A-Dijagnostika

Zašto ime “A-dijagnostika”? Zato što se “A-dijagnostika” u potpunosti temelji na zakonitostima koje vrijede za atom. A-dijagnostika može precizno dijagnosticirati energetsko stanje čovjeka, nivoe aure i aktivnost čakri na temelju zakonitosti elektronske konfiguracije atoma. Naime, dobili smo potvrdu i dokaz, te originalne slike, kojima možemo potkrijepiti i dokazati da se proces energetskoga čišćenja kod čovjeka odvija na isti način kao što se atom popunjava elektronima po orbitalnima. Zato ćemo u ovoj prezentaciji proces energetskoga čišćenja čovjeka objasniti preko elektronske konfiguracije atoma. Da biste razumjeli ovu prezentaciju trebate nešto znati o elektronskoj konfiguraciji atoma. Mi ćemo nastojati to objasni što je moguće jednostavnije. No imajte na umu da se neke stvari ne mogu reći na jednostavniji način i da traže određeno znanje. Isto tako imajte na umu da se radi o izuzetno složenoj problematici. Hajdemo pogledati kako to izgleda.

“K” ljuska.Ako krenete od donjeg dijela slike vidjet ćete “crvenu liniju”. . Ta "crvena linija" predstavlja prvi energetski nivo atoma. U svakoj traci vozi se po jedan elektron. Broj jedan znači da se radi o prvoj ljusci. Na lijevoj strani linije vidjet ćete oznaku ”1(K)”. a slovo (K) je oznaka kojom se označava prva ljuska u atomskom omotaču. Dakle. Nadalje. Na desnom kraju "crvene linije" vidjet ćete mali kvadratić. A što su to orbitale? Pojednostavnjeno rečeno to su “ceste” kojima se voze elektroni. Ako podignete pogled do vrha slike vidjet ćete da se taj “kvadratić” zove (s). ako prvi energetski nivo atoma gledamo kao cestu koja ide u krug one (s) orbitale bi predstavljala dvije trake na toj cesti. Na samom desnom kraju slike imamo broj 2 što znači da u prvoj ljusci može biti maksimalno 2 elektrona. Što to znači? To znači da prvi energetski nivo atoma ili prva ljuska. Također je važno reći da (s) orbitale imaju kružni oblik. treba reći da u svaku orbitalu mogu stati po dva elektrona koji su suprotnih spinova. ima samo (s) orbitale.

Dakle. Nju smo obojili narančastom bojom. može primiti dva elektrona u svoje (s) orbitale ali može primiti i još 6 elektrona u svoje (p) orbitale koje ona ima. Za razliku od (s) orbitala gdje se elektron giba po kružnoj putanji u (p) orbitalama elektron se giba slikovito rečeno kao po broju 8. a u (p) orbitale može stati 6 elektrona. . Jer kao što možete vidjeti iz slike (p) orbitale imaju 3 “kvadratića”. druga ljuska ima još i (p) orbitale.Druga ljuska atoma na slici je (L) ljuska što vidite po oznaci 2(L) na lijevoj strani slike. No za razliku od prve ljuske koja ima samo (s) orbitle. a prva ljuska nema. (L) ljuska može primiti ukupno 8 elektrona što je prikazano i brojem na desnoj strani slike. (L) ljuska. Razlika između (s) i (p) orbitala je u tome što u (s ) orbitale mogu stati samo dva elektrona. a rekli smo da u svaki “kvadratić” može stati po dva elektrona. Druga ljuska.

Prije nego što krenemo na treću ljusku. a već žuta čakra vuče “Nebu”. ako usporedimo elektronske nivoe sa energetskim nivoima čakri mogli bismo reći da prve dvije čake su u stvari prava “Zemlja”. crvena i narančasta su prava “Zemlja”. U stvari. recimo nešto znakovito a što se odnosi na prve dvije ljuske (K) i (L). a da treća čakra već pripada “Nebu”. Više je nego vidljivo da su prva i druga ljuska “izolirane” od ljusaka iznad njih za razliku od treće ljuske koja je “povezana” s njima. Ovako izgleda ako je suditi po atomu. . (M) ljusku. Dakle.

Ovaj “paradoks” je izuzetno važan sa stajališta atomske fizike jer bi se atom “raspao”. (p) orbitale imaju oblik osmice. (M) ljuska. U stvari da ne ponavljamo više recimo da sve ljuske atoma imaju svoje (s) orbitale. Treća ljuska isto ima i svoje (p) orbitale u koje može stati 6 elektrona. Ako čakre usporedimo s atomom rekli bismo da (s) i (p) orbitale žute čakre vuču “Zemlji”. Treća ljuska ima i svoje (d) orbitale u koje može stati 10 elektrona. ljusku. a druga polovica “Nebu”. Ili još preciznije rečeno. Sada vam je jasnije zašto smo rekli da treća ljuska u stvari pripada “Nebu”. a (d ) orbitale “Nebu”. pola žute čakre vuče “Zemlji”. Ovo se lijepo vidi na slici. Rekli smo da su (s) orbitale kružnog oblika. ljuska ovako ne isprepliću. No kao što se to može vidjeti iz slike te orbitale upadaju u 4. i 4. isto kao prva i druga ljuska ima svoju (s) orbitalu u koju stane 2 elektrona. Također da više ne ponavljamo recimo da sve ljuske imaju i svoje (p) orbitale izuzev prve ljuske koja je specifična i kao što smo vidjeli ima samo (s) orbitale. a ne računaju se elektroni (d) orbitala kojih ima 10.Treća ljuska. a (d) orbitale su u obliku rozete. . a elektroni bi otišli prema beskonačnosti da se 3. Ako pogledate na slici desno kod treće ljuske stoji broj 8 što znači da treća ljuska ima 8 elektrona.

Dobili smo "onu povezanost" ili prelaz sa trećeg nivoa na četvrti što rezultira određenom stabilnošću. (N) ljuske u atomu. Tako govori slika elektronske konfiguracije atoma. Naime pogledajte sliku i naročito raspored orbitala četvrtog nivoa. nismo dobili “ništa” vrijedno. ako očistimo prvi drugi i treći nivo u čovjeku. može nešto vrjednije napraviti i očistiti obzirom na raspored svojih orbitala. ako očistimo prve tri čakre koje vuču “Zemlji”. zelene čakre. Drugim riječima. Napomenimo da u (f) orbitale može stati 14 elektrona. Sve prave stvari su ostale za čistiti. Došli smo do 4. zelene čakre kod čovjeka ako atom usporedimo s čovjekom. Dakle. a (f) orbitale koje postoje tek od ovog četvrtog nivoa upadaju u šesti nivo. nivoa. Zato nećemo ponavljati opis koji smo prije objasnili jer mislimo da je to dovoljno za daljnje praćenje izlaganja i obratit ćemo pažnju samo na bitne stvari. Bez nekog znanja iz slike je vidljivo da (d) orbitale četvrtog nivoa upadaju u peti nivo. “zelenog” nivoa". No kao što je vidljivo iz slike tek aktivnost četvrtog nivoa ili četvrte čakre. .Iz slike elektronske konfiguracije atoma možete vidjeti da stvari postaju složenije što se podižemo na više energetske nivoe atomskog omotača. tek na četvrtom nivou imamo (f) orbitale. a to se onda odrazi i na smirenost što daje privid da smo “nešto” napravili. Tek (f) orbitale četvrtog nivoa imaju pristup šestom izuzetno važnom nivou kada se govori o čakrama i energetskom čišćenju.

Imali su zdravstvene probleme jer su “radili” samo u (s) orbitalama.nivo (Q) ljusku. Ovo je izuzetno važno zbog prenosa energije s nivoa na nivo. No s druge strane (naše iskustvo) svi koji su ovaj energetski put imali prohodan i čist imali su velike zdravstvene probleme. na svim nivoima. Rekli bismo očistiti (s) orbitale. Pojednostavnjeno rečeno što je veći energetski nivo veća je snaga i važnost energija. vidimo da prva čakra preko (s) orbitala ima pristup na sve nivoe do samog sedmog nivoa. a gdje su (p). Pojednostavnjeno rečeno kako se starenjem energetska aktivnost prebacuje na više čakre ista je stvar i s orbitalama. ona ima samo svoje (s) i (p) orbitale. “zaostaje” za snagom plave čakre. No s druge strane ako gledamo (s) orbitale koje ima svaki nivo te ako atom usporedimo s čovjekovim čakrama.Druge orbitale su od ljusaka ispod nje. nivo da bismo očistili “gotovo sve”. barem kad govorimo o energetskim nivoima vezanim uz čakre. a ne diraju sedmi nivo.No i izuzetno važna četvrta čakra ili zelena člakra. tj. (d) i (f) orbitale? Njima je bilo dobro dok nisu na red došle i ove druge orbitale. Napomena: Pogledajte 7. . Tek (f) orbitale petog nivoa (plavog nivoa) dosežu sedmi nivo u atomu. Da. to je taj paradoks. Zato i jest tako važno očistiti prvi nivo cijelom njegovom “dužinom” od glave do pete. Jer iz slike je vidljivo da (f) orbitale četvrtog nivoa atoma dosežu samo do šestog nivoa. To znači da je “dovoljno” očistiti 5.

Isto vrijedi i za analizu samo jedne slike ako na njoj vidimo samo tijelo ili glavu u nekoj boji. Bitno je napomenuti da ta dva elektrona imaju suprotni spin. a ne i u glavi ili obrnuto. Ako prvi nivo atoma usporedimo sa prvom čakrom kod čovjeka. Upravo 48 sati je vrijeme potrebno da se energija u tijelu potpuno okrene po svim nivoima i pod nivoima. crvenoj energiji. Ili drugim riječima rečeno. a drugi dan se spušta dolje. Što u slučaju prvog nivoa iznosi dva dana. odnosno pod nivoe. ako dobijemo samo jednu sliku neke energije u procesu izrade slika to znači da se radi o (s) orbitalama gdje je energija prošla samo u tijelu. a drugi dan na nivoima “Neba”. Jedan dan crvena energija ide u tijelu gore. . Dakle mogli bismo reći da je potreban jedan dan da se crvena energija okrene na nivoima “Zemlje”. Dakle. potrebno dva dana da se u potpunosti okrene preko svih nivoa i pod nivoa. Elektrone “pretvorene” u energetske nivoe. jedan dan preko tijela. No imamo nivoe “Zemlje” i nivoe “Neba”.Vratimo se ponovno na sliku elektronske konfiguracije atoma dolje. Upravo zato je izuzetno važno dobiti sliku neke energije (boje) i u tijelu i u glavi u isto vrijeme. Rekli smo da one mogu primiti maksimalno 2 elektrona. a drugi dan preko gleave. To je 48 sati. Ta dva elektrona svojom vrtnjom oko jezgre atoma stvaraju dva pod nivoa u okviru prvog nivoa. onda je prvoj čakri. Vratimo se na prvi nivo i njegove (s) orbitale. Zato i imamo dva suprotna spina elektrona. možemo gledati i kao “dane”.

Iz ovoga je lako zaključiti ako čovjek. Nije ni čudo što je vodik u periodičnom sistemu elemenata prvi i ima popunjenu samo jednu (s) orbitalu. Upravo zbog navedenoga ove prve dvije godine. izuzetno su važe dok se crvena energija ne okrene preko svih nivoa i pod nivoa. nivoima “Neba”. života kako kažu znanstvenici. Upravo vodik i helij zaslužni su za stvaranje energije Sunca. prvi nivo ili (s) orbitale. odnosno dijete. prve dvije godine života “kolo” vodi crvena energija ili (s) orbitale. A to Sunce energiju preko infra crvenog zračenja daje Zemlji. a čovjek ju preko nogu ili tabana uzima u tijelo.Recimo još o prvom nivou ili (s) orbitalama. Na kraju ove prezentacije ćemo jednostavnom i nedvosmislenom matematikom pokazali da je jednoj čakri potrebno dvije godine da se energija okrene preko svih nivoa i pod nivoa. Također se vidi da je kugla na mjestu treće čakre jajajolikog oblika što znači da energija ima protok ali ne još uvijek onako kako treba. Upravo simbol prve čakre je krug ili kugla. a helij drugi koji ima popunjene obje (s) orbitale. Isto tako se vide i pomoćne čakre na dlanovima i koljenima kao i kugla u glavi. Crvena energija je energija Zemlje. Isto vrijedi i za godine. Dakle. Prva čakra u čovjeka ili (s) orbitale su energetski motor. ima bilo koje zdravstvene probleme do druge godine života vjerojatno je problem u prvoj čakri ili (s) orbitalama prvog nivoa. Rekli smo da (s) orbitale "daju" oblik kugle. Na slikama dolje možete vidjeti primjere. Sa stajališta dijagnostike prvi nivo je lako prepoznati na slikama. možemo gledati kao dvije godine. . Naravno kvantna mehanika govori o vjerojatnosti elektrona da se nađe u određenim mjestima u omotaču toma itd. To su jedna ili dvije slike koje se javljaju u procesu izrade slika. Naime energija se iz jezgre atoma ili duše ako govorimo o čovjeku. Važan je zbog toga što ako je on blokiran ili nema protok kako treba nema pravilnog prijenosa energije. No ako krug izdužimo tako da dobijemo elipsu ili kuglu da dobijemo “jaje”. odnosno prvu čakru ako usporedimo s čovjekom. Netko će reći da čovjek nema oblik kugle i kako je onda moguće da se energija prve čakre vrti u čovjeku po zakonitostima (s) orbitala. Prvi nivo je izuzetno važan. Treba istaći da je na desnoj slici kugla na mjestu pete čakre u vratu postavljena malo desno. predaje prvom energetskom nivou ili (s) orbitalama da bi se onda mogla prebaciti na drugi nivo i ići dalje. Na slici lijevo vidimo kuglu na mjestu pete čakre. Također vidimo kuglu na mjestu izuzetno važne pomoćne čakre na srcu. U prethodnom izlaganju govorili smo o danima. Zato što elektron vrtnjom oko atoma po (s) orbitalama "daje" izgled kugle. Ako je ovaj nivo blokiran onda ništa u čovjeku ne radi kako treba jer nema pravilnog prijenosa energije na samom početku. Budući da nad bubrežna žlijezda upravlja prvom čakrom jasan je putokaz gdje treba tražiti uzrok problema. Na slici desno vidimo drukčiju situaciju. To znači da energije imaju problema na gornjim nivoima. Dakle. Zbog navedenoga kugle na slikama su jednostavan i nepogrešiv način da dijagnosticiramo aktivnost prve čakre ili (s) orbitala. vidjet ćemo da to poprima oblik koji može “stati” u tijelo čovjeka. S orbitale su kružnog oblika ili bolje rečeno oblika kugle ako ih gledamo trodimenzionalno.

No ovaj put (s) orbitale drugog nivoa.Pređemo li na drugi nivo atoma ili drugu čakru kod čovjeka. Doslovno možemo reći da prva čakra vrti ponovno no sada s većom snagom koju joj daje veća energija drugog nivoa. Gibanje elektrona oko jezgre atoma u (p) orbitalama ima drukčiji izgled u odnosu na (s) orbitale. koje su kružnog oblika ili bolje reći "pravocrtnog" ako smo ih toliko izdužili da su po obliku ljudskog tijela. narančastu čakru. te da su na red došle (p) orbitale drugog nivoa i to jedna od njih. toliko povezane da se doimaju jednom čakrom. Treba reći da drugu čakru kontroliraju spolne žlijezde. 7. Gledamo li u danima ovo su 4 dana ili u godinama onda se radi o 4 godine. Jasno je što znači 6. crvena čakra i druga čakra. narančasta čakra. P orbitale mogu primiti 6 elektrona To je 6 dana ili godina. vidjet ćemo da su nam opet na redu (s) orbitale. . itd slika. Dakle kada vidimo 3 ili 4 slike u procesu izrade slika znamo da se radi o (s) orbitalama drugog nivoa. Zamislite broj 8 ali da je trodimenzionalan. Upravo ovo je razlog što su prva čakra. Dakle kada vidimo u procesu izrade slika 5 slika znamo da da su očišćene (s) orbitale prvog nivoa i (s) orbitale drugog nivoa. Kada se očiste (s) orbitale drugog nivoa tek onda na pred dolaze (p) orbitale drugog nivoa. Jer kada očistimo (s) orbitale prvog nivoa čekaju nas (s) orbitale drugog nivoa.

. Jasno je da ne mora to biti baš tako no iskustvo izrade slika velikog broja ljudi govori nam da nije zlato sve što sjaji. energija druge čakre fizikalno komplementarna sa plavom bojom. Ako kažemo da je narančasta boja. Roditelji to uglavnom pripisuju njihovom nestašluku i nepovoljnim vremenskim uvjetima.. Kao što se vidi iz slike dolje "odvojene” su od "ostatka". U suprotnom je suprotno. jasno je zašto djeca od druge do desete godine imaju problema sa prehladama i grlom. Rekli bismo da čekaju veliki problemi. No pogledamo li bolje sliku dolje vidjet ćemo da iznad te smirenosti čeka u pripremi mnogo toga. Netko bi sa mirnoćom bio zadovoljan.. Rekli smo da drugu čakru kontroliraju spolne žlijezde.. Ako su one očišćene od pete do glave to rezultira mirnoćom .. a u godinama 10 godina.. Prva dva nivoa pretvoreni u elektrone imaju 10 elektrona. Jasno je da spolni hormoni pripremaju tijelo za pubertet. Dakle ako dijete od druge do desete godine ima određene zdravstvene probleme uzrok prije svega treba tražiti u poremećenom radu druge čakre. (s) orbitale) drugog nivoa i (p) orbitale drugog nivoa. Jer većina onih koji su imali iznimno dobar protok na ova prva dva nivoa i naizgled super q-slike prije ili kasnije upali bi u velike probleme. Zašto? Zato što su prvi i drugi nivo ili prva i druga čakra u stvari prava “Zemlja”. Gledamo li u danima to je 10 dana.Da nekako zaokružimo sve ovo što je bilo rečeno o prva dva nivoa ili (s) i (p) orbitalama. No nije to u pitanju. a plava energija kontrolira dišni sustav. Sa stajališta dijagnostike kada vidimo 10 slika to znači da su trenutno energetski podignute (s) orbitale prvog nivoa...

Dakle ako netko ima ozbiljnijih zdravstvenih problema od 10 do 18 godine problem treba tražiti na trećem nivou. Jednostavno rečeno kompletna “Zemlja”. Zašto je to tako? Razlog je u prijenosu energije. Znači da bi u ovom slučaju trebalo tražiti krivca u poremećenom radu druge čakre. A kako smo rekli da gotovo da i nema razlike između prve i druge čakre to znači da je u sve to uključena i prva čakra. žutom nivou. No stvari nisu tako jednostavne kakvim se na prvi pogled doimaju. Naime čakra ispod zadužena je da svojom aktivnošću i snagom čisti nivoe iznad nje. Ako gledamo godine prve tri čakre su učinile svoje. Ako u ovom procesu postoji prepreka ili zastoj javlja se bolest. Ovo je temelj prijenosa energije u atomu i čovjeku i ne može se zaobići. Treći nivo ili žutu čakru kod čovjeka kontrolira gušterača. I jedan i drugi nivo imaju (s) i (p) orbitale. Ili još bolje rečeno energija se uvijek prenosi iz jezgre ili duše na prvi nivo koji ju dalje predaje drugom itd. Ili 18 dana ili 18 godina. Iz slike dolje je vidljivo da nema razlike između drugog i trećeg nivoa. “Zemlja” je učinila svoje. . Ako je sve u redu i nema zastoja i nema se što za čistiti energija se dalje predaje (p) orbitalama drugog nivoa.. Zato roditelji oprez. Primjera radi ako želite prenijeti energije (s) orbitala prvog nivoa do (s) orbitala trećeg nivoa onda energija najprije treba biti predana (s) orbitalama drugog nivoa. nema zastoja i nema se što čistiti.. Naravno da to nije slučajno. Uostalom čovjek postaje punoljetan sa 18 godina. I tek ako je sve u redu.Hajdemo se podignuti na treći energetski nivo. onda se predaje (s) orbitalama trećeg nivoa. Da ne objašnjavamo bez potrebe recimo da je iz slike dolje vidljivo kako treći nivo može primiti također 8 elektrona kao i drugi nivo što zajedno sa dva elektrona prvog nivoa iznosi 18 elektrona.

recimo da njegova aktivnost traje od 18 godine do 36. za četvrti nivo. Dakle zelena čakra je ta koja sve drži u ravnoteži i to sa svojim (s) orbitalama. S orbitale četvtog nivoa popunjavaju se prije nego (d) orbitale trećeg nivoa. Da nije ove fizikalne zakonitosti atom bi se raspao. godine. Zato ljudi uglavnom i nemaju nekih većih zdravstvenih problema do ovih godina. Ako smo rekli da su (s) orbitale simbol prve čakre onda bi ovo značilo da prva čakra. na četvrtom nivou se prvi put javljaju (d) orbitale koje nismo imali na prva tri nivoa. . zelena čakra. kontrolira prije svega krvne žile. crvena čakara. treba imati nesmetan protok ili prijenos energije na prva tri nivoa i na (s) orbitalama četvrtog nivoa cijelom dužinom tijela da bi čovjek bio u ravnoteži i da bi mu materijalno tijelo funkcioniralo kako treba. Također ima još jedna specifičnost. Narod bi to pojednostavnio i rekao do Isusovih godina. Iz slike se lijepo vidi koliko su energije petog nivoa isprepletene s drugim nivoima.Da ne ponavljamo objašnjenja za druge energetske nivoe. cirkulaciju i imunitet. Četvrti nivo ili zeleni nivo ima neke specifičnosti. Plava čakra kontrolira dišni sistem. Prvi problemi nastaju kada na red dođe peti nivo. Zašto do 36-e godine vidite iz broja elektrona na desnoj strani slike. Ove orbitale mogu primiti 10 elektrona . a nju kontrolira štitna žlijezda. Kao što se vidi iz slike dolje. a četvrta čakra. plavi nivo. Kao što vidite do Isusovih godina zakonitost energetskih nivoa je kao što se vidi iz slike relativno jednostavna. zeleni nivo.a elektroni se gibaju slikovito rečeno kao po rozeti u ovim orbitalama. Recimo i to da četvrtu čakru kontrolira žlijezda timus u prsima.

ljubičasta čakra..Ako je netko imao sreće da mu je energetski ustroj tijela takav da nije imao baš nikakvih problema i za vrijeme aktivnosti pete čakre.. ljubičasti nivo ili bolje rečeno njegove (s) orbitale. godine često imaju visoki krvni tlak. godini (s) orbitale ljubičastog nivoa preuzimaju vodstvo i energiju predaju dalje orbitalama iznad njih. Svaki dan jedna orbitala dok se energija ne "izvrti" preko nje. i 56 godini. To su (f) orbitale zelene čakre koje dosežu šesti nivo.. Kada se za dvije godine "izvrte" (s) orbitale ljubičastog nivoa i prođu misli nesanica itd. plavog nivoa.. Ako kažemo da zelena čakra kontrolira cirkulaciju onda vam je jasno zašto onda ljudi poslije 55. Ostaje vam da "brojite orbitale". Što god napravili misli ne možete izbjeći.. bavi se našim mislima.. .. U stvari priprema za ovo počinje već prije za vrijeme aktivnosti (p) orbitala petog nivoa. 56. Što zbog nas. To se događa točno u 55. teško da će izbjeći probleme kada na red dođe šesti nivo. S orbitale ljubičaste čakre u prijevodu bi značilo crvena preko ljubičaste. što zbog drugih. Zatim se energija predaje (f) orbitalama četvrtog nivoa koje u ovom slučaju sežu visoko do šestog nivoa. Šesti nivo. Zašto baš ove godine? Zbrojite elektrone na desnoj strani slike i pretvorite ih u godine. Očito je problem u (f) orbitalama zelene čakre koje sežu visoko na šesti nivo. energija prelazi na viši nivo. što zbog naše karme tih se misli za 55 godina sakupilo mnogo. Onda ne pomaže ni energetska terapija ni farmakologija. No u 55. Gledano po godinama to traje dvije godine.

To ćete saznati jednostavno ako zbrojite elektrone i pretvorite ih u godine. Dakle ako znademo u kojoj godini osoba umrla znademo i u kojim orbitalama je bio problem. godine bez nekih većih zdravstvenih problema to znači da je on imao glavni energetski poremećaj na sedmom nivou. Bilo bi prepotentno reći da se na isti način može i odrediti vrijeme smrti.U stvari sa stajališta energetskih terapija najteži je prijelaz preko plavog nivoa. . Ako netko živi do 86. bijelom nivou. Šesti nivo traje od 54. Samo podizanje šestog nivoa nije toliko strašno sa stajališta energetske terapije jer energija i u atomu i kod čovjeka lako izlazi vani. godine. No ako bolje pogledamo sedmi nivo vidjet ćemo da se tu nalaze (d) orbitalele ljubičastog nivoa i (f) orbitale plavog nivoa. Upravo je ovo period kada većina ljudi ima određene zdravstvene probleme. Ovo su izuzetno vrijedne orbitale i pitanje je koliko ih i u kojoj mjeri ljudi koriste. Naravno da je to u Božjim rukama no mogli bismo bismo o tome raspravljati. do 86. petog nivoa. Zašto? Zato što energetskim podizanjem petog nivoa energija se predaje šestom i na taj način čini maksimalni pritisak na njega.

ljubičastog nivoa. Isto kao što (f) orbitale šestog nivoa otvaraju treće oko. Iskustvo izrade slika nam govori da se ova zakonitost lijepo može vidjeti na slikama i jednostavno dijagnosticirati.Nakon ovog kratkog izlaganja koje nije moglo biti krače može se zaključiti da je svaka bolest vezana za određeni energetski nivo ili nivoe. . da budemo zlatni. Ako se naprave slike u ranoj mladosti može se na vrijeme reagirati. Napomenimo da zlato u periodičnom sistemu elemenata ima redni broj 79. No ostalo ostalo je iznad toga jako mnogo i to važnih orbitala za čistiti. Ako pogledamo sliku dolje i izbrojimo elektrone vidjet ćemo da je dovoljno očistiti energetske nivoe i orbitale do (p) orbitala šestog. Dakle pogledamo li sliku i raspored orbitala vidjet ćemo da osoba koja ima otvoreno treće oko ima jako dobar i čist protok do (d) orbitala šestog nivoa. odnosno za pojedine orbitale i specifičnosti kruženja energije po zakonitostima tih orbitala. Također je zanimljivo da ako znademo u kojim orbitalama je problem onda možemo tražiti energetske ali i farmakološke načine za pokretanje energije po točno određenim orbitalama. To znači da ima 79 elektrona.

Recimo kratko da se radi o fenomenima koji su po prirodi čisti na svim nivoima i nemaju većih problema na bilo kojim orbitalama. Zato uz navedene orbitale imamo još i g. čovjek bi onda živio kao Metuzalem 500 godina teoretski. Kako se "poklapaju" dani i godine isto tako možemo povećati ili smanjiti vremenski razmak. Samo treba znati referentnu točku od koje polazimo. . a poslije 106. Pojednostavnjeno. Ova zakonitost elektornske konfiguracije atoma je univerzalna i preko nje se može izračunati bilo što. One se odnose na ove umjetno stvorene atome. h i i orbitale. No ove iznimke bilo bi jako teško ovdje objasniti. To je točno. Na ovaj način stvoreni su umjetni atomi.Sigurno da ima i onih koji će reći kako postoje primjeri gdje ljudi žive preko 106 godina. godine kreće novi ciklus na novoj razini po istim zakonitostima. Uostalom poslije popunjenih 105 elektrona dodavanjem svakog drugog elektrona rezultira raspadom jer se atom ne može održati. godine je upravo početak takvog procesa. Život preko 106. No to je neka druga problematika.

pokazali su da u stvari jedna slika izvađena iz videa predstavlja jednu “atomsku orbitalu”. Za A-dijagnostiku je dovoljno napraviti video iz inicijalne slike i zatim izvuči sve slike da se mogu analizirati. do 212. Objašnjenje je u obliku video prezentacije.qefekti. odabrali one koje želimo i ponavljali postupak. preko 1000 snimanja jednog čovjeka. Zatim smo iz videa izvukli slike. Ovo je bila "Q-efekti" metoda izrade q-slika. dakle milijuni slika. Na sreću zahvaljujući velikom broju uzastopnih snimanja uhvatili smo potpuno prazne slike koje mogu ne dvosmisleno potvrditi prije iznesenu tvrdnju. Na stranicama koje slijede pogledajte kako to izgleda. Od 212. Uvijek na kameri pogledajte koji broj stoji kod “Frame captured” da znate od kojeg broja slike ćete računati nivoe. .webs. Ako vas pak zanima posebno neki nivo. a po snimanju je bilo oko 3000 slika koje je trebalo pregledati. Rijetko i teško se dobivaju.com možete pronaći objašnjenje načina za izradu slika. Zato budite oprezni. Kratko rečeno u toj smo prezentaciji iz inicijalne slike radili video. Za primjer ćemo uzeti potpuno prazne slike. odnosno pod nivo ili bolje rečeno posebno stanje u nekoj orbitali. Primjera radi samo vrijeme kada kliknete "ok" da potvrdite početak snimanja kamerom do početka dok mišom dođete do prozora programa kojeg koristite za promjenu boja na desktop-u može vam proći 100 i više slika. No budite oprezni jer ako ne radite s programom koji automatizira ovaj proces već ručno vrlo lako možete pogriješiti na kojem ste nivou. do 318. Od 001. slike vidite situaciju na prvom nivou. onda to pronađite po broju slike i ponovite postupak kao kod inicijalne slike. Također je jako važno uskladiti "klikove" mišom da budu ujednačeni i bez većih prekida ako radite ručno ili pak uzeti neki program i automatizirati sve. Analiza slika je pokazala da se energetsko čišćenje odvija doslovno orbitalu po orbitalu ako čovjeka usporedimo s atomom. Od 106.!! Kako dati nedvosmisleni dokaz da je to tako? Jednostavno. a znače da je "nešto" u potpunosti energetski očišćeno. Na web adresi www. Iskustvo izrade slika. do 106. vidite situaciju na trečem nivou itd. Sada vam je jasno zašto video treba imati oko 1000 slika. Jako je bitno da vam video bude dovoljno dugog trajanja da možete dobiti oko 1000 slika kada ih izvadite iz videa kao pojedinačne slike. Postupak dijagnostike je više nego jednostavan.Kako dokazati prije iznesene tvrdnje? Lako. vodite situaciju na drugom nivou.

Na slici dolje pogledajte isječak koji smo napravili da vam pokažemo kako izgledaju potpuno prazne slike kada se očiste (s) orbitale jednog nivoa. onda bismo primjera radi. Pogledati: Frame667 i Frame668. .Ako smo rekli da se čovjek energetski čisti na način kako atom popunjava orbitale elektronima. Jer rekli smo da u (s) orbitale mogu stati dva elektrona. Po brojevima 667 i 668 lako možemo zaključiti da se radi o (s) orbitalama šestog nivoa. trebali dobiti dvije potpuno prazne slike kada očistimo (s) orbitale.

. Brojevi o kojima je bilo riječi samo su okvir. slike. Ako pogledate brojeve koji se odnose na slike vidjet ćete da je to negdje oko 250. Što želimo reći. A rekli smo prije da drugi nivo “počinje” od 106. Uostalom i kvantna mehanika govori o vjerojatnosti elektrona da se nađe na nekom mjestu u omotaču atoma. a nekad na 79. Ali jako dobar i precizan okvir. Dvije slike se odnose na (s) orbitale prvog nivoa. Upravo koliko ih vidite dolje. ili nekoj drugoj u okviru nekog nivoa ovisno o trenutnom energetskom ustroju i o tome preko kojih orbitala je u tom trenutku crvena ili neka druga energija najviše aktivna.Kako bi izgledala situacija da imamo potpuno prazne slike prvog i drugog nivoa? Trebalo bi ih biti 10. Matematički postoji razlika no na slikama se neovisno o njihovom broju vidi prijelaz s jednog nivoa na drugi. slike i traje do 212. Nadalje nekad. dvije se odnose na (s) orbitale drugog nivoa i 6 slika se odnosi na (p) orbitale drugog nivoa što je ukupno 10 slika. primjera radi crvena se dobije na 25. slici. To bi bilo idealno stanje stvari.

Detaljnije obrazloženje bi bilo jako teško prikazati i objasniti kroz ovakvu vrstu prezentacije. Ovo je bio prikaz same biti “A-dijagnostike". a poslije narančaste žuta.Primjeri s praznim slikama koje ste gledali odnosili su se na jedan pojedinačni nivo ili bolje rečeno neke od njegovih pod nivoa. To znači da crvena energija mora očistiti svih 106 orbitala. Vjerovali ili ne mi smo dobili 504 potpuno prazne slike. Ako jednoj čakri treba 742 dana (to je oko dvije godine) da očisti sve energetske nivoe onda za sedam čakri treba 7 X 742 dana što iznosi 5194 dana. I ove slike imamo u našoj bazi podataka. No u svakom slučaju slike imamo u našoj bazi podataka. Nedvojbeno i ne dvosmisleno više je nego jasno da se proces energetskoga čišćenja organizma odvija po zakonitostima elektronskih orbitala. Jasno vam je da trebamo pomnožiti broj 106 koliko elektrona stane u sve orbitale i to očistiti 5 puta za radom. poslije nje narančasta. Rekli smo da atom može primiti 106 elektrona. Nažalost iz tehničkih razloga nismo u mogućnosti napraviti isječak koji bi to zorno prikazano. Ipak radi se o čovjeku koji je mnogo složeniji od atoma. No i za one koji ne vole baš mnogo razmišljati ili pak ne razumiju ovo što su pročitali na stranicama koje slijede pokušati ćemo objasniti skraćenu i jednostavnu varijantu dijagnostike koja bi trebala biti razumljiva svima. Kako bi onda izgledale potpuno prazne slike? Koliko bi ih bilo? Dobili bismo 318 potpuno praznih slika. a uz to radi se i o plavom nivou jer rekli smo da zamišljamo situaciju da je 5 čakri u potpunosti očišćeno. Dakle dobili bismo 530 potpuno praznih slika. A to iznosi 742 dana. Malo tko uopće prijeđe preko plavog nivoa. Zašto 318 praznih slika? Ako se vratite na sliku elektronske konfiguracije atoma i na desnoj strani slike zbrojite sve elektrone koji staju u orbitale dobit ćete 106 elektrona. Hajdemo sada zamisliti koliko bismo potpuno praznih slika dobili kada bismo očistili potpuno 5 čakri. što zajedno iznosi 318. Dakle ove 504 potpuno prazne slike. Ako elektrone pretvorimo u dane onda je to 106 dana. Ako kažemo da 14 godina ima 5110 dana onda smo rekli sve. No hajdemo za pretpostaviti da su kompletno očišćene prve tri čakre ili bolje rečeno energije “Zemlje”. Ako čovjeka gledamo kao atom znači da jedna čakra mora potrošiti 7 x 106 dana da bi očistila sve energetske nivoe. Vjerovali ili ne upravo toliko potpuno praznih slika smo dobili. . uz onih prethodnih 318 potpuno praznih slika su više nego očit dokaz da se proces energetskoga čišćenja čovjeka odvija po istom redoslijedu i zakonitosti kao što atom popunjava elektronske orbitale elektronima. a ne još k tome da ga ima u potpunosti čistog.

Što više jako dobro za prvu čakru. Dakle broj slika unutar nivoa je 106. Slijedeća situacije je da dobijete dvije slike od 001. Upute kako to napraviti prije ste mogli pročitati. Od 212. slike. a na drugim nivoima je loš ili ga uopće nema. slike. U ovoj situaciji prva čakra ima protok preko prva tri nivoa. plavom. Ovo je bilo idealno stanje za prvu čakru. Što sada što dalje? Na red dolaze (p) orbitale. slike do 212. zatim od 106. slike do 106. Ako se sjećate slike elektronske konfiguracije atoma koju ste gledali onda znadete da trebate pratiti dvije slike ili bolje rečeno (s) orbitale prvog nivoa. Zašto dvije objasnili smo prije. Rekli smo da ćemo pratiti samo crvenu energiju ili energiju prve čakre. crvenom nivou. Ovo stanje je i dalje loše jer crvena i dalje nema ili joj je loš protok preko nivoa iznad. Ovo bi vam trebalo biti dovoljno da prepoznajete nivoe. slike vidimo situaciju na prvom nivou. Idealno bi bilo dobit po dvije slike u okviru svih 7 nivoa. No što vrijedi kada se ovaj protok crvene mora prebaciti na drugi nivo na (s) orbitalne drugog nivoa. Suprotnost ovome je situacija da dobijete samo dvije crvene slike od 001. Crvenog.Za primjer ćemo uzeti prvu čakru ili energiju crvene boje. Recimo da smo i dobili po dvije crvene slike na svakom nivou. Samo analiza aktivnosti prve čakre ili crvene boje po atomskim orbitalama je dovoljna za izuzetno kvalitetnu i preciznu dijagnostiku. slike i još od 212. Ovo je nešto bolje no i dalje nije dobro jer bismo trebali vidjeti po dvije crvene slike i na zelenom. Itd. do 106. slike a na drugim nivoima ih nema. Opet smo u situaciju da se bavimo crvenom energijom. do 212. Ogromni zdravstveni problemi. Od 106. Ovo bi značilo da crvena energija ima protok na crvenom nivou i drugom nivou narančastom nivou. koliko ima elektrona u atomu ili orbitala ili nivoa kako hoćete. A to bi pak značilo da crvena energija ima nesmetan protok na svim nivoima. i opet od 106. narančastog i žutog. vidimo situaciju na trećem nivou itd. slike do 318. Recimo još da od 001. No hajdemo reći da smo dobili po 4 crvene slike na svakom nivou. a o psihičkim da i ne govorimo. Zašto 3 ili 4 objasnili smo u prezentaciji prije. plavom ljubičastom i bijelom nivou. Ovo znači da crvena energija ima protok samo na svom nivou. slike. To bi značilo da su (s) orbitale prohodne na svim nivoima. Rekli bismo preko nivoa “Zemlje”. . Gotovo da i nije potrebna analiza drugih energija. Nešto bolja situacija je ako dobijete dvije crvene slke od 001. No sada umjesto 2 crvene slike pratimo 3 ili 4 crvene slike. slike do 212 slike vidimo situaciju na drugom nivou. slike do 318. Nije loše. do 106. Dakle jednostavno rečeno: Napravite video file iz inicijalne slike. slike do 106.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful