SADRŽAJ

:

1. Uvod ................................................................................................................... 2. 2. Izvori ................................................................................................................... 3. 3. Povijest ............................................................................................................... 3. 4. Urbanizam i arhitektura ..................................................................................... 4. 5. Ištarina vrata ....................................................................................................... 5. 6. Nabukadenezerova Kraljevska palača ................................................................ 5. 7. Viseći vrtovi ..................................................................................................... 8. Babilonska kula ................................................................................................ 5. 6.

9. Hamurabijev zakon ............................................................................................ 6. 10. Kuddurru ............................................................................................................ 6. 11. Zaključak ............................................................................................................ 7. 12. Popis literature..................................................................................................... 8.

26. u kojima je dao dobar opis ruševina i položaja triju glavnih brežuljaka (tel Babil. Etimologija imena grada Babilona. Babilon. A. SALVINI. U zapisima klinastim pismom na akadskom (babilonskom) ili sumerskom1.UVOD Babilon je megalopolis smješten na Eufratu. . danas bi obuhvaćao prostor Bagdada. potvrđena je legenda o postanku «Babilonske kule». i koji je bio okružen masivnim zidom i širokim jarkom.. A. godine krenuli francuski znanstvenici pod vodstvom inženjera Fulgencea Fresela i filologa Julesa Opperta4. . 340. 2006. piše Bâbilu. Izumrli predsemitski jezik koji se od 4.. jer je u njemu Jahve pobrkao govor svima u onom kraju. Rijeka. 4 Najzanimljiviji rezultat ove misije bila je izrada plana ruševina. 2009. A. Kr. Zagreb. 3 Engleski konzul u Bagdadu. 25. stoljeća prije Krista govorio na prostoru od Babilona do Perzijskog zaljeva. 5 Iskapanja Roberta Koldeweya otkrila su Nabukodonosorov grad koji se protezao preko 8. o Babilonu se znalo samo iz biblijskih izvora i starih tekstova2. stoljeća. SALVINI. Takvo negativno tumačenje dobio je u Knjizi Postanka.. dok kasniji klasični pisci najviše ističu njegov veleban izgled i raskoš. 2 . što dolazi od glagola balal. Nakon engleza u istraživanje su 1852. Babilon. P. Babilon. ostatak palače i hrama boga Marduka. B. jedan od najstarijih klinopisnih jezika u Mezopotamiji.. tisućljeća pr. Kao doprinos u dešifriranju klinastog pisma. Prvi europljanin koji je identificirao nalazište bio je engleski konzul Claudius James Rich. na kojemu je Opperet točno rekonstruirao vanjski bedem Babilona. «brkati». 2 Biblija uglavnom govori u političkoj vlasti u Babilonu. Opperet je 1874. Zagreb. Englezi su nakon toga vršili brojna arheološka iskapanja koja je naručio British Musuem. 1811. 2009. lokalitet i objavio dvije knjige Uspomena. Babilon. Hebrejski ga prijevod naziva Babel. Prije samih istraživanja i pronalaska brojnih klinastih zapisa. Zahvaljujući toj ekspediciji i dešivriranju klinastog pisma. B. 2009. 8. SALVINI. Zagreb. što znači «Božja vrata» / «Vrata bogova» na sumerskome Ka-dingirra. zanimljiva je sama po sebi. Zagreb. B. SALVINI. A. Claudius James Rich. tel Qasr i tel Amran ibn Ali). Arhelologija. 5 kvadratnih km s obje strane rijeke. godine3. 11. Prostor tadašnjeg Babilona. B. imenovan prvim profesorom asiriologije na College de France. 2009. Prvi položaj višekatne kule otkrili su njemački arheolozi pod vodstvom Roberta Koldeweya5. BAHN. tisućljeća do otprilike III. što znači «mješati».. iz akadskoga Babili/ilani. od II. posjetio je 1811. «Babilon» dolazi iz grčkog oblika (Βαβυλων). Prva istraživanja babilonskih ruševina započeta su početkom 20.G. 1 Sumerski.

Kr. Knjiga Danielova. svladao je posljednja uporišta asirskog otpora i posvetio svoju vladavinu (604. on ubrzo postaje najvažniji grad južne Mezopotamije i ostaje sve do kraja civilizacije u 1.. bilježimo putem vrela pisanih klinopisom (Ljetopisi drevnih kraljeva. grad su zauzeli Asirci. 3 . (Nabukodonosor). namjesnik Nabupolasar proglasio je neovisnost grada. Diodor sa Sicilije. Babilon iz razdoblja prve babilonske dinastije na polju planiranja grada i arhitekture tog razdoblja nam je nedostupan.).). Kr. Otkrivenje) . pr. zbog kasnijih rekonstrukcija koje su ga prekrile. e. Babilonci su pod vodstvom Nabukadnezara natjerali Elamite u bijeg. Hamurabi je bio najugledniji vladar babilonske dinastije i izgradio je važno carstvo koje je uključivalo jug Mezopotamije i poklapalo se s prostorom koji je nekad bio pod vlapću Ura. pr. st. babilonski ljetopisi. Ostaci grada koji su i danas vidljivi pripadaju tom razdoblju obnove. e. Tintir «Babilon». iz klasičnih izvora (Herodot. Babilon je bio središte kulta boga Marduka. e. – 562. njegov sin.. Nabukadnezar II. te je bio administrativno središte određene važnosti. kraljevski natpisi. Godine 635.)..IZVORI Od izvora važnih za poznavanje povijesti i kulture samog Babilona.. Strabon. Ezekiel. kada je Ur dominirao čitavom središnjom i južnom Mezopotamijom (2112. Kr. g. Plinije Stariji. godine uništiti njihovu prijestolnicu Ninivu. amorećanina Hamurabija (1792. g. topografski zapisi. Ep o stvaranju ili Enuma eliš. – 2004. do ranih stoljeća n. arapskih izvora. a sebe kraljem. Potom je sklopio savez s Medijom kako bi uspio potući Asiriju i 612. zatim iz biblijskih izvora (Knjiga Postanka. uništili njihov glavni grad Suzu i obnovili status kraljeva Babilona koji im je bio oduzet. n. Tijekom prvog tisućljeća pr. ali pobune su se nastavile i Asirci su dva puta razarali grad tijekom 7. – 1750. e. Izaija. POVIJEST Babilon se datira od oko 2000. Kr. pr.) intenzivnoj izgradnji. stoljeća pr. pr. U vrijeme vladavine šestog kralja te regije. pr. Kr. Druga knjiga o Kraljevima.). Početkom 12. stoljeću n. te putem brojnih putopisa nastalih u srednjem vijeku i u moderno doba. Jeremija. Kr. pr. n.

unutarnji je grad. 69. dvoja vrata posvećena su božanstvima vrlo starih vjerskih središta i prema njima okrenuta: Zababa i Uraš. novobabilonski vladari vjerno su rekonstruirali zatrpane hramove i zadržali prvobitni plan grada svojih prethodnika. opasan utvrdama. Poštujući prošlost. Babilon. 6 Petora vrata nose imena najvećih bogova mezopotamijskog panteona: Ištar (velika božica). Enlil (savjetnik bogova). Palače i hramovi građeni su po istom nacrtu kao i kuće. išle su u smjeru sjever – jug i istok – zapad. Kuće su bile građene u nepečenih opeka. Urbanistički plan grada bio je jasan. pojačana tvrđavom koja je danas još visoka oko 25 m. kako bi gradu dali izgled nove međunarodne političke snage i kulturne nadmoći. a vanjski Nimit – Enlil. A. kraljevi novobabilonske dinastije planski su dali obnoviti sva javna i vjerska zadnja. Marduk. Unutrašnji zid imao je osam vrata. 2009. 2009. «Enlilov bedem». 7 Zidovi su bili divizionizirani i svaki je imao svoje ime: gradski zid zvao se Imagur – Enlil . koje su sušene na suncu i povezivane glinenim malterom. koje su presjecale grad u smjeru sjever – jug. 63. Ta vanjska crta obrane na sjevernoj strani. tisućljeća do vremena Nabukodonozora II. najčešće dvorišta. Glavna velika prostorija. Svaka vrata bila su pod zaštitom jednoga boga6. položene pod gotovo pravim kutom. A. SALVINI.. Od svršetka II.URBANIZAM I ARHITEKTURA Kada je obnovljeno veliko carstvo. štitila je Kraljevsku palaču. Šamaš (bog sunca). Ta se utvrda sastojala od dva glavna zida od nepečene opeke. izlazila je na dvorište. Pročelja su im bila nazubljena i nepravilna s itaknutim elementima. utvrđena kulama i potpornim stupovima7. što znači «bog Enlil je milostiv». B. Zagreb. Vanjske zidine bile su duge otprilike 16 kilometara i zatvarale su gotovo nenaseljen prostor koji je vjerojatno služio kao skloništa seljacima tokom rata. Te bedeme Strabon je svrstao među 7 svjetskih čuda. uvijek je pravokutna. Zagreb. Taj vanjski bedem se sastojao od tri odvojena zida i kanala. Četvrti su bile raspoređene s obje strane Eufrata. Adad (bog oluje i kiše). Sam grad bio je zaštićen dvostrukim zidom koji je zatvarao četverokut dužine 8 kilometara. a cijeli je grad u tlocrtu vjerojatno bio pravilan četverokut.. Babilon. B. SALVINI. bio podjeljen u deset četvrti. U imućnijim nastambama prostorije su bile nanizane oko središnjeg prostora. primaća soba u velikim kućama. Uz zidine su se protezali kanali koji su služili kao opkop. najvažnije su bile Mardukova i Nabuova ulica procesije. Široke ulice vodile su do osam gradskih vrata. 4 . Uske uličice.

Bila je ukrašena frizom geometrijski stiliziranog drva života. Te kule služile su kao stražarnice. izrađenim od emajlirane opeke. sljedila dvostruki zid i vodila u srce grada. a ovdje je vjerojatno trebao simbolizirati snagu i moć kralja i Babilonskog Carstva. uspjela rekonstruirati do visine od 16 metara. sveto drvo. predaja. Zagreb. B. IŠTARINA VRATA Najpoznatija vrata Babilona pripadala su božici rata Ištar. VISEĆI VRTOVI Viseće vrtove opisuje Diodor Sikulski. 5 . kako se pretpostavlja postojali. Glavno dvorište se otvaralo na prostornu prijestolnu dvoranu čiji su zidovi bili ukrašeni plavim i žutim emajliranim opekama koje prikazuju stupove i kapitele s volutama iznad kojih se nalaze palme. nego mnogo kasnije. 2009. 9 Babilosnki «viseći vrtovi» i legende o njima kao o jednom od svjetskih čuda sežu u doba Aleksandra Velikog. Glavna vrata bila su jarke plave boje i ukrašena likovima zmaja. Imala je pet dvorišta koja su se otvarala na državne prostorije s južne strane. dakle. Adadom. sa svake strane stajala je po jedna kula i vrata koja su se otvarala prema unutrašnjosti samih zidina. palma. Bila su to dvostruka vrata koja su prolazila kroz dva zida. kao jedno od 7 svjetskih čuda. kralj životinja. Osim likova zmaja. Babilon. Vrata su pronađena u temeljima. A. pilonima i svodovima u više razina. lav. Bili su simetrično nanizani s obje strane velikih vrata8. Na prednjem djelu. SALVINI. ali koji se ne spominju nigdje u babilonskim tekstovima9. Rekonstrukcija se danas nalazi u muzeju Pergamon u Berlinu. 87. frizom rozeta i geometrijskih ornamenata i reljefnim frizom lavova u pokretu s podignutim repom. bila je simbol plodnosti i dugovječnosti. nije nastala u vrijeme kada su.Avenija koja se upotrebljavala za procesije bila je ukrašena emajliranim opekama s likovima lavova. simbol je božice Ištar. simbolom boga Marduka. Avenija je prolazila kroz Ištarine dveri. nalazili su se i likovi bika koji se povezuju s bogom oluja. simbol božice Ištar.. Klasični pisci je opisuju kao veličanstvenu arhitekturu sa stupovima. koje su pronađene na nalazištu. NABUKADENEZEROVA KRALJEVSKA PALAČA Kraljevsku palaču branio je Eufrat i masivna fortifikacija s jedne strane. a sa drugih je strana bila okružena visokim zidinama. ali su se zahvaljujući emajliranim opekama. Vodu za vrtove su navodno 8 Ukrasi su bili ornamentali i simbolični: palaču su morali štititi povoljni simboli.

sagrađen od nepečene. Šutruknahuntea I. Vrtovi babilonskog kralja. Oni su služili za ugodnu i odmor kraljevske obitelji u hladu i svježini bujnih voćki i cijeća. SALVINI. Poznat je kao jedan od najstarijih pisanih dokumenata11. Tim su se odlukama regulirali pravni odnosi i sudski postupci. Kr. Na najvišoj terasi dizao se hram vrhovnog boga grada. 2002. 111. 1 m i danas se čuva u muzeju Louvre u Parizu. KUDURRU 10 Za proslavu Nove godine vračevi su iz magijskih zapisa. To je bilo najviše topografsko i vjersko mjesto u gradu. B. tisućljeća dominirala u svakom većem gradu drevne Mezopotamije.. g. Zagreb. Ploča koja je zacijelo stajala u hramu posvećenom Šamašu u Siparu ili u samom Babilonu. Ovakav primjerak stupa sa zakonima. Zagreb. pločica sudbine koje su nastale iz promatranja s vrha zigurata pojava u prirodi i posebno položaja zvijezda i planeta. ali i drugih velikih bogova. U plitkom reljefu je isklesan prikaz kralja Hamurabija kako prima tekstove zakona od boga Šamaša. Tijekom stoljeća tu su građevinu neprestano pljačkali zbog građevinskog materijala i sve što je danas od nje ostalo su temelji. Zakonih sadrži zbornik od 282 kraljeve odluke. Drevne civilizacije – Velike kulture svijeta. 6 . vjerojatno je bio postavljen u svim velikim gradovima kraljevine Babilonije. visok je 2. Otkriven je u Suzi početkom 20. Vladareva desna ruka uzdignuta je kao da o svom radu izvještava božanskoga kralja. a prekriven pečenom opekom. 2009. Riječ Ziqqurrat znači «kula na katove» (zigurat) koja je od konca III.. proricali kakva će biti sljedeća godina. stoljeća. oko 1200. pr.crpili iz Eufrata. Vrtovi su po opisima bili visoki kao i sami bedemi. uklesane u stup klinastim pismom. tako da su biljke imale dovoljno vode i ljeti. 193. prevezena je u Suzu kao pljen kralja Elama. Smatra se da je nastao oko 1760. BABILONSKA KULA Riječ je o čuvenom ziguratu koji je bio kvadratni toranj visok gotovo 100 m. A. 11 Zakonik koji je izdao Hamurabi nije bio najstariji jer su Sumerani imali svoj zakonik tri stoljeća ranije. Babilon. zaštitnika pravde. godine. HAMURABIJEV ZAKONIK Riječ je o kamenoj ploči od diorita na kojoj je bio zapisan zakonik. U novobabilonskom razdoblju zigurati su sigurno služili i kao zvjezdarnice10. vjerojatno su bili u blizini njegovih odaja.

Babilon je uvijek bio i ostao velika inspiracija pisaca i znanstvenika. poput feniksa. Upotrijebljavao se u Babilonu. uvijek se uspio podići iz prašine u punome sjaju. 7 . Taj grad držao je svoj status kulturnog i gospodarskog središta čak i onda kada nije bio samo političko središte. Tako su ga i sami znanstvenici 19.gospodarsko i političko središte regije. Na jednom takvom nalazi se kralj Melišihua na kojem je prikazan kako predstavlja svoju kćer bogu. te ga kao takvog treba i dalje cjenit i učit iz njegove prošlosti. za označavanje zemljišne podjele. osobito u razdoblju Kasita. kada je bio kulturno. ZAKLJUČAK Ovaj megalopolis koliko god se puta u prošlosti dizao i rušio. Ovaj grad je svoj najveći vrhunac ipak doživio za vrijeme Hamurabija. Sama ta činjenica govori o njegovoj važnosti i doprinosu kulturnoj baštini čovječanstva.Riječ je o tipu kamenog spomenika s uklesanim simbolima božanstava. stoljeća počeli podizati iz zaborava i ponovno ga oživljeli u mnogobrojnim muzejima.

Varaždin. Babilon. P. Janson. Salvini. 2005. 2006. 2. Janson. Povijest umjetnosti. 8 . G. Zagreb. 3. 4.W. F. 2002. 2009. Arheologija. H. Zagreb. Bahn. Drevne civilizacije – Velike kulture svijeta. A. B. A.POPIS LITERATURE 1. Rijeka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful