P. 1
Rezervoari

Rezervoari

|Views: 504|Likes:
Published by micaziv4786
Storage
Storage

More info:

Published by: micaziv4786 on May 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/03/2015

pdf

text

original

REZERVOARI TNG

Rezervoari za nadzemnu ugradnju
Namena: Rezervoari za tečni naftni gas - TNG (engl. LPG) služe za skladištenje tečnog naftnog gasa (propana, butana ili njihove smeše) koji služi kao pogonsko gorivo ili za druge svrhe u procesnoj industriji. Nadzemni skladišni rezervoari za TNG se uglavnom primenjuju u industrijskim postrojenjima, u energanama ili u punionicama propana i butana. Tehničke karakteristike: Rezervoari za TNG se izrađuju od sitnozrnih konstrukcionih ugljeničnih čelika, zavarivanjem. Oblik, glavne dimenzije i kvalitet ovih rezervoara je usaglasen sa standardom SRPS M.Z2.600. Po posebnoj porudžbini isporučuje se i platforma sa penjalicom za opsluživanje, rashladni sistem za vodeno hlađenje ili dodatna oprema (armatura i sl.). Prema zahtevu naručioca moguće uraditi i drugi raspored priključaka od datog na standardnom izvođenju. Rezervoari se isporučuju prema zahtevu ili radionički zaštićeni temeljnom bojom ili završno obojeni efekt lakom, prema propisima.
Priključci i otvori: 1. Otvor za reviziju: * za V>30 m3, 2 komada 2. Priključak za ventil sigurnosti 3. Priključak za mehanički merač nivoa 4. Priključak za tečnu fazu potrošnja 5. Priključak za tečnu fazu povratni vod 6. Priključak za gasnu fazu povratni vod 7. Priključak za tečnu fazu punjenje 8. Priključak za gasnu fazu punjenje 9. Priključak za drenažu 10. Magnetni pokazivač nivoa 11. Termometar 12. Manometar Rezervoari u tabeli obeleženi * nisu po ovom standardu. Rezervoari do 150 m3 su sa dubokim dancima, a veći od 150 kubika se rade i sa poluloptastim dancima
60 HN 100 HN 150 HN 200 HN 250 HN

Kliknite na sliku za primer rezervoara od 30 m3 u PDF formatu (391 Kb)

Tip TNG Zapremina (m3)

10 HN

20 HN

30 HN

10

20

30

60

100

150

200

250

prema propisima za skladištenje TNG-a. Priključak za ventil sigurnosti 3. Priključak za tečnu fazu potrošnja 3. Priključci i otvori: 1. manjim ili individualnim stambenim jedinicama u sistemu grejanja. služe za skladištenje tečnog naftnog gasa (propana. Priključak za drenažu 9. Priključak za gasnu fazu povratni vod 6.D mm 1500 2200 2200 2700 3000 3000 3200 3400 L mm ose oslonaca l1 mm otvor za čišćenje 6056 5806 8660 11490 15100 22300 26100 28900 4660 3800 6500 8980 12400 19600 23220 25840 500 500 500 2 x 500 2 x 500 2 x 500 2 x 500 2 x 500 Rezervoari za nadzemnu ugradnju do 13 m3 Namena: Rezervoari za tečni naftni gas .) renomiranih proizvođača (GOK. Prema zahtevu naručioca moguće uraditi i drugi raspored priključaka od datog na standardnom izvođenju. Otvor za reviziju 2. Priključak za za tečnu fazu punjenje 2. Priključak za tečnu fazu potrošnja 4. Priključak za gasnu fazu povratni vod 6. Magnetni pokazivac nivoa 7. Termometar 11. kao na slici. Magnetni pokazivac nivoa 10. zavarivanjem. Priključak za ventil sigurnosti sa podventilom 5. Rezervoari se isporučuju završno obojeni aluminijumskim reflektujućim lakom. Rezervoari se isporučuju sa dodatnom opremom (armatura i sl. Priključak za tečnu fazu povratni vod 5. Tehničke karakteristike: Rezervoari za TNG se izrađuju od sitnozrnih konstrukcionih ugljeničnih čelika. REGO ili drugi).TNG. glavne dimenzije i kvalitet ovih rezervoara je usaglašen sa standardom SRPS EN 12542. Priključak za drenažu Rezervoari 1775 do 4850 lit su usklađeni i sa DIN Rezervoar za TNG za nadzemnu ugradnju 10000 lit . Manometar Priključci i otvori: 1. butana ili njihove smeše) u manjim industrijskim postrojenjima. izrađeni po ovom standardu. Priključak za gasnu fazu punjenje 8. Oblik. gasna faza 4. Priključak za kombinovani ventil. Priključak za tečnu fazu punjenje 7.

7 N 4680 (vidi tabelu) 4.85 N 7.Rezervoar za TNG za nadzemnu ugradnju 4850 lit Tip TNG Zapremina (lit) D mm 1.7 N 2.5 N 10 N 12 N 1775 2700 4850 7500 10000 12000 1000 1250 1250 1500 1500 1600 L mm ose oslonaca l1 mm otvori za reviziju mm 2475 2460 4255 4650 6056 6400 1550 1550 2000 3260 4660 4500 1 x 125 1 x 125 2 x 125 2 x 150 1 x 400 1 x 400 .

osim obeleženih * koji nisu po tom standardu Tip TNG 10 HN 15 HN * 20 HN 25 HN * 30 HN 60 HN 100 HN 150 HN 200 HN Rezervoar za TNG za podzemnu ugradnju . Oblik.600. Priključci i otvori: 1. Podzemni skladišni rezervoari za TNG se uglavnom primenjuju u stanicama za snabdevanje motornih vozila tečnim naftnim gasom. Otvor za reviziju: * za V>30 m3.). Manometar Oblik ovih rezervoara je prema SRPS M.600. glavne dimenzije i kvalitet ovih rezervoara je usaglašen sa standardom SRPS M.TNG (engl.Z2. Po posebnoj porudžbini isporučuju se i metalne šahte za opsluživanje kao i dodatna oprema (armatura i sl. 2 komada 2. Priključak za tečnu fazu punjenje 8. Priključak za mehanički merač nivoa 4. Priključak za drenažu 10. prema propisima za skladištenje TNG u podzemnim rezervoarima.Z2. Priključak za tečnu fazu povratni vod 6. Priključak za gasnu fazu punjenje 9. Priključak za ventil sigurnosti 3. zavarivanjem. u energanama ili u punionicama propana i butana. Magnetni pokazivač nivoa 11. LPG) služe za skladištenje tečnog naftnog gasa (propana. Priključak za tečnu fazu potrošnja 5. Prema zahtevu naručioca moguće uraditi i drugi raspored priključaka od datog na standardnom izvođenju. Tehničke karakteristike: Rezervoari za TNG se izrađuju od sitnozrnih konstrukcionih ugljeničnih čelika.Rezervoari za podzemnu ugradnju Namena: Rezervoari za tečni naftni gas . Rezervoari se isporučuju prema zahtevu hidroizolovani. butana ili njihove smeše) koji služi kao pogonsko gorivo ili za druge svrhe u procesnoj industriji. Priključak za gasnu fazu povratni vod 7. Termometar 12.

Tehničke karakteristike: Bačve za TNG se izrađuju od sitnozrnih konstrukcionih ugljeničnih čelika. ako su smeštene izvan nastanjenih prostorija.). kao na slici.250.Zapremina (m3) D mm 10 15 20 25 30 60 100 150 200 1500 1600 2200 2200 2200 2700 3000 3000 3200 L mm ose oslonaca l1 mm otvor za čišćenje 6056 8070 5806 7310 8660 11490 15100 22300 26100 4660 6500 3800 5150 6500 8980 12400 19600 23220 500 500 500 500 500 2 x 500 2 x 500 2 x 500 2 x 500 Bačve za Propan Butan Namena: Bačve. butana ili njihove smeše).Z2. zavarivanjem. Prema zahtevu naručioca bačve se mogu isporučiti i sa dodatnom opremom (armatura i sl.250. prema JUS M. Bačve se pretežno koriste u manjim industrijskim postrojenjima. glavne dimenzije i kvalitet ovih rezervoara je usaglašen sa standardom JUS M. izrađene po ovom standardu. Oblik. služe za skladištenje i transport tečnog naftnog gasa (propana. . Armatura je od renomiranih proizvođača opreme u gasarstvu (GOK ili drugi).Z2. Bačve se isporučuju završno obojene aluminijumskim reflektujućim lakom i oznacene narandžastom trakom po sredini koja je okružuje bez prekida. a mogu se koristiti i u zanatskim objektima i manjim ili individualnim stambenim jedinicama u sistemu grejanja.

Termometar 11. Manometar 12.Z2. Magnetni pokazivac nivoa 10. Priključak za tečnu fazu punjenje 5. Priključak za gasnu fazu punjenje 7. Otvor za reviziju 2. Priključak ventila za max.Bačve za TNG JUS M. Priključak za ventil sigurnosti 3. Zaštitni poklopac armature 500 B 750 B 1000 B 1500 B 2000 B Tip TNG 150 B 250 B Zapremina (lit) 370 618 1235 1850 2470 3700 4940 D mm 600 800 1000 1000 1250 1250 1250 L mm ose oslonaca l1 mm otvor za reviziju mm 1446 1400 1800 2600 2295 3330 4370 700 650 900 1500 1200 1700 2200 2 x 125 2 x 125 2 x 125 2 x 125 2 x 125 2 x 125 2 x 150 . Priključak za tečnu fazu povratni vod 6.250 Priključci i otvori: 1. Priključak za gasnu fazu povratni vod 8. nivo punjenja 4. Priključak za drenažu 9.

Tehničke karakteristike: Prenosni i prevozni rezervoari za TNG se izrađuju od sitnozrnih konstrukcionih ugljeničnih čelika. Priključci i otvori: 1. kao na slici. Priključak za drenažu 9. Ovi rezervoari služe za skladištenje i transport tečnog naftnog gasa (propana. Priključak za tečnu fazu povratni vod 6. Rezervoari se isporučuju završno obojeni aluminijumskim reflektujućim lakom i oznacene narandžastom trakom po sredini koja je okružuje bez prekida.Prenosni i prevozni rezervoari Namena: Rezervoari za TNG se mogu ugrađivati na šasije vozila. Priključak za ventil sigurnosti 3. Oblik. Priključak za gasnu fazu punjenje 7. Prema zahtevu naručioca se mogu isporučiti i sa dodatnom opremom (armatura i sl. Priključak za tečnu fazu punjenje 5. prema važećem tehničkom propisu. Manometar 12. zavarivanjem. Priključak za gasnu fazu povratni vod 8. Zaštitni poklopac armature . Moguća je i montaža rezervoara na vozilo. nivo punjenja 4. Termometar 11. Priključak ventila za max. kao pokretni rezervoari za prevoz TNG do potrošača ili se mogu prenositi do mesta punjenja (Bačve). glavne dimenzije i potrebni priključci ovih rezervoara se usaglašavaju sa potrebama naručioca i prilagođavaju prema šasiji vozila za prevoz. Otvor za reviziju 2. butana ili njihove smeše).). Magnetni pokazivac nivoa 10. Armatura je od renomiranih proizvođača opreme u gasarstvu (GOK ili drugi).

5 bar. Izrađen je od čelicnog lima S235JRG2 zavarivanjem. a može se koristiti i za skladištenje i drugih neagresivnih tečnosti. zatim isporuka osnova za šahtu. dimenzije rezervoara po SRPS. komplet šahte za ukopavanje.zapremina rezervoara u m3 N .REZERVOARI DERIVATA NAFTE Ležeći čelični rezervoar Namena: Ležeći čelični rezervoar je namenjen za skladištenje nafte i njenih derivata (izuzev mazuta). Broj i raspored priključaka dat je na crtežu (videti deo 'Oprema rezervoara'). odnosno DIN 6608 (glavne dimenzije u tabeli 1). Na zahtev kupca vršimo i unutrašnju antikorozionu zaštitu premazima otpornim na dejstva skladištene tečnosti.000V. Oblik. Takođe je moguća isporuka i kompletne armature po zahtevu kupca.Z3. itd. je zaštićen od korozije.010 LCR . Spoljašnje površine rezervoara zaštićene su premazom osnovne boje.010. Ovi rezervoari odgovaraju i standardima SRPS EN 12285-1 ili SRPS EN 122852. Tehničke karakteristike: Rezervoari su projektovani i izrađeni za maksimalni radni pritisak od 0. a kod rezervoara koji se ukopavaju u zemlju (na zahtev kupca) spoljašnja zaštita se izvodi kondor trakom atestiranom na probojni napon od 14. Svaki rezervoar. Spoljašnja zaštita ne napada celik i otporna je prema štetnom uticaju zemlje.50 N SRPS. Može se ugrađivati kao nadzemni ili podzemni.23. Rezervoar je cilindričnog oblika sa dva bočna torisferična dna. Priključci su postavljeni na poklopcu revizionog otvora.Z3. bez obzira na način ugradnje.M. a na zahtev kupca moguć je drugi raspored i broj priključaka. glavne dimenzije i zapremina rezervoara odgovaraju SRPS M. Primer za porudžbinu: Rezervoar tip LCR . anker traka.ležeći čelični rezervoar.nadzemna ugradnja .010 50 . a ispitani su na hladni vodeni pritisak od 2 bar.M.

Takođe rezervoare izrađujemo sa čeličnim osloncima ili oblogama za betonske temelje. D .zapremina rezervoara u m3 2500 .sa dvostrukim omotačem Napomena: Rezervoar možemo izrađivati sa dva reviziona otvora. dimenzije rezervoara 50 . kao i sa komplet priključcima i armaturom kako je data u delu 'Oprema rezervoara' ili na poseban zahtev naručioca.Primer za porudžbinu prema standardima SRPS EN 12285: Rezervoar (Tank) EN 12285-2/50/2500/B/D -2 nadzemni ležeći čelični rezervoar. .prečnik rezervoara B .tip B. osnovom za šahtu.

a osim ovih ima obavezno i priključak R1'' za postavljanje kontrolnog pribora. I za ove rezervoare Primer za porudžbinu: LRDP 20 PU LRDP .zapremina rezervoara PU .Rezervoar sa duplim plaštom Namena: Ležeći rezervoar sa duplim plaštom je namenjen za skladištenje lakih ulja za loženje. Tehničke karakteristike: Ležeći rezervoar sa duplim plaštom je cilindričnog oblika i izraden je od lima S235JRG2. koja ne zahtevaju predzagrevanje i nisu pod pritiskom većim od 0. Osim kontrolnog priključka postavljen je još jedan priključak za izlazak vazduha pri punjenju ispitne tečnosti.M. Rezervoar sa duplim plaštom ima sve priključke kao i rezervoar prema SRPS. Može se ugrađivati kao nadzemni ili podzemni. zaštita zemljišta i okoline od zagađenja.2.010.5 bar. Ugrađuje se tamo gde se zahteva povećana sigurnost.lezeci rezervoar sa duplim plaštom 20 .Z3.014 i DIN 6600 B1. Ovaj navojni priključak postavlja se na najvišem mestu.Z3. koja se nalazi između plastova. tip D (dvostruki omotač).poluukopani . ili standardima SRPS EN 12285-1 i 2. Glavne dimenzije i izrada su prilagođene SRPS M.

Z3.23. rezervoare postavljene iznad zemlje. Na rezervoaru se izvode dva otvora.U . izrađen od čeličnog lima S235JRG2. Dužina grejača (veličina) zavisi od temperature i pritiska grejnog medijuma. Zagrevanje sadržaja vrši se zasićenom parom. SRPS. Po zahtevu kupca.poluukopani (PU). SRPS. vrelom vodom i električnom energijom (toplovodni podni. Spoljašnje površine zaštićene su protiv korozije premazom osnovne boje. Hidroizolaciju rezervoara koji se ukopavaju u zemlju izvodimo bitumenskom "kondor" trakom atestiranom na elektro-neprobojnost min.za nadzemnu ugradnju (N). Na revizionom otvoru postavljeni su su svi priključci. zasticujemo staklenom vunom i Al limom (termoizolacija). Rezervoare sa grejačima izrađujemo u tri varijante: . a drugi otvor služi za ugradnju grejalice za zagrevanje sadržaja rezervoara. Tehničke karakteristike: Rezervoar je cilindričnog oblika.026/i . Dimenzije i oblik su usklađeni sa SRPS M.14000 V.M.010 .20 4m2 P .1212) i demontažnog su tipa. a nisu pod pritiskom većim od 0. stedni i elektro grejači).Rezervoar sa grejačima Namena: Rezervoari sa grejačima su namenjeni za skladištenje ulja za loženje. zavarivanjem.Z3. a na zahtev kupca izvodimo hidro i termo izolaciju.23.M. bitumena i drugih materija kod kojih je potrebno održavati određenu temperaturu pomoću grejača.5 bar.M. Grejači su izrađeni od bešavnih cevi P235TR1 (stara oznaka č.ukopani (U).022 Primer za porudžbinu: RG . mazuta. SRPS.010.

odmuljni vod 7. S .Stedni. 1.RG .ukopani rezervoar Ukoliko se odstupa od standardnih oblika i dimenzija obavezno dostaviti uz kompletan zahtev sa napred navedenim podacima i skicu sa rasporedom i dimenzijama priključaka. elektro grejač 12. otvor za punjenje R'' 14.podni.rezervoar sa grejačima 20 . otvor za reviziju 2. izlaz grejnog medijuma 10. podni grejač 4. izlaz grejnog medijuma 13. ulaz grejnog medijuma 9. izlaz grejnog medijuma 6.grejna površina P .zapremina rezervoara u m3 4m2 . E . ulaz grejnog medijuma 5. otvor za prelivni vod No40 3. otvor za odzračivanje No40 Podni grejač . stedni grejač 8.elektrogrejač) U . izlaz mazuta 11.podni grejac (P .

Štedni grejač .

vodom pod pritiskom od 2 bar.vertikalni čelični rezervoar 10 .M. a mogu da se primenjuju i za skladištenje drugih neagresivnih tečnosti. a usklađene su sa SRPS. Penjalice. a unutrašnju zaštitu radimo na zahtev kupca.10 . Broj priključaka za grejalicu (jedan ili dva) zavisi od narudžbine. Tehničke karakteristike: Rezervoar je cilindričnog oblika sa dva torisferična dna. Zapremine i glavne dimenzije rezervoara date su u tabeli.priključci za grejalicu 500/600 VCR . Primer za porudžbinu: VCR .zapremina rezervoara u m3 500 . Snabdeven je ulazom u rezervoar (revizionim otvorom) i priključkom za grejalicu. ograde i druga oprema.prečnik prvog priključka za grejalicu 600 . Rezervoar je sa spoljašnje strane zaštićen od korozije osnovnim premazom.Vertikalni celicni rezervoar Namena: Vertikalni čelični rezervoari služe za uskladištenje većih količina nafte i njenih derivata. Priključci rezervoara smešteni su na poklopcu revizionog otvora. Rezervoar izrađujemo od čeličnog lima S235JRG2 zavarivanjem. 030. neophodna u eksploataciji. ugovaraju se posebno.prečnik drugog priključka za grejalicu . Z3. a na zahtev kupca mogu biti smešteni i na poklopcu priključaka za grejalicu. Svaki rezervoar je ispitan u pogledu nepropustljivosti.

merna letva.3 bar. Rezervoar je atikorozivno zašticen i ofarban temeljnom bojom. Po posebnoj porudžbini isporučuje se i dodatna oprema .zapremina rezervoara . kapa za punjenje. odzračni ventil.Ovalni rezervoar Namena: Ovalni rezervoar je namenjen za skladištenje malih količina tečnih goriva namenjenih za centralno grejanje stambenih objekata. izrađen od čelicnog lima S235JRG2.ovalni rezervoar 1500 . što je definisano DIN 66200 B1. Hidraulična proba se vrši na nepropustljivost varova kod 1. Tehničke karakteristike: Rezervoar je ovalnog oblika. Primer za porudžbinu: OR 1500 OR . Priključci na rezervoaru su podešeni prema potrebama instalacija toplovodnog grejanja.

Priključak za kontrolu nivoa Napomena: Mogući su i drugačiji raspored i dimenzije priključaka . Priključak za punjenje (u slučaju povezivanja vise rez. Priključak za pražnjenje 2. Priključak za odvod/dovod goriva 6. u bateriju) 3. Priključak za odzračivanje 4.1. Priključak za povratni vod 5.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->