P. 1
Seminarski Rad

Seminarski Rad

|Views: 217|Likes:

More info:

Published by: Fatima Bajrektarević on Jun 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/13/2015

pdf

text

original

Univerzitet u Tuzli Mašinski Fakultet Odsjek: Proizvodno mašinstvo Tuzla, 25.05.2013.

godine

SEMINARSKI RAD
Predmet: Transportni sistemi I Tema: Proračun nosećih užadi

Student: Bajrektarević Fatima II-400/10

Prof: Asistent:

Dr.sc. Alan Topčić, van.prof. Dr.sc. Alan Topčić, van.prof.

....................................................................13 .........7 5...........5 3. Čelična užad..................................................................SADRŽAJ 1......................................................4 1.............................................1.......................................................................Podjela užadi........................................Uvod................................................................................ Kudeljna užad.................................................. Ovješenja tereta užetom.............................................. Zaključak..............................................................12 7.............................1.............................................................................................................................................................6 4..................2...........................................8 5............................................................ Konstrukcione izvedbe čeličnih užadi.......7 5.............................. Sintetička užad................................................................................................................2..........................................Definicija užeta........................4 2........................... Nosivost užadi..................4 1.............................................................................................................10 6.............................................................................................................................. Dimenzionisanje čeličnih užadi.................................................................

........12 ................................. Konstrukcija čeličnog užeta................................9 Slika 3..........8 Slika 2..................POPIS SLIKA Slika 1..................................... ..........................................................………….......................... Vrste pletenja užadi............................................... Vrste ovješenja od užadi………………………………………………………………………………………………………………. ....

.................................. Stepen sigurnosti za čelična užad.. Zatezna čvrstoda čelične i užadi od propilena......................................................................................11 .............. Nosivost užadi u zavisnosti od ugla zavješenja....................................... Kompenzacioni faktor..............10 Tabela 6................................................................6 Tabela 3...........................................................................................................................................................................11 Tabela 7....................................................................................................... Dozvoljena vučna sila za užad od konoplje.................Indeks zatezne čvrstode užadi...................................5 Tabela 2.............................................POPIS TABELA Tabela 1......................... Pramena čelična užad........................7 Tabela 5...............................................................7 Tabela 4........................................................

Izrađuju se od tankih čeličnih žica. te se isti primjenjuju kao elementi za dizanje i nošenje tereta od strane dizaličnog mehanizma ili kao elementi veze između tereta i uređaja za ovješanje tereta. azbesta ili mehke čelične žice.1. Užadi kao nosivi element tereta dizalica imaju jaku veliku konstrukcionu primjenu. kombinovano upredena užad.1. vezan isključivo uz dimenzije tereta. jačine 130-180 kp/mm2. 1. a ovi u užad. Istosmjerno predena užad su savitljivija od ostalih vrsta užadi. dok je kod kombinovano predenih užadi svaki drugi struk u istom pravcu upreden. Definicija užeta Uže je gipki visoko opteredeni mašinski element. a ovi u užad. koje se prilikom izrade i termički obrađuju. Prema vrsti upredanja. užad se dijele na: lijevohodna i desnohodna Za dizalične mašine se primjenjuju užad duplog upredanja: žice se upredaju u strukove. Kod istosmjerno predenih užadi ovaj pravac predenja je isti. Čelična užad se primjenjuju kod svih mehanizama i sa ručnim i motornim pogonom. Podjela užadi Užad se dijele u više grupa.2. Strukovi se savijaju oko središnjeg (osnovnog) vlakna koje se izrađuje od kudelje. razlikujemo: unakrsno upredena užad. UVOD 1. Užad sa središtem od azbestnog ili čeličnog vlakna primjenjuju se na uređajima koja rade u neposrednoj blizini nekog izvora toplote. . ali se lahko raspredaju. Prema vrsti materijala. razlog tome je da su pogodna za vezivanje komadnog tereta zbog svoje elastičnosti i jednostavnog rukovanja sa komadima različitih fizičkih karakteristika. prema određenim karakteristikama. Unakrsno predena užad imaju različit pravac predenja žice u strukove i strukove u užad. Žice se na specijalnim mašinama savijaju u strukove. istosmjerno upredena užad. kao i za vezivanje tereta za nosedi dio dizalice. užad se dijele na: Vlaknasta (kudeljna) užad Sintetička užad Čelična (žičana) užad Kudeljna užad imaju slabe mehaničke osobine i primjenjuju se samo za uređaje sa ručnim pogonima. Prema načinu pletenja. Uvijek je optereden na zatezanje. Kod dizaličnih uređaja užadi imaju dvojaku ulogu.

K – stepen sigurnosti . 2.Najčešde se za dizalice primjenjuju užad sa šest strukova i sa 19 i 37 žica u struku. . osim o materijalu od kojeg su izrađena i o uglu kojeg uže zaklapa sa vertikalom. Fkid – računska sila kidanja užeta utvrđena standardom izabranog tipa užeta ili od strane proizvođača. ali se brže habaju pri prelazima preko koturova i doboša. Sila zatezanja opteredenog užeta može se odrediti obrascem: Fu= Q –težina tereta (N) z – broj užadi koje nose teret α – ugao između užeta i sile težine tereta Q. Tabela 1. Užad sa vedim brojem tanjih žica su savitljivija od užadi sa debljim žicama. . Nosivost užadi u zavisnosti od ugla zavješenja Izbor prečnika užeta za zadatu silu zatezanja vrši se na osnovu obrasca: Fumax= - Fkid Fu – najveda sila u užetu *N+. Fumax – najveda sila u užetu u toku rada [N]. U tabeli 1. prikazani su podaci nosivosti užadi u zavisnosti od vrste ovješenja i ugla ovješenja kojeg zauzimaju prilikom podizanja tereta ( podaci se odnose na jedan krak užeta ). NOSIVOST UŽADI Nosivost užadi ovisna je.

a dobre osobine su ima: elastičnost. dok se njihova otpornost prema vlazi znatno povedava. Za razliku do običnih kudeljnih užadi impregrirana užad imaju nešto manje dopušteno naprezane od navedenog za 10 % uslijed slabljenja vlakana od strane smole kojom se premazuju. U tabeli 1. Dozvoljena vučna sila za užad od konoplje Približna vrijednost nosivosti neimpregniranog užeta od konoplje može se odrediti prema obrascu: dnu = 0. mada se koriste i transmisijska užadi koja su pletena od tri pramena ali samo u svrhe teret a za nosede dijelove dizaličnog mehanizma. ali vremenom mehaničke osobine kudeljnih užadi opadaju zbog podložnosti mehaničkim povredama i različitim atmosferskim uticajima. Kudeljna užad se primjenjuju procesu u vezivanju tereta za nosede dijelove dizaličnog mehanizma ili kao vučni element dizaličnog mehanizma u tu svrhu se obično upotrebljavaju užadi ispletena od četiri pramena. a osnovni nedostaci kudeljnih užadi su: niska nosivost.7 .25 35 10 60 25 Tabela 2. Prečnik užeta [mm] Dozvoljena vučna sila [kN] 13 1. Čvrstoda kudeljnih vlakana užeta s obzirom na teorijski presjek kreče se iznad 120 N/mm2. [mm] . hemijski utjecaji itd. Proračun kudeljnih užadi vrši se samo na istezanje obrascem: F= σdop [N] Koeficijent sigurnosti za užad od konoplje nalazi se u dijapazonu od: 8 ÷ 20. prikazane su vrijednosti dozvoljene vučne sile za užad od konoplje. zavisno od prečnika i stepena rastezljivosti. KUDELJNA UŽAD Užad izrađena od konoplje vrlo su pogodna za vezivanje tereta.).5 20 3. vlaga. osjetljivost na vanjske utjecaje (temperatura.2. ne ošteduju teret i ne izazivaju povredu rukovaoca. Proces impregniranja vrši se natapanjem užadi u karbolineum. Zadnjih decenija kudeljnu užad u velikoj mjeri je potisnuta od strane čeličnih užadi. Tako smrznuto uže od konoplje ne smije se upotrebljavati dok se ne otopi i osuši.2 16 2 18 2.impregrirane izvedbe. U eksploataciji se koriste dvije izvedbe kudeljnih užadi: .obične izvedbe i . relativno kratak vijek trajanja i sve vedi zahtjevi ka sigurnosti transportnih sredstava i njihovih elemenata. katran ili tome slično.3. d2 .

25 3.).3 Materijal konoplja manila najlon dakro n polietilen polipropilen Indeks 1 1. Manje su elastična od kudeljne i užadi od sintetskih materijala . mehanička oštedenja itd. o čemu de biti kasnije govora. Nosivost čeličnog užeta je u zavisti od konstrukcione izvedbe istog i ugla vješanja kojeg uže zatvara se vertikalom. mala zapreminska gustina.9 5.5 a 15. SINTETIČKA UŽAD Vrijednosti zatezne čvrstode čelične užadi i užadi od sintetskih vlakana. Približne vrijednosti zatezne čvrstode užadi od prirodnih i sintetskih vlakana.Indeks zatezne čvrstode užadi Karakteristike sintetičkih užadi su: velika dilatacija (40%).5 2. niska sklonost ka primanju vode (poliamidna užad od 5 do 15%). Zatezna čvrstoda čelične i užadi od propilena Tabela 4. Ovješenja od čelične užadi. . prikazane su u tabeli 1. gubljenje čvrstode uslijed uticaja toplote i trenja. Za poređenje tih vrijednosti uzeta je kvalitetna konoplja sa indeksom 1.4. niska sklonost ka starenju.5 42. a i užadi čelična užadi su u najširoj primjeni u industriji.4 9. izrađuju se u kombinacijama: zatvorena-beskonačna.05 2. dvokraka-podesiva. ali su otpornija na vanjske utjecaje (temperaturu. Prečnik užeta [mm] 12 18 24 30 Zatezna čvrstoda *kN+ uže od čelično uže polipropilen 7.3.75 2. 5.5 27.8 14. prikazane su u tabeli 1.6 Tabela 3.2 2.4. jednokraka i sl. ČELIČNA UŽAD Od svih vrsta elemenata za dizanje i vješanje tereta. Za usporedbu tih vrijednosti uzeto je uže od polipropilena (koeficijent sigurnosti: 9).

.). Prilikom opteredenja užeta strukovi vrše pritisak na uže i istiskuju malu količinu maziva.4. Konstrukcione izvedbe čeličnih užadi Zavisno od oblasti primjene razlikujemo nekoliko vrsta čeličnih užadi i to užadi sa spiralnim upredanjem. 1770. kabl kranovi itd). Izbor materijala jezgra vrši se u zavisnosti od radnih uslova u kojima se primjenjuje uže. Čelična užad se primjenjuju za različite svrhe u svim granama industrije. Konstrukcija čeličnog užeta Žice čeličnih užadi se izrađuju hladnim vučenjem (prečnika 0. duplog upredanja i sa oblogom. 1960 N/mm2. visedi mostovi i sl. U zavisnosti od radnih okolnosti u kojima se upotrebljava uređaj sa čeličnim užetom ovisi i izbor osnovnog jezgra. Osim toga prisustvo maziva u užetu nedozvoljava pojavu korozije u unutrašnjosti užeta. a ujedno unutar istog se talože podmazujuda stedstva (maziva)..2. sredstva za povlačenje tereta (konvejeri. tako za uređaja koji rade u blizini toplotnih izvora primjenjuju se jezgra užeta od azbesta ili od meke čelične žice. Trenutno se koriste u ove svrhe sljedede vrste i to: .). a najčešde se koriste kao: 5. kao nosiva sredstva (skele. Zbog toga je potrebno čelična užad s vremena na vrijeme naknadno premazati podmazujudim materijalom sa vanjske strane. čvrstoda užeta ostaje nepromjenjena.19 ili 37 žica. Nosiva (nepokretna) užad predstavljaju specifičnu konstrukcionu izvedbu čeličnih užadi koja se koriste u svrhu nošenja tereta pri čemu ista miruju i opteredena su samo na istezanje. azbesta ili meke čelične žice. čime se unutrašnje trenje između jezgra i strukova znatno smanjuje. Konstrukcija čeličnih užadi koncipirana je tako da se na specijalnim mašinama pojedine žice pletu u strukove od 7. ali se životni vijek užeta smanjuje. a strukovi se naknadno pletu u uže oko jezgra (osnovnog vlakna) koje se izrađuje od kudelje.2 mm) uz naknadnu termičku obradu tako da se ostvaruje jačina žice na kidanje od Rm= 1570. te ista se mogu podijeliti na nosiva (nepokretna) i pokretna užad. pri čemu jezgro u osnovi služi za potporu strukova u nošenju opteredenja. kao vozna sredstva (žičare. Ukoliko se desi da se podmazujudi materijal u unutrašnjosti užeta potroši ili zbog toplotnih uticaja ispari. sredstva za vezivanje i dizanje tereta (razne vrste dizaličnih postrojenja).Slika 1. kako bi se unutrašnje trenje i habanje svelo na minimalnu mjeru. žičare itd.1.

Ovakvim konstrukcinim rješenjem smanjuje se prodiranje vlage unutar užeta i sila trenja između dodirnih površina i užeta usled glatkosti površine užeta. U ovu svrhu se najčešde primjenjuju pramena užad odnosno užad dobivena pletenjem žica prvo u strukove oko jezgra. a prema smjeru zavojnice oko koje se motaju na desnohodna ili lijevohodna užadi. . Spiralno uže se oblikuje tako što se oko jezgra namotava nekoliko redova čelične žice tako na iste čine zavojnicu u odnosu na jezgro. Pokretna užad se koriste kao nosivi elementi mehanizama za dizanje dizaličnih postrojenja i ista su opteredena nazatezanje. Ovakva konstrukcija dozvoljava primjenu žica različitih prečnika.3. tako da su unutrašnji slojevi strukova pleteni od tanjih. Prema vrsti upredanja strukova oko jezgra razlikujemo unakrsno. a) unakrsno Slika 2. Vrste pletenja užadi b) istosmjerno Kod jako opteredenih dizalica primjenjuju se paralelno pletena užad. Zatvorena užad predstavljaju modificiranu verziju spiralnog užeta pri čemu oko spiralnog užeta se postavlja nekoliko slojeva profilnih žica (najčešde jedan ili dva sloja. kod kojih se dva susjedna sloja oslanjaju po cijeloj dužini čime su smanjeni površinski pritisci i povedan vijek trajanja užeta.3). a vanjski od debljih žica.2.. Na slici 1. zbog zavojnog konstrukcionog oblika oblika užeta. Najčešde se primjenjuju kao nosedi element kod žičara i kablovskih dizalica.- spiralna užad i zatvorena užad. pa pletenjem strukova u užad oko jezgra (proces je dataljno ved opisan u poglavlju 1. izuzeda se dozvoljavaju samo u specijalnim slučajevima. istosmjerno i kombinovano upredenu užad. Natezanje nepokretnih užadi se obično vrši sa protu tegovima (npr. savijanje i uvijanje. prikazano je unakrsno (a) i istosmjerno pleteno uže (b). mada ima izvedbi i do 5 slojeva). kod žičara). te su užadi savitljivija i tanja. se optereduju na uvijanje. Opteredenje na savijanje nastaje prilikom prelaza užeta preko koturača i obavijanjem oko doboša i kao dopunsko opteredenje usled savijanja užeta žice.

Dimenzionisanje čeličnih užadi Stvarna čvrstoda pokretnog užeta (užeta za dizanje tereta) u trenutku puštanja u rad mora da bude minimalno 4.2.5.Tabela 5. U zavisnosti od pogonske grupe koeficijent sigurnosti poprima druge vrijednosti.6. Pramena čelična užad 5.5 puta veda od maksimalne radne sile zatezanje užeta. dok kod nosedih užadi minimalni stepen sigurnosti iznosi 3. za pokretne užadi vrijednosti stepena sigurnosti dati su u tabeli 1. .

Na vijek trajanja užeta najvedi uticaj ima zamaranje materijala. 14.5 5. 40.stepen sigurnosti. 28. u slučajevima gdje se očekuje brzo zamaranje materijala užeta.5 38 Tabela 7. 11.Fu . 22. . Stepen sigurnosti za čelična užad Standardi prečnici d (mm) za čeličnu pramenu užad iznose: 2. 36. 9.6.K . 32. 3. Oznaka pogonske klase Naziv Laka Srednja Teška Vrlo teška Broj 1 2 3 3 Broj radnih ciklusa na sat do 16 od 16 do 32 od 32 do63 preko 63 Stepen sigurnos ti 4. Broj savijanja 1 16 2 20 3 23 4 5 6 28 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 25 26. . 13. 18. 52. 56. = faktor odnosa teorijskog i stvarnog poprečnog presjeka užeta. 7.jačina materijala užeta na kidanje (N/mm2).5. 12. 16. tabela 1.5 30 31 32 33 34 35 36 37 37.5 Tabela 6. 60. 68. 48.Fu max . . 24.Uže se obično proračunava samo na zatezanje. 4. 6. tabela 1. 26. 20.računska maksimalna sila užeta uzimajudi u obzir pogonsku klasi dizaličnog mehanizma unutar kojeg djeluje uže (N). 5. 10. 64. Tako uže kada pređe izvjestan broj savijanja sklono je kidanju.F= . Izbor prečnika užeta vrši se na osnovu zadovoljenja slijededeg obrasca: Fkid = A Rm = f = - Rm Fu max = Fu K Fkid . Kompenzacioni faktor .maksimalna sila u užetu (N).5 7 8. na što najvedi uticaj ima savijanje.računska sila kidanja izabranog užeta (N). 8. 44. Eksperimentalnim putem došlo je se do spoznaje da dužina vijeka u zavisnosti od savijanja zavisi od odnosa najmanjeg prečnika kotura (doboša) i prečnika užeta odnosno Dmin/du i odnosa najmanjeg prečnika kotura (doboša) i prečnika žice užeta odnosno Dmin/δ. Rm .

Vrste ovješenja od užadi. OVJEŠENJE TERETA UŽETOM U svrhu ovješenja tereta najčešde se koriste užad i lanci. dat je prikaz nekoliko načina zahvatanja materijala ovješenjem.. d) jednokraka-podesiva. c) jednokraka. zbog svoje velike savitljivosti i lakše manipulacije. ali imaju vedu osjetljivost pri povedanim temperaturama i zbog svoje vede krutosti. Za terete manjih veličina često se koriste kudeljna i sintetička užadi. . a) b) c) d) c) Slika 3. a) zatvorena-beskonačna. primjenom čelične užadi.6.4. b) dvokraka-podesiva. Na slici 1. Čelična užad za vezivanje su lakša od lanaca. koja su često pogodnija od čeličnih.

Dijele se na kudeljna. takođe. unakrsno i kombinovano. Postoje tri načina predenja užadi: istosmjerno. Užad se. Najširu primjenu u mašinstvu imaju čelična užad zbog svojih karakteristika. gdje se za manje terete koriste kudeljna i sintetička. ZAKLJUČAK Uže predstavlja nosivi element mašinskih uređaja. . jer im je savitljivost veda. koji je uvijek optereden na zatezanje. mogu koristiti i za ovješenja tereta.7. a za vede terete koriste se čelična užad. sintetička i čelična.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->