Leasing u BiH

SARAJEVO OKTOBAR LISTOPAD 2012.

rs.nlbleasing.ba .: 033/276 280 Faks: 033/276 286 www.Aleja Svetog Save 13 78000 Banja Luka Tel: 051/340 301 Faks: 051/340 310 www.ba Fra Anđela Zvizdovića 1 71000 Sarajevo Tel. Selimovića 16 71000 Sarajevo Tel: 033/771 222 Faks: 033/771 225 www.asa-aleasing.ba Džemala Bijedića 2 71000 Sarajevo Tel: 033/ 721 750 Faks: 033/ 721 777 www.vbleasing.unicreditleasing.s-leasing.hypo-alpe-adria.rlbh.ba Trg solidarnosti 2a 71000 Sarajevo Tel: 033/789 345 Faks: 033/789 346 www.ba Vukovarska 1 88000 Mostar Tel: 036/394 500 Faks: 036/394 595 Zmaja od Bosne 7 71000 Sarajevo Tel: 033/565 850 Faks: 033/208 863 www.ba Danijela Ozme 3 71000 Sarajevo Tel: 033/254 354 Faks: 033/212 273 www.ba Bulevar M.

370..1. g. . finansirano 6348 ugovora u vrijednosti 277. leasing kao proizvod ima sljedeće prednosti za klijente: . . Od navedenih osam leasing društava. Iznos finansiranja i broj sklopljenih ugovora o leasingu je sljedeći: 2009.PDV se obračunava i plaća unaprijed – finansijski leasing. Ciljevi Udruženja su: • međusobno povezivanje članica Udruženja u cilju unapređivanja i razvoja leasing i tehnologije rada u primjeni savremenih tehnoloških i tehničkih dostignuća • razmjena iskustava među članicama • promoviranje leasing putem glasila i drugih stručnih publikacija radi ostvarivanja ciljeva Udruženja • proučavanje i praćenje stanja o kretanjima razvoja leasing i aktuelnim pitanjima iz ove oblasti • praćenje zakonske regulative U iz ove oblasti • pokretanje inicijativa kod nadležnih organa za donošenje i izmjene zakonskih propisa iz oblasti leasinga • stručno usavršavanja članica putem organizovanja seminara. sedam je sa sjedištem u Federaciji BiH.com .000 KM • 2011.bankeubih. g. g..598.namjena korištenja sredstava je transparentna. .149. Raiffeisen Leasing.isplata odobrenog leasing aranžmana se uvijek izvršava direktno dobavljaču predmeta leasinga.1.108. Euroleasing. UniCredit Leasing. . HypoAlpe-Adria Leasing. NLB Leasing. žiranata).1. finansirano 5566 ugovora u vrijednosti 245.000 KM www..8 miliona KM Na lokalnom tržištu. 4 miliona KM 2010.2012 X udruŽenJe druŠtava ZA LEAsINg U BiH druženje društava za leasing u Bosni i Hercegovini je osnovano u aprilu 2005. g. .166. Članice Udruženja su: VB Leasing. godini je uzrokovan gašenjem jednog leasing leasing društva. g. S-Leasing i ASA ALeasing. kurseva treninga Pad aktive u 2010. a jedno sa sjedištem u Republici Srpskoj.leasing omogućava finansiranje bez dodatnog instrumenta obezbjeđenja (npr. g.0 miliona KM 2011. finansirano 4400 ugovora u vrijednosti 216.predmet finansiranja je i instrument obezbjeđenja za leasing aranžman. godine. .PDV se obračunava i plaća na leasing najamnine u toku leasing perioda (operativni leasing). obzirom da se kod aktivacije ugovora o leasingu potpisuje primopredajni zapisnik za finansirani predmet leasinga n 29 • prikupljanje i evidencija statističkih podataka od zajedničkog interesa za članove Udruženja • predstavljanje članova Udruženja na međunarodnim skupovima • saradnja sa sličnim udruženjima i drugim organima i organizacijama u zemlji i inostranstvu Što se tiče statističkih podataka leasing društava u protekle tri godine.000 KM • 2010.389.PDV je neutralna stavka kod slučajeva finansiranja fiksne aktive (za pravne subjekte u sistemu PDV-a). ukupna aktiva svih leasing društava je iznosila: • 2009.

leasing kuće dobijaju zanačajno bolji tretman rezervacija za potencijalne gubitke od bilo koje druge finansijske institucije kada je sporno potraživanje u pitanju jer leasing kuće imaju mogućnost prodaje takvog predmeta putem neposredne pogodbe 1 Smanjenjem privrednih aktivnosti usljed globalne finansijske krize.PITANJA 1 . Šta su leasing društva poduzela putem Udruženja ili samostalno na otklanjanju eventualnih zakonskih ili drugih barijera koje utiču na poslovanje i da li su te aktivnosti dovoljne da urode plodom? 4. Kako sa aspekta leasing kuća u FBiH objašnjavate pad poslovnih aktivnosti u 2012. kako bi oni bili prepoznatljivi na tržištu i kako bi istakli sve svoje prednosti u odnosu na klasične bankarske proizvode? 9. Da li su leasing društva u BiH dovoljno razvijena da mogu pružiti kompletniju i kvalitetniju postprodajnu leasing uslugu klijentima? 10.Najveći problemi leasing društava u BiH.neusaglašena zakonska regulativa koja reguliše leasing poslovanje (Zakon o leasingu FBiH i Zakon o leasingu RS) sa zakonima koji regulišu cestovni prijevoz. godine. 2 . osim smanjenja privrednih aktivnosti u prvoj polovni 2012. Pod tim ne mislim na zajmove. Koje privredne grane bi mogle kvalitetno finansijski propratiti leasing društva u narednom periodu? 7. Sa jedne strane. Ulaskom u posjed. Da li leasing društva u ovom trenutku posjeduju finansijske kapacitete koji bi mogli doprinijeti poticanju privrednih aktivnosti u BiH. a najviše od toga slijedeće: . godini? 2. dok u RS i Brčko Distriktu promet nekretnina nije oporeziv 30 www. Šta su trenutno najveći problemi leasing društava u BiH? 3.teškoće u povratu posjeda nad predmetom leasinga općenito (ako se povrat posjeda ne ostvari u izvršnom postupku na osnovu Potvrde o registraciji iz Registra zaloga BiH ili notarskog poravnanja za povrat posjeda. je zakonsko i poslovno okruženje koje opstruira rad leasing društava. kazne zbog propuštanja povrata registarskih tablica nadležnim MUP-ovima u slučaju neproduženja registracije predmeta leasinga. a naročito za investicijama. Dojam koji se stiče iz prethodnog perioda je da leasing društva predstavljaju proširenu vrstu bankarskih proizvoda. osnove bezbjednosti saobraćaja i registraciju vozila zbog čega su leasing društva kao vlasnici predmeta finansiranja izloženi prekršajnim kaznama i postupcima zbog prekršaja koje počine Korisnici leasinga tokom leasing perioda u kojem su jedino oni u posjedu istih (kazne zbog upravljanja neregistriranim i neosiguranim predmetima leasinga. isti napravio red u poslovanju leasing društava? (za LD iz FBiH) Kako ocjenjujete zakonsku regulativu koja uređuje odnose u ovom sektoru u RS-u i BiH. dok su prije njegovog stupanja na snagu leasing društva obavljala i druge poslovne aktivnosti. da li je njegovo stavljanje pod ingerencije agencija za bankarstvo bilo dobar potez? (Za LD iz RS-a) 5.) .bankeubih. s obzirom da smo suočeni sa činjenicom da su banke smanjile svoje kreditne aktivnosti ? Da li u tom kontekstu vidite šansu za leasing društva i koji su preduslovi za eventualnu ekspanziju? 6. UniCredit Leasing ZakOni i pOslOvnO Okr Osnovni preduslov je efikasan pravni postupak ulaska u posjed predmeta leasinga pri raskidu ugovora od strane leasing kuće.. po Vama.. dok se sa druge strane pogoršao bonitet privrednih subjekata koji iskazuju potrebu za leasingom. Koliko je u ovom trenutku javnost upoznata sa leasing proizvodima koji se nude na našem tržištu? 8.sporost rada sudova zbog čega postupci za povrat predmeta leasinga na osnovu Potvrde o registraciji posebnog vlasničkog prava iz Registra zaloga BiH koji predstavlja izvršnu ispravu te naplatu potraživanja u izvršnom i parničnom postupku traju i po par godina .različit poreski tretman prometa nekretnina u BiH u smislu da promet nekretnina pribavljenih zbog finansiranja u vidu finansijkog leasinga u FBiH je predmet razreza poreza na promet nekretnina. Da li smatrate da je potrebno dodatno raditi na razvoju leasing proizvoda.com . smanjila se potražnja za finansijskim uslugama. onda je povrat posjeda moguć isključivo temeljem tužbe za povrat posjeda) . U kom smislu je stupanje na snagu Zakona o leasingu i nadzor od strane FBA uticao na cjelokupno poslovanje leasing društava? Poznato je da je stupanjem na snagu tog zakona poslovanje leasing društava svedeno isključivo na finansijski i operativni leasing. već na nove nepokretnosti i operativni leasing. Da li je Zakon o leasingu i nadzor FBA unaprijedio praćenje rizika u poslovanju leasing društava i da li je. Italija. Slovenija) odnosno u zemljama odakle uglavnom potiču matične kuće leasing društava u BiH? Svjedoci smo uvođenja oštrije regulative u zemljama EU (prije svega strožiji kapitalni zahtjevi). Kako na poslovanje leasing društava u BiH utiču dešavanja u Evropskoj uniji (Austrija. Jednim dijelom je na našu ponudu utjecala i nova regulativa koja značajno ograničava određene proizvode koje smo prije toga uspješno nudili duži niz godina.

što je ponovo čini manje konkurentnom u odnosu na banke obzirom da leasing društva imaju sve obaveze finansijskih institucija (ishodovanje dozvole za rad od nadležne agencije za bankarstvo. Ovo je izrazito značajan problem u slučaju reprograma leasing ugovora jer klijentu se povećava finansijsko opterećenje u momentu kada je najvažnije da se postigne suprotan efekat. unapređeno je praćenje rizika gdje leasing kuće ne mogu da nastave sa radom bez adekvatnog nivoa kapitala. 5 . Sa druge strane. Da su finansijske aktivnosti bile regulisane na današnji način u doba ekonomske ekspanzije. Prije su leasing kuće.com međunarodnoj zajednici da prilikom kreiranja zakonskog okvira konsultira privredni i nevladin sektor na čiji rad i djelovanje se direktno reflektiraju doneseni zakoni i izmjene zakona. Ulaskom u posjed. a tako definisana podliježe obračunu PDV-a. Dokaz za ovu tvrdnju je i taj da je velika većina leasing kuća nastavila poslovati uz manje prilagodbe novim pravilima. članice međunarodnih bankarskih grupacija. Također. a samim tim i konkurentna prednost se postiže samo u okviru visokih standarda dobrog poslovanja. PDV regulativa takođe de facto onemogućuje finansijski leasing novih nepokretnosti firmama jer takvu transakciju tretira kao 31 .bankeubih. Tim će se neminovno izgubiti fleksibilnost reagovanja na tržišne zahtijeve kao i smanjenje broja proizvoda. relativno dobro upravljale rizicima.fiskalizacija leasing društva koja umnogome usporava rad leasing društava i povećava troškove rada.Leasing društva putem Udruženja leasing društava u BiH već duži niz godina ulaže napore u stvaranje partnerskog odnosa sa zakonodavnim i izvršnim vlastima u BiH u cilju usaglašavanja zakonske regulative koja se direktno i indirektno reflektira na rad leasing društava. a samim tim je bilo više poremećaja trzišta. I druge industrije nisu pošteđene ovog trenda. 3 . Često kada se to i dogodi. izrazito regulisano poslovanje je značajno povećalo troškove leasing kuća u najnepovoljnijim tržišnim uslovima. kao i FBA. Na žalost. a što dovodi u pitanje održivost poslovanja manjih privrednih subjekata koji nemaju ekonomiju obima da se nose sa sve zahtjevnijim administrativnim bremenom. leasing kuće dobijaju zanačajno bolji tretman rezervacija za potencijalne gubitke od bilo koje druge finansijske institucije kada je sporno potraživanje u pitanju jer leasing kuće imaju mogućnost prodaje takvog predmeta putem neposredne pogodbe. Zakon o leasingu. kako u našoj tako i u drugim industrijama. imali bi veću vjerovatnoću samoodrživosti. što prije nije bio slučaj. Prethodno je adekvatnost kapitala bila u arbitražnoj zoni. Ali to sve nema smisla ako je pravno teško ući u posjed. limit za minimum osnivačkog kapitala) ali su u PDV sistemu i nisu oslobođeni fiskalizacije u cijelosti. 4 . vazan preduslov je izmjena PDV tretmana leasing usluga. ali sve sugestije i primjedbe na prijedloge zakona se redovito odbacuju ili ne uvažavaju tako da leasing društva imaju osjećaj da ih vlasti ne slušaju i da smo samo „pro forme“ uključeni u kreiranje zakonskog okvira kako bi vlast ispunila svoju obavezu prema www.Osnovni preduslov je efikasan pravni postupak ulaska u posjed predmeta leasinga pri raskidu ugovora od strane leasing kuće.prilikom pribavljanja nerketnina za finansiranje i po isplati svih obaveza po leasing ugovoru kada leasing društvo vrši prenos vlasništva na Korisnika leasinga. Generlano. malo manje dobro adekvatnosti kapitalom. Vjerovatno će trend biti da se manji privredni subjekti integrišu u veće. predmet leasinga je u međuvremenu značajno izgubio na vrijednosti. Dosadašnja praksa partnerstva sa zakonodavnim i izvršnim vlastima pokazuje da vlast uključuje Udruženje leasing društava u kreiranje novih zakona i izmjena i dopuna zakona koji direktno utiču na rad leasing društava. plaćanje naknade za nadzor rada nadležnoj agenciji za bankarstvo. Zakon o leasingu i FAB su napravili red u leasing branši jer svi trenutno poslujemo po istim pravilima. jer su te aktivnosti bile uspostavljene i praćene kroz grupne politike i standarde.2012 X KRUŽENJE OPSTRUIRAJU NAŠ RAD zbog čega finansiranje nekretnina u FBiH (izuzev u Posavskom kantonu gdje promet nekretnina zbog finansiranja putem leasinga nije oporeziv promet) čini ovo finansiranje nekonkuretnim proizvodom leasinga društava obzirom da je porez na promet nekretnina direktni trošak Korisnika leasinga i Korisnik leasinga ga plaća dva puta . PDV regulativa tretira kamatu na usluge finansijskog leasinga kao nakandu. su definisali leasing kuće kao finansijske intitucije koje ubiru kamatu za svoje usluge.Sa jedne strane.   . ali uloženi napori nisu ni približno ekvivalentni postignutim rezultatima na otklanjanju zakonskih i poslovnih prepreka za rad. manji subjekti bi imali veće šanse da se uspješno adaptiraju tj. a kamata je po PDV regulativi neopterećena PDV-om.

leasing društva su stekla znanja i iskustva da mogu pružiti visok nivo postprodajne usluge. 9 . ekonomičnu mas-nabavku.bankeubih. Sa jedne strane. a naročito za situacije gdje lokalne banke nisu u većinskom vlasništvu leasing kuća sa kojim ostvaruju ovaj vid transakcija. 6 . fokus je više na predmetima nego na privrednim granama. leasing društva mogu kvalitetno popratiti sve predmete leasinga koja su zadržala dobru utrživost. on ima jednu veliku prednost nad kreditima kada je u pitanju finasniranje dugoročne imovine. izvještajnim i aktivnostima zaštite porošača. iskustvo nam govori da specijalni strojevi imaju visok nivo utrživosti na međunarodnim niš-tržištima. Banke ne mogu ponuditi 32 dodatne usluge u rati kao što su osiguranje. Dakle. Leasing ima zakonsku i faktičku mogućnost da veže manje kapitala korisnika za isti kreditni rizik. neopterećenog PDV namatima kao u drugim EU tržištima koja posluju lokalno po MRS standardima. n www. usljed pada prometa. znanja ne manjaka. neminovno je smanjenje troškova na najvitalnijim aspektima poslovanja kao što su prodajne i post-prodajne aktivnosti. Specijalizirani posrednici efikasno lociraju takve strojeve i iskazuju interes ako su isti ponuđeni putem interneta. pritisak je na snižavanju generalnih administrativnih troškova. gorivo. iako moram naglasiti da broj proizvoda ima tendenciju smanjenja zbog prethodno pomenutih razloga. apsorpciju rizika ostatka vrijednosti predmeta. Nadamo se da će se velike bankarske grupe na vrijeme dokapitalizirati kako bi prethodni trend bio optimalan za tržišne uslove. Što se tiče finansijskog leasinga. da stanem samo na osnovnim mogućnostima. 10 . Strožiji kapitalni zahtjevi. u vrijeme kada izvora kapitala manjaka.com . efekat je smanjenje aktive kroz smanjenje kreditnih i leasing volumena. U isto vrijeme. Po trenutnim pravilima. Ogroman je potencijal na operativnom leasingu visoko utrživih predmeta jer postoji skoro neograničen broj uslužnih paketa i njihovih varijacija koje mogu zadovoljiti širok spektar korisnika. Moje mišljenje je da bakarske grupacije trebaju strateški fokusirati resurse na leasing pri finansiranju dugoročne imovine dužnika. ako se ne usliše naši pravni apeli. fiskalne benefite. povećana regulativa je dovela do značajnog povećanja tih istih troškova i to na kontrolnim. Pomenuti pristup bi se mogao dodatno poduprijediti uvođenjem forfejtinga. preduslov je efikasan ulazak u posjed predmeta nakon isteka ugovora ili njegovog prijeveremenog raskida. To onemogućava da se ulazni PDV tretira kao odbitni. to štedi kapital. „staro-za-novo“. Kao što sam napomenuo. Na žalost. tj duplim. a sa druge strane povećava potencijal ponude i potražnje. Dakle. Ranije sam pomenuo.Dešavanja u EU uglavnom se reflektuju na leasing društva u BiH. Pored vozila i standardnih strojeva.Javnost je dobro upoznata sa leasing ponudom. 7 .Da. Što se tiče tržišta kapitala. održavanje. se mogu postići efikasno smanjenjem aktive kako bi se postigao ciljni koeficijent. aktivnostima na kontroli i izvještavanju.dvostruki promet u kratom vremenskom intervalu. niti institucionalnog niti ljudskog. višom ulaznom cijenom kapitala i refinansiranja i većim. 8 .Nakon desetljeća prisustva na tržištu. u pravu ste. asistenciju.

u kojoj će naša kuća ući u okončanje prve decenije postojanja na bh. kao i kod pružanja podrške i potrebnog consultinga tokom cijelog procesa trajanja samog leasing aranžmana. uz nekoliko dodatih vrijednosti i olakšica u odnosu na akciju organizovanu za 2011. godinu. i kroz te potrebe kreira uvijek nove akcije. iz ponude velikog broja distributera voznih marki iz BiH putem aranžmana finansijskog leasinga sklopljenog sa Raiffeisen Leasingom. svakodnevno privlači sve veću pažnju. pored odlične ponude vozila. n 33 . koja je pokrenuta još prošle godine. tako i malih i srednjih preduzeća. Raiffeisen Leasing privodi kraju aktivnosti namijenjene za 2012. Sarajevo Belma Sekavić-Bandić imala je vrlo pozitivan odjek u cijeloj zemlji. uključuje i gratis kasko osiguranje koji je naša višegodišnja ponuda. Sarajevo jedna je od najstarijih kompanija na leasing tržištu Bosne i Hercegovine i uspješno posluje još od 2004. Belma Sekavić-Bandić. pojedinaca i pravnih lica. opreme i nekretnina putem aranžmana finansijskog i operativnog leasinga. u ovogodišnjoj akciji pored svih nabrojanih osiguranja i pomoći. tako da smo njeno trajanje produžili i na 2012. povoljan. kao i pravac kojim se planira kretati u narednom periodu. www. Kao kompanija sa velikim iskustvom u našoj zemlji.2012 X Lakše od igre R aiffeisen Leasing d. O trenutnim akcijama u ovoj kompaniji. a koja se pruža na teritoriji cijele Evrope. kao i pripreme vezane za narednu godinu. Raiffeisen Leasing ima osmišljenu strategiju i jasno definisane ciljeve. Raiffeisen Leasing uspješno prepoznaje potrebe tržišta. ova kompanija vrlo aktivno učestvuje u izgradnji i očuvanju privrede naše zemlje.o. Leasing proizvod. detaljnog informisanja i edukacije o samom leasing proizvodu. koja pruža usluge finansiranja nabavki vozila. Uz dugogodišnje prisustvo u našoj zemlji. tržištu. Akcija je osmišljena za nabavku novih putničkih vozila. – navodi Sekavić-Bandić.com Raiffeisen leasing d. znanje i radinost naših zaposlenika. Raiffeisen Leasing izgradio se kao jedna od vodećih leasing kompanija. Uz takve akcije. godinu. kao moderan. individualno prilagodljiv i fleksibilan način finansiranja. Mostaru i Bihaću. Stručni tim leasing managera i postprodajnog osoblja ove kompanije na raspolaganju je svojim klijentima kod kreiranja same ponude. kao i osiguranje od nezgode.o.o. Stoga se naša akcija Lakše od igre nastavila pod sloganom „Osigurajte sebi više uz manje novca“ jer se kroz nju osigurava mnogo a plaća se manje. kako korporativnih kompanija.o. uz sigurnost i kvalitet koji nam garantuju naši osnivači. Raiffeisen Leasing posluje u svim većim gradovima BiH. kroz ovu akciju smo obezbijedili pomoć na cesti 24h u trajanju od godinu dana. Kada je riječ o planovima za budućnost.bankeubih. sa centralnim uredom u Sarajevu i podružnim uredima u Tuzli. Također. Uvjereni smo da ćemo i u budućnosti uspješno poslovati. a to je mogućnost otkupa vozila u iznosu otkupne vrijednosti. te putničko i zdravstveno osiguranje gratis. Paket ove akcije. kao i dosada. direktor Raiffeisen Leasinga rekla je sljedeće: Naša akcija „Lakše od igre“. Kako smo mi kuća koja se trudi uvoditi novine i osmišljavati dodatne vrijednosti i olakšice svim našim klijentima. Raiffeisen Leasing uspijeva održati i kvalitet usluge koju pruža na najvišem nivou. Na taj način kompanija je prisutna u svim krajevima naše zemlje. nudimo i dodatnu pogodnost. Banjaluci. godine. Finansiranjem javnog i privatnog sektora. ali i povjerenje koje nam pružaju naši klijenti – zaključila je Belma Sekavić-Bandić. godinu. sa mobilnim timovima leasing managera koji stižu na adrese klijenata sa spremnim rješenjima za finansiranje.

Iako u vrijeme osnivanja S-Leasinga. donekle doprinijele pogoršanju tekuće likvidnosti privrednika. direktorica S .bankeubih. 3 . bojim se da može imati i negativne efekte. 2 . Uticaj globalne finansijske krize na realni sektor ekonomije BiH je i dalje jako prisutan. tako da je proces vraćanja u posjed neprihvatljivo dug. Nadalje. 4 .LEASING DOO RAD NA SAVJETOVANJU I JE NAJBOLJE INVE Uz jako dobro upravljanje rizicima. sva leasing društva su izložena jako dugim sudskim postupcima. tako je neminovno da se svi efekti tržišta direktno odražavaju i na naše poslovne aktivnosti. koji u svojoj suštini nije leasing proizvod. Agencija za bankarstvo ima značajnu ulogu u nadzoru poslovanja leasing sektora te svojim aktivnostima zasigurno unapređuje transparentnost poslovanja leasing društava. te onemogućio finansiranje putem tzv. naša država nije poduzela nikakve značajnije mjere da ublaži ove efekte. što nama u S-Leasingu ide u prilog. ali bih izdvojila samo dvije: Sektor leasinga reguliran entitetskim Zakonima o leasingu koji nisu harmonizirani u cijelosti. rezultati su jako loši. na žalost. možemo se pohvaliti izuzetnim rezultatima kontinuiranog i stabilnog rasta u svim godinama poslovanja i to na tržištu koje se. stalno smanjuje 1 . Istovremeno.Kako je leasing sektor samo jedan od sudionika na tržištu BiH. ostali smo jako fokusirani na klijenta te. naša strategija poslovanja se nije promijenila do danas. ali po mom mišljenju. nije postojao Zakon o leasingu. 2007. jer ne smijemo zaboraviti da govorimo www. baš kao i zakoni o direktnim porezima. što nas značajno ograničava i administrativno otežava poslovanje. sistemski se moraju rješavati problemi koji u konačnici opet zavise od političke volje. također. godine. zajma. Međutim. Ukoliko se želi unaprijediti ovaj sektor.Putem leasing udruženja smo dostavili jako mnogo inicijativa za izmjenama i dopunama Zakona i podzakonskih aktata. što naš proizvod onda čini manje atraktivnim u odnosu na kredite banaka. gdje nerijetko i do godinu dana čekamo na izdavanje rješenja o izvršenju iako imamo neosporne dokaze o vlasništvu.Elma Hošo.com . u kontinuitetu nudimo usluge isključivo finansijskog i operativnog leasinga te imamo od prvog dana jako razvijene metode utvrđivanja kreditne sposobnosti klijenta. Zakon o leasingu je s pravom ograničio poslovanje leasing kuća na finansijski i operativni leasing. podizanje kriterija samo na strani obaveza leasing društava bez sistemskog unapređenja cijelog ambijenta u kojem poslujemo.Niz je problema sa kojima se svakodnevno susrećemo zbog neusuglašenosti Zakona i podzakonskih akata po kojima poslujemo. naprotiv trenutna politička situacija nam nikako ne ide u prilog. Recesivne politike komercijalnih Banaka direktno su uticale na smanjanje svih oblika investicijskih aktivnosti te tražnje u cjelosti te su. a uz sve to ga čini jako skupim. ali i vredovanja predmeta leasinga. a što se onda odražava i na velike gubitke vrijednosti predmeta leasinga u ovom procesu i opravdava naše zahtjeve prema klijentima za značajnijim 34 učešćem.

„hold“ strategije koje imaju za cilj zadržavanja i čak smanjenja leasing portfolija. ali kako sam već navela. 8 . S-Leasing je od samog osnivanja imao jasne i stroge risk politike.com leasing kuće na našem tržištu imaju tzv. ali i pored toga bilježimo i planiramo veoma stabilan i kontinuiran rast kako samog portfolija tako i tržišnog učešća.Mogu govoriti samo iz pozicije S-leasinga te odgovorno tvrdim da imamo puni kapacitet i kompetencije i naravno redovnu praksu kontinuirane podrške klijenata tokom cijelog perioda trajanja ugovora o leasingu. znanje i resurse da odgovorimo zahtjevima i podržimo finansiranje dobrih projekata.d. smo čak i u vrijeme najveće ekonomske krize imali kapacitet. čak i u privrednim granama koje su u datim okolnostima okarakterizirane kao neatraktivne.Naš fokus je na klijentu tj.U S-Leasingu su jasno definirana pravila „našim klijentima mora biti u cijelosti jasno šta plaćaju i šta za te novce dobivaju zauzvrat“. Zajedno sa našom matičnom bankom Sparkasse Bank d.Mogu govoriti samo iz pozicije S-Leasinga. Koliko god se leasing proizvod činio komplikovanim. Možemo se pohvaliti izuzetnim rezultatima kontinuiranog i stabilnog rasta u svim godinama poslovanja i to na tržištu koje se iz godine u godinu smanjuje. bez koje ovi rezultati ne bi bili mogući. Možemo se pohvaliti izuzetnim rezultatima gdje se po profitabilnosti i učinku po uposlenom svrstavamo u sami vrh na tržištu BiH. Također smo svjedoci da su kriteriji odobravanja finansiranja značajno pooštreni u većini leasing društava. 7 .2012 X I EDUCIRANJU KLIJENATA ESTIRANO VRIJEME o veoma malom i neatraktivnom tržištu leasinga. ne vežući se isključivo na privrednu granu u kojoj klijent posluje. Razlog tome je naravno naša posvećenost poslu. 6 . ali i odlična suradnja i podrška naše matične Sparkasse Bank d.bankeubih. Uvijek smo bili otvoreni podržati dobre projekte.Jako malo i tu se definitivno mora napraviti iskorak. rad na savjetovanju i educiranju klijenata nam se pokazao kao najbolje investirano vrijeme. 10 .. gdje iz dana u dan nastojimo biti dugoročni partner svakog od naših klijnata.Evidentno je da neke www. njegovom ukupnom poslovanju.d. 5 . n 35 . a koja je ujedno uz Steiermärkische Bank und Sparkasse AG iz Graca suvlasnik S-Leasing-a. 9 . a neke transakcije to doista i jesu.

Navedena potvrda o registraciji je izvršna isprava i sud mora izdati rješenje 36 u roku od 8 dana od dana podnošenja prijedloga. davanje na poklon i sl. prodaja. klasično krivično djelo utaje (osnovni oblik krivičnog djela utaje postoji kada osoba prisvoji tuđu pokretnu stvar koja mu je povjerena.bankeubih. polisa osiguranja. Korisnik lizinga otuđi. Dalje. Takođe. Navešću nekoliko primjera. i time je i aktivnost lizing društava doživjela pad. a sve se to negativno odrazilo i na lizing kuće. dok kod lizinga. međutim. lako se da zaključiti da je kredit za kupovinu auta povoljniji u banci jer odmah postajete i vlasnik automobila. u dosadašnjem radu. a sve u namjeri da sebi ili drugome pribavi protivpravnu imovinsku korist. Postupak izvršenja pokreće se na zahtjev založnog povjerioca nakon što založni dužnik povrijedi obaveze iz ugovora o zalogu. imali smo i par slučajeva gdje su klijenti pokušali da izbjegnu obaveze. Protekla godina je dovela do daljeg pogoršanja ekonomske aktivnosti. kada analizirate kolika je prosječna kamatna stopa po kojoj se otplaćuje predmet lizinga i kada analizirate druge troškove koji prate lizing (trošak obrade.Dragan Džinić. Izvršenje u skladu s odredbama ovog Zakona moguće je samo ukoliko založni povjerilac dostavi izvršnom sudu ugovor o zalogu i potvrdu o registraciji. imamo smanjenje cjelokupnih privrednih aktivnosti u posljednje četiri godine. PDV na kamate. Prisvajanje može da se manifestuje na različite načine. proda predmet lizinga. dakle. 2 . korisnik postaje vlasnik uplatom www. učešće. kao što su trošenje.).d. tj. ali nažalost u praksi se dešavaju sasvim druge stvari i postupci zaista dugo traju. Prisvajanje se sastoji u ponašanju učinioca prema stvari kao da je ona njegovo vlasništvo. kako oni kažu. uočili smo i nepoznavanje Okvirnog zakona o zalozima od strane sudija.Danas u BiH imamo pad poslovnih aktivnosti u svim sektorima privrede. Odredbe Zakona su jasne. direktor NOVA LEASING a. do pada investicija i potrošnje uopšte. donese čak i ugovor da je predmet lizinga prodao. a tužilaštvo vam odgovori da to nije krivično djelo i da se radi o obligacionopravnom odnosu između korisnika i davaoca lizinga po osnovu ugovora o finansijskom lizingu. Radnja izvršenja se sastoji u prisvajanju tuđe pokretne stvari koja je učiniocu povjerena.Problema ima mnogo. Pozitivna strana lizinga je u tome što oni koji ne mogu dobiti kredit u komercijalnim bankama lakše mogu uzeti predmet lizinga (automobil) na korišćenje. na taj način što su prebacili predmet lizinga (mašine) u Srbiju bez naše saglasnosti i nastavili poslovanje u Srbiji zbog povoljnijeg ekonomskog ambijenta. Ovo rješenje o izvršenju uputit će sudskog izvršioca da oduzme osiguranje koje je opisano u ugovoru o zalogu i preda ga založnom povjeriocu ili od njega ovlaštenom licu u cilju prodaje osiguranja. itd.). Poslije svega podnesete prijavu tužilaštvu. U OVIM OKOLNOSTIMA NE VIDI U dosadašnjem radu uočili smo i nepoznavanje Okvirnog zakona o zalozima od strane sudija 1 . iako se utajom kao ni drugim krivičnim djelima ne može steći svojina.com .

Da bih dao odgovor na ovo pitanje. Uostalom.o. poreska politika koja je destimulativna.Trenutno u ovim okolnostima ne vidim šansu za lizing društva.2012 X IM šANsU ZA LIZINg dRUšTVA zadnje rate. treba imati na umu da se lizing društva tretiraju sa kapitalnim zahtjevom. a i kapitalom strožija u odnosu na regulativu u EU. a od sredine 2011. a što bi opet povećalo tražnju za ovim proizvodom kako od strane privrede. Hrvatska je prije dvije godine uvela neoporezivu kamatu i od tada je povećan broj zaključenih ugovora za automobile. Kupovina nekretnina na lizing u BiH još uvijek nije zaživila.Nisam upoznat sa radom Udruženja. za lizing se baš ne može reći da je tako i slobodno mogu reći da su lizing društva slabo zakonski zaštićena. a u Federaciji Bosne i Hercegovine početkom 2009. visoka stopa nezaposlenosti. 8 . 4 . a vidljiv je napredak lizing nekretnina za stanovništvo. 5 . godine. tako i od strane građana u oba entiteta. Agencije za bankarstvo jesu regulatori koji dobro rade svoj posao kada je u pitanju nadzor nad bankama i mislim da je bio ispravan potez da i lizing društva budu pod njihovom ingerencijom. kupovina vozila na kredit u posljednje vrijeme je traženije od kupovine vozila na lizing.Naravno. n www. itd. 3 . neefikasnost sudske vlasti. Nova Leasing a.o.bankeubih. Mislim da je spoljni uticaj zanemarljiv. Potrebno je mnogo više raditi. 6 . a samim tim se podrazumijeva i razvoj lizing proizvoda.Već sam rekao da su zakoni kasno doneseni i da i dalje treba raditi na poboljšanju postojećih zakonskih rješenja. usporen tranzicijski put. kako bi bio konkurentan bankarskim proizvodima. Očekivati je da će BiH uskladiti svoje zakonske propise sa propisima Evropske unije i da će PDV na kamate biti ukinut. 9 . Za eventualnu ekspanziju potrebno je mnogo više aktivnosti. Banja Luka. neizvjestan i usporen proces sa negativnim efektima po privredu. godine u Republici Srpskoj sjedište ima i Hypo Leasing d.com www. Banke u Federaciji Bosne i Hercegovine jesu značajnije smanjile svoje kreditne aktivnosti i smanjenje je u većem procentu nego u Republici Srpskoj.Lizing društva još uvijek nisu dovoljno razvijena u BiH.bankeubih.com 37 . U odnosu na bankarski sektor koji je dosta dobro razvijen i zakonski uređen i koji zaista prati evropske standarde. kao i banke. godine. vidjećete da lizing društva ne posjeduju kapacitete. pa i cjelokupan razvoj. 10 . što će biti samo jedna od faza razvoja finansijskog lizinga u budućnosti. Potrebno je razmisliti o poreskim olakšicama za korisnike lizinga u privredi kako bi doveli do bolje disperzije rizika i ostvarili povoljnije uslove investiranja u poslovne djelatnosti. a i zahtjevi za upravljanje kreditnim rizikom su analogni. Poznato vam je da je Zakon o lizingu u Republici Srpskoj stupio na snagu u novembru 2007. Međutim. prvo na razvoju lizinga kao djelatnosti. 7 . ali znam da je Ministarstvo finansija Republike Srpske prošle godine preduzimalo određene aktivnosti. Ukoliko analizirate stanje lizing društava. Banja Luka je osnovana u junu 2007. nego u cijelom regionu. Bespotrebno bi bilo praviti ili uopšte razmišljati o nekoj posebnoj agenciji ili direkciji koja bi bila regulator samo za lizing. U Republici Srpskoj samo dva društva imaju sjedište. potrebno je mnogo toga promijeniti. No.Tačno je da EU uvodi oštriju regulativu i smatram da je to pozitivno. Podzakonski akti su doneseni kasnije. kao što sam već rekao. te je nakon toga donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lizingu.d. godine i bila je jedino društvo koje je imalo sjedište u Republici Srpskoj. Na poslovanje lizing društava na domaćem tržištu više utiču naša unutrašnja dešavanja: finansijsko ekonomska i politička nestabilnost.Kada bi napravili istraživanje vidjeli bi da je javnost mnogo više upoznata sa proizvodima koji nude banke nego lizing kuće. potrebno je mnogo više aktivnosti. visoka budžetska izdvajanja. ne samo u BiH. Procenat smanjenja kreditnih aktivnosti u Republici Srpskoj je nešto manji zahvaljujući isključivo Investiciono-Razvojnoj banci Republike Srpske. Kod nas je regulativa u pogledu upravljanja rizikom. nizak kreditni rejting BiH.

direktor VB Leasing BH LEASING VIŠE NIJE E KAO PRIJE 10 GOD 1. smanjuje ukupnu potrošnju i izglede za potencijalne investicije.Neuređeno poslovno okruženje i neujednačen stav državnih kontrolnih organa (Uprave za indirektno oporezivanje). najviše problema su imali oni koji su se i najmanje bavili leasing poslovanjem. Manje investicijskih projekata. Najveći je problem to što ti ljudi nemaju nikakvu odgovornost i znaju da ih ne mogu stići nikakve sankcije za njihov „rad“. Ono što mi očekujemo od Agencija za bankarstvo i federalne i RS-a je da stanu u zaštitu leasing tržišta u zaštitu leasing kompanija te da od državnih organa uprava i slično zahtijevaju jednak i nepristrasan pristup koji se neće mijenjati svake dvije godine. U jednom momentu dobijete mišljenje da radite na jedan način od centrale Uprave za indirektno oporezivanje. 3 . 5 . Rad leasing kompanija je usko vezan sa stagnacijom odnosno padom ukupnih ekonomskih aktivnosti u BiH.Po mom mišljenju.Shodno negativnim konjukturnim kretanjima u zemljama Evropske unije kriza se sa laganom zadrškom prelila i na bosansko- Jedino smo leasing društvo koje je imalo u kontinuitetu pozitivno poslovanje zadnjih 4-5 godina bez velikih oscilacija hercegovačku ekonomiju.Dr.Svakako da jedan dobar dio leasing društava posjeduje te kapacitete i da je korisno da se cjelokupno leasing finansiranje još razvija u Bosni i Hercegovini. 2 . a sve vrijeme su kvarili tržište i bavili se svim i svačim. To u krajnjem slučaju kompanijama www. Slobodan Vujić. 4 . Bilo je i konačno vrijeme da se uvede kontrola u ovaj segment poslovanja i mi to ispred VB Leasinga pozdravljamo.com 38 . smanjenje izvoza u zemlje Evropske unije i šire. a nakon 2-3 godine vam kažu da „to nije logično“ i da nisu mislili to tako. Inače. naša interna pravila unutar grupacije su znatno oštrija nego ovo što se od nas traži od strane Agencije za bankarstvo.Bilo je pozitivnih kretanja po pitanju registracije automobila i još nekih aktivnosti.bankeubih.

Libiji bilo kome. Takođe. ali još uvijek se može mnogo uraditi na polju upoznavanja i razvijanja potencijalnih leasing korisnika sa mogućnostima leasinga. Naša strategija u VB Leasingu je bila jasna. Bez tog sustizanja nemamo izgleda da nešto ponudimo partnerima ne samo u Evropi. nisu niti na istom nivou opremljenosti ljudskim resursima. Leasing će se razvijati u pravcu fleet managementa i sličnih proizvoda.Leasing kompanije nisu na istom nivou razvijenosti. 7 . ali će biti i kompanija koje će nastaviti ovim putem samostalnosti. Naši trendovi već 5-6 godina pokazuju dobre rezultate. razvoj te tehnološko priključivanje ka evropskim i svjetskim kompanijama. pa onda na nas. puno uložili u njihovo educiranje u svakom smislu. n www. Dobrim dijelom budućnost leasing kompanija će ovisiti i o mogućnostima za refinansiranje. 6 .com 39 . već ostvareni rezultat na kraju godine. Tržišni udio nam nikad nije bio glavni i najvažniji cilj. U tom kontekstu smo već 5-6 godina zadržali ključne ljude unutar kompanije. kvalitetni i profitabilni da oni nemaju razloga da razmišljaju o smanjenju svojih aktivnosti na našem tržištu. 8 . Sve to rezultira povećanjem našeg tržišnog udjela na tržištu leasinga BiH koji sada iznosi cca.bankeubih.Svakako da će se kod dobrog dijela grupacija leasing razvijati i biti samo jedan odjel banke odnosno proizvod. nego i u Turskoj. 30% na tržištu pokretnina. zatim uveli smo E@sy Leasing B2B modul koji znatno skraćuje vrijeme potrebno za odobrenje i za cjelokupno finansiranje (to je sada svedeno od nekih par dana ranije koliko je trajalo na par sati).2012 X EGZOTIKA GODINA omogućava rast.Sa pooštravanjem regulativa u zemljama EU sigurno je da će oni prvo gledati na sebe. da smo se htjeli kvalitativno diferencirati od konkurencije. izvršili smo modernizaciju i automatizaciju uvođenjem DMS sistema poslovanja (poslovanjem putem skeniranja i elektronske arhive).Sigurno da leasing nije više egzotika kao prije 10 godina. Ono što smo mi radili je da već 3-4 godine imamo jasnu strategiju i nje se držimo. 10 . nivoom organizovanosti. Jedan dio tog razvoja svakako bi doprinio i razvoj leasing tržišta u BiH. Naša isključiva šansa je da budemo dovoljno efikasni. te smo tako jedino leasing društvo koje je i imalo u kontinuitetu pozitivno poslovanje zadnjih 4-5 godina bez velikih oscilacija. ali i za ostale branše leasing je u mogućnosti kvalitetno odgovoriti na potrebe privrede.U narednom periodu očekujemo svakako značajniji rast u sektorima transporta i građevinarstva. automatiziranosti itd. 9 .

o. i leasing društva bi se suočila sa porastom potražnje za financiranjem vozila i opreme direktno vezane uz građevinarstvo kao privredne grane 1 -U 2012.BiH IMA POTENCIJAL ZA ZNA Ukoliko bi došlo do značajnijeg pokretanja javnih radova. Oblast financiranja vozila i opreme je smanjena samo 15%. Najveći pad se osjetio na polju financiranja nekretnina. 5 -Naš ukupan doprinos a tako i ostalih leasing kuća koje posluju u BiH uveliko ovisi o svojim matičnim bankama. te time je ublažen pad ukupnog leasing tržišta na 23% u odnosu na isti period prošle 2011. energetskih objekata. stavljanje leasing sektora pod ingerencije Agencije za bankarstvo je doprinijelo disciplini u poslovanju leasing društava kao i većoj transparentnosti s posebnom odgovornosti prema 40 Vilma Tunjić Juzbašić. što je direktno utjecalo i na leasing sektor. konkretno u prvih devet mjeseci 2012. godini smo se suočili sa značajnim usporavanjem financijskih procesa. tako da je naš doprinos povezan sa ukupnim načelima banke majke i stalnih stremljenja i poticaja privrednim aktivnostima u BiH. www. godine pad je iznosio 78% u odnosu na isti period 2011. godine. 4 -Definitivno.bankeubih. Konkretno. 2 -Na žalost trenutno su na snazi Zakoni koji ne doprinose stimulaciji leasing sektora kao alternativnog oblika financiranja. čime bi doprinjeli kvaliteti življenja građana Bosne i Hercegovine. te intenzivnijih radova na koridoru Vc. direktorica Hypo.com .o. godine. Smatram da su neophodna sistematska zakonska unapređenja od strane zakonodavca i uključivanje leasing sektora u kreiranje propisa koji utječu na njegov rad i poslovanje. klijentu kao najbitnijoj karici u samom leasing poslovanju. 6 -Ukoliko bi došlo do značajnijeg pokretanja javnih radova. Uskoro ćemo biti izvješteni da li su naše primjedbe i prijedlozi uvaženi od strane zakonodavaca.Alpe-Adria-Leasing d. 3 -Leasing društva su od osnivanja Udruženja društava za leasing u BiH prilično aktivna po pitanju zakonske problematike i prepreka u poslovanju leasing društava. puteva. Udruženje upravo radi na prijedlozima izmjene određenih tačaka Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o leasingu FBiH. kako bi Zakon bio egzaktan i čime bi se doprinijelo reguliranju i stabilizaciji na ovom polju a što bi u konačnici dalo pozitivne financijske pomake ne samo leasing kućama nego i njihovim korisnicima. izgradnje kapitalnih objekata.

u proteklih deset godina. Ekonomsko pogoršanje na globalnom planu i sniženje kreditnog rejtinga ne ide u prilog prilivu stranih investicija u BiH. Leasing društva su tradicionalno. energetskih objekata. a posebno operativni leasing i razvoj fleet managementa kao budućnosti za sve komercijalne firme.2012 X NAČAJNIJI RAZVOJ LEASINGA izgradnje kapitalnih objekata. i njegovim prednostima u odnosu na ostale mogućnosti financiranja koja se nude u BiH kroz agresivne medijske i PR kampanje. Izvještaji MMF-a i Svjetske banke potvrđuju da je u našoj zemlji prisutno usporavanje ekonomske aktivnosti. te intenzivnijih radova na koridoru Vc i leasing društva bi se suočila sa porastom potražnje za financiranjem vozila i opreme direktno vezane uz građevinarstvo kao privredne grane. BiH u svakom pogledu ima potencijal za značajniji razvoj leasinga kao oblika financiranja. 10 -BiH nije izolirana privreda. Leasing društva svakako traže svoje mjesto i u svim proizvodnim privrednim granama. U promotivnim i edukativnim aktivnostima vidimo veliku mogućnost kako bi privatne i javne subjekte upoznali s leasing proizvodima.bankeubih. značajno prisutna u financiranju firmi vezanih za transport. puteva. 9 -Uzimajući u obzir činjenicu da su većina leasing društava u BiH članice značajnih financijskih Grupacija prvenstveno iz Austrije i Italije. 8 -Neophodno je intenzivno raditi na educiranju šire javnosti o prednostima leasinga kao savremenog oblika financiranja. praćeno padom izvoza i industrijske proizvodnje. nego je apsolutno podložna svim promjenama i dešavanjima u Europskoj uniji. n www. ali je neophodno intenzivnije upoznavanje svih sudionika u ekonomskim procesima o postojanju ovog alternativnog izvora financiranja i njegovim prednostima u financiranju.com 41 . Suočeni smo s porastom cijena izvora sredstava na međunarodnom tržištu i to je samo jedan od aspekata koji negativno utječe na ekspanziju financijskog sektora u cjelosti. naravno s posebnim akcentom na firme s dobrim bonitetom i kvalitetnom kreditnom istorijom. apsolutno mogu i u stanju su pružiti kompletnu i kvalitetnu postprodajnu uslugu uz adekvatno regulatorno okruženje vezano za leasing kao proizvod. 7 -Smatram da leasing tržište u BiH još uvijek ima mnogo prostora za djelovanje i naša javnost nije u adekvatnoj mjeri upoznata s leasing proizvodima.

kao i oslobađanje plaćanja PDV-a na kamate koji dodatno terete potencijalne korisnike leasinga 1 .Ne dovoljno. 3 . proizvodnja.Distribucija. n www. 6 . Sami nadzor od strane FBA je unaprijedio poslovanje leasing društava.Globalna finansijska i ekonomska kriza je imala direktan uticaj na cjelokupno poslovanje finansijskog sektora. obzirom da se u kompleksnijim predmetima koriste usluge posrednika. 8 . odnosno potencijalni korisnici leasinga trebali biti više informisani o poslovima leasinga. međutim do sada nema značajnijih rezultata obzirom da u samoj proceduri usvajanja zakonske regulative poslovanja leasing društava. 7 .Djelimično. kao i oslobađanje plaćanja PDV-a na kamate koji dodatno terete potencijalne korisnike leasinga. direktorica NLB LEASING DOO Preduslovi za eventualno širenje leasing poslova su hitne izmjene zakona koji se odnose na vlasništvo leasing predmeta i njihovo oduzimanje u slučaju neplaćanja.   2 . 5 . pa bi javnost.com .bankeubih. pa prema tome ne vidim šansu za ekspanziju leasing poslova. 4 . transport. Preduslovi za eventualno širenje leasing poslova su hitne izmjene zakona koji se odnose na vlasništvo leasing predmeta i njihovo oduzimanje u slučaju neplaćanja. pa tako i na poslovanje leasing društava. 10  . obzirom da Zakon o leasingu i akta FBA nisu razrađena u mjeri kako je to urađeno u bankama.Pored smanjenja privrednih aktivnosti... 9 . naplata loših potraživanja je jedan od najvećih problema sa kojima se leasing društva susreću.POTREBNE HITNE IZMJENE ZAKONA Dalida Međedović.Pokušalo se reagovati putem Udruženja leasinga.Istina je da se stvorio dojam o leasing poslovima kao proširena vrsta bankarskih proizvoda. leasing 42 društva nisu uključena.Djelomično.Finansijski kapaciteti banaka su znatno veći.Svako dodatno ograničenje svakako utiče otežavajuće na poslovanje leasing društava.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful