REZERVOARI TNG

Rezervoari za nadzemnu ugradnju
Namena: Rezervoari za tečni naftni gas - TNG (engl. LPG) služe za skladištenje tečnog naftnog gasa (propana, butana ili njihove smeše) koji služi kao pogonsko gorivo ili za druge svrhe u procesnoj industriji. Nadzemni skladišni rezervoari za TNG se uglavnom primenjuju u industrijskim postrojenjima, u energanama ili u punionicama propana i butana. Tehničke karakteristike: Rezervoari za TNG se izrađuju od sitnozrnih konstrukcionih ugljeničnih čelika, zavarivanjem. Oblik, glavne dimenzije i kvalitet ovih rezervoara je usaglasen sa standardom SRPS M.Z2.600. Po posebnoj porudžbini isporučuje se i platforma sa penjalicom za opsluživanje, rashladni sistem za vodeno hlađenje ili dodatna oprema (armatura i sl.). Prema zahtevu naručioca moguće uraditi i drugi raspored priključaka od datog na standardnom izvođenju. Rezervoari se isporučuju prema zahtevu ili radionički zaštićeni temeljnom bojom ili završno obojeni efekt lakom, prema propisima.
Priključci i otvori: 1. Otvor za reviziju: * za V>30 m3, 2 komada 2. Priključak za ventil sigurnosti 3. Priključak za mehanički merač nivoa 4. Priključak za tečnu fazu potrošnja 5. Priključak za tečnu fazu povratni vod 6. Priključak za gasnu fazu povratni vod 7. Priključak za tečnu fazu punjenje 8. Priključak za gasnu fazu punjenje 9. Priključak za drenažu 10. Magnetni pokazivač nivoa 11. Termometar 12. Manometar Rezervoari u tabeli obeleženi * nisu po ovom standardu. Rezervoari do 150 m3 su sa dubokim dancima, a veći od 150 kubika se rade i sa poluloptastim dancima
60 HN 100 HN 150 HN 200 HN 250 HN

Kliknite na sliku za primer rezervoara od 30 m3 u PDF formatu (391 Kb)

Tip TNG Zapremina (m3)

10 HN

20 HN

30 HN

10

20

30

60

100

150

200

250

Oblik. REGO ili drugi).) renomiranih proizvođača (GOK. prema propisima za skladištenje TNG-a. Priključak za ventil sigurnosti 3. Tehničke karakteristike: Rezervoari za TNG se izrađuju od sitnozrnih konstrukcionih ugljeničnih čelika. Priključak za tečnu fazu potrošnja 3. Priključak za drenažu 9. Priključak za ventil sigurnosti sa podventilom 5. Priključak za za tečnu fazu punjenje 2. služe za skladištenje tečnog naftnog gasa (propana. Magnetni pokazivac nivoa 10. glavne dimenzije i kvalitet ovih rezervoara je usaglašen sa standardom SRPS EN 12542. Rezervoari se isporučuju sa dodatnom opremom (armatura i sl. Rezervoari se isporučuju završno obojeni aluminijumskim reflektujućim lakom. Prema zahtevu naručioca moguće uraditi i drugi raspored priključaka od datog na standardnom izvođenju. butana ili njihove smeše) u manjim industrijskim postrojenjima. izrađeni po ovom standardu. Manometar Priključci i otvori: 1. manjim ili individualnim stambenim jedinicama u sistemu grejanja. Priključci i otvori: 1. Priključak za drenažu Rezervoari 1775 do 4850 lit su usklađeni i sa DIN Rezervoar za TNG za nadzemnu ugradnju 10000 lit . Priključak za kombinovani ventil. Priključak za tečnu fazu punjenje 7. Priključak za gasnu fazu povratni vod 6. gasna faza 4. Termometar 11. Priključak za tečnu fazu potrošnja 4. kao na slici. Priključak za gasnu fazu punjenje 8.D mm 1500 2200 2200 2700 3000 3000 3200 3400 L mm ose oslonaca l1 mm otvor za čišćenje 6056 5806 8660 11490 15100 22300 26100 28900 4660 3800 6500 8980 12400 19600 23220 25840 500 500 500 2 x 500 2 x 500 2 x 500 2 x 500 2 x 500 Rezervoari za nadzemnu ugradnju do 13 m3 Namena: Rezervoari za tečni naftni gas . Priključak za tečnu fazu povratni vod 5.TNG. Otvor za reviziju 2. Magnetni pokazivac nivoa 7. Priključak za gasnu fazu povratni vod 6. zavarivanjem.

85 N 7.Rezervoar za TNG za nadzemnu ugradnju 4850 lit Tip TNG Zapremina (lit) D mm 1.5 N 10 N 12 N 1775 2700 4850 7500 10000 12000 1000 1250 1250 1500 1500 1600 L mm ose oslonaca l1 mm otvori za reviziju mm 2475 2460 4255 4650 6056 6400 1550 1550 2000 3260 4660 4500 1 x 125 1 x 125 2 x 125 2 x 150 1 x 400 1 x 400 .7 N 2.7 N 4680 (vidi tabelu) 4.

Priključak za tečnu fazu povratni vod 6. Oblik. Priključak za gasnu fazu punjenje 9. Priključak za tečnu fazu punjenje 8. zavarivanjem. Priključak za drenažu 10. Manometar Oblik ovih rezervoara je prema SRPS M.Z2. Magnetni pokazivač nivoa 11. Tehničke karakteristike: Rezervoari za TNG se izrađuju od sitnozrnih konstrukcionih ugljeničnih čelika. Po posebnoj porudžbini isporučuju se i metalne šahte za opsluživanje kao i dodatna oprema (armatura i sl. Podzemni skladišni rezervoari za TNG se uglavnom primenjuju u stanicama za snabdevanje motornih vozila tečnim naftnim gasom. glavne dimenzije i kvalitet ovih rezervoara je usaglašen sa standardom SRPS M. Priključak za tečnu fazu potrošnja 5. prema propisima za skladištenje TNG u podzemnim rezervoarima. Priključak za gasnu fazu povratni vod 7. Otvor za reviziju: * za V>30 m3.600.). Priključci i otvori: 1. Prema zahtevu naručioca moguće uraditi i drugi raspored priključaka od datog na standardnom izvođenju.Rezervoari za podzemnu ugradnju Namena: Rezervoari za tečni naftni gas . Priključak za mehanički merač nivoa 4. LPG) služe za skladištenje tečnog naftnog gasa (propana.600. Rezervoari se isporučuju prema zahtevu hidroizolovani. Termometar 12. u energanama ili u punionicama propana i butana.Z2. osim obeleženih * koji nisu po tom standardu Tip TNG 10 HN 15 HN * 20 HN 25 HN * 30 HN 60 HN 100 HN 150 HN 200 HN Rezervoar za TNG za podzemnu ugradnju . 2 komada 2. Priključak za ventil sigurnosti 3.TNG (engl. butana ili njihove smeše) koji služi kao pogonsko gorivo ili za druge svrhe u procesnoj industriji.

služe za skladištenje i transport tečnog naftnog gasa (propana. prema JUS M. Armatura je od renomiranih proizvođača opreme u gasarstvu (GOK ili drugi).250. butana ili njihove smeše). Tehničke karakteristike: Bačve za TNG se izrađuju od sitnozrnih konstrukcionih ugljeničnih čelika.250.Z2.Zapremina (m3) D mm 10 15 20 25 30 60 100 150 200 1500 1600 2200 2200 2200 2700 3000 3000 3200 L mm ose oslonaca l1 mm otvor za čišćenje 6056 8070 5806 7310 8660 11490 15100 22300 26100 4660 6500 3800 5150 6500 8980 12400 19600 23220 500 500 500 500 500 2 x 500 2 x 500 2 x 500 2 x 500 Bačve za Propan Butan Namena: Bačve. a mogu se koristiti i u zanatskim objektima i manjim ili individualnim stambenim jedinicama u sistemu grejanja. ako su smeštene izvan nastanjenih prostorija.Z2. zavarivanjem. Bačve se isporučuju završno obojene aluminijumskim reflektujućim lakom i oznacene narandžastom trakom po sredini koja je okružuje bez prekida. kao na slici. Bačve se pretežno koriste u manjim industrijskim postrojenjima. glavne dimenzije i kvalitet ovih rezervoara je usaglašen sa standardom JUS M. .). Oblik. Prema zahtevu naručioca bačve se mogu isporučiti i sa dodatnom opremom (armatura i sl. izrađene po ovom standardu.

Magnetni pokazivac nivoa 10. nivo punjenja 4. Priključak za drenažu 9.Z2. Priključak za tečnu fazu punjenje 5. Priključak za gasnu fazu punjenje 7.Bačve za TNG JUS M. Priključak ventila za max. Manometar 12. Priključak za gasnu fazu povratni vod 8.250 Priključci i otvori: 1. Priključak za ventil sigurnosti 3. Termometar 11. Otvor za reviziju 2. Priključak za tečnu fazu povratni vod 6. Zaštitni poklopac armature 500 B 750 B 1000 B 1500 B 2000 B Tip TNG 150 B 250 B Zapremina (lit) 370 618 1235 1850 2470 3700 4940 D mm 600 800 1000 1000 1250 1250 1250 L mm ose oslonaca l1 mm otvor za reviziju mm 1446 1400 1800 2600 2295 3330 4370 700 650 900 1500 1200 1700 2200 2 x 125 2 x 125 2 x 125 2 x 125 2 x 125 2 x 125 2 x 150 .

Ovi rezervoari služe za skladištenje i transport tečnog naftnog gasa (propana. Priključak za gasnu fazu punjenje 7. Priključak za gasnu fazu povratni vod 8. Prema zahtevu naručioca se mogu isporučiti i sa dodatnom opremom (armatura i sl. Priključak za ventil sigurnosti 3. Oblik. zavarivanjem.). Priključak ventila za max. Moguća je i montaža rezervoara na vozilo. Rezervoari se isporučuju završno obojeni aluminijumskim reflektujućim lakom i oznacene narandžastom trakom po sredini koja je okružuje bez prekida.Prenosni i prevozni rezervoari Namena: Rezervoari za TNG se mogu ugrađivati na šasije vozila. kao na slici. Priključak za tečnu fazu punjenje 5. nivo punjenja 4. Priključak za tečnu fazu povratni vod 6. Termometar 11. Priključak za drenažu 9. Armatura je od renomiranih proizvođača opreme u gasarstvu (GOK ili drugi). Priključci i otvori: 1. Tehničke karakteristike: Prenosni i prevozni rezervoari za TNG se izrađuju od sitnozrnih konstrukcionih ugljeničnih čelika. kao pokretni rezervoari za prevoz TNG do potrošača ili se mogu prenositi do mesta punjenja (Bačve). prema važećem tehničkom propisu. glavne dimenzije i potrebni priključci ovih rezervoara se usaglašavaju sa potrebama naručioca i prilagođavaju prema šasiji vozila za prevoz. Zaštitni poklopac armature . butana ili njihove smeše). Magnetni pokazivac nivoa 10. Manometar 12. Otvor za reviziju 2.

komplet šahte za ukopavanje.ležeći čelični rezervoar. Može se ugrađivati kao nadzemni ili podzemni. Primer za porudžbinu: Rezervoar tip LCR .23. Tehničke karakteristike: Rezervoari su projektovani i izrađeni za maksimalni radni pritisak od 0. bez obzira na način ugradnje. a na zahtev kupca moguć je drugi raspored i broj priključaka. odnosno DIN 6608 (glavne dimenzije u tabeli 1).010 50 .Z3. Spoljašnje površine rezervoara zaštićene su premazom osnovne boje. Svaki rezervoar. dimenzije rezervoara po SRPS.M.REZERVOARI DERIVATA NAFTE Ležeći čelični rezervoar Namena: Ležeći čelični rezervoar je namenjen za skladištenje nafte i njenih derivata (izuzev mazuta).010 LCR . Broj i raspored priključaka dat je na crtežu (videti deo 'Oprema rezervoara'). je zaštićen od korozije. Spoljašnja zaštita ne napada celik i otporna je prema štetnom uticaju zemlje. anker traka. Takođe je moguća isporuka i kompletne armature po zahtevu kupca.nadzemna ugradnja .5 bar. Ovi rezervoari odgovaraju i standardima SRPS EN 12285-1 ili SRPS EN 122852. Oblik.50 N SRPS.M.000V.010. a može se koristiti i za skladištenje i drugih neagresivnih tečnosti. Na zahtev kupca vršimo i unutrašnju antikorozionu zaštitu premazima otpornim na dejstva skladištene tečnosti. a kod rezervoara koji se ukopavaju u zemlju (na zahtev kupca) spoljašnja zaštita se izvodi kondor trakom atestiranom na probojni napon od 14. Rezervoar je cilindričnog oblika sa dva bočna torisferična dna. zatim isporuka osnova za šahtu.zapremina rezervoara u m3 N . a ispitani su na hladni vodeni pritisak od 2 bar. Priključci su postavljeni na poklopcu revizionog otvora. itd. glavne dimenzije i zapremina rezervoara odgovaraju SRPS M. Izrađen je od čelicnog lima S235JRG2 zavarivanjem.Z3.

Takođe rezervoare izrađujemo sa čeličnim osloncima ili oblogama za betonske temelje.Primer za porudžbinu prema standardima SRPS EN 12285: Rezervoar (Tank) EN 12285-2/50/2500/B/D -2 nadzemni ležeći čelični rezervoar. osnovom za šahtu. kao i sa komplet priključcima i armaturom kako je data u delu 'Oprema rezervoara' ili na poseban zahtev naručioca.tip B.sa dvostrukim omotačem Napomena: Rezervoar možemo izrađivati sa dva reviziona otvora.prečnik rezervoara B . .zapremina rezervoara u m3 2500 . dimenzije rezervoara 50 . D .

Rezervoar sa duplim plaštom Namena: Ležeći rezervoar sa duplim plaštom je namenjen za skladištenje lakih ulja za loženje. koja se nalazi između plastova. a osim ovih ima obavezno i priključak R1'' za postavljanje kontrolnog pribora. Ugrađuje se tamo gde se zahteva povećana sigurnost.Z3.Z3. koja ne zahtevaju predzagrevanje i nisu pod pritiskom većim od 0. Ovaj navojni priključak postavlja se na najvišem mestu.2. Tehničke karakteristike: Ležeći rezervoar sa duplim plaštom je cilindričnog oblika i izraden je od lima S235JRG2.poluukopani .M. I za ove rezervoare Primer za porudžbinu: LRDP 20 PU LRDP . tip D (dvostruki omotač). Rezervoar sa duplim plaštom ima sve priključke kao i rezervoar prema SRPS. Osim kontrolnog priključka postavljen je još jedan priključak za izlazak vazduha pri punjenju ispitne tečnosti. Glavne dimenzije i izrada su prilagođene SRPS M.5 bar. zaštita zemljišta i okoline od zagađenja. ili standardima SRPS EN 12285-1 i 2. Može se ugrađivati kao nadzemni ili podzemni.014 i DIN 6600 B1.010.zapremina rezervoara PU .lezeci rezervoar sa duplim plaštom 20 .

a nisu pod pritiskom većim od 0. Tehničke karakteristike: Rezervoar je cilindričnog oblika. Grejači su izrađeni od bešavnih cevi P235TR1 (stara oznaka č. zavarivanjem.022 Primer za porudžbinu: RG . Hidroizolaciju rezervoara koji se ukopavaju u zemlju izvodimo bitumenskom "kondor" trakom atestiranom na elektro-neprobojnost min.M. zasticujemo staklenom vunom i Al limom (termoizolacija).1212) i demontažnog su tipa. Dimenzije i oblik su usklađeni sa SRPS M.20 4m2 P .Z3. bitumena i drugih materija kod kojih je potrebno održavati određenu temperaturu pomoću grejača.za nadzemnu ugradnju (N). stedni i elektro grejači).poluukopani (PU). rezervoare postavljene iznad zemlje. SRPS. Zagrevanje sadržaja vrši se zasićenom parom.5 bar.Rezervoar sa grejačima Namena: Rezervoari sa grejačima su namenjeni za skladištenje ulja za loženje.026/i .23.U . vrelom vodom i električnom energijom (toplovodni podni. Rezervoare sa grejačima izrađujemo u tri varijante: . Na rezervoaru se izvode dva otvora.14000 V. Spoljašnje površine zaštićene su protiv korozije premazom osnovne boje. a na zahtev kupca izvodimo hidro i termo izolaciju.23. SRPS.Z3. Na revizionom otvoru postavljeni su su svi priključci.M.010 . izrađen od čeličnog lima S235JRG2.M. a drugi otvor služi za ugradnju grejalice za zagrevanje sadržaja rezervoara. mazuta.ukopani (U). Po zahtevu kupca. Dužina grejača (veličina) zavisi od temperature i pritiska grejnog medijuma.010. SRPS.

izlaz grejnog medijuma 10.ukopani rezervoar Ukoliko se odstupa od standardnih oblika i dimenzija obavezno dostaviti uz kompletan zahtev sa napred navedenim podacima i skicu sa rasporedom i dimenzijama priključaka. S . odmuljni vod 7.grejna površina P .RG .zapremina rezervoara u m3 4m2 . izlaz mazuta 11. 1. izlaz grejnog medijuma 13. otvor za reviziju 2. izlaz grejnog medijuma 6. ulaz grejnog medijuma 9. podni grejač 4. otvor za prelivni vod No40 3. elektro grejač 12.rezervoar sa grejačima 20 . E .podni.Stedni.podni grejac (P . otvor za punjenje R'' 14. otvor za odzračivanje No40 Podni grejač . ulaz grejnog medijuma 5.elektrogrejač) U . stedni grejač 8.

Štedni grejač .

030. Snabdeven je ulazom u rezervoar (revizionim otvorom) i priključkom za grejalicu. Rezervoar izrađujemo od čeličnog lima S235JRG2 zavarivanjem. Z3.M. a usklađene su sa SRPS.prečnik prvog priključka za grejalicu 600 . Priključci rezervoara smešteni su na poklopcu revizionog otvora. neophodna u eksploataciji. Broj priključaka za grejalicu (jedan ili dva) zavisi od narudžbine.priključci za grejalicu 500/600 VCR .10 .vertikalni čelični rezervoar 10 .prečnik drugog priključka za grejalicu .zapremina rezervoara u m3 500 . a na zahtev kupca mogu biti smešteni i na poklopcu priključaka za grejalicu. Tehničke karakteristike: Rezervoar je cilindričnog oblika sa dva torisferična dna. Zapremine i glavne dimenzije rezervoara date su u tabeli. ugovaraju se posebno. Rezervoar je sa spoljašnje strane zaštićen od korozije osnovnim premazom. Svaki rezervoar je ispitan u pogledu nepropustljivosti. Primer za porudžbinu: VCR . vodom pod pritiskom od 2 bar.Vertikalni celicni rezervoar Namena: Vertikalni čelični rezervoari služe za uskladištenje većih količina nafte i njenih derivata. a unutrašnju zaštitu radimo na zahtev kupca. ograde i druga oprema. Penjalice. a mogu da se primenjuju i za skladištenje drugih neagresivnih tečnosti.

Po posebnoj porudžbini isporučuje se i dodatna oprema . izrađen od čelicnog lima S235JRG2.zapremina rezervoara . Priključci na rezervoaru su podešeni prema potrebama instalacija toplovodnog grejanja.3 bar. odzračni ventil. kapa za punjenje.ovalni rezervoar 1500 . Primer za porudžbinu: OR 1500 OR .merna letva. Rezervoar je atikorozivno zašticen i ofarban temeljnom bojom. što je definisano DIN 66200 B1. Tehničke karakteristike: Rezervoar je ovalnog oblika.Ovalni rezervoar Namena: Ovalni rezervoar je namenjen za skladištenje malih količina tečnih goriva namenjenih za centralno grejanje stambenih objekata. Hidraulična proba se vrši na nepropustljivost varova kod 1.

Priključak za odzračivanje 4. Priključak za punjenje (u slučaju povezivanja vise rez.1. Priključak za kontrolu nivoa Napomena: Mogući su i drugačiji raspored i dimenzije priključaka . Priključak za odvod/dovod goriva 6. Priključak za povratni vod 5. Priključak za pražnjenje 2. u bateriju) 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful