P. 1
Edvard de Bono.- Sest sesira za razmisljanje.pdf

Edvard de Bono.- Sest sesira za razmisljanje.pdf

|Views: 1,487|Likes:
Published by Aleksandar Kerekesh
Knjiga koja je zasnovana na mapama uma i naucnim istrazivanjima iz slicnih oblasti.
Knjiga koja je zasnovana na mapama uma i naucnim istrazivanjima iz slicnih oblasti.

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Aleksandar Kerekesh on Apr 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/01/2014

pdf

text

original

EDVARD DE BONO

ŠEST ŠEŠIRA ZA RAZMIŠLJANJE

BEOGRAD, 2000.

Naslov originala Edward de Bono - Six Thinking Hats Autorska prava za Jugoslaviju Branislav Maričić Izdavaĉ FINESA, Rada Končara la, Beograd tel./fax 011/2434-107; 011/3444-953 www.finesa. edu.yu $ Za izdavaĉa ' Branislav Maričić , Urednik Časlav Mančić Tehniĉki urednik Nenad Đurićić Prevodilac Tanja Milosavljevic Korektor Zorica Maričić Štampa DIJAMANT PRINT, Beograd ISBN 86-82683-10-5
CIP HapoflHe 6H6jiHOTeKe CpoHje, 159.954/.956

Beorpafl

r

,H,E BOHO, EflBap« Šest šešira za razmišljanje / Edvarad de Bono ; Beograd : Finesa, 2000 [prevodilac Tanja Milosavljevic]. Beograd : Dijamant print) - 240 str. ; 18 cm. Prevod dela: Six Thinking Hats / Edward de Bono. Tiraţ 500. - Beleške o autoru str. 5. ISBN 86-82683-10-5
a) MnuiJbeite

:

ID=87074060

Edvard de Bono je roĎen na Malti. Nakon početnog obrazovanja, stečenog na koledţu Sv. Edvard i Kraljevskom univerzitetu na Malti, nastavio je da se školuje kao Roudzov stipendista u Krajst Čerču (Oksford) gde je s najvišim ocenama diplomirao psihologiju i fiziologiju, da bi zatim doktorirao medicinu. Doktorat j£ stekao i na Univerzitetu u Kembridţu. Sluţbovao je na univerzitetima u Oksfordu, Londonu, Kembridţu i Harvardu. Dr Edvard de Bono je izuzetno poštovan kao vodeći autoritet u oblasti direktnog učenja mišljenja kao veštine. Od njega je potekao pojam lateralnog razmišljanja (uvr šten u Oksfordski reĉnik), a razvio je i formalne tehnike usmerenog kreativnog razmišljanja. Napisao je četrdeset pet knjiga, koje su prevedene na trideset sedam jezika. Osmislio je i dve televizijske serije. Nakon stoje pozivan da u četrdeset pet zemalja drţi predavanja i prisustvuje najvećim meĎunarodnim konferencijama, 1989 je zamoljen da predsedava specijalnom skupu dobitnika Nobelove nagrade. Podučavanje o veštini razmišljanja su od njega traţile brojne vodeće svetske poslovne korporacije, kao što su IBM, NTT (Japan), Du Pont, Prudential, Shell, Eriksson, McKinsevs, Ciba-Geigy, Ford i mnoge druge. Dr de Bono sprovodi najobimniji program direktne nastave razmišljanja u školama. Taj program primenjuju mno-

kaţu daje naj jednostavnija autentična igra ikad osmišljena. ka ko bi članicama te organizacije pomogao u stvaranju sve -ţih ideja. Osnivač je Trusta za istraţivanje spo znaje (Cognition Research Trust. u Njujorku. čiji je on pronalazač. 1969) i MeĎunarodnog kreativnog foruma (International Creative Forum). . Rad dr de Bona se zasniva na njegovom shvatanju uma kao samoorganizujućeg informativnog sistema. Uspostavio je i MeĎunarodni biro za kreativnost pri UN. Za L-igru. koji su spojili mnoge vodeće svetske korporacije.ge svetske zemlje.

istina i filozofi Ko stavlja šešir? Rezime CRVENI ŠEŠIR XTV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII Emocije i osećanja Mesto emocija u mišljenju Intuicija i slutnje Trenutak za trenutkom Upotreba emocija Jezik emocija Rezime CRNI ŠEŠIR Šta nije u redu s njim Suština i metod 73 75 79 85 89 95 99 101 107 ^ 47 53 57 61 67 71 9 13 17 25 31 35 41 43 . šest boja BELI ŠEŠIR VIII IX X XI XII Xin Ĉinjenice i cifre Ĉija je ovo ĉinjenica? UvoĊenje japanskog stila Ĉinjenice.Sadrţaj Predgovor I II III IV V VI VII Gluma: Ako glumite mislioca. postaćete mislilac Stavljanje šešira: Veoma nameran proces Proces prevoĊenja: Namera i realizacija Igranje uloge: Praznik za ego Hernija razmišljanja: Melanholija i ostale tecnosti Svrha šest šešira: Pet vrednosti Simbolika i funkcija: Šest šešira.

negativno ili pozitivno? Rezime ŢUTI ŠEŠIR 113 121 125 129 XXVII XXVIII XXIX XXX XXXI XXXII XXXIII Spekulativno-pozitivno Pozitivan spektar Razlozi i podrška logike Konstruktivno razmišljanje Spekulacija Odnos s kreativnošću Rezime ZELENI ŠEŠIR 131 135 139 141 147 153 157 XXXIV XXXV XXXVI XXXVII XXXVIII XXXIX XL XLI Kreativno i lateralno razmišljanje Lateralno razmišljanje Prodor umesto prosuĊivanja potreba" za provokacijom Alternative Karakter i veština Šta biva s idejama? Rezime PLAVI ŠEŠIR 159 165 169 175 181 189 193 197 XLII XLin XLIV XLV XLVI XLVII Zakljuĉak Rezime rezimea Kontrolisanje razmišljanja UsredsreĊenost Osmišljavanje programa Kratki pregledi i zakljuĉci Kontrolisanje i praćenje Rezime 199 205 211 217 221 227 229 231 .XXIII XXIV XXV XXVI Prošla i buduća suština Negativno uţivanje Staje prvo.

Sasvim je uobičajeno da ovakve sportske igre proizvedu gubitak od više stotina miliona dolara.Predgovor Da li zaista moţete da promenite efikasnost svog razmišljanja? U januaru 1985. meĎutim Olimpijada 1984. Piter Veberot objašnjava na koji je način upotrebio lateralno razmišljanje za ostvarivanje novih koncepata. 30. Piter Veberot je devet godina pre Olimpijade došao na jednosatno predavanje 9 . Zbog toga je na nivou grada Los AnĎelesa izglasano da se na Igre ne troši novac iz opštinskih fondova. koje su zaţivele zahvaljujući pravilnom vodstvu i efikasnosti. je zapravo ostvarila višak od 250 miliona dolara. Lateralno razmišljanje je tehnika koju sam razvio pre mnogo godina i o kojoj sam napisao mnogo knjiga. Koja je vrsta razmišljanja bila potrebna da bi se ovi novi koncepti i ostvarili? U intervjuu Vašington Postu. septembra 1984. magazin Tajmje za „muškarca godine" izabrao osobu koja je bila najzasluţnija za izvanredan uspeh Olimpijskih igara u Los Andelesu: Pitera Veberota. Izuzetan uspeh Igara je umnogome zavisio od novih koncepata i novih ideja.

Kao da ţongliramo s previše loptica. Ukoliko moţemo samo ograničeno da sagledamo domet razmišljanja. Osnovna poteškoća vezana za razmišljanje jeste konfuzija. trebalo bi da uvek stremimo boljem. i tako dalje. logika. meĎutim. jedini koji su izuzetno zadovoljni svojim razmišljanjem jesu oni loši mislioci.na sopstveno zadovoljstvo. Uglavnom. samo ako je tako i nikako drukčije. Ipak. On postaje sposoban da odvoji emocije od logike. Stavljanje nekog od tih šešira izaziva odreĎeni vid razmišljanja. Ono što predlaţem u ovoj knjizi jeste veoma jednostavan koncept koji misliocu dozvoljava da u odreĎenom trenutku obavlja samo jednu stvar. počiva na pojedincima kao što je gospodin Veberot. Pokušavamo da obavimo suviše toga odjednom. Bez obzira na to koliko smo u tome dobri. kreativnost od informacije. koji veruju daje svrha razmišljanja u tome da dokaţu da su u pravu . Emocije. Sve što ja mogu jeste da osmislim tehnike i objavim ih. 10 . Reč je o konceptu šest šešira za razmišljanje.sve se to nagomila u nama. U knjizi opisujem prirodu i doprinos svakog od tih vidova razmišljanja. nada i kreativnost . ali. Razmišljanje je ogromno čovekovo bogatstvo. Njihova praktična realizacija. onda je moguće da se osetimo sasvim zadovoljnima kada je reč o našoj uspešnosti u ovoj oblasti. informacije. nikada ne moţemo biti u potpunosti zadovoljni ovim svojim najvaţnijm umećem.Predgovor koje sam bio pozvan da odrţim u Udruţenju mladih predsednika (Young Presidents' Organisation). Postoje na stotine primera kako tehnika namernog razmišljanja moţe da ima snaţan efekat.

na raznim sastancima je vrlo korisno izbaciti ljude iz njihove uobičajene kolotečine.Predgovor Šest šešira za razmišljanje nam omogućavaju da svojim razmišljanjem upravljamo onako kako dirigent upravlja orkestrom. Šest šešira za razmišljanje su krajnje praktiĉni i u tome je glavna vrednost ovog koncepta. Moţemo izazvati ono što ţelimo. kako bismo ih naveli da o datom problemu razmišljaju na drugačiji način. Edvard de Bono 11 . Slično tome.

'■■» .

Moţda se figura ne nalazi na trgu ispred zgrade parlamenta. zašto sam izjavio nešto što. nije apsolutno provereno? Ima više razloga. postaćete mislilac Verujem da se jedan od dva originalna Rodenova Mislioca nalazi u Buenos Airesu. gde god se ona nalazila. Barem je tako rekao moj vodič. Moţda me pamćenje vara. Kao ĉinjenica. na trgu ispred zgrade parlamenta. Moţda je moj vodič pogrešio. Treći razlog je moja ţelja da čitalac vizuelizira tu famoznu figuru mislioca. Pravi raz13 . Moţda ne postoje dva originala. Jedan od njih je taj što nameravam da se u toku knjige konkretno pozabavim upotrebom činjenica. Drugi je razlog moja namera da isprovociram one koji smatraju da su činjenice same po sebi vaţnije od načina na koji ih koristimo. ovo moţe biti pogrešno po više osnova. kao činjenica. Prema tome.GLUMA Ako glumite mislioca. Moţda nije reč o originalu. pokazujući u pravcu ove mislima zaokupljene figure zamrznute u besmrtnoj bronzi.

Ono stoje vaţno jeste namera da se pomolite. koja ukazuje da je kod mene reč o uverenju. U svakom slučaju. O tome i jeste reč u ovoj knjizi. radije no emocionalno ili duhovno uzbuĎenje koje mnogi hrišćani zahtevaju od sebe. jedna osoba je dovoljna da podstiče okretanje tuceta molitvenih ploča. Odista. Često moramo da ukaţemo na naĉin na koji je nešto izneseno. dok okreću ploče. Zašto? Zato što. Ţelim da zamislite taj toliko . drugo hrišćansko stanovište koje je mnogo bliţe tibetanskom: obavljajte molitvene radnje čak i ako ste emotivno potpuno isključeni. postajete mislilac. dozvoljeno da misle o spisku namirnica koje valja da kupe.i postaćete mislilac. ako glumite mislioca. zapravo. na putu od Londona do Kuala Lumpura u Maleziji. Vremenom. meĎutim. tradicionalna predstava će nam na trenutak biti od koristi. što podseća na cirkusku tačku u kojoj se tanjiri vrte na vrhovima dugačkih motki. Moţda je Tibetancima. verujem da bi mišljenje trebalo da bude aktivno i ţustro. MeĎutim. Ja. f^ Tibetanci izgovaraju svoje molitve tako što okreću okrugle molitvene ploče na kojima su one zapisane. Rotirajuće ploče spiralnom putanjom uzdiţu molitve u boţanske visine.Gluma log je taj što je ova knjiga napisana u avionu.fizički. radije no turobno i svečano. Postoji. upotrebio sam reč „verujem". radije no o dogmatičnoj tvrdnji. Zauzmite tu pozu . pozu za koju se pretpostavlja da bi trebalo daje zauzme svaki mislilac koji je ozbiljan u svojoj nameri.korišćen i lik Rodenovog Mislioca. ako su ploče pravilno balansirane. vaše će emocije biti sustignute 14 . Ţelim da zamislite tu bradu naslonjenu na ruku.isuviše . ne psihički .

Radite ono što je potrebno. Imajte nameru i dajte je na znanje sebi i svima oko sebe. Ako glumite mislica. Zauzmite pozu mislioca. Ubrzo će vaš mozak početi da sledi ulogu koju igrate. To je upravo ono što mislim kada od vas traţim da glumite mislioca. uistinu ćete postati mislilac. postaćete mislilac vašim aktivnostima. 15 .I ___________ Ako glubite mislioca. Ova knjiga vam daje razne uloge koje treba da odglumite.

a\l\ ..

povremeno je izja vljivala da u upravljanje vladom unosi smotrenost. bivši britanski premijer. Za zapovednički nastrojenog supruga koji stalno izdaje nareĎenja porodici. štedljivost i ekonomičnost domaćice. koja ulogu definiše sama po sebi. Koriste se kao deo uniforme. kaţe se da nosi svoj „upraviteljski" ili „direktorski" šešir. naročito meĎu muškarcima. a nekad „šešir domaćice". Novinske fotografije i rani filmovi svedoče o ovom ogromnom broju šešira. Danas je šešir retkost. Direktorka moţe da napravi distinkciju izmeĎu svojih dveju uloga tako što će slušaocima reći da nekad nosi „direktorski". 17 .II STAVLJANJE ŠEŠIRA Veoma nameran proces Ono što najviše upada u oči pri posmatranju bilo kakve grupne fotografije snimljene pre četrdeset ili više godina jeste to da svi imaju šešire na glavi. Jednako dobro je utemeljena i zamisao o šeširu ili kapi za razmišljanje. GospoĎa Tačer. Danas šeširi imaju tendenciju da definišu ulogu.

U Nemačkoj i Danskoj postoje studentske kape. koji biste mogli da kupite u prodavnici. Pogovora nije smelo da bude.i deca . Namerno stavljanje šešira je nešto veoma odreĎeno. Kad policajac stavi kapu na glavu. • Ovo je opasan razvoj situacije.izlaze napolje. učenje i razmišljanje su retko kad jedno te isto. ona jasno signalizuje njegovu duţnost i spremnost daje vrši. Ljudi dobrovoljno stavljaju sopstvene šešire za razmišljanje. ali bez one ukočene arogancije koja nije ništa drugo do pravi pravcati znamen gluposti. U starim danima. Vojnik bez kape na glavi nikad ne izgleda tako ozbiljno i zastrašujuće kao vojnik s kapom. ili traţe od drugih da to učine. Studenti su suviše zauzeti učenjem o razmišljanju drugih. 18 . Razmislite o koristima prave mislilaĉke kape. Moraćemo da stavi mo svoje šešire za razmišljanje i vidimo kako ćemo da se izvuĉemo iz ove zbrke. koje podsećaju na one naučničke. Kapu za razmišljanje sam uvek zamišljao kao mekanu noćnu kapicu sa kićankom. Signal je bio konačan. da bi i sami mislili. Šteta što ne postoji istinski šešir za razmišljanje. MeĎutim. kada bi dadilja stavila šešir na glavu. to je bio siguran znak da ona . slič nu kapi dvorske lude. • Stavi svoju kapu za razmišljanje i pozovi me sutra te lefonom.Veoma nameran proces II • Moraću da stavim svoju kapu za razmišljanje i raz motrim vaš novi predlog. Nisam siguran da ţelim da prodam tu zgradu.

• Hoću da odmah razmisliš o ovome. Zar ne vidiš da razmišljam? • Prekinuću ovu diskusiju. tokom kojih bi namerno nosili šešir za razmišljanje. • Kako bi bilo da se sada zaista pozabavite ovim? Do sada sam od vas dobio samo automatsku reakciju. to ja bolje mislim. tako da svi moţemo da sta vimo svoje šešire za razmišljanje i usredsreĊeno raz mislimo o ovom problemu.II ___________________ Stavljanje šešira__________ • Ne gnjavi me. • Hteo bih da ponovo razmisliš o tom planu. neophodno za bilo kakvo razmišljanje koje je više od pukog reagovanja na situaciju. već na ĉin da ona postane bolja. • Razmišljanje nije izgovor za izostanak akcije. • Plaćate me da mislim. Javljamo se kad zazvoni te19 . Ţeleo bih da se usredsredim na problem namernog razmišljanja. Moţda bi svesni mislioci mogli da odvoje pet minuta dnevno. Stavi opet svoj šešir za razmišljanje. Prema tome. Stavljate ga namerno. Stavite svoj šešir za razmišljanje. sedim i razmi šljam. Hajde. da vidim kako stavljaš svoj šešir za razmišljanje. To zavisi od toga da li smatrate da ste plaćeni da mislite ili da sledite razmišljanje drugih. dajte malo ak cije. Postoji onaj pokretno-govorno-dišući način razmišljanja koji stalno primenjujemo. Mentalna predstava nekoga ko na glavi ima pravi šešir za razmišljanje mogla bi da posluţi za prebacivanje u smireno i ni sa čim ometeno trenutno raspoloţenje. Što me bolje plaćate. To je svrha šešira za razmišljanje. Prema tome.

drugačija vrsta razmišljanja. Kada vozite kola. umesto ovog svakodnevnog dovijanja.dišući vid razmišljanja je umnogome nalik voţnji niz drum. Prelazimo ulicu. fraza „šešir za razmišljanje" postaje odreĎeni signal koji moţemo dati sebi ili drugima. Za to su vam potrebni široki pogledi. Prema tome. meĎutim. pokretno -govorno . Tragate za signalima i reagujete na njih. znači. Reč je. To se. meĎutim. Pozadinsko razmišljanje sluţi za svakodnevno dovijanje. morate da izaberete drumove. Ne moramo da budemo svesni koja noga je na redu da korakne kada hodamo. koja je mnogo više namerna i usredsreĎena. Svako moţe da potrči. Postoji. Istraţujete predmet i izraĎujete mapu. ţelimo da počnemo s na mernim razmišljanjem. Drugi vid mišljenja je onaj koji je vezan za izradu mape. Upadamo u kolotečinu i izlazimo iz nje. Pravite je na objektivan i neutralan način. Prema tome. Namerno razmišljanje sluţi za to da učinite i više od toga. ali sportista trči namerno i u tu svrhu trenira. Ovaj tip trajnog automatskog razmišljanja je kon stantno negde u pozadini. o reaktivnom razmišljanju. MeĎutim. prilično razlikuje od pukog rea20 . Pratite saobraćajne znake i donosite odluke. Nema lakog načina da signaliziramo sebi da. Suprotstavimo sada ova dva načina razmišljanja: nesvesno i namerno. vi pri tom ne izraĊujete mapu. Tu ima mnogo trenutnih radnji nametnutih nam od strane poslednjeg trenutka i onog koji će uslediti neposredno iza njega.\ 7 Veoma nameran proces II lefon. niti da upravljamo svojim disanjem. da ih sledite i sklanjate se s puta drugim učesnicima u saobraćaju.

odeljenje od trideset dečaka je kolektivno izglasalo odluku da svako od njih dobija po pet dolara nedeljno da bi išao u školu. Mislilac bira svoj put." Stvar je u tome da valja usmeriti paţnju i naći način da se to i učini. Vodim program nastave razmišljanja u školama. Iz trenutka u trenutak. Suprotstavite tome proceduru pravljenja mape. Ono to čini tako što prvo gleda u „plus" pravcu i beleţi ono što opaţa.II ___________________ Stavljanje šešira __________ govanja na saobraćajne znake onim redom kojim se pojavljuju. Nakon što su uradili 21 . Naziv prve lekcije je PMI. dete izraĎuje jednostavnu mapu. Zamislite da pokušavate da nadgovorite nekoga u raspravi. U Sidneju. Potom dete gleda u „minus" pravcu i. jer sam znala šta mislim. MeĎutim. kad sam uradila PMI. i to na osnovu onoga što sam sama zapi sala. Zove se CoRT (program Cognitive Research Trust) i danas ga koristi nekoliko miliona školske dece u različitim zemljama. otkrila sam da sam se predomislila. Iznosite svoj slučaj i osvajate poene u svoju korist. ali što ne spada ni u „plus" ni u „minus" kategoriju). naposletku. u Australiji. Taj kontrast je vidljiv na sledećem primeru. Svaka strana reaguje na onu drugu. vi napadate ili se branite. Umesto pukog reagovanja na situaciju. Jedna devojčica je to veoma lepo rekla: „Smatrala sam da je PMI metod glup i neprirodan. Saslušate slučaj svog protivnika samo da biste ga napali i izloţili njegovu slabost. Time je izrada mape okončana. u „interesantnom" pravcu (za svim onim stoje vredno zabeleţiti.

\ 7 Veoma nameran proces II PM. Ovo je uverenje nanelo mnogo štete zapadnjačkoj misli. upetljao se u neki birokratski problem. uradila je PMI sa svoja dva sina. C Vid razmišljanja koji podrazumeva izradu mape izi skuje odreĎenu nepristrasnost. Pol Mekredi (pronalazač letenja na ljudski pogon). Poslovni čovek. koji se mesecima sporio s velikom naftnom kompanijom. Na kraju ove kratke veţbe. To nije slučaj s pokretno . Pošto se prostrla „mapa".dišućim vidom razmišljanja. dvadeset devet njih je promenilo mišljenje i odlučilo da to ipak nije dobra ideja.govorno . Odista. bez ikakvog nagovaranja od strane nastavnika. To je i razlog što poimanje kritičkog razmišljanja kao kompletne forme razmišljanja moţe da bude veoma opasno. ovaj reaktivan vid razmišljanja moţe da funkcioniše samo ukoliko se ukaţe nešto na šta valja reagovati. preseljenje je otkazano. zamolio je sve da na sledećem sa stanku urade PMI. 22 . ali nimalo ne doprinosi stvaranju predloga. Sin muje predloţio da uradi PMI i to je odredilo njegov sledeći potez. zasnovano na pogrešnom tumačenju velikih grčkih mislilaca. da se razmišljanje zasniva na dijalogu i dijalektičkoj raspravi. Prisutno je glupo uverenje. Ţena koja je dve godine planirala preseljenje iz Kalifornije u Arizonu. trebalo je samo izabrati put. Jedan od najvećih svetskih pronalazača. jer izostavlja generativno i kreativno. Zapadnjačka navika raspravljanja i dijalektike je de fektna. Ispričao mi je daje problem tada bio rešen u roku od dvadeset minuta. Kritičko razmišljanje je u redu kad morate da odreagujete na nešto što vam je zadato.

Ukoliko nije reč samo o pukom reagovanju na ono što je pred nama. umećem čitanja slova i brojeva. Moraće da preuzima inicijativu i planira svoje postupke. Kada se štampa mapa u boji. U ovoj knjizi. komentari nastavnika. Odista. Reč operativnost donekle zvuči kao reč „pismenost". već i u odabiru boje šešira koji nameravate da upotrebite. U ovoj knjizi. stvar nije samo u tome da stavite šešir za razmišljanje. boje su razdvojene. kad dete završi školu. a ja čvrsto verujem da bi operativnost trebalo da ide rame uz rame s pismenošću. MeĎutim. neophodno je da znamo kako da usmerimo paţnju. kao osnovnim sastojkom obrazovanja. predstoji mu mnogo više od pukog reagovanja. pozabavićemo se drugim načinom. televizijske emisije itd.II ___________________ Stavljanje šešira __________ Školska deca uglavnom treba da pasivno reaguju na ono što se pred njima naĎe: materijal iz udţbenika. Reč je o veštini delanja i razmišljanja koje uz njega ide. PMI je jedan od CoRT načina da to i učinimo. CoRT nastava razmišljanja se bavi operativnim razmišljanjem: postavljanjem ciljeva. 23 . Do toga neće dovesti pasivnost u razmišljanju. sve dok na kraju ne dobijemo mapu u pu nom koloru. Zatim preko nje dolazi druga. stvaranjem alternativa. Prema tome. Prvo se jedna nanosi na hartiju. Onda sledeća. uzeo sam termin operativnost. odreĎivanjem prioriteta. Da bih obuhvatio ovo „ddatno razmišljanje". itd. To je metod koji nameravam da upotrebim za usmeravanje paţnje. šest šešira za razmišljanje odgovaraju različitim bojama koje se koriste u štampanju mape.

II .

Vaša gluma će prerasti u stvarnost. ukoliko imate nameru da postanete mislilac. Rekao sam da ćete.) 25 . i ako preduzimate odgovarajuće aktivnosti. MeĎutim. Za aktivnostima će uslediti razmišljanje.naposletku zaista i postati mislilac. čuveni francuski kuvar s početka XX veka (prim. Ako imate nameru da postanete dizač tegova. Nećete postati Eskofje. prev.* izuzev u sluča* Escoffier. da li će ta vaša namera biti dovoljna da ih zaista i podignete? Ukoliko imate nameru da postanete šahista. jer mnogi na to gledaju potpuno pogrešno. stavljate na glavu svoj šešir za razmišljanje . ako imate nameru da postanete kuvar. jer su u ovim slučajevima potrebne vanserijske sposobnosti. Mnogi će pohitati da ukazu na apsurdnost ovoga.recimo. ako ispoljavate aktivnosti mislioca . da li će ona biti dovoljna da majstorski pomerate figure po tabli? Odgovor je ne.III PROCES PREVOĐENJA Namera i realizacija Ţeleo bih da se vratim na distinkciju izmeĎu namere i realizacije. doći do njene realizacije. postaćete sasvim podnošljiv kuvar. Izgleda da tvrdim da će. Dozvolite da to učinim umesto njih.

Na moje zaprepašćenje. Ako sebe smatrate misliocem. Ne sećam se da sam ikada sreo nekoga ko je zaista ţeleo da postane mislilac. Drugim recima. onda verovatno ne preduzimate ništa u tom pogledu -jer imate visoko mišljenje o sebi i zadovoljni ste svojom navodnom veštinom. ljudi su neverovatno zadovoljni sobom kada je reč o njihovom razmišljanju -jer ne mogu da zamisle kako bi se ono moglo poboljšati. Ipak. ali bićete izvesno bolji kuvar od nekog ko to ne namerava i ne preduzima ništa. Namera Tibetanca da se moli nije dovoljna: on mora da okreće molitvene ploče. prosečna ocena je bila osam. pretpostavljam da su mnogi od prisutnih pogrešno protumačili pitanje. zato što je krajnje retka. traţio apsolutni rejting. Ja sam. Morate da preduzmete odreĊene aktivnosti. Znali su da su u školi i na fakultetu uvek bili meĎu deset odsto najboljih. njihovo sagledavanje dometa razmišljanja je bilo toliko ograničeno da je svako od njih smatrao da je njegovo razmišljanje gotovo maksimalno dobro. Jednom sam zatraţio od grupe odlično obrazovanih Amerikanaca (svi su imali fakultetske dinlome) da svoju sposobnost razmišljanja ocene ocenom ocrjedan do deset. Namera da postanete mislilac je veoma bitna. To gotovo daje potpuno suprotno onome što govorim.Namera i realizacija III ju da zaista posedujete potrebnu darovitost. Imajući na umu ovo što 26 . razume se. Molim vas da obratite paţnju na to da namera nije dovoljna. Da ovo ne bi zvučalo preoštro. tako da je ocena osam predstavljala skromno priznanje ove komparativne izvedbe. Izvesno da nije dovoljno da mislilac sebe smatra misliocem.

Moţete da postanete bolji u razmišljanju. Tu ne moţe da se učini bog znašta. Znatno vaţnija. seks i razmišljanje su tri aktivnosti za koje svi sebe smatraju apsolutno kompetentnima. a isto tako i njihovi roditelju Ta veština razmišljanja koju Ďaci stiču je vaţna. Venecuelanska deca znaju da mogu da misle o nečemu ako to hoće i znaju da će se. to ne bi trebalo da predstavlja nikakvo iznenaĎenje. Pored toga. MeĊutim. lep ili običan. jeste zamisao o razvijanju veštine razmišljanja. Kao kada je neko visok ili nizak. jednako kao što moţete da postanete bolji u fudbalu ili kuvanju. koju moţete da razvijete. njihovi uĉitelji i pedagozi takoĊe. u zavisnosti od toga kako mu ide učenje i koliko uspeva da zadovolji zahteve nastavnika. svako dete školskog uzrasta u Venecueli mora da provede dva ĉasa nedeljno uĉeći specifiĉan naĉin razvijanja veštine mišljenja. Uobičajena predstava koju o sebi ima dete koje pohaĎa školu jeste da je „inteligentno" ili „neinteligentno". Ovaj koncept inteligencije je zapravo koncept vrednosti. školski predmet pod nazivom razmišljanje". Kada je dr Luis Alberto Maĉado predloţio da postane ministar za razvoj inteligencije u vladi Venecuele.000 nastavnika osposobljeno da predaje CoRT nastavu razmišljanja. njegov zahtevje doĉekan salvama smeha. dakle. Humor. iz tog razmišljanja iz27 . meĎutim. istrajaoje i naposletkuje 106. Po zakonu. Imaju. Reč je o operativnoj veštini. u tom slučaju. Uĉenici to znaju. ţelja da postanete mislilac pokazuje da to još uvek niste. Biti mislilac znači imati totalno drugačiju predstavu o sebi.III _________________ Proces prevoĊenja _________ sam maločas izneo.

Upotreba šešira za razmišljanje opisanih u ovoj knjizi jeste jedan od načina pojačavanja te namere da postanete mislilac. ako je reč o nameri i ne. stoje istovremeno i lako i teško. Sad već moţemo da bacimo pogled i na aspekt realizacije. ali ih je teško upraţnjavati. U tu svrhu se koriste CoRT okvirima. Signali prerastaju u stvarnost. ako nameravate da sasluša28 . nezainteresovan za istraţivanje. IznenaĎujuće je da na psihološkom nivou to moţe i da funkcioniše. Biti mislilac ne znači automatski i biti uvek u pravu. Niti podrazumeva rešavanje svih onih zakučastih problema za koje ljudi uvek od mene očekuju da ih resim. Prema tome. nesposoban da sagleda alternative itd. Na još osnovnijem nivou. prvi korak jeste namera. vaša fiziologija to propraća i vi postajete srećniji i teţe se ljutite. Postoje dokazi koji navode na pomisao da. ako je reč o nečijem prirodnom izgledu i stavu. Masku sledi suština. Da li namrštene obrve i brada oslonjena na ruku zaista nešto znače? Odgovor je da. Biti mislilac ne podrazumeva biti pametan. Zbog toga se oseća potreba za nekim opipljivim strukturama kao što su šest šešira za razmišljanje. Umnogome je slično onim zen navikama o kojima je lako pisati.). Zaista.Namera i realizacija III roditi neke ideje. Potrebno je. tenis ili muziku. manje opreme. naime. što je mnogo jednostavnije u odnos^ na golf. ukoliko prihvatite osmeh kao svoj standardni izraz lica. onaj ko je stalno u pravu je verovatno loš mislilac (arogantan. Biti mislilac podrazumeva svesnu ţelju da to budete. Na veštačke osmehe fotomodela u reklamama ljudi reaguju kao da su ti osmesi stvarni.

odluku nećete doneti sve dok ih ne vratite u prirodan poloţaj. Ukoliko svesno primaknete obrve da biste razmišljali. 29 . Šest šešira za razmišljanje pruţaju opipljiv način prevoĎenja namere u realizaciju.i vaše će razmišljanje postati bolje. Mladi skloni nasilju su poverovali da je njihovo razmišljanje postalo manje nasilno zato što nisu morali da naprečac reaguju u okviru nasilnog klišea.III Proces prevoĊenja te nekoga. provešćete nešto više vremena slušajući . a ona bi trebalo da bude bolja od neke naprečac donesene odluke.

•■« .

Jedan od problema Zen-budizma je to što ego. 31 . Često su glumci u svakodnevnom ţivotu prilično stidljive osobe. MeĎutim. Uz dobro definisanu ulogu. Jedni se provode negde napolju. umesto da nanesemo štetu svom egu. Druga vrsta glumaca reţira sopstvenu izvedbu. da grešimo ili da nas je neko nadmudrio. uloga daje slobodu. moţemo to da odigramo.IV IGRANJE ULOGE Praznik za ego Ljudi se ne bune da „glume budalu" sve dok je očigledno da je to samo gluma. Jedna vrsta glumaca gubi identitet svog ega i preuzima ego uloge (metodska gluma). I jedni i drugi su dobri glumci.. što više nastoji da. To postaje merilo dostignuća i sposobnosti. Čak se ponose svojom dobrom izvedbom i time što im je uspelo da odglume krajnje budalastu budalu. Moţda nam nije lako da uvidimo da smo budalasti. zadovoljni zbog svoje glumačke veštine.ne bude tu". Glumljenje nekoga drugog omogućava egu da ide dalje od svojih normalnih restriktivnih predstava o sebi. U tome je prednost uverenja ostakli da ste dobar glumac. a drugi kod kuće. a ego reţira predstavu. postaje sve prisutniji upravo u tom „nastojanju". Uloga je prihvaćena.

u kome su uloge krajnje stilizovane. Svako ume da prepozna vešticu u pantomimi. tako što ćemo tu obimnu ulogu rastaviti na više delova. ego je izloţen riziku. televizijskoj sapunici ili tradicionalnom vesternu. jer čitava svrha uloga u pantomimi jeste da se ode stoje moguće dalje od stvarnosti. To ima vrlo mnogo smisla. To je razlog što osobe koje su po prirodi negativne uzimaju ulogu „antiprotivnog" (Ďavoljeg advokata) onda kada ţele da budu negativne. zatim. MeĎutim. Glumiti mislioca. kako bi se ilustrovale ideje. da bi nas zabavile. Ona krešti. Obična ljudskost je otelovljena u liku dame. ima zlurad pogled i uţiva u negativnim osećanjima koje očigledno izaziva u publici. predstavlja vredan korak na putu da postanete mislilac. ulogu princa igra ţensko. Ili u vrlo izvornoj formi japanskog Kabuki-pozorišta. Ova tradicionalna uloga deţurnog oponenta je veoma slična razmišljanju pod crnim šeširom. Ali. Prema tome. moţemo da idemo i dalje. u opštem smislu reci. od kojih je svaka definisana drugačijim šeširom za razmišljanje. to nam postaje 32 . ali daje korisno imati nekoga ko će odigrati tu ulogu i da nameravaju da je odigraju dobro. a damu muškarac. slične onima u dobroj pantomimi. Time ţele da ukazu da one inače nisu takve. To je njena uloga i ona joj se predaje. Uloge u pantomimi su osmišljene tako da predstavljaju velike sile koje. i plemeniti princ koji predstavlja sile dobra. Tu je. umesto samo jedne mislilačke uloge. Tradicionalno. koje će biti opisano nešto kasnije. Ti delovi postaju karakterne uloge.Praznik za ego IV Bez zaštite koju pruţa ova formalna uloga. biće ih šest. postaju humanizovane. Uloge koje odgovaraju stvarnom ţivotu bi ilustrovale samo sebe. što je uloga očiglednije namema i veštačka.

Na kraju. to je razlog što vam se dopada Dţej Ar iz serije „Dalas". Kada navučete kostim klovna. morate da promenite i ulogu.koji svi misle istom glavom. Promenivši šešir za razmišljanje. Svaka uloga bi trebalo da bude drugačija. Igrate je najbolje što umete. opisano je svih šest šešira za razmišljanje. Različita poput veštice i princa iz pantomime. To što su različiti i stoje moguće više drugačiji. Tako bi i trebalo da se nose. zajedništvo boja daje kompletiranu mapu. Uloga plavog šešira se razlikuje od uloge zelenog. 33 . Postajete mnoštvo različitih mislilaca . Na stranicama koje slede. Gledate sebe kako igrate tu ulogu. predstavljenih pomoću šest različito obojenih šešira za razmišljanje. glumite nitkova. Stavljate šešir i zatim igrate ulogu koja je njime definisana. I vaš ego je uključen u nastojanje daje dobro odigrate. Sve ovo je deo onog vida razmišljanja koji podrazu meva izradu mape. potpuno je namerno. Igrati komediju nije isto što i igrati tragediju. Obimna uloga šešira za razmišljanje je rastavljena na šest različitih karakternih uloga. svaki obojeni šešir predstavlja drugu boju koja se moţe upotrebiti pri pravljenju mape. Kao što sam rekao. Crveni šešir se umnogome razlikuje od belog. Ţuti i crni šešir predstavljaju oštar kontrast.IV Igranje uloge ____________ \ 7 prepoznatljivija kao uloga. U svakom trenutku moţete da birate koji ćete od šest šešira staviti na glavu. U tome leţi tajna uspeha američkih TV-sapunica. Kad stavite šešir nitkova. glumite klovna. Ponosite se time što moţete da odigrate različite uloge.

A onda.Praznik za ego IV Razmišljanje sada počinje da teče iz uloga koje igrate. na kraju. Tako se prave mape. ego bira put koji mu najviše odgovara. a ne iz vašeg ega. 34 .

mogu i da ga preskoče. Ono je za one kojima se još uvek čini daje kon cept šest šešira za razmišljanje frivolna i besmislena igra koja ni na koji način ne doprinosi našoj veštini mišljenja. Štaviše. Takve osobe bi trebalo da pročitaju ovo poglavlje. na vaše razmišljanje. Ostali. 35 . opet. vaše raspoloţenje su odreĎivale tečnosti ili„humori" koji su u tom trenutku preovlaĎivali u vašem sistemu. Mnoge deprimirane osobe primećuju da su misli kojima su u stanju da se bave u periodu depresije prilično drugačije od onih kojima su u stanju da se bave kada su vedrije raspoloţene. Moţda su Grci bili u pravu kada su verovali da postoji šest različitih telesnih tečnosti koje utiču na raspoloţenje. a ono. ako hoće. Prema tome.HEMIJA RAZMIŠLJANJA Melankolija i ostale teĉnosti Ovo poglavlje je namenjeno onima koji još uvek nisu ubeĎeni. reč melankolija znači upravo to: „crna ţuč". Ako ste turobni i melanholični. to je stoga što kroz vaš sistem protiče „crna ţuč". Te tečnosti su uticale na vaše raspoloţenje.

Veoma je dobro utemeljeno i shvatanje da fiziološke reakcije mogu da se menjaju putem normalnog procesa uslovljavanja. Znamo da ravnoteţa hemikalija (neurotransmitera) koje deluju u hipotalamusu moţe da ima snaţan uticaj na ponašanje. Ţivotinje su bile istrenirane da podignu ili snize svoj krvni pritisak kao reakciju na signal spolja. zauzvrat. uviĎamo da se on po ponašanju umnogome razlikuje od pasivnih informativnih sistema.Budući da danas znamo mnogo o mozgu. Znamo da sloţeni neuropeptidi koje oslobaĎa hipofiza mogu da odlaze na druga mesta u mozgu i razlaza se u specifične hemikalije koje utiču na različite delove mozga. Ako na mozak gledamo kao na aktivan informativni sistem. i u ćelom krvotoku — imaju tako izraţen uticaj na naše raspoloţenje i razmišljanje. Moguće je da šest šešira za razmišljanje vremenom uspeju da steknu status uslovnog signala koji inicira pojavu odreĎene hemijske podloge u mozgu koja će. morfijumu slične hemikalije koje se oslobaĎaju u mozgu (koje čine da se dţogeri u odreĎenom trenutku osećaju izvanredno dobro). što je dokazao Pavlov. Sumnja se da do prolećne groznice kod ţivotinja dolazi upravo na taj načini(promena ravnoteţe svetlosti i tame dovodi do toga da nipofiza oslobaĎa hemikalije koje aktiviraju seksualno interesovanje). Vremenom ćemo moţda shvatiti na koji način hemikalije u mozgu — a. moguće. u mogućnosti smo da dokaţemo osnovanost grčke teorije. Znamo za endorfine. kakvi se koriste u 36 a-_ Melankolija i ostale teĉnosti . Ovom problemu moţemo prići i iz drugog ugla i opet dobiti isti rezultat. imati uticaja na naše razmišljanje.

čekajući daje organizuje neki spoljašnji procesor. pritiskajući površinu pod sobom da bi tamo dospela. Ako se lopta ubaci u odreĎeni kvadrant mreţe podeljene na kvadrate. Aktivan sistem znači da se informacija sama organizuje u vidu obrazaca. Druga lopta je aktivna. celokupno naše razmišljanje je 37 . Na drugom posluţavniku se nalazi vreća od rastegljive gume. imamo jednostavnu aktivnu površinu koja dozvoljava da se dolazne informacije (lopte) organizuju u skupinu. a sada je otkrivaju naučnici koji rade na kompjuterima pete generacije. Na nesreću. ali sluţe da bi ilustrovali ogromnu razliku izmeĎu pasivnih i aktivnih sistema. Modeli koje smo naveli su veoma primitivni. na površini je primetna kontura. ispunjena veoma viskoznim uljem. Druga lopta se kotrlja niz nagib i smiruje pored prve. Prva lopta koja pada na površinu postepeno tone ka dnu. neka vrsta udubljenja u kome lopta leţi. Ta knjiga je objavljena 1969. donekle preliminarno. već sledi pravac nagiba koji je svojim „prizemljenjem" napravila prva lopta. Čelična lopta bačena na površinu ostaje tamo gde je pala. Lopta ostaje tamo gde je pala. dakle. Na posluţavniku je pesak. recimo). Aktivne sisteme sam opisao. Štaviše. Kad se konačno smiri.Hernija razmišljanja kompjuterima i još ponegde (štamparstvu. ona tamo i ostaje. umesto da pasivno leţi na površini. To je pasivan informativni sistem. u Mehanizmu uma (The Mechanism ofMind). sve naredne lopte će se kotrljati u pravcu prve i formiraće se skupina. Ona ne ostaje tamo gde je bačena. a koji su došli do zaključka da su samoorganizujući aktivni sistemi od suštinskog značaja. Ovde.

Ovo ukazuje na to da su emocije suštinski deo naše sposobnosti da razmišljamo. zahvaljujući hemikalijama iz sredstava za pranje i kupanje. Na izvestan način. Inače.Melankolija i ostale teĉnosti okrenuto prema pasivnim sistemima. Moguće je pokazati kako se nervna mreţa ponaša kao aktivan samoorganizujući informativni sistem. Ostaju zarobljeni u sekvenci iskustva (odreĎene istorije dogaĎanja). a ne samo višak koji tu sposobnost ometa. samoorganizujući sistemi imaju jednu veliku manu. Pragovi i osetljivost nervnih jedinica su. Aktivna priroda nervne mreţe je ta koja omogućava da * se dolazne informacije same organizuju u obrasce. 38 . emocijama ili sposobnošću da prave glupe greške. Zbog toga će kompjuteri pete generacije morati da budu opremljeni humorom. Naš mozak je osmišljen tako da bude briljantno nekreativan. Štaviše. Da nije te sposobnosti mozga da dopusti dolaznim informacijama da se same organ izuju u obrasce. budući daje univerzum aktivnih sistema potpuno različit. Formacija i upotreba ovakvih obrazaca daju podsticaj percepciji. doţiveli mnoge promene. što je i bio moj cilj u Mehanizmu uma. MeĎutim. imamo drugi mozak za svaku različitu hemijsku podlogu. model koji sam opisao u knjizi danas postoji kao kompjuterska simulacija i umnogome se ponaša onako kako sam predvi deo. čak bi i tako jednostavne radnje kao što je prelazak preko ulice bile praktično neizvodljive. Menjanje tih hemikalija rezultuje stabilizovanjem različitih obrazaca. nikada neće umeti da misle. Osmišljenje da formira obrasce i potom ih tako nepromenljive koristi u svakoj mogućoj prilici u budućnosti.

To. ili krivudamo izmeĎu razuma i emocija. Prema tome. Ukoliko se resimo da mislimo na normalan način. onda ovaj neodreĎeni vid razmišljanja nikad ne daje mozgu priliku da napravi bilo kakvu postavku. ispravne. moţda zbog toga što se mozak tako retko nalazi u tim posebnim hemijskim uslovima. ljudi su skloni da se ponašaju primitivno. mi ili pokušavamo da isključimo emocije (koje tada nastavljaju da u pozadini igraju izuzetno uticajnu. Razdvajanje različitih aspekata mišljenja je takode od velikog značaja. U trenucima panike ili besa. prema tome. menjali hemijsku ravnoteţu mozga. UviĎamo. da nije imao šanse da formira sloţene obrasce reagovanja. s jedne strane. Kakve veze sve ovo ima sa šest šešira za razmišljanje? Već sam pomenuo da bi ovi šeširi mogli da postanu uslovni inicijatori koji bi. potiče od našeg sve većeg znanja o ponašanju mozga. vaţnost promenjene hemijske postavke u mozgu. oba izbora su prava . Ukoliko su različite hemijske postavke zaista povezane s različitim načinima razmišljanja. konkretno.Hernija razmišljanja Osobe koje imaju teškoća u donošenju odluka bi mogle pomisliti da razne hemijske postavke mozga donose odluke koje su za njih. Otud i neodlučnost. to vuče koren iz teoretskih razmatranja ponašanja aktivnih samoorganizujućih informativnih sistema. S druge strane. mada skrivenu ulogu). 39 . To bi značilo da postoji veoma dobar razlog za obučavanje ljudi pod takvim emocionalnim uslovima (stoje vojska oduvek i činila). shodno tome.samo za različite mozgove.

.

Glavno ograničenje razmišljanju jeste odbrana ega. Treća vrednost je njihova praktiĉna primenljivost. koji je odgovoran za većinu praktičnih nedostataka razmišljanja. Navlačenjem klovnovskog kostima stičete puno pravo da glumite klovna. moramo da znamo kako da usmerimo p aţnju na aspekte redom kako se pojavljuju.VI SVRHA ŠEST ŠEŠIRA Pet vrednosti Prva vrednost šest šešira za razmišljanje je u igranju definisanih uloga. a da pri tom ne izloţimo riziku svoj ego. Mo41 . Simbolizam šest različitih šešira obezbeĎuje vrlo pogodan način da od nekoga (uključujući tu i sebe lično) zatraţite da preĎe u „drugi reţim". Druga njihova vrednost leţi u usmeravanju paţnje. ili da prestane da bude negativan. Ukoliko naše razmišljanje valja da bude više no samo reaktivno. Šeširi nam dozvoljavaju da mislimo i kaţemo stvari koje inače ne bismo mogli ni pomisliti ni reći. Moţete da zatraţite od nekoga da bude negativan. Šest šešira predstavljaju sredstva za usmeravanje paţnje na šest različitih aspe-kata problema.

Učenje pravila igre jeste jedna od najjačih formi učenja kod dece. t 42 . Ljudi veoma uspešno uče ta pravila. igra razmišljanja koju ja imam na umu jeste izrada mape. Četvrta vrednost je njihova moguća zasnovanost na moţdanoj herniji. budući da teoretski za htevi samoorganizujućih sistema opravdavaju takvu ekstrapolaciju. koja im i omogućava da budu tako vesta u rukovanju kompjuterima. jer se razlikuje od raspravljanja.Pet vrednosti IV ţete da zatraţite od nekoga da bude kreativan. Peta vrednost je njihova upotrebljivost za ustanovljavanje pravila igre. Ja sam spreman da pretpostavim i neke stvari koje seţu dalje od trenutnog znanja. Konkretno. Moţete da zatraţite od nekoga da reaguje čisto emotivno. Šest šešira za razmišljanje ustano vljavaju odreĎena pravila za „igru" razmišljanja. koju sam naglasio u prethodnom poglavlju.

vn SIMBOLIKA I FUNKCIJE Šest šešira. Ţelim da mislioci te šešire vizueliziraju i predstave sebi kao stvarne šešire.bela boja je neutralna i objektivna. opet. Boja svakog šešira je povezana i s njegovom funkcijom. a bili bi i zbunjujući. Kako biste ih inače razlikovali? Različite oblike bi. plavu. Boja istovremeno daje i ime šeširu. bilo bi od male praktične vrednosti. crnu. Boja čini predstavu lakšom. Beli šešir je zaokupljen objektivnim činjenicama i brojkama. zelenu. Mogao sam da izaberem i neke mudre grčke nazive koji bi ukazivali na vid razmišljanja koji iziskuje svaki šešir. Zbog toga je vaţna boja. To bi bilo impresivno i zadovoljilo bi neke ljude. MeĎutim. budući da se takva imena teţe pamte. šest boja Svaki od šest šešira za razmišljanje ima svoju boju: belu. Beli šešir . ţutu. crvenu. 43 . takoĎe bilo teško zapamtiti.

šešire uvek pominjemo prema boji. jer ljudi veruju daje emocionalnost greška. Ţuti šešir je optimističan i obuhvata nadu i pozitivno mišljenje.zbog čega se nešto ne moţe učiniti. Moţete da zamolite neku osobu da „na trenutak skine crni šešir". MeĎutim. Za to postoji dobar razlog. koje je iznad svega drugog. kao i korišćenja ostalih šešira. biće vam lako da upamtite funkciju svakog šešira.crveno je indikator ljutnje („zacrveni" vam se pred očima). Ako zatraţite od nekoga da na nešto emotivno odreaguje. Moţete ih shvatiti i kao tri para: • beli i crveni • crni i ţuti • zeleni i plavi. Zeleni šešir . a nikada prema funkciji. koja će u tom slučaju slediti sama od sebe. Crni šešir . termin crveni šešir je neutralan. Ţuti šešir . Plavi šešir . plodonosan rast. U praksi. Zeleni šešir je pokazatelj kreativnosti i novih ideja. Plavi šešir je zaduţen za kontrolu i organizaciju procesa mišljenja. stoje mnogo lakše nego da od nje zatraţite da prestane da 44 . vegetacija i obilan. Crveni šešir vam omogućava da stvar sagledate s emotivne strane. Ukoliko upamtite boje i asocijacije vezane za njih. besa i emocija. teško da ćete dobiti iskrenu reakciju.zeleno je trava. šest boja VII Crveni šešir .ţuta boja je sunčana i pozitivna.Šest šešira.crna boja je turobna i negativna^Crni šešir obuhvata negativne aspekte .plava boja je hladna i ujedno boja neba.

dajući tim ljudima primerak ove knjige daje pročitaju. Stoje fraza raširenija. • To je dobro . radije no stvar podsticaja i stroge kritike. Naposletku. Šeširi se pominju direktno: • Ţelim da skineŠ svoj crni šešir. 45 .VII Simbolika i funkcije bude tako negativna. to će efikasnija biti u praksi. Neutralnost boja dopušta da se šeširi koriste bez imalo nelagodnosti. trebalo bi da budete u stanju da tokom bilo kakve diskusije s lakoćom menjate „šešire". Razmišljanje postaje igra sa definisanim pravilima. Tu upadate vi. objašnjenje koje ide uz svaku boju će brzo dati „šmek" svakom šeširu.za razmišljanje pod ţutim šeširom. Kad imate posla s ljudima koji nisu pročitali ovu knjigu i nisu svesni simbolike koju u sebi nose šest šešira za razmišljanje. Da ĉujemo sada šta kaţe beli. • Hajde da svi na nekoliko trenutaka stavimo svoje cr vene šešire.

.

Kompjuteri još uvek nemaju emocije (premda ćemo morati da ih učinimo takvim.vm BELI ŠEŠIR Činjenice i brojke Moţete li da glumite kompjuter? Naprosto iznesite ĉinjenice. Kada se iznesu kao deo rasprave. Suviše često su brojke i činjenice deo rasprave. na neutralan i objektivan naĉin. Ne očekujemo da se kompjuter s nama raspravlja i da svoje činjenice i brojčane podatke koristi samo kao svoje argumente u toj raspravi. očajnički nam je potreban zaokret koji kaţe: „Samo činjenice. molim." 47 . molim . Činjenice se koriste u neku svrhu. Koje su ĉinjenice u ovoj situaciji.bez rasprave. Prema tome. činjenice i brojke se nikada ne mogu tretirati objektivno. samo ĉinjenice. umesto da se prezentiraju kao činjenice. Pustite tumaĉenje. Od njih očekujemo da nam na naš zahtev prikaţu činjenice i brojke. ako hoćemo da razmišljaju inteligentno).

postojala je sasvim izvesna mogućnost da sudija u toku suĎenja umre. prvo moramo da napravimo mapu.Ĉinjenice i brojke Naţalost. moralo bi da se počne ispočetka.verovatno zbog toga stoje shvaćeno da je snaga IBM-a potrebna SAD kako bi mogle da se takmiče s visoko organizovanom konkurencijom japanskih elektronskih kompanija. Nasuprot tome. To znači da nam prvo valja imati činjenice i brojke. Poenta ove priče jeste daje na zahtev za činjenicama i brojkama moguće odgovoriti tako obimnim informacija 48 . Daje sudija nekim slučajem umro za vreme trajanja procesa. Jednom je protiv IBM-a (International Business Machines) u SAD bila povedena antitrustovska parnica i ceo slučaj je dostigao mamutske razmere. Proces je stoga bilo nemoguće dovesti do kraja. s kojim nijedan sud nije mogao da izaĎe na kraj. razmišljanje pod belim šeširom jeste pogodan način da zatraţite da vam se na neutralan i objektivan način iznesu činjenice i brojke. meĎutim. sem u slučaju da su naimenovali veoma mladog sudiju koji bi se celog ţivota bavio tim jednim jedinim slučajem. IBM je dao na uvid ogroman broj dokumenata (oko sedam miliona. u razmišljanju koje podrazumeva izradu mape. Optuţnica je naposletku odbačena . Prema tome. Budući da se sudijsko naimenovanje dobija tek kad pravnik dosegne onu relativnu starost koja podrazumeva i relativnu mudrost. Ima. a tek potom biramo put. mislim). sa svojom navikom zalaţenja u rasprave. više voli da prvo da zaključak i tek onda iznese činjenice koje taj zaključak potk repljuju. indicija da je za odbacivanje optuţnice postojao još jedan razlog. koje ja zagovaram. zapadnjački način razmišljanja.

• Da ĉujem vaše opšte razmišljanje pod belim šeširom na temu nezaposlenosti. jer se svaki pokušaj da se činjenice pojednostave moţe sagledati kao odabir činjenica koje će podrţati slučaj. juna zaista videli optuţenog kako se kocka. • Ako ţelite ĉinjenice i brojke. Ovakva reakcija je razumljiva.VIII Beli šešir ma da onaj koji ih traţi bude preplavljen njihovom količinom. da li ste u noći 30. Sudije i advokati koji se bave krivičnim pravom bi verovatno smatrali frazu o belom šeširu veoma pogodnom. • Dajte mi statistiĉke podatke o onima koji su napusti li školu. Da bi izbegla davljenje u moru informacija. . Idealno. Sve do jedne. moţete ih imati (psovka nedostaje). Advokati vesti u unakrsnom ispitivanju to stalno rade. svedok bi trebalo da nosi beli šešir za razmišljanje i da na pitanja odgovara činjenicama.Već sam rekao. vratio se u svoj stan u šest i trideset ujutrujerje ćelu noć proveo kockajući se. ili vam je on rekao da se ćele noći kockao? 49 . Formulisanje odgovarajućih konkretnih pitanja jeste deo normalnog procesa traţenja informacije. kako bi izvukla samo one informacije koje su joj potrebne. i to za period od šest meseci nakon prekida školovanja. — Gospodine Dţons. osoba koja traţi razmišljanje pod belim šeširom moţe da konkretizuje svoj zahtev.

Trojica sudija ili njihovih pomoćnika nastoje da iznaĎu činjenice vezane za slučaj isključivo putem razmišljanja pod belim šeširom. Ali.Prošle godine je u SAD zabeleţen porast prodaje ćurećeg mesa u iznosu od dvadeset i pet odsto. meĎutim. meĎutim. potpuno suprotno od razmišljanja pod belim šeširom. a potom na dokaze prezentovane od strane advokata reaguje direktno ili posredstvom porote. jula ujutru u šest i trideset vraća u svoj stan. . Njihova pitanja su stoga formulisana tako da podrţe ţeljeni smer rasprave ili da ometu smer rasprave na koji navodi druga strana. Da li zaista nastojite da doĎete do činjenica ili gradite slučaj na osnovu zamisli koja vam se začela u glavi? . 50 . . Moţete ići. Prema tome. Ćureće meso se smatra „lakšim ". da na glavi imate beli šešir za razmišljanje.Ne. usled porasta interesovanja za zdravu ishranu i brige za zdravlje. To. šta biste rekli? . nije slučaj u Engleskoj i Sjedinjenim Drţavama. razume se. Mora se napomenuti da advokati koji se bave krivič nim pravom uvek nastoje da naprave slučaj. interesantna. Holandski pravni sistem ne poznaje instituciju porote.Hvala. ĉasni Sude.Video sam optuţenog kako se 1. Njihov zadatak je da naprave „mapu" i onda donesu presudu. gde sudija vodi računa o zakonitom iznošenju dokaza.€ ĉinjenice i brojke VIII . Uloga sudije je. on gotovo svake veĉeri odlazi da se kocka. To je. svaka osoba koja formuliše pitanja u nameri da izvuče informaciju mora da bude sigurna da na sopstvenoj glavi ima beli šešir za razmišljanje.Gospodine Dţons.

To nije ĉinjenica. Brojke su ĉinjenica. zamolio sam vas da stavite svoj beli šešir.Ne. Baratam brojkama. Očigledno da beli šešir iziskuje i odreĎenu veštinu . to je proizvoljno tumaĉenje. daje pravac kome treba teţiti u rukovanju informacijama.Prisutan je trend porasta broja ţena koje puše cigare. . MeĊutim.Znaĉi. . gospodine. . Ostatak jevaša proizvoljna interpretacija. Prva: prodaja ćure ćeg mesa je tokom prošle godine porasla za dvade set pet odsto. tu imamo dve ĉinjenice. Beli šešir. Mogu51 . Istraţivanje trţišta jasno pokazuje da razlog koji ljudi navode u korist kupovine ćurećeg mesa jeste taj što veruju daje siromašno kolestero lom. na neki način. . trend je pokazatelj neĉega što se dešava i što će nastaviti da se dešava. Do nas stoji da se potrudimo da ulogu koja podrazumeva nošenje belog šešira odigramo stoje moguće bolje. .Ono što vaše brojke pokazuju jeste daje tokom sva ke od poslednje tri godine broj ţena koje puše ciga re porastao u odnosu na prethodnu godinu. Za mene.VIII ___________________ Beli šešir _____________ « — Gospodine Ficler.Zar to nije trend? .moţda više nego ostali šeširi. Ĉinjenica je porast prodaje u iznosu od dvadeset pet odsto. . Druga: neka istraţivanja trţišta poka zuju da ljudi tvrde da ćuretinu kupuju zato što su za brinuti zbog kolesterola.Jeste.Moţe biti. To znači da teţimo dobijanju golih činjenica. .

Drugo je mnogo manje od mogućnosti. reĉ je o trendu koji moţe pruţiti mogućnost. koja ukazuje na proces koji je u toku. Moţemo zamisliti da bi političari imali znatnih teškoća u razmišljanju pod belim šeširom. razmišljanje pod belim šeširom postaje disciplina koja mislioca podstiče da u svom umu jasno razluči činjenice od ekstrapolacije ili interpretacije. .Ja sam reĉ trend upotrebio naprosto da bih opisao brojĉani porast. . "Zatim moţemo i da diskutujemo o tome šta ta ĉinjenica znaĉi i koji je njen uzrok U ovom smislu. aliprsutna je i druga.To moţe da bude jedna upotreba te reci. U prvom sluĉaju.Ĉinjenice i brojke VIII će je da više ţena puši cigare jer i inaĉe više puše verovatno usledpovećane anksioznosti. moţda je bolje posluţiti se razmišljanjem podbelim šeširom i reći: „Tokom poslednje tri godi ne. Pre ma tome. brojke pokazuju porast broja ţena koje puše ci gare. Ili su naprosto proizvoĊaĉi cigara tokom poslednje tri godine potrošili više novca nego obiĉno ubeĊujući ţene da puše cigare. 52 .

Veliki deo onoga što prolazi kao činjenica je naprosto komentar izrečen s poštenom namerom ili stvar trenutnog 53 . Čini se daje činjenica i da se nalazio na trgu ispred zgrade parlamenta. Činjenica je da je vodič pokazao prema Rodenovoj statui. izjavio daje reč o originalu. Poslednje dve tvrdnje su podloţne pogrešivosti pamćenja. Zbog toga sam svoju rečenicu na početku knjige počeo rečju „verujem".IX RAZMIŠLJANJE POD BELIM ŠEŠIROM Ĉija je ovo ĉinjenica? Da lije ovo ĉinjenica ili verovatnoća? Da lije ovo ĉinjenica ili uverenje? Da li uopšte ima nekih ĉinjenica? Moţemo se sada vratiti na ono što sam na početku knjige izjavio o Rodenovom Misliocu sa trga u Buenos Airesu. kako se čini. moguće je da je vodič pogrešio. Moj je izbor bio da verujem svome pamćenju i vodiču. Čak i daje moje sećanje savršeno precizno. Činjenica je daje on.

uspostavili neku vrstu dvorednog sistema: navodne ĉinjenice i proverene ĉinjenice. tračevima i kanalima „rekla-kazala". Ali. Iznervirani čitalac bi mogao reći da ove „lukave" fraze praktično omogućavaju nekome da kaţe šta god hoće i da mu to proĎe. Tačno. Vaţna stavka jeste upotreba činjenica. • Verujem da sam u pravu kada kaţem daje novi Bo ing 757 mnogo tiši od prethodne generacije vazduhoplova. moramo je proveriti. Nije moguće proveravati sve s rigoroznošću naučnika koji vrši neki eksperiment. ovim je otvoren put klevetama. U praksi smo. • Mislim da sam u pravu kada kaţem da ruska trgo vaĉka flota predstavlja znaĉajan deo svetske trgovine. Prema tome. dozvoljeno nam je da u okviru razmišljanja pod belim šeširom iznosimo navodne činjenice. Ţivot ide dalje. ali moramo apsolutno razjasniti da je reč o drugorazrednim činjenicama. • Jednom sam proĉitao daje razlog što japanski direk tori imaju tako velike troškove reprezentacije to što celuplatu daju svojoj ţeni. procenjujemo koja od navodnih činjenica moţe da bude od koristi i potom je iskušavamo i 54 . Svakako. bez obzira na to. dakle. zbog koje se i iznose. moramo imati mogućnost da iznesemo i navodne činjenice. • Neko mi je jednom rekao daje od prijatelja ĉuo da se Ĉerĉil potajno divio Hitleru. Pre no što postupimo u skladu s iznesenom činjenicom ili je učinimo osnovom svoje odluke.Ĉija je ovo ĉinjenica? IX ličnog uverenja.

IX ____________ Razmišljanje pod belim šeširom ____ verifikujemo. Moţda više volite da vaša dva reda budu: 1. Moţete. • Mišljenje profesora Šmitaje da let na ljudski pogon nikada neće biti moguć. ako je navodni tihi rad motora Boinga 757 od vitalnog značaja za lokaciju aerodroma. Proverena činjenica. jer su prejudiciranje. izreći aktuelno mišljenje nekog drugog. onda to svakako moramo prevesti iz statusa „navodnog" u status „proverenog". Ključno pravilo kod razmišljanja pod belim šeširom jeste da nešto ne bi trebalo iznositi na višem nivou nego što je stvarno slučaj. Na primer. hipoteza i provokacija od suštinskog značaja za razmišljanje. To bi uništilo čitavu svrhu belog šešira. Mogu i da „verujem" (mišljenje) da ţene puše više cigara zato što su izloţene sve većem stresu. 2. Dopustite da ponovim da nam je uverenje definitivno potrebno. 55 . ObezbeĎuju okvir koji ide ispred činjenica. Kad je izjava pravilno formulisana u vidu uverenja. Dozvolite mi da odmah kaţem da se tokom razmišljanja pod belim šeširom nikada ne dozvoljava vaše sopstveno mišljenje. ali još uvek nije temeljito proverena. Sada dolazimo do nečega malo teţeg. razume se. Kada „uverenje" postaje „mišljenje"? Mogu da „verujem" daje Boing 757 tiši. ulaz se dozvoljava. Obratite paţnju na to da činjenica koja je osnov vašeg uverenja naprosto znači nešto za šta vi verujete daje ĉinjenica. Imajte na umu dvoredni sistem. Neproverena činjenica (uverenje).

govora da se one upotrebe za podrţavanje nekog odreĎenog stanovišta. mislilac iznosi neutralne izjave — „sastojke". Nema. uloga koja podrazumeva stavljanje belog šešira postaje druga priroda. Mislilac pod belim šeširom stavlja „primerke" na sto kao kada dečkić počne da prazni dţepove i iz njih izvadi nekoliko novčića. Mislilac više ne pokušava da proturi tuĎe izjave kako bi pobedio u raspravi. Razvija se neutralna objektivnost naučnika-posmatrača ili istraţivača koji paţljivo beleţi različite primerke faune i flore bez ikakvih opaski o njihovoj daljoj upotrebi. stvara se sumnja: uloga belog šešira je zloupotrebljena. ţvaku i ţabu. Vremenom. ono stoje bitno jeste stav. 56 . Čim se makar učini da je izjava iskorišćena kao argument koji podrţava stanovište. Zadatak kartografa jeste da napravi mapu. One su te koje se polaţu na sto. Kada nosi beli šešir. meĎutim.Ĉija je ovo ĉinjenica? IX Na kraju.

odakle. rasprava i konsenzus. Najverovatnije objašnjenje je da na japansku kulturu nisu uticale fraze grčke misli. Moţe biti zato što je neslaganje u feudalnom društvu bilo suviše neučtivo ili suviše rizično. Ako niko ne iznese ideju. Moţe biti da je obostrano poštovanje i očuvanje „obraza" previše vaţno da bi se izloţilo napadu u raspravi. rasprava često ima snaţnu ego-bazu. Japanci nikada nisu prihvatili zapadnjačku naviku raspravljanja. ona doĊe? Prvo napravite mapu.X RAZMIŠLJANJE POD BELIM ŠEŠIROM UvoĎenje japanskog stila Diskusija. Nama je čudno što se oni ne raspravljaju. a u mnogim slučajevima i 57 . Njima je čudno što mi bez rasprave ne moţemo. onda. svi sudionici imaju unapred izgraĎeno stanovište. Na sastanku zapadnjačkog tipa. Moţe biti da se japanska kultura ne zasniva na egu poput zapadnjačke kulture. preraĎene i razvijene od strane srednjovekovnih kaludera u sredstva kojima se dokazivalo da jeretici greše.

Kada je gotova. a koje privući najviše pristalica. Postaje bogatija i detaljnija. To je više nalik na „skulpturu od gline": postoji središte oko koga se nabacuju i modeliraju komadi gline. Japanski sastanci nisu konsenzus-sastanci. Tok zapadnjačkog sastanka čiji je cilj dobijanje kon senzusa podrazumeva manje zastrašujuću raspru. Poenta je u tome da niko ne iznosi gotove ideje. Ta informacija se polako. Neretko biva da početna ideja pretrpi modifikacije i poboljšanja. kako bi se dobio konačan oblik.UvoĊenje japanskog stila X zaključak za koji se nadaju da će ga ostali prihvatiti. Informacija se nudi u maniru belog šešira. MeĎutim. Sudionici posmatraju šta se dešava. Sastanak se zatim sastoji od rasprave o tim različitim stanovištima. Zašto. Ne kaţem da se ovaj proces dešava u okviru jednog jedinog sastanka. On se moţe razvući u više nedelja ili meseci. organizuje u ideju. Zapadnjacima je teško da razumeju da Japanci dolaze na sastanak bez prethodno formiranih ideja u glavi. to je najčešće sistem „mermerne skulpture". da bi se videlo koje će preţiveti kritike. put postaje vidljiv svima. ne vlada totalna i neproduktivna tišina? Zato što svaki sudionik stavlja na glavu beli šešir i daje svoj udeo u vidu neke neutralne informacije. 58 . Svrha sastanka jeste da saslušaju. mapa postaje potpunija. Postepeno. sama od sebe. Do ishoda se dolazi zajedničkim snagama i svi se s njime slaţu. to jest. počne se s velikim komadom kamena koji se teše da bi se dobio finalni proizvod. koji podrazumevaju mnogo sastanaka. onda. jer tu niko u potpunosti ne dobija ili gubi.

Prema tome. Kada ga koriste svi sudionici sastanka.Razmišljanje pod belim šeširom ______ y / Poimanje da bi ideje trebalo da se uobliče raspravom je zapadnjačko. koje pominje m u drugim kontekstima. uloga belog šešira moţe da znači sledeće: „Hajde da svi glumimo Japance. Upravo to je uloga belog šešira. Savetovanje i objašnjavanje imaju malu praktičnu vrednost.) 59 ." Za ovakav zaokret su nam u praksi potrebna upravo pomagala i fraze kao što je beli šešir za razmišljanje. Moja namera ovde jeste da taj kontrast istaknem. Japansko poimanje je da ideje izranjaju kao što seme niče iz tla. posredstvom namernih provokacija lateralnog razmišljanja. (Ne ţelim da se upuštam u objašnjavanje zbog čega Japanci nisu inventivniji nego što jesu. potre ban nam je nekakav mehanizam koji će nam omogućiti da prevaziĎemo našu naviku da se raspravljamo. sposobnim da se uporno drţe svoje zamisli iako ona svima ostalima deluje suludo. moţe biti. To moţemo da uradimo praktičnije. a potom se neguju kako bi im se omogućilo da se pravilno uobliče. Inventivnost. na japanskom sastanku. Ne moţemo da menjamo kulture. zahteva kulturu koja se zasniva na egu. Ovo što sam maločas rekao jeste donekle idealizovana verzija kontrasta izmeĎu zapadnjačke rasprave i japanskog iznošenja informacija. s pojedincima zakrvavljenih očiju. a ne da sledim one koji smatraju daje sve japansko divno i da bi se stoga na to valjalo ugledati. kao i u odeljku o zelenom šeširu za razmišljanje.

.

koji se ne zamaraju suviše ovakvim stvarima. mogu da predu na sledeće poglavlje.XI RAZMIŠLJANJE POD BELI ŠEŠIROM Ĉinjenice. Prvi crni labud koga vidimo čini ovu izjavu neistini tom. i to i činimo. Istina je povezana sa sistemom igre reci poznatim kao filozofija. dakle. Reč je. istina i filozofi Koliko je istinita ĉinjenica? Koliko vrede jeziĉke igre jllozojije? Apsolutna istina i ono „uglavnom". o krajnje naglom prelasku sa istine na 61 . nekim slučajem. Činjenice su povezane s iskustvom koje podleţe proveri. ona je i činjenica. Ako smo. U tom smislu. Oni praktični umovi. moţemo li se odvaţiti da izjavimo da su „svi labudovi beli"? Moţemo. Izjava je aktuelan. na trenutak istiniti rezime našeg iskustva. viĎali samo bele labudove. Istina i činjenice nisu uvek toliko usko povezane koliko većina ljudi veruje da jesu.

izjava „svi labudovi su beli" postaje neistina. Stoga su fraze kao što su „uglavnom" i „u celini" savršeno prihvatljive. od suštinskog značaja je reč „svi". onda je crni labud nešto drugo. Odbacimo li belinu kao suštinski deo definicije. Forma i manipulacija ovakvih definicija su suština filozofije. U izjavi . To je stoga što logika mora da se kreće od jedne apsolutne istine prema drugoj:. proverena činjenica). ako ţelimo da izjava odraţava činjenično stanje. tako da često moramo da pribegavamo dvorednom sistemu (uverenje. onda moţemo da uključimo crnog labuda i definiciju labudova zasnivamo na drugim njihovim karakteristikama." Kada naiĎemo na prvog crnog labuda. Sem ako ne resimo da crnog labuda nazovemo nekim drugim imenom. „Nešto više od devedeset devet odsto labudova je belo... 62 1 . Prema tome. ali logičarima nije ni od kakve koristi. Razmišljanje pod belim šeširom se bavi upotrebljivim informacijama. Takve statističke podatke nije uvek moguće prikupiti. istina i filozofi XI neistinu. ţene uglavnom koriste kozmetičke preparate). Ako je ovo istina. moţemo da kaţemo: „Većina labudova je bela". Ukoliko odlučimo da belina ostane suštinski deo definicije labuda.Ĉinjenice. još uvek imamo stotinu belih labudova koje smo videli naspram samo jednog crnog. „Labudovi su uglavnom beli".. onda sledi daje.jsvi labudovi su beli". Pa ipak. pogledamo li činjenice.. Svrha je sta tistike da ovim prilično maglovitim frazama da nešto odreĎenosti." Ova poštapalica „uglavnom" je neverovatno praktična (deca uglavnom vole sladoled. Tada to već postaje stvar reci i definicija.

) Postoji čitav dijapazon verovatnoća. zbog špekulacija. uglavnom dospevaju u neprilike. srne da se ide s ulogom belog šešira? Kao i pre.XI ____________ Razmišljanje pod belim šeširom _____ ♦ Korporacije koje prora ĉun troškova zasnivaju na pretpostavljenoj budućoj prodaji. odgovor na to pita 63 . dešava se i da doĎe do porasta prodaje. (Moguće je nabrojati nekoliko kompanija koje to čine. a i dalje uspešno posluju. prodaja će porasti. (Mnogi koji vrlo naporno rade nisu naročito uspešni.) ♦ Ako naporno radite. (U slučaju porasta cene proizvoda odreĎene firme. u okviru ovog dijapazona. uspećete u ţivotu. straha od inflacije i straha od zaostajanja za drugima.) ♦ Ako se cene snize. koje se mogu izraziti na sledeći način: ♦ uvek istinito ♦ obično istinito ♦ u globalu istinito ♦ uglavnom istinito ♦ više-manje istinito ♦ 50 odsto istinito i ♦ često istinito ♦ katkada istinito ♦ povremeno istinito ♦ dešava se da bude istinito ♦ nikada istinito ♦ ne moţe da bude istinito (kontradiktorno) Koliko daleko.

Da li su anegdote prihvatljive kao deo razmišljanja pod belim šeširom? • Jedan ĉovekje ispao iz aviona bez padobrana ipreţiveoje. opaţanje ljudi o opasnosti od encefalitisa nakon ubrizgavanja moţe biti hiljadu puta veće od stvarne statističke opasnosti. kako bi se izbeglo nenamerno dezinformisanje. kada se razdraţe. kao stoje infekcija uha. umeju da nasrnu i na decu. • U veoma retkim sluĉajevima. Bio je totalni promašaj. MeĎutim. Prisutna je. a taj automobil je ipak ispao totalni promašaj. • Poznato je da psi ove vrste. U drugom primeru. ali povremeno za njima ume da usledi neka sekundarna infekcija. Na primer. meĎutim. mora napomenuti daje reč o „anegdotama" ili „slučajevima". Edzel. poznavanje stvari koje se dešavaju tek s vremena na vreme moţe biti od koristi. posle ubrizgavanja mo ţe da usledi encefalitis. i dilema. • Male boginje su obiĉno bezazlene. • Dizajn zasnovan na istraţivanju trţišta je ĉesto neuspešan. Očigledno. Ovo mogu uistinu biti činjenice i mislilac pod belim šeširom ima pravo da ih kao takve iznese. automobil za ĉiji di zajn kaţu daje napravljen na osnovu istraţivanja tr ţišta. dobro je biti svestan ove vrste informacija.Ĉinjenice. recimo. istina i filozofi XI nje leţi u formulisanju informacije. 64 . • Kaţu daje Ford dizajnirao Edzel na osnovu istraţi vanja trţišta. Uzmite. Stoga je vaţno dati stvarne podatke.

gospoĊom Kaljato i gospodinom Suarezom i svi su predvideli da će kamatna stopa do kraja godine opasti. ali to nije njihovo normalno ponašanje. Izuzeci se izdvajaju naprosto zato što su izuzeci. U razmišljanju pod belim šeširom nema ničega apsolutnog. Crne labudove primećujemo zato što su obično veoma malo brojni. Ja moţda ţelim da znam kada ste razgovarali s ovim stručnjacima. gospodi nom Ziglerom. Ovde imamo tri nivoa preciznosti. • Svi struĉnjaci predviĊaju da će kamatna stopa do kraja godine opasti. Edzel se uvek pominje iz istog razloga. Pamtimo da je čovek preţiveo pad iz aviona bez padobrana. • Razgovarao sam sa gospodinom Flintom. Ključ svega je u tome da ih pravilno formulišemo. 65 . Stoga moramo biti u stanju da prezentujemo sve vrste informacija. Ono je samo pravac kojim se krećemo u teţnji da postanemo bolji. Svrha razmišljanja pod belim šeširom jeste da budemo praktični. • Razgovarao sam sa ĉetvoro struĉnjaka i svako od njih predviĊa opadanje kamatne stope do kraja godine. zato što je to prilično nesvakidašnji dogaĎaj.XI ____________ Razmišljanje pod belim šeširom ______V 7 Gornja izjava nije legitimno razmišljanje pod belim šeširom — sem u slučaju postojanja mnogo više dokaza koji bi potkrepljivali tvrdnju da dizajn zasnovan na istraţivanju trţišta propada. Čak i treći nivo moţda nije dovoljno dobar. Mačke mogu da padaju s krovova.

.

Da bih na to odgovorila. staviću svoj beli šešir. Do prli smo do trideset ĉetiri odsto maloprodajnih firmi. njih ĉetrdeset odstoje uzelo samo po dva artikla na probu.Zastoje naša prodaja krenula nizbrdo? . Sedamdeset odsto ljudi s kojima smo razgo varali je odgovorilo daje cena previsoka. Ove izjave pokrivaju većinu situacija. Svega šest odsto njih je naruĉilo naše proizvode. . Traţite od svih da stave bele šešire. Birate da odgovarate sa šeširom na glavi. 67 . Traţite od nekog da stavi svoj šešir.XII RAZMIŠLJANJE POD BELIM ŠEŠIROM Ko stavlja šešir? Stavljate sopstveni šešir. Na trţištu trenutno postoje dve konkurentske firme ĉiji proizvo di imaju niţe cene. Svode se na to da moţete traţiti. Od ukupnog broja onih koji su naruĉili naše proizvode. birati ili se od vas moţe traţiti.

Plata nije ništa bolja.Sada bih voleo da ĉujem vaše razmišljanje pod crvenim šeširom. Udaljenost radnog 68 . oni se ne mogu iznositi kao deo razmišljanja pod belim šeširom. u vezi s tim. Konkurencija ima bolju i sveobuhvatniju reklamu. koji je uz to i preskup. • Traţili ste moje mišljenje pod belim šeširom o tome zbog ĉega menjam zaposlenja. Mogu li. utisak i subjektivno mišljenje. prosuĎivanje zasnovano na iskustvu. Imamo loš imidţ na trţištu. MeĎutim. osećaj. • Poĉnimo tako što ćemo svi staviti svoje bele šešire za razmišljanje i reći šta nam je poznato o maloletniĉ kom kriminalu. U ovom slučaju. -Imamo loš proizvod. Ţelim vaše razmišljanje pod belim šeširom. intuicija. Jasno je da razmišljanje pod belim šeširom isključuje tako vredne stvari kao što su slutnja. sem pri izveštavanju o tome šta su rekle potencijalne mušterije. Najboljim trgovcima ne delujemo privlaĉno. Poreske olakšice nisu ništa veće.Ko stavlja šešir? XII . moţda su vaţniji aspekti „osećaja" koji karakterišu razmišljanje pod crvenim šeširom. da ĉujem vaše mi šljenje pod belim šeširom? • Neću da mi tu nagaĊate šta bi se desilo kad bismo cenu prevoza preko Atlantika spustili na 250 dolara. O kojim je brojkama reĉ? Gde su izveštaji? Ko moţe da iznese dokaze? • Rekli ste mi da nameravate da naruĉite Prajmove kompjutere. Ali to i jeste svrha nošenja belog šešira: dobijanje „suvih" informacija.

Izgledi za napredovanje u karijeri su isti. Vrsta posla je identiĉna.XII Razmišljanje pod belim šeširom -U mesta od mog mesta stanovanja je otprilike ista. To je sve što mogu da vam kaţem noseći beli šešir. 69 .

.

xin RAZMIŠLJANJE POD BELIM ŠEŠIROM Reume Zamislite kompjuter koji daje činjenice i brojčane podatke koji se od njega traţe. kako bi se ukazalo daje ipak reč o verovatnoći. U prvom redu se nalaze proverene i dokazane činjenice . Noseći beli šešir za razmišljanje. ali koje još nisu u potpunosti proverene . U praksi. Postoji dijapazon verovatnoće koji ide od „uvek istinito" do „nikad istinito". mislilac bi trebalo da imitira kompjuter. U drugom redu. Ne nudi tumačenje ni mišljenje. Osoba koja traţi informaciju bi trebalo da postavlja konkretna pitanja. nalaze se činjenice za koje verujemo da su istinite.činjenice od prvorazrednog značaja. 71 .činjenice od drugorazrednog značaja. Kompjuter je neutralan i objektivan. IzmeĎu se nalaze upotrebljivi nivoi kao što su „uglavnom". Infor macije ove vrste mogu da se iznose u sklopu mišljenja pod belim šeširom. postoji dvoredni sistem informacija. pod uslovom da se odgovarajuće formulišu. ukoliko ţeli da da dobije informaciju ili popuni informativne praznine. „katkada" i „povremeno".

Belo (kao totalitet boja) ukazuje na neutralnost. 72 . TakoĎe. moţete ga staviti ili skinuti ako to sami ţelite. Mislilac teţi da u prezentiranju informacija bude što neutralniji i objektivniji.Rezime XIII Razmišljanje pod belim šeširom podrazumeva disci plinu i usmerenost. ili vi moţete zatraţiti od nekoga da ga stavi. Od vas se moţe zatraţiti da stavite svoj beli šešir za razmišljanje.

objektivne informacije. Nema potrebe za potkrepljivanjem. ali meni se ova pogodba uopšte ne dopada.kao legitimnog dela sveobuhvatne mape. Razmišljanje pod crvenim šeširom je krcato emocijama i osećanjima i neracionalnim aspektima mišljenja. Razmišljanje pod crvenim šeširom je potpuno suprotno od razmišljanja pod belim šeširom. Ukoliko se ne dozvoli emocijama i osećanjima da budu deo procesa razmišljanja. ■■' Nema potrebe za navoĊenjem razloga ili osnova. intuicije. osećanja.• r * " XIV CRVENI ŠEŠIR Emocije i osećanja ''■■ Suprotno od neutralne. utisci. Nešto mi tu smrdi. slutnje i intuicija su jaki i stvarni. 73 . Crveni šešir pruţa formalni i definisani kanal za iznošenje tih stvari na videlo . oni će vrebati iz pozadine i potajice uticati na mišljenje. ' Slutnje. • Ne pitaj me zašto. Emocije. Crveni šešir to priznaje. koje je neutralno. objektivno i lišeno svake primese osećanja.

To je sve. Sa crvenim šeširom za razmišljanje. trebalo bi da posegne za crvenim šeširom. Na kraju ćemo se samo uvaliti u skupu parnicu. Znam daje vara lica i da nas je dobro prešao. • Mislim da nije fer tajiti ovu informaciju sve dok se pogodba ne zakljuĉi. nadrljali smo ako ništa ne pokušamo. • Slutim da će ovo parĉe zemljišta iza crkve za koju go dinu vredeti mnogo novca. 74 . Svaki mislilac koji ţeli da izrazi osećanja ove vrste. uĉinio je to sa sti lom. opravdavate ili objašnjavate ono što osećate. Dopada mi se. • Taj dizajn je uţasan. • Duboko u sebi osećam da ovaj posao neće valjati. Nadrljali smo ako ne što pokušamo. moţete da igrate ulogu emotivnog mislioca koji reaguje i oseća umesto da napreduje racionalnim koracima. nikad nema potrebe da potkrepljujete. • Nekako sam slaba prema Herniju. Nikad neće „proći". Sa crvenim šeširom za razmišljanje. To je samo uludo potrošen novac.Emocije i osećanja XIV • Ovaj tip mi se ne dopada i ne ţelim da p oslujem s njim. Bolje da se nekako izvuĉemo. • Osećam daje ovo patpozicija. Ali. Taj šešir daje zvaničnu dozvolu za izraţavanje osećanja koja rangiraju od čistih emocija do slutnji.

Dobar mislilac bi trebalo da bude objektivan i razmatra činjenice u skladu s njihovom pozicijom.XV RAZMIŠLJANJE POD CRVENIM ŠEŠIROM Mesto emocija u mišljenju Da li emocije zamagljuju mišljenje ili su deo njega? U kom trenutku nastupaju emocije? Da li emotivne osobe mogu da budu dobri mislioci? Tradicionalno stanovište je da emocije zamagljuju mišljenje. Kad upotrebimo razmišljanje da bismo napravili mapu. a ne prema tome koliko su relevantne za njegove emocionalne potrebe. Kaţu da ţenama nedostaje nepristrasnosti koja je neophodna u donošenju dobrih odluka. naš izbor pravca je 75 . svaka dobra odluka na kraju mora biti emocionalna. Dobar mislilac bi trebalo da bude hladnokrvan i nepristrasan i nimalo pod uticajem emocija. Pri tom naglašavam reci na kraju. S vremena na vreme se čak čuje i tvrdnja kako su ţene suviše emotivne da bi bile dobri mislioci. Pa ipak.

Emocije daju relevantnost našem mišljenju i uklapaju ga u naše potrebe i u kontekst trenutka. mrţnja. kao što su strah. Postoje tri tačke na kojima emocije mogu imati uticaja na mišljenje. Na ovo ću se vratiti malo kasnije. čim se pojave. Učinilo vam se da nešto deluje kao reklama i od tada nemate poverenja. rekao bih da vaša ponuda moţe da se sagleda kao uĉvršćivanje vaših sopstvenih interesa. Smatrate da vas je odreĎena osoba uvredila i od tada je ćelo vaše razmišljanje o toj osobi obojeno tim osećanjem. sumnja. U drugom slučaju. Moguće je postojanje jakih emocija u pozadini. U stanju smo da veoma brzo donesemo ovako prenagljen sud i zarobimo sebe u emocijama koje takav sud donosi sa sobom. emocija je inicirana početnom percepcijom. 76 . Svrha razmišljanja pod crvenim šeširom jeste izlazak te pozadine na videlo. Emocija iz pozadine moţe biti vezana za osobu ih situaciju. izvučemo direktno na površinu. One su neophodan deo funkcionisanja mozga. kako bi se mogao pratiti njen dalji uticaj. Razmišljanje pod crvenim šeširom nam daje mogućnost da takva osećanja.Mesto emocija u mišljenju XV odreĎen vrednostima i emocijama. a ne nametanje ili nekakav ostatak iz doba ţivotinjskog preţivljavanja. ljubomora ili ljubav. Ova pozadina ograničava i boji kompletnu našu percepciju. bes. a ne interesa kompanije. Opaţate (moţda pogrešno) da odreĎena osoba govori sa stanovišta ličnog interesa i od tada odbacujete sve što ona kaţe. a mogući su i drugi razlozi njenog prisustva. • Kada bih stavio svoj crveni šešir.

Nijedna strana nije propatila dovoljno da bi se bilo ĉega odrekla. Treća tačka na kojoj emocije mogu da se jave jeste nakon što se kompletira mapa situacije. moţe li razmišljanje pod crvenim šeširom ikad da izvuče na videlo one emocije koje moraju ostati skrivene? • Ja sam protiv njegovog naimenovanja. MeĎutim. Svaka odluka se zasniva na vrednostima. • Budući daje ovo verovatno najjasnija predstava o si tuaciji koju moţemo dobiti. 77 . • Moje razmišljanje pod crvenim šeširom kaţe mi da . Emocije se — uključujući i mnogo ličnog interesa . Za one koji uviĎaju vrednost izraţavanja emocija u sklopu razmišljanja o odreĎenoj s tvari. umesto da radite u korist deoniĉara.tada uvode da bi se na mapi izabrao pravac. jer sam ljubo moran na njega i njegov brz uspon do vrha. fraza o crvenom šeširu pruţa korisna sredstva za legitimizaciju tih emocija.: * ţelite da se suprotstavite integraciji da biste saĉuvali svoj posao. Takva mapa bi trebalo da podrazumeva i emocije podstak nute razmišljanjem pod crvenim šeširom.nastaviti sa štrajkom ili pregovarati — meni se više sviĊa prvi. • Od dva izbora . One su te na koje emotivno reagujemo. Ne mislim daje ovo pravo vreme za pregovore.XV __________ Razmišljanje pod crvenim šeširom j. tako da one mogu da zauzmu svoje mesto na konačnoj mapi. hajde da svi stavimo svo je crvene šešire za razmišljanje i pustimo da emocije odrede kako ćemo postupiti. Naša reakcija na vrednost slobode je emotivna (naročito ako nam je sloboda uskraćena).

Mesto emocija u mišljenju XV Da li bi iko. Trebalo bi imati na umu i da je mislilac. zaista obelodanio takvu ljubomoru? Verovatno ne. • Jesam. Ne volim da me varaju. model crvenog šešira omogućava da se to uradi na zaobilazan način. Ovog ĉasa. MeĎutim. Alternativno: • Zaštitiću se svojim crvenim šeširom i reći da sam protiv toga da Ana dobije unapreĊenje. ikada. • Moram da priznam da naprosto nisam srećan na ovom poslu. u intimi sopstvenog uma. Razmišljanje pod crvenim šeširom podstiče traganje: „Koje emocije leţe u osnovi svega ovoga?" 78 . slobodan da odluči da stavi crveni šešir. To mu omogućava da na legitiman način izrazi svoje emocije. Jednostavno tako osećam. • Staviću svoj crveni šešir i reći da mi se ĉini daje mo guće da je to suprotstavljanje Aninom unapreĊenju donekle zasnovano na ljubomori. stalo mije sa mo da vratim ono što sam uloţila. jako sam ljuta.

Druga upotreba reci intuicija jeste neposredna zebnja ili shvatanje situacije. naučnim otkrićem ili matematičkim skokom napred. stoje bilo opaţeno na jedan način. podjednako ispravnu upotrebu. Ovo znači da nešto. Termin intuicija moţe da se koristi za označavnje iznenadne spoznaje.XVI RAZMIŠLJANJE POD CRVENIM ŠEŠIROM Intuicija i slutnje Koliko je razloţna intuicija? Kolika je vrednost intuicije? Kako se koristiti intuicijom? Reč intuicija ima dvojaku. brzo ćete uvideti da će sto trideset jednom uĉesniku u igri singlova biti potrebno 130 meĉeva koji će proizvesti 130 gubitnika. biva iznenada opaţeno kao sa svim drugačije. To moţe da rezultuje kreativnošću. one su totalno različite. MeĎutim. • Ako prebacite paţnju sapobednika na sve poraţene. kada je reč o funkciji mozga. To je rezultat sloţenog prosuĎivanja 79 .

Suviše je sloţena i konfuzna. • Intuicija mi kaţe da se ovaj elektriĉni automobil jed nostavno neće dobro prodavati. Za preduzetnika kaţemo da ume da „namiriše pare". • Imam osećaj da ova teorija nije ispravna. Ovo ukazuje na to da profit nije dovoljno očigledan da bi ga svako video. Osećaj se moţe protezati u rasponu od odreĎenog (ili čak neodreĎenog) estetskog osećanja do definisanog suda. uspešni preduzetnici i uspešni generali kao da svi imaju ovaj „osećaj" za situaciju. 80 . Takva intuicija moţe da se zasniva na poznavanju trţišta. • Imam snaţan osećaj da su ova autobuska karta i onaj bicikl glavne indicije u ovoj istrazi ubistva. ova vrsta intuicije. Kada u nekom prepoznate prijatelja. • Imam osećaj da će on da popusti kad se naĊe u škrip cu.Intuicije i slutnje XVI zasnovanog na iskustvu . kao rezultat kompleksnog prosuĎivanja zasnovanog na više faktora. Uspešni naučnici. Intuicija. Slutnja je hipoteza zasnovana na intuiciji. slutnja i osećaj su bliski. to se dešava trenutno. pa čak ni izraziti recima. jeste ono čime ovde ţelim da se pozabavim. već da moţe da ga detektuje samo preduzetnik s na ročito razvijenim čulom za miris novca. t Upravo ovo „kompleksno" prosuĎivanje. iskustvu sa sličnim proizvodima i predviĎanju kretanja prodaje po datoj ceni.prosuĎivanja koje se verovatno ne moţe podvesti ni pod kakvu kategoriju.

bićemo skloniji da je poslušamo. Verujem da je moguće tretirati ih zajedno. Kako. ona je. Kada je reč o kocki. da tretiramo intuiciju i osećaj? Pre svega. • Svi razlozi govore protiv sniţavanja cene. ali to bi samo zakomplikovalo stvari. Pa ipak. Ako je savetnik u prošlosti bio pouzdan. Intuicija se moţe tretirati onako kako neko tretira savetnika. pod naslovom „osećanja". čak iako je njihova priroda različita.XVI Razmišljanje pod crvrnim šeširom Intuicija ni slučajno nije nepogrešiva. intuicija na sav glas viče da je sledeće okretanje sigurno crno. Moţemo pokušati da analiziramo razloge koji leţe iza intuitivnog prosuĎivanja. Ako je na ruletu osam puta zaredom bilo crveno. 81 . onda. Ako se intuicija u više navrata pokazala tačnom. dajmo im legitimititet pomoću crvenog šešira za razmišljanje. zloglasno obmanjujuća. čak. Moţda bi emocije i intuicija trebalo da spadaju pod različite šešire. Intuiciju je najbolje tretirati kao deo mape. Crveni šešir nam omogućava da pitamo za osećanja drugih. izgledi ostaju u dlaku isti. ali mi intuicija govori daje to jedini naĉin da popravimo svoju situaciju na trţištu. ali teško da ćemo potpuno uspeti u tome. Kockarski sto nema pamćenje. ali i da sopstvena izrazimo kao sastavni deo razmišljanja. da li bi trebalo da verujemo svom sudu? Bilo bi teško baviti se velikim investicijama na osnovu slutnji. Ako ne moţemo recima da izrazimo razloge. verovatno ćemo obraćati više paţnje na njegove savete.

jer se formirala na iskustvu. ona je deo mišljenja. Intuicija ne mora uvek biti tačna. ali ako je češće u pravu nego što greši. moţe? • Moj crveni šešir mi kaţe da ova ponuda neće biti pri hvaćena. MeĎu tim. moţe da bude veoma vredna. intuicija tog trgovca nekretninama moţda ne bi imala toliku vrednost. Intuicijom se moţemo voditi i po principu „nešto dobiješ. Bilo bi opasno pripisati intuiciji nepogrešivost mističnog proročišta. onda će ukupni rezultat biti pozitivan. • Moţete li staviti svoj crveni šešir i reći nam šta vaša intuicija kaţe o ovoj integraciji? • Moj crveni šešir oseća da će cene nekretnina vrlo br zo opet da se vinu u visine. Tas moţe da pretegne na stranu suda o poznatim činjenicama ili na stranu osećaja za82 .. Njegovo bogato iskustvo se izraţava u vidu intuicije koja mu govori koje poslove da sklapa. Gde se dotiču intuicija i mišljenje? Videli smo da beli šešir za razmišljanje ne dozvoljava izraţavanje mišljenja (premda moţe da dopusti izveštavanje o izraţenom mišljenju drugih). • Da ĉujem šta tvoj crveni šešir kaţe o ovoj novoj re klamnoj kampanji. Ta intuicija. Pa ipak. Ona je tu. Ona je stvarna. izveţbana u oblasti nekretnina.Intuicije i slutnje XVI Iskusan trgovac nekretninama ima razvijen osećaj za priliku. nešto izgubiš. a kojih da se kloni. tumačenju i intuiciji.. To je zato što se mišljenje zasniva na prosuĎivanju. I moţe da bude od koristi. primenjena na ishod predsedničkih izbora.

83 . Mišljenje se moţe izraţavati u sklopu razmišljanja pod crvenim. najbolje je izraziti ga u vidu osećaja. crnim ili ţutim šeširom. Kada se koristi crveni šešir.XVI Razmišljanje pod crvrnim šeširom snovanog na nepoznatim faktorima. • Imam osećaj da vlasnici bioskopapriţeljkuju neke od onih spektakularnih filmova koji se reklamiraju na sva zvona. • Imam osećaj da je dosada odgovorna za veliki deo maloletniĉkog kriminala.

1 .

To je moj osećaj u vezi sa ovim sastankom. Osećanja iz „crvenog šešira" se mogu pokazati u bilo kom trenutku tokom trajanja sastanka.*■< ■■" "' ■■ XVII RAZMIŠLJANJE POD CRVENIM ŠEŠIROM Trenutak za trenutkom Reagovanje i ljutnja. • Uzeću svoj crveni šešir za razmišljanje i reći vam da mi se ne dopada naĉin na koji se vodi ovaj sastanak. • Gospodine Huper. Naime. stanovište mog crvenog šešira je da vi nikad nikoga ne saslušate do kraja. 85 . imam osećaj da ćemo biti naterani na dogo vor koji ne ţelimo. • Ţelela bih da iskoristim crveni šešir da nešto kaţem. Sakriti ili pokazati osećanja. diskusije ili razgovora. Osećanja se mogu usmeriti na voĎenje samog sastanka. a ne samo na problem o kome se diskutuje.

više nema potrebe za stalnim upadicama. Na neki način. 86 . Ima načina da ih to direktno pitate. Sama potreba da „stavimo" crveni šešir smanjuje količinu prepiranja. Pošto se smatra formalnim izrazom. čovek uvredi druge. Budući da crveni šešir obezbeĎuje kanal odreĎen za osećaje i emocije. izraţavanje emocionalnih stanovišta bez njegove formalnosti počinje da deluje grubo. Više nije neophodno iskušavati i pogaĎati osećanja drugih. Normalno je em ocijama potrebno izvesno vreme da izbiju na površinu i još više vremena da se stišaju. stanovište izraţeno pod obodom crvenog šešira je manje lično od stanovišta izraţenog bez njega. crveni šešir dopušta nekome da „uključi" i „isključi" emociju u roku od svega nekoliko trenutaka. A kad se jednom prihvati model crvenog šešira.Trenutak za trenutkom XVII • Rekla sam šta sam imala da kaţem i sada skidam crveni šešir. Stavite crveni šešir i skinete ga. Čovek bude uvreĎen. konvencija o crvenom šeširu moţe delovati artificijelno i nepotrebno. Svako ko oseća potrebu da bude emotivan ima odre Ďen način za to. Ne moţete gnjaviti nekoga da stavlja crveni šešir kad god pomisli da se neko drugi ponaša neprimereno. Suprotstavljena prirodnom toku emocija koje se javljaju za vreme nekog sastanka. Morate li zaista da „stavite" crveni šešir da biste se naljutili? Zar nije moguće izraziti emocije putem pogleda i glasa? Upravo u ovoj artificijelnosti i jeste prava vrednost crvenog šešira.

budite ljubazni pa stavite crveni šešir i iznesite mi svoje stanovište. iako nimalo ne sumnjaju u njihovu suštinu. Mehanizam se koristi isključivo kad se osećanje izraţava ili njegovo izraţavanje traţi na odreĎen i formalan način. • Moţemo li od vas dobiti jednu sveobuhvatnu izjavu izreĉenu pod crvenim šeširom. S mehanizmom crvenog šešira ne bi trebalo preterivati i dovoditi ga do apsurda. moraću da vam ga oduzmem i stavim van domašaja. Potom ću ga odloţiti i više neću posezati za njim.XVII __________ Razmišljanje pod crvrnim šeširom • Ţelim da stavite crveni šešir i kaţete mi šta mislite o mom predlogu. Ţelim da stavi te crveni šešir i odgovorite mi. Sasvim je nepotrebno formalno ga koristiti svaki put kad se izraţava osećanje. • Imam osećaj da vam se ne dopadam. pa da završimo s tim ? ■. i Da lije to opšte stanovište? • Imam osećaj da svi ţelimo da se ovaj dogovor napravi i potpiše. • Prebacio sam se na nivo crvenog šešira i ţelim da ka ţem da sam vrlo zadovoljan odvijanjem ove sednice. • Ako se budete i dalje koristili crvenim šeširom. Zaljubljeni vole da čuju reci ljubavi od svojih partnera. 87 .Šta mislite o svemu ovome? • Molim samo za jednu priliku da kaţem nešto pod ' okriljem crvenog šešira. Gospodine Morison.

.

tada se moţe načiniti pokušaj da se one istraţe. Kad se emocije jednom obelodane putem mehanizma crvenog šešira. 89 . Emocije ne menja logični već perceptivni deo razmišljanja. naše emocije se mogu promeniti jer se promenila percepcija. pa čak i promene. Emocije kao pregovaraĉka pozicija. Emocije. Ako nešto vidimo drugačije nego pre. • Ne gledaj na to kao na poraz.XVIII RAZMIŠLJANJE POD CRVENIM ŠEŠIROM Upotreba emocija Moţe li razmišljanje da promeni emocije? Emocionalna pozadina. to više nije deo modela crvenog šešira. Razmišljanje moţe da promeni emocije. Samo po sebi. Gledaj na to kao na odliĉan naĉin da otkriješ slabost i snagu njegovog naĉina igranja tenisa. vrednosti i izbori.

Više nećemo mo rati da prolazimo kroz to.Upotreba emocija XVIII • Da li bi ova ponuda bila prihvatljiva kada bi potekla kao inicijativa s tvoje strane? • Shvati to kao još jedno iskustvo. a ne kao pogrešno prosuĊivanje. moţemo se drţati dalje od takvih oblasti. • Svi znamo da se ovi pregovori odvijaju u atmosferi izrazitog nepoverenja. DogaĊaji su nas pretekli. Izraţene emocije mogu da pruţe konstatnu podlogu za razmišljanje ili diskusiju. Kao što sam već napomenuo. emocije i osećanj a su deo bojenja mape. MeĎutim. Da bismo pronašli rešenja za razmirice. • Prisutno je osećanje da bilo kakva naša odluka neće mnogo promeniti stvari. Pokušajmo sada da zamislimo kako bi izgledalo naše razmišljanje kad bi obe strane zaista verovale jedna drugoj. Zamislimo sada da nije tako i daje u našoj moći da kontrolišemo situaciju. Prisutnaje stalna svest o toj emocionalnoj podlozi. Nije svaki put moguća percepcija koja moţe da izmeni ili poništi emocije. S vremena na vreme je korisno zamisliti različitu emocionalnu podlogu i videti kako stvari mogu biti drugačije. uvek vredi pokušati. • Moramo da budemo svesni besa nagomilanog u po zadini. moţemo da upoznamo one jarko obojene „regije" i sa emocionalnog stanovišta. Svaka se škola plaća. Posredstvom konvencije o crvenom šeširu. Ne moţemo da ga ignorišemo. 90 . Odluke i planovi se sagledavaju kao doneseni na osnovu te podloge.

91 . Druga vrsta problema nastaje kada se zadovoljstvo jedne strane ostvaruje na račun druge. učenu ili molbe za milost. Teškoće nastaju iz tri „izvora". • Rukovodstvo sindikata se nikada neće sloţiti s neĉim "* što bi dovelo do smanjivanja dnevnica. Za sad se toga nećemo doticati. Da li će predloţeni plan rada zaista uspeti da zadovolji izraţene ţelje? • Ne ĉini mi se da će sniţavanje cena zaista dovesti do povećanja prodaje. posredstvom razmišljanja pod crvenim šeširom. svi se slaţu da krajnja svrha svakog razmišljanja mora biti zadovoljstvo mislioca. To su dovoljn no jasno izrazili. • Sposobnost da preĊemo demarkacione linije sindika ta je veoma bitna za našu produktivnost. Mislim na emocionalnu vred nost koja se pripisuje odreĎenim stvarima. Prema tome. pretnje. Načelo pro menljive vrednosti jeste osnova svakog pregovaranja. Ne tvrdimo dajeDţons nevin. ali postupak mora teći u skladu s propisima.XVIII _________ Razmišljanje pod crvrnim šeširom ____ \ 7 • Predloţena restrikcija vašeg poslovanja s konkurent skim kompanijama je oĉigledno osetljiva tema. Te vrednosti se mogu izraziti direktno. Nešto ima odreĎenu vrednost za jednu stranu i sasvim drugačiju vrednost za drugu stranu. • Moramo insistirati na poštovanju odgovarajućih di sciplinskih procedura. Uopšte uzev. Pri tom ne mislim na durenje. svrha razmišljanja jeste zadovoljavanje izraţenih emocija. Emocije se često upotrebljavaju za uspostavljanje pregovaračkih pozicija.

Onda će oni da usklade cene s našom i moţe nam se desiti da pono vo izgubimo mušterije. •Ukoliko snizimo cenu da bismo privukli mušterije ko je sada koriste usluge drugih aviokompanija. Drugo bi bilo od koristi onima koji su trenutno bez posla. znam da ono što moji investitori zaista ţele jeste stabilan razvoj. time ćemo naterati oglašavaĉe da se okrenu drugim medijima. Prvo bi koristilo onima koji već rade. gledano na duţi rok. i ţelim ĉešće da je gledam. moţda ćemo steći privremenu prednost. Osnovno načelo hrišćanstva je u tome veoma jasno: kakva je korist čoveku ako dobije ceo svet. • Uloţiću novac u ovu predstavu jer mi se dopada Nerida. a pri tom izgubi dušu? •Moţemo da podignemo cenu oglašavanja. •Baš bih uţivala u ovim prţenim krompirićima. Treći problem jeste konflikt izmeĎu kratkotrajnog i dugotrajnog zadovoljstva.Upotreba emocija XVIII •Moţemo da povećamo broj prekovremenih ĉasova ili da zaposlimo više radnika. uzbudljive poduhvate u oblasti tehnologije. što će nam trenutno povećati prihod. gledano unapred. 92 . glumica koja igra glavnu ulogu. • Ţelim da me smatraju ĉovekom spremnim da podrţi nove. ali. ali bo jim se da to ne bi nimalo pomoglo u mojoj borbi s ki logramima. A nama će ostati trajno sma njeni profit. MeĊutim.

93 .XVIII Razmišljanje pod crvrnim šeširom Emocije su istovremeno deo metoda razmišljanja i problema o kome valja razmisliti. Nema koristi od nadanja da će problemi nestati i ostaviti slobodan prostor za neometano razmišljanje.

.

• Nije vaţno zašto mu ne veruješ. 95 . Takvo opravdavanje moţe biti istinito ili laţno. U oba slučaja. Nema po trebe da sada detaljišemo o tome zbog ĉega ti se do pada. kad doĊe vreme da done semo konaĉnu odluku o tome. Ne veruješ mu i go tovo. Oduprite se iskušenju da opravdavate emocije.XIX RAZMIŠLJANJE POD CRVENIM ŠEŠIROM Jezik emocija Emocije ne moraju da budu logiĉne ili dosledne. razmišljanje pod crvenim šeširom ga čini nepotrebnim. To moţemo i kasnije. Najveći problem prilikom nošenja crvenog šešira za razmišljanje jeste odupreti se iskušenju da opravdate emocije koje ste izrazili. Emocije mogu da budu tanane. • Dopada ti se pomisao o filijali u Njujorku. s jezikom koji uz njih ide.

Razmišljanje pod crvenim šeširom nas razrešava te obaveze. Zbog toga smo skloni da ih tretiramo kao produţetak logike. većina je bila protiv svakog predloţenog metoda mešanja. to nije deo modela crvenog šešira. Nisam protiv istraţivanja emocija i preispitivanja njihovih osnova. Sa stanovišta logike. Kaţu da narod Inuita (Eskimi) ima dvadeset različitih reci za sneg. Konvencija o crvenom šeširu nije način za rastrubljivanje emocija. Engleski i mnogi drugi evropski jezici nemaju u opštoj upotrebi tako širok dijapazon reci koje opisuju emocije. to dopadanje mora da se zasniva na logici. ali u svetu emocija ima itekakav smisao. Pa ipak. zato što one nisu predmet logičkog mišljenja.Jezik emocija Vaspitani smo tako da se izvinjavamo zbog emocija i osećanja. Ako nam se neko ne dopada. 96 £1--- XIX . Predrasude koje naizgled nameće logika mogu biti opasnije od predrasuda koje priznajemo kao emocije. Emocije su nestalne i nedosledne. za to mora da postoji dobar razlog. to je besmisleno. Moguće je biti pobornik mešanja kao apstraktne ideje i protiviti mu se čim se prevede u konkretne planove. Ako nam se neki projekat dopada. Ona više podseća na ogledalo koje odraţava emocije u vaskolikoj njihovoj sloţenosti. u kojoj su graĎani odgovarali na pitanja vezana za mešanje svoje zemlje u dešavanja u Centralnoj Americi. Većina je podrţala mešanje. Znači li to da smo slobodni da imamo predrasude koje god hoćemo i da ih se pridrţavamo? Zar u tome ne leţi ogromna opasnost? Naprotiv. MeĎutim. U nekim kulturama postoji jednako mnogo reci za različite nijanse ljubavi. mada bi neki mogli da doĎu u iskušenje da ga tako upotrebe. U SAD je raĎena jedna anketa.

XIX __________ Razmišljanje pod crvrnim šeširom Postoje naklonost/nenaklonost. Ne ţeliš da sudeluješ. Reč sumnjiĉav]?. ali. već kao gumeni ĉamac koji negde lagano poĉne da pušta. mrţnja/ljubav. ali ni da budeš iskljuĉen. mogli bismo da potraţimo reč koja bi ukazivala na neodlučno-pozitivan stav. spreman da uĊeš kada to tebi bude odgovaralo. moţemo potraţiti način da ih podesimo u skladu sa situacijom. ali nekako ti je ne lagodno u njegovom prisustvu. • Nije da ti se Morgan ne dopada. • Entuzijazam za ovaj poduhvat kao daje poĉeo da je njava. koja bi ukazivala na neodlučno-negativan stav. Više od svega bi volela da imaš dobar izgovor za tu svoju nenaklonost. za dovoljstvo/nezadovoljstvo. i drugu. • Jednostavno smo potpuno neusklaĊeni u vezi sa ovim problemom. Recimo. Budući da nam razmišljanje pod crvenim šeširom omogućava da budemo odvaţni i otvoreni kada je reč o našim osećanjima. preterano negativna za to. jasno vam je daje opušteniji negopre. uz ton i izraz lica kao dodatke. Ne vidite da se bilo šta deša va. 97 . Ţeliš da budeš u pripravnosti u predsoblju. Bez crvenog šešira. Ne naglo. • Osećam da oklevaš u vezi sa ovim poslom. Crveni šešir daje misliocu slobodu da se više poetski izrazi o svojim osećanjima. sreća/nesreća. Crveni šešir daje osećanjima pravo da postanu vidljiva. ako posle nekog vremena ponovo bacite po gled. skloni smo da se ograničimo na jače reci.

.

Kada mislilac koristi crveni šešir. Crveni šešir omogućava misliocu da istraţuje osećanja drugih. na način koji bi. bez njega. 99 ." Crveni šešir legitimizuje emocije i osećanja kao vaţan deo razmišljanja. tako što od njih traţi da stave crveni šešir i tek tada izreknu svoje stanovište. Crveni šešir čini osećanja vidljivima. Crveni šešir predstavlja pogodan metod za uključivanje modaliteta osećanja i njegovo isključivanje. bio za mislioca nemoguć.XX RAZMIŠLJANJE POD CRVENIM ŠEŠIROM Rezime Nošenje crvenog šešira omogućava misliocu da kaţe: „Ovo su moja osećanja prema toj stvari. nikad ne bi trebalo da pokušava da opravda svoja osećanja ili da za njih traţi utemeljenje u logici. a ujedno i deo sistema vrednosti na osnovu kojeg se bira pravac. tako da mogu da postanu deo mape razmišljanja.

tu su obične emocije. Ukoliko mišljenje o nečemu u velikoj meri sadrţi ovu vrstu osećanja. estetsko osećanje i ostala. koje obuhvataju čitav spektar emocija. čulo. Prvo. intuicija. od onih snaţnih kao što su strah i nenaklonost. kao što je sumnja. ono takoĎe moţe da stane pod crveni šešir. koja nemaju vidljivog opravdanja. 100 . ukus. tu su sloţena prosuĎivanja koja zalaze u takve vrste osećanja kao što su slutnja. onakve kakve ih znamo.Rezime XX Crveni šešir pokriva dva obimna vida osećanja. do onih suptilnijih. Drugo.

Pesimistiĉko stanovište.XXI CRNI ŠEŠIR Šta nije u redu s njim Logiĉno-negativno. Razmišljanje pod crnim šeširom je uvek logično. Bez obzira na to. Kritiĉko prosuĊivanje. To je zbog zapadnjačkog mentaliteta koji akcenat stavlja na raspravu i kriticizam. Ne pristaje našem iskustvu i znanju.bez obzira na to da li su prošli obuku ili nisu . Koliko god iznenaĎujuće zvučalo. Naţalost. Mora se reći da se većina mislilaca . Razmišljanje pod crnim šeširom je negativno. tako nešto u potpunosti izostavlja generativne. kreativne i konstruktivne aspekte mišljenja.najlagodnije oseća noseći crni šešir. Zašto neće da funkcioniše. veoma su brojni oni koji su ubeĎeni daje nošenje crnog šešira glavna funkcija razmišljanja. razmišljanje pod crnim šeširom je veoma vaţan deo razmišljanja. ali nije emocio101 .

Moraju biti upotrebljivi za sve. Logično-pozitivno . Emocionalno-negativno je uloga crvenog šešira (koja obuhvata i emocionalno-pozitivno). Konkurentske firme su na to uvek reagovale sni ţavanjem svojih cena. Razmišljanje pod crnim šeširom zaista gleda na tamnu ili „crnu" stranu stvari. . ne mora se davati nikakve razloge za negativna oseća-nja.Šta nije u redu sa njim? XXI nalno. Moraju da zvuče razloţno i kada su odštampani na papiru.koje vam mogu prikazati kao statistiĉke podatke o prodaji — sniţavanje cena nije rezultovalo dovoljnom proda jom koja bi predstavljala protivteţu smanjivanju pro fita. na vrlo odreĎen način. ali je to crnilo uvek logiĉno. . kako bi ostale u trci. Ţelim da mi da te logiĉne razloge za to. ali ne i fer. Ja od vas traţim mišljenje pod crnim šeširom.Mislim da sniţavanje cena neće imati efekta.To je razmišljanje pod crvenim šeširom. Razmišljanje pod crnim šeširom se zasniva na suprotstavljanju primerenog neprimerenom. .zbog čega hoće nešto funk102 . jedna od velikih vrednosti modela šest šešira za razmišljanje jeste to razdvajanje. uvek se moraju dati logični i relevantni razlozi.Prilikom naših ranijih sliĉnih pokušaja . emocionalno-negativnog od logičnonegativnog. Sa crnim šeširom na glavi. Razmišljanje pod crnim šeširom mora da bude logično i istinoljubivo. Razmišljanje pod crnim šeširom prezentuje logično-negativno: zbog čega nešto neće funkcionisati. Razlozi dati pod crnim šeširom moraju da stoje na sopstvenim nogama. Sa crvenim šeširom na glavi. Štaviše. a ne samo kada ih neka jaka ličnost iznosi na ubedljiv način.

To je stoga što je tendencija uma da bude negativan toliko jaka da mora imati sopstveni šešir. ako ţeli. ipak ţelim da učinim apsolutno jasnim da tu nije reč o priklanjanju jednoj od strana u raspravi. a hernija pozitivnog moţe da bude hernija zadovoljstva. onda ne bi imalo „praktičnog" smisla da isti šešir pokriva objektivno prosuĎivanje koje obuhvata i logično-pozitivno i logično-negativno. Hernija negativnog moţe da bude hernija straha. Uvek kaţu da reč kriticizam obuhvata iskrenu procenu kako pozitivnih tako i negativnih aspekata. Stavivši. Premda je crni šešir „šešir kritičara". Mislilac. Nema nikakvih strana i nema rasprave. Veoma je moguće da se naša negativnost i pozitivnost odraţavaju sasvim malom različitošću u pratećoj herniji mozga. Godine iskustva koje sam stekao podučavajući ljude metodologiji razmišljanja su me uverile da postoji potreba za razdvajanjem logično -negativnog od logično-pozitivnog. moram da ukazem na to da brvnara nema struju. Ako je tako. moţe da zameni crni šešir ţutim i obratno. meĎutim. Ljudi koji za sebe tvrde da su pravični obično ne čine ništa više nego što slabijom ocenom ocenjuju stanovište koje je suprotno njihovom. • Stavivši svoj crni šešir za razmišljanje. Crni šešir se usrdsreduje na logično-negativno. glagol hitikovati implicira isticanje onoga što je pogrešno ili loše. me 103 . To je upravo ono što implicira i razmišljanje pod crnim šeširom.XXI ____________________ Crni šešir _____________ cionisati — prezentuje se pod ţutim šeširom. Mislilac mora imati mogućnost da bude samo negativan. jer hernija mozga ne moţe stalno da „skakuće" napred -nazad. U praksi.

ţuti šešir. crni šešir ima suprotan efekat. crni šešir moţe delovati kao pojačavanje negativnosti koja je već tako karakteristična za mnoge mislioce. Je li to jedini za koji znate kako se nosi? • Ţelim da narednih pet minuta zameniš crni šešir ţu tim. negativnosti je dozvoljeno da uzme uzde u svoje ruke. UsredsreĎujući se direktno na negativno. Na prvi pogled. Od mislioca se moţe zatraţiti da skine crni šešir. Kada mislilac nosi crni šešir.Šta nije u redu sa njim? XXI Ċutim. Ovo znači da će u našem uobičajenom konfuznom razmišljanju . • Meri nam obiĉno daje svoja razmišljanja pod obo dom crnog šešira. mogu reći da tu ne postoji potreba za plaćanjem raĉuna elektropreduzeću. kao da ne ma bog zna šta da kaţe. Ta negativnost će uvek biti tu. Osoba koja je po prirodi negativna će u svakom trenutku uvoditi negativnost u svoje razmišljanje. spremna za skok. • Tvoje razmišljanje pod crnim šeširom je odliĉno. U praksi. Ova specifičnost crnog šešira oslobaĎa mislioca potrebe da bude fer i sagleda obe strane situacije. Onda mi reci šta vidiš. Jednako kao što crveni šešir legitimizuje emocije.u kome nastojimo da uradimo sve odjednom . crni šešir zapravo ograniĉava negativnost. 104 . tako crni šešir kao da legitimizuje ovu vrstu apsolutne negativnosti. Za što sad na ĉas ne staviš neki drugi šešir? • Tokom celog sastanka drţite na glavi taj crni šešir.ton biti uglavnom negativan. To je signal za jasno i odreĎeno napuštanje negativnog. Kada ne nosi taj šešir.

Na ovaj način. na raspravu. dakle. Crnim. Ovaj zadatak cr105 . razmišljanje pod crnim šeširom nema nikakve veze s raspravom već samo s usredsreĎivanjem na logično-negativno. Razmišljanje pod crnim šeširom se upotrebljava za popunjavanje crnih delova mape mišljenja. • Dopada mi se ova ideja o putniĉkom diriţablu. model šešira pokazuje daje negativnost samo jedan deo mišljenja. Neko će morati da preuzme ulogu Ċavoljeg advokata i ukaţe na to daje ova prodajna cena ipakpretera.XXI C r n i š e š i r Y [ • Vi umete da mislite samo pod jednim šeširom. znatna razlika. Postoji. osobe koja testira predlog iznoseći protivargumente. Igrač golfa koji odlično izvodi duge udarce neće voditi ništa manje računa o svojim kratkim loptama. Kao što sam ranije rekao. Crni šešir je odista sličan ulozi Ďavoljeg advokata i integriše tu konkretnu ulogu u čitavu seriju koju simbolišu šest šešira. naimenovan od strane crkvenog suda da brani optuţene za jeres ili vračanje. negativnost se sagledava samo kao jedna od uloga u mišljenju.no visoka. Na ovaj način. Vraćamo se. meĎutim. mislilac koji je dobar u razmišljanju pod crnim šeši rom ne voli osećaj da nije sposoban da jednako uspešno nosi i šešire drugih boja. Slično tome. Ali. Do sada je već mnogim čitaocima palo na pamet daje uloga crnog šešira veoma slična tradicionalnoj ulozi Ďavoljeg advokata. na trenutak ću se prihvatiti uloge Ċavoljeg advokata. • Dozvolili smo da nas ponese oduševljenje. Đavolji advokat je zaista bio advokat.

Zadrţavati za sebe razmišljanje pod crnim šeširom. zbog straha da će negativni aspekti zatrti ideju. 106 . znači uništiti čitavu svrhu šest šešira za razmišljanje .a to je da svaku od šest uloga valja odigrati potpuno i do kraja.Šta nije u redu sa njim? XXI nog šešira je zadatak kao i mnogi drugi i mora se temeljito izvršiti.

pozabavio! se s tim u narednom poglavlju .ili na samu diskusiju ili na razmišljanje o njoj. i razmišljanje pod crnim šeširom se moţe primeniti na samu temu . Mogući zakljuĉci. ovde je reĉ o pretpostavci. već samo jedno od objašnjenja. Poput razmišljanja pod crvenim šeširom. •To nije jedino moguće objašnjenje.XXII RAZMIŠLJANJE POD CRNIM ŠEŠIROM Suština i metod Greške u razmišljanju. v • Koliko ja znam. Pravila dokaza. • • Brojĉani podaci za koje ja znam su drugaĉiji od onih koje ste vi izneli. 107 . odnosno na sam metod razmišljanja. • Ne vidim kako to proizlazi iz onoga što ste maloĉas rekli. Zašto jedna stvar ne sledi drugu.

povećana prodaja votke je moţda rezultat agresivnijeg reklamiranja i nema nikakve veze s uku som. Uzorak je vrlo mali. Prava na iskopavanje ne moraju da se plate jedino ako su kompletno istraţivanje i razvojni projekat uraĊeni u Irskoj. • Koliko vidim. U praksi. svi dajete mnogo mišljenja. • Staviću na trenutak svoj crni šešir jer ţelim da uka zem na neke delove diskusije koje smatram pogrešni ma. nego da svaki čas upada drugima u reč. Razumljivo je da su takve primedbe deo razmišljanja pod crnim šeširom bez obzira da lije njegovo stavljanje formalno najavljeno ili nije.Suština i metod XXII • IzmeĊu ovih taĉaka ne mora da postoji logiĉka veza. Opadanje konzumiranja ţestokih pića je moţda rezultat povećanja zdravstvene svesti. TakoĊe. Podaci koje ste naveli su odpre ĉetiri godine. • To nije taĉno. Mislilac kasnije moţe formalno istupiti u okviru razmišljanja pod crnim šeširom i izneti sve one greške u mišljenju koje je čuo. 108 . Uz to. kao u uobičajenoj raspravi. imate podatke sa mo za juţni deo zemlje. pretpostav ki i osećanjapod crvenim šeširom. ali je moţda i posledica toga što se sve više potrošaĉa opredeljuje za vino. ili stroţih propisa o voţnji u pijanom stanju. Bilo bi glupo i nezgodno kada bi mislilac morao formalno da stavlja crni šešir svaki put kad hoće da stavi primedbu te vrste. za mislioca je bolje da u sebi prikuplja sve na šta ţeli da reaguje. • Ţeleo bih da vaše razmišljanje o tome poklopim cr nim šeširom.

gubi se efekat zastrašivanja. Da li sledi zaključak? 3. Dugotrajni boravak u zatvoru zbog nekog manjeg 109 . Ima li još mogućih zaključaka? Pod izvoĎenjem zaključka podrazumevam sve za šta se kaţe da proizlazi iz nečega drugog. moţemo da odemo i dalje od toga.neki efekat". onda je prilično mali. to će smanjiti stopu zloĉina. Pošto znamo daje mala verovatnoća da će kriminalac biti uhvaćen. Mnoga od njih su apstraktna i nisu uvek relevantna kada je reč o praktičnim stvarima za razliku od zatvorenih sistema. Osnovna pravila bismo mogli da pojednostavimo na sledeći način: 1. otkrićemo da derivacija moţe. Ako uzmemo u obzir dodatne troškove za drţanje ljudi u zatvorima. onda duţe trajanje zatvorske kazne moţda i nije tako efikasno. Ako. Ovde već dolazimo do procene koliki je taj. Da li je izvoĎenje zaključka obavezno? 4. Ako je detaljno proučimo. da bi sma njio šansu da bude prepoznat. Bez obzira na to. sudovi ne primenjuju te stroţe osude. Da li stroţe kazne zapravo čine zločine još gorima? Kriminalac će moţda radije ubiti svoju ţrtvu.. Ovo moţda deluje kao dovoljno logična izjava. • Ako povećamo broj zatvorskih kazni i njihovo trajanje.XXII __________ Razmišljanje pod crnim šeširom ______V 7 Ne nameravam ovde da iznosim sva pravila logičke dedukcije i zaključivanja. ukoliko su kazne izuzetno stroge. Da li je osnova čvrsta i opravdana? 2. jiekog efekta" na smanjenje stope zločina. pak. moţe se reći da pojačano zastrašivanje ima. ali i ne mora da usledi. MeĎutim.

Suština i metod XXII prekršaja moţe da pretvori lakšeg prestupnika u okorelog kriminalca. Savršeno je prihvatljivo ukazati na moguće alternative. visoki troškovi drţanja ljudi u zatvorima mogu imati manje efekta na smanjivanje stope zločina nego što bi to bio slučaj ako bi se ista sredstva utrošila na jačanje policijskih snaga. itd.JDokaz ĉesto nije ništa više do nedostatak mašte". ali ni110 . • Taĉnoje da će prodaja verovatno opasti ako podig nemo cene. • Taĉnoje da u mnogim zemljama broj razvoda raste istom brzinom kao i broj mašina za pranje veša. Zanimljivost vezana za ovaj primer jeste ta stoje potrebno mnogo mašte da bi se stvorile alternativne posledice i mogućnosti. društvenog napretka ili većeg broja zaposle nih ţena. Naposletku. U praksi. s izuzetkom zatvorenih matematičkih sistema i filozofskih jezičkih poigravanja. Oba trenda su moţda posledica povećanja stan darda. jedan od najboljih načina razotkrivanja logičkih grešaka jeste iznošenje alternativnog objašnjenja ili mogućnosti. Kao što sam napisao u knjizi Praktiĉno razmišljanje: . ali to ne znaĉi da mašine za pranje veša uzrokuju raz vod. Ovde ponovo dolazimo na aspekt „verovatnoće" o kome smo diskutovali pod belim šeširom za razmišljanje. a pad prodaje bi bio nadoknaĊen povećanim priho dom. pravo i mnogo drugih oblasti. Ali ako to opravdamo izuzetnošću proiz voda. Ovo se odnosi na nauku. mogli bismo privući drugaĉiju vrstu kupaca.

pod uslovom da se obeleţi kao „sporna". stavljaju različita alternativna stanovišta. One mogu da koegzistiraju. Drugoj se čini da je to moguća ali nedokazana pretpostavka. sve dok dokazi ili emocionalna sklonost ne naprave izbor. 111 . Ono što valja imati na umu jeste da razmišljanje pod crnim šeširom nikada nije rasprava. još uvek bi ih trebalo staviti na mapu./Iruga kuća". Čak i ako se dve mogućnosti meĎusobno isključuju. Ukoliko odluka ne moţe da se donese. mogućnost se moţe označiti kao mišljenje. Kako da izaĎemo na kraj s greškama na mapi razmi šljanja? Jedna osoba veruje da bi stroţe kazne smanjile stopu kriminala. a broj dece smanjuje. Svaka osoba koja koristi mapu ima potom izbor da obrati paţnju na to mišljenje ili da ga ignoriše. kao mogućnosti. pozivanje na statistiku ili neki eksperiment bi predstavljalo dobrodošlu pomoć u donošenju odluke (razmišljanje pod belim šeširom). putovanje avionom će postati relativno jeftinije. • Razumljiva je pretpostavka da će se broj prazniĉnih putovanja povećati jer se porodiĉni prihodi poveća vaju. na mapu se. • Moguće je da će ljudima putovanja dosaditi.YXII __________ Razmišljanje pod crnim šeširom______ \ 7 kad ne bi trebalo tvrditi daje svaka alternativa podjednako verovatna. Obe mogućnosti bi trebalo imati na umu. jer sva ka novina zastareva i moţda će se odluĉiti za godišnji odmor tipa . Uz to. Tamo gde je to moguće. Činjenica koja je predmet diskusije se takoĎe moţe staviti na mapu . Kada su dokazi naročito slabi. u sopstvenoj zemlji.

.

• 600 miliona prodatih avionskih karata godišnje ne daje sliku o tome koliko ljudi zaista putuje avionom. ali stavljaju na probu u okviru razmišljanja pod crnim šeširom. jer neki lete više puta. budući da ima mnogih koji se uopšte ne prijavljuju nadleţnim sluţbama.XXIII RAZMIŠLJANJE POD CRNIM ŠEŠIROM Prošla i buduća suština Kako se ovo uklapa u moja ranija iskustva? Da lije tako? Koji su rizici? Osvrnuli smo se na razmišljanje pod crnim šeširom u pogledu samog metoda razmišljanja. 113 . ovaj podatak ukljuĉuje i kratka putovanja po unutrašnjosti. TakoĊe. Da li su činjenice tačne? Da li su činjenice relevantne? Činjenice se prezentuju u sklopu razmišljanja pod belim šeširom. . Sada dolazimo do suštine. • Moguće je daje broj nezaposlenih statistiĉki potce njen.

Namera mislioca koji je stavio crni šešir nije da stvori svu moguću sumnju. onda bi mogućnost . kao što to na suĎenju čini advokat optuţenog. Mnoga iskustva nisu kvantifikovana činjenicama i brojkama. Izazov u vidu brojki i izveštaja jeste jedna od jedno stavnijih i očiglednijih primena razmišljanja pod crnim šeširom. U takvim slučajevima. vrlo brzo poĉnu da ga oĉekuju kao normalan deo plate. • Prema mom iskustvu.Prošla i buduća suština XXIII • Brojke pokazuju da bi pad stope kriminala u SAD tre balo daje povezan sa populacijskim statistiĉkim po dacima za svaku starosnu grupu. već da na objektivan način ukaţe na postojeće slabosti.da su neprimenjive trebalo da dovede do potrage za boljim činjenicama ili brojkama. ako ljudima date bonus u vidu novca. Razmišljanje pod crnim šeširom moţe da ukaţe na delove predloga ili izjave koji se ne uklapaju u takva iskustva. 114 . ljudi veoma povoljno reaguju ako osete da se njihov dodatni napor priznaje i da se to priznanje pokazuje kroz neku vrstu opipljive na grade. one od osamnaest do dva deset tri godine.makar i vrlo mala . Moguće je daje do pada stope krimi nala došlo samo zbog toga što su glavni delinkventi izašli iz starosne grupe u kojoj je stopa kriminala najveća. svrha razmišljanja pod cr nim šeširom jeste naglašavanje da su činjenice pogrešne (tamo gde je to slučaj) ili da su moţda neprimenjive. Ako neka vaţna odluka valja da se zasniva na činjenicama. • Prema mom iskustvu.

. Treća ne moţe. — To nije istina! Ljudi tada manje štede. Postoji. Ne slaţem se s vama kad ka115 . U drugim prilikama.U inflatornim vremenima. itd. Biva da mislilac sa crnim šeširom na glavi pokuša da u potpunosti pobije nešto. • Mislim daje to pogrešno. a u vremenima inflacije kamatna stopa moţe da bude čak i negativna. U različitim kulturama. To se obično odnosi na naučne činjenice.YXIII __________Razmišljanje pod crnim šeširom _____ y / • Ako oĉekuju da budu nagraĊeni. ukorenjene činjenice. U većini zemalja su ljudi skloni da više štede. mislilac sa crnim šeširom opravdano iznosi svoje hčno iskustvo. Trebalo bi reći i da različite okolnosti dovode do različitih efekata. ih je moţda stoga što se kamata na pozajmljeni novac odbija od poreza. više razloga zbog kojih se iskustvo moţe činiti inkompatibilno ili čak kontradiktorno. Većina supermarketa nema veći obrt od dva do tri odsto. nagrade mogu imati veoma različit efekat. Prve dve izjave mogu da se uklope u iskustvo onih koji sede za stolom i diskutuju o motivaciji. Ali. ljudi su skloni da više šte de. To je moţda stoga što je finansijsko savetovanje vrlo rasprostranjeno i ljudi više znaju o finansijama. otkrića istraţivanja. dakle. ljudi će uĉiniti veo ma malo ukoliko nema nagrade. Mora se reći daje iskustvo veoma lična stvar i da različiti ljudi imaju uistinu različita iskustva. • Otkrio sam da rad u malim organizacijama pruţa mnogo veću motivaciju. Moguće je da posle čestog nagraĎivanja usledi lenjost. ne i u SAD.

To moţe da znači jednostavnu ekstrapolaciju. opasnosti. Pored toga. u nastavku brakorazvodne parnice. da bih vam svima rekao da se taj predlog jednostavno ne uklapa u mo je dvadesetogodišnje iskustvo u poslu s kozmetikom. Ne moţete proizvode iste marke istovremeno proda vati kao ekskluzivne i na rasprodaji. Ljudi se sve manje oslanjaju na for malne. •Moram da naglasim da bi vaš suprug. nedostatke i potencijalne probleme. •Ako funta nastavi da pada u odnosu na dolar.Prošla i buduća suština XXIII zete da su decentralizovane velike organizacije sliĉne malim organizacijama. •Da se nismo resili da prvi upotrebimo nuklearno oruţje. moglo je da se desi da Rusi preplave Evropu konvencionalnim naoruţanjem. Jedini način gledanja u budućnost jeste na osnovu primera iz prošlosti.^alogajĉićima"ko je konzumiraju s nogu. •Prisutan je ĉvrsto ukorenjen trend kupovine brze hra ne i grickalica. mogao da ustvrdi da vi niste podobni da vodite raĉuna o deci. 116 . kamat ne stope će verovatno morati da budu podignute. duţnost je crnog šešira i da ukaţe na rizike. što bi dovelo dopada na berzi.koji mogu da se jave u budućnosti. Ne vidim zašto bi ovaj novi pokušaj imao uspeha. •Mnoge firme su bankrotirale pokušavajući da proda ju sladoled Francuzima. •Moram da stavim svoj crni šešir. obilne obroke i okreću se .

S budućnošću moramo biti spekulativni. biće više vremena za dokolicu. Da li mi to uopšte moţemo? Moţemo li da postignemo pravu cenu ? U ĉemu će se sastojati naša prednost u odnosu na konkurenciju? Zašto bi iko ku povao kompjutere od nas? Ovde dolazimo do nečega što se moţe nazvati „negativnim pitanjima". moguće je da će nam biti potrebni jeftiniji vidovi odmaranja. velika nezaposlenost znaĉi da će biti sve više ljudi koji će imati mnogo vre mena za odmaranje. Razmišljanje pod ţutim šeširom se moţe opisati kao spekulativno-pozitivno. jer je optimistično i gleda na sve ono dobro što moţe da se izrodi iz predloţenog postupka ili odluke.' • Moram da stavim svoj crni šešir da bih vam rekao šta i mislim o predloţenom ulasku na trţište personalnih raĉunara. MeĊutim. • Moje razmišljanje pod crnim šeširom mi kaţe da će •: Epl kompjuteri biti istisnuti s trţišta ukoliko ne posta nu kompatibilni s IBM-ovim mašinama." '■->. ali ne i novca da ga na to utro še.Razmišljanje pod crnim šeširom _____ \ / Budućnost se moţe interpretirati i kao skup različitih trendova i obrazaca. Jedna od funkcija razmišljanja pod cr nim šeširom jeste ukazivanje na spekulativno-znegativnu ravnoteţu: „Ovo bi moglo da krene kako ne treba. Kupci će ţek leti da imaju pristup celokupnom softveru napravljenom za IBM. Prošlost je uvek izvesna . Mislilac sa crnim šeširom praktično ka117 . Prema tome. • Što se radna nedelja bude više skraćivala.čak iako nije izvesno da se odreĎena lekcija naučena u prošlosti moţe primeniti na odreĎenu trenutnu situaciju.

proročice propasti. • Vidim da postoji opasnost da rast plota podigne tro škove proizvodnje i sve nas izbaci iz posla.Prošla i buduća suština XXIII ţe: „Moje stanovište je negativno. • Vidim da postoji opasnost da razmišljanje pod šest razliĉitih šešira postane zabavno samo po sebi. Kako se suprotstaviti negativnostima koje iznosi razmišljanje pod crnim šeširom? Pre svega. 118 . valja imati na umu daje reč o pravlj enju mape. Do vas stoji da me ubedite da nisam u pravu.." • Zašto mislite da će ovaj konsultant biti išta bolji od prethodnog? • Šta će biti ako se Japanci ukljuĉe na trţište civilnog vazduhoplovstva ? • Gde ćemo se mi naći ako neka od velikih farmaceut skih kompanija poĉne s proizvodnjom intraokularnih soĉiva? Većina negativnih pitanja se moţe podjednako formulisati i ovako: „Vidim da postoji opasnost da. • Vidim da postoji opasnost od prekomerne proizvod nje mleka.. isto je i sa ulogom Kasandre. tako da izostane razmišljanje na zadatu temu. • Vidim da postoji opasnost da subvencionisanje od strane vlade bude naglo prekinuto. a ne o raspravi. Ova uloga se u potpunosti uklapa u spekulativno-negativan aspekt razmišljanja pod cr nim šeširom." • Vidim da postoji opasnost da će konkurencija da pa rira našim sniţenim cenama. Baš kao što je uloga Ďavoljeg advokata tradicionalna uloga koja uključuje razmišljanje.

Razmišljanje pod crnim šeširom Prvi način jeste konstantacija i priznavanje postojanja negativnosti. • Budu li cene nafte padale u odnosu na druge troško ve. Drugi način je da priznate postojanje opasnosti i iznesete protivpredlog. Pokušaju li da nam u tome pari raju. • Ne vidim kako bi to moglo da se desi. Četvrti način jeste poricanje razloţnosti opasnosti. Svakako moramo voditi raĉuna. Glavni igraĉi su već zauzeli mesta i mi znamo za njih. jer je cena ula ska novajlija na ovo trţište previše visoka. • Ako konkurencija zaista pokuša da nam parira ce nom. moţda će ljudi ponovo poĉeti da kupuju veće automobile. dati svoje mišljenje pod crnim šeširom o nečijem mišljenju iznesenom pod crnim šeširom. koji je i osmišljen tako da moţe da se prodaje po izuzetno niskoj ceni. bićemo u nevolji. ostaće bez zarade. onda ćemo lansirati naš specijalni jeftini proiz vod. Peti način je nuĎenje alternativnog stanovišta i njegovog smeštanja uz stanovište crnog šešira. 119 . • Da. verujem da će uvek postojati trţište za njih. ali pošto su već navikli na pogodnosti koje pruţaju manji automobili. zaista postoji ozbiljna opasnost i ako do toga do Ċe. u stvari.

.

J0>a. RazgraĎivanje je uvek mnogo lakše od graĎenja.. Isto je i s negativnošću. Obična betonska ploča postavljena preko nje moţe da izbaci voz iz šina. razmotriti i privlačnost negativnosti koja tako često vodi u „negativno uţivanje". 121 ..XXIV RAZMIŠLJANJE POD CRNIM ŠEŠIROM Negativno uţivanje Mnogo je lakše biti negativan. prilikom razmišljanja pod crnim šeširom. Negativno razmišljanje je privlačno zbog toga što je njegov učinak trenutan i kompletan. Dokazati nekome da nije u pravu predstavlja trenutno zadovoljstvo. ali." Izgradnja ţelezničke pruge predstavlja sloţen graĎe vinski poduhvat.. Iznošenje konstruktivne ideje nema nikakav učinak sve dok se ta ideja nekome ne svidi ili dok ne dokaţete daje delotvorna (za staje potrebno vreme). Zbog toga je neophodno. Zabavnije je biti negativan.. . Postavljanje takve betonske ploče nije nimalo komplikovana operacija.

Kao da smo u vrtiću. • Ovo je suviše pojednostavljeno viĊenje situacije. jer sve što kritičar mora da učini jeste da formuliše svoj sud i zatim pokaţe kako se predlog ne uklapa u tu formu.Negativno uţivanje XXIV Napadanje ideje pruţaUnstant-osećanje^superiornosti. 122 . a ne crnim šeširom. Primetićete i da se kritika ne zasniva samo na suštini predloga. već i na njegovim opštim osobinama: „previše sloţeno" ili „previše jednostavno". • Ne dopada mi se vaš predlog. Ukoliko je. Ono što vi predlaţete je suviše detaljno i slo ţeno. Mnogo je razmišljanja pod crvenim šeširom koje se maskira kao razmišljanje pod crnim šeširom. • Ako je to sve što imate da kaţete. • Ono stoje nama potrebno jeste jednostavna. IznenaĎujuće je koliko mnogo se u praksi susrećemo s kriticizmom ovog tipa. kritičar će morati drugačije da formuliše svoju kritiku. Moramo da uzmemo u obzir svefaktore. Vaše je pravo da osećate šta god hoćete. Nikada se neće realizovati. radije nego pod crni. onda nam na to va lja gledati kao na mišljenje pod crvenim. Moj šestogodišnji sin bi predloţio nešto bolje od ovoga. Kritikovanje je veoma lako. Ova vrsta razmišljanja zapravo spada pod crveni šešir. predlog bio jednostavan i direktan. praktiĉ na ideja. Jednostavno mi se ne dopada i gotovo. Pohvala nečije ideje kao da „hvalitelja" čini donekle niţim od njenog tvorca. meĎutim. Primetićete da su odsečna odbacivanja predloga donekle lakša od formulisanja novih predloga.

" Nema sumnje da ovo moţe da proĎe u fazi oblikovanja proizvoda od strane dizajnera ili pisca. nameće se taksa jer je to sada „obrok"... Obično se kaţe da ukazivanjem na manje nedostatke kritičar obavlja koristan posao. • Knjiga je dobra. ali kada je reč o gotovom proizvodu. koji je zaista vredan i obradljiv.XXIV __________Razmišljanje pod crnim šeširom ____ Mnogo je lakše sašiti odelo koje ne pristaje nego ono koje pristaje. da bi se usredsredio na nekakav minorni deo koji je moţda pod znakom pitanja. Ako je jelo hladno. Ovde negativan mislilac ţeli da ostavi utisak daje usredsreden samo na uzorak celine. On ništa ne govori o knjizi i uopšte se ne odnosi na nju. jer on zapravo kaţe: „Sve ostalo je dobro. To nas dovodi direktno do fraze „da. • Apsurdnost ĉitavog budţeta se vidi u nametanju po reza na prodaju brze hrane. Ako je reĉ o toplom jelu.". a ne samo hrana. Pokazujući daje taj uzorak apsurdan. porez se na naplaćuje jer je onda reĉ prosto o hrani. ali pitam se zastoje autorka mora la da izabere taj apsurdni naslov. sve što on čini je glupo.. kritičar dela u skladu s principom:. onda bi ćela stvar bila savršena. Ovde negativni mislilac ignoriše glavni deo predloga." 123 . ali.." Na primeru poreza na brzu hranu. Prema tome. a ako biste još ispravili ovaj mali nedostatak. vidljiv je drugi mehanizam na delu. JVIoram da pronaĎem nešto što ću da iskritikujem. aludira na to daje celina podjednako apsurdna. Ovo je ekvivalentno sledećoj aluziji: »Svaki čovek koji moţe da učini nešto tako glupo jeste glup čovek. To je naslov ka kav moţe da se naĊe na onim jeftinim ljubavnim romanĉićima.

Oni se daju zarad ispravljanja pogrešnog utiska ili u vidu opaski koje bi va. meĎu kojima su „etiketiranje" • („slabašan".j bi: bolji naĉin njihovog.." itd.." je taj daje ponekad neophodno ukazati na opasnost za koju je malo vero-l vatno da će se desiti.Suho." komentare. dotle je legitimno davati „da. 124 . ali. • Znam da ste testirali uĉinak ovih elisa rotora u mla znom motoru..). ali. „detinjast" itd.Negativno uţivanje XXIV Ovo su očigledna. ali. • Pretpostavljam da postoji mogućnost da su knjige sa da već postale dovoljno skupe da bi se smatrale legi timnim poklonima. To moramo da imamo na umu. Ozbiljan aspekt modela „da. detinjasta uţivanja negativnog mislioca.. „takozvani".. Sve dok je nešto odgovarajuće formulisano (verovatnoća data). Tu je i tradicionalno pribeţište| onih koji nemaju razumevanja za „carevo novo odelo". a ne detinjasto I ugaĎanje samom sebi koje sam podvukao u ovom odeljku.. da li ove nove elise mogu da izdr ţe lateralni udar ptice u letu? • Malo je verovatno.. ali uvek postoji mogućnost da bi on mogao biti dvostruki agent.rešavanja. ali koja se.j ljalo imati na umu. Razmišljanje pod crnim šeširom je predviĎeno tako dal obuhvata ozbiljno negativno razmišljanje..) i podrugljivost („u najboljoj nameri. moraj imati na umu. bez obzira na to. Opasnosti negativnog razmišljanja i metoda rasprave! sam mnogo detaljnije opisao u svojoj novoj knjizi . Ovim problemom „verovatnoće" sam se pozabavio u domenu razmišljanja pod belim šeširom. Ima i mnogo drugih.

u uslovima straha. Vojnici koji se nalaze pod paljbom moraju. Da li je povratak u izvesnost poznatog negativan aspekt uma? Šta bi mislilac trebalo da stavi na prvo mesto: crni šešir i negativan pregled ili ţuti šešir i pozitivno ispitivanje? Moţemo da raspravljamo o tome da li bi uvek trebalo prvo stavljati crni šešir. kako bi se neizvodljive ideje mo125 . negativno ili pozitivno? Da li bi ţuti šešir trebalo da prethodi crnom? Strah i sigurnost.i prigovaraju na to. Razumno je pretpostaviti da je. pak. Mala deca primećuju i najmanje odstupanje od priče koju dobro poznaju . ţivotinji priroĎeno da svoje ponašanje ograniči na poznati obrazac „bori se ili beţi". da očuvaju disciplinu. U ponavljanju je sigurnost.li XXV RAZMIŠLJANJE POD CRNIM ŠEŠIROM Staje prvo. :: Radoznalost i istraţivanje.

negativno ili pozitivno? XXV gle brzo odbaciti. a da se pri tom na njihovo razmatranje ne utroši mnogo vremena. To nije duţnost samo osobe koja iznosi predlog. Zasada. pa onda crnog. kad razmatramo nove ideje i promene. mnogo je lakše uvideti mane nekog novog predloga nego njegove dobre strane.. pa ćete nam ih reći kasnije.. dok svi ostali ćutke sede.. Pošto se umriTšklop pokrene u pravcu negativnog.. • To je razmišljanje pod crnim šeširom. Zadrţite ga za kasnije."~ • U daljem radu. ima mnogo smisla. negativano preispitivanje zaista štedi vreme. ~ -—. upotreba prvo ţutog šešira. Zabeleţite ih. Ovaj negativan pristup jeste način razmišljanja većine ljudi i. malo je verovatno da će stvar otići dalje od toga. • Ne ţelim upadice crnih šešira. ma koliko opravdane bile. Prema tome. Ţelim da naglasim daje. Razmišljanje pod crnim šeširom ima na čemu da radi tek posle izricanja ideje i njenih korisnih strana. Kada tragamo za sposobnošću pre no za učinkom. MeĎutim. postaje veoma teško uvideti pozitivno. kada je reč o mnogim praktičnim svrhama... ţelim da svi stavite svoje ţute šešire.Staje prvo. on je zaista brz i efikasan.jMoguće je da se hernija mozga u tom slučaju podešava na „strah'^i „ sigurnost!! Prema tome.. doći ćemo i na razmišljanje pod cr nim šeširom. nestrpljivi da stave svoje crne šešire. duţnost svih da stave ţute šešire. po iznošenju predloga. ako prilikom saslušavan] a novog predloga prvo stavimo crni šešir. 126 .

automatski značiti daje reč o dobroj ideji i da će razmišljanje pod ţutim šeširom biti izlišno. Pošto se ustanovi da li je ideja izvodljiva. sistem će biti zloupotrebljavan. ali ne i praktično. ispitivanje vrednosti ideje zahteva znatno naprezanje mašte i perceptualnog razmišljanja. Pošto se ideja iznese.i zbog toga ono dolazi prvo. ideja moţe biti izvodljiva teoretski. Poboljšanje dizajna predstavlja pozitivnu primenu razmišljanja pod crnim šeširom. Ovo dovodi do laţne pretpostavke da sve vrednosti neke ideje leţe na nekakvom posluţavniku i da sve što treba da učinimo jeste da ih ispitamo. Moglo bi se reći da će. U stvari. Prvi načinje da se ispita izvodljivost ideje. Zbog toga je neophodno svesno razmišljanje pod ţutim šeširom . ako ideja proĎe kroz negativan „sud" crnog šešira i opstane. • Sem ako se ne uvede liĉna šifra uz broj za kupovinu posredstvom telefona. razmišljanje pod crnim šeširom moţe traţiti načina da ukazivanjem na nedostatke poboljša ideju. krajem svakog meseca ćemo imati gomilu posla. Ţelim da ĉujem od vas neke ko mentare pod obodom ţutog šešira. Poboljšanje dizajna izvesno 127 . • Ako postupimo na taj naĉin. • Da lije ova ideja legalna? • Da li će ova ideja junkcionisati? • Da li ova ideja donosi neku korist? • Da lije vredna truda? Resio sam da pod termin izvodljivosti podvedem i korist: ako nema koristi. razmišljanje pod crnim šeširom se moţe primeniti na dva načina.__________________ __________________ Razmišljanje pod crnim šeširom _____ y 7 • Niste još ništa rekli.

Rezime XXVI Razmišljanje pod crnim šeširom moţe da postavlja negativna pitanja. ţuti šešir bi uvek trebalo koristiti pre crnog. Pozitivna procena se ostavlja ţutom šeširu. Razmišljanje pod crnim šeširom ne bi trebalo da obuhvata negativno uţivanje ili negativna osećanja koja spadaju u domen crvenog šešira. U slučaju novih ideja. 130 .

Moglo bi se dokazati da napredak čo131 . Konstruktivno razmišljanje i njegovo ostvarivanje. zaštititTod rizika i opasnosti.nešto stvori". zadovoljstva.xxvn ŢUTI ŠEŠIR Spekulativno-pozitivno Pozitivno razmišljanje. Negativno razmišljanje nas moţe poštedeti grešaka. ima više prirodnih razloga da se bude negativan. dok je ţuti zaokupljen pozitivnim procenama. Pozitivno razmišljanje mora da budejnešavina radoznalosti. Biti pozitivan jeste stvar ličnog izbora. Optimizam. Crni šešir je zaokupljen negativnim. Moţemo da izaberemo da se usredsredimo na pozitivne aspekte situacije. Ţuto predstavlja sjaj sunca i vedrinu. Moţemo da tragamo za dobrim stranama. Naţalost. nego da se bude pozitivan. . pohlepe i ţelje da se. Moţemo da izaberemo da stvari sagledavamo na pozitivan način. Stav ţutog šešira je upravo suprotan stavu crnog šešira. UsredsreĊivanje na korist.

Većina ljudi je pozitivno raspoloţena samo kad iznosi sopstvene ideje. moramo da nagaĎamo o tome šta bi moglo da se desi. Neštojiarnerimo. jer su svaki naš plan ili akcija namenjeni budućnosti. To će povećati svest javnosti o vrednostima instant-fotografije. Manjem broju ljudi je pozitivnost prirodno raspoloţenje. Kodak je odluĉio da krene na trţište polaroidnih fotoaparata. • Pozitivno u celoj stvari je to što sada znamo koji je njegov sledeći potez. Čak i kada se osvrćemo na nešto što se već dogodilo. Oni se tek u budućnosti realizuju. U mojoj knjizi o uspehu. zitivan" aspekt spekulativno-pozitivnog. Nazvao sam ţuti šešir „spekulativno-pozitivnim". • Stavimo na ĉas svoje ţute šešire i sagledajmo pozitiv ne aspekte. Taktika: uspeh kao umetnost i nauka. Ona nikada ne bi bila srećna kao nastavnik. moraće da rekla miraju svoje proizvode. Prema tome. Više nema neizvesnosti. Ujedno bi trebalo i ■ < ■ da pomogne našoj prodaji . jda uanimojzbogjoga što je (Vredno truda^ Upravo ta naša procena „vrednosti" jeste ono što daje „po-. Većina ljudi je pozitivno raspoloţena sa132 .naroĉito ako javnost oceni da su naši proizvodi bolji. Pošto o budućnosti ne moţemo govoriti s istom izvesnošću s kojom govorimo o prošlosti._____________ Spekulativno-pozitivno ___________ XXVII večanstva zavisi od ove ţelje da se nešto stvori. ono što karakteriše uspešne ljude jeste upravo ova neodoljiva ţelja da nešto stvore. moţemo izabrati da to bude s pozitivnog aspekta ili ekstrahovati samo pozitivno tumačenje. i • To što je pala na tom ispituje najbolje stoje moglo da joj se desi.

Me Ċutim. moj ţuti šešir mi kaţe da bi isti taj upaljaĉ mo gao da uništi srednje trţište i primora neke kupce da v se okrenu onom skupljem. Šta sada vidite? • Pala mije na pamet ideja o prodaji ĉipsa u duplom pakovanju. po vama. U analogiji koju sam već ranije upotrebio. Lični interes predstavlja snaţnu osnovu pozitivnog razmišljanja. ono prethodi tom sagledavanju. verovatno pred stavljati promašaj. Ţelim stanovište ţutog šešira.XXVII _________________ Ţuti šešir _____________ mo ako nečija ideja sadrţi i nešto što će njima samima biti od koristi. ţelim da stavite svo■1 je ţute šešire i kaţete mi šta mislite o ovom novom < pristupu. što bi nama koristilo. A sad vas molim da stavite svoj ţuti šešir. Pozitivan aspekt nije rezultat sagledavanja vrednosti neke ideje. jednako kao što crveni sve boji u cr veno. • Moj crni šešir mi kaţe da bi ovaj novi jeftini upaljaĉ mogao da ima negativan uticaj na našu prodaju. svoj ţuti šešir i reci mi šta misliš o tome. • Ovog ĉasa ne ţelim nikakvo uravnoteţeno niti objek tivno stanovište. 133 . Izgleda kao da se nikome ne dopada. Prvo ide ţuti šešir. Sta vi. Razmišljanje pod ţutim šeširom je nameran izbor samog mislioca. Mislilac stavlja ţuti šešir i potom sledi njegov zahtev da bude pozitivan i optimističan. • Rekli ste mi sve razloge zbog kojih vam se ova ideja ne dopada i zbog kojih će. • Pre no što uĉinite bilo šta drugo. molim te. Razmišljanje pod ţutim šeširom ne mora da čeka na takve motivacije. ţuti šešir daje svemu ţutu boju.

Reč je o namernoj potrazi za pozitivnim. bolje od televizije. taje potraga uzaludna. Neko će reći da pozitivan aspekt. Vrednost i korist ni u kom slučaju nisu uvek očigledne. Moguće je. ako nije očigledan. Katkada. Tako rade preduzetniei. 134 . postojanje izuzetno pozitivnih tačaka koje nisu vidljive na prvi pogled. • Staviću svoj ţuti šešir. Neko će reći da nema svrhe mučiti mozak da bi se otkrile neke maglovite pozitivne tačke koje imaju malu praktičnu vrednost. Premda je razmišljanje pod ţutim šeširom pozitivno. • Nosim svoj ţuti šešir. ovaj štrajk izdavaĉa novina bi mogao da natera ljude da shvate koliko im nedostaju novine i koliko su one. To je. ono iziskuje jednako mnogo discipline koliko i ono pod belim ili crnim šeširom.Spekulativno-pozitivno XXVII '• • Ovog ĉasa je teško nositi ţuti šešir. za neke stvari.■ pozitivno. ne moţe vredeti bog zna koliko. Oni uviĎaju vrednost koju oni drugi još uvek nisu uočili. pogrešno shvatanje pojma percepcije. meĎutim. MeĊutim. Nije stvar samo u pozitivnom procenjivanju nečega što iskrsne. ali ne oĉekujem da naĊem išta -i -■>■. ali ipak ne mogu da kaţem ni šta pozitivno. naime.

Staje realizam? Ima ljudi koji će o varalici misliti dobro čak i nakon što ih prevari. a da su ga kasnije izneverili dogaĎaji ili prijatelji. Ima ljudi koji najozbiljnije oĉekuju da će osvojiti premiju na lutriji i kao da ceo svoj ţivot zasnivaju na toj nadi. Sećaju se njegove ubedljivosti i kako su uţivali dok ih je ubeĎivao. Ima ljudi koji su optimistični do tačke ludosti. Ima indu strijalaca kojima se čini da bi osvajanje makar maleckog dela ogromnog trţišta aspirina predstavljalo potez vredan truda.XXVIII Ti RAZMIŠLJANJE POD ŢUTIM ŠEŠIROM Pozitivan spektar ■a U kom sluĉaju optimizam predstavlja ludost? Od onoga što daje nadu. U kom trenutku optimizam prerasta u ludost i uzaludnu nadu? Treba li razmišljanje pod ţutim šeširom da ima 135 . do logiĉnog. Veruju daje ranije bio dobar i iskren.

s . Ograničimo ti svoje razmišljanje pod ţutim šeširom na ono što je čvrsto i dobro poznato. ali. • Ukoliko uloţimo znatna sredstva ufinansiranje ovog filma. Moramo da budemo paţljivi u rukovanju tim spektrom. trebalo bi da ih uspešno povratimo. • Moguće je da će ova nova stranka podeliti glasove opozicije. bolje da budemo spremni. Ako je optimizam taj koji će povesti neki postupak u odabranom pravcu. Ključna tačka jeste sagledavanje postupka koji sledi iza optimizma. stvari postaju malo teţe.Pozitivan spektar XXVIII ikakvih ograničenja? Treba ti da uzima u obzir verovatnoću? Da ti bi takvu vrstu razmišljanja trebalo ostaviti crnom šeširu? Pozitivan spektar ide od prekomemog optimizma na jednom do logično-praktičnog na drugom kraju. Moramo da odemo tamo i proverimo. ali i snovima koji su nadahnuti napore koji su naposletku doveli do njihovog ostvarivanja. onda je takav optimizam najverovatnije neumestan. ali ne uvek. Uspeh dolazi upravo onima koji ga očekuju. da to propratimo u javnosti. Ukoliko se taj postupak svodi na nadu (kao što je nada u osvajanje premije na lutriji ili u čudo koje će spasiti firmu od bankrotstva). obi. • Postoji mogućnost da ovaj automobil bude izabran za automobil godine. ipak. H : I doći. • Postoji maglovita šansa daje neko preţiveo prisilno spuštanje na gleĉer. Preterani optimizam obično dovodi do neuspeha. Istorija je krcata nepraktičnim vizijama. Trebalo bi da budemo spremni uu. Moţda do toga i neće . mati je napredak koji će se time ostvariti.

Moţda će i prihvatiti. Moţda nam na pamet ne pada da podrţimo nešto što ima slabe izglede. Ako nisu na mapi. U najgorem sluĉaju.XXVIII ________ Razmišljanje pod ţutim šeširom ____ Kao i s ostalim šeširima za razmišljanje. tako da izgledi na uspeh nisu ve liki. Ako su na mapi. ali stupi u kontakt s njim i pozovi ga da otvori konfe renciju. moţe da odbije. dobro je obeleţiti ih grubom procenom verovatnoće. ako zelis. MeĊutim. Pre toga. Zbog toga bi optimistične sugestije valjalo zabeleţiti i staviti na mapu. nemamo nikakav izbor. ali ti slabi izgledi svejedno moraju da se naĎu na mapi. a samo mali broj u tome i uspe. imamo izbor: odbiti. zasnovano na iskustvu ♦ dobri izgledi ♦ podjednaki izgledi ♦ moguće ♦ magloviti ili slabi izgledi Ovo je donekle slično onome što se primenjuje kod razmišljanja pod belim šeširom. ko zna. • 137 . ♦Svaka devojka ţeli da bude glumica. ili pokušati poboljšati izglede. Ipak. neki ipak uspeju. pa pokušaj i ti. nema potrebe za njihovom detaljnom procenom. ♦Znam daje vrlo zauzet i da traţi ogroman honorar. svrha ţutog je da oboji pojmovnu mapu za razmišljanje. Jednostavna klasifikacija verovatnoće moţe da izgleda ovako: ♦ dokazano ♦ vrlo verovatno.

većina skrivenih umetniĉkih blaga se nalazila upravo tamo gde niko nije oĉekivao da ih naĊe. A opet. 138 .Pozitivan spektar 1 XXVIII Teško da ćeš u seoskoj starinamici otkriti neko skriveno umetniĉko blago.

trendovima. Taj bi napor trebalo da bude svestan i temeljit. onda bi „dobar osećaj" mogao da se smesti pod crveni šešir.V XXIX RAZMIŠLJANJE POD ŢUTIM ŠEŠIROM Razlozi i podrška logike K Na ĉemu se zasniva pozitivno stanovište? Zašto misliš da će se dogaĊaji baš tako odvijati? Razlozi za optimizam koji postoje u pozadini. slutnja ili intuicija. .'*V . dostupnim informacijama. Mislilac u ţutom šeširu bi trebalo da da sve od sebe kako bi svoj optimizam što bolje potkrepio. razmili . Razmišljanje pod ţutim šeširom bi trebalo da ide mnogo dalje od toga. logičkom zaključivanju. Mora li mislilac sa ţutim šeširom da jasno kaţe razloge za svoj optimizam? Ukoliko nisu dati razlozi. Pozitivno procenjivanje se moţe zasnivati na iskustvu. nagaĎanju i nadi. slut nji. MeĊutim. Razmišljanje pod ţutim šeširom obuhvata pozitivno procenjivanje. kao osećanje.i.

mogao bih da se odlu ĉim za voĊenje raĉuna o ishrani i prednosti lake hra ne. • Moje razmišljanje pod ţutim šeširom navodi na po misao da bi omleti predstavljali dobro proširenje asortimana brze hrane. Potom gledamo kako da ih opravdamo. Drugim recima. Pored toga. Ljudi danas moraju da ĉine više za sebe. onda se neće obezbediti nigde. rukavice za obavljanje kućnih poslova. rukavice koje stavljate kad je dete. • Šta reći o asortimanu radnih rukavica? Ne samo ru kavice koje greju ruke. U okviru razmišljanja pod ţutim šeširom. naglasak se stavlja na istraţivanje i pozitivnu spekulaciju. kad ljudi retkojedu jaja za doruĉak. Ovo opravdavanje jeste pokušaj jačanja sugestije. Krećemo u potragu za mogućim koristima. trebalo bi uloţiti najveći mogući napor da se optimizam opravda. p- XXIX 140 .Razlozi i podrška logike sijanje pod ţutim šeširom ne mora da bude ograniĉeno na one taĉke koje se mogu u potpunosti opravdati. po staju svesniji izgleda svoje koţe i potrebe za njenim negovanjem. ako se u tome ne uspe. ali. već i rukavice koje stavljate kada opravljate kola. Mogao bih reći i daje sada. Ako potraţim razloge koji bi podrţali ovo moje stanovište. ostavljeno dovoljno prostora za konv .zumiranje jaja u okviru ostalih obroka. Ako se podrška logike ne obezbedi pod ţutim šeši rom. stvar se još uvek moţe izneti u vidu spekulacije.

ali ni u kom slučaju nije dovoljno. 141 . Ali. ' Zamislite osam briljantnih mislilaca kako sede za stolom u nameri da razmotre načine za poboljšanje snabdevanja grada vodom. Tek tada briljantna škola kritičkog razmišljanja moţe da se pokaţe u punom sjaju. odakle dolazi predlog? Ko je školovan da daje predloge? Kritičko razmišljanje je veoma vaţan deo razmišljanja. Kod razmišljanja pod crnim šeširom. Nijedan od tih briljantnih umova ne moţe da se pokrene dok neko ne iznese predlog. jasno sam rekao da bi mislilac u crnom šeširu trebalo da odigra svoju ulogu do kraja: trebalo bi da bude što je moguće više kritički nastrojen. Reč je o va ţnom delu razmišljanja koje mora biti valjano obavljeno. Predloţi i sugestije.XXX RAZMIŠLJANJE POD ŢUTIM ŠEŠIROM Konstruktivno razmišljanje Ĉiniti nešto.

To je aspekt pozitivnog procenjivanja. • U planinama. Jedan od aspekata razmišljanja pod ţutim šeširom je zaokupljen reaktivnim razmišljanjem. sugestije i predloţi.konstruktivnim aspektom. Moţe biti reč o rešavanju problema. Moţe biti reč o korišćenju prilike. Predloţi se daju da bi se nešto učinilo boljim. • Da bismo poboljšali snabdevanje vodom. U ovom odeljku se bavimo drugačijim aspektom razmišljanja pod ţutim šeširom . osamdeset kilometara odavde.Konstruktivno razmišljanje XXX Razmišljanju pod ţutim šeširom ostaju konstruktivni i generativni aspekti. Konstruktivno razmišljanje se uklapa pod ţuti šešir zbog toga što je svako konstruktivno razmišljanje u osnovi pozitivno. ima vo de u izobilju. To bi dnevno znaĉi- . Napravljeni su planovi za > : nove. baš kao što mislilac u crnom šeširu izvlači negativne. Razmišljanje pod ţutim šeširom je ono od koga valja da poteknu ideje. Da lije izvodljivo njeno usmeravanje u cevi? e • Obiĉan kotlić u kupatilu za svako ispiranje potroši * ■ oko trideset litara vode. koji je ekvivalentan negativnom procenjivanju koje spada u domen crnog šešira. Time bi se stvorio rezervoar. Kasnije ćemo videti da i zeleni šešir (kreativnost) igra vaţnu ulogu u osmišljavanju novih ideja. Mislilac u ţutom šeširu bira i izvlači pozitivne aspekte ideje koja mu je predočena. mogli bi smo da izgradimo branu preko reke Elkin. koji troše svega ĉetiri litra. Moţe biti reč o po boljšavanju. predlog je osmišljen da bi iznedrio neku pozitivnu promenu. U svakom slučaju.

Pošto se predlog naĎe na stolu. Tehničari su tu da obezbeĎuju ideje. TakoĊe. ali ono stavlja donosioce odluka na milost i nemilost stručnjaka. • Stavite svoje ţute šešire i dajte mi neke konkretnije sugestije. Te teme sam se dotakao u drugim svojim knjigama. smanjio bi se i problem odlaganja. Predloţi 143 . Ovo je u velikoj meri politički model. imaš li neke sugestije? Kako da priĊemo ovom problemu? Stavi svoj ţuti šešir. • Staje s recikliranjem vode? Ĉuo sam da postoje ne ke metode na bazi membrana. koje ga ĉine ekono miĉnim. a političari da ih procenjuju. tim bolje. U drugim oblastima. moţe se razvijati dalje i eventualno podvrgnuti proceni crnog i ţutog šešira. ili ukupnu uštedu od trideset i šest miliona litara vode. • Dţone. U politici moţda zaista ima mesta za ovakav tip razmišljanja. kao što su poslovno ili lično razmišljanje. Da ispitam stvar? Sve ovo su konkretni predloţi. Što ih više bude.XXX __________ Razmišljanje pod ţutim šeširom ____ lo uštedu od 120 litara po osobi. Uloga amatera bi trebalo da se sastoji u kritičkom razmišljanju kojim bi se dala procena predloga iznesenog od strane eksperata. mislilac je sam svoj stručnjak i mora da proizvede ideje. Neko će sad reći da bi predloţi trebalo da poteknu od „stručnjaka za vodu" i da ovakve sugestije ne bi trebalo da daju amateri. Odakle dolaze sugestije i predloţi? Kako mislilac u ţutom šeširu nalazi rešenje? U ovoj knjizi nema toliko prostora da bismo zalazili u raznovrsne metode dizajniranja i rešavanja problema.

razmišljanje pod ţutim šeširom je zaokupljeno generisanjem predloga i njihovom pozitivnom procenom. iznalaţenje samog predloga ne mora biti teško. kao što ste do sada ĉinili. Mogu da podrazumevaju metode za koje je poznato da su se drugde primenjivale. Dakle. 144 .Konstruktivno razmišljanje XXX ţutog šešira ne moraju da budu specijalni niti naročito mudri. Ne verujem da smo iscrpeli sve moguće sugestije. Taĉno. • Noseći svoj ţuti šešir. Predlog se modifikuje. To je mnogo više od njegove reaktivne procene. Prema tome. • Skinite crni šešir. nameravamo da dovedemo neke struĉnjake i konsultante. Pod aspektom poboljšanja u okvirima razmišljanja pod ţutim šeširom podrazumeva se korigovanje nedostataka na koje je ukazalo razmišljanje pod crnim šeširom. Mogu da podrazumevaju rutinski način izlaţenja na kraj s takvim stvarima. Reč je o daljoj konstrukciji. Mogu da podrazumevaju sjedinjavanje nekih poznatih efekata u nameri da se konstruiše odreĎeno rešenje. drţi mo se još neko vreme konstruktivnog razmišljanja pod ţutim šeširima. stavite ţuti šešir i dajte nam ne ke nove predloge. Treći aspekt jeste razvoj ili „nadgradnja" predloga. Pošto ţuti šešir usmeri um mislioca prema iznošenju predloga. poboljšava i osnaţuje. predlaţem da dozvolimo pri vatnom sektoru da prodaje vodu po konkurentnim cenama. nismo spremni da se prebacimo na razmišljanje pod crnim šeširom. IzmeĎu ova dva aspekta se nalazi i treći. Umesto da napadate predloge. ali nam prvo valja ustanoviti neke moguće smernice. • Ne.

tako što ćemo odrediti limit. • Ako snabdevanje vodom prepustimo privatnom sek toru. ma koliko bili obični.XXX Razmišljanje pod ţutim šeširom Kao što sam već objasnio. ali nije odgovorno za njihovo korigovanje. Mogao bi da povećava cene iskljuĉivo u skladu s inflacijom i ništa više od toga. Reč je samo o ţelji za iznošenjem konkretnih predloga. razmišljanje pod crnim šeširom moţe da izdvoji nedostatke. dovodimo grad u opasnost da ga ucenjuje neki monopolista koji će po sopstvenoj volji formirati cene. 145 . Ţelim da naglasim da ovo konstruktivno razmišljanje ţutog šešira ne iziskuje nikakvu specijalnu mudrost. • Od toga bismo mogli da se zaštitimo.

.■jtm.

Čim baci letimičan pogled na njih. Svaki špekulant mora da ima snaţan osećaj za potencijalnu korist. Ljudi koji ulaţu novac su po svojoj prirodi špekulanti. GraĎevinar špekulant gradi kuću iako nema kupca za nju. takoĎe. Nada. Razmišljanju pod ţutim šeširom je dovoljno da makar krajičkom oka ugleda moguće koristi i vrednosti. Spekulacija nema nikakve veze s pretpostavkom i nadom. Tek kad je završi kreće u potragu za kupcem. mora postojati. počinje istraţivanje u tom pravcu. Vrednost reći . voĎen pozitivnom nadom. Razmišljanje pod ţutim šeširom je više od pukog prosuĎivanja i predlaganja.&ko ". čak iako je sam ovaj izraz rezervisan za graĎevinare i one koji se bave novčanim transakcijama. Najbolji mogući scenario. 147 . Reč je o stavu koji se kreće ispred situacije.i ■ { ■ " < < XXXI RAZMIŠLJANJE POD ŢUTIM ŠEŠIROM Spekulacija Gledanje u budućnost.

ukoliko ţeli. Stavi te svoj ţuti šešir i recite kako vi gledate na to. Na taj način se iz ideje izvlači maksimalna moguća korist.opšteg" osiguranja koje uzima u obzir sve? Stavite ţuti šešir i razmislite malo o tome. • U okviru najboljeg mogućeg scenarija.polo". Kasnije mi ispriĉajte šta ste otkrili. Spekulativno razmišljanje uvek mora da počne od najboljeg mogućeg scenarija. • Tako veliki broj razliĉitih vidova osiguranja zbunjuje ljude. 148 . Ono ide dalje od rešavanja problema i poboljšavanja. • Jedan novi tip brze hrane stiĉe sve veću popularnost. MeĊutim. znači da ideja nije vredna truda. Oni i ovako je dva preţivljavaju.Spekulacija XXXI U praksi. svako je slobodan da to čini . ali niko nikada nije primoran da traga za dobrim šansama. Ukoliko je korist mala čak i u okvirima tog najboljeg mogućeg scenarija. postoji velika razlika izmeĎu objektivnog suda i namere da se otkrije pozitivna vrednost. MeĎutim. Zar ne bismo mogli da imamo neku vrstu . To je neka vrsta pileće šnicle pripremljene na meksiĉ ki naĉin. koja se prodaje pod nazivom . Spekulativan aspekt razmišljanja pod ţutim šeširom jeste čisto oportunistiĉko razmišljanje. Ljudi jesu primorani da rešavaju probleme. ne vi dim da bi to bilo naroĉito profitabilno.. druga pro davnica biva primorana da stavi katanac na bravu i mi preuzimamo posao u ćelom kraju. Upravo taj aspekt gledanja napred u okviru pozitivnog mišljenja jeste ono na šta ukazujem rečju spekulacija.

ako-opcija" . To je deo istraţivanja u okviru razmišljanja pod ţutim šeširom. razmišljanje pod ţutim šeširom predočava nabolji mogući scenario i maksimalne koristi.premda moţe biti potrebno preduzimanje defanzivnih mera kao što su obezbeĎenje sredstava putem drugih transakcija ili osiguranje protiv poţara. Deo funkcije crnog šešira je takoĎe ispitivanje tipa „ako" sa ciljem ispitivanja rizika i opasnosti.XXXI Razmišljanje pod ţutim šeširom • Prema najboljem mogućem scenariju. Šanse mogu da nastanu ekstrapolacijom trenutne scene u budućnost. Potom ih proporcionalno smanjuje u skladu s „verovatnoćom". • Cene obveznica će rasti ako kamatne stope budu opadale. • Ako padne cena goriva. Unutar svojih spekulativnih aspekata.. onda preostaje da se vidi koliko je taj scenario verovatan .. Šanse nastaju i ako se desi odreĎena stvar ili izmene neke okolnosti.i koliko je verovatno da će se korist izvlačiti pretpostavljenim tokom. razmišljanje pod crnim šeširom moţe da ukaţe na sumnjive delove. kamatna sto pa ubrzano raste i vrednost naše fiksne stope prenosive hipoteke ĉini kuću lakom za prodaju. Odgovaraju149 . veliki automobili će se lakše prodavati. Plan postupanja ili odluke se nikada ne zasnivaju na ispitivanju .ako-promena". Naposletku. Ukoliko korist predviĎena najboljim mogućim scenarijem deluje dovoljno privlačno. Deo spekulativne funkcije ţutog šešira jeste ispitivanje mogućih .

moţe da se izvede i vredno je truda. prethodi neka vrsta vizije. Vizija uključuje i koristi i izvodljivost projekta: to. Baš kao što dobar trgovac uspeva da proda svoju robu iznoseći veličanstvenu viziju i navodeći mušteriju daje podeli s njim. Ulogu vizije i snova u sklopu razmišljanja pod ţutim šeširom sam pomenuo u prethodnom odeljku.___________ Spekulacija ____________________ XXXI ći deo funkcije ţutog šešira jeste ispitivanje poziti vnih ekvivalenata rizika. jer ona moţe da postavi cilj za koji postoji tek slabašna nada da se moţe postići. koje nazivamo šansama ili mogućnostima. da bi tek za njom usledili forma i detalji. • Imam ovu viziju drugaĉije ekonomije. dakle. Svakom osmišljavanju. vizija ide dalje od spekulacije. Veoma je teško učiniti bilo šta ukoliko ne postoji osećaj daje stvar moguće postići i da se oko toga vredi potruditi. a mislim i da vidim kako to mogu da ostva rim. dizajnu. tako i dizajner prodaje pozitivnu viziju onoga što pokušava da uradi. koje se nove mo gućnosti nude oglašavaĉima? Spekulativni aspekt razmišljanja pod ţutim šeširom je zaokupljen i vizijom. koja će na dru gaĉiji naĉin postupati s bogatstvom iproduktivnošću. • Imam viziju privlaĉne jeftine izgradnje stambenih objekata. U odreĎe nom smislu. 150 . Prvo ide vizija. • Pod kojim uslovima bi ovaj lanac hotela postao pro fitabilan? • Ako se uspostavi satelitski prenos.

XXXI

Razmišljanje pod ţutim šeširom

• Moja vizija jeste razmišljanje kao osnovni predmet u svim školama. U nekim zemljama je već uvedeno u nastavu. Uzbudljivost i stimulativnost vizije prevazilaze objektivan sud. Vizija postavlja pravac razmišljanja i delanja. To je dalji aspekt razmišljanja pod ţutim šeširom.

151

A

( .-■■,•■>

.!

*

r t . .

,.

»

'.

>nvii

XXXII ŢUTI ŠEŠIR
Odnos s kreativnošću
Razlika izmeĊu konstruktivnog i kreativnog. Efikasnost ipromena. Nove i stare ideje. Razmišljanje pod ţutim šeširom se ne bavi direktno kreativnošću. Kreativan aspekt razmišljanja je specifično obuhvaćen zelenim šeširom za razmišljanje, koji je sledeći na redu. Tačno je da kreativnost iziskuje pozitivan aspekt razmišljanja pod ţutim šeširom. Istina je i da su pozitivna procena i konstruktivan aspekt razmišljanja pod ţutim šeši rom od vitalnog značaja za kreativnost. Bez obzira na to, razmišljanje pod ţutim i ono pod zelenim šeširom se prilično razlikuju. Neko moţe da bude odličan mislilac u ţutom šeširu, a da je ipak totalno nekreativan. Po meni, brkanje ova dva šešira predstavlja veliku opasnost, jer bi osoba koja nije kreativna mogla da pomisli da razmišljanje pod ţutim šeširom jednostavno nije za nju. >n:
. 153

Odnos s kreativnošću

XXXII

Kreativnost je krcata promenama, inovacijama, inventivnošću, novim idejama i novim alternativama. Osoba moţe biti odličan mislilac u ţutom šeširu, a da nikad u ţivotu nije imala ni jednu ideju. Delotvorna primena starih ideja predstavlja odgovarajuću upotrebu razmišljanja pod ţutim šeširom. Ideje ne moraju da budu nove i čak ne mora da postoji namera za iznalaţenjem novih ideja. Razmišljanje pod ţutim šeširom je zaokupljeno pozitivnim stavom koji podrazumeva uspešno obavljanje posla. Efika snost pre noviteta jeste upravo ono o čemu je reč unutar razmišljanja pod ţutim šeširom. U engleskom jeziku dolazi do izvesne zabune, zbog vrlo širokog značenja reci kreativan (stvaralaĉki). Postoje dva potpuno različita aspekta. Prvi aspekt je „prouzroko vati", „dovesti do nečega", „izazvati", „ostvariti". U ovom smislu, neko moţe da prouzrokuje (stvori) opštu zbrku. Stolar stvara stolicu. Preduzetnik ostvaruje poslovne aranţmane. Drugi aspekt je ,,novo", ,,novitet", „novina", ,novost". I opet dolazi do zbrke jer postoje dve vrste noviteta. Prvi aspekt je nešto stoje novo zato što se razlikuje od nečega stoje ranije bilo; recimo, komunikacijski sistem koji je uvela vaša firma je za nju nov, mada se već odranije koristi u hiljadama drugih firmi. Drugi aspekt,,novog" jeste apsolutna novost, to jest, pronalazak ih' koncept koji se još nigde nije pojavio. U pogledu umetnika, meĎutim, postoji izvesna dilema. Na primer, jasno je da slikar stvara nešto što ranije nije postojalo. Budući da nije verovatno da će slika biti potpuno ista kao neka ranija, postoji nešto „novo". Pa ipak, ta slika ne mora sadrţavati nikakav novi koncept ili novu percepciju. Slikar moţe imati upečatljiv stil i potom ga primenji154

a njegovo ispravljanje ostavi razmišljanju pod ţutim šeširom. to je proizvodna linija u okviru odreĎenog stila. • Ta ĉaša nije poluprazna. Rešavanje da na nešto gledamo na pozitivan način moţe samo po sebi stvoriti novu percepciju. Razmišljanje pod ţutim šeširom čak moţe definisati šanse. već je dopola puna viskija. • Sve više ljudi ima potrebu za parkiranjem automobi la u centru grada. Kako da iskoristimo tu njihovu po trebu? • Kad bismo uspeli da privuĉemo poslovne ljude da vi še odsedaju u ovom hotelu. Ali. Baš kao što razmišljanje pod crnim šeširom moţe da ukaţe na nedostatak. Kako moţemo to da postignemo? Raz motrimo prvo uobiĉajene ideje. i ' ■ 155 . Razmišljanje pod ţutim šeširom je izuzetno zaokupljeno dovoĎenjem do nekog dešavanja. To je zadatak za razmišljanje pod zelenim šeširom. mogli bismo da podigne mo cene soba. što moţe da se desi i unutar razmišljanja pod ţutim šeširom.XXXII _______________ Ţuti šešir _____________ vati na jedan pejzaţ za drugim. U odreĎenom smislu. Razmišljanje pod ţutim šeširom moţe biti zaokupljeno preuzimanjem i stavljanjem u funkciju već upotrebljenih ideja. razmišljanje pod ţutim šeširom nije zaokupljeno menjanjem koncepta ili percepcije. a onda ćemo staviti svoje zelene šešire za razmišljanje da bismo dobili neke nove. Razmišljanje pod ţutim šeširom moţe biti zaokupljeno stvaranjem alternativnih pristupa problemu. tako i razmišljanje pod ţutim šeširom moţe da definiše mogućnost i ostavi razmišljanju pod zelenim šeširom da iznaĎe neki nov način eksploatacije te mogućnosti.

,J

Šest šešira za razmišljanje

XXXIII RAZMIŠLJANJE POD ŢUTIM ŠEŠIROM
Rezime
Razmišljanje pod ţutim šeširom je pozitivno i kon struktivno. Ţuta boja simbolizuje sunčev sjaj, vedrinu i optimizam. Razmišljanje pod ţutim šeširom je zaokupljeno pozitivnim procenama, jednako kao stoje razmišljanje pod crnim šeširom zaokupljeno negativnim procenama. Razmišljanje pod ţutim šeširom obuhvata pozitivan spektar, koji ide od logičnog i praktičnog na jednom, do snova, vizija i nadanja na drugom kraju. Razmišljanje pod ţutim šeširom iskušava i ispituje vrednost i korist. Potom ono teţi da za tu vrednost i korist iznaĎe logičku podršku. Razmišljanje pod ţutim šeširom traţi da iznese čvrsto utemeljen optimizam, ali nije ograničeno na to - pod uslovom da su ostali vidovi optimizma odgovarajuće obeleţeni. Razmišljanje pod ţutim šeširom je konstruktivno i generativno. Od ovog razmišljanja potiču konkretni predloţi
157

Rezime

XXXIII

i sugestije. Razmišljanje pod ţutim šeširom je zaokupljeno operativnošcu i izazivanjem aktivnosti. Cilj konstruktivnog razmišljanja pod ţutim šeširom jeste delotvomost. Razmišljanje pod ţutim šeširom moţe biti spekulativno i u potrazi za mogućnostima. Razmišljanje pod ţutim šeširom dopušta i vizije i snove. Razmišljanje pod ţutim šeširom se ne bavi pukom pozitivnom euforijom (crveni šešir) niti direktnim stvaranjem novih ideja (zeleni šešir).

-i¥"Ċ r on/r

a

■ir

"ixoq on. -13 boq <„

A

,

•'

.,:

i

U

158

"V, . »■,.!',
" . < ; . • ■ /

»i/

' \ l

XXXIV ZELENI ŠEŠIR
Kreativno i lateralno razmišljanje
Nove ideje, novi koncepti i nove percepcije. Namerno stvaranje novih ideja. Alternative. Još alternativa. Promena. Novi pristupi problemima. Zeleno je boja plodnosti i rasta i biljaka koje izrastaju iz sićušnog semena. Zbog toga sam odabrao da zeleno simbolizuje šešir za razmišljanje koji je specifično zaokupljen kreativnošću. Obilje kreativnosti u prirodi jeste korisna podloga za to. Razmišljanje pod zelenim šeširom se specifično bavi novim idejama i novim načinima gledanja na stvari. Razmišljanje pod zelenim šeširom se bavi beţanjem od bajatih ideja sa namerom da se pronaĎu bolje. Razmišljanje pod zelenim šeširom je zaokupljeno pramenom. Razmi šljanje pod zelenim šeširom je svestan napor, usredsreden u tom pravcu.
159

• Izneli ste nam tradicionalne pristupe ovom proble mu. namerno igramo ulogu dvorske budale ili klovna. Oĉajniĉki nam je potreban novi pristup. nove ideje pred160 . Čak i kada nisu provokacije. Vratićemo se na njih. Štaviše. ponekad je neophodno iznošenje provokativnih ideja koje su svesno nelogične. Prema tome.Kreativno i lateralno razmišljanje ____________________________________________ XXXIV • Dajte. Kreativnost biva potrebna jer ništa drugo nije upalilo. meĎutim. Preţvakavamo izanĊale ideje. a crni u negativnu. U primeni kreativnog razmišljanja. potreban nam je način da svima oko sebe objasnimo kako. Vremeje za malo svesnog razmišljanja pod zelenim šeširom. potrebna namerna i usredsreĎena kreativnost. Kreativnost nam je potrebna jer osećamo da bi se stvari mogle obaviti na jednostavniji ili bolji način. Ponekad nam je. Ali. da vidimo moţemo li da otkrijemo neki nov pri stup. baš kao što nam crveni omogućava da se prebacimo u „osećajnu" ulogu. • Ovo zahteva rešenje zelenog šešira. tragajući za novim konceptima. Posredstvom zelenog šešira omogućeno nam je da se prebacimo u kreativnu ulogu. Potreba da stvari obavljamo na bolji način bi trebalo da bude podloga celokupnog našeg razmišljanja. • Tapkamo u mestu. verovatno je daje potreba za zelenim šeširom veća nego za bilo kojim drugim. potrebne su nam neke nove ideje o tome. Sta vite svoje zelene šešire za razmišljanje. hajde da pre toga po svetimo deset minuta razmišljanju pod zelenim šeši rom. Da poĉnemo.

ali barem ste pokušali.XXXIV Zeleni šešir y / stavljaju delikatno seme kome je zeleni šešir potreban da bi ga zaštitio od „mraza" izazvanog razmišljanjem crnog šešira. Kreativnost podrazumeva „eksperimentisanje u mislima". zeleni šešir čini kreativno razmišljanje zvaničnim delom procesa razmišljanja. Moţete da signalizirate ostalima da pokušavate da razmišljate na odreĎeni način . Mozak je osmišljen da postavlja obrasce. Jedan od najvaţnijih aspekata je taj da date signal sebi. Moţete da zahtevate od nekoga da stavi odreĎeni šešir i potom pokuša da razmišlja na taj način. što znači da ste ostavili sebi vremena za svesno kreativno razmišljanje. Veći na mislilaca voli da bude sigurna. Mozak je osmišljen kao „mašina za prepoznavanje". MeĎutim. To se umnogome razlikuje od jednostavnog čekanja da vam sine neka ideja. ţelite da budete u stanju da gaizvedete. Na ovaj način. Ovo je naročito značajno kada nosite zeleni šešir. 161 . Ne moţete unapred znati kakav će biti ishod eksperimenta. Kao što sam već više puta pomenuo. Postajući sve bolji u kreativnom razmišljanju. Za većinu ljudi. jer je suprotan priroĎenim navikama prepoznavanja. primenjuje ih i osuĎuje sve što se u njih ne „uklapa". signaliziranje vrednosti šest šešira za razmišljanje polazi s nekoliko aspekata. princip kreativnog razmišljanja je te ţak. umesto samo luksuzom. Moţda noseći zeleni šešir i ne smislite ništa novo. otkrićete da imate sve više novih ideja. Stavljate ga namerno. Kreativnost podrazumeva provokaciju. prosuĎivanja i kritike. Voli da bude u pravu. istraţivanje i preduzimanje rizika.kako bi oni na odgovarajući način tretirali vaš doprinos. Moţete da ukaţete da je poţeljan odreĎeni vid razmišljanja. .

On. meĎutim. ali je zato lako zatraţiti od njega da stavi zeleni šešir i da svoj e mišljenje uskladi s tim. kreativni ljudi su oni koji jednostavno provode više vremena u nastojanju da budu kreativni. moţe da da misliocima vremena i pomogne im da se usredsrede. da im nešto do ĉega će im biti stalo i spreĉi ih da se vrate kriminalu. Pozitivna procena spada pod ţuti šešir. Zeleni šešir sam po sebi ne čini ljude kreativnijima. Razmišljanje pod zelenim šeširom zahteva istinske nove ideje. shvatite ovo kao provo kaciju. • Mislio sam da smo se dogovorili da stavimo zelene šešire. To bi mo glo da im pomogne da se ponovo uklope u društvo. Ako posvetite više vremena traganju za alternativama. nosim zeleni šešir i stoga mije dozvoljeno da kaţem tako nešto. Veoma često. jer ih upravo kreativnost više motiviše. Zar to nije razmišljanje crnog šešira? • Moje razmišljanje pod zelenim šeširom me navodi da predloţim da ljudima koji su odsluţili dugu kaznu za tvora po otpuštanju damo pristojne penzije. 162 . ţelim da predloţim podsticanje ubrzane prodaje. Kreativnost je više nego biti jednostavno pozitivan i optimističan. Posredstvom zelenog šešira omogućena nam je neka vrsta veštačke motivacije. Zeleni šešir za to i sluţi. kako bi bili kreativniji. Ako hoćete. verovatno ćete ih otkriti više. Teško je navesti nekoga da bude kreativan. Pozitivna i optimistična osećanja spadaju pod crveni šešir. nove pristupe i više alternativa. • Pod zaštitom zelenog šešira.Kreativno i lateralno razmišljanje XXXIV • Upamtite. Suviše smo negativni.

XXXIV Zeleni šešir Očekujemo da nam razmišljanje pod belim šeširom omogući pristup neutralnim i objektivnim informacijama. Zeleni šešir predstavlja formalan način da to i učinite. ţeleli bismo pozitivne komentare. čak i ako su ona sasvim neutralna. Moţemo da zahtevamo trud. Razmišljajući pod crvenim šeširom. 163 . Očekujemo da nas razmišljanje pod crnim šeširom podstakne na kritički osvrt. Ne moţete da naloţite sebi ili drugima da smisle neku novu ideju. MeĎutim. očekujemo neku vrstu izveštaja o sopstvenim osećanjima. Moţemo da zahtevamo da se odvoji vreme za stvaranje novih ideja. ali moţete da naloţite sebi ili drugima da provedu neko vreme u nastojanju da smisle neku novu ideju. što moţda i nije uvek moguće. ne moţemo da zahtevamo uvid. sa zelenim šeširom za razmišljanje. Čak i tada moţe da se desi da razmišljanje ne urodi ničim novim. Ono što je bitno jeste da je vreme provedeno u nastojanju. Sa ţutim šeširom na glavi.

.

Pretvaranje obrazaca u samoorganizujući informativni sistem. zabeleţen je i u Oksfordskom reĉniku engleskog jezika.XXXV RAZMIŠLJANJE POD ZELENIM ŠEŠIROM Lateralno razmišljanje Lateralno razmišljanje i njegov odnos s kreativnošću. Prvi razlog je krajnje široko i donekle maglovito značenje reci 165 . Pišući razmišljanje pod zelenim šeširom. Termin lateralno razmišljanje sam iskovao 1967. TakoĎe. upotrebio sam reč kreativnost zbog toga što se ona nalazi u opštoj upotrebi. Sam termin je morao da nastane iz dva razloga. ţelim da ukazem na to da razmišljanje pod zelenim šeširom obuhvata širok dijapazon kreativnih napora i nije ograničeno na lateralno razmišljanje kao takvo. godine i on je danas zvaničan deo engleskog jezika. Mnogi od čitalaca ove knjige nisu nikada čuli za mene ili moj koncept lateralnog razmišljanja. Raspoloţenje i lateralno razmišljanje.

meĎutim. 166 -ni o*. Svesne tehnike lateralnog razmišljanja (različiti oblici provokacije i „pokretanja") se zasnivaju direktno na pona šanju sistema formiranja obrazaca. tih istorijski determinisanih organizacija (obrazaca) iskustva. tako se lateralno razmišljanje zasniva na ponašanju sistema formiranja obrazaca (takoĎe poseban univerzum). ) i n>w . tu za one koji ţele da znaju na čemu se zasniva lateralno razmišljanje. Lateralno razmišljanje se vrlo precizno bavi menjanjem koncepata i percepcije. ■i . Kreativnost kao da obuhvata sve. Baš kao što se logičko razmišljanje zasniva na ponašanju simboličkog jezika (poseban univerzum).Lateralno razmišljanje XXXV kreativan. Drugi razlog je direktno zasnivanje lateralnog razmišljanja na ponašanju informacija u aktivnim samoorganizujućim informativnim sistemima. ali. U stvari. od stvaranja zbrke do stvaranja simfonije. Ona je. I jedni i drugi zavise od asimetrične prirode obrazaca per cepcije. Lateralno razmišljanje jeste pretvaranje obrazaca u asimetriĉni sistem formiranja obrazaca.. da biste primenili tehniku lateralnog razmišljanja nema potrebe da razumete njegovu tehničku osnovu. što sam već pomenuo u sklopu razmišljanja pod ţutim šeširom. dolazi do „eureka" efekta. To je osnova one iznenadne spoznaje. Znam da ovo zvuči veoma tehnički. kada mu se učini da to dobija smisao. Mislilac tako prečicom stiţe u novi obrazac i. nakon koje nešto postaje očigledno. postoji veoma bliska veza izmeĎu mehanizama raspoloţenja i mehanizama lateralnog razmišljanja. Osmišljene su tako da pomognu misliocu da krene preko obrazaca umesto da ih naprosto sledi.

Percepcija je ta koja sloţeni svet koji nas okruţuje svodi na te forme. korake i tehnike. U ovoj knjizi ne nameravam da se bavim time. nijedan od tih sistema ne moţe da funkcioniše bez reci. U narednim poglavljima ću se. Lateralno razmišljanje uključuje stavove. Za ovo imamo odlično razvijene sisteme. uključujući matematiku. Lateralno razmišljanje funkcioniše upravo u oblasti percepcije. MeĎutim. jezik i logiku. nastojeći da iskuša i promeni poznate obrasce. 167 . jer su one od fundamentalnog značaja i za primenu razmišljanja pod zelenim šeširom. obradu podataka. simbola i odnosa koje daje percepcija. meĎutim. principe. Dosta sam pisao o tome (knjige Lateralno razmišljanje i Lateralno razmišljanje u menadţmentu). statistiku.XXXV Razmišljanje pod zelenim šeširom Veliki deo naše kulture razmišljanja je usmeren prema „obradi" kao delu mišljenja. pozabaviti nekim fundamentalnim tačkama lateralnog razmišljanja.

.

XXXVI RAZMIŠLJANJE POD ZELENIM ŠEŠIROM . Kritičko razmišljanje i razmišljanje crnog šešira se direktno bave uviĎanjem koliko se dobro sugestija uklapa u ono što nam je već poznato. Kakva je ova ideja u poreĎenju s onim što znam? Kakva je u poreĎenju s mojim ustanovljenim iskustvenim obrascima? ProsuĎujemo da se uklapa ili ističemo zbog čega se ne uklapa. Kuda me ovo vodi? Dalji efekat ideje. gledamo unazad. Kako bismo drugačije znali da li su dobre? 169 . Kao što opis mora da se uklapa u ono što opisujemo. na svoja ranija iskustva. Prilikom normalnog razmišljanja se koristimo prosuĊivanjem. Da bismo procenili ideju.JProdor" umesto prosuĊivanja 1 Ideja kao sredstvo za postizanje cilja. tako očekujemo da se ideje uklope u naše znanje. Ovo moţemo da nazovemo efektom retrospekcije ideje.

Reč je o još jednom terminu koji sam skovao. • Ţelim da primenite ovu ideju zbog njene pokretne vrednosti. Bez mehanizma prodiranja. Kao što ćemo videti. meĎutim. jer zapravo ne govori misliocu šta da radi . ostajemo zarobljeni unutar starih obrazaca. Ideju sprovodimo da bismo videli kuda će nas odvesti. izazov i prodor idu ruku pod ruku. meĎu kojima su: iz. Ideju sprovodimo da bismo videli do čega će dovesti. Postoje brojni svesni načini prodora u nepoznato uz pomoć ideje. ideju primenjujemo zbog njenog efekta unapreĊivanja. ideju sprovodimo da bismo izvršili prodor napred. U stvari. Prodor je ključni mehanizam lateralnog razmišljanja. tako koristimo i izazov kao sredstvo za poprečni prelazak s jednog obrasca na drugi. a ne zbog onoga što vaš sud kaţe o njoj. Prodorom. Ukoliko nismo u stanju da iskoristimo izazov. Kod razmišljanja pod zelenim šeširom. itd. 170 . moramo da ga zamenimo drugačijim mehanizmom. suspendovanom ili zakasnelom prosuĎivanju. Mislim da je to suviše pasivno. sagledavanje razlika.J*rodor " umesto presuĊivanja ___________________________________________ XX XVI ProsuĎivanje (iz domena ţutog i crnog šešira) je od vitalnog značaja za najveći deo našeg razmišljanja. Ideju primenjujemo zbog njene prodorne moći. Bez njega ne bismo mogli da učinimo ništa.. ne moţemo iskoristiti izazov. Prodor je aktivan mehanizam. Ţelim da bude apsolutno jasno da prodor nije samo odsustvo prosuĎivanja. ProsuĎivanje zamenjujemo prodorom. Mnogi rani pristupi kreativnom razmišljanju govore o odloţenom. Baš kao što koristimo kamenje da bi stali na njega kad prelazimo reku.već samo šta da ne radi.] voĎenje principa.

Ako se nalazite u grupi rizika tipa AAA. • Pretpostavimo da poĉnemo da pravimo ĉetvrtaste hamburgere. Stavite zelene šešire i razmislite o toj ideji. aprila 1971. Kaţu da je u oblastima u kojima se ova ideja primenjuje došlo do značajnog pada stope kriminala. Do kakvog pomaka bi mogla da dovede ta ideja? • Pretpostavimo da postoje prenosive obveznice osigu ranja koje jedna osoba moţe direktno da proda dru goj. da bi potom završili s prilično drugačijom idejom. mi naprosto ekstrahujemo neki princip iz sredstva i potom primenjujemo taj princip. drţimo se „ideje-semena".*. ■■?*'*-. >. Ljudi bi tada sami vršili procenu sopstvenog rizika. YV. . >. Ponekad uzimamo ideju i primenjujemo je kao sredstvo.> 171 . Ono ključno što valja upamtiti jeste da idemo napred.da bi sprečavali i otkrivali zločin u svom kraju. koji sam pomenuo u priči za naslovnu stranu Njujork magazina.v> v. Ovo bi moglo da dovede do ideje da osiguranje bude zaista prenosivo. U stvari.000 opština u SAD.. bilo uz pomoć ideje. moţemo uzeti neku maglovitu ideju i uobličiti je u nešto konkretno i praktično. Ako spadate u grupu A A. vv Bio je to samo izazov koji je doveo do koncepta „budnog susedstva". Koncept se danas primenjuje u 20. pak. . dobijate odreĎene privilegije navedene na univerzalnim obveznicama osiguranja.XXXVI Razmišljanje pod zelenim šeširom Pretpostavimo da svi postanu policajci.MU . U drugim prilikama. vaše privilegije su nešto manje. koju potom negujemo sve dok ne izraste u stamenu biljku. TakoĎe. Sve su to aspekti prodora. bilo s idejom kao polaznom osnovom. Ideja se sastoji u tome da graĎani budu dodatne oči i uši policije .

Deluje kao neizvodljiva ideja. —Navodi me na razmišljanje o naĉinu na koji voĊe pri vlaĉe paţnju. 172 . Iz ove vrste pomaka moţe da izroni veliki broj kori snih ideja. —Navodi me na razmišljan je o predstavi koju o sebi ima osoba odabrana da nosi ţutu košulju. Oni to mogu da pokaţu time što neće nositi ţutu košulju. Nijedna od ovih ideja zapravo ne mora da iskoristi ţutu košulju kao takvu. Moţe Ujedno razmišljanje pod zelenim šeširom na tu temu? • Budući da niko ne ţeli vikend-smenu.prodor " umesto presuĊivanja XXXVI —Uzmimo sugestiju da svako ko ţeli unapreĊenje mo ra da nosi ţutu košulju ili bluzu. ali bilo bi in teresantno da stavite zelene šešire i razmislite o njoj. pre no što reskira i obuĉe ţutu košulju. Stavite svoje zelene šešire i recite mi na šta vas navodi ta ideja. • Ovde imam sugestiju da subota bude radni dan. sredom. Osoba bi trebalo da bude priliĉno si gurna u to kako stoji s onima oko sebe. Ţuta ko šulja bi trebalo da predstavlja definisano pravilo igre unapreĊivanja koje bi svako trebalo da poznaje. postoji predlog da zaposlimo ekipu koja bi stalno radila iskljuĉivo vi kendom. Jedino do ĉega im je stalo jeste da zadrţe posao koji imaju. Koliko zaposlenih zna šta im valja ĉiniti da bi dobili unapreĊenje? —Navodi me na razmišljanje o ljudima koji ne ţele da budu unapreĊeni. Ona mo ra da udovoljava toj predstavi. a da se ljudi od posla odmaraju sredinom nedelje. —Navodi me na razmišljanje opravilima igre.

Prodor bi trebalo da ide mnogo dalje od pozitivne procene ideje. 173 .XXXVI Razmišljanje pod zelenim šeširom U stvari. a ne proces prosuĎivanja. isto se moglo postići i razmišljanjem pod ţutim šeširom). Ključno je da upamtite da se u okviru razmišljanja pod zelenim šeširom mehanizam prosuĎivanja u potpunosti zamenjuje mehanizmom prodora. Prodor je dinamički proces. Po čemu je ova ideja zanimljiva? Po čemu se razlikuje od drugih? Šta nam ona sugeriše? Do čega dovodi? Sva ova pitanja su sastavni deo mehanizma prodora. Razmišljanje pod zelenim šeširom ju je učinilo dovoljno atraktivnom da bi bila isprobana (u ovom konkretnom slučaju. ova poslednja ideja je sprovedena u praksi i funkcionisala je vrlo uspešno.

.

vil

! < . t'

XXXVII RAZMIŠLJANJE POD ZELENIM ŠEŠIROM
Potreba za provokacijom
Upotreba termina PO. Logika apsurdnog. Nasumiĉna provokacija. Naučna otkrića se uvek opisuju kao da su napredovala jedan po jedan logičan korak. Ponekad je zaista tako. Ponekad je, meĎutim, ta korak-po-korak logika samo lepim recima ispričano kasnije uviĎanje onoga što se zaista desilo. Neplanirana greška ili slučajnost su stvorili provokaciju koja je aktivirala novu ideju. Antibiotici su nastali slučajnom kontaminacijom laboratorijske posude gljivicom plesni pod nazivom penicillium. Kaţu i da se Kolumbo usudio na plovidbu preko Atlantika samo zato stoje napravio ozbiljnu grešku u proračunu duţine putovanja, koji je uradio na bazi nekih antičkih studija. Priroda je puna ovakvih provokacija. Provokaciju nikad ne moţemo traţiti jer u tekućem razmišljanju za nju
175

Potreba za provokacijom

XXXVII

nema mesta. Njena uloga se sastoji upravo u tome da izbaci razmišljanje iz tekućih obrazaca. Logika provokacije izrasta direktno iz logike asimetričnih sistema formiranja obrazaca. Moţemo da sedimo i čekamo na provokacije, ili moţemo da resimo da ih stvorimo namerno. To je ono što se dešava tokom lateralnog razmišljanja. Mogućnost iskorišćavanja provokacija jeste suštinski deo lateralnog razmišljanja. U prethodnom odeljku, osvrnuli smo se na fenomen prodora. Na taj način koristimo provokacije. Koristimo ih zbog njihove pokretne vrednosti. Sad moţemo da se osvrnemo na to kako ih postavljamo. Pre mnogo godina, smislio sam reč PO kao simbolični pokazatelj koji će ukazivati na to da je ideja iznesena kao provokacija i zarad svoje pokretaĉke vrednosti. Ako hoćete, termin moţe značiti „provokativna operacija". PO (dalje od da i ne) deluje kao neka vrsta bele zastave primirja. Ako neko priĎe zamku mašući belom zasta vom, a vi ga ubijete, to znači da ne igrate po prav ilima. Slično tome, ako se ideja iznese pod zaštitom PO, srezati je sudom crnog šešira značilo bi da ne igrate po pravilima. Na neki način - kao što sam već ranije pomenuo - reč PO deluje na isti način kao i zeleni šešir. Osobi koja nosi zeleni šešir je dozvoljeno da iznosi „sulude" ideje. Zeleni šešir ima mnogo širi dijapazon nego PO, ali je PO speci fičniji. Prema tome, najbolje je koristiti oboje. • PO automobili bi trebalo da imaju Ĉetvrtaste toĉkove. • PO avioni bi trebalo da sleću s toĉkovima naviše.
176

XXXVII

Razmišljanje pod zelenim šeširom

, • PO kupce bi trebalo plaćati da kupuju stvari. • PO direktori bi trebalo dapromovišu sami sebe. • PO fabrika koja zagaĊuje reku bi trebalo da se naĊe nizvodno od same sebe. Ova poslednja provokacija je dovela do ideje da se zakonom propiše da svaka fabrika sagraĎena na obali reke mora uzimati vodu nizvodno od mesta na kome je ispušta. Na ovaj način, ona će biti prva koja će poţuriti da odnese svoje otpadne vode na analizu. Na reč PO se moţe gledati i kao na nastalu iz reci kao što su hipoteza, pretpostavka, posibilitet, pa čak i poezija. Sve one sadrţe ideju koja se iznosi zarad svog daljeg efekta - da bi nešto isprovocirala, izazvala. Po definiciji, apsurdna ili nelogična ideja ne moţe da egzistira unutar našeg svakodnevnog iskustva. Prema tome, takva ideja leţi izvan svih postojećih obrazaca. Na taj način, provokacija nas primorava da izaĎemo iz uobičajenih obrazaca percepcije. Dok se udaljavamo od provokacije, mogu da se dese tri stvari. Moţda nećemo moći da učinimo nikakav prodor. Moţda ćemo otplutati nazad ka uobičajenim obrascima. Moţda ćemo se prebaciti na novi obrazac. Jednako kao što postoje formalne metode ostvarivanja prodora na bazi ideje, tako postoje i formalni načini stvaranja provokacija. Oni omogućavaju svesne tehnike lateralnog razmišljanja. Na primer, jedan od jednostavnih načina stvaranja pro vokacije se koristi preokretom. Kaţete način na koji se ne što obično dešava i potom ga preokrenete ili izvrnete nao pačke. 7
177

Potreba za provokacijom ____________________________________________X XXVII

•Kupci obiĉno plaćaju za robu koju kupuju. Da preo krenemo to. PO: radnja plaća mušterijama. •Ovo bi moglo da dovede do ideje o kuponima koji bi, zapravo, vraćali kupcima mali deo iznosa njihove ku povine. •Ovo bi moglo da dovede do ideje da se kase u supermarketima podese tako da na svaki hiljaditi raĉun is plaćuju neku vrstu premije. Provokacije ne moraju biti apsurdne ili nelogične. Moguće je tretirati potpuno ozbiljnu ideju kao provokaciju. Ako vam neko iznese ideju koja vam se ne dopada i koju biste, razmislite li pod crnim šeširom, mogli odmah da odbacite, radije stavite zeleni šešir i ponašajte se prema njoj kao prema provokaciji. Ovakav izbor je uvek moguće napraviti. • Ne vidim kako bi vaša ideja oprodavnici koja bi ra dila na bazi samodiscipline"mogla ikada dafunkcioniše, jer se tako lako moţe zloupotrebiti. MeĊutim, staviću svoj zeleni šešir i tretirati je kao provokaciju. To dovodi do ideje da ljudi sami izraĉunavaju iznos za koji su pazarili, onako odoka. Eventualne greške u njihovu korist ili u koristprodavnice bi se na kraju iz jednaĉile. Vrlo jednostavan način stvaranja provokacija jeste upotreba nasumične reci. Moţete da zamislite jedan broj i zatim otvorite rečnik upravo na toj strani. Drugi broj koji zamislite neka predstavlja pozicije reci na stranici. Na primer, moţete zamisliti 92. stranu, osmu reč odozgo. Imenice su lakše za korišćenje od glagola ili drugih vrsta reci. Spisak imenica koje se nalaze u svakodnevnoj upotrebi je jednostavniji za korišćenje nego rečnik.
178

XXXVII _______ Razmišljanje pod zelenim šeširom_____ \ 1

Pretpostavimo da su nam potrebne neke nove ideje za biznis koji se tiče cigareta. Ispalo je da je nasumična reč Jaba". • Imamo, dakle, „cigarete" - PO - ,ţaba". Ţaba uka zuje na skakutanje, prema tome, mogli bismo da ima mo cigaretu koja se posle nekog vremena sama uga sila. To bi moglo da bude od koristi u spreĉavanju poţara. Isto tako, moglo bi da omogući pušaĉu da povuĉe samo kratak dim i popuši tu cigaretu kasnije. Dalje, to nas dovodi do nove marke cigareta koje bi smo nazvali ,Jcratke", i koje bi zaista bile dizajnirane da budu vrlo kratke i gore svega dva do tri minuta. • Ţelim neke ideje o tome šta da se radi s televizorima. Nasumiĉna reĉ je ,ĉir", dakle, televizor—PO—sir. Sir ima rupe. PO ekran televi zora ima rupe. Šta bi to moglo da znaĉi? Moţda bi ekran mogao da ima ne kakve ,prozore" koji bi pokazivali šta se dešava na drugim kanalima. Uz logiku, trebalo bi da postoji i razlog da se nešto kaţe još pre no što se to zaista i izgovori. Uz provokaciju, ne mora da postoji razlog da se nešto kaţe, sve dok nije izreĉeno. Provokacija rada efekat, a vrednost efekta je ono što opravdava provokaciju. Mnogima moţe izgledati nezamislivo da nasumična reč moţe biti od vrednosti u rešavanju problema. Definicija nasumičnog znači da reč nema nikakve veze s problemom. Pa ipak, u logici asimetričnog sistema formiranja obrazaca, lako je shvatiti zašto nasumična funkcioniše reč. Ona obezbeĎuje drugačiju polaznu tačku. Ako krenemo unazad s te nove polazne tačke, povećavamo izglede da se
179

Potreba za provokacijom

XXXVII

vratimo putem kojim nikada ne bismo krenuli da smo o temi razmišljali direktno. Jednako kao što je prodor deo bazičnog modela zelenog šešira, tako je {provokacija. Kad ste u Francuskoj, govorite francuski; kad nosite zeleni šešir, upotrebljavate provokaciju {prodor kao gramatiku kreativnosti.

180

XXXVIII RAZMIŠLJANJE POD ZELENIM ŠEŠIROM
Alternative
Suviše lako zadovoljeni. Pravci, opcije i izbori. Nivoi alternative. U školskoj matematici, izračunate zbir i imate odgovor na pitanje. Zatim krećete na sledeći zbir. Nema svrhe da dalje trošite vreme na prethodni jer, ako imate tačan odgovor, bolji od toga ne moţete dobiti. Mnogi prenose ovaj princip dalje u ţivot. Čim pronaĎu odgovor na problem, prestaju da misle. Zadovoljavaju se prvim odgovorom koji naiĎe. Stvarni ţivot se, meĎutim, veoma razlikuje od školskih zadataka iz matematike. Obično postoji više od jednog odgovora. Neki odgovori su bolji od drugih: koštaju manje, pouzdaniji su, ili ih je lakše primeniti. Ne postoji ni najmanji razlog za pretpostavku da/?rW odgovor mora da bude i najbolji. Ukoliko nemamo dovoljno vremena, ali imamo mnogo problema koje nam
181

I

tragamo za alternativnim pravcima koji vode ka našoj destinaciji. sagledavši koja se najbolje uklapa u naše potrebe i mogućnosti. Prihvatanje mogućnosti postojanja alternativa i potraga za njima jeste fundamentalni deo kreativnog razmišljanja. potvrĎujemo prvi odgovor i imamo na umu da se uvek moţemo vratiti na njega. Stoga se dajemo u potragu za alternativnim načinom. više od jednog načina gledanja na stvari. različite tehnike lateralnog razmišljanja su usmerene ka nalaţenju novih alternativa. Moţda imamo sasvim adekvatan način da obavimo nešto. Krećemo u potragu za drugim solucijama. moţemo da izaberemo onu najbolju. Odista.ali ni u kom drugom slučaju. Ali biva i da uopšte ne znamo način na koji bismo nastavili dalje. Prilikom planiranja bilo kakvog putovanja. Kada završimo mentalnu mapu situacije. uzimamo u obzir i alternativne pravce. Do sada sam se u ovom odeljku bavio slučajevima u kojima već imamo rešenje. Tek kad imamo više alternativa. Da li biste voleli da se vaš lekar zadovolji prvim što mu padne na pamet i prestane dalje da se bavi ispitivanjem vaše bolesti? Prema tome. To je osnova za svako poboljšanje. ali to ni slučajno ne znači da ne moţe postojati bolji. koje ne mora biti ispravljanje nedostataka niti rešavanje problema. Zatim krećemo u potragu za alternativama. onda bi mogao da postoji razlog da se zadovoljimo prvim odgovorom .Alternativa ________________XXXVIII valja resiti. Predstava o alternativama ukazuje na to da obično postoji više od jednog načina da se nešto uradi. 182 . Naša potraga za alternativama je tada zapravo potraga za boljim rešenjem.

Stvarna potraga za alternativama ne mora iziskivati nikakvu posebnu kreativnost. obja šnjenja.XXXVIII Razmišljanje pod zelenim šeširom Spremnost za traţenje alternativa (percepcije. Baš kao što moramo da se potrudimo da odemo dalje od prvog rešenja. sve dok se ne doĎe do očigled nih alternativa. • Konkurentske novine su upravo poskupele. kvalitet svake odluke umnogome zavisi od alternativa koje stoje na raspolaganju onome ko te odluke donosi. To moţe naprosto biti stvar usredsreĎivanja paţnje na temu i nabrajanja poznatih načina postupanja s njom . Strogo uzevši. U poslovnoj obuci. ključni je deo razmišljanja pod zelenim šeširom. tako moramo da učinimo i kreativan napor da odemo dalje od očiglednog skupa alternativa. svi našipro ' izvodi koji se nalaze po prodavnicama biti zatrovani. Pa ipak. Stavite svoje zelene šešire i nabrojte sve naše mogućnosti. Prvi deo potrage bi se čak mogao svrstati u razmišljanje pod belim šeširom: „proĎi kroz pristupe koji se normalno primenjuju u takvim situacijama." U praksi. Traganje za alternativama navodi na pomisao o kreativnom stavu: prihvatanju postojanja drugačijih pristupa.što nije dovoljno. u ovakvim dodatnim potragama je zeleni šešir sve što nam je potrebno. Hajde da prvo proĊemo kroz oĉigledne opcije koje imamo. 183 . postupanja). zgodnije je da celokupnu potragu za alternativama stavimo u okvir razmišljanja pod zelenim šeširom. a zatim ćemo staviti svoje zelene šešire ne bismo li našli još neke. • Dobili smo ucenjivaĉko pismo u kome stoji da će. ukoliko ne isplatimo veliku sumu novca. veliki naglasak se stavlja na donošenje odluka.

____________ Alternativa _________________ XXXVIII • Moraćemo da odaberemo lokaciju za letnji kamp. Pošto razmotrimo ove varijante (a ima ih još mnogo. MeĎutim. Moţemo da unesemo neke promene u pro izvod i napravimo jeftiniju verziju. Moţemo da promenimo način reklamiranja proizvoda. Tačno je da svaki mogući postupak sa cenama mora na kraju potpasti pod jedan od ova tri izbora. tek onda moţemo da ih svrstamo ujedan od ona tri izbora. puko nabra janje tri postojeća izbora samo po sebi ne generiše sve ove alternative. kako bismo opravdali višu cenu (ne menjajući cenu ili je čak povećavši). • Imamo samo tri moguće alternative. Moţemo da snizimo ce nu kasnije (koliko kasnije?). ali u stvarnom ţivotu je retko kad tako. Moţemo da snizimo cenu ne kih proizvoda. • Kako ćemo da distribui ramo ove kompjutere? Koje alternativne strategije imamo? Mnogi veruju da logičan pregled obuhvata sve moguće alternative. Moţe mo nakratko da snizimo cenu i potom je ponovo vratimo na staro. Moţemo da ne menjamo cenu i damo poseban popust. mnogo više). Moţemo daje povećamo. Stavite svoje zelene šešire i dajte mi sve moguće va rijante. Nema niĉega drugog što moţemo da uĉi nimo. Moţemo daje snizimo. postoji ogroman broj mogućih varijanti. Moţemo da snizimo cenu i potom naplaćujemo ekstra-dodatak za opcije. " 184 . To moţe da bude slučaj u zatvorenom sistemu. Pa ipak. Potom ćemo postepeno smanjivati njihov broj. Moţemo da ne menjamo cenu.

prelazimo u sledeći nivo. Mogu na Karibe. Tu i tamo. Kako da ga iskoristim? Mogao bih da otputujem na odmor. to činimo unutar prihvaćenih okvira koji odreĎuju nivo. Mogu na Pacifička ostrva. Kreiraćemo liniju jeftinih '• proizvoda i liniju ekskluzivnih. Imam nešto slobodnog vremena. a ti si mi donela dizajn kišnog mantila. Kakav odmor ţelim? To mogu da budu more i sunce. Mogao bih da nadoknadim zaostatak u poslu. A ja vam kaţem da bi bilo pametnije da svoje proizvode transportu]emo vozom. skupih proizvoda. Mogao bih da se bacim na sreĎivanje bašte. Alternativa ima dva različita nivoa. Kad god traţimo alternative. imamo potrebu da probijemo okvir i krenemo naviše. 185 . • Ono što zaista ţelim da uradim jeste da u isto vreme podignem cenu i snizim je. • Traţili ste mi da naĊem alternativne naĉine utovarivanja kamiona. Ako odlučim da otputujem na odmor. • Zamolio sam te za alternativni dizajn drške za kišo bran. prešavši na viši nivo.XXXVIII Razmišljanje pod zelenim šeširom Veoma česta greška krutih mislilaca jeste to što podvlače osnovne alternativne kategorije i ne idu dalje od toga. moram da odlučim kako da otputujem tamo i gde da odsednem. To moţe da bude odmor posvećen sportskim aktivnostima. Zatim. To moţe da bude krstarenje. Obično ţelimo da ostanemo u tim okvirima. Ako se odlučim za more i sunce. prelazimo u sledeći nivo: kuda da ode m? Mogu na Mediteran. Mogao bih da se upišem na neki kurs.

Sad smo došli do onoga što je moţda najteţa tačka u svekolikoj kreativnosti .___________ Alternativa _________________ XXXVIII • Traţili ste od mene da vam predloţim pogodne medi je za reklamnu kampanju. Ali. Šta više moţemo traţiti od kreativnosti? Jednom sam proveo deset minuta dajući sve od sebe da isključim budilnik koji nije zvonio. ipak ću to učiniti. bilo bi bolje da taj novac potrošimo na unapreĊivanje sluţbe za od nose s javnošću. Kreativna pauza nastaje onda kad kaţemo: „Nema očiglednog razloga zbog kojeg bih u ovom trenutku trebalo da zastanem i razmotrim alternative. Nešto ide veoma glatko. MeĎutim. a kada izaći iz njih. Kreativnost izlazi na loš glas kada kreativne osobe daju sebi u zadatak da uvek rese neki drugi problem umesto onoga koji im je predočen. jer ga nemamo. Tragali smo za alternativama na očiglednim tačkama. Svakako nastojte da povremeno probijete okvire i promenite nivoe. Po meni. • Neću da misliš da imamo problem. hoću da staviš svoj zeleni šešir i napraviš malu 186 . Nisam zastao da razmislim da li zvuk moţda potiče od mog drugog budilnika. naša zainteresovanost za probleme je tolika da onda kada ih nema više volimo da napredujemo neometano nego da zastanemo da bismo sebi dali više zadataka za razmišljanje. Izneli smo različite pristupe problemu. budite spremni da unutar konkretnog nivoa iznaĎete nove alternative. Kreativne pauze nema sve dok ne resimo daje napravimo. Ostaje stvarna dilema: kada delati unutar datih okvira." Uopšte uzev. Ali.kreativna pauza.

V XXXVIII Razmišljanje pod zelenim šeširom kreativnu pauzu s osvrtom na naš uobiĉajeni naĉin farbanja automobila pre no što ih prodamo. On dobro odraĊuje svoj posao. Zadrţi se malo na tome. 187 . ' Razmisli malo o automobilskom volanu. * Stavi zeleni šešir i zadrţi se malo na sledećem: prodavci dobijaju proviziju za realizovanu prodaju. dok si u zelenom šeširu.

.

' ' i MJ^ XXXIX RAZMIŠLJANJE POD ZELENIM ŠEŠIROM Karakter i veština Da lije kreativnost stvar veštine. ja nikad ne dajem taj odgovor. S ponosom primenjujte veštinu. a ukoliko ne poseduju nešto od toga smatraju daje bolje daje prepuste drugima. Pravi odgovor je da moţe da bude sve to. baš kao što su pojedinci bolji u tenisu 189 . Kad ne bismo uloţili ni najmanji napor da razvijemo veštinu kreativnosti. MeĎutim. Zbog toga ja naglasak stavljam na nameran razvoj veštine kreativnog razmišljanja (recimo. talenta ili karaktera? Lakše je menjati maske nego lik. Ljudi su isuviše spremni da se pomire s tim daje kreativ nost stvar talenta ili karaktera. ona moţe da bude iskljuĉivo stvar talenta i karaktera. Često me pitaju da li je kreativnost stvar veštine. talenta ili karaktera. Potom ističem da će neki i dalje u tome biti bolji od drugih. posredstvom tehnika lateralnog razmišljanja).

Uvek su mi govorili o ljudima koji su prirodno skloni razmišljanju pod crnim šeširom. Ne dopada mi se mišljenje daje kreativnost neki poseban dar.________ Karakter i veština ________________ XXXIX ili skijanju . Niko ne voli da ga smatraju jednostranim. opet. Moţda umete da jjevate samo na jednu notu". tenis igraju i oni koji se ne nadaju učešću na Vimbldonu. • Moţda više volite da prilikom razmišljanja ne menjate šešire. Moţda niste svestrani. Pitaju me da lije moguće smekšati karakter takvih osoba. staje sa zelenim šeširom? Vidite šta moţete da uĉinite u vezi s tim. Pitaju me da li bi takve osobe mogle tretirati kreativnost s više tolerancije. Mislilac ko190 . mada same nikada nisu poţelele daje upo trebe. Iz sopstvenog iskustva znam za nekoliko takvih slučajeva. Ne mislim da je promena karaktera moguća. Nećemo svi biti geniji. ali. Ukljuĉivaćemo vas u diskusiju samo onda kad nam bude potrebno razmišljanje pod crnim šeširom. Takvi kao da uţivaju u uništavanju svake ideje ili sugestije. • Kad nosite svoj crni šešir za razmišljcinjer-obavljate odliĉan posao. Moţda ćete morati da ostanete specijalista za negativno. većina moţe da dosegne sasvim solidan nivo. Jedno stavno ukazivanje na „logiku" kreativnosti nekoj osobi moţe da ima trajan efekat na stav te osobe prema kreativnosti. Ne ţelim da umanjimiefikasnost vašeg fgiticizma. ali. ^isto zabave radi. Najpraktičnije se pri tom posluţiti mehanizmom zelenog šešira. Više volim da o njoj mislim kao o normalnom i neophodnom delu svačijeg razmišljanja.ali.

Ponosi se svojom glumačkom veštinom.XXXIX _______ Razmišljanje pod zelenim šeširom ____ \ / ji je izvanredan s crnim šeširom na glavi bi voleo i da njegovo razmišljanje pod zelenim šeširom bude makar osrednje. zbog ovog praktičnog problema izlaţenja na kraj s negativnim karakterom. Sam glumac se ne menja. Formalnost zelenog šešira ga proizvodi u priznati deo razmišljanja. on se ponosi svojom sposobnošću da igra i komediju i tragediju. Tragična i komična maska su odvojene. Ovo znači sposobnost nošenja svih šest šešira za razmišljanje i odgovarajuće razmišljanje pod svakim šeširom. dovoljno je da se neko vreme suzdrţite od diskusije. • Moţete barem pokušati da se malo pozabavite razmi šljanjem pod zelenim šeširom. Pomenuo sam ovo već ranije u knjizi. On svaku ulogu igra u punoj zavisnosti od maske koju nosi. Kreativno razmišljanje je obično u slabijoj poziciji jer ne deluje kao neophodan deo razmišljanja. Ako to niste u stanju. Odista. Kada je negativan. Na potpuno isti način. 191 . • U ovom trenutku razmišljamo pod zelenim šeširom. Jasno razdvajanje zelenog od crnog šešira znači da stručnjak za razmišljanje pod crnim šeširom shvati da ne mora smanjiti svoju negativnost da bi bio kreativan. a sada ponavljam ovde. moţe to da bude u istoj meri kao i ranije (uporedite ovo s pokušajima promene karaktera). mislilac mora da se ponosi svojom veštinom razmišljanja. za jedno s ostalim njegovim aspektima. Nikada nećete moći da se pouzdate u to svoje razmišljanje ukoliko makar ne pokušate.

■51 .

čak iako nema konkretnih načina za pomak u tom smeru. Sve drugo ignorišemo. u izveštajima s tih sednica se većina iznesenih ideja nije uopšte pominjala. Skloni smo da tragamo samo za dobrom finalnim rešenjem. Moguće je da postoje poluformirane ideje koje još nisu upotrebljive jer iziskuju mnogo dorade. Osim tog dobrog rešenja.XL RAZMIŠLJANJE POD ZELENIM ŠEŠIROM Šta biva s idejama? Staje sledeće? Uobliĉavanje i prekrajanje ideja. Mo193 . Jedan od najnerealizovanijih aspekata kreativnosti jeste „ţetva" ideja. Ipak. Nova načela mogu da se izrode premda moţda još uvek nisu zaogrnuta plastom praktičnosti. Sedeo sam na brojnim kreativnim sednicama na kojima se čulo mnoštvo dobrih ideja. Moguće je da postoje nova konceptualna usmerenja. Menadţer koji brine o konceptima. moguće je naći mnogo toga vrednog.

koja se potom koriste kao pomoć u uobličavanju. Druga grupa potreba kojima valja izaći u susret jesu potrebe ljudi koji moraju da delaju u skladu s idejom. Naţalost. Ali. Moţemo lije uobliĉiti ta ko da ne bude toliko skupa? • U ovom trenutku. kako bi se ona pribliţila ispunjavanju dveju potreba. a ne kao osnov za odbacivanje ideje. To. Uobličavanje i prilagodavanje ideje. Moguće je da se definišu nove „oblasti idejnog usmerenja" (oblasti u kojima uz po moć novog koncepta moţe mnogo da se postigne). Čini se pokušaj da se ideja uobliči u upotre bljivu ideju. meĎutim. ovaj svet nije savršen. graĊevinski propisi nam ne dozvo ljavaju tako nešto. trebalo bi da bude deo kreativnog procesa. Moţemo li da uobliĉimo ideju ta ko da ne protivreĉi propisima? Da lije tako nešto moguće? • To je pravi proizvod za veliku kompaniju. Prema tome. Bilo bi lepo kada bi svako mogao da vidi u ideji onu briljantnost i potencijal koji su očigledni njenom tvorcu._______ Šta biva s idejama? ___________________ XL ţda doĎe do zaokreta u „ukusu" (vrsti) ideje. često nije slučaj. mi ni smo velika kompanija. deo kreativnog procesa se sastoji u tome da 194 . To se radi tako što se uvode ograničenja. Moţemo li na bilo koji naĉin da iskoristimo ideju? Obratite paţnju na to da se ograničenja uvode kao pomoć u uobličavanju. Prva potreba jeste ona koju nameće situacija. Moţda doĎe do promene u oblasti spoznaje rešenja (gde ljudi tragaju za solucijama). Sve su to stvari koje valja imati na umu. • Ideja je odliĉna. ali u svom sadašnjem obliku bi bila suviše skupa.

• Ovog trenutka. 195 . Da li bi elek tronska tehnologija poboljšala ovu ideju? Katkada se čini daje ovaj proces na samoj granici ne poštenog. interesuju nas samo ideje koje štede novac. ideja ne srne da bude suviše nova. nema ničega nepoštenog u osmišljava nju proizvoda tako da bude što privlačniji za kupca. Koja poreĊenja moţemo da pronaĊemo? • Danas se veliki naglasak stavlja na mogućnost testi ranja ideja. Mora da deluje sliĉno nekoj staroj i oprobanoj ideji. sakupljanje i briţno čuvanje ideja. Ukoliko ne. Ta osoba bi podmetala probleme pod noseve onih od kojih se očekuje da ih rese. do nje stoji da prikuplja rezultate razmišljanja pod zelenim šeširom. Ta osoba bi organizovala seanse na kojima bi ideje nastajale. ^ u i>:. za koju se zna da funkcioniše.v U nekim svojim delima sam pomenuo ulogu menadţera koji bi brinuo o konceptima. ideje bi trebalo da budu osmišljene tako da se ukla paju u potrebe kupca. Ta osoba bi pazila na ideje na isti način na koji finansijski direktor pazi na finansije. Ukoliko takva osoba postoji. Ima li naĉina da se ova ideja sagleda kao ta kva . oglednu proizvodnju i tome sliĉno. Reč je o nekome ko bi bio odgovoran za podsticanje. Pa ipak.XL ___________ Razmišljanje pod zelenim šeširom ideju uobliči tako da se bolje uklopi u potrebe onih koji će je „kupiti". Na koji naĉin moţemo da testiramo ovu ideju? • Visoka tehnologija je sada vrlo Jn ". Prema tome.sad ili kasnije? • Da bi bila prihvatljiva.

O takvim stvarima se diskutovalo u sklopu razmišljanja pod ţutim šeširom. Na razmišljanje pod belim šeširom se moţemo prebaciti u bilo kojoj fazi. Sledeća faza jeste faza ţutog šešira.Edvard de Bono XL rezultati ostaju kod onih koji su ih smislili za sopstvenu upotrebu. treba se nadati da se taj emocionalni sud zasniva na dostupnim rezultatima ispitivanja vršenog u okvirima razmišljanja pod crnim i ţutim šeširom. Finalna faza jeste razmišljanje pod crvenim šeširom: da li nam se ideja dopada toliko da bismo nastavili dalje? Moţe se učiniti čudnim što se emocionalni sud donosi na kraju. nije verovatno da će biti uspešna bez obzira na to koliko je dobra. ako ne postoji oduševljenje za ideju. MeĎutim. Potom dolazi razmišljanje pod crnim šeširom. TakoĎe. b][JD 196 . da bismo obezbedili podatke potrebne za procenu funkcionalnosti ideje. Na kraju. podrazumeva pozitivnu procenu i potragu za koristima i vrednostima potkrepljenim odreĎenim dokazima. Ona podrazumeva konstruktivan razvoj ideje.

Bilo bi idealno kad bi i mislilac i slušalac nosili zelene šešire.XLI RAZMIŠLJANJE POD ZELENIM ŠEŠIROM Rezime M Zeleni šešir sluţi za kreativno razmišljanje. Za tu pauzu ne mora da postoji nikakav objektivan razlog. Postoji potreba da se ide dalje od poznatog. Osoba koja stavlja zeleni šešir će upotrebiti modele kreativnog razmišljanja. rast i vrednost semena. Zelena boja simbolizuje plodnost. Koristeći se kreativnom pauzom. 197 tili . dalje od očiglednog i zadovoljavajućeg. mislilac u zelenom šeširu moţe bilo kad da zastane i razmisli da li tog trenutka postoje i neke alternativne ideje. Traganje za alternativama jeste fundamentalni aspekt razmišljanja pod zelenim šeširom. U okviru razmišljanja pod zelenim šeširom mehani zam prosuĊivanja biva zamenjen mehanizmom prodora. Od onih oko nje se zahteva da rezultat tog razmišljanja tretiraju kao kreativan ishod.

Provokacija je bitan deo razmišljanja pod zelenim šeširom i simbolizovana je rečju PO. uključujući i metod nasumične reci. Postoji više načina za izazivanje provokacije. Ono se koristi za stvaranje novih koncepata i percepcija.Rezime XLI Mislilac ţeli da krene dalje od početne ideje. u nameri da osmisli novu ideju. u sklopu samoorganizujuceg asimetričnog sistema formiranja obrazaca. provokacija i PO) koji pomaţu u formiranju prečica za kretanje meĎu obrascima. 198 . Lateralno razmišljanje jeste skup stavova. Provokacija se koristi da bi nas izvukla iz naših uobičajenih obrazaca razmišljanja. mehanizama i tehnika (meĎu kojima su prodor.

Kontrolisanje ostalih šešira. Dirigent orkestra prvo poziva violine.ili drugima koji od ostalih pet šešira valja da stavimo.XLII PLAVI ŠEŠIR Kontrolisanje razmišljanja Razmišljanje o razmišljanju. Razmišljanje 199 . a potom duvačku sekciju. Plava boja simbolizuje sveobuhvatnu konfrolu. razmišljamo o razmišljanju potrebnom za istraţivanje te teme. Dirigent kontroliše situaciju. Plavo ukazuje i na nepristrasnost. s plavom kapom ili šeširom na glavi. Dirigent nosi plavi šešir. Noseći plavi šešir. umesto toga. Uputstva za razmišljanje. budući da nebo pokriva sve. Ono što dirigent znači za orkestar. Zamislite komandnu tablu. Organizovanje razmišljanja. to plavi šešir znači za razmišljanje. Nošenjem plavog šešira kaţemo sebi . više ne razmišljamo o temi. Za njom obavezno stoji neko u plavom mantilu. hladnokrvnost i drţanje situacije pod konfrolom.

• Moje razmišljanje pod plavim šeširom definitivno sugeriše da bi u ovom trenutku trebalo da poĉnemo da tragamo za alternativama. Ako je reč o razmišljanju kao formalnoj proceduri. koji im govore šta da urade sledećeg trenutka. s detaljima onoga što bi trebalo da se dešava odreĎenim redosledom. Plavi šešir jeste programski šešir za ljudsko razmišljanje. • Nemamo mnogo vremen a za razmišljanje o ovome. Kompjuteri se pridrţavaju svojih programa. Da li bi neko ţeleo da stavi plavi šešir i predloţi strategiju našeg razmišljanja? • Do sada nismo stigli nigde. tada plavi šešir drţi protokol pod kontrolom. Ovaj pojam formalno strukturiranog razmišljanja se umnogome razlikuje od pojma razmišljanja kao diskusije koja teče slobodno. Plavi šešir moţemo upotrebiti i za davanje neposrednih uputstava. Plavi šešir se stavlja onda kad ţelimo da uradimo koreografiju koraka našeg razmišljanja. predloţio bih da malo razmišljamo pod crvenim šeši rima._____ Kontroliranje razmišljanja _______________ XLII pod plavim šeširom kaţe nam kad je vreme da promenimo šešir. Stavivši svoj plavi šešir. Šta zapravo mi slimo o predlogu da se smanji broj prekovremenih ĉasova? 200 . kako bi se atmosfera rašĉistila. tako da moramo da ga koristimo vrlo efikasno. Noseći plavi šešir. Potreban je koreograf da bi različite baletske korake aranţirao u sekvencu. ne povinujući se nikakvom spolja šnjem strukturiranju. moţemo da predočimo plan razmišljanja.

se prvo istraţuje teren i vrše opaţanjaTPotom se sagledavaju moguća usmerenja i konačno bira jedno od njih. snaţno voĎenom negativnim kriticizmom. Deluje kaolraćenje vremena. više sam zaokupljen onim vidom razmišljanja koje podrazumev^ izradu mape. sud. informacija i čista emocija sve se to zajedno „krčka". Negde u pozadini postoji osećaj za svrhu. kritika. ni kao ukupan cilj. uzvraćamo grubim pritiskom negativnosti. kao neki gulaš od_ misli. Do tih predloga se moţda došlo kroz lično razmišljanje ili su potekli od „eksperata".)pri kom. a u razmišljanju je reč o opstanku najpogodnijih ideja. 201 . sledi da oni koji sudeluju već imaju predloge izmeĎu kojih će se izabrati solucija. i to na takav način da ishod „evoluira" i biva pročišćen kritikom. U slučaju grubog pritiska okoline. Reč je o nasumičnom istraţivanju iskustva. tu je i pretpostavka da će razmišljanje teći u okvirima ranijih iskustava i sadašnjih ograničenja. Takode. tokom diskusije preći listu opcija i odlučiti se za onu najpogodniju. Pretpostavka koja leţi u osnovi toga jeste da će prosečno inteligentne osobe koje dobiju dovoljno informacija. sve dok se mislilac ne spotakne o neki isprobani pristup za koji se čini da bi mogao omogućiti postizanje ţeljenog cilja.XLII ___________________ Plavi šešir ____________ Razmišljanje se često odvija kao neplanirano brbljanje i reagovanje na ono što se iz trenutka u trenutak dešava. U ovoj knjizi. ali se to nikad ne objašnjava detaljno. Kod ovog tipa razmišljanja. Analogija s evolucijom je direktna. ni kao sporedni ciljevi. Sugestije. jer darvinistička zamisao evolucije pretpostavlja opstanak najjačih vrsta.

Vrlo često. To je i razlog zbog kojeg mnogi nalaze da im je lakše da razmišljaju u grupi nego sami. Ovog časa. a da ostatak sastava upotrebe za potkrepljivanje tog zaključka. svrha takvih diskusija nije toliko u razmišljanju koliko u razmeni rezultata ranije obavljenog razmišljanja. Obe strane kreću s utvrĎenih pozicija. Sopstveno razmišljanje ima mnogo veću potrebu za strukturom plavog šešira. Ako ćemo prihvatiti „kartografski" vid razmišljanja. ne za istraţivanje. meĎutim.prilično nalik kompjuterskom programu. Baš kao stoje istraţivaču potreban nekakav plan rada. Pomeranje rasprave napred i nazad daje impuls za razmišljanje.\ 7_____ Kontrolisanje razmišljanja _______________ XLH Oni koji su uključeni u situaciju. moramo da imamo strukturu. retko slučaj. Isto se dešava s politikom i u sudnici. razmišljanje pod 202 . Bilo bi mi drago kad bi se veliki deo „kartografskog" razmišljanja obavljao pre formiranja različitih gledišta. Učenici se ohrabruju da već u prvoj rečenici navedu zaključak. Zaista. a ne samo dok sede oko stola za vreme formalne diskusije. Tipičan primer za ovo jeste tradicionalan metod pisanja sastava u školi. Mislilac na brzinu gleda oko sebe u potrazi za stanovištem zasnovanim na iskustvu i predrasudi i potom nastoji da ga prečisti kroz raspravu. To je. tvrdiće da neprestano misle o celoj stvari. Napad i odbrana više ne mogu da nam je obezbeĎuju. Razmišljanje se koristi za potkrepljivanje. tako tipičnoj za zapadnjačko razmišljanje. pribliţavamo se debati tipa rasprave. tako je i.jnjsUocuj)ptrebnajieka struktura za organizovanje. Struktura plavog šešira moţe da obezbedi plan onoga što će se dešavati iz trenutka u trenutak .

negativan sud.to jest. Stavimo naĉas zelene šešire. aliprimenjujete razmišljanje pod crnim šeširom . Konkretne sugestije. a da ni na koji naĉin ne morate da ih opravdavate. • Ţelim da svi stavite crvene šešire i kaţete mi šta mi slite o ovome.XLII __________ Plavi šešir _______ ^ ^ _ plavim šeširom drţi pod kontrolom taj diskusioni vid razmišljanja na način umnogome sličan onome na koji kočijaš kontroliše konje. Plavi šešir za razmišljanje se moţe upotrebiti i za organizovanje 203 . crveni šešir vam dozvoljava da iznesete svoje emocije i osećanja. • Mislim da je potrebno da zastanemo i razmislimo malo pod plavim šeširima. Zaboravite naĉas na te mu. Ako se sećate. razmišlja nje pod ţutim šeširom. • Ne ţelim vaša mišljenja niti sugestije. da bih ĉuo vašu pozitivnu procenu. Ĉinjenice i brojke bez tumaĉenja. Znaĉi. • Moţda niste svesni. molim. • Saĉekajte malo s crnim šeširima. Najčešće. • Sada su nam potrebni neki predloţi. Sada bih ţeleo da se na trenutak prebacite na razmišljanje pod ţutim šeširom. nisam zadovoljan idejama koje imamo. • U ovoj fazi je potrebno razmišljanje pod belim šeši rom. biće to stvar povremenog ubacivanja šešira za razmišljanje u tekuću diskusiju tradicionalnog tipa. vodeći ih iz časa u čas. Ţelim nekoliko minuta razmišljanja pod belim šeširom. Kako da organizujemo svoje razmišljanje? Treba reći da razmišljanje pod plavim šeširom nije ograničeno na koordiniranje upotrebe ostalih šešira. Rekli ste nam zbog ĉega ovo neće funkcionisati.

urednika.Kontrolisanje razmišljanja XLII ostalih aspekata razmišljanja. kao što je PMI.) 204 . kao što su procena prioriteta ili sagledavanje ograničenja. (prim. Razmišljanje pod plavim šeširom moţe da se upotrebi i za orkestraciju primene različitih pomagala za CoRT razmišljanje.* : Vitite stranu 21.

• Usredsredimo se sad na ono što svako od nas ţeli od ovog godišnjeg odmora. Definisanje problema. Postavljanje zadataka za razmišljanje. Razlika izmeĎu dobrog i lošeg mislioca često leţi u sposobnosti usredsreĎivanja. O čemu bi trebalo razmišljati? Nije dovoljno biti svestan opšte svrhe razmišljanja. Ţelim kreativne ideje o tome ka ko se obiĉni kišobrani mogu upotrebiti za reklamira nje. 205 . • Ţelimo da se usredsredimo na pripremu spektra mo gućih reakcija na sniţavanje cene od strane naših konkurenata.RAZMIŠLJANJE POD PLAVIM ŠEŠIROM UsredsreĊenost Postavljanje pravih pitanja. • Kišobrani i reklama. Aspekt usredsreĊivanja predstavlja jednu od ključnih uloga razmišljanja pod plavim šeširom.

Na nesreću. 206 . Vreme provedeno u razmišljanju o razmišljanju nije izgubljeno vreme. Imamo mnogo zanimljivih ideja. ali nijedna od njih nije relevantna za ono na šta smo se u poĉet ku usredsredili. da bih rekao da smo se veo ma udaljili od onoga o ĉemu smo poĉeli da razmi šljamo. MeĊutim. Bez obzira na to. na odreĊen naĉin. Fokus razmišljanja moţe da bude uopšten ili suţen. • Staviću svoj plavi šešir. kaţu da postavljanje pravog pitanja moţe da predstavlja najvaţniji deo razmišljanja. treba lo bi da se usredsredimo na to da navedemo starije osobe da te naše objekte koriste van špiceva tokom kojih ih koriste zaposleni. mnogo je lakše postaviti pravo pitanje onda kad se na njega već dobije odgovor. Ima li nekog pomaka? Postavljanje pitanja je najjednostavniji način usredsreĎivanja razmišljanja. Vrlo često. Moramo da se vratimo u normalan kolosek. • Razmišljamo uopšte o novim potrošaĉima koji bi ko ristili objekte za prodaju brze hrane. Ima li još komentara na osnovu razmišljanja pod plavim šeširom? • Stavite svoje plave šešire i recite mi šta mislite o to me kako napredujemo._________ UsredsreĎenost __________________ XLIII • Kako da naši gosti budu toliko zadovoljni da bi i svo je prijatelje podstakli da doĊu u naš hotel? O tome nam valja razmišljati. voĎenje računa o formulisanju i fokusiranju pitanja jeste bitan aspekt razmišljanja pod plavim šeširom. Unutar uopštenog fokusa se moţe nalaziti više suţenih. Ono stoje vaţno u vezi sa usredsreĎivanjem jeste da bi ga trebalo detaljno objasniti. Razmišljanje pod plavim šeširom bi trebalo koristiti za praćenje eventualnog odstupanja od fokusa.

Koje faktore bi trebalo da uzmemo u obzir da bismo odredili vreme? • Pitanje je da lije klijent zaista uvideo da polisa pred viĊa poreske olakšice. ne znajući šta moţete upecati).XLIII Razmišljanje pod plavim šeširom Unutar CoRT nastave razmišljanja. problem je samo u posebnoj vrsti pitanja: kako ćemo ovo postići? Vaţno je definisati problem. Vremeje ovde od vitalnog znaĉaja. • Nije problem to što nema snega. Drugu grupu čine direktna pitanja) koja se koriste za proveravanje stvari i na koja se dobija direktan pozitivan ili negativan odgovor (kao u lovu: naciljate i. . To moţemo daprome nimo.. Da lije ovo stvarno problem? Zbog čega ţelimo da resimo ovaj problem? Koji problem leţi u korenu svega? • Hladnoća nije problem.. U stvari. pitanja su podeljena u dve grupe. inače rešenje moţe biti irelevantno ili nepotrebno komplikovano. Naĉin na koji ljudi doţivlja vaju hladnoću jeste problem. već kada ćemo to da uradimo. Prema tome. već to što bez snega nema skijanja. Sve je to deo razniišljanja pod plavim šeširom. 207 . ili pogodite ili promašite). ili su one samo posluţile na šem agentu kako bi lakše prodao osiguranje. ukrcaćemo ljude u auto buse i odvesti ih tamo gde ima snega. Prvu grupu an&sluĉajna pitanjaj čija je priroda istraţivačka (kap kad stavite mamac i zabacite udicu. praktičnije je latiti se pokušaja da osmislimo dijapazon alternativnih definicija. • Nije toliko u pitanju šta ćemo da uradimo. Umesto da pretpostavljamo da ćemo naći najbolju definiciju problema.

da vidimo moţemo li da doĊemo do nekih hi poteza koje se mogu proveriti. Još je vaţnija ako pojedinac sam razmišlja. • Odredimo cilj ovog našeg sastanka. 208 . • Treba da nabrojimo bar ĉetiri oblasti unutar kojih St ova ideja dotiĉe školstva. • Trebaju mi samo neke ideje o tome kako da istraţimo ovaj biznis prodaje posredstvom televizije. • Stavite crne šešire i razmislite o našoj trenutnoj re klamnoj kampanji koja je upravo u toku. • Kako da otkrijemo da lije njihova strategija imala uspeha? • Zašto nam je teško da se odluĉimo izmeĊu ovih alter nativa? Kad zadatak za razmišljanje ne moţe da bude uspešno rešen. Kakav ishod bi smo smatrali uspešnim? • Poĉnimo tako što ćemo prelistati one oblasti dogovo ra u kojima se obe strane slaţu. Zadatak za razmišljanje moţe da bude manjeg ili većeg obima. Zadatak za razmišljanje moţe iziskivati kon kretno postignuće ili traţiti zalaţenje u oblast. Moraćemo da se vratimo na to kasnije.UsredsreĊenost XLIII Uloga mislioca pod plavim šeširom je i zadavanje konkretnih zadataka za razmišljanje. taj neuspeh se mora zabeleţiti. • Zadatak našeg razmišljanja jeste da smislimo na ko ji bismo naĉin danas mogli da donesemo odluku. • Nismo uspeli da naĊemo objašnjenje za ovu poveća nu potrošnju slatkiša.

Mislilac pod plavim šeširom podiţe metu u vis i kaţe: „To je to.XLIII Razmišljanje pod plavim šeširom • Nisu nam pale na pamet nikakve ideje o tome kako da povećamo prodaju jagnjetine." 209 . Moţda bi bolje bilo da taj problem rašĉlanimo na više delova. Pucajte u ovom pravcu.

.

prev. Bez softvera. Moguće je imati fiksne strukture koje se mogu primeniti na svaku situaciju. ulaz.XLIV RAZMIŠLJANJE POD PLAVIM ŠEŠIROM Osmišljavanje programa Korak po korak. U jednom delu CoRT programa navodim upravo takvu strukturu pod nazivom PISCO.* Ono na šta ţelim da se osvrnem u ovom odeljku jeste usvojeni softver. kako bismo osmislili program kojeg ţelimo da sepridrţa. (prim. solucije. koji im u svakom trenutku nalaţe šta da rade.) 211 . izbor. delovanje. kompjuter ne moţe da funkcioniše. U originalu: Purpose Input Solution. Kompjuteri imaju svoj softver. u prevodu: svrha. ___ vamo. Koreografija. osmišljen za svaku situaciju. Choise Operation. Jedna od funkcija razmišljanja pod plavim šeširom jeste osmišljavanje softvera za razmišljanje o odreĎenoj stvari. Softver za razmišljanje. • Poĉećemo razmišljajući pod plavim šeširima.

da programi plavog šešira mogu da uključuju mnogo više aspekata razmišljanja nego što su to šest šešira. Poslednja procedura koju sam pomenuo je poznata kao ADI. kao deo razmišljanja pod plavim šeširom. irelevantno (prim. Biće povremenih zahteva za specifičnim vidom razmišljanja. TakoĎe bih ţeleo da istaknem . Ovde ţelim da razmotrim formalnu mogućnost programa koji predočava redosled koraka. sve oblasti u kojima se ne sla ţemo.kao što sam već učinio ._____ Osmišljavanje programa ________________ XLIV • Ovo je nesvakidašnja situacija. • Trebalo bi da poĉnemo tako što ćemo analizirati sve faktore koje moramo da uzmemo u obzir prilikom dizajni ranja nove linije deĉje odeće. MeĎutim. Postoji slobodan ples. u kome plesači iz trenutka u trenutak improvizuju u nameri da izazovu efekat.) 212 . ne ţelim da čitalac pomisli daje ovo način na koji bi šest šešira za razmišljanje trebalo uvek da se koriste. po-1 stoji formalni balet u kome je svaki korak precizno odreĎen koreografijom. • Trebalo bi da poĉnemo tako što ćemo obeleţiti sve oblasti u kojima se slaţemo. u prevodu: slaganje. prev. neslaganje. Odakle da poĉnemo? O ĉemu bi trebalo da razmišljamo? Na kraju prethodnog odeljka. simbolizovanim šeširom odreĎene boje. Upravo ta j aspekt koreografije. pomenuo sam da se najveći deo razmišljanja pod šest šešira sastoji od povremenih intervencija u toku normalne diskusije ili razmišljanja u vidu rasprave. kao i oblasti koje su irelevantne za ovu diskusiju. jeste ono čime se ovde bavim. Zatim. * U originalu: Agreement Disagreenent Irrelevant.* i jedna je od nastavnih metoda u okviru CoRT programa.

onda bi bilo pametno da se na program prvo stavi razmišljanje pod crvenim šeširom. program koji se koristi za jednu odluku se moţe razlikovati od onoga upotrebljenog za neku drugu. Ukoliko je tema takva da izaziva snaţna osećanja mislilaca. Time bi se osećanja izvukla na površinu i učinila vidljivim. s vremena na vreme. Postoji mogućnost uzajamnog dejstva razmišljanja pod plavim i ţutim šeširom. razmišljanju pod belim šeširom . Zatim se primenjuje razmišljanje pod ţutim šeširom. Obično je neophodno vraćati se.XLIV _________ Razmišljanje pod plavim šeširom Program će varirati u odnosu na situaciju. jer razmišljanje pod plavim šeširom postavlja pitanja i ukazuje na problematične oblasti. Čak i unutar oblasti donošenja odluka. Moţda će čak to dovesti do izraţenije objektivnosti.kao nekoj vrsti podrutine u nameri da se provere drugačija gledišta. kako bi se izneli postojeći predloţi i sugestije. Program za rešavanje problema će se razlikovati od programa za dizajniranje jahti. baš kao što stolar planira kako će napraviti stolicu ili plakar. 213 . više ne predstavljaju toliko opterećenje za mislioca. Sledeći korak bi moglo da bude razmišljanje pod be lim šeširom. kako bi se iznele sve relevantne informacije. Pošto se emocije obelodane. Razmišljanje pod belim šeširom takoĎe moţe da iznese „trenutne" pristupe problemu. posredstvom drugih sredstava. svaka osoba bi mogla nastojati da svoja osećanja izrazi indirektno. Program voĎenja pregovora neće biti isti kao program donošenja odluka. Mislilac u plavom šeširu usvaja program koji odgovara situaciji. kao stoje preterano razmišljanje pod crnim šeširom. Ako se preskoči razmišljanje pod crvenim šeširom.

Ţe lim da stavimo zelene šešire i razmislimo o tome. Predloţi bi potom mogli da budu svrstani u različite kategorije: oni koji iziskuju pojedinačno ocenjivanje. tako da bi postojala formalna lista. Alternativno. • Ţeleo bih da vidim ima li jednostavnijih naĉina za re guliranje isplate premija putem tekućih raĉuna gra Ċana. 214 . To je faza konstruktivjnog razmišljanja. moţe se ustanoviti formalan period za razmišljanje pod zelenim šeširom tokom kojeg bi svaki pojedinac sproveo svoju kreativnu pauzu. • Potom se prelazi na razmišljanje pod ţutim šeširom. Razmišljanjem pod zelenim šeširom se potom pokušavaju stvoriti neki novi koncepti. stavljanje plavog šešira za razmišljanje bi sredilo predloge koji stoje na raspolaganju. ţutim i zelenim šeširom. Sad bi već mogla da se odvija mešavina razmišljanja pod belim. oni koji iziskuju dalje razvijanje. • Mora da postoji neki bolji naĉin prodaje knjiga. kako bi se dala pozitivna procena svake od alternativa koje se razmatraju kao ozbiljne mogućnosti.\ Y ______ Osmišljavanje programa _______________ XLIV • Ranije smo se u ovakvim situacijama ponašali na sledeći naĉin. U ovom trenutku. oni koje valja samo zabeleţiti. Bez ob zira na to. Razmišljanje pod plavim šeširom moţe da definiše oblasti u kojima su potrebni novi koncepti i na koje se stoga valja usredsrediti. • Svima su vam poznati tradicionalni pristupi. da bi se svaki od predloga dalje razvijao i unapreĎivao. ponoviću ih.

svaka faza potpuno prirodno prelazi u sledeću . Naposletku. u vidu svojevrsnog preispitivanja. otkla njanja slabosti i rešavanja problema. Potom bi moglo da usledi stavljanje plavog šešira. koje bi dalo sveobuhvatni pregled postignutog.XLIV Razmišljanje pod plavim šeširom Zatim ide razmišljanje pod crnim šeširom. Sledeće je razmišljanje pod ţutim i zelenim šeširom. opasnosti i manjkavosti. da bi misliocima omogućilo da izraze svoja osećanja u pogledu raspoloţivih izbora. Razmišljanje pod crnim šeširom moţe i da pokrene pitanje vrednosti upotrebljivih alternativa. od suštinskog je značaja da o tome budu obavešteni svi koji uzimaju udela u razmišljanju. da bi ukazali na rizike. Tamo gde postoji utvrĎen program. ali. a uz to bi i organizovalo strategiju izbora pravca. etapa razmišljanja pod plavim šeširom odreĎuje strategiju razmišljanja o primeni ideje. Svrha razmišljanja pod crnim šeširom jeste ukazivanje na alternative koje su nemoguće ili neupotrebljive. Sve ovo moţda deluje kao prilično komplikovan redosled. Posle toga. u praksi. 215 . a primenjuje se zarad savladavanja ciljeva postavljenih razmišljanjem crnog šešira: korigovanja nedostataka. osećaće se manje prinuĎen da stalno pravi upadice „crnog" tipa iz straha da će moţda propustiti trenutak. Ako mislilac zna da ubrzo dolazi period predviĎen za razmišljanje pod crnim šeširom.kao kad menjate brzine tokom voţnje. Iza toga sledi razmišljanje pod crvenim šeširom. vraćamo se na pregled u okviru razmišljanja pod crnim šeširom.

r \ 7 Osmišljavanje programa XLTV Trebalo bi imati na umu daje najveći deo razmišljanjţ zapravo mešavina crnog i belog šešira . • Ovo je razlog zbog kojeg vašpredlog neće junkcioni\ sati.u čijoj pozadini| stoje neizraţene emocije iz domena crvenog šešira. 216 . ili osmišljen ] sredstvom razmišljanja pod plavim šeširom od strane svil prisutnih na seansi. Program plavog šešira moţe biti unapred odreĎen strane nekog ko vodi seansu razmišljanja. • To je ono što u ovakvoj prilici moramo uĉiniti.

Mislilac u plavom šeširu moţe da daje komentare o onome što opaţa. valjda. • Provodimo previše vremena u raspravi o ovoj taĉki. ali je takoĎe i kritičar koji posmatra ono što se dešava. ţetva i izveštaji. To bi. trebalo da bude na prvom mestu. a još nismo odredili ni da li bi nam doneo bilo kakvu korist. Mislilac u plavom šeširu prati razmišljanje koje se odvija. ■ • Ĉini se da smo suviše zaokupljeni troškovima ovog .XLV RAZMIŠLJANJE POD PLAVIM ŠEŠIROM Kratki pregledi i zakljuĉci Posmatranje i pregled. zakljuĉci. Onje koreograf koji smišlja korake. on beleţi put kojim se ide. Da skratimo. poduhvata. Kratki pregledi. već onaj koji posmatra vozača. Komentar. jednostavno ćemo je zabeleţiti kao taĉ-ku o kojoj postoje konfliktni stavovi. Uz to. 217 . Mislilac u plavom šeširu nije onaj koji vozi kola niz drum.

Reč je o osobi koja stoji pored grafoskopa i daje na uvid generisane alternative. Predlaţem da svi sta vimo svoje plave šešire i nekoliko sledećih minuta provedemo u pojedinaĉnom rezimiranju onoga za šta smatramo daje do sada postignuto. Već smo zabeleţili da predstavlja jaku mogućnost i ispitaćemo je kasnije. wv<\ 218 . tako je i funkcija plavog šešira da objedini finalne za ključke. S vremena na vreme. neka mi to kaţe. Stavite svoje plave šešire i recite mi dokle smo stigli. uvek je moguće da se taj zadatak podeli na sve članove grupe. jedan mislilac u plavom šeširu moţe zatraţiti i od ostalih prisutnih da stave svoje plave šešire i izvrše zadatak. Ako se neko ne slaţe s mojim rezimeom. • Dozvolite da rezimiramo ono što smo dosad postigli. • Predlaţem da ovde zastanemo. • Preći ću ukratko sve glavne taĉke o kojima smo diskutovali. Zadatak mislioca u plavom šeširu jeste da uobliči ono što moţe delovati kao haotična diskusija. Zaista. Ovo je trebalo da bude istraţivanje. sve vreme zagovaraš jednu istu ideju. a ne rasprava. Premda govoreći o misliocu u plavom šeširu to činim u jednini. mislilac u pl avom šeširu daje pregled onoga što se dešava i što je postignuto. • Hajde da sednemo za sto. Mislim da bi sada trebalo da se pozabavimo daljim alternativama. Jednako kao što je uloga mislioca u plavom šeširu da povremeno napravi kratak pregled onoga što je postignu to.Kratak pregled i zakljuĉci XLV • Dejvide.

• Da li se svi slaţemo da su ovo zakljuĉci do kojih smo došli? Posao plavog šešira za razmišljanje jeste da napravi finalni rezime i pripremi izveštaj. Jedna od funkcija plavog šešira jeste da bude fotograf koji posmatra i beleţi razmišljanje koje se odvija i koje se odvijalo. ĉini mi se da su naši zakljuĉ ci sledeći.XLV Razmišljanje pod plavim šeširom • Kad stavim plavi šešir. To ne znači daje reč o ulozi za jednu osobu (premda moţe da bude). To znači da svaki mislilac uskače u ulogu definisanu plavim šeširom u nameri da precizno i objektivno prokomentariše razmišljanje koje se odvija. 219 .

.

Specifičnu ulogu plavog šešira je moguće dodeliti i nekom drugom. Zadatak tog mislioca u plavom šeširu će tada biti da prati razmišljanje u okvirima koje je postavio predsedavajući. predsedavajući bilo kog sastanka je auto matski nosilac funkcije plavog šešira. postoji i mogućnost da osoba koja predsedava nije naročito vesta u praćenju razmišljanja. Disciplina i usredsreĊenost. Isto tako. Ţeleo bih da naglasim da bilo kome od prisutnih na sastanku moţe da se dodeli funkcija plavog šešira.*" t XLVI RAZMIŠLJANJE POD PLAVIM ŠEŠIROM Kontrolisanje i praćenje Predsedavajući. • Poseţem za svojim plavim šeširom da bih primetio da su komentari gospoĊice Braun u ovom trenutku sasvim nepodesni. 221 . On odrţava red i vodi računa da se prisutni pridrţavaju dnevnog reda. sem predsedavajućem. Koje glavni? Normalno.

bilo sad. domeni različitih šešira se često poklapaju i nema potrebe da se u njihovom korišćenju bude preterano pedantan. da bi se tek potom uhvatili u koštac s njim . a ne da donosite sud. Trebalo bi da krenete ka prodoru. • To nije naĉin tretiranja problema unutar razmišlja nja pod zelenim šeširom. 222 . Moguće je mnogo poklapanja izmeĎu razmi šljanja pod ţutim i zelenim šeširom. a ne razlog zbog kojeg se suzdr ţavate da ih ispoljite. ali je otvoren za komentare svih prisutnih. bilo kasnije. • Moje razmišljanje pod plavim šeširom mi kaţe da bi trebalo da definišemo ovu taĉku kao kljuĉni problem. ali to je izvesnoplod razmišljanja pod crnim šeširom. Moguće je mnogo poklapanja izmeĎu razmišljanja pod belim i crvenim šeširom. jer ljudi često brkaju činjenice i mišljenja.Kontrolisanje i praćenje XLVI • Staviću svoj plavi šešir da bih rekla da mislim da smo zastranili u odnosu na glavni problem. a ne zagovaranje jedne od alternativa. • Ţalim. U praksi. Ovaj aspekt dicipline moţe da bude zadatak predsedavajućeg ili naimenovanog mislioca u pla vom šeširu. • Uloga plavog šešira jeste rezimiranje razmišljanja koje je u toku. Interesuju nas vaša osećanja. Razmišljanje pod plavim šeširom omogućava posmatranje pravila igre. • Ovo je razmišljanje pod crvenim šeširom. • To bi trebalo da bude informacija iz domena razmi šljanja pod belim šeširom? Više liĉi na razmišljanje pod crvenim šeširom. a ovog trenutka ga od vas nismo traţili.

Budući da ne moţemo da odluĉimo. Upravo to disciplinovano nastojanje da se prati modalitet razmišljanja jeste ono što je bitno. opet se vraćamo na brbljanje i varijantu rasprave. U ovom trenutku. — Mislim daje do povećane prodaje ćurećeg mesa dou šio zbog povećanja zdravstvene svesti. trebalo da uĉine svestan napor da razmišljaju u tom maniru. jako je vaţno da se šeširi s vremena na vreme formalno identifikuju. vrlo je nepraktično menjati šešire zbog svake izrečene primedbe.Ja mislim daje to naprosto stvar niţe cene. Ne moramo da odluĉimo koje je pravo. S druge strane. 223 . Ono stoje vaţno jeste da bi mislioci. neka u zapisnik uĊe da za ovaj trend imamo dva razliĉita objašnje nja. Nije dovoljno pretpostaviti da tip šešira sledi prirodu izrečene primedbe. . Inače. Ako je red na razmišljanje pod ţutim šeširom. onda tako treba da bude. nije neophodno pretpostaviti da svaki pojedini trenutak mora potpadati pod jedan ili drugi šešir.XLVI Razmišljanje pod plavim šeširom TakoĎe. a da prethodno nije formalno naglasio da koristi plavi šešir. mislilac u plavom šeširu bi mogao da postavi pitanje da li ima nekih informacija iz domena razmišljanja belog šešira koje bi mogle da budu odlučujuće. Ukoliko se ne traţi stavljanje odreĎenog šešira. Jedan od osnovnih zadataka kontrole od strane plavog šešira biće prekidanje rasprave. TakoĎe. ukoliko je pokrenut modalitet definisanog razmišljanja. savršeno je u redu da neko upadne s komentarom o proceduri.

oba se moraju zabeleţiti. Kako bi se ova ideja najbolje udomila? ^\.«<*S'/i 224 . • Sad moţemo da se vratimo na taĉku o kojoj ranije ni smo mogli da donesemo odluku.■■:* . upotrebom metoda najbolje kuće.\n. >-. GospoĊica Adams .■-. molim vas.\. U ovom konkretnom slučaju. da se usredsredimo direktno na to pitanje. Katkada dva stanovišta mogu da budu potpuno inkompatibilna.. oba gledišta se beleţe na mapu razmišljanja. Sledeći korak se sastoji u uviĎanju koji od dva sklopa okolnosti najviše liči na pravo stanje stvari. Da li bi to moglo da se sagleda kao pokušaj da se zaradi iskljuĉivo viso kom cenom? Dajte. Utrošićemo malo vremena da ovo ispitamo. oba mogu da budu is pravna. Bez obzira na to. • Gospodin Dţons misli da će garantovane prazniĉne cene znaĉiti mnogo za prodaju. koliko bi nas to stajalo? Odličan način za tretiranje oponirajućih ideja jeste pretpostavka da je svaka ideja pod odreĊenim uslovima korektna. Dalja diskusija se moţe obaviti kasnije. misli da neće i da bi nas to moglo mnogo koštati. Isti pristup se moţe iskoristiti i za vrednovanje ideja. • Pod kojim uslovima bi gospodin Dţons bio upravu? Pod kojim uslovima bi gospoĊica Adams bila upra\ vu? Moţe se smatrati da su obe strane u pravu. xh" 'YvXirr. Da li i razmišljanje pod belim šeširom ima nešto da nam po : nudi? Da smo ranije davali takve garancije.vv.Edvard de Bono XLVI Prema tome.

kakva smo mi kompa nija? Ponekad mislilac u plavom šeširu mora da nastupi bez uvijanja. •Koristimo model mape. a ono drugo pogrešno. • Hoću da oboje stavite ţute šešire i razmislite o gledi štu onog drugog. • Molim vas. Formalnost plavog šešira omogućava svakom misliocu da bude mnogo direktniji nego inače. • Ĉini mi se da smo se zaglibili u raspravi. Dakle. To bi trebalo da zaustavi raspravu. Ići dalje od toga bi znaĉilo uvaljivati se u raspravu. a nismo se zbog toga okupili. 225 .XLVI Šest šešira za razmišljanje • Ovaj proizvod bi bio odliĉan za neku veliku kompa niju koja dominira trţištem. Zabeleţićer mo oba stanovišta i vratiti se na njih kasnije. a ne rasprave. pribeleţite ih. Ovaj drugi bi bio pogo dan za neku malu kompaniju koja pokušava da stvo ri sebi mesto na trţištu. prestanite da se raspravljate. Nemojte pokušavati da dokaţete daje vaše ispravno. • Obojica ste rekli šta ste imali da kaţete. Ako imate drugaĉija stanovišta.

.i A.

u toku razmišljanja. Razmišljanje pod plavim šeširom je odgovorno za rezimiranja. Razmišljanje pod plavim šeširom definiše problem i uobličava pitanje.XLvn RAZMIŠLJANJE POD PLAVIM ŠEŠIROM Rezime Plavi šešir je šešir kontrole. Razmišljanje pod plavim šeširom jeste razmišljanje o razmišljanju potrebnom da bi se istraţila tema. To se moţe obavljati povremeno. Razmišljanje pod plavim šeširom prati razmišljanje i obezbeĎuje poštovanje pravila igre. preglede i zaključke. Razmišljanje pod plavim šeširom daje fokus. kao i na kraju. 227 . Razmišljanje pod plavim šeširom zaustavlja raspravu i insistira na „kartografskom" vidu razmišljanja. Mislilac u plavom šeširu definiše temu u pravcu koje bi valjalo usmeriti razmišljanje. Mislilac u plavom šeširu organizuje samo razmišljanje. Razmišljanje pod plavim šeširom determiniše zadatke za razmišljanje koje valja izvršiti. Razmišljanje pod plavim šeširom uvodi i odrţava disciplinu.

228 . Čak i kada je specifična uloga razmišljanja pod plavim šeširom dodeljena jednoj osobi.Rezime XLVII Razmišljanje pod plavim šeširom se moţe iskoristiti za povremene upadice koje zahtevaju stavljanje šešira. Razmišljanje pod plavim šeširom moţe i da se koristi za uspostavljanje razmišljanja koje teče korak-po-korak. i dalje je otvorena za sve koji imaju komentare i sugestije u domenu plavog šešira. a čijeg se redosleda valja pridrţavati jednako kao što se prilikom plesa vodi računa o koreografiji.

Druga osnovna svrha koncepta šest šešira za razmišljanje jeste omogućavanje zaokreta u razmišljanju. Od osobe se moţe zatraţiti i da stavi „ţuti šešir za raz229 .u. onda se od nje moţe Tatiaztii da skine „crni šešir za razmišljanje". ' ( • ■ Zaključak " Najveći neprijatelj razmišljanja jeste. bez ikakve potrebe da ih opravdava. Ako je osoba tokom sastanka bila uporno negativna. postaje prijatnije i efikasnije.^ompleksnc zbog toga što dovodi do zbrke. Prva svrha jeste pojednostavljivanje razmišljanja time što se misliocu omogućava da se jed novremeno bavi samo jednom stvari. Koncept šest šešira za razmišljanje je vrlo lak za razumevanje. Umesto primoranosti da u isto vreme brine o emocijama. mislilac moţe da izvuče emocije na površinu posredstvom razmišljanja pod crvenim šeši rom. Takode. Taj zahtev signalizuje osobi da je uporna u svojoj negativnosti. nadi i kreativnosti. logici. Umesto da logiku koristi kao podršku poluprikrivenim emocijama. informacijama.. mislilac ima mogućnost da se njima pozabavi odvojeno. Postoje dve osnovne svrhe koncepta šest šešira za razmišljanje. Kad je razmišljanje jasno i jednostavnoj. veoma se jednostavno primenjuje. Razmišljanje pod crnim šeširom se potom moţe pozabaviti aspektom logike.

. Isprva. Povremeno. svi koji se po navici sastaju da bi prodiskutovali o nečemu trebalo bi da budu svesni značenja različitih šešira. moţemo poţeleti da preĎemo šešire kao formalno strukturiranu sekvencu. Pretvaranjem u glumu ili čak igru. To je sasvim nepotrebno. tokom diskusije. poţelećemo da stavimo neki od šešira. moţe nam se učiniti pomalo čudnim.Zakljuĉak mišljanje". . Na primer. što je direktan zahtev za pozitivnošću. ' . a da pri tom nije neprijatan. Očigledno je da će model biti najkorisniji ako su svi članovi organizacije svesni pravila igre. •<■ j D.------ >. koncept šešira omogućava zahtevanje odreĎenih vidova razmišljanja. Što je najvaţnije. ali vremenom postavljanje takvog zahteva postaje potpuno prirodno. Šeširi postaju neka vrsta stenografisanih uputstava. Još češće. sam mehanizam nije ni po čemu preteći za ličnost ili ego osobe. » I. šest šešira za razmišljanje obezbeĎuju mehanizam koji je odreĎen. »I 1 230 . Na ovaj način. Koncept najbolje funkcioniše kad postane deo svakodnevnog načina izraţavanja. donekle formalno. u kom slučaju ćemo strukturu utvrditi unapred. Ili ćemo poţeleti da zatraţimo od nekoga da za vreme diskusije stavi odreĎeni šešir. Ne kaţem da bi svakog trenutka tokom razmišljanja trebalo da svesno koristimo ovaj ili onaj šešir.

Metod šest šešira za razmišljanje je osmišljen da bi se omogućio zaokret u razmišljanju i udaljavanje od uobičajenog svaĎalačkog u pravcu „kartografskog" stila. " . Ako je mapa dovoljno dobra.ŠEST ŠEŠIRA ZA RAZMIŠLJANJE | Rezime rezimea Svrha šest šešira za razmišljanje jeste dešifrovanje razmišljanja. tako da mislilac moţe da jednovremeno primenjuje jedan modalitet razmišljanja .■ ■■ ■ ■ r ^ r . Isto tako. ' . ali sigurno obuhvataju njegove glavne mo dalitete.umesto da pokušava da obavi sve odjednom. .i i '.:' ■■ 231 . Prva faza jeste izrada mape. Kao i u analogiji sa štampom u boji. . ■ • . najbolji put je često očigledan. svaki od šest šešira stavlja na mapu jedan vid razmišljanja. ne pokušavam da kaţem da bi u svakom trenutku razmišljanja trebalo da imamo na glavi neki od šešira. a na kraju se sve objedine. Ne kaţem da šest šešira obuhvataju sve moguće aspek te razmišljanja. Druga faza jeste izbor pravca na mapi. To čini razmišljanje procesom koji ima dve faze. Svaka boja se štampa posebno. Najbolja analogija jeste ona sa štampom u boji.

šeširi sve više postaju sastavni deo kulture razmišljanja. kako bi ovaj mogao da postane deo kulture. isključivo činjenice. Podrazumeva se postepeni razvoj. Prva upotreba šešira dolazi u vidu povremenog zahteva da se upotrebi jedan šešir ili za prebacivanjem s crnog šešira na neki drugi. Suština svakog šešira se vrlo lako pamti. Nema potrebe da se čitalac zamara učenjem napamet onoga o čemu sam na ovim stranicama pisao. Bez formalnosti šešira. Svako ko igra tu igru treba da bude svestan njenih pravila. Beli šešir: devičanska belina. neki mislioci bi pri razmišljanju ostali trajno zarobljeni u jednom modalitetu (obično je t© modalitet crnog šešira). 232 . ObezbeĎuju formalnost i priliku da se bilo od sebe.Rezime rezimea Najveća vrednost šešira je upravo u njihovoj artificijelnosti. velika vred nost šešira je u tome što odreĎuju ulogu razmišljanja. Šeširi uspostavljaju pravila igre razmišljanja. Svako unutar organizacije bi trebalo da nauči osnovni princip. Što se više koriste. zatraţi da razmišlja na odreĎeni način. usredsredeno razmišljanje postaje mnogo snaţnije. Isprva. brojke i informacije. Kao što sam napisao na početku knjige. Mislilac moţe da se ponosi svojim igranjem svih tih uloga. Ponovo naglašavam da je sistem veoma jednostavan za primenu. ljudima se upotreba različitih šešira moţe učiniti donekle neobičnom. imaćemo energičan i disciplino -van pristup. bilo od nekog drugog. Na taj način. ali to osećanje čili čim pogodnost ovog sistema postane očigledna. Umesto traćenja vremena na rasprave ili dugotrajne diskusije.

Osobi s prirodnim talentom za trčanje disciplina donosi više koristi nego drugima. zbog čega nešto neće funkcionisati. on postaje upotrebljiviji. Kratak pregled razmišljanja pod belim šeširom Zamislite kompjuter koji daje činjenice i brojke koje se °d njega traţe. pozitivnost. kreativnost. šanse. konstruktivnost. Zeleni šešir: plodnost. prodor. biljke koje rastu iz semena. takoĎe i slutnja i intuicija. vedrina i optimizam. kontrola. Crni šešir: Ďavolji advokat. negativan sud. Kompjuter je neutralan i objektivan.Šest šešira za razmišljanje Crveni šešir: „crvenilo". Plavi šešir: hladnokrvnost. Zbog vaše udobnosti. onda bi trebalo da razmislimo o tome da bi takav sistem tu inteligenciju kojom se tako ponosimo učinio još efikasnijom. dirigovanje orkestrom. razmišljanje o razmišljanju. • Ovog časa bih ţeleo da kaţem nešto iz domena ţu tog šešira. Ako mislimo da smo dovoljno inteligentni da se snaĎemo i bez takvog sistema. Istina je da nemamo jednostavan jezik koji bi posluţio kao kontrolni sistem za naše razmišljanje. u nastavku ponavljam kratke preglede koje sam dao za svaki od šest šešira za razmišljanje. Ţuti šešir: sunčev sjaj. emocije i osećanja. Unutar svake organizacije. što više ljudi ovlada modelom. Pokušajte ovo i sami. Ne nu233 . provokacija.

Kratak pregled razmišljanja pod crvenim šeširom Nošenje crvenog šešira omogućava misliocu da kaţe: „Ovo su moja osećanja prema toj stvari. Takode. IzmeĎu se nalaze konkretni nivoi kao što su „uglavnom". U praksi.činjenice od prvorazrednog značaja. nalaze se činjenice za koje verujemo da su istinite. mislilac bi trebalo da imitira kompjuter. Informacije ove vrste mogu da se iznose u sklopu mišljenja pod belim šeširom." 234 . Osoba koja traţi informacij u bi trebalo da postavlja konkretna pitanja ukoliko ţeli da dobije informaciju ili popuni informativne praznine. U prvom redu se nalaze proverene i dokazane činjenice .\ 7 ______________ Rezime rezimea di tumačenje ni mišljenje. ali koje još nisu u potpunosti proverene . moţete ga staviti ili skinuti po svojoj volji. Belo (kao totalitet boja) ukazuje na neutralnost. Noseći beli šešir za razmišljanje.činjenice od drugorazrednog značaja. Razmišljanje pod belim šeširom podrazumeva disciplinu i usmerenost. Od vas se moţe zatraţiti da stavite svoj beli šešir za razmišljanje. „katkada" i „povremeno". Mislilac teţi da u prezentiranju informacija bude što neutralniji i objektivniji. ili i vi moţete zatraţiti od nekoga da ga stavi. pod uslovom da se odgovarajuće formulišu kako bi se ukazalo daje ipak reč o verovatnoći. postoji dvoredni sistem informacija. Postoji dijapazon verovatnoće koji ide od „uvek istinito" do „nikad istinito". U drugom redu.

tu su obične emocije onakve kakve ih znamo. Drugo. kao što su strah i nenaklonost. 235 . nekorektno i plod zablude. Kada mislilac koristi crveni šešir. do onih suptilnijih. Mislilac u crnom šeširu ukazuje na ono stoje pogrešno. tako što od njih traţi da stave crveni šešir i tek tada izreknu svoje stanovište. ukus.Šest šešira za razmišljanje Crveni šešir legitimizuje emocije i osećanja kao vaţan deo razmišljanja. Kratak pregled razmišljanja pod crnim šeširom Razmišljanje pod crnim šeširom je specifično zaokupljeno negativnim procenama. koja nemaju vidljivog opravdanja. estetsko osećanje i ostala. kao stoje sumnja. Crveni šešir čini osećanja vidljivima. od onih snaţnih. Prvo. nikad ne bi trebalo da pokušava da opravda svoja osećanja ili da za njih traţi utemeljenje u logici. tako da mogu da postanu deo „mape" razmišljanja. intuicija. ono se takoĎe moţe svrstati pod crveni šešir. čulo. tu su sloţena prosuĎivanja koja zalaze u takve vrste „osećanja" kao što su slutnja. Crveni šešir predstavlja pogodan metod za uključivanje modaliteta „osećanja" i njegovo isključivanje. na način koji bi misliocu bez njega bio nemoguć. Ukoliko mišljenje o nečemu u velikoj meri sadrţi ovu vrstu osećanja. Crveni šešir pokriva dva obimna vida osećanja. koje obu hvataju čitav spektar emocija. a ujedno i deo sistema vrednosti na osnovu kojeg se bira pravac. Crveni šešir omogućava misliocu da istraţuje osećanja drugih.

Reč je o objektivnom pokušaju da se na mapu ubeleţe i negativni elementi. U slučaju novih ideja. Razmišljanje pod crnim šeširom nije rasprava i nikada se ne bi trebalo sagledavati kao takvo.Rezime rezimea Mislilac u crnom šeširu ukazuje na koji se način nešto ne uklapa u iskustvo ili prihvaćeno znanje. Kratak pregled razmišljanja pod ţutim šeširom Razmišljanje pod ţutim šeširom je pozitivno i kon struktivno. Razmišljanje pod crnim šeširom moţe ukazati na greške u procesu mišljenja i samom metodu. Ţuta boja simbolizuje sunčev sjaj. Razmišljanje pod crnim šeširom moţe dati sud o ideji na osnovu ranijih iskustava. Razmišljanje pod crnim šeširom moţe da postavlja „negativna pitanja". da bi se videlo kako se uklapa u poznate okolnosti. Mislilac u crnom šeširu ukazuje na nedostatke u dizajnu. Razmišljanje pod crnim šeširom moţe da projektuje ideju u budućnost. Razmišljanje pod crnim šeširom ne bi trebalo da obuhvata negativno uţivanje ili negativna osećanja koja spadaju pod obod crvenog šešira. ţuti šešir bi uvek trebalo koristiti pre crnog. vedrinu i optimizam. da bi se videlo šta moţe da podbaci ili krene kako ne treba. Pozitivna procena se ostavlja ţutom šeširu. Mislilac u crnom šeširu ukazuje na ono zbog čega nešto neće funkcionisati. 236 . Mislilac u crnom šeširu ukazuje na rizike i opasnosti.

Osoba koja stavlja zeleni šešir će upotrebiti modele kreativnog razmišljanja. jednako kao što je razmišljanje pod crnim šeširom zaokupljeno negativnim procenama. Razmišljanje pod ţutim šeširom se ne bavi pukom pozitivnom euforijom (crveni šešir) niti direktnim stvara njem novih ideja (zeleni šešir).Šest šešira za razmišljanje Razmišljanje pod ţutim šeširom je zaokupljeno pozitivnim procenama. vizija i nadanja na drugom kraju. Razmišljanje pod ţutim šeširom moţe biti spekulativno i u potrazi za mogućnostima. Razmišljanje pod ţutim šeširom je zaokupljeno operativnošću i izazivanjem aktivnosti. Kratak pregled razmišljanja pod zelenim šeširom Zeleni šešir sluţi za kreativno razmišljanje. Cilj konstruktivnog razmišljanja pod ţutim šeširom jeste delotvornost. Od ovog razmišljanja potiču konkretni predloţi i sugestije. Razmišljanje pod ţutim šeširom je konstruktivno i generativno. Potom ono teţi da za tu vrednost i korist iznaĎe logičku podršku. Razmišljanje pod ţutim šeširom traţi da iznese čvrsto utemeljen optimizam. Razmišljanje pod ţutim šeširom dopušta i vizije i snove. ali nije ograničeno na to .pod uslovom da su ostali vidovi optimizma odgovarajuće obeleţeni. Od onih oko nje se zahteva da rezultat tog raz237 . Razmišljanje pod ţutim šeširom obuhvata pozitivan spektar. koji ide od logičnog i praktičnog na jednom. do snova. Razmišljanje pod ţutim šeširom iskušava i ispituje vrednost i korist.

Koristeći se kreativnom pauzom. rast i vrednost semena. U okviru razmišljanja pod zelenim šeširom. mislilac u zelenom šeširu moţe bilo kad da zastane i razmisli da li tog trenutka postoje i neke alternativne ideje. Provokacija je bitan deo razmišljanja pod zelenim šeširom i simbolizovana je rečju PO. Mislilac ţeli da krene dalje od početne ideje. Bilo bi idealno kad bi i mislilac i slušalac nosili zelene šešire. Provokacija se koristi da bi nas izvukla iz naših uobičajenih obrazaca razmišljanja. Lateralno razmišljanje jeste skup stavova. < Kratak pregled razmišljanja pod plavim šeširom Plavi šešir je šešir „kontrole". Zelena boja simbolizuje plodnost. Razmišljanje pod plavim 238 . Traganje za alternativama jeste fundamentalni aspekt razmišljanja pod zelenim šeširom. dalje od očiglednog i zadovoljavajućeg. uključujući i metod nasumične reci. mehanizam prosuĊivanja biva zamenjen mehanizmom prodora.Rezime rezimea mišljanja tretiraju kao kreativan ishod. Ono se koristi za stvaranje novih koncepata i percepcija. provokacija i PO) koji pomaţu u formiranju prečica za kretanje meĎu obrascima. Za tu pauzu ne mora da postoji nikakav objektivan razlog. u nameri da osmisli novu ideju. Postoji potreba da se ide dalje od poznatog. Postoji više načina za izazivanje provokacije. Mislilac u plavom šeširu organizuje samo razmišljanje. u sklopu samoorganizujućeg asimetričnog sistema formiranja obrazaca. mehanizama i tehnika (meĎu kojima su prodor.

239 . Mislilac u plavom šeširu definiše temu u pravcu koje bi valjalo usmeriti razmišljanje. Razmišljanje pod plavim šeši rom uvodi i odrţava disciplinu. i dalje je otvorena za sve koji imaju komentare i sugestije u domenu plavog šešira. Razmišljanje pod plavim šeširom prati razmišljanje i obezbeduje poštovanje pravila igre. u toku razmišljanja. Razmišljanje pod plavim šeširom je odgovorno za rezimiranja. a čijeg se redosleda valja pridrţavati jednako kao što se prilikom plesa vodi računa o koreografiji. Razmišljanje pod plavim šeširom zaustavlja raspravu i insistira na „kartografskom" vidu razmišljanja. Razmišljanje pod plavim šeširom moţe i da se koristi za uspostavljanje razmišljanja koje teče korak-po-korak. Razmišljanje pod plavim šeširom daje fokus.Šest šešira za razmišljanje šeširom jeste „razmišljanje o razmišljanju potrebnom da bi se istraţila tema". preglede i zaključke. To se moţe obavljati povremeno. i na kraju. Razmišljanje pod plavim šeširom se moţe iskoristiti za povremene upadice koje zahtevaju stavljanje šešira. Razmišljanje pod plavim šeširom definiše problem i uobličava pitanje. Čak i kada je specifična uloga razmišljanja pod plavim šeširom dodeljena jednoj osobi. Razmišljanje pod plavim šeširom determiniše zadatke za razmišljanje koje valja izvršiti.

hvatanju beleţaka. donošenje odluka. 11000 Beograd tel/fax: +381 (0)11 2434-107. o Toni Buzan Savršeno pamćenje Potencijal ljudske memorije je praktično neograničen! MeĎutim. boje. pre~ zentacije. Toni i Bari Buzan « Mape uma Mape uma su sredstvo za kreativnu organizaciju misli koje nam pomaţe da bolje iskoristimo neograničenu moć mozga. ispiti.-) 1 Toni Buzan .edu. rešavanju pro-■ blema i naročito .u pamćenju i učenju. kreativnom razmišljanju. 3444-953 (9-16h) mob. da li znate kako da taj potencijal iskoristite na najbolji način? Ova izvanredna knjiga vam pruţa mogućnost da naučite memorijske tehnike koje moţete da upotrebite u svim oblastima intelektualnog funkcionisanja (koncentracija. uĉenje. Knjiga sadrţi tekstove i praktične primere koji omogućavaju čitaocu uvid u napredak tokom savladavanja tehnike brzog čitanja. +381 (0)64 147 16 02 e. kreativno razmišljanje.postiţemo izuzetne rezultate u poslu.sa lakoćom i uţivanjem . crteţe .yu.Biblioteka »UM« Izdavaĉ: IP »FINESA«. Koristeći slova. +381 (0)64 113 00 88. www. linije. brojeve. Rada Konĉara la. strani jezik.yu Brzo čitanje U ovoj knjizi iznet je revolucionarno nov metod uz pomoć koga moţete drastično povećati svoju brzinu čitanja (preko 200 stranica na sat) a da pri tome postignete bolje razumevanje i pamćenje nego pri klasičnom čitanju. pripremanju predavanja i prezentacija.tnail: bmaricic@beotel.flnesa.

3444-953 (9-16h) mob. KAKO NAUČITI STRANI JEZIK (BIIOKOM) %m*& 6 Grejem Fuler Kako naučiti strani jezik Izuzetna knjiga zamišljena kao pomoćna literatura u učenju bilo kog jezika bez obzira da li je u pitanju konvencionalni kurs ili samostalno učenje uz priručnik. Savladavajući umetnost relaksirane koncentracije čitalac otkriva novi pristup samorazvoju. Autor nudi niz praktičnih saveta i konkretnih tehnika za rešavanje problema u učenju svakog jezika. +381 (0)64 147 16 02 e. u kojoj razbijajući mentalne barijere svoje neu■ spehe pretvara u uspeh. a bolje ocenel Previše dobro da bi bilo istinito? Ne. zabavan i jedinstven način uvodi u svet izvanrednog pamćenja i kreativnog razmišljanja. previše dobro i istinito! Majki Gelb. 5 Toni Buzan Pouka iz umetnosti iongliranja Knjiga o učenju! Autori koristeći metaforu ţongliranja prezentuju jasan i pragmatičan metod primenjljiv u bilo kojoj oblasti učenja. tako i na polju izgovora. Manje učenja. Toni Buzan Moć dečjeg uma Postanite genije na brzaka! Revolucionarni metod mapiranja uma za decu i odrasle! Ova knjiga vas na lak. kako na polju leksike i gramatike. Rada Konĉara la.tnail: bmaricic@beotel.4 Lana Izrael. Opiti miiu Biblioteka »UM« Izdavaĉ: IP »FINESA«.edu.yu .yu.finesa. +381 (0)64 113 00 88. 11000 Beograd tel/fax: +381 (0)11 2434-107. www.

U njoj se sjajnim stilom prikazuje „fenomen Leonardo" kao model za razvoj sopstvene genijalnosti. Rada Konĉara la. moţemo naučiti da unapreĎujemo svoje sposobnosti u svim sferama ţivota.mail: bmaricic@beotel. +381 (0)64 113 00 88. j na opisani su na izuzet- .yu. Primena mapa uma. tehnike efikasnog čitanja i učenja i pristup planiranju vremePat ko Intelektualnoj ratmsfeit no jasan i pristupačan način.yu i j Dejvid Ejkres Kako poloţiti ispit POLOŢITI I Knjiga koja će vam pomoći da svoju energiju i vreme iskoristite na najbolji način.finesa. Prevedena na 37 jezika. memorijskih tehnika. www. istraţujući sedam suštinskih aspekata Da Vinčijevog procesa razmišljanja autor nam pokazuje kako da razvijemo sposobnost uranovteţenog razmišljanja čitavim mozgom. Majki Gebl " Razmišljajte kao Leonardo da Vinči U ovoj zaista inspirativnoj knjizi.( rsiff Butan ćenja. Razvijajući davinčijevski duh u sebi. +381 (0)64 147 16 02 e. I Na osnovu autorovih saveta i tehnika moţete uvećati svoje samopouzdanje i motivaciju za učenje. efikasnije organizovati vreme kao i razviti I svoju sposobnost pam. i da svaki ispit ISPIT I poloţite sa lakoćom i zadovoljstvom. KAKO I Opiti printlpit ktnkntne tehnike KORISTITE Toni Buzan 8 OBE HEMISFERE Koristite obe MOZGA hemisfere mozga Najpopularnija i najtiraţnija knjiga Tonija Buzana! Prodata u milionima primera-ka širom sveta.edu.F Biblioteka »UM« Izdavaĉ: IP »FINESA«. U ovoj knjizi najsveobuhvatnije je prikazan Bu-zanov program intelektualnog razvoja. 11000 Beograd tel/fax: +381 (0)11 2434-107. 3444-953 (9-16h) mob.

nebesko-plavi šešir će vam omogućiti nepristrasan pogled na stvari. ali podsticajnih problema za razmišljanje koji ne iziskuju nikakvo specijalno znanje niti poznavanje matematike. ali ga je svakako prvi opisao. delo naučnika i istraţivača koji izuzetno i veoma jasno -misli svojom glavom. kao i potencijalne metode koje nikada ne koristi. +381 (0)64 147 16 02 e. Edvard de Bono Lateralno razmišljanje Edvard de Bono ne tvrdi daje izumeo ovaj mentalni proces. Rezultati će biti iznenaĎujuće efikasni! Edvard de Bono 1 Petodnevni kurs razmišljanja Edvard de Bono je pionir meĎunarodno poznatog sistema lateralnog razmišljanja.Biblioteka »MISAO« Izdavaĉ: IP »FINESA« Rada Konĉara la. on namerno koristi lateralni pristup (s podsticajnim vizuelnim primerima u jednom poglavlju) da bi objasnio prirodu laterarnog razmišljanja.mail: bmaricic@beotel. Nije uvek vaţno biti u pravu i greška moţe da bude i putokaz do pravog reI šenja. U svom originalnom prikazu tog procesa. 11000 Beograd tel/fax: +381 (0)11 2434-107.yu Edvard de Bono Šest šešira za razmišljanje Stavite crni šešir za kritično stanovište ili ţuti za sunčani optimizam! Zeleni šešir pruţa obilje kreativnih ideja! Pod belim sagledajte činjenice. Problemi su smišljeni tako da čitaocu omogućavaju da pronaĎe sopstveni stil razmišljanja i otkrije njegove vrline i mane. a pod crvenim izrazite osećanja! A onda osmislite čitav dijapazon mogućih rešenja i razvrstajte ih .flnesa. Ovo je pionirska i sugestivna knjiga. 3444-953 (9-16h) mob. www.edu. . +381 (0)64 113 00 88.yu. U ovoj knjizi nudi nam seriju jednostavnih.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->