A-Dijagnostika

Zašto ime “A-dijagnostika”? Zato što se “A-dijagnostika” u potpunosti temelji na zakonitostima koje vrijede za atom. A-dijagnostika može precizno dijagnosticirati energetsko stanje čovjeka, nivoe aure i aktivnost čakri na temelju zakonitosti elektronske konfiguracije atoma. Naime, dobili smo potvrdu i dokaz, te originalne slike, kojima možemo potkrijepiti i dokazati da se proces energetskoga čišćenja kod čovjeka odvija na isti način kao što se atom popunjava elektronima po orbitalnima. Zato ćemo u ovoj prezentaciji proces energetskoga čišćenja čovjeka objasniti preko elektronske konfiguracije atoma. Da biste razumjeli ovu prezentaciju trebate nešto znati o elektronskoj konfiguraciji atoma. Mi ćemo nastojati to objasni što je moguće jednostavnije. No imajte na umu da se neke stvari ne mogu reći na jednostavniji način i da traže određeno znanje. Isto tako imajte na umu da se radi o izuzetno složenoj problematici. Hajdemo pogledati kako to izgleda.

“K” ljuska. Dakle. Na lijevoj strani linije vidjet ćete oznaku ”1(K)”. Ako podignete pogled do vrha slike vidjet ćete da se taj “kvadratić” zove (s). a slovo (K) je oznaka kojom se označava prva ljuska u atomskom omotaču. Na desnom kraju "crvene linije" vidjet ćete mali kvadratić. treba reći da u svaku orbitalu mogu stati po dva elektrona koji su suprotnih spinova. Na samom desnom kraju slike imamo broj 2 što znači da u prvoj ljusci može biti maksimalno 2 elektrona. ima samo (s) orbitale. Nadalje. ako prvi energetski nivo atoma gledamo kao cestu koja ide u krug one (s) orbitale bi predstavljala dvije trake na toj cesti. . U svakoj traci vozi se po jedan elektron. Ta "crvena linija" predstavlja prvi energetski nivo atoma. A što su to orbitale? Pojednostavnjeno rečeno to su “ceste” kojima se voze elektroni.Ako krenete od donjeg dijela slike vidjet ćete “crvenu liniju”. Što to znači? To znači da prvi energetski nivo atoma ili prva ljuska. Broj jedan znači da se radi o prvoj ljusci. Također je važno reći da (s) orbitale imaju kružni oblik.

.Druga ljuska atoma na slici je (L) ljuska što vidite po oznaci 2(L) na lijevoj strani slike. (L) ljuska može primiti ukupno 8 elektrona što je prikazano i brojem na desnoj strani slike. Za razliku od (s) orbitala gdje se elektron giba po kružnoj putanji u (p) orbitalama elektron se giba slikovito rečeno kao po broju 8. druga ljuska ima još i (p) orbitale. može primiti dva elektrona u svoje (s) orbitale ali može primiti i još 6 elektrona u svoje (p) orbitale koje ona ima. a rekli smo da u svaki “kvadratić” može stati po dva elektrona. Dakle. a prva ljuska nema. Jer kao što možete vidjeti iz slike (p) orbitale imaju 3 “kvadratića”. Nju smo obojili narančastom bojom. a u (p) orbitale može stati 6 elektrona. (L) ljuska. Druga ljuska. No za razliku od prve ljuske koja ima samo (s) orbitle. Razlika između (s) i (p) orbitala je u tome što u (s ) orbitale mogu stati samo dva elektrona.

ako usporedimo elektronske nivoe sa energetskim nivoima čakri mogli bismo reći da prve dvije čake su u stvari prava “Zemlja”. Dakle. . Više je nego vidljivo da su prva i druga ljuska “izolirane” od ljusaka iznad njih za razliku od treće ljuske koja je “povezana” s njima. (M) ljusku.Prije nego što krenemo na treću ljusku. Ovako izgleda ako je suditi po atomu. a već žuta čakra vuče “Nebu”. crvena i narančasta su prava “Zemlja”. U stvari. recimo nešto znakovito a što se odnosi na prve dvije ljuske (K) i (L). a da treća čakra već pripada “Nebu”.

Treća ljuska isto ima i svoje (p) orbitale u koje može stati 6 elektrona. No kao što se to može vidjeti iz slike te orbitale upadaju u 4. (M) ljuska. a druga polovica “Nebu”. a (d) orbitale su u obliku rozete. Ovo se lijepo vidi na slici. U stvari da ne ponavljamo više recimo da sve ljuske atoma imaju svoje (s) orbitale. a ne računaju se elektroni (d) orbitala kojih ima 10. a elektroni bi otišli prema beskonačnosti da se 3. a (d ) orbitale “Nebu”. . ljusku. Rekli smo da su (s) orbitale kružnog oblika. Ili još preciznije rečeno. Sada vam je jasnije zašto smo rekli da treća ljuska u stvari pripada “Nebu”. i 4. Ako čakre usporedimo s atomom rekli bismo da (s) i (p) orbitale žute čakre vuču “Zemlji”. Ako pogledate na slici desno kod treće ljuske stoji broj 8 što znači da treća ljuska ima 8 elektrona. Treća ljuska ima i svoje (d) orbitale u koje može stati 10 elektrona. Ovaj “paradoks” je izuzetno važan sa stajališta atomske fizike jer bi se atom “raspao”. isto kao prva i druga ljuska ima svoju (s) orbitalu u koju stane 2 elektrona. (p) orbitale imaju oblik osmice. Također da više ne ponavljamo recimo da sve ljuske imaju i svoje (p) orbitale izuzev prve ljuske koja je specifična i kao što smo vidjeli ima samo (s) orbitale.Treća ljuska. ljuska ovako ne isprepliću. pola žute čakre vuče “Zemlji”.

ako očistimo prve tri čakre koje vuču “Zemlji”. Drugim riječima. Tek (f) orbitale četvrtog nivoa imaju pristup šestom izuzetno važnom nivou kada se govori o čakrama i energetskom čišćenju. Naime pogledajte sliku i naročito raspored orbitala četvrtog nivoa. nivoa. “zelenog” nivoa". Dakle. nismo dobili “ništa” vrijedno. . (N) ljuske u atomu. Zato nećemo ponavljati opis koji smo prije objasnili jer mislimo da je to dovoljno za daljnje praćenje izlaganja i obratit ćemo pažnju samo na bitne stvari. Tako govori slika elektronske konfiguracije atoma. može nešto vrjednije napraviti i očistiti obzirom na raspored svojih orbitala. ako očistimo prvi drugi i treći nivo u čovjeku. tek na četvrtom nivou imamo (f) orbitale.Iz slike elektronske konfiguracije atoma možete vidjeti da stvari postaju složenije što se podižemo na više energetske nivoe atomskog omotača. Bez nekog znanja iz slike je vidljivo da (d) orbitale četvrtog nivoa upadaju u peti nivo. a to se onda odrazi i na smirenost što daje privid da smo “nešto” napravili. Sve prave stvari su ostale za čistiti. Dobili smo "onu povezanost" ili prelaz sa trećeg nivoa na četvrti što rezultira određenom stabilnošću. Došli smo do 4. zelene čakre kod čovjeka ako atom usporedimo s čovjekom. a (f) orbitale koje postoje tek od ovog četvrtog nivoa upadaju u šesti nivo. zelene čakre. Napomenimo da u (f) orbitale može stati 14 elektrona. No kao što je vidljivo iz slike tek aktivnost četvrtog nivoa ili četvrte čakre.

To znači da je “dovoljno” očistiti 5. a gdje su (p). Rekli bismo očistiti (s) orbitale. No s druge strane (naše iskustvo) svi koji su ovaj energetski put imali prohodan i čist imali su velike zdravstvene probleme. a ne diraju sedmi nivo. barem kad govorimo o energetskim nivoima vezanim uz čakre. Pojednostavnjeno rečeno kako se starenjem energetska aktivnost prebacuje na više čakre ista je stvar i s orbitalama. . Imali su zdravstvene probleme jer su “radili” samo u (s) orbitalama. No s druge strane ako gledamo (s) orbitale koje ima svaki nivo te ako atom usporedimo s čovjekovim čakrama.No i izuzetno važna četvrta čakra ili zelena člakra. vidimo da prva čakra preko (s) orbitala ima pristup na sve nivoe do samog sedmog nivoa. ona ima samo svoje (s) i (p) orbitale. nivo da bismo očistili “gotovo sve”. Pojednostavnjeno rečeno što je veći energetski nivo veća je snaga i važnost energija. Da. Zato i jest tako važno očistiti prvi nivo cijelom njegovom “dužinom” od glave do pete. to je taj paradoks.nivo (Q) ljusku. tj.Druge orbitale su od ljusaka ispod nje. Napomena: Pogledajte 7. (d) i (f) orbitale? Njima je bilo dobro dok nisu na red došle i ove druge orbitale. Tek (f) orbitale petog nivoa (plavog nivoa) dosežu sedmi nivo u atomu. na svim nivoima. Ovo je izuzetno važno zbog prenosa energije s nivoa na nivo. Jer iz slike je vidljivo da (f) orbitale četvrtog nivoa atoma dosežu samo do šestog nivoa. “zaostaje” za snagom plave čakre.

a drugi dan se spušta dolje. jedan dan preko tijela. a ne i u glavi ili obrnuto. a drugi dan preko gleave. Ili drugim riječima rečeno. Ako prvi nivo atoma usporedimo sa prvom čakrom kod čovjeka. Upravo 48 sati je vrijeme potrebno da se energija u tijelu potpuno okrene po svim nivoima i pod nivoima. Rekli smo da one mogu primiti maksimalno 2 elektrona. Dakle mogli bismo reći da je potreban jedan dan da se crvena energija okrene na nivoima “Zemlje”. Zato i imamo dva suprotna spina elektrona. Što u slučaju prvog nivoa iznosi dva dana. Jedan dan crvena energija ide u tijelu gore. . No imamo nivoe “Zemlje” i nivoe “Neba”. ako dobijemo samo jednu sliku neke energije u procesu izrade slika to znači da se radi o (s) orbitalama gdje je energija prošla samo u tijelu.Vratimo se ponovno na sliku elektronske konfiguracije atoma dolje. To je 48 sati. a drugi dan na nivoima “Neba”. Dakle. potrebno dva dana da se u potpunosti okrene preko svih nivoa i pod nivoa. možemo gledati i kao “dane”. odnosno pod nivoe. Upravo zato je izuzetno važno dobiti sliku neke energije (boje) i u tijelu i u glavi u isto vrijeme. Bitno je napomenuti da ta dva elektrona imaju suprotni spin. Vratimo se na prvi nivo i njegove (s) orbitale. crvenoj energiji. Ta dva elektrona svojom vrtnjom oko jezgre atoma stvaraju dva pod nivoa u okviru prvog nivoa. onda je prvoj čakri. Isto vrijedi i za analizu samo jedne slike ako na njoj vidimo samo tijelo ili glavu u nekoj boji. Elektrone “pretvorene” u energetske nivoe.

odnosno dijete. To znači da energije imaju problema na gornjim nivoima. Naravno kvantna mehanika govori o vjerojatnosti elektrona da se nađe u određenim mjestima u omotaču toma itd. Na slici lijevo vidimo kuglu na mjestu pete čakre. Također vidimo kuglu na mjestu izuzetno važne pomoćne čakre na srcu. nivoima “Neba”. S orbitale su kružnog oblika ili bolje rečeno oblika kugle ako ih gledamo trodimenzionalno. Upravo simbol prve čakre je krug ili kugla. Dakle. prvi nivo ili (s) orbitale. Također se vidi da je kugla na mjestu treće čakre jajajolikog oblika što znači da energija ima protok ali ne još uvijek onako kako treba. Treba istaći da je na desnoj slici kugla na mjestu pete čakre u vratu postavljena malo desno. Dakle. Važan je zbog toga što ako je on blokiran ili nema protok kako treba nema pravilnog prijenosa energije. Naime energija se iz jezgre atoma ili duše ako govorimo o čovjeku. a čovjek ju preko nogu ili tabana uzima u tijelo. ima bilo koje zdravstvene probleme do druge godine života vjerojatno je problem u prvoj čakri ili (s) orbitalama prvog nivoa. To su jedna ili dvije slike koje se javljaju u procesu izrade slika. života kako kažu znanstvenici. Netko će reći da čovjek nema oblik kugle i kako je onda moguće da se energija prve čakre vrti u čovjeku po zakonitostima (s) orbitala. Prva čakra u čovjeka ili (s) orbitale su energetski motor. možemo gledati kao dvije godine. predaje prvom energetskom nivou ili (s) orbitalama da bi se onda mogla prebaciti na drugi nivo i ići dalje. A to Sunce energiju preko infra crvenog zračenja daje Zemlji. Na slikama dolje možete vidjeti primjere. a helij drugi koji ima popunjene obje (s) orbitale. Crvena energija je energija Zemlje. Nije ni čudo što je vodik u periodičnom sistemu elemenata prvi i ima popunjenu samo jednu (s) orbitalu. Budući da nad bubrežna žlijezda upravlja prvom čakrom jasan je putokaz gdje treba tražiti uzrok problema. Na kraju ove prezentacije ćemo jednostavnom i nedvosmislenom matematikom pokazali da je jednoj čakri potrebno dvije godine da se energija okrene preko svih nivoa i pod nivoa. izuzetno su važe dok se crvena energija ne okrene preko svih nivoa i pod nivoa. U prethodnom izlaganju govorili smo o danima. Isto vrijedi i za godine. Upravo zbog navedenoga ove prve dvije godine. Na slici desno vidimo drukčiju situaciju. prve dvije godine života “kolo” vodi crvena energija ili (s) orbitale. .Recimo još o prvom nivou ili (s) orbitalama. Sa stajališta dijagnostike prvi nivo je lako prepoznati na slikama. odnosno prvu čakru ako usporedimo s čovjekom. Iz ovoga je lako zaključiti ako čovjek. No ako krug izdužimo tako da dobijemo elipsu ili kuglu da dobijemo “jaje”. Rekli smo da (s) orbitale "daju" oblik kugle. Ako je ovaj nivo blokiran onda ništa u čovjeku ne radi kako treba jer nema pravilnog prijenosa energije na samom početku. Prvi nivo je izuzetno važan. Zbog navedenoga kugle na slikama su jednostavan i nepogrešiv način da dijagnosticiramo aktivnost prve čakre ili (s) orbitala. Upravo vodik i helij zaslužni su za stvaranje energije Sunca. vidjet ćemo da to poprima oblik koji može “stati” u tijelo čovjeka. Isto tako se vide i pomoćne čakre na dlanovima i koljenima kao i kugla u glavi. Zato što elektron vrtnjom oko atoma po (s) orbitalama "daje" izgled kugle.

. crvena čakra i druga čakra. te da su na red došle (p) orbitale drugog nivoa i to jedna od njih.Pređemo li na drugi nivo atoma ili drugu čakru kod čovjeka. 7. Kada se očiste (s) orbitale drugog nivoa tek onda na pred dolaze (p) orbitale drugog nivoa. Zamislite broj 8 ali da je trodimenzionalan. Dakle kada vidimo 3 ili 4 slike u procesu izrade slika znamo da se radi o (s) orbitalama drugog nivoa. vidjet ćemo da su nam opet na redu (s) orbitale. Upravo ovo je razlog što su prva čakra. narančasta čakra. narančastu čakru. Doslovno možemo reći da prva čakra vrti ponovno no sada s većom snagom koju joj daje veća energija drugog nivoa. Jer kada očistimo (s) orbitale prvog nivoa čekaju nas (s) orbitale drugog nivoa. Treba reći da drugu čakru kontroliraju spolne žlijezde. itd slika. toliko povezane da se doimaju jednom čakrom. P orbitale mogu primiti 6 elektrona To je 6 dana ili godina. No ovaj put (s) orbitale drugog nivoa. Gibanje elektrona oko jezgre atoma u (p) orbitalama ima drukčiji izgled u odnosu na (s) orbitale. Jasno je što znači 6. Dakle kada vidimo u procesu izrade slika 5 slika znamo da da su očišćene (s) orbitale prvog nivoa i (s) orbitale drugog nivoa. koje su kružnog oblika ili bolje reći "pravocrtnog" ako smo ih toliko izdužili da su po obliku ljudskog tijela. Gledamo li u danima ovo su 4 dana ili u godinama onda se radi o 4 godine.

Roditelji to uglavnom pripisuju njihovom nestašluku i nepovoljnim vremenskim uvjetima. Rekli bismo da čekaju veliki problemi. a u godinama 10 godina... Zašto? Zato što su prvi i drugi nivo ili prva i druga čakra u stvari prava “Zemlja”. Jasno je da ne mora to biti baš tako no iskustvo izrade slika velikog broja ljudi govori nam da nije zlato sve što sjaji...Da nekako zaokružimo sve ovo što je bilo rečeno o prva dva nivoa ili (s) i (p) orbitalama. Netko bi sa mirnoćom bio zadovoljan. jasno je zašto djeca od druge do desete godine imaju problema sa prehladama i grlom.. Jasno je da spolni hormoni pripremaju tijelo za pubertet. Ako su one očišćene od pete do glave to rezultira mirnoćom . . No nije to u pitanju. Ako kažemo da je narančasta boja. Sa stajališta dijagnostike kada vidimo 10 slika to znači da su trenutno energetski podignute (s) orbitale prvog nivoa. (s) orbitale) drugog nivoa i (p) orbitale drugog nivoa. No pogledamo li bolje sliku dolje vidjet ćemo da iznad te smirenosti čeka u pripremi mnogo toga.. energija druge čakre fizikalno komplementarna sa plavom bojom. Gledamo li u danima to je 10 dana. U suprotnom je suprotno. Prva dva nivoa pretvoreni u elektrone imaju 10 elektrona. Jer većina onih koji su imali iznimno dobar protok na ova prva dva nivoa i naizgled super q-slike prije ili kasnije upali bi u velike probleme. Rekli smo da drugu čakru kontroliraju spolne žlijezde. a plava energija kontrolira dišni sustav. Kao što se vidi iz slike dolje "odvojene” su od "ostatka".. Dakle ako dijete od druge do desete godine ima određene zdravstvene probleme uzrok prije svega treba tražiti u poremećenom radu druge čakre.

I tek ako je sve u redu. Znači da bi u ovom slučaju trebalo tražiti krivca u poremećenom radu druge čakre. Ako u ovom procesu postoji prepreka ili zastoj javlja se bolest. No stvari nisu tako jednostavne kakvim se na prvi pogled doimaju. Da ne objašnjavamo bez potrebe recimo da je iz slike dolje vidljivo kako treći nivo može primiti također 8 elektrona kao i drugi nivo što zajedno sa dva elektrona prvog nivoa iznosi 18 elektrona. onda se predaje (s) orbitalama trećeg nivoa. Zašto je to tako? Razlog je u prijenosu energije.. žutom nivou. nema zastoja i nema se što čistiti. “Zemlja” je učinila svoje. Naravno da to nije slučajno. Jednostavno rečeno kompletna “Zemlja”. . A kako smo rekli da gotovo da i nema razlike između prve i druge čakre to znači da je u sve to uključena i prva čakra. I jedan i drugi nivo imaju (s) i (p) orbitale.. Ako je sve u redu i nema zastoja i nema se što za čistiti energija se dalje predaje (p) orbitalama drugog nivoa. Naime čakra ispod zadužena je da svojom aktivnošću i snagom čisti nivoe iznad nje. Iz slike dolje je vidljivo da nema razlike između drugog i trećeg nivoa. Ovo je temelj prijenosa energije u atomu i čovjeku i ne može se zaobići. Ili još bolje rečeno energija se uvijek prenosi iz jezgre ili duše na prvi nivo koji ju dalje predaje drugom itd. Ako gledamo godine prve tri čakre su učinile svoje. Primjera radi ako želite prenijeti energije (s) orbitala prvog nivoa do (s) orbitala trećeg nivoa onda energija najprije treba biti predana (s) orbitalama drugog nivoa. Ili 18 dana ili 18 godina. Dakle ako netko ima ozbiljnijih zdravstvenih problema od 10 do 18 godine problem treba tražiti na trećem nivou. Zato roditelji oprez. Uostalom čovjek postaje punoljetan sa 18 godina. Treći nivo ili žutu čakru kod čovjeka kontrolira gušterača.Hajdemo se podignuti na treći energetski nivo.

Recimo i to da četvrtu čakru kontrolira žlijezda timus u prsima. plavi nivo. recimo da njegova aktivnost traje od 18 godine do 36. Četvrti nivo ili zeleni nivo ima neke specifičnosti. Da nije ove fizikalne zakonitosti atom bi se raspao. . a nju kontrolira štitna žlijezda. crvena čakara. S orbitale četvtog nivoa popunjavaju se prije nego (d) orbitale trećeg nivoa. treba imati nesmetan protok ili prijenos energije na prva tri nivoa i na (s) orbitalama četvrtog nivoa cijelom dužinom tijela da bi čovjek bio u ravnoteži i da bi mu materijalno tijelo funkcioniralo kako treba. kontrolira prije svega krvne žile. na četvrtom nivou se prvi put javljaju (d) orbitale koje nismo imali na prva tri nivoa. Kao što vidite do Isusovih godina zakonitost energetskih nivoa je kao što se vidi iz slike relativno jednostavna. zelena čakra. za četvrti nivo. Ako smo rekli da su (s) orbitale simbol prve čakre onda bi ovo značilo da prva čakra. godine. Plava čakra kontrolira dišni sistem. Zato ljudi uglavnom i nemaju nekih većih zdravstvenih problema do ovih godina. Zašto do 36-e godine vidite iz broja elektrona na desnoj strani slike. zeleni nivo. Također ima još jedna specifičnost. Iz slike se lijepo vidi koliko su energije petog nivoa isprepletene s drugim nivoima.Da ne ponavljamo objašnjenja za druge energetske nivoe. Ove orbitale mogu primiti 10 elektrona . Prvi problemi nastaju kada na red dođe peti nivo. cirkulaciju i imunitet. a četvrta čakra.a elektroni se gibaju slikovito rečeno kao po rozeti u ovim orbitalama. Kao što se vidi iz slike dolje. Dakle zelena čakra je ta koja sve drži u ravnoteži i to sa svojim (s) orbitalama. Narod bi to pojednostavnio i rekao do Isusovih godina.

. što zbog drugih. Kada se za dvije godine "izvrte" (s) orbitale ljubičastog nivoa i prođu misli nesanica itd. Ako kažemo da zelena čakra kontrolira cirkulaciju onda vam je jasno zašto onda ljudi poslije 55.. i 56 godini. plavog nivoa. bavi se našim mislima. Zašto baš ove godine? Zbrojite elektrone na desnoj strani slike i pretvorite ih u godine. ljubičasta čakra. ljubičasti nivo ili bolje rečeno njegove (s) orbitale. Gledano po godinama to traje dvije godine. Svaki dan jedna orbitala dok se energija ne "izvrti" preko nje. Što god napravili misli ne možete izbjeći. S orbitale ljubičaste čakre u prijevodu bi značilo crvena preko ljubičaste. teško da će izbjeći probleme kada na red dođe šesti nivo. Što zbog nas. 56. Onda ne pomaže ni energetska terapija ni farmakologija. .. Očito je problem u (f) orbitalama zelene čakre koje sežu visoko na šesti nivo. Zatim se energija predaje (f) orbitalama četvrtog nivoa koje u ovom slučaju sežu visoko do šestog nivoa..Ako je netko imao sreće da mu je energetski ustroj tijela takav da nije imao baš nikakvih problema i za vrijeme aktivnosti pete čakre. što zbog naše karme tih se misli za 55 godina sakupilo mnogo.. Ostaje vam da "brojite orbitale". godine često imaju visoki krvni tlak. U stvari priprema za ovo počinje već prije za vrijeme aktivnosti (p) orbitala petog nivoa. No u 55. To se događa točno u 55. energija prelazi na viši nivo. Šesti nivo. To su (f) orbitale zelene čakre koje dosežu šesti nivo.. godini (s) orbitale ljubičastog nivoa preuzimaju vodstvo i energiju predaju dalje orbitalama iznad njih..

godine bez nekih većih zdravstvenih problema to znači da je on imao glavni energetski poremećaj na sedmom nivou. Naravno da je to u Božjim rukama no mogli bismo bismo o tome raspravljati. Ako netko živi do 86. do 86. bijelom nivou.U stvari sa stajališta energetskih terapija najteži je prijelaz preko plavog nivoa. godine. Bilo bi prepotentno reći da se na isti način može i odrediti vrijeme smrti. No ako bolje pogledamo sedmi nivo vidjet ćemo da se tu nalaze (d) orbitalele ljubičastog nivoa i (f) orbitale plavog nivoa. . Šesti nivo traje od 54. Upravo je ovo period kada većina ljudi ima određene zdravstvene probleme. Samo podizanje šestog nivoa nije toliko strašno sa stajališta energetske terapije jer energija i u atomu i kod čovjeka lako izlazi vani. Dakle ako znademo u kojoj godini osoba umrla znademo i u kojim orbitalama je bio problem. To ćete saznati jednostavno ako zbrojite elektrone i pretvorite ih u godine. Ovo su izuzetno vrijedne orbitale i pitanje je koliko ih i u kojoj mjeri ljudi koriste. Zašto? Zato što energetskim podizanjem petog nivoa energija se predaje šestom i na taj način čini maksimalni pritisak na njega. petog nivoa.

ljubičastog nivoa. Također je zanimljivo da ako znademo u kojim orbitalama je problem onda možemo tražiti energetske ali i farmakološke načine za pokretanje energije po točno određenim orbitalama. .Nakon ovog kratkog izlaganja koje nije moglo biti krače može se zaključiti da je svaka bolest vezana za određeni energetski nivo ili nivoe. odnosno za pojedine orbitale i specifičnosti kruženja energije po zakonitostima tih orbitala. To znači da ima 79 elektrona. Ako pogledamo sliku dolje i izbrojimo elektrone vidjet ćemo da je dovoljno očistiti energetske nivoe i orbitale do (p) orbitala šestog. da budemo zlatni. No ostalo ostalo je iznad toga jako mnogo i to važnih orbitala za čistiti. Isto kao što (f) orbitale šestog nivoa otvaraju treće oko. Dakle pogledamo li sliku i raspored orbitala vidjet ćemo da osoba koja ima otvoreno treće oko ima jako dobar i čist protok do (d) orbitala šestog nivoa. Napomenimo da zlato u periodičnom sistemu elemenata ima redni broj 79. Iskustvo izrade slika nam govori da se ova zakonitost lijepo može vidjeti na slikama i jednostavno dijagnosticirati. Ako se naprave slike u ranoj mladosti može se na vrijeme reagirati.

To je točno. a poslije 106. No to je neka druga problematika. Uostalom poslije popunjenih 105 elektrona dodavanjem svakog drugog elektrona rezultira raspadom jer se atom ne može održati. godine kreće novi ciklus na novoj razini po istim zakonitostima. h i i orbitale. One se odnose na ove umjetno stvorene atome. Ova zakonitost elektornske konfiguracije atoma je univerzalna i preko nje se može izračunati bilo što. . Samo treba znati referentnu točku od koje polazimo. Recimo kratko da se radi o fenomenima koji su po prirodi čisti na svim nivoima i nemaju većih problema na bilo kojim orbitalama. Život preko 106. godine je upravo početak takvog procesa. čovjek bi onda živio kao Metuzalem 500 godina teoretski. Zato uz navedene orbitale imamo još i g.Sigurno da ima i onih koji će reći kako postoje primjeri gdje ljudi žive preko 106 godina. No ove iznimke bilo bi jako teško ovdje objasniti. Kako se "poklapaju" dani i godine isto tako možemo povećati ili smanjiti vremenski razmak. Na ovaj način stvoreni su umjetni atomi. Pojednostavnjeno.

a po snimanju je bilo oko 3000 slika koje je trebalo pregledati. odabrali one koje želimo i ponavljali postupak. pokazali su da u stvari jedna slika izvađena iz videa predstavlja jednu “atomsku orbitalu”. Za A-dijagnostiku je dovoljno napraviti video iz inicijalne slike i zatim izvuči sve slike da se mogu analizirati.com možete pronaći objašnjenje načina za izradu slika. Zatim smo iz videa izvukli slike. slike vidite situaciju na prvom nivou. Na stranicama koje slijede pogledajte kako to izgleda. Od 001. Sada vam je jasno zašto video treba imati oko 1000 slika. Za primjer ćemo uzeti potpuno prazne slike.webs. Ovo je bila "Q-efekti" metoda izrade q-slika. Na sreću zahvaljujući velikom broju uzastopnih snimanja uhvatili smo potpuno prazne slike koje mogu ne dvosmisleno potvrditi prije iznesenu tvrdnju. Primjera radi samo vrijeme kada kliknete "ok" da potvrdite početak snimanja kamerom do početka dok mišom dođete do prozora programa kojeg koristite za promjenu boja na desktop-u može vam proći 100 i više slika. Kratko rečeno u toj smo prezentaciji iz inicijalne slike radili video.Kako dokazati prije iznesene tvrdnje? Lako. do 106. Analiza slika je pokazala da se energetsko čišćenje odvija doslovno orbitalu po orbitalu ako čovjeka usporedimo s atomom. odnosno pod nivo ili bolje rečeno posebno stanje u nekoj orbitali.qefekti. dakle milijuni slika. Od 212. Ako vas pak zanima posebno neki nivo. Rijetko i teško se dobivaju. No budite oprezni jer ako ne radite s programom koji automatizira ovaj proces već ručno vrlo lako možete pogriješiti na kojem ste nivou. Također je jako važno uskladiti "klikove" mišom da budu ujednačeni i bez većih prekida ako radite ručno ili pak uzeti neki program i automatizirati sve. a znače da je "nešto" u potpunosti energetski očišćeno. onda to pronađite po broju slike i ponovite postupak kao kod inicijalne slike. Postupak dijagnostike je više nego jednostavan. Objašnjenje je u obliku video prezentacije. Zato budite oprezni. vidite situaciju na trečem nivou itd. Iskustvo izrade slika. Od 106. .!! Kako dati nedvosmisleni dokaz da je to tako? Jednostavno. do 318. Na web adresi www. preko 1000 snimanja jednog čovjeka. Jako je bitno da vam video bude dovoljno dugog trajanja da možete dobiti oko 1000 slika kada ih izvadite iz videa kao pojedinačne slike. vodite situaciju na drugom nivou. Uvijek na kameri pogledajte koji broj stoji kod “Frame captured” da znate od kojeg broja slike ćete računati nivoe. do 212.

Po brojevima 667 i 668 lako možemo zaključiti da se radi o (s) orbitalama šestog nivoa. onda bismo primjera radi. . Jer rekli smo da u (s) orbitale mogu stati dva elektrona. trebali dobiti dvije potpuno prazne slike kada očistimo (s) orbitale. Pogledati: Frame667 i Frame668. Na slici dolje pogledajte isječak koji smo napravili da vam pokažemo kako izgledaju potpuno prazne slike kada se očiste (s) orbitale jednog nivoa.Ako smo rekli da se čovjek energetski čisti na način kako atom popunjava orbitale elektronima.

slici. Uostalom i kvantna mehanika govori o vjerojatnosti elektrona da se nađe na nekom mjestu u omotaču atoma. Ali jako dobar i precizan okvir. slike.Kako bi izgledala situacija da imamo potpuno prazne slike prvog i drugog nivoa? Trebalo bi ih biti 10. A rekli smo prije da drugi nivo “počinje” od 106. Što želimo reći. primjera radi crvena se dobije na 25. Matematički postoji razlika no na slikama se neovisno o njihovom broju vidi prijelaz s jednog nivoa na drugi. Brojevi o kojima je bilo riječi samo su okvir. ili nekoj drugoj u okviru nekog nivoa ovisno o trenutnom energetskom ustroju i o tome preko kojih orbitala je u tom trenutku crvena ili neka druga energija najviše aktivna. Nadalje nekad. . Dvije slike se odnose na (s) orbitale prvog nivoa. Upravo koliko ih vidite dolje. To bi bilo idealno stanje stvari. Ako pogledate brojeve koji se odnose na slike vidjet ćete da je to negdje oko 250. dvije se odnose na (s) orbitale drugog nivoa i 6 slika se odnosi na (p) orbitale drugog nivoa što je ukupno 10 slika. slike i traje do 212. a nekad na 79.

Malo tko uopće prijeđe preko plavog nivoa. a ne još k tome da ga ima u potpunosti čistog. a poslije narančaste žuta. I ove slike imamo u našoj bazi podataka. Nažalost iz tehničkih razloga nismo u mogućnosti napraviti isječak koji bi to zorno prikazano. Nedvojbeno i ne dvosmisleno više je nego jasno da se proces energetskoga čišćenja organizma odvija po zakonitostima elektronskih orbitala. Vjerovali ili ne upravo toliko potpuno praznih slika smo dobili. uz onih prethodnih 318 potpuno praznih slika su više nego očit dokaz da se proces energetskoga čišćenja čovjeka odvija po istom redoslijedu i zakonitosti kao što atom popunjava elektronske orbitale elektronima. Ipak radi se o čovjeku koji je mnogo složeniji od atoma. Ovo je bio prikaz same biti “A-dijagnostike". Zašto 318 praznih slika? Ako se vratite na sliku elektronske konfiguracije atoma i na desnoj strani slike zbrojite sve elektrone koji staju u orbitale dobit ćete 106 elektrona. Ako kažemo da 14 godina ima 5110 dana onda smo rekli sve. Kako bi onda izgledale potpuno prazne slike? Koliko bi ih bilo? Dobili bismo 318 potpuno praznih slika. Ako čovjeka gledamo kao atom znači da jedna čakra mora potrošiti 7 x 106 dana da bi očistila sve energetske nivoe. Dakle ove 504 potpuno prazne slike. A to iznosi 742 dana. To znači da crvena energija mora očistiti svih 106 orbitala. No u svakom slučaju slike imamo u našoj bazi podataka. poslije nje narančasta. Ako elektrone pretvorimo u dane onda je to 106 dana. Vjerovali ili ne mi smo dobili 504 potpuno prazne slike. Detaljnije obrazloženje bi bilo jako teško prikazati i objasniti kroz ovakvu vrstu prezentacije. No hajdemo za pretpostaviti da su kompletno očišćene prve tri čakre ili bolje rečeno energije “Zemlje”. Ako jednoj čakri treba 742 dana (to je oko dvije godine) da očisti sve energetske nivoe onda za sedam čakri treba 7 X 742 dana što iznosi 5194 dana. Dakle dobili bismo 530 potpuno praznih slika. . No i za one koji ne vole baš mnogo razmišljati ili pak ne razumiju ovo što su pročitali na stranicama koje slijede pokušati ćemo objasniti skraćenu i jednostavnu varijantu dijagnostike koja bi trebala biti razumljiva svima.Primjeri s praznim slikama koje ste gledali odnosili su se na jedan pojedinačni nivo ili bolje rečeno neke od njegovih pod nivoa. Hajdemo sada zamisliti koliko bismo potpuno praznih slika dobili kada bismo očistili potpuno 5 čakri. a uz to radi se i o plavom nivou jer rekli smo da zamišljamo situaciju da je 5 čakri u potpunosti očišćeno. Rekli smo da atom može primiti 106 elektrona. što zajedno iznosi 318. Jasno vam je da trebamo pomnožiti broj 106 koliko elektrona stane u sve orbitale i to očistiti 5 puta za radom.

slike. do 212. Upute kako to napraviti prije ste mogli pročitati. Što više jako dobro za prvu čakru. slike do 212. Idealno bi bilo dobit po dvije slike u okviru svih 7 nivoa. Opet smo u situaciju da se bavimo crvenom energijom. Rekli smo da ćemo pratiti samo crvenu energiju ili energiju prve čakre. koliko ima elektrona u atomu ili orbitala ili nivoa kako hoćete. do 106. Itd. do 106. Ovo stanje je i dalje loše jer crvena i dalje nema ili joj je loš protok preko nivoa iznad. vidimo situaciju na trećem nivou itd. To bi značilo da su (s) orbitale prohodne na svim nivoima. slike do 106. slike a na drugim nivoima ih nema. Što sada što dalje? Na red dolaze (p) orbitale. Zašto dvije objasnili smo prije. slike. Rekli bismo preko nivoa “Zemlje”. slike do 106. Zašto 3 ili 4 objasnili smo u prezentaciji prije. narančastog i žutog. plavom. Od 212. Recimo da smo i dobili po dvije crvene slike na svakom nivou. Ovo je nešto bolje no i dalje nije dobro jer bismo trebali vidjeti po dvije crvene slike i na zelenom. a na drugim nivoima je loš ili ga uopće nema. Dakle jednostavno rečeno: Napravite video file iz inicijalne slike. Ogromni zdravstveni problemi. No što vrijedi kada se ovaj protok crvene mora prebaciti na drugi nivo na (s) orbitalne drugog nivoa. A to bi pak značilo da crvena energija ima nesmetan protok na svim nivoima. a o psihičkim da i ne govorimo. slike do 212 slike vidimo situaciju na drugom nivou. Od 106. Ako se sjećate slike elektronske konfiguracije atoma koju ste gledali onda znadete da trebate pratiti dvije slike ili bolje rečeno (s) orbitale prvog nivoa. No sada umjesto 2 crvene slike pratimo 3 ili 4 crvene slike.Za primjer ćemo uzeti prvu čakru ili energiju crvene boje. Ovo znači da crvena energija ima protok samo na svom nivou. Nešto bolja situacija je ako dobijete dvije crvene slke od 001. Recimo još da od 001. zatim od 106. Samo analiza aktivnosti prve čakre ili crvene boje po atomskim orbitalama je dovoljna za izuzetno kvalitetnu i preciznu dijagnostiku. slike i još od 212. U ovoj situaciji prva čakra ima protok preko prva tri nivoa. slike do 318. slike. Slijedeća situacije je da dobijete dvije slike od 001. No hajdemo reći da smo dobili po 4 crvene slike na svakom nivou. crvenom nivou. Gotovo da i nije potrebna analiza drugih energija. plavom ljubičastom i bijelom nivou. Ovo je bilo idealno stanje za prvu čakru. Crvenog. Suprotnost ovome je situacija da dobijete samo dvije crvene slike od 001. i opet od 106. Nije loše. . Dakle broj slika unutar nivoa je 106. Ovo bi značilo da crvena energija ima protok na crvenom nivou i drugom nivou narančastom nivou. Ovo bi vam trebalo biti dovoljno da prepoznajete nivoe. slike do 318. slike vidimo situaciju na prvom nivou.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful