REZERVOARI TNG

Rezervoari za nadzemnu ugradnju
Namena: Rezervoari za tečni naftni gas - TNG (engl. LPG) služe za skladištenje tečnog naftnog gasa (propana, butana ili njihove smeše) koji služi kao pogonsko gorivo ili za druge svrhe u procesnoj industriji. Nadzemni skladišni rezervoari za TNG se uglavnom primenjuju u industrijskim postrojenjima, u energanama ili u punionicama propana i butana. Tehničke karakteristike: Rezervoari za TNG se izrađuju od sitnozrnih konstrukcionih ugljeničnih čelika, zavarivanjem. Oblik, glavne dimenzije i kvalitet ovih rezervoara je usaglasen sa standardom SRPS M.Z2.600. Po posebnoj porudžbini isporučuje se i platforma sa penjalicom za opsluživanje, rashladni sistem za vodeno hlađenje ili dodatna oprema (armatura i sl.). Prema zahtevu naručioca moguće uraditi i drugi raspored priključaka od datog na standardnom izvođenju. Rezervoari se isporučuju prema zahtevu ili radionički zaštićeni temeljnom bojom ili završno obojeni efekt lakom, prema propisima.
Priključci i otvori: 1. Otvor za reviziju: * za V>30 m3, 2 komada 2. Priključak za ventil sigurnosti 3. Priključak za mehanički merač nivoa 4. Priključak za tečnu fazu potrošnja 5. Priključak za tečnu fazu povratni vod 6. Priključak za gasnu fazu povratni vod 7. Priključak za tečnu fazu punjenje 8. Priključak za gasnu fazu punjenje 9. Priključak za drenažu 10. Magnetni pokazivač nivoa 11. Termometar 12. Manometar Rezervoari u tabeli obeleženi * nisu po ovom standardu. Rezervoari do 150 m3 su sa dubokim dancima, a veći od 150 kubika se rade i sa poluloptastim dancima
60 HN 100 HN 150 HN 200 HN 250 HN

Kliknite na sliku za primer rezervoara od 30 m3 u PDF formatu (391 Kb)

Tip TNG Zapremina (m3)

10 HN

20 HN

30 HN

10

20

30

60

100

150

200

250

TNG. Priključak za kombinovani ventil. Priključak za gasnu fazu povratni vod 6. kao na slici.D mm 1500 2200 2200 2700 3000 3000 3200 3400 L mm ose oslonaca l1 mm otvor za čišćenje 6056 5806 8660 11490 15100 22300 26100 28900 4660 3800 6500 8980 12400 19600 23220 25840 500 500 500 2 x 500 2 x 500 2 x 500 2 x 500 2 x 500 Rezervoari za nadzemnu ugradnju do 13 m3 Namena: Rezervoari za tečni naftni gas . Priključak za ventil sigurnosti 3. izrađeni po ovom standardu. Termometar 11. manjim ili individualnim stambenim jedinicama u sistemu grejanja. Priključak za ventil sigurnosti sa podventilom 5. Manometar Priključci i otvori: 1. Magnetni pokazivac nivoa 7. Priključak za gasnu fazu punjenje 8. Priključak za tečnu fazu povratni vod 5. Priključak za tečnu fazu potrošnja 4. Priključci i otvori: 1. Prema zahtevu naručioca moguće uraditi i drugi raspored priključaka od datog na standardnom izvođenju. Tehničke karakteristike: Rezervoari za TNG se izrađuju od sitnozrnih konstrukcionih ugljeničnih čelika. Priključak za drenažu 9. Rezervoari se isporučuju sa dodatnom opremom (armatura i sl. služe za skladištenje tečnog naftnog gasa (propana. gasna faza 4. Oblik.) renomiranih proizvođača (GOK. Priključak za za tečnu fazu punjenje 2. Priključak za drenažu Rezervoari 1775 do 4850 lit su usklađeni i sa DIN Rezervoar za TNG za nadzemnu ugradnju 10000 lit . Priključak za tečnu fazu potrošnja 3. Magnetni pokazivac nivoa 10. Otvor za reviziju 2. REGO ili drugi). glavne dimenzije i kvalitet ovih rezervoara je usaglašen sa standardom SRPS EN 12542. Priključak za tečnu fazu punjenje 7. zavarivanjem. Priključak za gasnu fazu povratni vod 6. Rezervoari se isporučuju završno obojeni aluminijumskim reflektujućim lakom. prema propisima za skladištenje TNG-a. butana ili njihove smeše) u manjim industrijskim postrojenjima.

7 N 2.5 N 10 N 12 N 1775 2700 4850 7500 10000 12000 1000 1250 1250 1500 1500 1600 L mm ose oslonaca l1 mm otvori za reviziju mm 2475 2460 4255 4650 6056 6400 1550 1550 2000 3260 4660 4500 1 x 125 1 x 125 2 x 125 2 x 150 1 x 400 1 x 400 .7 N 4680 (vidi tabelu) 4.85 N 7.Rezervoar za TNG za nadzemnu ugradnju 4850 lit Tip TNG Zapremina (lit) D mm 1.

Z2. Po posebnoj porudžbini isporučuju se i metalne šahte za opsluživanje kao i dodatna oprema (armatura i sl. Magnetni pokazivač nivoa 11. Priključak za gasnu fazu punjenje 9. Priključci i otvori: 1. Manometar Oblik ovih rezervoara je prema SRPS M. Priključak za tečnu fazu punjenje 8. Rezervoari se isporučuju prema zahtevu hidroizolovani. Priključak za ventil sigurnosti 3.Rezervoari za podzemnu ugradnju Namena: Rezervoari za tečni naftni gas . Tehničke karakteristike: Rezervoari za TNG se izrađuju od sitnozrnih konstrukcionih ugljeničnih čelika. zavarivanjem. Priključak za tečnu fazu povratni vod 6. butana ili njihove smeše) koji služi kao pogonsko gorivo ili za druge svrhe u procesnoj industriji. Priključak za gasnu fazu povratni vod 7. Oblik. prema propisima za skladištenje TNG u podzemnim rezervoarima. Priključak za mehanički merač nivoa 4. Podzemni skladišni rezervoari za TNG se uglavnom primenjuju u stanicama za snabdevanje motornih vozila tečnim naftnim gasom.600.600.).TNG (engl. Priključak za tečnu fazu potrošnja 5. u energanama ili u punionicama propana i butana. Priključak za drenažu 10. osim obeleženih * koji nisu po tom standardu Tip TNG 10 HN 15 HN * 20 HN 25 HN * 30 HN 60 HN 100 HN 150 HN 200 HN Rezervoar za TNG za podzemnu ugradnju . LPG) služe za skladištenje tečnog naftnog gasa (propana.Z2. Otvor za reviziju: * za V>30 m3. Prema zahtevu naručioca moguće uraditi i drugi raspored priključaka od datog na standardnom izvođenju. glavne dimenzije i kvalitet ovih rezervoara je usaglašen sa standardom SRPS M. 2 komada 2. Termometar 12.

izrađene po ovom standardu. Bačve se pretežno koriste u manjim industrijskim postrojenjima.Z2. zavarivanjem. Oblik.Z2.250.Zapremina (m3) D mm 10 15 20 25 30 60 100 150 200 1500 1600 2200 2200 2200 2700 3000 3000 3200 L mm ose oslonaca l1 mm otvor za čišćenje 6056 8070 5806 7310 8660 11490 15100 22300 26100 4660 6500 3800 5150 6500 8980 12400 19600 23220 500 500 500 500 500 2 x 500 2 x 500 2 x 500 2 x 500 Bačve za Propan Butan Namena: Bačve.). služe za skladištenje i transport tečnog naftnog gasa (propana. butana ili njihove smeše). Tehničke karakteristike: Bačve za TNG se izrađuju od sitnozrnih konstrukcionih ugljeničnih čelika. Bačve se isporučuju završno obojene aluminijumskim reflektujućim lakom i oznacene narandžastom trakom po sredini koja je okružuje bez prekida. prema JUS M. Armatura je od renomiranih proizvođača opreme u gasarstvu (GOK ili drugi). a mogu se koristiti i u zanatskim objektima i manjim ili individualnim stambenim jedinicama u sistemu grejanja. .250. kao na slici. Prema zahtevu naručioca bačve se mogu isporučiti i sa dodatnom opremom (armatura i sl. ako su smeštene izvan nastanjenih prostorija. glavne dimenzije i kvalitet ovih rezervoara je usaglašen sa standardom JUS M.

Zaštitni poklopac armature 500 B 750 B 1000 B 1500 B 2000 B Tip TNG 150 B 250 B Zapremina (lit) 370 618 1235 1850 2470 3700 4940 D mm 600 800 1000 1000 1250 1250 1250 L mm ose oslonaca l1 mm otvor za reviziju mm 1446 1400 1800 2600 2295 3330 4370 700 650 900 1500 1200 1700 2200 2 x 125 2 x 125 2 x 125 2 x 125 2 x 125 2 x 125 2 x 150 . Termometar 11.Z2.250 Priključci i otvori: 1. Priključak za gasnu fazu punjenje 7. Priključak za drenažu 9. Priključak za tečnu fazu punjenje 5. Priključak za tečnu fazu povratni vod 6. Priključak ventila za max. Otvor za reviziju 2. Priključak za gasnu fazu povratni vod 8. Magnetni pokazivac nivoa 10. Priključak za ventil sigurnosti 3.Bačve za TNG JUS M. Manometar 12. nivo punjenja 4.

Priključci i otvori: 1. Prema zahtevu naručioca se mogu isporučiti i sa dodatnom opremom (armatura i sl. Otvor za reviziju 2. Priključak za drenažu 9. kao pokretni rezervoari za prevoz TNG do potrošača ili se mogu prenositi do mesta punjenja (Bačve). zavarivanjem. kao na slici. Priključak ventila za max. Tehničke karakteristike: Prenosni i prevozni rezervoari za TNG se izrađuju od sitnozrnih konstrukcionih ugljeničnih čelika. Priključak za tečnu fazu punjenje 5. Armatura je od renomiranih proizvođača opreme u gasarstvu (GOK ili drugi). nivo punjenja 4.). glavne dimenzije i potrebni priključci ovih rezervoara se usaglašavaju sa potrebama naručioca i prilagođavaju prema šasiji vozila za prevoz. Zaštitni poklopac armature . Priključak za ventil sigurnosti 3. Priključak za tečnu fazu povratni vod 6. Termometar 11. Manometar 12. Rezervoari se isporučuju završno obojeni aluminijumskim reflektujućim lakom i oznacene narandžastom trakom po sredini koja je okružuje bez prekida. Priključak za gasnu fazu povratni vod 8. Oblik. Ovi rezervoari služe za skladištenje i transport tečnog naftnog gasa (propana. Priključak za gasnu fazu punjenje 7. Moguća je i montaža rezervoara na vozilo.Prenosni i prevozni rezervoari Namena: Rezervoari za TNG se mogu ugrađivati na šasije vozila. Magnetni pokazivac nivoa 10. prema važećem tehničkom propisu. butana ili njihove smeše).

komplet šahte za ukopavanje. itd.nadzemna ugradnja .23. Tehničke karakteristike: Rezervoari su projektovani i izrađeni za maksimalni radni pritisak od 0. Oblik. je zaštićen od korozije.zapremina rezervoara u m3 N . Takođe je moguća isporuka i kompletne armature po zahtevu kupca.REZERVOARI DERIVATA NAFTE Ležeći čelični rezervoar Namena: Ležeći čelični rezervoar je namenjen za skladištenje nafte i njenih derivata (izuzev mazuta). Ovi rezervoari odgovaraju i standardima SRPS EN 12285-1 ili SRPS EN 122852. odnosno DIN 6608 (glavne dimenzije u tabeli 1).010 LCR . Primer za porudžbinu: Rezervoar tip LCR . a kod rezervoara koji se ukopavaju u zemlju (na zahtev kupca) spoljašnja zaštita se izvodi kondor trakom atestiranom na probojni napon od 14.010 50 .5 bar. a može se koristiti i za skladištenje i drugih neagresivnih tečnosti. Svaki rezervoar.000V. Rezervoar je cilindričnog oblika sa dva bočna torisferična dna. Spoljašnje površine rezervoara zaštićene su premazom osnovne boje.010. Spoljašnja zaštita ne napada celik i otporna je prema štetnom uticaju zemlje. dimenzije rezervoara po SRPS. a na zahtev kupca moguć je drugi raspored i broj priključaka.M. Izrađen je od čelicnog lima S235JRG2 zavarivanjem. zatim isporuka osnova za šahtu.Z3. Može se ugrađivati kao nadzemni ili podzemni. bez obzira na način ugradnje. Na zahtev kupca vršimo i unutrašnju antikorozionu zaštitu premazima otpornim na dejstva skladištene tečnosti. Priključci su postavljeni na poklopcu revizionog otvora.50 N SRPS. Broj i raspored priključaka dat je na crtežu (videti deo 'Oprema rezervoara'). a ispitani su na hladni vodeni pritisak od 2 bar. glavne dimenzije i zapremina rezervoara odgovaraju SRPS M.Z3.M.ležeći čelični rezervoar. anker traka.

dimenzije rezervoara 50 . D .sa dvostrukim omotačem Napomena: Rezervoar možemo izrađivati sa dva reviziona otvora. kao i sa komplet priključcima i armaturom kako je data u delu 'Oprema rezervoara' ili na poseban zahtev naručioca. Takođe rezervoare izrađujemo sa čeličnim osloncima ili oblogama za betonske temelje.tip B.zapremina rezervoara u m3 2500 . . osnovom za šahtu.prečnik rezervoara B .Primer za porudžbinu prema standardima SRPS EN 12285: Rezervoar (Tank) EN 12285-2/50/2500/B/D -2 nadzemni ležeći čelični rezervoar.

014 i DIN 6600 B1. Glavne dimenzije i izrada su prilagođene SRPS M. Osim kontrolnog priključka postavljen je još jedan priključak za izlazak vazduha pri punjenju ispitne tečnosti. tip D (dvostruki omotač).poluukopani . ili standardima SRPS EN 12285-1 i 2.Z3.Z3. Ugrađuje se tamo gde se zahteva povećana sigurnost. zaštita zemljišta i okoline od zagađenja. Tehničke karakteristike: Ležeći rezervoar sa duplim plaštom je cilindričnog oblika i izraden je od lima S235JRG2. koja ne zahtevaju predzagrevanje i nisu pod pritiskom većim od 0.M. koja se nalazi između plastova. I za ove rezervoare Primer za porudžbinu: LRDP 20 PU LRDP . Rezervoar sa duplim plaštom ima sve priključke kao i rezervoar prema SRPS.010.Rezervoar sa duplim plaštom Namena: Ležeći rezervoar sa duplim plaštom je namenjen za skladištenje lakih ulja za loženje. Može se ugrađivati kao nadzemni ili podzemni. a osim ovih ima obavezno i priključak R1'' za postavljanje kontrolnog pribora. Ovaj navojni priključak postavlja se na najvišem mestu.zapremina rezervoara PU .lezeci rezervoar sa duplim plaštom 20 .5 bar.2.

Po zahtevu kupca. Dimenzije i oblik su usklađeni sa SRPS M. zasticujemo staklenom vunom i Al limom (termoizolacija). a drugi otvor služi za ugradnju grejalice za zagrevanje sadržaja rezervoara.M. Spoljašnje površine zaštićene su protiv korozije premazom osnovne boje.Rezervoar sa grejačima Namena: Rezervoari sa grejačima su namenjeni za skladištenje ulja za loženje.14000 V. SRPS. Dužina grejača (veličina) zavisi od temperature i pritiska grejnog medijuma. Tehničke karakteristike: Rezervoar je cilindričnog oblika. stedni i elektro grejači).010 .010. izrađen od čeličnog lima S235JRG2.Z3. SRPS. Na revizionom otvoru postavljeni su su svi priključci. Na rezervoaru se izvode dva otvora. bitumena i drugih materija kod kojih je potrebno održavati određenu temperaturu pomoću grejača. mazuta.M.U . zavarivanjem.Z3.poluukopani (PU).1212) i demontažnog su tipa.M. rezervoare postavljene iznad zemlje.23.ukopani (U). Zagrevanje sadržaja vrši se zasićenom parom.za nadzemnu ugradnju (N). Rezervoare sa grejačima izrađujemo u tri varijante: .022 Primer za porudžbinu: RG .026/i . SRPS. vrelom vodom i električnom energijom (toplovodni podni. Grejači su izrađeni od bešavnih cevi P235TR1 (stara oznaka č.5 bar. a na zahtev kupca izvodimo hidro i termo izolaciju. Hidroizolaciju rezervoara koji se ukopavaju u zemlju izvodimo bitumenskom "kondor" trakom atestiranom na elektro-neprobojnost min.23. a nisu pod pritiskom većim od 0.20 4m2 P .

grejna površina P . izlaz mazuta 11. stedni grejač 8.podni grejac (P . ulaz grejnog medijuma 9.RG . otvor za prelivni vod No40 3. elektro grejač 12.ukopani rezervoar Ukoliko se odstupa od standardnih oblika i dimenzija obavezno dostaviti uz kompletan zahtev sa napred navedenim podacima i skicu sa rasporedom i dimenzijama priključaka.rezervoar sa grejačima 20 .elektrogrejač) U .Stedni. otvor za odzračivanje No40 Podni grejač . podni grejač 4. izlaz grejnog medijuma 6. izlaz grejnog medijuma 10. otvor za punjenje R'' 14. otvor za reviziju 2. S . ulaz grejnog medijuma 5. 1. odmuljni vod 7. izlaz grejnog medijuma 13.zapremina rezervoara u m3 4m2 .podni. E .

Štedni grejač .

priključci za grejalicu 500/600 VCR . Penjalice. vodom pod pritiskom od 2 bar. a unutrašnju zaštitu radimo na zahtev kupca.vertikalni čelični rezervoar 10 . Primer za porudžbinu: VCR .Vertikalni celicni rezervoar Namena: Vertikalni čelični rezervoari služe za uskladištenje većih količina nafte i njenih derivata. Zapremine i glavne dimenzije rezervoara date su u tabeli. Priključci rezervoara smešteni su na poklopcu revizionog otvora. neophodna u eksploataciji. 030.prečnik prvog priključka za grejalicu 600 . a usklađene su sa SRPS. Svaki rezervoar je ispitan u pogledu nepropustljivosti. Rezervoar je sa spoljašnje strane zaštićen od korozije osnovnim premazom.10 .prečnik drugog priključka za grejalicu .M. a mogu da se primenjuju i za skladištenje drugih neagresivnih tečnosti. ugovaraju se posebno. Rezervoar izrađujemo od čeličnog lima S235JRG2 zavarivanjem. Snabdeven je ulazom u rezervoar (revizionim otvorom) i priključkom za grejalicu. Tehničke karakteristike: Rezervoar je cilindričnog oblika sa dva torisferična dna. Z3. ograde i druga oprema. Broj priključaka za grejalicu (jedan ili dva) zavisi od narudžbine. a na zahtev kupca mogu biti smešteni i na poklopcu priključaka za grejalicu.zapremina rezervoara u m3 500 .

izrađen od čelicnog lima S235JRG2.3 bar. što je definisano DIN 66200 B1.ovalni rezervoar 1500 . Rezervoar je atikorozivno zašticen i ofarban temeljnom bojom. Primer za porudžbinu: OR 1500 OR . Priključci na rezervoaru su podešeni prema potrebama instalacija toplovodnog grejanja. kapa za punjenje.zapremina rezervoara .Ovalni rezervoar Namena: Ovalni rezervoar je namenjen za skladištenje malih količina tečnih goriva namenjenih za centralno grejanje stambenih objekata. Tehničke karakteristike: Rezervoar je ovalnog oblika. odzračni ventil.merna letva. Po posebnoj porudžbini isporučuje se i dodatna oprema . Hidraulična proba se vrši na nepropustljivost varova kod 1.

Priključak za povratni vod 5.1. Priključak za odzračivanje 4. Priključak za punjenje (u slučaju povezivanja vise rez. Priključak za kontrolu nivoa Napomena: Mogući su i drugačiji raspored i dimenzije priključaka . u bateriju) 3. Priključak za pražnjenje 2. Priključak za odvod/dovod goriva 6.