P. 1
Plat Iran Je

Plat Iran Je

|Views: 175|Likes:
Published by Nebojša Branković

More info:

Published by: Nebojša Branković on May 23, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/03/2013

pdf

text

original

VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA „NOVI BEOGRAD“

Seminarski rad
- PLATIRANJE -

Student: Sandić Nenad br. indeksa: 210/2010

Profesor: Karastojković mr Zoran

April, 2013.

SADRŽAJ
Strana

1. 2. 3. 4 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 6. 7. 8. 9.

UVOD........................................................................................................................1 POJAM PLATIRANJA..............................................................................................1 KONTAKTNA METODA PLATIRANJA................................................................2 PLATIRANJE TOPLIM POTAPANJEM.................................................................3 ELEKTROPLATIRANJE..........................................................................................3 Elektroplatiranje kalajem............................................................................................4 Elektroplatiranje cinkom.............................................................................................8 Elektroplatiranje niklom...........................................................................................10 Elektroplatiranje bakrom..........................................................................................12 Elektroplatiranje hromom.........................................................................................14 Elektroplatiranje plemenitim metalima.....................................................................16 PLATIRANJE PRSKANJEM..................................................................................19 EKSPLOZIJSKO PLATIRANJE.............................................................................20 PLATIRANJE PRAHOM........................................................................................21 LITERATURA.........................................................................................................22

Za skuplje delove najviše se koristi platiranje niklom. daju dekorativne osobine površini metala. Od navedenih zaštita najviše se primenjuju zaštitne prevlake. One imaju višestruku ulogu: štite od korozije. zaštita strujom od spoljnih izvora elektrohemijska zaštita tretiranje korozione sredine i dr. Prilikom obrade bilo koje metalne pozicije. zavrtnje) cink. ona dobija plastične ili elestične deformacije. Što je veći stepen deformacije utoliko više raste brzina korozije. kadmijum i nikl upotrebljavaju se za zaštitu čeličnih delova od korozije. smanjenje granice izdržljivosti. a za robu široke potrošnje (limove. metalizacione i cementne i zaštitno podmazivanje. POJAM PLATIRANJA Platiranje (ili plakiranje) je nanošenje zaštitnih slojeva od nikla. Olovo. . Intenzitet korozije raste ako su metali jednovremeno podvrgnuti promenljivim opterećenjima i korozionoj sredini. difuzione. termomehaničke. anodne. povećavaju otpor na habanje itd. hemijske. 2. U metode protivkorozione zaštite spadaju: a) b) c) d) e) zaštitne prevlake. kontaktne. Platiranje se može izvesti valjanjem na toplo ili zavarivanjem eksplozijom tankih folija od navedenih metala. Prema načinu dobijanja zaštitne prevlake se mogu podeliti na: galvanske. rezultat je pojava korozionog zamora. vruće (toplo potapanje). Osnovni metal prethodno se mehanički pripremi (ohrapavi) radi boljeg prianjanja trake. pasivizacija. Platiranje je postupak kojim se vrućim valjanjem ili sličnim postupkom na osnovni metal nanosi traka iz drugog metala. cink. Izbor metode zaštite uglavnom zavisi od uslova eksploatacije metala i postavljenih zahteva. kalaja ili sličnih metala na čelične limove.Uradio: Nenad PLATIRANJE VTŠ Novi Beograd Sandić Strana 3 1 UVOD Korozija je razaranje metala usled hemijskog ili elektrohemijskog dejstva spoljne sredine.

a češće poluproizvodi (ploče. Najvažniji su bimetali od niskolegiranog čelika sa oblogama od inoksa. Ako se platiranje vrši hladnom deformacijom najčešće se naknadnom termičkom normalizacijom uklanjaju napetosti u bimetalima. Ag. nanose nikal ili kalaj na čelične delove. Bimetali se široko primjenjuju u elektrotehnici. titana.05 i 10 mm. ili kalaj na mesingane delove. Tako se. a eventualno i podloge (jezgra). ili legura za lemljenje. Često se platirani metali nazivaju bimetalima ili obučenim metalima. Dobijaju se tanke prevlake debljine 5-20 μm. ili kontaktni sloj pre emajliranja (na livenom gvoždju i čeliku . kalaj itd. Bimetal od aluminijuma i Al – legura naziva se „Elkled“. Cu – legura.) mogu se utisnuti u podlogu (najčešće u bakar i Cu – legure) i čekićanjem. elektronici i termotehnici pri čemu je završni sloj najčešće od Cu. koje mogu biti samostalne ili samo osnova za galvansku prevlaku. profili. Mogu se naneti u veoma tankim slojevima. Dodirne ploče pri platiranju moraju biti potpuno čiste da bi pri visokom pritisku došlo do oblikovanja međusloja legure koji osigurava čvrsto prianjanje. Obično se tom metodom nanose postojaniji metali na jeftinije i/ili čvršće podloge. žice. Au i Pt.Ni). na primer. 3. ali ono je skupo pa se uglavnom primenjuje za izradu umetničkih proizvoda. Ni – legura. šipke i cevi). Takvi slojevi služe za povećanje lemljivosti. Prevlake su debele između 0.Uradio: Nenad PLATIRANJE VTŠ Novi Beograd Sandić Strana 4 Platiranje zlatom i srebrom najbolja je zaštita metalnih delova od hemikalija i oksidacije. Platiranje se najčešće izvodi hladnim ili vrućim valjanjem. a ako je podloga od durala „Duralplat“. Meki metali (zlato. nikla. kao i bimetali od tehničkog aluminijuma ili čvrstih Al – legura. trake folije. srebro. provlačenje i presovanje) ređe se prevlače gotovi proizvodi. Platiranje se izvodi pod visokim pritiskom koji uzrokuje tečenje metala prevlake (obloge). Finalni se proizvodi oblikuju iz poluproizvoda pa dolazi do problema kod zavarivanja bimetala gde proces treba prilagoditi . a odnos između njihove debljine i debljine podloge znatno varira. odnosno provlačenjem ili vrućim presovanjem. KONTAKTNA METODA PLATIRANJA Kontaktna metoda (obično platiranje) zasniva se na elektro-hemijskom nanošenju prevlaka bez korišćenja električne struje iz spoljašnjeg izvora. Običnim platiranjem (valjanje. a da se ne umanji kvalitet zaštite.

Zn. Na slici 1 data je šema platiranja toplim potapanjem. Ni i dragocenih metala. elektrolitičkim putem. limenih krovova i dr. 1). Pb. PLATIRANJE TOPLIM POTAPANJEM Toplo potapanje ostvaruje se unošenjem osnovnog materijala u toplo kupatilo zaštitnog metala. a zaštitni metal anoda kada se kroz elektrolit propusti jednosmerna struja. kalaja. aluminijuma ili olova (pocinkovavanje. Takodje se ovim postupkom izradjuju i hromiraju proizvodi koji se dalje upotrebljavaju za konzerve i druge proizvode.Uradio: Nenad PLATIRANJE VTŠ Novi Beograd Sandić Strana 5 kako podlozi tako i prevlaci. Cu. U stvari. metali niske temperature topljenja služe za platiranje metala visoke temperature topljenja. zavrtnjeva i navrtki. Uglavnom je reč o pocinkovavaju cevi. Elektrolitičke prevlake se nanose uspostavljanjem strujnog kola preko elektrolita u kome se nalazi radni predmet i zaštitni metal (sl. 5. od kojih se prave konzerve (limenke). oluka. Cd. potom se traka provlači kroz komoru za hladjenje u kojoj nataloženi cink otvrdnjava. Kada je reč o trakama. ELEKTROPLATIRANJE (GALVANIZACIJA) Elektrolitičko platiranje ili galvanizacija je pokrivanje jednog metala slojem drugog. To znači da se čelik ili mesing mogu zaštititi potapanjem u kupatilo cinka. Takođe pri preradi bimetalnih proizvoda dolazi do otpadaka koji se teško upotrebljavaju u daljnjim metalurškim postupcima. poolovljavanje) ili dragocenih metala. alitiranje. hroma. Finalni proizvodi se namotavaju u koturove ili seku na table limova. Elektrolitičke prevlake su od Cr. Treba napomenuti da je zaštitni sloj dobijen potapanjem (na toplo) znatno deblji i grublji nego sloj dobijen galvanskim putem. kalaisanje. Zaštita potapanjem izvodi se u kadi sa rastopljenim zaštitnim metalom. Radni predmet postaje katoda. 4. . rezervoara. Čeličane na ovaj način proizvode velike količine kalajisanih čelika. specijalni valjci ih uvode u kadu sa rastopljenim cinkom. Sn.

• • • Dekorativno hromiranje se obično obavlja na delovima koji su prethodno bili platirani bakrom ili niklom. jer kalaj nije toksičan. a za robu široke potrošnje (limove. Najvažnije rude kalaja su kasiterit (SnO 2). Može se kombinovati sa bakarisanim ili niklovanim površinama. Organski spojevi kalaja mogu biti jako toksični. ne korodira i ne tamni sa vremenom. elastični metal čija se izložena površina prevuče zaštitnim oksidnim filmom.Uradio: Nenad PLATIRANJE VTŠ Novi Beograd Sandić Strana 6 Slika 1. porozno i tvrdo. Elektroplatiranje kalajem Kalaj je srebrno-beli. Tvrdo hromiranje se koristi radi povećanja korozione otpornosti čeličnih i aluminijumskih površina. Pored toga mesing može biti ne samo zaštitna već i dekorativna prevlaka. Za skuplje delove najviše se koristi platiranje niklom. Sklonost mesinga ka zatamnjivanju može se sprečiti organskim premazima. stanit (Cu2FeSnS4) i tealit (PbZnSnS2). zavrtnje) cink.1. Mogu se naneti u veoma tankim slojevima. kadmijum i nikal upotrebljavaju se za zaštitu čeličnih delova od korozije. Porozno hromiranje izvodi se na tarnim površinama koje u toku rada treba da zadrže mazivo ulje. Topljiv je u kiselinama i bazama. Stabilan je na vazduhu i u vodi. a da se ne umanji kvalitet zaštite. cink. Bakarne ili mesingane prevlake uglavnom služe kao podloga za hromiranje ili pozlaćivanje. Šema elektroplatiranja Hromiranje može biti dekorativno. mekani. Zbog svoje stabilnosti na vazduhu upotrebljava se kao . kao što je to na primer slučaj kod cilindara malih dvotaktnih motora. Olovo. 5. Kalaisanje se primenjuje za kuhinjsko posudje. Platiranje zlatom i srebrom najbolja je zaštita metalnih delova od hemikalija i oksidacije.

aparata prehrambene industrije. delova hladnjaka i sličnih proizvoda. taloži se na katodi kalaj i to bez znatnog prednapona. Iz ovog elektrolita. Zbog zaštite od korozije i povoljnog delovanja galvanskih slojeva kalaja pri lemljenju. i tzv. sumporna kiselina i površinsko aktivne materije. 5. jer se čestice taloga mogu uklopiti u prevlaku. alkalni s elektrolitom od stanata (SnO2-) i alkalija. Hidrolizom kalajevog sulfata nastaje kalajev hidroksid koji ima karakter gela. Najstariji postupak za nanošenje prevlaka od kalaja je uranjanje lima u rastopljeni kalaj. pa je iz tog razloga u kisele elektrolite potrebno dodati površinski aktivne materije. ne tamni na vazduhu. halogendni postupak s elektrolitom od kalajevog hlorida i kalajevog fluorida. posebno namenjenog proizvodnji limenki za industriju konzerviranja hrane. Pojava taloga u elektrolitu je vrlo nepoželjna. posebno gvožđu (beli lim). kao i koloide. elektroplatiranje kalajem takođe je važno i za izradu niza proizvoda za elektrotehniku i finu mehaniku. Vrlo važna primena kalaja je za dobijanje legura (bronza.). da bi se dobio dobar talog na katodi. Uloga sumporne kiseline je da spreči pojavu hidrolize kalajevog sulfata koji nastaje oksidacijom. Za galvanotehničku proizvodnju belog lima upotrebljavaju se tri postupka. Međutim. Postupak sa sulfatnim elektrolitima Glavne komponente sulfatnog elektrolita su kalajev sulfat. . a elektrolit osiromašuje u Sn2+ jonima. želatin.Uradio: Nenad PLATIRANJE VTŠ Novi Beograd Sandić Strana 7 zaštitna prevlaka na mnogim metalima. klizni ležajevi i osovine motora). Osim toga važni su još i tzv. ferrostan postupak u kojem je elektrolit kalajev sulfat. Elektroplatiranje kalajem važno je još i u izradi kuhinjskog pribora.1. Najvažniji je tzv. u svetu proizvodi oko 65% belog lima. po kojem se. Zbog antifrikcijskog delovanja ovih slojeva često se elektroplatiraju kalajem i klizne površine (npr. Kalaj je hemijski stabilan. Starenjem ovih rastvora dolazi do taloženja metakalajne kiseline. Kalaj se slično drugim metalima pri taloženju izlučuje u obliku dendrita.1. Određenu tehničku važnost ima i dekorativno elektroplatiranje kalajem. po grubim procenama. uspeh postignut u elektrolitičkom taloženju kalaja doveo je do potiskivanja tog postupka. kada ne sadrži dodatke. zakiseljen fenol sulfonskim ili krezol sulfonskim kiselinama. pa se stoga koristi u proizvodnji belog lima. legura za lemljenje i sl. Upotrebljavaju se različite organske materije kao npr.

struja. Glavne komponente ovih elektrolita su kalajev bor-fluorid Sn(BF4)2 i slobodna bor-fluoridna kiselina HBF4. Korišćeni elektroliti spadaju u . U praksi filtriranje se izvodi obično nekoliko puta godišnje. Kiseli elektroliti nisu osjetljivi na prisustvo nečistoća. obično se koristi za brzo platiranje. Mogućnost anodne pasivacije struje. Znatna korozivnost rastvora. Uloga slobodne bor-fluoridne kiseline je da omogući anodno otapanje kalaja i učini elektrolit stabilnim. pa se može ostvariti velika koncentracija Sn2+-jona u rastvoru. Mogućnost dobijanja mat. a time omogućiti rad s velikim gustinama struje. Hloridi su nepoželjni. Visoki troškovi obrade otpadnih voda. Visoko katodno i anodno iskorišćenje 1.1. Relativno jednostavno održavanje i kontrola postupka. 4. pri PREDNOSTI MANE 1. Karakteristike postupka sa kiselim sulfatnim kupkama PREDNOSTI MANE 1. 2. visokim gustinama struja. pa se vrlo retko ukazuje potreba da se elektrolit pročišćava. Uloga površinski aktivnih materijaje ista kao i u drugim elektrolitima. 5. Topljivost kalajevog bor-fluorida u vodi je velika. da ne bi došlo do raslojavanja elektrolita. Mogućnost rada pri visokim gustoćama 1. Pri radu s ovim elektrolitima najbolji rezultati se postiže ako se elektrolit često filtrira.2. Preporučljivo je intenzivno mešanje elektrolita. jer pri koncentraciji od 2 g/l sužavaju interval gustine struje pri kojoj se dobija dobra prevlaka kalaja. 3. Relativno niski početni troškovi. polusjajnih i sjajnih prevlaka kalaja.Uradio: Nenad PLATIRANJE VTŠ Novi Beograd Sandić Strana 8 Uloga natrijumovog sulfata ili sličnih dodataka je da uspori oksidaciju Sn2+ jona. 2. Postupak sa bor-fluorid elektrolitima Jedan od najstarijih postupaka elektroplatiranja kalajem. Površinski aktivne materije i koloidi pored toga što utiču na strukturu taloga na katodi regulišu i moć prekrivanja i sposobnost elektrolita u raspodeli metala na katodi. 2. pri većim gustinama struje. Borna kiselina igra ulogu pufera i sprečava mogućnost pojave slobodne fluorovodonične kiseline.

Mogućnost rada pri visokim gustoćama 1. jer uslovljava spužvast talog kalaja na katodi. Postupak sa halogenidnim elektrolitima Ovaj se elektrolit sastoji od hlorida i fluorida. a time i sitnozrnasti talog na katodi. Prisustvo fluorida čini ove elektrolite stabilnim. Hidroksilni joni uslovljavaju visoku provodljivost navedenih elektrolita. Postupak sa alkalnim elektrolitima Glavna komponenta alkalnih elektrolita su natrijumov ili kalijumov stanat i natrijov hidroksid.1. Visoki troškovi obrade otpadnih voda antioksidant. Karakteristika je ovih elektrolita primena velike gustine struje. pH vrednost elektrolita je najčešće niža od 1.Uradio: Nenad PLATIRANJE VTŠ Novi Beograd Sandić Strana 9 2. Sn 2+-jon se pojavljuje kada se anoda nepravilno otapa. Postupak sa fenolsulfatskim elektrolitima Fenolsulfonski kiseli elektroliti najčešće se koriste uz halogenidne elektrolite. Višak hidroksida sprečava hidrolizu stanatnog jona.1. struja. 2. 2. Iskorišćenje struje je 95 .4. Visoka katodna efikasnost.3. pa je potreban višak slobodnog hidroksida da apsorbovani CO2 prevede u karbonat.4. Prisustvo kompleksne soli takođe uslovljava porast katodnog prednapona. 5. Visoki troškovi obrade otpadnih voda uslijed prisustva cijanida.1. Fenolsulfonska kiselina djeluje i kao 2. Stvaranje mulja. u kontinuiranom postupku platiranja čelika. 5. koja se odvija prema reakciji: Sn2+-jon je vrlo nepoželjan u elektrolitu. Ovo ukazuje da se kalaj u alkalnim elektrolitima nalazi u četverovalentnom stanju. i anodna strujna najkorozivnije rastvore koji se koriste za elektroplatiranje kalajem. PREDNOSTI MANE 1. Mogućnost rada pri visokim gustinama 1. Stanatni rastvori podležu razlaganju od strane CO2. 5. uslijed toksičnosti fenolnih skupina. PREDNOSTI MANE 1. jer se stvara kompleks (Sn F2Cl2)2-.97 %. Stvaranje mulja (manja količina u struja. usporedbi s kloridnim elektrolitima). Zbog toga je potrebno Sn 2+-jone oksidirati u .

Glavne rude su mu sfalerit (ZnS) i smitsonit (ZnCO3). Zato se koristi H2O2. jer pri oksidaciji stvara vodu tj. ali postaje kovan kada se zagreje na 100-150oC. Gori na vazduhu kada se zagreje do crvenog žara. Osnovne karakteristike elektroplatiranja cinkom su: • omogućava stvaranje zaštitnih slojeva željene i jednolične debljine. • Termičkom difuzijom. 5. Otapa se u bazama i kiselinama. • postupak troši manje energije u odnosu na druge postupke.jona i konačno može se ponašati pasivno.2. jer mu na površini nastane sloj oksida koji ga štiti od dalje korozije. Upotrebljava se za dobijanje različitih legura kao što je mesing (legura cinka i bakra) i kao anoda u galvanskim člancima (baterijama). • ne dolazi do nastajanja krtih spojeva gvožđa sa cinkom. Ime mu dolazi od njemačke riječi zinke što znači zubac zbog pojavljivanja cinkovog karbonata u rudama zupčastog oblika. To je plavkasto-beli metal koji je na sobnim temperaturama krt. nikakve štetne sastojke. • Elektrolitičkim taloženjem. koji je pogodan. Cinka u zemljinoj kori ima oko sto puta više nego bakra. Elektroplatiranje cinkom Cink je poznat od davnih vremena. U stanatnim rastvorima kalaj se kao anoda može ponašati različito. Postupci za dobijanje prevlaka od cinka su: • Uranjanjem predmeta u rastopljeni cink. Glavna namena cinka je zaštita gvožđa i čelika (pocinkovano gvožđe). promena oblika izradaka pod uticajem toplote. otpadaka od tvrdog cinka i cinkovog pepela. • ne dolazi do razvijanja otrovnih para cinka i njegovih spojeva. • Cementacijom. Stanatni elektroliti daju zadovoljavajuće rezultate samo na povišenim temperaturama. Može se otapati u obliku Sn2+-jona. Na vazduhu je stabilan. Temperatura kupke od 60oC smatra se minimalnom radnom temperaturom. Burno reaguje sa oksidansima. .Uradio: Nenad PLATIRANJE VTŠ Novi Beograd Sandić Strana 10 Sn4+-jon . U stanatne elektrolite nije potrebno dodavati specifične dodatke u svrhu poboljšanja elektrokristalizacije. zatim u obliku Sn4+. Ovakvo ponašanje kalaja dovelo je do velikih teškoća u prvo vreme primene stanatnih otopina. Cink štiti gvožđe i kad se obloga ošteti.

Nije štetan za zdravlje u poređenju sa drugim elektrolitima 3. 11 – Uređaj za namotavanje žice Za dobijanje cinkovih prevlaka elektrolitičkim putem upotrebljavaju se sledeće vrste elektrolita. 4 – Kupka za dekapiranje.Uradio: Nenad PLATIRANJE VTŠ Novi Beograd Sandić Strana 11 Slika 2. Sulfatni elektrolit je jeftin 2. PREDNOSTI 1. 10 – Uređaj za ujednačavanje sile istezanja. Uslijed male katodne polarizacije nastale prevlake su krupnozrnaste. Visoka delotvornost i pri visokim gustinma struje NEDOSTACI 1. • pirofosfatni elektrolit. Elektrolit mora biti besprekorno čist – velika osjetljivost na nečistoće Prednosti i nedostaci postupka elektroplatiranja cinkom u kiselim hloridnim elektrolitima dati su u sledećoj tabeli. 8 – Kupka za završnu obradu. U svim elektrolitima cink je prisutan u obliku dvovalentnog jona. 6 – Kupka za pocinkovanje. 3. Prednosti i nedostaci postupka elektroplatiranja cinkom u sulfatno kiselim elektrolitima dati su u sledećoj tableli. Kiselo hloridni elektroliti su jako korozivni . 9 – Uređaj za sušenje. • kiseli elektroliti. PREDNOSTI 1. • cijanidni elektrolit. Šema pocinkovanja žice (1 – Uređaj za odmotavanje.7 – Tuševi za ispiranje. Može se koristiti za nanošenje debljih prevlaka cinka na različite metalne površine NEDOSTACI 1. 2 – Kupka za čišćenje. 2. • cinkov elektrolit. Svi osim prvog su alkalni elektroliti. • amonijakalni elektrolit.5.

Više od tri četvrtine nikla upotrebljava se za izradu različitih legura sa i bez gvožđa. kovan i savitljiv i može se polirati do visokog sjaja. Cijanidi su jako toksični 99 % 2. Ime je dobio od nemačke reči kupfernickel što znači lažni bakar. Mekan je. što može proizvesti elektrolite smanjenje koncentracije cinka u rastvoru 3. Električna vodljivost je viša u odnosu na druge elektrolite. godine otkrio Axel Fredrik Cronstedt. Debljina slojeva je jednolična pa je moguća naknadna obrada prevlaka. što rezultuje uštedama energije 5. Neutralizacijom se smanjuje količina otpada na minimum Prednosti i nedostaci postupka elektroplatiranja cinkom u cijanidnim elektrolitima dati su u sledećoj tabeli. Dobijene prevlake su visokog sjaja 2. Topljiv u razrđenenim oksidirajućim kiselinama. Elektroplatiranje niklom Nikal je 1751. za katalizatore. Cijanidni rastvoti cinka dozvoljavaju upotrebu relativno velikih gustoća struje 5. Mogućnost pocinkovanja materijala koji nisu pogodni za obradu u drugim elektrolitima (npr.Uradio: Nenad PLATIRANJE VTŠ Novi Beograd Sandić Strana 12 2. za izradu Ni-Cd baterija i kovanog novca. srebrno beli metal koji zajedno sa gvožđem i kobaltom čini trijadu gvožđa. PREDNOSTI NEDOSTACI 1. Vrlo je otporan na baze sve do temperature od 500 °C.3. Iskorišćenje struje dostiže vriednost 951. a u koncentrisanoj nitratnoj kiselini se pasivizira. To je sjajni. Anode u cijanidnim elektrolitima mogu katode je velika za alkalne cijanidne postati pasivne. Ostatak se upotrebljava za galvansko niklovanje materijala. Sposobnost elektrolita da ravnomerno vazduhom raspodeli istaložen metal po površini 3. Galvanske prevlake nikla imaju dobra mehanička svojstva i lep izgled. Cijanidne rastvori nisu stabilni u dodiru sa 2. Otporan je na koroziju u vazduhu. . Duža izloženost niklovoj prašini i nekim njegovim spojevima je kancerogena. Dobijene prevlake su krupnozrnate 3. izradci od livenog gvožđa) 4.

Osnovne komponente Wattsovog elektrolita su . Važno je elektroplatiranje niklom i radi popravaka istrošenih ili izlizanih delova mašina i uređaja. a sastoji se od prolaza jednosmerne struje kroz dve elektrode uronjene u vodljivi rastvor niklovih soli. Šematski prikaz elektroplatiranja niklom Za elektroplatiranje niklom još uvek se najviše koristi Wattsova kupka (po G. kobaltnih i fluoro boratnih elektrolita. Slika 3. Wattsu). Veliku primjenu ima u hemijskoj i prehrambenoj industriji. P. Osim zaštite uređaja i aparatura. Bakar se kao prevlaka ispod nikla upotrebljava stoga što se prevlaka bakra može lakše obraditi. s elektrolitom od niklovog sulfata i niklovog hlorida. na ovaj način se sprečava kontaminacija hrane i hemikalija produktima korozije. Elektroplatiranje niklom slično je drugim postupcima elektroplatiranja. • bakar – polusjajni nikal – sjajni nikal.Uradio: Nenad PLATIRANJE VTŠ Novi Beograd Sandić Strana 13 Primjenjuje se u zaštiti tehnički važnih metala od korozije. već se upotrebljavaju višeslojne prevlake sledećih kombinacija: • bakar – nikal – hrom. Elektroplatiranje niklom vrši se i u dekorativne svrhe. i bornom kiselinom kao puferom. • polusjajni nikal – sjajni nikal – krom. a za zakiseljavanje upotrebljava se i fosforna kiselina. Obično se ne nanosi samo čista prevlaka nikla. U novije vreme raste značenje sulfatnih. Tok struje dovodi do otapanja anoda i prekrivanja katode s niklom.

grejači i razni izmenjivači toplote. Relativno je mekan. Specifični dodaci (sredstva za kvašenje koja smanjuju površinsku napetost i sredstva za sjaj kojaomogućujavaju dobijanje sjajnih prevlaka nikla). Zbog dobre toplotne provodljivosti od njega se izrađuju kotlovi. Koriste se elektroliti različitih sastava. ali žilav i savitljiv. zbog srazmerno velike plemenitosti bakra. u tehnici izvlačenja).Uradio: Nenad PLATIRANJE VTŠ Novi Beograd Sandić Strana 14 • • • • Niklov sulfat (NiSO4 × 7H2O) – najjeftinija so nikla. Otapa se samo u oksidirajućim kiselinama. Nanose se na delove mašina. Oko polovine proizvodnje bakra upotrebljava se za izradu provodnika električne struje.primena za prevlačenje oružja i delova optičkih instrumenata. 5. U prisutnosti kiseonika iz vazduha otopit će se i u razređenoj sumpornoj kiselini i koncentrisanoj hloridnoj kiselini. Niklov hlorid (NiCl2 × 6H2O) – dodaje se u cilju unošenja hloridnih jona.Cyprium. u prvom redu mesinga (legura Cu-Zn) i bronze (legura Cu-Sn). Određenu važnost ima i . Borna kiselina (H3BO3) – ima ulogu pufera. Dozvoljena gustina struje zavisi od koncentracije katjona nikla u elektrolitu. za održavanje pH vrednosti elektrolita. Nemaju zaštitno djelovanje. Glavni zadatak hloridnih jona je sprečavanje pasiviteta anoda. i tako supstrat dobro izoluje od okoline pri čemu se otpornost materijala od manje plemenitih metala prema koroziji povećava do granica otpornosti bakra. To je svetlo-crvenkasti. Ime mu dolazi od latinske reči za ostrvo Kipar . Elektroplatiranje bakrom Bakar je poznat od davnih vremena. ili uz naknadnu mehaničku obradu (poliranjem).4. • Crne prevlake nikla .prevlake debljine 200 – 3000 μm. sjajni metal. većina tehnički važnih metala lako galvanizira vrlo gustim slojem (bakrarni galvanski slojevi s visokim sjajem). Na vazduhu je stabilan. može se dobiti vrlo čista. ali dužim stajanjem dobija zelenu patinu. porozne su i obično se impregniraju odgovarajućim uljima ili mastima. Vrste prevlaka od nikla mogu biti: • Sjajne prevlake nikla . • Tvrde prevlake nikla . Elektroplatiranje bakrom važno je zbog toga što se. Druge važne karakteristike uzoraka elektroplatiranih bakrom su: visoka strujna i toplotna provodljivost površine (primena u elektroindustriji i izmenjivačima toplote) i antifrikcijsko djelovanje (primena u kliznim ležajevima.Wattsov elektrolit uz dodatak supstanci kao sredstava za sjaj. Važno područje primene bakra je dobijanje legura. Dobro provodi toplotu i električnu struju.

Još se mogu koristiti i anode visoke čistoće. mikrotvrdoću. čija uptreba smanjuje nastanak anodnog mulja. • Gustina struje . Najveću upotrebu u praksi imaju sulfatni elektroliti čija je osnovna komponenta CuSO4. Hloridi u elektrolitu smanjuju anodnu polarizaciju i eliminiršu prugaste naslage u područjima visokih gustina struja. Dodaci za sjaj. flouroboratni i silikofluoridni).Uradio: Nenad PLATIRANJE VTŠ Novi Beograd Sandić Strana 15 elektroplatiranje bakrom u dekorativne svrhe. a povećava koncentracija sulfatnog jona. glatkoću površine i čistoću zrna dodaju se u kisele sulfatne elektrolite. Bakrov sulfat i sumporna kiselina ili bakrov fluorborat i fluorboratna kiselina čine osnovne komponente elektrolita.od 18 – 60°C. Borna kiselina u elektrolitu stabilizuje rastvor i sprečava razgradnju bakrova fluorborata.povećanje gustine struje dovodi do povećanja katodne polarizacije. strukturu. Promena u koncentraciji sumporne kiseline ima veći uticaj na katodnu i anodnu polarizaciju od promena koncentracije bakrovog sulfata. U poslednje vreme sve više se koristi i ultrazvučno mešanje koje dovodi do povećanja granične gustine struje i strujne delotvornosti. • Anodni materijal . Niska koncentracija fluorborata dovodi do stvaranja tamnih i mutnih prevlaka. smanjuje se koncentracija bakrovih jona u rastvoru.livene i valjane šipke i ploče od elektrolitičkog bakra koriste se kao anode. Bakrove soli su nositoci bakrovih jona u rastvoru. obično da bi sa na proizvodima formirala patina i time stvorio utisak starog bakra.5. Elektroliti za dobijanje prevlaka bakra su: • kiseli elektroliti (sulfatni. kristalografsku orijentaciju i unutrašnju napetost prevlake. pirofosfatni i amonijski). Obično se vrednosti primenjenih gustina struja kreću od 16 – 22 A/dm3. uz mešanje rastvora vazduhom. uobičajeno 32 – 43°C. 5. • alkalni elektroliti (cijanidni. bez oksida. Kiseline povećavaju vodljivost rastvora i poboljšavaju karakteristike taloženja bakra na metalnim površinama. Bakrov fluorborat je topljiviji od bakrova sulfata. Povećanje temperature smanjuje katodnu i anodnu polarizaciju i povećava provodljivost rastvora. Osnovni uslovi rada kod elektroplatiranja bakrom su: • Temperatura . Elektroplatiranje hromom . pa koncentracija Cu 2+ jona može biti dvostruko veća u poređenju sa sulfatnim rastvorima. Hloridni joni utiču na izgled površine.

Ime je dobio od grčke reči chroma što znači boja zbog obojenosti svojih spojeva. Osobine prevlaka hroma su: • Otpornost prema atmosferskoj koroziji na sobnim i povišenim temperaturama. • manje iskorišćenje struje. • veći gubici elektrolita pri vađenju predmeta. Poznato je da se u rastvorima hromovog oksida grade polihromne kiseline kao dihromna kiselina H2Cr2O7. silikofluoridne jone. • manji gubici elektrolita pri vađenju predmeta. Osnovne karakteristike ovog postupka su: • bolja raspodela taloga. Karakteristike navedenih postupka je: • dobra pokrivna moć. • Mali koeficijent trenja. pa nisu pogodne za elektrolite. • veća stabilnost elektrolita. Prevlake od hroma prema nameni mogu se podeliti na: dekorativne. godine otkrio Louis-Nicholas Vauquelin. i tetrahromna kiselina H2Cr4O13. . Hrom se javlja u više valentnih stanja. To je plavo-beli do srebrno-sivi. CrO3. Dvovalentne soli hroma nestabilne su na vazduhu. • veće iskorišćenje struje. Šesterovalentni hrom u obliku hromata i sedmerovalentni u obliku bihromata moguće je redukovati na katodi kada elektrolit sadrži određene anjone. • Visoki sjaj bez naknadne obrade. Za dobijanje prevlaka hroma sa visokom otpornošću na habanje koriste se razređeni elektroliti. na primjer sulfatne jone. koji imaju ulogu katalizatora. tvrde i porozne. Glavna komponenta hromovih elektrolita je hromov oksid. • Visoka trajnost i otpornost na habanje. Hrom daje staklu smaragdno zelenu boju. Trovalentni Cr3+-jon u vodenim rastvorima jako je hidriran. Jako je tvrd i krt i može se ispolirati do visokog sjaja. Ne otapa se ni u dušičnoj kiselini ni u zlatotopci ali se otapa u vrućoj kloridnoj i sumpornoj kiselini. i iz ovog razloga soli trovalentnog hroma se ne upotrebljavaju u galvanotehnici. dok se koncentrirani elektroliti koriste za dekorativno hromiranje. Mnogo se upotrebljava kao prevlaka na drugim metalima zbog svoje velike korozijske otpornosti i visokog sjaja. sjajni metal. Za dobijanje tvrdih prevlaka i dekorativno hromiranje koriste se standardni elektroliti. pa ga je vrlo teško redukovati. zatim trihromna H2Cr3O10. Spojevi hroma su toksični i kancerogeni. fluoridne jone.Uradio: Nenad PLATIRANJE VTŠ Novi Beograd Sandić Strana 16 Hrom je 1797.

Greške koje se mogu uočiti pri hromiranju date su u sledećoj tabeli Karakter greške Taman izgled prevlake – pregorela prevlaka Nepokrivena udubljena mesta i mat izgled prevlake Prevlaka je siva i puna mrlja Hrapava prevlaka Prevlaka Ni-Cr ili Cu-Ni-Cr se ljušti Neprekriveni delovi površine hromom Ravnomerna mlečna prevlaka Mogući uzroci Niska temperatura. Ako se usled loše izabrane temperature dobiju mat prevlake njih je gotovo nemoguće polirati. Karakteristično za proces hromiranja je i naglo opadanje iskorišćenja struje s porastom temperature. na strukturu i osobine prevlake.Uradio: Nenad PLATIRANJE VTŠ Novi Beograd Sandić Strana 17 Uticaj gustine struje i temperature na elektrolitičko taloženje hroma jako je izraženo. visoka temperatura Površina predmeta nije adekvatno očišćena. elektroliti za hromiranje najmanje su osetljivi na prisustvo primesa. Od svih elektrolita. Elektrolit na bazi hromne kiseline nije osetljiv na prisustvo drugih katjona. prisustvo Fe3+ ili Cr3+ preko dozvoljene granice Visoka koncentracija H2SO4. niska koncentracija H2SO4. elektrolit zagađen masnim materijama Niska temperatura elektrolita. kada se nalaze u maloj količini. prekidi u radu. Organske primese ne dodaju se u elektrolit. ali i kada ih ima one ne utiču na osobine prevlake. Gustina struje i temperatura utiču na iskorišćenje struje. Da bi se očuvao dobar izgled hromne prevlake oscilacije u temperaturi ne smeju biti veće od nekoliko oC. elektrolit zagađen koloidnim materijama Neodgovarajuća priprema površine Neodgovarajući raspored predmeta u kadi Visoka temperatura za primenjenu gustinu struje .

Elektroplatiranje plemenitim metalima 5. Elektroplatiranje srebrom Srebro je dobilo po latinskoj riječi argentum što znači beo. Srebro se taloži na većini metalnih podloga uronjenih u rastvor njegovih soli i bez uticaja električne struje iz spoljašnjeg izvora zbog vrlo pozitivnog standardnog potencijala. Tako. pa voda u srebrnoj posudi dugo ostaje sveža. ako se posrebrivanje vrši u dekorativne svrhe rastvori za posrebrivanje imaju nižu koncentraciju srebra u odnosu na one u kojima se vrši posrebrivanje u inženjerske svrhe. Osnovne karakteristike elektroplatiranja srebrom su: • Galvanski slojevi srebra su vrlo dobro rastezljivi. Srebrni jon ima baktericidno delovanje.1. Na vazduhu ne oksidše. • Imaju veliku refleksiju svetla. pribora za jelo. gdje su potrebni deblji slojevi srebra. za izradu tehničkih proizvoda (najčešće u elektrotehnici i proizvodnji specijalnih ležajeva) i za izradu kliznih površina (legure srebra sa olovom i kadmijumom). sjajan. Elektroplatiranje srebrom primenjuje se u dekorativne svrhe (izrada ukarsnih i umetničkih predmeta. nakita i sl. ili kada je podloga čelik. neobično kovan i rastezljiv. Sastav cijanidnih rastvora za elektroplatiranje srebrom zavisi od namene predmeta koji se posrebruju. Najbolji je provodnik toplote i električne struje od svih metala. a u završnom rastvoru normalan. pri čemu je u prvom odnos koncentracije srebro cijanida prema drugim cijanidima mali. kao što su vruća koncentrisana sumporna i azotna kiselina. čak i sa tri uzastopna ciajnidna rastvora. veću brzinu elektroplatiranja. Veća koncentracija srebrenih jona omogućuje i rad s većim gustinama struje i. srazmerno mekani i odlični provodnici toplote i elektriciteta. Pri elektroplatiranju bakrenih ili mesinganih podloga srebrom može se pre toga amalgamirati podloga.6.Uradio: Nenad PLATIRANJE VTŠ Novi Beograd Sandić Strana 18 5. kao posledicu toga. . pri galvanizaciji mora se sprečiti njihovo odvajanje. To se u elektroplatiranju srebrom postiže galvaniziranjem s dva. • Otporni su prema mnogim hemijskim utjicajima. • Površine prekrivene srebrom imaju lep izgled. ali nakon nekog vremena potamni zbog reakcije s tragovima sumporovodonika u vazduhu pri čemu nastaje crni sulfid. To je beli metal visokog sjaja.6. Budući da tim procesom nastali galvanski slojevi nisu čvrsto spojeni. Topljiv je samo u oksidirajućim kiselinama. • Zbog sklonosti sulfidizaciji površine lako gube sjaj i istovremeno im opada provodljivost.).

preciznih tegova i alata. Često se umesto zlatom. . a Sn2+ joni će reducirati srebrene jone do elementarnog srebra pri čemu će se oksidirati u Sn 4+ jone prema hemijskoj reakciji: U praksi. Mekan.aurum. Na vazduhu je stabilan i ne reaguje s kiseonikom ni na kojoj temperaturi. kalajem. odnosno zbog povećanja vrednosti proizvoda. Elektroplatiranje zlatom izvodi se i u tehničke svrhe: • zaštita finih mernih i medicinskih instrumenata. Otapa se jedino u carskoj vodi (HNO3:HCl = 1:3) i u cijanidnim rastvorima koje sadrže kiseonik.2. proteza. ispravljača. Faze u procesu nanošenja srebra bezstrujnim postupkom su: • Čišćenje i odmašćivanje površine. obično sa antimonom. • Uranjanje u srebrenu metalizacijsku kupelj. • za dobijanje slojeva nepromeljive moći refleksije (naročito za infracrveno zračenje) i velike stabilnosti (posebno za električne kontakte. Elektroplatiranje zlatom Simbol elementa dolazi od latinskog naziva za zlato . talasovoda vakumskih cevi. u nuklearnoj i svemirskoj tehnici). a druga je rastvor reducirajućeg agensa. mogućnost prekrivanja predmeta složenih oblika i pogodnost metoda za masovnu proizvodnju. kovan i savitljiv pa se može izvući u listiće debele samo 10 -5 mm. zbog stvaranja kompleksa s hloridom odnosno cijanidom. posebno kad se traži veća tvrdoća galvanskih slojeva i/ili jeftiniji proizvod. kao što su jednostavnost korišćene aparature. Ne otapa se u kiselinama ni bazama. žuti metal.6. bakrom i kobaltom. Ovi postupci imaju neke prednosti u poređenju sa elektrohemijskim postupcima nanošenja. elektroplatira njegovim legurama. Fine čestice srebra koje su pozitivno nabijene će se apsorbirati na površini stakla. • Uranjanje u otopinu SnCl2 i ispiranje.Uradio: Nenad PLATIRANJE VTŠ Novi Beograd Sandić Strana 19 Postupci koji se primjenjuju za posrebrivanje izolatora (keramika i staklo) nazivaju je bezstrujni postupci (electroless deposition). 5. računara. To je sjajni. Elektroplatiranje zlatom koristi se u dekorativne svrhe. niklom. koriste se dve odvojene kupke: jedna u kojoj se nalaze srebreni joni. kod proizvodnje poluprovodnika.

. dok mu hladnom obradom tvrdoća puno poraste. Ove elektrolite možemo podeliti. sjajni metal koji zajedno s rutenijumom i paladijumom čini grupu lakih platinskih metala. Čist paladijum je kovan i savitljiv. To je sjajni. Rodijum i njegovi spojevi su jako toksični. Elektroplatiranje paladijumom koristi se u proizvodnji elektroniskih delova telekomunikacione tehnike. Elektroplatiranje paladijumom može se izvoditi u velikom broju elektrolita različitih sastava.3.4. Rodijum je tvrdi. Topljiv je u nitratnoj kiselini. srebrni. neutralne (pH 5 – 8) i kisele (pH < 1 do 5). Za postupke elektroplatiranja paladijumom potroši se 5 do 8% godišnje proizvodnje ovog metala. Elektroplatiranje rodijumom Rodijum je 1804. Stabilan je na vazduhu i u kiselinama. Metalni prah je zapaljiv. Velike količine paladijuma upotrebljavaju se za izradu električnih kontakata.6. Ime je dobio prema asteroidu Pallasu koji je otkriven u to vreme. Takođe se elektroplatiranje paladijumom koristi i u dekorativne svrhe gde sve više zamenjuje nikal. godine otkrio William Hyde Wollaston. na alkalne (pH 8 – 13). u proizvodnji delova računara. 5. Ime je dobio prema grčkoj riječi rodeos što znači ružičast po boji rastvora nekih njegovih soli. Utvrđeno je da su mehaničke osobine prevlaka paladijuma kao što su tvrdoća. s obzirom na pH vrednosti rastvora. vrućoj koncentrisanoj sumpornoj kiselini i carskoj vodi.6. godine otkrio William Hyde Wollaston. Otporan je na koroziju. jer je ustanovljeno da nikal može dovesti do pojave kožnih oboljenja. izradu električnih kontakata i sl. Tehnološki značaj elektroplatiranja paladijumom porastao je krajem sedamdesetih godina prošlog veka. Apsorbira velike količine vodika. srebrno beli metal koji zajedno s rutenijumom i rodijumom čini grupu lakih platinskih metala. Elektroplatiranje paladijumom Paladijum je 1803. Legura zlata i paladijuma zove se belo zlato i koristi se za izradu nakita.Uradio: Nenad PLATIRANJE VTŠ Novi Beograd Sandić Strana 20 5. kod proizvodnje poluprovodnika. provodljivost i termička stabilnost u mnogim slučajevima superiorniju u poređenju sa prevlakama "tvrdog" zlata. Zbog toga u elektronskoj industriji elektroplatiranje paladijumom u određenim slučajevima zamjenjuje postupke elektroplatiranja zlatom.

delimično sidrenjem. Dekorativne prevlake rodijuma imaju debljinu od 0.5 do 1.1 mm debele do 0. a koje su izrađene od materijala kao što je srebro. Primarno se platiraju metalne površine koje su izložene trošenju usled trenja. Rodij je jedan od nekoliko belih metala koji zadržavaju sjaj i refleksivnost pri svim atmosferskim uslovima. odnosno u električnom luku.Uradio: Nenad PLATIRANJE VTŠ Novi Beograd Sandić Strana 21 Upotrebljava se za legiranje platine i paladijuma (povećava im tvrdoću). Dodatni materijal u obliku praha ili žice. te legure tipa NiCr i Co za zaštitu čelika od hemijske (gasne) korozije. kao katalizator i kao dodatak staklu za reflektore i projektore. postupak se često naziva i šopiranjem. pa je zato potrebno da se prethodno primeni peskarenje ili drugi postupak za povećanje hrapavosti. Shoopu. PLATIRANJE PRSKANJEM Platiranje metala prskanjem (metalizacijom) ostvaruje se raspršivanjem istopljenog metala po komadu koji se štiti. u elektrotehnici za izradu kontakata i sklopki od kojih se traži odlična postojanost. Po pronalazaču Švajcarcu M. Kad raspršene čestice udare u površinu metala one čvrsto naležu na nju. niklove i bakrarne legure. naglo hlade i skrućuju u kružne pločice prečnika do 0. Rodijumom se može platirati skoro svaka metalna površina. Na polustvrdnute pločice udaraju nove kapljice formirajući prevlaku delimično zavarivanjem. 6. satova. stvoren brzim strujanjem vazduha ili drugog gasa. To je popraćeno stezanjem tako da pločice stisnu mikroizbočine podloge prianjajući na nju tzv. Uglavnom se nanose W. Rodijum posjeduje najveću otpornost na trošenje trenjem od svih metala platinske grupe. . sidrenjem. topi se u gasnom plamenu. Galvanski slojevi rodijuma imaju veliku tvrdoću. dok u elektrotehnici i za specijalne namjene debljina prevlaka rodijuma može biti i do 5 μm. Primenjuje se najviše u dekorativne svrhe za prevlačenje nakita. Mlaz kapljica. otpornost prema hemijskim uticajima i veliku moć refleksije. Efekat prianjanja je tim veći što je grublja površina.5 μm. Postupak elektroplatiranja rodijumom skuplji je od elektroplatiranja zlatom. U. a zatim raspršuje u sitne kapljice dejstvom komprimovanog vazduha. udara o podlogu pri čemu se kapljice spljošte. ali rastvori za elektroplatiranje rodijmom imaju jednostavni sastav pa se lako kontrolišu. Mo.05 mm.

Uradio: Nenad PLATIRANJE VTŠ Novi Beograd Sandić Strana 22 Slika 1. • relativno jednostavan način rada. keramika). 7. PLATIRANJE PRAHOM . 8. karton. Osnovni preduslov za platiranje prskanjem je da metalna površina predmeta mora da bude hrapava zbog dobrog prianjanja. • mogućnost zaštite velikih konstrukcija i predmeta u sklopljenom. beton. Pojednostavljen prikaz pištolja za metalizaciju prskanjem Prednosti platiranja prskanjem su: • mogućnost prevlačenja bilo kog materijala (drvo. • veliki gubitak materijala pri prskanju. U pravilu eksplozijski se dobijaju debeli bimetalni proizvodi koji se stanjuju naknadnim valjanjem ili provlačenjem. Nedostaci platiranja prskanjem su sledeći: • velika poroznost prevlake kod tanjih slojeva. završnom stanju. plastika. EKSPLOZIJSKO PLATIRANJE Eksplozijsko platiranje koristi eksploziv koji udarnim talasom odbacuje oblogu prema podlozi i platira je. staklo. • mogućnost regulisanja debljine prevlake. • nedovoljna čvrstoća spajanja prevlake za površinu predmeta.

Primjenom prikladnih staklenih kuglica iako se platiraju udubine navoja. kaljeni čelik) prevlake od mekih metala slabo prianjaju pa se. Platiranje prahom služi za nanošenje mekših metala na tvrđe. promotora. Međutim češće se prah koristi u platiranju malih proizvoda u rotacijskim zvonima ili bubnjevima gdje se. Najčešće se čelik i sivi lijev prevlače sa Zn. predmeti tijekom predobrade vrlo tanko pobakruju ionskom zamjenom. ali bolje prianja te je manje porozna i glađa. dublji utori. Uzastopnim dodavanjem praha različitih metala u isti uređaj moguće je dobiti višeslojne prevlake a istodobnim dodavanjem različitih prahova mogu se dobiti prevlake pseudolegura (npr. kvalitetnije se obloge dobiju ako se metalni prah ne doda odjedanput nego u nekoliko navrata (npr. Na vrlo tvrde podloge (npr. Staklene kuglice pri sudarima s predmetima deformiraju metalni prah i utiskivanjem tvore prevlaku koja se sastoji od srašćenih pločica. Prah se sastoji od oblih zrnaca promjera 3 – 30 um. zbog poboljšanja adhezije. tj. pa otopina za pripremu mora sadržavati bakrene spojeve. svakih 10min).20%. ali je po građi srodna prevlakama nastalim vrućim prskanjem. Platiranjem prahom nastaju polusjajni slojevi ravnomjerne debljine. Sn. nakon pripreme površine. nikal) vrućim presovanjem ili valjanjem na podlogu platira. staklenih kuglica i vodene otopine tzv. od Zn i Cd ili od Sn i Cd). Cd. kemijskim postupkom. . Promotori su kemikalije koje uz koncentraciju od 3 – 5 % u otopini blagim nagrizanjem aktiviraju površinu obratka i metalnog praha.Uradio: Nenad PLATIRANJE VTŠ Novi Beograd Sandić Strana 23 Platiranje prahom ili mehaničko platiranje jeste metalizacija gde se metalni prah (npr. pri čemu prevlaka nastaje sinteriranjem. Pb. Obloge su nešto tanje na izbočinama i oštrim vanjskim bridovima. Cu i Al i njihovim legurama. dok se promjer kuglica kreće između 0.15 – 5 mm. predmeti obrađuju bez grijanja u smjesi metalnog praha. Čak i na visokoprofiliranim proizvodima odstupanje od prosječne debljine iznosi ispod +. pa i šupljine koje može oplakivati otopina promotora.

Regodić D.P. I i II deo“. Jovanović M.N. V.... „Tehnički sistemi“. IP Rad.. „Mašinski materijali. A. Ratković N.. Milosavljević. Đorđević. Birkgan L.. Univerzitet Singidunum..ac..Uradio: Nenad PLATIRANJE VTŠ Novi Beograd Sandić Strana 24 9. „Mašinski materijali“... Kragujevac 2003.rs .. Lazić V. 2011. V. Šijački-Žeravčić. M. Beograd.rcub. Labutin V. Vukićević. Sedmak A. Mašinski fakultet u Beogradu [5] http://afrodita. „Galvanizacija“ . Mašinski fakultet u Kragujevcu.bg.T... [1] [2] [3] [4] LITERATURA Bahvalov G. 1964. Beograd. Adamović D.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->