P. 1
Opsta Knjizevnost I- Odgovori

Opsta Knjizevnost I- Odgovori

|Views: 882|Likes:
Published by Iva1993

More info:

Published by: Iva1993 on May 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/24/2015

pdf

text

original

OPŠTA KNJIŽEVNOST 1

1.Sta je ep? Epske tehnike? Ep je jedan od osnovnih oblika epike, pisan u stihu, čiji su sinonimi još i epopeja, spev, poema, narativna pesma. Ep spada u najstarije epske vrste. Potiče od grčke reči epos što znaci reč, priča. Fabula se obično odnosi na mit, legend vezanu za narod, pleme, državu, istorijski događaj. Epske tehnike su skup knj.postupaka i sredstava karakterističnih za epsku poeziju. Kada govorimo o epskim tehnikama imamo epizodu- zaokružena tematska celina, zatim retrospekciju- pričanje o događaju koji se desio pre glavnog događaja tj.glavne radnje, anticipaciju- događaje koji će se tek desiti , retardaciju ili usporavanje radnje, digresiju ili kraće udaljavanje od radnje, deskripciju-opisivanje, i formule- blokovi istih stihova koji se ponavljaju. 2. Osnovne odlike epa na osnovu Epa o Gilgamešu. Najvažnija karakteristika epa je stavljanje glavnog lika u centar zbivanja, u ovom epu to je upravo Gilgameš i opisani su njegovi doživljaji na putu do spoznaje večnog života. Ep je pisan u stihu. U epovima je glavni junak idealizovan, te je Gilgameš predstavljen 2/3 bog, a 1/3 čovek, ima najboljeg prijatelja Enkidua. Pripovedanje je objektivno i distancirano. Za glavnog junaka je uzeta istorijska ličnost, Gilgameš je bio vladalac Uruka. 3. Epske tehnike na osnovu Epa o Gilgamešu. Retardaciju u vidu epizode u „Epu o Gilgamešu“ nalazimo kad Utnapištim priča priču o potopu. Dugo putovanje Gilgameša i Enkidua do Kedrove šume je primer za digresiju i epizodu. Digresija nam je predstavljena u celom trećem pevanju kada Enkidu ponovo odlazi u stepu. Primer proširenog poređenja je lik Humbabe, predstavljenost njegovog izgleda, snage i moći. Najviše ponavljanja ima u desetom pevanju tj.u Gilgamešovom putu ka Utnapištimu, gde on sreće ljude škorpione, Siduri Sabitu, lađara Uršanabija i na kraju Utnapištima. Primer nabrajanja i ponavljanja je kada Gilgameš seče stabla za lađu. Retrospekcija je data u jedanaestom pevanju, tj.u Utnapištimovoj priči o potopu i tome kako je on postao jednak bogovima. Anticipacija (najavljivanje šta će se desiti posle glavne radnje) je data u Gilgamešovim i Enkiduovim snovima. Ep ne počinje invokacijom, već direktnim uvođenjem u radnju- in medias res. 4. Kompozicija i tema epa o Gilgamešu. Ep o Gilgamešu je nastao oko 1700. god p.n.e. na 12 glinenih ploča koji predstavljaju 12 pevanja.Tematika speva govori o prijateljstvu,o borbi protiv zla,o smrti, o potopu i o traženju večnog života.Ispevan je u slobodnom stihu,različite dužine i karakteristična su ponavljanja kao što su anafora,epifora,palilogija. Gilgameš je gl.junak speva koji čini 2/3 božanskog i 1/3 ljudskog.Delo se može tematski podeliti na dva dela. Od prvog do osmog pevanja govori o Gilgamešu,savremenom vladaru, koji zajedno sa svojim prijateljem Enkiduom ubija i pobeđuje Humbabu. U drugom delu koji je od devetog do dvanaestog

Novi zavet je pisan u 1 i 2 v.na grčkom jeziku.z. 8.reči biblion. Gilgameš nalazi Utnapištima i priča mu o svojoj nameri da pronađe večni život. a u Bibliji ona takođe krade večni život Adamu i Evi. jer je po njoj potop preživeo Noje. Međutim.n. Gilgameš kreće u potragu za večnim životom.daleko su srodniji . 6. U Epu o Gilgamešu potop je preživeo Utnapištim. 4. Poštuj oca svojega i majku svoju.e. Ne poželi ništa što je tuđe.svadbene i vinske pesme.tužbalice. Gilgamešovo putovanje. kao i obredne pesme u kojima se najčešće poziva na rad. Ja sam Gospod Bog Tvoj. Novi zavet obuhvata 27 knjiga podeljenih na jevanđelja. ali važno je da Gilgameš ne odustaje. B. nemoj im se klanjati niti im služiti. 1. propovedi i čuda prenose Novim zavetom. Sećaj se dana odmora da ga svetkuješ. zmija mu odnosi travku i tako razočaran Gilgameš se vraća u grad Uruk. Dela svetih apostola. prema jevrejskom kanonu obuhvata 24 knjige.zmija.prisutan je njegov strah od smrti i prolaznosti.jer ih sve povezuje središnja figura Isusa Hrista. 7. 8. Ne uzimaj uzalud imena Gospoda Boga svojega. nemoj imati drugih bogova osim mene. Osnovni pesnički oblici Starog zaveta su:himne. U Gilgamešu ona njemu krade travku besmrtnosti. 3. pisan na hebrejskom i aramejskom jeziku. . ide kroz tamu i vode smrti. Stari zavet. od čega se sastoji? Biblija ili Sveto pismo je najvažnija sakralna knjiga hrišćanske religije. a sedmi dan je odmor Gospodu Bogu tvojemu. 6.p. do 2 v. Treći primer. čiji se život. Zatim.tekstovi u N. Stari zavet ujedno je i osnovna sveta knjiga Jevreja. tu nalazimo takođe vezu sa Biblijom. Lutajući motiv je motiv koji se javlja u više književnosti.n. 5. Na putu do Utnapištima on savlađuje mnoge prepreke sa divovima. Zmija predstavlja neprijatelja čoveka. izuzimajući Jevanđelje po Mateju. Ne ubij. On ga upućuje da na dnu mora potraži travku protiv smrtnosti. 10. 5. koja se sastoji iz Starog i Novog zaveta. Za razliku od S.e.. Ne kradi.n. 9. 7.molitve.z.knjiga. Prvi primer stvaranje čovekaEnkidu je stvoren od blata.psalmi. Nastala je od gr. Nabrojati 10 Božijih zapovesti. Lutajući motivi u Epu o Gilgamešu. 2.e. šest dana radi i svrši sve svoje poslove. da ti dobro bude i da dugo poživiš na zemlji. Drugi primerpotop..opisana je Enkiduova smrt i govori se o potrazi za odgovorom na pitanje kako steći večni život. a Adam je stvoren iz praha (veza sa Biblijom). škorpionima koji čuvaju nebesku kapiju i oni mu govore da nijedan čovek nije prešao sunčanu kapiju. kad je nastala.pevanja. Ne svedoči lažno na bližnjega svojega. Sta je biblija.ljubavne. Poslanice i Otkrivenje Jovanovo. čija je osnova nastala na aramejskom jeziku.je u celini nastajala u razdoblju od 15 v. Ne čini preljube. u kojima se opisuje jevrejska istorija. Ne pravi sebi idola niti kakva lika. dok se on kupao u jezeru.

Nakon toga Duh odvodi Isusa u pustinju da ga đavo iskuša.Šesti dan stvorio je Bog stoku i sitne životinje i zveri zemaljske. Irod četverovlasnik na prevaru od svoje kćeri biva naveden da naredi pogubljenje Jovana Krstitelja. koji će biti gospodar od riba morskih i od ptica nebeskih i od stoke i od cele zemlje i od svih životinja što se miću po zemlji. te mu Petar reče:ako je to zaista Isus neka mu naredi da krene da hoda po vodi. kao i ptice nebeske. Kasnije. i udahnuo u njega duh života. i zvezde: da svetle i da budu znaci vremena. kada su se učenici našli na lađi. po vrstama njihovim. Na zemlji je izrasla trava i ranovrsna drveta koja rađaju plod. odlazi kod Jovana da ga krsti. i mesec da upravlja noću. Isus se vraća u grad i raznolikim čudima i isceljenjima pokazuje svoju veru i moć božiju. Isus okuplja svoje učenike na tajnoj večeri i govori im da će ga neko od njih izdati. a bilo ih je pet hiljada. Isusa. on im govori da prenesu apostolima da će se sa njima naći u Galileji. gde ih uči zakonu hristolike ljubavi. ( Jevanđelje po Mateju) Na početku jevanđelja je dat Isusov rodoslov. ribe i ostala stvorenja velika i mala. ali Isus mu priđe te ga spasi. Žena koja je 12 godina bolovala od tečenja krvi." Presveta Trojica. Isus im reče da se ne boje. od Iroda sklanjaju u Misir. Sunce da upravlja danom. dana i godina.On ne dovodi u pitanje postojanost Boga već njegovu pravednost i zbog te sumnje u božansku pravednost njegova vera nije u potpunosti čvrsta i nema odgovore na pitanja pravde. Četvrti dan Bog je stvorio svetila na svodu nebeskom. nahranio sa 5 hleba i 2 ribe. stvorio je čoveka od praha zemaljskog. Dovodi se u pitanje božanska pravda i zlo na svetu. gde se vidi da je porekla Davidova. Evu. "čovećicu". Drugi dan Bog je stvorio svod nebeski i rastavio vodu pod svodom od vode nad svodom. a oni se uplašiše utvare. navesti čuda i parabole Isusove. bez žena i dece. Bog nas. Problem teodiceje.Tri čuda Isusova: Jedno od čuda Isusovih je kada narod. Isus biva razapet i umire na krstu. Prvo je Bog stvorio Adama. koji ga je pratio. Peti dan Bog je stvorio živa stvorenja u vodama. Sadržaj jevanđelja po izboru. po vrstama njihovim. da mu bude pomočnik na putu ka večnom cilju njihovog života i života svih stvorenja 10.9. i da će ga razapeti. pa mu je onda stvorio ženu. Treći dan snagom reči Božje odelila se voda od kopna. i krenula bura. Jov je uveren u svoju nevinost i vrlinu. Sta je Bog kog dana stvorio? Prvi dan stvorena je svetlost. ozdravila je svojom verom. Zatim. i Isusa odvode pred Pontija Pilata gde narod traži smrt Isusovu. ali on svemu odoleva i okuplja učenike na gori. Marija i Marija Magdalena obilaze njegov grob i prve saznaju da je vaskrsao. kao bebu. kad odraste. Juda izdaje Isusa za 30 srebrnjaka. jer je govorila sebi da će se izlečiti . 11.Na kraju reče Bog: "Da načinimo čoveka po liku i podobiju Našem. Njegova glavna osobina je trpljenje . Petar krenu. ali se uplaši i pokleknu. A svod nazva Bog nebo.

14. Jedna Isusova parabola: Carstvo nebesko je kao domaćin koji najmi radnike za svoj vinograd. Zatim sledi glavni deo knjige.p.p.zato što nam on daje netradicionalne odgovore: čoveku nije dato da razume Božije puteve i Bog ne mora da polaže čoveku račune.pati za njim. Slična misao se sreće i u Knjizi o Jovu. reče im da se pridruže njegovim radnicima.siromah’’. ali je hvataju stražari i vraćaju je.v. Odnekud se pojavljuje i četvrti prijatelj. patnje i nesrećne ljudske sudbine.e. Domaćin im reče da su primili koliko su se dogovorili i da on svakom može platiti po volji. a oni prvi se pobuniše štro njima ne plati više jer su duže radili. Sadržaj i kompozicija knjige o Jovu. Postavlja se pitanje porekla zla. zaklinje kćeri Jerusalimske da mu prenesu da boluje za njim. To je zapravo zbirka ljubavnih pesama. Međutim Jova se brani i izjavljuje da je nevin. U prologu se prikazuje Jova kao čovek pobožan. Tema dela je nezaslužena patnja pravednika.samo ako se dotakne skuta Isusovih. Sotona pred Bogom tvrdi da je Jova pravedan zato što mu nudi zemaljsku sreću. Spada u mudrosne spise i zapisana je u VI v. Vilvid i Solfid). bogat i srećan.e.n. u epilogu se pojavljuje Bog u oluji i ne donosi nikakvo rešenje osim što vraća Jovi pređašnju sreću i Jova biva dvostruko nagrađen. Sulamka izlazi u grad da traži svog dragog. i o ljubavi koju oseća prema njoj. Pisac se predstavlja kao sin DavidovSolomon. a prvi poslednji. Dovodi se u pitanje tradicionalna ideja. Govori se o ispraznosti života i ovozemaljskim vrednostima koje ne mogu usrećiti čoveka. dijalog između Jove o njegova tri ptijatelja (Elifas. Tako će i u carstvu biti poslednji prvi. pisana veoma slobodnim jezikom. sadržaj i kompozicija. On kritikuje Jova. ali i njegove prijatelje. Zatim Bog iskušava Jovu i on tako biva lišen velikog bogatstva i dece i biva pogođen teškom bolešću. 12. Dogovori se sa njima da im plati po groš. Verovatno je nastala oko 4. Ostale devojke u hramu se . ali to je samo književni postupak. A kad nadje besposlene. Iz kazivanja propovednika zaključuje se da je bio hedonista. Devojka čuje njegov glas.n.p.tonom koji je pesimističan i opominjući. Napisana je u prvom licu. Propovednik govori o tome kako i čovek koji je pravedan može da bude nesrećan. Na kraju rada svima isplati po groš. jer mora da je nešto zgrešio čim ispašta.v. čuva vinograde i govori o ljubavi prema njenom dragom. Oni mu govore da se pokaje. Pesma nad pesmama. 13. jer se odrekao vlastite pravednosti i postao pred Bogom . Car Solomon se zaljubljuje u nju i odvodi je u svoj hram. Eliluj. jer sumnja u postojanje sreće na svetu. Sastoji se od prologa i tri ciklusa (Rasprava sa prijateljima). Takođe on je i skeptik. nastala je u 3. Na kraju. mudrosnoj književnosti. Pastir govori o lepoti svoje drage Sulamke. Pripisuje se Solomonu.e.kao i kod Propovednika.. Knjiga propovednika.već nakon njega.iskušenje i ćutanje od strane Boga koji okleva da mu pomogne. sadržaj i kompozicija.n. Isus vidi njenu veru i ona zaista tim dodirom ozdravljuje. Devojka Sulamka. jer nisu našli reči koje bi ga preobratile. Pripada Starom zavetu. Sreća se ne nalazi na ovozemaljskom životu.

Na početku se javlja invokacija –molitva boginji pevanja da pomogne . Jedna od glavnih odlika Homerovog stila su formule. npr. Stajaći epiteti uvek stoje uz određen pojam i nose neko značenje.događaja i epizoda. U tome je presudnu ulogu imala teorija Perija i Lorda. Epsko delo se ostvaruje retardacijama.Herino zavođenje Zevsa. nabrajanjima (kada Helena nabraja ahejsku vojsku).p. 18. Pobornici analitičkog stanovišta smatraju da su Ilijada i Odiseja sastavljeni od većeg broja folklornih pesama. Epizoda. Pastir i Sulamka se pronalaze i on se divi njemoj lepoti.dive njenoj lepoti. Najveći deo pesama je napisan u formi dijaloga dvoje ljubavnika.alegorijsko (ljubav Jahve prema Izraelu). Ep je duže pripovedno delo u stihu sa više likova.uzajamno su različiti.povezavši ideju o jedinstvenom autoru ipretpostavku o nepovezanoj epskoj tradiciji. zatim katalozima (npr. Osnovne odlike epa na osnovu Ilijade. koji su na terenu zapisivali epska izvođenja sandžačkih Muslimana. Postoji mogućnost da je u početku bila zbirka vereničkih ili svatovskih pesama. 16.kad Ahilej saznaje za Patroklovu smrt. 15.epizoda o Dolapu. Njihova teorija bila je veoma uticajna u drugoj polovini 20-og v. proširenim poređenjima (npr.p.umetnutim epizodama i deskripcijama. Epske tehnike na osnovu Ilijade. npr.katalog brodova). 17. kao grupa reči koja se upotrebljava pod istim metričkim uslovima da bi se izrazila data suštinska ideja.poređenje Ajanta sa Magarcem koji neće da ode dok se ne najede.susret Diomeda i Glauka. dok unitaristi misle da su to jedinstvena umetnička dela koje je spevao jedan autor.Zora ružoprsta. pronađe odg. i žele da je gledaju. teološko (pesma o ljudskoj ljubavi reinterpretirana u perspektivi božanske ljubavi). Problem za tumačenje predstavlja pitanje: O kakvoj se ljubavi radi? Postoji više tumačenja. mogu se podeliti na 2 grupe: unitarističku i analitičku. čime se čitalac odmah uvodi u središte zbivanja i obaveštava se o predmetu radnje. Između ova dva stanovišta formirao se čitav niz specificnih teorija.doslovno (pohvala ljudskoj ljubavi). Odgovori na h. Moguća tumačenja Pesme nad pesmama. a rezultate tog istraživanja primenili na Homera.Ahilejevo kovanje štita.pomoću proučavanja žive folklorne tradicije na Balkanu.Hektor je sjajno slemi Ahilej brzonogi.iako ga deca gađaju .p.odlaganjem toka radnje na dva načina: digresijom.Herino zavođenje Diva. Sulamka pronalazi mir u pastirevom zagrljaju. Homersko pitanje problematizuje autorstvo i jedinstvo Ilijade i Odiseje kroz dilemu da li su dati epovi nastali trudom jednog autora ili je ipak reč o manje ili više doslednoj kompilaciji epske tradicije. i promenila je prirodu h.kao što Ajanta gađaju Trojanski strelci). Ilijada počinje tehnikom in medias res. Homersko pitanje. U 20-om veku pokušano je da se za h.opisi svečanosti. ali ona odlazi.

Trojanci potiskuju Ahejce. Ahilej pristaje i daje mu svoj štit.kada pesnik govori o sebi obraćajući se muzama.nadmen.a okvir i pozadina su epske slike rata i borba pod Trojom. mada zbog toga oseća bol i roni suze oplakujući nepravdu koja mu je učinjena. jer se pored toga pojavljuju još dve.Drugi deo obuhvata od II do XVIII pevanja u kome se opevaju ahejske borbe s Trojancima dok se Ahilej gnevi. Patroklo gine u borbi od strane Hektora. i ne želi da se vrati u borbu. ona najsvetija javlja se prema roditelju. Ahil kao glavni junak epa. Ispred grada ostaje samo Hektor koga u dvoboju ubija Ahilej i njegovo telo odvlači u ahejski tabor. voju muku i bol i preobražava se.kada on mirno predaje svoju dragu drugom. Pripovedanje je objektivno i distancirano. Često je i izlaženje iz epske objektivnosti. Jedna od najvažnijih osobina je često korišćenje upravnog govora. Većina ga nije toliko pogodila. Opisi borbi i dvoboja čine središnji deo epa. snage i lepote. U četvrtom delu koji obuhvata XXIV pevanje se kazuje o Prijamu koji je izmolio od Ahileja telo sina i govori se o Hektorovoj sahrani. 19. Ahilej kao glavni junak je idealizovan. Povređen Patroklovom smrću. koji je istorijski događaj. Na početku dela predstavljen kao strašan. impulsivan.U prvom delu( I pevanje) se govori kako se Ahilej razgnevio što mu je Agamemnon oteo Brisejidu. Tema Ilijade je potraga Ahileja. Ahilej ne prihvata izvinjenje. Ajant.mudrog junaka. Delo se završava idejom pomirenja. Ahilej se bori sa Hektorom i uz Ateninu pomoć. Hektorov otac prijam.gde vidimo njegovo dostojanstvo. . Patrkola ubija Hektor i njegovom smrću menja se tok radnje u Ilijadi. U borbama se na strani Ahejaca ističu Diomed. najjači junak. I treća vrsta ljubavi.Na kraju. Međutim u centar radnje je stavljen Trojanski rat. a na strani Trojanaca Hektor. kako bi umilio bogove.Tu vidimo Ahilovu emotivnu stranu. jer Ahil sećajući se svog oca zaboravlja svoj gnev.Ahil se zbog toga posmatra kao lik u razvoju. prikazano je njegovo prijateljstvo sa Patroklom. Sadržaj Ilijade: Na početku se peva o Ahilejevom gnevu prema Agamemnonu. i potiskuju Trojance koji se povlače u grad. i njegova majka Tetida moli Diva da vrati slavu Ahileju. Ahil je gotovo savršen junak kome je data božanska dimenzija. oličenje herojske mladosti. 20.Ljubav prema njemu je opisana kao snažna. Njegov prijatelj Patroklo ga moli da bar njegu dozvoli da se vrati u borbu. Sadržaj i kompozicija Ilijade. smirenog.On je opisan kao nepobediv. možda i snažnije ljubavi. Ahilej se miri sa Agamemnonom i vraća se u borbu. da bi nadomestio to što mora da vrati kćer svešteniku Hrisu. jer mu je oteo robinju Brisejidu. Komponovana je od 24 pevanja i može se podeliti na 4 dela.pevaču. Ahilej ne želi da učestvuje više u borbi protiv Trojanaca. te se oseća odsustvo Ahileja. ali na kraju dela on igra sasvim drugačiju ulogu-ulogu mirotvorca. I pored toga što je veran i dosledan onome za šta se bori on ipak svojim prekomernim ponosom izaziva niz tragedija.strpljivog. Treći deo obuhvata od XIX do XXIII pevanja i peva se o tome kako se Ahilej pomirio sa Agamemnonom i ponovo se vratio u borbu. istinska ljubav koju čovek može osećati prema prijatelju . Javlja se ljubav prema voljenoj osobi. dolazi da otkupi telo svog sina. Ahilej ga lepo dočeka i preda mu Hektora. Odisej. Ahilej ubija Hektora i njegovo mrtvo telo vuče kolima po zemlji. Trojanci odaju počast Hektoru. koliko ga je zabolela smrt svog najboljeg prijatelja.

oni su prikazani kao svemogući.Večno mladi oni ljudski svet posmatraju kao pozorišnu predstavu.po mitu o Afroditi i zlatnoj jabuci. odnosno smrt najvećeg trojanskog junaka. Lik lepe Helene je prikazan kao tragičan.jedna od najlepših I najlplemenitijih likova stare poezije.junaka se niže čitav niz epizoda. 22. Osnovne odlike epa na osnovu Odiseje. Vođena je strahom od Ahileja. žena Prijamova) 4. kao oni koji odlučuju o ljudskom životu na način na koji žele.Odisej ima prijatelje koje gubi . moćni. Sudbina nije slepa I slučajna kao usud.Detaljni opisi. Oni nisu vrhovni ideal. kada je bio kod Kiklopa.u Odiseji se detaljno opisuje Dadiljino sećanje na Odisejevo detinjstvo.Veoma su slični čoveku i jedina razlika sa čovekom je njihova besmrtnost. 1. glavni je krivac Trojanskog rata. sila koja određuje život svakog pojedinca i od koje se ne može pobeći.oni stradaju i pate zajedno sa ljudima.svemoćnost i izobilje života u kome žive. On je pametan i strpljiv i za njega prepreke ne postoje. čak su I stari mudraci ostali nemi pred njenom lepotom. prema narodnom verovanju. sestra Hektorova I Parisova) I naravno tu je Tetida. 24. smatrana je za najlepšu ženu na svetu I po tome je obećana Parisu. ne propisuju moralne vrednosti i u nekim slučajevima su gori od ljudi. nadređeni. Božanski svet u Ilijadi. koji joj je ubio oca I braću.npr. a ono željeno koje i pored uloženog truda ostaje neostvareno. 3.upravo zbog svojih ljudskih strasti. neumitnu sudbinu vidimo na primeru Hektora. smatrali su Parisovu ljubav potpuno opravdanom. Odnos sa ostalim likovima je prijateljski ili neprijateljski.etičkih vrednosti. Glavni junak epa je idealizovan. U filozofskom smislu sudbina je nužni red u svetu kojem je podvrgnuto svako biće. smatra se nesuđenim. boravak kod Lotofaga. Događaji koji čoveka snalaze smatraju mu se dosuđenim. 23. Zakon sudbine.Odisej izgleda gotovo neranjivo i nepobedivo. Kroz Hektorov I Andromahin odnos vidimo porodičan život ocrtan najtoplijim bojama I osenćen najdubljom tragikom.Briseida ( robinja Ahilejeva) 5.Hekaba (majka Hektorova I Parisova.majka Ahilejeva. jer kada se ona pojavila na bedemima. čovek im se klanja. Čak ni Zevs na nagovor svih Olimpljana nije mogao sprečiti odluku. Bogovi nisu samo nosioci moralnih. Kasandra (proročica. Ženski svet u Ilijadi. ne shvata moralnu nemogućnost Hektorovu da se vrati u Troju. U Ilijadi. pa se trudi da im udovolji da ne bi osetio njihov bes. Vidimo njenu iskrenu njubav I žel prema Hektoru iz njene jadikovke. nego racionalna iako je nepoznata pojedincu koji u njoj učestvuje. susret sa boginjom Kirkom. Andromaha. međutim niko joj to nije uzeo za zlo.poznaje njihovu ćud i mogućnost da se lako razdraže.Oko g.21. Helena. Sudbina je. Žena I majka. Svojim jakim karakterom i ovim osobinama uspeva ponekad da nadmudri i same bogove. 2.

ali bogovi ne vode rat između sebe.Odiseji’’vidimo glavnog .Odisej se ne pojavljuje.dok on boravi kod boginje Kalipse na njegovom dvoru Penelopini prosci gozbama rasturaju njegovo imanje. kreće u potragu za ocem. a za to vreme su prosci njegove žene Penelope harčili njegovu imovinu.izlaganje teme i junaka (in medias res. 3.U Odiseji se govori o Odiseju.Retardacijom se usporava i odlaže radnja. Slika bogova koji stanuju u Olimpu sasvim je drugačija. Dobila je ime po Odiseju. luta. Ep počinje invokacijom (pesnikov poziv muzi ili božanstvu od koga se traži pomoć pri stvaranju dela)..Putovanje. Kompozicija i sadržaj Odiseje. Kako je herojski ideal sa Ahila preobražen u mudrog Odseja.Odisej se vraća kući i smišlja osvetu proscima i niz prepoznavanja i 4. vođi Itačana u Trojanskom ratu koji je posle propasti Troje 10 god.date su u epizodi Odisejevog silaska u podzemni svet.. Postoji određena hijerarhija na Olimpu.od IX do XIII pevanja Odisej otkriva Feačanima ko je. I dalje oni imaju svoje miljenike i smrtnike koje ne vole.Odisej kod Feačana i kralja Alkinoja govori o svojim doživljajima.. priča o putovanju i povratku.Odisej putuje u podzemni svet. Božanski svet u Odiseji.Odisej ostvaruje osvetu i miri se sa porodicama. lice(sa objektivnog pripovedača na glavnog junaka).one predstavljaju sve pojave iz podzemnog sveta.ali one nisu povezane. I kada bi se promenio njihov redosled struktura epa se ne menja. odnosno imamo retrospekciju . prikazano je njegovo putovanje kuci. 26. U . Često poprima formu umetnute priče i koristi se kao jedan od oblika retardacije. Epske tehnike u Odiseji.inicijalna epska formula kojom se pripovedanje započinje bez okolišanja.Menelaj proriče da će se Odisej vratiti. tako se božanski svet iz . skretanjem pažnje na središnju temu).Obimom je kraća od Ilijade i pisana je u heksametru.jedna od najvažnijih osobina epa su putovanja.na putu.Radnja je vezana i za Telemaha.Ilijade’’ premestio u .epska tehnika koja naknadno pripoveda o događajima iz prošlosti. 25. Zatim Kirka priča Odiseju šta će se desiti. bio po svetu. glavnom junaku u epu. 2.Div je najveći bog koga svi moraju da poštuju. a on se stara da se ništa preko sudbine ne desi. 27. a po povratku kući se osvetio proscima.Takođe je komponovana od 24 pevanja koja se mogu podeliti na 4 dela: 1.koji želeći da zaštiti očevinu. jer učestvuju u daljem toku radnje i vode junaka ka cilju. Epizode se ogledaju u opisu Odisejevog lutanja. U tim pevanjima pripovedanje se pomera na 1.Eshantološke predstave. anticipacija (epska tehnika kojom se u pripovedanju nagoveštavaju ili predočavaju događaji iz budućnosti). avanture i pohodi.Odiseju’’. Obično na početku dela (inicijalna formula) ili na početku manjih odeljaka (pevanja).ali u Odiseji je to dinamično.

eksoda (završni čin) i horske pesme koje se dele na parodu (ulaznu pesmu) i stasimone (stajaće pesme). Smatra se da je nastala od ditiramba.( 3 glumca: Protagonist. Živeo je u zlatnom Periklovom dobu. prikazivanje motiva greha i pokajanja. Najstarije podatke o tragediji nalazimo u Aristotelovoj Poetici.e. 30. O prvoj tragediji može se govoriti tek sa pojavom Eshila koji je uveo drugog glumca i stvorio celinu od tri drame. Usavršio je dramsku tehniku. Uvođenjem prvog glumca koji se ozdvojio od hora satira nastala je satirska drama. Eshil je prvi u tragičnu radnju vezao moralno-religiozni i socijalno-politički problem. To je bilo okruglo igralište sa žrtvenikom u sredini. Osnovna Eshilova pretpostavka je teodikeja. Izgled pozorišta.n. Greh predaka se prenosi na potomke. episodija (srednji). koji je prvi u ditiramb uveo stvarnu dramsku radnju i iz hora izdvojio jednog glumca. Osnovne odlike Eshilovog stvaralaštva. kult boga Dionisa i paralelno širenje sa demokratijom. On govori i o nasleđenoj teomahijskoj krivici predaka (u Orestiji). umanjio horske partije. Čovek treba da bude zadovoljan onim što mu je sudbina namenila. značajna su 3 važna momenta. snalažljivost. ništa preko mere”. 29.timela. sredstvo podražavanja). oko njega je igrao Dionisov kiklički hor. ali ne kao . Prostor za publiku je okruživao orhestru sa 3 strane. Eshil izgrađuje etička shvatanja.poštenje. Predstave su se izvodile u podnožjima brda. jer je proširio dijalog. a smanjio broj horskih partija. Za postanak i razvoj tragedije. zgrada sa strane je služila za oblačenje. A deus ex machina je spuštala božanstvo na zemlju radi razrešenja zapleta. Njene osobine su i Odisejeve osobinemudrost. Sofokle uvodi trećeg glumca i povećava broj učesnika u horu. predstava (služi za to da se čin vrši) i melopeja (pesme koje se pevaju uz muzičku pratnju). Poreklo i razvoj grčke tragedije. Pozorište istovremeno označava i pozorišnu umetnost i zgradu u kojoj se ona izvodi. Na ekiklemama su se prikazivale scene iz kuće. Eshil pripoveda načelo “ ničega previše. Za osnivača se smatra Tespid.Deuterogonist i Tritagonist). Delovi po veličini su: prolog (početni čin). gde su kasnije nastali čuveni grčki amfiteatri. Po Aristotelu delovi tragedije su dvojaki. hrabrost. karakter (ono što pokazuje volju). Da se ne bi izgubila veza sa prvobitnom prirodom ditiramba u pozorištima se prikazivala trilogija i satirska igra.junaka kojeg obožava i pomaže mu boginja Ateka.skena.p. 28.on je nastojao da bogove očisti od suviše ljudskih crta i da ih prikaže kao moralno savršene.po suštini i po veličini. Tragedija je proizvod antičkog duha. pojačao je dramski element tragedije. misli (iskazuje odluke i izazivaju strah). Delovi po suštini su: priča (priča koja podražava radnju). Govor (kojm se iskazuju misli. Nastala je u 5 v. Postojale su prizme koje su se vrtele oko svoje ose i služile su za promenu scenarija. Delovi tragedije. a to su mit. Na polju dramske umetnosti učinio je veliki napredak. uveo je drugog glumca. 31.

a da se značajno ne promeni suština ili tok radnje. krivica koja je uzrok tragičnog stradanja glavnog junaka je nasledna. gde ratuju božanstva koja zauzimaju različite strane u Trojanskom ratu (Atena i Arej). jer znači prelazak iz sreće u nesreću tragičnog junaka zbog njegovog rđavog delanja ili postupaka. Nasledna krivica kod Eshila. Organska triologija.neki besmisleni slučaj. čovekovu sudbinu određuje njegov karakter. Po Eshilu. Najpoznatiji primer teomahije u grčkoj tragediji je Prometejevo suprotstavljanje Zevsu. moralni . takav je zakon i tako će biti dokle je Zevsa i smrtnom stvoru Zevs je pokazao kojim putem um da ide: patnjama se pamet stiče. Jedina sačuvana organska trilogija je „Orestija“. krivica je i nužna. Zapravo. iza svih ovih složenih odnosa i dejstava ljudskih i demonskih ciljeva. Ima dva tumačenja: prvo je da je to borba između bogova. Ovakvi primeri teomahije se mogu naći u Homerovim epovima. To je jedan od središnjih pojmova Aristotelove teorije tragedije kojim se određuje veza između grešnog delovanja junaka i njegove kazne. Orestija. odnosno kažnjavanje pojedinca može zahtevati propast čitave zajednice. Pored toga. Hektide. Takođe se može smatrati i sinonimom hamatije. I na kraju iza svega stoji Zevsova volja. pa tako on tek svojim delovanjem izaziva nesrećnu sudbinu i stradanje. Zevs se bori protiv Kroniona. 35. Drugo tumačenje je da je to pobuna protiv božanskog poretka. tragički junak pada u nesreću zbog neke pogreške. koja zavisno od konteksta. Sedmorica protiv Tebe. 32. krivica se ne prenosi kao besmislen slučaj na potomstvo. a to izaziva nesreću kao ispaštanje. već se gresima predaka pridružuju gresi potomaka.uvek postoji i lična krivica koja pokreće nasleđenu. Pitanje hamartije. Ranije je hamartija tumačena kao mana tj. 34. Pitanje teomahije. tako da se ništa ne može pomeriti. Ko se ogluši o ovaj opšti božanski princip mora da ispašta. Po Aristotelu. Eshil takođe vidi kao strogu pojavu teomahije ili teonomije. koje predstavlja čestu temu mitova (npr. Okovani Prometej. Greh predaka se prenosi na potomstvo. Dela Eshilova: Persijanci. 33. Pojam potekao iz Aristotelovog tumačenja antičke tragedije i tesno je povezan sa hibrisom i hamartijom. može značiti i fizičko suprotstavljanje božanstvu. ili pak kršenje božanskog poretka. Kod Eshila ko skrivi strada. Je skup tri dela koja su međusobno usko povezana istom tematikom i jedinstvom radnje. Hera i Atena se sukobljavaju sa Afroditom zbog zlatne jabuke). Kod Eshila.

Kod Euripida se prvi put javlja ljubav kao erotsko osećanje i žene postaju glavni likovi njegovih tragedija. Sofoklova najznačajnija djela su: Ajant. 38. Osnovne odlike Sofoklovog stvaralaštva. prolog je duži i bogatiji. prikazuje ljude onakve kakvi jesu. Poreklo i razvoj grčke komedije. Smanjio je ulogu hora. U izvornoj upotrebi hibris označava preterani obestan čin kojim se nanosi nepravda žrtvi i kojom se žrtva sramoti. Hipolit. majke. Hekaba. ćerke.nedostatak junaka. koji su zastupali tezu da uvek možemo imati dva stava. Najznačajnija Euripidova dela su: Medeja.tj. što znači vesela povorka i oda. uvek prisutan agon između egzode i parode. Vodi teomahiju protiv antropomorfnih bogova. Uvodi scenografiju. I Euripid je sklon realističnom prikazivanju u kome kritikuje čovekove tamne strane ličnosti. Aristotel je rekao da Sofokle prikazuje ljude kakvi bi trebalo da budu a ne kakvi jesu. Pitanje hibrisa. Pribeglice. Edip na Kolonu. Orest. U najširem smislu hibris označava drskost i preteranu samouverenost zbog koje čovek krši božanske zakone i pravila društvenog ponašanja.da se pitanje pravde svodi na čoveka (čovek je mera svih stvari) i da se religija počinje meriti moralom. Sofoklove tragedije pune su kontrasta. jer su moralno nedosledni. na njegovim osećanjima. a radnja se koncentriše na jednog lika kako bi se istakao njegov karakter. emocijama. Trahinjanke. jedna satirska igra Kiklop. Najvaznija horska pesma je parabaza. Savremena upotreba termina hibris je zasnovana na tumačenju prema kojem ljudi gordim ponašanjem krše norme bogova vređajući tako njihovu čast. Smatra se da potiče sa ostrva Dela. Na mestu radnje na prvom mestu se nalazi čovek. Potiče od reči komos. i oni ih kažnjavaju. Prvi je prekinuo da piše tematske tragedije. jer oni ljudima ne mogu služiti kao moralni obrasci. akcenat je na čoveku. Osnovne odlike Euripidovog stvaralaštva. Elektra. uveo je tri glumca. prepoznavanja i tragičku ironiju (car Edip).Po njemu čovek postepeno postaje sve savršeniji i razvijeniji i neprestano se usavršava. Koristi preokrete. uveo je govorni jezik. Koristi postupak dues ex machine. Alekstida. agonu i strasti. Razvila se iz faličnih pesama. 37. Na njega su imali uticaj sofisti.naziva se atička komedija . Hor u komediji je aktivniji nego u tragediji. 39. Grčka komedija. Elektra. Antigona. a smanjuje ulogu bogova. Posebnu pažnju posvećuje ženskim likovima. Prvi je počeo da piše trilogije i to neorganske. Često suprostavlja različite karaktere kako bi istakao glavnog junaka. Za njega je karakteristična antropodikeja. Akcenat je bio na nemoralu. Filoktet. Hibris zajedno sa hamartijom određuje pojam tragičke krivice. supruge. 36. povećao agon. Prikazuje ih kao zavodnice. što prikazuje u svojim delima. zatim je povećao broj hora sa 12 na 15. Idealni primer za hamartiju je delovanje glavnog junaka tragedije „Car Edip’’. Andromaha. Car Edip. zatim psihologija iz koje se izvodi tragična krivica.

Filemon i Difil. a u prologu se daje predistorija događaja. Zatim mu glasnik javlja za smrt Poliba za kojeg je on smatrao da mu je otac. V.robovlasnici. Glavni predstavnik je Aristofan. Nestaje hor i parabraza.intrige i zapleta. kralju Korinta i njegovoj ženi Meropi.počiva na parodiji i satiri. Rimska palijata. koja se usmjerava na svog nosioca i dovodi ga do saznanja da su ljudska snaga i zemaljska sreća potpuno ništavni i nesigurni. Srednja komedija se razvija u 4.p. 40. Kralj Laj se ogrešio o boga Apolona ubivši košutu u njegovom svetilištu.. Likovi palijate su tipski (stari i mladi gospodari . svojom majkom. Delo prikazuje kontrast između stvarnosti i obmane. Iz straha da se to ne desi on napušta Korint i odlazi u Tebu. srednja i nova. Tragedija se završava tako što se Jokasta ubija.). Nastala je preradom ili prevodom nove atičke komedije čiju su predstavnici Menandar. Palijata nastaje postupkom kontaminacije.n. i 2. Palijata je vrsta rimske komedija iz 3.n. Laj sa ženom dobija sina. Nema hora ni parodije. v. Mitska pozadina Edipa. Ismevaju se konkretne ličnosti. U ovom delu prikazana je tragička sudbina Edipa koji traga za istinom o svom poreklu.nema politike. 41. Edip kasnije u Delfskom proročištu saznaje da će ubiti svog oca i oženiti se majkom.p. Deli se na tri faze. paraziti. Tema tragedije je iz mita o Edipu koji pripada ciklusu tebanskih mitova. građa iz porodičnog života.e. počiva na intrigama.n. 42. v. Zapleti su obično ljubavni.nemamo ništa sačuvano. Na putu u Tebu on susreće Laja i ubija ga ne znajući da mu je to otac. Edip.nema ni politike. u njoj se pojavljuju tipični likovi. bazira se na ljubavnim zapletima. Apolon mu poručuje da traži ubicu prethodnog cara Laja. sreće i ironije. lukavi ili glupi robovi. Sva radnja u drami svedena je na prepoznavanje. Nova komedija.e.(zbog ostrva Atike). Kao nagradu za spas koji je doneo gradu . sadržaj i analiza. Zatim Edip mudro rešava Sfinginu zagonetku i tako oslobađa Tebu od nesreće. Edip upotrebljava svu svoju snagu da spasi Tebu i sve vreme se bori da sazna ko je Lajev ubica što je primer tragične ironije. Palijata označava tip ogrtača koji su nosili Grci. Komedija se zasniva na komediji karaktera. Stara se počela izvoditi u 5. Teme potiču iz svakodnevnog života.p.stara. Car Edip prikazuje u stvari tragičnost prevelike mudrosti. Glavni predstavnici su Plaut i Trencije. Naposletku od pastira koji je jedini očevidac svega Edip utvrđuje svoj identitet i dolazi do prave istine. uzimanjem dve ili više komedija. Laj mu probode noge i odnosi dete u goru gde ga daje jednom pastiru. Pastir ga daje iz sažaljenja drugom pastiru prijatelja koji ga odnosi Polibu. Apolon mu proriče da će ga sin ubiti i oženiti se Jokastom. a Edip vadi sebi oči. pa ih sklapaju u jednu i tako nastaje nova komedija. Radnja tragedije počinje tako što Edip želi da spasi grad Tebu od kuge koja je zahvatila.e. Građu crpi iz mita.

ubija svoga muža. kako bi potpuno slomila Jasona. Atrejev sin Agamemnon prinuđen je na to da žrtvuje svoju kćer Ifigeniju kako bi ahejska vojska dobila povoljan vetar za polazak u Troju. rešava da ih otruje.Edip dobija kraljicu Jokastu za svoju ženu. 43. Da bi sprečila oca da je zaustavi. Medeja se na to gnuša. Medeja pogođena neverstvom svog muža Jasona biva nervno rastrojena. Polinika.Ona to naravno ne čini i Pelijin sin Akast proganja nju i Jasona iz Jolka. analiza i sadržaj. Sreće Egeja. . on uspeva da ubije aždaju koja je čuvala zlatno runo i sa Medejom beži u Jolk. te dadilja od nje sklanja decu. Medeja ubija i svoju decu. Agamemnonova žena uz pomoć Egista. Medeja planira da se osvet mužu. Medeja. sveti se za očevo ubistvo i ubija majku i Egista. koliko joj je dovoljno da sprovede osvetu. Uz pomoć Medeje. Antigonu i Ismenu. i nudi joj pomoć. Pošto je usput izgubio cipelu. kako bi oni sve imali. Oni odlaze u Korint gde su živeli srećno i harmonično dok Jason nije odlučio da se oženi ćerkom korintskog kralja. Medeja. Mitska pozadina Orestije.Peliju i Esiona. Vaspitač dece prenosi vest da vladar Korinta i budući Jasonov zet namerava da protera Medeju. Glasnik donosi vest da je nevesta mrtva. Tu počinje radnja Medeje. Medeja ubija brata kidajući komade njegovog tela. Tantalova krivica se onda prenela na Plistenove sinove Atreja i Tijesta.Građa za tragediju je preuzeta iz mita o Agamemnonu koji je potomak porodice Atrejića koja za sobom vuče naslednu krivicu predaka. Uspeva da umoli Kreonta da joj dozvoli da ostane još jedan dan. a onda će ga ona podmladiti . Tijest čini preljubu sa Atrejevom ženom Aeropom posle čega Atrej iz osvete zakolje sinove svoga brata i daje mu da ih jede na gozbi. i ne dozvoljava mu da ih on sahrani. Kretej je ima 2 sina.on Jasona šalje da donese zlatno runo želeći na taj način da ga se otarasi. Kada je Jason odrastao vratio se u Jolk stricu. baca ih za sobom. jedinog preživelog Tijestovog sina.a Pelija je proročanstvom bio upozoren da se čuva onog ko mu dođe bosonog . Esion je svog sina Jasona sklonio u goru. Krivica Atrejića počinje time što je Tantal svog sina Plistena skuvanog ponudio za ručak bogovima. mitska pozadina. Otac sakuplja komade tela svog sina i tako zaostaje za njima i oni uspevaju da pobegnu. 45. čime se lanac grehova prenosi sa kolena na koleno. U svojoj trilogiji Eshil razmatra problem nasledne teomahijske krivice predaka. 44. Jason pokušava da ubedi Medeju da on to čini zbog njihove dece. i po svojoj deci pošalje budućoj nevesti otrovne darove.Nakon očeve smrti Pelija je oteo presto starijem Esionu i počeo je da proganja njegovu porodicu. i Kreont jer se dotakao otrovne haljine koju je poslala Medeja. Oni dobijaju djecu Etiokla. budućoj nevesti i njenom ocu. Orest sin Agamemnona i Klitemestre. Medeja je osvetila Jasonovu porodicu. Predstavila se kao proročica i rekla Pelijinim ćerkama da ubiju oca. antičkog vladara i uspeva da ugovori da se kod njega skloni nakon što sprovde svoju osvetu. Medeja se izvinja Jasona koji joj poveruje.

ali je kasno. Odnosi se na mit vezan za Agamemnonovog sina Oresta. Delo je komponovano od tri tragedije: Agamemnon. Vladar Tebe Kreont. Bik je obljubio i ona rađa sina Minotaura koji je imao telo bika. On obrađuje motiv porodičnog nasjednog greha. Da bi osvetio sina.Glavnu ulogu ima porota. umesto krvne osvete.On beži sa njom. Kreontov sin. Hemon pokušava da odvrati oca od namere da ubije Antigonu. Mitska pozadina Hipolita. (Minojeva i Psifajina deca su bili Fedra. demokratskoj državi. Sadržaj i analiza Orestije. jer se zaljubila u bika. Pošto je Androgej pobedio na svečanim igrama u Atini ubijaju ga iz zavidnosti. Tesej je osvojio Arijadnu i od nje dobio konac pomoću kojeg je mogao izaći iz lavirinta nakon što je ubio Minotaura. Problem Orestije i krivice formuliše se u prepirci između Erinija i Oresta Nameće se pitanje da li je Orest kriv zato što je ubio majku i zato što je osvetio oca. Stražar dovodi Antigonu i ona priznaje krivicu. da bi je bik obljubio. Minojeva žena Psifaja je tražila da joj se napravi drvena krava kako bi mogla da uđe u nju. i verenik Antigonin. 47. U prvom delu prikazuje se kako Klitemestra ubija svog muža Agamemnona kada se on vratio iz Troje i to je upravo najduži deo ove trilogije koja nas uvodi u srž dramske radnje. Prorok Tiresija govori Kreontu da odustane od izvršenja kazne. jer narod smatra da je Antigona nevina. Kreont se predomišlja. ali se pokreće i pitanje sahranjivanja pokojnika. Minoj nameće danak. tu dolazi Ismena da ih obavesti o sukobu Eteokla i Polinika. Glasnik donosi vest o smrti Antigone i Hemona. Antigona rešava da sahrani svog brata Polinika.Androgej i Arijadna). ali Antigona to odbija. Eshil uvodi sud na pozornicu. Antigona jadikuje za neproživljenim životom i za celom porodicom. jer će se desiti velika nesreća. Kreontova žena Euridika oduzima sebi život. Utočište nalaze u Kolonu. Tragična sudbina umne zastupljenosti i radikalnog autokratizma tema je Sofoklove Antigone. Edip prokune sinove. 49.svake godine moraju da daju 7 mladića i 7 devojaka za Minotaura. Mitska pozadina Antigone. Sadržaj i analiza Antigone. Kreont naređuje da je živu zazidaju i da joj daju po malo hrane kako bi se duže mučila. U drugoj tragediji se govori o Orestu koji po Apolonovom naređenju osvećuje oca ubistvom majke i njenog ljubavnika Egista. saznaje da je neko prekršio njegovu zabranu o nesahranjivanju Polinika. poželevši da u dvoboju i jedan i drugi stradaju. Edipa je u prognonstvu pratila Antigona. Erinije postaju milostive. a Kreont kriv sebe za sve što se dogodilo 48. i naređuje da se uhvati krivac. država preuzima pravdu u svoje ruke. . Proroštvo objavi da će pobediti onaj od braće na čijoj strani bude Edip.46. Ismena želi da podeli kaznu sa njom. ali ova je odbija. Orestija je jedina sačuvana organska trilogija u antičkoj tragediji. Pokajnice i Erinije (Eumenide). a čovečju glavu. i moli sestru Ismenu da joj pomogne. na kraju Orest biva oslobođen krivice u Atini.

a nju zanemaruje. Analiza i sadržaj Žaba. ali on gnusno odbija predlog da bude maćehin ljubavnik i daje reč dadilji da za taj predlog niko neće saznati. a Tezej pravu istinu saznaje od Artemide. Euripid kaže da se oligaristi vrate na vlast. a Eshil kaže da se rat vodi na spartanskoj teritoriji i da se obnovi flota. Dolazi Pluton koji kaže Dionisu da presudi. Fedrin muž. i stižu do Harona koji neće da vozi slugu. Tu počinje rasprava Eshila i Euripida u kojoj Dionis treba da presudi. a ona mu to ne oprašta i planira mu osvetu. Ko vodi agon u Žabama? Ko pobeđuje. ali strast nadvladava razum u njoj. Dionis maskiran u Herakla. Hipolit ipak oprašta Tezeju. a Dionisa prevozi preko jezera. Tada Dionis dobija ulogu sudije. Počinje prologom koji drži Afrodita. Tesej se oženio Antiopom. ubija se i ostavlja pismo. kraljicom Amazonki Ii sa njom imao sina Hipolita.Euripida. Herakle mu daje sliku podzemnog sveta i upućuje ga kod Harona da ga preveze. Međutim uvređena Fedra.ali je ostavlja na ostrvu Naksu gde je nalazi Dionis i očaran njenom lepotom uzima je za ženu. nalazi pismo i kune Hipolita (ne uzimajući u obzir njegovu odbranu). Ona je svesna svega i zbog toga oseća stid. Tezej. Dionis i Ksantija kreću u podzemni svet. 51. Ksantija i Plutonov rob razgovaraju o gazdama. Međutim. tu je hor mista. upotrebu istog metričkog klišea u prolozima. jer hoće da vrati svog omiljenog pesnika Euripida. On time čini hibris. odlazi sa slugom Ksantijom Heraklu da ga pita za put u podzemni svet.Ona je besna zato što Hipolit poštuje i veliča samo Artemidu. Nakon njene smrti se oženio sa Fedrom. dadilja. otkriva njene namere prema Hipolitu. Vratar Eak tuče Dionisa i Ksantiju kako bi utvrdio ko je od njih bog. u tom se čuje rasprava Eshila i Euripida oko mesta na prestolu. U jezeru je hor žaba. zašto ? Najveći grčki tragičari su mrtvi. koji koristeći se raznim sredstvima želi to mesto da osvoji. Dionis im traži savet za Atinu. Dionis presuđuje u Eshilovu korist. te Ksantija mora da obiđe jezero. da uči o moralu. . Euripid zamera Eshilu sporo odvijanje radnje. Zato Dionis odlazi u Had da bi na zemlju vratio svog omiljenog tragičara. ostavljanje glumca bez teksta na sceni.Minojevom ćerkom i ona mu je rodila 2 sinaAkamnta i Debofonta. koja se smatrala vernim prijateljem Fedre. Stižu ispred Plutonove kuće. planira osvetu. U Hadu se za titulu najvećeg nameću Eshil. Sadržaj i analiza Hipolita. izbor tema i motiva. 52. a od živih niko nije dostojan da zauzme njihovo mesto. puno deminutiva. Eshil zamera Euripidu sto je zaboravio na osnovnu funkciju umetnosti. pod čijim uticajem i Dionis počinje da krekeće. čudne kovanice i pleonazam u prolozima. Na samrti. jer su ovi izmenjali odeću. 50. On zbog toga strada. Iz parode saznajemo za Fedrinu ljubav prema Hipolitu i u tome leži njena tragična krivica. kome je to mesto pripadalo i Euripid.

onda bi oni pod stvarnošću jedino podrazumevali senke drugih ljudi i predmeta koji bi se prikazivali na zidu pećine. Platonova država. a drugih šest pevanja rađeno je po uzoru na Ilijadu (opisuju se borbe nakon Enejinog iskrcavanja na obalu). Na kraju. svojim razumnim argumentima. Po njemu. Platonov svet ideja. mit o pećini. opisi brodoloma. On smatra da poezija treba da ima vaspitnu ulogu. Kraj komedije je izgubljen. 54. Euklinovu kćer Fedru je obljubio mladi Likonid koji se sad kaje i želi da se oženi njom. Ipak. . Međutim. idealna država bi imala tri staleža. Analiza i sadržaj Alularije. najpre bi bio zaslepljen svetlošću koja bi ga sačekala na kraju puta. Posle samo izvesnog vremena bi mogao da posmatrai samo sunce koje predstavlja jedinstven izvor svega postojećeg. a njega bi činili filozofi kao nosioci mudrosti.Vrhunac komedije počiva na nesporazumu. Ako bi izdržao snagu do tada nepoznate svetlosti počeo bi postepeno da uviđa kako izgleda stvarni svet. silazak u podzemni svet. Eshil za političku situaciju u tom trenutku svaljuje krivicu na Euripida i njegovu umetnost. Platon je bio utopijski idealista i prema tom svom određenju je opisao idealnu državu u svom delu. a ovaj mu zauzvrat daje svoju kćerku za ženu. Eshil uspeva da ga pridobije na svoju stranu i pobeđuje. Apstraktni odnos ideje i stvari Platon nam približava alegorijom kroz svoj mit o pećini. vidi Likonidov rob. Takođe su uočljive sličnosti pojedinih mitova (priča o propasti Troje.koji zlato i uzme. Ovaj se motiv prepliće s motivom ljubavi. odnosno u prvih šest pevanja uzor mu je Odiseja (opisuju se Enejina lutanja).pa ćup sa zlatom iznosi iz kuće i počne da ga sakriva na različitim mestima. To je komedija naravi. 53. 55. zlatan. Zlatni stalež bi vodio državu. Na koga se Vergilije ugledao pišući Eneidu ? Vergilije se oslanjao na Homera. U tom sukobu Aristofan kroz Eshilove reči iznosi svoja poetička načela. srebrni i gvozdeni sloj stanovništva.ne krijući naklonost prema Euripidu. Likonid vraća ćup sa zlatom Euklionu. Međutim od Eukliona ruku njegove kćerke zatraži Likonidov ujak Megador na šta Euklion pomisli da je Megador namirisao bogati miraz.etika pobeđuje. Kada bi neki ljudi od rođenja živeli u podzemnoj pećini samo uz veštačku svetlost vatre.U jednom ga trenutku. izrada štita) I likova (junački kralj Tumo odgovarao bi Hektoru).Eshil pobeđuje zato što je moralniji. ukoliko bi neko od njih krenuo ka izlazu pećine. 56. ali se pretpostavlja da je imao srećan kraj. dok je selio ćup. Alularija obrađuje priču o starom tvrdici Euklionu koji pronalazi ćup sa zlatom i od tada neprestano bdi nad njim (dešava se u Atini). Euripid kaže da tragedija treba da čini ljude boljima . Oni bi to „znanje“ smatrali jedinom mogućom istinom. Strobil. ali se u svojim delima ne pridržava toga.

. Koji su delovi tragedije kod Aristotela? Delovi tragedije mogu biti kvantitavni i kvalitativni. 57. Aristotelovo podražavanje. vojnici. Predmet podražavanja mogu da budu karakteri bolji od nas. Definicija tragedije kod Aristotela i njeno obrazloženje.loše utiče na dušu. Zatim etičkajer nas ne uči dobrom. eksoda i horske pesme ( ulazna pesma (paroda) i stasimoni (stajaća pesma)). zanatlije. . Ne bi bilo dozvoljeno mešanje između staleža. Shvatanje mimezisa kod Platona. govor.Poistovećivanje čitaoca. Načini podražavanja su ili pripovedni (narativni) ili lica koja vrše radnju (dramski). 61. već je ono pesništvo koje je odraz odraza. Platon tako udaljava umetnost od stvarnog bića. govorom koji je otmen i poseban za svaku vrstu u pojedinačnim delovima. 58. sastavni deo sudske pravde. govor i harmonija. epizode. odnosno predmeta iz realnog sveta koji su i sami imitacija onoga što postoji u svetu ideja. Epistološka. senka senke. to je urođena aktivnost. osnovno sredstvo učenja.jer pesništvo kao umetnost ne pripada ni stvarnom svetu ni svetu ideja. Kritika pesništva. Estetsku jer osećamo zadovoljstvo kad podražavamo. Ukazuje i na štetno dejstvo podražavanja koje publiku navodi na empatiju. a da se istine i ne dotiču. Za Platona ono je oponašanje privida stvarnosti. Sredstva su ritam. 60. vezano za nešto rđavo I stvara nešto rđavo’’. sa licima koja delaju. ali se on ne bi sticao rođenjem već bi se prema karakteru i odlikama svrstavalo u staleže. Psihološka. za razliku od Platona. Kaže da su svi pesnici počevši od Homera samo podražavaoci slike istinske vrline. Umetnost uvek ima neki cilj. stanari države i njih bi odlikovala hrabrost.jer pesništvo kao i druge umetnosti ne doprinosi spoznaji.Srebrni stalež. predmet i način podražavanja. prosečni ili gori od nas. gledaoca ili slušaoca sa slabim karakterima u tragediji ili epu ujedno kvari njegovu dušu. karakter. a gnoseološku jer podražavamo od detinjstva. nešto rđavo. priroda umetnosti. Pesnik stvara samo ono što je istinskome slično. Tragedija je podražavanje ozbiljne i završne radnje koja ima određenu veličinu. Onaj najniži stalež bi sačinjavali zemljoradnici. scenski aparat i muzička kompozicija.misli. a izazivanjem straha i sažaljenja vrši pročišćavanje takvih afekata. Kvalitativni su: priča. Platon je dakle protiv podražavanja. za koga je Platon i napisao delo bi sačinjavali stražari. a ne pripovedaju. Aristotel razlikuje sredstva. on kaže da je to . mimezis. Aristotel kaže da podražavanje ima estetsku i gnoseološku funkciju. Mimezis (podražavanje) ima negativne konotacije po Platonu. više različitih svrha i obličja po Aristotelu. Kvantitativni su: prolog. 59. Ona je ontološka. sredstva pripovedanja.

On se ugledao na grčke autore i smatra da je grčka umetnost vrednija od rimske. u skladu sa svojim karakterom).Gnev 4.Gordost 2.Blud . Koja je svrha umetnosti po Horaciju? Dulce et utile! Umetnost treba da spoji lepo I korisno. odnosno da umetničko delo ima zadatak dazabavi. 1. a ne treba ni veoma rđav da prelazi iz sreće u nesreću (jer neće izazvati sažaljenje).Lenjost 5.Proždrljivost 7. već zbog neke pogreške. jer samo onaj koji je sličan nama izaziva sažaljenje. uverljivi) i dosledni. ali istovremeno I da koristi. on ne treba da bude ni rđav ni pravičan.62. prilični (prikladni. pouči.slični (verni.Srebroljublje 6. ni rđavi iz nesreće u sreću. Sedam smrtnih grehova. Po Aristotelu ne smeju čestiti ljudi da padaju iz sreće u nesreću. Tragicni junak kod Aristotela. 63. On ne prelazi u nesreću zbog svoje zlobe. već sličan nama. Kako Horacije definise mimezis? Horacije uvodi širi pojam podražavanja. 65. Tragični junak je onaj koji pada iz sreće u nesreću.Zavist 3. Junaci treba da budu plemeniti.da oni podražavaju bolje i da u njima rimski književnici treba da traže uzor. 64.to nije samo odnos između umetnosti i stvarnosti već i odnos između dela i tradicije.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->