P. 1
Osnove tehnologije lijevanja

Osnove tehnologije lijevanja

|Views: 1,706|Likes:
Published by kontejner14

More info:

Published by: kontejner14 on Apr 23, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/30/2013

pdf

text

original

Branko Bauer Ivana Mihalic

OSNOVE TEHNOLOGIJE LIJEVANJA
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE ZAGREB
2012

1

SADRŽAJ 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.2.1. 4.2.1.1. 4.2.1.2. 4.2.1.3. 4.2.2. 4.2.3. 4.2.4. 4.2.5. 4.2.6. 4.2.7. 4.3. 4.3.1. 4.3.2. 4.3.3. 4.3.4. 4.3.5. 4.3.6. 4.3.7. 5. 5.1. 5.1.1. 5.1.2. 5.1.3. 5.2. 5.2.1. 5.2.2. 5.2.3. 5.3. 5.4. 5.5. 6. 6.1. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.3. UVOD Lijevanje ingota Kontinuirani lijev Lijevanje odljevaka Primjena odljevaka s prednostima i nedostacima POSTUPCI LIJEVANJA I KALUPLJENJA KONSTRUKCIJA ODLJEVKA, MODELA I JEZGRENIKA PROIZVODNJA ODLJEVAKA U KALUPIMA ZA JEDNOKRATNU PRIMJENU Kalupni materijali, veziva, dodaci i premazi Postupci izrade jednokratnih kalupa Pješčani lijev - lijevanje u kalupnu mješavinu Postupak sa svježom kalupnom mješavinom (vezivo glina-voda) No bake postupak (Hladni postupak smola-očvršćivač) Postupak vodeno staklo-CO2 Postupak cement-pijesak Postupak zamrzivanja Vakuumsko kalupljnje Školjkasti lijev Precizni (točni) lijev Lijevanje u pune kalupe Postupci izrade jezgri No bake postupak izrade jezgri Cold Box postupak (Postupak sa plinskim očvršćivanjem) Hot Box postupak Warm Box postupak Školjkasti postupak (Croning) Postupak sa vodenim staklom (CO2 postupak) Kalupljenje pomoću jezgri PROIZVODNJA ODLJEVAKA U KALUPIMA ZA VIŠEKRATNU PRIMJENU Kokilni lijev Kalupi za kokilni lijev Premazivanje kalupa Temperatura kalupa Tlačni lijev Tlačni lijev s toplom komorom Tlačni lijev s hladnom komorom Kalupi za tlačni lijev Niskotlačni lijev Protutlačni lijev Centrifugalni lijev TALIONIČKE PEĆI Kupolke Plamene peći Plamene peći s loncem Plinske koritaste plamene peći za taljenje aluminijskih legura Elektrootporne peći
2

1 3 3 4 5 10 14 17 17 21 23 23 31 32 33 33 33 34 39 45 50 51 51 52 52 52 53 53 54 54 56 58 59 61 62 65 68 71 74 75 80 80 82 82 82 83

6.4. 6.5. 6.5.1. 6.5.2. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 10. 10.1. 10.1.1. 11. 11.1. 11.1.1. 11.1.2. 11.1.2.1. 11.1.2.2. 11.1.2.3. 11.1.2.4. 11.1.2.5. 11.2. 11.2.1. 11.2.2. 11.2.3. 11.2.4. 11.2.5. 11.2.6. 11.2.7. 12.

Elektrolučne peći Indukcijske peći Indukcijska peć s loncem Kanalna indukcijska peć LJEVAČKI LONCI PROCES SKRUĆIVANJA NAKNADNA OBRADA ODLJEVAKA Čišćenje odljevaka Toplinska obrada Kontrola procesa lijevanja Osiguranje kvalitete Greške na odljevcima METALI ZA LIJEVANJE – LIJEVOVI Željezne ljevačke legure Čelični lijev Željezni lijev Sivi lijev Bijeli (tvrdi) lijev Temper (kovkasti) lijev Nodularni (žilavi) lijev Vermikularni lijev Neželjezne legure za lijevanje Aluminij i legure aluminija Magnezij i legure magnezija Bakar i legure bakra Cink i legure cinka Olovo i legure olova Kositar i legure kositra Nikal i legure nikla LITERATURA

83 84 84 86 86 88 92 92 93 93 93 95 98 99 101 102 103 104 105 106 107 107 108 110 111 112 113 113 114 115

3

1. UVOD Lijevanje je tehnologija oblikovanja predmeta kojom se rastaljeni metal oblikuje ulijevanjem u kalup, u kojem skrućivanjem poprima oblik i dimenzije kalupne šupljine. Lijevanje se koristi više od 5000 godina za proizvodnju odljevaka definiranog geometrijskog oblika i svojstava. U tom razdoblju tehnologija se kontinuirano razvijala, tako da se danas mogu proizvesti visoko zahtjevne metalne komponente komplicirane geometrije pomoću najmodernijih mehaniziranih i automatiziranih uređaja, slika 1.1. Izrada dobrih odljevaka traži veliku vještinu jer proces nastajanja odljevka nije vidljiv, odnosno metal popunjava zatvoreni kalup. Za razvoj ljevačkih postupaka, potrebna su znanja iz područja kemije, nauke o metalima, fizike, mineralogije, strojarstva, elektrotehnike i metalurgije.

Slika 1.1. Odljevci za stražnji ovjes porschea (Porsche, Weissach). Kako se kod lijevanja geometrija izratka stvara iz početno tekućeg metala, koji skrućivanjem postaje odljevak odnosno kruto tijelo, lijevanje se ubraja u postupke praoblikovanja. Prema normi DIN 8580 praoblikovanje (lijevanje) predstavlja jedan od šest proizvodnih postupaka koji su prikazani u tablici 1.1. Tablica 1.1. Podjela proizvodnih postupaka prema DIN 8580.
Promjena Oblika Stvoriti povezanost Glavna grupa 1 Praoblikovanje (Stvaranje oblika) Zadržati povezanost Glavna grupa 2 Preoblikovanje Umanjiti Umnožiti povezanost povezanost Glavna grupa 3 Glavna grupa 4 Glavna grupa 5 Odvajanje Spajanje Prevlačenje (oslojavanje) Glavna grupa 6 Promjena svojstava izratka - prestrukturiranje Premještanjem Izlučivanjem Unošenjem čestica tvari

Svojstava materijala

Praoblikovanje je proizvodnja čvrstog tijela od bezobličnih tvari stvaranjem povezanosti čestica. Pritom nastaje početna struktura koja definira početna svojstva materijala. Bezoblične tvari su: plinovi, tekućine, prašci, vlakna, strugotine i granulati. Većina praoblikovanih dijelova proizvodi se iz tekućeg stanja. U tehnološkom procesu proizvodnje pojedinačnih dijelova, praoblikovanje (lijevanje) predstavlja početno stanje svih metalnih dijelova, slika 1.2.
1

Dobivanje sirovine

Dobivanje metala

Metalurgija Lijevanje ingota Kontinuirani lijev

Taljevina

Ljevačka industrija Lijevanje u kalup

Praoblikovanje Odvajanje PROIZVOD Odvajanje

Slika 1.2. Praoblikovanje (lijevanje) u tehnološkom procesu proizvodnje dijelova. S obzirom na glavne grupe proizvodnih postupaka dobiva se tijek procesa prikazan slikom 1.3. Pritom u biti razlikujemo dvije varijante procesa. Ovisno o načinu lijevanja taljevine, odnosno varijanti procesa slijede različiti postupci i operacije kojima se od praoblika dobiva gotov proizvod.

Glavna grupa

1. Varijanta procesa Lijevanje ingota ili kontinuirani lijev

2. Varijanta procesa Lijevanje u kalup

Praoblikovanje

Preoblikovanje

Valjanje Kovanje

Odvajanje

Obrada odvajanjem čestica

Obrada odvajanjem čestica

Promjena svojstava izratka

Toplinska obrada

Toplinska obrada

Prevlačenje

Nanošenje boje

Nanošenje boje

Gotov proizvod

Slika 1.3. Tijek proizvodnog procesa.

2

1.1. Lijevanje ingota Lijevanje ingota je e diskontinuirani proces. Stalni metalni kalupi (kokile) za ingote popunjavaju se tekućim metalom uljevanjem s gornje strane ili kroz uljevni sustav, sustav slika 1.4. Odvođenjem topline taljevina evina skrućuje i nastaju ingoti, koji predstavljaju poluproizvod namjenjen daljnjoj obradi proizvodnim postupcima glavnih grupa, npr. toplinsko rezanje, naknadno valjanje ili kovanje. Veličina ingota ovisi o kapacitetu primarnih valjaka za naknadno nadno valjanje. Može iznositi 4 do 30 t i više ako su predviđeni za kovanje. Ingot ostaje u kalupu dok ne završi skrućivanje.

Slika 1.4. Lijevanje ingota. 1.2. Kontinuirani lijev Razvijen zbog složene pripreme kokila za ingote, njihovih ograničenja u dimenzijama i visokog udjela materijala za kompenzaciju ko usahlina u pojilima. Rastaljeni metal uljeva se u otvorenu bakrenu kokilu hlađenu vodom, slika 1.5. Odvođenjem topline talina skrućuje od rubova prema sredini i pomicanjem prema dolje nastaje beskonačna metalna gredica ili traka, traka slika 1.6. Za ubrzanje hlađenja koristi se sekundarno hlađenje vodenim sprejom. Gredice se režu na određenu mjeru i nakon toga ako je površina dobre kvalitete prolaze kroz peć i odlaze na vruće valjanje i tako nastaje potpuno kontinuirani proces proizvodnje proizvoda od čelika. Mogu se lijevati i aluminijske i bakrene legure. Na ovaj način proizvodi se 80-90% 80 čelika u zapadnom svijetu. Prednosti u odnosu na ingote su: : smanjenje gubitaka metala na pojila, veća produktivnost, bolja prilagodba oblika za daljnje preoblikovanje (valjanje).

Slika 1.5. Kontinuirani lijev. 1 Bakrena kokila, 2 Hlađenje, 3 Gredica, 4 Startni blok

3

Teži se lijevanju odljevaka čiji je oblik nakon lijevanja što sličniji željenom (definiran nacrtom). 5 Kalupnik Slika 1. 1.7. Kalupi pritom mogu biti od nemetalnih materijala (pretežno kvarcni pijesak) ili od metala (pretežno željezne legure).6. i 1.3. što je dovelo do razvoja postupaka lijevanja s povećanom točnošću. Za vrijeme lijevanja i skrućivanja metal djeluje na kalup mehanički. Nakon skrućivanja tekućeg metala. dok kod metalnog kalupa otvaranje omogućuje vađenje odljevka. u kojima je napravljena šupljina definiranog geometrijskog oblika. Rastaljeni metal uljeva se pod djelovanjem gravitacije ili neke druge sile u kalupe. Ljevački kalup sa jezgrom i uljevnim sustavom 4 Slika 1. Na slikama 1.trake cijevi i profili Slika 1. kalup od nemetalnih materijala se razruši i izvadi se odljevak. 4 Pojila. 2 Jezgra. 3 Uljevni sustav. Odljevak sa uljevnim sustavom .7. Lijevanje odljevaka Koristi se za proizvodnju metalnih izradaka različitih oblika i debljina stijenki. Kontinuirano lijevani poluproizvodi. toplinski i kemijski.8.8. 1 Kuka za dizalicu. prikazan je kalup od nemetalnih materijala i u njemu proizvedeni odljevak sa uljevnim sustavom potrebnim za punjenje kalupa i pojilima.

1. Zbog velike proizvodnosti postupak je pogodan i za automatiziranu proizvodnju..10. lijev Lijevati se mogu i vrlo mali dijelovi od nekoliko grama. moguće je ostvariti visoku proizvodnost. Slika 1.9. 5 . Visoka produktivnost i laka mogućnost izrade replika čine ga iznimno pogodnim za serijsku i masovnu proizvodnju. Postupkom lijevanja moguće je neke dijelovi di koji bi se inače radili iz više komada odliti u jednom. materijal nodularni lijev. velika i masivna kućišta strojeva. Blok velikog brodskog diesel motora od mase 92. 1.11. slika 1. Kako skrućivanje traje relativno kratko.4. blokovi motora. slika 1. Primjena odljevaka s prednostima i nedostacima Lijevanje je jedan od najstarijih i najdjelotvornijih načina oblikovanja proizvoda. Kopče mase 50 g i broj za kodiranje mase 0.6 t i postolja olja alatnih strojeva duljine 12.9 Slika 1.9.10.5 t. slika 1. To je često puta i jednini postupak u pojedinačnoj proizvodnji kojim se mogu izraditi vrlo veliki i složeni dijelovi s unutarnjim unu šupljinama.8 m i mase 52.08 g. npr.

lijev za kućanstvo slika 1.19.1. . Još laganiji od aluminijskih (približno 30%) su magnezijski odljevci čiji udio također raste.jedan odljevak. magnezijskih legura. Moderna kompjuterska tehnologija danas se koristi u cijelom procesu lijevanja.a) b) c) Slika 1.18. Smanjenje broja komponenti konstrukcije lijevanjem. sa vrlo malom naknadnom obradom. slika 1. U osobni automobil ugrađeno je više od 100 odljevaka. . Ljevaonice mogu proizvoditi odljevke od različitih grupa materijala. 1. medicina. Odljevci su sve točnijih dimenzija i oblika približno jednakog gotovom proizvodu. tračnička vozila. zlata i naravno od željeznog i čeličnog lijeva. Najvažniji partneri ljevačke industrije indust su: automobilska industrija. aluminijskih legura. Najveći kupac je automobilska industrija sa 40% željeznog lijeva i 80% aluminijskog lijeva.16.34 dijela vijčano spojenih. Proizvode se odljevci od jednog grama do 250 tona. Većina tehničkih sklopova nezamisliva je bez odljevaka. građevinska industrija i strojevi. 6 .9. Nedostaci su ograničenja u mehaničkim svojstvima (niža istezljivost).12. c) vrata airbusa od Al-legure. ra. pojava poroznosti u odljevcima. i elektonička industrija slika 1.. bakrenih legura.17. strojogradnja slika 1.17 .13. i 1. kositra. i 1. a) armatur rmatura za vodu od mjedi.. umjetnički lijev slika 1. cinkovih legura. u oblikovanju odljevaka i planiranju.15. b) držač alata. te u kontroli procesa i kvalitete odljevaka. zrakoplovna i svemirska industrija. S ciljem smanjenja mase automobila sve je više aluminijskih odljevaka.. slabija kvaliteta površine pov kod pješčanog lijeva.14. desno – lijevana konstrukcija od 2 odljevka.11. olova. koji je približno 3 puta lakši od željeznog lijeva. medici brodogradnja slika 1. desno .9.. opasnosti u proizvodnji i utjecaj na okoliš. lijevo . i 1. lijevo zavarena čelična konstrukcija od 12 djelova. Al lijevana u komadu umjesto o zakivanja. posebno kod velikih automobila. i 1. energetika slika 1.

aluminijska legura (Honsel AG). a) grupe odljevaka. Stadtallendoorf). Singen) 7 . h) klip osobnog automobila. zavarena konstrukcija odljevka od temper lijeva i čeličnog lima (Georg Fischer +GF+. g) Radilica osobnog automobila od nodularnog lijeva (Halberg Guss. b) blok motora V8 dizel motora. pogon. aluminijska legura (Mahle AG). f) kućište mjenjačke kutije.2 kg (Ljevaonica Monforts. ovjes i dijelovi karoserije (Georg Fischer). željezni lijev sa vermikularnim grafitom (Ljevaonica Fritz Winter. 5. i) stražnji ovjes osobnog automobila. aluminijska legura. aluminijska legura AlSiCu (3 puta laganija od željeznog lijeva).a) b) c) d) e) f) g) h) i) Slika 1. Audi. Moenchengladbach).12. c) blok motora VW. Primjeri odljevaka iz automobilske industrije. e) ispušna grana sa kućištem turbopunjača od austenitnog željeznog lijeva sa kuglastim grafitom. BMW 740d. d) glava i blok motora. Saarbruecken).

masa 9 t (MAN B&W Augsburg).14. (Mecklenburger Metallguss.Hoffmann.17. Stator elektromotora od sivog lijeva. 8 . Zvono. (FERRO-PREIS.5 m.Slika 1.13.16. . Čakovec) Slika 1.H. promjer 10.15. Waren) Slika 1. Kućište pumpe od sivog lijeva (Herborner Pumpenfabrik J. Herborn) Slika 1. . Propeler broda od aluminijske bronce CuZn35Al1. Glavčine za vjetroelektrane od nodularnog lijeva EN GJS 400 400 18 LT. Slika 1. masa 95 t.

izrađeno od odljevaka magnezijske legure koja je 30% laganija od legure aluminija. Pruem-Weinsheim) Weinsheim) i televizijske kamere.Slika 1. fazonski komadi. kućište ventila.20. Tlačno lijevano ku k ćište laptopa (Andreas Stihl.18.d.19. (MIV d. Hidrant. Lijev za kućanstvo. Varaždin). Slika 1. Slika 1. .. 9 .

a može i izrada kalupa. Postupci lijevanja. slika 2.2. Postizanje stanja početnog materijala pogodnog za lijevanje. Kod gravitacijskog lijeva kalup se popunjava pod djelovanjem zemljine sile teže. lijevanje u kalupe za jednokratnu primjenu (izgubljeni kalupi) i lijevanje u kalupe za višekratnu primjenu (trajni ili stalni kalupi). o postupcima lijevanja. ako je primarna izrada kalupa govorimo o postupcima kalupljenja. Slika 2. Proizvodni koraci postupka lijevanja.1. 3. Prilikom proizvodnje odljevka dominirajuću ulogu može imati proces lijevanja. U općenitoj terminologiji. Navedene proizvodne korake u ljevarstvu prikazuje slika 2. 4. dijele se prema uljevnoj sili.1. 2. Kalupi za jednokratnu primjenu mogu se izrađivati pomoću trajnih i jednokratnih modela. na gravitacijsko lijevanje i lijevanje uz primjenu tlaka. Punjenje alata za lijevanje sa materijalom pogodnim za lijevanje.2. Slijedeća podjela je s obzirom na vrstu kalupa. Priprema početnog bezobličnog materijala (od kojeg se kreće). u alatu za lijevanje. slika 2. Brzina strujanja rastaljenog metala ovisi o visini lijevanja i o izvedbi uljevnog 10 .3.. POSTUPCI LIJEVANJA I KALUPLJENJA Postupak lijevanja karakteriziraju slijedeći proizvodni koraci: 1. a ako je primarna tehnologija lijevanja. Vađenje oblikovanog proizvoda iz alata za lijevanje. 5. Prijelaz materijala u oblikovljivo stanje.

pa je vrijeme popunjavanja kalupa vrlo kratko.2.sustava (način popunjavanja kalupne šupljine i broj skretanja taljevine). ovisno o tlaku. Kod lijevanja uz primjenu tlaka. pa tako i vrijeme ulijevanja odljevka definiranog oblika i volumena.3. Podjela postupaka lijevanja prema vrsti kalupa. 11 . Slika 2. Podjela postupaka lijevanja prema uljevnoj sili. te vrsti kalupa i modela. velike su brzine strujanja rastaljenog metala. Slika 2. Pomoću izabranog presjeka ušća može se izračunati volumni protok.

Ciklus izrade jednog odljevka je znatno kraći nego kod lijevanja u jednokratne kalupe. uz određene tehnološke zahvate. U jednokratnim kalupima mogu se lijevati odljevci svih oblika i dimenzija. Sloboda u konstruiranju odljevaka je ograničena jer treba predvidjeti mogućnost vađenja odljevka iz kalupa. ovisno o složenosti odljevka). Budući da se kod korištenja jednokratnih kalupa mora prije ulijevanja za svaki odljevak izraditi novi kalup. postupci lijevanja sa stalnim kalupima primjereni su za mehanizaciju. a sastoji se od osnovnog materijala pijeska sa prikladnim vezivima i dodacima. Približno 95% se može ponovno upotrebiti. Izbor stalnog ili jednokratnog kalupa vrlo je složen. od kojih su najznačajniji vrsta legure koja se lijeva i veličina serije. Stalni kalupi često se sastoje od više segmenata i imaju metalne jezgre s izvlakačima. Troškove izrade treba raspodijeliti na proizvedene odljevke i zato se ovi kalupi primjenjuju uglavnom u velikoserijskoj i masovnoj proizvodnji. nego se od istog tog materijala. Najviše se odljevaka lijeva u jednokratne kalupe. jer je veća brzina hlađenja odljevka nego u pješčanom kalupu. Materijal za izradu jednokratnih kalupa naziva se kalupna mješavina.000 Eura na više. kalupnim linijama.000 i više puta. a primjereni su i za pojedinačnu i za serijsku i masovnu proizvodnju. Kalup mora biti izrađen od materijala temperaturno višestruko otpornijeg nego što je legura koja se lijeva. Stalni se kalupi izrađuju od izdržljivih metalnih materijala otpornih na toplinu. zbog svoje brojnosti ti se kalupi izrađuju u ljevaonici s posebno za tu svrhu izvedenom opremom. na tzv. dok se kod lijevanja u stalne kalupe pomoću jednog kalupa oblikuje veliki broj odljevaka. kako bi se i složeniji odljevci mogli izvaditi iz kalupa. tj. Šupljine u kokilama za budući odljevak izrađuju se strojnom obradom CNC glodanjem. ponovno izrađuje kalup. specijalizirani strojevi pa je ta izrada vrlo skupa (25. Metalni kalupi nazivaju se kokile i koriste se prvenstveno za lijevanje neželjeznih materijala. Zbog toga se odljevci legura višeg tališta lijevaju u jednokratne kalupe. pomoću eroziomata ili lijevanjem i naknadnom strojnom obradom. mogu se lijevati svi metali. S obzirom na njihovu veliku proizvodnost. 12 . ovisno o leguri koja se lijeva. kalup je jednokratno upotrebljiv.Kod lijevanja u jednokratne kalupe za izradu svakog pojedinog odljevka mora se svaki puta izraditi novi kalup. što je vrlo ekonomično. Zbog bržeg hlađenja dobiva se finija struktura (sitnije zrno) i bolja mehanička svojstva odljevka. Potrebno je naglasiti da se materijal od kojeg se izrađuje jednokratni kalup ne odbacuje odmah nakon lijevanja. Prednost trajnih kalupa je da se mogu ponovno koristiti od 1000 do 100. Za njihovu izradu potrebni su skupi. automatizaciju i robotizaciju. a ovisi o tehnološkim i ekonomskim kriterijima. obično sivog lijeva i posebnog čelika koji su prošli specifičnu toplinsku obradu.

nodularni lijev) sivi lijev. Sn legure i legure za tlačni lijev na bazi Pb nekoliko grama do 60 kg. male serije Pješčani lijev Strojno kalupljenje Školjkasti lijev male i velike serije 1 – 150 kg srednje i velike serije Lijevanje u pune kalupe Precizni (točni) lijev < 1 kg do nekoliko tona pojedinačni dijelovi. Udjeli pojedinih ljevačkih postupaka-SAD 2009 (po masenom udjelu odlivenog metala). Mg. bronca) sve ljevačke legure (uglavnom sivi lijev. nodularni lijev. Tablica 2. male i velike serije pojedinačni dijelovi. Al legure) sve ljevačke legure (uglavnom sivi lijev.Postupci lijevanja. ovisno o leguri srednje i velike serije Na slici 2. Mg. ljevačke legure i mase odljevaka koje se danas primjenjuju prikazane su u tablici 2. Područje primjene najčešćih postupaka lijevanja u jednokratne i trajne kalupe. 13 . nodularni lijev. Cu. nodularni lijev. nodularni lijev Al. prikazani su udjeli pojedinih ljevačkih postupaka u SAD-u 2009. Zn. Mg. Postupak lijevanja Pješčani lijev Ručno kalupljenje Ljevačka legura sve ljevačke legure (uglavnom sivi lijev. Al legure sve ljevačke legure Masa odljevka sve do preko 100 t (ograničeno jedino kapacitetima taljenja i transporta) 1 kg do nekoliko tona Veličina serije pojedinačni dijelovi. čelik.4. male i velike serije srednje i velike serije 1 g do 100 kg Gravitacijski kokilni lijev Niskotlačni i protutlačni lijev Tlačni lijev Al.1. Cu legure < 1 kg do 100 kg < 1 kg do 70 kg srednje i velike serije Al. čelik. Slika 2.1. godine. Cu. sivi lijev.4. Zn legure.

položaj i vrste jezgri. odrediti ravninu dijeljenja radi lakšeg kalupljenja modela. 2. KONSTRUKCIJA ODLJEVKA. gipsa i metala. nanjeti premaz u boji za zaštitu modela od vlage. Jezgra ima oblik šupljine u odljevku koju je potrebno trebno dobiti. može izraditi od drveta. 14 . d a oblikuje se u jezgreniku od jezgrene mješavine. kvaliteta površine. Crtež poklopca mjenjačke kutije. Prilikom izrade modela dela treba obratiti pažnju na slijedeće zahtjeve: 1. Također može biti premazan za lakše vađenje iz kalupne mješavine. kao što je npr. obliku. Navedene informacije potrebne su za oblikovanje modela i jezgrenika. predvidjeti skošenja na modelu za lakše razdvajanje modela od sabijene kalupne mješavine. 3. Jezgra je neophodni dio kalupa. kada odljevak koji se lijeva sadrži šupljine. rijalu. masi i druge specifikacije. Sam ne sadrži šupljine. te jezgrene oslonce za fiksiranje položaja jezgre koja se kasnije umeće u kalup. predvidjeti dodatke za naknadnu strojnu obradu funkcijskih površina i na tim mjestima povećati dimenzije modela (dodatak za obradu). Tehnički crtež odljevka mora sadržavati podatke o materijalu. izrada polovice modela. plastike. 5. slika 3. smještaj slobodnih ih dijelova koji su potrebni zbog podrezivanja 4. Služi za dobivanje šupljine u kalupu. 6.1.1. Ako je potrebno prevla pr či se prevlakom otpornom na abraziju. 7. MODELA I JEZGRENIKA Konstrukcija odljevka mora biti u skladu s prihvaćenim normama i podacima o vrsti materijala. Model se kao i jezgrenik. Slika 3. povećati dimenzije modela za iznos skupljanja u krutom stanju u ovisnosti o metalu koji se lijeva.3.

m) linija dijeljenja između gornje i donje polovice kalupa. c) uljevna čaša. Slika 3.2 2. Dodatni zahtjevi poput dimenzijske točnosti. i) odljevak. Uz izbor materijala i postupka lijevanja. Treba iskoristiti sve mogućnosti ti koje nudi proces lijevanja. net shape) zahtjeva usku suradnju konstruktora i ljevača s ciljem smanjenja troškova. l) odzračnici. jednu za donjak i drugu za gornjak. također su povezani s konstrukcijom odljevka. slika 3. g) troskolovka. Povezanost materijal-konstrukcija-postupak materijal postupak lijevanja koja definira kvalitetu i funkciju odljevka. a) lonac. Predviđanje procesa lijevanja numeričkom simulacijom postalo je neophodno. d) spust. KONSTRUKCIJA MATERIJAL POSTUPAK LIJEVANJA Slika 3. e) razdjelnik. Uljevni sustav i sustav napajanja za cijev. Stalno rastući zahtjevi čine upotrebu simulacijskih metoda neophodnim alatom za rješavanje zahtjevane ne kompleksnosti. slika 3.3. h) ušće. Moderna proizvodnja dimenzijski točnih odljevaka (eng. Iz tog razloga ljevač treba biti uključen u razvoj konstrukcije odljevka. f) razvodnik. U isto vrijeme definira se uljevni sustav i ako je potrebno sustav napajanja (vidi poglavlje Skrućivanje). k) pojilo. dodatne obrade i mase. konstrukcija mora biti prilagođena procesu lijevanja tako da se zadovolje zahtjevi tehnologije izrade i zahtjevi fizikalnih i mehaničkih svojstava proizvoda. b) mlaz taljevine. Kompjuterske simulacije kompleksnog ljevačkog procesa omogućavaju kvalitativno i kvantitativno lociranje nevidljivih područja problema. Varijacije parametara lijevanja anja i rezultat njihovog djelovanja mogu se istraživati pomoću računala uz mogućnost 15 .2.3. j) jezgra.Crtež modela prikazuje i njegov položaj u kalupu i način na koji je podjeljen na dvije polovice. čistoće i dr.

svrsishodne optimizacije. Optimizacija konstrukcije odljevka s uljevnim sustavom pomoću numeričke simulacije procesa lijevanja. Softver može koristiti CAD modele odljevka sa uljevnim sustavom izrađene u različitim programima i omogućuje direktnu komunikaciju ljevača i konstruktora. 16 .4. Slika 3. slika 3.4.

dovoljna čvrstoća (postojanost oblika i otpornost eroziji nakon oblikovanja. visoka vatrootpornost 4. npr. kalupi se dodatno mogu premazati posebnim premazima s ciljem poboljšanja kvalitete odljevka. veziva. veziva i dodataka. beznačajna nepoželjna reakcija s taljevinom 5. dobra oblikovljivost 2. Slika 4. kvalitetu površine i mikrostrukturu koja definira mehanička svojstva. metalu koji se lijeva (npr. te za vrijeme ulijevanja i skrućivanja) 3.4. dovoljna propusnost za plinove (omogućavanje izlaza vrućih plinova i zraka iz jezgre i kalupa) 6. temperatura ulijevanja) i namjeni (npr. dodaci i premazi Jednokratni kalupi i jezgre sastoje se od osnovnog materijala (vatrootporni mineral . Glavni zahtjevi koji se postavljaju na materijal za kalupljenje (kalupnu mješavinu) su: 1.1.pijesak). Kalupni materijali. jezgra – veća propusnost za plinove od kalupa). slika 4. Sastav kalupne mješavine. PROIZVODNJA ODLJEVAKA U KALUPIMA ZA JEDNOKRATNU PRIMJENU 4.1.1. Kalup i kalupni materijal imaju odlučujući utjecaj na kvalitetu odljevka. Sastav kalupne mješavine treba prilagoditi postupku kalupljenja (npr. kemijsko vezivanje). fizikalno. dobra razrušivost nakon lijevanja (kako bi se odljevak mogao skupljati bez pojave pukotina) 7. Ako je potrebno. jednostavna mogućnost regeneracije-ponovnog korištenja 17 . točnost dimenzija.

propusnost i čvrstoća.: kvarcni. Veziva se dijele na anorganska i organska te prirodna i sintetska. toplinska i dimenzijska stabilnost. Kvarc Kromit Cirkon Olivin Šamot Glavni sastavni dijelovi: Tvrdoća po Mohsu Gustoća g/cm3 Vatrootpornost (DIN 51063) °C Početak sinteriranja °C Linearno istezanje do 600 °C u % Dobivanje Posebnosti SiO2 (99%) 7 2. Tablica 4.5 4.5 ≥1750 iznad 1500 Mg2SiO4 (Fe2SiO4) 6. To su isprani. vodeno staklo i smola. Nepravilan oblik zrna povećava čvrstoću kalupa. recikliranje. Kako su jezgre izložene većim opterećenjima. Mogu se koristiti i druga veziva npr. otpornost na deformacije.1. Green Sand).1600 1.5 ≥1800 ZrSiO4 7. cijena. 18 . te gline i vode kao veziva (svježa kalupna mješavina.. kalupivost.4 0.6 Al2O3 SiO2 6 2.2 Stijene koje sadržre kvarc Kvarcna prašina >5µm FeCr2O4 (MgCr2O4) 5.5 4.5 do 7 3. Tražena svojstva materijala za kalupljenje mogu se ciljano postići upotrebom kalupne mješavine od kvarcnog pijeska (SiO2). klasificirani prema zrnatosti i osušeni pijesci. Jezgre se izrađuju od mješavina koje se sastoje od kvarcnog pijeska i posebnih veziva (smola.3 ≥1700 >1400 0. Kao osnovni materijali za izradu jednokratnih kalupna najčešće se koristi kvarcni pijesak (SiO2).2 Magmatske stijene Veće hlađenje odljevka. Osnovni materijal čini najveći dio kalupne mješavine i njegov izbor ovisi o nekoliko zahtjeva.Osnovni materijali su zrnate supstance odgovarajuće vatrootpornosti. tablica 4. u pravilu se ne izrađuju od kalupnih mješavina sa vezivom glina-voda. eng.3 Gorenjem gline 0.2. Tablica 4. ali smanjuje propusnost. Vrste i svojstva osnovnog materijala kalupa (pijeska). najmanje toplinsko istezanje Neprikladan za veziva od umjetnih smola Pretežno za tvrdi čelični lijev s manganom Primjena Univerzalan Pretežno za čelični lijev Rijetko Sitno zrno pijeska daje bolju kvalitetu površine odljevka.1. mala toplinska istezljivost Najviša vatrootpornost. cement. cirkonski. vodeno staklo ili ulje).6 ≥1700 1500. kromitni.6 ≥1700 1300 0. dok krupnije zrno daje bolju propusnost za plinove koji nastaju pri ulijevanju. olivinski i šamotni..

željezni oksid. grafit. a) b) Slika 4. Neki dodaci proizvode sjajni ugljik. i postaju otpornija na rastaljeni metal. slika 4. koji isparavaju na visokoj temperaturi i simultano se rastavljaju (krekiraju). Zrna pijeska obložena sjajnim ugljikom. djelovanje veziva. odnosno spriječen je neposredni kontakt rastaljenog metala sa površinom zrna pijeska.Tablica 4. Zrna pijeska oblože se sa sjajnim ugljikom. Veziva za pijesak. a stijenka kalupa ostaje nezaštićena. b) premala količina tvoritelja sjajnog ugljika djeluje na izgaranje ugljika.2. npr. 19 . Dodaci kalupnim materijalima poboljšavaju njihova svojstva: tečljivost. sabitljivost. poboljšavaju svojstva razrušivosti kalupa. sprječavaju greške zbog ekspanzije pijeska.2.2. a) dovoljna količina sjajnog ugljika obavija zrna u području metal kalupna mješavina. Uobičajeni dodaci su: piljevina. U unutrašnjosti (nema kisika) dolazi do oblaganja zrna. šećeri i glikol između mnogo ostalih. ugljena prašina i ugljikohidrati.

olakšaju razdvajanje odljevka od kalupa. 4. smanje troškove čišćenja. Premazi popunjavaju pore i razdvajaju kalupnu mješavinu od rastaljenog metala.3. 3. poboljšaju kvalitetu površine odljevka. smanje penetraciju metala u pijesak. 2. sa sustavom za vezivanje i drugim dodacima za poboljšanje svojstava primjene. slika 4. 20 .Premazi za kalupe su disperzije sitno mljevenih minerala ili vatrostalnih materijala i/ili koksa u prahu u vodenoj ili organskoj otopini. Premazi se nanose na površine kalupa i jezgri s zadatkom da: 1.3. Slika 4.

Svježa kalupna mješavina rijetko se koristi za izradu jezgri. Slika 4. Kada se koriste kemijska veziva.4. postupak sa svježom kalupnom mješavinom ili postupak kalupljenja sa sabijanjem kalupne mješavine. Pregled postupaka izrade jednokratnih kalupa i jezgri. sabijanjem oko modela. Magnetsko kalupljenje. 21 . Do očvršćivanja kalupne odnosno jezgrene mješavine dolazi uslijed odgovarajuće kemijske reakcije veziva. vakuumsko kalupljenje i kalupljenje zamrzivanjem svrstavaju se u posebne postupke kalupljenja. treba paziti na zaštitu okoliša. Postupci sa kemijskim vezivanjem (organska i anorganska veziva) koriste se za izradu kalupa i jezgri.4.4. naziva se još postupak sa glinenom mješavinom. a dimenzijska točnost je također dobra. Postupak izrade kalupa sa fizikalnim vezivanjem kod kojeg se koristi vezivo glina-voda. Pomoću kemijskih veziva. gdje kalupna mješavina očvršćuje fizikalno. Dobivaju se dobra svojstva odljevaka. slika 4. Mogu se proizvesti vrlo tvrdi kalupi. Postupci izrade jednokratnih kalupa Postupci izrade jednokratnih kalupa i jezgri dijele se na postupke sa fizikalnim vezivanjem i postupke sa kemijskim vezivanjem zrna pijeska.2. relativno lako se dobivaju dobro povezani pješčani kalupi i jezgre.

shell . vakuumsko kalupljenje. postupak vodeno staklo-CO2. a do očvršćivanja kalupne mješavine dolazi „hladnim“ samoočvršćivanjem. koji za očvršćivanje kalupne mješavine ne zahtjevaju sabijanje. postupak cement-pijesak. Za izradu jezgri koriste se: no bake. njem. Anorgansko vezivo vodeno staklo (natrijev silikat) „hladno“ očvršćuje propuhivanjem plinom. Sand casting. Precizni lijev koristi anorgansko vezivo s „vrućim“ očvršćivanjem. hot box. Postupci od drugog do petog ne razlikuju se bitno s obzirom na tehnološki tijek. a koristi se samo za izradu kalupa. Razlika je samo u tome što kvarcni pijesak nije povezan sa glinom i vodom i očvrsnut sabijanjem. Za izradu kalupa koriste se No bake postupak i školjkasti ljev. shell (Croning) i postupak vodeno staklo-CO2. cementom i vodom. od prvog. Sandguss) podrazumijevaju se prva tri postupka kalupljenja. postupak zamrzivanja.školjkasti lijev).5. Postupci lijevanja u keramičke kalupe. Pregled kalupnih mješavina za jednokratne kalupe. warm box. Pod nazivom pješčani lijev (eng.5. warm box. već sa smolom i očvršćivačem. „hladni“ postupak smola-očvršćivač (No bake). „hladno“ samoočvrsnuti (No bake) ili „hladno“ očvrsnuti uz ubrzavanje očvršćivanja propuhivanjem plina koji djeluje kao katalizator (Cold box). Pregled kalupnih mješavina za jednokratne kalupe prikazan je na slici 4. vrući postupak smola očvršćivač (školjkasti lijev) i postupak lijevanja u pune kalupe. Slika 4. 22 . Za izradu kalupa koriste se: postupak sa sabijanjem kalupne mješavine (vezivo glina-voda). a najzastupljeniji je Cold box postupak. već je dovoljno nasipavanje uz pritiskanje oko modela i poravnavanje. ugljičnim dioksidom (CO2 postupak). kalupe od gipsa i postupak cement-pijesak svrstavaju se u posebne postupke kalupljenja. te vodom i sredstvom za hlađenje. Za izradu jezgri koriste se svi navedeni postupci sa organskim vezivima. cold box. Postupak se koristi za izradu jezgri i kalupa. ne koriste se za izradu jezgri.Organska veziva (smole) koja se dodaju kvarcnom pijesku rade na kemijskoj osnovi i mogu „vruće“ očvrsnuti dovođenjem topline (hot box. precizni lijev. vodenim staklom i ugljičnim dioksidom.

Modelarnica Izrada modela i jezgrenika Skladište kalupnih materijala Skladištenje sastojaka kalupne mješavine Skladište materijala za lijevanje Skladištenje metalnih materijala Priprema mješavina Priprema kalupnih i jezgrenih mješavina Talionica Proizvodnja tekućeg metala Jezgrarnica Izrada jezgri Kaluparnica Izrada kalupa Uljevna stanica Ulijevanje u kalupe Stanica za hlađenje i istresanje Hlađenje odljevaka Istresanje kalupa Čistionica Uklanjanje jezgri i čišćenje odljevaka Toplinska obrada Toplinska obrada odljevaka Kontrola Kontrola kvalitete odljevaka Odjel za isporuku Pakiranje i isporuka odljevaka Slika 4.7.6.1. 23 . Postupak sa svježom kalupnom mješavinom (vezivo glina-voda) Cijeli ciklus proizvodnje odljevaka u kalupima za jednokratnu primjenu sastoji se od niza glavnih i pomoćnih operacija. Pješčani lijev .2. Na slici 4.1. uz pretpostavku korištenja kalupne mješavine sa vezivom glina-voda. prikazani su pojedini odjeli sa operacijama koje se u njima izvode.1. prikazan je put do gotovog odljevka.4.lijevanje u kalupnu mješavinu 4. Na slici 4.6. Proizvodni odjeli sa proizvodnim koracima. koje se mogu odvijati paralelno ili jedna iza druge u različitim pogonima ljevaonice.2.

a) konstrukcija. c) strojno kalupljenje. c) automatska kalupna linija. prikazani su pojedini odjeli ljevaonice. b) modelarnica. donje polovice kalupa sa umetnutim jezgrama. Put do gotovog odljevka. l) strojna obrada. e) ulijevanje. f) zatvaranje kalupa i stavljanje utega. f) čišćenje odljevaka. b) ručno kalupljenje.7. o) priprema pijeska. h) talionica. modeli i jezgrenici od drva i plastike.8.Slika 4. n) spremnik pijeska. k) čistionica. Odjeli ljevaonice. d) priprema metalnog zasipa za taljenje. d) ulaganje jezgri. m) isporuka. e) izrada jezgre. a) b) c) d) e) f) Slika 4. g) ulijevanje.8. Na slici 4. i) izbijanje. jezgre. 24 . a) model.

kalupi. koja se dobiva djelomičnom regeneracijom već korištene mješavine. 25 . a) b) Slika 4. Glavne komponente sintetske kalupne mješavine su pijesak (približno 90 %). b) za mješvine sa glinom (Eirich. Aalen). prikazana su dva tipa mješalica. Hardheim). Novi pijesak koji se dodaje u sustav. Za izradu kalupa troši se velika količina pijeska. ugljena prašina) u pravilu se dodaju bentonitnim mješavinama s ciljem smanjenja adhezije pijeska na odljevak. Novi pijesak služi i za održavanje granulacije pijeska u sustavu.Priprema kalupne mješavine Kalupna mješavina proizvodi se intenzivnim miješanjem komponenti ili se nabavlja već pripremljena mješavina sa aditivima. po mogućnosti prirodni natrijev bentonit ili bentonit aktiviran ionskom izmjenom sa natrijevim karbonatom. Dodaci koji sadrže ugljik (npr. treba koristiti samo za izradu jezgri i kritičnih dijelova kalupa. koja se izrađuje od novog pijeska.. koja se sastoji od već korištene regenerirane mješavine (stari pijesak) s dodacima novog pijeska i veziva. Kalupna mješavina sa vezivom glina-voda Prirodni pijesak (mješavina pijeska i gline koja se pojavljuje u prirodi) danas se rijetko koristi za izradu kalupa. Udio škarta zbog grešaka pri kalupljenju može biti veći od udjela metalurških grešaka. Rutinska analitička kontrola kalupne mješavine (ispitivanje čvrstoće. a) kanalna mješalica za mješavine sa smolom (Woehr.). Na sloj modelne kalupne mješavine nanosi se punidbena kalupna mješavina. Uglavnom se koriste sintetske kalupne mješavine dobivene mješanjem individualnih komponenti. jednako je važna kao i kontrola kvalitete rastaljenog metala. Kod regenerirane mješavine zrna pjeska već su obložena sjajnim ugljikom. Kalupi se mogu raditi od modelne kalupne mješavine. bentonit (približno 7%) i dodatak koji tvori sjajni ugljik. a ako je moguće i jezgre uobičajeno se rade od jedinstvene kalupne mješavine. Mehanizirana ljevaonica zahtijeva 5 do 12 t kalupne mješavine po toni željeznog lijeva. propusnosti . Iznos novog pijeska ne treba prelaziti količinu izgubljenu prilikom pripreme kalupne mješavine. a nanosi na površinu modela u sloju debljine 3 do 5 cm. uključujući ispitivanje uzoraka jezgri. grafit.9. Mješalice za izradu kalupne mješavine. veziva i dodataka.9. Glinenena komponenta je bentonit (montmorilonit). Na slici 4. Radi uštede.

razvodnik i ušće) izvodi se sabijanje kalupne mješavine u gornjoj polovici kalupa. 26 . Nakon sabijanja donja polovica kalupa se okreće i na nju se pomoću vodilica stavlja gornji kalupnik (gornjak). ali precizno kontroliranom nivou.10. a jezgrenik se koristi za izradu jezgre. kao posljedica veće gustoće pakiranja nastaju sile spajanja između zrna pijeska i glinenog veziva. Kroz uljevni sustav rastaljeni metal teče u kalupnu šupljinu. a rijeđe otvoreni kalupi. Kalupi očvršćuju sabijanjem. Pomoću jedne polovice modela prvo se sabija kalupna mješavina u donjem kalupniku (donjak).10. Također sadrži vodu (približno 3%) koja je neophodna da dođe do vezivanja (svježa kalupna mješavina. spust.poboljšanja površine odljevka. model se mora proširiti za jezgreni oslonac. Kvaliteta kalupne mješavine ovisi o količini prisutnih sitnih čestica (nastalih abrazijom pijeska. jer sadržaj vode treba održavati na niskom. eng. Na slici 4. Tako između zrna nastaju mostovi od gline.11. Pri ovom fizikalnom postupku. Jezgra se umeće u kalup i služi za dobivanje unutarnje šupljine u odljevku. Najprije se izrađuju dvodjelni model i jezgrenik. Obuka iz ručne izrade zatvorenih kalupa i vađenje odljevka proizvedenog u otvorenom kalupu. Slika 4. od aktivnog i izgorjelog bentonita i karboniziranog tvoritelja sjajnog ugljika) i posebno o temperaturi mješavine. sprječavanja ljevačkih pogrešaka i optimiranja svojstava mješavine. nasute preko modela u kalupnik je osnova za nastajanje i očvršćivanje kontura kalupne šupljine. slika 4. Model služi za dobivanje šupljine u kalupu koja odgovara obliku odljevka. green sand). je prikazan tijek postupka izrade odljevka koji počinje izradom nacrta. Za ručnu izradu kalupa koriste se zatvoreni. Za fiksiranje jezgre u kalupu. koji kalupu daju potrebnu čvrstoću. Nakon postavljanja druge polovice modela i komponenti uljevnog sustava (uljevna čaša. Ručno kalupljenje Sabijanje sipke kalupne mješavine.

spustom. Pritom je na jednu modelnu ploču pričvršćena polovica modela koja oblikuje kalupnu šupljinu u donjoj polovici kalupa. One ostavljaju u sabijenoj kalupnoj mješavini negativni otisak odljevka. Stavlja se gornjak koji se pomoću kopče spaja sa donjakom. Pored modela pričvršćen je i uljevni sustav sa čašom. a na drugu modelnu ploču polovica modela koja oblikuje kalupnu šupljinu u gornjoj polovici kalupa. gornjak se podiže i izvade se polovice modela i dijelovi uljevnog sustava iz polovica kalupa. a jezgra se izbije iz odljevka. u kojima treba ostati manjak volumena metala odnosno poroznost. posebno od čelika kada se ne koristi sjajni ugljik. postalo je moguće polovice kalupa izrađivati odvojeno. Nakon sabijanja kalupne mješavine u gornjaku. Nakon hlađenja kalup se razruši. kako odljevak ne bi sadržavao usahline i poroznosti. Rastaljeni metal uljeva se u neosušeni.Slika 4. Kalupi od šamota koriste se za teške. Strojno kalupljenje Kalupi sa svježom kalupnom mješavinom očvršćavaju sabijanjem mješavine na različitim strojevima. razvodnikom i ušćima. Razvojem modelne ploče. Green). U otiske jezgrenih oslonaca u donjaku umeće se jezgra. Rastaljeni metal se hladi i skrućuje u kalupu.12. slika 4.11. Tijek postupka izrade odljevka ručnim kalupljenjem. Za kompenzacju smanjenja volumena odljevka prilikom skrućivanja i hlađenja dodaju se pojila.. Zbog raznolikosti serija odljevaka 27 . Kalupi naknadno sušeni u pećima ili sušeni zrakom po površini imaju veću čvrstoću od svježih kalupa i koriste se za proizvodnju teških odljevaka. kako ne bi došlo do podizanja gornjaka uslijed metalostatskog tlaka rastaljenog metala. vlažni ili svježi kalup (eng. debelostijene čelične odljevke. Čišćenjem se dobiva bolja kvaliteta površine.

Glavne operacije koje stroj oj za kalupljenje (kalupilica) mora moći izvesti su: sabijanje kalupne mješavine i razdvajanje polovice kalupa od modelne ploče. . 28 . U ovisnosti o načinu sabijanja kalupne mješavine.12. Osim puhalice i streljke koje se mogu koristiti i za izradu jezgri od kalupne mješavine sa smolom. navedenih slika 4.13. streljke. a) sa pritisnom pločom. ostali navedeni tipovi strojeva za kalupljenje koriste se uglavnom za sabijanje kalupne mješavine s glinom i tako prvenstveno služe za izradu kalupa. Otkriće modelne ploče bilo je pretpostavka za razvoj strojeva za izradu kalupa. kalupilice sa zračnim impulsom. razvijene su segmentne modelne ploče sa izmjenjivim segmentima modela odljevaka ili uljevnog sustava. Kalupilice. kalupilice sa strujanjem zraka. pjeskomet i kalupilice izvedene kao kombinacija navedenih. Crno su označeni jezgreni oslonci na modelu (MIV Varaždin). razvijeni su različiti tipovi strojeva za kalupljenje: treskalice. b) moderna impulsna pneumatska kalupilica. pritiskalice. e.13. pritiskalice sa više pritisnih ploča. Segmentna modelna ploča i jednodjelna ploča za gornjak i donjak. a) b) Slika 4. puhalice.koje treba proizvesti. Slika 4. pritiskalice sa membranom.

16. Slika 4. 29 .14. Varaždin). Strojno kalupljenje na automatskoj i ručnoj kalupnoj liniji (MIV.14. Na slici 4. prikazan je tlocrt automatske kalupne linije.Na slici 4. a pojedini dijelovi linije na slici 4.15. Slika 4. Automatska kalupna linija. prikazano je strojno kalupljenje na ručnoj i automatskoj kalupnoj liniji.15.

17. (MIV. Slika 4.16. prikazuje presjek kroz ljevaonicu pješčanog lijeva sa svježom kalupnom mješavinom. Varaždin).Slika 4. Dijelovi automatske kalupne linije. 30 .17. Slika 4. Kompletna ljevaonica uključujući pripremu pijeska.

ručno klaupljenje velikih odljevaka.19.2.1. Kalupna mješavina ima ograničeno vrijeme u kojem se mora izvršiti kalupljenje ili punjenje jezgrenika. Veziva furanske smole su kondenzati furfurilnog alkohola i formaldehida (urea modificiranog). Meuselwitz). No bake.18. tekućeg očvšćivača i katalizatora. Slika 4. a kod regeneriranog pijeska sulfonska kiselina. ručno kalupljenje. Na slici 4. Katalizatori koji ubrzavaju očvršćivanje su fosforna ili sumporna kiselina. Vezivni sustav s uretanom sastoji se od izocijanata koji očvršćuje dodatkom poliola na fenolnoj bazi u prisustvu osnovnog katalizatora. Prikladna je za izradu kalupa i velikih jezgri. No bake postupak (Hladni postupak smola-očvršćivač) Kalupna mješavina sastoji se od kvarcnog pijeska. Veliki kalup i jezgra sa furanskim vezivom.18. 31 .19.4. sintetske smole. (Meuselwitz Guss. Dodavanje sumporne kiseline povećava brzinu očvršćivanja. Kalupna linija za no bake postupak pješčanog lijeva. prikazana je kalupna linija za No bake postupak. Slika 4. Treba razlikovati vrijeme koje je na raspolaganju za rad sa kalupnom mješavinom i optimalno vrijeme koje treba proteći prije razdvajanja očvrsnute mješavine od modela ili jezgrenika. a na slici 4. Fenolne smole očvršćuju pomoću sulfonske kiseline.2. Moguća je kombinacija fenolnih i furanskih smola.

20.21. Ručno kalupljenje velikih odljevaka CO2 postupkom. zbog brzog ciklusa izrade (10-25 s) i ekološke prihvatljivosti. Postupak je postao značajan za izradu jezgri. i 4. Nakon popunjavanja kalupnika ili jezgrenika. Varaždin) 32 .3.1. (MIV. Slika 4.2. CO2 postupak izrade pojedinačnih kalupa i jezgri.4.20. ugljičnim dioksidom (CO2). te dodaci koji poboljšavaju razrušljivost. Slika 4. Nedostaci postupka su slaba razrušljivost kalupa i komplicirana regeneracija starog pijeska. Iz tog razloga često se ovaj postupak izrade kalupa ili jezgri naziva CO2 postupak. vodenog stakla (natrijev silikat).21. slika 4. U mješavinu se mogu dodati dodaci koji smanjuju upijanje vlage prilikom skladištenja kalupa i jezgri. a priprema se u mješalici ili ručno. Postupak vodeno staklo-CO2 Kalupna mješavina sastoji se od kvarcnog pijeska i anorganskog veziva. mješavina očvršćuje propuhivanjem plinom.

1 mm.2. očvršćivanje kalupne mješavine odvija se stvaranjem potlaka. Plastična folija debljine 0.5 bar) očvršćuje.2. Nakon hlađenja odljevka vakuum se isključuje. a gornja strana pijeska i kalupnik se prekriju drugom folijom. pa tako i pojavu očvršćivanja. 33 . Mali potlak 0.05 do 0. kako bi se omogućilo lagano vađenje modela. pa se iz ekoloških razloga sve više koristi. Potlak utječe na nastanak sile trenja između zrnaca pijeska. Osnovni materijal je kvarcni pijesak. Kvarcni pijesak može se ponovno upotrijebiti.3.5 bara. Kalupnik se ispunjava suhim pijeskom bez veziva.. Može se koristiti i za izradu jezgri. Isključuje se potlak na modelnoj ploči. Donja i gornja polovica kalupa izrađuju se na jednak način i odmah nakon zatvaranja može se izvršiti ulijevanje. a vezivo voda. Postupak zamrzivanja Za očvršćivanje kalupa koristi se transformacija vode u led. 4. Sve se prekrije gornjom folijom i stvaranjem potlaka (0. Nakon toga navlači se preko modelne ploče.4. Ovaj postupak je ograničen na velike kalupe jednostavnog oblika. slika 4. Kalupnik sa cjevovodom za odsisavanje stavlja se na folijom prekrivenu modelnu ploču.22.4. formira se uljevna čaša i skida višak pijeska. na koju se zatim nasipa pijesak bez veziva. 4. Vakuumsko kalupljnje Kod ovog postupka. U tu svrhu kontura modela prekrije se folijom.2. Postupak cement-pijesak Cement se koristi kao vezivo u kombinaciji sa ubrzivačima očvršćivanja. Postupak ne zahtijeva kemijska veziva. dovoljan je za tijesno nalijeganje termoplastične folije na konturu modela. Zbog prašenja nije pogodan za izradu jezgri.2. zagrijava se nekoliko sekundi da postane deformabilna. Potlak u kalupnicima održava se do kraja skrućivanja.

3 Naprava za vakuumiranje.1 Model. Danas se školjkastim lijevom proizvodi širok asortiman odljevaka za sve industrijske grane. Postupak se prvi put pojavljuje 1944. Školjkasti lijev Školjkasti oljkasti lijev (eng. 34 . Maskenformverfahren ili Croning) predstavlja najraniji automatizirani i brzi postupak izrade kalupa i jezgri. 1970 tih. a prvu veću primjenu u ljevaonicama industrijski industrijs razvijenih zemalja ima tijekom 1960-tih tih i 1970-tih. Shell molding. 4. 7 Usisna cijev. 2 Modelna ploča. 8 Zračni kanal. Još se naziva i Croning postupak prema pronalazaču ovog postupka.22. Tijek postupka izrade kalupa vakuumskim kalupljenjem. Također. njem. 5 Folija. vrlo je česta primjena školjkastog lijeva za izradu jezgri.5.2. Slika 4. 6 Polovica kalupa. više od 60 % ljevaonica koristi ovaj postupak postupak za izradu jezgri. 4 Grijača spirala. godine u Njemačkoj.

tj. kalupi i jezgre vrlo su tankih presjeka. Redovito im se dodaje i katalizator koji ubrzava očvršćivanje. umjetne smole kao veziva. maziva i dodataka oblaganjem pijeska smolom. Izrađuju se lijevanjem (jednostavniji odljevci) ili strojnom obradom (povećana točnost oblika i dimenzija odljevka). očvršćuju pri povišenoj temperaturi. Za izradu uljevnog sustava uglavnom se koriste isti materijal kao i za alate. Tijekom tog miješanja pješčana se zrnca oblažu tankim slojem smole. Osnovno svojstvo tih smola je da su termoplastične. slika 4. Najčešći materijal za izradu alata je sivi lijev. dok se dodaci dodaju kako bi se postigla glađa površina kalupa i da bi se spriječilo pucanje kalupa. Dakle. kao osnovna svojstva školjkastog lijeva mogu se izdvojiti: • • • kalupi i jezgre izrađuju se od pijeska obloženog smolom. U praksi se puno više koristi postupak oblaganja pijeska smolom čime se dobiva tzv. jezgre dobiva se djelovanjem topline. Metalni alati za izradu kalupa su dvodijelni. oblik kalupa. odnosno. alkidne i poliesterske smole.23. no mogu se naći i čelični. Alati za izradu školjki Za izradu kalupa i jezgri koriste se isključivo metalni modeli i jezgrenici. Obloženi pijesak priprema se u mješalici. Sastavni dijelovi alata su metalni jezgrenici koji formiraju vanjski oblik školjke te metalne model ploče i metalni modeli koji u školjci ostavljaju otisak odljevka. prikladne smole s katalizatorom. ovisno o veličini i konfiguraciji odljevka. Kalupna mješavina za izradu kalupa sastoji se od kvarcnog pijeska (rijeđe cirkonskog). obloženi pijesak. miješanjem pijeska. maziva i dodataka. smole u prahu. maziva i aditiva. Kako se upotrebom ovih smola mogu postići visoke čvrstoće kalupa i jezgre omogućena je proizvodnja šupljih jezgri i tankih kalupa uz visoku točnost dimenzija. Od umjetnih smola najčešće se koriste formaldehidne. Maziva se dodaju u kalupnu mješavinu radi lakšeg odvajanja kalupa od metalnog modela te poboljšanja tečenja mješavine. Smola obavijena oko zrna pijeska kasnijim se grijanjem u alatima aktivira i veže zrna pijeska u određeni oblik školjke. 35 . Kalupna mješavina za školjkasti lijev može se pripremiti na dva načina: • • konvencionalnim suhim miješanjem pijeska. brončani te aluminijski alati.Školjkastim lijevom izrađuju se kalupi (školjke) jednake debljine od 3 do 10 mm.

36 .23. Dk).24.24. Slika 4. no svi rade na istom principu – stroga kontrola vremena i temperaturnih ciklusa. Mogu se koristiti različiti tipovi strojeva i različiti stupnjevi automatizacije. 4 Izrada školjkastog kalupa.Slika 4. Izrada kalupa Oblikovanje kalupa upa i jezgri za školjkasti lijev je uglavnom strojno. školjkasti kalup s umetnutim metnutim školjkastim jezgrama i odljevci (UG Metal. Metalna modelna ploča. Proces izrade školjkastog kalupa prikazan prika je na slici 4.

Dodatno pečenje radi povećanja čvrstoće. Prednosti i nedostaci postupka prikazani su u tablici 4. 37 .Koraci pri izradi školjkastog kalupa: 1. školjka se prenese u posebnu peć zajedno s modelom. Čelična sačma se koristi jer dobro odvodi toplinu. Neočvrsnuti pijesak pada na dno kutije. Prednosti Nedostaci • • • • • • • glatka površina kalupne šupljine omogućava lakše tečenje rastaljenog metala i bolju kvalitetu površine odljevka visoka dimenzijska točnost mogućnost izrade složenih odljevaka dorada često uopće nije potrebna zbog urušljivosti kalupa ne dolazi do pojave pukotina na odljevku manja ograničenja s obzirom na oblik odljevka može se mehanizirati za velikoserijsku proizvodnju • • • • skuplji metani alati (modeli i jezgrenici) relativno spor proces nije pogodno za pojedinačnu proizvodnju ili manje serije ograničenja s obzirom na masu i veličinu odljevka Iako su za školjkasti lijev potrebna prilično visoka kapitalna ulaganja zbog visoke produktivnosti procesa to se ne smatra velikim nedostatkom. metalne alate je moguće koristiti više puta. 4. Stavljanje kalupa npr.4. Nakon što se postigne tražena debljina školjke kutija i alat se vraćaju u početni položaj. a značajke postupka prikazane su u tablici 4. dok na alatu ostaje formirana školjka. 2. Tablica 4. Smola se uz zagrijani model aktivira te se zrnca pijeska slijepe i oblikuju čvrstu školjku. 3.. Odvajanje školjke od modela. pri čemu obloženi pijesak pada na zagrijani model. 7.3. a i troškovi proizvodnje su dosta sniženi zbog smanjenja potrebe za čišćenjem i naknadnom obradom odljevaka. a na isti se način oblikuju i jezgre. Također. Dok je još na zagrijanom modelu. 6. Okretanje kutije zajedno s alatom za 180 °. u čeličnu sačmu radi učvršćivanja školjki. 5. Ulijevanje rastaljenog metala.3. Prednosti i nedostaci školjkastog lijeva. Nakon skrućivanja metala razbija se kalup i dobiva se gotov odljevak. Na ovaj se način proizvode školjkasti kalupi izuzetno dobrih svojstava. Metalni alat se pričvršćuje na limenu kutiju u koju je prethodno stavljen obloženi pijesak. Spajanje dviju školjki u kalup pomoću metalne stege. Model se zatim zagrijava na temperaturu 200…230 °C.

Ra: 3 .000 38 . kao što su dijelovi kućišta i armatura.Školjkastim postupkom uglavnom se u serijskoj proizvodnji lijevaju željezni i neželjezni odljevci mase 30 g do 200 kg po odljevku. Tipični dijelovi izrađeni s ovim postupkom su mali do srednje veliki dijelovi koji zahtijevaju veliku preciznost.3 mm Maksimalna debljina 2 . tijela ventila. Značajke postupka školjkastog lijeva. zupčanici itd. Veličina odljevka: masa: 30 g – 200 kg Materijal: Sivi lijev Nodularni lijev Željezni lijev Čelični lijev Nehrđajući čelik Aluminij i Al-legure Bakar i Cu-legure Nikl i Ni-legure Hrapavost površine .000.6 µm Tolerancije: ± 0. kućišta za hidrauliku. bregaste osovine.4. Odljevci većih masa (do 500 kg) lijevaju se u pojedinačnoj proizvodnji. Tablica 4.50 mm stijenke: Količina: 1000 – 1.

Φ7x54 mm.4.4 do 2. a) dio kirurškog instrumenta. stoljeća u SAD-u se koristi za lijevanje nakita i zubala. Osim što su ga rane civilizacije koristile za izradu zlatnog nakita. masa 0. c) različiti strukturni elementi pogonske hidraulike od precipitacijski očvrsnutog nehrđajućeg čelika. b) rotori turbina.25.25. Postupak „izgubljenog modela“ prvi su koristili stari Egipćani za izradu zlatnog nakita prije 5000 godina. a) b) c) d) Slika 4. mase 10 g. d) lijevanje prstena od 18 karatnog zlata. koji su spremni za ugradnju bez velike naknadne obrade. optičkoj te u industriji alata. Ni legura. Osnovni principi ovog postupka datiraju još iz antičkog doba. elektrotehničkoj. Krajem 19.2. slika 4. Značajnija industrijska primjena preciznog lijeva u ljevaonicama industrijski razvijenih zemalja javlja se tek za vrijeme Drugog svjetskog rata. često se koristio i za izradu novčića. Tada dolazi do masovnih zahtjeva vojne industrije za izradom složenih dijelova vojne opreme. Danas je precizni lijev uglavnom automatiziran i široko je rasprostranjen u automobilskoj. 39 . vojnoj. G-X10 CrNi 18 8.3 kg. masa 1.6. Primjeri odljevaka.3 do 3 kg. Precizni (točni) lijev Precizni lijev je jedan od najstarijih proizvodnih procesa.

uklone se plinovi iz nje. slika. Može se ubrizgavati vosak u tekućem. Kalup za izradu modela obično se izrađuje strojnom obradom ugljičnog čelika. Model se rastali (ili otplini) i iscuri iz kalupa pri temperaturama između 180 i 500 °C. Postupkom preciznog lijeva izrađuju se dijelovi kompliciranog oblika. cirkon. Između svakog uranjanja potrebno je osušiti prethodni sloj te za svaki sljedeći sloj koristiti sve krupnija zrnca pijeska. Pijesak podeblja sloj suspenzije.26.. Model se uranjanjem oblaže suspenzijom. kašastom i gustom stanju. a tlakovi između 275 kPA i 10. 40 . odnosno kalupa. kalup se može izraditi lijevanjem legura niskog tališta. Ukoliko tlak ubrizgavanja voska nije previsok. dok se gusti vosak ubrizgava pri višim temperaturama i višem tlaku. Najčešće korišteni voskovi za izradu modela su parafinski vosak i vosak mikrokristalne strukture.6 i 138 MPa. smola i modifikatora. Nakon što je oblaganje završeno. aluminijev silikat) u praškastom stanju i vezivne tekućine (etilsilikat ili vodeno staklo). a može sadržavati i antioksidanse i punila. završava žarenjem pri 800-1000 °C. Za proizvodnju odljevaka preciznim lijevom koristi se kalup koji je izrađen tako da se model od lako taljivog materijala obloži vatrostalnim materijalom. Kao sirovina za izradu školjke koristi se suspenzija vatrostalnog keramičkog materijala (silikat. Za izradu modela najčešće se koristi vosak. Vosak koji se koristi zapravo je mješavina određenih vrsta voskova. čija bi izrada drugim postupcima bila otežana ili neekonomična. Slijedi oblaganje vatrostalnim materijalom kojim se dobiva školjka oko modela. slika 4. pri čemu školjka dodatno očvrsne. Izrada modela Modeli za precizni lijev izrađuju se ubrizgavanjem voska ili polimernog materijala u poseban metalni kalup. pogotovo za manje serije odljevaka. mada se mogu koristiti i polimerni materijali. odnosno njihova mješavina. Polimerni se materijali ubrizgavaju pri temperaturama od 177 do 260 °C i tlakovima između 27. Temperature ubrizgavanja kreću se između 43 i 77 °C. grozd se ugrije kako bi se uklonio model. a predgrijavanje olakšava popunjavanje šupljine rastaljenim metalom. Općenito se tekući vosak ubrizgava pri viši temperaturama i nižem tlaku. učvršćuje ga i daje hrapavu površinu na koju lako prianja sljedeći sloj suspenzije. Vosak se ubrizgava pri relativno niskim temperaturama i niskim tlakovima.3 MPa. Česti su i biljni voskovi. modeli mogu izraditi strojnom obradom plastičnog materijala. Rjeđe se. aluminijskih ili bakrenih legura.Osnovna karakteristika točnog lijeva je što se odljevci dobivaju lijevanjem u jednokratne kalupe izrađene također pomoću jednokratnih voštanih modela. Potrebno je 6-9 slojeva suspenzije i pijeska kako bi se postigla dovoljna debljina školjke. Postupak izrade školjke. Na svježe naneseni sloj suspenzije posipa se ljevački pijesak koji se pritom prilijepi. Od polimernih materijala najčešći je polistiren.

Precizni lijev.26.Desna Ušće voštanog Ušće odljevka pomična sustava jezgra a) b) c) d) e) Slika 4. dok se na grozdu za izradu malih hardverskih dijelova može nalaziti do 100 modela. Samo se modeli za veće ili kompleksnije dijelove rade po segmentima koji se kasnije spajaju lijepljenjem. prvenstveno zbog uštede na vremenu i materijalu. Ugrozdavanje je postupak spajanja više istih modela na jedan uljevni sustav što je puno isplativije od pojedinačne izvedbe. a) metalni kalup za izradu voštanih modela. Uljevni sustav (čaška i spust) ubrizgava se posebno za što se uglavnom koristi reciklirani vosak. b) grozd. 41 . Većina se modela za grozdove proizvodi tako da se ubrizgavanjem izrade modeli zajedno s ušćem. Ukoliko se preciznim lijevom proizvode veliki odljevci model je pojedinačne izvedbe. d) zadnji sloj od grubog pijeska. e) odljevak (Avalon). c) prvo uranjanje grozda u keramičku suspenziju. Spajanje je uglavnom ručno pomoću električnog lemila. dok se u slučaju malih do srednjih odljevaka obavlja ugrozdavanje. Naknadno se modeli spajaju s uljevnim sustavom i tako čine grozd. Grozdovi za izradu turbinskih lopatica sadrže od 6 do 30 istih modela.

Uranjanje grozda u keramičku vatrootpornu suspenziju.27. 4. Slici 4. Posipavanje pijeskom. Koraci pri izradi kalupa za precizni lijev: 1. 2. Odsijecanje odljevaka s grozda.ugrozdavanje. U prvom sloju koriste se mala zrnca koja daju glatku površinu odljevka. odnosno polimera. ali samo za uljevni sustav. Naizmjenično uranjanje i posipavanje izvodi se više puta.Izrada kalupa za precizni lijev Proces izrade kalupa za precizni lijev prikazan je na slici 4. Između svakog uranjanja sloj se mora osušiti. Spajanje modela u grozd . Proces se ponavlja dok se ne dobije potrebna debljina školjke. Odstranjeni vosak se skuplja i pročišćuje za ponovno korištenje. Tijekom ponavljanja procesa koriste se sve krupnija zrnca pijeska koja kalupu daju čvrstoću. Gotov odljevak. 6. Koraci pri izradi kalupa za precizni lijev.27. Izrada modela. 3. Ulijevanje rastaljenog metala. može biti gravitacijsko. tlačno ili pomoću vakuuma. 8. 5. 42 . 7. te daljnje zagrijavanje radi povećanja čvrstoće školjke. Čišćenje grozdova s odljevcima. Zagrijavanje kalupa radi odstranjivanja voska.

preciznim lijevanjem moguće je postići skoro sve stupnjeve složenosti vanjskog oblika. što je uvelike smanjilo troškove izrade. zrakoplovnu i vojnu industriju. a dijelovi su funkcionalniji. kao i širok raspon složenosti unutarnjeg oblika odljevka.28. Uobičajena debljina stijenke odljevaka je oko 1 mm.5 mm. što uključuje dijelove za automobilsku. ali kod legura koje se lako lijevaju. Preciznim lijevom proizvode se odljevci manjih dimenzija. kao što su lopatice turbina ili komponente vatrenog oružja. Odljevci mogu težiti od nekoliko grama do 35 kg. željezni lijev. Prednosti • • • • • • • visoka kvaliteta površine odljevka visoka dimenzijska točnost Nedostaci • • • • visoki troškovi za odljevaka relativno spor proces veće dimenzije mogućnost izrade vrlo složenih odljevaka dorada često uopće nije potrebna vosak se može ponovno koristiti primjenjiv za sve materijale koji se mogu lijevati mogućnost lijevanja odljevaka koji se sastoje od više dijelova nije pogodno za pojedinačnu proizvodnju ili manje serije ograničenja s obzirom na masu i veličinu odljevka Vrlo je bitno izdvojiti mogućnost izrade vrlo složenih dijelova kao prednost ovog postupka. Rezultat toga je da se većina složenih dijelova sada može izraditi u jednom komadu. Ovim se postupkom mogu lijevati i metali s visokim temperaturama taljenja te metali koji se ne mogu strojno obrađivati (jer dodatna obrada gotovo i nije potrebna). nehrđajući čelik i alatni čelik. Tablica 4. Tipični dijelovi izrađeni s ovim postupkom su mali do srednje veliki dijelovi složene geometrije koji zahtijevaju veliku preciznost. slika 4. bakrene legure. legure magnezija.5. a najčešće se lijevaju aluminijske legure. iako su obično u rasponu od 200 g do oko 8 kg. Prednosti i nedostaci preciznog lijeva. mada može biti čak i 0. 43 . Naime. Dijelovi koji rade na visokim temperaturama su također česti.U tablici 4. Precizni lijev može se koristiti za lijevanje svih metala. prikazane su prednosti i nedostaci preciznog lijeva. a ne od puno pojedinačnih komponenata.5.

6. prikazane su značajke preciznog lijeva.6.1 mm Maksimalna debljina stijenke: 1.28.5 – 20 mm Količina: 10 – 1000 kom 44 . Tablica 4.Dimenzije 1700 X 600 x 1200 mm Slika 4.Ra: 0.8 – 6.5 µm Tolerancije: ± 0. U tablici 4. Konstrukcija ploče s instrumentima za Boeing (Tital). Veličina odljevka: masa: 200 g – 35 kg Materijali: Željezni lijev Legirani željezni lijev Čelični lijev Nehrđajući čelik Al i Al-legure Cu i Cu-legure Ni i Ni-legure Hrapavost površine . Postupak se smatra ekonomičnim ako se lijeva najmanje 50 jednakih odljevaka. značajke preciznog lijeva.

2. Takav se polistiren zatim ubacuje u zagrijanu komoru gdje se stalnim miješanjem osigurava raspodjela topline kroz čitavu količinu materijala. Izrada modela i kalupa Za izradu modela kod lijevanja u pune kalupe koristi se ekspandirani polistiren. no još uvijek prednjači automobilska industrija (blok i glava motora) gdje se i prvo počeo koristiti ovaj postupak. Shroyer patentirao postupak lijevanja pomoću modela od ekspandiranog polistirena postavljenog u vlažni pijesak koji ostaje u kalupu za vrijeme ulijevanja rastaljenog metala. Djelovanjem topline polistiren omekšava te dolazi do ekspanzije pentana koji istovremeno uzrokuje i ekspanziju polistirenskih kuglica. Lijevanje u pune kalupe Postupak lijevanja u pune kalupe relativno je nov postupak u praksi. no ni jedan do danas nije ušao u upotrebu. Daljnjim razvojem ovog postupka pokazalo se da lijevanje u pune kalupe može konkurirati klasičnim postupcima lijevanja u pješčane kalupe. lako se obrađuje tokarenjem. glodanjem i drugim postupcima. za lijevanje Cu i Cu-legura: 20-21. polistiren se impregnira pjenilom. pogotovo u serijskoj proizvodnji. Da bi se iz polistirena mogli izrađivati kvalitetni modeli gustoća mu se mora smanjiti na vrijednosti između 16 i 27 kg/m3.2 do 3 mm i gustoće od 640 kg/m3. Za potrebe proizvodnje pjenastih polistirenskih tvorevina. najčešće pentanom i dobiva se pjeneći polistiren u obliku tvrdih staklastih kuglica promjera od 0. pri čemu im se volumen povećava 20 do 50 puta. U početku je proces bio limitiran na jednolične i jednostavne odljevke zbog upotrebe ručno proizvedenog polistirena koji je bio loše kvalitete te zbog upotrebe vlažnog pijeska koji je slabo propuštao plinove nastale isparivanjem modela. Tipične vrijednosti gustoće polistirena za određene metale su sljedeće: • • • • za lijevanje Al i Al-legura: 24-27 kg/m3. Veliki napredak kod lijevanja u pune kalupe postignut je zamjenom vlažnog pijeska suhim kvarcnim pijeskom bez vezivnih sredstava čime su dobiveni odljevci visoke kvalitete površine. Gustoća ekspandiranog polistirena u sirovom stanju iznosi 640 kg/m3. Sve veću primjenu u modernoj ljevačkoj proizvodnji nalazi prvenstveno zbog povoljnijeg utjecaja na okoliš u odnosu na klasične postupke pješčanog lijeva (pijesak koji se koristi za izradu kalupa ne sadrži veziva) te mogućnosti izrade vrlo složenih dijelova. Odljevak nastaje tako što metal potpuno popuni mjesto gdje se nalazio model.7. 45 .6 kg/m3. Polistiren je jeftin materijal. F. Pokušavalo se s primjenom nekih drugih materijala za izradu modela.4. Odabir polistirena određene gustoće ovisi o metalu koji se lijeva. godine kada je H. Do odgovarajuće se gustoće polistirena dolazi postupkom koji se naziva predpjenjenje. Danas se odljevci lijevani u pune kalupe mogu naći u gotovo svim industrijskim granama. za lijevaje sivog lijeva: ≤ 20 kg/m3. Model od polistirena pod utjecajem topline ispari ostavljajući mjesto rastaljenom metalu. Postupak lijevanja u pune kalupe prvi se put pojavio 1958. za lijevaje čelika: ≤ 17 kg/m3.

slika 4. Valja naglasiti da kod ovog postupka nema potrebe za izradom jezgri.29. Modeli za lijevanje u pune kalupe rijetko se rade u jednom komadu. Kondenzacijom pentana u ekspandiranim polistirenskim kuglicama dolazi do pojave potlaka koji uzrokuje punjenje kuglica s okolnim zrakom. kod ugrozdavanja se isti polistirenski modeli lijepe na zajednički uljevni sustav u grozd. oblikuje modelom. Dakle. U silosima se odvija proces kondenzacije pentana. a zatim daljnjom ekspanzijom obavljaju međusobni pritisak tako da dolazi do srašćivanja istih. Nakon izvjesnog vremena (oko 8 sati) dolazi do izjednačavanja tlakova unutar i van granula tj. Da bi se izbjegle greške spajanja te da bi se zadržala dimenzijska točnost. Na taj način polistiren popunjava i poprima oblik metalnog kalupa. Uljevni se sustav također izrađuje posebno. Zbog ekonomskih razloga često se puta formiraju grozdovi isto kao i kod preciznog lijeva. Slijedi hlađenje koje je vrlo bitno kako ne bi došlo do naknadne ekspanzije modela zbog zaostalih unutarnjih tlakova u modelu nakon vađenja iz kalupa. Dakle. 46 . postupak lijepljenja je potpuno automatiziran. te zalijepljeni model bloka motora od više dijelova i odljevak. uobičajeno je izraditi ih iz nekoliko dijelova koji se naknadno lijepe. već se unutarnja geometrija odljevka.29. dolazi do stabilizacije koja traje 6 do 12 sati. Nakon spajanja slijedi kontrola gotovog modela i tek nakon kontrole ide se na sljedeći korak u procesu izrade kalupa za lijevanje u pune kalupe. Slika 4. Bitna razlika je samo u tome što se ova ekspanzija odvija u ograničenom prostoru zbog čega granule prilikom ekspandiranja prvotno popunjavaju međukuglični prostor. kao i vanjska. gotov model se dobiva tek kad se zalijepe svi dijelovi modela i uljevnog sustava u jednu cjelinu.Na taj način nastaju kuglice potrebne gustoće koje se nakon sušena transportiraju u ventilirajuće silose. Nakon završetka stabilizacije predpjenjenim polistirenom odgovarajuće gustoće pune se metalni kalupi (imaju oblik modela koji želimo dobiti) u kojima se ponovo odvija druga ekspanzija koja je u osnovi jednaka prvoj. Nakon hlađenja otvaraju se kalupi iz kojih se vade kruti modeli željenog oblika i dimenzija. Modeli glava motora od polistirena povezani u grozd (BMW).

odljevci se mogu vaditi i tako se nakon skrućivanja metala kalupnik opet vibrira (u ovom slučaju da se poništi kompaktnost u kalupu). Za popunjavanje kalupnika koristi se obični suhi kvarcni pijesak bez vezivnih sredstava. Moguće je koristiti i cirkonske i olivinske pijeske. premaz predstavlja barijeru između glatke površine modela i grube površine pijeska. Slijedi ulijevanje rastaljenog metala. sljedeći je korak nanošenje vatrootpornog premaza na model. Osim istresanjem iz kalupa. ali nisu uobičajeni. 47 . Nakon što se premaz na modelu osuši slijedi njegovo postavljanje u kalupnik. Na kraju odljevci se još pjeskare ili sačmare. a robot izvadi odljevak iz kalupnika te ga okreće kako bi sav pijesak. Nakon skrućivanja kalup se istresa te se vadi odljevak koji ide dalje na odrezivanje uljevnog sustava i čišćenje. Prvo.30. Funkcija premaza je dvojaka. slika 4. Na samom dnu kalupnika prije postavljanja modela nalazi se 25 do 75 mm tog istog pijeska. ispao van. iz svih šupljina u odljevku. Uglavnom je to odrezivanje automatsko. Ukoliko se radi o grozdu postupak je isti samo što se kod odrezivanja uljevnog sustava odrezuju i odljevci. Također. Slika 4. Nakon uklanjanja premaza. Vatrootporni se premaz može nanositi uranjanjem (najčešće). slika 4.30. Nakon postavljanja i centriranja modela nasipava se pijesak dok ne popuni kalupnik.Nakon izrade modela.31. a sam odabir ovisi o metalu koji se lijeva i obliku odljevka. robot postavlja odljevak na liniju za automatsko uklanjanje uljevnog sustava. Drugo. Za vrijeme sipanja pijeska kalupnik vibrira kako bi se postigla što bolja kompaktnost kalupa. mada se odljevci mogu odrezivati i ručno. Tako se za lijevanje neželjeznih legura općenito koriste premazi niže propusnosti nego za lijevanje željeznih legura. Vatrootporni se premazi dijele s obzirom na propusnost koju osiguravaju. osigurava kontroliranu propusnost plinova koji nastaju isparavanjem polistirenskog modela u pijesak. isto kao i za jednostavnije odljevke. premazivanjem ili naštrcavanjem. Popunjavanje punog kalupa taljevinom. onemogućujući im da dođu u kontakt sa rastaljenim metalom. Nakon toga robot uranja odljevak očišćen od pijeska u vruću vodu kako bi se otopio premaz kojim je bio premazan model. ni metal ne dolazi upravo zbog premaza u kontakt s grubim pijeskom. Pijesak kojim se popunjava kalup može se sakupiti i ponovno koristiti.

Slika 4.31. Robotizirano vađenje odljevka iz kalupa.

Proces izrade kalupa za lijevanje u pune kalupe prikazan je na slici 4.32.

Slika 4.32. Postupak lijevanja u pune kalupe. Koraci pri izradi kalupa sa jednokratnim isparljivim modelom (puni kalup): 1. Izrada modela i uljevog sustava od ekspandiranog polistirena. 2. Nanošenje vatrootpornog premaza. 3. Postavljanje i centriranje modela u kalupnik. Popunjavanje kalupnika suhim pijeskom bez vezivnih sredstava. Vibriranje da pijesak ispuni šupljine u modelu. 4. Ulijevanje rastaljenog metala. Pod utjecajem topline model ispari ostavljajući mjesto taljevini. Hlađenje i skrućivanje. 5. Istresanje kalupnika. Odrezivanje uljevnog sustava te čišćenje odljevka (pjeskarenje ili sačmarenje). 6. Gotov odljevak.
48

U tablici 4.7. prikazane su prednosti i nadostaci lijevanja u pune kalupe. Tablica 4.7. Prednosti i nedostaci lijevanja u pune kalupe.
Prednosti • izrada kalupa je jednostavnija i brža od izrade pješčanog kalupa jer nisu potrebna dva dijela kalupa na odljevku nema srha nema potrebe za jezgrama model nije potrebno uklanjati iz kalupa dorada često uopće nije potrebna potrebne manje količine pijeska, manje opreme za pripremu pijeska pijesak se može ponovno koristiti (čak 99%, ostalo se izgubi rasipanjem). Regeneracijom se ne onečišćuje okoliš jer pijesak ne sadrži vezivo. visoko automatiziran postupak fleksibilnost procesa prilikom izrade različitih odljevaka i lijevanja različitih metala mogućnost izrade vrlo složenih oblika visoka kvaliteta površine i dimenzijska točnost Nedostaci • ekonomska opravdanost postupka znatno ovisi o proizvodnoj cijeni modela za svaki odljevak potreban je novi model potrebna kontrola procesa

• • • • • •

• •

• •

• •

U pune kalupe mogu se lijevati željezni i neželjezni metali, no najčešće se lijevaju Al i Al-legure te sivi i nodularni lijev. Tipični odljevci dobiveni lijevanjem u pune kalupe su blokovi i glave motora. Lijevati se mogu različiti odljevci svih veličina. No ipak, za jednostavnije odljevke i pojedinačnu proizvodnju isplativiji je pješčani lijev.

49

4.3. Postupci izrade jezgri Jezgra oblikuje unutarnje konture odljevka, slika 4.33. Od jezgre se zahtjeva: 1. 2. 3. 4. Dimenzijska točnost i toplinska otpornost Otpornost na eroziju prilikom udara taljevine za vrijeme lijevanja Otpornost oblika na tlak taljevine, čvrstoća Razrušljivost nakon ljevanja mora biti zajamčena

Slika 4.33. Funkcija jezgre. a) pješčana jezgra, b) odljevak, c) šupljina u odljevku oblikovana jezgrom. Male serije jezgri mogu se izrađivati ručno u jezgrenicima. Spora ručna izrada jezgri zamjenjena je početkom 19. stoljeća strojnom izradom. Tijekom 20. stoljeća postupci strojne izrade jezgri dalje su razvijani i optimirani. Za manije i veće serije koriste se strojevi za izradu jezgri, sa jednostavnim drvenim i plastičnim, slika 4.8. b), ili složenim metalnim jezgrenicima, slika 4.34. Danas je uobičajen postupak kod kojeg jezgrena mješavina iz spremnika napuni cilindar volumena jezgrenika. Jezgrenik se postavlja ispod cilindra, a stlačeni zrak udarno djeluje na pijesak u cilindru i ubrzava ga u smjeru jezgrenika, što uzrokuje popunjavanje jezgrenika. Daljnje očvršćivanje jezgre ovisi o korištenom vezivu.

Slika 4.34. Metalni jezgrenici za izradu složenih jezgri.
50

b) propuhivanje plinom.3.1. vrijeme očvršćivanja jezgre znatno kraće. su prikazane cold box pješčane jezgre. a može se dovesti izvana ili egzotermnom reakcijom. opisan je u poglavlju 4. Cold Box postupak (Postupak sa plinskim očvršćivanjem) Kalupnom mješavinom koja sadrži višekomponentno vezivo popunjava se jezgrenik. Kako se očvršćivanje jezgrene mješavine ne odvija na visokim temperaturama jezgrenici mogu biti od drveta ili plastike. a) b) c) Slika 4. a) upucavanje jezgrene mješavine. Danas se najviše jezgri proizvodi ovim postupkom. Hannover). pri pojedinačnom kalupljenju.35. Cold box postupak. Toplina može dodatno ubrzati očvršćivanje.2. Oprema mora biti dobro zabrtvljena. Slika 4.35. 4. Postupak je pogodniji za serijsku proizvodnju od No bake postupka.36. 51 .1.2. Cold Box pješčane jezgre (EUROKERN. Na slici 4. c) vađenje jezgre iz jezgrenika. No bake postupak izrade jezgri Postupak se koristi i za ručno i strojno kalupljenje. jer je zbog djelovanja plina na ubrzanje kemijske reakcije.2.3. Postupak se koristi za jezgre velikih dimenzija. slika 4.36. kalupljenje. a zatim se izvodi propuhivanje plinskim reagensom ili katalizatorom koji koji uzrokuje očvršćivanje mješavine ili ubrzava proces očvršćivanja.4. Nedostatak je relativno dugo očvršćivanje jezgrene mješavine.

Kalupi su lako razrušljivi. tekuća fenolna ili furanska smola ali sa latentnim kiselim katalizatorom. Postupak očvršćivanja. egzotermna reakcija. mješavina očvršćuje zagrijavanjem. Slika 4. Postupak se koristi i za strojno kalupljenje.2. Kao vezivo upotrebljava se slična kao kod cold box postupka. Hot Box postupak i primjeri jezgri na furanskoj bazi. 4. slika 4. Nije potrebno dodatno očvršćivanje pečenjem u pećima. Nakon popunjavanja kalupnika ili jezgrenika.4.3.5. Školjkasti postupak (Croning) Kalupna mješavina sastoji se od kvarcnog pijeska i sintetske smole. Nakon popunjavanja jezgrenika.38. Pojedinačne jezgre i montirani paket za aluminijsku usisnu granu 6-cilindarskog motora sa direktnim ubrizgavanjem.37.5. Dobiva se velika dimenzijska točnost odljevaka. Jezgre su lako razrušljive. 4. Dobiva se velika dimenzijska točnost odljevaka. Primjeri jezgri prikazani su na slici 4. Jezgrenici moraju biti izrađeni od metala. 52 . kao što je otopina amonijeve soli. Školjkaste (Croning) jezgre. Nema propuhivanja plinom. Kalupna mješavina ima ograničeno vrijeme trajanja.38. Upotreba ovog postupaka je vrlo raširena. odvija se u trajanju od 20 do 120 sekundi u jezgreniku predgrijanom na 180 do 340 °C.3. Modeli i jezgrenici moraju biti izrađeni od metala. Upotreba postupaka je vrlo raširena. mješavina očvršćuje zagrijavanjem. Hot Box postupak Kalupna mješavina sastoji se od kvarcnog pijeska i sintetske smole. Slika 4. Warm Box postupak Varijanta hot box postupka pri nižim temperaturama zagrijavanja.3.3.4.37. detaljnije je opisan u poglavlju 4.

Kalupljenje pomoću jezgri Kalupljenje pomoću jezgri.2. Za izradu paketa jezgri. 53 .3.3.1..40. Slika 4. Zastupljenost postupaka izrade jezgri u Njemačkoj. Jezgreni paket od šest dijelova za izradu bloka motora od željeznog lijeva (Halberg Guss).39. opisan je u poglavlju 4.4. zajedno sa postupkom sa svježom kalupnom mješavinom i No bake postupkom.40. koristi se uretan.6. Slika 4. spada u najvažnije postupke izrade jednokratnih kalupa. prikazana je na slici 4. Postupak sa vodenim staklom (CO2 postupak) Postupak se koristi i za ručno kalupljenje.7.3. kao vezivo. Zastupljenost postupaka izrade jezgri u Njemačkoj.39. 4. slika 4. Nedostatak postupka je teško izbijanje jezgre.

Lijevanje u metalne kalupe započelo je lijevanjem odljevaka od kositra. 5. Kokilni lijev može se proizvoditi u ručnim kalupima. Centrifugalni lijev pretežno se koristi za proizvodnju cijevi od sivog ili nodularnog lijeva.1. klipovi motora. Slika 5. Kokilnim lijevom lijevaju se kućišta pumpi. kućišta mjenjača. razni odljevci za zrakoplovnu industriju. razni ostali odljevci za automobilsku industriju kao npr. kokilnim se lijevom najčešće lijevaju odljevci od legura aluminija i magnezija. zupčanici. Kod ručnog kalupa otvaranje i zatvaranje kalupa izvodi se ručno. koji su trebali imati točne dimenzije. Automatizirani strojevi koriste za velikoserijsku proizvodnju. poluautomatiziranim strojevima i potpuno automatiziranim strojevima. dok su sve ostale operacije mehanizirane ili automatizirane. glave motora te ostali funkcionalni dijelovi motora s unutarnjim izgaranjem. slika 5. tvrdi lijev i sivi lijev. Princip kokilnog lijevanja. Ipak. kućišta projektila. U Njemačkoj se više od pola svih odljevaka od neželjeznih legura proizvodi tlačnim lijevanjem. cinka. Ručni se kalupi koriste za lijevanje manjih serija jednostavnijih odljevaka. magnezija i cinka. usisni ventili. Kokilni lijev Kokilni lijev je postupak lijevanja kod kojeg se rastaljeni metal ulijeva djelovanjem gravitacije u metalne kalupe ili kokile. Uglavnom se lijevaju veće serije odljevaka koje imaju jednaku debljinu stijenke na svim presjecima. PROIZVODNJA ODLJEVAKA U KALUPIMA ZA VIŠEKRATNU PRIMJENU Lijevanje u stalne kalupe uglavnom se koristi za neželjezne legure mižeg tališta (legure aluminija.5. Kod tih je strojeva ručno samo ulijevanje rastaljenog metala i vađenje odljevka iz kalupa. kućišta električnih motora. koriste se poluautomatizirani strojevi. Glavni postupci lijevanja u višekratne kalupe su: gravitacijski kokilni lijev. Danas se u metalne kalupe gravitacijski mogu lijevati sve najvažnije legure: legure bakra. različite vrste lančanika. ručno je ulijevanje rastaljenog metala te vađenje odljevka iz kalupa.i protutlačni lijev i tlačni lijev. dok se odljevak odvaja od kalupa pomoću uređaja za izbacivanje koji je sastavni dio kalupa.1. Kod automatiziranih strojeva provedena je i potpuna 54 . te čelik. nisko. Upravo se zbog toga kokilni lijev često puta naziva i gravitacijski lijev. kotači. cinka i olova. Ukoliko je serija veća ili su odljevci složenijeg oblika.1. magnezija i bakra). aluminija.

za izradu odljevaka visoke dimenzijske točnosti te visoke kvalitete površine. Ponekad se uljevnom sustavu dodaju i filteri. odljevci se mogu usporediti s odljevcima izrađenih postupkom školjkastog ili preciznog lijeva. Uljevni sustav. a za kompenzaciju smanjenja volumena odljevka dodaju se pojila. kod tlačnog lijeva kraći su ciklusi proizvodnje te dodatna obrada gotovo i nije potrebna. slika 5.3. Hildesheim) 55 . vađenje odljevka iz kalupa). Kokilni odljevak s uljevnim sustavom i vrste uljevnih sustava. spusta. (KSM Casting. sastoji se od čaše. Uz to. Pomična polovica kalupa s izbacivačima na stroju za lijevanje i pripadajući odljevak. Slika 5. Slika 5.. Ukoliko se koristi za izradu kompleksnijih odljevaka tada veličina serije mora biti dovoljno velika da se pokriju visoki troškovi izrade kalupa.automatizacija pomoćnih operacija (ulijevanje rastaljenog metala. slika 5. Naime.2. Prema točnosti dimenzija.2. Danas je primjena automatiziranih strojeva uobičajena.3. tlačnim se lijevom dobivaju kvalitetniji odljevci s manjim odstupanjem dimenzija. Za manje serije kompleksnijih odljevaka bolje je odabrati lijev u pune kalupe. razvodnika i ušća. ulaganje jezgri. Uobičajeno je da se takvi odljevci proizvode tlačnim lijevom jer su ukupni troškovi proizvodnje niži. Kokilni lijev nije primjeren za izradu kompleksnijih odljevaka. Uljevni sustav mora biti tako dimenzioniran da omogućuje brzo ispunjavanje kalupa rastaljenim metalom.

Kad se upotrebljavaju metalne jezgre.4. metalne ili kombinirane jezgre. Kokila montirana na stroj za lijevanje i pripadajući odljevak. Točan međusobni položaj polovica kalupa pri sklapanju osiguravaju čahure i trnovi za centriranje. slika 5.4. Zatvaranje. Tek nakon izvlačenja jezgre dolazi do otvaranja kalupa te izbacivanja odljevka. Pokretni dio kalupa pričvršćuje se na pokretnu ploču stroja za kokilni lijev.1. osobito u automobilskoj industriji. bolja su im i mehanička svojstva. Inače kokilni lijev uvijek prednjači pješčanom. 5. Slika 5.. Pokretni i nepokretni dio kalupa spajaju se na liniji dijeljena i ona mora biti postavljenja tako da se nakon otvaranja kalupa odljevak odvoji od nepokretnog dijela kalupa i zadrži u pokretnom dijelu sve dok ga izbacivači ne odvoje od njega.1. Time se automatski dobiva i točno sučeljavanje kalupnih šupljina pokretnog i nepokretnog dijela kalupa. Osim dvodijelnih kalupa za lijevanje jednostavnih oblika. upotrebljavati i složeni višedijelni kalupi. 56 .Pješčani lijev pred kokilnim ima prednost samo kad se izrađuju vrlo kompleksni odljevci sa složenom geometrijom. Metalne jezgre upotrebljavaju se za oblikovanje jednostavnijih šupljina u odljevku. jer osim što se kokilnim lijevom dobiju odljevci kvalitetnije površine i bolje dimenzijske točnosti. Kalupi za kokilni lijev Kalupi za kokilni lijev su dvodijelni.6. odnosno pokretne ploče stroja po vodilicama pomoću hidrauličke pumpe. U jednom se kalupu može nalaziti više kalupnih šupljina.5. sastoje se od pokretnog i nepokretnog dijela. U pokretnoj i nepokretnoj polovici kalupa izrađene su kalupne šupljine pomoću kojih je određen vanjski dio odljevka. dok se nepokretni dio kalupa pričvršćuje na nepokretnu ploču. počeli su se. slika 5. mora postojati mogućnost njihovog izvlačenja iz kalupa nakon ulijevanja i skrućivanja rastaljenog metala. Za oblikovanje unutrašnjosti odljevka koriste se pješčane. odnosno otvaranje kalupa ostvareno je dvosmjernim horizontalnim pomicanjem pokretnog dijela kalupa. slika 5.

Često se izrađuju i od grafita. Kokila s metalnom i s pješčanom jezgrom (Grohe). Vijek trajanja kalupa iznosi od desetak tisuća do nekoliko stotina tisuća lijevanja. strojnom obradom i poliranjem. Slika 5. osim kalupne šupljine. a nije moguća upotreba metalnih jezgri. izrađuju još kanali za otplinjavanje i ventilaciju te uljevni sustav. plinovi bi prodrli u odljevak te bi došlo do poroznosti odljevka. Kokilni lijev složenih odljevaka. Kad se ne bi omogućio izlazak plinova iz kalupne šupljine.. Pomoću kanala za otplinjavanje i ventilaciju omogućava se izlazak zraku i plinovima iz kalupne šupljine prilikom ulijevanja rastaljenog metala.. Kalupi se najčešće izrađuju od čelika za topli rad ili sivog lijeva odgovarajućeg kemijskog sastava.5. 57 .6. Odabir materijala za izradu kalupa ovisi o materijalu koji se lijeva. slika . glava motora s uljevnim sustavom. U novije se vrijeme za izradu kalupa upotrebljavaju i legure aluminija i bakra. ili na mjestima gdje su izbacivači iz kalupa. Vrlo je bitno da se za izradu kalupa odabere materijal koji ima potrebnu toplinsku vodljivost i otpornost prema trošenju. Najčešće se takvi kanali postavljaju na razdjelnoj liniji kalupa. kokila.Slika 5. U kalupu se. slika. Kalupi se oblikuju lijevanjem. Pješčane jezgre u proizvodnji kokilnog lijeva upotrebljavaju se kada se trebaju postići složeni oblici šupljina u odljevcima. Strojnom obradom i poliranjem postiže se vrlo fina površina i točne dimenzije. paket pješčanih jezgri. te se istrese iz kalupa. Pješčana se jezgre najčešće nakon ulijevanja i hlađenja istresa iz aluminijskih odljevka pomoću vibracija ili zagrijavanjem na povišenu temperaturu na kojoj dolazi do raspada veziva i jezgra postane sipka. Na taj se način dobivaju složeni i točni oblici šupljina u odljevcima.. Na pokretnoj polovici kalupa nalazi se mehanizam za odvajanje odljevka od kalupa – izbacivači.

2. netočnost mjera i oblika. umanjenje neposrednog toplinskog utjecaja rastaljenog metala na kalup (premaz je izolator). kao što su hrapavost površine. kontrola tečenja rastaljenog metala. već se ona zagrijava na temperaturu koja je puno niža od temperature rastaljenog metala. Premazan je kalup manje toplinski opterećen. Prednosti • dobra dimenzijska točnost i kvaliteta površine • Nedostaci • jednostavnija geometrija odljevka u odnosu na odljevke u jednokratnim kalupima zbog potrebe otvaranja kalupa brzo skrućivanje zbog ulijevanja u hladni • visoki troškovi izrade kalupa (cijena metalni kalup rezultira sitnijom kokile (20. Osim toga. 4. bolja kvaliteta površine odljevka. tj. rjeđa su oštećenja površine kalupa.1. manji je pad temperature kroz stijenku kalupa te su manja toplinska naprezanja u stijenci kalupa.000 EURO na više) strukturom. izrasline. kontrola brzine hlađenja. Premazivanje kalupa Priprema kalupa za ulijevanje rastaljenog metala uključuje njegovo premazivanje. lakše odvajanje odljevka od kalupa. prikazane su prednosti i nedostaci kokilnog lijeva. odstupanje od dimenzija. što mu produžuje radni vijek i smanjuje oštećenja.1. 2.U tablici 5. pa je time također rjeđa i pojava grešaka na odljevcima. Kako su premazi izolatori površina kalupa se ne zagrijava na temperaturu rastaljenog metala. 58 . Tablica 5. 5. 3. Prednosti i nedostaci kokilnog lijeva. proizvode se čvršći odljevci mogućnost lijevanja svih najvažnijih • otežano napajanje odljevka u kalupu legura kratak ciklus izrade odljevaka dugi radni vijek kalupa za lijevanje postupak se može lako mehanizirati i automatizirati • • • • 5.1. Nanošenjem vatrostalnog premaza na radnu površinu kalupa i metalne jezgre stvara se barijera između rastaljenog metala koji se ulijeva te površine kalupa te jezgre tijekom punjenja kalupa i skrućivanja. Nanošenjem premaza koji imaju znatno manju toplinsku provodnost nego materijal od kojeg je izrađen kalup dolazi do umanjenja toplinskog utjecaja rastaljenog metala na kalup zbog čega se kalupu produžuje radni vijek. Nanošenjem takvih premaza postiže se: 1. Zbog toga kalup nije izložen intenzivnom zagrijavanju.

Ako se želi sporije ohlađivanje. što osigurava željeni red skrućivanja odljevka. kalup je spreman za upotrebu. temperatura kalupa utječe i na vijek trajanja kalupa. ulja ili zraka kroz posebne kanale u stijenkama kalupa. Takvim nanošenjem premaza dobiva se usmjereno skrućivanje prema pojilu. Oštećenje kalupa te njegovo prebrzo trošenje najčešće je prouzročeno naglim i neravnomjernim zagrijavanjem kalupa. nanosi se deblji sloj premaza s manjom toplinskom provodnošću. Osim na kvalitetu odljevaka. odnosno mazivo koje omogućuje lakše odvajanje odljevka od kalupa.odljevci su bolje kvalitete jer je punjenje kalupne šupljine ujednačeno. nestaljeno područje). vode i dodataka za bolje prianjanje na unutarnju površinu kalupa. Da bi se postigla optimalna radna temperatura kalupa. To je slučaj kod presjeka najudaljenijih od pojila koji trebaju prvi skrutnuti. Prebrzo trošenje kalupa može uzrokovati i previsoka temperatura kalupa. Takav se premaz nanosi najčešće u pojilu i oko pojila. odnosno može se regulirati brzina skrućivanja odljevka. Hlađenje kalupa obavlja se cirkulacijom vode. 59 . Pri previsokim temperaturama kalupa produžava se vrijeme skrućivanja odljevka što pogoduje stvaranju šupljina zbog skupljanja materijala pa odljevci imaju lošija mehanička svojstva i lošiju kvalitetu površine. 5. dok se radna temperatura kalupa tijekom hlađenja i skrućivanja održava hlađenjem kalupa. dolazi do grešaka na odljevku (hladni zavari. Premazi su suspenzije sitnomljevenih vatrostalnih materijala. Ako pak se želi ubrzati hlađenje odljevka. prije ulijevanja rastaljenog metala kalup se zagrijava na određenu radnu temperaturu. Između svakog lijevanja nanosi se samo gornji sloj premaza.1. Tada se kalup prestaje koristiti sve dok se ne nanese novi sloj premaza. Nadalje. On se koristi sve dok ne dođe do oštećenja premaza na kalupu. Zagrijavanje kalupa također utječe i na kvalitetu odljevka . Dakle. Zagrijavanjem se oštećenje kalupa bitno smanjuje jer nema toplinskog šoka na početku lijevanja rastaljenog metala. veziva. Ako je temperatura kalupa preniska. hlađenjem se može ujednačiti temperatura kalupa u svim presjecima.3. kalupi se zagrijavaju i hlade. Nakon što je nanesen premaz.Ono najvažnije što se postiže nanošenjem premaza je kontrola brzine hlađenja odljevka na svim presjecima jer se tako može utjecati i na tijek i na smjer skrućivanja. toplih pukotina te lijepljenja odljevka za kalup. popunjavanje kalupa je ograničeno zbog čega najčešće dolazi do usahlina. Temperatura kalupa Vrlo bitan parametar za dobivanje kvalitetnih odljevaka je temperatura kalupa. odljevak se ne lijepi za kalup te ne dolazi do grešaka na odljevcima. Kalup se može zagrijavati plamenikom ili električnim putem pomoću grijača. nedolivenost. Optimalna radna temperatura kalupa je ona koja omogućuje proizvodnju kvalitetnih odljevaka uz minimalan škart u najkraćem mogućem vremenu te uz minimalno oštećenje kalupa. Premazi se najčešće nanose automatskim prskanjem za vrijeme kad je kalup otvoren. Hlađenjem se sprječava zagrijavanje kalupa iznad optimalne radne temperature zbog čega se produžuje radni vijek kalupa te se skraćuje vrijeme skrućivanja odljevaka (skraćuju su i ciklusi lijevanja). odabere se premaz koji ima visoku provodnost te se nanese u manjoj debljini.

5. Otvaranje kalupa i izbacivanje odljevka. Slika 5. 3.rastaljeni metal određene temperature ulijevanja. slika 5. Prije ulijevanja rastaljenog metala kalup se mora zatvoriti i potrebnom silom osigurati od otvaranja.Koraci kokilnog lijevanja. Priprema kalupa . Jedan kalup može imati više kalupnih šupljina. 2. 4. sporo se ulijeva u kalup preko čaše ili spusta na vrhu kalupa.7. uključuje odvajanje uljevnog sustava.: 1.7. odvija se u zatvorenom kalupu. Ulijevanje rastaljenog metala . nakon što je odljevak skrutnuo. kako bi se omogućilo bolje tečenje rastaljenog metala te kako bi se izbjegle greške na odljevku. 60 . Dodatna obrada.jezgre mogu biti pješčane ili metalne. Slijedi vađenje odljevka iz kalupa. Proizvodni koraci kod kokilnog lijeva. skidanje srha sa linije dijeljenja te ostalih grešaka na odljevku. Hlađenje i skrućivanje odljevka. Zatvaranje kalupa – kalup se sastoji od pokretnog i nepokretnog dijela. Nakon otvaranja kalupa izbacivači se aktiviraju te izbacuju odljevak iz kalupa. Ulaganje jezgri . Zatim se na površinu kalupne šupljine nanosi završni premaz kako bi se olakšalo odvajanje odljevka od kalupa i kako bi se kalupu produljio vijek trajanja. 6. Metal teče kroz sustav razvodnika i ušća i ulazi u kalupne šupljine. Pješčane jezgre se ulažu prije zatvaranja kalupa. kalup se otvara.kalup je potrebno prethodno zagrijati na temperaturu od 150 do 260 (350)° C. 7. a metalne poslije.

ali je ipak najraširenija primjena tlačnih odljevaka u automobilskoj industriji. stoljeća razvojem legura cinka i aluminija. Lijevaju se odljevci različitih dimenzija. ali njihova upotreba opada početkom 20. Tlačni lijev Tlačni lijev je postupak kod kojeg se rastaljeni metal pod visokim tlakom uvodi u stalni kalup. stoljeća. Lijevanje pod tlakom primjenjuje se u serijskoj i masovnoj proizvodnji. (Honsel) 61 . Tlačni lijev. odljevci od aluminijskih legura. poboljšanje kvalitete odljevaka i sniženje cijene gotovog proizvoda.5. bakra.8. Danas se odljevci proizvedeni postupkom tlačnog lijevana primjenjuju u gotovo svim granama industrije.9. kovanice. kućišta statora elektromotora. radijatori. Proces je često puta automatiziran što omogućuje povećanje produktivnosti. dok se čelik tlačno lijeva samo u posebnim slučajevima. oblika i debljina. magnezija i cinka. Tipični odljevci su blokovi i drugi dijelovi motora s unutarnjim izgaranjem. zupčanici. ali sve više nosači i dijelovi karoserije automobila. postojani i dimenzijski precizni.8.2. Najraniji primjerci odljevaka lijevanih pod tlakom pojavljuju se sredinom 19. Prve legure za tlačni lijev bile su različite kombinacija kositra i olova. koji su čvrsti. i 5. slika 5. Slika 5. Ubrzo se počinju tlačno lijevati i legure magnezija i bakra te mnoge novije legure koje se i danas koriste. Najčešće se lijevaju legure aluminija. Željezne legure nisu našle širu primjenu.

To je visoko automatizirani proces s brzinom rada od 50 . slika 5. u nekoliko milisekundi popuni se čitav kalup. slika 5. Lijevanje u kalup odvija se preko tlačne komore u koji se dovodi rastaljeni metal.Slika 5. izbacivača i metalnih jezgri. Tlačni lijev. olova i kositra. Osim kalupa.1. mogu raditi s puno većim ciklusima lijevanja. Zbog visokih brzina ubrizgavanja rastaljenog metala u kalup punjenje kalupa odvija se u vrlo kratkom vremenu. Ciklus lijevanja se ponavlja zatvaranjem kalupa za ponovno lijevanje odljevaka.5 mm. sustav za lijevanje pod tlakom sastoji se još od tlačnog klipa.9. Nakon hlađenja odljevka kalup se otvara i odljevak se pomoću izbacivača odvaja od kalupa i odgovarajućim alatom vadi iz njega. tlačne komore.10. i 5. masa 3. Postupak tlačnog lijevanja Za lijevanje pod tlakom upotrebljavaju se specijalni strojevi na koje se učvrste metalni kalupi. Komora je s jedne strane zatvoren pomičnim tlačnim klipom. materijal MgAl6Mn. Općenito se koristi za lijevanje odljevaka manjih dimenzija i masa (od nekoliko grama do 25 kg). patentnog zatvarača. Specijalizirani strojevi za lijevanje malih odljevaka. 62 . 5. cinka.12. Sila tlaka prenosi se hidrauličkim sredstvom s visokotlačnih pumpi na pogonski klip koji s tlačnim klipom čini jednu cjelinu.500 ciklusa lijevanja na sat. Lijeva se pod tlakom od 7 . Na drugoj se strani komore nalazi uljevni sustav koji rastaljeni metal vodi u kalup.2. Tlačni lijev s toplom komorom Tlačni lijev s toplom komorom koristi se za lijevanje metala niskog tališta: magnezija.11. Bočna vrata.5 kg (Honsel).35 MPa. Kretanjem tlačnog klipa u komori potiskuje se rastaljeni metal visokim tlakom u kalupnu šupljinu. npr. Specifičnost ovog procesa je to što su tlačna komora i klip vertikalno uronjeni u lonac s rastaljenim metalom. debljina stjenke 2-2. odljevci od magnezijskih legura.

Za održavanje rastaljenog metala na određenoj temperaturi koriste se plinski i električni grijači. npr. Tlačni lijev s toplom komorom. sustava za ubrizgavanje. odljevci od cinkovih legura. dok se pomakom prema dolje taj rastaljeni metal mora ubrizgati kroz spojnu cijev i mlaznicu u kalupnu šupljinu. Stoga se mogu lijevati samo legure koje imaju nisko talište i ne otapaju materijal s kojim su u dodiru. a izrađuje se od materijala koji su otporni na trošenje. Kod jedne izvedbe peć ujedno i tali metal u loncu. Spojna cijev je ugrijana na temperaturu koja onemogućuje skrućivanje rastaljenog metala u njoj. tlačne komore i kalupa. Obično se za izradu komore i tlačnog klipa koriste alatni i nehrđajući čelici. klip i komora uvijek se izrađuju na način da ih se može lako i jednostavno zamijeniti novim dijelom u slučaju oštećenja. a obično je izrađena od željeznog lijeva. Sustav za ubrizgavanje rastaljenog metala sastoji se od hidraulički pokretanog tlačnog klipa te komore i spojne cijevi. Mlaznica omogućuje precizno popunjavanje kalupne šupljine. Mlaznica također mora biti grijana. a sam lonac u kojem se nalazi rastaljeni metal je keramički. temperatura im je približno jednaka temperaturi rastaljenog metala. Aluminij i njegove legure otapaju čelične komponente sustava za ubrizgavanje i stoga se ne mogu lijevati ovi postupkom. Spojna cijev. 63 . Postoje dvije izvedbe peći.10. Kako su komora. nitriranog legiranog čelika i alatnog čelika za rad na povišenim temperaturama. Sustav za ubrizgavanje uronjen je u taljevinu. kao što su legure cinka i magnezija. Međusobni položaj komore i klipa mora biti takav da se pomakom klipa prema gore omogući punjenje komore rastaljenim metalom. tlačni klip i spojna cijev uronjeni u lonac s rastaljenim metalom. dok se kod druge već rastaljeni metal ulijeva u lonac te se u njemu održava na određenoj temperaturi. Spojna cijev je oblika koji omogućuje nesmetan protok rastaljenom metalu koji je ubrizgan visokom brzinom.Slika 5. Sustav za lijevanje s toplom komorom Sustav za tlačno lijevanje s toplom komorom sastoji se od peći s taljevinom.

Kalup je zatvoren. c) Nepomična polovica kalupa. k) Grijana mlaznica. Klip se vraća u početni položaj što omogućuje ponovno punjenje cilindra rastaljenim metalom. 64 . odnosno dok ne dođe do eventualnog zastoja radi kvara u proizvodnji. e) Klip za tlačenje. Pomakom klipa prema dolje povećava se tlak u komori i rastaljeni se metal iz komore kroz spojnu cijev i grijanu mlaznicu ubrizgava u kalupnu šupljinu. Komora je ispunjena rastaljenim metalom. 2. Nakon skrućivanja odljevka izvlači se metalna jezgra (ako je ima). PUNJENJE KALUPA Slika 5. Nakon hlađenja slijedi daljnja obrada odljevka kao što je odvajanje uljevnog sustava i srha s linije dijeljenja. Kalup se otvara. Koraci pri tlačnom lijevanju s toplom komorom se sljedeći: 1. g) Sustav za ubrizgavanje. i) Peć.11. b) Pomična polovica kalupa. a tlačni klip se nalazi u početnom položaju. Koraci pri tlačnom lijevanju s toplom komorom. h) Lonac. d) Cilindar. Nakon što se odljevak izvadi iz kalupa slaže se na palete gdje se hladi na okolnu temperaturu. Odvojeni priljevci odlažu se na palete i odvode kao povrat iz proizvodnje te se ponovno tale.11. a) Kalupna šupljina. Odljevak se odvaja od pokretnog dijela kalupa pomoću izbacivača i pomoću prihvatne naprave vadi iz kalupa te se stavlja na radni stol. Tlak se u kalupnoj šupljini održava sve dok se odljevak ne skrutne.Proces tlačnog lijevanja s toplom komorom prikazan je na slici 5. f) Tlačna komora. j) Spojna cijev. 3. Postupak lijevanja ponavlja se toliko dugo dok traje proizvodnja odljevaka.

Odatle se rastaljeni metal ručno ili automatizirano pomoću ljevačke žlice ili češće pomoću automatiziranog dozatora ulijeva u komoru. Broj lijevanja iznosi 50 do 150 odljevaka na sat. Stroj za tlačno lijevanje s hladnom komorom.2.140 MPa. i 5. 65 . Lijeva se pod tlakom od 14 . za razliku od tlačnog lijevanja s toplom komorom gdje su komora i klip u stalnom dodiru s rastaljenim metalom uslijed čega se zagriju na istu temperaturu kao i on. Kod tlačnog lijevanja s hladnom komorom peć s rastaljenim metalom nalazi se izvan stroja. Razlikuju se strojevi s horizontalnom i vertikalnom komorom. Dakle. Komora i klip nisu posebno grijani tijekom procesa lijevanja. prvenstveno aluminija. Za izradu komore i klipa koriste se alatni i nehrđajući čelici. a ponekad se lijevaju i neke željezne legure. Rastaljeni metal proizvodi se u peći za taljenje i prenosi loncem do peći za održavanje i regulaciju uljevne temperature taljevine.9.12. komora i klip izloženi su rastaljenom metalu samo kratko vrijeme tijekom ulijevanja te se zbog takve izvedbe mogu lijevati i legure višeg tališta. magnezija i bakra. slika 5.8.2. od malih konektora do blokova motora i kućišta mjenjača. osim što se zagriju prijelazom topline od rastaljenog metala tijekom ulijevanja. Osnovni dijelovi sustava za tlačni lijev s hladnom komorom su komora. Tlačni lijev s hladnom komorom Tlačni lijev s hladnom komorom se koristi za lijevanje legura koje imaju više temperature taljenja.5. kod tlačnog lijevanja s hladnom komorom.12. Mogu se lijevati odljevci svih veličina. U ljevaonicama je puno češća primjena strojeva s horizontalnom hladnom komorom. klip i kalup. slika 5. Često su izvedeni i s posebnih sustavom za hlađenje da bi se izbjeglo njihovo pregrijavanje. Slika 5.

nego se odvija u tri faze. 2. Koraci pri tlačnom lijevanju s hladnom komorom. traje ~2 s) druga faza je popunjavanje kalupne šupljine (brza faza – klip velikom brzinom ubrizgava rastaljeni metal u kalupnu šupljinu.brzina klipa je mala i postepeno raste. slika 5. Nakon ulijevanja rastaljenog metala klip tlači rastaljeni metal u kalupnu šupljinu. a tlačni klip nalazi se u početnom položaju.2 s) treća faza je povišenje tlaka u već popunjenom kalupu (tlak se u kalupu poveća nekoliko puta.13.Proces tlačnog lijevanja s horizontalnom hladnom komorom prikazan je na slici 5.13. traje ~0.1-0. Slika 5. Koraci pri tlačnom lijevanju s horizontalnom hladnom komorom su sljedeći: 1. U tom trenutku kalup je zatvoren.: prva faza je popunjavanje komore i dovođenje rastaljenog metala do ulaza u kalup (spora faza . Kretanje klipa nije ravnomjerno. traje nekoliko milisekundi) dok odljevak ne skrutne 66 . U horizontalnu tlačnu komoru rastaljeni metal ulijeva se gravitacijski ljevačkom žlicom ili pomoću dozirnog uređaja.14.

Odvojeni priljevci odlažu se na palete i odvode kao povrat iz proizvodnje te se ponovno tale. prikazuje odljevak bloka motora s uljevnim sustavom i nakon naknadne obrade.Slika 5. 3.15. Odljevak se odvaja od pokretnog dijela kalupa pomoću izbacivača i pomoću prihvatne naprave vadi se iz kalupa te ide na daljnju obradu. Postupak lijevanja ponavlja se toliko dugo dok traje proizvodnja odljevaka. Nakon hlađenja slijedi daljnja obrada odljevka kao što je odvajanje uljevnog sustava i srha s linije dijeljenja. Slika 5. 67 . Krivulja kretanja klipa. Klip se vraća su početni položaj. odnosno dok ne dođe do eventualnog zastoja radi kvara u proizvodnji. Slika 5. Slijedi otvaranje kalupa.15. Nakon skrućivanja odljevka dolazi do izvlačenja metalne jezgre. Stanica za tlačni lijev s robotom koji vadi odljevke. koja se isto može robotizirati.16. slika 5.14. Tlačno lijevanje obično se izvodi u automatiziranim stanicama za tlačni lijev.

što znači da će i vrijeme skrućivanja biti kraće. sustav za ubrizgavanje rastaljenog metala radi tako da se završetkom prethodnog ciklusa cilindar već počinje puniti s rastaljenim metalom za sljedeće ubrizgavanje.16. Postavljanjem pokretnog dijela kalupa na pokretnu. a nepokretnog na nepokretnu ploču stroja osigurano je zatvaranje i otvaranje kalupa te izbacivanje odljevka. osim načina ubrizgavana rastaljenog metala. U pokretnoj i nepokretnoj 68 . Općenito su ciklusi lijevanja s toplom komori kraći. Pokretni i nepokretni dio kalupa spajaju se na liniji dijeljena i ona mora biti postavljenja tako da se nakon otvaranja kalupa odljevak odvoji od nepokretnog dijela kalupa i zadrži u pokretnom dijelu sve dok ga izbacivači ne odvoje od njega.3. Dva su razloga tome. slika 5. u peći se uvijek nalazi količina rastaljenog metala četiri puta veća nego što je potrebna za jednosatni neprekinuti rad. Obično se sastoji od dva dijela koji se montiraju na ploče stroja za tlačno lijevanje. nakon naknadne obrade. Svaki je sastavljen od većeg broja međusobno povezanih elemenata.Odljevak sa uljevnim sustavom Slika 5. Kalupi za tlačni lijev Kalupi za tlačni lijev s toplom komorom i tlačni lijev s hladnom komorom su u principu jednaki. nakon završetka svakog ciklusa nova se količina rastaljenog metala mora dopremiti do komore (žlicom ili dozatorom) što zahtijeva dodatno vrijeme. Blok motora s uljevnim sustavom i spreman za ugradnju. Za izradu kalupa koriste se materijali otporni na toplinu i trošenje.2. Prvo. Jedan je dio kalupa pokretan. 5.17. Drugo. je u trajanju ciklusa lijevanja. Osnovna razlika između tlačnog lijevanja s toplom i hladnom komorom. Kod hladne komore. legure koje se lijevaju s toplom komorom imaju niže temperature tališta nego što imaju legure za lijevanje s hladnom komorom. a time automatski i vrijeme jednog ciklusa lijevanja. Kalup je najčešće složene konstrukcije što omogućuje proizvodnju odljevaka kompleksnih oblika s visokim stupnjem točnosti dimenzija. a drugi je nepokretan. Odnosno. najčešće visokolegirani alatni čelici za topli rad.

odvajanje uljevnog sustava.17. bez potrebe za promjenom cijelog kalupa. Na pokretnoj polovici kalupa nalazi se mehanizam za odvajanje odljevka od kalupa – izbacivači. Kompletan proces proizvodnje odljevaka danas je potpuno automatiziran i obavlja se pomoću robota. Ovisno o obliku odljevka. Za pojedinačnu proizvodnju kalupi su jednostavne konstrukcije s jednom kalupnom šupljinom. Za lijevanje manjih odljevaka u serijskoj i masovnoj proizvodnji koriste se kalupi s više kalupnih šupljina u jednom kalupu ili je kalup izveden tako da se u jednoj kalupnoj šupljini na isti uljevni sustav poveže više odljevaka. u jednom se kalupu može odliti nekoliko desetaka tisuća odljevaka. tako se u slučaju oštećenja jednog dijela kalupa on lako zamjenjuje novim dijelom. U masovnoj proizvodnji velikih i složenih odljevaka upotrebljavaju se kalupi od više dijelova. Općenito. a)Posuda za ulje kamionskog motora i kalup za tlačni lijev (Alatnica Haerer). dok je druga polovica ravna ploča. b) poklopac. ali s jednom kalupnom šupljinom. U kalupu se osim kalupne šupljine nalazi uljevni sustav te kanali za otplinjavanje i ventilaciju. Time se automatski dobiva i točno sučeljavanje kalupnih šupljina u pokretnom i nepokretnom dijelu kalupa. 69 . kalupna šupljina može biti u samo jednoj polovici kalupa. premazivanja (prskanja) kalupa – za strojeve s hladnom komorom. Osim lijevanja proizvodnja odljevaka tlačnim postupkom uključuje pomoćne operacije poput doziranja rastaljenog metala. a) b) Slika 5. Kalupi se razlikuju ovisno o veličini serije. skidanje srha s linije dijeljenja. Točan međusobni položaj polovica kalupa pri sklapanju osiguravaju čahure i trnovi za centriranje. čime se bitno povećava produktivnost te kvaliteta odljevka.18. Kalupi se najčešće izrađuju modularno. Kalupi.polovici kalupa izrađene su kalupne šupljine koje imaju oblik budućeg odljevka. prikazan je tlocrt ljevaonice tlačnog lijeva. vađenja odljevka iz kalupa. Na slici 5. kontrole gotovog odljevka i skladištenje.

Slika 5.3.8 mm) zbog brzog hlađenja formira se struktura sa sitnim zrnom te visoke čvrstoće dugi radni vijek kalupa za lijevanje lako odvajanje uljevnog sustava Nedostaci • • • općenito ograničeno na metale nižeg tališta geometrija (oblik) odljevka mora omogućiti izbacivanje iz kalupne šupljine potrebna visoka ulaganja u opremu 70 . Prednosti • • • • • • • • visoka produktivnost odljevci glatke i čiste površine visoka točnost oblika visoka kvaliteta površine i dimenzijska točnost mogućnost lijevanja tankostijenih odljevaka (0.6 .2. U tablici 5.18.2. Tablica 5. Ljevaonica tlačnog lijeva. Prednosti i nedostaci tlačnog lijeva. prikazane su prednosti i nedostaci tlačnog lijeva.

Stanica za niskotlačni lijev i sustavom za izmjenu peći (Kurtz) i skrućena felga u kalupu prije vađenja (BBS).. je postupak kod kojeg se rastaljeni metal ulijeva u kalup pod tlakom od približno jednog bara. klipovi. KOKILA IZBACIVAČ GRIJAČ DOVODNA CIJEV INDUKCIJSKA ZAVOJNICA TALJEVINA LONAC Slika 5. blokovi motora. 71 .3. Osnovni dijelovi stroja su elektrootporna ili indukcijska peć s loncem za taljenje metala koja se nalazi u hermetički zatvorenom kućištu (ili varijanta s peći za održavanje temperature). slika 5.19.19. Niskotlačni lijev Niskotlačni lijev. cijevi za dovod rastaljenog metala te kalupa koji se nalazi iznad peći za taljenje. dijelovi automobilskih ovjesa. glave motora.20. Strojevi za niskotlačni lijev Za niskotlačni lijev koriste se poluautomatizirani ili potpuno automatizirani strojevi. cinka te željezni lijev. mase od 5 do 100 kg. Odljevci su dobrih mehaničkih svojstava i glatke površine.20. Niskotlačni lijev. Slika 5.5. kućišta. slika 5. Ovim se postupkom najčešće lijevaju legure aluminija i magnezija za automobilsku industriju te pneumatske i hidrauličke uređaje. hidrauličkog uređaja za vertikalno otvaranje i zatvaranje kalupa. Niskotlačnim lijevom mogu se još lijevati legure bakra. Ovim se postupkom lijevaju felge.

Zbog takvog skrućivanja dobiva se sitnozrnata mikrostruktura te se postižu bolja mehanička svojstva odljevka. Zbog toga nema nikakvog utjecaja atmosfere (npr. Uljevni sustav za niskotlačni lijev sastoji se samo od uljevka. odljevak se puni kroz samo jednu ulaznu točku koja je povezana sa cijevi za dovod rastaljenog metala. Dovodna cijev se zbog istrošenosti mora mijenjati svakih nekoliko tjedana. 3. oksidacije) na rastaljeni metal tijekom čitavog procesa lijevanja. odnosno nepomičnu ploču stroja. a ujedno i pomičnog dijela kalupa je vertikalno. U hermetički zatvoren lonac dovodi se plin pod tlakom od 0. Za izradu tih cijevi danas se koriste visokočvrsti vatrootporni materijali. 4. Zbog takvog se načina punjenja u gornjem dijelu kalupne šupljine moraju obavezno nalaziti otvori za izlaz zraka. Zato je ovim postupkom moguće dobiti vrlo kvalitetne odljevke. 72 . Kalup je napravljen tako da se odljevak nakon otvaranja kalupa zadrži u gornjem dijelu kalupa. Naime. Zatvaranje kalupa. dok se pomicanjem prema gore omogućuje vađenje skrutnutog odljevka.: 1. Odvajanje odljevka pomoću izbacivača od pokretne polovice kalupa. Cijev za dovod rastaljenog metala uronjena je u lonac. otvori za izlaz zraka mogu se postaviti i na drugim mjestima u kalupu. Za izradu kalupa najčešće se koriste alatni čelici ili željezni lijev. hlađenjem vodom (zrakom) doprinosi se skraćenju trajanja ciklusa lijevanja.21. Kretanje pomične ploče. te se tijekom takvog punjenja zrak iz kalupne šupljine potiskuje prema gore. Ti se kalupi redovito hlade vodom (češće) ili zrakom. 5. Bitno je naglasiti da se kalupna šupljina puni od uljevka. koji je najniža točka kalupne šupljine prema gore. Od gornjeg se dijela kalupa odvaja pomoću izbacivača te se zatim ručno ili pomoću robota vadi iz kalupa. Vađenje odljevka iz kalupa pomoću robota ili istresne platforme. Ukoliko to zahtijeva geometrija odljevka.2 do 0. slika 5. Postupak niskotlačnog lijevanja Koraci pri niskotlačnom lijevanju su sljedeći. Time je omogućeno održavanje kalupa punim te nadoknađivanje skupljanja metala iz dovodne cijevi. koje bi mogle zarobiti plinove iz atmosfere. Pomicanjem prema dolje omogućuje se ulijevanje. osobito aluminija moraju prskati premazima da bi se spriječilo lijepljenje odljevka na stjenke kalupa. Prestankom djelovanja tlaka u kalupu i peći rastaljeni metal iz cijevi vraća se u lonac. Otvaranje kalupa. vrlo je bitno postaviti uljevak tako da on posljednji skrućuje. a kako se kalup polagano popunjava odozdo ne nastaju turbulencije. 2. Kalupi se prije lijevanja.Kalup se sastoji od pomičnog (gornjeg) i nepomičnog (donjeg) dijela koji su pričvršćeni na pomičnu. Često su takvi otvori povezani s izbacivačima. Kako nema pojila.5 bara koji uzrokuje podizanje rastaljenog metala kroz cijev za dovod i njegovo ulijevanje u zatvoreni kalup. U samom kalupu izrađeni su kanali za hlađenje vodom pomoću kojih se osigurava brzo i usmjereno skrućivanje. Zbog neposrednog kontakta uljevka i dovodne cijevi skupljanje metala nadoknađuje se rastaljenim metalom iz lonca. Uz to. Kalup je potpuno popunjen. Tlak doseže svoju maksimalnu vrijednost od 1 bar i zadržava se sve dok odljevak potpuno ne skrutne.

73 .21. nema pojave turbulencija prilikom punjenja kalupne šupljine pa je ovaj postupak iznimno povoljan za lijevanje Al. Koraci pri niskotlačnom lijevanju.i Mg. Prednosti postupka niskotlačnog lijeva su: • • • • • znatno smanjeni gubici materijala i energije nisu potrebna pojila. slika 5.Slika 5.legura dobivanje odljevaka vrlo dobrih mehaničkih svojstava minimalna naknadna obrada odljevaka.22. a uljevni sustav je bitno manjih dimenzija.

Osim metalnih. Iz svega navedenog proizlaze glavne značajke postupka: • • • kontrolirano popunjavanje kalupa. Slika 5. Isto tako mogu se koristiti i pješčani kalupi ili kalupi izrađeni od jezgrenih paketa. ali su troškovi izrade veći. Niskotlačno lijevana aluminijska konzola u pješčanom kalupu (naprijed) sa stjenkama približno jednakim kao kod tlačnog lijeva (iza) i zato nekoliko grama teža. koji mora biti niži od tlaka u peći.2 kg (iskoristivost taljevine 92%) (Kurtz). slika 5.3 kg (iskoristivost taljevine 54%) na 12.22.23. Za izradu šupljina u odljevku koriste se jezgre. usmjereno skrućivanje. Usporedba gravitacijskog kokilnog lijeva i niskotlačnog lijeva na primjeru kućišta kompresora. 74 .Slika 5. Zbog tlaka u kalupu. Na taj način još je manja mogućnost nastanka turbulencija.23. Dobiva se još manja poroznost i bolja mikrostruktura odljevka. a kvaliteta odljevaka još bolja. tlak t napajanja može biti veći nego kod niskotlačnog lijevanja. visoka ekonomičnost.4. zbog niskih tlakova t punjenja rastaljenog metala mogu se koristiti i pješčane jezgre. Smanjenje mase odljevka sa priljevcima od 21. kako bi rastaljeni metal mogao popuniti kalup. Protutlačni lijev Protutlačni lijev je varijanta niskotlačnog lijeva sa određenim pretlakom u kalupu (4 do 5 bara). 5.

kositra. bakra. najčešće se lijevaju legure bakra. ovaj se postupak šire primjenjuje u praksi proizvodnje izvodnje odljevaka od 1920-tih 1920 godina. keramika. slika 5. legirani čelik. Centrifugalno lijevani lijevani odljevci. cinka. cijevi od nodularnog lijeva i košuljice cilindra kamionskih motora. na rastaljeni metal istovremeno djeluju sila teža i centrifugalna sila. magnezija. npr. Centrifugalna sila iskorištava se za: utiskivanje rastaljenog metala met u kalupnu šupljinu za oblikovanje paraboloidne ili cilindrične slobodne površine rastaljenog metala. sivi lijev. nodularni lijev. lijev Osim metala centrifugalno se mogu ogu lijevati nemetali.24. odnosno svaki materijal koji se može prevesti u tekuće ili kašasto stanje.24. stoljeća. Klasični postupak centrifugalnog lijevanja koristi se za izradu cilindričnih rotacijskih simetričnih šupljih dijelova. Za vrijeme ulijevanja taljevine evine i skrućivanja odljevka. kobalta i titana. horizontalna ili nagnuta pod kutom od 3 . kao i puni dijelovi.5. plinskih poroznosti i nemetalnih uključaka. bez usahlina. nikla. polimeri. te sivi lijev. Ipak. aluminija. staklo. nehrđajući čelik. 75 . košuljice cilindara za motore s unutarnjim izgaranjem. Centrifugalno se mogu lijevati gotovo svi metali – ugljični čelik. ozubljena kola. Na ovaj se način lijevaju vodovodne cijevi. Specifičnost odljevaka proizvedenih centrifugalnim lijevom je to što imaju jednaka svojstva u svim smjerovima.5° prema horizontali. Zbog toga oblik i kristalna struktura odljevka ovise o zajedničkom djelovanju tih sila. aluminija. klizni ležajevi. Os vrtnje kalupa može biti vertikalna. Međutim. legure aluminija. Slika 5. Centrifugalni lijev Centrifugalni lijev patentiran je početkom 19. kao i odljevci kod kojih je potrebna zbijena struktura. U novije novije vrijeme tim se postupkom lijevaju složeniji odljevci s manjim asimetričnostima.5. Pri centrifugalnom se lijevanju rastaljeni metal ulijeva u metalni kalup koji rotira dok do ne završi skrućivanje taljevine.

slika 5. Zbog djelovanja centrifugalne sile nije potrebna jezgra za oblikovanje unutrašnjosti (šupljine) odljevka. Značajke centrifugalnog lijeva: zbog djelovanja centrifugalne sile odljevci imaju sitnozrnatu mikrostrukturu. gdje poprima oblik kalupa i skrućuje. Slika 5. slika 5. Odljevci će uvijek imati cilindričnu unutarnju površinu. Tijekom centrifugalnog lijevanja metalni se kalup okreće oko svoje osi velikom brzinom (n= 500 .26. a) i c) horizontalna os rotacije. zbog čega su odljevci bez pukotina. odakle se kasnije odstranjuju strojnom obradom skrućivanje odljevaka je od vanjske površine (koja je u dodiru s kalupom) prema sredini odljevka.25. plinskih mjehura i poroznosti.25. zbog toga što se prilikom ulijevanja rastaljeni metal doslovno kuje zbog visokog tlaka uzrokovanog centrifugalnom silom. 76 .1600 min-1) potiskujući rastaljeni metal na stijenke. - Uređaji za centrifugalni lijev Uređaj za centrifugalni lijev mora biti izveden tako da se pomoću njega može izvesti šest operacija vrlo precizno i s višestrukim ponavljanjem. dok vanjska ne mora biti cilindrična.Postupak centrifugalnog lijevanja Centrifugalni se lijev često naziva tekućim otkivkom. b) vertikalna os rotacije sa jezgrom. više su gustoće te su im poboljšana mehanička svojstva za vrijeme rotacije kalupa teže čestice putuju prema površini kalupa istiskujući lakše okside i nečistoće prema središnjoj osi. Varijante centrifugalnog lijevanja s metalnim kalupom bez hlađenja.

26. Većina uređaja za centrifugalni lijev je mehanizirana i automatizirana te su vrlo često povezani s računalom kako bi sve operacije i svi parametri u svakom ciklusu lijevanja bili isti.o. 77 . Centrifugalni lijev. uređaji za grijanje kalupa i premazivanje i dozatori modifikatora. Strojevi za centrifugalni lijev (Strojar d. Uz to. slika 5.: valjci za rotaciju kalupa. Osnovni dijelovi uređaja za centrifugalno lijevanje su.27.) Operacije su sljedeće: • • • • • • uređaj mora imati određeni broj okretaja mora omogućiti zagrijavanje kalupa i nanošenje premaza na kalup prije ulijevanja rastaljenog metala mora omogućiti sigurno punjenje rotirajućeg kalupa rastaljenim metalom unutar kalupa mora biti omogućeno pravilno skrućivanje i hlađenje kako bi se dobili kvalitetni odljevci bez grešaka mora biti omogućeno dodavanje modifikatora i rastaljenog metala (u slučajevima kad je to potrebno) mora biti omogućeno brzo vađenje skrutnutog.27.Slika 5. kalup.o. uređaji za hlađenje kalupa. Potpuna automatizacija uređaja neophodna je kako bi se još povećala produktivnost te kvaliteta centrifugalnog lijeva. lijevak za ulijevanje rastaljenog metala. ali još uvijek vrućeg odljevka iz kalupa bez da ga se deformira. omogućen je stalni nadzor proizvodnje. Slika 5.

najčešće se koristi jedan valjak postavljen ispod kalupa. glatka vanjska površina odljevka bez grešaka. Prije ulijevanja rastaljenog metala u kalup. Kod horizontalnih uređaja kalup se postavlja na postolje s valjcima kojega onda valjci podupiru i rotiraju određenom brzinom. on se mora hladiti vodom kako bi se održala odgovarajuća temperatura kalupa. Kalupi se premazuju i zbog zaštite radne površine kalupa od djelovanja rastaljenog metala. što znači da se pomoću jednog kalupa može odlijati velik broj odljevaka. Za rotaciju vertikalnih uređaja. Temperatura predgrijavanja regulira brzinu hlađenja odljevka od površine kalupa prema unutrašnjosti. Najčešće su lijevci opremljeni termosenzorima i indukcijski su grijani.Valjci služe za rotaciju kalupa određenom brzinom. U jednoj je izvedbi lijevak nepomičan. Kalup se hladi samo za vrijeme kad se u njemu skrućuje odljevak. Kako se sa svakim ulijevanjem rastaljenog metala kalup zagrijava. dok se lijevak pomiče i tako puni kalup. Najčešće je hlađenje kalupa izvedeno tako da se oko kalupa stavlja plašt napunjen vodom koja cirkulira i tako ga hladi. Da bi se dobila homogena. Postoje dvije izvedbe lijevaka. Premazi su suspenzije mljevenog vatrostalnog materijala u vodi u koje se dodaju sredstva za bolje prianjanje rastaljenog metala na stijenke kalupa. Vađenje odljevka iz kalupa najčešće je izvedeno automatskim istiskivačem (tlačnim klipom). radne površine kalupa se prije ulijevanja rastaljenog metala predgrijavaju i premazuju. Za izradu kalupa najčešće se upotrebljavaju sivi lijev. Premazi se najčešće nanose prskanjem. Kalupi za centrifugalno lijevanje su stalni. U drugoj je izvedbi stroj s kalupom nepomičan. Nakon što odljevak skrutne istiskivač istisne odljevak iz kalupa. što je direktno povezano s dobivanjem određene mikrostrukture i određenih mehaničkih svojstava odljevka. kalup mora imati određen broj okretaja. 78 . a postolje s valjcima postavlja se uzduž kalupa kako bi ga poduprli. Hlađenjem se kalupu također produžuje vijek trajanja. pomoću lonca. dakle hlađenje počinje kad se cijeli kalup napuni i traje sve dok odljevak nije spreman za vađenje iz kalupa. Valjci su preko prijenosnika pogonjeni hidrauličnim ili električnim motorom. Do lijevka za ulijevanje rastaljeni se metal doprema iz peći. čime se kalupu produljuje vijek trajanja. a stroj s kalupom kreće se uzdužno po tračnicama tako da se rastaljeni metal ulijeva u rotirajući kalup od jednog kraja do drugog. bakar i grafit. niskougljični čelik.

Najčešće se lijevaju kratke cijevi te odljevci. 79 . valjkasti ležajevi te manji odljevci prstenastog oblika. Horizontalni centrifugalni lijev najviše se koristi za lijevanje jednostavnijih odljevaka kod kojih je duljina puno veća od promjera i za odljevke jednakog unutarnjeg promjera. klipni prsteni. ventili te ostali cilindrični i cjevasti odljevci jednostavnijeg oblika. faza skrućivanja • skrućivanje odljevka je od vanjske površine prema unutarnjoj 4. To su cijevi i tuljci. pripremna faza • zagrijavanje kalupa i premazivanje površine kalupa premazom 2. faza ulijevanja rastaljenog metala • • • prije ulijevanja kalup mora imati određeni broj okretaja ulijevanje rastaljenog metala nakon što je čitav kalup ispunjen započinje hlađenje kalupa (radi održavanja određene temperature kalupa) 3. Vertikalni centrifugalni lijev koristi se za lijevanje odljevaka kod kojih je promjer veći od duljine ili odljevaka s konusom. Ovim se postupkom mogu lijevati i necilindrični i nesimetrični odljevci. košuljice cilindara. bubnjevi kočnica.Postupak centrifugalnog lijeva može se podijeliti u četiri faze: 1. završna faza • nakon završetka skrućivanja odljevak se istiskuje iz kalupa Nakon vađenja odljevka započinje novi ciklus lijevanja.

3. Peći se razlikuju po konstrukciji i načinu zagrijavanja. vrijeme ciklusa). U većini tih peći obavljaju se također operacije legiranja i rafinacije. Glavne vrste peći su: 1. 4. U tim se pećima metal rastali i pregrije na određenu temperaturu iznad temperature tališta (likvidusa) na kojoj se održava sve do ulijevanja u kalupe.6.1. S vanjske su strane obložene čeličnim limom. 5. tj. Kupolke Kupolke su peći koje se koriste samo za taljenje željeznih lijevova. U prosjeku. Podjela peći prema načinu zagrijavanja odnosno izvoru energije prikazana je na slici 6. kao i mogućnost dobivanja potrebnih količina rastaljenog metala kroz duži vremenski period zahtijeva dobro prilagođenu jedinicu za taljenje i pripremu taljevine (peći posebno prilagođene za određenu leguru. 6.1. veličina šarže. dok su s unutarnje obložene vatrostalnim materijalom. na procese dobivanje taljevine. sam način dobivanja taljevine direktno utječe na kvalitetu dobivenog odljevka. Naime. Podjela peći prema izvoru energije. 2. To su visokoučinkovite peći koje se najčešće koriste za serijsku proizvodnju. Fleksibilnost pri dobivanju rastaljenog metala te njegovoj pripremi za ulijevanje. TALIONIČKE PEĆI U ljevaoničkoj proizvodnji postoje razni načini dobivanja taljevine spremne za lijevanje. Slika 6.1. Pri vrhu peći nalazi se otvor za 80 . taljenja metala i pripreme taljevine za ulijevanje otpada trećina ukupnih troškova proizvodnje odljevaka. kupolke (sa koksom ili bez koksa) plamene peći elektrolučne peći elektrootporne peći indukcijske peći. Kupolke su vertikalne cilindrične peći opremljene sa žlijebom za izlijevanje pri dnu. Upravo zato procesi dobivanja taljevine moraju biti optimalno koordinirani s ostalim procesima u ljevaonici.

jednakomjerno raspoređene po obodu prstena. Kupolka je prikazana na slici 6. Koks je gorivo čijim se izgaranjem osigurava energija potrebna za proces taljenja. Zrak za izgaranje koksa dovodi se u sapnice pomoću ventilatora i posebnog cjevovoda. koksa i dodataka za formiranje troske (vapnenac). kružni materijal tj. Nakon što se koks pri dnu peći zapali i dobro zažari izmjenično se ulažu kroz otvor za ubacivanje zasipa određene količine koksa. metalnog uloška. Iznad tog otvora. ferosilicij i feromangan.a nabijeno je pijeskom tako da je u nivou otvora za ispust rastaljenog metala. Kupolna peć (kupolka). Taljenje u kupolki U pripremljenu kupolku najprije se ubacuje koks kojim se kupolka ispuni do određene visine iznad sapnica. vapnenca i dodataka. otpad od čeličnih limova.2. Na taj se način dobiva željezna legura s određenim postotkom ugljika. nalazi se otvor za ispust troske. Iznad dna peći nalaze se sapnice za dovod zraka. U metalni uložak još se dodaju i legirni elementi npr.ubacivanje zasipa – metalnog uloška (sirovo željezo. pušta se zrak kroz sapnice radi osiguranja potrebne količine kisika za izgaranje. Dno peći može se otvoriti. uljevni sustavi i pojila). Za ispravan rad peći važno je da su metalni uložak.2. na suprotnoj strani peći. Kako se metalni uložak tali. tako se slijeva na dno peći. Moderne kupolke imaju specijalne filtere za pročišćavanje izlaznih plinova kupolke. Kad se peć napuni. Izgaranjem koksa nastaju vrući plinovi koji se dižu prema gore te zagrijavaju i tale metalni uložak. koks i vapnenac jednakomjerno raspoređeni po horizontalnom presjeku kupolke. Rastaljeni metal skuplja se na dnu peći gdje je u kontaktu s užarenim koksom pa lako preuzima ugljik od njega. Na površini 81 . Na samom vrhu peći nalazi se otvor za izlaz plinova. Zato se za ubacivanje tih materijala upotrebljavaju specijalne košare. Dodaci za formiranje troske Koks Metalni uložak Slika 6.

Zato.2. Plamene se peći uglavnom koriste za taljenje neželjeznih metala.1. Prijenos topline obavlja se od plamenika na svod i zidove peći. Upravljanje parametrima je jednostavnije nego kod kupolke. Plinska peć s loncem je mali agregat u usporedbi sa kupolnom peći. Taljevina se dodatno može zaštiti od oksidacije prekrivanjem raznim solima. taljevina iz kupolne peći dalje se metalurški obrađuje u elektičnim pećima. U ljevaonicama se koriste tri tipa plamenih peći.2. Plamene peći s loncem. tako da vrući plinovi struje spiralno oko lonca prema gore. Prikladna je za pripremu manjih količina taljevine.taljevine pliva troska koja se posebno odvaja od rastaljenog metala kroz otvor za ispust troske. b) fiksni lonac. Nedostatak je to što se nakon zasipavanja u peći vrlo malo može utjecati na kvalitetu taljevine. Plamene peći s loncem Plamene peći su peći u kojima se zasip ugrijava plamenicima izgaranjem plinovitog (zemni plin. Regulacijom dovoda zraka regulira se proizvodna količina taljevine. a oni zatim isijavanjem prenose toplinu na metal (temperatura lijevanja Al-legura iznosi približno 700 °C). Taljevina nije u neposrednom kontaktu s gorivom i dimnim plinovima. koji bi u kontaktu njom uzrokovali oksidaciju i određenu apsorpciju vodika.3. a)podizni lonac. slika 6. kao što su legure bakra (bronca i mjed). koji se zagriju na 1100 do 1200 °C.3. U normalnom pogonu to može iznositi 75 tona željeznog lijeva na sat. cinka i aluminija. ako je potrebno. 6.2. a zasip se stavlja na rešetku iznad plamenika.4. propan) ili tekućeg goriva (loživo ulje). Lonac je izrađen od vatrootpornih materijala (silicij-karbida. slika 6. Ove se peći obično zagrijavaju s više plamenika. kod kojih se kao gorivo koristi prirodni plin. Prijenos topline obavlja se od plamenika na lonac. Plinske koritaste plamene peći za taljenje aluminijskih legura Za taljenje većih količina aluminija u ljevaonicama se koriste plinske koritaste peći. Plamenici nisu izravno usmjereni na metal. grafita) ili od čelika. 6. Ove se peći obično zagrijavaju s jednim plamenikom. budući da bi se direktnim plamenom uzrokovala oksidacija i veći 82 . Postoje i kupolne peći bez koksa.: Slika 6.2 Plamene peći 6. c) nagibni lonac.

gubitak metala (odgor). a obloženi su vatrostalnim i izolirajućim materijalom. Lonac i poklopac peći izrađeni su od čeličnog lima.5. Tako je omogućeno otvaranje i punjenje peći.4.. Poklopac se može okretati oko jedne vertikalne osovine koja se nalazi izvan lonca. slika 6. štapovi). a gorivo i dimni plinovi s taljevinom uzrokuju oksidaciju i određenu apsorpciju vodika. Prolaskom struje ti se materijali zagriju na visoku temperaturu te se toplina na metalni uložak prenosi zračenjem. Zbog svoje slabe efikasnosti. Elektrolučne peći Elektrolučne peći su peći. Otvor za ispuštanje rastaljenog metala nalazi se na dnu peći. konvekcijom ili kondukcijom. Rastaljeni metal iz peći izlijeva se u ljevačke lonce. koje se prvenstveno koriste za taljenje čelika. Kroz posebne otvore na poklopcu prolaze u unutrašnjost peći dvije 83 . trake. 6. Peć leži na kružnom segmentu od masivne čelične konstrukcije pomoću kojeg se naginje. Elektrootporne peći U elektrootpornim se pećima toplina potrebna za taljenje metalnog uloška dobiva provođenjem električne energije kroz različite materijale koji imaju veliki specifični otpor (žice. Slika 6. Danas su ove peći najčešće u primjeni kao peći za održavanje temperature taljevinama legura lakih metala. U ovim pećima može lako doći do lokalnog pregrijavanja taljevine.4.3. elektrootporne se peći sve više izbacuju iz pogona te se zamjenjuju malim srednjefrekventnim indukcijskim pećima. Pregrijavanje je moguće riješiti tako da se metal zagrijava indirektno (proces zagrijavanja plamenicima odvija se u posebnoj komori). Osnovna prednost elektrootpornih peći je to što se one mogu koristiti univerzalno te zahtijevanju minimalno održavanje. Kod elektrolučne peći taljenje metala obavlja se u cilindričnom loncu. a taljevina se može zaštiti od oksidacije raznim solima. Peći mogu biti stabilne ili nagibne. 6. Nagibna plinska koritasta peć za taljnje aluminija (StrikoWestofen). Ti lonci služe za prenošenje taljevine do peći za održavanje temperature koja se nalazi uz stroj za lijevanje ili kalupnu liniju.

Energija potrebna za taljenje metala dobiva se putem elektromagnetske indukcije. Elektrolučna peć. Zbog toga se elektrode spuste sve dok ne dotaknu metalni uložak preko kojeg se zatvori strujni krug. a na suprotnoj su strani vratašca za kontrolu rada i ubacivanje dodataka u peć te otvor za ispust troske. ali je moguće konstruirati peći za visoke kapacitete Slika 6. Metalni zasip smješten je u loncu oko kojeg se nalazi vodom hlađena bakrena spirala koja je zapravo induktor. Elektromagnetska sila istovremeno uzrokuje miješanje rastaljenog metala zbog kojeg je 84 . Izrađuju se u širokom rasponu veličina. 6. Na mjestima kontakta s elektrodama metalni se uložak brzo rastali. željeznih ljevova i aluminijskih legura (mogu se taliti svi metali).6.5. Struja prolazi kroz induktor i stvara promjenjivo magnetsko polje koje inducira struju u metalu koji se nalazi u loncu. Na jednoj strani lonca nalazi se otvor za ispust taljevine. Peći imaju veliku potrošnju energije. Ubrzo zatim nastaje i električni luk između elektroda. U početku rada s hladnom peći nije moguće zatvoriti strujni krug direktno između elektroda zbog visokog otpora hladnog zraka.ili tri grafitne elektrode.5. Indukcijske peći Indukcijske peći prvenstveno se koriste za taljenje čelika. 6. Dubina elektroda u peći regulira se automatski. što uzrokuje brzo taljenje ostatka metalnog uloška. Razlikuju se dva tipa indukcijskih peći: • • kanalne indukcijske peći s loncem. Princip rada Kroz grafitne elektrode dovodi se u peć struja velike jakosti.1.5. Temperatura luka iznosi 3500 do 4000 °C. Djelovanjem te struje metal stvara električni otpor zbog kojeg se brzo zagrijava i tali. Indukcijska peć s loncem Peć je prikazana na slici 6. te se one podižu.

te ponekad niskofrekventne. Na vrhu lonca je poklopac koji sprječava gubitke topline prema gore i žlijeb za izlijevanje taljevine. Noseća konstrukcija peći izrađena je od čeličnih limova. što rezultira taljevinom visoke kvalitete i čistoće. Miješanje onemogućuje pregrijavanje taljevine i ujednačuje kemijski sastav. Slika 6. Industrijsko postrojenje. Kako metal nije u dodiru s grijačim tijelom. Lonac peći izrađuje se nabijanjem praškaste vatrostalne mase s unutarnje strane induktora.7. Manji lonci kupuju se gotovi.brzina taljenja metalnog uloška i legirnih elemenata velika. presjek i laboratorijska peć. Taljevina se izlijeva hidrauličkim nagibanjem peći.7. Idustrijsko postrojenje koje se sastoji od indukcijske peći s dva lonca prikazano je na slici 6. indukcijska peć s dva lonca (Otto Junker). Indukcijska peć. Kod ovih je peći metalni uložak postavljen direktno u lonac te je moguće početi s procesom taljenja čak i kad je metalni uložak potpuno krut. Slika 6. U industriji se najčešće koriste srednjefrekventne indukcijske peći. moguće je dobro kontrolirati okolnu atmosferu. a može se zagrijavati već rastaljeni metal.6. čistoće i homogenosti. Obje su vrste indukcijskih peći vrlo ekonomične u usporedbi s ostalim vrstama peći za taljenje. Ta masa ujedno predstavlja i izolaciju. a taljevina je visoke kvalitete. 85 . Veličine lonca obično iznose od jedne do nekoliko tona čelika.

LJEVAČKI LONCI Talina se od peći do kalupa prenosi loncima. Zato se ove peći obično koriste za održavanje temperature taljevine i njeno legiranje (miješanje). Taljevina se u kanalu nikad ne smije skrutnuti. tako da se ona mora pregrijati na relativno visoku temperaturu i što brže gibati kroz kanal da bi predala toplinu preostaloj taljevini u peći. Vanjski.2 ili ljevačkim žlicama za prenošenje i ulijevanje. Pri tome metal u kanalu ima karakteristike sekundarnog navoja transformatora. slika 7.5.2.8. Može se koristiti i za ulijevanje na kalupnoj liniji.8. dok je unutra posebna vatrostalna masa za lonce. viličarima) ovisno o stupnju mehanizacije i količini taline koja se prenosi. Kanalna indukcijska peć. S dna peći vodi kanal također obložen vatrostalnim materijalom. Slika 6. Transport taljevine i postupak ulijevanja može se vršiti ručno ili prijenosnim sredstvima (dizalicama. slika 7. 86 .1. 7.6. U manjoj se mjeri upotrebljavaju za taljenje legura aluminija i obojenih metala. i 7. Kanal s dnom peći čini zatvoreni krug unutar kojeg se nalazi primarni navoj s jezgrom od transformatorskog lima.3. Kad se primarni navoj spoji s izvorom električne struje induciraju se u rastaljenom metalu u kanalu struje velike jakosti. kao izolacija između taljevine i metalnog dijela lonca. Kanalna indukcijska peć Peć je prikazana na slici 6. Miješanjem taljevine zbog elektromagnetskih sila predaje se toplina i na taljevinu u koritu peći. uvijek mora ostati malo taljevine. Zbog otpora metala razvija se toplina. nosivi dio ljevačkog lonca izrađuje se od čelika. Električna energija za taljenje u ovoj peći predaje se preko relativno male mase taljevine u kanalu. Ova cilindrična peć izrađena je od čeličnog lima i obložena je vatrostalnim materijalom iznutra.

Ljevačka žlica (Lipovica). Ljevački lonac za ručno prenošenje i ulijevanje (Dalekovod). 87 .Slika 7. Slika 7.2. Lonac za prenošenje većih masa taljevine.1. s kukom za dizalicu i mehanizmom za naginjanje (MIV). KOLO ZA NAGINJANJE Slika 7.3.

Sljedeće svojstvo metala koje ima glavni utjecaj na procesa lijevanja je skupljanje ili stezanje tijekom hlađenja taljevine.8. Cijepljenje utječe na uvjete nukleacije u taljevini. taljevina se prije ulijevanja obrađuje cijepljenjem i modifikacijom kojima se usitnjava mikrostruktura.2. rastaljeni metal prelazi u krutu fazu tvorbom kristala. odnosno mijenja oblik zrna. na promjenu mikrostrukture može se utjecati i regulacijom prijenosa topline sa skrućujućeg metala na materijal kalupa odnosno regulacijom brzine hlađenja taljevine u kalupu. Shematski prikaz skrućivanja metala: (a) nukleacija kristala u taljevini metala.1. Na slici 8. Uočava se da prvo u taljevini nasumično nastaju klice iz kojih se onda razvijaju kristalna zrna. gdje se rast omogućava samo jednom zrnu. Tijekom skrućivanja. Kad se sudare. Veličina. različito orijentirana kristalna zrna (orijentacija ovisi o smjeru odvođenja topline i o kristalnoj strukturi metala) vežu se jedna na druge. npr. 88 . Prilikom skupljanja smanjuje se volumen metala. da bi se dobila željena mikrostruktura. Proces skrućivanja završen je kada nestane taljevine. a time i željena mehanička svojstva odljevka. prikazan je tijek skrućivanja. Postupci proizvodnje monokristala strogo su kontrolirani. a između njih se javljaju nepravilne granične površine koje se nazivaju granicama zrna. Slika 8.1. oblik i položaj kristalnih zrna nastalih tijekom skrućivanja čini mikrostrukturu odljevka. Izratci dobiveni na ovaj način imaju specijalna svojstva koja nije moguće postići kod skrućivanja polikristaliničnih metala (metala s velikim brojem zrna). željeznog lijeva. a modifikacija na uvjete rasta pojedinačnih kristala. Odljevak se sastoji od mnoštva kristalnih zrna međusobno odvojenih granicama zrna. Ta kristalna zrna postaju sve veća sve dok se ne sudare i jedna drugima ne onemoguće daljnji rast. Kod nekih legura. (d) skrućivanje je završeno (vide se pojedine granice zrna) U praksi. do dodatnih mikrostrukturalnih promjena dolazi pri hlađenju do sobne temperature. Izuzetak je odljevak od monokristala. (b) i (c) rast kristala s napredovanjem skrućivanja. PROCES SKRUĆIVANJA Proces skrućivanja metala ima važnu ulogu u određivanju tehnologije lijevanja i definiranju svojstava gotovog odljevka. Osim obrade taljevine kemijskim sredstvima. slika 8. skrućivanja i završnog hlađenja skrutnutog odljevka.

2.1. Za tehnologiju lijevanja i napajanja važan je iznos skupljanja u tekućem stanju i za vrijeme skrućivanja. Napajanje je osnovno gledište procesa lijevanja. skrućivanja i hlađenja skrutnutog odljevka. a ne u odljevku.2. Za konstrukciju modela i kalupa važan je iznos skupljanja u krutom stanju jer se on ne može kompenzirati taljevinom iz pojila. što se može iskoristiti u smislu smanjenja ili eliminacije primjene pojila.Slika 8.4-8.3. Razlike u volumenu. Napajanje mora biti tako izvedeno da nadoknađuje svaku promjenu volumena u kalupu. što se postiže usmjerenim skrućivanjem. tablica 8. Ako je pojilo za vrijeme skupljanja u tekućem stanju i prilikom skrućivanja je nadoknadilo smanjenje volumena. tako da se nakon skupljanja dobije zahtijevana veličina odljevka na sobnoj temperaturi. odnosno smanjenje volumena odljevka kompenzira se napajanjem. skupljanje tijekom skrućivanja. Kod sivog i nodularnog lijeva može doći do povećanja volumena odljevka za vrijeme skrućivanja (ekspanzija grafita). 89 . Drugim riječima. osmišljeno i izvedeno da uravnoteži razlike u volumenu koje se javljaju za vrijeme hlađenja i skrućivanja taljevine. Dimenzije modela i odljevka moraju se povećati. prikazan je pojednostavljeni prikaz nastajanja (skrućivanja) odljevka za ulijevanje kroz pojilo.6 postaje pravilno i nepravilno smještanje pojila. već se direktno odražava na konačne dimenzije odljevka. slike 8. Skupljanje metala prilikom hlađenja taljevine. tablica 8. znači da je ispunilo svoju funkciju. Na slici 8. Da bi pojilo ispunilo svoju funkciju mora zadnje skrutnuti. Iznos skupljanja u krutom stanju također ovisi o vrsti metala.. ovise o metalu ili leguri koja se lijeva. Kod oblikovanja pojila treba voditi računa da poroznost skupljanja (usahlina) bude u pojilu.

Pojednostavljeni prikaz nastajanja (skrućivanja) odljevka.3. 90 .Slika 8.

6.Slika 8. Slika 8. Pravilano i nepravilno smještanje pojila. 91 .4. šuplina zbog skupljanja ostala je u pojilima. Smjer skrućivanja odljevka i nastajanje usahlina. Ispravno spravno dimenzionirana pojila. Slika 8.5 5.

) bakar-kositar-leg.5 širenja 4.5 Tablica 8.6 6. Nakon 92 .3 3. Skupljanje pri skrućivanju za različite lijevane metale.6 skupljanja do 2. Tijekom istresanja odljevka iz kalupa dolazi do kidanja veziva.2 6. (Mjed) Specijalna mjed (Cu-Zn-Mn(Fe-Al)) Višelegirana aluminijska bronca Cinkove ljevačke legure Bijela kovina (olovo-kositar) Iznos % Moguće odstupanje % 9. Istresanje odljevka obavlja se na vibracijskim rešetkama.5 – 3 4 4 – 5. pri čemu kalupna mješavina gubi čvrstoću te se odljevak lako izvadi van. odžareni Čelični lijev manganski tvrdi čelik Temper lijev bijeli (GJMW) crni (GJMB) Aluminijeve ljevačke legure Magnezijeve ljevačke legure Bakareni lijev (elektrolit.Tablica 8. NAKNADNA OBRADA ODLJEVAKA 9. Metalni lijev Željezni lijev sa lamelarnim grafitom sa kuglastim grafitom.(Crveni lijev) bakar-cink-leg. Čišćenje odljevaka Kod postupaka lijevanja u jednokratne kalupe. vodenim mlazom ili u bubnjevima. Skupljanje u krutom stanju za različite metale.1. Metalni lijev Ugljični čelik 1%-tni ugljični čelik Bijelo lijevano željezo Sivo lijevano željezo Nodularni lijev Bakar Cu-30Zn Cu-10Al Aluminij Al-4.2.8 4. odljevak se iz kalupa vadi istresanjem tako da se kalup razruši. (Bronca) bakar-kositar-cink-leg.5Zn Al-12Si Magnezij Cink Volumno skupljanje pri skrućivanju % 2.5 4 6. neodžareni sa kuglastim grafitom. pneumatskim čekićem.5 Varira od 1.9 4.1.5 širenja Varira od 2.7 skupljanja do 4.

sačmarenje). Uljevni sustav i pojila uklanjaju se toplinskim rezanjem.što se odljevak izvadi iz kalupa. 9. obavlja se brušenjem brusilicama što je vrlo skupo jer se još i danas obavlja ručno. bez promjene strukture metala. odnosno skupljanja. Uklanjanje površinskih neravnina i grešaka. starenje. prije svega metalnih izraslina.2. slika 9. Slika 9. rezanjem brusilicama. zavarivanjem ili toplinskom obradom. tablica 10. pilama ili lomljenjem. Čišćenje odljevaka sačmarenjem. Zaštita od korozije je zaseban aspekt osiguranja kvalitete odljevaka. ostatak pijeska na površini odljevka uklanja se u rotirajućim bubnjevima ili mlazom abrazivnih čestica (pjeskarenje. bez obzira na tip proizvodnje. Metode ispitivanja i njihovi troškovi odraz su strogosti zahtjeva za kvalitetom. Žarenjem za smanjenje naprezanja uklanjaju se vlastita zaostala naprezanja nastala tijekom skrućivanja. precipitacijsko očvršćivanje) ili određene površine (površinsko kaljenje ili nitriranje). Površina odljevaka dobivenih lijevanjem u trajne kalupe ne čisti se na ovaj način jer je dovoljno visoke kvalitete.1. takvi loši odljevci mogu se još uvijek „spasiti“ npr. Ona se provodi ukoliko je potrebno modificirati metalnu strukturu čitavog odljevka (žarenje.1.1. Statistička analiza proizvodnih podataka i rezultati ispitivanja tvore temelj svakog procesa kontrole kvalitete. kaljenje. KONTROLA PROCESA LIJEVANJA 10. 93 . omogućuje pronalaženje loših odljevaka i njihovo izdvajanje prije isporuke naručitelju. U nekim slučajevima. 10. popuštanje. Osiguranje kvalitete Kontrola kvalitete bitna je kod svih koraka u proizvodnji odljevaka. od dobave sirovog materijala do konstrukcije odljevka.1. Pravilno provedena kontrola kvalitete sprječava nastanak odljevaka s greškom (škarta) ili ako nije uspjela. Toplinska obrada Toplinska obrada slijedi nakon završetka čišćenja odljevaka.

površinske greške) Kontrola pukotina pomoću: Mjerenja Gustoća uključci penetranata magnetnih čestica Dimenzija. itd. dok je za ostala svojstva. mehanička ispitivanja. mehanička svojstva. težine. ispitivanje pod tlakom i dr. Ukoliko postoje zahtjevi za dimenzijsku točnost. različiti su i zahtjevi kvalitete. kao što su kemijski sastav. analizu kemijskog sastava. Kontrola kvalitete odljevaka. 94 . provodi se vizualna kontrola.1. deformacija Težina Ultrazvučna ispitivanja Radiografska ispitivanja Tvrdoća File test (strojna obradivost) Mjerenje tvrdoće po Brinell-u. Rockwell-u. potrebno provesti laboratorijska ispitivanja npr. ispitivanje mikrostrukture.Tablica 10. Svojstva Ispitni odljevci Ispitivanja Klinasta proba Ispitivanje debljine stijenke Ispitivanje površinskih pukotina Ispitivanje mikrostrukture Ispitivanje tvrdoće Sastav Površina Kemijska analiza Vizualna kontrola (hrapavost. provodi se kontrola mjerenjem. Struktura Metalografska ispitivanja Fizikalne metode Mehanička svojstva Ispitivanja na ispitnim uzorcima uzetim iz odljevka ili (statička i dinamička) lijevanje posebnih ispitnih uzoraka Nakon završetka svih faza izrade. Ovisno o namjeni odljevka. kontroliraju se karakteristike odljevaka koje utječu na njegovu upotrebljivost. nepropusnost. Kod odljevaka gdje se zahtjeva samo točnost osnovnog oblika. struktura.

95 . Današnjim razvijenim metodama simulacija ulijevanja i skrućivanja moguće je ostvariti znatne uštede. uzroka njenog nastajanja i sukladno tome razvijanju potrebnih protumjera. greške se mogu klasificirati: • u 7 osnovnih razreda (oznaka velika slova A-G) • svaki razred je podijeljen u skupine • skupine pogrešaka podijeljene su u podskupine • unutar podskupina navedene su pojedinačne greške Oznaka pojedinačne pogreške sadrži slovo razreda. a ista greška može biti prouzrokovana djelovanjem različitih uzroka ili njihovom kombinacijom. Razredi grešaka: A – Metalne izrasline B – Šupljine C – Prekinuti odljevak D – Površinski nedostaci E – Nepotpuni odljevak F – Netočnost mjera i oblika G – Uključci i heterogenosti. Jedan uzrok može izazvati više različitih grešaka. A112 – oznaka za žilice). • greške karakteristične za pješčani lijev. Greške na odljevcima U tehnološkom procesu proizvodnje odljevaka.1. Veze između uzroka i posljedica te mogućnost međudjelovanja različitih uzroka nastanka škarta vrlo su složene.1. Zadatak ispitivanja pogrešaka sastoji se u što jasnijem definiranju vrste greške. Postoji više klasifikacija vrsta grešaka. Tako greške možemo podijeliti prema postupku lijevanja ili izgledu pogreške. te ju je moguće (u većini slučaja) izbjeći pravilnim preoblikovanjem uljevnog sustava (ili modela). broj skupine. postupcima koji se provode i materijalima koji se koriste nalazi se mnogo potencijalnih mjesta nastanka greške.10. Podjela grešaka na odljevcima prema izgledu Prema izgledu. broj podskupine i broj pogreške (npr. jer se greška otkriva na virtualnom modelu još u fazi tehnološke razrade. Greške na odljevcima prema postupcima lijevanja dijele se na: • greške do kojih može doći kod bilo kojeg postupka lijevanja.

Primjeri nekih karakterističnih grešaka dani su u tablici 10. Mjere pomoći NESTALJENO PODRUČJE Rastaljeni metal je s više strana tekao u kalupu (npr. Vrsta greške i skica NEDOLIVENOST ODLJEVKA Opis Odljevak se skrutnuo prije nego li je rastaljeni metal u potpunosti ispunio kalupnu šupljinu. tj. USAHLINA Usahlina se može pojaviti kao ulegnuće na površini odljevka ili unutar odljevka. ali zbog preranog skrućivanja nije došlo do potpunog staljivanja metala. oko jezgre). Tablica 10. postavljanje hladila. koristiti leguru bolje livljivosti. a nastaje zbog stezanja materijala prilikom skrućivanja i hlađenja te nedostatka rastaljenog metala koji bi kompenzirao razliku volumena u području koje posljednje skrućuje. uporaba egzotermnih pojila. sastoje se od oksida sulfida i drugih nemetalnih spojeva netopivih u rastaljenom metalu. • • • povišenje temperature ulijevanja. Mogu biti okruglasti ili u obliku strija. Karakteristične greške na odljevcima. • • • smanjenje udjela elemenata sklonih oksidaciji skraćivanje trajanja skrućivanja uklanjanje troske prije ulijevanja. NEMETALNI UKLJUČCI Uključci imaju sastav troske. • • • • 96 . promjena oblika ili veličine ušća.2.2. osiguranje usmjerenog skrućivanja prema mjestu posljednjeg skrućivanja (pojilu). proračunavanje pojila.

prvenstveno na prašinu. Zaštita radnog mjesta i okoliša Iako su se sami odljevci. na mjestima jakog zagrijavanja kalupa i slabe zbijenosti pijeska. Iskorišteni pijesak. 10. recikliranjem i oporabom materijala te na kraju obrada otpadnih materijala prije njihovog odlaganja kako bi se uklonile sve štetne primjese. smanjiti udio vlage u pijesku. Kod metala visoke tecljivosti (malog viskoziteta). kao i svi ostali metalni proizvodi. uvijek mogli kompletno reciklirati kao lomljevina. može doći do penetracije rastaljenog metala u pijesak kalupa ili jezgre. ispušne plinove. kalupa i jezgri. POMAK • Tehnološka disciplina pri centriranju modela.2. priprema.MJEHURAVOST Zbog visoke temperature ulijevanja metala dolazi do otpuštanja plinova iz kalupne mješavine koji ostaju zarobljeni ispod površine odljevka. premazivanje kalupa. u proizvodnji odljevaka postoje neki materijali koji se trenutno još uvijek ne mogu reciklirati i oporabiti. smanjiti udio čeličnog otpada u zasipu. tekući i kruti otpad nastao taljenjem i lijevanjem u kaluparnici (obrada. otapala i premazi) i u čistionici. koji čini i do 75 % otpada u ljevaonici. U okvirima zaštite okoliša. postao je veliki trošak za ljevaonicu. 97 . regeneracija. pa se materijal odljevka na kraju sastoji od mješavine metala i pijeska. prvenstveno zbog povišenja cijene njegovog odlaganja. ljevaonice ne posvećuju posebnu pažnju. sniženje temperature ulijevanja. kalupa ili pomaka jezgre uzrokujući tako na liniji dijeljenja stepenasti oblik pogreške na odljevku. Može doći do formiranja većih mjehura ili puno sitnih mjehurića. PENETRACIJA RASTALJENOG METALA • • • • uporaba finijeg pijeska. Unapređenje ljevaoničke proizvodnje danas se bazira na smanjenju udjela otpada optimizacijom proizvodnog procesa. taloge. buku. • • • upotrebljavati čišće kalupne materijale. Prilikom sklapanja donjaka i gornjaka može doći do bočnog pomaka dvaju dijelova modela. povećanje udjela veziva.

Sve legure za lijevanje podijeljene su u dvije osnovne skupine legura za lijevanje: željezne legure i neželjezne legure.11. Zahvaljujući razvoju metalurgije.1. kao što je prikazano na slici 11. METALI ZA LIJEVANJE .1. Podjela metalnih legura za lijevanje na dva načina a) i b). danas je na raspolaganju velik broj legura ura koje se mogu lijevati.LIJEVOVI Legure za lijevanje zajedni nički je naziv za legirane metale od kojih se izrađuju odljevci. a i odljevci imaju bolja svojstva. Lijevanju čistih metala rijetko kad se pristupa jer je legure puno lakše lijevati. 98 . a) b) Slika 11.

dane su temperature tališta i gustoće nekih metala.4 19. Mn koji su uvijek prisutni kao pratioci te S i P kao nečistoće. U svrhu poboljšanja određenih svojstava željeznim legurama dodaju se još neki legirni elementi. To su Si.86 8. 11.69 7.1 21.2. 99 .13 7. ali i o količini ostalih elemenata koji se redovito javljaju kod ovih ljevačkih legura.U tablici 11.51 13.1.34 10. Željezne ljevačke legure Željezne ljevačke legure su najrašireniji i najvažniji materijal suvremene tehnike. Tako je masa proizvedenih odljevaka od željeznih legura veća od mase odljevaka od svih ostalih ljevačkih legura zajedno. Tablica 11.1. Osnovna podjela željeznih ljevačkih legura prikazana je na slici 11. Željezne ljevačke legure su legure željeza i ugljika.34 19.74 2. Element Gustoća [kg/dm3] Mg Al Zn Sn Fe Ni Cu Pb Ag Hg W Pt Au 1.86 8.28 7.1. čija svojstva ovise prvenstveno o količini sadržanog ugljika.34 Talište [°C] 650 658 420 232 1530 1455 1083 327 960 -38 3380 1773 1063 U industrijskoj proizvodnji još uvijek prevladava lijevanje željeznih legura iako se posljednjih godina sve više povećava i lijevanje neželjeznih legure.93 11. prije svega u automobilskoj industriji. Temperature tališta i gustoće metala.

2. Podjela željeznih legura. dok željezni lijev obuhvaća legure koje sadrže > 2% ugljika. 100 .Slika 11. Sa slike 11.2.03 do oko 2% ugljika. Čelični lijev obuhvaća legure željeza koje imaju od 0. vidljivo je da se s obzirom na sadržaj ugljika željezne legure dijele na čelični lijev te na željezni lijev.

Osim ugljika. Visoka temperatura taljenja čeličnog lijeva. 2 Temper lijev. dijelova koji se više ne odrađuju nekim od postupaka plastične obrade. kemijsko-naftnoj industriji (tijela visokotlačnih ventila.1. posebice u željezničkoj industriji (kotači. Ovaj lijev ima važno značenje kod izrade velikih i složenih dijelova koji su mehanički opterećeni. prikazana je usporedba mehaničkih svojstava željeznih materijala.1.3. Slika 11. vagonske spojke). 3 Nodularni lijev. čine se dobivaju čelični ljevovi za posebnu upotrebu. čelični lijev za strojogradnju ili čelični lijev otporan na visoke temperature. 4 Čelični lijev. Vrlo je važno napomenuti da se odljevci od čeličnog lijeva samo rijetko upotrebljavaju neposredno nakon lijevanja zbog grube Widmannstättenove feritno-perlitno mikrostrukture koja daje nisku žilavost i istezljivost.3. već se na konačne dimenzije dovode isključivo postupcima obrade odvajanjem česticama.03 do 2% ugljika koji je uvijek izlučen u obliku cementita. dijelovi bušećih motki). 101 . zbog svojih dobrih mehaničkih svojstava. Usporedba mehaničkih svojstava željeznih materijala. kočnički okviri. koja se još mogu dodatno poboljšati toplinskom obradom. Da bi se dobila mikrostruktura struktura slična čeličnoj. Čelični lijev namijenjen je izradi dijelova konačnog oblika. kao i dugo vrijeme skrućivanja čine ovaj lijev manje prikladnom legurom. rudarskoj (kućišta transportera). to je povoljan konstrukcijski materijal koji ima vrlo čestu primjenu. 11. valjaonički stanovi). ovi ljevovi mogu sadržavati i neke druge legirne elemente. metaloprerađivačkoj industriji (dijelovi preša. Čelični lijev U čelični lijev spadaju metastabilno kristalizirane legure koje sadrže od 0.Na slici 11. itd. Međutim. 1 Sivi lijev. npr. 5 Čelik (gnječena legura). tj.

slabo ispunjavanje kalupa pa je potrebno visoko pregrijavanje taljevine (radi toga minimalna debljina stjenke iznosi 5 mm). potrebna su tanka ušća i velika pojila. Razlika u mikrostrukturi između lijevanog i odžarenog stanja sivog lijeva Osnovna svojstva čeličnog lijeva su: • • • • • • • postupcima lijevanja moguće je dobiti složenu geometriju. prikazana je razlika između odlijane i toplinski obrađene legure čeličnog lijeva. NORMALIZACIJA LIJEVANO STANJE Widmannstättenova mikrostruktura ODŽARENO STANJE usitnjena ferlitno-perlitna mikrosturktura s ujednačenom veličinom zrna Slika 11.ovaj se lijev najčešće podvrgava toplinskoj obradi normalizacije.1. visoka temperatura taljenja (viša nego za bilo koju drugu ljevačku leguru) ~1650°C relativno loša livljivost. između 1. koje uzrokuje zaostala naprezanja. 11. u lijevanom stanju struktura je dendritna i zato krhka. veliko skupljanje u krutom stanju. pa je zbog toga i zbog zaostalih naprezanja odljevke potrebno odžariti. pri čemu se dolazi do usitnjenja lijevane mikrostrukture i izjednačavanja veličine zrna.4.5 i 3 %. To je idealan metal za oblikovanje lijevanjem zbog vrlo velike tecljivosti njegove taljevine te minimalnog volumenskog i unutarnjeg skupljanja. veliko skupljanje pri skrućivanju (do 5%) sa velikim nastankom poroznosti skupljanja (usahlina).2. Željezni lijev U željezni lijev spadaju legure željeza s udjelom ugljika većim od 2%.4. Pomoću ovog lijeva moguće je odliti najsloženije oblike i šupljine. Na slici 11. 102 .

sivi lijev ima relativnu nisku vlačnu čvrstoću. Osim ugljika. bainit). a) b) Slika 11. b) nenagriženi uzorak Zbog grafitne listićave strukture. perlitna ili feritno-perlitna (legiranjem i TO mogu se postići i druge temeljne strukture (austenit. obliku. 11. Pozitivne strane sivog lijeva su: dobra strojna obradivost. tvrdoću. veličini i raspodjeli grafita. Na slici 11. te visoka tlačna čvrstoća i ekonomičnost. izvanredna livljivost. Mn. Jedna od glavnih odlika sivog lijeva je velika tlačna čvrstoća zbog čega se sivi lijev prvenstveno primjenjuje na mjestima jako opterećenima na tlak. osim o količini.Šest je osnovnih vrsta željeznog lijeva: • • • • • • sivi lijev bijeli (tvrdi) lijev nodularni (žilavi) lijev temper (kovkasti) lijev vermikularni lijev legirani lijev. istezanje i modul elastičnosti te povećanu osjetljivost na debljinu stjenke. a) pretražni mikroskop. P i S). mehanička svojstva sivog lijeva uvelike ovise o količini. budući da grafitni listići prekidaju kontinuitet metalne osnove.5.5 i 4. veličini i raspodjeli grafita ovise i o debljini stjenke. Tipična područja primjene sivog lijeva su: strojogradnja (postolja i dijelovi strojeva. Mikrostruktura sivog lijeva je dvojna i sastoji se od: ugljika koji je pretežno izlučen u obliku listićavog grafita sive boje (iako se C može izlučiti i u obliku cementita) te željezne osnove koja je feritna. odnosno djeluju kao zarezi u metalnoj osnovi. prikazana je mikrostruktura sivog lijeva. Mehanička svojstva. Sivi lijev Sivi lijev pripada skupini željeznih ljevova kod kojih je ugljik izlučen u obliku grafita. Općenito. otpornost na toplinske šokove (visoka toplinska vodljivost).5. Sadržaj ugljika kreće se između 2. kućišta).5 %. obliku. Mikrostruktura sivog lijeva.1. ovaj lijev sadrži i primjese (Si. odljevci za peći i 103 . visok stupanj prigušenja vibracija. martenzit. žilavost.1.2.

mlinova..štednjake. Zbog povećane količine cementita bijeli lijev je izrazito tvrd (> 400 HV) i krhak. Bijeli lijev prvenstveno služi za izradu jednostavnijih dijelova izloženih trošenju koji nisu dinamički opterećeni. dok temeljnu strukturu čine perlit i ferit. Bijeli (tvrdi) lijev U bijelom (tvrdom) lijevu.2. procesna industrija i energetika. stupovi rasvjete itd. manja nego kod nodularnog i čeličnog lijeva.6. papirnoj ili pekarskoj industriji . čitav je ugljik vezan u obliku cementita (Fe3C). V. klipni prstenovi. konstrukcije. 11. kotači i papuče kočnica tračnih vozila. kočioni diskovi. valjci u metalnoj. Osim povećanja otpornosti na abrazivno trošenje. blokovi i glave motora. Mo. kod drobilica. više se upotrebljava bijeli lijev legiran sa Cr.skupljanje u krutom stanju iznosi oko 1% mogu se lijevati odljevci svih masivnosti i složenosti proizvodnja je jednostavna i jeftinija nego u drugih lijevova nisko talište (1150 do 1250 °C) s obzirom na približno eutektički sastav i uzak interval skrućivanja mala sklonost poroznosti skupljanja (usahlinama). Ni. valjaka za valjanje limova. U usporedbi s ostalim vrstama lijevova bijeli tvrdi lijev naginje stvaranju šupljina i zaostalih naprezanja pri lijevanju. žigovi i alati za izvlačenje žice. pa se primjenjuje samo kad se traži velika otpornost na abrazijsko trošene i pritiske te visoka tvrdoća. Ima do najviše 3% C i povećani sadržaj Mn. slika 11. razni zupčanici. Ugljik se izlučuje samo u obliku cementita.1.) i još mnoga druga područja. cigle i keramike. industrija motornih vozila (cilindri. Nelegirani bijeli lijev rijetko se koristi. matrice za briketiranje ugljena. Osnovna tehnološka svojstva sivog lijeva su: • • • • • dobra livljivost . dekorativni odljevci (ukrasni stupovi. armature za vodovodne sustave. W i Ti. hidrauličkih klipova. Mn. legiranjem se mogu postići i određena svojstva žilavosti ovog inače krtog materijala. dijelovi drobilica za kamen.2. 104 .

Mikrostruktura temper lijeva Temper lijev dobiva se od bijelog lijeva tzv.6. decementacijskim žarenjem – toplinskom obradom u kojoj se cementit potpuno raspada na željezo i ugljik i pri čemu se ugljik izlučuje u 105 . Na slici 11.7.2.3.1.7. Temper (kovkasti) lijev U temper lijev spadaju legure željeza i uglika te primjesa s pretežnim udjelom ugljika izlučenim u obliku grafitnih pahuljica (čvorića) koje su poznate kao temper –ugljik. Metalna osnova je perlitna i feritna. Slika 11. prikazana je mikrostruktura temper lijeva. Razlika između bijelog i sivog lijeva 11.Slika 11.

izduženje i žilavost od sivog lijeva s lisnatim grafitom. 11.8. tako da su mehanička svojstva odljevaka od temper lijeva vrlo slična svojstvima ugljičnog čelika ili svojstvima nodularnog lijeva. čelični i temper lijev. bolja obradljivost. c) nenagriženi uzorak c) Nodularni lijev ujedinjuje prednosti sivog i čeličnog lijeva. industrija poljoprivrednih strojeva i armature. b) pretražni mikroskop.4.8. a zatim ih se decementacijskim žarenjem pretvara u temper lijev.kompaktne nakupine – pahuljice koje su raspoređene u feritnoj ili perlitnoj osnovi. Nakon decementacijskog žarenja dobivaju se prikladna uporabna svojstva – niža tvrdoća. poklopci kliznih ležaja. veća žilavost i kovkost. 106 . kao što je prikazano na slici 11. Zbog tog većeg volumenskog stezanja treba posebnu pažnju posvetiti pravilnoj konstrukciji odljevka (jednake debljine stjenki. tj. Nodularni (žilavi) lijev Nodularni lijev sastoji se od istih faza kao i sivi lijev. blagi prijelazi) i sustavu napajanja.2. Zbog povoljne kombinacije svojstava nodularni lijev zamijenio je u mnogim aplikacijama sivi. Odljevci od temper lijeva obično su manjih dimenzija (do cca 10 kg). Grafit se kod ovog lijeva izlučuje u obliku kuglica (nodula). ali se od sivog lijeva razlikuje po obliku grafitnih kristala. Mikrostruktura nodularnog lijeva. Tipični primjeri primjene jesu: koljenaste i bregaste osovine motora. Dakle.5. a dobru livljivost kao i sivi lijev.1. Temper lijev karakterizira niska temperatura taljenja te volumensko stezanje tijekom hlađenja i skrućivanja koje je veće nego kod sivog lijeva (1 – 2%). a) b) Slika 11. Kako kuglasti grafit relativno blago prekida metalnu masu to nodularni lijev ima znatno višu čvrstoću. Tipična područja primjene: automobilska industrija. polazna sirovina za dobivanje temper lijeva jesu odljevci bijelog tvrdog lijeva. Na slici 11. ima dobru žilavost i čvrstoću jednaku čeličnom lijevu. košuljice cilindara motora i kompresora. Bijeli lijev ima bolju livljivost pa se predmeti kompliciranijeg oblika izliju od tog lijeva. zupčanici. a). prikazana je mikrostruktura nodularnog lijeva.

nikal.1. crvićasti grafit.5 kg/dm3. Veliko područje primjene je u proizvodnji cilindarskih glava za brodske dizel – motore. a) pretražni mikroskop.11.metalna osnova u lijevanom stanju je pretežno feritne ili feritno-perlitne strukture koja se dobiva bez naknadne toplinske obrade. prikazana je mikrostruktura vermikularnog lijeva.9. tzv. dok su vlačna svojstva približna vrijednostima nodularnog lijeva 11.2. Zbog velikih teškoga pri lijevanju titan i njegove legure zasad nemaju primjenu u ljevarstvu. Mikrostruktura vermikularnog lijeva. olovo i njihove legure.5 kg/dm3) koji se koriste u ljevarstvu spadaju bakar. Osim ljevarsko-tehničkih prednosti. željezni lijev s vermikularnim grafitom pokazao se posebno korisnim za lijevanje odljevaka koji su temperaturno opterećeni. Na slici 11. Vrlo je dobra zamjena za dijelove koji su bili lijevani od temper lijeva. aluminij i titan. livljivost i prigušenje je kao kod sivog lijeva.9. U skupinu teških metala (gustoća > 4. To su magnezij. cink. a po svojstvima je bliže nodularnom lijevu. Osnovna značajka željeznog lijeva s vermikularnim grafitom je u tome što pruža povoljnu kombinaciju svojstava sivog lijeva i nodularnog lijeva.5. U skupinu lakih spadaju metali i legure kojima je gustoća manja od 4. Vermikularni lijev struktura je vrlo bliska nodularnom lijevu . kositar. a) b) Slika 11. Zbog dodavanja Mg i elemenata rijetkih zemalja prilikom proizvodnje ugljik se izlučuje u obliku grafita koji je morfološka varijanta između lisnatog i kuglastog grafita.2. 107 . Neželjezne legure za lijevanje Neželjezne legure obično se dijele na lake i teške. Toplinska vodljivost. Prigušuje vibracije slično kao i sivi lijev. strojna obradivost. b) nenagriženi uzorak Vermikularni lijev se pri lijevanju ponaša slično sivom lijevu.

Slika 11.11. katkada žilavosti ili livljivosti. rezljivosti. od kojih su najvažniji silicij. Aluminij se legira širokim rasponom elemenata. Osnovna svojstva aluminija. Tablica 11. Osnovna svojstva aluminija Talište (° C) Gustoća (kg/dm3) Vlačna čvrstoća (N/mm2) Tvrdoća (HB) Modul elastičnosti (kN/mm2) Istezljivost (%) 660 2. Podjela aluminijevih legura 108 . kao ljevačka sirovina. vrlo rijetko koristi zbog loše livljivosti i slabih mehaničkih svojstava. Aluminij i legure aluminija Čisti se Al.1. već se prvenstveno koriste legure aluminija. Podjela aluminijevih legura prikazana je na slici 11. zatim krutosti.2.10.2. magnezij i bakar. Osnovna svojstva aluminija prikazana su u tablici 11.2.10. ponajprije vlačne čvrstoće i tvrdoće.7 50…150 20…35 690 50…4 Legiranje ima za cilj prvenstveno poboljšanje mehaničkih svojstava.

Osim livljivosti. Neke od njih otporne su i na udarce. S obzirom na udio silicija u Al-Si legurama. razlikujemo podeutektičke legure (< 12 % Si).Al-Cu legure Al-Cu legure su toplinski očvrstive legure s osrednje visokom čvrstoćom. pa su to najrasprostranjenije legure u grupi lijevanih legura. pa se mogu uporabiti za umjereno opterećene dijelove u pomorstvu. 109 . eutektičke legure (12-13 % Si) te nadeutektičke legure (15-24 % Si). osobito pri lijevanju u kokile. Veliki nedostatak im je i sklonost tvorbi toplih pukotina pri skrućivanju. bilo u lijevanom. strojno obrađenom.. Radi osiguranja djelatnog usitnjenja zrna potrebno im je dodati magnezij i/ili titan. Cu. Najbolju kombinaciju čvrstoće i žilavosti ima legura s 10 % Mg. Ove legure imaju malu otpornost prema koroziji te su slabe livljivosti. Livljivost se još dodatno pogoršava s porastom sadržaja bakra. u odnosu na ostale ljevačke legure aluminija imaju znatno slabiju livljivost te povećanu sklonost prema porozitetu. Al-Si legure mogu se upotrebljavati kao čiste binarne legure koje imaju izvrsnu livljivost i otpornost prema koroziji. silicij u Al-Si legurama poboljšava i otpornost prema nastajanju toplih pukotina te svojstva napajanja odljevka. Al-Si legure Kod Al-Si legura silicij je osnovni element koji doprinosi dobroj livljivosti Al legura. ovim se legurama često dodaju i drugi legirni elementi (najčešće Mg. te slabe strojne obradljivost. prije svega male čvrstoće. posebno one s 10 % i 13 % Si. Međutim. no zbog otežane livljivosti rijetko se koristi najčešće se koriste legure s 3 % i 5 % Mg. Jako se dobro zavaruju te se često rabe za arhitektonske i dekorativne potrebe. srednjom ili slabom udarnom otpornošću. također i prema djelovanju morske vode te povećana čvrstoća. no zbog slabijih mehaničkih svojstava. dobro su otporne na višim temperaturama i dobro rezljive. Fe). poliranom ili anodiziranom stanju.11. Al-Mg legure Glavna značajka ovih legura je dobra korozijska postojanost. što je prikazano na slici 11.

3. Osim toga.proizvodnji odljevaka od aluminijevih legura prethodi jedino proizvodnja željeznih lijevova. 11.5 %.2. Legure aluminija zauzimaju sve značajnije mjesto u ljevačkoj proizvodnji zbog svojih dobrih tehnoloških i mehaničkih svojstava . 110 .11.Slika 11. Magnezij ima slaba mehanička svojstva.2. Osnovna svojstva čistog magnezija i njegovih legura dana su u tablici 11. Podjela Al-Si legura. Najveći nedostatak aluminijevih legura je volumno stezanje tijekom skrućivanja koje se kreće između 3. Dobra svojstva aluminijevih legura su: zanemariva rastvorivost plinova (osim vodika). vrlo dobra livljivost (mogućnost lijevanja dijelova s vrlo tankim detaljima). na višim temperaturama eksplozivno reagira s kisikom iz zraka.5 i 8. niske temperature taljenja (oko 660 °C). Magnezij i legure magnezija Čisti magnezij se ne lijeva u kalupe. Legiranjem mu se poboljšavaju mehanička svojstva i otpornost na koroziju.

Bakar i legure bakra Čisti bakar lijeva se samo kad se zahtijeva čim bolja električna ili toplinska provodljivost odljevka. U tablici 11.3.4. a posebno dobrom otpornošću na koroziju. dana su osnovna svojstva bakra. kokile i pod tlakom.0…1.74 do 100 1102 1. Osnovna svojstva bakra Osnovna svojstva bakra Talište (° C) Gustoća (kg/dm3) Vlačna čvrstoća (N/mm2) Tvrdoća (HB) Modul elastičnosti (kN/mm2) Istezljivost (%) 1083 8.96 200…360 40…130 125 2…45 Legiranjem bakra dobiju se legure s dobrim mehaničkim i drugim svojstvima. Osnovno svojstvo magnezijevih legura je njihova mala gustoća – zbog toga neke magnezijeve legure imaju bolju specifičnu čvrstoću od aluminijskih legura. Legure magnezija lijevaju se u pijesak. Čisti bakar ima lošu livljivost te veliku sklonost poroznosti. 11. Mn i Zr.Tablica 11. Zn.8…1. 111 . tale se i lijevaju u zaštitnoj atmosferi.2.85 160…250 Glavni legirni elementi su: Al. Zbog velikog afiniteta prema kisiku.3. Tablica 11.2 10…15 1.4.5 2…12 Mg legura 650 1. Osnovna svojstva magnezija i njegovih legura Osnovna svojstva Talište (° C) Gustoća (kg/dm3) Vlačna čvrstoća (N/mm2) Vrelište (° C) Skupljanje (%) Istezljivost (%) Mg 650 1.

2. Mg. osim za izradu anoda za zaštitu od korozije cijevnih vodovoda i brodova.5…6. Osnovna svojstva cinka i njegovih legura dana su u tablici 11.3 1…5 112 . Podjela bakrenih legura. Češće se koristi legiran sa Al.4. Na slici 11. Cink i legure cinka Čisti se cink rijetko lijeva. osnovna svojstva cinka i njegovih legura.13 30…40 40…45 1. Cu i Zn. 11.3…0. Tablica 11.5 Zn legura 420 6.12. Osnovna svojstva Talište (° C) Gustoća (kg/dm3) Vlačna čvrstoća (N/mm2) Tvrdoća (HB) Skupljanje (%) Istezljivost (%) Zn 420 7. prikazane su osnovne legure bakra. Slika 11.12.8 200…350 70…100 1.Legure bakra namijenjene lijevanju razvrstavaju se u sljedeće skupine: • • • • bronce mjedi crveni lijev novo srebro.7 0.5.5.

7.6. Upotrebljavaju se za konstrukcijske dijelove mjernih alata.6. Osnovna svojstva kositra dana su u tablici 11.34 18 3 45…70 Legure olova odlikuju se dobrim plastičnim svojstvima. dobra tecljivost omogućava jednostavno lijevanje ne smije se izlagati trajnom opterećenju zbog niske čvrstoće puzanja u posljednjim godinama raste upotreba tlačnih cilindričnih odljevaka najčešće se koristi za izradu dijelova za motorna vozila. Kositar i legure kositra Čisti kositar se ne koristi za lijevanje u kalupe. Tablica 11. visoka livljivost. Osnovna svojstva olova.6.Osnovna svojstva cinkovih legura su: • • • • • • 11.5. tiskarska slova. 113 . Olovo i legure olova Čisto se olovo upotrebljava u kemijskoj industriji.2. Osnovna svojstva olova Talište (° C) Gustoća (g/cm3) Vlačna čvrstoća (N/mm2) Tvrdoća HB (N/mm2) Istezanje (%) 327 11. Osnovna svojstva olova dana su u tablici 11. akumulatore i ležajeve. 11.2.

Osnovna svojstva nikla dana su u tablici 11.7. Osnovna svojstva nikla. Nikl i legure nikla Čisti nikl se rijetko lijeva u kalupe jer naginje plinskoj poroznosti. i to legure Ni-Cu i Ni-Mo za dijelove plinskih turbini.2. Tablica 11.29 30 4 45 Legure kositra najčešće se lijevaju pod tlakom i to za izradu dijelova električnih.8. plinskih i drugih mjerača i u radio-televizijskoj tehnici. Osnovna svojstva nikla Talište (° C) Gustoća (g/cm3) Vlačna čvrstoća (N/mm2) Tvrdoća HB (N/mm2) Istezanje (%) 1455 8. 11. Puno se češće lijevaju legure nikla.90 114 .7.8.Tablica 11. Osnovna svojstva kositra Osnovna svojstva kositra Talište (° C) Gustoća (g/cm3) Vlačna čvrstoća (N/mm2) Tvrdoća HB (N/mm2) Istezanje (%) 232 7.

H. Düsseldorf. K. R.. 2008. Foundry technology. 4. Dürr. Posebni ljevački postupci. FESB. B. I. M. M. 9.. Glavaš. dio.. Herfurth.. Proizvodnja metalnih odljevaka. J. 7. Ketscher. Hrvatsko udruženje za ljevarstvo. . F. VDG. Split. Giessereitechnik kompakt. Bührig-Polaczek. 2005. 8. Galić. 6. Livarstvo. Weinheim. A. Matthes. Slavonski Brod. I. Carl Hanser Verlag München. 11. Lijevanje metala. . 10. Casting. Zagreb. skripta NTF Ljubljana. Giesserei Verlag. 3. 115 . PowerPoint-Präsentation.. LITERATURA 1. Trbižan. Vol. 2001. Budić. 2009. Wiley-VCH Verlag. SFSB. 12. Katavić. 2009. Rijeka. Grundlagen der Fertigungstechnik. N. 2005. Europa-Lehrmitel Verlag. Ljevarstvo. II. H. ASM Handbook. Sisak. 2008. Osnove lijevanja metala. 15. Träger. Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci. Unkić. M. 5. Fachkunde für giessereitechnische Berufe. 2009.. Z. 2. K. D. Roller et al.12. 2007. Grundlagen der Giessereitechnik. Köhler. 2005. Awiszus. ASM International. Metalurški fakultet Sisak. Bast.J. Zbirka riješenih zadataka. Živković. 2009.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->