REZERVOARI TNG

Rezervoari za nadzemnu ugradnju
Namena: Rezervoari za tečni naftni gas - TNG (engl. LPG) služe za skladištenje tečnog naftnog gasa (propana, butana ili njihove smeše) koji služi kao pogonsko gorivo ili za druge svrhe u procesnoj industriji. Nadzemni skladišni rezervoari za TNG se uglavnom primenjuju u industrijskim postrojenjima, u energanama ili u punionicama propana i butana. Tehničke karakteristike: Rezervoari za TNG se izrađuju od sitnozrnih konstrukcionih ugljeničnih čelika, zavarivanjem. Oblik, glavne dimenzije i kvalitet ovih rezervoara je usaglasen sa standardom SRPS M.Z2.600. Po posebnoj porudžbini isporučuje se i platforma sa penjalicom za opsluživanje, rashladni sistem za vodeno hlađenje ili dodatna oprema (armatura i sl.). Prema zahtevu naručioca moguće uraditi i drugi raspored priključaka od datog na standardnom izvođenju. Rezervoari se isporučuju prema zahtevu ili radionički zaštićeni temeljnom bojom ili završno obojeni efekt lakom, prema propisima.
Priključci i otvori: 1. Otvor za reviziju: * za V>30 m3, 2 komada 2. Priključak za ventil sigurnosti 3. Priključak za mehanički merač nivoa 4. Priključak za tečnu fazu potrošnja 5. Priključak za tečnu fazu povratni vod 6. Priključak za gasnu fazu povratni vod 7. Priključak za tečnu fazu punjenje 8. Priključak za gasnu fazu punjenje 9. Priključak za drenažu 10. Magnetni pokazivač nivoa 11. Termometar 12. Manometar Rezervoari u tabeli obeleženi * nisu po ovom standardu. Rezervoari do 150 m3 su sa dubokim dancima, a veći od 150 kubika se rade i sa poluloptastim dancima
60 HN 100 HN 150 HN 200 HN 250 HN

Kliknite na sliku za primer rezervoara od 30 m3 u PDF formatu (391 Kb)

Tip TNG Zapremina (m3)

10 HN

20 HN

30 HN

10

20

30

60

100

150

200

250

Priključak za tečnu fazu potrošnja 4. Priključak za drenažu 9. Priključak za drenažu Rezervoari 1775 do 4850 lit su usklađeni i sa DIN Rezervoar za TNG za nadzemnu ugradnju 10000 lit . manjim ili individualnim stambenim jedinicama u sistemu grejanja. Priključak za ventil sigurnosti sa podventilom 5. Priključak za tečnu fazu povratni vod 5. Priključak za kombinovani ventil. glavne dimenzije i kvalitet ovih rezervoara je usaglašen sa standardom SRPS EN 12542. REGO ili drugi). Priključak za tečnu fazu potrošnja 3. Termometar 11. butana ili njihove smeše) u manjim industrijskim postrojenjima. Rezervoari se isporučuju završno obojeni aluminijumskim reflektujućim lakom. Otvor za reviziju 2.D mm 1500 2200 2200 2700 3000 3000 3200 3400 L mm ose oslonaca l1 mm otvor za čišćenje 6056 5806 8660 11490 15100 22300 26100 28900 4660 3800 6500 8980 12400 19600 23220 25840 500 500 500 2 x 500 2 x 500 2 x 500 2 x 500 2 x 500 Rezervoari za nadzemnu ugradnju do 13 m3 Namena: Rezervoari za tečni naftni gas . Priključci i otvori: 1. Tehničke karakteristike: Rezervoari za TNG se izrađuju od sitnozrnih konstrukcionih ugljeničnih čelika. prema propisima za skladištenje TNG-a. izrađeni po ovom standardu.) renomiranih proizvođača (GOK.TNG. gasna faza 4. Manometar Priključci i otvori: 1. Oblik. Priključak za gasnu fazu povratni vod 6. služe za skladištenje tečnog naftnog gasa (propana. Priključak za ventil sigurnosti 3. Prema zahtevu naručioca moguće uraditi i drugi raspored priključaka od datog na standardnom izvođenju. Priključak za za tečnu fazu punjenje 2. zavarivanjem. Magnetni pokazivac nivoa 10. Rezervoari se isporučuju sa dodatnom opremom (armatura i sl. Priključak za gasnu fazu punjenje 8. Priključak za gasnu fazu povratni vod 6. Priključak za tečnu fazu punjenje 7. kao na slici. Magnetni pokazivac nivoa 7.

Rezervoar za TNG za nadzemnu ugradnju 4850 lit Tip TNG Zapremina (lit) D mm 1.7 N 4680 (vidi tabelu) 4.5 N 10 N 12 N 1775 2700 4850 7500 10000 12000 1000 1250 1250 1500 1500 1600 L mm ose oslonaca l1 mm otvori za reviziju mm 2475 2460 4255 4650 6056 6400 1550 1550 2000 3260 4660 4500 1 x 125 1 x 125 2 x 125 2 x 150 1 x 400 1 x 400 .85 N 7.7 N 2.

Priključak za drenažu 10. Podzemni skladišni rezervoari za TNG se uglavnom primenjuju u stanicama za snabdevanje motornih vozila tečnim naftnim gasom.Z2. Magnetni pokazivač nivoa 11. Priključak za gasnu fazu punjenje 9. Oblik. osim obeleženih * koji nisu po tom standardu Tip TNG 10 HN 15 HN * 20 HN 25 HN * 30 HN 60 HN 100 HN 150 HN 200 HN Rezervoar za TNG za podzemnu ugradnju . Priključak za mehanički merač nivoa 4.600.Rezervoari za podzemnu ugradnju Namena: Rezervoari za tečni naftni gas . 2 komada 2. Priključak za tečnu fazu potrošnja 5. Priključak za gasnu fazu povratni vod 7. butana ili njihove smeše) koji služi kao pogonsko gorivo ili za druge svrhe u procesnoj industriji. Prema zahtevu naručioca moguće uraditi i drugi raspored priključaka od datog na standardnom izvođenju.TNG (engl. Priključci i otvori: 1. Rezervoari se isporučuju prema zahtevu hidroizolovani. Po posebnoj porudžbini isporučuju se i metalne šahte za opsluživanje kao i dodatna oprema (armatura i sl. glavne dimenzije i kvalitet ovih rezervoara je usaglašen sa standardom SRPS M. u energanama ili u punionicama propana i butana. Termometar 12. Priključak za tečnu fazu povratni vod 6. LPG) služe za skladištenje tečnog naftnog gasa (propana. Otvor za reviziju: * za V>30 m3. Tehničke karakteristike: Rezervoari za TNG se izrađuju od sitnozrnih konstrukcionih ugljeničnih čelika. zavarivanjem.). prema propisima za skladištenje TNG u podzemnim rezervoarima.600. Priključak za ventil sigurnosti 3.Z2. Priključak za tečnu fazu punjenje 8. Manometar Oblik ovih rezervoara je prema SRPS M.

250. glavne dimenzije i kvalitet ovih rezervoara je usaglašen sa standardom JUS M.Z2. kao na slici. Armatura je od renomiranih proizvođača opreme u gasarstvu (GOK ili drugi). ako su smeštene izvan nastanjenih prostorija. Bačve se isporučuju završno obojene aluminijumskim reflektujućim lakom i oznacene narandžastom trakom po sredini koja je okružuje bez prekida. Tehničke karakteristike: Bačve za TNG se izrađuju od sitnozrnih konstrukcionih ugljeničnih čelika. a mogu se koristiti i u zanatskim objektima i manjim ili individualnim stambenim jedinicama u sistemu grejanja. izrađene po ovom standardu. služe za skladištenje i transport tečnog naftnog gasa (propana.). prema JUS M. .Zapremina (m3) D mm 10 15 20 25 30 60 100 150 200 1500 1600 2200 2200 2200 2700 3000 3000 3200 L mm ose oslonaca l1 mm otvor za čišćenje 6056 8070 5806 7310 8660 11490 15100 22300 26100 4660 6500 3800 5150 6500 8980 12400 19600 23220 500 500 500 500 500 2 x 500 2 x 500 2 x 500 2 x 500 Bačve za Propan Butan Namena: Bačve. butana ili njihove smeše).Z2. zavarivanjem. Prema zahtevu naručioca bačve se mogu isporučiti i sa dodatnom opremom (armatura i sl.250. Oblik. Bačve se pretežno koriste u manjim industrijskim postrojenjima.

Bačve za TNG JUS M.250 Priključci i otvori: 1. nivo punjenja 4. Priključak ventila za max. Manometar 12. Priključak za ventil sigurnosti 3. Termometar 11.Z2. Priključak za gasnu fazu povratni vod 8. Zaštitni poklopac armature 500 B 750 B 1000 B 1500 B 2000 B Tip TNG 150 B 250 B Zapremina (lit) 370 618 1235 1850 2470 3700 4940 D mm 600 800 1000 1000 1250 1250 1250 L mm ose oslonaca l1 mm otvor za reviziju mm 1446 1400 1800 2600 2295 3330 4370 700 650 900 1500 1200 1700 2200 2 x 125 2 x 125 2 x 125 2 x 125 2 x 125 2 x 125 2 x 150 . Magnetni pokazivac nivoa 10. Priključak za drenažu 9. Priključak za gasnu fazu punjenje 7. Otvor za reviziju 2. Priključak za tečnu fazu povratni vod 6. Priključak za tečnu fazu punjenje 5.

Rezervoari se isporučuju završno obojeni aluminijumskim reflektujućim lakom i oznacene narandžastom trakom po sredini koja je okružuje bez prekida. Oblik. Priključak za drenažu 9. butana ili njihove smeše).Prenosni i prevozni rezervoari Namena: Rezervoari za TNG se mogu ugrađivati na šasije vozila. Tehničke karakteristike: Prenosni i prevozni rezervoari za TNG se izrađuju od sitnozrnih konstrukcionih ugljeničnih čelika. Priključak za tečnu fazu punjenje 5. kao na slici. Armatura je od renomiranih proizvođača opreme u gasarstvu (GOK ili drugi). Priključak ventila za max. Priključak za gasnu fazu povratni vod 8. Magnetni pokazivac nivoa 10. Priključci i otvori: 1. Otvor za reviziju 2. Manometar 12. glavne dimenzije i potrebni priključci ovih rezervoara se usaglašavaju sa potrebama naručioca i prilagođavaju prema šasiji vozila za prevoz. zavarivanjem. Moguća je i montaža rezervoara na vozilo. Termometar 11. prema važećem tehničkom propisu. Ovi rezervoari služe za skladištenje i transport tečnog naftnog gasa (propana. Zaštitni poklopac armature . nivo punjenja 4. Priključak za ventil sigurnosti 3. Priključak za gasnu fazu punjenje 7. kao pokretni rezervoari za prevoz TNG do potrošača ili se mogu prenositi do mesta punjenja (Bačve).). Prema zahtevu naručioca se mogu isporučiti i sa dodatnom opremom (armatura i sl. Priključak za tečnu fazu povratni vod 6.

010 LCR .REZERVOARI DERIVATA NAFTE Ležeći čelični rezervoar Namena: Ležeći čelični rezervoar je namenjen za skladištenje nafte i njenih derivata (izuzev mazuta). Broj i raspored priključaka dat je na crtežu (videti deo 'Oprema rezervoara'). Priključci su postavljeni na poklopcu revizionog otvora. Svaki rezervoar.zapremina rezervoara u m3 N . Može se ugrađivati kao nadzemni ili podzemni.M. Ovi rezervoari odgovaraju i standardima SRPS EN 12285-1 ili SRPS EN 122852. bez obzira na način ugradnje.010.Z3.23. odnosno DIN 6608 (glavne dimenzije u tabeli 1). a ispitani su na hladni vodeni pritisak od 2 bar. Tehničke karakteristike: Rezervoari su projektovani i izrađeni za maksimalni radni pritisak od 0.Z3. a može se koristiti i za skladištenje i drugih neagresivnih tečnosti. Takođe je moguća isporuka i kompletne armature po zahtevu kupca. Spoljašnja zaštita ne napada celik i otporna je prema štetnom uticaju zemlje.5 bar. Primer za porudžbinu: Rezervoar tip LCR . komplet šahte za ukopavanje. Oblik. a kod rezervoara koji se ukopavaju u zemlju (na zahtev kupca) spoljašnja zaštita se izvodi kondor trakom atestiranom na probojni napon od 14.000V. glavne dimenzije i zapremina rezervoara odgovaraju SRPS M.50 N SRPS. Izrađen je od čelicnog lima S235JRG2 zavarivanjem. Na zahtev kupca vršimo i unutrašnju antikorozionu zaštitu premazima otpornim na dejstva skladištene tečnosti. Rezervoar je cilindričnog oblika sa dva bočna torisferična dna. dimenzije rezervoara po SRPS.M. a na zahtev kupca moguć je drugi raspored i broj priključaka. je zaštićen od korozije. itd.010 50 . zatim isporuka osnova za šahtu.nadzemna ugradnja .ležeći čelični rezervoar. Spoljašnje površine rezervoara zaštićene su premazom osnovne boje. anker traka.

prečnik rezervoara B .sa dvostrukim omotačem Napomena: Rezervoar možemo izrađivati sa dva reviziona otvora. osnovom za šahtu. kao i sa komplet priključcima i armaturom kako je data u delu 'Oprema rezervoara' ili na poseban zahtev naručioca.Primer za porudžbinu prema standardima SRPS EN 12285: Rezervoar (Tank) EN 12285-2/50/2500/B/D -2 nadzemni ležeći čelični rezervoar. Takođe rezervoare izrađujemo sa čeličnim osloncima ili oblogama za betonske temelje.zapremina rezervoara u m3 2500 . D . . dimenzije rezervoara 50 .tip B.

Ovaj navojni priključak postavlja se na najvišem mestu. tip D (dvostruki omotač).zapremina rezervoara PU . Tehničke karakteristike: Ležeći rezervoar sa duplim plaštom je cilindričnog oblika i izraden je od lima S235JRG2. zaštita zemljišta i okoline od zagađenja.M. I za ove rezervoare Primer za porudžbinu: LRDP 20 PU LRDP .lezeci rezervoar sa duplim plaštom 20 .5 bar. Osim kontrolnog priključka postavljen je još jedan priključak za izlazak vazduha pri punjenju ispitne tečnosti.poluukopani .2.010. a osim ovih ima obavezno i priključak R1'' za postavljanje kontrolnog pribora. Glavne dimenzije i izrada su prilagođene SRPS M. ili standardima SRPS EN 12285-1 i 2. Može se ugrađivati kao nadzemni ili podzemni.Z3. koja ne zahtevaju predzagrevanje i nisu pod pritiskom većim od 0. Rezervoar sa duplim plaštom ima sve priključke kao i rezervoar prema SRPS. koja se nalazi između plastova. Ugrađuje se tamo gde se zahteva povećana sigurnost.014 i DIN 6600 B1.Z3.Rezervoar sa duplim plaštom Namena: Ležeći rezervoar sa duplim plaštom je namenjen za skladištenje lakih ulja za loženje.

zasticujemo staklenom vunom i Al limom (termoizolacija). Dimenzije i oblik su usklađeni sa SRPS M. Spoljašnje površine zaštićene su protiv korozije premazom osnovne boje. Na rezervoaru se izvode dva otvora. vrelom vodom i električnom energijom (toplovodni podni.poluukopani (PU).M. SRPS. a nisu pod pritiskom većim od 0.M.022 Primer za porudžbinu: RG . Po zahtevu kupca. Grejači su izrađeni od bešavnih cevi P235TR1 (stara oznaka č. SRPS.Z3.Z3. Na revizionom otvoru postavljeni su su svi priključci. izrađen od čeličnog lima S235JRG2.20 4m2 P .Rezervoar sa grejačima Namena: Rezervoari sa grejačima su namenjeni za skladištenje ulja za loženje.23.23. Tehničke karakteristike: Rezervoar je cilindričnog oblika.5 bar.za nadzemnu ugradnju (N). rezervoare postavljene iznad zemlje.U .ukopani (U). zavarivanjem.M.026/i . a drugi otvor služi za ugradnju grejalice za zagrevanje sadržaja rezervoara. bitumena i drugih materija kod kojih je potrebno održavati određenu temperaturu pomoću grejača. Hidroizolaciju rezervoara koji se ukopavaju u zemlju izvodimo bitumenskom "kondor" trakom atestiranom na elektro-neprobojnost min. Zagrevanje sadržaja vrši se zasićenom parom. mazuta. Rezervoare sa grejačima izrađujemo u tri varijante: . stedni i elektro grejači). a na zahtev kupca izvodimo hidro i termo izolaciju.010 .010.1212) i demontažnog su tipa.14000 V. Dužina grejača (veličina) zavisi od temperature i pritiska grejnog medijuma. SRPS.

rezervoar sa grejačima 20 . 1. izlaz grejnog medijuma 6. otvor za reviziju 2. S .zapremina rezervoara u m3 4m2 .Stedni. otvor za punjenje R'' 14.podni grejac (P . stedni grejač 8. elektro grejač 12.ukopani rezervoar Ukoliko se odstupa od standardnih oblika i dimenzija obavezno dostaviti uz kompletan zahtev sa napred navedenim podacima i skicu sa rasporedom i dimenzijama priključaka. izlaz mazuta 11. izlaz grejnog medijuma 13. ulaz grejnog medijuma 5.RG . otvor za odzračivanje No40 Podni grejač . E . odmuljni vod 7.grejna površina P . otvor za prelivni vod No40 3.elektrogrejač) U . podni grejač 4. izlaz grejnog medijuma 10.podni. ulaz grejnog medijuma 9.

Štedni grejač .

Vertikalni celicni rezervoar Namena: Vertikalni čelični rezervoari služe za uskladištenje većih količina nafte i njenih derivata.prečnik drugog priključka za grejalicu .priključci za grejalicu 500/600 VCR . Snabdeven je ulazom u rezervoar (revizionim otvorom) i priključkom za grejalicu. Rezervoar je sa spoljašnje strane zaštićen od korozije osnovnim premazom. Broj priključaka za grejalicu (jedan ili dva) zavisi od narudžbine.prečnik prvog priključka za grejalicu 600 . Penjalice. ograde i druga oprema. Svaki rezervoar je ispitan u pogledu nepropustljivosti. Z3.vertikalni čelični rezervoar 10 . a mogu da se primenjuju i za skladištenje drugih neagresivnih tečnosti.zapremina rezervoara u m3 500 . Rezervoar izrađujemo od čeličnog lima S235JRG2 zavarivanjem. a unutrašnju zaštitu radimo na zahtev kupca. 030. Tehničke karakteristike: Rezervoar je cilindričnog oblika sa dva torisferična dna.10 . Primer za porudžbinu: VCR . a na zahtev kupca mogu biti smešteni i na poklopcu priključaka za grejalicu.M. a usklađene su sa SRPS. ugovaraju se posebno. vodom pod pritiskom od 2 bar. Zapremine i glavne dimenzije rezervoara date su u tabeli. neophodna u eksploataciji. Priključci rezervoara smešteni su na poklopcu revizionog otvora.

Priključci na rezervoaru su podešeni prema potrebama instalacija toplovodnog grejanja.merna letva.Ovalni rezervoar Namena: Ovalni rezervoar je namenjen za skladištenje malih količina tečnih goriva namenjenih za centralno grejanje stambenih objekata. Primer za porudžbinu: OR 1500 OR . Hidraulična proba se vrši na nepropustljivost varova kod 1.ovalni rezervoar 1500 . odzračni ventil. Tehničke karakteristike: Rezervoar je ovalnog oblika. izrađen od čelicnog lima S235JRG2. što je definisano DIN 66200 B1.zapremina rezervoara . Rezervoar je atikorozivno zašticen i ofarban temeljnom bojom.3 bar. Po posebnoj porudžbini isporučuje se i dodatna oprema . kapa za punjenje.

Priključak za odvod/dovod goriva 6. Priključak za punjenje (u slučaju povezivanja vise rez. u bateriju) 3.1. Priključak za pražnjenje 2. Priključak za odzračivanje 4. Priključak za kontrolu nivoa Napomena: Mogući su i drugačiji raspored i dimenzije priključaka . Priključak za povratni vod 5.