P. 1
Hronicne nezarazne bolesti

Hronicne nezarazne bolesti

|Views: 79|Likes:
Published by drdomuz
prevencija MHNB
prevencija MHNB

More info:

Published by: drdomuz on Jun 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/11/2014

pdf

text

original

MASOVNE HRONICNE NEZARAZNE BOLESTI

Prof dr Branislav Petrović

KAO DEFINICIJA
z

OPSTE KARAKTERISTIKE MALIGNE BOLESTI DIJABETES KARDIOVBASKULARNE BOLESTI

Radi se o bolestima koje su veoma rasirene u populaciji (masovne), koje imaju dugotrajni tok (hronicne) i kod kojih etioloski faktori nisu bioloski agensi (nezarazne).

KARAKTERISTIKE I ZNACAJ
„ „ „ „ „ „ „ „ „

u njihovoj pojavi, nastanku i toku značajnu ulogu imaju faktori spoljne sredine; prema incidenciji i prevalenciji nalaze se medju deset vodećih bolesti javljaju se masovno, u epidemijskom obliku; Kosmopolitski su rasprostranjene; nazivaju se “bolestima civilizacije”; ugrožene su sve kategorije (pol, uzrast, profesija, socijalni status...) stanovništva; izazivaju ozbiljne posledice; troškovi lečenja i angažovanost zdravstvene službe su veliki; obično traju doživotno;

„ „ „

„ „ „ „ „

često jedna osoba boluje od više bolesti iz ove grupe; predstavljaju vodeće uzroke smrtnosti stanovništva u svetu; smrtnost i obolevanje se registruje u svim uzrasnim grupama sa tendencijom pomeranja ka mladjem uzrastu; uspešna kontrola i suzbijanje zahtevaju timski rad; u njihovoj kontroli najvažnije su mere prevencije; u zemljama u kojima se sprovodi planska preventivna aktivnost dolazi do njihovog opadanja; predstavljaju jedan od najsloženijih epidemioloških problema i epidemijska prognoza ovih bolesti, u principu, je nepovoljna.

MHNB- KLINICKI ENTITETI
z z z z z z z

MALIGNE BOLESTI
z

z z z z

1. Bolesti srca i krvnih sudova -koronarna bolest srca -hipertenzija -reumatsko oboljenje srca -apopleksija mozga 2.Maligne bolesti 3.Povrede z -saobracajne z -na radu i u doma}instvu 4.Dijabetes 5.Mentalne bolesti 6.Bolesti zavisnosti 7.Zubni karijes i druge.

SZO maligne bolesti definise kao: ” neprikladnu masu tkiva, ciji rast nije uslovljen fizioloskim potrebama tkiva ili organa zahvacenog patoloskim procesom, a cije su osnovne karakteristike nekontrolisani rast, svojstvo prodiranja u okolna tkiva i mogucnost naseljavanja (metastaziranja) u druga, cesto udaljena tkiva i organe”.

1

maligne neoplazme genitourinarnih organa (MKB IX 180189. 10000000 8000000 6000000 4000000 6000000 4000000 2000000 2002 2020 2002 2020 2000000 0 0 2002 2020 0-14 66469 66978 15-44 864239 45-54 55-64 65+ All ages 0-14 94359 98435 15-44 654136 756573 45-54 885703 55-64 65+ All ages 1351996 2815645 5801839 2002 2020 980193 1046547 2103209 5060657 1243285 2243774 4629805 8971871 901856 1061080 1125141 2258185 5413241 2 . MKB X C00-C14) . uzrastu. godine sa projekcijom broja obolelih 2020. MKB X C51-C68) . primarnoj lokalizaciji malignog procesa i al. Deskriptivna epidemiolpgija Izvori podataka: – prijave malignih bolesti – izvestaji o hospitalizaciji (bolnicki morbiditet) – podaci ambulantnog morbiditeta (prvih i kontrolnih pregleda) – podaci o odsustvovanju sa posla – podaci o mortalitetu (izvestaji drzavne statistike ili originalne potvrde o smrti) – patohistoloski izvestaji REGISTAR ZA RAK z Razlozi vodjenja registara sagledavanje incidencije i prevalencije malignih bolesti planiranje zdravstvene zaštite planiranje i sprovodjenje preventivnih mera i njihovu evaluaciju izračunavanje trendova kretanja ovih bolesti sagledavanje du`ine pre`ivljavanja obolelih (u odnosu na stadijum bolesti i vrstu primenjene terapije) – razlike u incidenciji i mortalitetu mogu ukazati na prisustvo (ili osdustvo) faktora rizika za nastanak odredjenih vrsta malignoma i tako inicirati odredjena analitička ispitivanja – sagledavanje incidencije i mortaliteta su osnovni. polazni materijal za razna klinička ispitivanja. MKB X C30-C39) .KLASIFIKACIJA MT l l l l l l l EPIDEMIOLOSKO ISPITIVANJE MB z z . mestu boravka. MKB X C15-C26) . Broj novoobolelih muškaraca od malignih bolesti u svetu 2002. godine. maligne neoplazme usne supljine i farinksa (MKB IX 140149. MKB X C40 -C50) . Ovaj registar sadrzi podatke o broju prijavljenih slucajeva malignih bolesti. – – – – – Registar za rak u Srbiji je formiran 1970. Broj novoobolelih žena od malignih bolesti u svetu 2002. maligne neoplazme kostiju. kao i za planiranje zdravstveno-vaspitnog rada. vezivnog tkiva. maligne neoplazme drugih i neoznacenih lokalizacija (MKB IX 190-199: MKB X C69-C80) . 1. koze i dojki (MKB IX 170-175. maligne neoplazme limfnog i hematopoeznog tkiva (MKB IX 200-208. Bazira se na prijavama malignih bolesti i vodi se u Institutu za zastitu zdravlja republike Srbije u Beogradu. polu obolelih. maligne neoplazme respiratornog sistema (MKB IX 160165. MKB X C81-C96). maligne neoplazme digestivnih organa i peritoneuma (MKB IX 150-159. planiranja masovnih skrininga i sl. ranog otkrivanja bolesti. godine sa projekcijom broja obolelih 2020.

7 4.Mozak (C71) 1.0 6.6 235.0 100 000 Ni{avski okrug 268.7 Mokra}na be{ika (C67) .7 4.7 292.4 Žene 275.5 . Bosna i Hercegovina Centralna Srbija Moldavija Bugarska Gr~ka Rumunija Makedonija 0.6 335.7 3.6 Prostata (C61) . godine Vodeće lokalizacije malignih tumora kod žena Novooboleli (% ) Plu}a / bronh (C34) . godine Incidencija malignih tumora kod žena u svetu 2002.31.0 d i z o v a n a s t o p a n a Vodeće lokalizacije malignih tumora kod muškaraca u centralnoj srbiji 1999.0 100.3 Kolon / rektum (C18-C20) .0 154.Larinks (C32) 5.9 6.4 185.0 203. Vodeće lokalizacije malignih tumora kod muškaraca Muškarci Ma|arska Ma|arska Francuska ^e{ka Republika Belgija Slova~ka Hrvatska Nema~ka Luksemburg Poljska Ruska federacija Slovenija Ukrajina F.2 405.2.5 252.0 200.4 158.M okra}na be{ika (C67) 2.Pankreas (C25) 7.3 220.Druge lokalizacije crveno.1 4.2 329.U sna {uplj.8 6.2 299.3 225.Jetra (C22) 2.3 .0 100.1 224. /farinks (C00-C10) .7 Hrvatska Slova~ka F.22.4.3 309.0 S t a n d a r500. Bosna i Hercegovina Ruska federacija Ukrajina Rumunija Moldavija Bugarska Gr~ka Makedonija 0.3 2.2 238.6 204.2 Pankreas (C25) - 2.7 4.9 Larinks (C32) .1 29.12.0 300.0 29.8 .5 189.0 217.2 ^e{ka Republika Nema~ka Belgija Luksemburg Francuska CentralnaSrbija Srbija Centralna Slovenija Poljska Ni{avski okrug 210.9 193.9 .Ni{avski okrug (C34) 11.5 . prema polu u centralnoj Srbiji i u pojedinim Evropskim zemljama 1999.2 .9 207.5 22.6 @ eludac (C16) - (% ) Umrli 27.2 220.3 234.0 300.8 .0 400.Plu}a / bronh 8.4 Leukemije (C91-C95) - Druge lokalizacije .6 .Prostata (C61) 3.6.6 Jetra (C22) .3 14.0 3.@eludac (C16) 4. /farinks (C00-C10) 25.5 2.5 232.Incidencija malignih tumora kod muškaraca u svetu 2002.4 4.0 342.6 3 .9 299.2 .0 180.6 233.1 268.3 199.7 24.Kolon / rektum (C18-C20) 4.7 318.3.7 10.4 U sna {uplj.9 312.4 .4 2.3 316.8 185.9 271.2 1.0 7.5.9 242. g.4 4. godine Incidencija od svih lokalizacija malignih tumora.7 3.7 211.8 .7 200.

4 100.5 .Kolon / rektum (C18-C20) 8.8 211.Vodeće lokalizacije malignih tumora kod žena u centralnoj srbiji 1999.Plu}a / bronh 3.3 3.1 U sna {uplj.7 1.@eludac (16) 5. Biološki agensi normalna ćelija faktor inicijacije inicirana ćelija faktor promocije FR inicirana ćel. godine Smrtnost u svetu od malignih tumora 2002 godine Novoobolele (% ) Dojka (C50) .1 Rang M u{karci M a| arska Hrvatska ^ e{ka Republika Slova~ka Ruska federacija Poljska Slovenija Francuska Belgija L uksemburg U krajina Nema~ka Centralna Srbija Centralna Srbija F.3 176.5 1.M ozak (C71) 1.0 .0 230.8 3. Faktori životne sredine 2.3 2.0 Plu}a / bronh (C34) - (% ) Umrle 16.6 4.Ni{avski okrug Smrtnost od svih lokalizacija malignih tumora u pojedinim evropskim zemljama i u centralnoj Srbiji 1999.5 6.5 3. Bosna i H ercegovina 165.0 93.1 92.8 4.2 205.2 31.24.0 89.1 .Druge lokalizacije (C34) 6.4 Kolon / rektum (C18-C20) @ eludac (C16) Prostata (C61) Pankreas (C25) Jetra (C22) Larinks (C32) M okra}na be{ika (C67) M ozak (C71) Francuska Ni{avski okrug 94.8 4.2 203.3 .Pankreas (C25) 4.5 4. Faza inicijacije 2.5 5.5 Kolon / rektum (C18-C20) .1 222.4 85.1 3.1.30.8 105.0 S t a n d a r d i z o v a n a ETIOLOGIJA MALIGNIH BOLESTI Faktori rizika z z z z z 1.4 Crveno.4 5.6 272.2 U krajina Ni{avski okrug 170.2 22.0 s t o p a 0.9 Ovarijum (C56) @ eludac (16) Pankreas (C25) - M okra}na be{ika (C67) .1 171.4 1.5 81.0 n a 100 000 40.0 25.Jetra (C22) 5.0 120. godine Centralna Srbija Lokalizacija (M KB-10) Plu}a / bronh (C34) 1 2 3 6 7 4 9 5 8 % 29.Dojka (C50) 9.6 .Faktori koji deluju u radnoj sredini 3. godine Vodeći uzroci smrti od malignih bolesti kod muškaraca u Evropskoj zajednici i u centralnoj Srbiji 1999.0 80.7 .5 Grli} materice (C53) .1 10.1 188.0 149.9 6.7 .4 108.0 300. +faktor rizika tumor 4 .5.Bubreg (C64) 34.4 4.2 2.8 4.8 8.9 18.6 98.3 5.9 115.5 .4 Rang Evropska Z ajednica % 27.0 160.7 Druge lokalizacije .0 3.6 116.4 89. /farinks (C00-C10) 10 D ruge lokalizacije Rumunija M oldavija Bugarska M akedonija Gr~ka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - 1 2 4 3 5 6 10 7 9 8 - 200.7 111.2 217.3 1.0 . Faza nastanka malignog oboljenja 1.0 .8 8.5 140.2.1 201.10.0 100.3 150.7 26.4 28.2 10.3 90.Grli} materice (C53) M aterica (C54) .8 4.9 4. Način ishrane 5.3 @ ene M a| arska ^ e{ka Republika Nema~ka Slovenija Belgija Luksemburg Centralna Srbija Centralna Srbija Poljska Slova~ka H rvatska Ruska federacija 127.5 3.3 6.8 10.2 2.6 .0 Leukemije (C91-C95) .8 6.9. Bosna i H ercegovina M oldavija Bugarska Rumunija Gr~ka M akedonija 0.5 198.1 4.8 7.Faktori uslovljeni navikama i načinom života 4.1 10.4 5.5 4.4 112.8 147. Faza promocije 3.9 3.6 157.8 150.0 111.Ovarijum (C56) 4.6 F.5 10.0 185.9 113.

vulva. radijum) mokraćna bešika. rana menarha. Maligni tumori kod kojih nisu jasno definisani faktori rizika. seksualno ponašanje. limfomi.z 1. neradjanje.vilva. UV i jonizujuće zračenje) seksualno i reproduktivno ponašanje (rani početak seksualnih aktivnosti. PVU. kod žena 5-10%): rak pluća (85%) alkohol (udeo u smrtnosti 3%): usna šupljina.jetra. konzumiranje alkohola. digestivni trakt jonizujuća zračenja . ezofagus. U ovu grupu spadaju maligni tumori od kojih boluju odrasle osobe. uzrast u vreme prve iznete trudnoće i sl. respiratorni trakt i gornje delove digestivnog sistema. elektromagnetna) koža. m okraćm na bešika m okraćna bešika leukem ije (kostna srž) pluća koža. glavnu ulogu imaju način ishrane.leukemije. anabolici. hlorisana voda .E. PVU. vitamini A. čaj kafa) Kancerogeni nastali tokom pripremanja hrane (roštilj. jednjak. z z 1. neki lekovi . 5.6. izlaganje infekciji virusnog hepatitisa B i C i sl. prženje) Kancerogeni nastali tokom konzerviranja i čuvanja (aflatoksin. tiroideja nejonizujuća zračenja (UV. hlorfluorugljovodoniici) . azbest. Hepatitis B i C . betakarotin i selen PREVENCIJA MALIGNIH TUMORA z z z z 5. prema mnogim autorima.rak mokraćne be[ike) bakterije (helikobakter pilori-rak želuca) virusi (Epstain -Barr: afrički burkitov limfom. Maligni tumori kod kojih su jasno definisani faktori rizika čijim se uklanjanjem onemogućuje njihovo dejstvo i sprečava nastanak bolesti. m okraćna b.nitriri) Kancerogeni nastali u organizmu tokom metabolizma hrane (nitrozamini koji nastaju iz nitrata) Povećan unos masti i kalorijski unos Protektivno dejstvo imaju celuloza. jetra lekovi i medicinske procedure (hormonske supstance.Faktori z z z z uslovljeni načinom života navikama i z 4. nazofaringealni rak i M. kolon-rektum. ždrelo. izlaganje sunčevim zracima. dojka. papiloma virusi 16 i 18 .larings. m okraćna bešika pluća z 3. penis. radioaktivni elementi. nedojenje): materica.trihlormetan.Faktori koji deluju u radnoj sredini z z z z aerozagadjenja (policiklični ugljovodonici. sekundarni amini) rak jetre. Biološki agensi paraziti (shistozoma hematobium .C. leukemije zagadjenja hrane (aflatoksini. hrpes simpleks . z z z z Način ishrane z duvan (Povećana smrtnost kod muškaraca 30%. pluća.B. nos nos pluća m okraćna bešika leukem ije. urinarni trakt. leukemije Industrijski proces Proizvodnja alum inijum a Pravljenje auram ina Izrada i popravka obuće Gasifikacija uglja Proizvodnja koksa Izrada nam eštaja Pravljenje izopropil alkohola Livenje gvoždja i čelika Izrada grim iznih boja Industrija gum e Kopanje hem atita Lokalizacija raka pluća. 5 . dimljenje.11 . 2. multipni mijelom. z Faktori životne sredine 2. Hodgkin. debelo crevo. želudac. kiseljenje i usoljavanje. arsen. kao što su maligni tumori genitourinarnog trakta i digestivnog sistema u čijem nastanku.pluća zagadjenja voda (razne hemijske nokse.estrogeni. dojka z z Kancerogeni u samim namirnicama (Gljive. steroidi. često su epitelijalnog porekla i vezani su za kožu.PVU. grkljan. bubreg.fenacetin. a za čiji nastanak su odgovorni pušenje duvana.

a kod drugih su procedure veoma komplikovane ili skupe. rak kože). i UV zračenja primena i kontr. Do sada je u razvijenom svetu sprovedeno veoma mnogo skrining programa. Pojedine vrste raka ne daju nikakve prekliničke markere (npr.Uloga različitih faktora rizika u umiranju od raka u SAD-u Faktor rizika Ishrana Duvan Infekcija Reproduktivno i seksualno ponašanje Zanimanje Alkohol Geografski činioci Lekovi i medicinske procedure Aditivi u hrani Industrijski proizvodi Nepoznato Učešće u strukturi umiranja (%) procenjena prihvatljiv vrednost opseg 35 10-70 30 25-40 10? 1. zabrana pušenja borba protiv pušenja Sekundarna prevencija b)Rano otkrivanje raka z z z z z z z z z z a) Skrining S obzirom na činjenicu da je smanjenje smrtnosti od neke bolesti merilo uspešnosti skrininga.? 7 1-13 4 3 3 1 manje od 1 manje od 1 ? 2-8 2-4 2-4 0. ali najefikasnije rezultate je dao program skrininga raka grlića materice (upotrebom brisa po Papanikolau) i skrining nekih profesionalnih malignoma (npr. mali je broj malignih tumora kod kojih se uz potpunu opravdanost može koristiti ova metoda sekundarne prevencije. Kod ostalih lokalizacija veći značaj imaju mere ranog otkrivanja z O dstupanje od uobičajenih navika pražnjenja creva i bešike P ojava upornog kašlja ili promuklosti R ana koja ne zarasta E videntna promena mladeža ili bradavice Z adebljanje ili čvor u dojci ili drugde N eobično krvarenje ili izliv O težano gutanje ili poremećeno varenje 6 .kancerog. raka mokraćne bešike). izbegavanje izlaganju kontrola joniz.5-2 manje od 12 ? Primarna prevencija z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z posebni programi X IX VIII VII VI V IV III II I kontrola genetskih agenasa inspekcijske kontrole zabrana kancerogenih lekova zaštita ugroženih suzbijanje polnih bolesti profilaksa hepatitisa B borba protiv virusnih infek.5-3 0. standarda kontr. mat.noksi i procesa suzbijanje alkoholizma suzbijanje uživanja alkohola osiguranje zdrave hran kontrola zagadjenosti htrane raznovrsna i kvalitetna ishrana ishrana bez suvišnih energ.

Najveći praktični značaj ima ketoacidoza. proteina i masti. prvenstveno na krvnim sudovima.Ozbiljna oštećenja nastaju u celokupnom nervnom sistemu.insulin nezavisan (tip 2) diabetes mellitus -bez prateće gojaznosti -udružen sa gojaznošću c. gubitkom telesne težine a ukoliko se ne preduzme lečenje.uzimanjem nekih lekova ili hemikalija. Rizik od kardiovaskularnih bolesti je 2-3 puta veći nego kod ostale populacije. uslovljenu apsolutnim ili relativnim nedostatkom insulina. Procene govore da je ukupan broj obolelih od dijabetesa 1995.malnutricijski oblik dijabetes mellitus-a d. Eksperti Svetske zdravstvene organizacije procenjuju da će 2025.uzrok smrti u preko 80% ovih bolesnika.insulin zavisan (tip 1) diabetes mellitus b.ostali tipovi dijabetes mellitus-a (udruženost sa bolestima pankreasa. a više od 80% obolelih biće iz zemalja u razvoju. „ „ Definicija. hiperglikemijska-ketonska oko 1-2%. Smanjena tolerancija na glikozu (intolerancija) -bez prateće gojaznosti -udružen sa gojaznošću -u sklopu nekih sindroma „ „ „ Klinička slika. Po definiciji koju je dala grupa za studije dijabetesa Svetske zdravstvene organizacije diabetes mellitus predstavlja hronično progresivno oboljenje. Oko trećine dijabetičara umire u okviru 30 godina od postavljanja dijagnoze kardiovaskularne ili renalne bolesti.Osnovna biohemijska karakteristika je hronična hiperglikemija koja vremenom dovodi do komplikacija. Zbog kardiovaskularne (60-70%) i renalne bolesti (7-8%) očekivana dužina života se skraćuje za 5-10 godina u pacijenata preko 40 godina.koje se karakteriše hiperglikemijom i drugim biohemijskim poremećajima zbog neadekvatne produkcije ili neadekvatnog dejstva insulina koji kontroliše metabolizam glukoze. tako i naše populacije. godine bio oko 135 miliona.) 2. poliurijom.najteži oblik je koma i to hipoglikemijska. Bolest se manifestuje polidipsijom. Podela „ A.. Klinički poremećaji 1. godinu.. „ „ „ „ „ 1 .endokrinim oboljenjima. godine broj obolelih iznositi oko 300 miliona što će predstavljati porast od 120% u odnosu na 1995. dolazi do pojave stupora i kome. Komplikacije. „ „ akutne metaboličke komplikacije .masti i belančevina. Diabetes mellitus a.Definicija Šećerna bolest Prof dr Branislav Petrović „ Diabetes mellitus predstavlja hroničnu masovnu nezaraznu bolest sa poremećajem metabolizma ugljenih hidrata. „ „ „ „ „ „ Dijabetes melitus predstavlja značajan globalni problem savremene medicine. Gestacijski diabetes mellitus 3. od čega 90% čine oboleli od INDM.očnom sočivu i drugim tkivima ali su najznačajnije na krvnim sudovima. hronične (organske ili degenerativne) . Rezultati epidemioloških istraživanja ukazuju da dijabetes melitus iz godine u godinu uzima sve veće učešće u morbiditetu i mortalitetu kako svetske.

Raširenost IZDM „ Diabetes mellitus-insulin zavisan ili tip 1 (IZDM).prosek je 512%.gde se prelazi na moderan način ishrane i života uopšte.U nekim populacionim grupama ovo oboljenje je vrlo retko ili čak nepoznato.Ovo se može objasniti pojavom hormona rasta i polnih hormona koji imaju dejstvo suprotno insulinu te se kod insuficijencije pankreasa klinički manifestuje bolest.Indijskom poluostrvu (1.Australiji (2.Aljasci.herpes virus. Javlja se kod dece i mladih po čemu je i dobio raniji naziv.ranije takođe označavan kao juvenilni tip dijabetesa – najčešće nastaje naglo. u doba puberteta. U većini visoko razvijenih zemalja.3%) i Novom Zelandu (2.Sličan slučaj je i sa Izraelom gde Jevreji imaju pet puta veće stope incidencije od Arapa koji žive na istoj teritoriji.Ono što može poljuljati ovo otkriće ja podatak da samo 3% osoba sa ovim markerom oboli od dijabetesa. koja takođe ima visoku stopu incidence.kada je drugi peak. a drugi oko 11-13.8%).Ako se uzme u obzir ”okidačka” uloga spoljašnjih faktora onda se verovatnoća ispravnosti teorije povećava. prevalenca INDM-a u najrazvijenijim industrijskim zemljama Evrope iznosi 2%.6%). utvrđena je godišnja stopa incidence od 127. otkrićem.naročito pankreatotropnim virusima kao što su coxackie. možda leži u izolovanosti i genetske selekcije stanovništva zbog malarije koja je bila vodeći uzrok smrti na tim prostorima. Raširenost INDM „ „ „ „ „ „ „ „ Prevalenciji INDM se kreće 0 do skoro 40%.uključujući SAD. Jasno je da kod kompenzovanog nedostatka insulina ovaj fiziološki bum anaboličkih hormona može dovesti do dekompenzacije i kliničkog ispoljavanja dijabetesa. Postoje dva vrška (peak-a) u javljanju dijabetesa tip 1: prvi peak je od 3-5 godine. Faktori rizika za IZDM „ „ „ „ Aktuelna procena je da kod nas trenutno ima oko 300.echovirus.a njihov broj se kretao. Nije jasno zašto postoji velika razlika među skandinavskim zemljama koje su geografski. Najmanja stopa incidence je u Japanu. Diabetes mellitus-insulin nezavisan ili tip 2 (INDM). kao i Aboridžina u Australiji iznosi i do 40%. U državama sa naglom industrijalizacijom. Razvija se lagano.Naime.kao i smanjena osetljivost perifernih tkiva na dejstvo samog insulina.000 dijabetičara opovrgavaju ovu nisku procenu. sa blažim kliničkim manifestacijama. asimptomatski proces progresivnog gubitka beta ćelija pankreasa najverovatnije autoimunim reakcijama. Najviša stopa incidence za insulin-zavisni dijabetes je u Finskoj koja ima najvišu stopu incidence na svetu (35-40o/oooo). Podaci o incidenciji IZDM pokazuju da se bolest klinički manifestuje oko pete godine kada je prvi peak i još više između desete i trinaeste godine. 2 . Od fizioloških uticaja izgleda da povećanje lučenja hormona rasta i polnih hormona (anabolički hormoni). Zemlja sa neočekivano najnižom stopom incidence insulin-zavisnog dijabetesa tzv. "hladna tačka Evrope" je Makedonija.Na drugom mestu je Sardinija. kome i smrti.Dalekom istoku (1-1. Kod Pima Indijanaca u Severnoj Americi.Primer je povećana stopa incidence u hladnijim mesecima kada su i virusne infekcije češće.U osnovi ovog oblika bolesti je manje više dugotrajni.5-3%. Niske stope su nađene kod Eskima-manje od 2%. Kod Papua Indijanaca (Nova Gvineja) prevalenca je približno 0. „ „ „ „ „ U prevalenciji IZDM zapažene su značajne geografske i etničke razlike. zavisno od godine.ekonomski i kulturno vrlo bliske. Smatra se da je svetski prosek od 2-5%.0%.tj.Značaju spoljnih faktora ide u prilog podatak da genetski predisponirane osobe dva do tri puta češće razvijaju dijabetes ukoliko su u dužem periodu bile izložene jednom ili više faktora sredine od takođe genetski prijemčivih osoba koje su manje vreme bile izložene dejstvu tih faktora.000 obolelih. bez sklonosti ketoacidozi i može se dobro regulisati primenom dijetetskog režima ili uz pomoć oralne terapije. upotrebom i praćenjem imunocitogenetskog markera kao što je nedostatak AK asparagina na 57 poziciji β lanca D HLA antigena videla se direktna veza sa stopom Incidence IZDM.9%. Na teritoriji nišavskog okruga u toku jedanaestogodišnjeg istraživanja (1985-1996).2-2%).3. ranije poznat pod nazivom adultni tip dijabetesa se javlja kod osoba starijih od 30 godina. Procene su da se prevalenca u Evropi kreće u granicama 0. razvija se burno i ako se ne primeni insulin dolazi do razvoja ketoacidoze. od 178 do preko 800! Ova velika razlika svakako potiče od neažurnog prijavljivanja DM „ „ „ Novija istraživanja pokazuju da je HLA sistem antigena povezan sa stopom incidencije IZDM. Od spoljašnjih faktora su važne virusne infekcije. Od evropskih zemalja najveću stopu prevalence za dijabetes ima Malta .U osnovi ovog tipa bolesti leži takođe smanjenje sekrecije insulina ali i neadekvatan odgovor pankreasa na nagli skok glikemije. Prema aktuelnim podacima.taj procenat je veći. po dejstvu antagonisti insulinu (katabolički hormon) doprinose ispoljavanju dijabetesa u mladosti.mumps.4o/oooo Prosečno svake godine se prijavi oko 500 novih slučajeva. međutim sistematska istraživanja u Vojvodini su pokazala da na njenoj teritoriji ima oko 185.Objašnjenje za Sardiniju i Maltu. dok razlike među polovima nisu uočene. citomegalovirus.

U praktičnom radu najveći značaj ima oralni glukozo-tolerans test (OGTT).itd.Osnovni cilj tercijarne prevencije je održavanje glikemije u granicama normale.studije blizanaca. naravno.dijetetski režim ishrane.i dr. 3 .razlici u ishrani i fizičkim aktivnostima. Kod svih osoba kod kojih se otkrije sklonost ka razvitku dijabetesa treba sprovesti nespecifične mere i preduprediti virusne infekcije.iako postoje razlike od jedne do druge zemlje.kvaliteta perifernog pulsa.Kod IZDM kao metoda izbora bila bi intenzivirana insulinska terapija sa određivanjem nove doze ili kombinacije insulina.dijetu bez proteina kod mikroalbuminurije.kao i hroničnog psihičkog stresa.radu tako i u životu uopšte. zatim antivirusne vakcinacije i izbegavanje nutritivnih faktora koji mogu usloviti nastanak IZDM. Primarna prevencija INDM „ „ „ „ „ Prevencija osoba sa visokim rizikom (rođaci u prvom stepenu srodstva).u korist jednog ili drugog pola. Gojaznost je jedan od najvažnijih faktora.To su idealni uslovi za što ranije otkrivanje bolesti i primenu adekvatnih terapijskih mera.v. antiinsulinska antitela (IAA).Komplikacije dijabetesa mogu rano da se otkriju kroz preglede očnog dna.Tu spadaju primena kortikosteroida.dužine delovanja i drugih osobina navedenih činioca. kao i praćenje insulinskog odgovora na i. u krajnjem slučaju doziranjem insulina.Može se sprovoditi ciljano kod rođaka obolelih.može se pribeći i merenju glikozurije pomoću test traka. Kod INDM postoji veća mogućnost i bolji rezultati primarne prevencije. neurološkim ispitivanjem osetljivosti refleksa.ali odnos rezultat/troškovi nije ohrabrujući čak i za ekonomski mnogo jače države.Izgleda da on sam kod genski disponiranih osoba može razviti dijabetes. Ishrana utiče u smislu bilo povećanog energetskog unosa bilo povećanom unosu masti. Prevencija u opštoj populaciji koja se prvenstveno ogleda kroz skrining.obzirom na delovanje mnoštva spoljnih faktora u ispoljavanju DM kod genetski predisponiranih osoba. Ako uslovi dozvoljavaju treba uraditi određivanje HLA genotipa i drugih markera karakterističnih za DM: anticitoplazmatska antitela (ICA).isključivanje dijabetogenih lekova.urinskim testovima na mikroalbuminuriju.U tom smislu veliku ulogu bi odigralo sistematsko ispitivanje široke populacije na DM i intoleranciju glukoze.isključivanje pušenja kao štetne navike koja ubrzava nastanak ateroskleroze. Uticaj pola izgleda da ne igra ulogu.Genetski skrining i skrining na ICA bile bi idealne metode rane prevencije.antilimfocitni serum i ciklosporin A čije dejstvo nije još potpuno ispitano.energična borba protiv infekcije i dr.interferona.Pored merenja nivoa glikemije. (nije pronađen gen ili grupa gena čije bi se promene mogle povezati sa nastankom dijabetesa tip 2) Tezu o postojanju genske povezanosti dokazuju studije koje pokazuju da su incidencija i prevalencija ovog oblika DM veće kod rođaka prvog kolena nego u ukupnom stanovništvu.S druge strane pojava INDM povezana je i sa tipom gojaznosti gde centralni tip gojaznosti nosi veći rizik za morbiditet od perifernog.regulisati telesnu težinu. Pojava INDM je takođe direktno proporcionalna stepenu fizičke aktivnosti.izbegavanje učestalih trudnoća. plazmafereze. „ „ Sekundarna prevencija Posebno je značajna kod INDM jer se javlja posle 30-e godine života i može još dugo proticati bez ikakvih simptoma i znakova. Mere preduzete kod novootkrivenih bolesnika koje bi zaustavile dalje propadanje mase β-ćelija i eventualno omogućile njihovu regeneraciju.i dr.merenjem krvnog pritiska.isključiti dijabetogene lekove. U preventivnom radu to znači da je merenje glikemije osnovni test.oralnih hipoglikemičnih preparata i.Rani tretman otkrivenih komplikacija kod INDM bi svakako sadržao održavanje normoglikemije pomoću dijetetskog režima ishrane.kao semikvantitativne metode.To je jasno.Tu je na prvom mestu regulisanje telesne težine i otklanjanje gojaznosti.čak i kod osoba koje imaju porodično opterećenje. Što se tiče životne dobi zajedničko je da se incidenca povećava u delu populacije preko 60 godina.Razlike se mogu objasniti različitim običajima koji vladaju. dokazano je autozomno-dominantno nasleđivanje. laserski tretman retinopatije.umerena fizička aktivnost. vrsti benignog dijabetesa tip 2.Nespecifične mere bi podrazumevale antihipertenzivnu terapiju.Faktori rizika za INDM „ „ „ „ „ „ „ „ Genetska opterećenost.nivoa lipidnih frakcija u krvi. aplikaciju glukoze. „ Tercijarna prevencija Tercijarna preventivna zaštita podrazumeva dobru kontrolu dijabetesa i ravnomernost i umerenost kao u ishrani. U posebnoj kategoriji INDM pod nazivom MODY (Maturity Onset Diabetes in the Young) ili Masenov sindrom. Uzimajući u obzir sve navedene faktore dolazi se do zaključka da će ispoljavanje INDM zavisiti od njihovog međusobnog odnosa u pogledu intenziteta.

kardiomiopatije zbog infekcija i malnutricije Reumatsko oboljenje srčanih valvula.Arterioskleroza (u porastu je. godine) “ U razvijenim zemljama dolazi do snižavanja stopa mortaliteta.visokog mortaliteta (na prvom mestu medju definisanim uzrocima smrti) 2. koji je.KARDIOVASKULARNA OBOLJENJA Predstavljaju veliki epidemiološki problem zbog: 1. hipertenzija Ishemijska bolest srca moždani udar Moždani udar ishemijska bolest srca kongestivna srčana slabost Povlačenje pandemija 10-35% Degenerativnih i ponašajnih bolesti Odložene pojave degenerativnih bolesi 35-65% 50% 1 . fizička neaktivnost i stres) • Klinički oblici: • 1.Hipertenzija (takodje u porastu) • 3. a u neposrednoj vezi je sa hipertenzijom i koronarnom bolešću). Ove bolesti u svetu. pre svega posledica načina života i rada ( nepravilna ishrana. pokazuju trend porasta. Istorijski pregled “ 1. • Smrtnost od KVB je u razvijenim zemljama u padu. u ostalim u opadanju) • 4. Period publikovanja mnogobrojnih preporuka za prevenciju KVB (posle 1990) Epidemiološki značaj Vodeći uzrok umiranja u većini razvijenih zemalja “ Svake godine u svetu umre 70 miliona ljudi (preko 30% mortaliteta) “ 1/3 umrlih je u srednjem životnom dobu “ Značajan uzrok radne nesposobnosti “ Uzrok velikom troškovima zdravstvene zaštite “ Vodeći uzropk preveremene smrtnosti (pre 65. posebno kod mladjih ljudi) • 2. uglavnom.Reumatsko oboljenje srca (u nerazvijenim zemljama u porastu.Direktno utiče na pojavu koronarne bolesti. srčanog i moždanog udara. • Visok pritisak je uobičajena bolest u svim zemljama. • U razvijenim zemljama 40-50% smrtnosti je zbog KVB (najviše učestvuju apopleksije).velikih ekonomskih posledica ( u smislu gubitka radne sposobnosti i lečenja). a u nerazvijenim je u porastu “ Rasprostranjenost i učestalost “ Najčešće KVB u fazama epidemiološke tranzicije Učešće KVB u svim uzrocima smrti 10% Najčešće KVB Faza Pošasti i gladi Reumatska bolest srca. Period velikih studija koje su povećale nivo znanja o etiologiji KVB (1950-1980) “ “ Framingemska studija Projekat sedam zemalja “ 2. Eksperimentalna potvrda kauzalne povezanosti hiperholesterolemije i hipertenzije sa koronarnim rizikom (19801990) “ MONICA “ 3.Koronarna bolest srca (u svetu je u porastu.visokog morbiditeta.Urodjene srčane mane • 5. karakteristike epidemije I koji ima KARDIOVASKULARNE BOLESTI Prof dr Branislav Petrović 3. a u nerazvijenim u porastu.

Veka dolazi do opadanja trenda umiranja od KVB u Americi. U celom svetu učešće KVB u ukupnom mortalitetu iznosiće oko 36% U zadnjoj četvrtini 20.IBS let -2 -4 -6 -8 2 . je vodeći uzrok smrti u celom svetu (12%). Ž. Veka KVB su u svetu učestvovale u ukupnom mortalitetu sa manje od 10% Krajem dvadesetog veka KVB u mortalitetu učestvuju od 25% (zemlje u razvoju) do 50% (razvijene zemlje) 2020. osim u Africi i na zapadnom Pacifiku.IBS inc Ž.Sad) Francuska Švajcarska V. veka Mortalitet “ “ “ “ 1200 1000 800 600 400 200 Madjarska Skotska Poljska Irska Francuska Bugarska Rumunija Svedska Rusija Italija USA KVB IBS MU Kina “ “ 0 Australija “ KVB predstavljaju vodeći uzrok umiranja u svim delovima sveta osim u subsaharskoj Africi.Incidencija “ Ni Prosečne godišnje stope incidencije koronarnih dogadjaja 1990-1995 (MONICA) Kina Francuska Spanija Svajcarska Belgija Austrija Vojvodina Poljska Finska UK 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 u jednoj zemlji ne postoji redovno prikupljanje podataka o incidenciji KVB “ Uglavnom se koriste podaci MONICA studije “ Najčešće se prati ishemijska bolest srca Zene Muska rci Standardizovane stope mortaliteta muškaraca od KVB u pojedinimj zemljama krajem 20.Britanija Na početku 20. Vodeći je uzrok smrti u Evropi (2 miliona godišnje) –oko 50%o od svih KVB Srbija – IBS u strukturi mortaliteta od KVB učestvuje sa oko 19% Trend “ “ “ “ Trend incidencije i letaliteta od KVB (Monica projekat) 4 B. Australiji i nekim evropskim zemljama 2 0 Litvanija Belgija Rusija Španija Danska Finska Poljska Češka M.IBS let.zapadna Nemačka B.IBS inc M. gde dominiraju zarazne bolesti U Evropi su vodeći uzrok umiranja Oko 30% izgubljenih godina života u Evropi nastalo je zbog KVB Najveće stope smrtnosti od KVB su u Rusiji i drugim bivšim socijalističkim zemljama Evrope Najniže stope su u Japanu i Francuskoj IBS. posebno posmatrana. Isto čna Nemačka Srbija (N.

a kod starijih važniji je sistolni “ Dijabetes “ 75-80% “ Žene dijabetičara umire zbog KVB sa dijabetesom imaju 3-7 puta veći rizik. Veka više su obolevale osobe iz višeg socio-ekonomskog statusa. ishrana siromašna mastima i sl) 3 . Helicobacter pylori. a pušenje više od 40 cigareta dnevno uvećava ga 200-300%. hipertrigiceridemija. pušenje) Najveći rizik obolevanja ima crna rasa u Americi (gojazniji su.5 mmol/l “ Kod žena u postmenopauzi holesterol raste pritiska za 20/10 udvostručava rizik “ Kod mladjih osoba važan je i sistolni i dijastolni krvni pritisak. dijabetes. sniženje HDL) “ Infekcije (Clamidia pneumonije. nepušenje. CMV.Karakteristike obolelih “ “ Faktori rizika “ Uzrast i pol: “ Glavni faktori rizika “ Spadaju u najvažnije faktore rizika Polovinom 20.5 mmol/l “ Visoke vrednosti više od 6. ali žene posle menopauze češće od muškaraca (gubi se protektivno dejstvo estrogene). a danas iz nižeg (manja fizička aktivnost. Prestanak pušenja smanjuje rizik za oko 50% u toku jedne godine .. a muškarci 2-3 puta od nastanka IBS Ostali faktori rizika Nasledni faktori Gojaznost (abdominalni tip) “ Fizička neaktivnost “ Nepravilna ishrana “ Oralni kontraceptivi “ Psihosocijalni faktori “ Metabolički sindrom (hipertenzija. imaju viši krvni pritisak) Socioekonomske i etničke razlike: “ “ “ Uzrast i pol – Muškarci obolevaju češće nego žene. a za 10-15 godina izjednačava se sa rizikom kod nepušača Faktori rizika “ Povećan Faktori rizika “ Arterijska “ Porast nivo LDL holesterola “ Povećanje ukupnog holesterola “ Smanjenje HDL holesterola “ Zadovoljavajući “ Granične hipertenzija nivo holesterola do 5mmol vrednosti 5-6.. ekonomskih. socijalnih i bihevijoralnih uslova u populaciji za koje se zna da povećavaju rizik obolevanja (način ishrane. gojaznost.) “ “ PREVENCIJA “ Primordijalna “ Sprečavanje prevencija nastanka i uspostavljanje sredinskih. pušenje) “ Očuvanje dobrih navika stanovništva (fizička aktivnost. sa starošću rizik se povećava Pušenje – povećava rizik za 70%.

progresije bolesti. infekcija. i snižavanje mortaliteta “ Skrining: rano otkrivanje bolesti u asimptomatskoj fazi (EKG i test opterećenja) “ Rano otkrivanje faktora rizika (hipertenzije. odredjivanje nivoa holesterola.PREVENCIJA “ Primarna “ Cilj PREVENCIJA “ Sekundarna “ Sprečavanje je smanjenje incidencije “ Orijentacija na opštu populaciju (izmena načina života pojedinaca – pušenje. ishrana i fizička neaktivnost) “ Orijentacija na osobe sa velikim rizikom (lečenje hiperholesterolemije. smanjenje gojaznosti i sl) recidiva neke KVB. hipertenzije. šećera) 4 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->