Dekubitus

Dekubitus

Izvor:
Dekubitus (lat. decumbere = ležati) bolest je koja nastaje pritiskom na određeni dio tijela leženjem ili sjedenjem, točnije, prilikom jakog i dužeg pritiska na određeni dio tkiva na tijelu, čime se prekida cirkulacija krvi i kisika u tome dijelu tijela te koža na tome dijelu postaje čvrsta i crvena ili mekana i ljubičastoplave boje. Kako se prekida protok krvi u tom određenom dijelu tijela, također se smanjuje i protok krvi kroz neke organe zbog spazma ili začepljenja krvne žile (ishemija), a tamo gdje krv ne cirkulira, dolazi do kumulacije bakterija jer takvo područje bez potrebne cirkulacije krvi uvijek je povoljno mjesto za razmnožavanje bakterija. Jedne od bakterija koje se razvijaju u takvome području jesu Staphylococcus aureus i Proteus.

Liječenje
Liječenje dekubitusa spada među najskuplja lječenja u medicini, a cijena u prosjeku iznosu od 20 000$ do 50 000$ što pojedinac plaća iz svoga džepa. Prilikom operacije postoji mogučnost oboljenja od Maržolenovog karcinoma koji se razvije na temelju kronične rane. Takva vrsta karcinoma može se razviti tijekom 5 ili 10 godina.

Prevencija
Sve dok postoji nekakav automatizam za mijenjanjem položaja kada se počne osjećati prekid cirkulacije te umrtvljenje tkiva, nema opasnosti od dekubitusa, ali se zato u slučaju ozljede leđne moždine gubi taj osjećaj automatizma mijenjanja položaja te tada može doći do dekubitusa. Mjesta na koja posebno treba paziti prilikom sjedenja i ležanja jesu izbočeni dijelovi tijela, kao što su sjedaće kosti odnosno tuber, kukovi i pete. Dekubitus se može spriječiti i zaliječiti prehranom koja se mora sastojati od kalcija, albumina i vitamina C. Dekubitus = latinski decumbere = ležati, Dekubitus je bolest koja je vezana za ležanje i pritisak na određeni dio tijela

Čovjek koji sjedi s natkoljenicama paralelnim s podlogom ima opterećenje na sjedalnim kvrgama od 60 mm U položaju kad ima podignute natkoljenice znači kad je oslonjen samo na tuber odnosno sjedalne kvrge pritisak iznosi čak 100 mm. Pritisak na podležuću kost koji dovodi do ishemije. Do radijalne nekroze će doći kod pritiska od 500 mm u roku već 2 sata a kod pritiska od 100 mm u roku 10 sati. Pritisak na sjedne kvrge Vrijeme izloženosti pritisku jednako je važno kao i sila pritiska. Tamo gdje se razvija ishemija tamo je povoljno tlo za razvoj infekcije. pritisak na podležuću kost. međutim kada ta prevencija ne uspije onda zadnja karika dolazi ta kirurška. a bitan čimbenik u tome je hipestezija odnosno anestezija.U etiologiji dekubitusa ono što je bitno spomenuti to je imobilizacija. plastičarska komponenta. Sve iznad 32 mm živinog stuba izaziva ishemiju. Akcent ćemo stavit na kirurško liječenje dekubitusa. glutealna regija oko 30 mm. nekroze i na tom mjestu nastaje ulceracija ili dekubitus. Liječenje dekubitusa je izuzetno skupo i zahtjevno. Ležanje na trbuhu nema niti na jednom mjestu pritisak veći od 10 mm. Jačina pritiska na mjestima na kojima je više od 32 mm živinog stuba nastaje ishemija. Amerikanci izračunali da liječenje dekubitusa stoji 20-50.000$ po bolesniku. U točki pritiska se javlja . nedostatka vaskularizacije. dok je sakralna regija već u startu 50 mm živinog stuba. Prevencija je svakako ono najbolje i nešto što se ne može zamijeniti. smanjena osjetljivost ili neosjetljivost toga dijela tijela. kao dodatni element je inkontinencija i malnutricija. Kod ležanja na leđima pritisak na pete je najmanji oko 10 mm. Recidiv je 95%. dugotrajno i kompleksno.

2 masno tkivo i potkožje. U plastičnoj kirurgiji ne postoji to odgođeno zatvaranje mi smatramo da su najbolji uvjeti za zatvaranje onda kad se napravi radikalni debradman. oblozi. u tom momentu mikroklimatski uvjeti su najpovoljniji da se sa zdravim tkivom dovede zdrava cirkulacija i da se to pokrije u jednom aktu. konzilijarno. Liječenju se pristupa interdisciplinarno. Htio bih naglasiti jedan detalj. ne bris rane za koju znamo da je inficirana. to je Vac. Tada postoje uvjeti da se ta rana može kirurški zatvoriti a da neće buknuti ispod. stafilokokus ifidimitis. Poželjno je 25-30 cal/kg kalorija nebjelančevinastog porijekla. Sile vlaka i tlaka dovode do rupture kože na sakralnoj regiji. psiholog i fizijatar. za transportni sustav kisika. Konzervativno liječenje je manje-više poznato. naša je logika da ako se rana zatvori. cink. Tu su uključeni i fizioterapeut imedicinska sestra. Svaki od tih odjela može imati samo po jedan dekubitus u isto vrijeme zbog troškova liječenja jer to spada u najskuplja liječenja u medicini. Ranije smo uvijek morali imati složeniji mišićni režanj. Ono što se može napraviti može se otopiti kisik u baro komori. troškovi te pripreme za kožni transplantant košta 5. I ako on dođe negativan onda znamo da smo učinili nešto.oni su ispod promjera eritrocita (crvenih krvnih stanica). Bukvalno – fizički zaglave .kumulacija bakterija. Znači da se stavi na taj defekt spužvica na koju ide plastična naljepnica.ali najvažnije je isjeći do u zdravo. To je vrlo efikasno. 4 mišić je potpuno destruiran i vidi se kost. 3 vidi se i mišić. novost u plastici kod liječenja dekubitusa. isjeći taj dekubitus tako da nigdje u podležućem tkivu ne ostane boje. Problem je što zdravstveno ne priznaje taj trošak koji se prilično velik pa ga pacijent plaća sam . njega. na Sv.5-3. uzme se bris rane. Za razliku od općekirurških stavova koji podrazumijevaju da se rana pusti da granulira i pomalo epitelizira. Svaki odjel ima listu čekanja. kompletno ekscidirati cijelu dubinu dekubitusa. Traumatološka u Draškovićevoj. vakuum. stafilokokus aureus. . a uređaj pravi negativni tlak i izvlači sekret iz rane stalno i pospješuje granulacije. Danas postoji mogućnost da se sa vakumom kroz period od 510 dana izvuku pune granulacije da se pokrije tetiva ili kost i da se onda na to može staviti slobodni kožni presadak djelomične debljine kože (tirš). to je redistribucija pritiska. uz kirurga sudjeluju internist. U taj dio koji je ishemiziran krvne žile su jako. nego kad je sve plavo isječeno onda uzmemo bris.000€ . proteus. 1. Gradusi dubine dekubitusa – gradus 1 površinski sloj kože. Važna je i ishrana. Rebro. rješavanje infekcije. jako uske i u tim malim kapilarima eritrociti koji aktivno vuku kisik ne mogu proći. Znači treba se ispuniti kvalitetnim tkivom. a bez režnja. Vitamin C je bitan za sintezu kolagena. i osniva se u Vinogradskoj.000 kn. prehrana… Sada imamo vrlo dobro oruđe.Duhu. I onda uzmemo . A što se tiče samog antibiotika on se ne daje nikad na pamet. Gradus 3 i 4 je najteži za liječenje. epitel zatvori a granulacija ne ispuni od dolje. da će to prije ili kasnije ponovno popustiti i da će se inficirati. Znači sve bakterije i ono mrtvo tkivo da isječemo van. Mi imamo na listi 10 pacijenata koji čekaju na agresivno kirurško liječenje koje traje desetak dana. Kad se isječe do u zdravo. izolira se bakterija i ide se ciljano antibiotikom. neurolog. zato i označavamo bojom i uzimamo bris tkiva ispod toga. Danas imamo mogućnost da postavimo aparat koji radi vakumom. Jedan tretman od 10 ulazaka u baro komoru stoji oko 5. U Zagrebu dekubituse liječe u KBC Dubrava.0 g/kg bjelančevina dnevno unijeti… Više od 2 g/dl albumina je potencijal zaraštavanja ili preduvijet zaraštanja. Mi u KBC Dubrava imamo samo jedan Vac koji košta oko 15. da njime pokrijemo nosivi dio. Uglavnom svi naši pacijenti imaju miješani tip infekcije.000 kn koje opet pacijent plaća iz svoga džepa. urolog. mi taj dekubitus označimo plavom bojom (metilinskim plavilom) i onda nastojimo ekshibirati. željezo i bakar također. često i MRSA… Naša kirurška poanta je da se radi radikalni degredman.

-2005. 7 na trohanterima (kukovi). Primjer rješavanja sakralnog dekubitusa. VY rezanj . Najviše pacijenata bilo je u dobi između 40 i 60 godina a najviše zahvata 17 bilo je u ishijadičnoj regiji (sjedne kvrge). Od ukupno 56 zahvata 21 su lokalni režnjevi VY.To je jako koristan rezanj jer poslije toga ako opet dođe do pritiska u tom dijelu ima dobru prokrvljenost . Lokalni režanj koji mi koristimo je u obliku slova V. 7 sakralnih (trtica) i 3 ostalo. imali smo 47 pacijenata ženskih 5 muških 42 s. dva režnja iz oblika slova V kao klizni režnjevi povuku medijalno u središnji dio da se pokrije taj sakralni defekt i onda kad se zatvori on dobije oblik slova Y zato i zovemo VY klizni režnjevi. 13 na više mjesta. 8 direktno a 14 slobodni režnjevi.U KBC Dubrava od 2001.

Jer tu kad stavite samo običnu kožu vrlo brzo se od sjedenja opet napravi dekubitus. onda dobijete ogroman defekt kojeg treba nečim pokriti. i da ih onda uvučemo u defekt.Transpozicijski rezanj .dvostruka sjekira Transpozicijski režanj. Rotacijski režanj Rotacijski režanj isto tako upotrebljavamo u kombinaciji sa VY. da „tapeciramo“ kost. takozvani dvostruka sjekira. Možda ne izgleda veliki dekubitus ali kad se isječe do u zdravo a mora se isjeći da se riješi bakterijska infekcija. Dovodi zdravo tkivo na mjesto defekta i jako lijepo funkcionira. Sve su to teški slučajevi. Znači treba nekim kvalitetnim prokrvljenim tkivom popuniti. jako koristan lokalni režanj za sakralni dekubitus. Imamo i jedan naš izum a to je da dva mišića koja su sa stražnje strane natkoljenice otpojimo iznad koljena. zarotiramo. . da ih prevratimo.

podignemo je i zarotiramo i njom popunimo defekt. Trohanterski dekubitus. Na ovom mjestu je jako teško rotacijski sa stražnjice. . Uzima se ovojnica sa vanjske strane. adekvatno pokriti a da može istrpiti pritisak.Izvlači se mišić sa stražnje strane natkoljenice i njime se popunjava defekt Ovako izgleda nakon popunjavanja defekta mišićem i stavljanja tirša Na taj način stvorimo podlogu da se onda može sa slobodnim kožnim presatkom djelomične debljine kože (tirš) koju uzmemo sa natkoljenice. sa tubera dovući kožu jer onda na tuberu možete dobiti dekubitus.

To je damoklov mač koji nam visi nad glavama.Rotacijski režanj u kombinaciji sa VY na trohanteru Veliki je postotak recidiva. Osloboditi ga pritiska i dovesti cirkulaciju u njega. Stvori se planocelularni karcinom na ožiljku odnosno na našem režnju. Mi nemamo sredstava da kupimo na odjelu jedan antidekubitalni madrac a da ne govorimo o Strajkerovom krevetu koji pacijenta okreće tako da nikada nije dugo pritisak na jednom mjestu. oni medijatori koji dovode do cijeljenja ne mogu djelovati. kod kojih se to desilo jednom to se u preko 90 % slučajeva desi ponovno. Ali u baktericidnom smislu nema nekog velikog učinka. Pad imuniteta dovodi do slabljenja obrambenih mahanizama u tijelu pa tako može utjecati i na kožu i potkožno tkivo. Znači imate stalno te medijatore upale prisutne i onda od svih tih metoza okine jedna patološka. najvažniji čimbenik. Zato je puno lakša i sigurnija prevencija. PITANJA I ODGOVORI Pitanje: Poslije crvenila kad se otvori mala ranica na početku. U kojem smislu bi to moglo povoljno djelovati ? Odgovor: Na epitelizaciju i vaskularizaciju. Oni pacijenti koji su zapušteni. To može biti i nakon 5 ili 10 godina.Maržolenov karcinom. Inače svaka rana ili ožiljak bolje zarasta u jednom vlažnom miljeu. . Kad imate kroničnu ranu ona stalno obnavlja epitel. Pitanje: Može li pad imuniteta organizma i stres pospješiti stvaranje dekubitusa? Odgovor: U ihtiologiji dekubitusa pritisak je odlučujući. Suho dovodi do pucanja i one stanice. Imamo još jedan problem koji je opisan još 1828. da li je bolje stavljati neke masne kreme ili držati suho? Odgovor: Uz higijenski režim dva puta dnevno najvažnija je masaža tog dijela. ne normalnom brzinom nego ubrzano. To je planocelularni karcinom koji se dešava na podlozi kronične rane. godine i naša je noćna mora . masažom. Mnogo početnih dekubitusa se može vrlo lako riješiti okretanjem. Prevencija je ono što je najvažnije. higijenom i da se pazi na pritisak. On se dešava uvijek kad ima kronični podražaj. Pitanje: U fizikalnoj terapiji neki preporučaju liječenje dekubitusa zrakama usmjerene kratkovalne jednake duljine.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful