Leasing u BiH

SARAJEVO OKTOBAR LISTOPAD 2012.

vbleasing.nlbleasing.rs. Selimovića 16 71000 Sarajevo Tel: 033/771 222 Faks: 033/771 225 www.ba Vukovarska 1 88000 Mostar Tel: 036/394 500 Faks: 036/394 595 Zmaja od Bosne 7 71000 Sarajevo Tel: 033/565 850 Faks: 033/208 863 www.asa-aleasing.s-leasing.ba .: 033/276 280 Faks: 033/276 286 www.ba Džemala Bijedića 2 71000 Sarajevo Tel: 033/ 721 750 Faks: 033/ 721 777 www.hypo-alpe-adria.Aleja Svetog Save 13 78000 Banja Luka Tel: 051/340 301 Faks: 051/340 310 www.rlbh.ba Fra Anđela Zvizdovića 1 71000 Sarajevo Tel.ba Danijela Ozme 3 71000 Sarajevo Tel: 033/254 354 Faks: 033/212 273 www.ba Trg solidarnosti 2a 71000 Sarajevo Tel: 033/789 345 Faks: 033/789 346 www.ba Bulevar M.unicreditleasing.

Raiffeisen Leasing.predmet finansiranja je i instrument obezbjeđenja za leasing aranžman. g. Od navedenih osam leasing društava. .000 KM • 2010. . .108. g. g. g. finansirano 4400 ugovora u vrijednosti 216.com .8 miliona KM Na lokalnom tržištu. ukupna aktiva svih leasing društava je iznosila: • 2009. godine. .0 miliona KM 2011.149. finansirano 6348 ugovora u vrijednosti 277. S-Leasing i ASA ALeasing. finansirano 5566 ugovora u vrijednosti 245.000 KM www.leasing omogućava finansiranje bez dodatnog instrumenta obezbjeđenja (npr.389. Ciljevi Udruženja su: • međusobno povezivanje članica Udruženja u cilju unapređivanja i razvoja leasing i tehnologije rada u primjeni savremenih tehnoloških i tehničkih dostignuća • razmjena iskustava među članicama • promoviranje leasing putem glasila i drugih stručnih publikacija radi ostvarivanja ciljeva Udruženja • proučavanje i praćenje stanja o kretanjima razvoja leasing i aktuelnim pitanjima iz ove oblasti • praćenje zakonske regulative U iz ove oblasti • pokretanje inicijativa kod nadležnih organa za donošenje i izmjene zakonskih propisa iz oblasti leasinga • stručno usavršavanja članica putem organizovanja seminara. sedam je sa sjedištem u Federaciji BiH. HypoAlpe-Adria Leasing.PDV se obračunava i plaća na leasing najamnine u toku leasing perioda (operativni leasing)..1.000 KM • 2011.bankeubih. godini je uzrokovan gašenjem jednog leasing leasing društva.namjena korištenja sredstava je transparentna. obzirom da se kod aktivacije ugovora o leasingu potpisuje primopredajni zapisnik za finansirani predmet leasinga n 29 • prikupljanje i evidencija statističkih podataka od zajedničkog interesa za članove Udruženja • predstavljanje članova Udruženja na međunarodnim skupovima • saradnja sa sličnim udruženjima i drugim organima i organizacijama u zemlji i inostranstvu Što se tiče statističkih podataka leasing društava u protekle tri godine. Iznos finansiranja i broj sklopljenih ugovora o leasingu je sljedeći: 2009.370. .1.isplata odobrenog leasing aranžmana se uvijek izvršava direktno dobavljaču predmeta leasinga. žiranata). .166.. a jedno sa sjedištem u Republici Srpskoj. g. UniCredit Leasing.PDV se obračunava i plaća unaprijed – finansijski leasing. kurseva treninga Pad aktive u 2010. Euroleasing.2012 X udruŽenJe druŠtava ZA LEAsINg U BiH druženje društava za leasing u Bosni i Hercegovini je osnovano u aprilu 2005.PDV je neutralna stavka kod slučajeva finansiranja fiksne aktive (za pravne subjekte u sistemu PDV-a). g.. Članice Udruženja su: VB Leasing. leasing kao proizvod ima sljedeće prednosti za klijente: . 4 miliona KM 2010. NLB Leasing.1.598.

2 . je zakonsko i poslovno okruženje koje opstruira rad leasing društava. s obzirom da smo suočeni sa činjenicom da su banke smanjile svoje kreditne aktivnosti ? Da li u tom kontekstu vidite šansu za leasing društva i koji su preduslovi za eventualnu ekspanziju? 6.različit poreski tretman prometa nekretnina u BiH u smislu da promet nekretnina pribavljenih zbog finansiranja u vidu finansijkog leasinga u FBiH je predmet razreza poreza na promet nekretnina. Slovenija) odnosno u zemljama odakle uglavnom potiču matične kuće leasing društava u BiH? Svjedoci smo uvođenja oštrije regulative u zemljama EU (prije svega strožiji kapitalni zahtjevi). Koje privredne grane bi mogle kvalitetno finansijski propratiti leasing društva u narednom periodu? 7.. dok u RS i Brčko Distriktu promet nekretnina nije oporeziv 30 www. Koliko je u ovom trenutku javnost upoznata sa leasing proizvodima koji se nude na našem tržištu? 8. Dojam koji se stiče iz prethodnog perioda je da leasing društva predstavljaju proširenu vrstu bankarskih proizvoda. Da li je Zakon o leasingu i nadzor FBA unaprijedio praćenje rizika u poslovanju leasing društava i da li je. osnove bezbjednosti saobraćaja i registraciju vozila zbog čega su leasing društva kao vlasnici predmeta finansiranja izloženi prekršajnim kaznama i postupcima zbog prekršaja koje počine Korisnici leasinga tokom leasing perioda u kojem su jedino oni u posjedu istih (kazne zbog upravljanja neregistriranim i neosiguranim predmetima leasinga.neusaglašena zakonska regulativa koja reguliše leasing poslovanje (Zakon o leasingu FBiH i Zakon o leasingu RS) sa zakonima koji regulišu cestovni prijevoz. dok se sa druge strane pogoršao bonitet privrednih subjekata koji iskazuju potrebu za leasingom. Kako sa aspekta leasing kuća u FBiH objašnjavate pad poslovnih aktivnosti u 2012. leasing kuće dobijaju zanačajno bolji tretman rezervacija za potencijalne gubitke od bilo koje druge finansijske institucije kada je sporno potraživanje u pitanju jer leasing kuće imaju mogućnost prodaje takvog predmeta putem neposredne pogodbe 1 Smanjenjem privrednih aktivnosti usljed globalne finansijske krize. Jednim dijelom je na našu ponudu utjecala i nova regulativa koja značajno ograničava određene proizvode koje smo prije toga uspješno nudili duži niz godina. već na nove nepokretnosti i operativni leasing. kako bi oni bili prepoznatljivi na tržištu i kako bi istakli sve svoje prednosti u odnosu na klasične bankarske proizvode? 9. Da li su leasing društva u BiH dovoljno razvijena da mogu pružiti kompletniju i kvalitetniju postprodajnu leasing uslugu klijentima? 10. Italija. Da li leasing društva u ovom trenutku posjeduju finansijske kapacitete koji bi mogli doprinijeti poticanju privrednih aktivnosti u BiH. Sa jedne strane. dok su prije njegovog stupanja na snagu leasing društva obavljala i druge poslovne aktivnosti. U kom smislu je stupanje na snagu Zakona o leasingu i nadzor od strane FBA uticao na cjelokupno poslovanje leasing društava? Poznato je da je stupanjem na snagu tog zakona poslovanje leasing društava svedeno isključivo na finansijski i operativni leasing. UniCredit Leasing ZakOni i pOslOvnO Okr Osnovni preduslov je efikasan pravni postupak ulaska u posjed predmeta leasinga pri raskidu ugovora od strane leasing kuće. Šta su leasing društva poduzela putem Udruženja ili samostalno na otklanjanju eventualnih zakonskih ili drugih barijera koje utiču na poslovanje i da li su te aktivnosti dovoljne da urode plodom? 4.) .Najveći problemi leasing društava u BiH.com . smanjila se potražnja za finansijskim uslugama. a naročito za investicijama.bankeubih. Kako na poslovanje leasing društava u BiH utiču dešavanja u Evropskoj uniji (Austrija.. kazne zbog propuštanja povrata registarskih tablica nadležnim MUP-ovima u slučaju neproduženja registracije predmeta leasinga. godine. osim smanjenja privrednih aktivnosti u prvoj polovni 2012.teškoće u povratu posjeda nad predmetom leasinga općenito (ako se povrat posjeda ne ostvari u izvršnom postupku na osnovu Potvrde o registraciji iz Registra zaloga BiH ili notarskog poravnanja za povrat posjeda. Ulaskom u posjed. po Vama. Pod tim ne mislim na zajmove. Šta su trenutno najveći problemi leasing društava u BiH? 3. isti napravio red u poslovanju leasing društava? (za LD iz FBiH) Kako ocjenjujete zakonsku regulativu koja uređuje odnose u ovom sektoru u RS-u i BiH. Da li smatrate da je potrebno dodatno raditi na razvoju leasing proizvoda. godini? 2. da li je njegovo stavljanje pod ingerencije agencija za bankarstvo bilo dobar potez? (Za LD iz RS-a) 5.PITANJA 1 . onda je povrat posjeda moguć isključivo temeljem tužbe za povrat posjeda) . a najviše od toga slijedeće: .sporost rada sudova zbog čega postupci za povrat predmeta leasinga na osnovu Potvrde o registraciji posebnog vlasničkog prava iz Registra zaloga BiH koji predstavlja izvršnu ispravu te naplatu potraživanja u izvršnom i parničnom postupku traju i po par godina .

leasing kuće dobijaju zanačajno bolji tretman rezervacija za potencijalne gubitke od bilo koje druge finansijske institucije kada je sporno potraživanje u pitanju jer leasing kuće imaju mogućnost prodaje takvog predmeta putem neposredne pogodbe. a samim tim je bilo više poremećaja trzišta. Da su finansijske aktivnosti bile regulisane na današnji način u doba ekonomske ekspanzije.fiskalizacija leasing društva koja umnogome usporava rad leasing društava i povećava troškove rada. Sa druge strane.prilikom pribavljanja nerketnina za finansiranje i po isplati svih obaveza po leasing ugovoru kada leasing društvo vrši prenos vlasništva na Korisnika leasinga.2012 X KRUŽENJE OPSTRUIRAJU NAŠ RAD zbog čega finansiranje nekretnina u FBiH (izuzev u Posavskom kantonu gdje promet nekretnina zbog finansiranja putem leasinga nije oporeziv promet) čini ovo finansiranje nekonkuretnim proizvodom leasinga društava obzirom da je porez na promet nekretnina direktni trošak Korisnika leasinga i Korisnik leasinga ga plaća dva puta . PDV regulativa takođe de facto onemogućuje finansijski leasing novih nepokretnosti firmama jer takvu transakciju tretira kao 31 . PDV regulativa tretira kamatu na usluge finansijskog leasinga kao nakandu. relativno dobro upravljale rizicima.Leasing društva putem Udruženja leasing društava u BiH već duži niz godina ulaže napore u stvaranje partnerskog odnosa sa zakonodavnim i izvršnim vlastima u BiH u cilju usaglašavanja zakonske regulative koja se direktno i indirektno reflektira na rad leasing društava. Često kada se to i dogodi. vazan preduslov je izmjena PDV tretmana leasing usluga. limit za minimum osnivačkog kapitala) ali su u PDV sistemu i nisu oslobođeni fiskalizacije u cijelosti. unapređeno je praćenje rizika gdje leasing kuće ne mogu da nastave sa radom bez adekvatnog nivoa kapitala. Zakon o leasingu i FAB su napravili red u leasing branši jer svi trenutno poslujemo po istim pravilima.com međunarodnoj zajednici da prilikom kreiranja zakonskog okvira konsultira privredni i nevladin sektor na čiji rad i djelovanje se direktno reflektiraju doneseni zakoni i izmjene zakona. I druge industrije nisu pošteđene ovog trenda.Osnovni preduslov je efikasan pravni postupak ulaska u posjed predmeta leasinga pri raskidu ugovora od strane leasing kuće. Prije su leasing kuće. 3 . 4 . manji subjekti bi imali veće šanse da se uspješno adaptiraju tj. što prije nije bio slučaj. Generlano. kako u našoj tako i u drugim industrijama. a tako definisana podliježe obračunu PDV-a. a samim tim i konkurentna prednost se postiže samo u okviru visokih standarda dobrog poslovanja. 5 .bankeubih. članice međunarodnih bankarskih grupacija. Također.Sa jedne strane. Dokaz za ovu tvrdnju je i taj da je velika većina leasing kuća nastavila poslovati uz manje prilagodbe novim pravilima. Zakon o leasingu. plaćanje naknade za nadzor rada nadležnoj agenciji za bankarstvo. a što dovodi u pitanje održivost poslovanja manjih privrednih subjekata koji nemaju ekonomiju obima da se nose sa sve zahtjevnijim administrativnim bremenom. a kamata je po PDV regulativi neopterećena PDV-om. Ovo je izrazito značajan problem u slučaju reprograma leasing ugovora jer klijentu se povećava finansijsko opterećenje u momentu kada je najvažnije da se postigne suprotan efekat. predmet leasinga je u međuvremenu značajno izgubio na vrijednosti. izrazito regulisano poslovanje je značajno povećalo troškove leasing kuća u najnepovoljnijim tržišnim uslovima. Tim će se neminovno izgubiti fleksibilnost reagovanja na tržišne zahtijeve kao i smanjenje broja proizvoda. su definisali leasing kuće kao finansijske intitucije koje ubiru kamatu za svoje usluge. Na žalost. Ulaskom u posjed. što je ponovo čini manje konkurentnom u odnosu na banke obzirom da leasing društva imaju sve obaveze finansijskih institucija (ishodovanje dozvole za rad od nadležne agencije za bankarstvo. ali sve sugestije i primjedbe na prijedloge zakona se redovito odbacuju ili ne uvažavaju tako da leasing društva imaju osjećaj da ih vlasti ne slušaju i da smo samo „pro forme“ uključeni u kreiranje zakonskog okvira kako bi vlast ispunila svoju obavezu prema www. Vjerovatno će trend biti da se manji privredni subjekti integrišu u veće. Dosadašnja praksa partnerstva sa zakonodavnim i izvršnim vlastima pokazuje da vlast uključuje Udruženje leasing društava u kreiranje novih zakona i izmjena i dopuna zakona koji direktno utiču na rad leasing društava. Prethodno je adekvatnost kapitala bila u arbitražnoj zoni. kao i FBA. jer su te aktivnosti bile uspostavljene i praćene kroz grupne politike i standarde. imali bi veću vjerovatnoću samoodrživosti. malo manje dobro adekvatnosti kapitalom. ali uloženi napori nisu ni približno ekvivalentni postignutim rezultatima na otklanjanju zakonskih i poslovnih prepreka za rad. Ali to sve nema smisla ako je pravno teško ući u posjed.   .

Sa jedne strane. Strožiji kapitalni zahtjevi. Na žalost. n www. asistenciju. „staro-za-novo“. Pomenuti pristup bi se mogao dodatno poduprijediti uvođenjem forfejtinga. leasing društva su stekla znanja i iskustva da mogu pružiti visok nivo postprodajne usluge. Ranije sam pomenuo. tj duplim. niti institucionalnog niti ljudskog. u pravu ste. neminovno je smanjenje troškova na najvitalnijim aspektima poslovanja kao što su prodajne i post-prodajne aktivnosti. povećana regulativa je dovela do značajnog povećanja tih istih troškova i to na kontrolnim. fokus je više na predmetima nego na privrednim granama. pritisak je na snižavanju generalnih administrativnih troškova.Javnost je dobro upoznata sa leasing ponudom. apsorpciju rizika ostatka vrijednosti predmeta. usljed pada prometa. To onemogućava da se ulazni PDV tretira kao odbitni. U isto vrijeme. leasing društva mogu kvalitetno popratiti sve predmete leasinga koja su zadržala dobru utrživost. Dakle. Dakle.dvostruki promet u kratom vremenskom intervalu. Što se tiče finansijskog leasinga. 6 . iako moram naglasiti da broj proizvoda ima tendenciju smanjenja zbog prethodno pomenutih razloga. 7 . Kao što sam napomenuo. Ogroman je potencijal na operativnom leasingu visoko utrživih predmeta jer postoji skoro neograničen broj uslužnih paketa i njihovih varijacija koje mogu zadovoljiti širok spektar korisnika. ekonomičnu mas-nabavku. 10 . Moje mišljenje je da bakarske grupacije trebaju strateški fokusirati resurse na leasing pri finansiranju dugoročne imovine dužnika. gorivo. se mogu postići efikasno smanjenjem aktive kako bi se postigao ciljni koeficijent. to štedi kapital. Pored vozila i standardnih strojeva. znanja ne manjaka. izvještajnim i aktivnostima zaštite porošača. efekat je smanjenje aktive kroz smanjenje kreditnih i leasing volumena. a sa druge strane povećava potencijal ponude i potražnje. Po trenutnim pravilima.bankeubih. neopterećenog PDV namatima kao u drugim EU tržištima koja posluju lokalno po MRS standardima. Što se tiče tržišta kapitala. on ima jednu veliku prednost nad kreditima kada je u pitanju finasniranje dugoročne imovine. 8 . preduslov je efikasan ulazak u posjed predmeta nakon isteka ugovora ili njegovog prijeveremenog raskida. Specijalizirani posrednici efikasno lociraju takve strojeve i iskazuju interes ako su isti ponuđeni putem interneta. u vrijeme kada izvora kapitala manjaka. ako se ne usliše naši pravni apeli. Banke ne mogu ponuditi 32 dodatne usluge u rati kao što su osiguranje.Nakon desetljeća prisustva na tržištu. aktivnostima na kontroli i izvještavanju. a naročito za situacije gdje lokalne banke nisu u većinskom vlasništvu leasing kuća sa kojim ostvaruju ovaj vid transakcija. Nadamo se da će se velike bankarske grupe na vrijeme dokapitalizirati kako bi prethodni trend bio optimalan za tržišne uslove.Da. 9 . Leasing ima zakonsku i faktičku mogućnost da veže manje kapitala korisnika za isti kreditni rizik. višom ulaznom cijenom kapitala i refinansiranja i većim. da stanem samo na osnovnim mogućnostima. iskustvo nam govori da specijalni strojevi imaju visok nivo utrživosti na međunarodnim niš-tržištima.Dešavanja u EU uglavnom se reflektuju na leasing društva u BiH. održavanje.com . fiskalne benefite.

tako i malih i srednjih preduzeća. iz ponude velikog broja distributera voznih marki iz BiH putem aranžmana finansijskog leasinga sklopljenog sa Raiffeisen Leasingom. Kako smo mi kuća koja se trudi uvoditi novine i osmišljavati dodatne vrijednosti i olakšice svim našim klijentima. pojedinaca i pravnih lica. uz nekoliko dodatih vrijednosti i olakšica u odnosu na akciju organizovanu za 2011. koja pruža usluge finansiranja nabavki vozila.com Raiffeisen leasing d. Sarajevo Belma Sekavić-Bandić imala je vrlo pozitivan odjek u cijeloj zemlji. Raiffeisen Leasing privodi kraju aktivnosti namijenjene za 2012. ova kompanija vrlo aktivno učestvuje u izgradnji i očuvanju privrede naše zemlje. godinu. Banjaluci. nudimo i dodatnu pogodnost. godinu. koja je pokrenuta još prošle godine. Također.bankeubih. u ovogodišnjoj akciji pored svih nabrojanih osiguranja i pomoći.2012 X Lakše od igre R aiffeisen Leasing d. detaljnog informisanja i edukacije o samom leasing proizvodu. godine.o. sa centralnim uredom u Sarajevu i podružnim uredima u Tuzli. Stoga se naša akcija Lakše od igre nastavila pod sloganom „Osigurajte sebi više uz manje novca“ jer se kroz nju osigurava mnogo a plaća se manje. znanje i radinost naših zaposlenika. Akcija je osmišljena za nabavku novih putničkih vozila.o. Stručni tim leasing managera i postprodajnog osoblja ove kompanije na raspolaganju je svojim klijentima kod kreiranja same ponude. n 33 . Belma Sekavić-Bandić. kroz ovu akciju smo obezbijedili pomoć na cesti 24h u trajanju od godinu dana. tržištu. u kojoj će naša kuća ući u okončanje prve decenije postojanja na bh. godinu. Raiffeisen Leasing izgradio se kao jedna od vodećih leasing kompanija.o. te putničko i zdravstveno osiguranje gratis. Raiffeisen Leasing uspijeva održati i kvalitet usluge koju pruža na najvišem nivou. uz sigurnost i kvalitet koji nam garantuju naši osnivači. Leasing proizvod. sa mobilnim timovima leasing managera koji stižu na adrese klijenata sa spremnim rješenjima za finansiranje. www. kao i pravac kojim se planira kretati u narednom periodu. kako korporativnih kompanija. kao i osiguranje od nezgode. Mostaru i Bihaću. pored odlične ponude vozila.o. Uz takve akcije. ali i povjerenje koje nam pružaju naši klijenti – zaključila je Belma Sekavić-Bandić. Uvjereni smo da ćemo i u budućnosti uspješno poslovati. opreme i nekretnina putem aranžmana finansijskog i operativnog leasinga. – navodi Sekavić-Bandić. Na taj način kompanija je prisutna u svim krajevima naše zemlje. povoljan. uključuje i gratis kasko osiguranje koji je naša višegodišnja ponuda. kao moderan. Raiffeisen Leasing ima osmišljenu strategiju i jasno definisane ciljeve. Kao kompanija sa velikim iskustvom u našoj zemlji. Finansiranjem javnog i privatnog sektora. Raiffeisen Leasing uspješno prepoznaje potrebe tržišta. Paket ove akcije. kao i dosada. direktor Raiffeisen Leasinga rekla je sljedeće: Naša akcija „Lakše od igre“. tako da smo njeno trajanje produžili i na 2012. svakodnevno privlači sve veću pažnju. Raiffeisen Leasing posluje u svim većim gradovima BiH. Uz dugogodišnje prisustvo u našoj zemlji. a to je mogućnost otkupa vozila u iznosu otkupne vrijednosti. Sarajevo jedna je od najstarijih kompanija na leasing tržištu Bosne i Hercegovine i uspješno posluje još od 2004. kao i pripreme vezane za narednu godinu. individualno prilagodljiv i fleksibilan način finansiranja. i kroz te potrebe kreira uvijek nove akcije. Kada je riječ o planovima za budućnost. a koja se pruža na teritoriji cijele Evrope. kao i kod pružanja podrške i potrebnog consultinga tokom cijelog procesa trajanja samog leasing aranžmana. O trenutnim akcijama u ovoj kompaniji.

baš kao i zakoni o direktnim porezima.Kako je leasing sektor samo jedan od sudionika na tržištu BiH. ali po mom mišljenju. stalno smanjuje 1 . bojim se da može imati i negativne efekte. gdje nerijetko i do godinu dana čekamo na izdavanje rješenja o izvršenju iako imamo neosporne dokaze o vlasništvu.Elma Hošo. možemo se pohvaliti izuzetnim rezultatima kontinuiranog i stabilnog rasta u svim godinama poslovanja i to na tržištu koje se. a uz sve to ga čini jako skupim. naša država nije poduzela nikakve značajnije mjere da ublaži ove efekte. što nama u S-Leasingu ide u prilog. naša strategija poslovanja se nije promijenila do danas. Agencija za bankarstvo ima značajnu ulogu u nadzoru poslovanja leasing sektora te svojim aktivnostima zasigurno unapređuje transparentnost poslovanja leasing društava. koji u svojoj suštini nije leasing proizvod. a što se onda odražava i na velike gubitke vrijednosti predmeta leasinga u ovom procesu i opravdava naše zahtjeve prema klijentima za značajnijim 34 učešćem. zajma. 4 . u kontinuitetu nudimo usluge isključivo finansijskog i operativnog leasinga te imamo od prvog dana jako razvijene metode utvrđivanja kreditne sposobnosti klijenta. Zakon o leasingu je s pravom ograničio poslovanje leasing kuća na finansijski i operativni leasing. na žalost. Recesivne politike komercijalnih Banaka direktno su uticale na smanjanje svih oblika investicijskih aktivnosti te tražnje u cjelosti te su. ostali smo jako fokusirani na klijenta te. Ukoliko se želi unaprijediti ovaj sektor.bankeubih. rezultati su jako loši. tako da je proces vraćanja u posjed neprihvatljivo dug. direktorica S . naprotiv trenutna politička situacija nam nikako ne ide u prilog. također. što naš proizvod onda čini manje atraktivnim u odnosu na kredite banaka. sva leasing društva su izložena jako dugim sudskim postupcima. što nas značajno ograničava i administrativno otežava poslovanje. tako je neminovno da se svi efekti tržišta direktno odražavaju i na naše poslovne aktivnosti. Uticaj globalne finansijske krize na realni sektor ekonomije BiH je i dalje jako prisutan. ali i vredovanja predmeta leasinga.LEASING DOO RAD NA SAVJETOVANJU I JE NAJBOLJE INVE Uz jako dobro upravljanje rizicima. jer ne smijemo zaboraviti da govorimo www. Međutim. podizanje kriterija samo na strani obaveza leasing društava bez sistemskog unapređenja cijelog ambijenta u kojem poslujemo. donekle doprinijele pogoršanju tekuće likvidnosti privrednika. Nadalje.Niz je problema sa kojima se svakodnevno susrećemo zbog neusuglašenosti Zakona i podzakonskih akata po kojima poslujemo. ali bih izdvojila samo dvije: Sektor leasinga reguliran entitetskim Zakonima o leasingu koji nisu harmonizirani u cijelosti. sistemski se moraju rješavati problemi koji u konačnici opet zavise od političke volje. 2 . Istovremeno. 3 . nije postojao Zakon o leasingu. 2007. godine.Iako u vrijeme osnivanja S-Leasinga.com . te onemogućio finansiranje putem tzv.Putem leasing udruženja smo dostavili jako mnogo inicijativa za izmjenama i dopunama Zakona i podzakonskih aktata.

10 .d. a koja je ujedno uz Steiermärkische Bank und Sparkasse AG iz Graca suvlasnik S-Leasing-a. Zajedno sa našom matičnom bankom Sparkasse Bank d. 8 . smo čak i u vrijeme najveće ekonomske krize imali kapacitet. Koliko god se leasing proizvod činio komplikovanim. rad na savjetovanju i educiranju klijenata nam se pokazao kao najbolje investirano vrijeme. čak i u privrednim granama koje su u datim okolnostima okarakterizirane kao neatraktivne. n 35 . „hold“ strategije koje imaju za cilj zadržavanja i čak smanjenja leasing portfolija. ali i odlična suradnja i podrška naše matične Sparkasse Bank d.Mogu govoriti samo iz pozicije S-Leasinga.. bez koje ovi rezultati ne bi bili mogući. 6 . Uvijek smo bili otvoreni podržati dobre projekte. Razlog tome je naravno naša posvećenost poslu.Evidentno je da neke www. 5 .Jako malo i tu se definitivno mora napraviti iskorak.bankeubih.Mogu govoriti samo iz pozicije S-leasinga te odgovorno tvrdim da imamo puni kapacitet i kompetencije i naravno redovnu praksu kontinuirane podrške klijenata tokom cijelog perioda trajanja ugovora o leasingu. ali kako sam već navela. a neke transakcije to doista i jesu.d. Možemo se pohvaliti izuzetnim rezultatima kontinuiranog i stabilnog rasta u svim godinama poslovanja i to na tržištu koje se iz godine u godinu smanjuje. Također smo svjedoci da su kriteriji odobravanja finansiranja značajno pooštreni u većini leasing društava. 7 . S-Leasing je od samog osnivanja imao jasne i stroge risk politike. ali i pored toga bilježimo i planiramo veoma stabilan i kontinuiran rast kako samog portfolija tako i tržišnog učešća. znanje i resurse da odgovorimo zahtjevima i podržimo finansiranje dobrih projekata. Možemo se pohvaliti izuzetnim rezultatima gdje se po profitabilnosti i učinku po uposlenom svrstavamo u sami vrh na tržištu BiH. gdje iz dana u dan nastojimo biti dugoročni partner svakog od naših klijnata.Naš fokus je na klijentu tj. 9 .com leasing kuće na našem tržištu imaju tzv.U S-Leasingu su jasno definirana pravila „našim klijentima mora biti u cijelosti jasno šta plaćaju i šta za te novce dobivaju zauzvrat“. ne vežući se isključivo na privrednu granu u kojoj klijent posluje. njegovom ukupnom poslovanju.2012 X I EDUCIRANJU KLIJENATA ESTIRANO VRIJEME o veoma malom i neatraktivnom tržištu leasinga.

Danas u BiH imamo pad poslovnih aktivnosti u svim sektorima privrede. Dalje. do pada investicija i potrošnje uopšte. PDV na kamate.Problema ima mnogo. Postupak izvršenja pokreće se na zahtjev založnog povjerioca nakon što založni dužnik povrijedi obaveze iz ugovora o zalogu. 2 . na taj način što su prebacili predmet lizinga (mašine) u Srbiju bez naše saglasnosti i nastavili poslovanje u Srbiji zbog povoljnijeg ekonomskog ambijenta. Odredbe Zakona su jasne. dok kod lizinga. Prisvajanje može da se manifestuje na različite načine. učešće. kao što su trošenje. Ovo rješenje o izvršenju uputit će sudskog izvršioca da oduzme osiguranje koje je opisano u ugovoru o zalogu i preda ga založnom povjeriocu ili od njega ovlaštenom licu u cilju prodaje osiguranja. polisa osiguranja. Navedena potvrda o registraciji je izvršna isprava i sud mora izdati rješenje 36 u roku od 8 dana od dana podnošenja prijedloga.). dakle. kada analizirate kolika je prosječna kamatna stopa po kojoj se otplaćuje predmet lizinga i kada analizirate druge troškove koji prate lizing (trošak obrade. a tužilaštvo vam odgovori da to nije krivično djelo i da se radi o obligacionopravnom odnosu između korisnika i davaoca lizinga po osnovu ugovora o finansijskom lizingu. Protekla godina je dovela do daljeg pogoršanja ekonomske aktivnosti. Izvršenje u skladu s odredbama ovog Zakona moguće je samo ukoliko založni povjerilac dostavi izvršnom sudu ugovor o zalogu i potvrdu o registraciji. direktor NOVA LEASING a. Poslije svega podnesete prijavu tužilaštvu. uočili smo i nepoznavanje Okvirnog zakona o zalozima od strane sudija. a sve se to negativno odrazilo i na lizing kuće. korisnik postaje vlasnik uplatom www.Dragan Džinić. itd. davanje na poklon i sl.com .bankeubih. lako se da zaključiti da je kredit za kupovinu auta povoljniji u banci jer odmah postajete i vlasnik automobila.). Navešću nekoliko primjera. imamo smanjenje cjelokupnih privrednih aktivnosti u posljednje četiri godine. tj.d. a sve u namjeri da sebi ili drugome pribavi protivpravnu imovinsku korist. međutim. Takođe. Pozitivna strana lizinga je u tome što oni koji ne mogu dobiti kredit u komercijalnim bankama lakše mogu uzeti predmet lizinga (automobil) na korišćenje. kako oni kažu. Prisvajanje se sastoji u ponašanju učinioca prema stvari kao da je ona njegovo vlasništvo. ali nažalost u praksi se dešavaju sasvim druge stvari i postupci zaista dugo traju. i time je i aktivnost lizing društava doživjela pad. klasično krivično djelo utaje (osnovni oblik krivičnog djela utaje postoji kada osoba prisvoji tuđu pokretnu stvar koja mu je povjerena. Radnja izvršenja se sastoji u prisvajanju tuđe pokretne stvari koja je učiniocu povjerena. prodaja. donese čak i ugovor da je predmet lizinga prodao. Korisnik lizinga otuđi. u dosadašnjem radu. iako se utajom kao ni drugim krivičnim djelima ne može steći svojina. U OVIM OKOLNOSTIMA NE VIDI U dosadašnjem radu uočili smo i nepoznavanje Okvirnog zakona o zalozima od strane sudija 1 . imali smo i par slučajeva gdje su klijenti pokušali da izbjegnu obaveze. proda predmet lizinga.

Agencije za bankarstvo jesu regulatori koji dobro rade svoj posao kada je u pitanju nadzor nad bankama i mislim da je bio ispravan potez da i lizing društva budu pod njihovom ingerencijom.com 37 . Banja Luka je osnovana u junu 2007. a od sredine 2011. pa i cjelokupan razvoj. a vidljiv je napredak lizing nekretnina za stanovništvo. usporen tranzicijski put. a u Federaciji Bosne i Hercegovine početkom 2009. kupovina vozila na kredit u posljednje vrijeme je traženije od kupovine vozila na lizing. kao i banke. 6 . No. za lizing se baš ne može reći da je tako i slobodno mogu reći da su lizing društva slabo zakonski zaštićena.bankeubih. Ukoliko analizirate stanje lizing društava. a i kapitalom strožija u odnosu na regulativu u EU. treba imati na umu da se lizing društva tretiraju sa kapitalnim zahtjevom.Naravno. godine. Uostalom. a i zahtjevi za upravljanje kreditnim rizikom su analogni. godine i bila je jedino društvo koje je imalo sjedište u Republici Srpskoj. U Republici Srpskoj samo dva društva imaju sjedište. Kupovina nekretnina na lizing u BiH još uvijek nije zaživila. godine. kao što sam već rekao. itd. Banja Luka. tako i od strane građana u oba entiteta. poreska politika koja je destimulativna. Očekivati je da će BiH uskladiti svoje zakonske propise sa propisima Evropske unije i da će PDV na kamate biti ukinut.Već sam rekao da su zakoni kasno doneseni i da i dalje treba raditi na poboljšanju postojećih zakonskih rješenja.d. ali znam da je Ministarstvo finansija Republike Srpske prošle godine preduzimalo određene aktivnosti. potrebno je mnogo više aktivnosti. neefikasnost sudske vlasti. godine u Republici Srpskoj sjedište ima i Hypo Leasing d. visoka stopa nezaposlenosti. Potrebno je razmisliti o poreskim olakšicama za korisnike lizinga u privredi kako bi doveli do bolje disperzije rizika i ostvarili povoljnije uslove investiranja u poslovne djelatnosti. Nova Leasing a. Poznato vam je da je Zakon o lizingu u Republici Srpskoj stupio na snagu u novembru 2007. Podzakonski akti su doneseni kasnije. 7 . 3 . Hrvatska je prije dvije godine uvela neoporezivu kamatu i od tada je povećan broj zaključenih ugovora za automobile. neizvjestan i usporen proces sa negativnim efektima po privredu.Lizing društva još uvijek nisu dovoljno razvijena u BiH. 10 . Kod nas je regulativa u pogledu upravljanja rizikom. visoka budžetska izdvajanja. Potrebno je mnogo više raditi.2012 X IM šANsU ZA LIZINg dRUšTVA zadnje rate. Banke u Federaciji Bosne i Hercegovine jesu značajnije smanjile svoje kreditne aktivnosti i smanjenje je u većem procentu nego u Republici Srpskoj.Da bih dao odgovor na ovo pitanje.o. prvo na razvoju lizinga kao djelatnosti. te je nakon toga donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lizingu. 8 . U odnosu na bankarski sektor koji je dosta dobro razvijen i zakonski uređen i koji zaista prati evropske standarde. Procenat smanjenja kreditnih aktivnosti u Republici Srpskoj je nešto manji zahvaljujući isključivo Investiciono-Razvojnoj banci Republike Srpske.Tačno je da EU uvodi oštriju regulativu i smatram da je to pozitivno. Mislim da je spoljni uticaj zanemarljiv.bankeubih. Na poslovanje lizing društava na domaćem tržištu više utiču naša unutrašnja dešavanja: finansijsko ekonomska i politička nestabilnost.com www. nizak kreditni rejting BiH. kako bi bio konkurentan bankarskim proizvodima. potrebno je mnogo toga promijeniti. Međutim.Nisam upoznat sa radom Udruženja. Bespotrebno bi bilo praviti ili uopšte razmišljati o nekoj posebnoj agenciji ili direkciji koja bi bila regulator samo za lizing. Za eventualnu ekspanziju potrebno je mnogo više aktivnosti.Kada bi napravili istraživanje vidjeli bi da je javnost mnogo više upoznata sa proizvodima koji nude banke nego lizing kuće. n www. 4 . a što bi opet povećalo tražnju za ovim proizvodom kako od strane privrede. 5 . 9 . što će biti samo jedna od faza razvoja finansijskog lizinga u budućnosti. a samim tim se podrazumijeva i razvoj lizing proizvoda. nego u cijelom regionu. ne samo u BiH.Trenutno u ovim okolnostima ne vidim šansu za lizing društva. vidjećete da lizing društva ne posjeduju kapacitete.o.

3 .Bilo je pozitivnih kretanja po pitanju registracije automobila i još nekih aktivnosti. smanjenje izvoza u zemlje Evropske unije i šire. 2 . najviše problema su imali oni koji su se i najmanje bavili leasing poslovanjem. Najveći je problem to što ti ljudi nemaju nikakvu odgovornost i znaju da ih ne mogu stići nikakve sankcije za njihov „rad“. 5 .Neuređeno poslovno okruženje i neujednačen stav državnih kontrolnih organa (Uprave za indirektno oporezivanje).bankeubih.Svakako da jedan dobar dio leasing društava posjeduje te kapacitete i da je korisno da se cjelokupno leasing finansiranje još razvija u Bosni i Hercegovini. a sve vrijeme su kvarili tržište i bavili se svim i svačim.Dr.com 38 . Rad leasing kompanija je usko vezan sa stagnacijom odnosno padom ukupnih ekonomskih aktivnosti u BiH. a nakon 2-3 godine vam kažu da „to nije logično“ i da nisu mislili to tako. U jednom momentu dobijete mišljenje da radite na jedan način od centrale Uprave za indirektno oporezivanje. Inače. Ono što mi očekujemo od Agencija za bankarstvo i federalne i RS-a je da stanu u zaštitu leasing tržišta u zaštitu leasing kompanija te da od državnih organa uprava i slično zahtijevaju jednak i nepristrasan pristup koji se neće mijenjati svake dvije godine. Bilo je i konačno vrijeme da se uvede kontrola u ovaj segment poslovanja i mi to ispred VB Leasinga pozdravljamo.Shodno negativnim konjukturnim kretanjima u zemljama Evropske unije kriza se sa laganom zadrškom prelila i na bosansko- Jedino smo leasing društvo koje je imalo u kontinuitetu pozitivno poslovanje zadnjih 4-5 godina bez velikih oscilacija hercegovačku ekonomiju. smanjuje ukupnu potrošnju i izglede za potencijalne investicije. direktor VB Leasing BH LEASING VIŠE NIJE E KAO PRIJE 10 GOD 1. Manje investicijskih projekata. To u krajnjem slučaju kompanijama www. naša interna pravila unutar grupacije su znatno oštrija nego ovo što se od nas traži od strane Agencije za bankarstvo.Po mom mišljenju. Slobodan Vujić. 4 .

Dobrim dijelom budućnost leasing kompanija će ovisiti i o mogućnostima za refinansiranje. U tom kontekstu smo već 5-6 godina zadržali ključne ljude unutar kompanije. razvoj te tehnološko priključivanje ka evropskim i svjetskim kompanijama. Naši trendovi već 5-6 godina pokazuju dobre rezultate. izvršili smo modernizaciju i automatizaciju uvođenjem DMS sistema poslovanja (poslovanjem putem skeniranja i elektronske arhive). Leasing će se razvijati u pravcu fleet managementa i sličnih proizvoda.Sa pooštravanjem regulativa u zemljama EU sigurno je da će oni prvo gledati na sebe. već ostvareni rezultat na kraju godine.2012 X EGZOTIKA GODINA omogućava rast. automatiziranosti itd. kvalitetni i profitabilni da oni nemaju razloga da razmišljaju o smanjenju svojih aktivnosti na našem tržištu. nisu niti na istom nivou opremljenosti ljudskim resursima. 7 . ali još uvijek se može mnogo uraditi na polju upoznavanja i razvijanja potencijalnih leasing korisnika sa mogućnostima leasinga. nivoom organizovanosti.Leasing kompanije nisu na istom nivou razvijenosti. da smo se htjeli kvalitativno diferencirati od konkurencije. Sve to rezultira povećanjem našeg tržišnog udjela na tržištu leasinga BiH koji sada iznosi cca.com 39 . n www. Libiji bilo kome. Jedan dio tog razvoja svakako bi doprinio i razvoj leasing tržišta u BiH. ali će biti i kompanija koje će nastaviti ovim putem samostalnosti. Tržišni udio nam nikad nije bio glavni i najvažniji cilj. Naša strategija u VB Leasingu je bila jasna. nego i u Turskoj. 9 . 8 . 30% na tržištu pokretnina.U narednom periodu očekujemo svakako značajniji rast u sektorima transporta i građevinarstva. Ono što smo mi radili je da već 3-4 godine imamo jasnu strategiju i nje se držimo. puno uložili u njihovo educiranje u svakom smislu.Svakako da će se kod dobrog dijela grupacija leasing razvijati i biti samo jedan odjel banke odnosno proizvod.Sigurno da leasing nije više egzotika kao prije 10 godina. ali i za ostale branše leasing je u mogućnosti kvalitetno odgovoriti na potrebe privrede. te smo tako jedino leasing društvo koje je i imalo u kontinuitetu pozitivno poslovanje zadnjih 4-5 godina bez velikih oscilacija. pa onda na nas. 10 . Takođe. Naša isključiva šansa je da budemo dovoljno efikasni. 6 .bankeubih. Bez tog sustizanja nemamo izgleda da nešto ponudimo partnerima ne samo u Evropi. zatim uveli smo E@sy Leasing B2B modul koji znatno skraćuje vrijeme potrebno za odobrenje i za cjelokupno finansiranje (to je sada svedeno od nekih par dana ranije koliko je trajalo na par sati).

stavljanje leasing sektora pod ingerencije Agencije za bankarstvo je doprinijelo disciplini u poslovanju leasing društava kao i većoj transparentnosti s posebnom odgovornosti prema 40 Vilma Tunjić Juzbašić. godine.o. 3 -Leasing društva su od osnivanja Udruženja društava za leasing u BiH prilično aktivna po pitanju zakonske problematike i prepreka u poslovanju leasing društava. tako da je naš doprinos povezan sa ukupnim načelima banke majke i stalnih stremljenja i poticaja privrednim aktivnostima u BiH. 2 -Na žalost trenutno su na snazi Zakoni koji ne doprinose stimulaciji leasing sektora kao alternativnog oblika financiranja. Konkretno. godine. te time je ublažen pad ukupnog leasing tržišta na 23% u odnosu na isti period prošle 2011. klijentu kao najbitnijoj karici u samom leasing poslovanju. konkretno u prvih devet mjeseci 2012. kako bi Zakon bio egzaktan i čime bi se doprinijelo reguliranju i stabilizaciji na ovom polju a što bi u konačnici dalo pozitivne financijske pomake ne samo leasing kućama nego i njihovim korisnicima. izgradnje kapitalnih objekata. Oblast financiranja vozila i opreme je smanjena samo 15%.BiH IMA POTENCIJAL ZA ZNA Ukoliko bi došlo do značajnijeg pokretanja javnih radova. Uskoro ćemo biti izvješteni da li su naše primjedbe i prijedlozi uvaženi od strane zakonodavaca. godini smo se suočili sa značajnim usporavanjem financijskih procesa. energetskih objekata. direktorica Hypo. godine pad je iznosio 78% u odnosu na isti period 2011. puteva. www. Smatram da su neophodna sistematska zakonska unapređenja od strane zakonodavca i uključivanje leasing sektora u kreiranje propisa koji utječu na njegov rad i poslovanje. 4 -Definitivno. 6 -Ukoliko bi došlo do značajnijeg pokretanja javnih radova. i leasing društva bi se suočila sa porastom potražnje za financiranjem vozila i opreme direktno vezane uz građevinarstvo kao privredne grane 1 -U 2012.o. te intenzivnijih radova na koridoru Vc.bankeubih. čime bi doprinjeli kvaliteti življenja građana Bosne i Hercegovine. Udruženje upravo radi na prijedlozima izmjene određenih tačaka Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o leasingu FBiH.com .Alpe-Adria-Leasing d. 5 -Naš ukupan doprinos a tako i ostalih leasing kuća koje posluju u BiH uveliko ovisi o svojim matičnim bankama. što je direktno utjecalo i na leasing sektor. Najveći pad se osjetio na polju financiranja nekretnina.

puteva.com 41 . nego je apsolutno podložna svim promjenama i dešavanjima u Europskoj uniji. značajno prisutna u financiranju firmi vezanih za transport. Izvještaji MMF-a i Svjetske banke potvrđuju da je u našoj zemlji prisutno usporavanje ekonomske aktivnosti. Leasing društva svakako traže svoje mjesto i u svim proizvodnim privrednim granama. apsolutno mogu i u stanju su pružiti kompletnu i kvalitetnu postprodajnu uslugu uz adekvatno regulatorno okruženje vezano za leasing kao proizvod. 7 -Smatram da leasing tržište u BiH još uvijek ima mnogo prostora za djelovanje i naša javnost nije u adekvatnoj mjeri upoznata s leasing proizvodima. BiH u svakom pogledu ima potencijal za značajniji razvoj leasinga kao oblika financiranja. U promotivnim i edukativnim aktivnostima vidimo veliku mogućnost kako bi privatne i javne subjekte upoznali s leasing proizvodima. Leasing društva su tradicionalno. 8 -Neophodno je intenzivno raditi na educiranju šire javnosti o prednostima leasinga kao savremenog oblika financiranja. Ekonomsko pogoršanje na globalnom planu i sniženje kreditnog rejtinga ne ide u prilog prilivu stranih investicija u BiH.2012 X NAČAJNIJI RAZVOJ LEASINGA izgradnje kapitalnih objekata. ali je neophodno intenzivnije upoznavanje svih sudionika u ekonomskim procesima o postojanju ovog alternativnog izvora financiranja i njegovim prednostima u financiranju. n www. Suočeni smo s porastom cijena izvora sredstava na međunarodnom tržištu i to je samo jedan od aspekata koji negativno utječe na ekspanziju financijskog sektora u cjelosti. naravno s posebnim akcentom na firme s dobrim bonitetom i kvalitetnom kreditnom istorijom. 10 -BiH nije izolirana privreda. u proteklih deset godina. praćeno padom izvoza i industrijske proizvodnje. a posebno operativni leasing i razvoj fleet managementa kao budućnosti za sve komercijalne firme. i njegovim prednostima u odnosu na ostale mogućnosti financiranja koja se nude u BiH kroz agresivne medijske i PR kampanje. te intenzivnijih radova na koridoru Vc i leasing društva bi se suočila sa porastom potražnje za financiranjem vozila i opreme direktno vezane uz građevinarstvo kao privredne grane.bankeubih. 9 -Uzimajući u obzir činjenicu da su većina leasing društava u BiH članice značajnih financijskih Grupacija prvenstveno iz Austrije i Italije. energetskih objekata.

Svako dodatno ograničenje svakako utiče otežavajuće na poslovanje leasing društava. odnosno potencijalni korisnici leasinga trebali biti više informisani o poslovima leasinga. međutim do sada nema značajnijih rezultata obzirom da u samoj proceduri usvajanja zakonske regulative poslovanja leasing društava.Djelomično. kao i oslobađanje plaćanja PDV-a na kamate koji dodatno terete potencijalne korisnike leasinga. pa bi javnost. Sami nadzor od strane FBA je unaprijedio poslovanje leasing društava. obzirom da se u kompleksnijim predmetima koriste usluge posrednika. 3 .Distribucija..Finansijski kapaciteti banaka su znatno veći. transport. 9 . naplata loših potraživanja je jedan od najvećih problema sa kojima se leasing društva susreću. 6 .Pored smanjenja privrednih aktivnosti. leasing 42 društva nisu uključena.com .Istina je da se stvorio dojam o leasing poslovima kao proširena vrsta bankarskih proizvoda. 5 . pa tako i na poslovanje leasing društava. 10  .Ne dovoljno. n www.bankeubih.Djelimično.Pokušalo se reagovati putem Udruženja leasinga. obzirom da Zakon o leasingu i akta FBA nisu razrađena u mjeri kako je to urađeno u bankama. proizvodnja.. 8 . direktorica NLB LEASING DOO Preduslovi za eventualno širenje leasing poslova su hitne izmjene zakona koji se odnose na vlasništvo leasing predmeta i njihovo oduzimanje u slučaju neplaćanja.Globalna finansijska i ekonomska kriza je imala direktan uticaj na cjelokupno poslovanje finansijskog sektora. 4 . 7 .POTREBNE HITNE IZMJENE ZAKONA Dalida Međedović.   2 . kao i oslobađanje plaćanja PDV-a na kamate koji dodatno terete potencijalne korisnike leasinga 1 . Preduslovi za eventualno širenje leasing poslova su hitne izmjene zakona koji se odnose na vlasništvo leasing predmeta i njihovo oduzimanje u slučaju neplaćanja. pa prema tome ne vidim šansu za ekspanziju leasing poslova.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful