P. 1
teorija-muzike

teorija-muzike

|Views: 120|Likes:
Published by Tony Pobran
Teorija muzike
Teorija muzike

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Tony Pobran on May 03, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/04/2013

pdf

text

original

Uvod

Ovaj priručnik predstavlja sažeto objašnjenje osnovnih principa muzike. U okviru ovog štiva obrađeno je osam tematskih celina podeljenih u poglavlja. Svako poglavlje sadrži nekolicinu, nešto bliže datoj tematici, orijentisanih podcelina. Poglavlja su koncizno ali u isto vreme sveobuhvatno i opširno pisana počevši od osnovnih objašnjenja pojma zvuka, pa sve do najnaprednijeg vida muzičkog izražavanja, poput improvizacije i komponovanja pesama. Početnicima se strogo savetuje da priručnik čitaju isključivo od početka, bezuslovno se pridržavajući redosleda iznesenih tema, jer se svaka naredna obrađena celina duboko oslanja na sve prethodne. Onima sa nešto više muzičkog iskustva se takođe preporučuje, da iako bez većih problema mogu preskočiti uvodne lekcije i posvetiti se onim nešto naprednijim, da se ipak vrate na početne stranice kako bi eventualno popunili moguće praznine u svom, kako teoretskom tako i praktičnom znanju. Bilo kakav da je nivo predznanja čitaoca izvesno je da će doživeti svako od narednih poglavlja kao izuzetno vredan izvor korisnih informacija i saveta koji će ubrzati njegov dosadašnji muzički razvoj i učiniti ga izvesnijim, pri tom donevši mu neizmernu duševnu satisfakciju kakvu jedino može izazvati istinsko uživanje u muziciranju. Kada je uvodni pristup muzičkoj teoriji u pitanju, generalno postoje dva načina: - klasičan pristup formalnog obrazovanja nudi disciplinovani prelazak muzičke teorije, ali često ne uspeva da obezbedi neophodne elemente za laku primenu iste u svrhe samostalnog muziciranja; - populistički pristup neobavezne muzičke kulture je prilagođeniji povremenim muzičarima, ali ima tendenciju preletanja preko osnovnih muzičkih principa koji su esencijalni za kontinuirani i zadovoljavajući razvitak svakog muzičara. Namera ovog priručnika je da premosti razlike između gore navedenih pristupa, unificiranim i sveobuhvatnim prikazom muzičkih elemenata i njihovog međusobnog uticaja i delovanja u najrazličitijim situacijama. Pojednostavljena objašnjenja usputnih pojmova od različite važnosti po muzičku teoriju, moraju se prihvatiti kao neminovnost kako se preteranim rasplinjavanjem tematike obuhvaćene ovim priručnikom ne bi izgubila njegova suštinska uloga. Stoga se autor unapred ograđuje od preterano širokog referisanja o najrazličitijim pitanjima koja po svojoj kompleksnosti daleko prevazilaze obim i svrhu ovog priručnika i zapravo predstavljaju posebne naučne discipline. Tako se svakom čitaocu koji želi da se dublje pozabavi takvim pitanjima toplo preporučuje konsultacija adekvatne naučne literature.

Autor

Teorija muzike ?
Ljudima koji se prvi put susreću sa ovim terminom on se može učiniti odbojnim, jer odaje utisak nekakvog skupa pravila i propisa koji se strogo moraju poštovati. Stoga se većina samoukih novajlija u svetu muzike gotovo uvek pre odluči da izbegne detaljnije učenje teorije muzike iz prostog razloga što je ono u suprotnosti sa njihovom nesavladivom željom da jednostavno eksperimentišu i igrajući se stvaraju "prijatne melodije". Ovo predstavlja zaista veliku štetu zato što teorija muzike nije nekakav ograničavajući pravilnik, već zapravo esencija znanja razvijanog vekovima od strane ljudi koji su eksperimentisali stvarajući "prijatne melodije" i pokušavajući da shvate zašto se pojedini zvuci bolje pokazuju u međusobnoj kombinaciji od drugih. Uprkos gore rečenom, možete se odlučiti da negirate postojanje teorijskog pristupa i vaš urođeni osećaj muzikalnosti će vam ipak omogućiti da stvarate nešto što će zvučati zadovoljavajuće. Ali ako odvojite malo slobodnog vremena i pokušate da shvatite muzičke strukture koje su drugi ljudi razvijali vaši vidici će se daleko proširiti. U najvećem broju slučajeva, ove muzičke strukture će vam se činiti, ne stranim ili veštačkim, već pre poput tvrdnji kakve sveobuhvatne istine o kojoj ste već imali neku nejasnu predstavu. Na posletku, muzika je ipak emocionalni fenomen, te stoga ona nema drugu ulogu osim da inspiriše u nama osećanja sreće, melanholije, uzbuđenja, opuštenosti ili bilo koje drugo osećanje. Takođe, muzika je i neverovatan spoj nauke i umetnosti. Raspoloženje inspirisano predivnim muzičkim komadom ne može se opisati rečima ali zato elementi muzike mogu. Stoga, teorija muzike predstavlja studiju ovih elemenata ali takođe i podlogu koja omogućava ljudskoj mašti najširi mogući emocionalni vid izražavanja kroz muzičku formu.

Zvuk i muzika
Bez zvuka ne bi bilo muzike. Sva muzika je sazdana od zvukova, a ipak obrnuto ne važi - nije svaki zvuk muzika! Jasno je da postoji razlika između ne muzičkih i muzičkih zvukova. Stoga ćemo se u ovom prvom poglavlju pozabaviti istraživanjem međusobnog odnosa zvuka i muzike. Time se stvara osnova svim budućim poglavljima i podcelinama koje nas upoznaju kako sa durskom skalom, tako i sa svim akordima, skalama i lestvicama u muzici. Nakon pročitanog priručnika imaćete prilično jasnu sliku o tome kako različite vrste muzike funkcijonišu, a takođe ćete biti spremni za početak bavljenja naprednijim aktivnostima poput improvizacije i komponovanja pesama.

Zvučni talasi
Zvučni talasi predstavljaju vibraciju molekula vazduha koja putuje od objekta koji vibrira do naših ušiju. Kada se na primer vrata naglo zatvore ona usled udarca vibriraju generišući zvučne talase u sredini u kojoj se nalaze, to jest u vazduhu. Ili kada se na primer okine žica na gitari ona počinje da vibrira stvarajući zvučne talase koji se dalje pojačavaju u rezonatorskoj kutiji instrumenta. Šta je to što čini jedan zvuk različitim od drugog? Da bi smo odgovorili na ovo pitanje moramo prvo pogledati talasne oblike ta dva zvuka kako bi smo uočili oblik njihovih vibracija. Talasni oblik zvuka, generisanog snažnim udarom zalupljenih vrata bi izgledao otprilike ovako:

Ovakav talasni oblik je neuravnotežen i nepravilan, rezultujući stvaranjem grubog i neprijatnog zvuka.Takođe možemo uočiti izuzetno veliku jačinu talasa na početku ali kako se bližimo kraju dijagrama postaje očigledno da su zvučni talasi znatno mekši i tiši.

Za razliku od prethodnog primera, zvuk okinute gitarske žice bi izgledao približno ovako:

Kao i prethodna tako i ova talasna forma prolazi kroz isti tranzijentni proces od jakog ka slabijem intenzitetu, ali se po svemu ostalom znatno razlikuje od gornje. Pre svega gitarska žica stvara ujednačeniju seriju pravilnih ciklusa koji se ponavljaju, a koju naše uvo registruje kao ravnomeran, kontinuirani ton. Ovakav tip pravilnosti vibracija upravo predstavlja osnovnu razliku između "ne muzičkih" i "muzičkih" zvukova.

Mnogi zvuci predstavljaju mešavinu ova dva vida talasnih formi. čak i zvuk zalupljenih vrata. se vrlo često koristi za štimovanje instrumenata. Amplituda je zapravo veličina talasa koja određuje jačinu zvuka. . Već smo uočili da jače vibracije proizvode glasniji zvuk. Frekvencija predstavlja brzinu vibracija. Osnovna jedinica za frekvenciju je Herc (Hz) i predstavlja jedan pun ciklus ili oscilaciju u jednoj sekundi."Muzički" zvuci Muzički zvuci su strogo pravilne vibracije. poput bubnjeva i ostalih perkusionih instrumenata. Amplituda i frekvencija Postoje dva osnovna parametra koji određuju pravilnu vibraciju. Kada naše uvo registruje pravilnu vibraciju ono detektuje njenu frekvenciju koju mi kasnije doživljavamo kao visinu tona. zbog celobrojne vrednosti frekvencije. međutim. iako naše uvo i dalje registruje ove vibracije. Ne muzički zvuci predstavljaju složenu mešavinu različitih promenljivih frekvencija. a samim tim i prepoznavanje određene visine tona. odsustvo veće pravilnosti u talasnoj formi onemogućava jasno izdvajanje. a to su amplituda i frekvencija. Većina zvukova poseduje neki stepen pravilnosti u sebi. Na primer ton A koji se nalazi iznad srednjeg C (više o ovome u nastavku) je frekvencije 440 Hz i kao takav. Obe veličine su ilustrovane na donjoj slici. to jest broj oscilacija u jedinici vremena i kao takva ona određuje visinu zvuka. Kada su bubnjevi u pitanju obično možemo proceniti visinu tona dva različita bubnja čak iako bi bilo izuzetno teško odrediti koja je tačno ta visina (npr. bas bubanj i doboš). ali je taj stepen ipak nedovoljno veliki da bi ih naše uvo registrovalo kao zvuk određene visine.

To je frekvencija tona A. Sa godinama ovaj opseg se smanjuje. Najniža prisutna frekvencija (harmonik) je obično dominantna te se ona doživljava kao visina dotičnog tona. Sa povećanjem brzine obrtanja motora (njegove frekvencije). Dobijeni ton ima veću frekvenciju tako da je i njegova visina veća . dok kombinacija svih ostalih stvara prefinjeni oblik talasne forme dajući instrumentu njegov jedinstveni ton. ranije već spomenutu frekvenciju od 440 Hz. Ako bi smo nastavili da i dalje dupliramo frekvencije zaključili bismo da svi dobijeni tonovi zvuče slično. Takvo vremensko podudaranje stvara dotični efekat. raste i visina proizvedenog zvuka. Dupliranjem dobijamo iznos od 880 Hz stvorivši viši ton koji zvuči gotovo identično. kako muzičkih instrumenata tako i zvukova koje oni proizvode. Na prvi pogled čudna sličnost se da objasniti vrlo jednostavno. Lako je zaključiti da se zapravo dve pune oscilacije zvuka frekvencije 880 Hz dogode za isto vreme za koje se dogodi jedna oscilacija zvuka frekvencije 440 Hz.zvuči više ali u isto vreme na neki način zvuči identično kao i početni ton dok sve ostale frekvencije u okviru ovog opsega zvuče totalno različito. I jedna i druga veličina su u direktnoj korelaciji . Ljudsko uvo može čuti zvuke samo u određenom frekventnom opsegu.Tonovi različitih muzičkih instrumenata Kao što verovatno i sami znate iz sopstvenog muzičkog iskustva. osim što je svaki od njih viši nego predhodni.što je veća frekvencija talasa to je viši zvuk koji čujemo. visina tona predstavlja subjektivni doživljaj karaktera zvuka. te zato imaju različitu boju zvuka u odnosu na gitaru. Stoga je očigledno da dva različita instrumenta. Frekvencija i visina tona Obe veličine opisuju istu stvar samo iz različitog ugla. Dok frekvencija meri učestalost oscilacija. postoji ogromna paleta. Svi oni zapravo jesu tonovi A ali međusobno udaljeni za jednu oktavu.20 000 Hz. Zamislimo na trenutak motor automobila koji ubrzava. čak iako sviraju istu notu mogu zvučati znatno drugačije. Oktave . Dupliranje frekvencije Kada dupliramo frekvenciju nekog tona nešto interesantno se dešava. Ovo je posledica činjenice da svaki muzički instrument proizvodi zvučne talase koji su sastavljeni od različitih ali srodnih frekvencija poznatih pod imenom harmonici koji se međusobno mešaju dajući prepoznatljiv ton ili "glas" instrumentu. Mlada osoba obično može čuti zvuke u opsegu od 20 Hz . Tako na primer kalvir i truba sadrže različite kombinacije harmonika. Uzmimo na primer.

dok svi ostali tonovi između njih zvuče drugačije. baš u vidu oktava.63 Hz. najčešće korišćena za kompijutersko notiranje. dok bi C5 predstavljalo notu C jednu oktavu više. On se takođe nalazi i tačno na sredini između bas notnih linija i notnih linija za više tonove o čemu će biti reči kasnije. a ne u niz od A do G kao što biste možda očekivali. u slučaju kada je od značaja eksplicitno navođenje određene oktave ili njenih tonova. Na primer možete navesti "A iznad srednjeg C". od onih sa niskim do onih sa najvećim visinama. Note su u okviru oktave uređene u niz od C do B (H u domaćoj literaturi). te zbog toga nose različite nazive. Kako možemo znati na koju notu (ton) se misli kada smo postali svesni da ih ima više od jedne. te bi kompozicija ili melodija odsvirana u nekoj drugoj oktavi zvučala isto kao i original samo više ili niže. Na primer srednje C bi bilo označeno kao C4. a pri tom su sve označene istim simbolom? Najlakši odgovor bi bio da to najčešće nije bitno pošto tonovi koji su međusobno udaljeni za jednu oktavu zvuče slično. Svaka notna linija kao i prazan prostor između njih označava određenu notu u odnosu na srednje C. Odatle sledi da su tonovi grupisani u celine. pri čemu je svaki odgovarajući ton iz jedne celine udaljen za jednu ili više oktava od svog imenjaka u susenim celinama. Iskazani koncept je od neprocenjive važnosti u muzici. Zato dva tona koji međusobno čine oktavu uvek zvuče slično.Iz predhodnog razmatranja direktno proizlazi definicija oktave kao razlike u visini dva tona od kojih je jedan dva puta veće frekvencije od drugog. je da se naziv note proprati brojem dotične oktave. Termin srednje C potiče odatle što je taj ton lociran tačno na sredini klavijature klavira. Druga opšte prihvaćena konvencija notacije. Ovakav vid notacije nije standardizovan tako da bi u slučaju primene trebalo navesti početnu oktavu kojoj pripada srednje C. Hromatska skala . Pisanje nota na notnim linijama označava njihovu pripadnost određenoj oktavi. No. uvek se možete pozvati na srednji C ton koji ima frekvenciju od 261. evidentno je postojanje ponavljajućeg obrasca. Nota i oktava Sada se postavlja sasvim logično pitanje. pa zbog toga nose istu oznaku. Uprkos tome što su tonovi na instrumentu poređani u dugačak niz.

Tako frekvencija svakog tona pomnožena dvanaestim korenom od dva daje frekvenciju narednog. Pošto se tonovi ponavljaju posle svakih navršenih dvanaest. Note hromatske skale . najveći uticaj na razvoj i rasprostiranje alternativnih metoda temperacije su ostavile dubokog traga na muzički senzibilitet svog okruženja. U teoriji. U ovom kontekstu naziv hromatska skala bi značio boje svih tonova. međutim. u turskoj oktavi postoje 24 tona. Od tada pa na dalje muzika u zapadnjačkoj civilizaciji se bazira na ovako formiranoj hromatskoj skali. to jest možemo množiti frekvencije ovim brojem i dobiti sve moguće više tonove i polutonove ili možemo deliti frekvencije. Zašto je ovo uopšte bitno u muzici? Podsetimo se da tonovi koji čine oktavu su međusobno dva puta veće frekvencije. četvrtine tonova i manje tonove koji približno odgovaraju osmini tona. Skup svih muzičkih tonova i polutonova se naziva hromatska skala.0595. koristeći pune tonove. Ovaj broj pomnožen dvanaest puta sa samim sobom kao rezultat daje broj dva. Ovakav način podele oktave putem dvanaestog korena od dva je poznat pod nazivom jednaka temperacija i nastao je pre nekoliko vekova u doba Johana Sebastijana Baha. Za razliku od ovoga istočnjačke kulture poput arapske i turske koje su imale. polu-tonove. Dovoljno je zarad opšteg obrazovanja spomenuti činjenicu da arapski sistem znan kao maqamat deli oktavu na 24 jednako postavljene četvrtine tonova. dvanaesti koren od dva koji ima približnu vrednost od 1.U zapadnjačkoj muzici postoji magični broj tzv. Ovakav postupak je izvodljiv u oba smera. Ovaj vid štimovanja je predstavljao glavni pomak u razvoju muzike zamenivši prethodni metod pojednostavljenog celobrojnog deljenja opsega frekvencija u okviru oktave koji je imao velikih nedostataka prilikom transponovanja muzike iz jednog tonaliteta u drugi. Uzgled. a možda i više. a to je zapravo ton jednu oktavu viši od početnog. kako ta tematika duboko zalazi u oblast etnomuzikologije mi je ovde nećemo dalje razmatrati. dok je ceo opseg između njih podeljen na dvanaest intervala koji čine sve poznate tonove. Ovaj naziv potiče od grčke reči chroma koja znači boja. takođe ovim brojem. termin hromatska skala se najčešće odnosi samo na dvanaest tonova u okviru jedne oktave. Razlika u visini tona između ovako dobijenih zvukova naziva se poluton. Ponavljanjem ovog postupka dvanaest puta dobijamo duplo veću frekvenciju od polazne. No. zbog svoje dominantne istorijske uloge. i dobiti sve moguće niže tonove i polutonove. dok u turskim maqam-ima oktava nije podeljena na jednake delove nego proporcionalno. boje su takođe sačinjene od različitih frekvencija svetlosnih talasa. u praksi ih ima verovatno 31.

B. zato što on sada može imati dva naziva .99 Hz G#/Ab 830. D. C.33 Hz D#/Eb 622. Time ćemo se pozabaviti u narednim poglavljima.25 Hz F 698. Razlog ovakvog načina obeležavanja biće objašnjen kasnije. F i G.00 Hz A#/Bb 466.61 Hz A 880. samo prvih sedam slova alfabeta se koriste za obeležavanje istih.Hromatska skala može početi od bilo kojeg tona ali će na kraju uvek sadržati iste tonove zato što zapravo. to jest: A.46 Hz F#/Gb 739.00 Hz Viši tonovi imaju veće međusobne frekventne razmake. Uglavnom nije bitno koji ćemo naziv upotrebiti. ali svaki razmak stvara jednaku promenu u visini tona koji čujemo.99 Hz G 783. Ostalih pet tonova hromatske skale se imenuju dodavanjem povisilice (#) iza imena tona kako bi smo označili ton viši za jedan poluton ili snizilize (b) iza imena tona kako bi smo označili ton za jedan poluton niži. Na sledećoj slici je prikazan izgled hromatske skale na gitari: . mada u određenim situacijama postoje tačno definisana pravila koja određuju naziv tona.37 Hz D 587. Uprkos tome što oktavu čini 12 tonova. sadrži sve tonove tako da u praksi postoji samo jedna hromatska skala.88 Hz C 523. Na primer ton Ab se takođe može nazvati i G#. Zbog toga može doći do konfuzije prilikom pokušaja imenovanja jednog te istog tona.16 Hz B 493.25 Hz C#/Db 554. jednu oktavu više. Hromatska skala A 440. E. U donjoj tabeli su prikazani svi tonovi od tona A do istog tona A.jedan koji se odnosi na prvi ton iznad ili drugi koji je izveden iz imena prvog sledećeg nižeg tona.25 Hz E 659.

bez pomeranja ruke duž vrata gitare.E B G D A E F C G# D# A# F F# C# A E B F# G D A# F C G G# D# B F# C# G# A E C G D A A# F C# G# D# A# B F# D A E B C G D# A# F C C# G# E B F# C# D A F C G D D# A# F# C# G# D# E B G D A E Primetimo kako se svi tonovi hromatske skale mogu odsvirati na bilo kojih pet pragova gitare koristeći se svim žicama. Durska skala .

Primer je dat na slici. pa zato ne obezbeđuje nikakvu strukturu . Tip skale je definisan određenim odnosom polutonskih intervala između tonova koji pripadaju toj skali. Intervali durske skale Durska skala je daleko najprisutnija skala u zapadnjačkoj muzici. Međusobni odnos intervala durske skale je sledeći: . C + dur (major) dur (major) → → C dur C major F dur F major F + Lestvica u kojoj je pisana neka melodija određuje njenu melodijsku strukturu time što precizira koji tonovi se mogu koristiti za sviranje te melodije. U mnogim kompozicijama se koriste tonovi koji ne pripadaju izvornoj lestvici kompozicije. Postoji mnoštvo različitih tipova skala. Kada se neki tip skale odsvira počevši od jednog određenog tona (taj ton je poznat pod imenom početni ili ključni ton) tada taj tip skale postaje lestvica. Znači da svaka skala ima 12 lestvica. Različiti tipovi skala imaju različite odnose ovih intervala koji im daju karakterističan zvuk. to su izuzetni slučajevi. Međutim. to jest možemo je odsvirati iz bilo kojeg tona oktave koji u tom slučaju postaje početni ili ključni ton te lestvice. Stoga skala određenog tipa može biti odsvirana iz dvanaest različitih tonova.nema karakter. Značaj hromatske skale je u tome što definiše celokupan skup tonova u muzici od kojih se kasnije sve druge skale grade. Svirane po redu note ove skale stvaraju čuveni Do-Re-Mi-Fa-Sol-La-Si-Do zvuk. a takvi tonovi se nazivaju "slučajni" tonovi i u notnoj notaciji se označavaju na poseban način kako bi se jasno naznačilo da oni ne pripadaju datoj lestvici. pri čemu je najveći broj onih sa sedam tonova. Većina tipova skala je sačinjena od pet do osam tonova. Durska skala je sedmotonska i predstavlja tako dominantnu silu u zapadnjačkoj muzici da čini osnovu za imenovanje tonova i akorda čak i kada se u muzici koriste drugi tipovi skala. Izabrani tonovi čine osnovu bilo kojoj melodiji pisanoj ili odsviranoj u datoj skali. i mi ćemo se upoznati sa svakim ponaosob ali za početak otkrićemo najznačajniju od svih . Lestvica takođe vrši snažan uticaj na harmonijsku strukturu melodije iz prostog razloga što se isti tonovi koji sačinjavaju dotičnu lestvicu koriste za formiranje akorda koji čine pratnju datoj melodiji. Karakterističan zvuk ove skale se stvara kao posledica međusobnih odnosa njenih polutonskih intervala. Ovo naravno nije apsolutno bezuslovno pravilo.Skala predstavlja skup odabranih tonova iz punog spektra tonova jedne oktave.dursku skalu. Već smo se ranije upoznali sa hromatskom skalom koja se veoma retko koristi kao osnova za pisanje ili sviranje bilo kakve melodije upravo zato što ne isključuje nijedan ton.

a vrlo često i više crnih dirki. jer sve ostale durske lestvice koje počinju iz bilo kog drugog tona koriste makar jednu. Ovo pravilo je univerzalnog karaktera tako da važi i za bilo koji drugi tip skale. Ovo je jedinstveno svojstvo C dur lestvice. .2-2-1-2-2-2-1 ceo ton ceo ton poluton ceo ton ceo ton ceo ton poluton Kada se ovaj obrazac primeni prilikom selekcije tonova iz hromatske skale dobija se durska skala. Tonovi durske skale Durska skala je od toliko fundamentalnog značaja u muzici da su imena svih tonova određena u skladu s njom.1 ♪ ♪ 2 ↓ ♪ 2 ↓ ♪ 2 ↓ . Na narednoj slici je prikazan izgled C durske lestvice na klaviru: Primetimo kako se ovaj odnos intervala kao i početni ton savršeno uklapaju u raspored crnih i belih dirki klavira tako da su za lestvicu iskorišćene samo bele dirke.1 ♪ Durska skala Suma svih intervala durske skale je 2+2+1+2+2+2+1=12 što čini ukupan broj polutonova u oktavi. Hromatska skala ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ↓ ♪ 2 ↓ ♪ 2 ↓ ↓ .

Najvažniji je violinski ključ koji stvara sledeći notni raspored: . to jest nemaju ni povisilice ni snizilice! Otkrićemo kasnije zašto ova privilegija pripada samo C dur lestvici. Zapravo postoje samo dva notna ključa koji će nas zanimati. međutim. tako da svaka linija kao i prostor između njih označava određenu notu. Upravo zato se početni ton naziva ključnim! Durske lestvice u drugim tonalitetima. sadrže drugačije tonove. za zapisivanje nota koriste se i dodatne linije: Postoje različiti rasporedi nota po notnim linijama u zavisnosti od notnog ključa koji se pojavljuje na početku notnog zapisa. Kada je potrebno. C dur lestvica sadrži sledeće tonove: C. To je zato što svako od ovih slova odgovara jednom od sedam tonova durske skale. D. Notna notacija Vekovima su note muzičkih kompozicija bile zapisivane pomoću notnog sistema. Notni simboli se onda nanose ili na neku od linija ili u prazan prostor između njih. različitim od C. C dur lestvica je jedina lestvica čiji su svi tonovi prirodni. Notni sistem se uvek formira od pet horizontalnih linija. Ovo pravilo važi neovisno o tome koji je početni ton lestvice. istih sedam slova alfabeta su i dalje prisutna kao način obeležavanja samo u drugačijem redosledu i uz upotrebu povisilica ( #) i snizilica (b) kako bi se očuvao međusobni odnos intervala karakterističan za durski obrazac skale. znaćemo i sve ostale tonove te lestvice. a za kompozicije koje sadrže ove tonove kažemo da su pisane u C duru. A i B. Uzevši u obzir prethodno rečeno možemo izvesti generalni zaključak: poznajući međusobni odnos intervala bilo kojeg tipa skale i poznajući početni ton lestvice koja pripada tom tipu skale.Nije slučajnost to što koristimo samo prvih sedam slova alfabeta kako bi smo imenovali svih dvanaest tonova hromatske skale. G. E. F.

Violinski ključ se ponekad naziva i G ključ zato što se na početku pisanja simbola ovog ključa počinje od notne linije G. respektivno. G. Violinski i bas ključ se često koriste zajedno kao par. kako bi obuhvatili širi spektar nota. najznačajniji je svakako bas ključ koji ima raspored nota u skladu sa narednom slikom: Bas ključ se ponekad naziva i F ključ. C dur lestvica za gitaru Prva pozicija: E B E B F C G D G D A E G D A E F A E B F C G . Oni se savršeno uklapaju uz samo jednu dodatnu notnu liniju između njih na kojoj se nalazi srednje C. a desnom note violinskog ključa. prikazana kroz dve oktave. Pored violinskog. Konačno. pogledajmo kako izgleda C dur lestvica u notnoj notaciji.Svaka linija odozdo na više predstavlja note E. Kada je klavir u pitanju. zato što su dve tačkice koje čine simbol smeštene oko notne linije F. D i F. B. tada se levom rukom obično sviraju note bas ključa.

Mi ćemo se sada pozabaviti transponovanjem tonaliteta durske skale. isti termin se koristi i za promenu tonaliteta muzičkih kompozicija. a da pri tom izbegnemo bilo kakvo pomeranje ruke duž vrata gitare. lako zaključujemo da kako kod hromatske skale tako i kod C dur lestvice možemo odsvirati sve tonove lestvice na bilo kojoj grupi od pet pragova.oktava. primetimo da je u izvesnim pozicijama moguće odsvirati C dur lestvicu na svega četiri praga.I Druga pozicija: G D A E B F C G B II III D A E B F C E B F C G D A E C G D A VI VII VIII IX X Peta pozicija: D A E B G D A E I II III IV V E B F C G D Treća pozicija: A E B C G D A F D A E B F C B C G VIII IX X XI XII Šesta pozicija: E B G D A E F F C A E B F C G G D III IV Četvrta pozicija: B C G V VI VII VIII D A XII XIII XIV XV XVI Ako uporedimo gornje prikaze različitih pozicija za sviranje C dur lestvice sa ranije prikazanom hromatskom skalom. Uskoro ćemo objasniti i razlog za baš ovakav izbor. koji je ujedno i peti ton C dur lestvice. Na kraju uočimo da su prva i šesta pozicija analogne po formi zbog toga što se tonovi na svim žicama gitare ponavljaju od 12-og praga . Takođe. Počnimo sada sa transponovanjem durske skale u ton G. . međutim. Tonovi G dur lestvice Prevođenje tonova iz jednog tonaliteta u drugi naziva se transponovanje.

zato što zadnji ton lestvice ima dvostruki naziv. a nikako Gb. Korišćenjem ovog pravila zaključujemo da bi pravilan naziv zadnjeg tona G dur lestvice trebao biti F#. Dakle. Notna notacija G dur lestvice Note G dur lestvice su prikazane na sledećoj slici: . jer bi tada imali dva "G tona".Kako bi smo odredili tonove G dur lestvice prosto ćemo pratiti obrazac intervala karakterističan za sve durske skale (2-2-1-2-2-2-1) pri čemu usvajamo ton G kao početni. a ni jedan "F ton" u lestvici. Da li da ga nazovemo F# ili Gb? Postoji jednostavno objašnjenje koje važi za bilo koju dursku skalu: Svako od sedam slova korišćenih za obeležavanje tonova durske lestvice može se upotrebiti samo jednom! Pri tom se povisilice i snizilice koriste samo radi održanja odnosa intervala. tonalitet kompozicije ne određuje samo tonove njene lestvice već i njihove nazive. Time smo ujedno definisali sve naredne tonove koji moraju pratiti durski obrazac i oni su: G dur (G major) 1 G 2 A 3 B 4 C 5 D 6 E 7 F#/Gb Sada smo naišli na interesantan problem. a ne kao alternativni izbor naziva tona.

Način obeležavanja na gornjoj slici je poznat pod nazivom ključni zapis ili G ključ. F#. Povisilicom je označena samo po jedna F linija svakog ključa. violinski ključ ima notu F i u prostoru između donje dve linije. ispred nje se dodaje povisilica (#) kako bi se naznačilo da je to ustvari nota F#. G zapisuje u G dur ključu: . F. iako na primer. To se radi zato što bi bilo naporno i suvišno pisati ih svaki put kada se nota F pojavi u kompoziciji.Svaki put kada se neka nota zapisuje na F liniji. Sledeći primer najbolje ilustruje kako se niz nota E. Čak šta više. Zato što u G dur lestvici F uvek znači F#. "prirodna nota F" je u ovom slučaju slučajna nota zato što ne pripada ovoj lestvici. Sada iste tri oktave G dur lestvice možemo prikazati znatno jednostavnije: Nota F# bi u C dur lestvici bila slučajna nota ali ne i u G duru zato što ona s pravom pripada ovoj lestvici. povisilica se stavlja na početku notnog zapisa kako bi se navelo da se sve F note sviraju kao F#.

Kao što ćemo uskoro videti svaki tonalitet ima svoj jedinstveni ključni zapis. ne postoji durska lestvica koja u svom ključu ima i povisilice i snizilice! Durska skala u svim tonalitetima . Nakon toga notu F je potrebno ponovo povisiti obeleživši je slučajnom povisilicom . a većina ih ima više od jedne. kako bi se poništila povisilica G dur ključa.Prvo je "prirodno F" obeleženo kao slučajna nota.tada ona postaje F#. Medjutim. Eventualno odsustvo ključnog zapisa je siguran znak prepoznavanja C dur lestvice! Sve durske lestvice izuzev C dura u svom ključu imaju najmanje jednu povisilicu ili snizilicu.

Uočite kakav to efekat ima na pojavu povisilica i snizilica iza imena tonova.Sada ćemo dati prikaz tonova durske lestvice u svih 12 mogućih tonaliteta. Kako bi ste to najlakše uočili pođite od C dur lestvice na više ili na niže. s tim što im se svaki put dodaje po jedna povisilica uz četvrti ton (iz prethodne lestvice) ili po jedna snizilica uz sedmi ton (iz prethodne lestvice) više nego u prethodnoj lestvici. svi povišeni ili sniženi tonovi se ponavljaju iz lestvice u lestvicu. Svaka naredna lestvica ima jednu povisilicu više ili jednu snizilicu manje od lestvice koja se nalazi u redu iznad nje. . Skala Cb dur (Cb major) Gb dur (Gb major) Db dur (Db major) Ab dur (Ab major) Eb dur (Eb major) Bb dur (Bb major) F dur (F major) C dur (C major) G dur (G major) D dur (D major) A dur (A major) E dur (E major) B dur (B major) F# dur (F# major) C# dur (C# major) 1 Cb Gb Db Ab Eb Bb F C G D A E B F# C# 2 Db Ab Eb Bb F C G D A E B F# C# G# D# 3 Eb Bb F Cb G D A E B F# C# G# D# A# E# 4 Fb Cb Gb Db Ab Eb Bb F C G D A E B F# 5 Gb Db Ab Eb Bb F C G D A E B F# C# G# 6 Ab Eb Bb F C G D A E B F# C# G# D# A# 7 Bb F C G D A E B F# C# G# D# A# E# B# Vidimo da je peti ton svake prikazane lestvice početni ton sledeće niže lestvice. Zapravo. Ovde ćemo ih namerno prikazati u određenom rasporedu kako bi uočili jednu zanimljivu pojavu. Stoga je C dur lestvica namenski locirana u sredini naredne tabele.

a ton B# je ustvari C. izuzev što svi njeni tonovi imaju povisilice. a to je da bi se sledilo zlatno pravilo koje smo izneli ranije . pojava tona poput E# i B# koji ne bi trebalo da postoje zato što je rastojanje između tonova E i F i tonova B i C jednako jednom polutonu. te se u praksi izbegava njihova upotreba. a Fb kao zamena za E. Gornja notacija je prisutna samo iz jednog razloga. međutim. komplikuje situaciju. C dur (C major) C# dur (C# major) C D E E# F F# G G# A A# B B# C# D# Ovo izgleda logično.slovni simbol za obeležavanje nekog tona se može upotrebiti samo jednom u okviru jedne lestvice! Kada je C# dur lestvica u pitanju slova C i F su već iskorišćena kako bi se obeležili početni i četvrti ton lestvice. Ključevi svih tonaliteta . slova E i B su slobodna tako da su iskorišćena za obeležavanje trećeg i sedmog tona lestvice (E# i B#). G dur (G major) G# dur (G# major) G A B B# C C# D D# E E# F# F## G# A# Zadnji ton ove lestvice ima dve povisilice! U notnom zapisu umesto dve povisilice se koristi simbol x. kada je neophodno. Zapravo ton E# je F. Kao što već predpostavljate ovaj simbol je zapravo sinonim za ton G. Na taj način pravilo o notiranju je ispoštovano. Na sličan način.Nazivi tonova durske skale Za početak uočimo kako je C# dur lestvica gotovo identična C dur lestvici. Uprkos ovome činjenica je da ovakvi simboli izgledaju čudno. Duple povisilice ili snizilice predstavljaju savršeno legitiman oblik notacije koji služi već navedenoj svrsi očuvanja sistema obeležavanja tonova u okviru lestvice. Cb se koristi kao zamena za B. međutim. Uočavamo nešto još čudnije ukoliko pogledamo tonove G# dur lestvice.

Sada ćemo prikazati samo one koji sadrže povisilice: G dur (G major) D dur (D major) A dur (A major) E dur (E major) B dur (B major) F# dur (F# major) C# dur (C# major) Primetimo kako su skupine povisilica violinskog i bas ključa slične . što je za uzvrat veoma zahvalan vid notacije zato što ne moramo svaku notu F svaki put kad se ona pojavi označavati povisilicom. Ključevi sa snizilicama su sledeći: . smešteni na početku notnog zapisa i sadrže tačno određenu kombinaciju povisilica ili snizilica. Tonski ključevi na ovaj način prilagođavaju note na notnim linijama kako bi odgovarale obrascu dotične durske skale.Ranije smo se već upoznali sa G ključem koji određuje da se sve note F moraju svirati kao F#.vertikalno pomerene za jednu liniju. Na osnovu iste logike postoje ključevi i za sve druge durske tonalitete koji su takođe.

već i koji akordi se verovatno mogu iskoristiti kao pratnja datoj melodiji. Kvintni krug .oni u prvim redovima.F dur (F major) Bb dur (Bb major) Eb dur (Eb major) Ab dur (Ab major) Db dur (Db major) Gb dur (Gb major) Cb dur (Cb major) Pokušajte da zapamtite sve ove ključeve ili barem one koji su češće u upotrebi . Biće više reči o ovome kasnije. Prepoznavanje ključa u kom je muzika pisana ne samo da pomaže u smislu saznanja koje note treba koristiti.

Ako ga nazovemo F# dur. pošto kao što znamo: C# i Db.pomoću kvintnog kruga: Krećući se po krugu u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu zaključujemo da je svaka naredna ključna nota ustvari peta nota predhodne lestvice . Na dnu kruga se susreću obe putanje. Gornja situacija nije jedinstven slučaj. Takođe svaka naredna lestvica ima jednu povisilicu više ili jednu snizilicu manje (u zavisnosti u kom smeru se krećemo po krugu). kao što smo već ranije zaključili. Ova jedinstvena osobina durske skale može se opisati i na sledeći način . kod tonaliteta F# dajući nam mogućnost da na ovaj tonalitet gledamo na dva različita načina.što opravdava naziv kruga. tada on u svom ključu ima šest povisilica. nazivaju se enharmoničnim notama. U jednom i u drugom slučaju note lestvice ostaju iste ali im se menja naziv kako bi odgovarao imenu lestvice. tačnije odnosa primarne lestvice i lestvice koja počinje od njenog petog tona .U jednoj od prethodnih tema dotakli smo se važnog međusobnog odnosa lestvica u okviru durske skale. a ako ga imenujemo kao Gb dur. a i sve ostale note se mogu posmatrati na ovaj način. Note poput ovih. E# i F predstavljaju jednu te istu notu. tada on u svom ključu sadrži šest snizilica.kvinte. ona u smeru kazaljke na satu i ona u suprotnom smeru. Na donjoj slici je ilustrovan kvintni krug na vratu gitare: E B G D A E F C G# D# A# F F# C# A E B F# G D A# F C G G# D# B F# C# G# A E C G D A A# F C# G# D# A# B F# D A E B C G D# A# F C C# G# E B F# C# D A F C G D D# A# F# C# G# D# E B G D A E Akordi i harmonija .

jedan po jedan. Disonancija dodaje jaku tenziju. Punoća i raznovrsnost harmonije. dok drugi intervali stvaraju neprijatan ili disonantan zvuk. Intervali su zapravo gradivni elementi akorda. Istovremeno sviranje više tonova naziva se harmonija. povećava se sa svakim dodatnim tonom. Obe vrste intervala se koriste u muzici . Međusobna interakcija tonova je ta koja daje muzici svu njenu lepotu i bogatstvo izražaja. četvorotonske imaju šest intervala itd. Previše konsonancije stvara melodiju koja je laka za slušanje ali pomalo prazna. no u prevelikoj meri čini muziku nepovezanom. Razlika u visini dva tona naziva se interval. trotonske imaju tri intervala.idealno. a to je reč koju smo već koristili kako bi smo opisali odvojenost tonova durske skale. Dvotonske harmonije sadrže samo jedan interval. na izbalansiran način. Ilustracija je data na narednoj slici: Kod nekih intervala tonovi se prirodno uklapaju dajući prijatan ili konsonantan zvuk.Muzika bi zvučala prazno ako bi se tonovi svirali pojedinačno. Veličine intervala . Harmonije koje sadrže tri ili više tonova nazivaju se akordi i oni stvaraju harmonijsku strukturu ili pozadinsko raspoloženje kompozicije.

Unis 0 polutonova Ovaj interval predstavlja odsvirana dva tona iste visine. Kao da bi se tonovi radije vratili u veliku tercu.Postoji više veličina intervala. merena polutonovima i uz kratak opis njihovog zvuka. velika terca 4 polutona Velika terca stvara konsonantan. svaka sa sebi svojstvenim zvukom. Imena intervala se baziraju na imenima tonova durske skale. sekunda 2 polutona Sekundni intervali su nešto manje disonantni ali tonovi još uvek nisu u sasvim pomirljivom odnosu. U nastavku su prikazana imena intervala jedne oktave. troton 6 polutonova . mala sekunda 1 poluton tona Intervali ovog tipa su snažno disonantni uz prisustvo preklapajućeg tona u pozadini . savršena kvarta 5 polutonova Savršena kvarta daje blago disonantan zvuk . Oni su uvek snažno konsonantni i teško je razlučiti jedan od drugog. mala terca 3 polutona i Ovakvi intervali su jako konsonantni uz melanholičan prizvuk. jak i stabilan zvuk tako da čine osnovu durskih akorda i skala.pomalo neodlučan.kao da se dva bore za međusobnu prevlast. pa predstavljaju osnovu molskim akordima skalama.

Trotonski intervali su disonantni i često se nalaze u četvorotonskim akordima ili akordima sa više tonova gde dodaju izvesnu količinu začinjenosti zvuku. velika seksta Velika seksta je konsonantna. 11 polutonova oktava 12 polutonova osim Oktava je snažno konsonantan interval. zato što note udaljene za oktavu zvuče slično što su niže ili više. 9 polutonova mala septima 10 polutonova Poput male sekste i ovaj interval je srednje disonantan. poput unisa. Oni dodaju čvrstinu harmoniji ali ne doprinose njenom karakteru. savršena kvinta 7 polutonova Intervali ove vrste su vrlo konsonantni i nalaze se kako u durskim tako i u molskim akordima. Imena intervala . mala seksta 8 polutonova Ona je srednje disonantna po karakteru. velika septima Takvi intervali su disonantni.

ovaj interval ima specijalnu osobinu da ostaje isti čak i kada se oktava "okrene naglavačke" povišenjem početnog (nižeg) ili sniženjem krajnjeg (višeg) tona oktave. Nalazeći se na sredini oktave. zove sekunda. kao što već znamo. Ovaj interval se. Na primer. viši ton u intervalu od četiri polutona se naziva velika terca. takođe postoje i mala sekunda kao i mala terca koje u durskoj lestvici nemaju odgovarajući ton što je lako uočiti sa slike: 1 2 ♪ 2 2 ♪ - 1 3 ♪ 4 2 ♪ 5 2 ♪ 6 2 ♪ - 1 7 ♪ zato je u upotrebi termin "mala" kako bi se prvi veći interval umanjio za jedan poluton. Troton označava interval od šest polutonova ili tri tona. sa bilo koje strane gledano. Termin savršen se koristi za intervale koji nisu ni na koji način modifikovani. ili još preciznije velika sekunda. Prikaz oba intervala je dat na slici: 1 2 ♪ 2 2 ♪ - 1 3 ♪ 4 2 ♪ 5 2 ♪ 6 2 ♪ - 1 7 ♪ Upotreba termina "velika" je neophodna zato što. Termin umanjen (diminshed) takođe označava smanjenje za jedan poluton. viši ili "gornji" ton u intervalu od dva polutona odgovara drugom tonu u durskoj skali. a termin uvećan ili prekomerni (augmented). . kao što smo već videli.Imena intervala se oslanjaju na nazive tonova durske skale gde niži ton u okviru intervala ima ulogu osnovnog ili početnog tona durske skale. znači uvećan za jedan poluton. Slično tome.

Drugi intervali parnjaci su: IV/XI. Dužina intervala oktave je osam polutonova što ujedno i otkriva poreklo naziva oktava. V/XII i VI/XIII. Prednosti obeležavanja intervala rimskim brojevima ćemo uočiti nešto kasnije. Intervali i stepeni .1 2 ♪ 2 2 ♪ - 1 3 ♪ 4 2 ♪ 5 2 ♪ 6 2 ♪ - 1 7 ♪ Intervali koji nemaju odgovarajući ton u durskoj skali često mogu imati alternativna imena u zavisnosti od toga da li ćemo izabrati da uvećamo prvi niži interval ili umanjimo prvi viši. a velika dekada na isti ton kao i velika terca. Za sada je važno napomenuti da se intervali od II do XIII obično koriste za građenje akorda. Ovi produženi intervali su po svojoj suštini ponovljeni intervali prve oktave ali sa nešto drugačijim efektom. troton se takođe može nazvati uvećana kvarta ali i umanjena kvinta. Imena intervala koji prelaze gornju granicu prve oktave se formiraju dodatnim brojanjem polutonskog rastojanja između tonova durske skale i u narednoj oktavi. Velika nona "pada" na isti ton kao i velika sekunda. prisutnim zbog rastojanja od jedne oktave više. Na primer.

stepeni. U sledećoj tablici su prikazani svi stepeni i njihovi ekvivalentni intervali kao i polutonska rastojanja: Stepen: 1 2 3b 3 4 b5 5 #5 6 b7 7 b9 9 #9 11 #11 b13 13 Naziv stepena: tonski (tonic) drugi (second) sniženi treći (flat third) treći (third) četvrti (forth) sniženi peti (flat fifth) peti (fifth) povišeni peti (sharp fifth) šesti (sixth) sniženi sedmi (flat seveth) sedmi (seventh) sniženi deveti (flat ninth) deveti (ninth) povišeni deveti (sharp ninth) jedanaesti (eleventh) povišeni jedanaesti (sharp eleventh) sniženi trinaesti (flat thirteenth) trinaesti (thirteenth) Ekvivalentni interval: unis velika sekunda mala terca velika terca savršena kvarta umanjena kvinta savršena kvinta uvećana kvinta velika seksta umanjena septima velika septima umanjena nona velika nona uvećana nona savršena uvećana umanjena velika Polutonsko rastojanje: 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 17 18 20 21 Gradnja akorda .Svaki akord je sačinjen od grupe tonova odsviranih zajedno. Akordi se baziraju na odnosu intervala počevši od glavnog tona akorda pa naviše. Imena stepena su veoma slična nazivima intervala. Intervali u okviru akorda se nazivaju posebnim imenom . s tim što koriste nešto jednostavniju i kraću notaciju.

odnosno. Kada dodelimo osnovni ton nekom tipu akorda tada nam stepeni govore koji su preostali tonovi tog akorda. Durski tip akorda nam govori da izaberemo prvu. Stepeni i tonovi . Uzmimo kao primer. treću i petu notu jedne iste durske lestvice. Nota C nagoveštava da ćemo koristiti note C dur lestvice. E i G. tip durskog akorda (skraćeno maj . Njegova formula je sledeća: maj 1 3 5 Kao što možete videti on sadrži prvi. treći i peti stepen.Akordi nastaju kombinacijom intervala između tri ili više različitih tonova odsviranih odjednom. odnosom intervala (stepeni) merenih od početnog tona akorda. Postoji mnoštvo različitih tipova akorda i svaki od njih je definisan jedinstvenom formulom. Na sledećoj slici je prikazan izgled C dura na klaviru. Drugim rečima sadrži prvu.od major) koji predstavlja vrlo uobičajenu formu akorda. a sam tip akorda tada postaje konkretan akord. treću i petu notu C dur lestvice. Uzmimo primer C dur akorda. Sada znamo da C dur sadrži tonove C.

Neophodno je sa sigurnošću razlikovati stepene od tonova akorda. Dakle. akordi se mogu podeliti prema trijadama u skupine srodnih akorda. u zavisnosti od izabranog početnog tona. Oni nisu u direktnom odnosu sa tonovima sve dok početni ton akorda nije usvojen. međutim. nezavisno od početnog tona. . Trijade Prirodno. 1 C C# D Eb E F F# G Ab A Bb B 3 E E# F# G G# A A# B C C# D D# 5 G G# A Bb B C C# D Eb E F F# C dur (C maj) C# dur (C# maj) D dur (D maj) Eb dur (Eb maj) E dur (E maj) F dur (F dur) F# dur (F# maj) G dur (G maj) Ab dur (Ab maj) A dur (A maj) Bb dur (Bb maj) B dur (B maj) Uočićemo da jedan isti ton može imati različita imena u zavisnosti u kojem se akordu nalazi. Stepeni mogu korespondirati sa dvanaest različitih grupa tonova. B dur sadrži ton D# uzet iz B dur lestvice. Tako da na primer. moguće je formirati durski akord počevši od bilo kog drugog tona. kao što smo malo pre konstruisali C dur akord. a samim tim tip akorda postao određeni akord. isti ton u Ab dur akordu nosi ime Eb pošto je izdvojen iz Ab dur lestvice. Stepeni su ti koji ukazuju na to kako intervali akorda doprinose celokupnom zvuku samog akorda. Zaključujemo da kao i kod durske skale ime početnog tona akorda definiše nazive svih narednih tonova u akordu. U narednoj tabeli je prikazano kako stepeni "postaju" određeni tonovi uokviru svih mogućih durskih akorda.

kako ćemo nazvati srednji ton u Cm akordu? On je izabran kao b3 stepen koji inače ne postoji u durskoj skali. Kao primer na narednoj tabeli su dati tonovi nekoliko drugih trijada koje počinju tonom C: Cm Cmajb5 Cdim C+ 1 1 1 1 b3 3 b3 3 5 b5 b5 #5 C C C C Eb E Eb E G Gb Gb G# Isto pravilo se primenjuje i na druge početne tonove akorda i može rezultovati pojavom čudnih imena. Kako su prvi. odgovor leži u imenu stepena. Da li je pravilnije nazvati ga D# ili Eb? Kao što već možda predpostavljate. tako da sniženi treći ton ima naziv Eb. tako da se možemo koristiti imenima tonova uokviru skale kako bi smo ih označili i u samom akordu. D# i F##. Treći ton C dur lestvice je E. Često ćete se susretati. Trijadi se mogu dodavati i drugi tonovi kako bi se formirali drugi akordi. Prethodno smo se upoznali sa durskom trijadom koja je ujedno i najprisutnija vrsta trijade. dotična vrsta akorda je toliko elementarna da se u literaturi praktično koristi samo ime početnog tona za njeno obeležavanje. sa duplim povisilicama ili snizilicama. Pored ove.Trijada je skup tri tona koji stvaraju harmonijsku osnovu. prosto kao C. U narednoj tabeli su prikazana imena. D# i F#. a povišenjem petog stepena se dobija akord B+. Znamo da se durski akordi grade od prvog. trećeg i petog stepena durske skale. Već jednom smo došli do imena tonova C dur akorda na taj način. Međutim. a ne D#. na primer kod akorda B+. i to je nešto na šta se treba navići. Mnoge trijade predstavljaju same po sebi neki određeni tip akorda. postoji još nekoliko tipičnih vrsta trijada. od kojih svaka ima određenu kombinaciju stepeni koji joj daju karakterističan zvuk. Iako mi koristimo u okviru ovog priručnika oznaku dur ili maj kako bi smo obeležili određenu vrstu akorda. u okviru naziva tonova nekog akorda. Na primer C dur (maj) akord se označava. dok se druge javljaju isključivo kao osnova drugih akorda. sledi da su oznake njegovih tonova B. treći i peti stepen B dur lestvice tonovi B. . oznake i formule drugih uobičajenih vrsta trijada: m sus2 sus4 majb5 dim + 1 1 1 1 1 1 b3 2 3 b3 3 5 5 4 5 b5 b5 #5 mol (minor) zadržana sekunda (suspended second) zadržana kvarta (suspended fourth) durska snižena kvinta (major flat fifth) umanjena kvinta (diminished) uvećana kvinta (augmented) Imena tonova u akordu Neke od gore prikazanih trijada pokreću pitanje imenovanja tonova u okviru akorda.

kada shvatite logiku koja stoji iza ovakve notacije. se grade dodavanjem neparnih stepeni. Harmonijske ekstenzije (nadgradnja akorda) Produženi akordi predstavljaju vrstu akorda koja sadrži četiri ili više tonova. dok se savršena ili prirodna naziva velikom septimom. Oni se grade tako što se osnovnoj trijadi dodaju drugi tonovi. Veoma važne grupe produženih akorda. Ostali tipovi durskih akorda . Postoji mnoštvo mogućih kombinacija prilikom izbora dodatnih tonova. Sama durska trijada je sastavljenja od prva tri neparna stepena. a koja bi bila neuočljiva ako bi ga prosto obeležili kao G. 9. Postoji poseban harmonijski odnos između frekvencija neparnih stepeni (1. prirodnu septimu. U okviru akorda dominantna septima je toliko uobičajena da se naziva samo septima. a ne savršenu tj. U narednoj tabeli su prikazani tipovi akorda dobijeni ovim postupkom: dur (maj) 7 9 11 13 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 b7 b7 b7 b7 durski septime ("sedmice") none ("devetke") "jedanaestice" "trinaestice" 9 9 9 11 (11) 13 Primetimo da svi tipovi akorda sadrže sniženu ili dominantnu septimu. 11 i 13). 5. 3. prikazan u zagradi se obično izostavlja iz akorda koji sadrže trinaesti stepen. zbog harmonijskog neslaganja frekvencija karakterističnih za ovaj interval. b7. osnovnoj durskoj trijadi. NAPOMENA: jedanaesti stepen. uvidećete da naziv F## nosi u sebi važnu informaciju o ulozi tona koju on ima u okviru datog akorda. kako bi se razlikovala od prethodne.Na posletku. poznate pod nazivom harmonijske ekstenzije.

dodatni deveti (minor sixth add ninth) veliki molski sedmi (minor major seventh) veliki molski deveti (minor major ninth) . harmonijskom ekstenzijom molske trijade. sniženi deveti (seventh flat ninth) sedmi. a ne prirodni treći stepen što je lako uočljivo sa narednih tablica: m (minor) m7 m9 m11 m13 m6 madd9 m6add9 m(maj7) m(maj9) 1 1 1 1 1 b3 b3 b3 b3 b3 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 b3 b3 b3 b3 b3 6 6 7 7 9 9 9 5 5 5 5 5 molski molska septima molska "devetka" molska "jedanaestica" 13 molska "trinaestica" b7 b7 b7 b7 9 9 9 11 (11) molski šesti (minor sixth) molski dodatni deveti (minor add ninth) molski šesti. Oni veoma podsećaju na svoje durske analgone. postoje i različiti tipovi akorda koji se mogu dobiti nadgradnjom tj. Molski akordi Poput tipova durskih akorda.Još mnogo različitih tipova akorda se može dobiti ekstenzijom osnovne durske trijade. izuzev što sadrže sniženi treći. sniženi deveti (thirteenth flat ninth) trinaesti povišeni deveti (thirteenth sharp ninth) veliki trinaesti (major thirteenth) Nazivi ovakvih tipova akorda se uglavnom formiraju na osnovu toga kako se njihovi stepeni razlikuju od najbliže harmonijske ekstenzije (produženog akorda). povišeni deveti (seventh sharp ninth) deveti. dodatni deveti (sixth add ninth) veliki sedmi (major seventh) veliki deveti (major ninth) sedmi. Na primer 7#9 tip akorda se razlikuje od dominantne septime (7) samo po dodatnom povišenom devetom stepenu. kako dodavanjem tako i kombinovanjem različitih stepeni. povišeni jedanaesti (ninth sharp eleventh) trinaesti. Sada ćemo dati pregled još nekoliko tipova akorda: 6 add9 6add9 maj7 maj9 7b9 7#9 9#11 13b9 13#9 maj13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 7 b7 b7 b7 b7 b7 7 9 9 9 b9 #9 9 #11 b9 13 #9 13 9 13 šesti (sixth) dodatni deveti (add ninth) šesti.

b3-b5. Adim7 Cdim7 Ebdim7 F#dim7 A C Eb F# C Eb Gb A Eb Gb Bbb C Gb Bbb Dbb Eb Uvećani akordi Nadgrađeni tipovi akorda dobijeni harmonijskom ekstenzijom uvećane trijade prikazani su u narednoj tabeli. Umanjeni akord dim7 ima još jedno interesantno svojstvo. b5-bb7. Za razliku od prethodnog. dim7 tip akorda se naziva potpuno umanjen. bb7-1). Stepena notacija kod dim7 akorda je pomalo neuobičajena zato što uključuje dvostruko snižen sedmi stepen (bb7) što je faktički isto što i šesti stepen.Umanjeni akordi Umanjena trijada predstavlja osnovu za još nekoliko dodatnih grupa različitih tipova akorda od kojih dve imaju alternativne nazive. Međutim. dim dim7 m7b5 m9b5 m7b5b9 1 1 1 1 1 b3 b3 b3 b3 b3 b5 b5 b5 b5 b5 umanjeni (diminished) bb7 umanjen sedmi (diminished seventh) b7 molski sedmi. Simboli "5#" i "+" označavaju uvećanje petog stepena. + 1 3 #5 uvećani (augmented) . a to je da je simetričan pošto se sastoji samo iz male terce prisutne između svih njegovih tonova (1-b3. sniženi deveti (minor seventh flat fifth flat ninth) Tip akorda m7b5 se obično naziva polu-umanjen zato što je samo peti stepen umanjen u poređenju sa m7 tipom akorda. Ovo znači da dim7 akordi čiji su početni ili ključni tonovi međusobno udaljeni za malu tercu zapravo sadrže iste tonove samo u drugačijem rasporedu (i sa nazivima u skladu sa nazivom akorda). sniženi peti (minor sevent flat fifth) b7 9 molski deveti sniženi peti (minor ninth flat fifth) b7 b9 molski sedmi. sniženi peti. naziv tipa akorda je ovde zadržan zbog prirode akorda. zato što su kod njega i peti i sniženi sedmi stepen umanjeni u odnosu na m7.

povišeni peti (seveth sharp fifth) b7 9 deveti. sniženi peti (ninth flat fifth) sedmi. #5-1). povišeni peti. povišeni peti. sniženi peti (major flat fifth) sedmi. povišeni peti (ninth sharp fifth) b7 b9 sedmi. Posledica ovoga je ponovo identičnost tonskog sadržaja svih akorda ovog tipa međusobno udaljenih za veliku tercu ali ovoga puta uz nešto drugačiji raspored tonova. dok za suspendovanu sekundu ne postoji ni jedan. 3-#5.7#5 9#5 7#5b9 7#5#9 1 1 1 1 3 3 3 3 #5 #5 #5 #5 b7 sedmi. sus2 sus4 1 1 2 4 5 5 zadržan drugi (suspended second) zadržan četvrti (suspende forth) . sniženi deveti (seveth sharp fifth flat ninth) b7 #9 sedmi. Slično njoj i svi tonovi uvećane trijade nalaze se na međusobnom rastojanju od velike terce ( 1-3. sniženi peti. sniženi deveti (seveth sharp fifth sharp ninth) Akordi sa zadržanim dodatnim tonovima (suspended chords) Postoji samo jedna uobičajena ekstenzija suspendovane kavrtne trijade. povišeni deveti (seveth sharp fifth sharp ninth) Uvećana trijada predstavlja još jednu vrstu simetričnih akorda poput prethodne umanjene trijade. sniženi peti (seveth flat fifth) deveti. A+ C#+ F+ A C# F C# E# A E# G## C Durski akordi sa sniženim petim stepenom Neki od ovih tipova akorda su vrlo slični klasičnim durskim akordima izuzev što imaju sniženi peti stepen: majb5 7b5 9b5 7b5b9 13b5b9 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 b5 b5 b5 b5 b5 b7 b7 9 b7 b9 b7 b9 13 durki. sniženi peti. sniženi deveti (seveth flat fifth flat ninth) trinaesti.

a ne povišeni kao u ovom slučaju. Neke od ovih su prikazane na sledećoj tabeli: sedmotonske skale: ostale skale: . Znajući ovo lako možemo imenovati ovaj novi tip akorda kao m11#5 (molski jedanaesti. Molska "jedanaestica" vrlo podseća na ovaj tip akorda izuzev što ima prirodni peti stepen. postoji jedan standardni tip koji je vrlo sličan traženom. međutim. a nekolicina drugih vuče korene iz različitih civilizacija. Međutim. i onda ga prosto preimenujemo na taj način da naglasimo koji se stepeni novog tipa razlikuju u odnosu na standardni. povišeni peti .minor eleventh sharp fifth) pri čemu bi takav izbor naziva bio savršeno prihvatljiv i razumljiv od strane drugih muzičara. Skale i melodija Durska sakla je vrlo dominantna u zapadnjačkoj muzici tako da je sve izloženo do sada bilo bazirano isključivo na njoj. Na primer. pored nje postoji još mnoštvo drugih tipova skala koje takođe igraju značajnu ulogu u okviru zapadnjačke muzike. kako bi smo nazvali tip akorda dat u sledećoj tabeli: ??? 1 b3 #5 b7 9 11 Do sada se još nismo upoznali sa ovakvim tipom akorda. zadržan četvrti (seventh suspended forth) Još neki tipovi akorda Moguće je imenovati nove tipove akorda koristeći se nazivima postojećih tako da prvo identifikujemo najpribližniji standardni tip akorda.7sus4 1 4 5 b7 sedmi.

7 u gornjoj tabeli označavaju. Prirodna molska skala . kao i kod akorda. Primere ovakvog tipa prikazaćemo u nastavku.sviranje spontane melodije preko pratećih akorda. Po konvenciji skale se obično završavaju ponavljanjem početnog tona iako on nije neophodan za definisanje skale. različiti od durske. Iako je moguće pisati muziku direktno u nekoj od ovih skala one se obično koriste za improvizaciju . Notna notacija i ključni zapis su takođe bazirani na durskoj skali tako da kada je god muzika pisana u nekoj drugoj skali notno zapisana. stepene durske skale koji predstavljaju kraći oblik zapisa intervala u odnosu na početni ton skale. (polutonski intervali) (2) (2) (1) (2) (2) (2) (1) Durska skala C dur lestvica 1 C 2 D 3 E 4 F 5 G 6 A 7 B 1 C Brojevi od 1 .Harmonijski mol (Harmonic minor) Melodijski mol (Melodic minor) Prirodni mol (Natural minor) Dvostruko-harmonijska skala (Duble harmonic) Napolitanska skala (Neapolitan) Durska pentatonična skala (Major pentatonic) Molska pentatonična skala (Minor pentatonic) Bluz skala (Blues scale) Umanjena skala (Diminished scale) Durska skala (Major scale) Tipovi skala. Mala jedinica na kraju označava ključni ton na kraju skale. Svi naredni tipovi skala sa kojima ćemo se upoznati neposredno nakon ove rekapitulacije biće prikazani u istom formatu kako bi poređenje sa durskom skalom bilo lakše uočljivo. Durska skala . daju melodiji sasvim drugačiji zvuk zbog različitih tonova koje sadrže i intervala između njih. Ovo je prikazano na slici dole zajedno sa primerom C dur lestvice. Dominacija durske skale znači i da njeni intervali predstavljaju polaznu osnovu za opisivanje intervala svih drugih skala. onda zapis obično sadrži veliki broj " slučajnih" nota baš zato što one ne odgovaraju u potpunosti notama durske skale. za jednu oktavu viši od početnog.rekapitulacija Podsetimo se da je međusobni odnos intervala karakterističan za durski obrazac skale 2-2-1-2-2-2-1. Kao što ćete videti intervali drugih skala imaju u svojim oznakama povisilice ili snizilice kako bi se naglasilo kako se oni razlikuju od odgovarajućih intervala durske skale.

molski treći stepen (tri polutona) dajući im nežan. u smislu da samo on sadrži sve prirodne tonove? Zašto to ne bi bila na primer A dur lestvica.Dok se durska skala smatra za osnovu zapadnjačke muzičke teorije. tako da su tonovi tada imenovani na taj način da odgovaraju intervalima prirodne molske skale. Za razliku od ovoga. bez pojavljivanja slučajnih nota. a to je da se melodije u prirodnom molu mogu notirati pomoću notnog zapisa u odgovarajućem durskom ključu. a kao i kod akorda oni potiču od trećeg stepena skale. Sada ćemo prikazati nekoliko primera ekvivalentnih durskih i molskih ključeva: . koja im daje jak i veseo zvuk. Ovo zvuči savršeno logično. sledeća možda najvažnija je prirodna molska skala. možda ste se zapitali i zašto se jedini intervali od jednog polutona nalaze baš između tonova E i F i tonova B i C. melanholični zvuk. a ujedno i opravdava naziv prirodni mol za razliku od svih drugih molskih skala koje imaju drugačiji raspored intervala i različite nazive. to znači da A prirodna molska lestvica sadrži sve iste prirodne tonove kao i C dur lestvica. (polutonski intervali) (2) (2) (1) (2) (2) (2) (1) Prirodna molska skala C prirodni mol A prirodni mol 1 C A 2 D B b3 Eb C 4 F D 5 b6 b7 1 G Ab Bb E F G C A Termini "dur" i "mol" su od suštinskog značaja u muzici. To znači da svaka durska lestvica ima svoju odgovarajuću molsku lestvicu čiji početni ton je šesti ton durske lestvice. često poznata i kao molska ili aolska skala. Kada smo se na početku upoznali sa durskom skalom verovatno ste se pitali zašto C dur ima posebnu privilegiju u poređenju sa svim ostalim durskim lestvicama. Kao što možete videti sa gornje slike. tj. Razlika je samo u njihovom rasporedu. sve molske skale kao i molski akordi sadrže malu tercu tj. Durski i molski ključevi Kao što smo već primetili A prirodno molska skala sadrži identične tonove kao i C dur. različit je početni ton. prirodna molska skala smatrana za najvažniju. Takođe ovo povlači za sobom još jednu vrlo bitnu stvar. dok su intervali između svih ostalih tonova dvopolutonski? Čini se da je pre nekoliko vekova kada su slovne oznake prvi put uvedene kao sistem označavanja imena tonova. Tako sve durske skale kao i durski akordi sadrže veliku tercu ili durski treći stepen (četiri polutona). Sve ostale prirodne molske lestvice sadrže barem jedan povišen ili snižen ton. Kad god se susretnete sa terminom mol slobodno uvek možete predpostaviti da se radi o prirodnom molu sve dok eksplicitno nije naglašena neka druga molska skala. Ovo je veoma važno svojstvo prirodne molske skale. pošto je slovo A ionako početno slovo alfabeta? Takođe.

sada počinjemo da posmatramo i druge oblike skala. muzika pisana u molskom ključu koristi molske akorde. Na primer. Čak i prirodna molska skala je u suštini ekvivalentna durskoj skali. ali počinje od različitog tona u odnosu na dursku skalu. Uskoro ćemo se detaljnije pozabaviti teorijom modova. Harmonijska molska skala Konačno. sve do sada rečeno se uglavnom oslanja na dursku skalu. Na primer. poznata je pod nazivom Aolski mod durske skale. Am. C maj. Međutim. F maj i G maj. Dm i Em ako se radi o A prirodnoj molskoj lestvici. (polutonski intervali) (2) (1) (2) (2) (1) (3) (1) Harmonijska molska skala 1 2 b3 4 5 b6 7 1 . ako je u pitanju C dur lestvica. Pošto sadrži isti obrazac intervala. Harmonijska molska skala se sastoji od bitno drugačijeg obrasca intervala. srodne odgovarajućoj molskoj lestvici. Kao što je već pomenuto.C dur ključ = Am ključ G dur ključ = Em ključ F dur ključ = Dm ključ Kako sada razlikovati kada je muzika pisana u durskom. Za razliku od ovoga. srodne odgovarajućoj durskoj lestvici. a kada u odgovarajućem molskom ključu? Početni i krajnji akordi obično predstavljaju najbolje tragove. Muzika pisana u durskom ključu obično ima veseo prizvuk i koristi durske akorde.

ova mala promena stvara veliku razliku u melodijama i harmonijama formiranim od tonova ovakve skale. označena je povisilicom. često korišćena kao horor asocijacija: U obliku u kom je napisana. nota G koja je u ovom slučaju "slučajna nota". Ako bi smo sada hteli da formiramo ekvivalentnu progresiju akorda u A harmonijskom molu. koji bi u ovom slučaju bio G#. dok harmonijska molska skala zbog različitog odnosa intervala ne odgovara nijednoj duskoj lestvici. Em bi prešao u Emaj akord što za posledicu ima znatno odlučnije razrešavanje melodije u finalni Am progresije: Am / / / Dm / / / Emaj / / / Am. Johana Sebastijana Baha. to predstavlja veoma pouzdan pokazatelj da kompozicija koristi neki oblik skale. umesto sniženog sedmog stepena). Zato kada god se susretnete sa konstantnom upotrebom povisilica prilikom označavanja jedne te iste note. što stvara snažnije harmonije između njegovih srodnih akorda. Melodijska molska skala Do sada smo obradili dva tipa molskih skala .C harmonijski mol A harmonijski mol C A D B Eb C F D G Ab B E F G# C A Na prvi pogled čini se da je ova skala veoma slična prirodnoj molskoj. Harmonijski mol sadrži još jedan interval od tri polutona (dodatna umanjena terca) između šestog i sedmog tona. Melodije pisane u ovom molu su veoma prepoznatljive. koji poseduje nešto drugačiji obrazac intervala. . Ipak.prirodni mol. različit od durske. izuzev zadnjeg tona koji je povišen za jedan polustepen (stvarajući prirodni sedmi. međutim. Ovo je bilo neminovno s obzirom da su svi standardni ključevi namenjeni isključivo durskoj skali. Zbog ovoga on nosi naziv harmonijski. Sledeća progresija akorda odgovara A prirodnom molu: Am / / / Dm / / / Em / / / Am. koji predstavlja Aolski mod durske skale i harmonijski mol. Možda najpoznatija od svih je Tokata. ova melodija koristi Am ključ (ili C dur ključ) koji je bez povisilica i snizilica. tada zbog povišenog zadnjeg tona.

izuzev toga što melodijski mol sadrži prirodni šesti. ali melodija dobijena na ovakav način ipak zvuči veoma dobro.melodijski mol. U teoriji klasične muzike. Intervalski obrazac koji je prikazan na gornjoj slici se koristi prilikom uzlazne sekvence tonova. melodijski mol je sličan durskoj skali (uprkos bitno različitom odnosu intervala). manje više menjati jedna drugu bilo gde u melodiji: Greensleeves 1 Greensleeves 2 . Postoji veoma izražena dvoznačnost (dvosmislenost) između nota F i F# kao i nota G i G# koje zbog toga mogu. melodijski mol poseduje veoma neobično svojstvo koje nema nijedna druga vrsta skale. što zapravo i jeste.u zavisnosti koju skalu posmatramo. Zato je kao alternativa nastao još jedan oblik molske skale . (polutonski intervali) (2) (1) (2) (2) (2) (2) (1) Melodijska molska skala C melodijski mol A melodijski mol 1 C A 2 D B b3 Eb C 4 F D 5 G E 6 A 7 B 1 C A F# G# Harmonijska i melodijska molska skala su slične. umesto sniženog šestog stepena prisutnog kod harmonijskog mola. Najslikovitiji primer je narodna pesma "Zeleni rukavi" (Greensleeves) prikazana na sledećoj slici u A melodijskom molu. Jedina razlika je u tome da treća i šesta nota skale čini durski ili molski interval . Takođe.Prepoznatljiv zvuk harmonijskog mola koji potiče od tropolutonskog intervala između njegovog šestog i sedmog stepena može zbog svoje veličine zvučati melodijski nezgrapno. dok se pri silaznoj koristi intervalski obrazac prirodne molske skale! Ovo se može učiniti vrlo čudnim.

bluz skala predstavlja uobičajeni melodijski i improvizacijski izbor u okviru bluza. prilikom razrađivanja srodnih akorda skale. Na primer. već uglavnom uz "zavijanje" (povlačenje) žice instrumenta.U teoriji džez muzike. Tonovi G i Bb se takođe ponekad sviraju malo iznad ili ispod očekivane visine. u C bluz lestvici ton Eb se svira malo povišeno. Bluz skala Bluz predstavlja veoma bitan segment moderne muzike. najčešće koriste u bluzu. Ovaj muzički pravac uglavnom važi za preteču džeza i rokenrola i ruši mnoge koncepte klasične muzičke teorije. pošto oboje mogu "savijati" visinu tonova. (polutonski intervali) (3) (2) (1) (1) (3) (2) 1 Bluz skala C bluz lestvica A bluz lestvica 1 C A b3 4 b5 5 b7 Bb G Eb F C D Gb G Eb E C A Bluz skala ima svega šest tonova za razliku od svih prethodnih skala s kojima smo se upoznali do sada. Tonovi ovih akorda su dati u narednoj tabeli: 1 C F G C Eb 3 Eb A B F F# 5 G C D G Bb b7 Bb Ab F C C7 F7 G7 C bluz lestvica . ova osobina opadajuće sekvence tonova melodijskog mola se zanemaruje. Na primer. Kada nešto kasnije budemo detaljnije razmatrali međusobni odnos skala i akorda shvatićete koliko je neuobičajen. F7 i G7 akorde kao pratnju. pesma u C bluz lestvici bi uglavnom koristila C7. četvrtom i petom tonu durske skale.tužnim) tonovima. Neobičnost ove skale se ogleda i u tome što se neki njeni tonovi smatraju " plavim" ("blue" što u žargonu znači . tako da se njegova visina kreće negde između Eb i E. Generalno. a to opet znači da se oni ne sviraju baš na način kako bi ste možda očekivali. On poseduje čvrst ali pojednostavljen zvuk koji proizlazi iz upotrebe molski bazirane skale svirane preko durski orijentisanih akorda (obično dominantnih sedmica). a koje su bile sedmotonske. Iz ovog razloga se glas i gitara. Postoji nekoliko standardnih progresija akorda u bluz muzici i u svima se koriste dominantno-septimski akordi bazirani na prvom. te se on tretira kao i svaki drugi tip skale.

kao što i sam njihov naziv sugeriše (penta na Grčkom znači pet) sadrže svega pet tonova. Molska pentatonika je vrlo slična bluz skali. Kao i bluz skala ona sadrži osnovne i snižene septimske tonove tri najčešće korišćena akorda u bluzu. Troton predstavlja veoma važan interval koji muzici daje snažnu tenziju. Dve tipiče vrste pentatoničnih skala korišćenih u zapadnjačkoj muzici su durska pentatonična i molska pentatonikčna skala. isto kao što je i A prirodni mol mod C dura. Trotonsko rastojanje između trećeg i sniženog sedmog stepena je to koje ustvari daje dominantnom septimskom akordu karakterističan zvuk. Drugim rečima. Pentatonične skale Pentatonične skale. koji se nalazi na trotonskom rastojanju od osnovnog tona C. Takođe. (polutonski intervali) (2) (2) (3) (2) (3) Durska pentatonična skala C dur pentatonična lestvica 1 C 2 D 3 E 5 G 6 A 1 C (polutonski intervali) (3) (2) (2) (3) (2) Molska pentatonična skala A mol pentatonična lestvica 1 A b3 C 4 D 5 E b7 G 1 A Primetimo kako Am pentatonična skala sadrži iste tonove kao i C dur pentatonična skala. i one predstavljaju modove jedne u odnosu na drugu. sadrži i ton F#.Bluz lestvica se savršeno uklapa uz sve ove akorde pošto sadrži osnovni ton kao i sniženi sedmi ton svakog od njih. Ovo znači da je molska pentatonika odličan izbor za improvizovanje u bluzu ali ako koristimo . 1 C F G 3 Eb A B Eb F 5 G C D G Bb b7 Bb Ab F C C7 F7 G7 C molska pentatonika C Razlika je u tome što ona za razliku od bluz skale ne sadrži dodatni b5 (troton) interval koji bluz skali daje ekstra tenziju.

a obično se postavljaju na tremu ili verandi kuće. Neverovatno je kako trotonski interval nastavlja da se pojavljuje na neobičan način poput ovog. . Egzotične (ne zapadnjačke) skale mogu biti bogat izvor inspiracije za komponovanje i improvizaciju. Uopšteno gledano. preostali tonovi čine dursku pentatoničnu skalu (u ovom slučaju F# dur pentatoniku) čiji početni ton je u odnosu na početni ton odgovarajuće durske lestvice udaljen za jedan troton. Japanske skale predstavljaju dobar primer. F# durska pentaronična skala i Eb molska pentatonična skala sadrže samo crne dirke klavira: F# dur pentatonika C dur lestvica Drugim rečima. mali broj tonova u okviru pentatoničnih skala može biti restriktivan po sadržajnost i punoću melodije. oni su u isto vreme vrlo prijemčivi uhu zapadnjačke publike. One daju mističan i upečatljiv zvuk koji se često može sasvim dobro uklopiti u muziku baziranu na zapadnjačkim harmonijskim strukturama. ako iz hromatske skale uklonimo sve tonove koje (u ovom slučaju) sadrži C dur lestvica. Uprkos tome što su intervali prisutni u ovoim skalama neobični u poređenju sa durskom skalom. Kine i Indonezije. Uprkos tome što ne pripada durskoj skali on deli oktavu na polovine i to mu daje izuzetan značaj u muzici. Na primer. Na kraju uočimo i sledeću interesantnu činjenicu vezanu za dursku i molsku pentatoničnu skalu. Prva od ovih skala je Jin šen (In sen) skala. Japanske skale Postoji još nekoliko vrsta pentatoničnih skala od kojih mnoge vuku korene iz tradicionalne muzike azijskih zemalja. a to je da se obe ove skale savršeno poklapaju sa crnim dirkama klavira. Ona vam se može učiniti neobično poznatom zbog toga što je često korišćena kao štim za one neobične zvončiće ili cevčice koje koriste vetar za stvaranje zvuka.samo nju sve vreme dobijeni zvuk će biti prazan. poput Japana.

(polutonski intervali) (1) (4) (2) (1) (4) Hirajoši skala C hirajoši lestvica 1 C b2 Db 4 F 5 G b6 Ab 1 C Hirajoši skala se razlikuje od jin šen skale za samo jedan ton. Svakom od pet tonova pridaju se određene muške i ženske osobine. . Tako da su ove skale izložene na taj način kao da počinju od prvog tona samo iz razloga lakšeg poređenja sa ostalim tipovima skala. Za razliku od zapadnjačke muzičke teorije. Od tada pa do danas ova skala nastavlja da vrši uticaj na muziku naroda mediterana. vodu. Ova skala je takođe često oslovljavana kao jevrejska skala. već centralni. treći . vatru. Španska skala Španska skala je još jedan izvrstan primer predivnih zvukova koji se mogu stvoriti upotrebom nezapadnjačkih muzičkih struktura. drvo i metal. a oni ujedno predstavljaju pet osnovnih elemenata: zemlju.što bolje odgovara istočnjačkom konceptu balansa. Druga vrlo bitna istočnjačka skala je hirajoši skala koja je takođe pentatonična. pošto sniženi sedmi stepen kod jin šen skale sada postaje sniženi šesti kod hirajoši skale. (polutonski intervali) (1) (3) (1) (2) (1) (2) (2) Španska skala C španska lestvica 1 C b2 Db 3 E 4 F 5 G b6 Ab b7 Bb 1 C Razlog postojanja dvostrukog naziva jeste razvitak skale u okviru sefardi jevrejske zajednice prisutne u Španiji sve do njihovog progona u XV veku. osnovni ili ključni (početni) ton japanskih skala nije prvi ton skale.(polutonski intervali) (1) (4) (2) (3) (2) Jin šen skala C jin šen lestvica 1 C b2 Db 4 F 5 G b7 Bb 1 C Japanske skale imaju veliki značaj u okviru japanske tradicionalne kulture.

ali svaka od njih ima dodatni ton umetnut na različitim mestima. Ovaj tip skala je počeo prvi put da se pojavljuje u okviru džez improvizacije tokom šezdesetih godina (bibap sam po sebi predstavlja pravac u džez muzici) kao vid pojačanja fleksibilnosti durske skale radi ostvarenja melodičnijeg. stvarajući karakterističan mini-hromatski prelaz u okviru skala.Možda najpoznatiji primer primene španske skale jeste jevrejska narodna pesma "Hava nagila" što u prevodu znači . veliki korak. interesantnijeg i složenijeg zvuka. Bibap skale Sve bibap skale se baziraju na durskoj skali. tako da nije neophodna učestala promena skala tokom improvizacije. Dodatni ton takođe omogućava upotrebu ovih skala nad širim opsegom akorda. se često pojavljuje u okviru arapskih i istočno. Hava nagila Glavna odlika španske skale je upotreba male sekunde (jedan poluton) između susednih tonova.radujmo se. Postoje tri ovakva intervala uključujući onaj između početnog tona i sniženog drugog stepena. (polutonski intervali) (2) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) Durska bibap skala C durska bibap lestvica 1 C 2 D 3 E 4 F 5 G b6 Ab 6 A 7 B 1 C . Ovakva konstrukcija tipa: veliki. Durska bibap skala je ustvari durska skala sa dodatnim tonom između petog i šestog tona. mali.evropskih tipova skala i u mnogome doprinosi srednje-istočnjačkom muzičkom ukusu karakterističnom za ove regione.

Isti skup tonova se pojavljuje i u E. G# i A# celotonskim skalama. Ovime se skali dodaje snižena septima. dakle više različitih početnih tonova. U tom smislu postoji više tipova različitih skala. (polutonski intervali) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (2) Molska bibap skala C molska bibap lestvica 1 C 2 D b3 Eb 3 E 4 F 5 G 6 A b7 Bb 1 C Simetrične skale Termin simetričan je ovde korišćen da opiše tip skala (i akorda) kod kojih više od jednog početnog tona. Na primer. dok D celotonska skala takođe sadrži isti set tonova samo u drugačijem rasporedu.Dominantna bibap skala je ustvari durska skala sa dodatnim tonom između šestog i sedmog tona. F#. E. generišu identičan skup tonova. D. C celotonska skala sadrži tonove: C. (polutonski intervali) (2) (2) (1) (2) (2) (1) (1) (1) Dominantna bibap skala C dominantna bibap lestvica 1 C 2 D 3 E 4 F 5 G 6 A b7 Bb 7 B 1 C Molska bibap skala je ustvari dorski mod (vrlo bitan mod durske skale sa kojim ćemo se upoznati nešto kasnije) sa dodatnim tonom između trećeg i četvrtog tona dajući joj ambiciozan molsko-durski karakter. G# i A#. F#. (polutonski intervali) (2) (2) (2) (2) (2) (2) Celotonska skala C celotonska lestvica D celotonska lestvica 1 C D 2 D E 3 E #4 F# #5 G# A# #6 A# B# 1 C C F# G# . koja dimnantom septimskom akordu daje takvo ime.

Azije i srednjeg istoka. postoje samo dve različite celotonske skale. one mogu predstavljati vrlo efektan način dodavanja tenzije prilikom kratkih pasaža tokom improvizacije. (polutonski intervali) (3) (1) (3) (1) (3) (1) Uvećana skala C uvećana lestvica 1 C b3 Eb 3 E 5 G #5 G# 7 B 1 C Simetrične skale se retko koriste tokom cele melodije ili za duže periode improvizacije. ovi tipovi evociraju snažan sentiment tradicionalne muzike svojih naroda. Odsvirani. (polutonski intervali) (1) (3) (1) (2) (1) (3) (1) Dupla harmonijska skala C dupla harmonijska lestvica 1 C b2 Db 3 E 4 F 5 G b6 Ab 7 B 1 C . Takođe. Neki od uobičajenih tipova sa kojima je najverovatnije da ćete se sresti su prikazani u nastavku. Oznaka dvostruko umanjenog sedmog stepena je prisutna zbog umanjenja umanjenog sedmog intervala (b7) koji daje ime kako skali tako i akordu. zato što se njihov pravilan raspored intervala ne slaže dobro ni sa durskom ni sa bilo kojom molskom skalom. Ovaj tip skale može imati tri različita skupa tonova u zavisnosti od početnog tona. One takođe igraju značajnu ulogu prilikom improvizovanja nad promenama tonaliteta zbog toga što se one u isto vreme. sastavljene od šest alternativnih skupova tonova. kao što možda već predpostavljate postoji i uvećana skala koja je na identičan način tesno povezana sa uvećanim akordom. (polutonski intervali) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) Umanjena skala C umanjena lestvica 1 C 2 D b3 Eb 4 F b5 Gb b6 bb7 7 B 1 Ab Bbb C Ona je tesno povezana sa umanjenim septimskim akordom koji ima četiri tona na međusobnom intervalskom rastojanju od tri polutona.Zapravo. Iako se ovi tipovi skala ne pojavljuju često direktno u okviru zapadnjačke muzike oni predstavljaju moćne sastojke koji dodaju učmaloj zapadnjačkoj muzici harmonijske i melodijske "začine". Ostale egzotične skale Pored japanskih i španske skale koju smo prethodno obradili postoji još mnoštvo drugih egzotičnih tipova skala koje vuku korene iz muzičke kulture istočne Evrope. delimično slažu sa dve različite durske ili molske skale. Umanjena skala je nešto kompleksnija po svojoj prirodi i zvuku usled promenljivosti polutonskih i celotonskih intervala koje sadrži. Ipak.

Evo primera ključa koji odgovara mađarskom molu: Važno je strogo voditi računa prilikom ovakvog notiranja. jer klasična muzička teorija insistira da su samo durski ključevi validni. one ipak dele jednu zajedničku osobinu sa njom. . harmonijski mol i špansku skalu). Izgleda da je moguće kreirati sopstvene "nepravilne" ključne zapise koji bi odgovarali svakoj sedmotonskoj skali (uključujući i melodijski mol. tako da upotreba ovakvog zapisa neće biti razumljiva širem krugu muzičara.(polutonski intervali) (1) (3) (2) (2) (2) (1) (1) Enigmatska skala C enigmatska lestvica 1 C (1) b2 Db (2) 3 E (2) #4 F# (2) #5 G# (2) #6 A# (2) 7 B (1) 1 C (polutonski intervali) Napolitanska skala C napolitanska lestvica 1 C (1) b2 Db (2) b3 Eb (2) 4 F (2) 5 G (1) 6 A (3) 7 B (1) 1 C (polutonski intervali) Napolitanska molska skala C napolitanska molska lestvica 1 C (1) b2 Db (2) b3 Eb (2) 4 F (2) 5 G (1) b6 Ab (3) 7 B (1) 1 C (polutonski intervali) Mađarski mol C mađarski mol 1 C b2 D b3 Eb 4 F# 5 G b6 Ab 7 B 1 C Uprkos činjenici da ove skale dosta različito zvuče u odnosu na dursku skalu. a to je da su sve sedmotonske.

Međusobni odnosi skala i akorda Pored toga što obezbeđuju skup tonova za stvaranje melodija. pogotovo za improvizaciju i komponovanje. a razumevanje kako ih iskoristiti je od velikog značaja za mnoge aspekte muzike. improvizacija . kao što je i svaka skala odgovarajuća nekolicini akorda. Zapravo. prikladne za improvizaciju nad svakim akordom progresije ponaosob. skale nam mogu pomoći u pronalaženju akorda koji odgovaraju određenoj melodiji. Tokom improvizovanja nad određenom progresijom akorda moguće je uočiti srodne skale. svaki akord odgovara nekolicini skala. Već mnogo puta do sada smo naglasili da neki akordi više odgovaraju nekoj određenoj skali od nekih drugih. Postoji složena mreža međusobnih odnosa akorda i skala.

Oba procesa ćemo u nastavku nešto detaljnije obraditi. Ovo se čini zato da bismo ih razlikovali od ostalih tonova hromatske skale koji ne pripadaju dotičnoj skali. Prilikom komponovanja u određenoj skali ili tonalitetu. preko njihovih zajedničkih tonova. harmonijska struktura progresije akorda daje nam smernice za kreiranje melodije. melodijska struktura skale kojoj pripada melodija. daje nam smernice za kreiranje harmonije. stvara osnovu različitim grupama akorda koji odgovaraju melodiji koja je u datoj skali. možemo pronaći srodne akorde koji će verovatno predstavljati dobar izbor kao podrška melodiji i na taj način nam olakšati kreiranje progresije. U okviru ovog poglavlja ćemo ispitivati kako su različiti akordi i skale međusobno povezani. Svaki ton skale kada je u ulozi početnog tona. U teoriji klasične muzike tonovima skale su data posebna imena kako bi se omogućila lakša identifikacija njihove uloge prilikom analize melodije i harmonije. Svaki od ovih tonova skale daje različitu tenziju i igra različitu ulogu u melodijama generisanim iz date skale. slično notaciji stepena skale sa kojom smo se već upoznali. komponovanje melodija harmonija Zapravo. Naredna tablica prikazuje nazive i rimske brojeve odgovarajućih tonova skale koristeći se C dur lestvicom kao primerom: C dur lestvica . Oni se takođe mogu obeležavati i rimskim brojevima.harmonija melodija Drugim rečima. Tonovi skala Note neke skale se obično nazivaju tonovima skale.

F. viši ton. A i B. .I II III IV V VI VII tonični super tonični medijantni subdominantni dominantni submedijantni vodeći ton C D E F G A B Svaki od tonova skale ima različit uticaj na muziku pisanu u datoj skali. E i G. G. čak toliko kompatibilan da često započinje ili završava melodije pisane u ovoj lestvici. sastavljen isključivo od tonova jedne lestvice (koji ne sadrži ni jedan ton koji je izvan te lestvice) je srodni akord te lestvice. gledano od tona C dobijamo tri tona: C. Ovo su tonovi C dur akorda. kao tona neke lestvice i drugih tonova te lestvice koji se biraju kao svaki drugi viši ton te lestvice. konstruisani od osnovnog tona. kako mu ime govori. Potrebna su nam najmanje tri tona kako bi smo konstruisali akord. a koga tesno prati subdominantni ton (subdominanta). koji se naziva tako zato što često želi da melodiju povisi za jedan poluton . Sledeći po važnosti je dominantni ton (dominanta) koji. Najvažniji srodni akordi su oni. po redu. koji je vrlo kompatibilan (što se i moglo očekivati) sa C dur lestvicom. dominira harmonijom i melodijom skale. Narednu bitnu ulogu igra vodeći ton. D. i verovatno odgovara muzičkom komadu pisanom u toj lestvici. E. Zato hajde da prvo istražimo građenje trijadnih akorda iz C dur lestvice koja sadrži tonove: C. Najvažniji je tonik ili "osnovni ton" skale u koji će se melodije po završetku često vraćati. Ako izaberemo svaki drugi.nazad do toničnog tona! Trijade tonova skala Osnovni princip međusobnog odnosa akorda i skala je u suštini jednostavan i glasi: Svaki akord.

Em (E. E. Ovih sedam trijada je sada moguće prikazati u notnoj notaciji: Drugi akordi dobijeni od tonova skala Familija srodnih akorda se dalje može proširiti dodavanjem drugih tonova osnovnoj trijadi. Dmaj7 (D. . koristeći se primerom C dur lestvice dobijamo akorde: Cmaj7 (C. Tako dobijamo Dm (D. F. koji imaju bogatiji i prefinjeniji zvuk. Ovo stvara seriju četvorotonskih srodnih akorda. G i B). Svaki od ovih akorda je srodan C dur lestvici. U ovom slučaju deveti stepen je taj koji se pojavljuje u svim novoformiranim akordima. Možemo ponoviti isti postupak kako bi smo dobili i petotonske akorde. svaki put polazeći od različitog tona lestvice. A i C) itd. G i B) itd. Opet.Na ovaj način je moguće izdvojiti sedam trijada. F i A).

U njoj je prikazan ceo skup trotonskih.Većina produženih akorda koje smo već prikazali su nastali postupkom građenja akorda dodavanjem alternativnih tonova skale. Srodni akordi C dur lestvice U narednoj tabeli su prikazani svi srodni akordi C dur lestvice koje smo upravo obradili. C dur lestvica četvorotonski akordi Cmaj7 Dm7 Em7 Fmaj7 G7 Am7 Bm7b5 C D E F G A B trotonski akordi Cmaj Dm Em Fmaj Gmaj Am Bdim petotonski akordi Cmaj9 Dm9 Em7b9 Fmaj9 G9 Am9 Bm7b5b9 . četvorotonskih i petotonskih srodnih akorda formiranih dodavanjem alternativnih tonova C dur lestvice.

4. Fmaj i G7. kako narodnih tako i popularnih. Treća i četvrta progresija imaju molski prizvuk usled prisustva dodatnih akorda: Am. 2. koristi ova ista tri akorda (bilo da se radi o C duru ili o ekvivalentna tri akorda nekog drugog tonaliteta). Primetimo kako ovakve progresije zvuče solidno ali pomalo prazno. Cmaj / / / Fmaj / / / G7 / / / Cmaj Cmaj / Fmaj / Cmaj / / / G7 / Fmaj / Cmaj Cmaj / / / Am / / / Fmaj / / / G7 / / / Cmaj Cmaj / Am / Em / Am / Dm / Gmaj / Cmaj Dm7 / Gmaj / Cmaj7 / Fmaj7 / Bm7b5 / G7 / Cmaj Prva i druga progresija koriste tri akorda. možemo formirati srodne akorde nasumičnim izborom tonova skale. . Iznenađujuće veliki broj pesama.poznata je pod žargonskim imenom "obrtaj". Dm i Em. međutim prisutna je i danas . 3. U svrhu ilustracije izložićemo nekoliko primera progresija: 1. Takođe. a treća progresija je karakteristična za rane rok melodije šezdesetih.Upotreba dodatnih tonova nije jedini način pronalaženja srodnih akorda ali generalno predstavlja dobru polaznu tačku. Evo nekoliko primera: C6 Dm6 E7sus4 F6 G6 A7sus4 tonovi CEGA DFAB EABD FACD GBDE ADEG Progresije durske skale Kompozicije pisane u jednoj određenoj skali (lestvici) obično su sastavljene od progresije akorda koji su srodni dotičnoj skali (lestvici). Obe progresije se redovno susreću u primeni. 5. Cmaj.

Taj jedan ton ustvari menja nekoliko srodnih akorda u odnosu na skup srodnih akorda C durske lestvice. Prednost upotrebe složenijih akorda je ta osobina koja džez muzici daje prepoznatljiv i prefinjen zvuk. Primetimo da peta progresija ne počinje Cmaj akordom ali se čini kao da se na kraju ipak vraća na njega. pri čemu svaki tip skale generiše karakterističan niz srodnih akorda.Peta progresija ima harmonijski bogatiji i interesantniji zvuk zbog upotrebe četvorotonskih akorda. Direktna posledica toga je da je prvi srodni akord koji pronalazimo zapravo Cm (C. Na primer. Akordi C melodijskog mola Durska skala nije jedini tip skale iz koga možemo dobiti srodne akorde. G) umesto Cmaj. C melodijski mol se razlikuje od C dura po tome što je njegov treći ton Eb. umesto tona E koji je treći ton C dur lestvice. Isti postupak građenja srodnih akorda važi za bilo koji drugi tip skale. Eb. kao što je prikazano u narednoj tablici: .

a ne za formiranje akorda. U cilju doslednosti izlaganja prikazaćemo par molskih progresija: 1. Akordi C harmonijske molske lestvice . 2. Cm / / / Fmaj / / / Gmaj / / / Cm Cm / Cm(maj) / Dm7 / G7 / Cm Mnogo korisniji skup srodnih akorda se može izdvojiti iz harmonijske molske skale što ćemo sada i prikazati. Kao što smo već ranije pomenuli melodijska molska skala se više koristi kao osnova melodija.C D Eb F G A B trotonski akordi Cm Dm Eb+ Fmaj Gmaj Adim Bdim C melodijska molska lestvica četvorotonski akordi petotonski akordi Cm(maj7) Cm(maj9) Dm7 Dm7b9 Ebmaj7#5 Ebmaj9#5 F7 F9 G7 G9 Am7b5 Am9b5 Bm7b5 Bm7b5b9 Progresije melodijske molske skale Ove progresije su nešto manje uobičajene.

Cm / / / Fm / / / Gmaj / / / Cm Cm / Gmaj / Fm / Gmaj / Fm / Gmaj / Cm Cm / Fm7 / Bdim / Cm / Gmaj / Fm / Cm Cm / Abmaj / G7 / Cm / Dm7b5 / G7b9 / Cm . Tako da je harmonijska molska skala udanjena od durske skale za dva izmenjena tona. C D Eb F G Ab B trotonski akordi Cm Ddim Eb+ Fm Gmaj Abmaj Bdim C harmonijska molska lestvica četvorotonski akordi petotonski akordi Cm(maj7) Cm(maj9) Dm7b5 Dm7b5b9 Ebmaj7#5 Ebmaj9#5 Fm7 Fm9 G7 G9b9 Abmaj7 Abmaj7#9 Bdim7 Bdim7b9 Progresije harmonijske molske skale Postoji veoma veliki broj mogućih progresija C harmonijske molske lestvice upravo zato što njeni srodni akordi znatno snažnije međusobno interaguju stvarajući efektivniju harmoniju. 2. videćemo da se dobijeni akordi znatno razlikuju od srodnih akorda C durske skale. C harmonijska molska lestvica. 3. ima dodatnu izmenu tona A u odnosu na C melodijski mol. 4. na primer.Harmonijska molska skala je slična melodijskoj molskoj skali izuzev jednog tona razlike. 1. koji kod nje postaje Ab. Ako sada na isti način formiramo srodne akorde C harmonijskog mola.

Zapamtimo da rimski brojevi u ovom slučaju direktno odgovaraju stepenim brojevima. . Em i Fmaj.Srodni akordi ostalih tonaliteta Do sada smo obradili srodne akorde C dura. neki od srodnih akorda C dur lestvice su: Cmaj. Dm. a koji su bazirani na durskoj skali. Pogledajmo kako to sada funkcioniše u praksi. bez potrebe da uvek iznova tražimo primer iz odgovarajuće lestvice ili tonaliteta. Ona je gotovo identična prethodnoj tabeli srodnih akorda C dur lestvice. važi isti šablon kada su srodni akordi u pitanju. A šta je sa srodnim akordima ovih skala u drugim tonalitetima? Koji su srodni akordi D dura. povisićemo sve početne (ključne) tonove svih srodnih akorda C dur lestvice za dva polustepena i dobijamo: Dmaj. čiji je početni ton viši od početnog tona C dur lestvice za dva polustepena. E melodijskog mola ili F# harmonijskog mola? Kao što već i sami pretpostavljate. Donja tabela prikazuje srodne akorde durske skale koristeći rimsku notaciju. i što nam omogućava da na pouzdan način obeležimo srodne akorde nezavisno od početnog tona lestvice. Em. tako da odgovarajuće akorde dobijamo prostim transponovanjem akorda za onoliko stepeni za koliko transponujemo i osnovni (početni) ton lestvice. navikavanje na rimsku notaciju je vredno truda pošto nam omogućava da razmatramo dinamiku harmonije uopšteno. Rimska brojevna notacija Obeležavanje tonova skala rimskim brojevima je nešto sa čime smo se upoznali na početku ovog poglavlja. Ako želimo da nađemo ekvivalentne srodne akorde D dur lestvice. Iako se na početku može učiniti pomalo čudnim. F#m i Gmaj. pri tom održavajući ista intervalska rastojanja između tonova akorda kako se ne bi izgubila njegova suština. izuzev što se sada ne moramo vezivati isključivo za ton C kao početni ton lestvice. C melodijskog mola i C harmonijskog mola. Na primer.

I II III IV V VI VII trotonski akordi Imaj IIm IIIm IVmaj Vmaj VIm VIIdim C durska lestvica četvorotonski akordi Imaj7 IIm7 IIIm7 IVmaj7 V7 VIm7 VIIm7b5 petotonski akordi Imaj9 IIm9 IIIm7b9 IVmaj9 V9 VIm9 VIIm7b5b9 Sa ovako obeleženim srodnim akordima durske skale. iz tablice vidimo da su akordi IVmaj. C melodijska molska lestvica trotonski akordi četvorotonski akordi petotonski akordi I Im Im(maj7) Im(maj9) II IIm IIm7 IIm7b9 bIII bIII+ bIIIm7#5 bIIImaj9#5 IV IVmaj IV7 IV9 V Vmaj V7 V9 VI VIdim VIm7b5 VIm9b5 VII VIIdim VIIm7b5 VIIm7b5b9 . recimo F dur koja sadrži sledeće tonove: F. Četvrti ton F dur lestvice je Bb. G. Bb. Rimska brojevna notacija se takođe može iskoristiti za obeležavanje srodnih akorda melodijske i harmonijske molske skale. tako da zaključujemo da su srodni akordi F dur lestvice: Bbmaj. Na primer. D i E. A. Izaberimo neku dursku lestvicu. IVmaj7 i IVmaj9 srodni akordi durske skale. možemo vrlo lako pronaći srodne akorde bilo koje lestvice. Bbmaj7 i Bbmaj9. C.

F. Između ostalog. Uglavnom imamo običaj da mislimo kako je neka kompozicija u jednom određenom tonalitetu koji obezbeđuje osnovu melodiji i akordima. . A i B. Međutim.kompozicija se bazira na većem broju skala. karakterističnih za ne-durske intervale.C harmonijska molska lestvica trotonski akordi četvorotonski akordi petotonski akordi I Im Im(maj7) Im(maj9) II IIdim IIm7b5 IIm7b5b9 bIII bIII+ bIIImaj7#5 bIIImaj9#5 IV IVm IVm7 IVm9 V Vmaj V7 V7b9 bVI bVImaj bVImaj7 bVImaj7#5 VII VIIdim VIIdim7 VIIdim7b9 Primetimo upotrebu simbola bIII ekvivalentnog b3 stepenu i bVI ekvivalentnog b6 stepenu. Težišta tonaliteta Tokom čitavog poglavlja videli smo kako su srodni akordi međusobno kompatibilni i kako se obično pojavljuju zajedno u okviru progresija. a to je više nego što sadrži bilo koja durska skala. to je samo polovina priče. G#. Drugi razlog je: da ni jedna lestvica niti bilo koji tip skale nema sve ove akorde kao srodne. C#. D. G. ovi akordi zbirno sadrže devet različitih tonova: C. Veliki broj pesama zaista funkcioniše na ovaj način. O čemu se ovde radi? Verovatno naslućujete odgovor . Pogledajmo sledeću progresiju akorda koja je interesantna iz dva razloga: Cmaj / / / E7 / / / Am / / / A7 / / / Dm / / / G7 / / / Cmaj Prvi je: da fukcioniše stvarajući solidnu harmoniju koja glatko teče od jednog akorda do drugog.

kantri muzike i popa se često drže u okviru jednog tonaliteta tokom cele pesme. Tako na primer. vrlo uobičajena pojava je da se melodija kreće. Potom smo prikazali i analizirali neke od najčešće korišćenih tipova akorda. Akordno sviranje U prethodnim poglavljima smo objasnili principe konstrukcije akorda. Jednostavniji pravci. Kako bi smo konkretizovali sve gore izrečeno. Cmaj / / / E7 / / / Am / / / A7 / / / Dm / / / G7 / / / Cmaj ← C dur → ←A harmonijski mol→←D harmonijski mol→← C dur → Imaj / / / V7 / / / Im / / / V7 / / / Im / / / V7 / / / Imaj Uočavamo da u ovom slučaju postoje tri težišta: C dur. Konkretni akordi se sada mogu prevesti u odgovarajuću rimsku brojevnu notaciju kako bi se što jasnije prikazala njihova harmonijska uloga u okviru pripadajućeg težišta tonaliteta. Ovo poglavlje će dati odgovore na neka praktična pitanja koja se nameću prilikom sviranja akorda u realnom muzičkom okruženju. zavisno od muzičkog pravca.Ipak. kroz više tranzijentnih tonaliteta da bi se na kraju opet vratila u početni tonalitet. ← akord 1 prvo težište ‌→‌← drugo težište →‌← treće težište →‌ akord 2 akord 3 akord 4 akord 5 akord 6 akord 7 Na ovaj način se stvara dvostruka unutrašnja struktura melodije tako što progresija srodnih akorda stvara harmonijsku promenu unutar jednog težišta tonaliteta. zvuči veoma moćno i često se susreće u okviru najrazličitijih stilova muzike.A harmonijski mol i D harmonijski mol. dok se bogatije i složenije harmonije u okviru džeza gotovo neizbežno prepliću kroz učestalu promenu težišta. dok samo težište može stvoriti prelaz u drugo težište koje u okviru sebe sadrži drugačiji skup srodnih akorda. poput narodne muzike. pogledajmo još jednom prethodnu progresiju ali ovaj put uz prikaz promene težišta tonaliteta. V-I harmonijska promena. Sada jasno uočavamo učestalu promenu iz (dominante) V akorda u I molski ili durski akord u okviru svakog težišta tonaliteta. E7 akord je V7 akord i Am je Im akord u okviru A harmonijske molske lestvice. Ovi tranzijentni tonaliteti se nazivaju težištima tonaliteta. . Ovakva. Upotreba promene težišta tonaliteta u mnogome varira. posle svakih par akorda.

Muzički instrumenti se mogu grubo podeliti na: monofone . jedino u grupnoj formaciji poput. tako da je svega pet prstiju na raspolaganju za sviranje akorda. Neki od predstavnika obe vrste instrumenata su prikazani u narednoj tabeli. Kako bi bilo moguće odsvirati petotonske ili šestotonske akorde (poput maj9 ili m11) na ovakvim instrumentima. poput violine. čak i kada su ansambli monofonih instrumenata u pitanju. Instrumenti poput ukulele-a su čak restriktivniji. Polifoni instrumenti mogu samostalno svirati akorde. . gde bi svaki instrument svirao po jedan ton akorda. neophodni su kompromisi. Na primer. su obično monofoni. u smislu izostavljanja jednog ili više tonova koji čine akord. ansambla ili orkestra. INSTRUMENTI MONOFONI POLIFONI flauta klavir klarinet orgulje truba harmonika oboa gitara saksofon bendžo violina harfa glas (pevanje) ksilofon Monofoni instrumenti mogu odsvirati akord. oni često nemaju taj stepen slobode da ih mogu odsvirati na identičan način kao što je to predstavljeno u ranijim poglavljima.koji mogu proizvoditi jedan po jedan ton. Alternativne oznake akorda Nazivi i oznake akorda korišćene u okviru ovog priručnika predstavljaju opšte prihvaćen standard i široko korišćen vid označavanja. Akordi se takođe. U nastavku ćemo obraditi svaki od navedenih slučajeva. na klaviru se akordi obično sviraju jednom rukom (dok druga ruka svira melodiju). međutim. Neki klasični instrumenti.na kojima je moguće odsvirati više različitih tonova istovremeno. i na polifone . pošto oni imaju svega četiri žice. preuređuju i na drugačije načine kako bi odgovarali određenom instrumentu ili kompoziciji. iako je na njima realno moguće odsvirati dva tona istovremeno.

G. tako da se već posle nekog vremena stiče jasna slika o značenju i načinu upotrebe alternativnih simbola. G i Bb. Na primer. građenje C7 akorda (stepeni: 1-3-5-b7) daje nam tonove: C. Da li je ovo još uvek C7 akord? . Bb i C. Prikazani simboli se mogu pojavljivati u okviru različitih tipova akorda. C-7 (=Cm7) i C-9 (=Cm9). Međutim. Stoga je neophodno analizirati svaku moguću oznaku ponaosob. Inverzije akorda Do sada smo akorde gradili tako što smo odgovarajuće stepene slagali po redu. isti simbol upotrebljen na drugi način može označavati sniženje odgovarajućeg stepena: C7-9 (=C7b9).Ipak. Oni su prikladni za ručno pisanu notaciju. Na primer. Neki tipični primeri alternativne simbolike dati su zajedno sa ekvivalentnim standardnim oznakama u narednoj tabeli: simbol (bez) ma M ∆ mi aug + ° Ø sus 6 9 + - značenje maj maj maj maj m m + #5 dim m7b5 sus4 6add9 # b primer C → Cmaj Cma7 → Cmaj7 CM7 → Cmaj7 C∆7 → Cmaj7 C. E. simbol "minus" (-) se može koristiti kako bi se označio molski akord u okviru sledećih tipova akorda: C. Ako bi sada ton C povisili za jednu oktavu opet bismo imali isti skup tonova ali je sada redosled tonova drugačiji: E. počevši od ključnog tona.(=Cm). ali se generalno ne mogu adekvatno transponovati pomoću ograničenog skupa karaktera raspoloživih na računaru. gde je svaki naredni ton viši od svog prethodnika.→ Cm Cmi → Cm Caug → C+ C7+ → C7#5 C° → Cdim C Ø → Cm7b5 Csus → Csus4 C69→ C6add9 C7+9 → C7#9 C7-9 → C7b9 Nealfabetski simboli se uglavnom susreću u džez partiturama. treba uzeti u obzir da se u notnom zapisu nekada može naići i na drugačije nazive ili oznake akorda.

Uporedimo dve različite jednostavne verzije jedne iste progresije kako bi smo ilustrovali gore izrečeno. na taj način izbegavajući velike promene u visini zvuka. Standardni aranžman akorda. Inverzije akorda se obično koriste radi stvaranja mekšeg prelaza iz jednog akorda u drugi. One sve imaju uglavnom sličan zvuk. a ovakav raspored tonova je poznat pod nazivom alternativna inverzija (ili boja) jednog te istog akorda. Ponavljanje ovog postupka stvara drugu inverziju itd. . sa tonovima u stepenom rasporedu. a očigledno je da ako akord sadrži više tonova broj inverzija raste. ali sa različitim primesama boja koje su posledica drugačijih kombinacija frekventnih umnožaka. Pomeranje osnovnog tona na "vrh" naziva se prva inverzija. Sve standardne inverzije C7 akorda su prikazane na narednoj slici. naziva se osnovna pozicija.Naravno da jeste. Postoji nekoliko mogućih inverzija akorda.

Cmaj/G označava Cmaj akord sa G tonom kao bas tonom. dok su u drugoj korišćene alternativne inverzije kako bi se stvorio snažniji i ravnomerniji zvuk. povremeno se u praksi susreću i drugačiji primeri poput: Dmaj/B. nakon kose crte. U ovom slučaju ton B ne pripada Dmaj akordu (D. treba navesti. prva inverzija itd. dugački nazivi poput: osnovna pozicija. C i E. F# i A). onda je osnovna notacija u pitanju ili je samom muzičaru ostavljena mogućnost slobodnog izbora inverzije. Razlomljena notacija akorda Često kompozitor ili aranžer ima želju da naglasi u notnoj notaciji na kom mestu bi trebalo da se koristi jedna određena inverzija akorda. Drugim rečima. Na narednoj slici je ponovo prikazana prethodna progresija ali ovaj put je upotrebljena razlomljena notacija: U slučaju kada bas ton nije posebno naglašen. Ovo zvuči logično.U prvoj verziji svi akordi se nalaze u osnovnoj poziciji. a ovakva oznaka akorda nam prosto govori da Dmaj akord treba odsvirati u osnovnoj poziciji uz pridodat ton B u basu. U takvom slučaju. Na primer. nisu praktični. Generalno. F#. međutim. Umesto njih koristi se razlomljena notacija kako bi se naglasilo koji ton je bas ton u inverziji. Kao što možete videti ovo je mnogo bolji način prikazivanja inverzija akorda zato što je muzičarima zapravo mnogo lakše da odrede početni ton akorda. Ovakav vid notacije je problematičan zato što dodavanje tona B.A i B) tako da bi tačnija notacija bila D6/B. tonovi su raspoređeni na sledeći način: G. Dmaj akordu menja taj akord u D6 (D. . umesto da taj zaključak izvlače iz broja inverzije. jedan ton koji već pripada akordu.

Zapravo na klaviru je to izuzetno teško zbog izrazito velikog raspona koji se ne može "pokriti" jednom rukom. uz neznatnu promenu dobijenog zvuka. Uzmimo C9 akord na primer. Na primer. gde mogući ton G između E i Bb i mogući ton E između C i G nisu odsvirani. Otvorene inverzije se najčešće pojavljuju u muzici koju izvode orkestri i ansambli. Sada raspon na dirkama iznosi. Ovaj raspon se može redukovati bez izostavljanja bilo kojeg tona tako što se ton C povisi za jednu oktavu. Na kraju je ipak bolje tačno označiti akord kako bi se izbegla ovakva prikrivena prilagođavanja. . E. G. Moguće su i druge inverzije koje sadrže tonove iz više od jedne oktave i one se nazivaju otvorenim inverzijama. Bb i D koji su toliko razvučeni na klavijaturi da predstavljaju problem čak i najdužim prstima u svetu muzike. nastale kao rezultat smanjenja proširenih akorda. recimo kada žele da naglase suštinski zvuk Dmaj akorda u okviru muzičkog komada. Ova inverzija je prikazana na donjoj slici zajedno sa još dve zatvorene inverzije. te zbog toga se često pojavljuju drugačije inverzije. a B je samo prelazni ton. na jednu oktavu. Bb.Ponekad aranžeri i kompozitori imaju određen razlog za ovakvo korišćenje razlomljene notacije. Primetimo kako je prepoznatljiv zvuk C7 akorda i dalje prisutan ali uz znatno širi i ispunjeniji zvuk. otvorena inverzija C7 akorda može se dobiti od tonova: E. U osnovnoj poziciji on sadrži tonove: C. One se nazivaju blisko-položajnim (zatvorenim) inverzijama. Ostale inverzije Sve do sada prikazane inverzije akorda sadrže uzastopne tonove. C i G. gde različit tonski opseg instrumenata može pokriti širi spektar tonova što je teško postići na jednom instrumentu. prihvatljivijih šest belih dirki.

Prilikom ovakve vrste redukcije akorda. inverzije C9 akorda sa dve već prikazane inverzije. Treba pokušati zadržati stepene (7. 11 itd) na mestima najviših tonova. a ne sniziti gornje. Kao primer uporedimo zvuk ove. jer u suprotnom će njihov zvuk postati neprepoznatljiv i mutan. Sinonimski akordi . ne tako dobre. radije treba povisiti donje tonove. 9.

U suprotnom. C#. Cb. A. Ponovljeni tonovi . G i E. G i A. A) F7b5 (F. Cdim7. Razmotrimo tonove C6 akorda (stepeni 1-3-56) C. E#. Na primer. Postoji još nekoliko drugih tipova akorda koji se preklapaju na ovaj način uključujući: m6 m7b5 Cm6 (C. A) Am7b5 (A. zvuk više "vuče". Ebdim7 i F#dim7. ovako dobijeni akord bismo nazvali C6 akordom. A i E. Tonovi su isti! Drugim rečima Am7 je samo jedna od inverzija C6 akorda ili obrnuto. C. U slučaju da smo tonove poređali na sledeći način: A. ovakva kombinacija ne odgovara osnovnoj poziciji nijednog od ova dva akorda. Eb. F. tada bismo taj akord nazvali Am7 zato što najniži ton A preovladava kao ključni. B) G9b5 (G. C. E i G. Sada uočimo tonove Am7 akorda (stepeni 1-3b-5-7b) A. najbolja strategija je da koristite naziv akorda čiji ključni ton je najniži ton koji dolazi najviše do izražaja u dotičnom akordu ili čiji najviši stepeni preovladavaju zvukom neimenovanog akorda. Adim7 Cdim7 Ebdim7 F#dim7 A C Eb F# C Eb Gb A Eb Gb Bbb C Gb Bbb Dbb Eb Odluka o tome kako nazvati neki skup tonova u slučaju sinonimskih akorda može biti zbunjujuća. set tonova C6/Am7 poređali u rastući niz po visini tonova: C. A) Treći primer je najintrigantniji pošto 7b5 akordi sa različitim početnim tonom međusobno korespondiraju. Simetrični tipovi akorda poput dim7 i + (uvećanih) predstavljaju još specifičniji slučaj. G. Eb. Db. Ako su u pitanju različiti tipovi akorda. Bbm7 je inverzija C#6. po tome na koji tip. ponekad možete uočiti pokazatelj u samom zvuku akorda. G) 9#5 9b5 7b5 7b5 A9#5 (A. E. Međutim.Pažljivija analiza inverzija akorda pokreće interesantno pitanje. svi sadrže iste tonove. Ovakava osobina nastaje zbog prisustva dva trotonska intervala između 1-b5 i 3-b7 stepena. B. na C6 ili Am7. Bm7 je inverzija D6 akorda itd. Ako bi na primer. Slično ovome. C. Eb) B7b5 (B. D#. prepoznavši da najniži ton C deluje najsnažnije kao ključni. G. Ovakvi akordi se nazivaju akordima sinonimima ili sinonimskim akordima. F. G. gde svaki akord ima više sinonima u okviru iskog tipa akorda: Adim7.

fizička ograničenja koja se nameću. Tada dobijamo vrlo lak akord za sviranje koji uz to ima "deblji" zvuk. a ujedno čini dati tip akorda težim za sviranje zbog potrebe da izbegavamo mutirane žice. Ovakvim postupkom se dobija na punoći zvuka ali sa druge strane se neznatno menja harmonijska obojenost. E. E i G Sada pogledajmo kako ovo funkcioniše na gitari. Cmaj akord u osnovnoj poziciji možemo dobiti upotrebom tri od šest žica. E. G i C C. Isprekidane linije označavaju prigušene žice. G. koje se ne sviraju. G. Upotreba samo tri žice zvuči nekako "tanko" na gitari. E. otežavaju "hvatanje" osnovne pozicije. C i E C. tako da se mnogi standardni tipovi akorda zamenjuju alternativnim inverzijama. E i G C. C. Uverite se i sami uporedivši zvuk nekoliko varijanti Cmaj akorda prikazanih u narednoj tabeli: osnovna pozicija ponovljeno C ponovljeni C i E ponovljeni C. pokazuje se kao vrlo korisno. Izostavljeni tonovi . Čak i kada je osnovna pozicija ostvariva. Bolje rešenje je na preostalim žicama odsvirati ponovljene tonove akorda. ponoviti neke tonove akorda samo povišene za jednu ili dve oktave.Prilikom sviranja akorda na žičanim instrumentima poput gitare. E i G C.

Ključni (1) i peti (5) stepen su obično "potrošni" pogotovo u grupnom ansamblu gde drugi instrumenti "pokrivaju" tonove koji su izostavljeni. E. dok drugi igraju značajniju ulogu tako da njihovo izostavljanje može u znatnoj meri poremetiti zvuk akorda. G. Bb C. prvi i peti stepen u okviru akorda se mogu slobodno izostaviti a da se pri tom ne izgubi suština! Ovo je posledica činjenice da ovi stepeni predstavljaju toliko suštinske elemente svih tipova akorda da naše uši predosećaju njihovo prisustvo čak i kada oni nisu odsvirani! Zahtevani stepeni Neki stepeni se mogu isključiti iz akorda bez gotovo ikakvog uticaja na celokupan zvuk. G Uočava se da verzije C7 akorda u kojima je izostavljen ton C ili ton G zvuče najpribližnije kompletnom akordu. Primeri iz predhodnog dela jasno demonstriraju ovu činjenicu. Bb C. Ovo čini sviranje kompletnih petotonskih ili šestotonskih akorda vrlo teškim ili nemogućim.Prilikom sviranja akorda na žičanim instrumentima sa pragovima ili dirkama. Da li je mol ili dur u pitanju? C7 Cm7 ??? C E G Bb C Eb G Bb C G Bb . Razlika između opcionih i zahtevanih stepeni nije jasno definisana i ne predstavlja crno-belo pravilo izbora ali u nastavku prikazane smernice će pomoći u razmevanju problematike koja karakteriše ovaj postupak. Treći stepen (b3 ili 3) uvek treba biti prisutan. 2. 1. neodređen zvuk u narednom primeru. Ovi stepeni se mogu nazvati zahtevanim stepenima. Bb E. Primetimo dvosmislen. E. dok su muzičari koji sviraju na ukulele-u ograničeni na četiri žice svog instrumenta. Na primer. G. ponekad se ukazuje potreba da se pojedini tonovi izostave. Bb C. pijanista ima samo pet prstiju jedne ruke koji su mu na raspolaganju za sviranje akorda. jer u suprotnom zvuk akorda se može drastično poremetiti čineći melodiju praznom ili nerazgovetnom. E. Kao ilustracija uporedimo zvuk kompletnog C7 akorda sa verzijama istog u kojima je izostavljen svaki od tonova ponaosob: C7 kompletan C7 izostavljen C C7 izostavljen E C7 izostavljen G C7 izostavljen Bb C. Zapravo. pošto je on taj koji definiše molski ili durski karakter akorda. U situacijama poput ovih treba strogo voditi računa koje tonove izostaviti. G.

ali ako se zamene izvrše pažljivo. m9 akord postaje m7. Tako da je za početak najbolje svesti ove akorde na njihove ekvivalentne septimske forme. tip akorda m9 (stepeni 1-b3-5-b7-9) je isti kao i madd9 (stepeni 1-b3-5-9) izuzev dodatnog b7 stepena koji se zbog toga mora zadržati. Primetimo gubitak snage C11 akorda ukoliko iz njega izostavimo b7 stepen: C11 C11 (bez b7) C E G Bb D F CE G D F 4. Na primer. Eksplicitno navedeni stepeni moraju biti zadržani. Počećemo sa relativno složenom progresijom koja sadrži produžene akorde i ima učestale promene. Na primer. svoje omiljene pesme. melodija će i dalje funkcionisati dovoljno dobro za početak. originalna progresija Am9 / Am(maj9) / Am9 / Gdim7 / Dm9 / Dm(maj9) / G9 / G9#5 / Am9 Naš prvi korak je da prepoznamo visoki prizvuk devetog stepena u okviru datih akorda.3. Na ovako nešto se obično nailazi u džez muzici. u suprotnom se radi o C7 akordu. a maj9 postaje maj7 itd. Prisetimo se iz jednog od prethodnih poglavlja koje se ticalo tipova akorda da su " devetke" harmonijska ekstenzija "sedmica". Za početnika može biti veoma razočaravajuće iskustvo da nakon analize notnog zapisa. Sedmi stepen (7 ili b7) treba zadržati ukoliko postoji u nekom tipu akorda pošto međusobna interakcija trećeg i sedmog stepena stvara osnovu za produžene akorde. C9 akord uvek treba da sadrži deveti stepen (ton D). . Prepoznatljivi stepeni koji odlikuju određeni tip akorda. Zapravo. tablature ili nekog drugog jednostavnijeg vida notacije. Pogledajmo sledeći primer. takođe. moraju biti prisutni. Zamena radi pojednostavljenja Nekada ćete biti u situaciji da poželite da pojednostavite akorde neke melodije kako biste je učinili lakšom za sviranje. shvati da ne može odsvirati više od polovine akorda koji je čine! Harmonije većine pesama se mogu pojednostaviti izostavljanjem promena akorda ili pronalaženjem alternativa za akorde koje ne znate da odsvirate. Treba biti svestan da pojednostavljenje harmonije čini da melodija gubi na svojoj punoći. C9 C7 C E G Bb D C E G Bb 5.

Prethodno prikazani proces se može izvesti obrnutim redosledom kako bi se dobio suprotan efekat. Zamena radi efekta Drugi razlog za zamenu akorda je dodavanje zanimljivih detalja muzici. ovoga puta redukujući preostale septakorde na njihovu trijadnu formu. Stoga. Promene akorda koje se dešavaju u okviru takta.pojednostavljena progresija 1 Am7 / Am(maj7) / Am7 / Gdim7 / Dm7 / Dm(maj7) / G7 / G7#5 / Am7 Za sada je sve uredu. postoji cena za sva ova pojednostavljenja jer je melodija sa svakom redukcijom gubila na svom bogatstvu i postajala sve manje interesantna usled uklanjanja harmonijskih detalja. pojednostavljena progresija 2 Am7 / / / Am7 / / / Dm7 / / / G7 / / / Am7 Sada možemo ponoviti prvobitni proces. akorde treba izuzetno pažljivo pojednostavljati i truditi se da se što veći broj njih svira u izvornom obliku. . ali i dalje imamo priličan broj promena akorda. Ipak. Hteli bismo da izostavimo neke ali koje? Glavna harmonijska struktura melodije je uglavnom sačinjena od akorda koji se nazale na početku takta. u suprotnom se gubi suština harmonije. Uvek treba zadržati molski i durski karakter akorda. drugorazrednog su značaja tako da se u većini slučajeva mogu bez problema izostaviti. pojednostavljena progresija 3 Am / / / Am / / / Dm / / / Gmaj / / / Am Konačno smo redukovali progresiju na njen najjednostavniji oblik učinivši je vrlo lakom za sviranje.

Ako počnemo sa prilično dosadnom i praznom progresijom. možemo produžiti njene akorde kao i dodati neke kako bi smo je "začinili". G7 akord se može zameniti C#7 akordom. džez prizvuk već predvidljivoj sekvenci akorda. vrlo efektna dupla promena (C#m7b5-A7-Dm) vrši prevođenje u Dm deonicu progresije. Uzmimo kao primer sledeću progresiju koja u sebi sadrži prilično dosadan prolongiran Cmaj deo. dok C#m7b5 akord deluje kao spojnica između Cmaj baziranih akorda i A7. . trotonska zamena Dm7 / / / G7 / / / Cmaj ↓ Dm7 / / / C#7 / / / Cmaj Transponovanje akorda Ponekad se iz nekoliko mogućih razloga ukazuje potreba za transponovanjem akorda iz jednog tonaliteta u drugi. Ideja je da u određenim situacijama jedan septakord može biti zamenjen septakordom čiji je početni ton udaljen od početnog tona dotičnog akorda za jedan troton. proširena progresija Cmaj / C6 / Cmaj7 / C6 / Cmaj / C6 / C#m7b5 / A7 / Dm7 / Dm6 / G7sus4 / G7 / Cmaj Većina dodatnih akorda poput C6 i Cmaj7 se bazira na originalnom Cmaj akordu. Na primer. Prelaz iz A7 u Dm stvara vrlo moćan V7-Im harmonijski transfer o kome smo već govorili ranije. originalna progresija Cmaj / / / Cmaj / / / Cmaj / / / Cmaj / / / Dm / / / Gmaj / / / Cmaj Za početak možemo izvršiti potpunu transformaciju dodavanjem produženih akorda kao i nekih dodatnih akorda koji će razbiti monotoniju. Međutim. Ovakva supstitucija daje hromatičan. Drugi magični trik kada je zamena u pitanju je poznat pod nazivom trotonska zamena i obično najbolje funkcioniše kada su dominantni septakordi u pitanju.

Na primer. Sada uočavamo da ista ćelija tablice odgovara koloni E u okviru grupe transponovanih tonaliteta što nam govori da je ekvivalentni akord Gmaj akorda u novom tonalitetu zapravo Emaj akord. 3. Svaka melodija se može transponovati u bilo koji drugi tonalitet. transponujmo sledeću progresiju iz G tonaliteta u E tonalitet. tonalitet E. u transponovani tonalitet Eb E F F# G b3 3 4 b5 5 2 b3 3 4 b5 b2 2 b3 3 4 1 b2 2 b3 3 7 1 b2 2 b3 b7 7 1 b2 2 6 b7 7 1 b2 b6 6 b7 7 1 5 b6 6 b7 7 b5 5 b6 6 b7 4 b5 5 b6 6 3 4 b5 5 b6 iz originalnog tonaliteta C C# D Eb E F F# G Ab A Bb B C 1 7 b7 6 b6 5 b5 4 3 b3 2 b2 C# b2 1 7 b7 6 b6 5 b5 4 3 b3 2 D 2 b2 1 7 b7 6 b6 5 b5 4 3 b3 Ab b6 5 b5 4 3 b3 2 b2 1 7 b7 6 A 6 b6 5 b5 4 3 b3 2 b2 1 7 b7 Bb b7 6 b6 5 b5 4 3 b3 2 b2 1 7 B 7 b7 6 b6 5 b5 4 3 b3 2 b2 1 Na primer. jedina razlika je što će zvučati više ili dublje u zavisnosti od tonaliteta. Kada se jednom naviknete na "mentalnu aritmetiku" transponovanja tonova. kako bismo učinili početak lakšim. dok ekvivalentni akordi u tonalitetima F#. što znači da je međusobni interval ova dva tonaliteta 6 (seksta). C# i Eb često zahtevaju teže bare hvatove. Primetimo da postoji dijagonalna serija ćelija u tabeli koje sadrže 6 i to u dve sekcije. Nađimo prvo interval između ova dva tonaliteta (od G do E) tako što ćemo u tablici. prikazaćemo narednu tablicu koja se može koristiti za transponovanje kako. Ponavljanjem postupka za sve preostale akorde dobijamo transponovanu progresiju: . a da pri tom zvuči gotovo identično. E i D. otkrićete da ona postaje prilično automatizovana radnja. Prvi akord je Gmaj. akorda. Sledeći razlog za transponovanje može biti prilagođenje melodije vokalu ili nekom drugom vodećem instrumentu. Pomoću ove dijagonale možemo transponovati bilo koji ton iz jednog tonaliteta u njemu ekvivalentan ton u drugom tonalitetu. u redu iz originalnih tonaliteta pronaći tonalitet G i u koloni iz transponovanih tonaliteta. Ipak. tako i tonova i skala.Drugi tonalitet može pružiti jednostavniji set akorda za sviranje. Gmaj / Em / Cmaj / D7 / 1. tako da tražimo ukrštanje dijagonale i reda u čijoj početnoj ćeliji je G. 2. Ovaj red i kolona se ukrštaju na polju u kome stoji 6. neki od najjednostavnijih oblika akorda na gitari odgovaraju tonalitetima A.

a takođe smo se upoznali i sa još nekoliko drugih tipova skala.original Gmaj / Em / Cmaj / D7 / transpozicija Emaj / C#m / Amaj / B7 / Sviranje pomoću skala U prethodnim poglavljima smo prikazali kako Durska skala čini osnovu zapadnjačke muzike. .

Vaše pitanje može biti: "Zar svi muzičari ne bi trebalo da sviraju melodije onakve kakve one ustvari jesu?" Odgovor bi bio: da ali i ne. Glavni razlozi za učenje i vežbanje skala su: 1. to će vam održavati pažnju dok budete naporno uvežbavali skale. . koncept improvizacije ćete verovatno doživeti kao veliko iznenađenje. ali nagrada može biti itekako vredna truda.kada vam je neka pesma poznata ali se ne možete setiti tačne melodije. U klasičnoj muzici je improvizaciji ostavljeno izuzetno malo prostora zato što je svaka nota dokumentovana notama i mora se odsvirati tačno onako kako je zapisana. U izvesnoj meri ovo je tačno. je kliše. a u isto vreme i najzahvalnijih aspekata muziciranja.većina notnih zapisa je pisana u standardnom štimu. Notno sviranje . poznavanje skala će vam pomoći da suzite izbor mogućih tonova koji čine datu melodiju omogućavajući vam da odsvirate kompoziciju na osnovu sećanja. Kada su vam prsti upoznati sa oblikom ovih lestvica bićete u stanju da mnogo lakše svirate i činićete manji broj grešaka. dan po dan. Kada budete shvatili gde vas prava muzička rečitost i tečnost izražaja mogu odvesti. 3.Mišljenje da je vežbanje skala najdosadniji deo u procesu učenja sviranja. obično koristeći jednu od durskih lestvica. Sviranje po sluhu . Improvizacija . Ona predstavlja jedan od najizazovnijih. Ovo poglavlje je putovanje kroz osnove improvizacije. Razumevanje improvizacije Ako ste početnik u svetu muzike. Tečno sviranje skala omogućava razumevanje i komuniciranje jezikom muzike dajući ogromnu slobodu.ovo je umetnost spontanog izmišljanja melodije koja odgovara muzičkom komadu nad kojim se svira. 2.

Umesto što verno reprodukujemo postojeće melodije (klasični pristup). Prilikom improvizacije učestvujemo u otvorenom kreativnom procesu čija suština je da su korišćeni tonovi kompatibilni sa pratećim akordima. obično najlakše možete zaključiti u kojoj lestvici je dotična kompozicija. Ukoliko je muzika pisana u notnoj notaciji. Improvizacija daje sasvim novi pogled na muziku. preko tekuće progresije akorda. stvarajući drugačiju melodijsku sliku preko postojeće harmonijske podloge. poput rokenrola.Međutim. a da onda preko nje "docrtavamo" naš sopstveni stvaralački pečat. Najvažnije pitanje je naravno. improvizacija je vrlo uobičajena pojava u drugim muzičkim stilovima. Najefikasniji način za proveru kompatibilnosti lestvice i akorda. Dok većina pesama ima neku određenu melodiju (temu) povezanu sa njom. ali često ne daje najbolje rezultate iz dva razloga. Koje tonove izabrati? Izbor skale stvara melodijsku strukturu za improvizaciju dajući paletu tonova koji se mogu iskoristiti za "oslikavanje" melodije. Jednostavno prisvajanje tipa skale u kojoj je melodija pisana je najlakši pristup improvizaciji. . kako odlučiti koji tip skale i koja lestvica predstavljaju pravi izbor za sviranje nad nekom progresijom? Improvizacija korišćenjem lestvice u kojoj je pisana melodija Najdirektniji i najjednostavniji metod izbora tipa skale je prosto usvajanje tipa skale u kojoj je pesma pisana. a da toga niste bili ni svesni zato što se improvizacija toliko dobro uklopila u melodijsku celinu. improvizacija nam omogućava da pođemo od glavne teme. Na primer. džeza i bluza. pesma koja počinje i završava se Cmaj akordom je verovatno u C dur lestvici. to je samo jedna od beskonačno mnogo melodijskih mogućnosti koje se mogu iskoristiti. na osnovu notnog ključa ili na osnovu početnog i krajnjeg akorda. je direktno sviranje tonova iste. Sigurno ste do sada čuli muzičare kako improvizuju u okviru mnogih vaših omiljenih pesama.

a gotovo uvek u džezu. koja je u skladu sa svakom promenom težišta tonaliteta. Za postizanje najboljih rezultata. Ovakva strategija će generalno dati najbolje rezultate stvarajući blisku povezanost između melodijske i harmonijske strukture melodije.Prvi razlog je. Ključ uspešne improvizacije leži u adekvatnom izboru lestvice i sviranju isključivo tonova te lestvice! Ponekad se možemo "provući" kroz celu kompoziciju. Da bi smo improvizaciju učinili funkcionalnom nad ovakvim progresijama. U tom smislu je neizbežno konstantno traženje skala koje su u bliskom srodstvu sa svakom grupom akorda u okviru progresije. da jedna lestvica često nije dovoljna da pokrije celu progresiju jer većina pesama sadrži akorde koji ne pripadaju jednoj lestvici. biće neophodna konstantna promena skala koja prati svaku promenu akorda ili težišta tonaliteta. Pa kako onda izabrati adekvatnu skalu za improvizaciju nad nekim konkretnim akordom? . Idealan primer za ovo je progresija koju smo naveli prilikom diskutovanja o težištima tonaliteta. da se statičnost melodijske strukture. Sada možemo otići još jedan korak dalje i vršiti promenu lestvice sa svakom promenom akorda. neophodna je konstantna promena tipova skala. koja proizlazi iz konstantne upotrebe istog tipa skale. Kako odlučiti koju lestvicu koristiti sa svakim novim akordom progresije? Na ovom mestu koncept srodnih akorda i skala priskače u pomoć. brzo uočava. uz upotrebu samo jedne skale ili lestvice ali kao što smo već videli češći je slučaj kada moramo menjati tipove skala i lestvice tokom izvođenja. Drugi razlog je.

Ako sada koristimo te iste tonove samo što ovaj put nećemo početi lestvicu od tona C. svaki put počevši od narednog tona. E. Ako ovaj obrazac odsviramo od početnog tona C. F. Modovi skale Iz jedne lestvice se može generisati čitava familija srodnih lestvica tako što se zadrži isti obrazac intervala ali se svaki put počinje od različitog tona te lestvice umesto od osnovnog.bilo koja lestvica koja sadrži sve tonove nekog akorda je srodna lestvica tog akorda i kao takva predstavlja dobar izbor za improvizaciju nad dotičnim akordom. B i C. i svaka ima posebno ime. i uz nešto malo transponovanja. B. a do sada smo našli samo lestvice koje odgovaraju jednom akordu. G.Kada smo ranije obrađivali koncept srodnih akorda i skala. D. Svaka od dobijenih sekvenci predstavlja po jedan mod durske lestvice. Ovo verovatno zvuči prilično čudno. F. međutim. bez obzira na početni ton akorda? Ispostavlja se da možemo učiniti baš to uvođenjem koncepta modova skale. dobijamo sledeći redosled: D. C maj C dur lestvica F dur lestvica G dur lestvica F melodijska molska lestvica G melodijska molska lestvica E harmonijska molska lestvica F harmonijska molska lestvica C E G C D E F G A B C F G A Bb C D E F G A B C D E F# G F G Ab Bb C D E F G A Bb C D E F# G E F# G A B C D# E F G Ab Bb C Db E F Za sada sve deluje dobro. U narednoj tabeli su prikazani svi modovi C durske lestvice. prosto čim ugledamo tip akorda. C i D koji se bazira na pomerenom obrascu intervala. koji je njegov srodni tip skale. počeli bi smo sa lestvicom. Šta sa svim ostalim durskim akordima? Šta sa svim drugim tipovima akorda? Ovaj pristup zahteva previše mentalne gimnastike. a to je D. a onda nalazili familije srodnih akorda koji su sastavljeni od tonova te lestvice. Zar ne bi bilo lepo kada bi smo mogli momentalno znati. stoga pređimo na konkretan primer koristeći se kao i obično C dur lestvicom. Nova sekvenca tonova se naziva dorski mod C dur lestvice ali na njega možemo gledati kao na poseban tip lestvice i u skladu s tim nazvati ga D dorski mod. već od drugog tona lestvice. Ista logika funkcioniše i u suprotnom smeru . G. Durska skala se bazira na dobro poznatom obrascu intervala 2-2-1-2-2-2-1. A. tada prosto sviramo C dur lestvicu dobivši tonove: C. Korišćenjem tablica srodnih akorda koje smo koncipirali ranije. A. ovaj proces je vrlo zahtevan. konačno dolazimo do skupa lestvica koje su srodne C dur akordu. a do trenutka kada smo izabrali lestvicu za prvu promenu akorda pesma će se već završiti. Na ovaj način moguće je preurediti tonove durske lestvice na sedam različitih načina. E. . u obrnutom smeru.

C jonski mod D dorski mod E frigijski mod F lidijski mod G miksolidijski mod A aolski mod B lokrijski mod

C D E F G A B

D E F G A B C

E F G A B C D

F G A B C D E

G A B C D E F

A B C D E F G

B C D E F G A

C D E F G A B

Imena modova su bazirana na nazivima starogrčkih gradova, i prvi put su korišćena u ranoj horskoj muzici, poput Gregorijanskih chants. Iz ovog razloga oni se ponekad nazivaju crkeveni modovi. Sviranje lestvica u različitim modovima je slično sviranju akorda u različitim inverzijama. Svaki mod je u odnosu na sve ostale modove jedne lestvice njihova sinonimska lestvica. Svi modovi se sastoje iz istog skupa tonova ali njihov različit raspored daje svakom modu poseban melodijski ukus. Ono što smo do sada nazivali, jednostavno durska lestvica, je u okviru ovog sistema poznato pod nazivom jonski mod. Postoji još jedan mod sa kojim smo se već susreli, a to je aolski mod, koji nam je poznat pod drugim nazivom - prirodna molska lestvica. Možda se sećate kako je prirodna molska skala vrlo prikladna interpretacija durske skale, pogodna za upotrebu nad molskim melodijama. Na sličan način i ostali modovi obezbeđuju drugačije interpretacije durske skale prilagođavajući je različitim harmonijskim prilikama.

Modovi durske skale
Pre nego što obrazložimo sve prednosti korišćenja modova, izložićemo stepene svih modova durske skale u istom formatu kao što smo to učinili i za sve predhodne tipove skala.
(polutonski intervali) (2) (2) (1) (2) (2) (2) (1)

Jonski mod C jonski mod

1 C

2 D

3 E

4 F

5 G

6 A

7 B

1

C

(polutonski intervali)

(2)

(1)

(2)

(2)

(2)

(1)

(2)

Dorski mod C dorski mod

1 C

2 D

b3 Eb

4 F

5 G

6 A

b7 Bb

1

C

(polutonski intervali)

(1)

(2)

(2)

(2)

(1)

(2)

(2)

Frigijski mod C frigijski mod

1 C

b2 Db

b3 Eb

4 F

5 G

b6

b7

1

Ab Bb

C

(polutonski intervali)

(2)

(2)

(2)

(1)

(2)

(2)

(1)

Lidijski mod C lidijski mod

1 C

2 D

3

#4

5 G

6 A

7 B

1

E F#

C

(polutonski intervali)

(2)

(2)

(1)

(2)

(2)

(1)

(2)

Miksolidijski mod C miksolidijski mod

1 C

2 D

3 E

4 F

5 G

6 A

b7 Bb

1

C

(polutonski intervali)

(2)

(1)

(2)

(2)

(1)

(2)

(2)

Aolski mod C aolski mod

1 C

2 D

b3 Eb

4 F

5

b6

b7

1

G Ab Bb

C

(polutonski intervali)

(1)

(2)

(2)

(1)

(2)

(2)

(2) 1

Lokrijski mod C lokrijski mod

1 C

b2

b3

4

b5

b 6 b7 Bb

Db Eb F

Gb Ab

C

Način upotrebe modova durske skale
Do sada ste već verovatno prilično razočarani idejom o modovima skala pošto odjednom imamo sedam puta veći broj tipova skala koje treba naučiti i uvežbati! Šta je tu uopšte dobro? Pa, ispostavlja se da ono što na jedan način postaje kompleksnije, na drugi način znatno pojednostavljuje stvari. Naš prvobitni problem je bio kako brzo pronaći lestvice za improvizaciju nad različitim akordima. Kako bi smo ovo postigli morali smo da tražimo svaki akord ponaosob u okviru tablica srodnih lestvica što nije lako, a definitivno nije dovoljno brz način. Sa druge strane modovi skala nam omogućavaju da skratimo ovaj postupak. Prisetimo se još jednom osnovnog principa srodnosti: ako lestvica sadži sve tonove akorda onda se ona može koristiti za improvizaciju nad datim akordom. Tipičan primer je upotreba C dur lestvice za improvizaciju nad C dur akordom. C dur akord je sačinjen od 1-3-5 stepena durske skale. Slično tome možemo koristiti C# dur lestvicu za improvizaciju nad C# dur akordom ili D dur lestvicu za improvizovanje nad D durom itd. Uopšteno, znamo da se durska skala može koristiti za improvizaciju nad durskim akordima sve dok je ključni ton skale i akorda isti. Evo u čemu je trik. Postoje još dva moda durske skale, a to su lidijski i miksolidijski mod koji takođe sadrže 13-5 stepen poput durske skale što znači da i njih možemo koristiti za improvizaciju nad durskim akordima.

durska skala lidijski mod miksolidijski mod

1 3 5 1 2 3 #4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 b7

1 1

Oba ova moda se razlikuju za jedan ton u odnosu na dursku (jonsku) skalu, i u zavisnosti od toga za koji mod se odlučimo, boja odsviranih melodija će se malo razlikovati. Samo iskustvo može pomoći prilikom izbora u konkretnoj situaciji. Suština je sledeća: kada god naiđemo na neki durski akord možemo upotrebiti dursku, lidijsku ili miksolidijsku lestvicu koje počinju od istog tona. To znači da kada improvizujemo nad C dur akordom možemo se služiti C dur, C lidijskom ili C miksolidijskom lestvicom. Time je prethodna mentalna gimnastika vezana za međusobne odnose skala i akorda i transpoziciju ključnih tonova potpuno eliminisana. Kada smo razmatrali naš prvobitni problem došli smo do zaključka da su C dur, F dur i G dur lestvica srodne lestvice C dur akorda. Pogledajmo sada sledeće: C lidijska lestvica G dur lestvica C miksolidijska lestvica F dur lestvica C D E F# G A B C G A B C D E F# G C D E F G A Bb C F G A Bb C D E F

C lidijska lestvica je sinonimska lestvica G dura, a na sličan način je i C miksolidijska lestvica sinonim F dura. Drugim rečima, korišćenje modova je u neku ruku trik koji nam omogućava da dobijemo iste rezultate ali na mnogo lakši način. Zato gledajte na proces učenja modova kao na dugoročnu investiciju. Trošeći dodatno vreme za učenje durske skale u svim njenim modovima unapred štedite sve vreme koje biste inače potrošili svaki put kada biste trebali da odaberete improvizacijsku skalu. Čak šta više, to što ćete moći vrlo brzo da izaberete odgovarajuće skale vam omogućava da trenutno uspešno improvizujete nad bilo kojom progresijom akorda koja se nađe pred vama. Nećete morati da znate pesmu, njenu skalu ili njena težišta tonaliteta, već ćete jednostavno svirati u realnom vremenu. To vas čini vrlo fleksibilnim i korisnim članom grupe. Najbolje od svega je to što će vaša muzika zvučati živo, a to je san svakog muzičara.

Još par reči o modovima durske skale
Nakon što smo se upoznali sa time kako nam modovi durske skale olakšavaju pronalaženje odgovarajuće lestvice za improvizaciju nad durskim akordima, isti postupak možemo primeniti i na sve ostale tipove akorda, počevši od trijada pa na dalje. Pokušajmo prvo sa molskom trijadom koja se sastoji od 1,b3 i 5 stepena. Jednostavno, potražimo među modovima durske skale one koji sadrže odgovarajuće stepene i pronalazimo tri sledeća moda:

Nalazimo da je samo jedan mod durske skale odgovarajući. a to je lokrijski mod. dim lokrijski mod 1 b3 b5 1 b2 b3 4 b5 b6 b7 1 Sada pokušajmo sa par četvorotonskih akorda. 3. ne zaboravite da možete koristiti i melodijsku molsku skalu. učiti toliki broj modova skala. Umanjena trijada (dim) koja sadrži 1. Zato što je neophodno pronaći sve tonove akorda u okviru odgovarajućeg moda.m dorski mod frigijski mod aolski mod 1 1 2 1 b2 1 2 b3 b3 b3 b3 4 4 4 5 5 5 5 6 b6 b6 b7 b7 b7 1 1 1 Uprkos tome što nisu modovi durske skale. b3 i b5 stepen se retko koristi i ima samo jedan odgovarajući mod. 7 miksolidijski mod 1 1 3 5 b7 3 4 5 6 b7 2 1 Naredna dva uobičajena tipa četvorotonskih akorda su maj7 i m7 i njima odgovarajući modovi: maj7 jonski mod lidijski mod m7 dorski mod frigijski mod aolski mod 1 1 1 3 5 3 4 5 3 #4 5 7 6 7 6 b7 b7 b7 b7 b7 2 2 1 1 1 b3 5 1 2 b3 4 5 6 1 b2 b3 4 5 b6 1 2 b3 4 5 b6 1 1 1 Uprkos tome što je upotreba modova durske skale sada uglavnom razjašnjena. Stvar je u tome što ih zapravo ne morate sve naučiti odjednom. kao i harmonijsku molsku skalu zato što i one sadrže odgovarajuće stepene. može vam izgledati kao prilično zamašan posao. a to je miksolidijski mod. Počnimo sa dominantnim septimskih akordom (7) koji se sastoji iz 1. broj mogućnosti je znatno sužen tako da suštinska harmonijska priroda svakog moda skale postaje uočljiva. 5 i b7 stepena. .

za molske akorde i miksolidijski za dominantno-septimske akorde. Nakon toga možete uvrstiti i ostale modove kako biste izbrusili harmonijske naboje u okviru improvizacije i počeli sa istraživanjem drugačijih melodijskih raspoloženja. u većini slučajeva se možete sasvim solidno "provući" znajući svega tri moda: jonski .Zapravo. .za durski bazirane akorde. Već. kada budete savladali ova tri moda imaćete na raspolaganju efektnu "aparaturu" za improvizaciju. dorski .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->