A-Dijagnostika

Zašto ime “A-dijagnostika”? Zato što se “A-dijagnostika” u potpunosti temelji na zakonitostima koje vrijede za atom. A-dijagnostika može precizno dijagnosticirati energetsko stanje čovjeka, nivoe aure i aktivnost čakri na temelju zakonitosti elektronske konfiguracije atoma. Naime, dobili smo potvrdu i dokaz, te originalne slike, kojima možemo potkrijepiti i dokazati da se proces energetskoga čišćenja kod čovjeka odvija na isti način kao što se atom popunjava elektronima po orbitalnima. Zato ćemo u ovoj prezentaciji proces energetskoga čišćenja čovjeka objasniti preko elektronske konfiguracije atoma. Da biste razumjeli ovu prezentaciju trebate nešto znati o elektronskoj konfiguraciji atoma. Mi ćemo nastojati to objasni što je moguće jednostavnije. No imajte na umu da se neke stvari ne mogu reći na jednostavniji način i da traže određeno znanje. Isto tako imajte na umu da se radi o izuzetno složenoj problematici. Hajdemo pogledati kako to izgleda.

Što to znači? To znači da prvi energetski nivo atoma ili prva ljuska. “K” ljuska. Na desnom kraju "crvene linije" vidjet ćete mali kvadratić. A što su to orbitale? Pojednostavnjeno rečeno to su “ceste” kojima se voze elektroni. Na samom desnom kraju slike imamo broj 2 što znači da u prvoj ljusci može biti maksimalno 2 elektrona. U svakoj traci vozi se po jedan elektron. Broj jedan znači da se radi o prvoj ljusci. Ta "crvena linija" predstavlja prvi energetski nivo atoma.Ako krenete od donjeg dijela slike vidjet ćete “crvenu liniju”. Dakle. ima samo (s) orbitale. Ako podignete pogled do vrha slike vidjet ćete da se taj “kvadratić” zove (s). Na lijevoj strani linije vidjet ćete oznaku ”1(K)”. ako prvi energetski nivo atoma gledamo kao cestu koja ide u krug one (s) orbitale bi predstavljala dvije trake na toj cesti. . Također je važno reći da (s) orbitale imaju kružni oblik. treba reći da u svaku orbitalu mogu stati po dva elektrona koji su suprotnih spinova. a slovo (K) je oznaka kojom se označava prva ljuska u atomskom omotaču. Nadalje.

Dakle. može primiti dva elektrona u svoje (s) orbitale ali može primiti i još 6 elektrona u svoje (p) orbitale koje ona ima. Za razliku od (s) orbitala gdje se elektron giba po kružnoj putanji u (p) orbitalama elektron se giba slikovito rečeno kao po broju 8. Jer kao što možete vidjeti iz slike (p) orbitale imaju 3 “kvadratića”. a prva ljuska nema. Razlika između (s) i (p) orbitala je u tome što u (s ) orbitale mogu stati samo dva elektrona. No za razliku od prve ljuske koja ima samo (s) orbitle. druga ljuska ima još i (p) orbitale. (L) ljuska može primiti ukupno 8 elektrona što je prikazano i brojem na desnoj strani slike. . (L) ljuska. a u (p) orbitale može stati 6 elektrona. Druga ljuska. a rekli smo da u svaki “kvadratić” može stati po dva elektrona.Druga ljuska atoma na slici je (L) ljuska što vidite po oznaci 2(L) na lijevoj strani slike. Nju smo obojili narančastom bojom.

crvena i narančasta su prava “Zemlja”.Prije nego što krenemo na treću ljusku. a da treća čakra već pripada “Nebu”. ako usporedimo elektronske nivoe sa energetskim nivoima čakri mogli bismo reći da prve dvije čake su u stvari prava “Zemlja”. . a već žuta čakra vuče “Nebu”. Više je nego vidljivo da su prva i druga ljuska “izolirane” od ljusaka iznad njih za razliku od treće ljuske koja je “povezana” s njima. Dakle. Ovako izgleda ako je suditi po atomu. (M) ljusku. U stvari. recimo nešto znakovito a što se odnosi na prve dvije ljuske (K) i (L).

a (d) orbitale su u obliku rozete. a ne računaju se elektroni (d) orbitala kojih ima 10. a druga polovica “Nebu”. i 4. Ovo se lijepo vidi na slici. (p) orbitale imaju oblik osmice. Treća ljuska ima i svoje (d) orbitale u koje može stati 10 elektrona. Sada vam je jasnije zašto smo rekli da treća ljuska u stvari pripada “Nebu”.Treća ljuska. Ovaj “paradoks” je izuzetno važan sa stajališta atomske fizike jer bi se atom “raspao”. U stvari da ne ponavljamo više recimo da sve ljuske atoma imaju svoje (s) orbitale. ljusku. a elektroni bi otišli prema beskonačnosti da se 3. isto kao prva i druga ljuska ima svoju (s) orbitalu u koju stane 2 elektrona. No kao što se to može vidjeti iz slike te orbitale upadaju u 4. Ili još preciznije rečeno. ljuska ovako ne isprepliću. Ako čakre usporedimo s atomom rekli bismo da (s) i (p) orbitale žute čakre vuču “Zemlji”. Ako pogledate na slici desno kod treće ljuske stoji broj 8 što znači da treća ljuska ima 8 elektrona. a (d ) orbitale “Nebu”. Također da više ne ponavljamo recimo da sve ljuske imaju i svoje (p) orbitale izuzev prve ljuske koja je specifična i kao što smo vidjeli ima samo (s) orbitale. . pola žute čakre vuče “Zemlji”. Rekli smo da su (s) orbitale kružnog oblika. Treća ljuska isto ima i svoje (p) orbitale u koje može stati 6 elektrona. (M) ljuska.

Bez nekog znanja iz slike je vidljivo da (d) orbitale četvrtog nivoa upadaju u peti nivo. “zelenog” nivoa". a (f) orbitale koje postoje tek od ovog četvrtog nivoa upadaju u šesti nivo. (N) ljuske u atomu. nivoa. Dakle. tek na četvrtom nivou imamo (f) orbitale. Došli smo do 4. zelene čakre. a to se onda odrazi i na smirenost što daje privid da smo “nešto” napravili. ako očistimo prvi drugi i treći nivo u čovjeku. Napomenimo da u (f) orbitale može stati 14 elektrona. nismo dobili “ništa” vrijedno. Tek (f) orbitale četvrtog nivoa imaju pristup šestom izuzetno važnom nivou kada se govori o čakrama i energetskom čišćenju. ako očistimo prve tri čakre koje vuču “Zemlji”. Tako govori slika elektronske konfiguracije atoma.Iz slike elektronske konfiguracije atoma možete vidjeti da stvari postaju složenije što se podižemo na više energetske nivoe atomskog omotača. Zato nećemo ponavljati opis koji smo prije objasnili jer mislimo da je to dovoljno za daljnje praćenje izlaganja i obratit ćemo pažnju samo na bitne stvari. Dobili smo "onu povezanost" ili prelaz sa trećeg nivoa na četvrti što rezultira određenom stabilnošću. može nešto vrjednije napraviti i očistiti obzirom na raspored svojih orbitala. zelene čakre kod čovjeka ako atom usporedimo s čovjekom. Drugim riječima. Naime pogledajte sliku i naročito raspored orbitala četvrtog nivoa. No kao što je vidljivo iz slike tek aktivnost četvrtog nivoa ili četvrte čakre. Sve prave stvari su ostale za čistiti. .

a gdje su (p). a ne diraju sedmi nivo. ona ima samo svoje (s) i (p) orbitale. Rekli bismo očistiti (s) orbitale. .nivo (Q) ljusku. “zaostaje” za snagom plave čakre. Imali su zdravstvene probleme jer su “radili” samo u (s) orbitalama. to je taj paradoks. (d) i (f) orbitale? Njima je bilo dobro dok nisu na red došle i ove druge orbitale. Tek (f) orbitale petog nivoa (plavog nivoa) dosežu sedmi nivo u atomu. Jer iz slike je vidljivo da (f) orbitale četvrtog nivoa atoma dosežu samo do šestog nivoa.No i izuzetno važna četvrta čakra ili zelena člakra. Zato i jest tako važno očistiti prvi nivo cijelom njegovom “dužinom” od glave do pete.Druge orbitale su od ljusaka ispod nje. na svim nivoima. vidimo da prva čakra preko (s) orbitala ima pristup na sve nivoe do samog sedmog nivoa. Ovo je izuzetno važno zbog prenosa energije s nivoa na nivo. No s druge strane ako gledamo (s) orbitale koje ima svaki nivo te ako atom usporedimo s čovjekovim čakrama. tj. Pojednostavnjeno rečeno što je veći energetski nivo veća je snaga i važnost energija. Pojednostavnjeno rečeno kako se starenjem energetska aktivnost prebacuje na više čakre ista je stvar i s orbitalama. No s druge strane (naše iskustvo) svi koji su ovaj energetski put imali prohodan i čist imali su velike zdravstvene probleme. nivo da bismo očistili “gotovo sve”. barem kad govorimo o energetskim nivoima vezanim uz čakre. To znači da je “dovoljno” očistiti 5. Napomena: Pogledajte 7. Da.

a drugi dan preko gleave. a drugi dan na nivoima “Neba”. Vratimo se na prvi nivo i njegove (s) orbitale. Dakle. Ili drugim riječima rečeno. odnosno pod nivoe. Upravo zato je izuzetno važno dobiti sliku neke energije (boje) i u tijelu i u glavi u isto vrijeme. Bitno je napomenuti da ta dva elektrona imaju suprotni spin. Elektrone “pretvorene” u energetske nivoe. možemo gledati i kao “dane”. Dakle mogli bismo reći da je potreban jedan dan da se crvena energija okrene na nivoima “Zemlje”. Što u slučaju prvog nivoa iznosi dva dana. Ako prvi nivo atoma usporedimo sa prvom čakrom kod čovjeka. Upravo 48 sati je vrijeme potrebno da se energija u tijelu potpuno okrene po svim nivoima i pod nivoima. To je 48 sati. Isto vrijedi i za analizu samo jedne slike ako na njoj vidimo samo tijelo ili glavu u nekoj boji. Ta dva elektrona svojom vrtnjom oko jezgre atoma stvaraju dva pod nivoa u okviru prvog nivoa.Vratimo se ponovno na sliku elektronske konfiguracije atoma dolje. onda je prvoj čakri. a ne i u glavi ili obrnuto. Rekli smo da one mogu primiti maksimalno 2 elektrona. Jedan dan crvena energija ide u tijelu gore. potrebno dva dana da se u potpunosti okrene preko svih nivoa i pod nivoa. Zato i imamo dva suprotna spina elektrona. ako dobijemo samo jednu sliku neke energije u procesu izrade slika to znači da se radi o (s) orbitalama gdje je energija prošla samo u tijelu. jedan dan preko tijela. a drugi dan se spušta dolje. . crvenoj energiji. No imamo nivoe “Zemlje” i nivoe “Neba”.

Prva čakra u čovjeka ili (s) orbitale su energetski motor. Zbog navedenoga kugle na slikama su jednostavan i nepogrešiv način da dijagnosticiramo aktivnost prve čakre ili (s) orbitala. Upravo simbol prve čakre je krug ili kugla. . Na slikama dolje možete vidjeti primjere. odnosno dijete. a čovjek ju preko nogu ili tabana uzima u tijelo. No ako krug izdužimo tako da dobijemo elipsu ili kuglu da dobijemo “jaje”. Također se vidi da je kugla na mjestu treće čakre jajajolikog oblika što znači da energija ima protok ali ne još uvijek onako kako treba. Nije ni čudo što je vodik u periodičnom sistemu elemenata prvi i ima popunjenu samo jednu (s) orbitalu. života kako kažu znanstvenici. Rekli smo da (s) orbitale "daju" oblik kugle. Na slici lijevo vidimo kuglu na mjestu pete čakre. Isto tako se vide i pomoćne čakre na dlanovima i koljenima kao i kugla u glavi. Budući da nad bubrežna žlijezda upravlja prvom čakrom jasan je putokaz gdje treba tražiti uzrok problema. a helij drugi koji ima popunjene obje (s) orbitale. Važan je zbog toga što ako je on blokiran ili nema protok kako treba nema pravilnog prijenosa energije. Isto vrijedi i za godine. Naravno kvantna mehanika govori o vjerojatnosti elektrona da se nađe u određenim mjestima u omotaču toma itd. Također vidimo kuglu na mjestu izuzetno važne pomoćne čakre na srcu. Sa stajališta dijagnostike prvi nivo je lako prepoznati na slikama. predaje prvom energetskom nivou ili (s) orbitalama da bi se onda mogla prebaciti na drugi nivo i ići dalje. ima bilo koje zdravstvene probleme do druge godine života vjerojatno je problem u prvoj čakri ili (s) orbitalama prvog nivoa.Recimo još o prvom nivou ili (s) orbitalama. S orbitale su kružnog oblika ili bolje rečeno oblika kugle ako ih gledamo trodimenzionalno. Iz ovoga je lako zaključiti ako čovjek. vidjet ćemo da to poprima oblik koji može “stati” u tijelo čovjeka. A to Sunce energiju preko infra crvenog zračenja daje Zemlji. odnosno prvu čakru ako usporedimo s čovjekom. Netko će reći da čovjek nema oblik kugle i kako je onda moguće da se energija prve čakre vrti u čovjeku po zakonitostima (s) orbitala. Prvi nivo je izuzetno važan. Naime energija se iz jezgre atoma ili duše ako govorimo o čovjeku. Crvena energija je energija Zemlje. nivoima “Neba”. izuzetno su važe dok se crvena energija ne okrene preko svih nivoa i pod nivoa. Zato što elektron vrtnjom oko atoma po (s) orbitalama "daje" izgled kugle. Dakle. Ako je ovaj nivo blokiran onda ništa u čovjeku ne radi kako treba jer nema pravilnog prijenosa energije na samom početku. Na slici desno vidimo drukčiju situaciju. Upravo zbog navedenoga ove prve dvije godine. To znači da energije imaju problema na gornjim nivoima. prvi nivo ili (s) orbitale. možemo gledati kao dvije godine. Upravo vodik i helij zaslužni su za stvaranje energije Sunca. Dakle. Treba istaći da je na desnoj slici kugla na mjestu pete čakre u vratu postavljena malo desno. Na kraju ove prezentacije ćemo jednostavnom i nedvosmislenom matematikom pokazali da je jednoj čakri potrebno dvije godine da se energija okrene preko svih nivoa i pod nivoa. U prethodnom izlaganju govorili smo o danima. To su jedna ili dvije slike koje se javljaju u procesu izrade slika. prve dvije godine života “kolo” vodi crvena energija ili (s) orbitale.

Jer kada očistimo (s) orbitale prvog nivoa čekaju nas (s) orbitale drugog nivoa. vidjet ćemo da su nam opet na redu (s) orbitale. Gibanje elektrona oko jezgre atoma u (p) orbitalama ima drukčiji izgled u odnosu na (s) orbitale. crvena čakra i druga čakra. koje su kružnog oblika ili bolje reći "pravocrtnog" ako smo ih toliko izdužili da su po obliku ljudskog tijela. 7. narančastu čakru. Dakle kada vidimo u procesu izrade slika 5 slika znamo da da su očišćene (s) orbitale prvog nivoa i (s) orbitale drugog nivoa. Jasno je što znači 6.Pređemo li na drugi nivo atoma ili drugu čakru kod čovjeka. . itd slika. P orbitale mogu primiti 6 elektrona To je 6 dana ili godina. Dakle kada vidimo 3 ili 4 slike u procesu izrade slika znamo da se radi o (s) orbitalama drugog nivoa. No ovaj put (s) orbitale drugog nivoa. Treba reći da drugu čakru kontroliraju spolne žlijezde. narančasta čakra. Doslovno možemo reći da prva čakra vrti ponovno no sada s većom snagom koju joj daje veća energija drugog nivoa. toliko povezane da se doimaju jednom čakrom. Gledamo li u danima ovo su 4 dana ili u godinama onda se radi o 4 godine. Zamislite broj 8 ali da je trodimenzionalan. Upravo ovo je razlog što su prva čakra. Kada se očiste (s) orbitale drugog nivoa tek onda na pred dolaze (p) orbitale drugog nivoa. te da su na red došle (p) orbitale drugog nivoa i to jedna od njih.

a u godinama 10 godina. (s) orbitale) drugog nivoa i (p) orbitale drugog nivoa.. Rekli bismo da čekaju veliki problemi.. Gledamo li u danima to je 10 dana.. energija druge čakre fizikalno komplementarna sa plavom bojom. Jer većina onih koji su imali iznimno dobar protok na ova prva dva nivoa i naizgled super q-slike prije ili kasnije upali bi u velike probleme... Dakle ako dijete od druge do desete godine ima određene zdravstvene probleme uzrok prije svega treba tražiti u poremećenom radu druge čakre.. Rekli smo da drugu čakru kontroliraju spolne žlijezde. No pogledamo li bolje sliku dolje vidjet ćemo da iznad te smirenosti čeka u pripremi mnogo toga. .Da nekako zaokružimo sve ovo što je bilo rečeno o prva dva nivoa ili (s) i (p) orbitalama. No nije to u pitanju. Sa stajališta dijagnostike kada vidimo 10 slika to znači da su trenutno energetski podignute (s) orbitale prvog nivoa. jasno je zašto djeca od druge do desete godine imaju problema sa prehladama i grlom. U suprotnom je suprotno. Netko bi sa mirnoćom bio zadovoljan.. Prva dva nivoa pretvoreni u elektrone imaju 10 elektrona. Ako kažemo da je narančasta boja. Roditelji to uglavnom pripisuju njihovom nestašluku i nepovoljnim vremenskim uvjetima. a plava energija kontrolira dišni sustav. Kao što se vidi iz slike dolje "odvojene” su od "ostatka". Jasno je da ne mora to biti baš tako no iskustvo izrade slika velikog broja ljudi govori nam da nije zlato sve što sjaji. Ako su one očišćene od pete do glave to rezultira mirnoćom . Zašto? Zato što su prvi i drugi nivo ili prva i druga čakra u stvari prava “Zemlja”. Jasno je da spolni hormoni pripremaju tijelo za pubertet.

Ako je sve u redu i nema zastoja i nema se što za čistiti energija se dalje predaje (p) orbitalama drugog nivoa. žutom nivou. Ako gledamo godine prve tri čakre su učinile svoje. I tek ako je sve u redu. Iz slike dolje je vidljivo da nema razlike između drugog i trećeg nivoa. I jedan i drugi nivo imaju (s) i (p) orbitale. Jednostavno rečeno kompletna “Zemlja”. Naime čakra ispod zadužena je da svojom aktivnošću i snagom čisti nivoe iznad nje. Uostalom čovjek postaje punoljetan sa 18 godina. Ili 18 dana ili 18 godina. Znači da bi u ovom slučaju trebalo tražiti krivca u poremećenom radu druge čakre.Hajdemo se podignuti na treći energetski nivo. nema zastoja i nema se što čistiti.. . Dakle ako netko ima ozbiljnijih zdravstvenih problema od 10 do 18 godine problem treba tražiti na trećem nivou. Ili još bolje rečeno energija se uvijek prenosi iz jezgre ili duše na prvi nivo koji ju dalje predaje drugom itd. “Zemlja” je učinila svoje. Treći nivo ili žutu čakru kod čovjeka kontrolira gušterača. onda se predaje (s) orbitalama trećeg nivoa. Primjera radi ako želite prenijeti energije (s) orbitala prvog nivoa do (s) orbitala trećeg nivoa onda energija najprije treba biti predana (s) orbitalama drugog nivoa. Da ne objašnjavamo bez potrebe recimo da je iz slike dolje vidljivo kako treći nivo može primiti također 8 elektrona kao i drugi nivo što zajedno sa dva elektrona prvog nivoa iznosi 18 elektrona. A kako smo rekli da gotovo da i nema razlike između prve i druge čakre to znači da je u sve to uključena i prva čakra. Naravno da to nije slučajno. Ako u ovom procesu postoji prepreka ili zastoj javlja se bolest. No stvari nisu tako jednostavne kakvim se na prvi pogled doimaju. Ovo je temelj prijenosa energije u atomu i čovjeku i ne može se zaobići.. Zašto je to tako? Razlog je u prijenosu energije. Zato roditelji oprez.

a nju kontrolira štitna žlijezda. recimo da njegova aktivnost traje od 18 godine do 36. Plava čakra kontrolira dišni sistem. Da nije ove fizikalne zakonitosti atom bi se raspao. za četvrti nivo. Zato ljudi uglavnom i nemaju nekih većih zdravstvenih problema do ovih godina. Kao što vidite do Isusovih godina zakonitost energetskih nivoa je kao što se vidi iz slike relativno jednostavna. Također ima još jedna specifičnost.a elektroni se gibaju slikovito rečeno kao po rozeti u ovim orbitalama. kontrolira prije svega krvne žile. Prvi problemi nastaju kada na red dođe peti nivo.Da ne ponavljamo objašnjenja za druge energetske nivoe. Dakle zelena čakra je ta koja sve drži u ravnoteži i to sa svojim (s) orbitalama. treba imati nesmetan protok ili prijenos energije na prva tri nivoa i na (s) orbitalama četvrtog nivoa cijelom dužinom tijela da bi čovjek bio u ravnoteži i da bi mu materijalno tijelo funkcioniralo kako treba. Zašto do 36-e godine vidite iz broja elektrona na desnoj strani slike. . na četvrtom nivou se prvi put javljaju (d) orbitale koje nismo imali na prva tri nivoa. cirkulaciju i imunitet. S orbitale četvtog nivoa popunjavaju se prije nego (d) orbitale trećeg nivoa. godine. plavi nivo. a četvrta čakra. Ove orbitale mogu primiti 10 elektrona . Kao što se vidi iz slike dolje. crvena čakara. Recimo i to da četvrtu čakru kontrolira žlijezda timus u prsima. Ako smo rekli da su (s) orbitale simbol prve čakre onda bi ovo značilo da prva čakra. zelena čakra. Četvrti nivo ili zeleni nivo ima neke specifičnosti. zeleni nivo. Iz slike se lijepo vidi koliko su energije petog nivoa isprepletene s drugim nivoima. Narod bi to pojednostavnio i rekao do Isusovih godina.

.. To su (f) orbitale zelene čakre koje dosežu šesti nivo. Gledano po godinama to traje dvije godine. godini (s) orbitale ljubičastog nivoa preuzimaju vodstvo i energiju predaju dalje orbitalama iznad njih. što zbog drugih. Zašto baš ove godine? Zbrojite elektrone na desnoj strani slike i pretvorite ih u godine. U stvari priprema za ovo počinje već prije za vrijeme aktivnosti (p) orbitala petog nivoa. bavi se našim mislima. Ako kažemo da zelena čakra kontrolira cirkulaciju onda vam je jasno zašto onda ljudi poslije 55. energija prelazi na viši nivo.. Onda ne pomaže ni energetska terapija ni farmakologija. što zbog naše karme tih se misli za 55 godina sakupilo mnogo. Što zbog nas.. i 56 godini. S orbitale ljubičaste čakre u prijevodu bi značilo crvena preko ljubičaste. To se događa točno u 55. ljubičasti nivo ili bolje rečeno njegove (s) orbitale. 56. Što god napravili misli ne možete izbjeći. Kada se za dvije godine "izvrte" (s) orbitale ljubičastog nivoa i prođu misli nesanica itd. . Svaki dan jedna orbitala dok se energija ne "izvrti" preko nje. teško da će izbjeći probleme kada na red dođe šesti nivo. ljubičasta čakra.Ako je netko imao sreće da mu je energetski ustroj tijela takav da nije imao baš nikakvih problema i za vrijeme aktivnosti pete čakre... Zatim se energija predaje (f) orbitalama četvrtog nivoa koje u ovom slučaju sežu visoko do šestog nivoa. plavog nivoa. Ostaje vam da "brojite orbitale". godine često imaju visoki krvni tlak. Šesti nivo.. Očito je problem u (f) orbitalama zelene čakre koje sežu visoko na šesti nivo. No u 55.

petog nivoa. godine bez nekih većih zdravstvenih problema to znači da je on imao glavni energetski poremećaj na sedmom nivou. Zašto? Zato što energetskim podizanjem petog nivoa energija se predaje šestom i na taj način čini maksimalni pritisak na njega. Ako netko živi do 86. godine. Upravo je ovo period kada većina ljudi ima određene zdravstvene probleme. Bilo bi prepotentno reći da se na isti način može i odrediti vrijeme smrti. Naravno da je to u Božjim rukama no mogli bismo bismo o tome raspravljati. . Ovo su izuzetno vrijedne orbitale i pitanje je koliko ih i u kojoj mjeri ljudi koriste. To ćete saznati jednostavno ako zbrojite elektrone i pretvorite ih u godine.U stvari sa stajališta energetskih terapija najteži je prijelaz preko plavog nivoa. Dakle ako znademo u kojoj godini osoba umrla znademo i u kojim orbitalama je bio problem. Šesti nivo traje od 54. do 86. bijelom nivou. Samo podizanje šestog nivoa nije toliko strašno sa stajališta energetske terapije jer energija i u atomu i kod čovjeka lako izlazi vani. No ako bolje pogledamo sedmi nivo vidjet ćemo da se tu nalaze (d) orbitalele ljubičastog nivoa i (f) orbitale plavog nivoa.

Nakon ovog kratkog izlaganja koje nije moglo biti krače može se zaključiti da je svaka bolest vezana za određeni energetski nivo ili nivoe. Ako se naprave slike u ranoj mladosti može se na vrijeme reagirati. . Dakle pogledamo li sliku i raspored orbitala vidjet ćemo da osoba koja ima otvoreno treće oko ima jako dobar i čist protok do (d) orbitala šestog nivoa. Ako pogledamo sliku dolje i izbrojimo elektrone vidjet ćemo da je dovoljno očistiti energetske nivoe i orbitale do (p) orbitala šestog. Napomenimo da zlato u periodičnom sistemu elemenata ima redni broj 79. Isto kao što (f) orbitale šestog nivoa otvaraju treće oko. To znači da ima 79 elektrona. odnosno za pojedine orbitale i specifičnosti kruženja energije po zakonitostima tih orbitala. No ostalo ostalo je iznad toga jako mnogo i to važnih orbitala za čistiti. Također je zanimljivo da ako znademo u kojim orbitalama je problem onda možemo tražiti energetske ali i farmakološke načine za pokretanje energije po točno određenim orbitalama. ljubičastog nivoa. da budemo zlatni. Iskustvo izrade slika nam govori da se ova zakonitost lijepo može vidjeti na slikama i jednostavno dijagnosticirati.

Recimo kratko da se radi o fenomenima koji su po prirodi čisti na svim nivoima i nemaju većih problema na bilo kojim orbitalama. Kako se "poklapaju" dani i godine isto tako možemo povećati ili smanjiti vremenski razmak. Samo treba znati referentnu točku od koje polazimo. Uostalom poslije popunjenih 105 elektrona dodavanjem svakog drugog elektrona rezultira raspadom jer se atom ne može održati. a poslije 106. Život preko 106. No ove iznimke bilo bi jako teško ovdje objasniti.Sigurno da ima i onih koji će reći kako postoje primjeri gdje ljudi žive preko 106 godina. No to je neka druga problematika. čovjek bi onda živio kao Metuzalem 500 godina teoretski. . Pojednostavnjeno. One se odnose na ove umjetno stvorene atome. godine je upravo početak takvog procesa. godine kreće novi ciklus na novoj razini po istim zakonitostima. Zato uz navedene orbitale imamo još i g. h i i orbitale. To je točno. Ova zakonitost elektornske konfiguracije atoma je univerzalna i preko nje se može izračunati bilo što. Na ovaj način stvoreni su umjetni atomi.

Za A-dijagnostiku je dovoljno napraviti video iz inicijalne slike i zatim izvuči sve slike da se mogu analizirati.!! Kako dati nedvosmisleni dokaz da je to tako? Jednostavno. preko 1000 snimanja jednog čovjeka.webs. Ovo je bila "Q-efekti" metoda izrade q-slika. onda to pronađite po broju slike i ponovite postupak kao kod inicijalne slike. Na sreću zahvaljujući velikom broju uzastopnih snimanja uhvatili smo potpuno prazne slike koje mogu ne dvosmisleno potvrditi prije iznesenu tvrdnju. Od 106. Također je jako važno uskladiti "klikove" mišom da budu ujednačeni i bez većih prekida ako radite ručno ili pak uzeti neki program i automatizirati sve. Na web adresi www. Zato budite oprezni. Uvijek na kameri pogledajte koji broj stoji kod “Frame captured” da znate od kojeg broja slike ćete računati nivoe. a po snimanju je bilo oko 3000 slika koje je trebalo pregledati. Objašnjenje je u obliku video prezentacije. Analiza slika je pokazala da se energetsko čišćenje odvija doslovno orbitalu po orbitalu ako čovjeka usporedimo s atomom. dakle milijuni slika. Kratko rečeno u toj smo prezentaciji iz inicijalne slike radili video. . a znače da je "nešto" u potpunosti energetski očišćeno. vodite situaciju na drugom nivou. do 318. vidite situaciju na trečem nivou itd.com možete pronaći objašnjenje načina za izradu slika. Sada vam je jasno zašto video treba imati oko 1000 slika. slike vidite situaciju na prvom nivou. odabrali one koje želimo i ponavljali postupak. Ako vas pak zanima posebno neki nivo. Rijetko i teško se dobivaju. Za primjer ćemo uzeti potpuno prazne slike.Kako dokazati prije iznesene tvrdnje? Lako. No budite oprezni jer ako ne radite s programom koji automatizira ovaj proces već ručno vrlo lako možete pogriješiti na kojem ste nivou. pokazali su da u stvari jedna slika izvađena iz videa predstavlja jednu “atomsku orbitalu”. Zatim smo iz videa izvukli slike. Iskustvo izrade slika. Od 212. do 212. Jako je bitno da vam video bude dovoljno dugog trajanja da možete dobiti oko 1000 slika kada ih izvadite iz videa kao pojedinačne slike. Postupak dijagnostike je više nego jednostavan. Od 001. Primjera radi samo vrijeme kada kliknete "ok" da potvrdite početak snimanja kamerom do početka dok mišom dođete do prozora programa kojeg koristite za promjenu boja na desktop-u može vam proći 100 i više slika. odnosno pod nivo ili bolje rečeno posebno stanje u nekoj orbitali. do 106. Na stranicama koje slijede pogledajte kako to izgleda.qefekti.

Pogledati: Frame667 i Frame668. Jer rekli smo da u (s) orbitale mogu stati dva elektrona. .Ako smo rekli da se čovjek energetski čisti na način kako atom popunjava orbitale elektronima. trebali dobiti dvije potpuno prazne slike kada očistimo (s) orbitale. onda bismo primjera radi. Na slici dolje pogledajte isječak koji smo napravili da vam pokažemo kako izgledaju potpuno prazne slike kada se očiste (s) orbitale jednog nivoa. Po brojevima 667 i 668 lako možemo zaključiti da se radi o (s) orbitalama šestog nivoa.

slike. Uostalom i kvantna mehanika govori o vjerojatnosti elektrona da se nađe na nekom mjestu u omotaču atoma. Dvije slike se odnose na (s) orbitale prvog nivoa. A rekli smo prije da drugi nivo “počinje” od 106. Ali jako dobar i precizan okvir. a nekad na 79.Kako bi izgledala situacija da imamo potpuno prazne slike prvog i drugog nivoa? Trebalo bi ih biti 10. Upravo koliko ih vidite dolje. Ako pogledate brojeve koji se odnose na slike vidjet ćete da je to negdje oko 250. To bi bilo idealno stanje stvari. dvije se odnose na (s) orbitale drugog nivoa i 6 slika se odnosi na (p) orbitale drugog nivoa što je ukupno 10 slika. . primjera radi crvena se dobije na 25. Nadalje nekad. Što želimo reći. slike i traje do 212. slici. Brojevi o kojima je bilo riječi samo su okvir. ili nekoj drugoj u okviru nekog nivoa ovisno o trenutnom energetskom ustroju i o tome preko kojih orbitala je u tom trenutku crvena ili neka druga energija najviše aktivna. Matematički postoji razlika no na slikama se neovisno o njihovom broju vidi prijelaz s jednog nivoa na drugi.

Primjeri s praznim slikama koje ste gledali odnosili su se na jedan pojedinačni nivo ili bolje rečeno neke od njegovih pod nivoa. uz onih prethodnih 318 potpuno praznih slika su više nego očit dokaz da se proces energetskoga čišćenja čovjeka odvija po istom redoslijedu i zakonitosti kao što atom popunjava elektronske orbitale elektronima. Ako čovjeka gledamo kao atom znači da jedna čakra mora potrošiti 7 x 106 dana da bi očistila sve energetske nivoe. . No i za one koji ne vole baš mnogo razmišljati ili pak ne razumiju ovo što su pročitali na stranicama koje slijede pokušati ćemo objasniti skraćenu i jednostavnu varijantu dijagnostike koja bi trebala biti razumljiva svima. Ipak radi se o čovjeku koji je mnogo složeniji od atoma. Detaljnije obrazloženje bi bilo jako teško prikazati i objasniti kroz ovakvu vrstu prezentacije. Jasno vam je da trebamo pomnožiti broj 106 koliko elektrona stane u sve orbitale i to očistiti 5 puta za radom. a uz to radi se i o plavom nivou jer rekli smo da zamišljamo situaciju da je 5 čakri u potpunosti očišćeno. Vjerovali ili ne mi smo dobili 504 potpuno prazne slike. što zajedno iznosi 318. Nedvojbeno i ne dvosmisleno više je nego jasno da se proces energetskoga čišćenja organizma odvija po zakonitostima elektronskih orbitala. a ne još k tome da ga ima u potpunosti čistog. Dakle dobili bismo 530 potpuno praznih slika. Rekli smo da atom može primiti 106 elektrona. Zašto 318 praznih slika? Ako se vratite na sliku elektronske konfiguracije atoma i na desnoj strani slike zbrojite sve elektrone koji staju u orbitale dobit ćete 106 elektrona. Ako kažemo da 14 godina ima 5110 dana onda smo rekli sve. Kako bi onda izgledale potpuno prazne slike? Koliko bi ih bilo? Dobili bismo 318 potpuno praznih slika. poslije nje narančasta. Nažalost iz tehničkih razloga nismo u mogućnosti napraviti isječak koji bi to zorno prikazano. A to iznosi 742 dana. Ako elektrone pretvorimo u dane onda je to 106 dana. Ako jednoj čakri treba 742 dana (to je oko dvije godine) da očisti sve energetske nivoe onda za sedam čakri treba 7 X 742 dana što iznosi 5194 dana. I ove slike imamo u našoj bazi podataka. Malo tko uopće prijeđe preko plavog nivoa. a poslije narančaste žuta. To znači da crvena energija mora očistiti svih 106 orbitala. Vjerovali ili ne upravo toliko potpuno praznih slika smo dobili. No u svakom slučaju slike imamo u našoj bazi podataka. Hajdemo sada zamisliti koliko bismo potpuno praznih slika dobili kada bismo očistili potpuno 5 čakri. No hajdemo za pretpostaviti da su kompletno očišćene prve tri čakre ili bolje rečeno energije “Zemlje”. Dakle ove 504 potpuno prazne slike. Ovo je bio prikaz same biti “A-dijagnostike".

Ovo je nešto bolje no i dalje nije dobro jer bismo trebali vidjeti po dvije crvene slike i na zelenom. slike. do 106. Ogromni zdravstveni problemi. i opet od 106. Ovo znači da crvena energija ima protok samo na svom nivou. vidimo situaciju na trećem nivou itd. slike vidimo situaciju na prvom nivou. plavom ljubičastom i bijelom nivou.Za primjer ćemo uzeti prvu čakru ili energiju crvene boje. Crvenog. Rekli bismo preko nivoa “Zemlje”. Rekli smo da ćemo pratiti samo crvenu energiju ili energiju prve čakre. slike do 318. Ako se sjećate slike elektronske konfiguracije atoma koju ste gledali onda znadete da trebate pratiti dvije slike ili bolje rečeno (s) orbitale prvog nivoa. No sada umjesto 2 crvene slike pratimo 3 ili 4 crvene slike. Od 212. koliko ima elektrona u atomu ili orbitala ili nivoa kako hoćete. Od 106. Opet smo u situaciju da se bavimo crvenom energijom. Itd. slike do 106. Ovo je bilo idealno stanje za prvu čakru. Zašto 3 ili 4 objasnili smo u prezentaciji prije. Dakle broj slika unutar nivoa je 106. Ovo bi značilo da crvena energija ima protok na crvenom nivou i drugom nivou narančastom nivou. crvenom nivou. Što sada što dalje? Na red dolaze (p) orbitale. plavom. Recimo da smo i dobili po dvije crvene slike na svakom nivou. . Gotovo da i nije potrebna analiza drugih energija. Ovo stanje je i dalje loše jer crvena i dalje nema ili joj je loš protok preko nivoa iznad. slike i još od 212. Što više jako dobro za prvu čakru. A to bi pak značilo da crvena energija ima nesmetan protok na svim nivoima. Idealno bi bilo dobit po dvije slike u okviru svih 7 nivoa. Nešto bolja situacija je ako dobijete dvije crvene slke od 001. Dakle jednostavno rečeno: Napravite video file iz inicijalne slike. Zašto dvije objasnili smo prije. do 212. slike do 212. slike. No što vrijedi kada se ovaj protok crvene mora prebaciti na drugi nivo na (s) orbitalne drugog nivoa. No hajdemo reći da smo dobili po 4 crvene slike na svakom nivou. zatim od 106. slike. Slijedeća situacije je da dobijete dvije slike od 001. Suprotnost ovome je situacija da dobijete samo dvije crvene slike od 001. a o psihičkim da i ne govorimo. slike do 212 slike vidimo situaciju na drugom nivou. Samo analiza aktivnosti prve čakre ili crvene boje po atomskim orbitalama je dovoljna za izuzetno kvalitetnu i preciznu dijagnostiku. Nije loše. Ovo bi vam trebalo biti dovoljno da prepoznajete nivoe. slike a na drugim nivoima ih nema. Recimo još da od 001. narančastog i žutog. slike do 318. To bi značilo da su (s) orbitale prohodne na svim nivoima. do 106. U ovoj situaciji prva čakra ima protok preko prva tri nivoa. Upute kako to napraviti prije ste mogli pročitati. slike do 106. a na drugim nivoima je loš ili ga uopće nema.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful