REZERVOARI TNG

Rezervoari za nadzemnu ugradnju
Namena: Rezervoari za tečni naftni gas - TNG (engl. LPG) služe za skladištenje tečnog naftnog gasa (propana, butana ili njihove smeše) koji služi kao pogonsko gorivo ili za druge svrhe u procesnoj industriji. Nadzemni skladišni rezervoari za TNG se uglavnom primenjuju u industrijskim postrojenjima, u energanama ili u punionicama propana i butana. Tehničke karakteristike: Rezervoari za TNG se izrađuju od sitnozrnih konstrukcionih ugljeničnih čelika, zavarivanjem. Oblik, glavne dimenzije i kvalitet ovih rezervoara je usaglasen sa standardom SRPS M.Z2.600. Po posebnoj porudžbini isporučuje se i platforma sa penjalicom za opsluživanje, rashladni sistem za vodeno hlađenje ili dodatna oprema (armatura i sl.). Prema zahtevu naručioca moguće uraditi i drugi raspored priključaka od datog na standardnom izvođenju. Rezervoari se isporučuju prema zahtevu ili radionički zaštićeni temeljnom bojom ili završno obojeni efekt lakom, prema propisima.
Priključci i otvori: 1. Otvor za reviziju: * za V>30 m3, 2 komada 2. Priključak za ventil sigurnosti 3. Priključak za mehanički merač nivoa 4. Priključak za tečnu fazu potrošnja 5. Priključak za tečnu fazu povratni vod 6. Priključak za gasnu fazu povratni vod 7. Priključak za tečnu fazu punjenje 8. Priključak za gasnu fazu punjenje 9. Priključak za drenažu 10. Magnetni pokazivač nivoa 11. Termometar 12. Manometar Rezervoari u tabeli obeleženi * nisu po ovom standardu. Rezervoari do 150 m3 su sa dubokim dancima, a veći od 150 kubika se rade i sa poluloptastim dancima
60 HN 100 HN 150 HN 200 HN 250 HN

Kliknite na sliku za primer rezervoara od 30 m3 u PDF formatu (391 Kb)

Tip TNG Zapremina (m3)

10 HN

20 HN

30 HN

10

20

30

60

100

150

200

250

TNG. služe za skladištenje tečnog naftnog gasa (propana.) renomiranih proizvođača (GOK. Priključak za drenažu Rezervoari 1775 do 4850 lit su usklađeni i sa DIN Rezervoar za TNG za nadzemnu ugradnju 10000 lit . Priključak za drenažu 9. Priključak za gasnu fazu povratni vod 6. manjim ili individualnim stambenim jedinicama u sistemu grejanja. Magnetni pokazivac nivoa 7. zavarivanjem. Priključak za ventil sigurnosti sa podventilom 5. Priključci i otvori: 1. prema propisima za skladištenje TNG-a. izrađeni po ovom standardu. gasna faza 4. Prema zahtevu naručioca moguće uraditi i drugi raspored priključaka od datog na standardnom izvođenju. Tehničke karakteristike: Rezervoari za TNG se izrađuju od sitnozrnih konstrukcionih ugljeničnih čelika. Priključak za ventil sigurnosti 3. Priključak za tečnu fazu potrošnja 3. Magnetni pokazivac nivoa 10. Otvor za reviziju 2. Priključak za za tečnu fazu punjenje 2. Oblik. Priključak za kombinovani ventil. Rezervoari se isporučuju završno obojeni aluminijumskim reflektujućim lakom. Termometar 11. Priključak za gasnu fazu punjenje 8.D mm 1500 2200 2200 2700 3000 3000 3200 3400 L mm ose oslonaca l1 mm otvor za čišćenje 6056 5806 8660 11490 15100 22300 26100 28900 4660 3800 6500 8980 12400 19600 23220 25840 500 500 500 2 x 500 2 x 500 2 x 500 2 x 500 2 x 500 Rezervoari za nadzemnu ugradnju do 13 m3 Namena: Rezervoari za tečni naftni gas . kao na slici. Rezervoari se isporučuju sa dodatnom opremom (armatura i sl. Priključak za tečnu fazu povratni vod 5. Priključak za tečnu fazu potrošnja 4. butana ili njihove smeše) u manjim industrijskim postrojenjima. Priključak za gasnu fazu povratni vod 6. Priključak za tečnu fazu punjenje 7. REGO ili drugi). glavne dimenzije i kvalitet ovih rezervoara je usaglašen sa standardom SRPS EN 12542. Manometar Priključci i otvori: 1.

85 N 7.7 N 2.Rezervoar za TNG za nadzemnu ugradnju 4850 lit Tip TNG Zapremina (lit) D mm 1.5 N 10 N 12 N 1775 2700 4850 7500 10000 12000 1000 1250 1250 1500 1500 1600 L mm ose oslonaca l1 mm otvori za reviziju mm 2475 2460 4255 4650 6056 6400 1550 1550 2000 3260 4660 4500 1 x 125 1 x 125 2 x 125 2 x 150 1 x 400 1 x 400 .7 N 4680 (vidi tabelu) 4.

Po posebnoj porudžbini isporučuju se i metalne šahte za opsluživanje kao i dodatna oprema (armatura i sl. butana ili njihove smeše) koji služi kao pogonsko gorivo ili za druge svrhe u procesnoj industriji. LPG) služe za skladištenje tečnog naftnog gasa (propana. Otvor za reviziju: * za V>30 m3. Priključak za tečnu fazu punjenje 8. Podzemni skladišni rezervoari za TNG se uglavnom primenjuju u stanicama za snabdevanje motornih vozila tečnim naftnim gasom.Z2. Priključak za mehanički merač nivoa 4. prema propisima za skladištenje TNG u podzemnim rezervoarima. Priključak za tečnu fazu povratni vod 6.TNG (engl. Tehničke karakteristike: Rezervoari za TNG se izrađuju od sitnozrnih konstrukcionih ugljeničnih čelika.). Termometar 12.600. Priključak za ventil sigurnosti 3. Priključak za drenažu 10.Rezervoari za podzemnu ugradnju Namena: Rezervoari za tečni naftni gas . Priključci i otvori: 1.Z2. osim obeleženih * koji nisu po tom standardu Tip TNG 10 HN 15 HN * 20 HN 25 HN * 30 HN 60 HN 100 HN 150 HN 200 HN Rezervoar za TNG za podzemnu ugradnju . Priključak za gasnu fazu punjenje 9. Oblik. u energanama ili u punionicama propana i butana. Manometar Oblik ovih rezervoara je prema SRPS M. Magnetni pokazivač nivoa 11. Priključak za tečnu fazu potrošnja 5. Prema zahtevu naručioca moguće uraditi i drugi raspored priključaka od datog na standardnom izvođenju. zavarivanjem. Priključak za gasnu fazu povratni vod 7. glavne dimenzije i kvalitet ovih rezervoara je usaglašen sa standardom SRPS M.600. 2 komada 2. Rezervoari se isporučuju prema zahtevu hidroizolovani.

ako su smeštene izvan nastanjenih prostorija. Bačve se isporučuju završno obojene aluminijumskim reflektujućim lakom i oznacene narandžastom trakom po sredini koja je okružuje bez prekida. a mogu se koristiti i u zanatskim objektima i manjim ili individualnim stambenim jedinicama u sistemu grejanja. glavne dimenzije i kvalitet ovih rezervoara je usaglašen sa standardom JUS M. Tehničke karakteristike: Bačve za TNG se izrađuju od sitnozrnih konstrukcionih ugljeničnih čelika. služe za skladištenje i transport tečnog naftnog gasa (propana. zavarivanjem.250.Z2. prema JUS M. kao na slici. izrađene po ovom standardu. Prema zahtevu naručioca bačve se mogu isporučiti i sa dodatnom opremom (armatura i sl. Bačve se pretežno koriste u manjim industrijskim postrojenjima.Zapremina (m3) D mm 10 15 20 25 30 60 100 150 200 1500 1600 2200 2200 2200 2700 3000 3000 3200 L mm ose oslonaca l1 mm otvor za čišćenje 6056 8070 5806 7310 8660 11490 15100 22300 26100 4660 6500 3800 5150 6500 8980 12400 19600 23220 500 500 500 500 500 2 x 500 2 x 500 2 x 500 2 x 500 Bačve za Propan Butan Namena: Bačve. .).Z2. Armatura je od renomiranih proizvođača opreme u gasarstvu (GOK ili drugi). Oblik.250. butana ili njihove smeše).

nivo punjenja 4. Priključak ventila za max. Priključak za tečnu fazu punjenje 5. Priključak za gasnu fazu povratni vod 8. Priključak za drenažu 9.250 Priključci i otvori: 1.Bačve za TNG JUS M. Otvor za reviziju 2. Priključak za gasnu fazu punjenje 7. Priključak za tečnu fazu povratni vod 6. Termometar 11. Magnetni pokazivac nivoa 10. Manometar 12. Priključak za ventil sigurnosti 3.Z2. Zaštitni poklopac armature 500 B 750 B 1000 B 1500 B 2000 B Tip TNG 150 B 250 B Zapremina (lit) 370 618 1235 1850 2470 3700 4940 D mm 600 800 1000 1000 1250 1250 1250 L mm ose oslonaca l1 mm otvor za reviziju mm 1446 1400 1800 2600 2295 3330 4370 700 650 900 1500 1200 1700 2200 2 x 125 2 x 125 2 x 125 2 x 125 2 x 125 2 x 125 2 x 150 .

Moguća je i montaža rezervoara na vozilo. glavne dimenzije i potrebni priključci ovih rezervoara se usaglašavaju sa potrebama naručioca i prilagođavaju prema šasiji vozila za prevoz. nivo punjenja 4.Prenosni i prevozni rezervoari Namena: Rezervoari za TNG se mogu ugrađivati na šasije vozila. Priključci i otvori: 1. Termometar 11. Priključak za tečnu fazu povratni vod 6. Priključak za drenažu 9. Prema zahtevu naručioca se mogu isporučiti i sa dodatnom opremom (armatura i sl. prema važećem tehničkom propisu. Priključak za gasnu fazu povratni vod 8. Ovi rezervoari služe za skladištenje i transport tečnog naftnog gasa (propana. butana ili njihove smeše). kao pokretni rezervoari za prevoz TNG do potrošača ili se mogu prenositi do mesta punjenja (Bačve). Armatura je od renomiranih proizvođača opreme u gasarstvu (GOK ili drugi). Magnetni pokazivac nivoa 10. Manometar 12. Priključak za gasnu fazu punjenje 7. Priključak za tečnu fazu punjenje 5. Priključak ventila za max. Oblik.). Zaštitni poklopac armature . Otvor za reviziju 2. Priključak za ventil sigurnosti 3. kao na slici. zavarivanjem. Rezervoari se isporučuju završno obojeni aluminijumskim reflektujućim lakom i oznacene narandžastom trakom po sredini koja je okružuje bez prekida. Tehničke karakteristike: Prenosni i prevozni rezervoari za TNG se izrađuju od sitnozrnih konstrukcionih ugljeničnih čelika.

010 LCR .010. a kod rezervoara koji se ukopavaju u zemlju (na zahtev kupca) spoljašnja zaštita se izvodi kondor trakom atestiranom na probojni napon od 14. a ispitani su na hladni vodeni pritisak od 2 bar. Može se ugrađivati kao nadzemni ili podzemni.nadzemna ugradnja .000V. anker traka. je zaštićen od korozije. Izrađen je od čelicnog lima S235JRG2 zavarivanjem. Svaki rezervoar.50 N SRPS. bez obzira na način ugradnje. a može se koristiti i za skladištenje i drugih neagresivnih tečnosti.Z3. Priključci su postavljeni na poklopcu revizionog otvora.ležeći čelični rezervoar. zatim isporuka osnova za šahtu.M.zapremina rezervoara u m3 N .010 50 .23. Rezervoar je cilindričnog oblika sa dva bočna torisferična dna. dimenzije rezervoara po SRPS.REZERVOARI DERIVATA NAFTE Ležeći čelični rezervoar Namena: Ležeći čelični rezervoar je namenjen za skladištenje nafte i njenih derivata (izuzev mazuta).Z3.M. Na zahtev kupca vršimo i unutrašnju antikorozionu zaštitu premazima otpornim na dejstva skladištene tečnosti. glavne dimenzije i zapremina rezervoara odgovaraju SRPS M. Spoljašnja zaštita ne napada celik i otporna je prema štetnom uticaju zemlje. Broj i raspored priključaka dat je na crtežu (videti deo 'Oprema rezervoara'). Takođe je moguća isporuka i kompletne armature po zahtevu kupca. Oblik. Ovi rezervoari odgovaraju i standardima SRPS EN 12285-1 ili SRPS EN 122852. odnosno DIN 6608 (glavne dimenzije u tabeli 1). Tehničke karakteristike: Rezervoari su projektovani i izrađeni za maksimalni radni pritisak od 0. Spoljašnje površine rezervoara zaštićene su premazom osnovne boje. Primer za porudžbinu: Rezervoar tip LCR . a na zahtev kupca moguć je drugi raspored i broj priključaka. itd. komplet šahte za ukopavanje.5 bar.

. Takođe rezervoare izrađujemo sa čeličnim osloncima ili oblogama za betonske temelje.sa dvostrukim omotačem Napomena: Rezervoar možemo izrađivati sa dva reviziona otvora. kao i sa komplet priključcima i armaturom kako je data u delu 'Oprema rezervoara' ili na poseban zahtev naručioca.Primer za porudžbinu prema standardima SRPS EN 12285: Rezervoar (Tank) EN 12285-2/50/2500/B/D -2 nadzemni ležeći čelični rezervoar.prečnik rezervoara B .zapremina rezervoara u m3 2500 .tip B. D . dimenzije rezervoara 50 . osnovom za šahtu.

zapremina rezervoara PU . tip D (dvostruki omotač).poluukopani . zaštita zemljišta i okoline od zagađenja.5 bar. koja se nalazi između plastova. Može se ugrađivati kao nadzemni ili podzemni. Rezervoar sa duplim plaštom ima sve priključke kao i rezervoar prema SRPS. Tehničke karakteristike: Ležeći rezervoar sa duplim plaštom je cilindričnog oblika i izraden je od lima S235JRG2. Osim kontrolnog priključka postavljen je još jedan priključak za izlazak vazduha pri punjenju ispitne tečnosti.2. Ugrađuje se tamo gde se zahteva povećana sigurnost.014 i DIN 6600 B1. I za ove rezervoare Primer za porudžbinu: LRDP 20 PU LRDP .M. Ovaj navojni priključak postavlja se na najvišem mestu. a osim ovih ima obavezno i priključak R1'' za postavljanje kontrolnog pribora. ili standardima SRPS EN 12285-1 i 2. koja ne zahtevaju predzagrevanje i nisu pod pritiskom većim od 0.Z3.010.Rezervoar sa duplim plaštom Namena: Ležeći rezervoar sa duplim plaštom je namenjen za skladištenje lakih ulja za loženje. Glavne dimenzije i izrada su prilagođene SRPS M.lezeci rezervoar sa duplim plaštom 20 .Z3.

14000 V.010 . stedni i elektro grejači).20 4m2 P . Na revizionom otvoru postavljeni su su svi priključci. Tehničke karakteristike: Rezervoar je cilindričnog oblika. Hidroizolaciju rezervoara koji se ukopavaju u zemlju izvodimo bitumenskom "kondor" trakom atestiranom na elektro-neprobojnost min.010.M.poluukopani (PU).23. a na zahtev kupca izvodimo hidro i termo izolaciju.1212) i demontažnog su tipa. bitumena i drugih materija kod kojih je potrebno održavati određenu temperaturu pomoću grejača.Z3. Grejači su izrađeni od bešavnih cevi P235TR1 (stara oznaka č.M. Rezervoare sa grejačima izrađujemo u tri varijante: .M.Rezervoar sa grejačima Namena: Rezervoari sa grejačima su namenjeni za skladištenje ulja za loženje. Dužina grejača (veličina) zavisi od temperature i pritiska grejnog medijuma. a nisu pod pritiskom većim od 0.23.ukopani (U). Dimenzije i oblik su usklađeni sa SRPS M. SRPS. vrelom vodom i električnom energijom (toplovodni podni. zasticujemo staklenom vunom i Al limom (termoizolacija). SRPS. mazuta. Na rezervoaru se izvode dva otvora. Spoljašnje površine zaštićene su protiv korozije premazom osnovne boje. a drugi otvor služi za ugradnju grejalice za zagrevanje sadržaja rezervoara.026/i . Zagrevanje sadržaja vrši se zasićenom parom.5 bar. SRPS. izrađen od čeličnog lima S235JRG2. Po zahtevu kupca. rezervoare postavljene iznad zemlje.Z3. zavarivanjem.022 Primer za porudžbinu: RG .za nadzemnu ugradnju (N).U .

izlaz grejnog medijuma 10. elektro grejač 12.ukopani rezervoar Ukoliko se odstupa od standardnih oblika i dimenzija obavezno dostaviti uz kompletan zahtev sa napred navedenim podacima i skicu sa rasporedom i dimenzijama priključaka. podni grejač 4.zapremina rezervoara u m3 4m2 . otvor za punjenje R'' 14. 1. ulaz grejnog medijuma 9. E .grejna površina P .podni.Stedni.rezervoar sa grejačima 20 . otvor za reviziju 2. izlaz mazuta 11. ulaz grejnog medijuma 5. izlaz grejnog medijuma 13. otvor za prelivni vod No40 3. izlaz grejnog medijuma 6. S .podni grejac (P .elektrogrejač) U . odmuljni vod 7. otvor za odzračivanje No40 Podni grejač .RG . stedni grejač 8.

Štedni grejač .

a mogu da se primenjuju i za skladištenje drugih neagresivnih tečnosti. a usklađene su sa SRPS. 030.vertikalni čelični rezervoar 10 . Tehničke karakteristike: Rezervoar je cilindričnog oblika sa dva torisferična dna.Vertikalni celicni rezervoar Namena: Vertikalni čelični rezervoari služe za uskladištenje većih količina nafte i njenih derivata. Rezervoar je sa spoljašnje strane zaštićen od korozije osnovnim premazom. ograde i druga oprema.prečnik prvog priključka za grejalicu 600 .prečnik drugog priključka za grejalicu . neophodna u eksploataciji. Penjalice. ugovaraju se posebno. Snabdeven je ulazom u rezervoar (revizionim otvorom) i priključkom za grejalicu.10 .zapremina rezervoara u m3 500 .priključci za grejalicu 500/600 VCR . a unutrašnju zaštitu radimo na zahtev kupca. Zapremine i glavne dimenzije rezervoara date su u tabeli. Priključci rezervoara smešteni su na poklopcu revizionog otvora. vodom pod pritiskom od 2 bar. Primer za porudžbinu: VCR . Z3. Svaki rezervoar je ispitan u pogledu nepropustljivosti.M. a na zahtev kupca mogu biti smešteni i na poklopcu priključaka za grejalicu. Rezervoar izrađujemo od čeličnog lima S235JRG2 zavarivanjem. Broj priključaka za grejalicu (jedan ili dva) zavisi od narudžbine.

Priključci na rezervoaru su podešeni prema potrebama instalacija toplovodnog grejanja.merna letva. što je definisano DIN 66200 B1. Po posebnoj porudžbini isporučuje se i dodatna oprema . Rezervoar je atikorozivno zašticen i ofarban temeljnom bojom. odzračni ventil. Tehničke karakteristike: Rezervoar je ovalnog oblika.Ovalni rezervoar Namena: Ovalni rezervoar je namenjen za skladištenje malih količina tečnih goriva namenjenih za centralno grejanje stambenih objekata. Primer za porudžbinu: OR 1500 OR .zapremina rezervoara . izrađen od čelicnog lima S235JRG2.ovalni rezervoar 1500 . kapa za punjenje.3 bar. Hidraulična proba se vrši na nepropustljivost varova kod 1.

Priključak za kontrolu nivoa Napomena: Mogući su i drugačiji raspored i dimenzije priključaka . Priključak za odzračivanje 4.1. Priključak za punjenje (u slučaju povezivanja vise rez. u bateriju) 3. Priključak za odvod/dovod goriva 6. Priključak za pražnjenje 2. Priključak za povratni vod 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful