FIZIKA SUDNJEG DANA (SMAK SVIJETA) Od Dr. Muhammad Humayoun Khan. E-mail: noor99@aol.

com Sura: 50, Ajet: 3 "Zar kad umremo i prašina postanemo (Zar ćemo doista proživljeni biti?)" Sura: 75, Verses: 3 & 4 "Zar čovjek misli da kosti njegove Mi nećemo sakupiti? Hoćemo! Mi smo sposobni restorirati jagodice njegovih vlastitih prsta!" Sura: 22, Ajet: 7 "Čas će bez sumnje doći I Allah će one u grobovima proživjeti." ŽIVOT POSLIJE SMRTI Vjerovanje u život poslije smrti je univerzalno; ono je reflektirano u naučavanjima svih većih svjetskih religija, prožimajući kulturu i vrijeme. Uprkos ogromnom naučnom i tehnološkom napredku dvadesetog vijeka, mi znamo vrlo malo o životu poslije smrti. Šta se dešava s nama po umiranju? Šta je duša? Da li ona napušta tijelo ulazeći u duhovni svijet, koji je izvan ljudske percepcije u nekoj drugoj dimenziji? Jesu li duše reinkarnirane u nekom drugom tijelu da bi se ponovo prošle ciklus življenja kao što je vjerovanje nekih daleko-istočnih zemalja? Je li duša zarobljena i čuvana negdje do Sudnjeg Dana da bi se tada ujedinila sa tijelom koje će se proživiti iz groba? Kako može tijelo koje je struhlo i nestalo u prašini, povratiti svoj originalni oblik i formu? Mi živimo u svijetu koji zahtijeva dokaz ne zadovoljavajući se samo s vjerovanjem. Dokaz pak, je samo za zadovoljstvo vjernika, a vjerovanje dolazi iz naših srca. Čak ni najveći dokaz neće zadovoljiti nevjernika, dok i najmanji dokaz može biti izvor velikog zadovoljstva za vjernika. U ovom kontekstu osvrnimo se na priču o Poslaniku Ibrahimu (mir neka je s njim) koja se navodi u Časnom Kur'anu. (Sura: 2, Ajet: 260.) Poslanik Ibrahim je želio da zna kako Allah daje život mrtvome (tj. proživljava mrtve). On je imao vjerovanje čovjeka koji je bio spreman žrtvovati svog vlastitog sina za Allahov hatur, pa ipak je želio uvjerenje; koje mu se podarilo u formi velikog čuda. Obični ljudi kao mi su takođe u potrebi za uvjerenjem (osiguranjem) u svijetu gdje su nauka i tehnologija poprimile veću važnost od religije. Muslimani su vrlo srećni u ovom pogledu pošto imaju finalnu Božansku objavu Kur'an, čudo za sva vremena. Postoji samo jedna verzija Kur'ana i to je jedina religijska knjiga za koju čak i kritičari Islama priznaju da nikad nije bila izmjenjena od vremena njene objave Poslaniku

Muhammedu (mir Allahov neka je s njim) prije 14 stoljeća. Naučna otkrića su obezbjedila mnogo bolje razumijevanje brojnih Kur'anskih rečenica (ajeta) koje su u prošlosti izgledale dosta nejasne. Kur'an tačno opisuje razne naučne činjenice koje su otkrivene u zadnjem stoljeću. Ovo je jedan od razloga što Kur'an stoji u autoritetu vrlo visoko nad svim ostalim religijskim knjigama kao istinski Objavljena knjiga. Kur'an u mnogim rečenicama (ajetima) opisuje budućnost univerzuma i Smak Svijeta. Ajeti izgleda opisuju neke vrlo velike finalne katastrofe koje će uticati na cijeli univerzum. Mnoga poglavlja spominju finalni zemljotres, otvaranje kapija u nebesima i "vrijeme" u kojem će ljudi vidjeti šta su uradili tako da će sami protiv sebe svjedočiti. Ovaj članak istražuje sličnosti između Kur'anskih opisa Sudnjeg Dana (Smak Svijeta) i nekih teorija o kosmologiji koje predskazuju preokretanje (inverziju) vremena u budućnosti na početku faze kontrakcije univerzuma (naspram sadašnje ekspanzije istog). Bićete iznenađeni da religijska tvrdnja o proživljavanju čovjeka iz groba (rezurekciji) nije mit ili pusta želja nego činjenica bazirana na realnim naučnim principima. Nekoliko riječi upozorenja za čitaoca o činjenici da se naučne ideje mjenjaju, i da ova prezentacija nipošto ne znači da je ovo jedini način da se čovječanstvo proživi (rezurektuje). Allah ima absolutnu moć, kada On poželi nešto da se desi On samo rekne BUDI i ono JEST (tj. biva). JE LI PROŽIVLJENJE (REZUREKCIJA) FIZIČKI PROCES? Sura: 35, Ajet: 9 "Allah šalje vjetrove koji pokreću oblake, Onda ih u mrtve predjele upravlja i zemlju oživljava, koja je mrtva bila; takvo će biti i Proživljenje." Pokretanje tj. podizanje oblaka i rast biljaka poslije kiše doista izgleda čudesan i kao takav se i smatrao u prošlosti. Danas mi shvatamo to kao fenomen usljed raznih prirodnih zakona. U Kur'anu se proživljenje poredi sa fizičkim procesima kao što su rast biljaka poslije kiše; što sugerira da je proživljenje poslije smrti takođe bazirano na nekim fizičkim zakonima koje je Allah Mudri stvorio. Sljedeće su glavne teme opisane u Kur'anu povodom Smaka Svijeta (Sudnjeg Dana): (1): Finalni zemljotres i transformacija Zemlje (planeta) u ispraznu sferu. (2): Dizanje (proživljenje) iz grobova. (3): Vrijeme kada će naše ruke, stopala i jezik svjedočiti protiv nas. (4): Otvaranje kapija (prolaza) u nebu, kroz koje će svako biti prenesen na neku višu dimenziju postojanja koja je iza i iznad (transcendentna) ovog umirućeg univerzuma.

Svi ti gornji događaji se mogu objasniti na bazi obrtanja (inverzije) vremena i pratećeg preokretanja gravitacije za koju fizičari vjeruju, da se mora desiti ako dođe do obrtanja vremena. U određenoj budućnosti znanje o Sudnjem Danu ili Smaku Svijeta koje se nudi u Kur'anu može postati širom poznato i prihvaćeno kao istina. Sura 41: Ajet: 53 "Mi ćemo im pokazivati dokaze Naše u prostranstvima svemirskim, a i u njima samim, dok im ne bude sasvim jasno da je Kur'an istina. A zar nije dovoljno to što je Gospodar tvoj svjedok nad svim starima?" UVOĐENJE U KOSMOLOGIJU Da bi se shvatilo kako je budućnost univerzuma povezana sa Sudnjim Danom, određeno poznavanje kosmologije je esencijalno. U nekoliko narednih stranica mi ćemo naučiti, kako je univerzum nastao, kako izgleda sada i kakve su mu moguće perspektive. Naš sunčev sistem se sastoji od Zemlje i drugih osam planeta koje orbitiraju oko zvijezde koju mi nazivamo Sunce. Sunce, zajedno sa dvije stotine biliona drugih zvijezda, sačinjava našu galaksiju "Mliječni Put." Galaksije su obikovane otprilike kao diskovi, sa zvijezdama koje orbitiraju na raznim udaljenostima oko ogromne središnje mase. SVJETLOSNA GODINA Univerzum je toliko prostran da se udaljenost između zvijezda i galaksija mora mjeriti u "svjetlosnim godinama." Svjetlosna godina je udaljenost koju svjestlost pređe u godini dana, brzinom od 300.000 kilometara u sekundi. Udaljenost od Sunca do Zemlje je samo osam minuta svjetlosne brzine. Uporedivši to s ovim, nama najbliža zvijezda osim Sunca, je na udaljenosti od četiri svjetlosne godine. Galaksija u kojoj obitavamo, "Mliječni Put," je 150 svjetlosnih godina u rasponu. To znači da bi putujući brzinom svjetla, uzelo 150.000 godina da pređemo udaljenost s jednog kraja Mliječnog Puta do drugog. Galaksije su u prosjeku udaljene jedna od druge oko 10 miliona svjetlosnih godina. Mnoge stotine biliona takvih galaksija sačinjavaju istinski gigantski univerzum. Sura: 40, Ajet: 57 "Stvaranje nebesa i Zemlje je posigurno veće nego stvaranje ljudskog roda, ali većina ljudi ne zna." ODMICANJE GALAKSIJA Galaksije mimo našeg "Mliječnog Puta" se odmiču od nas ogromnim brzinama. To se može ustanoviti, analiziranjem svjetla kojeg te galaksije emitiraju, instrumentom po imenu spektroskop. Što je galaksija udaljenija njena brzina odmicanja je veća. Ovo

kretanje galaksija je usljed ekspanzije univerzuma. Univerzum je nastao otprilike prije 15-20 biliona godina usljed ogromne eksplozije nazvane "Big Beng tj. Veliki Prasak" i u još uvijek je u procesu ekspanzije. Univerzum nije samo sfera galaksija koje bježe tj. udaljavaju se jedna od druge u beskrajnom praznom prostoru. On se može uporediti sa balonom koji ima mnoge tačke na sebi, gdje svaka predstavlja galaksiju. Ipak, površina ovog balona, koji je dvodimenzionalan, predstavlja sve tri dimezije našeg prostora (svemira), i ekspanzira se u višu dimenziju, koja je van naše imaginacije. BUDUĆNOST UNIVERZUMA Nije poznato da li će se univerzum širiti u nedogled, ili će jednog dana početi da se skuplja (kontraktira). U bilo kojem slučaju, budućnost svih obitelja univerzuma bi mogla biti vrlo hladna i turobna. Ako se ekspanzija nastavi, poslije biliona godina, sva energija Sunca i ostalih zvijezda će biti iscrpljena i svako živo biće će se smrznuti do smrti. Naposljetku, ostat će samo ekspanzirajuća praznina. Alternativa tome je da ako ima dovoljno mase u univerzumu, gravitacija će jednog dana zaustaviti ekspanziju i započet će kontrakcija (skupljanje raštrkane materije). Kontraktirajući univerzum će ultimativno svršiti u vrlo užarenom stanju nazvanom "Big Crunch ili Veliko Zbijanje." Ovo će takođe uništiti sve žive forme, onakve kakve ih mi poznajemo. Pored gornja dva depresivna i besciljna scenarija budućnosti, postoji druga mogućnost. Neki fizičari misle da bi se vrijeme moglo povratiti (obrnuti) kada univerzum počne svoju kontrakciju (skupljanje). Ovaj prospekt (mogućnost) ima šokantnu sličnost sa Kur'anskim opisom Sudnjeg Dana (Smak Svijeta). BUDUĆNOST UNIVERZUMA OPISANA U KUR'ANU Hajde sad, da obratimo pažnju na rečenice (ajete) u Kur'anu koje opisuju nastanak, ekspanziju i eventualnu kontrakciju univerzuma. Postoji zabilježena sličnost između Kur'anskih objava i nedavnih otkrića u kosmologiji. Kur'anske rečenice pak, idu daleko ispred suvremene kosmologije u opisivanju budućnosti univerzuma. Kur'an nam daje uvid u zakone univerzuma koji se tek trebaju otkriti---zakone kontraktirajućeg univerzuma. VELIKI PRASAK (BIG BANG) Univerzum je nastao prije bilione godina usljed ogromne eksplozije po imenu "Veliki Prasak." Ovo je jasno spomenuto u Kur'anu u narednim ajetima: Sura: 21, Ajet: 30 "Zar ne znaju nevjernici da su nebesa i Zemlja billi jedna cjelina, pa smo ih Mi raskomadali, i da Mi od vode sve živo stvaramo? Pa zar neće onda vjerovati?"

Otkriće o "Velikom Prasku" i "Vodenom porijeklu života" je djelo ne-Muslimana, ("nevjernika"). Na početku univerzuma je sva materija i prostor (nebesa) bili u jednoj tački (jednom komadu). Onda je sve razdvojeno u onom što fizičari opisuju kao "Veliki Prasak." Dokazi da je univerzum nastao usljed tog "Velikog Praska" su toliko prevladavajući da se to sada smatra činjenicom a ne samo teorijom. EKSPANZIJA UNIVERZUMA Univerzum se konstatno širi od samog svog nastanka. Ovu vrlo značajnu činjenicu je otkrio astronom Hubbell, na početku ovog stoljeća. To je takođe predskazano Anštajnovom teorijom "Generalnog Relativiteta." Ekspanzija univerzuma je jasno spomenuta u sljedećoj Kur'anskoj rečenici: Sura: 51, Ajet: 47 "Mi smo nebesa moći Svojom sazdali, i mi ih još širimo." KONTRAKCIJA UNIVERZUMA I PREOKRETANJE (INVERZIJA) VREMENA Vrijeme je jedna od najlukavijih misterija univerzuma. Niko stvarno ne zna šta je vrijeme. Albert Anštajn je objasnio vrijeme rekavši da je to nešto što mi mjerimo sahatom. Vrijeme prolazi polako unutar objekata koji se kreću brzinom blizu brzine svjetlosti i potpuno stane na stepenu brzine svjetlosti. Vrijeme je takođe usporeno u blizini masivnih objekata kao što su Zemlja, Sunce, vrlo guste zbijena zvijezda koja se naziva neutronska zvijezda, i skoro potpuno stane unutar super masivnih zvijezda poznate kao "Crne Rupe." Vrijeme ima direkciju, ono se uvijek kreće prema budućnosti. Mi vidimo kišu kako pada sa neba, predmeti se razbijaju, ljudi staraju, i ljudi umiru. Mi ne vidimo čašu kako postaje "sklopljena iz paramparčadi" ili bilo koga da se povraća iz mrtvih. To bi se moglo desiti samo kad bi se vrijeme preokrenulo unazad. Neki fizičari kao Michael Berry, Thomas Gold, i Steven Hawking su predpostavili da bi se vrijeme moglo preokrenuti kada nastupi kontrakcija univerzuma. Rečenice u Kur'anu sugeriraju da će univerzum jednog dana doista početi da se skuplja i to će se podudariti sa početkom Sudnjeg Dana i preokretanjem (inverzijom) vremena. Sura: 21, Ajet: 104 "Onoga Dana kada smotamo nebesa kao što se smota list papira. Onako kako smo prvi put iz ništa stvorili, tako ćemo ponovo iz ništa stvoriti, to je obećanje Naše, Mi smo kadri to učiniti." U gornjoj rečenici, "Dan" označava Sudnji Dan a kontrakcija univerzuma, je upoređena sa savijanjem papira. Tada se može desiti preokretanje vremena.

Inverzija vremena će uzrokovati čovjeka da se digne i proživi iz groba. Svaki događaj će biti repriziran jer je sve ostalo zabilježeno u vremenu. Sura: 45, Ajet: 29 "Ova Kniga Naša o vama će samo istinu reći, jer smo naredili da se sve zabilježi što ste radili." Sura: 27, Ajet: 75 "Nema ničeg skrivenog ni na nebu ni na Zemlji, a da nije u Knjizi jasnoj (u vremenu)." Kada se istorija čovječanstva bude odvijala unazad kroz vrijeme, nacije će se povratiti jedna za drugom. Sva dobra i loša djela pojedinaca kao i nacija će biti otkrivena pri obrtanju vremena. Sura: 45, Ajet: 28 (obrtanje vremena) "I vidjećeš sve narode kako na koljenima kleče; svaki narod pozvan prema svojoj Knjizi: 'Danas ćete biti nagrađeni ili kažnjeni prema tome kako ste postupali." Repriziranje vremena unazad će učiniti da ljudi vide sve što su prije počinili. Oni neće imati kontrole nad svojim rukama, stopalima, ustima, i očima. Sve dobro ili loše što su počinili će se ponoviti pred njima. U ovom smislu, usta, ruke, i stopala, će postati svjedoci protiv njih ispred anđela (meleka) i Allaha, i oni neće moći poreći nijednu grešku. Sura: 24, Ajet: 24 (inverzija vremena) "Na Dan kada protiv njih budu svjedočili jezici njihovi, i ruke njihove, i noge njihove za ono što su radili." Sura: 78, Ajet: 40 "Mi vas na skoru patnju upozoravamo, na Dan u kome će čovjek djela ruku svojih vidjeti, A nevjernik uzviknuti: "Da sam, bogdom, zemlja ostao." Sura: 77, Ajet: 11 "I, kad se Vjerovjesnici u određeno vrijeme skupe..."

(Allahovi Poslanici će se vratiti u svoje epohe kako se vrijeme bude unazad odvijalo) NEMA SLOBODNE VOLJE TJ. IZBORA U KONTRAKTIRAJUĆEM UNIVERZUMU Čovjeku je podarena slobodna volja da izabere između dobra i zla u ekspanzirajućem univerzumu, tj, kada će se sva njegova djela bilježiti (urezivati, snimati) u vremenu. U kontraktirajućem univerzumu pak, neće biti slobodne volje, i niko neće imati snage da pomogne ili odmogne drugima, ili da promjeni bilo šta počinjeno u prošlom životu. Sura: 82, Ajet: 19 "Dan kada niko nikome neće moći nimalo pomoći, Toga Dana će vlast jedino Allah imati." PREOKRETANJE (INVERZIJA) GRAVITACIJE Sura: 99, Ajet: 1 "Kada se Zemlja najžešćim potresom svojim potrese." Gravitacija je usljed sićušnih razlika u vremenu na različitim visinama. Vrijeme se odvija malo brže na vrhu planine, naspram onoga na morskom levelu. Ova razlika u vremenu, iako nama neuočljiva, je dovoljna da učini da stvari padnu na zemlju, i može se izmjeriti pomoću atomskih satova. Ako se vrijeme obrne u kontraktirajućoj fazi univerzuma, onda će se i ova razlika u odvijanju vremena takođe obrnuti. To će uzrokovati obrtanje gravitacije tako da će sve stvari padati prema gore, proizvodeći zemljotres neviđenih razmjera. Zemlja i planine će iznenada biti podignute (poletjeti) prema nebu, a onda će pasti mrveći se u prašinu. Sura: 69, Redci: 13, 14 & 15 "A kad se jednom u rog puhne, Pa se Zemlja i brda podignu i od jednog udara zdrobe, Toga Dana će se Smak Svijeta dogoditi." Obrtanje gravitacije će učiniti da zemlja bukvalno eksplodira i izvrati se prema napolje. Planine će se raspasti. Crvena užarena lava će biti izbačena prema nebu kao istopljeni bakar. Sura 70: Ajet: 8 "Onoga dana kada nebo bude kao istopljeni bakar, I brda kao vuna raščupana."

ZEMLJA: IZNUTRA "PRAZNA" SA NEBOM U SVOME CENTRU Sura: 84, Redci: 3 & 4 "I kada se Zemlja rastegne, I izbaci ono što je u njoj, i potpuno se "isprazni." Obrtanje (inverzija) gravitacije će uzrokovati ekspanziju Zemlje prema vani, izbacujući svu svoju utrobu. Ipak masa zemlje, se neće raspršiti, obrtanje vremena će upravljati svu materiju prema njenoj prethodnoj poziciji u vremenu. Tako, vrijeme i gravitacija će postati dvije sukobljavajuće sile u kontraktirajućem univerzumu. Balans između ove dvije sile će učiniti da se zemlja transformira u veliku sferu, iznutra bijavši prazna. Pozicija neba će se takođe izmjeniti tako da će ono sada okupirati centar ispraznjene Zemlje. Sura: 14, Ajet: 48 "Na Dan kada Zemlja bude zamijenjena drugom Zemljom, A i nebesa, I kad svi iziđu pred Allaha, Jednog i Svemoćnog." Unutrašnja površina ispraznjene Zemlje će biti istovjetna-replika (kopija) sadašnje Zemlje kada se vrijeme bude odvijalo unazad. Spoljašnja površina Zemlje će pak, biti tečna lava koja je bila izbačena vani, tako postavši glatka bez planina, brda, dolina ili bilo kakve nejednakosti. Sura: 20, Redci: 105-107 "A pitat ćete o planinama, Pa ti reci: Moj Gospodar će ih u rasuti prah zdrobiti, A mjesta na kojima su bile ravnom ledinom ostaviti, Tako da niti udubina niti uzvisina na Zemlji nećeš vidjeti." Naredni Kur'anski redci opisuju Sudnji Dan na vrlo obuhvatan (komprehensivan) način. Sudnji Dan će otpočeti sa finalnim zemljotresom usljed obrtanja (inverzije) gravitacije. Obrtanje gravitacije će uzrokovati Zemlju da izbaci sve iz svoje utrobe, time postajući, potpuno prazna. Isprazna Zemlja će imati nebo prema svom centru. Ljudi će početi da izlaze iz grobova proživljeni, jedni za drugim, "u razbacanim skupinama". Istorija naroda će se odvijati unazad. Čovječanstvo će biti totalno bespomoćno zahvaćeno odvijanjem vremena unazad. Oni će bespomoćno obnoviti i svjedočiti vlastita djela iz prošlosti. Ova drama će se nastaviti sve dok se i zadnja osoba ne proživi (rezurektuje) i ukloni u drugu dimenziju (transcendenciju). Sura 99: Ajeti o Zemljostresu 1-6

"Kada se Zemlja najžešćim potresom svojim potrese. I kada Zemlja izbaci (iznutra) terete svoje. I čovjek uzvikne: >>Šta joj je?!<< Toga Dana će ona vijesti (istoriju) svoje kazivati, Onako kako je Gospodar tvoj nadahne. Tog Dana ljudi će se odvojeno pojaviti da im se pokažu djela njihova: Onaj ko bude uradio koliko atom dobra - vidjeće ga, A i onaj ko bude uradio koliko atom zla - vidjeće ga!" ZAR SE MI NEĆEMO POVRATITI U NIŠTAVILO INVERZIJOM (OBRTANJEM) VREMENA? Ispitivajućem umu, se može postaviti pitanje, 'Šta će se desiti poslije proživljavanja iz grobova?' Da li ćemo postajati mlađi i mlađi u naše djetinjstvo i naposljetku povratiti se u ništavilo u majčinoj utrobi? Ovo, takođe, što teorije povratka tvrde, je opet besciljna vježba. E, pa nije baš tako! Misao o velikom i finalnom zemljotresu može unijeti strah u naša srca, ali stvarna svrha tog zemljotresa je da se više dimenzije učine pristupačnim za bjekstvo iz kolapsirajućeg univerzuma. Allah Veličanstveni je uredio univerzum sa zadivljujuće velikom preciznošću. Poslije rezurekcije (proživljenja), aranžmani su napravljeni, da se pobjegne od neumoljivog efekta obrtanja (inverzije) vremena, u dimenziju iza ovog univerzuma. Da bi razumjeli kako će se to desiti potrebno je da shvatimo koncept viših dimenzija i crnih rupa u svemiru. VIŠE DIMENZIJE Matematički postoji beskonačan broj dimenzija. Pa ipak mi živimo samo u trodimenzionalnom svemiru. Svaki objekt u našoj svakidašnjici ima dužinu, širinu i visinu. Koncept postojanja više od tri dimenzije je nemoguće zamisliti. Ipak, više dimenzije doista postoje pošto snažna gravitacija blizu Sunca uzrokuje savijanje (krivljenje) prostora u ekstra višu dimenziju. Anštajn je bio prvi da to uzme u razmatranje te je tačno izračunao orbitu unutrašnje planete Merkur. Anštajnova teorija o generalnom relativitetu je zapravo zasnovana na konceptu viših dimenzija. Mi možemo dobiti neki uvid u koncept viših dimenzija studirajući probleme s kojim su se suočavali ljudi u prošlosti. Nekada su ljudi vjerovali da je Zemlja pljosnata. Oni su se bojali da putuju predaleko da ne bi pali preko njene ivice. Naravno to se ne može desiti pošto je površina Zemlja uvijena (okrugla) i neprekidna kao sfera. Da bi sišli sa Zemlje mi moramo da se krećemo u dimenziji (direkciji) koja je okomita površini. To znači pravo gore, gdje god da se nalazimo. Mi se suočeljavamo sa sličnim koncepcijalnim problemom u razumjevanju viših dimenzija. Mi bi mogli zamisliti da možemo napustiti univerzum samo putujući vrlo daleko, ali to takođe nije tačno. Čak

kad bi putovali i bilione milja, mi bi opet bili ograničeni našim trodimenzionalnim svemirom (prostorom). Sura: 72, Ajet: 12 "I mi znamo da ne možemo Allahu na Zemlji umaći, I da od Njega ne možemo pobjeći." Jedini način da se ode van univerzuma je ulaskom u višu dimenziju u direkciji koja je okomita našem trodimenzionalnom prostoru, upravo odavde gdje se nalazimo. Ovo nije moguće sada, pošto naš prostor (svemir) nije neprekidan u odnosu sa (ne nastavlja se na) višim dimenzijama. Da bi se to desilo, naš prostor bi prvo morao biti bukvalno rastrgnut i onda spojen sa višim dimenzijama. Ovo se može desiti samo u centru crnih rupa. CRNE RUPE: "BLOKIRANE KAPIJE" KA VIŠIM DIMENZIJAMA Sura: 78, Ajet: 19 "I nebo će se otvoriti i mnogo kapija imati." Otvaranje kapija u nebu je slično konceptu crnih rupa. Takvi otvori mogu biti izlazi (prolazi) van univerzuma kroz više dimenzije. Masivne zvijezde, koje pod vlastitom težinom kolapsiraju prema svojoj unutrašnjici (centru), mogu formirati crne rupe. Gravitacija u takvim objektima je toliko snažna da čak ni svjetlo joj ne može umaći te tako postaju nevidljive. Otuda, dolazi ime crne rupe. Fizičari vjeruju da se prostorvrijeme može rastrgnuti u crnim rupama, proizvodeći prolaze k van ovog univerzuma. Ipak, u sadašnjem ekspanzirajućem univerzumu masa crnih rupa takođe sprečava otvaranje koje bi trebala proizvesti, tako sprečavajući bjekstvo k višim dimenzijama. U kontraktirajućem univerzumu, ovaj problem ne bi trebao postojati. Obrtanje (inverzija) gravitacije će promjeniti Zemlju i sva nebeska tijela u masivne isprazne strukture sa praznim nebom u njihovim središtima. Gravitacija čak i relativno lahkog objekta kao što je Zemlja, fokusirana na središnje-nebo će imati bježeći (usisavajući) efekt. Materijal prostor-vremena će se poderati formirajući time ulaze ili prolaze k višim dimenzijama. Fizičar se može zapitati kako se to može desiti. Šta će tada biti toliko drukčije? Na Sudnjem Danu vrijeme će biti povezano sa kontrakcijom prostora (svemira). Brže vrijeme u središnjem-nebu će pojačati obrnutu gravitaciju time više ubrzavajući kontrakciju prostora koja će zauzvrat još više ubrzati vrijeme. Ovaj samopokretački ciklus bržeg vremena i jače gravitacije će naposljetku dovesti do raspuknuća prostor-vremena formirajući prolaze van ovog univerzuma. Sura: 69, Ajet: 16 "I nebo će se rascijepiti, Tog dana će labavo biti."

