SADRŽAJ

:

1. Uvod ................................................................................................................... 2. 2. Izvori ................................................................................................................... 3. 3. Povijest ............................................................................................................... 3. 4. Urbanizam i arhitektura ..................................................................................... 4. 5. Ištarina vrata ....................................................................................................... 5. 6. Nabukadenezerova Kraljevska palača ................................................................ 5. 7. Viseći vrtovi ..................................................................................................... 8. Babilonska kula ................................................................................................ 5. 6.

9. Hamurabijev zakon ............................................................................................ 6. 10. Kuddurru ............................................................................................................ 6. 11. Zaključak ............................................................................................................ 7. 12. Popis literature..................................................................................................... 8.

. 340. 25. Izumrli predsemitski jezik koji se od 4. u kojima je dao dobar opis ruševina i položaja triju glavnih brežuljaka (tel Babil. dok kasniji klasični pisci najviše ističu njegov veleban izgled i raskoš.. i koji je bio okružen masivnim zidom i širokim jarkom. Prvi europljanin koji je identificirao nalazište bio je engleski konzul Claudius James Rich. 4 Najzanimljiviji rezultat ove misije bila je izrada plana ruševina. Etimologija imena grada Babilona. Zagreb. Prije samih istraživanja i pronalaska brojnih klinastih zapisa. što znači «mješati». Rijeka. Zahvaljujući toj ekspediciji i dešivriranju klinastog pisma. Babilon. Prva istraživanja babilonskih ruševina započeta su početkom 20. SALVINI. Claudius James Rich. A. Kr. što dolazi od glagola balal. na kojemu je Opperet točno rekonstruirao vanjski bedem Babilona. . 2009. Prostor tadašnjeg Babilona. 5 Iskapanja Roberta Koldeweya otkrila su Nabukodonosorov grad koji se protezao preko 8. B. «Babilon» dolazi iz grčkog oblika (Βαβυλων). 1 Sumerski. jer je u njemu Jahve pobrkao govor svima u onom kraju. tisućljeća do otprilike III.. iz akadskoga Babili/ilani. P. B. 2006.G. 8. potvrđena je legenda o postanku «Babilonske kule». BAHN. jedan od najstarijih klinopisnih jezika u Mezopotamiji. što znači «Božja vrata» / «Vrata bogova» na sumerskome Ka-dingirra. 2 Biblija uglavnom govori u političkoj vlasti u Babilonu. Zagreb. A. 2 . imenovan prvim profesorom asiriologije na College de France. Kao doprinos u dešifriranju klinastog pisma. 1811. Englezi su nakon toga vršili brojna arheološka iskapanja koja je naručio British Musuem. o Babilonu se znalo samo iz biblijskih izvora i starih tekstova2. od II. danas bi obuhvaćao prostor Bagdada. zanimljiva je sama po sebi. godine krenuli francuski znanstvenici pod vodstvom inženjera Fulgencea Fresela i filologa Julesa Opperta4. Babilon. SALVINI. 26.UVOD Babilon je megalopolis smješten na Eufratu. 11. Nakon engleza u istraživanje su 1852. Prvi položaj višekatne kule otkrili su njemački arheolozi pod vodstvom Roberta Koldeweya5. A. godine3. Takvo negativno tumačenje dobio je u Knjizi Postanka. Babilon. 2009.. Opperet je 1874. 2009. Arhelologija. B. Hebrejski ga prijevod naziva Babel. A. posjetio je 1811. Babilon. «brkati». SALVINI. . 5 kvadratnih km s obje strane rijeke. ostatak palače i hrama boga Marduka. piše Bâbilu. stoljeća. U zapisima klinastim pismom na akadskom (babilonskom) ili sumerskom1. 3 Engleski konzul u Bagdadu.. B. tisućljeća pr. stoljeća prije Krista govorio na prostoru od Babilona do Perzijskog zaljeva. lokalitet i objavio dvije knjige Uspomena. 2009. tel Qasr i tel Amran ibn Ali). Zagreb. SALVINI. Zagreb.

g. Kr. 3 . n. Otkrivenje) . Babilon iz razdoblja prve babilonske dinastije na polju planiranja grada i arhitekture tog razdoblja nam je nedostupan. godine uništiti njihovu prijestolnicu Ninivu. Izaija. zbog kasnijih rekonstrukcija koje su ga prekrile. Knjiga Danielova. pr. do ranih stoljeća n. Kr. n. a sebe kraljem. e. pr. Babilon je bio središte kulta boga Marduka. pr. te je bio administrativno središte određene važnosti. Hamurabi je bio najugledniji vladar babilonske dinastije i izgradio je važno carstvo koje je uključivalo jug Mezopotamije i poklapalo se s prostorom koji je nekad bio pod vlapću Ura.). babilonski ljetopisi. ali pobune su se nastavile i Asirci su dva puta razarali grad tijekom 7. Kr. te putem brojnih putopisa nastalih u srednjem vijeku i u moderno doba. g. arapskih izvora. st. Plinije Stariji..). Tintir «Babilon». uništili njihov glavni grad Suzu i obnovili status kraljeva Babilona koji im je bio oduzet. kada je Ur dominirao čitavom središnjom i južnom Mezopotamijom (2112. njegov sin. Diodor sa Sicilije. stoljeću n. iz klasičnih izvora (Herodot. Potom je sklopio savez s Medijom kako bi uspio potući Asiriju i 612. e. – 1750.IZVORI Od izvora važnih za poznavanje povijesti i kulture samog Babilona. pr. grad su zauzeli Asirci. Druga knjiga o Kraljevima.. POVIJEST Babilon se datira od oko 2000. Kr. zatim iz biblijskih izvora (Knjiga Postanka. kraljevski natpisi..) intenzivnoj izgradnji. Kr. – 562.. topografski zapisi. U vrijeme vladavine šestog kralja te regije. amorećanina Hamurabija (1792. pr. bilježimo putem vrela pisanih klinopisom (Ljetopisi drevnih kraljeva. stoljeća pr. Ezekiel.). Nabukadnezar II. e. (Nabukodonosor). – 2004. pr. on ubrzo postaje najvažniji grad južne Mezopotamije i ostaje sve do kraja civilizacije u 1. Tijekom prvog tisućljeća pr. namjesnik Nabupolasar proglasio je neovisnost grada. Babilonci su pod vodstvom Nabukadnezara natjerali Elamite u bijeg.). Ep o stvaranju ili Enuma eliš. Ostaci grada koji su i danas vidljivi pripadaju tom razdoblju obnove. Jeremija. Godine 635. Početkom 12. e. Kr. Strabon. svladao je posljednja uporišta asirskog otpora i posvetio svoju vladavinu (604.

URBANIZAM I ARHITEKTURA Kada je obnovljeno veliko carstvo. Pročelja su im bila nazubljena i nepravilna s itaknutim elementima. bio podjeljen u deset četvrti. Palače i hramovi građeni su po istom nacrtu kao i kuće. novobabilonski vladari vjerno su rekonstruirali zatrpane hramove i zadržali prvobitni plan grada svojih prethodnika. 63. Vanjske zidine bile su duge otprilike 16 kilometara i zatvarale su gotovo nenaseljen prostor koji je vjerojatno služio kao skloništa seljacima tokom rata. Zagreb. Adad (bog oluje i kiše). Te bedeme Strabon je svrstao među 7 svjetskih čuda. položene pod gotovo pravim kutom. 2009. išle su u smjeru sjever – jug i istok – zapad. koje su presjecale grad u smjeru sjever – jug. kako bi gradu dali izgled nove međunarodne političke snage i kulturne nadmoći. najčešće dvorišta. kraljevi novobabilonske dinastije planski su dali obnoviti sva javna i vjerska zadnja. Poštujući prošlost. 4 . B. Kuće su bile građene u nepečenih opeka. najvažnije su bile Mardukova i Nabuova ulica procesije. U imućnijim nastambama prostorije su bile nanizane oko središnjeg prostora. koje su sušene na suncu i povezivane glinenim malterom. utvrđena kulama i potpornim stupovima7. 2009. 69. 6 Petora vrata nose imena najvećih bogova mezopotamijskog panteona: Ištar (velika božica). primaća soba u velikim kućama. što znači «bog Enlil je milostiv». Uske uličice. unutarnji je grad. Svaka vrata bila su pod zaštitom jednoga boga6. Marduk. a vanjski Nimit – Enlil. A. SALVINI. Četvrti su bile raspoređene s obje strane Eufrata. A. Unutrašnji zid imao je osam vrata. Babilon. Od svršetka II. Taj vanjski bedem se sastojao od tri odvojena zida i kanala. Glavna velika prostorija. Zagreb.. Enlil (savjetnik bogova). B. Sam grad bio je zaštićen dvostrukim zidom koji je zatvarao četverokut dužine 8 kilometara. «Enlilov bedem». štitila je Kraljevsku palaču. pojačana tvrđavom koja je danas još visoka oko 25 m. Urbanistički plan grada bio je jasan. SALVINI. uvijek je pravokutna. tisućljeća do vremena Nabukodonozora II. Uz zidine su se protezali kanali koji su služili kao opkop. Šamaš (bog sunca). dvoja vrata posvećena su božanstvima vrlo starih vjerskih središta i prema njima okrenuta: Zababa i Uraš. izlazila je na dvorište. opasan utvrdama. Ta vanjska crta obrane na sjevernoj strani. a cijeli je grad u tlocrtu vjerojatno bio pravilan četverokut.. Babilon. Ta se utvrda sastojala od dva glavna zida od nepečene opeke. 7 Zidovi su bili divizionizirani i svaki je imao svoje ime: gradski zid zvao se Imagur – Enlil . Široke ulice vodile su do osam gradskih vrata.

Glavno dvorište se otvaralo na prostornu prijestolnu dvoranu čiji su zidovi bili ukrašeni plavim i žutim emajliranim opekama koje prikazuju stupove i kapitele s volutama iznad kojih se nalaze palme. ali koji se ne spominju nigdje u babilonskim tekstovima9. Glavna vrata bila su jarke plave boje i ukrašena likovima zmaja. NABUKADENEZEROVA KRALJEVSKA PALAČA Kraljevsku palaču branio je Eufrat i masivna fortifikacija s jedne strane. 9 Babilosnki «viseći vrtovi» i legende o njima kao o jednom od svjetskih čuda sežu u doba Aleksandra Velikog. sa svake strane stajala je po jedna kula i vrata koja su se otvarala prema unutrašnjosti samih zidina. 5 . B. nije nastala u vrijeme kada su.Avenija koja se upotrebljavala za procesije bila je ukrašena emajliranim opekama s likovima lavova. Te kule služile su kao stražarnice. 87. Bili su simetrično nanizani s obje strane velikih vrata8. Avenija je prolazila kroz Ištarine dveri. palma. ali su se zahvaljujući emajliranim opekama. kralj životinja. Bila su to dvostruka vrata koja su prolazila kroz dva zida. kako se pretpostavlja postojali. simbolom boga Marduka. frizom rozeta i geometrijskih ornamenata i reljefnim frizom lavova u pokretu s podignutim repom. a ovdje je vjerojatno trebao simbolizirati snagu i moć kralja i Babilonskog Carstva. Zagreb. simbol je božice Ištar. Klasični pisci je opisuju kao veličanstvenu arhitekturu sa stupovima. Vodu za vrtove su navodno 8 Ukrasi su bili ornamentali i simbolični: palaču su morali štititi povoljni simboli. lav. A. Bila je ukrašena frizom geometrijski stiliziranog drva života. predaja.. pilonima i svodovima u više razina. Na prednjem djelu. Babilon. nego mnogo kasnije. VISEĆI VRTOVI Viseće vrtove opisuje Diodor Sikulski. kao jedno od 7 svjetskih čuda. Rekonstrukcija se danas nalazi u muzeju Pergamon u Berlinu. Osim likova zmaja. IŠTARINA VRATA Najpoznatija vrata Babilona pripadala su božici rata Ištar. nalazili su se i likovi bika koji se povezuju s bogom oluja. 2009. Imala je pet dvorišta koja su se otvarala na državne prostorije s južne strane. Vrata su pronađena u temeljima. dakle. koje su pronađene na nalazištu. Adadom. uspjela rekonstruirati do visine od 16 metara. izrađenim od emajlirane opeke. sljedila dvostruki zid i vodila u srce grada. bila je simbol plodnosti i dugovječnosti. SALVINI. a sa drugih je strana bila okružena visokim zidinama. sveto drvo. simbol božice Ištar.

1 m i danas se čuva u muzeju Louvre u Parizu. Poznat je kao jedan od najstarijih pisanih dokumenata11. Drevne civilizacije – Velike kulture svijeta. vjerojatno je bio postavljen u svim velikim gradovima kraljevine Babilonije. Vrtovi su po opisima bili visoki kao i sami bedemi. KUDURRU 10 Za proslavu Nove godine vračevi su iz magijskih zapisa. Tim su se odlukama regulirali pravni odnosi i sudski postupci.crpili iz Eufrata. Kr. 193. Ploča koja je zacijelo stajala u hramu posvećenom Šamašu u Siparu ili u samom Babilonu. Vrtovi babilonskog kralja. Ovakav primjerak stupa sa zakonima. pločica sudbine koje su nastale iz promatranja s vrha zigurata pojava u prirodi i posebno položaja zvijezda i planeta. sagrađen od nepečene. U plitkom reljefu je isklesan prikaz kralja Hamurabija kako prima tekstove zakona od boga Šamaša.. Zagreb. HAMURABIJEV ZAKONIK Riječ je o kamenoj ploči od diorita na kojoj je bio zapisan zakonik. vjerojatno su bili u blizini njegovih odaja. prevezena je u Suzu kao pljen kralja Elama. a prekriven pečenom opekom. 111. 11 Zakonik koji je izdao Hamurabi nije bio najstariji jer su Sumerani imali svoj zakonik tri stoljeća ranije. B. Na najvišoj terasi dizao se hram vrhovnog boga grada. uklesane u stup klinastim pismom. pr. proricali kakva će biti sljedeća godina. BABILONSKA KULA Riječ je o čuvenom ziguratu koji je bio kvadratni toranj visok gotovo 100 m. Otkriven je u Suzi početkom 20. Oni su služili za ugodnu i odmor kraljevske obitelji u hladu i svježini bujnih voćki i cijeća. zaštitnika pravde. g. 2002. To je bilo najviše topografsko i vjersko mjesto u gradu. Zakonih sadrži zbornik od 282 kraljeve odluke. stoljeća. Babilon. godine. Riječ Ziqqurrat znači «kula na katove» (zigurat) koja je od konca III. Vladareva desna ruka uzdignuta je kao da o svom radu izvještava božanskoga kralja.. A. Šutruknahuntea I. U novobabilonskom razdoblju zigurati su sigurno služili i kao zvjezdarnice10. ali i drugih velikih bogova. Zagreb. 6 . Tijekom stoljeća tu su građevinu neprestano pljačkali zbog građevinskog materijala i sve što je danas od nje ostalo su temelji. visok je 2. 2009. oko 1200. Smatra se da je nastao oko 1760. tako da su biljke imale dovoljno vode i ljeti. tisućljeća dominirala u svakom većem gradu drevne Mezopotamije. SALVINI.

za označavanje zemljišne podjele. stoljeća počeli podizati iz zaborava i ponovno ga oživljeli u mnogobrojnim muzejima. Taj grad držao je svoj status kulturnog i gospodarskog središta čak i onda kada nije bio samo političko središte. ZAKLJUČAK Ovaj megalopolis koliko god se puta u prošlosti dizao i rušio.Riječ je o tipu kamenog spomenika s uklesanim simbolima božanstava. osobito u razdoblju Kasita. 7 . Tako su ga i sami znanstvenici 19. Upotrijebljavao se u Babilonu. Babilon je uvijek bio i ostao velika inspiracija pisaca i znanstvenika. Ovaj grad je svoj najveći vrhunac ipak doživio za vrijeme Hamurabija. uvijek se uspio podići iz prašine u punome sjaju. te ga kao takvog treba i dalje cjenit i učit iz njegove prošlosti.gospodarsko i političko središte regije. Na jednom takvom nalazi se kralj Melišihua na kojem je prikazan kako predstavlja svoju kćer bogu. poput feniksa. kada je bio kulturno. Sama ta činjenica govori o njegovoj važnosti i doprinosu kulturnoj baštini čovječanstva.

A. 8 . 2002. G. Salvini. Varaždin. Janson. P. H. Zagreb. 2006. B. A. 4. Zagreb. 3. Povijest umjetnosti. Janson. Arheologija.POPIS LITERATURE 1. F. 2009.W. Rijeka. Babilon. Bahn. 2005. Drevne civilizacije – Velike kulture svijeta. 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful