P. 1
Leasing u BiH

Leasing u BiH

|Views: 144|Likes:
Published by SL

More info:

Published by: SL on Jun 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/30/2013

pdf

text

original

Leasing u BiH

SARAJEVO OKTOBAR LISTOPAD 2012.

rs.ba Fra Anđela Zvizdovića 1 71000 Sarajevo Tel.ba Vukovarska 1 88000 Mostar Tel: 036/394 500 Faks: 036/394 595 Zmaja od Bosne 7 71000 Sarajevo Tel: 033/565 850 Faks: 033/208 863 www.vbleasing.hypo-alpe-adria.nlbleasing.s-leasing.ba Džemala Bijedića 2 71000 Sarajevo Tel: 033/ 721 750 Faks: 033/ 721 777 www.rlbh.ba Danijela Ozme 3 71000 Sarajevo Tel: 033/254 354 Faks: 033/212 273 www. Selimovića 16 71000 Sarajevo Tel: 033/771 222 Faks: 033/771 225 www.ba Trg solidarnosti 2a 71000 Sarajevo Tel: 033/789 345 Faks: 033/789 346 www.ba Bulevar M.ba .asa-aleasing.unicreditleasing.Aleja Svetog Save 13 78000 Banja Luka Tel: 051/340 301 Faks: 051/340 310 www.: 033/276 280 Faks: 033/276 286 www.

sedam je sa sjedištem u Federaciji BiH.000 KM www. NLB Leasing. . g.166.PDV se obračunava i plaća na leasing najamnine u toku leasing perioda (operativni leasing).1. finansirano 4400 ugovora u vrijednosti 216. UniCredit Leasing.1. Ciljevi Udruženja su: • međusobno povezivanje članica Udruženja u cilju unapređivanja i razvoja leasing i tehnologije rada u primjeni savremenih tehnoloških i tehničkih dostignuća • razmjena iskustava među članicama • promoviranje leasing putem glasila i drugih stručnih publikacija radi ostvarivanja ciljeva Udruženja • proučavanje i praćenje stanja o kretanjima razvoja leasing i aktuelnim pitanjima iz ove oblasti • praćenje zakonske regulative U iz ove oblasti • pokretanje inicijativa kod nadležnih organa za donošenje i izmjene zakonskih propisa iz oblasti leasinga • stručno usavršavanja članica putem organizovanja seminara..isplata odobrenog leasing aranžmana se uvijek izvršava direktno dobavljaču predmeta leasinga.1. g. a jedno sa sjedištem u Republici Srpskoj.com .000 KM • 2011.predmet finansiranja je i instrument obezbjeđenja za leasing aranžman. godini je uzrokovan gašenjem jednog leasing leasing društva.389. Članice Udruženja su: VB Leasing.8 miliona KM Na lokalnom tržištu..bankeubih. finansirano 6348 ugovora u vrijednosti 277. 4 miliona KM 2010.149. g..namjena korištenja sredstava je transparentna. Od navedenih osam leasing društava. ukupna aktiva svih leasing društava je iznosila: • 2009. leasing kao proizvod ima sljedeće prednosti za klijente: . žiranata). kurseva treninga Pad aktive u 2010. godine. Raiffeisen Leasing. finansirano 5566 ugovora u vrijednosti 245. .2012 X udruŽenJe druŠtava ZA LEAsINg U BiH druženje društava za leasing u Bosni i Hercegovini je osnovano u aprilu 2005.PDV je neutralna stavka kod slučajeva finansiranja fiksne aktive (za pravne subjekte u sistemu PDV-a).000 KM • 2010. . Euroleasing.370. HypoAlpe-Adria Leasing. S-Leasing i ASA ALeasing. g.leasing omogućava finansiranje bez dodatnog instrumenta obezbjeđenja (npr.0 miliona KM 2011. obzirom da se kod aktivacije ugovora o leasingu potpisuje primopredajni zapisnik za finansirani predmet leasinga n 29 • prikupljanje i evidencija statističkih podataka od zajedničkog interesa za članove Udruženja • predstavljanje članova Udruženja na međunarodnim skupovima • saradnja sa sličnim udruženjima i drugim organima i organizacijama u zemlji i inostranstvu Što se tiče statističkih podataka leasing društava u protekle tri godine. . . g. .PDV se obračunava i plaća unaprijed – finansijski leasing.108. g.598. Iznos finansiranja i broj sklopljenih ugovora o leasingu je sljedeći: 2009.

Da li smatrate da je potrebno dodatno raditi na razvoju leasing proizvoda. UniCredit Leasing ZakOni i pOslOvnO Okr Osnovni preduslov je efikasan pravni postupak ulaska u posjed predmeta leasinga pri raskidu ugovora od strane leasing kuće. Da li je Zakon o leasingu i nadzor FBA unaprijedio praćenje rizika u poslovanju leasing društava i da li je. a naročito za investicijama. Dojam koji se stiče iz prethodnog perioda je da leasing društva predstavljaju proširenu vrstu bankarskih proizvoda. Kako na poslovanje leasing društava u BiH utiču dešavanja u Evropskoj uniji (Austrija. osnove bezbjednosti saobraćaja i registraciju vozila zbog čega su leasing društva kao vlasnici predmeta finansiranja izloženi prekršajnim kaznama i postupcima zbog prekršaja koje počine Korisnici leasinga tokom leasing perioda u kojem su jedino oni u posjedu istih (kazne zbog upravljanja neregistriranim i neosiguranim predmetima leasinga.sporost rada sudova zbog čega postupci za povrat predmeta leasinga na osnovu Potvrde o registraciji posebnog vlasničkog prava iz Registra zaloga BiH koji predstavlja izvršnu ispravu te naplatu potraživanja u izvršnom i parničnom postupku traju i po par godina . U kom smislu je stupanje na snagu Zakona o leasingu i nadzor od strane FBA uticao na cjelokupno poslovanje leasing društava? Poznato je da je stupanjem na snagu tog zakona poslovanje leasing društava svedeno isključivo na finansijski i operativni leasing.bankeubih. kako bi oni bili prepoznatljivi na tržištu i kako bi istakli sve svoje prednosti u odnosu na klasične bankarske proizvode? 9.Najveći problemi leasing društava u BiH. da li je njegovo stavljanje pod ingerencije agencija za bankarstvo bilo dobar potez? (Za LD iz RS-a) 5. Šta su trenutno najveći problemi leasing društava u BiH? 3. Kako sa aspekta leasing kuća u FBiH objašnjavate pad poslovnih aktivnosti u 2012. Šta su leasing društva poduzela putem Udruženja ili samostalno na otklanjanju eventualnih zakonskih ili drugih barijera koje utiču na poslovanje i da li su te aktivnosti dovoljne da urode plodom? 4. leasing kuće dobijaju zanačajno bolji tretman rezervacija za potencijalne gubitke od bilo koje druge finansijske institucije kada je sporno potraživanje u pitanju jer leasing kuće imaju mogućnost prodaje takvog predmeta putem neposredne pogodbe 1 Smanjenjem privrednih aktivnosti usljed globalne finansijske krize. po Vama. 2 . onda je povrat posjeda moguć isključivo temeljem tužbe za povrat posjeda) . Ulaskom u posjed. Jednim dijelom je na našu ponudu utjecala i nova regulativa koja značajno ograničava određene proizvode koje smo prije toga uspješno nudili duži niz godina. Koje privredne grane bi mogle kvalitetno finansijski propratiti leasing društva u narednom periodu? 7. osim smanjenja privrednih aktivnosti u prvoj polovni 2012.PITANJA 1 . godine. isti napravio red u poslovanju leasing društava? (za LD iz FBiH) Kako ocjenjujete zakonsku regulativu koja uređuje odnose u ovom sektoru u RS-u i BiH.com . dok su prije njegovog stupanja na snagu leasing društva obavljala i druge poslovne aktivnosti. Koliko je u ovom trenutku javnost upoznata sa leasing proizvodima koji se nude na našem tržištu? 8. kazne zbog propuštanja povrata registarskih tablica nadležnim MUP-ovima u slučaju neproduženja registracije predmeta leasinga. dok u RS i Brčko Distriktu promet nekretnina nije oporeziv 30 www. dok se sa druge strane pogoršao bonitet privrednih subjekata koji iskazuju potrebu za leasingom.teškoće u povratu posjeda nad predmetom leasinga općenito (ako se povrat posjeda ne ostvari u izvršnom postupku na osnovu Potvrde o registraciji iz Registra zaloga BiH ili notarskog poravnanja za povrat posjeda. a najviše od toga slijedeće: . Pod tim ne mislim na zajmove. godini? 2.neusaglašena zakonska regulativa koja reguliše leasing poslovanje (Zakon o leasingu FBiH i Zakon o leasingu RS) sa zakonima koji regulišu cestovni prijevoz.različit poreski tretman prometa nekretnina u BiH u smislu da promet nekretnina pribavljenih zbog finansiranja u vidu finansijkog leasinga u FBiH je predmet razreza poreza na promet nekretnina.. smanjila se potražnja za finansijskim uslugama. Da li leasing društva u ovom trenutku posjeduju finansijske kapacitete koji bi mogli doprinijeti poticanju privrednih aktivnosti u BiH.) . Italija. je zakonsko i poslovno okruženje koje opstruira rad leasing društava. već na nove nepokretnosti i operativni leasing. s obzirom da smo suočeni sa činjenicom da su banke smanjile svoje kreditne aktivnosti ? Da li u tom kontekstu vidite šansu za leasing društva i koji su preduslovi za eventualnu ekspanziju? 6. Slovenija) odnosno u zemljama odakle uglavnom potiču matične kuće leasing društava u BiH? Svjedoci smo uvođenja oštrije regulative u zemljama EU (prije svega strožiji kapitalni zahtjevi).. Da li su leasing društva u BiH dovoljno razvijena da mogu pružiti kompletniju i kvalitetniju postprodajnu leasing uslugu klijentima? 10. Sa jedne strane.

PDV regulativa tretira kamatu na usluge finansijskog leasinga kao nakandu. unapređeno je praćenje rizika gdje leasing kuće ne mogu da nastave sa radom bez adekvatnog nivoa kapitala.   . limit za minimum osnivačkog kapitala) ali su u PDV sistemu i nisu oslobođeni fiskalizacije u cijelosti. Također. Zakon o leasingu i FAB su napravili red u leasing branši jer svi trenutno poslujemo po istim pravilima. su definisali leasing kuće kao finansijske intitucije koje ubiru kamatu za svoje usluge. što prije nije bio slučaj.2012 X KRUŽENJE OPSTRUIRAJU NAŠ RAD zbog čega finansiranje nekretnina u FBiH (izuzev u Posavskom kantonu gdje promet nekretnina zbog finansiranja putem leasinga nije oporeziv promet) čini ovo finansiranje nekonkuretnim proizvodom leasinga društava obzirom da je porez na promet nekretnina direktni trošak Korisnika leasinga i Korisnik leasinga ga plaća dva puta . ali sve sugestije i primjedbe na prijedloge zakona se redovito odbacuju ili ne uvažavaju tako da leasing društva imaju osjećaj da ih vlasti ne slušaju i da smo samo „pro forme“ uključeni u kreiranje zakonskog okvira kako bi vlast ispunila svoju obavezu prema www. Sa druge strane. a tako definisana podliježe obračunu PDV-a. a što dovodi u pitanje održivost poslovanja manjih privrednih subjekata koji nemaju ekonomiju obima da se nose sa sve zahtjevnijim administrativnim bremenom. što je ponovo čini manje konkurentnom u odnosu na banke obzirom da leasing društva imaju sve obaveze finansijskih institucija (ishodovanje dozvole za rad od nadležne agencije za bankarstvo. ali uloženi napori nisu ni približno ekvivalentni postignutim rezultatima na otklanjanju zakonskih i poslovnih prepreka za rad. Na žalost. Generlano.fiskalizacija leasing društva koja umnogome usporava rad leasing društava i povećava troškove rada. 4 . imali bi veću vjerovatnoću samoodrživosti. leasing kuće dobijaju zanačajno bolji tretman rezervacija za potencijalne gubitke od bilo koje druge finansijske institucije kada je sporno potraživanje u pitanju jer leasing kuće imaju mogućnost prodaje takvog predmeta putem neposredne pogodbe. Ali to sve nema smisla ako je pravno teško ući u posjed. Zakon o leasingu. Često kada se to i dogodi.com međunarodnoj zajednici da prilikom kreiranja zakonskog okvira konsultira privredni i nevladin sektor na čiji rad i djelovanje se direktno reflektiraju doneseni zakoni i izmjene zakona. a samim tim i konkurentna prednost se postiže samo u okviru visokih standarda dobrog poslovanja. Da su finansijske aktivnosti bile regulisane na današnji način u doba ekonomske ekspanzije. predmet leasinga je u međuvremenu značajno izgubio na vrijednosti. jer su te aktivnosti bile uspostavljene i praćene kroz grupne politike i standarde. Dosadašnja praksa partnerstva sa zakonodavnim i izvršnim vlastima pokazuje da vlast uključuje Udruženje leasing društava u kreiranje novih zakona i izmjena i dopuna zakona koji direktno utiču na rad leasing društava.Leasing društva putem Udruženja leasing društava u BiH već duži niz godina ulaže napore u stvaranje partnerskog odnosa sa zakonodavnim i izvršnim vlastima u BiH u cilju usaglašavanja zakonske regulative koja se direktno i indirektno reflektira na rad leasing društava. Prije su leasing kuće. I druge industrije nisu pošteđene ovog trenda. članice međunarodnih bankarskih grupacija. relativno dobro upravljale rizicima. vazan preduslov je izmjena PDV tretmana leasing usluga.Sa jedne strane. Tim će se neminovno izgubiti fleksibilnost reagovanja na tržišne zahtijeve kao i smanjenje broja proizvoda. PDV regulativa takođe de facto onemogućuje finansijski leasing novih nepokretnosti firmama jer takvu transakciju tretira kao 31 . Ovo je izrazito značajan problem u slučaju reprograma leasing ugovora jer klijentu se povećava finansijsko opterećenje u momentu kada je najvažnije da se postigne suprotan efekat. manji subjekti bi imali veće šanse da se uspješno adaptiraju tj.Osnovni preduslov je efikasan pravni postupak ulaska u posjed predmeta leasinga pri raskidu ugovora od strane leasing kuće. 3 . a samim tim je bilo više poremećaja trzišta. Ulaskom u posjed. malo manje dobro adekvatnosti kapitalom. Dokaz za ovu tvrdnju je i taj da je velika većina leasing kuća nastavila poslovati uz manje prilagodbe novim pravilima. Vjerovatno će trend biti da se manji privredni subjekti integrišu u veće. kao i FBA. kako u našoj tako i u drugim industrijama. a kamata je po PDV regulativi neopterećena PDV-om. 5 . Prethodno je adekvatnost kapitala bila u arbitražnoj zoni.bankeubih.prilikom pribavljanja nerketnina za finansiranje i po isplati svih obaveza po leasing ugovoru kada leasing društvo vrši prenos vlasništva na Korisnika leasinga. plaćanje naknade za nadzor rada nadležnoj agenciji za bankarstvo. izrazito regulisano poslovanje je značajno povećalo troškove leasing kuća u najnepovoljnijim tržišnim uslovima.

usljed pada prometa. Nadamo se da će se velike bankarske grupe na vrijeme dokapitalizirati kako bi prethodni trend bio optimalan za tržišne uslove.bankeubih. efekat je smanjenje aktive kroz smanjenje kreditnih i leasing volumena. održavanje. da stanem samo na osnovnim mogućnostima. iako moram naglasiti da broj proizvoda ima tendenciju smanjenja zbog prethodno pomenutih razloga. Leasing ima zakonsku i faktičku mogućnost da veže manje kapitala korisnika za isti kreditni rizik.Javnost je dobro upoznata sa leasing ponudom. U isto vrijeme. 9 . on ima jednu veliku prednost nad kreditima kada je u pitanju finasniranje dugoročne imovine. tj duplim. se mogu postići efikasno smanjenjem aktive kako bi se postigao ciljni koeficijent. ako se ne usliše naši pravni apeli. leasing društva su stekla znanja i iskustva da mogu pružiti visok nivo postprodajne usluge. a sa druge strane povećava potencijal ponude i potražnje. Ranije sam pomenuo. to štedi kapital. a naročito za situacije gdje lokalne banke nisu u većinskom vlasništvu leasing kuća sa kojim ostvaruju ovaj vid transakcija. Dakle. fokus je više na predmetima nego na privrednim granama. n www. fiskalne benefite. leasing društva mogu kvalitetno popratiti sve predmete leasinga koja su zadržala dobru utrživost. Što se tiče finansijskog leasinga. apsorpciju rizika ostatka vrijednosti predmeta. Na žalost. Po trenutnim pravilima. neminovno je smanjenje troškova na najvitalnijim aspektima poslovanja kao što su prodajne i post-prodajne aktivnosti. u vrijeme kada izvora kapitala manjaka. Što se tiče tržišta kapitala. ekonomičnu mas-nabavku. 10 . u pravu ste. Dakle. Specijalizirani posrednici efikasno lociraju takve strojeve i iskazuju interes ako su isti ponuđeni putem interneta. Banke ne mogu ponuditi 32 dodatne usluge u rati kao što su osiguranje. Pomenuti pristup bi se mogao dodatno poduprijediti uvođenjem forfejtinga. povećana regulativa je dovela do značajnog povećanja tih istih troškova i to na kontrolnim. Sa jedne strane. neopterećenog PDV namatima kao u drugim EU tržištima koja posluju lokalno po MRS standardima. 8 . Kao što sam napomenuo. Strožiji kapitalni zahtjevi.dvostruki promet u kratom vremenskom intervalu. „staro-za-novo“.com . 7 . gorivo. niti institucionalnog niti ljudskog.Da. aktivnostima na kontroli i izvještavanju. asistenciju. preduslov je efikasan ulazak u posjed predmeta nakon isteka ugovora ili njegovog prijeveremenog raskida. Moje mišljenje je da bakarske grupacije trebaju strateški fokusirati resurse na leasing pri finansiranju dugoročne imovine dužnika. Ogroman je potencijal na operativnom leasingu visoko utrživih predmeta jer postoji skoro neograničen broj uslužnih paketa i njihovih varijacija koje mogu zadovoljiti širok spektar korisnika.Nakon desetljeća prisustva na tržištu. višom ulaznom cijenom kapitala i refinansiranja i većim. pritisak je na snižavanju generalnih administrativnih troškova.Dešavanja u EU uglavnom se reflektuju na leasing društva u BiH. iskustvo nam govori da specijalni strojevi imaju visok nivo utrživosti na međunarodnim niš-tržištima. To onemogućava da se ulazni PDV tretira kao odbitni. znanja ne manjaka. izvještajnim i aktivnostima zaštite porošača. 6 . Pored vozila i standardnih strojeva.

o. pojedinaca i pravnih lica. te putničko i zdravstveno osiguranje gratis. Banjaluci. sa mobilnim timovima leasing managera koji stižu na adrese klijenata sa spremnim rješenjima za finansiranje. uz sigurnost i kvalitet koji nam garantuju naši osnivači. www. sa centralnim uredom u Sarajevu i podružnim uredima u Tuzli. Sarajevo Belma Sekavić-Bandić imala je vrlo pozitivan odjek u cijeloj zemlji.bankeubih. kao i kod pružanja podrške i potrebnog consultinga tokom cijelog procesa trajanja samog leasing aranžmana. kroz ovu akciju smo obezbijedili pomoć na cesti 24h u trajanju od godinu dana. kao i pripreme vezane za narednu godinu. i kroz te potrebe kreira uvijek nove akcije. Također. ali i povjerenje koje nam pružaju naši klijenti – zaključila je Belma Sekavić-Bandić. Kako smo mi kuća koja se trudi uvoditi novine i osmišljavati dodatne vrijednosti i olakšice svim našim klijentima. u ovogodišnjoj akciji pored svih nabrojanih osiguranja i pomoći. nudimo i dodatnu pogodnost. Stoga se naša akcija Lakše od igre nastavila pod sloganom „Osigurajte sebi više uz manje novca“ jer se kroz nju osigurava mnogo a plaća se manje. koja pruža usluge finansiranja nabavki vozila. a to je mogućnost otkupa vozila u iznosu otkupne vrijednosti. Raiffeisen Leasing izgradio se kao jedna od vodećih leasing kompanija. Sarajevo jedna je od najstarijih kompanija na leasing tržištu Bosne i Hercegovine i uspješno posluje još od 2004. godinu. Finansiranjem javnog i privatnog sektora. svakodnevno privlači sve veću pažnju. Akcija je osmišljena za nabavku novih putničkih vozila. opreme i nekretnina putem aranžmana finansijskog i operativnog leasinga. godine. O trenutnim akcijama u ovoj kompaniji. Belma Sekavić-Bandić.o. n 33 . pored odlične ponude vozila. znanje i radinost naših zaposlenika. individualno prilagodljiv i fleksibilan način finansiranja. Uvjereni smo da ćemo i u budućnosti uspješno poslovati. Kao kompanija sa velikim iskustvom u našoj zemlji. Raiffeisen Leasing privodi kraju aktivnosti namijenjene za 2012. tržištu. u kojoj će naša kuća ući u okončanje prve decenije postojanja na bh. Stručni tim leasing managera i postprodajnog osoblja ove kompanije na raspolaganju je svojim klijentima kod kreiranja same ponude. Raiffeisen Leasing ima osmišljenu strategiju i jasno definisane ciljeve. ova kompanija vrlo aktivno učestvuje u izgradnji i očuvanju privrede naše zemlje. Mostaru i Bihaću.com Raiffeisen leasing d. Raiffeisen Leasing posluje u svim većim gradovima BiH. tako da smo njeno trajanje produžili i na 2012. kao i osiguranje od nezgode.o.2012 X Lakše od igre R aiffeisen Leasing d. Raiffeisen Leasing uspješno prepoznaje potrebe tržišta. kako korporativnih kompanija. Kada je riječ o planovima za budućnost. kao i pravac kojim se planira kretati u narednom periodu. Raiffeisen Leasing uspijeva održati i kvalitet usluge koju pruža na najvišem nivou. uz nekoliko dodatih vrijednosti i olakšica u odnosu na akciju organizovanu za 2011. detaljnog informisanja i edukacije o samom leasing proizvodu. direktor Raiffeisen Leasinga rekla je sljedeće: Naša akcija „Lakše od igre“. uključuje i gratis kasko osiguranje koji je naša višegodišnja ponuda. Uz takve akcije. koja je pokrenuta još prošle godine. – navodi Sekavić-Bandić. Paket ove akcije. kao moderan. a koja se pruža na teritoriji cijele Evrope. tako i malih i srednjih preduzeća. Leasing proizvod. povoljan. godinu. godinu. iz ponude velikog broja distributera voznih marki iz BiH putem aranžmana finansijskog leasinga sklopljenog sa Raiffeisen Leasingom.o. kao i dosada. Na taj način kompanija je prisutna u svim krajevima naše zemlje. Uz dugogodišnje prisustvo u našoj zemlji.

Zakon o leasingu je s pravom ograničio poslovanje leasing kuća na finansijski i operativni leasing. ostali smo jako fokusirani na klijenta te. tako je neminovno da se svi efekti tržišta direktno odražavaju i na naše poslovne aktivnosti. baš kao i zakoni o direktnim porezima. možemo se pohvaliti izuzetnim rezultatima kontinuiranog i stabilnog rasta u svim godinama poslovanja i to na tržištu koje se.com . 3 . 4 . naša država nije poduzela nikakve značajnije mjere da ublaži ove efekte. što naš proizvod onda čini manje atraktivnim u odnosu na kredite banaka. ali po mom mišljenju. Recesivne politike komercijalnih Banaka direktno su uticale na smanjanje svih oblika investicijskih aktivnosti te tražnje u cjelosti te su. jer ne smijemo zaboraviti da govorimo www. a što se onda odražava i na velike gubitke vrijednosti predmeta leasinga u ovom procesu i opravdava naše zahtjeve prema klijentima za značajnijim 34 učešćem. naša strategija poslovanja se nije promijenila do danas. ali i vredovanja predmeta leasinga. Agencija za bankarstvo ima značajnu ulogu u nadzoru poslovanja leasing sektora te svojim aktivnostima zasigurno unapređuje transparentnost poslovanja leasing društava. rezultati su jako loši. stalno smanjuje 1 . sva leasing društva su izložena jako dugim sudskim postupcima. na žalost.Kako je leasing sektor samo jedan od sudionika na tržištu BiH.Niz je problema sa kojima se svakodnevno susrećemo zbog neusuglašenosti Zakona i podzakonskih akata po kojima poslujemo. bojim se da može imati i negativne efekte. gdje nerijetko i do godinu dana čekamo na izdavanje rješenja o izvršenju iako imamo neosporne dokaze o vlasništvu. u kontinuitetu nudimo usluge isključivo finansijskog i operativnog leasinga te imamo od prvog dana jako razvijene metode utvrđivanja kreditne sposobnosti klijenta.Elma Hošo. podizanje kriterija samo na strani obaveza leasing društava bez sistemskog unapređenja cijelog ambijenta u kojem poslujemo. koji u svojoj suštini nije leasing proizvod. Uticaj globalne finansijske krize na realni sektor ekonomije BiH je i dalje jako prisutan. što nama u S-Leasingu ide u prilog. sistemski se moraju rješavati problemi koji u konačnici opet zavise od političke volje. ali bih izdvojila samo dvije: Sektor leasinga reguliran entitetskim Zakonima o leasingu koji nisu harmonizirani u cijelosti. 2 .bankeubih. nije postojao Zakon o leasingu. Međutim.LEASING DOO RAD NA SAVJETOVANJU I JE NAJBOLJE INVE Uz jako dobro upravljanje rizicima.Iako u vrijeme osnivanja S-Leasinga. direktorica S . tako da je proces vraćanja u posjed neprihvatljivo dug. Istovremeno. Nadalje. 2007. godine. zajma. naprotiv trenutna politička situacija nam nikako ne ide u prilog. što nas značajno ograničava i administrativno otežava poslovanje. Ukoliko se želi unaprijediti ovaj sektor. a uz sve to ga čini jako skupim.Putem leasing udruženja smo dostavili jako mnogo inicijativa za izmjenama i dopunama Zakona i podzakonskih aktata. donekle doprinijele pogoršanju tekuće likvidnosti privrednika. također. te onemogućio finansiranje putem tzv.

smo čak i u vrijeme najveće ekonomske krize imali kapacitet. 7 . a koja je ujedno uz Steiermärkische Bank und Sparkasse AG iz Graca suvlasnik S-Leasing-a. znanje i resurse da odgovorimo zahtjevima i podržimo finansiranje dobrih projekata. „hold“ strategije koje imaju za cilj zadržavanja i čak smanjenja leasing portfolija. a neke transakcije to doista i jesu.Evidentno je da neke www. ali i odlična suradnja i podrška naše matične Sparkasse Bank d..bankeubih. 9 . 8 .d. Također smo svjedoci da su kriteriji odobravanja finansiranja značajno pooštreni u većini leasing društava. ali kako sam već navela. ali i pored toga bilježimo i planiramo veoma stabilan i kontinuiran rast kako samog portfolija tako i tržišnog učešća.d. ne vežući se isključivo na privrednu granu u kojoj klijent posluje.Jako malo i tu se definitivno mora napraviti iskorak.2012 X I EDUCIRANJU KLIJENATA ESTIRANO VRIJEME o veoma malom i neatraktivnom tržištu leasinga. Zajedno sa našom matičnom bankom Sparkasse Bank d. Koliko god se leasing proizvod činio komplikovanim. Možemo se pohvaliti izuzetnim rezultatima kontinuiranog i stabilnog rasta u svim godinama poslovanja i to na tržištu koje se iz godine u godinu smanjuje.U S-Leasingu su jasno definirana pravila „našim klijentima mora biti u cijelosti jasno šta plaćaju i šta za te novce dobivaju zauzvrat“.Mogu govoriti samo iz pozicije S-Leasinga.com leasing kuće na našem tržištu imaju tzv. 5 . rad na savjetovanju i educiranju klijenata nam se pokazao kao najbolje investirano vrijeme. 6 . bez koje ovi rezultati ne bi bili mogući.Naš fokus je na klijentu tj. Možemo se pohvaliti izuzetnim rezultatima gdje se po profitabilnosti i učinku po uposlenom svrstavamo u sami vrh na tržištu BiH. S-Leasing je od samog osnivanja imao jasne i stroge risk politike. Razlog tome je naravno naša posvećenost poslu.Mogu govoriti samo iz pozicije S-leasinga te odgovorno tvrdim da imamo puni kapacitet i kompetencije i naravno redovnu praksu kontinuirane podrške klijenata tokom cijelog perioda trajanja ugovora o leasingu. 10 . n 35 . Uvijek smo bili otvoreni podržati dobre projekte. njegovom ukupnom poslovanju. gdje iz dana u dan nastojimo biti dugoročni partner svakog od naših klijnata. čak i u privrednim granama koje su u datim okolnostima okarakterizirane kao neatraktivne.

Navedena potvrda o registraciji je izvršna isprava i sud mora izdati rješenje 36 u roku od 8 dana od dana podnošenja prijedloga.Problema ima mnogo.d. i time je i aktivnost lizing društava doživjela pad. itd. U OVIM OKOLNOSTIMA NE VIDI U dosadašnjem radu uočili smo i nepoznavanje Okvirnog zakona o zalozima od strane sudija 1 . direktor NOVA LEASING a. Pozitivna strana lizinga je u tome što oni koji ne mogu dobiti kredit u komercijalnim bankama lakše mogu uzeti predmet lizinga (automobil) na korišćenje.). Navešću nekoliko primjera. a tužilaštvo vam odgovori da to nije krivično djelo i da se radi o obligacionopravnom odnosu između korisnika i davaoca lizinga po osnovu ugovora o finansijskom lizingu. donese čak i ugovor da je predmet lizinga prodao. 2 .bankeubih. polisa osiguranja. imali smo i par slučajeva gdje su klijenti pokušali da izbjegnu obaveze. učešće. kako oni kažu. Prisvajanje se sastoji u ponašanju učinioca prema stvari kao da je ona njegovo vlasništvo.). međutim.Danas u BiH imamo pad poslovnih aktivnosti u svim sektorima privrede. proda predmet lizinga. PDV na kamate. dok kod lizinga. Dalje. imamo smanjenje cjelokupnih privrednih aktivnosti u posljednje četiri godine. Odredbe Zakona su jasne. Postupak izvršenja pokreće se na zahtjev založnog povjerioca nakon što založni dužnik povrijedi obaveze iz ugovora o zalogu. kada analizirate kolika je prosječna kamatna stopa po kojoj se otplaćuje predmet lizinga i kada analizirate druge troškove koji prate lizing (trošak obrade. Radnja izvršenja se sastoji u prisvajanju tuđe pokretne stvari koja je učiniocu povjerena. ali nažalost u praksi se dešavaju sasvim druge stvari i postupci zaista dugo traju. u dosadašnjem radu. Poslije svega podnesete prijavu tužilaštvu. a sve se to negativno odrazilo i na lizing kuće. na taj način što su prebacili predmet lizinga (mašine) u Srbiju bez naše saglasnosti i nastavili poslovanje u Srbiji zbog povoljnijeg ekonomskog ambijenta. Protekla godina je dovela do daljeg pogoršanja ekonomske aktivnosti. Prisvajanje može da se manifestuje na različite načine. Izvršenje u skladu s odredbama ovog Zakona moguće je samo ukoliko založni povjerilac dostavi izvršnom sudu ugovor o zalogu i potvrdu o registraciji. a sve u namjeri da sebi ili drugome pribavi protivpravnu imovinsku korist. kao što su trošenje. Takođe. Ovo rješenje o izvršenju uputit će sudskog izvršioca da oduzme osiguranje koje je opisano u ugovoru o zalogu i preda ga založnom povjeriocu ili od njega ovlaštenom licu u cilju prodaje osiguranja. davanje na poklon i sl. uočili smo i nepoznavanje Okvirnog zakona o zalozima od strane sudija. Korisnik lizinga otuđi. prodaja.com . do pada investicija i potrošnje uopšte. tj. korisnik postaje vlasnik uplatom www. lako se da zaključiti da je kredit za kupovinu auta povoljniji u banci jer odmah postajete i vlasnik automobila. klasično krivično djelo utaje (osnovni oblik krivičnog djela utaje postoji kada osoba prisvoji tuđu pokretnu stvar koja mu je povjerena.Dragan Džinić. dakle. iako se utajom kao ni drugim krivičnim djelima ne može steći svojina.

Bespotrebno bi bilo praviti ili uopšte razmišljati o nekoj posebnoj agenciji ili direkciji koja bi bila regulator samo za lizing. 7 .bankeubih. Na poslovanje lizing društava na domaćem tržištu više utiču naša unutrašnja dešavanja: finansijsko ekonomska i politička nestabilnost.bankeubih. godine.Trenutno u ovim okolnostima ne vidim šansu za lizing društva.Već sam rekao da su zakoni kasno doneseni i da i dalje treba raditi na poboljšanju postojećih zakonskih rješenja.o. Ukoliko analizirate stanje lizing društava. Hrvatska je prije dvije godine uvela neoporezivu kamatu i od tada je povećan broj zaključenih ugovora za automobile. 5 . a i kapitalom strožija u odnosu na regulativu u EU. Banja Luka je osnovana u junu 2007. potrebno je mnogo više aktivnosti. treba imati na umu da se lizing društva tretiraju sa kapitalnim zahtjevom. a što bi opet povećalo tražnju za ovim proizvodom kako od strane privrede. a i zahtjevi za upravljanje kreditnim rizikom su analogni. No.Nisam upoznat sa radom Udruženja. poreska politika koja je destimulativna. 3 . Podzakonski akti su doneseni kasnije. itd. Agencije za bankarstvo jesu regulatori koji dobro rade svoj posao kada je u pitanju nadzor nad bankama i mislim da je bio ispravan potez da i lizing društva budu pod njihovom ingerencijom.Kada bi napravili istraživanje vidjeli bi da je javnost mnogo više upoznata sa proizvodima koji nude banke nego lizing kuće. Procenat smanjenja kreditnih aktivnosti u Republici Srpskoj je nešto manji zahvaljujući isključivo Investiciono-Razvojnoj banci Republike Srpske. usporen tranzicijski put.Lizing društva još uvijek nisu dovoljno razvijena u BiH. a od sredine 2011. Uostalom. Potrebno je razmisliti o poreskim olakšicama za korisnike lizinga u privredi kako bi doveli do bolje disperzije rizika i ostvarili povoljnije uslove investiranja u poslovne djelatnosti. neizvjestan i usporen proces sa negativnim efektima po privredu. kako bi bio konkurentan bankarskim proizvodima. potrebno je mnogo toga promijeniti.2012 X IM šANsU ZA LIZINg dRUšTVA zadnje rate. godine. pa i cjelokupan razvoj.com 37 . Potrebno je mnogo više raditi. 8 .o. 10 . godine i bila je jedino društvo koje je imalo sjedište u Republici Srpskoj. što će biti samo jedna od faza razvoja finansijskog lizinga u budućnosti. Banke u Federaciji Bosne i Hercegovine jesu značajnije smanjile svoje kreditne aktivnosti i smanjenje je u većem procentu nego u Republici Srpskoj. tako i od strane građana u oba entiteta. U odnosu na bankarski sektor koji je dosta dobro razvijen i zakonski uređen i koji zaista prati evropske standarde. a vidljiv je napredak lizing nekretnina za stanovništvo. kao i banke. 9 . 6 .Da bih dao odgovor na ovo pitanje. vidjećete da lizing društva ne posjeduju kapacitete.com www.d. ali znam da je Ministarstvo finansija Republike Srpske prošle godine preduzimalo određene aktivnosti. Banja Luka. a samim tim se podrazumijeva i razvoj lizing proizvoda. Mislim da je spoljni uticaj zanemarljiv. prvo na razvoju lizinga kao djelatnosti.Tačno je da EU uvodi oštriju regulativu i smatram da je to pozitivno. U Republici Srpskoj samo dva društva imaju sjedište. visoka budžetska izdvajanja. Nova Leasing a. Kupovina nekretnina na lizing u BiH još uvijek nije zaživila. Poznato vam je da je Zakon o lizingu u Republici Srpskoj stupio na snagu u novembru 2007. Međutim. a u Federaciji Bosne i Hercegovine početkom 2009. ne samo u BiH. kupovina vozila na kredit u posljednje vrijeme je traženije od kupovine vozila na lizing. neefikasnost sudske vlasti. Kod nas je regulativa u pogledu upravljanja rizikom. nizak kreditni rejting BiH. visoka stopa nezaposlenosti. kao što sam već rekao. godine u Republici Srpskoj sjedište ima i Hypo Leasing d. Za eventualnu ekspanziju potrebno je mnogo više aktivnosti. za lizing se baš ne može reći da je tako i slobodno mogu reći da su lizing društva slabo zakonski zaštićena.Naravno. n www. 4 . nego u cijelom regionu. Očekivati je da će BiH uskladiti svoje zakonske propise sa propisima Evropske unije i da će PDV na kamate biti ukinut. te je nakon toga donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lizingu.

a nakon 2-3 godine vam kažu da „to nije logično“ i da nisu mislili to tako. a sve vrijeme su kvarili tržište i bavili se svim i svačim. naša interna pravila unutar grupacije su znatno oštrija nego ovo što se od nas traži od strane Agencije za bankarstvo.Shodno negativnim konjukturnim kretanjima u zemljama Evropske unije kriza se sa laganom zadrškom prelila i na bosansko- Jedino smo leasing društvo koje je imalo u kontinuitetu pozitivno poslovanje zadnjih 4-5 godina bez velikih oscilacija hercegovačku ekonomiju.Po mom mišljenju.Svakako da jedan dobar dio leasing društava posjeduje te kapacitete i da je korisno da se cjelokupno leasing finansiranje još razvija u Bosni i Hercegovini. Inače. Slobodan Vujić. Najveći je problem to što ti ljudi nemaju nikakvu odgovornost i znaju da ih ne mogu stići nikakve sankcije za njihov „rad“. najviše problema su imali oni koji su se i najmanje bavili leasing poslovanjem. Rad leasing kompanija je usko vezan sa stagnacijom odnosno padom ukupnih ekonomskih aktivnosti u BiH. smanjenje izvoza u zemlje Evropske unije i šire.bankeubih. Manje investicijskih projekata. To u krajnjem slučaju kompanijama www.Neuređeno poslovno okruženje i neujednačen stav državnih kontrolnih organa (Uprave za indirektno oporezivanje). 2 . 4 . U jednom momentu dobijete mišljenje da radite na jedan način od centrale Uprave za indirektno oporezivanje. smanjuje ukupnu potrošnju i izglede za potencijalne investicije.com 38 . direktor VB Leasing BH LEASING VIŠE NIJE E KAO PRIJE 10 GOD 1. Bilo je i konačno vrijeme da se uvede kontrola u ovaj segment poslovanja i mi to ispred VB Leasinga pozdravljamo. Ono što mi očekujemo od Agencija za bankarstvo i federalne i RS-a je da stanu u zaštitu leasing tržišta u zaštitu leasing kompanija te da od državnih organa uprava i slično zahtijevaju jednak i nepristrasan pristup koji se neće mijenjati svake dvije godine. 3 .Dr.Bilo je pozitivnih kretanja po pitanju registracije automobila i još nekih aktivnosti. 5 .

Sa pooštravanjem regulativa u zemljama EU sigurno je da će oni prvo gledati na sebe. nego i u Turskoj.2012 X EGZOTIKA GODINA omogućava rast. 8 .com 39 . Libiji bilo kome. Jedan dio tog razvoja svakako bi doprinio i razvoj leasing tržišta u BiH. već ostvareni rezultat na kraju godine.U narednom periodu očekujemo svakako značajniji rast u sektorima transporta i građevinarstva. puno uložili u njihovo educiranje u svakom smislu. kvalitetni i profitabilni da oni nemaju razloga da razmišljaju o smanjenju svojih aktivnosti na našem tržištu. zatim uveli smo E@sy Leasing B2B modul koji znatno skraćuje vrijeme potrebno za odobrenje i za cjelokupno finansiranje (to je sada svedeno od nekih par dana ranije koliko je trajalo na par sati).Sigurno da leasing nije više egzotika kao prije 10 godina. 7 . Naši trendovi već 5-6 godina pokazuju dobre rezultate. 10 .Leasing kompanije nisu na istom nivou razvijenosti. pa onda na nas. Bez tog sustizanja nemamo izgleda da nešto ponudimo partnerima ne samo u Evropi. Takođe. 6 . ali će biti i kompanija koje će nastaviti ovim putem samostalnosti. Naša isključiva šansa je da budemo dovoljno efikasni. automatiziranosti itd. Ono što smo mi radili je da već 3-4 godine imamo jasnu strategiju i nje se držimo. ali i za ostale branše leasing je u mogućnosti kvalitetno odgovoriti na potrebe privrede. te smo tako jedino leasing društvo koje je i imalo u kontinuitetu pozitivno poslovanje zadnjih 4-5 godina bez velikih oscilacija.bankeubih. nisu niti na istom nivou opremljenosti ljudskim resursima. 30% na tržištu pokretnina. razvoj te tehnološko priključivanje ka evropskim i svjetskim kompanijama. nivoom organizovanosti. U tom kontekstu smo već 5-6 godina zadržali ključne ljude unutar kompanije. Naša strategija u VB Leasingu je bila jasna. n www. Dobrim dijelom budućnost leasing kompanija će ovisiti i o mogućnostima za refinansiranje. ali još uvijek se može mnogo uraditi na polju upoznavanja i razvijanja potencijalnih leasing korisnika sa mogućnostima leasinga. da smo se htjeli kvalitativno diferencirati od konkurencije. Sve to rezultira povećanjem našeg tržišnog udjela na tržištu leasinga BiH koji sada iznosi cca. 9 . Tržišni udio nam nikad nije bio glavni i najvažniji cilj. Leasing će se razvijati u pravcu fleet managementa i sličnih proizvoda. izvršili smo modernizaciju i automatizaciju uvođenjem DMS sistema poslovanja (poslovanjem putem skeniranja i elektronske arhive).Svakako da će se kod dobrog dijela grupacija leasing razvijati i biti samo jedan odjel banke odnosno proizvod.

godine. 4 -Definitivno. tako da je naš doprinos povezan sa ukupnim načelima banke majke i stalnih stremljenja i poticaja privrednim aktivnostima u BiH. kako bi Zakon bio egzaktan i čime bi se doprinijelo reguliranju i stabilizaciji na ovom polju a što bi u konačnici dalo pozitivne financijske pomake ne samo leasing kućama nego i njihovim korisnicima. i leasing društva bi se suočila sa porastom potražnje za financiranjem vozila i opreme direktno vezane uz građevinarstvo kao privredne grane 1 -U 2012. klijentu kao najbitnijoj karici u samom leasing poslovanju. Konkretno. što je direktno utjecalo i na leasing sektor.bankeubih. 3 -Leasing društva su od osnivanja Udruženja društava za leasing u BiH prilično aktivna po pitanju zakonske problematike i prepreka u poslovanju leasing društava.Alpe-Adria-Leasing d. 6 -Ukoliko bi došlo do značajnijeg pokretanja javnih radova. te intenzivnijih radova na koridoru Vc. www. Najveći pad se osjetio na polju financiranja nekretnina. izgradnje kapitalnih objekata. 2 -Na žalost trenutno su na snazi Zakoni koji ne doprinose stimulaciji leasing sektora kao alternativnog oblika financiranja. Smatram da su neophodna sistematska zakonska unapređenja od strane zakonodavca i uključivanje leasing sektora u kreiranje propisa koji utječu na njegov rad i poslovanje. čime bi doprinjeli kvaliteti življenja građana Bosne i Hercegovine. konkretno u prvih devet mjeseci 2012.o. 5 -Naš ukupan doprinos a tako i ostalih leasing kuća koje posluju u BiH uveliko ovisi o svojim matičnim bankama.o. Uskoro ćemo biti izvješteni da li su naše primjedbe i prijedlozi uvaženi od strane zakonodavaca. Udruženje upravo radi na prijedlozima izmjene određenih tačaka Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o leasingu FBiH.BiH IMA POTENCIJAL ZA ZNA Ukoliko bi došlo do značajnijeg pokretanja javnih radova. godini smo se suočili sa značajnim usporavanjem financijskih procesa. direktorica Hypo.com . energetskih objekata. godine pad je iznosio 78% u odnosu na isti period 2011. puteva. te time je ublažen pad ukupnog leasing tržišta na 23% u odnosu na isti period prošle 2011. godine. Oblast financiranja vozila i opreme je smanjena samo 15%. stavljanje leasing sektora pod ingerencije Agencije za bankarstvo je doprinijelo disciplini u poslovanju leasing društava kao i većoj transparentnosti s posebnom odgovornosti prema 40 Vilma Tunjić Juzbašić.

apsolutno mogu i u stanju su pružiti kompletnu i kvalitetnu postprodajnu uslugu uz adekvatno regulatorno okruženje vezano za leasing kao proizvod. n www. značajno prisutna u financiranju firmi vezanih za transport.com 41 . U promotivnim i edukativnim aktivnostima vidimo veliku mogućnost kako bi privatne i javne subjekte upoznali s leasing proizvodima. naravno s posebnim akcentom na firme s dobrim bonitetom i kvalitetnom kreditnom istorijom. energetskih objekata. u proteklih deset godina. Suočeni smo s porastom cijena izvora sredstava na međunarodnom tržištu i to je samo jedan od aspekata koji negativno utječe na ekspanziju financijskog sektora u cjelosti. te intenzivnijih radova na koridoru Vc i leasing društva bi se suočila sa porastom potražnje za financiranjem vozila i opreme direktno vezane uz građevinarstvo kao privredne grane. BiH u svakom pogledu ima potencijal za značajniji razvoj leasinga kao oblika financiranja.bankeubih. praćeno padom izvoza i industrijske proizvodnje. Leasing društva su tradicionalno. puteva. i njegovim prednostima u odnosu na ostale mogućnosti financiranja koja se nude u BiH kroz agresivne medijske i PR kampanje. 7 -Smatram da leasing tržište u BiH još uvijek ima mnogo prostora za djelovanje i naša javnost nije u adekvatnoj mjeri upoznata s leasing proizvodima. a posebno operativni leasing i razvoj fleet managementa kao budućnosti za sve komercijalne firme.2012 X NAČAJNIJI RAZVOJ LEASINGA izgradnje kapitalnih objekata. Leasing društva svakako traže svoje mjesto i u svim proizvodnim privrednim granama. Ekonomsko pogoršanje na globalnom planu i sniženje kreditnog rejtinga ne ide u prilog prilivu stranih investicija u BiH. nego je apsolutno podložna svim promjenama i dešavanjima u Europskoj uniji. Izvještaji MMF-a i Svjetske banke potvrđuju da je u našoj zemlji prisutno usporavanje ekonomske aktivnosti. 8 -Neophodno je intenzivno raditi na educiranju šire javnosti o prednostima leasinga kao savremenog oblika financiranja. 10 -BiH nije izolirana privreda. 9 -Uzimajući u obzir činjenicu da su većina leasing društava u BiH članice značajnih financijskih Grupacija prvenstveno iz Austrije i Italije. ali je neophodno intenzivnije upoznavanje svih sudionika u ekonomskim procesima o postojanju ovog alternativnog izvora financiranja i njegovim prednostima u financiranju.

obzirom da se u kompleksnijim predmetima koriste usluge posrednika.Svako dodatno ograničenje svakako utiče otežavajuće na poslovanje leasing društava.Djelimično.   2 . proizvodnja. pa bi javnost. pa prema tome ne vidim šansu za ekspanziju leasing poslova. 3 . 8 . odnosno potencijalni korisnici leasinga trebali biti više informisani o poslovima leasinga. 5 . 4 . 7 .Pokušalo se reagovati putem Udruženja leasinga. direktorica NLB LEASING DOO Preduslovi za eventualno širenje leasing poslova su hitne izmjene zakona koji se odnose na vlasništvo leasing predmeta i njihovo oduzimanje u slučaju neplaćanja.Distribucija.. međutim do sada nema značajnijih rezultata obzirom da u samoj proceduri usvajanja zakonske regulative poslovanja leasing društava.bankeubih.Ne dovoljno. kao i oslobađanje plaćanja PDV-a na kamate koji dodatno terete potencijalne korisnike leasinga. Sami nadzor od strane FBA je unaprijedio poslovanje leasing društava. 10  . pa tako i na poslovanje leasing društava. 6 . leasing 42 društva nisu uključena. n www.Finansijski kapaciteti banaka su znatno veći.Djelomično.Globalna finansijska i ekonomska kriza je imala direktan uticaj na cjelokupno poslovanje finansijskog sektora.POTREBNE HITNE IZMJENE ZAKONA Dalida Međedović. naplata loših potraživanja je jedan od najvećih problema sa kojima se leasing društva susreću. 9 .. transport. kao i oslobađanje plaćanja PDV-a na kamate koji dodatno terete potencijalne korisnike leasinga 1 .com . Preduslovi za eventualno širenje leasing poslova su hitne izmjene zakona koji se odnose na vlasništvo leasing predmeta i njihovo oduzimanje u slučaju neplaćanja. obzirom da Zakon o leasingu i akta FBA nisu razrađena u mjeri kako je to urađeno u bankama.Istina je da se stvorio dojam o leasing poslovima kao proširena vrsta bankarskih proizvoda.Pored smanjenja privrednih aktivnosti.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->