SADRŽAJ

:

1. Uvod ................................................................................................................... 2. 2. Izvori ................................................................................................................... 3. 3. Povijest ............................................................................................................... 3. 4. Urbanizam i arhitektura ..................................................................................... 4. 5. Ištarina vrata ....................................................................................................... 5. 6. Nabukadenezerova Kraljevska palača ................................................................ 5. 7. Viseći vrtovi ..................................................................................................... 8. Babilonska kula ................................................................................................ 5. 6.

9. Hamurabijev zakon ............................................................................................ 6. 10. Kuddurru ............................................................................................................ 6. 11. Zaključak ............................................................................................................ 7. 12. Popis literature..................................................................................................... 8.

Prostor tadašnjeg Babilona. tel Qasr i tel Amran ibn Ali). 3 Engleski konzul u Bagdadu. Kao doprinos u dešifriranju klinastog pisma. što dolazi od glagola balal. u kojima je dao dobar opis ruševina i položaja triju glavnih brežuljaka (tel Babil. 26. Prije samih istraživanja i pronalaska brojnih klinastih zapisa. Babilon. Opperet je 1874. Arhelologija. što znači «Božja vrata» / «Vrata bogova» na sumerskome Ka-dingirra. P. . 2009.UVOD Babilon je megalopolis smješten na Eufratu. posjetio je 1811. 5 Iskapanja Roberta Koldeweya otkrila su Nabukodonosorov grad koji se protezao preko 8. Takvo negativno tumačenje dobio je u Knjizi Postanka. jer je u njemu Jahve pobrkao govor svima u onom kraju. danas bi obuhvaćao prostor Bagdada. A. Zagreb. Prva istraživanja babilonskih ruševina započeta su početkom 20. stoljeća. o Babilonu se znalo samo iz biblijskih izvora i starih tekstova2. zanimljiva je sama po sebi. godine3. 25. Prvi položaj višekatne kule otkrili su njemački arheolozi pod vodstvom Roberta Koldeweya5. Zahvaljujući toj ekspediciji i dešivriranju klinastog pisma. Englezi su nakon toga vršili brojna arheološka iskapanja koja je naručio British Musuem. 4 Najzanimljiviji rezultat ove misije bila je izrada plana ruševina. SALVINI. Prvi europljanin koji je identificirao nalazište bio je engleski konzul Claudius James Rich. na kojemu je Opperet točno rekonstruirao vanjski bedem Babilona. Babilon. 2006. ostatak palače i hrama boga Marduka. «brkati». Zagreb. dok kasniji klasični pisci najviše ističu njegov veleban izgled i raskoš. godine krenuli francuski znanstvenici pod vodstvom inženjera Fulgencea Fresela i filologa Julesa Opperta4. Rijeka. «Babilon» dolazi iz grčkog oblika (Βαβυλων). imenovan prvim profesorom asiriologije na College de France. Zagreb. B. SALVINI.. U zapisima klinastim pismom na akadskom (babilonskom) ili sumerskom1. iz akadskoga Babili/ilani. stoljeća prije Krista govorio na prostoru od Babilona do Perzijskog zaljeva. A.. lokalitet i objavio dvije knjige Uspomena. Izumrli predsemitski jezik koji se od 4. što znači «mješati». tisućljeća do otprilike III. 2009. 340.. B. 2009. Zagreb. 2009. 5 kvadratnih km s obje strane rijeke. 2 Biblija uglavnom govori u političkoj vlasti u Babilonu. piše Bâbilu. Babilon. od II. potvrđena je legenda o postanku «Babilonske kule». A. SALVINI. 8. tisućljeća pr.. . 2 . A. Babilon. 1 Sumerski. Claudius James Rich.. Nakon engleza u istraživanje su 1852.G. B. 11. 1811. jedan od najstarijih klinopisnih jezika u Mezopotamiji. Hebrejski ga prijevod naziva Babel. Etimologija imena grada Babilona. i koji je bio okružen masivnim zidom i širokim jarkom. SALVINI. BAHN. Kr. B.

grad su zauzeli Asirci. do ranih stoljeća n. ali pobune su se nastavile i Asirci su dva puta razarali grad tijekom 7.) intenzivnoj izgradnji. Hamurabi je bio najugledniji vladar babilonske dinastije i izgradio je važno carstvo koje je uključivalo jug Mezopotamije i poklapalo se s prostorom koji je nekad bio pod vlapću Ura. Ep o stvaranju ili Enuma eliš. (Nabukodonosor). Knjiga Danielova. st. Jeremija. Kr. Babilon iz razdoblja prve babilonske dinastije na polju planiranja grada i arhitekture tog razdoblja nam je nedostupan. njegov sin. kada je Ur dominirao čitavom središnjom i južnom Mezopotamijom (2112. Kr. Tijekom prvog tisućljeća pr. svladao je posljednja uporišta asirskog otpora i posvetio svoju vladavinu (604. U vrijeme vladavine šestog kralja te regije. 3 . Početkom 12. Tintir «Babilon». pr. Godine 635. babilonski ljetopisi..). – 1750. on ubrzo postaje najvažniji grad južne Mezopotamije i ostaje sve do kraja civilizacije u 1. Otkrivenje) . Kr. n.. – 562.. pr. a sebe kraljem. te je bio administrativno središte određene važnosti. g. POVIJEST Babilon se datira od oko 2000. Ezekiel. kraljevski natpisi. Izaija.IZVORI Od izvora važnih za poznavanje povijesti i kulture samog Babilona. Kr.). Kr. topografski zapisi. e. Diodor sa Sicilije. g. te putem brojnih putopisa nastalih u srednjem vijeku i u moderno doba. stoljeća pr.). pr. Kr. stoljeću n. n. Druga knjiga o Kraljevima. Strabon. pr. – 2004.. Babilonci su pod vodstvom Nabukadnezara natjerali Elamite u bijeg. zbog kasnijih rekonstrukcija koje su ga prekrile. bilježimo putem vrela pisanih klinopisom (Ljetopisi drevnih kraljeva. uništili njihov glavni grad Suzu i obnovili status kraljeva Babilona koji im je bio oduzet. arapskih izvora. e. e. Babilon je bio središte kulta boga Marduka.). Nabukadnezar II. pr. iz klasičnih izvora (Herodot. e. pr. namjesnik Nabupolasar proglasio je neovisnost grada. amorećanina Hamurabija (1792. godine uništiti njihovu prijestolnicu Ninivu. Ostaci grada koji su i danas vidljivi pripadaju tom razdoblju obnove. Potom je sklopio savez s Medijom kako bi uspio potući Asiriju i 612. zatim iz biblijskih izvora (Knjiga Postanka. Plinije Stariji.

Ta se utvrda sastojala od dva glavna zida od nepečene opeke. 2009. Palače i hramovi građeni su po istom nacrtu kao i kuće. Uz zidine su se protezali kanali koji su služili kao opkop. izlazila je na dvorište. novobabilonski vladari vjerno su rekonstruirali zatrpane hramove i zadržali prvobitni plan grada svojih prethodnika. kraljevi novobabilonske dinastije planski su dali obnoviti sva javna i vjerska zadnja. A. a vanjski Nimit – Enlil. Enlil (savjetnik bogova). Urbanistički plan grada bio je jasan. 69.. Ta vanjska crta obrane na sjevernoj strani. opasan utvrdama. Sam grad bio je zaštićen dvostrukim zidom koji je zatvarao četverokut dužine 8 kilometara. što znači «bog Enlil je milostiv». Svaka vrata bila su pod zaštitom jednoga boga6. 4 . Pročelja su im bila nazubljena i nepravilna s itaknutim elementima. dvoja vrata posvećena su božanstvima vrlo starih vjerskih središta i prema njima okrenuta: Zababa i Uraš. tisućljeća do vremena Nabukodonozora II. A. B. Glavna velika prostorija. Taj vanjski bedem se sastojao od tri odvojena zida i kanala. Te bedeme Strabon je svrstao među 7 svjetskih čuda. primaća soba u velikim kućama. Šamaš (bog sunca). Poštujući prošlost. pojačana tvrđavom koja je danas još visoka oko 25 m. 6 Petora vrata nose imena najvećih bogova mezopotamijskog panteona: Ištar (velika božica). a cijeli je grad u tlocrtu vjerojatno bio pravilan četverokut. koje su presjecale grad u smjeru sjever – jug. 2009. položene pod gotovo pravim kutom. Široke ulice vodile su do osam gradskih vrata. Adad (bog oluje i kiše). 63. U imućnijim nastambama prostorije su bile nanizane oko središnjeg prostora. Vanjske zidine bile su duge otprilike 16 kilometara i zatvarale su gotovo nenaseljen prostor koji je vjerojatno služio kao skloništa seljacima tokom rata. Unutrašnji zid imao je osam vrata. najvažnije su bile Mardukova i Nabuova ulica procesije. Uske uličice.URBANIZAM I ARHITEKTURA Kada je obnovljeno veliko carstvo. Kuće su bile građene u nepečenih opeka. najčešće dvorišta. «Enlilov bedem». išle su u smjeru sjever – jug i istok – zapad. štitila je Kraljevsku palaču. SALVINI. bio podjeljen u deset četvrti. Marduk. Babilon. Babilon. Četvrti su bile raspoređene s obje strane Eufrata. koje su sušene na suncu i povezivane glinenim malterom. SALVINI. Od svršetka II. kako bi gradu dali izgled nove međunarodne političke snage i kulturne nadmoći. Zagreb. 7 Zidovi su bili divizionizirani i svaki je imao svoje ime: gradski zid zvao se Imagur – Enlil . B. unutarnji je grad. uvijek je pravokutna. Zagreb. utvrđena kulama i potpornim stupovima7..

simbol je božice Ištar. Vrata su pronađena u temeljima. bila je simbol plodnosti i dugovječnosti.. IŠTARINA VRATA Najpoznatija vrata Babilona pripadala su božici rata Ištar. uspjela rekonstruirati do visine od 16 metara. 9 Babilosnki «viseći vrtovi» i legende o njima kao o jednom od svjetskih čuda sežu u doba Aleksandra Velikog. a sa drugih je strana bila okružena visokim zidinama. izrađenim od emajlirane opeke. Osim likova zmaja. Bila je ukrašena frizom geometrijski stiliziranog drva života. simbol božice Ištar. Adadom. 2009. sljedila dvostruki zid i vodila u srce grada. Na prednjem djelu. ali koji se ne spominju nigdje u babilonskim tekstovima9. ali su se zahvaljujući emajliranim opekama. Imala je pet dvorišta koja su se otvarala na državne prostorije s južne strane. koje su pronađene na nalazištu. sa svake strane stajala je po jedna kula i vrata koja su se otvarala prema unutrašnjosti samih zidina. Klasični pisci je opisuju kao veličanstvenu arhitekturu sa stupovima. 87. Zagreb. Glavna vrata bila su jarke plave boje i ukrašena likovima zmaja. SALVINI. Vodu za vrtove su navodno 8 Ukrasi su bili ornamentali i simbolični: palaču su morali štititi povoljni simboli. Bila su to dvostruka vrata koja su prolazila kroz dva zida. dakle. kao jedno od 7 svjetskih čuda. B. frizom rozeta i geometrijskih ornamenata i reljefnim frizom lavova u pokretu s podignutim repom. simbolom boga Marduka. palma. A. nije nastala u vrijeme kada su. Te kule služile su kao stražarnice. NABUKADENEZEROVA KRALJEVSKA PALAČA Kraljevsku palaču branio je Eufrat i masivna fortifikacija s jedne strane. Rekonstrukcija se danas nalazi u muzeju Pergamon u Berlinu. Avenija je prolazila kroz Ištarine dveri. pilonima i svodovima u više razina. Babilon. nego mnogo kasnije. VISEĆI VRTOVI Viseće vrtove opisuje Diodor Sikulski.Avenija koja se upotrebljavala za procesije bila je ukrašena emajliranim opekama s likovima lavova. a ovdje je vjerojatno trebao simbolizirati snagu i moć kralja i Babilonskog Carstva. lav. kralj životinja. Glavno dvorište se otvaralo na prostornu prijestolnu dvoranu čiji su zidovi bili ukrašeni plavim i žutim emajliranim opekama koje prikazuju stupove i kapitele s volutama iznad kojih se nalaze palme. nalazili su se i likovi bika koji se povezuju s bogom oluja. Bili su simetrično nanizani s obje strane velikih vrata8. kako se pretpostavlja postojali. predaja. sveto drvo. 5 .

pločica sudbine koje su nastale iz promatranja s vrha zigurata pojava u prirodi i posebno položaja zvijezda i planeta. HAMURABIJEV ZAKONIK Riječ je o kamenoj ploči od diorita na kojoj je bio zapisan zakonik. sagrađen od nepečene. vjerojatno su bili u blizini njegovih odaja. BABILONSKA KULA Riječ je o čuvenom ziguratu koji je bio kvadratni toranj visok gotovo 100 m. Tijekom stoljeća tu su građevinu neprestano pljačkali zbog građevinskog materijala i sve što je danas od nje ostalo su temelji. prevezena je u Suzu kao pljen kralja Elama. 1 m i danas se čuva u muzeju Louvre u Parizu. visok je 2. uklesane u stup klinastim pismom. Na najvišoj terasi dizao se hram vrhovnog boga grada. Šutruknahuntea I. To je bilo najviše topografsko i vjersko mjesto u gradu. Zagreb. 2009. Drevne civilizacije – Velike kulture svijeta. SALVINI.. Tim su se odlukama regulirali pravni odnosi i sudski postupci. Smatra se da je nastao oko 1760. 111. 6 . Vladareva desna ruka uzdignuta je kao da o svom radu izvještava božanskoga kralja. proricali kakva će biti sljedeća godina. vjerojatno je bio postavljen u svim velikim gradovima kraljevine Babilonije. U plitkom reljefu je isklesan prikaz kralja Hamurabija kako prima tekstove zakona od boga Šamaša. stoljeća. Vrtovi su po opisima bili visoki kao i sami bedemi. oko 1200. g. ali i drugih velikih bogova. Poznat je kao jedan od najstarijih pisanih dokumenata11. Kr. tako da su biljke imale dovoljno vode i ljeti. tisućljeća dominirala u svakom većem gradu drevne Mezopotamije. Vrtovi babilonskog kralja. zaštitnika pravde. KUDURRU 10 Za proslavu Nove godine vračevi su iz magijskih zapisa. 11 Zakonik koji je izdao Hamurabi nije bio najstariji jer su Sumerani imali svoj zakonik tri stoljeća ranije. a prekriven pečenom opekom. 2002. Riječ Ziqqurrat znači «kula na katove» (zigurat) koja je od konca III.. godine. U novobabilonskom razdoblju zigurati su sigurno služili i kao zvjezdarnice10. Oni su služili za ugodnu i odmor kraljevske obitelji u hladu i svježini bujnih voćki i cijeća. B. 193. A. Zakonih sadrži zbornik od 282 kraljeve odluke. Zagreb. Babilon. pr. Ovakav primjerak stupa sa zakonima. Otkriven je u Suzi početkom 20. Ploča koja je zacijelo stajala u hramu posvećenom Šamašu u Siparu ili u samom Babilonu.crpili iz Eufrata.

Upotrijebljavao se u Babilonu. uvijek se uspio podići iz prašine u punome sjaju. Tako su ga i sami znanstvenici 19. kada je bio kulturno. poput feniksa. za označavanje zemljišne podjele. ZAKLJUČAK Ovaj megalopolis koliko god se puta u prošlosti dizao i rušio. Taj grad držao je svoj status kulturnog i gospodarskog središta čak i onda kada nije bio samo političko središte. Ovaj grad je svoj najveći vrhunac ipak doživio za vrijeme Hamurabija.gospodarsko i političko središte regije. Na jednom takvom nalazi se kralj Melišihua na kojem je prikazan kako predstavlja svoju kćer bogu.Riječ je o tipu kamenog spomenika s uklesanim simbolima božanstava. te ga kao takvog treba i dalje cjenit i učit iz njegove prošlosti. osobito u razdoblju Kasita. Sama ta činjenica govori o njegovoj važnosti i doprinosu kulturnoj baštini čovječanstva. Babilon je uvijek bio i ostao velika inspiracija pisaca i znanstvenika. stoljeća počeli podizati iz zaborava i ponovno ga oživljeli u mnogobrojnim muzejima. 7 .

Drevne civilizacije – Velike kulture svijeta. Povijest umjetnosti. Janson.POPIS LITERATURE 1. F. 2009. 2006. H. A.W. 4. Babilon. Salvini. Varaždin. 2. Bahn. Janson. Zagreb. P. 2002. A. 2005. 8 . Arheologija. 3. B. Zagreb. Rijeka. G.