P. 1
Leasing u BiH

Leasing u BiH

|Views: 144|Likes:
Published by SL

More info:

Published by: SL on Jun 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/30/2013

pdf

text

original

Leasing u BiH

SARAJEVO OKTOBAR LISTOPAD 2012.

ba Vukovarska 1 88000 Mostar Tel: 036/394 500 Faks: 036/394 595 Zmaja od Bosne 7 71000 Sarajevo Tel: 033/565 850 Faks: 033/208 863 www.rs.ba Danijela Ozme 3 71000 Sarajevo Tel: 033/254 354 Faks: 033/212 273 www.ba .ba Fra Anđela Zvizdovića 1 71000 Sarajevo Tel.asa-aleasing.s-leasing.vbleasing.ba Bulevar M.unicreditleasing.hypo-alpe-adria.rlbh.nlbleasing.ba Džemala Bijedića 2 71000 Sarajevo Tel: 033/ 721 750 Faks: 033/ 721 777 www.Aleja Svetog Save 13 78000 Banja Luka Tel: 051/340 301 Faks: 051/340 310 www.ba Trg solidarnosti 2a 71000 Sarajevo Tel: 033/789 345 Faks: 033/789 346 www.: 033/276 280 Faks: 033/276 286 www. Selimovića 16 71000 Sarajevo Tel: 033/771 222 Faks: 033/771 225 www.

. ukupna aktiva svih leasing društava je iznosila: • 2009.com . . godini je uzrokovan gašenjem jednog leasing leasing društva. Iznos finansiranja i broj sklopljenih ugovora o leasingu je sljedeći: 2009. g. 4 miliona KM 2010.0 miliona KM 2011. g.1. HypoAlpe-Adria Leasing.. kurseva treninga Pad aktive u 2010.leasing omogućava finansiranje bez dodatnog instrumenta obezbjeđenja (npr. a jedno sa sjedištem u Republici Srpskoj. Od navedenih osam leasing društava. žiranata). ..predmet finansiranja je i instrument obezbjeđenja za leasing aranžman.isplata odobrenog leasing aranžmana se uvijek izvršava direktno dobavljaču predmeta leasinga. g. Ciljevi Udruženja su: • međusobno povezivanje članica Udruženja u cilju unapređivanja i razvoja leasing i tehnologije rada u primjeni savremenih tehnoloških i tehničkih dostignuća • razmjena iskustava među članicama • promoviranje leasing putem glasila i drugih stručnih publikacija radi ostvarivanja ciljeva Udruženja • proučavanje i praćenje stanja o kretanjima razvoja leasing i aktuelnim pitanjima iz ove oblasti • praćenje zakonske regulative U iz ove oblasti • pokretanje inicijativa kod nadležnih organa za donošenje i izmjene zakonskih propisa iz oblasti leasinga • stručno usavršavanja članica putem organizovanja seminara.PDV se obračunava i plaća unaprijed – finansijski leasing.PDV je neutralna stavka kod slučajeva finansiranja fiksne aktive (za pravne subjekte u sistemu PDV-a). finansirano 4400 ugovora u vrijednosti 216. .1.108. Raiffeisen Leasing. NLB Leasing. finansirano 6348 ugovora u vrijednosti 277. g.namjena korištenja sredstava je transparentna. sedam je sa sjedištem u Federaciji BiH. .166. leasing kao proizvod ima sljedeće prednosti za klijente: . Članice Udruženja su: VB Leasing.370. Euroleasing.389.000 KM • 2010. godine.149. UniCredit Leasing. g.8 miliona KM Na lokalnom tržištu.bankeubih. obzirom da se kod aktivacije ugovora o leasingu potpisuje primopredajni zapisnik za finansirani predmet leasinga n 29 • prikupljanje i evidencija statističkih podataka od zajedničkog interesa za članove Udruženja • predstavljanje članova Udruženja na međunarodnim skupovima • saradnja sa sličnim udruženjima i drugim organima i organizacijama u zemlji i inostranstvu Što se tiče statističkih podataka leasing društava u protekle tri godine.000 KM • 2011.1..2012 X udruŽenJe druŠtava ZA LEAsINg U BiH druženje društava za leasing u Bosni i Hercegovini je osnovano u aprilu 2005. g.000 KM www. .PDV se obračunava i plaća na leasing najamnine u toku leasing perioda (operativni leasing).598. finansirano 5566 ugovora u vrijednosti 245. S-Leasing i ASA ALeasing.

kako bi oni bili prepoznatljivi na tržištu i kako bi istakli sve svoje prednosti u odnosu na klasične bankarske proizvode? 9.različit poreski tretman prometa nekretnina u BiH u smislu da promet nekretnina pribavljenih zbog finansiranja u vidu finansijkog leasinga u FBiH je predmet razreza poreza na promet nekretnina. dok su prije njegovog stupanja na snagu leasing društva obavljala i druge poslovne aktivnosti. Da li smatrate da je potrebno dodatno raditi na razvoju leasing proizvoda. godini? 2. osim smanjenja privrednih aktivnosti u prvoj polovni 2012. Kako sa aspekta leasing kuća u FBiH objašnjavate pad poslovnih aktivnosti u 2012. onda je povrat posjeda moguć isključivo temeljem tužbe za povrat posjeda) . 2 . kazne zbog propuštanja povrata registarskih tablica nadležnim MUP-ovima u slučaju neproduženja registracije predmeta leasinga. dok se sa druge strane pogoršao bonitet privrednih subjekata koji iskazuju potrebu za leasingom. s obzirom da smo suočeni sa činjenicom da su banke smanjile svoje kreditne aktivnosti ? Da li u tom kontekstu vidite šansu za leasing društva i koji su preduslovi za eventualnu ekspanziju? 6. Da li je Zakon o leasingu i nadzor FBA unaprijedio praćenje rizika u poslovanju leasing društava i da li je..bankeubih.PITANJA 1 . Koliko je u ovom trenutku javnost upoznata sa leasing proizvodima koji se nude na našem tržištu? 8. Da li leasing društva u ovom trenutku posjeduju finansijske kapacitete koji bi mogli doprinijeti poticanju privrednih aktivnosti u BiH.teškoće u povratu posjeda nad predmetom leasinga općenito (ako se povrat posjeda ne ostvari u izvršnom postupku na osnovu Potvrde o registraciji iz Registra zaloga BiH ili notarskog poravnanja za povrat posjeda. je zakonsko i poslovno okruženje koje opstruira rad leasing društava. smanjila se potražnja za finansijskim uslugama. Šta su trenutno najveći problemi leasing društava u BiH? 3.neusaglašena zakonska regulativa koja reguliše leasing poslovanje (Zakon o leasingu FBiH i Zakon o leasingu RS) sa zakonima koji regulišu cestovni prijevoz. po Vama. Ulaskom u posjed. Dojam koji se stiče iz prethodnog perioda je da leasing društva predstavljaju proširenu vrstu bankarskih proizvoda. Pod tim ne mislim na zajmove. već na nove nepokretnosti i operativni leasing. Da li su leasing društva u BiH dovoljno razvijena da mogu pružiti kompletniju i kvalitetniju postprodajnu leasing uslugu klijentima? 10. Slovenija) odnosno u zemljama odakle uglavnom potiču matične kuće leasing društava u BiH? Svjedoci smo uvođenja oštrije regulative u zemljama EU (prije svega strožiji kapitalni zahtjevi).Najveći problemi leasing društava u BiH. leasing kuće dobijaju zanačajno bolji tretman rezervacija za potencijalne gubitke od bilo koje druge finansijske institucije kada je sporno potraživanje u pitanju jer leasing kuće imaju mogućnost prodaje takvog predmeta putem neposredne pogodbe 1 Smanjenjem privrednih aktivnosti usljed globalne finansijske krize. a najviše od toga slijedeće: . Jednim dijelom je na našu ponudu utjecala i nova regulativa koja značajno ograničava određene proizvode koje smo prije toga uspješno nudili duži niz godina.sporost rada sudova zbog čega postupci za povrat predmeta leasinga na osnovu Potvrde o registraciji posebnog vlasničkog prava iz Registra zaloga BiH koji predstavlja izvršnu ispravu te naplatu potraživanja u izvršnom i parničnom postupku traju i po par godina .. Šta su leasing društva poduzela putem Udruženja ili samostalno na otklanjanju eventualnih zakonskih ili drugih barijera koje utiču na poslovanje i da li su te aktivnosti dovoljne da urode plodom? 4.com . U kom smislu je stupanje na snagu Zakona o leasingu i nadzor od strane FBA uticao na cjelokupno poslovanje leasing društava? Poznato je da je stupanjem na snagu tog zakona poslovanje leasing društava svedeno isključivo na finansijski i operativni leasing. da li je njegovo stavljanje pod ingerencije agencija za bankarstvo bilo dobar potez? (Za LD iz RS-a) 5.) . godine. UniCredit Leasing ZakOni i pOslOvnO Okr Osnovni preduslov je efikasan pravni postupak ulaska u posjed predmeta leasinga pri raskidu ugovora od strane leasing kuće. Italija. Kako na poslovanje leasing društava u BiH utiču dešavanja u Evropskoj uniji (Austrija. osnove bezbjednosti saobraćaja i registraciju vozila zbog čega su leasing društva kao vlasnici predmeta finansiranja izloženi prekršajnim kaznama i postupcima zbog prekršaja koje počine Korisnici leasinga tokom leasing perioda u kojem su jedino oni u posjedu istih (kazne zbog upravljanja neregistriranim i neosiguranim predmetima leasinga. a naročito za investicijama. Koje privredne grane bi mogle kvalitetno finansijski propratiti leasing društva u narednom periodu? 7. Sa jedne strane. isti napravio red u poslovanju leasing društava? (za LD iz FBiH) Kako ocjenjujete zakonsku regulativu koja uređuje odnose u ovom sektoru u RS-u i BiH. dok u RS i Brčko Distriktu promet nekretnina nije oporeziv 30 www.

a samim tim je bilo više poremećaja trzišta. a tako definisana podliježe obračunu PDV-a. kao i FBA.Osnovni preduslov je efikasan pravni postupak ulaska u posjed predmeta leasinga pri raskidu ugovora od strane leasing kuće. što prije nije bio slučaj. plaćanje naknade za nadzor rada nadležnoj agenciji za bankarstvo. Često kada se to i dogodi. Ulaskom u posjed. kako u našoj tako i u drugim industrijama. manji subjekti bi imali veće šanse da se uspješno adaptiraju tj. Na žalost. 4 . Vjerovatno će trend biti da se manji privredni subjekti integrišu u veće. PDV regulativa takođe de facto onemogućuje finansijski leasing novih nepokretnosti firmama jer takvu transakciju tretira kao 31 . Zakon o leasingu i FAB su napravili red u leasing branši jer svi trenutno poslujemo po istim pravilima. a kamata je po PDV regulativi neopterećena PDV-om.2012 X KRUŽENJE OPSTRUIRAJU NAŠ RAD zbog čega finansiranje nekretnina u FBiH (izuzev u Posavskom kantonu gdje promet nekretnina zbog finansiranja putem leasinga nije oporeziv promet) čini ovo finansiranje nekonkuretnim proizvodom leasinga društava obzirom da je porez na promet nekretnina direktni trošak Korisnika leasinga i Korisnik leasinga ga plaća dva puta .prilikom pribavljanja nerketnina za finansiranje i po isplati svih obaveza po leasing ugovoru kada leasing društvo vrši prenos vlasništva na Korisnika leasinga. a što dovodi u pitanje održivost poslovanja manjih privrednih subjekata koji nemaju ekonomiju obima da se nose sa sve zahtjevnijim administrativnim bremenom. 3 . su definisali leasing kuće kao finansijske intitucije koje ubiru kamatu za svoje usluge. imali bi veću vjerovatnoću samoodrživosti. Prije su leasing kuće. Tim će se neminovno izgubiti fleksibilnost reagovanja na tržišne zahtijeve kao i smanjenje broja proizvoda. predmet leasinga je u međuvremenu značajno izgubio na vrijednosti.bankeubih. Ovo je izrazito značajan problem u slučaju reprograma leasing ugovora jer klijentu se povećava finansijsko opterećenje u momentu kada je najvažnije da se postigne suprotan efekat.   . limit za minimum osnivačkog kapitala) ali su u PDV sistemu i nisu oslobođeni fiskalizacije u cijelosti. vazan preduslov je izmjena PDV tretmana leasing usluga. ali sve sugestije i primjedbe na prijedloge zakona se redovito odbacuju ili ne uvažavaju tako da leasing društva imaju osjećaj da ih vlasti ne slušaju i da smo samo „pro forme“ uključeni u kreiranje zakonskog okvira kako bi vlast ispunila svoju obavezu prema www. unapređeno je praćenje rizika gdje leasing kuće ne mogu da nastave sa radom bez adekvatnog nivoa kapitala. što je ponovo čini manje konkurentnom u odnosu na banke obzirom da leasing društva imaju sve obaveze finansijskih institucija (ishodovanje dozvole za rad od nadležne agencije za bankarstvo. Dokaz za ovu tvrdnju je i taj da je velika većina leasing kuća nastavila poslovati uz manje prilagodbe novim pravilima. izrazito regulisano poslovanje je značajno povećalo troškove leasing kuća u najnepovoljnijim tržišnim uslovima. članice međunarodnih bankarskih grupacija. Također.Sa jedne strane. relativno dobro upravljale rizicima. Sa druge strane. jer su te aktivnosti bile uspostavljene i praćene kroz grupne politike i standarde. Zakon o leasingu. PDV regulativa tretira kamatu na usluge finansijskog leasinga kao nakandu. a samim tim i konkurentna prednost se postiže samo u okviru visokih standarda dobrog poslovanja. Dosadašnja praksa partnerstva sa zakonodavnim i izvršnim vlastima pokazuje da vlast uključuje Udruženje leasing društava u kreiranje novih zakona i izmjena i dopuna zakona koji direktno utiču na rad leasing društava.fiskalizacija leasing društva koja umnogome usporava rad leasing društava i povećava troškove rada. Da su finansijske aktivnosti bile regulisane na današnji način u doba ekonomske ekspanzije. 5 .Leasing društva putem Udruženja leasing društava u BiH već duži niz godina ulaže napore u stvaranje partnerskog odnosa sa zakonodavnim i izvršnim vlastima u BiH u cilju usaglašavanja zakonske regulative koja se direktno i indirektno reflektira na rad leasing društava. ali uloženi napori nisu ni približno ekvivalentni postignutim rezultatima na otklanjanju zakonskih i poslovnih prepreka za rad.com međunarodnoj zajednici da prilikom kreiranja zakonskog okvira konsultira privredni i nevladin sektor na čiji rad i djelovanje se direktno reflektiraju doneseni zakoni i izmjene zakona. Generlano. I druge industrije nisu pošteđene ovog trenda. leasing kuće dobijaju zanačajno bolji tretman rezervacija za potencijalne gubitke od bilo koje druge finansijske institucije kada je sporno potraživanje u pitanju jer leasing kuće imaju mogućnost prodaje takvog predmeta putem neposredne pogodbe. malo manje dobro adekvatnosti kapitalom. Ali to sve nema smisla ako je pravno teško ući u posjed. Prethodno je adekvatnost kapitala bila u arbitražnoj zoni.

 Po trenutnim pravilima. 7 . Specijalizirani posrednici efikasno lociraju takve strojeve i iskazuju interes ako su isti ponuđeni putem interneta. da stanem samo na osnovnim mogućnostima. leasing društva mogu kvalitetno popratiti sve predmete leasinga koja su zadržala dobru utrživost. Kao što sam napomenuo. usljed pada prometa.Da. Pomenuti pristup bi se mogao dodatno poduprijediti uvođenjem forfejtinga.com . se mogu postići efikasno smanjenjem aktive kako bi se postigao ciljni koeficijent. To onemogućava da se ulazni PDV tretira kao odbitni. Strožiji kapitalni zahtjevi.Dešavanja u EU uglavnom se reflektuju na leasing društva u BiH. Dakle. preduslov je efikasan ulazak u posjed predmeta nakon isteka ugovora ili njegovog prijeveremenog raskida. Moje mišljenje je da bakarske grupacije trebaju strateški fokusirati resurse na leasing pri finansiranju dugoročne imovine dužnika. Na žalost. Što se tiče tržišta kapitala. održavanje. višom ulaznom cijenom kapitala i refinansiranja i većim. 8 . ekonomičnu mas-nabavku.Javnost je dobro upoznata sa leasing ponudom. Sa jedne strane. Što se tiče finansijskog leasinga. fokus je više na predmetima nego na privrednim granama. gorivo. leasing društva su stekla znanja i iskustva da mogu pružiti visok nivo postprodajne usluge. 6 . Banke ne mogu ponuditi 32 dodatne usluge u rati kao što su osiguranje. „staro-za-novo“. niti institucionalnog niti ljudskog. iskustvo nam govori da specijalni strojevi imaju visok nivo utrživosti na međunarodnim niš-tržištima. znanja ne manjaka.dvostruki promet u kratom vremenskom intervalu. 10 . Ogroman je potencijal na operativnom leasingu visoko utrživih predmeta jer postoji skoro neograničen broj uslužnih paketa i njihovih varijacija koje mogu zadovoljiti širok spektar korisnika.Nakon desetljeća prisustva na tržištu. Nadamo se da će se velike bankarske grupe na vrijeme dokapitalizirati kako bi prethodni trend bio optimalan za tržišne uslove. Pored vozila i standardnih strojeva. efekat je smanjenje aktive kroz smanjenje kreditnih i leasing volumena. tj duplim. a sa druge strane povećava potencijal ponude i potražnje. aktivnostima na kontroli i izvještavanju. n www. apsorpciju rizika ostatka vrijednosti predmeta. Leasing ima zakonsku i faktičku mogućnost da veže manje kapitala korisnika za isti kreditni rizik.bankeubih. neminovno je smanjenje troškova na najvitalnijim aspektima poslovanja kao što su prodajne i post-prodajne aktivnosti. Dakle. fiskalne benefite. asistenciju. neopterećenog PDV namatima kao u drugim EU tržištima koja posluju lokalno po MRS standardima. ako se ne usliše naši pravni apeli. Ranije sam pomenuo. u vrijeme kada izvora kapitala manjaka. a naročito za situacije gdje lokalne banke nisu u većinskom vlasništvu leasing kuća sa kojim ostvaruju ovaj vid transakcija. 9 . izvještajnim i aktivnostima zaštite porošača. u pravu ste. povećana regulativa je dovela do značajnog povećanja tih istih troškova i to na kontrolnim. iako moram naglasiti da broj proizvoda ima tendenciju smanjenja zbog prethodno pomenutih razloga. to štedi kapital. on ima jednu veliku prednost nad kreditima kada je u pitanju finasniranje dugoročne imovine. pritisak je na snižavanju generalnih administrativnih troškova. U isto vrijeme.

uključuje i gratis kasko osiguranje koji je naša višegodišnja ponuda. kao i dosada. uz nekoliko dodatih vrijednosti i olakšica u odnosu na akciju organizovanu za 2011. individualno prilagodljiv i fleksibilan način finansiranja. Leasing proizvod. Na taj način kompanija je prisutna u svim krajevima naše zemlje. Akcija je osmišljena za nabavku novih putničkih vozila. detaljnog informisanja i edukacije o samom leasing proizvodu. Kao kompanija sa velikim iskustvom u našoj zemlji. Raiffeisen Leasing uspijeva održati i kvalitet usluge koju pruža na najvišem nivou. Paket ove akcije. tako da smo njeno trajanje produžili i na 2012. Raiffeisen Leasing uspješno prepoznaje potrebe tržišta. Mostaru i Bihaću. kao i pripreme vezane za narednu godinu. Stručni tim leasing managera i postprodajnog osoblja ove kompanije na raspolaganju je svojim klijentima kod kreiranja same ponude. kroz ovu akciju smo obezbijedili pomoć na cesti 24h u trajanju od godinu dana. nudimo i dodatnu pogodnost.o. iz ponude velikog broja distributera voznih marki iz BiH putem aranžmana finansijskog leasinga sklopljenog sa Raiffeisen Leasingom. godinu. Banjaluci. www. u kojoj će naša kuća ući u okončanje prve decenije postojanja na bh. koja je pokrenuta još prošle godine. Sarajevo Belma Sekavić-Bandić imala je vrlo pozitivan odjek u cijeloj zemlji. u ovogodišnjoj akciji pored svih nabrojanih osiguranja i pomoći. Kada je riječ o planovima za budućnost. opreme i nekretnina putem aranžmana finansijskog i operativnog leasinga.com Raiffeisen leasing d. Raiffeisen Leasing posluje u svim većim gradovima BiH. svakodnevno privlači sve veću pažnju. kao i osiguranje od nezgode. Također. tržištu. Sarajevo jedna je od najstarijih kompanija na leasing tržištu Bosne i Hercegovine i uspješno posluje još od 2004. Raiffeisen Leasing ima osmišljenu strategiju i jasno definisane ciljeve. sa mobilnim timovima leasing managera koji stižu na adrese klijenata sa spremnim rješenjima za finansiranje. povoljan. ova kompanija vrlo aktivno učestvuje u izgradnji i očuvanju privrede naše zemlje. kako korporativnih kompanija. Kako smo mi kuća koja se trudi uvoditi novine i osmišljavati dodatne vrijednosti i olakšice svim našim klijentima. te putničko i zdravstveno osiguranje gratis. – navodi Sekavić-Bandić. i kroz te potrebe kreira uvijek nove akcije. O trenutnim akcijama u ovoj kompaniji. koja pruža usluge finansiranja nabavki vozila. kao i pravac kojim se planira kretati u narednom periodu. ali i povjerenje koje nam pružaju naši klijenti – zaključila je Belma Sekavić-Bandić.o. Raiffeisen Leasing privodi kraju aktivnosti namijenjene za 2012. godine. Uz dugogodišnje prisustvo u našoj zemlji. pojedinaca i pravnih lica. Uvjereni smo da ćemo i u budućnosti uspješno poslovati.o. a koja se pruža na teritoriji cijele Evrope. uz sigurnost i kvalitet koji nam garantuju naši osnivači. Belma Sekavić-Bandić. Raiffeisen Leasing izgradio se kao jedna od vodećih leasing kompanija.o. a to je mogućnost otkupa vozila u iznosu otkupne vrijednosti. godinu. Finansiranjem javnog i privatnog sektora. kao moderan. tako i malih i srednjih preduzeća. pored odlične ponude vozila. direktor Raiffeisen Leasinga rekla je sljedeće: Naša akcija „Lakše od igre“.bankeubih. kao i kod pružanja podrške i potrebnog consultinga tokom cijelog procesa trajanja samog leasing aranžmana. Stoga se naša akcija Lakše od igre nastavila pod sloganom „Osigurajte sebi više uz manje novca“ jer se kroz nju osigurava mnogo a plaća se manje. znanje i radinost naših zaposlenika. n 33 . godinu. sa centralnim uredom u Sarajevu i podružnim uredima u Tuzli.2012 X Lakše od igre R aiffeisen Leasing d. Uz takve akcije.

naprotiv trenutna politička situacija nam nikako ne ide u prilog. Zakon o leasingu je s pravom ograničio poslovanje leasing kuća na finansijski i operativni leasing. gdje nerijetko i do godinu dana čekamo na izdavanje rješenja o izvršenju iako imamo neosporne dokaze o vlasništvu. 3 . sva leasing društva su izložena jako dugim sudskim postupcima. a što se onda odražava i na velike gubitke vrijednosti predmeta leasinga u ovom procesu i opravdava naše zahtjeve prema klijentima za značajnijim 34 učešćem. bojim se da može imati i negativne efekte. Ukoliko se želi unaprijediti ovaj sektor. stalno smanjuje 1 . godine. koji u svojoj suštini nije leasing proizvod.Niz je problema sa kojima se svakodnevno susrećemo zbog neusuglašenosti Zakona i podzakonskih akata po kojima poslujemo. direktorica S .Elma Hošo.Iako u vrijeme osnivanja S-Leasinga. ali bih izdvojila samo dvije: Sektor leasinga reguliran entitetskim Zakonima o leasingu koji nisu harmonizirani u cijelosti.com . što naš proizvod onda čini manje atraktivnim u odnosu na kredite banaka. možemo se pohvaliti izuzetnim rezultatima kontinuiranog i stabilnog rasta u svim godinama poslovanja i to na tržištu koje se. ostali smo jako fokusirani na klijenta te.LEASING DOO RAD NA SAVJETOVANJU I JE NAJBOLJE INVE Uz jako dobro upravljanje rizicima. naša strategija poslovanja se nije promijenila do danas. podizanje kriterija samo na strani obaveza leasing društava bez sistemskog unapređenja cijelog ambijenta u kojem poslujemo. ali i vredovanja predmeta leasinga. Recesivne politike komercijalnih Banaka direktno su uticale na smanjanje svih oblika investicijskih aktivnosti te tražnje u cjelosti te su. u kontinuitetu nudimo usluge isključivo finansijskog i operativnog leasinga te imamo od prvog dana jako razvijene metode utvrđivanja kreditne sposobnosti klijenta. tako je neminovno da se svi efekti tržišta direktno odražavaju i na naše poslovne aktivnosti. Međutim. također. rezultati su jako loši. nije postojao Zakon o leasingu. tako da je proces vraćanja u posjed neprihvatljivo dug. naša država nije poduzela nikakve značajnije mjere da ublaži ove efekte. ali po mom mišljenju. što nas značajno ograničava i administrativno otežava poslovanje. što nama u S-Leasingu ide u prilog. 4 . Agencija za bankarstvo ima značajnu ulogu u nadzoru poslovanja leasing sektora te svojim aktivnostima zasigurno unapređuje transparentnost poslovanja leasing društava. na žalost.Kako je leasing sektor samo jedan od sudionika na tržištu BiH. donekle doprinijele pogoršanju tekuće likvidnosti privrednika. te onemogućio finansiranje putem tzv. Uticaj globalne finansijske krize na realni sektor ekonomije BiH je i dalje jako prisutan. jer ne smijemo zaboraviti da govorimo www. Istovremeno.bankeubih. sistemski se moraju rješavati problemi koji u konačnici opet zavise od političke volje. 2007. 2 . baš kao i zakoni o direktnim porezima. zajma.Putem leasing udruženja smo dostavili jako mnogo inicijativa za izmjenama i dopunama Zakona i podzakonskih aktata. Nadalje. a uz sve to ga čini jako skupim.

Također smo svjedoci da su kriteriji odobravanja finansiranja značajno pooštreni u većini leasing društava. 8 .Mogu govoriti samo iz pozicije S-leasinga te odgovorno tvrdim da imamo puni kapacitet i kompetencije i naravno redovnu praksu kontinuirane podrške klijenata tokom cijelog perioda trajanja ugovora o leasingu. Razlog tome je naravno naša posvećenost poslu. ali kako sam već navela.Mogu govoriti samo iz pozicije S-Leasinga. njegovom ukupnom poslovanju. ali i odlična suradnja i podrška naše matične Sparkasse Bank d.d. ali i pored toga bilježimo i planiramo veoma stabilan i kontinuiran rast kako samog portfolija tako i tržišnog učešća.. Možemo se pohvaliti izuzetnim rezultatima gdje se po profitabilnosti i učinku po uposlenom svrstavamo u sami vrh na tržištu BiH. n 35 . „hold“ strategije koje imaju za cilj zadržavanja i čak smanjenja leasing portfolija.bankeubih. bez koje ovi rezultati ne bi bili mogući.2012 X I EDUCIRANJU KLIJENATA ESTIRANO VRIJEME o veoma malom i neatraktivnom tržištu leasinga. 7 . 9 . a neke transakcije to doista i jesu. Uvijek smo bili otvoreni podržati dobre projekte. gdje iz dana u dan nastojimo biti dugoročni partner svakog od naših klijnata. čak i u privrednim granama koje su u datim okolnostima okarakterizirane kao neatraktivne.Naš fokus je na klijentu tj.U S-Leasingu su jasno definirana pravila „našim klijentima mora biti u cijelosti jasno šta plaćaju i šta za te novce dobivaju zauzvrat“. rad na savjetovanju i educiranju klijenata nam se pokazao kao najbolje investirano vrijeme. Možemo se pohvaliti izuzetnim rezultatima kontinuiranog i stabilnog rasta u svim godinama poslovanja i to na tržištu koje se iz godine u godinu smanjuje. a koja je ujedno uz Steiermärkische Bank und Sparkasse AG iz Graca suvlasnik S-Leasing-a.com leasing kuće na našem tržištu imaju tzv. 10 . smo čak i u vrijeme najveće ekonomske krize imali kapacitet. S-Leasing je od samog osnivanja imao jasne i stroge risk politike. ne vežući se isključivo na privrednu granu u kojoj klijent posluje. Koliko god se leasing proizvod činio komplikovanim.Jako malo i tu se definitivno mora napraviti iskorak. Zajedno sa našom matičnom bankom Sparkasse Bank d. 5 .d. 6 . znanje i resurse da odgovorimo zahtjevima i podržimo finansiranje dobrih projekata.Evidentno je da neke www.

proda predmet lizinga.bankeubih.d. polisa osiguranja.Danas u BiH imamo pad poslovnih aktivnosti u svim sektorima privrede. Izvršenje u skladu s odredbama ovog Zakona moguće je samo ukoliko založni povjerilac dostavi izvršnom sudu ugovor o zalogu i potvrdu o registraciji. lako se da zaključiti da je kredit za kupovinu auta povoljniji u banci jer odmah postajete i vlasnik automobila. prodaja. kada analizirate kolika je prosječna kamatna stopa po kojoj se otplaćuje predmet lizinga i kada analizirate druge troškove koji prate lizing (trošak obrade. U OVIM OKOLNOSTIMA NE VIDI U dosadašnjem radu uočili smo i nepoznavanje Okvirnog zakona o zalozima od strane sudija 1 . kao što su trošenje. imali smo i par slučajeva gdje su klijenti pokušali da izbjegnu obaveze. korisnik postaje vlasnik uplatom www. tj. međutim. uočili smo i nepoznavanje Okvirnog zakona o zalozima od strane sudija.). davanje na poklon i sl. Radnja izvršenja se sastoji u prisvajanju tuđe pokretne stvari koja je učiniocu povjerena. Korisnik lizinga otuđi. iako se utajom kao ni drugim krivičnim djelima ne može steći svojina.Dragan Džinić. Postupak izvršenja pokreće se na zahtjev založnog povjerioca nakon što založni dužnik povrijedi obaveze iz ugovora o zalogu. donese čak i ugovor da je predmet lizinga prodao.Problema ima mnogo. ali nažalost u praksi se dešavaju sasvim druge stvari i postupci zaista dugo traju. dakle. Odredbe Zakona su jasne. Protekla godina je dovela do daljeg pogoršanja ekonomske aktivnosti. u dosadašnjem radu. Pozitivna strana lizinga je u tome što oni koji ne mogu dobiti kredit u komercijalnim bankama lakše mogu uzeti predmet lizinga (automobil) na korišćenje. klasično krivično djelo utaje (osnovni oblik krivičnog djela utaje postoji kada osoba prisvoji tuđu pokretnu stvar koja mu je povjerena. a sve se to negativno odrazilo i na lizing kuće.com . i time je i aktivnost lizing društava doživjela pad. kako oni kažu. Takođe.). Ovo rješenje o izvršenju uputit će sudskog izvršioca da oduzme osiguranje koje je opisano u ugovoru o zalogu i preda ga založnom povjeriocu ili od njega ovlaštenom licu u cilju prodaje osiguranja. dok kod lizinga. do pada investicija i potrošnje uopšte. a tužilaštvo vam odgovori da to nije krivično djelo i da se radi o obligacionopravnom odnosu između korisnika i davaoca lizinga po osnovu ugovora o finansijskom lizingu. itd. PDV na kamate. Navešću nekoliko primjera. direktor NOVA LEASING a. učešće. na taj način što su prebacili predmet lizinga (mašine) u Srbiju bez naše saglasnosti i nastavili poslovanje u Srbiji zbog povoljnijeg ekonomskog ambijenta. Poslije svega podnesete prijavu tužilaštvu. Prisvajanje može da se manifestuje na različite načine. a sve u namjeri da sebi ili drugome pribavi protivpravnu imovinsku korist. imamo smanjenje cjelokupnih privrednih aktivnosti u posljednje četiri godine. Dalje. 2 . Navedena potvrda o registraciji je izvršna isprava i sud mora izdati rješenje 36 u roku od 8 dana od dana podnošenja prijedloga. Prisvajanje se sastoji u ponašanju učinioca prema stvari kao da je ona njegovo vlasništvo.

Da bih dao odgovor na ovo pitanje. Potrebno je razmisliti o poreskim olakšicama za korisnike lizinga u privredi kako bi doveli do bolje disperzije rizika i ostvarili povoljnije uslove investiranja u poslovne djelatnosti.Naravno. vidjećete da lizing društva ne posjeduju kapacitete. kupovina vozila na kredit u posljednje vrijeme je traženije od kupovine vozila na lizing. Uostalom. Međutim. potrebno je mnogo toga promijeniti. Poznato vam je da je Zakon o lizingu u Republici Srpskoj stupio na snagu u novembru 2007. godine. Kod nas je regulativa u pogledu upravljanja rizikom. Mislim da je spoljni uticaj zanemarljiv. 9 . što će biti samo jedna od faza razvoja finansijskog lizinga u budućnosti. U odnosu na bankarski sektor koji je dosta dobro razvijen i zakonski uređen i koji zaista prati evropske standarde. Na poslovanje lizing društava na domaćem tržištu više utiču naša unutrašnja dešavanja: finansijsko ekonomska i politička nestabilnost.o. ali znam da je Ministarstvo finansija Republike Srpske prošle godine preduzimalo određene aktivnosti. 10 . neizvjestan i usporen proces sa negativnim efektima po privredu. godine. te je nakon toga donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lizingu. Bespotrebno bi bilo praviti ili uopšte razmišljati o nekoj posebnoj agenciji ili direkciji koja bi bila regulator samo za lizing. a i zahtjevi za upravljanje kreditnim rizikom su analogni. nizak kreditni rejting BiH.com www. Očekivati je da će BiH uskladiti svoje zakonske propise sa propisima Evropske unije i da će PDV na kamate biti ukinut. Nova Leasing a. 3 . 5 . n www.Kada bi napravili istraživanje vidjeli bi da je javnost mnogo više upoznata sa proizvodima koji nude banke nego lizing kuće. potrebno je mnogo više aktivnosti. ne samo u BiH. Podzakonski akti su doneseni kasnije. 7 .bankeubih. a što bi opet povećalo tražnju za ovim proizvodom kako od strane privrede.Nisam upoznat sa radom Udruženja. poreska politika koja je destimulativna. godine u Republici Srpskoj sjedište ima i Hypo Leasing d. a i kapitalom strožija u odnosu na regulativu u EU. Banja Luka je osnovana u junu 2007. 8 . visoka budžetska izdvajanja. za lizing se baš ne može reći da je tako i slobodno mogu reći da su lizing društva slabo zakonski zaštićena. Hrvatska je prije dvije godine uvela neoporezivu kamatu i od tada je povećan broj zaključenih ugovora za automobile. nego u cijelom regionu. godine i bila je jedino društvo koje je imalo sjedište u Republici Srpskoj.Trenutno u ovim okolnostima ne vidim šansu za lizing društva. tako i od strane građana u oba entiteta.bankeubih. Potrebno je mnogo više raditi. a od sredine 2011.Tačno je da EU uvodi oštriju regulativu i smatram da je to pozitivno. visoka stopa nezaposlenosti. neefikasnost sudske vlasti. Ukoliko analizirate stanje lizing društava. treba imati na umu da se lizing društva tretiraju sa kapitalnim zahtjevom. kao što sam već rekao. kako bi bio konkurentan bankarskim proizvodima. U Republici Srpskoj samo dva društva imaju sjedište.Lizing društva još uvijek nisu dovoljno razvijena u BiH.Već sam rekao da su zakoni kasno doneseni i da i dalje treba raditi na poboljšanju postojećih zakonskih rješenja. Banja Luka. prvo na razvoju lizinga kao djelatnosti. Za eventualnu ekspanziju potrebno je mnogo više aktivnosti.o.com 37 . Banke u Federaciji Bosne i Hercegovine jesu značajnije smanjile svoje kreditne aktivnosti i smanjenje je u većem procentu nego u Republici Srpskoj. Kupovina nekretnina na lizing u BiH još uvijek nije zaživila. 6 .2012 X IM šANsU ZA LIZINg dRUšTVA zadnje rate. pa i cjelokupan razvoj. 4 . itd. Procenat smanjenja kreditnih aktivnosti u Republici Srpskoj je nešto manji zahvaljujući isključivo Investiciono-Razvojnoj banci Republike Srpske. a samim tim se podrazumijeva i razvoj lizing proizvoda. a vidljiv je napredak lizing nekretnina za stanovništvo. Agencije za bankarstvo jesu regulatori koji dobro rade svoj posao kada je u pitanju nadzor nad bankama i mislim da je bio ispravan potez da i lizing društva budu pod njihovom ingerencijom. kao i banke.d. usporen tranzicijski put. a u Federaciji Bosne i Hercegovine početkom 2009. No.

2 . 4 . U jednom momentu dobijete mišljenje da radite na jedan način od centrale Uprave za indirektno oporezivanje.com 38 .Neuređeno poslovno okruženje i neujednačen stav državnih kontrolnih organa (Uprave za indirektno oporezivanje). 5 . 3 .Bilo je pozitivnih kretanja po pitanju registracije automobila i još nekih aktivnosti. Slobodan Vujić. Najveći je problem to što ti ljudi nemaju nikakvu odgovornost i znaju da ih ne mogu stići nikakve sankcije za njihov „rad“. Rad leasing kompanija je usko vezan sa stagnacijom odnosno padom ukupnih ekonomskih aktivnosti u BiH. a sve vrijeme su kvarili tržište i bavili se svim i svačim. Inače.Shodno negativnim konjukturnim kretanjima u zemljama Evropske unije kriza se sa laganom zadrškom prelila i na bosansko- Jedino smo leasing društvo koje je imalo u kontinuitetu pozitivno poslovanje zadnjih 4-5 godina bez velikih oscilacija hercegovačku ekonomiju. Manje investicijskih projekata. Ono što mi očekujemo od Agencija za bankarstvo i federalne i RS-a je da stanu u zaštitu leasing tržišta u zaštitu leasing kompanija te da od državnih organa uprava i slično zahtijevaju jednak i nepristrasan pristup koji se neće mijenjati svake dvije godine.Svakako da jedan dobar dio leasing društava posjeduje te kapacitete i da je korisno da se cjelokupno leasing finansiranje još razvija u Bosni i Hercegovini. naša interna pravila unutar grupacije su znatno oštrija nego ovo što se od nas traži od strane Agencije za bankarstvo. direktor VB Leasing BH LEASING VIŠE NIJE E KAO PRIJE 10 GOD 1. smanjuje ukupnu potrošnju i izglede za potencijalne investicije. smanjenje izvoza u zemlje Evropske unije i šire. Bilo je i konačno vrijeme da se uvede kontrola u ovaj segment poslovanja i mi to ispred VB Leasinga pozdravljamo. To u krajnjem slučaju kompanijama www. a nakon 2-3 godine vam kažu da „to nije logično“ i da nisu mislili to tako.bankeubih. najviše problema su imali oni koji su se i najmanje bavili leasing poslovanjem.Dr.Po mom mišljenju.

U narednom periodu očekujemo svakako značajniji rast u sektorima transporta i građevinarstva. Jedan dio tog razvoja svakako bi doprinio i razvoj leasing tržišta u BiH. nisu niti na istom nivou opremljenosti ljudskim resursima. kvalitetni i profitabilni da oni nemaju razloga da razmišljaju o smanjenju svojih aktivnosti na našem tržištu. Tržišni udio nam nikad nije bio glavni i najvažniji cilj. 7 .Leasing kompanije nisu na istom nivou razvijenosti. Naša isključiva šansa je da budemo dovoljno efikasni. Libiji bilo kome.Sigurno da leasing nije više egzotika kao prije 10 godina. izvršili smo modernizaciju i automatizaciju uvođenjem DMS sistema poslovanja (poslovanjem putem skeniranja i elektronske arhive).bankeubih. 6 . pa onda na nas.Svakako da će se kod dobrog dijela grupacija leasing razvijati i biti samo jedan odjel banke odnosno proizvod. Takođe. Leasing će se razvijati u pravcu fleet managementa i sličnih proizvoda. 8 . Dobrim dijelom budućnost leasing kompanija će ovisiti i o mogućnostima za refinansiranje. nivoom organizovanosti. nego i u Turskoj. ali i za ostale branše leasing je u mogućnosti kvalitetno odgovoriti na potrebe privrede. Bez tog sustizanja nemamo izgleda da nešto ponudimo partnerima ne samo u Evropi. Naši trendovi već 5-6 godina pokazuju dobre rezultate. Naša strategija u VB Leasingu je bila jasna.com 39 .Sa pooštravanjem regulativa u zemljama EU sigurno je da će oni prvo gledati na sebe. automatiziranosti itd. te smo tako jedino leasing društvo koje je i imalo u kontinuitetu pozitivno poslovanje zadnjih 4-5 godina bez velikih oscilacija. n www.2012 X EGZOTIKA GODINA omogućava rast. U tom kontekstu smo već 5-6 godina zadržali ključne ljude unutar kompanije. 9 . zatim uveli smo E@sy Leasing B2B modul koji znatno skraćuje vrijeme potrebno za odobrenje i za cjelokupno finansiranje (to je sada svedeno od nekih par dana ranije koliko je trajalo na par sati). ali još uvijek se može mnogo uraditi na polju upoznavanja i razvijanja potencijalnih leasing korisnika sa mogućnostima leasinga. Sve to rezultira povećanjem našeg tržišnog udjela na tržištu leasinga BiH koji sada iznosi cca. Ono što smo mi radili je da već 3-4 godine imamo jasnu strategiju i nje se držimo. razvoj te tehnološko priključivanje ka evropskim i svjetskim kompanijama. već ostvareni rezultat na kraju godine. da smo se htjeli kvalitativno diferencirati od konkurencije. 10 . puno uložili u njihovo educiranje u svakom smislu. ali će biti i kompanija koje će nastaviti ovim putem samostalnosti. 30% na tržištu pokretnina.

www. godini smo se suočili sa značajnim usporavanjem financijskih procesa. što je direktno utjecalo i na leasing sektor. kako bi Zakon bio egzaktan i čime bi se doprinijelo reguliranju i stabilizaciji na ovom polju a što bi u konačnici dalo pozitivne financijske pomake ne samo leasing kućama nego i njihovim korisnicima. 2 -Na žalost trenutno su na snazi Zakoni koji ne doprinose stimulaciji leasing sektora kao alternativnog oblika financiranja. godine. stavljanje leasing sektora pod ingerencije Agencije za bankarstvo je doprinijelo disciplini u poslovanju leasing društava kao i većoj transparentnosti s posebnom odgovornosti prema 40 Vilma Tunjić Juzbašić.o. te intenzivnijih radova na koridoru Vc.BiH IMA POTENCIJAL ZA ZNA Ukoliko bi došlo do značajnijeg pokretanja javnih radova.bankeubih. Najveći pad se osjetio na polju financiranja nekretnina. puteva.o. te time je ublažen pad ukupnog leasing tržišta na 23% u odnosu na isti period prošle 2011. konkretno u prvih devet mjeseci 2012. Konkretno. Udruženje upravo radi na prijedlozima izmjene određenih tačaka Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o leasingu FBiH. godine pad je iznosio 78% u odnosu na isti period 2011.Alpe-Adria-Leasing d. i leasing društva bi se suočila sa porastom potražnje za financiranjem vozila i opreme direktno vezane uz građevinarstvo kao privredne grane 1 -U 2012. 5 -Naš ukupan doprinos a tako i ostalih leasing kuća koje posluju u BiH uveliko ovisi o svojim matičnim bankama. godine. čime bi doprinjeli kvaliteti življenja građana Bosne i Hercegovine. Smatram da su neophodna sistematska zakonska unapređenja od strane zakonodavca i uključivanje leasing sektora u kreiranje propisa koji utječu na njegov rad i poslovanje.com . 6 -Ukoliko bi došlo do značajnijeg pokretanja javnih radova. izgradnje kapitalnih objekata. 4 -Definitivno. tako da je naš doprinos povezan sa ukupnim načelima banke majke i stalnih stremljenja i poticaja privrednim aktivnostima u BiH. Oblast financiranja vozila i opreme je smanjena samo 15%. Uskoro ćemo biti izvješteni da li su naše primjedbe i prijedlozi uvaženi od strane zakonodavaca. energetskih objekata. 3 -Leasing društva su od osnivanja Udruženja društava za leasing u BiH prilično aktivna po pitanju zakonske problematike i prepreka u poslovanju leasing društava. direktorica Hypo. klijentu kao najbitnijoj karici u samom leasing poslovanju.

9 -Uzimajući u obzir činjenicu da su većina leasing društava u BiH članice značajnih financijskih Grupacija prvenstveno iz Austrije i Italije. U promotivnim i edukativnim aktivnostima vidimo veliku mogućnost kako bi privatne i javne subjekte upoznali s leasing proizvodima.bankeubih. puteva. Izvještaji MMF-a i Svjetske banke potvrđuju da je u našoj zemlji prisutno usporavanje ekonomske aktivnosti. apsolutno mogu i u stanju su pružiti kompletnu i kvalitetnu postprodajnu uslugu uz adekvatno regulatorno okruženje vezano za leasing kao proizvod. BiH u svakom pogledu ima potencijal za značajniji razvoj leasinga kao oblika financiranja. praćeno padom izvoza i industrijske proizvodnje. energetskih objekata. ali je neophodno intenzivnije upoznavanje svih sudionika u ekonomskim procesima o postojanju ovog alternativnog izvora financiranja i njegovim prednostima u financiranju. n www. a posebno operativni leasing i razvoj fleet managementa kao budućnosti za sve komercijalne firme. 7 -Smatram da leasing tržište u BiH još uvijek ima mnogo prostora za djelovanje i naša javnost nije u adekvatnoj mjeri upoznata s leasing proizvodima. Ekonomsko pogoršanje na globalnom planu i sniženje kreditnog rejtinga ne ide u prilog prilivu stranih investicija u BiH. Suočeni smo s porastom cijena izvora sredstava na međunarodnom tržištu i to je samo jedan od aspekata koji negativno utječe na ekspanziju financijskog sektora u cjelosti. te intenzivnijih radova na koridoru Vc i leasing društva bi se suočila sa porastom potražnje za financiranjem vozila i opreme direktno vezane uz građevinarstvo kao privredne grane. Leasing društva svakako traže svoje mjesto i u svim proizvodnim privrednim granama.2012 X NAČAJNIJI RAZVOJ LEASINGA izgradnje kapitalnih objekata.com 41 . i njegovim prednostima u odnosu na ostale mogućnosti financiranja koja se nude u BiH kroz agresivne medijske i PR kampanje. naravno s posebnim akcentom na firme s dobrim bonitetom i kvalitetnom kreditnom istorijom. 8 -Neophodno je intenzivno raditi na educiranju šire javnosti o prednostima leasinga kao savremenog oblika financiranja. Leasing društva su tradicionalno. značajno prisutna u financiranju firmi vezanih za transport. nego je apsolutno podložna svim promjenama i dešavanjima u Europskoj uniji. u proteklih deset godina. 10 -BiH nije izolirana privreda.

com . 5 . 3 .POTREBNE HITNE IZMJENE ZAKONA Dalida Međedović.bankeubih.Finansijski kapaciteti banaka su znatno veći. Sami nadzor od strane FBA je unaprijedio poslovanje leasing društava.Distribucija.Ne dovoljno. 9 . n www. direktorica NLB LEASING DOO Preduslovi za eventualno širenje leasing poslova su hitne izmjene zakona koji se odnose na vlasništvo leasing predmeta i njihovo oduzimanje u slučaju neplaćanja. transport.Istina je da se stvorio dojam o leasing poslovima kao proširena vrsta bankarskih proizvoda. 10  . 4 . 8 .Pokušalo se reagovati putem Udruženja leasinga.   2 . pa tako i na poslovanje leasing društava. obzirom da Zakon o leasingu i akta FBA nisu razrađena u mjeri kako je to urađeno u bankama..Djelimično. leasing 42 društva nisu uključena. odnosno potencijalni korisnici leasinga trebali biti više informisani o poslovima leasinga.Globalna finansijska i ekonomska kriza je imala direktan uticaj na cjelokupno poslovanje finansijskog sektora. pa prema tome ne vidim šansu za ekspanziju leasing poslova. Preduslovi za eventualno širenje leasing poslova su hitne izmjene zakona koji se odnose na vlasništvo leasing predmeta i njihovo oduzimanje u slučaju neplaćanja. kao i oslobađanje plaćanja PDV-a na kamate koji dodatno terete potencijalne korisnike leasinga.Djelomično.Pored smanjenja privrednih aktivnosti.Svako dodatno ograničenje svakako utiče otežavajuće na poslovanje leasing društava. kao i oslobađanje plaćanja PDV-a na kamate koji dodatno terete potencijalne korisnike leasinga 1 . obzirom da se u kompleksnijim predmetima koriste usluge posrednika. pa bi javnost. 7 . međutim do sada nema značajnijih rezultata obzirom da u samoj proceduri usvajanja zakonske regulative poslovanja leasing društava. proizvodnja. naplata loših potraživanja je jedan od najvećih problema sa kojima se leasing društva susreću.. 6 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->