Fascinirajuće je uočiti da su Kur'anske rečenice vrlo kratke pa ipak tako precizne. Gornje rečenice nam govore da će se nebo raspuknuti, pošto će na Sudnjem Danu biti labavo (slabašno). To očigledno znači da ono trenutno nije labavo dok je univerzum u fazi širenja. Možete se takođe prisjetiti da Kosmolozi vjeruju da su crne rupe nastale od vrlo masivnih nebeskih tijela. Kako se masa objekta zbija u manji i manji prostor, tako bi se i gravitacija trebala više i više povećavati. Teorija inverzije vremena na to stavlja limit pošto jaka gravitacija takođe umanjuje ekspanziju prostora i usporava vrijeme. Kada se ekspanzija zaustavi, gravitacija koja je vremenski drukčija ne može više jačati i stoga nema takve stvari kao što je beskonačna gravitacija. Ovo je zaštitni mehanizam, koji sprečava masivne objekte da prave rupe u prostoru i nestaju iz univerzuma. To potvrđuje ono što Kur'an kaže, da crne rupe ne mogu formirati izlaz iz univerzuma dok je u fazi širenja (tj. nebesa sada nisu labava ali će biti na Sudnjem Danu.) Čovječanstvo će vidjeti mnoge čudne stvari u kontraktirajućem univerzumu koje mogu proizvesti nejasnost i zbunjenost, (kada se pogled zbuni.) Jedna od ovih čudnih stvari je izlazak Sunca sa zapada, koji je spomenut, u autentičnom predanju od Poslanika Muhammeda (mir Allahov nek je s njim). Ovaj fenomen kao posljedica obrtanja vremena će biti vidljiv samo zakratko, momentalno propračen finalnim zemljotresom, koji će transformirati Zemlju u ispraznu strukturu; iz koje ni Sunce ni Mjesec neće biti vidljivi. (Mjesec se pomračio.) Izlazi (prolazi) iz ovog univerzuma će se oformiti u središnjem-nebu, i mogu izgledati kao blještavo svjetlo koje konstantno sjaji pravo odozgo. Ta vizija nas može začuditi pitajući se da možda nisu Sunce i Mjesec postali jedno tijelo: (Sunce i Mesec su se ujedinili.). Ova dilema je vjerovatno spomenuta u narednim redcima. Sura 75, Ajeti 7, 8, 9 "Kad se pogled od straha ukoči, I Mjesec pomrači (skriven od pogleda) I Sunce i Mjesec ujedine. (Izgledaju kao jedno svjetlo)" Zvijezde će prestati sjajiti pošto će se svjetlo odmicati unazad sa inverzijom vremena. One će takođe biti skrivene od pogleda iznutra ispraznjene Zemlje. Sura: 77, Ajet: 8 "Kada zvijezde izgube sjaj." MELEKI (ANĐELI) SE SPUŠTAJU KROZ NEBESKE OTVORE ILI KAPIJE Sura: 25, Ajet: 25 "A na Dan kad se nebo rastvori, I samo tanak oblak pojavi, I meleki (anđeli) grandiozno spuste"

Kako se kapije u središnjem-nebu Zemlje otvore, ukazat će se vrlo spektakularan prizor. Hiljade meleka (anđela) će se spustiti na Zemlju da ispune svoju zadaću na Sudnjem Danu. Sura: 18, Ajet: 47 "A na Dan kada planine uklonimo, I kad vidiš Zemlju ogoljenu, A njih smo već sakupili nijednog ne izostavljajući." Sve i jedno ljudsko biće će biti pokupljeno prije ultimativnog uništenja univerzuma u vatrenoj lopti nazvanoj "Veliko Zbijenje" (Big crunch). Meleki (anđeli) "Grandioznog silaska" će vjerovatno biti ti koji će ispuniti skupljanje i uklanjanje ljudi "van univerzuma". Kur'an potvrđuje da niko neće biti izostavljen. Sura: 84, Ajet: 19 "Vi ćete se sigurno "voziti" s ravni na ravan." Na našem finalnom putovanju kroz prolaze u nebu, moguće je da ćemo putovati kroz mnoge ravni ili dimenzije. Riječ "vožnja" je korištena u Kur'anu, kao da će se ovo putovanje obaviti vožnjom na "nečemu." Po izlasku iz ovog univerzuma mi ćemo se okupiti na nekoj prostranoj ravni u drugoj dimenziji, svako će doći iz svog vremena i mjesta da se suoči sa obračunom džennetom (rajom) i džehenemom (paklom). Ovaj scenario je opisan u mnogim predanjima od Poslanika Muhammeda (mir Allahov nek je s njim). KADA ĆE DOĆI SUDNJI DAN? Sura: 33, Ajet: 63 "Ljudi te pitaju o Smaku Svijeta, reci: >>To jedino Allah zna!<<. A ti ne znaš možda je Smak Svijeta blizu!" Sura: 29, Ajet: 53 "Oni od tebe traže da ih što prije stigne patnja. A da nije određenog roka za to, kazna bi im došla, A doći će im, zasigurno, iznenada, Kada je neće ni vidjeti." Izgleda da kad bi mogli ustanoviti kojom brzinom se ekspanzija univerzuma usporava , onda bi mogli predvidjeti kada će nastupiti Sudnji Dan. Ako je vrijeme povezano sa

ekspanzijom prostora (svemira), mi ne možemo osmotriti usporavanje ekspanzije. Kao primjer, uzmite auto sa sahatom povezanim sa točkovima na taj način da brzina vremena ovisi od brzine auta. Ako auto uspori i sahat će usporiti i brzina auta ako se izračuna, koristeći usporeni sahat će uvijek izgledati ista. Slično tome kako se širenje univerzuma usporava, naše vrijeme i kretanje se takođe usporava, stoga brzina širenja će izgledati ista. Paradoksno širenje u udaljenim oblastima univerzuma koje ovisi o povećanju totalnog međuprostora može izgledati da je još brže kada se mjerenja obave s našim sporijim vremenom. Sura: 53, Redci: 57, 58, 59 "Smak Svijeta se približio. Niko osim Allaha ga ne može otkriti! Pa zar ste začuđeni ovom izjavom?" Čak i najnaprednija civilizacija u univerzumu bi ustanovila da se univerzum širi istom ako ne i većom brzinom od one početne. To znači, da se početak Sudnjeg Dana ne može predvidjeti. Samo Allah, Koji je neovisan i transcendentan vremenu, poznaje stvarni trenutak Smaka Svijeta. IŠČEKIVANJE U GROBU DOLASKA SMAKA SVIJETA? Sura: 10, Ajet: 45 "A na Dan kada ih On sakupi, Učinit će im se da su boravili (u grobu) samo jedan čas u danu, i jedni druge će prepoznati. Oni koji su poricali da će pred Allaha stati i nisu pravim putem išli biće izgubljeni." U Kur'anu, duša se poredi sa sviješću a smrt sa spavanjem. Jednom kada nas smrt savlada nećemo biti svjesni proticanja vremena i sljedeća stvar koju ćemo ugledati će biti Sudnji Dan. Sura: 30, Redci: 55 & 56 "A na Dan kad nastupi Čas oživljenja, zločinci će se zaklinjati da su u grobovima samo jedan čas ostali; a i prije su istinu izbjegavali. A reći će oni kojima je dato znanje i vjerovanje: "Vi ste ostali, prema Allahovj odredbi, sve do Dana oživljenja.

A ovo je Dan oživljenja, samo što vi niste znali." Na Sudnjem Danu, realnost drugog svijeta (ahireta) i istinske vjere Islama će biti svima apsolutno jasna. Oni koji su se upuštali u zla djela i slijedili neispravna vjerovanja će poželjeti da nisu nikad ni postojali; ali će se neminovno morati suočiti sa finalnim obračunom. Sura: 45 Ajet: 27 "Allahova je vlast na nebesima i na Zemlji! A na Dan kad nastupi Čas oživljenja, oni koji su laži slijedili će biti izgubljeni." SAŽETI PREGLED Sa ogromnim naučnim napredkom dvadesetog vijeka, mi smo povjerili nauci i tehnologiji da riješi sve naše probleme. Zaslijepljeni sposobnošću tehnologije da proizvede brze rezultate, naša vjera u Allaha je postala vrlo slaba. Naša aktivnost se svela na postizanje ovosvjetskih uspjeha, iako bi jače vjerovanje u Allaha i strah od odgovornosti u životu poslije smrti napravilo od nas mnogo bolje ljude. Mi možemo vidjeti posljedice nedostatka istih u moralnoj dekadenciji ljudskih zajednica širom svijeta. Allah je slao uputu ljudskim bićima shodno okolnostima koje su ih okruživale u korespondirajućem periodu istorije. Kada je Faraon vladao, magija je bila vrlo popularna zabava. Onda je Musa ili Mojsije (mir Allahov nek je s njim) došao sa Allahovim čudesima i porazio čarobnjake Faraonovog dvora. Ljudi u vrijeme Isa'a ili Isusa (mir Allahov nek je s njim) su slično bili duboko u čarolijama i čudesima, i mi možemo vidjeti da je Isaov život prepun čudesa. Kada je Vjerovjesnik Muhammed (mir i blagoslov Allahov nek je s njim) došao, Arapski jezik i poezija su bili u zenitu svog razvoja. Kur'an Časni sa svojom jasnom porukom je objavljen u najriječitijoj poeziji bez premca i vrlo unikatnog stila. Ipak, Kur'an je Allahovo čudo i uputa za sva vremena, i prema tome prikladno je vjerovati da je on istovremeno izvor najuzbudljivijih otkrića u epohi nauke. Nauka, pomoću Kur'ana može otkriti ono što je religija uvijek zastupala, tj. da će se proživljenje iz grobova neminovno desiti. Postoje mnoge teorije o budućnosti univerzuma. Uprkos velikom znanju, naučnici su nesposobni odlučiti koja od tih teorija je ispravna. Vjerovanje da univerzum ima svrhu i znanje sadržano u Kur'anu, može biti najbolji vodić u našoj potrazi za istinom. Ja se nadam da će Muslimani biti na čelu takvih budućih otkrića. Mnoge rečenice Kur'ana opisuju Sudnji Dan. Mi živimo u univerzumu koji se širi već bilionima godina od svog nastanka. Obadvoje, rođenje univerzuma "Velikim Praskom" i njegova ekspanzija su opisani u Kur'anu. Naučnici ne znaju da li će se ekspanzija nastaviti u beskonačnost, ili će jednog dana univerzum početi da se skuplja (kontraktira). Ipak, Kur'anske rečenice sugeriraju da se univerzum neće širiti u nedogled i da će Smak Svijeta započeti sa kontrakcijom univerzuma. Izgleda da će se vrijeme i gravitacija obrnuti kada otpočne skupljanje univerzuma. Obrtanje

(inverzija) vremena će dovesti do proživljenja ljudi iz grobova. U ovom svijetu obrnutog vremena mi ćemo se suočiti sa svim dobrim i lošim djelima koja smo počinili u svojim životima. Obrtanje gravitacije će izazvati finalni zemljotres, spomenut u Časnom Kur'anu. To će učiniti da se zemlja izvrati i transformira u gigantsku praznu sferu sa nebom u svom središtu. Ova obrnuta gravitacija fokusirana prema "Zemljinom središnjem-nebu" će imati efekt na prostor kao pijavica u moru ili slivnik kuda su stvari usisane. Prostor u središnjem-nebu će bukvalno biti rastrgnut time proizvodeći otvore ili prolaze u nebu prema višim dimenzijama koje se nalaze van i iza ovog univerzuma. Kroz ove otvore, mi ćemo biti uklonuti iz ovog kolapsirajućeg univerzuma. Svako će biti uklonjen da izbjegne neumoljivi efekt obrtanja vremena koji bi nas mogao povratiti u ništavilo u majčinoj utrobi. U nekoj višoj dimenziji ili ravni ljudi će se sakupiti iz svih epoha i mjesta u ljudskoj istoriji, da se suoče sa obračunavanjem svojih djela i Džennetom (Rajom) i Džehennemom (Paklom). Vrijedno je pomena da je Smak Svijeta univerzalni događaj i da će se desiti na svakom nebeskom tijelu u univerzumu. Nikakav broj ratova, atomskih bombi, udaraca kometa, ili meteora, neće dovesti do Smaka Svijeta (Prevodilac: Kada se kaže "Svijet" onda se misli na ovaj materijalni univerzum sa bezbrojnim galaksijama i nebeskim tijelima. Stoga kada se kaže Smak Svijeta to ustvari podrazumjeva Smak materijalnog univerzuma. Isto tako kada se u Kur'anskim rečenicama spominje Zemlja vjerovatno da to u širem pojmu podrazumjeva sve planete. Nemojmo zaboraviti da Kur'an spominje sedam nebesa od kojih najvjerovatnije prva nastupaju od onog mjesta gdje prostor bude rastrgnut i prolaz ili kapija bude otvorena k njemu. Druga subsekventna nebesa koja u sfernoj strukturi vode ka Allahovom prijestolju, koje se nalazi transcedentno sedmom nebu, su u terminima ovog dokumenta poređena sa višim dimenzijama. Svako nebo ima svoj sistem uređenja i odgovarajuće stanovnike. Takođe vrijeme u tim nebesima je ili vrlo sporo ili apsolutno zaustavljeno. To može objasniti zašto se vrijeme na drugom svijetu tj, svijetu iza ovog univerzuma, naziva kao vječnost. To takođe može objasnit kako to daje Poslanik Muhammed (sallallahu alejhi ve sellem) vidio i prošlost i budućnost u isto vrijeme opisujuće ljude koji su živjeli prije njega i poslije njega. To takođe objašnjava da ovdje može proteći hiljade i milione godina dok tamo samo jedan tren. Miradž (uspinjanje prema Allahovom prijestolju) Poslanika (sallallahu alejhi ve sellem) je vrlo lijep dokaz relativnosti fenomena vremena. Dakako postoje stvari i realnosti vječnog svijeta koje ljudski razum ne može i neće nikad pojmiti. Stoga nema svrhe lupati glavu sa onim što je van našeg domašaja jer to ionako neće utjecati na naš vječni spas ili propast.) Iz Kur'ana, je evidentno da vrijeme Smaka Svijeta neće nikad biti otkriveno i da se može desiti u bilo kom trenutku. Mi treba da smo svjesni da je Smak Svijeta vrlo blizu svakom od nas jer po umiranju nećemo imati osjećaj proticanja vremena. Sura: 50, Redci: 19 & 20 "Smrtna agonija će doista doći - to je nešto od čega ne možeš pobjeći, I u rog će se puhnuti - to je Dan kojim se prijeti."

Kako hodimo kroz naš svakodnevni život treba da imamo na umu da se svaki detalj istog bilježi (snima) u vremenu. Ako ne poduzmemo korake da se zaštitimo od zla (lošeg ponašanja), uz prijetnju žestokom kaznom, mi smo u opasnosti da povrh svega budemo i puno osramoćeni na Sudnjem Danu kada se naš privatni film pođe odvijati. Obrtanje vremena će otkriti sve naše tajne. Ja se nadam da će ovaj članak poslužiti kao izvor upozorenja kao i ohrabrenja vjernicima. Oni će uvidjeti da je, Smak Svijeta religiozna, naučna i matematička istina, koju će svako morati suočiti; i da će naša djela na ovom svijetu odrediti našu sudbinu u vječnom životu. Dakako nema sumnje da stvarno znanje o Smaku Svijeta pripada samo Allahu, (Stvoritelju i Obdržavatelju Svijeta). Autor: Dr. Mohammad Humayoun Khan. Illinois USA Email: noor99@aol.com Preveo: Ebu Irfan el~Bosni POSTSCRIPT Knjiga na isti predmet "Resurrection of Mankind Through the Reversal of Time." (Proživljenje Čovječanstva Kroz Obrtanje Vremena) se može nabaviti na www.islamicity.com, www.amazon.com,

Nestanak `ilma (znanja) i prosirenost neznanja
- Iz knjige "Predznaci Sudnjeg Dana". Autor je Mr Fuad Sedic.

Poslanik, sallallahu `alejhi we sellem, je najavio da je od predznaka Sudnjeg dana, prosirenost neznanja (dzehla) i nestanak znanja, kao sto to prenosi Enes ibnu Malik, radijallahu `anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu `alejhi we sellem, rekao: " Od predznaka Sudnjeg dana je da ce nestati znanja a prosirice se neznanje. " (El-Buhari 1/178 i Muslim 16/222) Ebu Musa i Ibnu Mes`ud, radijallahu `anhuma, prenose da je Allahov Poslanik, sallallahu `alejhi we sellem, rekao: "Zaista ce pred Kijamet nastupiti dani u kojima ce se spustiti i prosiriti neznanje a dici se se znanje." (El-Buhari 13/13)

Trazenje nauke kod neznalica
Mali predznaci Sudnjeg dana - Mr Fuad Sedic

Ebu Umejje el-Dzumehi, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu `alejhi we sellem, rekao: "Tri su stvari od predznaka Sudnjeg dana: prvo je, traziti nauku kod neukih..." (sahih - Prenosi ga Ibnu Mubarek u
Kitab uz-Zuhd, str 20 (61). Pogledati Fath ul-Bari 1/143 i Sahih ul Dzami es-Sagir 2203)

Abdullah Ibnu Mubarek koji je prenio ovaj hadis je upitan: - A ko su ti neuki? - To su oni koji govore prema svojim hirovima i nedozrelim misljenjima, odgovori on. Takodjer, govoreci o takvim ljudima je rekao: "To su oni koji su uzimali znanje od neukih, tj. od onih koji uvode i sprovode bid`ate (novotarije) u vjeri." (fusnota od Kitab uz-Zuhd, str 31, obrada Habib ur-Rahmana El-E`azemija)

Ibnu Mes`ud, radijallahu `anhu, kaze: "Ljudi ce biti i ostati na ispravnom putu sve dog budu uzimali znanje i praksu od Poslanikovih, sallallahu `alejhi we sellem, ashaba, radijallahu `anhum, i od ucenih ljudi, ali kada im znanje pocne dolaziti od neukih, ciji su hirovi, nahodjenja i stremljenja razjedinjeni, onda ce biti upropasteni." (sahih - Prenosi ga Ibnul Mubarek u Kitab
uz-Zuhd, str 281 (815), Et-Taberani u Kebiru i El-Evsatu i Abdurrezak u El-Musannifu, 11/346).

Nema sumnje da se u one od kojih ne treba uzimati znanje ubrajaju orijentalisti i svi oni koji ne zele dobro islamu i muslimanima, sireci neistine o toj vjeri i unoseci sumnju i smutnju medju njene pripadnike.

Kratkoca vremena
- Iz knjige "Predznaci Sudnjeg Dana". Autor je Mr Fuad Sedic.

Jedan od predznaka Sudnjeg dana je da ce ljudi osjecati da vrijeme sve brze i brze prolazi. Allahov Poslanik, sallallahu `alejhi we sellem, kaze: ' Od predznaka Sudnjeg dana je da ce biti kratko vrijeme...' (El-Buhari 13/81) Ebu Hurejre, radijallahu `anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu `alejhi we sellem, rekao: "Nece nastupiti Sudnji dan sve dok ne nastupi kratkoca u vremenu; pa godina bude trajala kao mjesec, mjesec kao sedmica, sedmica kao dan, dan kao sat, sat kao varnica." (Sahih - Ahmed 2/537 i Et-Tirmizi 6/624) U pojasnjavanju ovog predznaka ima nekoliko misljenja a najprihvatljivije je da se time misli na smanjivanje bereketa u vremenu. Ibnu Hadzer kaze: "Ovo smo dozivjeli u nasem vremenu, jer osjecamo da nam dani sada tako brzo prolaze, sto nije bio slucaj ranije." (Feth ul-Bari 13/16) Kada je ovo bio slucaj sa Ibnu Hadzerom, rahimahullah, koji je zivio u devetom hidzretskom stoljecu (umro je 852.h.), i koji je napisao toliko tomova knjiga, komentarisuci i ocjenjujuci hadise Allahova Poslanika, sallallahu `alejhi we sellem, pa kakav je slucaj sa nama koji zivimo u ovom vremenu, prepunjenom raznim stvarima koje oduzimaju korisno vrijeme. Nadam se da se svi slazemo da neke poslove koje sada radimo daleko teze i sporije mozemo zavrsiti nego sto je to bio slucaj prije desetak godina. I pored svega ovoga, i pored saznanja da cemo za svaku minutu svoga vremena biti pitani na Sudnjem danu, zalosna je cinjenica da nalazimo veliki broj ljudi, pa cak i onih koji se ubrajaju u ucene (alime) da znaju po nekoliko sati dnevno - bez ikakve dunjalucke ili ahiretske koristi - potrositi gledajuci utakmice, bezvezne filmove, igrajuci sah i sl. Neka nas Allah dz.s. uputi i zastiti od trosenja vremena u ono cime On dz.s. nije zadovoljan. Kada je vec rijec o bereketu u vremenu onda je zgodno da tu spomenemo hadis, odnosno dovu Allahova Poslanika, sallallahu `alejhi we sellem, u kojoj kaze: " Dragi Allahu, Ti ucini bereket mome ummetu u ranim satima dana. " (Hasan - Et-Tirmizi 4/402, En-Nesa'i, Ebu Davud, Ibnu Madzdze, Ed-Darimi i drugi) Iz ovog hadisa se zakljucuje da je najbereketnije vrijeme za rad i sticanje nafake u ranim jutarnjim satima. Molimo Allaha dz.s. da nam dadne bereket u vremenu i da nam pomogne da ga utrosimo u ono sto je korisno. Amin.

Pijenje alkohola i uvjerenje da je to dozvoljeno
- Iz knjige "Predznaci Sudnjeg Dana". Autor je Mr Fuad Sedic.

Pojavilo se u ovome drustvu pijenje alkohola, nazivajuci ga raznim imenima, a jos gore od toga je sto to neki ljudi proglasavaju dozvoljenim. To je takodjer jedan od predznaka Sudnjeg dana, kao sto je naglaseno u Enesovom, radijallahu `anhu, hadisu, u kojem Poslanik, sallallahu `alejhi we sellem, nabraja predznake Sudnjeg dana, pa izmedju ostalog kaze: "...i pice se alkohol..." (Muslim 16/121)

U prethodnom poglavlju, o pojavljivanju muzickih instrumenata, su pomenuti neki hadisi u kojima se kaze da ce u ovome ummetu biti onih koji ce pijenje alkohola smatrati dozvoljenim. Ubade ibnus-Samit, radijallahu `anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu `alejhi we sellem, rekao: "Skupina mog ummeta ce smatrati pijenje alkohola dozvoljenim, nazivajuci ga drugacijim imenom." (Sahih - Ahmed 5/318 i Ibnu Madzdze 2/1123) I, uistinu vidimo toliko vrsta i naziva alkoholnih pica. Cak su ga nazvali i "dusevnim picem" i slicno. Kao sto vidimo da je mnogo svijeta ogrezlo u pijenju alkohola, a jos gore od toga je javno prodavanje alkohola, raznih droga i tome slicno. Sve to ukazuje na blizinu velike katastrofe u koju drustvo, iz dana u dan, pada.

Mnostvo trgovine
- Iz knjige "Predznaci Sudnjeg Dana". Autor je Mr Fuad Sedic.

Od predznaka Sudnjeg dana je rasprostranjenost trgovine, kako medju muskarcima tako i medju zenama. Ibnu Mes`ud, radijallahu `anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu `alejhi we sellem, rekao: "Pred Sudnji dan, ljudi ce selam nazivati samo onima koje poznaju i rasirice se trgovina pa ce cak i zena ucestvovati u trgovini sa svojim muzem. " (Sahih - Ahmed i el-Hakim 4/445) Amir ibn Taglib, radijallahu `anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu `alejhi we sellem, rekao: "Od predznaka Sudnjeg dana je rasirenost i mnostvo imetka i rasirenost trgovine." (Sahih - En-Nesa'i 7/244 i Ahmed 5/69; Silsila Ahadis as-Sahiha 2/251) Ovaj predznak se uveliko ostvario, trgovina se rasirila i ljudi su pali u kusnju skupljanja imetka i u tome se natjecu. A to je upravo ono cega se Poslanik, sallallahu `alejhi we sellem, bojao za svoj ummet, te u hadisu kaze: " Tako mi Allaha, ne bojim se za vas od siromastva, nego se bojim da ce vam se dunjaluk otvoriti, kao sto se otvorio onima koji su bili prije vas, pa cete se u tome natjecati kao sto su se i oni natjecali, te ce vas to upropastiti kao sto je i njih upropastilo. " (El-Buhari i Muslim 18/95) Allahov Poslanik, sallallahu `alejhi we sellem, dalje kaze: " Kada osvojite Perziju i Bizantiju, kakav cete narod postati (biti)?" - Radicemo ono sto name ja Allah naredio - odgovorio `Abdurrahman ibnu `Awf, radijallahu `anhu. - "Da nece biti drugacije; medjusobno cete se natjecati (u imetku), pa cete jedni drugima zavidjeti, zatim se razilaziti i na kraju cete jedni druge mrziti". (Muslim 18/96)

Uistinu, najtecanje u dunjaluckim blagodatima povlaci za sobom slabost imana (vjere), propast ummeta i njegovu razjedinjenost, kao sto se to do sada dogadjalo, a nazalost, i sada je takva situacija.

Osvojenje Carigrada (Istanbula) i Rima
Od predznaka blizine Sudnjeg dana je osvojenje Carigrada (Istanbula) i Rima, kao sto je to Allahov Poslanik, sallallahu `alejhi we sellem, najavio. Ebu Hurejre, radijallahu `anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu `alejhi we sellem, rekao: "Nece nastupiti Sudnji dan sve dok rimo-bizantiska vojska ne dodje do El-E`amaka ili do Dabika (dva mjesta u Siriji, blizu grada Halepa), pa ce se prema njima uputiti muslimanska vojska iz Medine i to ce biti najbolji ljudi tog vremena. Kada se te dvije vojske sretnu Rimo-Bizantinci ce reci: - Pustite nas i one nase koji su zarobljeni pa su onda presli u vasu vjeru, da se obracunamo! Muslimani ce odgovoriti: - Ne, tako nam Allaha! Necemo vam prepustiti nasu bracu. I bitka ce poceti pa ce trecina muslimanske vojske (pobjeci) i biti porazena i to su oni cije pokajanje Allahu, dzelle sha`nuhu, nece nikada primiti, druga trecina ce poginuti i to su najbolji sehidi kod Allaha, dzelle sha`nuhu. Zadnja trecina ce izvojevati pobjedu i oni nece nikada biti stavljeni u kusnju i oni ce osvojiti Carigrad..." (Sahih Muslim 18/21).

Abdullah ibnu Amr ibnul-As, radijallahu `anhu kaze: "Jednom prilikom smo bili kod Allahovomg Poslanika, sallallahu `alejhi we sellem, i nesto pisali, kada ga neko upita: - Koji grad ce prvo biti osvojen, Carigrad ili Rim? - Heraklijev (Heraklije I, istocno-rimski car, 575-641) grad ce biti prvi, tj. Carigrad - odgovori Poslanik, sallallahu `alejhi we sellem. (Sahih - Ahmed 2/176, El-Hakim
4/555)

Ebu Hurejre, radijallahu `anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu `alejhi we sellem, upitao: "Jeste li culi za grad, ciji je jedan dio na kopnu, a drugi dio na moru?
(Misli se na Carigrad. Pogledaj komentar Muslima od En-Nevevija 18/43 i Dzami`ul-usul 10/381)

- Jesmo, Allahov Poslanice - odgovorise ashabi. - Nece nastupiti Sudnji dan dok ga ne napadne sedamdeset hiljada Ismailovih potomaka (Arapa) pa kada se oni primaknu tome gradu i opsjednu ga nece se boriti ni sa oruzjem, niti ce bacati strijele, nego ce uzvikivati, "La ilahe illellahu, wallahu

ekber!" pa ce osvojiti jedan dio grada, i to je onaj koji je na moru (kako to naglasava Sevr). (Jedan od prenosilaca ovog hadisa). Zatim ce drugi put uzviknuti: "La ilahe illellahu, wallahu ekber!" pa ce osvojiti drugi dio grada. Zatim ce i treci puta uzviknuti: "La ilahe illellahu, wallahu ekber!" pa ce osvojiti jedan dio grada pa ce im se vrata otvoriti i oni ce definitivno uci u grad i osvojice ratni plijen. I dok oni budu dijelili plijen doci ce im glasnik i obavijestiti ih da se Dedzdzal vec pojavio pa ce oni sve to ostaviti i vratiti se." (Sahih Muslim 18/43).

Neki ucenjaci kazu da ce veliki broj Rimo-Bizantinaca pred kraj dunjaluka preci na Islam i da ce oni biti najmnogobrojniji narod pred Kijamet - kao sto je to pomenuto u prethodnom poglavlju - te da ce i oni ucestvovati u osvajanju Carigrada. Dio ucenjaka smatra da se ovaj predznak - osvojenje Carigrada - vec ostvario i da je to bilo kada je Osmanskki sultan Mehmed II El-Fatih (1429-1481) dana 20.5.857.h (1453.g.) osvojio Carigrad, koji je do tada bio centar istocnog krscanstva. Time je Carigrad postao glavni grad Islamske drzave i dobio je ime Islambul tj. glavni grad Islama, pa je kasnije turskim izgovorom preimenovan u Istanbul. Zbog toga se smatra da je Mehmed El-Fatih, rahimehullah, taj divni vojskovodja koji je najavljen u hadisu u kojem Allahov Poslanik, sallallahu `alejhi we sellem, kaze: "Sigurno ce Carigrad biti osvojen, pa divan li je vojskovodja taj covjek i divna li je ta vojska koja ce to ostvariti." (Sahih - Ahmed 4/235 i El-hakim 4/442) Medjutim, kada su se muslimani udaljili od svoje casne vjere i prepustili se dunjaluckim uzivanjim, zadesila ih je slabost, koju su nevjernicke zemlje iskoristile i srusile hilafet, cime je Carigrad ponovo pao u nevjernicke ruke.

Drugo misljenje ucenjaka je da se ovaj predznak jos nije ostvario jer je ovo osvojenje Carigrada bilo sa oruzjem, a osvojenje koje je Poslanik, sallallahu `alejhi we sellem, pred Kijamet najavio ce biti bez borbe, a oruzje ce biti "tekbir" i "la ilahe illellah." Po misljenju ovih ucenjaka ovo Mehmed El-Fatihovo osvojenje Carigrada smatra se samo kao uvod i priprema za glavno osvojenje. To potvrdjuje i cinjenica da je hilafet srusen i da Carigradom danas vladaju nevjernici pa mora doci do njegovog ponovnog oslobadjanja. Medju ostalima koji se drze ovog misljenja je i poznati ucenjak Ahmed Shakir koji kaze da ce do ovoga - u hadisu najavljenog - osvojenja doci kada se muslimani povrate svojoj vjeri od koje su se znatno udaljili... (Pogledati
Hashijetu Umdetit-tefsir Ibnul Kesir 2/256, obrada Ahmed Sakira.)

To su ta dva misljenja oko osvojenja Carigrada a Allah, dzelle sha`nuhu, najbolje zna, a sto se tice osvojenja Rima, on jos nije osvojen ali nema sumnje da ce do toga doci jer je to Allahov Poslanik, sallallahu `alejhi we sellem, u vec pomenutom, sahih hadisu, najavio.

Najtuzniji na Sudnjem Danu
Od Bekira Al-Abida se prenosi da je upitao Sufjana ibn Ajineta: "O Ebu Muhammed, da li je do tebe doslo da ce se tiskati ljudi na Sudnjem danu?" Sufijan mu odgovara: "Stajat ce ljudi na Sudnjem danu u ovom polozaju", pa stavi ruku jednu iznad druge, pa nastavi: "Ljudi ce izlaziti iz svojih kaburova govoreci: - Vode, vode, zedj, zedj, a medju najtuznijim na Sudnjem danu bice trojica: Vlasnik roba koji ce na Sudnjem danu biti sa slabijim djelima od roba kojeg je posjedovao, covjek koji je posjedovao veliko bogatstvo od kojeg nije udjeljivao sadaku, a koje je poslije njega naslijedio covjek koji je od tog istog bogatstva dijelio, vlasnik znanja koji se nije okoristio od tog znanja, a poducio je svoga ucenika koji je imao koristi od naucenog."

Odgovor na kaburska pitanja
Jednog dana Ibrahim, zadnje dijete Resulullaha s.a.v.s., sjedjase u krilu svoje majke. Imao je tada 16 mjeseci a smrt je lebdjela iznad njega. Gleda ga Resulullah s.a.v.s. znajuci da mu se smrt prikucila i govori mu: "O Ibrahime, ja ti ne mogu nimalo pomoci." Preseli Ibrahim na bolji svijet a zalosni ga otac ponese da ga stavi u zemlju. Kada ga smjesti u kabur, rece mu: "O Ibrahime, kada ti dodju meleci reci im: "Moj Gospodar je Allah dz.s., moj poslanik je moj otac, a moja vjera je Islam." Okrenu se Poslanik s.a.v.s. i zatece Omera kako jeca: "Sta te je rasplakalo, o Omere?" Omer rece: "O Allahov Poslanice, tvoj sin jos nije postigao zrelost i za njim nije potegnuto pero i nema potrebe za tim. A sta da radi Hatabov sin, postigao je zrelost i za njim je potegnuto pero?" Odgovor na Omerovo pitanje dodje od Allaha dz.s.: "Allah ce vjernike postojanom rijecju ucvrstiti i na ovom i na onom svijetu, a nevjernike ce u zabludi ostaviti. Allah radi sta hoce." (Prijevod znacenja - Ibrahim, 21.)

Dzennet i Dzehennem
Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Kada je Allah stvorio Dzennet i Dzehennem, poslao je Dzibrila u Dzennet i rekao mu: "Otidji, pogledaj Dzennet i nagradu koju sam pripremio stanovnicima Dzenneta. Dzibril ode, pogleda Dzennet i nagradu pripremljenu njegovim stanovnicima, i kada se vrati, rece Uzvisenom Allahu: - "Tvoje mi moci, u Dzennet ce uci svako ko za njega cuje!" Allah naredi pa se Dzennet okruzi neugodnostima i rece Dzibrilu: "Vrati se i pogledaj kakvu sam nagradu pripremio stanovnicima Dzenneta. Kada se Dzibril vrati Dzennetu, ugleda Dzennet okruzen neugodnostima, i odmah se vrati Allahu:

- Tvoje mi moci, bojim se da ce iko uci u Dzennet! - Otidji i pogledaj Dzehennem i kaznu koju sam pripremio stanovnicima Dzehennema - naredi mu Allah. Kada dodje do Dzehennema i ugleda njegovu razbuktalu vatru, vrati se nazad i rece: - "Tvoje mi moci, niko ko cuje za Dzehennem, nece uci u njega!" Allah naredi da se Dzehennem okruzi strastima, i rece Dzibrilu da ga ponovo pogleda. Kada ugleda Dzehennem, Dzibril progovori: - Tvoje mi moci, bojim se da ce se iko spasiti Dzehennema!" (Tirmizi, Ebu Davud i Nesai, hadis hasen sahih)

30 uzroka ulaska u Dzennet
1. -2. Iman i dobro djelo
U plemenitom Kur'anu Iman se spominje kao jedan od najvaznijih uzroka koji, Allahovom dozvolom, vode u Dzennet, ali se uvijek spominje uporedo s dobrim djelom. Zbog toga ne mozes naci ni jedno mjesto, gdje se spominje Iman, kao uzrok ulaska u Dzennet, a da se uporedo s njim ne spominje i dobro djelo. Vrata dobrih djela su, hvala Allahu, prostrana i velika, a putevi i nacini postizanja nagrade su veliki i mnogobrojni. Njihov broj zna samo Uzviseni Allah, `azza we dzell. Uzviseni Allah kaze: A oni koji budu vjerovali i dobra djela cinili - oni ce stanovnici Dzenneta biti i u njemu ce vjecno ostati. (El-Bekare, 82). U ovom znacenju postoji mnogo ajeta i vjerodostojnih hadisa, koje je tesko pobrojati, ali cemo kao primjer navesti neke od njih. Sure: el-ekare, 25. i 82.; Lukan, 9.; El-Kehf, 107.; El-Hadzdz, 14., 23., 56.; El-Feth, 5.; El-Hadid, 12. i 21.; Et-Tegabun, 9.; Et-Talak, 11.; El-Burudz, 11.; El-Bejjine, 7.; ElMu'minun, 1., 11.; El-Ankebut, 57.

3. Takwa - Bogobojaznost
Jedna od najvaznijih definicija bogobojaznosti je: Bogobojaznost je strah od Uzvisenog, rad po objavljenom, zadovoljstvo s malo i spremnost za dan odlaska. U definicije bogobojaznosti ulazi i sljedeca definicija: Bogobojaznost je da radis iz pokornosti prema Allahu `azza we dzell, po nuru od Allaha (tj. onako kako je doslo u

Allahovoj knjizi i Sunnetu Poslanika, sallallahu `alejhi we sellem), zeleci time nagradu od Allaha, i da ostavis nepokornost prema Allahu, `azza we dzell, po nuru (svjetlosti) od Allaha, bojeci se Njegove kazne. Ko zeli da procita nesto opsirnije o bogobojaznosti neka vidi djela od Ibnul-Kajjima, rahimahullah: Medaaridz us-Salikin i Igasat ul-Lahfan. Uzviseni Allah kaze: Oni koji budu bogobojazni, oni ce u dzennetskim bascama, pored izvora, biti. (El-Hidzr, 45.) Dzennet je i pripremljen za bogobojazne. Uzviseni kaze: I pozurite ka oprostu od Gospodara vaseg, i Dzennetu koji je prostran kao nebesa i Zemlja, pripremljen za bogobojazne. (Ali `Imran, 133.) Kaze Poslanik, sallallahu `alejhi we sellem: "Ono sto ce najvise uvesti ljude u Dzennet je bogobojaznost prema Allahu i lijepo ahlak (ponasanje), a ono sto ce ih najvise uvesti u vatru (Dzehennem) je jezik i stidno mjesto." (Tirmizija, Ibn Madzdze i Ahmed, Silsilat ul-Ahadis as-Sahiha, 977.)

4. Pokornost Uzvisenom Allahu i Njegovom Poslaniku Uzviseni Allah kaze: Onoga ko se pokorava Allahu i Poslaniku Njegovu On ce u dzennetske basce, kroz koje rijeke teku uvesti, a onoga ko ledja okrene, bolnom kaznom ce kazniti." (El-Feth, 17.) U Buharijinom Sahihu se biljezi hadis od Ebu Hurejre r.a. da je Poslaniks.a.w.s. rekao: "Svi sljedbenici moga Ummeta ce uci u Dzennet osim ko odbije. "A ko odbija, Boziji Poslanice?" - rekose. "Onaj ko mi se pokorava uci ce u Dzennet, a onaj ko je nepokoran on odbija." (Fethul-Bari, komentar Buharijinog Sahiha, 13/249)

5. Dzihad na Allahovom putu Pod dzihadom na Allahovom putu se podrazumjeva borba zivotom i imetkom. Uzviseni Allah kaze: Allah je od mu'mina kupio zivote njihove i imetke njhove u zamjenu za Dzennet koji ce im dati - oni ce se boriti na Allahovom putu, pa ubijati i biti ubijani. On im je to istinski obecao u Tevratu i Indzilu i Kur'anu... (Et-Tewba, 111.) Takodjer Uzviseni kaze: O vjernici, hocete li da avm ukazem na trgovinu koja ce vas spasiti bolne kazne; u Allaha i Poslanika Njegova vjerujte, i imecima svojim i zivotima svojim na Allahovom putu se borite - to vam je, da znate, bolje - On ce vam grijehe vase oprostiti i u dzennetske basce vas, kroz koje rijeke teku, uvesti, i u divne dvorove u edenskim vrtovima; - to ce biti veliki uspjeh. (Es-Saff, 10.-12.)

6. Tewba - pokajanje

Tewba brise (eliminise) sve ono sto je bilo prije nje (misli se na losa djela), kako kaze Poslanik s.a.w.s: "Onaj koji se pokaje od grijeha je kao i onaj ko nema grijeha." (biljeze ga ibn Madzdze i drugi, Sahihul-dzami`, 3008) Allah `azza wa dzell kaze: ...ali oni koji su se pokajali i vjerovali i dobro cinili, njima se nece nikakva nepravda uciniti i oni ce u Dzennet uci. (Merjem, 60.)

7. Ustrajnost (postojanost) na Allahovoj vjeri 8. Trazenje znanja radi Allahovog zadovoljstva 9. Gradnja dzamija (mesdzida) 10. Lijep ahlak (ponasanje) 11. Ostavljanje prepirke 12. Ostavljanje lazi pa makar i u sali 13. Biti stalno pod abdestom (taharet) i klanjati dva rekata iza svakog ezana 14. Odlazak u mesdzid radi obavljanja namaza i povratak iz njega 15. Mnogo ciniti sedzdu Allahu 16. Primljen hadzdz (hadzdz mebrur) 17. Ucenje ajetul-kursije iza svakog farza 18. Klanjati dvanaest rekata (sunneta) svaki dan i noc, kao dobrovoljni namaz Allahu 19. Sirenje selama, hranjenje gladnih, odrzavanje rodbinskih veza i klanjanje nocu 20. Iskrenost u govoru, ispunjavanje obecanja, izvrsavanje emaneta cuvanje stidnog mjesta, obaranje pogleda (od onoga u sto je haram gledati) i cuvanje ruku (od zabranjenih stvari) 21. Obavljanje pet dnevnih namaza, onako kako je Allah naredio, postiti mjesec Ramazan, cuvanje stidnog mjesta i pokornost muzu (ovaj uzrok je posebno za zene) 22. Odgajati i izdrzavati tri kcerke ili tri sestre 23. Strpljivost i ocekivanje nagrade pri smrti djece i bliskih osoba

24. Izdrzavanje i briga o jetimu (sirocetu) 25. Obilazak bolesnika i posjeta (zijaret) bratu po vjeri 26. Cuvanje dvaju svojstava (vrlina) 27. Velikodusnost u kupoprodaji 28. Oprostiti dug onome kome je testko da ga vrati 29. Grupa dobrih djela, ako se u jednom danu nadju kod muslimana, uci ce, Allahovom dobrotom, u Dzennet 30. Sabur (strpljivost) ako se izgubi vid

Osobine stanovnika Dzenneta
(Neka nas Allah dz.s. pocasti i ucini od stanovnika njegovih) Iz knjige "U Dzennet iz Kabura, ili Dzehennem" - Abdullah El-Gamidi Braco moja! Ranije smo govorili o osobinama dzenneta i njegovim ljepotama, radostima i sreci. Bogami ovo je prilika da se ljudi angazuju u tom pravcu i da se takmice takmicari da svoj zivot provedu u trazenju puta ka dzennetu. Taj put treba trajno traziti cineci dobra djela na nacin kako je to opisano u Knjizi koju je Allah dz.s. objavio najcasnijem svom robu Muhammedu `alejhisselam. Allah dz.s. kaze u Kur'anu: "Nastojte da zasluzite oprost Gospodara svoga i dzennet prostran kao nebesa i zemlja, pripremljen za one koji se Allaha boje, za one koji i kad su u obilju i kad su u oskudici, udjeljuju, koji srdzbu savladjuju i ljudima prastaju, a Allah voli one koji dobra djela cine; i za one koji se kada grijeh pocine ili kada se prema sebi ogrijese, Allaha sjete i oprost za grijehe svoje zamole, a ko ce oprostiti grijehe ako ne Allah? I koji svjesno u grijehu ne ustraju." (Ali `Imran, 133-135). A sada cemo navesti osobine stanovnika dzenneta:

1. Prva Osobina:
Oni koji su bogobojazni (mutteKun). to su oni koji se Allaha dz.s. boje i uzimaju zastitu svojim dobrim djelima od dzehennemske kazne. Oni izvrsavaju ono sto im se naredjuje, poslusni su, zive u nadi svojih dobrih djela, a izbjegavaju ono sto je zabranjeno plaseci se Allahove dz.s. kazne.

2. Druga osobina:

Oni koji dijele svoj imetak kada su u obilju i oskudici. Oni ijele od onoga sto im je Allah dz.s. podario, onako kako je propisano i kako se trazi, od zekata, sedake i dijele onima koji imaju pravo na to. Zatim dijele za potrebu dzihada i druge poslove na tom putu. Oni dijele javno i tajno. Njihov zivot i ljubav za imetkom ih ne opterecuje u dijeljenju. Nisu skrti niti pohlepni, a svoj imetak sticu na dozvoljen nacin i dijele ga ne plaseci se svoje potrebe za njim.

3. Treca osobina:
Oni sto srdzbu savladjuju: A to su oni sto se sustezu i svoju srdzbu savladjuju kada su u prilici da to cine. Nikome nepravdu ne cine niti im njihova ljutnja prouzrokuje zavidnost ili nepravedan odnos prema drugima.

4. Cetvrta osobina:
Oni koji mnogo prastaju. To su oni sto prastaju ljudima u trenucima kada mogu kazniti. Zbog toga Uzviseni Allah dz.s. kaze: "Allah voli sve koji dobra djela cine." Allah ovim upucuje na prastanje, a ovo treba da bude rezultat dobrote koji ce povecati dobro, a prastanje koje bi povecavalo zlo nije pohvaljeno i na takvu vrstu prastanja ovdje se ne misli. Allah Uzviseni u Kur'anu kaze: "Nepravda se moze uzvratiti istom mjerom, a onoga koji oprosti i izmiri se Allah ce nagraditi." (As-Sura, 40).

5. Peta osobina:
Oni koji se kaju - Tewwabun. To su svi za koje se kaze u Kur'anu: "I za one koji se, kada grijeh pocine ili kada se prema sebi ogrijese, Allaha sjete i oprost za grijehe svoje zamole." (Ali `Imran, 135). Grijesenje je izvedeno iz nevaljalih postupaka kao sto se smatra velikim grijehom nepravedno ubistvo, neposlusnost prema roditeljima, jesti kamatu, jesti imetak jetima, siroceta, bjezanje sa bojnog polja, zinaluk, kradja i slicno tome. A sto se tice grijesenja prema sebi to je opcenitiji pojam. Obuhvata i male i velike grijehe. Oni koji kada urade nesto od toga sjete se velicine onoga ko je to zabranio, prisjete se i zatraze oprost i milost zbog ucinjenog grijeha, a ovo je u skladu s Allahovim dz.s. rijecima: "Samo Allah prasta." Ovim se zeli kazati da se dova ne upucuje mimo Allaha Uzvisenog, jer niko ne moze grijehe prastati osim Allah dz.s. (misli se na grijehe koji su jedino u Allahovoj dz.s. kompetenciji).

Sesta osobina:
Oni sto u grijehu ne ustraju. To znaci kada urade neki grijeh brzo se poprave i ne ustrajavaju u grijesenju, znajuci sta rade i stetnost ustrajavanja u grijehu. Oni pozure za tevbom, kajanjem i nastoje da izbjegavaju grijehe, veliki ili mali bili. Allah Uzviseni kaze:

"Uistinu, vjernici su uspjesni oni koji molitvu svoju ponizno obavljaju, i koji ono sto ih se ne tice izbjegavaju, i koji milostinju udjeljuju, i koji stidna mjesta svoja cuvaju, osim od zena svojih ili onih koji su u posjedu njihovu, oni doista prijekor ne zasluzuju, a oni koji i pored toga traze oni u zlu sasvim pretjeruju, i koji o povjerenim im emanetima i obavezama svojim brigu brinu, i koji molitve svoje na vrijeme obavljaju, oni su dostojni nasljednici, koji ce dzennet naslijediti, oni ce u njemu vjecno boraviti". (Al-Mu'minun, 1-11).

Bitke u Ramazanu
MJESEC VELIKIH POBJEDA
Uzviseni Allah nam je iz Svoje obilne milosti podario da u ovom odabranom mjesecu izvojujemo na stotine pobjeda, a mozda je jedna od posljednjih i najvaznijih "ramazanski rat" tj. Oktobarski rat 1973. godine protiv okupatorskog, cionistickog izraelskog sistema i osvajanje "Husata" u ramazanu 1412. h.g. poslije kojeg je u potpunosti srusen komunisticki sistem i utjecaj u Afganistanu. Ramazan, mjesec posta, uistinu je mjesec dzihada i velikih pobjeda u nasoj slavnoj historiji. Uzviseni Allah nam je iz Svoje obilne milosti podario da u ovom odabranom mjesecu izvojujemo na stotine pobjeda, a mozda je jedna od posljednjih i najvaznijih "ramazanski rat" tj. Oktobarski rat 1973. godine protiv okupatorskog, cionistickog izraelskog sistema i osvajanje "Husata" u ramazanu 1412. h.g. poslije kojeg je u potpunosti srusen komunisticki sistem i utjecaj u Afganistanu. Takodjer, dvije bitke i pobjede nama dobro poznate, desile su se u ovom mjesecu: Bitka na Bedru koja predstavlja prvu pobjedu protiv nevjernika-musrika na otvorenom bojnom polju, i "Osvojenje Mekke", poslije cega su ljudi masovno poceli ulaziti u Allahovu vjeru. Ovom prilikom nije nam cilj da detaljnije govorimo o ovim bitkama, jer su detalji o njihovim zbivanjima dobro poznati svim nasim citaocima, medjutim, govorit cemo sazeto o dvjema veoma vaznim bitkama u islamskoj historiji, a koje mnogi nasi citaoci zanemaruju, unatoc tome sto su one od posebno velikog znacaja za nas. Bitka Ez-Zellaka (naziv jedne prostrane ravnice u centralnom dijelu Andalusa u blizini grada Batlijos) se zbila u petak u prvoj desetini ramazana 479. h.g. Svi historicari, muslimanski i krscanski, slazu se da je Andalus bio jedan od najvaznijih mostova preko kojeg je u srednjem vijeku islamska kultura presla u Evropu koja je u to doba plivala u moru neznanja i nekulture. Medjutim, islamska kultura i civilizacija pocela je sa stagnacijom od 4. stoljeca po Hidzri. Razlog tome lezi u muslimanskoj opustenosti i lezernosti spram uzimanja svih elemenata koji garantiraju snagu i dominantnost na vojno-politickom polju, a s druge strane, mnogi su se odali uzivanjima i raskosi zapostavivsi prioritete koji cine da njihova vlast ostane u skladu sa Allahovim propisima i da bude najbolji primjer pravednog sistema.

Sa padom Umejevickog hilafeta u Andalusu 422. h.g. doslo je i do rusenje teritorijalnog jedinstva. Drzava se rasparcala na 27 emirata-knezevina koje su se medjusobno borili za jacanja svog uticaja i prevlasti nad drugima. U cilju ocuvanja stolice i polozaja nisu se ustrucavali da pomoc zatraze i od svojih najljucih neprijatelja, susjednih krstaskih vladara, a posebno dviju kraljevina: Lion i Kastala koje su se, u svakom pogledu, najvise okoristile od krvavih medjumuslimanskih sukoba. Krscani su postali pohlepni za muslimanskom teritorijom. Kada su uvidjeli da su muslimani zaokupljeni medjusobnim sukobima, poceli su gomilati svoje trupe iz svih evropskih kraljevina, u susjedne drzave s ciljem pobjede krsta nad Islamom. Kada su ojacali svoj uticaj u regionu, nametnuli su dzizju (porez) slabijim muslimanskim emiratima, koji su se medjusobno borili za prevlast. Vrhunac moci dostigli su kada je Alfonso V, kralj Kastale, zauzeo Toledo koji je prije dolaska Islama na ove prostore bio prijestolnica ovih drzava. Kada je Mu'temid ibn Ubbad (jedan od emira Kordove i Esbilije, poznati ratnik i pjesnik, u to vrijeme najutjecajniji emir u Andalusu) poslao godisnji porez Alfonsu, on je odbio da to primi zeleci time da ga ponizi. Potom je Alfonso poslao svog izaslanika, zidova Mu'temidu koji je prenio ultimatum o napadu ukoliko mu muslimani ne predaju svoje tvrdjave i utvrde, planinske uzvisice koje imaju veoma veliki strateski znacaj. Ova poruka je izazvala gnjev i srdzbu, a dirnula je i u vjersko dostojanstvo Mu'temida. On je osamario ovog zidova, i da nije postojalo pravilo po kome se izaslanici ne ubijaju, on bi ga zasigurno ubio. Ali je zato pobio svu njegovu pratnju, koja se sastojala od 500 konjanika, koji su usli u prijestolnicu nonsalantno i provokativno. Njihovo ubistvo znacilo je objavu rata Alfonsu. SPAS ZA TRI STOLJE]A Mnogobrojna vojska Alfonsova se odmah pokrenula pustoseci sela i gradove i cineci veliki nered i pokolj. Mu'temid se sastao sa alimima, kadijama i narodnim zastupnicima u drzavi. Oni su mu sugerisali da uputi pismo emiru drzave El-Murabitin (velika islamska drzava koja je obuhvacala sve zemlje arapskog magriba: Maroko, Tunis, Alzir, Libija kao i Senegal), poznatom vojskovodji i mudzahidu Jusufu ibn Tasfinu. Medjutim, odredjeni broj izdajnika i munafika su Mu'temidu savjetovali da ne trazi pomoc od Murabitinske drzave, jer ce oni, posto savladaju krscane, zasigurno zauzeti njegovo kraljevstvo kao i sve preostale kraljevine. Tada je on izrekao svoje poznate rijeci: "Bolje mi je da cuvam deve u Agmanskoj pustinji, (na jugu Magriba) nego da cuvam svinje u Toledu." Zatim je poslao kadiju Abdullaha ibn Edhema sultanu Murabitina. Susreli su se u pomorskom gradu Sebte. Cim je sultan saznao za situaciju, naredio je vojsci da se pripremi za odlazak u Andalus. Zatim je poslao izaslanika u svoju prijestolnicu Marakes da dovede i preostalu vojsku. Sa svih strana su mu se pridruzivale manje i vece vojne formacije tako da su svi skupa presli more i spojili se sa Andaluskom vojskom u gradu Esbiliji. Tom prilikom islamskoj vojsci se pridruzio i veliki broj mudzahida, dobrovoljaca. Kada je saznao za okupljanje muslimanske vojske, Alfonso je odmah naredio da se mobiliziraju sve raspolozive snage i napisao je upozoravajuce pismo Mu'temidu. Kada je poruka dosla do njega, on je naredio jednom od najvecih pjesnika da je procita, a zatim da napise odgovor koji ce biti veoma mudar i upecatljiv. Kada je ovo pismo doslo do Alfonsa, on se rasrdio uvidjevsi da mu je istom mjerom uzvraceno i cak se nasao porazenim i ponizenim. Ubrzao je i povecao pripreme za

rat, a jedne noci je usnio san u kome je vidio kao da on jase na slonu a u njegovim rukama je bubanj u kojeg udara. Kada se probudio, trazio je od svojih svecenika da mu taj san protumace, ali oni nisu znali. Zatim su mu doveli jednog muslimanskog ucenjaka koji je bio u zarobljenistvu. Posto mu je kralj ispricao svoj san, ucenjak je trazio da ga oslobodi ukoliko mu on protumaci san, ali krscanski kralj to nije prihvatio. Ucenjak je rekao: "Objasnjenje i tumacenje tvog sna se nalazi u Kur'anu i to su rijeci Svevisnjeg Allaha: "Zar nisi cuo sta je Gospodar tvoj sa vlasnicima slona ucinio? Zar lukavstvo njihovo nije omeo i protiv njih jata ptica poslao, koje su na njih grumenje od gline pecene bacale, pa ih On kao lisce koje su crvi istocili, ucinio!?" (Prijevod znacenja - El-Fil) Zatim mu rece: "Ovaj san znaci da ce onaj koji je sakupio ovu vojsku biti unisten." Alfonso se nije obazirao na tumacenje ovog sna, jer je vidio veliku masu svoje vojske. Naredio je pokret. Utaborili su se 18 milja dalje od islamske vojske. Ibn Tasfin je, da bi izbjegao mogucnost izdaje i prevare Andaluzana, a i zbog takticke varke, predlozio da andaluska vojska bude naprijed, a njegova vojska iza brda. Kada je krscanska vojska dosla na bojno polje, vidjela je samo andalusku vojsku. Mnogo su se obradovali i njihov kralj je napisao poruku: "Mi smo na ovo bojno polje stigli mnogo umorni i iscrpljeni od puta, a sutra je petak vas praznik, a u nedjelju je nas praznik. Stoga predlazem da okrsaj bude u ponedjeljak." Medjutim, on je vec bio pripremio zavjeru. Ujutro rano napali su Mu'temidovu vojsku i doslo je do zestoke borbe. Andaluska vojska se hrabro odupirala krscanskim napadima, dok je Ibn Tasfin sa svojom vojskom napao na tabor-komandu krscanske vojske i pobio sve koji su se tu nalazili. Ovo je bio zestok udarac Allahovim neprijateljima i veoma brzo se situacija na bojnom polju okrenula protiv njih, te su se dali u bjekstvo. Medjutim, ispred njih je bio Mu'temid sa svojom vojskom a iza njih Ibn Tasfin sa svojom. Niko od njih nije uspio pobjeci sem njihova kralja sa manjom skupinom konjanika (oko 300) a muslimani su zaplijenili sve sto su krscani imali sa sobom od oruzja, jahalica i imetka. Ova sjajna pobjeda je, kako tvrde vojno-politicki analiticari, nesumnjivo uticala da se provedba krstaskog projekta u Andaluziji odgodi za nekoliko stoljeca. Ona je bila direktni i glavni uzrok da su muslimani uspjeli sacuvati u svom posjedu velike dijelove Andalusa jos tri stoljeca. Da je Alfonso uspio u tom periodu osvojiti Kordobu i Esbiliju, nema sumnje da bi i preostali emirati padali u njihove ruke poput zutog jesenjeg lisca. Medjutim, Svevisnji Allah je htio da se to tada ne desi i da muslimani iz toga izvuku pouku. Poslije ove bitke Andalus se ponovno ujedinio pod upravom Murabitina i cak su uspjeli da oslobode i nekoliko gradova koje su krscani bili okupirali. Ali, velika greska je bila sto se Ibn Tasfin veoma brzo vratio u Magrib i nije nastavio seriju pobjeda nad krscanskom vojskom kako bi ih u potpunosti porazio. Bitka Ajnu Dzalut se dogodila u ramazanu 658. g.h. ili 1260. g. na prostoru Palestine. Sa prostora krscanskog zapada, jos od 490. h.g. (1096. g.) pocele su vojne ekspedicije i pohodi ekstremnih i fanaticnih krscana na prostore svete zemlje sa ciljem unistenja Islama, kako su to oni propagirali medju svojim masama. U toku dugotrajnog i krvavog sukoba izmedju muslimana i krscana, koji je trajao skoro dva stoljeca, krstasi su dosli do zakljucka da nisu sami u stanju da savladaju muslimane i da im je zato potrebna pomoc sa strane. Stoga su ulozili sva sredstva kako bi ubijedili tatarskog tiranina Dzingis Kana, posredstvom njegove zene krscanke, da

promijeni smjer kretanja svoje vojske i usmjeri je u pravcu islamskih zemalja. I ustinu, za veoma kratko vrijeme, ova vojska, gotovo potpunih divljaka, koja nije znala za milost i osjecanja, okupirala je velike dijelove islamskog svijeta. Nakon sto su zauzeli prijestolnicu hilafeta Bagdad godine 656. h., ubili su halifu i dva miliona muslimana. Pored toga oni su unistili i kulturnu tradiciju i islamsko naslijedje tako sto su na milione vrijednih i unikatnih naucnih dijela bacili u rijeku Tigris od cije tinte je voda ove velike rijeke poprimila crnu boju. Za ovako strasno brzi pad Abasijskog hilafeta u velikoj mjeri je doprinijela i si'itska izdaja i zavjera posebno od strane vezira Ibn Alkamija i Nusajra et-Tusija jednog od sejhova si'itske sekte Imamija. NEVJERNICI SU JEDAN MILLET Usred ovih nemilosrdnih napada na Islamsko carstvo, ciji je glavni cilj bio potpuno unistenje i brisanje Islama sa lica Zemlje, i jos mnogobrojnih drugih opasnosti koje su okruzivale ionako razjedinjene i oslabljene muslimane, desila se bitka Ajnu Dzalut i to dvije godine nakon pada Bagdada. Kada je krenuo Hulakoj, jedan od sinova Dzingis Kana, u pohod da osvoji i pokori cio sam, pod njegovu upravu pali su mnogi vazni gradovi poput: Halepa, Hama, Damaska, tako da su i Memluci, koji su upravljali Egiptom, osjetili veliku opasnost. Shvatili su da je Egipat postao posljednja tvrdjava koja stiti muslimane. Oni su odrzali nekoliko sastanaka sa alimima iz razlicitih naucnih oblasti da skupa analiziraju trenutnu situaciju i mogucnosti iznalazenja najboljih preventiva u cilju suzbijanja i prevazilazenja postojece opasnosti. Alimi i vaizi su odigrali najvecu ulogu na polju osvjescenja narodnih masa, podsticanjem na zrtvovanje zivota i imetaka u borbi na Allahovom putu. Medju njima se posebno istakao safijski fakih El-'Izz, ibn Abdusselam koji je u narodu nosio nadimak Sultan ucenjaka. Odredjeni broj politicara je predlozio da drzava narodu konfiskuje - oduzme imetak kako bi se opremile vojne formacije, medjutim El-'Izz, Allah mu se smilovao, zauzeo je ostar stav po tom pitanju: "Ukoliko u drzavnoj blagajni nije ostalo nista, onda neka emiri i drzavni sluzbenici iz svog imetka izdvoje sve sto im nije neophodno i neka se poistovjete u odjeci i drugim zivotnim potrepstinama sa obicnim svijetom. Kada to ucine, a i dalje bude nedostajalo kapitala, tek tada je dozvoljeno oduzimati od obicnog svijeta. Ukoliko neprijatelj napadne na zemlju ljudi svih staleza, duzni su je braniti svojim imecima i zivotima." Vlast je prihvatila stav serijata. Sultan je od sebe krenuo, a zatim emiri i preostali sluzbenici da izdvajaju iz svog imetka ono sto im nije najnuznije. Po okoncanju potrebnih priprema, sultan mudzahid Muzaffer Kutuz je izabrao napad kao najbolje sredstvo odbrane, te je naredio pokret svoje vojske u cilju sprecavanja Tatara da zauzmu sve gradove sama i time stvore poluobruc oko Egipta. Kada su Tatari saznali za pokret muslimanske vojske, krenuli su im u susret. Dvije vojske su se sastale u Palestini na mjestu zvanom Ajnu Dzalut. Vodila se ogorcena i zestoka borba do te mjere da su je historicari smatrali nezapamcenom do tada, a Allah najbolje zna. Pobjeda je bila na strani muslimana. Veliki broj Tatara u bjekstvu je pokusao naci spas, a muslimanska vojska ih je proganjala sve do Halepa na sjeveru sama pod vodjstvom velikog vojskovodje Zahiram Bajbersam. Istovremeno Kutuz je pobjednicki usao u Damask, tatarske grupacije su jednostavno pobjegle iz grada kada su saznale za dolazak muslimanske vojske. Kutuz se zestoko obracunao sa krscanima i rafidijama-sijama koji su bili saveznici Tatarima, tako da je porusio

njihove crkve, sa svih mjesta uklonio njihove krstove kao kaznu za njihove zavjeru i izdaju i nekorektan odnos prema muslimanima - mjestanima. Oni su za vrijeme mongolske okupacije u skupinama prolazili ulicama i uzvikivali: "Pobijedila je i pojavila se prava i jedino ispravna vjera, vjera Mesihova." Takodjer su prisiljavali muslimane da ustaju pred krstom. Na veliku zalost, rezultati ove velike i vazne pobjede nisu se u punoj mjeri pokazali, jer se ubrzo medju muslimanima pojavilo nejedinstvo i medjusobno rivalstvo i zavjere. Sultan Kutuz je ubijen dok se vracao nazad u Egipat. Ali, hvala Allahu, moc Tatara je u velikoj mjeri oslabila poslije ove bitke, a razlog tome su i unutarnja neslaganja medju njima samima. Takodjer je odredjeni broj njih presao u Islam, medjutim, i pored svega toga, i dalje je postojala realna opasnost za muslimane od strane Tatara i krstasa. Tako su Tatari i poslije njihova prelaska u Islam, (mada je vecina njih to samo formalno ucinila), i dalje cinili nered po zemlji, napadali muslimane, oduzimali njihove imetke i pljackali ih, a njihove zene su uzimali kao roblje. Oni nisu sudili po Allahovom serijatu nego su vladali po zakoniku koji se zvao Jasik, a kojeg je ustanovio Dzingis Kan spajajuci nekoliko razlicitih zakonika.

JEDlNSTVO MUSLIMANA - NAS IMPERATIV
Mr. Sefik Kurdic

Ebu Musa, r.a. prenosi da je Muhammed, s.a.v.s. rekao: "VJERNIK JE S VJERNIKOM POVEZAN KAO GRADEVINA CIJI SU ELEMENTI JEDNI S DRUGIMA CVRSTO SPOJENI. "(Prenosi Buhari) Ovim hadisom Muhammed, a.s. je uporedio odnose medu vjernicima sa odnosima cigli u jednoj zgradi. Kako god se cigla na ciglu naslanja i cini jednu zgradu stabilnom, tako se i vjernik oslanja na vjernika i cini stabilnom Zajednicu kojoj pripada. U jednom drugom hadisu Muhammed, a.s. uporeduje vjernike u njihovoj medusobnoj Ijubavi, samilosti i saosjecanju sa- jednim tijelom.Kada ga zaboli jedan organ, citavo tjelo osjeca bolove i pati od povisene temperature i nesanice.(Prenosi Buhari). U rivajetu El-A'mesa od Es-Sa'bija i Hajseme Muslim u svom "Sahihu" spominje: "...ako ga zaboli oko pati citavo tijelo i ako ga zaboli glava citavo tijelo trpi "Kadi Ijad primjecuje da se ovim hadisom podstice na medusobno potpomaganje i saosjecanje vjernika jednih spram drugih.Iman u Allaha dz.s. i bratstvo medu muslimanima su bila dva najznacajnija faktora u konstituisanju prve islamske zajednice u Medini. Bratimljenje izmedu Ensarija i Muhadzira bio je dogadaj iz stvarnog svijeta, iako je taj dogadaj u svojoj prirodi blizi lijepim snovima, vjecnosti i dzennetu. Da se to bratstvo medu muslimanima nije prakticno dogodilo u Medini ostalo bi samo u ideji i snovima. Medutim, taj dogadaj je pokazao da je jedna takva praksa moguca i na Zemlji i da se na primjeru takvog imana i takvog bratstva zasniva Allahov program na Zemlji u svakom vremenu. Kur'an i Sunnet su strogo osudili neslogu i razilazenje medu muslimanima. Kur'an upozorava da je razilazenje i zavist medu pripadnicima Ehlu-l-Kitaba rezultiralo izvitoperivanjem Allahove, dz.s. Rijeci. Medu muslimanima razilazenje je primjeceno vec u ranom periodu, cim su licni interesi prevladali nad zajednickim. Takode, mezhebski ekstremizmi su nanijeli velike stete islamu i muslimanima Istina. Istina, mezhebski imami su ponajmanje krivi za ekstremizam njihovih pristalica. Resid Rida navodi da je neki Afganistanac, pripadnik hanefijskog mezheba, kada je cuo drugog vjernika koji je klanjao pored njega u safu, a pripadao drugom mezhebu i ucio Kur'an naglas, sto se suprotstavljalo mezhebu Afganistanca, udario ga je u grudi, tako da je ovaj pao na leda i umalo nije umro! Drugi je, opet, pripadniku drugoga mezheba slomio kaziprst koji je ovaj digao u toku namaza dok je bio na tesehhudu uceci Kelimei-sehadet, time simbolizirajuci da je Allah jedan. Prije jednog vijeka zabiljezeno je u Siriji

da je jedna grupa safi'jske uleme podnijela molbu muftiji da podijeli dzamiju na dva dijela: jedan za njih, a drugi za hanefije.To se ponavlja u vecoj ili manjoj mjeri u citavom islamskom svijetu. To se ponavlja, nazalost, i u nasoj zajednici. I to upravo sada kada je jedinstvo muslimana neophodno. Mezhebski i svaki drugi ekstremizmi i interesi su prisutni mozda vise nego ikada ranije. Mnogi dijelovi islamskog tijela trpe bol. Da li je na pomolu raspadanje tog tijela ili ce, ipak, iman nadvladati nase interese, te cemo se, shodno naprijed citiranom hadisu, osloniti jedan na drugog, pomoci jedan drugome u ovim zamagljenim vremenima i saosjecati sa svakim nasim bratom makar on i ne razmisljao kao mi - ostaje da se vidi?!

Buducnost pripada islamu
Iz knjige "Plan rusenja islama i unistenja muslimana u novije doba" - Nebil b. Abdurrahman El-Muhajjis

I pored svih zavjera i planova koji se kuju protiv islama i muslimana, tajno i javno, ja sam cvrsto ubijedjen da buducnost pripada islamu i da ce njegovo svjetlo obasjati cijeli svijet, sto potvrdjuje hadis Poslanika, sallallahu `alejhi we sellem, u kome kaze: "Ova vjera ce dostoci do svakog mjesta do kog stizu dan i noc i Allah dz.s. nece ostaviti ni jednu kucu, zidanu ili od neceg drugog pravljenu, a da u nju nece uvesti ovu vjeru ponosom ponosnih ili ponizenjem ponizenih. Ponosom kojim ce Allah pomoci vjeru islam i ponizenjem kojim ce Allah poniziti kufr (nevjerstvo)." (Prenosi Ahmed 4/103 i Hakim, koji kaze da je Sahih i da odgovara uvjetima Buharije i Muslima i u tome se sa njim slaze ez-Zehebi 4/430) Poslanik, sallallahu `alejhi we sellem je upitan: "Koji ce grad prije biti osvojen, Konstantinopolis ill Rim?" Pa je odgovorio: 'Grad Herakla ce prvo biti osvojen' - dakle Konstantinopolis. (Ed-Daremi, Hakim i kaze da je Sahih, u cemu se slaze i ez-Zehebi) Mnogo je vjerodostojnih hadisa koji govore o tome da ce kraj Jevreja biti u Palestini i da ce vojska koja ce se boriti protiv njih biti muslimanska i da ce u toj bici drvece i kamenje govoriti: "O muslimane, o Allahov robe evo iza mene se krije Jevrej, dodji i ubijga." U pojedinim predajama ovog hadisa stoji: "Vi cete biti istocno od Jordana, a oni zapadno." Postoje mnogi drugi radosni pokazatelji koji su se pojavili u ovo doba i ukazuju da buducnost pripada islamu. Izmedju ostalih to su: 1. Pad komunizma i propast sistema koji su ga sprovodili. To se desilo zbog toga sto je komunizam suprotan ljudskoj prirodi i ovo se smatra pokazateljem zavrsetka perioda ateizma. (Tako, npr., Muhammed Ibrahim, vodja Komunisticke partije Sudana, izjavljuje da ce napisati knjigu iz polja islamske misli i da je on bio imam klanjacima u zatvoru)

2. Pojava islamskog budjenja i povratka vjeri pogotovo medju mladima. Jedan od tragova preobrazaja je (dobrovoljni) povratak hidzaba (pokrivanja zene) sto je zabrinulo laiciste (sekulariste) i propagatore razvrata. Tragovi toga su i pokajanje jednog broja glumaca i glumica i njihovo priznanje da su bili obmanjeni i prevareni. 3. Pad nacionalnih i laicistickih parola i nacela, te otkrivanje njihove bezvrijednosti i bezvrijednosti stranki koje ih zagovaraju i otkrivanje prave istine o njima, narodu koji je saznao kakve sve nedace i nevolje su nam dosle sa njima. 4. Pojava dzihadskih pokreta u Afganistanu, Palestini, Kasmiru, Eritreji i drugim mjestima, koji su ostvarili velike pobjee i podigli glave muslimanima i upoznali cijeli svijet sa snagom i ponosom muslimana. Sabur, ummetu moj jer tvoja noc gotovo da zavrsi sa jutrom. Obmana mora otici ili ce se otkloniti, jer koliko god se povecala tama noci mi kazemo: "Zora je na pomolu." A kad se zora pojavi nema spavanja nego podjimo na spas.

Mozda se gore napisanom moze dodati i iduce: Islam, uprkos lazima koje se sire, je religija sa najvecim porastom u svijetu, ukljucujuci i na Zapadu. Broj muslimana, prema misljenju Semjuel Hantington-a, profesora s Harvarda i pisca cuvenog eseja "Sukob civilizacija", u iducoj deceniji prevazici broj krscana u svijetu. Arnold Tojmbi, poznati filozof istorije je iskazao svoje misljenje da ce muslimani biti sila u buducnosti s obzirom na njihove stroge moralne standarde koji ce ih zastiti od dekadencije i raspada. Ali to sto je nama najvrijedniji dokaz u ovom pogledu su rijeci Muhammeda, sallallahu `alejhi we sellem. Allah ta`aala kaze u Kur'anu: "On (Muhammed

sallallahu `alejhi we sellem) ne govori po hiru svome. To je samo objava koja mu se obznanjuje." [53:3-4] Pored hadisa navedenih u gornjem clanku, postoje mnogi drugi, a ovdje cemo pomenuti dva: "Uistinu, Allah je sakupio citavu zemlju za mene, te sam vidio njen istok i njen zapad; i uistinu vladavina mog ummeta ce dostici to sto je za mene od zemlje bilo sakupljeno." [Muslim (8/171) i Ebu Dawud (4252)] Nu`man ibn Basir prenosi od Poslanika sallallahu `alejhi we sellem: "(Moje) Poslanstvo ce ostati medju vama onoliko dugo koliko Allah zeli. Onda ce Allah uzdignuti ono sto On zeli da uzdigne. Onda ce biti Hilafet u skladu sa poslanstvom (sunnetom) i ostat ce medju vama koliko Allah bude htio. Onda ce ga Allah uzdignuti kada On to bude htio. Onda ce biti strogo kraljevstvo koje ce biti medju vama onoliko koliko Allah bude htio. Onda ce ga Allah uzdignuti kada On to bude htio. Onda ce biti tiranska kraljevina i ostat ce medju vama koliko god Allah bude htio. Onda ce je Allah uzdignuti kada On to bude htio. Onda ce (opet) biti hilafet u skladu sa poslanstvom (tj. Sunnetom). Onda je prestao govoriti." [Sahih, Ahmed (4/273)] Nama je poznato da je prvo bilo poslanstvo, onda hilafet Abu Bakra, Omera, Osmana i Alije, te onda stroge kraljevine Abasida i Umajjada itd, a danas ocigledno vidimo kako su se pojavili kraljevi tirani - Hasan, Fahd, Husejn, pa i ostali koji nisu kraljevi poput Mubaraka, Sadama, Gadafija itd. Dakle prorocanstvo u gore ovom hadisu je velikim djelom vec ostvareno. To sto preostaje je opet hilafet u skladu sa Sunnetom. Allahu Akbar.

Vrijeme - fenomen kur'anske istine
Ahmed Korić

On, naš Stvoritelj i Gospodar - Allah, dž.š., savršen u svojoj preuzvišenosti, beskonačan i bezvremen u svom trajanju i svojoj postojanosti, zaklinje se čovjeku Svome robu, u suri El-‘Asr: Tako mi vremena, doista je čovjek na gubitku - osim onih koji vjeruju i čine dobra djela! Utrošio sam mnogo vremena razmišljajući o ovom kur’anskom pojmu, njegovom značenju i značaju u kosmičkim relacijama, značaju u ovozemaljskim relacijama, kao i u svakodnevnom ljudskom bitisanju.

Naučnici dvadesetog stoljeća vrijeme su okarakterizirali kao četvrtu dimenziju - u naučnim razmatranjima označenu kao parametar koji ulazi u skoro sve analize i proračune, kao i ključni faktor koji povezuje sve promjene u različitim stanjima i zbivanjima. Vrijeme je neopipljiva veličina, mjerena promjenama položaja materije u prostoru, dakle, posrednim zapažanjima! Za snalaženje u materijalnom prostoru, u odnosu na zemaljske relacije, čovjek je konstruisao kompas. Za snalaženje i orijentaciju u vremenskom prostoru konstruisao je časovnik kojim je pokušavao mjeriti vrijeme, obavljati različite procjene i analize promjena koje su, neosporno, nastajale protokom vremena. Vrijeme je, Allahovom voljom, čovjeku stavljeno na raspolaganje kao i sva ostala dobra materijalne prirode! Kao što čovjek koristi vodu, hranu, prostor za kretanje i svoje bitisanje, tako koristi i tu nevidljivu, neopipljivu veličinu o čijem postojanju i njezinim različitim utjecajima ima posredna zapažanja i spoznaje zasnovane na vlastitim zapažanjima te spoznaje na osnovu vlastitih umnih napora. Samo umnim aktivnostima i umnim naporima možemo do određenih granica uspostaviti neposredni kontakt sa vremenom i njegovim tajanstvenim svojstvima! Čovjek je u svojoj naivnosti, nedovoljnom znanju ili nepotpunom životnom iskustvu uvjetovanim kratkoćom ljudskog života, izvršio neshvatljivu podjelu vremena. Tako npr., odredio je: korisno vrijeme, beskorisno vrijeme, sretno, dobro, loše vrijeme, nesretno vrijeme. Svoje bitisanje podijelio je na: prošlost, sadašnjost i budućnost. Tako je, razbijajući cjelinu ove nemjerljivo dragocjene veličine, posmatrao samo dijelove te cjeline odričući se mogućnosti da sagleda cjelinu ove nevidljive dimenzije trajanja! Čovjek je, nesvjesno, pokušao istinu ,,konzumirati” u manjim zalogajima, jer je, očito, osjećao da bi se mogao ,,udaviti”, ako bi istinu o vremenu pokušao u sebe unijeti u cjelosti! Preuzvišeni Allah, dž.š., u Časnom Kur’anu navodi da je čovjeku data mogućnost da neke istine i tajne može spoznati samo do određenih granica - onoliko, koliko mu Allah, dž.š., dozvoljava. Postavljalo se često pitanje: Šta je čovjek, kao Božije djelo, u beskonačnom okeanu vremena? Mi smo posljednji, krajnji izdanak života - u općem lancu življenja! Naša krv nije prestajala živjeti od prvog čovjeka, Adem pejgambera, do danas, prenoseći se procesom rađanja iz generacije u generaciju. Tako smo mi, u apsolutnom toku trajanja, najstariji izdanak života - stariji smo od svojih djedova i pradjedova, od svojih roditelja, mada se tvrdi suprotno! Tako dolazimo do saznanja da smo cijelog života u našem vremenu trajanja imali potpuno pogrešnu predodžbu. Čovjek, dakle, nije ništa drugo do akumulator vremena koje je preživljeno u svim prethodnim generacijama - akumulator života. U genima čovjeka upisane su sve razvojne promjene, stanja i zbivanja! Jednostavno rečeno, geni su šifrirana prošlost - dio vremena!

Dakle, može se na različite načine dokazivati i dokazati da sve što postoji, što je bilo kada nastalo Allahovom voljom i odredbom, krije u sebi vrijeme - tu nevidljivu i tajanstvenu dimenziju, nezaustavljivu i neuništivu veličinu! Vrijeme ima svoju karakteristiku sumjerljivosti. Ono na svoj način pripada kategoriji mikrokosmosa i makrokosmosa. Tako mikrokosmosu pripadaju beskonačno mali vremenski intervali (nano-sekunde, milijuniti dijelovi sekunde), kao što makrokosmosu pripada vrijeme mjereno milijardama svjetlosnih godina (svjetlosna godina je pojam kojim se najčešće određuje udaljenost u vasionskom prostoru, ali u sebi krije parametar vremena), tako se veličina vremenskog prostora proteže od beskonačno malog do beskonačno velikog! Dakle, veličina vremenskog prostora odnosno dimenzije vremena su u neposrednoj korelaciji sa veličinom materijalnog dijela svijeta! Ili, da budem slobodan iskazati tvrdnju: vrijeme kao nevidljiva veličina predstavlja dio nevidljivog svijeta, koji je ukomponiran na hiljade načina u vidljivi materijalni svijet. Pripadnici islama, šehadeta, svojim vjerskim opredjeljenjem dužni su vjerovati i u nevidljivi svijet. To je svijet vremena (jedinstven) u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Za nas je ,,nevidljivi” dio koji pripada prošlosti i budućnosti dok proces trajanja sadašnjosti možemo pratiti. Međutim, Allah, dž.š., obdario je pojedince mogućnošću predviđanja budućnosti, a to je moć prodora ljudske svijesti u budućnost - bližu i dalju. U te ljude, od Boga posebno odabrane i obdarene, spadaju Božiji poslanici i vjerovjesnici. Posljednji Božiji poslanik, Muhammed, alejhi-s-selam u Kur’anu, azimuš-anu, posljednjoj Božijoj objavi, prenosi ljudima dijelove prošlosti ljudskog roda kao i vizije budućnosti. Treba naglasiti da vrijeme kao nevidljiva kategorija opstojnosti svijeta nije jedini dio nevidljivog. Tu spadaju nevidljiva duhovna bića - meleki, džini, šejtani! Tako je Allah, dž.š., u Kur’anu, a.š., odredio život Ibliza - njegovo trajanje će se završiti sa Kijametskim danom! To je vremensko ograničenje zla! Vratimo se sada svakodnevnom ljudskom životu! Čovjek dolazi na ovaj svijet bez svoje volje, dakle, Allahovom voljom, a posredstvom svojih roditelja, koji su na isti način došli na ovaj svijet. Rađanjem počinje život čovjeka - ovozemaljski - i njegovo trajanje u prostoru - i vremenu. To trajanje određeno je vremenom života - putom Zemlje oko Sunca (jedan obilazak Zemlje oko Sunca - jedna godina života)! To kretanje Zemlje oko Sunca odvija se određenom brzinom - oko 29 km/sek. A šta je brzina? Svi znamo da je brzina put pređen u jedinici vremena, ili matematski iskazano: v = s (m/s) Ako u ovom izrazu vrijeme kao veličinu u nazivniku razlomka skraćujemo (uzimamo manje brojne vrijednosti), brzina se povećava. Ako se uzme t 0 (teži nuli), brzina se

na istom putu ,,s” povećava do beskonačnosti! Ovo je teorijski moguće! Međutim, postoji tvrdnja da materijalni svijet ne može prevazići brzinu svjetlosti! Prema naučnim tvrdnjama, pri brzini svjetlosti u materijalnom svijetu prestaju sve promjene - odnosno vrijeme u svom toku zaustavlja se, prestaje protjecati i nastaje vječnost. Osvrnuo bih se u ovoj raspravi na značenje 82. ajeta 36. sure Jasin, u kojoj se kaže: Pa kada on nešto hoće, Njegovo je samo da rekne: ,,Budi!”, - i to biva! Dakle, bez obzira na ogromne udaljenosti, bilo gdje u Kosmosu, volja Allaha, dž.š., trenutno se izvršava! Za ovu trenutnu komunikaciju vrijeme u izrazu za brzinu mora biti ,,0” (nula), a to važi za onoga ko je Gospodar vremena - a to je samo i jedino Allah, dž.š., a On je bezvremen, oduvijek je i nikada ga neće nestati! Dosadašnje razmatranje približava nas odgovoru na jedno vječito postavljano pitanje: Kada će otpočeti vječiti život? Na nivou dosadašnjih ljudskih saznanja iznesenih u ovoj raspravi odgovor bi bio: Vječni život počet će onda kada materija koja nosi na sebi život (planeta) i njen zvjezdani sustav postignu brzinu svjetlosti! Poznato je iz astronomije da se zvjezdani sustavi, sazvježđa, galaksije . . . kreću ubrzano u svemirskom prostoru koji je beskonačan. Ono što čovjek može vidjeti golim okom i uz pomoć teleskopa samo je deseti dio materije svemira, dok 90% materije predstavlja ,,crnu masu” - koja upija svjetlost - i za naša čula je nevidljiva! Ova masa ima ogromnu gravitacionu moć, i po svemu sudeći, predstavlja generator kretanja - ubrzavanja! Može se samo pretpostavljati o tome da će vremenom koje se ne može odrediti, i čiji je Gospodar njegov Stvoritelj - Allah, dž.š., zvijezde sa svojim planetama rasporediti u beskonačni prsten koji će se vrtiti brzinom svjetlosti oko središta koju će činiti ,,crna masa” - i na ogromnoj udaljenosti (sa beskonačno velikim radijusom rotacije)! Tada bi trebala početi vječnost - novi život koji će poslije Sudnjeg dana početi, kada će po Allahovoj odredbi biti proživljeni ,,iz trulih kostiju” svi oni koji su nekada postojali - kako to stoji na više mjesta u Kur’anu, a.š. Logično bi bilo zaključiti da prelazak iz jednog stanja u drugo (iz prolaznog svijeta u vječni) treba imati i svoju ,,međufazu” - a to je ,,Sudnji dan”, koji će trajati onoliko, koliko Allah, dž.š., bude odredio. Logično bi bilo zaključiti da se stara zgrada mora srušiti (svijet koji sada postoji), kako bi se na njegovom mjestu (prostoru) izgradila nova (drugi svijet koji je čovjeku od Boga obećan). Da bi se sve ovo desilo, potrebne su ogromne (neizmjerno velike) količine energije! Tu energiju može stvoriti samo preuzvišeni Allah, dž.š. I ona je samo njemu dostupna! U izloženom tekstu govorili smo o brzini kao fizičkoj veličini u kojoj se nalazi odrednica ,,vrijeme” - ,,t”.

Da bi se brzina povećala, potrebna je promjena brzine, opet, u jedinici vremena, te tako dolazimo do izraza za ,,ubrzanje": vs a = = (m/s2) t t2 Poznata definicija iz fizike glasi: Ubrzanje je promjena brzine u jedinici vremena, ili promjena puta u jedinici vremena na kvadrat! Eto, i za ovu promjenu, koja je hipotetički uvjet da se dosegne vječnost, potrebno je vrijeme! Osvrnimo se na neke druge grane znanosti u kojim vrijeme igra odlučujuću ulogu. U atomskoj fizici vrijeme je ključni faktor da bi se ostvarila lančana reakcija cijepanja atoma pod određenim uvjetima. Ako je vrijeme dovoljno kratko (brzina cijepanja atoma dovoljno velika), lančana reakcija će započeti! Ako je ova reakcija nekontrolirana - dolazi do eksplozije (princip djelovanja atomske bombe), ako je ova reakcija vremenski kontrolirana (slučaj rada atomskog reaktora), tada energiju koja se oslobađa možemo kontrolirati i u korisne svrhe upotrebljavati, koristiti za ljudske potrebe. Kao što se vidi iz navedenog primjera, a i drugih koje ću navesti, vrijeme je regulator svih stanja, promjena i zbivanja! Onaj ko se ne zna prilagoditi vremenskim ograničenjima i ne postupa u skladu sa vremenskim mogućnostima, osuđen je na propast! Vozač koji se žuri, koji hoće nadoknaditi izgubljeno vrijeme povećanjem brzine automobila, suočava se sa opasnošću da doživi saobraćajni udes! Vozač koji ne utroši dio svoga vremena za odmor (spavanje), opet rizikuje od saobraćajnog udesa, jer psihički nije sposoban za korektnu vožnju! U svakodnevnom životu, u komunikaciji sa ljudima čovjek treba vladati svojim mislima i reakcijama, a i za to mu je potrebno vrijeme - da stane, da razmisli o svojim postupcima, da izbjegne konflikt! Bolestan čovjek po savjetu liječnika mora uzimati lijekove u strogo određenim vremenskim intervalima, u kojima će lijek najuspješnije djelovati! Ako se vrijeme skrati, koncentracija lijeka raste iznad dozvoljenih granica, te će njegovo djelovanje izazvati štetne efekte, ako se uzme sa zakašnjenjem, koncentracija može da opadne ispod nivoa uspješnog djelovanja! Ovdje je vrijeme faktor uspješnosti liječenja! U procesu proizvodnje - projekticiranja tehnološkog procesa, nastoji se ostvariti proizvodnja u što kraćem vremenskom roku, čime se mjeri produktivnost rada a time i uspješnost obavljanja posla! Na Zapadu postoji poslovica: ,,Vrijeme je novac!” Drugim riječima, vrijeme upotrijebljeno u korisnom radu predstavlja uvjet prosperiteta i napretka! Isto tako, vrijeme upotrijebljeno u ratnim djejstvima i destrukciji predstavlja

zloupotrebu vremena, zloupotrebu Božijeg povjerenja koje je Svemogući Bog poklonio čovjeku i odredio mu u Kur’anu, a.š., šta treba raditi, kako se ponašati, i kako na najhumaniji način koristiti svoje vrijeme. Vrijeme upotrijebljeno u korisnom radu, u čenju, bavljenju naukom, jednako je vremenu koje se troši na ibadet! Vrijeme koje čovjek provodi u namazu i drugim vidovima ibadeta predstavlja svjesno odricanje od onoga što je neponovljivo i što se troši - što prolazi, ali je u isto vrijeme i najčvršća veza sa svojim Gospodarom i Stvoriteljem. Svijesno odricanje od dijela raspoloživog vremena u korist ibadeta jeste osnovna obaveza čovjeka prema svome Stvoritelju - i prirodna je kočnica ,,naših životnih lančanih reakcija” koje bi, ako izmaknu kontroli, neminovno dovele do ,,eksplozije” našeg života (nastanak stresa, nervoze, neuroze, različitih psihosomatskih poremećaja, angine pektoris, infarkta i sl., te konačno prerane smrti)! A to je slično malom, pojedinačnom ljudskom ,,černobilu”. I u poznatoj černobilskoj katastrofi lančana reakcija je izmakla vremenskoj kontroli - i znamo šta se desilo! A svi smo mi potencijalni ,,mali ljudski černobili”! Zato neka naša svijest o vremenu bude podređena odredbama i naredbama Allaha, dž.š., koje nas ibadetom treba za trenutak zaustaviti na tromeđi vremena: prošlost-sadašnjost-budućnost, da nam omoguće da prilagodimo brzinu svoga življenja realnim potrebama i mogućnostima vlastitog života i života onih oko nas! Nemoguće je navesti sve primjere iz života koji upućuju na značaj istine sadržane samo u jednom ajetu jedne sure Kur’ana časnog - suri El-‘Asr! Da ne ističem grandioznost istine koju u sebi nosi cjelovitost sadržaja Božije objave - Kur’ana, a.š., što se samo po sebi podrazumijeva. Svaki vremenski prostor kroz koji bude prolazio čovjek živeći na Zemlji kao Allahov namjesnik, nosit će nove dokaze o istini sadržanoj u naznačenoj suri - uz interpretaciju primjerenu datom vremenu. Na kraju ovog skromnog razmišljanja, molim Allaha, dž.š., da nam omogući da spoznamo ono što još nismo spoznali, da kur’anske poruke postanu naša obaveza čijom realizacijom ćemo osmisliti naše bitisanje u ovozemaljskom vremenskom prostoru - načinom i postupcima koji će biti primjereni bezgraničnoj milosti i ljubavi koju nam ukazuje naš Stvoritelj i Gospodar Allah, dž.š. Molimo Allaha da nagradi Ajetciju Glasnika Islamske Zajednice u Bosni i Hercegovini na ustupanju ovog teksta.

Vjerovanje u gajb- nevidljivi svijet
Ali Atantavi (iz knjige Opci prikaz islamske vjere) Prevod: Enes Ljevakovis

Ibrahim Hisic

Nevidljivi svijet Vec smo prije rekli, u "Principima vjerovanja", da osjetila ne mogu spoznati i dokuciti sve sto postoji, i da postoje svjetovi koje ne spoznajemo culima. Nama najbliza od tih svjetova je dusa, koja je glavni element zivota svakog od nas. Ko porice poricanje duse? Niko!! Ko je spoznao sustinu duse? Niko!! Vidljivi, poznati svijet, Kur`an naziva `alemu - l - gajbi. Sto se tice vidljivog svijeta, svi su ljudi jednaki u vjerovanju u njegovo postojanje i niko nema prednosti nad drugim u tom vjerovanju, jer je ono plod nuznog znanja. Prednost je u vjerovanju u nevidljivo, gajb. Zaslugu i prednost ima onaj koji vjeruje u ono sto se ne vidi, potvduje njegovo postojanje, oslonjajuci se na obavijest. Ovim se odlikuje bogobojazni. Zato je Allah (dz.s.) spomenuo prvo svojstvo kojim je opisao bogobojazne, da su to oni "koji vjeruju u nevideno". Kako vjerujemo u nevideno? Kako vjerujemo u gajb, a Allah (dz.s.) nam nije dao osjetila pomocu kojih ga mozemo spoznati? Kada bismo se oslonili samo na osjetila i um, kojim prosudujemo ono sto nam dode putem cula, ostali bismo u neznanju i za nas bi svijet gajba bio nepoznanica. Ali Allahova (dz.s.) mudrost i milost prema nama ucinili su da nije ostavio razum prepusten njegovoj nemoci da spozna ovaj nevidljivi svijet, nego ga je obavijestio o onome sto treba da zna o tom svijetu. Ovo obavjestenje ne dolazi iz dubina duse, iznutra, nego izvana. To nije intuicija, niti inspiracija, niti iluminacija, ili, pak, racionalni zakljucak. Nije mu izvor ljudska snaga. Ono dolazi " izvana" na jedan od tri nacina: 1. Allah (dz.s.) dostavi vijest covjeku putem nadahnuca, ili sna, ili nekim drugim nacinom "primanja" u kojem covjek nema udjela, niti to moze postici svojim radom. 2. Cuje te vijesti, a da ne vidi njihovog istinskog prenosioca; dodu do njegovog uha i ono ih razumije. 3. Allah (dz.s.) posalje jedno od svojih pokornih stvorenja, koje ne vidimo ( ona se zovu meleki), nekom od ljudi koga Allah (dz.s.) odabere, te mu taj melek dostavi Allahovu (dz.s.) objavu i naredi mu da je prenese ljudima. Ovo su tri nacina spoznaje svijeta gajba: "Nijednom covjeku nije dato da mu se Allah (dz.s.) obraca, osim na jednom od tri nacina: nadahnucem, ili iza zastora, ili da posalje izaslanika koji, Njegovom voljom, objavljuje ono sto zeli..."(Es-sura:51)

Gajb u koji se mora vjerovati Gajb u koji se mora vjerovati i koji je temelj imana i ciji poricatelj izlazi iz imana je ono sto je spomenuto u Kur`anu. A za gajb koji se spominje u Sunnetu, a nije spomenut u Kur`anu, poricatelj ne izlazi iz vjere, ali je veliki grijesnik. Ovu razliku izmedu Kur`ana i Sunneta treba malo bolje objasniti. Vahj - objava koju dostavi Poslanik (a.s.) i hadis koji kaze su na istom stepenu argumentacije. Kur`an je Allahova (dz.s.) objava izrazom i znacenjem, a hadis je Allahova (dz.s.) objava znacenjem, a izraz je Poslanikov. Allah (dz.s.) kaze:"On ne govori po hiru svom - to je samo Objava koja mu se obznanjuje."(En-Nedzim:3-4) Ashabi, koji su slusali ajet koji Poslanik dostavlja i hadis koji izgovara, nisu pravili razliku medu njima, sto se tice obaveznosti rada po njima i snage dokazivanja i argumentiranja. Razlika medu njima nastaje prilikom prenosenja. Kur`an je prenesen tevaturom - velikim brojem prenosilaca u svakoj generaciji, tako da smo sigurni da je tekst koji se nalazi u Mushafu isti tekst koji je objavio Dzibril Muhammedu (a.s.), a on prenio ashabima. Nista od njega nije oduzeto, niti mu dodato, niti je koji izraz promijenjen. A sto se tice hadisa, vecina ih je prenesena pojedinacno (ahad-ahad). Hadiski ucenjaci su ulozili ogromni trud u ispitivanju i preciscavanju njihovog prenosenja, a zatim u ispitivanju stanja ljudi koji ga prenose. Ulozili su u tome krajnje napore do kojih stize ljudska snaga. Ali, i pored toga, ne mozemo reci s apsolutnom sigurnoscu, da je hadis, koji prenose hadiske zbirke, od Resulullaha (a.s.) i da je prenes isti izraz, kao sto smo sigurni da je sva sto se nalazi u Mushafu objavljeni Kur`an izrazom i znacajem. I posto je akida - dogmatika osnova vjere i bilo kakav nedostatak u njoj vodi kufru i izlasku iz nje, onda se musliman ne smatra odmetnikom od vjere - heretikom, ako postoji mogucnost da djelo koje je ucinio nije kufr. Zato smo rekli da onaj ko negira dogmu s kojom je dosao Kur`an, izlazi iz islama, a ko negira dogmu s kojom je dosao Sunnet, cini veliki grijeh, ali ne izlazi iz vjere, ako to negira iz prkosa, ili zbog razlike u stavu. A ako je poznavalac hadisa i ne prihvati hadis zbog njegove slabosti (zilleta) u senedu ili methu (tekstu), nije grijesan. Svijet gajba Svijet gajba o kojem govori Serijat, u koji se mora vjerovati i cije negiranje vodi u kufr, cine: meleki i dzinni, poslanici, Sudnji dan, polaganje racuna, nagrada i kazna, kader, ono sto se navodi u Kur`anu o stvaranju nebesa, Zemlje, covjeka i sve drugo o cemu govori Kur`an. Sumnja i odgovor na nju Materijalistima, koji vjeruju samo u ono sto osjecaju, odgovaramo principom vjerovanja, koji objasnjava da iz nepostojanja osjecaja necega ne proizilazi nuzno njegovo nepostojanje i da nemamo pravo negirati stvari samo zato sto ne osjecamo njihovo postojanje. Isto tako im se odgovara principom koji utvrduje: istinita vijest daje sigurno znanje, kao sto to daje culo. I ako je vec potvrdena iskrenost

Muhammeda (a.s.) u onome sto prenosi od Allaha (dz.s.) i ako je pouzdano prenesena ova vijest, onda mi vjernici imamo kategoricko vjerovanje u postojanje svijeta gajba. Vrste gajba 1. Gajb koji nismo dozivjeli niti bili njegovi svjedoci, ali su ga dozivjeli drugi ljudi, kao sto je pripovijest o Jusufu (a.s.), na primjer. Allah (dz.s.) je naziva gajbom, jer Muhammed (a.s.) i njegov narod nisu bili svjedoci, nisu vidjeli te dogadaje niti culi za njih. Ali djeca Jakubova (a.s.), Jusuf (a.s.) i njegova braca, bili su sudionici i ucesnici tih dogadaja. 2. Gajb koji covjecanstvo nije dozivjelo niti bilo njegov svjedok, kao sto su dogadaji koji su se zbivali na Zemlji prije stvaranja ljudi, vijest o stvorenjima koja su nastanjivala Zemlju prije, zatim stvaranje Adema i pocetak ljudskog bitisanja na Zemlji. Znamo o tome samo ono sto nam je doslo putem vahja - Objave. 3. Gajb koji osjetila ne mogu spoznati, niti se moze umom prosudivati, niti mastom dokuciti, kao Allahova (dz.s.)svojstva, zatim stvorenja koja je ucinio nama nevidljivim, kao meleki, dzinni, sejtani, dogadaji vezani za Sudnji dan, polaganje racuna, nagrada i kazna. Sumnja i odgovor na nju Mozda ce neko reci: u gajb koji samo Allah (dz.s.) zna spada i spustanje kise i poznavanje onog sto je u maternici. Kako onda metereoloski izvjestaji govore o tome kakvo ce vrijeme biti sutra - lijepo ili kisovito? A nauka otkriva ono sto je u stomaku trudnice, da li je musko ili zensko? Odgovor: 1. Allah (dz.s.) je Onaj koji je objavio Kur`an i On je Onaj koji je stvorio kosmos i ono sto se u njemu desava.I nemoguce je da dode u Kur`anu jasan kategorican tekst koji negira neku postojecu, ocitu, opipljivu stvar. A ako naidemo na tekst koji je na prvi pogled proturjecan stvarnosti, podrobnije ga proucimo i vidimo da je njegov smisao razlicit od onog koji nam se ukazao na prvi pogled. 2. Meteoroloski izvjestaj obavjestava o kisi nakon pojave predznaka i potpunog stvaranja, na primjer, kisa koja pada na priobalno podrucje Sirije. Otkrivanjem Allahovih (dz.s.) zakona u svemiru, postalo je jasno da je uzrok zrak koji dolazi sa Atlantika, prelazi Gibraltar i sudara se sa stajacom zracnom masom i zbog razlicite temperature dolazeceg i stajaceg zraka formiraju se oblaci. Pa kada to vide, meteorolozi znaju, oslanjajuci se na poznavanje Allahovih (dz.s.) zakona, da ce se ti oblaci usmjeriti ka sirijskoj obali. To je kao kad bi neko promatrao pismonosu s prozora, proracunao kada bi mogao stici do njegove kuce i obavijestio ukucane da ce za pet minuta stici. Ili kao kad bi neko gledao kroz durbin i primijetio auto koji mu dolazi u susret, pa obavijestio o tome prije no sto ga iko primijeti. Nije, u stvari, znao gajb, nego je vidio prije nego sto su drugi primijetili. Slicno tome je obavjestenje o vrsti i polu zametka nakon njegovog formiranja.

Ali gajb na koji ajet cilja, Allah (dz.s.) najbolje zna, je pitanje stvaranja oblaka, spustanje kise u podrucje gdje je Allah (dz.s.) propisao susu, sprjecavanje kise u podrucju gdje je On odredio njeno spustanje, spoznaja pola zametka ( i nejgovih osobina koje ce se pojaviti kasnije, prim.prev.) prije ili u trenutku spajanja spermatozoida s jajascem.

IJECENJE KUR'ANOM I SUNETOM

Najbolje s cim mozemo poceti ovu knjigu su rijeci Uzvisenog Allaha,dz.s. u Kur'ani Kerimu. "We nunezzilu mine-l-Kur'ani ma huwe sifaun we rahmetun Iil-mu'minin."/Mi objavljujemo u Kur'anu ono sto je lijek i milost vjernicima". (ElIsra':82) i rijeci Poslanika, s.a.v.s. "Allah, dz.s. nije dao bolest, a da nije dao s njom i lijek, osim smrti, zna taj lijek onaj koga je poucio Allah, dz.s" Kur'an-i Kerim, je potpuni lijek od svih bolesti, dusevnih i fiziCkih, a Poslanik, s.a.v.s. nam je u toku svoje poslaniCke misije prenio i pokazao put lijecenja Kur'anom. Cast svakom muslimanu treba da predstavlja sto je vjere Muhammeda, s.a.v.s. i sto ima Kur'an i Sunnet, koji mu koriste u vjeri i dunjaluku, da bi se sluzio njima za Iijecenje. Slazu se sa njima samo iskreni, dobri robovi /vjernici/ koji se Iijece Kur'anom i Sunnetom Poslanika, s.a.v.s. prihvatajuci ih za istinu sa vjerovanjem i iskrenoscu. Doista sve bolesti, koliko god da su opasne nece oponirati Allahov Govor, Govor Gospodara svih svjetova, koji kad bi Se pokazao brdu ono bi Se srusilo, drhteci od straha. Svakoj bolesti ima put i lijecenja u Kur'ani Kerimu I Sunnetu Poslanika, s.a.v.s. i duzriost svih muslimana je da koriste kur'an i Sunnet, jer je u njima lijek, a Allah, dz.s. je jedini koji lijeci, i nema lijeka osim Njegovog lijeka i samo do AIIaha, dz.s. je pomoc.

BOLEST I LIJEK SU 0D ALLAHA, DZ.S. Prenosi se da je Ibrahim, a.s. jednom pitao Allaha,dz.s.: "Ja Rabbi, od koga je bolest - pa muje Allah, dz.s. rekao "Od Mene," "A od koga je lijek?" Gospodar je rekao: "Od Mene." "Pa sta ce nam doktor?" Pa je Allah, dz.s. rekao: "Preko njega je poslan lijek." Ovdje grupa uCenjaka kaze da je Allah, dz.s. onaj koji spusta i bolest i lijek posredstvom grupe meleka, koji su zaduzeni za ovaj svijet, jer svaka osoba ima meleka koji je cuva i koji je zaduzen za njega u direktnim stvarima i odredbama. Od tih stvari su bolest i lijek, od zaceca u materici do smrti. Prenosi se daje Musa, a.s. osjetio velike bolove u stomaku, a bio je u pustinji Sinaja, pa se potuzio Allahu, dz.s., trazeci od Njega lijek, pa ga je Allah, dz.s. upitao za odredjenu travku na odredenom mjestu u pustinji.

Otisao je Musa, a.s. tamo, pojeo je travku i bio je izlijecen, zahvalio se Allahu, dz.s I otisao. Poslije izvjesnog vremena ponovili su se isti bolovi, pa je Musa a.s. otisao po svom nahodjenju do mjesta gdje je trava, pojeo je, ali se bolest povecala/pogorsala mu se/. Ponovo je pitao Allaha dz.s u vezi ovoga, pa je rekao: "0 moj allahu, neka si Hvaljen i Uzvisen. Uzeo sam ovu travu prvi put, pa sam bio

izlijecen, a drugi put mi se pogorsalo, pa kakva je Tvoja mudrost u ovome, Ja Rabbi?" Pa mu je Allah, dz.s. rekao: "0 Musa, prvi put si otisao do travke sa Mojim izunom, pa si bio izlijeCen, a drugi put si otisao svojom voljom, i nisi Mene pozvao u pomoc, pa ti se pogorsalo. A zar ne znas, a Musa, da je citav dunjaluk ubitacni otrov, ali ga neutralise moje ime Prenosi se da je Isa, a.s. rekao nekim bolesnicima:" Vas iman vas lijeci." Pa su oni rekli: "Vjerujemo u sudbinu, njene slasti i gorcine. Muslimani traze lijek od bolesti uceci:-"Ajete-s-sifa", koji su spomenuti u Kur'an-i Kerimu. Kada Allah, dz.s. kaze: "We jesfi sudure kawmin mu'minin."/"...

I grudi vjernika zalijecti" (EtTewba: 14)- We sifanu .li ma fi-s-sudur./"... i lijek za vasa srca". (Junus:57) -Fihi sifaun li-n-nas./ U njemu je lijek ljudima". (En-Nahl:69) - We nunezzilu mine-l-Kur'ani ma huwe sifaun we rahmetun li-l-mu'minin./ 'Mi objavljujemo u Kur'anu ono sto je lijek i milost vjernicima" (El]sra:82) - We iza meridtu fe huwe jesfini./"i koji me, kad se razbolim, lijeci". (Es-Su'ara:80) - Kul huwe lillezine amenu huda we sifa. /"Reel: On je vjernicima uputstvo i lijek". (Fussilet44)Hadisi Poslanikove, a.s. medicine takodje kazu:"Zaista je Allah za svaku bolest dao i lijek, poznao ga je, ko je spoznao, a nije ko ga nije spoznao." /Prenosi lbn Madldle/.

Drugi hadis od Poslanika,dao bolest, a da s njom nije i spustio lijek, zna ga ko zna, a ne zna ko ne zna." /Nesai od lbn Mes'uda U "Musnedu"/. Za svaku bolest ima lijek, pa ako prevlada lijek bolest bice izlijecena insallah. /Prenosi Ahmed/. Kaze Usame sin Serika, bio sam kod Poslanika, as. kada su dosli Arabljani /beduini/ i rekli: "0 Boziji Poslanice, hocemo li se lijeciti, " paje on odgovorio, "Da a Allahovi robovi, lijecite se, jer Allah nije dao bolest, a da joj nije odredio lijek, osim jednog", pa su pitali, "A sta je to," pa je rekao Poslanik, a.s. "To je starost" /Prenosi Ebu Davud, lbn Madldle, Nesai I Tirmizi/.

Od Ebu Huzame se prenosi da je rekao: "0 Boziji Poslanice, sta mislis o sihru I bolesti da da li da ih lijecimo? Mole li se ista suprotstaviti Allahovaj sudbini?" Pa je Poslanik, a.s. odgovorio: "To je Allahova odredba /sudbina/." /Prenosi Tirmizi u poglavlju "Kader"/. Zaista je Kur'ani Kerim najbolji li]ek, u Njemu je lijek za covjecanstvo, Kur'an je ono sto je u prsima, lijeci svakog, ko vjeruje u Njega /Kur'an/, i ko Mu se pokori i poslusa i ko cvrsto vjeruje da je On /Kuran/ od Allaha, dz.s. Poslanikova, a.s. medicina ne koristi, osim onome koji kaze iskreno: "Zadovoljan sam sa Allahom, dz.s. kao mojim Gospodarom i islamom, vjerom, Kur'anom vodicem i sa Poslanikom, a.s.Vjerovjesnikom i Poslanikom." Lijecenje Kur'anom i Sunnetom je pouzdana medicina, definisana iz Bozanske objave i Poslanicke medicine. Poslanicka svjetiljka i Njegova medicina, nije kao lijcenje doktora koji radi pa svojim pretpostavkama i experimentima, a zaista oni koji ne vjeruju u Plemeniti Kur'an i Poslanicku misiju, njihovu cistu i zdravu rnedicinu, nema njima mjesta u nasoj ordinaciji. Ajeti-s-sifa/Ajet za lijecenje Kaze lmam El-Kusejri, Allah mu se smilovao:" Razbolilo mi se dijete opakom bolescu, pa sam morao traziti lijeka, i zabrinuo sam se, pa sam u snu vidio Poslanika, a.s. I potuzio mu se, pa mi je rekao:" A gdje su U Ajeti-s-sifa?" pa sam se pribrao i razmisli o njima, a oni se nalaze na test mjesta U Kur'anu. Sakupio sam ih na jednu stranicu i ucio ih djetetu nekoliko puta sa nijjetom lijeka i dijete je sa

Allahovom voljom izlijeceno." Ko od ljudi uci Ajeti-s-sifa i napise na cist papir namirisan lijepim mirisom prelije sa vodom, pa napoji bolesnika bice izlijecen sa Allahovom dozvolom. Sa arapskog: Merjema KURDIC

EMANET

"Nema imana (vjerovanja) onaj koji nema povjerenja, niti vjere onaj koji se ne pridrzava datog obecanja." (Ahmed)

Jedna od osobina pravog vjernika je povjerenje i ispunjavanje ugovora. Kada se vjerniku nesto povjeri, on ne iznevjeri, vec izvrsava povjereno, drzi se ugovora i onoga cega se obavezao. Inace, ugovor koji se sklapa izmedu ljudi znaci pridrzavanje onoga sto on sadrzi, dok u Serijatu on obuhvata obaveze vjernika prema Allahu, dzelle sanuhu, a u te obaveze spada poslusnost, potpuna poniznost i pokornost u svemu onome sto vjera nareduje. U ugovore kojih se musliman mora pridrzavati spadaju svi ugovori koje muslimani sklapaju medu sobom, trzisni ugovori, bracni ugovori, a obaveza je svakog covjeka da ispunjava i date zavjete prema Allahu Uzvisenome. Uslov za ispunjavanje ugovora jeste da se time ne ucini neposlusnost prema Allahu, dzelle sanuhu. Kada Kur’an trazi ispunjenje ugovora on zahtijeva da se time ne narusi Allahova odredba i odredba Njegova Resula, sallallahu ‘alêjhi we sellem. Zato kaze ulema: "Ne spada u ispunjenje obecanja slaganje sa bratom u onome sto je u suprotnosti sa istinom u stvarima vjere i u tom slucaju izvrsavanje datog obecanja postaje protuzakonito." Zato iskreni vjernik treba da poznaje svoje mogucnosti i da ne obecaje osim ono sto je u mogucnosti da izvrsi. Njegov jezik ne smije biti brz u davanju obecanja, a zatim da ne ispuni dato obecanje. To biva krsenje obecanja i jedan od znakova munafikluka (dvolicnjastva). Muslimanu je bolje da prilikom obecanja kaze: "Insallah" i da cvrsto odluci ispunjenje datog obecanja. Ukoliko bi neko obecao nesto smatrajuci da je u mogucnosti ispuniti obecanje, a nakon toga ga nesto sprijeci u tome, on se ne ubraja u munafika. Kaze Uzviseni Allah:

"Mi smo nebesima, Zemlji i planinama ponudili emanet, pa su se ustegli i pobojali da ga ponesu, ali ga je preuzeo covjek - a on je zaista prema sebi nepravedan i lakomislen." (Kur’an, XXXIII/72) Znacenje emaneta u spomenutom ajetu je kako kazu ucenjaci sve ono sto je dato na povjerenje po pitanju vjere i dunjaluka. Serijat je dat ljudima na povjerenje, on je emanet i vjernik je duzan da nosi emanet vjere, da ga cuva i brani makar ga to i zivota kostalo. Cuvanje vjere je prece od cuvanja zivota, a ispunjenje datog obecanja Allahu, dzelle sanuhu, zahtijeva pozrtvovanje radi ocuvanja vjere i Serijata. Ponuda emaneta covjeku od Uzvisenog Gospodara, subhanehu ve te’ala, je pocast njemu. Nosenje tog emaneta je takode pocast i velika vrijednost, a njegovo napustanje je nasilje i prevara. Allah, dzelle sanuhu, opisuje vjernike:

"I oni koji povjerene emanete budu cuvali i obaveze svoje ispunjavali." (Kur’an, LXX/32 i XXIII/8) Lijepim rijecima Allah, dzelle sanuhu, opisuje iskrene vjernike i doticni ajet se zbog svoje vaznosti dva puta ponavlja u Kur’anu. Ukoliko ljudi postanu iskreni vjernici, tada ce ispunjavati povjerene im emanete, bili oni veliki ili mali. Allah, dzelle sanuhu, i Njegov Poslanik, sallallahu ‘alêjhi we sellem, nareduju izvrsavanje datih obaveza i zabranjuju prevaru, a spas pripada onima koji su iskreni u izvrsavanju svojih obaveza. Jedno od svojstava da’ija jeste iskrenost u ispunjavanju obaveza i u onome sto im je povjereno. Allahov Poslanik, sallallahu ‘alêjhi we sellem, opisuje vjernika rijecima:

"Vjernik je onaj od koga su ljudi sigurni za svoj zivot i imetak." (Et-Tirmizi) Cuvanje emaneta je obaveza koja se mora ispuniti prema svim ljudima, vjernicima i nevjernicima, a Ibn-Hadzer kaze: "Krsenje emaneta je zlocin i u tome je saglasna sva ulema, odnosilo se to na pravo vjernika ili zimijje (sljedbenik knjige koji zivi u islamskoj drzavi). Musliman treba da postuje emanet, pa cak i sa osobom koja je poznata po varanju i krsenju dogovora. Kaze Resulullah, sallallahu ‘alêjhi we sellem:

"Ispuni emanet prema onome koji ti je ukazao povjerenje i ne varaj onoga koji je tebe prevario!" (Ebu-Davud) Jedna od lijepih osobina jeste davanje savjeta onome koji trazi savjet i iskrenost prema toj osobi. Kaze Resulullah, sallallahu ‘alêjhi we sellem:

"...a onaj koji ukaze svome bratu na nesto, a zna da je ispravno u suprotnom tome, prevario ga je." (Ebu-Davud) Mudzahidu na Allahovom putu je naredeno da izvrsava emanet i da se kloni prevare, dok je onome koji je ostao iza njega naredeno da cuva njegovu porodicu. Ukoliko bi on iznevjerio mudzahida i uskratio nesto njegovoj porodici, na Sudnjem danu ce njemu mudzahid oduzeti od dobrih djela i pitanje je da li ce mu ista ostati. Jedan od najopasnijih emaneta jeste cuvanje tudih tajni, prikrivanje sramota drugih i neprenosenje govora. Iako osoba sa kojom razgovaramo ne zahtijeva od nas da ne prenosimo njegove rijeci, to ne smijemo bez njegove dozvole i znanja. Resulullah, sallallahu ‘alêjhi we sellem, je izrazio strahovanje od postojanja prevare nakon najbolja tri stoljeca i kaze:

"...Nakon vas ce biti narod koji ce varati i u koje se nece imati povjerenje." (Buhari) Nakon tog perioda nastupaju padovi, jedan za drugim, poslovi se daju onima koji ih nisu sposobni obavljati, ukazuje se povjerenje prema varalici, a oduzima se onome koji zasluzuje povjerenje. Na kraju ostaje samo mali broj onih koji su povjerljivi, kao sto stoji u hadisu:

"...i reci ce se: "Kod tih i tih se nalazi povjerljiv covjek..." (Buhari) Medutim, i pored toga sto je njihov broj mali, oni ce biti izolovani i udaljeni, a na njihova mjesta ce biti postavljani drugi ljudi i to ce biti dodatni razlog za umanjenjem i nestajanjem ljudi od povjerenja. Kaze Resulullah, sallallahu ‘alêjhi we sellem:

"Kada nestane povjerenja, cekaj Posljednji cas." - pa je rekao Ebu-Hurejre, radijallahu ‘anhu: "Kada ce ono nestati, o Resulallah?" Kaze: "Kada se stvari daju na upravljanje onima koji nisu sposobni za to, onda cekaj sahat." (Buhari) Tumaceci rijeci ovog hadisa: "Kada se stvari daju na upravljanje onima koji nisu sposobni za to..." - kaze Ibn-Bettal: "Imamima je Allah dao na povjerenje Svoje robove i naredio im da ih savjetuju i oni su duzni da postavljaju iskrene vjernike na odgovarajuce polozaje. Ukoliko budu slijedili druge, izgubice povjerenje koje im je Allah stavio u obavezu." (Fethu el-Bari)

Tumaceci hadis: "Kada nestane povjerenja, cekaj Posljednji cas." - Ibn-Hadzer kaze: "...Postojanje ovog hadisa u poglavlju znanja jeste sto je davanje stvari na upravljanje onima koji nisu sposobni za to biva zbog neznanja i nestanka znanja sto je od predznaka Sudnjeg dana." (Fethu el-Bari) Ispunjenje emaneta je jedno od svojstava iskrenih vjernika, a dok je neispunjenje datih emaneta jedno od svojstava munafika kako stoji u hadisu:

"...i kada mu se nesto povjeri, on iznevjeri..." (Buhari) i kaze Resulullah, sallallahu ‘alêjhi we sellem:

"Nema vjerovanja onaj koji nema povjerenja, niti vjere onaj koji se ne pridrzava datog obecanja." (Ahmed) Onaj ciji je moral ukrasen povjerljivoscu on tezi za izvrsavanjem svojih obaveza, daleko je od prevare, spletki i neispunjenja obaveza. Takva osoba izvrsava svoje obaveze i pridrzava se ugovora. Blago onome koji ispunjava svoje obaveze i koji je povjerljiv, a tesko onome koji vara i koji se ne pridrzava dogovora slijepo slijedeci svoje strasti. Nosenje poruke islama, njegovo sirenje i borba na tom putu ne moze napredovati osim sa povjerljivima, pa da li sebe ubrajamo u takve...?

•••••••
MUSLIMANU JE DUZNOST DA POMOGNE SVOGA BRATA

Danas su muslimani u svijetu najcesce zrtve kafirsko - nevjernickog nasilja (terora). Njihova je krivica u tome sto su islam izabrali za svoju vjeru i zbog toga moraju "ispastati svoj grijeh" time sto ce ih njihovi neprijatelji fizicki likvidirati. Ubistvo muslimana je postalo pravi modni trend na sto bi nam i najvece modne kuce u svijetu pozavidjele. Necemo se iznenaditi ako neki od tih "modnih kreatora" smrti uskoro pocne nositi i majice natopljene muslimanskom krvlju, jer, moda je. Hela nejse, nije u

tome problem, vec smo navikli da nam krv muslimanska bude jeftinija od kilograma krompira. Problem je u tome sto vecina potlacenih muslimana u svijetu jos uvijek nisu culi kucanje na njihovim vratima od strane njihove brace koji mozda i ne pitaju o jadnom stanju u kojem se nalaze ti muslimani. To je zato sto neki muslimani ne shvataju da je od islamskog ahlaka prispjeti u pomoc svome bratu muslimanu kad god mu je pomoc potrebna. Duznost je svakog muslimana da sprijeci i onemoguci nasilje koje se nad njegovim bratom cini. Duzan je pruziti mu ruku pomoci jer Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, kaze: "Koji god musliman ponizi drugog muslimana u situaciji u kojoj ovaj gubi svoju cast, Allah ce ga poniziti u situaciji kada mu je potrebna Njegova pomoc. A koji god covjek pomogne muslimana u situaciji u kojoj ovaj gubi svoju cast, Allah ce ga pomoci u situaciji kada mu je potrebna Njegova pomoc." - nedostaje izvor Ibnil-Dzeuzi kaze: "Nasilje je gore od svih grijeha jer se ono sprovodi samo na one koji zbog svoje slabosti i nisu u stanju da uzvrate." Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, je u svojim hadisima naredio muslimanima da priteknu u pomoc svojoj potlacenoj braci. Musliman ne smije nijemo posmatrati nasilje koje se cini njegovom bratu:

"Musliman je brat muslimanu, nece mu nasilje uciniti, niti ce dozvoliti da drugi nad njime nasilje cini. Ko pomogne svome bratu u nevolji, Allah ce njemu pomoci u njegovoj nevolji. Ko otkloni od muslimana jednu nevolju, Allah ce od njega otkloniti jednu od nevolja Sudnjeg dana; ko prikrije (mahanu) jednog muslimana, Allah ce njega prikriti na Sudnjem danu (oprostice mu neki grijeh). - odgovori Poslanik, sallallahu alejhi we sellem." (Prenosi Buhari) Da li poslije ovih Poslanikovih rijeci mi muslimani mozemo dopustiti sebi da svakodnevno slusamo vijesti u kojima se govori o stradanju nase brace sirom svijeta!? Kako mozemo mirno posmatrati nasilje koje nevjernici sprovode nad nasom nevinom bracom!? Slusamo da kafiri muce nasu bracu na nacine od kojih se ledi krv u zilama, pa i pored toga smo nijemi i nepokretni!!! Moramo pomagati svojoj braci svim raspolozivim sredstvima koje posjedujemo. U predislamsko doba, musrici su pomagali svoju bracu u dobru i zlu. Islam je zadrzao i upotpunio ovu instituciju time sto je pomaganje u zlu preinacio na nacin koji je spomenut u hadisu Poslanika, sallallahu alejhi we sellem:

"Pomozi svome bratu koji cini nasilje ili se njemu cini nasilje." "Allahov Poslanice! Pomoci cu ga ako mu se cini nasilje, ali kako da ga pomognem ako on cini nasilje!?" - upita neko od prisutnih ashaba. "Zabranices mu da cini nasilje, time si mu pruzio pomoc." (Prenosi Buhari)

Oni koji iskreno pomazu svoju bracu, nadajuci se Allahovoj, dzelle sanuhu, nagradi, to su oni koje On Uzviseni voli. U hadisi kudsiji stoji:

"Moju ljubav zasluzuju oni koji se zbog Mene pomazu." (Prenosi Ahmed) Islam mora imati muskarce, borce koji ce se medusobno potpomagati u pozivu ljudi u ovu vjeru. Ako se oni ne pomazu nece biti zivota pozivu ovoj vjeri. Najnizi stupanj pomaganja svome bratu jeste otklanjanje nasilja sa njega, a najveci stupanj je potpomaganje medu muslimanima u dzihadu na Allahovom, dzelle sanuhu, putu. Oni koji ce na Sudnjem danu biti srecni i spaseni, njihove su osobine pomaganje muslimana i odbrana Allahove , dzelle sanuhu, vjere. Sto se tice onih sto ne pomazu svojoj braci u trenucima njihove nevolje i nedace i ostavljaju ih na cjedilu ne trudeci sa da im pomognu ili da bar suosjecaju sa njima, takvi ljudi su pravi licemjeri i kukavice s kojima se ne treba druziti sve dok se takvog ponasanja ne okanu. Allaha, dzelle ve ala, molimo da nas sacuva ove veoma ruzne osobine koja ne smije naci mjesta u dusi i srcu jednog iskrenog mu’mina koji vjeruje u Allaha, dzelle sanuhu, i nada se lijepom susretu sa svojim Gospodarom, subhanehu ve te’ala.

•••••••
BRATE, NE NANOSI ZLO MUSLIMANIMA!

Uzviseni Allah, kaze: "... I ne ogovarajte jedni druge! Zar bi nekom od vas bilo drago da jede meso umrloga brata svoga, - a vama je to odvratno -, zato se bojte Allaha, Allah, zaista, prima pokajanje i samilostan je." (Kur’an, XLIX/12)

"On (covjek) ne izusti nijednu rijec, a da pored njega nije prisutan onaj (melek) koji bdije." (Kur’an, L/18)Od Ebu-Hurejre, radijellahu anhu, se prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao:

"Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan, neka govori ono sto je dobro, ili neka suti." (Prenosi Buhari)Iz navedenih ajeta i hadisa se jasno vidi da musliman ne smije govoriti govorom u kojem nema dobra. Dobar govor je svaki govor od kojeg musliman i njegova braca imaju koristi, u suprotnom, nije muslimanu dozvoljeno govoriti. Od Ukbe ibn-Amira se prenosi da je upitao Poslanika, sallallahu alejhi we sellem:

"Allahov Poslanice! U cemu je spas? "Cuvaj svoj jezik, neka ti tvoja kuca bude dovoljna, i placi nad svojim grijehom", - odgovori mu Poslanik." (Prenosi Tirmizi)EbuMusa, radijellahu anhu, je upitao Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi we sellem: "Allahov Poslanice, ko je najbolji musliman?" "Onaj od cijeg jezika i ruku su muslimani sigurni", - odgovori mu Poslanik." (Prenose Buhari i Muslim) Ibnil-Kajjim, rahimehullah, uporeduje cuvanje jezika od beskorisnog i stetnog govora sa mudzahidom koji u rovu ceka neprijatelja, a zna se da rov predstavlja granicu izmedu islamske drzave i kafirskih vojski koje zele da je uniste. Dokle god su ti rovovi jaki i dobro utvrdeni, neprijatelji islama nece moci oskrnaviti svetinje i cast muslimana i zivoti ce im biti zasticeni. Rov u dzihadu i stanje u kojem se nalazi mudzahid u tom rovu, treba nam biti primjer kako treba cuvati svoj jezik u miru. Dakle, cuvanje jezika je Ibnil-Kajjim uporedio sa boravkom mudzahida u rovu, a nije to ucinio da bi poravnao dzihad sa cuvanjem jezika, naprotiv, dzihad je najveci i najbolji oblik ispoljavanja pokornosti Allahu, azze ve dzelle, ali putem jezika bivaju stvari koje izazivaju srdzbu Uzvisenog Allaha. Ko sacuva jezik, sacuvace se propasti i zaradice Dzennet, kako to kaze Poslanik, sallallahu alejhi we sellem "Ko mi garantuje cuvanje jezika i spolnog organa (od zinaluka), ja mu garantujem Dzennet." (Prenose Buhari i Muslim)

"Kada covjek osvane, svi se organi tijela pokore jeziku, i govore mu: "Boj se Allaha zbog nas, jer nasa sudbina zavisi od tebe, pa ako budes na ispravnom putu, i mi smo na ispravnom putu, a ako skrenes, i mi smo skrenuli s pravog puta." (Prenosi Tirmizi) Cuvati jezik od laznog govora i ne cuvati ga kada se treba govoriti istina, to su stvari koje ce covjeka spasiti od Allahove, dzelle sanuhu, kazne. Ko govori neistinu i podrzava smutnju, on je sejtan koji govori; ko presucuje istinu, on je nijemi sejtan. Ljudi ce na Sudnjem danu uci u Dzehennem samo zbog necuvanja svojih jezika, kao sto je to objasnjeno u hadisu Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, kada ga je Muaz ibn-Dzebel, radijellahu anhu, upitao: "Zar cemo mi odgovarati i zbog onoga sto govorimo?" "Tesko tebi, a zar ce ljudi zbog iceg drugog biti na licima u vatru strmoglavljeni, ako ne zbog onoga sto su svojim jezicima govorili! - odgovori mu Poslanik." (Prenosi Tirmizi) Imam Ibnil-Kesir, u svojem djelu "El-bidajetu ve En-nihajeh", prenosi dogadaj Ijjasa ibn-Muavije ElMuzenija koji je bio poznat po svojoj skromnosti i ostroumnosti. Jednog dana je jedan covjek, u prisustvu Ijjasa, govorio lose o drugom covjeku. Ijjas ga tada pogleda i upita ga: "Da li si ucestvovao u bitkama protiv Bizantinaca?" "Ne", - odgovori covjek. "A da li su ucestvovao u bitkama protiv Seneda i Turaka?" "Ne", - ponovo odgovori covjek.

Tada mu Ijjas rece: "Od tebe su sigurni Bizantinci, Senedi i Turci, a tvoj brat musliman ne moze biti siguran od tebe!? "(U vrijeme Ijjasa,Turci do tada nisu primili islam) Prim. prev.Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, je rekao da je najbolji musliman onaj od cijeg jezika i ruku su muslimani sigurni, ali, ovaj hadis kao da ne nalazi mjesta u nasem svakodnevnom zivotu, na zalost. Naprotiv, muslimani su zauzeti mahanama drugih muslimana, i stalno se nalaze u zasjedi svoje brace, ako sta pogresno kazu ili sta nepravilno ucine, da ih odmah "pokose". Ne nalaze nikakva opravdanja za neke pogresne postupke svoje brace, imaju lose misljenje o njima, a kada kritikuju (citaj ogovaraju), jezici su im ostriji od glatke britve. Da stvar bude gora, muslimani jedni drugima spletkare i jedva da docekaju neki povod kojeg, na zalost, znaju dobro iskoristiti izazivanjem jos dubljih nerazumijevanja i razilazenja medu sinovima islamskog ummeta. Na taj nacin, mi samo pomazemo neprijateljima islama. Zahvaljujuci nasoj medusobnoj netrpeljivosti mi smo kafire, munafike, agresore, koljace i razne tajne organizacije koje rade protiv islama, osigurali naseg otpora i suprotstavljanja istima. Zar da i pored svih ovih cinjenica napadamo svoju bracu u islamu!?Jednom je prilikom Ibnil-Mubarek upitan: "Kako ti uspijeva da sacuvas sebe od ogovaranja?" Evo kako jedan ucenjak i veliki poboznjak odgovara na ovo pitanje: "Kada bi nekog ogovarao, onda bi ogovarao svoje roditelje jer su oni najzasluzniji mojih dobrih djela! " Upravo tako, ogovaranje oduzima covjeku njegova dobra djela. Onda se nije cuditi Hasanu Basriju koji je nosio hedije onim ljudima za koje je cuo da su ga ogovarali. Osim toga, on bi im te hedije nosio kuci i licno bi im se zahvaljivao na njihovom ogovaranju njega, jer je znao da ce na Sudnjem danu nadoknaditi to ogovaranje time sto ce uzeti od njihovih dobrih djela. Braco i sestre!Cuvajmo se jezika i govorimo samo dobro jer je to kljuc spasa. Od Ebu-Hurejre se prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao:

"Covjek izgovori rijec dragu Allahu, ne obracajuci paznju na nju, a Allah ce ga zbog nje uzdici na visoke stepene; drugi izgovori rijec koja rasrdi Allaha, ne obracajuci paznju na nju, a zbog nje ce biti bacen u Dzehennem." (Prenosi Buhari)Takoder EbuHurejre prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, upitao:

"Znate li sta je ogovaranje?" Prisutni rekose: "Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju!" "Ogovaranje je da svog brata muslimana spominjes po onome sto on ne voli", - rekao je on. "A sta ako pri njemu bude ono sto spominjemo?" "Ako bude pri njemu ono sto spominjes, ogovorio si ga, a ako to ne bude pri njemu, potvorio si ga", - odgovori on." (Prenosi Muslim) Braco i sestre!Islam nas uci da se medusobno volimo i da jedni druge postujemo. Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, je o mu’minima rekao: "Primjer vjernika u medusobnoj paznji, milosrdu i saosjecanju je primjer jednog tijela. Kada oboli jedan njegov organ, svi ostali organi mu se odazovu i pridruze u bolu sa nesanicom i groznicom." (Prenose Buhari i Muslim)Pravi musliman mora postediti muslimane od

svojeg jezika i ruke ako zaista vjeruje u iman i islam. Kako muslimani mogu jedni druge mrziti i prezirati a njihov ih je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, uporedio s jednim tijelom? Kako se organi jednog tijela mogu medusobno napadati? Ko napada svoga brata ili sestru, muslimana ili muslimanku, kao da je napao samog sebe; ko ogovara muslimane, ogovara samog sebe! Prava svojstva vjernika - mu’mina su:

"...strogi prema nevjernicima, a samilosni medu sobom..." (Kur’an, XLVIII/29) "..prema vjernicima ponizne, a prema nevjernicima ponosite..." (Kur’an,V/54)

FIKHSKI PROPISI
Izvor Serijata je objava od Allaha, dzelle sanuhu, Njegovom Poslaniku, sallallahu alejhi we sellem, uz ono sto nam je on svojim hadisom objasnio. Pitanja u kojima su se ucenjaci razisli traze potvrdu u Kur’anu i sunnetu, shodno rijecima Uzvisenog: "Ako se u necemu ne slazete, obratite se Allahu i Poslaniku..." (Kur’an, IV/59) Pod fikhom se podrazumijevaju serijatski propisi u islamu. ("Skracena zbirka fikhskih propisa" Ali b. Ferid el-Hindi - str.14) Cesto puta muslimani medu sobom raspravljaju u vezi sa nekim fikhskim pitanjem a da o njemu nisu dovoljno informirani i te njihove rasprave, skoro uvijek, zavrsavaju omalovazavanjem suprotnog misljenja a samim tim i vrijedanjem sugovornika. Suparnicke strane se pozivaju na misljenja islamske uleme o cijem metodu rada nemaju detaljne informacije i sto je normalna stvar rasprava se potpuno izoblici zbog pogrjesno shvacenih termina koje islamska ulema upotrebljava. Tada nastaje prava katastrofa jer ima i takvih koji, na zalost, u tim zustrim i ne naucnim raspravama vrijedaju islamske ucenjake a da i sami nisu svjesni opasnosti njihovih izjava. Upravo zbog toga smatramo da je bilo prijeko potrebno objaviti skracenu verziju znacenja najcesce upotrebljavanih fikhskih termina koji se nalaze u djelima najpoznatijih fikhskih skola. Znacenje fikhskih termina upotrebljavanih u safijskoj pravnoj skoli. Fard (farz) i vadzib - su termini istog znacenja i onaj koji ih praktikuje, bice nagraden, a onaj koji ih ne praktikuje, bice kaznjen, primjera radi, kao oni koji ne klanjaju namaz. Jedino se ova dva terimina razlikuju u poglavlju o hadzdzu gdje neizvrsavanje farda ponistava vaznost hadzdza, a propustanje vadziba za sobom povlaci samo obavezu klanja kurbana. Haram - ko ga cini, zasluzio je dzehennemsku vatru, a ko ga izbjegava iz pokornosti prema Allahu, dzelle sanuhu, bice nagraden. Mekruh - je postupak kojeg se treba kloniti, onaj koji ga cini ne zasluzuje kaznu, a ako ga se kloni iz pokornosti prema Allahu, dzelle sanuhu, bice nagraden. Sunnet, mustehab, mendub i tetaww’u - su termini istog znacenja i to su postupci koje je pozeljno ciniti, a nisu obavezni, ko ih ne praktikuje nece biti kaznjen, a ko ih praktikuje iz pokornosti prema Allahu, dzelle sanuhu, bice nagraden. Sunnet se dijeli na dvije vrste i to:

- sunnetu ajn, to su postupci cije je praktikovanje preporucljivo svakom muslimanu, kao sto su sunneti koji se nalaze u sklopu fardova; - sunnetu kifaje - to su postupci koji ako ih odredena grupa muslimana sprovodi, ostali nisu duzni praktikovati ih npr. kada pojedinac naziva selam jednoj grupi, ili kada pojedinac u grupi na glas izgovori bismilu na pocetku objeda, ili kada pojedinac iz grupe nazdravi onome koji nakon kihanja zahvali Allahu, dzelle sanuhu. Kod ovakvih slucajeva dovoljno je da jedan iz grupe spovede doticni sunnet i odgovornost sa ostalih spada s time sto sevap pripada samo onom koji je taj sunnet sproveo u djelo. Isto tako se i vadzib dijeli na dvije vrste: vadzibu ajn - to su postupci koje svaki pojedinac mora praktikovati i vadzibu kifaje - to su postupci koje ako praktikuje jedna grupa muslimana, ostali nisu duzni to ciniti, kao npr. dzenaza-namaz. Znacenje fikhskih termina upotrebljavanih u malikijskoj pravnoj skoli. Vadzib - postupak koji se mora praktikovati, ko ga ne praktikuje, grijesan je i bice kaznjen, a ko ga praktikuje bice nagraden. Vadzib se isto tako naziva i fardom kao sto su npr. pet dnevnih namaza. Vadzib i fard se razlikuju samo u poglavlju hadzdza gdje izostavljanje farda ponistava vaznost hadzdza, a propustanje vadziba za sobom povlaci samo obavezu klanja kurbana. Fard se dijeli na dvije vrste i to: - fardi ajn, to su postupci cije je praktikovanje obaveza svakog pojedinca; - fardi kifaje, to su postupci koje ako praktikuje jedna grupa muslimana, ostali nisu duzni to ciniti, kao npr. dzenaza-namaz i pripremanje mejjita. Muharrem - to su postupci zbog kojih pojedinac, ako ih cini, zasluzuje ahiretsku kaznu, a nece biti kaznjen ako ih ne cini. Ovaj termin je takoder poznat pod imenom mahzur, ma’sijjet, zenb i haram. Sunnet - to su postupci koji se Serijatom trebaju praktikovati, i oni imaju veoma vaznu ulogu koju je Serijat potvrdio, ali, ne smatraju se vadzibom i ko ih praktikuje, bice nagraden, a ko ih ne praktikuje, nece biti kaznjen kao npr. vitr-namaz i bajram-namaz. Mendub - to su postupci koje je po Serijatu preporucljivo praktikovati. Oni koji ih praktikuju bice nagradeni, a oni koji ih ne praktukuju nece biti kaznjeni kao npr. klanjanje cetiri rekata prije podne-namaza. Mekruh - to su postupci od kojih je Serijat odvratio i ko ih cini ne zasluzuje ahiretsku kaznu kao npr. nenazivanje selama ljudima i neklanjanje dva rekata nafile prije aksam namaza. Mubah - to su postupci koje Serijat nije zabranio i nije propisao njihovo praktikovanje i ljudi su slobodni u vezi sa ovim postupcima da li ce ih praktikovati ili ne. Znacenje fikhskih termina upotrebljavanih u hanbelijskoj pravnoj skoli.

Fard - to su postupci koji sa sobom povlace ahiretsku nagradu, ako se praktikuju, ali i ahiretsku kaznu ako se ne praktikuju kao npr. abdest, gusl bez kojih se ne moze praktikovati ibadet. Za fard se isto tako koristi i termin rukn. Vadzib i fard se razlikuju u poglavlju hadzdza gdje izostavljanje farda ponistava vaznost hadzdza, a propustanje vadziba za sobom povlaci samo obavezu klanja kurbana. Takoder se vadzib razlikuje od farda u nekim postupcima u namazu jer kada se vadzib u namazu namjerno propusti, onda je namaz pokvaren, a ako se propusti nenamjerno ili iz zaborava, onda se treba uciniti samo sehvi-sedzda. Ovo pravilo ne vazi kada je u pitanju fard jer se ispustanjem farda, namjerno ili nenamjerno, namaz kvari i treba ga ponoviti. Fard se dijeli na fardi ajn i fardi kifaje. Sunnet se dijeli na sunnetun muekkede i sunnetun gajru muekkede. Sunnetun muekkede je npr. vitr-namaz, dva rekata prije sabah-namaza, teravija-namaz i nepraktikovanje ovih sunneta je mekruh. Haram - ko ga iz pokornosti Allahu, dzelle sanuhu, izbjegava, bice nagraden, a ko ga cini, zasluzio je ahiretsku kaznu. Halal - je suprotan haramu i obuhvata vadzib, mendub i mekruh. Ko izostavi vadzib zasluzio je ahiretsku kaznu, a nepraktikovanje drugih postupaka mimo vadziba ne povlaci sa sobom ahiretsku kaznu . Batil - to je sve ono bez cega doticno djelo ne moze biti potpuno i kojeg covjek treba ponoviti kao npr. izostavljanje jednog rukna namaza koji nije potpun sve dok se ne potpuni sa doticnim ispustenim ruknom, u suprotnom djelo je nevazece sve dok se ne ponovi i duznost je ponoviti ga. Sahih - to su postupci cijim se praktikovanjem covjek opravdava pred Allahom, dzelle sanuhu. Znacenje fikhskih termina upotrebljavanih u hanefijskoj pravnoj skoli. Fard (farz) - je ono sto je potvrdeno nepobitnim dokazom u koji nema nikave sumnje kao sto je npr. namaz, zekat, post, hadzdz, vjerovanje u Allaha, dzelle sanuhu. Fard se mora vjerovati i praktikovati, ko ga porekne, kafir je, a ko ga ne praktikuje, fasik je (veliki grijesnik). Vadzib - nije isto sto i fard (farz). To je ono sto je potvrdeno dokazom koji ima dva ili vise znacenja i mora se praktikovati, ali, prakticar ne mora biti ubjeden u obavezu ovog propisa. To je zato sto onaj koji porekne ovaj propis ne postaje kafir jer postoji mogucnost drugacijeg shvatanja doticnog propisa. Ko ne praktikuje vadzib grijesan je, ali, njegov grijeh ne dostize stepen grijeha kao pri napustanju farda. Ko napusti praktikovanje farda zasluzio je kaznu u Dzehennemu, a ko napusti praktikovanje vadziba nije zasluzio dzehennemsku kaznu, ali ce mu zagovaranje Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, na Sudnjem danu biti uskraceno. Sunnet - se u hanefijskoj pravnoj skoli dijeli na dvije vrste:

- Sunnetun muekkede - je isto sto i vadzib onaj koji napusti praktikovanje ove vrste sunneta grijesan je, ali, njegov grijeh nije na razini grijeha zbog napustanja farda. Ko nenamjerno propusti ovu vrstu sunneta u namazu, duzan je uciniti sehvi-sedzdu; - Sunnetun gajru muekkede - to su svi preporucljivi postupci Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, kao sto su mendub i mustehab. Haram - je suprotan termin od farda i ko ga cini zasluzio je kaznu u Dzehennemu, a ko ga ne cini iz pokornosti Allahu, dzelle sanuhu, bice nagraden. Mekruh tahrimen - to su postupci koji su blizi haramu i istovjetni su u obavezi odbacivanja i nepraktikovanja, suprotno tome je praktikovanje vadziba i sunneti muekkede. Mekruh tenzihen - to su postupci koji sa sobom ne povlace ahiretsku kaznu, a ko ih ne cini zbog pokornosti Allahu, dzelle sanuhu, bice nagraden. Suprotno napustanju i nepraktikovanju ove vrste mekruha je prihvatanje i praktikovanje sunneti gajri muekkede.

ABORTUS - ZLOČIN PREMA DJETETU
Jedna od najvaznijih odlika islama jeste sto on podstice na ocuvanje i odbranu covjekovog zivota. Zato je u islamu predvidjena najstrozija kazna za onog koji prolije krv nevinog muslimana. Poznato je da kod Allaha, dzelle sanuhu, kap nevino prolivene mu’minske krvi znaci vise nego li rusenje Ka’be od strane nevjernika. Tako islam posvjecuje posebnu paznju ocuvanju zacetog djeteta u majcinoj utrobi i zabranio je bilo kakvu vrstu njegova ostecivanja ili unistavanja. S druge pak strane, islam podstice na radjanje djece i formiranje novih, jacih i mnogobrojnih islamskih generacija. Allah, dzelle sanuhu, je trudnicama obecao nagradu i sevap koje je samo za njih pripremio. U jednom hadisu Poslanik, sallallahu zalejhi ve sellem, kaze: "Zar neka od vas, koja je trudna sa svojim muzem, a zadovoljan je s njom, da ne bude zadovoljna da ima nagradu kao onaj koji posti i bori se na Allahovom putu. A kada je porodicni bolovi obuzmu, niko ni na nebesima ni na Zemlji ne zna sta joj je od nagrade pripremljeno." Da li igdje postoji ovakva nagrada? Ne, to postoji samo u islamu. Abdullah ibnil-Omer je vidio jednog covjeka kako na vratu nosi svoju majku. Primjetivsi Abdullaha covjek ga upita: "Sine Omerov, da li sam ovim postupkom uspio uzvratiti dobro majci koje je ucinila prema meni?" "Ne, ni koliko jedan porodjajni bol, a Allah ce te nagraditi zbog te sitne stvari." Sestro koja vjerujes u svoga Gospodara, znaj da je zivot djeteta u utrobi majke zagarantovan Serijatom, jer plod predstavlja zivo bice i na osnovu toga se zabranjuje njegovo unistenje, bilo ono od oba roditelja, ili samo od majke. Takodje je haram unistenje djeteta koje je zaceto na nezakoniti nacin (zinalukom) i nije dozvoljeno njegovo ubijanje, jer je ono zivo ljudsko bice koje nema grijeha. U vrijeme Resulullaha, sallallahu 'alejhi ve sellem, jedna udata zena je ucinila zinaluk (blud). Resulullah, sallallahu 'alejhi ve sellem, je zabranio unistenje njenog djeteta koje je zaceto na nezakonit nacin i naredio je da se njegova majka brine za njega sve dok dijete ne ojaca i pocne samo jesti. Nakon pruzene paznje prema djetetu, Resulullah, sallallahu 'alejhi ve sellem, je naredio da se izvrsi kamenovanje nad njegovom majkom koja je ucinila zinaluk. Studija o abortusu zahtijeva pojasnjenje i navodjenje hadisa na tu temu, pojasnjenje nenamjernog i namjernog unistenja djeteta, jer se serijatski stav razlikuje od jedne do druge situacije. Neka islamska ulema i pripadnici pravnih serijatskih skola kategoricno zabranjuju namjerni abortus, neobracajuci paznju na zivot (koliko je vec dugo plod u utrobi majke) zacetog djeteta, jer sa samom oplodnjom

uspostavljen je novi zivot koji nosi nasljedne osobine roditelja koje su samo Allahu, dzelle sanuhu, poznate. Abortus se zabranjuje jer se njime unistava ono sto vec postoji, a postojanje djeteta pocinje od samog trenutka kada je materica prihvatila plod u sebe, odnosno njene pripreme za novi zivot. Unistenje tog ploda je zlocin, a kada taj plod postane zakvacak (zalekah) i komad mesa (mudgah) zlocin biva veci, a kada se udahne dusa u taj plod onda zlocin biva jos vecim, a da ne govorimo o njegovom ubistvu nakon rodjenja. Neka ulema donosi svoj stav po pitanju abortusa i njegovoj zabrani nakon 42 noci zivota ploda na osnovu hadisa u kojem kaze Resulullah, sallallahu 'alejhi ve sellem: "Kada se navrsi 42 noci nakon oplodnje, Allah, dzelle sanuhu, posalje meleka koji ga oblikuje, dajuci mu sluh, vid, kozu, meso i kosti, a zatim kaze: "O Gospodaru, musko ili zensko?" I tvoj Gospodar odredi sta hoce, a melek zapise. Zatim kaze: "O Gospodaru, koji je njegov edzel (cas smrti)." I tvoj Gospodar kaze sta hoce, a melek zapise. Zatim kaze: "O Gospodaru, koji je njegov rizk (opskrba)?" I tvoj Gospodar odredi sta hoce, a melek zapise. Zatim melek izadje sa stranicom, ne dodaje nista na ono sto mu je naredjeno, niti oduzima." Iz ovog hadisa se razumije da udahnuce duse u plod biva nakon sest hefti, tj. 42 noci, te je ulema koja uzima ovaj hadis kao dokaz zabranila abortus nakon 42 noci zivota ploda. Neka ulema za svoj stav uzima podlogu u hadisu kojeg prenosi Ibn-Mes’ud, radijallahu zanhu: "Zaista u stvaranju vasem boravite u utrobi majke cetrdeset dana, zatim toliko budete zakvacak (zalekah), zatim toliko budete komad mesa (mudgah), zatim Allah posalje meleka, pa mu naredi cetiri rijeci i on zapise njegov rizk, njegov edzel, da li je nesrecan ili srecan, zatim udahne u njega..." (Buhari) Ovaj hadis je u skladu sa ajetom: "Mi smo zaista covjeka od biti zemlje stvorili, zatim ga kao kap sjemena na sigurno mjesto stavili, pa onda kap sjemena ugruskom ucinili, zatim od ugruska grudu mesa stvorili, pa od grude mesa kosti napravili, a onda kosti mesom zaodjenuli, i poslije ga kao drugo stvorenje ozivljujemo, pa neka je uzvisen Allah, najljepsi stvoritelj!" (Kur’an, XXIII/12,14) Ova ulema smatra da dusa biva udahnuta nakon cetvrtog mjeseca, tj. nakon 120 noci, te su donijeli fetvu o zabrani namjernog abortusa nakon tog perioda. Takodje je jedan broj uleme uzeo oba spomenuta hadisa kao podlogu za donosenje svog stava po pitanju abortusa uzimajuci u obzir slanje meleka vise puta. Oni su zabranili namjerni abortus nakon udanuca duse. Tom njihovom stavu se niko ne protivi od islamske uleme, tako da se namjerni abortus nakon udahnuca duse kategoricno zabranjuje. Sto se tice pitanja abortusa prije udahnuca duse, veoma mali broj islamske uleme dozvoljava abortus u tom periodu i to pod odredje-nim uslovima koje Serijat precizno odredju-je. Oni smatraju da je abortus dozvoljen uz opravdani razlog koji je vezan za majku, dijete ili porodicu, kao u slucaju da trudnoca predstavlja opasnost po zivot majke koja je osnova zivota djeteta, a dijete je ogranak. Zato se ne zrtvuje osnova zbog ogranka i to prihvata Serijat, zdrav razum, moral, medicina i zakon. Takodje, abortus se dozvoljava u slucaju da se medicinski ustanovi velika nesposobnost djeteta koja ce mu otezavati zivot, kao i njegovoj porodici, u skadu sa pravilom "Stetnost se otklanja prema mogucnostima", s tim sto medicinski tim pouzdanih lijecnika muslimana (ne jedan lijecnik) treba da to potvrdi. Na osnovu spomenutog kazemo da je u osnovi namjerni abortus haram i njegova zabranjenost se povecava sa povecanjem zivota zacetog djeteta. Po islamskom zakonu, nad osobom koja unisti plod nakon udahnuca duse treba izvrsiti kaznu ubistva, jer je bespravno i namjerno izvrsila ubistvo nad drugim. Takodje se ista kazna izvrsava nad osobom koja je sa nijjetom unistenja ploda u utrobi majke udarala u stomak trudnice i na taj nacin ubila dijete. Osoba koja nenamjerno unisti plod, bio to otac, majka ili neko drugi, duzan je dati sadaku u iznosu 212,5 grama zlata ili 1785 grama srebra. Nakon toga, ta osoba je duzna osloboditi roba muslimana, a ako ne nadje onda je duzna postiti dva mjeseca, dan za danom, trazeci oprosta od Allaha. Allah, dzelle sanuhu, kaze: "...Onaj ko ubije vjernika nehotice, mora osloboditi ropstva jednog roba, vjernika i predati krvarinu porodici njegovoj, oslobodjen je krvarine jedino ako oni oproste..." (Kur’an, IV/92)

Na kraju nuzno je spomenuti ono sto pisu novine, casopisi i ono sto cujemo od pretpostavljenih. Procenat abortusa kod Bosnjaka u Republici Bosni i Hercegovini je veoma visok, a u nekim periodima je iznosio 25 slucajeva na dan (ve la havle ve la kuvvete illa billah). Taj procenat je mnogo manji kod Srba i Hrvata. Pored njihove brojnosti oni pozivaju ka radjanju, a jedan od primjera toga je i poznati srbijanski umjetnik (naivac) Milic od Macve, koji je uputio poziv svim crkvama i organizacijama za pruzanje pomoci i davanju dobrovoljnih priloga porodicama koje imaju vise djece kako bi podstakao Srbe na radjanje. Po tom programu bi, kako pise beogradski "Nin" bila davana pomoc tim porodicama u narednih pet godina. Time se zele nadoknaditi zivoti stradalih u ratu i ojacati Srbi kako bi ocuvali svoju brojnost na Balkanu. Milic je svoj zahtjev uputio svim zemljama sirom svijeta kako bi bio podrzan u svojim namjerama, dok mi i pored naseg malog broja u odnosu na one koji su nas unistavali i koji nas i danas ubijaju, nismo ni korak poduzeli ka necemu takvom. Zaboravili smo da nam islam zabranjuje abortus, da nas poziva ka braku i radjanju. Kaze Resulullah, sallallahu 'alejhi ve sellem: "Zenite one koje mnogo vole (i poduzimaju sve da zadovolje svoga muza) i koje mnogo radjaju, ja cu se ponositi vasom brojnoscu medju drugima na Sudnjem danu." To se moze postici ranijom zenidbom, radjanjem vise djece, sprecavanjem abortusa. Poznato nam je, danas kao nikada, koliko smo okruzeni dusmanima. Nas opstanak na nasoj zemlji i u nasoj domovini Bosni i Hercegovini je povezan sa nasom povezanoscu sa vjerom, kao i sa nasom snagom i brojem kada se sretnemo sa neprijateljem. Sedamdesetih godina ovog stoljeca na sastancima rukovodioca "bratstva i jedinstva" upucivani su pozivi za unistenjem "muslimanskog uha" jos u utrobama. Njihovi planovi za unistenjem muslimana su jos stariji i dobro nam poznati, pa da li da i mi sami sprovodimo njihove planove ili cemo se vratiti svojoj Knjizi i uciniti iskreno pokajanje za sve sto smo do sada ucinili. ZAR DA ZABORAVIMO! Podaci o Bosni i Hercegovini Bosna ima povrsinu od 51197 km. Ona je vazan most koji povezuje Srednju Evropu sa Sredozemljem. Broj stanovnika u popisu 1997-e god. bio je 4,377,000, -broj poginulih Bosnjaka u ovom ratu: 200.000 od toga 22.000 djece. -broj ranjenih: 240.000, od toga 52.000 djece. -broj hendikepiranih 100. 600, od toga 4.000 djece. -broj raseljenih: 1.225.000 koji su raseljeni u preko stotinu zemalja. -broj raseljenih unutar BiH iznosi 850.000. -broj nestalih lica: 53.600, od toga 28.420 iz Srebrenice i Zepe. -broj sela koja su potpuno unistena:475. -broj gradova koji su bili okupirani ili su jos pod sprskom okupacijom:61 grad. gradovi koji su oslobodjeni pretrpjeli su velika razaranja. -procenat ukupnog unistenog stambenog fonda je oko 36%. Pise: Salih Kurdi Prijevod: Muhamed Djuliman

STVARI KOJE IZVODE IZ ISLAMA
1. Sirk - Allahu nekog ravnim smatrati, a On te je stvorio. Allah, dzelle sanuhu, kaze: "... Ko drugog Allahu smatra ravnim, Allah ce mu Dzennet zabraniti i boraviste njegovo ce Dzehennm biti; a nevjernicima nece niko pomoci." (Kur’an, V/72) 2. Ko izmedu Allaha i sebe odredi sebi posrednike te njih moli, od trazi i na njih se oslanja, kafir je. 3. Ko nevjernike - nemuslimane ne smatra nevjernicima ili sumnja u to da su oni nevjernici ili smatra ispravnim ono u sto oni vjeruju, kafir je. 4. Ko vjeruje da su ljudski zakoni bolji od vjerozakona sa kojim je poslat Muhammed, sallallahu alejhi we sellem, kafir je. Kafiri su svi oni koji vjeruju slijedece: - Ko vjeruje da su sistemi koje izmisljaju i postavljaju ljudi bolji od islamskog sistema, kafir je. Islamski sistem zivota obuhvata vojno, ekonomsko, administrativno i socijolosko uredenje drustva; - Ko vjeruje da je islam nepraktican za sprovodenje u danasnjem vremenu i vjeruje da islam ne moze pronaci konacna rijesenja za svakodnevne probleme u drustvu, kafir je; - Ko vjeruje da je islam povod zaostalosti muslimana, kafir je; - Ko vjeruje da islam predstavlja samo jedan puki odnos izmedu covjeka i Allaha bez njegovog direktnog ucesca u uredivanju zivota ljudi na nivou drzave, kafir je; - Ko vjeruje i govori da Allahov sud, primjera radi, presjecanje ruke kradljivcu ili kamenovanje bludnika, ne odgovara modernom dobu, kafir je; - Ko vjeruje da je dozvoljeno suditi po onome sto Allah, dzelle sanuhu, nije objavio, kafir je. Oni koji vjeruju da je dozvoljeno u medusobnim trgovinskim odnosima, krivicnom pravu i socijoloskom uredenju praktikovati zakone mimo Allahovog Serijata, kafiri su, a ako oni ne vjeruju da su ti zakoni bolji od Serijata vec priznaju da je Serijat bolji od njih, ali, i pored toga ih praktikuju, kafiri su, jer su svojim djelom dozvolili praktikovanje onoga sto je Allah, dzelle sanuhu, zabranio. 5. Ko zamrzi makar jedan mali dio onoga s cime je Muhammed, sallallahu alejhi we sellem, poslan, kafir je, pa makar i on sam praktikovao to djelo. Allah, dzelle sanuhu, kaze: "... zato sto ne vole ono sto Allah objavljuje, i On ce djela njihova ponistiti." (Kur’an, XLVII/9) 6. Ko se ismijava sa makar jednim dijelom islama, kafir je. Allah, dzelle sanuhu, kaze: "... Zar se niste Allahu i rijecima Njegovim i Poslaniku Njegovu rugali? Ne ispricavajte se! Jasno je da ste nevjernici, a tvrdili ste da ste vjernici..." (Kur’an, IX/65) 7. Ko se bavi sihrom ili trazi da se njemu cine sihr-usluge, kafir je. Allah, dzelle sanuhu, kaze: "... A njih dvojica nisu nikoga ucili dok mu ne bi rekli: "Mi samo iskusavamo, i ti ne budi nevjernik " (Kur’an, II/102) - u ovom ajetu se govori o sihru -;

8. Iskazivanje prijateljstva prema nevjernicima i njihovo pomaganje protiv muslimana. Allah, dzelle sanuhu, kaze: "... A njihov je i onaj medu vama koji ih za zastitnike prihvati..." (Kur’an, V/51) 9. Ko vjeruje da je nekom dozvoljeno da napusti praktikovanje nekih islamskih propisa, kafir je. Allah, dzelle sanuhu, kaze: "A onaj ko zeli neku drugu vjeru osim islama, nece mu biti primljena, i on ce na onom svijetu nastradati." (Kur’an, III/85) 10. Potpuno napustanje Allahove vjere ili napustanje onih komponenata bez kojih covjek ne moze biti musliman, i neizucavanje islama i nepraktikovanje njegovih propisa. Allah, dzelle sanuhu, kaze: "A ima li nepravednijeg od onoga koji, opomenut rijecima Gospodara svoga, njima leda okrene? Mi cemo, zaista, kazniti zlikovce! " (Kur’an, XXXII/22) Ko god praktikuje jednu od ovih tacaka, namjerno ili nenamjerno, kafir je, osim onoga kojeg prisile pod prijetnjom ubistva. Allahu se utjecemo od svega sto izaziva Njegovu srdzbu i kaznu!

KOJI SU POVODI SLABOSTI MUSLIMANA I KAKO IZLIJECITI TU SLABOST?

Historija svjedoci, kako islamska tako i neislamska, da su muslimani vladali zemljom najpravednijom vladavinom koja se nikada vise nije ponovila. I pored toga sto su muslimani bili manjina stanovnika zemlje, u poredenju s nemuslimanima, ostvarili su ono sto ni najvece imperije svijeta nisu ostvarile. Islamska drzava je stoljecima bila najjaca drzava na licu zemlje a kako i ne bi kada je to bila drzava kojom su upravljali ljudi ciji interesi nisu bili ovosvjetskog privremenog karaktera, naprotiv, oni su zeljeli da preko svoje vladavine sprovedu Allahov, dzelle sanuhu, zakon medu ljudima. Danas stvar izgleda drugacije; muslimani su razdvojeni a njihova nekadasnja drzava je pocijepana i bukvalno raskomadana od strane njihovih neprijatelja koji su putem kolonizacije uspjeli asimilirati dobar dio muslimana (bar su po imenu muslimani). Neki od tih muslimana ne samo da slijepo slijede neislamsku "kulturu", vec javno pozivaju druge muslimane da se prihvate te "kulture". To je rezultat muslimanskog nazadnjastva, danas, u cijelom svijetu.Zbog cega je to tako? Zasto su muslimani, nakon najjace drzave u historiji, zaostali? Zasto muslimani kaskaju iza zapadnjacke tehnoloske civilizacije? Zasto smo mi muslimani danas tako slabi pa se sa svih strana nemuslimani i pokvarenjaci okomise na nas? Ova pitanja muce dusu svakog muslimana koji zeli da ummet ponovo postane ono ste je nekad bio. Istina je da puno muslimana pokusava povratiti ponos ovom ummetu, medutim, ako se malo ozbiljnije osvrnemo na njihov metod rada vidjecemo da nisu shvatili pravi razlog zaostalosti muslimana i njihovu podredenost kafirskim zemljama na celu sa krscanskim zapadom. Ti muslimani, za koje vjerujemo da su iskreni, pripremaju razne strategije kroz koje smatraju da ce pronaci konacno rijesenje za izbavljenje ummeta iz krize u kojoj se danas nalazi. Neki od njih smatraju da je dovoljno da muslimani ostvare tehnoloski progres koji ce im omoguciti jaku industriju a kojom ce upravljati tim muslimanskih naucnika. Ostvarivanjem ove ideje muslimani nece

imati potrebe za stranim (nemuslimanskim) naucnim kadrom koji ljubomorno cuva svoju tehnologiju od "djelimicno" opasnih muslimanskih zemalja (na zalost, danas se ne mozemo pohvaliti da u svijetu postoji nesto sto bi se moglo nazvati muslimanskom zemljom jer je taj termin u zadnjih osamdeset godina postao mrtvo slovo na papiru). Ti muslimani koji se zalazu samo za tehnoloski progres muslimanskog drustva, ponekad idu tako daleko da vjeruju da je opstanak u buducnosti obezbijeden samo tehnoloski jakim zemljama. Zaboravili su rijeci njihovog Gospodara: "A snaga je u Allaha u i Poslanika Njegova i u vjernika..." (Kur’an, LXIII/8) Neko ce upitati, ako to nije faktor napretka muslimana, pa koji je onda!? Odgovor stoji u rijecima Allaha, dzelle sanuhu:

"A ako se u necemu ne slazate, pa to povratite Allahu i Poslaniku, ako vjerujete u Allaha i u onaj svijet; to vam je bolje i za vas rjesenje ljepse:" (Kur’an, IV/59) Upravo je sadrzaj ovog ajeta tema ovog teksta kroz koji cemo pokusati da obrazlozimo povod slabosti i zaostalosti muslimana. DA LI JE TEHNOLOSKO - VOJNI PROGRES ODGOVOR!? Prije svega, trebamo praviti razliku izmedu vojne nadmoci s jedne strane i tehnoloskog progresa s druge strane i pored toga sto vecina tehnoloski razvijenih zemalja i vojno dominira u svijetu. Medutim, to ne mora znaciti da je tehnoloski progres povod vojne nadmoci. Primjera radi, navodimo prva islamska pokoljenja koja su se sukobila sa dvije najvece vojne snage tog vremena i to sa Bizantijcima i Perzijancima. Prvi muslimani nisu bili moderno naoruzani niti brojno jaci od njihovih neprijatelja, naprotiv, bili su veoma zaostali u poredenju sa ovim drzavam koje su porazili i iz korijena iscupali njihovo nevjernicko prisustvo na kulturno - vjerskom planu u tim oblastima. Sto se tice napretka muslimana na naucnom planu o kojem toliko malo slusamo i citamo, na zalost, on je dosao tek nakon muslimanskog osvajanja okolnih oblasti arapskog poluostrva tj. nakon pobjede nad Bizantijom i Perzijom. Neke su drzave vojno - tehnoloski veoma jake, ali i pored toga ne mora znaciti da je prava snaga u njih. To potvrduje gore spomenuti primjer prve islamske drzave. Takoder navodimo primjer muslimanske nemarnosti, na zalost, kada je abasijska dinastija dostigla vrhunac naucnog dostignuca i kada je tadasnja prestionica Bagdad postao centrom serijatsko prirodnih nauka, tada su ih zaostali Tatari napali i na veoma ponizavajuci nacin porazili. Abasijskoj drzavi nije koristio naucni progres od divljackih napada krvolocnih Tatara, a nije ni cud kada su zapostavili i zaboravili pravo izucavanje institucije borbe na Allahovom, dzelle sanuhu, putu. Od navedenih se primjera vidi da tehnoloski napAjet ne predstavlja uslov za stalnu vojnu dominaciju iako u dosta slucajeva tehnologija pomaze za izradu naprednih vojnih uredaja i aparata. Medutim, ovi uredaji i aparati ne obezbjeduju potrebnu snagu koja bi mogla omoguciti vojnu dominaciju, naprotiv, iman je stalna dominacija a posebno u uslovima rata. Uzviseni kaze: "Tad ih niste ubijali, nego ih je Allah ubijao. I nisi ti gadao kad si gadao, nego je Allah gadao." (Kur’an, VIII/17)

"Allah je to zato ucinio da bi vas obradovao i da bi se time srca vasa umirila; a pobjeda je samo od Allaha - Allah je zaista Silan i Mudar." (Kur’an, VIII/10)

"I protiv njih pripremite koliko god mozete snage i konja za boj." (Kur’an, VIII/ )U zadnjem ajetu se jasno vidi da muslimani trebaju biti spremni za sukob s neprijateljem, ali, u u ovom ajetu se spominje spremnost muslimana u opcem smislu rijeci sto obuhvata ne samo vojnu snagu vec prije svega iman koji predstavlja uslov za ispunjenje pobjede i dominacije nad kafirima. Allah, dzelle sanuhu, kaze: "A pobjeda je samo od Allaha." (Kur’an, VIII/10)Ishod borbe izmedu dvije skupine nije uslovljen njihovom vojnom spremnoscu:

"Imate pouku u dvjema vojskama koje su se sukobile: jednoj, koja se borila na Allahovu putu, i drugoj, nevjernickoj, kojoj se cinilo da pred sobom ima dva puta vise protivnika. A Allah Svojom pomoci cini mocnim onoga koga On hoce. To je, zaista, dalekovidnim pouka." (Kur’an, III/13) Iman je povod Allahove, dzelle sanuhu, pobjede i pomoci muslimanima. Pogledajmo samo kako Omer ibnil-Hattab savjetuje muslimansku vojsku prije njihovog pohoda protiv Bizantinaca: "Vi se borite protiv naroda koji je brojno i vojno spremniji od vas, ali, ako se vi bojite Allaha Uzvisenog i ako se samo na Njega oslanjate i ako ulozite u borbi protiv njih koliko god mozete snage, onda cete postati Allahova vojska. Allah Uzviseni kaze u Svojoj knjizi:

"I vojska Nasa ce zacijelo pobijediti." (Kur’an, XXXVII/173) Podsjetimo se velikog vode islamske vojske koja je oslobodila Kuds (Jerusalem). To je velicanstveni Salahudin El-Ejjubi koji je nocu provjeravao svoju vojsku. Kada bi ugledao satore u kojima su mudzahidi klanjali nocni-namaz i upucivali dove Allahu, dzelle sanuhu, moleci ga za Njegovu pomoc, Salahudin bi tada govorio: "Odavde ce nam doci Allahova pobjeda." A kada bi ugledao sator u kojem su mudzahidi, nakon jacije-namaza, spavali, tada bi govorio: "Tako mi Allaha, bojim se da cemo zbog ovih ljudi sutra dozivjeti poraz." Muslimani moraju ispuniti uslove koji ce im obezbjediti Allahovu, dzelle sanuhu, pomoc i pobjedu. Upravo je ispunjenje tih uslovi tema ove rasprave u kojoj cemo pokusati da damo odgovor na nevolje u kojoj se muslimani danas nalaze. Normalno, za svako misljenje uzimamo za osnovu Kur’an, hadis i postupak prvih islamskih pokoljenja. Allah, dzelle ve ala, kaze:

"onoga koji se suprotstavi Poslaniku, a poznat mu je pravi put, i koji pode putem koji nije put vjernika (ashaba), pusticemo da cini sta hoce, i bacicemo ga u Dzehennem , - a uzasno je on boraviste!" (Kur’an, IV/115)

USLOVI KOJI SE MORAJU ISPUNITI DA BI NAM DOSLA ALLAHOVA, DZELLE SANUHU, POBJEDA Uzviseni kaze: "Allah sigurno pomaze onog ko Njega pomaze, - ta Allah je zaista mocan i silan." (Kur’an, XXII/40)

"O vjernici! Ako pomognete Allaha, pomoci ce vas i osnaziti stope vase." (Kur’an, XLVII/7)Allah, dzelle sanuhu, pomaze one koji pomazu Njega. Ali, kako je moguce pomoci Silnog, Svemoguceg Gospodara, dzelle ve ala!? Pogledajmo sta kaze veliki ucenjak Senkiti u svom tefsiru "Adwaul-bejan" u komentaru ovog ajeta: "Allah, dzelle ve ala, je rekao u ovom ajetu da ako mu’mini pomognu Njega (Njegovu vjeru), On ce ih pomoci protiv njihovih neprijatelja i stope ce im osnaziti tj. sacuvace ih poraza i nece dozvoliti da napuste bojno polje. Allah, dzelle sanuhu, je na nekoliko mjesta u Kur’anu pojasnio povod Njegove pomoci muslimanima i objasnio je kojim se osobinama trebaju karakterizirati oni kojima je ta pobjeda obecana:

"One koji ce, ako im damo vlast na Zemlji, namaz obavljati i milostinju udjeljivati i koji ce traziti da se cine dobra djela, a odvracati od nevaljalih - a Allahu se na kraju sve vraca." (Kur’an, XXII/41) Iz sadrzaja ovog ajeta da se shvatiti da oni koji ne obavljaju namaz, ne udjeljuju milostinju, ne nareduju dobro i ne odvracaju od zla, ne ispunjavaju potrebne uslove da bi zasluzili Allahovu, dzelle sanuhu, pomoc. Pomoci Allaha, dzelle ve ala, znaci pomoci Njegovu vjeru trudom i neprestanim dzihadom da bi Njegova rijec bila gornja i da bi se Njegovi propisi pravedno medu svim ljudima sprovodili i da bi se ljudima sudilo po Serijatu kojeg je On objavio Poslaniku, sallallahu alejhi we sellem."Vjerovjesnik, sallallahu alejhi we sellem, kaze:"Kada se pocnete baviti prodajom u kojoj ima kamate, i kada se uhvatite za repove vasih krava, i kada budete zadovoljni zemljoradnjom, i kada zanemarite dzihad na Allahovom putu, Allah ce vas poniziti i nece to ponizenje od vas otkloniti sve dok se svojoj vjeri ne povratite." (Prenosi Ahmed) Eto ovo je povod nazadnjastva muslimana, a ne kao sto neki tvrde suprotno tj. da su muslimani nazadovali zbog njihove tehnoloske zaostalosti. Naprotiv, zaostali su zbog njihovog udaljavanja od islama, zbog njihovog otkazivanja pokornosti Allahu, dzelle sanuhu, zbog njihovog napustanja rada po metodu Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, i metodu njegovih casnih ashaba, radijellahu anhum. A tekst spomenutog hadisa jasno govori o povodu zaostalosti i prije svega ponizenja islamskog ummeta. To ponizenje mi muslimani necemo moci otkloniti od sebe sve dok se islamu ne povratimo cistih srca i iskrenih djela Allahu, dzelle sanuhu, i Njegovoj vjeri, islamu. Prije nego li nas neko pogrjesno razumije, da objasnimo, mi ne kazemo da je nama muslimanima bolje biti zaostali na naucno - tehnoloskom planu, naprotiv, islam poziva u naucni progres i mi ne smijemo ni za momenat zapostaviti izucavanje prirodnih nauka. Medutim, zelimo skrenuti paznju na pogresno misljenje onih koji vjeruju da je jedini izlaz za nas muslimane

naucno - tehnoloski progres. To sto smo mi muslimani, na zalost, na tehnoloskom polju zaostali ne znaci da je to povod naseg ponizavajuceg statusa kojeg danas "uzivamo" u svijetu. Nase udaljavanje od islama je povod naseg stanja na kome nam niko, bas niko, ne moze zavidjeti. Povratak islamu je jedino moguce rjesenje za izbavljenje ummeta iz krize u kojoj se nalazi. Medutim, kako to ostvariti? Pokusacemo to objasniti u slijedecim tackama:1. Trebamo islam shvatiti na nacin na koji nam ga je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, dostavio od njegovog Gospodara a koji nam je prenesen od najboljeg pokoljenja ljudi tj. ashaba, neka je Allah, dzelle ve ala, njima zadovoljan. Jedini ispravni put islama kojeg muslimani trebaju slijediti jeste put prikazan u hadisu Poslanika, sallallahu alejhi we sellem: "... i uistinu su se Jevreji podijelili na sedamdeset i dvije skupine, a moj ummet ce se podijeliti na sedamdest i tri; sve ce u vatru osim jedne. - "Koja je to skupina Allahov Poslanice?" - upitase. "Ona koja se pridrzava onoga na cemu sam ja i moji ashabi", - odgovori Poslanik, sallallahu alejhi we sellem." (Prenosi Tirmizi - hasen)Uzviseni Gospodar kaze:

"I doista, ovo je pravi put moj, pa se njega drzite i druge puteve ne slijedite, pa da vas odvoje od puta Njegova; - eto, to vam On nareduje, da biste se grijeha klonili." (Kur’an, VI/153) U komentaru ovog ajeta Ibn-Kesir kaze: "Allah, dzelle sanuhu, je rekao da slijedimo Njegov put o kojem je rekao da je jedini put, a kako i ne bi bio kada je istina samo jedna..." Prenosi se od Ibni-Mes’uda, radijellahu anhu, da je rekao: "Povukao nam je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, pravu crtu svojom rukom, pa je rekao: "Ovo je pravi put Allahov." I povukao je kratke crte s desne i lijeve strane te duge crte i rekao: " Ovo su putevi, na svakom od njih stoji sejtan i poziva njemu." Nakon toga je citirao rijeci Uzvisenog: "I doista, ovo je pravi put moj, pa se njega drzite i druge puteve ne slijedite, pa da vas odvoje od puta Njegova; - eto, to vam On nareduje, da biste se grijeha klonili." (Kur’an, VI/153) (Prenosi Ahmed) 2. Moramo praktikovati izvorni islam ne izdvajajuci od njega nijedan njegov dio zbog nase nemoci da razumijemo odredene islamske tekstove. I ne trebamo smatrati da u islamu ima vaznih i manje vaznijih institucija tj. dijelova. Naredeno nam je da se potpuno prihvatimo islama i trebamo znati da onaj koji ne praktikuje odredene islamske propise cini grijeh zbog kojeg se treba pokajati. S druge pak strane, sejtan ukrasava grijehe ljudima i prikazuje im te grijehe kao stvari koje nemaju nikakve vaznosti ili tezine. Onda nije cudo sto vecina muslimana, velikih grijesnika, kada se opominju raspravljaju o tim grijesima koje cine, da to ustvari nisu grijesi i da to nije "zabranjeno voce". duznost je svakog muslimana kada uradi neki grijeh da pozuri s pokajanjem i da trazi oprosta od Allaha, dzelle sanuhu, cesto Mu upucujuci dovu. I ne smije se ponositi grijesima, kako to neki glupaci rade, vec ih mora prikrivati i sto prije se njih okaniti. Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, kaze: "Mom ce ummetu biti oprosteno osim onima od njih koji otkrivaju (svoje grijehe). Djeluje covjek nekim djelom u noci, pa osvane, a Allah mu je to djelo prikrio (od ljudi), a taj isti covjek kaze (hvaleci se grijehom kojeg je ucinio): "Sinoc sam uradio to i to!" Pa onda omrkne, A Allah mu je i to prikrio, pa kada osvane ponovo otkriva svoje djelo (grijeh)." (Prenosi Buhari)3. Duznost nam je pozivati u islam nakon sto smo ga ispravno shvatili i poceli s praktikovanjem njegovih propisa. Od najvaznijih dijelova poziva u islam jeste naredivanje dobra i odvracanje od zla. Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, kaze: "Tako mi Onoga u cijoj je ruci moja dusa, ili cete naredivati dobro i odvracati od zla, ili ce Allah na vas poslati nevolju. Dovicete Mu, nece vam se uslisati." (Prenosi Tirmizi)Ovo je put koji trebamo slijediti ako zelimo otkloniti sa sebe ponizenje i sramotu u kojima se nalazimo. Ako se iskreno prihvatimo islamskog metoda rada, bicemo u stanju povratiti sva okupirana muslimanska podrucja i samo tako mozemo ostvariti naucno - tehnoloski prosperitet koji ce biti Allahova, dzelle sanuhu,

blagodat muslimanskoj zajednici. Bolest od koje islamski svijet boluje predstavlja slijepo slijedenje Zapada u svim ograncima zivota. One drzave koje vjeruju da se u tehnologiji nalazi drustveno blagostanje, pogrijesili su. Trose na milijarde dolara kupujuci moderne masine i aparate, kojima se ne znaju koristiti, zaboravljajuci da je edukacija drustva i povratak njegovih clanova islamu stvar na koju se najprije treba osvrnuti i kojoj treba posebnu paznju posvetiti. Nasa potreba za pravim i iskrenim islamskim ucenjacima koji ce osvjescivati zajednicu, danas je veca od nase potrebe za inzenjerima i nosiocima raznih diploma i naziva. Primjera radi navodimo neke muslimanske zemlje veoma napredne tehnologije, kupljene normalno, u kojima ima na stotine nosioca svakakvih vrsta diploma, pa i pored toga oni slijepo slijede Zapad u svim aspektima zivota. Svjedoci smo da se puno "muslimana", nosioci diploma a i oni bez tih diploma, poistovjetilo sa politikom, kulturom i vjerovanjem krscanskog Zapada. S druge strane, islamska podrucja su i dalje pod okupacijom kafira. Palestinom i dalje haraju divljacke horde Jevreja, muslimani ne reaguju. Srce islama je ranjeno jer je mjesto prve kible muslimana pod kontrolom naroda o kojem je Allah, dzelle sanuhu, rekao:

"Oni koje je Allah prokleo i na koje se rasrdio i u majmune i svinje pretvorio.." (Kur’an, V/60) Ovo su osobine neprijatelja koji zele okaljati cast islama a od muslimana ni traga ni glasa. Bosna, Kasmir, Filipini, Alzir, sve same rane muslimana koje ne moze izlijeciti nista drugo do iskreni povratak islamu i kroz dzihad na Allahovom putu. Neko ce upitati, kada tako stoji stvar, zasto onda Amerika i Rusija, dvije nevjernicke drzave, dominiraju svijetom? Odgovor je veoma jednostavan i ko imalo ima imana u sebi shvatice zasto je to tako. Allah, dzelle sanuhu, je Vladar i Gospodar i On ne odgovara za ono sto je odredio, ljudi su ti koji polazu odgovornost: "On nece biti pitan za ono sto radi, a oni ce biti pitani." (Kur’an, XXI/23) On je Sebi zabranio nasilje:

"Allah zaista nece nikakvu nepravdu ljudima uciniti, ljudi je sami sebi cine." (Kur’an, X/44) U hadisi kudsiji stoji: "Robovi moji! Ja sam Sebi zabranio nasilje a i vama sam ga zabranio; nemojte jedni drugima nasilje ciniti:" (Prenosi Muslim)To sto kafiri momentalno dominiraju prilikama u svijetu, ne znaci da je njima obecana apsolutna buducnost jer je to kratkotrajni uzitak o kome Allah, dzelle sanuhu, kaze:

"Neka te nimalo ne obmanjuje to sto oni koji ne vjeruju po raznim zemljama putuju: kratko uzivanje, a poslije - Dzehennem ce biti mjesto gdje ce boraviti, a uzasno je to prebivaliste!" (Kur’an, III/196-7)Takoder Imam Ahmed prenosi slijedeci hadis: "Kada vidis kako Allah daje svojem robu - grijesniku, dobro dunjaluka koje on voli, znaj da je to istidradz (postepena kusnja). Nakon toga je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, citirao:

"I kada bi zaboravili ono cime su opominjani, Mi bismo im kapije svega otvorili; a kad bi se onome sto im je dato obradovali, iznenada bismo ih kaznili i oni bi odjednom svaku nadu izgubili." (Kur’an, VI/44) "I nikako ne misli da je Allah nemaran prema onom sto rade nasilnici; samo im odgada do Dana u kojem ce se ukociti pogledi." (Kur’an, XIV/42)Od faktora koji nevjernicima dobavljaju prednost i dobro na dunjaluku, jesu i njihova dobra djela koja cine. Allah, dzelle sanuhu, im ta dobra djela uzvraca dunjaluckim dobrima da bi na Sudnjem danu ostali bez ikakve nagrade za ucinjena djela jer nisu bila djela kojim se zeli Allahova milost. Uzviseni kaze: "A na Dan kad oni koji nisu vjerovali pred vatrom budu zaustavljeni: "Vi ste u svom zivotu na Zemlji sve svoje naslade iskoristili i u njima uzivali, a danas sramnom patnjom bicete kaznjeni zato sto ste se na Zemlji, bez ikakva osnova, oholo ponasali i sto ste raskalasni bili." (Kur’an, XLVI/20)Isto tako jedna od mudrosti dominacije kafira, momentalno, nad muslimanima je i Allahova, dzelle sanuhu, kusnja kojom iskusava i od grijeha cisti Svoje robove. Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, kaze: "Kusnja pogada mu’mina i mu’minku u njima samima, u njihovoj djeci i njihovoj imovini, sve dok ne sretnu Allaha, a oni cisti od grijeha." (Prenosi Muslim) Medutim, ovo ne znaci da Allah, dzelle sanuhu, ne iskusava nevjernike, naprotiv, On je mnogim zajednicama slao poslanike u koje su ovi odbijali povjerovati, pa ih je On raznim vrstama kazni kaznjavao zbog njihove neposlusnosti, nasilja i pokvarenosti. Kaznjavao je, a i sada kaznjava, veliki broj kafira na dunjaluku. To sto je nekima kazna odlozena za ahiret, dio je Allahovog, dzelle sanuhu, odredenja. Evo jos nekih ajeta kao potvrda za ovo sto govorimo:

"Reci: "Uzivanje na ovom svijetu je kratko, a onaj svijet je bolji za one koji se grijeha klone; i nikome se od vas ni koliko trun jedan nece uciniti nepravda." (Kur’an, IV/77)

"Zivot na ovom svijetu je samo igra i zabava, a onaj svijet je, zaista, bolji za one koji se Allaha boje." (Kur’an, VI/32)

"Onima koji zele zivot na ovom svijetu i ljepote njegove - Mi cemo dati plodove truda njihova i nece im se u njemu nista prikratiti. Njih ce na onom svijetu samo vatra peci; tamo nece imati nikakve nagrade za ono sto su na Zemlji radili i bice uzaludno sve sto su cinili." (Kur’an, XI/15-16)

"Kako moze biti jednak onaj kome smo lijepu nagradu obecali, i koju ce dobiti, i onaj kome smo dali da se nasladuje u zivotu na ovom svijetu, a koji ce, poslije, na onom svijetu u vatru ubacen biti?" (Kur’an, XXVIII/61)

"Onome koji zeli ovaj svijet, Mi mu brzo dajemo sto hocemo i kome hocemo, Ali cemo mu poslije Dzehennem pripremiti, u kome ce se osramocen i odbacen peci. A onaj koji zeli onaj svijet i trudi se da ga zasluzi, a mu’min je, trud ce mu hvale vrijedan biti. Svima njima, i jednima i drugima, dajemo darove Gospodara tvoga; a darovi Gospodara tvoga nisu nikome zabranjeni." (Kur’an, XVII/18-20)Na zalost, puno je nemarnih muslimana koji zive u stanju ponizenja i sramote na dunjaluku, zbog njihovog udaljavanja od islama, pa i pored toga slijede nevjernicki Zapad koji je direktan povod jadnog stanja u kojem se muslimani nalaze. Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, kaze: "Gotovo da su narodi sa svih strana navalili na vas kao sto gladni navaljuju na jelo. Rekose: "Allahov Poslanice! Zar cemo tada biti tako malobrojni!?" "Ne, ali cete biti kao mulj kojeg bujica nosi i vasa ce srca okupirati "vehn". Strah ce iz srca vasih neprijatelja nestati zbog vase ljubavi prema dunjaluku i mrznje prema smrti." (Prenosi Ahmed)"Muslimani" koji zive bez ikakve nade u sebi, zaboravili su da su upravo oni ti koji trebaju ponijeti bajrak islama medu ljudima i da ce im Allah, dzelle sanuhu, dati pobjedu i pomoc od Sebe protiv njihovih neprijatelja, ukoliko se vrate svome Gospodaru, ali oni slijepo slijede nevjernicke tradicije i obicaje vjerujuci da je to ono sto im je potrebno. Zaboravili su da Allahova pomoc dolazi ukoliko pomazemo Njegovu vjeru. Zar nam Afganistan nije najbolji primjer, kada su goloruki ili lahko naoruzani mudzahidi porazili, Allahovom voljom, jednu od najvecih svjetskih sila, pravoslavnu Rusiju. Sta da kazemo na briljantnu pobjedu cecenskih mudzahida nad ovom istom Rusijom. Prinudili su Ruse na potpisivanje mirovnog dogovora a bili su napadani najmodernijim vrstama naoruzanja. Takvo se oruzje moze vidjeti samo na filmovima. Pa eto, Allah, dzelle sanuhu, im je podario pobjedu protiv stotinu puta nadmocnijeg neprijatelja. Na kraju, pozivamo sve muslimane da se boje Allaha, dzelle sanuhu, i da se vrate svojoj vjeri, da se pokaju svome Gospodaru i da traze oprost od Njega:

"I rekoh: "Trazite od Gospodara svoga oprosta jer On, doista, mnogo prasta; On ce vam kisu obilatu slati i pomoci vas imanjima i sinovima, i dace vam basce, i rijeke ce vam dati." (Kur’an, LXXI/10-12)Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, kaze: "Allah obasjava covjeka koji od mene cuje i drugom prenese. Mozda onaj kome se nesto prenosi bolje shvati od onog koji mu je prenio i mozda neko ima znanja a ne shvata ga. Tri su stvari koje srce muslimana ne smije prezirati, iskreno ucinjeno djelo za Allaha, savjetovanje muslimanskih vladara i pridrzavanje dzemata... Ko naumi dunjaluk, Allah ce mu otezati i siromastiju mu odrediti i od dunjaluka nece dobaviti ni trun vise nego sto mu je odredeno. A ko naumi ahiret, Allah ce mu olaksati i bogatstvo ce mu u srcu dati i dunjaluk ce ponizno pred njega stati." (Prenosi IbnHibban) Mi muslimani moramo znati prave povode putem kojih cemo zasluziti Allahovu, dzelle ve ala, pomoc i pobjedu. Ne smijemo dozvoliti da nam vrijeme prolazi u stvarima od kojih nemamo nikakve koristi. Povratimo se islamu bicemo ponosni.

Zastita od virusa

One koji dobra djela cine ceka lijepa nagrada, i vise od toga! Lica njihova nece tama i sjeta prekrivati; oni ce stanovnici dzeneta biti u njemu ce vjecno boraviti. (Yunus26) Pa sam vam zbog toga ovdje ponudio da mozete naci neke anti virus programe i da se oedlucite koji bi vama odgovarao, u nadi da cu ovim nekome pomoci i uciniti dobro djelo Zastita od virusa
Najbolja zastita od virusa je preventiva. Da bi sprecili zarazu, treba vam Anti-virus (skraceno AV). AntiVirus je program koji uklanja viruse iz vaseg kompjutera i predstavlja prvi zid odbrane koji je za ogromnu vecinu virusa neprobojan ako je snabdeven svezim podacima o novim virusima. Postoji vise Antivirusa i svi su velicine oko 5-12 megabajta. Najbolji su AVP, Norton Antirus i Command Antivirus (poznat kao F-Prot professional). Izvrsli smo veliki test. Na jednom disku smo stavili 100 najcescih virusa, medju kojima su BackOrifice, NetBus i ostali. Evo nashih izvestaja : Antivirus Pronasao Opis AntiVirusa je Ocjena (1-100)

AntiViral Toolkit Pro http://www.avp.com/

91/100 virusa

Ovaj Antivirus nam stize iz Rusije. Ruska tehnologija se pokazala ovdje kao nenadmasna. Laznih uzbuna nije bilo. Rezidentan dio ovog programa stalno skenira tekuci direktorijum, moze da skenira i sadrzaj arhive... Uklonio je sve viruse koje je otkrio bez ostecenja fajla. Skenira pakosne aplete Jave i ActiveX, vas email kao i programe preuzete sa mreze (ukljucujuci i diskusione grupe). Ima predstavnistva i laboratorije po svim krajevima sveta. Prognoza: trenutno deli prvo mesto sa Nortonovim AntiVirusom, a nadamo se da ce tako i ostati. Ima bazu od oko 30 000 virusa tako da BackOrifice 2000, NetBus 2.0, 91 FlashKiller i ostale najnovije viruse otkriva bez problema. Nije otkrio dva makro virusa (jedan se zove Not_Virus), nije otkrio 3 najnovija Backdoor trojanaca i nije otkrio 4 stara virusa sto mu je veliki minus. On je vise specijalizovan za otkrivanje Backdoor trojanaca (otkrio je ih je najvise od svih ostalih AV) tako da ako vas muce BackDoor trojanci ovaj Antivirus je za Vas. Morace jos da resi i probleme oko updatovanja (traje malo duze nego kod NAVa jer skida cele baze). Ako imate problema sa Updatovanjem AVPa, skinite rucno sve fajlove koji se nalaze ovdje Pronasao je vecinu virusa i otkrio najvise zoo-virusa, cak 98%! Mane: podigao jednu laznu uzbunu i jednom je ukocio ceo sistem (izlaz je bio samo Reset). Otkriva pakosne aplete Jave i ActiveX. Kada otkrije sumnjive viruse, smesta ih u vase sanduce za email a potom salje Symantecovom virusnom centru na detaljno istrazivanje. Na taj nacin, Norton Antivirus je 75 obezbedio sebi dugu i uspesnu karijeru jer mu novi virusi sami pristizu. Kada ga updatujete, on skida samo nove dopune, a ne cele baze cime je znatno ubrzano vreme updatovanja. Ali, u zadnje vreme je vidno podbacio! Uglavnom su problem BackDoor trojanci - slabiji je od AVPa na tom polju! Treba reci i to da rezidentni deo ovog AntiVirusa vidno usporava

Norton AntiVirus http://www.symantec.com/

75/100 virusa

kompjuter (posebno podizanje sistema) a i instalacija je oko 20Mb. Ima bazu od 42 515 virusa sto ga cini neprobojnim za stare viruse a pogotovu za Boot viruse jer je na tom polju nenadmasan. Sve u svemu NAV jos uvek zasluzuje da bude na listi najboljih Antivirusa. Ovaj AntiVirus je naslednik F-Prot Professionala. Azuriranje je veoma zakomplikovano. Otkrio je skoro sve divlje viruse. Mana je sto nije uspeo da ocisti neke viruse i sto nije uspeo da oporavi zarazenu datoteku. 89 Komplikovano je i updatovanje (treba da dobijete prvo korisnicko ime i lozinku), komplikovano instaliranje i konfigurisaje. F-PROT je naravno van konkurencije jer je pretezno DOS program ali je zato besplatan i jos uvek ima dobar njuh za viruse (pronasao je jedan virus koji je AVP-u promakao (word 97 makro po imenu Not_a_virus)). Sastoji se iz 3 dela: F-Prot Antivirus 89 (za DOS, moze biti koristan za skeniranje pojedinacnih datoteka), F-Macro (Makro Antivirus) i F-Stop (Antivirus monitor za Win95-98). Sadrzi bazu od najmanje 39000 virusa (barem tako kazu autori) tako da stari virusi ne mogu da mu promaknu. Najduze skeniranje, 3 puta duze od ostalih. Radni prostor je lepo uradjen. Ugradjen je i carobnjak koji vas vodi kroz podesavanje opcija i parametra. Skenira pakosne aplete Java i ActiveX, vas email kao i programe preuzete sa mreze (ukljucujuci i diskusione grupe). Ako zelite, mozete da dobijate emailom najnovije informacije o virusima zajedno sa 87 dopunama za vasu bazu virusa. Otkriva oko 45.000 virusa sto znaci da ni novi ni stari virusi nisu ne vidljivi za njega. Medjutim, u tih 45.000 virusa je uracunat i veliki broj crackova i raznih crackerskih programa sto znaci da je broj pravih virusa koje McAfee otkriva daleko manji. Podigao je puno laznih uzbuna, a prave viruse nije otkrio. Otkrio je 78% zoo-virusa, 82% divljih makrovirusa i 65% labaratorijskih makro-virusa. Digao je cak 37 laznih uzbuna. Radi brzo, i zato mu sve promakne. Autori ovog Antivirusa kazu da ce uskoro objaviti ispravke koji ce mu podici opreznost 71 za 30%. Tvrde da laznih uzbuna nece biti, a da ce otkrivanje pravih virusa biti daleko bolje. Ima jos jednu mogucnost, skenira POP i HTTP protokole sto vam pruza dodatnu zastitu (prijavi odmah ako sa Interneta skidate neki program koji nosi viruse). Dugo je bio u senci ali je vremenom porasao i nadmasio cak i Nortona! Skoro sve sto je trebalo da pronadje je nasao, nije otkrio samo najnovije viruse sto je i normalno jer ni jedan Antivirus nije savrsen. Otkrio je bas sve stare viruse i na tom polju je nenadmasan.

Command AntiVirus (F-PROT Professional) http://www.commandcom.com/

89/100 virusa

89/100 F-PROT (za DOS) http://www.datafellows.com/gallery/ virusa

McAfee VirusScan http://www.mcafee.com/

87/100 virusa

Panda Antivirus http://www.pandasoftware.com/

71/100 virusa

PC-cillin http://www.antivirus.com/

90/100 virusa

90

Sophos Antivirus http://www.sophos.com/

91/100 virusa

Sophos Antivirus je na svim poljima dobar! Otkriva i stare i nove viruse, ima odlican njuh za BackDoor 91 trojance i za razliku od ostalih Antivirusa uspeo je sve zarazene datoteke da oporavi. Koristi veoma dobru

tehniku za otkrivanje novih virusa sto ponekad mivanje novih virusa sto ponekad moze dovesti do lazne uzbune, ali uvek je bolje otkrivati nesto nego nista! Ostali AntiVirusi su ispod crte, tj. otkrili su mnogo manje virusa. Oni su uglavnom pravljeni za DOS i veoma su ograniceni. Ukoliko koristite neke DOS antiviruse(SCAN, MSAV a posebno TBAV(zadnji je na tabeli jer je otkrio samo 17 a ocistio 3)), mi vam preporucujemo da predjete na neki od ponudjenih AntiVirusa.

Zato ne cekajte. Skinite najbolje Antiviruse jos danas jer sutra moze biti kasno. Rad sa AntiVirusima, otkrivanje i ciscenje !
Kada instalirate neki AntiVirus, jedan njegov deo (nazovimo ga AV Monitor) ce biti uvek aktivan. Kad je AV Monitor aktivan, on skenira svaki program pre nego sto se on startuje, skenira ceo direktorijum u kome se nesto dogadja (znaci, skenira kad pogledate sadrzaj direktorijuma, skenira ceo direktorijum ako pokrenete nesto, izbrisete ili dodate) tako da virus ne moze nikako da vam promakne. Znaci, na taj nacin cete spreciti viruse da dodju do vas. Ako vec imate virus, pokrenite vas Antivirus. AntiVirus vam mozda odmah prijavi da je virus u memoriji. Pre nego sto odlucite da pokrenete program za skeniranje i ciscenje, pogledajte prvo opcije. Podesite vas Antivirus da vas pita sta da radi kada nadje virus (desinfect dialog). Vecina AV-a ce zahteveti da sistem bude boot-ovan sa ciste diskete kako virus ne bi bio u memoriji. Sada pustite AV da skenira diskove i gledajte sta se desava. Ako AV nadje virus, kazte da ga dezinfikuje. Ako ne uspe da ga dezinfikuje (napomena: BackOrifice i NetBus se ne dezinfikuju, oni se brisu), kazite AntiVirusu da ga obrise. Na kraju, kada AV zavrsi skeniranje, verovatno ce zatraziti da ide u DOS da bi zavrsio posao. Pustite ga u DOS. Ako ne zatrazi, preporucujem vam da izadjete iz AV i resetujete kompjuter. Tako umanjujete mogucnost da virus u memoriji detektuje reset na vreme i prezivi tako sto ce se zapisati negde na disku. Posle ovoga bi trebalo da ste cisti. Pustite jos jednom da vam AV skenira sve fajlove. Ako ponovo nadje, ponovite proceduru. Poenta je da uradite ciscenje kada virus nije u memoriji kako ne bi mogao da na neki nacin izbegne brisanje. Kada zavrsi, resetujte kompjuter i ponovo pustite AV da skenira sve fajlove. Kada AV kaze da ste cisti, gotovo je!

Da bi uvek bili zdravi:
1) Trebate da budete sigurni da je AV monitor aktivan. Ako u donjem desnom uglu vidite ikonicu vaseg AntiVirusa, u redu je. 2) Trebate svakog meseca da updatujete vas AV. Updatujte vas AV svakog meseca jer time dopunjujete bazu podataka o novim virusima. 3) Vodite racuna od koga uzimate diskete, sta skidate sa Interneta i od kog primate programe. Trojanci se u 90% slucajeva dobijaju od nepoznatih ljudi koji ih salju preko ICKa i E-maila. Pitaju vas da li hocete da vidite njihove slike i umesto slika vam posalju PICTURES.EXE i ako startujete, gotovi ste! Znaci, nemojte nikako startovati programe koji vam salju preko ICKa i preko E-maila.

Linkovi Bosanski
www.islambosna.com - prvi islamski portal na bosansskom jeziku www.bih.org -ako ne najbolja onda jedna od najbolji islamski stranica www.cecenija.de - vijesti iz Čečenije

www.alhelal.com/bh www.ibn-ejub.com.ba - Ibn Ejubove Islamske stranice www.ikc-d.de - islamski kulturni centar Dizeldorf http://www.come.to/mirza_79 -na ovoj stranici mozete naci dosta besplatni stvari za vaš kompjuter http://bosanci.homestead.com/ - Na ovoj stranici mozete naci dosta Mirc skripti http://members.xoom.com/islamircweb -Na ovoj stranici mozete naci islamirc skriptu i neke zanimljive tekstove koje samo tu mozete naci http://come.to/dzenan - ovo je stranica brata koji je predsjednik MOS-a Geteborgu (barem koliko sam ja informisan) http://www.zivinice.com - ovo je stranica o Zivinicama http://go.to/Zepa - ovo je stranica koja mi se jako svidjela i ima dosta podataka o Zepi iz vremena dok je bila pod opsadom www.bosnia-online.com - pretrazivac na bosanskom www.bosnia.ba -pretrazivac na bosanskom www.xbosnia.com -pretrazivac na bosanskom