P. 1
Engleska u 16. i 17. veku

Engleska u 16. i 17. veku

|Views: 923|Likes:
Published by yscandalous
Seminarski rad
Seminarski rad

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: yscandalous on May 14, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial
List Price: $4.99 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

07/01/2014

$4.99

USD

pdf

text

original

ENGLESKA U 16.

VEKU

Šesnaesti vek izgleda kao doba istinski dramatičnih promena.Promenila su se mišljenja čoveka o sebi samome i univerzumu što je utrlo put novim i drugačijim shvatanjima neba i zemlje.Stari poredak se raspadao i uzalud se Vilijem Šekspir krajem veka obraćao zvezdama da nebeska hijerarhija održi nebesku podelu “staleža i položaja”.Feudalni poredak se istopio, a klase ispod kralja i plemstva bile su upozoravane da ne prelaze granice svog položaja i da ne prekoračuju svoje mogućnosti u odevanju,hrani,ili na bilo koji drugi način.Sama činjenica da takve stroge opomene nisu prestajale kroz čitavo stoleće pokazuje nam da su niži društveni slojevi upravo to i činili,a potreba vladara za njihovom podrškom znači da su upravo oni od kojih se očekivalo da brane “stalež i položaj” u stvarnosti doprinosili njihovom uništenju. Evropski ideal zajednice bilo je društvo uređenih pravila i dužnosti svih ljudi u njihovim međusobnim odnosima.Ovaj koncept podrazumevao je društvenu hijerarhiju,ali i društvenu odgovornost:politička moć postoji da bi zaštitila ljudska nasleđena prava,a lična imovina je data kao zalog za korist zajednice,a ne radi privatne dobiti pojedinca.Međutim,krajem 16.veka,stari koncept zamenjen je konceptom vrhovne vlasti,prema kojem je politička moć koncentrisana u rukama vladara,administrativnim reformama i uz pomoć kapitala.Razvoj modernog kapitalizma ubrzao je koncentrisanje ekonomske moći. Prigovora protiv bogatih bilo je sve više.Okrivljavani su za siromaštvo većine:zbog teranja seljaka ograđivanjem zemljišta,i zbog otpuštanja radnika radi povećanja zarade.Nove ekonomske činjenice opravdavao je hrišćanski moral, a u istom svetlu i centralizovanje političke moći. Vidici i oblasti javnog i privatnog zivota ljudi su se znatno proširili.Evropa je raskidala sa svojom opsednutošću afričkim i azijskim carstvima i okrenula se u pravcu španskih i portugalskih osvajanja Azije,Afrike i Amerike.Ova osvajanja bila su u izvesnoj meri trezultat sveevropskih napora,jer su u tome učestvovali ljudi,novac i srtučnjaci iz cele Evrope,a istovremeno su podsticala preispitivanja

1

starog problema prava hrišćana nad paganima i nevernicima.U samoj Evropi,reformacija i katolička reformacija uvele su nove društvene klase i žene u javni život i politiku. Uprkos svim naporima nije se mogao zaustaviti šesnaestovekovni zalet ka promenama.Evropa je uspela ne samo da osvoji svet silom već je postavila temelje jednom shvatanju života koje se na kraju pokazalo kao pogodno za one političke,ekonomske i društvene promene koje su imale suštinsku važnost za razvoj Evrope u modernom dobu.

EKONOMSKI ŽIVOT Veze sa novootkrivenim zemljama omogućile su bržu razmenu proizvoda,i prliv plemenitih metala-zlata i srebra.Međutim,priliv velikih količina zlata,pre snega američkog,do koga se dolazilo pljačkom i raznim nametima,izazvao je smanjivanje njegove vrednosti.To je uticalo na povećenje cena životnih namirnica i zanatskih proizvoda.Ta pojava je u 16. veku nazvana tzv. revolucija cena.Pojačani razvoj novčane privrede ubrzao je i porast kapitala.Promene koje su nastale krajem 15. i u 16. veku uticale su na razvoj kapitalističkih oblika priređivanja.Jedan od uslova za kapitalizam bio je ne samo posedovanje kapitala već za i malu povećanje naknadu broja za svoj slobodnih rad ljudi bez u sredstava proizvodnju.To za je proizvodnju.Slobodni,siromašni ljudi kao slobodna radna snaga morali su da se uključuju preduzimačima,vlasnicima kapitala stvaralo višak kapitala koji su ulagali u u usavršavanje tehnike.Revolucija cena imala je posledice:u Engleskoj su sitni zemljoposednici sa nesigurnim posedima trpeli od veleposednika koji su im zemlju otimali,bilo da bi je sami obrađivali ili bi je rasparčali u veće površine i dali u kratkoročni zakup koji bi se po isteku mogao prilagoditi porastu cena.Kako je stoleće odmicalo sve se više produbljivao jaz između bogatih i siromašnih,naročito između uspešnih maloposednika čiji je posed bio bezbedan i sitnijih zemljoradnika od kojih su mnogi postali obični poljski radnici.Dok su

2

veleposednici i maloposednici procvetali,broj sitnih zemljoradnika koji su sami obrađivali svoju zemlju je opadao i njihov se ekonomski položaj pogoršavao.Položaj više aristokratije je stagnirao. U Engleskoj su društvena kretanja stanovništva i kapitala bila veća nego u većini ostalih evropskih zemalja.U 16. veku nije bila nova pojava da ljudi zarađuju trgovinom da bi onda ulagali u zemlju,kako bi oni ili njihovi potomci,postali vlastela ili stekli plemićku titulu.U Engleskoj,deo seoskog kapitala se vraćao u trgovinu,bilo direktnim ulaganjem,bilo nasledstvom mlađih sinova.Uopšteno i dugoročno posmatrano,ova osobina engleskog društvenog i ekonomskog života obezbedila je Engleskoj,u odnosu na njene suparnike na kontinentu,veliku prednost u razvoju trgovine i industrije. Jedan od oblika kapitalističke proizvodnje bila je manufaktura (manu facererukom raditi).Nastala je kada neki preduzimač uspe da skupi veći broj radnika na jednom mestu,u jednoj prostoriji i organizuje rad pod jedinstvenom kontrolom.Bila je naročito razvijena u Engleskoj (suknarstvo...).Za suknarstvo je bila potrebna velika količina vune,tj.ovaca koje su zemljoposednici čuvali na ograđivanim posedima.Ubrzo se broj ovaca sve više povećavao što je Tomas Mor u 16.veku opisao kao pojavu gde su «ovce pojele ljude». DRUŠTVENI ŽIVOT Porodica Društveni život muškarca i žene u velikoj meri bio je usredsređen na zajednicu kojoj su pripadali:selo,esnaf ili kongregaciju.Ta sfera javnosti uticala je na njihov privatan život,ali je ipak u središtu njihovog emocionalnog života bila porodica,kao osnovna ekonomska jedinica i glavna škola za sve što je trebalo znati.Struktura porodice razlikovala se širom Evrope.U Engleskoj,prosečna porodica imala je oko 5 članova. Brak Crkva je isticala da niko ne bi trebalo da se venča bez odobrenja,ali kada bi u praksi došlo do biranja partnera,nametana su stroga ograničenja.Nisu se

3

kako je narod pričao.ili povukli u odbacivanje sveta ili se razdvojili u mnoštvo sekti od kojih je svaka imala svoje vođstvo.zadržavši tako ulogu koju je imao tokom seljačkih ratova.samo je 1.Vojske su širile zaraze koje su usmrtile dosta civila.Svojom doktrinom «izbora» onih koji su prožeti svetim duhom obezbedio je nižim klasama stanovništva revolucionarnu dinamiku.Rat je pogađao čitavo stanovništvo. Rat i društvo Rat je bio neizbežan deo života u 16.Prikladan predmet bahatog iživljavanja bili su i oni koji su sklopili brak sa osobom van svog mesta.kasnije i Strazburu.međutim.odobravali brakovi ako postoji velika razlika u godinama.ali su se posle poraza u Minsteru.Jedan engleski pisac je vojnike nazvao «pravim ološem.statusu.Radikali su takođe pokušavali da preuzmu svetovnu vlast.lopovima i bitangama Engleske» i kako bi se zemlja oslobodila od njih ako bi poginuli u inostranstvu. veku.nije iščezao.religiji ili bogatstvu. KATOLIČKA REFORMACIJA 4 .Takvi muškarci i žene bili si izlagani poruzi koja se u Engleskoj naziva «rough music».U Šekspirovoj Engleskoj. do 1603.obezbede kopanje rovova i usluge prevoza. MAGISTRATSKA REFORMACIJA U okviru mnogih reformacija koje su usledile posle Luterovih razlikuju se dva tipa:radikalni reformisti i oni koji su izvršavali svoje zadatke uz podršku svetovne vlasti.taj radikalizam.U Engleskoj Olivera Kromvela bio je još jedan pokušaj preuzimanja svetovne vlasti-i ponovo neuspešan.budući da su time oduzeli mogućnost izbora lokalnoj mladeži.Ljudi su bili primorani da vojnicima daju stan i hranu.od 1585.Ali najgore su bile bande neplaćenih vojnika koji su «krv pili jadnom seoskom življu».ali je mali broj mladih ljudi odlazio u vojnike.3 na hiljadu stanovnika bivao godišnje regrutovan za službu u inostranstvu.

Potreba za reformom Crkva je u 16. veku doživela teška vremena,a važan činilac je nedostatak sveštenika;dok je u prošlosti u Nemačkoj,Italiji,i Engleskoj bilo na pretek redovnika i sveštenika,sada to nije bio slučaj.Vernici su se žalili na biskupe stolećima.Biskupi su postali prvenstveno administrativni službenici,sa više političkim nego verskim odgovornostima.Engleski biskupi,sa izuzetkom samo njih nekoliko,povodljivo su sledili Henrija VIII u njegovom raskidu sa Rimom,dok su oni u Carstvu odbijali da sprovode bulu protiv protiv Lutera zato što su se više plašili ojačavanja careve moći nego jeresi. U Engleskoj je nastupio protestantizam:devotio moderna (moderna pobožnost) je bio jedan takav pokušaj u severozapadnoj Evropi.Mada su ga predvodila svetovna lica,pridružili su im se i sveštenici i redovnici,nagoveštavajući takvu organizaciju koja će omogućiti pristup reformi iznutra,iz crkve. Reformisti nisu nameravali da razbiju jedinstvo zapadnog hrišćanstva,ali su,uprkos svojim namerama,postigli upravo to.Svakako da je reformacija uticala na razvoj monarhija.Ona se umešala u napetosti između monarhija i carevina 16.veka. MONARHIJE Reformacija je dala svoj doprinos samo posredno,u početku buđenjem nacionalnog osećanja usredsređenog na širu zajednicu.U nekim delovima Evrope je suprotstavljanje Rimu,ili suprotstavljanje protestantizmu,vodilo produbljivanju osećanja nacionalnog jedinstva.Tako je Urlih fon Huten pozivao na nacionalni duh protiv «stranog» ugnjetavanja Rima,dok su Španci isticali jedinstvo vere i čistotu krvi kao odbranu od pretnje jeresi.Iznad svega,prisustvo političkog i ideološkog neprijatelja posredno je osnažilo moć u rukama nacionalnog monarha.

5

Kada

je

engleski

kralj

Henri

VIII

pripojio

duhovnu

vlast

kruni

(1533),Engleska je nazvana «carstvom».Taj je zahtev opravdan tvrdnjom da su engleski kraljevi krunu nasledili neposredno od cara Konstantina.Elizabetino stanovište je bilo slično,i što je više pretio neprijatelj,neki Englezi su svoje ostrvo nazivali «novim Izrailjem,izabranim narodom».Ali,potpuno dejstvo takvog mišljenja,koje je,na kraju,dovelo ljude dotle da prave razliku između nacije i monarha,nije se stvarno osetilo sve do puritanizma sledećeg stoleća. Lojalnosti,motivi i ciljevi u evropskoj politici Lojalnost vladara za većinu ljudi bilo je snažnije osećanje od odanosti apstraktnom pojmu nacije i izgledala je sasvim prirodna želja vladara da prošire svoje dominione van granica nacija.Takozvane nacionalne monarhije (moderan termin a ne šesnaestovekovni) bile su države u kojima je živelo više od jedne nacionalnosti.Engleski monarsi su vladali keltskom Irskom i pripojenim Velsom,i nijedan od njih,čak ni Elizabeta I,nije odustao od teritorijalnih ambicija na kontinentu;u kraljevsku titulu ulazila je i fraza «kralj Francuske». Kraljevi Francuske su,slično tome,vladali keltskom Bretanjom i gajili ambicije prema Italiji.Engleska je želela Kale za svoju glavnu trgovinsku postaju vune,premda je sve do 1500. godine engleski izvoz sirove vune bio srazmerno nevažan u poređenju sa izvozom tkanina u Antverpen,pa je teško poverovati u to da su Elizabetini napori da povrati Kale,posle njegovog gubitka 1558. pokrenuti brigom o engleskoj trgovini. Prodavanje položaja:zajmovi U Engleskoj su položaje prodavali Henri VII i,mnogo kasnije,Džejms I.Tokom najvećeg dela 16.veka,međutim,a naročito za vreme Elizabetine vladavine,položaje nije prodavala kruna već oni koji su ih zauzimali.Načelo prema kojem se položaj smatra privatnim vlasništvom ili nepokretnom imovinom sa neograničenim vlasništvom,kako je nazivan u Engleskoj,bilo je isto kao i na kontinentu.Razlika je u tome što je u Engleskoj kupovina i prodaja položaja u velikoj meri postala stvar privatnog preduzetništva.Ono je bilo pod nadzorom dvorskog plemstva i deo kasnije razvijenog sistema patronata i mita,od čega je

6

umnogome zavisila moć tog plemstva.Kruna,kao stvarni poslodavac,od ovakvog sistema imala je malo finansijske,ali mnogo političke koristi. Administracija Tokom vladavine kralja Henrija VIII,Tomas Kromvel je organizovao jedan tajni krug savetnika u okviru vlade-Krunsko veće.Ono je koordiniralo rad odeljenja državne birokratije i nadgledalo reorganizovanje kraljevih finansija.Tako je bila postavljena i vladavina Tjudora,mada je uvek zavisila od samoga vladara kao od svog poslednjeg pribežišta.Savet nije imao samo administrativne već i zakonodavne funkcije.Sudilo se na osnovu pravnih načela običajnog prava.Rimsko pravo je primenjivano samo u sudu o pomorskim predmetima i u crkvenim sudovima.U Engleskoj,rimsko pravo nije nikada potisnulo običajno kao što je to slučaj na kontinentu.Tjudori su takođe koristili ovaj savet da bi pokorili a zatim i upravljali onim delovima zemlje koji su tradicionalno bili pobunjenički.Savet velških provicija,osnovan u 15.veku,imao je vlast u oblastima koje su se graničile sa tom pokrajinom.Vlada saveta je bila instrument kojim su vladali Tjudori, a reorganizacijom koju je sproveo Tomas Kromvel ojačana je njena delotvornost i monarh je mogao da je upotrebi kada god je hteo. Država i crkva u Engleskoj Na svom početku,engleska reformacija je bila politički čin,jer sama crkva nije bila previše slaba,niti je uvek bila nepopularna.Luteranske ideje su prodrle u Englesku,ali ipak nisu prihvaćene punim srcem.Štaviše,izvorna tradicija jeresi istrajala je još od srednjeg veka.Propovedanje lutajućih propovednika pojačalo se kada je u Englesku dospeo prevod Novog zaveta Vilijema Tindejla (1526),baš kao što su značajni,uticajni delovi nižeg plemstva i trgovačkog staleža bili otuđeni crkvenom agresivnom odbranom svoje nadležnosti. Hrišćanski humanizam je odigrao svoju ulogu u Engleskoj zalaganjem obrazovnih klasa ta reformu crkve.Ipak,humanizam je u prvo vreme u Engleskoj,kao i na kontinentu,težio da reformiše crkvu iznutra.Tomas Mor,pokušao je da iznutra obnovi crkvu iz njene srednjovekovne tradicije.Ta tradicija,koja je obuhvatala univerzalizam papstva,bila je za njega deo božijeg zakona.Mor je predvodio u proganjanju onih engleskih jeretika koji su dovodili u

7

Parlament je ojačao do te mere da vladari više nisu mogli bez njega.a nijedan engleski kralj nije izgubio toliko dece koliko ih je izgubio Henri VIII.biskupa od Ročestera.Donji dom je razvio niz procedura.počeo je i da vodi dnevnik.bili su kraljevski i crkveni administratori.Vulzi je pao u nemilost i Henri je bio primoran da sledi pravac koji je neizbežno vodio Englesku u reformaciju.a prava pape nad crkvom postepeno prenošena u ruke monarha. Vulzi i Kromvel Upravljanje crkvom i državom bilo je u rukama kardinala Vulzija (15151529).i sastav parlamenta se promenio:uklanjanje 29 opatija iz Gornjeg doma poremetilo je njegovu ravnotežu jer težište više nisu bili duhovni poglavari.Štaviše.Umesto da se sastaje u određenim vremenskim razmacima.Stupivši u savez sa parlamentom.dok se Donji dom širio (sa 296 mesta na 398 mesta do 1558).opasnost božansko ustrojstvo crkve.kao i njihove kolege u inostranstvu.On je osnažio krunu ne samo tako što je reorganizovao vladu već i tako 8 .Ali i parlament je izvukao veliku korist.Štaviše.kojima su prekinute veze između Rima i engleske crkve i Henri postavljen za crkvenog «poglavara».promene su i tu usledile.Imao je koristi od takve procedure:antiklarikalizam pravnika.a kralj je mogao sve da zaustavi ako bi mu papa ispunio želju.Kada nije uspeo da isposluje razvod.Dinastije su bile krhke.čiji je uticaj već bio prodro u Englesku.kralj je doneo više zakona (15311534).Engleski biskupi.kraljica je bila aktivni španski agent.Svakako.Ali ruke pape Klementa bile su vezane.Kako je bio sačinjen iz Gornjeg i Donjeg doma.Kraljevski razvod nije bio nepoznat i Henri je mogao da iznese jedno teološko opravdanje:Katarina je bila udata za njegovog brata.Ubrzo je usledio sukob.trgovaca i nižeg plemstva uticao je na na parlament da ubrzava sve ove procese.Henri VIII je izabrao Tomasa Kromvela za nosioca akcije koju su kralj i parlament preduzeli.mnogo pre nego što je i sam pogubljen kao izdajnik kralja (1535).ali smatralo se da je žensko vladanje nesigurno i opasno.Katarina Aragonska je podarila dinastiji ćerku.S izuzetkom Džona Fišera.u ratu sa Francuskom.vrlo brzo su odustali od svakog otpora kraljevim željama.parlament je reformaciju zastupao sedam godina.koji je odložen do sledećeg veka.Pritisak je izvršen na Rim tako što je smanjena moć engleskog sveštenstva.

Kranmer je razveo kralja od Katarine.umnogome je jemčila kontinuitet.Ali morala se platiti cena za dobijanje takvih saveznika: Henri je s mukom prihvatio venčanje s Anom od Kleva. kakav je bio ser Entoni Deni. Henrijevo uređenje Njegova reforma crkve je pre bila konzervativna nego radikalna.Kromvelov iznenadan pad u nemilost i njegovo pogubljenje bili su delom posledica njegove spoljne politike.konzervativci koji su izgubili moć.Pokušao je da privoli kralja na savez sa nemačkim luteranima kao zaklon od sve većih pretnji koje su za sigurnost Engleske predstavljale Španija i Francuska.važne struje na dvoru su podržavale protestantizam.što je poboljšao finansije.Imao je protestantske sklonosti.Kromvel je doveo kralja u nezgodan položaj i izgledalo je da nameće Engleskoj veru protiv koje je i sam Henri napisao knjigu nekoliko godina ranije.Ali.Isto toliko važnu ulogu u njegovom padu odigralo je ogorčeno plemstvo i sveštenstvo. ujake.koje je trebalo da odrede crkvenu dogmu.To je bilo važno jer je vodilo pobedi nad papskom vlašću i nad kultom svetaca. Edvard VI i crkva 9 .trgovaca. Kada je Henri umro. kenterberijskog nadbiskupa.jer ljudi nisu bili spremni da prihvate nagle promene u načinu na koji će upražnjavati svoju pobožnost i u tradicionalnom značenju obreda.Tomas Kranmer je bio Henrijev nadbiskup u Kenterberiju.Pogubljenje Kromvela (1540) ne oslikava samo žestinu borbe za moć na dvoru i to da politički motivi u podlozi engleske reformacije nisu mogli da skrenu na sporedan kolosek verska pitanja koja su kraljevi postupci neizbežno pokrenuli.Većina Engleza zauzela je stav čekanja.Šest tačaka (1539).glavni zastupnik kralja u kontroli crkve.ali tokom Henrijeve vladavine njegov jedini uspeh u tom pravcu bilo je uvođenje u upotrebu Biblije na engleskom jeziku.ne upuštajući se ni u kakav tok verske reforme. kao i ograničeni krug nižeg plemstva. uključujući i kraljicu.sveštenika i intelektualaca.crkvenu ispovest.isticale su verovanje u pričest.ali nikako nije mogao prihvatiti da se vlada prema luteranskom učenju.sveštenički celibat i tajnost mise. naslednice i dvorane koji su se zalagali za reformu.

zahtevali su povratak tradicionalnom poretku. Njegova pobuna bila je deo opštih seljačkih 10 .ukinuo svo crkveno odelo izuzev obredne košulje i zabranio obožavanje pričesti. Pobuna Roberta Keta u Norfoku 1549. a pod feudalnom upravom plemstva.Kranmer je zagonetna ličnost.ali je iznutra postala telo Hristovo.Drugi Molitvenik za vreme vladavine Edvarda VI (1550) zadržao je mnogo od dvosmislenosti prvog.Novi Molitvenik (1549) bio je dvosmislen.Kratka vladavina Edvarda VI (1547-1553) obeležena je oštrim zaokretom od Henrijevog uređenja crkve.Edvard Sejmur. Ustanak zapada bio je najveća među pobunama nadahnutim verskim pobudama.a pod kraljicom Meri se preobratuo u katolicizam pre nego što je konačno rešio da umre mučeničkom smrću (1556).erl od Vorika (kasnije vojvoda od Nortamberlenda).imale sporednu ulogu u ovom protestu.On je prihvatio protestantizam koji se razlikovao od kontinentalnog modela:pričest je «spolja vidljiva» ceremonija za pamćenje.Još nije jasno zašto je Henri VIII svome mladom sinu odredio nekoliko protestanata za tutore. dok su ekonomske nepravde.niti zašto je takve ljude naimenovao u savet koji je bio kraljeva izvršna vlast. bila je jedin pravi seljački bunt među svim ustancima za vreme Tjudora. Pobunjeni zapad je zahtevao povratak katolicizmu. Tomas Kranmer je doprineo ovoj reformi.suočavanjem sa manjinom svoga sina ili sa raznim strujama na dvoru. Čitav tok engleske reformacije pratile su pobune koje su iskoristile razmeštaj u dotada čvrsto postavljenim crkvenim institucijama.zamenio Somerseta (1549).Možda je želeo da postigne ravnotežu snaga. Konzervativni sever je bio granična oblast pod vojnom obukom Škota. Naročito su sever i jugozapad Engleske bili skloni takvim pobunama.erl od Hertforda (kasnije vojvoda od Somerseta).. za vreme kraljice Elizabete. za vreme Henrijeve vladavine i ustanak severnjačkih erlova 1569.ali je uklonio reč «misa».U svakom slučaju.Kada je Džon Dadli.osvojio je moć u savetu i uspostavio nečuvenu toleranciju u pitanjima vere.ali su te dvosmislenosti išle u korist protestantizma. Hodočašće milosti 1536.proguran je kroz parlament zakon koji dozvoljava sveštenicima da se žene.Počeo je da sprovodi dalekosežne verske reforme.Preživeo je Henrijevu vladavinu. ali su istovremeno izražavale i nezadovoljstvo novom monarhijom.

kada je Elizabeta nasledila svoju sestru. Katolička restauracija Meri se suočila sa snažni otporom parlamenta naporu ka ponovnom ujedinjenju sa papom. Mnogi Englezi su povezivali katolicizam sa tiranijom stranaca.vezuje Englesku za silu na kontinentu koja predstavlja najveću pretnju. Okretanje Engleske protestantizmu pratila je napodlija moguća dvorska politika. da se meša u unutrašnje stvari Engleske. čiji bi strani uticaj mogao da bude opasan za Englesku. Trijumf protestantizma nije bio neizbežan i u Engleskoj će katolicizam nastaviti da se nadmeće sa jačanjem protestantizma još čitav vek i po. Pobuna Tomasa Vajata za vreme vladavine kraljice Meri 1554. mnogi sveštenici i studenti otišli u izgnanstvo da bi sačuvali veru i pripremili se povratak u Englesku. ali i finansijske krize. Engleska intervencija u Nizozemskoj 11 . Merinog muža. sprečivši i Filipa II. razočarana kraljica se povukla u ličnu gorčinu i upustila u nemilosrdan progon protestantskih jeretika. Međutim uprkos svim poteškoćama. Ali iznad svega. Parlament ne samo da je odbio da vrati crkvenu zemlju. koja je sama poluŠpanjolka. bio je radosno pozdravljen i ubedio je kćerku Katarine Aragonske da se obnova katolicizma može sprovesti lako. Meri je oživela katolicizam u Engleskoj. Veoma važan za buduće širenje protestantizma bio je i brak kraljice Meri sa španskim kraljem Filipom II. osnovana su semeništa i nešto samostanske zemlje je vraćeno crkvi. Dolazak Meri na presto 1553. Redovništvu je udahnut novi život. Gotovo svi zakoni reformacije su opozvani.nemira u Evropi koji su iskoristili priliku nesređene verske situacije da pritiskom postave zahteve za seljačkom autonomijom i da pozovu na traženje zadovoljenja za ekonomske nepravde. uspela je da obnovi moral katolicizma do te mere da su. i katolicizmu je trebalo dva veka da to prevaziđe. Ali to nije bilo dovoljno da se ukoreni katolicizam u Engleskoj. već je i smanjio moć papskih bula u Engleskoj. Izgledalo je da kraljica. maskirala je svoj protestantizam protestima zbog kraljičine udaje za španskog princa. Kada se pokazalo da je to daleko od istine.

pa i kada je zatočena u Engleskoj 1568. vešto su delali među velikim silama. Dvadeset pet godina kraljica i njen savetnik.Utrehtskoj uniji pomoć je bila hitno potrebna. Muzika u Engleskoj 12 . Njeni ciljevi su bili skromniji. Legenda o Vilijemu. Čak i kada je Opšta skupština staleža Utrehtske unije proglasila Lestera generalnim guvernerom. lord Bergli.sama Meri je i dalje predstavljala direktnu pretnju. Kraljičin život bio je neprestano ugrožen zaverama. Nadala se da će njena vojna intervencija prisiliti Filipa na razuman sporazum i sa njom i sa Ujedinjenim pokrajinama (Utrehtskom unijom). Elizabetin narušen ugled na kontinentu nikada više nije bio obnovljen. Engleska i Ujedinjene pokrajine su ostale u nepostojanom savezu uz međusobno nepoverenje. Jedno je sigurno. Iz straha od Španije. Protestantska revolucija u Škotskoj (koju je Elizabeta podržala) i politička nesposobnost Marije Stjuart uklonile su direktnu pretnju iz Škotske. Ali. Elizabeta je stoga s zabrinutošću pratila nastavak građanskih ratova u Francuskoj. Pored Francuske. održala je volju za otporom i. Bila je to teška odluka.Bračni savez kuće Giz zajedno sa škotskom kraljevskom porodicom bio je smrtna pretnja za kraljicu kojoj su mnogi katolici osporavali legitimitet. kao što je i Katarina Mediči zabrinuto pratila kako se građanski ratovi nastavljaju u Nizozemskoj. Ako bi i jedna od njih uspela.zajedničkog neprijatelja. Francuskom i Španijom. Oni su na englesko-španske pregovore gledali kao na otvorenu izdaju. konačno.Elizabeta je nastavila da pregovara sa Filipom II. vraćanje Kalea od Francuske i pljačka španskog kolonijalnog carstva. čak i nakon progonstva. i samo je Engleska mogla da pomogne Nizozemskoj. Meri je sa druge strane imala legitimno pravo na engleski presto. nijedna od velikih sila nije želela da druga postigne prevlast u Engleskoj. Erl od Lestera je trebalo da dobije mesto u veću Holandije i da dovede englesku vojsku od 5000 ljudi u Nizozemsku. Ali i Holanđani nisu više verovali u mogućnost takvog sporazuma. koja se počela širiti od trenutka njegova smrti. i Španija je mogla da interveniše u Merinu korist. razvila novi nacionalni identitet pokrajina u sastavu Utrehtske unije. teško da bi zemlja mogla da izbegne građanski rat i stranu prevlast.

znatno je popularniji od njega. Industrija i trgovina su bile na višem stepenu razvoja. veku. Moć i bogatstvo su i dalje 13 . Poput italijanskih. Engleska muzika za klavijature. a i tokom vladavine njegovih naslednika. iako je potekao od italijnaskog. Za vreme vladavine Edvarda VI hor Kraljevske kapele je upošljavao oko 80 profesionalnih muzičara.kog života bili su visoki. Šekspir je pisao Bogojavljensku noć i Julija Cezara. veka kod engleske muzike najviše zadivljuje njen opseg i individualnost. ipak je razvila originalan stil. Engleski madrigal. ENGLESKA U XVII VEKU 1600. do početka 17. Po svojoj raznovrsnosti i opsegu engleska muzika je prevazišla tadašnje englesko slikarstvo i mogla se meriti s elizabetanskom i jakobinskom dramom i poezijom. Baš kao i u Francuskoj. U Engleskoj je Isak Njutn bio na vrhuncu karijere. veka usvojili su holandski stil polifonije. godine najveća opasnost pretila od gladi. U međuvremenu je El Greko završavao neke od svojih poslednjih slika. Vladala je nestašica žita .premda se po količini svoje produkcije ne može porediti sa muzikom Italije i Nizozemske.koja je takođe bila pod uticajem kontinentalnih modela. Većini Evropljana je 1700. U periodu od kraja 16. za ekonomskim napretkom. Širom Evrope su dokoni ljudi koji su žudeli za novim naučnim zanimljivostima .kog delovanja u ranom 15. godina je u Evropi bila sasvim obična. engleski muzičari i kompozitori prve polovine 16. taj broj se nije smanjivao. Ponegde se pojavila kuga umerenog obima i na zapadu je bilo povremenih pobuna. a u Rimu je građena crkva svetog Petra.Posle sjajnog i veoma originalnog rasplamsavanja muzi. Možda je još važniji njen neposredan uticaj na ostatak Evrope. Započeti su pregovori o okončanju rata između Španije i Engleske. i u Engleskoj se muzički život odvijao na dvoru. za putovanjima u daleke zemlje. standardi muzi.ali nije bilo ni teške gladi.

u severnoj Italiji i većem delu Sicilije i Napuljske kraljevine.bili u rukama manjine. Sto godina kasnije. krunu Engleske.godine. pogodila je London 1665. u oblastima Rajne i gornjeg toka Dunava. Snage protivreformacije nisu ponovo osvojile Evropu. koji je 1603. veka imao je Džejms VI Škotski. dobio. Carigrad sa oko pola miliona stanovnika bio je veći i od jednog hrišćanskog grada. Malo posle toga je iščezla ili se bar javljala u blažem obliku. on je udvostručio svoje stanovništvo. Britanija Najviše sreće od svih monarha koji su vladali početkom 17. i oko 5 miliona 1700. Džejms II nije vratio Englesku katolicizmu. nudili su nudili su bolje i raznovrsnije uslove za bogaćenje nego ranije. NARODI I DRŽAVE Stanovništvo Početkom veka su glavna područja sa uporedo gustom ruralnom populacijom krenula sa severa ka jugu. preko kraljevskih venčanja i nevenčanja. U nedostatku opozicije. Bilo je 40 do 50 stanovnika po kilometru kvadratnom (oko 100 do 130 po kvadratnoj milji) u jugoistočnoj Irskoj i jugoistočnoj Engleskoj. Najveći gradovi nisu bili oni koje zapad smatra i najznačajnijima. nije bilo mnogo izuzetnih događaja. bile su naglo izbijanje gladi ili epidemije. Mada su 14 . imao je 250 000 stanovnika. Dve prirodne nesreće koje su veoma bitne za utvrđivanje broja stanovnika. Gradovi. on je nasledio kraljevstvo koje je bilo postojanije i jedinstvenije nego ijedno evropsko kraljevstvo slične veličine. Velika epidemija kuge koja se širila Evropom. Kao i u druga vremena. ako računamo čitavo gradsko područje. Velsa i Irske. i tifus je pretio svuda gde su prolazile vojske i bio je smrtonosniji od njihovog oružja. godine. Engleska i Vels su imali oko 4 i po miliona stanovnika 1600. London.u Nizozemskoj . od kojih su se neki znatno uvećali. Sve poteze u pravcu političkog i administrativnog ujedinjenja dvaju kraljevstava odbijao je zabrinjavajuće moćan parlament u Engleskoj. Takođe.

Ječam je na severu bio sirovina za pravljenje pića. Prema bračnom sporazumu. bila mogući naslednik prestola. Još siromašnija i sa još nedelotvornijom upravom bila je Irska. strahovi i nade vezani za pobune bili su bezgranični. koji su možda više nego ijedna druga monarhija uživali poštovanje svojih podanika. ali ne i Španije. glavna hrana američkih civilizacija. oni su ostali i dalje stranci kada je reč o mnogim pravnim pitanjima. ali je ipak mogao da doprinese savladavanju nestašica koje bi inače bile katastrofalne. Uzgoj životinja bio je na drugom mestu. kao i o opšteprihvaćenom mišljenju Engleza. koju su podržali i engleski i strani katolici. Izvoz žitarica je bio mali deo ukupne potrošnje. Engleska je sada delila svog monarha sa jednom od najsiromašnijih zemalja Evrope. bili mrzovoljno prihvaćeni kao podanici engleske krune. je trebalo da bude savladar sa Meri. Deca iz tog braka su bili naslednici Engleske i Nizozemske. Filip II. bili učesnici nekih zastrašujuće besmislenih dinastičkih borbi. Meri Tjudor je pedesetih godina 16. kada su verske podele pridodate podelama po nacionalnosti i klasnoj pripadnosti. sve više je gajen u južnoj Evropi. Samo je 15 . Kukuruz. koju su potresali sukobi plemstva. Od svih useva najteže je bilo uzgajati pšenicu. Tokom čitave Elizabetine vladavine smenjivali su se pokušaji da se razvlaste postojeći zemljoposednici i zamene novim Englezima gladnim zarade. PRIVREDA Usevi Najznačajnija privredna delatnost bilo je gajenje žitarica. Nije se zaboravljalo da je Meri.Škoti rođeni posle 1603. veka dovela Englesku do obespokojavajuće tesnog savezništva sa Španijom. Krajem života Elizabete I je infantkinja . Ali. Od toga je čak i Džejms VI bio bolje rešenje. a ovas su ljudi koristili u svakodnevnoj ishrani. a na jugu je služio za ishranu stoke. Najčešće gajena žitarica 1600.njen muž. Sada.godine bila je raž. bila najopasniji zaverenik protiv postojanosti elizabetanske Engleske. "Usađivanja" su izazvala još teže sukobe. I zaista su Tjudori. kraljica Škota.

dok su Engleska.vek je prelomna tačka sporih. naročito u Engleskoj. kao i nizije gde se gaji više useva i samo malo stoke. ali tome što je više zemlje obrađivano. 17. delimično zahvaljujući boljoj obradi zemljišta. mada nigde nije dostigla neke izuzetne razmere. Španija i Francuska bile preostala vazna tržišta. bez naročitog uspeha. Engleska ima svoju brdovitu zonu u kojoj stoka i ovce zauzimaju najviše zemlje. Zimski tov je postao sve rašireniji. Ljudi koji su živeli teškim životom u močvarnim predelima Engleske nisu mogli lako da shvate kakve prednosti pruža drenaža zemljišta. Tekstil Pravljenje tkanine podrazumeva toliko različitih procesa i tako različitu opremu da se bez poslodavca i tržišta može obavljati na sasvim primitivan način. Broj grla stoke mora da je u celini bio u porastu. mada svi podaci ukazuju na to da je količina govedine bila manja nego prethodnih stoleća. ali korenitih promena u proizvodnji i prometu tkanina. Promene u poljoprivredi U Engleskoj je došlo do postepenog povećanja proizvodnje žitarica. Pamuk je već bio poznat kao 16 . Industrija Bar devet desetina evropskog stanovništva bavilo se obradom zemlje. Nizozemskoj i Danskoj. Većinom je to bila stoka koja je davala mleko. Zbog toga su prerađivačke delatnosti bile neznatne. Bilo je mnogo isplativije musti životinju nego je zaklati. pokušavali da podstaknu proizvodnju lana i konoplje na domaćem tlu. Engleski vlastodršci su. Promene načina na koji je zemlja korišćena su pre bile nužno zlo nego napredno preduzetništvo.Nizozemska bila veoma zavisna od uvoza žita. Životinje U svakom poljoprivrednom sistemu odnos između količine useva i broja životinja je najbitniji.Proizvodnja mnogih vrsta dobara povećana je tokom ovog stoleća.

donošenjem Londonske povelje . Grad više nije mogao da zadovoljava potrebe vlade koja se opredelila za ogromna ulaganja u ratne poduhvate. Delimično rešenje je nađeno 1694. Ovo je bilo vreme kada su radnja i izlog počeli da zamenjuju otvorene pijace u maloprodaji. Posle restauracije se pokazalo da je imao mnogo nevolja – i preživeo ih. Do devedesetih godina 17. Građanski rat je dodatno ojačao veze grada sa vladom jer je grad mogao da obezbedi ne samo kredite nego i glavni deo finansijske administracije. englesko – holandski ratovi koji su doveli neprijateljsku flotu na samu Temzu. veka.. a najogorčenije suparništvo izazivala je svila. Bio je sedište monarha. London je dostizao Amsterdam po ustanovama i sigurnosti koju je pružao finansijerima. Zatim je došlo do poremećaja koje su izazvali dotad nezabeleženi ratni troškovi i ekonomska kriza. Vlada se nadala da će uveriti ljude koji su raspolagali manjim kapitalom da novac ulože neposredno u vladine fondove. pa su mnogi torijevski veleposednici odbijali da je pomažu. da se nijedan evropski grad nije mogao uporediti sa njim. čiji je dvor privlačio lidere bogate zemljoposedničke vlastele. Mada je uvek bilo siromašnih. koja više nije bila redak i tajanstven materijal. kako su se radnje širile iz grada ka zapadu. mada još nije uspešno primenjivan pri topljenju gvožđa. Rudarstvo i metal U Engleskoj i severnoj Francuskoj ugalj je zamenio drvo kao najjeftiniji ogrev za domaćinstva.uvozna sirovina sa Bliskog Istoka. Kuga i požari. London se toliko povećao. panika koju je izazvala Obustava ministra finansija (Stop of the Exchequer) 1672. kao gorivo i za mnoge industrijske svrhe. i po građevinama i po stanovništvu. Luka i finansijski centar su bili deo većeg grada koji je bio prestonica velike i raznolike države. a London je. nudeći im doživotne rente umesto čvrstih kamata. neprekidni sporovi sa kraljevskim vladama koji su kulminirali 1683. bio ispred ostalih evropskih gradova. Do 1700. nije pretila pojava masovne gladi. Gradovi London se veoma razlikovao od dotadašnjih dominantnih gradova. kada je osnovana Engleska banka 17 .

čiji je zakup bio siguran za vreme tri života. često je plaćao mnogo manje nego što je bila aktuelna vrednost zemlje. Opšta skupština staleža je 1674. Broj gospodara vlasteoskih imanja. u zamenu za prihvatanje njenog prava na Surinam. predala Englezima vlasništvo nad Novim Amsterdamom (Čarls II je zadatak da okupira tu oblast poverio svom bratu Džejmsu. vojvodi od Jorka. bio je svuda veoma veliki. Prekomorska trgovina i kolonije Engleska i Holandija su slale deseti deo svog izvoza preko Atlantika. Velike evropske sile još 1700. sve dok zakon o njenom ograničavanju nije dobio podršku 1696. Neuspeh Kompanije Virdžinija je pokazao da kolonizacija severnih zemalja nije izvor brzih zarada koje su investitori zahtevali. 18 . zahvaljujući nemirima koje su izazvali vestminsterski tkači. Običan zakupac. ali je bila pod budnim okom vlade. čiji su preci samo nekoliko generacija ranije bili na nivou slobodnjaka.(Bank of England). a nešto više od toga na Daleki Istok. U Engleskoj je upotreba uvoznog tekstila bila otkazivana godinu za godinom. od sitnog plemstva. do domaćina). institucija kojom je rukovodila grupa gradskih finansijera. DRUŠTVO Seljak na Zapadu Većina evropskih seljaka je imala razloga da zavidi engleskim slobodnjacima (termin koji bi se mogao odnositi na čitav spektar društvenih slojeva.godine nisu imale interes za severnoameričke kolonije.) Engleske kolonije na atlantskoj obali su nailazile na prve probleme. Mada je prva emisija novčanica izazvala paniku u finansijskim krugovima. London je ubrzo postao privlačan koliko i Amsterdam u sve zamršenijim međunarodnim finansijskim poslovima. čije su kasnije nesreće učinile ime Njujork zlosrećnim izborom.

Iznenađujuće je to da su baš u Engleskoj proporcionalno bili najbrojniji radnici bezemljaši . Samo je u Engleskoj pravo prvorođenog (primogenitur) bilo strogo pravilo Zastarela je bila odanost koja je negde postojala između porodice i plemena. da ograniče izgradnju novih kuća. Na više način je kći dorasla za udaju imala više mogućnosti od mlađeg sina. Male krađe. Loša žetva je mogla da bude za njih veća nesreća nego za one koji žive od plate. U unutrašnjosti je kriminal bio najpogubniji. mada vlada uverenje da oni među sobom nisu gajili dovoljno uvažavanja prema nadređenima. a sa druge veoma siromašni. ako je moguće. Deoba imanja između udatih ćerki je mogla da bude krajnja nesreća za porodicu koja poseduje zemlju. Stanovnike Londona su već brinuli saobraćajni problemi na ulicama. mada su potomci po ženskoj liniji mogli da prikriju takav prekid porodice uzimajući prezime. a na tom planu su već povremeno donošeni određeni propisi. bez koje ne bi opstali. U Londonu i Parizu su vlasti pokušale. Gradska sirotinja Gradovi su očito bili centri nestabilnosti. zaraza i gladi možda trebalo dodati i četvrtu sveprisutnu opasnost koja je vrebala u ovom periodu. Međutim izgleda da je najviše kriminala 19 . Kriminal Opisu običnog života bi pored ratova. povećaju imanje ugovaranjem brakova svoje dece. za razliku od navodno nepromenljivog seoskog područja. U ostalim zemljama Zapada mnogo više ih je imalo zakupljenu zemlju. tuče pijanih i povremena ubistva bili su uobičajeni posao lokalnih sudova. Često bi se čula žalba na to što su se umesto radnog stanovništva starog kova pojavili sa jedne strane bogati. Škoti i Irci su ostali veoma odani svojim klanovima koji su se sastojali od "porodica". ma koliko to bile male parcele. prirodna želja roditelja bila je da očuvaju ili podignu na viši nivo status porodice i. pa čak i preuzimajući titulu svog pretka.ma koliko malo. bez mnogo uspeha. Porodice i pokretljivost stanovništva Tamo gde je postojalo imanje.

borbu za vlast protiv kraljeva i dinastije Stjuarta. granice između katoličke i protestantske Evrope je na kraju ipak postavljala politička sila.nastajalo iz ličnih ili porodičnih svađa. Arminijanstvo 20 . ukinuta. i ostale su bile dovoljno surove. Slabo povezana zajednica odbačenih od društva bivala je sve veća. sve dok nespretni pokušaji engleske vlade da ih unište nisu od njih napravili jezgro nacionalnog otpora koje je dovelo do biskupskih ratova. koje su sada već imale dosta toga zajedničkog. kao što je spaljivanje živog prestupnika. u koju prirodno spada i održanje nadmoćne pozicije njegove klase. Tako su i u velikoj meri bile one između raznih protestantskih crkava. Mehanizam osuđivanja i kažnjavanja kriminalaca postajao je sve uspešniji i. Škotski prezbiterijanci su vodili. Jedina uteha za kriminalce je bilo to što su sredstva za njihovo hvatanje bila daleko manje uspešna nego sredstva odmazde. pre nego bilo kakvom opštom povredom zakona. Engleski mirovni sudija je primer kako obavešteni amater može da ima ključnu ulogu može da ima ključnu ulogu u sprovođenju pravde koju propisuje država. sem nepriznavanja pape i vere u Bibliju kao u najviši duhovni autoritet. Mučenje je i dalje bilo uobičajeni deo sudskog procesa. sa promenljivom srećom. mada je primena nekih kazni. RELIGIJA I CRKVE Protestantske crkve Ma koji da su verski ili materijalni činioci odredili početno širenje reformacije.

Engleska prezbiterijanska crkva. svešteničkim odorama i odvajanjem od oltara ideje o spasenju preko služenja vlastima. u Engleskoj je postalo religija koju je uvela monarhija. odoleo je neprekidnim napadima naročito u Engleskoj i Nizozemskoj. uz izvesne teškoće. Za najuspešniju od svih milenijumskih grupa. mada dok je u Engleskoj puritanska opozicija bila suprotstavljena utvrđenoj doktrini koja je bila pretežno kalvinistička. U Holandiji je postao vera urbane sirotinje čije interese nisu predstavljali ni remonstranti ni protivremonstranti. nije mnogo brinuo o supralapsarijanizmu ili o neodoljivoj božijoj milosti. Puritanizam U okviru uspona i padova puritanizma pod Elizabetom pojavile su se razlike u shvatanjima između onih koji su pokušavali da zadovolje te potrebe u okviru zvanične crkve i sektaša koji su odbacivali sve moguće organizacije i polagali monopolsko pravo na spasenje kroz sopstvenu svetačku manjinu. Arminijanstvo je bilo etiketa koja je manje-više slučajno. primetio je Čarls II. U Engleskoj to nije označilo liberalizaciju kalvinizma nego oblik vere u Boga koji se ispoljavao u repetitivnim ceremonijama. Anabaptizam. Oci hodočasnici (Pilgrim Fathers) su nikli iz saveza engleskih i holandskih anabaptista. Pete monarhiste." . prikačena laudijanskoj crkvi. u Holandiji je opozicija bila zvanična crkva. za vreme interegnuma je nametnula staroj parohijskoj strukturi svoj novi sistem učešća svetovnjaka. Ono što je u Holandiji smatrano za jeres sektaštva. sa svojim pogodnim insistiranje na tome da krštenje odojčadi tu decu ne obavezuje na pripadanje crkvi koju nisu slobodno izabrala. "Ljudima se u miru više vlada predikaonicom nego mačem. vladavina Hrista na zemlji praktično samo što nije nastala. Jedno od najefikasnijih sektaških verovanja je stavljalo akcenat na proročanstva milenijuma. bezbedno smešten u dvosmislenostima 39 propisa.Trenutak u kome je izgledalo da se država raspada istovremeno je bio sjajan momenat za nastupanje sekti. 21 . Engleski kler. zbog čega oni moraju da organizuju pobune protiv postojećeg političkog poretka.Engleska i Holandija su dobar primer sukobljenih karakteristika.

Pre nego što je stupio na presto Engleske.izbeglica iz Nemačke. fizičara i ostalih koji su tokom Građanskog rata počeli da održavaju nedeljne sednice. a kazna za njih je bilo vešanje. Džon Vilkins kao i Teodor Hak. Crkvi je išlo u prilog da proglasi veštice izaslanicima Satane. U Engleskoj je prvi nalet lova na veštice zabeležen tokom srednjih elizabetnskih decenija. pa je postao ekspert za njih. koja je zaveštanje velikog finansijera i koju su izdržavali trgovci grada kao centar takvog obrazovanja koje je bilo praktičnije od univerzitetskog. Oko 1000 smaknuća izvršeno je uglavnom u naprednijim regionima. gde se ipak dolazilo do skoro istih dokaza. mada mučenje nije primenjivano u Engleskoj. To je takođe bilo i mesto gde su se sastajali naučnici.Veštičarenje U prvoj polovini veka većina stanovnika Evrope nije sumnjala u to da je veštičarenje stalna i preteća realnost. Džejms VI je bio na čelu jednog od najširih progona. U Škotskoj. Džejms je verovao da su veštice krive za njegove probleme. godine to verovanje je svedeno na nivo običnog sujeverja. Nema dokaza da je Džejms odgovoran za njegovo oživljavanje tokom svoje vladavine. on je bio oprezno podozriv i uživao u izlaganju slučajeva "lažne opsednutosti" ili "opsednutosti" iz istorije. nego i zadovoljstvo masovne osvete. Drugu grupu su činili oni koje je 22 . NAUKA Naučna društva Elizabetanska Engleska donela je svetu jedinstvenu instituciju zvanu Gresham College. Mučenje ili pretnja mučenjem bili su korisna sredstva. Ali do 1700. Jedan od njih bio je Kromvelov zet. Engleske veštice su možda više nego ostale imale mogućnosti da budu proglašene nevinima. Sudjenja i smaknuća veštica nisu samo donosila privremeno oslobađanje od straha. Dokazi o veštičarenju poticali su uglavnom iz zapisa tužilaca. astronoma. Iz njega su nastajale neformalne grupe matematičara. a ne spaljivanje.

Obrazovanje Šesnaesti vek je bio u mnogim zemljama period brzog sirenja školstva. bar van Engleske. U okviru Komonvelta su članovi tih neformalnih udruženja osnovali diskusione grupe koje su kasnije smatrane pretečom Kraljevskog društva (Royal Society). kao i sam kralj. ali je njegov nivo zatim naglo opao. mnogi engleski naučnici tog doba su živeli na taj nacin. mnogi od njegovih članova su bili amateri. u Engleskoj možda i najviše. davši mu kraljevsku titulu u imenu.više povezivalo interesovanje za tehnologiju i koja se okupljala oko okretnog poljskog izbeglice Samuela Hartliba. Oksford. Izmedju funkcija koje su imali kao centri crkvene obuke i propagande i završne škole za gospodu. najnovija naučna misao je obično bila na sporednom mestu. Njegovom ugledu svakako nisu išle u prilog sumanute sklonosti koje su dovodile do svadja sa ostalim kolegama naučnicima o tome ko je sta prvi otkrio. Kada je Čarls II postao pokrovitelj ovog društva. genijem koji nadmasuje svoje savremenike. Ukazivano je na to da je možda „sedamnaesti vek u Engleskoj na svim nivoima predstavljao najpismenije društvo za koje je svet do tad znao“.Njegovo prvo dostignuće je bilo to sto je uspostavio naučne poglede koji su bili plodonosniji i dosledniji nego pogledi Dekarta i drugih. nastava privatnog učitelja kod kuce ili na putovanju u inostranstvo. Najboljim oblikom obrazovanja je cesto smatrana. To je bio posao koji je ucenim ljudima omogućavao udobnu i donekle dokonu egzistenciju. koji je sa ponosom izjavljivao da provodi sate u svojoj laboratoriji Njutn Najveće naučno dostignuće 17. Njutn nije narochito žudeo za besmrtnim imenom pronalazača „zakona gravitacije“. Ovaj vek nije bio pogodan za univerzitete. Isak Njutn nije tokom svog života smatran. jedan od engleskih 23 . a u nekima je taj proces povećavanja broja škola i dalje trajao. Bio je sasvim svestan da je gravitacija samo jos jedan od mnogobrojnih prirodnih fenomena koji bi se mogli shvatiti na isti nacin. a jos manje „prirodnih zakona“ u celini. veka bio je matematički sistem koji je pretvorio ideju kosmologije kao povezane opservacije u izmerenu i neospornu činjenicu.

Bekonovo delo Advencement in Learning bilo je samo prvo u navali engleskih dela o reformi obrazovanja. i odbačeni. u Oksfordu u 20. stvara kod čitaoca osecanje da je pozvan da učestvuje u uzbudljivoj i ne preterano okrutnoj diverziji. Ričard Mulkaster.univerziteta. visoki upravitelj Škole svetog Pavla sve do 1608. tamo je. Cesto su. Ser Tomas Braun. a gospodskim sinovima mogućnost da za jednu godinu bez napora prikupe nesto pravničkog znanja. ali su pažljivo radile u skladu sa tradicionalnim smernicama. Osnivanje Kraljevskog društva je bilo deo opšte težnje i vodećih ucenih krugova i amaterske inteligencije ka objedinjavanju u udruženja i akademije koji ne bi bili vezani za univerzitete. Narodna proza U Engleskoj je minijaturni portret odredjenog tipa ili pojedinca bila omiljena zabava. Medjutim. zalagao se za opšte osnovno obrazovanje i ukazivao na preteran značaj koji je dat latinskom jeziku. jednostavnija i opuštenija. medjutim. Astronomija i Filozofija prirode bile su nove oksfordske katedre. uglavnom pisanih od strane puritanaca. ali svakako i najradikalnije. „Microcosmography“ Džona Erla i „Brief Lives“ Džona Obrija bili su spoj blago satiričnog prikaza i zapažanja savremenog društvenog okruženja. težnja je u celini ipak bila da bi engleska proza trebalo da postane manje artificijelna. tesko je odumiralo. Geometrija. medju kojima je i Miltonovo delo Treatise on Education (1644) bilo najpoznatije. je pod Komonveltom u kratkom periodu postao centar nove nauke. cak i kada očigledno nastoji da bude efektan. veku. Zgrada advokatskog esnafa (Inns of Court) pravnicima je nudila sedmogodišnje profesionalno obrazovanje. Poezija 24 . nastava bila previse spora da bi odgovarala zahtevima preduzimljive manjine za proširenjem usko skolastičkih shvatanja. uz dokaze od kojih su neki ponovljeni. Kako je stoleće odmicalo. kao i na Kembridzu. Verovanje ucenih da je latinski savršen model koji bi engleski trebalo da podražava. Siri spisateljski zamah je i dalje mogao da bude zapetljan i iskonstruisan. običaji zanemarivani pred prostim uživanjem u moci koju ima rec i spremnoscu na eksperimente.

Džonu Donu. Ričard Lovelas i ostali bili su spremni da posvete svoju dalekosežnu mastu. Do kraja veka je književni svet Dona i Miltona vec izgledao sasvim dalek. I pobožni pesnici su mnogo dugovali najoriginalnijem pesniku ranog 17. koji su trajali jos dugo posle njihove smrti: kakve god da su te pesme bile. Engleska poezija je sada spadala u racionalan i uglavnom uzdržan klasicizam Drajdena. Ričarda Kresoua.U Engleskoj su religiozne teme u poeziji morale mnogo otvorenije da konkurišu dvorski ugladjenima. POLITICKE IDEJE 25 . kako sudbini svojih dusa tako i nestalnosti svojih dragana. obradjujuci teme od političke satire do nekoliko emocionalnih oda. tesko se moze negirati da je nesto neverovatnog ugleda „Izgubljenog raja“ i „Ponovo vraćenog raja“. Robert Herik. Najveći stvaralac 17. Neki od ovih elemenata pojavili su se generaciju kasnije kod Endrjua Marvela. Njegova odluka da odbaci teme kao sto je legenda o kralju Arturu i da kombinuje svoju ambiciju da napise veliki ep u sukobu sa duznoscu predavača hriscanske doktrine izazvala je velike probleme na književnom planu. sasvim neobične aluzije i teska ravnomernost nerimovanog stiha nisu osobine te poezije zbog kojih njegovom delu ne bismo priznavali izvanredno poznavanja jezika i očigledno humane osobine pripisane nadljudskim likovima. Nesavladana krutost. Tipični proizvodi bili su pobožna poezija Dzordza Herberta. veka u engleskoj poeziji bio je Milton. Malo je pesnika ikada izazvalo toliko žestokih sukoba i oprečnih mišljenja. koji je odbacivao zemaljska uživanja koja su mu se nudila. ali praćeni opustenijom liricnoscu. Sumnje i nesklad su skoro nestali iz poezije. stvoreno manje na osnovu njihovih realnih kvaliteta a vise na osnovu čvrstih uverenja da su to veličanstvena dela hriscanske vere.Kontrast izmedju njih i „kavaljerske“ poezije je potpun. veka. dobre ili lose. Tomas Keru. cija je masta bliska baroknoj atmosferi koliko i masta bilo kog engleskog pisca. koji je uspešnije nego iko spajao intelekt i verbalnu genijalnost sa lirskom lepotom. koji je manifestacije Boga video i u prirodi i besmrtnosti. na kraju katolika. Religiozni element je retko bio specifično puritanski. poezija Henrija Vogana.

Samo su u Engleskoj problemi „mesane monarhije“ bili centralni deo političke debate a dogadjaji koji su se desili tokom stoleća nisu ohrabrili ostale Evropljane da tako nesto smatraju poželjnom temom. filozof koji je bio veliki kancelar. Bekon. Džejms Vajtlok je 1610. da ne bi moglo da bude sumnje u pogledu njihovog značenja. u kodeksu video nacin rešenja neslaganja izmedju onih koji su bili na vlasti. Eliot. u Donjem domu rekao da kralj ima dvostruku vlast i da ono sto on sam radi moze da bude poništeno u 26 . Skloniti se iza privlačne sile prirodnog zakona ili Boga značilo je samo izraziti opreznu nadu da se sukob moze resiti raspravom. koji su bili vodje lokalnih pobuna. Kok i Selden koji su bili državni advokati. Edvard Kok. Milton. Tu je bio Džejms I. tacna opservacija je sada imala najveću važnost. rešenje bi moglo postojati ako postoji niz zakona tako prikladnih i tako dobro definisanih. Vrhovna vlast zakona: Kok U Engleskoj je jedan veliki zakonodavac. Delo o raznim oblicima vladavine u Evropi postali su neophodan deo biblioteke svakog obrazovanog čoveka. kralj koji je sebe smatrao filozofom. junak opozicije koji je u zatvoru pisao svoj spis kojim prihvata kraljevski suverenitet. Medjutim. Pri proučavanju država. Kok je bio spreman da uzdigne englesko običajno pravo na tu visinu. Poznati dokaz u korist apsolutizma je glasio da podela vlasti donosi anarhiju. pesnik i zvanični propagandista. uz ponekad opasnu pretpostavku da se i jedna i druga krecu nepromenljivim orbitama. Kok je bio spreman da naglasi da je citat transcendentna i apsolutna moc zakonodavstva“ ustoličena u parlamentu koji bi on mogao prikladnim antiknim izrazom nazvati Court (sud). kao i planeta. Prema sopstvenom iskazu on je otvoreno rekao Dzejmsu I da „Njegovo Veličanstvo ne poznaje zakone Engleske“ i da su kraljevi podložni zakonu kao i Bogu. Parlament u Engleskoj: Vajtlok i Parker Propust da se postavi pitanje ko je zapravo izvrsna vlast u državi je jedan od glavnih razloga za nerealisticnost tako mnogo argumenata. Institucija koja bi imala poravnavanja i rešavanja razlika izmedju vladajucih autoriteta bila bi i sama suverena. Lilbern i Reinsboro.Engleska je iznedrila retke političke mislioce koji su istovremeno bili prakticari.

Engleska istorija je od raspuštanja manastira do gradjanskog rata bila sjajna demonstracija tog principa: rast nove klase zemljoposednika doveo je do sloma bivše vladavine kralja i plemstva. u Engleskoj pravda i sloboda bar u skladu sa sigurnom državom. VLADAVINA 27 . Ono sto je razlikovalo Loka od većine ranijih teoretičara bilo je njegovo shvatanje da je prekomerna državna vlast nemoralna bez obzira na to u čijim je rukama. Na osnovu izučavanja istorije Harington je verovao da je otkrio najvažniji naučni princip. Da bi se od Engleske stvorila idealna država za Vilijema i Meri. bilo je potrebno da se dokaze da ona zavisi od pristanka svih gradjana. datog njihovom slobodnom voljom. uveravanja da su. U privatno vlasništvo je u početku spadalo sve sto bi jedan pojedinac stekao sopstvenim radom i mogao da upotrebi.da vlast zavisi od posedovanja zemlje. Engleski kompromis: Lok Tamo gde su ranije generacije autora posezale ili za nadom ljutitih ili za rezignacijom očajnih. To je bilo uverenje koje je Henri Parker razvio u pamfletima cija je namera bila samo da budu deo zucne rasprave izmedju Čarlsa i Donjeg doma u mesecima pre i posle izbijanja gradjanskog rata. Lok uzdrmao većinu uobičajenih shvatanja svoga vremena. U praksi je došlo do otpora suverenom vladaru ne u vidu pobune nekolicine nego u vidu političkog cina o kome se raspravljalo ad neusesm. Donji dom je uvek spremno prihvatao ideju da njega ne cine samo privremeni predstavnici poreskih obveznika vec da je on otelovljenje čitave zajednice. Lok je ponudio svima koji su prihvatili sporazum iz 1688/1689. dok stranci možda žive u mraku apsolutizma. Vladar je prestajao da bude Bog pretvarajući se u menadzera. Ipak je.parlamentu. onim sto danas zvuci kao izvestaceno samozavaravanje. Gradjanski rat u Engleskoj je mnoge ideje iz riznice političkih teorija pretvorio u stvarnost.

Ona je dovela. vlada značila većini ljudi lokalnog poreznika. postojala predstavnička tela. Jaz izmedju onih koji su bili uključeni i onih koji su bili isključeni iz ovoga posla ponekada je delovao isuviše krut. posto vlade nikada nisu imale dovoljno novca. kao i za dobijanjem titula. lokalne organizatore vojske. prodata. mnoge engleske porodice su smatrale zauzimanje zvaničnog položaja vaznim delom svoje ekonomije. a za vreme Džejmsa I je većina položaja u centralnoj vladi verovatno bila. vek je bio doba centralizacije: ipak je 1700. a dvor nisu interesovala mnoga mesta u lokalnoj vlasti. do dvostrukih instrumenata „kupovanja položaja“ i „inflacije počasnih zvanja“. regionalna ili centralna. Do 1700. Pa cak i tako.Ali dok je titula bila bezazleniji nacin sticanja novca. možda prerano. neka su nestala. ali je napredovanje u kraljevskoj službi zavisilo isto toliko od porodičnih veza i pokroviteljstava koliko i od gotovog novca. Zvanja i položaji Strast za zvanjima i položajima. Veruje se. lokalni sud. prodaja položaja imala je dubok i los uticaj na društvo. Tokom ovog veka.17. neka su izgubila svaku moc posle vise sukoba 28 . Čarls I je smanjio obim prodaje položaja. od kojih su velikim delom zavisili prihodi vlade. Ljudi koji su vec pripadali dvoru i vladajućem staležu su prirodno želeli da sprece preveliko sirenje svojih privilegija primanjem autsajdera u svoje krugove. bila je istaknuta osobina Evrope u 17. da je prvi vojvoda od Bakingema sebe pretvorio u centar ogromnog trzista položaja i zvanja. na ovaj ili onaj nacin. Predstavnička skupština U skoro svakoj državi na Zapadu su 1600. a nastojao da ukine bar neke od najgorih zloupotreba prilikom plaćanja provizije. bar onih najviših. država je postajala istinski „apsolutistička“ samo prilikom pripreme i vodjenja rata pa je cak i u takvim prilikama morala da se suoci sa pretnjom da bi vojska i oni koji njome komanduju mogli da postanu moćniji nego monarh i njegovi civilni kancelari. Položaj i titula su bili slični po zaradi koju je kruna ostvarivala njihovom prodajom. ponekad i cak lokalnog svestenika. Ali u Engleskoj je ova bolest bila na neki nacin lakšeg oblika: poslovi nisu izmišljani u prekomernom broju. ili obe vrste. veku.

Lords of Articles je bio mali izvrsni komitet koji su činili izabrani biskupi. na neki nacin. a i period Komonvelta je bio poznat po rasipanju državnih resursa. poteskoce u vezi sa nabavkom materijala za gradnju i popravku brodova. „Kongres staleža“ je bio telo koje nije lako razlikovati od parlamenta. da koriste različita sredstva sprečavanja inicijativa koje bi dolazile odozdo. ali telo koje su činili samo oni koje bi kruna odlučila da sazove. U Engleskoj je vec za vreme kraljice Elizabete bila dignuta uzbuna zbog nestašice drveta. 29 . Čarls I je otkrio da bi. kruna i plemstvo su mogli. bili su redak primer predstavničkih tela osnovanih bez inicijative krune ili dogovora sa njom. Svaka pomorska sila je imala. Skotski parlament je bio mnogo tipicniji. veka. Na osnovu podataka o brodovima koje su vlade gradile za ratne potrebe i bile njihov vlasnik ne moze se steci predstava o stvarnim resursima na kojima je pomorski rat počivao. a cak i onima koja su teorijski opstala sa nepromenjenom ili vecom vlascu u praksi su mnogo lakse upravljali jako ministarstvo ili monarh. Ali. Mada su u njega vraćeni manji zemljoposednici i predstavnici kraljevskih gradova. plemići. Njegove odluke je mogao da potvrdi onaj zvanicniji parlament u doba kada je politički bezbednije bilo da on postoji. Engleska i Nizozemska su ostale jedine države koje su imale pomorsku silu svetskih razmera. Protivnici Laudovih novina na planu religije 1637. Kraljevske sume su bile brzo prodavane i krcene za vreme prvih Stjuarta. u poslovima evropskih država imao potpuno različitu svrhu nego sto su imale kopnene bitke. ako bi on mogao da preuredi sistem skupština staleža tako da sluzi njegovim ciljevima. mornarice su prevashodno zavisile od trgovačkih. i strogu proceduru. pa cak i od ribarskih brodova. POMORSKI RAT Pomorski rat je 1600. da bi odobravali uzastopne promene u oblasti religije tokom 16. manji zemljoposednici i stanovnici gradova. Engleska je do tog vremena vec imala strogo odredjeno članstvo u dva parlamentarna doma.sa monarhijom. Dok su vojske u svojoj organizaciji imale tragove privatnog preduzetnistva. to isto su mogli da urade i drugi.

Posledice toga su bile vece nego ijedan drugi rezultat englesko-nizozemskih ratova. od Elizabetine smrti do krize 1640. Ako se sva pažnja usmeri na opoziciju. a koreni vode u inflaciju znakova sukoba. Moze se stvoriti slika o Džemsu I i Čarlsu I kao o nesposobnim monarsima koji su se suprotstavljali ljutim podanicima. ostaćemo u pogrešnom verovanju u pogledu onoga cemu se suprotstavljalo. Parlament tokom dvadesetih godina 30 . versku ili političku. Tokom 37 godina. svako za sebe. 1603-1621. periodi u kojima je Parlament zasedao trajali su ukupno tri i po godine. Politička i ekonomska vlast u Engleskoj. da porazi holandsku flotu. Engleska je mogla. bi upravo bila bitka koja se nije ni dogodila: ni francuska ni engleska flota nisu bile spremne da sprece Vilijema Oranskog da pristane u Engleskoj.“ Najociglednije skretanje je bilo preuveličavanje aktivnosti parlamenta. U obe zemlje je postalo jasno da je centralna vlast dvora i dinastije različita od vlasti ekonomskog kapitala. U Engleskoj je to bilo malo manje očigledno jer je odavno uspostavljena monarhija okupljala oko sebe veliki broj saveznika. i to u vreme kada se većini evropskih vladara činilo da je Stjuardima život lak. a u jos većoj meri o ogromnim oblastima u kojima postojeća shvatanja nisu preispitivana. „Odobrenje kraljevskog suvereniteta moze se opisati kao uobičajeno i samozastitno. Finansijski problemi u koje je upao Džejms I odražavalo se i na njegovu spoljnu politiku. ali svaki rat se završavao bez gubitaka koji bi bili presudni za jednu ili drugu stranu. uz malo srece. godine i primirje u Nizozemskoj sest godina kasnije. Ali za većinu Engleza su njihova kolonijalna teritorija u Irskoj i posebna oblast njihovog monarha u Skotskoj bile daleko manje značajne nego sto su za stanovnike Holandije bile manje nizozemske provincije. Stupanje Džejmsa I na presto 1603. doneli su političko grupisanje u kome je jedna država imala prevlast nad ostalima.Izgleda da najvažnija epizoda u ovom ratu.

kroz rad komiteta čiji je broj neprekidno uvećavan. njih je citata zemlja pomno pratila preko pisama. postignut ne bas najubedljiviji uspeh peticije prava. U narednih dvanaest meseci došlo je do mirne revolucije u vladi. Konačno obezbedivsi kontrolu nad sopstvenim raspustanjem i sazivanjem. Na drugoj sednici Parlamenta. papista i onih oficira za koje se činilo da prete gradu. visestrukosti komiteta i konferencija oni su prodrli.Iako je kraljevskim ustupcima pokušavano da se zataška starinsko pitanje prava Parlamenta. na oporezivanje bez saglasnosti Parlamenta i samovoljna hapšenja. vec je postojao prototip zamene za nju. da se uključuje u rukovodjenje finansijama. Tipično starinski naslov dat dokumentu. Engleski gradjanski rat Za novi Parlament organizovana je dugotrajna i snažna izborna kampanja. Čarls je očajavao zbog poravnanja i nameravao da najavi njegovo raspuštanje. dnevnika u rukopisu i ličnih izveštaja. To je bilo oživljavanje impicmenta. Zakonom koji je većini članova Donjeg doma podržala. Parlament je poceo. Ali. Dobar publicitet za Parlament je bilo to sto je 1628. u kojoj su portparola drzali u njegovoj stolici dok je sledeći. u raspravama.masovnom osećanju. Zatim se desila dramatična epizoda. niz rezolucija pročitan. a Gornji sudija. žalbama. Neposredni protesti su dizani protiv biskupa. koji je ukazao. Jedan napad na nedela kraljevih službenika pokazao se kao izuzetno značajan. a Gornji dom prihvatio. institucije prerogativne vlasti su ukidane jedna po jedna. Njihove demonstracije nisu mnogo doprinele uspostavljanju stalnog Parlamenta. u oblast vladavine koje je kralj smatrao kraljevskim prerogativom. Parlamentarne rasprave su bile duge i opterećene ponavljanjima i retko sasvim otvorene. nesto sasvim novo u engleskoj politici. pretku mnogo dužih dokumenata te vrste.izvodjenje minisata i drugih na sudjenje na kome je Donji dom tužilac. vojskom i administrativnim poslovima. stilom kakav ima Magna carta. Gornji i Donji dom bili su 31 . mada ne naročito inovativan. Ali taj proces je prerastao u ustanak zahvaljujući nedefinisanom neprijatelju. Kada je došlo do potpunog sloma kraljevske vlade. 1629.

sto je sada značilo da je bila rojalistička. Samo je jak i podnošljiv stabilan rezim mogao da spreci jacanje podrške kralju. bila je simbolična na nacin na kakav je on nameravao: svečani suverenov poziv na oružje upućen je iz beznačajnog naselja. u ocima zapadnog sveta. Ramp se 1653. daleko od prestonice. a to su bili rojalisti ili bivši rojalisti. ali je imao dara da ubedi sebe i druge da su u pravu.opstao je do 1653. Svako mišljenje u Londonu je imalo svoje pobornike. novoizabrani „kongresni“ parlament pozvao je kralja Čarlsa da se vrati na presto. kao jezgro od dvadeset ili trideset aktivnih političara. sraman postupak koji se moze uporediti jedino sa raspećem. novca i materijala. Ramp. Oliver nikada nije uspeo da uzdrma uticaj vojnih magnata. 1660. suprotstavio se svemu na cemu je ministarski apsolutizam bio zasnovan. Parlament je na kraju pobedio tako sto je postepeno preuzimao bolje izvore ljudstva. Dobivši bitku za vlast u Parlamentu. Oliver Kromvel je postao jedna od presudnih snaga u engleskoj vladi. čiji su saveznici. Ipak sustinska snaga monarhije je i dalje bila duboko ukorenjena. Carlsova objava rata. Revolucija u Engleskoj Ubijanje kralja sudskim procesom je bilo. pokorno predao njegovim vojnicima i njegovim ljutitim optužbama. 32 . ali gradska vlada je od 1641. Engleska je sada bila vodeća vojna i pomorska sila. Isto je bilo i sa nadom da ce sve nepravde biti ispravljene ako se vrati kralj Čarls II.ostatak „Dugog parlamenta“. On je u svom nastupanju kombinovao bezobzirno samouzdizanje sa političkim idealizmom. kao i neprijatelji. Nije imao rešenja za najveći od svih problema. Najmoćniji od svih velikih ministara. bila čvrsto na desnom krilu parlamentarističke strane. poceo je da raspusta jedan po jedan parlament jos bezobzirnije nego sto su to Džejms ili Čarls I činili. Paniku je ublažilo tek hapšenje 12 biskupa koji su označeni kao najgori neprijatelji gradjana Londona. nije bio ni jedno ni drugo. Svoje odluke je donosio polako. a protektorat posle 1658. pažljivo motrili na mogućnost da protektorat bude zbačen.bespomoćni i suočeni sa grubo naoružanom gomilom koja je svakodnevno punila ulice Londona i Vestminstera. 1642. Deset uzastopnih godina je engleska vlada uzalud pokušavala da pronadje stabilan oblik republikanske države u umereno tolerantnu religiju.

* * * 33 .

34 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->