P. 1
ISO9004 2009 Vodic Ka Dugorocnom Uspjehu Ejub

ISO9004 2009 Vodic Ka Dugorocnom Uspjehu Ejub

|Views: 9|Likes:
Published by ejub6447
Prezentacija standarda ISO 9004, izdanje 2009.
Prezentacija standarda ISO 9004, izdanje 2009.

More info:

Published by: ejub6447 on May 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/17/2014

pdf

text

original

ISO 9004:2009

Upravljanje organizacijom za dugoročni uspjeh – Pristup upravljanju kvalitetom
Mr. Sci. Ejub Hadžiselimović
EOQ menadžer i auditor i IRCA auditor

O novom standardu ISO 9004
• Novi standard ISO 9004:2009 je objavljen 30.10.2009:
– Koja je svrha ISO 9004:2009? – Šta znači uspješna organizacija? – Koja bi mogla biti korist od korištenja ovog novog standarda ISO 9004?

Novi okvir kvaliteta
• Kontrola kvaliteta (inspekcija) • Osiguranja kvaliteta • Upravljanja kvalitetom (uključujući i zadovoljstvo kupaca) • Dugoročni uspjeh (uravnoteženo razmatranje potreba zainteresiranih strana)

– Fokus na kupce. – Focus na koristi za organizaciju. – Fokus na korist za kupca • 2000. uključujući i zainteresirane strane .Promjene u fokusu standarda • 1987/1994. plus koristi za organizaciju • 2009.

ISO 9004:2009 – novi naslov • Upravljanje za uspjeh – pristup upravljanju kvalitetom .

tokom 100 godina. 750 godina od početka poslovanja? .Dugoročni uspjeh? • 4 organizacije postižu uspjeh tokom 700 godina • Nekoliko stotina organizacija postižu uspjeh tokom više od 350 godina • Nekoliko hiljada organizacija postižu uspjeh tokom više od 100 godina • Stotine hiljada organizacija postižu uspjeh tokom manje od godinu dana • Pa kako biti uspješan tokom 10 godina. 350 godina.

Svrha standarda ISO 9004:2009 • "Pomoći organizacijama koje koriste standard ISO 9001 da osiguraju dugoročnu korist od primjene sistema upravljanja kvalitetom na širokoj osnovi i cjelovitom utjecaju." .

Ciljevi standarda ISO 9004:2009 • Olakšati poboljšanje korisničkih sistema upravljanja kvalitetom • Dati smjernice organizacijama za stvaranje sistema upravljanja kvalitetom. – kreira vrijednost za sve ostale zainteresirane strane. i – uravnotežuje interese svih zainteresiranih strana. koji: – kreira vrijednosti za svoje kupce. . preko proizvoda koje im isporučuje.

.Ciljevi standarda ISO 9004:2009 • Pružiti smjernice za menadžere u voĎenju organizacija ka dugoročnom uspjehu. • Unaprijediti kompatibilnost koja omogućava organizacijama da poboljšavaju postojeći sistem upravljanja kvalitetom.

. bez obzira na njihovu veličinu. • Ovaj meĎunarodni standard nije namijenjen za certifikaciju. vrstu i aktivnosti. niti za ugovorne i zakonske potrebe.ISO 9004:2009 – područje primjene • Ovaj meĎunarodni standard daje smjernice i alate za korištenje principa upravljanja kvalitetom ka ostvarenju dugoročnog uspjeha. • Primjenjiv na sve organizacije.

Dugoročni uspjeh se odnosi na direktne i indirektne ključne zainteresovane strane organizacije (kao što su dioničari. . Dugoročni uspjeh naglašava potrebu za ravnotežom izmeĎu ekonomsko-financijskih interesa organizacije i društvenih i ekoloških potreba. korisnici. partneri. kupci. interesne grupe i zajednice). – Napomena 1. zaposlenici. – Note 2.Šta znači "uspjeh"? • Sposobnost za dugoročno održavanje i razvoj performansi.

. duga rečenica. ali što ona zapravo znači? Šta trebam učiniti kao menadžer? – Treba podijeliti svoj "kolač".. ??? .Šta znači "uspjeh" u svakodnevnoj praksi? • "Organizacija postižući dugoročni uspjeh je sposobna da posluje sa svim relevantnim zainteresiranim stranama i da zadovolji njihove potrebe i očekivanja. na uravnotežen način. sa svim relevantnim zainteresiranim stranama." • Lijepa.

. Kupci Povećati "kolač"! Već pokriveno ISO 9001. Komunikacije. Ravnoteža. . ostalo su pitanja ISO 9004. Mjere. Vizija..Ključ? – Svakom komad "kolača"! • • • • • Kontinuitet. Transparentnost. Ali. Upravljanje očekivanjima. Izbor. • • • • Liderstvo.

Upravljanje očekivanjima.. Pitanje ravnoteže! Kako utvrditi prioritete različitih strana? → Upravljanje!!! .Ključ? – Svakom komad "kolača"! • • • • • Kontinuitet.. Već pokriveno ISO 9001. ostalo su pitanja ISO 9004. • • • • Liderstvo. Mjere. Transparentnost. Ravnoteža. Ali. Izbor. Vizija. Komunikacije. Kupci “Kolač” se može povećati redukcijom otpada i/ili drugim mjerama poboljšanja.

U čemu smo dobri. dolazećim potrebama. Graditi pokretljivost (brzina. • Monitoring (pogle u ogledalo) i razvoj vlastitih sposobnosti za učenje i provoĎenje promjena. a u čemu (još) nismo (još)? Pogledaj u ogledalo! • Napraviti izbor za pojedine zainteresovane strane. • Kontinuirano skeniranje vlastitog internog okruženja. • Razvit i implementirati strategije usklaĎene sa vlastitim sposobnostima i s novim. Tražiti ravnotežu u zadovoljavanju različitih strana. .Koje su suštine uspješne organizacije? • Kontinuirano skeniranje vlastitog vanjskog okruženja. inovacije. fleksibilnost).

Model poslovne izvrsnosti. Udžbenik za totalno upravljanje kvalitetom (TQM) • Izvor neoprobanih pristupa i metoda .ISO 9004:2009 nije: • • • • Vodič za primjenu ISO 9001:2008. Skup zahtjeva.

– Povezivanje ciljeva i akcija sa rezultatima i – Usaglašavanje strategije i kulture. ali s fleksibilnijim kriterijima "konzistentnosti". . – Usaglašavanje s drugim sistemima upravljanja. – Prilagodljivost / agilnost (sposobnost da odgovori na mijenjanje prilika / prijetnji). • Koncept "konzistentni par" (ISO 9001 i 9004) treba održati. – Upravljanje znanjem.Vodeći principi za ISO 9004:2009 • Nastavite koristiti od 8 principa upravljanja kvalitetom. – Misiju i Viziju organizacije. ali isto tako uzeti u obzir: – Etičke / socijalne aspekte.

Resursi 8. Pojmovi i definicije 4. Normativne reference 3. Upravljanje procesima 9.Struktura ISO 9004:2009 1. Formulacija. Okruženje organizacije 6.Poboljšanje. Upravljanje za održivi uspjeh 5. planiranje i implementacija politike i strategije 7. inovacije i učenje Aneks A Alati za samoprocjenu Aneks B Listovi za samoprocjenu . Predmet 2. Mjerenje i analiza 10.

4. Upravljanje za dugoročni uspjeh • Četiri glavna pristupi za upravljanje za dugoročni uspjeh: – Primijeniti principe upravljanja kvalitetom. meĎuovisnosti s dobavljačima i važnosti ljudi iz organizacije. i – Prepoznati zavisnost o kupcima. Odgovornost rukovodstva! .

planiranje i razvijanje vlastite strategije (6) – Razvoj i upravljanje svojim resursima (7) – Upravljanje procesima kako bi se zadovoljile svoje zainteresirane strane (8) – Mjerenja i analiza vlastitih performansi (9) – Pokretanje akcija poboljšanja. Upravljanje za dugoročni uspjeh • Adresirati sljedeće: – Praćenje. inovacija i čenja (10) • Procijeniti nivo uspjeha organizacije koristeći alate za samoprocjenu Odgovornost rukovodstva! .4. analizirajući vlastito poslovno okruženje i sudjelovanje zainteresiranih strana (5) – Razvoj.

• Zadovoljenje potrebe i očekivanja zainteresiranih strana. Okruženje organizacije • Pratiti i analizirati sve promjene okruženja organizacije rado donošenja pravih odluka za budućnost.5. .

6. Formulacija. planiranje i implementacija politike i strategije • Politika i strategija. što dolazi prvo? • Formulirati pravu politiku (glavni smjernice za organizaciju) • Izraditi pravu strategiju (dugoročni odgovor na potrebe i očekivanja zainteresiranih strana) • Obaviti procjenu različitih scenarija • Razviti politiku i strategiju(realizacija) .

5 Infrastruktura 7.8 Prirodni resursi .7. informacije i tehnologija 7.7 Znanje.3 Ljudski resursi (uključujući kompetentnost) 7.4 Partneri 7.6 Radno okruženje 7.2 Financijska sredstva 7. Resursi 7.1 Upravljanje resursima 7.

8. Upravljanje procesima • Osnove procesnog pristupa (Referenca na Smjernice o konceptu i korištenju procesnog pristupa .na web stranici ISO) • Vrste procesa .

• Prikupljanje informacija pomoću mnogostrukih alata.sistematski! • Prikupite prikladne informacije. • Pratiti napredovanje ka ciljevima.9. . • Poduzimanje odgovarajućih akcija. Mjerenje i analiza "Pitanje izlaza" • Šta mjeriti . • Provjeriti efikasnost poduzetih akcija. • Probaviti činjenice za podršku odlučivanju.

inovacije i učenje • Poboljšanje – Poboljšati sposobnost / nivo zrelosti / mogućnosti aktivnosti dugoročnog poboljšanja • Inovacije – Postojanje "inovacija" – Primijeniti sve • Učenje – Postojanje "učenja" – Primijeniti na širok raspon u upravljanju .10.Poboljšanje.

Šta to znači jednostavnim riječima? .

Opis nivoa zrelosti 1 Početni • Fokus na proizvode • Ad-hoc • Rezultati se ne mogu predviđati • Akcije poboljšanja traže kupci 2 Proaktivan 3 Fleksibilan 4 Napredan 5 Uspješan • QMS • Upravljanje implementira procesima implementiran • Korektivne i preventivne akcije • Predvidljivi dobro rezultati organizirane • Strategija usmjerena na kupce i druge zainteresirane strane • Uravnotežen • Sposobnost u fokus na sve mjestu zadržati zainteresovane dobre strane performanse tijekom vremena i • Dosljedno dalje razvijati u pozitivni rezultati dugoročna • Kontinuirano perspektiva poboljšanje zasnovano na učenju i dijeljenju znanja .

Uspješna organizacija • Šest strateških elemenata: – – – – – – Fokus? Pristup? Pokretači? Aktivnosti i sistemi? Rezultati? Učenje? . Organizacija početnik 2. Progressiva organizaciju 5.Procjena na strateškom nivou • Pet stepeni: 1. Fleksibilna organizacija 4. Proaktivna organizacija 3.

Procjena na strateškom nivou 8 principa upravljanja kvalitetom: – – – – – – – – Fokus na kupca Liderstvo Uključenje ljudi Procesni pristup Sistemski pristup u upravljanju Stalno poboljšanje Činjenični pristup kod donošenja odluka MeĎusobno korisni odnosi sa dobavljačima .

Formulacija. Mjerenje i analiza 10. planiranje i implementacija politike i strategije 7. Upravljanje procesima 9. Okruženje organizacije 6. Resursi 8.Procjena na strateškom nivou • Šest fokusiranih područja (glavna poglavlja ISO 9004): 5.Poboljšanje. inovacije i učenje .

Pogledaj u ogledalo i šta vidiš? .

Pogledaj u ogledalo i šta vidiš? .

dobavljačima i društvom.Put prema uspjehu 4 Učenje i mogućnosti promjene Zaštita okoliša Poboljšanje veza sa kupcima. dobavljačima i društvom. Razvoj ljudskih resursa Startna pozicija 1 Strateška orijentacija Vizija Plan 2 Komunikacije Obuka Veze s kupcima 3 Redukcija troškova i otpada Poboljšanje proizvoda. procesa i veza sa kupcima i dobavljačima Kupci Vlasnici Zaposleni Dobavljači Društvo . Razvoj ljudskih resursa 5 Inovacije Poboljšanje Zaštita okoliša Učenje i mogućnosti promjene Poboljšanje veza sa kupcima.

Hvala! .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->