P. 1
socijalno i penziono osiguranje

socijalno i penziono osiguranje

|Views: 45|Likes:
Published by Filip Juvan
socijalno i penziono osiguranje skripta
socijalno i penziono osiguranje skripta

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Filip Juvan on May 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/11/2013

pdf

text

original

Ekonomika zdravstva i zdravstvena zaštita Zdravstvo se definiše kao skup institucija i aktivnosti koje deluju na očuvanju i unapređenju zdravlja

. Ovaj pristup sistemu zdravstva je nešto uži u odnosu na sistem zdravstvene zaštite koji, osim aktivnosti medicinskih zdravstvenih institucija, uključuje i sve ostale mere usmerene ka očuvanju i unapređenju zdravlja. U najširem smislu reči, sistem zdravstvene zaštite obuhvata i zdravstvno osiguranje, koje inkorporira socijalnu sigurnost građana. Ciljevi sistema zdravstvene zaštite su: (1) očuvanje i unapređivanje zdravlja (povećanje kvaliteta života, povećanje stvaralačkih mogućnosti i povećanje socijalne sigurnosti), (2) povećanje produktivnosti rada, (3) jačanje odbrambene sposobnosti zemlje, i (4) povećanje doprinosa ekonomskom i socijalnom razvoju društva. Oblici zdravstvene zaštite su: (1) primarna zdravstvena zaštita (preventiva i kurativa), (2) polikliničko-konzilijarna zdravstvena zaštita i (3) stacionarna zdravstvena zaštita. Po svojoj funkciji, primarna zdravstvena zaštita prati proces dijagnostike i tretiranje bolesnika, sprovodi posthospitalnu negu i kućno lečenje. Timovi primarnih lekara locirani su u zdravstvenim stanicama, u domovima zdravlja i sl. Polikliničko-konzilijarna zdravstvena zaštita ima za zadatak pregled bolesnika u specijalističkim ordinacijama, uključujući i znatan deo laboratorijsko-dijagnostičke aktivnosti i deo terapeutskih i rehabilitacijskih aktivnosti. Konzilijarno poliklinička delatnost sprovodi se u bolničkim poliklinikama i samostalnim dijagnostičkim centrima, i u sklopu posebnih domova zdravlja. Delatnost stacionarne zaštite zdravstvenih usluga pretpostavlja, integralno tretiranje, odnosno funkcionalno povezivanje svih tih delatnosti. Stacionarnu zdravstvenu zaštitu provode opšte, specijalne i kliničke bolnice, te različite ostale stacionarne zdravstveno-socijalne institucije. Oblici funkcionalnog organizovanja zdravstvene zaštite su: (1) u primarnoj zaštiti zdravstvena stanica, dom zdravlja, medicinski centar; (2) u polikliničko-konzilijarnoj i stacionarnoj zaštiti - poliklinike, opšte i specijalne bolnice, specijalni zavodi, medicinski centri; (3) ostale institucije - zavodi za zaštitu zdravlja, stanice za hitnu pomoć i apoteke. Ekonomika zdravstva se, po pravilu, bavi identifikovanjem nivoa i strukture zdravstvenih potreba, iznalaženjem najefikasnijih metoda zadovoljavanja zdravstvenih potreba, procenjivanjem zdravstvenog stanja nacije, utvrđivanjem inputa i outputa u zdravstvu i merenjem dobitaka - gubitaka u slučaju zadovoljavanja-nezadovoljavanja zdravstvenih potreba. U tom smislu, važne su sledeće osnovne ekonomske karakteristike zdravstvenih usluga: (1) neregularnost i nepredvidivost izbijanja bolesti, (2) postojanje tzv. eksternih efekata (eksternalija), (3) nesposobnost pojedinca da oceni sopstveno zdravstveno stanje, (4) dvostruki karakter izdataka za zdravstvenu zaštitu, simultano posmatranih i kao potrošnja i kao investicija, (5) relativno visoko angažovanje i rada i sredstava po jedinici outputa, i (6) međuzavisnost osnovne delatnosti sa procesom obrazovanja novih kadrova. Posledice konceptualnih reformi ili intervencija na području socijalne medicine i zaštite zdravlja doprinele su kreiranju novih termina i koncepata, kao što su: quality of life, health development, lifestyle, health promotion, self-care, s ciljem da zamene klasične termine, kao što su prevention, health protection, health education, health information. U tom kontekstu se posebno izdvaja termin „health promotion", koji izražava novu filozofiju i novu paradigmu zdravstvene politike i razvoja. U dosadašnjem „modelu bolesti", bolest je reflektovala

Na osnovu tih tablica se može videti koliko je prosečno društveno ulaganje u čoveka u njegovom neproduktivnom dobu (ispod 18 god. Tako je kapitalna vrednost razbijena na sedam elemenata. uključujući i razlike). uzimanjem u obzir sledeća tri faktora: (1) kapitalno koštanje (investicije koje svaka društvena zajednica ulaže u svako dete pre njegovog rođenja). vratila zajednici investicirani iznos i obogatila zajednicu. U svojoj analizi Weisbrod je pošao od shvatanja da se „bolje zdravlje može kupiti" i pokušao da kvantifikuje ekonomske efekte kao odlučujući kriterijum za procenu socijalnih benefita unapređenja zdravlja. Wiesbrodova metoda omogućava nam da procenimo koliko bi prosečni radnik zaradio da nije prerano umro.). U epicentru je. pomoći će u budućnosti eliminisanju genetskih bolesti i hendikepa. odnosno kolika je sadašnja neto vrednost njegovih budućih zarada. dakle. računanje gubitaka koji znače čisti odbitak od postojećeg društvenog bogatstva u slučajevima kada je osoba umrla pre nego je svojim produktivnim radom uspela stvoriti višak vrednosti kojim zajednici vraća dug u iznosu koji je uložen u podizanje te osobe do faze produktivne sposobnosti. transplantacija organa i „banke rezervnih delova" učiniće mogućim popravljanje ljudskog tela. merenje zdravlja. koja je izgubljena zbog prerane smrti. Hanlonova metoda. osiguranje za slučaj bolesti. veruje se. kalkulisanje gubitaka potencijalne zarade žrtve prerane smrti kojima bi ona. daje detaljnije i kompleksnije kvantifikovanje ekonomske vrednosti života. To omogućuje da se izračunavaju gubici nastali z bog prerane smrti od bilo koje bolesti ili drugog uzroka. drugo. Hanlon je sada svaki od navedenih faktora „razbio" na kalkulativne elemente socioekonomske vrednosti ljudskog života. za razliku od Weisbrodove metode. da nije prerano umrla. debljinu. Tablica pruža mogućnost da se izračunavaju i gubici društvene zajednice ukoliko proizvođač umre na samom početku produktivnog doba.) i koliki je njegov prosečni doprinos povećanju društvenog bogatstva u produktivnom dobu (iznad 18 god. Drugi element kapitalnog ulaganja u . lečenje bolesti. Tablica. Koncept „health promotion" ne negira važnost bolesti. i to: Weisbrodova i Hanlonova metoda. poboljšavanje zdravlja. Prvi element se odnosi na ekonomsku cenu nesposobnosti za rad majke za vreme graviditeta u kome se gubi deo produktivnog potencijala. Zbir uloženih sredstava društva i sadašnje vrednosti budućih zarada daje ukupan gubitak zbog prerane smrti. Genetska istraživanja. virusne bolesti itd. ali zahteva radikalnu orijentaciju medicine i socijalne politike prema zdravlju: „otkrivanje" zdravlja i njegovih determinanti. senilnost. ono „zdravije kojim raspolaže čovek koji živi sa dijagnozama". Weisbrod je sastavio tablice iz kojih se mogu izračunati sadašnje vrednosti budućih zarada. zdravstvena zaštita se danas temelji na primeni savremene medicinske tehnologije i na kompjuterizaciji medicine. (2) koštanje uvoĎenja čoveka u produktivnu fazu života (investicije koje društvo ulaže u čoveka od samog njegovog rođenja pa sve do navršenih 18 godina života) i (3) period produktivnosti (povraćaj sredstava koje društvo očekuje od svojih ulaganja u čoveka. otkrivanje bolesti. „pozitivno zdravlje". rehabilitacija bolesnog. dakle omogućuje dva tipa gubitaka zajednice usled prerane smrti čoveka: prvo. tj. novi će lekovi lečiti mentalne bolesti.fundamentalni kriterijum globalne produkcije zdravstvenih usluga: prevencija bolesti. odnosno pre početka vraćanja društvu iznosa sredstava koje je društvo u njega ulagalo u periodu odgoja. narkomaniju. Ekonomska vrednost života U problematici procenjivanja ekonomske vrednosti čoveka i ekonomskih gubitaka zbog prerane smrti poznata su dva metoda. preventirati rak. U tom smislu.

Tek tada čovek dolazi u poziciju da proizvodi sredstva za vlastito izdržavanje. treći faktor u Hanlonovoj računici ekonomske vrednosti života jeste period produktivnosti. obuće i ishrane. Treći element kapitalne vrednosti odnosi se na procenu vrednosti rizika od povrede majke pri poroĎaju sa evidentnim posledicama na njenu proizvodnu sposobnost i na dužinu života. „Koštanje" ulaganja u čoveka do njegove 18. Na bazi prosečne neto zarade i prosečno očekivanog trajanja radnointenzivnog života procenjuje se ukupna potencijalna neto zarada koju čovek ostvaruje u toku svog radnoaktivnog života. da oboli. Konačno. (2) vrednost vremena koje je majka posvetila nezi i uzrastu deteta. (3) troškovi edukacije. Pored potencijalne neto zarade za procenu doprinosa (čoveka) društvenom bogatstvu važna je i kamata na neto zarade. godine života. i (7) procena vrednosti rizika u slučaju smrti pre 18 godina. koštanje hospitalizacije i porođaja. Neto zarada. da stekne uštedu za vlastito izdržavanje u staračkom neproduktivnom dobu i da doprinese svoj udeo opštem društvenom progresu. koji počinje sa navršenih 18 godina (punoletstvom). Drugi deo neto vrednosti služi za „kreditiranje" budućeg izdržavanja u kasnijoj fazi neproduktivnog života. Treći pak deo neto vrednosti reprezentuje učešće pojedinca u povećanju društvenog bogatstva koje će koristiti buduće generacije. donosi društvu godišnju dobit u . umesto što je uložen u čoveka. (6) ostali troškovi. da prerano umre ili da postane supstandardan (fizički ili psihički defektan. Hanlon je izračunao da je u SAD u jedno dete u trenutku njegovog rođenja bilo već investirano oko 1070 dolara. asocijalan). kao ekvivalent oplodnje kapitala da je on bio uložen u proizvodnju ili trgovinu. odeće. sedmi element inicijalnog ulaganja u život odnosi se na kamatu koja bi se mogla dobiti na iznos koji je inicijalno investiran u čoveka da je taj iznos. i gubitak „proizvodnje" majke za vreme porodiljskog odsustva sa posla). Po odbitku prosečnih troškova života u radnoproduktivnoj fazi ostaje neto vrednost od koje jedan deo pojedinac vraća zajednici (u ekvivalentnom iznosu investiranog u njegovo podizanje). Četvrti element kapitalne vrednosti života reprezentuju direktni troškovi poroĎaja (koštanje prenatalne i postnatalne zdravstvene zaštite. koštanje opreme porodilje i novorođenčeta. kalkuliše se sledećim elementima: (1) troškovi smeštaja. kada faktički počinje produktivna faza ljudskog života. Kalkulisanjem sa svim ovim navedenim elementima kapitalne vrednosti. (5) troškovi rekreacije i transporta (prevoza). Čovekov doprinos društvenom bogatstvu Hanlon kalkuliše preko sledećih elemenata: (1) potencijalne neto zarade. Peti element inicijalnih ulaganja u život čoveka odnosi se na procenu vrednosti rizika od mrtvoroĎenosti i neonatalne smrti deteta (smrtnost do mesec dana života). Drugi faktor Hanlonove metode jeste cena uvođenja čoveka u produktivnu fazu života. (2) kamata na neto zarade i (3) neekonomski produktivni potencijal. U tu drugu fazu života ulažu i roditelji i društvo i to u fizičko sazrevanje i profesionalno osposobljavanje deteta. bio stavljen na štednju. Šesti element kapitalne vrednosti jeste sama ekonomska vrednost rizika od dečije bolesti i povrede u samom toku poroĎaja i neposredno posle poroĎaja. Konačno. U kalkulisanju čovekove proizvodne vrednosti u njegovoj produktivnoj fazi života valja uzeti u obzir ne samo stavke njegovih doprinosa društvenom bogatstvu nego i stavke odbitaka od društvenog bogatstva koji nastaju kao posledica izloženosti čoveka u tom dobu rizicima da postane trajno nesposoban za rad.život jeste procenjivanje vrednosti rizika smrti majke usled poroĎaja. bilo kako da je uložena. (4) troškovi zdravstvene zaštite. mada je veoma teško pronaći monetarni izraz ekonomske vrednosti rizika od mrtvorođenosti i neonatalne smrti. ali i višak dovoljan da vrati roditeljima i zajednici ono što su u njega do tada uložili.

koje treba kalkulisati. o odbicima od društvenog bogatstva. Nemoguće je. koje se ne mogu monetarno izraziti. Ali. Hanlonova metoda kalkuliše sa sledećim stavkama: (1) vrednost rizika nesposobnosti za rad u toku produktivne faze života. naime. se ne može izmeriti. Intelektualni potencijali čoveka jesu nemerljiva kategorija. U računici doprinosa društvenom bogatstvu zato valja pridodati . Začetnik u proceni „novčane vrednosti“ stanovništva je Peti. (4) vrednost rizika od „stvaranja" subnormamog ili asocijalnog čoveka i (5) kamata na gubitke društvenog bogatstva zbog izloženosti građana različitim rizicima u toku produktivne faze života. Cena – rentabilnost čoveka Pojam „cena čoveka" bio je poznat u svim eksploatatorskim društvima idući kroz istoriju ekonomske misli. koja dostiže najviši nivo pri kraju perioda mladosti. rad i kapital). i te nemerljive vrednosti čine društvo bogatijim. Rashodi „proizvodnje" čoveka počinju još pre njegovog rođenja (troškovi udaje njegove majke i troškovi za vreme bremenitosti majke). Ovu ukupnu sumu troškova Engels je nazvao „investiciona cena čoveka". Tek u robnoj proizvodnji ekonomisti su polazili od cene koja se sastoji iz tri faktora proizvodnje (zemlja. No. tim gubicima treba pridodati i gubitke zbog povremene ili trajne nesposobnosti za rad izazvane bolešću ili povredama. ne poklapa sa njegovom socijalnom vrednošću. Kasnije je Engels pokazao da svaki odrasli čovek može da proizvede više nego što . Konačno. koja se maksimalno dostiže u zrelom rastu. pored dobitaka.„iznosu vrednosti kamate".. Radi se. po pravilu. koja je odbacivala dopunski profit.i iznos dobiti koju je društvo na toj zaradi ostvarivalo tokom vremena (a koja je jednaka sumi prihoda od kamate koji bi se dobili da je celokupna zarada bila stavljena na štednju). U produktivnoj fazi čoveka. (2) cena zdravstvene zaštite. ali bez saznaje da se u novčanom obliku izraze troškovi radne snage u naturalnoj proizvodnji. Sve ove odbitke Hanlon je uračunao u ukupne odbitke od potencijalnog proizvodnog doprinosa čoveka zajedno sa kapitalnim investicijama u čoveka i troškovima uvođena čoveka u produktivnu fazu života. javljaju se i gubici. ustvari. nagnalo je buržoaske teoretičare da se ozbiljnije pozabave problemom „rentabilnosti" čoveka u formi lansiranja nove koncepcije „ljudskog kapitala". „Unosnost" čoveka se. No. i ekonomske troškove ulaganja u lečenje i rehabilitaciju obolelih ili povređenih. Kasnije su i teoretičari počeli da radnu snagu shvataju kao svojevrsni „ljudski kapital". darovitost Pikasa. nastavljaju se sa troškovima izdržavanja i vaspitanja deteta. ali je tek Engels utvrdio da „cena proizvodnje" čoveka zavisi i od njegovog uzrasta u momentu procenjivanja. i završavaju se sa troškovima dostizanja socijalne zrelosti. Tada je objekat kupoprodaje bio i sam čovek. pošto je osposobljavanje radnika podrazumevalo određene novčane izdatke. Ali. (3) vrednost rizika od prerane smrti u produktivnoj fazi života. izmeriti u novcu vrednost Njutnovog uma. i tako omogućio realniju procenu stvarne ekonomske vrednosti ljudskog života odnosno realniju procenu ekonomskih gubitaka. imaginaciju Mocarta. koji nastaju zbog izloženosti čoveka raznim rizicima. Engels je razlikovao „investicionu cenu". međutim. Porast izdataka za kvalifikovanu radnu snagu. u obračunu treba uzeti u obzir i neekonomski produktivni potencijal (socijalne i etičke vrednosti čoveka). itd. lucidnost Marksa. od „unosnosti“ čoveka. socijalna vrednost čoveka. zbog prerane smrti čoveka izazvane bolešću.

kako bi se konstruisao adekvatni agregatni pokazatelj zdravstvenog stanja. zavoda i instituta. koje je proizvela mlada generacija u toku njene radne aktivnosti. način života. koje. gustini naseljenosti. često tzv. No. Organizacija zdravstva i zdravstvene zaštite Zdravstvenu delatnost obavljaju zdravstvene ustanove. od čega bi živelo mlado pokoljenje. itd. Od tada. u odnosu na cenu proizvodnje i usluga koje su joj potrebne u toku celog njenog života. Zato se prešlo na utvrđivanje nivoa „rentabilnosti uslovne generacije". i informacije o starosnoj i polnoj strukturi stanovništva. blagovremeno i efikasno lečenje i pravovremenu rehabilitaciju. demografskih i socijalnih faktora. Zdravstvene potrebe korisnika zdravstvenih usluga zavise od personalnog stava prema zdravlju. u životu i radu. Za procenu zdravstvenih potreba i obima zdravstvenih usluga za zadovoljavanje zdravstvenih potreba. odnosno obima proizvodnog nacionalnog dohotka i fonda potrošnje. strukturi osiguranika po vrstama zdravstvenog osiguranja. strukturi zaposlenih po delatnostima. Pomeranje na stariji uzrast sada dovodi do „gašenja duga". pored toga. kao i nivoom medicinske tehnologije i okoline. sprečavanje i suzbijanje oboljenja. Konačno. nivo „rentabilnosti generacije" se ne poklapa sa obimom dodatne proizvodnje date generacije. potrebno je raspolagati preciznim informacijama o zdravstvenorn stanju nacije. materijalnog statusa korisnika. indeks zdravlja izjednačava sa zdravstvenim potrebama populacije izraženim u resursima. ekonomska rentabilnost mladog pokoljenja „merila" se kao odnos cena proizvodnje i usluga. kada čovek vrednost koju je proizveo (stvorio) rekompenzira vrednošću sredstava utrošenih od strane društva i porodice. ustanove za obavljanje zdravstvene delatnosti. U tom sklopu. u cilju sprovođenja zdravstvene zaštite. ali i povećanju kvalifikacione strukture i produktivnosti rada. outputa u zdravstvu. obrazovnoj strukturi stanovništva. U medicinskoj doktrini se. zakonski zadužene i registrovane. zdravstvene ustanove nisu jedine. Indeks zdravlja Problem merenja učinka. načina pružanja usluga. ali i od stepena osećaja bolesti. stepenu urbanizacije i migracijama. stepen zagađenosti vode i vazduha. produktivnost rada i potrošnja rastu. Ali. Naime. geografskoj distribuciji stanovništva. povezan je sa problemom iznalaženja agregatnog „indeksa zdravlja". što otežava procenjivanje udela pojedinih generacija u proizvodnji. način ishrane. zdravstvenog stanja populacije. pak. na zdravstveno stanje utiču i uslovi stanovanja. pošto dodatna proizvodnja služi i za izdržavanje neproizvodne sfere rada. stomatološki i farmaceutski fakulteti preko svojih klinika. Zatim. pošto zdravstvenu zaštitu mogu obavljati i medicinski. kao i ustanove socijalne zaštite. od veličine i strukture populacije. koja je svoj život preživela uz stalno održavanje ulaznih pokazatelja proizvodnje i potrošnje. socijalnom sastavu stanovništva. Zdravstvene potrebe impliciraju zdravstvene intervencije u funkciji očuvanja i unapređivanja zdravlja. No. sprovode mere i aktivnosti i postupke za očuvanje zdravlja ljudi. Važne su. povreda i drugih poremećaja zdravlja. povećanje ulaganja u obrazovanje vodi produženju perioda obrazovanja i smanjenju radnog perioda života.je njemu potrebno. . rano otkrivanje oboljenja i stanja. sovjetski teoretičari su pokušali da dokažu da je nivo „rentabilnosti uslovne generacije" tesno povezan sa promenama obima akumulacije. nivoa kulture i načina života i tradicije i veroispovesti i načina finansiranja. kao indikatora zdravstvenog stanja populacije.

bolesničkog osiguranja radnika u zdravstveno osiguranje ukupnog stanovništva. (9) kliničko-bolnički centar je zdravstvena ustanova. lekove. i to: (1) dom zdravlja. obavlja farmaceutsku zdravstvenu delatnost na određenom području. godine kada su sva osigurana lica dobila redovno pravo na lekarsku pomoć. lečenje u bolnicama itd. odnosno kliničkog centra obavlja zdravstvenu. Posle Drugog svetskog rata uspostavljen je jedinstven . kao zdravstvena ustanova ili u sastavu zdravstvenog centra. Najčešće se radi o dugoročnim trajnim pravima. a potreba za zdravljem je jedna od važnih potreba u životu svakog pojedinca. struktura. epidemiologije. (2) apotekarska ustanova. urgentne medicine i dr.Zdravstvena ustanova osniva se u skladu sa planom razvoja republike. obavlja zdravstvenu delatnost primenjujući dispanzerski metod rada. prima i zbrinjava hitne medicinske slučajeve. kožnih i veneričnih bolesti. kojima građani obezbeđuju socijalnu sigurnost. apotekarske ustanove i bolnice. (8) klinika kao zdravstvena ustanova ili u sastavu kliničko-bolničkog centra. i koja može organizovati stacionarnu i specijalizovanu zdravstvenu delatnost. obezbeđuje se jedinstven sistem organizacije zdravstvene službe. kojim je utvrdena mreža. suzbijanju i ranom otkrivanju oboljenja i povreda. (10) klinički centar predstavlja zdravstvenu ustanovu koja obavlja zdravstvenu. jer se razvilo od tzv. koja kao zdravstvena ustanova ili u sastavu zdravstvenog centra. akušerstva i ginekologije. dečje hirurgije. sanitetski materijal. ili u sastavu zdravstvenog centra. otorinolaringologije. i učestvuje u kućnom lečenju. U tom kontekstu javljaju se sledeće vrste zdravstvenih ustanova. oftamologije. obavlja zdravstvenu negu. opšte hirurgije. Na prostorima bivše Jugoslavije zdravstveno osiguranje ima relativno dugu tradiciju. obrazovna i naučnoistraživačka delatnost. Radi ostvarivanja efikasnosti. (4) zdravstveni centar se osniva za područje opštine za obavljanje delatnosti doma zdravlja. (3) bolnica (opšta i specijalna) je stacionarna i poliklinička zdravstvena ustanova. onkologije. sprovodi program na sprečavanju. obezbeđuje specijalističku konsultativnu službu i medicinsku pomoć. fizikalne medicine i rehabilitacije. neurologije. kao zdravstvena ustanova. godine proklamovala jedno od osnovnih ljudskih prava. vrsta. koja objedinjuje – najmanje – delatnost bolnice i klinike. dezinsekcije i deratizacije. urologije. broj i raspored zdravstvenih ustanova. odnosno oblasti zdravstvene zaštite ili za pojedine grupacije stanovništva. obrazovnu i naučno-istraživaku delatnost. Zdravstveno pravo i zdravstveno osiguranje Svetska zdravstvena organizacija je u svojim dokumentima 1948. ortopedije. (7) institut je zdravstvena ustanova u kojoj se obavlja zdravstvena. Prvi zakon o osiguranju radnika u Srbiji donet je 1922. pedijatrije. Zato je i najveći deo potreba stanovništva za zdravstvenom zaštitom dobio karakter prava koja su utvrđena ustavom i zakonom. psihijatrije. racionalnosti i podele rada u sprovodenju zdravstvene zaštite. higijene i dezinfekcije. (5) zavod se osniva za obavijanje zdravstvene delatnosti iz jedne ili više grana medicine. lečenje zuba. odnosno ustanovu koja obavlja delatnost iz sledećih grana medicine i oblasti zdravstvene zaštite: interne medicine. (6) zavod za zaštitu zdravlja reprezentuje zdravstvenu ustanovu za obavijanje delatnosti u oblasti socijalne medicine. obezbeduje lečenje i rehabilizaciju obolelih i povređenih. zaraznih bolesti. obrazovnu i naučno-istraživačku delatnost.

bilo kao privatne profitne institucije. Osiguranje se po pravilu odnosi na hirurške zahteve i na hospitalizaciju. Pored toga. U tržišnom modelu zdravstvena zaštita se pretežno finansira iz fondova dobrovoljnih oblika zdravstvenog osiguranja i direktnim plaćanjem graĎana. Fondovi „volonterskih" zdravstvenih osiguranja. veka. Na tim principima plaćanja zasnovana je gotovo čitava američka primarna zdravstvena zaštita. Oko 1/3 zdravstvene potrošnje alimentira iz budžeta savezne države. naročito u fazi reprivatizacije i demontaže države blagostanja. finansiraju se iz budžeta lokalnih organa vlasti. Medicare programu). isto tako. Volonterska zdravstvena osiguranja imaju. Javne zdravstvene institucije. . u smislu da se pored obaveznog socijalnog osiguranja javlja i dobrovoljno socijalno osiguranje. značajnu ulogu u sistemu zdravstvene zaštite SAD. pa je. Participacije građana su gotovo zanemarljive i odnose se uglavnom na lekove u izvanbolničkom korišćenju. čine 70% ukupne zdravstvene potrošnje. Država danas participira u finansiranju određenih zdravstvenih programa. i budžet socijalnog osiguranja postao sastavni deo opštedržavnog budžeta. ili volonterskih agencija zdravstvenog osiguranja. i to: (1) tržišni model. Bolnice su organizovane bilo kao državne institucije. koji se proizvode po subvencionarnim cenama. samim tim. To pak znači da građani samo sa 1/3 učestvuju u alimentiranju zdravstva direktnim. Danas direktna plaćanja građana zajedno sa privatnim sredstvima građana u fondovima privatnih volonterskih agencija zdravstvenog osiguranja. Ovaj model je prisutan u SAD. Socijalno osiguranje je postalo državno. takođe sa 1/3 participiraju u finansiranju zdravstvene zaštite. Neposredna plaćanja zdravstvene zaštite u SAD beleže rastuću tendenciju. (2) model nacionalne zdravstvene službe. kada se na principima savremene teorije i prakse zemalja razvijene tržišne privrede izvršena reforma socijalnog osiguranja. Sistem finansiranja zdravstvene zaštite bazira se na sledećim principima: (1) besplatna i univerzalno dostupna zdravstvena zaštita visokog standarda svakom građaninu. To je sistem u kome su svi građani „jednaki“ u korišćenju zdravstvene zaštite. federalnih jedinica i lokalnih organa vlasti. Tipični predstavnici ovog modela organizovanja i finansiranja zdravstvene zaštite su Rusija i V. Finansiranje zdravstva U finansijskoj teoriji i praksi egzistiraju i funkcionišu tri modela finansiranja zdravstvene zaštite. država snosi troškove zdravstvene zaštite za one osobe za koje se ocenjuje da materijalno nisu osposobljene da snose troškove sopstvene zdravstvene zaštite (po tzv. U SAD privatni lekari naplaćuju svoje usluge po metodi direktnog naplaćivanja usluga. U Rusiji se celokupna zdravstvena zaštita finansira iz poreskih sredstava.opštedržavni sistem socijalnog osiguranja u čijem sastavu je funkcionisao podsistem zdravstvenog osiguranja. koja se finansira ili iz namenskih javnih fondova ili iz državnog budžeta. Osiguranje ide preko komercijalnih osiguravajućih kompanija i neprofitnih osiguravajućih društava. U modelu nacionalne zdravstvene službe dominira budžetsko finansiranje zdravstvene zaštite. bilo kao institucije filantropskih organizacija. Britanija. nesporednim plaćanjem. Takav sistem se održao sve do početka tranzicionog perioda. početkom 90-ih godina 20. (2) primarni naglasak zaštite na preventivu (3) visoka koordinacija između medicinskih naučnih istraživanja i prakse zdravstvene zaštite. određenih zdravstvenih usluga i u lečenju određenih bolesti. koje sprovode preventivnu zdravstvenu zaštitu. i (3) model obaveznog zdravstvenog osiguranja.

U modelu obaveznog zdravstvenog osiguranja dominira. Primena ovakvog metoda plaćanja lekara u osnovi podstiče preventivu i usmerava zdravstvene radnike prema tzv. Od 1967. Cene ovih usluga. plaćanjem doprinosa na zarade po proporcionalnim stopama. Od bolesničkih fondova osiguranik dobija „tiket“ sa kojim odlazi kod bilo kog lekara koji ima aranžman sa zdravstvenim osiguranjem. (3) plaćanje po glavi predstavlja plaćanje lekara po određenom fiksnom godišnjem iznosu za zdravstvenu zaštitu pojedinca. koji plaćaju lekare po standardizovanim cenama. Lekar se faktički plaća za svaku pojedinačnu uslugu bez obzira da li se radi o rentgenskom snimku. godine. Najčešće primenjuje u institucijama javnog zdravstva i držav nim bolnicama. Metodi plaćanja lekara. A svoje slobodno vreme lekar može koristiti za privatnu praksu. predstavnici državnih organa i zastupnici fondova osiguranja. U finansijskoj praksi savremenog sveta egzistiraju brojne metode plaćanja zdravstvene zaštite. među kojima se posebno ističu tradicionalni metodi plaćanja lekara i klasični metodi plaćanja zdravstveno-zaštitnih aktivnosti. za zdravstvenu zaštitu su važni i metodi obračunavanja i plaćanja zdravstveno-zaštitnih aktivnosti. koji egzistiraju u praksi. Lekari ugovaraju preko svojih udruženja zdravstvenu zaštitu sa fondovima osiguranja. pregledu u ordinaciji. U okviru ovog model a egzistira (l) finansiranje sa jedinstvenim fondom (u Francuskoj i Švedskoj). komprehenzivnoj (sveobuhvatnoj) zdravstvenoj zaštiti. za radno vreme u ustanovi i za mesečnu platu. i (2) sistem finansiranja sa autonomnim fondovima (u Nemačkoj. (4) plaćanje po sistemu redovne plate podrazumeva mesečno plaćanje lekara po fiksnom iznosu za mesečni kvantum rada. finansiranje zdravstvene zaštite iz javnih fondova obaveznog zdravstvenog osiguranja. su sledeći: (1) plaćanje po usluzi može biti organizovano tako da bolesnik plaća punu cenu za dobijenu uslugu ili bolesnik plati uslugu. Postoje tri osnovna mehanizma. s tim da osiguranje refundira u celini ili delimično troškove bolesniku. zdravstveno osiguranje je osamostaljeno i odvojeno od fondova penzijskog osiguranja. Ove fondove alimentiraju poslodavci i zaposleni. koje plaćaju zaposleni iz zarada i poslodavci na zarade svojih radnika. Jedinstveni fondovski model finansiranja zdravstvenog osiguranja. Holandiji i Italiji). poznat je u finansijskoj literaturi kao francuska verzija finansiranja. . Pored metoda plaćanja lekara. Lekar je „vezan" za zdravstvenu organizaciju. Od tada. koje utvrđuju eksperti lekarskih profesionalnih udruženja. pak. hirurškom zahvatu ili kućnoj poseti. i to: (1) mehanizam finansiranja kroz cenu usluga podrazumeva da je cena usluge kalkulativna osnova finansiranja zdravstveno-zaštitnih aktivnosti. koji je prijavljen na tzv. nemački sistem finansiranja zdravstvene zaštite sa autonomnim fondovima podrazumeva obavezno pristupanje građana jednom od brojnih bolesničkih fondova. Za razliku od francuskog modela finansiranja sa jedinstvenim fondom. Cena je zapravo obračunska kategorija i tehnički instrument valorizacije dogovorene naknade za obavljanje zdravstvene delatnosti. iako često zavise od platežne sposobnosti korisnika zdravstvenih usluga. (2) plaćanje po slučaju podrazumeva da tretman odreĎene bolesti ima precizno utvrĎenu cenu. nezavisno od broja i vrsta usluge koje je lekar sada obavezan da pruži. funkcioniše jedan bolesnički fond koji se alimentira doprinosima. listi čekanja kod dotičnog lekara. Plata lekara u osnovi ne zavisi od broja pruženih usluga niti od broja pacijenata. nalaze se pod društvenom kontrolom.

stim što pojedinačne usluge nisu osnova za utvrđivanje cena. iskorišćavanje. participacije deluju i na korisnike (potrošače) i davaoce (proizvodače) zdravstvenih usluga. bolnički dan. . kao doplata. Ovaj drugi oblik ugovaranja može se u praksi sprovoditi na tri načina. odnosno iz fondova. a u slučaju bolničkog lečenja te obračunske jedinice bile bi: plaćanje po unapred dogovorenom roku. Dotacije ili subvencije idu iz namenskih sredstava. Suplaćanje. pošto reduciraju utilizaciju (korišćenje. Pored toga.(2) mehanizam finansiranja kroz cenu programa je sličan prvom mehanizmu. i to: (1) ugovaranjem naknade za obavljanje redovne delatnosti. (2) ugovaranjem nakande za pojedinačnu zdravstvenu uslugu i (3) ugovaranjem naknade za ostvareni program mera zdravstvene zaštite. cene lečenja i cene lekova). 2. Franšiza predstavlja vrstu participacije u kojoj korisnik usluga plaća sve troškove zdravstvene zaštite do određenog nivoa iznad koga sve ostale troškove snosi zdravstveno osiguranje. Ugovaranje naknada se može obavijati i po oblicima zdravstvene zaštite. Ovim oblicima ugovaranja naknada ne ocenjuje se kvalitet zdravstvenih usluga nego samo kvantitativno izvršenje zdravstvenog programa. recept. Participacije u zdravstvu Participacije u zdravstvu reprezentuju učešće korisnika zdravstvenih usluga u neposrednom plaćanju dela troškova zdravstvene zaštite. i to: 1. kao korisnik usluge. plaćanje po bolničkom danu. Zato je ugovaranje cena programa složeniji posao od dogovaranja pojedinačnih cena usluga. mada nije redak slučaj da se ova sredstva uzimaju iz budžeta države. kao obračunske jedinice. lek) u određenom iznosu (utvrđena novčana suma sredstava po usluzi). To pak implicira precizno definisanje jedinica usluga. nego integralan program. Suosiguranje reprezentuje takav oblik participacije u kome osiguranik. unapred utvrĎenim. itd. Personalna (lična) participacija treba da deluje „preventivno" na lakomislenu utilizaciju usluga u sistemu nultih cena i podsticajno na „potreban" nivo tražnje usluga. plaćanje po bolesti. plaćanje prema ukupnim stvarnim troškovima. kao celina. ili (b) prema planskim. plaća neposredno određeni deo troškova zdravstvene zaštite u procentu ili u fiksnom iznosu (u zavisnosti od cene pregleda. upotrebu) zdravstvenih usluga i smanjuju zdravstvenu potrošnju. reflektuje oblik participacije u kojoj korisnik usluge plaća (doplaćuje) zdravstvene usluge (pregled. U finansijskoj literaturi se sureću tri oblika (vrste) participacija. (3) mehanizam finansiranja kroz dotiranje ili subvencioniranje delatnosti institucija iz namenski alimentiranih sredstava svodi se praktično na subvencioniranje ili dotiranje institucija (delatnosti). 3. Ugovaranje naknade Ugovaranje naknade za obavljenu zdravstvenu delatnost ili izvršene zdravstvene programe će se obaviti ili (a) prema stvarnom obimu obavljenih poslova i zadataka i u punom iznosu ostvarenih troškova. Prezentiratni oblici participacije u zdravstvu imaju za cilj da deluju na preraspodelu finansijskih tereta zdravstvene zaštite u smislu povećanja dela prihoda iz sektora stanovništva i smanjenja dela prihoda iz zdravstvenog osiguranja. kriterijumima evaluacije obima i nivoa priznatih troškova.

reflektuje činjenicu da je „proizvodnja zdravlja'' u tim zemljama postala izuzetno skupa „fabrika". Izdaci za polikliničko-konzilijarnu zaštitu planirali bi se na gotovo identičan način kao u primarnoj zaštiti. dana ili slučajeva lečenja. dakle.. COST – CONTAINMENT politika u zdravstvu Troškovi zdravstvene zaštite pokazuju značajno učešće u nacionalnom dohotku tržišnih privreda. Period 70-tih godina 20. (2) racionalizaciju bolničkog sistema. Holandija. broju operativnih zahvata i sl. (3) regulisanje stope rasta tekuće zdravstvene potrošnje. (4) podsticanje prevencije. smrtnosti i gustini naseljenosti. itd. U praksi se. orijentaciju na preventivu. koje impliciraju ograničavanje troškova (kontrole) i ugrađivanja elemenata racionalizacije u procesu upravljanja zdravstvenom potrošnjom.o.costcontainment-a“ uključuje ograničavanje investicija u zdravstvu. s tom razlikom što bi se laboratorijsko-dijagnostički postupci izdvajali u posebne celine – organizacije. dosta skup. (6) smanjivanje troškova lekova.Sredstva za primarnu zdravstvenu zaštitu planirala bi se u određenom iznosu po korisniku. Iznos sredstava za stacionarnu zaštitu određene populacije utvrđivao bi se u skladu sa usklađenim programom mera po zdravstvenim organizacijama. prosečnom trajanju lečenja. I u ostalim zemljama Evrope (Italija. Velika Britanija troši 7% nacionalnog dohotka za zdravstvo. broju dana lečenja. i pored toga. Nemačka) strategija . . odnosno cene. SAD. odnosno prema odelima struktuiranim prema broju lečenih slučajeva. veka predstavlja period procvata tzv. pak. trebalo bi verifikovati tim vrhunskih eksperata u skladu sa međunarodnim cenovnikom. Korišćenje skupih (domaćih ili inostranih) dijagnostičkoterapeutskih postupaka u polikliničko-konzilijarnoj i bolničkoj zaštiti. negde između 7% i 11%. zaustavljanje dodatnog zapošljavanja zdravstvenih radnika i blokiranje rasta administrativnih troškova. budući da troškovi zdravstvene zaštite iznose više od 10% društvenog proizvoda. npr. odnosno literature o racionalizaciji zdravstvene delatnosti i kontroli zdravstvene potrošnje. povećanja participacija korisnika zdravstvenih usluga. Za utvrđivanje normativa. nijedan zdravstveni sistem nikada neće biti u mogućnosti da odgovori potrebama svakog pojedinca. potvrđuje činjenica o previsokim i rastućim izdacima za zdravstveno osiguranje. (3) ograničenje cene bolničkog dana. cost-containment literature. (2) mere orijentisane kontroli – planiranju ponude zdravstvenih usluga i (3) mere orijentisane kontroli – smanjivanju utilizacije. respektovale bi se razlike u demografskoj strukturi. stimuliranje alternativne medicine. No. (4) restrikcije naknada zdravstvenog osiguranja i povećanja participacija korisnika. i to: (1) strukturalne promene zdravstvenog sistema. pošto i njihovo zdravstvo „guta" od 8 do 11% društvenog proizvoda. U savremenom svetu preduzimaju se različite akcije na planu cost-containment politike u zdravstvu.. Nemačka i Francuska ne troše mnogo manje. Naknada za usluge izračunavala bi se po ostvarenom broju standardizovanih b. (2) standardizaciju zdravstvenih profila i zanimanja. Belgija. kontrolu potrošnje lekova. To. Cost-containment politika u Francuskoj podazumeva: (1) kontrolisanje broja bolničkih kreveta. (5) podsticanje preventivnih aktivnosti. (5) povećanje naknade za zubnu i očnu negu i sl. Mere politike racionalizacije se dele u tri grupe. U Velikoj Britaniji ova politika uključuje (1) smanjenje kapitalne potrošnje. Švedski sistem je.

(2) sistem finansiranja i (3) zdravstvena tehnologija. (5) povećanje broja medicinskih kadrova i vrhunskih stručnjaka. najviše su rasli javni zdravstveni rashodi. Troškovi socijalnog osiguranja od 80. razvijenije zemlje više su izdvajale iz društvenog proizvoda za zdravstvo. analitičari su identifikovati niz faktora koji determinišu rast zdravstvenih rashoda: permanentni rast stope inflacije i troškova života. neefikasno pružanje zdravstvenih usluga. prenaglašena regionalna i lokalna disperzija zdravstvenih kapaciteta. (2) demografske promene i (3) rast upotrebe (intenziteta) usluga po stanovniku. Britaniji i Turskoj. Švajcarskoj. i pored toga. U strukturi ukupnih rashoda zdravstva. U proseku za sve zemlje OECD. Ovakav skup faktora . u poslednjoj deceniji. U Srbiji ne postoje takve detaljne analize.8% i na rast intenziteta korišćenja usluga od 5. (3) povećanje broja osiguranika i veći obim socijalne zaštite. izuzetno su rasli troškovi zdravstvene zaštite. Rast rashoda zdravstva može se razložiti na tri elementa: (1) rast cena zdravstvene zaštite (nege. usluge). Francuskoj. Islandu. i to: (1) dostupnost resursa i kapaciteta zdravstvene zaštite. Nešto sporiji rast zabeležen je u Australiji. Holandiji. dovoljno su se odrazili na rastući trend rashoda zdravstva. U perspektivi se sve više očekuje rastuće učešće stanovništva u godinama za penziju u radno sposobnom stanovništvu i sve veće učešće socijalnih rashoda u bruto domaćem proizvodu. na rast populacije od 0. neracionalnosti u zdravstvenoj potrošnji. Ponuda zdravstvenih usluga utiče putem novih zdravstvenih kapaciteta. Javni i privatni rashodi zdravstva su. U tom kontekstu.3%. Kanadi. Doprinos svakog elementa pojedinačno u rastu ukupnih rashoda zdravstva je različit po zemljama OECD. Španiji i Irskoj. kao i koncentracija medicinske nege na starije osobe. Nova skupa medicinska tehnika i favorizovanje skupe bolničke nege u odnosu na ambulantnu medicinu. Japanu. Finskoj. statističari su „otkrili" značajnu zakonomernost: varijacija društvenog proizvoda od 10% inducira varijaciju zdravstvenog rashoda od 14%.Zdravstvena potrošnja U gotovo svim industrijski razvijenim zemljama OECD kontinuirano rastu troškovi za zdravlje i penzije kao posledica starenja stanovništva. neekonomsko obavljanje zdravstvene delatnosti. (2) porast hroničnih oboljenja. Porast tražnje za zdravstvenom zaštitom zavisi uglavnom od tri faktora. Švedskoj. povećali svoje učešće u društvenom proizvodu. Kao najznačajniji faktori koji generišu rastući trend troškova za zdravstvenu zaštitu su: (1) povećanje broja starih osoba. istovremeno. uključujući i povećanje vrednosti radne snage. prebukirana režija itd. No. i (6) porast troškova za ljudski rad. Globalni rast nominalnih rashoda zdravstva od oko 14% godišnje dekomponuje se na rast cena zdravstvene zaštite od 7. Norveškoj. učešće javnih rashoda zdravstva u ukupnim rashodima zdravstva povećalo se tokom 80-ih godina 20. veka pa do danas godišnje se uvećavaju za gotovo 1%. (4) kontinuelne promene u medicinskoj tehnologiji i porast medicinskog znanja. Realni rashodi zdravstva su za 60% više progresirali od realnog društvenog proizvoda. hipertrofirana organizacija zdravstvene delatnosti. Zdravstveni rashodi su se najviše povećali u SAD. V. i apsolutno i relativno. veka učešće javnih rashoda zdravlja se povećalo u strukturi javnih socijalnih rashoda. Grčkoj.6%. 20. novih medicinskih kadrova i novih tehnologija u zdravstvu. nedovoljno korišćenje zdravstvenih kapaciteta. god. Tome je doprinela i distribucija zdravstvenih usluga nezavisno od kapaciteta plaćanja. U Evropi. Na troškove zdravstva utiču simultano i ponuda i tražnja za medicinskim uslugama. veka i do 80%. Generalno posmatrano. U drugoj polovini 20.

U Švedskoj se socijalno osiguranje finansira od uplata poslodavaca na ime doprinosa za socijalno osiguranje. veka. relativno izraženog porasta stare populacije. koja se sve više obezbeđuje od strane lokalnih centara. preventivnu aktivnost (zdravstveno prosvećivanjc). Oblasna medicinska nega obezbeđuje se u oblasnim bolnicama. doprinosa lokalnih vlasti i osiguranika.generirao je rast troškova zdravstva i povećavao gubitke u zdravstvenoj delatnosti. jer SAD tri puta više izdvajaju za zdravstvo od Srbije. sredstva drž ave participiraju sa 15%. u kojima je smeštena i specijalistička služba. To što Srbija ima više lekara na 100. To su mere koje impliciraju fiksiranje tarifa u zdravstvu. . dohotka od kapitala. Pri tome. Da li će prezentirane mere biti dovoljno snažne da blokiraju rastući trend rashoda zdravstva u uslovima relativno značajnog produženja života. sredstava državnog budžeta. kao i bolničko lečenje u javnim bolnicama. obezbeđuje ambulantske usluge. Regionalna medicinska nega pruža usluge onim pacijentima kojima je potreban tretman od strane visoko obučenih specijalista i najmodernijih medicinskih uređaja. dnevnu negu i kućnu negu." sa najpravednijim sistemom socijalnog osiguranja u svetu. Primarna medicinska nega. a uplate poslodavaca i samostalnih zanimanja 85%.9% ukupnih sredstava. kućna lečenja. Švedski model zdravstva Švedska je danas jedna od najrazvijenijih zemalja „ekonomskog blagostanja. izuzev besplatne zdravstvene nege zuba deci do 16 godina i omladini do 19 godina (ako uslugu pruža javna stomatološka služba). Ova služba nadoknađuje i deo cene usluge stomatologa. Srbija ne može ništa bolje ni očekivati. eskalacije novih bolesti. celokupno aktivno stanovništvo ima pravo na novčanu naknadu za vreme bolesti. zdravstvene usluge za majku i dete.7%). Uplate poslodavaca dominiraju u strukturi sredstava (sa 65. politika reduciranja javnog finansiranja i povećanje samofinansiranja zdravstva. eksplozije medicinske tehnike. nadoknadu za vreme bolesti i materinstva i novčane naknade za određene slučajeve. zatim. ostaje da se vidi u okviru formalizovane zdravstvene strategije tokom 21. Zdravstveno osiguranje obuhvata medicinsku pomoć. Srbija oponaša prinudni trend smanjenja socijalne potrošnje. Tu su i participacije korisnika zdravstvenih usluga. Socijalne politike razvijenih zemalja usmerene su na smanjenje zdravstvenih rashoda. pogotovu što je nizak nivo društvenog proizvoda po glavi stanovnika i veoma niski koeficijent izdvajanja društvenog proizvoda za zdravstvo. Konačno. To znači da je prisutna restriktivna politika u zdravstvenoj potrošnji. oblasnu i regionalnu medicinsku negu . američka zdravstvena potrošnja po stanovniku je za 20 puta veća od srpske per capita zdravstvene potrošnje. mere ze reduciranje medicinske potrošnje i troškova zdravstvene zaštite. Sistem zdravstvene nege podeljen je na primarnu. kao što se to čini u gotovo svim zemljama sveta. U ukupnim sredstvima za zdravstveno osiguranje. kompenzovanje zdravstvenih troškova pacijentima i izdatke za rehabilitaciju. racionalizacija nove tehnike i plafoniranje rashoda za opremanje zdravstvenih objekata. U Švedskoj funkcioniše šest bolničkih regiona. Država participira sa 18. U Švedskoj prva poseta specijalistima je besplatna. Naknada za bolnički tretman plaća se direkmo iz sredstava lokalne službe socijalnog osiguranja. smanjenje budžetskih subvencija. upravo zbog niskog nivoa bruto domaćeg proizvoda. uključujući i participacije i tržište. Britanije i Irske) ne reprezentuje „zdravu performansu". koja iznosi 90% prosečne zarade.000 stanovnika čak i od SAD (i V. pooštravanje uslova bolesničkog osiguranja. orijentacije na manje skupe usluge. budući da su rashodi zdravstva predimenzionirani u odnosu na materijalne mogućnosti privrede i društva. I bez obzira na to. kao i medicinskih kapaciteta.

dok se suficit može naknadno koristi u vidu dodatnih sredstava. Težnji za smanjenjem troškova zdravstva pomažu danas i različite forme tzv. Kućne sestre daju lekove i mere temperaturu. npr. U tom susretu političara i lekara meri se radni učinak u bolnici. sve usluge besplatno. uprkos kritikama iz bolnica. predstavnici lokalnih vlasti i bolnica pretresaju „godišnji bilans" i utvrđuju deficit ili suficit. bilo da je u pitanju finansiranje troškova. nezavisno od tipa izbora zdravstvenog osiguranja. jeste sada cilj u svim projektima reformi. slobodnog budžetiranja. Lokalni i regionalni organi vlasti ključni su nosioci odlučivanja u zdravstvenoj zaštiti. nastavlja. U strukturi ukupno odobrenih sredstava klinike i odeljenja u bolnicama. za jedan dan lečenja. dok komunalne negovateljice vrše potrebne nabavke i pranje posuđa i postelja. Švedska iskustva govore ilustrativno: U Švedskoj lekovi su potpuno bespatni samo u stacionarnim bolničkim ustanovama i u hroničnim slučajevima. odnosno regionalnim porezima u Švedskoj. Jedna od 470. godine. upravljanja i finansiranja zdravstvenog osiguranja. reprezentuje neku vrstu prirodnog zakona . sve se više autonomno raspolaže sredstvima.u kući. Bez obzira o kojoj zemlji je reč.prosečnim troškovima. Srčani infarkt. uključujući čak i pitanje da li je za bolesnika kuća najbolja bolnica. obezbeđujuci. Manji troškovi bolje zdravstvo. operacija bubrega i slomljenja ruka iskazuju se istim aršinom . Na kraju fiskalne godine. Ovaj postupak u SAD obuhvata gotovo 8000 kliničkih dijagnoza i 470 grupa sa kompletnim podacima o pacijentima. bilo da je reč o organizaciji. koja podrazumeva postepeno smanjenje bolesničkih postelja i ostavljanje više novca za primarnu negu (za lokalne lekare i kućne sestre-negovateljice). Nezadrživi rast troškova. Deinstitucionalizacija se. Time je praktično povećan stepen decentralizacije organizacije. Snažna finansijska intervencija dolazi iz javnih izvora kako bi se obezbedila solventnost svih socijalnih grupacija. Tako se postupa i sa . Za sada računski sistemi operišu samo sa prosečnim troškovima. U Švedskoj i V. Pored toga. iako su njihovi troškovi tretmana sasvim različiti. U Nemačkoj i Francuskoj kotizacije za socijalno osiguranje (doprinosi za zdravstvo) jesu predominantni izvori finansiranja. Britaniji je izabran sistem (zdravstveni) u kome je ponuda praktično izjednačena sa javnom službom. Deficit pada na teret sredstava klinike za iduću godinu. nosi naziv „operacija tumora na mozgu žena preko 60 godina".Tokom 1983. po tom osnovu. po kome su opštinama dodeljena veća prava u zaštiti zdravlja. U SAD je svaki pojedinac samostalan u izboru tipa zdravstvenog osiguranja. na taj način. To znači da se medicinska nega pruža na licu mesta. donet je Zakon o javnom zdravlju u Švedskoj. i interpretira se posle detaljnih ispitivanja. Sredstva se obezbeđuju opštim oporezivanjem u V. Indikatori razvoja zdravstvene delatnosti i politika finansiranja zdravstvene zaštite Sistemi zdravstvenog osiguranja u zapadnim zemljama su raznovrsni. Britaniji. i naročito se odnosi na negu starih lica. Da bi se ovaj problem razrešio pribeglo se upotrebi američkog DRG-a (Diagnostic Related Grouping). čiji broj raste u gotovo svim zemljama OECD. medicinska nega postaje ličnija ali i jeftinija. Svaki građanin Švedske plaća proporcionalni „zdravstveni" porez prosečno 14% od prihoda.troškovi zdravstva rastu ne samo u apsolutnim iznosima nego i u relativnim odnosima. zdravstvena služba je sve skuplja . Lavovski deo plaća se iz poreskih izvora koje dodeljuju provincije. U deinstitucinalizaciji. a u slučaju vezanosti za krevet . Učešće pacijenata pokriva samo 4% ukupnih troškova. od pre nekoliko godina prisutna je parola „ deinstitucionalizacije“.

švajcarski i nemački sistem zdravstvenog osiguranja. U tom kontekstu se koriste pokazatelji inputa. Bezuslovnost prava na medicinsku potrošnju jeste princip. ali sa naglašenom privatnom dopunom.sestri. Princip je isti kao kod obrazovanja. tj. Sredstva za finansiranje zdravstvenog sistema obezbeđuju se opštim oporezivanjem (V. dohodak pojedinca.ostalim grupama. britanski. procenjuje se da li jedna bolnica uradi više od druge ili je ta bolnica neekonomičnija sa raspoloživim sredstvima. (6) troškovi poslovanja po bolničkom danu. Švedska i V. (3) broj pregleda po lekaru i sestri i. (2) stopa hospitalnih infekcija i (3) stopa izlečenja. to je karakteristično i za švedski. pored normativa i standarda. Logika redistribucije ide od bogatijih ka siromašnijim. (5) prosečna zarada. Tradicionaini mehanizmi preraspodele između aktivnih i neaktivnih postaju sve manje efikasni zbog nezaposlenosti i starenja stanovništva. Samim tim i princip redistribucije ide od zdravih ka bolesnima i od zaposlenih ka nezaposlenima. Tražnja zdravstvene zaštite je u tom slučaju elastična u odnosu prema dohotku. pojedinci su samostalni u izboru tipa zdravstvenog osiguranja. U tržišnom sistemu finansiranja zdravstvene zaštite egzistira čvrsta veza između dohotka i utilizacije. kao korisnika ili pacijenta. u sistemu „potpuno razvijenog zdravstvenog osiguranja" sa nultim cenama. U pokazatelje outputa ubrajaju se: (1) stopa smrtnosti pacijenata. nije neposredni izvor sredstava zdravstvene zaštite. zdravstvenog stanja pojedinca. odnosno regionalnim oporezivanjem (Švedska). U pokazatelje inputa svrstavaju se (1) broj pacijenata na jednog lekara. No. U SAD. kriza kompromisa izmeĎu prava na zdravlje i troškova. U pitanju je. a priznanje prava na zdravlje ostvaruje se snažnom finansijskom intervencijom iz javnih fondova. Britanija). Američki sistem karakteriše izuzetna nejednakost u pogledu distribucije sredstava i nepristupačnost zdravstvenoj zaštiti svih građana. sasvim je onda logično . pokazatelji procesa i pokazatelji outputa. (4) broj pacijenata na jednog pomoćnog radnika. Na kraju. francuski. internističkih i hirurških procedura po lekaru . pošto postojeće veze između doprinosa i usluga postaju labavije. bitni su i pokazatelji (indikatori) koji se obično koriste u proceni evaluacije (ocene) performansi zdravstva. Britanija su odabrale sistem u kome je ponuda praktično izjednačena sa javnom službom. dakle. Međutim. Za organizaciju i finansiranje zdravstvene delatnosti. U pokazatelje procesa spadaju: (1) prosečna dužina lečenja u zdravstvenoj ustanovi. (2) prosečan broj dijagnostičkih procedura po pacijentu. (3) broj pacijenata na jednog administrativnog radnika. već od tzv. budući da organizacija zdravstvenog sistema ne drži korak sa ekonomskom realnošću. Samim tim obezbeđenje sredstava za pokriće materijalnih izdataka razapinje se između podržavljenja (budžetizacije) i privatizacije (defiskalizacije). pošto se svaki nacionalni zdravstveni sistem javlja kao neka vrsta kompromisa izmeĎu priznanja prava na zdravlje i društvenog utroška. postavlja se pitanje koji izdatak pojedinac može lično da podnese u medicinskoj potrošnji i pitanje da li svi pojedinci mogu biti izjednačeni u mogućnosti korišćenja raspoloživih sredstava. (2) broj pacijenata na jednu medicinsku sestru. Danas je posve jasno da je priznanje prava na zdravlje postalo inkopatibilno sa obezbeđenjem potrebnih izvora resursa. gotovo i da nema. koja obezbeĎuje sve usluge besplatno. Jedinstvenosti modela. Sistemi zdravstvenog osiguranja su veoma raznovrsni u zemljama OECD i to bilo da je reč o organizaciji ponude ili bilo da je u pitanju finansiranje troškova. Zato tražnja zdravstvenih usluga i ne zavisi od visine dohotka. prema tome. nižim zdravstvenim statusom. (4) broj dijagnostičkih. i (7) troškovi iskazani po bolničkom danu/pacijentu. pak. Budući da je vrlo dobro poznato daje niži dohodovni status pojedinca vezan sa slabijim zdravljem. Takav problem socijalne nejednakosti u potrošnji socijalnog osiguranja u SAD sve više zahteva državnu finansijsku intervenciju. U tom sklopu.

stomatolozi.). Australija je krajem 1991. i (3) tražnje standardne zaštite. zato. Pored toga. I američki zdravstveni sistem ušao je u finansijski tesnac. veka broj starijih osoba od 70 godina dostigao je nivo od 7% ukupnog stanovništva. koje one plaćaju na ime svojih zaposlenih. koje zahtevaju dugotrajno i skupo lečenje (rak. Kombinacija starenja stanovništva i tehnološkog napretka. za socijalni budžet bila prinuđena da uvede nadoknadu za sve medicinske konsultacije. prosečan životni vek je preko 70 godina. Struktura rashoda je krajem 20. tako. koje su. pogotovu u uslovima dugotrajne krize i stagnacije. žale da rastući troškovi zdravstvenog osiguranja.da osobe sa nižim dohotkom više traže i više koriste zdravstvenu zaštitu. Početkom 21. čija vlada zazire od reforme zdravstvenog sistema zbog nasrtljivog medicinskog lobija. čime je odstupila od principa besplatne zdravstvene zaštite. isto tako. i to: (1) ponude zdravstvene zaštite (kapaciteti institucija. promene strukture i opsega zdravstvenih potreba i promena u socijalnoj strukturi korisnika . uticale na povećanje opštih predispozicija za korišćenje zdravstvene zaštite. teški oblici hipertenzije itd. Stanje zdravstva na početku 21. Zdravstvena potrošnja je funkcija tri faktora. uznemirila poresku javnost. naučno-tehnološki napredak). zajedno sa razvojem zdravstvenog osiguranja i rastom stanovništva. povećavajući socijalne doprinose. preterao sa deficitom). Francuska vlada je. istanjuju profite i umrtvljavaju mobilnost rada. kao i budžet za lekove. koje karakteriše stalno jačanje fondovsko-decentralizovanih i slabljenje budžetsko-centralističkih mehanizama finansiranja. koji štiti nasleđene privilegije. koje su uslovljene različitom dohodovnom moći. ostali materijali i troškovi) i troškovi građenja 7%. Italija i Španija su. Takvo stanje u zdravstvu postaje ekonomski nepodnošljivo. Zdravstveni radnici. To govori da troškovi zdravstvenih službi vrtoglavo rastu u gotovo svim razvijenim zemljama. Kompanije se. lekovi u prodaij. Brojna empirijska istraživanja pokazala su da zdravstveno osiguranje „briše" uticaj dohotka na korišćenje zdravstvene zaštite i podiže nivo zdravstvene potrošnje. Eksplozivni rast bolničkih . Organizovano zdravstveno osiguranje se. koje inkorporiraju restriktivni kurs finansijske politike zdravstvenog osiguranja. činjenice govore da blizu 10% populacije boluje od teških bolesti. veka izgledala: personalni rashodi 60% (medicinsko osoblje. u nameri da pokrije rastuće troškove i da obuzda rasipničke medicinske tretmane. a državne vlade već ne mogu da izdrže troškove subvencionisanja medicinskih troškova za penzionere i siromašne. dijabetes. U te svrhe koriščen je i marš bolničarki na Jelisejskim poljima. ostalo osoblje i nega). (2) promene sistema i politike finansiranja zdravstvenih delatnosti. kao i ostalim oblastima društvenih delatnosti. ali i lekare i medicinsko osoblje sa novim vidovima kontrole zdravstvenih troškova (jer je budžet za socijalno osiguranje. vrši pritisak na sve vlade širom sveta da se suprostave medicinskom lobiju. tj. krenule u pravcu pojačane privatizacije zdravstvenih servisa. sposobnost i obrazovanje kadrova. troškovi materijala i opreme 33% (lekovi po receptu. veka Ekonomska kriza i inflacija uticale su na promenu strukture rashoda zdravstva u gotovo svim zemljama savremenog sveta. godine.stanovništva. lekari i farmaceuti sada pribegavaju čak i javnim protestima. Britaniji. Takva je situacija u V. tako da pitanje zdravstvenih izdataka i njegovih opterećenja za državne budžete izbija u prvi plan. povećanja uplate za bolničku negu i povišenja tarife za recepte kako bi se zdravstvo spasilo od haosa. I u zdravstvu. javlja da neutrališe razlike u korišćenju zdravstvene zaštite stanovništva.

razvoj zdravstva u današnjim uslovima karakteriše i sledeće: (1) razvoj uz ograničene finansijske mogućnosti. i za efikasnost ukupne ljudske delatnosti. koja se ogleda u povećanju smrtnosti od kardiovaskularnih bolesti. pogotovo ako je to medicinski opravdano sa stanovišta skraćivanja trajanja lečenja. anemija). naročito efekti koji se ostvaruju u oblasti zaštite radnih ljudi i zaštite životne i radne sredine. u tom kontekstu. obezbeđenja brzog izlečenja i skraćenja dužine odsustvovanja sa posla zbog bolesti. koje sprečavaju nastajanje invaliditeta i povećanje odsustva sa posla. ekonomičnu. u uslovima izražene dugotrajne ekonomske i finansijske krize. može da skrene u pravcu destabilizacije zdravstvenog stanja nacije. u manjoj potrošnji lekova. socijalno-patoloških problema (ubistva. (6) nedostatak standardizacije medicinske opreme visoko tehnološke vrednosti. (2) nekoordiniran naučnoistraživački rad u medicinskoj nauci. vračevi) itd. u usporavanju rasta naknada zarada zbog izostajanja za posla. sada je neophodno napustiti filozofiju dijagnostičko-terapijskog razvoja zdravstva. nasilje. Isto tako. vek" treba da postane više zdravstveno informativni centar i učilište nego dijagnostičkoterapijski pogon. (4) jačanje ugleda alternativne medicine (travari. prostitucija. Postavlja se pitanje šta je uopšte produktivnost ili racionalnost u radu zdravstvenih organizacija? Neracionalnost u zdravstvenoj delatnosti ne može se meriti samo rastom finansijskih sredstava uloženih u zdravstvenu zaštitu. Važniji su medicinski efekti. bioenrgetičari. Uticaj zdravstva treba da ima presudan značaj za održavanje i očuvanje zdravlja i proizvodne sposobnosti. on je efikasan samo kada se radi o prevenciji. . i sl. Iz tih razloga reformi zdravstva pripada centralno mesto. i. i prividno skupa edukacija zdravstvenih kadrova. (3) usporeni tehnološki razvoj i rast naučno-tehnološkog jaza između razvijenih i nerazvijenih zemalja. dijagnosticiranju i lečenju tradicionalnih zdravstvenih problema. zahteva nov tip zdravstvene politike i nove obuke zdravstvene akcije. Dominacija profesionalnih. ne može se a priori smatrati rasipanjem sredstava. u smanjenju troškova poslovanja. efikasnu. (2) snažan kadrovski pritisak na zapošljavanje praćen ograničenim mogućnostima zapošljavanja (rast nezaposlenosti zdravstvenih radnika). koji se ostvaruju uloženim sredstvima. (3) nedostatak standarda i normativa. pa. Pri tome. smrtnosti odojčadi i smrtnosti starijih osoba. reprezentuju esencijalni segment racionalnosti i efikasnosti zdravstvene delatnosti. (7) prevaziđene klasične metode u protivepidemijskoj zaštiti u očuvanju zdravlja i radnih potencijala. prepisivanje skupih lekova u lečenju ljudi automatski ne vodi u neracionalnost. kao i visoka suma sredstava investirana u savremenu opremu. treba da obezbedi dostupnu.troškova za nezaposlene dostigao je vrtoglave visine. Zdravstvo. kvalitetnu. pravovremena terapija i rana rehabilitacija. opreme i prostora. hroničnih i degenerativnih bolesti. u većoj povezanosti zdravstvenih organizacia. koje se ogleda u boljoj organizaciji zdravstvene zaštite. samoubistva. za investicije u kapacitete i za ulaganje u kadrove. Glavni generatori globalno neracionalnog poslovanja zdravstvene delatnosti su: (1) nepostojanje jedinstvenog informacionog sistema u zdravstvu. narkomanija). U zdravstvu je izuzetno važno racionalno poslovanje. morbiditeta od društvenijh i psiho-neurotskih bolesti (ciroza jetre. Tu se racionalnost mora posmatrati u širem kontekstu. Razvoj zdravstva. jer brža dijagnostika. u smanjenju prosečnog trajanja dužine bolničkog lečenja. kompletnu i kompleksnu zdravstvenu zaštitu stanovništva uz racionalno korišćenje svojih resursa . Međutim. (5) dupliranje kapaciteta. prema tome. Ovakav model razvoja zdravstva posledica je visoko socijalizovane i državno kontrolisane medicine. Kao takav.kadrova. (4) nedovoljna funkcionalna povezanost zdravstvenih organizacija. neuroze. Jer. pošto „dom zdravlja za 21.

(4) odnos broja lekara prema broju pacijenata. itd. prosečna dužina života u populaciji. (7) dužina lečenja bolesnih i nesposobnih za rad. (6) broj izgubljenih radnih dana usled bolovanja. .U zdravstvenoj delatnosti se za vrednovanje kvaliteta rada i doprinosa koriste sledeći pokazatelji: (1) broj obolelih i zdravih koji su dobili zdravstvenu zaštitu. (5) morbidnost (broj obolelih u odnosu na ukupno stanovništvo). mortalitet (godišnji broj smrtih slučajeva na 1000 stanovnika). nesposobnost. (2) intenzitet korišćenja pojedinih faza zdravstvene zaštite. (3) ostvarivanje standarda koji su propisani za lekare.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->