovos dućana JELA: Sutra mu morate predati? NEDELJKOVIĆ: Pa znaš već. ja sam tako nešto morao negde čitati pa mi valjda ostalo u pameti. (Poñe pa na vratima sretne Jelu) Ah. reći ću vam. JELA (rasejano) Dvadeset hiljada? NEDELJKOVIĆ: No.. vrlo glasno. Kad god sam tako u blizini veće sume novca.. nañite ma kakav razlog. NEDELJKOVIĆ: Ja te sve manje razumem. eto. recite da je nemoguće. Šesta glava: vi. znam. pa ipak se prsten mora odložiti. Oče. sve znam. NEDELJKOVIĆ: Jesam. tvoj muž ðorñe? JELA: I da bih ga spasla te bede. voleo bih sad da me vidi g. moram vam reći.novca sve više nestaje. Doñe mi čisto volja da ovako. NEDELJKOVIĆ: Opet. NEDELJKOVIĆ JELA: Čula sam vas. ma kakav. morala si me čuti. gospodine. zaboga. NEDELJKOVIĆ (poražen) ðorñe.. zar to nije čitav roman sa početkom i krajem? Uostalom. Dakle. NEDELJKOVIĆ: Mora? Zašto? JELA: Ja ne znam kako da vam kažem. šta je sa gospoñom? SOFIJA: Odmah ću je izvestiti..

i mene! Odvajali ste me. mi smo se ponovo venčali. spasite nas! NEDELJKOVIĆ: Zar novac koji sam jedva pribrao da obezbedim sreću detinju? Zar novac koji sam stvorio zalažući sve što sam mogao. zadužujući i poslednju vlas u kosi.. inače. odvajali uvek. je li. NEDELJKOVIĆ (grčevito stegne paket uza se i izmakne čak na drugi kraj sobe) Ova suma. je li. oče.. Jelo. pred tamničkim vratima. opraću ruke i reći mu: „Ko bi to rekao. ova nesreća. uaek me tuñili od njega. Ova nevolja. NEDELJKOVIĆ: Jesi li ti.. ama. oče. Svako zna. imamo već i izvesnih obećanja i izvesnih nada.podne mora da popuni to. eto. NEDELJKOVIĆ: I oprostila si mu krivicu? JELA: Da. ja vas preklinjem: dajte nam taj novac. i zato vas molim da prsten odložite za nedelju dana. u paru odgovara sumi koja ðorñu nedostaje u državnoj kasi. NEDELJKOVIĆ: Ma čime te je to omañijao? . prevario sam se!" JELA: I mislite da to neće imati uticaja kod oca Milanovog koji stvari drukče posmatra no vi i ja i. pribraćemo.. NEDELJKOVIĆ (klone poražen u fotelju) Deficit od dvadeset hiljada dinara! (Skoči) Pa neka ga uhapse. oče! Čujte me: danas.. ne kušam vas. nemojte tako! Zar zaboravljate da je njegova nesreća i moja? NEDELJKOVIĆ: Ne. omatrao sam ga za poštena čoveka.. sa koliko sam muke i sa koliko napora ja pribrao ovu sumu. neće se naći kogod ko će reći da ta suma.. JELA: A ta je suma upravo dovoljna da njome otklonim sram sa svih nas. o mirazu Stankinom? JELA: Da. NEDELJKOVIĆ: Ne. NEDELJKOVIĆ: Oho! JELA: I to ljubav koja zaslužuje da joj se ljubavlju odgovori! Jest. taj sram čak i vas dotaći? NEDELJKOVIĆ: Mene? Zašto mene? Odreći ću ga se. šta kažeš. al'.. jer videla sam da mu je sva krivica ljubav prema meni.. šta. njega? JELA: I mene. a dotle ćemo ðorñe i ja sa svih strana pribaviti toliku sumu. na ovu sumu računaš ti?! JELA: Da. oče! NEDELJKOVIĆ: Dete. o ovoj sumi.. kako možeš tako što i pomisliti? Ti se šališ. ko bi to rekao. tebe će naprotiv sažaljevati. na tebe neće pasti sram. možda.. zar taj novac? JELA: Oče. ti me kušaš samo? JELA: Ne šalim se... potlisujući najteže uslove. Verujte. pročitala sam ono što ste mi vi uvek sprečavali da saznam. neka se ubije! JELA: Oče! NEDELJKOVIĆ: Neka se ubije! JELA: Oče. govoriš. koju ste spremili za miraz Stankin. to ne sme niko reći. zna ceo svet. JELA: A zar sram koji pada na muža mog nije i moj sram? NEDELJKOVIĆ: Ne! JELA: I neće li se. te branili mi da ga poznam.. dala mi je prvi put prilike da se sa njim oči u oči pogledam. mislite. što ti je! Kako možeš tako što izustiti. i ja sam u njegovome pogledu srela ono što nisam slutila. oče. zar vi odista nemate srca? NEDELJKOVIĆ: A zar ti smatraš da bih onda imao srca kada bih uništio sreću Stankinu zato da spasem njega. nisam te valjda dobro razumeo.

Moj novac. ražalošćena bolom koji je roditelju zadala.) NEDELJKOVIĆ (klonuo. prilazi otvorenom prozoru i naslanja glavu na prozor. vrati mi sreću koju si mi oduzeo. Išteš je celu ti. jer brak si moj zasnovao na obećanju novca tog. ustaje) Pa dobro. najzad diže glavu) I šta sad? JELA: Odmah ćemo napisati pismo g. ti od mene taj novac otkidaš. cela. I ovoga trenutka. neokrnjena. nije moj. Veruj mi. oče. al' ja imam svega jedno srce i svega jednu sumu novaca.. ljubi ga i ljubi mu ruku. tamnica bi za mene mogla biti sreća. ti mene i moju sreću pljačkaš da bi tom pljačkom moju sestru usrećio. 'Ajd' reci. oče. svestan da ga one vode u tamnicu.. JELA: Ja sam od vaše strane pisala NEDELJKOVIĆ (polazeći) Jelo. budite bezbrižni! Sve ćemo.. Otkud smem ja njenim novcem raspolagati? JELA: To je moj novac pre no Stankin i pre no tvoj. kad nada mnom lebdi nesreća. JELA: Ne tražim je ja da svoju sreću zasnujem na sreći Stankinoj. delite ga. teško je sabrati je.. oče.. NEDELJKOVIĆ: Zašto me stavljaš na muke. duboko zamišljen. prilazi i miluje ga) Oprosti. piše. NEDELJKOVIĆ (duboko potresen i iznenañen oštrinom ovih reči. oče! Ja ne dam da Stanka zbog mene bude nesrećna. ovaj.. Odložiti Stankin prsten za nedelju dana. Srce vam dajem.. rad' sreće tvoje. oprosti! NEDELJKOVIĆ (pribira se. pet godina podnosi žrtve koje premašuju njegove mogućnosti.. kako bi vi to vratili? Suma je velika. kada sam ja iz nevolje ove sprela sebi sreću. ako znam da sam stekao tvoju ljubav". bori se dugo i najzad odlučuje) Na! (Da joj) JELA: Oh. Jankoviću. (Seda. jer pet punih godina ti guraš ðorña u ponor.) JELA (završila je pismo) Evo! Da li da pošaljem po Sofiji? NEDELJKOVIĆ (uzima pismo) Odneću sam. podržavajući ga obećanjima novca tog. i sve to zato da mi pred tamničkim vratima može reći: „O. secite ga. Evo ja ću mu napisati. poznajem ja dobro vaše roditeljsko srce. to ne znači njenu nesreću. Učinićemo sve..JELA: Tim. naći ćemo. oče. pet godina služi on mojim kapricima i vašim savetima.. i manje možda. Dajte nam samo jednu nedelju. što pet punih godina podnosi potcenjivanje koje mu nanosim ja i cela moja porodica. obezbeñuje sreću Stankinu.. Činili smo sve što smo mogli. Jelo.. i pomozi! Tako ti roditeljske ljubavi. o. oče! Ja nikad s tobom nisam ovim jezikom govorila! NEDELJKOVIĆ (bolno) Nisi. nisi odista! JELA: Ne bih ni sada. ali je nemoguće. dete moje... reci sama. vi nećete to. odložiti moju molbu samo za jedan sat znači moju nesreću. zaplače se gorko i pokriva maramom oči) JELA (posle izvesne pauze... ti znaš dobro. Pa šta bi vi hteli još! Ili bi možda hteli sad.. JELA: Naći ćemo. NEDELJKOVIĆ (ipak potresen) Da. bože! (Obesi se ocu oko vrata. pomozi! NEDELJKOVIĆ ( razmišlja. pada klonulo u fotelju. JELA (ispraćajući ga) Ne brinite. Daj mi novac moj.) NEDELJKOVIĆ (duboko zabrinut i poražen. al' novac. a suma se ta ne da deliti. da mi tu sreću uništite? Ne.. ne može stići ni Stankina haljina. umače pero i razmišlja) Pojmiće valjda da je nemoguće za dvadeset i četiri sata spremiti sve što treba. pa. zašto me raspinješ? Ovo je Stankin novac. od ove iste sume zavisi sreća i tvoja i Stankina. sve. (Pošto joj izgleda da je smislila. sići ću u nju veselo. sve učiniti! .

.NEDELJKOVIĆ (ode slomljen) XII JELA.. možda od umora. SOFIJA JELA (vraćajući se. SOFIJA (odlazi) XIII JELA. Možda. idi. koliko je dugačak spisak! (Pokazuje jedin list duguljaste hartije. ali je već poslednji trenutak. gledaj! (Ona nosi puno raznih paketića) MARIJA (ušla je za njom. JELA: Posle. još nije. majka.. na ulicu... MARIJA. posle. ti mi danas izgledaš nešto bleda! MARIJA: To sam baš i ja htela reći. nisam dobro spavala. nema ga. Nije dockan. otela sam ga iz ruku očevih. Jelo.. prsten će biti odgoñen za čitavu nedelju. hvala mu! ðorñe.... JELA STANKA (utrči napred pre majke i grli Jelu) Dobar dan. idi i... ne pitaj dalje...... zvoni) Sofija! Sofija! SOFIJA: Molim! JELA (uzbuñeno) Idite odmah i nañite..... mi smo ipak spaseni! ðORðE (ostane kao prikovan na vratima i gleda neverice) JELA (dočepa paket s novcem sa stola) Evo.. punih dvadeset hiljada. Ona ushićena žuri prozoru. dotle imamo vremena.. ðORðE: Jelo..... Idi! ðORðE (još uvek poražen) Otkuda. takoñe opterećena paketićima) JELA (ide joj odma ususret i ljubi ruku) Oh.. ? SOFIJA: Gospodin? JELA: Recite mu neka požuri. kako? JELA: Stankin miraz. Gle.. recite mu neka požuri. vidite ide li. a eto. nosi. toliki teret? MARIJA: A tek smo počeli! STANKA: Imamo da kupimo još devet stotina devedeset i devet sitnica. tu pred vrata. rezigniran) Nisam uspeo..) Ali. vrati mi se slobodan! (Čisto ga odgura te on ode.. odbio me je! JELA: Još bolje.. Iziñite. idi sad.. nosi što pre. ðORðE (poleti ushićen) Jelo?! JELA (tura mu paket) Nosi. Jelkice. JELA: Odista?. pa i vi. sunce je već uprlo. Otela sam ga. slomljen. Idi. kako da... idi. razumeš li.) XIV STANKA. gleda za njim i maše mu veselo rukom. Kazaću ti sve. SOFIJA: Dozvolite mi da najpre zatvorim prozor. gledaj.. gledaj. idi što pre. ðORðE ðORðE (dolazi. ne znam ni sama gde bih ga mogla tražiti? Dosad bi se mogao vratiti.. (Prelazeći nemarno . kako da ti blagodarim.. koji je ostao otvoren. (Zatvara i trgne se) Evo gospodina! JELA (uzbuñeno) Idite mu ususret. Sofija.

ne. sreća ti neće izmaći. Priznaj. Idite sami. nemoj da daješ ni povoda takvom razgovoru.. vrlo mnogo! JELA: Ali. ali docnije. MARIJA: Da. je li? Ti si se samo šalila oa mnom? Htela si samo da me malo prepaneš. kako sam srećna što do sutra nije tako daleko. STANKA: Stići ćemo! JELA (milujući je) Ti misliš. svi. STANKA: I krojačica se buni. tako samo kažem. STANKA: O. no. ne damo mi da ti sreća izmakne. MARIJA: Je l' i on tako misli? STANKA: Ti si već s ocem razgovarala? Ti si već učinila korake u tom smislu? Ti si već. Je l' te da bi bilo dobro? STANKA: Ne... Kad bi se moglo bar za nedelju dana odložiti. STANKA: Ja se bojim.. ludice moja. zaboga. svi. JELA: Da. to mnogo znači. nemoguće je do sutra sve posvršavati. STANKA: A mi svratili. Šalila sam se! . Ja sam baš razmišljala o tome. šta je tebi? Otkud sad najedanput tako misliš. budi mirna. mala. za tebe. (LJubi majci ruku) STANKA (ljubeći se s Jelom) Biće sutra.. suviše brzo. Bojim ga se. kad si baš ti. STANKA: Al' ja te molim... majko.. ne znam ni sam zašto sam tako rekla. svi ste protiv mene. nikako ne! Sutra.. STANKA (iznenañeno) Ti? Zašto bi ti imala biti nesrećna. pa i on. A ja se.. vidiš.. MARIJA (ustaje) Ta da. svršavajte poslove. mislili da i ti poñeš s nama? JELA: Ne.. Srećni uvek previñaju nemogućnosti. JELA (miluje je) No. i zašto bi moja sreća nosila tvoju nesreću? JELA (trgne se) Ta ne. Idi.. JELA: Budi mirna. moram biti kod kuće. kad sve do sutra treba nabaviti.. razgovarala sam i s ocem.... Sve mi se čini da on u svemu traži povoda da stvar pokvari. veli: moraće raditi celu noć. Ja ne znam da l' ćemo stići sve da svršimo. Jelo. budi mirna. neobično žurite sa tim nabavkama? MARIJA (seda umorno u fotelju) Ta kako ne bi.. nezgodno je. možda samo da te umirim. kad sam razmislila. a ja bih bome volela da je dalje. bojim se oca Milanovog. JELA: Pa da.. bolje sutra Ti znaš. u prvi mah mislila sam i sama. bože moj. idite... čisto mi doñe da savetujem oca da stvar odložimo za nedelju dana. Jelo. potpuno slažem sa majkom i. ne mogu. bilo bi tako dobro. nemoj da budeš ti uzrok mojoj nesreći. radije neka sam ja sama nesrećna. nikada! (Bolno) Radije ću svoju sreću srušiti da na njoj tvoju nazidam mo što ću dozvoliti da moja nevolja pretrpa tvoju sreću! Ne.. STANKA (iznenañeno) Ali. Nećemo dati mi tome starome gospodinu tako lako povoda To može biti samo prijateljski razgovor.preko toga razgovora) A vi žurite. Htela sam samo da te kušam. gubimo samo vreme u praznim razgovorima. ne boj se. nije to tako strašna stvar nedelju dana pre ili posle... da. ja sam se samo šalila.. je li? JELA (ispraćajući ih) Da.. boga mi..? (Zaplače gorko) Bože moj.. Jelo. zaboga. JELA: Tvojoj? O. a ja ću već doći po podne k vama.

Novac. nežnom detinjom ljubavlju. novac moj! (Spopadne ga teško gušenje. daje je Sofiji i daje ovoj znak da se udalji) SOFIJA (ode) XVII JELA. zatim se diže i odlazi prozoru. Jela vrisne i odvodi ga do fotelje. razumeš li. daj mi moj novac natrag! JELA: Ali. suzama. daj mi moj novac natrag! JELA: Oče! NEDELJKOVIĆ: Daj mi novac natrag! JELA: Ali. raskopčava mu okovratnik i zvoni) JELA: Sofija! Sofija! XVI SOFIJA. ðorñe ga je već odneo! NEDELJKOVIĆ: Neću da čujem. hoću novac moj! (Ščepa je za grudi) Hoću moj novac koji si mi otela. razbojnički ste me opljačkali. spušta ga. NEDELJKOVIĆ (uzima i pije) JELA (prihvati čašu. hoću moj novac natrag.. nasloni se i rasejano gleda van) NEDELJKOVIĆ (ulazi zadihan. čuješ li. JELA: To je nemoguće!? NEDELJKOVIĆ (uzbudi se neobično) A moguće je bilo opljačkati me. nećeš me više suzama obrlatiti.. miluje oca i ljubi ga) NEDELJKOVIĆ (pošto se pribrao malo i povratio. ljudi! JELA: Oče. ja ga nemam više. ostaje u fotelji i vadi iz džepa jedno pismo te joj ga daje) Na. PREðAŠNJI SOFIJA: Molim! JELA: Brzo čašu vode! SOFIJA (odlazi) JELA (klekne kraj oca. no on otklanja rukom) Al' srknite. more. hoću moj novac natrag.MARIJA i STANKA (odu) XV JELA. donesi ga. je li? Vi ste me opljačkali. oče! NEDELJKOVIĆ: Nikakve molbe. oče. razumeš li.. zaboga! NEDELJKOVIĆ: Novac mi daj ili. sedne u fotelju i padne u duboko razmišljanje.. nikakve suze. NEDELJKOVIĆ JELA (pošto odu... uvuku čoveka da ga opljačkaju zvaću u pomoć. samo srknite.. brizne u težak plač i jedžanje i naslanja mu glavu na koleno) SOFIJA (donosi vodu) JELA (nudi mu. pismo koje sam od vas dobio nije me iznenadilo. u pomoć. stvori ga. osmesima. Ovo je razbojnička pećina gde toplim rečima. uzbuñen) Jelo. slušaj. malo samo. čitaj! JELA (uzima pismo i čita ga u sebi) NEDELJKOVIĆ: Čitaj glasno! JELA (čita) „Poštovani gospodine.. ja . NEDELJKOVIĆ JELA (ustaje.

. Recite mu to i recite da će se o prstenu novac položiti.sam ga očekivao" NEDELJKOVIĆ: Čuješ li? JELA: „Ono me samo ubeñuje da sam pravilno postupao kad sam postavio usled da mi se o prstenu novac položi.. (Pauza) Idite javite g. zar ne osećaš da je tvoj postupak ravan zločinu. oveselite je. radi rasporeda mojih poslova i moga vremena.... Meni bi. NEDELJKOVIĆ (ozaren) Sutra? Je l' ti to. NEDELJKOVIĆ: Čuješ li? JELA (čita dalje) „Prsten će ili biti sutra. Odlučno) Čekajte. optužujem! Zar ne vidiš kakvu si nesreću počinila. čuješ li? JELA (uzbuñena. ja bih svome sinu namenio sudbinu vašega starijega zeta. SOFIJA JELA (pošto ga je ispratila) Sofija! Sofija! SOFIJA (dolazi) Molim! JELA: Moj šešir i suncobran.. idem. najdalje kroz dva i novac ću vam doneti. Drugače da sam činio.. sutra kao što je zakazano. Recite joj biće prsten.. ovaj. zaboga.... zar ne shvataš? JELA (trgne se na jedan mah. Jankoviću da će prsten sutra biti. bože moj! NEDELJKOVIĆ: Eto šta si učinila. NEDELJKOVIĆ (uzbuñuje se ponova) Pa hajde sad poñi sa mnom. oveselite je. da. stanite.. gledaj što pre! (Ode) XVIII JELA. našli smo. Jelo? JELA: Sutra. pa bih vas lepo molio". (Prekida čitanje ispuštajući ruku sa pismom. ili ga uopšte neće biti. kao što je utvrñeno.. NEDELJKOVIĆ: A novac? JELA: Imamo ga. JELA (grca u suzama) Oče. Nismo bili pristali zbog teških uslova. Opljačkala si sestrin novac. broj. ne optužujte. ne optužujte me zločinom! NEDELJKOVIĆ: Optužujem te. NEDELJKOVIĆ (poljubi je u čelo) Hvala ti. da se ne varaš. poñi da svojom rukom zločin dovršiš. NEDELJKOVIĆ: O. ulica? SOFIJA: Koja? JELA: Gde ste kartu jutros nosili? . sreću si joj razorila.. oče. hajde poñi da sama kažeš sestri i majci šta si učinila.) NEDELJKOVIĆ (diže se polako i klonulo iz fotelje govoreći umorno i rezignirano) Eto. idem da javim pa. da će. kćeri.. ne varam se.. JELA (očajno) Oče!. jer ona je otišla odavde smućena. ona kuća. Jelo? JELA: Ne. Evo me kroz jedan sat. teški uslovi! Teža bi bila nesreća! JELA: Recite i Stanki. jer ne moramo svi biti nesrećni! NEDELJKOVIĆ: Pa ipak. te dozvolio da ga obećanjima zadovoljite". očajna krši prste) Oh. bože. potrebno bilo za jedan sat da znam odgovor. SOFIJA (dodaje joj) JELA (nameštajući šešir) Sofija.. u kome ćemo slučaju mi ipak ostati dobri poznanici i prijatelji. Ja nemam snage da im kažem.

NEDELJKOVIĆ: O. gospodine! NEDELJKOVIĆ: Kako je gospoña? SOFIJA: Neprestano glavobolja. Za sve vreme veselja nije ni reči progovorila SOFIJA: A bilo je vrlo veselo? NEDELJKOVIĆ: O. mzd vas je uzbuñenje savladalo. da! II ðORðE. ne pristaje. bome. stekli sasvim drugo mišljenje o meni. Muzika. razume se. Sofiji) Kako je? SOFIJA: Onako isto. neću ni ja da je uznemiravam.. bila ozbiljno preplašila za vas. koliko žara. broj 67. SOFIJA SOFIJA (izlazi iz sobe Jeline noseći na služavniku čašu u kojoj je bila limunada) NEDELJKOVIĆ (dolazi) Dobar dan. ovde. dobro! Ako vas gospodin što zapita. Trebali ste me čuti kada sam držao pozdravni govor mladencima. (Pokazuje recept koji je još pri dolasku držao u ruci) Preñite. možete misliti. Sofija! SOFIJA: Dobar dan. (Hoće da poñe u sobu) NEDELJKOVIĆ: Ne.SOFIJA: Gundulićeva ulica.. I NEDELJKOVIĆ. Svratio sam samo da pitam kako je. Pa ipak otišao sam lekaru i objasnio mu bolest. Molila je da je niko ne uznemirava. NEDELJKOVIĆ: I ja baš svratio da pitam A kako je provela noć? ðORðE: Ni oka nije sklopila. Koliko poleta. Prvo sam kolo ja vodio. mladićskog žara. SOFIJA (stalno se smeje) Da. Neprijatna uzbuñenja. Da ste me videli i čuli. da. ali vi.. (Odlazi naglo) SOFIJA (prati je do vrata) zavesa TREĆI ČIN Ista soba. jer sinoć je tako rñavo izgledala. vi bi. ali prijatna uzbuñenja podmlañuju čoveka. ali to zavisi od uzbuñenja. siroto dete! Zar nisi lekara zvao? ðORðE: Ne dopušta mi. ja sam se.) SOFIJA: A zar se vi ne plašite tih uzbuñenja? NEDELJKOVIĆ: A što bih se plašio? SOFIJA: Pa juče. Sofija. JELA: Da. PREðAŠNJI ðORðE (dolazi spolja. Pa onda zdravica. (Hoće da je pomiluje. recite otišla sam s majkom. Gospodin LJubomir Nestorović. preko u apoteku. uzeo sam i muziku.. Sofija. Prepisao mi je neki lek. ... NEDELJKOVIĆ: Da. kad ste onako klonuli.

sad će on. SOFIJA: Sve je spremno već na stolici. NEDELJKOVIĆ NEDELJKOVIĆ: Ja neću da je uznemiravam.. primetio sam! NEDELJKOVIĆ: I onda... gospodine! ðORðE: Dajte mi kašiku i čašu vode. (Čita) „Na. dakle. brate. kraj gospoñine postelje. jesi li to koji put čuo? To je tako neotmeno. već da smo obavili kakav trgovački posao..koju sam sumu u ispravnoj valuti. Ja ću možda docnije svratiti da je obiñem. želi tišinu i mir.. Zar ti to ne liči na kakav berzanski zaključak? Potpuno zaključak za robu koja ima u tom i tom roku ispravno da mu se isporuči. kako da kažem. otvara ih malo te osluškuje) SOFIJA (donosi kutiju sa praškom) Izvolite. u svemu n tačno primio i prebrojao. ðORðE: Dobro! (Ulazi u Jelinu sobu noseći lek) V SOFIJA. ðORðE: Hvala vam.. pozvao me u drugu sobu da preda mnom prebroji novac. .. kako je stari Janković zinuo od čuda kad sam mu novac predao? Samo što nije rekao: No.. tako. izgleda kao da nam se nisu deca verila. brine me ta njena glavobolja. od vas nisam nadao! Jesi li primetio? ðORðE? Da. molim te.SOFIJA (uzima recept i odlazi) III ðORðE. Da! NEDELJKOVIĆ: Ovo ću uramiti! (Savija i stavlja u džep) Jeli Jela okusila što od juče? ðORðE: Ne! NEDELJKOVIĆ: O. ušao je samo da gospoñi da lek.. ðORðE (sleže ramenima) Šta ćete. Da nije bilo Jeline glavobolje. sinoć bi mnogo lepše proveli. NEDELJKOVIĆ: A jesi li video priznanicu koju mi je na primljenu sumu dao? (Vadi iz unutrašnjeg džepa list hartije i razvija) Slušaj.. a prema utvrñenom sporazumu. ðORðE: Izvol'te! NEDELJKOVIĆ: Doviñenja! (Ode) IV ðORðE. Čak i ja ne ulazim u sobu.. OBRAD OBRAD: Dobar dan! SOFIJA: Dobar dan! OBRAD: Gospodin nije kod kuće? SOFIJA: Jeste. u takvim prilikama brojati novac. ðORðE (ne slušajući ga) Da! NEDELJKOVIĆ: Jesi li primetio. " i tako dalje. molim te. Zamisli samo... molim te. tom se.. hiljada. NEDELJKOVIĆ: Tišina i mir je za glavobolju najbolji lek. Zar ne? ðORðE: Da. Nikad ranije ona nije tako patila. ona je to molila. čuj ovu poslednju rečenicu ... prijatelju.. koju sam sumu". zatim SOFIJA ðORðE (odlazi na prstima do Jelinih vrata.

zašto.. nemojte je ni vi uznemiravati. koji se bio zavitlao i pretio da mi život večitom nevoljom zatrpa. ne pomišljaš li da je ona time sebe spasavala. a koji je sinoć. možda. u njoj se javila žena. znam da me je on vratio životu. SOFIJA (Ode. Otela je od svoga oca novac koji je spremio za miraz mlañoj ćeri. i. ja ne znam. OBRAD: Na zajam? Toliku sumu? Pod kakvim uslovima? ðORðE: Ja ne znam još tačno. morao biti položen. kad sam Jeli saopštio nedaću. od juče ima strašnu glavobolju. OBRAD (razmišlja) Ti moraš za sve to biti blagodaran ženi? ðORðE: Još kako! OBRAD: Jer ona je toliko učinila za tebe. striče? OBRAD: Da. od tih silnih uzbuñenja. ali znam da ovaj oluj. a i to je moguće bilo samo zato što je ona učinila jedan nečuven napor. Sofija. kako si u surovosti nepravedan. OBRAD: Gde je po drugi put našla novac? ðORðE: Na zajam? Od jednog.. Od toga se i pobolela.. Tek rekla mi je da je pod vrlo teškim uslovima i preklinjala me je da tu sumu što pre vratim.. OBRAD: A ne pomišljaš da je to samo sebičnost.. pa ipak. OBRAD: Ona? Kako te je ona mogla pomoći? ðORðE: Onako kako samo najbolji prijatelj može pomoći. Jer. nisam je hteo buditi. Otela je. možda kao more što treba da se burom zaniha pa da iz utrobe biser iznese ili. čudno je to. striče. prijatelja njihove kuće. slavanje je ipak najbolji lek. ðORBE OBRAD (pošto su ostali sami) Ti si se spasao? ðORðE: Da! OBRAD: Kako? ðORðE: Spasla me je žena. ðORðE: Kao što bi malo koja žena učinila. Nisam je bolesnu hteo tim pitanjima uznemiravati. svesna da time ruši sreću svoje sestre i radost svoje porodice OBRAD (seda) A obavilo se sinoć prstenovanje? ðORðE: Obavilo se.) VII OBRAD.. ona nije pitala. kad je spasla mene da spase i sreću sestrinu. ðORðE: Striče! OBRAD: Mislim.. VI ðORðE. ðORðE: O. Kad bi ti znao koliko mi je ova nevolja sreće donela! OBRAD: Sreće? ðORðE: Da. nemira i bura koje se puna dva dana vitlaju nad našim glavama. Kako ti je žena? ðORðE: Spava..OBRAD (sedajući) A gospoña je bolesna? SOFIJA: Da.. a ne tebe? ðORðE: Kako sebe? OBRAD: Svoj ugled i ugled porodice. svratio. odista. ni . PREðAŠNJI ðORðE (dolazeći iz Jeline sobe) Ti.. u prvom času. o prstenu.

izradio sam zajam iz našega učiteljskog fonda.. Sofija. ja sav posao napustio i trčao na sve strane.. 'ajde poñi sa mnom do jednoga moga prijatelja iz uprave fonda. mada sam bio pretrpan bolom i brigom.. rekao sam reč koju sam davno trebao reći i.? ðORðE: Odbio sam muški sva prebacivanja. Veruj.. radila je da spase ljubav svoju. koja je trebala da poveća provalu izmeñu nas. nije ti bilo pravo. OBRAD: Da. i obišao sve prijatelje. ali nisam ništa zaključio dok s tobom ne progovorim. A nije tako. Tako joj recite. ja mislim toga časa će ozdraviti. svačem popuštao. striče. kad sam ti onako grubo govorio. striče. život nov. ja mu se radujem i ako mogu.. striče! OBRAD: Ja. rekao sam sve ono. striče. Sofija! VIII SOFIJA. našao sam.. Ona me je u tom času poznala i ja nju. ðORðE: Da. ona je pogledala istini u oči. eto. veli se da je bez srca. posle prvoga straha. rekao sam otvoreno. striče. bolje za tebe. da stvar utvrdimo. al' veliš pod preteškim uslovima. a neću odmoći. da pokažeš ženi da si i ti kadar naći. al se ubrzo vrati otud) Spava.. koga ne vode već koji sam ide. kadar J'e velike terete nositi. prvi put probudio ponos čoveka koji je sve podnosio. Dok ona spava. prekjuče. recite joj. ðORðE: Hvala ti. za svaku slamku. poñimo. radila je da spase mene. tražila je samo da me spase. neću da je budim. Još kako će je to obradovati. puno prijatnih vesti.. pomoći ću.. da. kada smo prekjuče razgovarali. rekao sam. striče! IX JELA. preda mnom je sad tek život. Budan i trezven čovek. Ja sam joj u tom času izgledao snažan. 'Ajde poñi. ti si svršio stvar. dostojan i ona me je zavolela. htela da sazna i uzrok nesreći i taj je razgovor počela prebacivanjem. OBRAD: Još bolje. PREðAŠNJI SOFIJA: Molim! ðORðE: Ako bi se gospoña probudila. što si ti meni govorio. svemu podlegao.. Kad čovek govori istinu. Naprotiv. al' kad si progledao dobro. OBRAD (ustaje i spušta mu ruku na rame) I.kako . sručujući svu krivicu na mene. pa kad se vratiš. ona me je zavolela i sve što je radila zatim. SOFIJA . a ti obraduj ženu. I najzad... Nije uvek dobro biti isuviše obavezan ženi. OBRAD: Čekaj! Ja nisam došao da ti taj život ometem.ona se kao davljenik hvatala za svaki predmet. znam. Ti ne znaš da sam od onoga časa.. svu noć nije spavala. ðORðE (radosno uzbuñen) O. njoj je naprotiv skinula koprenu s očiju. ðORðE: Zatim je. ja mislim da je ona stoga najviše bolesna. sve primao. Dozvoli. Takvom čoveku rado će svako pružiti ruku. Ta vest bi je okrepila kao najbolji lek. život koji nisam poznavao. (Požuri u sobu Jelinu. U meni si tada. striče.. ona je mene poznala. kako da ti blagodarim na toj brizi! Kako bi sirotu Jelu to obradovalo! Veruj. O.. Hajdemo. Ja sam razgovarao. Srdit sam bio na tebe dok si slep kroz život hodio. Uslovi ovog zajma su vrlo povoljni pa bi se mogao iskoristiti da se otkupiš i. Istina.. jer me je volela. (Pauza) Ta i takva reč. sad ću se ja brzo vratiti i doneću joj puno.

Jelo! JELA: Dobar dan. MILAN: A mi.. Kad si ti prekjuče govorila da se prsten odloži. upravo danas gore no juče MILAN: Pravo da vam kažem. MILAN: A kako je tek meni bilo kad sam o tome čuo? JELA: Sve je to bilo i prošlo. Stanka ima na glavi prolećni. STANKA: Znam. STANKA (birajući cvet) Al' ti si mi ga dao. puno prijatnih novosti. Ona je stara i bolesna. STANKA: Ali ti mi. nasmejani. (Vraća joj) STANKA: Hoću da ti zakitim kosu. to su svi primetili. da bi što duže bili zajedno. i mene je tako najedanput glava zabolela. Kod mene bi vrlo brzo svenuo. neću. dobar dan. dušo. koji ti tako voliš i koji tako lepo pristaje tvojoj kosi. vi ste budni. Jelo. deco! Ma kakvu tajnu meni da kažete. odista volim taj cvet.. JELA (bono) Ne. jutarnjoj haljini. niste se ni nasmejali. ne treba meni cvet. JELA (uzdahne duboko) Ne. Majka je čak vrlo zabrinuta zbog toga. JELA: Ima odista nekoliko noći kako od glavobolje ne mogu oka da sklopim. Treba da zaboravite sve te male neprijatnosti! STANKA (Milanu) Hoćeš mi dopustiti da jedan cvet iz tvoga buketa dam Jeli? MILAN: Buket je tvoj. gospoño? JELA (u lakoj. STANKA: Eto ti. naviri u sobu Jelinu) Gle. Sećaš se da sam i plakala. ovaj jorgovan. Rekao je brzo će se vratiti i doneće gospoñi puno. (Stavlja joj u kosu) Tako! Kako ti lepo stoji! Još kzd . vsseli. znajte da ste je u grob položili. deco. ni zaradovali našoj sreći. posetu tebi. pa nek je opet tvoj. a on u rupi od kaputa veliki cvet) Dobar dan. X MILAN. ja se čak i srdim na vas. umorna pogleda i nemarne frizure) Nisam ni spavala. verujem ti. bleda i upalih očiju. pa me to zamorilo. slamni šešir i u ruci veliki buket. PREðAŠNJI MILAN i STANKA (ulaze pod ruku. i danas tako rñavo izgledaš. deco! STANKA: Vidiš. nije mogla sinoć doći. glavno je da se dobro svršilo. Sklopila sam oči da me ne bi ko uznemiravao. STANKA: Da. niste sinoć ni sa kim ni reči progovorili. Jedva su nas pustili da idemo sami i to samo do tebe i do tetka Ane. STANKA. Jesmo li već jednom sami? (Seda na kanabe) SOFIJA: Ovaj čas je gospodin otišao sa gospodinom stricem. pa su nas pustili da odemo i da joj poljubimo ruku. nešto malo. no smo obišli pet najdužih ulica. prvu. ne treba mi! STANKA: Gle. (Vadi iz kite i daje joj) JELA (primajući cvet) Daj mi. JELA (nemarno maše rukom odbijajući) O! SOFIJA: Gospoñu je prošla malo glava? JELA: Da. Ali samo ću ga pomirisati. nismo k vama došli pravim putem. pa što si to kazao? Zar se nismo dogovorili da nam to bude tajna koju ćemo tek posle svadbe kazati? MILAN: Ta neće nas Jela odati.SOFIJA (pošto isprati.

mnogo je pozdravi. sunce.. izvirivši napolje. STANKA: Zbogom. draga Jelo. Ako pokuša tuga kakva da vam osenči čelo. je li? JELA: Da. dobro ste došli. obećati da ćete se raspoložiti čim vas proñe glavobolja. STANKA (Jeli) Pozdraviću tetku sa tvoje strane..) Budite srećni! Neka vas nikakva i ničija nesreća ne omete. Odlazi žurno u svoju sobu. a Stanku zagrli čvrsto i ljubi dugo.. pa spusti zavese. da! MILAN: A sad. potrebno je bilo upravo sad da vam kažem koliko vas mrzim. Naše ćeretanje samo vas još više umara. pa sam propustila da vam i svoje želje iskažem. svi. Jelo. idite sad! Idite što pre! MILAN i STANKA (odlaze snebivajući se i osvrćući se da vide Jelu) XI JELA. vašu sreću ne sme tuga da posukne. JELA: Obećavam vam. MILAN: E. gde pada pokriv oči rukama) NESTOROVIĆ (na vratima) Jelice. JELA. ja volim da slušam ćeretanje srećnih! MILAN: Pa ipak! (Stanki) Moramo i tetki. deco. (Poljubi Milana u čelo. sinoć o prstenu ni reči nisam progovorila. ostavljamo vam više vremena da se odmorite. gospoño? . i želim da vas što skorije. Odlazi prozoru. Zaboravite one koji sami hoće da se predaju zaboravu. O.. Najzad se na nešto odluči. Odista.. kad bi se nasmejala! Ja tako volim kad si ti vesela. trebali ste doći. cikne i. spazi Nestorovića. MILAN (ljubeći ruku Jeli) Zbogom.. MILAN: Tim bolje. NESTOROVIĆ JELA (Zaplače gorko. Vadi cvet iz kose. mol im te. a malo zatim vraća se noseći revolver koji stavlja na sto. ne. vrlo dobro. zatim se pribra. svi. (Grca i ljubi ih) Budite srećni! STANKA (unezvereno) Jelo? JELA: Idite. cepti od uzbuñenja) Šta ćete vi ovde? Šta hoćete? NESTOROVIĆ: Ja? JELA: Ili d. MILAN: Morate nam.bi bila vesela. volite se. mi bi vas mogli već ostaviti na miru. STANKA: Proći ćemo tri najduže ulice. i budite srećni. pa ćemo u nedelju doći k vamz. pozdravi je. zatim se nasloni na divan i duboko zamisli. ljubi ga i baca. NESTOROVIĆ: Mene. razume se ne najkraćim putem. ostaviv vrata otvorena.. da provedemo jedno celo popodne. MILAN: Četiri. dugo. pogleda čežnjivim pogledom još jednom. Odlazi zadnjim vratima da i njih zaključa pa. dojuri do divana. poslednji put. (Stanki) Je li? STANKA (Jeli) Hoćeš li? JELA: Do nedelje je dugo. ti si se prestravila? JELA (naglo skoči. jer potrebno je bilo upravo sad da se pogledamo u oči. Jelkice! JELA (uzbuñeno) Čekajte!. jer ta besanica dolazi najčešće od umora. rasterajte je. JELA: Da. što skorije vidim vedru i veselu.

Možda je bilo pogreške sa moje. i koji je uspeo te osećaje u jednom trenutku nepromišljenoga zanosa u meni da vaskrsne. a ne rekoste mi da sam se zaboravila onda kada sam preko časti svoje lakomisleno prljavim stopama gazila? NESTOROVIĆ: Na. recite mi. jer ste u mojim očima nečasni. oni su pritajeni očekivali svoj čas. Jedino što mi je trebalo. to je da vam kažem kako vas bezgranično mrzim. čime se savest uspavljuje? Ako je da se popravi. goopoño. gospoño. ona je dala prilike. uverićete se da je poslednja. al' smatrajte to trenutkom u kojem smo se zaboravili. Da.. JELA: Zaboravljam? Zaboravljam zar sad.. više no ikada... Prekorite me čime hoćete. a vi ste se njime tako ružno. NESTOROVIĆ: Vi se ipak zaboravljate. biće da je preoštra reč koju mi upućujete. da. NESTOROVIĆ: Ja odbijam. kojega sam nekada toliko volela. Mrzim vas. to mi je trebalo i to sam vam kazala. gospoño. kada se u meni probudio osećaj dužnosti i osećaj časti. gospoño. NESTOROVIĆ (buneći se) Ne. Zbogom. Nevolja vaša samo nas je zbližila. ali vi zaboravljate. tako nisko koristili. a prilike su probudile silom ugušivane osećaje. čime se pere žig. a ako je vi ipak taivom smatrate. NESTOROVIĆ (uvreñeno) Gospoño. već zato da mene svuče sa visine žene koja duguje svome mužu odanost. odvratni.. NJih nije bilo moguće ugušiti. JELA: Čas ucene. niti ga otpozdravlja. Zar nije bolje bilo da ste ostali u . NESTOROVIĆ: Završili? JELA: Zauvek završili.. JELA: To je bio trenutak moje nevolje koji me je doveo k vama. vi nečasni čoveče. mi ... ili zar nema u vas osećaja hrišćanske dužnosti da slabu ženu zadržite nad ponorom u koji će se survati? NESTOROVIĆ: Ne zahtevajte.. JELA JELA (ne diže glavu. JELA: Gospodine.. ili. ja se uklanjam. da su i mnome u tom času ovladali osećaji srca. ja ću stvar popraviti. gospoño. koja mu duguje ljubav. JELA: Da popravite? Čime? Čime se.) SOFIJA (dolazi) Vama opet nije dobro. da je to bila ucena. NESTOROVIĆ: Ni to ne možete tvrditi. ja sam gotov da stvar popravim. NESTOROVIĆ: Lepo. gospoño! (Odlazi) XII SOFIJA.JELA: Vas. odista poslednja.smo naš razgovor završili. gospoño.. pa zašto ne dopuštate da sam mogao biti slab i ja? JELA: To je slabost kojoj je ime niskost i nevaljalstvo.. vaša mi pomoć ne treba. vas! Gadni ste mi. kao i sa vaše strame. utoliko slobodniji što nisu bili ni u kakvoj opreci sa dužnošću JELA: Ni u kakvoj opreci sa dužnošću?. ali bar čujte i vi moju poslednju reč: ja vas volim. ja vas odista volim i sad. NESTOROVIĆ: Da li je to odista vaša poslednja reč? JELA: O. Zar nije dužnost biti častan? Zar nije dužnost ne rušiti tuñ dom. i više nego to. Bili ste slabi. ne zato da ga uteše. od običnog grañanina vrline koje pripadaju kalendarskim svecima. i to u ovom času trebalo.. u ovom času.. samo me ne zovite nečasnim.

a u nesreći ljubav zasnovana jaka je kao čelik kovan u plamenu. najzad uspeva) Prestani molim te. život kojeg sam ja tako željan i žedan. ti si ustala? Hvala bogu na svima milostima koje na mene izliva. ja nisam više kadra da te srećnim učinim. ali kad minu. puno lepih novosti. srušio je i razvale su se na mene sručile.. dva-triput je pokušala da mu prekine reč.. To bi bio lep san. SOFIJA: Vi ste ih spustili? JELA: Da. toplije no što sam ja. ðorñe. baš dolazi! JELA: Dolazi? Videli ste ga? SOFIJA: Da! JELA (razmisli za trenutak) Tim bolje. ðORðE: Ti. našao sam prijatelja u njemu. plemenitu dušu. svane čist. dušu koja je kadra imati ljubavi. preklinjem te! ðORðE: Stric mi je našao zajam. uvek! Nesreća nas je zbližila. ðORðE (hvata je grčevito za ruku) Ti?! . naviknut na večiti mraz života. zgrešila sam grehom koji mi ne smeš oprostiti.postelji? JELA: Ne. Sofija.. u mogućnosti sam da Nestorovića isplatim od danas pa za tri dana. Ja sam pod njima podlegla. koju je za mene vezivala samo ona tanka veza kojom crkva vezuje. ta samoobmana kojom se zanosiš. (Dok Sofija diže zavese. te će nas sunce punom svetlošću ogrejati. jer zgrešila sam. ženu.. Jelo. našao sam. Kao što grmljavina i oluja poprete životima. nemoj se varati. dobro mi je.. udalji se) XIII ðORðE. vrlo povoljan zajam. strica. Jelo. i našao sam prijatelja u njoj i otkrio u njoj jednu lepu. srušio je onu zgradu koju smo u jednom času hteli zajedno da sagradimo i pod njenim krovom da nov život začnemo. I tada kad to još svršim. smetala mi je svetlost maločas. JELA: I uzećeš ga i isplatiti Nestorovića? ðORðE: Da! JELA: Na to mi daješ reč? ðORðE: Ta da. ðorñe. prestani samoga sebe obmanjivati. vidiš. život u kome ćeš me srećnim učiniti? JELA: Srećnim učiniti? Ah. Svetlije no što sam ga ma kad poznavao. koji nas je minuo. meni izgleda kao da mi je novo sunce gramulo. Jelo.. JELA: Misliš? ðORðE: Zamisli. nesreća nas je združila. ðORðE (gledajući je ispitujućim pogledom i prestravljen) Drugača? JELA: Da.. I tada je li. nastaće novi život. ona odnosi revolver u svoju sobu i vraća se) SOFIJA (čim izvrši. Taj oluj.. Nosim ti. sačekaću ga. lakše mi je! SOFIJA: Gospodin će se tome tako radovati. dignite zavesu sa prozora. tako. Kada ti ih saopštim. A. vedar i umiven dan. evo ga. skinućemo sa duša naših i poslednju brigu. JELA ðORðE: Jelo. razgonićemo i poslednji oblačak. JELA (uzbuñena. koga nisam više brojao u rodbinu. verovao Pod svetlošću toga sunca ja sam čitava otkrića učinio.. uvek.. JELA: Učini to. znam da ćeš se obradovati. da java nije drugača.

ali. najzad.. ugled naš. sreća sestrina. Nesreća je letela za nesrećom. to je vrlo malo. I iza toga celoga spleta udara. već pružila sam ti ruku da ne bi svojim padom i mene srušio. da me težom kaznom kazniš. nisam te ni trpela. u tome času ja sam bila još uvek ravnodušna prema tvojoj sudbini.JELA: Da spasem najpre tvoju čast.. no ostane tako sa uzdignutim pesnicama nad njom. a zatim sreću sestrinu. al' srdžbu silniju gorču. ðORðE (teško izdahne) JELA: I. ili. Ja nemam reči kojom bih se opravdala.. zar da me udariš! To je malo. ðORðE (opušta ruke i obara klonulo glavu) JELA (pošto se pribrala od uzbuñenja. gledala sam te kako si posrtao pod težinom brige te. (Pauza) I. To je moj prvi greh prema tebi. ja ne bih u ovom času obarala pogled pred tobom. svaki trenutak koji je prošao bio je prošlost uzalud potrošena. mirno) Ti imaš pravo. pa ipak te na tom putu nisam ustavljala i to je moj drugi greh prema tebi. da sam morala žrtvovati svoju da bih otkupila tvoju čast? ðORðE: Ženinom čašću ne otkupljuje se čast muževljeva. nad vidiš da me u braku nije ništa drugo vezalo do ona nepouzdana veza koju mi je crkva nametnula. moj ponos i. ni šta je moglo biti. Ja te nisam volela. svaki trenutak koji je nastupao nosio je novu nevolju. . uznosiš se ujedanput ti pred mojim očima. i ja u tom času sagledam u tebi muža kome ljubav dugujem.. ti bi se ubio. možda. ja sam se survala. Ta pojava nije čudnovata u brakovima slučajnim. više možda. svesna sam bila da žrtve koje činiš premašuju tvoje mogućnosti. i. ðORðE (koji se dotle uzdržavao. ili sve troje ujedno... sraman slom cele porodice. otad udare sudbine primam srčanije. kod poslednjih reči podiže pesnice i zaleti se na nju) Nesrećnice! (Uzdrži se. ja imam samo reč kojom bih se optužila i evo. Ne samo što sam zgrešila. ja te molim za nju!. interes je moja čast! ðORðE (koji je sve to slušao vrlo uzbuñeno. ja ne znam ni šta je bilo. snažnije. Tu leži težina greha mog! ðORðE: I. Spasla sam sebe u tome času i to je bio moj treći greh prema tebi. već sam to učinila u trenutku kada sam te zavolela. ali ne da tebe iznesem. Pao si i pružila sam ti ruku. ja samo jedno znam: bilo je ono što je najgore. Ja sam ti više zgrešila i stala sam pre tvoj sud da me drugačom. Ja prisvajam tvoju sudbinu i primam neravnu borbu sa nedaćom. teško zajeca pokrivajući lice rukama) Jelo! JELA: Al' moj poslednji greh prema tebi teži je od mere kojom ga ljudski zakoni odmeravaju. (Pauza) Ispovediću ti jasno šta sam učinila. nijedne reči nemaš zar kojom bi svoj zločin pravdala? JELA: Pravdala?. ja činim to! ðorñe! Za napor koji sam primila na sebe nisam imala snage i posrnula sam... Znala sam da si ti sve i sva činio da stečeš moju naklonost. strašniju no što su te zamahnute pesnice. da sam na ovim gresima stala. reći ću ti sve šta sam prema tebi zgrešila ne bi li ta ispovest izazvala u tebi srdžbu.. i iz toga spleta nedaća. ðorñe.. Ja je očekujem. ili bi moja sestra bila nesrećna. Čast je starija od svih obzira. u kome sam navikla gledati čoveka bez volje i bez ponosa.) JELA: O. ili bi bio uhapšen. sukoba. uzdižeš se mužastven i hrabar i ponosan pred tamničkim vratima i izrastaš u mojoj zenici i razvejavaš koprenu ispred mojih očiju i prolamaš led koji mi se na duši nahvatao. jer da nisam. ti. Tvoja čast. znaš kako je bilo. Ja ne znam već.. ja se sa tvojim bolom udružujem... Hoćeš li da se pravdam slabošću žene koju je iskoristio zavodnik ili trenutkom zanosa probuñenih snova mladosti. Mi smo novac dobili po najskuplji interes. Ja sam volela drugoga koji me nije uzeo i pribegla sam braku s tobom iz prkosa i osvete prema onome. a naš brak je bio samo slučaj.. znaš.

Iz tvoje ruke smrt nek bude naš prvi ljubavnički zagrljaj. Tvoj postupak je takav da ti ne mogu suditi.) ðORðE (zajeca i sam i. posle izvesne borbe i razmišljanja umiri se) Jelo. ali ga nisam izvršila. ðorñe! (Pada na kolena) Ubij me. a sveža krv obojila joj košulju koja se pod razdrljenim haljinama vidi. bedno! (Gorko zajeca i pošto kroz suze da oduške bolu. obezoružan sam.. bože kako je sve to bedno.beščašće teže od svih nevolja.. jutarnja joj haljina raskopčana na grudima.) Pa neka bude! Odoh da se obučem kako me roditelji ne bi dugo čekali. Očekivala sam od tebe ili velikodušni oproštaj ili smrt! O. JELA: Taj prekor osećam i ja. savladan bolom. poruzi sveta? Oh.. Ja te molim. Jelo. Sofija. Ja čekam tvoju presudu! Jednoga trenutka bila sam je sama sebi izrekla. htela sam izvršiti samoubistvo. jer. jer sam pojmila da bi samoubistvo bilo samo izbegavanje suda na koji muž ima prava. na tome ne može ostati. al' mi ne možemo pod istim krovom živeti. ne bih sad kao krivac pred tobom stajala. ali ja nemam prava da budem tvoj sudija. ðORðE: Ne mislim te optuživati. On je dovodi do otomana i tu je lagano spušta..) Ustani! JELA: Ne možeš mi suditi? ðORðE: Ne! JELA: Ni praštati? ðORðE: Ni praštati! JELA: Ne možeš mi ni suditi ni praštati? Pa zar na tome da ostane? Zar je to gnev muža prevarena? ðORðE: Ne. tvoj postupak je gnusan i nizak. možda.. pa ti mi nisi sudila no praštala i pomagala razarajući sreću sestrinu. je li? Zar nemaš snage sam da izrečeš presudu? (Pauza) Slušaj. i zovnite mi oca i majku gospoñinu. kako si slab ti! Oh. pada u fotelju zarivajući glavu u ruke. (Zvoni) JELA (prestravljena) Šta ćeš? ðORðE (i sam duboko poražen odlukom koju je doneo. pribira se i umiruje se odlukom koju je u tom času donela. kako je bedan tvoj gnev! Drukčije sam ga ja zamišljala. ðorñe. ja te preklinjem. ali ne primam sramotu. pošto se na vratima još jednom osvrne i pogleda ga. pod ovim žigom neću živeti. bedio. poruzi roditelja. NJoj glava pala na njegovo rame. JELA: Hoćeš da me izložiš poruzi. oborio glavu) XIV SOFIJA. a sam kraj nje . (Uzima je za ruku i diže je. ðORðE JELA (pošto je Sofija otišla) Šta će ti roditelji? Hoćeš li... On skoči prestravljen) Jelo! Jelo! (Odjuri naglo u onu sobu i posle izvesne pauze vraća se vodeći nju. Ja čekam tvoju presudu. Zbogom! (Ode u levu sobu. PREðAŠNJI SOFIJA (dolazi) ðORðE: Idite. upamti. SOFIJA (Odlazi) XV JELA. zamolite ih da odmah doñu. ne bih sama sebe optuživala. Pauza. imaš pravo. nemam prava. ja primam smrt. Iz leve se sobe čuje pucanj revolvera.. I ja sam. jer da ga ne osećam. da me pred njima optužiš. učinio jedan greh i ja sam preda te stao da sam sebe otpužim. bez milosti ubij me! ðORðE (pod utiskom teškoga bola i gneva.

. pada joj glava u njegovo naručje i na njegovim grudima umire. kosu. šta učini? JELA (otvara polako klonule oči) Ti me žališ?.. što me ostavljaš.... volim te! ðORðE: Jelo! JELA: Oprosti! ðORðE: Praštam ti.. Zašto?... rame.klekne..... Jelo.) JELA (pribira poslednju snagu) Tako je... biti! (Cikne i klone. moralo.. grči se i bori.....? (Plače i ljubi joj ruku.) Zavesa ..) Jelo. JELA (hvata ga grčevito za ruku) Jer. Hvala ti! ðORðE: Zašto?. vrati se.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->