P. 1
B Dijagnostika

B Dijagnostika

|Views: 3|Likes:
Published by vatrena_furija
o
o

More info:

Categories:Types, Reviews
Published by: vatrena_furija on Jul 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/04/2014

pdf

text

original

A-Dijagnostika

Zašto ime “A-dijagnostika”? Zato što se “A-dijagnostika” u potpunosti temelji na zakonitostima koje vrijede za atom. A-dijagnostika može precizno dijagnosticirati energetsko stanje čovjeka, nivoe aure i aktivnost čakri na temelju zakonitosti elektronske konfiguracije atoma. Naime, dobili smo potvrdu i dokaz, te originalne slike, kojima možemo potkrijepiti i dokazati da se proces energetskoga čišćenja kod čovjeka odvija na isti način kao što se atom popunjava elektronima po orbitalnima. Zato ćemo u ovoj prezentaciji proces energetskoga čišćenja čovjeka objasniti preko elektronske konfiguracije atoma. Da biste razumjeli ovu prezentaciju trebate nešto znati o elektronskoj konfiguraciji atoma. Mi ćemo nastojati to objasni što je moguće jednostavnije. No imajte na umu da se neke stvari ne mogu reći na jednostavniji način i da traže određeno znanje. Isto tako imajte na umu da se radi o izuzetno složenoj problematici. Hajdemo pogledati kako to izgleda.

Na samom desnom kraju slike imamo broj 2 što znači da u prvoj ljusci može biti maksimalno 2 elektrona. . Broj jedan znači da se radi o prvoj ljusci. treba reći da u svaku orbitalu mogu stati po dva elektrona koji su suprotnih spinova. Na lijevoj strani linije vidjet ćete oznaku ”1(K)”. Što to znači? To znači da prvi energetski nivo atoma ili prva ljuska. a slovo (K) je oznaka kojom se označava prva ljuska u atomskom omotaču. Na desnom kraju "crvene linije" vidjet ćete mali kvadratić. Ako podignete pogled do vrha slike vidjet ćete da se taj “kvadratić” zove (s). ako prvi energetski nivo atoma gledamo kao cestu koja ide u krug one (s) orbitale bi predstavljala dvije trake na toj cesti. Također je važno reći da (s) orbitale imaju kružni oblik. Nadalje. ima samo (s) orbitale. A što su to orbitale? Pojednostavnjeno rečeno to su “ceste” kojima se voze elektroni. “K” ljuska. U svakoj traci vozi se po jedan elektron.Ako krenete od donjeg dijela slike vidjet ćete “crvenu liniju”. Ta "crvena linija" predstavlja prvi energetski nivo atoma. Dakle.

. druga ljuska ima još i (p) orbitale. Nju smo obojili narančastom bojom. a prva ljuska nema. Razlika između (s) i (p) orbitala je u tome što u (s ) orbitale mogu stati samo dva elektrona. a u (p) orbitale može stati 6 elektrona. Druga ljuska. Za razliku od (s) orbitala gdje se elektron giba po kružnoj putanji u (p) orbitalama elektron se giba slikovito rečeno kao po broju 8. a rekli smo da u svaki “kvadratić” može stati po dva elektrona. (L) ljuska može primiti ukupno 8 elektrona što je prikazano i brojem na desnoj strani slike. može primiti dva elektrona u svoje (s) orbitale ali može primiti i još 6 elektrona u svoje (p) orbitale koje ona ima. Jer kao što možete vidjeti iz slike (p) orbitale imaju 3 “kvadratića”. Dakle. No za razliku od prve ljuske koja ima samo (s) orbitle. (L) ljuska.Druga ljuska atoma na slici je (L) ljuska što vidite po oznaci 2(L) na lijevoj strani slike.

U stvari. ako usporedimo elektronske nivoe sa energetskim nivoima čakri mogli bismo reći da prve dvije čake su u stvari prava “Zemlja”. . a da treća čakra već pripada “Nebu”. (M) ljusku. Više je nego vidljivo da su prva i druga ljuska “izolirane” od ljusaka iznad njih za razliku od treće ljuske koja je “povezana” s njima. recimo nešto znakovito a što se odnosi na prve dvije ljuske (K) i (L). Ovako izgleda ako je suditi po atomu.Prije nego što krenemo na treću ljusku. crvena i narančasta su prava “Zemlja”. Dakle. a već žuta čakra vuče “Nebu”.

a ne računaju se elektroni (d) orbitala kojih ima 10. Treća ljuska ima i svoje (d) orbitale u koje može stati 10 elektrona. Ili još preciznije rečeno. a (d) orbitale su u obliku rozete. Ako pogledate na slici desno kod treće ljuske stoji broj 8 što znači da treća ljuska ima 8 elektrona. Ovo se lijepo vidi na slici. isto kao prva i druga ljuska ima svoju (s) orbitalu u koju stane 2 elektrona. pola žute čakre vuče “Zemlji”. i 4. Ovaj “paradoks” je izuzetno važan sa stajališta atomske fizike jer bi se atom “raspao”. Rekli smo da su (s) orbitale kružnog oblika. Sada vam je jasnije zašto smo rekli da treća ljuska u stvari pripada “Nebu”. No kao što se to može vidjeti iz slike te orbitale upadaju u 4. (p) orbitale imaju oblik osmice. a elektroni bi otišli prema beskonačnosti da se 3. ljusku. (M) ljuska. a druga polovica “Nebu”.Treća ljuska. Ako čakre usporedimo s atomom rekli bismo da (s) i (p) orbitale žute čakre vuču “Zemlji”. a (d ) orbitale “Nebu”. Također da više ne ponavljamo recimo da sve ljuske imaju i svoje (p) orbitale izuzev prve ljuske koja je specifična i kao što smo vidjeli ima samo (s) orbitale. . ljuska ovako ne isprepliću. U stvari da ne ponavljamo više recimo da sve ljuske atoma imaju svoje (s) orbitale. Treća ljuska isto ima i svoje (p) orbitale u koje može stati 6 elektrona.

Dobili smo "onu povezanost" ili prelaz sa trećeg nivoa na četvrti što rezultira određenom stabilnošću. zelene čakre. a to se onda odrazi i na smirenost što daje privid da smo “nešto” napravili. Zato nećemo ponavljati opis koji smo prije objasnili jer mislimo da je to dovoljno za daljnje praćenje izlaganja i obratit ćemo pažnju samo na bitne stvari. Tek (f) orbitale četvrtog nivoa imaju pristup šestom izuzetno važnom nivou kada se govori o čakrama i energetskom čišćenju. Sve prave stvari su ostale za čistiti. Dakle. “zelenog” nivoa". Drugim riječima. nivoa. ako očistimo prve tri čakre koje vuču “Zemlji”. No kao što je vidljivo iz slike tek aktivnost četvrtog nivoa ili četvrte čakre. ako očistimo prvi drugi i treći nivo u čovjeku. nismo dobili “ništa” vrijedno. zelene čakre kod čovjeka ako atom usporedimo s čovjekom. (N) ljuske u atomu. Napomenimo da u (f) orbitale može stati 14 elektrona. tek na četvrtom nivou imamo (f) orbitale. može nešto vrjednije napraviti i očistiti obzirom na raspored svojih orbitala. . a (f) orbitale koje postoje tek od ovog četvrtog nivoa upadaju u šesti nivo. Bez nekog znanja iz slike je vidljivo da (d) orbitale četvrtog nivoa upadaju u peti nivo. Naime pogledajte sliku i naročito raspored orbitala četvrtog nivoa.Iz slike elektronske konfiguracije atoma možete vidjeti da stvari postaju složenije što se podižemo na više energetske nivoe atomskog omotača. Došli smo do 4. Tako govori slika elektronske konfiguracije atoma.

Imali su zdravstvene probleme jer su “radili” samo u (s) orbitalama. a gdje su (p). . vidimo da prva čakra preko (s) orbitala ima pristup na sve nivoe do samog sedmog nivoa. barem kad govorimo o energetskim nivoima vezanim uz čakre. To znači da je “dovoljno” očistiti 5. Pojednostavnjeno rečeno kako se starenjem energetska aktivnost prebacuje na više čakre ista je stvar i s orbitalama. ona ima samo svoje (s) i (p) orbitale.No i izuzetno važna četvrta čakra ili zelena člakra. “zaostaje” za snagom plave čakre. Jer iz slike je vidljivo da (f) orbitale četvrtog nivoa atoma dosežu samo do šestog nivoa. Zato i jest tako važno očistiti prvi nivo cijelom njegovom “dužinom” od glave do pete. tj.nivo (Q) ljusku. Napomena: Pogledajte 7. nivo da bismo očistili “gotovo sve”. na svim nivoima. a ne diraju sedmi nivo. Ovo je izuzetno važno zbog prenosa energije s nivoa na nivo. Pojednostavnjeno rečeno što je veći energetski nivo veća je snaga i važnost energija.Druge orbitale su od ljusaka ispod nje. (d) i (f) orbitale? Njima je bilo dobro dok nisu na red došle i ove druge orbitale. Da. No s druge strane (naše iskustvo) svi koji su ovaj energetski put imali prohodan i čist imali su velike zdravstvene probleme. No s druge strane ako gledamo (s) orbitale koje ima svaki nivo te ako atom usporedimo s čovjekovim čakrama. Tek (f) orbitale petog nivoa (plavog nivoa) dosežu sedmi nivo u atomu. to je taj paradoks. Rekli bismo očistiti (s) orbitale.

Elektrone “pretvorene” u energetske nivoe. To je 48 sati.Vratimo se ponovno na sliku elektronske konfiguracije atoma dolje. odnosno pod nivoe. Rekli smo da one mogu primiti maksimalno 2 elektrona. Jedan dan crvena energija ide u tijelu gore. Bitno je napomenuti da ta dva elektrona imaju suprotni spin. a ne i u glavi ili obrnuto. Ili drugim riječima rečeno. . Dakle mogli bismo reći da je potreban jedan dan da se crvena energija okrene na nivoima “Zemlje”. onda je prvoj čakri. potrebno dva dana da se u potpunosti okrene preko svih nivoa i pod nivoa. Ta dva elektrona svojom vrtnjom oko jezgre atoma stvaraju dva pod nivoa u okviru prvog nivoa. a drugi dan se spušta dolje. a drugi dan preko gleave. Upravo 48 sati je vrijeme potrebno da se energija u tijelu potpuno okrene po svim nivoima i pod nivoima. Vratimo se na prvi nivo i njegove (s) orbitale. Isto vrijedi i za analizu samo jedne slike ako na njoj vidimo samo tijelo ili glavu u nekoj boji. Što u slučaju prvog nivoa iznosi dva dana. crvenoj energiji. Upravo zato je izuzetno važno dobiti sliku neke energije (boje) i u tijelu i u glavi u isto vrijeme. a drugi dan na nivoima “Neba”. Zato i imamo dva suprotna spina elektrona. Ako prvi nivo atoma usporedimo sa prvom čakrom kod čovjeka. No imamo nivoe “Zemlje” i nivoe “Neba”. jedan dan preko tijela. ako dobijemo samo jednu sliku neke energije u procesu izrade slika to znači da se radi o (s) orbitalama gdje je energija prošla samo u tijelu. Dakle. možemo gledati i kao “dane”.

Upravo zbog navedenoga ove prve dvije godine. Na slici desno vidimo drukčiju situaciju. Naime energija se iz jezgre atoma ili duše ako govorimo o čovjeku. Crvena energija je energija Zemlje. Treba istaći da je na desnoj slici kugla na mjestu pete čakre u vratu postavljena malo desno. odnosno dijete. predaje prvom energetskom nivou ili (s) orbitalama da bi se onda mogla prebaciti na drugi nivo i ići dalje. Naravno kvantna mehanika govori o vjerojatnosti elektrona da se nađe u određenim mjestima u omotaču toma itd. . Važan je zbog toga što ako je on blokiran ili nema protok kako treba nema pravilnog prijenosa energije. Upravo simbol prve čakre je krug ili kugla. Dakle. odnosno prvu čakru ako usporedimo s čovjekom. Također vidimo kuglu na mjestu izuzetno važne pomoćne čakre na srcu. Isto tako se vide i pomoćne čakre na dlanovima i koljenima kao i kugla u glavi. S orbitale su kružnog oblika ili bolje rečeno oblika kugle ako ih gledamo trodimenzionalno. Isto vrijedi i za godine. Prva čakra u čovjeka ili (s) orbitale su energetski motor. Zato što elektron vrtnjom oko atoma po (s) orbitalama "daje" izgled kugle. Netko će reći da čovjek nema oblik kugle i kako je onda moguće da se energija prve čakre vrti u čovjeku po zakonitostima (s) orbitala. a čovjek ju preko nogu ili tabana uzima u tijelo. Sa stajališta dijagnostike prvi nivo je lako prepoznati na slikama. izuzetno su važe dok se crvena energija ne okrene preko svih nivoa i pod nivoa. Iz ovoga je lako zaključiti ako čovjek. Na slikama dolje možete vidjeti primjere. možemo gledati kao dvije godine. Budući da nad bubrežna žlijezda upravlja prvom čakrom jasan je putokaz gdje treba tražiti uzrok problema. Prvi nivo je izuzetno važan.Recimo još o prvom nivou ili (s) orbitalama. To su jedna ili dvije slike koje se javljaju u procesu izrade slika. Zbog navedenoga kugle na slikama su jednostavan i nepogrešiv način da dijagnosticiramo aktivnost prve čakre ili (s) orbitala. Na kraju ove prezentacije ćemo jednostavnom i nedvosmislenom matematikom pokazali da je jednoj čakri potrebno dvije godine da se energija okrene preko svih nivoa i pod nivoa. života kako kažu znanstvenici. Na slici lijevo vidimo kuglu na mjestu pete čakre. A to Sunce energiju preko infra crvenog zračenja daje Zemlji. Nije ni čudo što je vodik u periodičnom sistemu elemenata prvi i ima popunjenu samo jednu (s) orbitalu. Također se vidi da je kugla na mjestu treće čakre jajajolikog oblika što znači da energija ima protok ali ne još uvijek onako kako treba. No ako krug izdužimo tako da dobijemo elipsu ili kuglu da dobijemo “jaje”. prvi nivo ili (s) orbitale. To znači da energije imaju problema na gornjim nivoima. a helij drugi koji ima popunjene obje (s) orbitale. prve dvije godine života “kolo” vodi crvena energija ili (s) orbitale. Dakle. U prethodnom izlaganju govorili smo o danima. nivoima “Neba”. vidjet ćemo da to poprima oblik koji može “stati” u tijelo čovjeka. Rekli smo da (s) orbitale "daju" oblik kugle. ima bilo koje zdravstvene probleme do druge godine života vjerojatno je problem u prvoj čakri ili (s) orbitalama prvog nivoa. Upravo vodik i helij zaslužni su za stvaranje energije Sunca. Ako je ovaj nivo blokiran onda ništa u čovjeku ne radi kako treba jer nema pravilnog prijenosa energije na samom početku.

te da su na red došle (p) orbitale drugog nivoa i to jedna od njih. itd slika. P orbitale mogu primiti 6 elektrona To je 6 dana ili godina. Doslovno možemo reći da prva čakra vrti ponovno no sada s većom snagom koju joj daje veća energija drugog nivoa. Kada se očiste (s) orbitale drugog nivoa tek onda na pred dolaze (p) orbitale drugog nivoa. Upravo ovo je razlog što su prva čakra.Pređemo li na drugi nivo atoma ili drugu čakru kod čovjeka. crvena čakra i druga čakra. . Treba reći da drugu čakru kontroliraju spolne žlijezde. Dakle kada vidimo 3 ili 4 slike u procesu izrade slika znamo da se radi o (s) orbitalama drugog nivoa. koje su kružnog oblika ili bolje reći "pravocrtnog" ako smo ih toliko izdužili da su po obliku ljudskog tijela. Zamislite broj 8 ali da je trodimenzionalan. No ovaj put (s) orbitale drugog nivoa. narančasta čakra. Dakle kada vidimo u procesu izrade slika 5 slika znamo da da su očišćene (s) orbitale prvog nivoa i (s) orbitale drugog nivoa. narančastu čakru. toliko povezane da se doimaju jednom čakrom. vidjet ćemo da su nam opet na redu (s) orbitale. Gledamo li u danima ovo su 4 dana ili u godinama onda se radi o 4 godine. Jer kada očistimo (s) orbitale prvog nivoa čekaju nas (s) orbitale drugog nivoa. Jasno je što znači 6. Gibanje elektrona oko jezgre atoma u (p) orbitalama ima drukčiji izgled u odnosu na (s) orbitale. 7.

. Sa stajališta dijagnostike kada vidimo 10 slika to znači da su trenutno energetski podignute (s) orbitale prvog nivoa. Netko bi sa mirnoćom bio zadovoljan.. (s) orbitale) drugog nivoa i (p) orbitale drugog nivoa... Ako su one očišćene od pete do glave to rezultira mirnoćom . No pogledamo li bolje sliku dolje vidjet ćemo da iznad te smirenosti čeka u pripremi mnogo toga. a u godinama 10 godina. Jer većina onih koji su imali iznimno dobar protok na ova prva dva nivoa i naizgled super q-slike prije ili kasnije upali bi u velike probleme. Jasno je da ne mora to biti baš tako no iskustvo izrade slika velikog broja ljudi govori nam da nije zlato sve što sjaji.. a plava energija kontrolira dišni sustav. Ako kažemo da je narančasta boja.. U suprotnom je suprotno. .. Jasno je da spolni hormoni pripremaju tijelo za pubertet. Kao što se vidi iz slike dolje "odvojene” su od "ostatka". Rekli bismo da čekaju veliki problemi. Prva dva nivoa pretvoreni u elektrone imaju 10 elektrona. No nije to u pitanju.Da nekako zaokružimo sve ovo što je bilo rečeno o prva dva nivoa ili (s) i (p) orbitalama. Rekli smo da drugu čakru kontroliraju spolne žlijezde. Roditelji to uglavnom pripisuju njihovom nestašluku i nepovoljnim vremenskim uvjetima. jasno je zašto djeca od druge do desete godine imaju problema sa prehladama i grlom. Dakle ako dijete od druge do desete godine ima određene zdravstvene probleme uzrok prije svega treba tražiti u poremećenom radu druge čakre. Zašto? Zato što su prvi i drugi nivo ili prva i druga čakra u stvari prava “Zemlja”. Gledamo li u danima to je 10 dana. energija druge čakre fizikalno komplementarna sa plavom bojom.

Ako je sve u redu i nema zastoja i nema se što za čistiti energija se dalje predaje (p) orbitalama drugog nivoa. A kako smo rekli da gotovo da i nema razlike između prve i druge čakre to znači da je u sve to uključena i prva čakra. Da ne objašnjavamo bez potrebe recimo da je iz slike dolje vidljivo kako treći nivo može primiti također 8 elektrona kao i drugi nivo što zajedno sa dva elektrona prvog nivoa iznosi 18 elektrona. Ako u ovom procesu postoji prepreka ili zastoj javlja se bolest. Treći nivo ili žutu čakru kod čovjeka kontrolira gušterača.. Ovo je temelj prijenosa energije u atomu i čovjeku i ne može se zaobići.Hajdemo se podignuti na treći energetski nivo. Naime čakra ispod zadužena je da svojom aktivnošću i snagom čisti nivoe iznad nje.. Iz slike dolje je vidljivo da nema razlike između drugog i trećeg nivoa. “Zemlja” je učinila svoje. I tek ako je sve u redu. Ili još bolje rečeno energija se uvijek prenosi iz jezgre ili duše na prvi nivo koji ju dalje predaje drugom itd. žutom nivou. Znači da bi u ovom slučaju trebalo tražiti krivca u poremećenom radu druge čakre. Zašto je to tako? Razlog je u prijenosu energije. Dakle ako netko ima ozbiljnijih zdravstvenih problema od 10 do 18 godine problem treba tražiti na trećem nivou. No stvari nisu tako jednostavne kakvim se na prvi pogled doimaju. I jedan i drugi nivo imaju (s) i (p) orbitale. Naravno da to nije slučajno. Ako gledamo godine prve tri čakre su učinile svoje. nema zastoja i nema se što čistiti. Jednostavno rečeno kompletna “Zemlja”. Uostalom čovjek postaje punoljetan sa 18 godina. Ili 18 dana ili 18 godina. . onda se predaje (s) orbitalama trećeg nivoa. Zato roditelji oprez. Primjera radi ako želite prenijeti energije (s) orbitala prvog nivoa do (s) orbitala trećeg nivoa onda energija najprije treba biti predana (s) orbitalama drugog nivoa.

Četvrti nivo ili zeleni nivo ima neke specifičnosti. . Da nije ove fizikalne zakonitosti atom bi se raspao. plavi nivo. Ove orbitale mogu primiti 10 elektrona .Da ne ponavljamo objašnjenja za druge energetske nivoe. Prvi problemi nastaju kada na red dođe peti nivo. Ako smo rekli da su (s) orbitale simbol prve čakre onda bi ovo značilo da prva čakra. Zato ljudi uglavnom i nemaju nekih većih zdravstvenih problema do ovih godina. Kao što vidite do Isusovih godina zakonitost energetskih nivoa je kao što se vidi iz slike relativno jednostavna. crvena čakara. zeleni nivo. na četvrtom nivou se prvi put javljaju (d) orbitale koje nismo imali na prva tri nivoa. Recimo i to da četvrtu čakru kontrolira žlijezda timus u prsima. za četvrti nivo. Plava čakra kontrolira dišni sistem. kontrolira prije svega krvne žile. Iz slike se lijepo vidi koliko su energije petog nivoa isprepletene s drugim nivoima. a četvrta čakra. Kao što se vidi iz slike dolje. treba imati nesmetan protok ili prijenos energije na prva tri nivoa i na (s) orbitalama četvrtog nivoa cijelom dužinom tijela da bi čovjek bio u ravnoteži i da bi mu materijalno tijelo funkcioniralo kako treba. zelena čakra. S orbitale četvtog nivoa popunjavaju se prije nego (d) orbitale trećeg nivoa. godine. Također ima još jedna specifičnost. Zašto do 36-e godine vidite iz broja elektrona na desnoj strani slike.a elektroni se gibaju slikovito rečeno kao po rozeti u ovim orbitalama. cirkulaciju i imunitet. Narod bi to pojednostavnio i rekao do Isusovih godina. recimo da njegova aktivnost traje od 18 godine do 36. a nju kontrolira štitna žlijezda. Dakle zelena čakra je ta koja sve drži u ravnoteži i to sa svojim (s) orbitalama.

Gledano po godinama to traje dvije godine. To se događa točno u 55. teško da će izbjeći probleme kada na red dođe šesti nivo. Šesti nivo. Kada se za dvije godine "izvrte" (s) orbitale ljubičastog nivoa i prođu misli nesanica itd. To su (f) orbitale zelene čakre koje dosežu šesti nivo.. godini (s) orbitale ljubičastog nivoa preuzimaju vodstvo i energiju predaju dalje orbitalama iznad njih. godine često imaju visoki krvni tlak. što zbog naše karme tih se misli za 55 godina sakupilo mnogo.. Onda ne pomaže ni energetska terapija ni farmakologija. što zbog drugih. Zatim se energija predaje (f) orbitalama četvrtog nivoa koje u ovom slučaju sežu visoko do šestog nivoa.Ako je netko imao sreće da mu je energetski ustroj tijela takav da nije imao baš nikakvih problema i za vrijeme aktivnosti pete čakre.. plavog nivoa.. Svaki dan jedna orbitala dok se energija ne "izvrti" preko nje. bavi se našim mislima.. energija prelazi na viši nivo. 56. Što zbog nas. Zašto baš ove godine? Zbrojite elektrone na desnoj strani slike i pretvorite ih u godine. U stvari priprema za ovo počinje već prije za vrijeme aktivnosti (p) orbitala petog nivoa. Ako kažemo da zelena čakra kontrolira cirkulaciju onda vam je jasno zašto onda ljudi poslije 55. . Što god napravili misli ne možete izbjeći. No u 55. Ostaje vam da "brojite orbitale". i 56 godini... S orbitale ljubičaste čakre u prijevodu bi značilo crvena preko ljubičaste. ljubičasti nivo ili bolje rečeno njegove (s) orbitale. ljubičasta čakra. Očito je problem u (f) orbitalama zelene čakre koje sežu visoko na šesti nivo.

godine bez nekih većih zdravstvenih problema to znači da je on imao glavni energetski poremećaj na sedmom nivou. Zašto? Zato što energetskim podizanjem petog nivoa energija se predaje šestom i na taj način čini maksimalni pritisak na njega. petog nivoa. Upravo je ovo period kada većina ljudi ima određene zdravstvene probleme. To ćete saznati jednostavno ako zbrojite elektrone i pretvorite ih u godine. Bilo bi prepotentno reći da se na isti način može i odrediti vrijeme smrti. Šesti nivo traje od 54. No ako bolje pogledamo sedmi nivo vidjet ćemo da se tu nalaze (d) orbitalele ljubičastog nivoa i (f) orbitale plavog nivoa.U stvari sa stajališta energetskih terapija najteži je prijelaz preko plavog nivoa. Ovo su izuzetno vrijedne orbitale i pitanje je koliko ih i u kojoj mjeri ljudi koriste. Dakle ako znademo u kojoj godini osoba umrla znademo i u kojim orbitalama je bio problem. Naravno da je to u Božjim rukama no mogli bismo bismo o tome raspravljati. bijelom nivou. . godine. Samo podizanje šestog nivoa nije toliko strašno sa stajališta energetske terapije jer energija i u atomu i kod čovjeka lako izlazi vani. Ako netko živi do 86. do 86.

Dakle pogledamo li sliku i raspored orbitala vidjet ćemo da osoba koja ima otvoreno treće oko ima jako dobar i čist protok do (d) orbitala šestog nivoa. Ako se naprave slike u ranoj mladosti može se na vrijeme reagirati. Iskustvo izrade slika nam govori da se ova zakonitost lijepo može vidjeti na slikama i jednostavno dijagnosticirati. Ako pogledamo sliku dolje i izbrojimo elektrone vidjet ćemo da je dovoljno očistiti energetske nivoe i orbitale do (p) orbitala šestog.Nakon ovog kratkog izlaganja koje nije moglo biti krače može se zaključiti da je svaka bolest vezana za određeni energetski nivo ili nivoe. . Napomenimo da zlato u periodičnom sistemu elemenata ima redni broj 79. No ostalo ostalo je iznad toga jako mnogo i to važnih orbitala za čistiti. Također je zanimljivo da ako znademo u kojim orbitalama je problem onda možemo tražiti energetske ali i farmakološke načine za pokretanje energije po točno određenim orbitalama. da budemo zlatni. To znači da ima 79 elektrona. Isto kao što (f) orbitale šestog nivoa otvaraju treće oko. odnosno za pojedine orbitale i specifičnosti kruženja energije po zakonitostima tih orbitala. ljubičastog nivoa.

Uostalom poslije popunjenih 105 elektrona dodavanjem svakog drugog elektrona rezultira raspadom jer se atom ne može održati. Život preko 106. godine kreće novi ciklus na novoj razini po istim zakonitostima. To je točno.Sigurno da ima i onih koji će reći kako postoje primjeri gdje ljudi žive preko 106 godina. One se odnose na ove umjetno stvorene atome. Recimo kratko da se radi o fenomenima koji su po prirodi čisti na svim nivoima i nemaju većih problema na bilo kojim orbitalama. a poslije 106. Kako se "poklapaju" dani i godine isto tako možemo povećati ili smanjiti vremenski razmak. čovjek bi onda živio kao Metuzalem 500 godina teoretski. godine je upravo početak takvog procesa. Ova zakonitost elektornske konfiguracije atoma je univerzalna i preko nje se može izračunati bilo što. Samo treba znati referentnu točku od koje polazimo. No to je neka druga problematika. h i i orbitale. Zato uz navedene orbitale imamo još i g. . Pojednostavnjeno. No ove iznimke bilo bi jako teško ovdje objasniti. Na ovaj način stvoreni su umjetni atomi.

Zato budite oprezni. Od 212. Za primjer ćemo uzeti potpuno prazne slike. No budite oprezni jer ako ne radite s programom koji automatizira ovaj proces već ručno vrlo lako možete pogriješiti na kojem ste nivou. do 106.qefekti. preko 1000 snimanja jednog čovjeka. pokazali su da u stvari jedna slika izvađena iz videa predstavlja jednu “atomsku orbitalu”. a po snimanju je bilo oko 3000 slika koje je trebalo pregledati. odabrali one koje želimo i ponavljali postupak. a znače da je "nešto" u potpunosti energetski očišćeno. vodite situaciju na drugom nivou. Sada vam je jasno zašto video treba imati oko 1000 slika. . do 318. Primjera radi samo vrijeme kada kliknete "ok" da potvrdite početak snimanja kamerom do početka dok mišom dođete do prozora programa kojeg koristite za promjenu boja na desktop-u može vam proći 100 i više slika. Rijetko i teško se dobivaju. Postupak dijagnostike je više nego jednostavan. slike vidite situaciju na prvom nivou. onda to pronađite po broju slike i ponovite postupak kao kod inicijalne slike. do 212. odnosno pod nivo ili bolje rečeno posebno stanje u nekoj orbitali.com možete pronaći objašnjenje načina za izradu slika. Na stranicama koje slijede pogledajte kako to izgleda. Analiza slika je pokazala da se energetsko čišćenje odvija doslovno orbitalu po orbitalu ako čovjeka usporedimo s atomom. Od 106. Zatim smo iz videa izvukli slike. Na web adresi www. Uvijek na kameri pogledajte koji broj stoji kod “Frame captured” da znate od kojeg broja slike ćete računati nivoe.!! Kako dati nedvosmisleni dokaz da je to tako? Jednostavno. vidite situaciju na trečem nivou itd. Jako je bitno da vam video bude dovoljno dugog trajanja da možete dobiti oko 1000 slika kada ih izvadite iz videa kao pojedinačne slike. Za A-dijagnostiku je dovoljno napraviti video iz inicijalne slike i zatim izvuči sve slike da se mogu analizirati. Od 001. Ako vas pak zanima posebno neki nivo. Na sreću zahvaljujući velikom broju uzastopnih snimanja uhvatili smo potpuno prazne slike koje mogu ne dvosmisleno potvrditi prije iznesenu tvrdnju.Kako dokazati prije iznesene tvrdnje? Lako. Kratko rečeno u toj smo prezentaciji iz inicijalne slike radili video. Iskustvo izrade slika. Ovo je bila "Q-efekti" metoda izrade q-slika. dakle milijuni slika.webs. Također je jako važno uskladiti "klikove" mišom da budu ujednačeni i bez većih prekida ako radite ručno ili pak uzeti neki program i automatizirati sve. Objašnjenje je u obliku video prezentacije.

Po brojevima 667 i 668 lako možemo zaključiti da se radi o (s) orbitalama šestog nivoa. Na slici dolje pogledajte isječak koji smo napravili da vam pokažemo kako izgledaju potpuno prazne slike kada se očiste (s) orbitale jednog nivoa. . onda bismo primjera radi. Pogledati: Frame667 i Frame668. Jer rekli smo da u (s) orbitale mogu stati dva elektrona. trebali dobiti dvije potpuno prazne slike kada očistimo (s) orbitale.Ako smo rekli da se čovjek energetski čisti na način kako atom popunjava orbitale elektronima.

Nadalje nekad. Dvije slike se odnose na (s) orbitale prvog nivoa. ili nekoj drugoj u okviru nekog nivoa ovisno o trenutnom energetskom ustroju i o tome preko kojih orbitala je u tom trenutku crvena ili neka druga energija najviše aktivna. a nekad na 79. Ako pogledate brojeve koji se odnose na slike vidjet ćete da je to negdje oko 250. primjera radi crvena se dobije na 25. slike. Matematički postoji razlika no na slikama se neovisno o njihovom broju vidi prijelaz s jednog nivoa na drugi. slici. Brojevi o kojima je bilo riječi samo su okvir. A rekli smo prije da drugi nivo “počinje” od 106. Uostalom i kvantna mehanika govori o vjerojatnosti elektrona da se nađe na nekom mjestu u omotaču atoma. . Ali jako dobar i precizan okvir. dvije se odnose na (s) orbitale drugog nivoa i 6 slika se odnosi na (p) orbitale drugog nivoa što je ukupno 10 slika. slike i traje do 212. Upravo koliko ih vidite dolje.Kako bi izgledala situacija da imamo potpuno prazne slike prvog i drugog nivoa? Trebalo bi ih biti 10. Što želimo reći. To bi bilo idealno stanje stvari.

Nedvojbeno i ne dvosmisleno više je nego jasno da se proces energetskoga čišćenja organizma odvija po zakonitostima elektronskih orbitala. No u svakom slučaju slike imamo u našoj bazi podataka. a ne još k tome da ga ima u potpunosti čistog. Ako jednoj čakri treba 742 dana (to je oko dvije godine) da očisti sve energetske nivoe onda za sedam čakri treba 7 X 742 dana što iznosi 5194 dana. Jasno vam je da trebamo pomnožiti broj 106 koliko elektrona stane u sve orbitale i to očistiti 5 puta za radom. Dakle ove 504 potpuno prazne slike. To znači da crvena energija mora očistiti svih 106 orbitala. Vjerovali ili ne upravo toliko potpuno praznih slika smo dobili. Ovo je bio prikaz same biti “A-dijagnostike". što zajedno iznosi 318. I ove slike imamo u našoj bazi podataka. Ipak radi se o čovjeku koji je mnogo složeniji od atoma. No i za one koji ne vole baš mnogo razmišljati ili pak ne razumiju ovo što su pročitali na stranicama koje slijede pokušati ćemo objasniti skraćenu i jednostavnu varijantu dijagnostike koja bi trebala biti razumljiva svima. poslije nje narančasta. Zašto 318 praznih slika? Ako se vratite na sliku elektronske konfiguracije atoma i na desnoj strani slike zbrojite sve elektrone koji staju u orbitale dobit ćete 106 elektrona. Ako čovjeka gledamo kao atom znači da jedna čakra mora potrošiti 7 x 106 dana da bi očistila sve energetske nivoe. Kako bi onda izgledale potpuno prazne slike? Koliko bi ih bilo? Dobili bismo 318 potpuno praznih slika. Nažalost iz tehničkih razloga nismo u mogućnosti napraviti isječak koji bi to zorno prikazano. . Detaljnije obrazloženje bi bilo jako teško prikazati i objasniti kroz ovakvu vrstu prezentacije. Malo tko uopće prijeđe preko plavog nivoa. a uz to radi se i o plavom nivou jer rekli smo da zamišljamo situaciju da je 5 čakri u potpunosti očišćeno. Ako kažemo da 14 godina ima 5110 dana onda smo rekli sve. Ako elektrone pretvorimo u dane onda je to 106 dana. Hajdemo sada zamisliti koliko bismo potpuno praznih slika dobili kada bismo očistili potpuno 5 čakri. uz onih prethodnih 318 potpuno praznih slika su više nego očit dokaz da se proces energetskoga čišćenja čovjeka odvija po istom redoslijedu i zakonitosti kao što atom popunjava elektronske orbitale elektronima. a poslije narančaste žuta. No hajdemo za pretpostaviti da su kompletno očišćene prve tri čakre ili bolje rečeno energije “Zemlje”. Dakle dobili bismo 530 potpuno praznih slika. Vjerovali ili ne mi smo dobili 504 potpuno prazne slike. A to iznosi 742 dana. Rekli smo da atom može primiti 106 elektrona.Primjeri s praznim slikama koje ste gledali odnosili su se na jedan pojedinačni nivo ili bolje rečeno neke od njegovih pod nivoa.

slike do 318. slike a na drugim nivoima ih nema. Od 106. Nešto bolja situacija je ako dobijete dvije crvene slke od 001. Ovo je bilo idealno stanje za prvu čakru. Od 212. slike i još od 212. do 106. vidimo situaciju na trećem nivou itd. Rekli bismo preko nivoa “Zemlje”. Nije loše. Ovo znači da crvena energija ima protok samo na svom nivou. Ovo bi značilo da crvena energija ima protok na crvenom nivou i drugom nivou narančastom nivou. Upute kako to napraviti prije ste mogli pročitati. Recimo još da od 001. No hajdemo reći da smo dobili po 4 crvene slike na svakom nivou. slike do 212 slike vidimo situaciju na drugom nivou. Ovo stanje je i dalje loše jer crvena i dalje nema ili joj je loš protok preko nivoa iznad. No sada umjesto 2 crvene slike pratimo 3 ili 4 crvene slike. Što više jako dobro za prvu čakru. slike do 106. Što sada što dalje? Na red dolaze (p) orbitale. A to bi pak značilo da crvena energija ima nesmetan protok na svim nivoima. Slijedeća situacije je da dobijete dvije slike od 001. Itd. slike. Zašto 3 ili 4 objasnili smo u prezentaciji prije. zatim od 106. Rekli smo da ćemo pratiti samo crvenu energiju ili energiju prve čakre. plavom ljubičastom i bijelom nivou. Ovo je nešto bolje no i dalje nije dobro jer bismo trebali vidjeti po dvije crvene slike i na zelenom. slike do 212. Idealno bi bilo dobit po dvije slike u okviru svih 7 nivoa. Recimo da smo i dobili po dvije crvene slike na svakom nivou. U ovoj situaciji prva čakra ima protok preko prva tri nivoa. narančastog i žutog. Opet smo u situaciju da se bavimo crvenom energijom. Ovo bi vam trebalo biti dovoljno da prepoznajete nivoe. No što vrijedi kada se ovaj protok crvene mora prebaciti na drugi nivo na (s) orbitalne drugog nivoa. Samo analiza aktivnosti prve čakre ili crvene boje po atomskim orbitalama je dovoljna za izuzetno kvalitetnu i preciznu dijagnostiku. . Dakle broj slika unutar nivoa je 106. To bi značilo da su (s) orbitale prohodne na svim nivoima. a na drugim nivoima je loš ili ga uopće nema. slike. do 106. slike do 106. slike. Zašto dvije objasnili smo prije. do 212. i opet od 106. Ako se sjećate slike elektronske konfiguracije atoma koju ste gledali onda znadete da trebate pratiti dvije slike ili bolje rečeno (s) orbitale prvog nivoa. Suprotnost ovome je situacija da dobijete samo dvije crvene slike od 001. Dakle jednostavno rečeno: Napravite video file iz inicijalne slike. plavom. a o psihičkim da i ne govorimo. koliko ima elektrona u atomu ili orbitala ili nivoa kako hoćete. Ogromni zdravstveni problemi. Crvenog. slike vidimo situaciju na prvom nivou. crvenom nivou.Za primjer ćemo uzeti prvu čakru ili energiju crvene boje. slike do 318. Gotovo da i nije potrebna analiza drugih energija.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->