P. 1
B Dijagnostika

B Dijagnostika

|Views: 3|Likes:
Published by vatrena_furija
o
o

More info:

Categories:Types, Reviews
Published by: vatrena_furija on Jul 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/04/2014

pdf

text

original

A-Dijagnostika

Zašto ime “A-dijagnostika”? Zato što se “A-dijagnostika” u potpunosti temelji na zakonitostima koje vrijede za atom. A-dijagnostika može precizno dijagnosticirati energetsko stanje čovjeka, nivoe aure i aktivnost čakri na temelju zakonitosti elektronske konfiguracije atoma. Naime, dobili smo potvrdu i dokaz, te originalne slike, kojima možemo potkrijepiti i dokazati da se proces energetskoga čišćenja kod čovjeka odvija na isti način kao što se atom popunjava elektronima po orbitalnima. Zato ćemo u ovoj prezentaciji proces energetskoga čišćenja čovjeka objasniti preko elektronske konfiguracije atoma. Da biste razumjeli ovu prezentaciju trebate nešto znati o elektronskoj konfiguraciji atoma. Mi ćemo nastojati to objasni što je moguće jednostavnije. No imajte na umu da se neke stvari ne mogu reći na jednostavniji način i da traže određeno znanje. Isto tako imajte na umu da se radi o izuzetno složenoj problematici. Hajdemo pogledati kako to izgleda.

U svakoj traci vozi se po jedan elektron. treba reći da u svaku orbitalu mogu stati po dva elektrona koji su suprotnih spinova. Nadalje. Na samom desnom kraju slike imamo broj 2 što znači da u prvoj ljusci može biti maksimalno 2 elektrona. Na lijevoj strani linije vidjet ćete oznaku ”1(K)”. . A što su to orbitale? Pojednostavnjeno rečeno to su “ceste” kojima se voze elektroni. Ako podignete pogled do vrha slike vidjet ćete da se taj “kvadratić” zove (s). Na desnom kraju "crvene linije" vidjet ćete mali kvadratić. Ta "crvena linija" predstavlja prvi energetski nivo atoma. Što to znači? To znači da prvi energetski nivo atoma ili prva ljuska. ako prvi energetski nivo atoma gledamo kao cestu koja ide u krug one (s) orbitale bi predstavljala dvije trake na toj cesti. Također je važno reći da (s) orbitale imaju kružni oblik.Ako krenete od donjeg dijela slike vidjet ćete “crvenu liniju”. Broj jedan znači da se radi o prvoj ljusci. ima samo (s) orbitale. a slovo (K) je oznaka kojom se označava prva ljuska u atomskom omotaču. Dakle. “K” ljuska.

druga ljuska ima još i (p) orbitale. (L) ljuska može primiti ukupno 8 elektrona što je prikazano i brojem na desnoj strani slike. Druga ljuska. a prva ljuska nema. Za razliku od (s) orbitala gdje se elektron giba po kružnoj putanji u (p) orbitalama elektron se giba slikovito rečeno kao po broju 8. (L) ljuska.Druga ljuska atoma na slici je (L) ljuska što vidite po oznaci 2(L) na lijevoj strani slike. može primiti dva elektrona u svoje (s) orbitale ali može primiti i još 6 elektrona u svoje (p) orbitale koje ona ima. Dakle. Razlika između (s) i (p) orbitala je u tome što u (s ) orbitale mogu stati samo dva elektrona. . a rekli smo da u svaki “kvadratić” može stati po dva elektrona. No za razliku od prve ljuske koja ima samo (s) orbitle. a u (p) orbitale može stati 6 elektrona. Nju smo obojili narančastom bojom. Jer kao što možete vidjeti iz slike (p) orbitale imaju 3 “kvadratića”.

U stvari. Ovako izgleda ako je suditi po atomu. crvena i narančasta su prava “Zemlja”. (M) ljusku. ako usporedimo elektronske nivoe sa energetskim nivoima čakri mogli bismo reći da prve dvije čake su u stvari prava “Zemlja”. Više je nego vidljivo da su prva i druga ljuska “izolirane” od ljusaka iznad njih za razliku od treće ljuske koja je “povezana” s njima. a da treća čakra već pripada “Nebu”. a već žuta čakra vuče “Nebu”. recimo nešto znakovito a što se odnosi na prve dvije ljuske (K) i (L). Dakle. .Prije nego što krenemo na treću ljusku.

i 4. (p) orbitale imaju oblik osmice. U stvari da ne ponavljamo više recimo da sve ljuske atoma imaju svoje (s) orbitale. a (d ) orbitale “Nebu”. Ili još preciznije rečeno. Ovo se lijepo vidi na slici. a elektroni bi otišli prema beskonačnosti da se 3. pola žute čakre vuče “Zemlji”. Treća ljuska ima i svoje (d) orbitale u koje može stati 10 elektrona. Treća ljuska isto ima i svoje (p) orbitale u koje može stati 6 elektrona. . Ako čakre usporedimo s atomom rekli bismo da (s) i (p) orbitale žute čakre vuču “Zemlji”. isto kao prva i druga ljuska ima svoju (s) orbitalu u koju stane 2 elektrona. a ne računaju se elektroni (d) orbitala kojih ima 10. (M) ljuska. ljusku. a (d) orbitale su u obliku rozete. No kao što se to može vidjeti iz slike te orbitale upadaju u 4. Rekli smo da su (s) orbitale kružnog oblika.Treća ljuska. Također da više ne ponavljamo recimo da sve ljuske imaju i svoje (p) orbitale izuzev prve ljuske koja je specifična i kao što smo vidjeli ima samo (s) orbitale. a druga polovica “Nebu”. Sada vam je jasnije zašto smo rekli da treća ljuska u stvari pripada “Nebu”. Ovaj “paradoks” je izuzetno važan sa stajališta atomske fizike jer bi se atom “raspao”. Ako pogledate na slici desno kod treće ljuske stoji broj 8 što znači da treća ljuska ima 8 elektrona. ljuska ovako ne isprepliću.

Tek (f) orbitale četvrtog nivoa imaju pristup šestom izuzetno važnom nivou kada se govori o čakrama i energetskom čišćenju. Naime pogledajte sliku i naročito raspored orbitala četvrtog nivoa. Napomenimo da u (f) orbitale može stati 14 elektrona. nivoa. Tako govori slika elektronske konfiguracije atoma. . Bez nekog znanja iz slike je vidljivo da (d) orbitale četvrtog nivoa upadaju u peti nivo. Drugim riječima. nismo dobili “ništa” vrijedno. Dakle. zelene čakre. Dobili smo "onu povezanost" ili prelaz sa trećeg nivoa na četvrti što rezultira određenom stabilnošću. tek na četvrtom nivou imamo (f) orbitale. a to se onda odrazi i na smirenost što daje privid da smo “nešto” napravili. (N) ljuske u atomu. ako očistimo prvi drugi i treći nivo u čovjeku. ako očistimo prve tri čakre koje vuču “Zemlji”. “zelenog” nivoa". Zato nećemo ponavljati opis koji smo prije objasnili jer mislimo da je to dovoljno za daljnje praćenje izlaganja i obratit ćemo pažnju samo na bitne stvari. Sve prave stvari su ostale za čistiti. No kao što je vidljivo iz slike tek aktivnost četvrtog nivoa ili četvrte čakre. može nešto vrjednije napraviti i očistiti obzirom na raspored svojih orbitala. zelene čakre kod čovjeka ako atom usporedimo s čovjekom. a (f) orbitale koje postoje tek od ovog četvrtog nivoa upadaju u šesti nivo.Iz slike elektronske konfiguracije atoma možete vidjeti da stvari postaju složenije što se podižemo na više energetske nivoe atomskog omotača. Došli smo do 4.

To znači da je “dovoljno” očistiti 5. “zaostaje” za snagom plave čakre. Napomena: Pogledajte 7. ona ima samo svoje (s) i (p) orbitale. Rekli bismo očistiti (s) orbitale. (d) i (f) orbitale? Njima je bilo dobro dok nisu na red došle i ove druge orbitale.nivo (Q) ljusku. Da. Tek (f) orbitale petog nivoa (plavog nivoa) dosežu sedmi nivo u atomu. a gdje su (p).No i izuzetno važna četvrta čakra ili zelena člakra. . to je taj paradoks. na svim nivoima. No s druge strane (naše iskustvo) svi koji su ovaj energetski put imali prohodan i čist imali su velike zdravstvene probleme. Jer iz slike je vidljivo da (f) orbitale četvrtog nivoa atoma dosežu samo do šestog nivoa. tj. vidimo da prva čakra preko (s) orbitala ima pristup na sve nivoe do samog sedmog nivoa. No s druge strane ako gledamo (s) orbitale koje ima svaki nivo te ako atom usporedimo s čovjekovim čakrama. nivo da bismo očistili “gotovo sve”. Imali su zdravstvene probleme jer su “radili” samo u (s) orbitalama. Zato i jest tako važno očistiti prvi nivo cijelom njegovom “dužinom” od glave do pete.Druge orbitale su od ljusaka ispod nje. a ne diraju sedmi nivo. Ovo je izuzetno važno zbog prenosa energije s nivoa na nivo. barem kad govorimo o energetskim nivoima vezanim uz čakre. Pojednostavnjeno rečeno kako se starenjem energetska aktivnost prebacuje na više čakre ista je stvar i s orbitalama. Pojednostavnjeno rečeno što je veći energetski nivo veća je snaga i važnost energija.

onda je prvoj čakri. Jedan dan crvena energija ide u tijelu gore. Rekli smo da one mogu primiti maksimalno 2 elektrona. No imamo nivoe “Zemlje” i nivoe “Neba”. možemo gledati i kao “dane”. a drugi dan preko gleave. odnosno pod nivoe. Upravo 48 sati je vrijeme potrebno da se energija u tijelu potpuno okrene po svim nivoima i pod nivoima. Bitno je napomenuti da ta dva elektrona imaju suprotni spin. Vratimo se na prvi nivo i njegove (s) orbitale. Ako prvi nivo atoma usporedimo sa prvom čakrom kod čovjeka. jedan dan preko tijela. Dakle mogli bismo reći da je potreban jedan dan da se crvena energija okrene na nivoima “Zemlje”. . Ta dva elektrona svojom vrtnjom oko jezgre atoma stvaraju dva pod nivoa u okviru prvog nivoa. Isto vrijedi i za analizu samo jedne slike ako na njoj vidimo samo tijelo ili glavu u nekoj boji. ako dobijemo samo jednu sliku neke energije u procesu izrade slika to znači da se radi o (s) orbitalama gdje je energija prošla samo u tijelu. a drugi dan na nivoima “Neba”. potrebno dva dana da se u potpunosti okrene preko svih nivoa i pod nivoa. Upravo zato je izuzetno važno dobiti sliku neke energije (boje) i u tijelu i u glavi u isto vrijeme. a drugi dan se spušta dolje. crvenoj energiji. Elektrone “pretvorene” u energetske nivoe. Što u slučaju prvog nivoa iznosi dva dana. a ne i u glavi ili obrnuto. Ili drugim riječima rečeno.Vratimo se ponovno na sliku elektronske konfiguracije atoma dolje. Zato i imamo dva suprotna spina elektrona. To je 48 sati. Dakle.

Važan je zbog toga što ako je on blokiran ili nema protok kako treba nema pravilnog prijenosa energije. nivoima “Neba”. Na kraju ove prezentacije ćemo jednostavnom i nedvosmislenom matematikom pokazali da je jednoj čakri potrebno dvije godine da se energija okrene preko svih nivoa i pod nivoa. prvi nivo ili (s) orbitale. Crvena energija je energija Zemlje. vidjet ćemo da to poprima oblik koji može “stati” u tijelo čovjeka. Zbog navedenoga kugle na slikama su jednostavan i nepogrešiv način da dijagnosticiramo aktivnost prve čakre ili (s) orbitala. Naravno kvantna mehanika govori o vjerojatnosti elektrona da se nađe u određenim mjestima u omotaču toma itd. Također se vidi da je kugla na mjestu treće čakre jajajolikog oblika što znači da energija ima protok ali ne još uvijek onako kako treba. Na slici lijevo vidimo kuglu na mjestu pete čakre. Također vidimo kuglu na mjestu izuzetno važne pomoćne čakre na srcu. U prethodnom izlaganju govorili smo o danima. Dakle. Isto tako se vide i pomoćne čakre na dlanovima i koljenima kao i kugla u glavi. Upravo vodik i helij zaslužni su za stvaranje energije Sunca. a čovjek ju preko nogu ili tabana uzima u tijelo. odnosno dijete. A to Sunce energiju preko infra crvenog zračenja daje Zemlji. Iz ovoga je lako zaključiti ako čovjek. izuzetno su važe dok se crvena energija ne okrene preko svih nivoa i pod nivoa. Nije ni čudo što je vodik u periodičnom sistemu elemenata prvi i ima popunjenu samo jednu (s) orbitalu. Upravo zbog navedenoga ove prve dvije godine. odnosno prvu čakru ako usporedimo s čovjekom. S orbitale su kružnog oblika ili bolje rečeno oblika kugle ako ih gledamo trodimenzionalno. Na slici desno vidimo drukčiju situaciju. Isto vrijedi i za godine. . Na slikama dolje možete vidjeti primjere. Prva čakra u čovjeka ili (s) orbitale su energetski motor. života kako kažu znanstvenici. Rekli smo da (s) orbitale "daju" oblik kugle. To su jedna ili dvije slike koje se javljaju u procesu izrade slika. Prvi nivo je izuzetno važan. No ako krug izdužimo tako da dobijemo elipsu ili kuglu da dobijemo “jaje”. Naime energija se iz jezgre atoma ili duše ako govorimo o čovjeku. Budući da nad bubrežna žlijezda upravlja prvom čakrom jasan je putokaz gdje treba tražiti uzrok problema. ima bilo koje zdravstvene probleme do druge godine života vjerojatno je problem u prvoj čakri ili (s) orbitalama prvog nivoa. Netko će reći da čovjek nema oblik kugle i kako je onda moguće da se energija prve čakre vrti u čovjeku po zakonitostima (s) orbitala. prve dvije godine života “kolo” vodi crvena energija ili (s) orbitale. predaje prvom energetskom nivou ili (s) orbitalama da bi se onda mogla prebaciti na drugi nivo i ići dalje. Dakle. To znači da energije imaju problema na gornjim nivoima. a helij drugi koji ima popunjene obje (s) orbitale.Recimo još o prvom nivou ili (s) orbitalama. Zato što elektron vrtnjom oko atoma po (s) orbitalama "daje" izgled kugle. Upravo simbol prve čakre je krug ili kugla. Sa stajališta dijagnostike prvi nivo je lako prepoznati na slikama. Treba istaći da je na desnoj slici kugla na mjestu pete čakre u vratu postavljena malo desno. Ako je ovaj nivo blokiran onda ništa u čovjeku ne radi kako treba jer nema pravilnog prijenosa energije na samom početku. možemo gledati kao dvije godine.

Dakle kada vidimo 3 ili 4 slike u procesu izrade slika znamo da se radi o (s) orbitalama drugog nivoa. vidjet ćemo da su nam opet na redu (s) orbitale. Kada se očiste (s) orbitale drugog nivoa tek onda na pred dolaze (p) orbitale drugog nivoa. te da su na red došle (p) orbitale drugog nivoa i to jedna od njih.Pređemo li na drugi nivo atoma ili drugu čakru kod čovjeka. koje su kružnog oblika ili bolje reći "pravocrtnog" ako smo ih toliko izdužili da su po obliku ljudskog tijela. P orbitale mogu primiti 6 elektrona To je 6 dana ili godina. itd slika. Zamislite broj 8 ali da je trodimenzionalan. crvena čakra i druga čakra. Upravo ovo je razlog što su prva čakra. Dakle kada vidimo u procesu izrade slika 5 slika znamo da da su očišćene (s) orbitale prvog nivoa i (s) orbitale drugog nivoa. narančastu čakru. 7. Gledamo li u danima ovo su 4 dana ili u godinama onda se radi o 4 godine. Jasno je što znači 6. toliko povezane da se doimaju jednom čakrom. Treba reći da drugu čakru kontroliraju spolne žlijezde. Jer kada očistimo (s) orbitale prvog nivoa čekaju nas (s) orbitale drugog nivoa. Gibanje elektrona oko jezgre atoma u (p) orbitalama ima drukčiji izgled u odnosu na (s) orbitale. . No ovaj put (s) orbitale drugog nivoa. Doslovno možemo reći da prva čakra vrti ponovno no sada s većom snagom koju joj daje veća energija drugog nivoa. narančasta čakra.

energija druge čakre fizikalno komplementarna sa plavom bojom. (s) orbitale) drugog nivoa i (p) orbitale drugog nivoa.. a plava energija kontrolira dišni sustav. . Netko bi sa mirnoćom bio zadovoljan. Ako kažemo da je narančasta boja. a u godinama 10 godina..Da nekako zaokružimo sve ovo što je bilo rečeno o prva dva nivoa ili (s) i (p) orbitalama. Rekli smo da drugu čakru kontroliraju spolne žlijezde. Roditelji to uglavnom pripisuju njihovom nestašluku i nepovoljnim vremenskim uvjetima. Prva dva nivoa pretvoreni u elektrone imaju 10 elektrona. Jasno je da spolni hormoni pripremaju tijelo za pubertet. jasno je zašto djeca od druge do desete godine imaju problema sa prehladama i grlom.. Jer većina onih koji su imali iznimno dobar protok na ova prva dva nivoa i naizgled super q-slike prije ili kasnije upali bi u velike probleme. No nije to u pitanju. No pogledamo li bolje sliku dolje vidjet ćemo da iznad te smirenosti čeka u pripremi mnogo toga. Zašto? Zato što su prvi i drugi nivo ili prva i druga čakra u stvari prava “Zemlja”.. Rekli bismo da čekaju veliki problemi. Dakle ako dijete od druge do desete godine ima određene zdravstvene probleme uzrok prije svega treba tražiti u poremećenom radu druge čakre. U suprotnom je suprotno.. Gledamo li u danima to je 10 dana. Kao što se vidi iz slike dolje "odvojene” su od "ostatka". Ako su one očišćene od pete do glave to rezultira mirnoćom .. Jasno je da ne mora to biti baš tako no iskustvo izrade slika velikog broja ljudi govori nam da nije zlato sve što sjaji.. Sa stajališta dijagnostike kada vidimo 10 slika to znači da su trenutno energetski podignute (s) orbitale prvog nivoa.

Treći nivo ili žutu čakru kod čovjeka kontrolira gušterača. Naravno da to nije slučajno. Znači da bi u ovom slučaju trebalo tražiti krivca u poremećenom radu druge čakre. Jednostavno rečeno kompletna “Zemlja”. Zašto je to tako? Razlog je u prijenosu energije.. Iz slike dolje je vidljivo da nema razlike između drugog i trećeg nivoa. . onda se predaje (s) orbitalama trećeg nivoa. Ako gledamo godine prve tri čakre su učinile svoje. “Zemlja” je učinila svoje. Da ne objašnjavamo bez potrebe recimo da je iz slike dolje vidljivo kako treći nivo može primiti također 8 elektrona kao i drugi nivo što zajedno sa dva elektrona prvog nivoa iznosi 18 elektrona. žutom nivou.. A kako smo rekli da gotovo da i nema razlike između prve i druge čakre to znači da je u sve to uključena i prva čakra. Ovo je temelj prijenosa energije u atomu i čovjeku i ne može se zaobići. Zato roditelji oprez. Ili 18 dana ili 18 godina. Primjera radi ako želite prenijeti energije (s) orbitala prvog nivoa do (s) orbitala trećeg nivoa onda energija najprije treba biti predana (s) orbitalama drugog nivoa. No stvari nisu tako jednostavne kakvim se na prvi pogled doimaju. nema zastoja i nema se što čistiti. Dakle ako netko ima ozbiljnijih zdravstvenih problema od 10 do 18 godine problem treba tražiti na trećem nivou. Ili još bolje rečeno energija se uvijek prenosi iz jezgre ili duše na prvi nivo koji ju dalje predaje drugom itd. Ako u ovom procesu postoji prepreka ili zastoj javlja se bolest.Hajdemo se podignuti na treći energetski nivo. Uostalom čovjek postaje punoljetan sa 18 godina. I jedan i drugi nivo imaju (s) i (p) orbitale. Ako je sve u redu i nema zastoja i nema se što za čistiti energija se dalje predaje (p) orbitalama drugog nivoa. I tek ako je sve u redu. Naime čakra ispod zadužena je da svojom aktivnošću i snagom čisti nivoe iznad nje.

kontrolira prije svega krvne žile. Kao što se vidi iz slike dolje. Recimo i to da četvrtu čakru kontrolira žlijezda timus u prsima. Ove orbitale mogu primiti 10 elektrona . recimo da njegova aktivnost traje od 18 godine do 36. Iz slike se lijepo vidi koliko su energije petog nivoa isprepletene s drugim nivoima. Ako smo rekli da su (s) orbitale simbol prve čakre onda bi ovo značilo da prva čakra. Plava čakra kontrolira dišni sistem. zelena čakra. S orbitale četvtog nivoa popunjavaju se prije nego (d) orbitale trećeg nivoa. Narod bi to pojednostavnio i rekao do Isusovih godina. godine.Da ne ponavljamo objašnjenja za druge energetske nivoe.a elektroni se gibaju slikovito rečeno kao po rozeti u ovim orbitalama. Zašto do 36-e godine vidite iz broja elektrona na desnoj strani slike. za četvrti nivo. treba imati nesmetan protok ili prijenos energije na prva tri nivoa i na (s) orbitalama četvrtog nivoa cijelom dužinom tijela da bi čovjek bio u ravnoteži i da bi mu materijalno tijelo funkcioniralo kako treba. Četvrti nivo ili zeleni nivo ima neke specifičnosti. a nju kontrolira štitna žlijezda. na četvrtom nivou se prvi put javljaju (d) orbitale koje nismo imali na prva tri nivoa. cirkulaciju i imunitet. Kao što vidite do Isusovih godina zakonitost energetskih nivoa je kao što se vidi iz slike relativno jednostavna. crvena čakara. a četvrta čakra. Dakle zelena čakra je ta koja sve drži u ravnoteži i to sa svojim (s) orbitalama. plavi nivo. . zeleni nivo. Također ima još jedna specifičnost. Prvi problemi nastaju kada na red dođe peti nivo. Zato ljudi uglavnom i nemaju nekih većih zdravstvenih problema do ovih godina. Da nije ove fizikalne zakonitosti atom bi se raspao.

Zatim se energija predaje (f) orbitalama četvrtog nivoa koje u ovom slučaju sežu visoko do šestog nivoa... To se događa točno u 55... Ostaje vam da "brojite orbitale". što zbog naše karme tih se misli za 55 godina sakupilo mnogo. Što god napravili misli ne možete izbjeći.. . Zašto baš ove godine? Zbrojite elektrone na desnoj strani slike i pretvorite ih u godine. U stvari priprema za ovo počinje već prije za vrijeme aktivnosti (p) orbitala petog nivoa. godini (s) orbitale ljubičastog nivoa preuzimaju vodstvo i energiju predaju dalje orbitalama iznad njih. Gledano po godinama to traje dvije godine. Onda ne pomaže ni energetska terapija ni farmakologija. Šesti nivo. energija prelazi na viši nivo. Ako kažemo da zelena čakra kontrolira cirkulaciju onda vam je jasno zašto onda ljudi poslije 55. Očito je problem u (f) orbitalama zelene čakre koje sežu visoko na šesti nivo. što zbog drugih. teško da će izbjeći probleme kada na red dođe šesti nivo.Ako je netko imao sreće da mu je energetski ustroj tijela takav da nije imao baš nikakvih problema i za vrijeme aktivnosti pete čakre. Što zbog nas. bavi se našim mislima. 56. i 56 godini... No u 55. ljubičasti nivo ili bolje rečeno njegove (s) orbitale. To su (f) orbitale zelene čakre koje dosežu šesti nivo. ljubičasta čakra. plavog nivoa. Kada se za dvije godine "izvrte" (s) orbitale ljubičastog nivoa i prođu misli nesanica itd. Svaki dan jedna orbitala dok se energija ne "izvrti" preko nje. godine često imaju visoki krvni tlak. S orbitale ljubičaste čakre u prijevodu bi značilo crvena preko ljubičaste.

do 86. godine. Ako netko živi do 86. bijelom nivou. . Zašto? Zato što energetskim podizanjem petog nivoa energija se predaje šestom i na taj način čini maksimalni pritisak na njega. Ovo su izuzetno vrijedne orbitale i pitanje je koliko ih i u kojoj mjeri ljudi koriste. petog nivoa. Upravo je ovo period kada većina ljudi ima određene zdravstvene probleme.U stvari sa stajališta energetskih terapija najteži je prijelaz preko plavog nivoa. Samo podizanje šestog nivoa nije toliko strašno sa stajališta energetske terapije jer energija i u atomu i kod čovjeka lako izlazi vani. To ćete saznati jednostavno ako zbrojite elektrone i pretvorite ih u godine. No ako bolje pogledamo sedmi nivo vidjet ćemo da se tu nalaze (d) orbitalele ljubičastog nivoa i (f) orbitale plavog nivoa. godine bez nekih većih zdravstvenih problema to znači da je on imao glavni energetski poremećaj na sedmom nivou. Šesti nivo traje od 54. Dakle ako znademo u kojoj godini osoba umrla znademo i u kojim orbitalama je bio problem. Naravno da je to u Božjim rukama no mogli bismo bismo o tome raspravljati. Bilo bi prepotentno reći da se na isti način može i odrediti vrijeme smrti.

Dakle pogledamo li sliku i raspored orbitala vidjet ćemo da osoba koja ima otvoreno treće oko ima jako dobar i čist protok do (d) orbitala šestog nivoa.Nakon ovog kratkog izlaganja koje nije moglo biti krače može se zaključiti da je svaka bolest vezana za određeni energetski nivo ili nivoe. Isto kao što (f) orbitale šestog nivoa otvaraju treće oko. To znači da ima 79 elektrona. Ako pogledamo sliku dolje i izbrojimo elektrone vidjet ćemo da je dovoljno očistiti energetske nivoe i orbitale do (p) orbitala šestog. No ostalo ostalo je iznad toga jako mnogo i to važnih orbitala za čistiti. . Napomenimo da zlato u periodičnom sistemu elemenata ima redni broj 79. da budemo zlatni. Iskustvo izrade slika nam govori da se ova zakonitost lijepo može vidjeti na slikama i jednostavno dijagnosticirati. Također je zanimljivo da ako znademo u kojim orbitalama je problem onda možemo tražiti energetske ali i farmakološke načine za pokretanje energije po točno određenim orbitalama. odnosno za pojedine orbitale i specifičnosti kruženja energije po zakonitostima tih orbitala. ljubičastog nivoa. Ako se naprave slike u ranoj mladosti može se na vrijeme reagirati.

čovjek bi onda živio kao Metuzalem 500 godina teoretski. . Na ovaj način stvoreni su umjetni atomi. No ove iznimke bilo bi jako teško ovdje objasniti. Zato uz navedene orbitale imamo još i g. Kako se "poklapaju" dani i godine isto tako možemo povećati ili smanjiti vremenski razmak. Recimo kratko da se radi o fenomenima koji su po prirodi čisti na svim nivoima i nemaju većih problema na bilo kojim orbitalama. h i i orbitale. One se odnose na ove umjetno stvorene atome. Život preko 106. Ova zakonitost elektornske konfiguracije atoma je univerzalna i preko nje se može izračunati bilo što. godine je upravo početak takvog procesa. No to je neka druga problematika. godine kreće novi ciklus na novoj razini po istim zakonitostima. a poslije 106. To je točno.Sigurno da ima i onih koji će reći kako postoje primjeri gdje ljudi žive preko 106 godina. Uostalom poslije popunjenih 105 elektrona dodavanjem svakog drugog elektrona rezultira raspadom jer se atom ne može održati. Samo treba znati referentnu točku od koje polazimo. Pojednostavnjeno.

webs. a znače da je "nešto" u potpunosti energetski očišćeno. do 212. Ako vas pak zanima posebno neki nivo. vodite situaciju na drugom nivou. odabrali one koje želimo i ponavljali postupak. Na web adresi www.!! Kako dati nedvosmisleni dokaz da je to tako? Jednostavno. do 106. Analiza slika je pokazala da se energetsko čišćenje odvija doslovno orbitalu po orbitalu ako čovjeka usporedimo s atomom. Kratko rečeno u toj smo prezentaciji iz inicijalne slike radili video. Uvijek na kameri pogledajte koji broj stoji kod “Frame captured” da znate od kojeg broja slike ćete računati nivoe. Ovo je bila "Q-efekti" metoda izrade q-slika. Također je jako važno uskladiti "klikove" mišom da budu ujednačeni i bez većih prekida ako radite ručno ili pak uzeti neki program i automatizirati sve. Sada vam je jasno zašto video treba imati oko 1000 slika. Od 212. Zato budite oprezni. No budite oprezni jer ako ne radite s programom koji automatizira ovaj proces već ručno vrlo lako možete pogriješiti na kojem ste nivou. . vidite situaciju na trečem nivou itd. onda to pronađite po broju slike i ponovite postupak kao kod inicijalne slike. Od 001. Rijetko i teško se dobivaju. Na stranicama koje slijede pogledajte kako to izgleda. Primjera radi samo vrijeme kada kliknete "ok" da potvrdite početak snimanja kamerom do početka dok mišom dođete do prozora programa kojeg koristite za promjenu boja na desktop-u može vam proći 100 i više slika. preko 1000 snimanja jednog čovjeka.qefekti. Zatim smo iz videa izvukli slike. a po snimanju je bilo oko 3000 slika koje je trebalo pregledati. odnosno pod nivo ili bolje rečeno posebno stanje u nekoj orbitali. Od 106. Objašnjenje je u obliku video prezentacije. do 318. slike vidite situaciju na prvom nivou.com možete pronaći objašnjenje načina za izradu slika. Za A-dijagnostiku je dovoljno napraviti video iz inicijalne slike i zatim izvuči sve slike da se mogu analizirati. dakle milijuni slika. pokazali su da u stvari jedna slika izvađena iz videa predstavlja jednu “atomsku orbitalu”. Na sreću zahvaljujući velikom broju uzastopnih snimanja uhvatili smo potpuno prazne slike koje mogu ne dvosmisleno potvrditi prije iznesenu tvrdnju. Iskustvo izrade slika. Za primjer ćemo uzeti potpuno prazne slike.Kako dokazati prije iznesene tvrdnje? Lako. Jako je bitno da vam video bude dovoljno dugog trajanja da možete dobiti oko 1000 slika kada ih izvadite iz videa kao pojedinačne slike. Postupak dijagnostike je više nego jednostavan.

. Po brojevima 667 i 668 lako možemo zaključiti da se radi o (s) orbitalama šestog nivoa. onda bismo primjera radi.Ako smo rekli da se čovjek energetski čisti na način kako atom popunjava orbitale elektronima. Na slici dolje pogledajte isječak koji smo napravili da vam pokažemo kako izgledaju potpuno prazne slike kada se očiste (s) orbitale jednog nivoa. trebali dobiti dvije potpuno prazne slike kada očistimo (s) orbitale. Pogledati: Frame667 i Frame668. Jer rekli smo da u (s) orbitale mogu stati dva elektrona.

Matematički postoji razlika no na slikama se neovisno o njihovom broju vidi prijelaz s jednog nivoa na drugi. Uostalom i kvantna mehanika govori o vjerojatnosti elektrona da se nađe na nekom mjestu u omotaču atoma. Ako pogledate brojeve koji se odnose na slike vidjet ćete da je to negdje oko 250. To bi bilo idealno stanje stvari. slike i traje do 212. Brojevi o kojima je bilo riječi samo su okvir. . Upravo koliko ih vidite dolje. Ali jako dobar i precizan okvir. Što želimo reći. ili nekoj drugoj u okviru nekog nivoa ovisno o trenutnom energetskom ustroju i o tome preko kojih orbitala je u tom trenutku crvena ili neka druga energija najviše aktivna. Dvije slike se odnose na (s) orbitale prvog nivoa. Nadalje nekad. primjera radi crvena se dobije na 25. a nekad na 79. slike. A rekli smo prije da drugi nivo “počinje” od 106. dvije se odnose na (s) orbitale drugog nivoa i 6 slika se odnosi na (p) orbitale drugog nivoa što je ukupno 10 slika.Kako bi izgledala situacija da imamo potpuno prazne slike prvog i drugog nivoa? Trebalo bi ih biti 10. slici.

Ipak radi se o čovjeku koji je mnogo složeniji od atoma. Ovo je bio prikaz same biti “A-dijagnostike". Kako bi onda izgledale potpuno prazne slike? Koliko bi ih bilo? Dobili bismo 318 potpuno praznih slika. Dakle ove 504 potpuno prazne slike. Ako jednoj čakri treba 742 dana (to je oko dvije godine) da očisti sve energetske nivoe onda za sedam čakri treba 7 X 742 dana što iznosi 5194 dana. a ne još k tome da ga ima u potpunosti čistog. Ako elektrone pretvorimo u dane onda je to 106 dana. Vjerovali ili ne upravo toliko potpuno praznih slika smo dobili. a uz to radi se i o plavom nivou jer rekli smo da zamišljamo situaciju da je 5 čakri u potpunosti očišćeno. I ove slike imamo u našoj bazi podataka. Hajdemo sada zamisliti koliko bismo potpuno praznih slika dobili kada bismo očistili potpuno 5 čakri. No hajdemo za pretpostaviti da su kompletno očišćene prve tri čakre ili bolje rečeno energije “Zemlje”. No i za one koji ne vole baš mnogo razmišljati ili pak ne razumiju ovo što su pročitali na stranicama koje slijede pokušati ćemo objasniti skraćenu i jednostavnu varijantu dijagnostike koja bi trebala biti razumljiva svima. Nedvojbeno i ne dvosmisleno više je nego jasno da se proces energetskoga čišćenja organizma odvija po zakonitostima elektronskih orbitala. No u svakom slučaju slike imamo u našoj bazi podataka. Ako kažemo da 14 godina ima 5110 dana onda smo rekli sve. Rekli smo da atom može primiti 106 elektrona. Nažalost iz tehničkih razloga nismo u mogućnosti napraviti isječak koji bi to zorno prikazano. A to iznosi 742 dana. Ako čovjeka gledamo kao atom znači da jedna čakra mora potrošiti 7 x 106 dana da bi očistila sve energetske nivoe. uz onih prethodnih 318 potpuno praznih slika su više nego očit dokaz da se proces energetskoga čišćenja čovjeka odvija po istom redoslijedu i zakonitosti kao što atom popunjava elektronske orbitale elektronima.Primjeri s praznim slikama koje ste gledali odnosili su se na jedan pojedinačni nivo ili bolje rečeno neke od njegovih pod nivoa. Detaljnije obrazloženje bi bilo jako teško prikazati i objasniti kroz ovakvu vrstu prezentacije. što zajedno iznosi 318. To znači da crvena energija mora očistiti svih 106 orbitala. Malo tko uopće prijeđe preko plavog nivoa. . Vjerovali ili ne mi smo dobili 504 potpuno prazne slike. Zašto 318 praznih slika? Ako se vratite na sliku elektronske konfiguracije atoma i na desnoj strani slike zbrojite sve elektrone koji staju u orbitale dobit ćete 106 elektrona. Jasno vam je da trebamo pomnožiti broj 106 koliko elektrona stane u sve orbitale i to očistiti 5 puta za radom. a poslije narančaste žuta. poslije nje narančasta. Dakle dobili bismo 530 potpuno praznih slika.

Idealno bi bilo dobit po dvije slike u okviru svih 7 nivoa. Zašto dvije objasnili smo prije. zatim od 106. No što vrijedi kada se ovaj protok crvene mora prebaciti na drugi nivo na (s) orbitalne drugog nivoa. do 212. slike. do 106. . Crvenog. a o psihičkim da i ne govorimo. Recimo još da od 001. Ovo bi značilo da crvena energija ima protok na crvenom nivou i drugom nivou narančastom nivou. No hajdemo reći da smo dobili po 4 crvene slike na svakom nivou. Slijedeća situacije je da dobijete dvije slike od 001. slike. Dakle jednostavno rečeno: Napravite video file iz inicijalne slike. Nešto bolja situacija je ako dobijete dvije crvene slke od 001. slike a na drugim nivoima ih nema. Gotovo da i nije potrebna analiza drugih energija. To bi značilo da su (s) orbitale prohodne na svim nivoima. Rekli smo da ćemo pratiti samo crvenu energiju ili energiju prve čakre. Samo analiza aktivnosti prve čakre ili crvene boje po atomskim orbitalama je dovoljna za izuzetno kvalitetnu i preciznu dijagnostiku. narančastog i žutog. Ovo je bilo idealno stanje za prvu čakru. slike do 106. plavom. a na drugim nivoima je loš ili ga uopće nema. slike i još od 212. Od 106. Ovo znači da crvena energija ima protok samo na svom nivou.Za primjer ćemo uzeti prvu čakru ili energiju crvene boje. slike. crvenom nivou. Ovo stanje je i dalje loše jer crvena i dalje nema ili joj je loš protok preko nivoa iznad. Dakle broj slika unutar nivoa je 106. Recimo da smo i dobili po dvije crvene slike na svakom nivou. Ako se sjećate slike elektronske konfiguracije atoma koju ste gledali onda znadete da trebate pratiti dvije slike ili bolje rečeno (s) orbitale prvog nivoa. Od 212. slike vidimo situaciju na prvom nivou. Itd. Ovo je nešto bolje no i dalje nije dobro jer bismo trebali vidjeti po dvije crvene slike i na zelenom. koliko ima elektrona u atomu ili orbitala ili nivoa kako hoćete. vidimo situaciju na trećem nivou itd. Što više jako dobro za prvu čakru. slike do 318. Nije loše. Ogromni zdravstveni problemi. slike do 212. A to bi pak značilo da crvena energija ima nesmetan protok na svim nivoima. Opet smo u situaciju da se bavimo crvenom energijom. plavom ljubičastom i bijelom nivou. No sada umjesto 2 crvene slike pratimo 3 ili 4 crvene slike. slike do 106. Ovo bi vam trebalo biti dovoljno da prepoznajete nivoe. Što sada što dalje? Na red dolaze (p) orbitale. i opet od 106. Rekli bismo preko nivoa “Zemlje”. U ovoj situaciji prva čakra ima protok preko prva tri nivoa. Suprotnost ovome je situacija da dobijete samo dvije crvene slike od 001. Zašto 3 ili 4 objasnili smo u prezentaciji prije. slike do 212 slike vidimo situaciju na drugom nivou. Upute kako to napraviti prije ste mogli pročitati. slike do 318. do 106.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->