ISO 9004:2009

Upravljanje organizacijom za dugoročni uspjeh – Pristup upravljanju kvalitetom
Mr. Sci. Ejub Hadžiselimović
EOQ menadžer i auditor i IRCA auditor

O novom standardu ISO 9004
• Novi standard ISO 9004:2009 je objavljen 30.10.2009:
– Koja je svrha ISO 9004:2009? – Šta znači uspješna organizacija? – Koja bi mogla biti korist od korištenja ovog novog standarda ISO 9004?

Novi okvir kvaliteta
• Kontrola kvaliteta (inspekcija) • Osiguranja kvaliteta • Upravljanja kvalitetom (uključujući i zadovoljstvo kupaca) • Dugoročni uspjeh (uravnoteženo razmatranje potreba zainteresiranih strana)

uključujući i zainteresirane strane . – Fokus na kupce.Promjene u fokusu standarda • 1987/1994. plus koristi za organizaciju • 2009. – Focus na koristi za organizaciju. – Fokus na korist za kupca • 2000.

ISO 9004:2009 – novi naslov • Upravljanje za uspjeh – pristup upravljanju kvalitetom .

Dugoročni uspjeh? • 4 organizacije postižu uspjeh tokom 700 godina • Nekoliko stotina organizacija postižu uspjeh tokom više od 350 godina • Nekoliko hiljada organizacija postižu uspjeh tokom više od 100 godina • Stotine hiljada organizacija postižu uspjeh tokom manje od godinu dana • Pa kako biti uspješan tokom 10 godina. 350 godina. tokom 100 godina. 750 godina od početka poslovanja? .

" .Svrha standarda ISO 9004:2009 • "Pomoći organizacijama koje koriste standard ISO 9001 da osiguraju dugoročnu korist od primjene sistema upravljanja kvalitetom na širokoj osnovi i cjelovitom utjecaju.

koji: – kreira vrijednosti za svoje kupce.Ciljevi standarda ISO 9004:2009 • Olakšati poboljšanje korisničkih sistema upravljanja kvalitetom • Dati smjernice organizacijama za stvaranje sistema upravljanja kvalitetom. preko proizvoda koje im isporučuje. . i – uravnotežuje interese svih zainteresiranih strana. – kreira vrijednost za sve ostale zainteresirane strane.

.Ciljevi standarda ISO 9004:2009 • Pružiti smjernice za menadžere u voĎenju organizacija ka dugoročnom uspjehu. • Unaprijediti kompatibilnost koja omogućava organizacijama da poboljšavaju postojeći sistem upravljanja kvalitetom.

niti za ugovorne i zakonske potrebe. vrstu i aktivnosti.ISO 9004:2009 – područje primjene • Ovaj meĎunarodni standard daje smjernice i alate za korištenje principa upravljanja kvalitetom ka ostvarenju dugoročnog uspjeha. • Ovaj meĎunarodni standard nije namijenjen za certifikaciju. bez obzira na njihovu veličinu. • Primjenjiv na sve organizacije. .

. korisnici. Dugoročni uspjeh se odnosi na direktne i indirektne ključne zainteresovane strane organizacije (kao što su dioničari. interesne grupe i zajednice).Šta znači "uspjeh"? • Sposobnost za dugoročno održavanje i razvoj performansi. – Napomena 1. – Note 2. zaposlenici. partneri. kupci. Dugoročni uspjeh naglašava potrebu za ravnotežom izmeĎu ekonomsko-financijskih interesa organizacije i društvenih i ekoloških potreba.

ali što ona zapravo znači? Šta trebam učiniti kao menadžer? – Treba podijeliti svoj "kolač". sa svim relevantnim zainteresiranim stranama." • Lijepa..Šta znači "uspjeh" u svakodnevnoj praksi? • "Organizacija postižući dugoročni uspjeh je sposobna da posluje sa svim relevantnim zainteresiranim stranama i da zadovolji njihove potrebe i očekivanja. ??? . duga rečenica. na uravnotežen način..

Ravnoteža. Komunikacije. Ali. Transparentnost. Kupci Povećati "kolač"! Već pokriveno ISO 9001. Upravljanje očekivanjima. ostalo su pitanja ISO 9004.. . • • • • Liderstvo. Vizija. Mjere. Izbor.Ključ? – Svakom komad "kolača"! • • • • • Kontinuitet..

Ali. Transparentnost.Ključ? – Svakom komad "kolača"! • • • • • Kontinuitet. ostalo su pitanja ISO 9004. Komunikacije. Već pokriveno ISO 9001. Ravnoteža. • • • • Liderstvo. Kupci “Kolač” se može povećati redukcijom otpada i/ili drugim mjerama poboljšanja. Mjere. Vizija. Izbor.. Pitanje ravnoteže! Kako utvrditi prioritete različitih strana? → Upravljanje!!! . Upravljanje očekivanjima..

Koje su suštine uspješne organizacije? • Kontinuirano skeniranje vlastitog vanjskog okruženja. Graditi pokretljivost (brzina. dolazećim potrebama. • Monitoring (pogle u ogledalo) i razvoj vlastitih sposobnosti za učenje i provoĎenje promjena. inovacije. • Razvit i implementirati strategije usklaĎene sa vlastitim sposobnostima i s novim. fleksibilnost). . U čemu smo dobri. • Kontinuirano skeniranje vlastitog internog okruženja. Tražiti ravnotežu u zadovoljavanju različitih strana. a u čemu (još) nismo (još)? Pogledaj u ogledalo! • Napraviti izbor za pojedine zainteresovane strane.

Udžbenik za totalno upravljanje kvalitetom (TQM) • Izvor neoprobanih pristupa i metoda . Model poslovne izvrsnosti. Skup zahtjeva.ISO 9004:2009 nije: • • • • Vodič za primjenu ISO 9001:2008.

. – Misiju i Viziju organizacije. – Usaglašavanje s drugim sistemima upravljanja. ali isto tako uzeti u obzir: – Etičke / socijalne aspekte. • Koncept "konzistentni par" (ISO 9001 i 9004) treba održati. – Prilagodljivost / agilnost (sposobnost da odgovori na mijenjanje prilika / prijetnji). – Povezivanje ciljeva i akcija sa rezultatima i – Usaglašavanje strategije i kulture.Vodeći principi za ISO 9004:2009 • Nastavite koristiti od 8 principa upravljanja kvalitetom. – Upravljanje znanjem. ali s fleksibilnijim kriterijima "konzistentnosti".

Pojmovi i definicije 4. Resursi 8. Upravljanje procesima 9. Formulacija. Upravljanje za održivi uspjeh 5. planiranje i implementacija politike i strategije 7. Predmet 2.Poboljšanje.Struktura ISO 9004:2009 1. Normativne reference 3. Mjerenje i analiza 10. Okruženje organizacije 6. inovacije i učenje Aneks A Alati za samoprocjenu Aneks B Listovi za samoprocjenu .

4. Odgovornost rukovodstva! . Upravljanje za dugoročni uspjeh • Četiri glavna pristupi za upravljanje za dugoročni uspjeh: – Primijeniti principe upravljanja kvalitetom. meĎuovisnosti s dobavljačima i važnosti ljudi iz organizacije. i – Prepoznati zavisnost o kupcima.

inovacija i čenja (10) • Procijeniti nivo uspjeha organizacije koristeći alate za samoprocjenu Odgovornost rukovodstva! . analizirajući vlastito poslovno okruženje i sudjelovanje zainteresiranih strana (5) – Razvoj.4. Upravljanje za dugoročni uspjeh • Adresirati sljedeće: – Praćenje. planiranje i razvijanje vlastite strategije (6) – Razvoj i upravljanje svojim resursima (7) – Upravljanje procesima kako bi se zadovoljile svoje zainteresirane strane (8) – Mjerenja i analiza vlastitih performansi (9) – Pokretanje akcija poboljšanja.

. • Zadovoljenje potrebe i očekivanja zainteresiranih strana.5. Okruženje organizacije • Pratiti i analizirati sve promjene okruženja organizacije rado donošenja pravih odluka za budućnost.

6. što dolazi prvo? • Formulirati pravu politiku (glavni smjernice za organizaciju) • Izraditi pravu strategiju (dugoročni odgovor na potrebe i očekivanja zainteresiranih strana) • Obaviti procjenu različitih scenarija • Razviti politiku i strategiju(realizacija) . Formulacija. planiranje i implementacija politike i strategije • Politika i strategija.

Resursi 7.7.8 Prirodni resursi .5 Infrastruktura 7.6 Radno okruženje 7.3 Ljudski resursi (uključujući kompetentnost) 7. informacije i tehnologija 7.2 Financijska sredstva 7.7 Znanje.4 Partneri 7.1 Upravljanje resursima 7.

8.na web stranici ISO) • Vrste procesa . Upravljanje procesima • Osnove procesnog pristupa (Referenca na Smjernice o konceptu i korištenju procesnog pristupa .

9. • Provjeriti efikasnost poduzetih akcija. • Prikupljanje informacija pomoću mnogostrukih alata. Mjerenje i analiza "Pitanje izlaza" • Šta mjeriti . . • Pratiti napredovanje ka ciljevima.sistematski! • Prikupite prikladne informacije. • Probaviti činjenice za podršku odlučivanju. • Poduzimanje odgovarajućih akcija.

10. inovacije i učenje • Poboljšanje – Poboljšati sposobnost / nivo zrelosti / mogućnosti aktivnosti dugoročnog poboljšanja • Inovacije – Postojanje "inovacija" – Primijeniti sve • Učenje – Postojanje "učenja" – Primijeniti na širok raspon u upravljanju .Poboljšanje.

Šta to znači jednostavnim riječima? .

Opis nivoa zrelosti 1 Početni • Fokus na proizvode • Ad-hoc • Rezultati se ne mogu predviđati • Akcije poboljšanja traže kupci 2 Proaktivan 3 Fleksibilan 4 Napredan 5 Uspješan • QMS • Upravljanje implementira procesima implementiran • Korektivne i preventivne akcije • Predvidljivi dobro rezultati organizirane • Strategija usmjerena na kupce i druge zainteresirane strane • Uravnotežen • Sposobnost u fokus na sve mjestu zadržati zainteresovane dobre strane performanse tijekom vremena i • Dosljedno dalje razvijati u pozitivni rezultati dugoročna • Kontinuirano perspektiva poboljšanje zasnovano na učenju i dijeljenju znanja .

Progressiva organizaciju 5. Uspješna organizacija • Šest strateških elemenata: – – – – – – Fokus? Pristup? Pokretači? Aktivnosti i sistemi? Rezultati? Učenje? .Procjena na strateškom nivou • Pet stepeni: 1. Fleksibilna organizacija 4. Proaktivna organizacija 3. Organizacija početnik 2.

Procjena na strateškom nivou 8 principa upravljanja kvalitetom: – – – – – – – – Fokus na kupca Liderstvo Uključenje ljudi Procesni pristup Sistemski pristup u upravljanju Stalno poboljšanje Činjenični pristup kod donošenja odluka MeĎusobno korisni odnosi sa dobavljačima .

inovacije i učenje .Procjena na strateškom nivou • Šest fokusiranih područja (glavna poglavlja ISO 9004): 5. Mjerenje i analiza 10. Okruženje organizacije 6. planiranje i implementacija politike i strategije 7.Poboljšanje. Formulacija. Upravljanje procesima 9. Resursi 8.

Pogledaj u ogledalo i šta vidiš? .

Pogledaj u ogledalo i šta vidiš? .

dobavljačima i društvom. dobavljačima i društvom.Put prema uspjehu 4 Učenje i mogućnosti promjene Zaštita okoliša Poboljšanje veza sa kupcima. Razvoj ljudskih resursa Startna pozicija 1 Strateška orijentacija Vizija Plan 2 Komunikacije Obuka Veze s kupcima 3 Redukcija troškova i otpada Poboljšanje proizvoda. Razvoj ljudskih resursa 5 Inovacije Poboljšanje Zaštita okoliša Učenje i mogućnosti promjene Poboljšanje veza sa kupcima. procesa i veza sa kupcima i dobavljačima Kupci Vlasnici Zaposleni Dobavljači Društvo .

Hvala! .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful