REZERVOARI TNG

Rezervoari za nadzemnu ugradnju
Namena: Rezervoari za tečni naftni gas - TNG (engl. LPG) služe za skladištenje tečnog naftnog gasa (propana, butana ili njihove smeše) koji služi kao pogonsko gorivo ili za druge svrhe u procesnoj industriji. Nadzemni skladišni rezervoari za TNG se uglavnom primenjuju u industrijskim postrojenjima, u energanama ili u punionicama propana i butana. Tehničke karakteristike: Rezervoari za TNG se izrađuju od sitnozrnih konstrukcionih ugljeničnih čelika, zavarivanjem. Oblik, glavne dimenzije i kvalitet ovih rezervoara je usaglasen sa standardom SRPS M.Z2.600. Po posebnoj porudžbini isporučuje se i platforma sa penjalicom za opsluživanje, rashladni sistem za vodeno hlađenje ili dodatna oprema (armatura i sl.). Prema zahtevu naručioca moguće uraditi i drugi raspored priključaka od datog na standardnom izvođenju. Rezervoari se isporučuju prema zahtevu ili radionički zaštićeni temeljnom bojom ili završno obojeni efekt lakom, prema propisima.
Priključci i otvori: 1. Otvor za reviziju: * za V>30 m3, 2 komada 2. Priključak za ventil sigurnosti 3. Priključak za mehanički merač nivoa 4. Priključak za tečnu fazu potrošnja 5. Priključak za tečnu fazu povratni vod 6. Priključak za gasnu fazu povratni vod 7. Priključak za tečnu fazu punjenje 8. Priključak za gasnu fazu punjenje 9. Priključak za drenažu 10. Magnetni pokazivač nivoa 11. Termometar 12. Manometar Rezervoari u tabeli obeleženi * nisu po ovom standardu. Rezervoari do 150 m3 su sa dubokim dancima, a veći od 150 kubika se rade i sa poluloptastim dancima
60 HN 100 HN 150 HN 200 HN 250 HN

Kliknite na sliku za primer rezervoara od 30 m3 u PDF formatu (391 Kb)

Tip TNG Zapremina (m3)

10 HN

20 HN

30 HN

10

20

30

60

100

150

200

250

Priključak za drenažu 9. Magnetni pokazivac nivoa 7. Manometar Priključci i otvori: 1. prema propisima za skladištenje TNG-a. Priključci i otvori: 1.D mm 1500 2200 2200 2700 3000 3000 3200 3400 L mm ose oslonaca l1 mm otvor za čišćenje 6056 5806 8660 11490 15100 22300 26100 28900 4660 3800 6500 8980 12400 19600 23220 25840 500 500 500 2 x 500 2 x 500 2 x 500 2 x 500 2 x 500 Rezervoari za nadzemnu ugradnju do 13 m3 Namena: Rezervoari za tečni naftni gas . Priključak za kombinovani ventil. Priključak za gasnu fazu povratni vod 6. Priključak za ventil sigurnosti 3. Termometar 11. Rezervoari se isporučuju završno obojeni aluminijumskim reflektujućim lakom. manjim ili individualnim stambenim jedinicama u sistemu grejanja. služe za skladištenje tečnog naftnog gasa (propana. Priključak za gasnu fazu povratni vod 6. Priključak za ventil sigurnosti sa podventilom 5. Priključak za tečnu fazu potrošnja 3. Priključak za za tečnu fazu punjenje 2. Prema zahtevu naručioca moguće uraditi i drugi raspored priključaka od datog na standardnom izvođenju. Otvor za reviziju 2. Oblik. Rezervoari se isporučuju sa dodatnom opremom (armatura i sl. Magnetni pokazivac nivoa 10. kao na slici. zavarivanjem. Priključak za drenažu Rezervoari 1775 do 4850 lit su usklađeni i sa DIN Rezervoar za TNG za nadzemnu ugradnju 10000 lit .) renomiranih proizvođača (GOK. butana ili njihove smeše) u manjim industrijskim postrojenjima. Priključak za tečnu fazu povratni vod 5. gasna faza 4. REGO ili drugi).TNG. Tehničke karakteristike: Rezervoari za TNG se izrađuju od sitnozrnih konstrukcionih ugljeničnih čelika. Priključak za tečnu fazu punjenje 7. glavne dimenzije i kvalitet ovih rezervoara je usaglašen sa standardom SRPS EN 12542. Priključak za tečnu fazu potrošnja 4. izrađeni po ovom standardu. Priključak za gasnu fazu punjenje 8.

7 N 2.7 N 4680 (vidi tabelu) 4.85 N 7.5 N 10 N 12 N 1775 2700 4850 7500 10000 12000 1000 1250 1250 1500 1500 1600 L mm ose oslonaca l1 mm otvori za reviziju mm 2475 2460 4255 4650 6056 6400 1550 1550 2000 3260 4660 4500 1 x 125 1 x 125 2 x 125 2 x 150 1 x 400 1 x 400 .Rezervoar za TNG za nadzemnu ugradnju 4850 lit Tip TNG Zapremina (lit) D mm 1.

Oblik. Podzemni skladišni rezervoari za TNG se uglavnom primenjuju u stanicama za snabdevanje motornih vozila tečnim naftnim gasom. u energanama ili u punionicama propana i butana. 2 komada 2. Manometar Oblik ovih rezervoara je prema SRPS M.600. prema propisima za skladištenje TNG u podzemnim rezervoarima.).Z2. Priključak za ventil sigurnosti 3. Priključak za mehanički merač nivoa 4. Priključak za drenažu 10. Prema zahtevu naručioca moguće uraditi i drugi raspored priključaka od datog na standardnom izvođenju. Priključak za tečnu fazu punjenje 8.Z2.Rezervoari za podzemnu ugradnju Namena: Rezervoari za tečni naftni gas . osim obeleženih * koji nisu po tom standardu Tip TNG 10 HN 15 HN * 20 HN 25 HN * 30 HN 60 HN 100 HN 150 HN 200 HN Rezervoar za TNG za podzemnu ugradnju . Po posebnoj porudžbini isporučuju se i metalne šahte za opsluživanje kao i dodatna oprema (armatura i sl. Priključak za gasnu fazu povratni vod 7. Magnetni pokazivač nivoa 11. Termometar 12.600. Priključak za tečnu fazu povratni vod 6. Priključak za tečnu fazu potrošnja 5. butana ili njihove smeše) koji služi kao pogonsko gorivo ili za druge svrhe u procesnoj industriji. LPG) služe za skladištenje tečnog naftnog gasa (propana. Priključci i otvori: 1. Otvor za reviziju: * za V>30 m3. glavne dimenzije i kvalitet ovih rezervoara je usaglašen sa standardom SRPS M. zavarivanjem. Rezervoari se isporučuju prema zahtevu hidroizolovani.TNG (engl. Tehničke karakteristike: Rezervoari za TNG se izrađuju od sitnozrnih konstrukcionih ugljeničnih čelika. Priključak za gasnu fazu punjenje 9.

250.Z2. . butana ili njihove smeše). Bačve se pretežno koriste u manjim industrijskim postrojenjima.Z2. glavne dimenzije i kvalitet ovih rezervoara je usaglašen sa standardom JUS M. Tehničke karakteristike: Bačve za TNG se izrađuju od sitnozrnih konstrukcionih ugljeničnih čelika.250. kao na slici. ako su smeštene izvan nastanjenih prostorija. Oblik. zavarivanjem. prema JUS M.Zapremina (m3) D mm 10 15 20 25 30 60 100 150 200 1500 1600 2200 2200 2200 2700 3000 3000 3200 L mm ose oslonaca l1 mm otvor za čišćenje 6056 8070 5806 7310 8660 11490 15100 22300 26100 4660 6500 3800 5150 6500 8980 12400 19600 23220 500 500 500 500 500 2 x 500 2 x 500 2 x 500 2 x 500 Bačve za Propan Butan Namena: Bačve. Bačve se isporučuju završno obojene aluminijumskim reflektujućim lakom i oznacene narandžastom trakom po sredini koja je okružuje bez prekida. Prema zahtevu naručioca bačve se mogu isporučiti i sa dodatnom opremom (armatura i sl.). a mogu se koristiti i u zanatskim objektima i manjim ili individualnim stambenim jedinicama u sistemu grejanja. izrađene po ovom standardu. služe za skladištenje i transport tečnog naftnog gasa (propana. Armatura je od renomiranih proizvođača opreme u gasarstvu (GOK ili drugi).

Termometar 11. Magnetni pokazivac nivoa 10. Priključak za gasnu fazu punjenje 7. Zaštitni poklopac armature 500 B 750 B 1000 B 1500 B 2000 B Tip TNG 150 B 250 B Zapremina (lit) 370 618 1235 1850 2470 3700 4940 D mm 600 800 1000 1000 1250 1250 1250 L mm ose oslonaca l1 mm otvor za reviziju mm 1446 1400 1800 2600 2295 3330 4370 700 650 900 1500 1200 1700 2200 2 x 125 2 x 125 2 x 125 2 x 125 2 x 125 2 x 125 2 x 150 .Bačve za TNG JUS M. Priključak za tečnu fazu punjenje 5.Z2. Priključak za ventil sigurnosti 3. Priključak za gasnu fazu povratni vod 8. Otvor za reviziju 2. Priključak za tečnu fazu povratni vod 6.250 Priključci i otvori: 1. nivo punjenja 4. Priključak ventila za max. Priključak za drenažu 9. Manometar 12.

Oblik. Priključak za tečnu fazu punjenje 5. kao pokretni rezervoari za prevoz TNG do potrošača ili se mogu prenositi do mesta punjenja (Bačve). kao na slici. prema važećem tehničkom propisu. Magnetni pokazivac nivoa 10. nivo punjenja 4. Termometar 11. Otvor za reviziju 2. Zaštitni poklopac armature . Priključak ventila za max. butana ili njihove smeše). Rezervoari se isporučuju završno obojeni aluminijumskim reflektujućim lakom i oznacene narandžastom trakom po sredini koja je okružuje bez prekida. Priključci i otvori: 1. Moguća je i montaža rezervoara na vozilo. Priključak za gasnu fazu povratni vod 8.). Prema zahtevu naručioca se mogu isporučiti i sa dodatnom opremom (armatura i sl. Priključak za ventil sigurnosti 3. Ovi rezervoari služe za skladištenje i transport tečnog naftnog gasa (propana. Priključak za drenažu 9. Tehničke karakteristike: Prenosni i prevozni rezervoari za TNG se izrađuju od sitnozrnih konstrukcionih ugljeničnih čelika. Priključak za gasnu fazu punjenje 7. zavarivanjem. glavne dimenzije i potrebni priključci ovih rezervoara se usaglašavaju sa potrebama naručioca i prilagođavaju prema šasiji vozila za prevoz.Prenosni i prevozni rezervoari Namena: Rezervoari za TNG se mogu ugrađivati na šasije vozila. Armatura je od renomiranih proizvođača opreme u gasarstvu (GOK ili drugi). Priključak za tečnu fazu povratni vod 6. Manometar 12.

5 bar.010 LCR .010 50 .zapremina rezervoara u m3 N . a na zahtev kupca moguć je drugi raspored i broj priključaka.Z3. anker traka.M. zatim isporuka osnova za šahtu. Ovi rezervoari odgovaraju i standardima SRPS EN 12285-1 ili SRPS EN 122852. je zaštićen od korozije. komplet šahte za ukopavanje. glavne dimenzije i zapremina rezervoara odgovaraju SRPS M. Spoljašnje površine rezervoara zaštićene su premazom osnovne boje. itd. Broj i raspored priključaka dat je na crtežu (videti deo 'Oprema rezervoara'). Na zahtev kupca vršimo i unutrašnju antikorozionu zaštitu premazima otpornim na dejstva skladištene tečnosti.000V. a može se koristiti i za skladištenje i drugih neagresivnih tečnosti. Priključci su postavljeni na poklopcu revizionog otvora. Tehničke karakteristike: Rezervoari su projektovani i izrađeni za maksimalni radni pritisak od 0.ležeći čelični rezervoar. Oblik.Z3.REZERVOARI DERIVATA NAFTE Ležeći čelični rezervoar Namena: Ležeći čelični rezervoar je namenjen za skladištenje nafte i njenih derivata (izuzev mazuta). Takođe je moguća isporuka i kompletne armature po zahtevu kupca. Rezervoar je cilindričnog oblika sa dva bočna torisferična dna. Primer za porudžbinu: Rezervoar tip LCR .nadzemna ugradnja .50 N SRPS.010. odnosno DIN 6608 (glavne dimenzije u tabeli 1). dimenzije rezervoara po SRPS. Svaki rezervoar.M. Može se ugrađivati kao nadzemni ili podzemni. Izrađen je od čelicnog lima S235JRG2 zavarivanjem.23. bez obzira na način ugradnje. a kod rezervoara koji se ukopavaju u zemlju (na zahtev kupca) spoljašnja zaštita se izvodi kondor trakom atestiranom na probojni napon od 14. a ispitani su na hladni vodeni pritisak od 2 bar. Spoljašnja zaštita ne napada celik i otporna je prema štetnom uticaju zemlje.

Takođe rezervoare izrađujemo sa čeličnim osloncima ili oblogama za betonske temelje. osnovom za šahtu.Primer za porudžbinu prema standardima SRPS EN 12285: Rezervoar (Tank) EN 12285-2/50/2500/B/D -2 nadzemni ležeći čelični rezervoar. dimenzije rezervoara 50 .tip B.sa dvostrukim omotačem Napomena: Rezervoar možemo izrađivati sa dva reviziona otvora. kao i sa komplet priključcima i armaturom kako je data u delu 'Oprema rezervoara' ili na poseban zahtev naručioca. D .zapremina rezervoara u m3 2500 .prečnik rezervoara B . .

010.014 i DIN 6600 B1.Z3.M.Z3. koja ne zahtevaju predzagrevanje i nisu pod pritiskom većim od 0. koja se nalazi između plastova.lezeci rezervoar sa duplim plaštom 20 . a osim ovih ima obavezno i priključak R1'' za postavljanje kontrolnog pribora.poluukopani .zapremina rezervoara PU . Može se ugrađivati kao nadzemni ili podzemni.2. Osim kontrolnog priključka postavljen je još jedan priključak za izlazak vazduha pri punjenju ispitne tečnosti. zaštita zemljišta i okoline od zagađenja. I za ove rezervoare Primer za porudžbinu: LRDP 20 PU LRDP . Glavne dimenzije i izrada su prilagođene SRPS M.5 bar. Rezervoar sa duplim plaštom ima sve priključke kao i rezervoar prema SRPS. Tehničke karakteristike: Ležeći rezervoar sa duplim plaštom je cilindričnog oblika i izraden je od lima S235JRG2.Rezervoar sa duplim plaštom Namena: Ležeći rezervoar sa duplim plaštom je namenjen za skladištenje lakih ulja za loženje. tip D (dvostruki omotač). Ovaj navojni priključak postavlja se na najvišem mestu. ili standardima SRPS EN 12285-1 i 2. Ugrađuje se tamo gde se zahteva povećana sigurnost.

010 .5 bar. Dimenzije i oblik su usklađeni sa SRPS M. vrelom vodom i električnom energijom (toplovodni podni.022 Primer za porudžbinu: RG .23.23.ukopani (U).026/i . Hidroizolaciju rezervoara koji se ukopavaju u zemlju izvodimo bitumenskom "kondor" trakom atestiranom na elektro-neprobojnost min. a na zahtev kupca izvodimo hidro i termo izolaciju.za nadzemnu ugradnju (N). Rezervoare sa grejačima izrađujemo u tri varijante: . Zagrevanje sadržaja vrši se zasićenom parom.U . zasticujemo staklenom vunom i Al limom (termoizolacija).14000 V.010. stedni i elektro grejači). SRPS. izrađen od čeličnog lima S235JRG2. bitumena i drugih materija kod kojih je potrebno održavati određenu temperaturu pomoću grejača.M. Po zahtevu kupca.20 4m2 P . Na rezervoaru se izvode dva otvora. Grejači su izrađeni od bešavnih cevi P235TR1 (stara oznaka č. mazuta.Z3. Tehničke karakteristike: Rezervoar je cilindričnog oblika.Z3. zavarivanjem. a drugi otvor služi za ugradnju grejalice za zagrevanje sadržaja rezervoara. Na revizionom otvoru postavljeni su su svi priključci.M. SRPS. rezervoare postavljene iznad zemlje.poluukopani (PU).M. Spoljašnje površine zaštićene su protiv korozije premazom osnovne boje.Rezervoar sa grejačima Namena: Rezervoari sa grejačima su namenjeni za skladištenje ulja za loženje. SRPS. Dužina grejača (veličina) zavisi od temperature i pritiska grejnog medijuma.1212) i demontažnog su tipa. a nisu pod pritiskom većim od 0.

RG .grejna površina P .Stedni. izlaz grejnog medijuma 10. podni grejač 4. otvor za reviziju 2. stedni grejač 8. izlaz grejnog medijuma 6. odmuljni vod 7. izlaz grejnog medijuma 13.rezervoar sa grejačima 20 .podni. izlaz mazuta 11. ulaz grejnog medijuma 5.elektrogrejač) U . 1. elektro grejač 12. ulaz grejnog medijuma 9.ukopani rezervoar Ukoliko se odstupa od standardnih oblika i dimenzija obavezno dostaviti uz kompletan zahtev sa napred navedenim podacima i skicu sa rasporedom i dimenzijama priključaka. S .podni grejac (P . otvor za odzračivanje No40 Podni grejač . otvor za prelivni vod No40 3.zapremina rezervoara u m3 4m2 . otvor za punjenje R'' 14. E .

Štedni grejač .

Snabdeven je ulazom u rezervoar (revizionim otvorom) i priključkom za grejalicu. a na zahtev kupca mogu biti smešteni i na poklopcu priključaka za grejalicu.Vertikalni celicni rezervoar Namena: Vertikalni čelični rezervoari služe za uskladištenje većih količina nafte i njenih derivata. a usklađene su sa SRPS.prečnik prvog priključka za grejalicu 600 .M. neophodna u eksploataciji. ograde i druga oprema. Z3. Zapremine i glavne dimenzije rezervoara date su u tabeli. Priključci rezervoara smešteni su na poklopcu revizionog otvora. 030. a unutrašnju zaštitu radimo na zahtev kupca. Penjalice. vodom pod pritiskom od 2 bar. Rezervoar izrađujemo od čeličnog lima S235JRG2 zavarivanjem. a mogu da se primenjuju i za skladištenje drugih neagresivnih tečnosti. Tehničke karakteristike: Rezervoar je cilindričnog oblika sa dva torisferična dna. Primer za porudžbinu: VCR . Rezervoar je sa spoljašnje strane zaštićen od korozije osnovnim premazom.prečnik drugog priključka za grejalicu .vertikalni čelični rezervoar 10 .priključci za grejalicu 500/600 VCR .10 . Broj priključaka za grejalicu (jedan ili dva) zavisi od narudžbine. ugovaraju se posebno.zapremina rezervoara u m3 500 . Svaki rezervoar je ispitan u pogledu nepropustljivosti.

zapremina rezervoara . Primer za porudžbinu: OR 1500 OR .merna letva.3 bar. Tehničke karakteristike: Rezervoar je ovalnog oblika. izrađen od čelicnog lima S235JRG2. odzračni ventil. što je definisano DIN 66200 B1. Priključci na rezervoaru su podešeni prema potrebama instalacija toplovodnog grejanja. Po posebnoj porudžbini isporučuje se i dodatna oprema . Hidraulična proba se vrši na nepropustljivost varova kod 1. Rezervoar je atikorozivno zašticen i ofarban temeljnom bojom. kapa za punjenje.ovalni rezervoar 1500 .Ovalni rezervoar Namena: Ovalni rezervoar je namenjen za skladištenje malih količina tečnih goriva namenjenih za centralno grejanje stambenih objekata.

Priključak za odvod/dovod goriva 6. Priključak za povratni vod 5. Priključak za punjenje (u slučaju povezivanja vise rez. Priključak za pražnjenje 2. Priključak za kontrolu nivoa Napomena: Mogući su i drugačiji raspored i dimenzije priključaka . u bateriju) 3. Priključak za odzračivanje 4.1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful