Dekubitus

Izvor:
Dekubitus (lat. decumbere = ležati) bolest je koja nastaje pritiskom na određeni dio tijela leženjem ili sjedenjem, točnije, prilikom jakog i dužeg pritiska na određeni dio tkiva na tijelu, čime se prekida cirkulacija krvi i kisika u tome dijelu tijela te koža na tome dijelu postaje čvrsta i crvena ili mekana i ljubičastoplave boje. Kako se prekida protok krvi u tom određenom dijelu tijela, također se smanjuje i protok krvi kroz neke organe zbog spazma ili začepljenja krvne žile (ishemija), a tamo gdje krv ne cirkulira, dolazi do kumulacije bakterija jer takvo područje bez potrebne cirkulacije krvi uvijek je povoljno mjesto za razmnožavanje bakterija. Jedne od bakterija koje se razvijaju u takvome području jesu Staphylococcus aureus i Proteus.

Liječenje
Liječenje dekubitusa spada među najskuplja lječenja u medicini, a cijena u prosjeku iznosu od 20 000$ do 50 000$ što pojedinac plaća iz svoga džepa. Prilikom operacije postoji mogučnost oboljenja od Maržolenovog karcinoma koji se razvije na temelju kronične rane. Takva vrsta karcinoma može se razviti tijekom 5 ili 10 godina.

Prevencija
Sve dok postoji nekakav automatizam za mijenjanjem položaja kada se počne osjećati prekid cirkulacije te umrtvljenje tkiva, nema opasnosti od dekubitusa, ali se zato u slučaju ozljede leđne moždine gubi taj osjećaj automatizma mijenjanja položaja te tada može doći do dekubitusa. Mjesta na koja posebno treba paziti prilikom sjedenja i ležanja jesu izbočeni dijelovi tijela, kao što su sjedaće kosti odnosno tuber, kukovi i pete. Dekubitus se može spriječiti i zaliječiti prehranom koja se mora sastojati od kalcija, albumina i vitamina C. Dekubitus = latinski decumbere = ležati, Dekubitus je bolest koja je vezana za ležanje i pritisak na određeni dio tijela

dok je sakralna regija već u startu 50 mm živinog stuba. Čovjek koji sjedi s natkoljenicama paralelnim s podlogom ima opterećenje na sjedalnim kvrgama od 60 mm U položaju kad ima podignute natkoljenice znači kad je oslonjen samo na tuber odnosno sjedalne kvrge pritisak iznosi čak 100 mm. U točki pritiska se javlja . Liječenje dekubitusa je izuzetno skupo i zahtjevno. a bitan čimbenik u tome je hipestezija odnosno anestezija. glutealna regija oko 30 mm. Prevencija je svakako ono najbolje i nešto što se ne može zamijeniti. Ležanje na trbuhu nema niti na jednom mjestu pritisak veći od 10 mm. dugotrajno i kompleksno. Kod ležanja na leđima pritisak na pete je najmanji oko 10 mm.000$ po bolesniku. Pritisak na sjedne kvrge Vrijeme izloženosti pritisku jednako je važno kao i sila pritiska. međutim kada ta prevencija ne uspije onda zadnja karika dolazi ta kirurška. pritisak na podležuću kost. Tamo gdje se razvija ishemija tamo je povoljno tlo za razvoj infekcije. Amerikanci izračunali da liječenje dekubitusa stoji 20-50. Akcent ćemo stavit na kirurško liječenje dekubitusa. smanjena osjetljivost ili neosjetljivost toga dijela tijela. Jačina pritiska na mjestima na kojima je više od 32 mm živinog stuba nastaje ishemija. plastičarska komponenta. kao dodatni element je inkontinencija i malnutricija. nekroze i na tom mjestu nastaje ulceracija ili dekubitus. nedostatka vaskularizacije. Pritisak na podležuću kost koji dovodi do ishemije. Sve iznad 32 mm živinog stuba izaziva ishemiju. Do radijalne nekroze će doći kod pritiska od 500 mm u roku već 2 sata a kod pritiska od 100 mm u roku 10 sati.U etiologiji dekubitusa ono što je bitno spomenuti to je imobilizacija. Recidiv je 95%.

oblozi. To je vrlo efikasno. U taj dio koji je ishemiziran krvne žile su jako. 3 vidi se i mišić. Gradusi dubine dekubitusa – gradus 1 površinski sloj kože. isjeći taj dekubitus tako da nigdje u podležućem tkivu ne ostane boje. Jedan tretman od 10 ulazaka u baro komoru stoji oko 5. kompletno ekscidirati cijelu dubinu dekubitusa.ali najvažnije je isjeći do u zdravo. U plastičnoj kirurgiji ne postoji to odgođeno zatvaranje mi smatramo da su najbolji uvjeti za zatvaranje onda kad se napravi radikalni debradman. Svaki od tih odjela može imati samo po jedan dekubitus u isto vrijeme zbog troškova liječenja jer to spada u najskuplja liječenja u medicini. Tu su uključeni i fizioterapeut imedicinska sestra.000 kn koje opet pacijent plaća iz svoga džepa. rješavanje infekcije. Konzervativno liječenje je manje-više poznato. Mi imamo na listi 10 pacijenata koji čekaju na agresivno kirurško liječenje koje traje desetak dana. cink. novost u plastici kod liječenja dekubitusa. urolog. stafilokokus aureus. psiholog i fizijatar. prehrana… Sada imamo vrlo dobro oruđe. Poželjno je 25-30 cal/kg kalorija nebjelančevinastog porijekla.Duhu. uzme se bris rane. Mi u KBC Dubrava imamo samo jedan Vac koji košta oko 15. vakuum. Uglavnom svi naši pacijenti imaju miješani tip infekcije. A što se tiče samog antibiotika on se ne daje nikad na pamet. . proteus. Tada postoje uvjeti da se ta rana može kirurški zatvoriti a da neće buknuti ispod. U Zagrebu dekubituse liječe u KBC Dubrava. Ono što se može napraviti može se otopiti kisik u baro komori. za transportni sustav kisika. Rebro. Svaki odjel ima listu čekanja. mi taj dekubitus označimo plavom bojom (metilinskim plavilom) i onda nastojimo ekshibirati. Liječenju se pristupa interdisciplinarno. Traumatološka u Draškovićevoj. uz kirurga sudjeluju internist. epitel zatvori a granulacija ne ispuni od dolje.oni su ispod promjera eritrocita (crvenih krvnih stanica). jako uske i u tim malim kapilarima eritrociti koji aktivno vuku kisik ne mogu proći. u tom momentu mikroklimatski uvjeti su najpovoljniji da se sa zdravim tkivom dovede zdrava cirkulacija i da se to pokrije u jednom aktu. ne bris rane za koju znamo da je inficirana. nego kad je sve plavo isječeno onda uzmemo bris. Htio bih naglasiti jedan detalj. željezo i bakar također. 1. I onda uzmemo .5-3. njega. a bez režnja. to je redistribucija pritiska. Za razliku od općekirurških stavova koji podrazumijevaju da se rana pusti da granulira i pomalo epitelizira. Vitamin C je bitan za sintezu kolagena. Bukvalno – fizički zaglave .000€ . neurolog. 4 mišić je potpuno destruiran i vidi se kost. 2 masno tkivo i potkožje. Problem je što zdravstveno ne priznaje taj trošak koji se prilično velik pa ga pacijent plaća sam . na Sv. Važna je i ishrana. Znači treba se ispuniti kvalitetnim tkivom. a uređaj pravi negativni tlak i izvlači sekret iz rane stalno i pospješuje granulacije. I ako on dođe negativan onda znamo da smo učinili nešto.0 g/kg bjelančevina dnevno unijeti… Više od 2 g/dl albumina je potencijal zaraštavanja ili preduvijet zaraštanja. Ranije smo uvijek morali imati složeniji mišićni režanj. naša je logika da ako se rana zatvori. da njime pokrijemo nosivi dio. Kad se isječe do u zdravo. to je Vac. zato i označavamo bojom i uzimamo bris tkiva ispod toga. izolira se bakterija i ide se ciljano antibiotikom. konzilijarno. da će to prije ili kasnije ponovno popustiti i da će se inficirati.000 kn. i osniva se u Vinogradskoj. stafilokokus ifidimitis. troškovi te pripreme za kožni transplantant košta 5. Znači sve bakterije i ono mrtvo tkivo da isječemo van. Gradus 3 i 4 je najteži za liječenje. Danas postoji mogućnost da se sa vakumom kroz period od 510 dana izvuku pune granulacije da se pokrije tetiva ili kost i da se onda na to može staviti slobodni kožni presadak djelomične debljine kože (tirš). često i MRSA… Naša kirurška poanta je da se radi radikalni degredman.kumulacija bakterija. Znači da se stavi na taj defekt spužvica na koju ide plastična naljepnica. Sile vlaka i tlaka dovode do rupture kože na sakralnoj regiji. Danas imamo mogućnost da postavimo aparat koji radi vakumom.

7 sakralnih (trtica) i 3 ostalo. Primjer rješavanja sakralnog dekubitusa. Najviše pacijenata bilo je u dobi između 40 i 60 godina a najviše zahvata 17 bilo je u ishijadičnoj regiji (sjedne kvrge).To je jako koristan rezanj jer poslije toga ako opet dođe do pritiska u tom dijelu ima dobru prokrvljenost . Od ukupno 56 zahvata 21 su lokalni režnjevi VY. 7 na trohanterima (kukovi). Lokalni režanj koji mi koristimo je u obliku slova V.-2005. 13 na više mjesta. VY rezanj . dva režnja iz oblika slova V kao klizni režnjevi povuku medijalno u središnji dio da se pokrije taj sakralni defekt i onda kad se zatvori on dobije oblik slova Y zato i zovemo VY klizni režnjevi. 8 direktno a 14 slobodni režnjevi. imali smo 47 pacijenata ženskih 5 muških 42 s.U KBC Dubrava od 2001.

Imamo i jedan naš izum a to je da dva mišića koja su sa stražnje strane natkoljenice otpojimo iznad koljena. da „tapeciramo“ kost.Transpozicijski rezanj . Možda ne izgleda veliki dekubitus ali kad se isječe do u zdravo a mora se isjeći da se riješi bakterijska infekcija.dvostruka sjekira Transpozicijski režanj. Sve su to teški slučajevi. Rotacijski režanj Rotacijski režanj isto tako upotrebljavamo u kombinaciji sa VY. jako koristan lokalni režanj za sakralni dekubitus. onda dobijete ogroman defekt kojeg treba nečim pokriti. . zarotiramo. i da ih onda uvučemo u defekt. Dovodi zdravo tkivo na mjesto defekta i jako lijepo funkcionira. Znači treba nekim kvalitetnim prokrvljenim tkivom popuniti. da ih prevratimo. takozvani dvostruka sjekira. Jer tu kad stavite samo običnu kožu vrlo brzo se od sjedenja opet napravi dekubitus.

Uzima se ovojnica sa vanjske strane. Na ovom mjestu je jako teško rotacijski sa stražnjice. podignemo je i zarotiramo i njom popunimo defekt. Trohanterski dekubitus.Izvlači se mišić sa stražnje strane natkoljenice i njime se popunjava defekt Ovako izgleda nakon popunjavanja defekta mišićem i stavljanja tirša Na taj način stvorimo podlogu da se onda može sa slobodnim kožnim presatkom djelomične debljine kože (tirš) koju uzmemo sa natkoljenice. . sa tubera dovući kožu jer onda na tuberu možete dobiti dekubitus. adekvatno pokriti a da može istrpiti pritisak.

Suho dovodi do pucanja i one stanice. Znači imate stalno te medijatore upale prisutne i onda od svih tih metoza okine jedna patološka. Imamo još jedan problem koji je opisan još 1828. Pad imuniteta dovodi do slabljenja obrambenih mahanizama u tijelu pa tako može utjecati i na kožu i potkožno tkivo. On se dešava uvijek kad ima kronični podražaj. Mi nemamo sredstava da kupimo na odjelu jedan antidekubitalni madrac a da ne govorimo o Strajkerovom krevetu koji pacijenta okreće tako da nikada nije dugo pritisak na jednom mjestu. PITANJA I ODGOVORI Pitanje: Poslije crvenila kad se otvori mala ranica na početku. kod kojih se to desilo jednom to se u preko 90 % slučajeva desi ponovno. Zato je puno lakša i sigurnija prevencija. da li je bolje stavljati neke masne kreme ili držati suho? Odgovor: Uz higijenski režim dva puta dnevno najvažnija je masaža tog dijela.Rotacijski režanj u kombinaciji sa VY na trohanteru Veliki je postotak recidiva. Pitanje: Može li pad imuniteta organizma i stres pospješiti stvaranje dekubitusa? Odgovor: U ihtiologiji dekubitusa pritisak je odlučujući. Inače svaka rana ili ožiljak bolje zarasta u jednom vlažnom miljeu. oni medijatori koji dovode do cijeljenja ne mogu djelovati.Maržolenov karcinom. Oni pacijenti koji su zapušteni. To može biti i nakon 5 ili 10 godina. Kad imate kroničnu ranu ona stalno obnavlja epitel. Ali u baktericidnom smislu nema nekog velikog učinka. Mnogo početnih dekubitusa se može vrlo lako riješiti okretanjem. To je planocelularni karcinom koji se dešava na podlozi kronične rane. To je damoklov mač koji nam visi nad glavama. higijenom i da se pazi na pritisak. ne normalnom brzinom nego ubrzano. . godine i naša je noćna mora . U kojem smislu bi to moglo povoljno djelovati ? Odgovor: Na epitelizaciju i vaskularizaciju. masažom. najvažniji čimbenik. Prevencija je ono što je najvažnije. Stvori se planocelularni karcinom na ožiljku odnosno na našem režnju. Osloboditi ga pritiska i dovesti cirkulaciju u njega. Pitanje: U fizikalnoj terapiji neki preporučaju liječenje dekubitusa zrakama usmjerene kratkovalne jednake duljine.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful