Leasing u BiH

SARAJEVO OKTOBAR LISTOPAD 2012.

Selimovića 16 71000 Sarajevo Tel: 033/771 222 Faks: 033/771 225 www.ba Trg solidarnosti 2a 71000 Sarajevo Tel: 033/789 345 Faks: 033/789 346 www.rs.ba Danijela Ozme 3 71000 Sarajevo Tel: 033/254 354 Faks: 033/212 273 www.ba Bulevar M.: 033/276 280 Faks: 033/276 286 www.nlbleasing.ba .s-leasing.vbleasing.rlbh.asa-aleasing.ba Fra Anđela Zvizdovića 1 71000 Sarajevo Tel.ba Džemala Bijedića 2 71000 Sarajevo Tel: 033/ 721 750 Faks: 033/ 721 777 www.Aleja Svetog Save 13 78000 Banja Luka Tel: 051/340 301 Faks: 051/340 310 www.hypo-alpe-adria.ba Vukovarska 1 88000 Mostar Tel: 036/394 500 Faks: 036/394 595 Zmaja od Bosne 7 71000 Sarajevo Tel: 033/565 850 Faks: 033/208 863 www.unicreditleasing.

389. . kurseva treninga Pad aktive u 2010.000 KM • 2010. NLB Leasing.. Raiffeisen Leasing.namjena korištenja sredstava je transparentna. g.8 miliona KM Na lokalnom tržištu. g. žiranata). finansirano 5566 ugovora u vrijednosti 245.PDV se obračunava i plaća na leasing najamnine u toku leasing perioda (operativni leasing).PDV je neutralna stavka kod slučajeva finansiranja fiksne aktive (za pravne subjekte u sistemu PDV-a).leasing omogućava finansiranje bez dodatnog instrumenta obezbjeđenja (npr. . . finansirano 4400 ugovora u vrijednosti 216.166.2012 X udruŽenJe druŠtava ZA LEAsINg U BiH druženje društava za leasing u Bosni i Hercegovini je osnovano u aprilu 2005.com .598. obzirom da se kod aktivacije ugovora o leasingu potpisuje primopredajni zapisnik za finansirani predmet leasinga n 29 • prikupljanje i evidencija statističkih podataka od zajedničkog interesa za članove Udruženja • predstavljanje članova Udruženja na međunarodnim skupovima • saradnja sa sličnim udruženjima i drugim organima i organizacijama u zemlji i inostranstvu Što se tiče statističkih podataka leasing društava u protekle tri godine. ukupna aktiva svih leasing društava je iznosila: • 2009.isplata odobrenog leasing aranžmana se uvijek izvršava direktno dobavljaču predmeta leasinga. g. g.1.149. . finansirano 6348 ugovora u vrijednosti 277. Iznos finansiranja i broj sklopljenih ugovora o leasingu je sljedeći: 2009. Od navedenih osam leasing društava.predmet finansiranja je i instrument obezbjeđenja za leasing aranžman. godine. .000 KM • 2011. HypoAlpe-Adria Leasing. a jedno sa sjedištem u Republici Srpskoj. leasing kao proizvod ima sljedeće prednosti za klijente: . Članice Udruženja su: VB Leasing.1.. godini je uzrokovan gašenjem jednog leasing leasing društva.PDV se obračunava i plaća unaprijed – finansijski leasing. .108. Ciljevi Udruženja su: • međusobno povezivanje članica Udruženja u cilju unapređivanja i razvoja leasing i tehnologije rada u primjeni savremenih tehnoloških i tehničkih dostignuća • razmjena iskustava među članicama • promoviranje leasing putem glasila i drugih stručnih publikacija radi ostvarivanja ciljeva Udruženja • proučavanje i praćenje stanja o kretanjima razvoja leasing i aktuelnim pitanjima iz ove oblasti • praćenje zakonske regulative U iz ove oblasti • pokretanje inicijativa kod nadležnih organa za donošenje i izmjene zakonskih propisa iz oblasti leasinga • stručno usavršavanja članica putem organizovanja seminara. g. 4 miliona KM 2010.0 miliona KM 2011. S-Leasing i ASA ALeasing.bankeubih.. Euroleasing.000 KM www.370. sedam je sa sjedištem u Federaciji BiH. UniCredit Leasing.1. g.

isti napravio red u poslovanju leasing društava? (za LD iz FBiH) Kako ocjenjujete zakonsku regulativu koja uređuje odnose u ovom sektoru u RS-u i BiH. onda je povrat posjeda moguć isključivo temeljem tužbe za povrat posjeda) .različit poreski tretman prometa nekretnina u BiH u smislu da promet nekretnina pribavljenih zbog finansiranja u vidu finansijkog leasinga u FBiH je predmet razreza poreza na promet nekretnina. godini? 2. osnove bezbjednosti saobraćaja i registraciju vozila zbog čega su leasing društva kao vlasnici predmeta finansiranja izloženi prekršajnim kaznama i postupcima zbog prekršaja koje počine Korisnici leasinga tokom leasing perioda u kojem su jedino oni u posjedu istih (kazne zbog upravljanja neregistriranim i neosiguranim predmetima leasinga. je zakonsko i poslovno okruženje koje opstruira rad leasing društava. smanjila se potražnja za finansijskim uslugama. Ulaskom u posjed.. dok se sa druge strane pogoršao bonitet privrednih subjekata koji iskazuju potrebu za leasingom. kako bi oni bili prepoznatljivi na tržištu i kako bi istakli sve svoje prednosti u odnosu na klasične bankarske proizvode? 9. Da li je Zakon o leasingu i nadzor FBA unaprijedio praćenje rizika u poslovanju leasing društava i da li je. 2 . Koje privredne grane bi mogle kvalitetno finansijski propratiti leasing društva u narednom periodu? 7. Šta su trenutno najveći problemi leasing društava u BiH? 3. da li je njegovo stavljanje pod ingerencije agencija za bankarstvo bilo dobar potez? (Za LD iz RS-a) 5. Kako na poslovanje leasing društava u BiH utiču dešavanja u Evropskoj uniji (Austrija. Sa jedne strane. s obzirom da smo suočeni sa činjenicom da su banke smanjile svoje kreditne aktivnosti ? Da li u tom kontekstu vidite šansu za leasing društva i koji su preduslovi za eventualnu ekspanziju? 6. UniCredit Leasing ZakOni i pOslOvnO Okr Osnovni preduslov je efikasan pravni postupak ulaska u posjed predmeta leasinga pri raskidu ugovora od strane leasing kuće. Dojam koji se stiče iz prethodnog perioda je da leasing društva predstavljaju proširenu vrstu bankarskih proizvoda.) . leasing kuće dobijaju zanačajno bolji tretman rezervacija za potencijalne gubitke od bilo koje druge finansijske institucije kada je sporno potraživanje u pitanju jer leasing kuće imaju mogućnost prodaje takvog predmeta putem neposredne pogodbe 1 Smanjenjem privrednih aktivnosti usljed globalne finansijske krize.com . već na nove nepokretnosti i operativni leasing.sporost rada sudova zbog čega postupci za povrat predmeta leasinga na osnovu Potvrde o registraciji posebnog vlasničkog prava iz Registra zaloga BiH koji predstavlja izvršnu ispravu te naplatu potraživanja u izvršnom i parničnom postupku traju i po par godina . godine. Kako sa aspekta leasing kuća u FBiH objašnjavate pad poslovnih aktivnosti u 2012. Pod tim ne mislim na zajmove.bankeubih. Slovenija) odnosno u zemljama odakle uglavnom potiču matične kuće leasing društava u BiH? Svjedoci smo uvođenja oštrije regulative u zemljama EU (prije svega strožiji kapitalni zahtjevi). Jednim dijelom je na našu ponudu utjecala i nova regulativa koja značajno ograničava određene proizvode koje smo prije toga uspješno nudili duži niz godina. Koliko je u ovom trenutku javnost upoznata sa leasing proizvodima koji se nude na našem tržištu? 8. Da li su leasing društva u BiH dovoljno razvijena da mogu pružiti kompletniju i kvalitetniju postprodajnu leasing uslugu klijentima? 10. po Vama. Šta su leasing društva poduzela putem Udruženja ili samostalno na otklanjanju eventualnih zakonskih ili drugih barijera koje utiču na poslovanje i da li su te aktivnosti dovoljne da urode plodom? 4.teškoće u povratu posjeda nad predmetom leasinga općenito (ako se povrat posjeda ne ostvari u izvršnom postupku na osnovu Potvrde o registraciji iz Registra zaloga BiH ili notarskog poravnanja za povrat posjeda. dok su prije njegovog stupanja na snagu leasing društva obavljala i druge poslovne aktivnosti. osim smanjenja privrednih aktivnosti u prvoj polovni 2012.Najveći problemi leasing društava u BiH. Italija.PITANJA 1 .neusaglašena zakonska regulativa koja reguliše leasing poslovanje (Zakon o leasingu FBiH i Zakon o leasingu RS) sa zakonima koji regulišu cestovni prijevoz. a najviše od toga slijedeće: .. a naročito za investicijama. Da li smatrate da je potrebno dodatno raditi na razvoju leasing proizvoda. kazne zbog propuštanja povrata registarskih tablica nadležnim MUP-ovima u slučaju neproduženja registracije predmeta leasinga. dok u RS i Brčko Distriktu promet nekretnina nije oporeziv 30 www. Da li leasing društva u ovom trenutku posjeduju finansijske kapacitete koji bi mogli doprinijeti poticanju privrednih aktivnosti u BiH. U kom smislu je stupanje na snagu Zakona o leasingu i nadzor od strane FBA uticao na cjelokupno poslovanje leasing društava? Poznato je da je stupanjem na snagu tog zakona poslovanje leasing društava svedeno isključivo na finansijski i operativni leasing.

Na žalost. što je ponovo čini manje konkurentnom u odnosu na banke obzirom da leasing društva imaju sve obaveze finansijskih institucija (ishodovanje dozvole za rad od nadležne agencije za bankarstvo. a kamata je po PDV regulativi neopterećena PDV-om.Osnovni preduslov je efikasan pravni postupak ulaska u posjed predmeta leasinga pri raskidu ugovora od strane leasing kuće. PDV regulativa tretira kamatu na usluge finansijskog leasinga kao nakandu. Zakon o leasingu. a što dovodi u pitanje održivost poslovanja manjih privrednih subjekata koji nemaju ekonomiju obima da se nose sa sve zahtjevnijim administrativnim bremenom. vazan preduslov je izmjena PDV tretmana leasing usluga. što prije nije bio slučaj. kao i FBA. Sa druge strane. 5 . Također. manji subjekti bi imali veće šanse da se uspješno adaptiraju tj.2012 X KRUŽENJE OPSTRUIRAJU NAŠ RAD zbog čega finansiranje nekretnina u FBiH (izuzev u Posavskom kantonu gdje promet nekretnina zbog finansiranja putem leasinga nije oporeziv promet) čini ovo finansiranje nekonkuretnim proizvodom leasinga društava obzirom da je porez na promet nekretnina direktni trošak Korisnika leasinga i Korisnik leasinga ga plaća dva puta . PDV regulativa takođe de facto onemogućuje finansijski leasing novih nepokretnosti firmama jer takvu transakciju tretira kao 31 . I druge industrije nisu pošteđene ovog trenda.   . a samim tim i konkurentna prednost se postiže samo u okviru visokih standarda dobrog poslovanja. Dokaz za ovu tvrdnju je i taj da je velika većina leasing kuća nastavila poslovati uz manje prilagodbe novim pravilima. Vjerovatno će trend biti da se manji privredni subjekti integrišu u veće. kako u našoj tako i u drugim industrijama. a samim tim je bilo više poremećaja trzišta. leasing kuće dobijaju zanačajno bolji tretman rezervacija za potencijalne gubitke od bilo koje druge finansijske institucije kada je sporno potraživanje u pitanju jer leasing kuće imaju mogućnost prodaje takvog predmeta putem neposredne pogodbe. Prethodno je adekvatnost kapitala bila u arbitražnoj zoni. Prije su leasing kuće. Ovo je izrazito značajan problem u slučaju reprograma leasing ugovora jer klijentu se povećava finansijsko opterećenje u momentu kada je najvažnije da se postigne suprotan efekat. ali uloženi napori nisu ni približno ekvivalentni postignutim rezultatima na otklanjanju zakonskih i poslovnih prepreka za rad. imali bi veću vjerovatnoću samoodrživosti. malo manje dobro adekvatnosti kapitalom. Generlano.prilikom pribavljanja nerketnina za finansiranje i po isplati svih obaveza po leasing ugovoru kada leasing društvo vrši prenos vlasništva na Korisnika leasinga. predmet leasinga je u međuvremenu značajno izgubio na vrijednosti. a tako definisana podliježe obračunu PDV-a. 4 . Ali to sve nema smisla ako je pravno teško ući u posjed. Često kada se to i dogodi. relativno dobro upravljale rizicima. su definisali leasing kuće kao finansijske intitucije koje ubiru kamatu za svoje usluge.bankeubih.Leasing društva putem Udruženja leasing društava u BiH već duži niz godina ulaže napore u stvaranje partnerskog odnosa sa zakonodavnim i izvršnim vlastima u BiH u cilju usaglašavanja zakonske regulative koja se direktno i indirektno reflektira na rad leasing društava. Dosadašnja praksa partnerstva sa zakonodavnim i izvršnim vlastima pokazuje da vlast uključuje Udruženje leasing društava u kreiranje novih zakona i izmjena i dopuna zakona koji direktno utiču na rad leasing društava. Da su finansijske aktivnosti bile regulisane na današnji način u doba ekonomske ekspanzije.com međunarodnoj zajednici da prilikom kreiranja zakonskog okvira konsultira privredni i nevladin sektor na čiji rad i djelovanje se direktno reflektiraju doneseni zakoni i izmjene zakona. limit za minimum osnivačkog kapitala) ali su u PDV sistemu i nisu oslobođeni fiskalizacije u cijelosti. Tim će se neminovno izgubiti fleksibilnost reagovanja na tržišne zahtijeve kao i smanjenje broja proizvoda. plaćanje naknade za nadzor rada nadležnoj agenciji za bankarstvo.fiskalizacija leasing društva koja umnogome usporava rad leasing društava i povećava troškove rada. jer su te aktivnosti bile uspostavljene i praćene kroz grupne politike i standarde. unapređeno je praćenje rizika gdje leasing kuće ne mogu da nastave sa radom bez adekvatnog nivoa kapitala. ali sve sugestije i primjedbe na prijedloge zakona se redovito odbacuju ili ne uvažavaju tako da leasing društva imaju osjećaj da ih vlasti ne slušaju i da smo samo „pro forme“ uključeni u kreiranje zakonskog okvira kako bi vlast ispunila svoju obavezu prema www.Sa jedne strane. izrazito regulisano poslovanje je značajno povećalo troškove leasing kuća u najnepovoljnijim tržišnim uslovima. članice međunarodnih bankarskih grupacija. Zakon o leasingu i FAB su napravili red u leasing branši jer svi trenutno poslujemo po istim pravilima. Ulaskom u posjed. 3 .

to štedi kapital. iako moram naglasiti da broj proizvoda ima tendenciju smanjenja zbog prethodno pomenutih razloga. Na žalost. u pravu ste. Specijalizirani posrednici efikasno lociraju takve strojeve i iskazuju interes ako su isti ponuđeni putem interneta.Da.Nakon desetljeća prisustva na tržištu. usljed pada prometa. Ogroman je potencijal na operativnom leasingu visoko utrživih predmeta jer postoji skoro neograničen broj uslužnih paketa i njihovih varijacija koje mogu zadovoljiti širok spektar korisnika. 7 . se mogu postići efikasno smanjenjem aktive kako bi se postigao ciljni koeficijent. apsorpciju rizika ostatka vrijednosti predmeta.Javnost je dobro upoznata sa leasing ponudom. Pored vozila i standardnih strojeva. aktivnostima na kontroli i izvještavanju.Dešavanja u EU uglavnom se reflektuju na leasing društva u BiH. Leasing ima zakonsku i faktičku mogućnost da veže manje kapitala korisnika za isti kreditni rizik. neopterećenog PDV namatima kao u drugim EU tržištima koja posluju lokalno po MRS standardima. da stanem samo na osnovnim mogućnostima. leasing društva su stekla znanja i iskustva da mogu pružiti visok nivo postprodajne usluge. a naročito za situacije gdje lokalne banke nisu u većinskom vlasništvu leasing kuća sa kojim ostvaruju ovaj vid transakcija. a sa druge strane povećava potencijal ponude i potražnje. 10 . tj duplim. Ranije sam pomenuo. ako se ne usliše naši pravni apeli. Što se tiče finansijskog leasinga. 6 . asistenciju. 9 . ekonomičnu mas-nabavku. Strožiji kapitalni zahtjevi. niti institucionalnog niti ljudskog. Sa jedne strane. u vrijeme kada izvora kapitala manjaka. fokus je više na predmetima nego na privrednim granama. Dakle. neminovno je smanjenje troškova na najvitalnijim aspektima poslovanja kao što su prodajne i post-prodajne aktivnosti. To onemogućava da se ulazni PDV tretira kao odbitni. Banke ne mogu ponuditi 32 dodatne usluge u rati kao što su osiguranje.com . pritisak je na snižavanju generalnih administrativnih troškova. povećana regulativa je dovela do značajnog povećanja tih istih troškova i to na kontrolnim. „staro-za-novo“. preduslov je efikasan ulazak u posjed predmeta nakon isteka ugovora ili njegovog prijeveremenog raskida. Pomenuti pristup bi se mogao dodatno poduprijediti uvođenjem forfejtinga. izvještajnim i aktivnostima zaštite porošača. U isto vrijeme. Što se tiče tržišta kapitala. n www. gorivo. iskustvo nam govori da specijalni strojevi imaju visok nivo utrživosti na međunarodnim niš-tržištima.bankeubih. znanja ne manjaka. on ima jednu veliku prednost nad kreditima kada je u pitanju finasniranje dugoročne imovine. 8 . višom ulaznom cijenom kapitala i refinansiranja i većim. održavanje. efekat je smanjenje aktive kroz smanjenje kreditnih i leasing volumena.dvostruki promet u kratom vremenskom intervalu. leasing društva mogu kvalitetno popratiti sve predmete leasinga koja su zadržala dobru utrživost. Po trenutnim pravilima. Kao što sam napomenuo. Nadamo se da će se velike bankarske grupe na vrijeme dokapitalizirati kako bi prethodni trend bio optimalan za tržišne uslove. fiskalne benefite. Dakle. Moje mišljenje je da bakarske grupacije trebaju strateški fokusirati resurse na leasing pri finansiranju dugoročne imovine dužnika.

Stoga se naša akcija Lakše od igre nastavila pod sloganom „Osigurajte sebi više uz manje novca“ jer se kroz nju osigurava mnogo a plaća se manje. Kada je riječ o planovima za budućnost. Stručni tim leasing managera i postprodajnog osoblja ove kompanije na raspolaganju je svojim klijentima kod kreiranja same ponude. kako korporativnih kompanija. kao i dosada. individualno prilagodljiv i fleksibilan način finansiranja. godinu. nudimo i dodatnu pogodnost. Mostaru i Bihaću. Uz dugogodišnje prisustvo u našoj zemlji. opreme i nekretnina putem aranžmana finansijskog i operativnog leasinga. Kao kompanija sa velikim iskustvom u našoj zemlji. Raiffeisen Leasing uspijeva održati i kvalitet usluge koju pruža na najvišem nivou. pored odlične ponude vozila. Uvjereni smo da ćemo i u budućnosti uspješno poslovati. Na taj način kompanija je prisutna u svim krajevima naše zemlje. tržištu. Kako smo mi kuća koja se trudi uvoditi novine i osmišljavati dodatne vrijednosti i olakšice svim našim klijentima. pojedinaca i pravnih lica. ali i povjerenje koje nam pružaju naši klijenti – zaključila je Belma Sekavić-Bandić. sa centralnim uredom u Sarajevu i podružnim uredima u Tuzli. sa mobilnim timovima leasing managera koji stižu na adrese klijenata sa spremnim rješenjima za finansiranje. u ovogodišnjoj akciji pored svih nabrojanih osiguranja i pomoći. kao i pripreme vezane za narednu godinu.o. Akcija je osmišljena za nabavku novih putničkih vozila. uključuje i gratis kasko osiguranje koji je naša višegodišnja ponuda. O trenutnim akcijama u ovoj kompaniji. Sarajevo jedna je od najstarijih kompanija na leasing tržištu Bosne i Hercegovine i uspješno posluje još od 2004. Sarajevo Belma Sekavić-Bandić imala je vrlo pozitivan odjek u cijeloj zemlji. koja pruža usluge finansiranja nabavki vozila.o. ova kompanija vrlo aktivno učestvuje u izgradnji i očuvanju privrede naše zemlje. direktor Raiffeisen Leasinga rekla je sljedeće: Naša akcija „Lakše od igre“. Belma Sekavić-Bandić.2012 X Lakše od igre R aiffeisen Leasing d. Banjaluci. iz ponude velikog broja distributera voznih marki iz BiH putem aranžmana finansijskog leasinga sklopljenog sa Raiffeisen Leasingom. i kroz te potrebe kreira uvijek nove akcije. – navodi Sekavić-Bandić. povoljan. tako da smo njeno trajanje produžili i na 2012. znanje i radinost naših zaposlenika. a to je mogućnost otkupa vozila u iznosu otkupne vrijednosti. Paket ove akcije. godine. Uz takve akcije. svakodnevno privlači sve veću pažnju. kroz ovu akciju smo obezbijedili pomoć na cesti 24h u trajanju od godinu dana. Finansiranjem javnog i privatnog sektora. a koja se pruža na teritoriji cijele Evrope. Raiffeisen Leasing izgradio se kao jedna od vodećih leasing kompanija. Također.o. Raiffeisen Leasing privodi kraju aktivnosti namijenjene za 2012. Raiffeisen Leasing uspješno prepoznaje potrebe tržišta. detaljnog informisanja i edukacije o samom leasing proizvodu. Raiffeisen Leasing posluje u svim većim gradovima BiH. www.bankeubih. Raiffeisen Leasing ima osmišljenu strategiju i jasno definisane ciljeve. kao i kod pružanja podrške i potrebnog consultinga tokom cijelog procesa trajanja samog leasing aranžmana.o.com Raiffeisen leasing d. godinu. tako i malih i srednjih preduzeća. kao i osiguranje od nezgode. u kojoj će naša kuća ući u okončanje prve decenije postojanja na bh. Leasing proizvod. koja je pokrenuta još prošle godine. kao i pravac kojim se planira kretati u narednom periodu. uz nekoliko dodatih vrijednosti i olakšica u odnosu na akciju organizovanu za 2011. uz sigurnost i kvalitet koji nam garantuju naši osnivači. n 33 . kao moderan. te putničko i zdravstveno osiguranje gratis. godinu.

donekle doprinijele pogoršanju tekuće likvidnosti privrednika. tako da je proces vraćanja u posjed neprihvatljivo dug.com . ali po mom mišljenju. što naš proizvod onda čini manje atraktivnim u odnosu na kredite banaka.Elma Hošo. koji u svojoj suštini nije leasing proizvod.Kako je leasing sektor samo jedan od sudionika na tržištu BiH. gdje nerijetko i do godinu dana čekamo na izdavanje rješenja o izvršenju iako imamo neosporne dokaze o vlasništvu. što nama u S-Leasingu ide u prilog. jer ne smijemo zaboraviti da govorimo www. baš kao i zakoni o direktnim porezima. Uticaj globalne finansijske krize na realni sektor ekonomije BiH je i dalje jako prisutan. bojim se da može imati i negativne efekte. na žalost. sistemski se moraju rješavati problemi koji u konačnici opet zavise od političke volje. Agencija za bankarstvo ima značajnu ulogu u nadzoru poslovanja leasing sektora te svojim aktivnostima zasigurno unapređuje transparentnost poslovanja leasing društava. ostali smo jako fokusirani na klijenta te. a uz sve to ga čini jako skupim. podizanje kriterija samo na strani obaveza leasing društava bez sistemskog unapređenja cijelog ambijenta u kojem poslujemo. ali i vredovanja predmeta leasinga. rezultati su jako loši. Nadalje. a što se onda odražava i na velike gubitke vrijednosti predmeta leasinga u ovom procesu i opravdava naše zahtjeve prema klijentima za značajnijim 34 učešćem. naša strategija poslovanja se nije promijenila do danas. 2 . Ukoliko se želi unaprijediti ovaj sektor. nije postojao Zakon o leasingu. zajma. također. što nas značajno ograničava i administrativno otežava poslovanje. direktorica S .bankeubih.Putem leasing udruženja smo dostavili jako mnogo inicijativa za izmjenama i dopunama Zakona i podzakonskih aktata. sva leasing društva su izložena jako dugim sudskim postupcima. tako je neminovno da se svi efekti tržišta direktno odražavaju i na naše poslovne aktivnosti.LEASING DOO RAD NA SAVJETOVANJU I JE NAJBOLJE INVE Uz jako dobro upravljanje rizicima. 2007. ali bih izdvojila samo dvije: Sektor leasinga reguliran entitetskim Zakonima o leasingu koji nisu harmonizirani u cijelosti. Zakon o leasingu je s pravom ograničio poslovanje leasing kuća na finansijski i operativni leasing.Iako u vrijeme osnivanja S-Leasinga. možemo se pohvaliti izuzetnim rezultatima kontinuiranog i stabilnog rasta u svim godinama poslovanja i to na tržištu koje se. te onemogućio finansiranje putem tzv. stalno smanjuje 1 . naša država nije poduzela nikakve značajnije mjere da ublaži ove efekte. u kontinuitetu nudimo usluge isključivo finansijskog i operativnog leasinga te imamo od prvog dana jako razvijene metode utvrđivanja kreditne sposobnosti klijenta. naprotiv trenutna politička situacija nam nikako ne ide u prilog. Recesivne politike komercijalnih Banaka direktno su uticale na smanjanje svih oblika investicijskih aktivnosti te tražnje u cjelosti te su.Niz je problema sa kojima se svakodnevno susrećemo zbog neusuglašenosti Zakona i podzakonskih akata po kojima poslujemo. 4 . 3 . Međutim. Istovremeno. godine.

8 . ali i pored toga bilježimo i planiramo veoma stabilan i kontinuiran rast kako samog portfolija tako i tržišnog učešća. ne vežući se isključivo na privrednu granu u kojoj klijent posluje. „hold“ strategije koje imaju za cilj zadržavanja i čak smanjenja leasing portfolija. n 35 .Mogu govoriti samo iz pozicije S-Leasinga. čak i u privrednim granama koje su u datim okolnostima okarakterizirane kao neatraktivne.com leasing kuće na našem tržištu imaju tzv. 10 . 5 . ali i odlična suradnja i podrška naše matične Sparkasse Bank d. Možemo se pohvaliti izuzetnim rezultatima gdje se po profitabilnosti i učinku po uposlenom svrstavamo u sami vrh na tržištu BiH. 9 . a koja je ujedno uz Steiermärkische Bank und Sparkasse AG iz Graca suvlasnik S-Leasing-a. bez koje ovi rezultati ne bi bili mogući. S-Leasing je od samog osnivanja imao jasne i stroge risk politike. a neke transakcije to doista i jesu. 7 . znanje i resurse da odgovorimo zahtjevima i podržimo finansiranje dobrih projekata..2012 X I EDUCIRANJU KLIJENATA ESTIRANO VRIJEME o veoma malom i neatraktivnom tržištu leasinga.Naš fokus je na klijentu tj. smo čak i u vrijeme najveće ekonomske krize imali kapacitet. Koliko god se leasing proizvod činio komplikovanim.d.Evidentno je da neke www.d.Mogu govoriti samo iz pozicije S-leasinga te odgovorno tvrdim da imamo puni kapacitet i kompetencije i naravno redovnu praksu kontinuirane podrške klijenata tokom cijelog perioda trajanja ugovora o leasingu. Također smo svjedoci da su kriteriji odobravanja finansiranja značajno pooštreni u većini leasing društava.U S-Leasingu su jasno definirana pravila „našim klijentima mora biti u cijelosti jasno šta plaćaju i šta za te novce dobivaju zauzvrat“.Jako malo i tu se definitivno mora napraviti iskorak. Možemo se pohvaliti izuzetnim rezultatima kontinuiranog i stabilnog rasta u svim godinama poslovanja i to na tržištu koje se iz godine u godinu smanjuje. Razlog tome je naravno naša posvećenost poslu. 6 . Uvijek smo bili otvoreni podržati dobre projekte. gdje iz dana u dan nastojimo biti dugoročni partner svakog od naših klijnata.bankeubih. rad na savjetovanju i educiranju klijenata nam se pokazao kao najbolje investirano vrijeme. njegovom ukupnom poslovanju. ali kako sam već navela. Zajedno sa našom matičnom bankom Sparkasse Bank d.

uočili smo i nepoznavanje Okvirnog zakona o zalozima od strane sudija. proda predmet lizinga. Poslije svega podnesete prijavu tužilaštvu. PDV na kamate. a tužilaštvo vam odgovori da to nije krivično djelo i da se radi o obligacionopravnom odnosu između korisnika i davaoca lizinga po osnovu ugovora o finansijskom lizingu. Korisnik lizinga otuđi. davanje na poklon i sl. Izvršenje u skladu s odredbama ovog Zakona moguće je samo ukoliko založni povjerilac dostavi izvršnom sudu ugovor o zalogu i potvrdu o registraciji. kako oni kažu. kada analizirate kolika je prosječna kamatna stopa po kojoj se otplaćuje predmet lizinga i kada analizirate druge troškove koji prate lizing (trošak obrade. a sve u namjeri da sebi ili drugome pribavi protivpravnu imovinsku korist. do pada investicija i potrošnje uopšte. tj. Radnja izvršenja se sastoji u prisvajanju tuđe pokretne stvari koja je učiniocu povjerena.Danas u BiH imamo pad poslovnih aktivnosti u svim sektorima privrede. na taj način što su prebacili predmet lizinga (mašine) u Srbiju bez naše saglasnosti i nastavili poslovanje u Srbiji zbog povoljnijeg ekonomskog ambijenta. Prisvajanje se sastoji u ponašanju učinioca prema stvari kao da je ona njegovo vlasništvo. Odredbe Zakona su jasne. imali smo i par slučajeva gdje su klijenti pokušali da izbjegnu obaveze. direktor NOVA LEASING a. i time je i aktivnost lizing društava doživjela pad. ali nažalost u praksi se dešavaju sasvim druge stvari i postupci zaista dugo traju. dakle. iako se utajom kao ni drugim krivičnim djelima ne može steći svojina. korisnik postaje vlasnik uplatom www. Protekla godina je dovela do daljeg pogoršanja ekonomske aktivnosti. Prisvajanje može da se manifestuje na različite načine. Ovo rješenje o izvršenju uputit će sudskog izvršioca da oduzme osiguranje koje je opisano u ugovoru o zalogu i preda ga založnom povjeriocu ili od njega ovlaštenom licu u cilju prodaje osiguranja. Navedena potvrda o registraciji je izvršna isprava i sud mora izdati rješenje 36 u roku od 8 dana od dana podnošenja prijedloga. polisa osiguranja. međutim.).Dragan Džinić. Takođe. prodaja. itd. kao što su trošenje. Pozitivna strana lizinga je u tome što oni koji ne mogu dobiti kredit u komercijalnim bankama lakše mogu uzeti predmet lizinga (automobil) na korišćenje.d. Navešću nekoliko primjera. 2 . u dosadašnjem radu. imamo smanjenje cjelokupnih privrednih aktivnosti u posljednje četiri godine. učešće. dok kod lizinga.Problema ima mnogo. a sve se to negativno odrazilo i na lizing kuće. klasično krivično djelo utaje (osnovni oblik krivičnog djela utaje postoji kada osoba prisvoji tuđu pokretnu stvar koja mu je povjerena.com . donese čak i ugovor da je predmet lizinga prodao.bankeubih. Postupak izvršenja pokreće se na zahtjev založnog povjerioca nakon što založni dužnik povrijedi obaveze iz ugovora o zalogu. lako se da zaključiti da je kredit za kupovinu auta povoljniji u banci jer odmah postajete i vlasnik automobila.). Dalje. U OVIM OKOLNOSTIMA NE VIDI U dosadašnjem radu uočili smo i nepoznavanje Okvirnog zakona o zalozima od strane sudija 1 .

vidjećete da lizing društva ne posjeduju kapacitete.com www.Već sam rekao da su zakoni kasno doneseni i da i dalje treba raditi na poboljšanju postojećih zakonskih rješenja. pa i cjelokupan razvoj. što će biti samo jedna od faza razvoja finansijskog lizinga u budućnosti. neizvjestan i usporen proces sa negativnim efektima po privredu. a samim tim se podrazumijeva i razvoj lizing proizvoda. 3 . Banja Luka je osnovana u junu 2007.com 37 . Kod nas je regulativa u pogledu upravljanja rizikom.Nisam upoznat sa radom Udruženja. n www.bankeubih. 8 . Poznato vam je da je Zakon o lizingu u Republici Srpskoj stupio na snagu u novembru 2007. 10 . No. a što bi opet povećalo tražnju za ovim proizvodom kako od strane privrede. potrebno je mnogo više aktivnosti. kao što sam već rekao. Kupovina nekretnina na lizing u BiH još uvijek nije zaživila. Hrvatska je prije dvije godine uvela neoporezivu kamatu i od tada je povećan broj zaključenih ugovora za automobile. Agencije za bankarstvo jesu regulatori koji dobro rade svoj posao kada je u pitanju nadzor nad bankama i mislim da je bio ispravan potez da i lizing društva budu pod njihovom ingerencijom.d. usporen tranzicijski put. Na poslovanje lizing društava na domaćem tržištu više utiču naša unutrašnja dešavanja: finansijsko ekonomska i politička nestabilnost. Očekivati je da će BiH uskladiti svoje zakonske propise sa propisima Evropske unije i da će PDV na kamate biti ukinut. potrebno je mnogo toga promijeniti.bankeubih. Procenat smanjenja kreditnih aktivnosti u Republici Srpskoj je nešto manji zahvaljujući isključivo Investiciono-Razvojnoj banci Republike Srpske.2012 X IM šANsU ZA LIZINg dRUšTVA zadnje rate. 6 .o. nizak kreditni rejting BiH. U odnosu na bankarski sektor koji je dosta dobro razvijen i zakonski uređen i koji zaista prati evropske standarde. Ukoliko analizirate stanje lizing društava.Lizing društva još uvijek nisu dovoljno razvijena u BiH. ali znam da je Ministarstvo finansija Republike Srpske prošle godine preduzimalo određene aktivnosti. kao i banke. za lizing se baš ne može reći da je tako i slobodno mogu reći da su lizing društva slabo zakonski zaštićena. Međutim. kako bi bio konkurentan bankarskim proizvodima. Banja Luka. godine i bila je jedino društvo koje je imalo sjedište u Republici Srpskoj.Da bih dao odgovor na ovo pitanje. neefikasnost sudske vlasti. Banke u Federaciji Bosne i Hercegovine jesu značajnije smanjile svoje kreditne aktivnosti i smanjenje je u većem procentu nego u Republici Srpskoj. kupovina vozila na kredit u posljednje vrijeme je traženije od kupovine vozila na lizing.Kada bi napravili istraživanje vidjeli bi da je javnost mnogo više upoznata sa proizvodima koji nude banke nego lizing kuće.o. a vidljiv je napredak lizing nekretnina za stanovništvo. visoka stopa nezaposlenosti.Naravno. Bespotrebno bi bilo praviti ili uopšte razmišljati o nekoj posebnoj agenciji ili direkciji koja bi bila regulator samo za lizing. a u Federaciji Bosne i Hercegovine početkom 2009. te je nakon toga donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lizingu. nego u cijelom regionu. 9 .Tačno je da EU uvodi oštriju regulativu i smatram da je to pozitivno. godine. Nova Leasing a. prvo na razvoju lizinga kao djelatnosti. 7 . 5 . godine u Republici Srpskoj sjedište ima i Hypo Leasing d. Uostalom. visoka budžetska izdvajanja. itd. 4 . a i zahtjevi za upravljanje kreditnim rizikom su analogni. ne samo u BiH. a od sredine 2011. treba imati na umu da se lizing društva tretiraju sa kapitalnim zahtjevom. Potrebno je mnogo više raditi. a i kapitalom strožija u odnosu na regulativu u EU. godine. Podzakonski akti su doneseni kasnije. Potrebno je razmisliti o poreskim olakšicama za korisnike lizinga u privredi kako bi doveli do bolje disperzije rizika i ostvarili povoljnije uslove investiranja u poslovne djelatnosti. tako i od strane građana u oba entiteta. Za eventualnu ekspanziju potrebno je mnogo više aktivnosti.Trenutno u ovim okolnostima ne vidim šansu za lizing društva. U Republici Srpskoj samo dva društva imaju sjedište. poreska politika koja je destimulativna. Mislim da je spoljni uticaj zanemarljiv.

smanjenje izvoza u zemlje Evropske unije i šire. 5 . a nakon 2-3 godine vam kažu da „to nije logično“ i da nisu mislili to tako.Shodno negativnim konjukturnim kretanjima u zemljama Evropske unije kriza se sa laganom zadrškom prelila i na bosansko- Jedino smo leasing društvo koje je imalo u kontinuitetu pozitivno poslovanje zadnjih 4-5 godina bez velikih oscilacija hercegovačku ekonomiju. Rad leasing kompanija je usko vezan sa stagnacijom odnosno padom ukupnih ekonomskih aktivnosti u BiH. smanjuje ukupnu potrošnju i izglede za potencijalne investicije.Svakako da jedan dobar dio leasing društava posjeduje te kapacitete i da je korisno da se cjelokupno leasing finansiranje još razvija u Bosni i Hercegovini. Slobodan Vujić. Inače. direktor VB Leasing BH LEASING VIŠE NIJE E KAO PRIJE 10 GOD 1. najviše problema su imali oni koji su se i najmanje bavili leasing poslovanjem. U jednom momentu dobijete mišljenje da radite na jedan način od centrale Uprave za indirektno oporezivanje. Ono što mi očekujemo od Agencija za bankarstvo i federalne i RS-a je da stanu u zaštitu leasing tržišta u zaštitu leasing kompanija te da od državnih organa uprava i slično zahtijevaju jednak i nepristrasan pristup koji se neće mijenjati svake dvije godine. 3 . Manje investicijskih projekata. To u krajnjem slučaju kompanijama www.Neuređeno poslovno okruženje i neujednačen stav državnih kontrolnih organa (Uprave za indirektno oporezivanje).Po mom mišljenju. 4 . naša interna pravila unutar grupacije su znatno oštrija nego ovo što se od nas traži od strane Agencije za bankarstvo.Bilo je pozitivnih kretanja po pitanju registracije automobila i još nekih aktivnosti.bankeubih. a sve vrijeme su kvarili tržište i bavili se svim i svačim.com 38 . Najveći je problem to što ti ljudi nemaju nikakvu odgovornost i znaju da ih ne mogu stići nikakve sankcije za njihov „rad“. 2 . Bilo je i konačno vrijeme da se uvede kontrola u ovaj segment poslovanja i mi to ispred VB Leasinga pozdravljamo.Dr.

Sve to rezultira povećanjem našeg tržišnog udjela na tržištu leasinga BiH koji sada iznosi cca. 8 . ali još uvijek se može mnogo uraditi na polju upoznavanja i razvijanja potencijalnih leasing korisnika sa mogućnostima leasinga. Naša strategija u VB Leasingu je bila jasna. 10 . puno uložili u njihovo educiranje u svakom smislu. nego i u Turskoj.Sigurno da leasing nije više egzotika kao prije 10 godina.bankeubih. Dobrim dijelom budućnost leasing kompanija će ovisiti i o mogućnostima za refinansiranje. 30% na tržištu pokretnina. razvoj te tehnološko priključivanje ka evropskim i svjetskim kompanijama. Naša isključiva šansa je da budemo dovoljno efikasni.com 39 . ali će biti i kompanija koje će nastaviti ovim putem samostalnosti. ali i za ostale branše leasing je u mogućnosti kvalitetno odgovoriti na potrebe privrede. Ono što smo mi radili je da već 3-4 godine imamo jasnu strategiju i nje se držimo.Svakako da će se kod dobrog dijela grupacija leasing razvijati i biti samo jedan odjel banke odnosno proizvod. Bez tog sustizanja nemamo izgleda da nešto ponudimo partnerima ne samo u Evropi. 6 . Jedan dio tog razvoja svakako bi doprinio i razvoj leasing tržišta u BiH.Leasing kompanije nisu na istom nivou razvijenosti. U tom kontekstu smo već 5-6 godina zadržali ključne ljude unutar kompanije. Naši trendovi već 5-6 godina pokazuju dobre rezultate. zatim uveli smo E@sy Leasing B2B modul koji znatno skraćuje vrijeme potrebno za odobrenje i za cjelokupno finansiranje (to je sada svedeno od nekih par dana ranije koliko je trajalo na par sati). n www.2012 X EGZOTIKA GODINA omogućava rast. 9 . nisu niti na istom nivou opremljenosti ljudskim resursima. Leasing će se razvijati u pravcu fleet managementa i sličnih proizvoda. Libiji bilo kome.Sa pooštravanjem regulativa u zemljama EU sigurno je da će oni prvo gledati na sebe. pa onda na nas. već ostvareni rezultat na kraju godine. te smo tako jedino leasing društvo koje je i imalo u kontinuitetu pozitivno poslovanje zadnjih 4-5 godina bez velikih oscilacija. Takođe. nivoom organizovanosti. Tržišni udio nam nikad nije bio glavni i najvažniji cilj. da smo se htjeli kvalitativno diferencirati od konkurencije. automatiziranosti itd. izvršili smo modernizaciju i automatizaciju uvođenjem DMS sistema poslovanja (poslovanjem putem skeniranja i elektronske arhive). 7 . kvalitetni i profitabilni da oni nemaju razloga da razmišljaju o smanjenju svojih aktivnosti na našem tržištu.U narednom periodu očekujemo svakako značajniji rast u sektorima transporta i građevinarstva.

4 -Definitivno. godine. puteva. izgradnje kapitalnih objekata. što je direktno utjecalo i na leasing sektor. godini smo se suočili sa značajnim usporavanjem financijskih procesa. Konkretno. 5 -Naš ukupan doprinos a tako i ostalih leasing kuća koje posluju u BiH uveliko ovisi o svojim matičnim bankama. Najveći pad se osjetio na polju financiranja nekretnina. Smatram da su neophodna sistematska zakonska unapređenja od strane zakonodavca i uključivanje leasing sektora u kreiranje propisa koji utječu na njegov rad i poslovanje.com . Oblast financiranja vozila i opreme je smanjena samo 15%.bankeubih. 2 -Na žalost trenutno su na snazi Zakoni koji ne doprinose stimulaciji leasing sektora kao alternativnog oblika financiranja. direktorica Hypo. tako da je naš doprinos povezan sa ukupnim načelima banke majke i stalnih stremljenja i poticaja privrednim aktivnostima u BiH. kako bi Zakon bio egzaktan i čime bi se doprinijelo reguliranju i stabilizaciji na ovom polju a što bi u konačnici dalo pozitivne financijske pomake ne samo leasing kućama nego i njihovim korisnicima. klijentu kao najbitnijoj karici u samom leasing poslovanju. 3 -Leasing društva su od osnivanja Udruženja društava za leasing u BiH prilično aktivna po pitanju zakonske problematike i prepreka u poslovanju leasing društava. i leasing društva bi se suočila sa porastom potražnje za financiranjem vozila i opreme direktno vezane uz građevinarstvo kao privredne grane 1 -U 2012. čime bi doprinjeli kvaliteti življenja građana Bosne i Hercegovine. 6 -Ukoliko bi došlo do značajnijeg pokretanja javnih radova. te time je ublažen pad ukupnog leasing tržišta na 23% u odnosu na isti period prošle 2011. te intenzivnijih radova na koridoru Vc.Alpe-Adria-Leasing d.o.o. www. konkretno u prvih devet mjeseci 2012. godine. energetskih objekata.BiH IMA POTENCIJAL ZA ZNA Ukoliko bi došlo do značajnijeg pokretanja javnih radova. Uskoro ćemo biti izvješteni da li su naše primjedbe i prijedlozi uvaženi od strane zakonodavaca. Udruženje upravo radi na prijedlozima izmjene određenih tačaka Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o leasingu FBiH. godine pad je iznosio 78% u odnosu na isti period 2011. stavljanje leasing sektora pod ingerencije Agencije za bankarstvo je doprinijelo disciplini u poslovanju leasing društava kao i većoj transparentnosti s posebnom odgovornosti prema 40 Vilma Tunjić Juzbašić.

U promotivnim i edukativnim aktivnostima vidimo veliku mogućnost kako bi privatne i javne subjekte upoznali s leasing proizvodima. Leasing društva su tradicionalno. u proteklih deset godina. 9 -Uzimajući u obzir činjenicu da su većina leasing društava u BiH članice značajnih financijskih Grupacija prvenstveno iz Austrije i Italije. 10 -BiH nije izolirana privreda. Izvještaji MMF-a i Svjetske banke potvrđuju da je u našoj zemlji prisutno usporavanje ekonomske aktivnosti. naravno s posebnim akcentom na firme s dobrim bonitetom i kvalitetnom kreditnom istorijom. nego je apsolutno podložna svim promjenama i dešavanjima u Europskoj uniji. 8 -Neophodno je intenzivno raditi na educiranju šire javnosti o prednostima leasinga kao savremenog oblika financiranja. energetskih objekata. Leasing društva svakako traže svoje mjesto i u svim proizvodnim privrednim granama. Ekonomsko pogoršanje na globalnom planu i sniženje kreditnog rejtinga ne ide u prilog prilivu stranih investicija u BiH. i njegovim prednostima u odnosu na ostale mogućnosti financiranja koja se nude u BiH kroz agresivne medijske i PR kampanje. ali je neophodno intenzivnije upoznavanje svih sudionika u ekonomskim procesima o postojanju ovog alternativnog izvora financiranja i njegovim prednostima u financiranju. a posebno operativni leasing i razvoj fleet managementa kao budućnosti za sve komercijalne firme. n www. Suočeni smo s porastom cijena izvora sredstava na međunarodnom tržištu i to je samo jedan od aspekata koji negativno utječe na ekspanziju financijskog sektora u cjelosti. BiH u svakom pogledu ima potencijal za značajniji razvoj leasinga kao oblika financiranja. praćeno padom izvoza i industrijske proizvodnje. značajno prisutna u financiranju firmi vezanih za transport.bankeubih. puteva. apsolutno mogu i u stanju su pružiti kompletnu i kvalitetnu postprodajnu uslugu uz adekvatno regulatorno okruženje vezano za leasing kao proizvod.com 41 . 7 -Smatram da leasing tržište u BiH još uvijek ima mnogo prostora za djelovanje i naša javnost nije u adekvatnoj mjeri upoznata s leasing proizvodima. te intenzivnijih radova na koridoru Vc i leasing društva bi se suočila sa porastom potražnje za financiranjem vozila i opreme direktno vezane uz građevinarstvo kao privredne grane.2012 X NAČAJNIJI RAZVOJ LEASINGA izgradnje kapitalnih objekata.

pa tako i na poslovanje leasing društava.com . kao i oslobađanje plaćanja PDV-a na kamate koji dodatno terete potencijalne korisnike leasinga. proizvodnja.Svako dodatno ograničenje svakako utiče otežavajuće na poslovanje leasing društava.Distribucija.Globalna finansijska i ekonomska kriza je imala direktan uticaj na cjelokupno poslovanje finansijskog sektora.Istina je da se stvorio dojam o leasing poslovima kao proširena vrsta bankarskih proizvoda. pa bi javnost.   2 . 3 . kao i oslobađanje plaćanja PDV-a na kamate koji dodatno terete potencijalne korisnike leasinga 1 . odnosno potencijalni korisnici leasinga trebali biti više informisani o poslovima leasinga. Preduslovi za eventualno širenje leasing poslova su hitne izmjene zakona koji se odnose na vlasništvo leasing predmeta i njihovo oduzimanje u slučaju neplaćanja.Pokušalo se reagovati putem Udruženja leasinga.Djelimično.POTREBNE HITNE IZMJENE ZAKONA Dalida Međedović. 5 . direktorica NLB LEASING DOO Preduslovi za eventualno širenje leasing poslova su hitne izmjene zakona koji se odnose na vlasništvo leasing predmeta i njihovo oduzimanje u slučaju neplaćanja. obzirom da se u kompleksnijim predmetima koriste usluge posrednika. Sami nadzor od strane FBA je unaprijedio poslovanje leasing društava. 6 .Finansijski kapaciteti banaka su znatno veći.bankeubih. međutim do sada nema značajnijih rezultata obzirom da u samoj proceduri usvajanja zakonske regulative poslovanja leasing društava.. n www. 8 .Ne dovoljno.Pored smanjenja privrednih aktivnosti. 4 . 7 . leasing 42 društva nisu uključena.Djelomično. transport. 10  .. 9 . obzirom da Zakon o leasingu i akta FBA nisu razrađena u mjeri kako je to urađeno u bankama. pa prema tome ne vidim šansu za ekspanziju leasing poslova. naplata loših potraživanja je jedan od najvećih problema sa kojima se leasing društva susreću.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful