A-Dijagnostika

Zašto ime “A-dijagnostika”? Zato što se “A-dijagnostika” u potpunosti temelji na zakonitostima koje vrijede za atom. A-dijagnostika može precizno dijagnosticirati energetsko stanje čovjeka, nivoe aure i aktivnost čakri na temelju zakonitosti elektronske konfiguracije atoma. Naime, dobili smo potvrdu i dokaz, te originalne slike, kojima možemo potkrijepiti i dokazati da se proces energetskoga čišćenja kod čovjeka odvija na isti način kao što se atom popunjava elektronima po orbitalnima. Zato ćemo u ovoj prezentaciji proces energetskoga čišćenja čovjeka objasniti preko elektronske konfiguracije atoma. Da biste razumjeli ovu prezentaciju trebate nešto znati o elektronskoj konfiguraciji atoma. Mi ćemo nastojati to objasni što je moguće jednostavnije. No imajte na umu da se neke stvari ne mogu reći na jednostavniji način i da traže određeno znanje. Isto tako imajte na umu da se radi o izuzetno složenoj problematici. Hajdemo pogledati kako to izgleda.

U svakoj traci vozi se po jedan elektron.Ako krenete od donjeg dijela slike vidjet ćete “crvenu liniju”. Također je važno reći da (s) orbitale imaju kružni oblik. treba reći da u svaku orbitalu mogu stati po dva elektrona koji su suprotnih spinova. Nadalje. Na lijevoj strani linije vidjet ćete oznaku ”1(K)”. a slovo (K) je oznaka kojom se označava prva ljuska u atomskom omotaču. Ako podignete pogled do vrha slike vidjet ćete da se taj “kvadratić” zove (s). ako prvi energetski nivo atoma gledamo kao cestu koja ide u krug one (s) orbitale bi predstavljala dvije trake na toj cesti. Što to znači? To znači da prvi energetski nivo atoma ili prva ljuska. Na desnom kraju "crvene linije" vidjet ćete mali kvadratić. A što su to orbitale? Pojednostavnjeno rečeno to su “ceste” kojima se voze elektroni. . ima samo (s) orbitale. “K” ljuska. Broj jedan znači da se radi o prvoj ljusci. Na samom desnom kraju slike imamo broj 2 što znači da u prvoj ljusci može biti maksimalno 2 elektrona. Dakle. Ta "crvena linija" predstavlja prvi energetski nivo atoma.

(L) ljuska može primiti ukupno 8 elektrona što je prikazano i brojem na desnoj strani slike. Nju smo obojili narančastom bojom. Razlika između (s) i (p) orbitala je u tome što u (s ) orbitale mogu stati samo dva elektrona. No za razliku od prve ljuske koja ima samo (s) orbitle. Za razliku od (s) orbitala gdje se elektron giba po kružnoj putanji u (p) orbitalama elektron se giba slikovito rečeno kao po broju 8. a u (p) orbitale može stati 6 elektrona. može primiti dva elektrona u svoje (s) orbitale ali može primiti i još 6 elektrona u svoje (p) orbitale koje ona ima. Jer kao što možete vidjeti iz slike (p) orbitale imaju 3 “kvadratića”. druga ljuska ima još i (p) orbitale. . Druga ljuska. a prva ljuska nema. Dakle. (L) ljuska.Druga ljuska atoma na slici je (L) ljuska što vidite po oznaci 2(L) na lijevoj strani slike. a rekli smo da u svaki “kvadratić” može stati po dva elektrona.

recimo nešto znakovito a što se odnosi na prve dvije ljuske (K) i (L).Prije nego što krenemo na treću ljusku. a već žuta čakra vuče “Nebu”. U stvari. Više je nego vidljivo da su prva i druga ljuska “izolirane” od ljusaka iznad njih za razliku od treće ljuske koja je “povezana” s njima. a da treća čakra već pripada “Nebu”. crvena i narančasta su prava “Zemlja”. Dakle. . ako usporedimo elektronske nivoe sa energetskim nivoima čakri mogli bismo reći da prve dvije čake su u stvari prava “Zemlja”. (M) ljusku. Ovako izgleda ako je suditi po atomu.

(p) orbitale imaju oblik osmice. pola žute čakre vuče “Zemlji”. a (d) orbitale su u obliku rozete. Također da više ne ponavljamo recimo da sve ljuske imaju i svoje (p) orbitale izuzev prve ljuske koja je specifična i kao što smo vidjeli ima samo (s) orbitale. Treća ljuska isto ima i svoje (p) orbitale u koje može stati 6 elektrona. i 4. (M) ljuska. a ne računaju se elektroni (d) orbitala kojih ima 10. Ovo se lijepo vidi na slici. Sada vam je jasnije zašto smo rekli da treća ljuska u stvari pripada “Nebu”. a druga polovica “Nebu”.Treća ljuska. ljusku. Ako čakre usporedimo s atomom rekli bismo da (s) i (p) orbitale žute čakre vuču “Zemlji”. U stvari da ne ponavljamo više recimo da sve ljuske atoma imaju svoje (s) orbitale. No kao što se to može vidjeti iz slike te orbitale upadaju u 4. ljuska ovako ne isprepliću. Ili još preciznije rečeno. Ako pogledate na slici desno kod treće ljuske stoji broj 8 što znači da treća ljuska ima 8 elektrona. a elektroni bi otišli prema beskonačnosti da se 3. Ovaj “paradoks” je izuzetno važan sa stajališta atomske fizike jer bi se atom “raspao”. . Rekli smo da su (s) orbitale kružnog oblika. Treća ljuska ima i svoje (d) orbitale u koje može stati 10 elektrona. a (d ) orbitale “Nebu”. isto kao prva i druga ljuska ima svoju (s) orbitalu u koju stane 2 elektrona.

Drugim riječima. Naime pogledajte sliku i naročito raspored orbitala četvrtog nivoa. Tek (f) orbitale četvrtog nivoa imaju pristup šestom izuzetno važnom nivou kada se govori o čakrama i energetskom čišćenju. Sve prave stvari su ostale za čistiti.Iz slike elektronske konfiguracije atoma možete vidjeti da stvari postaju složenije što se podižemo na više energetske nivoe atomskog omotača. No kao što je vidljivo iz slike tek aktivnost četvrtog nivoa ili četvrte čakre. zelene čakre. zelene čakre kod čovjeka ako atom usporedimo s čovjekom. Dobili smo "onu povezanost" ili prelaz sa trećeg nivoa na četvrti što rezultira određenom stabilnošću. nismo dobili “ništa” vrijedno. može nešto vrjednije napraviti i očistiti obzirom na raspored svojih orbitala. Dakle. . Došli smo do 4. ako očistimo prve tri čakre koje vuču “Zemlji”. Bez nekog znanja iz slike je vidljivo da (d) orbitale četvrtog nivoa upadaju u peti nivo. “zelenog” nivoa". Zato nećemo ponavljati opis koji smo prije objasnili jer mislimo da je to dovoljno za daljnje praćenje izlaganja i obratit ćemo pažnju samo na bitne stvari. Tako govori slika elektronske konfiguracije atoma. ako očistimo prvi drugi i treći nivo u čovjeku. a (f) orbitale koje postoje tek od ovog četvrtog nivoa upadaju u šesti nivo. tek na četvrtom nivou imamo (f) orbitale. nivoa. Napomenimo da u (f) orbitale može stati 14 elektrona. (N) ljuske u atomu. a to se onda odrazi i na smirenost što daje privid da smo “nešto” napravili.

to je taj paradoks.No i izuzetno važna četvrta čakra ili zelena člakra. ona ima samo svoje (s) i (p) orbitale. vidimo da prva čakra preko (s) orbitala ima pristup na sve nivoe do samog sedmog nivoa. na svim nivoima. Ovo je izuzetno važno zbog prenosa energije s nivoa na nivo. Zato i jest tako važno očistiti prvi nivo cijelom njegovom “dužinom” od glave do pete. “zaostaje” za snagom plave čakre. barem kad govorimo o energetskim nivoima vezanim uz čakre. Rekli bismo očistiti (s) orbitale. Imali su zdravstvene probleme jer su “radili” samo u (s) orbitalama.Druge orbitale su od ljusaka ispod nje. nivo da bismo očistili “gotovo sve”. No s druge strane ako gledamo (s) orbitale koje ima svaki nivo te ako atom usporedimo s čovjekovim čakrama. No s druge strane (naše iskustvo) svi koji su ovaj energetski put imali prohodan i čist imali su velike zdravstvene probleme. a ne diraju sedmi nivo. Da. tj. Napomena: Pogledajte 7. a gdje su (p). (d) i (f) orbitale? Njima je bilo dobro dok nisu na red došle i ove druge orbitale. Pojednostavnjeno rečeno kako se starenjem energetska aktivnost prebacuje na više čakre ista je stvar i s orbitalama.nivo (Q) ljusku. Jer iz slike je vidljivo da (f) orbitale četvrtog nivoa atoma dosežu samo do šestog nivoa. Pojednostavnjeno rečeno što je veći energetski nivo veća je snaga i važnost energija. To znači da je “dovoljno” očistiti 5. Tek (f) orbitale petog nivoa (plavog nivoa) dosežu sedmi nivo u atomu. .

Dakle. ako dobijemo samo jednu sliku neke energije u procesu izrade slika to znači da se radi o (s) orbitalama gdje je energija prošla samo u tijelu. onda je prvoj čakri. Upravo zato je izuzetno važno dobiti sliku neke energije (boje) i u tijelu i u glavi u isto vrijeme. No imamo nivoe “Zemlje” i nivoe “Neba”. Upravo 48 sati je vrijeme potrebno da se energija u tijelu potpuno okrene po svim nivoima i pod nivoima. Vratimo se na prvi nivo i njegove (s) orbitale. Ili drugim riječima rečeno. Ako prvi nivo atoma usporedimo sa prvom čakrom kod čovjeka. crvenoj energiji. Bitno je napomenuti da ta dva elektrona imaju suprotni spin. To je 48 sati. . odnosno pod nivoe. možemo gledati i kao “dane”. a drugi dan preko gleave. a ne i u glavi ili obrnuto. a drugi dan se spušta dolje. a drugi dan na nivoima “Neba”. Jedan dan crvena energija ide u tijelu gore. jedan dan preko tijela. Dakle mogli bismo reći da je potreban jedan dan da se crvena energija okrene na nivoima “Zemlje”. Rekli smo da one mogu primiti maksimalno 2 elektrona. Što u slučaju prvog nivoa iznosi dva dana. potrebno dva dana da se u potpunosti okrene preko svih nivoa i pod nivoa. Zato i imamo dva suprotna spina elektrona. Isto vrijedi i za analizu samo jedne slike ako na njoj vidimo samo tijelo ili glavu u nekoj boji.Vratimo se ponovno na sliku elektronske konfiguracije atoma dolje. Ta dva elektrona svojom vrtnjom oko jezgre atoma stvaraju dva pod nivoa u okviru prvog nivoa. Elektrone “pretvorene” u energetske nivoe.

Naravno kvantna mehanika govori o vjerojatnosti elektrona da se nađe u određenim mjestima u omotaču toma itd. Dakle. A to Sunce energiju preko infra crvenog zračenja daje Zemlji. Upravo simbol prve čakre je krug ili kugla. nivoima “Neba”. izuzetno su važe dok se crvena energija ne okrene preko svih nivoa i pod nivoa. Netko će reći da čovjek nema oblik kugle i kako je onda moguće da se energija prve čakre vrti u čovjeku po zakonitostima (s) orbitala. Isto vrijedi i za godine. Također se vidi da je kugla na mjestu treće čakre jajajolikog oblika što znači da energija ima protok ali ne još uvijek onako kako treba. Na slici lijevo vidimo kuglu na mjestu pete čakre. a čovjek ju preko nogu ili tabana uzima u tijelo. Zbog navedenoga kugle na slikama su jednostavan i nepogrešiv način da dijagnosticiramo aktivnost prve čakre ili (s) orbitala. Prvi nivo je izuzetno važan.Recimo još o prvom nivou ili (s) orbitalama. Upravo vodik i helij zaslužni su za stvaranje energije Sunca. Ako je ovaj nivo blokiran onda ništa u čovjeku ne radi kako treba jer nema pravilnog prijenosa energije na samom početku. Crvena energija je energija Zemlje. prve dvije godine života “kolo” vodi crvena energija ili (s) orbitale. Na kraju ove prezentacije ćemo jednostavnom i nedvosmislenom matematikom pokazali da je jednoj čakri potrebno dvije godine da se energija okrene preko svih nivoa i pod nivoa. To znači da energije imaju problema na gornjim nivoima. Na slici desno vidimo drukčiju situaciju. To su jedna ili dvije slike koje se javljaju u procesu izrade slika. Naime energija se iz jezgre atoma ili duše ako govorimo o čovjeku. Također vidimo kuglu na mjestu izuzetno važne pomoćne čakre na srcu. Budući da nad bubrežna žlijezda upravlja prvom čakrom jasan je putokaz gdje treba tražiti uzrok problema. Sa stajališta dijagnostike prvi nivo je lako prepoznati na slikama. Zato što elektron vrtnjom oko atoma po (s) orbitalama "daje" izgled kugle. ima bilo koje zdravstvene probleme do druge godine života vjerojatno je problem u prvoj čakri ili (s) orbitalama prvog nivoa. života kako kažu znanstvenici. S orbitale su kružnog oblika ili bolje rečeno oblika kugle ako ih gledamo trodimenzionalno. Upravo zbog navedenoga ove prve dvije godine. U prethodnom izlaganju govorili smo o danima. Prva čakra u čovjeka ili (s) orbitale su energetski motor. Iz ovoga je lako zaključiti ako čovjek. Na slikama dolje možete vidjeti primjere. Rekli smo da (s) orbitale "daju" oblik kugle. prvi nivo ili (s) orbitale. Dakle. Treba istaći da je na desnoj slici kugla na mjestu pete čakre u vratu postavljena malo desno. predaje prvom energetskom nivou ili (s) orbitalama da bi se onda mogla prebaciti na drugi nivo i ići dalje. odnosno dijete. možemo gledati kao dvije godine. No ako krug izdužimo tako da dobijemo elipsu ili kuglu da dobijemo “jaje”. Isto tako se vide i pomoćne čakre na dlanovima i koljenima kao i kugla u glavi. Nije ni čudo što je vodik u periodičnom sistemu elemenata prvi i ima popunjenu samo jednu (s) orbitalu. vidjet ćemo da to poprima oblik koji može “stati” u tijelo čovjeka. . Važan je zbog toga što ako je on blokiran ili nema protok kako treba nema pravilnog prijenosa energije. odnosno prvu čakru ako usporedimo s čovjekom. a helij drugi koji ima popunjene obje (s) orbitale.

Pređemo li na drugi nivo atoma ili drugu čakru kod čovjeka. . Treba reći da drugu čakru kontroliraju spolne žlijezde. narančasta čakra. Dakle kada vidimo u procesu izrade slika 5 slika znamo da da su očišćene (s) orbitale prvog nivoa i (s) orbitale drugog nivoa. narančastu čakru. itd slika. Jasno je što znači 6. Gledamo li u danima ovo su 4 dana ili u godinama onda se radi o 4 godine. Jer kada očistimo (s) orbitale prvog nivoa čekaju nas (s) orbitale drugog nivoa. No ovaj put (s) orbitale drugog nivoa. toliko povezane da se doimaju jednom čakrom. Dakle kada vidimo 3 ili 4 slike u procesu izrade slika znamo da se radi o (s) orbitalama drugog nivoa. Zamislite broj 8 ali da je trodimenzionalan. Upravo ovo je razlog što su prva čakra. koje su kružnog oblika ili bolje reći "pravocrtnog" ako smo ih toliko izdužili da su po obliku ljudskog tijela. P orbitale mogu primiti 6 elektrona To je 6 dana ili godina. vidjet ćemo da su nam opet na redu (s) orbitale. Gibanje elektrona oko jezgre atoma u (p) orbitalama ima drukčiji izgled u odnosu na (s) orbitale. te da su na red došle (p) orbitale drugog nivoa i to jedna od njih. 7. crvena čakra i druga čakra. Kada se očiste (s) orbitale drugog nivoa tek onda na pred dolaze (p) orbitale drugog nivoa. Doslovno možemo reći da prva čakra vrti ponovno no sada s većom snagom koju joj daje veća energija drugog nivoa.

Zašto? Zato što su prvi i drugi nivo ili prva i druga čakra u stvari prava “Zemlja”.. Jasno je da ne mora to biti baš tako no iskustvo izrade slika velikog broja ljudi govori nam da nije zlato sve što sjaji.. jasno je zašto djeca od druge do desete godine imaju problema sa prehladama i grlom. Roditelji to uglavnom pripisuju njihovom nestašluku i nepovoljnim vremenskim uvjetima.. Gledamo li u danima to je 10 dana. U suprotnom je suprotno.. Jer većina onih koji su imali iznimno dobar protok na ova prva dva nivoa i naizgled super q-slike prije ili kasnije upali bi u velike probleme. No nije to u pitanju. a u godinama 10 godina. Rekli smo da drugu čakru kontroliraju spolne žlijezde. a plava energija kontrolira dišni sustav. Ako kažemo da je narančasta boja. Sa stajališta dijagnostike kada vidimo 10 slika to znači da su trenutno energetski podignute (s) orbitale prvog nivoa.. energija druge čakre fizikalno komplementarna sa plavom bojom. Netko bi sa mirnoćom bio zadovoljan.. . Ako su one očišćene od pete do glave to rezultira mirnoćom .Da nekako zaokružimo sve ovo što je bilo rečeno o prva dva nivoa ili (s) i (p) orbitalama. No pogledamo li bolje sliku dolje vidjet ćemo da iznad te smirenosti čeka u pripremi mnogo toga. Rekli bismo da čekaju veliki problemi.. Prva dva nivoa pretvoreni u elektrone imaju 10 elektrona. Dakle ako dijete od druge do desete godine ima određene zdravstvene probleme uzrok prije svega treba tražiti u poremećenom radu druge čakre. Kao što se vidi iz slike dolje "odvojene” su od "ostatka". (s) orbitale) drugog nivoa i (p) orbitale drugog nivoa. Jasno je da spolni hormoni pripremaju tijelo za pubertet.

Ako u ovom procesu postoji prepreka ili zastoj javlja se bolest. No stvari nisu tako jednostavne kakvim se na prvi pogled doimaju.Hajdemo se podignuti na treći energetski nivo.. onda se predaje (s) orbitalama trećeg nivoa. Znači da bi u ovom slučaju trebalo tražiti krivca u poremećenom radu druge čakre. I tek ako je sve u redu. A kako smo rekli da gotovo da i nema razlike između prve i druge čakre to znači da je u sve to uključena i prva čakra. Ili još bolje rečeno energija se uvijek prenosi iz jezgre ili duše na prvi nivo koji ju dalje predaje drugom itd.. Naime čakra ispod zadužena je da svojom aktivnošću i snagom čisti nivoe iznad nje. Ako gledamo godine prve tri čakre su učinile svoje. Primjera radi ako želite prenijeti energije (s) orbitala prvog nivoa do (s) orbitala trećeg nivoa onda energija najprije treba biti predana (s) orbitalama drugog nivoa. Zašto je to tako? Razlog je u prijenosu energije. . I jedan i drugi nivo imaju (s) i (p) orbitale. Da ne objašnjavamo bez potrebe recimo da je iz slike dolje vidljivo kako treći nivo može primiti također 8 elektrona kao i drugi nivo što zajedno sa dva elektrona prvog nivoa iznosi 18 elektrona. Naravno da to nije slučajno. Ako je sve u redu i nema zastoja i nema se što za čistiti energija se dalje predaje (p) orbitalama drugog nivoa. Iz slike dolje je vidljivo da nema razlike između drugog i trećeg nivoa. nema zastoja i nema se što čistiti. Ovo je temelj prijenosa energije u atomu i čovjeku i ne može se zaobići. “Zemlja” je učinila svoje. Dakle ako netko ima ozbiljnijih zdravstvenih problema od 10 do 18 godine problem treba tražiti na trećem nivou. Treći nivo ili žutu čakru kod čovjeka kontrolira gušterača. Uostalom čovjek postaje punoljetan sa 18 godina. Jednostavno rečeno kompletna “Zemlja”. Ili 18 dana ili 18 godina. žutom nivou. Zato roditelji oprez.

Plava čakra kontrolira dišni sistem. plavi nivo. zelena čakra. Recimo i to da četvrtu čakru kontrolira žlijezda timus u prsima.a elektroni se gibaju slikovito rečeno kao po rozeti u ovim orbitalama. crvena čakara. a nju kontrolira štitna žlijezda. Zašto do 36-e godine vidite iz broja elektrona na desnoj strani slike. Prvi problemi nastaju kada na red dođe peti nivo. a četvrta čakra. treba imati nesmetan protok ili prijenos energije na prva tri nivoa i na (s) orbitalama četvrtog nivoa cijelom dužinom tijela da bi čovjek bio u ravnoteži i da bi mu materijalno tijelo funkcioniralo kako treba. Narod bi to pojednostavnio i rekao do Isusovih godina.Da ne ponavljamo objašnjenja za druge energetske nivoe. Kao što vidite do Isusovih godina zakonitost energetskih nivoa je kao što se vidi iz slike relativno jednostavna. zeleni nivo. Kao što se vidi iz slike dolje. Zato ljudi uglavnom i nemaju nekih većih zdravstvenih problema do ovih godina. za četvrti nivo. kontrolira prije svega krvne žile. Ove orbitale mogu primiti 10 elektrona . Četvrti nivo ili zeleni nivo ima neke specifičnosti. S orbitale četvtog nivoa popunjavaju se prije nego (d) orbitale trećeg nivoa. Iz slike se lijepo vidi koliko su energije petog nivoa isprepletene s drugim nivoima. Također ima još jedna specifičnost. godine. Da nije ove fizikalne zakonitosti atom bi se raspao. Ako smo rekli da su (s) orbitale simbol prve čakre onda bi ovo značilo da prva čakra. cirkulaciju i imunitet. recimo da njegova aktivnost traje od 18 godine do 36. . Dakle zelena čakra je ta koja sve drži u ravnoteži i to sa svojim (s) orbitalama. na četvrtom nivou se prvi put javljaju (d) orbitale koje nismo imali na prva tri nivoa.

Gledano po godinama to traje dvije godine. što zbog drugih.. teško da će izbjeći probleme kada na red dođe šesti nivo..Ako je netko imao sreće da mu je energetski ustroj tijela takav da nije imao baš nikakvih problema i za vrijeme aktivnosti pete čakre. bavi se našim mislima. Očito je problem u (f) orbitalama zelene čakre koje sežu visoko na šesti nivo. Što god napravili misli ne možete izbjeći. godine često imaju visoki krvni tlak. ljubičasti nivo ili bolje rečeno njegove (s) orbitale. Što zbog nas. No u 55. Ostaje vam da "brojite orbitale". To se događa točno u 55. godini (s) orbitale ljubičastog nivoa preuzimaju vodstvo i energiju predaju dalje orbitalama iznad njih. Onda ne pomaže ni energetska terapija ni farmakologija. što zbog naše karme tih se misli za 55 godina sakupilo mnogo. To su (f) orbitale zelene čakre koje dosežu šesti nivo. Kada se za dvije godine "izvrte" (s) orbitale ljubičastog nivoa i prođu misli nesanica itd. 56. i 56 godini. . Šesti nivo... U stvari priprema za ovo počinje već prije za vrijeme aktivnosti (p) orbitala petog nivoa. S orbitale ljubičaste čakre u prijevodu bi značilo crvena preko ljubičaste. plavog nivoa. Zatim se energija predaje (f) orbitalama četvrtog nivoa koje u ovom slučaju sežu visoko do šestog nivoa.. Svaki dan jedna orbitala dok se energija ne "izvrti" preko nje. ljubičasta čakra. Ako kažemo da zelena čakra kontrolira cirkulaciju onda vam je jasno zašto onda ljudi poslije 55. Zašto baš ove godine? Zbrojite elektrone na desnoj strani slike i pretvorite ih u godine. energija prelazi na viši nivo...

Samo podizanje šestog nivoa nije toliko strašno sa stajališta energetske terapije jer energija i u atomu i kod čovjeka lako izlazi vani. do 86. Ovo su izuzetno vrijedne orbitale i pitanje je koliko ih i u kojoj mjeri ljudi koriste. bijelom nivou. Naravno da je to u Božjim rukama no mogli bismo bismo o tome raspravljati. godine bez nekih većih zdravstvenih problema to znači da je on imao glavni energetski poremećaj na sedmom nivou. godine. To ćete saznati jednostavno ako zbrojite elektrone i pretvorite ih u godine. Šesti nivo traje od 54. Upravo je ovo period kada većina ljudi ima određene zdravstvene probleme. Zašto? Zato što energetskim podizanjem petog nivoa energija se predaje šestom i na taj način čini maksimalni pritisak na njega. No ako bolje pogledamo sedmi nivo vidjet ćemo da se tu nalaze (d) orbitalele ljubičastog nivoa i (f) orbitale plavog nivoa. Bilo bi prepotentno reći da se na isti način može i odrediti vrijeme smrti. Dakle ako znademo u kojoj godini osoba umrla znademo i u kojim orbitalama je bio problem. Ako netko živi do 86.U stvari sa stajališta energetskih terapija najteži je prijelaz preko plavog nivoa. . petog nivoa.

No ostalo ostalo je iznad toga jako mnogo i to važnih orbitala za čistiti. Iskustvo izrade slika nam govori da se ova zakonitost lijepo može vidjeti na slikama i jednostavno dijagnosticirati. odnosno za pojedine orbitale i specifičnosti kruženja energije po zakonitostima tih orbitala. Također je zanimljivo da ako znademo u kojim orbitalama je problem onda možemo tražiti energetske ali i farmakološke načine za pokretanje energije po točno određenim orbitalama. da budemo zlatni. . Ako pogledamo sliku dolje i izbrojimo elektrone vidjet ćemo da je dovoljno očistiti energetske nivoe i orbitale do (p) orbitala šestog.Nakon ovog kratkog izlaganja koje nije moglo biti krače može se zaključiti da je svaka bolest vezana za određeni energetski nivo ili nivoe. Dakle pogledamo li sliku i raspored orbitala vidjet ćemo da osoba koja ima otvoreno treće oko ima jako dobar i čist protok do (d) orbitala šestog nivoa. Napomenimo da zlato u periodičnom sistemu elemenata ima redni broj 79. ljubičastog nivoa. To znači da ima 79 elektrona. Isto kao što (f) orbitale šestog nivoa otvaraju treće oko. Ako se naprave slike u ranoj mladosti može se na vrijeme reagirati.

čovjek bi onda živio kao Metuzalem 500 godina teoretski. Život preko 106. Na ovaj način stvoreni su umjetni atomi.Sigurno da ima i onih koji će reći kako postoje primjeri gdje ljudi žive preko 106 godina. Zato uz navedene orbitale imamo još i g. godine kreće novi ciklus na novoj razini po istim zakonitostima. One se odnose na ove umjetno stvorene atome. Recimo kratko da se radi o fenomenima koji su po prirodi čisti na svim nivoima i nemaju većih problema na bilo kojim orbitalama. a poslije 106. Ova zakonitost elektornske konfiguracije atoma je univerzalna i preko nje se može izračunati bilo što. No ove iznimke bilo bi jako teško ovdje objasniti. Pojednostavnjeno. godine je upravo početak takvog procesa. To je točno. Uostalom poslije popunjenih 105 elektrona dodavanjem svakog drugog elektrona rezultira raspadom jer se atom ne može održati. . h i i orbitale. Samo treba znati referentnu točku od koje polazimo. Kako se "poklapaju" dani i godine isto tako možemo povećati ili smanjiti vremenski razmak. No to je neka druga problematika.

dakle milijuni slika.webs. Analiza slika je pokazala da se energetsko čišćenje odvija doslovno orbitalu po orbitalu ako čovjeka usporedimo s atomom.!! Kako dati nedvosmisleni dokaz da je to tako? Jednostavno. Ovo je bila "Q-efekti" metoda izrade q-slika. Uvijek na kameri pogledajte koji broj stoji kod “Frame captured” da znate od kojeg broja slike ćete računati nivoe. Postupak dijagnostike je više nego jednostavan. Objašnjenje je u obliku video prezentacije. odnosno pod nivo ili bolje rečeno posebno stanje u nekoj orbitali. Ako vas pak zanima posebno neki nivo. vodite situaciju na drugom nivou. Sada vam je jasno zašto video treba imati oko 1000 slika. vidite situaciju na trečem nivou itd. Jako je bitno da vam video bude dovoljno dugog trajanja da možete dobiti oko 1000 slika kada ih izvadite iz videa kao pojedinačne slike. . No budite oprezni jer ako ne radite s programom koji automatizira ovaj proces već ručno vrlo lako možete pogriješiti na kojem ste nivou. a znače da je "nešto" u potpunosti energetski očišćeno. Iskustvo izrade slika. Također je jako važno uskladiti "klikove" mišom da budu ujednačeni i bez većih prekida ako radite ručno ili pak uzeti neki program i automatizirati sve. Na sreću zahvaljujući velikom broju uzastopnih snimanja uhvatili smo potpuno prazne slike koje mogu ne dvosmisleno potvrditi prije iznesenu tvrdnju.Kako dokazati prije iznesene tvrdnje? Lako. Od 212. slike vidite situaciju na prvom nivou. Na stranicama koje slijede pogledajte kako to izgleda. preko 1000 snimanja jednog čovjeka. pokazali su da u stvari jedna slika izvađena iz videa predstavlja jednu “atomsku orbitalu”. Od 001. a po snimanju je bilo oko 3000 slika koje je trebalo pregledati. do 318. Za primjer ćemo uzeti potpuno prazne slike. Na web adresi www. do 106. odabrali one koje želimo i ponavljali postupak.qefekti. Za A-dijagnostiku je dovoljno napraviti video iz inicijalne slike i zatim izvuči sve slike da se mogu analizirati.com možete pronaći objašnjenje načina za izradu slika. do 212. Zatim smo iz videa izvukli slike. Od 106. Kratko rečeno u toj smo prezentaciji iz inicijalne slike radili video. onda to pronađite po broju slike i ponovite postupak kao kod inicijalne slike. Zato budite oprezni. Primjera radi samo vrijeme kada kliknete "ok" da potvrdite početak snimanja kamerom do početka dok mišom dođete do prozora programa kojeg koristite za promjenu boja na desktop-u može vam proći 100 i više slika. Rijetko i teško se dobivaju.

Na slici dolje pogledajte isječak koji smo napravili da vam pokažemo kako izgledaju potpuno prazne slike kada se očiste (s) orbitale jednog nivoa.Ako smo rekli da se čovjek energetski čisti na način kako atom popunjava orbitale elektronima. Po brojevima 667 i 668 lako možemo zaključiti da se radi o (s) orbitalama šestog nivoa. Pogledati: Frame667 i Frame668. onda bismo primjera radi. trebali dobiti dvije potpuno prazne slike kada očistimo (s) orbitale. Jer rekli smo da u (s) orbitale mogu stati dva elektrona. .

slici. To bi bilo idealno stanje stvari. Što želimo reći. Ali jako dobar i precizan okvir. Brojevi o kojima je bilo riječi samo su okvir. Upravo koliko ih vidite dolje. slike. Ako pogledate brojeve koji se odnose na slike vidjet ćete da je to negdje oko 250.Kako bi izgledala situacija da imamo potpuno prazne slike prvog i drugog nivoa? Trebalo bi ih biti 10. Nadalje nekad. Dvije slike se odnose na (s) orbitale prvog nivoa. Uostalom i kvantna mehanika govori o vjerojatnosti elektrona da se nađe na nekom mjestu u omotaču atoma. ili nekoj drugoj u okviru nekog nivoa ovisno o trenutnom energetskom ustroju i o tome preko kojih orbitala je u tom trenutku crvena ili neka druga energija najviše aktivna. slike i traje do 212. Matematički postoji razlika no na slikama se neovisno o njihovom broju vidi prijelaz s jednog nivoa na drugi. primjera radi crvena se dobije na 25. dvije se odnose na (s) orbitale drugog nivoa i 6 slika se odnosi na (p) orbitale drugog nivoa što je ukupno 10 slika. a nekad na 79. . A rekli smo prije da drugi nivo “počinje” od 106.

No i za one koji ne vole baš mnogo razmišljati ili pak ne razumiju ovo što su pročitali na stranicama koje slijede pokušati ćemo objasniti skraćenu i jednostavnu varijantu dijagnostike koja bi trebala biti razumljiva svima. a uz to radi se i o plavom nivou jer rekli smo da zamišljamo situaciju da je 5 čakri u potpunosti očišćeno. To znači da crvena energija mora očistiti svih 106 orbitala. Ako kažemo da 14 godina ima 5110 dana onda smo rekli sve. poslije nje narančasta. Vjerovali ili ne upravo toliko potpuno praznih slika smo dobili. Vjerovali ili ne mi smo dobili 504 potpuno prazne slike. Kako bi onda izgledale potpuno prazne slike? Koliko bi ih bilo? Dobili bismo 318 potpuno praznih slika. No hajdemo za pretpostaviti da su kompletno očišćene prve tri čakre ili bolje rečeno energije “Zemlje”. Ovo je bio prikaz same biti “A-dijagnostike". Malo tko uopće prijeđe preko plavog nivoa. No u svakom slučaju slike imamo u našoj bazi podataka. Rekli smo da atom može primiti 106 elektrona. Ako jednoj čakri treba 742 dana (to je oko dvije godine) da očisti sve energetske nivoe onda za sedam čakri treba 7 X 742 dana što iznosi 5194 dana. a ne još k tome da ga ima u potpunosti čistog. . Detaljnije obrazloženje bi bilo jako teško prikazati i objasniti kroz ovakvu vrstu prezentacije. Ako čovjeka gledamo kao atom znači da jedna čakra mora potrošiti 7 x 106 dana da bi očistila sve energetske nivoe. Dakle dobili bismo 530 potpuno praznih slika. Nedvojbeno i ne dvosmisleno više je nego jasno da se proces energetskoga čišćenja organizma odvija po zakonitostima elektronskih orbitala. Ipak radi se o čovjeku koji je mnogo složeniji od atoma. Zašto 318 praznih slika? Ako se vratite na sliku elektronske konfiguracije atoma i na desnoj strani slike zbrojite sve elektrone koji staju u orbitale dobit ćete 106 elektrona. A to iznosi 742 dana.Primjeri s praznim slikama koje ste gledali odnosili su se na jedan pojedinačni nivo ili bolje rečeno neke od njegovih pod nivoa. Nažalost iz tehničkih razloga nismo u mogućnosti napraviti isječak koji bi to zorno prikazano. uz onih prethodnih 318 potpuno praznih slika su više nego očit dokaz da se proces energetskoga čišćenja čovjeka odvija po istom redoslijedu i zakonitosti kao što atom popunjava elektronske orbitale elektronima. Jasno vam je da trebamo pomnožiti broj 106 koliko elektrona stane u sve orbitale i to očistiti 5 puta za radom. a poslije narančaste žuta. što zajedno iznosi 318. Ako elektrone pretvorimo u dane onda je to 106 dana. Hajdemo sada zamisliti koliko bismo potpuno praznih slika dobili kada bismo očistili potpuno 5 čakri. Dakle ove 504 potpuno prazne slike. I ove slike imamo u našoj bazi podataka.

slike do 212 slike vidimo situaciju na drugom nivou. Ogromni zdravstveni problemi. do 106. Opet smo u situaciju da se bavimo crvenom energijom. No sada umjesto 2 crvene slike pratimo 3 ili 4 crvene slike. slike do 318. Gotovo da i nije potrebna analiza drugih energija. slike do 106. slike do 212. vidimo situaciju na trećem nivou itd. Recimo još da od 001. koliko ima elektrona u atomu ili orbitala ili nivoa kako hoćete. plavom. do 212. slike. narančastog i žutog. do 106. Recimo da smo i dobili po dvije crvene slike na svakom nivou. Rekli smo da ćemo pratiti samo crvenu energiju ili energiju prve čakre. Dakle broj slika unutar nivoa je 106. Nije loše. . slike i još od 212. No hajdemo reći da smo dobili po 4 crvene slike na svakom nivou. U ovoj situaciji prva čakra ima protok preko prva tri nivoa. Ovo stanje je i dalje loše jer crvena i dalje nema ili joj je loš protok preko nivoa iznad. Idealno bi bilo dobit po dvije slike u okviru svih 7 nivoa. To bi značilo da su (s) orbitale prohodne na svim nivoima. Crvenog. plavom ljubičastom i bijelom nivou. Nešto bolja situacija je ako dobijete dvije crvene slke od 001. zatim od 106. Što sada što dalje? Na red dolaze (p) orbitale. a na drugim nivoima je loš ili ga uopće nema. slike a na drugim nivoima ih nema. Ovo je bilo idealno stanje za prvu čakru. Od 106. slike. A to bi pak značilo da crvena energija ima nesmetan protok na svim nivoima. slike. a o psihičkim da i ne govorimo. i opet od 106. Što više jako dobro za prvu čakru. Itd. Upute kako to napraviti prije ste mogli pročitati. crvenom nivou. Dakle jednostavno rečeno: Napravite video file iz inicijalne slike. No što vrijedi kada se ovaj protok crvene mora prebaciti na drugi nivo na (s) orbitalne drugog nivoa. Zašto 3 ili 4 objasnili smo u prezentaciji prije. slike do 106. Od 212. slike vidimo situaciju na prvom nivou. Ako se sjećate slike elektronske konfiguracije atoma koju ste gledali onda znadete da trebate pratiti dvije slike ili bolje rečeno (s) orbitale prvog nivoa. Rekli bismo preko nivoa “Zemlje”. Zašto dvije objasnili smo prije. Ovo znači da crvena energija ima protok samo na svom nivou. Slijedeća situacije je da dobijete dvije slike od 001. Ovo bi vam trebalo biti dovoljno da prepoznajete nivoe. Suprotnost ovome je situacija da dobijete samo dvije crvene slike od 001. Ovo je nešto bolje no i dalje nije dobro jer bismo trebali vidjeti po dvije crvene slike i na zelenom. slike do 318. Ovo bi značilo da crvena energija ima protok na crvenom nivou i drugom nivou narančastom nivou.Za primjer ćemo uzeti prvu čakru ili energiju crvene boje. Samo analiza aktivnosti prve čakre ili crvene boje po atomskim orbitalama je dovoljna za izuzetno kvalitetnu i preciznu dijagnostiku.