REZERVOARI TNG

Rezervoari za nadzemnu ugradnju
Namena: Rezervoari za tečni naftni gas - TNG (engl. LPG) služe za skladištenje tečnog naftnog gasa (propana, butana ili njihove smeše) koji služi kao pogonsko gorivo ili za druge svrhe u procesnoj industriji. Nadzemni skladišni rezervoari za TNG se uglavnom primenjuju u industrijskim postrojenjima, u energanama ili u punionicama propana i butana. Tehničke karakteristike: Rezervoari za TNG se izrađuju od sitnozrnih konstrukcionih ugljeničnih čelika, zavarivanjem. Oblik, glavne dimenzije i kvalitet ovih rezervoara je usaglasen sa standardom SRPS M.Z2.600. Po posebnoj porudžbini isporučuje se i platforma sa penjalicom za opsluživanje, rashladni sistem za vodeno hlađenje ili dodatna oprema (armatura i sl.). Prema zahtevu naručioca moguće uraditi i drugi raspored priključaka od datog na standardnom izvođenju. Rezervoari se isporučuju prema zahtevu ili radionički zaštićeni temeljnom bojom ili završno obojeni efekt lakom, prema propisima.
Priključci i otvori: 1. Otvor za reviziju: * za V>30 m3, 2 komada 2. Priključak za ventil sigurnosti 3. Priključak za mehanički merač nivoa 4. Priključak za tečnu fazu potrošnja 5. Priključak za tečnu fazu povratni vod 6. Priključak za gasnu fazu povratni vod 7. Priključak za tečnu fazu punjenje 8. Priključak za gasnu fazu punjenje 9. Priključak za drenažu 10. Magnetni pokazivač nivoa 11. Termometar 12. Manometar Rezervoari u tabeli obeleženi * nisu po ovom standardu. Rezervoari do 150 m3 su sa dubokim dancima, a veći od 150 kubika se rade i sa poluloptastim dancima
60 HN 100 HN 150 HN 200 HN 250 HN

Kliknite na sliku za primer rezervoara od 30 m3 u PDF formatu (391 Kb)

Tip TNG Zapremina (m3)

10 HN

20 HN

30 HN

10

20

30

60

100

150

200

250

Prema zahtevu naručioca moguće uraditi i drugi raspored priključaka od datog na standardnom izvođenju. kao na slici. služe za skladištenje tečnog naftnog gasa (propana. Priključak za gasnu fazu punjenje 8. Tehničke karakteristike: Rezervoari za TNG se izrađuju od sitnozrnih konstrukcionih ugljeničnih čelika.) renomiranih proizvođača (GOK. prema propisima za skladištenje TNG-a. Priključak za tečnu fazu povratni vod 5. manjim ili individualnim stambenim jedinicama u sistemu grejanja. REGO ili drugi). Priključak za kombinovani ventil. Priključak za gasnu fazu povratni vod 6. Priključak za tečnu fazu potrošnja 4. Oblik. Priključak za tečnu fazu punjenje 7. glavne dimenzije i kvalitet ovih rezervoara je usaglašen sa standardom SRPS EN 12542. Magnetni pokazivac nivoa 7. Rezervoari se isporučuju sa dodatnom opremom (armatura i sl. zavarivanjem. gasna faza 4. Priključak za gasnu fazu povratni vod 6. Termometar 11. izrađeni po ovom standardu.D mm 1500 2200 2200 2700 3000 3000 3200 3400 L mm ose oslonaca l1 mm otvor za čišćenje 6056 5806 8660 11490 15100 22300 26100 28900 4660 3800 6500 8980 12400 19600 23220 25840 500 500 500 2 x 500 2 x 500 2 x 500 2 x 500 2 x 500 Rezervoari za nadzemnu ugradnju do 13 m3 Namena: Rezervoari za tečni naftni gas . butana ili njihove smeše) u manjim industrijskim postrojenjima.TNG. Priključci i otvori: 1. Priključak za tečnu fazu potrošnja 3. Otvor za reviziju 2. Priključak za ventil sigurnosti 3. Rezervoari se isporučuju završno obojeni aluminijumskim reflektujućim lakom. Priključak za drenažu 9. Magnetni pokazivac nivoa 10. Priključak za ventil sigurnosti sa podventilom 5. Priključak za drenažu Rezervoari 1775 do 4850 lit su usklađeni i sa DIN Rezervoar za TNG za nadzemnu ugradnju 10000 lit . Manometar Priključci i otvori: 1. Priključak za za tečnu fazu punjenje 2.

5 N 10 N 12 N 1775 2700 4850 7500 10000 12000 1000 1250 1250 1500 1500 1600 L mm ose oslonaca l1 mm otvori za reviziju mm 2475 2460 4255 4650 6056 6400 1550 1550 2000 3260 4660 4500 1 x 125 1 x 125 2 x 125 2 x 150 1 x 400 1 x 400 .7 N 2.7 N 4680 (vidi tabelu) 4.Rezervoar za TNG za nadzemnu ugradnju 4850 lit Tip TNG Zapremina (lit) D mm 1.85 N 7.

Rezervoari za podzemnu ugradnju Namena: Rezervoari za tečni naftni gas . Priključak za ventil sigurnosti 3. zavarivanjem. 2 komada 2. Priključak za tečnu fazu povratni vod 6.600. glavne dimenzije i kvalitet ovih rezervoara je usaglašen sa standardom SRPS M. Tehničke karakteristike: Rezervoari za TNG se izrađuju od sitnozrnih konstrukcionih ugljeničnih čelika. LPG) služe za skladištenje tečnog naftnog gasa (propana. Priključci i otvori: 1. osim obeleženih * koji nisu po tom standardu Tip TNG 10 HN 15 HN * 20 HN 25 HN * 30 HN 60 HN 100 HN 150 HN 200 HN Rezervoar za TNG za podzemnu ugradnju . Priključak za tečnu fazu potrošnja 5. Priključak za mehanički merač nivoa 4.). Podzemni skladišni rezervoari za TNG se uglavnom primenjuju u stanicama za snabdevanje motornih vozila tečnim naftnim gasom. Otvor za reviziju: * za V>30 m3.Z2. Priključak za gasnu fazu povratni vod 7. Termometar 12. Oblik. Po posebnoj porudžbini isporučuju se i metalne šahte za opsluživanje kao i dodatna oprema (armatura i sl.600.TNG (engl. Manometar Oblik ovih rezervoara je prema SRPS M. Priključak za gasnu fazu punjenje 9. Rezervoari se isporučuju prema zahtevu hidroizolovani.Z2. Magnetni pokazivač nivoa 11. Priključak za tečnu fazu punjenje 8. Priključak za drenažu 10. butana ili njihove smeše) koji služi kao pogonsko gorivo ili za druge svrhe u procesnoj industriji. Prema zahtevu naručioca moguće uraditi i drugi raspored priključaka od datog na standardnom izvođenju. prema propisima za skladištenje TNG u podzemnim rezervoarima. u energanama ili u punionicama propana i butana.

a mogu se koristiti i u zanatskim objektima i manjim ili individualnim stambenim jedinicama u sistemu grejanja. glavne dimenzije i kvalitet ovih rezervoara je usaglašen sa standardom JUS M. prema JUS M. Prema zahtevu naručioca bačve se mogu isporučiti i sa dodatnom opremom (armatura i sl. Oblik.). ako su smeštene izvan nastanjenih prostorija.Z2.Zapremina (m3) D mm 10 15 20 25 30 60 100 150 200 1500 1600 2200 2200 2200 2700 3000 3000 3200 L mm ose oslonaca l1 mm otvor za čišćenje 6056 8070 5806 7310 8660 11490 15100 22300 26100 4660 6500 3800 5150 6500 8980 12400 19600 23220 500 500 500 500 500 2 x 500 2 x 500 2 x 500 2 x 500 Bačve za Propan Butan Namena: Bačve. izrađene po ovom standardu. zavarivanjem. Bačve se isporučuju završno obojene aluminijumskim reflektujućim lakom i oznacene narandžastom trakom po sredini koja je okružuje bez prekida.Z2. Bačve se pretežno koriste u manjim industrijskim postrojenjima. kao na slici. . Tehničke karakteristike: Bačve za TNG se izrađuju od sitnozrnih konstrukcionih ugljeničnih čelika.250. butana ili njihove smeše). Armatura je od renomiranih proizvođača opreme u gasarstvu (GOK ili drugi).250. služe za skladištenje i transport tečnog naftnog gasa (propana.

Z2.Bačve za TNG JUS M. Magnetni pokazivac nivoa 10. Priključak za gasnu fazu povratni vod 8. Priključak ventila za max. Priključak za gasnu fazu punjenje 7. nivo punjenja 4. Termometar 11.250 Priključci i otvori: 1. Priključak za drenažu 9. Manometar 12. Otvor za reviziju 2. Priključak za ventil sigurnosti 3. Priključak za tečnu fazu povratni vod 6. Zaštitni poklopac armature 500 B 750 B 1000 B 1500 B 2000 B Tip TNG 150 B 250 B Zapremina (lit) 370 618 1235 1850 2470 3700 4940 D mm 600 800 1000 1000 1250 1250 1250 L mm ose oslonaca l1 mm otvor za reviziju mm 1446 1400 1800 2600 2295 3330 4370 700 650 900 1500 1200 1700 2200 2 x 125 2 x 125 2 x 125 2 x 125 2 x 125 2 x 125 2 x 150 . Priključak za tečnu fazu punjenje 5.

Termometar 11. Priključak za drenažu 9. Magnetni pokazivac nivoa 10. Priključak za tečnu fazu punjenje 5. Otvor za reviziju 2. Priključak ventila za max.Prenosni i prevozni rezervoari Namena: Rezervoari za TNG se mogu ugrađivati na šasije vozila. prema važećem tehničkom propisu. butana ili njihove smeše). nivo punjenja 4. Priključak za ventil sigurnosti 3. Tehničke karakteristike: Prenosni i prevozni rezervoari za TNG se izrađuju od sitnozrnih konstrukcionih ugljeničnih čelika. Manometar 12.). Priključak za gasnu fazu punjenje 7. Oblik. kao pokretni rezervoari za prevoz TNG do potrošača ili se mogu prenositi do mesta punjenja (Bačve). kao na slici. glavne dimenzije i potrebni priključci ovih rezervoara se usaglašavaju sa potrebama naručioca i prilagođavaju prema šasiji vozila za prevoz. Rezervoari se isporučuju završno obojeni aluminijumskim reflektujućim lakom i oznacene narandžastom trakom po sredini koja je okružuje bez prekida. Prema zahtevu naručioca se mogu isporučiti i sa dodatnom opremom (armatura i sl. Priključak za gasnu fazu povratni vod 8. Priključak za tečnu fazu povratni vod 6. zavarivanjem. Ovi rezervoari služe za skladištenje i transport tečnog naftnog gasa (propana. Zaštitni poklopac armature . Armatura je od renomiranih proizvođača opreme u gasarstvu (GOK ili drugi). Moguća je i montaža rezervoara na vozilo. Priključci i otvori: 1.

Broj i raspored priključaka dat je na crtežu (videti deo 'Oprema rezervoara'). Tehničke karakteristike: Rezervoari su projektovani i izrađeni za maksimalni radni pritisak od 0. a ispitani su na hladni vodeni pritisak od 2 bar. zatim isporuka osnova za šahtu.ležeći čelični rezervoar. a na zahtev kupca moguć je drugi raspored i broj priključaka.50 N SRPS. Ovi rezervoari odgovaraju i standardima SRPS EN 12285-1 ili SRPS EN 122852.M. glavne dimenzije i zapremina rezervoara odgovaraju SRPS M. itd. Rezervoar je cilindričnog oblika sa dva bočna torisferična dna. je zaštićen od korozije. Na zahtev kupca vršimo i unutrašnju antikorozionu zaštitu premazima otpornim na dejstva skladištene tečnosti. dimenzije rezervoara po SRPS. a kod rezervoara koji se ukopavaju u zemlju (na zahtev kupca) spoljašnja zaštita se izvodi kondor trakom atestiranom na probojni napon od 14. Oblik. Takođe je moguća isporuka i kompletne armature po zahtevu kupca.zapremina rezervoara u m3 N .010. Može se ugrađivati kao nadzemni ili podzemni. Izrađen je od čelicnog lima S235JRG2 zavarivanjem. Svaki rezervoar. komplet šahte za ukopavanje. a može se koristiti i za skladištenje i drugih neagresivnih tečnosti. Spoljašnje površine rezervoara zaštićene su premazom osnovne boje. Spoljašnja zaštita ne napada celik i otporna je prema štetnom uticaju zemlje.REZERVOARI DERIVATA NAFTE Ležeći čelični rezervoar Namena: Ležeći čelični rezervoar je namenjen za skladištenje nafte i njenih derivata (izuzev mazuta).Z3.23.Z3. anker traka.010 LCR . odnosno DIN 6608 (glavne dimenzije u tabeli 1). bez obzira na način ugradnje.000V.010 50 .nadzemna ugradnja .M.5 bar. Priključci su postavljeni na poklopcu revizionog otvora. Primer za porudžbinu: Rezervoar tip LCR .

Takođe rezervoare izrađujemo sa čeličnim osloncima ili oblogama za betonske temelje. dimenzije rezervoara 50 .zapremina rezervoara u m3 2500 . osnovom za šahtu.sa dvostrukim omotačem Napomena: Rezervoar možemo izrađivati sa dva reviziona otvora. .prečnik rezervoara B .tip B. kao i sa komplet priključcima i armaturom kako je data u delu 'Oprema rezervoara' ili na poseban zahtev naručioca.Primer za porudžbinu prema standardima SRPS EN 12285: Rezervoar (Tank) EN 12285-2/50/2500/B/D -2 nadzemni ležeći čelični rezervoar. D .

koja ne zahtevaju predzagrevanje i nisu pod pritiskom većim od 0.M.5 bar.014 i DIN 6600 B1.Rezervoar sa duplim plaštom Namena: Ležeći rezervoar sa duplim plaštom je namenjen za skladištenje lakih ulja za loženje.poluukopani .lezeci rezervoar sa duplim plaštom 20 . Osim kontrolnog priključka postavljen je još jedan priključak za izlazak vazduha pri punjenju ispitne tečnosti.010. a osim ovih ima obavezno i priključak R1'' za postavljanje kontrolnog pribora. Ugrađuje se tamo gde se zahteva povećana sigurnost. Rezervoar sa duplim plaštom ima sve priključke kao i rezervoar prema SRPS.2. I za ove rezervoare Primer za porudžbinu: LRDP 20 PU LRDP . Može se ugrađivati kao nadzemni ili podzemni. tip D (dvostruki omotač). Tehničke karakteristike: Ležeći rezervoar sa duplim plaštom je cilindričnog oblika i izraden je od lima S235JRG2. Ovaj navojni priključak postavlja se na najvišem mestu. koja se nalazi između plastova. ili standardima SRPS EN 12285-1 i 2.Z3.Z3. Glavne dimenzije i izrada su prilagođene SRPS M.zapremina rezervoara PU . zaštita zemljišta i okoline od zagađenja.

zavarivanjem. mazuta. Tehničke karakteristike: Rezervoar je cilindričnog oblika.23. Dimenzije i oblik su usklađeni sa SRPS M.M. Hidroizolaciju rezervoara koji se ukopavaju u zemlju izvodimo bitumenskom "kondor" trakom atestiranom na elektro-neprobojnost min.Z3. bitumena i drugih materija kod kojih je potrebno održavati određenu temperaturu pomoću grejača. Na rezervoaru se izvode dva otvora.za nadzemnu ugradnju (N).M.022 Primer za porudžbinu: RG .026/i . Na revizionom otvoru postavljeni su su svi priključci.010 .Z3. SRPS.20 4m2 P .Rezervoar sa grejačima Namena: Rezervoari sa grejačima su namenjeni za skladištenje ulja za loženje. vrelom vodom i električnom energijom (toplovodni podni. a nisu pod pritiskom većim od 0. Dužina grejača (veličina) zavisi od temperature i pritiska grejnog medijuma.010.14000 V.U .poluukopani (PU). Grejači su izrađeni od bešavnih cevi P235TR1 (stara oznaka č.5 bar. zasticujemo staklenom vunom i Al limom (termoizolacija). a drugi otvor služi za ugradnju grejalice za zagrevanje sadržaja rezervoara. stedni i elektro grejači). Zagrevanje sadržaja vrši se zasićenom parom.1212) i demontažnog su tipa. Rezervoare sa grejačima izrađujemo u tri varijante: . Po zahtevu kupca. Spoljašnje površine zaštićene su protiv korozije premazom osnovne boje. SRPS. rezervoare postavljene iznad zemlje.M. SRPS.23. a na zahtev kupca izvodimo hidro i termo izolaciju.ukopani (U). izrađen od čeličnog lima S235JRG2.

1. S . E . odmuljni vod 7. otvor za punjenje R'' 14.zapremina rezervoara u m3 4m2 . otvor za odzračivanje No40 Podni grejač .grejna površina P . izlaz mazuta 11.podni grejac (P .rezervoar sa grejačima 20 . stedni grejač 8.podni. otvor za reviziju 2. izlaz grejnog medijuma 6. izlaz grejnog medijuma 13.RG . ulaz grejnog medijuma 9.Stedni.elektrogrejač) U . podni grejač 4. izlaz grejnog medijuma 10. otvor za prelivni vod No40 3. ulaz grejnog medijuma 5. elektro grejač 12.ukopani rezervoar Ukoliko se odstupa od standardnih oblika i dimenzija obavezno dostaviti uz kompletan zahtev sa napred navedenim podacima i skicu sa rasporedom i dimenzijama priključaka.

Štedni grejač .

M. ograde i druga oprema. ugovaraju se posebno.prečnik drugog priključka za grejalicu . 030. Primer za porudžbinu: VCR . Penjalice.priključci za grejalicu 500/600 VCR . Rezervoar izrađujemo od čeličnog lima S235JRG2 zavarivanjem.Vertikalni celicni rezervoar Namena: Vertikalni čelični rezervoari služe za uskladištenje većih količina nafte i njenih derivata. a unutrašnju zaštitu radimo na zahtev kupca. Zapremine i glavne dimenzije rezervoara date su u tabeli. Z3.prečnik prvog priključka za grejalicu 600 . a mogu da se primenjuju i za skladištenje drugih neagresivnih tečnosti.vertikalni čelični rezervoar 10 .zapremina rezervoara u m3 500 . Tehničke karakteristike: Rezervoar je cilindričnog oblika sa dva torisferična dna.10 . a na zahtev kupca mogu biti smešteni i na poklopcu priključaka za grejalicu. Rezervoar je sa spoljašnje strane zaštićen od korozije osnovnim premazom. Broj priključaka za grejalicu (jedan ili dva) zavisi od narudžbine. Svaki rezervoar je ispitan u pogledu nepropustljivosti. vodom pod pritiskom od 2 bar. neophodna u eksploataciji. a usklađene su sa SRPS. Priključci rezervoara smešteni su na poklopcu revizionog otvora. Snabdeven je ulazom u rezervoar (revizionim otvorom) i priključkom za grejalicu.

Po posebnoj porudžbini isporučuje se i dodatna oprema . Rezervoar je atikorozivno zašticen i ofarban temeljnom bojom.3 bar. što je definisano DIN 66200 B1. kapa za punjenje.Ovalni rezervoar Namena: Ovalni rezervoar je namenjen za skladištenje malih količina tečnih goriva namenjenih za centralno grejanje stambenih objekata.merna letva. Primer za porudžbinu: OR 1500 OR . odzračni ventil. Hidraulična proba se vrši na nepropustljivost varova kod 1. Priključci na rezervoaru su podešeni prema potrebama instalacija toplovodnog grejanja. izrađen od čelicnog lima S235JRG2. Tehničke karakteristike: Rezervoar je ovalnog oblika.zapremina rezervoara .ovalni rezervoar 1500 .

Priključak za punjenje (u slučaju povezivanja vise rez.1. Priključak za kontrolu nivoa Napomena: Mogući su i drugačiji raspored i dimenzije priključaka . Priključak za odvod/dovod goriva 6. u bateriju) 3. Priključak za povratni vod 5. Priključak za pražnjenje 2. Priključak za odzračivanje 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful