P. 1
Ugovor o Gradjenju

Ugovor o Gradjenju

|Views: 177|Likes:
Published by Amra Dzafic

More info:

Published by: Amra Dzafic on Jul 25, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/14/2014

pdf

text

original

Sections

 • DIO PRVI
 • UGOVOR O PRODAJI
 • POJAM, ZAKLJUČIVANJE I ELEMENTI UGOVORA O PRODAJI
 • I - POJAM UGOVORA O PRODAJI
 • II ZAKLJUČIVANJE UGOVORA
 • III - BITNI ELEMENTI UGOVORA O PRODAJI
 • IV NEBITNI ELEMENTI UGOVORA O PRODAJI
 • OBAVEZE PRODAVCA
 • I - UOPŠTE O OBAVEZAMA PRODAVCA
 • 1. Vrste obaveza
 • 2. Karakter obaveza prodavca
 • 1. Pojam isporuke
 • 3. Mjesto isporuke
 • 3.1. Pojam mjesta isporuke
 • 3.2. Mjesto isporuke u širem smislu
 • 3.3. Mjesto isporuke u užem smislu
 • 4. Način isporuke
 • 4.1. Pojam i vrste
 • 4.2. Realna jednokratna isporuka
 • 5. Vrijeme isporuke
 • 5.1. Pojam
 • 5.2. Vrijeme jednokratne isporuke
 • 5.3. Vrijeme sukcesivne isporuke
 • 5.4. Istovremenost isporuke i plaćanja
 • 6. Dejstvo isporuke: prelaz rizika
 • 6.1. Pojmovna određenja
 • 6.2. Prelaz rizika kada kupac nije u docnji
 • 6.3. Prelaz rizika kada je kupac u docnji
 • III - GARANCIJA ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE
 • 1. Pojam i vrste materijalnih nedostataka
 • 1.1. Pojam materijalnih nedostataka
 • 1.2. Vrste materijalnih nedostataka
 • 2. Garancija za materijalne nedostatke
 • 2.1. Pojam garancije
 • 2.2. Uslovi za postojanje garancije
 • 1. Pojam i vrste pravnih nedostataka
 • V - ISPOSTAVLJANJE FAKTURE
 • 1. Pojam fakture i obaveza njenog ispostavljanja
 • 2. Obaveznost jednostrano unesenih klauzula
 • OBAVEZE KUPCA
 • I - UOPŠTE O OBAVEZAMA KUPCA
 • 2. Karakter obaveza kupca
 • II - PREGLED ROBE
 • 1. Pojam pregleda
 • 1.1. Pojam provjere materijalnih nedostataka
 • 1.2. Pojam provjere pravnih nedostataka
 • 2. Subjekti pregleda robe
 • 3. Mjesto pregleda robe
 • 4. Vrijeme pregleda robe
 • 5. Način pregleda robe
 • III - PRIJEM ISPORUKE
 • 2. Sadržaj obaveze prijema isporuke
 • IV - PLAĆANJE CIJENE
 • 1. Pojam obaveze plaćanja
 • 1.1. Definicija i kvalifikacija obaveze
 • 1.2. Sadržaj obaveze plaćanja
 • 1.3. Primjena opštih pravila o novčanim obavezama
 • 2. Način plaćanja
 • 2.1. Uopšte o načinu plaćanja
 • 2.2. Instrumenti plaćanja
 • 2.3. Tipovi načina plaćanja
 • 3. Vrijeme izvršenja isplate
 • 3.1. Vrijeme plaćanja
 • 3.2. Vrijeme isplate
 • 4. Mjesto plaćanja
 • 4.1. Određivanje mjesta plaćanja
 • 4.2. Promjena mjesta plaćanja
 • PRIGOVORI
 • I - UOPŠTE O PRIGOVORIMA
 • 1. Pojam prigovora
 • 2. Vrste prigovora
 • II - REKLAMACIJA NA MATERIJALNE NEDOSTATKE
 • 1. Pojam reklamacije
 • 2. Način reklamiranja
 • 3. Mjesto reklamiranja
 • 4. Vrijeme reklamiranja
 • III - REKLAMACIJA NA PRAVNE NEDOSTATKE
 • 2. Specifičnosti režima reklamacije na pravne nedostatke
 • ODGOVORNOST PRODAVCA
 • I - ODGOVORNOST ZA DOCNJU SA ISPORUKOM
 • 1. Pojam docnje i odgovornosti za docnju sa isporukom
 • 1.1. Pojam docnje sa isporukom
 • 1.2. Pojam odgovornosti za docnju sa isporukom
 • 2. Odgovornost za docnju sa jednokratnom realnom isporukom
 • 2.1. Odgovornost kod nefiksnih poslova
 • 2.2. Odgovornost kod fiksnih poslova
 • 3. Odgovornost za docnju sa isporukom obroka
 • 3.1. Količina nije bitan element ugovora
 • 3.2. Količina je bitan element ugovora
 • 4. Odgovornost za docnju sa predajom dokumenata
 • II - ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE
 • 1. Pojam odgovornosti za materijalne nedostatke
 • 2. Prava kupca
 • 2.1. Zahtjev za urednim ispunjenjem ugovora
 • 2.2. Zahtjev za sniženjem cijene
 • 2.3. Zahtjev za raskid ugovora
 • 2.4. Obim vršenja prava na popravljanje štete
 • 3. Obaveze kupca
 • III - ODGOVORNOST ZA PRAVNE NEDOSTATKE
 • 1. Pojam odgovornosti za pravne nedostatke
 • 2.2. Zahtjev za srazmjernim sniženjem cijene
 • 2.3. Raskid ugovora
 • 2.4. Pomoć u parnici
 • 2.5. Priznavanje očito osnovanog prava trećeg lica
 • GLAVA ŠESTA
 • ODGOVORNOST KUPCA
 • I - ODGOVORNOST ZA DOCNJU SA SLANJEM AMBALAŽE
 • 2. Prava prodavca
 • II - ODGOVORNOST ZA DOCNJU SA PRIJEMOM ISPORUKE
 • 1. Pojam docnje sa prijemom isporuke i odgovornost za nju
 • 2. Predaja robe na čuvanje
 • 3. Prodaja robe
 • 4. Raskid ugovora
 • III - DOCNJA KUPCA SA PLAĆANJEM CIJENE
 • 1. Pojam docnje sa plaćanjem cijene i odgovornost kupca za nju
 • 2. Docnja kupca sa plaćanjem cijene prije prijema isporuke
 • 3. Docnja kupca sa plaćanjem nakon prijema isporuke
 • DIO DRUGI
 • UGOVORI O USLUGAMA U PROMETU ROBE
 • TRGOVINSKO POSREDOVANJE (MEŠETARENJE)
 • I - POJAM POSLA I ZAKLJUČIVANJE UGOVORA
 • II - BITNI ELEMENTI
 • IV - ODGOVORNOST STRANAKA
 • TRGOVINSKO ZASTUPNIŠTVO
 • III - OBAVEZE I PRAVA STRANAKA
 • 2.1. Predaja materijala potrebnih agentu
 • 2.2. Obavještavanje o relevantnim momentima
 • 1. Odgovornost trgovinskog zastupnika
 • V - POSEBNE VRSTE TRGOVINSKOG ZASTUPANJA
 • 2. Neisključiva i isključiva agencija
 • VI - PRESTANAK UGOVORA
 • 1. Prestanak ugovora sklopljenih na određeno vrijeme
 • 2. Prestanak ugovora sklopljenih na neodređeno vrijeme
 • GLAVA TREĆA
 • I - POJAM I ZAKLJUČIVANJE KOMISIONOG POSLA
 • III - OBAVEZE STRANAKA
 • 1.3. Zaštita komitentovih interesa
 • 2.1. Davanje sredstava za izvršenje naloga i avansa
 • 2.2. Plaćanje naknade (provizije)
 • 2.5. Prihvatanje komisionara kao saugovarača u komisiji
 • V - POSEBNE VRSTE KOMISIONA
 • 1. Jemstvo za ispunjenje obaveze trećeg (komision star del credere)
 • GLAVA ČETVRTA
 • USKLADIŠTENJE
 • I - POJAM I ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O USKLADIŠTENJU
 • II - BITNI ELEMENTI UGOVORA O USKLADIŠTENJU
 • V - SKLADIŠNICA
 • DIO TREĆI
 • UGOVOR O ŠPEDICIJI (OTPREMANJU)
 • I - POJAM, ZNAČAJ I PRAVNI IZVORI
 • 1. Pojam ugovora
 • 2. Značaj špedicije
 • 3. Pravni izvori
 • II - ZAKLJUČIVANJE I BITNI ELEMENTI UGOVORA
 • 1. Zaključivanje ugovora
 • 2. Špediterske isprave
 • 3. Bitni elementi ugovora
 • 1. Obaveze špeditera
 • 1.1. Postupanje sa pažnjom savjesnog i urednog privrednika
 • 1.2. Rad po uputstvima
 • 1.3. Zaključivanje ugovora za komitenta
 • 1.4. Izbor prevoznog puta (instradacija)
 • 1.5. Čuvanje stvari i zaštita prava
 • 1.6. Osiguranje stvari
 • 1.7. Izvršenje carinskih radnji i plaćanje carine
 • 1.8. Polaganje računa
 • 2. Obaveze komitenta
 • 2.1. Plaćanje naknade (provizije)
 • 2.2. Plaćanje troškova i novčanog predujma (avansa)
 • 2.3. Obavještavanje o opasnim stvarima i dragocjenostima
 • IV - ODGOVORNOST I OBEZBJEĐENJE POTRAŽIVANJA
 • 1. Odgovornost špeditera
 • 2. Obezbjeđenje potraživanja špeditera
 • V - POSEBNI SLUČAJEVI ŠPEDICIJE
 • 1. Fiksna (forfetna) špedicija
 • 2. Zbirna (skupna) špedicija
 • UGOVOR O PREVOZU STVARI ŽELJEZNICOM
 • I - POJAM UGOVORA I PRAVNI IZVORI
 • 2. Pravni izvori
 • II - ZAKLJUČIVANJE UGOVORA
 • 1. Ugovor je neformalan i realan
 • 2. Tovarni list i prenosivi tovarni list
 • 3. Ograničenja slobode ugovaranja
 • III - ELEMENTI UGOVORA
 • 1. Bitni elementi ugovora
 • 1.1. Ugovorne strane
 • 1.2. Primalac
 • 1.3. Uputna stanica
 • 1.4. Predmet prevoza (stvari)
 • 1.5. Mjesto i datum
 • 1.6. Prevozni i drugi troškovi
 • 1.7. Obavljanje određenih radnji i spisak isprava
 • 2. Nebitni elementi ugovora
 • 2.1. Prevozni put
 • 2.2. Franko carina
 • 2.4. Mješoviti (kombinovani) prevoz
 • 2.5. Provjera pošiljke
 • 2.6. Vrijeme isporuke
 • 2.7. Klauzula “ostaje na stanici”
 • 2.9. Obezbjeđenje uredne isporuke
 • 2.10. Rok utovara
 • 2.11. Obavještavanje o prispijeću pošiljke
 • IV - OBAVEZE I PRAVA STRANAKA
 • 1. Obaveze željeznice
 • 1.1. Prijem i provjeravanje stvari (pošiljke)
 • 1.2. Utovar stvari
 • 1.3. Uredan prevoz stvari
 • 1.4. Rok isporuke
 • 1.5. Postupanje po nalozima
 • 1.6. Obavještavanje korisnika prevoza
 • 1.7. Izvještavanje o prispijeću stvari
 • 1.8. Predaja stvari primaocu (izdavanje stvari)
 • 1.9. Čuvanje stvari
 • 1.10. Objavljivanje tarifa
 • 2. Obaveze pošiljaoca
 • 2.1. Obavještavanje o namjeravanom prevozu
 • 2.2. Predaja stvari i tovarnog lista
 • 2.3. Plaćanje prevoznih troškova
 • 3. Obaveze primaoca
 • 3.1. Plaćanje prevoznih troškova
 • 3.2. Odnošenje stvari
 • V - ODGOVORNOST STRANAKA
 • 1. Odgovornost željeznice
 • 2. Odgovornost pošiljaoca
 • VI - PRESTANAK PRAVA IZ UGOVORA
 • 1. Prestanak ugovora
 • 2. Zastara potraživanja
 • UGOVOR O PREVOZU STVARI DRUMOM (CESTOM)
 • I - POJAM, ZNAČAJ I PRAVNI IZVORI
 • 2. Značaj drumskog prevoza
 • 3. Vrste prevoza i ugovora
 • 4. Pravni izvori
 • II - ZAKLJUČIVANJE, TOVARNI LIST I ELEMENTI UGOVORA
 • 1.1. Stavljanje motornog vozila na raspolaganje pošiljaocu
 • 1.2. Preuzimanje stvari na prevoz
 • 1.3. Čuvanje stvari primljenih na prevoz
 • 1.5. Postupanje po uputstvima imaoca prava
 • 1.6. Isporuka pošiljke primaocu (predaja stvari)
 • 2.2. Pakovanje i označavanje stvari (priprema pošiljke)
 • 1. Odgovornost drumskog prevoznika
 • V - PRESTANAK PRAVA IZ UGOVORA
 • II - ZAKLJUČIVANJE I ELEMENTI UGOVORA
 • 1. Zaključivanje ugovora i isprave o prevozu
 • III - OBAVEZE I ODGOVORNOST STRANAKA
 • DIO ČETVRTI
 • GLAVA PRVA
 • UGOVOR O LICENCI
 • I POJAM POSLA I ZAKLJUČIVANJE UGOVORA
 • 3. Zaključivanje ugovora
 • II POJAM I BITNI ELEMENTI UGOVORA
 • 2. Bitni elementi ugovora
 • 2.1. Subjekti ugovora
 • 2.2. Predmet ugovora
 • 2.4. Forma ugovora
 • 1. Obaveze davaoca licence
 • 1.1. Predaja predmeta licence
 • 1.2. Davanje uputstva i objašnjenja
 • 1.3. Garancije za tehničke osobine predmeta licence
 • 1.4. Garancija za pravne osobine prenesenog prava
 • 2. Obaveze primaoca licence
 • 2.1. Iskorištavanje predmeta licence
 • 2.2. Plaćanje naknade
 • 2.3. Obaveze uslovljene vrstom ugovora o licenci
 • IV ODGOVORNOST STRANAKA
 • 1. Odgovornost davaoca licence
 • 2. Odgovornost primaoca licence
 • V VRSTE LICENCI I PODLICENCA
 • 1. Podjela licenci
 • VI PRESTANAK UGOVORA O LICENCI
 • 1. Prestanak protekom vremena
 • 3. Prestanak subjektiviteta
 • UGOVOR O GRAĐENJU
 • I POJAM UGOVORA I IZVORI PRAVA
 • II STRANKE I ZAKLJUČIVANJE UGOVORA
 • 2. Prethodne radnje
 • 2.1. Investicioni program i tehnička dokumentacija
 • 2.2. Odobrenje za građenje
 • 2.3. Sredstva za izgradnju
 • 3. Izbor saugovarača
 • 3.1. Pravni režim za izbor saugovarača
 • 3.2. Javno nadmetanje
 • 3.3. Prikupljanje ponuda
 • 3.4. Neposredna pogodba
 • 4. Zaključenje ugovora
 • III BITNI ELEMENTI UGOVORA
 • 1. Predmet
 • 2. Cijena
 • 2.1. Određivanje cijene
 • 2.2. Promjena cijene
 • 3. Rok
 • 4. Ugovorna kazna
 • 5. Premija izvođaču
 • 6. Garantni rok za kvalitet radova
 • 7. Pisana forma ugovora
 • IV OBAVEZE INVESTITORA
 • 1. Prethodne obaveze
 • 2. Uvođenje izvođača u posao
 • 3. Građevinski nadzor
 • 4. Plaćanje cijene
 • 4.1. Plaćanje prije početka radova
 • 4.2. Plaćanje u toku izvođenja radova
 • 4.3. Plaćanje nakon završetka radova
 • V OBAVEZE IZVOĐAČA
 • 2. Vođenje knjiga o građenju
 • 3. Solidno izvođenje radova
 • 3.1. Pravni karakter obaveze
 • 3.2. Pridržavanje projektne dokumentacije
 • 3.3. Upotreba odgovarajućeg materijala
 • 3.4. Rokovi izgradnje
 • 4. Obavještavanje o višku radova
 • 5. Omogućavanje nadzora
 • 6. Čuvanje gradilišta
 • 7. Uređenje gradilišta
 • VI PREDAJA OBJEKTA
 • 1. Tehnički pregled i odobrenje za upotrebu
 • 2. Primopredaja objekta, odnosno radova
 • 3. Superkolaudacija
 • VII ODGOVORNOST UČESNIKA U POSLU
 • 1. Uopšte o odgovornosti učesnika u poslu
 • 3. Odgovornost građevinara
 • VIII POSEBNE VRSTE POSLA
 • 1. “Ključ u ruke”
 • 2. Ostale posebne vrste ugovora o građenju
 • IX PRESTANAK UGOVORA
 • 1. Primjena opštih pravila
 • 2. Jednostrani raskid ugovora
 • UGOVOR O OSIGURANJU
 • I POJAM I ZNAČAJ
 • 1. Posao osiguranja i njegov ekonomski značaj
 • 2. Ugovor o osiguranju
 • 2.1. Izvori prava, posao i ugovor o osiguranju
 • 2.2. Pravna priroda posla osiguranja
 • 2.3. Zaključivanje i oblik ugovora
 • 2.4. Polisa osiguranja
 • II ELEMENTI UGOVORA
 • 1. Stranke
 • 1.1. Lica u ugovoru o osiguranju
 • 1.2. Osiguravač
 • 1.3. Ugovarač osiguranja
 • 2. Predmet osiguranja
 • 3. Rizik
 • 4. Premija
 • 5. Osigurana suma
 • 6. Trajanje osiguranja
 • III OBAVEZE STRANAKA
 • 1. Obaveze osiguranika
 • 1.1 Davanje podataka o riziku
 • 1.2. Plaćanje premije
 • 1.3. Obavještenje o osiguranom slučaju i promjeni rizika
 • 1.4. Staranje o osiguranom predmetu
 • 2. Obaveze osiguravača
 • 2.1. Plaćanje naknade
 • 2.2. Ostale obaveze osiguravača
 • 1. Kumuliranje zahtjeva za naknadu
 • 2. Višestruko i dvostruko osiguranje
 • V PODJELA OSIGURANJA
 • 1. Kriteriji podjele
 • 2. Osiguranje imovine
 • 3. Osiguranje lica
 • 4. Plovidbeno osiguranje
 • 5. Obavezno osiguranje
 • VI REOSIGURANJE
 • 1. Pojam reosiguranja
 • 2. Vrste reosiguranja
 • VII PRESTANAK UGOVORA O OSIGURANJU
 • 1. Prestanak ugovora po sili zakona
 • 2. Prestanak ugovora jednostranim raskidom
 • DIO PETI
 • HARTIJE OD VRIJEDNOSTI (VRIJEDNOSNI PAPIRI)
 • ZAJEDNIČKI PRAVNI ELEMENTI HARTIJA OD VRIJEDNOSTI
 • I UOPŠTE O HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI
 • 1. Pravni izvori (vrela)
 • 2. Pojam i osobine
 • 3. Značaj hartija od vrijednosti
 • 4. Bitni elementi (sastojci) hartija od vrijednosti
 • II OSNOVNE TEORIJE O HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI
 • 1. Postavljanje problema
 • 2. Teorija kreacije
 • 3. Teorija emisije
 • 4. Teorija ugovora
 • III VRSTE HARTIJA OD VRIJEDNOSTI
 • 2. Hartije od vrijednosti prema sadržini prava
 • 2.1. Korporacione hartije
 • 2.2. Stvarnopravne hartije
 • 2.3. Obligacionopravne hartije
 • 3. Hartije od vrijednosti prema nosiocu prava iz hartije
 • 3.1. Hartije od vrijednosti na donosioca
 • 3.2. Hartije od vrijednosti na ime
 • 3.3. Hartije od vrijednosti po naredbi
 • 4. Hartije od vrijednosti prema dospjelosti
 • 5. Ostale vrste hartija od vrijednosti
 • IV PRENOS HARTIJA OD VRIJEDNOSTI
 • 1. Uopšte o prenosu hartija od vrijednosti
 • 2. Cesija
 • 3. Prenos indosamentom (indosmanom)
 • 4. Prenos predajom (tradicijom)
 • V PRESTANAK PRAVA IZ HARTIJA OD VRIJEDNOSTI
 • 1. Prestanak prema opštim pravilima
 • 2. Specijalni načini prestanka prava
 • I POJAM I FUNKCIJE MJENICE
 • 1. Pojam mjenice
 • 2. Ekonomske funkcije mjenice
 • II SASTOJCI (ELEMENTI) MJENICE
 • 1. Teorija omisije
 • 2. Bitni sastojci (elementi)
 • 2.1. Uopšte o bitnim elementima mjenice
 • 2.2. Oznaka u tekstu da je isprava mjenica
 • 2.3. Bezuslovan nalog da se isplati određena svota novca
 • 2.4. Ime trasata
 • 2.5. Ime remitenta
 • 2.6. Potpis izdavaoca mjenice (trasanta)
 • 2.7. Označenje dospjelosti
 • 2.8. Mjesto plaćanja
 • 2.9. Dan i mjesto izdavanja
 • 3. Pretpostavljeni bitni sastojci mjenice
 • 4. Domicilirana mjenica
 • 5. Nebitni sastojci mjenice (mjenične klauzule)
 • 5.2. Oznaka “po naredbi”
 • 5.3. Klauzula o moneti (klauzula o efektivnosti)
 • 5.4. Klauzula o pokriću (revalirajuća klauzula)
 • 5.6. Avizna klauzula (avizo ili klauzula o izvještaju)
 • 5.7. Kasatorna klauzula
 • 5.8. Rekta klauzula (negativna klauzula po naredbi)
 • 5.9. Klauzula “bez troškova” ili “bez protesta”
 • 5.10. Klauzula “bez obaveze” ili “bez regresa”
 • 5.11. Klauzula o kamati
 • 5.12. Oznaka adrese
 • III MJENIČNE RADNJE
 • 1. Uopšte o mjeničnim radnjama
 • 2. Izdavanje mjenice
 • 3. Prenos mjenice
 • 3.1. Cesija i indosament
 • 3.2. Puni indosament
 • 3.3. Bjanko indosament
 • 3.4. Prokura indosament
 • 3.5. Založni indosament
 • 3.6. Rekta indosament
 • 3.7. Povratni indosament
 • 3.8. Indosament sa klauzulom straha
 • 4. Prijem mjenice (prihvat, akcept)
 • 5. Mjenično jemstvo (aval)
 • 6. Isplata (plaćanje) mjenice
 • 7. Regres
 • 8. Protest
 • 9. Intervencija
 • 9.1. Pozivna i spontana intervencija
 • 9.2. Intervencija zbog neakceptiranja i intervencija zbog neisplate
 • 10. Umnožavanje i prepisi mjenice
 • IV OSTALE MJENIČNE RADNJE (MJENIČNI ZAHTJEVI)
 • 1. Amortizacija mjenice
 • 2. Mjenične tužbe i prigovori
 • V VRSTE MJENICA
 • 2. Vlastita (sopstvena, solo) mjenica
 • 3. Bjanko (blanko) mjenica
 • 4. Poslovna (trgovačka, robna) mjenica
 • 5. Finansijska mjenica
 • 6. Cirkulaciona mjenica
 • 7. Komisiona mjenica
 • 8. Mjenice kod kojih se jedno lice pojavljuje u više uloga
 • 1. Zastarjelost
 • 2. Prestanak mjeničnih prava i obaveza
 • ČEK
 • 1. Pojam čeka
 • 2. Ekonomska uloga čeka
 • 3. Sličnosti i razlike sa mjenicom
 • Sličnosti sa mjenicom Razlike sa mjenicom
 • II BITNI I NEBITNI SASTOJCI (ELEMENTI) ČEKA
 • 1. Bitni sastojci
 • 1.1. Uopšte o bitnim elementima
 • 1.2. Pojedini bitni elementi
 • 2. Nebitni sastojci
 • III ČEKOVNE RADNJE
 • 1. Uopšte o čekovnim radnjama
 • 2. Izdavanje čeka
 • 3. Prenos čeka
 • 3.1. Uopšte o prenosu čeka
 • 3.2. Prenos indosamentom
 • 3.3. Prenos čeka cesijom
 • 3.4. Prenos čeka predajom
 • 4. Aval (jemstvo)
 • 5. Isplata čeka
 • 6. Opozivanje čeka
 • 7. Protest
 • 8. Regres
 • 9. Umnožavanje čeka
 • IV OSTALE ČEKOVNE RADNJE
 • 1. Amortizacija čeka
 • 2. Obezbjeđenje potraživanja
 • 3. Tužbe kod čeka
 • 4. Delikti u čekovnom pravu
 • V VRSTE ČEKOVA
 • 2. Osnovne vrste čekova prema namjeni
 • 2.1. Isplatni (gotovinski, blagajnički) ček
 • 2.2. Obračunski (virmanski) ček
 • 2.3. Precrtani (barirani) ček
 • 2.4. Cirkulacioni (cirkularni) ček
 • 2.5. Putnički ček
 • 2.6. Ček za potrošački kredit
 • 2.7. Dokumentovani (dokumentarni) ček
 • 2. Prestanak čekovnopravnog odnosa
 • OBVEZNICA
 • I POJAM I PRAVNE KARAKTERISTIKE
 • 1. Pojam obveznice
 • II DIJELOVI I BITNI SASTOJCI OBVEZNICE
 • 2. Bitni sastojci
 • 3. Klauzule o pravima izdavaoca i imaoca obveznice
 • III RADNJE SA OBVEZNICAMA
 • 1. Izdavanje i emisija
 • 2. Prenos
 • 3. Amortizacija i promjene
 • IV VRSTE OBVEZNICA
 • 2. Obveznice prema načinu određivanja nosioca prava
 • 3. Obveznice prema položaju izdavaoca (emitenta)
 • 4. Obveznice prema roku dospijevanja
 • 5. Obveznice prema načinu amortizacije
 • 6. Obveznice prema stepenu garancije
 • 7. Obveznice prema prihodu koji nose
 • 8. Obveznice prema načinu određivanja kamate i rokovima isplate
 • 9. Obveznice prema mogućnostima zamjene
 • 10. Obveznice prema valuti na koju glase
 • 11. Obveznice prema teritoriju
 • OSTALE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI (VRIJEDNOSNI PAPIRI)
 • I BLAGAJNIČKI ZAPIS
 • 1. Pojam i karakteristike
 • 3. Radnje sa blagajničkim zapisom
 • II KOMERCIJALNI ZAPIS
 • 3. Radnje sa komercijalnim zapisom
 • III CERTIFIKAT I POTVRDA DEPOZITARA
 • 3. Radnje sa certifikatom
 • IV ROBNE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI
 • 1. Pojam robnih hartija
 • 2. Vrste robnih hartija
 • PRAVO KONKURENCIJE
 • POJAM PRAVA KONKURENCIJE
 • I POJAM KONKURENCIJE
 • 1. Ekonomski pojam konkurencije
 • 2. Pravni pojam konkurencije
 • 1. Pretpostavke pravnog regulisanja konkurencije
 • 2. Izvori prava konkurencije
 • III PREDMET I METOD PRAVA KONKURENCIJE
 • 1. Predmet prava konkurencije
 • 2. Metod prava konkurencije
 • GLAVA DRUGA
 • INSTITUTI I ODGOVORNOSTI U PRAVU KONKURENCIJE
 • I INSTITUTI PRAVA KONKURENCIJE
 • 1. Monopolističko djelovanje
 • 1.1. Pojam monopolističkog djelovanja
 • 1.2. Monopolistički sporazum
 • 1.3. Monopolističko ponašanje
 • 2. Špekulacija
 • 2.1. Pojam špekulacije i metode njenog suzbijanja
 • II ODGOVORNOST U PRAVU KONKURENCIJE

Prof. dr. Miloš Trifković Prof. dr. Milić Simić Doc. dr. Veljko Trivun

POSLOVNO PRAVO UGOVORI, VRIJEDNOSNI PAPIRI I PRAVO KONKURENCIJE

Ekonomski fakultet u Sarajevu Izdavačka djelatnost Fakulteta

Naziv djela: ”POSLOVNO PRAVO-UGOVORI, VRIJEDONOSNI PAPIRI I PRAVO KONKURENCIJE” Autori: Prof. dr. Miloš Trifković Prof. dr. Milić Simić Doc. dr. Veljko Trivun Redaktor: Doc. dr. Veljko Trivun Izdavač: Ekonomski fakultet u Sarajevu Izdavačka djelatnost Fakulteta Glavni urednik: Dekan: Prof. dr. Muris Čičić Urednik: Prof. dr. Hasan Muratović Recenzenti: Akademik, Krneta dr. Slavica, redovni profesor Pravnog fakulteta u Sarajevu Mirko dr. Vasiljević, redovni profesor Pravnog fakulteta u Beogradu Lektor: Amra Trivun Obrada teksta: Mia Mrgud Godina izdavanja i štampanja: 2004. Tiraž: 600 primjeraka Štampa: VMG Grafika, d.o.o. Mostar Odgovorno lice štamparije: Vencel Pralas

Napomene autora Već duže vremena se osjeća potreba za novim izdanjem udžbenika "Poslovno pravo " koji reguliše materiju ugovornog prava, hartija od vrijednosti i prava konkurencije. Posljednje izdanje, iz 1997.g. pretrpjelo je značajne izmjene. Osnovni su razlozi izmjene pozitivnih propisa kao i donošenje niza novih. Ugovori koji se odnose na materiju prevoza robe zračnim putem i prevoza morem više se ne nalaze u ovom udžbeniku. S obzirom na to da nisu ni bili dio ispitne materije svoje će mjesto naći u udžbeniku Međunarodnog poslovnog prava. U ovom izdanju kao autor se po prvi put pojavljuje docent dr. Veljko Trivun koji je izvršio redakciju cjelokupnog teksta i usklađivanja vezana za izmjenu i donošenje novih zakonskih propisa. Izmjene su posebno izvršene kod slijedećih pravnih instituta: ugovor o građenju, ugovor o licenci, hartije od vrijednosti i pravo konkurencije. Ostala materija ovog udžbenika je pretrpjela izmjene u manjoj mjeri. Obrađen je i izmijenjen je i dio koji se odnosi na ugovor o osiguranju. Tvorac ovog dijela udžbenika je bio prof. Aziz Sultanović koji se, od ovog izdanja, više ne pojavljuje kao autor. Na žalost, profesor Aziz Sultanović, kao utemeljitelj discipline privrednog, odnosno poslovnog prava na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, od prošle godine, nije više među živima. Brojnim generacijama studenata, ekonomista, pravnika, kao i kolega po profesiji i struci ostaće u pamćenju kao vrstan znalac materije koja se nalazi pred Vama. Kao i ranije izdanje ovaj udžbenik je, prije svega, namijenjen studentima Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Nadamo se da će se ovaj udžbenik koristiti i na drugim fakultetima kao obavezna literatura, što je bio slučaj i do sada. Nezaobilazna veza akademske sfere sa privrednim tokovima i pravnom praksom i ovaj put je uvažavana. Autori su mišljenja da će i stručnjaci iz privrede dijeliti isti stav. Zahvalnost dugujemo svima koji su pomogli u izdavanju ovog udžbenika. Autori Sarajevo, oktobra 2004.g.

SADRŽAJ

strana DIO PRVI UGOVOR O PRODAJI GLAVA PRVA POJAM, ZAKLJUČIVANJE I ELEMENTI UGOVORA O PRODAJI POJAM UGOVORA O PRODAJI 1. Pojam prodaje 1.1. Posao prodaje i ugovor o prodaji 1.2. Definicija ugovora i njegove vrste 2. Osobina i djejstvo ugovora o prodaji 2.1. Osobine ugovora 2.2. Dejstvo ugovora ZAKLJUČIVANJE UGOVORA 1. Primjena opštih pravila 2. Postupak zaključivanja ugovora 3. Posebne tehnike zaključivanja ugovora 3.1. Standardni ugovori 3.2. Zaključnica 3.3. Porudžbina BITNI ELEMENTI UGOVORA O PRODAJI 1. Pojam i vrste 2. Predmet 2.1. Stvar kao predmet prodaje 2.2. Količina 3. Cijena 3.1. Pojam, struktura i način određivanja cijene 3.2. Određivanje cijena prinudnim aktom 3.3. Određivanje cijene ugovorom 3.4. Određivanje cijene dispozitivnim propisom 3.5. Promjena cijene NEBITNI ELEMENTI UGOVORA O PRODAJI 1. Pojam i vrste 2. Kvalitet 2.1. Pojam kvaliteta 2.2. Određivanje kvaliteta prinudnim propisom 2.3. Određivanje kvaliteta ugovorom 2.4. Određivanje kvaliteta dispozitivnim propisom 3. Ambalaža 4. Transportne klauzule 21 21 21 21 21 21 21 21 23 23 23 24 24 24 26 26 26 27 27 27 28 28 29 30 30 31 31 32 32 34 34 35 35 35 36 38 38 39

I

II

III

IV

1

I II

III

IV

V

GLAVA DRUGA OBAVEZE PRODAVCA UOPŠTE O OBAVEZAMA PRODAVCA 1. Vrste obaveza 2. Karakter obaveza prodavca ISPORUKA 1. Pojam isporuke 2. Predmet isporuke 3. Mjesto isporuke 3.1. Pojam mjesta isporuke 3.2. Mjesto isporuke i u širem smislu 3.3. Mjesto isporuke u užem smislu 4. Način isporuke 4.1. Pojam i vrste 4.2. Realna jednokratna isporuka 5. Vrijeme isporuke 5.1. Pojam 5.2. Vrijeme jednokratne isporuke 5.3. Vrijeme sukcesivne isporuke 5.4. Istovremenost isporuke i plaćanja 6. Dejstva isporuke - prelaz rizika 6.1. Pojmovna određenja 6.2. Prelaz rizika kada kupac nije u docnji 6.3. Prelaz rizika kada je kupac u docnji GARANCIJA ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE 1. Pojam i vrste materijalnih nedostataka 1.1. Pojam materijalnih nedostataka 1.2. Vrste materijalnih nedostataka 2. Garancija za materijalne nedostatke 2.1. Pojam garancije 2.2. Uslovi za postojanje garancije GARANCIJA ZA PRAVNE NEDOSTATKE (ZAŠTITA OD EVIKCIJE) 1. Pojam i vrste pravnih nedostataka 2. Pojam garancije za pravne nedostatke i uslovi za njeno postojanje ISPOSTAVLJANJE FAKTURE 1. Pojam fakture i obaveza njenog ispostavljanja 2. Obaveznost jednostrano unesenih klauzula GLAVA TREĆA OBAVEZE KUPCA UOPŠTE O OBAVEZAMA KUPCA 1. Vrste obaveza 2. Karakter obaveza kupca PREGLED ROBE

41 41 41 41 41 42 42 42 44 44 44 45 45 45 46 47 47 47 49 50 51 51 52 52 53 53 53 54 55 55 56 57 57 58 59 59 60 63 63 63 63 63 64

I II

2

III IV

1. Pojam pregleda 1.1. Pojam provjere materijalnih nedostataka 1.2. Pojam provjere pravnih nedostataka 2. Subjekti pregleda robe 3. Mjesto pregleda robe 4. Vrijeme pregleda robe 5. Način pregleda robe PRIJEM ISPORUKE 1. Pojam prijema isporuke 2. Sadržaj obaveze prijema isporuke PLAĆANJE CIJENE 1. Pojam obaveze plaćanja 1.1. Deficinija i kvalifikacija obaveze 1.2. Sadržaj obaveze plaćanja 1.3. Primjena opštih pravila o novčanim obavezama 2. Način plaćanja 2.1. Uopšte o načinu plaćanja 2.2. Instrumenti plaćanja 2.3. Tipovi načina plaćanja 3. Vrijeme izvršenja isplate 3.1. Vrijeme plaćanja 3.2. Vrijeme isplate 4. Mjesto plaćanja 4.1. Određivanje mjesta plaćanja 4.2. Promjena mjesta plaćanja GLAVA ČETVRTA PRIGOVORI UOPŠTE O PRIGOVORIMA 1. Pojam prigovora 2. Vrste prigovora REKLAMACIJA ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE 1. Pojam reklamacije 2. Način reklamiranja 3. Mjesto reklamiranja 4. Vrijeme reklamiranja REKLAMACIJA NA PRAVNE NEDOSTATKE 1. Pojam reklamacije 2. Specifičnosti režima reklamacije na pravne nedostatke GLAVA PETA ODGOVORNOST PRODAVCA ODGOVORNOST ZA DOCNJU SA ISPORUKOM 1. Pojam docnje i odgovornosti za docnju sa isporukom 1.1. Pojam docnje sa isporukom 1.2. Pojam odgovornosti za docnju sa isporukom

64 64 65 65 67 68 70 72 72 72 73 73 73 73 74 76 76 76 78 79 79 80 81 81 82 83 83 83 83 83 84 84 84 86 86 88 88 88 91 91 91 91 91 92

I II

III

I

3

II

III

2. Odgovornost za docnju sa jednokratnom realnom isporukom 2.1. Odgovornost kod nefiksnih poslova 2.2. Odgovornost kod fiksnih poslova 3. Odgovornost za docnju sa isporukom obroka 3.1. Količina nije bitan elemenat ugovora 3.2. Količina je bitan elemenat ugovora 4. Odgovornost za docnju sa predajom dokumenata ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE 1. Pojam odgovornosti za materijalne nedostatke 2. Prava kupca 2.1. Zahtjev za urednim ispunjenjem ugovora 2.2. Zahtjev za sniženjem cijene 2.3. Zahtjev za raskid ugovora 2.4. Obim vršenja prava na popravljanje štete 3. Obaveze kupca ODGOVORNOST ZA PRAVNE NEDOSTATKE 1. Pojam odgovornosti za pravne nedostatke 2. Prava kupca 2.1. Zahtjev za urednim ispunjenjem ugovora 2.2. Zahtjev za srazmjernim sniženjem cijene 2.3. Raskid ugovora 2.4. Pomoć u parnici 2.5. Priznavanje očito osnovnog prava trećeg lica GLAVA ŠESTA ODGOVORNOST KUPCA ODGOVORNOST ZA DOCNJU SA SLANJEM AMBALAŽE 1. Pojam docnje kupca sa slanjem ambalaže i odgovornost kupca za nju 2. Prava prodavca ODGOVORNOST ZA DOCNJU SA PRIJEMOM ISPORUKE 1. Pojam docnje sa prijemom isporuke i odgovornosti za nju 2. Predaja robe na čuvanje 3. Prodaja robe 4. Raskid ugovora DOCNJA KUPCA SA PLAĆANJEM CIJENE 1. Pojam docnje sa plaćanjem cijene i odgovornost kupca za nju 2. Docnja kupca sa plaćanjem cijene prije prijema isporuke 3. Docnja kupca sa plaćanjem nakon prijema isporuke DIO DRUGI UGOVORI O USLUGAMA U PROMETU ROBE GLAVA PRVA TRGOVINSKO POSREDOVANJE (MEŠETARENJE) POJAM POSLA I ZAKLJUČIVANJE UGOVORA

93 93 95 96 96 97 98 98 98 99 99 100 101 102 103 105 105 105 105 106 106 106 107 109 109 109 109 109 110 110 111 111 113 113 113 114 115 117 117 117 117 117

I

II

III

I

4

II

III

IV

1. Pojam posla 2. Zaključivanje ugovora BITNI ELEMENTI 1. Ličnost posrednika 2. Predmet ugovora 3. Cijena OBAVEZE STRANAKA 1. Obaveze posrednika 1.1. Dovođenje u vezu zainteresovanih stranaka 1.2. Postupanje po nalogu 1.3. Postupanje pažnjom dobrog privrednika - stručnjaka 1.4. Posrednički dnevnik 1.5. Posrednički list 1.6. Čuvanje poslovne tajne 1.7. Obavještavanje o stanju na tržištu 2. Obaveze nalogodavca 2.1. Plaćanje provizije 2.2. Naknada troškova 2.3. Trpljenje posrednikovih prava zaloge, pridržaja i prvenstva naplate ODGOVORNOST STRANAKA 1. Odgovornost posrednika 2. Odgovornost komitenta GLAVA DRUGA TRGOVINSKO ZASTUPNIŠTVO POJAM I ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O TRGOVINSKOM ZASTUPANJU 1. Pojam ugovora 2. Zaključivanje ugovora BITNI ELEMENTI 1. Ličnost trgovinskog zastupnika 2. Predmet ugovora 3. Cijena OBAVEZE I PRAVA STRANAKA 1. Obaveze agencije 1.1. Iznalaženje saugovarača 1.2. Učestvovanje u sklapanju poslova 1.3. Davanje obavještenja 1.4. Vođenje knjige ugovora 1.5. Staranje o interesima nalogodavca 1.6. Primanje izjava od saugovarača 1.7. Poslovna tajna 1.8. Vraćanje stvari primljenih od komitenta 1.9. Polaganje računa 1.10. Trpljenje odbijanja posla

117 118 118 118 118 119 120 120 120 120 120 121 121 121 122 122 122 123 123 124 124 124 125 125 125 125 126 127 127 127 128 129 129 129 129 129 129 130 130 130 130 131 131

I

II

III

5

Obaveze komitenta 2. Čuvanje poslovne tajne 2. Odgovornost komisionara 2. Obavještavanje o poslu 1. Prestanak ugovora sklopljenih na određeno vrijeme 2. Obaveze komitenta 2. Prestanak ugovora sklopljenih na neodređeno vrijeme GLAVA TREĆA KOMISION POJAM I ZAKLJUČIVANJE KOMISIONOG POSLA 1. Del credere zastupstvo PRESTANAK UGOVORA 1.6.2. Zaštita komitentovih interesa 1. Neisključiva i isključiva agencija 3.2.5. Trpljenje komisionarevih prava zaloge. Pojam posla 2. Odgovornost komitenta POSEBNE VRSTE KOMISIONA 1.3. Postupanje po nalogu 1.1. Predmet 3. Plaćanje naknade (provizije) 2.IV V VI 2.3. Odgovornost nalogodavca POSEBNE VRSTE TRGOVINSKOG ZASTUPANJA 1.2. Troškovi 2. Predaja rezultata posla 1. Obaveze komisionara 1. Predaja materijala potrebnih agentu 2. pridržaja i prvenstva naplate ODGOVORNOST STRANAKA 1.4.4.1. Trpljenje agentovih prava zaloge. Čuvanje stvari 1.5. Prihvatanje komisionara kao saugovarača u komisiji ODGOVORNOST STRANAKA 1. Obavještavanje o relevantnim momentima 2. Plaćanje cijene 2.1. Jemstvo za ispunjenje obaveze trećeg (komision star del 131 131 131 132 132 133 133 133 133 133 134 134 134 134 135 137 137 137 137 139 140 140 141 141 142 142 142 143 144 144 145 145 146 146 146 147 147 147 148 148 149 149 149 I II III IV V 6 . Davanje sredstava za izvršenje naloga i avansa 2. pridržaja i prvenstvene naplate 2.4. Zaključivanje ugovora BITNI ELEMENTI 1. Odgovornost trgovinskog zastupnika 2.3. Podjela poslova 2. Cijena OBAVEZE STRANAKA 1. Ličnost komisionara 2.

Očuvanje prava ostavioca 1. Odgovornost skladištara 2.11. Vođenje skladišne knjige 1. Stranke 2. Pregled robe 1. Izdavanje robe 1. Izdavanje potvrde 1.7.9.5. Opšta pravila 2. Predmet posla 3. Odgovornost ostavioca SKLADIŠNICA 1.1. Zaključivanje ugovora BITNI ELEMENTI UGOVORA O USKLADIŠTENJU 1.3. Čuvanje robe 1. Konsignacija PRESTANAK UGOVORA 1.1. Upozorenje na mane 2. Plaćanje usluge ODGOVORNOST STRANAKA 1. Postupanje po nalogu 1.6. značaj i pravna priroda ugovora 2. Predaja robe i dokumenata 2. Osiguranje robe 1. Pojam i značaj skladišnice 2.2. Cijena usluga OBAVEZE STRANAKA 1. Izdavanje i prenos skladišnice 3. Obaveze skladištara 1. Opoziv i otkaz naloga GLAVA ČETVRTA USKLADIŠTENJE POJAM I ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O USKLADIŠTENJU 1.8. Pojam.4. Prodaja robe u kvaru 1. Obaveze ostavioca 2. Pregled robe pri prijemu i reklamacija 2.3.10.2. Prijem robe 1. Protest i amortizacija skladišnice DIO TREĆI UGOVORI O ORGANIZOVANJU PREVOZA STVARI GLAVA PRVA UGOVOR O ŠPEDICIJI (OTPREMANJU) 150 150 150 151 153 153 153 153 154 155 155 156 156 157 157 157 158 158 158 159 159 159 159 159 159 160 160 160 160 161 161 161 163 163 163 164 165 167 167 167 167 I II III IV V I PREVOZU 7 .VI credere) 2.

Ugovorne strane 1. ZNAČAJ I PRAVNI IZVORI 1.6.5. Obavještavanje o opasnim stvarima i dragocjenostima ODGOVORNOST I OBEZBJEĐENJE POTRAŽIVANJA 1. Mjesto i datum 1.2.1. Rad po uputstvima 1. Bitni elementi ugovora 1. Pravni izvori ZAKLJUČIVANJE I BITNI ELEMENTI UGOVORA 1. Zbirna (skupna) špedicija GLAVA DRUGA UGOVOR O PREVOZU STVARI ŽELJEZNICOM POJAM UGOVORA I PRAVNI IZVORI 1. Plaćanje troškova i novčanog predujma (avansa) 2.I II III IV V POJAM. Špediterske isprave 3. Zaključivanje ugovora za komitenta 1.5. Uputna stanica 1. Ugovor je neformalan i realan 2.1. Značaj špedicije 3.3. Pravni izvori ZAKLJUČIVANJE UGOVORA 1.2. Primalac 1. Obezbjeđenje potraživanja špeditera POSEBNI SLUČAJEVI ŠPEDICIJE 1. Ograničenje slobode ugovaranja ELEMENTI UGOVORA 1. Postupanje sa pažnjom savjesnog i urednog privrednika 1. Obaveze špeditera 1. Pojam ugovora 2. Predmet prevoza (stvari) 1.6. Pojam ugovora 2. Fiksna (forfetna) špedicija 2. Izvršenje carinskih radnji i plaćanje carina 1.3.2. Bitni elementi ugovora OBAVEZE I PRAVA STRANAKA 1.8.7.4.3. Tovarni list i prenosivi tovarni list 3. Osiguranje stvari 1. Obaveze komitenta 2. Čuvanje stvari i zaštita prava 1. Prevozni i drugi troškovi 167 167 168 168 169 169 170 171 172 172 172 172 173 174 174 175 175 176 177 177 177 178 178 178 180 181 181 182 183 183 183 183 183 184 184 185 186 187 187 187 188 188 188 189 189 I II III 8 . Odgovornost špeditera 2. Zaključivanje ugovora 2.4.1. Polaganje računa 2. Plaćanje naknade (provizije) 2. Izbor prevoznog puta (instradacija) 1.

Čuvanje stvari 1.5. Rok isporuke 1. Plaćanje prevoznih troškova 3. Vrste prevoza i ugovora 4. Odgovornost željeznice 2.8. Klauzula “ostaje na stanici” 2.2. Prestanak ugovora 2.7. Odgovornost pošiljaoca PRESTANAK PRAVA IZ UGOVORA 1. Prijem i provjeravanje stvari (pošiljke) 1.IV V VI 1. Obavještavanje o namjeravanom prevozu 2. Izvještavanje o prispijeću stvari 1.9.10.5. Postupanje po nalozima 1. Predaja stvari primaocu (izdavanje stvari) 1. Rok utovara 2.2. Vrijeme isporuke 2. Pojam ugovora 2. Utovar stvari 1.11.1.9. Pouzeće 2.7. Obaveze željeznice 1. Pravni izvori 189 190 190 190 190 190 190 191 191 191 191 191 191 192 192 192 193 194 194 195 196 197 197 199 199 199 199 200 200 201 201 202 202 202 206 206 206 207 209 209 209 209 209 210 211 I 9 .7.6. Odnošenje stvari ODGOVORNOST STRANAKA 1. Smetnje 2. Obaveze pošiljaoca 2. Nebitni elementi ugovora 2.4.2. Značaj drumskog prevoza 3.3. Plaćanje prevoznih troškova 3. Franko carina 2. Mješoviti (kombinovani) prevoz 2. Obavještavanje korisnika prevoza 1. Obavještavanje o prispijeću pošiljke OBAVEZE I PRAVA STRANAKA 1. Zastara potraživanja GLAVA TREĆA UGOVOR O PREVOZU STVARI DRUMOM (CESTOM) POJAM. Predaja stvari i tovarnog lica 2. Obaveze primaoca 3. Obavljanje određenih radnji i spisak isprava 2. Provjera pošiljke 2. ZNAČAJ I PRAVNI IZVORI 1.1.4. Prevozni put 2.10.6.3. Obezbjeđenje uredne isporuke 2.3.8.1.1.2. Objavljivanje tarifa 2. Uredan prevoz stvari 1.

Preuzimanje stvari na prevoz 1.3.1.1.1. ZNAČAJ I PRAVNI IZVORI 1. Zaključivanje ugovora i isprave o prevozu 2. Obavještavanje o prevozu i predaja potrebnih dokumenata 2. Odgovornost drumskog prevoznika 2. Odgovornost stranaka DIO ČETVRTI LICENCA. Bitni elementi ugovora OBAVEZE I ODGOVORNOST STRANAKA 1.3. Bitni elemetni ugovora OBAVEZE I PRAVA STRANAKA 1. Postupanje po uputstvima imaoca prava 1. TOVARNI LIST I ELEMENTI UGOVORA 1. Pojam ugovora 2. GRAĐENJE I OSIGURANJE GLAVA PRVA UGOVOR O LICENCI 212 212 212 213 214 214 214 215 215 215 216 217 218 218 218 219 219 220 220 220 221 221 223 223 223 224 225 225 225 225 225 226 226 226 227 228 228 228 231 231 231 231 I II III 10 . Pravni izvori ZAKLJUČIVANJE I ELEMENTI UGOVORA 1. Obaveze drumskog prevoznika 1. Utovar stvari 2. Prevoz stvari 1. Isporuka pošiljke primaocu (predaja stvari) 2.2. Prestanak ugovora 2.5. Obaveze pošiljaoca 2. Čuvanje stvari primljenih na prevoz 1. Zaključivanje 2. Plaćanje naknade za prevoz 3. Obaveze stranaka 2. Tovarni list 3. Stavljanje motornog vozila na raspolaganje pošiljaocu 1. Odgovornost pošiljaoca PRESTANAK PRAVA IZ UGOVORA 1.6. Pakovanje i označavanje stvari (priprema pošiljke) 2. Obaveze primaoca 3.4. Značaj unutrašnje plovidbe 3. Zastara potraživanja GLAVA ČETVRTA UGOVOR O PREVOZU STVARI U UNUTRAŠNJOJ PLOVIDBI (UNUTRAŠNJIM VODAMA) POJAM. Istovar stvari ODGOVORNOST STRANAKA 1.2.4.2.II III IV V ZAKLJUČIVANJE. Plaćanje naknade za prevoz 3.

Obaveze primaoca licence 2. Pojam ugovora 2. Pojam posla 2.3. Prestanak subjektiviteta GLAVA DRUGA UGOVOR O GRAĐENJU POJAM UGOVORA I IZVORI PRAVA 1. Otkaz 3.2.3.2.1. Izbor saugovarača 3. Zaključivanje ugovora POJAM I BITNI ELEMENTI UGOVORA 1. Sredstva za izgradnju 3.I II III IV V VI POJAM POSLA I ZAKLJUČIVANJE UGOVORA 1.1.4. Iskorištavanje predmeta licence 2. Predaja predmeta licence 1.2.1. Podlicenca PRESTANAK UGOVORA O LICENCI 1. Garancija za pravne osobine prenesenog prava 2. Javno nadmetanje 231 231 232 233 233 233 234 234 234 235 236 236 236 236 237 237 238 238 238 239 239 240 240 240 241 241 241 242 242 242 243 245 245 245 245 245 246 246 247 247 249 250 250 250 250 I II 11 . Obaveze uslovljene vrstom ugovora o licenci ODGOVORNOST STRANAKA 1. Podjela licenci 2. Pojam ugovora 2.3.2. Obaveze davaoca licence 1. Bitni elementi ugovora 2. Subjekti ugovora 2. Predmet ugovora 2. Odgovornost davaoca licence 2. Investicioni program i tehnička dokumentacija 2. Garancije za tehničke osobine predmeta licence 1. Prestanak protekom vremena 2. Stranke 2. Davanje uputstava i objašnjenja 1. Prethodne radnje 2. Pravni režim za izbor saugovarača 3. Forma ugovora OBAVEZE STRANAKA 1. Odgovornost primaoca licence VRSTE LICENCI I PODLICENCA 1.1. Odobrenje za građenje 2.1.2. Plaćanje naknade 2.3. Izvori prava 3. Izvori prava STRANKE I ZAKLJUČIVANJE UGOVORA 1.4. Cijena 2.

Zaključivanje ugovora BITNI ELEMENTI UGOVORA 1. Prikupljanje ponuda 3. Promjena cijene 3. Prethodne obaveze 2. Rok 4. Premija izvođača 6. Cijena 2.1. Odgovornost građevinara POSEBNE VRSTE POSLA 1.4. Tehnički pregled i odobrenje za upotrebu 2. Superkolaudacija ODGOVORNOST UČESNIKA U POSLU 1. “Ključ u ruke” 2.1. Pravni karakter obaveze 3. Čuvanje gradilišta 7. Plaćanje u toku izvođenja radova 4. Prethodne obaveze 2. Predmet 2.3. Primopredaja objekta. Odgovornost projektanta. Plaćanje nakon završetka radova OBAVEZE IZVOĐAČA 1. Pisana forma ugovora OBAVEZE INVESTITORA 1. Uređenje gradilišta PREDAJA OBJEKTA 1. Pridržavanje projektne dokumentacije 3. Ugovorna kazna 5. Plaćanje prije početka radova 4.4.3.2. Uopšte o odgovornosti učesnika u poslu 2. Garantni rok za kvalitet radova 7. davaoca mišljenja o zemljištu i investitora 3. Uvođenje izvođača u posao 3. Solidno izvođenje radova 3.2.III IV V VI VII VIII IX 3.1.3. Omogućavanje nadzora 6. Određivanje cijene 2. Građevinski nadzor 4. Plaćanje cijene 4. Ostale posebne vrste ugovora o građenju PRESTANAK UGOVORA 251 252 252 253 253 254 254 255 256 256 257 257 258 258 258 258 259 260 260 260 261 261 261 262 263 263 263 263 264 264 265 265 265 266 266 267 268 268 268 269 269 270 270 271 272 12 . Vođenje knjiga o građenju 3. Obavještavanje o višku radova 5.2. Rokovi izgradnje 4. Upotreba odgovarajućeg materijala 3. Neposredna pogodba 4. odnosno radova 3.

Vrste reosiguranja PRESTANAK UGOVORA O OSIGURANJU 1. Davanje podataka o riziku 1. Lica u ugovoru o osiguranju 1.1. Rizik 4. Zaključivanje i oblik ugovora 2. Jednostrani raskid ugovora GLAVA TREĆA UGOVOR O OSIGURANJU POJAM I ZNAČAJ 1. Višestruko i dvostruko osiguranje PODJELA OSIGURANJA 1. Primjena opštih pravila 2. Ugovarač osiguranja 2. Premija 5. Osigurana suma 6. Staranje o osiguranom predmetu 2.1. Polisa osiguranja ELEMENTI UGOVORA 1. Plaćanje premije 1. Kumuliranje zahtijeva za naknadu 2. Obaveze osiguravača 2.1. Stranke 1. posao i ugovor o osiguranju 2.4. Osiguravač 1. Obavezno osiguranje REOSIGURANJE 1. Posao osiguranja i njegov ekonomski značaj 2. Ugovor o osiguranju 2.3. Izvori prava.4.1. Obaveze osiguranika 1. Prestanak ugovora po sili zakona 272 272 273 273 273 273 276 276 278 279 280 281 281 281 283 283 284 285 286 288 289 290 290 290 292 293 294 294 294 299 300 300 301 301 301 302 303 303 304 306 306 307 308 308 I II III IV V VI VII 13 . Osiguranje lica 4. Kriteriji podjele 2. Plovidbeno osiguranje 5.2. Obavještenje o osiguranom slučaju i promjeni rizika 1.3.2.3. Pojam reosiguranja 2.2. Plaćanje naknade 2.2. Ostale obaveze osiguravača KUMULIRANJE ZAHTIJEVA ZA NAKNADU I VIŠESTRUKO OSIGURANJE 1. Pravna priroda posla osiguranja 2.1. Trajanje osiguranja OBAVEZE STRANAKA 1. Predmet osiguranja 3. Osiguranje imovine 3.

Prenos predajom (tradicijom) PRESTANAK PRAVA IZ HARTIJA OD VRIJEDNOSTI 1.2. Korporacione hartije 2. Teorija omisije 2. Hartije od vrijednosti prema dospjelosti 5. Teorija kreacije 3. Ekonomske funkcije mjenice SASTOJCI (ELEMENTI) MJENICE 1. Uopšte o prenosu hartija od vrijednosti 2. Značaj hartija od vrijednosti 4. Prestanak ugovora jednostranim raskidom DIO PETI HARTIJE OD VRIJEDNOSTI (VRIJEDNOSNI PAPIRI) GLAVA PRVA ZAJEDNIČKI PRAVNI ELEMENTI HARTIJA OD VRIJEDNOSTI UOPŠTE O HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI 1. Hartije od vrijednosti na ime 3. Bitni sastojci (elementi) 309 311 311 311 311 311 311 312 314 316 316 316 317 317 318 320 320 320 320 320 321 321 321 322 322 323 323 325 325 325 326 328 328 329 329 331 331 331 331 332 333 333 334 I II III IV V I II 14 .2. Ostale vrste hartija od vrijednosti PRENOS HARTIJA OD VRIJEDNOSTI 1. Stvarnopravne hartije 2. Hartije od vrijednosti po naredbi 4. Cesija 3. Pojam i osobine 3. Obligacionopravne hartije 3. Prenos indosamentom (indosmanom) 4. Hartije od vrijednosti prema sadržini prava 2. Specijalni načini prestanka prava GLAVA DRUGA MJENICA POJAM I FUNKCIJE MJENICE 1. Bitni elementi (sastojci) hartija od vrijednosti OSNOVNE TEORIJE O HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI 1. Pravni izvori (vrela) 2. Hartije od vrijednosti prema nosiocu prava iz hartija 3. Postavljanje problema 2. Teorija ugovora VRSTE HARTIJA OD VRIJEDNOSTI 1.3. Pojam mjenice 2.3. Hartije od vrijednosti na donosioca 3. Prestanak prema opštim pravilima 2.1. Kriteriji podjele 2.1. Teorija emisije 4.2.

Uopšte o mjeničnim radnjama 2.5. Avizna klauzula (avizo ili klauzula o izvještaju) 5. Povratni indosament 3. Bjanko indosament 3.1.4.8. Uopšte o bitnim elementima mjenice 2.5. Prokura indosament 3. Rekta klauzula (negativna klauzula po naredbi) 5. Oznaka “po naredbi” 5.11. Bezuslovan nalog da se isplati određena svota novca 2.6. Pretpostavljeni bitni sastojci mjenice 4. akcept) 5. Isplata (plaćanje) mjenice 7. Klauzula “bez troškova” ili “bez protesta” 5.4.2. Klauzula valute (valutna klauzula ili klauzula o o primljenoj vrijednosti) 5. Klauzula “bez obaveze” ili “bez regresa” 5. Kasatorna klauzula 5. Pozivna i spontana intervencija 9.4.2. Nebitni sastojci mjenice (mjenične klauzule) 5. Klauzula o kamati 5. Mjesto plaćanja 2. Ime trasata 2.9.12. Mjenično jemstvo (aval) 6. Potpis izdavaoca mjenice (trasanta) 2.8.6.III 2. Prenos mjenice 3. Klauzula o moneti (klauzula o efektivnosti) 5. Intervencija zbog neakceptiranja i intervencija zbog 334 334 335 335 336 336 337 338 339 339 340 341 341 341 341 342 342 342 343 343 343 343 343 343 344 344 345 346 346 346 346 347 347 348 348 348 348 351 352 354 356 357 358 358 15 .9. Oznaka adrese MJENIČNE RADNJE 1.3. Klauzula o pokriću (revalirajuća klauzula) 5.1. Rekta indosament 3.5.1. Domicilirana mjenica 5. Založni indosament 3. Intervencija 9.6.7. Prijem mjenice (prihvat. Podatak o broju mjeničnog primjerka (duplikatna klauzula) 5. Označenje dospjelosti 2. Protest 9.7.1.3. Indosament sa klauzulom straha 4. Izdavanje mjenice 3. Ime remitenta 2.2.3. Cesija i indosament 3. Oznaka u tekstu da je isprava mjenica 2.2. Dan i mjesto izdavanja 3.10.8. Puni indosament 3. Regres 8.7.

Zastarjelost 2. Pojedini bitni elementi 2.1. Izdavanje čeka 3. Sličnosti i razlike sa mjenicom BITNI I NEBITNI SASTOJCI (ELEMENTI) ČEKA 1. Bitni sastojci 1. Obezbjeđenje mjeničnog potraživanja (pravo zaloga i pridržaja) OSTALE MJENIČNE RADNJE (MJENIČNI ZAHTJEVI) 1. Bjanko (blanko) mjenica 4. Kriteriji podjele 2. Nebitni sastojci ČEKOVNE RADNJE 1.IV V VI neisplate 10. Opozivanje čeka 360 361 362 362 363 364 365 365 365 366 367 367 368 368 369 370 370 370 373 373 373 373 374 375 376 376 376 376 377 378 378 379 380 380 381 382 382 382 382 384 I II III 16 . Pojam čeka 2. solo) mjenica 3. Cirkulaciona mjenica 7. Vlastita (sopstvena. Aval (jemstvo) 5. Ekonomska uloga čeka 3. Uopšte o prenosu čeka 3. robna) mjenica 5. EKONOMSKA ULOGA I SLIČNOSTI I RAZLIKE SA MJENICOM 1.4. Mjenice kod kojih se jedno lice pojavljuje u više uloga ZASTARJELOST I PRESTANAK MJENIČNIH PRAVA I OBAVEZA 1. Finansijska mjenica 6. Poslovna (trgovačka.3. Isplata čeka 6. Uopšte o bitnim elementima 1. Prenos indosamentom 3. Prenos čeka 3. Prenos čeka predajom 4. Prenos čeka cesijom 3. Umnožavanje i prepisi mjenice 11. Amortizacija mjenice 2. Mjenične tužbe i prigovori 3. Prestanak mjeničnih prava i obaveza GLAVA TREĆA ČEK POJAM. Neosnovano obogaćenje i drugi zahtjevi (zahtjevi građanskopravne prirode) VRSTE MJENICE 1. Uopšte o čekovnim radnjama 2.1. Komisiona mjenica 8.2.2.

Zastarjelost 2. Obveznice prema položaju izdavaoca (emitenta) 4. Osnovne vrste čekova prema namjeni 2. Kriteriji podjele 2.4.3. Obveznice prema prihodu koji nose 8. Isplatni (gotovinski.7. Prestanak čekovnopravnog odnosa GLAVA ČETVRTA OBVEZNICA POJAM I PRAVNE KARAKTERISTIKE 1.2. Amortizacija i promjene VRSTE OBVEZNICA 1.IV V VI 7. Regres 9. Delikti u čekovnom pravu VRSTE ČEKOVA 1. Tužbe kod čeka 4. Obračunski (virmanski) ček 2. Dokumentovani (dokumentarni) ček ZASTARJELOST I PRESTANAK ČEKOVNOPRAVNOG ODNOSA 1. Putnički ček 2. Obveznice prema načinu amortizacije 6.6. blagajnički) ček 2.5. Klauzule o pravima izdavaoca i imaoca obveznice RADNJE SA OBVEZNICAMA 1. Kriteriji podjele 2. Izdavanje i emisija 2. Cirkulacioni (cirkularni) ček 2. Obveznice prema načinu određivanja nosioca prava 3. Obveznice prema mogućnostima zamjene 385 386 386 387 387 387 387 389 389 389 390 390 390 391 392 392 393 393 393 393 394 395 395 395 395 394 398 398 399 399 400 400 401 402 403 403 403 404 404 405 405 406 406 407 I II III IV 17 .1. Umnožavanje čeka OSTALE ČEKOVNE RADNJE 1. Obveznice prema načinu određivanja kamate i rokovima isplate 9. Amortiazcija čeka 2. Pravne karakteristike DIJELOVI I BITNI SASTOJCI OBVEZNICE 1. Precrtani (barirani) ček 2. Obezbjeđenje potraživanja 3. Prenos 3. Protest 8. Obveznice prema stepenu garancije 7. Obveznice prema roku dospjevanja 5. Dijelovi 2. Ček za potrošački kredit 2. Pojam obveznice 2. Bitni sastojci 3.

Pojam i karakteristike 2. Monopolistički sporazum 1. Pojam i karakteristike 2.10. Bitni sastojci 3. Pretpostavke pravnog regulisanja konkurencije 2. Radnje sa blagajničkim zapisom KOMERCIJALNI ZAPIS 1. Obveznice prema teritoriju GLAVA PETA OSTALE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI (VRIJEDNOSNI PAPIRI) BLAGAJNIČKI ZAPIS 1. Pojam robnih hartija 2.2. Obveznice prema valuti na koju glase 11. Ekonomski pojam konkurencije 2. Radnje sa komercijalnim zapisom CERTIFIKAT I POTVRDA DEPOZITARA 1.3. Vrste robnih hartija DIO ŠESTI PRAVO KONKURENCIJE GLAVA PRVA POJAM PRAVA KONKURENCIJE POJAM KONKURENCIJE 1. Špekulacije 2. Radnje sa certifikatom ROBNE HARTIJE OD VRIJEDNOSTI 1.1. Pojam monopolističkog djelovanja 1. Izvori prava konkurencije PREDMET I METOD PRAVA KONKURENCIJE 1. Pojam i karakteristike 2. Monopolističko ponašanje 2. Predmet prava konkurencije 2. Pojam špekulacije i metodi njenog suzbijanja 18 . Monopolističko djelovanje 1. Bitni sastojci 3.1. Pravni pojam konkurencije PRETPOSTAVKE I IZVORI PRAVNOG KONKURENCIJE 1. Metod prava konkurencije 407 408 409 409 409 409 410 410 411 411 412 412 413 413 414 414 415 415 415 417 417 417 417 417 417 418 419 419 420 422 422 423 427 427 427 427 427 429 431 433 433 I II III IV I II UREĐIVANJA III I GLAVA DRUGA INSTITUTI I ODGOVORNOSTI U PRAVU KONKURENCIJE INSTITUTI PRAVA KONKURENCIJE 1. Bitni sastojci 3.

Generalna klauzula 3. Pojam ograničavanja tržišta i metodi njegovog suzbijanja 3. Generalna klauzula 2. Nelojalna konkurencija 4. Sankcije prema licima 3.II 2. Imovinskopravne sanckije 3.2. Imenovani slučajevi 3. Sankcije prema aktima 3. Pojam nelojalne konkurencije 4.3.1. Imenovani slučajevi 4. Sistem odgovornosti 2. Ograničavanje tržišta 3. Imenovani slučajevi ODGOVORNOST U PRAVU KONKURENCIJE 1.3. Generalna klauzula 4.2.2.2. Organi za nadzor LITERATURA SKRAĆENICE I KORIŠTENI PROPISI 435 436 437 437 438 439 440 440 441 443 444 444 445 446 446 448 449 451 456 19 .3.1. Krivičnopravne sankcije 4.1.

20 .

Exportpress i Institut društvenih nauka. on je ipak uži pravni institut.prodavalac . privatna itd.i da mu prenese najjače svojinsko pravo na njoj.2. Oni su i ekonomski i pravno povezani.).R1. Iako ugovor predstavlja kičmu posla prodaje. Posao prodaje obuhvata ukupnu pravnu regulativu ekonomskog odnosa stranaka. Definicija ugovora i njegove vrste Legislativna definicija sadržana je u Zakonu o obligacionim odnosima (ZOO čl. Ugovor o prodaji je rezultat sporazuma stranaka o razmjeni robe za novac. str. prodaja predstavlja posao kojim se normativno uređuje i pod zaštitu države stavlja razmjena robe za novac. Beograd 1987. isporuči drugoj strani . Posao prodaje i ugovor o prodaji Ekonomski posmatrano. prodaja je neposredni izraz procesa razmjene R . Teoretski posmatrano. a kupac se obavezuje da prodavcu preda određenu sumu novca i da mu prenese najjače svojinsko pravo na njoj.N N1 . 1 Uporedno pravni pregled vidjeti kod Draškić dr Mladen: “Međunarodna prodaja prema uniformnim pravilima i uporednom pravu”. Ona je osnovni posao prometa robe i sastoji se u razmjeni robe za novac. Pojam prodaje 1.POJAM UGOVORA O PRODAJI 1. ZAKLJUČIVANJE I ELEMENTI UGOVORA O PRODAJI I .DIO PRVI UGOVOR O PRODAJI GLAVA PRVA POJAM. 454). Ako su stranke u ugovoru nosioci različitih vrsta svojine (državna. svako od njih se u toku prenosa transformiše u onaj svojinski oblik koji odgovara sticaocu. a kupac se obavezuje da prodavaocu plati cijenu”. Zbog toga predstavljaju jedinstvenu poslovnu operaciju. Pravno.obavezuje da određenu stvar povodom koje posao nastaje preda. koji se najčešće tiču transporta i plaćanja. na ugovor o prodaji se nadovezuju brojni drugi poslovi i ugovori.kupcu . U privrednom životu. 5.1. 1. Prema njemu “ugovorom o prodaji obavezuje se prodavalac da stvar koju prodaje preda kupcu tako da kupac stekne pravo raspolaganja odnosno pravo 1 vlasništva. ugovor o prodaji je rezultat sporazuma stranaka kojim se jedna od njih . 21 .

Različitost svojinskih prava koja se pojavljuju u prometu, veliki broj vrsta subjekata, te nejednakost objekata, ciljeva i obilježja razmjene doveli su do pojave tri osnovna tipa ugovora o prodaji. To su prodaja građanskog, poslovnog i međunarodnog poslovnog prava. Subjekti građanske prodaje su domaća i strana fizička i pravna lica građanskog prava, te subjekti poslovnog ili trgovinskog prava i to kada oba djeluju izvan registrovanog predmeta svoga poslovanja. Građanska prodaja se stoga zaključuje sporadično i neprofesionalno, a njen osnovni cilj jeste sticanje upotrebnih vrijednosti objekta. Predmet ove prodaje mogu biti i nepokretne stvari. Savremeni načini poslovanja doveli su kod prodaje građanskog karaktera do toga da se sve više razvijaju i neki novi načini poslovanja. Radi se, prije svega, o prodaji na daljinu, upotrebom savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija, i to korištenjem interneta, web oglašavanja i slično. Uporedo s tim razvijaju se i novi oblici plaćanja, i to putem elektronskog novca a uz korištenje elektronskog 2 potpisa. Neovisno od ove pravne discipline, u međunarodnom pravnom i ekonomskom saobraćaju, već su u primjeni u svom elektronskom obliku i pojedini robni i transportni dokumenti, bankarske garancije i akreditivi. Težište regulative postavljeno je na prelaz svojine. Zakon o obligacionim odnosima u osnovu svoga regulisanja postavlja građansku prodaju. No, ograničenja monističke koncepcije, koja predstavlja temelj Zakona, zahtijevala su da se za privrednu prodaju uspostavi čitav sistem izuzetaka od opštih rješenja. Time se ovaj akt približava drugim velikim kodifikacijama koje su izgrađene na istim principima (švajcarskom i talijanskom, naročito.) 3 Subjekti privredne prodaje su subjekti poslovnog, odnosno trgovinskog prava. Da bi ugovor o prodaji zaključen između navedenih subjekata bio posao domaćeg poslovnog prava, on mora da ispuni dva uslova: prvi, da je zaključen u okviru registrovane djelatnosti bar jednog od njih i drugi, da je do sklapanja ugovora došlo na području BiH. Poslovnopravna prodaja se zaključuje masovno, trajno i profesionalno, a njen osnovni cilj jeste sticanje prometnih vrijednosti stvari i dobiti. Zbog toga je u njoj podjednaka pažnja posvećena i prelasku svojinskih prava i prelasku rizika. Predmet prodaje poslovnog prava može biti samo pokretna stvar. Treba istaći da se ova vrsta ugovora zaključuje bilo zato da bi se prodala roba sopstvene proizvodnje, bilo zato da bi se izvršila dalja prodaja kupljenih stvari u prerađenom ili neprerađenom stanju. Razmatrano obilježje značajno utiče na pojedina pravnotehnička rješenja, naročito u oblasti popravljanja šteta izazvanih neizvršenjem ili neurednim izvršenjem ugovora.

2 Pobliže vidjeti: Zakon o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini (Sl. glasnik BiH br.17/02); Zakon o elektronskom poslovanju i elektronskom potpisu Republike Slovenije (Sl. List R Slovenije br. 20/03); Zakon o elektronskom potpisu Republike Hrvatske ( Nar. Nov. R Hrvatske br. 10/02) i Zakon o elektorničkoj trgovini Republike Hrvatske (Nar. Nov. R Hrvatske br. 173/03); Model Zakona o elektronskom poslovanju UNICITRAL-a. 3 Vidjeti čl. 212 (važenje trgovačkih običaja u pogledu cijene) i čl. 215 (posljedice docnje sa plaćanjem cijene) švajcarskog Zakonika o obligacijama (SZO). Vidjeti čl. 1536. italijanskog Građanskog zakonika. U drugim velikim kontinentalnim sistemima, izuzeci kod trgovačke prodaje regulišu se u trgovačkim zakonicima. To je slučaj u francuskom i njemačkom pravu.

22

Prema pravnotehničkim osobinama i osobenostima koje pokazuju u odnosu na opšta pravila, ugovori o prodaji se mogu svrstati u više posebnih poslova. Najčešći i najvažniji su: fiksna prodaja, specifikaciona prodaja, prodaja po uzorku ili modelu, ugovor o isporuci, ugovor o isporuci investicione opreme, prodaja s obročnim otplatama cijene i berzanski poslovi. U novije vrijeme ugovori o prodaji poslovnog prava se klasifikuju i prema uticaju koji na sadržaj posla i odnose stranaka vrše upotrijebljene transportne klauzule. 4 2. Osobine i dejstvo ugovora o prodaji 2.1. Osobine ugovora Ugovor o prodaji je teretan, dvostrano obavezan i komutativan. Teretnost se kod privredne prodaje pretpostavlja, tako da ugovor postoji i kad cijena nije određena sporazumom stranaka (čl. 462, stav 2 ZOO). Komutativnost označava uzajamnu podudarnost obaveza i prava stranaka: ono što je obaveza jedne, pravo je druge stranke. No, treba imati u vidu da se ova osobina jače ispoljava kod osnovnih, nego kod prava i obaveza koja ih prate. Ugovor se zaključuje sporazumom stranaka i konsenzualan je. Za njegov nastanak ili dejstvo nije potrebna predaja stvari koja je predmet ugovora. Sporazum stranaka se, u načelu, postiže u bilo kojoj formi. Izuzetno, zakon za pojedine vrste prodaje propisuje pisanu formu ugovora. Forma tada dobija svojstvo bitnog elementa. Naše pravo ne poznaje dokaznu formu (ad solemnitatem). 2.2. Dejstvo ugovora Dejstvom ugovora nazivamo pravne posljedice koje on proizvodi. Te posljedice mogu biti prelazak svojine sa prodavca na kupca ili nastanak obaveze na isporuku stvari. Ugovor o prodaji može, dakle, imati stvarnopravna i obligacionopravna dejstva. U istom pravnom sistemu efekti ugovora mogu biti različiti za generičke i individualizirane stvari. Prema dejstvu ugovora sve pravne sisteme dijelimo na: tradicione, translativne i mješovite. Ova podjela je uslovna, obzirom na činjenicu da u translativnim sistemima postoje brojna specifična rješenja koja ih približavaju pravima tradicione grupe.

4

Vidjeti Starović dr Borivoje: “Međunarodna CIF i FOB kupoprodaja”, Institut za uporedno pravo, Beograd 1977.

23

II ZAKLJUČIVANJE UGOVORA 1. Primjena opštih pravila Istorijski posmatrano, većina opštih pravila ugovornog obligacionog prava nastala je generalizacijom rješenja koja su se formirala u oblasti ugovora o prodaji. To važi i za pravila o zaključivanju ugovora. 5 Zbog toga se generalne odredbe Zakona o obligacionim odnosima, koje važe za ovu materiju, 6 primjenjuju i na sklapanje ugovora o prodaji. Principi kojih se stranke moraju pridržavati pri zaključenju ugovora o prodaji sadržani su u Osnovnim načelima Zakona o obligacionim odnosima. To su naročito: autonomija volje stranaka (čl. 10), savjesno i pošteno postupanje (čl. 12) i zabrana stvaranja i iskorištavanja monopolskog položaja (čl. 14). 2. Postupak zaključivanja ugovora Savremeno pravo pod pritiskom potreba prakse i pod uticajem teorije prevazilazi koncept zaključivanja ugovora o prodaji i drugih ugovora koji ovaj proces ograničava samo na radnje ponude i prihvata. Pravno zaštićeni pregovori predstavljaju posljednji legislativni izraz proširivanja postupka zaključivanja posla (čl. 30 ZOO). Danas ono obuhvata sljedeće etape: eventualne faze, nužne faze, 7 8 perfekciju ugovora i intervenciju države u domenu nastanka pojedinih ugovora. U eventualne faze zaključivanja ugovora ubrajamo najprije, preliminarne kontakte. To su jednostrane faktičke, komercijalne radnje kojima jedno lice poziva drugo na pregovaranje ili traži informacije radi donošenja odluke o otpočinjanju pregovora. Drugu etapu predstavljaju pregovori kao dvostrani kontakti stranaka sa jasno izraženim ciljem da se otpočne proces utvrđivanja namjere učesnika u pogledu budućeg ugovora. Pismeno fiksirana saglasnost strana do koje se dođe u toku pregovora, a koja se tiče pojedinih dijelova ugovora, naziva se punktacija (punktacije). Završnu, treću etapu, čini tzv. pripremni ugovor. On predstavlja projekat ugovora do koga se došlo pregovorima. Pripremni ugovor daje osnovu za upućivanje “čvrste ponude”. Nužne faze zaključivanja ugovora su davanje ponude i prihvata. Obje etape su složene i međusobno povezane. Njihovu uslovljenost najbolje ilustruje institut kontraponude (čl. 41. ZOO). Po svojoj pravnoj prirodi ponuda je jednostrani građansko pravni posao; nastaje izjavom samo jednog subjekta i stvara obavezu samo za njega. Obaveza
5 Vidjeti haške Jednoobrazne zakone, dio II Bečke konvencije UN o međunarodnoj prodaji robe (BK), Opšte uzanse za promet robom. 6 To su čl. 26 - 73 ZOO. 7 Do ove faze se radi o sistematici preuzetoj iz monografije Draškić dr Mladena: “Zaključivanje ugovora o prodaji”, CRS, II izdanje, Beograd 1986, str. 16 - 21. 8 Ova faza predstavlja pravilo kod međunarodnih prodaja.

24

ponudioca se sastoji u tome da se unutar perioda označenog u ponudi ili, ako toga nema, u dispozitivnom propisu ostane pri ponudi. Ta obaveza u izjavi o ponudi može biti izričito isključena. Isključenje je moguće i na osnovu okolnosti posla (čl. 36. ZOO). Pošto ponuda u načelu stvara strogu obavezu za ponudioca, razvili su se posebni postupci kojima se lice koje je ponudilac u ekonomskom smislu stavlja u pravnu poziciju ponuđenog. Ti posebni postupci su: ofertalne licitacije, licitacije o podobnosti i prikupljanje ponuda. Sva tri postupka se kod složenijih ugovora i kod ugovora veće vrijednosti obavljaju na osnovu prethodno izrađenog tendera. Tender izrađuje ili pribavlja lice koje je ponudilac u ekonomskom smislu, a ponuđeni u pravnom značenju riječi. Tender predstavlja veoma detaljno sačinjen i obavezan obrazac ponude u kome su sadržani svi elementi koje ona mora da ima, osim cijene. Prihvat je izjava ili ponašanje ponuđenog koje nesumnjivo ukazuje na saglasnost ponuđenog sa ponudom. Uzansa 34 navodi neke primjere zaključivanja ugovora o prodaji konkludentnim radnjama: raspolaganje primaoca robom u svoje ime i za svoj račun, ukoliko on ne zna da je roba poslana u druge svrhe; prijem dokumenata na osnovu kojih se može raspolagati robom, ako primalac ne zna da su mu dokumenta predata u drugu svrhu; propuštanje kupca da robu predatu “na ogled”, “na probu”, vrati po isteku roka u kome je trebalo da da izjavu o tome da li želi ili ne želi zaključenje ugovora. Pod uslovima predviđenim u Zakonu o obligacionim odnosima (čl. 42) ugovor o prodaji može biti zaključen i šutnjom. Pošto šutnja predstavlja potpuno pasivno držanje ponuđenog, ona se može smatrati prihvatom samo ako postoje sljedeće pretpostavke: stalna poslovna veza ponudioca i ponuđenog i to u pogledu određene, a ne bilo koje robe, i propuštanje ponuđenog da se u ostavljenom roku ili odmah izjavi da ponudu odbija. Pod perfekcijom ugovora o prodaji podrazumijevaju se pravila koja određuju mjesto i vrijeme njegovog nastanka. Ona se razlikuju prema tome da li su stranke bile prisutne, ili su pak, bile odsutne kada je saglasnost postignuta. Tehnike komuniciranja kod kojih su stranke u neposrednoj vezi, iako su prostorno udaljene (telefon, teleprinter, televizuelne veze) kombinuju primjenu normi koje važe među odsutnim (za mjesto zaključenja) i među prisutnim (za vrijeme nastanka ugovora). Potpisivanje ugovora može predstavljati etapu njegovog zaključenja u tri slučaja. Prva dva obuhvataju situacije u kojima je prodaja po zakonu ili po sporazumu stranaka formalan pravni posao. Treći slučaj regulisan je čl. 69, st. 3 ZOO koji kaže: “Ako su ugovorne strane predvidjele posebnu formu samo da osiguraju dokaz svoga ugovora, ili da postignu što drugo, ugovor je zaključen kad je postignuta saglasnost o njegovoj sadržini, a za ugovarače je u isto vrijeme nastala obaveza da ugovoru dadnu predviđenu formu”. Forma može biti zadovoljena zajedničkim potpisom jednog ili odvojenim potpisima dva dokumenta 9 identičnog sadržaja. Pravnu kvalifikaciju pisane forme ugovora o prodaji važno je uvijek izvršiti zato što se za nju vežu značajne pravne posljedice u pogledu
9

Vidjeti Perović dr Slobodan: “Formalni ugovori građanskog prava”, Savez udruženja pravnika Jugoslavije, Beograd 1964, str. 62 - 63 i Draškić dr Mladen: “Zaključivanje ugovora o prodaji”, str. 295 - 296.

25

posebno usmeno dogovorenih nebitnih elemenata i načina kasnijih izmjena i dopuna ugovora. 10 3. Posebne tehnike zaključivanja ugovora 3.1. Standardni ugovori Poslovnopravna prodaja se uvijek obavlja profesionalno, a njen najčešći predmet su pokretne stvari određene po rodu. Ove osobine, u uslovima masovnog prometa, po pravilu, dovode do tipizacije pojedinih elemenata i rješenja u ugovorima iste vrste. Na toj osnovi nastaje veliki broj tipskih i formularnih obrazaca i opštih uslova poslovanja, koji se po tendenciji primjenjuju jednako na sve učesnike u poslu. Zato se nazivaju standardnim ugovorima. U njima su unaprijed dati tipizirani nebitni elementi ugovora. Bitni elementi se određuju u mjeri u kojoj je to moguće. Najčešće se posebno sporazumijeva o količini kao odrednici predmeta i o iznosu cijene. Primjena standardnih kupoprodajnih ugovora uvodi u ovu oblast cjelokupnu 11 problematiku formularnog prava. Ovdje je potrebno posebnu pažnju skrenuti na režim opštih uslova poslovanja (članovi 142 - 144 ZOO) i na zabranu stvaranja i iskorištavanja monopolskog ili dominantnog položaja na tržištu. 12 3.2. Zaključnica Zaključnica je pismena potvrda o usmeno zaključenom ugovoru. Daje se na unaprijed utvrđenom i odštampanom formularu ili na ad hoc sastavljenom obrascu. Pošto zaključnica ne predstavlja pismenu formu ugovora, on je punovažan i kada zaključnica nije izdata, odnosno potpisana. Zaključnici može biti pridodato svojstvo obavezne ugovorne forme pravnog posla prodaje, samo nesumnjivim sporazumom stranaka. U sadržaj zaključnice uvijek ulaze bitni elementi ugovora bez obzira na to da li su oni određeni zakonom, sporazumom stranaka ili prirodom posla. Pitanje je konkretnih okolnosti i stepena standardizacije posla u kojoj mjeri će nebitni sastojci ugovora biti navedeni u zaključnici. Zaključnice veoma često sadrže izvode iz opštih uslova poslovanja ili klauzulu kojom ih stranke uključuju u svoj ugovor. Sve što se nalazi iznad potpisa stranaka, bilo u tekstu, bilo na margini, obavezuje stranke. Sadržaj zaključnice u svemu mora “odgovarati usmeno zaključenom ugovoru” (uz. 16). Svaka stranka može od druge zahtijevati ispostavljanje ili potpisivanje zaključnice, sve dok druga strana nije ispunila svoje ugovorne obaveze (uz. 15). Zaključnica se sastavlja najmanje u dva ravnoglasna primjerka. Stranka koja ju je
10 11 12

Čl. 67 i 71 ZOO naročito. Vilus dr Jelena: “Opšti uslovi formularnih ugovora”, Institut za uporedno pravo, Beograd 1976. Član 38 - 42 Zakona o trgovini (Sl. n. FBiH, 2/95).

26

sačinila i potpisala, dostavlja drugom, partneru oba primjera zaključnice potpis sa zahtjevom da “joj vrati jedan primjerak pošto ga potpiše”. Opšte uzanse su za vraćanje potpisane zaključnice predvidjele rok od tri dana (uz. 17). Ako druga strana neće da potpiše ili vrati zaključnicu, spor će se najprije rješavati “mirnim putem”, razgovorom stranaka. Ukoliko on ne da rezultate, strana koja je sastavila i potpisala zaključnicu može tužbom tražiti od suda da utvrdi postojanje ugovora i njegov sadržaj. Sud u parničnom postupku, dakle uz izjašnjavanje druge strane, rješava spor. Ako usvoji tužbene zahtjeve donijeće deklaratornu presudu kojom konstatuje da je ugovor zaključen i šta je njegov sadržaj. Ovakva presuda, u svim slučajevima, predstavlja izuzetno jako dokazno sredstvo. Paralelno sa zahtjevom za utvrđivanje ili nakon dobijanja povoljne presude, strana koja je potpisala zaključnicu može od druge strane tražiti naknadu štete koju je pretrpjela zato što nije imala zaključnicu. 3.3. Porudžbina “Porudžbina” je poslovni naziv za komercijalni dokument sa različitim položajem i funkcijama u postupku zaključivanja i dokazivanja ugovora. Te činjenice opredjeljuju njegovu pravnu kvalifikaciju. Porudžbina predstavlja ponudu kada kupac na osnovu prethodno pribavljenih informacija njome izražava ozbiljnu namjeru da zaključi određeni, u dokumentu definisani ugovor. Ako kupac šalje porudžbinu na osnovu već primljene ponude prodavca, tada ona ima pravni karakter prihvata. Takva porudžbina mora u svemu biti saglasna sa ponudom. Postoje li u porudžbini razlike u odnosu na ponudu, ona ima pravna svojstva kontraponude. Napokon, kada je ugovor već sklopljen, porudžbina ima svojstvo dokaznog sredstva i knjigovodstvenog dokumenta. III - BITNI ELEMENTI UGOVORA O PRODAJI 1. Pojam i vrste bitnih elemenata Bitni elementi ugovora su oni sastojci koji ugovoru daju bilo osobine jednog definisanog tipa pravnog posla, bilo specifičan sadržaj i karakteristike koji odgovaraju zajedničkoj namjeri stranaka. Bitni elementi ugovora o prodaji dijele se na: propisane, utanačene sporazumom stranaka i one koji u ugovor ulaze na osnovu njegove ekonomske suštine - po prirodi posla. Mi ćemo se zadržati samo na posljednjoj vrsti elemenata i to u našem pravu. Kod prodaje poslovnog prava to je uvijek predmet, stvar. Količina i cijena imaju ovo svojstvo pod određenim uslovima.

27

2. Predmet Karakterističan predmet trgovačke prodaje su pokretne stvari. To mogu biti: roba, energije i hartije od vrijednosti. Posebni pravni režimi predviđeni su za prodaju energija. Prodaja hartija od vrijednosti vrši se prema pravilima predviđenim za pojedine vrste. Njihovu osnovu predstavljaju režimi mjeničnog i akcijskog (dioničarskog) prava. Zbog toga ćemo se u daljim izlaganjima zadržati samo na stvari kao predmetu prodaje. 2.1. Stvar kao predmet prodaje Ograničeni dio prirode koji se može staviti pod ljudsku kontrolu i vlast predstavljaće i predmet poslovnopravne prodaje ukoliko je faktički i pravno pokretan. Ostale osobine stvari kao objekta imovinskog prava nisu relevantne za kvalifikaciju stvari kao predmeta prodaje, ali mogu značajno da utiču na pojedina pravna rješenja u ugovoru. Da bi stvar bila predmet prodaje mora se nalaziti u pravnom prometu (in commercio). Promet može biti neograničen ili ograničen. Ograničenja prometa mogu biti trajna ili privremena. Privremena ograničenja mogu se uspostaviti posebnim zakonima ili odlukama nadležnih organa zasnovanim na zakonu. Isti pravni režim važi i za zabranu prometa. Ograničenja i zabrane prometa predstavljaju za stranke u ugovoru višu silu ukoliko su ispunjeni zakonski uslovi za takvo dejstvo ovih činjenica (čl. 177 ZOO). Prema kriteriju egzistencije, predmet prodaje može biti propala, postojeća i buduća stvar. Shodno članu 459 ZOO “Ugovor o prodaji nema pravno dejstvo, ako je u času njegovog zaključenja stvar o kojoj je ugovor bila propala”. Dejstvo djelimične propasti zavisi od poslovnih običaja i od toga da li je svrha ugovora ugrožena ili nije. U principu, kupac može da bira da li će ugovor raskinuti ili će ostati pri njemu uz srazmjerno sniženje cijene. No, ugovor po sili zakona ostaje na snazi, ako djelimična propast ne smeta postizanju svrhe ugovora ili ako za određenu stvar postoji poslovni običaj koji zahtijeva očuvanje ugovora (in favorem contractus). Kupac tada ima pravo samo na sniženje cijene. Mjera sniženja određuje se prema okolnostima slučaja. Zakonodavac ne insistira na tome da ono bude srazmjerno djelimičnoj propasti. Naše pravo neposredno (član 458. stav 3. 13 ZOO) i posredno priznaje prodaju budućih stvari. Njenim zaključenjem prodavac na sebe preuzima rizik zakašnjenja ili nenastanka stvari u roku koji je predviđen za isporuku. Ako stvar ne nastane na vrijeme ili ne nastane uopšte, kupac ima prava predviđena za slučaj odgovornosti prodavca za docnju. Ugovor o prodaji budućih stvari ne treba izjednačavati sa dobavnim poslom. Stvar može biti određena po rodu (generičke stvari) ili po svojim sopstvenim jedinstvenim osobinama (individualizirane stvari). Generičko
13 Vidjeti član 471. ZOO koji reguliše mjesto isporuke. U engleskom pravu postoji sporazum o budućoj prodaji, a ne ugovor o prodaji.

28

definisanje predstavlja ujedno i minimalno kvalitativno određivanje stvari. U količinskom smislu, stvar može biti precizno određena ili odrediva. U ugovoru stvar koja je predmet prodaje mora biti opisana barem do mjere koja je čini odredivom. Predmetom prodaje može biti vlastita ili tuđa stvar. Situacija koja nastaje prodajom tuđe stvari slična je onoj kod ugovora čiji je predmet buduća stvar. Prodavac preuzima na sebe obavezu da, do vremena isporuke, pribavi svojinsko pravo i da ga prenese na kupca. Ne uspije li u tome, odgovara za docnju, odnosno raskid ugovora. No, savjestan kupac, onaj koji nije, niti je morao znati da kupuje stvar od nevlasnika, može raskinuti ugovor i tražiti naknadu štete ako zbog pravnog nedostatka nije u stanju da ostvari svrhu ugovora. Treba istaći da način privrednog poslovanja olakšava kupcu dokazivanje savjesnosti. Time se pojačava zaštita od pravnih nedostataka, zaštita od evikcije. 2.2. Količina Količina predstavlja fizičko, prostorno i kvantitativno određivanje stvari koja je predmet prodaje. Količina je uvijek sastavni dio predmeta prodaje. Njena pravna kvalifikacija zavisi od značaja količine za ostvarivanje svrhe posla i od posljedica koje proizvodi neuredno ispunjenje ugovora u pogledu količine. Količina je bitan element ugovora ako je tako izričito ugovoreno, ako na to upućuje priroda stvari i kada to zahtijevaju specifične okolnosti konkretnog posla. U svim ostalim slučajevima, količina je nebitan element ugovora. Bez obzira na pravnu kvalifikaciju, količina se uvijek određuje ugovorom. Prinudnih ili dispozitivnih propisa koji bi mogli da zamijene sporazum stranaka nema. Količina najprije može biti određena ugovorom. Određivanje se vrši nesumnjivim definisanjem u okviru usvojenog sistema mjera. To može, ali i ne mora da bude metarsko-decimalni sistem. Na osnovu uzanse 117 i zakonodavstva kojim se uređuje sistem mjera, metarsko-decimalni sistem se pretpostavlja, ukoliko stranke nisu izričito navele neki drugi sistem. Prvi način određivanja količine jeste njeno numeričko preciziranje. Ako količina nije bitan element posla ili ako se ne utvrđuje prema broju komada, odstupanje isporučene od ugovorene količine za ± 2% smatra se urednom isporukom (uz. 121). Precizno određivanje količine može se postići i upotrebom tehničkih termina. Prema uzansi 118, izraz “vagon”, bez bližeg označenja, znači deset hiljada kilograma bruto, a “cisterna” deset hiljada kilograma neto težine. Drugi način svodi se na približno određivanje količine. Ako je uz naznaku količine naveden izraz “circa” ili sličan, tolerancija u količini iznosi ± 5%. Navođenje količine u rasponu, upotrebom izraza “od ... do” ili “najmanje ... najviše”, znači da je predmet ugovora bilo koja količina unutar datih granica (uz. 119). Treći metod sastoji se u upotrebi izraza “đuture”, “kako padne”, “viđeno odobreno” ili njima sličnih. Njima se kao ugovorna količina određuje ona koja se dobija uvidom u robu na određenom lokalitetu.

29

Da bi ugovor o prodaji postojao, količina mora biti barem odrediva. A to znači da u sporazumu stranaka moraju biti navedeni elementi koji omogućavaju da se utvrdi šta one tačno žele u pogledu količine. Konkretizacija ovih elemenata je i pravno i faktičko pitanje. 3. Cijena 3.1. Pojam, struktura i način određivanja cijene Ekonomski posmatrano, cijena je vrijednosna naknada za ustupljenu stvar i preneseno svojinsko pravo na njoj. U pravnom smislu, cijena je bitan element ugovora koji predstavlja pretežno novčanu protuvrijednost predmeta prodaje i svojinskog prava na njemu. U građanskoj prodaji cijena može biti izražena većim dijelom u novcu, a manjim u stvarima. Ako se cijena iskazuje isključivo u stvarima, 14 Za prodaju poslovnog prava postoji poseban ugovor o razmjeni, trampi. karakteristično je iskazivanje cijene isključivo u novcu. Struktura cijene veoma je složena. O toj činjenici treba voditi računa i prilikom kalkulacije i kod ugovornog određivanja cijene. U cijenu, najprije, ulazi novčana protuvrijednost neto težine robe, ukoliko ugovorom nije izričito predviđeno da ona obuhvata i težinu ambalaže (“bruto za neto”) 15 Pošto je prema dispozitivnim pravilima pribavljanje ambalaže obaveza prodavca, to troškovi koje ona izaziva, također, moraju biti uključeni u cijenu. Ovo pravilo se neće primijeniti, ako postoji izričit suprotan sporazum stranaka ili kada to zahtijevaju osobine ambalaže. Troškovi robnog prometa u užem smislu: porezi, takse, vozarine, izdaci povodom pripreme za isporuku ili uskladištenje itd., po pravilu, ulaze u cijenu u iznosima koje prodavac mora da snosi do mjesta i vremena isporuke. 16 Ostali “zavisni troškovi” uključuju se u cijenu prema istom kriteriju. No, postoje i pravila za pojedine među njima, koja odvajaju obavezu izvršavanja određenih radnji od snošenja troškova koje te radnje izazivaju. Prema uzansi 160. to je slučaj sa pribavljanjem uvjerenja o porijeklu robe i sa njegovim legalizovanjem. Ako se prodavac pojavljuje kao izvoznik, on u cijenu mora da uključi izvozne carine zajedno sa troškovima izvoznog carinjenja (uz. 165). Prodavac koji je ujedno i uvoznik robe u cijenu mora da ukalkuliše uvozne carine i troškove uvoznog carinjenja (uz. 164). Pored toga, na njega padaju i druge uvozne dažbine, što mora imati odraza u cijeni. Treba napomenuti da posebni propisi o porezima, carinama, te drugim procedurama vezanim za promet robom, mogu sadržavati rješenja drukčija od do sada izloženih. U napomenama o bitnim elementima prodaje rečeno je da ovaj ugovor poslovnog prava postoji i onda kada u njemu nije određena cijena. Ona se tada u krajnjoj liniji konstatuje na osnovu pravila dispozitivnog karaktera. Stoga smatramo opravdanim stav da cijena u ugovoru mora biti određena ili bar odrediva. Načini na koje se cijena određuje su prinudni propis, ugovor i dispozitivni propis.
14 15 16

Vidjeti Zakon o obligacionim odnosima, čl. 552. i 553. Uzansa 161. Uzansa 168.

30

Ista logika primijeniće se i u situaciji u kojoj je propisana minimalna cijena. potrebe vođenja ekonomske politike. takođe. Za kontrolu cijena je nadležna Federacija Bosne i Hercegovine. ugovor će važiti i bez sporazuma o cijeni. Odredivost cijene je. Ona može odrediti: fiksne cijene.. te marže u trgovini. U ove mjere spada i mogućnost Vlade da propiše davanje svoje saglasnosti na cijene ili da promjenu cijena uslovi prethodnim obavještavanjem Vlade. 2 Zakona o kontroli cijena (Sl. strukturu najviših cijena. 17 Pri tome postoji obaveza da se utvrde pravila o načinu formiranja cijena i da se ta pravila poštuju. najviše cijene. tada će biti valjana svaka cijena koja se nalazi unutar predviđenih veličina. Bude li ugovorena veća ili manja cijena. kupac duguje “samo iznos propisane cijene” (član 463. faktičko pitanje. Bude li cijena prinudnim propisom određena u rasponu (od . st. Tada će se smatrati da su stranke htjele najvišu cijenu. Za pojedine poljoprivredne proizvode Vlada može propisati i zaštitne cijene. do).3. 6). pretpostaviće se da je ugovorena minimalna cijena. Smatra se da je cijena odrediva kada ugovor sadrži “dovoljno podataka pomoću kojih bi se ona mogla odrediti” (član 462. pravovaljano i kupac duguje samo ono na šta upućuje ugovor. Ako stranke ugovore veću cijenu. zadržavanje cijena na zatečenom odnosno određenom nivou. ZOO). i plasiranje proizvoda iz robnih rezervi mogu dovesti do veće ili manje intervencije državnih (administrativnih) organa u oblasti cijena. mjere neposredne kontrole cijena propisuje entitetska Vlada. Kada je odlukom Vlade utvrđena najviša cijena. FBiH 2/95). određenim iznosom. sprečavanje monopolističkog sporazumijevanja ili ponašanja. 3. u principu. i 2. Ako je cijena propisana konkretno i precizno. Određivanje cijena prinudnim aktom Privredna društva. bilo kao “minimalno . dakle. smatraće se da su željele maksimalnu.2. Dalje će se citirati i kao ZKC. Kada su ispunjeni zakonski uslovi. odgovor na njega 17 Čl. odnosno cijenu koja se nalazi na najvišem utvrđenom nivou. na primjer kupovanjem robe po izloženoj cijeni. ne mora u ugovoru biti ni spomenuta. Sporazum o cijeni višoj od maksimalne propisane ima isti efekat. bilo kao garantovane. To može biti učinjeno izričito ili prećutno. Cijena se u ugovor unosi kao određena ili kao odrediva. n.. Razumije se da bi rješenja tada imala suprotan predznak od izloženih. U tom slučaju važiće ona fiksna cijena koja je predviđena aktom nadležnog organa.3. Određivanje cijene ugovorom Određivanje cijene u ugovoru je najčešći slučaj u praksi. Predvide li ugovorom nižu od minimalne. ZOO). Ugovaranje niže cijene je.otkupne”. odnosno entiteti Bosne i Hercegovine. 1. “formiraju cijene slobodno prema uvjetima tržišta”. Cijena je odrediva i onda kada ju je moguće utvrditi “prema okolnostima” (uz. 31 . No.

35. 35. str. “smatraće se da je ugovorena razumna cijena”. I u našem i u uporednom pravu postoje različite solucije. isto djelo. 465 ZOO). isto djelo. str.”. Zakon o obligacionim odnosima to čini samo za “tekuću cijenu”. Izraz “cijena koštanja” znači cijenu “koja obuhvata ukupne troškove prodajnog mjesta za pripremanje robe bez uračunavanja dobiti”. str. Krulj dr Vrleta. 169. Za ovu situaciju Zakon predviđa niz pravila koja se primjenjuju sukcesivno (čl. ostavlja mogućnost da naknadno odrede cijenu. Tako “berzanska cijena” označava kotiranu berzansku cijenu jedine ili najbliže berze. Prva se sastoji u njenom individualnom ugovaranju. Strankama se.. 35. Ako je ona ugovorena bez ikakvih preciziranja. fusnota 45. ZOO).zavisi od uslova svakog konkretnog ugovora. U tom svjetlu treba procjenjivati i ugovaranje “približne” i orjentacione cijene. 169. bilo na bazi metodologija koje su po zakonu obavezne. “tekuća cijena” se utvrđuje “na osnovu elemenata pomoću kojih se prema običajima tržišta utvrđuje cijena” (član 464. Sporno je i pitanje da li određivanje cijene može biti prepušteno samo jednoj od stranaka. 169. Rezultati dobijeni njihovom primjenom vrijede i onda kada je utvrđena cijena “rđava”. Ako to ne učine. Treći metod jeste obračunavanje cijene prema izvađenom uzorku. Nesporno je da cijenu mogu da odrede prodavac i kupac zajedno. 32 . Razlike nastaju onda kada treće lice neće ili ne može da odredi cijenu. str. primjeniće se ono na koje upućuje poslovni običaj. str. 466. Problem lica koja mogu da odrede ugovornu cijenu veoma je složen. uzansa 163.. U našem pravu se smatra da cijena nije “ni ugovorena” i da tada kupac duguje onu koju bi platio “u slučaju kad cijena nije određena” (čl. isporuka robe.. isto djelo. “kupac duguje cijenu utvrđenu službenom evidencijom na tržištu mjesta prodavca u vrijeme kada je trebalo da uslijedi ispunjenje”. str. Krulj dr Vrleta. Vadi li se više uzoraka. 19 a “fabrička cijena” onu “po kojoj fabrika prodaje robu u prodaji na veliko”. kada ne predstavlja ekvivalent za isporučenu robu i preneseno pravo. fusnota 46. 20 Poslovni običaj u pogledu pojedinih izraza za određivanje cijene treba svaki put pažljivo provjeriti vodeći računa o tome da oni sa užeg područja imaju prednost nad poslovnim običajima koji važe na širem tržištu. Draškić dr Mladen: isto djelo. Ako značenje tehničkih termina o cijeni nije precizirano u propisima. Ne postoji li zvanična evidencija. najprije. Draškić dr Mladen: “Međunarodna prodaja prema. predviđa da je za cijenu svake partije robe mjerodavan 18 19 20 Draškić dr Mladen: “Međunarodna prodaja prema. a ne raskinu ugovor. Elementi cijene se u posljednjem slučaju utvrđuju na tržištu sjedišta prodavca i u vrijeme u koje je trebalo izvršiti isporuku. bilo na osnovu procjene stranaka. Postoje u osnovi tri tehnike kojima se određuje ugovorna cijena. Njihovo značenje može biti određeno u dispozitivnim propisima. ZOO).. fusnota 47. “Cijena 18 konkurencije” podrazumijeva cijenu “po kojoj istu robu prodaje lojalni konkurent”.”. Drugi način se sastoji u upotrebi trgovačkih termina. Krulj dr Vrleta. Nacionalna prava su saglasna i u tome da stranke mogu imenovati treće lice koje će odrediti cijenu.

Utvrđuje se za približno istu količinu. 3. onda se smatra da je ugovorna cijena ona “koju utvrđuje sud prema okolnostima slučaja” (član 462.uzorak koji je iz nje izvađen. 3. 2. 3. Promjena cijene Pod promjenom cijene podrazumijevamo njeno naknadno. Redovna prodavčeva cijena pretpostavlja da se radi o trgovcu. dakle. različito određivanje u odnosu na cijenu iz ugovora. 3. nego njegovom poslovnom funkcionisanju. ako se ni razumna cijena ne može utvrditi. prodavac i kupac su u zakonskim granicama uvijek ovlašteni da svojim naknadnim sporazumom promijene cijenu. Ako ni jedna stranka unutar rokova zastare prava ne pokrene postupak za određivanje cijene putem suda.136. Prvi je raskid ili izmjena ugovora zbog promijenjenih okolnosti (član 133.4. isti ili sličan kvalitet i jednake. smatra se da je ugovorena “razumna cijena”. Prvi i najčešći način jeste ugovaranje 33 . st. predstavlja i faktičko pitanje. Od “tekuće cijene” se “razumna cijena” razlikuje prema vremenu utvrđivanja. jasno je da se razmatrani način određivanja cijene može primijeniti samo onda kada jedna strana. ZOO). Prema zakonskoj definiciji “pod razumnom cijenom smatra se tekuća cijena u vrijeme zaključenja ugovora” (član 462. ZOO). Drugi je prekomjerno oštećenje (član 139. . Ako redovna prodavčeva cijena ne postoji. ili obje podnesu sudu zahtjev da to bude učinjeno. odnosno slične uslove ugovora.140. . a druga za vrijeme zaključenja ugovora. Mogu se podijeliti na one koji se zasnivaju na dispozitivnim propisima i one čiji je temelj sam ugovor. Određivanje cijene dispozitivnim propisom Ako cijena u ugovoru nije određena. odnosno nemogućnost znanja za pravu vrijednost stvari uslov za podnošenje zahtjeva po ovom osnovu. Pošto sud ne može djelovati po sopstvenoj inicijativi. ukoliko nije izričito ugovoreno da se kao mjerodavan uzima prosječan kvalitet svih uzoraka za cijelu količinu robe. st. kupac je dužan platiti cijenu koju “je prodavac redovno naplaćivao u vrijeme zaključenja ugovora” (član 462. treba smatrati da ugovor o prodaji ne postoji. Karakter i trajanje sudskog postupka pokazuju da ovo rješenje više služi logičkom zatvaranju sistema određivanja cijene. Prva je vezana za vrijeme isporuke. Prema načelu autonomije volje (član 10 ZOO).5. ZOO). ZOO). Stranke mogu u ugovoru unaprijed predviđati uslove pod kojim će se kao i način na koji će se mijenjati utvrđena cijena. ZOO). Zakon o obligacionim odnosima sadrži dva instituta koji mogu na osnovu zahtjeva samo jedne strane da dovedu do promjene cijene. teško primijeniti na poslovnopravne prodaje budući da je neznanje. st. Napokon. Načini na koje se to postiže mogu biti različiti. Opšta pravila o prekomjernom oštećenju će se međutim. Ona. niti je odrediva.

ili o kojima neće ni kasnije biti posebno riječi. 22 Krulj dr Vrleta. 171. U suprotnom. Zagreb. Informator. precizira uticaj izmjene pojedinih kalkulativnih elemenata cijene u određeno vrijeme i na određenom tržištu na samu cijenu. isto djelo. IV NEBITNI ELEMENTI UGOVORA O PRODAJI 1. str. to je nastupanje i kvantifikacija promjena predviđenih elemenata. detaljnije izlaže pojedine valorimetre i tipove klauzula. Na osnovu izloženog je jasno da je broj nebitnih elemenata izuzetno veliki. Osim bitnih elemenata prodaje. naročito za isporuku investicionih dobara. u vidu matematičke formule. a ne sam iznos promjenjene cijene. niti radi sačinjavanja ugovora shodno ključnim ciljevima stranaka. 1970. 223 i druge). Pojam i vrste Nebitni elementi posla prodaje su oni sastojci ugovora koji se u njemu ne moraju nalaziti niti po prirodi posla. 34 . Za pojedine vrste poslova. Zakon ih smatra dozvoljenim “ako je izabrani indeks u neposrednoj ekonomskoj vezi sa predmetom posla” ili kada je ova odredba unesena u ugovor “radi osiguranja životnog standarda ugovorne strane” (član 396. uvod i redakcija Aleksandar Goldštajn. 21 U međunarodnom poslovanju poznate su klauzule revizije cijene koje sadrže opšti uslovi poslovanja Evropske ekonomske komisije za dobavu postrojenja i opreme u izvozu (br. Ipak. Ovdje ćemo se zadržati na onima koji još nisu izloženi. 187. 188 A. U ugovorima u kojima se jedna strana obavezuje “izraditi i isporučiti određene predmete” može se unijeti klauzula kojom se. Ono što u ovom slučaju može biti sporno. ZOO). određivanje nebitnih elemenata izuzetno je značajno i u ekonomskom i u pravnom smislu. transportne klauzule i ambalaža. str. 574 i 574 A) Vidjeti “Međunarodno trgovačko pravo”. 22 Da bi se izbjegao špekulativni karakter ovih klauzula. Upravo zbog toga nebitni elementi su čest uzrok sporova. Kao valorimetar mogu biti uzeti i troškovi radne snage ili života. Ti elementi su: kvalitet. 21 Prilikom njihove primjene moraju se imati u vidu i uzeti u obzir okolnosti konkretnog posla. odredba o indeksnoj klauzuli je ništava. Suprotno može biti propisano ili ugovoreno. Njima stranke postižu potpunu prilagođenost ugovora svojim konkretnim potrebama. 188.klizne skale (član 397 ZOO). svi ostali sastojci posla pravno imaju karakter nebitnih elemenata već po pretpostavci. postoje tipske ugovorne klauzule. U njima se promjena cijene veže za “promjene cijene dobara. ZOO). Druga vrsta klauzula kojima se revidira cijena su indeksne klauzule (član 396. robe i usluga izraženih indeksom cijena utvrđenim od ovlaštene organizacije”.

Njima se određuju “norme kvaliteta. fizičkih. Posebno ćemo ispitati svaki od ovih načina određivanja kvaliteta u ugovoru. 2. kao i uslovi i zahtjevi za postizanje i očuvanje propisanog nivoa kvaliteta pojedinih proizvoda. odnosno državnom Institutu za standarde. To je.. Citiraće se kao: ZS Vidjeti: Odluka o Zakonu o osnivanju Instituta za standarde. U svim ostalim slučajevima kvalitet ima svojstva nebitnog elementa. ispitivanja i kontrole kvaliteta. ako na to ukazuje priroda stvari ili okolnosti posla. 24 23 35 . dakle. Kvalitet će predstavljati bitan element posla ako je tako propisano ili ugovoreno. funkcionalnih i drugih svojstava stvari koje je čine upotrebljivom bilo za svrhe za koje se uobičajeno koristi. industriju i rudarstvo. Pošto je kvalitet. kvalitet može biti određen prinudnim ili dispozitivnim propisima. skup svojstava robe uslijed kojih se ona može korisno upotrijebiti. 24 Kvalitet može biti propisan zakonom ili podzakonskim aktom. razvio se ili kako se to u pravnoj terminologiji kaže tipizirao se i niz ugovornih metoda njegovog određivanja. Zbog njih je kvalitet jedan od najčešćih razloga za sporove među strankama. oružane snage. postupci i metode obezbjeđenja. itd). Ovakve definicije jasno ukazuju na ekonomski značaj i na pravnu složenost kvaliteta kao elementa ugovora.1. ZS) i o obaveznim proizvođačkim specifikacijama (član 35. Pored toga. estetskih. U metode posrednog propisivanja kvaliteta ulaze propisi o tehničkim normativima (član 23. i objavljen u Sl. odrednica predmeta ugovora. izvoz. bilo za posebne namjene koje proističu iz ugovora ili okolnosti posla. Kvalitet 2. Za razliku od količine. Zakon je kao Uredba sa zakonskom snagom donesen 1993. Neposredno obligatorno propisivanje kvaliteta može se izvršiti i bosanskohercegovačkim standardima u kojima je predviđeno da je njihova primjena obavezna u cjelini ili djelimično (član 23. 29/00). mjere i intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine.2.2. Određivanje kvaliteta prinudnim propisom Kvalitet se određuje prinudnim propisom onda kada je od posebnog interesa za širu društvenu zajednicu (zdravlje. Pojam kvaliteta Kvalitet je skup hemijskih. glasnik BiH br. moguća je njegova različita pravna kvalifikacija. kao i količina. mjere i intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine (Sl. Od pravne kvalifikacije kvaliteta zavise i posljedice neurednog ispunjavanja ugovora u pogledu ovoga elementa..” (član 34. listu RBiH 13/1993. ZS). Centar regulative ove vrste nalazi se ministarstvu nadležnom za energetiku. Neposredno prinudno određivanje kvaliteta vrši se propisima o kvalitetu proizvoda i robe. ZS). 23 Sistemski okvir za to sadržan je u Zakonu o standardizaciji. sigurnost.

ili uzorak koji je posrednik izdvojio i zapečatio svojim pečatom”. 538. Mustra ili uzorak je manja količina stvari čijim osobinama mora da odgovara ukupno ugovorena količina. Ukoliko su se stranke sporazumjele o kvalitetu nižem od fiksiranog.ZS). puštanja u rad pogona i rukovanja. prema uzansi 140. često pod posebnim komercijalnim nazivima. Ukoliko su specifikacijom određena samo neka svojstva robe. 3/02). st. Ako nije riješeno kojoj strani pripada pravo izbora. treba uzeti da ono postoji u korist prodavca kao dužnika (član 403.408. odnosno minimalni predviđeni kvalitet. 2. Određivanje kvaliteta ugovorom Kvalitet se određuje sporazumom stranaka i to na više načina. Za mnoge artikle je u trgovini već uobičajen način na koji se opisuje kvalitet i zna se na koje osobine treba obratiti pažnju. Oni se mogu primijeniti samostalno ili kombinovano. Kod određivanja kvaliteta opisom u ugovoru se riječima i/ili crtežima označavaju sve ili samo pojedine osobine stvari. glasnik BiH br. Zakon o obligacionim odnosima (čl. kontrole. U posljednjem slučaju treba paziti da ne dođe do protivrječnih ili nejasnih rješenja. Uzorak i model ne moraju biti novi i po tome se razlikuju od istih pojmova iz Zakona o industrijskom vlasništvu u Bosni i Hercegovini (Sl. Model je tijelo koje predstavlja osobine i dimenzije industrijskog ili zanatskog proizvoda. Za neke artikle postoje i tipske mustre. podrazumijeva “svaka odredba ugovora kojom se bliže određuju svojstva i asortiman robe”. propisani kvalitet je obavezan. Utvrđuju ih privredne asocijacije i ustanove. ZOO). Zakon dalje dozvoljava “nedostatak jednakosti” (saobraznosti) onda kada je uzorak. mjerodavan je za određivanje kvaliteta onaj “koji su stranke kao takav odredile” (uz. Drugi i u praksi veoma čest način je određivanje kvaliteta po mustri (uzorku) ili modelu. to je onaj “koji je zapečaćen i na kome je etiketa potpisana od stranaka. odnosno njihovog dijela. koji je 26 predmet prodaje. I ostali problemi vezani za 25 ovu situaciju rješavaju se prema pravilima koja važe za alternativne obaveze. Vidjeti član 403. pa se ne mora ni ugovarati. Pod njom se. Kvalitet se može odrediti i specifikacijom. Pri ovakvom načinu ugovaranja kvaliteta posebnu pažnju treba posvetiti određivanju i očuvanju identiteta mustre (uzorka). 141). Posebnu sigurnost strankama pruža “autentičan uzorak”. odnosno model podnesen kupcu “samo radi obavijesti i približnog određivanja osobine stvari. Ako ima više uzoraka.3. Ugovorom se kvalitet može odrediti i alternativno. ZOO. izrade. Njima se kvalitet robe determiniše kroz nametanje postupaka projektovanja. Bez obzira kako je određen. bez obećanja saobraznosti”. 26 25 36 . 1) ne daje osnova za široku mogućnost odstupanja od uzorka ili modela. smatraće se da su htjele propisani. . Na bazi opštih pravila može se smatrati da je odstupanje dopušteno jedino ako je to na neki način ugovoreno. Prema uzansi 141. ili uzorak koji je jedna stranka pod svojim pečatom predala drugoj.

napokon. Ovom treba dodati još dva značajna momenta. list RBiH. 143. postoji posebna vrsta ugovora . Trenutak zaključenja ugovora je mjerodavno vrijeme za određivanje “uobičajenog kvaliteta”. istog akta. 37 . te proizvodu kao njihovom rezultatu. Kvalitet se. na primjer). 13/93) u članu 1.) Razlog za usvojeno rješenje je u tome što se ovdje smatra da je kupac prije zaključenja ugovora pregledao robu i pristao na njen kvalitet. Bude li sporazumom stranaka utanačeno da je kupac dužan da nakon zaključenja ugovora ispostavi specifikaciju. Isto dejstvo ima i sintagma “viđenoodobreno” (uz. granski i proizvođački ili interni.). Tip se označava posebnim nazivom (vlašićki sir. Manja količina robe koja predstavlja tip često se čuva kod nadležnih tržišnih ustanova. 30 i 31. Prodavčeva specifikacija važi ukoliko kupac u razumnom roku po prijemu obavještenja o specifikaciji prodavca ne da svoju .specifikaciona prodaja. Razlika između tipa i tehničke oznake je faktičko pitanje. Standardi su pravila o 27 organizaciji i načinu proizvodnje. I drugo. Mogu biti 28 međunarodni. 145. pri definisanju svojstava stvari mora se voditi računa i o količini. Suština zakonskih rješenja je u tome da nakon bezuspješnog proteka roka za davanje specifikacije od strane kupca. nacionalni. odnosno lošijeg kvaliteta. Izraz “uobičajeni kvalitet” označava ona svojstva stvari koja se “u mjestu prodavca redovno traže u prometu takvom robom” (uz. Kod nas su najvažniji termini ove vrste definisani u Opštim uzansama. može ugovoriti i primjenom posebnih. Politika standardizacije se sprovodi u državnom Institutu za standarde. Zakona o standardizaciji. te predstavlja i uzorak te robe.takva” (uz. prodavac može da bira da li će raskinuti ugovor ili će sam sačiniti specifikaciju. mjere i intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine. a stranke nisu istakle koji žele. ne odgovara za materijalne nedostatke koji bi se u ovom slučaju pojavili. tržnica na veliko i berzi. Ona je regulisana i u Zakonu o obligacionim odnosima (član 539). “podrazumijeva se standard koji važi u mjestu prodavca” (uz. 27 28 Zakon o standardizaciji (Sl. Od tipa treba razlikovati tehničku oznaku pojedine robe. Postoji li više standarda za istu robu. Njihovo značenje je određeno bilo u dispozitivnim propisima. Stranke mogu ugovarati kvalitet pozivom na standarde. tehničkih termina. odnosno poslovnim običajima.) znači da se roba sa određenog mjesta ili iz određene proizvodnje uzima bez prebiranja i izdvajanja dijelova boljeg. 144. Termin “kakva . Kvalitet se može odrediti i tipom. Razrađeni su u čl. i 24. Upravo zbog toga se smatra da prodavac.drugačiju specifikaciju. osim u slučaju obmane.). 142.osobine koje nisu predviđene moraju da zadovolje dva kriterija: da budu u skladu sa specificiranim svojstvima i da odgovaraju onome što je u prometu uobičajeno. Tip je onaj skup svojstava pod kojim se jedna roba pojavljuje u prometu tako da je ona više ili manje poznata širokom krugu potrošača. daje izuzetno široku definiciju standarda Član 12. koja je poznata samo užem krugu stručnjaka. bilo u uzansama.

a u cilju da se tako upakovan proizvod ponudi neposrednom potrošaču. utrošiti. 311. Zbog toga se za rješavanje ovog pitanja koriste opšte norme o ispunjenju obaveza. 129. 1). ni ugovoren. uprkos tome potrebno joj je posvetiti posebnu pažnju. Sa poznavanjem namjene valja izjednačiti i situaciju u kojoj je prodavac morao da zna za šta će se stvar upotrebljavati. st.Carić dr Slavko. Ambalaža 30 “Ambalaža je stvar. sredstvo pakovanja. 31 Juridički su najvažnije podjele na potrošnu i nepotrošnu ambalažu. Time je položaj prodavca u procesu dokazivanja znatno olakšan. Prodavac koji zna namjenu za koju će kupac koristiti stvar “dužan je dati stvari odgovarajuće kakvoće” (član 311. Stilizacija uzanse 146. Određivanje kvaliteta dispozitivnim propisom Ako kvalitet nije ni propisan. dužan je dati stvari “srednje kakvoće” (član 311. Ambalaža je bitan element ugovora. 30 31 29 38 .2. on će se utvrditi na osnovu dispozitivnih propisa. Ako prodavac ne zna namjenu generičkih stvari. su oni “koji su prije stavljanja u promet na tržištu upakovani na način koji osigurava da se sadržaj pakovanja ne može izmijeniti. Progres. Ovakvo rješenje pojačava poslovni položaj kupca. str. No. Bukljaš dr Ivo. U svim ostalim slučajevima ona je nebitan sastojak. 146. Prema članu 75. stav 2. 6-8 navodi sljedeće vrste ambalaže: neodvojiva i odvojiva. a time i imovinska vrijednost”. isto djelo. potrošna i nepotrošna. odnosno upotrijebiti bez otvaranja ili oštećivanja pakovanja. 311 ZOO). “proizvodi u originalnom pakovanju”. jasno je da je i poslovna pozicija prodavca ovim poboljšana. 146.). doći do rješenja koja smo već imali u našem pravu. str. nema posebnih pravila koja bi važila samo za prodaju. 2. Od ambalaže treba razlikovati zaštitu robe koja se ne pakuje. jer olakšava dokazivanje nepažnje ili nesavjesnosti prodavca. suštinskih razlika između posmatranih izvora nema. Prodavac može svoju obavezu uredno ispuniti i predajom robe boljeg kvaliteta. I drugo. je bila opširnija i bolja. 5. 2. Isti pravni tretman ima i obaveza Prema Kapor dr Vladimir . 3. Zakona o standardizaciji. ne treba smatrati da je prodavac obavezan 29 na isporuku upravo srednjeg kvaliteta. Zagreb 1962. Ambalažu je moguće podijeliti na različite načine. za razliku od Opštih uzansi (uz. (čl. Kada se zna da je “srednji kvalitet” aritmetička sredina svih poznatih kvaliteta jedne vrste robe na bosanskohercegovačkom tržištu.). Obezbjeđenje ambalaže i pakovanje robe je po dispozitivnim propisima obaveza prodavca. ako je to propisano ili izričito ugovoreno. odnosno korisniku”. te sitna i krupna. Zakon o obligacionim odnosima. Bukljaš dr Ivo: “Pravne norme i trgovački običaji za ambalažu”. onoga koji “ne može biti ispod srednjeg kvaliteta” (uz. No. A to znači da se sa neznanjem prodavca izjednačava i situacija u kojoj mu namjena nije ni “morala biti poznata”. Može se definisati i kao zaštitni omot robe. te običnu i originalnu (“originalno pakovanje”). zamjenljiva i nezamjenljiva. ZOO). investiciona i neinvesticiona. st. st.4. isto djelo. Stoga je neophodno tumačenjem čl. str.

32 Ukoliko ugovor šuti o pitanju ambalaže. organizacija transporta. Ona. Ali. sklapanje ugovora o transportnom osiguranju i snošenje troškova tog osiguranja. te prelaz rizika sa prodavca na kupca. poslovnih i pravnih normi o pakovanju pojedinih vrsta robe. trajnu ambalažu veće vrijednosti kupac je dužan vratiti i kad ništa posebno nije između stranaka utanačeno. pribavljanje dozvola i slično. 32 33 Vidjeti rješenja pojedinih posebnih uzansi kod Bukljaš dr Ivo. postavlja u pogledu ambalaže. Ambalažu manje vrijednosti i onu koja je namijenjena za jednokratnu upotrebu kupac ne mora vratiti i kad ništa nije u ugovoru predviđeno. Drugi izvor pravila o ambalaži je konkretan ugovor. U ta pitanja spadaju: organizacija isporuke. mora da robu učini sposobnom za prevoz bez oštećenja. Kao mjerodavan se uzima ugovoreni način prevoza. onda onaj kojim se roba po prirodi posla redovno transportuje između mjesta otpreme i opredjeljenja u konkretnom slučaju. 162). 39 . U njima postoji razrađen sistem tehničkih. 73 . upotrebom tehničkih termina ili pozivom na posebne uzanse. Vidjeti odluku Vrhovnog privrednog suda ex-SFRJ P 408/64 od 1. str. isto djelo. Kogentan režim karakterističan je za ambalažu koja ima sanitarni značaj u najširem smislu riječi: od pakovanja hrane do radioaktivnih supstanci. Preciziranje se vrši podzakonskim aktima. Pored ovih. Vrednija ambalaža i namijenjena za višekratnu upotrebu mora se vratiti ako na to ukazuju okolnosti posla. važiće dispozitivna norma Opštih uzansi. zavisno od vrste klauzule i izvora za određivanje njenog sadržaja. transportnim klauzulama mogu se urediti i druga kao što su: plaćanje carina. Dva su osnovna zahtjeva koje uzansa 79. Osnovu i elemente za to daje Zakon o standardizaciji (čl. Transportne klauzule Transportne klauzule su tehnički trgovački termini kojima se prodavac i kupac na skraćen način dogovaraju o nizu pitanja od značaja za izvršavanje ugovora o prodaji. I drugo. 4. “ambalaža izgubljena”. a ako on nije predviđen. Ambalaža može biti određena prinudnim propisima. Suprotna rješenja moraju biti nesumnjivo utanačena. Sudska praksa je razvila još neke kriterije u pogledu obaveze vraćanja ambalaže. osiguravačem i drugim vršiocima usluga u prometu robe. prevoznikom. transportne klauzule nikada neposredno ne uređuju odnose između prodavca ili kupca sa vršiocima usluga.zaštite robe koja se posebno ne pakuje. Tek ako ova nije predviđena. najprije. 74). ambalaža se ne mora ni 33 platiti ni vratiti (uz. Rješenja transportne klauzule unesene u ugovor o prodaji bitno utiču na sadržaje ugovora koje prodavac ili kupac zaključuju sa špediterom.97. Napokon. tada Opšte uzanse zahtijevaju da prodavac obezbijedi uobičajenu ambalažu. ambalaža mora biti takva da obezbjeđuje primjenu najnižeg podvoznog stava na izabranim načinima transporta. Bude li u ugovor unesena neka od sljedećih klauzula: “franco ambalaža”. snošenje troškova isporuke i transporta. “ambalaža gratis” ili njima slična. X 1964. Stranke se o ambalaži sporazumijevaju opisujući je.

I treće.) kodifikovala je najvažnije transportne klauzule. a kakav u pogledu osnova primjene INCOTERMS-a i Opštih uzansi. S obzirom da pretpostavka o pristanku stranaka na pravila Opštih uzansi više ne postoji (čl. Otto Schmidt. Bude li to slučaj. 2 naročito. Zbog toga se smatra da je primjena INCOTERMS značenja pojedinih klauzula uobičajena. pretpostavlja se važenje posljednje revizije. skloni smo shvatanju da će se i u domaćem prometu davati 37 značenja transportnim klauzulama koja one imaju u INCOTERMS-u. Prva. Posljednja revizija je u sebe uključila zahtjeve novih transportnih tehnologija (multimodalni i rollov/rollott prevozi) te sve češće elektronske obrade podataka. “Uvoda” u INCOTERMS 1980. ali je njihov sadržaj određen daleko šire. Složenost poslova i veliki broj obaveza stranaka uvijek mogu da rezultiraju rješenjima koje stranka ili stranke nisu željele.Međunarodna privredna komora u Parizu (1936. Beograd 1985. INCOTERMS i Opšte uzanse. Razlog za to leži u činjenici što su opšte uzanse (uz. I drugo. Svezak II. one iz 2000. Na osnovu toga se postavljaju dva važna pitanja: kakav je odnos u pogledu sadržaja. 34 Draškić dr Mladen: “Transportne klauzule” u “Ugovori u međunarodnoj trgovini” Pravni fakultet. ukoliko se transportne klauzule mijenjaju ili dopunjavaju. treba biti posebno oprezan. str. broj klauzula je u INCOTERMS-u manji. izjednačen sa Revidiranim spoljnotrgovinskim definicijama SAD (1941) koje regulišu ista pitanja. 35 Tačka 6.publik. godine je prilagodila značenje klauzula potrebama multimodalnog i kontejnerskog transporta. 1 ZOO) i na činjenicu da su INCOTERMS značenja u veoma širokoj upotrebi. dok to sa uzansama nije slučaj. Njihov sadržaj može ugovorom biti proširen ili sužen. godine su značajne dvije stvari. “Uvoda” u INCOTERMS 1980. Drugo. transportne klauzule se ne smiju upotrebljavati rutinski. 36 Vidjeti Reithmann dr Christoph: “Internationales Vertragsrecht”. 273. najprije. godine. I drugo. III Aufl. U domaćem pravu ono može biti sporno. pojedine klauzule imaju različita značenja u ova dva akta. INCOTERMS sadrži samo pravila o tumačenju pojedinih transportnih 34 35 klauzula. 36 Ovo pravilo važi za međunarodnu prodaju. klauzule INCOTERMS-a sadrže po deset obaveza svake stranke. Njome je ovaj reglman. 1967. 38 Tačka 7. st. 40 . Akt kojim je to učinjeno nosi naziv INCOTERMS (International Commercial Terms). ne sadrže potpuno iste klauzule. Revizije INCOTERMS-a izvršene su 1953. 37 Tačka 6. str. Zahvaljujući izuzetno obimnom sadržaju pojedinih klauzula to se u praksi relativno rijetko čini. Za reviziju iz 1980. Uvoda u INCOTERMS prema publikaciji INCOTERMS”. 7. str. 1976. 38 I najmanja izmjena u skraćenici koja označava pojedinu klauzulu može značajno da promijeni smisao. Nacionalni odbor SFRJ u MTK u Parizu Jugoslavija . najprije. 1107. Beograd 1987. 100 do 114) regulisale istu materiju. Time je INCOTERMS praktično postao dokument sa univerzalnom primjenom. Na kraju dvije napomene. 1990 i 2000 g. 1980. revizija iz 1980. sugeriše isto rješenje. Koln 1980. sadržaj odnosa koji je inače tipičan za dati slučaj.

garancija za materijalne nedostatke. Karakter obaveza prodavca Ugovor o prodaji je sinalagmatičan. 41 . garancija za pravne nedostatke i ispostavljanje fakture. iako je relevantne zakonske odredbe o prodaji regulišu samo sporadično. Dužnost obavještavanja kupca o svim momentima relevantnim za zaključenje i izvršavanje ugovora kod nas predstavlja konkretizaciju načela poštenja i savjesnosti. Vezanost pojedinih obaveza za ekonomsku suštinu posla prodaje. njihova zastupljenost u dispozitivnom zakonodavstvu i značaj u praksi su mjerila prema kojima se dužnosti prodavca mogu podijeliti na osnovne i sporedne. čine od obaveza prodavca izuzetno složene pojave. 2. a potrebno je posebno istaći dvije: čuvanje stvari i obavještavanje. U osnovne dužnosti ubrajaju se isporuka. ZOO: Organizovanje prijevoza. Ove obaveze biće predmet posebnog izlaganja. Zbog toga su obaveze prodavca istovremeno i prava kupca. Ukorijenjenost prodaje u osnovni prometni odnos i bogatstvo veza kroz koje se zadovoljavaju različite potrebe stranaka. Svaka od njih se sastoji od većeg broja relativno samostalnih radnji za koje važe posebna pravila i za čije izvršenje 39 Član 473. Vrste obaveza Obaveze prodavca su dužnosti izvršavanja određenih radnji koje za njega proističu iz ugovora o prodaji. Postoje različite klasifikacije ove grupe obaveza. Pravni režim ove dvije vrste obaveza biće izložen u sklopu razmatranja odgovornosti stranaka za neispunjenje ili neuredno ispunjenje ugovora. 39 Ostale sporedne obaveze mogu biti fundirane u dispozitivnim propisima ili na ugovoru.GLAVA DRUGA OBAVEZE PRODAVCA I . Zbog toga se može smatrati da ona ima karakter opšte obaveze prodavca.UOPŠTE O OBAVEZAMA PRODAVCA 1. Ona leži na prodavcu onda kada je zbog kupčeve docnje sa prijemom isporuke rizik prešao na kupca. a državina (posjed) stvari ostala kod prodavca (član 520.522 ZOO). 1 ZOO). Sporedne obaveze su vezane za izvršavanje glavnih obaveza i za režim odgovornosti prodavca. Obaveza čuvanja stvari je zajednička dužnost saugovaratelja (član 520 . st. Ispitaćemo ih na mjestima na kojima se to može učiniti povezano sa drugim srodnim predmetima izlaganja.

73 . 43 Ovakva predaja naziva se i fiktivnom. One prate faktičke radnje. To će biti slučaj kada se stvar. između elemenata. 41 Pod “isporukom” podrazumijevamo sistem faktičkih i pravnih radnji koje prodavac mora da izvrši prema svim relevantnim izvorima da bi kupac mogao steći posjed stvari i svojine na njoj. 43 Mitrović dr Dobrosav. ZOO) ili njeno uručenje kupcu odnosno kupčevom zastupniku. Razumljivo je. obaveza i odgovornosti postoje bitne pojmovne i funkcionalne razlike. 127.. 467. Član 473 ZOO. osnovna je 40 obaveza prodavca. 44 Pravne radnje su izjave volje.. “predaja stvari” (čl. 78 . Nečinjenje ili propuštanje može. Složenost ove kategorije zahtijeva posebnu razradu njenih elemenata. isto djelo. str.74. Načini izvršavanja obaveza tipizirani su kroz njihove modalitete. Isporuka se mora sastojati barem iz jedne faktičke i jedne pravne radnje. da je isporuka postala “centralna os cijelog sistema prava prodaje”.79. II – ISPORUKA 1. 125. str. te zato predstavlja karakterističnu dužnost u ugovoru o prodaji. stoga. Pojam isporuke “Isporuka” robe. već nalazi kod kupca (na primjer po osnovu posla lizinga).”.moraju biti ispunjene predviđene pretpostavke. Njihov značaj je u tome što jednu materijalnu radnju koja može imati različita pravna 40 41 42 O različitim pojmovima i konceptima “predaje” ili isporuke vidjeti Krulj dr Vrleta. Radnja uručenja stvari je najčešća i najtipičnija među njima. Vidjeti Draškić dr Mladen: “Međunarodna prodaja prema. To posebno nije moguće kod trgovačkih 42 prodaja sa otpremom stvari ili sa prodajom u mjestu opredjeljenja. 49 smatra da ovo rješenje treba prihvatiti iako nije sadržano u ZOO. Zbog toga njihovo pravno regulisanje treba uvijek precizno razgraničiti. Oni označavaju vrste radnji koje treba preduzeti i način na koji to valja učiniti da bi se konkretna dužnost smatrala uredno ispunjenom.”.. i mogu se učiniti izričito ili prećutno. isto djelo. dužnosti su povezane i sa odgovornošću prodavca za neizvršenje ili neuredno izvršenje ugovora. 42 . Obaveze prodavca tijesno su povezane sa elementima ugovora. Osnovne dužnosti neposredno proističu iz bitnih sastojaka prodaje. po nekom osnovu. isto djelo. Ona čini kičmu isporuke. Uprkos ovome. Faktičkim radnjama smatramo fizička i materijalna činjenja ili nečinjenja čiji je cilj omogućavanje kupcu da stekne posjed na stvari koja je predmet prodaje. str. 44 Opširno o ovome vidjeti kod Krulj dr Vrleta. Ona je neraskidivo vezana sa prenosom rizika i prelaskom svojine. ali samo izuzetno da predstavlja radnju isporuke. str. kada na prodavca pada i obaveza organizovanja ili omogućavanja prevoza. Pored toga. Draškić dr Mladen “Međunarodna prodaja prema. str. ali se cijela obaveza ne može na nju reducirati. stavljanje robe na raspolaganje kupcu..

Za njih postoje rješenja u dispozitivnim propisima. Upravo “takav pojam isporuke dopušta da se pitanje prelaska rizika 46 za robu reguliše nezavisno od pitanja prelaska svojine sa prodavca na kupca”. prema članu 468. mjesto. Vrste modaliteta o kojima govorimo su: predmet. st. nego stvaranje mogućnosti kupcu da posjed stekne. Zbog toga ona ima više modaliteta. a to znači prenos posjeda stvari na njega. 132. To su. 43 . obilježja tih radnji. 2.značenja kvalifikuju upravo kao radnju isporuke. ZOO zahtijeva da stvar bude bez materijalnih nedostataka. Zadovoljavanje normi kako o pojedinim modalitetima tako i o svima modalitetima zajedno znači i uredno izvršenje isporuke. Pošto ono ne isključuje i mogućnost sticanja najjačeg stvarnog . a ne neke druge stvari (aliud) (član 307. cilj isporuke nije bio aktualni prenos posjeda. I drugo. Član 468. te način na koji one moraju biti ispunjene. To od isporuke čini i faktičko pitanje. ZOO zahtijeva da stvar bude predana u “ispravnom stanju”. Isporuka je složena obaveza. Zahvaljujući tome što isporuka uvijek predstavlja i akt volje. način. 46 Kapor dr Vladimir . Ova formulacija podrazumijeva isporuku stvari koja je ugovorena. Prema njoj. od kojih su najvažniji tipizirani. Predmet isporuke obuhvata predmet prodaje. ZOO pripaci i koristi od stvari (plodovi i zakupnina npr. Predmet isporuke “Predmet isporuke” je širi pojam od “predmeta ugovora”. st. 45 Koje će materijalne i pravne radnje ulaziti u sistem isporuke zavisi od istih faktora od kojih zavisi i cijeli sistem obaveza prodavca. razmatrano rješenje smo uvrstili u definiciju isporuke. 2 ZOO primarni je cilj isporuke uručenje stvari kupcu. vrijeme i dejstva isporuke.svojinskog prava. Uzansa 70 je o ovom pitanju sadržavala rješenje koje je više odgovaralo poslovnoj prodaji. Dakle. ZOO). a ne na svojinsko pravo. ona može biti određena i kao pomoćni pravni posao. Manifestacija volje ovdje se odnosi samo na obligacionu radnju. ali i druge stvari koje određuju isporuku i na kojima se vrše radnje isporuke. Modaliteti su pojam koji u sebe uključuje: vrste radnji koje ulaze u sistem isporuke. isto djelo.Carić dr Slavko. 2. Bitno je zapaziti da se pored izvora prava ovdje uključuju običaji i okolnosti konkretnog posla. str. Prema članu 467. 45 Ovakva pravna kvalifikacija isporuke ne znači usvajanje njemačke koncepcije apstraktnog stvarnopravnog posla kao trećeg sastavnog dijela isporuke. prodavac je morao da uradi ono što je potrebno “da bi kupac mogao primiti isporuku”.).

Očito je da se citirano rješenje odnosi na prodaju poslovnog prava.1. imaju sjedišta u istom mjestu. zavisno od okolnosti konkretnog ugovora (uz. 2 . a radi se o robi određenoj po rodu. ZOO i uzansi 71 .prodaje u mjestu opredjeljenja (distancione). izložićemo ih kao jedinstven sistem pravila. 2). Mjesto isporuke može da posluži i kao kriterij za određivanje tipa ugovora o prodaji. Mjesto isporuke u širem smislu Određivanje mjesta isporuke u širem smislu. 2 ZOO. Pojam mjesta isporuke Mjesto isporuke je geografska lokacija ili lokalitet u kome sve. 47 Kritiku ove formulacije vidjeti kod Mitrović dr Dobrosav.3. Bude li utanačeno da će se generičke stvari uzeti sa određenog stovarišta ili količine. Pošto između člana 471. zavisi od vrste stvari koja je predmet ugovora. Ako u ugovoru nije ništa rečeno. U kojem trenutku . a lokaliteta u užem smislu. 71. radnje isporuke moraju da budu završene. po pravilu.74 ne postoji protivrječnost. odnosno roba (član 471. st. U slučaju da prodavac u trenutku zaključenja ugovora ima više poslovnih jedinica. ono može zavisiti i od posebnih okolnosti konkretnog posla. isto djelo. Otuda je njegov značaj veliki. mjestom isporuke smatraće se ono iz koga je poslana ponuda ili u kome je prodavac dao prihvat. mjesto isporuke je sjedište prodavca. Taj sistem nije suprotan opštim rješenjima o mjestu ispunjenja nenovčanih obaveza iz člana 319. Smatramo da kod nas princip pravne sigurnosti zahtijeva da se mjesto isporuke određuje prema sjedištu prodavca u vrijeme zaključenja ugovora. 2). ili barem najvažnije. 3.2. prelazak troškova. prelazak svojinskih prava i neka dispozitivna pravila o načinu izvršenja ugovora. Sporazum stranaka o tome može biti izričit ili prećutan. Izričito određivanje se u privrednoj prodaji najčešće vrši transportnim klauzulama.kod njih prodavac i kupac.najčešće onda kada su sjedišta stranaka u raznim mjestima i 3 . 72. str.nije precizirano. 44 .prodaje u mjestu (nedistancione) . Za mjesto isporuke se vezuju: razgraničenja dužnosti stranaka. Mjesto isporuke i u širem i u užem smislu se određuje prvenstveno ugovorom. st. 55. prelazak rizika. “Ako je prodavac zaključio ugovor u vršenju svoje redovne privredne 47 djelatnosti”. Određivanje lokacije jeste utvrđivanje mjesta isporuke u širem. Mjesto isporuke 3. prema dispozitivnim normama. kod kojih se mjesto isporuke nalazi u mjestu opredjeljenja i koje takođe pretpostavljaju postojanje različitih sjedišta stranaka.prodaje sa otpremom (distancione) . Pored toga. primijeniće se dispozitivna pravila. ZOO. st. mjesto isporuke biće ono u kome se u trenutku zaključenja ugovora nalazilo stovarište. uz. Prema njemu prodaje mogu biti: 1 . Uporedno pravo poznaje različita rješenja.

Opštim uzansama. ukoliko nešto drugo iz ugovora izričito ne proizlazi (uz. 4). uzansa 72. Prodavac koji ne može da izvrši isporuku u ugovorenom mjestu. 1). odnosno gdje će se proizvesti. odnosno gdje će biti proizvedena. mjesto isporuke u užem smislu je skladište prodavca. Mjesto isporuke u užem smislu značajno utiče i na pravila o načinu isporuke. poslovnim običajima. Prodavac koji ima više skladišta u mjestu isporuke u širem smislu. 74. Pored toga. veoma ograničeno dispozitivnim propisima. 3. on može zahtijevati da to bude mjesto u kome se roba nalazi u trenutku nastupanja prekida prevoza.1. pregled. sam određuje sa koga će se izvršiti isporuka. Mjesto isporuke u užem smislu Kod nedistancione prodaje. 2 ZOO. 4. Ako je transportni terminal (željeznička stanica. st. st. Način isporuke 4. 71. mjesto isporuke u užem smislu je transportni terminal. On je uređen ugovorom. mjesto isporuke je skladište prodavca (uz. utovar i slično) i modalitete obavljanja tih radnji (izdvajanje u skladištu uz odabir loših komada npr. Kada na osnovu teksta ugovora postoji sumnja o tome da li su stranke željele da mjesto isporuke bude mjesto otpreme ili opredjeljenja. U suprotnom. zato što su nastupile transportne smetnje. prirodom robe i okolnostima posla. 74. luka itd. kao supsidijarna pravila primjenjuju se i norme 45 . kupac može da ih odbije od onoga što plaća prodavcu po osnovu prodaje (uzansa 73). uzanse se izjašnjavaju za mjesto otpreme (uz. 1). Ako prodavac ima više skladišta u istom mjestu. Ako u vrijeme zaključenja ugovora stranke znaju gdje se stvar nalazi. ta lokacija je i mjesto isporuke (član 472. st. st. mora o tome da obavijesti kupca. Pošto su troškovi prevoza do ugovorenog mjesta isporuke uračunati u cijenu. pakovanje. st.) koje prodavac treba da izvrši da bi predmet isporuke stavio na raspolaganje kupcu i tako izvršio svoju osnovnu obavezu. Ne znaju li stranke gdje se stvar nalazi. Način isporuke je izuzetno složena kategorija. važe opšta pravila. Kupac je tada ovlašten da jednostranom izjavom promijeni mjesto isporuke. Mjesto opredjeljenja se određuje po podacima ugovora o prevozu. on određuje sa kojega od njih će isporuka biti izvršena (uz. 3). st.Za individualizirane i buduće stvari postoji alternativno rješenje.) udaljen od skladišta prodavca manje od deset kilometara. Rješenja su složenija kod distancione prodaje.3. Pojam i vrste “Način isporuke” je pojam koji obuhvata sve vrste radnji (izdvajanje. 5). 71.

Napokon. Tako će se isporukom smatrati i prenos skladišnog lista. Pravila se razlikuju za nedistancionu i za distancionu prodaju. koji je legitimacioni papir i skladišnice. st. Sukcesivnom ili obročnom isporukom nazivamo onu isporuku kod koje se ugovorena količina stavlja na raspolaganje kupcu u manjim. I transportni dokumenti mogu biti iskorišteni za dokumentarnu isporuku. i 298. Realna jednokratna isporuka Način stavljanja kupcu na raspolaganje stvari koja reprezentuje cijelu količinu zavisi od okolnosti konkretnog slučaja i od prirode robe. a prodavac ne može bez njega da odabere i izdvoji robu. dokumentaran i realan (stvaran). Ona se sastoji u stavljanju kupcu na raspolaganje cijele ugovorene količine odjednom ili unutar izvjesnog perioda. i uz. Kod nedistancione prodaje postoje tri načina isporuke na skladištu prodavca. 2. posebno. je značajno zbog toga što u trenutku izvršenja posljednje radnje 46 .Zakona o obligacionim odnosima o ispunjenju nenovčanih obaveza (član 296. U takvim uslovima poseban supsidijarni pravni režim razvio se samo za realnu isporuku. isporuka se može izvršiti i uručenjem samih stvari koje su predmet ugovora. ali kontinuelno. isporuka se sastoji u izvršavanju onih radnji koje prodavac može da obavi sam. 1. Prema načinu na koji se predmet stavlja kupcu na raspolaganje. Tada prodavac ove radnje može učiniti sam. relativno samostalnim dijelovima između čijeg uručenja postoji vremenski diskontinuitet. st. tj.2. Kao primjeri mogu da posluže predaja ključeva automobila ili ključeva skladišta u kome se nalazi predmet ugovora. Dokumentarna isporuka je ona koja se vrši predajom papira koji kupcu omogućavaju efektivno raspolaganje prodanim stvarima. način isporuke. One ne moraju da imaju svojstvo papira od vrijednosti. U prvom slučaju postoji jednokratna isporuka. Dokumentarna isporuka vrši se uručenjem robnih hartija ili prevoznih papira na način koji je za svaki od njih posebno predviđen. Po vremenu predaje cijele ugovorene količine način isporuke može biti kontinuelan i sukcesivan. Drugi način se realizuje ako uredno pozvani kupac ne dođe radi odabira i izdvajanja robe. 77). Sa uručenjem se izjednačava stavljanje stvari na raspolaganje kupcu. On važi i za cijelu količinu i za obrok. odnosno prenos posjeda sa prodavca na kupca. Dokumentarna isporuka se može izvršiti prodajom bilo kojih robnih hartija. Zato za simboličku isporuku ne postoje posebna dispozitivna pravila. 76. Pod simboličnom isporukom podrazumijeva se predaja manjeg dijela predmeta isporuke ili neke druge stvari koja predstavlja ukupno ugovorenu cjelinu i koja je podobna da manifestuje stavljanje posjeda na raspolaganje kupcu. ako uredno pozvani kupac nije došao. a time i sama isporuka. Takvu isporuku nazivamo realnom. 4. Akteri odbira robe su prodavac i kupac (uz. I treće. bez većih prekida. koja daje pravo svojine na robi. Ovo rješenje uzanse 72. Prvi se sastoji u zajedničkom izboru i izdvajanju generičke robe radi njene otpreme. naročito). može biti: simboličan. ne stvarnopravnih.

. Vrijeme isporuke 5.1. naročito) i Opšte uzanse. On postavlja i opšta pravila o civilnom računanju rokova (uz. 86. 3). U praksi preovlađuju situacije u kojima se stranke sporazumijevaju o vremenu isporuke. koja predstavljaju komercijalnu interpretaciju pojedinih izraza (uz. određivanjem perioda i upotrebom tehničkih termina. Situacija je složenija kada se isporuka vrši na skladištu prodavca. Vrijeme jednokratne isporuke Prvi izvor prava za određivanje vremena jednokratne isporuke je ugovor. Da bi roba došla do mjesta opredjeljenja prodavac mora “na uobičajeni način i pod uobičajenim uslovima” sklopiti sve ugovore potrebne za izvršavanje prevoza “do određenog mjesta” (član 473. Tada se isporuka sastoji u utovaru robe na vozilo. Interesantno je da posljednji akt ima dvostruku funkciju. Pojam Vrijeme isporuke je trenutak ili period u kome sve radnje koje predstavljaju 48 isporuku treba da budu završene. 131. i 469.. odnosno ako nije individualizirana. 48 Draškić dr Mladen “Međunarodna prodaja prema. Bude li ugovorom o distancionoj prodaji predviđena isporuka u mjestu opredjeljenja. Vrijeme isporuke određuje se ugovorom i/ili dispozitivnim propisima. Kod nas dolaze u obzir Zakon o obligacionim odnosima (član 315.2. na primjer). 76.fiksnom prodajom. Kod distancione prodaje način isporuke zavisi od toga da li je mjesto isporuke transportni terminal ili skladište prodavca. pravila koja važe za predaju robe na prevoz ujedno su i pravila o načinu isporuke. No. Ova činjenica značajno utiče na niz drugih rješenja. isporuka će biti izvršena traženim radnjama (uz. 82. kod komadnih pošiljki koje se prevoze željeznicom način isporuke će se sastojati u predaji pošiljke sa popunjenim tovarnim listom u željezničkom magazinu. 5. . pa se ugovori sa rokom isporuke kao bitnim elementom smatraju posebnom vrstom posla .prodavca. 1). onih o odgovornosti posebno.”. st. Ako vozar ili špediter zahtijevaju nešto drugo. 76. ZOO). Na primjer. Tehnički termini se odnose na utvrđivanje perioda isporuke. To je “trenutak vremena počevši od koga kupac može zahtevati izvršenje isporuke”. iz sporazuma stranaka ili iz okolnosti posla može proizaći kvalifikacija roka kao bitnog elementa posla. str. 5. ZOO.317. 47 . uz. na primjer slaganje robe na utovarnoj rampi skladišta. a tačno utvrđivanje značenja njihovog sporazuma vrši se prema dispozitivnim propisima. način isporuke biće identičan načinu uručenja robe primaocu. Tek od tog trenutka rizik i troškovi prelaze na kupca (član 474. definiše drukčije rok isporuke. U njemu je to moguće učiniti na tri načina: označavanjem datuma. Rok isporuke je u načelu nebitan element ugovora. st.) i posebna rješenja. U prvom slučaju. rizik prelazi na kupca i onda kada stvar nije izdvojena iz mase.

i 94. mora da izabere radni dan (uz. Kada je vrijeme isporuke utvrđeno u rasponu. U slučaju ugovaranja nemogućeg datuma.Pod datumom se podrazumijeva bilo koji mogući kalendarski datum. 87.). 2. Ovo pravilo ne vrijedi za rok određen periodom. osim kad iz okolnosti slučaja proizlazi da je određivanje datuma predaje ostavljeno kupcu” (član 469. Ne odredi li ovlaštena strana datum isporuke. tada rok isporuke počinje teći prvog radnog dana po izvršenju radnje kupca (uzanse 92. Stranka koja ima pravo da odredi vrijeme isporuke. Period je protek vremena u kome sve radnje isporuke moraju biti završene. Zbog ovog rješenja smo i samo vrijeme isporuke definisali kao period do koga sve radnje isporuke moraju da budu završene. sedmicama. st. pravilo je da “to pravo pripada prodavcu. Umjesto produženja vremena isporuke za jedan dan. ono se skraćuje. Kraj roka treba shvatiti onako kako je to utvrđeno pri izlaganju rokova isporuke određenih periodom. st. bez obzira na to da li je objava tačna ili ne (uz.). dijelovima godine. 90.). rok isporuke počinje da teče od dana službenog obavještenja da je plovni put otvoren. 91. Bude li u ugovor unesena klauzula “po otvaranju plovidbe”. 1. Tri se pravna pitanja postavljaju pri ovakvom načinu određivanja vremena isporuke: od kada teče rok. otvaranje akreditiva ili slanje ambalaže. isporuka se ima izvršiti prvi naredni radni dan (uz. Obavještenje mora da sadrži označenje posla i preciziranje vremena isporuke.). ako je izvršenje isporuke vezano za neku radnju prodavca: prethodnu isplatu cijene. i 3.). Kod distancione prodaje sa isporukom u mjestu opredjeljenja. Kod većih količina robe. 93. kada se rok završava i ko ima pravo da odredi stvarno vrijeme isporuke kada je ono utvrđeno periodom? Osnovno je pravilo da rok počinje teći od dana zaključenja ugovora. Ako je rok isporuke određen datumom. smatraće se da je to posljednji dan roka. vrijeme isporuke može biti produženo za vrijeme u kome traju saobraćajne smetnje koje prodavac nije sam prouzrokovao. Ako su oznake vremena upotrijebljene kombinovano. tumačenjem će se utvrditi prava volja stranaka. 88. mjesecima. ZOO). Za svaki od njih postoji poseban način računanja (član 77. koje ne mogu biti isporučene u jednom danu. O nastupanju i prestanku zapreka prevoza prodavac mora bez odlaganja obavijestiti kupca (uz. a nije ugovorom određeno ko ima pravo da ga konkretizuje. računanje počinje od veće vremenske kategorije. No. Interesantno je da se ovo 48 . ovlaštena strana mora datum da odredi tako da se isporuka u cjelini može izvršiti do kraja predviđenih rokova (uz. Drukčije može biti izričito ugovoreno ili određeno na osnovu mjesnih običaja. “po prestanku leta” ili slična. Određuje se: danima. Prodavac mora sve radnje isporuke da završi “najdalje na dan koji neposredno prethodi nedjelji ili prazniku” (uz. koji u mjestu isporuke pada u nedjelju ili državni praznik.) i da o tome obavijesti drugu stranu. 85. Na određeni datum prodavac je dužan da izvrši isporuku do kraja radnog vremena.). te godinama. 90. ZOO).

Zbog toga je ovdje potrebno utvrditi samo pravila o tome kada pojedini obroci dospijevaju za isporuku. On označava isporuku u roku od osam dana od dana zaključenja ugovora (uz. “utovarena” i slični. Mitrović dr Dobrosav. isporuka će se izvršiti u približno jednakim obrocima svakoga mjeseca. 49 Druga grupa tehničkih termina odnosi se na izvršenje isporuke u toku kalendarskog mjeseca: početkom. 81. Ovoj grupi termina pripadali bi izrazi kao što su: “plivajuća”. Napokon. može zahtijevati ispunjenje obaveze odmah. prodavac je dužan da je izvrši “u razumnom roku”. Izloženim rješenjima smo kod prodaje odstupili od stava kruga evropskih prava kojima pripadamo. On je. AGZ. o promptnoj isporuci stavljeno van snage. 4. 82. a ne u trenutku otposlanja. Kupac. 89. Ovo rješenje je bilo predviđeno i kao osnovno dispozitivno pravilo uzansi: “ako rok isporuke nije određen ugovorom. dakle.obavještenje smatra izvršenim kada bude primljeno. Tada se isporuka smatra izvršenom onoga časa kada roba stigne u mjesto opredjeljenja. isporuka će se izvršiti u dva približno jednaka obroka sredinom i krajem ugovornog perioda. isto djelo. ZOO (uz. Drugi izvor za određivanje vremena isporuke je dispozitivni propis. treću grupu čine izrazi koji pokazuju da je u trenutku zaključenja ugovora roba već utovarena.3. Vidjeti p.). ali to prodavac ne mora učiniti prije isteka roka koji se smatra 50 “razumnim”. 4. 80. Razuman rok se određuje s obzirom na prirodu stvari i ostale okolnosti posla. BGB i član 75.). krajem i u drugoj polovini mjeseca. samoodrediv (uz. rok isporuke je. p. sredinom. u prvoj polovini. 83. Značenje svakog od ovih izraza je precizirano članom 77. I razuman rok počinje teći od dana zaključenja ugovora.). str. dakle.). smatra se da je ugovorena promptna isporuka” (uz. 50 49 49 . budući da je rješenje uzanse 80. 5. ŠZO. Vidjeti član 77. st. Zakon o obligacionim odnosima u opštem dijelu sadrži isto rješenje. 271. Dakle. Prvi tehnički termin koji uzanse preciziraju je “odmah” ili “prompt”. 54. Pri tome i razmak između pojedinih obroka treba da bude približno jednak. Ako ugovor o tome ništa ne govori. Vrijeme sukcesivne isporuke Vrijeme isporuke pojedinog obroka unutar cijele ugovorene količine određuje se prema pravilima koja važe za jednokratnu isporuku.). Danas se kod nas primjenjuje isključivo član 470. “u vožnji”. ZOO. 904. U oba slučaja rokovi za isporuku posljednjeg obroka moraju da budu postavljeni tako da se očuva i ukupno ugovoreni rok isporuke cijele količine. pravni standard čiju sadržinu treba svaki put posebno utvrđivati. st. ako vrijeme isporuke nije ugovoreno. ZOO. Time su uzanse prihvatile za ovaj slučaj teoriju prijema (uz. Ona sadrži norme za dvije situacije. Kada je rok isporuke cijele količine dva mjeseca ili više od toga. Bude li rok isporuke kraći od dva mjeseca. primjeniće se uzansa 95. dakle.

4. ZOO). a ne doslovno. 61. On ne mora platiti cijenu “prije nego što je imao mogućnost da pregleda stvar” (član 475. Član 12. Istovremenost isporuke i plaćanja Sva dosadašnja rješenja o vremenu isporuke su uslovna. ZOO). 1. Ovo pravo prodavac nema prema trećem savjesnom licu koje je od kupca steklo prevozni dokument prije postavljanja zahtjeva od strane prodavca. st. st. prodaje na kredit. str. Dispozitivno je pravilo. Druga pretpostavka odnosi se na vrstu i modalitete prodaje. Ovo načelo djeluje i u korist kupca. Napokon. 51 52 53 Prema Mitrović dr Dobrosav.5. ZOO). Zakona o finansijskom poslovanju (Sl. Prodavac se pozivom na ovaj princip ovlašćuje da u slučaju osnovane sumnje u kupčevu sposobnost plaćanja zatraži od vozara da pošiljku ne isporuči i onda kada je kupcu već uručena isprava “koja ga ovlašćuje da zahtijeva izručenje stvari”. te da li faktura odgovara isporučenoj robi. Ona važe ako je ugovoreno ili uobičajeno da prodavac mora izvršiti isporuku i onda kada kupac ne plati cijenu istovremeno sa isporukom. U suprotnom važi princip istovremenosti isporuke i plaćanja kao izraz manifestacije šireg principa o istovremenom ispunjavanju obaveza kod sinalgamatičkih ugovora (član 122. isto djelo. Prodavac može usloviti predaju stvari u mjestu opredjeljenja isplatom cijene (član 476. Da zaključimo: u privrednom prometu praktični značaj pravila o istovremenosti isporuke i plaćanja postoji u onim situacijama u kojima prodavac prije izvršenja isporuke opravdano posumnja u kupčevu sposobnost da izmiri svoje novčane obaveze što pokazuju i rješenja ZOO vezana za distancionu prodaju. Prvu smo već spomenuli: nepostojanje suprotnog ugovora ili običaja. st. novine FBiH 2/95). 50 . Istovremenim plaćanjem smatra se ono koje je izvršeno u ugovorenom ili zakonskom roku 52 po prijemu robe i fakture. Razumije se da korištenje ovim ovlaštenjima pretpostavlja odgovarajući način zaključivanja ugovora o prevozu. odnosno kada ne pokaže svoju spremnost da plaćanje izvrši simultano sa isporukom. ZOO u članu 477. pojam “istovremeno” kod privrednih prodaja mora biti shvaćen komercijalno. Uzansa 177. dakle. Kada se kod distancione prodaje isporuka vrši uručenjem stvari prevozniku. prenumeracione (pretplatne) prodaje i klirinške prodaje nisu pogodne za primjenu 51 ovog instituta. Da bi se ono moglo primijeniti mora da bude ispunjeno nekoliko pretpostavki. da prodavac ne mora izvršiti isporuku u određenom roku ako kupac istovremeno ne plati. 2.). ili nije spreman da plati ugovorenu cijenu. Pravni instrument za to je unošenje klauzule o pouzeću u tovarni list onih vrsta prevoza koje ovaj institut poznaju. 1. 53 Ovaj rok je neophodno ostaviti kupcu kako bi on mogao da provjeri da li mu je isporučeno ono što je ugovoreno. prodavac “može odložiti odašiljanje stvari do isplate cijene” ili poslati stvar uz zadržavanje prava raspolaganja njome u toku prevoza (član 476. ide i korak dalje. i 123.

odnosno privrednopravnoj prodaji akcent je sa prenosa svojine stavljen na prelazak rizika. odnosno od toga kako su određena dejstva samog ugovora.1..”. pa time i rizik. a ne samo ugovornog partnera. 121-122. str. 56 Draškić dr Mladen: “Međunarodna prodaja prema. dakle. 55 O uticaju osiguranja na rizik vidjeti Draškić dr Mladen: “Međunarodna prodaja prema. “rizik” djeluje na stvar. 323. 324. pa i transportnih. moraju se desiti “u vremenu između zaključenja ugovora i njegovog ispunjenja”. Mi smatramo da “slučaj” i u pravu prodaje mora biti vezan za opšti teorijski pojam ovoga instituta i da. Štetna radnja ili događaj. Svojina. da djeluje samo između stranaka (inter partes) i da se po tim osobinama bitno razlikuje od svojine. stoga. 51 . te druge štete koje su sa njima neposredno povezane.. No. str. propašću ili oštećenjem stvari. str. ili štetnim događajem za koji niko ne odgovara. treba podvući da kod osiguranja uopšte. Kada su u pitanju 54 Vidjeti Krulj dr Vrleta: “Dejstva ugovora o kupoprodaji”. Premija osiguranja u suštini. Centralni problem koji ovdje postoji jeste: šta je “slučajno”. Upravo zbog toga štetne posljedice mora da snosi ona ugovorna strana na kojoj rizik počiva.. str. prelaz rizika mora biti povezan i sa pravom svojine na predmetu prodaje. Rizik obuhvata štete izazvane gubitkom. Upravo zbog toga Zakon o obligacionim odnosima i reguliše samo rizik (član 456 . U trgovačkoj.6. predstavlja odsustvo krivice. najkraće rečeno. 323 . Dejstva isporuke zavise od koncepta ugovora o prodaji u svakom pravnom sistemu.. Naš ZOO u podnaslovu “Rizik” predviđa da do predaje stvari kupcu “rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari” snosi prodavac. Dejstvo isporuke: prelaz rizika 6. Draškić dr Mladen: “Međunarodna prodaja prema. cena. 56 Jasno je. Rizik je mogućnost nastupanja štete na predmetu prodaje. tj.”. U te štete ulaze i one koje su nastale zato što se od odgovornog lica . skrivljene štetne radnje bilo kojega lica.počinioca štetne radnje ili od osiguravača nije mogla dobiti puna 55 naknada.324 i tamo citirane autore. da on “pripada potpuno obligacionom pravu”. Rizik se može definisati i kao mogućnost nastupanja štete na predmetu prodaje za koju niko ne odgovara.457). koji predstavljaju rizik. premija pokriva upravo onaj dio naknade štete koji se ne može ni od koga regresirati ili koji osiguranje ne može da naplati od odgovornog lica. Ona ulaze u modalitete isporuke zato što je bitno obilježavaju u pravnom smislu. Beograd 1972. koja su za distancionu prodaju najvažnija. štete koja bi bila izazvana neskrivljenom štetnom radnjom bilo koga lica.. Budući da štetni događaj.”. rizik.. Institut za uporedno pravo. pokriva “rizik” iz ugovora o prodaji onako kako smo ga mi definisali. a ne samo ugovornog partnera. ne upuštajući se u pitanja prenosa svojine na prodatim stvarima. Teoretičari koji se bave pravom prodaje vezuju slučaj. odnosno kako shvatiti pravni pojam slučaja. predaja. Pojmovna određenja Dejstva isporuke su njene pravne posljedice. za 54 neskrivljenu radnju jedne ugovorne strane. Zbog toga je moguće dejstva isporuke razmotriti kroz ispitivanje prelaska rizika.

koja predstavlja češće rješenje. eventualno. zadrži slanje robe ili njenu isporuku kupcu. Rizik tada ostaje na prodavcu. 52 .. str.”. Rizik. “rizik se vraća prodavcu 59 i to retroaktivno”. druga. ZOO: “do predaje stvari kupcu rizik slučajne propasti ili oštećenja snosi prodavalac. Prelaz rizika kada je kupac u docnji “Ako predaja stvari nije izvršena zbog kupčeve docnje. a predajom stvari rizik prelazi na kupca”. a kupac ima pravo na naknadu troškova izazvanih čuvanjem stvari. može biti sporno i kakav je karakter kupčeve 57 58 59 P. opisujući rješenje koje žele. 2-509 UCC. rizik prelazi na kupca u času kada je došao u docnju” (član 457. stoje na raspolaganju dvije tehnike: prva jeste mogućnost da se stranke sporazumiju izričito. Ukoliko ugovor ne reguliše ovo pitanje. ZOO) veže prelaz rizika za isporuku. ZOO). Od opšteg dispozitivnog pravila postoje dva izuzetka. Prvo je šta je predaja? Smatramo da pod tim treba podrazumijevati “isporuku”. ZOO) koje se nadovezuju na materijalne akte isporuke. Ova zakonska formulacija otvara nekoliko značajnih pitanja. obavezu da stvar čuva (član 520.3. st. primjeniće se dispozitivna pravila član 465. koristeći se svojim ovlaštenjima u slučaju sumnje u ostvarivanje naplate istovremeno sa isporukom. uređuje se prvenstveno ugovorom. st. Strankama. a ne samo njenu osnovnu radnju “uručenje”. Modalitet koji bitno utiče na prelaz rizika je način isporuke. Drugo pitanje jeste sa kojim radnjama kupac može biti u docnji? To su očigledno činidbe koje su potrebne da bi prodavac mogao da izvrši svoju obavezu isporuke. u tom slučaju.. jeste da stranke upotrijebe transportne klauzule. shodno terminologiji ZOO. Pod “predajom” stvari. Drugi izuzetak postoji onda kada prodavac. 6.. Prelaz rizika kada kupac nije u docnji Prelaz rizika sa prodavca na kupca koji nije u docnji sa prijemom isporuke ili izvršavanjem radnji koje isporuku uslovljavaju. ne prelazi na kupca isporukom kada je on “zbog nekog nedostatka predane stvari raskinuo ugovor ili tražio zamjenu stvari”.. Draškić dr Mladen: “Međunarodna prodaja prema. 58 U tom smislu može se tumačiti i član 457. 6. 1. najprije. str. 326.2.individualizirane stvari. Pošto isporuka nije izvršena.”. 128. kao i radnje “preuzimanja stvari” (član 519. 57 U pogledu generičkih stvari uporedno pravna rješenja su u velikoj mjeri izjednačena: rizik prelazi sa prodavca na kupca njihovom individualizacijom. To mora biti učinjeno pažnjom dobrog privrednika. Napokon. 2. ZOO). treba podrazumijevati isporuku koja odgovara uslovima konkretnog ugovora. našeg ZOO. a kupac ima. Draškić dr Mladen: “Međunarodna prodaja prema. naše pravo (član 465.

isto djelo. “tako da je ono od značaja samo za prelaz rizika”. “nedostataka” ili “materijalnih nedostataka” . III . str. Ono odgovara pojmu i načinu isporuke koje smo izložili. st. treba shvatiti kao proširenje generalne norme. 53 . Obavještenje se smatra izvršenim kada je poslano (teorija odašiljanja). a ne kao izuzetke od nje. Nužno je da su “stvari očito namijenjene za izvršenje predaje” i da je prodavac “o tome odaslao obavještenje kupcu” (član 457. Pojam materijalnih nedostataka Određivanje koncepta i vrsta “fizičkih” mana. str. tim trenutkom rizik još uvijek ne prelazi na kupca. smatraće se da je prodavac izvršio isporuku kada je ugovorenu količinu izdvojio iz mase.prema terminologiji našeg Zakona o obligacionim odnosima . Mitrović dr Dobrosav. 2). Potrebna su dva dodatna uslova koja štite njegove opravdane interese. Pojam i vrste materijalnih nedostataka 1. Drugi slučaj odnosi se na onaj način isporuke u kome prodavac sam ne može da izvrši izdvajanje. Međutim. Zato dva posebna rješenja koja sadrži član 457. godine važio i na području naše zemlje. obavještenje o izdvajanju se daje kada je 61 radnja izdvajanja već izvršena. Zbog toga prodavac treba da ga učini na siguran način. za prelaz rizika je potrebno da je prodavac “odaslao obavijest kupcu” (član 457.docnje. smatramo da se radi o dužničkoj docnji. st.jedno je od ključnih pitanja u oblasti prava prodaje. pod uslovom da uredno pozvani kupac nije na vrijeme došao da prisustvuje tome činu.1. Pravni režim ovoga obavještenja isti je kao i u prethodnom slučaju. U ovom slučaju isporuka će se smatrati izvršenom kada je prodavac završio one radnje koje kupcu omogućavaju preuzimanje stvari. rizik ne prelazi u tom trenutku na kupca. struktura obaveza prodavca i izgled odnosa odgovornosti za neizvršenje ili neuredno izvršenje ugovora. 30. Od načina njegovog rješavanja zavise: mjera ekvivalentnosti razmjene robe za novac.GARANCIJA ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE 1. 31. IV 1941. a ne kada je primljeno. isto djelo. 3. a uredno pozvani kupac nije došao da učestvuje u tom poslu. Ovo obavještenje ne treba miješati sa obavještenjem o pozivu da pristupi radnjama isporuke. No. 60 Razmotreno pravilo ima opšti karakter. Koja su to rješenja? Najprije. Kvalitativni i količinski 60 61 Suprotno Mitrović dr Dobrosav. Ranije jugoslovensko pravo je u Opštim uzansama usvojilo austrijski sistem. da li je u pitanju dužničko ili povjerilačko zakašnjenje? Pošto je “preuzimanje stvari” obaveza kupca. kada su predmet ugovora stvari određene po rodu. ZOO). koji je do 6.

na prvi pogled protivrječnog zadatka. za pojam nedostatka. ako stvar nema svojstva i odlike koje su izričito ili prešutno ugovorene odnosno propisane. 63 62 54 . Vrste materijalnih nedostataka Nedostaci koji se određuju prinudnim propisima. ako stvar nema potrebna svojstva za naročitu upotrebu za koju je kupac nabavlja. nedostaci se dijele na vidljive i skrivene. koji vrijeđaju interese i ciljeve konkretnog kupca su subjektivni nedostaci. U ovom članu je samo konstatovana odgovornost svakog ugovaratelja “za materijalne nedostatke svog ispunjenja” i predviđeno da režim materijalnih nedostataka kod ugovora o prodaji važi kao supsidijaran. i 479. Skriveni nedostaci su oni za čije je utvrđivanje potreban Uzanse 115 . Prema vrsti osobine koja ne odgovara ugovoru. onda kada “za određeni slučaj nije što drugo propisano”. 64 Član 478. kada je prodavalac predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu. te odstupanja nabolje ako su svojstva stvari ugovorom predviđena kao njegovi bitni elementi. tj. Oni koji postoje suprotno izričito ili prećutno ugovorenim svojstvima predmeta prodaje. 1.“na očigled”. osim ako su uzorak ili model prikazani samo radi obavijesti”. Prema mjerilu vidljivosti. redovnih odnosno uobičajenih ili ugovorenih svojstava stvari. ZOO. Rezultat ovog. 3. Mi pod njima podrazumijevamo svako odstupanje na lošije od propisanih. Ukoliko je količina bitan element posla.159 (“Odgovornost za mane”) za kvalitet. 62 Zakon o obligacionim odnosima morao je naći rješenja koja će se sa jedne strane naslanjati na jugoslovensku pravnu tradiciju. Između ove dvije vrste mana nije uvijek lako povući jasnu granicu. Član 121. 4. 2. Prema ovom zakonu: “Nedostatak postoji: 1. je novi institut “materijalnih nedostataka” u sinalagmatičnim ugovorima uopšte 63 i u prodaji posebno.nedostaci se posebno regulišu i pravno tretiraju na različite načine. redovnom praksom u prometu i/ili običajima nazivaju se objektivnim.134 za količinu i uzanse 135 . a sa druge neće biti protivrječna regulativi međunarodnog karaktera sadržanoj u haškom Zakonu o prodaji. Moguće su različite teorijske definicije materijalnih nedostataka. U prvu skupinu spadaju oni koji se mogu primijetiti već pri uobičajenom spoljnjem pregledu stvari . ako stvar nema potrebna svojstva za njezinu redovnu upotrebu ili za promet. 64 Pozitivno pravno određenje materijalnih nedostataka sadržano je u članu 479. a koja je bila poznata prodavaocu ili mu je morala biti poznata. njihove faktičke razlike i osobine ponekad tumačenjem dovode do različitih rješenja za pojedina pitanja. Iako je pravni režim posljedica ovih nedostataka isti.2. ZOO. onda nedostatak u količini uvijek predstavlja i kvalitativnu manu. nedostaci se dijele na kvalitativne (“mane” u užem smislu riječi) i količinske ili kvantitativne.

Usvojena je. Garancija za materijalne nedostatke 2. propisanu. pored već navedenog rješenja o mogućnosti ugovornog isključivanja ili ograničavanja garancije. Nebitni nedostaci mogu da prouzrokuju naknadu štete. kao posebno jamčenje proizvođača i/ili prodavca pojedinih vrsta tehničke robe. U daljem tekstu ćemo samo razmatrati opšti tip garancije za materijalne nedostatke. Znatni su oni koji dovode do poništavanja ili umanjenja prometnih ili upotrebnih vrijednosti stvari. ZOO). Postoji u ugovoru o prodaji uvijek kada nije izričito isključena i u mjeri 65 u kojoj nije samim ugovorom ograničena. 2. 1. Zakon o obligacionim odnosima stoji na pozicijama ugovornog osnova garancije. Neotklonjivi su oni kod kojih popravak ili nije moguć ili nema ekonomskog smisla. onaj koji se uvijek sreće u ugovorima o prodaji poslovnog prava. kako bi se izbjeglo šikaniranje prodavca. Otklonjivi nedostaci su oni čije je popravljanje moguće bez bitnog umanjenja upotrebne ili prometne vrijednosti stvari. Ovi nedostaci svojom faktičkom snagom djeluju na prava koja kupac može koristiti u datom slučaju. i rješenja o uslovima potrebnim za postojanje ove obaveze. nedostaci mogu s obzirom na njihov uticaj na ugovor biti bitni ili nebitni. O tome svjedoče. Garancija za ispravno funkcionisanje stvari.1. nedostaci mogu biti znatni i neznatni. Pravni osnov garancije je bio sporan. ZOO. Pojam garancije Garancija za materijalne nedostatke je jamčenje prodavca kupcu da prodata roba nema nikakvih fizičkih svojstava koja bi ometala urednu i nesmetanu. 55 . Ona se može definisati i kao jamčenje prodavca kupcu da će isporučena roba biti saobrazna onome što je predviđeno ugovorom. 65 Član 486. funkcionalna koncepcija nedostataka (član 478. Ona je sastavni dio ugovora po prirodi posla. Razlikovanje je izuzetno važno kod rokova za reklamaciju nedostataka. Prvi onemogućavaju ostvarivanje svrhe ugovora. uobičajenu ili ugovorenu upotrebu stvari. dakle. Napokon. Prema obimu. Njihovo postojanje ne povlači za sobom nikakve pravne posljedice. ZOO).poseban postupak provjere osobina stvari ili njihova upotreba (član 482. ali ne utiču na samo postojanje ugovora. Pravna kvalifikacija ove garancije nije sporna.507 ZOO). Neznatni ne umanjuju vrijednost stvari ni u kom pogledu. st. st. 3. ima prvenstveno ulogu zaštite krajnjih potrošača (član 501 .

1. ZOO. zakonodavac pojačava kriterije pažljivosti i poštenja kod obje stranke. obaveza garancije za materijalne nedostatke postoji i kad je prodavac bio savjestan (član 478. u vezi sa članom 479. Ipak. ugovornih klauzula.). odnosno propisane”. 67 U slučajevima za koje uslov savjesnosti kupca važi. da je svoju dužnost provjere obavio kako treba. shodno tome. ako je nedostatak bio poznat prodavcu ili ako ju je nametnuo koristeći svoj “poseban monopolski položaj” (član 486. 2. budući da se smatra da je kupac morao da ih uoči. Bude li ugovor zaključen sa klauzulom “viđeno-odobreno”. st. 3. i 481. Oni imaju karakter: zakonskih odredbi prinudnog karaktera. 144. te na svojstva i odlike “koje su izričito ili 66 prećutno ugovorene. “Smatra se da nisu mogli ostati nepoznati kupcu oni nedostaci koje bi brižljivo lice sa prosječnim znanjem i iskustvom lica istog zanimanja i struke kao kupac moglo lako opaziti pri uobičajenom pregledu stvari”. Obaveza garancije će postojati uprkos ovakvoj klauzuli. st. 1. stoka je u momentu prelaska rizika već bila zaražena. ali se bolest zbog perioda inkubacije pojavila nakon isporuke. moraju biti ispunjeni pravom predviđeni uslovi. Svi uslovi moraju biti ispunjeni kumulativno. i 145. pa. osim u slučaju obmane od strane prodavca (uz. st. ZOO). ZOO). i odgovornost. On ne postoji kod subjektivnih mana i kod prodaja po uzorku ili modelu. ZOO. Nedostatak. kupac se ne može pozivati na nedostatke stvari. jednostranih pravnih poslova i pravnih stanja. Na primjer. Obaveza garancije se može ugovorom sasvim isključiti ili samo ograničiti (član 486. st. ZOO. 1. st.2.2. Postojanje nedostatka ili uzroka nedostatka dokazuje kupac. 1. Drugi uslov za postojanje obaveze garancije jeste da u času zaključenja ugovora nedostaci nisu “bili poznati kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati” (član 480. Clan 480. mora postojati u času prelaska rizika. ako je on posljedica uzroka koji je postojao prije toga momenta. Stoga je nepostojanje ovakve klauzule treći uslov za egzistenciju obaveze garancije. Znanje ili neznanje prodavca za postojanje nedostataka su pravno irelevantni. st. 56 . ZOO). 1. najprije. st. nesavjesnost prodavca djeluje u sferi odgovornosti za materijalne nedostatke. postoji i onda kada se nedostatak pojavio nakon prelaska rizika. 66 67 68 Član 480. “kakva . Izuzetno. 68 No. odnosno da uočenih ili indiciranih nedostataka nema (član 480. 1. Uslovi za postojanje garancije Da bi garancija za materijalne nedostatke postojala. obaveza garancije. u vezi sa članom 479.takva” ili nekom sličnom. 1. st. st. Ovaj uslov savjesnosti kupca odnosi se samo na svojstva potrebna za redovnu upotrebu ili za promet robe. 1. Razlog za to leži u ništavosti navedenih uglavaka. st. st. Član 480. 2.). prodavac će odgovarati i za ove nedostatke ako je u pogledu osobina stvari ili postojanja nedostataka obmanuo kupca svojom izjavom da tražene odlike postoje. ZOO).

protekom prekluzivnih rokova za reklamiranje gasi se i sama obaveza garancije. Striktno posmatrano. peti uslov čini uredna reklamacija na materijalne nedostatke. 1980. Upravo zbog ovoga pravo nekog lica. 70 Pravo koje sa stanovišta kupca predstavlja manu može biti javnopravne i privatnopravne prirode (član 514. Naime. bilo nastanak. imovinskih prava najčešće se sreću stvarna prava (svojina. mogu podijeliti prema više kriterija. Zakon o obligacionim odnosima insistira na pravu “trećeg” i time samo drugu varijantu uključuje u krug pravnih mana (član 508). IV . 377. 378. koje pod određenim uslovima isključuje ili ograničava bilo miran posjed. Detaljno razmatranje pravnih problema vezano za ovu vrstu nedostataka nalazi se kod Perović dr Slobodan. isto djelo. Njegovi ciljevi su složeniji. Jedino na taj način on može u punom obimu da iskoristi upotrebne i prometnu vrijednost stvari i postigne jednakost davanja kao princip obligacionog prava (član 15. Od privatnih. Napokon. ZOO). Privredna štampa. Polazeći od titulara prava koje predstavlja nedostatak. Kupac teži da stekne mirnu i nesmetanu državinu i svojinu kao najjače stvarno pravo na predmetu prodaje. kao i materijalni. nedostaci se dijele na one koji: isključuju. reklamacija nije uslov za nastanak obaveze garancije. Prema obimu uticaja na stvar i pravo svojine na njoj teorija dijeli pravne nedostatke na potpune i djelimične. pa shodno tome i odgovornost prodavca po tom osnovu. Razlozi za ovakvo rješenje leže u mehanizmu prinudne javne prodaje koji isključuje pristanak i učešće prodavca u zaključivanju ugovora. Shodno tome. 70 69 57 . ili vršenje najjačeg svojinskog prava na predmetu prodaje. Beograd. ZOO). Pravni nedostaci se. U privrednim prodajama su izuzetno značajna ona koja imaju Perović dr Slobodan: “Obligaciono pravo”. ali jeste neophodna pretpostavka za održavanje ove dužnosti prodavca na snazi. osoba van ugovornog odnosa. oni se mogu svrstati u 69 nedostatke čiji je subjekat prodavac i one kod kojih je nosilac prava treće lice.Četvrti uslov jeste da stvar nije prodata “na prinudnoj prodaji” (čl. tj. umanjuju ili ograničavaju kupčevo pravo (član 508. I dejstvo nedostatka može biti mjerilo za njihovu sistematizaciju. 487 ZOO). hipoteka. službenost). Pojam i vrste pravnih nedostataka Zaključenjem ugovora o prodaji kupac ne želi samo to da mu stvari budu stavljene na raspolaganje.GARANCIJA ZA PRAVNE NEDOSTATKE (ZAŠTITA OD EVIKCIJE) 1. str. str. predstavlja pravni nedostatak ili pravnu manu. ZOO).

381. To je kod nas izvršenje isporuke. ona češće proističe iz nekog drugog privredno-pravnog posla: komisiona (član 786). Ona se ugovorom ne može isključiti ili ograničiti. izdavanja skladišnice (član 740. član 1628. ZOO u članu 510. U uporednom pravu su postavljeni na sličan način. odnosno koji bi umanjivali ili ograničavali upotrebu toga prava. st. Mi ćemo se zbog pojma trgovačke prodaje baviti samo pravnim manama koje se mogu vezati za pokretne stvari. 72 Vidjeti: Zakon o industrijskom vlasništvu u Bosni i Hercegovini (Sl. 75 Član 1487. glasnik BiH br.996). govori i o momentu zaključenja ugovora. isto djelo. 73 Ono može biti izvršeno “putem tužbe i u vidu prigovora”. str. garancija za pravne nedostatke (zaštita od evikcije) se može definisati i kao jamčenje prodavca kupcu da je preneseno svojinsko pravo saglasno onome što je predviđeno ugovorom. 71 Zaloga može biti konstituisana ugovorom o zalogu (član 966 . str. 74 Perović dr Slobodan. pojedini nedostaci se mogu pojaviti samo kod nepokretnih stvari. str. postoji uvijek kada sporazumom stranaka nije izričito ili prećutno isključena. “odgovornost prodavca za pravne nedostatke može se ugovorom ograničiti ili sasvim isključiti” (član 513. a ne i za postojanje prava trećeg. 2. st. a time i miran posjed prodane stvari. odnosno industrijski dizajn. 72 Za postojanje mane je bitno da “je uznemiravanje pravno”. 4. 382. Analogno garanciji za materijalne nedostatke. i 513.obligaciono porijeklo (zaloga) 71 ili potiču iz prava intelektualne svojine (pravo na patent. isto djelo. Smatramo da je taj trenutak relevantan samo za određivanje savjesnosti kupca. Nedostatak mora postojati u času prelaska svojinskog prava sa prodavca na kupca. 73 Perović dr Slobodan. Oni imaju različit juridički karakter. Zato ćemo se zadržati samo na rješenjima Zakona o obligacionim odnosima. služnosti na primjer. Zbog toga zaštita od 75 evikcije u našem sistemu ima ugovorni osnov. Code civil isto. žig). Napokon. “To znači. odnosno prodavca. 76 Ovo je prvi uslov. 2. st. ZOO). garancija za pravne nedostatke je prirodan sastojak ugovora. 58 . trgovinskog zastupanja (član 809). model i uzorak. 76 Perović dr Slobodan. No. No. i dalje) i slično. Codice civile samo garanciji za sopstveno uznemiravanje daje zakonski osnov. isto djelo. 377. Pojam garancije za pravne nedostake i uslovi za njeno postojanje Garancija za pravne nedostatke je jemčenje prodavca kupcu da preneseno pravo nema nikakvih nedostataka koji bi onemogućavali nastanak ili trajanje kupčevog svojinskog prava. ZOO izričito ne uređuje ovo pitanje pa se rješenje mora naći vezivanjem garancije za momenat nastanka prava. Generalno se može reći da određivanje vremena postojanja nedostatka u prenesenom pravu nije jednostavno. 1. Za postojanje garancije za pravne nedostatke moraju biti kumulativno ispunjeni zakonski uslovi. 74 ali i isticanjem nekih prava trećeg lica neposredno. Pravila Zakona o obligacionim odnosima su i u pogledu ovoga instituta dispozitivne prirode. nužno je da je stvarno pravo trećeg nastalo još dok je stvar bila u državini prenosioca”. 3/02). Po svojoj pravnoj prirodi.

reklamacija nije uslov ni za slučaj u kome je pravo trećeg “očito osnovano” (član 512). ZOO). ZOO). jer nije izvršeno obavještavanje.Drugi uslov jeste da je kupac savjestan. 2. Četvrti uslov je obavještavanje prodavca o nedostatku. ZOO). Pojam fakture i obaveza njenog ispostavljanja Pravno posmatrano. količinu. ne mora reklamirati pravne nedostatke koji su prodavcu već poznati (član 509. Da bi ovaj uslov postojao. Reklamacija. transportnu klauzulu i ukupan iznos cijene. Napokon. Smatraće se da on nije savjestan ako mu je nedostatak u vrijeme sklapanja ugovora “bio poznat ili mu nije mogao ostati nepoznat” (član 513. ili da njegovo pravo bude smanjeno ili ograničeno” (član 510. ZOO). ZOO). ZOO). st. Određivanje savjesnosti je složeno. Faktura je materijalizacija pravno relevantne izjave volje usmjerene na plaćanje cijene. reklamiranje pravnih mana nije uvijek uslov za održavanje prodavčeve obaveze garancije na snazi. Dalje. potrebno je da prodavalac bude savjestan.). jediničnu cijenu. najprije. st. Zbog toga se ona pravno kvalifikuje kao pomoćni pravni posao. Treći uslov jeste da garancija nije ugovorom isključena ili ograničena. njegovo reklamiranje (član 509. tj. st. U posljednjem slučaju radi se o situaciji u kojoj je prodavac obmanuo kupca u pogledu karaktera prava trećeg ili u kojoj je kupcu obećao da će do preuzimanja stvari i prenosa svojine otkloniti nedostatak. U praksi se sreću i obrasci faktura čiji ih sadržaj približava zaključnici.ISPOSTAVLJANJE FAKTURE 1. klauzula o isključenju ili ograničenju odgovornosti za pravne nedostatke je ništava. V . pored zahtjeva za plaćanjem. Faktura. Kupac. U slučaju nesavjesnosti prodavca. st. kupac se smatra savjesnim i onda kada je znao za nedostatak. Prodavac se tada može osloboditi odgovornosti ne dokazom da njegova obaveza garancije ne postoji. dalje. nego dokazom da je “raspolagao sredstvima da se odbije zahtjev treće osobe” (član 511. smatraće se da je kupac savjestan ako u času sklapanja ugovora nije “znao za mogućnost da mu stvar bude oduzeta. 59 . I na kraju. nije uslov za postojanje obaveze garancije ni onda kada se kupac upustio u sudski spor sa trećim licem i izgubio ga. ali nije “pristao da uzme stvar opterećenu tim pravom” (član 508. faktura se može definisati kao izjava volje prodavca data u formi pisanog dokumenta kojim on zahtijeva od kupca da mu isplati cijenu iz ugovora i eventualno ostale izdatke koje je učinio u vezi sa ugovorom. 1. 4. Ona najprije postoji ako kupac nije bio obaviješten o postojanju pravnog nedostatka (član 508. Za razliku od materijalnih nedostataka. Obaveza postoji i kad reklamacija nije izvršena i to u tri slučaja. 1. uvijek sadrži i neke elemente ugovora: predmet.

Takav zaključak se može izvući iz Opštih uzansi. Ona može biti sredstvo za oživljavanje ugovora preciziranjem cijene od strane prodavca. Ovo je razumljivo. Pravni režim cijene omogućava još jedan način upotrebe fakture. Kada konačan obračun bude sačinjen. 2/95. Ona. naročito iz onih koje govore o kupčevoj obavezi plaćanja. 78 77 60 . vjerodostojna i dovoljna za knjiženje poslovne promjene koju izaziva isplata ugovorne cijene. 180. jeste izuzetno važan knjigovodstveni dokument. predstavlja zahtjev za isplatu cijene. 87. n. koji predstavlja rezultat sporazuma stranaka. 87. Član 10. FBiH. Kapor dr Vladimir: “Ugovor o kupovini i prodaji robe prema Opštim uzansama za promet robom”. napokon. Faktura. Savremena administracija. knjigovodstvenu i dokaznu funkciju. 79 Na isti stav upućuju Zakon o računovodstvu (član 3. Faktura je. i 10) 80 i Zakon o finansijskom poslovanju (član 3. 80 Sl. i 217. n. Ovo pravilo važi i onda kada je kupac fakturu primio bez prigovora. 2/95). Obaveznost jednostrano unesenih klauzula Faktura se izdaje na osnovu ugovora. n. 81 Sl. odnosno ukoliko 82 su u pitanju nove klauzule da ne postoji obaveza da se na njih odgovori”. 2. Profaktura je pisani dokument – po sadržaju i obliku sličan fakturi . Ona ima preliminarnu finansijsku. najprije. ne obavezuju kupca. iznosi plaćeni po profakturi se odbijaju od iznosa fakture. 82 Kapor dr Vladimir. potpuno izmirenje obaveze ili pojava potraživanja kupca za vraćanje više plaćenog iznosa po profakturi. u principu. Sistemsko tumačenje izvora pokazuje da je i danas izdavanje fakture obaveza prodavca.kojim prodavac zahtijeva od kupca plaćanje prema prethodnom obračunu cijene. Zbog toga je pitanje klauzula koje prodavac jednostrano unese u fakturu veoma složeno. Ona može predstavljati ponudu za zaključenje ugovora ili prihvat ponude.Funkcije fakture su brojne. Nadalje. Beograd 1957. budući da je 78 faktura “obično prvi pismeni akt o ugovoru”. a stranke se o cijeni nisu sporazumjele. niti se iz njega mogu tumačenjem nesumnjivo konstruisati. Odredbe fakture koje se ne nalaze u ugovoru. Zavisno od faze pregovora ili ugovaranja. faktura može imati još dvije fukncije. naročito). U tom svojstvu ona pokriva oblast od dokumentarnog akreditiva do sprečavanja zastarjelosti zahtjeva za plaćanjem ugovorne cijene. Kod nas je ono riješeno Opštim uzansama. str. Rezultat može da bude: ostatak duga kod kupca. faktura je izuzetno važno dokazno sredstvo. isto djelo. FBiH. 77 Ona zbog toga mora biti uredna. Ona predstavlja značajno dokazno sredstvo o sadržaju toga sporazuma. To je njen osnovni zadatak. Polazi se od pretpostavke “da se ne može jednostrano menjati ono što su stranke ugovorile. str. 81 Od fakture treba razlikovati profakturu. 79 Vidjeti uzanse 177. Ovu ulogu imaće u slučaju u kome ugovor ne važi bez određivanja cijene. dalje. No. podoban instrument za dopunu i preciziranje ugovora. Zakona o računovodstvu (Sl. FBiH 2/95.

odnosno kada nisu neophodne za njegovo izvršavanje. isto djelo. faktičko je pitanje (uz. 2). Kada kupac prigovori samo nekim stavkama fakture. st. Uslovi plaćanja i drugi uslovi koje prodavac jednostrano unese u fakturu obavezuju kupca ako su kumulativno ispunjene tri pretpostavke. kupac ne mora prihvatiti korišćenje ponuđenim pogodnostima.sadržaj ugovora i princip pacta sunt servanda stvaraju izuzetke od izložene norme uzanse 203. 103. Ta činjenica će se utvrđivati primjenom pravila o interpretaciji. 61 . ne može odbiti isplatu iznosa na koje nije uložio prigovor (uz. Ovo pravilo važi i onda kada ove odredbe prevazilaze okvire ugovora. Smatra se da je tada prodavac želio da pruži pogodnosti kupcu. str. U praksi se formiralo stanovište da jednostrano unesene klauzule obavezuju prodavca ukoliko otežavaju njegov položaj. Pošto je u pitanju ponuda za naknadnu izmjenu ili dopunu posla. razmatrane klauzule moraju biti u skladu sa ostalim odredbama ugovora. Koji je rok “kratak”. “Šta je neophodno zavisi od konkretnih okolnosti svakog pojedinog slučaja”. Jednostrano unesene klauzule moraju biti neophodne za izvršenje ugovora. nužno je da kupac nije u kratkom roku po prijemu fakture prigovorio jednostranim klauzulama. 83 Kapor dr Vladimir. 204). Napokon. 88. 83 Drugo.

62 .

a to je činjenica da je kupac povjerilac za karakterističnu obavezu isporuke i ujedno aktualni ili potencijalni vlasnik stvari koja je predmet ugovora. Ona leži na kupcu kada mu je stvar uručena. prijem isporuke. obaveza reklamiranja ulazi u vanredan tok posla.UOPŠTE O OBAVEZAMA KUPCA 1. Zato ćemo je izložiti tek u narednom poglavlju. postoji i jedan dodatni element.GLAVA TREĆA OBAVEZE KUPCA I . Od onih koje su zasnovane na dispozitivnim odredbama Zakona o obligacionim odnosima treba istaći obavezu čuvanja stvari. su isti kao i kod obaveza prodavca. Od dužnosti zasnovanih na ugovoru ističu se: slanje ambalaže i dostavljanje specifikacije. oni se u zakonodavstvu određuju ili kao obaveza ili kao pravo kupca. tj. Uporedno posmatrano. Pored toga. plaćanje cijene i obavještavanje o materijalnom nedostatku (reklamacija). Pošto se reklamacijom materijalnih nedostataka obezbjeđuje realizacija obaveza prodavca po osnovu garancije. postoje i obilježja koja su donekle specifična. sankcije za neizvršenje osnovnih obaveza nisu uvijek precizirane. One. Karakter obaveza kupca Opšte karakteristike obaveza kupca iste su kao i osobine dužnosti prodavca. Sadržaj obaveze je isti kao i kod prodavčeve istovrsne dužnosti. predstavljaju komplementarne pojmove povezane i sadržinski (isporuka .plaćanje uz poštovanje načela istovremenosti). Obaveze kupca su tijesno vezane za obaveze prodavca. Osnov obaveza kupca i faktori koji uslovljavaju njihov pojedinačni izgled. Izložićemo ga u sklopu odgovornosti prodavca. 2. ako on postoji. ova varijabla dovodi do različite kvalifikacije pojedinih radnji koje kupac kao poslovni subjekt preduzima. u načelu. Drugo. a on želi da je vrati prodavcu bilo zbog nedostataka. prvo. njegova odgovornost. O režimu ovih radnji govorićemo prilikom raspravljanja o odgovornosti za docnju sa izvršenjem posmatranih obaveza. Najkarakterističniji primjeri su pregled robe i obavještavanje o nedostacima. Vrste obaveza Obaveze kupca su njegove dužnosti izvršavanja radnji koje proističu iz ugovora o prodaji.prijem isporuke) i funkcionalno (isporuka . Sporednih obaveza kupca takođe ima više. Posljednja obaveza je uslovljena. st. Ali. Osnovne obaveze kupca u našem pravu su: pregled robe (provjera da li roba ima materijalnih nedostataka). ZOO). 2. Često se 63 . bilo zbog raskida ugovora (član 520.

Beograd 1970. da utvrde svoje ekonomske i pravne pozicije i izaberu dalji način djelovanja.. Ova terminologija zasnovana je na rješenjima Opštih uzansi.. str. koje treba preduzeti da bi se došlo do relativno sigurnog i pravno relevantnog stava o tome da li isporučena roba po svojim osobinama odgovara onome što je predviđeno ugovorom. 87 Vilus dr Jelena : “Određivanje i kontrola. odgovornost za neizvršenje sporednih obaveza je u velikoj mjeri izjednačena sa opštim režimom odgovornosti za neizvršenje ili neuredno izvršenje ugovora. st.. p. dakle. Za ovakvu pravnu kvalifikaciju pored uporedno-pravnih razloga govore i argumenti komercijalne i juridičke prirode. kontrola i “kvalitativni”. Institut za uporedno pravo. str. str. pregled robe je nezamjenjivo sredstvo vjerodostojnog konstatovanja činjenica vezanih za saobraznost isporuke 87 robe preme uslovima iz ugovora.. 85 Pravni pojam pregleda se u propisima ne određuje izričito. zajedno sa reklamacijom. zajedno sa njihovim modalitetima. Stranke mogu odmah da riješe sporove o činjenicama.”. 181. 85 84 64 . 86 Zbog toga definicija pregleda mora da ima teorijski karakter. Napokon. ZOO “kupac je dužan primljenu stvar na uobičajen način pregledati ili je dati na pregled”. npr. Ne treba je koristiti jer sadrži prevaziđeni koncept “mana”.”). 118. odnosno “kvantitativni prijem”.. govori o uobičajenom pregledu stvari. nego posredno . Pravno gledano. SGA. ZOO. naime ne znači prijem (vidjeti Vilus dr Jelena: “Određivanje i kontrola kvaliteta robe kod ugovora o prodaji”. Pregled robe sastoji se iz niza povezanih faktičkih radnji. Isto čini i naš ZOO u članu 481.PREGLED ROBE 1.606 UCC. te za obezbjeđenje dokaza o tim faktima . 88 Draškić dr Mladen: “Međunarodna prodaja prema. Pojam pregleda 1. U našem je pravu. Stoga on. ŠZO. budnosti kupca. Prema članu 481. U praksi se koriste i izrazi: provjera. 377. Značaj pregleda robe radi utvrđivanja (ne)postojanja materijalnih nedostataka je ogroman. predstavlja “akte vigilancije”. ali i zato što je suštinski netačna.. koje prate izričite ili prećutne izjave volje vezane za izvršavanje pojedinih postupaka i ocjenu njihovih rezultata. Pojam provjere materijalnih nedostataka Postupak provjere materijalnih nedostataka u zakonodavstvu se najčešće 84 naziva “pregled”. Zbog toga se pregled robe može kvalifikovati i kao pomoćni pravni posao. 88 Član 34.”. II . HGB. Član 2 .1. član 201. Pregled robe još uvijek.sastoje u gubitku nekih kupčevih prava. 86 Član 481. Pregled robe radi provjere postojanja ili nepostojanja materijalnih nedostataka predstavlja sistem faktičkih i pravnih radnji. 121 (dalje ćemo ovaj rad citirati kao Vilus dr Jelena: “Određivanje i kontrola. provjera materijalnih nedostataka obaveza kupca. U ekonomskom smislu njime kupac provjerava da li dobija ono što prema ugovoru treba da plati. 1. st.kroz opis načina na koji on treba da bude izvršen. 1.

A to znači da može i od nevlasnika steći svojinu. u uporednom pravu je opšte prihvaćeno da prodavac mora obavijestiti kupca ukoliko zna za nedostatak. Subjekti pregleda robe Subjekti pregleda su lica koja imaju obavezu i pravo da izvrše uvid u stanje robe radi konstatovanja nepostojanja ili postojanja materijalnih nedostataka. Zbog toga se na ovome pitanju više nećemo zadržavati. pošto se privredna prodaja obavlja na mjestima i između lica za koje je to uobičajeno. 1. govorićemo o subjektima. zajedno sa njihovim modalitetima. Sastoji se bilo u kontroli sirovina. bilo u pregledu gotovog proizvoda. mjestu. Tek ukoliko one ništa ne utanače.2. Subjekti javne vlasti su nadležni inspekcijski organi. ali ne moraju prihvatiti rezultate ove kontrole kao jedino mjerodavne za njihove međusobne odnose. 65 . Najprije. u uporednom zakonodavstvu ova teorijska mogućnost nije posebno regulisana. Postoji više razloga zbog kojih se provjeri pravnih nedostataka ne posvećuje pažnja koja bi odgovarala kontroli robe. Napokon. Kontrola koju oni vrše zasnovana je na imperativnim normama i ima obavezan karakter. To mogu biti subjekti javne vlasti ili lica poslovnog prava. kupac je po pretpostavci savjestan. Lica koja mogu izvršiti kontrolu ima više. koje se preduzimaju radi toga da bi se došlo do relativno sigurnog stava o tome da li pravo koje se prenosi postoji i da li se može upotrebljavati na način predviđen ugovorom.Postoje četiri osnovna modaliteta pregleda. Pored toga. onda je to treće lice dužno da dokaže postojanje svojih ovlaštenja. primijeniće se rješenja dispozitivnog zakonodavstva. Da bismo ih izložili logičnim redoslijedom i u cilju izbjegavanja ponavljanja. Priroda pravnih nedostataka dozvoljava da se oni valjano reklamiraju i kad nisu posebno provjeravane osobine prenesenog prava. vremenu i načinu pregleda. javnopravna kontrola je naročito česta u spoljnotrgovinskom poslovanju. Ova vrsta pregleda robe najčešće se sreće kod onih proizvoda kod kojih je propisan minimalni kvalitet. No. Drugo. 2. Stranke u ugovoru o prodaji mogu. Određivanje subjekata pregleda u konkretnom ugovoru zavisi prvenstveno od sporazuma stranaka. Pojam provjere pravnih nedostataka Provjera pravnih nedostataka se može definisati analogno provjeri materijalnih nedostataka kao sistem faktičkih i pravnih radnji. ukoliko se pravni nedostatak sastoji u pravu trećeg lica.

”. jer je strankama omogućeno da odmah riješe sva eventualna sporna pitanja vezana za svojstva i stanje robe. 94 Treće lice može biti subjekt pregleda i na osnovu odluke jedne ugovorne stranke.. 133. Ono to svojstvo stiče najprije na osnovu sporazuma stranaka. s tim da on ne sprečava dalje dokazivanje materijalnih nedostataka. “mana”. Upravo zbog toga se naziva i 92 “kontradiktorni način”. 90 Pregledu koji izvrši sam prodavac pridaje se značaj jedino onda kada se druge kontrole ne vrše. 92 Vilus dr Jelena: “Određivanje i kontrola.Pregled robe najprije može da izvrši sam prodavac. Pregled najčešće zajednički vrše prodavac i kupac. i 123. Vozar će.”.. Subjekat pregleda može biti i treće lice. 91 Jedan ovakav slučaj moguć je i na osnovu uzanse 127. 90 91 89 66 . Ako je ugovorena “otprema željeznicom bez merenja”. 122. budući da se prodavac već vezao ugovornom garancijom da roba nema materijalnih nedostataka.prevoznikom (vozarom) i špediterom najčešće. 127...”. st. po pravilu. str. str. Vilus dr Jelena: “Određivanje i kontrola. ili sa komisijom. 119. st. str. Upravo zbog toga valja odabrati ono treće lice čija su stručnost i savjesnost neosporni. Od uslova ugovora i okolnosti slučaja zavisi vjerodostojnost rezultata do kojih je on došao. 2 .135. tada je mjerodavna količina koju na svome skladištu utvrdi sam prodavac.”. 1. 89 U teoriji je ono sporno. Stranke se mogu sporazumjeti i tako da pregled koji vrši treći služi dobijanju robnog dokumenta pogodnog za dalju upotrebu.. Ovo rješenje karakteristično je za pravo SAD. Drugi subjekat je kupac. 134 . Vilus dr Jelena: “Određivanje i kontrola. Prema kontinentalnim i našem pravu pregled je njegova dužnost. Ovaj zahtjev i pojava novog imenovanog ugovora o kontroli Član 2 .4). “merenje na istovarnoj stanici” i “srednja mera utovara i istovara” (uz. Oni to čine ili zajedno sa nekim trećim licem . pod uslovom da uredno pozvani kupac nije došao da uzme učešće u pregledu.515 (1) UCC. 94 Ovakvo rješenje predviđa i član 2-515 UCC: stranke “se mogu dogovoriti da će nalaz trećeg lica biti obavezan za njih u svakom kasnijem parničenju.. odnosno vođenju spora”. Tada su moguće dvije situacije. učestvovati u utvrđivanju količine robe koja je mjerodavna za ocjenu pravilnosti ispunjenja ugovora o prodaji ako je u ugovoru unesena neka od sljedećih klauzula: “merenje na utovarnoj stanici”. Potreba da rezultat pregleda bude tačan i upotrebljiv kako prema drugoj strani. odnosno kontradiktorni pregled. Tada njegovi nalazi mogu imati samo dokazno dejstvo. 93 Smatramo da u slučaju nejasnog regulisanja položaja trećeg lica treba usvojiti drugo rješenje. 93 Vilus dr Jelena: “Određivanje i kontrola. Ugovorom može biti predviđeno da je nalaz trećeg isključivi i obavezan dokaz o stanju robe. tako i pred sudom. str. U interesu prometa ovo je najbolje rješenje. dovela je do toga da prodavac ili kupac rijetko potpuno sami vrše pregled robe..

ugovorom.. a kvalitet u skladištu kupca. Vidjeti i član 848 . Može se. a potom dispozitivnim propisima. 1. Ovo pravilo važi samo za vidljive nedostake. st. “Redovan tok stvari” je pravni standard koji se shvata objektivno. Ne pozove li prodavac kupca da prisustvuje isporuci. Količina će se najčešće provjeravati u prvom usputnom mjestu koje raspolaže odgovarajućim mjernim instrumentima. str. usvajajući široko prihvaćena 97 rješenja uporednog prava.. Mjerodavan je samo onaj nalaz o stanju robe koji je dobijen na ugovorenom mjestu pregleda. Ovi činioci dovode do različitog tumačenja osnovne norme člana 481. kao i mjesto isporuke. Ako su obje stranke prisutne isporuci i ako je prilikom isporuke moguće izvršiti i pregled. Različiti faktički uslovi provjere količine i kvaliteta. nezavisno od individualnih osobina konkretnog kupca. mjesto pregleda vežu za mjesto izvršenja isporuke kao primaran i vrijeme pregleda kao sekundaran faktor. 96 3.”.“pregled od strane trećeg”. Određivanje mjesta provjere materijalnih nedostataka vrši se u ugovoru izričito ili transportnim klauzulama.858 ZOO.. Kod distancionih prodaja generičkih stvari mjesto provjere će biti identično mjestu isporuke. Određivanje mjesta provjere materijalnih nedostataka vrši se. ono mora biti poštovano. po pravilu. 168. str. No. Upravo zbog toga postoji veliki broj solucija. Zakon o obligacionim odnosima i Opšte uzanse. st. 97 Vidjeti Vilus dr Jelena: “Određivanje i kontrola. a dijelom od tipa prodaje (nedistanciona ili distanciona).. 1. a njihova primjena zavisi od faktičkih okolnosti svakog konkretnog posla. najprije. kao i onda kada prisutne stranke ne mogu da izvrše pregled prilikom isporuke bez svoje krivice..”. 127 i Draškić dr Mladen: “Međunarodna prodaja prema.robe i usluga 95 uslovili su u poslu prodaje još jedan novum . mjesto provjere je prvo mjesto u kome je to prema redovnom toku stvari moguće učiniti. Bez obzira kako mjesto provjere bilo ugovoreno. 96 Draškić dr Mladen: “Međunarodna prodaja prema. Zakonodavna rješenja zavise dijelom od vrste robe (individualizirana ili generička). 183. Mjesto pregleda robe Mjesto pregleda je geografska lokacija ili lokalitet na kome sve radnje pregleda moraju biti završene. ZOO: “Ugovorom o kontroli robe jedna ugovorna strana (vršilac kontrole) obavezuje se da izda certifikat o tome. će dovoditi do različitog određivanja mjesta provjere količine i kvaliteta pozivom na redovan tok stvari. ZOO po kojoj je kupac “dužan primljenu stvar na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled čim je to prema redovnom toku stvari moguće”. str.. mjesto isporuke u širem i užem smislu je ujedno i mjesto pregleda.”. 67 . tj. postoji li dilema oko toga da li je kao mjesto isporuke i 95 Član 847. posmatrati u širem i u užem smislu. a druga strana (naručilac kontrole) naknadu”.

Ako je “nedostatak bio poznat prodavcu ili mu nije mogao ostati nepoznat” (član 485.”. Pravno. Budu li obje stranke prisutne isporuci i pregled se može izvršiti prilikom isporuke. st. pa i našeg Zakona o obligacionim odnosima zavise od vrste robe. mora postojati ugovor između kupca i njegovog kupca o prodaji iste robe. 4. 3. Rješenja dispozitivnih propisa uopšte. ZOO) potrebno je da bude ispunjeno nekoliko uslova. vrijeme reklamacije. pa prema tome i vrijeme utvrđivanja nedostataka nije ničim ograničeno. vrijeme pregleda zavisi od toga da li je nedostatak vidljiv ili skriven. 68 . Sva do sada iznesena pravila o određivanju mjesta pregleda važila su za uobičajeni pregled kojim se mogu konstatovati vidljivi nedostaci. Pravno-tehnička rješenja su naročito u prvom slučaju veoma složena. Da bi “reekspedicija” kao poseban institut postojala. Kao mjesto pregleda u užem smislu valja uzeti transportni terminal (uzansa 74). 3.pregleda određeno mjesto otpreme ili mjesto opredjeljenja. mjesto provjere može biti i mjesto novog opredjeljenja. Razumije se da kupac ili kupčev kupac mogu kao mjesto provjere u širem smislu odrediti i neko drugo usputno mjesto koje se nalazi između dva mjesta opredjeljenja.. Ona se mogu posmatrati prema tome da li je prodavac bio nesavjestan ili savjestan. st. Kada je prodavac bio savjestan. tipa prodaje i od usvojenih pravila o vremenu reklamacije. potrebno je da kupac robu šalje u novo mjesto opredjeljenja bez pretovara. ZOO).. prema uporednom 98 i našem pravu (član 481. Ono zavisi ili od volje kupca ili od okolnosti slučaja. str. Ovo rješenje potiče iz principa da se niko ne može pozivati na sopstvene nedopuštene radnje (nemo turpitudi nemo suam allegans). Vrijeme pregleda robe Vrijeme pregleda je trenutak ili vremenski period u kojemu sve radnje koje sačinjavaju pregled robe moraju biti izvršene. zahtijeva se da je prodavcu “pri sklapanju ugovora bila poznata ili morala biti poznata mogućnost takve dalje otpreme” (član 481. ovo je najsloženiji modalitet postupka provjere (ne)postojanja materijalnih nedostataka. Ovakvo rješenje odgovara ne samo izvorima prava nego i potrebama poslovne prakse. uzeće se da je mjesto pregleda jednako mjestu otpreme. I treće. Određuje se ugovorom na isti način kao i mjesto. Stoga ćemo ih ispitati posebno. Ovo rješenje 98 Vilus dr Jelena: “Određivanje i kontrola. stranke ili drugi subjekti pregleda. Mjesto utvrđivanja skrivenih nedostataka nije ničim određeno. Određivanje mjesta provjere kod reekspedicije predstavlja poseban problem. Najprije. ga moraju obaviti odmah. te dispozitivnim propisima. 127-130. Drugo. Budu li ispunjeni ovi uslovi. ZOO).

zapravo.zasniva se na pravilima o reklamaciji iz člana 481. Pored poslovnih običaja i uslova posla. No. o mjestu isporuke u situaciji kada postoji dilema između mjesta otpreme i opredjeljenja. 2.. kupac tada treba da “opomene prodavca da mu te isprave bez odlaganja dostavi”. str. Ovo znači da mora bez nepotrebnih odlaganja pristupiti pregledu i sam pregled završiti u roku u kome bi to učinilo i drugo lice njegovog položaja djelujući pažnjom dobrog privrednika. Navedeni rokovi za pregled mogu biti produženi u dva slučaja. ako je zbog popravke ili isporuke druge stvari kupac bio prinuđen da ne koristi predmet prodaje. Kod distancione prodaje generičkih stvari princip je da se vrijeme pregleda veže za vrijeme isporuke. početak toka roka se odlaže do prijema dokumenata. Jasno je da se vrijeme isporuke i vrijeme pregleda ne moraju potpuno podudariti. st. 124 . ako se pregled ne može izvršiti. Specifični zahtjevi provjere kvaliteta mogu da dovedu do toga da se izraz “čim” interpretira tako da važi od momenta prispijeća robe u skladište kupca. 1. ukoliko to ne učine. kupac ga mora obaviti “čim je to prema redovnom toku stvari moguće” (član 481. pravni standard. Vilus dr Jelena: “Određivanje i kontrola. Njegov sadržaj zavisi od poslovnih običaja i od konkretnih uslova isporuke u datom slučaju. tj. 3. “pregled stvari može biti odgođen do njezina prispijeća u novo odredišno mjesto” (član 481. Ono je potvrđeno i pravilima uzanse 74.”. Prvo. Zbog toga je u uporednom pravu “gotovo opšte prihvaćeno pravilo . 126 i 138. dužni su da pregledu pristupe “čim” je roba prispjela u konačnu destinaciju.... Isto rješenje postoji i u našem sistemu. ili ako pregled ne bude moguće izvršiti prilikom isporuke bez krivice stranaka. Ovo pravilo ne važi samo onda 100 kada je u pitanju lakopokvarljiva roba. rokovi počinju teći “od predaje popravljene stvari. Kupac ili kupčev kupac imaju pravo da pregled izvrše i ranije. Sva izložena rješenja vrijede za situaciju u kojoj se vrši “uobičajeni pregled”.”. ZOO). ZOO). Izvršenje pregleda “odmah” je. U slučaju reekspedicije. Konačni izgled relevantnog rješenja u pogledu vremena provjere zavisiće i od toga da li je u pitanju provjera količine ili kvaliteta. izvršene zamjene dijelova i slično” (član 483. da se u ovakvim slučajevima kontrola robe vrši pre predaje 99 robe vozaru”. sadržaj navedenih pravnih standarda zavisi naročito od vrste robe. jer prodavac nije predao potrebna dokumenta. budući da se zadnja tranša robe mora ispitati po završetku isporuke.125. ZOO). str. st. Prema uzansi 138. Ako su u pitanju skriveni nedostaci. I drugo. 69 . ZOO. krajnji rok za izvršenje pregleda je prekluzivni rok za ostvarivanje kupčevih prava 99 100 Vilus dr Jelena: “Određivanje i kontrola. “Redovan tok stvari” i ovdje se shvata objektivno. u kojoj treba konstatovati vidljive nedostatke. st. predaje druge stvari... Ako prodavac ne ispuni svoju obavezu pozivanja kupca da prisustvuje isporuci i pregledu.

Ako se roba isporučuje u originalnom pakovanju.. budući da odvajanje ekonomskih i pravnih aspekata pri vršenju kontrole nije moguće. Prema uzansi 115. hemijska analiza.”. Tehnološki postupci provjere treba da budu provedeni najprije onako kako je izričito ugovoreno. bez obzira na svoju uvjerljivost i vjerodostojnost. No. Izvori prava za način provjere veoma su brojni. 102 Način provjere je složena pojava. 131 . 104 Društvene procedure kroz koje se vrši provjera postojanja materijalnih nedostataka veoma su složene. ništa ne govore o ovom aspektu provjere. isporuke.Carić dr Slavko. komercijalna procedura ili pravni postupak. Definicija se daje na str. 155. 147). str. Toroman dr Marija: “Vrste i modaliteti ugovora o kupovini i prodaji”. 102 103 101 70 . upoređivanje sa uzorkom. Prema cilju. Prema obimu. isto djelo. 75. Zakon o obligacionim odnosima. a analiza specifičnosti na str.Savremena administracija. ističe da je učestalost primjene ovakvog načina ugovaranja i kontrole količine “učinila da ovaj postupak danas preraste u poseban modalitet ugovora o kupovini i prodaji pokretnih stvari”. 2. fizičko mjerenje. Njihovo regulisanje vrši se najprije sporazumom Vilus dr Jelena: “Određivanje i kontrola. “izuzev kada je ugovorom određen dulji rok” (član 482.. 104 Vilus dr Jelena: “Određivanje i kontrola. On iznosi šest mjeseci od predaje stvari. zato mu Opšte uzanse posvećuju značajnu pažnju. st. kao na primjer za žitarice. “što često ne zavisi od volje ugovornih strana. Tehnološki postupci koji ispunjavaju ovaj uslov su navedeni primjera radi: stručni pregled. Posebne uzanse za promet pojedinim vrstama robe. posebne uzanse i poslovni običaji. Rezultati dobijeni na drugi način ne bi bili pravno relevantni. Zadnja dva vida nazvaćemo društvenom procedurom i obraditi zajedno. Kapor dr Vladimir .po tom osnovu. “utvrđivanje količine robe vrši se vaganjem. već od prirode robe u 101 Kod sukcesivnih isporuka provjeru treba vršiti za svaki obrok pitanju”. sadrže i pravila o tehnološkim postupcima provjere koji moraju biti primijenjeni. vađenje uzorka. On se može posmatrati kao tehnološki proces.. 130. kao i drugi zakonici i izvori uporednog prava. 76 . Beograd 1975. Razumije se da je za primjenu svakog od navedenih postupaka 103 Suštinski potrebno da količina u ugovoru bude utvrđena na odgovarajući način. način pregleda se dijeli na: način pregleda koji teži utvrđivanju količine i način pregleda koji je usmjeren na konstatovanje kvaliteta. Potom dolaze dispozitivni propisi. 75. posebno.. tehnološki postupci se primjenjuju samo na konstatovanje stanja ambalaže (uz. 148). merenjem ili prebrojavanjem”. str. Opšte uzanse. zahtjev uzansi u pogledu utvrđivanja kvaliteta jeste da primijenjeni način bude “vjerodostojan” (uz. Institut za uporedno pravo . način kontrole može biti potpun ili djelimičan.”. str. 5.82. Na prvom mjestu se i ovdje pojavljuje ugovor. Način pregleda robe Način pregleda obuhvata sve vrste radnji i njihove modalitete koje subjekt pregleda treba da obavi da bi se došlo do relativno sigurnog i pravno relevantnog stava o tome da li materijalni nedostaci postoje ili ne. ZOO).132. str.

st. i Vilus dr Jelena: “Određivanje i kontrola. ipak.. usvojenih rješenja nema. Ako se provjera vrši na skladištu prodavca. biće obavezna procedura koju oni predviđaju. prirodi robe i okolnostima provjere. U svim drugim slučajevima troškove pregleda snosi kupac kao lice na kome leži obaveza da ga izvrši.. Ne bude li to učinjeno. pa ćemo ih izložiti zajedno.”. ovaj pravni standard uvijek treba veoma pažljivo popunjavati elementima sadržaja koji imaju faktičku prirodu.stranaka. troškove njihovog utvrđivanja kupac može da regresira od prodavca. 1. postoji. str. Snošenje troškova provjere stranke mogu urediti ugovorom. str. Komisiju formira strana koja je subjekt pregleda. komisijski postupak se a priori smatra vjerodostojnim (uz. Uzansa 129. primijeniće se pravila Opštih uzansi predviđena za troškove utvrđivanja kvaliteta (uz. Sva ostala pitanja se u oba 106 Suštinskih razlika između slučaja uređuju kroz sadržinu komisijskog zapisnika. Uzanse 129. 139). Dokazna snaga ovakvog zapisnika je oslabljena.. 133. ali se njihova svojstva i odnosi sa ugovornim partnerima moraju naznačiti u zapisniku. 107 Potom se pristupa identifikaciji robe. Zatim se utvrđuju rezultati pregleda. Uobičajeni način se određuje prema običajima u mjestu pregleda. odnosno njihovi predstavnici. Poželjno je da komisiju sačinjavaju nepristrasna lica i da u nju po mogućnosti uđu sudski vještaci. O svim radnjama vodi se zabilješka. Korisno je da to učini svojim rješenjem. 128). pregled se mora izvršiti na “uobičajeni način”. 147). dakle o svom trošku. najčešće onoga koji se naziva kontradiktornim. Opšte uzanse za promet robom kao vjerodostojan način pregleda predviđaju komisijski pregled. kao i onda kada količinu provjerava jedna strana na svome skladištu bez prisustva drugog partnera (uz. Dakle. on je dužan da kupcu bez naknade. manjina može izdvojiti svoje mišljenje ili odbiti da potpiše zapisnik. ZOO. Ukoliko članovi komisije nisu jednodušni o nekom pitanju. stavi na raspolaganje potrebnu radnu snagu i sredstva kojima raspolaže. Kod provjere kvaliteta. Ako su pregledom konstatovane mane za koje prodavac odgovara. članovi komisije i eventualni svjedoci.. 105 Ne postoje li ni ovi izvori. Ako posebne uzanse ili standardi dolaze do primjene. U pogledu članova komisije nema ograničenja. Prema članu 481. Ovo rješenje ima i uporedno-pravnu vrijednost. poslovnim običajima date trgovačke branše. provjera se vrši prema dispozitivnim propisima. Jedan izuzetak. dolazi u obzir i kao način provjere materijalnih nedostataka prema Zakonu o obligacionim odnosima. određivanju tehnoloških postupaka i njihovom provođenju.”. To može biti učinjeno u ugovoru ili prilikom samog pregleda. Na kraju se sastavlja komisijski zapisnik koji treba da potpišu obje strane. Način provjere količine komisijskom procedurom Opšte uzanse predviđaju za situacije u kojima između jedne ugovorne strane i vozara ili špeditera postoji spor u pogledu količine. 71 . 105 106 107 Vilus dr Jelena: “Određivanje i kontrola. 131. i 149. Ukoliko je on uobičajen.

Vilus dr Jelena: “Određivanje i kontrola. Pri tome treba imati u vidu da šutnja kupca ne znači fiktivni prijem. Kao i isporuka i prijem se sastoji najmanje iz jedne faktičke i jedne pravne radnje. Opšte uzanse i Zakon o obligacionim odnosima su ovu dilemu riješili u korist stava da se radi o obavezi kupca (uz. “komplementarni pojmovi”. Draškić dr Mladen: “Međunarodna prodaja prema . Obaveza prijema isporuke postoji samo ako je roba isporučena saglasno ugovoru.”. 109 ali u praksi oni ne moraju biti uključeni u jedinstven proces primopredaje robe. čl. str. više kod sukcesivne nego jednokratne isporuke. str. ZOO. “Preuzimanje stvari se sastoji u poduzimanju potrebnih radnji da bi predaja bila moguća. Zbog toga može biti određen i kao pomoćni pravni posao.. 2. Zbog toga je broj činidbi kupca veći što je posao prodaje komplikovaniji. Da li izvršenje radnji prijema predstavlja obavezu ili pravo sporno je i u zakonodavstvu i u teoriji. 155. biće ih više kod distancione nego kod prodaje u mjestu. poslovnih običaja.III . te u odnošenju stvari” (član 519. Potrebno je da on izričito izjavi da prima robu koja je kod njega ili da preuzme radnje iz kojih se može “na siguran način utvrditi da je on 110 robu hteo da zadrži”. 519. Sadržaj obaveze prijema isporuke Obaveza prijema isporuke je složena.. 2. ugovora. 70. prirode stvari i okolnosti konkretnog posla. Analogno fiktivnoj isporuci ovdje ćemo imati fiktivni prijem isporuke. Drugu vrstu radnje kojom se izvršava obaveza prijema predstavlja “odnošenje stvari”. dakle.. Isporuka i prijem isporuke su.. 254. ZOO). Sličnu definiciju sadrži i uzansa 70. čl. Tada će prijem biti potpun.”. ZOO). Ovakvom stilizacijom zakonodavac je želio ne samo da rastereti prodavca brige oko stvari nego i da jasno odredi momenat prijema. st. 72 . prema ugovoru. Pojam Prijem isporuke ili “preuzimanje stvari” 108 je sistem faktičkih i pravnih radnji koje kupac. 519. Odnošenje stvari neće značiti radnju prijema ako se stvar već nalazi kod kupca. Koje su radnje kupca potrebne da bi prodavac mogao da izvrši isporuku zavisi od prinudnih propisa. a količina ne predstavlja bitan element ugovora.PRIJEM ISPORUKE 1. Kupčeva obaveza prijema je djelimična onda kada se vrši sukcesivna predaja pojedinih obroka i onda kada samo dio robe ima materijalnih nedostataka. mora da izvrši da bi prodavac mogao isporučiti robu i prenijeti svojinsko pravo na njoj. Izvršenje 108 109 110 Uzansa 70.

230. 111 112 Kapor dr Vladimir . Plaćanje cijene je. Na prvom mjestu se nalaze prinudni propisi čiji su predmet regulisanja novčani. po pravilu. Rješenja ugovora i dispozitivnih propisa dopunjavaju se prinudnim normama pojedinih specijalnih zakona. Obaveza plaćanja. je veća od same cijene budući da u nju ulaze i drugi izdaci.”. svojinsko pravo na njoj. isto djelo. 73 . ugovorna obaveza kupca. Pojam obaveze plaćanja 1. kreditni i devizni sistem. Sadržaj obaveze plaćanja Sadržaj. značaj manifestacija volje kupca prilikom preduzimanja pojedinih akata isplate je toliki da se plaćanje dâ kvalifikovati i kao pomoćni pravni posao. Napokon. dužnost plaćanja je složena. Na drugom mjestu se nalazi ugovor o prodaji. U našoj zemlji to su: Zakon o obligacionim odnosima i Opšte uzanse.Carić dr Slavko.2. Iako se sastoji u predaji novca. Pored toga ona se s obzirom na pravni režim cijene u prodaji poslovnog prava može odrediti i kao prirodan sastojak ugovora. Definicija i kvalifikacija obaveze 111 i najvažnija 112 obaveza kupca.PLAĆANJE CIJENE 1. kauzu zbog koje prodavac zaključuje ugovor. ukoliko nisu stavljene van snage kasnijom regulativom. Broj radnji i pravnih izvora raste kada se sa građanske pređe na poslovnu prodaju. nesumnjivo. Imperativne norme ovih akata imaju za osnov svoje primjene ono što je ugovorom predviđeno izričito ili upućivanjem na važenje dispozitivnih normi.1. Draškić dr Mladen: “Međunarodna prodaja prema. primijeniće se dispozitivni propisi. predmet obaveze plaćanja nije identičan sa cijenom. prvenstveno različiti troškovi robnog prometa.obaveze prijema ne znači gubitak prava na popravljanje štete izazvane postojanjem skrivenih nedostataka na robi.. Ako on ne reguliše ovu dužnost. IV . 1. Analogno isporuci može se definisati kao sistem faktičkih i pravnih radnji koje kupac mora da izvrši prema svim relevantnim izvorima da bi prodavcu predao ugovorom određenu količinu novca i prenio mu najjače. 144. Njeno Plaćanje ili isplata je osnovna izvršenje predstavlja glavni razlog. str. Izvori prava kojima se uređuje obaveza plaćanja su brojni.. str.

čiji predmet se ispoljava u aktu predaje sume novca”.. Smatramo da se taj rizik odnosi na sve slučajeve koji ometaju urednu isplatu. po svoj prirodi. član 212. bez obzira na to što je mjesto isporuke eventualno u zemlji. a ne na samoj granici (uz. ostale uvozne dažbine i troškove carinjenja. uz. 240. a ne 116 samo na sigurnost novca. Vidjeti uporedni pregled kod Draškić dr Mladen: “Međunarodna prodaja prema. na njegov zahtjev. kupac plaća i ambalažu po cijeni robe (uz. 116 U njemačkom pravu kupac ne odgovara za docnju sa prenosom pošiljke. p. Ovo utoliko prije što je ista tehnika primjenjena i u drugim nacionalnim zakonodavstvima. Ako efektivno plaćanje tih izdataka vrši prodavac. snosi troškove pribavljanja i legalizovanja uvjerenja o porijeklu robe i onda kada je dužan da ih pribavi prodavac (uz.3.kupac mora to da ugovori ili da se osloni na poslovne običaje. Troškove robnog prometa nastale prije mjesta i vremena isporuke kupac plaća samo izuzetno. Kod prodaje na kredit stvari koje daju plodove ili druge koristi.. ŠZO. 320. međutim u ugovor unesena klauzula “bruto za neto”. Detaljnu analizu režima ovih obaveza vidjeti na str. 117 Zbog toga je ona u Zakonu o obligacionim odnosima regulisana najprije opštim pravilima o ovoj vrsti ugovornih dužnosti. 1. nužno je osvrnuti se i na opšta pravila koja ovdje važe neposredno. 171). st. potrebni iznosi moraju mu. a potom i specifičnim normama koje vrijede samo za ugovor o prodaji. Sve ostale troškove prometa (“zavisne troškove”) kupac snosi od mjesta i vremena isporuke. 114 115 113 74 . 161). Uz trošak. Tako kupac snosi uvozne carine. 164).”. Ovakva dužnost mora biti ugovorena ili predviđena u uzansama. Kupac.”. Ako ništa nije ugovoreno i u uporednom pravu 113 i kod nas se plaća za neto težinu robe bez skonta. Ako je. 160. ali ne i jedini element kalkulacije. 94-105. 115 Uslovi pod kojim se ambalaža ne plaća već su izloženi. Izuzeci od ovog pravila posebno su utvrđeni i odnose se na one troškove koji nastanu uslijed promjene mjesta plaćanja izazvane postupcima prodavca (čl.Cijena je osnovni. Samo se po sebi razumije da kupac plaća prodavcu i kamate kod ugovora o prodaji na kredit. 169). biti predujmljeni (uz. bez obzira na to da li je obaveza na plaćanje dospjela ili nije (čl. novčana obaveza. 380 HGB. SGA. kupac plaća i kamatu na dugovanu cijenu od dana prijema stvari. 517 ZOO). 94: “Novčanim obligacijama nazivaju se samo one koje se neposredno odnose na sumu novca. “Skonto se najčešće ugovara kod prodaje sa kratkoročnim kreditom”. str. str. 114 Dakle. str. Primjena opštih pravila o novčanim obavezama Plaćanje cijene je. st. 117 Perović dr Slobodan. Član 28. Uzansa 160. Kupac snosi i troškove plaćanja.. ZOO). Draškić dr Mladen: “Međunarodna prodaja prema. 3. Pošto je posebnih rješenja veoma malo. dalje. 235.odbitkom od cijene zbog njene isplate odmah i gotovinski . isto djelo. 2. ukoliko želi da se koristi skontom . ukoliko se prodavac pojavljuje i kao kreditor. kupac snosi i rizik plaćanja..

310 ZOO). dovode do veoma složenog pravnog Vidjeti Perović dr Slobodan. isto djelo. 394). 398 ZOO). FBiH 2/95. 118 Princip monetarnog nominalizma može normalno funkcionisati samo u uslovima relativno niske inflacije. Kupac svoje obaveze uvijek može izmiriti prije dospjelosti. prodavac je dužan da primi i djelimičnu isplatu (čl. a kupac ne može sve da ih izmiri. Valjano je ispunjenje trećem licu koje nije prethodno određeno. Pošto potraživanja i dugovanja po osnovu ugovora o prodaji spadaju u “ostale obaveze”. str. ali i prema njegovim povjeriocima. mjestu i vremenu plaćanja za isporuku 120 i obilje faktičkih stiuacija koje zahtijevaju posebno tumačenje. pošto su novčane obaveze djeljive. Tada je ovlašten da od svoga duga odbije eskontni iznos. Specifičnim rješenjima o plaćanju cijene posvećena su svega tri člana dijela Zakona o obligacionim odnosima koji govori o prodaji (čl. Sljedeća grupa opštih pravila tiče se načina ispunjenja obaveza. 133-136). Naredna grupa pravila tiče se mjesta i vremena isplate. ako prodavac to izričito ili prećutno odobri (čl. 15 Zakona o finansijskom poslovanju). izuzev ako zakon naređuje što drugo” (čl. 18 ZOO) i u cjelini (čl. 320 i 318 ZOO). primijeniće se zakonski red uračunavanja (čl. Pri tome treba voditi 119 veoma strog prema nelikvidnom računa da je Zakon o finansijskom poslovanju dužniku. Obaveza plaćanja izvršava se pažnjom dobrog privrednika (čl. 310). Napokon. vezanost normi o načinu. Pošto posmatramo prodaju poslovnog prava.Plaćanje cijene kod ugovora o prodaji je podvrgnuto principu monetarnog nominalizma: “kada obaveza ima za predmet svotu novca. 103-105. Ovdje je potrebno istaći još jedno pravilo. namiruju se tek u četvrtom redu (čl.. No. Zato ćemo ih i izložiti u sklopu odgovarajućih kupoprodajnih podinstituta. zlatne i valutne klauzule. ako to proizilazi iz ugovora ili običaja. 312 ZOO). Plaćanje se vrši prodavcu. n. licu koje on odredi ili subjektu kojega odredi sud. redoslijed namirenja zavisi. Draškić dr Mladen: “Međunarodna prodaja prema. Pored njih postoje i drugi instrumenti kojima se cijena može prilagoditi realnoj vrijednosti. može se tvrditi da je kupac uvijek ovlašten na eskont. Ona se primjenjuje neposredno na plaćanje kupovne cijene (čl. te prekomjerno oštećenje (čl. A zakon to čini! Klauzule o promjeni cijene već su izložene (klizna skala. Od opštih instituta tu ulazi klauzula o promjenjenim okolnostima (čl. Odredba kojom bi se unaprijed odrekao svoga prava na plaćanje prije dospjelosti je ništava (čl. kao izraz principa valorizma nisu dopuštene. Sl. No. Obavezu izvršava kupac lično ili preko svoga zastupnika. govori o “načelu uzajamnosti” između mjesta plaćanja i mjesta isporuke.”. 516-518). str. od sporazuma dužnika i povjerioca. kada između istog podavca i kupca postoji više ugovora i više obaveza koje su dospjele. No. 119 120 118 75 . 139-140 ZOO).. Ukoliko on ne bude postignut. dužnik je dužan isplatiti onaj broj novčanih jedinica na koje obaveza glasi. 305 ZOO). 238. indeksna skala). najprije. One su ništave smatra se da u ugovor nisu ni unesene.

2. dakle. Ono se sastoji u davanju prodavcu finansijskih instrumenata podobnih za brzu i sigurnu naplatu ili u pružanju stvarnih (realnih) obezbjeđenja sa istim svojstvima. 76 . Način plaćanja i način obezbjeđenja plaćanja su. Najvažniji među njima su: Zakon o finansijskom poslovanju. bankarske garancije (član 17 ZFP). Zadržaćemo se na pojedinim instrumentima plaćanja u mjeri u kojoj je to potrebno radi osvjetljavanja obaveze plaćanja kupovne cijene. u skladu sa propisima o plaćanju i poslovanju hartijama od vrijednosti. gotov novac nema položaj prvenstvenog instrumenta plaćanja. Izložićemo je zato kroz modalitete načina. budući da su privredni subjekti dužni da obavljaju “novčani promet preko 121 Sl. Zakon o čeku. iz kojih je prodavac ovlašten da se namiri. prepušteni ugovoru. Obezbjeđenje plaćanja može se izvršiti predajom mjenice. Od načina plaćanja treba razlikovati obezbjeđenje plaćanja. vrši izmirenje novčanih obaveza. uručenjem akceptnog naloga sa upisanim datumom dospijeća (član 18 ZFP) ili na drugi način u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima. Zakon o finansijskom poslovanju ugovaranje obezbjeđenja plaćanja 121 prepušta sporazumu stranaka i time vrši radikalnu promjenu ranijeg stanja. U Zakonu o finansijskom poslovanju. Citiraćemo ga dalje kao ZFP. FBiH 10/95. Zakon o mjenici. kada se jednom stranke sporazumiju o njima. vremena i mjesta plaćanja. prodavac i kupac postaju vezani složenim sistemom prinudnih i dispozitivnih propisa. međutim. cesijom i asignacijom u skladu sa zakonom kojim se uređuju ovi odnosi. Način plaćanja 2. vrijeme i način predaje instrumenata plaćanja takođe se određuju ugovorom. te ukupan sistem postupaka koje kupac mora da učini da bi svoju dužnost isplate izvršio u skladu sa ugovorom i prinudnim finansijskim propisima. privredni subjekt može plaćati međusobne obaveze prebijanjem. ZFP).regulisanja ove dužnosti kupca. ako obaveza plaćanja ne bude izvršena u skladu sa ugovorom. Uopšte o načinu plaćanja Pod načinom plaćanja podrazumijevamo instrumente plaćanja i radnje koje se u vezi sa njima preduzimaju. Zakon o obligacionim odnosima i Opšte uzanse za promet robom. Zakon o hatrijama od vrijednosti.1. No. 2. Uzansa 188. Mjesto. Instrumenti plaćanja Instrumenti plaćanja su sredstva kojima se.2. Obezbjeđenje plaćanja može se izvršiti i zalaganjem vrijednosnih papira (član 17. Osim instrumentima plaćanja. n. kao prvi način plaćanja predviđa polaganje “novčanog iznosa na tekući račun povjerioca kod banke koja je u zemlji”. čeka. Sistem postupaka može se nazvati i modalitetima načina plaćanja.

U prilog plaćanju gotovim novcem ne idu ni odredbe člana 10 ZFP.129. isto djelo. Drugu veliku grupu instrumenata plaćanja čine tzv. Petrović dr Milan. 189 i 196). Zakon o finansijskom poslovanju spominje samo prebijanje ili kompenzaciju (član 12. Treću značajnu skupinu instrumenata plaćanja čine hartije od vrijednosti.445 ZOO) i asignacioni (član 1020 124 1034 ZOO). U vezi sa ovim instrumentom plaćanja treba zapaziti tri stvari: kupac je dužan da sa bankom sklopi ugovor o otvaranju akreditiva prema uslovima iz ugovora o prodaji. 123 Akreditiv je apstraktan Četvrto. Pored toga. Savremena administracija. instrumenti doznake. ZFP). 190) i bjanko mjenicom (uz. plaćanje se može izvršiti i instrumentima obračuna. ali nisu isključeni ni ostali: cesioni (član 436 . odredbe o blagajničkom maksimumu čine od gotovog novca veoma nepodesan instrument plaćanja (član 11. 77 . Pavićević dr Božidar: “Bankarsko pravo”. Predmet uređivanja je prvenstveno vrijeme kada se smatra da je isplata izvršena. banka preuzima jednostranim apstraktnim pravnim poslom obavezu prema prodavcu. 128. 124 Antonijević dr Zoran i drugi. plaćanje se može izvršiti i akreditivom. Treba dodati da se u ovu grupu instrumenata može svrstati i poštanska uplatnica. Ova pravila Međunarodne trgovačke komore u Parizu imaju univerzalnu primjenu. zadnja revizija 1993.1082 ZOO. prodavcu “isplatiti određenu novčanu svotu ako do određenog vremena bude udovoljeno uvjetima navedenim u nalogu za otvaranje akreditiva” (član 1072 ZOO). pravni posao kojim se akreditivna banka na osnovu ugovora sa kupcem obavezuje da će korisniku. prodavčevo pravo je uslovljeno ispunjavanjem uslova koji su navedeni u akreditivu. 128 . uzanse regulišu plaćanje obračunskim ili virmanskim čekom (“virmanski nalog”) i čekovnu uplatnicu (uz. ne nužno i u ugovoru o prodaji. str.računa” (član 9. Beograd 1982. a najkasnije narednog dana”. Napokon. Od ostalih. Uređeni su rokovi za plaćanje bilo kojom vrstom trgovačkog efekta (uz. 2). a banke ih se pridržavaju kao obaveznog propisa. 122 Zakon o finansijskom poslovanju na prvo mjesto stavlja nalog za prenos. kojim se banci nalaže da izvrši doznaku računu prodavca (član 12. ZFP). pa ćemo se na datim rješenjima zadržati prilikom izlaganja odgovarajućih dijelova ove materije. 192). tj. str. Takse i troškove vezane za izdavanje hartija od vrijednosti kao instrumenata plaćanja ili obezbjeđenja plaćanja snosi kupac (uz. st. 191). Odnosi banke i drugih lica u poslu akreditiva su uređeni Jednoobraznim pravilima i običajima za dokumentarne akreditive iz 1933. godine. ZFP). koje nalažu prodavcu da gotovinu primljenu “po bilo kom osnovu uplati istog dana na svoj račun. 123 Član 1072 . 122 Antonijević dr Zoran.

od opštih dispozitivnih principa o avansu. Tipovi načina plaćanja Prema različitim osobinama ugovora o prodaji i specifičnim obilježjima same obaveze plaćanja mogu se utvrditi četiri karakteristična tipa ili modaliteta načina plaćanja. Ako dokumenti nisu u ugovoru naznačeni. Ona mora glasiti na “ukrcano”. koji zahtijevaju da se iznos cijene dat kao predujam ravnomjerno rasporedi na sve dijelove dužnikove obaveze. 179 detaljno izlaže razliku između prodaje uz avans i prenumeracione prodaje.”.2. str.. str. te potrebi isplate u cjelini i odjednom. ZOO). “prodavac mora prezentirati ona dokumenta koja su prema prirodi ugovora uobičajena u takvom slučaju” (uz. Razmotrićemo ih odvojeno. Izloženo pravilo o predujmu kod sukcesivne isporuke jasno razlikuje ovaj 125 modalitet plaćanja i od plaćanja rata kod ugovora o prodaji uz pretplatu. Na ovaj način su interesi kupca obezbjeđeni i u onim elementima ugovora koji nisu vidljivi iz prevoznih dokumenata. str. biti “čista” i izdata po naredbi (uz. 125 126 127 Toroman dr Marija. Kada je dokument uz koji se vrši plaćanje vozarska isprava. pravila o plaćanju i instrumenti kojima se ono vrši prilagođeni su jednokratnoj isporuci. Interesi kupca zaštićeni su i posebnim zahtjevima u pogledu teretnice (konosmana). Izuzetak od ovog tipa plaćanja postoji ako je ugovoreno plaćanje uz predaju dokumenata (D/P). Drugo. “Pri ovakvom plaćanju kupac je dužan da izvrši svoju obavezu plaćanja cene čim su mu stavljena na raspolaganje dokumenta koja predstavljaju robu”. 127 Česti su naročito u međunarodnom prometu. (član 518 ZOO). ako ništa nije ugovoreno” (član 518. “prve isporuke naplaćuju se iz predujma. 241. iz pravila o jednovremenosti isporuke i plaćanja vidljivo je da je kupac dužan platiti cijenu tek pošto je imao mogućnost da pregleda stvar (član 475). te da njome raspolaže (uz. “prodavac u tom slučaju jamči za kvalitet. uz. dokumenti moraju biti takvi da dokazuju izvršenje obaveze isporuke i ujedno omogućavaju kupcu da odredi vrstu i količinu robe. 184). meru i dimenziju robe koji su označeni u fakturi” (uz. Draškić dr Mladen: “Međunarodna prodaja prema.3. Ako je u ovakvim ugovorima kupac dao prodavcu predujam. st. najprije. isto djelo.. Ne postoji li odgovarajući običaj. 186). 185).. 241. 78 . 126 dakle i prije nego što je imao mogućnost da isporučenu stvar pregleda. “u slučaju uzastopnih isporuka kupac je dužan isplatiti cijenu za svaku isporuku u času njezina preuzimanja”. Pod uticajem načela jednovremenog izvršavanja obaveza ovo pravilo se modifikuje kod predaje predmeta ugovora u obrocima. 2. Ovo rješenje odstupa. Ako ništa nije posebno ugovoreno ili ne proizlazi iz okolnosti posla. Najprije. ali im i Opšte uzanse posvećuju znatnu pažnju.. težinu. Dvije su podvrste ovoga tipa plaćanja: plaćanja uz dokumenta i dokumentarni akreditiv. 183. Draškić dr Mladen: “Međunarodna prodaja prema.”. Zadržaćemo se samo na prvom slučaju. 184).

129 Član 516. Kupac koji ima prigovore samo na neke stavke iz fakture. ugovor o prodaji može. mora platiti nesporne iznose. odnosno dan u kome plaćanje mora biti izvršeno. 178: prodaja uz pretplatu je takav ugovor “kojim se kupac obavezuje da isplati prodavcu . Ukoliko se radi o “periodu” u pitanju je protek vremena od nastanka do dospjelosti obaveze plaćanja. 129 Ako je U našem pravu vrijeme plaćanja se određuje. str. kupac je ovlašten da odmah po prijemu takvog obavještenja sporni iznos deponuje kod nadležnog suda (sudski depozit). Specifična pravila pojavljuju se onda kada se vrijeme plaćanja stavi u odnos sa vremenom isporuke. Kada je ugovoreno plaćanje prije isporuke. Razlikuju se situacije u kojim je plaćanje ugovoreno prije isporuke. po pravilu se ugovara izričito i precizno. 1 ZOO. budući da predstavlja odstupanje od načela istovremenosti izvršenja ugovornih obaveza. Zbog toga kupac za njega ne duguje kamatu ni u slučaju da spor izgubi. njegove granice utvrđuju se opštim pravilima (član 77.Treći tip načina plaćanja jeste ono koje se vrši pouzećem. Ako je prodavac odbio prigovore na pojedine stavke ili cijeli iznos fakture. 205). Prodavac ne može odbiti prijem tih iznosa (uz. preovladava “trenutak”. cenu pre nego što primi stvar. 182). st.Carić dr Slavko. određeno datumom. ZOO). ova dospjelost se utvrđuje za svaki obrok posebno. Ako rok isplate prije isporuke nije utanačen. 128 Kapor dr Vladimir . isto djelo. Vrijeme plaćanja Vrijeme plaćanja je trenutak u kome ili period unutar koga sve radnje koje sačinjavaju obavezu plaćanja moraju biti završene. nego kod građanske prodaje putem pouzeća preko pošte. Depozit traje do rješavanja spora. 79 . plaćanje mora biti izvršeno do kraja radnog dana institucije kod koje se vrši plaćanje. 146 svrstavaju ovu prodaju u prodaje sa plaćanjem cijene unaprijed.1. plaćanje se ima izvršiti najkasnije u roku od osam dana od dana zaključenja ugovora (uz.. str. unaprijed. Četvrti tip načina plaćanja postoji u slučaju spora o cijeni. istovremeno sa njom i nakon preuzimanja stvari. Ukoliko je određeno rokom. Vrijeme izvršenja isplate 3.. Deponovanjem novca plaćanje se smatra izvršenim do visine položenog iznosa (uz. ugovorom. U privredi dominira pouzeće koje je vezano za plaćanje prevozniku. najprije. ali ne mora da ima 130 obilježja prenumeracionog ili pretplatnog posla. 3. 130 Toroman dr Marija.”... S obzirom na specifičnost novčanih obaveza. isto djelo. 204). O izvršenom deponovanju kupac mora obavijestiti prodavca. Kod sukcesivnih isporuka. pa su zloupotrebe ovoga modaliteta manje. Plaćanje prije isporuke. 128 Kupac u svome sjedištu ili u mjestu isporuke stiče mogućnost da primi robu tek kada je pošti ili prevozniku platio cijenu i troškove robnog prometa koje on sam snosi. bez obzira na način na koji će to biti učinjeno.

Plaćanje gotovim novcem smatra se izvršenim kada kupac dugovanu sumu uruči prodavcu ili je položi na njegov tekući račun. daju osnova za stav da u ovom slučaju plaćanje treba izvršiti u roku od osam dana od dana prijema robe. ako je kupac robu dobio prije fakture. 188). prodavac traži obezbjeđenje ovakvih kredita. st. Za razliku od rješenja u uporednom pravu. 177. st. 3). st. ZOO). 238. Ono zavisi od načina plaćanja uopšte.. odnosno obezbjeđenje plaćanja. Bude li to slučaj. u kome se obavlja predaja stvari” (član 516. Ukoliko se ne prihvati gledište da je rješenje Opštih uzansi postalo poslovni običaj. str. uz. Plaćanje unazad je ono koje se. 3). ako je isporuka izvršena uz predaju dokumenata koja. Oba dispozitivna pravila su uslovna. pri tome.. lišava prodavca prava da raspolaže robom (uz. 2. ZOO). st. ono se ravna prema dispozitivnim 132 propisima. 177. 131 Pored toga. Vidjeti Draškić dr Mladen: “Međunarodna prodaja prema. dug je namiren kada banci ili drugom subjektu kod koga se vodi račun prodavca “stigne novčana doznaka u korist vjerovnika ili nalog (virman) dužnikove banke. 80 . str. o plaćanju polaganjem 131 132 Draškić dr Mladen: “Međunarodna prodaja prema. a od instrumenata plaćanja posebno.2. 3. vrši pošto je proteklo vrijeme koje kupcu stoji na raspolaganju za pregled robe. Vrijeme isplate Vrijeme isplate je trenutak u kome se smatra da je plaćanje izvršeno... odnosno organizacije da odobri računu vjerovnika iznos naznačen u nalogu” (član 318. 236 .238. Ukorijenjenost Opštih uzansi u našoj poslovnoj praksi i racionalnost uzanse 177. st. U slučaju da sporazuma stranaka nema. onda važi dispozitivna norma po kojoj se cijena plaća “u času . na osnovu izričitog ili prećutnog sporazuma stranaka. ono se rijetko izričito ugovara. Po pravilu. kupac može odbiti ili odložiti isplatu (član 475. kupac nije ovlašten da odloži plaćanje ni pozivom na dužnost i/ili pravo pregleda robe. U ovom slučaju prodavac kreditira kupca. ZOO. 2). Kada se plaćanje vrši instrumentima doznake preko banke (nalog za prenos i obračunski ček ili virman) plaćanje se smatra izvršenim onda kada su to stranke dogovorile. naš Zakon o obligacionim odnosima predviđa da se plaćanje ima izvršiti u roku koji je predviđen poslovnim običajima (član 516. Polaganje se vrši virmanom (uz.”. Ona će se primijeniti ukoliko nije ugrožen princip jednovremenosti isporuke i plaćanja..Pošto je istovremenost isporuke i plaćanja osnovno dispozitivno pravilo u ovoj oblasti. u praksi se sreće posredno ugovaranje istovremenosti isporuke i plaćanja stipulisanjem dokumentarne isporuke. Ovim rješenjem je u stvari sažeta stilizacija uzanse 189. Poslovni običaji često vežu ova dva momenta onda kada je ugovoreno “plaćanje uz fakturu”..”. 1. Kreditiranje se vrši za ukupan iznos potraživanja. odnosno od prijema fakture. Izuzetno. Ako vrijeme plaćanja nije ugovoreno.

Tri principa vladaju pravilima o određivanju mjesta plaćanja. preuzima pravila uzanse 181. Analogno mjestu isporuke ono se može posmatrati u užem i u širem smislu. Prvi je da su novčane obaveze donosive. U prvoj. Obaveza se konačno gasi kada prenesene hartije budu honorisane. ZOO u članu 318. a ni dva dana po prijemu prodavčeve opomene. Trenutak u kome je isplata izvršena je onaj u kome je prodavac postao povjerilac po tražbini.). 3. smatramo da ovo pravilo treba tumačiti tako da je vrijeme isplate ono u kome pošta prema redovnom toku stvari ponudi prodavcu isplatu novca.1. pa je plaćanje izvršeno onda kada kupac da nalog banci. koja važe za pomenute instrumente. Vrijeme isplate kod izmirenja obaveza kompenzacijom. 2. Iz ovoga rješenja je vidljivo i drugo načelo: mjesto isplate nalazi se pod snažnim 81 . neophodno je da kupčeva banka dostavi nalog za prenos prodavčevoj banci. Ne bude li dug predajom hartija izmiren u roku. Određivanje mjesta plaćanja Mjesto plaćanja je lokalitet na kome sve radnje koje ulaze u obavezu plaćanja moraju biti završene. ZOO). odnosno onaj u kome je njegova obaveza prema kupcu prestala da postoji ili se smanjila. onda se ovaj princip konkretizuje tako što se kao mjesto plaćanja određuje “sjedište organizacije kod koje se vode vjerovnikova novčana sredstva” (član 320. ZOO). dakle. 1. st. cesijom i asignacijom utvrđuje se prema pravilima obligacionog prava. Plaćanje akreditivom se smatra izvršenim kada je banka otvorila akreditiv u skladu sa uslovima iz ugovora. Kad ovakav način plaćanja nije ugovoren. ali kod ove obaveze ta podjela nema poseban pravni značaj. obaveza je isplaćena onda “kad vjerovnik primi novčanu doznaku” (član 318. st. kupac. 4. 2). st. Da kupac ne bi pao u docnju bez svoje krivice. razumije se pod uslovom da na kupčevom računu ima sredstava. Da bi se plaćanje smatralo izvršenim. kada je u pitanju plaćanje preko pošte. Ako se plaćanje vrši virmanom ili drugim obračunskim sredstvom. prodavac može zahtijevati isplatu u gotovom uz priznavanje eskonta (uzansa 190. 2). Posljedice eventualne docnje svoje banke snosi. da se ispunjavaju u sjedištu povjerioca (član 320. obaveza se smatra izmirenom kada dužnik uplati iznos svoje obaveze pošti. prodavac i kupac imaju istu banku. s tim što se kao prenosilac novca ne mora pojaviti pošta (član 318. Plaćanje hartijama od vrijednosti smatra se uslovno izvršenim onda kada one budu prenesene prodavcu na način koji je dogovoren i koji mora biti u skladu sa pravilima prenosa odgovarajućeg trgovačkog efekta. st.sredstava na tekući račun putem virmana. U drugoj nije dovoljno da kupac da nalog svojoj banci. tj. Mjesto plaćanja 4. Ista rješenja važe i za plaćanje čekovnom uplatnicom. st. Ako je plaćanje preko pošte ugovoreno. Stoga se i dalje razlikuju dvije osnovne situacije.

Član 320.”. tj. plaćanje se vrši u sjedištu one koja je poslala ponudu. st. ako se iz ugovora ili okolnosti posla vidi “iz kojeg će se poveriočevog sedišta izvršiti isporuka. On je dalje ovlašten da traži plaćanje u novom sjedištu. Time se specijalna pravila o plaćanju kupovne cijene vraćaju na opšti pravni režim izmirenja novčanih obaveza. st. princip uzajamnosti ukazuje na to da “je i mjesto plaćanja određeno mjestom isporuke.. 4. 238. način plaćanja dozvoljava da se povjeriocu pruži ovlaštenje na jednostranu promjenu mjesta plaćanja. Odnosi koji tim povodom nastaju predmet su posebne pažnje zakonodavca. plaćanje se vrši “u mjestu u kome se obavlja predaja stvari” (član 516. povećanje troškova ispunjenja “pada na teret vjerovnika”. Promjena mjesta plaćanja Stranke mogu uvijek sporazumno promijeniti mjesto plaćanja. 133 Draškić dr Mladen: “Međunarodna prodaja prema.. No. plaćanje se vrši u mestu tog sedišta” (uz. ZOO je jasan. plaćanje se obavlja u prebivalištu. odnosno izvršila prihvat. st. No. 1 ZOO). 2. 82 . Ukoliko ugovor ništa ne govori o ovom pitanju.uticajem rješenja o načinu i vremenu isplate. 133 Naše pravo slijedi kontinentalne sisteme. dakle prodavca. Povjerilac može promijeniti svoje sjedište u periodu između zaključenja ugovora o prodaji i dospjelosti obaveze plaćanja.”. 3. “ako se cijena ne mora platiti u času predaje.2. Cijena se najprije mora platiti u mjestu koje je određeno ugovorom (član 516. po kojoj ovi principi vrijede i kad povjerilac naloži plaćanje na račun nekog trećeg lica. st.. odnosno u onima u kojima je prodavčeva banka promijenila svoje sjedište. Cilj usvojenih rješenja jeste zaštita opravdanih interesa kupca. Uštede u troškovima idu u korist prodavca. više poslovnih jedinica. Opšte uzanse dalje razrađuju ovo rješenje. Napokon. ZOO ne isključuje ni primjenu uz. ZOO). 2. Smatramo da ova rješenja analogno vrijede i u situacijama u kojima je promijenjena institucija preko koje se vrši plaćanje. Napokon. Ako povjerilac ima više sjedišta. st. 3. str. I napokon. odnosno sjedištu prodavca” (član 516. U nedostatku pravila običajnog porijekla. 174). Napokon. 175. 2 ZOO).. mjesto plaćanja se određuje prema poslovnim običajima (član 516. st. ZOO).

UOPŠTE O PRIGOVORIMA 1. kupca ili prodavca. posljedice prigovora na oba učesnika u poslu i pogoršanje pravnog položaja povjerioca u slučaju propuštanja ili docnje sa prigovorom dopuštaju da se on kvalifikuje i kao obaveza. Najznačajniji prigovori koje stavlja kupac su oni koji se daju zbog: docnje sa isporukom. Pojam prigovora Prigovorima se. mogu smatrati izjave ugovornog povjerioca. nepoštivanja garancije da stvar nema materijalnih nedostataka i 83 . 2. Pravna kvalifikacija prigovora je veoma složena i ne može se dati za sve vrste na isti način. dok će ostali biti izloženi uz odgovarajuće obaveze ili odgovornost za njihovo neizvršenje. Mi ćemo se. No specifičan sadržaj. a ponekad kao obaveza.reklamaciju na materijalne nedostatke izričito kaže da predstavlja dužnost kupca (član 481). kojima on ukazuje dužniku na činjenicu da ugovor ne smatra izvršenim. Zbog toga se ovdje moramo zadovoljiti sa tri osnovne pravne kvalifikacije. Prigovori se i u našem i u uporednom pravu nazivaju i reklamacijama. No. odnosno obavještenjima o nedostacima. funkcije i pravni režim doveli su do posebnih sankcija. Od svih navedenih funkcija. očuvanje prava na naknadu je najvažnija. Zbog toga se može smatrati da oni predstavljaju samostalan. značaj i kvalifikacija prigovora su različiti. poticanje dužnika da sam izvrši obavezu ili da je izvrši uredno. Radi rješavanja ove dileme naš Zakon o obligacionim odnosima za najvažniji i najsloženiji prigovor . u najširem smislu. Prigovarati mogu i kupac i prodavac. svaki prigovor se može odrediti i kao pomoćni pravni posao. viši institut prava prodaje. S obzirom na ekonomsku poziciju povjerioca. Stoga se razlikuju kako iscrpnost pravnog režima. stoga. Vrste prigovora Prigovor neispunjenja ili neurednog ispunjenja se može staviti povodom povrede svake obaveze. logičnije je prvo rješenje. prigovori se ponekad kvalifikuju kao pravo. ZOO). tako i posljedice. Treće. Prigovori su usmjereni na: vjerodostojno konstatovanje činjenica. Tretman prigovora iste vrste je u uporednom pravu različit. Prvo. No. s obzirom da predstavlja izjavu volje sa značajnim juridičkim konsekvencama. ZOO). Drugo. odnosno da ga ne smatra uredno izvršenim. različitih od opšte sankcije naknade štete izazvane propuštanjem generalne dužnosti obavještavanja (član 268. prigovori spadaju u opštu obavezu obavještavanja o relevantnim činjenicama i stoga su zasnovani na načelu poštenja i savjesnosti (član 12.GLAVA ČETVRTA PRIGOVORI I . očuvanje prava na popravljanje štete i na vansudsko rješavanje sporova. posebno baviti samo najvažnijim.

str. 134 Reklamacija se upućuje prodavcu ili njegovom vozar. 84 .prekršaja garancije da preneseno pravo nema pravnih nedostataka. ali nesumnjivo. Zato je logično da se davanje ovoga obavještenja kvalifikuje i kao prirodan sastojak ugovora. Kao punomoćnici u privredi se. Reklamacija je tijesno vezana sa obavezom garancije da roba nema materijalnih nedostataka. Drugim riječima. Pravni značaj uredne reklamacije je u tome što ona služi održavanju kupčevog prava na popravljanje štete na snazi. reklamacija predstavlja pomoćni pravni posao. javljaju subjekti koji sa kupcem imaju ugovor o obavljanju nekih poslova iz oblasti usluga u prometu robe (špediter. trgovački zastupnik). Ukoliko žele. isključiti iz ugovora..REKLAMACIJA NA MATERIJALNE NEDOSTATKE 1. Komercijalni značaj reklamacije ogleda se prije svega u održavanju dobrih poslovnih odnosa između partnera. II . te izričitim redigovanjem člana 481. 165. stranke mogu dužnost reklamiranja izričito ili prećutno. 2. ona predstavlja uslov za očuvanje prava na naknadu štete. po pravilu. Ne učine li tako. Ispitaćemo ih kroz tri osnovna: način. Pored toga.. Napokon. konkretan materijalni nedostatak i kojom mu stavlja do znanja da ima namjeru da se koristi nekim od prava koja mu po tom osnovu pripadaju. te u mogućnosti rješavanja sporova vansudskim putem.”. Ona je akcesorna pravu kupca da zahtijeva obeštećenje u slučaju postojanja materijalnih nedostataka. 134 Opširnije vidjeti Vilus dr Jelena: “Određivanje i kontrola kvaliteta. davanje reklamacije postoji u ugovoru kao dužnost kupca i to u izgledu koji predviđa Zakon o obligacionim odnosima. odnosno odrediti njene modalitete. Uvođenjem koncepta materijalnih nedostataka kao višeg instituta. Pojam reklamacije Reklamacija na materijalne nedostatke je pravna radnja. Način reklamiranja Reklamaciju daje kupac neposredno ili preko svoga ovlaštenog punomoćnika. Reklamacija na materijalne nedostatke predstavlja obavezu kupca. mjesto i vrijeme. i bez intervencije trećih lica. Na strani prodavca je najvažniji prigovor zbog docnje kupca sa plaćanjem cijene. po njegovim nalazima i mišljenju. ZOO dilema da li je reklamacija mana robe obaveza ili pravo je prevaziđena. izjava kojom kupac obavještava prodavca da isporučena roba ima. Modaliteti reklamacije i njenog davanja su brojni. reklamacija je obavještenje prodavcu o neizvršenoj obavezi garancije da stvar nema materijalnih nedostataka.

ako to kupac učini. Da bi se one mogle ostvariti neophodno je da poziv bude konkretan i učinjen u skladu sa poslovnim običajima. onda je iskoristio opciju i ne može kasnije jednostrano da mijenja svoj odštetni zahtjev.”. 85 . To znači da opis nedostatka mora biti konkretan i jasan. Uopšten prigovor ne proizvodi pravne posljedice. 2 ZOO). tipizirani. do brzine kojom cijeli postupak mora biti obavljen.”. No. 135 dovoljno precizan da omogući prodavcu da formira stav o vjerovatnoj osnovanosti i ozbiljnosti reklamacije. Uz ovo rješenje treba primijetiti dvije stvari. ipak. stvar je konkretnih okolnosti: od stručnosti kupca. Generalna izjava da roba ima materijalnih nedostataka kojoj bi se priznavala svojstva reklamacije.. 137 Ako je način slanja reklamacije određen ugovorom. i 152. Stoga. Uz.punomoćniku. Zakon o obligacionim odnosima primjera radi kao “pouzdan način” slanja reklamacija navodi preporučeno pismo i telegram.. Svi ostali elementi su nebitni. Vilus dr Jelena: “Utvrđivanje i kontrola. pošto njime ni jedan od ciljeva radi kojih je reklamacija uvedena ne bi mogao da bude ostvaren. vrijediće samo onaj prigovor koji je otpremljen u skladu sa ugovorom. on daje osnova da se svi elementi sadržaja reklamacije podijele na: bitne i nebitne. da budu precizirana. po pravilu. kod reklamacija važi teorija prijema. Lica koja će biti ovlaštena da upute ili prime reklamaciju mogu se i posebno odrediti ugovorom o prodaji. Iako oni zavise od prirode i okolnosti posla. Funkcije reklamacije zahtijevaju da se u nju uvijek unese i ugovor povodom koga je sporna roba isporučena. U reklamaciji “kupac je dužan potanje opisati nedostatak i pozvati prodavca da pregleda stvar” (član 484 ZOO). st. 166. Član 484. zahtijevaju da kupac dostavi prodavcu relevantne dokumente. u reklamaciji se. Reklamaciji nikada ne treba prilagati originale dokumenata. preko prirode robe i nedostatka. vodila bi stavljanju prodavca u neravnopravan ekonomski i pravni položaj. Prvi bitan element sadržaja jeste potanji opis nedostatka. osim u slučaju slanja prigovora na 135 136 137 Vilus dr Jelena: “Određivanje i kontrola.. Sadržaj reklamacije veoma je složen. ZOO se poveo za poslovnom praksom i međunarodnom regulativom prije nego za uporednim zakonodavstvom. str. str. Do koje mjere će se ići u detaljno navođenje nedostatka. 132. Ukoliko je on korišten “smatra se da je kupac izvršio svoju obavezu da obavijesti prodavca” i kada on uopšte ne primi reklamaciju ili je dobije sa zakašnjenjem (član 484. 166. Ovaj sastojak diktiran je funkcijama prigovora. Drugi element sadržaja bez koga reklamacija ne može da postoji je poziv prodavcu da pregleda stvar kako bi se uvjerio da je reklamacija zaista opravdana.. Najprije. neki su. navode dokumenti i dokazi kojima kupac raspolaže. Prvo. “sudovi stoje na stanovištu da se iz reklamacije mora da vidi da je kupac podnosi s namerom da se koristi jednim od prava koja mu se 136 Ta prava u našem sistemu ne moraju priznaju u vezi sa nesaobraznom robom”. Napokon. Prodavac može na pregled uputiti i svoga punomoćnika.

vrste materijalnog nedostatka i vremena kontrole urednosti ispunjenja isporuke. jasno je da je sjedište prodavca ujedno i mjesto u koje treba uputiti reklamaciju. Ni protek objektivnog roka od 6 mjeseci nakon isporuke na gasi kupčevo pravo u ovom slučaju. Na tu situaciju je primijenjena teorija otposlanja. Kada je prodavac savjestan. Blagovremenost reklamacije je izuzetno važna. Unutar svakog od ta dva slučaja postoje specifična rješenja. I drugo. uspostavljeni izuzetak je jedan od rijetkih primjera pozitivnih sankcija u našem zakonodavstvu. Vrijeme reklamiranja Vrijeme reklamiranja je trenutak u kome ili period unutar koga sve radnje koje su vezane za obavještavanja prodavca o materijalnom nedostatku moraju biti završene. Predstavlja veoma složen modalitet. Ako on ima više poslovnih jedinica. 86 . prepušteno opštim pravilima. ako su stranke učestvovale u pregledu i konstatovale vidljivi nedostatak. biće pravovaljan samo onaj prigovor koji je u to mjesto i upućen. Ako je mjesto u koje treba poslati reklamaciju posebno ugovoreno. reklamacija se šalje u mjesto iz koga se ugovor izvršava. Ono je. Ne bude li to učinjeno. kupcu stoji na raspolaganju neograničeno vrijeme da izvrši reklamaciju. No. 3. Očuvanju kupčevih prava po osnovu postojanja materijalnih nedostataka vodi samo onaj prigovor koji je blagovremen. Dispozitivno rješenje mora se izvući iz opštih pravila i iz regulative načina slanja reklamacije. Izložena pravila o mjestu reklamiranja vrijede za slučaj da obje stranke nisu prisustvovale pregledu i za slanje reklamacije “na siguran način”.u mjesto iz koga je učinjena bilo ponuda. U našem pravu stranke su slobodne da vrijeme prigovora utvrde sporazumno. ako je nedostatak “bio poznat prodavaocu ili mu nije mogao ostati nepoznat” (član 485 ZOO). važiće rješenja Zakona o obligacionim odnosima. a ako se to ne zna . stoga. Ako je prodavac bio nesavjestan. reklamacija kao neformalan pravni posao treba da se obavi u mjestu pregleda. On to pravo ne gubi čak ni onda kada je sam propustio da izvrši radnju pregleda bez odlaganja ili da reklamira na vrijeme. 4. Njegovo određivanje zavisi od: savjesnosti prodavca.siguran način. bilo prihvat. Pošto je usvojena teorija prijema. vrijeme reklamiranja zavisi od toga da li je nedostatak vidljiv ili skriven. Mjesto reklamiranja Mjesto u kome treba izvršiti reklamaciju nije posebno regulisano u izvorima prava. tj.

a često i ne zna ko se javlja u toj ulozi. Subjektivni rok počinje teći od dana otkrivanja nedostatka. Vrijeme reklamiranja skrivenih nedostataka određeno je subjektivnim i objektivnim rokom. Rješenje je logično. st. Oni moraju biti održani kumulativno. Dan isporuke je ujedno i dan početka toka objektivnog roka od 6 mjeseci unutar koga se reklamacija prema savjesnom prodavcu uopšte može izvršiti. Objektivni rok je prekluzivan. a ne samo procesna mogućnost ulaganja prigovora. Na ovaj način je odgovornost za otezanje sa slanjem obavještenja od krajnjeg prebačena na prvobitnog kupca.Ako su obje stranke prisustvovale isporuci i ako je pregled tada izvršen “kupac je dužan svoje primjedbe zbog vidljivih nedostataka saopćiti prodavaocu odmah. 3. počevši od trenutka kada je prema redovnom toku stvari utvrdio ili mogao da utvrdi postojanje materijalnih nedostataka. No. a njegov kraj za period koji je normalno potreban za sastavljanje uredne reklamacije (član 481. odnosno od izvršene zamjene ili popravke (član 483). ZOO “kupac je dužan prodavaoca obavijestiti o nedostacima čim je po redovnom toku stvari mogao za njih doznati od svojih klijenata”. koji upućuje na povećan stepen hitnosti. a najkasnije razumno vrijeme po isteku vremena isporuke. Dobije li kupac stvari po osnovu odgovornosti prodavca za materijalne nedostatke. On praktično znači da kupac mora prigovoriti čim opazi nedostatak. Prodavac mora znati da se radi o reekspediciji. Početak toka roka za reklamiranje veže se. Ne bude li pregled moguć pri isporuci ili kada prodavac ne pozove kupca da prisustvuje isporuci i pregledu. a ne stvarno vrijeme u kome je kupac obaviješten o nedostatku. Razumno vrijeme je ono koje je urednom kupcu potrebno i dovoljno da sačini reklamaciju (član 481. 87 . a ne na prodavca. 2 ZOO). inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada”. Uzima se u obzir objektivno mogući tok odnosa između klijenta (kupčevog kupca) i kupca. zakonodavac dopušta strankama da ugovaranjem dužeg objektivnog roka ugovor potpuno prilagode svojim specifičnim potrebama i uslovima (član 482 ZOO). kupac je dužan da u privrednoj prodaji reklamaciju izvrši “bez odlaganja”. rokovi za reklamiranje počinju da teku od prijema nove stvari. st. on ne bira konačnog kupca. Poseban slučaj i ovdje predstavlja reekspedicija. za vrijeme provjere. Prema članu 481. 1 ZOO). Ipak. Njegova dužina je u ugovorima o prodaji poslovnog prava određena standardom “bez odgađanja”. dakle. njegovim istekom gasi se i pravo kupca na popravljanje štete. Izraz “odmah” je pravni standard. Početak toka roka za reklamiranje je u ovom slučaju objektiviziran. st. Upravo zbog toga se šestomjesečni period ne može produžiti subjektivnim rokom ili njegovim dijelom u slučaju kad je nedostatak otkriven u periodu prije isteka objektivnog roka koji odgovara pravnom standardu “bez odgađanja”. Samo se na taj način može očuvati jednakost davanja stranaka i u ovome poslu.

Slučajevi u kojima kupac nije dužan da reklamira posebno su uređeni Zakonom o obligacionim odnosima. treba uzeti da je reklamacija na pravne nedostatke uvijek učinjena kada je poslata. U principu. isporuka nove stvari bez nedostatka). Modaliteti reklamacije na pravne nedostatke su isti kao i kod prigovora na materijalne nedostatke. rokovi se moraju utvrditi tumačenjem pravila o prekluziji prava na naknadu štete. reklamacija predstavlja i prirodan sastojak ugovora. To je treća 88 . budući da Zakon o obligacionim odnosima nema posebnih pravila o ovom pitanju. Pravni značaj reklamacije oličen je u činjenici da se određeni vidovi šteta izazvanih postojanjem pravnih nedostataka mogu reparirati samo ako je kupac uredno obavijestio prodavca o postojanju pravnih mana. Vrijeme reklamacije može se odrediti ugovorom. Ako to nije učinjeno.III . Pored toga. Druga karakteristika tiče se načina davanja reklamacije. Ako se prigovor mora dati da bi kupac sačuvao svoja prava. ovaj prigovor predstavlja obavezu kupca (član 510 i 509 ZOO). ZOO je takva da dopušta još jednu osobenost: kupac se mora već u prigovoru opredijeliti za vid zaštite koji želi (oslobađanje stvari od pretenzije trećeg. nego povećava potrebu da kupac svoju izjavu uputi “na siguran način”. Reklamacijom na pravne nedostatke kupac opominje prodavca na neizvršavanje obaveze garancije za osobine prenesenog svojinskog prava. Ovakva solucija ne isključuje. Kupac mora da obavijesti prodavca barem o zahtjevu trećeg i to u cjelini. Stilizacija člana 509. a ne kada ju je prodavac primio. Specifičnosti režima reklamacije na pravne nedostatke Prvo odstupanje režima reklamacije na pravne od pravila o prigovoru na materijalne nedostatke leži u sadržaju reklamacije. Specifičnosti pravnih nedostataka i osobiti vidovi popravljanja štete kada oni postoje. Zbog toga je dužnost kupca u pogledu preciziranja pravnih nedostatka strožija. ona ima i svojstva pomoćnog pravnog posla.REKLAMACIJA NA PRAVNE NEDOSTATKE 1. onaj ko tvrdi da ima jače pravo na prodanoj stvari nego kupac. Pojam reklamacije Reklamacija na pravne nedostatke je izjava kojom kupac obavještava prodavca da preneseno pravo nije uopšte konstituisano ili nije konstituisano u obimu i na način predviđen ugovorom i kojom mu daje do znanja da ima namjeru da se koristi nekim od prava koja mu po tom osnovu pripadaju. doveli su i do nekih posebnih rješenja. 2. U daljim izlaganjima zadržaćemo se samo na njima. Priroda pravnih nedostataka je takva da njihovo dokazivanje redovno vrši treći. Pošto u ovom slučaju nema posebnih pravila o načinu obavještavanja.

U suštini. st. krajnji rok za reklamaciju i za ostvarivanje prava prema prodavcu je šest mjeseci od “pravomoćno okončanog spora” (član 515. Momenat saznanja je faktičko pitanje i sud ga cijeni od slučaja do slučaja. krajnji rok za reklamaciju je godina dana od dana saznanja za pravo trećeg (član 515. kupac je pozvao prodavca da mu pomogne u parnici. 89 . Ako je u pitanju vansudska evikcija. Ako se ometanje prava manifestuje u pokretanju spora (sudska evikcija). 2 ZOO). krajnji rokovi za reklamaciju su izjednačeni sa rokovima za ostvarivanje prava na popravljanje štete. st.osobenost ove reklamacije. 1 ZOO).

90 .

rat.raskid 138 ugovora po samom zakonu. da li je prodavac kao dužnik u docnji. 144. “Praktičan značaj razlike između objektivnog i subjektivnog shvatanja docnje naročito dolazi do izražaja pri prolaznoj nemogućnosti izvršenja za koju prodavac nije kriv (npr. Dilema nije samo akademska. 504.”.1. Docnja sa isporukom može se svrstati u različite podvrste opšteg pojma docnje. Zbog toga. samim tim što je do zakašnjenja sa isporukom došlo.GLAVA PETA ODGOVORNOST PRODAVCA I . st. docnja prodavca sa isporukom je činjenica neizvršavanja obaveze stavljanja stvari na raspolaganje kupcu u vrijeme koje je utvrđeno ugovorom ili na osnovu ugovora. 139 Djelimična docnja je pravno relevantna ako se odnosi na znatniji dio obaveze. ili samo onda ako je pao u zadocnjenje svojom krivicom (subjektivna docnja). Nesumnjivo je da docnja sa isporukom spada u dužničku docnju i to sa neispunjenjem nenovčanih obaveza. naime. (objektivna docnja). isto djelo. Shodno tome. požar. Zavisno od mjere neispunjenja isporuke. 1 ZOO).. ZOO. isto djelo. Upravo zbog toga docnju sa isporukom ne treba miješati sa odgovornošću za docnju sa isporukom. O različitim vidovima djelimične docnje i o njihovim posljedicama vidjeti Perović dr Slobodan. Prema njima se procjena posljedica djelimičnog ispunjenja vrši shodno cilju radi kojeg je druga strana zaključila ugovor (subjektivni kriterij). zabrana izvoza i slično). važe opšta pravila obligacionog prava. ZOO. 1. činjenica da su se te norme formirale pretežno na terenu ugovora o prodaji dozvoljava njihovo zajedničko izlaganje. za njeno određenje.. štrajk. 142 Draškić dr Mladen: “Međunarodna prodaja prema.ODGOVORNOST ZA DOCNJU SA ISPORUKOM 1. str. No. 141 Najveći i za docnju sa isporukom najvažniji problem predstavlja kvalifikacija docnje po njenom osnovu. Ona dovodi do ugovorne odgovornosti prodavca samo ako su ispunjene i druge pretpostavke (šteta. Pojam docnje i odgovornosti za docnju sa isporukom 1. Pitanje je. uzročna veza i krivica). str.” 142 138 139 140 Član 125. 503. str. objektivni čin docnje sa isporukom može kod fiksnih poslova imati još jednu pravnu posljedicu . moraju biti primijenjeni i vrijednosni kriteriji. Pored odgovornosti. st. docnja prodavca u ovom slučaju može biti potpuna ili djelimična. Pojam docnje sa isporukom Docnja prodavca sa isporukom je pojavni oblik docnje ugovornog dužnika. 140 Pored toga. Neke od ovih kvalifikacija su jednostavne i nesporne. 141 Opširnije vidjeti Perović dr Slobodan. 91 . Docnja sa isporukom se može pravno kvalifikovati kao štetna radnja povrede ugovora. “Dužnik dolazi u zakašnjenje kad ne ispuni obavezu u roku određenom za ispunjenje” (član 324. Član 131. u principu.

504. Odgovornost prodavca za docnju sa isporukom uređena je prvenstveno Zakonom o obligacionim odnosima. Zajednička karakteristika izloženih izvora jeste u tome da se. do toga da u praksi odgovornost kao jednostrano obavezni obligacioni odnos postoji samo kao temelj složenog sistema obaveza i prava u koje prodavac i kupac stupaju povodom popravljanja štete izazvane docnjom. ali se mora kretati u granicama Zakona (član 264 i 265 ZOO). tj. na pravila o odgovornosti djeluje i karakter roka. Perović dr Slobodan. 505. razumnog roka za naknadno uredno ispunjenje isporuke. osim kod fiksnih ugovora. dalje. Pojam odgovornosti za docnju sa isporukom Odgovornost za docnju sa isporukom je jednostrano obavezni obligacioni odnos čiji je predmet radnja popravljanja štete u naturi ili novcu. insistira na održavanju ugovora na snazi i na njegovom realnom ispunjenju.2. str. 143 Budući da je odgovornost za docnju subjektivna i da se krivica dužnika pretpostavlja (član 263 ZOO) “praktično se pitanje svodi na teret dokazivanja”. stranke svojim sporazumom često utiču na dužinu primjerenog. Pored toga. Mogućnost ugovornog uticaja na dispozitivne norme postoji. Zbog toga je neophodno pravne posljedice zakašnjenja sa isporukom posmatrati odvojeno za fiksne i nefiksne poslove prodaje. Treća se odnosi na raskid ugovora zbog neispunjenja (član 124 . isto djelo. S obzirom da se krivica prodavca za docnju pretpostavlja (član 263 ZOO). Četiri su grupe pravila koje su pri tome najvažnije. Drugu čine opšta pravila o posljedicama neispunjenja ugovora (član 262 269 ZOO). str. 144 1. a četvrta na posebna pravila o naknadi štete u slučaju raskida prodaje (član 523 . Konkretan izgled toga sistema zavisi od vrste isporuke. Pored toga. ZOO i na osnovu pravila o raskidu ugovora zbog docnje (član 124 . i zadocnjenje sa dokumentarnom isporukom ima neke specifičnosti zbog kojih mora biti posebno ispitano. Prva se tiče opštih rješenja o odgovornosti ugovornog dužnika (član 324).526 ZOO).Iz definicije dužnikove docnje u članu 324.132 ZOO). isto djelo. ova vrsta odgovornosti se može kvalifikovati kao subjektivna. Unutar realnih isporuka. Napokon. odnos odgovornosti za docnju dalje se razlikuje prema tome da li je u pitanju jednokratna ili sukcesivna isporuka. 92 .126 ZOO) osnovano se može zaključiti da domaće pravo prihvata objektivni koncept docnje “koji je karakterističan za ugovore u privredi”. 143 144 Perović dr Slobodan. On je različit kod dokumentarnih i kod realnih isporuka. Značaj naturalne restitucije u popravljanju štete dovodi. Različite faktičke i pravne osobine jednokratne i sukcesivne isporuke utiču na režim odgovornosti za zadocnjenje. u onoj mjeri u kojoj je šteta posljedica docnje.

On. kupac ima pravo da zahtijeva ispunjenje u skladu sa ugovorom uz davanje naknadnog primjerenog roka za ispunjenje (član 262. a vjerovnik da zahtijeva njezino ispunjenje “ (član 126. Prva je održavanje ugovora na snazi uz prodavčevu obavezu da naknadi štetu izazvanu docnjom Načelo realnog ispunjenja ugovora i potrebe prometa navele su zakonodavca da ovu mogućnost pruži objema strankama: “kad ispunjenje obaveze u određenom roku nije bitan sastojak ugovora. 1 ZOO). ZOO. da potpuno 145 Kupac je. najprije može da šuti. Ovakvo čišćenje od zadocnjenja (purgatio morae) djeluje samo na pravo kupca da ugovor raskine. ovlašten da zahtijeva uredno ispunjenje bez davanja primjerenog roka u kome to treba učiniti. a na strani kupca nastaje pravo na popravljanje štete. Dužina naknadnog primjerenog roka može biti određena u izjavi kupca. Kupac koji želi da uprkos docnji prodavca sa isporukom održi ugovor na snazi ima tri mogućnosti na raspolaganju. kupac nije pri tome potpuno slobodan. 146 Napokon.Carić dr Slavko. Pravo na raskid ugovora zbog zadocnjenja prodavca sa isporukom pripada samo kupcu. 147 Pošto kupac mora dokazati i umanjenje svoje postojeće imovine i sprečavanje njenog opravdano očekivanog povećanja. st. Ono ne oslobađa prodavca obaveze da naknadi štete izazvane zadocnjenjem (član 262. On mora da vodi računa o 145 146 147 Perović dr Slobodan. Zato ćemo se posebno zadržati na rješenjima vezanim za pojedine elemente. u ovom slučaju on kao povjerilac “mora ostaviti dužniku primjeren naknadni rok za ispunjenje “ (član 126. Kapor dr Vladimir . No. Naknadni primjereni rok se daje samo za ispunjenje u skladu sa ugovorom. 93 . pasivno čeka da se prodavac samoinicijativno očisti od docnje. 3 ZOO). Ova osnovna šema je u pravno-tehničkom smislu veoma složena. Prodavac koji je u docnji može izvršiti isporuku sve dok ne primi obavještenje kupca o tome da se ugovor raskida (član 130). A to znači da kupac može zahtijevati naknadu proste štete i izgubljene dobiti koji su prouzrokovani docnjom. No.1. Član 155. Odgovornost kod nefiksnih poslova Pravo BiH predviđa dvije osnovne posljedice zadocnjenja prodavca sa izvršenjem realne jednokratne isporuke kod nefiksnih poslova. 2 ZOO). ugovor prestaje da postoji. str. Tek po njegovom bezuspješnom proteku. st. 185 . Kupac ne može u njemu jednostrano mijenjati modalitete isporuke zasnovane na sporazumu stranaka. Odgovornost za docnju sa jednokratnom realnom isporukom 2.2. isto djelo. str. to je njegovo pravo na naknadu ograničeno na konkretnu štetu. dužnik zadržava pravo da i nakon isteka roka ispuni svoju obavezu. U sva tri slučaja ima mogućnost da traži naknadu štete prema opštim pravilima. dalje. isto djelo. 511.192 ZOO. 164: “pravo na ispunjenje ugovora pripada mu i bez toga”. st. st. Druga moguća posljedica jeste raskid ugovora uz postojanje obaveze prodavca da nadoknadi štetu izazvanu raskidom (član 124 ZOO). tj. dužnik to može učiniti do isteka roka zastarelosti. 3 ZOO).

te o načelima obligacionog prava. Kupac zadržava pravo na naknadu štete. iako nije zahtijevao naknadno ispunjenje. Jednom izvršen izbor obavezuje kupca. st. Prodavčevo ponašanje se može manifestovati kao izjava volje ili kao činidbe iz kojih je stanje njegove svijesti vidljivo na nesumnjiv način (konkludentne radnje). Oni su mu dati alternativno. Zbog toga ćemo se ovdje detaljnije zadržati na zakonskim rješenjima. posebna izjava kupca o raskidu ugovora nije potrebna. a to znači da može zahtijevati popravljanje 94 . kao i kod drugih pravnih standarda. prema našem pravu. Njegovim bezuspješnim istekom ugovor se smatra raskinutim po samom zakonu (član 126. Pošto je svaki od pravaca djelovanja kupca složen i po broju zahtjeva i prema njihovoj pravnoj prirodi. razmotrićemo ih posebno. No. naknadni rok treba da omogući prodavcu koji već ima pripremljenu robu da izvrši njenu isporuku shodno ugovoru. Ona su zajednička za sve slučajeve raskida ugovora krivicom dužnika. st. ni izjavom kupca.526 ZOO). ne smije da predstavlja potpuno novi rok za isporuku. 3 upućivanjem na član 125 ZOO). Kupac koji je zbog docnje prodavca raskinuo ugovor ima na raspolaganju tri načina za svoje obeštećenje. Na njih se primjenjuju posebna rješenja o raskidu prodaje (član 523 . važe bez obzira na vrstu obaveze zbog čije se povrede ugovor jednostrano raskida i bez obzira na to da li je povredu ugovora izvršio prodavac ili kupac. bez odgađanja obavijesti dužnika da zahtijeva ispunjenje ugovora” (član 125. primjereni rok nije potreban ni kod fiksne prodaje (član 125 ZOO). Davanje naknadnog primjerenog roka ne utiče na kupčevo pravo na popravljanje štete (član 262. vrijeme isporuke se od nebitnog pretvara u bitan element posla. Prvo pravo koje ima kupac jeste naknada štete prema opštim pravilima obligacionog prava (član 523 ZOO). njegova dužina će se utvrđivati prema faktičkim okolnostima. Posljedice raskida u promatranoj vrsti prodaje se ne ravnaju prema opštim pravilima o učincima raskida (član 132 ZOO). 2 ZOO). Kupac može raskinuti ugovor i bez davanja naknadnog primjerenog roka u tri zakonom predviđena slučaja. osim izjavom prodavca da isporuku neće izvršiti. dakle. Drugi slučaj postoji ako je iz okolnosti posla vidljivo da dužnik ne može izvršiti isporuku ni u naknadnom primjerenom roku (član 128 ZOO). Davanjem primjerenog roka. Specifične norme o kojima je riječ. st. To mu pravo pripada najprije onda kada “iz dužnikova držanja proizilazi da on svoju obavezu neće izvršiti ni u naknadnom roku” (član 127 ZOO). Napokon.prirodi stvari i okolnostima posla. Zbog toga. 3 ZOO). prvenstveno o onim koja su sadržana u samom Zakonu. Pošto on ima karakter dopunskog roka. Pravo na davanje novih primjerenih rokova nije ničim ograničeno. Ako naknadni primjereni rok nije određen ni ugovorom. U prva dva slučaja je kupac ovlašten “raskinuti ugovor prostom izjavom” (član 124). U načelu. pošto je kupac u ovom slučaju gospodar posla (dominus negotii). on može “održati ugovor na snazi ako nakon isteka roka. dok u trećem takva posljedica nastupa po samome zakonu (član 125).

Odgovornost kod fiksnih poslova Ugovor o prodaji je fiksan onda kada je rok isporuke bitan element posla. 3). Prodavac može odbiti da prizna onaj dio razlike u cijeni i one troškove za koje dokaže da ne bi nastali da je on na vrijeme bio obaviješten o namjeravanoj kupovini. Jasno je da će se kupac ovim načinom obeštećenja koristiti samo ako je tekuća cijena bila ili je postala višom od ugovorne cijene. razmatrani vid obeštećenja se naziva i naknadom apstraktne štete. prodaja u privredi se prema definiciji zaključuje radi dalje prodaje stvari u prerađenom ili neprerađenom stanju. Ta činjenica i u uporednom i u našem pravu opredjeljuje sva specifična rješenja o odgovornosti prodavca u ovom slučaju. 2. 1 ZOO). Konkretna šteta može. ZOO). isto djelo. Razliku između nje i apstraktne štete kupac može zahtijevati prema opštim pravilima obligacionog prava (član 526 ZOO). Sadržina ovih pravnih standarda određuje se prema okolnostima konkretnog slučaja i uz poštovanje načela poštenja i 149 Pored toga. On je ovlašten da robu koja je bila predmet ugovora kupi od trećeg lica. uzeta zajedno. isto djelo. 95 . Obavještavanje. 166. st. a ne novčana restitucija.2. o namjeravanoj kupovini radi pokrića kupac mora savjesnosti. 165. Položaj kupca ovdje karakteriše postojanje ne samo prava nego i obaveza. obavijestiti svoga prvobitnog prodavca (član 525. predstavlja relativno samostalnu obavezu. kupac ovlašten “zahtijevati razliku između cijene određene ugovorom i tekuće cijene na dan raskida ugovora na tržištu mjesta u kome je posao obavljen” (član 524. Treće pravo oličeno je u institutu kupovine radi pokrića (član 525. Ako u mjestu isporuke nema tekuće cijene. ZOO. Zbog toga je. st. Zajednička im je karakteristika to da je 148 149 Kapor dr Vladimir . a ne konkretnim dokazivanjem. Pošto ih kupac mora dokazati u pitanju je naknada konkretne štete. u ovoj dominira naturalna. str. Pored toga. Izložena rješenja.Carić dr Slavko. Naknadu eventualnih dodatnih troškova i druge konkretne štete može zahtijevati prema opštim pravilima (član 526 ZOO). To mjesto teorija određuje kao mjesto isporuke 148 i time usklađuje ovo rješenje sa zakonskom definicijom “tekuće cijene” iz člana 464. međutim da bude veća. u ovom slučaju.proste štete i izgubljene dobiti. 2 ZOO). st. Za razliku od prethodne dvije mogućnosti. Pošto se u ovom slučaju veličina štete koju je kupac pretrpio utvrđuje obračunskim putem. predstavljaju drugo pravo kupca u slučaju raskida ugovora zbog docnje prodavca sa isporukom. str. mjerodavna je tekuća cijena na supstituirajućem tržištu “kojoj treba dodati razliku u troškovima prevoza” (član 524. Zbog toga se ovaj način obeštećenja može primijeniti samo onda kada su predmet prodaje stvari određene po rodu. u slučaju da “stvar ima tekuću cijenu”. Dokazivanje štete može biti veoma mukotrpno za kupca. st. Kupac je dužan da kupovinu radi pokrića izvrši “u razumnom roku i na razuman način” (član 525. Kapor dr Vladimir . 2 ZOO). Zato su posljedice propuštanja obavještenja ograničene.Carić dr Slavko. te da zahtijeva razliku između ugovorne cijene i cijene po kojoj je robu stvarno kupio.

st. ni kupac kao povjerilac ne može više da utiče na sudbinu pravnog posla.526). postoji.“dalja sudbina ugovora neposredno poslije proteka roka prešla potpuno u ruke kupca”. kupac može održati ugovor na snazi ako nakon isteka roka “bez odgađanja. Količina nije bitan element ugovora Ako količina nije bitan element ugovora.. str. kupac ima interesa i za djelimičnim urednim ispunjenjem. 131 . Tim postupkom se dobijaju različita rješenja za uredno isporučene obroke. 150. 4 ZOO). Ista pravila važe i onda kada su stranke predvidjele da će se ugovor smatrati raskinutim. u slučaju docnje sa jednim obrokom. Odgovornost za docnju sa isporukom obroka 3. Jedan izuzetak u domenu pravno-tehničkih rješenja. 3. Kada je količina nebitan element. kada je ugovor raskinut. kupac ima ista prava koja mu stoje na raspolaganju u slučaju zakašnjenja sa jednokratnom realnom isporukom. st.1. regulisane su opštim pravilima. međutim. Stilizacija zakonskog teksta upućuje na to da izjavu o ostanku pri ugovoru treba dati veoma brzo. razlikuju. No. Ako prodavac kod fiksnih poslova ne izvrši isporuku na vrijeme. budući da su problemi nastali samo u vezi sa jednim relativno samostalnim dijelom ukupne količine.”. “Razuman rok” za obavljanje kupovine radi pokrića će se zbog samih okolnosti fiksne prodaje morati odrediti kao kraći vremenski period nego kod nefiksnih poslova. “ugovor se raskida po samom zakonu” (član 125. Razmotrićemo ih odvojeno. Dužina roka za obavještavanje je faktičko pitanje. U pogledu obroka sa kojim je prodavac u docnji. 96 . U tom slučaju duguje prodavcu i odgovarajući dio cijene. U suprotnom. Njihova konkretizacija zavisi od toga da li je rok isporuke za dati obrok bitan element ugovora ili nije. No. Odgovornost prodavca veže se samo za neizvršeni ili neuredno izvršeni dio. to bi bilo priznanje da rok isporuke za stranke i nije bio bitan element ugovora.. u ovom slučaju. 150 Pravno-tehnička rješenja se. zakašnjenje sa isporukom jednog obroka predstavlja djelimičnu docnju. st. ako isporuka ne bude izvršena u određenom roku (član 125. kupac nema pravo da raskine ugovor i zahtijeva naknadu štete za obroke koje je već primio bez prigovora. a ne i za ugovor u cjelini. za obrok sa kojim je prodavac u docnji i za buduće obroke. U suprotnom. obavijesti dužnika da zahtijeva ispunjenje ugovora” (član 125. Zbog toga. U uporednom pravu posljedice docnje. Sistem prava kupca. kupčeva prava su ograničena na taj 150 Draškić dr Mladen: “Međunarodna prodaja prema. isti je kao i kod nefiksnih poslova. 2 ZOO). 1 ZOO). ipak.132 ZOO) sa posebnim rješenjima o raskidu prodaje (član 523 . Pravni sistem BiH traži da se kombinuju generalne norme o raskidu ugovora s uzastopnim obavezama (član 129.

Očito je. Stoga kupac u principu nema nikakvih prava prema prodavcu. vodeći računa o interesima prodavca. Za obroke koji još nisu dospjeli. 2 ZOO). zasnovano na hartijama od vrijednosti (predaja bjanko mjenice) ili na ugovornim instrumentima obezbjeđenja (jemstvo). st. Saopštenje se smatra izvršenim i proizvodi pravne posljedice danom prijema od strane prodavca (član 130). zakon postavlja jedan izuzetak. Razuman rok se određuje prema okolnostima slučaja. st. st. ZOO izjava o raskidu mora se saopštiti prodavcu bez odgađanja. st. Primljene obroke kupac može vratiti uz istovremeni zahtjev za vraćanjem plaćenih iznosa uvećanih za zateznu kamatu (član 132. 2 ZOO. dužnik se ne nalazi u docnji. Za razliku od situacije u kojoj količina nije bitan element. Shodno članu 130. Prodavac može biti u docnji sa isporukom nekoliko obroka po osnovu istog 151 ugovora o prodaji. On mora biti toliki da prodavac koji želi da ugovor održi na snazi ima mogućnost da “dade odgovarajuće osiguranje” (član 129. 1 ZOO). 3 ZOO). Zbog toga se i odgovornost za docnju odnosi na cijeli ugovor. niti može ugovor raskinuti u cjelini. Ovim pravom kupac se mora koristiti u “razumnom roku”. Kupac može “raskinuti ugovor u pogledu budućih obaveza. Za svaki od njih kupac može koristiti različita prava. 166. proizlazi iz njegove stilistike. 97 . str. radi zaštite kupca. ono. a ne samo na obrok koji nije na vrijeme isporučen. docnja sa isporukom obroka ima značenje potpunog zakašnjenja. isto djelo. 3) “Osiguranje” može biti realno (davanje stvari). Od budućih obroka kupac može odustati i bez davanja razumnog roka u kome bi prodavac eventualno ponudio “osiguranje”. On ne može naknadu štete zbog zadocnjenja obračunati za cijeli ugovor. ugovor u kome je količina bitan sastojak se raskida u cjelini (član 129. 151 Kapor dr Vladimir . U ovoj situaciji “svaka strana duguje drugoj naknadu za koristi koju je u međuvremenu imala od onoga što je dužna vratiti odnosno nadoknaditi” (član 132. Iako ovakvo rješenje nije izričito sadržano u članu 129.Carić dr Slavko. Postupak raskida zavisi od toga da li je rok isporuke obroka i cijele količine nefiksan ili fiksan. ako je iz danih okolnosti očito da ni one neće biti ispunjene” (član 129. Po isteku “razumnog roka” ugovor se ne raskida automatski. st. 3. tj. naime.dio ugovora. ipak. da ispunjenje budućih obroka nije od interesa za kupca onda kada je količina bitan element ugovora. No. st. Kupac ima opciju: ostati pri ugovoru u cjelini uz primjenu već izloženih rješenja o popravljanju štete i pribavljanju obezbjeđenja ili odustati od ugovora i zahtijevati naknadu prouzrokovanu raskidom.2. obrok. 4 ZOO). Količina je bitan element ugovora Kada je količina bitan element ugovora. a jedan obrok već nije isporučen.

ipak. 392. isto djelo. Perović dr Slobodan. 1). No. Odgovornost se. st. ako je prodavac prećutao nedostatke koji su mu bili poznati ili ako je takvu klauzulu nametnuo “koristeći se svojim posebnim monopolskim položajem” (član 486. 1). 152 153 Član 480. Odgovornost za docnju sa predajom dokumenata Odgovornost za docnju sa predajom dokumenata zavisi od kvalifikacije isporuke. 228. Krivica prodavca nije uslov za nastanak odgovornosti.ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE 1. 228. Ovakav uglavak je ništav. a ne neizvršenjem ugovora bilo u cjelini. stanje svijesti prodavca nije potpuno pravno irelevantno. Ako je u pitanju dokumentarna isporuka. st. Pojam odgovornosti za materijalne nedostatke Odgovornost za materijalne nedostatke je posljedica neizvršenja ili neurednog izvršenja prodavčeve obaveze garancije da stvar nema materijalnih nedostataka. posljedice docnje iste su kao i kod realne isporuke (uz. Pošto je garancija za materijalne nedostatke prirodan sastojak ugovora. ZOO.393. Ako je prodavac znao za nedostatak ili mu on nije mogao ostati nepoznat. očito je da štetnu radnju predstavlja samo neuručenje potrebnih papira. Ovo pravilo važi i za jednokratno i za sukcesivno ispunjenje. st. Odgovornost za materijalne nedostatke pokriva obavezu popravljanja šteta nastalih bilo kvalitativnim. 391 . 153 No. 2). stoga. ona kod koje se prodavac predajom robnih dokumenata lišava prava raspolaganja robom. ograničava na štete izazvane ovim propustom.4. i 485. II . pa se ona kvalifikuje kao objektivna. isto djelo. 98 . Kada predaja dokumenata predstavlja sporednu obavezu prodavca. st. str. “kupac može u slučaju docnje prodavca u pogledu predaje dokumenata zahtevati samo naknadu štete” (uz. ima dispozitivan karakter. str. odgovornost za nepoštovanje ove obaveze. a traju i nakon isteka prekluzivnih rokova garancije (član 485 ZOO). 2). kupčeva prava nastaju bez obzira na njegove eventualne propuste u vezi sa pregledom robe i reklamiranjem. Pošto je prodavac obavezu isporuke izvršio uredno. Član 478. bilo djelimično. Ova odgovornost se može definisati kao jednostranoobavezni obligacioni odnos u kome kupac ima pravo da od prodavca zahtijeva neku od zakonom predviđenih radnji popravljanja štete izazvane postojanjem materijalnih nedostataka. bilo količinskim nedostacima. Da bi ova 152 odgovornost postojala. faktičke razlike između dvije posmatrane vrste nedostataka mogu i ovdje da dovedu do specifičnih rješenja za pojedine slučajeve. Pravni režim kojim je to učinjeno je jedinstven. šteta se mora manifestovati kao skriveni nedostatak. Perović dr Slobodan. “Ugovaratelji mogu ograničiti ili sasvim isključiti prodavčevu odgovornost za materijalne nedostatke stvari” (član 486.

1. Zahtjev za urednim ispunjenjem ugovora Prvo pravo koje kupac ima u slučaju isporuke robe sa materijalnim nedostacima jeste “zahtijevati od prodavca da nedostatak ukloni ili da mu preda drugu stvar bez nedostatka (ispunjenje ugovora)” (član 488. Pojam i dejstva primjerenog roka isti su. u sistemu naknade dominiraju ovlaštenja koja znače naturalnu restituciju. 99 . onda pod zakonskim uslovima ima pravo na raskid. dakle. Napokon. 1. ako ništa nije posebno ugovoreno. dakle. prilikom raskida. Ako su prema konkretnim faktičkim okolnostima slučaja moguća oba zahtjeva. tačka 1). Uz zahtjev za urednim ispunjenjem ugovora kupac mora prodavcu dati i naknadni primjereni rok u kome to mora biti učinjeno (član 490 ZOO). Sve ovo pokazuje da je i odgovornost za materijalne nedostatke potrebno posmatrati kao složen sistem prava i obaveza stranaka. Ovakva ovlaštenja nisu uobičajena. ali nisu ni nepoznata u uporednom pravu. odnosno kvaliteta kao bitnog ili nebitnog elementa konkretnog posla. U pogledu položaja kupca u odnosima odgovornosti Zakon o obligacionim odnosima ima. Detaljna rješenja već su iznesena kod izlaganja o odgovornosti za docnju. preferiranje principa realnog ispunjenja ugovora i uvažavanje potrebe za unifikacijom domaćeg i međunarodnog prava. str. kupac mora da zahtijeva uredno ispunjenje ugovora.1. uporedno posmatrano. isto djelo. Potrebno vrijeme određuje sam kupac ili se ono utvrđuje prema okolnostima slučaja. Bezuspješan protek primjerenog roka i ovdje dovodi do raskida ugovora po sili zakona. tačka 3 je takva da su moguća različita tumačenja u pogledu subjekta kome pripada pravo izbora između otklanjanja nedostataka i zamjene stvari. U teoriji postoji i stav da bi prodavcu trebalo “ostaviti mogućnost da prigovori i dokaže da izbor kupca u pogledu jednog oblika ispunjenja nije u skladu sa dobrim poslovnim 154 Perović dr Slobodan. st.Na izgled odgovornosti utiče i pravna kvalifikacija količine. 397. st. smatramo da pravo izbora pripada kupcu kao nevinoj strani. 154 Dalje. a ne samo kao pravni odnos sačinjen od jednog ovlaštenja i jedne obaveze. u principu ne može odmah optirati za raskid ugovora”. Tri su osnova za ovakvo rješenje: insistiranje na načelu pacta sunt servanda. nekoliko specifičnih rješenja. 2. Ono što je specifičnost Zakona o obligacionim odnosima jeste konstituisanje ove mogućnosti kupca i kao prava i kao uslova za raskid ugovora. položaj kupca je isti kao i u svim drugim slučajevima prestanka posla jednostranom izjavom volje povjerioca. ako bez odgađanja izjavi prodavaocu da ugovor održava na snazi” (član 491 ZOO). “ali ga kupac može održati. pa ako ga ne dobije. “Pribavilac. Prava kupca 2. Najprije. Stilizacija člana 488. kao i kod docnje.

u praksi su razvijena dva osnovna metoda: apsolutni i relativni.običajima ili da mu prouzrokuje veću štetu ili troškove nego da je izabrao drugi oblik ispunjenja (umesto opravke predaja nove stvari i obrnuto)”. u slučaju spora. 100 . Iznos za koji se zbog postojanja materijalnog nedostatka cijena snižava izaziva u praksi najviše sporova između kupca i prodavca. zakonodavac usvaja ovaj prvi način. isto djelo. st. Ako su oni neotklonjivi. kupac je ovlašten i na naknadu one štete koja nije pokrivena izabranim vidom naturalne restitucije. sredstvo za obezbjeđenje jednakosti davanja kupca i prodavca. Prema prvome se plaća razlika između vrijednosti stvari bez nedostatka i vrijednosti stvari sa nedostatkom. Odluku o sniženju. Ona se sastoji u uvažavanju ne samo tržišne nego i cijene po kojoj je konkretni posao zaključen. razmatranim ovlaštenjem mogu da se ostvare i reparatorni efekti. Vidjeti Čović dr Šefik. Pored postizanja ekvivalencije prestacija. shodno opštim pravilima obligacionog prava. u principu. str. Da bi se kriteriji za rješavanje ovog sukoba interesa objektivizirali. Kada se koristi u ovom svojstvu. Po drugome se iznos 156 Naš sniženja ne dobija operacijom oduzimanja. kupac zahtjev za sniženjem može istaći bilo odmah po neurednom ispunjenju.2. u vrijeme sklapanja ugovora”. I treće. Kod individualnih predmeta prodaje dolazi u obzir samo otklanjanje nedostataka. 220 -227. u kome se pravo na uredno ispunjenje ugovora može zahtijevati (član 500. ZOO. Ono je opšte poznato u kontinentalnim sistemima rimske tradicije (actio quanti minoris) i u međunarodnim reglemanima. Prvi je da se radi o generičkoj stvari. najprije. bilo onda kada “ne dobije zahtijevano ispunjenje ugovora u razumnom roku” (član 489 ZOO). 2. Zahtjev za sniženjem cijene Zahtjev za sniženjem cijene je samostalno pravo kupca. to će učiniti sud. Bez obzira ko vrši obračun. 99. kupac se mora odlučiti za neku od drugih mogućnosti otklanjanja štete. donose stranke. i faktički i pravno je moguće tražiti samo zamjenu generičkih stvari. izuzev u slučaju njegove prevare. Tri su najvažnija faktička momenta koji uslovljavaju kupčevo pravo izbora između popravljanja nedostatka i isporuke nove stvari. Drugi se tiče prirode nedostataka. “cijena se snižava prema odnosu između vrijednosti stvari bez nedostatka i vrijednosti stvari sa nedostatkom. Naknadu ostale štete može kupac zahtijevati u skladu sa opštim pravilima obligacionog prava. Stoga. isto djelo. Zbog toga ga kupac može koristiti i kad nisu ispunjeni uslovi za odgovornost prodavca za materijalne nedostatke. str. sniženje cijene može biti praćeno i naknadom ostale štete. 1 ZOO). Ukoliko je predmet prodaje individualiziran. 155 156 Mitrović dr Dobrosav. Prema članu 498. 155 Bez obzira za koje se pravo opredijelio. nego procentualnim računom. On je. njegova suština se ne mijenja. Ovaj zahtjev ima dvostruku pravnu prirodu. potrebno je da nije istekao jednogodišnji prekluzivni rok “računajući od dana odašiljanja obavijesti prodavaocu”. No.

Drugi uslov je specifičan za materijalne nedostatke. 2. Dobijeni rezultat ne mora biti identičan onome koji postoji kada je roba bez nedostataka već pripremljena za isporuku. kupac može i tada “raskinuti ugovor ili zahtijevati novo sniženje cijene” (član 499 ZOO). Ako je kupac blagovremeno reklamirao nedostatak. realno ispunjenje ugovora i mogućnosti vraćanja stvari u načelno nepromijenjenom stanju. a cijenu nije platio. Pravno-tehnička rješenja u pogledu svrhe roka. ZOO.491 ZOO). održavanja ugovora na snazi i raskida ugovora bez davanja primjerenog roka identična su (član 489 . Prema članu 495. određivanja. zahtjev za sniženjem može istaći prilikom plaćanja ili kao prigovor bez ikakvih vremenskih ograničenja (član 500. Zato ćemo ih ispitati posebno. 2 ZOO). Originalnost Zakona o obligacionim odnosima sastoji se u tome što je ovo pravo kupca uslovljeno. Ako se naknadno otkrije drugi nedostatak. dejstva. Kada se ugovor o prodaji raskine zbog materijalnih nedostataka. trajanja. U anglosaksonskim pravima je vezano za kvalifikaciju nedostatka kao bitne povrede ugovora. Razlog za to leži u postojanju brojnih izuzetaka zakonskog karaktera. kao kod odgovornosti za docnju. I to je jedina razlika pravne prirode između primjerenog roka za uredno ispunjenje ugovora u slučaju kada se povreda sastoji u zadocnjenju i onda kada se ona manifestuje kao nesaobrazna isporuka. st.3. Davanje naknadnog primjerenog roka i njegov bezuspješan protek predstavljaju prvi uslov za raskid ugovora. Uslovi se tiču bezuspješnog proteka primjerenog roka za uredno. koji predstavlja konkretizaciju opšteg pravila o restituciji kod raskida sinalagmatičnih ugovora. Metod obračuna ostaje isti. Samo u vezi sa njima pravo na raskid ima ekonomskog smisla. On se sastoji u zahtjevu da je kupac sposoban da vrati stvari u načelno nepromijenjenom stanju (član 495 ZOO). na opštim pravilima obligacionog prava. ali nije isporučena. Naime. definisan je uz ograde. dužina primjerenog roka određivaće se prema mogućnosti prodavca da robu pripremljenu za isporuku dovede u stanje saobrazno ugovoru. Koncipiranje sniženja cijene kao instrumenta za ostvarivanje jednakosti davanja stranaka uticalo je i na rokove za ostvarivanje prava. kupac može 101 . Zahtjev za raskid ugovora Zahtjev za raskid ugovora je treće samostalno pravo kupca u slučaju isporuke robe sa materijalnim nedostacima. Faktička razlika potiče iz karaktera povrede ugovora. Sva tri podinstituta vezana za raskid ugovora veoma su složena. a ne. U kontinentalnim sistemima se pojavljuje kao direktni nasljednik rimske actio redhibitoria. Pri tome će se voditi računa o činjenici da su neki od njih već izloženi prilikom razmatranja odgovornosti prodavca za docnju sa isporukom.Jednom utvrđeno sniženje ne mora biti definitivno. Naknadni primjereni rok za uredno izvršenje ugovora otklanjanjem materijalnih nedostataka zasnovan je na pravilima koja važe za ugovor o prodaji. kupac stiče pravo na popravljanje štete prema pravilima koja su specifična za ugovor o prodaji. Uslov.

do sada. kupac može zahtijevati: naknadu proste štete i izgubljene dobiti. kupac mora da u razumnom roku izjavi da višak 157 Vidjeti uporedni pregled kod Draškić dr Mladen: “Međunarodna prodaja prema. štetnog događaja za koji ne odgovaraju ni kupac ni njegovi radnici.4. Kupac koji ne može ni da vrati stvar u načelno nepromijenjenom stanju. Rješenja se odnose samo na ugovore o prodaji poslovnog prava. U drugom slučaju. 2. prema specifičnim pravilima koja važe za sve slučajeve odgovornosti dužnika čijom je krivicom ugovor prestao da postoji. niti da se pozove na neki od navedenih izuzetaka. ili naknadu apstraktne štete i ostale konkretne štete ili kupovinu radi pokrića i naknadu ostale štete. zbog redovne upotrebe stvari prije otkrivanja nedostatka i zbog toga što su “oštećenja ili izmjena bez značaja”.526 ZOO. zahtijevao je proširenje i dopunu osnovne šeme. kupac može raskinuti ugovor samo djelimično. Ako je predana manja količina od ugovorene. Režim ovih reparatornih zahtjeva izložen je kod odgovornosti prodavca za raskid ugovora zbog docnje sa isporukom Zato se na njemu nećemo više zadržavati. pregleda stvari. budući da je on nevina strana. Interesantna su zbog toga što pokazuju uticaj faktičkih razlika između količine i kvaliteta na jedinstvenu pravnu kategoriju materijalnih nedostataka i što predstavljaju izvjesno odstupanje od rješenja opšte uzanse 133. Ako ne želi da primi veću količinu. str. već po načinu svoje primjene. U prvom slučaju. položaj kupca zavisi od toga da li su količine i/ili kvalitet nebitni ili bitni elementi ugovora. kupac “zadržava ostala prava koja mu daje zakon zbog postojanja nekog nedostatka” (član 496 ZOO). kupac ima pravo na naknadu štete zbog raskida. Izložićemo najvažnije slučajeve.raskinuti ugovor i kad je stvar djelimično ili potpuno propala. No. Shodno članovima 523 . 210 .:”. Zakon o obligacionim odnosima u članu 493. tj. I naknada štete zbog raskida se ograničava jedino na dio ugovora koji je prestao da postoji. prirodu predmeta ugovora i pogođene interese kupca. Ostala ovlaštenja kupca nisu izričito spomenuta u Zakonu o obligacionim odnosima. posebno reguliše slučaj predaje veće količine od ugovorene. Bude li ugovor o prodaji raskinut. 205 . ukoliko je do toga došlo zbog: “nedostatka koji opravdava raskid ugovora”. Pravila o restituciji i popravljanju štete tada se primjenjuju na cijeli predmet posla. ograničiti samo na dio koji ima nedostatke. 157 uz napomenu da oni imaju svoje pandane i u uporednom pravu. odnosno ako je oštećena. Niz okolnosti vezanih za osobine nedostataka. Obim vršenja prava na popravljanje štete Tri. kupac je ovlašten da ugovor raskine u cjelini. ili ako samo dio robe ima materijalne nedostatke.. nije ovlašten da raskine ugovor. budući da će se ona. izložena prava kupca predstavljaju osnovu sistema odgovornosti prodavca za isporuku robe sa materijalnim nedostacima. pravo ga ne ostavlja bez zaštite.211. 102 . za neisporučenu količinu ili za dio robe koji ima kvalitativnih mana (član 492 ZOO).206.

3). i u tu svrhu poduzeti potrebne mjere” (član 520. 158 Ako je jedinim ugovorom za jednu cijenu prodano više stvari. Plaćanje se vrši “po istoj cijeni”. isto djelo. tj. Ako razdvajanje stvari nije štetno. Pri tome on mora postupati kao prosječan privrednik. Zbog toga će se na ovu situaciju primjeniti pravila uzanse 157. kupac je ovlašten da traži: bilo raskid čitavog ugovora i naknadu štete u istom obimu. ima pravo na naknadu štete prema opštim pravilima. Interesantno je da zakon ne predviđa rješenje za slučaj isporuke boljeg kvaliteta. 2 ZOO). kupac može raskinuti ugovor samo u pogledu oštećenih stvari. Ako stvari čine cjelinu. st. Činjenica da je prodavac djelimično raskinuo ugovor. Prvo se odnosi na “naknadu troškova potrebnih radi očuvanja stvari” (član 520. ali ne i kao specijalista za čuvanje robe. st. Dužnosti kupca su najsloženije kada zahtijeva uredno ispunjenje ugovora. U ovoj situaciji kupac ima i dvije vrste prava. po onoj koja je sporazumom izričito ili prećutno predviđena za cijelu ugovorenu količinu. 108.. Obaveze kupca Izbor i vršenje pojedinih prava kupca značajno utiču ne samo na položaj prodavca nego i na stanje robnog prometa. Zbog toga su za kupčeva ovlaštenja vezane i neke obaveze. One se kreću u dva pravca. str. 1). smatraće se da je primio cijelu isporučenu količinu i da to što je primio mora da plati. bilo samo djelimični raskid. ako one ne čine cjelinu. Ako kupac ne primi višak. ukoliko su to stranke izričito ugovorile ili ako se na mjerodavnom tržištu formirao poslovni običaj o primjeni neukinutih pravila Opštih uzansi. ne utiče na obim kupčevih prava na popravljanje štete. 3. a samo neke od njih imaju nedostatke. “prodavac sa svoje strane može raskinuti ugovor i u pogledu ostalih stvari” (član 494). Iz zakonske stilizacije je očito da su u ovu obavezu uključene i pasivne i aktivne radnje staranja o primljenoj stvari koja ostaje u vlasništvu prodavca. zbog izbora koji je napravio kupac. One zavise od toga za koje se od tri zakonske mogućnosti popravljanja štete kupac opredijelio. tj. Kupac najprije mora da čuva primljene stvari (član 520. Pošto je u pitanju štetna radnja prodavca. Koje radnje i na koji način kupac mora da obavi. U suprotnom. Stvar sa nedostatkom može prouzrokovati štetu i drugim dobrima kupca. 103 . odnosno stvari sa materijalnim nedostacima.. Pošto se u slučaju izdvajanja nekih stvari iz cjeline može umanjiti vrijednost ostalih.odbija. st. On to mora učiniti “s pažnjom dobrog privrednika . položaj stranaka zavisi od toga da li te stvari čine ili ne čine jednu cjelinu. zakonodavac kupcu daje pravo i na naknadu ovako prouzrokovanih šteta prema opštim pravilima obligacionog prava (član 488 ZOO). faktičko je pitanje. Drugo pravo se tiče mogućnosti 158 Mitrović dr Dobrosav.

a odvojeno za odnose koji nastaju u fazi popravljanja šteta izazvanih raskidom. dužan je odmah platiti ono što on smatra da je cijena stvari sa nedostatkom. Pored obaveze čuvanja ili davanja robe na čuvanje. stvar prodati na teret i rizik prodavca. ZOO. ZOO. ako je roba pokvarljiva ili u kvaru (član 333 ZOO). ako razlozi ekonomičnosti ili priroda stvari ne zahtijevaju da se ono izvrši u mjestu u kome se stvar nalazi (član 328). Alternativno određeni sud ne smije odbiti prijem stvari u sudski depozit.335) takva da razlike sa ranijim sistemom stvarno ne postoje. U prvom slučaju će se primijeniti opšta pravila obligacionog prava. Zato se na njima nećemo ovdje zadržavati. A to znači da će restitucija primljenih stvari u naturi ili u novcu biti osnovna obaveza kupca. umjesto polaganja. će zavisiti od izabranog prava. takođe. Pored toga. Kada kupac izabere srazmjerno sniženje cijene. 158. Od tog trenutka kupac se oslobađa posljedica dužničke docnje sa plaćanjem za deponovani iznos cijene. Obaveze kupca koji se opredijelio za raskid ugovora moraju se posmatrati odvojeno za sam raskid. kupac može. kupac mora staviti prodavca u situaciju da faktički raspolaže robom. njegove obaveze. Ako se stvar ne može čuvati kod suda i kad nema javnog skladišta u mjestu čuvanja. dati na čuvanje nekom trećem ili prodati za račun druge strane. dugovanu stvar položiti kod suda. st. tj. mora obavijestiti prodavca da je robu stavio na raspolaganje (uz. “iz slobodne ruke”. Prema članu 522. član 329 ZOO). a to znači da mu mora predati bilo sudske. 2 ZOO). On. Napokon. neposredno i na uobičajen trgovački način. Polaganje se vrši “kod stvarno nadležnog suda u mjestu ispunjenja”. Ako prodavac to odbija da primi. U tom kontekstu već su izložene. U procesu popravljanja štete. kupac može zahtijevati od suda da odredi lice koje će čuvati prodavčeve stvari (sekvestar). Ovaj termin je ustanovljen i razrađen opštom uzansom 158. kupac može. najprije. Prodaju može izvršiti putem suda (javna prodaja). shodno opštim pravilima.oslobađanja obaveze čuvanja stvari. Ono je složeno. kupac će određeni iznos deponovati kod suda. ako su ispunjeni uslovi iz člana 333. te “bez odgađanja i na najpogodniji način”. Druga obaveza kupca jeste stavljanje stvari na raspolaganje prodavcu. ali su rješenja u pogledu čuvanja stvari za račun saugovarača (član 520 . Zakon o obligacionim odnosima ga ne koristi.522) i polaganju i prodaji dugovane stvari (član 327 . Za poslovnopravne prodaje je značajno da se predaja stvari javnom skladištu izjednačuje sa sudskim depozitom (član 329. One su uređene posebnim odjeljkom ugovora o prodaji. 104 . bilo komercijalne dokumente koji ga ovlašćuju na sticanje posjeda na stvarima koje su predmet prodaje. pa ćemo ga posebno razmotriti. stavljanje na raspolaganje podrazumijeva još neke radnje kupca.

Ova rješenja važe i u ostalim slučajevima. koje je pretrpio zbog pojave nedostatka. No. 105 . pripada kupcu. smatramo. S obzirom na stilizaciju člana 509. Za izvršenje izabrane opcije kupac mora prodavcu ostaviti “razuman rok”. o “razumnom roku”. Koliki će biti zahtjev po ovom osnovu. ako se opredijelio za prvu varijantu. 2. Njegova dužina zavisi prvenstveno od suštine zahtjeva. Ova činjenica i priroda pravnih mana dozvoljavaju da se zadržimo samo na sistemu prava kupca u ovom slučaju.ODGOVORNOST ZA PRAVNE NEDOSTATKE 1. Pravo izbora. Pojam odgovornosti za pravne nedostatke Odgovornost za pravne nedostatke rezultat je neizvršenja prodavčeve obaveze garancije da preneseno pravo nema nedostataka. Zahtjev za urednim ispunjenjem ugovora Kada se pravni nedostatak pojavi. ZOO ne spominje pravo kupca na naknadu ostalih šteta. Ovih faktičkih mjerila mora se pridržavati i kupac kada u svom zahtjevu precizira trajanje primjerenog roka. No. najčešće se može utvrditi tek po isteku naknadnog razumnog roka za otklanjanje mane. a potom i od okolnosti posla. ono mu pripada na osnovu opštih pravila. U našem pravu je odgovornost prodavca za pravne nedostatke postavljena analogno njegovoj odgovornosti za materijalne nedostatke. kupcu. No.III . Rok je subjektivan i prekluzivan. ZOO i na rješenja člana 510. najprije. Prava kupca 2. Po svojim obilježjima ona je identična odgovornosti za materijalne nedostatke: objektivna je i dispozitivna. način oslobađanja stvari “od prava ili pretenzije trećeg” određuje prodavac. priroda svojstva za koje se garantuje i specifičnost povreda. stoji na raspolaganju zahtjev za urednim ispunjenjem ugovora.1. dovele su kod odgovornosti za pravne nedostatke do nekih rješenja koja se ne sreću u slučaju popravljanja šteta izazvanih materijalnim nedostacima. osim u onom u kome je kupac tražio pomoć u parnici (član 515 ZOO). jasno je da je vršenje ovog prava istovremeno i uslov za korišćenje drugih mogućnosti koje je zakonodavac predvidio za ovaj slučaj. Mogućnost da se putem suda zahtijeva uredno ispunjenje sa povezanim pravima zastarijeva za “godinu dana od saznanja za postojanje prava trećeg”. Član 509. Uredno ispunjenje se može zahtijevati na dva načina: oslobađanjem stvari “od prava ili pretenzije trećeg” ili isporukom druge stvari određene po rodu “bez pravnog nedostatka” (član 509 ZOO).

st. zakonu i po volji kupca.526 ZOO).4. Preciziranje zahtjeva kupca ne znači da je prodavac stavljen u pasivnu poziciju. Pored toga. prema izričitoj odredbi zakona. Izjavom kupca ugovor se raskida onda kada se “njegova svrha ne može ostvariti” zbog toga što prodavac u naknadnom razumnom roku nije udovoljio zahtjevu za urednim ispunjenjem (član 510. Ugovor o prodaji prestaje da postoji “po samom zakonu” onda kada. djelimične evikcije. 2. Najprije. sa stanovišta uspjeha u sporu. st. ZOO proizlazi da je kupac ovlašten da zatraži bilo koju vrstu pomoći u sporu sa trećim licem: od obezbjeđivanja dokaza. No. podvrgnuto nekim specifičnim rješenjima. kupac ima pravo i na naknadu ostale pretrpljene štete (član 510. pa usljed toga kupčevo pravo bude umanjeno ili ograničeno (član 510. stvar bude kupcu oduzeta (član 510. 386. Prodavac je dužan da vrati vrijednost. cijenu koju je primio “bez obzira 159 U slučaju na visinu vrednosti predate stvari koju ona ima u momentu evikcije”. kupac ima pravo na naknadu štete prema posebnim pravilima koja važe za ugovor o prodaji (član 523 . st. 2 ZOO). tj. U ovom slučaju. primila. Zahtjev za srazmjernim sniženjem cijene Pravo kupca da zahtijeva srazmjerno sniženje cijene je. Kupac je dužan da.2. 3 ZOO). ovo pravo nije samostalno. Pomoć u parnici Zahtjev za pomoć u parnici je pravo kupca koje postoji jedino kod odgovornosti za pravne nedostatke. potrebno je da uznemiravanje ima karakter tužbe (sudska evikcija). Raskid ugovora Raskid ugovora zbog pravnih nedostataka može da se desi po naređenju. u odnosu na isto ovlaštenje kod materijalnih nedostataka. 106 . kupac mora vratiti onaj dio stvari koji je ostao u njegovom posjedu.2. tada kupac nema pravo na naknadu štete budući da je ona nastala uz njegov pristanak. Pravo na srazmjerno sniženje cijene pripada kupcu i onda kada je u času sklapanja ugovora znao da stvar može biti oduzeta ili pravo smanjeno.3. isto djelo. preko prihvatanja svojstva umješača do potpunog preuzimanja spora. po tom osnovu. Iz stilizacije člana 511. Kada ugovor bude raskinut svaka strana vraća ono što je. Ono se može zahtijevati tek ako prodavac u razumnom roku ne otkloni nedostatak na traženi način. On treba da upotrijebi sva sredstva kojima raspolaže da bi tuženi zahtjev bio odbijen. odnosno ograničeno uslijed nedostataka. zahtjev 159 Perović dr Slobodan. Oduzimanje stvari nije uslov za vršenje ovoga prava. 1). Da bi se on mogao postaviti. st. 1 ZOO). str. zbog propusta kupca da otkloni pravne nedostatke u ostavljenom razumnom roku. 2.

ni drugi dokazi nisu isključeni. Priznavanje očito osnovanog prava trećeg lica Kada je pravo trećeg lica očito osnovano. No. 2). Ovaj rok je objektivan. član 512. Da bi se u izloženim uslovima na najekonomičniji način spriječila vansudska evikcija. varant.5. kako za kupca. Pravo kupca se u ovom slučaju gasi “tek istekom šest mjeseci nakon pravomoćno okončanog spora” (član 515. Korištenje ovog prava kupca utiče i na dužinu prekluzivnog roka u kome se pravo na naknadu može ostvariti. Ukoliko se to priznanje manifestuje kao plaćanje određene svote novca “prodavac se može osloboditi svoje odgovornosti ako naknadi kupcu isplaćenu svotu i pretrpljenu štetu” (član 512. prodavac koji tada dokaže da je “raspolagao sredstvima da se odbije zahtjev treće osobe” ima pravo da odbije i zahtjev za popravljanjem štete. Mehanizam ostvarivanja ovog prava je specifičan. tako i za prodavca. 2. vođenje sudskog spora je besmisleno i štetno. ZOO dozvoljava kupcu da i bez obavještavanja prodavca prizna ovakvo pravo. U poslovnom pravu će se smatrati da je pravo nesumnjivo onda kada je potkrijepljeno urednim robnim dokumentima (skladišni list. 107 .postavi blagovremeno. st. Neblagovremeno postavljeni zahtjevi imaju isto dejstvo kao da nisu ni postavljeni. No. 2). st. Kupac koji je izgubio parnicu može se prodavcu i bez obavještavanja obratiti sa zahtjevom za popravljanje štete. prenosivi tovarni list i slično).

108 .

dostavljanje odgovarajuće ambalaže prodavcu je. a dijelom opštim i posebnim odredbama Zakona o obligacionim odnosima o popravljanju štete. ovaj čin ima svojstvo polaganja kod suda. st. koliko je prema okolnostima potrebno da bi prodavac mogao izvršiti na vreme pakovanje i isporuku robe” (uz. Pošto je u pitanju ugovor u privredi. 2. 2 ZOO). smatra se da je ambalaža blagovremeno dostavljena “ako je stigla prodavcu toliko vremena pre isteka roka za isporuku. prva obaveza kupca. st. Ako rok za ovu radnju nije predviđen sporazumom stranaka. Kupac pada u docnju kada ambalažu ne dostavi u ugovoreno vrijeme. Odgovornost kupca za docnju sa slanjem ambalaže postoji ako su pored neblagovremenog slanja ispunjene i druge pretpostavke za nastanak odgovornosti. hronološki posmatrano. Opšte uzanse će se primijeniti onda kada su to stranke izričito ili prećutno ugovorile. Održavanje ugovora na snazi prodavac može ostvariti na nekoliko načina. Drugo. kao i u situacijama u kojima na to upućuje poslovni običaj. uključujući tu i krivicu. 229. Sadržaj odnosa odgovornosti određen je dijelom Opštim uzansama.ODGOVORNOST ZA DOCNJU SA SLANJEM AMBALAŽE 1. Ukoliko konkretne okolnosti dozvoljavaju. Prava prodavca Prodavcu stoje na raspolaganju dvije osnovne mogućnosti: održavanje ugovora na snazi ili njegov raskid.prodavca moguć je tek po bezuspješnom proteku naknadnog roka za uredno ispunjenje. 4). Bude li to slučaj. O tome kupac mora biti obaviješten (član 329. Način održavanja ugovora na snazi i vid popravljanja štete zavise od izbora prodavca. a u drugom . On se manifestuje kao sistem prava prodavca u ovom slučaju. Njen pravni režim utvrđen je opštom uzansom 229. bilo prećutno nesumnjivo ugovoreno. a ne Zakonom o obligacionim odnosima. Odnos između realnog izvršenja ugovora i njegovog raskida isti je kao i u ostalim slučajevima odgovornosti dužnika iz ugovora o prodaji.zbog raskida ugovora o prodaji. prodavac može o trošku kupca dati svoju 109 . U prvom slučaju ima i pravo na naknadu štete za neuredno izvršenje ugovora. Nepoštivanje ovih odredbi predstavlja docnju sa dostavom ambalaže. Prestanak ugovora voljom jedne stranke . prodavac najprije može izvršiti isporuku predajom robe na teret i rizik kupca u javno skladište. Pojam docnje kupca sa slanjem ambalaže i odgovornost kupca za nju Slanje ambalaže je kupčeva obaveza samo ako je to bilo izričito.GLAVA ŠESTA ODGOVORNOST KUPCA I .

st. Zato je moguće odgovornost i u ovom slučaju izložiti kao sistem prava prodavca. šuti. Bosanskohercegovačko pravo prijem isporuke izričito određuje kao obavezu kupca. No. pojedinih prava prodavca. 2). Njegova dužina je faktičko pitanje. Napokon. A to znači da prodavac može zahtijevati naknadu konkretne štete. germanskim posebno. pa i odgovornosti za docnju sa njom nije do kraja jasna. II . Zbog toga se i docnja. Tada ima pravo na popravljanje štete shodno posebnim pravilima o posljedicama raskida prodaje. dovoljno je da prodavac. u ovom slučaju. One svakom od učesnika nameću složen sistem obaveza. I drugo. mora definisati kao neizvršenje svih ili pojedinih radnji preuzimanja uredno ponuđene isporuke u vrijeme određeno ugovorom. Otuda su posljedice docnje u principu iste kao i u drugim slučajevima dužničke odgovornosti po ovom osnovu. vršenje pojedinih prava prodavca vezano je za komplikovane komercijalne ili sudske procedure. Da bi do raskida došlo. ZOO. Prvo. pravna priroda obaveze prijema. U tom slučaju pripada mu i pravo na produženje roka isporuke “koliko je prema okolnostima potrebno za pribavljanje ambalaže” (uz. 110 . Prodavac može raskinuti ugovor ako mu kupac ni u naknadnom primjerenom roku ne dostavi dugovanu ambalažu. st.ambalažu ili zakupiti ambalažu i izvršiti ugovor onako kako je predviđeno. Ovo se ogleda naročito kod načina vršenja pojedinih ovlaštenja prodavca. dva momenta komplikuju ovo jednostavno rješenje. poslovni karakter ove obaveze i pravna tradicija dovode do rješenja koja su bliska srednjoevropskim pravima. No. 229.ODGOVORNOST ZA DOCNJU SA PRIJEMOM ISPORUKE 1. poslovnim običajima ili redovnim tokom stvari. te izvršenje prodaje radi pokrića. Pojam docnje sa prijemom isporuke i odgovornost za nju Prijem isporuke je veoma složena obaveza kupca. Posljednjim instrumentom će se koristiti samo ako cijena robe pada. prodavac može kupcu dati i naknadan primjeren rok za dostavu ambalaže. a ne o dužničkoj docnji. U tom domenu pravila o prodaji upućuju na rješenja o 160 Razmotrićemo naš sistem polazeći od povjerilačkoj. 1. 160 Vidjeti član 327. Taj tok utvrđuje se prvenstveno ugovornim režimom i faktičkim okolnostima izvršenja konkretne isporuke. U svim ovim situacijama prodavcu pripada i naknada proste štete i izgubljenog dobitka. Pojam i pretpostavke odgovornosti za docnju sa prijemom isporuke su isti kao i kod drugih slučajeva neurednog ispunjenja nenovčanih obaveza. po isteku dodatnog perioda. popravljanje apstraktne štete i naknadu ostale štete.

O prispjelom depozitu sud obavještava kupca.ne. 162 Dejstvo polaganja identično je posljedicama uredne isporuke. 161 Te svoje obaveze prodavac ima pravo da se oslobodi predajom robe na čuvanje ili prodajom. dužnost stavljanja dokumenata u posjed kupca postoji.332 ZOO). Iako nije u zakonu izričito rečeno. ZOO. bilo po ocjeni prodavca. Prodaja robe Prodaja robe umjesto predaje na čuvanje je druga mogućnost koja prodavcu. Posljedice polaganja u sva tri slučaja su identične. st. ali tada kupcu duguje naknadu štete izazvane promjenom suda (član 328). ZOO). ako je stvar podobna da bude čuvana kod suda. ali tada duguje kupcu štetu koju je on pretrpio zbog promjene mjesta uskladištenja. rizik i svojina prelaze na kupca (član 331 ZOO). Ne bude li to moguće. prodavac mora obavijestiti kupca (član 329. Razumije se da je sud dužan prihvatiti depozit. Analogna primjena člana 328. Za obje situacije su predviđeni posebni zakonski uslovi i postupci (član 522). ili po svojoj sopstvenoj odluci. u drugoj . 3). Mislimo da odgovor zavisi prvenstveno od toga da li je kupac platio ili nije platio cijenu. st. prodavac može tražiti da sud odredi lice koje će o trošku i za račun kupca primiti stvar na čuvanje (član 329. 2 ZOO). prodavac je ovlašten da izabere skladište u drugom mjestu. 1 ZOO). O izvršenom polaganju. rizik i svojina prelaze na kupca. st. ZOO.152. ono prestaje (purgatio morae). predaja se vrši javnom skladištu u mjestu isporuke. Predaja robe na čuvanje Padom kupca u docnju sa prijemom isporuke prodavac postaje obavezan da robu čuva pažnjom dobrog privrednika na rizik i trošak kupca (član 520. Ukoliko odgovarajuće javno skladište ne postoji. Prodavac se najprije oslobađa svoje obaveze isporuke. nije u zakonu izričito rečeno. prodavac može izvršiti deponovanje stvari kod suda. 3.2. Ako je bio u zakašnjenju. Da li mu mora prenijeti dokumente koji omogućavaju podizanje robe ili raspolaganje njome. stoji na raspolaganju. O izvršenom polaganju prodavac mora obavijestiti kupca. 150 . isto djelo. 2. Pod nazivom “prodaja umjesto 161 162 Vidjeti Mitrović dr Dobrosav. bilo po ocjeni suda. Prodavac može izabrati i neki drugi stvarno nadležni sud. 111 . 1. st. na osnovu člana 522. U prvoj varijanti. Za predaju na čuvanje važe pravila o polaganju stvari kod suda (član 327 . Troškovi polaganja prelaze na kupca u onoj mjeri u kojoj su viši od troškova isporuke koje je trebalo da snosi prodavac (član 332 ZOO). Predaja na čuvanje u privrednim prodajama vrši se najprije i najčešće uskladištenjem robe u javnom skladištu. Napokon. Ovakav postupak “ima učinak polaganja kod suda” (član 329. Polaganje se vrši kod stvarno nadležnog suda u mjestu ispunjenja. Ako predmet isporuke nije podoban za sudski depozit. st.

mjestu i vremenu održavanja javne prodaje. Sud je i subjekt koji vrši javnu prodaju. Može se. prodavac mora da vodi računa o interesima kupca u docnji čiju robu prodaje. Razlog za ovu prodaju jeste neplaćanje troškova čuvanja u razumnom roku (član 335). Eventualni ostatak se deponuje kod suda u korist prvobitnog kupca. Ostatak se deponuje kod suda u korist kupca čija je roba izložena javnoj prodaji. st. početnoj cijeni. Ona treba da bude upriličena u mjestu određenom za isporuku. Od dobijenog iznosa odbijaju se troškovi prodaje i troškovi čuvanja. ZOO. Od dobijenog iznosa se najprije odbijaju troškovi prodaje. zatim prioritetna založna prava. Nakon javnog obavještenja o predmetu. Treći modalitet “prodaje umjesto polaganja stvari” je prodaja “na najpogodniji način”. Potrebno je da sud i odobri prodaju i odredi način na koji će ona biti obavljena. ako ne vodi ugrožavanju predmeta prodaje. 4 ZOO). ili ako je njena vrijednost nesrazmjerno mala u odnosu na troškove javne prodaje. izvršiti na nekoliko načina. te o mjestu i vremenu u kojima se stvar može pregledati. Način prodaje određuje sam prodavac rukovodeći se isključivo potrebom predupređivanja ili smanjivanja štete. a zatim prodavčeva potraživanja. ZOO. prodaji može pristupiti i lice koje čuva stvar za kupca u docnji. Od dobijenog iznosa se najprije odbijaju troškovi javne prodaje. Napokon. Drugi način jeste prodaja “iz slobodne ruke”. Ona se može primijeniti kad je stvar pokvarljiva ili se nalazi u kvaru. Subjekat ove prodaje je sam prodavac. Kupac je onaj ko je ponudio najviši iznos. o rezultatima i deponovanju ostatka iznosa prodavac mora obavijestiti prvobitnog kupca u docnji. sud prodaju vrši javnim nadmetanjem. prodavac može zahtijevati od suda da se organizuje javna prodaja. potom cijena koju je sa prvobitnim kupcem ugovorio prodavac. Bez ikakvih uslova prodavac mora obavijestiti kupca o postignutoj cijeni i mjestu deponovanja eventualnog ostatka potraživanja. No. tako “da može brzo propasti ili se pokvariti” (član 333. Ako je stvar nepodesna za čuvanje ili ako je njena vrijednost nesrazmjerno mala u odnosu na troškove čuvanja. O namjeravanoj prodaji iz slobodne ruke kupac u docnji mora biti obaviješten “kad god je to moguće” (član 333. Ovaj postupak prodavac ne može provesti sam. st. Na ovaj način se štite opravdani interesi kupca u docnji. 1 ZOO).polaganja stvari” uređena je članom 333. Način prodaje zavisi prvenstveno od poslovnih običaja. ali u interesu kupca prodavac može zahtijevati da to bude učinjeno u nekom drugom mjestu. Prvi način je javna prodaja (član 333. Obavještavanje kupca o namjeravanoj prodaji je potrebno. on i obavještava kupca o njoj. 112 . 3 ZOO). Pošto sud odobrava prodaju. a dopunjena pravilima o “prodaji radi pokrića troškova čuvanja” iz člana 335. a ostatak se deponuje kod suda na ime kupca. st. zavisno od uslova. Ona se može vršiti: ako stvar ima tekuću cijenu. O namjeravanoj prodaji i o njenim rezultatima prodavac mora obavijestiti kupca. U svakom slučaju. Odluku o javnoj prodaji donosi sud.

str. 149. Ona se tiču prvenstveno zatezne kamate i prava prodavca na raskid ugovora zbog docnje kupca sa plaćanjem cijene. A to znači da će prodavac moći da bira između: popravljanja konkretne štete. obaveza popravljanja štete podvrgnuta je i nekim specifičnim pravilima. ako se roba već nalazila u posjedu kupca. Neblagovremenost isplate cijeni se prema uslovima konkretnog ugovora i odredbama dispozitivnih izvora koje stranke svojim sporazumom nisu stavile van snage. a ne kao njihovu derogaciju.4. prodavčevo pravo na raskid ugovora. Prodavac tada nije mogao raskinuti ugovor. Docnja može postojati bez obzira na to da li je u odnosu na isporuku plaćanje predviđeno kao prethodno. Opšte uzanse su u uzansi 213. Posljedice raskida zbog “osnovane sumnje” u kupčevu sposobnost plaćanja nisu posebno regulisane. Odgovornost za docnju sa plaćanjem je objektivna. Zato će se primijeniti pravila koja i inače važe za naknadu štete u slučaju raskida prodaje (član 523 . isto djelo. i 324. Posljednje dvije varijante mu mogu koristiti samo ako je cijena robe pala u periodu između zaključenja ugovora i izvršavanja prava po osnovu raskida. 2. naknade apstraktne štete i drugih šteta i prodaje radi pokrića. III . ZOO prodavac može odustati od ugovora “ako ima osnovanog razloga da posumnja da kupac neće isplatiti cijenu”.DOCNJA KUPCA SA PLAĆANJEM CIJENE 1. u slučaju docnje kupca sa prijemom nije riješeno u skladu sa opštim pravilima o dužničkoj docnji. Razlozi vezani za važenje Opštih uzansi. Zakon ne zahtjeva da joj prethodi davanje naknadnog primjerenog roka razumne dužine. Treba prihvatiti tumačenje teorije 164 po kome: odbijanje prijema uredno ponuđene isporuke konstituiše osnovanu sumnju u sposobnost kupca da plati cijenu. 113 .526 ZOO). st. Pojam docnje sa plaćanjem cijene i odgovornost kupca za nju Docnja sa plaćanjem cijene postoji onda kada kupac svoju obavezu isplate ne izvrši na vrijeme. Mitrović dr Dobrosav. dejstva ugovora i njegovog raskida i specifičnosti prodaje 163 164 Vidjeti član 125. ZOO. ni u posebnom dijelu nema posebnih pravila o raskidu ugovora zbog dužničke docnje (kupca) sa plaćanjem cijene. Pored toga. imale posebno rješenje za slučaj docnje sa plaćanjem. 163 Prema članu 519. Upravo zbog toga smo skloni ovu mogućnost raskida ugovora tumačiti kao proširenje opštih pravila o raskidu ugovora u slučaju docnje dužnika. Raskid ugovora Iako je prijem isporuke obaveza kupca. Ugovor se raskida izjavom prodavca. Zakon o obligacionim odnosima ni u opštem. Zbog toga se prava prodavca u ovom slučaju ravnaju prema opštim pravilima član 124-132 ZOO o ovom pitanju. istovremeno ili naknadno.

Odgovornost kupca za neizvršenje novčanih obaveza je do iznosa zatezne kamate objektivna.526). Primjeren rok se ne mora dati kod fiksnih poslova (član 125 ZOO). 168 Član 2. 168 Ako je ovako utvrđena stopa zatezne kamate niža od stope ugovorne kamate. Stoga odgovornost kupca za njihovo naknađivanje ravna se po opštim pravilima. Plaća se prema stopi koju utvrđuje Vlada 167 Do godine dana zadocnjenja sa plaćanjem. ZZK. Sl. ona spada u konkretne štete. st. Budući da se šteta ne dokazuje.privrednog prava. 114 . On je složen. Pored opštih pravila Zakona o obligacionim odnosima o raskidu ugovora (član 124 . 166 Prvi zahtjev koji prodavcu stoji na raspolaganju jeste izvršenje ugovora. st. primijeniće se ugovorna kamata (član 277. primjeren rok. utvrđivaće se prema okolnostima slučaja. Budući da se ta šteta dokazuje. Docnja kupca sa plaćanjem cijene prije prijema isporuke Položaj prodavca koji kupcu u docnji sa plaćanjem nije isporučio stvar isti je kao položaj bilo kog povjerioca u slučaju dužničke docnje sa izvršenjem novčanih obaveza. 2 ZOO). ovdje se primjenjuju i odredbe o zateznoj kamati (član 277 279) 165 i naknadi štete zbog raskida prodaje (član 523 .132). Zatezna kamata je naknada štete za koju se pretpostavlja da ju je prodavac pretrpio zato što dugovanu svotu nije. 1 ZOO). na vrijeme. Zatezna kamata se plaća bez obzira na to da li je prodavac štetu pretrpio (član 278. mjesečno primjenom konformne metode. Zato ćemo njihovu sistematiku uzeti za osnov ispitivanja posljedica docnje dužnika sa plaćanjem kupovne cijene. Iz ovoga se može izvući zaključak o njenoj pravnoj prirodi. Stopa zatezne kamate je određena zakonom. zahtijevaju da se o stavu Opštih uzansi i dalje vodi računa. Ako njegova dužina nije određena u izjavi prodavca. pa ćemo ga ispitati prema pojedinim elementima. odgovornost kupca je subjektivna. U ovom dijelu. njen obračun se vrši FBiH. Kao izvor prava služi i Zakon o visini stope zatezne kamate. 165 166 167 Zakon o izmjenama Zakona o obligacionim odnosima (“Sl. Zasniva se na krivici. prodavcu pripada i zatezna kamata (član 277 ZOO). ZOO. Krivica kupca za docnju nije uslov za nastanak prodavčevog prava na iznos zatezne kamate. On može zahtijevati i naknadu one štete koja prevazilazi iznos zateznih kamata. zatezna kamata ima i osobinu naknade apstraktne štete. dakle. 2. Uz isplatu cijene. Na izloženoj pravnoj prirodi zatezne kamate počiva još jedno pravo prodavca. ZZK. list SFRJ 57/89) je novelirao član 277. Za plaćanje cijene prodavac kupcu najprije mora dati naknadan. Pri tome treba imati u vidu relativnu jednostavnost izvršavanja novčanih obaveza. n. imao na raspolaganju. onda kada iz kupčevog ponašanja proizlazi da neće izvršiti svoju obavezu (član 127) i kada je “očito” da on to ne može izvršiti (član 128). FBiH 18/96 (dalje ZKK) Član 1.

Odricanje prava prodavcu da raskine ugovor zbog docnje kupca sa plaćanjem suprotno je već razmotrenim dispozitivnim normama Zakona o obligacionim odnosima. budući da takav postupak nameće nemoguće obaveze kupcu. On može tražiti “isplatu kupovne cene i kamatu zbog zadocnjenja”. 2). rješenje uz. 1. Njome je u ovoj situaciji prodavcu uskraćena mogućnost da ugovor raskine. 213. dugovao je i naknadu ostale štete. Upravo to nije uvijek moguće. Raskid ugovora za prodavca ima smisla samo ako može isporučenu stvar dobiti natrag. I to po dva osnova. ili pravo na naknadu apstraktne štete i ostale štete. i ovdje je bezuspješan protek naknadnog primjerenog roka za plaćanje cijene (član 126. 3. I on je složen. st.Drugi generalni zahtjev koji prodavac ima jeste raskid ugovora. 3 ZOO). tj. A to znači da prodavac ima pravo na naknadu stvarne štete i izgubljene dobiti. Rezultati koji bi se njome postigli mogu se jednostavnije ostvariti tužbom za isplatu cijene. Docnja kupca sa plaćanjem nakon prijema isporuke Zakon o obligacionim odnosima nema posebnih pravila o odgovornosti kupca za docnju sa plaćanjem pošto je primio isporuku. 3 ZOO). osim u tri navedena slučaja. 1.526 ZOO). U ove dvije situacije. ili pravo na prodaju radi pokrića. st. ZOO je restitucija primljenog. Prava koja prodavac tada stiče uređena su posebnim pravilima o naknadi štete zbog raskida prodaje (član 523 . 213. Prvi je nastanak svojine kod savjesnog lica kome je kupac dalje prodao stvar. kriv. može važiti na osnovu pravnog principa da se obligacija može zasnovati samo povodom moguće radnje. prodavac nema pravne mogućnosti da raskine ugovor. Ni pozivanje na novčanu restituciju ovdje ne daje nikakav efekat. Ako je kupac bio “odgovoran” (uz. I ovdje će se posljednja dva ovlaštenja koristiti ako cijena robe pada. st. U kom smislu? Posljedica raskida ugovora shodno članu 132. Drugi je prerada stvari od strane samog kupca. moguće primijeniti samo “ako su stranke izričito ugovorile primjenu uzanse” (član 1107. 115 . Stoga smatramo da je pravilo iz uz. st. Uslov za sticanje prava na raskid. 1. 213. Ako primjena Opštih uzansi nije izričito ugovorena. st. Važe li ova pravila i danas? Odgovor zavisi od mogućnosti primjene Opštih uzansi i od faktičkog stanja predmeta prodaje i vlasništva u konkretnom slučaju. dakle. st. Rješenje postoji u uzansi 213.

116 .

POJAM POSLA I ZAKLJUČIVANJE UGOVORA 1.posrednička preduzeća i posrednički biroi . 117 . maklerom. koje se naziva posrednikom (mešetarem. posrednik može i da učestvuje u pregovorima. kao supsidijaran izvor. upućujući jednog na drugog i obavještavajući ih o potrebama jednog i eventualnoj mogućnosti drugog. Bude li ugovoreno da posrednik ima pravo na izvjesnu naknadu i kada njegovo nastojanje ostane bez rezultata. “ugovor o nalogu”.770). Posredovanje je po svojoj pravnoj prirodi. ovaj posao poprima obilježja ugovora o djelu. U času kad joj se obrati neki komitent. Posrednik stvara samo komercijalnu vezu. o njihovim mogućnostima i kapacitetima. ali se najčešće posreduje pri sklapanju ugovora o kupovini i prodaji robe i pri prevozu. Prema Zakonu o obligacionim odnosima “ugovorom o posredovanju obavezuje se posrednik da nastoji naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu koja bi s njim pregovarala o sklapanju određenog ugovora. ako odredbama o posredovanju ili samim ugovorom nije drukčije određeno. primjenjuju pravila člana 600 . ali on ne zaključuje ugovor o tom poslu. za čije sklapanje posreduje posrednik. posrednička organizacija pronalazi odgovarajućeg poslovnog partnera i dovodi ih u vezu. a ne i pravnu. Pored toga. može biti svaki posao iz oblasti prometa robe i usluga. dovede u vezu dvije poslovne organizacije da bi one sklopile neki pravni posao. Posrednička organizacija prikuplja obavještenja o organizacijama koje obavljaju pojedine privredne djelatnosti. ako taj ugovor bude sklopljen” (član 813). pa se na njega primjenjuju pravila ZOO koja govore o ovome ugovoru (član 749 . Poslovne organizacije kojima je posredništvo glavna privredna djelatnost obično se još bave. Posredničkim poslovima se bave posebni subjekti kojima je to osnovna privredna djelatnost . Taj posao.kao i trgovinske agencije kojima je posredovanje sporedna privredna djelatnost. Tada se na njega.629 ZOO. i trgovinskim zastupanjem i pružanjem drugih trgovinskih usluga. Pojam posla Posrednički posao sastoji se u tome što neko lice. kao i o stanju na tržištu.DIO DRUGI UGOVORI O USLUGAMA U PROMETU ROBE GLAVA PRVA TRGOVINSKO POSREDOVANJE (MEŠETARENJE) I . a nalogodavac se obavezuje da mu isplati određenu naknadu. kao dodatnom djelatnošću. senzalom).

ako posrednik odmah ne odbije nalog. ali pri tom ne smije postupiti nesavjesno. Kada posredovanje ima karakter ugovora o djelu. Pravila o odgovornosti nalogoprimca u slučaju davanja naloga na izvršenje trećem licu znatno ublažavaju strogost odredbi po kojima je ličnost posrednika bitan elemenat posla (član 753. I kad je posredniku dao uslove pod kojima bi zaključio ugovor i posrednik našao saugovarača koji će zaključiti ugovor pod tim uslovima. odgovaraće za štetu. Nalogodavac može opozvati nalog kad god hoće. No. Predmet ugovora Karakteristična radnja i bitan elemenat ugovora je činidba nastojanja posrednika da nađe i dovede u vezu sa nalogodavcem osobu “koja bi sa njima 118 . smatra se da je prihvatio i da je ugovor o posredovanju zaključen na dan prijema naloga.BITNI ELEMENTI 1. nalogodavac nije dužan zaključiti ugovor. Nalogodavac čak nije ni dužan pristupiti pregovorima za zaključivanje ugovora sa preduzećem koje mu je našao posrednik.. 2. posrednik “je dužan izvršiti nalog osobno” (član 752 ZOO). To znači da je ličnost posrednika. ugovor je zaključen. samo u transportu. U tom slučaju ličnost posrednika ima obilježja nebitnog elementa posla. st. trgovini ili u osiguranju. Obično se zaključuje na taj način što neka poslovna organizacija izdaje nalog posredničkom birou da joj nađe saugovarača za neki privredni posao.Posredničke privredne organizacije mogu se baviti posredničkom djelatnošću koja može biti: opšta i posebna (specijalizovana). II . Ali ako je u tom slučaju postupao nesavjesno. Kad posrednik prihvati nalog. Zaključivanje ugovora Ugovor je neformalan i konsenzualan. jer bi odgovarao za štetu koja bi uslijed toga nastala posredniku. 2. po svojoj pravnoj prirodi ugovor o nalogu. 4). u principu. kod posredovanja takođe važi pravilo o zaključivanju ugovora o uslugama robnog prometa šutnjom. Opšta posrednička djelatnost obuhvata pružanje svih usluga i to u svim oblastima robnog prometa. dok specijalizovana posrednička djelatnost obuhvata samo određene poslove robnog prometa ili posredovanje samo u jednoj ili u nekim određenim oblastima robnog prometa. npr. bitan elemenat posla. Ličnost posrednika Pošto je posredovanje. Stoga. tada posrednik ne mora nalog izvršiti lično (član 610 ZOO). Posrednik može povjeriti izvršenje naloga drugome samo ako mu je to odobreno ili kada ga okolnosti tjeraju da tako postupi.

Cijena se odnosi jedino na usluge koje ulaze u predmet ugovora. posrednik najčešće radi na bazi opštih uslova poslovanja. Ni ovlaštenje na zastupanje ne ulazi u sadržaj ovoga posla. Predmet ugovora o posredovanju je. nalogodavac može tražiti od suda da je snizi. Drugi izvor prava za određivanje naknade je sam ugovor o posredovanju. Za djelovanje u svojstvu zastupnika. 119 . Trajno nastojanje da treća lica sa konkretnim nalogodavcem sklapaju ugovore nije predmet ugovora o posredovanju. No. To ovlaštenje nema ni u primanju ispunjenja ugovora koji je sklopljen njegovim djelovanjem (član 815 ZOO). u kojima je izričito dozvoljeno sudu da jednostrano interveniše u ugovor nastao sporazumom stranaka. 3. tako da ih može posebno zaračunati samo kada je to izričito ugovoreno (član 824 ZOO). 3 ZOO). kao profesionalni vršilac usluga. tarife ne postoje. kao što su davanje obavještenja o tržištu. kao i onda kada se posebnim sporazumom oni mijenjaju. Tu činidbu posrednik vrši u svoje ime i za svoj račun. dakle. Izostane li i običaj. jednokratna činidba. posrednik mora imati posebnu pismenu punomoć. U cijenu su uračunati redovni troškovi posrednika. tj. jasno je da ugovorna obligacija glasi na rad. do pregovora ili čak ugovora. tada on izlazi iz okvira ovog posla i djeluje prema pravilima o punomoćstvu. Kada cijena nije ni u jednoj varijanti određena ugovorom primjenjuje se običajna cijena .ona koja se redovno naplaćuje u sjedištu posrednika u vrijeme zaključenja posla za ugovore sličnih osobina. Ovo rješenje je posljedica činjenice da. Predmet ugovora je. “ako nađe da je pretjerano visoka s obzirom na posrednikov trud i učinjenu uslugu” (član 822. Cijena Cijena je naknada posrednika za izvršeni rad i za postignuti rezultat. Sporedne usluge. istraživanje tržišta itd. Pošto posrednikovo djelovanje ne mora da dovede do rezultata. pojedinačna faktička radnja dovođenja potencijalnih partnera u vezu radi zaključivanja određenog ili određenih ugovora. On će važiti kada opšti uslovi. dakle. Ne bude li cijena isplaćena nakon sklapanja ugovora. Rješenje utoliko više začuđuje. Posrednik vrši faktičke. ali ne daje izjave volje u ime i za račun svoga nalogodavca. st. cijenu na zahtjev jedne od stranaka određuje sud “prema posrednikovom trudu i učinjenoj usluzi” (član 822 ZOO). Pravo na naknadu ima posrednik i kad to nije posebno ugovoreno. a ne pravne radnje. tj. posebno se naknađuju. nego o trgovačkom zastupanju (agenciji). Ovo je jedan od slučajeva u Zakonu o obligacionim odnosima. a ne na rezultat.pregovarala o sklapanju određenog ugovora” (član 813 ZOO). on nastoji da stranke ostvare kontakt radi zaključenja ugovora. što nije predviđeno i kao mogućnost posrednika u slučajevima u kojima se može smatrati da je provizija preniska u odnosu na zalaganje i rezultat posrednika. Cijena se određuje najprije tarifom ili drugim opštim aktom posrednika.

Obaveze posrednika 1. ZOO. Nije posrednikova redovna obaveza da primi ispunjenje ugovora koji je sklopio za svoga nalogodavca. kao i kakvi bi trebalo da budu neki sastojci ugovora. ne odgovara za to. Posrednik obično i učestvuje u pregovorima. 1. komitent u nalogu može davati posredniku uputstva o tome kakav ugovor želi da sklopi. Tada djeluje kao punomoćnik (član 815).1. Posrednik je obavezan da nastoji da nađe organizaciju koja će s njegovim komitentom sklopiti ugovor. Pošto je posredovanje njegova privredna djelatnost. mora biti posebno ovlašten. On to ne može učiniti. Dovođenje u vezu zainteresovanih strana Osnovna obaveza posrednika je da nastoji da nađe i da dovede u vezu s nalogodavcem privrednu organizaciju koja bi s njegovim nalogodavcem stupila u pregovore radi sklapanja određenog ugovora. Komitent može davati uputstva i naknadno.III . ili bi se teško izvršavao. Ako je prvobitni nalog nejasan. Može se posebno obavezati da učestvuje u pregovorima i da nastoji da dođe do ugovora (član 818). ako se ove mogućnosti odrekao u ugovoru. Iz te obaveze proizlazi njegova dužnost da traži i da nađe najpovoljnijeg saugovarača. korespondira i vrši različite poslove koji prethode sklapanju ugovora. Postupanje po nalogu Posrednik je dužan pridržavati se komitentovog naloga.3. Kad je nađe. kao ni onda kada bi opoziv bio protivan savjesnosti. posrednik treba da raspolaže 120 . Izuzeci od ovog principa sadržani su u članu 816.OBAVEZE STRANAKA 1. Komitent u nalogu obično daje posredniku podatke o glavnim sastojcima ugovora kakav bi želio sklopiti. Tražeći uslugu posrednika. naknadnim uputstvom će otkloniti te nejasnoće. a nalogodavca će o tome obavezno obavijestiti (član 818). nalogodavac daje naknadna uputstva. Postupanje pažnjom dobrog privrednika . ako i pored sveg nastojanja i potrebne brižljivosti ne uspije. pod kojim uslovima. No. Opozivom naloga prestaje i obaveza posrednika da dalje djeluje za komitenta.stručnjaka Posrednik je dužan da postupa u poslu kao dobar stručnjak (član 818). U tom cilju posrednik prikuplja podatke. Nalogodavac može opozvati nalog kad god želi. Desi li se nešto novo uslijed čega se nalog ne bi mogao izvršiti. 1.2. uputiće je na svoga nalogodavca radi zaključivanja ugovora. ili mogu biti samo instruktivni. Da bi mogao i to uraditi za nalogodavca. Nalozi mogu biti više ili manje čvrsti.

U praksi je usvojeno da se u mešetarskom dnevniku vode nazivi organizacija koje su zaključile ugovor. a i posrednički dnevnik mogu poslužiti pred sudom kao dokaz o sklopljenom poslu. Posrednički list potpisuje posrednik i podnosi ga na potpis strankama koje su zaključile posao njegovim posredovanjem. On ne smije davati drugima obavještenja o poslovima za čije je sklapanje pregovarao. nije ni potvrda o zaključenom ugovoru. ili izvod iz posredničkog dnevnika sa podacima koji su uvedeni u dnevnik (član 821 ZOO). ako je predviđeno ugovorom. 1. u stvari. Ta posrednička zaključnica. nego s onim koji će najbolje moći zadovoljiti uslove naloga i ispuniti uputstva koja je dao komitent. Tada posrednik djeluje u interesu oba subjekta. Čuvanje poslovne tajne Posrednik je dužan da čuva poslovnu tajnu. gubi pravo i na naknadu i na troškove (član 826 ZOO). To je posrednički ili mešetarski dnevnik. O samom poslu za koji posreduje može davati obavještenja poslovnim partnerima onoliko koliko je u tom slučaju ovlašten. lica dovedena u vezu plaćaju proviziju po pola. 1. Posrednički list Posrednik je dužan da izda strankama zaključnicu o poslu koji su ugovorili (posrednički list. Identično rješenje vrijedi i onda kada je posrednik od dva lica dobio nalog za posredovanje u istom poslu. obavještenje o izvršenom posredovanju. bitni sastojci ugovora i neki drugi njegovi važniji sastojci. 121 . Zakon određuje da se u dnevnik upisuju bitni sastojci i podaci o ugovoru koji je zaključen njegovim posredovanjem. odnosno posrednički list nije zaključnica stranaka o poslu. ali se odbijanje potpisivanja uzima kao neuredno poslovanje.5. Ova zaključnica.6.mnoštvom podataka o mogućim partnerima i o uslovima na tržištu. 1. Izuzetno. I u pregovorima je dužan savjesno postupiti po uputstvima svog nalogodavca. Posrednički dnevnik Posrednik je dužan da vodi knjigu o privrednim poslovima za koje je posredovao i o kojima je sklopljen ugovor njegovim posredovanjem (član 821 ZOO). Nije njegov zadatak da dovede u vezu komitenta s prvim subjektom kojim bi mogao sklopiti posao. datum upisa u dnevnik i potpis radnika koji je to upisivao. te datum zaključenja ugovora. Stranke nisu pravno obavezne da ga potpišu. Ona je. mešetarski list). za drugu stranku. jer je ne potpisuju stranke. Čuvanje poslovne tajne je trajna obaveza.4. izuzev ako su mu stranke to dozvolile. Postupanje posrednika uvećanom pažnjom dobrog stručnjaka vrši se u interesu nalogodavca. odnosno o onome što je upisano u njima. U taj dnevnik upisuje hronološkim redom stranke i poslove u kojima je posredovao. Ako posrednik radi protivno interesima svoga komitenta. Ono se ne gasi ispunjenjem posrednikovih obaveza ili raskidom ugovora.

Treće. te o svim okolnostima koje su od značaja za namjeravani posao. i njegova stvar. i 825. ZOO u članu 823. vrijede dispozitivna pravila. posrednik ima odmah pravo na isplatu cijene svojih usluga. ukoliko se radnje posredovanja vrše sukcesivno. provizija. takođe. obaveza plaćanja postoji tek kada se uslov ispuni. kada stranke sklope ugovor radi kojega je posredovano pod odložnim uslovom. o potražnji ili ponudi robe i usluga. Vrijeme u kome obaveza plaćanja dospijeva posebno je složeno. on treba da poznaje prilike na tržištu bolje od drugih privrednika. koje je prihvaćeno u nekim stranim zemljama. međutim. ispostavi li se da je ugovor između stranaka nevažeći iz razloga za koje posrednik nije znao niti je mogao znati. za čije je zaključivanje posredovao. Napokon. Ovdje se smatra da je posrednik dužan da dovede do ekonomskog efekta. st. mogu tražiti obavještenja o konjunkturama. jer posrednik posreduje. Plaćanje provizije Cijena. kao i o poslovnim partnerima.1. izvrši svoje obaveze iz ugovora. Po jednom mišljenju. posredniku pripada provizija čim je komitenta doveo u vezu s poslovnim partnerom.7. sadrži dva rješenja. pomaže da se 122 . Prvo. Sklapanje ugovora je. Ako oni ne postoje. obavještavanje je nužan sastavni dio njegovog rada na posredovanju. o cijenama i tarifama. o tržištu uopšte. Postoje tri različita mišljenja o tome kada posrednik stiče pravo na proviziju.1. a to je učinio kad stvori mogućnost za postizanje toga efekta sklapanjem ugovora između njegovog komitenta i trećeg lica koje je našao. se plaća prema uslovima ugovora. proizlazi iz naloga koji je dobio. o stanju ponude i potražnje nekih roba i usluga. Zato što u posrednikovu privrednu djelatnost spada i prikupljanje raznih obavještenja i podataka. on zadržava pravo na proviziju. čim je našao drugu stranu s kojom bi njegov komitent mogao pregovarati i zaključiti posao. kod raskidnog uslova sadržanog u ugovoru između komitenta i trećeg lica. Obavještavanje o stanju na tržištu Ako stranke zahtijevaju. Realizacija ugovora se njega ne tiče. posredniku pripada provizija tek kada komitent sklopi ugovor s trećim licem. Obaveza nalogodavca 2. Po trećem mišljenju. Davanje tih obavještenja spada. o cijenama itd. dakle. posrednik ima pravo i na sukcesivnu naplatu svojih potraživanja (član 623 ZOO). ne kao sastavni dio ugovora o posredovanju. jer je to domen ugovornih strana. nego kao osnovni i samostalni zahtjev. Drugo. međutim. u privrednu djelatnost posredovanja i posrednici ih daju uz posebnu naknadu. Prvo među njima glasi da ova obaveza postoji i kada nije izričito ugovorena (član 822. posrednik stiče pravo na proviziju tek kada druga strana iz ugovora. tj. 2. Ukoliko je obaveza plaćanja uslovljena.. Po drugom shvatanju. 1 ZOO). Privredna društva. Obaveza davanja obavještenja o okolnostima koje imaju značaja za posao za koji posreduje. posrednik je dužan davati obavještenja o stanju na tržištu.

Dva su već obrađena. Komitent tada jemči posredniku da će mu cijela provizija biti plaćena. 123 . ako ih je morao učiniti radi uspješnog okončanja posredničke uloge. Pravni režim ovih obaveza komitenta podvrgnut je opštim pravilima obligacionog prava.ugovor sklopi. Naknada troškova Komitent je dužan naknaditi posredniku izuzetne troškove. U ovoj situaciji naknadu plaća onaj ko je sa posrednikom sklopio ugovor. Ona služe ne samo naplati komitentovih obaveza nego i vršenju zakonitog pritiska na komitenta da udovolji svojim obavezama plaćanja. prenose obavještenja. Posredovanje se tada ravna prema pravilima o ugovoru o djelu. Normalni. na plaćanje provizije u tri slučaja. tj. bez njegove krivice. pridržaja i prvenstva naplate Obezbjeđenju posrednikovih potraživanja prema komitentu služe njegova prava zaloge.2. objašnjava. ako drugačije nije ugovoreno (član 823 ZOO). postoje i neki posebno uređeni slučajevi. komitent ipak nema obavezu da je isplati. do zaključivanja ugovora između komitenta i trećeg lica (član 623 ZOO). da isplati posredniku određenu naknadu. nego i druge poslove. nego po pola. pa ćemo ih ovdje samo navesti: ugovor radi koga je posredovano nije zaključen. nije došlo do zaključenja ugovora između partnera koje je doveo u vezu. ako taj ugovor bude zaključen. pa ih ovdje nećemo posebno ponavljati. Na naknadu redovnih troškova učinjenih u izvršenju naloga posrednik ima pravo samo ako je tako ugovorio. Iako bi bilo logično pretpostaviti da posredniku i za to pripada dio naknade. Nalogodavac se obavezuje. posrednik je na štetu komitenta radio za drugu stranu. ali ne u cjelini. Naš Zakon takođe. oni mu pripadaju i kad. Posredništvo se ne završava samim dovođenjem u vezu pregovarača.3. Tako se može posebno ugovoriti da posredniku pripada naknada i onda kada njegovo djelovanje ne dovede do rezultata. Trpljenje posrednikovih prava zaloge. Ona pravno nije vezana za naknadu za izvršeno posredovanje. Ukoliko posrednik dobije nalog od dva lica za zaključenje istog konkretnog posla. a nalogodavac obavezu. 2. uobičajeni troškovi pokriveni su provizijom. Većina pozitivnih prava stoje na ovom stanovištu. po Zakonu. 2. provizija za posebne usluge posebno se i plaća. Posrednik stiče pravo na naknadu u času zaključenja ugovora za koji je posredovao. nego se posreduje. obje stranke su dužne da plate proviziju. Posebna situacija postoji onda kada komitent sa partnerom koga je posrednik našao sklopi ne samo ugovor za koji je posredovano. Napokon. Njihova rješenja ista su kao i u ugovoru o komisionu. Naknadni sporazum između posrednika i komitenta da će pola provizije platiti treći nema ovo dejstvo. i stručnim poznavanjem stanja na tržištu utiče na pregovarače da sklope ugovor. Bude li ugovorom priznato posredniku pravo na naknadu troškova. pridržaja i prvenstvene naplate. U odnosu na opšta pravila o obavezi plaćanja cijene. Posrednik nema pravo.

ravna prema opštim pravilima obligacionog prava. odgovornost postoji kada posrednik poveže komitenta sa osobom “za koju je znao ili morao znati da neće moći izvršiti obavezu iz ugovora”. Odgovornost komitenta je subjektivna. I napokon. Supsidijarno važe i pravila o odgovornosti nalogoprimca (član 756 i 757 ZOO). posrednik odgovara i za nepoštovanje obaveze čuvanja poslovne tajne. Isključivanje ultra vires teorije iz našeg prava znatno ublažava strogost ove odredbe. ukoliko je za to posrednik znao ili morao znati. One se posebno konkretizuju za propuste u vođenju posredničke knjige. shodno opštim pravilima. objektivna.IV . Imovinsko-pravna odgovornost se. odnosno neurednim izvršenjem ugovornih obaveza. Neki posebni slučajevi imovinske odgovornosti. odnosno o ugovoru o djelu. Supsidijarno se primjenjuju i pravila o nalogu. ipak. Posrednik. Odgovornost posrednika Administrativna i kazneno-pravna odgovornost posrednika određene su opštim propisima.ODGOVORNOST STRANAKA 1. Nadalje. dok se pravila o popravljanju štete ravnaju prema rješenjima iz oblasti ugovorne odgovornosti. 2. 124 . ZOO. najprije odgovara za štete koje je komitent pretrpio zato što je doveden u vezu sa poslovno-nesposobnim licem. postoje. Odgovornost komitenta Komitent odgovara za svoje obaveze prema opštim pravilima o ugovornoj odgovornosti i popravljanju šteta izazvanih neizvršenjem. Oni su regulisani u članu 820. u principu. A to znači da je odgovornost zasnovana na propuštanju dužne pažnje posrednika (subjektivna odgovornost). No. u principu. odgovornost je. ukoliko se radi o neizvršenju obaveze plaćanja provizije i troškova.

GLAVA DRUGA TRGOVINSKO ZASTUPNIŠTVO
I - POJAM I ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O TRGOVINSKOM ZASTUPANJU 1. Pojam ugovora U ekonomskom smislu posao trgovinskog zastupanja sastoji se u tome što specijalizovani subjekt, trgovinski zastupnik, trajno djelujući u interesu svoga nalogodavca, komitenta, istražuje tržište i nastoji obezbijediti poslovne partnere koji će sa komitentom zaključivati ugovore. Ukoliko ima ovlaštenje komitenta, trgovinski zastupnik može i sam zaključivati ugovore u ime i za račun komitenta. Suštinu trgovinskog zastupstva, dakle, predstavlja trajno posredovanje za jednog nalogodavca. Radnje zastupnika određuju se: ugovorom, dispozitivnim propisima, opštim uslovima poslovanja koje donose sami zastupnici ili njihove asocijacije, te uzansama i poslovnim običajima. Postoji veliki broj razlika između trgovinskog zastupanja i srodnih poslova pružanja usluga u prometu robe. Trgovinsko zastupstvo se od posredništva razlikuje u dva bitna momenta: trajnosti djelovanja i mogućnosti da se punomoćstvo uključi u poslovni odnos kao njegov integralni dio. Za razliku od komisiona, trgovinsko zastupstvo može postojati i bez davanja izjava volje za komitenta. No, ukoliko su i one uključene u nalog zastupnika, onda ih zastupnik daje u ime i za račun komitenta. Komisionar izjave volje, međutim, uvijek čini u svoje ime, a za račun komitenta. Iste razlike postoje i u odnosu na špediciju. Trgovinsko zastupništvo kao samostalan posao ima svoje korijene u anglosaksonskom institutu “agency”. Otuda se ovaj posao često naziva i “agencijom” ili “agenturom”. U kontinentalnim sistemima se dugo vremena ovaj posao obavljao u pravnom režimu naloga i punomoćstva. Sredinom pedesetih godina ovog vijeka ulazi i u zakonodavstva velikih kontinentalnih sistema (Njemačka 1953, Francuska 1958). U bivšoj SFRJ trgovinsko zastupstvo je najprije bilo uređivano u propisima o domaćoj i vanjskoj trgovini. Materijalnopravnu regulativu ugovora o trgovinskom zastupanju donosi Zakon o obligacionim odnosima 1978. godine. Istorijsko nasljeđe određuje stanje izvora prava u Bosni i Hercegovini. Vanjskotrgovinski režim trgovinskog zastupstva sadržan je u Zakonu o 169 i Uredbi o zastupanju stranih lica u Republici vanjskotrgovinskom poslovanju 170 Zakon o trgovini 171 svrstava trgovinsko zastupanje u Bosni i Hercegovini. poslove trgovinskih usluga. Definicija u članu 14 ima komercijalni, a ne pravni
169 170 171

Sl. n. FBiH, 2/95. Vidjeti Član 35. i 36., Sl. l. RBiH 20/95. Vidjeti čl. 35. i 36. Sl. l. RBiH 4/96. Sl. n. FBiH 2/95.

125

karakter: “Uslugama zastupanja smatra se naročito obavljanje trgovinskih usluga u ime i za račun trgovca, kao i obavljanje servisne službe i drugih tehničkih usluga u vezi s održavanjem i opravkom proizvoda”. Ovakvo rješenje dozvoljava da se u daljim izlaganjima zadržimo samo na Zakonu o obligacionim odnosima. Ugovor o trgovinskom zastupanju definisan je u članu 790. Zakona o obligacionim odnosima. Prema njemu, “ugovorom o trgovinskom zastupanju obavezuje se zastupnik da se stalno stara da treća lica zaključuju ugovore sa njegovim nalogodavcem, i da u tom smislu posreduje između njih i nalogodavca, a ovaj se obavezuje da mu za svaki zaključeni ugovor isplati određenu naknadu (proviziju)”. Na ovaj ugovor se primjenjuju najprije odredbe članova 790 - 812 ZOO. Pošto trgovinsko zastupanje spada u ugovore o nalogu i sadrži elemente punomoćstva, kao supsidijarni izvori mogu se primijeniti i članovi 749 - 770, odnosno 84 - 98. Karakteristike ovog ugovora su: a) trajno djelovanje za komitenta, b) preduzimanje pravnih i faktičkih radnji, c) djelovanje u tuđe ime i za tuđi račun, tj. u interesu komitenta, d) formalnost, e) komutativnost, f) u principu se preuzima samo obaveza rada, ne i rezultata, g) relativna samostalnost agenta u djelovanju; on nije službenik nalogodavca, h) postojanje posebnog odnosa povjerenja - fiduciae, što od ugovora čini posao intuitu personae. 2. Zaključivanje ugovora Za razliku od ugovora o komisionu i posredovanju, ugovor o trgovinskom zastupanju je, po samome zakonu, formalan. On važi samo onda kada je “sklopljen u pismenoj formi” (član 791 ZOO). Za način na koji će ova forma biti ostvarena, važe opšta pravila obligacionog prava. Razlog za ovakvo rješenje leži u činjenici da se ugovorom o trgovinskom zastupanju stvara trajan poslovni i obligacioni odnos čije je najvažnije elemente potrebno unaprijed i na siguran način utvrditi. Okvirni karakter ugovora o trgovinskom zastupanju ne važi i za pojedinačne poslove koji se na osnovu njega i u granicama, koje su unaprijed određene, zasnivaju. Zbog toga se pojedinačni poslovi između agenta i njegovog komitenta mogu sklapati bilo putem naloga, bilo konkludentnim radnjama. Ako je pojedinačni nalog u skladu sa ugovorom o trgovinskom zastupanju, i šutnja agenta može se smatrati prihvatom.

126

II - BITNI ELEMENTI 1. Ličnost trgovinskog zastupnika Ličnost trgovinskog zastupnika, kao nalogoprimca je bitan elemenat ugovora. Pored člana 753. ZOO, na ovakav stav upućuje karakter odnosa u koje stranke stupaju. Poslovima trgovinskog zastupnika bave se, uglavnom, trgovinska zastupništva (trgovinske agencije, agenture), dok se tim poslovima kao sporednom privrednom djelatnošću mogu baviti, kako posrednički biroi, tako i druge privredne organizacije. Trgovinska zastupništva se mogu baviti kao sporednom privrednom djelatnošću trgovinskim posredovanjem i davanjem obavještenja o stanju na tržištu. Prema tome, po kriteriju djelatnosti ne postoji bitna razlika između posredničkih preduzeća i posredničkih biroa i trgovinskih agencija. I jedni i drugi mogu se baviti istim poslovima. Zastupništvo treba razlikovati od trgovinskog predstavništva, mada je sadržina poslovanja gotovo ista. Trgovinsko predstavništvo je organizaciona poslovna jedinica preduzeća, dok se zastupničkim poslovima bave samostalne privredne organizacije, najčešće agencije. Razlika je i u tome što zastupnik, ako drži robu zastupanog, čini to u režimu konsignacije, dok je roba koja se nalazi u predstavništvu roba preduzeća o čijoj se organizacionoj jedinici radi. 2. Predmet ugovora Karakteristična činidba kao bitan elemenat ugovora, je složena. Predmet ugovora se sastoji iz dvije osnovne komponente; iz trajnog nastojanja trgovinskog zastupnika da promoviše interese svoga nalogodavca sa ciljem učestalog sklapanja ugovora, i iz njegovog stalnog posredovanja za komitenta. Predmet ugovora su dakle, faktičke, a ne pravne radnje. To znači da ugovor o trgovinskom zastupanju može postojati i bez davanja izjava volje u ime i za račun nalogodavca. Neke faktičke radnje trgovinski zastupnik vrši u svoje ime i za svoj račun. One ne moraju da dovedu do zaključivanja ugovora, niti do njegovog izvršavanja. Stoga, trgovinski zastupnik preuzima obavezu rada, a ne rezultata. Pravni režim obaveze na isplatu provizije, sadržan u Zakonu o obligacionim odnosima, ne utiče na izloženo rješenje. Ovlaštenje na zastupanje komitenta može, ali ne mora, biti predmet ugovora. Iako je punomoćstvo u poslovnoj praksi uobičajeno, ono ulazi u predmet posla samo na osnovu posebnog i izričitog sporazuma stranaka. Ono može biti dato kao posebno ili kao generalno ovlaštenje (član 792). Generalna punomoć se, najčešće, uključuje u sam ugovor o trgovinskom zastupanju, dok se specijalna daje odvojeno. Do sada izložena rješenja odnose se na dvije situacije: zaključivanja ugovora i primanja ispunjenja ugovora (član 793 ZOO).

127

Tehnologija poslovanja zahtijevala je, međutim, da se i u samom Zakonu predvide neke situacije u kojima je agent ovlašten na vršenje pravnih radnji, davanje izjava volje koje obavezuju nalogodavca. I bez posebnog davanja ovlaštenja, trgovinski zastupnik mora prihvatiti izjave trećih lica sa kojima je komitent sklopio ugovor djelovanjem zastupnika, ukoliko se one tiču nedostataka predmeta ugovora ili drugih momenata koji su relevantni za ostvarivanje ili očuvanje prava trećih lica prema komitentu (član 794 ZOO). I obrnuto, kada to zahtijevaju interesi nalogodavca, zastupnik je ovlašten da i bez posebne punomoći daje izjave potrebne za očuvanje ili osiguranje nalogodavčevih prava (član 795 i 796 ZOO). 3. Cijena Cijena poslova iz ugovora o trgovinskom zastupanju se sastoji iz naknade (provizije) i troškova. Pri tome je pravni režim troškova dvostruk. Cijena se, najprije, određuje ugovorom. U okvirnom i formalnom ugovoru o trgovinskom zastupanju mogu biti date pojedinačne cijene ili elementi za njihovo utvrđivanje. Najčešće, to je određeni procenat od vrijednosti posla. Ovi kriteriji se definišu bilo kao nepromjenjivi, bilo kao osnova koja se može korigovati shodno uslovima konkretnog naloga. Ugovorom može i tarifa agenta biti prihvaćena kao mjerodavan izvor za visinu cijene, proviziju. Ako se provizija ne može utvrditi na osnovu ugovora ili tarifa, “zastupnik ima pravo na uobičajenu naknadu” (član 806 ZOO). Poslovni običaj se određuje u sjedištu zastupnika, u vrijeme davanja konkretnog naloga za izvršenje posla. Posebna naknada pripada zastupniku za naplatu komitentovih potraživanja (član 807 ZOO). Kao u ugovoru o komisionu i ovdje je moguća sudska intervencija u pogledu visine provizije. Sud će, na zahtjev nalogodavca, sniziti proviziju na pravičan iznos kada utvrdi da je ona “nerazmjerno velika prema učinjenoj usluzi” (član 806 ZOO). Agent nema pravo na istu vrstu zahtjeva kada je provizija nesrazmjerno malena u odnosu na učinjenu uslugu. Redovni, fiksni troškovi zastupnika uračunati su u proviziju. Njihovu posebnu naknadu može zastupnik zahtijevati samo kada je to izričito ugovorio. Posebni troškovi učinjeni na nalog ili u interesu nalogodavca odvojeno se namiruju u stvarnim iznosima (član 808 ZOO).

128

III - OBAVEZE I PRAVA STRANAKA 1. Obaveze agencije 1.1. Iznalaženje saugovarača Glavna je obaveza agencije da se stara da se poslovanje njenog nalogodavca proširi, da istražuje i obrađuje tržište i da što više zainteresuje potencijalne poslovne partnere za djelatnost svoga nalogodavca, kako bi s njim stupili u ugovorne odnose. U tom cilju agencija stalno posreduje između organizacija i svoga nalogodavca da dođe do zaključenja ugovora među njima. Ovlašćenje, ni generalno ni posebno, za zaključenje ugovora u ime i za račun nalogodavca ne uključuje ni pravo, ni obavezu zastupnika da zahtijeva od druge strane ispunjenje ugovora, kao ni primanje ispunjenja. Ali ga nalogodavac može ovlastiti i na ove radnje (član 793 ZOO). 1.2. Učestvovanje u sklapanju poslova Funkcija agencije se ne završava iznalaženjem eventualnog saugovarača nalogodavca. Agent je dužan da po uputstvima nalogodavca učestvuje pri zaključenju posla zastupajući interese nalogodavca i da nastoji da se sklopi povoljan ugovor. Kad je ugovoreno i da sklapa ugovore, odnosno, kad ima generalno ovlašćenje, onda je zastupnikova obaveza da ugovor sklopi za nalogodavca kao dobar stručnjak (član 798 ZOO). 1.3. Davanje obavještenja Agent je dužan davati nalogodavcu obavještenja o stanju na tržištu, naročito o situaciji na tržištu robe i usluga za čiji se plasman stara. Posebno je dužan obavještavati o prilikama i stanju koji su od značaja za konkretni posao, koji mu je povjeren (član 797 ZOO). 1.4. Vođenje knjige ugovora I zastupnik je, kao i posrednik, dužan da vodi knjigu u koju, po redu sklapanja poslova, upisuje ugovore koje je zaključio u ime nalogodavca sa podacima o njihovoj sadržini. Kad ugovor zaključi, sastavlja o tome zaključnicu, koju potpisuje i podnosi na potpis drugoj ugovornoj strani. Po jedan primjerak dobijaju nalogodavac i druga strana, a jedan ostaje agenciji. Pravni značaj i knjige ugovora i zaključnice je u tome što mogu poslužiti kao dokaz o sklopljenim ugovorima. Zaključnica nije ni ugovor ni potvrda o zaključenom ugovoru. Stoga, na punovažnost ugovora nema uticaja njeno potpisivanje. I ako bi saugovarač odbio da potpiše zaključnicu, ugovor važi.

129

Zastupnik takođe vodi i posrednički dnevnik za poslove u kojima samo posreduje. Tada izdaje i izvode iz dnevnika (posrednički list). 1.5. Staranje o interesima nalogodavca U svim poslovima koje preduzima za nalogodavca dužan je da nastoji da se ostvari rezultat što je moguće povoljniji za nalogodavca, da posao obavlja brižljivo, sa pažnjom dobrog stručnjaka. Kada mu je nalogodavac naredio kako će postupati, zastupnik je obavezan da se drži naloga i uputstava, ali uvijek vodeći računa o interesima nalogodavca. Ako smatra da su prilike na tržištu takve da bi postupanje po uputstvima išlo protiv nalogodavčevih interesa, dužan je da na to skrene pažnju nalogodavcu. U cilju zaštite interesa nalogodavca, agencija može zahtijevati preduzimanje potrebnih mjera obezbjeđenja. Ovo ovlaštenje je zasnovano na Zakonu, pa se ne mora posebno ugovarati (član 796 ZOO). 1.6. Primanje izjava od saugovarača Druga strana može izjave koje se tiču nedostataka predmeta ugovora, kao i druge izjave u vezi s tim ugovorom, umjesto saugovaraču, činiti agenciji. Takve izjave, koje se tiču ugovora zaključenog posredstvom agencije ili ugovora koji je zaključila agencija za nalogodavca, punovažne su. Njima je saugovarač sačuvao prava iz ugovora koja bi bila vezana za te izjave. Agencija je obavezna da primi te izjave i da postupi kako je propisano ili ugovorom predviđeno. 1.7. Poslovna tajna Sve što bude saznao u vezi s poslom koji mu je povjerio nalogodavac agent mora čuvati kao poslovnu tajnu. Agencija naročito odgovara ako ma kakve podatke do kojih je došla radeći na povjerenom joj poslu otkrije trećem licu. Trgovinski zastupnik ne smije podatke koje je saznao u toku ugovora ni sam koristiti. Ova zabrana važi i poslije prestanka ugovora o trgovinskom zastupanju. Ona ima trajan karakter (član 799 ZOO). 1.8. Vraćanje stvari primljenih od komitenta Ugovorom o trgovinskom zastupanju nastaje trajan i složen odnos između agenta i nalogodavca. Da bi trgovinski zastupnik mogao uspješno da promoviše interese svog partnera, neophodno je da mu ovaj dostavi niz stvari potrebnih za navedenu svrhu. To mogu biti uzorci, alati za servisiranje, tehnička uputstva, reklamni materijal, kancelarijska oprema i slično. Po prestanku ugovora, agent mora sve primljene stvari vratiti u stanju u kome se one nalaze (član 800 ZOO). Rok u kome to valja učiniti nije preciziran, pa ga treba utvrđivati prema prirodi stvari i okolnostima posla.

130

1.9. Polaganje računa Obaveza polaganja računa zasnovana je na opštim pravilima ugovora o nalogu (član 754 ZOO) i na prirodi posla. Ona postoji kako za konkretan nalog, tako i za ugovor u cjelini. Razlikuje se samo vrijeme u kome se dužnost polaganja računa mora izvršiti: po završetku konkretnog posla, periodično ili nakon prestanka ugovora u cjelini. U svakom slučaju, račun se mora položiti bez odugovlačenja. Nalogodavac je gospodar posla. Zbog toga on može zahtijevati da mu trgovinski zastupnik podnese izvještaj i položi račun i prije završetka poslova po konkretnom nalogu, odnosno uvijek u toku trajanja ugovora (član 755). 1.10. Trpljenje odbijanja posla Pošto agencija radi za račun nalogodavca, jasno je da nalogodavac može pripremljeni posao sa trećim licem prihvatiti ili odbiti. Nalogodavac je, međutim, dužan da o svojoj odluci bez odlaganja obavijesti trgovinskog zastupnika. Odbijanjem prihvatanja pripremljenog posla od strane nalogodavca može trećim licima biti prouzrokovana šteta. Obaveza njene naknade pada na nalogodavca. Pretpostavka za to je da je agent djelovao dužnom pažnjom i da je treće lice bilo savjesno. 2. Obaveze komitenta 2.1. Predaja materijala potrebnih agentu Ekonomska suština zastupničkog posla, vidjeli smo, ponekad zahtijeva da nalogodavac stavi agentu na raspolaganje određene stvari. Ako je to slučaj, komitent, već po zakonu, ima obavezu da zastupniku prenese posjed određenih predmeta (član 802). Vrsta stvari, vrijeme i način predaje, te drugi modaliteti određuju se ili samim ugovorom ili po prirodi stvari, odnosno prema logici poslovnog odnosa u koji stranke stupaju. 2.2. Obavještavanje o relevantnim momentima Dužnost komitenta da o relevantnim momentima obavještava svoga agenta takođe proističe iz prirode njihovog odnosa i iz načela poštenja i savjesnosti. Zakon o obligacionim odnosima je u članu 803. posebno apostrofirao dva slučaja: odbijanje prihvatanja pripremljenog posla i smanjenje obima poslovanja. Dešava se da nalogodavac, iz raznih razloga, smanji proizvodnju robe za čiju se prodaju stara agencija, ili da se proizvedena roba mnogo traži pa je nema dovoljno za prodaju, ili da su kapaciteti za pružanje usluga prenapregnuto iskorišteni i da je, stoga, smanjena potreba za prodajom usluga i sl. Trebalo bi, stoga, da i agencija smanji svoju preduzimljivost, jer nalogodavac neće moći da prihvati sve ponude za sklapanje ugovora, niti da ispuni ugovore koje agencija bude sklopila. Nalogodavac je, u tom slučaju, dužan da blagovremeno obavijesti

131

agenciju o potrebi da svede na manju mjeru svoje aktivnosti, da djeluje ispod nivoa koji je ona mogla osnovano očekivati kad je sklapala ugovor o agenturi. Ako to nalogodavac ne učini, odgovara agenciji za pretrpljenu štetu. 2.3. Plaćanje cijene Plaćanje cijene je osnovna obaveza nalogodavca. Ukoliko nije ugovorom regulisano, primijeniće se dispozitivne odredbe člana 805 - 808 ZOO. Razmotrićemo najvažnija od tih pravila. Obaveza plaćanja postoji i onda kada nije izričito ugovorena. Provizija, kao elemenat ukupne cijene usluge, se plaća za: ugovore sklopljene posredovanjem agenta, ugovore koje je agent sklopio sa trećim licima (ukoliko je za to bio ovlašten), ugovore koje sa trećim licem nađenim od agenta sklopi sam nalogodavac i ugovore koje bilo ko sklopi sa bilo kojim trećim licem, ukoliko se radi o isključivoj agenciji. Pravo na posebnu naknadu od naplaćene svote ima agent koji ju je naplatio po ovlaštenju komitenta. Vrijeme plaćanja posebno je regulisano. Obaveza nalogodavca dospijeva “kad ugovor bude izvršen” (član 805). Dakle, kao i kod posredovanja i ovdje je momenat sticanja prava nalogoprimca na naknadu pomjeren za jedan dalji korak u odnosu na izvršenje njegove osnovne obaveze: dovođenje stranaka u vezu, odnosno zaključivanje ugovora. Izloženo pojačavanje pozicije nalogodavca, ipak, trpi i neka zakonska ograničenja. Najprije, agent ima pravo na proviziju iako ugovor nije izvršen, “ako je do toga došlo iz uzroka koji je na strani nalogodavca” (član 805 ZOO). I drugo, u slučaju neizvršenja ugovora koji je sklopljen sa trećim licem, agent odgovara samo ako je za to posebno jamčio (del credere zastupništvo) (član 801). Dakle, neizvršenje ugovora od strane trećeg lica ne predstavlja ujedno i neizvršenje ugovora o trgovinskom zastupanju od strane zastupnika. Troškovi koji nisu uračunati u proviziju posebno se plaćaju. Ova obaveza izvršava se shodno ugovoru ili prema opštim pravilima o izmirenju novčanih dugova. 2.4. Trpljenje agentovih prava zaloge, pridržaja i prvenstva naplate Radi obezbjeđenja naplate svojih potraživanja koja su nastala u vezi s ugovorom o zastupanju, agencija ima pravo zaloge i pridržaja na svim nalogodavčevim stvarima koje je u vezi s ugovorom primila od nalogodavca, kao i na onim stvarima koje je u vezi s tim ugovorom primila od nekog drugog. Ono što vrijedi za zalogu uopšte, vrijedi i za zalogu kod agencije. Ona ima založno pravo na stvarima dok se nalaze kod nje, ili kod nekog drugog ko ih drži za agenciju. Ima založno pravo takođe i na stvarima za koje ima u rukama dokument pomoću koga može raspolagati tim stvarima (član 809 ZOO). Za svoja dospjela potraživanja, koja su nastala u vezi s ugovorom, agencija ima pravo zaloge i na novcu koji je naplatila za nalogodavca po njegovom

132

ovlaštenju. Kao i uvijek, pravo se može konstituisati na stvarima i na novcu samo ako se do njih dođe legalnim putem. IV - ODGOVORNOST STRANAKA 1. Odgovornost trgovinskog zastupnika Odgovornost trgovinskog zastupnika može, kao i kod ostalih vršilaca usluga na osnovu naloga, biti administrativna i kaznenopravna. Imovinska odgovornost se ravna prema opštim pravilima. Imovinska odgovornost ugovornog je karaktera, subjektivna i podložena opštim pravilima o popravljanju štete za neizvršenje nenovčanih obaveza. U ZOO postoje i dva posebno uređena slučaja. Prvi se tiče otkrivanja poslovne tajne. Specifičnost postoji u pogledu trajanja obaveze, a ne s obzirom na pravila o odgovornosti i naknadi (član 799 ZOO). Drugi je “poseban slučaj odgovornosti”, tj. davanje posebnog pismenog jemstva komitentu da će treće lice ispuniti obaveze na osnovu ugovora koji bude sklopljen djelovanjem agenta (del credere trgovinsko zastupstvo). Tada zastupnik odgovara solidarno sa trećim licem. To znači da u slučaju neispunjenja ili neurednog ispunjenja ugovora od strane trećeg, nalogodavac može da se obrati agentu odmah i da traži ispunjenje i naknadu štete ili, pod zakonskim uslovima, raskid ugovora. Samo se po sebi razumije da agent tada nema pravo ni na proviziju. 2. Odgovornost nalogodavca Odgovornost nalogodavca se ravna prema opštim pravilima obligacionog prava. Pri tome treba razlikovati slučajeve neizvršenja novčanih od nenovčanih obaveza. V - POSEBNE VRSTE TRGOVINSKOG ZASTUPANJA 1. Podjela poslova Trgovinsko zastupanje je pravna forma kroz koju se mogu zadovoljavati različite vrste poslovnih potreba. Ta činjenica dovodi do niza podjela od kojih nisu sve podjednako pravno interesantne. Obim ovlaštenja je jedno od pravnih mjerila za podjelu ovih poslova. Ako svoga komitenta mogu zastupati u svim njegovim aktivnostima, agenti se smatraju generalnim. Ukoliko je aktivnost ograničena na jednu ili više određenih struka ili vrsta poslova, trgovinsko zastupstvo je specijalno. Istovrsna podjela je moguća i prema obimu ovlaštenja na zastupanje.

133

Pravno su najinteresantnije podjele trgovinskog zastupstva po vezanosti i odgovornosti. Razmotrićemo ih posebno, bez obzira na to što su neka rješenja u vezi sa njima već izložena. 2. Neisključiva i isključiva agencija Neisključiva agencija postoji onda kada bilo nalogodavac, bilo agent mogu na istom području za istu vrstu poslova imati više poslovnih partnera. Isključiva agencija postoji onda kada su oba ili jedan partner vezani samo za jednu osobu. Preduzeću komitentu je stalo da ima što veći promet robe i usluga. Upravo zbog toga Zakon polazi od neisključive agencije kada je u pitanju nalogodavac. On “može imati na istom području za istu vrstu poslova više zastupnika” (član 790. st. 2 ZOO). Suprotno se može ugovoriti. Kada je u pitanju agent, važi zakonska pretpostavka isključive agencije. “Jedan zastupnik ne može bez pristanka nalogodavca preuzeti obavezu da na istom području i za istu vrstu poslova radi za drugog nalogodavca” (član 790. st. 3 ZOO). 3. Del credere zastupstvo Zastupstvo sa jamstvom za ispunjenje obaveza trećeg lica ili del credere agencija postoji onda kada agent posebnim pismenim sporazumom preuzme obavezu jemčenja. U ovom slučaju, agent ima pravo i na veću proviziju (del credere provizija). Posebna naknada, koja se dodaje na redovni iznos provizije, služi, u stvari, kao premija za preuzeti rizik (ne)ispunjenja ugovora od strane trećeg lica. Prije donošenja Zakona o obligacionim odnosima važio je i kod nas trgovački običaj da se ugovaranje provizije dvostruko veće od uobičajene smatra ugovaranjem del credere zastupstva. Izričita odredba člana 801. st. 1 ZOO ukida ovo običajno pravilo. Kod nas se, dakle, del credere zastupstvo mora posebno pismeno ugovoriti. VI - PRESTANAK UGOVORA 1. Prestanak ugovora sklopljenih na određeno vrijeme Vrijeme trajanja ugovora može biti određeno izričito ili prećutno, po prirodi samog posla. U prvom slučaju ugovor prestaje kada istekne rok na koji je zaključen. U drugom je potrebno analizom sadržaja posla utvrditi da li je ugovor prestao ili nije.

134

a ne kada to pojedina stranka želi. I ovdje se vrijeme računa unazad . To se čini nastavljanjem ugovorenih radnji i nakon isteka roka njegovog važenja. U njima su predviđene dvije osnovne situacije: raskid ugovora sa otkaznim rokom i bez njega. Ukoliko je odnos trajao više od 3 godine. u tom slučaju. Uslovi pod kojima se otkaz može dati i način na koji to može biti učinjeno mogu se posebno urediti ugovorom. 135 . tj. usljed koga je uslijedio raskid ugovora. Svaka strana može raskinuti ugovor i onda kada za to ima ozbiljne razloge. obavezna je da naknadi štetu drugoj strani. Ova rješenja stranke mogu i izmijeniti svojim sporazumom. U ovom slučaju se smatra da je novi ugovor sklopljen pod istim uslovima. on može prestati sporazumom stranaka ili jednostranom izjavom. ukoliko želi. važiće dispozitivne odredbe ZOO. ali na neodređeno vrijeme. otkaz se mora dati najmanje mjesec dana prije isteka kalendarskog tromjesečja. otkazni rok iznosi dva mjeseca. ali otkazni rok ne smije ni u kom slučaju biti kraći od mjesec dana (član 810 ZOO). pa je potrebno da protekne redovni otkazni rok da bi ugovor prestao. Ugovor se. Ukoliko su stranke bile povezane ugovorom o trgovinskom zastupanju manje od tri godine. raskida bez otkaznog roka. Strana koja je neosnovano dala otkaz. ali je potrebno drugu stranu obavijestiti o razlozima raskida. nego će se smatrati izjavom o otkazivanju ugovora. Ugovor se može raskinuti krajem svakog kalendarskog tromjesečja. 2. otkazom bilo koje strane. neće se uzeti da je to izjava o raskidu ugovora. Prestanak ugovora sklopljenih na neodređeno vrijeme Kada je ugovor sklopljen na neodređeno vrijeme. Za prestanak ovako produženog ugovora potreban je otkaz.Ugovori sklopljeni na određeno vrijeme mogu se prećutno produžiti.od nastupanja tromjesečja sa čijim početkom ugovor prestaje da postoji. Ukoliko to nije slučaj. strana koja je primila neosnovani otkaz može. i sama raskinuti ugovor bez davanja otkaznog roka (član 811 ZOO). Pored toga. Dužina otkaznog roka zavisi od vremena trajanja ugovornog odnosa. Ako razlog raskida nije dovoljno ozbiljan.

136 .

GLAVA TREĆA KOMISION I . FBiH. Prava i dužnosti stranaka povodom ovoga posla su u kontinentalnim sistemima više ili manje jednako regulisana. U anglosaksonskim porecima ovaj posao se pojavljuje u pravnom obliku prikrivene agencije (undisclosed agency). mada užu. u stvari. on plaća u svoje ime.POJAM I ZAKLJUČIVANJE KOMISIONOG POSLA 1. “ako pravilima o komisionu nije drugačije određeno” (član 772 ZOO). Tako. Prema sistematizaciji Zakona o trgovini. definiciju sadrži i član 15. što rezultati komisije pripadaju komitentu. ugovor o komisionu je ugovor o nalogu (član 772 ZOO). kupuje je u vlastito ime. a za račun komitenta. privredni posao koji zaključuje komisionar s trećim licem. dakle. iz tog posla. on je ugovorna strana. a za račun komitenta”. Stoga se na njega primjenjuju odredbe ZOO naloga (član 749 . kad kupuje robu. a druga će joj strana za to platiti. Komision su usvojila sva moderna prava. njemu se izvršava obaveza i on odgovara za izvršenje posla. “Ugovorom o komisionu obavezuje se komisionar da za naknadu (proviziju) obavi u svoje ime i za račun komitenta jedan ili više poslova koje mu povjerava komitent” (član 771 ZOO). Komitent je lice koje ovlašćuje drugu stranu da za njegov račun izvrši povjereni posao. Prema trećim licima s kojima sklapa povjereni mu posao. kao da je sebi kupuje. komisionar. U savremenim sistemima ovaj posao ima sličnu pravnu i ekonomsku fizionomiju. Sam posao koji komitent naređuje da bude obavljen. Pojam komisionog posla Komision je takav privredni posao u kome se jedna strana obavezuje da će izvršiti neki privredni pravni posao u svoje ima a za račun druge strane. Zakona o trgovini (Sl. U inkaso komisiji se njemu vrše uplate.770). Treće lice kao stranka u komisiji zna samo za njega. Za to treće lice odnos između komisionara i komitenta je u principu irelevantan. komision pripada trgovinskim uslugama (član 11). 2/95): “Ugovorom o komisionu smatra se naročito prodaja ili kupovina robe u svoje ime. 137 . Po svojoj pravnoj prirodi. Komisionar je lice koje prima i izvršava komitentov nalog i s trećim licem zaključuje naređeni mu privredni posao u svoje ime. redovno se bave trgovinske organizacije. Komisionar obavlja povjereni mu posao kao svoj i radi u vlastito ime. Sličnu . pored privrednih subjekata kojima je to osnovna djelatnost.n. naziva se u poslovnom svijetu komisijom. Komisionim poslovima. Strane koje učestvuju u ugovoru o komisionu zovu se komitent i komisionar. Za komisione poslove karakteristično je što ih komisionar obavlja u svoje ime. Za komisione poslove je karakteristično i to što ih komisionar obavlja za račun komitentov. kod komisione prodaje komisionar prodaje stvar kao svoju. stiče prava i obaveze.

koji se sklapa u cilju izvršenja prvog ugovora (naloga komitentovog). po prvom shvatanju. U slučaju stečaja komisionara. povjerioci komisionarevi ne mogu radi naplate svojih potraživanja preduzimati mjere izvršenja na pravima i stvarima njegovih 138 . jeste komisionar radio u svoje ime.Iako je komisija pravni posao komisionara sa trećim licem. Po drugima. nego za račun komitenta. da cijenu plati njemu. kako onih koje je predao komisionaru radi prodaje za njegov račun tako i onih koje je komisionar nabavio za njega. Komitent bi ulazio u konkurenciju s ostalim povjeriocima. Pravo svojine na stvari koja je data u komision ostaje komitentovo. jer on sklapa posao sa trećim licem u svoje ime.komitent. jer komisionar sklapa posao za njegov račun. povjerioci komisionara ne mogu. jer on u poslu s trećim licem nastupa u svoje ime. pošto je u svojini komisionarevoj. stvar ulazi u stečajnu masu. kao što komitent i stiče to pravo čim komisionar nabavi stvar za njega.obavlja povjereni mu posao i polaže o tome račun komitentu kao svome nalogodavcu. Jedan je ugovor između komitenta i komisionara. a komitent mu za tu uslugu isplaćuje proviziju. komisionar. Stoga. svojinu na kupljenoj stvari stiče komisionar. Dakle. preduzimati mjere izvršenja na pravima i stvarima koje je komisionar stekao izvršavajući nalog komitenta. i drugi je ugovor između komisionara i trećeg lica. radi naplate svojih potraživanja. Komisionar izvršava taj nalog . Kod komisione prodaje komitent ostaje vlasnik stvari sve do njene isporuke trećem licu. kome je komisionar predao stvar. komisioni posao se sastoji u ovome: komitent zaključuje ugovor sa komisionarom. pa ni u slučaju komisionarevog stečaja. Zakon o obligacionim odnosima je prihvatio drugo gledište. u slučaju stečaja komisionara. Rezultati drugog ugovora pripadaju komitentu. u kome je komisionar dužan da prenese svojinu na komitenta i da mu preda stvar. Po drugom gledištu komitent polaže izlučno pravo na stvar. a to znači da su te stvari i prava komitentova. treće lice. ali nije radio za svoj račun. svojina odmah po prijemu isporuke prelazi na komitenta. a ne u stečajnu masu (član 789 ZOO). onda je interesantno i od praktičnog značaja i pitanje svojine nad stvari koja je predmet komisione prodaje ili kupovine. Kod komisione kupovine pitanje je sporno: po jednima. Prema dosad izloženome. Neposredan odnos između komitenta i trećeg lica nastaće onda kada komisionar na zahtjev komitenta (član 779) ili samostalno otkrije komitentu ličnost trećeg i prenesena prava koja prema trećem ima (član 787). Stoga. Iz istih razloga komitent može zahtijevati od trećeg lica. Između komitenta i komisionara postoji u pogledu te stvari samo obligacioni odnos. Kad se radi o međusobnim odnosima stranaka koje učestvuju u jednom komisionom poslu . u ovom privrednom poslu postoje tri subjekta i dva ugovora. Postojanje tri subjekta znači mogućnost uspostavljanja tri grupe odnosa. Nadalje. Tim ugovorom mu daje nalog. privredni rezultati posla su komitentovi. sa poslovnog stanovišta to je posao komitenta. Naime. Takve mjere ne mogu preduzimati uopšte. povjerava komisionaru da za njega obavi neki privredni posao. prodaju ili kupovinu. npr. odnosno neki drugi posao u zemljama gdje je to pravno moguće. komitent ima izlučno pravo iz stečajne mase stvari.

788 ZOO). Jasno je da odgovornost za pravne nedostatke treba da leži na komitentu. Stoga će komisionar. može ugovoriti rok u svoju korist tako da komitent ne može povući stvar. pošto je. više odgovara zahtjevu pravičnosti i bolje je uklopljeno u rješenje ZOO o odnosima povodom stečaja komisionara. Dakle. oni to mogu činiti ako se potraživanje odnosi na posao sklopljen povodom tih stvari i prava. kada mu se kupac obrati tražeći njegovu zaštitu protiv zahtjeva trećeg lica koje polaže pravo na stvar. ili ograničava ili umanjuje kupčevo pravo (pravni nedostatak). samo ako su potraživanja nastala u vezi sa sticanjem tih prava i stvari (čl. odnosno naknadi štetu. Naše pravo nema direktne odredbe koja bi ovaj slučaj rješavala.dok još nisu prodate. Izuzetno. decembra t. Komisionar prodaje njegovu stvar. 2. pozvati komitenta da odnos raščisti i stvar oslobodi od prava ili ma kakvog zahtjeva trećeg lica. Ugovor o komisionu može se sklopiti i na određeno vrijeme. Posao se tada. ne može jednostrano raskinuti ugovor do određenog roka. ovaj ugovor fiducijaran. odnosno nalog komitentov može glasiti na određeni rok (“prodajte ili kupite robu do 1. Među privrednim organizacijama kojima komisioni posao ne spada u privrednu djelatnost nalog za komisiju se rjeđe upotrebljava. ili ne može povući nalog za kupovinu.g. Posao se zasniva na povjerenju poslovnih partnera. “u roku od tri mjeseca od danas” i sl.).komitenata. Stoji njegova obaveza da u tom slučaju komisionaru naknadi troškove. Kod komisione prodaje sporno je pitanje odgovornosti za evikciju. takođe. ili komitent koji se pred komisionarom pojavio kao njen sopstvenik? Za pravne mane. po svojoj prirodi. pa za njegovo zaključivanje važe sve opšte norme o ovakvim ugovorima. tj. odnosno može tražiti povraćaj iznosa koji je dao za kupovinu .dok stvar nije kupljena. Ono odražava faktičko stanje. Komisionar. znači za svojinu stvari. ako je komisionar primio na prodaju stvar od nekoga ko nije njen sopstvenik i prodao je. uslijed koga se isključuje. Za praksu je značajno i pitanje ko je prodavac? Jer. nalogom i konkludentnim radnjama. odgovarao bi komitent. prodavac odgovara ako na prodatoj stvari postoji neko pravo trećeg lica. konsenzualan i neformalan. Ugovorni odnos može se zasnovati ponudom i prihvatom. Smatramo da treba usvojiti prvo shvatanje. Komitent ima uvijek pravo da traži povraćaj stvari datih u komisionu prodaju . iako je prodaje u svoje ime. hoće li tom kupcu odgovarati komisionar od koga je stvar kupljena. Nalogom se posao zaključuje sa 139 . po pravilu.”. obično sklapa individualnom ponudom i njenim prihvatom. Zaključivanje ugovora Ugovor o komisionu je. Prema tome trećem licu bi za pravne mane odgovarao komisionar. Kad se pojavi sopstvenik stvari i po svom pravu svojine zahtijeva od kupca da mu stvar preda. jer se komisionar ne upušta u ispitivanje svojine stvari koja mu se predaje na prodaju. Nasuprot takvom shvatanju stoji činjenica da se odnos komitenta i komisionara ne tiče trećeg lica koje kupuje stvar od komisionara i s njim stupa u pravni odnos.

usmeno. a za tuđi račun. Ako komisionar nalog ne odbije bez odlaganja. Predaja stvari koju treba prodati nije uslov za ugovor. II . Međutim.komisionarom kome je taj posao profesija. telegramom. a ličnosti komisionara svojstvo bitnog elementa ugovora. Komisionar igra ulogu ekonomskog posrednika u prometu robe. Izloženo opšte rješenje važi i za komisionu djelatnost. Nalog se može dati: pismeno. Navedeni izrazi predstavljaju pravne standarde. Obavljanje privrednih poslova u svoje ime. onda predaja i prijem stvari. Davanje komisionaru i ovlaštenja da robu proda kao svoju . a ne i sa onim pravnim subjektom koji se komisionim poslom bavi kao sporednom djelatnošću. odnosno novca dobijaju svojstva konkludentnih činidbi kojima se sklapa ugovor o prodajnom.u svoje ime. odnosno kupovnom komisionu. u kom obimu. Ako izričita ponuda i prihvat nisu dati. odlučuje da li će se baviti vršenjem jedne ili više usluga. ili ako im nalog ne prethodi. Za nalog se. nego obaveza iz ugovora. U teoriji ne postoji jedinstveno shvatanje o tome da li je za zaključenje ugovora o komisionoj prodaji potrebno da se preda stvar koju treba da proda komisionar. pa i ugovor o komisionoj prodaji konsenzualan. 3 ZOO). odgovara za štetu koju potencijalni komitent trpi zbog ovog zadocnjenja (član 750 ZOO). Po jednima je potrebna predaja stvari komisionaru. sam i slobodno. pa se njihovo značenje utvrđuje prema okolnostima konkretnog slučaja. st.BITNI ELEMENTI 1. posao intuitu personae. Ovo je načelno stanovište i Zakona o obligacionim odnosima. na sve načine na koje se može sklapati neformalan ugovor. pravnu prirodu radnji predaje i prijema treba cijeniti prema uslovima u kojima se vrši. dakle. Ne posreduje između stranaka da bi ih doveo u vezu da sklope posao. nego on sam zaključuje ugovor sa komitentom i 140 . Nalog se smatra prihvaćenim ako ga komisionar ne odbije “odmah” (član 32. pa bi ovo bio realan ugovor. telefonom. on nije posrednik u pravno-tehničkom smislu. pod kojim će uslovima pružati svoje usluge i u kom će organizacijskom obliku poslovati. Zato komisionar mora nalog izvršiti lično (član 753 ZOO). pokazuje da komitent ima posebno povjerenje u komisionara. u našem pravu. ne traži određena forma. mora biti uneseno u sudski registar. To ugovorom o komisionu daje osobine fiducijarnog pravnog posla. Drugo je mišljenje da je ugovor o komisionu uopšte. Ličnost komisionara Iz načela samostalnosti proizlazi da poslovni subjekt. odnosno “bez odgađanja” (član 750 ZOO). Iz izlaganja o pojmu posla vidljivo je da komitent prenosi na komisionara više pravnih nego ekonomskih ovlaštenja. odnosno da tuđim novcem nabavi robu kao kupac. Ugovor o komisionu je. No.

bilo procentualno prema vrijednosti posla. pak. dakle. sav efekat koji se u ekonomskom pogledu postigne tim poslom pripada komitentu. Predmet komisiona može biti i izdavanje mjenice. pa kupovina za račun komitenta. Ako iznos provizije nije ugovoren. Predmet Predmet ugovora je pravni posao koji jedna stranka (komitent) povjerava drugoj (komisionaru) da ga obavi za njen račun. kako je već rečeno. Pošto je ovo privredni posao. transport itd. ZOO je prihvatio drugačije rješenje za ovaj slučaj. 141 . 2. Privredni posao koji komisionar preuzima da završi za račun komitenta može biti različit: najčešće. mogu biti trajni. Po Zakonu. Kada je naknada komisionara pretjerano velika. Cijena Treći bitni element ovoga ugovora je cijena. ili paušalno. Sa trećim licem se pravno angažuje. komisionar mora naložene poslove da “obavi” (član 771). komitent može zahtijevati da sud snizi naknadu na pravičan iznos. da bi izvršio prvi ugovor sklopljen sa komitentom. samo komisionar. komisionaru pripada provizija i kad je posebno ne ugovori (član 771 ZOO). plaća se prema običaju koji važi za tu granu u mjestu u kome je komisionarevo sjedište. ugovorom preuzima na sebe obavezu rezultata. Bez obzira na obilježja predmeta. Predmet ugovora može se sastojati od jednog ili više. a može biti i plaćanje za račun komitenta. ako iznos naknade nije određen ugovorom ili tarifom. 3. To je i inače karakteristično za ugovore poslovnog prava. bilo istorodnih. u jednom iznosu. Komisionar obavlja povjereni mu posao uz naknadu koja se kod ovog posla naziva provizijom. Pošto on posao obavlja za račun komitenta.drugi ugovor sa trećim licem. kada nije srazmjerna obavljenom poslu i rezultatu. u većini zemalja. Komisionar ne igra ulogu zastupnika. Pravna veza po tom poslu postoji samo između komisionara i trećeg lica i stoga se obaveze i prava zasnivaju samo između komisionara i trećih lica. bilo raznorodnih poslova. špedicija. Iznos provizije se obično ugovara. On. Kod zastupstva je obratno: sva prava i obaveze iz posla koji zaključi zastupnik za zastupanog tiču se zastupanog nalogodavca i trećeg lica. to je prodaja neke komitentove stvari. Komisionar nema ovo pravo ako je ugovorena naknada nesrazmjerno niska u odnosu na trud koji on mora da uloži pri izvršavanju ugovora. komisionaru pripada naknada prema obavljenom poslu i poslovnom rezultatu (član 783). a ne između komitenta i tih trećih lica. Poslovi mogu biti ograničeni rokom ili.

ako se komisionar nije držao naloga. a za račun komitenta dâ pravno relevantnu izjavu volje. “nalog” označava i način na koji komisionar treba da u svoje ime. najnižu i najvišu. termin “nalog” može imati i druga značenja. Obaveze komisionara 1. Pravilo je da se u slučaju sumnje uzima da se radi o demonstrativnom nalogu. Ipak.OBAVEZE STRANAKA 1. naređujući nalog). Ponekad se iz sadržine naloga ne može sigurno i tačno zaključiti o kakvoj se vrsti naloga radi. Zavisno od okolnosti u kojima se pojavljuje. ili može dati gornju i donju granicu cijene. koje komitent mora dati “odmah” (član 773). limitiranim. proda ili kupi po tačno određenoj cijeni. može komitent dati uputstva kako će komisionar postupati. To su: ponuda. kad komisionar valja da postupa onako kako glasi nalog. Komitent može narediti da se stvar. smatra se da je prepustio komisionaru da proda. On. Tada se mora pridržavati komitentovih uputstava i naređenja i nema elastičnosti u ostvarenju povjerenog mu posla (imperativni. a za račun komitenta. ako smatra da je to u interesu komitenta (demonstrativni ili indikativni nalog). Uslov za vršenje ovih prava jeste obavještavanje o odbijanju prihvatanja sklopljenog posla. da postupi po nalogu. Pod “nalogom” u ovom kontekstu podrazumijevamo sadržaj odnosa u koji stranke stupaju ugovorom. dalje. Pored toga. limitativnim. ili samo najnižu ili samo najvišu cijenu. komitent može ne priznati. odbiti posao. ali data uputstva nisu čvrsta i dozvoljavaju komisionaru da od njih unekoliko odstupi. svoga nalogodavca. kako se vidi. Postupanje po nalogu Osnovna komisionareva obaveza je da zaključi posao s trećim licem u svoje ime. nije mu dao slobodu ne samo u pogledu cijene nego i u pogledu ostalih uslova. odnosno usluga. a komitent je tada dužan 142 . prihvat i dokument koji se tiče komisionog posla. kod limitativnih naloga komisionar može ponuditi da naknadi razliku između limitirane i postignute cijene. može biti i potpuno određen. Razlikovanje u pogledu širine ovlašćenja koje komitent daje nalogom komisionaru ima značaj za odgovornost komisionara. kada komitent ostavlja komisionaru veću slobodu izbora i kretanja u pogledu ostvarivanja povjerenog mu posla (fakultativni nalog). Neki nazivaju i imperativni nalog limitiranim. nalog može biti nešto uopšteniji. kao i kod limitativnih naloga. jer komitent nije precizan u izražavanju. Pošto je ovaj odnos bitno određen karakterističnom obavezom komisionara. Nalog može biti opštiji: širi. Ako komitent nije odredio nikakvu cijenu.III . jer. Kod komisiona sa imperativnim nalogom. Takvi nalozi nazivaju se limitnim. jer komitent je ograničio komisionara. odnosno kupi robu po cijeni koju on nađe za shodno. kada komitent ne dozvoljava mogućnost slobodnog izbora i djelovanja komisionaru. Napokon. on predstavlja srednje rješenje. komitent je ovlašten na naknadu štete.1.

ipak. razlozi za ovakav stav leže u poslovanju dokumentima iz kojih komitent prije ili kasnije može utvrditi ličnost trećeg. Kod demonstrativnog naloga. komisionar mora djelovati pošteno i savjesno. da obavijesti komitenta o namjeri i potrebi da odstupi od primljenih uputstava. najprije. što znači i veću proviziju i veći dobitak. a s kim će stupiti u poslovnu vezu ne tiče se komitenta. Obavještavanje o poslu Komisionar je obavezan da u toku posla obavještava komitenta na njegov zahtjev. bez obzira na vrstu. djeluje profesionalno. i kod limitiranog i kod demonstrativnog naloga. Smisao fakultativnog naloga je upravo u tome da komisionar uradi kako smatra da je najbolje u interesu komitenta. Ako to dokaže. Po našem pravu. nego iz poslovnih razloga.prihvatiti rezultat posla (član 773). komisionar je dužan da daje podatke o tome s kim je zaključio posao za račun komitenta (član 779). Bez obzira na okolnosti. Prilikom izvršavanja naloga. Komisionar. u slučaju kad proda robu po nižoj cijeni od limitirane. Komisionar mora nalog. komitent je dužan prihvatiti rezultat posla. odgovara za izbor zamjenika i uputstva koja mu je dao. može ukoliko je to ugovoreno. tu stvarno i nema uputstava i komisionar se nema čega pridržavati. da robu nije mogao prodati po određenoj cijeni i da je cijena kakvu je postigao. Ako je potrebno. Naročito kad se situacija na tržištu mijenja i kad je vjerovatno da bi uslijed drukčijih okolnosti i uslova komitent mogao izmijeniti nalog. Čak se smatra da je to njegova dužnost. sam. Komisionar je dužan da ga obavijesti o takvoj situaciji. potkomisionaru. komisionar treba.2. Ako za to ima vremena. Takav stav je prihvaćen ne iz pravnih. a upravo mu širina i rasprostranjenost tih veza omogućuju da zaključuje veći broj poslova. naime. Praktično posmatrano. “te ako je na to primoran okolnostima” (član 753). komisionar može odstupati od datog mu naloga kada smatra da je to u interesu komitenta. Povjeriti ispunjenje naloga drugome. u interesu komitenta. izvršiti lično. 1. komisionar je dužan da obavještava komitenta o relevantnim momentima posla i kad to komitent ne traži. Smatraće se da je komisionar prisiljen da uzme potkomisionara bez odobrenja komitenta. On stvara svoje poslovne veze. Ako bi bio 143 . Neka prava ne zauzimaju navedeno stanovište i ne smatraju obavezom komisionara da saopštava komitentu s kim je sklopio posao. jer mora štititi interese komitenta. Za rad potkomisionara ne odgovara. osim onoga što je kao najvažnije sadržano u nalogu. pažnjom dobrog privrednika i uz stalno uvažavanje interesa svoga komitenta. Teorijsko opravdanje našlo se u činjenici da komisionar kao nalogoprimac radi za račun komitenta. kada komitent naknadno da dozvolu. onda kada ne može na drugi način da sačuva interese svoga nalogodavca. Ovo je posebno važno kod trajnijeg poslovnog odnosa s obzirom da se cijene i drugi uslovi mijenjaju. Neka prava dozvoljavaju komisionaru da dokazuje. Razlog je u tome što je komisionarova odgovornost vezana za izvršenje posla povjerenog u nalogu (obaveza rezultata).

Tu se podrazumijeva i obaveza da stvar osigura. pažnjom dobrog privrednika čuva stvar (član 776). Odgovornosti se oslobađa samo ako dokaže da se ta šteta nije mogla otkloniti i pored njegove naročite pažnje. Kao privrednik. bilo što mu je povjerena na prodaju. ili ako je to uobičajeno u poslovnim odnosima komisionara sa komitentima. 1. Stvar koja se nalazi kod njega. Međutim. a postoji opasnost da ona bude znatnije oštećena. uloži prigovore i slično. Ako bi stvar koja mu je povjerena na prodaju mogla izgubiti od svoje vrijednosti. Stoga. količinu i stanje pakovanja. ako je osiguravanje obavezno. Ubuduće. povodom novih poslova. Ne dobije li na vrijeme uputstva šta će činiti sa stvari. čiji je odnos prema komitentu zasnovan na povjerenju. komisionar je dužan u svakom pogledu i u svakoj prilici čuvati interese svoga nalogodavca. Sadržaj ove dužnosti su dva podatka: datum prispijeća i opis vidljivog nedostatka ili manjka. 144 . ako je takav običaj za tu vrstu stvari. osigura dokaze o stanju stvari. Dužan je da utvrđuje kvalitet. bilo zbog uticaja spoljnih činilaca. ako stvar nije osigurao. Znači. odgovara i za slučajnu propast i slučajno oštećenje stvari (član 776). 1. dužan je stvar prodati kao dobar privrednik na najpogodniji način (član 778).dužan da komitentu daje obavještenja o trećem licu s kojim je zaključio posao. mogao bi biti komisionarov interes okrnjen. ova obaveza ima višestruke pravne oblike. ako je tako naredio komitent. komisionar je dužan obavijestiti komitenta o tim promjenama na stvari i tražiti uputstva. Obaveza obavještavanja postoji i onda kada komisionar prilikom preuzimanja robe koju mu je uputio komitent. vozaru i skladištaru.4. U praksi. a kome je zanimanje sklapanje poslova za račun svojih komitenata. komisionar je dužan čuvati i preduzimati sve mjere radi njene zaštite. Čuvanje stvari Komisionar je obavezan da brižljivo. bilo zbog svojih svojstava. njegov dotadašnji komitent bi mogao sam stupiti u poslovni odnos sa poznatim trećim licem. i uopšte prema odgovornom licu. Tako je komisionar dužan preduzimati sve mjere radi očuvanja komitentovih prava prema špediteru. ili ma iz kojih drugih uzroka.3. za ocjenu komisionareve odgovornosti uzima se u obzir posebna pažnja. Komisionar odgovara za štetu koja nastane neizvršenjem ili neurednim izvršenjem ove dužnosti (član 777). Mora da preduzima mjere ako se pokažu mane na stvari. bilo što je tu stvar kupio za komitenta. Iz obaveze čuvanja povjerene stvari proističu odgovornosti komisionara za štetu koja bi nastala na toj stvari. komisionar je obavezan na drugi način štititi interese komitenta. a bio je na to obavezan nalogom ili zakonom. Zaštita komitentovih interesa Pored dužnosti obavještavanja o nedostacima. utvrdi da je ona oštećena. podaci o trećem licu u ovom konceptu imaju karakter poslovne tajne komisionara.

ako o tome nema dispozicije u nalogu. pošto završi posao. okolnostima. pa mu je to komisionar dužan predati. ako nema naloga da tako ne uradi. odnosno za prodaju i kupovinu onih stvari za koje je takav način rada uobičajen. Tako će komisionar predati komitentu iznos koji je primio na ime cijene za prodatu stvar. preduzima na svoj rizik. sa povoljnijim rezultatom nego što je glasila dispozicija (npr. pripada komitentu. za one vrste poslova. Posao je sklopljen za račun komitenta i ono što je postignuto. Njegova je korist u proviziji (član 773). npr. 1.). komisionar je dužan da. prenijeti na njega potraživanja prema trećem licu. ako je. Stoga je komisionar dužan predati i višak iznad cijene ili stvari. ako se radilo o komisionoj prodaji.5. Isto je tako interesantno i pitanje da li komisionar može prodati povjerenu mu robu na kredit. položi račun komitentu. ekonomski rezultat posla. 145 . Kako se posao izvršava za račun komitenta. Predaja rezultata posla Komisionar je obavezan da “bez nepotrebnog odgađanja” preda rezultat posla i položi račun o svome djelovanju (član 780). da mu obezbijedi podatke potrebne za ocjenu rezultata posla i da preda dokumenta. smatra se da komisionar može davati avans i prodati ih na kredit. kupi je jeftinije. bez obzira što je on dao stvar na kredit ili na otplatu u ratama. Ispunjenjem ove obaveze upravo se postiže cilj posla.zavisi od prirode posla i ugovora. kao ni o činjenicama. Čuvanje poslovne tajne Komisionar nije ovlašten da trećim licima daje obavještenja i podatke o poslovima koje je zaključio sa svojim komitentima. Interesantno je pitanje kome pripada višak rezultata posla ako komisionar u izvršenju naloga uspije da završi posao uz povoljnije uslove. završen onako kako glasi nalog. Međutim. Pored predaje rezultata posla. Obaveza čuvanja poslovne tajne je trajna. ili bolju stvar. proda je uz neke druge povoljnije uslove i sl. Komitentu mora predati čist posao. itd. predati mu stvar koju je nabavio zajedno sa dokumentima uz stvar. Šta će to biti . Jasno je da komitent može naknadno odobriti postupak komisionaru.1. vrati ostatak neprodatih stvari kod komisione prodaje.. a neutrošeni novac kod komisione kupovine. Nikakve neposredne koristi iz posla ne može imati komisionar. odnosno da li može davati avans trećem licu za stvar koju kupuje za račun komitenta. stvar prodata na kredit. sve koristi iz posla pripadaju komitentu. Ona postoji ne samo za vrijeme izvršenja ugovora nego i po njegovom ispunjenju. Sve to treba uzeti kao poslovnu tajnu.: proda stvar skuplje. itd. uslovima i odnosima koje je saznao u izvršenju tih poslova.6. Pravilo je da ne može i da te radnje. Komisionar je dužan da isplati komitentu cio iznos prodajne cijene.

kad izvrši komitentov nalog i postigne rezultat. Izuzetno. komisionar ima pravo da zahtijeva punu proviziju i onda kada je u izvršenju posla bio “spriječen nekim uzrokom za koji odgovara komitent” (član 782). “Komisionar koji je nevjerno postupio prema komitentu nema pravo na naknadu” (član 782). Kad se radi o davanju novca za obavljanje posla. Davanje sredstava za izvršenje naloga i avansa Komitent je dužan da komisionaru da sredstva za izvršenje naloga. Provizija pripada komisionaru tek kad obavi posao.pa jednim poslom udovolji nalozima obojice komitenata. odnosno proviziju prema ugovoru ili odluci suda.2.. Obaveza plaćanja postoji i kada nije izričito ugovorena.1. Zakon ne predviđa da je komitent dužan predujmiti komisionaru potrebna sredstva za obavljanje povjerenog mu posla. Obaveze komitenta 2. Davanje avansa komisionaru mora se izričito ugovoriti (član 785). Tada mu pripada provizija od obojice komitenata. ako se radi o komisionoj prodaji ili transportu. Prema prirodi posla. Ako je ugovoreno da komisionar postupno izvršava posao . nego naknada za trud. Može se desiti da komisionar primi nalog od dvojice svojih komitenata za isti posao . koji je od njega komitent tražio ugovorom.. Kada će se posao smatrati završenim zavisi od toga kako glasi konkretan komitentov nalog. Kad se posao ne izvrši zbog uzroka za koje ne odgovaraju ni komisionar ni komitent. Bitno je da je došlo do ugovorenog rezultata. komisionar u ovom slučaju nema pravo na naknadu za uloženi trud.komisionar ima pravo da traži srazmjeran dio naknade poslije svakog djelimičnog izvršenja posla (član 782). jer ovdje se rad nagrađuje tek kada je doveo do uspjeha. Pošto se niko ne može pozivati na svoju nesavjesnost. ili će mu dati novac radi neke isplate. daje robu i nalog za prodaju. Njena visina se određuje prema okolnostima konkretnog slučaja. ima pravo na odgovarajuću naknadu. ipak. “Odgovarajuća naknada” ne predstavlja proviziju od posla. Nasuprot ovoj dužnosti komitenta stoji nasuprot obaveza komisionara da primljena sredstva upotrijebi samo u svrhu za koju su mu data.jedan mu.2. npr. komitent će biti dužan da komisionaru da robu ili stvari. veća količina robe u komisiju da se prodaje prema potrebama potrošača. Nevjernim postupanjem smatra se djelovanje na štetu komitenta koje je istovremeno u suprotnosti sa principom poštenja i savjesnosti. 146 . komisionar. 2. npr. Plaćanje naknade (provizije) Komitent je dužan isplatiti komisionaru naknadu.data je. a drugi mu daje nalog za kupovinu baš te robe . ili je ugovoreno da komisionar otkupljuje u vrijeme sezone poljoprivredne proizvode za račun komitenta .

3. vještačenje. takođe. Prihvatanje komisionara kao saugovarača u komisiji Postavlja se pitanje da li komisionar može stupiti u odnos kao saugovarač u povjerenoj mu komisiji. i to založni povjerilac po trgovinskom. Obezbjeđuju se. dakle. Sve troškove i izdatke komisionara u vezi sa povjerenim poslom. Jasno je da mu to pravo pripada i za potraživanja iz zajmova i predujmova koje je dao komitentu. nego je odlučno da je taj izdatak bilo potrebno ili korisno učiniti za taj posao. bilo da se radi o cijeni koju je primio za prodatu stvar. koji prelaze obim normalnih troškova poslovanja komitent je dužan da mu naknadi. Trpljenje komisionarevih prava zaloge. prevoz. komisionar prvenstveno podmiruje svoja potraživanja prije ostalih komitentovih povjerilaca. 2. Za ocjenu da li je trebalo učiniti izdatke nije važno je li svaki konkretni izdatak i trošak komisionara. Može. odnosno jesu li otklonili štetu od povjerene mu stvari. uskladištenje i sl. ne sve troškove. Dakle.4. tj. koje daje šira ovlaštenja i uprošćava proceduru za prodaju založene stvari. odnosno poslovnom pravu. ima pravo na naknadu troškova. pakovanje. utovar. jer bi tada komisionar mogao oštetiti komitenta dajući prvenstvo svojim interesima. 2. Komisionar može zadržati robu ili stvari komitentove. odnosno stvarima koje se nalaze u njegovom posjedu komisionar ima pravo zaloge i pridržaja za sva potraživanja koja proističu iz komisionih poslova (član 786). donio korist komitentu. ili sam kupiti stvar koja mu je data u komisionu prodaju. itd. Troškovi Komitent je dužan da komisionaru naknadi troškove koji prelaze okvir njegove režije. to se ne bi moglo dozvoliti. može li prodati komitentu svoju stvar. odnosno stvari ili novac. sortiranje.5. a ostatak predaje komitentu. a ne samo iz posljednjeg posla na osnovu koga se u njegovim rukama nalazi roba. Kada bez svoje krivice ne uspije da izvrši nalog komisionara. dok mu komitent ne isplati proviziju i naknadi ostale troškove. ili za prodatu zalogu. jer je jedan dio troškova poslovanja sadržan u proviziji. Takvi su troškovi i izdaci naročito: vozarina. premije za osiguranje. Pravo pridržaja i zaloge pripada komisionaru za obezbjeđenje potraživanja iz svih komisionih poslova koje je obavljao za komitenta.). Komisionar ima pravo i na kamatu na troškove od dana kada su oni učinjeni (član 748). kao i na onima za koje ima ispravu na osnovu koje može raspolagati tim stvarima. Načelno. takođe ima pravo na naknadu troškova. Iz dobivene cijene. I onda kada komisionar vrši neke usluge svojim sredstvima (npr.2. otklanjanje mana. s tim stvarima i s robom postupati kao založni povjerilac. pridržaja i prvenstvene naplate Na robi. ležarina. potraživanja po tekućem računu (komercijalni koneksitet). 147 . Pravo zaloge ima i na stvarima koje se nalaze kod njega i na stvarima koje drži neko drugi za njega.

kupovina komitentove stvari po nižoj cijeni) nije povoljno za komitenta. ipak su neki njeni modaliteti uređeni zakonom. što povlači obavezu plaćanja razlike i naknade ostale štete. propust pažnje dobrog privrednika pri čuvanju robe komitenta (član 776). Imovinska odgovornost komisionara je podvrgnuta opštim pravilima obligacionog prava za slučajeve neispunjenja. komisionar ima pravo na proviziju za obavljeni posao. takođe. Konkretizacija ovih pravila je posebno istaknuta za pojedine situacije koje se tiču isključivo komisiona.ODGOVORNOST STRANAKA 1. pa ih komitent duguje u mjeri na koju ukazuju okolnosti konkretnog posla. propuštanje pregleda i obavještavanja o utvrđenim nedostacima poslane robe (član 777). odnosno neurednog ispunjenja ugovornih obaveza. Ako se te cijene ne bi slagale sa cijenama iz naloga. te izostanak ispunjenja ugovora od strane trećeg lica kod komisiona star del credere (član 781). a plaća cijenu koja je veća onda kada kupuje robu. u sukobu su očigledno interesi komisionara i komitenta. Može se očekivati da će komisionar dati prevagu svojim interesima. jer se odnosi na nenovčane obaveze. 148 . Režim troškova. i obratno. ili za one u kojima se primjenjuju pravila o ugovoru o nalogu kao supsidijaran izvor. komisionar plaća cijenu koja je manja onda kada prodaje robu. nije promijenjen. IV . Zatim slijede: prodaja robe osobi za čiju je prezaduženost komisionar znao ili morao znati (član 774). ono što je povoljno za komisionara (prodaja svoje stvari po višoj cijeni. tj. onoga dana u kome je roba kupljena. Cijena po kojoj komisionar kupuje ili prodaje robu je tržišna ili berzanska cijena u vrijeme izvršenja posla. Odgovornost je subjektivna. I kad je saugovarač u komisiji. odnosno prodata. Zbog toga ćemo se zadržati samo na imovinskim sankcijama za povredu ugovornih obaveza. Odgovornost komisionara Administrativno-pravna i kaznena odgovornost komisionara određena je različitim vrstama propisa za pojedine propuste za koje odgovaraju i drugi poslovni subjekti. Da bi zaštitio interese komitenta. naš Zakon o obligacionim odnosima dopušta komisionaru da bude saugovarač u komisiji samo na osnovu sporazuma sa komitentom (član 775). Iako ova obaveza komitenta ima isključivo ugovorni karakter. U prvu grupu spadaju sljedeći slučajevi neispunjenja ugovora.Naime. Tu je na prvom mjestu sklapanje posla pod uslovima koji su nepovoljniji od naloženih (član 773).

komisionar je dužan platiti “kamatu po najvišoj dopuštenoj ugovorenoj stopi” računajući od dana prijema. 2. njegov saugovarač. Takođe. Može se. Druga situacija postoji onda kada je izvršenje posla povjereno nekolicini komisionara istim nalogom. po dispozitivnim pravilima. ovi komisionari odgovaraju solidarno za ispunjenje naloga (član 757). i sklopiti ugovor. odnosno kome se stvar prodaje. Takav komisioni posao naziva se “del credere”. on ne odgovara za urednost ispunjenja obaveze trećeg lica. Odgovornost komitenta Slučajevi imovinske odgovornosti komitenta nisu posebno istaknuti u Zakonu o obligacionim odnosima. Najprije. da će treće lice ispuniti obavezu. Posebnim sporazumom može se navedeni režim odgovornosti komisionara pojačati.POSEBNE VRSTE KOMISIONA 1. Kad je komisionar sa znanjem komitenta prodao stvar na poček ili kupio stvar pod nekim pravnim teretom. komisionar ne odgovara za treće lice. bilo novca dobijenog po osnovu prodate robe ili usluge. i da će treće lice. odnosno prodao uz neke uslove na koje je komitent pristao. ili terminski posao. primjenjivaće se poglavito pravila o odgovornosti za neispunjenje novčanih obaveza. posebno 149 . dakle. Za jemstvo. posebno utvrditi da će komisionar jamčiti za saugovarača koga izabere. preuzimanje jemstva za obaveze trećeg saugovarača. od koga se stvar kupuje. komision uz jemstvo za obavezu trećeg lica. Supsidijarna pravila o nalogu donekle modifikuju ova rješenja. Bilo da se radi o upotrebi novca dobijenog za plaćanje.U drugu skupinu spadaju dva slučaja odgovornosti nalogoprimca. Može on preuzeti i takvu obavezu da garantuje komitentu da će izvršiti nalog. odnosno od dana kada je komitentu trebalo novac predati. komisionaru pripada posebna nagrada (del credere provizija). Jedina posljedica ovog propusta jeste nemogućnost ostvarivanja prava na naknadu (proviziju). I drugo. Prvi je upotreba komitentovog novca za sopstvene svrhe (član 756). Ako je brižljivo postupao pri poslu. izvršiti svoje obaveze. Ako ništa suprotno nije izričito dogovoreno. ili zaključio distancioni. Klauzula “star del credere”. Jemstvo za ispunjenje obaveze trećeg (komision star del credere) Komisionar ne odgovara ako ne zaključi ugovor ili ne obavi drugi pravni posao koji mu je naložen. V . komisionar ne odgovara ako je stvar kupio. Stoga se njegova odgovornost ravna prema opštim pravilima obligacionog prava. uredno ispuniti ugovor. komitent je dužan komisionaru naknaditi one štete koje je ovaj pretrpio u izvršenju naloga bez svoje krivice (član 760). ne garantuje da će treće lice. A to znači da će odgovornost komitenta ovdje biti objektivna. Isto tako.

a može i odvojeno. VI . Dok robu ne preda. kao avans. To su: sporazuman raskid. iako je dao dio cijene u kreditu ili. na putu. iz postignute cijene naplaćuje prvenstveno iznos kojim je kreditirao komitenta. 150 . komisionar ima pravo prvenstvene naplate svih svojih potraživanja. u gotovu. Izloženi načini prestanka podvrgnuti su opštim pravilima obligacionog prava. Kredit se daje. kao i kamatu i ostale troškove. 2. Opšta pravila Ugovor o komisionu može prestati na načine koji su poznati i kod drugih pravnih poslova. Jasno je da kod ove vrste ugovora komitent ima prema komisionaru prava koja ima povjerilac prema jemcu. po pravilu. mašine) i kod robe iz uvoza.naročito na strani komisionara. da bi se komisionar kao konsignator obezbijedio u slučaju pada cijene. posebnim sporazumom. iako to nije izričito ugovoreno. prestanak subjektiviteta komisionara. budući da se radi o ugovoru intuitu personae. objektivna nemogućnost ispunjenja obaveza . odnosno uobičajene. Komisionar prima u prodaju robu koja ostaje u komitentovoj svojini. komisionaru pripada pravo zaloge čak i kad roba nije u njegovim rukama. Ako je bilo više povjerilaca. a komisionar mu otvara kredit na podlozi primljene robe. protek vremena na koje je ugovor zaključen. Ima izvjesnih poslova za koje se pretpostavlja da za njih komisionar preuzima del credere. ili utvrđena propisom ili običajima.PRESTANAK UGOVORA 1. kad se nalazi u carinskom ili u nekom drugom skladištu. ili je kod vozara. Već je opšteprihvaćeno da postoji komision del credere ako se za posao ugovori provizija dva puta veća od propisane. da jemči za trećeg saugovarača. Može to biti u ugovoru o samom komisionom poslu. koja može biti ugovorena. u iznosu nižem od vrijednosti robe u konsignaciji (obično 60-90%). rjeđe. Kad komisionar proda robu koja mu je data u konsignaciju. Komisionar odgovara solidarno sa svojim saugovaračem. a ne samo za glavnicu.se ugovara. Isto važi i za posljedice prestanka ugovora u pojedinim slučajevima. Ovo rješenje ne postoji u Zakonu o obveznim odnosima. Konsignacioni posao je čest kod robe koja ima veliku vrijednost po jedinici (npr. Pravo zaloge ima za iznos svih potraživanja. Konsignacija Konsignacija je takav komisioni posao u kome se ugovara da komitent šalje komisionaru robu na stovarište. ili mu isplaćuje unaprijed dio cijene. koji reflektiraju na naplatu iz postignute cijene. Komisionaru pripada veća provizija. automobili. te uredno ispunjenje posla.

a otkaz komisionar. ZOO u tom pogledu nije potpuno jasna. Ona stoga važe i kod drugih ugovora o uslugama u prometu robe i usluga. To mora činiti sve dok nalogodavac ne bude mogao po redovnom toku stvari preuzeti brigu o njima. duguje komitentu naknadu štete koju ovakav otkaz prouzrokuje. za razliku od njih.2. komitent duguje komisionaru odgovarajući dio naknade za učinjeni trud i naknadu štete (član 765). Uslovi pod kojima se to može učiniti i posljedice raskida jednostranom izjavom volje su uređene pravilima koja važe za ugovor o nalogu. Bez obzira na to kako se može kvalifikovati otkaz. 151 . komision nema posebnih pravila za ove situacije. Treba uzeti da je otkaz dat “u nevrijeme” ako onemogućava. faktičko je pitanje. Odredbe ugovora o nalogu ovdje se neposredno primjenjuju kao supsidijaran izvor. Opoziv i otkaz naloga Opoziv naloga vrši komitent. komisionar je dužan i nakon otkaza obavljati one poslove iz ugovora koji ne trpe odgađanja. Nalogodavac (komitent) u principu uvijek ima pravo da odustane od ugovora. iako stilizacija člana 766. Komitent to najčešće čini angažovanjem drugog komisionara. Ukoliko otkaže nalog u nevrijeme i to učini bez osnovanog razloga. Ako za odustanak nije bilo osnovanih razloga. I nalogoprimac (komisionar) može uvijek odustati od ugovora. ili bitno otežava komitentu da postigne one ekonomske ciljeve radi kojih je angažovao komisionara. Šta se smatra otkazom “u nevrijeme” i koji razlozi nisu “osnovani”. No.

152 .

ZOT.POJAM I ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O USKLADIŠTENJU 1. S obzirom na značaj ovoga posla u cirkulaciji dobara. na ravnomjerno snabdijevanje velikih i malih potrošača. Pojam. a ostavodavac se obavezuje da mu za to plati određenu naknadu” (član 730). i na otklanjanje posljedica transportnih smetnji. 11. te utiče na stabilizaciju cijena. Zakona o trgovini (Sl. ne moraju tražiti posrednike ni špeditere koji će za njih završavati poslove u vezi sa prijemom ili ekspedovanjem robe i njenim čuvanjem. ostavljanje robe u javno skladište olakšava kupovinu i prodaju robe. Po Zakonu o obligacionim odnosima “ugovorom o uskladištenju obavezuje se skladištar da primi i čuva određenu robu i da poduzima potrebne ili ugovorene mjere radi njezina očuvanja u određenom stanju. Nadalje. Zakona o trgovini “uslugama uskladištenja robe smatraju se naročito smještaj i čuvanje robe.ZOT). Uskladištena roba se smatra veoma dobrom podlogom za dobijanje realnog kredita. te da je preda na zahtjev ostavodavca ili druge ovlaštene osobe. značaj i pravna priroda ugovora Uskladištenje je privredni posao koji se sastoji u smještaju i čuvanju tuđe robe uz naknadu. mogućnost prenosa skladišnice olakšava prođu uskladištene robe i onim kupcima koji nemaju svog prostora da je smjeste. a taj kredit daju i neka skladišta. Trgovcima i proizvođačima je olakšano time što u nekim mjestima. Prema članu 16. a interesentima se pruža mogućnost da vide robu i ispitaju njene osobine. Pored ove osnovne djelatnosti smještaja i čuvanja robe. pa ostavioci ne moraju čak ni tražiti kreditora. Ekonomski značaj javnih skladišta naročito je porastao s međunarodnim razvojem trgovine i s uvećanim prometom robe uopšte.GLAVA ČETVRTA USKLADIŠTENJE I . 2/95 . Ova konstatacija se odnosi na režim opštih uslova poslovanja koje skladištari redovno donose i objavljuju. posao uskladištenja sadrži elemente javne službe. gdje postoje javna skladišta. Kod nas se takav karakter ovoga privrednog posla danas uveliko izgubio. ili koji je dalje preprodaju. n. Na kraju. kao i 172 drugi poslovi i radnje koji se uobičajeno obavljaju uz smještaj i čuvanje robe”. ne moraju podizati svoja skladišta ni zapošljavati osoblje za čuvanje i manipulaciju robe. Uskladištenje velikih stokova robe omogućuje korisne intervencije na tržištu. Pravni režim za skladišna preduzeća isti je kao i za druga preduzeća. 153 . FBiH. skladišna preduzeća obavljaju i druge radnje koje su u neposrednoj ili u posrednoj vezi s uskladištenjem. 173 Skladišni posao ubraja se u trgovinske usluge. Čl. jer roba u skladištu može da čeka povoljnije uslove. 172 173 Član 16.

Zaključivanje ugovora U građanskom pravu. Pored toga. Za sadržinu ugovora važi opšte pravilo da skladištar može imati svoje uslove poslovanja i da nalog sadrži samo njihove najnužnije elemente. Skladišna preduzeća su prihvatila u poslovnom svijetu uobičajenu praksu razvijenu u. Po lučkim uzansama i po trgovinskim običajima. znači shodna (član 739 ZOO). a posao ne vodi špediter. Druga je stvar što se u nekim slučajevima smatra da je ugovor zaključen činom predaje robe u skladište. komutativan. zaključivanja ugovora o uslugama u prometu robom: uskladištenje se vrši isključivo na osnovu dispozicije. Ako se stvar čuva uz naknadu. kad se u prekomorskom saobraćaju roba pretovaruje u brod ili iz broda. Odnos se može zasnovati sporazumom sklopljenim na bilo koji način na koji se zaključuju konsensualni ugovori. ugovor o uskladištenju se mora smatrati konsensualnim. vrši utovar ili istovar i čuva je potrebno vrijeme. Odgovor zavisi od toga da li je posao sa naknadom ili ne. Pošto je za privredne poslove karakteristično da se obavljaju uz naknadu. onda u ugovoru o uskladištenju ima i elemenata ugovora o djelu. postoje i neka obilježja ugovora intuitu persone. Prećutno. takvu pošiljku prihvata skladišno preduzeće. konkludentnim radnjama se zasniva ugovorni odnos kada se roba upućuje u skladište preko vozara.729 ZOO). U teoriji je sporno da li je ugovor o ostavi konsensualan ili realan. kad se korisnik ne javi blagovremeno da primi pošiljku. Iz tih slučajeva ne bi trebalo izvoditi zaključak da je riječ o realnom ugovoru. Zbog toga će se odredbe o ugovoru o ostavi primjenjivati kao supsidijarna pravila na pitanja koja nisu za uskladištenje posebno uređena. Primjena je “odgovarajuća”. ugovor je konsensualan. Posao je sklopljen kada skladišno preduzeće primi i potpiše dispoziciju i stavi na nju pečat preduzeća sa datumom. vozar predaje pošiljku na čuvanje skladišnom preduzeću. U svim navedenim slučajevima prećutnog zaključivanja ugovora. uskladištenju odgovara ostava (depozit). uključujući i nalog.Po svojoj pravnoj prirodi uskladištenje se svrstava u ugovore o ostavi (član 712 . Ovakvo rješenje dozvoljava znatnu slobodu u prilagođavanju pravila o ostavi na ugovor o uskladištenju. i kao dokaz o pravu da raspolaže uskladištenom robom. ugovor je realan. Preovladava shvatanje da može biti i konsensualan i realan. Ugovor o uskladištenju je teretan. On mu služi kao dokaz o zaključenju ugovora o uskladištenju. Tada se radi samo o zaključivanju ugovora konkludentnim radnjama. dvostrano obavezan. 2. U suprotnom. Nadalje. konsensualan i neformalan. Dispozicija se posebnom odredbom poziva na uslove poslovanja kao na sastavni dio ugovora. na primjer. ostaviocem se smatra 154 . Razumije se da ostavilac mora biti upoznat s tim uslovima. Jedan primjerak ovako potpisanog naloga za uskladištenje dobija ostavilac. U pogledu forme ugovora i tehnike zaključivanja važi i kod ovog posla ono što je rečeno za špediterski posao i što je propisano i uobičajeno uopšte za zaključivanje ugovora o trgovinskim uslugama. Kada skladištar po posebnom sporazumu vrši neke dodatne radnje u vezi sa robom.

njegova ličnost ima neka svojstva bitnog elementa ugovora. dužan da stvari sam čuva (član 715 ZOO). Stranke Kao ostavilac (ostavodavac) može se pojaviti svaki subjekt prava. Pružanjem usluga uskladištenja stvari mogu se privredni subjekti baviti kao osnovnom djelatnošću (skladišna preduzeća) ili kao sporednom (prevozničke i špediterske organizacije). To smije činiti sa pristankom ostavioca. Tip C je vlastito skladište gdje je skladištar ista osoba kao i korisnik skladišta ali ne i neophodno vlasnik robe. dakle. koji pohranjuju robu svoga komitenta u javna skladišta. Zakonom o carinskoj 174 politici u Bosni i Hercegovini carinska skladišta su podijeljena na tri tipa. Tip A je javno skladište za koje je odgovoran skladištar. Novine FBiH br. Opšta primaju robu bez obzira na vrstu i pakovanje i čuvaju je odvojeno od druge. Robom se može manipulisati. Pravilo je. ali je stalno pod nadzorom carinskih organa. ili ako je očigledno da se radi o stvarima koje se mogu miješati bez opasnosti da će se time nanijeti šteta ostaviocu (član 734 ZOO). ne mora biti vlasnik stvari koju povjerava na čuvanje skladištaru. Pošto je skladištar. preko špeditera ili preko vozara. Roba se čuva za račun i na rizik vlasnika. Javna skladišta mogu poslovati i kao carinska skladišta.BITNI ELEMENTI UGOVORA O USKLADIŠTENJU 1. Carinske dažbine se plaćaju prilikom iznošenja robe radi njenog stavljanja u promet. ne smiju miješati stvari raznih ostavilaca. uvezena roba i roba namijenjena izvozu. 130 155 . Skladišno preduzeće se ne upušta u ispitivanje da li je on ujedno i sopstvenik robe. da skladištar ne smije miješati ni zamjenljive stvari sa stvarima iste vrste i istog kvaliteta. žitarice i sl. istovarom i pretovarom na brod i na 174 Sl. riječnim pristaništima i većim saobraćajnim čvorištima gdje postoje carinarnice. inače. U njih se smješta tranzitna roba. II . Za njihovo osnivanje potrebno je odobrenje.sopstvenik robe. na robu se ne plaća carina. u principu.: rude. Često se ugovor o skladišnom poslu sklapa posredno. Specijalna skladišta primaju na čuvanje samo neke vrste robe. npr. Specijalna skladišta mogu miješati robu iste vrste. Odobrenje izdaje Uprava carina. U većim lukama postoje posebna preduzeća luka i skladišta koja se pored smještaja i čuvanja robe bave i utovarom. Javna skladišta mogu biti opšta i specijalna. a ne onaj ko je predao robu. Ostavilac. 59/01 Čl. Dok je u takvom skladištu. Podaci iz transportnih dokumenata uzimaju se kao elementi dispozicije. Javna skladišta obično se osnivaju u lukama. I tip F je javno skladište kojim upravljaju carinski organi.

Konsignaciona skladišta nisu javna skladišta. Ovo stanovište zauzimaju i mnoga strana prava. Roba je pod carinskim nadzorom. nego građanskog. Uobičajene radnje bile bi: vaganje. 3.zavisi od dispozicije. nisu mogla izdavati skladišnice. Dakle. kad se iznosi iz skladišta. Cijena usluge Cijena usluge je složena. Sporedne djelatnosti skladištara mogu biti različite: primanje robe od prevoznika. carinjenje. O ovoj zabrani postojala je ranije izričita odredba. Cijena usluga je uvijek sastavni element ugovora o uskladištenju. te vršenje radnji koje se uobičajeno obavljaju uz smještanje i čuvanje robe. otpremanje robe i sl. Koje će od tih radnji skladištar vršiti u konkretnom poslu .). Predmet posla Predmet posla je smještaj i čuvanje robe. Da bi ulazili u cijenu. za razliku od ostave. Izuzetno može i to učiniti posebnim ugovorom. Skladišna preduzeća mogu i izdavati skladišnice. ni za čuvanje robe. a carini se poslije prodaje.kopnena vozila. troškovi moraju biti “opravdano” učinjeni (član 719 ZOO). ni otvoreni prostor skladištar ne izdaje u zakup. privatna skladišta koja. provjetravanje i sl. ni za tuđi račun. kao 156 . Pored toga. U dispoziciji treba tačno naznačiti svaku radnju koja se nalaže preduzeću. Na ovaj ugovor se odnose pravila o ostavi. Skladišno preduzeće se ne može baviti kupovinom i prodajom robe ni za sopstveni. Povjerenu robu skladištar smješta u odgovarajuće magacinske prostorije ili na otvoreni skladišni prostor. Uporedno pravo poznaje još i tzv. od naknade za posebne usluge koje su izričito ugovorene i od troškova isplaćenih u interesu ostavioca. pošto nejasnosti i nepotpunosti idu na rizik nalogodavca. za razliku od javnih. ni zatvorena skladišta. raznih pristojbi i drugih troškova. vađenje uzoraka. 2. Po pravilu. plaćanje vozarine. i tada ne preuzima odgovornost ni za smještaj. predmet poslovanja skladišnih preduzeća mogu biti i sporedne djelatnosti u vezi s uskladištenjem robe. odnosno koje se predviđaju ugovorom. te se ne bave smještajem i čuvanjem tuđe robe. sortiranje. pakovanje. osiguranje. carine. nego sam smješta robu. prema sporazumu sa ostaviocem. i čuva je. Neka zakonodavstva dopuštaju da skladištar prodaje povjerenu mu robu kao komisionar. Sastoji se iz naknade za osnovnu i sa njome povezane sporedne usluge skladištara. Mogu ih otvarati privredne organizacije registrovane kao zastupnici inostranih firmi na osnovu ugovora o konsignaciji. To su skladišta privrednih društava u kojima je smještena uvozna roba kojom trguju te organizacije kao zastupnici. popravka ambalaže. manipulisanje (čišćenje. premije osiguranja. Odnosi sopstvenika tih skladišta sa ostaviocem većinom nisu regulisana propisima trgovinskog prava.

da se reklamacije mogu činiti u roku od 30 dana po prijemu fakture.1. U slučaju manjka. što znači da je donosi samo preduzeće i da važi ono što je već rečeno za obaveznost tih uslova. Prijem robe Javno skladište je dužno primiti na smještaj i čuvanje robu prema prihvaćenom nalogu. po pravilu. ruda itd. skladištar je dužan da to pismeno konstatuje. skladište je dužno vagati robu. pogotovo kad prima robu od vozara. Javno skladište prima robu prema težini deklarisanoj u dispoziciji i ne odgovara za tu težinu. su. Cijene pojedinih usluga. i ako ustanovi razliku ovlašteno je na 157 . ima pravo robu vagati.). prema tome. Prilikom prijema skladištar treba da provjeri podatke o identitetu robe i da utvrdi njeno stanje “na oko”. mora biti objavljena. Ovim aktom ostavilac prima svu odgovornost za štetu koja bi mogla nastati uslijed toga. tj. Preduzeće može donijeti tarifu i kao poseban opšti akt. ugalj. kvara ili ma kakvih mana na robi ili u pakovanju. Tarifa obavezuje obje strane. kao i prema vremenu čuvanja. No. u svojim opštim uslovima poslovanja. špeditera ili ma od koga posrednika. Tarifa može biti sastavni dio opštih uslova poslovanja. kao i robu sa manama. III . Naša skladišna preduzeća obično predviđaju. ako nije propisano uslovima poslovanja. propisane tarifom. Samo ako ostavilac naročito traži. Da bi tarifa obavezivala. Tada odgovara i za težinu. iznos naknade može ispravljati.OBAVEZE STRANAKA 1. nego i prema tome čuva li se roba u zatvorenom ili u otvorenom skladištu. Loše ili nedovoljno upakovanu robu. kolonijal. lako zapaljiva. U suprotnom smatra se da je robu primio onako kako glasi dispozicija. ukoliko skladište posumnja u deklarisanu težinu. alkohol. Obaveze skladištara 1. ako drukčije nije ugovoreno. kojom se konstatuje takvo stanje robe. cijena se u privrednom poslu uskladištenja ne mora posebno ugovarati. Roba u zatvorenim koletima smatra se da je ona i onakva kako je deklarisana i skladištar je ne mora provjeravati. staklo. pa se. osnovne kao i sporednih. ako tarifa nije pravilno primijenjena. odnosno. voće. bez odlaganja.posla građanskog prava. Naknada je izdiferencirana ne samo prema toj klasifikaciji. jaja. prima javno skladište uz posebnu izjavu ostavioca. drvo. cement. prljava. Za reklamaciju važi opšti rok iz ZOO. Tarifom je roba koja se uskladištava klasirana (skupocjena. On odgovara samo u slučaju da ambalaža bude oštećena za vrijeme dok se roba nalazila kod njega na čuvanju. odvojeno od uslova poslovanja. mašine. ako može. voluminozna.

Od skladišne knjige treba razlikovati knjigu skladišnice. Izdavanje potvrde Javno skladište je dužno izdati ostaviocu potvrdu. U hitnim slučajevima. ili tražiti novu dispoziciju. ako postoji opasnost da se roba pokvari. Ako je skladišno preduzeće uvelo nalog kao formular ugovora. uslovi smještaja. Takođe može samoinicijativno popraviti ambalažu.naplatu naknade za usluge po tarifi prema nađenoj težini. kao dobar privrednik.4. S obzirom na prirodu posla. U tom slučaju je potvrđeni nalog istovremeno i dokaz o zaključenju ugovora i potvrda o prijemu robe na uskladištenje. potvrda se tom prilikom vraća. povjerenu mu robu drugome na čuvanje. 1. Skladištar ne može predati. kao i o drugim činjenicama iz sadržaja potvrde. Skladište nema pravo zahtijevati od ostavioca da preuzme 158 . Vođenje skladišne knjige Javno skladište je dužno da vodi skladišnu knjigu sa podacima o ostaviocu i o robi. Podaci se u skladišnu knjigu unose prema dispoziciji i drugim informacijama dobijenim u toku prijema robe. treba da preduzme odgovarajuće mjere radi očuvanja robe i ne čekajući to uputstvo. sa podacima iz skladišne knjige. ostavilac. odnosno vlasnik ima pravo podići robu i prije isteka roka uz obavezu da naknadi štetu skladištu. U tu se knjigu unosi ime i adresa ostavioca. odgovarao bi i za slučajnu propast i oštećenje robe (član 715 ZOO). Ako to interesi ostavioca zahtijevaju. ona služi kao isprava za podizanje uskladištene robe. odnosno u stanju koje je utvrđeno ugovorom. kao i na naplatu troškova vaganja.3. odmah tražiti uputstvo ostavioca. odnosno obavijest služi kao dokaz o prijemu na smještaj i čuvanje u njoj navedene robe. O svim preduzetim mjerama skladištar je dužan izvijestiti ostavioca. koju kod naših skladišta često zamjenjuje obavijest o uskladištenju tereta. pa čak može robu i prodati na najpogodniji način. Potvrda. dan prijema robe. podaci o robi koja se prima na uskladištenje. Čuvanje robe Javno skladište je dužno da čuva povjerenu mu robu pažnjom dobrog privrednika i u stanju u kakvom je primljena. Roba se čuva do isteka ugovorenog roka.2. onda ono potvrđuje jedan primjerak naloga i daje ga ostaviocu. a u nekim slučajevima predlagati ostaviocu potrebne mjere. Nadalje. i kad ostavilac ne odgovori odmah. Ako javno skladište izda skladišnicu. ako smatra da je to potrebno činiti u korist očuvanja robe. skladištar može preduzimati mjere ne čekajući dispoziciju ostavioca. obaveze u pogledu sporednih radnji. Ako bi to učinio. 1. Tako će skladište. bez pristanka ostavioca. Stoga je skladištar dužan voditi nadzor nad robom. propadne ili ošteti. 1. skladišno preduzeće. te mjera i nalozi ostavioca.

ili ako to ostavilac po njegovu pozivu ne bi mogao na vrijeme učiniti. Ako to traži ostavilac.9.robu prije ugovorenog. odnosno. 1. 1. 1. Očuvanje prava ostavioca Javno skladište mora da preduzme radnje za očuvanje prava ostavioca. Izdavanje robe Postoji dužnost skladištara da izda robu ostaviocu po isteku roka. 1. vodeći računa o interesima ostavioca (član 731. Pregled robe Javno skladište je dužno da dopusti ostaviocu i drugim licima koja on ovlasti da pregleda uskladištenu robu. No. zakonskog ili ugovorenog. I bez posebnog naloga. Bude li ugovorom samo utvrđena obaveza skladištara da stvari osigura. Stvari primljene na čuvanje skladištar treba da vrati ostaviocu. 1. Ovo se naročito odnosi na slučaj kad robu prima od vozara ili od špeditera.6.7. odnosno ovlašćenom licu u onakvom stanju u kakvom ih je primio. Prethodno je dužan da o tome obavijesti ostavioca. skladištar mora preduzeti uobičajene radnje u vezi sa robom. 3 ZOO). skladištar je ovlašten da robu proda na javnoj prodaji. Prodaja robe u kvaru Ako se na uskladištenoj robi dešavaju neotklonjive promjene usljed kojih postoji opasnost da će se ona pokvariti. 159 . odnosno na zahtjev ostavioca i prije toga.8. a rizici ne budu precizirani. ako rok čuvanja nije ugovoren. uslovima poslovanja predviđenog roka. 1. Po isteku roka čuvanja. Ne dobije li uputstvo blagovremeno. skladištar je dužan da izvrši osiguranje od uobičajenih rizika (član 732 ZOO). Osiguranje robe Javno skladište je dužno da osigura robu od rizika za koji postoji obavezno osiguranje. na trošak i rizik ostavioca. uključujući i one koje su predviđene uslovima poslovanja. st.5. skladištar je dužan da traži uputstvo ostavioca. Istim osobama mora dozvoliti i uzimanje uzoraka. tj. Prodaju mora izvršiti “na najpogodniji način”. dužno je da osigura robu i za slučaj oštećenja ili propasti stvari. Zakon predviđa da je skladištar dužan čuvati povjerenu mu robu godinu dana. Postupanje po nalogu Skladištar je obavezan da postupa po nalogu ostavioca i preduzima radnje koje su naređene nalogom.10. skladištar je dužan da robu proda sam. od rizika koje stranke utvrde ugovorom.

Skladištaru se moraju uručiti i propisani administrativni dokumenti. kao i na neispravnu ambalažu.1. Prilikom predaje robe na uskladištenje. Ne mora za to tražiti pristanak ostalih ostavilaca čije su stvari smiješane (član 734 ZOO). naročito kad je dao nalog za otpremu ili prijem robe od vozara. 2. “smatra se da je roba uredno 160 . Ukoliko se provjerom utvrde nedostaci. Dužan je. Ovo je posljedica njihovog prava da miješaju primljenu robu. a ako je na robu izdata skladišnica . silosi i elevatori. skladištar opšteg tipa može iz tih smiješanih stvari izdvojiti i predati ostaviocu njegov dio. Predaja robe i dokumenata Ostavilac je dužan da preda robu za koju je sklopio ugovor (dao dispoziciju) na smještaj i čuvanje. 2. Ne učini li tako. primalac mora “odmah” da sačini reklamaciju i da o nedostatku obavijesti skladištara. primalac može zahtijevati i provođenje svih drugih potrebnih postupaka kontrole robe. ne moraju izdavati istu robu. Specijalna skladišta. Troškove uobičajenog pregleda snosi primalac robe. ako bi usljed toga moglo doći do štete na robi. U slučaju da s razlogom posumnja u osobine stvari. Ako su zamjenljive stvari pomiješane. troškove postupka snosi skladištar. Ako to ne učini.donosiocu skladišnice. Izdaje se ista roba koja je predata na uskladištenje. Tada mora da izda robu u stanju u kojem roba treba da bude prema ugovoru.2. 1. Obaveze ostavioca 2. da izjavi kolika je vrijednost robe (član 730 ZOO). Uz robu ostavilac je dužan da preda skladištu potrebne dokumente. Upozorenje na mane Skladište je dužno da upozori ostavioca na mane ili na prirodna svojstva stvari. Na te nedostatke skladište je dužno upozoriti ostavioca čim ih je opazilo ili ih je kao dobar stručnjak moralo opaziti (član 731 ZOO).skladištar može primiti obavezu i da poboljša stanje tih stvari. nego robu iste vrste i kvaliteta. Uskladištena roba se izdaje ostaviocu. ukoliko on to traži. odnosno donosiocu potvrde. ostavilac je obavezan da pruži sva potrebna obavještenja o robi. Ako ništa posebno nije ugovoreno. Kada je nedostatak vidljiv. smatra se da odustaje od ugovora i snosi za to odgovornost. Pregled robe pri prijemu i reklamacija Prema izričitoj zakonskoj formulaciji “primalac robe dužan je robu pregledati u trenutku njezina preuzimanja” (član 738 ZOO). uvidom u spoljnje stanje robe i pakovanja. takođe.11. pregled se vrši na uobičajeni način.

manjka. Rok za reklamiranje skrivenih nedostataka je sedam dana od momenta preuzimanja.ODGOVORNOST STRANAKA 1. Kad se radi o neizvršenju radnji koje nemaju karakter čuvanja robe. Usluge se plaćaju na osnovu fakture skladišta. IV . subjektivna je. Pokvarljiva roba može biti i neposredno prodata. dužan je da plati korisnik i prije preuzimanja robe (član 736 ZOO). skladište odgovara za robu uvijek. odgovornost se ravna prema opštim pravilima obligacionog prava. carinu i sl. i u tom pogledu važe opšti propisi. odnosno primaocu. Sankcionisanje propusta vezanih za dužnost i čuvanje robe podvrgnuto je nekim specifičnim rješenjima. I posljedice propuštanja blagovremene i sigurno date reklamacije su izjednačene sa onima koje možemo naći kod ugovora o prodaji: “smatra se da je roba uredno primljena” (član 738. 2 ZOO). skladištar može na osnovu zakonskog prava zaloge i pridržaja robu prodati na javnoj prodaji i.primljena” (član 738. ako dođe do: gubitka. prema ovom shvatanju odgovornost skladištara je objektivna. za osiguranje. Da zaključimo. kvara. 3 ZOO). Eventualni ostatak stavlja se na raspolaganje korisniku. uništena ili pokvarena. ili uslijed prirodnih svojstava robe. Po drugom sistemu skladište je dužno da obavlja svoje poslove s pažnjom dobrog privrednika (član 714 ZOO) i odgovara ako nije tako 161 . Neke troškove. Pitanje eventualne naknade štete ostaviocu rješava se odvojeno. Odgovornost skladištara Odgovornost skladištara je zasnovana na njegovoj krivici. a može biti i drukčije ugovoreno. Po jednom. st. U suprotnom. Oslobađa se odgovornosti samo ako je do štete došlo uslijed neotklonjive sile. kao što su izdaci za utovar i pretovar. U pogledu određivanja odgovornosti skladišta za smještenu robu postoje dva sistema. ili uslijed propusta ostavioca i rđavog pakovanja koje se nije moglo primijetiti. 2. Po pravilu. plaća se prilikom izdavanja robe ostaviocu. Skladište treba da dokazuje te okolnosti. obaveza ostaje na ostaviocu. pa i za onu robu koja je za vrijeme uskladištenja oštećena.3. izgubljena. Ostavilac može u dispoziciji označiti da naknadu plati i neko treće lice. Naknada se plaća za izvršene radove i usluge. st.. Reklamacija na skrivene nedostatke mora se dati “na pouzdan način”. Takva odredba važi samo ako na nju pristane treće lice. iz dobivene cijene naplatiti svoja potraživanja. ili oštećenja. Plaćanje usluge Naknadu plaća stranka koja je izdala dispoziciju. Ako korisnik ne plati naknadu za usluge i ne podmiri ostale troškove o roku. Značenje ovog termina isto je kao i kod prodaje.

Dakle. te neispravnom ambalažom”. ali samo kao osnovni model.uradilo. Pored odsustva svoje krivice. ako dokaže da bi do propasti ili oštećenja stvari došlo i da je on postupao u skladu sa ugovorom (član 717 ZOO). a smatra se da je skladište krivo što kao dobar privrednik nije preduzelo potrebne mjere koje bi dovele do otklanjanja. Ova blaža odgovornost prihvaćena je i u našem pravu. prirodnih pojava. ako dokaže da je uzrok štete bila neka okolnost koja se da kvalifikovati kao: viša sila. skladištar naknađuje štetu do stvarne vrijednosti robe. Drugo. ili je uzrokovana krivicom ostavodavca. onda kada skladištar bez pristanka ostavodavca ili bez nužde povjeri drugom čuvanje robe (član 715 ZOO). U pogledu količine skladište odgovara samo za broj komada. osobina robe ili radnja imaoca prava. uslijed nepotpunih ili nejasnih oznaka na robi ili u dispoziciji. skladište ne odgovara ni za štetu nastalu: uslijed prirodnih svojstava robe. skladištar odgovara za slučajnu propast i oštećenje stvari i onda kada ju je upotrebljavao bez dozvole (član 716 ZOO). Ako bi došlo do propasti. on mora da dokaže i postojanje nekog od konkretnih uzroka štete navedenih u zakonu. ni otkloniti ni pored redovne pažnje. uslijed unutrašnjih mana koje se na robi nisu mogle uočiti. skladištar neće ni u ovakvoj situaciji odgovarati za slučajne štete. st. manama ili prirodnim svojstvima robe. a skladištar je za to odgovoran. Tada se odgovornosti može osloboditi. Za težinu robe skladištar odgovara izuzetno. uslijed normalnog i manipulativnog kala. Prihvaćeno je. umanjenja ili oštećenja robe za vrijeme njenog čuvanja. Skladište snosi odgovornost i za rad ljudi koji za njega obavljaju posao. kao i uslijed svih pojava i događaja na koje skladište nije moglo imati uticaja pod normalnim okolnostima ili po njihovoj prirodi. 162 . skladištar se ne može osloboditi odgovornosti dokazujući da se ponašao pažnjom dobrog privrednika. Prema članu 731. Teret dokazivanja je na skladištaru. ili do umanjenja štete. mjera i naredaba vlasti. tj. da skladište ne odgovara ni za druge štete koje bi nastale uslijed krivice ili nemarnosti ostavioca. načelo odgovornosti za krivicu. ako se na to posebno obavezao. a to značajno otežava njegov položaj. da postoji slučaj. Osim što ne odgovara za štetu do koje je došlo uslijed više sile. Ona postoji. nesretnih slučajeva. 1 ZOO “skladištar odgovara za štetu na robi osim ako dokaže da je šteta uzrokovana uslijed okolnosti koje se nisu mogle izbjeći. najprije. kao i kad je robu vagao prilikom prijema. kao i za štete koje nastanu uslijed rđavog funkcionisanja tehničkih sredstava. Primjenom pravila o ostavi mogu se utvrditi i dva slučaja objektivne odgovornosti skladištara za štete na robi. ili otkloniti. dakle. Ipak. Ako je šteta prouzrokovana namjerno ili krajnjom nepažnjom skladištar naknađuje svu štetu. Jasno je. pa i izgubljeni dobitak ostavioca (član 733 ZOO). zbog čega je propušteno da se preduzmu odgovarajuće mjere i uobičajena manipulacija.

Stoga. Javna skladišta. o magacinu gdje je roba smještena. Za tačnost podataka jamči javno skladište. Kao hartija od vrijednosti. iz koje se mogu iskinuti pojedine skladišnice. Skladišnica je hartija od vrijednosti. a prenosom njenih pojedinih dijelova prenose se i prava sadržana u tim hartijama: pravo svojine ili pravo zaloga na robi. Za zakašnjenje u plaćanju ostavilac duguje zateznu kamatu. upravo. a skladište koje je ovlašćeno da izdaje skladišnice dužno je da je izda na zahtjev ostavioca. A to znači da se njegov položaj razlikuje zavisno od toga da li je u pitanju nenovčana ili novčana obaveza. Odgovornost ostavioca Za neizvršenje ili neuredno izvršavanje svojih obaveza ostavilac odgovara prema opštim pravilima obligacionog prava. zatim naziv skladišta i datum upisa (član 741 ZOO). To je isprava kojom skladišno preduzeće potvrđuje da je robu navedenu u toj skladišnici primilo na uskladištenje. o carini.2. Skladišnica se izdaje samo onom ostaviocu koji je zatraži. podaci za određivanje njene vrijednosti). onda je pravo raspolaganja robom inkorporirano u skladišnicu i bez nje se to pravo ne može ostvarivati ni prenositi. koja se bave izdavanjem skladišnica. kvalitetu. o robi (naziv. Tada ostavilac. U tome je. U oba dijela upisuje se broj skladišnice i podaci iz matične knjige koje potpisuje skladištar. Kad je izdata skladišnica. Skladišnica je perforirana. o osiguranju robe. suština hartija od vrijednosti. Ko ima skladišnicu ima pravo zahtijevati da mu se preda roba navedena u njoj. To znači da skladište odgovara za štetu koja bi proizašla za nekoga ko bi preuzeo ma kakve radnje oslanjajući se 163 .skladišni list. Sastoji se iz dva dijela: iz priznanice i založnice ili varanta (Warrant). o vremenu skladištenja. količina. U matičnu knjigu unose se podaci o ostaviocu. možemo ubrajati i izdavanje skladišnice (skladišnog lista). Bitno je da garancija važi i za vrstu. V . količinu i kvalitet robe. U prvoj grupi slučajeva posebno treba istaći posljedice propusta obaveze obavještavanja skladištara o svojstvima i vrijednosti pošiljke. skladišnica nije prosta isprava o uskladištenju robe . o troškovima i taksama koje terete robu. oznaka. pored primanja robe na smještaj i čuvanje. vrsta. ne samo da gubi pravo na naknadu štete koju je sam pretrpio nego i duguje naknadu za sve štete koje skladištaru budu prouzrokovane uslijed toga što nije znao osobine i vrijednost stvari. obilježja. ona cirkuliše u prometu dobara i njena prodaja znači i prodaju robe. Pojam i značaj skladišnice U osnovnu djelatnost javnog skladišta. vode matičnu knjigu skladišnica (registar).SKLADIŠNICA 1.

te se na osnovu nje stiče pravo raspolaganja uskladištenom robom. Ako je već dobio skladišnicu za svu robu. Indosiranje se vrši na taj način što imalac skladišnice “po naredbi” na poleđini ispisuje ime onoga na koga prenosi skladišnicu. ostavilac može tražiti da skladištar podijeli robu na određene dijelove. Prema tome. ostavilac može tražiti da mu se i bez podjele robe izda skladišnica samo za neki dio tih stvari. provjeravati tačnost podataka o robi iz dispozicije. dovoljno je i ako se prenos upiše samo u priznanicu. značaj je i u mogućnosti dobijanja realnog kredita prenosom varanta. Priznanica ide sa robom. i prema tome je prenos drukčiji. 2. potpisuje izjavu o prenosu i navodi datum prenosa. a vratiti cijelu skladišnicu. po pravilu. kada izdaje skladišnicu. Izdavanje i prenos skladišnice Skladišnica i svaki njen dio ponaosob su robne hartije od vrijednosti i mogu se prenositi zajedno ili odvojeno. pravo raspolaganja robom može biti ograničeno založnim pravom utvrđenim varantom. Roba se može prodavati prodajom skladišnice. ne mora se prenos upisavati na oba dijela. S obzirom na njihove različite funkcije u robnom prometu. Skladište. Ekonomski značaj skladišnice je u mogućnosti trgovanja. Kad su predate na uskladištenje zamjenjive stvari. Založnica utvrđuje pravo zaloge na uskladištenoj robi za iznos koji je na njoj označen. pa da mu izda za svaki taj dio zasebnu skladišnicu. Svaki dio skladišnice ima svoju posebnu funkciju i pravnu važnost. Nadalje. sa eventualnim ograničenjem za iznos za koji je roba založena. Kad se prenosi cijela skladišnica. držalac priznanice pravo na robu. a skladišnica “po naredbi” prenosi se indosmanom. Svaki držalac pojedinog dijela skladišnice ima samo ona prava koja proizlaze iz toga dijela: držalac varanta ima pravo zaloga za upisani iznos. a ne jedan njen dio. davanje zajma na podlozi robe). Ako je na ime. ako se varant nalazi u trećim rukama. prenosi se cesijom. može zahtijevati od skladišta to isto. Stoga skladištar može. To znači da potpuno pravo raspolaganja robom ima onaj koji drži u rukama oba dijela skladišnice.na te podatke (na primjer: kupovanje robe. Dalje. i svaki dio skladišnice može se prenositi odvojeno.priznanicu i založnicu. i to kako cijela tako i njeni odvojeni dijelovi. Indosiranje skladišnice znači prenos prava raspolaganja robom koja je u njoj upisana. koje time stiče pravo na robi onako kako ih je imao i ostavilac. izdaje cijelu skladišnicu . Indosiranjem se prenose sva prava iz priznanice i iz varanta na treće lice (na indosatara). Onome ko daje kredit na podlozi robe za koju je izdata skladišnica indosira se varant na iznos kredita. Pri tom valja imati na umu kod indosiranja same priznanice da je pravo raspolaganja robom ograničeno pravom zaloge 164 . Skladišnica može glasiti na ime ili “po naredbi”. pa se prodaja robe obavlja stvarno indosiranjem skladišnice ili i same priznanice.

To je mjera za zaštitu založnog povjerioca. Dalji prenos varanta. a na varantu još i potpis indosanta. No. založnica se ne može prenositi indosamentom. Protest i pravo regresa ostvaruju se po postupku predviđenom za mjenicu. 3. Stoga je potrebno. onaj koji je podigao protest. a zatim se isplaćuje dug imaocu varanta. Međutim. te nije u rukama imaoca priznanice. i za koji je iznos založena. vrši se jednostavno indosamentom i nije vezan za ove formalnosti. kad se varant prvi put sam prenosi. Upisivanje u skladišnu knjigu (registar) potrebno je da bi skladištar znao za zalogu i da bi prilikom izdavanja robe mogao pravilno postupiti. Na varantu i u skladišnu knjigu ubilježava se: za koju je sumu roba založena. mora isplatiti sumu za koju je roba založena i kamatu do dospjelosti varanta. a da povjerilac. može tražiti da se prenos na njega upiše u registar skladišta i skladište je dužno da to učini. Skladištar je dužan da to upiše u skladišni registar. upisati taj prenos i u priznanicu da se zna da je roba založena. Pored navedenog. Ona se isplaćuje imaocu založnice i time se založnica otkupljuje. pošto javno skladište ima prvenstveno pravo zaloga. upis prvog samostalnog prenosa varanta u priznanicu omogućava imaocu priznanice da se sa vlasnikom varanta sporazumije o eventualnoj isplati duga. Protest i amortizacija skladišnice Ako varant nije na vrijeme isplaćen. Novac se može položiti i javnom skladištu za račun založnog povjerioca .imaoca varanta. Ako se imalac varanta ne bi mogao podmiriti. kome je založena. ima pravo zahtijevati prodaju založene robe po proteku osam dana od dospjelosti potraživanja (član 747 ZOO). Upis tih podataka je odlučujući za pravnu važnost prenosa. onaj na koga je prenesena založnica mora odmah obavijestiti skladište o prvom prenosu založnice. koji ima založno pravo po varantu. U tom slučaju. Bez ubilježavanja na priznanici. Imalac založnice. Ispusti li se ma šta . uz koju kamatu. pošto je u toku regresnog postupka isplatio potraživanje upisano u založnici. za razliku odgovara ostavilac. kad je varant prenesen na koga drugog. Ako varant nije bio prenošen. na založnici i u registar. kao i priznanice. moglo bi doći do zloupotreba. ipak. prodaje i uskladištenja. 165 . od onih na koje je varant bio prenošen prije nego na njega. imalac priznanice. Kad toga ne bi bilo.imaoca varanta. svaki onaj ko primi ma koji ovaj dio. imalac varanta je dužan to utvrditi protestom kod suda. ima pravo potraživanja od prenosilaca (regresnih dužnika). Iz tih razloga. ili onaj kome je založnica predata.prenos ne vrijedi. ali po pravilima građanskog prava. Javno skladište može robu izdati samo onom ko podnese oba dijela skladišnice. izgubi to pravo prema novom sopstveniku koji je robu kupio bez ikakvih tereta. Tek poslije toga može zahtijevati isplatu od prenosilaca kao regresnih dužnika. može zahtijevati da mu se izda roba. Iz prodajne cijene podmiruju se najprije troškovi protesta. roba bi se mogla izuzeti sa skladišta na osnovu priznanice. dan dospjelosti duga i datum izdavanja. a da na založnici konstatuje da je taj upis izvršen. Ova operacija ponovo ukazuje na opravdanost formalnosti za upis prvog zalaganja robe u priznanicu i u skladišnu knjigu. priznanicu ili založnicu.

O pokretanju postupka sud obavještava javno skladište. Ako se neko pojavi. pa čak ni sa cijelom skladišnicom. Postupak vodi sud. ako takav tražilac da potpuno obezbjeđenje za eventualno potraživanje založnog povjerioca kao i sopstvenika robe.Izgubljena skladišnica ili njen dio amortizuju se po posebnom postupku. I prije donošenja odluke. ili njen dio. upućuje se na spor o pravu vlasništva. koje je dužno da o tome stavi zabilješku u skladišnu knjigu pored upisa robe na koju glasi skladišnica. sud može dozvoliti da se roba preuzme iz skladišta. na molbu lica koje traži amortizaciju. da se javi sudu u roku od 60 dana. Sud objavljuje pokretanje postupka za amortizaciju i poziva svakog ko eventualno drži u rukama takvu skladišnicu. Takav se imalac upućuje sudu da raspravi zakonitost svoga prava na skladišnicu. Na taj se način sprečava skladište da izda robu onome ko bi se javio sa priznanicom. Ukoliko se niko ne javi. 166 . sud donosi odluku o amortizaciji.

kao zastupnik s tim što se to mora izričito ugovoriti. Zato se u nekim pravima špediterski ugovor podvodi pod ugovor o komisionu. ugovorom o špediciji obavezuje se špediter da. tj. otpravljanju) u teoriji se. Prema našem zakonu. ZNAČAJ I PRAVNI IZVORI 1. Nekada će biti potrebno da špediter samo neke pravne radnje (npr.POJAM. dakle. što se može vidjeti kod izlaganja o bitnim elementima tih ugovora. član 827). obično. “radi prevoza stvari zaključi u svoje ime i za račun nalogodavca ugovor o prevozu i druge ugovore potrebne za izvršenje prevoza. nego u ime i za račun svoga nalogodavca (ZOO. Isti je pravni položaj špeditera i komisionara. carinjenje) obavi kao zastupnik (agenturna klauzula). definiše kao ugovor kojim se špediter (otpremnik) obavezuje da. a komitent se obavezuje isplatiti naknadu (ZOO. rusko i donekle švajcarsko). u svoje ime a za račun komitenta (nalogodavca). Radi. odnosno podvrstu komisiona (francusko. član 827). otpremništvu. 167 . Prema tekstu Zakona o obligacionim odnosima. kao i da obavi ostale uobičajene poslove i radnje”. Pojam ugovora Ugovor o špediciji (otpremanju. Najčešće. izvrši organizovanje otpreme ili dopreme stvari te obavi druge uobičajene poslove i radnje uz naknadu. ugovorom se može predvidjeti da špediter djeluje. Razlika između špeditera i komisionara jeste u samoj prirodi poslova i radnji koje oni obavljaju u pravnom prometu. Iz teorijskog i legislativnog poimanja ugovora o špediciji jasno slijedi da je osnovni sadržaj posla špedicije i poslovne djelatnosti špeditera u organizaciji prevoza stvari. oba djeluju u svoje ime a za račun drugoga. On djeluje u svoje ime a za račun komitenta. organizacija prevoza obuhvata otpremu odnosno dopremu stvari po principu “od vrata do vrata” ili “od skladišta do skladišta”. svoga nalogodavca. Špediter je “arhitekta” prevoza stvari. otpremi odnosno dopremi stvari.DIO TREĆI UGOVORI O ORGANIZOVANJU PREVOZA I PREVOZU STVARI GLAVA PRVA UGOVOR O ŠPEDICIJI (OTPREMANJU) I . Pojam ugovora o špediciji određuje pravni položaj špeditera. ne u svoje ime.

za razliku od transporta. ekonomski i tehnički . prekomorski prevoz se obavlja na osnovu grupne teretnice. ugovor o špediciji je poseban i samostalan nominatni ugovor (njemačko. Putevi prevoza postaju sve mnogobrojniji. pomorskih. Pojavila se kao nužan rezultat podjele rada u prometu roba.iznalaženje najpovoljnijih uslova za povjerenu mu organizaciju prevoza stvari. koji obezbjeđuje organizaciju prevoza robe. Izbjegao. predaje na prevoz i carinjenja do preduzimanja sanitarnih mjera i izbora puteva prevoza . potrebno je poznavanje mnogobrojnih propisa i poslovnih običaja koji se tiču niza radnji počev od pakovanja. Prilikom transporta stvari. Svjetska organizacija špeditera (FIATA) usvojila je autentične tekstove ovih isprava. Sve to treba da zna onaj koji otprema stvari. plaćanje kazni i penala. mađarsko. Stvari se prevoze: vagonskim pošiljkama. jeftinije i brže. špediterska transportna potvrda (FCT). koji je karakterističan za anglosaksonsko pravo. ugovor o špediciji je vrsta agencije (agency). kako u jednoj zemlji tako i između raznih zemalja. nije regulisana niti unificirana međunarodnim konvencijama. poljsko).postaju sve komplikovaniji. Zakonom o obligacionim odnosima regulisan je ovaj ugovor u cjelini (član 827846). po drugom sistemu. špediter organizuje zbirni prevoz stvari (zbirna špedicija). na ovaj ugovor 168 . tražila da se pojavi subjekt u prometu robe. na prvom mjestu između trgovine i saobraćaja. U vezi s tim je i primjena raznih tarifa i beneficija. naročito u međunarodnoj razmjeni.pravni. Da bi ostvario svoj osnovni cilj . organizuju se maršrutni vozovi. rusko) i po trećem sistemu. zadržavanje robe ili čak zapljenu robe u slučaju da se ne udovolji nekom propisu. 2. U posljednje vrijeme se naglo razvila jer je sve veća cirkulacija dobara. godine koja nije usvojena. kamionski karavani. postigao istovremeno njihovu zaštitu i sniženje troškova transporta. u koji spada i naše pravo. Bilo je izrađeno nekoliko konvencija.U uporednom pravu postoje tri sistema regulisanja špedicije: po prvom. suvozemnih i drugih. Dokumenta koja se naročito koriste u međunarodnoj špediciji su ova: špediterska potvrda (FCR). kao poseban i samostalan ugovor. a uslovi prevoza . da bi iskoristio razne olakšice (povlastice) i organizovao prevoz stvari što sigurnije.željezničkih. 3. posljednja 1968. eventualno. ali njena pravila imaju snažan uticaj na poslovnu praksu. Poznato je da na transport djeluju dvojaki faktori: stimulativni i restriktivni. špediterski konosman (FBL) i špediterska skladišna potvrda. U slučaju pravne praznine. preferencijala i refakcija. ugovor o špediciji je posebna vrsta ugovora o komisionu (francusko. Veliki značaj imaju unificirana pravila i sadržaji koji se nalaze u špediterskim ispravama. Značaj špedicije Špedicija je uslužna djelatnost i sastoji se u stručnoj organizaciji prevoza stvari. Pravni izvori Špedicija.

387. Ugovor se. Ako se ne daju u pisanom obliku onda za zaključenje ugovora važe opšta pravila obligacionog prava. mada ima mišljenja da oni spadaju u domen objektivnog prava. na čemu insistiraju i opšti uslovi poslovanja. II . 175 Njihova primjena može se izričito ili prećutno ugovoriti zašto je dovoljno da je komitent znao ili morao znati da špediter djeluje isključivo na osnovu opštih uslova poslovanja. mjesto. u slučaju da špediter primljenu dispoziciju (ponudu) odmah ne odbije. op. ugovor o špediciji je neformalne prirode jer zakon ne traži obaveznu pismenu formu ugovora. može imati značaj ponude 176 ili prihvata ponude. naročito jača. način otpreme. ona se pravno ima smatrati prihvatom ponude. Oni to čine poslovnim komunikacijama. bez prethodne ponude špeditera.cit.str. Zaključivanje ugovora U našem pravu. Dispozicija je u obliku standardizovanog obrasca (formulara) koji štampa špediter i sadrži potrebne rubrike vezane za stvari koje se otpremaju. promocijom i propagandom. I u oblasti špedicije postoje odnosi konkurencije u kom smislu špediterska društva. tada ima karakter ponude. Opšti uslovi su autonomni izvor prava i primjenjuju se po volji ugovornih stranaka.se primjenjuju odredbe zakona koje se odnose na ugovor o komisionu.str. Tehnika zaključivanja ovoga ugovora je ista kao i kod ostalih. pa čak i uputstva ako je data nakon zaključenja ugovora. dispozicija. U našem pravu. a između stranaka već postoji 175 176 O različitim shvatanjima vidjeti: Đurović dr Radomir. član 829. putem ponude i prihvata. a pretpostavlja se da su mu bili poznati ako su objavljeni na uobičajen ili propisan način. op. Većina autora smatra da je. preduzimaju poslovne aktivnosti na pojačavanju akvizicije komitenata. Može se zaključiti na bilo koji način. Ugovor se najčešće zaključuje tako što komitent dostavlja špediteru dispoziciju. ipak. Ako je dispozicija data na osnovu ponude špeditera. da se ponuda i prihvat kod ugovora o špediciji daju u pisanoj formi. potrebno da su opšti uslovi poslovanja bili poznati komitentu u vrijeme zaključenja ugovora. ugovor o špediciji se može zaključiti i prećutno. te davanjem savjeta zainteresovanim subjektima. odnosno trgovinskom zastupanju. Draškić dr Mladen. Dakle. vrijeme i drugo. U poslovnoj praksi je uobičajeno. 330. takođe. Ukoliko je šalje komitent. Značajan izvor prava su i opšti uslovi poslovanja špeditera koje donose grupacije špediterskih organizacija ili trgovinske komore. smatra zaključenim kad špediter primi dispoziciju.cit.ZAKLJUČIVANJE I BITNI ELEMENTI UGOVORA 1. 169 . a shodno i pravila o nalogu (ZOO. 772). Radi lakšeg i bržeg zaključivanja ugovora špediter svojim poslovnim partnerima unaprijed šalje kompletne setove tih obrazaca.

Potvrda sadrži: ime komitenta. pored podataka koje sadrži prethodna potvrda (FCR). tako da se ujedno rješava i pitanje primjene opštih uslova na konkretni ugovor o špediciji. 2. Obje potvrde su autorizovane od strane FIATA. špediterski konosman za kombinovani transport (FBL) koji je takođe sastavila FIATA (novi tekst se primjenjuje od 01. Špediterski konosman pojačava odgovornost samog špeditera jer on preuzima odgovornost za rad transportera što je veoma značajno kod kombinovanog prevoza. ali još uvijek nedovoljno. Špediterska transportna potvrda (FCT) ima veći značaj jer predstavlja dokazno sredstvo.cit. Na tim potvrdama mogu se štampati opšti uslovi poslovanja špeditera. U međunarodnoj špediciji prilikom kombinovanog prevoza stvari koristi se. mjesto prijema. a poslije zaključenja ugovora o špediciji. kao i na obavljanje svih usluga špedicije za jednog komitenta i važi do opoziva odnosno otkaza (generalni nalog). Te isprave predstavljaju pravne instrumente za regulisanje odnosa između komitenta i njegovih poslovnih partnera.). s tim što špediter može staviti primjedbe na robu i ambalažu. predstavljaju vjerodostojne isprave za sva plaćanja putem dokumentarnog robnog akreditiva. Ovaj špediterski dokument ima osobine hartije od vrijednosti i daje mogućnost trgovine stvarima datim na otpremu (prenos prava na njima) te predstavlja vjerodostojnu ispravu kod plaćanja dokumentarnim robnim akreditivom. ne samo da je roba primljena na otpremu nego i da je špediter zaključio ugovor o prevozu te da je robu predao na prevoz. a neke predstavljaju i hartije od vrijednosti. sadrži informacije o prevoziocu. 510. 170 .Šogorov dr Stevan. mada u pogledu špediterske transportne potvrde postoje i drugačija 177 U poslovnoj praksi značajno je to: obje potvrde. Dispozicija se može odnositi na vršenje jedne ili više tačno određenih špediterskih usluga (specijalni nalog). što se redovno čini. Ukoliko komitent mijenja svoj nalog on mora vratiti špediteru original potvrde. član 42). uz prezentaciju mišljenja. str. a ne predstavljaju hartije od vrijednosti. januara 1988. špediter može izdati određene isprave. prevoznom putu i načinu prevoza. mjesto opredjeljenja i ime adresata te oznaku vrste i količine robe. ugovora o špediciji. pa komitent shodno tom ugovoru izda dispoziciju (ZOO. Zato ova potvrda. I na ovoj potvrdi špediter može upisati svoje primjedbe koje se odnose na “spoljnje stanje” stvari i ambalažu. Ona predstavlja dokazno sredstvo da je roba primljena na otpremu u “naizgled dobrom stanju”. Špediterska potvrda (FCR) se izdaje nakon što je špediter primio stvari od komitenta. op.generalni ili okvirni ugovor o pružanju špediterskih usluga. Špediterske isprave Na zahtjev komitenta. U praksi se najčešće koriste špediterska potvrda i špediterska transportna potvrda. pošto učestvuje 177 Vilus dr Jelena – Carić dr Slavko .

Najčešće se registruju istovremeno i za domaću i za međunarodnu špediciju. Ona može biti određena ugovorom. tarifom ili drugim aktom špeditera. zaključivanje ugovora o uskladištenju ili samo skladištenje stvari ako špediter ima vlastita skladišta. pakovanje. Špediter obavlja i transportne usluge (potpuna špedicija). pribavljanje odgovarajućih dokumenata i isprava. kvantiteta i drugih svojstava robe. odnosno dopremu određenih stvari. špedicija spada u uslužnu djelatnost. sortiranje. Poslovima špedicije bave se trgovačka društva koja su registrovana za tu djelatnost. sirovine. repromaterijal) već prodali određenom kupcu ili kupcima. U ekonomskom smislu. jer savremeni proces rada špeditera zahtijeva da se prati roba na cijelom prevoznom putu. prepakiranje. predmet špediterske usluge i cijena usluge. To se postiže i aranžmanima sa špediterima iz raznih zemalja (korespondentima) ili otvaranjem filijala. Ugovorom se može predvidjeti jedinstven iznos koji 171 . na lokalna i centralna. obavljanje carinskih i drugih radnji (formalnosti). 3. presortiranje. Savremena organizacija rada špediterskih društava je takva da se špediterska djelatnost kombinuje sa prevozom. Koje će pravne i fizičke radnje špediter obaviti zavisi od: ugovora sa komitentom. Naknada (provizija) predstavlja cijenu špediterovih usluga. po prirodi posla. Komitent ili nalogodavac je lice koje angažuje špeditera da za njegov račun izvrši otpremu. zaključivanje ugovora o osiguranju.više prevozilaca. Pitanje subjekta odgovornosti se znatno pravno pojednostavljuje time što se sva odgovornost zasniva na jednom dokumentu. Tu spadaju ove radnje: zaključivanje ugovora o prevozu sa prevoziocem ili prevoz robe od špeditera. i drugo. Voljom stranaka mogu se odrediti i drugi sastojci ugovora kao bitni. zastupstava. prevoza i predaje stvari. Prema glavnoj špediterskoj djelatnosti dijele se na pomorska ili lučka i kontinentalna. Bitni elementi ugovora Bitni elementi ovoga ugovora. utovar. špediterskom konosmanu. član 839). zaključivanje ugovora o kontroli kvaliteta. Stranke kod ugovora o špediciji su komitent i špediterska organizacija (špediter). odnosno komitentovog naloga (generalni ili specijalni nalog). a prema teritoriji djelovanja na društva za domaću i za međunarodnu špediciju. Predmet ugovora o špediciji su pravne i fizičke radnje koje špediter preduzima u cilju prijema. pretovar ili istovar stvari. Najčešće su to proizvođači koji su svoje proizvode (gotove proizvode. zatim. prirode špediterskog posla (domaća ili međunarodna špedicija) te poslovnih običaja koji određuju “ostale uobičajene poslove i radnje”. bez obzira na državne granice i transportna sredstva. Podjela špediterskih društava može se izvršiti po raznim kriterijima. a ako nema ni toga cijenu određuje sud (ZOO. su stranke.

pak. U svakoj pojedinoj situaciji špediter procjenjuje da li je moguće postupati po uputstvima. u svakom pojedinom slučaju. te licima koja angažuje neposredno na izvršavanju određenih radnji. Ako za nove instrukcije nema vremena ili je to. član 832). Ova obaveza je opšte prirode i podrazumijeva da se špediter u izvršavanju svojih obaveza pridržava zakona. Pošto se na ugovor o komisionu primjenjuju pravila o nalogu treba uzeti u obzir i ta pravila (ZOO.vozarom. ali može i na drugi način o čemu. Pridržavati se mora uputstava komitenta o putnom pravcu. nemoguće onda će špediter postupati u svemu “kako to zahtijevaju interesi nalogodavca” (ZOO. a naročito na one koji ga izlažu većim troškovima ili šteti. značajne su odredbe koje se odnose na naloge u komisionarskom poslu. Pažnju dobrog i urednog privrednika špediter treba da manifestuje u izvršavanju svih pravnih i faktičkih radnji i u odnosima sa svim subjektima sa kojim stupa u pravne odnose . nejasna. član 751-753). III .2. Svoje upozorenje je dužan dati bez odlaganja (ZOO. dispozicijom. osiguravateljem. Postupanje sa pažnjom savjesnog i urednog privrednika Špediter je dužan “u svakoj prilici postupati kako to zahtijevaju interesi nalogodavca i sa pažnjom urednog privrednika” (ZOO. postoje odredbe u opštim uslovima poslovanja špeditera. Komitent svoja uputstva daje. skladištarom. a za njihovo tumačenje. Obaveze špeditera 1. član 830). Obaveza je špeditera da upozori nalogodavca na nedostatke u njegovom nalogu. Rad po uputstvima Špediter je dužan izvršiti nalog komitenta i postupati onako kako je njime predviđeno.OBAVEZE I PRAVA STRANAKA 1. Uputstva mogu biti data sa većim ili manjim ograničenjima (imperativni ili indikativni nalozi). Pažnja urednog privrednika se procjenjuje objektivno: špediter djeluje lege artis u skladu sa pravilima objektivnog prava i poslovnim običajima pri čemu uvijek vodi računa o pravilima struke (branše). obično. član 833). opštih uslova poslovanja. te da li je moguće dobiti nova (dodatna) 172 . ugovora i poslovnih običaja. špediter će tražiti nova (dodatna) uputstva. član 833). Načelo savjesnosti i poštenja se primjenjuje uvijek kada nisu precizirane određene obaveze špeditera a to se procjenjuje u svakoj pojedinoj situaciji.obuhvata: naknadu za špediterske usluge uključujući sve troškove učinjene radi izvršenja naloga o otpremanju stvari (forfetni stav). prvenstveno. Kada su uputstva komitenta nepotpuna. 1. protivurječna ili se po njima ne može postupati.1. sredstvima i načinu prevoza “kao i ostalih uputstava dobijenih od nalogodavca” (ZOO.

kao korisnik prevoza. Zakon u prvi plan ističe njegovu obavezu da zaključi ugovor sa prevoziocem o prevozu stvari. Kada je špediteru data dispozicija za otpremu ili dopremu stvari. špediter je obavezan o tome obavijestiti komitenta. i dužan je da ih podmiri. Klauzule toga ugovora koje se odnose na ograničenje odgovornosti prevozioca istovremeno obavezuju komitenta. izvrši kontrolu troškova i drugo). sastavljanje zapisnika. To se procjenjuje u svakoj konkretnoj situaciji. ugovor sa organizacijom za kontrolu kvaliteta i kvantiteta i drugih svojstava stvari. Špediter je. U tom smislu je konstituisano zakonom njegovo pravo na predujam (avans). član 833). ugovore o utovaru ili istovaru. 173 . skladištara i drugih lica koja angažuje. ukoliko komitent želi isključenje pravila o ograničenju odgovornosti prevozioca. sortiranju stvari i druge. Ako sve to nije moguće. na ime troškova za izvršenje naloga o otpremanju stvari (ZOO. osim ako dokaže da bi se šteta dogodila sve i da se pridržavao datih uputstava (ZOO. Osim ugovora o prevozu. Zaključivanje ugovora za komitenta Špediter pravno djeluje u svoje ime a za račun komitenta. pakovanju. kao krcatelj. Sa njima zaključuje ugovore jer je špediter organizator (“arhitekta”) svih tih operacija. ugovor o skladištenju. osiguravatelja. bez odlaganja. U slučaju odstupanja od naloga. radiće bez uputstava uz ograničenje da njegovo postupanje bude u skladu sa interesima komitenta. 1. Tako se špediter u brodarskom ugovoru može pojaviti: kao pošiljalac. špediter zaključuje ugovor sa osiguravateljem o transportnom osiguranju stvari. U izvršenju otpreme odnosno dopreme stvari on koristi usluge drugih subjekata. najčešće ovlašten da zaključi ugovor sa prevoziocem na uobičajenom tipskom formularu. Odgovara za štetu nastalu i uslijed više sile. odnosno čim je moguće po redovnom toku stvari. Za slučaj odstupanja od dobijenih uputstava (prvobitnih ili dodatnih) odgovornost špeditera je znatno strožija. Prilikom zaključenja ugovora sa trećim licima špediter mora voditi računa o izboru prevozioca. osim ako se ne radi o punoj špediciji. prema opštim uslovima poslovanja. ima se smatrati da mu je dato i ovlaštenje za plaćanje vozarine i drugih troškova koji nastanu. Stoga. primalac ili uopšte. Zatim da u tim ugovorima i svojim faktičkim radnjama zaštiti i obezbijedi ostvarivanje prava komitenta prema tim subjektima (izvrši pregled robe.uputstva.3. član 841). mora to blagovremeno saopštiti špediteru kako bi on mogao postupiti po uputstvima.

koja je data na otpremu. Čuvanje stvari i zaštita prava Špediter je obavezan čuvati stvari svoga komitenta saglasno ugovoru. S obzirom na tu obavezu.1. instradacija daje mogućnost domaćim špediterima da angažuju domaće prevoznike. Priroda same robe. ne bi angažovao špeditera. lomljivost. član 833). Na strani komitenta je obrnuta pretpostavka. 174 . poznavanje režima saobraćaja i saobraćajnih tarifa. dužnost je špeditera da na sve to upozori komitenta.5. špediter je dužan na osnovu njih odrediti druge potrebne elemente prevoznog puta ili da ih dopuni. Ako stvar. u pravnoj teoriji ima mišljenja da ovaj ugovor 178 sadrži elemente ugovora o ostavi. prevozno sredstvo i način prevoza špediter će odrediti onako “kako zahtijevaju interesi nalogodavca u datom slučaju” (ZOO. U izvršavanju ove obaveze špediter može stvari uskladištiti u svom ili javnom skladištu. ako je 178 Antonijević dr Zoran. U međunarodnoj špediciji. naročito. Ako je komitent djelimično odredio elemente prevoza.str. ukoliko bi čekanje da komitent otkloni nedostatke prouzrokovalo za njega štetu. transportnog sredstva i načina transporta od strane špeditera. zakonska je obaveza špeditera da sam pristupi i otkloni nedostatke (upakuje ili prepakuje robu odnosno pripremi je za transport).4. sklonost trulenju ili rđanju. Prilikom njihovog određivanja on će voditi računa o sigurnosti puta. prirodi stvari i drugim okolnostima koje mogu nastati u izvršavanju otpreme odnosno dopreme. Obaveza postoji kada komitent nije odredio elemente za transport stvari koje se otpremaju odnosno dopremaju. No. Špediter može koristiti usluge druge specijalizovane organizacije za izvršenje tih radnji. nije upakovana ili postoje manjkavosti u pakovanju (s obzirom na vrstu stvari. 1. Izvršavanje ove obaveze podrazumijeva dobro poznavanje prevoznog puta. imaće uticaja na izbor prevoznog puta. Prevozni put. 342.cit. administrativno-pravnog režima kod prelaza državne granice i drugo. Angažovanjem domaćih kapaciteta izbjegavaju se devizna plaćanja. Obaveza špeditera temelji se na pravnoj pretpostavci da je on specijalizovan i stručan privrednik za poslove otpreme i dopreme. kao i druga svojstva. način prevoza i prevozni put) kao i kada stvar nije spremljena za prevoz. odnosno okolnosti koje se mogu desiti na tom putnom pravcu. Špediter će izbjegavati prevozni put koji zahtijeva pretovare i druge manipulacije stvarima. inače. brzini i ekonomičnosti prevoza i prirodi stvari koja se prevozi. Izbor prevoznog puta (instradacija) Instradacija obuhvata određivanje prevoznog puta. On to može učiniti i bez posebnog naloga komitenta. U svakom pojedinom slučaju on će kombinovati te elemente da bi prevoz bio najpovoljniji za komitenta. op. sredstva i radnu snagu.

što je veoma važno. osim u slučaju kada se stvari skladište u “uobičajeno skladište ili kod uobičajenog preduzeća”.7. ali se to mora izričito ugovoriti. ostalim angažovanim licima) u cilju zaštite prava komitenta. Špediterska transportna potvrda traži da se nalog za osiguranje pošiljke daje u pisanoj formi. carinske olakšice. putni pravac i prirodu stvari. član 837). po našem pravu. skladištaru. kažu: o uskladištenju stvari špediter je dužan obavijestiti komitenta. prevoznik ili neko drugo lice. Obaveza osiguranja od strane špeditera ne obuhvata osiguranje prevoznog sredstva (kasko osiguranje). stvari se mogu uskladištiti i na otvorenom prostoru ako je uobičajeno da se tako skladište. najčešće. u osnovi.potrebno pakovanje ili sortiranje stvari te popravak ambalaže. Za te poslove on je stručan jer prati i poznaje carinske propise i tarife i. U tom smislu on će pribaviti odgovarajuća dokumenta i druga dokazna sredstva (sačiniti na vjerodostojan način zapisnik o manjku ili stanju robe. Opšti uslovi poslovanja. Izvršenje carinskih radnji i plaćanje carine Za ovu obavezu špeditera. kombinovati kasko i kargo osiguranje. prekontrolisati obračun troškova pojedinih usluga). Špediter je dužan preduzeti sve radnje prema trećim licima (prevoziocu. nego ih može obaviti sam komitent. Osiguranje stvari Ova obaveza dolazi u obzir samo kada je izričito ugovorom predviđena (ZOO. oni koji imaju karakteristike osnovnih rizika u pravu osiguranja. Kada želi osigurati pošiljku. 175 . U našem pravu. Uobičajeni rizici su. Moguće je. Bez izričitog naloga komitenta špediter ne može podnijeti odštetni zahtjev niti voditi spor. Ti poslovi se ne moraju povjeriti špediteru. Osiguranje obuhvata samo osiguranje pošiljke (kargo) i u tome smislu zakon je izričit. Špediteru se redovno. Takvim rezervisanjem prava komitent može lakše i brže ostvariti svoj zahtjev prema trećem licu. Ako za pojedine pošiljke (robu) postoji obavezno osiguranje. povjerava carinjenje stvari. za razliku od nekih drugih (njemačko. austrijsko) ne postoji osiguranje špedicije. komitent to ugovara sa špediterom i određuje rizike koji se osiguranjem pokrivaju. Ako ugovorom nisu određeni rizici onda je špediter. 1. špediter je dužan izvršiti osiguranje jer se njegova obaveza zasniva na zakonu. Kada je izdata špediterska transportna potvrda (FCT) u njoj redovno stoji klauzula: da li je ili ne špediter u obavezi osigurati pošiljku. po našem pravu. što se i čini u nekim granama saobraćaja. član 835). dužan da pošiljku osigura od “uobičajenih rizika” (ZOO.6. 1. osim ukoliko nalogom za otpremu stvari preko državne granice nije drugačije određeno (ZOO. član 837). Koji su to uobičajeni rizici cijeni se s obzirom na vrstu prevoza. postoji pravna pretpostavka.

U poslovnoj praksi. 1. tako da komitent može ostvarivati svoja potraživanja. ako ih ima. davati prigovore i ostvarivati zahtjeve. član 787). izvršiti obračun troškova i predati sva dokumenta (ZOO. Polaganje računa je bitno kako bi komitent mogao izvršiti uvid u troškove te ih provjeriti. Inače. Ako se carinjenje stvari ne može izvesti ili postoje određene smetnje. Špediter je dužan položiti račun i u toku samog izvršenja naloga. potvrde o porijeklu stvari.8. špediter ima pravo da traži od komitenta predujam (avans) u valuti kojom se plaćaju carine. a ako je potrebno tražiće instrukcije. Nije propisana forma polaganja računa. kao što je slučaj i kod ugovora o komisionu. uvijek. špediter će o tome odmah obavijestiti komitenta. član 838). Dužan mu je predati i sva dokazna sredstva. Prema opštim uslovima poslovanja špediter ne odgovara za tačnost i vjerodostojnost tih dokumenata. Pored obavljanja carinskih radnji špediter je obavezan da plati carinske dažbine jer je on u direktnom pravnom odnosu sa carinskim organima. težinske liste i drugo). Špediter je dužan predati komitentu sve što je primio po osnovu izvršenog posla. na osnovu kojih bi komitent mogao ostvariti svoja prava prema trećim licima (zahtjev iz osnova rezervisanih prava). najčešće se čini pismeno u vidu ispunjenja odštampanog obrasca (formulara) sa odgovarajućim klauzulama. Polaganje računa je posljednja obaveza špeditera. Kod komisionog istupanja špeditera (u svoje ime a za račun komitenta) postoji određena nesaglasnost pravnih i ekonomskih efekata. U međunarodnoj špediciji praksa je da se refakcije dijele između komitenta i špeditera. niti u slučaju kolizije između podataka unešenih u dokumenta i stvarnog stanja robe. a ako je potrebno da uloži prigovor špediteru. 176 . Polaganje računa Iz prirode špediterskog odnosa slijedi da je on dužan nakon obavljenih svih pravnih i fizičkih radnji položiti račun komitentu. Ova obaveza ne dolazi u obzir kada je ugovoren forfetni stav.Poznaje svu tehniku i postupke carinjenja čime se obezbjeđuje jednostavnije i brže obavljanje tih operacija. Primjenom pravila ugovora o komisionu (ZOO. špediter određuje mjesto carinjenja stvari ukoliko komitent u nalogu nije naznačio. Špediter je dužan od komitenta zatražiti potrebna dokumenta za stvari (ateste. fitopatološke potvrde. član 838). Pravni značaj ustupanja jeste dovođenje u neposredan pravni odnos komitenta sa trećim licima. tj. Špediter nije dužan kreditirati komitenta u realizaciji njegovog posla. U tom smislu. kada komitent to zatraži (ZOO. samim polaganjem računa špediter ustupa (cedira) na komitenta potraživanja i prava koja je on stekao prema trećim licima kada je djelovao u svoje ime a za račun komitenta. a to znači i refakcije (povlastice prevozioca).

2. ako je odustankom od ugovora špediter pretrpio određenu štetu. odnosno izvršenje naloga. 2. Kada komitent odustane od ugovora. jer špediter može zahtijevati njihovo plaćanje nakon što ih je učinio (ZOO. “kada špediter izvrši svoje obaveze iz ugovora o špediciji” (princip posljednje prestacije). Prema zakonu i opštim uslovima poslovanja špeditera. član 840). presortiranja i drugi). Plaćanje naknade (provizije) Zakonska je obaveza komitenta da. prepakivanja. što je faktičko pitanje u svakom konkretnom slučaju (ZOO. Obaveze komitenta 2. član 839). Provizija može biti određena u procentu ili u apsolutnom iznosu. usluga i sve režijske troškove koje on ima u izvršenju naloga. U obzir dolaze svi troškovi koji se prema redovnom toku stvari imaju smatrati nužnim i korisnim. I naknada štete može doći u obzir. što se prosuđuje po opštim pravilima obligacionog prava. Plaćanje troškova i novčanog predujma (avansa) Pored provizije komitent je u obavezi špediteru da naknadi i sve troškove koje je ovaj imao u izvršenju ugovora. ukoliko oni postoje. Sigurno je da ne mora platiti troškove koji nisu bili nužni i korisni ili koji su nastali zbog špediterove nepažnje. komitent će snositi i druge troškove koje je špediter napravio u pripremanju stvari za prevoz (troškovi pakovanja.2. kada se izvrši prevoz stvari (francusko pravo). a što se utvrđuje u svakom pojedinom slučaju. U pogledu dospijeća obaveze 177 . To je slučaj kada špediter istovremeno vrši i prevoz stvari (potpuna špedicija). Špediteru tada pripada naknada na ime prevoza (prevoznina). plati špediteru naknadu za izvršene usluge. jer u tome dijelu ima status prevozioca i naknada za usluge špedicije (provizija) za radnje u kojima je djelovao kao otpremnik. koje su izložene. špediter ima pravo na sve troškove i srazmjeran dio naknade za do tada izvršen rad. radnje ili dio radnji (ZOO. Ako visina provizije nije određena ugovorom onda se ona plaća prema tarifi ili drugom opštem aktu špeditera. član 841). Ne može li se odrediti provizija ni na takav način pravilo je da proviziju određuje sud (ZOO. prema ugovoru. član 828).1. a po našem pravu. Plaćanje troškova dospijeva “odmah”. bez kojih se ne bi mogao izvršiti nalog komitenta. pa ovaj to odbije. U određenim situacijama može doći do kumulacije zahtjeva. I logično je da ih snosi komitent pošto se otprema ili doprema vrši po njegovom nalogu i u njegovu korist. komitent ostaje u obavezi platiti naknadu i u slučaju da je ugovoreno da će proviziju platiti primalac. Provizija obuhvata cijenu špediterovog rada. Špediter može zahtijevati naplatu provizije kada stvari preda prevoziocu (njemačko pravo). Polazeći od obaveza špeditera.

transportera ili skladištara. Komitent unaprijed uplaćuje (avansira) novčana sredstva u iznosu očekivanih troškova u valuti u kojoj očekuje troškove. visinu osiguranja. najčešće. plemeniti metali ili druge skupocjene stvari. hartije od vrijednosti. Razumije se. posebno. zbog opasnih osobina tih stvari. ili da nije ugovoren forfetni stav. 178 .ODGOVORNOST I OBEZBJEĐENJE POTRAŽIVANJA 1. dažbina i drugih troškova koji proizlaze iz date dispozicije. Ako se u pošiljci nalaze dragocjenosti. U nekim vrstama transporta prevozilac ima ovlaštenje da uništi ili istovari opasne stvari. Na osnovu toga špediter je dužan da preduzme dodatne mjere u pogledu čuvanja tih stvari.3. komitent je obavezan obavijestiti špeditera (ZOO. mogla biti nanesena šteta. Odgovornost špeditera Prilikom analize odgovornosti špeditera bitno je razlikovati sljedeće: a) odgovornost špeditera za svoje sopstvene radnje. b) odgovornost špeditera za treća lica. član 843). Ako komitent odustane od ugovora dužan je naknaditi špediteru sve troškove koje je ovaj imao u izvršenju naloga do momenta odustanka (ZOO. Zakonsko je pravo špeditera da od komitenta zahtijeva unaprijed plaćanje predujma (avansa) za troškove koji su potrebni u izvršavanju otpreme odnosno dopreme stvari. vodeći pri tome. visinu prevoznine. član 828). IV . računa da li je u pitanju podšpediter ili međušpediter i c) odgovornost špeditera kada on ima pravni status prevozioca. ili bi. ako mu njihova svojstva nisu blagovremeno saopštena. “komitent je obavezan o tome obavijestiti špeditera i saopštiti mu njihovu vrijednost u času predaje” (ZOO. Svojstva i vrijednost ovih stvari utiču na visinu špediterove provizije. Isključivo je pravo špeditera hoće li ili ne kreditirati komitenta. a posebno da o tome obavijesti prevozioca. polaze od toga da je aktom davanja dispozicije komitent preuzeo na sebe obavezu: da unaprijed predujmi novčani iznos sredstava koji se odnosi na plaćanje vozarine. sve pod uslovom da špediter nije izdao špediterski konosman za kombinovani transport (FBL). a ugovori o prevozu često se zaključuju uz posebne kondicije. jer tada postoji jedinstvena odgovornost samog špeditera po osnovu te hartije od vrijednosti. 2. Opšti uslovi poslovanja. Obavještavanje o opasnim stvarima i dragocjenostima Kada preda na otpremu stvari kojima bi mogla biti ugrožena sigurnost ljudi ili dobara.plaćanja troškova postoji razlika u odnosu na dospijeće plaćanja provizije pošto ovdje ne važi princip posljednje prestacije. član 843).

glavnog špeditera. špediter odgovara za rad trećih lica. I ovdje vrijedi opšte pravilo obligacionog prava o dokazivanju suprotnog. Odgovornost špeditera može se postaviti zbog neizvršenja ili neurednog izvršenja ugovora o špediciji. odnosno nesavjesnog postupanja u izvršavanju naloga komitenta. glavni špediter. Podšpediter je drugi špediter. u granicama regresnog zahtjeva. koje je sa stanovišta odgovornosti špeditera i najstrožije. Švajcarsko pravo predviđa odgovornost za rad prevoznika. a za izbor ostalih trećih lica. za njih. špediter odgovara za izbor trećih lica. Između podšpeditera i međušpeditera postoje bitne razlike koje se ogledaju u osnovu angažovanja i odgovornosti prvog. U našem pravu prihvaćen je njemački sistem. a time i odgovornost. prava svoga komitenta (sastavljanje zapisnika o stanju stvari. pa se pravni odnos neposredno zasniva između komitenta i trećih angažovanih lica. tj. u ime i za račun komitenta. špediter djeluje kao jedna vrsta agenta. pa špediter može upotrijebiti dokazna sredstva da sa sebe skine krivicu. postoje velike razlike u nacionalnim pravima. Glavni špediter. kao i za izbor drugih lica sa kojima je u izvršavanju naloga zaključio ugovor” (skladištara. Radnje koje špediter preduzima prema trećim licima u cilju rezervacije. 179 . Špediter neće odgovarati ako dokaže da je šteta nastala uslijed više sile. može angažovati podšpeditera i međušpeditera. Po njemačkom pravu. ali ne i komitent. Podšpediter je pomoćnik glavnog špeditera. za sve vrijeme od trenutka prijema stvari do njihove predaje primaocu u mjestu opredjeljenja. U anglosaksonskom pravu. Osnov angažovanja je isključivo volja glavnog špeditera o čemu se komitent obično samo obavještava. Kada se radi o odgovornosti špeditera za treća lica sa kojima je zaključio ugovore. koji je zaključio ugovor sa komitentom. lučkog stivadora i drugih). Špediter odgovara i za radnje subjekata i lica koja imaju status njegovih pomoćnika i predstavnika ili radnika jer se njihove radnje pravno imaju smatrati radnjama špeditera. događaja koji se kvalifikuje kao slučaj. ulaganje prigovora. Prema francuskom pravu. ali se može ugovoriti i odgovornost za njihov rad. član 834). taj rad povjerava nekom drugom špediteru. Visinu štete dokazuje komitent na osnovu deklarisane vrijednosti stvari predatih na otpremu odnosno dopremu. s tim što se njegova krivica uvijek pretpostavlja. Ne odgovara za radnje i propuste komitenta i njegovih ugovornih partnera. Umjesto da sam izvrši nalog. “Špediter odgovara za izbor prevozioca. reklamacije) imaju se smatrati kao njegove sopstvene radnje.Za svoje radnje špediter odgovara po sistemu subjektivne odgovornosti. prirode i svojstava stvari ili radnji lica za koje on ne odgovara. obezbjeđenja. koga u izvršavanju naloga komitenta angažuje glavni špediter. profesionalac iste struke kao i glavni špediter. Sporno je u teoriji da li komitent ili špediter mogu dokazivati suprotno: da deklarisana vrijednost stvari nije realno utvrđena. Pravilo je dispozitivne prirode jer špediter ugovorom sa komitentom može preuzeti odgovornost “i za rad trećih lica” (ZOO.

takođe. 2. ne i za rad. ograničavanje odgovornosti špeditera manifestuje se kroz široko tumačenje instituta više sile. komitentu odgovara glavni špediter. drugi špediter i stručnjak iste branše. koje proističu iz imperativnih zakonskih pravila. Kada špediter prevozi ili skladišti stvari. Minimalna zakonska odgovornost za treća lica. član 834). član 834). Međušpediter je. jeste odgovornost za njihov izbor. egzoneracionih klauzula je nedopušteno. Opšte je pravilo u našem pravu da se zakonska pravila o odgovornosti špeditera za treća lica “ne mogu ugovorom isključiti niti ograničiti” (ZOO. što se često dešava kod zbirne špedicije. Stoga postoji i bitno drugačiji sistem odgovornosti glavnog špeditera za međušpeditera. Između njih treba da postoji pravni koneksitet. Zakon je u tome izričit: “Otpremnik koji izvršenje naloga povjeri drugom otpremniku umjesto da ga sam izvrši. “ako je to očigledno u interesu komitenta” (ZOO. U nekim slučajevima špediter vrši i prevoz stvari (puna špedicija) ili skladišti stvari u vlastitom skladištu. U poslovnoj praksi. on u obavljanju tih poslova ima status transportera odnosno skladištara i na njega se primjenjuju pravila koja važe za te subjekte. Zato je sa stanovišta odgovornosti bitno jasno utvrditi: do kojega momenta je špediter djelovao u funkciji špeditera. Zakonska odgovornost glavnog špeditera za podšpeditera ne može se ugovorom isključiti niti ograničiti. Ta prava se ugovorom ne mogu isključiti. Stoga je i usvojeno pravilo da za rad svoga pomoćnika. Korištenje ovih prava je ograničeno u pogledu objekta i vremena. Osnov angažovanja međušpeditera jeste ovlaštenje komitenta ili faktička činjenica (očigledan interes) što nije slučaj kod podšpeditera. a od kojega kao prevozilac ili skladištar. podšpeditera. koga glavni špediter angažuje iz reda svojih “korespondentnih” špeditera u cilju racionalnije i ekonomičnije otpreme odnosno dopreme stvari.koji i dalje ostaje u pravnom odnosu sa komitentom. Angažuje se na osnovu izričitog ili prećutnog ovlaštenja komitenta ili. Odgovornost za sopstvene obaveze špeditera. špediter ne može upotrijebiti pravo zaloge i 180 . Obezbjeđenje potraživanja špeditera U cilju obezbjeđivanja potraživanja koja je stekao izvršavanjem ugovora o špediciji (provizija i troškovi) špediter ima pravo koristiti zakonsko založno pravo i pravo retencije (pridržaja). za slučaj oštećenja ili gubitka stvari odnosno zakašnjenja. Pravilo je dispozitivne prirode te glavni špediter ugovorom sa komitentom može preuzeti odgovornost i za rad međušpeditera. da pojača svoju odgovornost. Prava zaloge i retencije se protežu na stvari iz ugovora o špediciji iz kojega potiče samo potraživanje. Za ostvarivanje potraživanja iz jednog ugovora. Glavni špediter odgovara samo za izbor. međušpeditera. a za podšpeditera za rad. član 834). Ugovaranje klauzula o neodgovornosti tzv. pa se pravno smatra da glavni špediter izvršava nalog komitenta. pak. ne bi se mogle isključivati ili ograničavati. odgovara za njegov rad” (ZOO. prebacivanje tereta dokazivanja na komitenta. ispod koje se ne može. određivanje unaprijed obima špediterove odgovornosti. dakle.

vozarinu prevozioca i sve ostale troškove (osiguranja. Ako je ugovorena fiksna naknada. Ugovorom se može predvidjeti da fiksna naknada (forfetni stav) ne obuhata sve naprijed navedene stavke. Smisao pojačane odgovornosti špeditera jeste u tome da u ovakvim slučajevima više vodi računa o stručnosti i kvalitetu rada lica koja angažuje. Dvije su osnovne pravne karakteristike fiksne špedicije. po zakonu. po zakonu. jer su njena pravna dejstva bitno drugačija i za komitenta i za špeditera. špediter. član 844).retencije na stvarima do kojih je došao u državinu izvršavajući drugi ugovor o špediciji istog komitenta. a zapostavi kvalitet. špediter strožije odgovara . kasniji špediter je dužan starati se o ostvarivanju potraživanja prethodnih špeditera. Prva. ugovora se fiksna ili forfetna špedicija. ugovara se naknada u fiksnom iznosu i druga karakteristika.POSEBNI SLUČAJEVI ŠPEDICIJE 1. odgovara za rad prevozioca i trećih lica koja je angažovao u izvršenju naloga komitenta. pretpostavlja se da obuhvata sve naknade i sve troškove vezane za realizaciju tog ugovora o špediciji (ZOO. i to je zakonska odgovornost koja se ne može ugovorom isključiti. Fiksna naknada je ukupna novčana svota koja obuhvata proviziju špeditera. U pogledu vremena korištenja ovih prava važi pravilo: špediter se njima može služiti sve dok stvari drži u svojoj fizičkoj vlasti (ima državinu) ili dok ima u rukama ispravu pomoću koje može raspolagati stvarima (ZOO. U slučaju da posljednji špediter isplati prethodnom špediteru i prevozniku njihova potraživanja koja oni imaju prema nalogodavcu (komitentu) tada na njega prelaze.). V . blaža odgovornost (samo za izbor) mogla bi imati za posljedicu da špediter prilikom angažovanja trećih lica preferira cijenu njihovih usluga. Inače. Sadržina prava zaloge i retencije ista je kao i kod ostalih ugovora. član 846). carina i drugih javnih dažbina i sl. 181 . a nije specificirano šta obuhvata. Fiksna špedicija se nikada ne pretpostavlja nego se izričito ugovara. Čim je ugovorena fiksna naknada. član 846). Obično se ugovara posebna klauzula koja se u poslovnom svijetu naziva “forfetni stav” ili kraće “forfet”.za rad trećih lica. Fiksna (forfetna) špedicija Kada zahtijevaju interesi komitenta i špeditera. i sva njihova potraživanja (zakonska subrogacija) kao i pravo zaloge (ZOO. Ako je u izvršavanju jednog ugovora učestvovalo više špeditera. uskladištenja. Fiksni iznos sadrži sve izdatke komitenta za konkretni posao špedicije.

182 . on na jednom mjestu. Isključenje zbirne špedicije mora biti ugovorom predviđeno (ZOO. član 845). do čega. koje na osnovu ugovora sa prevoziocem. Ekonomski značaj zbirne špedicije jeste u sljedećem: prevoz je jeftiniji jer transporter redovno daje izuzetne povlastice pošto bolje i potpunije iskorištava svoje prevozne kapacitete. a time i troškovi. formira velike pošiljke (zbirni tovari). inače. Kod zbirne špedicije važi specijalno pravilo o pojačanoj odgovornosti špeditera za rad prevozioca. Zbirna (skupna) špedicija Zbirna ili skupna špedicija podrazumijeva takvu organizaciju otpreme stvari kada špediter skuplja (sabire) pojedinačne pošiljke od različitih komitenata i formira zbirne tovare (pošiljke). Opšte je pravilo u našem pravu. ostvaruje se veća poslovna saradnja špeditera i prevoznika čime se ujednačava praksa i tehnika otpreme uz podizanje kvaliteta. organizuje se prevoz koji obezbjeđuje primjenu nižeg tarifnog stava (kod željeznice zbirni tovar se prevozi kao kolska. pošiljka jer je njen prevoz jeftiniji od prevoza denčanih pošiljki). Naime. ne bi došlo da nije organizovana zbirna špedicija (ZOO. ekstra zaradu. Sam špediter stiče pravo na posebnu dodatnu naknadu. špediter odgovara za gubitak ili oštećenje stvari “nastale za vrijeme prevoza”. manipulacije robom se smanjuju.2. Pri tome se redovno ostvaruje saradnja više špeditera koji zajednički prikupljaju robu u sabirni centar. član 845). da špediter ima ovlaštenje za organizovanje zbirne špedicije. vagonska. transportuje u određene putne pravce odnosno odredišta. obično u sabirnom centru. Umjesto da vrši otpremu svake pošiljke svakog komitenta posebno (odvojeno). Špediter ima pravo na “posebnu dodatnu naknadu” u slučaju da se zbirnom špedicijom postigne pozitivna razlika u vozarini u korist komitenta.

uslovljava takvu organizaciju. Tu su. Dobar dio materije je administrativne prirode (bezbjednosti na putevima. takođe. saobraćajna sredstva. funkcionisanje i pravna pravila da se na prvom mjestu vodi računa o njenoj javnoj funkciji. Velika zainteresovanost svake države za željeznički saobraćaj. Na osmoj reviziji 1980. a pošiljalac se obavezuje da željeznici isplati ugovorenu prevozninu (vozarinu). godine donesena je uredba o pristupanju BiH ovoj konvenciji. godine donesena Međunarodna konvencija o prevozu robe na željeznicama (CIM ili Bernska konvencija) koja je imala osam revizija. koja ima nekoliko dodataka. Pojam ugovora Ovaj ugovor uobičajeno se naziva ugovorom o prevozu stvari (robe). Jedan dodatak se odnosi na prevoz stvari . kao transporter. kao jedan od osnovnih oblika prevoza stvari. Sa stanovišta imovinskih 183 . Već je 1890. prevozu kontejnera (RICo) te prevozu ekspresnih pošiljki (RIEx). Željeznica ima veliki značaj za privredni razvoj zemlje kako sa unutrašnjeg tako i sa međunarodnog stanovišta. To je takav ugovor kojim se željeznica.Konvencija o međunarodnim željezničkim prevozima (COTIF). prevozu kola korisnika prevoza (RIP). regulisanje saobraćaja i dr.Jadnoobrazna pravila o ugovoru o međunarodnom prevozu robe željeznicama (JP-CIM). uključena i sljedeća pravila: pravila o prevozu opasne robe (RID). Pravni izvori Značaj željezničkog saobraćaja uticao je da se u ovoj oblasti unificiraju pravila na međunarodnom planu. godine u Bernu donesen je novi tekst Konvencije pod nazivom .GLAVA DRUGA UGOVOR O PREVOZU STVARI ŽELJEZNICOM I . Tokom 1994. pomenućemo samo činjenicu da željeznica obavlja saobraćaj javnog karaktera. 2.). obavezuje da stvar preveze do uputne stanice i preda je primaocu. proizvodnje i tržišta. o potrebama privrede uopšte. Uvijek se polazi od mogućnosti željeznice i njenoj tehničkoj organizaciji i opremljenosti. Iz konkurentskih razloga redovno se uz prevoz željeznicom koriste i druge vrste prevoza kako bi se transport stvari obavio “od vrata do vrata” odnosno “od skladišta do skladišta”.POJAM UGOVORA I PRAVNI IZVORI 1. posebno željezničkog. Stvar ili stvari se prevoze od otpravne do uputne stanice koje se nalaze u jednoj zemlji (unutrašnji željeznički saobraćaj) ili u različitim zemljama (međunarodni željeznički saobraćaj). Ne ulazeći u razmatranje pitanja ekonomske politike o ogromnoj važnosti saobraćaja uopšte. U Ženevi je usvojena Konvencija UN o međunarodnom multimodalnom (kombinovanom) prevozu robe (1980). U svakoj zemlji željeznički saobraćaj je regulisan nizom zakonskih i drugih propisa.

tj. str. 179 180 Tekst Zakona (Sl. 55. 63). rok utovara. član 648 . ne predstavlja pisanu formu ugovora i on 180 Izdavanje tovarnog lista zamagljuje može biti zaključen u bilo kojoj formi. postojanje ugovora upravo zato što je ugovor neformalan. Za razliku od opšteg tipa realnih ugovora. saglasnost volja. nije samo po sebi dovoljno. kao pismena isprava. član 35. a po međunarodnim pravilima i o “sadržaju ugovora” te se izdaje u momentu predaje stvari na prevoz.preuzet Uredbom Sl. Prijem se potvrđuje stavljanjem datuma i žiga otpravne stanice (može i otisak računara) na tovarni list. Nedostatak ili neispravnost tovarnog lista (nije stavljen žig) ne znači da ugovor nije zaključen. dokazno sredstvo o zaključenom ugovoru. vrste tovarnih listova. Suprotno. 112. pored predaje stvari potrebna je još jedna činjenica izdavanje ovjerenog tovarnog lista. list RBiH. broj 2/92). određuje se: broj tovarnih listova koji se izdaju. Titograd.680) i ima značaj supsidijarnog izvora. 1983. član 29. 56. član 11). Ugovorom o prevozu. rok isporuke. način slanja izvještaja o prispijeću pošiljke i dr. Ugovor o prevozu stvari željeznicom je realan. kakav je pravni značaj tovarnog lista kod zaključivanja ugovora. JP-CIM. Sam sporazum. NIO Univerzitetska riječ. U autonomne izvore spadaju tarife koje imaju karakter opštih uslova poslovanja (prevoza) i zato moraju biti javno objavljene na propisan ili uobičajen način. ugovor o prevozu stvari željeznicom je zaključen kada željeznica primi stvari na prevoz sa tovarnim listom. 184 . ZOO sadrži opšta i jedinstvena pravila za sve vrste prevoza (ZOO.odnosa u ovoj materiji primarni izvori su Zakon o ugovorima o prevozu u željezničkom saobraćaju (skraćeno ZUPŽS) 179 i Zakon o obligacionim odnosima (skraćeno ZOO). Žigosani tovarni list vrijedi kao “dokaz o zaključenju i sadržini ugovora o prevozu” (ZUPŽS. te kada se ima smatrati da je ugovor zaključen? Inače. dakle. (ZUPŽS. rok odnošenja stvari. Prema zakonskim rješenjima. II . Ovjereni tovarni list je. Prema tome. tovarni list. jedinstven je stav teorije da je ugovor realan. jer je za njegov nastanak potrebna predaja stvari na prevoz. 37. 17/90 . Ugovor je neformalan i realan U pravnoj teoriji ne postoji jedinstven stav o prirodi ovog ugovora sa stanovišta forme.ZAKLJUČIVANJE UGOVORA 1. Spor se sastoji u tome: da li je ugovor formalan ili je neformalan. Osnovi Saobraćajnog prava. list SFRJ broj 2/73. prema zakonu. Ivošević dr Borislav. za nastanak ovog ugovora (zaključenje).

Pravilo je da se za svaku pošiljku. dok tovarni list prati pošiljku. a kada se radi o vagonskoj pošiljci (robi) za svaki kolski tovar. Donosilac tovarnog lista smatra se punomoćnikom pošiljaoca i ovlašten je da u njegovo ime preduzima potrebne radnje. Tovarni list se uvijek popunjava u više primjeraka. ime i prezime ili naziv pošiljaoca. Određeno je koje podatke unosi (popunjava) pošiljalac. U poslovnom prometu njegov je formular (obrazac) tipiziran. Duplikat može poslužiti kao legitimacioni papir za postavljanje zahtjeva za izmjene ugovora ili dokaz da su plaćeni prevozni troškovi (vozarina) ili kod izvoznih poslova kao dokument za plaćanja preko banke (dokument uz akreditiv). prevozni i drugi troškovi kao i spisak isprava koje se prilažu uz tovarni list. prtljažnicom). naziv uputne stanice (prema imeniku željezničkih stanica). Željeznica stavlja žig i na duplikat predajući ga pošiljaocu. 185 . elemente kao što su rok isporuke i drugo (ZUPŽS. Prema domaćim i međunarodnim pravilima duplikat nema važnost tovarnog lista pa se na osnovu njega ne bi mogao vršiti prijem stvari. Za tačnost podataka koje unosi pošiljalac ili od njega ovlašteno lice. a koji se izdaje prilikom prijema stvari na prevoz. Tovarni list i prenosivi tovarni list Tovarni list je javna isprava čiji je minimalni sadržaj određen zakonom. U tome slučaju radnje preuzima u svoje ime. odgovara sam pošiljalac i snosi pravne posljedice u slučaju neispravnosti. Obligatorni sastojci tovarnog lista su: mjesto i datum sastavljanja. netačnosti ili nepotpunosti tih podataka i izjava. Tovarni list može sadržavati i ostale.). po zahtjevu stranke. tako da se u svakom pojedinačnom slučaju predaje robe na prevoz upisuju u odgovarajuće rubrike (stavke) referentni podaci. Tovarni list se ne može zamijeniti (supstituirati) drugim ispravama niti se druge isprave mogu saobraziti tovarnom listu. broj kola. fakultativne. vrsta i masa (težina) stvari. žig otpravne stanice. mora ispuniti i predati poseban tovarni list.2. standardizovan. ime i prezime primaoca ili naziv primaoca i njegova adresa. te da dopunjuje i mijenja izjave upisane u tovarnom listu. a ne kao punomoćnik pošiljaoca. Inače. u transportu je izraz “pošiljka” stručni termin i označava jednu ili više stvari koje se predaju na prevoz jednom prevoznom ispravom (tovarnim listom. upiše lice zaposleno na željeznici (službenik željeznice) odgovornost snosi pošiljalac. izuzev za predmete za čije je prevoženje zbog dimenzija potrebno više kola. član 34. Čak i kada te podatke. Ova činjenica ukazuje na specifičnost ugovora kao i na to da tovarni list nije ugovor. a koje željeznica. odnosno međunarodnim pravilima. Ako je donosilac tovarnog lista adresat (primalac prevezene stvari) onda prijemom tovarnog lista on ulazi u ugovorni odnos i postaje stranka u ugovoru.

da preda posebno ispunjen tovarni list i to na obrascu (formularu). Ograničenja slobode ugovaranja Kod prevoza stvari željeznicom postoje izvjesna ograničenja slobode ugovaranja koja proizlaze iz propisa ili same tehnike zaključivanja ugovora. U tom slučaju mora izričito biti navedeno da se radi o prenosivom tovarnom listu kojega potpisuju obje strane. Za pravna dejstva indosamenta i njegov oblik važe propisi mjeničnog prava (Zakon o mjenici). on ima i posebna pravna dejstva (načelo inkorporacije).Tovarni list i njegov duplikat nisu hartije od vrijednosti. da se može prenositi (negocijabilnost). po obliku. po pravilu. ona se ogleda u obaveznom ugovaranju i ograničenjima u izboru saugovarača. ako su sačinjeni. po svemu. masi. odnosno predajom iz ruke u ruku. u slobodi njihovog određivanja. Može se prenositi (transferisati) indosamentom ako glasi “po naredbi”. a manje kao stranka iz ugovora kojoj je ostavljeno da prilikom ugovaranja iznalazi najpovoljnija rješenja za ostvarivanje svojih poslovnih interesa. Pri vršenju svojih usluga željeznica. izuzev odredaba koje se odnose na regres (ZUPŽS. Ograničenje slobode ugovaranja za pošiljaoca ogleda se u tome što je dužan za svaku pošiljku. 3. Željeznica i pošiljalac se mogu sporazumjeti da prevozilac izda prenosivi tovarni list koji može glasiti “po naredbi” ili “na donosioca”. koji nije pošiljalac samo ako su ti uslovi sadržani u tovarnom listu ili se prenosivi tovarni list na njih izričito poziva. U mnogim zemljama javljaju se zahtjevi poslovnog svijeta da duplikat dobije svojstvo hartije od vrijednosti. Željeznica ne može odbiti nikoga ko želi sklopiti sa njom ugovor o prevozu. jedinstven je stav teorije. i ne mogu se prenositi na treća lica. član 38). Željeznica je dužna primiti stvari na prevoz. c) stvari su podesne za prevoz. a isto vrijedi i za prepise. obimu. Ovakva tehnika zaključivanja ugovora ograničava pošiljaoca u konstituisanju prava i obaveza. otkloniti ili izbjeći. ako su ispunjeni propisani uslovi. funkcioniše kao organizacija koja treba da sprovodi kogentne odredbe zakona i tarife. ako su ispunjeni ovi uslovi: a) prevoz se može izvršiti bez odlaganja. Najprije. Za željeznicu je ta sloboda ugovaranja još ograničenija zbog javnopravnog karaktera njene djelatnosti. jer je u dobrom dijelu sve unaprijed određeno. ako glasi “na donosioca”. Uslovi ugovora o prevozu i tarife obavezuju imaoca prenosivog tovarnog lista. d) prevoz je moguć redovnim prevoznim sredstvima željeznice i e) prevoz nije onemogućen okolnostima koje željeznica ne bi mogla spriječiti. što bi značilo da se njime može trgovati za vrijeme dok je roba na putu. Pošto je prenosivi tovarni list vrijednosni papir. Pošiljalac popunjava određene podatke unoseći ih u tovarni list vodeći pri tome računa o uslovima iz željezničke tarife. koji obavezno sastavlja željeznica saglasno opštim uslovima poslovanja i tarifi. 186 . b) prevoz tih stvari nije zabranjen. Na duplikatu se označava da je izdat prenosivi tovarni list. po redovnom toku stvari.

o posebnim slučajevima kada se na osnovu jednostrane izjave volje. Specifičnost ovog ugovora ogleda se i u slobodi raspolaganja ugovorom. lice koje predaje stvar na prevoz. U suštini. Ugovorne strane Ugovorne strane su prevozilac (željeznica) i pošiljalac.1. najčešće se sastojci samog tovarnog lista uzimaju kao bitni elementi ugovora o prevozu stvari željeznicom. mada se obično one nazivaju “željeznica” i “stranka”. specifičnosti koje se manifestuju u ograničavanju slobode ugovaranja proizlaze iz samog karaktera djelatnosti koju obavlja željeznica i statusa željezničkih organizacija. Bitni elementi ugovora Uobičajeno je da se u bitne elemente ovog ugovora ubraja veći broj sastojaka. Druga ugovorna strana je pošiljalac. Od svakog ko preda stvari i podnese uredno ispunjen tovarni list otpravna stanica 187 . Radi se. sam ugovor može izmijeniti ili raskinuti. opšti pojam “stanica” označava: željezničke stanice. Na osnovu svega toga mogu se odrediti tipični bitni elementi ovog ugovora. Za prevoz nekih stvari mogu biti propisani posebni uslovi (opasne stvari) i njih će željeznica primiti na prevoz samo ako su ispunjeni i ti posebni uslovi. istovremeno i njihov vlasnik. luke plovidbenih linija i sve ostale poslovnice transportnih organizacija otvorene radi izvršenja nekog od ugovora o prevozu. a koje ne mora biti i sopstvenik robe. špediteru) što se obično vrši u međunarodnom prevozu. III . uz ispunjenje odgovarajućih uslova. te da li je to lice (pravno ili fizičko). koje predaje stvari na prevoz. Ako se uz tovarni list šalju određeni dokumenti onda se mora priložiti i spisak tih dokumenata (isprava). Inače. Kako se ugovor zaključuje predajom stvari na prevoz i predajom popunjenog tovarnog lista u koji se unose određeni podaci. Željeznica se ne upušta u ispitivanje sa kime zaključuje ugovor. zapravo. Stvari se predaju na prevoz u otpravnoj ili otpremnoj stanici željeznice. 1. U ime željeznice pojavljuje se željeznička transportna organizacija koja redovno ima status javnog preduzeća (javne korporacije).Željeznica je dužna obavljati prevoz stvari po redu vožnje (voznom redu) kao i kod svakog linijskog saobraćaja.ELEMENTI UGOVORA 1. nego što je to tipično kod ugovora poslovnog prava. Taj posao i zaključenje ugovora o prevozu može se povjeriti različitim subjektima (zastupniku. a prevoz može obustaviti samo pod uslovima koji su određeni zakonom. Ugovor se može jednostrano izmijeniti nalozima koje daje pošiljalac ili imalac prava iz prenosivog tovarnog lista.

u koju se roba upućuje. Od prevoza željeznicom takođe su isključene stvari (predmeti) koje ima pravo da prevozi samo pošta. ukoliko bi se desilo da željeznica primi tovarni list sa tako naznačenom uputnom stanicom. Vrsta. kod prenosivog tovarnog lista na donosioca. odnosno staviti faksimil potpisa ovlaštenog lica. Kao mjesto istovara može biti označen i industrijski kolosijek u nekom mjestu ili poslovnoj organizaciji. kao i kod kolskih. a ako se to desi tražiće od pošiljaoca odgovarajuće upute. svojstvo primaoca ima svako lice koje prezentira željeznici takav tovarni list.2. Ako je izdat prenosivi tovarni list po naredbi.3. Za primaoca se može označiti samo jedno fizičko lice ili jedan pravni subjekt. Neke stvari se mogu primiti na prevoz uslovno (IP-CIM. plaćanje dangubnine željeznici). ako se sastoje od više komada navodi se broj komada. količina i masa (težina) stvari upisuju se u tovarni list. kako bi se sačuvale 188 . Ali. Željeznica može provjeravati podatke o sadržini. Kod denčanih (komadnih) pošiljki.željeznice primiće stvari i ovjeriti žigom tovarni list. ambalaža i masa (težina). Neke stvari su isključene iz prevoza željeznicom dok je za druge prevoz ograničen. članovi 4 i 5). broju i masi pošiljke. Faktički je to lice na koje je pošiljka adresirana. Predmet prevoza (stvari) U saobraćajnom pravu svaka stvar koja se prima na prevoz ima karakter “robe”. Posljedice pogađaju pošiljaoca (docnja sa isporukom prema saugovaraču. istovarna stanica) je ona željeznička stanica do koje stvar treba da se preveze. ne može ih biti više. takve stvari se mogu predati na prevoz željeznici samo ako su upakovane na odgovarajući način i mogu izdržati prevoz.4. Pri tome pošiljalac mora u tovarni list upisati svoj tačan naziv ili ime i prezime sa adresom i potpisati tovarni list. 1. Stanica mora biti navedena prema službenom imeniku željezničkih stanica. Tovarne listove sa neodređenim adresiranjem primaoca željeznica neće primiti. Neke željeznice dozvoljavaju da se kao primalac naznači uputna stanica ili službenik te stanice. Primalac Primalac je lice ovlašteno da u uputnoj (istovarnoj) stanici iskupi tovarni list i preuzme stvar ili stvari. Uputna stanica Uputna stanica (mjesto opredjeljenja. Za netačno. Kad se radi o stvarima koje trebaju biti upakovane. 1. Pošiljalac stvari može uputiti na svoje ime što znači da isto lice može biti i pošiljalac i primalac. nejasno ili neprecizno upisivanje uputne stanice odgovara pošiljalac. 1. Označavaju se komercijalnim nazivima ili nazivom koji je upotrijebljen u tarifi. primalac je posljednje lice na koje je indosamentom prenesen tovarni list (indosatar). kvar ili oštećenje stvari.

Prevozilac nije dužan ispitivati da li su priložene isprave dovoljne ili tačne (ZUPŽS. Prevoznina (vozarina) i troškovi prevoza unose se u tovarni list.) mogu utvrditi i naknadno. Uslijed nedostatka ili manjkavosti u pakovanju željeznica može odbiti prijem stvari na prevoz ili iste primiti uz zahtjev da pošiljalac u tovarnom listu potvrdi nedostatke u pakovanju. Inače. pošiljalac je obavezan priložiti odgovarajuće isprave. po pravilu. Mjesto i datum Kao mjesto i datum zaključenja ugovora.7.6. U tom slučaju pošiljalac preuzima na sebe odgovornost za štetu. sporednih naknada i taksa. Prevozni i drugi troškovi Cijena usluga željeznice određena je tarifom. važe mjesto i datum navedeni na žigu otpravne stanice koji ona stavlja na tovarni list pošto primi stvari na prevoz. veterinarski ili fitopatološki pregled i dr. Ako se oni unesu pogrešno ili se uopšte ne unesu. način prevoza. pa je ta obaveza povjerena željeznici. Za lako kvarljive stvari i žive životinje navodi se i čas prijema u duplikatu tovarnog lista. 1. Žive životinje se mogu prevoziti željeznicom ukoliko se to ne protivi veterinarsko-sanitarnim propisima i ako je po ocjeni otpravne stanice isključena svaka opasnost po ljude i životinje. ako o tome nema posebne međunarodne tarife (JPCIM. naknade za sporedne usluge i dr. Obavljanje određenih radnji i spisak isprava Ako je predviđeno da prilikom prevoza stvari treba obaviti neke radnje (carinjenje. tarifa obavezuje obje ugovorne strane. član 47). Obezbjeđuju se i naročiti uslovi prevoza (hranjenje i pojenje). željeznica naplaćuje vozarinu za sve stvari date na prevoz po najvišem tarifnom stavu koji vrijedi za jednu vrstu stvari iz pošiljke. Zato se cijena i svi prevozni troškovi (dodatak na vozarinu. a obje strane imaju pravo na njihovu ispravku prema tarifi. član 6). Prevozni troškovi u međunarodnom saobraćaju određeni su domaćom tarifom. Tarifom je određena vozarina za pojedine vrste stvari. kao i svaka mogućnost oštećenja stvari. vrsta vozova na pojedinim relacijama. 1.od propasti ili oštećenja. 1. Zato se u tovarni list moraju unijeti sve vrste stvari koje se šalju tim jednim dokumentom. Ne učini li tako pošiljalac. Naplata cijene po tarifi nije samo pravo željeznice nego i njena obaveza.5. 189 . Ukoliko postoje izuzeci oni su izričito navedeni propisima. ugovor važi i to sa cijenom koju predviđa tarifa. Obavljanje ovih radnji željeznica može povjeriti stručnim organizacijama i licima. kao i drugi elementi za izračunavanje troškova.).

Željeznica može i sama izvršiti nalog o daljem prevozu vlastitim prevoznim sredstvima. 2. za slučajeve koji su tarifom predviđeni.2. Pošiljalac može odrediti stanicu na kojoj će željeznica obaviti te radnje. Utvrđenu masu. Ako nije određeno prevozno sredstvo željeznica će ga sama izabrati u kome slučaju odgovara za izbor prevozioca. ali vozarinu može zaračunati samo za put koji je najpovoljniji za korisnika prevoza. Pouzeće U tovarnom listu pošiljalac može označiti da stvar šalje pouzećem i naznačiti iznos pouzeća (iznos kojim se stvari opterećuju). željeznica je slobodna u izboru puta kojim će stvari prevesti. Željeznica je obavezna po tome postupiti. Sve ostale izjave nisu dopuštene i ne obavezuju željeznicu. Prema okolnostima slučaja u tovarni list se mogu unositi sljedeće notifikacije i izjave. Pouzeće je nalog željeznici da stvari izda primaocu samo pod uslovom da primalac plati naznačeni iznos na ime pouzeća.3.2. 2. količinu i broj komada željeznica je 190 . Provjera pošiljke Pošiljalac može zahtijevati od željeznice da utvrdi masu i broj komada stvari koje su predate na prevoz. Nebitni elementi ugovora Kod ovog ugovora postoje i nebitni elementi koji se mogu ugovarati. Prevozni put Pošiljalac može odrediti pravac prevoza (prevozni put) samo za brzovoz. Može zahtijevati da ga željeznica o tome obavijesti kako bi on ili njegov zastupnik prisustvovao carinjenju. drumskom prevozniku. Po pravilu. kao i za prevoz stoke. Mješoviti (kombinovani) prevoz Izjavom u tovarnom listu pošiljalac može zahtijevati da željeznica stvari preda drugom prevozniku na dalji prevoz do mjesta u koje se one upućuju (drugoj željeznici. Franko carina Upisivanjem klauzule “franko carina” pošiljalac obavezuje željeznicu da obavi carinske i druge formalnosti. 2. Za klauzule koje se unesu u tovarni list plaća se posebna naknada utvrđena tarifom. ako su potrebne prilikom prevoza.4. Tarifom se može odrediti najniža granica pouzeća. U tovarni list se mogu unositi samo one klauzule koje su predviđene zakonom ili tarifom ili su uobičajene u međunarodnom saobraćaju.5. brodaru). Pošiljka se može opteretiti pouzećem najviše do vrijednosti stvari koje se prevoze. 2.1. 2.

Čak ako masu ne bi mogla utvrditi na otpravnoj stanici. ako bi pri prevozu ili izdavanju stvari došlo do određenih smetnji. 2. između stranaka važe dispozitivna pravila zakona (ZUPŽS.8. 2. manjeg prekida ili ugrožavanja prometa. tj. 2. vremenu u kome je pošiljalac dužan utovariti stvari u vagon. član 56). 2. nalet ili iskliznuće voza). Klauzula “ostaje na stanici” U tovarni list se može unijeti. Pretpostavka je da će pošiljalac ili primalac doći po pošiljku.6. 2. 181 dovodi do manje materijalne štete.dužna upisati u tovarni list i ovjeriti. klauzula “ostaje na stanici”. čl. Udes je vanredni događaj koji je prouzrokovao znatnu materijalnu štetu ili veći prekid (sudar. pored štete za gubitak. Naknada za obezbjeđenje uredne isporuke računa se za cijeli prevozni put (ZUPŽS. To znači da željeznica nije dužna nikoga izvještavati o prispijeću pošiljke na uputnu stanicu. oštećenje ili zadocnjenje. Nezgoda. član 16). 181 Zakon o sigurnosti željezničkog prometa. dužna je to učiniti na usputnoj stanici gdje je moguće. i drugu dokazanu štetu do visine naznačenog obezbjeđenja. Smetnje nastaju uslijed udesa ili nezgode. Tako može odrediti da se u slučaju smetnji pošiljka vrati u otpravnu stanicu. kao posebna. Protekom toga roka nastaju nepovoljne pravne posljedice za pošiljaoca (plaćanje posebne naknade i dr. član 57).). član 75. U tom slučaju željeznica namiruje pošiljaocu. JP-CIM. Rok utovara Stranke se mogu posebno sporazumjeti o roku utovara. 33/95) 191 . kao vanredan događaj. 2. Vrijeme isporuke U tovarni list se može unijeti odredba o vremenu za koje je prevozilac dužan prevesti stvari (rok isporuke). Ako nije određeno primjenjuju se dispozitivna pravila zakona (ZUPŽS. list RBiH. 5 (Sl.10. Smetnje Pošiljalac može posebno upisati instrukcije šta treba željeznica da radi.9. br. Obezbjeđenje uredne isporuke U posebnu rubriku u tovarnom listu “obezbjeđenje uredne isporuke” pošiljalac može upisati određeni novčani iznos.11. Obavještavanje o prispijeću pošiljke To je element kojim se utvrđuje kada i na koji način će željeznica obavijestiti primaoca o prispijeću pošiljke na uputnoj stanici.7. Ako rok isporuke nije utvrđen.

OBAVEZE I PRAVA STRANAKA 1. Zainteresovanost država u ovoj materiji ispoljena je i kroz unifikaciju pravila željezničkog prevoza na međunarodnom planu (COTIF). ima elemenata javnog karaktera u čijoj regulaciji znatno participira država. Učešće države ogleda se u određivanju statusa željezničkih organizacija kao javnih preduzeća. Rezultat provjeravanja upisuje se u tovarni list i u duplikat tovarnog lista. Željeznica. da primi svaku stvar kada su ispunjeni uslovi utvrđeni u objavljenim opštim uslovima poslovanja.1. Kada se vrši provjeravanje pošiljke. 31). kao što je već rečeno. Ako se ustanovi razlika u 192 . Prijem i provjeravanje stvari (pošiljke) Već je istaknuto da je željeznica dužna primiti na prevoz teret pod ugovorenim uslovima. Kada pošiljka ne odgovara navodima u tovarnom listu ili nisu ispunjeni uslovi za prevoz stvari. član 21). Ukoliko provjeru nije moguće izvršiti u otpravnoj stanici to se čini u prvoj podesnoj usputnoj stanici. Zakon obavezuje prevozioca koji obavlja linijski prevoz. željeznica je dužna pozvati pošiljaoca ili primaoca da prisustvuje provjeravanju. Kada željeznica provjerava pošiljku. ako se utvrdi netačnost navoda u tovarnom listu (ZUPŽS. Rok isporuke ne teče za vrijeme provjeravanja pošiljke. ako se provjera vrši u otpravnoj stanici. a u ugovornom pravu kroz detaljnije regulisanje prava i obaveza strana zakonom i drugim propisima. Prema domaćem pravu postoje ove obaveze željeznice koje su skoro iste i po međunarodnim pravilima. Inače. U tom slučaju željeznica nije dužna primiti stvari na prevoz bez tih dokumenata. tada troškovi provjeravanja terete robu datu na prevoz. Za neke stvari može se ugovorom ili tarifom predvidjeti prezentacija i drugih dokumenata (isprava) od strane pošiljaoca. član 30. ako nisu odmah plaćeni. član 56). Obaveze željeznice Djelatnost željeznice. prema međunarodnim pravilima. provjeravanje podataka u tovarnom listu i pošiljke utvrđeno je i kao pravo željeznice. odnosno tarifama. Ako zainteresovani ne dođe ili kada se provjeravanje vrši u toku prevoza toj radnji treba da prisustvuju dva svjedoka koji nisu službena lica željeznice ili kako je predviđeno propisima određene države (JP-CIM. željeznica je dužna utvrditi masu i broj komada stvari na otpravnoj stanici ukoliko postoje odgovarajući uslovi (mjerne sprave ili ne remeti redovan tok saobraćaja). Na zahtjev pošiljaoca.IV . osim stvari koje se ne mogu primiti na prevoz ili se mogu primiti samo ako su ispunjeni posebni uslovi (ZUPŽS. na osnovu uredno ispunjenog tovarnog lista prima stvari na prevoz. a takav je i željeznički. navodi u tovarnom listu o masi i broju komada ne mogu da služe kao dokaz protiv prevozioca. 1. jer joj je to važno “polje korisne intervencije”.

2. 20 (Sl. željeznica ima pravo da pored prevoznine naplati još i dvostruki iznos razlike u vozarini (ZUPŽS. mora se voditi računa o osovinskom opterećenju pruga (magistralnih 22. ako je on upisan u tovarni list. pošiljalac stvari predaje željeznici u skladište. Pošiljalac određuje način prevoza . obimu i masi. U slučaju da željeznica ne vrši provjeravanja mase i broja komada. Tako prema međunarodnim pravilima (RIEx) kao ekspresna pošiljka mogu se slati stvari koje se mogu utovariti u prtljažna kola putničkih vozova. 33/95) 193 . osim kada je tarifom određeno plaćanje vozarine po drugoj jediničnoj mjeri (ne po masi). čl. Kada utovar vrši željeznica. Od poslovnih subjekata koji šalju velike količine stvari željeznica može zahtijevati da prethodno prijave svoje pošiljke (količinu. te ostalim osobinama podesne za takav prevoz. ako pošiljalac nije naveo podatke o masi i broju komada u tovarni list. manipulacije stvarima i drugo. 182 Zakon o sigurnosti željezničkog prometa. ali u svakom slučaju u roku kako bi se izvršio uredan prevoz. 1. Željeznica je dužna izvršiti utovar stvari u roku koji je određen ugovorom (rok utovara). Na ekspresni i brzovozni prevoz željeznica je obavezna primiti stvari samo ako su one po svome obliku. odnosno stvari utvrđene tarifom.ekspresni. Ako korisnici prevoza ne izvrše prijave. Željeznica ne mora primiti stvari na prevoz. organizacija prevoza.5 t po osovini i 8 t po dužnom metru) kao i osovinskom opterećenju vozila 182 (vagona).masi preko 2% ili netačno imenovanje stvari koje utiče na visinu prevoznine. Svaka željeznička transportna organizacija dužna je primiti na direktan prevoz stvari od otpravne do uputne stanice. Korisnika prevoza se ne tiču njihovi međusobni odnosi. željeznica nije dužna primiti stvari na prevoz u slučaju da nema kola na raspolaganju. član 44). brzovozni ili sporovozni. Ugovorom se može predvidjeti da utovar stvari obavlja pošiljalac. Utovar stvari Željeznica je obavezna izvršiti utovar stvari. Radi sigurnosti prevoza. smjer. br. iako je upis izvršio pošiljalac. mjerodavno je ono što je upisano u tovarni list. vrijeme namjeravanog prevoza) kako bi ona izradila plan prevoza. list RBiH. Masu i broj komada željeznica treba uvijek da utvrđuje. ako je tako predviđeno ugovorom odnosno uslovima poslovanja. što se praktikuje iz konkurentskih razloga. bez obzira koliko prevozilaca učestvovalo. Isto vrijedi kada je potrebno u određenom roku transportovati izuzetno velike količine stvari. podjela prevoznih troškova.

Željeznica nema pravo na naplatu veće vozarine. Sloboda u izboru pravca potrebna je željeznici kako bi radila što ekonomičnije i racionalnije. ali odgovara ako ih izgubi ili upotrijebi nepravilno (ZUPŽS. mjere vlasti. Vrijeme trajanja prevoza stranke. pismenim putem. pak. do mjesta naznačenog u tovarnom listu (uputne stanice). jer se primjenjuju tarife u kojima je određeno vrijeme prevoza. 48). Uputstva pošiljalac daje otpravnoj stanici ili stanici u kojoj se nalaze stvari. 1. Ona je dužna stvari prevesti u stanju u kojem ih je i primila. ipak.3. Željeznica ne ispituje tačnost priloženih isprava. bez oštećenja i gubitka. produženje prevoza nije moguće tražiće dispoziciju od pošiljaoca i po njoj postupiti. Vozarinu za izvršeni prevoz i ostale troškove po tarifi dužan je snositi pošiljalac. Ako vrijeme isporuke nije određeno ugovorom. Ne dobije li uputstvo u razumnom roku. U međunarodnom saobraćaju pošiljalac može označiti prevozni put određujući graničnu ili pograničnu tačku. O svim preduzetim radnjama željeznica će izvijestiti pošiljaoca (ZUPŽS. krivica željeznice ili pošiljaoca. te organizovala iskorištavanje pruga i transportnih sredstava. niti se pošiljalac koristi pravom raskida ugovora. član 58). ako je stvari uputila pomoćnim putem da bi izbjegla smetnje. rijetko ugovaraju. osim ako je do smetnji došlo krivicom željeznice. član 64). priroda same stvari . Ako nema njene krivice ona ima pravo i naplatiti kolsku dangubninu.4. sigurnim putem i u što kraćem vremenu. Željeznica će obaviti carinske i druge radnje određene propisima zemlje. Inače. Pošiljalac.1. željeznica ima pravo: da na trošak i rizik pošiljaoca stvari stavi na privremeni smještaj ili da ih preda špediteru ili u javno skladište. Rok isporuke Željeznica je dužna stvari prevesti u ugovorenom roku (rok isporuke). Rok isporuke računa se prema stvarno upotrijebljenom putu (ZUPŽS. ako se smetnja može prevladati na taj način (ZUPŽS. Ako. odnosno prelaznu stanicu između željeznica dviju zemalja koje su otvorene za saobraćaj na određenoj relaciji (JPCIM. jer su stvari podložne brzom kvaru ili su u pitanju žive životinje tada će željeznica izvršiti njihovu prodaju. Ukoliko pošiljalac nije već dao u tovarnom listu instrukcije šta će željeznica raditi u slučaju smetnji onda će ona stvari uputiti pomoćnim (drugim) putem. Stalo mu je da se prevezu po najnižoj tarifi. izvršenje ovih radnji može se povjeriti i drugom licu. Kada se to ne može učiniti.dejstvo više sile. U tome poslu ona nastupa kao komisionar i ima pravo na naplatu stvarnih troškova i naknada po tarifi. član 46. po pravilu.željeznica je dužna preduzeti odgovarajuće mjere da bi se izbjegle rđave posljedice po korisnika prevoza. 194 . Ako bi pri prevozu nastala ma kakva smetnja. član 58). nije zainteresovan kojim će se putem stvari prevesti. član 14). Uredan prevoz stvari Cilj ugovora jeste da se stvari prevezu uredno u čemu i jeste privredna funkcija željeznice. osim u slučaju privremenih smetnji. bez obzira iz kojih je razloga nastala .

1. U slučajevima koji su određeni propisom ili tarifom rokovi ne teku i za to vrijeme rok isporuke se produžava (zadržavanje pošiljke). bez obzira koliko je prevozilaca učestvovalo u prevozu. rok isporuke se računa od ponoći poslije prijema stvari pa do predaje izvještaja o prispijeću stvari adresatu. a prevozni za svakih otpočetih 300 km 24 časa. a prevozni za cijelo odstojanje od otpravne do uputne stanice. a prevozni za svakih otpočetih 400 km 24 časa. dodavanje leda i drugo. odnosno za stvari o čijem se prispijeću ne izvještava primalac do časa kada je pošiljka pripremljena za izdavanje (predaju).otpravni rok je 24 časa. Za brzo pokvarljive stvari i žive životinje rok se računa od podne i od ponoći. član 27).5. za kolsku sporovoznu pošiljku . Rok isporuke je održan od strane željeznice ako je prije isteka roka obavijestila primaoca o prispijeću stvari i iste pripremila za odnošenje. Posebni rokovi važe za denčane pošiljke .brzovozne i sporovozne (JP-CIM. kod kombinovanog prevoza i u vanrednim prilikama. Ova pravila posebno važe u međunarodnom prevozu. hranjenje i pojenje živih životinja. Zadržavanje pošiljke postoji onda kada je neophodno da se obave određene radnje kao što su: carinjenje. Ukoliko ugovorom nije drugačije predviđeno. Sva rastojanja računaju se prema tarifnim kilometrima. Prema međunarodnim pravilima rokovi su ovi: za kolsku brzovoznu pošiljku otpravni rok je 12 časova. ako su uzrok i trajanje zadržavanja upisani u tovarni list. provjeravanje sadržine i težine (mase) pošiljke. ali je dopušteno dokazivanje i na drugi način (drugim sredstvima dokazivanja). Rok isporuke sastoji se iz otpravnog i prevoznog roka. Otpravni i prevozni rok su određeni zavisno od vrste prevoza i razdaljine između otpravne i uputne stanice. Otpravni rok se računa samo jedanput. Dopunski rokovi važe za slučaj: prevoza stvari prugama različitih širina kolosijeka. član 27).željeznica je dužna stvari prevesti za vrijeme koje je uobičajeno za prevoz takvih stvari s obzirom na dužinu puta i vrstu prevoza (prema tarifi). prugama koje nisu osposobljene za brzovozni prevoz. odnosno ako je stvar pripremljena za odnošenje kada se primalac ne obavještava (ZUPŽS. član 56). Postoje i dopunski rokovi za isporuku stvari koji su takođe određeni propisom i tarifom. Željeznica se može uspješno pozivati na produženje roka isporuke. Postupanje po nalozima Specifičnost ugovora o prevozu stvari željeznicom jeste u tome što se on može jednostrano izmijeniti davanjem naloga (uputstava) od strane pošiljaoca ili primaoca ili ovlaštenog imaoca prenosivog tovarnog lista. ako posebnim propisima ili ugovorima nije što drugo predviđeno (JP-CIM. ali samo pod uslovima i 195 . veterinarski pregledi. sporednim prugama. član 56). zavisno od toga da li su stvari predate prije podne ili poslije podne (ZUPŽS.

odnosno izmijeniti ugovor. kada je nalog protivan carinskim i drugim imperativnim propisima. a ako primalac odbije prijem stvari. smanji. stvari ne izdaju odnosno da se izdavanje odloži.6. U tom smislu idu i međunarodna pravila (JP-CIM. stvari izdaju drugom primaocu. Njegovi nalozi mogu biti sljedeći: da se prevoz stvari obustavi. Željeznica može odbiti izvršenje naloga u sljedećim slučajevima: ako nalog nije moguće izvršiti. Nalozi. imalac prenosivog tovarnog lista). dakle. pošiljaoca ili imaoca prenosivog tovarnog lista kada nastupe određene smetnje u prevozu (udes. u protivnom. Već je rečeno. član 49 . da je željeznica dužna u određenim situacijama da obavijesti pošiljaoca ili primaoca ili imaoca prenosivog tovarnog lista kada je na njih prešlo pravo raspolaganja pošiljkom. Imalac prenosivog tovarnog lista. Šteta se tada obračunava po pravilima koja vrijede za gubitak (propast) stvari. Željeznica može odbiti izvršenje naloga. to se pravo ponovo vraća pošiljaocu. ima takođe pravo davati određene naloge željeznici. Tako je željeznica dužna obavijestiti: pošiljaoca kada je u tovarnom listu upisano da pošiljalac ili njegov punomoćnik prisustvuje carinjenju ili obavljanju drugih radnji. Pošiljalac ima pravo tražiti izmjenu ugovora do momenta predaje tovarnog lista primaocu. I primalac ima pravo davati iste naloge željeznici pod uslovom da je ovlašten na to u tovarnom listu ili da mu pošiljalac preda duplikat tovarnog lista. briše ili pošiljka optereti pouzećem) odnosno o isplati nekog novčanog iznosa (dio vozarine ili drugi troškovi). stvari izdaju u nekoj drugoj stanici. a stvar je prispjela na to mjesto. kada su troškovi veći od vrijednosti stvari. Generalno. samo iz razloga određenih zakonom. a nije dato jemstvo (nemogućnost ekonomske realizacije zakonskog prava zaloge na stvarima).na način kako je utvrđeno zakonom (ZUPŽS. nema pravo davati naloge.32). stvar izda u nekoj drugoj uputnoj stanici ili stvar vrati u otpravnu stanicu. 1. Obavještavanje korisnika prevoza Korisnik prevoza je svako lice koje na osnovu ugovora o prevozu stiče određena prava i preuzima određene obaveze (pošiljalac. zaustavi pošiljka u nekoj usputnoj stanici. U protivnom. 196 . Davalac naloga snosi troškove koje je željeznica imala izvršenjem tih naloga s tim što se naplata može osigurati jemstvom. primalac. kao hartije od vrijednosti. pošiljaoca. promijeni uputna stanica (reekspedicija). Pošiljalac može tražiti da se: stvar vrati i njemu preda u otpravnoj stanici. ako se carinjenje ili druge radnje iz tovarnog lista ne mogu obaviti u mjestu (stanici). odgovara za štetu koja nastane neizvršenjem naloga. član 30 .53). Može se promijeniti nalog o pouzeću (povisi. jednostranu izmjenu ugovora. odnosno zahtjev za izmjenu ugovora podnosi se u pisanoj formi preko otpravne stanice ili stanice u kojoj se stvari nalaze. ako bi izvršenje naloga prouzrokovalo poremećaje u saobraćaju. ona je dužna obavijestiti ta lica u svakom slučaju kada prevoz odstupa od redovnog toka stvari. nezgoda).

broj kola. Obavještavanje se vrši na različite načine: preporučenim pismom.pošiljaoca kada stvari prispiju na uputnu stanicu. primaoca ili imaoca prava iz prenosivog tovarnog lista u slučaju kada dođe do oštećenja ili gubitka pošiljke.7. željeznica to lice obavještava o prispijeću pošiljke. Primalac se ne obavještava ako je ugovoreno da nema obavještavanja ili je primalac ovlastio vozara. špeditera da u njegovo ime prima izvještaj o prispijeću pošiljke. Zakonska je pretpostavka da je obavještavanje izvršeno nakon proteka određenog vremena (24 odnosno 12 časova po predaji preporuke. 1. telefonom ili neposredno preko kurira. Samo primanje tovarnog lista znači da je primalac pristao. pošiljaoca. da je pripremi za izdavanje (odnošenje) i obavijesti adresata da istu preuzme i iskupi tovarni list. U slučaju da primalac odbije prijem stvari tada oživljavaju prava pošiljaoca iz ugovora. odnosno u čijim se rukama nalazi tovarni list. telegrama. U izvještaju se daje rok za otkup tovarnog lista i preuzimanje stvari sa naznakom gdje se one nalaze (kolosijek. odnosno kada se zagubljena pošiljka kasnije pronađe. obavezao 197 . Predaja stvari primaocu (izdavanje stvari) Donosiocu izvještaja o prispijeću stvari. Željeznica ima pravo na troškove za obavještavanje. može primati naloge od primaoca. telefaksom. pošiljaoca kada je stvari potrebno staviti u javno skladište (na ležanje) ili predati špediteru ili ih prodati. Kada je izdat prenosivi tovarni list na donosioca. član 12). 1. a telefonom kada je razgovor završen). Pravno dejstvo predaje tovarnog lista primaocu ogleda se u tome što od toga časa primalac stupa u pravni odnos sa željeznicom. Izvještavanje o prispijeću stvari Kada pošiljka prispije na uputnu stanicu željeznica je dužna. Ako prenosivi tovarni list glasi po naredbi. pošiljaoca ili imaoca prava iz prenosivog tovarnog lista kada se posumnja da je nastupilo oštećenje ili djelimičan gubitak stvari kako bi oni mogli prisustvovati pregledu stvari na uputnoj stanici. kao što je rečeno. skladište). pa je imalac takvog tovarnog lista izvijestio željeznicu da je on prenesen na njega (indosamentom) odnosno da glasi na njega. iskupa tovarnog lista. kada ga je primalac kao adresat potvrdio. željeznica je dužna u uputnoj stanici izdati tovarni list i predati stvari. Ukoliko po tovarnom listu primalac ima nešto da plati (pouzeće ili dio troškova što je naznačeno u tovarnom listu) stvari će se predati nakon uplate tog iznosa.8. a to je pravo upisano u tovarni list. a nikako od pošiljaoca. telegramom. Ukoliko željeznica ne izvrši obavještavanje povrijedila je ugovor i ima se smatrati da se nije pridržavala principa savjesnosti i poštenja i zaštite interesa korisnika prevoza (ZOO. bez odlaganja. željeznica nikoga ne obavještava o prispijeću stvari na uputnu stanicu jer ne zna ko je stvarno primalac. Od tada.

Utvrđivanje stanja pošiljke vrši se na objektivan način u prisustvu korisnika prevoza. a svjedoka i vještaka kada je potrebno. Predaja denčane pošiljke vrši se faktičkom predajom. a ona odgovara kao čuvar. I prilikom izdavanja stvari mogu nastupiti smetnje: primalac se ne može pronaći. Dok se ne izvrši pregled stvari primalac ne mora primiti stvari. Pregled će se izvršiti i bez prisustva imaoca prava kada se ne odazove ili je stanje pošiljke takvo da je potrebno odmah pristupiti njenom utvrđivanju. ona može stvari predati špediteru ili u javno skladište na trošak pošiljaoca i njegov rizik. Ako se prilikom pregleda ne utvrdi nikakva šteta (oštećenje ili gubitak stvari) ili se utvrdi šteta koju je željeznica prije pregleda priznala. Ne vrši se. tada će lice koje je zahtijevalo pregled (pošiljalac. Isto pravo ima pošiljalac upisom odgovarajuće klauzule u tovarni list. a sama odgovara za izbor (culpa in eligendo). imalac prenosivog tovarnog lista) snositi troškove pregleda. na rizik i trošak pošiljaoca. Stvari koje nisu odnesene željeznica može prodati odmah. faktička predaja stvari nego simbolična tradicija (u prisustvu primaoca vrši se skidanje plombi sa vagona).se na isplatu iznosa iz tovarnog lista. ima pravo nakon prispijeća stvari zahtijevati da mu se preda tovarni list i izdaju stvari. Takođe. ako je to moguće. tovarni list nije iskupljen u roku ili je izdavanje (predaja) stvari zabranjena odlukom nadležnog organa. ostale stvari koje je držala (čuvala) 30 dana po isteku roka za njihovo odnošenje 198 . primalac je odbio prijem stvari. Činjenica predaje stvari primaocu je od pravnog značaja za željeznicu jer se toga časa smatra da je ona izvršila obavezu iz ugovora. Željeznica može odbiti predaju stvari ako joj se ne preda duplikat tovarnog lista. Pri tome se konstatuje stanje plombi i drugih zatvarača na vagonu kao i spoljni izgled. Željeznica će u razumnom roku o tome obavijestiti pošiljaoca i tražiti uputstva. Primalac i sam. dakle. kada je moguće. te visini štete. uzroku nastanka štete. primalac. oštećenja ili gubitka) prestaju sva potraživanja imaoca prava prema željeznici. Ne dobije li uputstva ili se dobijena uputstva ne mogu provesti tada će željeznica stvari staviti na privremeni smještaj. I sama željeznica kada posumnja u oštećenje ili djelimični gubitak stvari ili kada oni stvarno postoje obavezna je pristupiti utvrđivanju stanja pošiljke. U zapisniku se utvrđuje: stanje stvari. Za to vrijeme stvari leže na rizik i trošak željeznice. bez obzira da li ga je uputna stanica obavijestila o prispijeću stvari ili to nije učinila. ako su podložne brzom kvaru ili su nepodesne za držanje. Kada se radi o kolskim (vagonskim) pošiljkama predaja stvari vrši se primopredajom kola što se konstatuje pismeno. podaci o masi ili broju komada. Ukoliko korisnik prevoza posumnja da je stvar oštećena ili da postoji djelimičan gubitak stvari (nema plombe ili je ista oštećena) može zahtijevati utvrđivanje stanja pošiljke i željeznica je dužna to izvršiti. Ukoliko je uredan prevoz (bez zadocnjenja. Osim toga. O svim tim radnjama obavijestiće pošiljaoca blagovremeno. Prilikom pregleda stvari sastavlja se zapisnik koji se predaje imaocu prava na stvarima.

naročito. obavezna je postupati po naročitim pravilima o prevozu i čuvanju stvari (kod prevoza opasnih materija vrijede posebna pravila RID). zapravo. dužna je da na zahtjev korisnika prevoza stavi na uvid tarife u otpravnoj ili uputnoj stanici. dužna je da postupa sa istom kao čuvar.64).10. Usto. Tarife se primjenjuju prema svim korisnicima pod istim uslovima koji su važili na dan zaključivanja ugovora.1. Suština obaveze pošiljaoca jeste u tome da željeznica na vrijeme pripremi kola. a naročito elemente za izračunavanje visine prevoznine. preduzme sve nužne radnje i mjere za nesmetan i bezbijedan prevoz. Obavještavanje o namjeravanom prevozu Opšta je obaveza pošiljaoca da obavijesti željeznicu o namjeravanom prevozu u kome smislu daje podatke. ako nisu plaćeni. željeznica je dužna stvar čuvati i sa njom postupati kao savjestan i uredan privrednik za sve vrijeme dok se ona nalazi u njenim rukama (državini). kao i drugim relevantnim elementima (ZOO. Iz postignute cijene naplatiće svoje troškove. 199 . Primaoca željeznica obavještava i poziva da odnese stvari koje leže na njegov rizik i trošak. 1. član 59 . 2. Ta obaveza postoji za vrijeme cijelog roka isporuke (otpravnog i prevoznog roka) kao i za vrijeme dok se stvar ne odnese. Kod prevoza određenih stvari koje imaju naročite osobine i svojstva. za sve vrijeme dok je ne preda primaocu. a ostatak stavlja na raspolaganje pošiljaocu (ZUPŽS. uz notifikacije u tovarnom listu. Objavljuju se na način da tarife budu pristupačne i saznatljive za korisnike prevoza. Ako stvar ostavlja na privremeni smještaj. uputnoj stanici i primaocu. ali nije odnio stvar. Zapisnik o prodaji dostavlja pošiljaocu. obavezna je da je tokom prevoza i po prispijeću u uputnu stanicu poji i hrani. sadržini. Objavljivanje tarifa Željeznica je obavezna objaviti tarife na propisan ili uobičajen način. sporednih usluga.ona može prodati. Tarife moraju sadržavati sve posebne uslove prevoza. Pošiljalac odgovara za štetu koja bi nastala zbog nedavanja podataka ili davanja pogrešnih podataka. željeznica istu može predati u javno skladište ili prodati.9. To posebno važi kada se transportuju masovni tereti. o vrsti. količini i masi pošiljke. 1. Uobičajeno je da se tarife ili izvodi iz tarifa oglašavaju na vidnim mjestima u stanicama. odnosno ne postupi sa njom prema ovlaštenjima iz zakona i ugovora. a pošiljalac nije odredio pratioca. opasne stvari ili one koje zahtijevaju posebne uslove prevoza. Može se desiti da je primalac iskupio tovarni list. Kada se prevozi živa stoka. Obaveze pošiljaoca 2. a u međunarodnom prevozu i uslove za preračunavanje valuta. član 654). Čuvanje stvari Pošto ovaj ugovor ima elemenata ugovora o ostavi. Ako i nakon poziva stvar ne bude odnesena.

U slučaju preopterećenja kola (preteg) ili neispravno. kola i dobara. Kada je rok utovara prekoračen za više od 24 časa.2. Kada se završi utovar na vagon se stavlja plomba i drugi zatvarači. 2. Pošiljalac. Tarifa može odrediti da neke troškove prevoza obavezno plaća pošiljalac. dodataka na vozarinu. član 45). prekorači ugovoreno vrijeme. Obaveza utovara je dispozitivne prirode jer se ugovorom može predvidjeti da tu radnju obavi željeznica. zakonska je obaveza željeznice da na prvoj stanici gdje je to moguće istovari cijelu pošiljku ili preteg. Inače. Ti prevozni troškovi sastoje se od: vozarine (prevoznine). dužan je pridržavati se ugovorenog roka utovara i uputstava željeznice u pogledu smještaja stvari na kola. Kada se radi o lako kvarljivim stvarima ili stvarima male vrijednosti (vrijednost stvari ne može pokriti troškove prevoza) otpravna stanica uvijek može 200 .2. bile prevezene bez oštećenja ili ugrožavanja lica i dobara. član 39). član 55). Stvari stavlja na raspolaganje pošiljaocu na njegov trošak i rizik. Opšte je pravilo da željeznica ima pravo na vozarinu za najkraći prevozni put kojim bi se stvari mogle prevesti. ako vrši utovar. Pošiljalac plaća prevozne troškove po tarifi koja se primjenjuje na dan zaključenja ugovora kada je tako ugovoreno i upisano u tovarni list. Stvari se predaju blagovremeno. Željeznica će upozoriti pošiljaoca na nedostatke pakovanja. željeznica može tražiti posebnu naknadu (kolsku dangubninu). bez obzira na stvarni put prevoza. Ona može odbiti prijem pošiljke kada su nedostaci pakovanja takve prirode da se može ugroziti sigurnost lica. način prevoza i prevozni put. netačno ili nepotpuno upisanih podataka u tovarni list o stvarima koje su isključene iz transporta i stvarima koje se prevoze pod posebnim uslovima. upakovane na propisan ili uobičajen način kako bi. Ako pošiljalac ne održi rok utovara. a u tovarni list pošiljalac unosi broj i oznaku plombe. željeznica je ovlaštena da. s obzirom na njihovu vrstu. te količine i mase koju kola mogu da prime (osovinsko opterećenje). naknada za sporedne usluge te drugih naknada saglasno ugovoru i tarifi. Odstupanja mogu biti u slučaju da pošiljalac odredi prevozni put. ta obaveza je na primaocu ako iskupi tovarni list u kome nije naznačeno da pošiljalac plaća prevozne troškove (ZUPŽS.3. na trošak i rizik pošiljaoca istovari stvari (oslobodi kola) i iste preda na privremeni smještaj ili špediteru ili u javno skladište (ZUPŽS. Predaja stvari i tovarnog lista Iz prirode nastanka ovog ugovora proizlazi da je pošiljalac obavezan predati stvari na prevoz i predati uredno popunjen tovarni list. Pri tome željeznica može tražiti trostruki iznos prevoznine za izvršeni prevoz kao i naknadu štete ako je nastala (ZUPŽS. Plaćanje prevoznih troškova Ekonomski interes željeznice jeste da naplati prevozne troškove za svoju uslugu. Obaveza plaćanja prevoznih troškova može biti različito određena.

Tada se u tovarni list i njegov duplikat unosi iznos unaprijed plaćenih troškova od strane pošiljaoca. svih ili djelimično. “franko svi troškovi” .pošiljalac plaća naznačeni iznos. Primalac je u obavezi da plati i sve troškove nastale po njegovim nalozima jer i on može davati uputstva željeznici kada na njega prijeđu ovlaštenja iz ugovora. član 29). Željeznica i pošiljalac imaju pravo odnosno obavezu na ispravak naplaćenih iznosa u slučaju nepravilne primjene tarifa ili greške prilikom izračunavanja ili naplate troškova. Pošiljalac je dužan platiti kamatu od dana prijema reklamacije. U međunarodnom saobraćaju pošiljalac nije dužan platiti manje uplaćeni iznos ako je razlika manja od 4 obračunske jedinice po tovarnom listu (JP-DIM. pošiljalac preuzima pojedinačno naznačene troškove. oborive prirode. on će platiti prevozne troškove ukoliko primalac ne iskupi tovarni list ili ne bude davao naloge za izmjene ugovora tokom prevoza stvari. ono može pokrenuti spor podizanjem tužbe.” . primalac i svako lice na koje je prešlo potraživanje iz ugovora ima pravo reklamacije željeznici u slučaju više plaćenog iznosa troškova prevoza (preplaćen iznos). Plaćanje prevoznih troškova Primalac ima obavezu plaćanja prevoznih troškova. Kada. ako o tome nema njegove izjave u tovarnom listu. 201 . Inače. Međutim. “franko vozarina uključivo . Izjavu o vozarini i drugim troškovima pošiljalac upisuje u tovarni list standardnim izrazima (klauzule) koje se primjenjuju i u međunarodnom transportu. Obaveze primaoca 3. Smatra se da je htio te troškove da snosi primalac.1. da pošiljalac ne plaća prevozne troškove ili dio troškova.” . Osim toga.. Ako reklamacija ostane bezuspješna. Isto vrijedi i za ekspresne pošiljke. preuzimanje tovarnog lista je pravo primaoca i na to ga ne može niko natjerati. željeznica može pokrenuti spor.. dakle.pošiljalac preuzima na sebe vozarinu i plaćanje svih troškova. Manje plaćene iznose treba da plati pošiljalac ako tovarni list nije iskupljen ili se potraživanje željeznice odnosi na troškove koje je u tovarnom listu preuzeo pošiljalac. 3. Ako pošiljalac u roku od 30 dana ne izvrši plaćanje. Pošiljalac.pošiljalac preuzima na sebe samo plaćanje vozarine. Reklamacija se podnosi u pisanoj formi uz obrazloženje i prezentaciju odgovarajućih dokumenata. “franko iznos.. primalac preuzme tovarni list zasniva se obaveza primaoca na plaćanje troškova prevoza u obimu kako je određeno tovarnim listom. kako je navedeno u tovarnom listu i ako on taj dokument preuzme. Samo preuzimanje tovarnog lista obavezuje primaoca na plaćanje troškova.zahtijevati da pošiljalac unaprijed plati troškove prevoza.pored vozarine. Evo nekih: “franko vozarina” .. protekom 30 dana. Pravna je pretpostavka.

kao i drugom prevozniku radi predaje primaocu. Odnošenje stvari Primalac. željeznica naplaćuje dangubninu (ležarinu) prema tarifi. uzroci štete. str. član 689). ili ih predati špediteru ili u javno skladište. i dalje. u toku redovnog radnog vremena koje važi u uputnoj stanici. Dakle. Ako primalac ne prizna činjenice utvrđene zapisnikom. Odgovornost železničkog prevozioca.). na trošak i rizik primaoca. stvar se ne može predati špediteru ili u skladište prema mjesnim običajima). kao i za štetu nastalu zbog prekoračenja roka isporuke (zadocnjenja).primalac je u obavezi da plati i one troškove koji su nastali njegovim radnjama za željeznicu ili nečinjenjem. ležarina i dr. ZUPŽS. član 36. V . nakon prihvatanja tovarnog lista (dangubnina. prodata i dr.2. Gubitak postoji onda kada željeznica nije u mogućnosti da u odredišnom mjestu izda stvar primaocu (izgubljena. izgorjela. ukradena. U svim slučajevima prekoračenja roka za odnošenje stvari primalac je obavezan platiti posebnu naknadu određenu tarifom. 1987. dužan je stvar odnijeti u ugovorenom roku (rok odnošenja). ako iskupi tovarni list. 3. odgovara za lica koja je angažovala. troškove utvrđivanja snosi primalac (ZOO.ODGOVORNOST STRANAKA 1. član 65). Djelimični 183 Đurdev dr Dušanka. Prilikom provjere sastavlja se zapisnik o izviđaju čiji se prepis predaje primaocu. ona odgovara za slučaj oštećenja. Beograd. Pretpostavka je da postoji gubitak ukoliko željeznica ne izda stvari primaocu u roku od 30 dana po isteku vremena za isporuku. Odgovornost željeznice Prema međunarodnim pravilima i domaćem pravu željeznica odgovara za štetu nastalu u toku prevoza zbog djelimičnog ili potpunog oštećenja ili gubitka stvari. izdata trećem neovlaštenom licu. Ustanovi li se istovjetnost pošiljke. nepreduzimanjem radnji. Dovoljno je da postoji sumnja u oštećenje ili gubitak pa da se priđe provjeri. gubitak ili oštećenje. žive životinje. okolnosti pod kojim je šteta nastala). odnosno koja su radila po njenim nalozima. Naučna knjiga. Primalac može zahtijevati da se provjeri stanje pošiljke i utvrdi oštećenje i može odbiti prijem sve dok se to ne učini. za slučaj gubitka i za slučaj zadocnjenja i to od časa 183 Željeznica kada je primila stvar na prevoz pa dok je ne preda primaocu.). Željeznica odgovara za povredu integriteta pošiljke. Ako stvari na vrijeme ne odnese. za sve vrijeme do predaje stvari primaocu (JP-CIM. 35. Ukoliko se taj rok prekorači za više od 14 časova željeznica ima pravo staviti stvari na privremeni smještaj. Stvari može odmah i prodati ako su ispunjeni određeni uslovi (lako kvarljive stvari. 202 . visina. može zahtijevati sudskim putem utvrđivanje stanja pošiljke (količina.

postoji količinsko umanjenje pošiljke. op. Oštećenje. Ljubljana. mogu svesti na sljedeće: djelatnost željeznice povezana je sa pojačanim rizikom. Željeznica neće odgovarati ako je šteta nastala: krivicom korisnika prevoza. rđanju.). ako se utvrdi da je do te štete došlo zbog jednog ili više “privilegovanih” osnova. Oni važe samo za slučaj povrede integriteta pošiljke (gubitka ili oštećenja). op. Pravni osnovi (razlozi) koji ublažavaju (“omekšavaju”) dejstva stroge objektivne odgovornosti željeznice dijele se u teoriji na opšte i posebne. željeznica mora dokazati uzročnu vezu između nekog od naprijed navedenih uzroka i same štete. Sinteza. krivicu je teško dokazati jer pošiljalac nema uvid u kontrolu nad radom željeznice. Saobraćajno pravo. str. str. Prema tim pravilima. 334. ali se. zakasnila) kada nije na vrijeme preuzela pošiljku ili je nije na vrijeme predala primaocu. Kapor dr Vladimir -Carić dr Slavko. uslijed mana na samoj stvari (svojstava stvari) i dejstava više sile . str. Razlozi su mnogobrojni. deformisanje. samom faktu prouzrokovanja štete. 184 185 Antonijević dr Zoran. ZUPŽS. Transportno pravo. ne pretpostavlja se odgovornost željeznice za štetu nastalu gubitkom ili oštećenjem pošiljke. nalogom pošiljaoca. ukratko. truljenje. štete se dešavaju usljed dejstava nepoznatih uzroka. U cilju daljeg ublažavanja odgovornosti željeznice uvedeni su i posebni (“privilegovani”) osnovi ekskulpacije koje međunarodna i domaća pravila izričito navode. Stoga se njena objektivna odgovornost bazira na teoriji interesa (čija korist onoga i rizik) jer iz vršenja svoje djelatnosti željeznica ostvaruje korist pa treba i da snosi nastale štetne posljedice. djelimično ili potpuno. 358. c) Kada je šteta nastala utovarom ili istovarom koji vrši pošiljalac ili primalac na osnovu propisa ili ugovora. došlo do gubitka ili oštećenja. 61. Željeznica je prekoračila rok isporuke (zadocnila. s obzirom na prirodu stvari. 185 Prevladava drugo stanovište. 1978.cit. Postoji izuzetak. Došlo je do umanjenja vrijednosti stvari jer je pogoršano njeno stanje (lom. ali ne i za slučaj zadocnjenja. 1985.gubitak postoji kada željeznica ne može da izda primaocu dio pošiljke. 203 . cijepanje.spoljnih uzroka koji se nisu mogli predvidjeti. 462. Beograd. oštećenja ili zadocnjenja. član 36. a to su: a) Prevoz je izvršen otvorenim kolima po važećim propisima ili ugovoru stranaka što je upisano u tovarni list. b) Stvar nije upakovana ili je nedovoljno upakovana (prevoz bez odgovarajuće ambalaže) zbog čega je. Cigoj dr Stojan. Ne postoji jedinstveno stanovište o pravnoj prirodi odgovornosti željeznice. truljenju i sl. Spor se sastoji u tome: da li se radi o njenoj ugovornoj odgovornosti zasnovanoj na sistemu subjektivne odgovornosti (princip kulpe) sa pretpostavljenom krivicom željeznice 184 ili o sistemu objektivne odgovornosti. str. član 66). d) Ako se prevozi stvar koja je po svojoj prirodi (svojstvima) naročito izložena potpunom ili djelimičnom gubitku ili oštećenju (lomljenju.cit. izbjeći niti otkloniti (JP-CIM. vlažnost i dr. jeste kvalitativno umanjenje pošiljke. Trajković dr Miodrag. Opšti (“neprivilegovani”) razlozi oslobađaju željeznicu od naknade štete za slučaj gubitka. Da bi se oslobodila odgovornosti.). željeznica odgovara kada je došlo do očiglednog manjka ili gubitka cijelih komada stvari.

osim u slučajevima kvalifikovane krivnje (zle namjere ili krajnje nepažnje). svježe voće i povrće. krzno. visina štete se odmjerava prema toj unaprijed utvrđenoj cijeni. kod djelimičnog gubitka željeznica naknađuje štetu u visini vrijednosti samo tog izgubljenog dijela stvari (tereta) i vraća srazmjeran dio vozarine i drugih troškova.). stvari predate u vlažnom stanju i dr. Specijalni osnov za oslobađanje željeznice od odgovornosti jesu nuklearni udesi. član 68). U svim navedenim slučajevima pretpostavka o neodgovornosti željeznice nije apsolutne prirode jer imalac prava može dokazivati suprotno. po mišljenju teorije. Ona ne odgovara za normalni kalo. Pored opštih i posebnih. U poslovnom/trgovačkom pravu opšte je pravilo da se kod prouzrokovanja štete naknađuje stvarna. Željeznica vraća naplaćenu vozarinu. Za željeznicu je dovoljno da učini vjerovatnim postojanje neke od posebnih okolnosti (oslobađajućih razloga). ako za prouzrokovanu štetu odgovara korisnik nuklearnog uređaja ili drugo odgovorno lice. da šteta nije nastala ili nije isključivo nastala uslijed tih posebnih okolnosti (razloga). JPCIM član 41). a u nedostatku nje po tržišnoj cijeni. a tiču se normalnog kala. masti. sapun. iznos carina i drugih troškova jer se smatra da nije izvršila prevoz. Za slučaj djelimičnog ili potpunog gubitka (propasti) stvari. To je. f) Ako je došlo do štete u prevozu živih životinja dejstvom posebnih okolnosti kojima su izložene životinje ili kada je na osnovu tarife. prosta šteta (damnum emergens) i izgubljena dobit. Kad je unaprijed određena cijena stvari koje se prevoze. gubitak u masi (težini) koji zbog prirodnih svojstava stvari redovno nastaje u prevozu. a sve ostalo (pozitivni dokazi) su na imaocu prava. Ako stvar nema berzansku ili tržišnu cijenu visina štete se obračunava po uobičajenoj cijeni kao za stvari iste vrste i kvaliteta. so. tj. postoje i specijalni razlozi za oslobađanje željeznice od odgovornosti. Određen je procenat dozvoljenog kala za pojedine vrste stvari . ugovora i uz naznaku u tovarnom listu trebao biti pratilac pa je to izostalo (JP-CIM. Razumije se. Sudska praksa je kolebljiva u tome da li je fakturna cijena stvari i njena tržišna cijena. a jedan posto za ostale stvari (ZUPŽS član 70. željeznica naknađuje štetu u visini vrijednosti izgubljene stvari obračunate po berzanskoj cijeni. ugalj.dva posto (na tečnost. ZUPŽS.e) Stvar je predata na prevoz pod neispravnom. član 36. U svim slučajevima važi cijena koja je postojala u vrijeme i u mjestu predaje stvari na prevoz. korist (lucrum cessans). netačnom ili nepotpunom deklaracijom ili se radi o stvari koja se prima na prevoz pod posebnim predostrožnostima i uslovima. kompenzacija za strogi sistem objektivne odgovornosti. U slučaju oštećenja (djelimičnog ili potpunog) stvari željeznica vrši naknadu štete u visini vrijednosti stvarnog oštećenja. što se utvrđuje pregledom ili stručnim 204 . Željeznica naknađuje samo prostu štetu. Odgovaraće za dio gubitka u masi koji prelazi propisane (standardne) norme kala.

Kumulacija zahtjeva prema željeznici postoji kod djelimičnog gubitka ili oštećenja. dakle. Za slučaj zadocnjenja (prekoračenja roka isporuke) željeznica naknađuje samo štetu koja je uslijed toga prouzrokovana vezujući istu za visinu vozarine 186 : kod gubitka ili oštećenja stvari plaća iznos dokazane štete koja ne može biti veća od trostrukog iznosa vozarine. inače. platila za slučaj potpunog gubitka stvari. potpuno ili djelimično. željeznica plaća za slučaj gubitka.vještačenjem. Ukupna šteta. Željeznica tada plaća štetu na ime izgubljenog ili oštećenog dijela pošiljke. Beograd. krajnja nepažnja) utiču na visinu štete. uslijed oštećenja. Odgovornost železnice u domaćem i međunarodnom prevozu robe. oštećenje ili zadocnjenje prouzrokovano zlonamjerno ili iz krajnje nepažnje. po svim osnovima. Radi li se o krajnjoj nepažnji iznos dokazane štete ne može prijeći dvostruku vrijednost koju. kod potpunog gubitka samo štetu po tome osnovu bez obzira na zadocnjenje. Kada je gubitak. Istovremeno. Kvalifikovana krivnja željeznice (zla namjera. tržišna ili uobičajena cijena minus postotak oštećenja stvari). član 75). član 44). Plaća se. Željeznica tada plaća štetu saglasno opštim pravilima za gubitak. 1987. izgubio vrijednost. šteta koja odgovara procentu umanjenja vrijednosti stvari (berzanska. 42. respektabilno. ali samo do visine ukupnog obezbjeđenja. Visina štete koja se plaća za gubitak uvijek je gornja granica i za njen obračun u slučaju oštećenja stvari. Odgovornost željeznice regulisana je imperativnim normama pa ugovor ne može zamijeniti ili isključiti zakon. ne može prijeći iznos koji bi željeznica. inače. oštećenja ili zadocnjenja (JP-CIM. U tom slučaju može biti obuhvaćena i stvarna šteta i izgubljeni dobitak. Ugovorom o prevozu ili tarifom ne može se isključiti niti ograničiti. str. ne može se stipulisati prebacivanje tereta dokazivanja sa željeznice na imaoca prava u slučajevima kada je predviđeno da ona vrši dokazivanje (ZUPŽS. Visina naknade štete koju željeznica plaća može se povećati kada je u tovarnom listu predviđen institut plaćanja štete u svrhu obezbjeđenja uredne isporuke (ZUPŽS. odgovornost željeznice. visina štete ne može prijeći iznos koji bi željeznica platila na ime izgubljene pošiljke. Ako je cijela ili dio pošiljke. član 3). 186 Vasiljević dr Mirko. oštećenje ili zadocnjenje plus iznos dokazane štete. Neki smatraju da ova situacija ima sličnosti sa transportnim osiguranjem. a za neizgubljeni ili neoštećeni dio plaća štetu po osnovu zadocnjenja. željeznica mora imaocu prava naknaditi cjelokupni (puni) iznos dokazane štete koja obuhvata prostu štetu i izgubljenu dobit. 205 . Transportno pravo poznaje princip ograničenja (limitiranja) odgovornosti prevoznika što je slučaj i kod željeznice. Za slučaj oštećenja ili gubitka stvari odgovornost željeznice se ograničava na određeni iznos koji ona plaća po kilogramu bruto mase (težine) te izgubljene ili oštećene stvari ili njenog dijela.

primalac. ugovora ili pravila autonomnog poslovnog prava. Ako je u prevozu učestvovalo više željezničkih preduzeća koja je odredio pošiljalac tada nema solidarne odgovornosti. Međutim i tada ima odstupanja. pravo potraživanja prema željeznici ne prestaje. Odgovornost pošiljaoca Već je rečeno da pošiljalac odgovara za tačnost unesenih podataka i izjava u tovarni list pa i kada ih na njegov zahtjev unosi željeznica. on odgovara željeznici. odnosno prema opštim pravilima o prestanku obligacija. ona solidarno odgovaraju.PRESTANAK PRAVA IZ UGOVORA 1. u sljedećim slučajevima: ako imalac prava dokaže da je šteta prouzrokovana namjerno ili krajnjom nepažnjom željeznice. VI . Kada su propisani određeni rokovi. a kada postoji osiguranje i osiguravajućem društvu.Ako u prevozu učestvuje više željezničkih preduzeća. u slučaju djelimičnog gubitka ili oštećenja što je utvrđeno prije prijema pošiljke ili nije uopšte utvrđeno 206 . član 678). Izuzetno. korisnik prevoza. iako je ona predala pošiljku. odnosno imalac prenosivog tovarnog lista. Pravo zahtijevanja prema željeznici prestaje kada imalac prava iz ugovora primi pošiljku. Pošiljalac odgovara za štetu prouzrokovanu drugim licima ili stvarima uslijed naročitih svojstava (opasne) stvari koja nisu bila poznata željeznici. ležarine ili troškova uskladištenja. zbog rđavog pakovanja. Nije bitno da li obaveze proističu iz propisa. istovarom. Prestanak ugovora Ugovor o prevozu stvari željeznicom prestaje na isti način kao i drugi ugovori. Pošiljalac odgovara željeznici i dužan je naknaditi štetu koja nastane uslijed toga što nije priložio potrebne isprave uz tovarni list ili nije priložio sve ili su one neispravne. Imalac prava može biti pošiljalac. Imalac prava svoj odštetni zahtjev može postaviti prema onome za koga se odluči. Podaci koji se odnose na masu i broj komada mogu se upotrijebiti protiv željeznice samo ako je ona te podatke provjerila (vagala. član 43). nedeklarisanja ili netačnog deklarisanja stvari. Primalac stvari može se obratiti sa zahtjevom uputnoj stanici. Svako preduzeće odgovara samo za svoj dio prevoza (ZOO. Najčešće se to odnosi na plaćanje dangubnine. brojala) i potvrdila u tovarnom listu. 2. Odgovornost postoji i po osnovu štete nanesene utovarom. posebno. ako su primaocu predata kola (vagon) sa ispravnim plombama (ZUPŽS. pa ih primalac ne održi. koga izabere. Kada je očigledno da nikakav stvarni manjak ne odgovara razlici u masi ili broju komada u odnosu na podatke iz tovarnog lista ti dokazi ne mogu služiti protiv željeznice.

pada u prekluziju. inače. Pošiljalac može koristiti pravo na reklamaciju sve dok ima pravo da raspolaže pošiljkom. Zahtjev za naknadu štete iz osnova zadocnjenja mora staviti u roku od 15 dana od dana izdavanja stvari. 207 . Naknadne reklamacije o istoj stvari ne obustavljaju zastarijevanje. Zastara potraživanja Za potraživanja iz ugovora o prevozu stvari željeznicom određeni su specijalni rokovi kao i rokovi za početak toka zastarjelosti (ZUPŽS.prilikom prijema uslijed propusta željeznice. kada se potraživanje odnosi na vraćanje plaćenih iznosa ili pouzeća (ZUPŽS. član 80. dodatka na vozarinu. Obustava zastare nastaje dostavljanjem pismene reklamacije. ali je zahtjev za utvrđivanje oštećenja stavio čim je otkrio štetu (najkasnije sedam dana od prijema pošiljke) uz obavezu dokazivanja da je do štete došlo u periodu od prijema do izdavanja (odnošenja) pošiljke. Protekom roka od 30 dana po dostavi reklamacije imalac prava može svoj zahtjev ostvariti podizanjem tužbe (glavni zahtjev plus kamata). 81). ako oštećenje ili djelimični gubitak stvari imalac prava nije mogao opaziti prilikom prijema pošiljke. 2. Potraživanja zbog više ili manje naplaćene vozarine. a nastavlja dalje uručenjem pismenog odgovora od strane željeznice. Ostala potraživanja iz ovog ugovora zastarijevaju za jednu godinu dana. član 79). Svoja potraživanja iz ugovora imalac prava može ostvariti prema željeznici ako stavi reklamaciju u pismenoj formi i na način određen tarifom. a primalac od trenutka prijema tovarnog lista. naknada za sporedne usluge ili drugih troškova zastarijevaju za šest mjeseci.

208 .

paleta).POJAM. Institut za uporedno pravo. On se razlikuje po konkretizaciji ličnosti prevoznika. ZNAČAJ I PRAVNI IZVORI 1. član 1). unutar određenog ili odredivog roka. 2. Ugovor ima međunarodni karakter kada se “mjesto preuzimanja i mjesto opredjeljenja. osobito za pojedine vrste prevoza stvari (kamioni 187 Opširnije: Trifković mr Miloš. Pod pravila drumskog prevoza potpadaju i kombinovana vozila. bitno od opšteg pojma ugovora o prevozu. Prednosti drumskog transporta ogledaju se. a pod motornim vozilom se podrazumijeva vozilo koje se pokreće mehaničkom snagom sopstvenog motora neovisno od postojanja šina ili električnih vodova. 1970. uz naknadu obavezuje pošiljaocu. 209 . S obzirom na ekonomske i druge karakteristike drumski prevoz ima značajnu ulogu u privrednom životu svake zemlje i predstavlja konkurenciju drugim granama saobraćaja. jeftinija je izgradnja prevoznih sredstava. Sredstvo prevoza je ta činjenica koja daje karakteristike ostalim. 12. član 1). Pojam ugovora Ugovor o prevozu stvari drumom (cestom) je takav ugovor kojim se drumski transporter.GLAVA TREĆA UGOVOR O PREVOZU STVARI DRUMOM (CESTOM) I . Tehnološka otkrića vezana za parnu mašinu išla su u korist željezničkog transporta. prikolice i poluprikolice (CMR. u ovome: moguće je obaviti direktan prevoz stvari po principu “od vrata do vrata” odnosno “od skladišta do skladišta”. str. Beograd. tako da drumski prevoz tek početkom ovoga vijeka ponovno oživljava da bi puni značaj doživio poslije pedesetih godina. prema ugovoru. prevoznom putu i sredstvima prevoza. nalaze u dvjema različitim državama” (CMR. u neoštećenom stanju prevesti (premjestiti) iz mjesta otpreme u mjesto opredjeljenja i tamo ih staviti na 187 Pojam ovog ugovora ne odstupa raspolaganje pošiljaocu ili licu koje on odredi. Značaj drumskog prevoza Drumski prevoz ima najdužu tradiciju. a do industrijske revolucije i najveći značaj. korištenjem zaobilaznih ili sporednih puteva lakše se savladavaju saobraćajne smetnje na pojedinim relacijama. da će stvari čiji je transport dozvoljen. ukratko. Ovaj ugovor sve više dobija međunarodni značaj. Sredstvo prevoza jeste “motorno vozilo”. lakše se koriste prednosti integralnog prevoza primjenom modernih transportnih sudova (kontejnera. pogodniji je za prevoz manjih količina stvari ili stvari specifičnih osobina. Prava i obaveze stranaka iz ugovora o prevozu robe drumom.

Postoji niz specijalnih pravila kojima se regulišu pitanja značajna za određenu vrstu drumskog prevoza. željezničkim i pomorskim naročito. Postoji jedinstvena odgovornost prvog transportera. brod). mada i za ovaj vid transporta prevoznici mogu unaprijed donijeti uslove poslovanja i tarife. Mješoviti (kombinovani) prevoz. lakše se kombinuje sa prevozom iz ostalih grana saobraćaja. U slobodnom drumskom prevozu. prelasku državne granice i dr. Javni prevoz obavljaju poslovni subjekti (transportne organizacije) kao svoju registrovanu djelatnost na bazi ugovora sa poslovnim partnerima. mada se formiraju zbirni transporti (konvoji). a time i ugovori u vezi sa njim. Nedostaci ovog vida prevoza su. željeznica. mogu se podijeliti po različitim kriterijima. Uobičajeno je da se prema predmetu prevoza drumski transport dijeli na prevoz putnika. 3. prevozna sredstva su podložnija kvarovima. na osnovu ugovora o prevozu. vezan je za vremenske prilike i najzad. Ona su skoro unificirana kada se radi o karakteristikama vozila. koji se dosta koristi. ugovorom se određuje prevozni put. postoji onda kada se. Javni drumski prevoz se obavlja kao prevoz u linijskom i slobodnom drumskom saobraćaju. sigurnosnim propisima. Cijena i ostali uslovi prevoza su unaprijed utvrđeni tarifom. Isprava može glasiti “po naredbi” ili “na donosioca” i može biti prenosiva ili neprenosiva. cijena i uslovi prevoza. kao organizatora 210 . nego što je slučaj u pomorskom ili željezničkom prevozu. drumski transport je pogodan za prevoz za vlastite potrebe poslovnih subjekata. prevoz stvari (robe) i prevoz prtljaga pa u tom pravcu postoje različita pravila u zakonu. Linijski (redovni) prevoz se odvija po unaprijed utvrđenom redu vožnje. posadi. teže se prevozi naročito kabasta roba. u sljedećem: nije pogodan za istovremeni prevoz velikih količina stvari. i na kraju.hladnjače. a prevoznik je obavezan donijeti tarife i objaviti ih na uobičajen ili propisan način. Po načinu organizovanja prevoza putnika i stvari postoji javni drumski prevoz i prevoz za vlastite potrebe. Drumski prevoz. U tom slučaju. kod međunarodnog prevoza transport se odvija na osnovu jedinstvene isprave o kombinovanom (multimodalnom) prevozu i jedinstvene naknade za prevoz. posebno u sferi autonomnog prava. Vrste prevoza i ugovora Od vrste drumskog prevoza ovisi njegov pravni režim. sa unaprijed određenom polaznom i krajnjom stanicom i međustanicama. osiguranju. transport stvari vrši angažovanjem prevoznih sredstava iz različitih grana saobraćaja (kamion. U literaturi je uobičajeno da se drumski transport razvrstava i prema vrsti pošiljki na prevoz denčanih pošiljki i prevoz kamionskih pošiljki (tereta). Prevoz za vlastite potrebe podrazumijeva prevoz putnika i stvari radi zadovoljavanja sopstvenih potreba i ne obuhvata vršenje prevozničkih usluga trećim licima. prije svega. cisterne).

koja se odnosi na carine i fiskalna davanja. prevoza za lične potrebe. cit. Vilus-Carić-Šogorov. Pravni izvori Razvojem drumskog saobraćaja ustanovljena su posebna pravila koja se zasnivaju na posebnostima drumskih prevoznih sredstava. koja se odnosi na oblast međunarodnog prevoza stvari i druga. bezbjednost. 33/95. 33/95). željeznicom. To su: Konvencija o ugovoru za međunarodni prevoz robe drumom (Ženeva. 188 Ako se motorno vozilo “prenosi jednim dijelom puta morem. 503. 39/95). signalizaciju. putne oznake. prevoza. op. Osnovni pravni izvori za ugovorno pravo su Zakon o obligacionim odnosima i specijalni 189 Zakon o unutrašnjem cestovnom prometu reguliše materiju: javnog zakoni. Postoji i niz drugih međunarodnih akata koji se odnose na posadu vozila. tada se primjenjuju pravila CMR na cio prevozni put. članom 73 je predviđeno da prestaje primjena zakona koji su se primjenjivali na teritoriji Federacije BiH do dana stupanja na snagu ovog zakona. str. ograničeno na njegove međunarodne aspekte kao i rješenja sadržana u ZOO. Zakon o međunarodnom drumskom transportu (Sl . Evropska organizacija za drumski prevoz rashladne robe i dr. te ekonomskim ciljevima korisnika prevoza. list SR BiH. za cijeli mješoviti prevoz. kraće TIR konvencija. prevoza za posebne namjene. 27/91. U domaćem pravu drumski saobraćaj regulisan je nizom zakonskih akata koji se odnose na organizaciju i funkcionisanje saobraćaja. Međunarodna unija za javni saobraćaj (UITU). Sl. poznatija pod skraćenim imenom CMR konvencija i Carinska konvencija o međunarodnom prevozu robe na osnovu karneta TIR (Ženeva. 13/94. pošto i u ovoj oblasti postoji unifikacija prava na međunarodnom planu. S obzirom na dominantan međunarodni karakter ovog ugovora daljnje izlaganje će biti. Na međunarodnom nivou značajno je pomenuti dvije konvencije: jedna. ali bez istovara. putevima prevoza i zahtjevima sigurnosti transporta. S obzirom na različitost materije koju uređuju ovi zakoni njihova primjena je u praksi kao takva zadržana. uglavnom. Formirano je nekoliko međunarodnih asocijacija u ovoj oblasti: Međunarodna unija za drumski transport (IRU). 23/98). 1956). br. unutrašnjim vodama ili vazdušnim putem”. broj 22/90. 4.list RBiH.međunarodnog kombinovanog prevoza. Pravila su predmet regulisanja nacionalnih i međunarodnih izvora (konvencija). prevoz opasnih stvari. stajališta i teretne autostanice i inspekcijski nadzor. nadzor i kontrolu te druga pitanja relevantna za odvijanje drumskog prevoza. 189 188 211 . 1959). Međunarodna drumska federacija (IRF). fiskalni režim drumskih vozila u međunarodnom prevozu. novine FBiH br. autobusne stanice. Radi se o slijedećim zakonima: Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju (Sl. Donošenjem Zakona o unutrašnjem cestovnom prevozu (Sl. broj 24/92. list RBiH.

op. uslovima ugovora i prijemu stvari od strane prevozioca. Obavezni sastojci tovarnog lista su: datum i mjesto izdavanja tovarnog lista. On je ovlašten za zaključenje ugovora o prevozu ukoliko je to u okviru redovnog poslovanja prevoznika i ugovor zaključuje pod uobičajenim uslovima. Tovarni list predstavlja dokaz o zaključenom ugovoru. i opšti uslovi poslovanja. Prevoznik prima stvari na prevoz kada se postigne saglasnost sa pošiljaocem. ime i adresa prevoznika. 212 . načelno. CMR. član 98.II . U linijskom prevozu sloboda ugovaranja je donekle ograničena. a takođe. Nepostojanje. član 656. Opšte je usvojen stav u međunarodnoj praksi. 140. mjesto i datum preuzimanja stvari kao i mjesto 190 Opširnije: Ivošević dr Borislav. drugi prati pošiljku. Zaključivanje Ugovor o prevozu stvari u drumskom saobraćaju je neformalan i može se zaključiti na bilo koji način.cit. Za neke vrste ugovora zakon može odrediti način zaključivanja. Tovarni list I u drumskom prevozu stvari postoji prevoznička isprava u vidu tovarnog lista.str. ime i adresa pošiljaoca kao i ime i adresa primaoca. Ako stvari koje se prevoze moraju biti utovarene u različita vozila ili se prevoze različite vrste stvari ili su stvari podijeljene u grupe.ZAKLJUČIVANJE. 190 Kod prevoza stvari u drumskom saobraćaju postoji. neispravnost ili gubitak tovarnog lista ne utiče na postojanje i valjanost ugovora o prevozu stvari (ZOO. pa i realan. Te činjenice mogu se dokazivati i drugim pravnim sredstvima. Ima shvatanja da je ovaj ugovor formalan. čl. a treći ostaje prevozniku.). 2. U odnosu na druge grane saobraćaja u drumskom prevozu veći značaj imaju poslovni običaji. odnosno količinu robe (CMR. član 4). Za pojedine vrste stvari vrijede posebna pravila. Izdavanje tovarnog lista vrši se na zahtjev pošiljaoca ili prevoznika. Tovarni list se izdaje u tri originalna primjerka: prvi ide pošiljaocu. vozač je punomoćnik po zaposlenju (ZOO. sloboda ugovaranja. a što je našlo mjesto i u našoj sudskoj praksi. svaka strana (pošiljalac i prevoznik) može zahtijevati izdavanje posebne isprave za svako vozilo ili svaku vrstu stvari ili svaku grupu stvari. posebno u međunarodnom transportu. identifikacija prevoznog sredstva. 5). Ovlaštenja i pravnu valjanost izjava vozača treba procjenjivati po pravilima obligacionog prava koja se odnose na punomoćstvo. ali se ona odnose na izvršenje ugovora. Ovaj ugovor spada u kategoriju adhezionih ugovora što je odlika ugovora i u drugim oblastima transporta. da je vozač prevoznika (šofer) ovlašten na zaključenje ugovora. TOVARNI LIST I ELEMENTI UGOVORA 1.

instrukcije vezane za carine i druge formalnosti te spisak isprava priloženih uz tovarni list. zakonska je pretpostavka da su stvari i ambalaža primljeni na prevoz “u dobrom spoljnjem stanju” kao i da broj i oznaka koleta odgovara podacima iz tovarnog lista (CMR. osim pravila o regresu. rok prevoza i drugo. oznaku. Tovarni list se prenosi indosamentom ako glasi po naredbi odnosno prostom predajom kada glasi na donosioca. mora biti naznačeno da se radi o prenosivom tovarnom listu jer samo taj primjerak ima značaj hartije od vrijednosti. Na ostala dva originalna primjerka samo se upisuje notifikacija da je izdat prenosivi tovarni list. 3. koji se predaje pošiljaocu. kao hartija od vrijednosti. stvari koje se prevoze i naknada za prevoz. koje troškove pošiljalac preuzima na sebe. deklaraciju o vrijednosti stvari. čl. ali je teret dokaza na prevozniku. Bitni elementi ugovora Po prirodi posla. Kada je prevoznik vršio provjeru podataka unesenih u tovarni list (broj koleta. uobičajeni opis stvari koje se prevoze i način pakovanja. i njihove oznake. spoljnje stanje stvari i ambalaže) svoje primjedbe unosi u tovarni list. 213 . troškovi u vezi sa prevozom (troškovi prevoza. broj paketa. Prenosivi tovarni list. Na svakom prepisu mora biti vidno označeno da se radi o prepisu kao i upozorenje da se na osnovu prepisa ne može raspolagati sa stvarima (pošiljkom). U tom slučaju. plaćanja izvršena u trenutku isporuke. Pošiljalac i prevozilac se mogu sporazumjeti da se izda prenosivi tovarni list koji glasi “po naredbi” ili “na donosioca”. na primjerku originala. Prevoznik nije obavezan da ispituje ispravnost dokumenata koji se prilažu. nedovoljnošću ili neispravnošću tih dokumenata i podataka u njima. dodatni troškovi. a naročito: oznaku o pretovaru. mora sadržavati potpise pošiljaoca i prevoznika odnosno njihovih punomoćnika. Stranke mogu navesti u tovarnom listu i druge podatke koje smatraju korisnim. 9). Stoga je pošiljalac odgovoran za svaku štetu prouzrokovanu nedostatkom. Za potrebe pošiljaoca i prevoznika može se izdati prepis tovarnog lista odnosno prenosivog tovarnog lista. Ako prevoznik ne upiše nikakve primjedbe u tovarni list. Uobičajeno je da se prilikom prijema stvari na prevoz izdaju tovarni list ili potvrda o prijemu stvari na prevoz u koje se unose određeni podaci. Umjesto tovarnog lista prevoznik može izdati potvrdu o prijemu stvari na prevoz (ZOO. član 657). primalac. mjesto otpreme i mjesto opredjeljenja. instrukcije o osiguranju tereta.isporuke (mjesto utovara i istovara). Na oblik i pravna dejstva indosamenta shodno se primjenjuju pravila mjeničnog prava. carine i drugi izdaci). Dozvoljeno je suprotno dokazivati. bruto masa (težina) pošiljke ili količina izražena na drugi način. Pošiljalac odgovara za sve troškove i štetu koja nastane unošenjem netačnih ili nepotpunih podataka u tovarni list ili to učini prevozilac na zahtjev pošiljaoca. bitni sastojci ugovora o prevozu stvari drumom su: ugovorne strane. Pošto se radi o individualnoj hartiji od vrijednosti potpisi ne mogu biti u vidu faksimila.

Kada ugovorom nije određen tip vozila smatra se da je izbor prepušten prevozniku i on je dužan obezbijediti vozilo koje je pogodno za namjeravani prevoz. Vozilo se postavlja na mjesto utovara ugovorenog dana i sata. on ne potpisuje tovarni list. po pravilu. tip vozila koje vrši prevoz. prevoznik je dužan vozilo postaviti ugovorenog dana.1.dangubninu. ako uslove prevoza poznaje.Otuda se sastojci tovarnog lista uzimaju najčešće kao bitni elementi ugovora o prevozu stvari drumom. Podprevoznik je lice kome ugovorni prevoznik (vozar) povjeri izvršenje cijelog ili dijela ugovora o prevozu stvari drumom. Za neblagovremeno dostavljanje vozila prevoznik odgovara kao za docnju u izvršenju ugovora. pošiljalac može preduzeti radnje utovara. ali ako ne koristi blagovremeno dostavljeno vozilo snosi posebnu naknadu . 214 . Ako mjesto utovara nije određeno prevoznik je dužan postaviti vozilo na najbliže mjesto koje ispunjava uslove za utovar. U slučaju da sat nije određen. prevoznik je obavezan dostaviti vozilo koje uobičajeno koristi u poslovima sa pošiljaocem. Vozilo se postavlja na mjesto određeno ugovorom. Ugovorom se određuje. Stavljanje motornog vozila na raspolaganje pošiljaocu Motorno vozilo koje prevoznik stavlja na raspolaganje pošiljaocu treba da omogući bezbijedno i pravilno izvršenje prevoza. Uzastopni prevoznik je lice koje. najčešće. 17. op. Postoje bitne razlike u odgovornosti podprevoznika i uzastopnog prevoznika. Obaveze drumskog prevoznika 1. Kada okolnosti posla ne zna. III .cit. ugovoreni prevoz. na osnovu ugovora o prevozu zaključenog između pošiljaoca i prevoznika i jedne prevozne isprave. str.OBAVEZE I PRAVA STRANAKA 1. Kada vozilo ranije stigne. 191 Trifković mr Miloš. Pored ugovornog prevoznika (vozara) može se pojaviti podprevoznik (podvozar) i uzastopni prevoznik. a ako toga nema onda ono koje odgovara najmasovnijim vrstama 191 Prevoznik angažuje iskusno i obučeno osoblje koje može izvršiti prevoza. učestvuje kao jedan od vozara u prevozu stvari (izvršenju ugovora). odnosno na mjesto utovara. O postavljanju vozila prevoznik obavještava pošiljaoca ili lice koje on odredi. ali najkasnije u vrijeme koje omogućava utovar stvari prije isteka radnog vremena pošiljaoca. ako to može učiniti bez opasnosti za vozilo.

To se postiže kombinacijom zahtjeva brzine.2.). Prevozni put je linija kretanja koju vozilo treba da pređe iz mjesta otpreme do mjesta opredjeljenja. Prevoznik nije obavezan da kontroliše bruto masu stvari ili njihovu količinu izraženu na drugi način. kao i spoljnje stanje pošiljke i njenog pakovanja (CMR. a troškovi se određuju ugovorom ili običajem. prevoznik odgovara za izbor toga lica. 1. niti sadržinu paketa. Ako prevozni put nije ugovoren. Prevoznik je dužan da izvrši prevoz u ugovorenom roku. a prema okolnostima slučaja i utovar stvari. Obaveza vremenski traje od momenta prijema do predaje stvari. jer pošiljalac zaključenjem i izvršenjem ugovora očekuje premještanje stvari. može se odrediti na različite načine (autokarta. Prilikom preuzimanja stvari prevoznik je dužan da kontroliše tačnost navoda u tovarnom listu u pogledu broja koleta i njihovih oznaka i brojki. primaocu. ali pošiljalac može zahtijevati provjeru. član 661). obavezan je čuvati stvar da bi je zaštitio od trećih lica i transportnih rizika i. član 8). prijem stvari i dokumenata. Čuvanje stvari primljenih na prevoz Prevoznik. ako se “on sa tim izričito saglasio u tovarnom listu”. Prevoz stvari Obaveza prevoza stvari je osnovna. kao detentor. pregled oznaka. U linijskom prevozu on je utvrđen redom vožnje. ekonomičnosti i sigurnosti. u nepromijenjenom stanju predao prevezenu stvar. prevoz od mjesta otpreme u mjesto opredjeljenja. 1. Ovu obavezu prevoznik može izvršiti bilo u svojstvu prevoznika ili skladištara.3. Prevoznik ima pravo na naknadu troškova provjere i rezultati se unose u tovarni list (CMR. dok su kod linijskog prevoza mnogi elementi ove obaveze unaprijed određeni.4. Tu spada provjera stanja i mase (težine) pošiljke. Troškovi čuvanja koji nastanu uslijed neopravdanog odugovlačenja izvršenja prevoza padaju na teret samog prevoznika. Dužinu prevoznog puta predstavlja onaj put koji je vozilo stvarno prešlo uključujući potrebna (nužna) odstupanja.1. Svoje rezerve upisuje u tovarni list i one obavezuju pošiljaoca. načelno. skretanja. član 8). zavisno od prirode radnje i okolnosti slučaja. a ako rok prevoza nije ugovoren prevoz treba izvršiti za vrijeme koje je uobičajeno za prevoz takve 215 . putem brojila vozila i dr. U slobodnom prevozu drumom ova obaveza se reguliše ugovorom. koja utiče na cijenu prevoza. a u slobodnom određuje se ugovorom i prevoznik je dužan izvršiti prevoz ugovorenim putem (ZOO. na teret i rizik imaoca prava na stvari. Preuzimanje stvari na prevoz Preuzimanje stvari je zbirni pojam za niz radnji koje prevoznik pojedinačno ili u vezi sa drugim radnjama mora preduzeti da bi stekao detenciju stvari. željeznički daljinar. tada je prevoznik dužan stvari prevesti “onim putem koji najviše odgovara interesima pošiljaoca”. Dužina prevoznog puta. Ako angažuje treće lice.

da je preda na čuvanje ili da je sam čuva na teret i rizik imaoca prava. Ona u suštini znači izmjenu ugovora jednostranom izjavom volje. Kada imalac prenosivog tovarnog lista nije poznat instrukcije će tražiti od pošiljaoca. član 12).5. Naime. Nije dopušteno višestruko davanje uputstava. Ta uputstva može davati pošiljalac. Prevoznik ima pravo na naknadu troškova koje je imao uslijed smetnji nastalih bez njegove krivice. a često je određen opštim uslovima poslovanja prevoznika. davati naloge prevozniku u smislu: da se obustavi prevoz stvari. ako u razumnom roku ne dobije potrebne instrukcije za postupanje. i izjavom volje lica koje nije učestvovalo u zaključivanju ugovora (imaoca prenosivog tovarnog lista). Rok prevoza kao i rok otpreme ne teče za vrijeme smetnji koje nastanu bez krivice prevoznika. pod uslovom da su ispunjene sve obaveze koje proizlaze iz tog papira. kojima se mijenjaju nalozi sadržani u ugovoru. Naknadna uputstva predstavljaju manifestaciju raspolaganja pošiljkom. ako imalac prava (pošiljalac. On se određuje ugovorom. postoji kod svih ugovora o prevozu stvari.stvari. Ovlašteni imalac prenosivog tovarnog lista ima isključivo pravo i on može raspolagati pošiljkom. uzimajući u obzir karakter smetnji i okolnosti slučaja. u protivnom. Postupanje po uputstvima imaoca prava Mogućnost davanja uputstava. s obzirom na vrstu i dužinu puta kao i vrstu vozila. 1. Instrukcija se unosi u prenosivi tovarni list i potvrđuje potpisom imaoca tog papira. primalac. Ako nije izdat prenosivi tovarni list. Ako prevoz stvari nije moguće izvršiti u ugovorenom roku i pod ugovorenim uslovima prevoznik je obavezan tražiti uputstva od lica ovlaštenog za raspolaganje teretom. Opštim uslovima određuje se vrijeme prevoza koje ugovorom može biti produženo ili skraćeno. Rok otpreme je vrijeme nakon utovara stvari do momenta kada prevoženje treba da počne. Rok prevoza je vrijeme od isteka roka otpreme do predaje tovarnog lista primaocu. ne proizvodi pravna dejstva. Nalozi moraju biti izdati u pisanoj formi uz potvrdu o njihovom prijemu od strane prevoznika. da se stvar preda drugom primaocu. primalac i imalac prenosivog tovarnog lista. Prevoznik će preduzeti mjere radi zaštite interesa imaoca prava. Iste naloge može izdavati i primalac pod uslovom da je pošiljalac u tovarni list upisao takva ovlaštenja primaoca ili mu je predao svoj primjerak tovarnog lista ili ako je stvar stigla u mjesto opredjeljenja. 216 . da se predaja stvari odloži. To podrazumijeva ovlaštenje prevoznika da stvar istovari. odnosno isteka dodatnog vremena za utovar tereta i obuhvata rok otpreme i rok prevoženja. pa čak. da se stvar vrati u mjesto otpreme. da se stvar uputi u drugo mjesto opredjeljenja. pošiljalac može u toku prevoza pa sve do predaje tovarnog lista drugom licu. Vrijeme prevoza počinje teći od isteka vremena za utovar. imalac prenosivog tovarnog lista) naredi predaju stvari drugom licu to drugo lice nema pravo da imenuje drugog adresata (CMR.

cit. Po prispijeću pošiljke u mjesto opredjeljenja prevoznik je dužan. smatra se da mu je stvar uredno predata u stanju kako je određeno u tovarnom listu. Draškić dr Mladen. Prevoznik ne može odbiti primljena uputstva ako je izvršenje naloga moguće. a nekada i treće lice bez posebnog ovlaštenja. primalac je dužan da u 192 193 Trifković mr Miloš. Isporuka pošiljke primaocu (predaja stvari) Isporuka pošiljke. Primalac ima pravo da zahtijeva utvrđivanje istovjetnosti pošiljke. Provjeravanje pošiljke vrši se zapisnički. ako ugovorom nije drugačije određeno. obuhvata predaju stvari. Ukoliko nije posebno utvrđeno. da se naknade troškovi. bez odlaganja. u suštini. ako prevoznik to zahtijeva. Za nedostatke koje odmah uoči prilikom prijema. Prevoznik ne snosi odgovornost za razliku u količini nastalu kao posljedica 193 transportnog kala i uobičajenih tolerancija u vagama. Lica koja su ovlaštena da prime uredno prispjelu pošiljku su primalac (lice označeno u ugovoru ili tovarnom listu). primalac stavlja prigovor na licu mjesta. obavijestiti primaoca i staviti mu stvari na raspolaganje. op. Isporuka stvari se vrši u mjestu opredjeljenja koje je određeno ugovorom odnosno prevoznim dokumentom ili naknadnim uputstvima. 217 . 1.Ovlašteno lice koje se posluži svojim pravom na davanje instrukcija dužno je prevozniku naknaditi odgovarajuće troškove i štetu koja nastane za prevoznika. njegov imalac je dužan predati papir prevozniku prilikom preuzimanja pošiljke. Istovar stvari vrši primalac. tada i sam primalac ima pravo zahtijevati predaju tovarnog lista i stvari. ako ispuni uslove predviđene ugovorom. Kada su nedostaci na pošiljci takvi da se nisu mogli opaziti u času predaje. predaju dokumenata kao i 192 radnje primaoca vezane za njihovo prihvatanje. ili se ne nanosi šteta drugom korisniku prevoza. ako što drugo nije određeno ugovorom ili u tovarnom listu. kao i predati duplikat tovarnog lista. Preuzimanjem stvari i tovarnog lista. Kada stvari prispiju u mjesto opredjeljenja. stvari i motornog vozila. primalac se obavezuje da isplati naknadu za prevoz. odnosno pruži valjana garancija za troškove i štetu te ako izvršenje naloga nije protivno carinskim i drugim imperativnim propisima. 441. Ako primalac pošiljku preuzme bez prigovora. njegov punomoćnik. 42. Prevoznik daje uputstva pri istovaru koja se odnose na bezbjednost lica. Troškove utvrđivanja istovjetnosti pošiljke snosi prevoznik ako ne postoji istovjetnost ili ako je oštećenje veće od onog koje je tvrdio prevoznik. član 670). da se ne vrši razdvajanje pošiljke. Obavezno je pružiti jemstvo za troškove i štetu. da bi mogao vršiti prava iz ugovora. str. str. Neopravdano odbijanje uputstava povlači odgovornost prevoznika. cit. Pošto je prenosivi tovarni list hartija od vrijednosti. pretpostavlja se da je to mjesto adresa primaoca.6. op. on treba sporni iznos da položi kod suda (ZOO. Kada primalac smatra da nije dužan isplatiti prevozniku onoliko koliko se od njega zahtijeva. odnosno. ako je pošiljka oštećena u čemu se sastoji to oštećenje.

Ako troškovi prelaze vrijednost stvari prevoznik ima pravo na razliku. Smatra se da je pakovanje izvršeno na odgovarajući način ako može pod redovnim uslovima prevoza i pri uobičajenim postupcima prevoznika zaštititi stvari od gubitka i oštećenja te obezbijediti sigurnost lica i nenanošenje štete tuđoj imovini. Kada se radi o opasnim stvarima ili onim za koje treba obezbijediti posebne uslove prevoza. ime primaoca itd. obavještenje je pošiljalac dužan dati na vrijeme. na trošak i rizik imaoca prava na pošiljci. drumski prevoznik može: odbiti prevoz i odustati od ugovora. mjesto opredjeljenja. tražiti uputstva od pošiljaoca. tada je drumski prevoznik dužan. a ostatak stavlja na raspolaganje imaocu prava na pošiljci. ova obaveza podrazumijeva davanje obavještenja kako bi se izvršio uredan prijem i prevoz stvari. skupocjene stvari) obavezu davanja obavještenja treba ispuniti u času predaje stvari uz saopštenje njihove vrijednosti. Reklamacija se može staviti najkasnije u prekluzivnom roku od sedam dana računajući od dana predaje stvari. Davanje pogrešnih obavještenja i podataka odnosno njihovo ne davanje povlači odgovornost pošiljaoca. da stvari: istovari i preda na čuvanje u javno skladište ili drugom licu ili stvar odmah izloži prodaji ako je u kvaru. podrazumijeva pakovanje i označavanje.1. 2. ako istekom razumnog roka ne dobije potrebno uputstvo od lica ovlaštenog na raspolaganje pošiljkom (CMR.). član 16). tražiti popravljanje pakovanja. U svim slučajevima smatra se da je prevoz završen. administrativnim) ili ugovorom. sanitarnim. hartije od vrijednosti.2. Obavještavanje o prevozu i predaja potrebnih dokumenata Pošiljalac ima opštu obavezu da obavijesti drumskog prevoznika o namjeravanom prevozu dajući mu o tome sve relevantne podatke (sadržaj i količinu pošiljke. bez odlaganja. Kad primalac odbije prijem stvari ili se jednostavno ne može naći. član 8 i 218 . zavisno od zakona i ugovora. odnosno prijeti opasnost od kvara ili su troškovi čuvanja u nesrazmjeri sa vrijednosti stvari. stavi reklamaciju. Obaveze pošiljaoca 2. prvenstveno.pismenoj formi i bez odlaganja po otkrivanju oštećenja. Od protuvrijednosti prodate stvari prevoznik odbija troškove koji terete pošiljku. Prodaji stvari može pristupiti i u svakom drugom slučaju. Kada utvrdi nedostatke pakovanja. a to zavisi od vrste stvari koje se prevoze. Pakovanje i označavanje stvari (priprema pošiljke) Pošiljalac priprema stvari za prevoz što. Generalno. da sam izvrši popravljanje na trošak pošiljaoca ili da stavi prigovor upisom u tovarni list i izvrši prevoz (CMR. 2. Način pakovanja i označavanja mogu biti određeni prinudnim propisima (carinskim. U slučaju da prevoznik ne dobije tražena uputstva on može. Obavještavanje obuhvata obavezu pošiljaoca na davanje svih podataka. koji se unose u tovarni list kao i predaju isprava koje se prilažu uz tovarni list. Za stvari naročite vrijednosti (dragocjenosti.

Označavanje. Ako je stvar prevezena samo jednim dijelom puta. Plaćanje naknade za prevoz Naknada za prevoz obuhvata vozarinu. dovoljno. izvršenje prevoza drugim putem. dodatke na vozarinu. Inače. 2.3. način prevoza itd. okolnostima posla ili poslovnoj praksi stranaka. zbog razloga za koje je odgovoran pošiljalac. Vrijeme utovara. a u nedostatku toga određuje se prema poslovnom običaju. ako ih je prema ugovoru dužan obaviti pošiljalac.. osim u slučajevima prevoza opasnih stvari. koji se obavlja “od vrata do vrata”. inače. treba da bude istinito. ako je do djelimičnog prevoza došlo krivnjom korisnika prevoza. u vrijeme utovara uračunava se i vrijeme potrebno za popunjavanje tovarnog lista. od čega zavisi sigurnost lica. predaju isprava. ugovaranje forfetnog stava. njihov smještaj. jasno. pokrivanje. 2. Vozarina (prevoznina) je najvažniji dio naknade i obuhvata: troškove koji se odnose na primjenu i korištenje vozila i rad osoblja. Za dodatno vrijeme utovara prevoznik ima pravo na posebnu naknadu saglasno ugovoru ili tarifi. Deklarisanje stvari vrši se na uobičajen način. Rok utovara se produžava ako nastupe razlozi koji se ne mogu upisati u krivicu ni jednoj strani. mora početi i završiti se u primjerenom roku. da se provjera vrši prilikom preuzimanja stvari. plaća se vozarina srazmjerno pređenom putu. Ne ispuni li svoju obavezu utovara pošiljalac i nakon proteka dodatnog vremena za utovar prevoznik može odustati od ugovora i zahtijevati naknadu štete. Ti slučajevi su: paušalni obračun. tarifom ili na drugi uobičajen način. dužina prevoznog puta. koje se plaćaju po propisima zemlje u kojoj se prevoz obavlja. inače. prekid prevoza nastao uslijed više sile ili razloga 219 . Kada stvar nije utovarena u ugovorenom roku. Mjesto utovara stipuliše se ugovorom. dangubninu i troškove. Već je rečeno. prekid prevoza koji je nastao uslijed odgovornosti transportera. vozila i pošiljke. Vozarina se određuje ugovorom. djelimično izvršenje prevoza. vezivanje i drugo obezbjeđenje vozila. Plaća se samo na stvari koje su u mjestu opredjeljenja stavljene na raspolaganje primaocu odnosno imaocu prava. No. Utovar stvari Obaveza pošiljaoca da vrši utovar stvari je dispozitivnog karaktera jer ugovorom može biti određeno i drugačije. i tada se plaća vozarina u punom iznosu. Posebni slučajevi obračuna vozarine i ostalih naknada u vezi sa prevozom postoje u onim situacijama kada dolazi do odstupanja od uobičajenog načina izvršenja ugovora ili plaćanja.10). masa i oblik stvari.4. Može se ugovoriti da utovar vrši prevoznik ili prevoznik i pošiljalac. obično je to mjesto skladište pošiljaoca. uočljivo i trajno. slaganje i dr. vrijednost i sadržaj pošiljke. pošiljalac ima pravo na dodatno vrijeme utovara koje iznosi najviše polovinu ugovorenog vremena predviđenog za utovar. ako nije utvrđeno ugovorom. Na visinu obračunate vozarine utiče. U izvršavanju ove obaveze pošiljalac se mora pridržavati instrukcija transportera jer utovar obuhvata unošenje stvari u vozilo. uključujući zaradu prevoznika te dažbine i takse na vozilo. U slobodnom transportu.

elemente naknade. 220 . Plaćaju se i troškovi koji treba da su nužni i korisno učinjeni. Dangubnina je.1. Smatra se da je tada on uputio prevoznika da naknadu naplati od primaoca (ZOO. dangubnina i troškovi prevoza čine. Istovar stvari Obaveza je primaoca da stvari istovari. Razumije se. naprijed navedenim. Prilikom istovara dužan je postupati po instrukcijama transportera. 3. primalac može promijeniti mjesto istovara. on može stvar izložiti prodaji ako je u kvaru ili prijeti neposredna opasnost od kvara. Opšte je prihvaćen stav. On je ovlašten da u tovarni list upiše troškove koje preuzima na sebe. takođe. Za neke od ovih situacija zakon je odredio pravila. a na njemu je obaveza istovara. Plaćanje naknade za prevoz Primalac. Dodaci na vozarinu. za druge tarifa ili poslovni običaj. 3. naknada štete koju je prevoznik pretrpio uslijed zadržavanja vozila izazvanih postupcima imaoca prava. Dodaci na vozarinu predstavljaju iznose koji se dodaju na vozarinu kada ona. iako nije ugovorna strana (po engleskom pravu jeste). primalac odnosno lice ovlašteno za raspolaganje pošiljkom? Na kome stoji ta obaveza određuje se ugovorom i odgovarajućom notifikacijom u tovarnom listu. da navodi pošiljaoca u tovarnom listu o plaćanju naknade predstavljaju obavezu za primaoca. Obaveza primaoca 3. ako ugovorom nije drugačije utanačeno. U određenim slučajevima.pošiljalac. tada prevoznik može sam da istovari stvari na teret i rizik primaoca. Isto tako. stvari i vozila. ukoliko je primalac iskupio tovarni list i time preuzeo pošiljku. član 659). a koje se odnose na bezbjednost lica. Ukoliko primalac ne istovari stvari. ima obavezu plaćanja naknade za prevoz ako je to pošiljalac naveo u tovarnom listu. Istovar se vrši u mjestu opredjeljenja kako je to predviđeno ugovorom ili poslovnim običajem. Primalac je obavezan na plaćanje naknade za prevoz i kada preuzme pošiljku i tovarni list. Dispozitivno zakonsko pravilo jeste da naknadu plaća pošiljalac. u suštini. kao i kada su troškovi smještaja i čuvanja stvari u nesrazmjeri sa njenom vrijednošću. Zakonska je pretpostavka da plaćanje naknade pada na teret primaoca i u slučaju da pošiljalac u tovarnom listu nije preuzeo obavezu plaćanja naknade. ne bi ostvarila ekvivalentnost prestacija iz ugovora o prevozu. prevoz stvari čiji je sadržaj drugačiji od deklarisanog i dr. a u ugovoru i tovarnom listu nije određeno drugo lice koje će izvršiti plaćanje.2.koji se ne mogu upisati u krivicu stranaka. Kao i kod ostalih ugovora o transportu i ovdje se postavlja pitanje: ko plaća naknadu za prevoz . obračunata po standardnim elementima.

Odgovornost prevoznika za neizvršenje obaveza iz opšteg tipa ugovora o prevozu stvari drumom u domaćem transportu. op. Prema prvom shvatanju. Kao i kod željeznice i u drumskom prevozu postoje specijalni osnovi isključenja odgovornosti prevoznika. član 17 i 18). op. op. respektabilno. 15-50. drumski prevoznik se oslobađa od odgovornosti za gubitak. a za povrede ostalih dužnosti odgovara po sistemu pretpostavljene subjektivne odgovornosti (otežana pretpostavka krivice). 194 s tim da se navode slučajevi kada neće odgovarati. kako bi se umanjile pravne posljedice isključivom primjenom stroge objektivne odgovornosti.cit. što prevoznik dokazuje (CMR. Drugi smatraju da drumski transporter odgovara dvojako: po sistemu objektivne odgovornosti kada se radi o povredi obaveze očuvanja stvari date na prevoz.ODGOVORNOST STRANAKA 1. oštećenja ili zakašnjenja važi ono što je rečeno kod ugovora o prevozu željeznicom. cit. Drumski prevoznik može odgovarati: za slučaj gubitka stvari (potpunog ili djelimičnog). kao i za slučaj zakašnjenja. oštećenje ili zakašnjenje. str. 195 Međunarodna i domaća pravila o drumskom prevozu. Odgovornost drumskog prevoznika U pogledu načina odgovornosti drumskog prevoznika ne postoji jedinstveno stanovište u teoriji.cit. Najčešći osnov isključenja odgovornosti prevoznika 196 Drumski jeste viša sila za koju se prihvata subjektivno-objektivna koncepcija.IV . Vilus-Carić-Šogorov. Beograd.str. str. pokazuju da se radi o kombinovanju objektivnog i subjektivnog sistema na bazi pretpostavljene krivice. Prema pravilima međunarodnog i domaćeg prava. Trifković dr Miloš. Kada se ima smatrati da je došlo do gubitka. ako je do toga došlo uslijed: radnji ili propusta korisnika prevoza. 478. 51-67. izbjeći ili otkloniti. za slučaj oštećenja. transporter se ne oslobađa odgovornosti uslijed defektnog stanja vozila ili zbog pogrešne radnje ili nehata lica od koga je eventualno iznajmio vozilo odnosno njegovog zastupnika ili službenika. str. a kod zakašnjenja “za ma kakvo zadocnjenje u isporuci” (CMR. Institut za uporedno pravo. kao što je slučaj i sa željeznicom. potpunog ili djelimičnog. prirodnih svojstava stvari ili okolnosti koje prevoznik nije mogao predvidjeti. Za gubitak i oštećenje (povredu integriteta pošiljke) drumski transporter odgovara od momenta preuzimanja stvari do trenutka predaje (isporuke) primaocu. član 17). drumski prevoznik odgovara po sistemu objektivne odgovornosti odnosno na osnovu fakta prouzrokovanja štete. Prevoznik se oslobađa od odgovornosti ako gubitak ili oštećenje nastupe uslijed “specijalnog rizika” na koji su uticale jedna ili više niže navedenih okolnosti: 194 195 Draškić dr Mladen. 196 Opširnije o višoj sili: Trifković dr Miloš. što prevoznik treba da dokaže. zaista. 221 . 1972. takođe. 442. Oni se primjenjuju samo za slučaj gubitka ili oštećenja stvari.

Već je rečeno da pored ugovornog prevoznika može biti angažovan podprevoznik (podvozar) i uzastopni prevoznik. sušenja. što je čest slučaj u drumskom transportu. da je gubitak ili oštećenje moglo nastati iz nekog od navedenih razloga. Međutim. po tekućim cijenama. pošiljalac može. jednog ili više. drumski prevoznik naknađuje dokazanu štetu koja ne može biti veća od iznosa naknade za prevoz. prevoz živih životinja. član 23. f) prevoz živih životinja. visina se obračunava prema berzanskoj cijeni stvari.a) upotreba otvorenih i nepokrivenih vozila. Solidarna odgovornost podvozara 222 . rđe. slaganje i istovar stvari od strane pošiljaoca ili primaoca (adresata) ili lica koja su radila po njihovim nalozima. Imalac prava može dokazivati suprotno. normalnog rastura ili dejstva insekata. Kada prevoznik ustanovi. U tom smislu važe sljedeća pravila: za slučaj gubitka ili oštećenja (potpunog ili djelimičnog) naknada se određuje po vrijednosti stvari u vrijeme i u mjestu otpreme. uz mogućnost regresa od podvozara. U slučaju zakašnjenja. drumski prevoznik se ne može pozivati na pravila koja isključuju ili ograničavaju njegovu odgovornost ili prebacuju teret dokazivanja na suprotnu stranu. ako stvari nemaju berzansku ni tekuću cijenu. obarati pretpostavku. Za štetu koja je prouzrokovana radnjama podvozara odgovara ugovorni prevoznik. Ipak. ako postoji njegova kvalifikovana krivnja (zla namjera ili krajnja nepažnja). truljenja. ako je upotreba takvih vozila izričito ugovorena i upisana u tovarni list. ako nije upakovana ili nije uredno upakovana. curenja. a u nedostatku nje. Isto tako. obračun se vrši na osnovu “normalne vrijednosti stvari iste vrste i kvaliteta”. I u drumskom prevozu postoji princip ograničenja odgovornosti prevoznika. e) nedovoljna ili nepotpuna oznaka ili brojke na paketima. u načelu. d) priroda stvari koja je po svojim svojstvima izložena gubitku ili oštećenju (potpunom ili djelimičnom) naročito zbog loma. naknađuje samo stvarnu štetu. sam prevoznik mora dokazivati da je preduzeo neophodne radnje i djelovao prema svim specijalnim instrukcijama. To se proširuje i na lica koja su po nalogu prevoznika radila na izvršenju prevoza (službenike. pretpostavlja se da je to uzrok. s obzirom na okolnosti slučaja. c) manipulacije. utovar. Drumski prevoznik. U tim slučajevima. postoje slučajevi kada zakonska pretpostavka u korist prevoznika ne važi: neuobičajeni manjak ili gubitak koleta. 25). prevoz obavljen vozilom specijalno opremljenim. u slučaju oštećenja iznos naknade štete ne može prijeći iznos koji bi prevoznik morao da plati za gubitak pošiljke odnosno dijela pošiljke (CMR. b) nedostatak ili rđavo stanje ambalaže za stvar koja je po svojoj prirodi podložna rasturu ili oštećenju. zastupnike ili bilo koje drugo lice čijim se uslugama prevoznik koristio). “uz plaćanje posebnog dodatka deklarisati u tovarnom listu vrijednost pošiljke ili specijalnog interesa i tada ograničenja odgovornosti prevoznika ne važe.

član 677). kao i u drugim granama transporta. I prevoznik može odustati od ugovora ako pošiljalac. uvijek postoji solidarna odgovornost prvog i zadnjeg vozara. Prema principu koneksiteta to pravo se odnosi samo na stvari preuzete na prevoz. Pošiljalac odgovara za štetu nastalu zbog: netačnih i nepotpunih podataka unesenih u tovarni list. za cijeli prevozni put (CMR. slaganja i istovara stvari. pošiljalac može odustati od ugovora kada prevoznik kasni sa započinjanjem prevoza toliko dugo da on nema interesa za ugovoreni prevoz. U cilju obezbjeđenja potraživanja. za svoje radnje ili propuste. Potraživanja iz ugovora imalac prava ostvaruje podnošenjem reklamacije u pismenoj formi ili tužbe. uopšte. 223 . tada solidarno odgovaraju svi prevoznici. član 40). smatra da je ugovorna strana u ugovoru o prevozu (ZOO. Odgovornost pošiljaoca Pošiljalac odgovara. Normalan način gašenja obaveza jeste ispunjenje ugovora. posljednji prevoznik i prevoznik na čijem dijelu puta je prouzrokovana šteta. netačnosti ili neispravnosti podataka i isprava koje se prilažu uz tovarni list. Dakle. zakon je konstituisao u korist drumskog prevoznika pravo zaloge i pravo pridržaja. 2. Ako se ne može utvrditi na čijem dijelu puta je šteta prouzrokovana. nepridržavanja uputstava prevoznika prilikom utovara. U transportnom pravu postoje slučajevi kada jedna od ugovornih strana može odustati od ugovora. oštećenje i zakašnjenje solidarno odgovaraju ugovorni prevoznik.postoji u slučaju kada on od ugovornog prevoznika sa pošiljkom preuzme i tovarni list jer se tada. i nakon isteka dodatnog roka za utovar. Prestanak ugovora Ugovor o drumskom prevozu prestaje na jedan od načina o prestanku obligacija iz ugovora. neispravnog prenosa negocijabilnog tovarnog lista u skladu sa pravilima mjeničnog prava. ne utovari pošiljku na vozilo. Tako.PRESTANAK PRAVA IZ UGOVORA 1. Utvrđeni su rokovi za reklamaciju koji su različiti i zavise od okolnosti slučaja. V . Kod uzastopnih prevoza za gubitak. prevoza opasnih stvari bez upozorenja prevoznika. nedostatka. po zakonu.

2. smatra da je stvar izgubljena. 224 . Za potraživanja nastala zbog gubitka stvari rok teče od dana kada se. prema okolnostima slučaja. Zastara potraživanja Potraživanja iz ugovora o prevozu stvari drumom zastarijevaju za jednu godinu dana. Kada se radi o potraživanju zbog oštećenja ili zakašnjenja rok počinje teći od dana kada je prevoznik predao stvar. bilo da se radi o gubitku ili oštećenju stvari ili zakašnjenju.

Ovaj ugovor je znatno jednostavniji od ugovora pomorskog prevoza zbog karaktera plovidbe i prirode prevoznog puta. razvojem područja kroz koja vodeni put protiče. Inače. palete) ili crpni sistemi za tečne terete. kabasti. Pogonska snaga (brod) najčešće je odvojen od nosioca tereta (šlepova). Pojam ugovora Unutrašnja plovidba obuhvata prevoz rijekama. U slučaju da treba prekrcati teret sa jednog šlepa (nasukivanje.slobodna plovidba. građevinski materijal. opadanje vode) na drugi. U unutrašnjoj plovidbi nema plovnih objekata (brodova) koji krstare. (“lutaju”) vodenim putevima kao što je slučaj u pomorskom saobraćaju . Beograd. jezerima i kanalima. Rizik koji postoji ne izražava se u takom vidu kao što to može biti “rizik mora” (perils of the seas). 1985. klauzula. Manipulacija teretom (ukrcaj. tako da manji brodovi sa manjim troškovima mogu prevoziti velike terete. 2. Naučna knjiga. 225 . odnosno unutrašnjim plovnim putevima. pijesak. Značaj unutrašnje plovidbe Prevoz unutrašnjim vodama. str.pomoćni šlep). posebno kada se koriste savremene transportne posude (kontejneri. iskrcaj) je svedena na minimum 197 kao i troškovi. ima veliki privredni značaj za saobraćajni sistem jedne zemlje. Ugovorom o prevozu stvari u unutrašnjoj plovidbi brodar se obavezuje da preveze stvari od pristaništa (luke) ukrcaja do pristaništa odredišta (luke iskrcaja).). vrši se šiftovanje (šifter . specijalno slobodnoj plovidbi. naročito industrijskim. kojih može biti više. instrukcija koje se primjenjuju za različite slučajeve i okolnosti u pomorskom prevozu. uz naknadu (naplatu prevoznine). Njegov značaj usko je povezan sa privrednim. 197 Detaljnije o pravnim problemima kontejnera: Arsić dr Zoran. Upravo radi toga rijekama se prevoze masovni. komadna roba i dr. kvar tereta.GLAVA ČETVRTA UGOVOR O PREVOZU STVARI U UNUTRAŠNJOJ PLOVIDBI (UNUTRAŠNJIM VODAMA) I . po pravilu u nepromijenjenom stanju. posebno rijekama. ZNAČAJ I PRAVNI IZVORI 1. rasuti i jeftini tereti odnosno stvari čija je cijena na tržištu relativno niska (kamen. Opšti je stav da je prevoz unutrašnjim vodama jedan od najjeftinijih oblika transporta (10-15% jeftiniji od željezničkog).POJAM. ovim putevima prevoze se lica i stvari (tereti) što je predmet obrade. Zato u ugovor nije potrebno navoditi niz uslova. Obično se naziva i “riječnom plovidbom” zbog najvećeg značaja riječnog prevoza. Kombinovani prevoz robe. ugalj) mada se prevoze i druge stvari (nafta. 36-59.

551. 3. posebno kada se radi o pravilima koja se odnose na ukrcaj tereta (ZPUP. brodar je dužan. Specifična rješenja za unutrašnju plovidbu postoje i u pogledu upisa brodova u registar. 500. odgovornost. krivina) ili postoje umjetne zapreke kao što su mostovi. a 198 Vilus dr Jelena . Uveden je princip jedinstvenih pravila za pomorsku i unutrašnju plovidbu. 515). a ne kao kod pomorskog prevoza. zakonskog založnog prava na brodu i drugih prava. 504. odnosno riječni brodari donose svoje tarife isto kao i željezničke organizacije. Pošto se prevoz unutrašnjim vodama odvija u istom pravcu riječna pristaništa. član 496). 496. da izda teretnicu ili tovarni list. 473.cit. U toj materiji ona imaju značaj primarnog izvora. Za ostale ugovore može se predvidjeti ugovorena forma. pojava plićaka.ZAKLJUČIVANJE I ELEMENTI UGOVORA 1. ovisi o različitoj dubini vode (plitak gaz. Kao i u pomorskom prevozu i ovdje veliki značaj imaju običaji i opšti uslovi poslovanja luke ukrcaja i iskrcaja odnosno pristaništa.str. kao i u pomorskom prevozu.Šogorov dr Stevan. ograničenja odgovornosti . I tovarni list se izdaje u jednom primjerku i prati stvari (ZPUP. 226 . ovisi o mogućnosti zamrzavanja. 506. Brodarski ugovor za više putovanja ili na vrijeme za cio brod zaključuju se u pismenoj formi. ukrcaj. s tim što zakonodavac izričito navodi kada postoje specifičnosti za unutrašnju plovidbu (subcharter. odustanak od ugovora. II . pismena zakonska forma (forma ad solemnitatem). brane i sl. Pravni izvori Ugovor o prevozu stvari u unutrašnjoj plovidbi regulisan je istim pravnim izvorima kao i pomorski: Zakonom o pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi (ZPUP) te Zakonom o obligacionim odnosima (ZOO). havarije. Obje strane potpisuju tovarni list. 454. član 483).Carić dr Slavko . Zaključivanje ugovora i isprave o prevozu Na zaključivanje ugovora u unutrašnjoj plovidbi primjenjuju se ista pravila kao i kod pomorske plovidbe. brodskih isprava i knjiga. Radi toga kao i činjenice da se plovidba odvija uvijek u istim pravcima ovaj vid transporta redovno je povezan sa željezničkim i drumskim prevozom (kombinovani prevoz). Izdavanje tovarnog lista može zahtijevati i brodar (ZPUP. ako krcatelj zahtijeva. U pravnoj teoriji je sporan pojam riječnog 198 pristaništa i operativne obale. ovisi od padavina. član 504. Što se tiče prevoznih dokumenata. Prevoz je vezan za vodostaj koji oscilira. isprave. Teretnica se izdaje u jednom primjerku. 570).Prevoz unutrašnjim vodama ima i svoje nepovoljnosti usljed prirodnih i vještačkih zapreka. op.član 448. 511.

Popis isprava unosi se u tovarni list. kojih je znatno manje nego kod teretnice (ZPUP. Kod brodarskog ugovora na vrijeme za cio brod (čartera). 2. ako se prevozi opasan teret). valjanost ili sadržaj ugovora o prevozu (ZPUP. Troškove naknadnih dispozicija snosi nalogodavac. naručilac. U protivnom on se ne može zaključiti. ugovor o podčarteru u unutrašnjoj plovidbi može se zaključiti samo ako je brodarskim (principalnim) ugovorom to dozvoljeno. U međunarodnom transportu sastavlja se i brodski manifest koji sadrži podatke i popis tereta (stvari) i predaje se carinskim vlastima. primalac. odnosno iskrcaja. član 448). Nepostojanje. Naime. 227 .potpisi se mogu zamijeniti pečatom ili faksimilom. veterinarske i druge isprave. Podatke u tovarni list i njegove prepise unosi krcatelj. član 518). Ako brodar nije unio primjedbe. U oba slučaja postoji mogućnost suprotnog dokazivanja (ZPUP. član 520). neispravnost ili gubitak tovarnog lista ne utiče na postojanje. a brodar može kao i kod teretnice da unese primjedbe (marginalije). podčarterski ugovor se može zaključiti pod uslovom da brodarski ugovor ne isključuje zaključenje podčartera sa trećim licem. I ovdje se određuju stojnice i prekostojnice. sanitarne. Upiše li brodar primjedbe u tovarni list zakonska je pretpostavka da je teret preuzeo onako kako je predao primaocu. naznačenje opasnosti. Zakon je odredio obavezne elemente tovarnog lista. korisnik prevoza). tovarni list je dokaz da je zaključen ugovor o prevozu i da je u njemu navedeni teret primljen u stanju i pod uslovima kako su upisani u tovarni list. krcatelj. pristanište ukrcaja. Može se izdati i jedan prepis tovarnog lista s potpisom brodara. član 517). Ugovor može sadržavati odredbe o naknadnim dispozicijama. te opis tereta (broj komada ili koleta. Stvari prate i druga dokumenta kao što su carinske. zakonska je pretpostavka da je teret primio onako (količina i stanje) kako je upisano u tovarnom listu. Bitni elementi ugovora Lica koja se pojavljuju u pomorskoj mogu se pojaviti i u unutrašnjoj plovidbi (brodar. Specifičnost ovog ugovora ogleda se kod podčartera. oznake za identifikaciju. obim ili količina. težina. Inače. što je bitno drugačije nego kod brodarskog ugovora o prevozu stvari morem (ZPUP.

manjak ili gubitak tereta. 2. tada se primjenjuju propisi koji su nepovoljniji za brodara. ukrcavanja ili iskrcavanja od strane krcatelja ili primaoca.OBAVEZE I ODGOVORNOST STRANAKA 1. Uobičajeno je da se težina denčanih pošiljki vrši po gazu šlepa. prava zaloge i zastare potraživanja važe pravila koja se odnose na ugovore u pomorskoj plovidbi. a dijelom u unutrašnjoj plovidbi (kombinacija tih plovidbi). Za štetu odgovara po sistemu pretpostavljene subjektivne odgovornosti. Nema oslobađanja od odgovornosti ako korisnik prevoza dokaže suprotno (ZPUP. Prilikom ukrcavanja. Obično je tarifom ili ugovorom predviđeno da se šiftovanje vrši po odluci brodara uz obavijest stranci. Ako vrijeme i put nisu predviđeni ugovorom dužan je to izvršiti uobičajenim putem i u primjerenom roku. Oslobađa se od odgovornosti ako “učini vjerovatnim” da je šteta mogla nastati usljed: smještaja tereta na palubu. prirode stvari i prevoza živih životinja. kao i za zakašnjenje. osim kod brodova linijske plovidbe gdje brodar preuzima stvari ispod čekrka (ZPUP. brojanje i uopšte. Brodar može suprotno dokazivati. a s obzirom na prirodu vodenog puta. koja je sastavni dio tarife. ako postoje. Obaveze stranaka U unutrašnjoj plovidbi ukrcavanje tereta na brod vrši krcatelj. za vrijeme unutrašnje ili pomorske plovidbe (plovidba na graničnim vodenim putevima). pa dođe do zakašnjenja. odnosno pravila opštih uslova poslovanja brodara. predaje tereta i plaćanja vozarine važe pravila kao i kod pomorskog prevoza. Kao i u pomorskoj plovidbi.III . Pravila zakona o zajedničkoj havariji primjenjuju se pod uslovom da je njihova primjena ugovorom izričito predviđena (ZPUP. krcatelj je dužan pridržavati se uputstava brodara (zapovjednika broda). član 557). ugovorenim putem i u ugovoreno vrijeme. manjka ili gubitka došlo. Vaganje. U pogledu postupanja brodara sa teretom za vrijeme prevoza. brodar je dužan izvršiti prevoz ugovorenim brodom. Odgovornost stranaka Brodar odgovara za svako oštećenje. brodar odgovara prema 228 . Prilikom prevoza tereta. jer se smatra da su matični šlep i šifter ista cjelina. član 473). član 796). U pogledu vozarine. pomanjkanja ili slabog stanja ambalaže. U slučaju sumnje kada je do oštećenja. provjera stanja tereta vrši se prilikom predaje. Ako se prevoz vrši dijelom u pomorskoj. mogu nastati okolnosti koje zahtijevaju olakšanje šlepa i prekrcaj stvari na drugi šlep (šiftovanje). dok se vozarina ne mijenja. Troškovi šiftovanja padaju na teret stvari koje se prevoze. od preuzimanja do predaje. a kod ostalih masovnih pošiljki na osnovu srednjeg gaza primjenom tabele gaženja.

Mjerodavan je zakon luke iskrcaja (ZPUP. prema ugovoru. 229 . član 551). mora izvršiti predaja tereta.propisima koji važe za pristanište (luku) gdje se.

230 .

Upravo zbog toga se većina prava industrijske svojine upisuje u posebne registre kod Instituta za standarde. čl.glasnik BiH 22/02) (dalje ZIS). a sa druge podložnost objektiviziranom tržišnom vrednovanju dovodi do dvostruke prirode prava koja povodom njih nastaju. 201 Oba imaju apsolutni karakter. Književna. naučna i umjetnička djela. 200 Osnovni izvor prava u ovoj oblasti Zakon o industrijskom vlasništvu u Bosni i Hercegovini (Sl. pravo na trgovačko ime i oznaku izričito svrstava u pravo industrijske svojine. 200 U istu granu je uključena i nova. iskustava i vještina koja se može primijeniti u industrijskoj i drugoj proizvodnji (know-how) koje kao posebnu kategoriju uvodi i ZOO (član 686). ali i kompjuterski programi.DIO ČETVRTI UGOVORI O LICENCI. Prenosiva su samo ona prava industrijske svojine koja imaju imovinski karakter. specifična i tajna kombinacija poznatih savremenih tehničkih i tehnoloških znanja. Prava industrijske svojine mogu se prenositi na druga lica u cjelini i djelimično. mjeriteljstvo i intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine (dalje: Institut). Ugovor 199 Zakon o vanjskotrgovinskom poslovanju. 231 . ime i oznaka uređeni su poslovnim pravom tehnička unapređenja i znakovi razlikovanja (modeli. čl. 3. predmet su autorskog prava. Pojam posla Kreativnost je izuzetno značajan faktor uspješnog privređivanja. RBiH 20/95) (dalje ZVTP). trgovačko 199 i pravom industrijske svojine. Vezanost navedenih objekata sa jedne strane za ličnost stvaraoca. Zbog toga duhovne tvorevine kroz koje se ona izražava imaju posebnu ekonomsku vrijednost. pod zakonskim uslovima svome titularu daju monopolska ovlaštenja i djeluju prema svim drugim licima (erga omnes). robni i uslužni žigoviindustrijski dizajn i geografske oznake) spadaju u pravo industrijske svojine. U prvom slučaju se i u zakonodavstvu i u teoriji govori o prenosu prava.l. GRAĐENJU I OSIGURANJU GLAVA PRVA UGOVOR O LICENCI I POJAM POSLA I ZAKLJUČIVANJE UGOVORA 1. Izumi. Ona su istovremeno i lična (moralna) i imovinska prava. 51 (Sl. 201 ZIS. Firma. Najvažnije među njima su stekle status objekta prava. Odnosi povodom tih objekata uređeni su posebnim granama prava.

1. Zahvaljujući snažnim tendencijama ka unifikaciji rješenja ove dvije grupe pravnih vrela. tačka 4. Tu mogućnost ima podnosilac prijave patenta.i označava dozvolu. uzorka i žiga. 205 ZIS. 203 naziva se licencom ili licencijom. 2. Riječ je latinskog porijekla . Poslovna politika.kojim se to čini je po svojoj pravnoj prirodi ugovor o cesiji. osim kolektivnog žiga i geografske oznake . Takva licenca se naziva ugovornom. U principu se i patent prenosi na isti način. Beograd. Zagreb. Ta činjenica je uticala i na izgled izvora prava za ovaj ugovor. ustupaju se isključivo ugovorom. odnosno Sud Bosne i Hercegovine za davanje prinudne licence. koji se sada definišu kao industrijski dizajn. Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova (1981) i Lokarnski sporazum za međunarodnu klasifikaciju modela i uzoraka (1968). 1981. svaki ugovor o licenci ima izvjesne specifičnosti. 686 . O ovome ugovoru vidjeti Besarović dr Vesna: “Pravo industrijske svojine i autorsko pravo”. 106-107. Bez obzira na predmet. čl. 204 Dopuštenje za korištenje tuđeg patenta može biti zasnovano na administrativnom aktu nadležnog upravnog organa. Za nas su najznačajnije sljedeće međunarodne konvencije: Konvencija o osnivanju svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo. Zbog toga je ugovor o licenci kao samostalan pravni posao ili kao dio šireg ugovornog akta prisutan u većini poslova transfera tehnologije i direktnih stranih investicija. One potiču najprije iz osobenosti objekata i prava industrijske svojine. modela. str. 1984. 204 Verona dr Albert: “Licencni ugovor u jugoslovenskom. 116 i čl. Us prkos tome moguće je konstruisati i opšti tip ugovora o licenci. Značaj ugovora o licenci je ogroman. ugovorom o licenci se mogu ustupati i prava koja još nisu definitivno zaštićena. On je instrument koji omogućava prenosiocu valorizaciju resursa uloženih u naučnoistraživački i organizacioni rad. Informator. Izvori prava Izvori prava za ugovor o licenci se mogu podijeliti na međunarodne i domaće. Tako je postupio i Zakon o obligacionim odnosima (čl.“licentia” . 202 203 232 . Pored prenosivih objekata industrijskog vlasništva. inozemnom i međunarodnom pravu”. 202 Prenos samo prava na upotrebu ili korišćenje objekata industrijske svojine. str. a potom iz zakonske regulative unutar koje se autonomija volje stranaka mora da kreće. dopuštanje ili slobodu za korišćenje tuđeg isključivog prava industrijskog vlasništva. 205 Ostali prenosivi objekti prava industrijske svojine: tehničko znanje i iskustvo (know-how). 133. uzorak i modeli. između njih postoji značajan stepen ujednačenosti. a primaocu sticanje potrebnih znanja brzo i uz minimalizaciju rizika. Pariška konvencija za zaštitu industrijskog vlasništva (1883).711). član 50 koji reguliše pravo na korištenje patenta za povjerljivi pronalazak od strane nadležnog ministarstva odbrane. ZIS. žig.

on se može upisati u registar. 3. Napokon. 686 ZOO). Zaključivanje ugovora Složenost. dugotrajnost i važnost ugovora o licenci naveli su zakonodavca da zaključivanje ugovora o licenci uslovi postizanjem sporazuma stranaka u pismenom obliku (čl. da postoje 206 Verona dr Albert. 54) i zabranjene klauzule (čl. ugovor o licenci je ovim dobio svojstvo imenovanog pravnog posla. pravilo je da je ugovor o prenosu prava pravima nije formalan. žiga. 686-711). 687 ZOO. čl. Upis može tražiti svaka od stranaka (čl. Ugovori o licenci prava industrijske svojine i know-how sa stranim licem obavezno se prijavljuju organu nadležnom za ekonomske odnose sa inostranstvom. prenose ugovorom o licenci. posvećen utvrđivanju materijalno-pravnog režima objekata industrijske svojine koji se. str. uzorka ili modela. Registrovani ugovor djeluje i prema trećim licima . isto djelo. Pravna priroda razmatranja ugovora je sporna u teoriji. Pojam ugovora “Ugovorom o licenci obavezuje se davalac licence da stjecaocu licence ustupi u cjelini ili djelimično pravo iskorištavanja izuma. Zakon o obligacionim odnosima sadrži detaljnu regulativu opšteg tipa ugovora o licenci (čl. 132 ZIS). Uz uvažavanje specifičnosti pojedinih predmeta industrijske svojine. 130 ZIS). da su najjače izraženi elementi zakupa. 56 ZVTP). koji vodi i registar tih ugovora (čl. Uporedni pregled pokazuje da se ugovor o licenci zaključuje u pisanom obliku i onda kada po nacionalnim 206 Pored toga. a stjecalac licence se obavezuje da mu za to plati određenu naknadu” (čl. komutativan. On uređuje ona pitanja sadržaja ugovora o licenci koja su značajna za zaštitu interesa domaćih subjekata i cijele zemlje u ovim poslovima sa elementom inostranosti. Obavezne (čl. Donošenjem ZIS-a ova materija se nalazi skoro isključivo u oblasti obligacionih odnosa. Ugovor koji nije upisan proizvodi pravne posljedice samo prema strankama (inter partes). Ovaj obligacioni pravni posao ima sljedeće karakteristike: dvostrano je obavezan. 63 ZVTP). ugovor se upisuje u odgovarajući registar koji vodi Institut. intelektualnog vlasništva (ugovor o cesiji) formalan (čl. 64. II POJAM I BITNI ELEMENTI UGOVORA 1. teretan i formalan. 233 . Smatra se da je on podvrsta ugovora o prodaji. Ova forma ima svojstva ad solemnitatem. odnosno primjene ZOO. 55) odnose se na ugovore o licenci patenta i znanja (know-how). Pošto se ugovorom o licenci prenosi pravo korištenja apsolutnim pravom. pa predstavlja i bitan elemenat ugovora. U domaćem prometu.Od domaćih izvora na prvom mjestu se nalazi ZIS.prema svima (erga omnes). zajedno sa pravima nad njima. Drugo mjesto zauzima Zakon o vanjskotrgovinskom poslovanju. tehničkog znanja i iskustva.

207 Sve ovo ukazuje i na mješovitu pravnu prirodu posla. 97 234 . Bitni elementi ugovora 2. Subjekti ugovora Subjekti ugovora su davalac i primalac licence. Određivanje davaoca licence daleko je složenije. nov. 210 “Industrijskim dizajnom štiti se izgled cijelog ili dijela proizvoda koji je nov i čiji je individualni karakter rezultat posebnih obilježja linija. isto djelo. odnosno usluga jednog učesnika u privrednom prometu od istih ili sličnih roba. 29-36. davalac licence može biti: vlasnik apsolutnog prava industrijske svojine na predmetu licence. koji se sada definiše samo kao žig je znak koji se može grafički prikazati i koji je podoban za razlikovanje roba. str. odnosno žiga (čl. čl. Patent je pravo kojim se štiti pronalazak iz bilo kog područja tehnike. Svi ovi objekti. svi moraju dati saglasnost za zaključenje ugovora ili se zajednički moraju pojaviti kao davaoci prava korištenja. Najuopštenije govoreći. isto djelo. mogu se podijeliti po različitim osnovama. odnosno usluga drugog učesnika u privrednom prometu”. narocito. Besarović dr Vesna. Navedenim 207 208 209 Vidjeti Verona dr Albert. kao jedna strana u prvom ugovoru o isključivoj licenci. u literaturi dominira izričito ili prećutno izražen stav da je u pitanju samosvojna vrsta ugovora (sui generis ugovor). čl. dakle. koji ima inventivnu razinu i koji se može industrijski primjeniti. modela ili uzorka-industrijskog dizajna. str. čl. oblika.” 211 Raniji zakon je industrijski dizajn definisao kao modele. Ako prijavu podnosi više lica zajedno i ako im je pravo priznato kao suvlasnicima. Ipak. isto djelo. Kao primalac licence se u zakonskim okvirima može pojaviti bilo koje domaće ili strano. Određivanje davaoca opredjeljuje ugovor o licenci kao pravni posao intuitu personae. koji je 209 Robni. str. odnosno uslužni žig. isto djelo.osnove da se svrsta u grupu ugovora čije je obilježje propuštanje ili trpljenje upotrebe sopstvenog prava itd. 2. 208 2. Verona dr Albert. 19 210 ZIS. boja. odnosno prava industrijske svojine.2. fizičko ili pravno lice. On se može posmatrati kao objekat industrijske svojine radi koga se ugovor zaključuje i kao karakteristična radnja koju povodom određenog objekta treba da izvrši prenosilac. davalac licence. odnosno uzorke. 110. Predmet ugovora Predmet ugovora o licenci je složena pojava. nosilac prava iskorištavanja objekta industrijske svojine i podnosilac prijave patenta.1. 132 ZIS). 69 211 ZIS. odnosno materijala proizvoda samog po sebi ili njegovih ornamenata. str. 110 ZIS. kontura. 36 i Besarović dr Vesna. Vrsta prava utiče i na rješenje u ugovoru o licenci.

235 . Oni služe i kao mjerilo za osnovnu podjelu licenci. 688 ZOO). dr Dragoljub Stojanović. 60 i 113 ZIS). str. 212 Čl. 686 ZOO). patent traje 20 godina. Licenca može biti prostorno neograničena i ograničena. Naknada mora biti određena ili odrediva. a trajanje patenta po proteku 20 godina može se. Prostorna ograničenja na području Bosne i Hercegovine ne smiju biti suprotna propisima o jedinstvenom tržištu (čl. 689 ZOO). Radnja koja je predmet ugovora o licenci je ustupanje ovlaštenja na iskorištavanje nekog od objekata prava industrijske svojine. dr Slobodan Perović i prof. tako i na sve varijante korištenja predmeta 212 logično je da se isključivost licence licence. A to znači da je on u “granicama prostornog važenja licence” (čl. mora izričito ugovoriti (čl. čim suprotno nije izričito predviđeno u ugovoru. 689. ona može biti potpuna i djelimična. Zakonska pretpostavka da je licenca prostorno neograničena mora biti opravdana tumačenjem cijelog ugovora. Mislimo da član 695 ne daje dovoljno osnova za ovakvo tumačenje. Računajući od dana podnošenja prijave. produžiti za još najviše 5 godina (čl. niti je može prenijeti nekom trećem licu. Zabrana se odnosi kako na cijelo pravo. prema obimu i mjeri prenosa ovlaštenja na primaoca licence. st. Postoje i izuzeci.predmetima ugovora o licenci treba dodati i “znanje i iskustvo”. a industrijski dizajn 10 godina (čl. 2 i 3 ZIS). budući da se u ovom slučaju ne traži izričito ugovaranje ograničenja (čl. redaktori prof. 690 ZOO). Cijena Naknada je protuvrijednost koju primalac stavlja na raspolaganje davaocu licence za ustupljeno pravo iskorištavanja objekta intelektualne svojine koji je predmet ugovora. naprijed citirano djelo. Isključiva licenca je ona kod koje primalac stiče pravo isključivog iskorištavanja predmeta licence. Garancije koje padaju na davaoca licence pokazuju da je u pitanju obaveza rezultata. 473-474. 690 ZOO). 2. izuzetno. Napokon. Ugovor o licenci nikada ne može trajati duže od perioda zakonske zaštite prava koje se prenosi (čl. Kvalifikacija licence prema ovome mjerilu zavisi od sadržaja konkretnog ugovora. 2 ZOO dozvoljava i tumačenje po kome postoji mogućnost davanja njenog predmeta. čija je definicija već data. S obzirom na strogost ograničenja. tako patent sa skraćenim trajanjem traje 10 godina. 695 ZOO) ne može koristiti ni sam. Ukoliko je davalac licence zadržao za sebe bilo kakvo pravo iskorištavanja licence ili neku mogućnost da prenos izvrši i trećim licima. licenca je neisključiva.3. Sam prenos se može izvršiti u različitim modalitetima. st. 60. Suprotno Carić dr Slavko u “Komentaru Zakona o obligacionim odnosima”. Utvrđuje se ugovorom i predstavlja njegov bitan elemenat (čl. Zakon o obligacionim odnosima pretpostavlja postojanje neisključive licence.

isto djelo. ako je ona “postala očito nesrazmjerna u odnosu prema prihodu koji sticalac licence ima od iskorištavanja predmeta licence” (čl. 123. Carić dr Slavko u komentaru čl. 89. 133 ZOO). kombinovani način odredivanja cijene. 122 i Verona dr Albert. 214 Svi navedeni metodi mogu biti primijenjeni i u nekoj kombinaciji o kojoj se stranke dogovore. 216 Verona dr Albert. Predaja predmeta licence Predaja predmeta licence je karakteristična obaveza davaoca. isto djelo. Ova forma ima zakonski karakter. Vidjeti Besarović dr Vesna. srazmjerno materijalnim troškovima proizvodnje. prema prometu i po veličini dobiti. 67 i 68 ZOO). 215 Način određivanja cijene utiče na modalitete plaćanja i na obaveze primaoca licence koje su povezane sa plaćanjem cijene.4. ipak. 89. 215 Ovo je tzv. tržišta i monopola. Ona se sastoji od tri radnje: uručenja patenta ili drugog spisa. Sarajevo.1. Zbog toga se omogućava svakoj zainteresovanoj strani da zahtijeva izmjenu ugovorene naknade. str. 485-486. citiranog djela. str. Čović dr Šefik i Trifković dr Miloš: “Modeli ugovora o poslovnoj saradnji sa inostranstvom (sa komentarima)”. isto djelo. Ona značajno utiče na način kasnijih izmjena i dopuna ugovora i raskid samoga posla (čl. jasno je da i forma ugovora ima svojstvo bitnog elementa. str. 2.Na vrijednost licence utiču faktori proizvodnje. Ona se može ugovoriti u paušalnom iznosu. str. 703 ZOO se uzdržava od ovakve kvalifikacije prirode odredaba koje su u njemu sadržane. u teoriji prava intelektualne svojine se. a ne i zbog naknadnih “okolnosti koje otežavaju ispunjenje obaveze jedne strane” (čl. po komadu. Besarović dr Vesna. 214 213 236 . Besarović dr Vesna. 213 Složenost ovih činilaca i nužnost njihove ne samo objektivne nego i subjektivne procjene dovela je do više načina određivanja visine naknade. III OBAVEZE STRANAKA 1. 703 ZOO). Prema Begtić dr Rešad. Burnazović dr Tufik . Iako do nesrazmjerne naknade i koristi može doći i isključivo usljed krive procjene jedne od ugovornih strana. dozvole za korištenje i predaje tehničke dokumentacije potrebne za praktičnu primjenu predmeta licence. str. Obaveze davaoca licence 1. Forma ugovora Pošto se ugovor o licenci mora zaključiti u pismenom obliku. isto djelo. Ekonomski institut. Faktori koji opredjeljuju vrijednost licence determinišu i (ne)izvjesnost njenog ostvarivanja. isto djelo. 122. str. 29. 1982. Vidjeti str. smatra da je u ugovor o licenci uvedena klauzula o 216 promijenjenim okolnostima.

Ova obaveza postoji na osnovu Zakona (čl. 55 ZVTP). ako jesu posebnom. budući da se tu radi o nepatentiranim izumima ili tajnim vještinama.3. Pošto vremenskih određenja ove obaveze nema. industrijskog dizajna ili ugovorno ustupanje upotrebe žiga zaključuje ugovor o licenci u skladu sa ovim zakonom i drugim propisima. Besarović dr Vesna. 692 ZOO). A to znači da se davalac licence mora ponašati pošteno i savjesno. Kod licence know-how ova obaveza je veoma značajna. Prema Zakonu “Davalac licence garantuje sticaocu licence tehničku izvodljivost i tehničku upotrebljivost predmeta licence” (čl. Zakon izričito zahtijeva da se daju “sve upute” (čl. 114. obaveza garancije ima svojstvo prirodnog sastojka ugovora. 1. isto djelo. Prema Čl. koje se u njima ne smiju nalaziti (čl. Kriteriji za njihovo ocjenjivanje zavise od vrste objekta i od toga da li je on već primjenjivan u praksi. 603 ZOO). zahtjevi u pogledu tehničke izvodljivost. Predaja tehničke dokumentacije potrebna za eksploataciju objekta je obaveza koja se najčešće javlja u ugovorima o licenci know-how. ali može biti sporazumom stranaka precizirana ili čak proširena. Davanje uputstva i objašnjenja Dužnost davanja uputstva i objašnjenja koja su potrebna za uspješno iskorištavanje licence zasniva se na iskustvu po kome patentna prijava i dokumentacija nisu uvijek dovoljne za ostvarivanje svrhe ugovora na strani 217 primaoca licence. 54 ZVTP. Članom 133 ZIS samo utvrđuje da se za ugovorno ustupanje iskorištavanja patenta. Dozvola za korištenje daje se u okviru ugovora i zakona. te znanja i iskustva (know-how) sa stranim partnerima. treba smatrati da ona ima trajan karakter. Tehnička izvodljivost je “mogućnost da se tehničkim putem proizvede određeni proizvod ili 218 Ako u ugovoru nisu bliže određeni primijeni određeni postupak u proizvodnji”. Tehnička upotrebljivost je mogućnost da se primjenom licenciranog objekta obavi zahtijevani proces i/ili dobije proizvod koji će odgovarati stanju tehnike.2. Besarović dr Vesna. str. Garancije za tehničke osobine predmeta licence Prenosilac prava na određenom objektu industrijske svojine jemči primaocu da predmet ugovora i njegova upotreba ispunjavaju tehno-ekonomske uslove predviđene propisima i/ili ugovorom. 693 ZOO). 218 217 237 . isto djelo. str. 114. klauzula sa ovakvom garancijom se mora nalaziti u ugovoru o licenci sa stranim elementima. zahtjevima tržišta i eventualno posebnim uslovima ugovora. U mjeri u kojoj počiva na propisu.Uručenje potrebnih spisa i dokumentacije zavisi od vrste objekta koji se licencira. Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju su taksativno određene četiri restriktivne klauzule u ugovorima o licenci patenta. 1. ZIS ovu materiju ne reguliše više u onom obimu kako je to bilo u ranijem zakonodavstvu. ona se naziva opštom.

Primalac najprije. svoju obavezu i 219 O ovim vrstama garancija vidjeti šire kod Verona dr Albert. I ta je garancija zasnovana na zakonu te ima svojstva prirodnog elementa ugovora. Pored zakonskih. Ukoliko je predmet posla isključiva licenca. 2. garancija se proširuje. str. Garancija za pravne osobine prenesenog prava Davalac licence prenosi na primaoca pravo iskorištavanja objekta na kome ima apsolutno pravo. U vanjskotrgovinskom prometu ova je garancija izričito utvrđena (čl. 696 ZOO). 81. ugovori o licenci patenta i znanja i iskustva moraju sadržavati. garancija za rentabilnost i konkurentnost proizvoda dobijenih primjenom predmeta licence. te po prirodnu okolinu. 238 . da na pravu nisu konstituisana ovlaštenja trećih lica. poslovna praksa je razvila još neke (pod)tipove garancija. Obaveze primaoca licence 2. između ostalog. nego i dužnost iskorištavanja predmeta licence. 54 ZVTP). sljedeće garancije: a) Da li će se primjenom predmeta licence dobiti proizvod ugovorenog kvaliteta i b) Neškodljivost dobijenih proizvoda po život i zdravlje ljudi. isto djelo. 1. Davalac “jemči da pravo iskorištavanja nije ustupio drugome ni potpuno ni djelimično” (čl.Garancije iz Zakona o obligacionim odnosima razvijene su i proširene u spoljnotrgovinskom prometu.1. garancija za rezultat. ne stiče samo pravo. 115-119. Prema specijalnom zakonu (čl. Iskorištavanje predmeta licence “Sticalac licence dužan je iskorištavati predmet licence na ugovoreni način. Sadržaj ove obaveze sastoji se u održavanju onoga stanja prenesenog prava koje je postojalo u času zaključenja ugovora. te u zaštiti primaoca od svih pravnih zahtjeva trećih lica. 220 Verona dr Albert. str. Tu na prvom mjestu spada garancija za tajnost know-how. u ugovorenom obimu i u ugovorenim granicama” (čl. Ograničavanje toga monopola u korist primaoca je osnovni razlog zbog koga ta strana zaključuje ugovor. te jemstvo da su znanja i iskustva prenesena ugovorom o licenci know219 how zaista tajna. 694 ZOO) jemči primaocu za svojstva prava koje mu prenosi. isto djelo. 54 ZVTP). isto djelo. Davalac licence jemči primaocu da pravo pripada njemu. Ova obaveza postoji tokom cijelog 220 trajanja ugovora. str. 694 ZOO). 84-86 i Besarović dr Vesna. Zbog toga je logično da davalac već po samom zakonu (čl. te da ne postoji ograničenje prava u korist lica koja nisu stranke ugovora. I drugo. Suština i ove garancije sastoji se u eventualnoj obavezi davaoca licence da nadoknadi štetu prouzrokovanu nedostacima prenesenog prava. Citirana formulacija dozvoljava da se ova dužnost dvostruko shvati.4.

121. 702 ZOO). Tako je postupio i čl. Ako se naknada utvrđuje prema obimu iskorištavanja predmeta licence.3. 1. primijeniće se opšta pravila obligacionog prava o ispunjenju novčanih obligacija. str. Zbog toga se primalac licence mora suzdržavati od korišćenja naknadnim usavršavanjima objekta industrijske svojine. dakle i onda kada nije izričito ugovorena. “sticalac licence dužan je podnijeti davaocu licence izvještaj o obimu iskorištavanja i obračunati naknadu svake godine. čak i onda kada je data neisključiva licenca. Suprotno rješenje mora nesumnjivo proizlaziti iz ugovora. 88. Ukoliko one ne postoje. pa se njeno poštovanje štiti i po tom osnovu. Besarović dr Vesna. 698 ZOO). Ugovor o licenci patenta i know-how sa elementom inostranosti mora sadržavati obavezu davaoca da za vrijeme važenja ugovora “primaocu stavlja na raspolaganje poboljšanje na patentu i znanju i iskustvu”. st. Kod ugovora o licenci know-how. Najvažnije među njima su uređene u Zakonu o obligacionim odnosima. Ukoliko prekorači utvrđena ograničenja. Ova obaveza postoji po samom zakonu (čl. 2. Dozvoljeno korišćenje kasnijim usavršavanjima predmeta licence mora se takođe odvijati u granicama zakona ili sporazuma stranaka. ako ugovorom nije za to određen kraći rok” (čl. Trajnog je karaktera. isto djelo. tačka 1) ZVTP. Obaveze uslovljene vrstom ugovora o licenci Različitost objekata industrijske svojine i njihovog iskorištavanja dovela je do pojave obaveza karakterističnih samo za neke tipove ugovora o licenci. 2. isto djelo. Složenost ovog metoda utvrđivanja i plaćanja cijene zahtijeva da se ugovorom detaljno urede postupci utvrđivanja rezultata poslovanja i rokovi obavještavanja o njima.2. Od rješenja ovih procedura zavisi i početak rokova za plaćanje. 54. primalac licence ima obavezu čuvanja u tajnosti dobijenih znanja. 222 221 239 . Teorija je zauzela stanovište da je primalac dužan i iskorištavati licencu i to činiti na ugovoreni način. Suprotno može biti predviđeno prinudnim propisom 222 ili izričito ugovoreno. Povreda ove dužnosti predstavlja i povredu poslovne tajne davaoca licence. Način plaćanja zavisi od modaliteta po kojem je cijena licence utvrđena i od posebnih odredbi ugovora o ovom pitanju. 221 Način iskorištavanja predmeta licence zavisi od ugovora. odnosno trenutak padanja u docnju sa izvršenjem obaveze. Pravo i obaveza iskorištavanja postoje u pogledu predmeta ugovora o licenci. Plaćanje naknade Primalac je obavezan da plati ugovorenu naknadu. uključujući i nepatentirani izum. Verona dr Albert. str.pravo iskorištavanja licenciranog objekta mora vršiti u skladu sa ugovorom. primalac licence odgovara kao i svako treće lice koje se neovlašteno služi tuđim pravom industrijske svojine.

str. 121 ZOO). Prava primaoca licence u ovom slučaju ista su kao i prava kupca kada roba ima pravne nedostatke. Njegova odgovornost u ovom slučaju je. Za neizvršavanje ostalih obaveza iz ugovora o licenci. IV ODGOVORNOST STRANAKA 1. Besarović dr Vesna. pri tome treba voditi računa da se krivica pretpostavlja. isto djelo. primalac licence stiče i posebne zakonske obaveze. 699 ZOO). 223 Vidjeti Verona dr Albert. On može tako dobijene proizvode pustiti u promet sa tim žigom “samo ako je njezin kvalitet isti kao što je kvalitet robe koju proizvodi davalac licence” (čl. Odgovornost davaoca licence Davalac licence odgovara bez obzira na odsustvo svoje krivice za prekršaj obaveza garancije za tehničku izvodljivost i upotrebljivost predmeta licence. da je teret dokazivanja njenog odsustva na primaocu licence. a naknada štete se ravna po opštim pravilima. Drugi slučaj objektivne odgovornosti davaoca licence postoji onda kada se pojave pravni nedostaci (čl. ukoliko je nedostatak bio skriven. davalac odgovara samo onda kada je za to kriv. 115. Pored toga. Ta činjenica i karakter obaveza znatno otežavaju položaj primaoca u postupku dokazivanja. objektivna. isto djelo. dakle. No. 84-86.Bude li zajedno sa licencom za određenu proizvodnju ustupljena i licenca žiga kojim se proizvodi obilježavaju. Prava davaoca licence prema primaocu koji kasni sa plaćanjem naknade analogna su pravima prodavca u slučaju docnje kupca sa plaćanjem cijene. str. 700 ZOO). Prava primaoca licence analogna su onima koja ima kupac u slučaju 223 skrivenih materijalnih nedostataka kod ugovora o prodaji (čl. 121 ZOO). Odgovornost primaoca licence Primalac licence odgovara objektivno za neizvršavanje svojih novčanih obaveza. Za neizvršavanje ostalih obaveza primalac licence odgovara subjektivno. 2. 240 . roba proizvedena po licenci mora biti obilježena oznakom o proizvodnji po licenci i kada se ne prodaje pod određenim robnim žigom (čl. Njegova odgovornost je tada subjektivna.

Ovdje ćemo se zadržati samo na onim vrstama licenci koje već nisu obrađene kroz razmatranje predmeta ugovora.V VRSTE LICENCI I PODLICENCA 1. Pošto vrsta objekta i karakteristike prava koje se prenosi bitno utiču i na izgled ugovora. Treba istaći da u pogledu zabranjenih i obaveznih klauzula Zakon o vanjskotrgovinskom poslovanju ne pravi razliku između ugovora u kojima je BiH partner davalac i onih u kojima je on primalac licence. Ako drukčije nije ugovoreno. Ono što predstavlja specifičnost ovoga posla jesu posebni odnosi između prvobitnog davaoca isključive licence. O vrstama licenci vidjeti Verona dr Albert. 95. 112 i 113. Podlicenca Podlicenca ili ugovor o podlicenci je rezultat sporazuma primaoca isključive licence i trećeg lica o prenosu prava iskorištavanja predmeta ugovora o licenci. U principu. 2. dakle. I ličnost primaoca može biti osnov za klasifikaciju. primalac isključive licence je ovlašten da je ekonomski iskorištava i na taj način što će na treće lice prenijeti pravo njenog korištenja (čl. najčešće u samom ugovoru o licenci. Napokon. 241 . 224 225 226 Verona dr Albert. str. lična licenca je ona koja se ne može prenositi na drugoga ukoliko ta mogućnost nije izričito ugovorena. ista mjerila su relevantna i za klasifikaciju ugovora o licenci. isto djelo. Podjela licenci Podjela licenci može se vršiti prema različitim mjerilima. ali je namijenjena preduzećima u njegovom sastavu.” može biti posebno značajna pri prodaji trgovačkog društva ili njegovog dijela. Verona dr Albert. licence se dijele na one za proizvodnju. isto djelo. Ono je pravovaljano i kada se pribavi 226 Dopuštenje može biti uskraćeno “samo iz ozbiljnih naknadno. upotrebu i prodaju proizvoda dobijenih licenciranim postupkom ili obilježenih ustupljenim žigom. Dopuštanje se može dati unaprijed. ova “licenca nije prenosiva bez 224 Pogonska licenca istodobnog prijenosa samog pogona u kojem se ona koristi. primaoca isključive licence i trećeg lica. 71-72 i Besarović dr Vesna. isto djelo. bilo apsolutno. str. 29 ZOO). kao “odobrenje”. o novom ugovoru o licenci čiji predmet ne može da bude širi od predmeta prvobitnog ugovora o licenci istog objekta (predmeta). Ugovorom o licenci mora biti izričito isključena ova mogućnost. Koncernskom se naziva licenca čiji je nosilac koncern. Tada ima karakter dozvole prema Zakonu (čl. str. 72. U spoljnotrgovinskoj razmjeni licence se mogu podijeliti na uvozne i izvozne. Pogonske licence su one koje su ustupljene određenom preduzeću (društvu). 704 ZOO). Radi se. 225 Nelične isključive licence mogu se prenositi na treća lica ugovorom o podlicenci. isto djelo. Relativno ograničavanje slobode podlicenciranja postoji onda kada zaključivanje novog ugovora nije moguće bez dopuštenja davaoca licence. Prema namjeni za koju se preneseno pravo može koristiti. bilo relativno. str. zavisno od ovlaštenja koje primalac dobija ugovorom.

Otkazni rok se ugovara. 709 ZOO). Poseban otkaz nije tada potreban. Ukoliko stranke ugovor raskidaju sporazumno. Ako primalac licence nastavi da iskorištava predmet ugovora i nakon proteka roka. a to znači odmah (čl. Shodno opštim pravilima obligacionog prava. Načelo autonomije volje važi i u ovome domenu. str. isto djelo. Davalac licence je ovlašten da od primaoca podlicence zahtijeva “isplatu iznosa koje ovaj duguje davaocu podlicence po osnovi podlicence” ukoliko primalac licence ne izmiruje svoja potraživanja prema njenom davaocu (čl. VI PRESTANAK UGOVORA O LICENCI 1. smatra se da je ugovor prećutno produžen sa istim elementima. 707). njegovim istekom se gasi i ugovor (čl. U ovom rješenju dolazi do izražaja shvatanje po 227 kome je licencni ugovor po svojoj pravnoj prirodi zakup. 242 . a davalac se tome ne protivi. same mogu da urede sve modalitete raskida. ugovor se ne može otkazati u prvoj godini svog trajanja. zavisno od predmeta licence i ciljeva stranaka. koje je prema zakonu ili ugovoru neophodno. Po njenom isteku. davalac može otkazati ugovor o licenci i bez otkaznog roka. 710 ZOO). 707 ZOO). pa mora prestati otkazom. 2. otkazni zakonski rok iznosi šest mjeseci (čl. Treće lice kao primalac podlicence načelno ne stoji sa prvobitnim davaocem licence ni u kakvom pravnom odnosu. produžavanje ovakvih ugovora konkludentnim radnjama je moguće. 95. dakle prinudni karakter.razloga” (čl. Otkaz Ugovori o licenci sklopljeni na neodređeno vrijeme prestaju otkazom bilo koje stranke. Jedan izuzetak ipak postoji i on ima zakonski. 708 ZOO). Ovaj pravni standard tumači se prema okolnostima konkretnog ugovora o licenci. Ukoliko primalac licence zaključi ugovor o podlicenci bez dopuštanja davaoca. vrijediće dispozitivna rješenja Zakona o obligacionim odnosima. Produžni ugovor je zaključen na neodređeno vrijeme. Prestanak protekom vremena Ukoliko je ugovor o licenci sklopljen na određeno vrijeme. 705 ZOO). osim toka trajanja. “čak ni kad je davalac licence dao potrebno dopuštenje za zaključivanje podlicence” (čl. Pored toga. 706 ZOO). Prema njima. Izložena rješenja ne utiču na pravo stranaka da ugovor raskinu sporazumno. 227 Verona dr Albert. Ukoliko on ne bude utvrđen u ugovoru. obezbjeđenja koja su dala treća lica prestaju da važe (čl.

Stečaj ili redovna likvidacija primaoca licence daju pravo njenom prenosiocu da ugovor o licenci otkaže. pa analogno pravo nije priznato primaocu licence.3. Ugovor o licenci može odrediti i uslove pod kojima nasljednici postaju stranka u ugovoru o licenci. Ovo pravilo motivisano je nemogućnošću davaoca licence da je dalje ekonomski koristi. 711 ZOO). Obrnuto nije slučaj. Rješenja za pravna lica su drukčija. Nasljednici davaoca licence stupaju u ugovor o licenci samo ako ta mogućnost nije ugovorom isključena. odnosno raskine. Prestanak subjektiviteta Smrt fizičkog lica kao davaoca ili primaoca licence ne utiče na ugovor o licenci. Nasljednici stupaju u ugovor samo pod zakonskim uslovom da produžavaju djelatnost primaoca licence (čl. Za sticaoce licenci situacija je nešto drukčija. Ovaj opšti stav ipak trpi dva ograničenja. 243 .

244 .

Carić dr Slavko: “Ugovori robnog prometa“. 228 Po članu 630 ZOO. koji nastavlja tendenciju uporednog prava da se dio ovoga posla zasnovan na autonomiji volje stranaka uredi i ključnim izvorom privrednog prava. shodno će se primijeniti članovi 600-629 koji sadrže norme o ugovoru o djelu. 1987. Po svojim osobinama ugovor o građenju je teretan.1968. 245 . izvođač. Izvori prava Najvažniji izvor prava za ugovor o građenju su zakoni.GLAVA DRUGA UGOVOR O GRAĐENJU I POJAM UGOVORA I IZVORI PRAVA 1. 2. Institut za uporedno pravo. kao karakteristični dužnik. Njena važnost je došla do izražaja i u Zakonu o obligacionim odnosima. Od dispozitivnih propisa na prvom mjestu se nalazi Zakon o obligacionim odnosima. 549-550. Shodno tome. Ugovoru o građenju su posvećeni članovi 630-647. ne preuzima obavezu rada. Federalni propisi su veoma opširni. nego obavezu postizanja ugovorenog rezultata. str. 7-8. Oni se mogu podijeliti na imovinske i administrativne. VI izdanje. Njega karakteriše i velika isprepletenost prinudnopravnih . Od prinudnih propisa treba spomenuti one koji se odnose na pojedina pitanja finansiranja izgradnje. “ugovor o građenju je ugovor o djelu kojim se izvođač obavezuje prema određenom projektu sagraditi u ugovorenom roku određenu građevinu na određenom zemljištu. dvostrano obavezan. ili na takvom zemljištu. Pojam ugovora Građevinarstvo predstavlja jednu od najsloženijih i najznačajnijih privrednih djelatnosti. Upravo zbog toga je veoma teško razlučiti posao građenja od samog ugovora kojim se uređuje onaj dio poduhvata koji je zasnovan na autonomiji volje stranaka. Već po zakonskoj definiciji ugovor o građenju spada u ugovore o djelu. odnosno na već postojećem objektu izvršiti kakve druge građevinske radove.administrativnih i dispozitivnih imovinskih elemenata. Prva uređuje urbanističko-komunalne uslove za zaključivanje i izvršavanje ugovora o 228 Vidjeti Kapor dr Vladimir . Ukoliko pojedina pitanja nisu u njima regulisana. a naručilac se obavezuje da mu za to isplati određenu cijenu”. Mogu se podijeliti u dvije grupe. Beograd. Naučna knjiga. str. članove 29-34 Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju u kojima su uređena pojedina pitanja kada se u ovom ugovoru pojavljuje element inostranosti. Beograd. Vilus dr Jelena: “Ugovor o građenju”. sinalagmatičan i formalan pravni posao.

subjekti specijalizovani za vršenje nadzora. Vidjeti kod Trifković dr Miloš: “Sadržaj ugovora o investicionoj izgradnji u svjetlu izvora prava” u “Ekonomika investicija kao faktor stabilizacije privrede”. novine FBiH br. Najvažniji su: Zakon o prostornom uređenju 229 i Zakon o ustupanju izgradnje investicionih objekata. te akti ostalih međunarodnih organizacija. 232 Od izvora privrednog prava koji su autonomnog karaktera treba istaći Posebne uzanse u građevinarstvu. 234 Oni se najčešće rade oslonom na neke od opštih uslova međunarodnog karaktera. 230 229 246 . novine FBiH br. Savez finansijskih i računovodstvenih radnika BiH. Sarajevo.g. 52/02. inženjering organizacije. 233 Sl. Zagreb. projektantske organizacije. do sada.2003. str. U propisima i u praksi za njih se koriste i nazivi: investitor i građevinar. dalje će se citirati kao ZG i Odluka Visokog predstavnika o proglašenju Zakona o građevinskom zemljištu Federacije BiH od 15. 235 Njihovo važenje je uslovljeno uključivanjem u ugovor.05. Sl. SFRJ 69/80). list SRBiH 33/77. Ona imaju svojstvo stranke. kao i budžetskih korisnika. Pored njih se u poslu građenja sreću i drugi subjekti: arhitekti. novine FBiH br. Danas je njihova primjena uslovljena sporazumom stranaka u svim slučajevima u kojima one sadrže rješenja suprotna dispozitivnim odredbama ZOO. Ovo se posebno odnosi na materiju ustupanja izgradnje investicionih objekata od strane tzv. Stranke Lica za koja nastaju obaveze i prava na osnovu ugovora su. Druga se tiče načina zaključivanja ugovora o građenju. 56/02. II STRANKE I ZAKLJUČIVANJE UGOVORA 1. korisnika. Dalje: ZPU). 141-157. 231 Kao posebni izvori prava mogu se spomenuti i Zakon o građenju i Zakon o građevinskom zemljištu Federacije BiH. SFRJ 18/77. ustupanju radova i usluga. 231 Ova materija je regulisana Uredbom o postupku nabavke roba. Pored posebnih uzansi. l. prema terminologiji ZOO. Izmjene i dopune su urađene na osnovu Dogovora SR i SAP o ustupanju izgradnje investicionih objekata u društvenom vlasništvu (Sl. 233 One predstavljaju kodifikaciju poslovnih običaja u ovoj oblasti. odnosno nosilaca raspolaganja društvenom svojinom. izmjene i dopune u broju 26/82. Dalje ćemo ih citirati kao: UG. te inspekcijski nadzor. uključiti Zakon o prostornom uređenju (Sl. značajno vrelo iz ove grupe predstavljaju i opšti uslovi poslovanja koje usvajaju pojedini investitori ili izvođači. ustupanju radova i usluga (Sl. Proceduralna pitanja predstavljaju najveći dio sadržaja ovih akata. zatim opšti uslovi Međunarodne federacije savjetodavnih inženjera (FIDIC). te upravni organi. CIP. 230 Ono što je karakteristično za ovaj pravni propis je to što. 234 Na primjer: Opšti uslovi INGRE iz Zagreba. 235 Tri su najvažnije grupe ovih pravila: opšti uslovi Evropske ekonomske komisije UN. 1987. U ovoj oblasti sada postoji određena pravna praznina koja je nadomještena postojanjem posebnih propisa koji se odnose na ustupanje građevinskih radova od strane tzv. javnog sektora ili pravnih lica u većinskom vlasništvu države. Radi se o posebnom režimu prava javnih nabavki.građenju. l. 34/04) 232 Sl. nije stavljena van snage njegova važnost iako je njegova materija postala neaktuelna. Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) i ORGALIME naročito. naručilac i izvođač. Tekst kod Vukmir dr Branko “Ugovori o izvođenju investicijskih radova međunarodni”. 1980.

1. Investicioni program je elaborat iz koga se vidi o kakvom se objektu radi. 18 ZG). kontrola projekta. Kao izvođač se može pojaviti i više registrovanih subjekata istovremeno. katastar). Kao izvođač može se pojaviti pravno ili fizičko lice registrovano za obavljanje te djelatnosti. zemljišno-knjižni ured. rentabilno i društveno opravdano i da je tehnološki proces.treba i komunalne organizacije koje daju saglasnosti na projekat (elektroprivreda. tj. gdje se daje analiza uslova za njegovu izgradnju i dokazuje da je izgradnja toga objekta. nadzora nad građenjem i revidiranja projekta povjeravaju samo pravnim ili fizičkim licima registrovanim za obavljanje te djelatnosti. 20 ZG). Izvođač može zaključiti posebne ugovore sa drugim subjektima za izvođenje pojedinih dijelova objekata ili pojedinih radova. propisani su uslovi koje moraju ispuniti prije registracije za obavljanje djelatnosti kojom se bave. odnosno lice sa statusom koji dozvoljava sklapanje trgovačkih poslova. pošta. On se tada pojavljuje u ulozi komisionara.. osim investitora. Investicioni program treba da sadrži sljedeće podatke: opis 247 . Za sva navedena lica.za ponudbenu licitaciju . odnosno izvođenje predviđenih radova ekonomično. Tendencija zakonodavca je da sve značajnije faze posla građenja mogu da obavljaju samo specijalizovane organizacije i lica. Tako se i poslovi projektovanja. Njihovo pribavljanje predstavlja prvu grupu prethodnih radnji koje investitor mora da obavi da bi mogao pristupiti zaključenju ugovora. vodovod i kanalizacija. Prethodne radnje 2. 2. Investitor može biti fizičko ili pravno lice u čije ime i za čiji račun se gradi građevina i vrše drugi zahvati u prostoru. Projektovanje. kao jedan subjekt.svaki na osnovu posebnog ugovora o građenju.ograniči broj članova konzorcija (konzorata). montažnih i ostalih radova može se pristupiti na osnovu investicionog programa i investicione tehničke dokumentacije. po svojoj pravnoj prirodi predstavlja opasnu djelatnost. U praksi se drugi učesnici u poslu nazivaju kooperanti. Da bi ugovor o građenju bio posao poslovnog prava. Građenjem građevina u prostoru se mogu baviti samo pravna lica registrovana za obavljanje te djelatnosti ako pored opštih uslova ispunjavaju i uslov da u radnom odnosu imaju najmanje jednog diplomiranog inženjera sa najmanje 5 godina radnog iskustva i položenim stručnim ispitom (čl. potrebno je da i investitor bude privredni subjekat. gas i sl. Ovakvo rješenje je opravdano s obzirom da je posao građenja. odnosno eksploatacija. funkcionalnost objekta cjelishodna. građenje i nadzor nad građenjem investitor mora povjeriti pravnim ili fizičkim licima registrovanim za obavljanje te djelatnosti (čl. ili jedinstveno. Investicioni program i tehnička dokumentacija Izgradnji objekata i uopšte izvođenju građevinskih. Oni mogu djelovati samostalno . Investitor ima pravo da u pozivu za javno nadmetanje . U tom slučaju se radi o konzorcijalnom nastupu koji se zasniva na posebnom ugovoru. Konzorcij se pojavljuje kod velikih investicionih objekata.

kapacitet. a odobrenje se ne može dobiti bez investicione tehničke dokumentacije. tj. 25 ZG). odnosno eksploataciona koncepcija objekta i radova i daju tehnička rješenja za njegovu izgradnju. onaj u kome su cjelovito i detaljno data sva rješenja vezana za planirani objekat i/ili radove. po sporazumu stranaka. njegovu namjenu. jer se na osnovu njega izdaje urbanistička saglasnost. a može ugovoriti njegovu izradu sa nekim preduzećem koje je registrovano za tu djelatnost. tehničke opise. postrojenja i montaže i razlog za njihov izbor. karakteristike objekta. a naročito rentabilnosti. U praksi se idejni projekat redovno radi. odnosno eksploatacije. – jasno je da investicioni program neće sadržavati sve navedene podatke. odnosno eksploatacionu koncepciju. Projekti sadrže. opreme. odnosno o izvođenju radova. odnosno saglasnosti. i sa dobijenim saglasnostima komunalnih organizacija. pored ostalog. ona 248 . eksploatacionom i ekonomskom koncepcijom objekta (čl. Između njega i projekta “za izvođenje”. izvore finansiranja. Obaveza je da se ugovor sačini u pismenoj formi. te sa tehnološkom. Zakon zahtijeva da postoji projekat “za izvođenje”. Investicioni program je preduslov za izradu investicione tehničke dokumentacije. Investicioni program može izraditi sam investitor. Prema prirodi posla. posebne uslove za građenje toga objekta itd. početak eksploatacije itd. Investiciona tehnička dokumentacija je elaborat u kome se tehnički razrađuje tehnološko-proizvodna. Naime. onda kreditor prilikom odobravanja kredita vrlo pažljivo razmatra program i uvjerava se o tačnosti podataka i opravdanosti i rentabilnosti izgradnje toga objekta. Program rade stručna lica i donosi ga investitor bez ičijeg odobravanja. ali se može izrađivati i za dijelove objekta koji predstavljaju ekonomsko-tehničku cjelinu. kao što će se vidjeti. često se sreće i “glavni projekat”. vrijednost prethodnih ulaganja. Investicioni program se izrađuje za cio objekat. zgrade za zdravstvene. program proizvodnje. ili usluga. građenju se ne može pristupiti bez odobrenja koje izdaje državni organ.kao što su škole. predračun sa opisom radova. Njegovoj izradi može. socijalne i kulturne ustanove. Tehnička dokumentacija se radi na osnovu uslova utvrđenih u urbanističkoj saglasnosti. ona obuhvata različite projekte. tehnološki. trajanje izgradnje. kao što su građevinski. specifikaciju. upravne zgrade. da prethodi “idejni projekat”. bez koje se ne može graditi niti sklapati ugovor o izgradnji objekta. izvedbenog projekta. parkove. Za objekte neprivrednog karaktera . ekonomičnost i funkcionalno povoljno rješenje. tehnološko-proizvodnu. tehničko obrazloženje. predmjer. ali se iz njega mora vidjeti njihova namjena. analizu tržišta i mogućnost plasmana robe. ako je investitor odlučio da gradi objekat po dijelovima. Ali ako se objekat gradi iz kredita. crteže. potrebna obrtna sredstva. Pored toga. sportske terene itd. društvena opravdanost. Tehnička rješenja u projektima moraju biti u skladu sa tehničkim propisima i standardima. analizu uslova za izgradnju i eksploataciju objekta. projekat instalacija i drugi. nego samo neke od njih i druge specifične. rezultatima prethodnih ispitivanja i istraživanja. analizu osnovnih ekonomskih pokazatelja.objekta.

investitor mora da obezbijedi odobrenje za građenje. zakonu i propisima za odgovarajuću izgradnju. Posebno egzistiraju i novčane kao prekršajne sankcije. 32 ZG). Odobrenje za građenje važi 2 godine od dana pravosnažnosti odobrenja za građenje i može se na zahtjev investitora produžiti za još jednu godinu ako se nisu izmijenili uslovi za građenje. 30 ZG). 2. Izradom investicione tehničke dokumentacije bave se fizička i pravna lica koja su za takav rad registrovana (čl.2. Ono se u praksi naziva i građevinska dozvola. Projekti koji ulaze u tehničku dokumentaciju moraju biti revidirani. i platio troškove vezane za objekat. Investitor sklapa pismeni ugovor sa projektantom koji mu izrađuje investicionu tehničku dokumentaciju. Rješenja su osavremenjena na taj način da se sve više uvažavaju ekološki zahtjevi kao i zahtjevi lica sa umanjenim tjelesnim sposobnostima. Za neke objekte se predviđa da je izdavanje odobrenja za objekte posebno utvrđene u zakonu nadležan kantonalni organ uprave. Istim ugovorom može biti predviđena i izrada investicionog programa i investicione tehničke dokumentacije. Ono prestaje da važi ako radovi ne budu započeti u roku koji je u odobrenju naveden. Najprije. Ovdje je dovoljno istaći nekoliko momenata. Postupak podnošenja zahtjeva i procedura izdavanja odobrenja za građenje uređeni su u ZG veoma detaljno. odnosno njenog dijela (čl. Treće. 74 ZG). Za objekte određenih vrsta može biti propisana i posebna tehnička kontrola od strane državnih organa ili ovlaštenih organizacija. uslovi vezani za protivpožarnu zaštitu i zaštitu na radu. Drugo. 27 koje se odnose na kontrolu projekta. Ovo pitanje je danas upotpunjeno odredbama ZG čl. odobrenje se mora izdati ili odbiti u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva. odobrenje izdaje opštinska služba uprave nadležna za poslove građenja na čijem teritoriju se izvode radovi (čl. Odobrenjem za građenje nadležni organ uprave potvrđuje da su ispunjeni svi uslovi predviđeni u ZG i ZPU i da stoga investitor može da pristupi izgradnji projektovanog objekta. u postupku izdavanja odobrenja organ uprave provjerava da li je tehnička dokumentacija urađena prema urbanističkoj saglasnosti. Poštovanje ovih zahtjeva je i administrativna obaveza organizacija koje rade tehničku dokumentaciju. Samo započinjanje izgradnje bez odobrenja je krivično djelo zapriječeno kaznom zatvora od 1 do 3 godine (čl. ZG). Odobrenje za građenje Kada je pribavio investicioni elaborat i revidiranu tehničku dokumentaciju. Odobrenje za građenje nije potrebno za manje složene objekte i infrastrukturne priključke kao ni za radove redovnog održavanja oštećenih građevina koji se mogu svrstati u radove tekućeg održavanja (čl. 22 ZG).moraju biti i racionalna. Reviziju vrše organizacije koje su registrovane za izradu odgovarajuće tehničke dokumentacije. odnosno izvođenju konkretnih radova. 249 .

bilo prikupljanjem ponuda (čl. npr. Investitor samostalno odlučuje o tome da li će izabrati saugovarača javnim nadmetanjem (ponudbenom licitacijom). odnosno ofertalnom licitacijom. 3.2. bez obzira na svojinska obilježja investitora. U posebnom pravnom režimu se nalaze pravna lica u vlasništvu države i korisnici budžetskih sredstava. Javno nadmetanje Javno nadmetanje se naziva i ponudbenom.2. 604 ZOO. prikupljanjem ponuda ili neposrednom pogodbom. bez obzira na to o kakvom se predmetu ugovora radi. Prema čl. Pravni režim za izbor saugovarača Pravni režim izbora saugovarača obuhvata pravila o načinu određivanja građevinara sa kojim će se sklopiti ugovor i proceduru koja se provodi u primjeni izabranog načina. Prva grupa rješenja zavisi od toga da li se kao investitor pojavljuje subjekat zasnovan na državnoj ili privatnoj svojini. Kada je investitor lice koje djeluje na bazi privatne svojine. Investitor objekta koji se gradi državnim sredstvima ne mora da isključi svoju obavezu da zaključi ugovor sa najjeftinijim ponuđačem ali je dužan da ugovor zaključi sa najpovoljnijim ponuđačem koji ispuni uslove utvrđene kriterijima u javnom pozivu za nadmetanje. izuzev ako je tu obavezu isključio u pozivu na nadmetanje”.1. putem kredita. investitor mora prethodno obezbijediti finansijska sredstva. investitor mora imati obezbijeđena sredstva za finansiranje investicionog objekta. 32 Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju). Druga skupina ima procesni. on se mora izabrati bilo na osnovu javnog nadmetanja. Pravila koja ga uređuju izložićemo polazeći od rješenja koja važe za investitore zasnovane na državnom kapitalu. Značajna razlika postoji samo kod javnog nadmetanja. Sredstva za izgradnju Pored programa i tehničke dokumentacije. Radi se o već spomenutom režimu javnih nabavki. on samostalno odlučuje o načinu odabira građevinara. Ta sredstva investitor može obezbijediti iz sopstvenih ili drugih izvora. poziv na nadmetanje radi izvršenja određenih radova obavezuje privatnog investitora da sklopi ugovor sa onim “koji ponudi najnižu cijenu. Kada se izvođenje investicionih radova u BiH povjerava stranom izvođaču.3. Izbor saugovarača 3. 3. Jedan izuzetak ipak postoji. Da bi donio odluku o izgradnji. O obezbjeđenju sredstava za građenje kao i o obezbjeđenju plaćanja po ugovorima o izgradnji investicionih objekata investitor ne mora podnijeti posebne dokaze pošto se najčešće praktikuje uzimanje odgovarajućih sredstava obezbjeđenja plaćanja. tehnički karakter i ona zavisi od prihvaćenog načina izbora građevinara. Procesna pravila o načinu izbora saugovarača u principu su ista. Ona imaju privredno-pravnu prirodu i 250 .

Ako su ovi elementi zadati. dalje. Napokon. Tender. predstavljaju poseban dio tendera. predaje ponuda. tender sadrži opšte. Procedura ispitivanja. javno otvaranje ponuda. Oglas sadrži kratak opis objekata i radova i bliže uslove za ustupanje izgradnje. Tender po pravilu sadrži više elemenata. Pored toga. 251 . pregovori sa izabranim i zaključenje ugovora (Letter of Acceptance). tako i samih izvođača između sebe. po pravilu se uobličavaju u tenderu. ona se mogu primijeniti i za zaključivanje drugih vrsta ugovora. koje investitor želi da dobije i postupak investitora sa tako dobijenim ponudama. osim cijene. eventualnim izmjenama ponude i o postupku koji će se provesti sa ponudama. referens-lista i lista osoblja. Prikupljanje ponuda Prikupljanje ponuda se sastoji u pozivanju određenog kruga izvođača neposredno. odluka organa upravljanja o neuspjelom nadmetanju ili o izboru jednog ili više najpovoljnijih izvođača (Letter of Intend). Ukoliko su ovi elementi brojni i složeni. Time je njegova i poslovna i pravna pozicija znatno poboljšana. 3. Tender je skup dokumenata u kojima su precizno i detaljno određeni: jednoobrazan sadržaj ponuda. Ovom tehnikom odabira izvođača investitor koji je u ekonomskom smislu ponudilac pravno dobija položaj ponuđenog. a po potrebi i posebne uslove za izgradnju konkretnog objekta ili izvođenje radova. ugovora o prodaji naročito. preko tipske ponude i formulara ugovora do garancije koji se moraju dostaviti uz ponudu.3. Pri tome. Ovi opšti i posebni uslovi su po pravilu veoma opširni i imaju karakteristike samoregulirajućih ugovora. tender sadrži sve potrebne planove i projekte. Javno nadmetanje ili ofertalna licitacija je jednostrani građansko pravni posao kojim se investitor javno obavezuje da će primiti i razmotriti sve ponude za zaključenje ugovora o građenju koje odgovaraju uslovima javnog poziva ili da će preduzeti i druge radnje vezane za eventualno zaključivanje određenog ugovora. Drugo. Odluku o raspisivanju javnog nadmetanja donosi organ upravljanja investitora. Njene faze su: prijem ponuda. procjena ponuda. ravnopravnost svih potencijalnih učesnika u nadmetanju i svih ponuđača mora biti obezbijeđena. a ne putem javnog oglasa. Sama procedura predstavlja kompromis između zahtjeva za što kraće i ekonomičnije zaključenje ugovora i težnje za što većom ekonomskom i pravnom sigurnošću kako tražioca usluge u odnosu sa ponuđačima. Prvi je uputstvo ponuđačima. sadrži zbirku obrazaca: od formulara za dobijanje informacija.rasprostranjena su i u međunarodnim poslovima investicione izgradnje. odabira i dodjeljivanja ponuda veoma je složena. U njemu investitor obavještava potencijalne ponuđače o svim relevantnim radnjama i momentima popunjavanja ponude. U ovaj dio tendera mogu biti uvršteni obrasci za (tehničke) specifikacije kao što su liste opreme. Odluka se objavljuje u službenom glasilu i/ili sredstvima javnog informisanja. da dostave svoje ponude za izgradnju.

630. referens-lista i slično). Ako ne uspije ni ponovljena. kadrovi. Po svojoj pravnoj prirodi ono predstavlja prihvat. poziv na dalje pregovore i zaključenje ugovora može se uputiti samo jednom ili nekim već kvalifikovanim izvođačima. Licitacija (konkurs) o podobnosti je jednostrani građanskopravni posao kojim se investitor javno obavezuje da će prema jedinstvenim mjerilima utvrditi podobnost svakog prijavljenog subjekta za izvođenje određenog objekta ili radova. Neposredna pogodba Bez provođenja postupka ofertalne ili licitacije o podobnosti investitora može se zaključiti ugovor samo u slučajevima koji su određeni zakonom. radi ostvarivanja određenih programa stambene izgradnje i objekata infrastrukture. Razlike su sljedeće: prvo. I treće. nego na sve izvođače koji su se kvalifikovali. odnosno kontakata sa pojedinim izvođačima investitor još nije konačno izabrao partnere. 2 ZOO). st. Izabrani izvođač se obavještava o tome pismom o prihvatanju (Letter of Acceptance). Oni se mogu podijeliti u dvije grupe. U prva dva slučaja on ima pravo da traži nastavak pregovora sa onima koje je odredio kao najpovoljnije. na objektima koji su od posebnog značaja za narodnu odbranu i na bazi sporazuma investitora i izvođača o zajedničkom finansiranju izgradnje. Tu spadaju slučajevi u kojima se izgradnja ustupa: nakon nepogoda i drugih nepredviđenih događaja s ciljem otklanjanja njihovih štetnih posljedica. te da će onima koji se kvalifikuju uputiti poziv da pošalju svoje ponude. Rezultati tih pregovora su odlučujući za izbor saugovarača. Ona može biti 252 . prikupljanja ponuda. investitor ima pravo da ugovor zaključi neposrednom pogodbom. bilo licitacija o podobnosti. Zaključenje ugovora Završetkom postupka ponudbene licitacije.4.odnosno radove. Drugo. Druga grupa slučajeva u kojima je moguće zaključenje ugovora neposrednom pogodbom odnosi se na situacije u kojima je neka vrsta licitacije potrebna. On je zaključen kada je sporazum postignut u pisanoj formi. 4. bilo ponudbena. Ovo pravilo postoji samo u režimu javnih nabavki ali je i u ovom slučaju potrebno odobrenje Ministarstva finansija Federacije BiH. U našem pravu se krug lica kojima će biti poslan poziv obavezno određuje licitacijom o podobnosti ako se radi o režimu javnih nabavki. U prvu ulaze one situacije u kojima licitacija nije ni potrebna. Ugovor o građenju je formalan pravni posao po sili zakona (čl. 3. Postupak konkursa za utvrđivanje podobnosti sličan je postupku ofertalne licitacije. odluka se odnosi ne na najpovoljnijeg. oglas mora sadržavati i zahtjev za podatke o ličnosti izvođača (oprema. O tome ih obavještava pismom o namjerama (Letter of Intend).

237 Vidjeti Đuretić dr Slobodan: “Ugovor o izgradnji investicionih objekata”. “Građevinski radovi” nisu precizirani u zakonu. najprije.ostvarena potpisivanjem jedinstvenog dokumenta. Može biti povezan i sa isporukom investicione opreme. kao i samostalna postrojenja trajno povezana sa tlom. str. istražnih. 61-63. Mogu se podijeliti na građevinske radove u užem smislu (“čisti”) i na zanatske radove. Da bi neki poslovi bili građevinski. 561. str. Stručna knjiga. On se tada određuje u sklopu pripremnih. Građevinom se smatra građevinski objekat koji je trajno povezan sa tlom i koji se sastoji od građevinskog sklopa i ugrađene opreme koji u okviru tehnološkog procesa čine tehnološku cjelinu. potrebno je i na građevinske radove primijeniti ista mjerila kao i na pojam “građevine”. A to znači da i oni treba da budu veći i složeniji. Predmet Predmet ugovora o građenju određen je u čl. češće. brane.) i navođenjem bitnih osobina građevinskih objekata. 236 Građenje je članom 2 ZG definisano kao izvođenje pripremnih radova. koji može imati isti predmet. upućivanjem na tehničku dokumentaciju. a može i razmjenom pisama identičnog sadržaja. 238 Vidjeti Trifković dr Miloš: “Građevinski nadzor”. Upravo zbog toga se u drugom slučaju ugovor o građenju smatra sklopljenim danom prijema pisma o prihvatanju. ugradnja i montaža opreme. gotovih građevinskih elemenata i konstrukcija kao i drugi zahvati u prostoru. 253 . Pojam “građevina” određen je nabrajanjem objekata primjera radi (zgrade. montažnih i drugih radova. da moraju ulaziti u okvire ove djelatnosti. Beograd. nesumnjivo je. građevinskih radova. Ugovor se može zaključiti i tako da se izvođač obavezuje da izvrši sve radove prema tehničkoj dokumentaciji. 631 ZOO). tehnička dokumentacija je uvijek sastavni dio ugovora. isto djelo. 1983. 630 ZOO dvostruko: kao “građevina” i kao “građevinski radovi”. Materijal za savjetovanje. III BITNI ELEMENTI UGOVORA 1. osim onih koji su sporazumom stranaka izričito isključeni. mostovi itd. Predmet ugovora o građenju može biti uključen i u predmet ugovora o investicionoj izgradnji. Te karakteristike su veličina i složenost (čl. Vidjeti: Kapor dr Vladimir . 237 Kako bi se ugovor o građenju razlikovao od ugovora o djelu. Prema UG 11. 238 Predmet posla se određuje ili u ugovoru neposredno ili.Carić dr Slavko. 236 U teoriji je kritikovana neodređenost u definisanju predmeta ovog posla.

To su oni “čije je poduzimanje bilo nužno da bi se osigurala stabilnost objekta ili spriječio nastanak štete. ona dovela do znatnog povećanja cijene. a koji se moraju izvesti”. Postoji više vrsta radova čiji troškovi čine cijenu.1. Jedinične cijene se iskazuju prema predmjeru radova. Cijena radova ne uključuje i cijenu materijala. tj. I treće. tako da se 239 Danas se. Beograd. Zbornik radova sa Savjetovanja o Zakonu o obveznim (obligacionim) odnosima. Ona znači pretvaranje opšteg tipa ugovora o građenju u poseban posao. neočekivanom pojavom vode ili drugim izvanrednim i neočekivanim događajima” 240 Za ove radove izvođač ima pravo na pravičnu naknadu. investitor može i raskinuti ugovor. pa ćemo se na ovom modalitetu zadržati kasnije. Svi oni nemaju jednak tretman. Ako bi (čl. materijala. Osnov za ugovaranje cijene je predmjer radova. odnosno manjkove radova. 634 ZOO). Cijena 2. U cijenu. tj. O njihovoj vrijednosti stranke se moraju posebno sporazumjeti (UG 35). od “viškova” i od “manjkova” radova (UG 9). Postoje tri osnovna načina na koja se određuje cijena. u pravilu. Prvi je paušalno utvrđivanje. ali cijena ne mora odgovarati onome iznosu koji je investitor utvrdio predračunom. ne razdvaja cijena rada i oni posebno ne iskazuju. Napokon. ukoliko oni ne prelaze 10% ugovorenih količina (uzansa br.2. No. cijena može biti određena uz navođenje izraza “ključ u ruke” ili neke druge sintagme sličnog značenja. odnosno radova (UG 22). Treba istaći da naslov čl. str. 239 Biro Zoltan: “Ugovor o građenju s posebnim osvrtom na reviziju cene i klauzula “ključ u ruke”. 22).IPU. u nju su već uključeni fiksni troškovi građevinara. najprije. Ovaj metod može se primijeniti i za dio objekta.oni koji nisu ni ugovoreni ni nužni ne utiču na cijenu. Drugu relevantnu vrstu radova čine “nepredviđeni radovi”. Složenost posla u punoj mjeri se odrazila i na pravni režim cijene. SUPJ . 635 ZOO). 634 ZOO govori o “hitnim nepredviđenim radovima”. 121. Kod ugovora “ključ u ruke”. ali da tekst nigdje izričito ne spominje hitnost. višak ili manjak radova ne utiče na cijenu. Ako njihov uticaj na cijenu nije ugovoren posebne uzanse o građenju smatraju da se jedinične cijene primjenjuju i za viškove. već se daje jedinstvena cijena ugrađeno. 240 UG 9 definiše nepredviđene radove kao one “koji ugovorom nisu obuhvaćeni. 1978. naknadni radovi . Prema UG 32 “cijena određena u ukupnom iznosu ne mijenja se zbog nastalih viškova i manjkova radova”. Određivanje cijene Cijena je naknada koju investitor duguje izvođaču za postignuti rezultat: građevinu ili obavljene građevinske radove. Drugi i u praksi najčešći metod jeste određivanje cijene kao zbira jediničnih cijena za pojedine radove. Cijena dalje zavisi od odnosa količina radova koje su predviđene ugovorom i onih koje stvarno treba izvesti. 254 . davanje ukupne cijene za cijeli objekat (čl. uvijek ulazi vrijednost radova navedenih u tehničkoj dokumentaciji u predmjeru prvenstveno. Određivanje cijene se uvijek vrši sporazumom stranaka. a izazvani su neočekivano težom prirodom zemljišta.

kako zakonska. Pošto ovo rješenje odgovara i opštim pravilima 241 242 Vidjeti Šurlan Petar: “Posebne uzanse o građenju”. Osnovicu za utvrđivanje procenata u ovom slučaju ne predstavlja ukupna vrijednost radova. a preko toga investitor (čl. Beograd. Jasno je da u sva tri slučaja investitor može biti doveden u situaciju da ne može da nastavi izgradnju. sva sniženja cijena idu u korist investitora (čl. Ukoliko je izvođač u docnji svojom krivicom.2. Ukoliko je izvođač u docnji. cijena je ipak promjenjiva. str. odnosno radova. Zbog toga mu zakonodavac daje pravo da u uslovima znatnog povećanja raskine ugovor. 25. Izvođač tada snosi povećanja do 10%. Sporazumna promjena cijena može se izvršiti naknadno. kada se promjene pojave i unaprijed. 636 ZOO). U slučaju da izvođač nije u docnji. Promjena cijene Ugovorena cijena se može mijenjati. Pored toga. mogla se primijeniti kada se troškovi života promijene za 5%. 637 ZOO).2. Ukoliko je avans predviđen i dat izvođaču radi nabavke materijala. 27-28. tako i ugovorna. Ovaj načelni stav. Već pri zaključenju ugovora u njega mogu biti unesene klizna skala i indeksna klauzula. 639 ZOO). 638 ZOO). nego onaj njen dio sa kojim je izvođač u docnji. Povećanje cijena elemenata na osnovu kojih je određena cijena radova nastalo nakon pada građevinara u docnju u cjelini snosi sam izvođač (čl. Ravnopravan tretman stranaka naveo je zakonodavca da naručiocu obezbijedi pravo na sniženje cijene onda kada padaju cijene elemenata na osnovu kojih je utvrđena vrijednost objekta. Ono jednako djeluje i prema investitoru i prema izvođaču. Prvi instrument se gotovo redovno sreće u praksi. izvođač koji nije u docnji snosi povećanja cijene do 2%. izmjena cijena se ne može zahtijevati radi promjene cijena materijala u onoj mjeri u kojoj je izvođač avansom mogao “isključiti uticaj izmena cena materijala na ugovorenu cenu” (UG 29). naručilac ima pravo na sniženja koja prevazilaze 2%. Ako ugovor ne sadrži posebna rješenja o modifikaciji cijene. 255 . 242 ZOO je usvojio načelo promjenjivosti cijene. Vidjeti UG 22-33. koji odgovara principima našeg obligacionog prava. cijena može biti modifikovana i u skladu sa sporazumom stranaka. Tada duguje izvođaču dio cijene za već završene radove i “pravičnu naknadu za učinjene neophodne troškove” (čl. Prema njoj. kod ugovora o građenju je razvijeniji nego kod drugih poslova. Nastavljajući koncept usvojen u sudskoj praksi 241 i u Posebnim uzansama. uticaj može imati i avans. Čak i onda kada je predviđeno da se cijena neće mijenjati ako se nakon zaključenja ugovora povećaju cijene elemenata na osnovu kojih je ona utvrđena. odnosno kod fiksnih cijena 10%. na njega pada teret povećanja cijena do 5%. Na pravila o promjeni cijene. Privredna štampa. 1977. Njegov pravni režim je u principu isti kao i kod ugovora o prodaji. Indeksna klauzula je uređena u posebnoj uzansi o građenju br.

Ugovorom se predviđa plaćanje ugovorne kazne u slučaju izvođačeve docnje. ako ugovarači posebno odrede. a neizvršenih radova za svaki dan zakašnjenja). odnosno za eventualno pomjeranje radova zbog nepovoljnijeg godišnjeg doba (UG 42). on teče od dana uvođenja građevinara u posao. ni kod ugovora o građenju ne sadrži posebna rješenja o vremenu u kome izvršilac treba da ispuni svoju osnovnu obavezu. Ukoliko izvođač bez opravdanog razloga odlaže početak korištenja roka za građenje. ili na isti ovaj način. primijeniće se i onda kada važenje Posebnih uzansi nije izričito ugovoreno. prolongiranje rokova se može tražiti u slučajevima u kojima zbog promijenjenih okolnosti ili neispunjavanja obaveza naručioca izvođač ne može izvoditi radove. 2% od ugovorenih. Zakon o obligacionim odnosima ni kod ugovora o djelu. Zahtjev za produženje mora se podnijeti čim izvođač sazna za razlog produženja. Ugovorna kazna Pravni režim ugovorne kazne zavisi od sporazuma stranaka. investitor mu može dati primjeren rok. On se kroz izvođenje konstatuje tzv. Njihovoj interpretaciji i dopuni u svojstvu običajnih normi služe posebne uzanse 36-44. To se najčešće čini utvrđivanjem dinamičkog vremenskog plana radova. Početak toka roka utvrđenog periodom može biti izričito ugovoren. Tada. plaćanje se može predvidjeti u utvrđenom iznosu po ugovorenim periodima (npr. 256 . privremenim situacijama. Produžavanje roka je moguće na osnovu ugovora i to bilo unaprijed.obligacionog prava. Pod tim se podrazumijeva završavanje svih “onih obaveza naručioca bez čijeg prethodnog ispunjenja započinjanje radova faktički nije moguće ili pravno nije dozvoljeno” (UG 45). uključivanja posebnih uzansi u izvore prava i od dispozitivnih rješenja Zakona o obligacionim odnosima. Rok se u ovom slučaju produžava za vrijeme potrebno za ponovno otpočinjanje radova. Kao i obično kod ugovorne kazne. Ako to nije slučaj. Razumije se da stranke svojim sporazumom mogu i samo pojedinim faznim rokovima dati ovo svojstvo. 5. Prema posebnoj uzansi 42. U praksi dominira određivanje roka periodom. vrijeme za izvođenje svake faze ima pravno dejstvo posebnog roka (UG 36). Stoga će se i na ovaj posao primjenjivati opšta pravila. Rok Rok je trenutak do koga ili period unutar koga objekat. 3. Njegovo nepoštovanje daje investitoru pravo na raskid ugovora (UG 39). bilo naknadno. 4.000 KM za svaki dan zakašnjenja) ili u procentima od vrijednosti neizvršenih radova za utvrđeno vrijeme (npr. odnosno građevinski radovi moraju biti završeni.

UG 104 određuje poseban rok za stabilnost i sigurnost objekta koji iznosi 10 godina od dana primopredaje objekta. ali ne mora. po Posebnim uzansama o građenju (uzansa br.ali po progresivnoj stopi (npr. Ostali garantni rokovi su uređeni prinudnim propisima u Zakonu o obligacionim odnosima. O modalitetima ugovaranja ugovorne kazne pobliže vidjeti: Doc. O njima će biti riječi pri izlaganju odgovornosti projektanta i izvođača. prenesena garancija izvođača radova (UG 87). Veljko Trivun: “Uticaj principa pacta sunt servanda na izvršavanje obaveza kod ugovora o građenju”. str. ni Posebne uzanse o građenju ne sadrže dispozitivna pravila o premiji. 2002. 42-46. Premija se nalazi u istom pravnom režimu kao i ugovorna kazna. 2% za svaki dan za prvih 10 dana docnje.g. primijeniti analogija sa metodom utvrđivanja ugovorne 244 kazne. I kod ovog posla važi pravilo da dužnik ne plaća ugovornu kaznu ako ugovor nije ispunio zbog uzroka za koje nije 243 odgovoran. 52). Sarajevo 2002. Ugovorna kazna se plaća od primopredaje objekta. 5.g. odnosno njegovog dijela koji je dovršen i može se upotrijebiti i samostalno koristiti.). Premija izvođaču Izvođač koji je u docnji sa ispunjenjem svojih obaveza duguje investitoru isplatu ugovorene kazne shodno njihovom sporazumu. U pogledu ugrađene opreme važi tzv. str. 244 O pojedinim aspektima ugovorne kazne i premije pobliže: Docent dr. dr. Ni Zakon o obligacionim odnosima. Shodno tome. Garantni rok za kvalitet radova I garantni rokovi za kvalitet izvedenih radova su bitan elemenat ugovora u onoj mjeri u kojoj postoji režim primjene posebnih uzansi. Smatra se da je kazna ugovorena za neuredno ispunjenje ugovornih obaveza ako nije drukčije ugovoreno. 42-45. 6. Ekonomski fakultet u Sarajevu-Izdavačka djelatnost Fakulteta. stranke se u svakom konkretnom poslu moraju sporazumjeti o uslovima za primjenu ovog instituta i o iznosima koje investitor duguje izvođaču za prijevremeno završavanje njegovih obaveza. 243 257 . Njihovo trajanje iznosi dvije godine za kvalitet radova ako ugovorom ili propisima nije drugačije određeno (UG 85). sarajevo. Pri tome se može. Ipak. Ekonomski fakultet u Sarajevu-Izdavačka djelatnost. i ugovorna kazna iznosi jedan promil od ukupno ugovorene cijene radova za svaki dan zakašnjenja. U ukupnu cijenu ne ulazi vrijednost već predatog dijela objekta (UG 53). 4% za drugih 10 dana docnje itd. Veljko Trivun «Uticaj principa pacta sunt servanda na izvršavanje obaveza kod ugovora o građenju». iznos ne može preći 5% od ukupne cijene radova. Premija egistira da bi se stimulisao izvođač na ispunjenje obaveza prije roka i da bi izjednačio njegovu pravnu poziciju sa investitorom. Iznos premije se može utvrditi i paušalno. U tom slučaju.

Uređenim se smatra samo ono gradilište koje izvođaču. isto djelo. Uređenje gradilišta može biti predmet posebnog ugovora o prethodnim radovima 245 Pored predaje koje investitor zaključuje bilo sa trećim licem. pribavljanje sredstava. On može biti modifikovan sporazumom stranaka i onda kada su UG izričito prihvaćene. Ako se kao mjerilo uzme vrijeme nastanka. dobijanje odobrenja za građenje i poštovanje pismene forme ugovora. str. 2. 258 . Pisana forma ugovora Ugovor o građenju je prema ZOO bitan element posla. 245 Ovo je slučaj naročito kod ugovora zaključenih po sistemu inženjeringa. Ove obaveze već su razmatrane. gradilišta. Prethodne obaveze Obaveze investitora se po osnovu nastanka. Obaveza je složena. O izvršenju ove obaveze se vodi poseban zapisnik i to se konstatuje u građevinskom dnevniku. Dužnosti investitora u toku gradnje nećemo izlagati prema njihovoj pravnoj prirodi. obezbjeđuje faktičku i pravnu mogućnost pristupa parceli na kojoj se izvode radovi. “Pod uvođenjem izvođača u posao podrazumijeva se ispunjenje onih obaveza naručioca bez čijeg prethodnog ispunjenja započinjanje radova faktički nije moguće ili pravno nije dozvoljeno” (UG 45). investitor mora da uruči izvođaču: tehničku dokumentaciju u potrebnom broju primjeraka. Pošto se obaveze administrativne i imovinsko-pravne prirode prepliću. IV OBAVEZE INVESTITORA 1. provođenje izabranog načina odabira saugovarača u skladu sa zakonom. prateći redovan tok posla građenja. Uvođenje izvođača u posao Uvođenje izvođača u posao je ugovorna obaveza. 42.7. Pismena forma se nameće kao uslov ad solemnitatem i ad probationem. Vidjeti Šurlan Petar. one u toku građenja i po završetku izgradnje. Investitor mora najprije da preda samo gradilište. U prethodne obaveze spadaju: izrada elaborata. odobrenje za izgradnju i potvrdu da su sredstva obezbijeđena. odnosno prema pravnoj prirodi mogu podijeliti na administrativne i ugovorne. bilo sa izvođačem. Pod njim se podrazumijeva uređena obezbijeđena i iskolčena parcela sa obilježenim osnovnim kotama i osovinama. obaveze se svrstavaju u: prethodne. između ostalog. Njen dispozitivni režim dat je u Posebnim uzansama o građenju broj 45-47. iznijećemo ih logičkim redoslijedom. obezbjeđenje tehničke dokumentacije sa revidiranim projektima.

Stav prinudnih propisa nešto je drukčiji. U njega ulaze naročito: vrste. Iz člana 632 može se zaključiti da ove radnje imaju karakter njegovog prava. bilo preko posebno angažovanog lica. postupaka. količina i kvalitet radova. 259 . U najužem smislu. ovaj nadzor obuhvata samo stručnu kontrolu koja se nad svim elementima i momentima posla obavlja u toku građenja. određuje se ugovorom i Posebnim uzansama. niti da interveniše 246 Način nadzora u imovinsko-pravne odnose vezane za ispunjenje ugovora. pridržavanje tehničke dokumentacije i rješenja značajnih za stabilnost i sigurnost objekta. odnosno posjed. Od trenutka uvođenja u posao. samo pravnom licu registrovanom za poslove građenja koje ima u radnom odnosu zaposlenog najmanje po jednog diplomiranog inženjera sa 5 godina radnog staža i položenim stručnim ispitom za svaku vrstu radova za koju se obavlja nadzor. materijala i radova potrebnih za izgradnju objekta. 3. Njegovim bezuspješnim protekom izvođač stiče pravo na raskid ugovora i naknadu štete po tom osnovu (UG 46). 21 ZG. pod građevinskim nadzorom podrazumijevamo samo kontrolu nad izvođenjem radova koju obavlja investitor. u ime investitora. Zakon o obligacionim odnosima ne predviđa građevinski nadzor kao obavezu investitora. 246 Šurlan Petar. teče rok za izgradnju objekta. kada su uključene u izvore prava. bilo sam. Investitor ima pravo na produženje roka za ispunjenje ove obaveze za ono vrijeme za koje traje viša sila koja ga u tome sprečava (UG 47). Zato se vrijeme uvođenja u posao utvrđuje ugovorom. Prema čl. izvođač ima pravo da investitoru da naknadan primjeren rok za ispunjenje ove obaveze. 81. Posebnim uzansama o građenju. savremenosti. Bez posebnog ovlaštenja nadzorni organ nema pravo da mijenja tehničku dokumentaciju i projekte. odnosno izvođenje radova. Svoje primjedbe nadzorni organ je dužan da bez odlaganja saopšti izvođaču posebnim pisanim aktom (“notom”) i upisom u građevinski dnevnik (UG 101). Podaci o nadzornom organu se moraju dostaviti nadležnoj inspekciji. kao i samog objekta.Formalnosti vezane za ispunjenje obaveze uvođenja izvođača u posao uslovljene su njenim značajem. Ukoliko razlozi koji spadaju pod “višu silu” ne postoje. nadzor se može povjeriti. ugovorom i. Uređuje se prinudnim propisima. Predmet investitorovog nadzora izuzetno je kompleksan. građevinski nadzor je sistem materijalnih i pravnih radnji stručne provjere racionalnosti. materijala i opreme (UG 99). Građevinski nadzor U najširem smislu. kvaliteta i zakonitosti dokumentacije. str. isto djelo. U užem smislu.

Radovi se utvrđuju na osnovu građevinskog dnevnika i građevinske knjige u koju se dnevno bilježi situacija na gradilištu. odnosno obavljanja radova.2. a neizvršenih radova (UG 60). u toku i po završetku izgradnje objekta. U poslu građenja one se nazivaju “situacijama”. prema UG 60. te opšte odredbe Zakona o obligacionim odnosima o ispunjenju novčanih obaveza. vrši se u roku od 8 dana od prijema privremene situacije.4. privremena situacija treba da sadrži i iznos koji investitor odbija od uplate. Plaćanje prije početka radova Plaćanje cijene je osnovna obaveza investitora. obračunske situacije. Tehnika povrata avansa se sastoji u odbijanju odgovarajuće rate od cijene koju treba platiti po dospjeloj privremenoj situaciji. ugovor. Avans se obračunava i vraća shodno ugovoru. Izvori prava su: prinudni propisi. Ukoliko je izvođač primio avans koji se počeo vraćati. Ako vrijeme uručenja avansa nije utanačeno. To je faktura koja se ispostavlja za radove izvedene u proteklom periodu od mjesec dana. Ona je pravovaljana i kada je investitor. “avans se plaća prije početka izvođenja ugovorenih radova” (UG 59). obaveza vraćanja počinje teći “kad novčani iznos ispostavljenih privremenih situacija dostigne visinu 50% ugovorene cene”. nego kod većine drugih ugovora u privredi. Posebne uzanse o građenju kao običajna pravila. Plaćanje cijene 4. Za iznose koje će uručiti investitor po pravilu traži garanciju banke da će izvođač ili izvršiti ugovorene radove ili vratiti avans (“avansna garancija”). Njihova vrijednost se utvrđuje prema ugovorenim cijenama. koja u tom svojstvu važe i kad nisu izričito uključena u ugovor. Iskazuju se stvarno izvedene količine prema specifikaciji koja je data u tehničkoj dokumentaciji. Privremena situacija se ispostavlja u primjerenom roku po isteku perioda na koji se odnosi. Karakteristika plaćanja u poslu građenja jeste da je to trajna obaveza koja se izvršava prije. Zbog složenosti posla građenja ona je komplikovanija kod ovoga. Vraćanje se vrši sukcesivno i u srazmjeri primljenog avansa i vrijednosti ugovorenih. 4. Posebne uzanse o građenju ih ne regulišu.1. Plaćanje fakturisanog iznosa. Plaćanje u toku izvođenja radova U toku izvođenja radova plaćanje se vrši na osnovu faktura. U praksi postoje i tzv. Plaćanje prije početka izvođenja objekta/radova vrši se davanjem avansa. Posebne uzanse o građenju detaljno regulišu “privremenu situaciju” (UG 5865). Obračunska situacija se ispostavlja za radove obavljene u jednoj fazi. Investitor može osporavati pojedine stavke fakture. 260 . odnosno njegov nadzorni organ ne ovjeri. pa se ono mora unaprijed ugovoriti. O tome mora odmah obavijestiti izvođača. ili iznosa koji nije osporen. Ukoliko izričit sporazum ne postoji. ali se na njih može shodno primijeniti režim predviđen za “okončanu situaciju”. Izvođač nema zakonsko pravo na avans.

Osnov za plaćanje predstavlja “okončana situacija”.3. Imaju prinudni karakter. Sadržaj ove situacije isti je kao i privremene. Zadržani iznos ili njegov ostatak se moraju platiti u roku od 8 dana po otklanjanju utvrđenih nedostataka (UG 69). a u drugu: pregled tehničke dokumentacije. najprije. No. 4. odnosno da je platio više nego što je utvrđena vrijednost dijela objekta.dijelu objekta. Ona se sastavlja i podnosi investitoru po “izvršenoj primopredaji izvedenih radova” (UG 62). I njih ćemo izložiti logičkim redoslijedom. On. Suma za plaćanje se utvrđuje konstatovanjem vrijednosti nespornih izvedenih radova i njenim umanjenjem za iznose plaćanja po osnovu privremenih. Tek nakon toga se vrše i krajnji obračun i završno plaćanje po ugovoru o građenju. Plaćanje nakon završetka radova Nakon završetka objekta. Prethodne obaveze su malobrojne. investitor po ugovoru ima pravo da zadrži dio cijene do isteka garantnog roka za kvalitet radova. Osnov je građevinska knjiga. ima pravo da zadrži “srazmjerni dio cijene za otklanjanje nedostataka utvrđenih prilikom primopredaje radova” (UG 66). Po svome osnovu su imovinsko-pravne i administrativne. Posebna uzansa 13 predviđa da je izvođač “dužan da blagovremeno i detaljno prouči tehničku dokumentaciju na osnovu koje se 261 .stranački pregled objekta po isteku garantnog roka. a eventualno i obračunskih situacija. Napokon. Sadrži podatke do kojih je došla kolaudaciona komisija. V OBAVEZE IZVOĐAČA 1. iznos se utvrđuje na drugi način: od ukupne vrijednosti dijela objekta se odbija ono što je već plaćeno po osnovu privremenih situacija. odnosno radova. U prvu grupu spada poštovanje pismene forme ugovora. obavlja se konačan obračun (UG 116-121) i plaćanje između stranaka. Prethodne obaveze Obaveze izvođača mogu se podijeliti po istim mjerilima kao i one koje padaju na investitora. zajedničko tijelo investitora i izvođača koje provjerava saglasnost i kvalitet izvedenih radova sa tehničkom dokumentacijom. Investitor po pravilu ne plaća cijeli iznos okončane situacije. 176 UG). Rok za plaćanje ove situacije je 15 dana od prijema. prijava početka radova i preduzimanje mjera obezbjeđenja. On obično iznosi 2% i služi za otklanjanje nedostataka na koje ukaže superkolaudacija . Pregled tehničke dokumentacije prije početka radova je administrativna obaveza izvođača (čl. Razumije se da ovakav obračun može da pokaže da investitor ne duguje ništa.

posljedice propusta su iste. bio nesavjestan. On to mora učiniti najmanje osam dana prije početka izvođenja radova. 47 ZG). Bez obzira na pravnu prirodu pregleda. Građevinska knjiga sadrži navode o završetku pojedinih faza radova i za uređivanje odnosa između stranaka povodom te faze. Zato je logično da ga obje strane potpisuju. odnosno dati samo na posebnom dokumentu . Njihov broj i sadržaj nisu uređeni identično. dnevnik mora da sadrži sve važnije momente koji se tiču izvođenja radova ili koji mogu da utiču na njihov kvalitet (temperatura. ali pokrivaju približno iste sadržaje. sva relevantna komunikacija stranaka u pogledu izvođenja radova se vrši preko dnevnika.noti. 2.V 1973. prolaznike i saobraćaj. Izvođač je dužan i u toku gradnje da ažurira mjere koje je preduzeo i da uvodi nove. 247 Prijava početka radova je druga administrativna obaveza izvođača. Izvođač mora blagovremeno poduzeti sve potrebne mjere da bi u skladu sa važećim propisima i okolnostima posla zaštitio: građevinu i radove. ali nema jednokratan karakter. Građevinska knjiga je jedan od izvora podataka za obračunske situacije. ako je dakle. Preduzimanje mjera sigurnosti je takođe javno-pravna obaveza. Ugovorom može biti predviđeno da se pojedini momenti i izjave mogu pravovaljano konstatovati. inspekcijski pregledi itd. Nepotpisani zapisi se ne mogu upotrijebiti kao dokaz. Podaci iz dnevnika su osnov za izdavanje privremenih situacija. odnosno njegovog nadzornog organa. Nalozi i primjedbe investitora. Ova obaveza se mora izvršiti prije početka građenja. Sl. Vođenje knjiga o građenju Značaj i složenost posla građenja zahtijevaju preciznu dokumentaciju o svim relevantnim momentima koji se tiču njegovog izvršavanja.).VII 1972 i Sl. koje okolnosti slučaja zahtijevaju.V 1972. Praktično. I nju potpisuju obje stranke. 1503 od 25. Po pravilu se predviđaju građevinski dnevnik i građevinska knjiga. 247 Ovo je stav sudske prakse. Potpisivanje se vrši svakodnevno. te susjedne objekte. testiranje materijala. radnike. Isto vrijedi i za navode koje nadzorni organ nije potvrdio svojim potpisom. opremu i materijal. kiša. Zbog toga je prinudnim propisima građevinaru nametnuta dužnost da vodi odgovarajuće knjige (čl. Pored toga. 1112/72 od 9. daju se putem dnevnika. Prijava se podnosi nadležnom inspekcijskom organu uprave nadležnom za poslove građenja.izvode ugovoreni radovi i da od naručioca blagovremeno zatraži objašnjenje o nedovoljno jasnim detaljima”. Vidjeti presude Vrhovnog privrednog suda Sl. Izvođač odgovara za štete nastale usljed nedostataka u projektu ako je za njih kao stručnjak znao ili morao znati. U građevinski dnevnik se unose dnevni podaci o otpočinjanju i završetku pojedinih radova i o njihovim količinama. 129/2 od 16. 262 .

Bude li potrebno. izvođač mora da poštuje i javno-pravne propise koji se na njih odnose: tehničke norme. Ako ovlašteno lice ne reaguje na opomenu. Stoga ćemo je izložiti po pojedinim elementima.3. 607 ZOO). “izvođač je dužan izvršiti djelo kako je ugovoreno i po pravilima posla” (čl. 3. dispozitivnih (čl. može nastaviti izmijenjene radove. Solidno izvođenje radova 3. dužan je da ugradi onaj koji je predviđen tehničkom dokumentacijom i snabdjeven atestom. djelujući pažnjom stručnjaka. Pridržavanje projektne dokumentacije S obzirom na to da je ugovor o građenju po svojoj pravnoj prirodi ugovor o djelu. Materijal se predaje na gradilištu u skladu sa ugovorenom dinamikom radova (UG 93). propise o bezbjednosti i slično. u načelu. ugovornih i odredbi Posebnih uzansi o građenju (UG 75-82). investiciono-tehničke dokumentacije i drugih planova te dokumenata koji su sastavni dio ugovora. Pravni karakter obaveze Solidno izvođenje radova je karakteristična obaveza cijelog ugovora i osnovna činidba izvođača. odnosno investitora. Inače. obavezne standarde. Pored pridržavanja ugovornih elemenata. Postojanje revidiranog glavnog projekta i stručnog nadzora od strane investitora ne oslobađa izvođača obaveze da se savjesno i pažljivo odnosi prema projektu. Jedinstvo javno-pravnih i obligacionih elemenata. Bez odobrenja investitora. Upotreba odgovarajućeg materijala Izvođač mora upotrijebiti materijal koji je dobio od investitora.3. nema pravo na naknadu za učinjene radove. U slučaju akutne opasnosti. Za pravilnost njenog ispunjenja mjerodavan je niz administrativnih. O njima će naknadno biti riječi. mora upozoriti na nedostatke koje zapazi poslujući pažnjom dobrog stručnjaka. Ova dužnost je složena. mora o tome da bez odlaganja obavijesti nadzorni organ. On je tada dužan da provjeri kvalitet samo ako je to ugovoreno. Ako nije.2. Kada sam nabavlja materijal. tipično za ugovor o građenju uopšte. Ukoliko u toku izvođenja zapazi nedostatke ili nejasnoće u projektu. A to najprije znači da se u svemu mora pridržavati glavnog i izvedbenih projekata. Tek po dobijanju pismene saglasnosti. valja da preduzme i mjere za otklanjanje takvih nedostataka. Sve to mora izvođač da učini pošteno i savjesno. izvođač je dužan da o tome obavijesti nadležni inspekcijski organ. Investitor je dužan da u primjerenom roku i u pismenoj formi pruži tražena objašnjenja tehničke dokumentacije (UG 13) i svoj stav o nedostacima na koje je ukazano. 632-634 ZOO). posebno se jasno manifestuje u režimu ove obaveze. 3. Uoči li nepodudarnost rješenja tehničke dokumentacije sa propisima ili svrhom 263 . Izuzetak su jedino “hitni nepredviđeni radovi” iz člana 633 ZOO.1. Obaveza i troškovi čuvanja padaju na izvođača. a radi se o nedostacima koji predstavljaju javnu opasnost. izvođač mora samoinicijativno privremeno obustaviti radove. izvođač ne smije odstupiti od projekta.

Materijal na koji ima primjedbe izvođač može da ugradi samo onda kada je to zahtijevao investitor. kada je to potrebno. Ukoliko izvođač neće da postupi po nalogu. Zahtjev treba dati pismeno. Ako metod provjere nije ugovoren. Bez obzira na to da li je kvalitet materijala propisan ili ugovoren. da provjeri kvalitet materijala koji ugrađuje. Član 633 ZOO predviđa da “za svako odstupanje od projekta građenja. To je tzv. po pravilu kroz građevinski dnevnik. ima neko od sljedećih prava: zahtijevati obustavu radova. višak radova. investitor može i odustati od ugovora. mora o tome obavijestiti investitora i tražiti otklanjanje nedostataka. a pojavljuju se kao nužni ili korisni s obzirom na uslove izgradnje konkretnog objekta. “Nepredviđene radove izvođač naručioca ako zbog njihove hitnosti ZOO). rušenje dijela koji je napravljen od takvog materijala. analogno obavještavanju o nedostacima projekta. određuje ga sam izvođač. izvođač mora. druge objekte i okolinu (UG 76-78). Jedan značajan izuzetak ipak postoji. izvođač mora imati pismenu saglasnost naručioca i projektanta vezano za njegovo autorstvo”. Razumije se da i tada ima pravo na naknadu štete. Obavještavanje o višku radova Obavještavanje o višku radova može se. uvrstiti i u obavezu urednog i savjesnog izvođenja radova. 634 smislu ove odredbe smatraju se oni koji više sile i mogućnost nanošenja štete 264 . Ovdje stoga istaknuti samo to da vremenski plan radova koji je sastavni dio investiciono-tehničke dokumentacije može i od parcijalnih rokova da učini samostalne cjeline čijim nepoštivanjem izvođač pada u docnju. 4. angažovanje drugog izvođača za izradu porušenog dijela i naknadu eventualne štete koju je pretrpio. primjenu adekvatnog materijala. On snosi i troškove provjere (UG 76).objekta. Nepredviđenim radovima u ispunjavaju dva uslova: karakter može izvesti i bez prethodne saglasnosti nije mogao pribaviti tu saglasnost” (čl. O vremenu je već govoreno prilikom izlaganja bitnih elemenata posla. ova obaveza ne postoji onda kada bi primjena neadekvatnog materijala ugrozila stabilnost objekta ili kada bi predstavljala opasnost po ljude. Rokovi izgradnje Izvođač mora da na vrijeme izvrši radove. 3.4. Ono predstavlja uslov za naknadu viška radova. iz posebnih razloga to ne činimo. odnosno ugovorenih radova. Obavještavanje o njemu treba izvršiti bez odlaganja kroz građevinski dnevnik i na druge ugovorene načine. Ne učini li tako “ne može zahtijevati povećanje ugovorene cijene za radove što ih je izvršio bez takve saglasnosti”. Primijeti li investitor da izvođač koristi nepodoban materijal. No. Ove odredbe važe i za radove koji nisu predviđeni u projektu i u ugovorenoj dokumentaciji. No.

čl.ugrožavanjem stabilnosti objekta ili na drugi način. svaki od njih preuzima samostalnu obavezu čuvanja. prisustvovanje testovima. ali uvijek u pisanoj formi. uzimanje uzoraka i slično. 603 ZOO. Primjedbe koje su rezultat nadzora se upisuju u građevinski dnevnik ili daju na drugi način. Čuvanje gradilišta Čuvanje gradilišta “od početka izvođenja do predaje radova naručiocu” (UG 109) ugovorna je obaveza koju ne treba miješati sa administrativnim dužnostima preduzimanja mjera sigurnosti javnog karaktera. Saopštavaju se izvođaču bez odlaganja (UG 101). On to mora učiniti na propisan i ugovoren način. Ako na istom gradilištu ima više izvođača. Mogućnost njihovog izvođenja bez saglasnosti investitora ne znači i prestanak obaveze obavještavanja koja leži na izvođaču. 265 . 5. Izvođač je dužan da postupi “po svim osnovnim zahtjevima naručioca podnesenim u vezi s vršenjem stručnog nadzora” (UG 102). Ako ništa nije posebno ugovoreno. Ukoliko su ti radovi prouzrokovani onemogućavanjem naručioca da na vrijeme izvrši kontrolu. Ona postoji i pri raskidu ugovora. otkrivanje pojedinih radova. Izvođač mora učiniti sve da bi naručilac mogao realizovati svoja nadzorna ovlaštenja. Troškove nadzora i vraćanje objekta u stanje u kome je bio prije kontrole. sadržaj ove obaveze se uređuje shodno uzansi 109 i okolnostima posla. 7. pružanje dokaza o kvalitetu upotrijebljene opreme i radova (UG 80). izvođenje pojedinih radova u prisustvu nadzornog organa. Sadržaj ove obaveze je određen pravom naručioca da vrši nadzor i Posebnim uzansama o građenju (UG 99-102). U nju ulaze sve one radnje koje su potrebne da se radovi. ili tu obavezu preuzima jedan za sve. uz nadoknadu. odnošenja ili propadanja. Tu prvenstveno spada: omogućavanje pristupa na gradilište i u skladišta. Uređenje gradilišta Uređenje gradilišta je posljednja obaveza izvođača prije onih koje spadaju u fazu predaje objekta. izdaci za njih padaju na izvođača (UG 80). Omogućavanje nadzora Omogućavanje nadzora na koji investitor ima pravo je prinudna i dispozitivna i običajna dužnost izvođača (ZG. omogućavanje izvođenja proba na licu mjesta. UG 100). snosi naručilac. 6. naročito kod otkrivanja radova. pozivanje na testiranje. Troškove čuvanja snosi izvođač. Na njega pada i rizik šteta izazvanih neuspjehom u izvršavanju ove dužnosti. Ako ništa nije posebno ugovoreno. materijal i oprema sačuvaju od uništenja. reguliše je UG 126. odnosno radova. Ova obaveza ne postoji onda kada nadzorni organ prekoračuje svoja ovlaštenja (UG 103).

te njegov broj i datum izdavanja. Prva etapa u predaji gotovog objekta sastoji se u njegovoj javno-pravnoj kontroli i prihvatanju koje vrši organ koji je izdao odobrenje za građenje. Tehnički pregled obavlja komisija za tehnički pregled. Zahtjev za tehnički pregled daju investitor. Troškovi okolnog uređenja se posebno ugovaraju. Ukoliko odobrenje nije uopšte izdato. opreme i postrojenja. diplomirani inženjeri sa najmanje 5 godina radnog iskustva i položenim stručnim ispitom. Tehnički pregled i odobrenje za upotrebu Zainteresovanost društva za rezultat ugovora o građenju i prinudni karakter velikog dijela regulative cjelokupne djelatnosti uticali su i na fazu predaje objekta. U komisiji se moraju nalaziti stručna lica. Njihova je dužnost da komisiji pruže sve tražene podatke i informacije. instalacija. izvođač je dužan da o svom trošku povuče radnike i opremu. 50 ZG). izvođač ili oba subjekta zajedno. Vrši se za cijeli objekat ili njegov dio koji čini samostalnu ekonomsko-tehničku cjelinu. troškove ove obaveze snosi ona strana koja je odgovorna za raskid ugovora. Troškove ovih radova u principu snosi izvođač. 50-60) na način koji isključuje autonomiju volje bilo kog učesnika u toj proceduri. Komisija radi na bazi dokumentacije koju investitor i izvođač obavezno dostavljaju na osnovu rješenja o vršenju tehničkog pregleda. odnosno nakon raskida ugovora. kao i da li je objekat izgrađen u skladu sa tehničkim propisima. organ uprave je dužan da u roku od 30 dana obavi tehnički pregled (čl. Pored njih pregledu obavezno prisustvuju predstavnici investitora i izvođača. U slučaju raskida ugovora. tehnički pregled obuhvata kontrolu građevinskih radova. Podnosi se organu koji je izdao odobrenje za građenje. Kada prihvati zahtjev. VI PREDAJA OBJEKTA 1. podobnu za odvojeno korištenje. U zahtjevu se moraju navesti podaci o tome ko je i kada izdao odobrenje za građenje. nadležni organ je dužan da odbije zahtjev za tehnički pregled i izdavanje odobrenja za upotrebu. standardima i normativima” čija je primjena obavezna ili potrebna da bi se spriječilo štetno dejstvo objekta na okolinu. Uređena je ZG (čl. U radu komisije ne mogu učestvovati službena lica koja su učestvovala u postupku izdavanja odobrenja za građenje. ili u sklopu cjelokupnog posla. preostali materijal i otpad. Program sastavlja 266 . Tehnički pregled je sistem upravnih i stručnih postupaka kojim posebno imenovana komisija “utvrđuje da li je objekat izgrađen u skladu sa tehničkom dokumentacijom na osnovu koje je dato odobrenje za građenje. Takođe mora ukloniti privremene objekte i raščistiti teren. Prema prirodi građevine.Po završenim radovima. Ovo uređenje se vrši i u skladu sa regulacionim planom. Jedan izuzetak ipak postoji.

ako su u toku gradnje izvršene izmjene na građevini za koje nije izdato odobrenje za građenje. Po završenom pregledu. Pravna priroda kolaudacije odredila je i njene izvore. bilo kao običaj (UG 110-115). ovaj postupak se da izvesti prije tehničkog pregleda. ako je donesen zaključak kojim se dopušta obnova postupka za izdavanje odobrenja za građenje ili ako je u toku postupak građevinske inspekcije. paralelno sa njim i nakon tehničkog pregleda. komisija je dužna da organu koji ju je imenovao podnese izvještaj najkasnije u roku od 10 dana (čl. Zahtjev može podnijeti svaka strana nakon što je izvođač obavijestio investitora da su radovi završeni (UG 110). O radu komisije se vodi zapisnik. Napokon. U zahtjevu se imenuju i članovi komisije podnosioca zahtjeva. Sam pregled se sastoji od uvida u dokumentaciju i obilaska građevine. Ne provjeravaju se oni elementi koji su već bili predmet tehničkog pregleda. Postupak pregleda se određuje sporazumom i po prirodi stvari. radove koje treba popraviti ili ponovo izvesti i o rokovima u kojima to valja učiniti. Ako zakonodavstvo ništa ne propisuje. odnosno radova Primopredaja objekta ili radova je sistem stručnih postupaka koje provode same stranke. predaju garantnih listova i atesta i datum završetka pregleda te primopredaje radova. pa dominira u praksi. Posljednje rješenje je i poslovno i pravno najlogičnije. uspostavlja obavezu naručioca da pregleda “izvršeno djelo čim je to po redovnom toku stvari moguće i o nađenim nedostacima bez odgađanja obavijesti izvođača” (čl. Predviđene su i posljedice neizvršenja ove dužnosti. uključujući i one koji se mogu podvesti pod investicione. ako se u roku 90 dana ne otklone nedostaci. Primopredaja objekta. Podaci se odnose na: poštovanje pravila struke u izvođenju radova. Stranke su dužne “da bez odlaganja pristupe primopredaji i konačnom obračunu” (UG 111). Njih ćemo uzeti kao osnov za dalja izlaganja. Naziva se i kolaudacijom. Vrijeme kolaudacije može se odrediti različito. Osnov je uvijek ugovorna dokumentacija. Zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole će se odbiti: ako je građevina izgrađena bez odobrenja za građenje. Osnov kolaudacije je autonomija volje stranaka. na ovu proceduru će se primijeniti i Posebne uzanse o građenju. Drugi izvor je ugovor. Zakon o obligacionim odnosima. O pregledu se vodi zapisnik. 2. obim radova. U njemu svaki od ugovarača može izdvojiti svoje mišljenje o pojedinom pitanju. Ako jedna strana neopravdano neće da pristupi pregledu ili odbije da potpiše zapisnik. Zapisnik potpisuju obje strane.predsjednik komisije. Komisija može naložiti i posebne stručne preglede koje smatra potrebnim. odnosno njihovi predstavnici sa ciljem da se utvrdi saobraznost objekta/radova sa ugovorom. On će biti značajan naročito kod većih i složenijih objekata. bilo na osnovu sporazuma stranaka. odnosno dobijanja odobrenja za upotrebu. Njegov sadržaj je određen u UG 113. drugi partner 267 . kvalitet radova. pitanja o kojima nije postignuta saglasnost. 55 ZG). 614). govoreći o ugovoru o djelu.

Uopšte o odgovornosti učesnika u poslu Složenost posla građenja dovodi do pojave više učesnika čiji postupci samostalno ili u vezi sa radnjama drugih lica utiču na ishod ugovora. op. odnosno da su otklonjeni. organizacija koja ispituje teren i daje mišljenje o podobnosti zemljišta. 74-92. odnosi između stranaka po redovnom toku posla su definitivno prestali. Kada zapisnik o primopredaji bude potpisan i eventualni nedostaci otklonjeni. I superkolaudacija se vrši na osnovu dokumentacije i uvida u stanje građevine. Veljko Trivun. ali na trošak izvođača. VII ODGOVORNOST UČESNIKA U POSLU 1. Obavlja ga komisija koju imenuju investitor i izvođač. Ona se na različite načine manifestuje kod svakog učesnika u poslu. 3. cit. drugi put se odgovornost manifestuje u dužini prekluzivnih rokova. pristupa se konačnom svođenju računa između stranaka. a četvrti u uređenju aktivne legitimacije. onih koji se nisu mogli utvrditi prilikom kolaudacije. investitor donosi odluku o prijemu objekta. Opšta karakteristika režima odgovornosti u ugovoru o građenju jeste njegova strogost. Predmet kontrole jeste pojava eventualnih skrivenih nedostataka objekta ili radova. Danom dostavljanja takvog zapisnika drugom ugovaraču “nastaju posljedice u vezi sa primopredajom”. 248 izvođač i podizvođač. Utvrđeni nedostaci se konstatuju u zapisniku i određuje rok za njihovo otklanjanje. investitor. Ukoliko je primopredajom obostrano konstatovano postojanje nedostataka sa stanovišta ugovora koje izvođač mora o svom trošku da otkloni. Zbog toga svako od njih može da odgovara samostalno ili povezano sa drugim učesnicima za neizvršenje ili neuredno izvršenje ugovora o građenju. To se po pravilu čini iz pridržanih iznosa u veličini do 2% cijene. Kada se iznosi po ovoj fakturi plate. Kada se radi o 248 Pobliže o oblicima odogovrnosti kod posla građenje: Docent dr. on je dužan da odmah pristupi izvođenju tih radova. Čim je konstatovano da nedostaci ne postoje. Jednom je to nemogućnost da se odgovornost ugovorom isključi ili ograniči. treći put u režimu regresnih zahtjeva.to može učiniti sam. Bez ovoga nije moguće ni izvršiti konačan obračun. Superkolaudacija Superkolaudacija je pregled koji stranke vrše po isteku garantnih rokova. Ta lica su: projektant. investitor to može učiniti sam ili preko trećih lica. 268 . Ukoliko ih izvođač ne otkloni. str. Poslije toga se objekat zapisnički preuzima od izvođača.

Nedostaci moraju biti takvi da ugrožavaju stabilnost i sigurnost objekta. str. odgovara za štete koje nastanu njegovim propustima u projektovanju. U drugu grupu spada odgovornost za nedostatke građevine i radova koji ne utiču na njenu stabilnost. 3. Odgovornost projektanta. Zapriječena su krivična djela i prekršaji (čl. 360. 641 ZOO). Osloboditi se ove odgovornosti može samo dokazom da se u toku građenja nisu pojavile okolnosti koje bi dovele u sumnju osnovanost stručnog mišljenja o svojstvima građevinskog zemljišta (čl. Investitor za svoje novčane obaveze odgovara po opštim pravilima o ovom tipu obligacija. kao i u slučaju izvođenja radova bez odobrenja za građenje. Stručna geofizička organizacija koja je dala mišljenje o podobnosti zemljišta za gradnju odgovara za stabilnost građevine u periodu od 10 godina isto kao i projektant. Štete na objektima snosi onda kada su one rezultat njegovih naloga. odnosno prekršaje. Najprije. Projektant se može osloboditi odgovornosti samo ako dokaže da nestabilnost objekta nije posljedica njegovog propusta. prema opštim pravilima. Uslov za to je da je bio upozoren od strane izvođača o mogućnostima nastanka štetnih posljedica. 2. Pravo na tužbu ima ne samo naručilac nego i svaki sticalac građevine unutar desetogodišnjeg perioda garancije (čl. ukoliko se pojave unutar perioda od 10 godina od primopredaje radova.dr Slobodan Perović . Osnovni izvor prava ovdje su norme koje važe za ugovor o djelu uopšte (čl. 249 Nedostaci mogu biti rezultat grešaka u projektovanju ili zbog osobina zemljišta. Napokon. Nepoštovanje najvažnijih administrativnih obaveza predstavlja privredne prestupe. Ovu svoju odgovornost projektant ne može ugovorom ni isključiti.odgovornosti za nedostatke građevine. Odgovornost građevinara Odgovornost građevinara je najprije kaznene prirode. Svoje odgovornosti izvođač se ne može unaprijed ugovorom osloboditi. za povrede ugovora koje nisu predviđene kod ugovora o djelu primjenjuju se opšta pravila o odgovornosti za neispunjenje nenovčanih obaveza. ni ograničiti.prof. 74-81 ZG). autor Jankovec dr Ivica. davaoca mišljenja o zemljištu i investitora Projektant. ako ih je utvrđivao sam projektant. Prva i specifična tiče se solidnosti građevine. kao opšti režim primjenjuje se onaj koji sadrži odredbe o ugovoru o djelu (čl. on odgovara za nedostatke građevine koji se tiču njene solidnosti. Prestup postoji kada se radovi izvode na zaštitnom infrastrukturnom pojasu suprotno svrsi radi koje je on uspostavljen. 644 ZOO). 644 ZOO). 269 . Imovinsko-pravna odgovornost se može svrstati u tri osnovne grupe slučajeva. Izvođač u tom pogledu za svoje radnje odgovara na isti način kao i projektant (čl. U jednom slučaju njegova odgovornost je otežana. KCGM Pravni fakultet Kragujevac. 614621 ZOO). redaktori prof.dr Dragoljub Stojanović. Gornji Milanovac 1980. 644 ZOO). 249 “Komentar Zakona o obligacionim odnosima”.

naročito onim iz čl. ili na neki drugi nesumnjiv način. a za razliku od ugovora kod kojih se cijena određuje paušalno. hitni nepredviđeni radovi ili radovi koji su predviđeni. Pod nesumnjivim načinom se podrazumijeva upotreba izraza koji pokazuju da se “izvođač samostalno obavezuje izvršiti skupno sve radove potrebne za izgradnju i upotrebu određenog cjelovitog objekta” (čl. Višak radova. Zagreb. zasnovana na drugim pravom predviđenim elementima. “Ključ u ruke” Ugovor o građenju sa klauzulom “ključ u ruke” bio je u našem pravu najprije predviđen u Posebnim uzansama o građenju (UG 34). svako od njih snosi dio naknade koji je srazmjeran krivici. Ovo rješenje je kritikovano u teoriji. Ugovor “ključ u ruke” može se sklopiti primjenom ove klauzule. Ovo ovlaštenje može ostvariti ako podizvođača obavijesti o postojanju nedostataka u roku od dva mjeseca od dana u kome ga je investitor informisao o svojim primjedbama i zahtjevima (čl. odnosno po uputstvima investitora (čl. Prva je sadržana u čl. Ako su za štetu krivi i izvođač i projektant. 640 ZOO). VIII POSEBNE VRSTE POSLA 1. Izvođač. a potom je u nešto izmijenjenom obliku preuzet u čl. a ne treba ih izvršiti (manjak radova) nemaju uticaja na cijenu. Beograd 1978. 251 Ova rješenja su opravdana već i zbog toga što je UG 34 u stavu 2 dozvoljavala promjenu cijena na osnovu promijenjenih okolnosti i plaćanja naknadnih radova. 274. odgovara investitoru i za štete koje je skrivio podizvođač. kao ugovorna strana. 636 i 637 ZOO. str. 640 ZOO: “Ugovor o građenju sa posebnom odredbom”. 640 ZOO: kada na strani izvođača 250 Vukmir dr Branko: “Ugovori o izvođenju investicijskih radova . naročito sa pozicija ugovora o investicionoj 250 Zbog toga se smatra da do promjene cijene može doći ukoliko je ona izgradnji. U tom slučaju on ima pravo na regres. Institut za uporedno pravo.Isključenje ili umanjenje je moguće samo onda kada izvođač dokaže da je upozorio investitora na opasnost od šteta koje mogu nastati ako se radovi nastave prema tehničkoj dokumentaciji. a ne na obimu radova. 251 Biro Zoltan: “Ugovor o građenju s posebnim osvrtom na reviziju cijena i klauzulu “ključ u ruke”. Ugovor “ključ u ruke” pokazuje neke osobine koje se ne javljaju kod opšteg tipa ugovora o građenju. 126-127. ima pravo regresa prema projektantu i to u onoj mjeri u kojoj je ona prouzrokovana nedostacima u projektu. Zbornik radova sa Savjetovanja o Zakonu o obveznim (obligacionim) odnosima.međunarodni”. 270 . CIP. 646). Pod ugovorom o građenju “ključ u ruke” podrazumijeva se takav građevinski posao kod koga se cijeli objekat i svi radovi koji su potrebni za njegovo izvršenje obuhvataju jednom i jedinstvenom cijenom. Ukoliko je izvođač naknadio štetu sam. 647 ZOO). str. 1980. naročito smatra da nepredviđeni radovi i manjak radova moraju uticati na cijenu i kod ovog posla.

građenje privremenih objekata i bespravno građenje.od davanja ideja. poslovno je pravilo da ovdje izvođač obezbjeđuje i nadzor. izvođenje pripremnih radova. preda u određenom roku sposoban za iskorištavanje u skladu sa ugovorom i pravilima struke. oni prema naručiocu odgovaraju solidarno. Isporuka investicione opreme.sudjeluje više subjekata sa tim svojstvom. izrade studija pa do različitih savjeta u toku realizovanja projekta. 141. Ostale posebne vrste ugovora o građenju Građevinski inženjering je konstrukcija poslovne prakse. str. ZG. Uz njega postoje “izvođački i savjetodavni inženjering (konsalting)”. str. Pod njim se podrazumijeva “stvaralačka primjena naučnih principa i iskustava u svim fazama jednog poduhvata . 40-44). 253 “Pravni leksikon”. Beograd. predviđa postojanje posebnih slučajeva građenja ( glava VII. Savremena administracija. građenje složene građevine. ali ne kao jedini predmet ugovora. Treće. Ta se pojava ogleda u prebacivanju tereta dokaza na izvođača. 254 Vidjeti Trifković dr Miloš: “Sadržaj ugovora o investicionoj izgradnji u svjetlu izvora prava” u “Ekonomika investicija kao faktor stabilizacije privrede”. može biti uključena u ugovor o investicionoj izgradnji. montaža. Savez finansijskih i računovodstvenih radnika BiH. 252 Četvrto. izvođač se gotovo redovno pojavljuje kao komisionar. izvođač veoma često nabavlja materijal. vršenja nadzora i sl. 1987. Radi se o slijedećim slučajevima: građenje u slučaju neposredne opasnosti. odnosno njegov dio. isto djelo. Na nivou pozitivnog prava enumeracija je data u čl. 275.” 253 Ova definicija danas najviše odgovara opštem pojmu inženjeringa. 254 Od ugovora o građenju se razlikuje po tome što izgradnja objekata ili izvođenje građevinskih radova ne mogu biti jedina obaveza izvođača. odnosno isključenju odgovornosti. Drugo. str. Ugovor o investicionoj izgradnji također je nastao u poslovnoj praksi. kao poseban posao prodaje. te u smanjenju broja i dejstava klauzula o ograničenju. Može se definisati kao sporazum kojim se izvođač za naknadu obavezuje investitoru da će mu izvršiti jednu ili više povezanih radnji potrebnih da se određeni investicioni objekat. U ovim slučajevima radi se više o propisivanju tehničkih i administrativnih uslova vezano za postojanje specifičnih situacija prilikom izvođenja posla građenja. Ona mora biti povezana sa nekom radnjom potrebnom za završetak poduhvata (građenje. 252 Đuretić dr Slobodan. str. 2. 271 . puštanje u pogon itd). također. isto djelo. I peto. režim njegove odgovornosti je stroži. 33 Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju. 1978. Vidjeti i raspravu u Svjetskoj banci kod Vukmir dr Branko. čl. 434. Sadržaj ugovora je određen najprije prema vrsti posla koji samostalno ili u kombinaciji sa drugim može biti predmet sporazuma stranaka. 207. Sarajevo.

Ovo pravo mu pripada zbog znatnog povećanja cijene izazvanog nepredviđenim radovima (čl. Primjena opštih pravila Ugovor o građenju prestaje iz razloga koji imaju opšti karakter. To ne traže ni izvori prava za ugovor o građenju. 619 ZOO). Specifičnost ugovora o građenju zahtijevala je da se neka pitanja jednostranog raskida posebno urede. 2. One se tiču prije svega završavanja i zašite pojedinih radova. te zato što je izvođač u docnji sa izvođenjem pojedinih radova prema vremenskom planu. ugovor o građenju može prestati i na osnovu sporazuma izvođača i investitora (čl. 139 ZOO) ako su za njega ispunjeni potrebni zakonski i faktički uslovi. Izvođač ima pravo na jednostrani raskid onda kada investitor kasni sa uvođenjem građevinara u posao. U posljednja dva slučaja ugovor se može raskinuti i samo u jednom dijelu. Iz tih razloga smatramo da za ovaj posao važi izuzetak od opšteg pravila predviđen u članu 68 ZOO. primjenjuju se i na posao građenja. zbog upotrebe neadekvatnog materijala od strane izvođača. važiće i pojedine odredbe o ugovoru o djelu (čl. Ova rješenja su već razmotrena. 637 ZOO). sadržana u članovima 124-132. 68 ZOO). Pored značaja ugovora. Broj slučajeva u kojima je investitor ovlašten da sam raskine ugovor je veći. 272 . Napokon. To su: promijenjene okolnosti (čl. Ona se tiču situacija u kojima se ugovor može raskinuti jednostranom izjavom volje i posljedica raskida. 634 ZOO) ili višim cijenama materijala i radova (čl. argument za ovu tvrdnju je i veliki broj administrativnih obaveza stranaka.IX PRESTANAK UGOVORA 1. moguć je i raskid ugovora voljom samo jedne stranke. Dakle. nemogućnost ispunjenja (čl. Pored njih. kada se ispita cilj forme koju je zakonodavac odredio kod ovog posla. Jednostrani raskid ugovora Pored sporazumnog. sporazum stranaka o raskidu ugovora o građenju mora imati pisanu formu da bi bio pravno valjan. Za sporazuman raskid ugovora koji je po zakonu formalan u principu nije potrebna posebna forma (čl. Drugo značajno pitanje jeste i naknada eventualnih šteta. 133-136 ZOO). 137-138 ZOO) i prekomjerno oštećenje (čl. Zato ćemo ih ovdje samo ponoviti. dolazi se do nesumnjivog zaključka da je ona predviđena i radi zaštite opštih interesa. Međutim. Opšta rješenja Zakona o obligacionim odnosima. te naknade izvođaču za ono što je već učinio. 10 ZOO). Ovim sporazumom stranke uređuju i posljedice raskida.

u modernom svijetu. okrupnjivanje osiguravajućih kompanija i izmjena strukture usluga na račun povećavanja udjela životnog i drugih vidova ličnog osiguranja. Prvi zakon koji je regulisao pravo osiguranja je Zakon o pomorskom osiguranju u Dubrovačkoj republici iz 1562. Ono što u ekonomskom pogledu karakteriše posao osiguranja je: koncentracija kapitala.GLAVA TREĆA UGOVOR O OSIGURANJU I POJAM I ZNAČAJ 1.g. Još u XVII vijeku holandski matematičar Jan de Vit postavlja matematičke osnove određivanja životne rente. a što je uslovilo i unifikaciju prava osiguranja. a na osnovu jedinstvene dozvole (single licence). Lombardijii također je vezana za pomorsko osiguranje.g. U pogledu organizacije posla osiguranja osiguravajuće kompanije se. Ovaj proces je zaokružen sa tzv. Kao svojevrsna simbioza pravnih i ekonomskih kategorija ovaj posao se svrstava među najstarije. Jelena Kočović. Djelatnost osiguranja se dijeli na tri grupe: životno. Tako je na nivou Evropske Unije harmonizacija prava osiguranja izvršena putem Direktiva Savjeta Zajednice. razlikuju prema vrsti i obimu pokrivenih rizika.g. danas. osiguranje je jedna od rijetkih djelatnosti koja je u mnogim aspektima slična. Danas. i Poljički Statut 1440. dr. Danas osiguranje predstavlja jednu kompleksnu pojavu koja zahtijeva multi disciplinaran pristup. Beograd 2002. Predrag Šulejić: Osiguranje. dok su prvi elementi cehovskog osiguranja sadržani u Statutu Ljubljanskog krojačkog ceha iz 1579. 255 Pobliže o istorijskim aspektima pravnog posla osiguranja: Dr. Kineski trgovci su prilikom riječnog transporta robe dijelili robu na više brodica kako bi. Ovo posebno sa nastankom i razvojem različitih matematsko-statističkih metoda i načina izračunavanja rizika.g. vršili disperziju rizika. Tako su prve vrste pomorskog osiguranja spominju i u Hamurabijevom zakonu.g. Na našim prostorima pojedini oblici osiguranja se sureću u statutima gradova: Vinodolski iz 1288.g. savremenim riječnikom rečeno.g.g. sa kojima je omogućeno slobodno obavljanje usluga osiguranja. CID Ekonomski Fakultet u Beogradu. trećom generacijom direktiva iz 1992. Zakonik cara Stefana Dušana 1349. Elemente osiguranja poznaje i rimsko pravo kroz instituciju religioznih udruženja (kolegija) koji su pored religioznih ciljeva imali i ciljeve koji su se odnosili 255 Prava polisa osiguranja datira iz 1182. 273 . zdravstveno i osiguranje imovine i od odgovornosti.. Posao osiguranja i njegov ekonomski značaj Posao osiguranja predstavlja jednu od najznačajnijih ne samo ekonomskih već i pravnih kategorija. nastala u na uzajamnu pomoć. Šteta koja bi nastala na dijelu prevožene robe snosila se solidarno. Savremeni oblici osiguranja javljaju se sa nastankom i razvojem kapitalizma.

Novi Sad. Ti se ciljevi ostvaruju isplatom naknade štete za oštećene ili propale stvari. repariranju nastalih štetnih posljedica. N. o razvijanju odbrambenog mehanizma kako bi se svi zainteresovani zaštitili od posljedica nastupanja štetnih događaja. Prof. Ekonomska funkcija osiguranja sastoji se prvenstveno u represivnim mjerama. U ostvarenje toga cilja spada i finansiranje mjera za otklanjanje ili smanjenje nepovoljnog dejstva uzroka koji mogu da izazovu štetu a na bazi principa uzajamnosti i solidarnosti. Osiguranje ima i svoj psihološki efekat .000 radnika. najizrazitija osobina osiguranja jeste da se ekonomskim sredstvima postigne garancija i/ili ostvari obeštećenje od štetnih događaja. ako se udruže svi oni koji su izloženi mogućnosti štete od takvog slučaja.Osiguranje je kompleksna aktivnost usmjerena na čuvanje dobara i obnovu oštećene imovine. Misao. uvjerenje ljudi da ih štetni događaji neće oštetiti. dok je Nipon Life zapošljavao 714. odnosno isplatom ugovorenih iznosa u osiguranju lica. On će se dogoditi i dočekujemo ga spremno. Sad. te otklanjanje ili smanjenje nepovoljnog dejstva uzroka koji mogu izazvati štetu. Po svojim karakteristikama ulaze u veoma širok krug disciplina . Štetan događaj neće djelovati kao potpuno neočekivan slučaj ako se stvori zajednica rizika. i za pojedinca čije je i za društvo. Boris Marović: “ Osiguranje i špedicija”. 14-16 i 18-21. 2001. Značaj imovinskog osiguranja postaje tim veći što je ono uspjelo da stvori organizaciju koja sve efikasnije djeluje u pravcu zaštite imovine i sprečavanja štetnog dejstva i prirodnih sila i ljudskih radnji koje nanose te štete. Stylos. dr.od tehničkih i tehnoloških do psiholoških. 1992. ili da ih neće suviše oštetiti. ali i da preduzima mjere preventive i represije i da štetu koja nastane od slučaja raspodijeli na tu čitavu zajednicu. Nije svejedno hoće li se ono obnoviti i hoće li se i kada će se na njegovo mjesto uspostaviti novo. berzanska vrijednost Alianz Holdinga je iznosila 95 milijardi Eura. 274 . Rizik tada prelazi na tu zajednicu. Obnova uništenih dobara putem osiguranja ostvaruje se na taj način što se organizovano prikupljaju sredstva od onih koji hoće da se međusobno pomažu i solidarno snose određene štete. onda je to sistem mjera za očuvanje života. Uništeno dobro je. Radi se. kad nastane osigurani slučaj. 256 No. a kad se radi o osiguranju lica. izgubljeno. u psihološkom pogledu. one se nadoknađuju iz takvih sredstava. odnosno štete. kad se radi o osiguranju imovine. 257 Tako je prema podacima iz 1999. zdravlja i životnog standarda ljudi. U slučaju da dođe do predviđenih šteta. Aktivnosti i mjere osiguranja imaju veoma složenu prirodu. str. i da sa stanovišta zajednice osiguranja taj događaj ne predstavlja slučajnost. Zadatak je osiguravača da organizuje takvu zajednicu.stvara osjećanje sigurnosti.g. Stvara se posebna organizacija (osiguravač) 256 Vidjeti: Šulejić dr Predrag: “Pravo osiguranja”. Radi se o udruživanju svih kategorija subjekata prava koji su izloženi istim opasnostima kako bi zajednički podnijeli štetu koja će pogoditi 257 samo neke od njih. Ciljevi osiguranja su ekonomska zaštita imovine i lica od rizika.g.

organizuje udruživanje onih koji su izloženi istoj opasnosti i prikuplja od njih sredstva u posebni fond . obuhvata i preduzimanje nekih mjera kojima je cilj predupređenje i otklanjanje štetnih događaja (čl. Fond osiguranja se stvara od jednog dijela viška vrijednosti. Ako se udruže svi oni koji su izloženi takvim izuzetnim pojavama. Moderno osiguranje. kao što je poznato. predstavlja udruživanje sredstava subjekata koji su izloženi istoj opasnosti. Osiguravač. Fond osiguranja. podnošljive za svakoga člana zajedničkog fonda osiguranja. organizovanje protivpožarne službe. ipak. Zato je zakonska obaveza osiguravajućih organizacija da imovinu i lica osiguravaju po jedinstvenim uslovima i tarifama za pojedine vrste osiguranja. Zaključak je jasan: samo neke stvari od mnogobrojnih koje sačinjavaju imovinu raznih lica bivaju pogođene opasnostima i oštećene. fond osiguranja. 897 ZOO). U tom odnosu ugroženi prema oštećenim. u što je moguće širem obimu. Ukoliko jedan osiguravač uspije da organizuje i poveže što više ljudi i organizacija koji raspolažu imovinom. U mjere prevencije spadali bi: zaštita od požara upotrebom naročitog materijala za gradnju. To se čini u skladu sa ekonomskim interesima osiguranika i osiguravajućih organizacija. dakle. postavljanje gromobrana. samo neke od njih bivaju oštećene ili uništene. utoliko će biti manji broj onih koji pretrpe štetu u odnosu prema svima koji čine organizaciju osiguravača. prema tome. stanje je povoljnije što je više ugroženih organizovano u zajednicu rizika. postavljanje nekih instalacija. ali se. Radi se. Osiguranje se zasniva na iskustvu da se neke pojave u prirodi i društvu dešavaju izuzetno. osiguranje je zajednica jednako ili slično ugroženih. štetne posljedice mogu se ekonomski ublažiti ili otkloniti ili čak preduprijediti. dešavaju normalno kao i one redovne. Mnoge stvari i dobra koja imaju imovinsku vrijednost izloženi su raznim opasnostima. 2 ZOIO). Osnovna načela na kojima zainteresovani udružuju sredstva u zajednicu i fond osiguranja su uzajamnost i solidarnost (čl. Osiguranjem se iz uloga osiguranika obrazuju sredstva i rezerve radi naknađivanja nastalih šteta i isplaćivanja ugovorenih iznosa po osnovu osiguranja. Međutim. Osiguravač unaprijed prikuplja i namjenjuje sredstva za obnovu onog što bude uništeno. Osiguranje može izvršiti svoju ekonomsku funkciju samo ako postoji masa osiguranika kod istog osiguravača. U poslu osiguranja se to naziva atomiziranje rizika ili nivelisanje rizika. 275 . Ovo je drugi izraz za solidarnost ugroženih. a još manji broj ih biva uništen. o organizovanju uzajamne raspodjele rizika i eventualne štete između onih koji su izloženi istoj opasnosti. organizuje one koji su ugroženi eventualnim nastajanjem nekih štetnih događaja. U tom smislu. u stvari.osiguravajući fond. proizvodnja aparata za gašenje požara. građenje sefova. Na taj se način krupne štete raspodjeljuju na manje. Uzajamnost i solidarnost zahtijevaju i ravnopravan tretman svih osiguranika. Stoga je uzajamnost jedan od osnova osiguranja.koja.

Izvori prava.1. Radi toga su osiguravači dužni pri utvrđivanju uslova osiguranja. regulisani uslovi za njihovo osnivanje i prestanak. Karakteristike ovoga akta su: imperativan karakter. određivanje nižih pažljivijim i viših premija manje pažljivim osiguranicima. vrši štednja i podiže životni standard ljudi. odstupanje od sistema statusnog prava u pogledu položaja osiguravajućih organizacija i 276 . u preventivnim mjerama učestvuju ne samo osiguravači nego i osiguranici koji su zainteresovani za to. osiguranje bi se moglo definisati kao poslovna djelatnost kojom se. jedan dio naplaćenih premija od osiguranika ide neposredno u fond akumulacije. 6/98. Socijalna funkcija osiguranja ogleda se u tome što se osiguranjem lica ublažavaju materijalne nezgode izazvane nesretnim slučajevima i što se nekim vrstama ličnog osiguranja (za slučaj doživljenja). Dakle. akumulacija novčanih sredstava i socijalna sigurnost. U ove mjere spada i primjena sankcija protiv nebrižljivih osiguranika. te uređena pitanja nadzora nad radom ove vrste subjekata. te u naknadi štete. predvidjeti i mjere kojima je svrha otklanjanje uzroka i smanjenje šteta. način poslovanja i pravni tretman sredstava. posao i ugovor o osiguranju Složenost osiguranja i važnost posla ne samo za stranke nego i za društvo opredjeljuju izvore prava i njihove osobine. spadaju: davanje beneficija u premijama brižljivim osiguranicima. finansijska stabilnost i alokacija kapitala. Čuvanje imovine sastoji se u preduzimanju preventivnih i represivnih mjera. U njemu su navedeni poslovi osiguranja. po načelu uzajamnosti i solidarnosti.). Pored toga. u stvari.list FBiH 2/95. gubitak prava na naknadu i sl. Uz to. Prvi od dva najvažnija legislativna akta je Zakon o osiguranju imovine i osoba (Sl. 7/95. koja se putem banaka. U te mjere. 2. obezbjeđuje ekonomska zaštita imovine i lica od rizika koji ih ugrožavaju. učešće osiguranika u dijelu štete. 41/98 . Osiguravač takođe organizuje i represivne mjere kojima se ide na ublažavanje štetnih posljedica kad je događaj već nastao (razne medicinske i veterinarske mjere i akcije liječenja. Osiguranjem se prikupljaju ogromna novčana sredstva. taksativno određene organizacije za osiguranje. unutrašnja organizacija i upravljanje. pored ostalog. Autori se većinom slažu da su funkcije osiguranja trojake: čuvanje imovine.vakcinisanje stoke i podučavanje osiguranika. Prema svemu.pravila osiguranja. gašenja požara i sl. Pravna vrela se mogu podijeliti u dvije osnovne grupe: zakone i autonomne izvore . ZOIO detaljno uređuje četiri vrste obaveznih osiguranja. stavljaju na raspolaganje poslovnom svijetu. Ugovor o osiguranju 2. Ekonomski posmatrano pospješuje se trgovina. I u našem pravnom sistemu stoji se na stanovištu da osiguranje uključuje i preventivne mjere.dalje ZOIO). odnosno prilikom zaključivanja ugovora o osiguranju sa osiguranicima. a i neposredno.

45-49.za pojedinu vrstu osiguranja. potom specifičnost ugovora o osiguranju imovine i na kraju ugovor o osiguranju lica. najprije. normiranje osiguranja ima pretežno imperativan karakter. pružanja pravne pomoći i drugih intelektualnih i tehničkih usluga u osiguranju”. te u svoje ime.l. U članu 3 određeni su “drugi poslovi osiguranja”.za pojedine tipove i grupe osiguranja i posebna . RBiH 2/92). Polise osiguranja zapravo predstavljaju posebne uslove osiguranja o kojima ugovorne strane pregovaraju prilikom zaključenja ugovora. st. str. U njih spadaju “poslovi posredovanja u ugovaranju osiguranja. isto djelo. pa se na njih u prometu primjenjuju rješenja čl.l. U njemu su uređena plovidbena osiguranja u pomorskom. snimanja rizika. 277 . SFRJ 33/77. Autonomne izvore predstavljaju pravila osiguranja. ZOIO sve aktivnosti osiguravača dijeli u dvije osnovne grupe. Polica osiguranja se poziva na uslove osiguranja i oni moraju biti uručeni ugovaratelju zajedno sa policom. RBiH 2/92).l. Prvu čine “poslovi osiguranja”. Pravila osiguranja mogu biti opšta . riječnom i kanalskom saobraćaju. a za tuđi račun . ugovornu stranu osiguranja reguliše Zakon o obligacionim odnosima. 900 ZOO). 258 O ograničenjima važenja ZOO vidjeti Šulejić dr Predrag. On. Iako se radi o propisu koji je u načelu dispozitivne prirode. Posao osiguranja je širi pojam od ugovora o osiguranju. Donose ih osiguravajuće organizacije samostalno. zastupanja u osiguranju. kao komisionar.kao zastupnik. I drugo. 3. 2. Obje grupe poslova organizacija za osiguranje može obavljati u svoje ime i za svoj račun. Prometnu.l. usvojen u pravni sistem BiH u Sl. prodaje ostataka osiguranih uništenih stvari. 258 U članovima 897-923 uređuju se najprije zajednička pitanja osiguranja imovine i lica. označava ukupnu pravnu regulativu pojedinog osiguranja. tu spadaju: “zaključivanje i izvršavanje ugovora o osiguranju imovine i osoba. mjere za sprečavanje i smanjenje rizika koji ugrožavaju osiguranu imovinu i osobe i mjere na sprečavanju i smanjenju šteta i drugi poslovi osiguranja”. u smislu djelatnosti postoji značajna razlika između posla i ugovora. ZOIO). Odstupanje je moguće samo ako to Zakon o obligacionim odnosima izričito dopušta (čl.prilagođavanje pravnog tretmana imovine kriterijima koji su uporedno pravno već poznati. zaključivanje i izvršavanje ugovora o saosiguranju i reosiguranju. Prema članu 2 ZOIO. SFRJ 22/77. snimanja i procjene šteta. u tuđe ime i za tuđi račun . Po svome pravnom karakteru pravila osiguranja su opšti uslovi poslovanja. preuzet Sl. “Druge poslove osiguranja” mogu vršiti “pravne i fizičke osobe za društvo za osiguranje ili za osiguranika na temelju ugovora” (čl.dakle. a ne samo onaj dio koji se zasniva na sporazumu stranaka. U vazdušnom saobraćaju pitanja osiguranja su uređena Zakonom o obligacionim i osnovnim materijalno-pravnim odnosima u vazdušnoj plovidbi (Sl. 142-144 ZOO. Treći značajan akt u ovoj oblasti je Zakon o pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi (Sl.

259 260 Vidjeti Šulejić dr Predrag. samo potvrđuje ovakav stav.2. formalnost. “ugovorom o osiguranju obavezuje se ugovaratelj osiguranja da. odnosno sumom osiguranja. Vidjeti Šulejić dr Predrag. isto djelo.osiguravača. unaprijed propisuje pravila za sve buduće slučajeve osiguranja. On. Obaveza osiguranika u biti se svodi na popravljanje štete koju je osiguranik pretrpio usljed osiguranog slučaja. one se mogu podijeliti na protivugovorna i ugovorna shvatanja. Pošto nema ravnopravne saglasnosti volja. Kao argument u prilog tome navode se i osiguranja obavezna po samom zakonu. usmjerena prema obje strane u poslu podjednako. isplati osiguraniku ili nekoj trećoj osobi naknadu.po njoj je ugovor o imovinskom osiguranju ugovor o naknadi štete koja može da se dogodi. teretnost. a zajednica se obavezuje da. Zbog toga se ovaj posao mora procjenjivati prema pravilima za aleatorne ugovore. isto djelo. zaključenjem ugovora o osiguranju za svaku stranu nastaju obaveze na izvršenje tačno određenih činidbi: plaćanje premije i otklanjanje eventualnih šteta. na načelima uzajamnosti i solidarnosti. ugovor je samim nastankom sinalagmatičan i ekvivalentan. d) Po teoriji prestacije. b) Mješovita teorija . kao i dosadašnji propisi. Snažna državna intervencija u oblasti osiguranja. a ugovor o ličnom osiguranju predstavlja aleatoran pravni posao. poput zakonodavca. U suštini. uz posebno uvažavanje načela uzajamnosti i solidarnosti. Shvatanja po kojima je osiguranje ugovor daleko su brojnija. smatra da posao osiguranja nastaje sporazumom stranaka. te u pojedinim slučajevima i svojstva ugovora u korist trećih lica. str. 139-148. Dakle. To su sljedeće: a) Teorija naknade štete . 2. udružuje određeni iznos u zajednici osiguranja. ako se desi događaj koji predstavlja osigurani slučaj. ZOO. U osnovi. Pravna priroda posla osiguranja 259 i promjene koje su nastale u S obzirom na istorijski razvoj osiguranja funkcijama i značaju ovog posla.Legislativna definicija ugovora o osiguranju data je u čl. odnosno ugovorenu svotu ili učini nešto drugo”. Protivugovorne teorije polaze od gledišta da je posao osiguranja uvijek rezultat djelovanja ekonomski jače strane . da predstavlja objektivnim pravom priznato dejstvo saglasnosti partnera o potrebi zaštite putem osiguranja. ukidaju ekvivalentnost odnosa između osiguravača i osiguranika. Izjavom volje osiguranika samo počinje dejstvo takvog jednostranog pravnog akta. o pravnoj prirodi ugovora o osiguranju formiralo se više teorija. odnosno zajednici rizika (osiguravatelj). 897 ZOO. odnosno isplata osigurane sume. 31 i dalje. c) Aleatorna teorija smatra da neizvjesnost u nastanku rizika i moguća nepodudarnost uplaćenih premija sa naknadom štete. Prema njemu. Obilježja ugovora o osiguranju su: sinalagmatičnost. mogu 260 se podijeliti u pet teorija. str. nema ni ugovora.po kojoj se osiguranik ovim ugovorom obezbjeđuje od eventualnih štetnih posljedica osiguranog slučaja. 278 .

Po Zakonu. koji je prihvata ili ne prihvata. Po njoj se osiguravač za premiju obavezuje da će preduzimanjem preventivnih i represivnih mjera. 901 ZOO). ako je za osiguranje potreban i ljekarski pregled. Pravno dejstvo ponude je različito. Predstavnik osiguravača. ponuda veže ponudioca za vrijeme od 30 dana. a za to druga strana. akviziter priprema ponudu sa budućim osiguranikom i podnosi tu ponudu osiguravaču. u najvećoj mjeri odgovara na brojne probleme u ovoj oblasti. ugovarač osiguranja. vrijeme za koje je ponudilac vezan svojom ponudom za zaključenje ugovora o osiguranju određeno je zakonom. a u trećima. pismena ponuda veže ponudioca za vrijeme od osam dana od prispijeća osiguravaču. da ih mijenja i produžuje njihovo važenje. Ponudilac može odrediti i kraći rok.e) Teorija organizovanja zaštite od rizika motivisana je ekonomskim. te isplatom naknade. a ugovor o osiguranju se zaključuje na osnovu pismene ponude. 279 . smatramo da teorija organizovanja zaštite od rizika. sastavlja polisu koju potpisuju oba saugovarača.posrednika. kao i da prima razne izjave od ugovarača za osiguravača u vezi sa osiguranjem. odnosno sume osiguranja. Pretpostavlja se da akviziter nema ovlaštenja na zastupanje. zastupnik je po samom zakonu ovlašćen da u ime i za račun osiguravača zaključuje ugovore o osiguranju. obavezuje ponuđača za određeno vrijeme. Akviziter može nastupati kao zastupnik ili kao posrednik. smatra se da nema ograničenja (čl. Ipak.3. takođe. U pravu BiH ako osiguravač nije zastupniku odredio obim ovlaštenja. Razuđenost posla osiguranja dozvoljava da se svakom od pomenutih shvatanja stave ozbiljni prigovori. dolazi budućem osiguraniku i upoznaje ga sa uslovima osiguranja. za druge . obezbijediti osiguranika od nastupanja štetnog događaja ili njegovih štetnih posljedica. Prema tome. naplaćuje premije. Ova teorija ne isključuje. Može. Postoje formulari upitnika koje popunjava lice koje želi sklopiti ugovor o osiguranju i koji ima funkciju ponude. Inicijativa je pretežno na strani osiguravača. obavezuje samo za neke grane osiguranja. U nekim pravnim sistemima ponuda uopšte ne obavezuje. nego podrazumijeva sinalagmatičnost i ekvivalentnost ugovora o osiguranju. U drugim. Ako je predstavnik (akviziter) ovlašćen za zaključivanje ugovora. ako ponudilac nije odredio kraći rok (čl. da izdaje polise osiguranja. tehničkim i pravnim karakteristikama osiguranja. 2. 906 ZOO). za neke vrste osiguranja imati ovlaštenja zastupnika. Zaključivanje i oblik ugovora U najvećem broju slučajeva osiguravač traži posao. čak uzeta i sama za sebe. Ako nije ovlašten za sklapanje ugovora. U našoj praksi se osiguranje zasniva ugovorom. akiviziter osiguranja. Kod životnog osiguranja. traži saugovarača. Ako je ovlašćenje zastupnika ograničeno. ne zna.

smatra se da je osiguravač prihvatio ponudu i da je ugovor zaključen kad je osiguravač primio ponudu. Kod ličnog osiguranja. datum izdanja polise i potpis ugovornih strana. 902 ZOO). 280 .Ako ponuda odgovara uslovima pod kojima osiguravač vrši tu vrstu osiguranja. Kod obaveznog osiguranja putnika u javnom saobraćaju. Najposlije. U polisi osiguranja života mora biti još navedeno ime i prezime lica na čiji se život odnosi osiguranje. 902. 901 i 03). a u roku od osam dana (odnosno 30 dana ako treba ljekarski pregled) osiguravač ne odbije ponudu. zaključen konkludentnom radnjom. 943 ZOO). Po zakonu.osigurani slučaj (čl. putnik se smatra osiguranim ako su ispunjeni propisani uslovi (ako je bio u blizini mjesta polaska ili dolaska prevoznog sredstva i dokaže da je namjeravao da putuje). pa u slučaju neslaganja važi tekst police. osigurana stvar. Ako postoji suprotnost između štampane i “rukopisne odredbe” polise. Za zaključivanje ugovora za slučaj smrti nekog trećeg lica potrebna je njegova pismena saglasnost. Drugi način je kad neko podnese pismenu ponudu za zaključenje ugovora o osiguranju osiguravaču i osiguravač je prihvati ili ne odgovori da odbija ponudu. Naročito kad je hitno potrebno osigurati neku imovinu (u transportu).4. Kod obaveznog osiguranja. onda u polisu mora biti unesena klauzula da su opšti i posebni uslovi osiguranja sastavni dio ugovora i da su ti uslovi predati ugovaraču osiguranja (čl. uzima se da je ugovor zaključen kad osiguravač telefonom potvrdi da prihvata ponudu. bez obzira na to da li je prevoznik zaključio ugovor sa osiguravačem. smatra se da je ugovor zaključen. dužan je da u roku važenja ponude obavijesti ponuđača o odbijanju ponude. Kao pravilo uzima da je ugovor o osiguranju zaključen kad ugovarači potpišu policu osiguranja ili listu pokrića. Ako ponuda ne odstupa od uslova pod kojima osiguravač vrši predloženo osiguranje. datum njegovog rođenja i događaj ili rok od koga zavisi nastanak prava na isplatu osigurane svote . uslovima osiguranja može biti predviđeno da za neke slučajeve ugovorni odnos iz osiguranja može nastati samim plaćanjem premije (čl. 2. Zakon o obligacionim odnosima predviđa tri načina zaključivanja ugovora. “primijenit će se ova posljednja” (čl. premija. Ako nije tako urađeno. Polisa osiguranja O zaključenom ugovoru o osiguranju osiguravač izdaje policu osiguranja (od latinskog policere . rizik obuhvaćen osiguranjem. upravo čim uplati premiju. Ako neće da zaključi ugovor. smatra se da je ugovor zaključen trideset i prvog dana od primitka ponude. dakle. Na polisi moraju biti odštampani i uslovi osiguranja. Ono što je upisano u polisi ima prednost nad opštim i posebnim uslovima osiguranja. Ona može biti data i na polici. odnosno osigurano lice. svota osiguranja ili podatak o tome ako je osiguranje neograničeno. Ugovor je. obaveze i prava stranaka utvrđeni su zakonom i pravilima osiguranja pa nastaju i bez zaključenja ugovora čim osiguranik podnese prijavu. trajanje osiguranja i period pokrića. u polisu moraju biti uneseni sljedeći podaci: ugovorne strane.obećati).

a stvar je izložena riziku.1. polise su tipizirane za pojedine grane ili vrste osiguranja. izdaje se u takvim slučajevima lista pokrića. pa i njihov pravni tretman mora biti isti. A to se postiže tipiziranim ugovorima. Da bi se izbjegle štetne posljedice po osiguranika. Polisa osiguranja lica je hartija od vrijednosti. Pod “rukopisnom odredbom” treba podrazumijevati i one kasnije dodane. a terminologija o njima nije ujednačena. II ELEMENTI UGOVORA 1. karakter isprave o osiguranju. Ko se bavi poslom osiguranja kao djelatnošću. stav 6. Polisa može privremeno biti zamijenjena listom pokrića. Kod većih objekata i kod stvari koje su posebno izložene riziku . Može se i zalagati. 164-165. 897). pojedinačne i generalne. znači. osiguravaocem. U tom periodu osiguravač nije u obavezi.od podnošenja prijave za osiguranje do sklapanja ugovora i plaćanja premije može proći i duže vremena. Polise se najčešće dijele na: pomorske i kopnene. zalaže se indosamentom. S obzirom na masovnost 261 To je poslova. ugovoriocem osiguranja. Lista pokrića ima. potpisivanjem. Polisa osiguranja života može glasiti na određeno lice ili po naredbi. ZOO).da se osigurana suma 261 Vidjeti opširnije kod Šulejić dr Predrag. ali je privremena: traje dok se ne izda polisa. isto djelo. a ne ugovaraču osiguranja.stav 5 ZOO) jer se smatra da ona izražava pravu volju stranaka. naziva se osiguravačem. ili osiguranikom. Način dodavanja je pravno irelevantan. osigurateljem. 902. koji se ugovorom obezbjeđuje za slučaj nastupanja štetnog događaja. može glasiti na određeno lice. naziva se ugovaračem osiguranja. Zakon o obligacionim odnosima naziva stranke osiguravačem (osiguravateljem) i ugovaračem osiguranja (čl. Prema sporazumu ugovarača. 281 . Polisa je šablon i ugovor se po pravilu zaključuje jednostavnim pristupanjem. Kad glasi po naredbi. str. Lista pokrića sadrži sastojke koje ima i polisa. Polisa se izdaje kad se prikupe potrebni podaci. osiguravateljem. valutirane i nevalutirane i kargo i kasko polise. razumljivo kad se ima u vidu da osiguranje predstavlja brojnu zajednicu interesa osiguranika koji se nalaze u istoj ili u vrlo sličnoj situaciji. Kod imovinskog osiguranja. (čl. individualne i kolektivne. Isto je tako kod ličnog osiguranja . Ne može glasiti na donosioca. onaj koji se osigurava. po naredbi i na donosioca. Druga ugovorna strana. To je pismeno kojim osiguravač izvještava osiguranika da prihvata njegovu ponudu i preuzima osiguranje odmah. Stranke 1. Lica u ugovoru o osiguranju U poslu osiguranja susrećemo više lica.a za njihovo osiguranje treba da ih pregleda stručnjak osiguravača . može se ugovarati da naknada štete bude isplaćena i nekom trećem licu.

takođe. Nije potrebna nikakva izjava korisnika niti saglasnost izjava volje osiguravača i korisnika osiguranja. a ne onoga koje sklapa ugovor. međutim. To treće lice naziva se korisnikom osiguranja (beneficijarem). Ugovaraču ostaje pravo da opozove korisnika ili da ga zamijeni drugim sve do nastupanja osiguranog slučaja. osigurati i tuđa stvar za čije je očuvanje ugovarač osiguranja pozitivno zainteresovan. Kod osiguranja kod koga se naknada štete. No. kad je sopstveniku vraćena stvar. odnosno osigurana svota isplaćuje korisniku osiguranja kao trećem licu koje nije učestvovalo u sklapanju ugovora. odnosno osigurano lice. založni povjerilac. Pravni odnos između ugovarača osiguranja i sopstvenika stvari je. čuvar (čl. Kod ličnog osiguranja može se ugovor sklopiti tako da se osigurava život ili zdravlje nekog trećeg lica. ili. Takvo osiguranje za tuđi račun postoji u poslovanju špeditera. zanatlija. Može se. Za osiguranje života nekog drugog lica. Znači.licu koje stvar drži ili ju je držalo. Uzima se da su srodnici određenog stepena pozitivno zainteresovani za život i zdravlje jednih za druge. skladištara. komisionara. naknada se isplaćuje njemu. Ako se osiguranje vrši za slučaj smrti trećeg. 924 ZOO). potrebna je njegova pismena saglasnost. Danas i u zakonodavstvu i u praksi prevladava shvatanje da se takvim ugovorom stvara neposredno pravo za korisnika. pretrpio neki materijalni gubitak . ugovor može zaključiti ne samo sopstvenik stvari koja se osigurava nego i svako ko ima imovinskog interesa da se ta stvar očuva neoštećena. za valjanost ugovora je neophodna pismena saglasnost bilo na polici. ako nije vraćena . međutim. Ugovarač osiguranja treba da je pozitivno zainteresovan za život i zdravlje osiguranog lica. različiti. a može i docnije. znači. koji je i korisnik osiguranja.(suma osiguranja). u teoriji postoji razmimoilaženje o tome ko stiče neposredna prava iz takvog ugovora: ugovarač ili korisnik osiguranja. Kod osiguranja imovine. prava iz osiguranja po ovakvom ugovoru ima samo onaj ko u času nastanka štete ima materijalni interes da se osigurani slučaj ne dogodi. Redovno se dešava da se u ugovoru o osiguranju pojavljuju samo osiguravač i osiguranik. On je stranka u ugovoru i raspolaže svim pravima iz ugovora. ali ono nije ugovorna strana. može isplatiti trećem licu. onakav kakav proizlazi iz njihovog osnovnog ugovornog odnosa. Ova pozitivna zainteresovanost određuje se po objektivnim mjerilima. To se lice naziva osiguranim licem. Korisnik stiče neposredno pravo i zahtjev na naplatu osigurane svote kad nastupi osigurani slučaj. tj. odnosno kod ličnog osiguranja još i osigurano lice. svako ko ima interesa da se ne dogodi određeni slučaj. iako stvarno uvijek ne mora biti tako. 946 ZOO). Razlog da se osigura tuđa stvar je najčešće u tome što vlasnik ne može voditi brigu o toj stvari. gostioničara i hotelijera za stvari koje su im predate. pošto bi. druga lica. u suprotnom. Korisnik može biti određen odmah prilikom zaključivanja ugovora. osiguranikom. Ali ima ugovora u kojima su osiguranik i korisnik osiguranja. bilo na posebnom dokumentu. 282 .zakupac. Taj dokumenat mora sadržavati naznaku osigurane svote (čl.

odnosno svoj tjelesni integritet. Osiguravač može zaključivati ugovore o osiguranju kada ispuni zakonske uslove.000. i po 2.Kao korisnik može biti određeno neko lice. Ukoliko je ulog stranih osnivača veći od 50% temeljnog kapitala.00 KM za društva koja se osnivaju za vršenje više vrsta osiguranja i za reosiguranje (čl. 29 ZOIO). sredstava tehničke rezerve. povezivati (čl.00 KM za poslove osiguranja života. Osnivači. 12 ZOIO). 283 . pošto bi inače pretrpjela neki materijalni gubitak” (čl. te ulaganjem sredstava u temeljni (osnovni) kapital društva barem u minimalnom iznosu koji zakon predviđa. sredstva poslovnog fonda i drugih sredstava (čl. Najrasprostranjenija statusna forma osiguravača je dioničko društvo za osiguranje. Odobrenje daje Ured za nadzor (čl.). 1. Pored temeljnog kapitala. 14 ZOIO). Ugovarač osiguranja Ugovor o osiguranju se najčešće zaključuje u svoje ime i za svoj račun. Za pojedine vrste osiguranja (čl. kod ličnog osiguranja. Osiguravač Osiguravač je pravno lice. 5 ZOIO). Zbog opšteg interesa koncentrisanog u osiguranju. Zato su ugovarač osiguranja i osiguranik po pravilu isto lice. vrste subjekata koje se mogu baviti poslovima osiguranja određene su taksativno (numerus clausus). 924 ZOO). Ugovarač osigurava svoju stvar.000. Ugovor se može. Kod osiguranja lica može ugovarač osigurati život. zaključiti i sa više osiguravača koji su se prethodno sporazumjeli u zajedničkom snošenju rizika i njegovoj raspodjeli. Pored toga. Kao osiguravač može se pojaviti i društvo za uzajamno osiguranje. može se navesti poimenično. Svaki osiguravač koji je naveden u polici osiguranja odgovara osiguraniku za potpunu naknadu. Za osnivanje je predviđen koncesioni sistem. ali može biti označeno i neodređeno. za osnivanje je potrebna i saglasnost Ministarstva finansija (čl. Mogu ga osnovati domaća fizička i pravna lica zaključivanjem ugovora o osnivanju. Stranka u ugovoru o osiguranju imovine može biti “svaka osoba koja ima interes da se ne dogodi osigurani slučaj. i naš zakon i to treće lice naziva osiguranikom.2. ali odredivo (djeca. 13 ZOIO) ti iznosi su: 1.000. odnosno tjelesni integritet nekog trećeg lica. sredstava preventive. Na strani osiguravača može biti i više subjekata. a svoj život. rezerve sigurnosti. odnosno svoj imovinski interes kod imovinskog osiguranja. sredstva kojim društvo posluje formiraju se iz premija. dakle. uslove iz odluke. nasljednici. suprug i sl. dvije ili više organizacija za osiguranje mogu se poslovno i profesionalno udruživati.3. 13 ZOIO).000. 12-26 ZOIO). 1. djelatnost i statusna rješenja posebno su određeni u članovima 17-26 ZOIO. organizacija u čiju djelatnost spada obavljanje poslova osiguranja. odnosno ugovora o osnivanju i kada se registruje za obavljanje ovih poslova (čl.

stvari.Ugovarač uvijek sklapa ugovor u svoje ime. o čemu je sklopljen ugovor. 284 . predmet u osiguranju imovine mogu biti stvari. bestjelesne stvari (osiguranje kredita. Premiju plaća i ostale obaveze izvršava ugovarač osiguranja. Pojedini autori su mišljenja da je to osigurana svota. ali ovlaštenoj osobi ne mora predati policu dok mu ne bude naknađeno plaćanje premije i troškovi ugovora. životinje. lica izloženih opasnosti i sl. Ako je u polici određeno drugo lice.da je to interes. U tom smislu ćemo dalje upotrebljavati izraz “predmet osiguranja”. ono čemu se pruža zaštita od rizika. To pravo može vršiti i neposredno prema osiguravaču (čl. 905 ZOO). drugi . to je osiguranje za tuđi račun. I u uporednom zakonodavstvu preovlađuje terminologija po kojoj su stvari i lica predmet osiguranja. Prava i obaveze prelaze na zainteresovano lice pošto odobri ugovor. Valja imati na umu da je terminologija zakonodavca. može ga sklopiti za svoj ili za tuđi račun. Tako posmatrano. Poslije toga. ugovor prestaje da postoji (čl. odnosno označeni korisnik pristupanje ugovoru. Zato se predmetom osiguranja naziva ono što se osigurava. lica. Odbije li zainteresovano lice. Ugovarač osiguranja u ovom slučaju duguje i premiju osiguravaču. Zakon o obligacionim odnosima stoji na istom stanovištu. osiguranje za račun određenog lica. osiguranje od odgovornosti). treći . zatim prestacija. a neki da su to obaveze i prava stranaka. Naknada se isplaćuje njemu ili nekome drugom. odnosno o osiguranom licu (čl. Predmet osiguranja Određivanje predmeta osiguranja zavisi od shvatanja njegove prirode. Kad govori o sadržini polise. Jedni smatraju da je to stvar ili lice koje se osigurava. 2. dužno je da obavijesti osiguravača o dobijanju prihvatanja osiguranja. koju smatra ispravom o osiguranju. podešena tako da bude dostupna osiguranicima.rizik. ističe da polisa treba naročito da sadrži i podatak o stvari. Govori se o osiguranju imovine. ili preciznije. on ne može vršiti prava iz osiguranja i naplatiti naknadu osim sa pristankom osobe čiji je interes osiguran. osim ako je obavijestio osiguravača da djeluje kao poslovođa bez naloga. 902). No. 905 ZOO). odnosno kojoj pripadaju prava iz ugovora (čl. dužan je ispuniti sve obaveze prema osiguravaču. Pristupanje ugovoru može se izvršiti i poslije nastupanja osiguranog slučaja. Radi naplate ovih potraživanja ugovarač osiguranja ima pravo prvenstvene naplate iz naknade koja se plaća po osnovu osiguranja. Predmet osiguranja treba posmatrati kao dobro za čije su normalno postojanje stranke zainteresovane. pa i sastavljača uslova osiguranja. 904 ZOO). Ako ugovarač osiguranja djeluje bez ovlaštenja zainteresovanog lica ili korisnika. pa i lica su predmet u osiguranju života i od nesretnog slučaja. a kao što je rečeno.

ako je izvjesno da će događaj nastupiti u odnosu na osigurani predmet. može se osigurati od rizika koji je već nastupio u 285 . treba da se predmet osiguranja nalazi u predjelu koji može biti poplavljen. Da bi se neki događaj mogao smatrati rizikom u osiguranju. događaj protiv koga se osigurava. Ili. odnosno da bi predstavljao rizik. u pogledu nastupanja događaja može biti apsolutna. Ako se osigurava od poplave. Najposlije.smatram. uzrok štete. To je jasno naročito kod osiguranja lica (života). tako i u osiguranju lica. Uvijek se rizikom smatra mogućnost nastupanja ekonomski štetnog događaja. Da bi bio “osigurani slučaj”. događaja uslijed koga može nastati šteta na predmetu osiguranja. to je izvjesno. Neizvjesnost. Rizik nosi u sebi. ne zna se. U tom se smislu govori o ostvarenom riziku. objektivno mogući događaj mora ispunjavati još neke zakonske uslove. ali se ne zna kada. kod krađe . pa nema ni ugovora o osiguranju. Prema tome. 898. ili je bio u nastajanju. Nema li je. elemenat neizvjesnosti. rizikom se naziva i sama šteta. rizikom neki nazivaju i sam štetni događaj. mislim).3. Generalno posmatrano se to dešava. potrebno je da bude izložen riziku. Ugovor je ništav i onda ako je u času njegovog zaključenja već prestala mogućnost da se događaj desi ili je bilo izvjesno da će događaj nastupiti (čl. ali se ne zna hoće li taj događaj štetno pogoditi osigurani predmet. Nije izvjesno da li će događaj protiv kog se osigurava nastati u odnosu na osigurani predmet. Pod rizikom se u poslu osiguranja podrazumijeva nekoliko stvari. Rizikom se smatra i sama opasnost. 897 i 898 ZOO). Pored toga. dakle. Rizik Da bi neki predmet mogao biti osiguran. Upravo zbog toga događaj treba da bude budući.da je stvar pokretna itd. ne zna se kada će nastupiti. Stoga se umjesto riječi rizik upotrebljava i izraz “osigurani slučaj” (čl. Gdje nema rizika. Ako se u času zaključenja ugovora osigurani slučaj već desio. Mogućnost nastupanja štetnog događaja procjenjuje se objektivno. na prvom mjestu. to je neizvjesno. dakle. Neizvjesnost je bitan. Svaki će osiguranik umrijeti. o tome da se rizik desio i sl. ili relativna. događaj uslijed čijeg nastupanja nastaje obaveza osiguravača na naknadu. 898 ZOO). putativni rizik (od latinskog “puta” . rizik je budući neizvjestan događaj koji u konkretnom slučaju može prouzrokovati štetnu posljedicu. To je osnovni uslov posla i bitan elemenat ugovora o osiguranju. neizvjestan i “nezavisan od isključive volje ugovarača” (čl. tj. stav 2 ZOO). Ali kada će. dakle. Izuzetak je tzv. On mora biti budući.to je osnovno pravilo kako u osiguranju imovine. ne zna se da li će nastupiti s obzirom na taj predmet osiguranja. odlučujući elemenat rizika. slučaj protiv koga se osigurava. Uslovi osiguranja takođe upotrebljavaju riječ rizik za opasnost nastupanja osiguranog slučaja. ako se osigurava od požara. da stvar može gorjeti. tj. nastupiće. potrebna su dva osnovna uslova: mogućnost njegovog nastupanja i da je podoban da prouzrokuje posljedicu protiv koje se osigurava. nema ni rizika. ugovor je ništav. nema ni osiguranja . Naime.

da radnje pri kojima je čovjek izložen riziku nisu protivpravne (povreda prilikom provalne krađe). ako stranke za to nisu znale. osnovni i dopunski i ratni i politički rizik.ponavlja da bi se utvrdile neke zakonitosti. kao bitan faktor. da je veza osiguranika i imovine koju osigurava zakonom zaštićena. u zavisnosti od rizika od kojih se imovina i lica osiguravaju. Rizik se. tj. kod osiguranja lica. To je potrebno iz sljedećih razloga. visina štete izračunavaju se posebnim matematičkim metodama. legalna (da nisu kradene stvari). Premije se izračunavaju računom 286 . Ponavljanje događaja koji prouzrokuje štetu. stvara kod ljudi osjećanje potrebe za zaštitom. treba da se ponavlja. Na njenu visinu utiče stepen vjerovatnoće za nastupanje štetnog događaja. a ne subjektivno. tj. odnosno koji predstavlja opasnost. Podloga za to je dugotrajnije statističko posmatranje. Znači. čisti i špekulativni. za osiguranjem. ako drže da se događaj još nije desio. Neizvjesnost. osjeća se veća potreba za zaštitom od njega. Intenzitet toga osjećanja je direktno zavisan od učestalosti štetnog događaja: što se češće ponavlja taj događaj. Opšti uslovi osiguranja imovine imaju odredbu da se ugovor o osiguranju imovine ne može zaključiti prije nego što se utvrde okolnosti od značaja za veličinu rizika (opasnosti). stav 3 ZOO). Mogućnost ugovarača da utiče na ostvarenje rizika procjenjuje se objektivno. Ima nekih vrsta osiguranja za koje postoji samo osiguranje od više rizika (pomorsko osiguranje). Premije se utvrđuju tarifom. Osigurati se može protiv jednog i protiv više rizika. treba da se štetni događaj . Svi elementi rizika utvrđuju se prilikom zaključivanja ugovora o osiguranju. I drugo. u ovisnosti od njegovih osobina dijeli na: objektivni i subjektivni. konstantni i varijabilni. naročito pomorskom. Premija Premija je iznos koji ugovarač osiguranja uplaćuje u fond osiguranja kao cijenu za rizik koji preuzima osiguravač. odnosno za ostvarenje rizika. Lična svojstva ugovarača osiguranja nisu u ovom slučaju pravno relevantna.času sklapanja ugovora. s tim u vezi. Osigurava se brod koji je već otplovio. da bi se događaj mogao uzeti kao rizik protiv koga se osigurava. Prvo. 898. opšti i pojedinačni.rizik . Pravo postavlja još dva uslova da bi rizik mogao biti pokriven osiguranjem. stepen njegove jačine i. Drugi razlog zahtjeva za ponavljanje događaja protiv koga se osigurava je tehničke prirode: vjerovatnoća nastupanja ekonomski i štetnog događaja. a u času kad se osigurava. uslovljava i treću karakteristiku rizika: barem djelimičnu nezavisnost od volje ugovarača. visina premije. već je moguće da je potonuo na pučini (čl. odnosno. A od toga će zavisiti ulog osiguranika u osiguravajući fond. Osiguranje od putativnog rizika praktikuje se u transportnom osiguranju. Pod ugovaračem treba podrazumijevati prvenstveno ugovarača osiguranja. Visina premije se izračunava za pojedine grane i vrste osiguranja. 4.

a i osigurani predmeti različito odolijevaju istoj vrsti događaja. od sume na koju se osigurava. čak i kad su oni istog intenziteta. jer je vjerovatnije da će osiguravač isplatiti naknadu. Njena veličina zavisi i od trajanja osiguranja. Iz nje se pokrivaju i premije reosiguranja. tj. dakle. ZOIO za nju koristi izraz “tehnička premija”. Kada se na tehničku premiju dodaju naknade za organizovanje preventive. Premija je ne samo funkcija rizika nego i funkcija vremena. Sam događaj nije uvijek jednakog intenziteta. koju se osiguravač obavezuje da isplati u slučaju ostvarenog rizika. vjerovatnoća nastupanja štetnog događaja je veća. 287 . troškovi naplate premija. dobija se “funkcionalna premija”. vjerovatnim stepenom jačine štete. st. Iznos premije u konkretnom ugovoru rezultat je primjene tarifskih stavova na date elemente pojedinačnog posla.vjerovatnoće. Na sve ovo osiguravač dodaje i srazmjeran dio svoje dobiti. upravni troškovi osiguravača. U tarifama i u polici se iskazuje jedinstvenim iznosima premda je premija složena kategorija. Tako se za svaki konkretan slučaj premija ne izračunava nego se primjenjuju te tablice. Statistički je utvrđeno da je veoma rijetko šteta potpuna i da je nivo djelimičnog oštećenja nejednak. U njima je data vjerovatnoća smrtnosti ili nezgoda kod pojedinih rizika kojima su ljudi izloženi. 30. takse i druga davanja državi. Poznato je više tablica smrtnosti koje daju pregled vjerovatnoće nastupanja smrti za pojedino doba ljudske starosti. visina premije zavisi od vrijednosti stvari. Na toj osnovi dobijena premijska stopa koriguje se prosječnim intenzitetom štete. pa i premija treba da bude veća. druga za trećinu svoje vrijednosti.oni koji se odnose na zaključivanje ugovora. Elementi za to izračunavanje dobivaju se statističkim posmatranjem štetnih događaja. Na osnovu statističkog posmatranja. statističkom ili neto-premijom. Najposlije. porezi. Premija kao izvor prihoda osiguravača određuje se tarifom koju donosi svaki osiguravač. 2 ZOIO). izračunati su podaci potrebni za izradu tabela. odnosno od naknade. Konačni iznos premije ili “bruto-premija” utvrđuje se tako da se na funkcionalnu premiju doda alikvotni dio sredstava potrebnih za pokrivanje ukupnih troškova osiguranja. svakako. I to je. U ta dodatna sredstva ulaze akvizicioni troškovi . najodlučnije. U njima su poredani i klasirani rizici kojima je ugrožena imovina (kakva je vjerovatnoća da će nastupiti požar kod zidanih ili drvenih zgrada). Istoj svrsi služe tablice kod osiguranja lica. Ona je “dio premije namijenjen ispunjavanju obaveza iz osiguranja” (čl. Intenzitet nastupanja štetnog događaja je vrlo različit: premija će biti veća što se događaj češće dešava. treća za desetinu itd. Jedna zgrada izgori potpuno. Ako je period za koji se osigurava duži. Premija izračunata na prethodni način naziva se u literaturi teorijskom.

a osiguranik plaća manju premiju. Ukoliko je u ugovoru pokriće. Ako se pri zaključenju ugovora jedna strana poslužila prevarom i ugovorila je veću svotu osiguranja od stvarne vrijednosti. To je slučaj podosiguranja. Ona zavisi od štete koju pretrpi osiguranik na osiguranom dobru kad se ostvari predviđeni rizik. a u drugom rjeđe ili manje (požari u šumama i na poljima su veći i dešavaju se češće ljeti. jer osiguravač preuzima rizik i za razliku vrijednosti. Nasuprot tome. Kada stranke vrijednost osigurane svote utvrđuju sporazumno. No. desi predviđeni događaj koji prouzrokuje štetu. sniziće se do stvarne vrijednosti stvari. i tada rizik za tu razliku snosi sam osiguranik.Po načelima tehnike osiguranja. Kad je ugovorena svota veća od vrijednosti stvari. 933 ZOO). druga strana može tražiti poništenje ugovora. na zgradama . nego u jednom razdoblju učešća ili više. st. Ono je sadržano u aktima osiguravača. 5. 5). Zakon o obligacionim odnosima u načelu ne prihvata nadosiguranje. Tu spadaju osiguranje upotrebljavane stvari na vrijednost nove (“staro za novo”) i osiguranje 288 . Naknada se u imovinskom osiguranju ne ugovara. Smanjenje vrijednosti stvari u toku ugovora o osiguranju daje pravo svakoj strani da zahtijeva srazmjerno sniženje osigurane sume. Pod naknadom podrazumijevamo iznos koji iz osiguravajućeg fonda isplaćuje osiguravač korisniku osiguranja kad nastupi ugovorom predviđeni događaj. trebalo bi da premija bude nedjeljiva. kad se. a isto tako i premija. dakle. kad se ostvari rizik koji je pokriven osiguranjem. Osigurana suma Osigurana vrijednost (svota osiguranja) je u ugovoru utvrđena vrijednost imovinskog interesa koja je za ugovarača osiguranja koncentrisana u predmetu ugovora. 936 ZOO). U njemu će i iznos naknade biti manji od štete. Može se ići ispod te vrijednosti. odnosno premije i to od dana saopštavanja zahtjeva drugoj strani (čl. U tom slučaju se plaća veća premija. Izuzetno. koja je uvijek predmet ugovaranja. Osigurati se ne mora na stvarnu vrijednost stvari. osiguravač duguje naknadu do iznosa sume osiguranja. Razlog usvajanja načela nedjeljivosti premije je u tome što se rizici (štetni događaji) ne ostvaruju ravnomjerno u cijelom periodu trajanja osiguranja. naknada zavisi i od osigurane svote. Različita je od naknade po osnovu osiguranja. Zbog toga bi osiguranici zaključivali osiguranje samo za periode kad su izloženi većem riziku i plaćali bi ukupno manju premiju. To znači da se plaća za cio period osiguranja. 934. tada važi dispozitivno pravilo po kome je ugovor sklopljen uz najvišu svotu osiguranja (čl. Faktičko je pitanje kada se nadosiguranje može tolerisati zbog nesrazmjere između osigurane sume i procijenjene vrijednosti stvari. To je nadosiguranje.više i češće zimi). “opravdani razlozi” za nadosiguranje se navode primjera radi. Može se sporazumjeti i da suma osiguranja bude iznad stvarne vrijednosti stvari. I premija i naknada se smanjuju proporcionalno osiguranoj vrijednosti stvari. ako je izričito ugovoreno da odnos između vrijednosti stvari i sume osiguranja ne utiče na visinu naknade (čl. Zakon o obligacionim odnosima toleriše slučajeve u kojima je nadosiguranje izvršeno u manjoj mjeri ili iz opravdanih razloga.

U polisu se unosi osigurana svota. odnosno uslovi osiguranja imovine. dragocjenosti. Pravila za osiguranje životinja predviđaju svotu osiguranja životinja u visini njihove tržišne vrijednosti. a ne naknada. Njegova dužina bitno utiče na veličinu rizika i iznos premije. 925. kao elemenat ugovora odrediva. Pravila. 6. Stranke su slobodne da ugovor sklope i na neodređeno vrijeme.da osiguranik ne bi izazvao nastanak osiguranog slučaja. 289 . Trajanje osiguranja Trajanje osiguranja je period u kome je osiguranik pokriven osiguranjem. Takvo ograničenje postoji u transportnom osiguranju. mašine. ili izbjegao preduzimanje mjera za njegovo otklanjanje.) od pričinjene štete. Trajanje osiguranja po pravilu se podudara sa trajanjem ugovora. stoga.po sporazumu itd.maksimuma. prema tome koja je niža. izuzeci postoje. Uslovima osiguranja. uređaji i instalacije na nabavnu cijenu umanjenu za iznos tehničkog i ekonomskog rabaćenja. stav 7). ali osiguravač može za pojedine vrste životinja predvidjeti najviši iznos do koga se može zaključiti osiguranje. naknada je cilj ugovora naročito kod imovinskih osiguranja i zavisi od osigurane svote. transportna sredstva. odnosno na tržnu cijenu. dalje. Kod nekih vrsta osiguranje nije ograničen maksimum osiguranja. Ugovor je važeći ukoliko zainteresovana strana nije znala da se događaj već desio. Kod ličnih osiguranja tu ulogu ima suma osiguranja. zaliha robe i materijala na nabavnu. dokumenti . nego je određen dio vrijednosti do koga se stvar može osigurati. predviđaju na koju se vrijednost osiguravaju pojedine vrste stvari. Trajanje osiguranja se najprije određuje ugovorom. kad osiguravač preuzima rizik do nekog dijela (90% npr. građevinski objekti se osiguravaju na cijenu izgradnje umanjenu za iznos rabaćenja. Naknada je. odnosno da je mogućnost da se događaj desi već prestala da postoji (čl. može biti predviđeno da kod pojedinih vrsta obaveza osiguravača traje i izvjesno vrijeme nakon isteka vremena trajanja osiguranja. No. Jedan dio vrijednosti osigurane imovine u tom slučaju ostaje nepokriven osiguranjem. modeli. No. To se može učiniti izričitim određivanjem početka i kraja vremena u kome postoji osiguravaočeva obaveza. Time se želi i spriječiti špekulacija . 898 ZOO). U ostalim slučajevima osiguravač može tražiti smanjenje osigurane sume proporcionalno stvarnoj vrijednosti predmeta. Stranke mogu predvidjeti da je osiguranjem pokriven i period koji prethodi zaključivanju ugovora.subjektivne vrijednosti (čl. Kod osiguranja lica ugovara se osigurana suma koja predstavlja iznos naknade. Tako. a elementi za njeno određivanje su osigurana svota i vrijednost stvari kod imovinskog osiguranja. planovi. U nekim slučajevima uslovi osiguranja ili ugovor predviđaju da se naknada ograničava određivanjem najveće sume osiguranja . U našem sistemu osiguranja takav je slučaj predviđen kod osiguranja stoke. ili pozivom na opšte uslove poslovanja.

Za neke posebne slučajeve su predviđeni izuzeci. dok osiguravač kao profesionalac treba bolje da zna šta mu treba. Pored toga. Obaveze osiguranika 1. 907 ZOO). Isti problem postoji i kada osiguranik ne da tačne. bilo iz zakonskih razloga. kada se ispostavlja lista pokrića. odnosno potpune podatke bez svoje krivice. Najprije. daje ugovarač osiguranja. ono prestaje svršetkom posljednjeg dana roka (čl. Obaveza osiguranika na davanje obavještenja pravno se pravdala na nekoliko načina. Tako se i radi. Ugovarač osiguranja može dati obavještenja o onome što je poznato. kao kod svake kocke. Ugovor o osiguranju “proizvodi svoj učinak počev od dvadeset četvrtog sata dana koji je u polici označen kao dan početka trajanja osiguranja”. Ovi podaci služe osiguravaču ne samo za klasifikaciju rizika i za određivanje premijske stope nego i radi organizovanja zaštite od rizika i preduzimanja eventualnih preventivnih mjera. Osiguravači sastavljaju upitnike. 913). odnosno o licu koje se osigurava. osiguranje da traje ne od dana naznačenog u polici. bilo otkazom neke od ugovornih stranaka. Pored toga. Drugi smatraju da se davanje netačnih podataka kao i prećutkivanje ravnaju sa zabludom i prevarom. Pošto osiguranik ne zna uvijek koje su okolnosti od značaja za ocjenu rizika. koji mogu biti od značaja za ocjenu rizika. osiguranje djeluje od dana izdavanja police. nego od idućeg dana po uplati premije (čl. III OBAVEZE STRANAKA 1.1 Davanje podataka o riziku Podatke o stvari. Treći pri ocjeni uzimaju u obzir savjesnost i vele da savjestan saugovarač ne smije ništa sakriti od druge strane. a koje su mu poznate ili mu nisu mogle ostati nepoznate (čl. tj. Ugovarač je dužan da prilikom zaključenja ugovora prijavi osiguravaču sve okolnosti koje su od značaja za ocjenu rizika. ako je ugovoreno da se premija plaća odjednom i prilikom zaključenja ugovora. 290 . bez namjere da dovede u zabludu osiguravača ili da ga prevari. osiguravač može i pregledati i stvar i lica i utvrditi okolnosti koje su mu potrebne.Osnovno dispozitivno pravilo člana 922 ZOO razlikuje trenutak zaključenja ugovora od trenutka u kome počinje njegovo dejstvo. Postavilo se pitanje kakve su posljedice ako osiguranik svjesno ne da tačne i potpune podatke. Oni koji ovaj ugovor smatraju aleatornim sasvim dosljedno insistiraju da. neizvjesnost i nada treba da budu jednaki za sve strane i da stoga osiguranik treba da saopšti osiguravaču sve okolnosti koje su od važnosti za rizik. 922 ZOO). I drugo. osiguranje prestaje i prestankom ugovora. pitanja o tome treba da mu postavlja osiguravač. koje popunjavaju budući ugovarači i koji važe kao ponuda za osiguranje. Ako je trajanje osiguranja ugovoreno.

odnosno prava raspolaganja. st.Propisi nekih država i teorije o ovom pitanju ne vode računa o savjesnosti. S obzirom na ulogu organizatora. osiguravač može u zakonom određenom roku od tri mjeseca tražiti poništavanje konkretnog ugovora. I kod osiguranja života bez ljekarskog pregleda. Osigurano lice je takođe dužno da prijavi svaku promjenu zanimanja. trebalo bi nametnuti osiguravaču obavezu da njegovi stručnjaci pregledaju predmet koji se osigurava i da zajedno s osiguranikom utvrđuje činjenice koje su im potrebne. shvatanje da bi trebalo uopšte ukinuti obavezu. Takođe se rijetko obraća pažnja na savjesnost i svijest osiguravača. osiguravač može ili ići na raskid 291 . Slično je i kod osiguranja lica. Kod osiguranja imovine on mora obavijestiti osiguravača o svakoj promjeni okolnosti značajnoj za ocjenu rizika. tako da osiguravač ne bi ni zaključio takav ugovor da je znao pravo stanje stvari. Uslovi osiguranja traže da osiguranik obavezno odgovori istinito i potpuno na sva pitanja u ponudi. 1 ZOO). osiguravač kao profesionalac mora bolje znati kakvi su mu podaci potrebni. izuzev ako je išao na prevaru. ili je bio samo nemaran. a koje su mu poznate. 914. Naše pravo uzima u obzir savjesnost i ugovarača osiguranja i osiguravača. Posljedice su uvijek iste. Međutim. mjesta rada i sve druge okolnosti koje nastanu poslije zaključenja ugovora o osiguranju. ili čak u zabludi. 2 ZOO). kod osiguranja lica ugovarač osiguranja mora obavijestiti osiguravača samo ako je rizik povećan zbog toga što je osigurano lice promijenilo zanimanje. Takođe je dužan izvijestiti o premještanju osiguranih stvari i o promjeni vlasništva. O svakoj drugoj promjeni okolnosti koje mogu biti od značaja za ocjenu rizika dužan je obavijestiti osiguravača. 914. drukčiji (čl. Po Zakonu o obligacionim odnosima. dužan je o tome bez odlaganja izvijestiti osiguravača (čl. 914. po pravilu. st. Čine ga odgovornim ne uzimajući u obzir jesu li mu neke okolnosti bile poznate i koliko su mu bile poznate. a na medicinskom pregledu stanje utvrđuje i ljekar. Ako ima namjeru da preduzme neku radnju koja bi povećala opasnost. Kad ugovarač osiguranja nije to učinio namjerno. a zatim da primljene odgovore provjerava prilikom zaključivanja ugovora. a koje mogu uticati na povećanje opasnosti. odnosno uslovi osiguranja sadrže odredbu da je osiguranik pri zaključenju ugovora dužan da da tačne podatke o okolnostima koje mogu biti od značaja za ocjenu opasnosti. dužan je osiguraniku prijaviti promjenu stana. jer je u tom slučaju rizik. Rok nije utvrđen zakonom (čl. te da li je odgovor dao u namjeri da poboljša svoj položaj u ugovorenom odnosu. Opravdano je. Obavještenja koja bi tražili ti stručnjaci morao bi ugovarač osiguranja savjesno davati. st. ili mu nisu mogle biti nepoznate. Ako je ugovarač osiguranja dao namjerno netačne podatke ili prećutao neku okolnost koja može biti od značaja za ocjenu rizika. Stoga bi on morao da postavlja adekvatna pitanja. smatramo. 2). Istu obavezu ima osiguranik i u toku trajanja ugovora. odnosno o nesavjesnosti osiguranika. međutim. Gotovo sva pravila. koliko treba da budu precizni i jasni. naročito kad se radi o nepotpunim podacima. a naročito odgovornost osiguranika u davanju obavještenja o riziku.

Danas je kod svih osiguranja usvojeno da se plaća fiksna premija koju izračunava osiguravač. Promjenljive premije se rijetko upotrebljavaju. ugovor je ništav. ili nekako drukčije.2. Premija se plaća u ugovorenim rokovima. Osiguravač koji je u času zaključenja ugovora znao ili je mogao znati da su dobijeni podaci netačni ili da je ugovarač neke informacije prećutao. odnosno prebivalište. osiguravač je dužan primiti premiju od svakog ko ima pravni interes da ona bude plaćena. kod osiguranja u poljoprivredi. Osigurana svota se smanjuje u srazmjeri ugovorene premije i premije koja je predviđena za osiguranje života za njegove stvarne godine. svakako srazmjerno uvećanom riziku. Isto je rješenje i kad je osiguravač saznao za takve okolnosti za vrijeme trajanja osiguranja. ugovor je punovažan. unaprijed. Kad osiguranik ima manje godina nego što je prijavljeno. 944 ZOO). a može se ugovoriti da se plaća polugodišnje. osim ako nije drukčije ugovoreno. premija se plaća u mjestu u kome ugovarač osiguranja ima sjedište. obaveza plaćanja nije u ovom slučaju donosiva. Ako ništa nije posebno ugovoreno. U suprotnom. ugovoreno da se premija plaća poslije zaključenja ugovora. ili predložiti povećanje premije. 912 ZOO). Osiguravač je dužan da vrati sve primljene premije. Ukoliko treba da se isplati odjednom. kvartalno.ugovora. Može se koristiti svojim pravom za raskid ili za povećanje premije u zakonom utvrđenom roku. 1. a smanjuje se premija na iznos predviđen za osiguranikove stvarne godine života. a njegove godine života ne prelaze gornju granicu do koje osiguravač osigurava život. odnosno na isplatu osigurane sume nastaje te pošto osiguranik uplati premiju. Ako je. ugovor prestaje po samom zakonu. Razliku između primljenih premija i premija na koje ima pravo osiguravač je dužan vratiti (čl. On se više ne može pozivati na netačnost prijave ili na prećutkivanje radi raskidanja ugovora. plaća se prilikom zaključenja ugovora. a stvarne godine života prelaze granicu od koje osiguravač osigurava život. odnosno pri uručenju police (čl. na primjer. Treba obratiti pažnju na okolnost da obaveza osiguravača na naknadu štete. gubi to pravo. međutim. ugovor ostaje na snazi. To sasvim odgovara prirodi osiguranja kao organizovanog prikupljanja sredstava putem premije radi obezbjeđenja od rizika. Moguće je i naknadno plaćanje premije. Ukoliko ugovarač osiguranja ne prihvati prijedlog za povećanje premije. 913 ZOO). ne može ostvarivati zbog toga svoje pravo. No. odnosno traženja povećanja premije. Plaća se. Plaćanje premije Premiju je dužan da plaća ugovaratelj osiguranja. Prema izričitoj odredbi čl. 912 ZOO. Ako je netačno prijavljeno da je osiguranik mlađi. obaveze osiguravača počinju od dana koji je ugovorom predviđen kao dan početka osiguranja (čl. izuzev kod 292 . Ako su prilikom sklapanja ugovora o osiguranju godine života osiguranika prijavljene netačno. po pravilu. Za uplatu prve premije je vezan početak dejstva ugovora.

a povećanje premija onima koji su pod određenim uslovima imali štetu. Ne bude li premija plaćena. osiguravač je dužan preporučenim pismom opomenuti osiguranika. ako premija ne bude plaćena o dospjelosti. To se čini ili u promilima osigurane sume. 917 ZOO). nego neka druga osobina (za motorna vozila snaga motora). Obavještenje o osiguranom slučaju i promjeni rizika Čim se desi osigurani slučaj. Uslovi osiguranja sadrže detaljnije odredbe o tome što treba da radi i o čemu i kada osiguranik treba da obavijesti zajednicu osiguranja. Uzajamno osiguranje postoji onda kada se zainteresovani udruže radi provođenja međusobnog osiguranja i sami određuju svoja prava i obaveze. Kod osiguranja života. ne utiče na fiksni karakter premije. ili paušalno prema nekom drugom kriteriju. odnosno štetne posljedice toga slučaja (čl. Pravila i uslovi za osiguranje od pojedinih rizika sadrže i odredbe o sankcijama. dakle. Pravilo je da osiguravač nije dužan da opominje na plaćanje premije. odnosno rizika. ako se ne uplati premija za idući period u predviđenom roku. Sankcije za neplaćanje premije kod osiguranja života se razlikuju od sankcija u osiguranju imovine. i bez opomene. ugovor prestaje po samom zakonu. Samo kod osiguranja na neodređeno vrijeme. O tome ima odredaba i u zakonu. To produžuje vrijeme plaćanja još za mjesec dana od opomene. Ovdje se za određivanje premije uzima u obzir i visina svote osiguranja. U njima su klasificirane pojedine stvari prema rizicima i mjestima i date stope premija. Kod osiguranja lica strane se sporazumijevaju o visini svote osiguranja. osiguranik je dužan da o tome obavijesti osiguravača kako bi osiguravač mogao provjeriti stanje i utvrditi nastalu štetu. ako premija ne bude uredno uplaćena. Ako osiguranik ni tada ne plati. a premije su date u tabelama za pojedine rizike i godine života.3. Ako to ne učini. Osiguravač ne može raskinuti ugovor ako su dotle uplaćene premije bar za tri godine. Fiksna premija je nepravična naročito kad se kao kriterij u osiguranju dobara ne uzima vrijednost stvari. osiguravač mu nije dužan naknaditi onaj dio štete koji je uslijed toga propusta 293 . Osiguravač izrađuje cjenike premija imovinskih osiguranja koji sadrže tabele za sva imovinska osiguranja. U tom slučaju će smanjiti osiguranu svotu na iznos otkupne vrijednosti osiguranja. 1.uzajamnog osiguranja. Davanje bonifikacija onim osiguranicima koji u proteklom periodu nisu pretrpjeli štetu. Fiksnoj se premiji prigovara da nije pravična i da ne odgovara cijeni rizika. Ako nastupe događaji usljed kojih se smanjuje rizik. osiguravač opominje ugovarača i daje mu rok za uplatu dospjele premije. jer najčešće suma prikupljenih premija visoko prevazilazi iznos isplaćenih šteta u jednoj godini čak i kad se uzme u obzir potreba za prenosom slobodnih rezervi za fond rizika u idućim godinama. osiguravač može raskinuti ugovor. Rok ne može biti kraći od 30 dana. a najdalje u roku od tri dana. ugovarač osiguranja ima pravo na odgovarajuće smanjenje premije.

Takva bi odredba bila ništava (čl. Plaćanje naknade Pored obaveze da sa ugovaračem osiguranja utvrdi okolnosti od značaja za ocjenu rizika. On mora da preduzima sve potrebne mjere i ugovorene radnje radi otklanjanja opasnosti koju izaziva nastupanje osiguranog slučaja. Staranje o osiguranom predmetu Osiguranik je dužan da vodi brigu o osiguranoj imovini i održava je u redu. osiguranik ne može uslijed toga izgubiti prava iz osiguranja. Tako određuje i Zakon (čl. izuzev ako je preduzimanje tih mjera bilo od uticaja za nastajanje štete. 914 ZOO). bez obzira na to kako se shvata pravni karakter ugovora o osiguranju.4. Rok za obavještavanje o smanjenju rizika nije postavljen jer ugovarač ima interesa da o tome što prije obavijesti osiguravača. ako je rizik povećan njegovim postupkom. Ukoliko ugovarač osiguranja nije sudjelovao u povećanju rizika. osiguravač ima pravo da mu ne naknadi onaj dio štete koji je nastao zbog konkretnog propusta. 294 . odnosno smanjenje rizika kod imovinskih osiguranja daju pravo na zahtjev za promjenu premije. zainteresovani partner može raskinuti ugovor (čl. Osiguravač ima pravo da vrši kontrolu nad izvršavanjem preventivnih i represivnih mjera koje preduzima osiguranik. Ne učini li to. Ugovarač osiguranja je dužan obavještavati osiguravača o svakoj okolnosti koja može biti od značaja za ocjenu rizika kod osiguranja imovine. Osiguranik je dužan da preduzme sve mjere spasavanja ugrožene imovine i za sprečavanje povećanja štete. dužan je da se pridržava tih uputstava. Obaveze osiguravača 2.1. a da plati osiguranu sumu u osiguranju lica. Ako o tome postoje uputstva (kao npr. 926 ZOO). ta odredba ugovora bila bi nevažeća. ostaje kao osiguravaočeva osnovna obaveza prema osiguraniku da mu naknadi štetu u osiguranju imovine. odnosno štetnog događaja. Pojedinim opštim uslovima osiguranja su te radnje i zaštitne mjere detaljno razrađene (čl. 1. Ako druga strana odbije zahtjev. Kod osiguranja lica obaveza je osiguranika da obavijesti osiguravača u slučaju da je rizik povećan promjenom zanimanja.nastao. rok za obavještavanje iznosi 14 dana (čl. Ali se ni ugovorom ne može predvidjeti da osiguranik gubi prava iz osiguranja zbog toga što je propustio rok za prijavu štete. 918 ZOO). 914 i 916 ZOO). Opšta pravila o osiguranju imovine predviđaju da osiguravač ima pravo da prema ocjeni okolnosti smanji odštetu u mjeri u kojoj je šteta prouzrokovana time što se osiguranik nije pridržavao propisanih mjera i što nije preduzimao određene radnje. Povećanje. kod požara). Obaveza staranja se produžuje i kad nastane osigurani slučaj. Čak i kada bi bilo ugovoreno drukčije. On to mora učiniti bez odgađanja. 926 ZOO). 2. No.

tako u pogledu nastale štete i njene visine. odnosno imaocu polise ako je izdata polisa na donosioca. rok od 14 dana za isplatu teče od dana kada su oni konačno utvrđeni. kad utvrdi da se desio osigurani slučaj. predviđaju kod svih osiguranja imovine da je osiguravač dužan. Izložićemo njegove osnovne faze. Osiguravač ima za te poslove svoje stručnjake. dakle. Razumije se da će osiguravač najprije utvrditi postoji li ugovor o osiguranju i je li se desio slučaj predviđen ugovorom. kako za utvrđivanje samog rizika. Osiguranik je dužan davati obavještenja i podatke kojima raspolaže. Rok za isplatu naknade iznosi najviše 14 dana od dana dobijanja obavještenja da se osigurani slučaj desio. Osiguranje ne može nikome poslužiti kao izvor obogaćenja. Nadalje. Opšta pravila. pristupiti utvrđivanju da li se desio ugovorom predviđeni događaj i je li pogodio osiguranika. Ako se osiguravač i osiguranik ne slože o visini nastale štete. može pokrenuti spor kod suda. odnosno korisnik osiguranja. ne može biti veća od pretrpljene štete ni 295 . osim ako se to posebno ugovori. Pretpostavlja se. odnosno uslovi osiguranja. Osiguravač je dužan. osiguravač je dužan isplatiti predujam. pa zatim ima li osiguranik pravo na naknadu i kolika je naknada. isplatiti naknadu. Izgubljeni dobitak se naknađuje samo ako je to izričito ugovoreno (čl. Takođe ni štete prouzrokovane ratnim operacijama ili pobunama osiguravač nije dužan naknaditi. Pri obeštećenju se kombinuju ova dva načela. Kad se utvrdi da je nastao osigurani slučaj i šteta. neće je naknaditi. Kod naknade štete u imovinskom osiguranju važi kao osnovno načelo da iznos naknade ne može preći vrijednost štete. Ne bude li iznos obaveze utvrđen u navedenom roku. čim primi prijavu da se desio osigurani slučaj. Prva je utvrđivanje osiguranog slučaja. procjena se povjerava vještacima.kad se desi događaj protiv koga se osiguralo. Treću fazu čini utvrđivanje veličine naknade. odnosno dio naknade koji nije sporan. Ali se i takva obaveza osiguravača može posebno ugovoriti. odnosno ugovorenu svotu osiguranja osiguraniku. pristupa se procjeni štete. samo naknada stvarne štete. To znači da u imovinskom osiguranju naknada štete koju osiguravač isplaćuje za osiguranu stvar. 919 ZOO). Teret dokazivanja leži na osiguravaču (čl. visina naknade je ograničena visinom osigurane svote. osiguravač ne odgovara za takvu štetu. odnosno procjenom vještaka. Postupak kojim se utvrđuje postojanje obaveze za naknadu i njen iznos je veoma složen. nastanak događaja i naknada utvrđuje se na osnovu propisanih dokumenata. 930 i 931 ZOO). koje podnosi osiguranik. 925 ZOO). kad je ta stvar propala ili oštećena. Ako je šteta na stvari nastala uslijed nekog njenog nedostatka. a koji su potrebni za utvrđivanje uzroka i obima štete. Strana koja nije zadovoljna nalazom. Kod osiguranja lica i kod manjih šteta na imovini. Drugu fazu predstavlja procjena štete. ako to traži ovlašteno lice (čl. Bude li sporno postojanje ili visina obaveze osiguravača.

naknada će se isplatiti prema stvarnoj vrijednosti (npr. To. No.od osigurane svote.x stvarna šteta stvarna vrijednost ili iznos plaćene premije Naknada štete = ----------------------------------------------. zasnovana na srazmjeri između premija. popravkom stvari. osiguranje subjektivne vrijednosti. osiguranje staro za novo i dr). opet. Formule glase: osigurana svota Naknada štete = -----------------------------------. osiguravač je ovlašten da naknadu izvrši i u naturi. primjenjuje u Francuskoj. To je slučaj podosiguranja. ili se uzimaju ugovorena. bez obzira na stvarnu vrijednost stvari. Stoga će za taj dio sam i štetu snositi. onda će naknada štete biti ravna stvarno pretrpljenoj šteti. Ugovorom se može ograničiti iznos naknade na manju svotu od stvarne štete. Ako je ugovorom o osiguranju vrijednost stvari utvrđena sporazumno. ukoliko je stvar vrednija. To znači: ako je stvar potpuno propala. Osiguranik je u tom slučaju preuzeo na sebe dio rizika. biće veća i naknada štete ako se desi osigurani slučaj. Naknada se isplaćuje u novcu. koji je srazmjeran razlici između stvarne vrijednosti stvari i ugovorene svote osiguranja. I ovo je još jedan dokaz da je naš sistem osiguranja imovine koncipiran da se izbjegne špekulacija. odnosno plaćena premija. nego će osiguravač isplatiti samo svotu osiguranja. tj. tj. znači da je i rizik veći. Naknada štete zavisi od srazmjere između osigurane svote i stvarne vrijednosti osigurane stvari. Kod podosiguranja naknada ne može preći osiguranu sumu. onda je opravdano da mu se u toj srazmjeri i šteta naknadi.x stvarna šteta iznos premije koju bi trebalo plaćati Kod nas se primjenjuje prva formula. Ako se utvrdi da za tu povećanu vrijednost stvari nema opravdanog razloga. neće se naknaditi stvarna šteta. Nadosiguranje u principu nije dozvoljeno (čl. i premija koju bi trebalo plaćati prema stvarnoj vrijednosti osigurane imovine. naknada se određuje prema toj vrijednosti. ugovorom predviđeni iznos. Primjena pravila proporcije nalazi svoje opravdanje u načelu i da premija treba da odgovara težini rizika. primjenjuje se pravilo proporcije. ako bi šteta bila veća od osigurane svote. nego je ugovorio nižu svotu osiguranja da bi plaćao manju premiju. Druga se formula. 925 ZOO). Kad su stvari bile osigurane na stvarnu vrijednosti. Pa i u ovom slučaju osiguravač može dokazivati da je ugovorom predviđena vrijednost stvari znatno veća od stvarne vrijednosti. Pravilo proporcije primjenjuje se dvojako: ili se uzimaju kao njegovi elementi osigurana svota i stvarna vrijednost osigurane stvari. a da se težina rizika ogleda i u vrijednosti stvari. Ugovorom se može predvidjeti da odnos između vrijednosti stvari i svote 296 . Ako je osigurana stvar djelimično oštećena. Ako osiguranik nije htio da plaća premiju koja odgovara stvarnoj vrijednosti stvari.

Kod osiguranja života isplaćuje se osiguraniku ili korisniku osiguranja osigurana suma kad nastupi ugovoreni slučaj. usjeva itd. osiguravač naknađuje i troškove koje je osiguranik morao nužno učiniti radi otklanjanja i smanjenja štete i posljedica osiguranog slučaja. dakle. ako je stvar oštećena. Slaba strana franšiza je što osiguranik nije stimulisan na radnje i mjere uslijed kojih bi šteta mogla biti manja. Ako stvar nije potpuno propala. Ako stvar potpuno propadne.osiguranja nema značaja za određivanje iznosa naknade. Takvo osiguranje naziva se osiguranjem na prvi rizik. u zamjenu za isplatu pune sume osiguranja. Osiguravači izrađuju tablice za određivanje procenta trajnog gubitka opšte radne sposobnosti uslijed nesrećnog slučaja. Kod osiguranja lica od nesretnog slučaja uslijed koga ne nastupa smrt. U tim tablicama navedene su pojave i oštećenja pojedinih grupa i njima odgovarajući procenti gubitka opšte radne sposobnosti. Tada je osiguravač dužan isplatiti potpunu naknadu sve do iznosa svote osiguranja. može se ugovarati da se u slučaju djelimične štete ne primjenjuje pravilo proporcije. isplaćuje se suma osiguranja. Naknada se isplaćuje u istom procentu od osigurane sume u kome je u tablici ocijenjen gubitak opšte radne sposobnosti. U nekim vrstama osiguranja. kad osiguranik umre ili doživi određeno doba života. garantuje puno obeštećenje uvijek kad djelimična šteta nije veća od svote osiguranja. Pored toga.000 KM ne naknađuje osiguravač. Prema tome. Taj dio štete koji ne isplaćuje osiguravač naziva se franšiza. mašina. Ako je smrt prouzrokovana ratnim 297 . Ima ga kod požarnog osiguranja. Isto je kod osiguranja lica. prema stepenu nesposobnosti za rad prouzrokovane nesretnim slučajem. Franšiza 10. instalacija. kod osiguranja protiv krađe itd. U ovoj situaciji osiguravač duguje naknadu troškova i onda kada oni zajedno sa naknadom prevazilaze osiguranu sumu (čl. 926 ZOO). tj. isplaćuje se samo dio osigurane sume. Drukčije se može ugovoriti (čl. U nekim slučajevima može se ugovarati da osiguravač naknađuje štetu samo ako šteta pređe određenu granicu. jer će mu se naknaditi samo ako pređe franšizu. da je abandonira. Naprotiv. šteta se naknađuje u visini troškova opravke umanjeno za iznos vrijednosti rabaćenja ostatka stvari. a ne stvarna vrijednost. osiguranikov je interes da šteta bude veća. Ugovorom se. aparata. nego da se isplaćuje potpuna naknada štete do visine ugovorene svote. Sitne štete koje su ispod određenog minimuma snosi sam osiguranik. pobunama i nemirima. Franšize su predviđene u osiguranju vozila. kad se stvar osigurava ispod vrijednosti. Dispozitivno je pravilo da osiguranik nema pravo da oštećenu stvar prepusti u vlasništvo osiguravača. 927 ZOO). Pravilo je da osiguravač nije dužan naknaditi štete prouzrokovane ratnim operacijama. Ali se i takvo osiguranje može posebno ugovarati. Naravno da je tada i premija veća od premije koja odgovara sumi osiguranja. ali i manja od premije na stvarnu vrijednost osigurane stvari. odšteta se smanjuje za vrijednost ostatka.000 KM znači da štetu ispod 10.

operacijama. namjernim ubistvom ili samoubistvom. Suprotna ugovorna odredba je ništava (čl. osiguravač naknađuje sve štete bez obzira na to kako je krivice korisnika vozila. 929 ZOO). Da bi se vrijednost sredstava kojima osiguravač odgovara obezbijedila od deprecijacije. kao i da može zahtijevati i predujam. 19 i čl. Izričito se zahtijeva da plasmani budu sigurni (čl. testamentom i sl. 28 ZOIO). osiguravač se oslobađa obaveze iz ugovora o osiguranju i nije dužan korisniku isplatiti ugovorenu svotu. bez obzira na to kojim je aktom određen za korisnika: ugovorom. nekim docnijim pravnim aktom. Isto tako. poseban slučaj predstavljaju otkup polise i predujam. svota osiguranja se isplaćuje tome korisniku. u skladu sa ugovorom o osnivanju društva (čl. Osiguravač (dioničko društvo) za obaveze iz ugovora o osiguranju odgovara svim svojim sredstvima (čl. ako drukčije nije izričito utanačeno između stranaka. a ugovarač umre. a tu mu sumu ugovarač osiguranja može vratiti docnije (predujam). Način kako se ta otkupna vrijednost izračunava mora takođe biti naznačen na polisi i u uslovima osiguranja. a ugovarač nije odredio njihov dio. pa i uslijed Kad je ugovarač osiguranja života odredio korisnika osiguranja. može tražiti da mu osiguravač isplati unaprijed dio osigurane svote do visine otkupne vrijednosti polise. Sredstva kojima se osigurava isplata osiguranih suma i naknada po ugovorima o osiguranju lica su posebno pravno tretirana. Kad je osiguranje zaključeno za cio život osiguranika. Osiguravač dokazuje da je šteta prouzrokovana nekim od navedenih oslobađajućih uzroka (čl. Osiguravač ne naknađuje ni štete koje je osiguranik prouzrokovao namjerno. osigurana svota ulazi u imovinu za raspodjelu nasljednicima. a društva za uzajamno osiguranje i sredstvima osiguranika. pod predviđenim uslovima. osiguravač je dužan da mu isplati otkupnu vrijednost polise. dakle. Korisnik stiče pravo na osiguranu svotu od časa zaključenja ugovora. U polisi osiguranja života moraju biti navedeni uslovi pod kojima ugovarač osiguranja može zahtijevati isplatu njene otkupne vrijednosti. Izuzetak od pravila da osiguravač ne naknađuje osiguranja namjerno prouzrokovao osigurani slučaj. zakonom je posebno predviđena mogućnost njihovog plasmana. ako je uplaćena premija bar za tri godine. kad je. Ugovorom se može predvidjeti obaveza osiguravača da isplati svotu osiguranja i za slučaj kad nastupe smrt ili ozljede uslijed ratnih operacija. 298 . 931 ZOO). Štete koje osiguranik prouzrokuje nepažnjom su pokrivene osiguranjem. Plaćanje naknade je osnovna obaveza osiguravača. štetu. Kad su za korisnike određeni nasljednici. svakom nasljedniku pripada dio osigurane svote srazmjeran dijelu nasljedstva koji mu pripada. zaključen ugovor o osiguranju života u korist trećega. osiguranja korisnika motornih vozila od odgovornosti. Napokon. Ako korisnik nije određen. 28 ZOIO). Zato je u zakonu odgovornost za njeno ispunjenje posebno uređena. ako je ugovarač postoji kod obaveznog U ovoj vrsti osiguranja do njih došlo. 50 ZOIO).

Četvrto. tarife. radi otklanjanja uzroka šteta kao i radi smanjenja šteta. To podrazumijeva mogućnost trajnog obezbjeđenja izvršenja svojih obaveza po osnovu osiguranja. I peto. prati i analizira uzroke šteta i da preduzima mjere za to. Ona je i javnog karaktera. prinudan karakter. kao što su pravila osiguranja. To je slučaj u našem pravu. učini dostupnim javnosti. Jačanju fondova naročito služi proširenje osiguranja na što veći broj lica i na što šire područje radi stvaranja neophodne uzajamnosti rizika. i ova obaveza je motivisana potrebom zaštite osiguranika. (čl. odnosno uslova. Na nekim polisama osiguranja odštampan je izvod iz pravila. ako ih ne bi mogao pokriti premijama i rezervama. načela lojalne utakmice i dobrih poslovnih običaja (čl. da stvara razne fondove i da te fondove jača. pošto zaključi ugovor o osiguranju. Drugo. 7 ZOIO). 6 ZOIO. 299 . Zbog toga njegovi akviziteri upoznaju buduće osiguranike sa pravilima i sa uslovima pod kojima se provodi osiguranje. nego iz karaktera i iz tehnike poslovanja osiguravača. Zato ima. osiguravač mora da svoju ekonomsku djelatnost organizuje saglasno ekonomskim načelima osiguranja. Kao i prethodna. Pored toga. Već je bilo riječi o ovoj obavezi prilikom objašnjavanja pojma osiguranja. Treća obaveza osiguravača jeste da svoje opšte akte kojima se utvrđuju ekonomski osnovi poslovanja. izda osiguraniku polisu ili drugu ispravu o osiguranju. shodno čl. Osiguravači su zato dužni i da materijalno zainteresiraju osiguranike za preduzimanje mjera za otklanjanje i smanjenje šteta. kada je propisana. on mora da.2. uslovi osiguranja i sl. Smatramo da ova obaveza ne potiče iz ugovora o osiguranju. osiguravač je dužan da organizuje zaštitu od rizika i da s tim ciljem organizuje i preduzima mjere prevencije i represije. osiguravač mora da se pridržava pravila struke. osiguravač je dužan da obavijesti i osiguranike o uslovima osiguranja.2. Zbog toga je osiguravač dužan da. Zakonska je dužnost osiguravača da prilikom zaključenja ugovora o osiguranju preda osiguraniku pravila ili uslove osiguranja i da ga upozori da su oni sastavni dijelovi ugovora o osiguranju. po prirodi posla i tehnici organizacije osiguranja. Ostale obaveze osiguravača Osiguravač je najprije obavezan da putem reosiguranja ili saosiguranja obezbijedi pokriće obaveza iz osiguranja. 6 ZOIO). Pored toga.

Osiguravač je dužan da isplati osiguranu svotu po ugovoru o osiguranju lica i kad je neko treće lice odgovorno za nastupanje osiguranog slučaja. dakle.IV KUMULIRANJE ZAHTJEVA ZA NAKNADU I VIŠESTRUKO OSIGURANJE 1. Kod imovinskog osiguranja nema kumuliranja zahtjeva naknade. ali po kome hoće: po osnovu osiguranja ili po osnovu delikta trećeg lica. pokrivaju i štete prouzrokovane građanskim deliktom za koje postoji odgovorno lice i koje se mogu nadoknaditi i po pravilima građanskog prava. U pojedinim vrstama osiguranja osiguravači pokrivaju štetu ne ispitujući da li za nju postoji odgovornost trećeg lica. te značajne razlike između imovinskih i ličnih osiguranja. Osiguranik se može obeštetiti samo po jednom osnovu. Dakle. ovdje postoji kumulacija zahtjeva. Kod osiguranja života osiguranik ili korisnik osiguranja može u cjelini ostvariti pravo na naknadu od odgovornog lica i naplatiti sumu osiguranja iz ugovora o osiguranju. Naše pravo spada u grupu prava koja u razmatranom domenu razlikuju imovinsko od ličnog osiguranja. Ako naplaćenom naknadom nije šteta potpuno izmirena. Osiguranjem se. Osiguravač nema pravo na regresnu naknadu isplaćene svote od odgovornog lica. Kumuliranje zahtjeva za naknadu Osiguranje ne pokriva samo rizike od dejstva više sile i slučaja nego i od štetnih ljudskih radnji. Na naknadu ima pravo ugovarač osiguranja. Mi u principu usvajamo teoriju zaštite od rizika kao dominantnu. odnosno korisnik osiguranja. Pravno pitanje koje se ovdje postavlja glasi: imali oštećeno lice koje je ujedno i osiguranik pravo na dvostruku naknadu štete. b) oštećenog osiguranika i osiguravača i c) osiguravača i štetnika koji je odgovoran za građanski delikt. Ovo je naročito slučaj kod obaveznih osiguranja. tj. Oni se konstituišu između više lica: a) oštećenog i odgovornog po osnovu građanskog delikta. Zbog toga je neophodno potražiti eklektično i praktično rješenje. a bez obzira 300 . Ono se svodi na mogućnost kumuliranja zahtjeva u onim vrstama osiguranja u kojima se štite opravdani interesi osiguranika uz istovremenu nemogućnost zloupotrebe ovog ovlaštenja. razliku može tražiti od drugog. osiguravač ima regresno pravo prema trećem odgovornom licu do iznosa isplaćene naknade. Ukoliko osiguranik naplati naknadu štete od osiguravača. Postojanje elemenata drugih shvatanja u legislativi i praksi osiguranja. na naknadu i po osnovu građanskog delikta i po osnovu osiguranja? Odgovor zavisi od teorijskog shvatanja o pravnoj prirodi ugovora o osiguranju koje je usvojeno u konkretnom pravnom sistemu. ipak ne dozvoljavaju jednoznačan odgovor. U izloženoj situaciji nastaju složeni pravni odnosi.

i prouzrokovač treba da odgovara za to (čl. osiguranje se dijeli na dobrovoljno i obavezno. oštećen mu dio tijela. za njega odgovaraju ostali osiguravači srazmjerno svojim dijelovima. na osnovu ugovora. 301 . 948 ZOO). prema zakonskim odredbama. Najčešće usvojena podjela osiguranja. jeste osiguranje imovine. mora zaključiti. To je razumljivo. Obje naknade zajedno ne mogu preći iznos štete. koju prihvata i naš zakon. Prema načinu na koji nastaje. Naknada mu pripada po drugom pravnom osnovu. Dobrovoljno osiguranje nastaje voljom stranaka. a ugovaraču pripada naknada od svakog osiguravača po ugovoru. svaki osiguravač može tražiti poništenje ugovora i zadržati premije. dakle. Kriteriji podjele Podjele osiguranja na različite grupe zavise od kriterija na osnovu kojih se klasifikacija vrši. Vrsta osiguranja označava vrstu rizika. Višestruko i dvostruko osiguranje Postavlja se pitanje da li osiguranik može naplatiti naknadu od dva ili više osiguravača ako je ista imovina ili isto lice bilo osigurano kod njih za isto vrijeme od istih rizika. dok se obavezno osiguranje. Šta je. svaki osiguravač ima pravo na svoju premiju. Kod dvostrukog osiguranja vodi se računa o savjesnosti ugovarača osiguranja. 934 ZOO).na to što je naplatio osiguranu svotu. Svaki osiguravač snosi iznos naknade srazmjeran svoti osiguranja po njegovom ugovoru. osiguranje lica i pomorsko osiguranje. Pri tome treba imati u vidu da zakon pravi razliku između višestrukog osiguranja kad zbir svota osiguranja ne prelazi vrijednost osiguranog predmeta i dvostrukog osiguranja kad tu vrijednost prelazi. vrstu opasnosti od koje se osigurava s obzirom na osobine. umanjena mu radna sposobnost i sl. za to je uplaćivao premije u fond osiguranja. odnosno do smrti ili povrede osiguranog lica. s naknadom u slučaju dvostrukog i višestrukog osiguranja? Trebalo bi da odgovor bude isti kao kod kumuliranja zahtjeva za naknadu od osiguravača i od odgovornog lica uslijed čije je radnje došlo do štete. Nečijom skrivljenom radnjom nanesen je bol osiguraniku ili korisniku osiguranja. Tek kad se dogodi osigurani slučaj. U višestrukom osiguranju svaki osiguravač odgovara za izvršenje svojih obaveza u potpunosti. Ukoliko jedan osiguravač ne može da plati svoj dio dugovne naknade. 2. Ako nije postupio nesavjesno. jer zbir svih naknada ne prelazi vrijednost osiguranog predmeta. Ako je ugovarač postupio nesavjesno. Osigurana svota mu pripada po ugovoru o osiguranju. V PODJELA OSIGURANJA 1. Svaka od glavnih grupa osiguranja dijeli se na vrste. nastaju obaveze osiguranika da izvijesti svakog saosiguravača i saopšti mu naziv i adresu ostalih osiguravača (čl.

je li šteta nastala kao neposredna ili posredna posljedica oštećenja ili uništenja stvari. . transportno osiguranje obuhvata i osiguranje lica u prevozu. koje su prouzrokovane njegovom upotrebom opasne stvari. osiguranje dobara) dijeli se na osiguranje stvari i osiguranje od imovinskih šteta. . poplava. koje obuhvata osiguranje prevoznih sredstava (kasko) i osiguranje tereta u prevozu (kargo). Kod osiguranja od imovinskih šteta obaveza osiguravača se sastoji u naknadu imovinske štete koja nastaje kad se desi osigurani slučaj. .kombinovano osiguranje namještaja.na upotrebljivost stvari ili lica obuhvaćenih jednim pravilima osiguranja. bez obzira na to ima li oštećenja stvari. snježna lavina. Član 9.od požara i nekih drugih opasnosti (grom.mašina od loma i nekih drugih opasnosti.montažno osiguranje. Poznato je više vrsta osiguranja imovine.osiguranje dobitka.osiguranje troškova i liječenja.stakla od loma. . jer ih naknađuje osiguravač. Osiguravač sa statusom dioničkog društva može se uz ostale poslove osiguranja baviti i reosiguranjem. 302 . tj.osiguranje od zakonske odgovornosti ili. . 9 ZOIO).transportno osiguranje. oluja.šomažno osiguranje. . 2.osiguranje životinja. . . . . jednostavno. ZOIO netaksativno nabraja neka od njih: . . eksplozija. zatim kad nije ostvaren mogući dobitak ili kad su prouzrokovani neki troškovi.osiguranje predmeta za naknadu ako radnik strada ili se povrijedi na poslu. Osiguranje imovine Osiguranje imovine (imovinsko osiguranje. Društvo za uzajamno osiguranje nema ovu mogućnost (čl. Kod osiguranja stvari predmet je stvar imovinske vrijednosti i naknađuje se šteta u slučaju propasti ili oštećenja stvari.osiguranje od odgovornosti za nedostatke isporučenih proizvoda (garancijsko osiguranje). . Osiguravač može provoditi sve vrste osiguranja imovine i lica za koje je registrovan. odronjavanje. odnosno istim uslovima osiguranja. osiguranje privrednih organizacija od opasnosti prekida rada uslijed požara i nekih drugih opasnosti. . po tom ugovoru se ugovarač osiguranja obezbjeđuje od šteta.od provalne krađe. klizanje tla). osiguranje od odgovornosti.

Ovo se osiguranje može posebno ugovarati.3. Osiguraniku. ili beneficiraju se daje dio osigurane sume koji odgovara dijelu trajnog smanjenja opšte radne sposobnosti. isplaćuje se naknada. te roba i druge stvari koje se prevoze brodom (kargo-osiguranje). Kod osiguranja od nezgode osigurava se od nesretnog slučaja koji može imati za posljedicu smrt. njegovih uređaja i opreme i tereta na brodu. nezgode i nesposobnosti za rad (osiguranje od nesrećnog slučaja). osim obične bolesti. požara. U ovoj grupi su osiguranje na nedoživljenje (osiguranje života) i osiguranje na slučaj bolesti. Pristanak trećeg na zaključeni ugovor je neophodan. isplaćuje se i naknada troškova liječenja. vozarina. troškovi opremanja broda. provizija i dr. Osiguranik može biti samo lice koje ima ili koje može da očekuje da će imati opravdani materijalni interes da ne nastupi osigurani slučaj. miraz itd). elementarnih nepogoda. ili da mu se isplaćuje periodično (rentno osiguranje). Kod osiguranja na doživljenje određene starosti može se obezbijediti da se osiguraniku isplati ugovorena suma odjednom kad doživi ugovorenu starost. gubitak radne sposobnosti i narušenje zdravlja. nagrade za spasavanje i štete. infektivne i profesionalne bolesti. Ovim osiguranjem nije obuhvaćeno i osiguranje od odgovornosti za štete koje se nanesu trećim licima u vezi s pravom raspolaganja ili sa iskorištavanjem broda. osiguranjem su pokrivene štete koje nastanu uslijed potpunog ili djelimičnog gubitka i oštećenja stvari. U svakom slučaju. Osiguranje se vrši od plovidbenih nezgoda. Beneficijaru (korisniku) isplaćuje se osigurana suma kad je nastupila smrt osiguranog lica. troškovi utvrđivanja i likvidiranja štete. Kod osiguranja na slučaj smrti može se ugovoriti da se osigurana suma isplati nekom korisniku. ratni rizici. Bude li posljedica nezgode prolazna neposobnost za rad. kopneni i drugi rizici. Ugovarati se može osiguranje i od drugih rizika kojima su stvari izložene za vrijeme trajanja osiguranja. od zajedničke havarije. Ako nije drukčije ugovoreno. zatim troškovi spasavanja. Ugovarač osiguranja je po pravilu i osiguranik. a može se dati na različite načine. politički rizici. ili da pripadne nasljednicima. Osiguranje lica ZOIO u članu 9 razvrstava poslove životnih osiguranja na osiguranje života i rentno osiguranje. Može se obezbijediti renta i u neke druge svrhe (školovanje djece. Plovidbeno osiguranje Plovidbenim osiguranjem se pokrivaju rizici kojima su za vrijeme plovidbe izloženi brod. uređaji i oprema broda (kasko-osiguranje). kao što su krađa. od razbojništva na moru i unutrašnjim vodama. eksplozija. Treće lice se pojavljuje kao osiguranik onda kada ugovarač djeluje u svojstvu komisionara i onda kada je izričito označeno kao korisnik. očekivani dobitak. neisporuka. manipulativni. 4. Osiguranja lica su u teoriji i praksi postavljena šire. ili da se isplaćuje porodici u vidu penzije. 303 .

dakle. Kad osiguravač isplati te naknade. Obavezno osiguranje Obavezno osiguranje se može uvoditi samo zakonom. Osiguravač nije dužan da ugovaraču osiguranja preda polisu prije nego što naplati premiju. namjeran i nedozvoljen akt zapovjednika broda i članova posade. Ima pravo još i na kamatu i proviziju koje su priznate u diobenoj osnovi. od odgovornosti za štete počinjene trećim licima. Može biti propisano osiguranje od rizika koji ugrožavaju treća lica i od rizika koji predstavljaju opštu opasnost. skretanje s utvrđenog puta itd. odnosno korisnika motornih vozila od odgovornosti za štete počinjene trećim licima. osim pretovara u slučaju nevolje. oštećenju ili konfiskaciji. Osiguravač naknađuje štete samo do iznosa sume osiguranja. U slučaju zajedničke havarije koja je nastala u vezi s osiguranim rizicima. Ako nisu plaćene premije. plovidba bez dozvole brodara. odnosno korisnika brodica na motorni pogon. kako namjerne štete koje pričine zapovjednik i članovi posade. prelazi na njega pravo osiguranika na naplate iz zajedničke havarije do iznosa koji je platio. Zakonom se može uvesti obavezno osiguranje i u drugim slučajevima. osiguravač ih može odbiti od naknade prilikom likvidacije štete. a nema pravo da ne izvršava svoje obaveze iz ugovora o osiguranju. tako i sve štete koje su posljedica ne samo krivice nego i njihove obične neopreznosti. Po Zakonu o pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi. Može se. b) vlasnika. nedozvoljena trgovina. ako to nije posebno ugovoreno. ugovor se raskida. učinjen bez saglasnosti brodara. Baraterija je. Prema članu 66 ZOIO.Osigurane stvari se moraju prevoziti ugovorenim brodom. odnosno korisnika vazduhoplova. osigurati i teret “na ma kome brodu”. Osiguravač preuzima i rizik baraterije. međutim. kao i štete nastale uslijed radnji i propuštenja zapovjednika. obavezna su sljedeća osiguranja: a) putnika u javnom saobraćaju od posljedica nesretnog slučaja. od odgovornosti za štete počinjene trećim licima i d) vlasnika. drugog člana posade broda ili pilota u plovidbi i rukovanju brodom. To je slučaj kod ugovora po tzv. c) vlasnika. doprinosi u zajedničku havariju koji se plaćaju za osigurani predmet. 304 . odnosno i jednom i drugom. 5. generalnoj polisi. po pravu nekih zemalja (Engleska i Njemačka). To bi bilo. Ako bi se promijenio brod bez saglasnosti osiguravača. To je pravilo. pristajanje u nepredviđenim lukama radi nekog nedozvoljenog posla. troškovi u vezi s osiguranjem. na primjer. osiguranjem su pokrivene štete koje nastanu zbog namjernog postupka ili krajnje nepažnje posade broda. bez obzira na koji je brod ukrcan. pod baraterijom se podrazumijevaju. Po pravima drugih zemalja. krijumčarenje. iz osiguranja se naknađuju gubici i oštećenja osiguranog predmeta. kojim se brod i stvar izlažu uništenju. a čime se nanosi šteta brodu ili teretu.

b) ako je došlo samo do djelimičnog gubitka opšte radne sposobnosti. Osiguravač preuzima odogovornost i kad je vozilom upravljalo 305 . Od iznosa naknade štete koju po osnovu sudske odluke prevoznik duguje putniku. Ipak.članice ureda (čl. c) naknadu izgubljene zarade i nužnih stvarnih troškova liječenja. odgovornost. Svi putnici ili njihovi nasljednici imaju pravo na isplatu osigurane sume i naknadu troškova. To isto su dužne učiniti i druge organizacije kad prevoze lica (ne svoje radnike) u vezi sa obavljanjem svoje djelatnosti . pa i kad se ne nalaze u prevoznom sredstvu. ako se desi da šteta bude nanesena motornim vozilom za koje nije zaključen ovaj ugovor. 69 ZOIO). Prema trećim licima koja su ma po kom osnovu odgovorna za štetu prouzrokovanu nesrećnim slučajem pravo na naknadu do iznosa isplaćene svote prelazi na osiguravača. trajnog gubitka opšte radne sposobnosti i za slučaj prolazne nesposobnosti putnika za rad (čl. ili nanesene nečijoj imovini (uništenje ili oštećenje). 69 ZOIO). 73 ZOIO). ugostiteljske (čl. 67). 70 ZOIO). naknađuje osiguravač (čl. obavezu naknadu štete na zahtjev osiguranika preuzima osiguravač koji obavlja obavezno osiguranje autoodgovornosti sa sjedištem na teritoriji Federacije (čl. bez obzira na to imaju li kartu za to putovanje ili je nemaju (čl. (čl. U prethodnom slučaju osiguravač ima pravo regresa od vlasnika. Putnik je treće lice koje se koristi osiguranjem. odnosno korisnika vozila.turističke. onda onoliki procenat od osigurane sume koliki je procenat djelimičnog gubitka opšte radne sposobnosti. pristanište. odbija se iznos koji je putnik već naplatio od osiguravača (čl. tj. Za svako vozilo koje se obavezno registruje mora se zaključiti ugovor o osiguranju od odgovornosti i bez dokaza o tome ne može biti registrovano.Svi koji obavljaju javni prevoz putnika dužni su da sa osiguravačem sklope ugovor o osiguranju putnika koje prevoze od posljedica nesrećnog slučaja za slučaj smrti. Kod obaveznog osiguranja u saobraćaju nema kumuliranja zahtjeva za naknadu. povreda ili oboljenja. Isto tako drugi poslovni subjekti. Osiguranim se smatraju sva lica koja su namjeravala da putuju. 72 ZOIO) po osnovu obaveznog osiguranja putnika u javnom saobraćaju. aerodrom). ostala pravna lica su državni organi dužni da osiguraju svoje radnike kad ih prevoze na rad ili ih prevoze u vezi s obavljanjem svoje djelatnosti. 72 ZOIO). nego organizacija koja obavlja saobraćaj i osiguravač. jer ugovor ne zaključuje pojedinac putnik. ako su prouzrokovane upotrebom motornog vozila. Ako putnika zadesi nesrećan slučaj. osiguravač je dužan isplatiti: a) ugovorenu osiguranu sumu ako je nastupila smrt ili ako je došlo do trajnog gubitka opšte radne sposobnosti. 82 ZOIO). Sve štete nastale uslijed smrti. nego u krugu (stanica. Osiguravač ima pravo na regres od prevozioca koji je propustio da zaključi ugovor o osiguranju. 74 ZOIO). Ured za osiguranje objavljuje zajedničke uslove i tarifu premija osiguranja koje zajednički utvrde društva za osiguranje . Oštećeni ima pravo na razliku od lica odgovornog za štetu ako je šteta bila veća od iznosa koji isplati osiguravač po osnovu obaveznog osiguranja (čl.

Premije se ne mogu određivati proizvoljno sa ciljem da se visokim premijama obezbijedi osiguravač. Pošto se statističkim putem iznalazi prosjek. Tada pomaže reosiguranje. da bi se obrazovala što šira zajednica osiguranika. Neophodno je postići ravnotežu u osiguravajućem fondu. teža je situacija za osiguravača kad dođe do izuzetno velikih šteta. odnosno vlasnika brodica na motorni pogon (čl. 262 Šulejić dr Predrag: “Pravo osiguranja”. Novi Sad. Najniže iznose osiguranja određuje Vlada Federacije na prijedlog ureda za nadzor (čl. str. osiguranje osiguravača i zato se naziva “izravnanjem rizika”. Zajednica rizika koju je organizovao osiguravač s ciljem kompenzacije i nivelisanja redovno očekivanih šteta nije u stanju da obezbijedi kompenzaciju. a ima pravo na regres od toga lica. VI REOSIGURANJE 1. Misao. No. u stvari. pravo na regres prema ostalim osiguravačima koji se bave ovom vrstom osiguranja (čl. Premiju izračunava na osnovu zakona velikih brojeva i pomoću računa vjerovatnoće. Ta se odstupanja nastoje neutralisati stvaranjem rezervi iz kojih se isplaćuju štete koje. Pojam reosiguranja Osiguravač. Pri tom valja voditi računa da osiguranje ima svoje funkcije i da su za njihovo obavljanje potrebna sredstva koja bi trebalo da budu što veća. osiguravač ima. odnosno vlasnika vazduhoplova od odgovornosti za štete pričinjene licima i imovini na zemlji (čl. Reosiguravač u tom slučaju daje osiguravaču sredstva za naknadu šteta i za isplate suma osiguranja. iako 262 reosiguravač u principu dijeli položaj osiguravača prema osiguraniku. uvijek su moguća odstupanja. Reosiguranjem ne nastaju direktni odnosi između reosiguravača i osiguranika. Sličan sistem odgovornosti postoji i kod šteta koje prouzrokuje nepoznato vozilo (čl. ravnoteža je poremećena jer osiguravajući fond ne može da pokrije sve rizike. shodno zakonskim kriterijima. S druge strane. prelaze iznos sume naplaćenih premija. 84 ZOIO). nastoji da stvori što širu zajednicu osiguranika kako bi od prikupljenih premija obrazovao toliki osiguravajući fond da može podmiriti sve štete koje nastanu na imovini osiguranika i isplatiti sve osigurane sume kod osiguranja lica. 95 ZOIO). premija za njih mora biti stimulativna i koliko je moguće niža. putem svoje organizacije. 440 306 . Reosiguranje je. 1992. u nekim periodima.. Postoji i obavezno osiguranje korisnika.neovlašćeno lice. Ako se regres ne može ostvariti od odgovornog lica ni sudskim putem. Osiguranje se stoga i služi statistikom radi iznalaženja broja mogućih štetnih događaja za razne rizike koje pokriva. 93-94 ZOIO) i korisnika. Služi da se obezbijede sredstva za isplatu naknade šteta i suma osiguranja kad sredstva osiguravača nisu dovoljna za to. 76 ZOIO). 84 ZOIO).

Osiguravač može stipulisati da snosi sve štete do ugovorenog iznosa. Ponuda za zaključivanje ugovora o reosiguranju mora se dati najprije reosiguravačima u zemlji. Ali u svakom poslu osiguranja učestvuje u snošenju rizika i reosiguravač. Reosiguranje predstavlja posebnu vrstu poslova osiguranja koje obavljaju subjekti registrovani za tu djelatnost (čl. Sve štete naknađuje osiguravač dok te isplate ne dosegnu ugovorenu svotu. ocjenjuje koji će dio rizika zadržati (samopridržaj). u naknadi štete.00 KM). Za dio obaveza koje se ne mogu pokriti na ovaj način osiguravač mora zaključiti ugovor o reosiguranju u inostranstvu (čl. 7 ZOIO). Značaj reosiguranja za ostvarivanje funkcija osiguranja je doveo do njegovog uređivanja prinudnim propisima. učestvuje u riziku i reosiguravač u ugovorenom dijelu. U istoj mjeri učestvuje i u premiji. posebno za svaki slučaj. za koju osiguravač tako odredi. za svaki ugovor o osiguranju. U svakom poslu koji zaključi osiguravač. Zato se takvo reosiguranje zove kvotnim. učestvuje i 307 . 7 ZOIO). Drugi i osnovni način reosiguranja je ekscedentno reosiguranje. da svojim opštim aktom predvidi iznose koje pokriva sopstvenim sredstvima. a ima još obaveza na naknadu štete. čisto reosiguranje viška štete. Vrste reosiguranja Reosiguranje se provodi na osnovu ugovora. najprije. U drugom slučaju može se organizovati kao reosiguranje viška štete i reosiguranje viška (godišnjeg) gubitka. Osiguravač može da ustupi na reosiguranje jedan dio svih rizika. Kad se desi osigurani slučaj. da do izvjesne visine snosi sam štetu (npr. u svakoj naknadi štete. Osiguravač. prenosi na reosiguravača. te naknade isplatiće reosiguravač. U jednoj kvoti za sva svoja osiguranja rasterećuje se osiguravač. Može biti uspostavljeno na osnovu osigurane sume ili na osnovu štete. a javlja se u nekoliko oblika. Obaveze po zaključenim ugovorima koji prevazilaze ovako utvrđen limit osiguravač je dužan da reosigura (čl. a ostatak. Organizacija za osiguranje dužna je.000. Osiguravač zadržava osiguranje jednog dijela rizika za se. Kod osiguranja štete. reosiguranje se može ugovarati na nekoliko načina. kvoti (npr. 2 ZOIO). odnosno u isplati sume osiguranja učestvuju oba srazmjerno dijelovima u kojima su preuzeli rizik. Kod osiguranja drugog rizika. Danas se rjeđe koristi. Na primjer. a višak prenosi na reosiguravača. a reosiguravač se obavezuje da će učestvovati u isplati naknade štete. To je osiguranje drugog rizika. Kad po ugovorima o osiguranju imovine od požara isplati na ime naknade tu milijardu dinara. a drugi dio ustupa reosiguravaču. To je tzv. 10%). a koji će prenijeti na reosiguravača. osiguravač ima u fondu milijardu dinara za pokriće šteta po osnovu imovinskog osiguranja od požara. Reosiguravač za svoje obaveze odgovara svim svojim sredstvima. Reosiguranje stoga i jeste sredstvo za podjelu rizika.Reosiguranjem osiguravač prenosi na drugog osiguravača dio rizika plaćajući mu za to dio premije. do 50. odnosno višak. 2. osiguravač određuje. odnosno sume osiguranja.

reosiguravač preuzima obavezu da osiguravaču naknadi gubitak nastao u ugovornoj vrsti osiguranja u određenom periodu. Ako ništa posebno nije rečeno. dakle. ili je postalo sigurno da će se desiti. Sredstva reosiguranja obezbjeđuju se iz premija osiguranja i drugih prihoda po istom režimu koji važi i za ostale organizacije osiguranja. da je ništav. Ugovor prestaje nakon isteka trideset dana od dana otvaranja stečajnog postupka (čl. 898. najčešće u toku jedne finansijske godine. Otvaranje stečaja nad ličnošću ugovarača osiguranja nema ovakvo dejstvo. ili je bio u nastupanju. Smatra se da ugovor o osiguranju nije ni zaključen. Bude li trajanje osiguranja ugovoreno. No. reosiguravač isplaćuje naknade koje nastanu pošto je osiguravač iscrpio svoj fond za te naknade. Kod reosiguranja viška štete. 2 ZOO). 1. Kojom će se vrstom reosiguranja baviti. Istu posljedicu ima i činjenica da je bilo izvjesno da se osigurani slučaj ne može desiti (čl. 923. Kod oba načina. ovdje će akcenat biti stavljen na njihov sistemski prikaz. st. 928 ZOO).reosiguravač. Ako za vrijeme trajanja osiguranja predmet osiguranja propadne uslijed nekog događaja koji nije predviđen u polici. tačka 1). 944. 922). st. Kod reosiguranja viška (godišnjeg) gubitka. Osiguravač je tada dužan vratiti licu koje je željelo da sklopi ugovor sve uplaćene premije (čl. dejstvo stečaja nije trenutno. 308 . ako je u času njegovog sklapanja osigurani slučaj već nastao. ugovor prestaje da postoji posljednjeg dana roka (čl. st. 2). Ista rješenja važe i za propast jedne ili nekoliko stvari onda kada ugovor obuhvata više stvari (čl. jedan dio rizika uvijek zadržava osiguravač. ugovor prestaje da postoji ubuduće (pro futuro). VII PRESTANAK UGOVORA O OSIGURANJU 1. posljedice poništenja i raskida ravnaju se prema opštim pravilima obligacionog prava. određuje svaki reosiguravač samostalno. I stečaj nad osiguravačem dovodi do prestanka ugovora po sili zakona. bilo raskinut. Pošto su ove situacije već djelimično razmotrene. U ovakvim situacijama stranke su dužne jedna drugoj vratiti ono što su primile po osnovu ugovora. Kod osiguranja lica važi pravilo da je ugovor o osiguranju života ništav ako je osiguranik prešao starosnu granicu do koje osiguravač vrši ova osiguranja. Osiguravač je tada dužan vratiti osiguraniku srazmjeran dio premije. Prestanak ugovora po sili zakona Zainteresovanost društva za poslove osiguranja i njihov prinudno pravni režim stvorili su veći broj slučajeva u kojima se već po osnovu izričite zakonske odredbe smatra da je ugovor bilo ništav.

922 ZOO). Prvi slučaj u kome osiguravač ima pravo na jednostrani raskid je onaj u kome mu osiguranik namjerno da netačnu prijavu ili prešuti relevantne podatke. Istim činjenicama je motivisano i rješenje prema kome ugovor u svakom slučaju prestaje ako premija ne bude plaćena ni u roku od godine dana od dana dospjelosti. Iznosi šest mjeseci od dana pismeno date izjave o raskidu. 913). Otkazni rok iznosi tri mjeseca. Kada ugovor raskine. U ovakvim situacijama i osiguranik ima potpuno ista prava (čl. osiguravač može da se opredijeli za raskid ugovora ili za povećanje premije srazmjerno novoutvrđenoj veličini rizika. Prestanak ugovora jednostranim raskidom Ugovor može biti raskinut izjavom volje jedne strane onda kada postoje uslovi koje zakon za to predviđa. Značaj pogrešnog informisanja mora biti takav da osiguravač ne bi zaključio ugovor da je znao pravo stanje stvari. Osiguravač može. Kada osiguranik nenamjerno da pogrešne podatke ili propusti da pruži potrebna obavještenja. Kod ugovora sa neodređenim rokom trajanja osiguravač može raskinuiti ugovor sa danom dospjelosti premije. nego samo na mogućnostima jednostranog raskida koje Zakon o obligacionim odnosima predviđa za svaku od stranaka. Izjavu o raskidu osiguravač je dužan dati u subjektivnom roku od mjesec dana po saznanju za istinite podatke ili po sticanju uvida u sve relevantne činjenice. Kod osiguranja dužih od pet godina. 914 ZOO). 909 i 914 ZOO). Ako to nije učinjeno odmah. pod uslovom da je osiguravač odmah i preporučenim pismom obavijestio osiguranika o dospjelosti premije. raskinuti ugovor ako se u periodu nakon njegovog sklapanja rizik toliko poveća da on ne bi u takvim uslovima ugovor uopšte zaključio. 309 . dati najmanje tri mjeseca prije dospjelosti premije. Razlozi za ovakvo rješenje leže u principima uzajamnosti i solidarnosti na kojima se osiguranje zasniva.Ugovor o imovinskom osiguranju prestaje i zbog neplaćanja premija koje dospijevaju nakon zaključenja posla. osiguravač po proteku ugovorenog roka uvijek može izjaviti da raskida ugovor. ugovor se raskida po samom zakonu (čl. Procjena uticaja povećanja rizika pripada osiguravaču. Izjava o raskidu mora se. Ako osiguranik u drugom slučaju ni u roku od četrnaest dana ne prihvati prijedlog o povećanju premija. 2. 908 ZOO). dalje. otkazni rok je duži nego u prethodnom slučaju. No. Ovdje se nećemo zadržavati na opštim pravilima. dakle. osiguravač ima pravo zadržati primljene premije i zahtijevati naplatu onih premija koje pokrivaju razdoblje osiguranja u kome je zatražio poništenje ugovora (čl. ugovor prestaje istekom roka od trideset dana od uručenja osiguranika preporučenog pisma kojim ga osiguravač obavještava o isteku roka za uplatu dospjelih premija (čl. budući da on može da se opredijeli i za održavanje ugovora na snazi uz povećanu premiju (čl. Prestanak po samom zakonu nastupa kada protekne trideset dana od dospjelosti premije.

Izjavu o raskidu mora dati u roku od tri mjeseca od dana otvaranja stečaja. Isto pravo pripada i osiguraniku (čl. I osiguranik koji je pao pod stečaj ima pravo na raskid ugovora pod istim uslovima (čl. 932 ZOO). isto djelo. str. u teoriji se smatra da osiguranik ima opšte ovlaštenje da u svako doba otkaže ugovor. osiguranik ima pravo na raskid ugovora kada osiguravač odbije smanjenje premije zato što se od zaključenja ugovora rizik smanjio. 923 ZOO). Posebni rokovi za zahtjev i forma u kojoj se mora obratiti osiguravaču nisu predviđeni (čl. 358. 310 . 916 ZOO). Razumije se da tada treba da duguje naknadu štete koju je 263 takvim aktom prouzrokovao. Dio premije koja je plaćena za preostalo vrijeme osiguranja ulazi u stečajnu masu.Stečaj osiguranika može biti razlog zbog koga osiguravač ima pravo na jednostrani raskid ugovora. Napokon. Pored tri posljednje obrađene situacije.Carić dr Slavko. Napokon. osiguravač može raskinuti ugovor i onda kada je izvršeno nadosiguranje uslijed prevare osiguranika. 263 Kapor dr Vladimir .

267 Inače. konosman (teretnica). 265 Mjenica. prevozu) utvrđena su pravila koja se odnose na instrumente robnog prometa (robne hartije od vrijednosti). kratkim rokovima za preduzimanje radnji. skraćeno: ZČ. a to su skladišnica. 257-258 o legitimacionim papirima i legitimacionim znacima. čl. 266 Zakon o mjenici (Sl. novine Federacije BiH br. Priroda nastanka obaveze kao i ekonomski i pravni značaj u prometu uticali su na određivanje njihovog pravnog režima koji je znatno strožiji u odnosu na ugovorno pravo. osim odredaba o regresu).32/00). kao vrijednosni papir. Opšta (zajednička) pravila o hartijama od vrijednosti sadržana su u Zakonu o obligacionim odnosima i bitni sastojci. preduzimanju radnji (notifikacije na hartiji ili drugi upisi). i unutrašnjim vodama). prestanak prava i drugo. Zato je materija regulisana. Ček je uređen Zakonom o čeku. 266 koji je postao i zakon model za ostale hartije od vrijednosti (pravila o mjenici primjenjuju se na teretnicu i prenosivi tovarni list. imperativnim zakonskim normama. U okviru pojedinih ugovora (o uskladištenju. Specifičnost toga režima ogleda se u strogoj formi izdavanja (pismena isprava). 267 Zakon o čeku (Sl. skraćeno: ZM. detaljno je regulisana Zakonom o mjenici.32/00). ostvarivanje i dejstva prava. prenosivi tovarni list. drumom. 311 . Pravni izvori (vrela) Vrijednosni papiri (hartije od vrijednosti) predstavljaju jedan od izvora nastanka obaveza na bazi jednostrane izjave volje. po pravilu.DIO PETI HARTIJE OD VRIJEDNOSTI (VRIJEDNOSNI PAPIRI) GLAVA PRVA ZAJEDNIČKI PRAVNI ELEMENTI HARTIJA OD VRIJEDNOSTI I UOPŠTE O HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI 1. a kod nekih (dugoročnih) i obavezno učešće određenog državnog organa. 265 Vidjeti izlaganja kod ugovora o prevozu (željeznicom. novine Federacije BiH br. prenos papira. promjene kod papira koje vrši izdavalac (emitent) ili imalac papira. oni papiri i znaci koji nemaju obilježja hartija od vrijednosti. nastanak obaveze. suženom krugu prigovora. Detaljnije regulisanje tih papira nalazi se u specijalnim zakonima koji se odnose na pojedine ugovore. Istim zakonom regulisani su legitimacioni papiri i 264 legitimacioni znaci. hitnosti postupka. 234-256 i 259-261 o vrijednosnim papirima i čl. oni su doneseni na bazi unificiranih pravila sadržanih u međunarodnim konvencijama (tri konvencije iz oblasti mjeničnog prava 264 Vidjeti: ZOO. Mnogobrojni su pravni izvori koji uobličavaju ovu značajnu materiju.

Ovaj propis pobliže uređuje materiju: emisije i prometa vrijednosnih papira. Uredba o zamjeni protesta dostavljanjem prepisa mjenice i čeka (Sl. zatim propisi o deviznom i bankarskom poslovanju. Naziv zakona nije odgovarajući jer se isključivo odnosi na pet vrsta hartija od vrijednosti.su donesene 1930. novine Federacije BiH br. Opšta pravila o posredovanju sa papirima na tržištu kapitala sadrži Zakon o tržištu novca i tržištu 270 Danas. funkcionisanje berzi (berzi efekata). 474. ostvarivati.preuzeti aktom.) zauzimaju ključno polje regulacije u oblasti hartija od vrijednosti. Kod izdavanja (emisije) i korištenja hartija od vrijednosti značajan izvor predstavljaju zakoni kojima se regulišu statusna pitanja određenih institucija (dioničkih društava. Pravo se zasniva izdavanjem isprave. komercijalni zapis i certifikat (kratkoročne papire). U procesno pravnom smislu zakoni su jedini izvori prava. 312 . Sl. dakle. koje je konstatovano na toj hartiji. pa i vrijednosnih papira. organizovanje profesionalnih posrednika kao i pitanja zaštite investitora. investicione papire) te blagajnički zapis. Tako je Zakonom o vrijednosnim papirima 269 regulisana materija koja se odnosi na dionicu i obveznicu (dugoročne. isprava o imovinskom pravu koje je sadržano u toj hartiji. investirajućih društava. finansijskih organizacija i institucionalizovanih oblika kapitala (holdinga. Zakon koji se odnosi na postupak rješavanja nestalih ili izgubljenih papira je Zakon o vanparničnom postupku. list FNRJ broj 8/47) . str. list RBiH broj 10/94. 268 Za pojedine vrijednosne papire postoje posebna zakonska pravila. 269 Zakon o vrijednosnim papirima (Sl. 2.). odluke organa berze). Članom 35 ovog Zakona prestala je primjena zakona i drugih propisa koji su regulisali ovu materiju na teritoriji Federacije BiH.Trifković dr Miloš . pravilnici. ostvaruje se raspolaganjem tom ispravom i prenosi se 268 Uredba o praznicima u smislu Zakona o mjenici i čeku (Sl. fondova i dr.Simić dr Milić.cit. transfer agenata i dr. 39/98 i 36/99). ali se u praksi i dalje koristi pošto pobliže definiše pojedine hartije od vrijednosti. a tri iz oblasti čekovnog prava 1931). To je. list FNRJ broj 8/47). to pravo o kome je sačinjena isprava. Pravni akti specijalizovanih institucija kao što su berze (statut. državnih i drugih tržišnih institucija (komisije za vrijednosne papire. najuže je vezano za nju. Pravo se ne može ostvariti bez isprave. 2. shodno čl. osiguravajućih i investicionih društava). list RBiH broj 10/94. Tako je prestala i primjena Zakona o vrijednosnim papirima (Sl. Neka pitanja mjeničnog i čekovnog prava regulisana su i podzakonskim aktima. 272 Smatra se da je hartija od vrijednosti takva isprava bez koje se pravo ne može zasnovati. Pojam i osobine Hartija od vrijednosti je isprava o nekom građanskom (imovinskom) pravu koje je usko vezano za tu hartiju i čije je iskorišćavanje uslovljeno držanjem isprave. 272 Sultanović dr Aziz . 271 u kome su sadržana pravila o amortizaciji isprava. pa se kaže da pravo iz hartije proizlazi iz prava na hartiju. posredovanje u prometu vrijednosnih papira. op. list RBiH broj 2/92. 270 Zakon o tržištu novca i tržištu kapitala (Sl. list FBiH broj 2/98). koncerna. veliki značaj imaju zakoni i drugi propisi vezani za osnivanje i kapitala. banaka. niti prenositi na drugog. 13/94) 271 Zakon o vanparničnom postupku (Sl. 13/94). rad brokera. bankarskim poslovima.

Iz prednjeg izlaganja izlazi: da bi se jedna isprava smatrala za hartiju od vrijednosti. Sadrže. Potraživanje iz hartije od vrijednosti vezano je za samu hartiju i pripada njenom zakonitom imaocu. Jednostrani obligacioni poslovi nastaju uglavnom izdavanjem hartija od vrijednosti. da isplati određenu svotu novca. Za pojedine hartije od vrijednosti važe razne kombinacije bar dvaju od ova tri elementa. Stvaranje (izdavanje) hartije od vrijednosti je jednostrani obligacioni posao.prenošenjem. da se pravo ne može ostvarivati bez raspolaganja hartijom. ustupanjem te isprave. odnosno lice koje on ovlasti” (ZOO. i to lako prenosive. zatim korisnika (povjerioca) koji ima ovlašćenje da se koristi pravom iz hartije. Manifestacije toga prava vezane su za odgovarajuće radnje sa hartijom. Hartije od vrijednosti imaju sljedeće osobine: prenosive su. sadrže ovlašćenje korisniku da može tražiti izvršenje činidbe zapisane u hartiji i obavezu izdavaoca koji je dužan. i treće. sama hartija i ono imovinsko pravo koje je u njoj označeno čine cjelinu. Neki autori kažu da je kod hartije pravo inkorporirano. Drugi smatraju da je kod hartije od vrijednosti papir nosilac. 240). Sopstvenik hartije ovlašćen je da od dužnika zahtijeva da ispuni ono na što je obavezan tom hartijom. Najčešće je izdavalac hartije u isto vrijeme i dužnik po hartiji. Najsavršenije i najpotpunije su one koje imaju sva tri obilježja: pravo nastaje. kako se vidi. i najposlije. ili da izda određene stvari. ali se ipak hartijom od vrijednosti smatra i isprava bez koje se samo ne može ostvariti neko pravo (ono koje je u njoj zapisano). imovinskopravno potraživanje neke imovinske vrijednosti. Pošto se hartijama od vrijednosti ostvaruje ogroman privredni promet i pošto one služe mnogobrojnim finansijskim. 234). najčešće. ili određenu količinu zamjenljivih stvari. kreditnim i trgovačkim transakcijama. Naše pravo usvaja definiciju da je hartija od vrijednosti pismena isprava kojom se njen izdavalac obavezuje da ispuni obavezu upisanu na toj ispravi njenom zakonitom imaocu (ZOO. čl. Hartijama od vrijednosti zasnivaju se obligacioni odnosi. uz njeno podnošenje. a mogu nastati i javnim obećanjem nagrade i ponudom. potrebno je. Moguće su različite kombinacije i sjedinjavanja uloga tih lica. pitanje hoće li i koja će od ovih obilježja sadržavati pojedina hartija zavisi od njene funkcije i od pozitivnih propisa. ostvaruje se i prenosi ispravom. dužnika koji je obavezan na činidbu koja proizlazi iz hartije. drugo. pravo da traži 313 . čl. Kod hartija od vrijednosti razlikujemo tri lica: izdavaoca. Pravo na hartiju daje i pravo iz hartije. prvo. koja ne mora biti uvijek gotov novac. reprezentant prava. “Ispunjenje potraživanja iz hartija od vrijednosti može zahtijevati. samo njen zakoniti imalac. Navedene karakteristike ne nalaze se kod svih hartija od vrijednosti. da se pravo iz nje ne može zasnovati drukčije nego uvijek izdavanjem hartije. utjelovljeno u toj ispravi. tj. da se ne može prenositi bez prenosa hartije. No isto tako.

3. a naročito da je pusti u promet. Kaže se da pravo iz hartije ide za pravom na hartiju i da pravo na hartiju proizlazi iz prava iz hartije. prenošenjem hartije prenose se i jedna i druga prava: onaj na koga su prenesena ima pravo da zahtijeva da mu se uruči hartija i da mu dužnik izvrši obavezu na koju glasi hartija. Kod drugih je obratno. pa se ona ne bi mogla ni prenositi. Kod hartija od vrijednosti postoje dvije vrste prava: pravo na hartiju i pravo iz hartije. radi kojih je ona izdata. Ali prenosom hartije prenose se i prava vezana za nju. kao i razne novčane i kreditne transakcije. dakle. prenos i uopšte raspolaganje pravom mogući su samo putem hartije. Kod jednih se mogu prenositi prava iz hartije pojedinim pravnim poslovima odvojenim od prenosa hartije (prodajom). Izvjesno je da se unutrašnji i međunarodni platni i robni promet. Time što ima pravo na hartiju. Nosilac toga prava (sopstvenik) ima pravo da hartiju drži i da s njom raspolaže. Prenošenje hartije na drugo lice znači prenošenje prava sadržanih u hartiji. iako je prenošenje tih prava zajedničko svim hartijama od vrijednosti. upravo njen zakonski imalac. Pravo na hartiju je kao i svako drugo stvarno pravo koje pravni subjekt može imati na nekoj stvari. a utvrđena su i precizirana propisima za svaku vrstu hartije od vrijednosti. Ta prava mogu biti djelimično naznačena na hartiji. No. Prema tome. nema nikakvog prenosa prava iz hartije odvojenog od prenosa hartije. Bez hartije ne bi se mogla zahtijevati od dužnika isplata svote upisane na hartiji (izvršenje činidbe iz hartije) niti bi se mogla ostvarivati druga prava. ne bi mogle obavljati. red toga prenošenja nije isti kod svih vrsta hartija od vrijednosti. 314 . niti se može izvršiti obaveza drugome. nego onome ko posjeduje hartiju. Hartije od vrijednosti predstavljaju pouzdana sredstva (instrumente) obezbjeđenja. To je i svrha postojanja hartije od vrijednosti. povezano s hartijom dvojako: za ostvarenje prava upisanog u hartiju potrebna je hartija. u ovoj mjeri. prema načelima i propisima. Prava iz hartije su prava koja. niti se može tražiti ostvarenje prava bez hartije. pripadaju povjeriocu (imaocu hartije). Značaj hartija od vrijednosti Ekonomska i pravna važnost vrijednosnih papira je izuzetna. njen imalac može ostvarivati potraživanje koje je naznačeno na hartiji. pa se tek na osnovu toga prenosa može tražiti ustupanje hartije. Pravo na hartiju i prava iz hartije su tijesno vezani. zalagati i poklanjati itd. Osnivanje i funkcionisanje dioničkih društava (banaka. Na prvom mjestu. kao investicionih papira. Pravo da traži izvršenje obaveze navedene u hartiji ima samo onaj ko posjeduje hartiju. Pravo na hartiju omogućuje imaocu da ostvaruje prava koja su sadržana u toj hartiji. da se može kupovati i prodavati. bez njihovog korištenja.ispunjenje obaveze sadržane u hartiji ima samo onaj ko posjeduje tu hartiju. Pravo je. osiguravajućih i investicionih društava) ostvaruje se investicijama preko dionica.

Revicon. prenosivi tovarni list. 86-91. 300307. javni ili društveni. Zagreb. imaju obilježja hartije od vrijednosti. Vrijedonosni papiri. kao instrumenti akumulacije kapitala . U sudskom postupku povjerilac mnogo lakše i jednostavnije ostvaruje svoje potraživanje jer ne mora dokazivati pravni osnov nastanka potraživanja. postoje i drugi papiri kao što su trgovačka uputnica. Držanje hartije je dovoljan dokaz. 275 U novije vrijeme tradicionalni vrijednosni papiri javljaju se u različitim varijantama kao što su: obveznice bez kupona. 274 Prednost za dužnika je u tome što mu povjerilac vraća hartiju od vrijednosti kada izvrši činidbu i tako ima vjerodostojan dokaz da je obavezu izvršio. špediterski tovarni list. pravni ili juridički. te stroge sankcije (imovinske i krivične) protiv zloupotrebe i falsifikata. dionice vezane za indeks i drugo. kod nekih uz prethodno odobrenje državnog tijela za hartije od vrijednosti (dionica. obveznica). Inače. polica o osiguranju. Te funkcije se ogledaju u: efikasnom korištenju hartija od vrijednosti i ostvarivanju njihove efikasne zaštite. nego što je slučaj kod ostalih pravnih poslova. “consideration” je neki razuman razlog. način korištenja.mjenica. Narodne novine. Sarajevo. str. postupak amortizacije u slučaju nestanka ili nesposobnosti za cirkulaciju. str. 2003. 4. obveznice sa varijabilnom stopom. u određenim pravnim sistemima. ček. Posebna je napredak ostvaren u oblasti komunikacija elektronskim putem uz upotrebu modernih informaciono-komunikacionih Pobliže kod: Silvije Orsag.teretnica. 273 Svi ovi pristupi zajedno čine jedno jedinstvo u okviru materije prava hartija od vrijednosti. oblik (forma). U okviru ekonomskog značaja hartija od vrijednosti potrebno je spomenuti da savremena kretanja karakteriše proces donošenja jedinstvenih standarda. 275 Vajner dr Zdenko: “Vrijednosni i drugi papiri robno-novčanog prometa”. 1963. kao instrumenti dugoročnog kreditiranja obveznica ili kratkoročnog kreditiranja . U literaturi se navode osnovne funkcije hartija od vrijednosti koje služe kao instrumenti plaćanja .g. uputstava. koji. robna uputnica. 1993. str. Javni pristup poklanja pažnju oblicima društvene kontrole nad emisijom i prometom hartija od vrijednosti dok ostala dva pristupa tretiraju njihov značaj sa različitih ekonomskih aspekata.dionica. 276 Foley Bernard J. Svi oni su u tijesnoj vezi sa pravnim pristupom koji je upravljen na bitne elemente hartija od vrijednosti i legalne radnje sa istim. 276 Zbog njihove naročite važnosti nacionalna prava im pružaju posebnu zaštitu: propisan je način izdavanja. hipotekarne obveznice. Prema anglosaksonskom pravu: svako ko. većinom određena protučinidba. direktiva i pravnih akata koji terba da ostvare dvostruku funkciju. skladišnica. prima ispravu u dobroj vjeri stice nad njom vlasništvo jer se “consideration” pretpostavlja (prethodi mu “good consideration”). hipotekarno pismo.Danas se posebno raščlanjuje tzv. takođe. obveznica te kao instrumenti robnog prometa .: “Tržišta kapitala”. kreditno pismo. Pored ovih. uz naknadu. Jedan od razloga za čestu upotrebu vrijednosnih papira jeste sigurniji položaj povjerioca. Zagreb. obveznice vezane za indeks. 273 274 315 . investicioni i korporativni pristup značenju hartija od vrijednosti. blagajnički i komercijalni zapis. Mate. prenos (transfer). certifikat.mjenica. prevozna isprava kod multimodalnog prevoza.

koji je momenat njegovog nastanka. a šta kupon. Postavljanje problema Pravo iz hartije od vrijednosti je tako povezano sa hartijom da ono ne može nastati bez pisane isprave. 235): 1) Oznaku vrste vrijednosnog papira. akciji). komercijalni zapis). obveznicu. Zahvaljujući tehničkom napretku i u ovoj oblasti se sve više razvija poslovanje bez papira. 6) Potpis izdavaoca hartije. Savremene hartije od vrednosti. odnosno naziv i sjedište ili ime i prebivalište izdavaoca hartije (emitenta). ona tada ne važi kao hartija od vrijednosti. II OSNOVNE TEORIJE O HARTIJAMA OD VRIJEDNOSTI 1. određeni su i drugi sastojci kao bitni (npr. 965. Beograd. koji su zakonom određeni. Ako isprava ne bi sadržavala ma koji od njenih bitnih elemenata. 316 . zakonom je određeno koje bitne elemente sadrži svaki od tih dijelova. Kada se hartija izdaje u seriji i serijski broj te hartije (dionice. Posebnim zakonom. 5) Mjesto i datum izdavanja hartije. 278 Osnovno pitanje koje se u teoriji postavilo jeste kada nastaje obligacioni odnos izdavanjem hartije od vrijednosti. Vrijednosni papiri mogu imati i nebitne elemente. Zapravo. Svetislav Milovanović. 1999. odnosno po čijoj naredbi glasi ili oznaku da je papir na donosioca. Kada se hartija od vrijednosti sastoji iz više dijelova (složeni papiri). obveznice). kao što je slučaj u našem pravu gotovo sa svim hartijama od vrijednosti. čl. čeku. svaki komad hartije od vrijednosti mora da sadrži. niti se ostvariti i prenositi. 4) Tačno označenu obavezu izdavaoca koja proizlazi iz hartije od vrijednosti (čekovnu ili mjeničnu sumu). Čl. 277 4. kako bi se znalo o kojem se papiru radi (mjenici. Tako je za dionicu određeno šta sadrži plašt (isprava o dionici).g. Službeni glasnik. Bitni elementi (sastojci) hartija od vrijednosti Da bi se jedna pisana isprava smatrala hartijom od vrijednosti. odnosno talon. za dionicu.tehnologija. da li je sastavljanje pisane isprave dovoljno za postojanje konačne volje izdavaoca. odnosno naziv ili ime lica na koje hartija glasi. Bitne elemente. 3) Firmu. odnosno faksimil potpisa izdavaoca za hartije koje se emituju u seriji. 2) Firmu. Zavisno od 277 O ovim aspektima pobliže: Mr. 278 ŠZO. zakon predviđa sljedeće obavezne sastojke (ZOO.

Za nastanak obaveze izdavaoca nije. U vezi sa momentom nastanka obligacionog odnosa razvilo se više teorija. Samo izdavanje obuhvata sastavljanje (pisanje) i stavljanje potpisa na hartiju. odnosno povjeriocu iz te hartije. pojava povjerioca.kao jedinstva nastanka prava i obaveza. Izložićemo stavove osnovnih teorija.trenutka nastanka teku pravna dejstva obligacionog odnosa i utvrđuju se potrebni uslovi za sticanje vlasništva na hartiji. donekle. teorija emisije i teorija ugovora. Obavezu treba ispuniti povjeriocu koji je u trenutku izdavanja hartije samo određen (glasi na ime) ili nije određen (glasi na donosioca). isprava je kod izdavaoca i nije uručena povjeriocu. 2. opticaj. kao pisane isprave. u trenutku izdavanja hartije i nastanka obaveze. Zato je u trenutku kreacije papira i obaveze nužno da izdavalac ima sposobnost za obavezivanje. Obaveza izdavaoca je nastala samostalno i nezavisno. koriguje monističku teoriju o pravnoj prirodi obligacija uopšte . U zakonodavstvima postoje različita rješenja. Dobra strana teorije kreacije. jeste u tome što štiti imaoca prava iz hartije od prigovora izdavaoca isprave da je hartija mogla biti protivpravno puštena u promet. obligacioni odnos nastaje jednostranim pravnim poslom izdavanjem hartije od vrijednosti. ali su osnovne tri: teorija kreacije. Međutim. odlaganje pravnih dejstava obligacionog odnosa do momenta predaje hartije od vrijednosti. ona smatra da obligacioni odnos nastaje u momentu stavljanja papira u promet. pa nije potrebno postojanje drugog pravnog osnova ili akta povjerioca. teorija delegacije. prvenstveno objašnjavaju prirodu mjeničnog odnosa. Jednostrana volja izdavaoca 317 . Ova teorija uslovljava sticanje papira savjesnošću povjerioca. Teorija emisije I teorija emisije vidi u izdavanju hartije od vrijednosti jednostrani pravni posao i osnov obvezivanja. Za jednostrano obavezivanje izdavaoca samo je to dovoljno. kao što su teorija poštenja. Druga shvatanja. nego puštanjem u promet (emitovanjem). Teorija kreacije Prema shvatanju ove teorije. pravna dejstva tako stvorenog obligacionog odnosa odgađaju se do momenta predaje hartije njenom sticaocu. Razlog za takvo shvatanje leži u činjenici što se izdavanje hartije od vrijednosti ne završava činom njegovog sastavljanja i potpisivanja (kreacije). Nesavjestan sticalac papira ne bi mogao postati vlasnikom isprave niti bi mogao steći valjano pravo povjerioca (papir ukraden). Teorijski posmatrano. koja je bila dugo primjenjivana. Jednostrana izjava volje izdavaoca očituje se u činu izdavanja papira. Potpisivanje je završni čin davanja jednostrane izjave volje. dakle. potreban i prijem hartije. voljom i radnjama izdavaoca. Po shvatanju ove teorije. Za razliku od teorije kreacije. kao korisniku prava. teorija pravnog privida. teorija stipulacije. korisnika papira. Za dejstvo obligacionog odnosa neophodno je sticanje hartije. Stoga je neki autori smatraju varijantom teorije kreacije jer samo pomjera momenat nastanka obligacionog odnosa. 3. mada su se prenosila i na ostale hartije od vrijednosti. po mišljenju ove teorije.

sa razlikama u momentu nastanka. Prigovara se teoriji emisije da nije riješila neke ključne probleme. Dosljedno ugovornoj teoriji. da bi izdavalac i tada bio obavezan.na obvezivanje završava se činjenicom stavljanja hartije u opticaj jer je tada njegova volja konačna. 4. izdavalac je učinio sve što je u njegovoj moći i što se traži od njega za nastanak obligacionog odnosa. Da bi se zaštitio savjesni pribavilac hartije od vrijednosti kada papir dospije u promet bez volje izdavaoca. kada se pojavio i povjerilac bez koga se ne može ostvariti pravo iz hartije. S druge strane. Obaveza iz hartije nije uopšte nastala jer nije bilo voljne predaje hartije. Teorija ugovora Teorija ugovora ili ugovorna teorija bitno se razlikuje od prve dvije. kao povjerilac po hartiji. Ona dopunjuje nedostatke prethodnih teorija. Dok teorija emisije u faktu predaje vidi izjavu volje izdavaoca. ova polazi od toga da obligacioni odnos nastaje ugovorom. Otuda i naziv ove teorije. Kada je pustio hartiju u promet. nije zaključen ugovor. Tada obligacioni odnos može proizvoditi pravna dejstva jer su ispunjeni svi potrebni uslovi. Jedno lice štampa. Ne pruža se pravna zaštita savjesnom sticaocu hartije od vrijednosti koji je istu stekao dobronamjerno kada je hartija stavljena u promet bez volje izdavaoca ili ranijeg imaoca papira (indosatara). nađena). odnosno svoje obaveze. razvila se teorija pravnog privida. Izdavalac može staviti prigovore da je hartija puštena u promet bez njegove volje i da njegova obaveza nije pravno valjana. ako bi neko lice došlo u posjed hartije bez predaje od strane izdavaoca (ukradena. drugo potpisuje kao izdavalac. kao što uči teorija kreacije. Dok teorija kreacije i teorija emisije smatraju da obaveza iz hartije od vrijednosti nastaje jednostranom izjavom volje izdavaoca. nema obaveze izdavaoca ili ranijeg imaoca pošto u ovom slučaju nema njegove volje. Pošto postoji izdavalac. Obaveza izdavaoca prema savjesnom sticatelju hartije od vrijednosti koju je stekao kada je ona izašla 318 . Prema ovoj teoriji. Sama teorija emisije pojavila se kasnije pod uticajem prakse gdje su uloge kod izdavanja hartija podijeljene. posebne institucije). odnosno voljnim radnjama izdavaoca i primaoca hartije od vrijednosti. Sve do tog trenutka (stavljanja u promet) izdavalac je mogao povući ili izmijeniti sadržaj hartije. kao dužnik i ovlašteni primalac. kao dvostranim pravnim aktom. postoji i prisustvo povjerioca pa se prava i obaveze iz hartije mogu ostvarivati. stavlja u promet (banke. Samo sastavljanje hartije. a ne kada je papir potpisao. ne bi se smatralo nosiocem prava iz takve hartije. a treće vrši distribuciju. ta voljna predaja i voljni prijem (sporazum) stvaraju dvostrani pravni akt . ne predstavlja gotovu (konačnu) jednostranu izjavu volje izdavaoca. Makar bilo savjesno.ugovor. obligacioni odnos nastaje u momentu kada izdavalac preda hartiju njenom korisniku. obveznica). ovdje to nije slučaj. Odluka je pravno tek tada donesena. Osnov nastanka obligacije jeste ugovor koji je zaključen onda kada je između izdavaoca i primaoca izvršena predaja i prijem hartije. Naročito u slučaju masovnih trgovačkih efekata (akcija. Po teoriji ugovora.

Dosljedno iznesenim shvatanjima (teorijama) i gramatičkom tumačenju zakonske odredbe (ZOO. 443 (prema Radišić. II Band. svakom savjesnom pribaviocu hartije od vrijednosti. čl. op. Usvojena je teorija ugovora 281 ili teorija emisije. Beograd. 1985. 279 Shvatanje teorije pravnog privida je u interesu pravne sigurnosti. a to znači prihvatanje teorije emisije. po zakonu. Savjesni pribavilac hartije od vrijednosti na donosioca. koja je “izašla iz ruke njenog izdavaoca. 283 zavisno od toga koji se pravni značaj pridaje faktu predaje hartije od vrijednosti. Loza dr Bogdan: “Obligaciono pravo”. čl. 244. Prema izričitoj odredbi Zakona o obligacionim odnosima. Sistemsko tumačenje zakona navodi na zaključak da su hartije od vrijednosti jednostrane izjave volje jer su obrađene pod tim naslovom (Odjeljak 5 ZOO). Teorijske razlike nemaju i svoje praktično značenje. 1979. 267. Pri izdavanju hartije. 1977.iz ruke izdavaoca ili ranijeg imaoca. Teorija ugovora. Nolit. slijedilo bi da je zakon prihvatio teoriju ugovora. str. 237). op. odnosno raniji imalac (indosatar). jamčiti bez obzira na njegovu volju. Naime. str. str.Luger-Katušić dr Jadranka: “Vrijednosni papiri . 10). 282 odnosno teorija kreacije. 282 Rastovčan dr Pavao . 266). iako starija.cit.mjenica i ček”. danas je pretežno zastupljena u njemačkoj pravnoj literaturi. str. Informator. 283 Radišić dr Jakov. 280 281 279 319 . nije u izjavi volje (nema ugovora niti jednostrane pravno valjane volje) nego u pravnom prividu. U tome vidimo da se teoriji emisije pridodaje teorija pravnog privida jer izdavalac. jemči savjesnom pribaviocu hartije od vrijednosti na donosioca da će izvršiti obavezu u njoj upisanu. zakon predviđa zaštitu savjesnog pribavioca (sticatelja) hartije na donosioca. 1981. Sarajevo. 12. 266. odnosno njenog ranijeg imaoca. str. 280 a prihvaćena je i u anglosaksonskom pravu. po zakonu. München. i bez njegove volje” postaje zakoniti imalac te hartije i stiče pravo na potraživanje upisano u ispravi (ZOO. 239). što je opravdano kritikovano. Onaj ko je stvorio takav privid dužan je. stvaranjem hartije od vrijednosti izdavalac je stvorio vanjski pravni privid o valjanom puštanju hartije u promet. Otuda smatramo da zakonski pojam “predaja” hartije od vrijednosti može samo značiti završni (krajnji) akt jednostrane izjave volje izdavaoca kada i nastaje obligacioni odnos. izdavalac mora računati na sopstveni rizik da hartija može doći u promet i mimo njegove volje.cit.kada izdavalac preda papir kupcu ili njegovom ovlaštenom zastupniku (ZOVP. Isto rješenje prihvata i Zakon o vrijednosnim papirima . str. 237). čl. Radišić dr Jakov: “Obligaciono pravo”. čl. bez njegove volje. Zagreb. obaveza iz hartije od vrijednosti “nastaje u trenutku kada izdavalac hartiju od vrijednosti preda njenom korisniku” (ZOO. Larenz Karl: “Lehrbuch des Schuldrechts”. Utvrđujući princip da je pravo (potraživanje) iz hartije od vrijednosti vezano za samu ispravu i da pripada njenom zakonitom imaocu.

Dionica je tipičan primjer ovih hartija. papiri nose (daju) različit kvalitet prava.cit. skladišnica). 285 284 320 . Ti papiri reprezentuju ulog (kontribuciju) onoga ko ih je kupio (investitora. Kriteriji podjele Hartije od vrijednosti se mogu klasificirati po različitim kriterijima uzimajući u obzir sve njihove karakteristike i specifičnosti.1.2. Hartije od vrijednosti prema sadržini prava Prema sadržini inkorporisanog prava koje je utjelovljeno u hartiju. str. Beograd. kao član društva. načinu kako je označeno lice (korisnik) ovlašteno iz papira i prema dospjelosti. a nekada i ličnopravnim papirima. Uobičajeno je da se sistematizacija vrši prema: ekonomskim funkcijama. a taj ulog čini dio osnovne glavnice (osnovnog kapitala) dioničkog društva. pravo opcije i dr. Svaka od hartija se. Izložićemo njihovu podjelu prema: sadržini prava koje je vezano za papir. str. Zavisno gdje spadaju. vremenu kada treba ispuniti obavezu iz hartije. 2001. op.). odnosu hartije sa osnovnim poslom. može razvrstavati. Daju pravo učešća (participacije) u imovinskim interesima društva (pravo na dividendu) i. 45 i dalje. Predaja hartije ima isto značenje. vrsti inkorporisanog prava. 830-837. stvarnopravne i obligacionopravne. Udruženje pravnika u privredi. Među ovim hartijama su od naročite važnosti tzv. dalje. načinu određivanja imaoca prava iz hartije (korisnika). mjestu 284 285 plaćanja. kao da je izvršena i Vajner dr Zdenko. na učešće u upravljanju (pravo glasa). Zato se i nazivaju papiri sa učešćem. vrsti prihoda koje ona nosi (daje). Vasiljević Mirko. Korporacione hartije Korporacione hartije sadrže (daju) pravo članstva u nekoj korporaciji. To znači da prenos hartije vrijedi i kao prenos svojine i ostalih stvarnih prava na predmetima naznačenim u toj hartiji. može imati i druga prava (pravo prioriteta. vremenu dospjelosti. kompaniji tipa dioničarskog društva. 2. Predaja takvih hartija uključuje i predaju predmeta navedenih u toj hartiji. imaoca papira). tradicione hartije. načinu i obimu izdavanja (emisije). osobinama izdavaoca hartije (emitenta). Stvarnopravne hartije Stvarnopravne hartije od vrijednosti sadrže neko stvarno pravo koje se može koristiti samo na osnovu te hartije (založnica. načinu određivanja valute. Pored prava na dividendu i prava glasa imalac papira. proizvodi iste pravne posljedice. Ostale podjele daće se u pregledu.III VRSTE HARTIJA OD VRIJEDNOSTI 1.g. po pravilu. one se dijele na: korporacione ili papire sa učešćem. O klasifikaciji hartija od vrijednosti pobliže: Dr. 2. Poslovno pravo. 2.

na ime i po naredbi (ZOO. Za hartije na donosioca je karakteristično što je u njima naročito naglašen stvarnopravni momenat jer se korisnik ne vidi iz hartije. i po pravilu. čeka. Pošto imalac takve hartije ima pravo da raspolaže robom navedenom u njoj. te se hartije nazivaju i robnim. jer se njenom prostom predajom (bez ikakvih drugih radnji) prenose i prava iz nje. Sadržaj mogu biti i članska prava.3. 236). 3. 321 . Hartije od vrijednosti prema nosiocu prava iz hartije Po načinu kako je na hartiji naznačen ovlašćenik. svaki njen savjestan držalac (posjednik). Samo savjestan držalac može tražiti ostvarenje prava iz hartije. Predajom hartije prenosi se i pravo iz hartije. Na ovim hartijama upisana je klauzula “na donosioca”. Stoga ih u poslovnom svijetu često nazivaju cirkulacionim papirima. I za obligacione hartije je karakteristično da se izvršenje tražbine označeno u takvoj hartiji može tražiti samo na osnovu hartije. Kod njih je spojen stvarnopravni element (pravo svojine na hartiju) sa obligacionopravnim (tražbina označena na hartiji). ali se za svakog držaoca pretpostavlja da je savjestan. Hartije na donosioca predstavljaju najvažnije obligacionopravne papire i one su za promet (transfer) najpodesnije jer njihov prenos nije povezan sa bilo kakvim formalnostima. hartija može glasiti. Za zahtjev da se ispuni obaveza dovoljno je imati u rukama hartiju. Obligacionopravne hartije Treća vrsta hartija od vrijednosti su obligacione hartije čiji je sadržaj neka tražbina. Sadržaj ovih hartija nisu samo tražbine (obligaciona prava) mada su najvažnije i najčešće. nosilac (titular) prava iz hartije. čl. naročito. Hartije od vrijednosti na donosioca Hartije od vrijednosti na donosioca su takvi papiri kod kojih je povjerilac. lice koje može tražiti izvršenje obaveze upisane u ispravi. Nekada i trgovački običaj određuje da određena hartija glasi na donosioca. Na koga. Najčešće je tražbina upravljena na novac. Za onoga ko drži u rukama hartiju na donosioca pretpostavlja se da je njen vlasnik.fizička predaja tih stvari.1. 3. dispozicionim hartijama. što imamo slučaj kod korporacionih hartija (akcije na donosioca). Tražbina može biti upravljena i na neku drugu činidbu. 2. zapravo. obveznice. na predaju stvari. kao što je slučaj kod mjenice. razlikuju se hartije od vrijednosti na donosioca. Zbog toga i jeste ova hartija najpodesnija za promet. Za neke hartije sam zakon određuje da su to hartije na donosioca pa klauzula i ne mora biti upisana na hartiji.

Zakonitom imaocu gotovo je nemoguće da ostvari pravo iz hartije na donosioca ako hartija nestane (izgubi se. Hartije od vrijednosti po naredbi Ovlašteno lice (povjerilac) po ovoj hartiji je lice koje je imenovano u hartiji. nego samo onaj ko je upisan na hartiji (ZOO.3. čl. pa za njih nije važno da li je na samoj hartiji napisana klauzula po naredbi. Omogućuje neke posebne transakcije sa povjeriocem. Može je izdavalac vezati za samo nekog (određenog imaoca) i zabilježiti na takvoj hartiji da će radnju navedenu na hartiji izvršiti samo tome licu. pošto mu je poznat. U pogledu sposobnosti da služi prometu. One sadrže pored imena povjerioca (remitenta) klauzulu “po naredbi”. ovlašćen iz ove hartije svaki njen imalac ili donosilac. To se dešava kad imalac hoće da osigura svoje potraživanje bojeći se da hartija ne dođe u ruke neovlašćenom licu i da je ono ne zloupotrijebi. iako nije dovoljno potrebno je izvršiti upis na samoj hartiji. Hartije od vrijednosti na ime Hartije od vrijednosti na ime najčešće nazivaju rekta hartijama. Za neke hartije od vrijednosti zakon određuje da su po naredbi. Kod hartija od 322 . 3. uništi se. može se ova hartija pretvoriti u hartiju na ime. 246). Kod dionica postoji i opasnost “preuzimanja” (take over) kompanije jer uprava nema uvida u imaoce dionica. dakle. kao što je već rečeno. To je neophodno. Ova ograničena mogućnost cirkulacije hartije na ime može biti i dobra strana za njenog izdavaoca. pismeno obavijestiti izdavaoca te da se prenos upiše u registar izdavaoca. može narediti da se činidba izvrši tome drugom. bude ukradena). Pravo se prenosi indosiranjem (žirom). Mogu se sopstvenik ove hartije i njen izdavalac sporazumjeti da se ova bilješka (vinkulacija) briše i tako opet hartija postane hartijom na donosioca. o čemu je već bilo riječi. jer je pravni odnos među njima neposredan. Nije. Takvo preinačenje hartije na donosioca u hartiju na ime naziva se vinkulacijom. ali i svako drugo lice za koje naredi u hartiji imenovano lice.2. 3. I za ovu vrstu hartija od vrijednosti važi pravilo da je za ostvarenje prava iz hartije potrebno posjedovati hartiju. jer su ostala lica koja su učestvovala u prometu nepoznata i ne odgovaraju za obavezu iz hartije. Izvršenje obaveze se može tražiti samo od izdavaoca te hartije. čl. To brisanje naziva se devinkulacijom. Ostvarenje prava iz hartije pripada licu koje je poimenično navedeno u hartiji. ako se on vodi (ZOO. Pravo iz hartije na ime. Imenovano lice može prenijeti svoje pravo iz hartije na nekog drugog. Rđava strana ovih hartija je što su u prometu nesigurne.Po sporazumu izdavaoca i imaoca hartije od vrijednosti na donosioca. 239). hartija na ime je manje savršena i od hartije na donosioca i od hartije po naredbi. može se prenositi ustupanjem (cesijom). a ima i širu mogućnost upotrebe prigovora.

str. vremenu kada treba izvršiti činidbu iz hartije. komercijalni zapis).cit. a dužnik je obavezan izvršiti. 5. papire bezgotovinskog platnog prometa. prenosivim tovarnim listom. Svaka hartija ima svoj rok dospjelosti. one se dijele na oročene. mada se one dalje mogu dijeliti na papire za finansiranje nekretnina. dionica. b) Hartije od vrijednosti po viđenju (a vista) takve su kod kojih je dužnik obavezan na izvršenje činidbe iz hartije čim mu je povjerilac prezentira (podnese. Na papiru stoji klauzula o tome (“platite po viđenju”) ili (“platite na prvi zahtjev”). godišnja isplata kamata kod obveznica). Razlikuju se javnopravne 286 Javnopravne izdaje država i za njih se kaže da su papiri sa i privatnopravne. Rok dospjelosti može biti određen na jedan od sljedećih načina: Tačno određenog dana (datuma) (“platite 30. U tom roku imalac hartije ovlašten je da traži izvršenje činidbe. upotrijebiti rekta klauzula i time zabraniti njihov prenos. a može ih izdavati opština. 220. predoči). hartije kreditnog prometa i dr. javnim povjerenjem (obveznica). 323 . Protekom određenog vremena od nekog događaja (radnje) utvrđene u hartiji (“platite za tri mjeseca od podnošenja ove isprave na uvid” ili “platite za tri mjeseca od podnošenja ove isprave na akcept”). godine”). odnosno ništa ne stoji u papiru. pa se takve hartije nazivaju realnim (stvarnim. Imalac ostvaruje svoje pravo o roku koji se ugovara (skladišnica) ili se posebno utvrđuje nekim aktom (obveznica. takođe. može biti novac i tada se govori o novčanim hartijama (mjenica. ček). samo je pitanje kako je on određen. Ostale vrste hartija od vrijednosti Pored navedenih podjela. Hartije od vrijednosti prema dospjelosti Prema roku dospjelosti. 4. b) Hartije od vrijednosti prema izdavaocu (emitentu). okrug-kanton. država. jer se po zakonu smatra da je izvršenje obaveze po viđenju. jula 1998. c) Hartije bez utvrđenog roka su one u kojima nije upisan rok dospjelosti. robnim). banke i druge finansijske 286 Foley Bernard J. a) Razlikovanje hartija od vrijednosti prema predmetu obaveze sadržane u papiru. založnicom. kao što je slučaj sa konosmanom.vrijednosti po naredbi može se. a) Oročene hartije od vrijednosti su takvi papiri kod kojih je rok dospjelosti tačno određen i upisan na hartiji. op. Privatnopravne hartije izdaju poslovni subjekti. ovdje će se istaći još neke kako bi se stekla slika o složenosti materije vezane za hartije od vrijednosti. Predmet obaveze može biti: neka stvar. grad. Ostvarivanje prava može biti djelimično u određenim rokovima (godišnja isplata dividende. skladišnicom. kada se mora izvršiti činidba. Protekom određenog vremena od dana izdanja hartije (“platite šest mjeseci od dana izdanja ove hartije”). po viđenju i sa neodređenim rokom.

Iako osnovni posao ima nedostatke. za sticanje svojine na stvari dovoljna je predaja hartije (teretnica). povodom koga su izdate. Kod apstraktnih osnova obaveze. što omogućuje lakšu cirkulaciju i trgovanje. Pošto hartija reprezentuje stvari. Masovne hartije se izdaju u velikom broju primjeraka (komada) u istom obliku. po pravilu. trgovačke efekte. komercijalni zapis. Masovne hartije od vrijednosti koje imaju tržišnu ili berzansku cijenu nazivaju se trgovačkim efektima. teretnica). f) Prema načinu i obimu izdavanja. U tom smislu postoje hartije koje: nose (daju) stalan prihod i nazivaju se investicionim hartijama (obveznica). Prve su nezavisne od osnovnog posla. d) Prema odnosu sa osnovnim poslom. a treće ne donose nikakav prihod 287 (ček. izdavanja stvari predatih na čuvanje i dr. čl. Izdaju se u seriji. nominala 50 KM. odnosno podijeliti na više hartija koje glase na manje iznose. Ti manji iznosi hartija ne mogu biti niži od najnižeg apoena hartije iz neke serije (ZOO. c) Hartije od vrijednosti se razlikuju i prema prihodu (prinosu) koji donose imaocu papira. kako je nastala osnovna tražbina. 252). druge daju promjenljiv prihod (akcija. 287 Simić dr Milić: “Vrijednosni papiri/hartije od vrijednosti”. komercijalni zapis). ne dokazuje se valjanost osnovnog posla (skladišnica po naredbi). i kod kauzalnih hartija mjerodavno je ono što je upisano na njih. Svaki komad nosi određen serijski broj (“Serija A. odnosno važiće. čl. predaje prodate robe. Zahtjev za izvršenje činidbe iz hartije je osnovan samo ako je pravno valjan osnovni posao. Imalac hartije u sporu mora dokazati postojanje i valjanost osnovnog posla. Ne mora dokazivati. kontrolni broj 00004”). one koja je upisana na hartiji. Serija B. Za svaki posao izdaje se posebna hartija (mjenica). hartije od vrijednosti dijele se na apstraktne i kauzalne. Imalac papira poziva se u sporu samo na formalno ispravnu (urednu) ispravu. Zavod za računovodstvo i reviziju. niti da li je ona pravno valjana (ZOO. na osnovu kojih se može tražiti predaja stvari. Ta cijena je. ček. Hartija je mogla biti izdata radi isplate duga. Dionica i obveznica predstavljaju “osnovni materijal” tržišta kapitala. 256). Ekonomska i pravna svrha izdavanja hartije se vidi kod kauzalnih papira. mjenica). niti se upuštati. 180. Sarajevo. a kod drugih se vidi ta veza iz same hartije. Serija C. Na zahtjev i o trošku imaoca te hartije se mogu sjediniti u jednu ili više. Ako zakon nalaže. hartija će imati pravna dejstva. skladišnica. Pojedinačne ili individualne hartije izdaju se za svaki slučaj pojedinačno. na osnovu kojih se može raspolagati stvarima navedenim u hartiji. papiri se dijele na masovne i pojedinačne. nominala 20 KM. 324 . Hartije koje se izdaju u seriji mogu glasiti na različite nominalne vrijednosti (Serija A.institucije (dionica. i dispozicione. viša ili niža od nominalne vrijednosti. Zbornik radova. Odlikuju se najvećim stepenom zamjenljivosti (fungibilnosti). nominala 80 KM). e) Postoje tradicione hartije. 1996. osnovni posao se ne vidi i on je odvojen od hartija. str.

stavlja potpis prenosioca hartije. pravo iz hartije slijedi iz prava na hartiju. Za punovažnost cesije hartije od vrijednosti potrebna je. Uopšte o prenosu hartija od vrijednosti Pošto su hartije od vrijednosti namijenjene cirkulaciji u prometu.). vrijednosni papiri se mogu prenositi na više načina i to: ustupanjem (cesijom) kako se. znači.IV PRENOS HARTIJA OD VRIJEDNOSTI 1. Tražbina iz hartije od vrijednosti može se. ako se on vodi. 242. One se mogu među poslovnim ljudima davati i uzimati umjesto novca ili. Ako je cesija punovažna. i predaja hartije. 2. 242). Važno je da za ovakav prenos ne treba nikakav pristanak dužnika. umjesto robe. takođe. Cesiji. razumije se. a to je indosiranjem (indosmanom) i najzad. Na ovom se slučaju dobro vidi kako dolazi do izražaja značaj načela inkorporacije. dakle. Kako ove tražbine ne mogu biti ostvarene bez hartije i cesija je nepotpuna dok se cesionaru ne preda hartija. o poklonu te tražbine. Cesijom se. odnosno ime novog imaoca (stjecatelja). dužnik je mora prihvatiti. prenose potraživanja u obligacionom pravu. čl. One se stoga i nazivaju rekta hartijama (neprenosivim) jer se ne prenose na način karakterističan i uobičajen za hartije od vrijednosti. Za dužnika je važno što se kod prenosa cesijom primjenjuje načelo da se njegov položaj ne može pogoršati. a ne samo one koje glase na ime. Posebnim propisom može se odrediti da se hartije od vrijednosti na ime prenose i indosamentom (ZOO. Da bi se ta osobina što lakše. negocijabilnost (negotiable instruments). no takav način prenosa je za te druge hartije od vrijednosti izuzetan i rjeđi. Cesija Cesija je ustupanje tražbine ugovorom između dotadašnjeg povjerioca (cedenta) i trećeg lica (cesionara) koje tom cesijom postaje novi povjerilac. 10). Cesijom se mogu prenositi i druge hartije od vrijednosti. cedirati. prenose se i na poseban način karakterističan za ove instrumente. pod određenim uslovima. Cesijom se prenose hartije na ime (ZOO. prostom predajom iz ruke u ruku (tradicijom). inače. ZOVP. Njega se ne tiče. njihova bitna karakteristika jeste prenosivost. jednostavnije i sigurnije izrazila. čl. o ispunjenju neke obaveze i sl. Prilikom prenosa hartije od vrijednosti na ime cesijom vrše se sljedeće radnje: na samoj hartiji upisuje se naziv. odnosno za njega je svejedno ko mu se javlja kao povjerilac. osnovni pravni posao (ugovor o prodaji te tražbine. brže. prethodi neki drugi. čl. obavještava izdavalac i vrši upis prenosa u registar te hartije od vrijednosti. mijenja povjerilac u tom pravnom odnosu. Bez pismenog obavještavanja i upisa u registar (ako se vodi) prenos hartije od vrijednosti na ime ne može proizvoditi 325 .

249). on je dužan da izvrši činidbu označenu u hartiji svakom licu koje takvim nizom indosamenata dokaže da je steklo pravo iz hartije (ZOO. Stoga dužnik ne može imaocu hartije stavljati druge prigovore osim onih koji proističu iz same hartije i iz neposrednog odnosa sa sadašnjim imaocem.N. Indosant je dotadašnji imalac hartije. Izjava o zabrani mora se upisati na samoj hartiji. stvara se lanac povjerilaca. Izjavom o prenosu indosant prenosi na indosatara pravo na hartiju sa svim pravima iz hartije. Prenošenje ovih hartija može biti zabranjeno i propisom (ZOO. 3. bez obzira na to prenosi li se hartija cesijom ili indosamentom. Indosament se bilježi na samoj hartiji tako da svako ko je dobije u ruke odmah vidi ko je povjerilac iz te hartije. Indosamentom se prenosi pravo onako kako je zapisano u hartiji. onom koje je tom bilješkom na hartiji označeno. One glase na neko lice (fizičko ili pravno) uz dodatak po naredbi (“platiti po naredbi N. Izdavalac hartije od vrijednosti na ime može zabraniti njen prenos. neovisno od svoga prethodnika (indosanta). nekom drugom licu.pravna dejstva prema izdavaocu hartije (ZOO. čl. kad je tako određeno propisom. Prenos indosamentom (indosmanom) Indosiranje je za hartije od vrijednosti specifičan. čl. a ni ovlašćen da ispituje osnov i valjanost prenosa.” ili “platiti N. ako je indosantu mogao isticati neke prigovore njegov dužnik iz hartije.N. 248). Svaki prenosi pravo iz hartije na svoga slijednika. po naredbi svakog imaoca. a i najčešći način prenošenja. Lica koja učestvuju u ovom poslu nazivaju se indosant i indosatar. To pravo može biti jače od prava koje je imao indosant.N. Indosatar je novi imalac. kad hartiju ne prenosi sam izdavalac. Naime. Svaki povjerilac (indosatar) stiče prava iz hartije samostalno. Naznačene radnje traže se i kod daljeg prenosa. 246).” ili “predati po naredbi N. To je takav način prenošenja kada se na poleđini hartije zabilježi da ostvarenje prava koje je pripadalo licu označenom na hartiji pripada. Prvobitni ovlašćenik prenosi svoje pravo na drugo lice. po naredbi. Kod nekih hartija od vrijednosti pravno dejstvo indosamenta može se sastojati. onaj na koga se prenosi hartija. ne može ih isticati indosataru. čl. Drugi mu dokaz ne treba. u posebnom jemstvu: indosant preuzima 326 . Tako se pravo iz ove hartije može.-u ili po njegovoj naredbi”). Za njega je dovoljna formalna urednost prenosa. Indosamentom se prenose hartije po naredbi (order papiri). ili po njegovoj naredbi nekome drugom. Ovaj postupak pri prenosu prava iz hartije od vrijednosti na ime traži se uvijek. prenositi dalje i na taj način se stvara čitav niz indosamenata. Ako je neprekidnost indosamenata formalno uredna. To znači da se činidba ima izvršiti na zahtjev. po njegovoj naredbi. onoga ko je upisan na hartiji kao nosilac prava. onaj koji prenosi hartiju. Dužnik pri ispunjenju činidbe iz hartije po naredbi nije dužan.

Za hartije koje su po zakonu namijenjene prometu. u nizu indosamenata svaki potpisnik jemči svim docnijim potpisnicima. Indosament može biti puni. 327 . a dotadašnji povjerilac postaje novi dužnik i tako ide dalje. napisala se ta klauzula ili ne napisala (mjenica. Sve dok izdavalac hartije od vrijednosti ne izvrši obavezu iz hartije. čl. Vrlo često dodaje se i odredba “po naredbi”. Osnovna obaveza je na njemu.jemstvo prema indosataru i prema svim docnijim sljednicima (licima na koja hartija bude indosirana) da će činidba biti ispunjena. da postanu hartije po naredbi. Puni indosament je kad se na hartiji napiše odredba o prenošenju i firma. Ako se. Prenos hartije od vrijednosti po naredbi može se zabraniti. Odgovornost za obavezu leži na izdavaocu. 244). Odgovara. mora se to izričito upisati u tu hartiju. Svaki indosant odgovara svome indosataru i preuzima jemstvo da će u slučaju daljeg prenosa hartije svaki docniji indosant ispuniti obavezu iz te hartije. dolazi do niza indosamenata (lanca potpisnika). ako se hoće da otkloni njihova osobina prenosivosti. a svaki je takođe i povjerilac svih prethodnih potpisnika. odnosno naziv ili ime lica na koje se hartija prenosi (indosatar). Zabranu može staviti sam izdavalac ili indosant. Dovoljan je i sam potpis indosantov na poleđini hartije od vrijednosti. mjesto i datum prenosa. Blanko indosament je takav prenos kada se na hartiji ne upisuje ime indosatara. Postoji posebna vrsta solidarne odgovornosti dužnika: dužnik koji izvrši činidbu iz takve hartije od vrijednosti stiče pravo da traži izvršenje te činidbe od svojih prethodnika. po nekim hartijama ne samo svom indosataru nego i docnijim indosatarima u nizu indosamenata. čl. Ima. 249). Svakim indosamentom stvara se novi povjerilac. potpis dotadašnjeg imaoca hartije (indosanta). Izdavalac odgovara samostalno za obavezu povodom koje je izdao hartiju od vrijednosti. Svaki će indosant ispuniti obavezu iz hartije onom zakonitom imaocu hartije na koga je prenio hartiju i tako će ići redom do njenog izdavaoca. Njegova obaveza ostaje bez obzira na to što se hartija prenosila i koliko se puta prenosila. od onih koji su indosirali hartiju prije njega. kako je rečeno. ali je zabranu potrebno upisati na samoj hartiji (“ne po naredbi”) ili stavljanjem slične klauzule koja ima isto značenje. ček). dakle. Ako se želi da se takve hartije učine lako prenosivim. hartija koje su po zakonu hartije po naredbi. Postoje takođe i druge vrste hartija koje su po zakonu rekta hartije. Hartije po naredbi mogu se pretvoriti u hartije na ime. To se čini unošenjem na hartiju odredbe “ne po naredbi”. a to znači i prenošenju. želi da postanu rekta hartije. potrebno je izričito staviti odredbu “ne po naredbi”. naime. bjanko i na donosioca (ZOO. Takva hartija prenosi se isključivo cesijom (ZOO. Kod nekih hartija. obaveza ne prestaje. hartije na ime (skladišnica i konosman).

Tipična hartija na donosioca je ček (ZČ. V PRESTANAK PRAVA IZ HARTIJA OD VRIJEDNOSTI Prava i obaveze iz hartije od vrijednosti prestaju prema opštim pravilima o prestanku obligacija i specijalnim pravilima vezanim za hartije. a ne samo neka. povjerilac (imalac hartije na donosioca) mora ići izdavaocu jer je on poznat. Djelimični indosament je ništav (ZOO. umjesto imena indosatara. čl. 328 . Zato takva hartija i jeste hartija na donosioca. ova hartija može da sadrži i ime korisnika. odnosno svoje ime iznad potpisa indosanta. Izvršava se onom ko je donese. Povjerilac iz hartije na donosioca je svaki onaj ko drži tu hartiju. stavlja se riječ “donosiocu”. Obaveza iz hartije od vrijednosti ostaje uvijek onakva kako je upisana u hartiju prilikom njenog izdavanja. 5). potrebno je samo da upiše naziv. i tražiti ispunjenje. Nije potrebno nikakvo upisivanje na hartiji ni obavještavanje dužnika o prenosu. čl. Indosirati se mogu sva prava iz hartije od vrijednosti. Blanko indosament naziva se u poslovnom svijetu još i otvorenim žirom. U tom slučaju. prenose se prava iz hartije na donosioca (ZOO. čl. ima njegov potpis na hartiji. Propisom može biti određeno za neke hartije od vrijednosti da se ne mogu prenositi indosamentom na donosioca. 244). pa sve što je rečeno o blanko indosamentu odnosi se i na indosament na donosioca. Razumije se da može. tražiti ispunjenje činidbe iz hartije. ali je u tom slučaju napisana i klauzula “ili donosiocu” (“platiti po naredbi N. Indosament na donosioca važi kao blanko indosament. prostom predajom iz ruke u ruku (tradicijom). Prenos predajom (tradicijom) Predajom hartije. Lice koje je steklo hartiju blanko indosamentom može je dalje prenositi blanko ili punim indosamentom. smatra se kao da uslova i nema. Pošto se ne zna korisnik. na prazno (blanko) mjesto. kao i svaki drugi imalac hartije od vrijednosti. U slučaju prenosa na donosioca. kao da to nije napisano.Upisuje se još mjesto i datum prenosa. Dužnik je dužan izvršiti obavezu svakom ko mu pokaže hartiju i zatraži izvršenje činidbe iz hartije. Dalji prenos može se vršiti prostim ustupanjem. nema imena korisnika. 4. Pri indosiranju hartija od vrijednosti ne može se postavljati nikakav uslov. Izuzetno. predajom hartije drugome. 241). a može i punim indosamentom.N-a ili donosiocu”). Ako bi indosant ili ma ko drugi stavio neki uslov u indosament.

izdavanje stvari kod konosmana i skladišnice). kompenzacija. može tražiti za hartije koje glase na ime ili po naredbi. Specijalni načini prestanka prava Prava iz hartije od vrijednosti prestaju poništenjem papira s obzirom na načelo inkorporacije. novacija. oštećena ili na bilo koji način nestala. imalac te hartije može tražiti izdavanje nove isprave. Tu dolazi u obzir: izvršenje činidbe na koju glasi hartija (isplata mjenice. Za neke hartije od vrijednosti nije uopšte dozvoljeno vođenje amortizacionog postupka. 329 . 1970. 335. izda nova isprava. vrijedi za lutrijske hartije i one koje glase na donosioca a plative po viđenju. 288 Henn Harry G: “Law of corporations and other business enterprises”. Na osnovu amortizovane hartije (mjenice. a njena istinitost i sadržina se mogu tačno utvrditi. a zasniva se na sporazumu dužnika i povjerioca iz hartije. zamjenjuje poništenu ispravu (ZOVP. Najčešće se koriste ovi načini otkupa: vrši se izvlačenje (žrijebanje) brojeva i vlasnicima onih hartija čiji brojevi budu izvučeni isplaćuje se vrijednost hartije. a time i prava iz hartije. St. na jedan od načina na koji prestaju (gase se) obligacije uopšte. Sud će u vanparničnom postupku donijeti rješenje koje. čeka) ne mogu se ostvarivati nikakva prava. zastarjelost prava. kada postane pravosnažno. jer je odnos povodom hartije od vrijednosti po svojoj prirodi obligacioni. 230). Na osnovu sudskog rješenja imalac poništene hartije može tražiti: ispunjenje obaveze koja je proizlazila iz poništene isprave ili zahtijevati od izdavaoca da se. Otkupom prestaje da važi hartija. West Publishing Co. 2. Privatnopravni postupak mortifikacije mora biti zakonom dozvoljen za određenu hartiju. konfuzija (sjedinjenje). po pravilu. Paul. ukradena. čl. nastupom određenog roka vlasnicima hartija se jednostavno isplaćuje vrijednost hartija. Ako je određena hartija (isprava) oštećena u toj mjeri da je nepodobna za promet (cirkulaciju). a oštećena isprava se vraća izdavaocu.1. Sudska amortizacija hartije od vrijednosti dolazi u obzir kad je hartija 288 Amortizacija se izgubljena. po pravilu. Prestanak prema opštim pravilima Prava iz hartije od vrijednosti prestaju. na trošak imaoca. Izdavalac hartije će izdati novu ispravu na trošak imaoca hartije. oproštaj duga. što. izvlačenje se vrši po lutrijskom sistemu i sopstvenicima se isplaćuje pored vrijednosti hartije i određen iznos (premija). str. Prava prestaju otkupljivanjem hartije od vrijednosti što se često čini kod korporacionih hartija (dionica). Za pojedine papire zakon može odrediti da se na osnovu sporazuma stranaka izvrši proglašenje hartije za nevažeću (mortifikacija).

330 .

komisiona. rekta i dr. u modernom pravu. trata) mjenici. Ovakvo određenje mjenice odgovara kontinentalnim pravnim sistemima. izdavalac mjenice može dati bezuslovan nalog drugom licu da ono isplati mjeničnu svotu kada se govori o trasiranoj (vučenoj. kao što se vidi. Mora biti pismeno sačinjena jer je strogo formalna isprava čiju sadržinu određuje zakon. cirkulaciona. sadrže odredbe o tome koje sastojke mora imati isprava da bi se smatrala mjenicom. isplati određenu (upisanu) svotu novca licu naznačenom na toj hartiji ili isplati trećem licu za koje ono to naredi. Razlog leži u činjenici što je mjenica već odavno postala hartija . Kao i svaka hartija od vrijednosti. I to su osnovne vrste mjenice.). kada se mjenica i 331 . Može se reći da su one nastale. prema tome ko plaća mjeničnu svotu sam izdavalac ili drugo lice. utisnuto) određeno obligaciono pravo (potraživanje).GLAVA DRUGA MJENICA I POJAM I FUNKCIJE MJENICE 1. posebno obligacione. Pojmovno određenje mjenice jasno pokazuje da se radi o jednostranoj izjavi volje izdavaoca i pisanoj ispravi u koju je inkorporirano (utjelovljeno. Isto tako. Mjenično pravo je skup pravnih pravila kojima se regulišu mjenični poslovi i odnosi lica koja te poslove obavljaju. U ranom srednjem vijeku. radi objašnjenja momenta nastanka mjenično-pravne obaveze. Izdavalac može uzeti na sebe obavezu da sam isplati mjeničnu svotu u kom slučaju daje bezuslovno obećanje i tada se radi o sopstvenoj (vlastitoj. U nacionalnim pravima najznačajniji izvor jeste zakon. nego umjesto toga. Kako se radi o obligacionom odnosu (jednostranom pravnom poslu). Postoje i druge o kojima će biti riječi kasnije (bjanko. hartija od vrijednosti kojom jedno lice daje bezuslovno obećanje da će isplatiti određenu svotu novca samo ili kojom izdaje bezuslovan nalog drugom licu da ono. solo) mjenici. i mjenica je pisana isprava izdata u zakonom propisanoj formi.model za druge vrijednosne papire. To pravo se odnosi na isplatu mjenične svote koja je naznačena (upisana) na samoj mjenici. po naređenju izdavaoca. kao i druge uslove koje isprava mora da ispunjava. Mjenica je. Iz navedene sintetičke definicije mjenice proizlazi sljedeće. Na osnovu zakonskih rješenja može se konstruisati i odrediti pojam mjenice. kreditna. Osnovno razlikovanje mjenica je. U našem pravu osnovni izvori su Zakon o mjenici (ZM) i Zakon o obligacionim odnosima (ZOO). Pojam mjenice Savremeni zakoni o hartijama od vrijednosti ili mjenici obično ne daju definiciju mjenice. Pravne teorije koje su izložene ranije vrijede i za mjenicu. prvenstveno. nasuprot prava stoji obaveza (izdavaoca ili drugog lica) na isplatu mjenične sume. u određeno vrijeme i na određenom mjestu.

bilo kao mjenični lombard ili jemstvo. Zahvaljujući njenim osobinama. Najčešće se radi o akceptnom kreditu. u materiji mjeničnog prava izvršena je unifikacija pravila na međunarodnom planu. Sigurnost je još veća ako je mjenica snabdjevena potpisima i drugih lica. mjenica je mogla da se upotrijebi kao zaloga (mjenični lombard). Međutim. akceptirana i rekta mjenica. u međunarodnom prometu inostrana mjenica predstavlja oblik deviznog plaćanja.reeskontna redovno niža. s tim što akceptira tako izdatu mjenicu (akceptni kredit). mjenica služi kao sredstvo plaćanja na području platnog prometa jer se pomoću nje vrši doznaka novca. u dobroj mjeri. Mjenica se može koristiti i kod čistih finansijskih transakcija kreditnog karaktera (finansijska ili kreditna mjenica). Inače. Isključivo kao sredstvo obezbjeđenja služi kod kreditnih potraživanja (osiguranje kredita). a izdaje se kao bjanko. Umjesto da banka svome klijentu dadne kredit. isključivi pravni izvor bili su trgovački običaji. putem svoje bankovne veze. Ekonomske funkcije mjenice Mjenica spada među najinteresantnije hartije od vrijednosti. Kod robnih kredita. ona omogućava gašenje niza obaveza. Pored toga. Banka tako vrši kratkoročna ulaganja kapitala koja su obezbijeđena mjenicom. bankarski akcept se koristi i kod plaćanja izvoznouvoznih poslova po osnovu neopozivog dokumentarnog akreditiva. pa je njen značaj u unutrašnjem i međunarodnom prometu izuzetan. mjenicom je vršeno mobilizovanje kapitala (kredita) kroz eskontni kredit. U unutrašnjem prometu danas ju je. Zadržaćemo se ukratko na njenim ekonomskim funkcijama jer se opširnije uči u ekonomskim disciplinama koje se bave finansijskim tržištima. mjenica može zadovoljiti mnoge ekonomske ciljeve. Već je rečeno da mjenica služi i kao sredstvo obezbjeđenja tražbine. Danas je prisutnija uloga mjenice kao kreditnog sredstva kod osiguranja potraživanja ili odobravanja kratkoročnog kredita. 332 . 2. Kao što se vidi. koju je na njega prodavac (davalac kredita) vukao i tako davalac kredita stiče mogućnost vođenja mjeničnog spora (ograničenost prigovora. Osim ovoga. a posebno prenosivosti (negocijabilnosti). Banka kasnije može reeskontovati mjenicu i time zaraditi (razlika između eskontne i reeskontne kamatne stope . zamijenio ček. ona to obezbjeđuje kod drugih poslovnih subjekata. U modernom prometu mjenica se rjeđe pojavljuje kao sredstvo jednog plaćanja (gašenja jedne obaveze). a i obračunava se za kraći period). nego zahvaljujući svojoj negocijabilnosti putem indosamenta. Tradicionalno.pojavila. kratki rokovi). mjenični povjerilac može eskontovati svoje nedospjelo mjenično potraživanje kod banke i tako dobiti prije gotov novac (umanjen za iznos kamate od dana eskontovanja do dospjelosti mjenice). Kao što je već rečeno. Može služiti i u svrhu polaganja kaucije (kauciona mjenica). kao bjanko akceptirana mjenica. kupac akceptira mjenicu do visine kredita. bezgotovinsko plaćanje.

rok dospjelosti i dr. Svi podaci (elementi) unose se istovremeno. svi sastojci mjenice koje zakon zahtijeva moraju biti uneseni u ispravu u momentu podnošenja mjenice na isplatu. Iako je mjenica individualni (pojedinačni) papir od vrijednosti. Inače. ona spada u grupu berzanskih hartija i zajedno sa obveznicom predstavlja značajan izvor finansiranja poslovnih subjekata. u kategoriji eksternih izvora kapitala. II SASTOJCI (ELEMENTI) MJENICE 1. da bi ona imala karakter mjenice. U momentu predaje mjenice. i drugi. Dopušteno je. Radi očuvanja pravne sigurnosti teorija omisije ističe dva momenta: prvi.6%. op.). mjenica predstavlja sredstvo kratkoročnog ulaganja novčanog kapitala. do 1988.I na kraju. pored zakonskih i drugih pravila. ima veliki uticaj na način vršenja “tradicionalnih finansijskih usluga” u koje spadaju i poslovi vezani za mjenicu. U protivnom. Moderna teorija o mjenici (teorija omisije. saglasno ugovoru sa izdavaocem. trata) mjenica je u daleko većoj upotrebi pa će biti i detaljnije obrađena u narednim izlaganjima koja se odnose na sastojke (bitne i nebitne) te mjeničnopravne radnje. Teorija omisije Mjenica je pismena isprava koja ima određen sadržaj kao i svaka hartija od vrijednosti. svi elementi moraju postojati. 333 . neće biti savjestan. str. postoje različite teorije. Ovakvo shvatanje ne odgovara potrebama savremenog prometa. Kupovina nedospjelih mjeničnih potraživanja je česta pojava u tržišnim ekonomijama gdje se zarada ogleda u eskontu.cit. Stoga ona dopušta da se svi mjenični elementi ne moraju unijeti u pismenu ispravu u času sastavljanja mjenice. god. Teorija omisije dala je mogućnost postojanja bjanko (blanko. jednim rukopisom i mastilom. Obaveza je imaoca mjenice da ispuni potrebne sastojke najkasnije u momentu podnošenja isprave na plaćanje. sukcesivno dopunjavanje (upisivanje) mjenice onim elementima koje je njen izdavalac propustio unijeti prilikom izdavanja. obveznice i mjenice ucestvuju sa 19.7% . Zakon o mjenici prihvata teoriju omisije. 9. Foley. bjelice) mjenice koja se dosta koristi u trgovačkim i finansijskim transakcijama. biti uneseni. u času stvaranja mjenice. Cilj teorije omisije jeste da se omogući potrebni elasticitet u mjeničnom saobraćaju uz očuvanje pravne sigurnosti. 289 Trasirana (vučena. bankarska tehnika. a krediti sa 13. koja se daje kao sredstvo obezbjeđenja za buduća potraživanja. isprava nema obilježja mjenice. propuštanja) stvorena je prema potrebama trgovačkog prometa i bankarske tehnike. u protivnom. a po zakonu mora postojati. postoji pravna pretpostavka da je izdavalac ovlastio svakog savjesnog imaoca mjenice da upiše u ispravu neki od elemenata koji nedostaje. nije uvijek moguće precizno odrediti sve elemente (mjeničnu svotu. teoriji jedinstvene radnje (unitu actu). 289 Kod nefinansijskih korporacija u SAD od 1982. U pogledu vremena kad pojedini elementi treba da budu uneseni u ispravu. dakle.prema Bernard J. Prema starijoj teoriji.

Naziv “mjenica” potrebno je upisati da bi potpisnik i svaki onaj ko dobije ispravu u ruke znao šta potpisuje. e) mjesto gdje treba platiti. Razlog tome bi bio da se izbjegne falsifikovanje. geografski su mjesto izdavanja i mjesto plaćanja mjenice. tekstu. geografske i kalendarske. 290 334 . ime remitenta i potpis trasata. c) ime. trata) mjenica sadrži sljedeće bitne elemente (ZM. odnosno naziv. dr. Opšti su naziv da je to mjenica i nalog za isplatu. ili po čijoj naredbi treba platiti (remitent). Ovaj elemenat neophodan je u kontinentalnim pravima. Fatima Mahmutćehajić i mr. takva isprava ne bi se smatrala mjenicom. a za ono što je promjenljivo ostavljeno je prazno da se popuni. 2. Uopšte o bitnim elementima mjenice Trasirana (vučena. O pojedinim elementima mjenice kao i o načinu popunjavanja pojedinih vrsta mjenice pobliže: Doc. i to na jeziku na kojem je isprava izdata. upotrebljava mjenični blanket. Vedad Silajdžić. personalne. 3): a) označenje u slogu isprave da je to mjenica.2.1. Po anglosaksonskom pravu. Naziv mora biti upisan u samom slogu. pošto se nove riječi teže mogu unositi u tekst. čl. i taj je blanket cio štampan na zvaničnom jeziku sa stalnim elementima.2. Po našem zakonu. a lakše u naslov. Zinka Grbo Praktikum poslovnog prava.g. Veljko Trivun. firma onoga kome treba platiti. U praksi se. str. Sarajevo 2003. personalni su ime trasata. f) ime. neki autori dijele bitne elemente mjenice na opšte. Ako taj naziv ne bi bio upisan u ispravu. odnosno o kakvoj se ispravi radi. koji izdaje država ili neka ovlaštena organizacija. a u kalendarske elemente mjenice 290 ubraja se datum izdavanja i rok dospjelosti mjenice. firma onoga koji treba da plati (trasat). ne može biti upisan kao naslov. U pravnoj teoriji. 588-628. Oznaka u tekstu da je isprava mjenica Naziv “mjenica” mora biti napisan u tekstu same isprave još u času kad se ta isprava izdaje. Izdavačka djelatnost Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. d) označenje kad treba da plati (dospjelost). U stalne elemente koji su odštampani na mjeničnom blanketu spada i naziv “mjenica”. g) dan i mjesto izdavanja mjenice i h) potpis onoga ko je izdao mjenicu (trasant). Bitni sastojci (elementi) 2. odnosno naziv. b) bezuslovan nalog da se isplati određena svota novca. gotovo isključivo. mjenica je hartija po naredbi (bill on order) i nije nužno da u ispravi bude sadržan i naziv “mjenica”. Mogla bi to biti obična građanskopravna obligacija.

Iznos može biti napisan i slovima i brojem više od jedanput. Bezuslovan nalog da se isplati određena svota novca Ovaj elemenat sastoji se iz tri dijela: naloga za isplatu. Da li ovu ulogu mogu imati kumulativno ili alternativno . ako bi se za isplatu postavljao neki uslov. 2. Na prvom mjestu. Pitanje je kako mora biti naznačena mjenična svota i mora li biti naznačena po vrsti i količini novca. Ako je u mjenici ispisano više različitih svota i slovima i brojevima . pretpostavlja se da isplatu treba izvršiti u onoj vrsti novca koji ima zakonski tečaj u mjestu plaćanja. Kad takvo lice kao izdavalac mjenice ne zna sigurno ima li pokrića kod neke banke. bilo brojevima . Ona se zove neoperativnom mjenicom. Ako je u mjenici naznačeno više različitih svota. Što se tiče naznačenja količine novca. ili ne zna kod koje mu je banke veće pokriće. U Engleskoj i u SAD. a slovima u tekstu mjenice.zakon izričito ne govori.važi najmanja svota. mogli bi se činiti prigovori o neispunjavanju uslova i time bi tražbina iz mjenice bila neizvjesna. bezuslovnosti toga naloga i oznake svote novca. obično se navodi svota i brojem i slovima.4. Ime trasata Navođenje u mjenici imena onoga ko treba da plati (trasata) bitan je elemenat. naredba za isplatu. Nije svuda tako. Na mjenici može biti navedeno više trasata.vrijedi svota napisana slovima. Neke zemlje dozvoljavaju u mjenici i alternativno naznačenje valute (“platite 100 USD ili 1.00 KM”). ako to i nije učinjeno. Pri upisivanju iznosa novca brojem i slovima može doći do neslaganja. U slučaju ovog nepodudaranja. Mjenica sa više trasata nije rijetka pojava u međunarodnom mjeničnom saobraćaju. a samim tim i mjenična obaveza. u Francuskoj uz potpis trasanta. Kod neslaganja svote napisane slovima i brojem .tada važi ona najmanja svota koja je napisana slovima. Teorija prihvata oba rješenja. naredba mora da glasi na sumu novca.2.600. da zna ko mu je dužnik. bilo slovima. jer imalac mjenice valja da zna ko treba da mu isplati mjeničnu svotu. Zatim može biti neslaganja između svote napisane cifrom i slovima. ili kad kod jedne banke nema 335 . Isplata mjenične svote ne može se ničim uslovljavati. Kod nas se iznos brojem piše desno gore izvan teksta. može biti vezana za ispunjenje nekog uslova (“platite uz podnošenje tovarnog lista”). Dešava se da neko ima u inostranstvu dvije ili više banaka koje plaćaju za njega.3. Zakon ne određuje to mjesto i o tome važi običaj. iznos brojevima piše se u gornjem lijevom uglu. Po anglosaksonskom pravu. zakon je dao pravila kako se sukob rješava (ZM čl. Mjenica je hartija od vrijednosti koja u sebi utjelovljuje tražbinu na određeni iznos novca i. Vrsta novca treba da bude naznačena. Ne može biti potraživanja stvari. 8). Kod vučene mjenice ime trasata mora biti navedeno u mjenici i obično stoji u donjem lijevom uglu.

dovoljno pokrića. a za ostatak će se imalac mjenice obratiti drugoj banci. 2. može primati obaveze. Ime remitenta Ime. vrstu poslovanja i sl. smatramo. U času izdavanja mjenice. jer ako je mjenica prenošena. Ako su remitenti označeni kumulativno. isplatiće je dužnik onome ko mu mjenicu podnese na isplatu. po pravilu. Remitent može biti fizičko i pravno lice. Na istoj mjenici može biti navedeno više remitenata i to kumulativno ili alternativno. uz ime. Takvo označavanje ne unosi u mjenični odnos nikakvu neizvjesnost. Na istoj mjenici može biti označeno i više lica za trasante (satrasanti). Kad je trasant pravno lice. zanimanje. ili ima li kod banke dovoljno sredstava koja mu služe kao pokriće. razumljivo je da satrasanti mogu biti samo zajednički (kumulativni) dužnici i da nema smisla da budu označeni alternativno. odnosno naziv povjerioca. pa i u našem. Inače. mora biti navedeno u mjenici. pošto je i on regresni dužnik. bio bi određen njihovim međusobnim sporazumom. odnosno naziv pravnog lica. trasant je jedini dužnik po toj mjenici i razumljivo je da je on mora i potpisati i time dati izjavu da preuzima mjeničnu obavezu. Po prirodi položaja trasantovog u mjenici. onda bi svoja mjenična prava mogli ostvarivati. samo zajednički. Međusobni odnos takvih remitenata je građanskopravne prirode i. Mjenica mora biti potpisana onako kako je registrovano da se to pravno lice potpisuje. banka kojoj se imalac mjenice obrati prihvatiće mjenicu do iznosa pokrića. U kontinentalnom zakonodavstvu. 2. vući će mjenicu na obje banke kao trasate. svako poslovno sposobno lice. lica kome treba isplatiti mjeničnu svotu. dakle.6. Ako su remitenti navedeni alternativno. odnosno uz naziv pravnog lica. Pošto se trasant potpisom obavezuje. Prilikom upisivanja imena remitenta. Potpis izdavaoca mjenice (trasanta) Kako je mjenica obligacija. sasvim je prirodno da na njoj mora biti potpis onoga ko je izdaje. Kad takva firma ne zna sigurno ima li uopšte. ali bi trebalo to učiniti. trasat može biti svako lice koje po propisima građanskog prava.5. za razliku od anglosaksonskog. a dođe do protesta ili tužbe. nije neophodno stavljati bližu adresu. valjaće se obraćati i remitentu. Dužnik mora potpisati obavezu kada je već propisana pismena forma. u momentu kad je potpisuje. a može i od svih kao zajedničkih 336 . a može i kumulativno. adresa je ipak potrebna. To može biti alternativno. Iako to zakon ne traži. pored potpisa ovlašćenih lica na mjenici mora biti ispisana i firma. mjenica nije hartija na donosioca i zato remitent mora biti naveden u mjeničnom pismenu. Svi su zajednički dužnici. Po pravilu se stavlja štambilj. Imalac mjenice može (u regresnom postupku) tražiti od svakog od njih isplatu cijelog mjeničnog iznosa. vući će mjenicu alternativno na obje banke. pa bi i isplatu mogli tražiti svi zajedno. mora imati poslovnu sposobnost u času izdavanja mjenice. Ako se mjenica vuče kumulativno.

da ne bi došlo do zabune od kada treba računati protek roka. Trasant je dužan isplatiti kad god mu je imalac podnese u okviru zakonom predviđenog roka.” ili “kad imalac ove mjenice zahtijeva platite. c) Mjenica po viđenju (Sichtwechsel. čl...” Rok dospjelosti je određen tačno datumom. ma kojim izrazom. da se plaća od dana izdanja mjenice.. To znači prvi dan u mjesecu. Ta mjenica glasi: “platite šest mjeseci od danas” ili “tri mjeseca a dato platite za ovu mjenicu. čl. Zakon ipak određuje krajnji rok u kome se mjenica po viđenju mora podnijeti na isplatu.. Ovaj rok podnošenja na isplatu može trasant skratiti ili produžiti da traje duže od godinu dana.. odnosno na viđenje.2). čl. čl. st. čl. uzeti da se vrijeme računa od dana podnošenja na akcept. pa se prema tome određuje dospjelost (ZM.. 2. Međusobni odnos satrasanata nije mjeničnopravne prirode. st. 34): a) Mjenica sa dospjelošću na određeni dan. Rok dospjelosti ne može se odrediti van mjenice. Dopušteno je. 77). ali samo na kraće vrijeme od godine dana (ZM. jer je to njen bitni sastojak. god. kad to ne bi bilo naglašeno. čl. Moglo bi se.” ili “pola godine od izdanja ove mjenice platite. 35). lettre de change a jour five). To je godina dana od izdanja.. st. Vrijeme se računa onako kako određuje građansko pravo (ZOO..1). “polovinom mjeseca” ili “medio”.38. Ova mjenica glasi: “1. juna 2002. Kada je mjenica plativa na određeni dan u mjestu u kome ne vrijede isti kalendar koji vrijedi u mjestu izdavanja. Mjenica po viđenju dospijeva kad god se podnese na isplatu. “krajem mjeseca” ili “ultimo”.. onda se smatra da je dan dospjelosti po kalendaru koji vrijedi u mjestu plaćanja (ZM. platite. inače. lettre de change a date). To su: “početkom mjeseca” ili “primo”.dužnika.. dnevna mjenica. Kada se mjenica plativa na određeno vrijeme od dana izdavanja trasira iz jednog mjesta na neko drugo mjesto i kad u tim mjestima ne vrijede isti kalendari. Takva mjenica po viđenju kod koje je određen krajnji 337 . Rok dospjelosti se mora naznačiti na mjenici. kalendarska mjenica (Tagwechsel.2). a zakonska je pretpostavka da je to mjenica po viđenju (ZM. onda se dan izdavanja dovodi na dan koji mu odgovara u kalendaru koji vrijedi u mjestu plaćanja. Označenje dospjelosti Dospjelost je vrijeme kad se mjenica ima isplatiti. 38).. dospjelost označiti i uobičajenim izrazima koji pokazuju tačno o kom se danu radi.” Važno je naznačiti..” i sl. mjenica ipak važi. umjesto fiksno određenog dana. Mjenica po viđenju obično glasi: “po viđenju platite za ovu mjenicu. No ako se ne naznači. Dospjelost ovakve mjenice je određena protekom na mjenici naznačenog vremena od njenog izdanja.” ili “platite čim se ova mjenica podnese na isplatu” ili “pri podnošenju na isplatu platite.7. Može ga odrediti i svaki indosant.38. fiksan je. lettre de change a vue). petnaesti dan u mjesecu i posljednji dan u mjesecu (ZM. Rok dospjelosti kod mjenice može biti određen na jedan od ova četiri načina (ZM. b) Mjenica na određeno vrijeme od izdanja (Dato wechsel. nego građanskopravne. vrijeme kad mjenična svota dospijeva za isplatu. 4. čl.

36). a najdalje 20. pošto bi to stvaralo zabunu.. a po pravilu se i ne podnose. a nije stavljena i bliža oznaka iz koje bi se vidjelo na koje od tih mjesta izdavalac mjenice misli.rok podnošenja na isplatu glasila bi: “platite po viđenju. Podnošenje na viđenje u stvari je podnošenje na akcept. čl. 2). onda se u pogledu akceptiranja smatra da je nedatirani akcept stavljen posljednjeg dana roka predviđenog za podnošenje na akceptiranje (ZM. svakog od tih dana plaća se jedan dio mjenične svote (1. po svome izboru.” i sl. jula t.. U zemljama u kojima zakon ne traži upotrebu zvaničnog naziva mjesta pod sankcijom ništavosti mjenice. Mjenica sa dospjelošću ranijom od dana izdanja.000 KM”).. 34). ali ne prije deset mjeseci od danas. 2. 36. ako se jasno i nesumnjivo zna na koje se mjesto misli. aprila”).000 KM. 35. lettre de change de vue). čl. aprila iste godine platite 20. čl. Takva mjenica glasi: “tri mjeseca po viđenju platite. Trasant može odrediti da mjenica plativa po viđenju ne smije biti podnesena na isplatu prije naznačenog vremena. rok se računa bilo prema danu akcepta bilo prema danu protesta (ZM. pa pošto je on vidi i upiše na mjenici datum kad mu je podnesena na viđenje. godine platite 10. a 5. 2). Mjenice sa naznačenjem krajnjeg roka plaćanja ne važe (“platite do 1. juna 2002. Nije dopušteno navesti na mjenici dvije ili više dospjelosti. 338 . Prema međunarodnoj praksi.. Ne važe ni mjenice sa kumulativnim ili alternativnim naznačenjem dospjelosti. godine” ili “platite po viđenju. čl.8. i rok se računa od dana podizanja protesta.”).g. Ako prilikom podnošenja trasat nije stavio datum. ne bi postojao razlog za ništavost mjenice. kao i kad je odbio da akceptira takvu mjenicu. Mjesto plaćanja U mjenici mora biti navedeno mjesto u kome treba mjenicu platiti. tako da se vrijeme koje treba da protekne do dospjelosti računa od dana kad trasat akceptira mjenicu i stavi datum akcepta. Dakle. Zakoni nekih zemalja sadrže odredbu da je ništava mjenica u kojoj mjesto plaćanja nije označeno zvaničnim nazivom.” Mjenice po viđenju ne moraju se podnositi na akcept. onaj naziv koji se za to mjesto upotrebljava u toj zemlji. Ne važi ni mjenica sa naznačenjem isplate na rate (obročne mjenice) kod koje je dospjelost naznačena sa više dana. sudska praksa toleriše i uobičajeni naziv mjesta. i kada protekne na mjenici označeni rok. valja je podnijeti na protest. st. takođe. Kada protest nije podignut. kosilo bi se s načelom određenosti mjenice. Ova mjenica mora se najprije podnijeti trasatu na viđenje. Ne važe ni sa nemogućim datumom (“platite 31. savjesni imalac mjenice je ovlašćen da je podnese na isplatu u ma kome od tih mjesta. U ovim slučajevima se ne može primijeniti pravilo da se dospjelost izvršenja obaveze pomiče na najbliži mogući datum. stavlja se toponomastički naziv mjesta. st. U takvom slučaju rok za podnošenje na naplatu počinje teći od tog vremena (ZM. februara 2000. d) Mjenica na određeno vrijeme po viđenju (Nachsichwechsel. Ako više mjesta nosi isti naziv. podnosi se na isplatu. ne važi. Takve bi mjenice bile ništave (ZM. No i kad ne bi bilo tako navedeno.

pretpostavlja se da je mjenica izdana u mjestu koje je navedeno pored trasantovog potpisa. c) Ako u trasiranoj mjenici nije naznačeno mjesto izdanja. Može biti. takva bi mjenica bila ništava jer joj nedostaje jedan bitan elemenat. Pretpostavljeni bitni sastojci mjenice Svi nabrojani elementi mjenice. Naziv mjesta plaćanja upisuje se u mjenicu obično u donjem lijevom uglu ispod trasatovog imena (“Dijamant d. pak. Važi i mjenica na kojoj je kao datum izdavanja stavljen neki drugi dan. dozvoljeno je odstupanje od ovog pravila u tom smislu što se za neke od sastojaka uzima kao da postoje u mjenici. Visoko. Ako. Da bi se ipak omogućila što lakša upotreba mjenice. U pogledu naziva mjesta važi ono što je rečeno za mjesto plaćanja. Zakon ne traži da se mora pored geografskog naziva plaćanja staviti i bliža adresa (ulica i broj). Sarajevo. 4. Dan i mjesto izdavanja Datum i mjesto izdavanja mjenice obično se stavlja na početku.d. Važno je da se stave. Među bitnim sastojcima mjenice učinjeno je podvajanje na one koji se moraju izričito navesti i moraju postojati u času kad se mjenica podnosi na isplatu i one koji se mogu pretpostaviti iako nisu izričito navedeni u mjeničnom tekstu. 2. jer se time omogućuju ili olakšavaju mnoge radnje koje je potrebno preduzimati radi ostvarivanja prava iz mjenice. 4): a) Trasirana mjenica u kojoj nije naznačena dospjelost pretpostavlja se da je to mjenica po viđenju. 3). Sarajevo). pa ma gdje na mjenici. znači. ali je razumljivo da to treba učiniti. 339 . i tada postoji zakonska pretpostavka da je mjesto plaćanja ono mjesto koje je na mjenici označeno pored imena trasata (ZM.Mjesto plaćanja je bitan elemenat mjenice. st. ni to mjesto ne bi bilo navedeno. ali nije neophodan. čl. a ne onaj kad je mjenica stvarno izdata. ali ne mora biti tako. kako se vidi.9. 3. u lijevom gornjem uglu. Po teoriji omisije. Plaćanje kod HBB banke d. b) Ako u mjenici nije označeno mjesto plaćanja. u gornjem lijevom uglu. Naznačenje datuma izdanja ne mora odgovarati istini. Zakon o mjenici navodi tri pretpostavke bitnih sastojaka (ZM. Znači da označenje dospjelosti na mjenici može biti ispušteno. i antidatirana kao i postdatirana.d. čl. U mjeničnom blanketu su ovi podaci navedeni na početku mjeničnog teksta. logički se nameću iz same prirode mjenice i zato jesu bitni. pretpostavlja se da je mjesto plaćanja ono mjesto koje je označeno pored trasatovog imena. Može taj podatak biti izostavljen.d. savjesni imalac mjenice može sam popuniti mjeničnu ispravu i upisati mjesto plaćanja ili pored imena trasatovog dodati mjesto njegovog prebivališta. Plaćanje u Sarajevu” ili “Vispak d. Mjenično pravo dozvoljava da ovaj zahtjev bude formalno zadovoljen.

ne može se govoriti o domiciliranoj mjenici (“Soko d. odnosno kod koga će se mjenica platiti. Domicilirana mjenica Najčešći slučaj jeste da mjenicu plaća akceptant u mjestu svoga sjedišta. koje nisu domicilirane. Plaćanje kod HBB banke d. lice koje će za njega platiti mjenicu u mjestu plaćanja koje je već odredio trasant.d. a ne u mjestu sjedišta ili prebivališta. određuje trasat. 340 . Tako je upisano u mjenicu i nema uticaja činjenica što je stvarno sjedište “Soko” d. da trasat može prilikom akcepta označiti adresu u tom mjestu gdje će se mjenica platiti. nego u Mostaru. lice koje treba da plati. Plaćanje u Sarajevu”). Trasat može na domiciliranoj mjenici odrediti samo domicilijata. Ako na mjenici piše: “Soko d. a ne sjedišta ili prebivališta trasata i upisano na mjenici pored njegovog imena naziva se domiciliranom mjenicom (“Soko d. Mjenicu može domicilirati samo trasant. Plaćanje u Mostaru”. odnosno nepravom domiciliranom mjenicom. jer se smatra da je trasant.d. Mišljenje da mjenicu može domicilirati samo trasant nije opšteprihvaćeno. Plaćanje u Tuzli”). ovlastio svakog imaoca da to po potrebi učini.o. Ovdje se čak radi i o tome da se stvarno sjedište trasata podudara sa mjestom plaćanja. Neki i tu mjenicu nazivaju domiciliranom. Nema njegovog potpisa na mjenici.d. Razlozi trgovačkog saobraćaja nekada zahtijevaju da se mjenica plati u drugom mjestu. bude neko drugi. nego se samo daje adresa gdje će se. Platac ne ulazi uopšte u mjeničnopravni odnos. odnosno mjesto (platište). Sarajevo.o. U slučaju kada se sjedište ili prebivalište trasata podudara sa mjestom plaćanja.4. Zakon o mjenici (čl. Sjedište društva “Soko” nije u Sarajevu. ili kod koga treba da se plati. a ne trasat. u Mostaru. Time se ne mijenja mjesto plaćanja. Po teoriji omisije. 28) dozvoljava kod mjenica plativih u mjestu trasatovog sjedišta. pa ipak se radi o domiciliranoj mjenici. kad je izostavio tu oznaku. onda se tako mora odrediti (upisati) u mjenici. Moguća je i takva kombinacija da i mjesto plaćanja bude različito od sjedišta trasatovog. Domiciliranom mjenicom se naziva i mjenica u kojoj je trasant naznačio da će istu platiti neko drugi. Mjenica na kojoj je označeno drugo mjesto kao mjesto plaćanja. Sarajevo. radilo bi se o domiciliranoj mjenici. Ako je to cilj. mogao bi mjenicu domicilirati svaki njen savjesni imalac.d. To lice (platac). a ne u Sarajevu. Navođenjem nekog drugog lica koje treba da plati mjenicu (platac) ne mijenja se trasat. a ne trasat (“Merkur d. Mostar. iako nije tačna adresa trasata. odnosno prebivališta i da mu se tu podnosi. Kod ocjene da li je mjenica domicilirana mjerodavno je samo ono što je upisano na mjenici. a da platac. a ne stvarno stanje.d. Sarajevo. Sarajevo”).

.. drugi (sekunda).. Unose se ako mjenici treba dati još neko pravno dejstvo ili da se jasnije označe neki pravni odnosi između lica koja učestvuju u mjeničnom poslu. u mjenični tekst se mogu unositi i neki drugi sastojci (mjenične klauzule). Oznaka “po naredbi” Mjenica je hartija od vrijednosti koja je po sili zakona prenosiva (negocijabilna) po naredbi. Nebitni sastojci mjenice (mjenične klauzule) Pored bitnih sastojaka koje hartija od vrijednosti mora sadržavati da bi bila mjenica.g. za ovu jedinu mjenicu.. 5...000 švicarskih franaka efektivno.1. mjenični dužnik je ovlašten da mjenicu isplati u domaćem 341 .”). nego o većem broju primjeraka jedne iste mjenice. 5. a ne akceptant ili u kojoj je naznačeno da će se isplatiti u nekom drugom mjestu. potrebno je navesti u tekstu i naznačiti koji je po redu primjerak: prvi (prima).N. Svaka je mjenica prenosiva indosamentom.. Navođenjem broja primjeraka mjenice treba da se ukaže da se ne radi o izdavanju novih mjenica. stavlja se solo klauzula (“1.Postoji i shvatanje da je domicilirana mjenica svaka u kojoj je označeno da će je isplatiti neko treće lice.” 5.. njenog podnošenja na akcept. Ako se mjenica izdaje u više primjeraka. (“1.2.. a ne u mjestu koje je navedeno u mjenici kao sjedište trasatovo.”. “po viđenju platite za ovu drugu mjenicu.”). Njihovo unošenje nije nužno pa se stoga i nazivaju nebitnim sastojcima (fakultativnim elementima). bilo to u njoj označeno ili ne. u stranoj valuti.” ili “. Mjenica bi glasila: “12. a interesantna je u međunarodnom mjeničnom saobraćaju. jula t..N.”.N. U mjenici ne mora biti upisano: “Platite za ovu mjenicu po naredbi N. Za punovažnost isprave kao mjenice nema uticaja da li su ti elementi uneseni u ispravu ili nisu.” ili “u švicarskim francima”. ali se iz teksta ne vidi u kojoj efektivnoj valuti (moneti)... Trasant njome određuje da se mjenica ima isplatiti u naznačenoj vrsti novca. godine platite za ovu prvu mjenicu.. Ako bi naredba glasila samo na isplatu nekog stranog novca (“Platite. pa izostavljanje tog naređenja ne ometa njen lak i nesmetan prenos. platite za ovu jedinu mjenicu po naredbi N..”). Klauzula o moneti (klauzula o efektivnosti) Naziva se još i klauzulom o efektivnom plaćanju u stranoj valuti... treći (tertia)..3. Navešćemo najčešće mjenične klauzule: 5.. platite za ovu solo mjenicu. Ako se ne želi izdavanje više primjeraka jedne mjenice.. To bi bilo za slučaj gubitka mjenice.g. 10. nego može i ovako: “Platite za ovu mjenicu N. Svi primjerci predstavljaju jednu mjenicu i isplatom jednog primjerka svi ostali gube važnost. jula t.. septembra 2003. Podatak o broju mjeničnog primjerka (duplikatna klauzula) Nekad je potrebno da se mjenica izda u dva ili više primjeraka.

a ne mjenična dejstva.. Ta klauzula obično glasi: “Valuta primljena u robi” ako je trasant primio robu i plaća mjenicu ili “Valuta primljena u gotovu” jer je od njega primio novac ili “Valuta za eskont“ ako remitent kao banka trasanta eskontira mjenicu. trgovačkim efektima. Klauzula “bez izvještaja” znači da trasant neće slati trasatu nikakav 342 . čime ga je pokrio. robi. pa se ne vidi kauza (razlog) obavezivanja. Inače. U suštini..” radi se o komisionoj mjenici (komisiona trata). i na osnovu čega trasat pristaje da se mjenica vuče na njega. i stavite istu u račun N..5. prije nego što prihvati nalog iz mjenice. Njegova činidba je u isplati mjenične svote.4. Klauzula valute (valutna klauzula ili klauzula o primljenoj vrijednosti) Pokazuje odnos između trasanta i remitenta. Ova klauzula ima građanskopravna.. Ako klauzula glasi: “Platite. O komisionoj mjenici biće riječi kasnije. bez izvještaja”. a može biti i dug. 5.N. 5.. Ukoliko trasat akceptira i/ili isplati mjenicu prije dobijanja izvještaja.N.N. treba da sačeka izvještaj od trasanta ili ne treba. Tiče se osnovnog odnosa između njih jer govori o tome u čemu se sastoji naknada (protučinidba) koju trasat prima. Kada postoji ovakva klauzula: “Platite. na osnovu čega trasant.. ali i između trasanta i N. radi toga što je primio pokriće od trasanta u novcu. ova klauzula se primjenjuje ukoliko nije u suprotnosti sa devizno-valutnim propisima zemlje. odnosno u čemu je bila ili se očekuje protučinidba remitenta.N. ugrožava svoj zahtjev na pokriće. on time. Postoje pravni odnosi između trasata i N.N. Trasat prihvata mjenicu. Klauzula o pokriću (revalirajuća klauzula) Označava oblik vrijednosti koju je trasat primio od trasanta.. klauzula o pokriću pokazuje trasatu koga on treba da zaduži u računu ili kome računu će odobriti mjeničnu svotu. i stavite na račun N.novcu prema dnevnom ili određenom službenom kursu. 5. zatim “Vrijednost u meni (nama) samom” kada je trasant označio sebe kao remitenta. Avizna klauzula (avizo ili klauzula o izvještaju) Klauzula govori o tome da li trasat. ulazi u mjeničnu obavezu kao dužnik. protivno izvještaju. i stavite istu na moj račun sa izvještajem” ili “Platite. kreditu. Može da glasi: “Platite .. Prema načelu strogosti. Klauzula ima građanskopravna dejstva i pozivanje na pokriće i njegovo osiguranje (obezbjeđenje) nema mjeničnopravnu vrijednost jer stavljanjem potpisa na mjenicu od strane trasata smatra se da je zasnovana njegova mjenična obaveza.6. kao komisionar N. Bezuslovnost mjeničnog naloga može se ublažiti unošenjem ove klauzule ako se akceptiranje i plaćanje mjenice veže za izvještaj koji trasant treba da pošalje trasatu (upisano “sa izvještajem”). i stavite na moj račun” znači da trasat ima poslovni odnos sa trasantom iz koga nešto duguje pa će mjenicu isplatiti sa tog trasantovog računa. mjenični posao je samostalan i apstraktan. vuče mjenicu na trasata.

a ako je stavi indosant ili avalist. prema daljnim imaocima mjenice... i pored postojanja ove klauzule. 5.” Rekta klauzula slabi opticajnu sposobnost mjenice. 5.” 5. 5. Klauzulu može unijeti trasant. a ne mjenična dejstva.. niti od njegovih sljednika.10. koja nije indosabilna.8. Klauzula važi samo prema indosantu koji je istu upisao. indosant ili avalist. Kasatorna klauzula Upisuje se u slučaju izdavanja mjenice u više primjeraka.N. Takva bi mjenica glasila: “Platite za ovu mjenicu N. tada se radnje mogu preduzeti u stanu ili na drugom 343 . Oznaka adrese Sve radnje koje treba preduzeti radi ostvarivanja mjeničnih prava obavljaju se u poslovnom lokalu lica koga se one tiču. Klauzula “bez troškova” ili “bez protesta” Unošenjem ove klauzule imalac mjenice se oslobađa obaveze na podizanje protesta. Ako je upiše trasant.. Klauzula o kamati Unosi je trasant kod mjenice plative po viđenju (a vista) ili na određeno vrijeme po viđenju uz upis visine kamatne stope. ona djeluje prema svim potpisnicima. Međutim...12..7. Klauzula “bez obaveze” ili “bez regresa” Njome indosant isključuje svoju mjeničnopravnu odgovornost. 5.” ili “Platite za ovu mjenicu N. Obično glasi: “Platite za ovu prvu.izvještaj niti objašnjenje u pogledu mjenice.. a ne indosiranjem. I ova klauzula ima građanskopravna. iako nije podigao protest u slučajevima u kojima bi. 5. Ako se lice ne može pronaći ili se iz mjenice ne vidi adresa lokala.” ili “Platite samo po ovom primjerku. nema pravo na protestne troškove od lica koje je stavilo klauzulu. tada djeluje isključivo prema njima. a ne i za ostale mjenice.N. Rekta klauzula (negativna klauzula po naredbi) Ovom klauzulom mjenica se pretvara u hartiju od vrijednosti na ime i može se prenositi samo cesijom.9. Akceptant i trasant kod vlastite (solo) mjenice nemaju pravo stavljati ovu klauzulu. inače. Ukoliko bi imalac mjenice. Isplatom toga primjerka ostali gube pravnu vrijednost. imalac mjenice zadržava sva mjenična prava. ali ne i po njegovoj naredbi. podnio mjenicu na protest.11. Ne može se unositi kod mjenica čija je dospjelost određena na drugi način. to trebalo da učini. radi izbjegavanja suvišnih troškova. kao regresnog dužnika. a cilj je da se mjenična svota isplati samo imaocu jednog (određenog) primjerka mjenice.

odnosno krivičnog prava.cit. Vajner dr Zdenko. ili u ime kojih je ona potpisana. Kada punomoćnik kod mjenice prekorači svoja ovlaštenja. obavijestiti je da nastupa kao punomoćnik. a trebalo bi da doda i po kome ovlašćenju (“za N. po punomoći od 10. Po mjeničnom pravu. trasata kao i uz mjesto plaćanja kod domicilirane mjenice. 9).. on postaje solidarni mjenični dužnik. punomoćnik kad potpisuje mjenicu kao trasant. godine ovlašten A. Stoga je potrebno unijeti u mjenicu bližu adresu trasanta. lično je obavezan po toj mjenici. Isto važi i za zastupnika koji je prekoračio ovlaštenje. već potpišu zastupanoga. dok su druge fakultativne. 91). U građanskom pravu. a da za to nije bio ovlašćen. treba da napiše u ime koga je potpisuje. ipak su obaveze ostalih potpisnika pravovaljane (ZM.cit.”). Svakom radnjom (izjavom na mjenici) stvaraju se novi pravni odnosi i svaka ima svoje pravno dejstvo. mijenjaju ili prestaju preduzimanjem određenih radnji. tada ne nastupa njihova obaveza. 344 . ko se na mjenici potpiše kao zastupnik drugoga. samo dok se punomoćnik kreće u granicama ovlaštenja. Neke mjenične radnje su obavezne. III MJENIČNE RADNJE 1.mjestu. bilo povjerioca. uz pristanak tog lica. dužnika ili trećeg lica. 491.A. Svako lice iz mjenice može ovlastiti drugo da kao njegov punomoćnik izvrši neku mjeničnu radnju. Lažni zastupnik (falsus procurator) dužan je ispuniti obavezu u svoje ime pod uslovom da je sam potpisao mjenicu.str. 141. Uopšte o mjeničnim radnjama Mjenica je tipična hartija od vrijednosti po naredbi kod koje prava nastaju. 291 Suprotno: Antonijević dr Zoran. Ako se na mjenici nalaze potpisi lica koja su nesposobna da se mjenično obavežu ili lažni potpisi ili potpisi izmišljenih lica ili potpisi koji iz bilo kojeg drugog razloga ne obavezuju lica koja su potpisala mjenicu. čl. op. čl. Radnje se preduzimaju u zakonom propisanom obliku i na zakonom predviđen način jer važi princip mjenične formalnosti. str. Pošto je mjenica strogo pismena isprava.N. mora na to upozoriti drugu stranu. maja 2004. op. Za preuzimanje mjeničnih obaveza punomoćnik mora imati posebno (specijalno) punomoćje (ZOO. Odnos vlastodavca i punomoćnika rješava se prema pravilima obligacionog prava. prenose se. Stoga se smatra da je mjenica skupni pojam za koji je vezan niz radnji i pravnih 291 poslova (mjeničnopravne radnje). To je onda falsifikat i slučaj se rješava po propisima građanskog. punomoćnik kad stupa u neki pravni odnos za svoga nalogodavca. Ako ne stave svoj potpis na mjenicu.

U osnovne mjenične radnje spadaju: izdavanje. iako u nekim zemljama ima u tom pogledu odstupanja. 2. Štambilj. Popunjavanje mjeničnog blanketa nije neophodno.Već je rečeno da kod mjenice postoji niz pravnih radnji koje se dijele na osnovne mjenične radnje i radnje koje se preduzimaju radi očuvanja i ostvarenja mjeničnih prava. a za preduzimanje pravnih radnji potrebno je da subjekt ima poslovnu sposobnost. Radnje kojima je cilj očuvanje mjeničnih prava su: regres. Pravno lice potpisuje mjenicu tako što se uz potpis ovlašćenih lica stavlja i pečat. označavajući sebe kao remitenta. akceptiranje. ali je izdavanje mjenice i vršenje ostalih pravnih radnji za njih uslovljeno. Nepismeni i slijepi imaju pasivnu mjeničnu sposobnost. trasant mora imati poslovnu sposobnost. odnosno organizacija koja pruža usluge. protest. Potpis slijepih na mjenici važi samo ako ga ovjeri sud. 345 . U privrednom životu mjenicu izdaje poslovna organizacija (privredno društvo) kao dužnik. čl. amortizacija mjenice i podizanje mjenične tužbe. U tom slučaju. a stvarno je ona garant (žirant). Mjenicu može da vuče i neka treća organizacija na kupca u korist prodavca. Nepismeni i oni koji ne mogu pisati obavezuju se stavljanjem na mjenicu otiska prsta pred sudom i taj znak ovjerava sud. mjenično jemstvo (aval). odnosno primaoca usluga. Potpis izdavaoca mora biti u momentu izdavanja. žig i pečat imaju istu pravnu i dokaznu snagu kao i rukoznak (ZM. organizacija kojoj se pružaju usluge) predaje svome povjeriocu bjanko akceptiranu mjenicu. pošto po teoriji omisije izostavljene mjenične elemente može upisati u mjenicu svaki njen imalac do podnošenja na isplatu. ako postoji takav ugovor. prenos. U mjeničnom pravu. što znači sposobnost za preuzimanje mjeničnih obaveza. jer je to pravna radnja. Da bi izdavanje mjenice bilo punovažno. nije rijedak slučaj da dužnik iz nekog ugovora (kupac. intervencija te umnožavanje i prepis mjenice. Obično povjerilac i dužnik ugovaraju da za vrijednost prodate robe (stvari) ili za izvršene usluge prodavac. Izdavanje mjenice Mjenicu izdaje trasant i to je prva radnja koja se preduzima. Nadalje. Zakonska pravila koja se odnose na pojedine radnje jasno pokazuju zašto je mjenica omiljen instrument u trgovačkom prometu. Kao remitenta može označiti i nekog svoga povjerioca (drugo lice) sa kojim je ugovoreno plaćanje na ovaj način. ta se organizacija formalno pojavljuje kao trasant (izdavalac mjenice). Pasivna mjenična sposobnost uglavnom je izjednačena u modernom pravu sa opštom poslovnom sposobnošću. isplata (plaćanje). radi ispunjenja neke obaveze prema povjeriocu. vuče (trasira) mjenicu na kupca. sposobnost za izdavanje mjenice naziva se pasivnom mjeničnom sposobnošću. Aktivna mjenična sposobnost jeste sposobnost lica da bude povjerilac po mjenici. 99). Izdavanje se sastoji u popunjavanju isprave i stavljanju potpisa trasanta na mjenično pismeno.

U izuzetnim slučajevima indosament može biti napisan i na licu mjenice. čl. kao indosatara.-u”.puni indosament (indosman).N. Forma indosamenta nije zakonom propisana. kao indosant. kakva je mjenica. jeste indosament (indosman). Puni indosament Indosament je izjava na mjenici ili na njenom produžetku (alonžu) kojom imalac mjenice prenosi svoja prava iz mjenice na neko drugo lice. a ako je stavljen uslov.-u” ili “Mjesto mene platite N. čl. Prvi indosant je uvijek remitent. 2). 3. dozvoljeno je unošenje uslova u indosament pošto je dozvoljen i mjenični nalog sa uslovom (neoperativna mjenica). novi povjerilac. Dosadašnji imalac mjenice. Djelomičan indosament je ništavan (ZM. Prenosom mjenice indosamentom nastaje između dužnika i svakog novog povjerioca (lica na koje je mjenica indosirana) samostalan pravni odnos. dosadašnji povjerilac koji indosamentom postaje dužnik.-u” ili “Za me N.-a” ili “Platite N. Prenos mjenice 3. Obično se piše: “Platite po naredbi N. prenosi prava iz mjenice na novog imaoca. Po anglosaksonskom pravu.2. daje na poleđini mjenice pa odatle i naziv indosament (in dosso . Specifičan način prenosa hartija od vrijednosti po naredbi. Bjanko indosament Indosatar sa bjanko indosiranom mjenicom može da preduzme slijedeće radnje: 346 . Mora se potpisati jer dosadašnji indosatar postaje dužnik.N. Mjenica se može prenositi cesijom (ustupanjem) i indosamentom.3.N.N. st. Izjava se. Za prenošenje mjeničnih prava cesijom važe pravila obligacionog prava o ustupanju potraživanja (ZOO. čl. koriste se i termini žirant i žiratar. smatra se kao da nije napisan. Cesija i indosament Jedna od osnovnih karakteristika hartija od vrijednosti jeste njihova negocijabilnost (prenosivost). a žiratar je indosatar.3. jer je on prvi povjerilac po mjenici. Indosament mora biti bezuslovan. 436-445) i pravila o cesiji hartija od vrijednosti (ZOO.na leđima). Žirant je indosant. ali tada mora biti cio ispisan . o čemu je bilo riječi u dijelu o hartijama od vrijednosti uopšte. 3. 246). 13. Obično se još stavlja datum i mjesto.1. Pored naziva indosant i indosatar. a dužnik po hartiji od vrijednosti se postaje samo potpisom. On je nezavisan od odnosa prema starom povjeriocu jer je odlučan samo sadržaj mjenice i međusobni lični odnos tog novog povjerioca i dužnika. Treba upotrijebiti riječi da bude jasno da se radi o indosamentu. po pravilu.

ono ostaje kod indosanta. 3. 15.N-u kao punomoćniku” ili “N. On po zakonu ima prava koja proističu iz mjenice. može to učiniti samo kao prenos punomoćja. tačka 3). c) Prazno mjesto ispuniti svojim imenom i mjenicu dalje prenijeti ili podnijeti na naplatu. čl. Odnos naredbodavca i punomoćnika se mora jasno vidjeti iz mjenice i stoga se upisuje klauzula koja to označava: “Platite N. st. 3. Punomoćničkim indosamentom se ne prenosi pravo svojine na mjenicu. koji mu je prenio mjenicu blanko indosamentom. Punomoćnik (indosatar) ne stiče samostalno pravo iz mjenice. jer to je sadržaj njegovih ovlaštenja.a) Prenijeti dalje na drugo lice punim indosamentom. upisati svoj indosament i potpisati. I založni indosament može biti puni i bjanko. vrijednost za zalogu”. nema ni njegove obaveze. da obavi i neke radnje. za inkaso. vrijednost za naplatu”. za naplatu) indosament se preduzima radi opunomoćenja.4. Prema tome. On ima sva prava koja proističu iz mjenice. Novi imalac ovakve mjenice postupa s njom kao s blanko mjenicom (ZM. opunomoćujući. niti je potpisujući. Indosant samo ovlašćuje indosatara da u njegovo ime i za njegov račun vrši neka prava iz mjenice. vrijednost za osiguranje” ili “Platite za mene N.5. Prokura indosament Prokura (punomoćnički. e) Mjenicu predati nekom trećem licu ništa ne upisujući. i u tom će slučaju ispod potpisa ranijeg indosanta. Mjenica se zalaže indosamentom koji sadrži odredbu iz koje se može vidjeti da se radi o zalogu: “Platite N. indosatar kod blanko indosamenta je onaj koji ima mjenicu u rukama. O dospjelosti mjenice založni indosatar ima pravo tražiti isplatu 347 . s tim što mjenicu može dalje prenositi samo punomoćničkim indosamentom. u svojoj državini.N-u.N-u. b) Indosirati svojim blanko indosamentom stavljajući samo svoj potpis (ispod potpisa svog indosanta). Založni indosament Mjenica se može i založiti za neko pravo povjerioca koje ima osnov u pravnom poslu van mjenice.N-u kao punomoć” ili “Mjesto mene N. d) Ispuniti blanko indosament imenom nekog trećeg lica i predati mu mjenicu. 2. ali ako bi mjenicu htio indosirati. On nije stekao svojinsko pravo na mjenicu i ne može je prenositi ni na kakav način osim kao punomoćje.N-u. Pošto na takvoj mjenici nema njegovog potpisa. nije dužnik po toj mjenici. U pogledu prava založnog povjerioca (indosatara) situacija je slična prokura indosamentu sa specifičnostima koje ima svaka zaloga.

mjeničnopravna radnja 348 . Time trasat postaje samo pretpostavljeni dužnik po mjenici. Naravno da ovakva klauzula slabi snagu mjenice jer isključuje iz obaveze tog dužnika. Indosament sa klauzulom straha Opšte je pravilo da indosant odgovara da će mjenica biti akceptirana i isplaćena (ZM. a eventualni višak dužan je predati indosantu. Da bi trasat postao dužnik i da bi bio obavezan da postupi po naredbi trasanta i o dospjelosti isplati mjenicu. 16). smatra se da nije napisana i ne bi proizvodila pravna dejstva. Prijem mjenice (prihvat. 3. može unijeti i trasant. Na to je jedino ovlašten trasant. Sva ova lica mogu mjenicu dalje indosirati. čl. 16). čl. ali ne i po njegovoj naredbi” ili neki drugi izraz koji to isto označava. da se kasnije ne može uopšte prenositi indosamentom. on isključuje indosiranje. Međutim.N. on je ovlašten da isključi svoju odgovornost.8. akcept) Mjenicom trasant upućuje bezuslovan nalog trasatu da isplati određenu svotu novca. U mjeničnu obavezu se ulazi samo potpisom na mjenici. Čini to tako što izjavi o prenosu (indosamentu) dodaje odgovarajuću klauzulu kao “bez obaveze” ili “bez garancije” ili “bez moje dalje obaveze” ili “ne odgovaram za isplatu”. On tada ne odgovara licima na koja bude mjenica kasnije indosirana (ZM. Međutim. Obaveza se vraća opet na lice na kome je jednom već bila (ZM. 12). prema tome. odnosno dodaje tzv.7. Time se umanjuje cirkulaciona moć mjenice jer se tada ona može prenositi isključivo cesijom kao i druge građanskopravne tražbine. zatim na trasanta kao i na lice koje je već bilo indosant na toj mjenici.6. Indosant koji je upisao rekta indosament ne može mjenicu pretvoriti trajno u rekta mjenicu. Povratni indosament Povratni indosament postoji onda kada se mjenica indosira na trasata. 3.mjenične svote i iz dobijenog iznosa namiriti svoje potraživanje. čl. Akcept je. 4. Rekta indosament Svojstvo prenosivosti mjenice po naredbi može se oduzeti rekta indosamentom tako što se izjavi o prenosu dodaju odgovarajuće riječi kao “ne po naredbi” ili “ne po njegovoj naredbi”. 3. bilo da ju je on akceptirao ili ne. Izjava bi glasila: “Umjesto meni platite N. Ako bi se klauzula odnosila na isključenje trasantove odgovornosti za neisplatu mjenice. klauzulu straha. kao nebitni elemenat mjenice. potrebno je da obavezu prihvati (akceptira). ali ne tako široko kao indosant. Treba istaći da klauzulu straha. indosant koji je zabranio indosiranje rekta indosamentom umanjuje svoju odgovornost.

U tome je osobina mjenice i u tome je značaj akcepta. Obično se daje riječima: “priznajem”. “primljeno”. a o dospjelosti od trasata traži isplatu. Imalac mjenice stiče prema njima regresno pravo. Ako mjenicu isplati ma koji drugi mjenični obveznik. pravo da se naplati od njih. 22). akceptant ipak odgovara za mjenicu. 1). nego prema licu koje je ili koje će biti pravovaljano legitimisano kao povjerilac. Postoji i blanko akcept. Akceptantova obaveza je neposredna. Stoga za akcept nije ni propisana forma. U tom slučaju. jer odgovara svakom imaocu mjenice neposredno. ako je mjenica došla u njegove ruke. To je sam potpis trasatov na mjenici. 349 . Do tada je dužnik bio njen izdavalac. Izjava o akceptu se. Kod dodjeljivanja kredita. Akceptom se mijenja glavni dužnik u mjenici. Dalji je značaj akcepta u tome što mjenica i mjenične obaveze prestaju jedino ako mjenicu isplati akceptant. Akcept i potpis stavljaju se obično na licu mjenice. vjerovatno iz praktičnih razloga. Mjenica se podnosi na akcept “do dospjelosti”. Akcept nije bitan sastojak mjenice. Na dan dospjelosti ili kasnije ne može se prezentirati na akcept. Od volje imaoca mjenice zavisi da li će je podnijeti na akcept trasatu. Akceptant ne preuzima obavezu prema onome ko mjenicu predoči (podnese) na akceptiranje. Ali i bez trasatovog potpisa mjenica je pravovaljana. čl. jer je zakonska pretpostavka da kao akcept važi i sam trasatov potpis stavljen na licu mjenice (ZM. a ostali potpisnici na mjenici postaju drugostepeni (regresni) obveznici. Obaveza je i samostalna. čl. Akceptom trasat postaje glavni dužnik. uz mjenično obezbjeđenje. st. 26. ako ne plati glavni dužnik. jer ako bi mjenica s obzirom na potpise ostalih potpisnika bila nevažeća. pa je ovaj odbije. imalac mjenice neće moći ostvariti zahtjev protiv trasata jer nema njegovog potpisa na mjenici.(izjava) kojom trasat. Kada mjenicu nije podnio na akceptiranje. potvrđuje da prihvata mjeničnu obavezu. po našem pravu. Mjenicu na akcept podnosi imalac mjenice ili svaki njen držalac. “akceptiram” i stavlja se potpis. Označavanje imena trasata jest njen bitan sastojak i bez toga nema mjenice. stavljanjem odgovarajuće klauzule i svojim potpisom na mjenici. ona se ne gasi. “prihvatam”. banke traže da se potpis akceptanta stavi u donjem desnom uglu mjenice. pa čak i trasantu. u donjem lijevom uglu ispod naznačenja trasatove adrese ili poprijeko preko mjeničnog sloga na lijevoj strani. mora dati na mjenici i to licu mjenice. To je njegovo pravo jer zakon kaže “može” podnijeti na akcept (ZM. Neka prava dopuštaju da se akcept može dati i posebnim pismom (pismenom izjavom). imalac mjenice mora imati dovoljno garancija od ostalih potpisnika u tom mjeničnom poslu (indosanta i trasanta) da naplati mjeničnu tražbinu.

Kada se mjenica podnese na akcept. 27). Postoje slučajevi kada trasant ne može zabraniti podnošenje mjenice na akcept. kod suda. trasat ima alternativno jedno od sljedećih prava: a) Mjenicu može akceptirati i time preuzeti mjeničnu obavezu i postati glavni dužnik po toj mjenici. Taj rok trasant može skratiti ili produžiti. god. odnosno dok ne protekne određeno vrijeme. a indosanti mogu samo skratiti (ZM. c) Može tražiti jedan dan vremena da se odluči (deliberacioni rok. Može odrediti i rok u kome se to mora učiniti.” ili “Ne smije se podnijeti na akcept prije tri mjeseca od danas”. 24. ali ga trasat može ograničiti na jedan dio mjenične svote. imalac mjenice gubi pravo na regres i zbog neakceptiranja i zbog neisplate. Akcept se ne mora datirati (stavljen samo potpis trasata na lice mjenice). mjenica ipak zadržava sve svoje osobine.” a mjenična svota glasi 90.00 KM.00 KM). ali ne može doći u sukob sa trasantom. Ako je akcept uslovljen. Prvi slučaj. kao da nije ni dat. b) Trasant može zabraniti da se mjenica podnosi na akcept uopšte ili da se podnosi prije određenog vremena. čl. Pošto je mjenični nalog bezuslovan. može napisati: “Ne smije se podnijeti na akcept” ili “Bez prezentiranja na akcept” ili “Ne podnositi na akcept do 20. povjerilac ima pravo da preduzme postupak. Podnošenjem na akcept domicilirane mjenice trasat se stvarno obavještava o tome da mjenicu treba platiti u nekom drugom mjestu ili kod nekog trećeg lica. Tako. Ako naredbu o obaveznom akceptu ne izvrši. postoje izuzeci: a) Trasant može u mjenici odrediti da se ona obavezno podnese na akcept. b) Akcept može odbiti i tako ne ući uopšte u mjeničnu obavezu. a za neakceptirani dio povjerilac preduzima radnje protiv regresnih dužnika (“Akceptiram 50.000. 2). septembra 2004. Naredbu o obaveznom podnošenju na akcept može dati i indosant. mjenica važi. a ne mora podnositi na akcept. čl. st. U tom slučaju. pa imalac ne treba da je protestuje. Ako odbije akcept. datiranje se mora izvršiti: kada je trasirana mjenica plativa na određeno vrijeme po viđenju i kad je 350 . mjenica trasirana na određeno vrijeme po viđenju “mora se podnijeti na akceptiranje u roku od jedne godine od dana izdanja”. tempus deliberationis). i akcept mora biti bezuslovan. god”). Ako se mjenica i pored zabrane podnese na akcept.Od pravila da se trasirana mjenica može.000. čl. a akceptant je obavezan prema sadržini svog akcepta (ZM. 1). 25. Međutim. Drugi slučaj je kada se radi o domiciliranoj mjenici. prema regresnim dužnicima. st. akcept će biti pravovaljan ako trasat mjenicu akceptira. pa mu se pruža prilika da se za to pripremi. septembra 2004. d) Može akcept ograničiti na jedan dio mjenične svote. odnosno “da mu se mjenica podnese još jedanput sutradan nakon prvog podnošenja na akceptiranje” (ZM. (“Mora se podnijeti na akcept” ili “Akcept obavezan do 20. smatra se da je izvršeno odbijanje akcepta.

u tim slučajevima. Može se dati za cijelu mjeničnu svotu ili za jedan njen dio (ZM. 4). “jemčim za isplatu” ili drugačije. Prije davanja avala (upisa na mjenici). obično se između budućeg avaliste i njegovog honorata zaključuje poseban ugovor koji je izvan mjeničnog posla (neki 351 . Mjeničnopravno jemstvo razlikuje se od jemstva u obligacionom pravu u sljedećem: avalom se zasniva samostalan. “kao poruk”. važi zakonska pretpostavka da se radi o avalu za trasanta (ZM. trasat može pismeno izvijestiti imaoca mjenice ili drugog potpisnika da je mjenicu akceptirao i tada je obavezan prema sadržaju danog akcepta (ZM. Ako se to ne vidi (stavljen samo potpis na licu mjenice ili alonžu). isplatiti mjenicu. Mjenično jemstvo (aval) Aval je mjenično jemstvo. “per aval”. 5. posebnom izjavom. Svako lice koje ima pasivnu mjeničnu sposobnost može dati aval. Dakle. treba da odredi za koga garantuje. ko je njegov honorat (“kao jemac N.N”). 30). a akcept neopoziv kada trasant preda akceptiranu mjenicu povjeriocu.posebnom odredbom (naredbom) utvrđeno da se mjenica mora podnijeti na akcept po proteku određenog vremena. čl. Dovoljan je i sam potpis na licu mjenice ili alonžu. Aval se daje samo za isplatu. Izjava o avalu mora biti upisana i potpisana na mjenici (licu ili poleđini) ili na alonžu. No. Mjenično jemstvo se može preuzeti (dati) za bilo kog dužnika iz mjenice (honorata). 33). Radnja akceptiranja je konačna. Avalista. izdavalac solo mjenice). a ne akcesoran pravni odnos. 31). samostalno i solidarno jer važi princip da “avalista odgovara onako kako odgovara onaj za koga jamči” (ZM. “kao garant”. čl. čl. zatim avalista može biti pozvan da plati mjenicu prije nego što je pokušana naplata od glavnog dužnika. avalista odgovara povjeriocu neposredno. pa i neki već postojeći obveznik na mjenici. To je pismena izjava sa potpisom ili samo potpis na mjenici kojim neko lice (avalist) garantuje (jemči) da će mjenični dužnik za koga on daje aval (honorat) ispuniti svoju mjeničnu obavezu. čl. ako to nisu potpisi trasanta ili trasata. Aval se može izraziti riječima “kao jemac”. Ako se mjenica ne datira. 32. a ne i za druge mjenične radnje i obaveze. To je slučaj kada je dozvoljeno koristiti dokaze van mjenice da bi se potvrdila činjenica upisa na mjenici. Ipak. sam potpis na poleđini mjenice ne vrijedi kao aval. Napisani akcept trasat može precrtati prije nego što vrati mjenicu i smatra se da je odbio akcept. u principu. Prava nekih zemalja dopuštaju davanje avala odvojeno od mjenice. glavni mjenični dužnik ne može se pojaviti kao avalist (akceptant. samo da ta izjava znači jemstvo. Zakonska je pretpostavka da se svaki potpis na licu mjenice ili alonžu smatra avalom. imalac mjenice mora podignuti protest da bi održao regresna prava protiv indosanata i trasanta. Naprotiv. trasant do akceptiranja. nego kao bjanko indosament. st.

pa su je dalje indosirala blanko indosamentom i tako postali dužnici. Skriveni aval može se dati preuzimajući ulogu trasanta. ili kao trasat. Mjenični dug je “potražljiv” (Holschuld) pa povjerilac mora ići dužniku da bi se izvršilo plaćanje. Već je rečeno kakav je pravni položaj avaliste . avalista postaje vlasnik mjenice i stiče status regresnog povjerioca (ZM. Aval se daje u slučajevima kada remitent. u vrijeme dospjelosti. ili kao trasant. obaveza avaliste neće vrijediti ako je obaveza za koju je jemčio ništavna zbog formalnih mjeničnopravnih nedostataka (preuzeo aval za lice čiji je potpis na mjenici precrtan. obaveza avaliste je pravno valjana iako je obaveza lica za koje avalira ništavna. čl. 6. Smisao avala jeste sticanje većeg povjerenja u mjenicu. po zakonu. Umjesto avala često se koristi prikriveno jemstvo (žiro). 352 . pravo regresa prema svome honoratu kao i prema licima koja su odgovorna honoratu (trasantu. Onaj koji hoće da garantuje za isplatu mjenice. akceptant. akceptanta kao i ostale mjenične obveznike (potpisnike). nema dovoljno povjerenja ili ne poznaje dobro trasata. Odgovornost je uvijek onakva kakva je odgovornost lica koje pokriva. akceptantu. tako i odgovara. potpisuje na poleđini mjenice. Podnošenje (prezentacija) mjenice na isplatu uvijek je obavezno za razliku od prezentacije na akcept. Oni koji potpišu mjenicu na poleđini odgovaraju solidarno. Poleđinu mjenice nazivaju i žirom. Žiro se ostvaruje na taj način što se svako ko se želi uvući u mjeničnu obavezu. Prema tome u kakvoj je ulozi stavio svoj potpis. Isplata (plaćanje) mjenice Cilj izdavanja mjenice jeste isplata mjenične svote. 33. potpisuje mjenicu (žirira) kao indosant. dao aval za nepismeno ili slijepo lice čiji potpisi nisu dati u skladu sa zakonom). 3). pa i trasata. čiju funkciju preuzima. odnosno indosatar (povjerilac). postizanje sigurnosti za naplatu mjeničnog potraživanja. Međutim. garanti. pa otuda za indosante naziv žiranti.obligacioni ugovor. Zapravo. bankarski posao). Ako avalista isplati mjeničnu sumu stiče. indosantovim prethodnicima). iz ma kog razloga (dao aval za obveznika koji je mjeničnopravno nesposoban). Razlog je u činjenici što dužnik ne mora znati. st. Formalno izgleda da su ta lica imala mjenicu u rukama. a želi to da prikrije. ko je povjerilac uslijed prenosa i cirkulacije mjenice u prometu. Njegova dejstva su obligacionopravnog karaktera. U teoriji nije prihvaćeno jedinstveno mišljenje da je žiriranje skriveni aval. pa su stoga takvi potpisnici (indosanti) stvarno žiranti. Neki misle da potpis žiranta ne predstavlja izjavu o avalu. Slijedeći princip samostalnosti u mjeničnom pravu. radi ojačavanja obaveze. nego da su žiranti indosanti.odgovara isto kao lice (honorat) za koje je dao mjenično jemstvo (kao trasant. indosant).

2). Mjenični zakon zahtijeva od onoga ko vrši plaćanje da “ispita pravilnost niza indosamenata. a ne obaveza. 310). Dužnik koji isplati dio mjenične svote može zahtijevati da se to upiše u mjeničnu ispravu i da se izda pismena priznanica. 43). Mjenična obaveza prestaje potpuno i mjenica se gasi samo ako je isplati glavni mjenični dužnik. 39. a ako se to ne vidi iz mjenice. Povjerilac i dužnik se mogu sporazumjeti da se mjenica isplati i prije dospjelosti. 2). onda u njegovom stanu. vjerske) jer plaćanje treba tražiti sljedećeg radnog dana. čl. u cijelom iznosu (iskup mjenice). st. ovlašteno lice za podnošenje mjenice na isplatu je isključivo ono koje je formalno legitimisano pa se njemu ili punomoćniku vrši isplata mjenice. Kada povjerilac ne prezentira mjenicu na isplatu na vrijeme. U tim slučajevima. smatra se da je podnesena na isplatu (ZM. Domicilirana mjenica se podnosi na isplatu domicilijatu. U slučaju da je mjenična isprava izdata u više primjeraka. odnosno indosanti skratili. Kada se mjenica podnese nekoj organizaciji ovlaštenoj za obavljanje platnog prometa. mjenica se podnosi na isplatu glavnom dužniku (akceptantu. što utiče na položaj regresnih dužnika. st. Što se tiče mjenice po viđenju (a vista). opasnost i štetu povjerioca (ZM. čl. Za razliku od prezentacije na akcept. rok dospjelosti i dan plaćanja se ne podudaraju. 1). dužnik koji isplati mjenicu ima pravo zahtijevati predaju primjerka na kome je upisana klauzula o akceptu. njena isplata se može tražiti bilo kada u roku od jedne godine dana računajući od dana izdanja. Ako je mjenicu isplatio neki drugi dužnik. tada je svaki mjenični dužnik ovlašten da mjeničnu svotu položi (deponuje) kod redovnog suda prvog stepena u mjestu plaćanja i to na trošak. čl.39. po pravilu.Pravilo je da se mjenica prezentira na isplatu i plaća na dan dospjelosti. Mjenica se podnosi u poslovnom lokalu dužnika. Kada je u cijelosti isplatio mjeničnu svotu. trasantu ako nije akceptirana). Inače. st. a povjerilac ne može odbiti djelimičnu isplatu (ZM. čl. od glavnog mjeničnog 353 . što je različito od opštih pravila obligacionog prava o djelimičnom ispunjenju novčanih obaveza (ZOO. Ostatak neisplaćenog iznosa povjerilac će tražiti od regresnih dužnika pošto se prethodno kod suda utvrdi djelimična isplata glavnog dužnika. Neće se podudariti i kada rok dospjelosti pada u zakonom priznate praznike (državne. 41. Mjenica se isplaćuje. čl. čl. Ima mišljenja da mjenicu treba podnijeti trasatu iako nije akceptirao mjenicu jer može prihvatiti isplatu. On je. ali ne i istinitost potpisa indosanata” (ZM. izdavaocu solo mjenice. Dužnik može isplatiti dio mjenične svote (djelimična isplata). on ima pravo da traži naplatu onoga što je platio. dužnik može zahtijevati predaju (izručenje) mjenične isprave i da se na njoj konstatuje isplata. 3). Ovo je njihovo pravo. Dužan je odbiti isplatu ako zna ili bi morao znati da podnosilac mjenice nije njen zakoniti imalac. ukoliko trasant rok nije skratio ili produžio. st. pa ni jedan ne mora pristati na raniju isplatu. zatezne kamate i troškove. po zakonu. 40. ovlašten da to učini i dva radna dana po dospjelosti ako se radi o mjenici plativoj na određeni dan ili na određeno vrijeme od dana izdanja ili viđenja (ZM.

uključena je kamata. odnosno akceptant. kao mjenični potpisnici. indosanti i njihovi avalisti. jemče povjeriocu da će mjenica biti isplaćena. 354 . O dospjelosti se mjenica podnosi akceptantu na isplatu. Regres prije dospjelosti koji se podnosi zbog neakceptiranja ili nesposobnosti za plaćanje trasata i akceptanta. koju plaća dužnik. Kod ovih mjenica kamata se ne može unaprijed izračunati i pripisati glavnici. pa makar obustava i ne bila sudski utvrđena. a mjenica važi (ZM. Ona se priračunava glavnici već prilikom izdavanja mjenice. kao i od ostalih mjeničnih dužnika koji su po mjeničnom pravu njemu odgovorni. Taj normalan tok mjeničnih radnji se prekida i kada trasat odbije akcept ili odbije isplatu. 44). a postupak koji se pri tome provodi jeste regresni postupak. Pravo se ostvaruje u regresnom postupku. Regresni zahtjev prije dospjelosti može se postaviti u slučajevima određenim zakonom: a) Ako je akceptiranje odbijeno. regresno pravo obuhvata i pravo mjeničnog dužnika (regresnog) da traži naplatu isplaćenog od svojih prednika ako je iskupio mjenicu (iskupljujući regres). Regres Normalan tok mjeničnih radnji je takav da se najprije mjenica podnese na akcept trasatu. Postoje dvije vrste regresa i to: 1. isplatu mjenice od regresnih dužnika. kod mjenice plative po viđenju ili na određeno vrijeme po viđenju dozvoljava se odredba o kamati uz naznačenje kamatne stope. uz ispunjenje zakonskih uslova.regresnim dužnicima. i da je trasat prihvati i potpiše čime postaje akceptant (glavni mjenični dužnik). čl. na dan plaćanja ili za dva radna dana po dospjelosti. Imalac mjenice stiče pravo da se obrati ostalim dužnicima . c) Ako je otvoren stečaj odnosno likvidacija nad imovinom trasanta. b) Ako je prije ili poslije akceptiranja mjenice otvoren stečaj ili prinudna likvidacija nad imovinom trasata. Pod regresnim pravom podrazumijeva se. Zakon polazi od toga jer odredba o kamatama unesena u mjenicu smatra se da nije napisana. odnosno akceptanta.dužnika. a to su trasant. ili ako je trasat. Regresni dužnici su sva lica koja. a trasanta u jednom slučaju. u prvom redu. 2. obustavio plaćanje. a radi se o mjenici koja se ne smije podnijeti na akceptiranje (ZM. pravo na osnovu koga imalac mjenice može tražiti. U mjeničnu svotu. Regres o dospjelosti ili regres zbog neisplate je češći i njega imalac mjenice vrši ako glavni dužnik ne plati mjenicu u cijelosti ili djelimično. Ipak. Takođe i u slučaju kad je izvršenje nad imovinom tih lica ostalo bezuspješno. 7. čl. bilo potpuno bilo djelimično. Ako nije određeno. kamata se računa od izdanja mjenice. 7). osim ako postoji klauzula o zabrani podnošenja na akcept. Međutim.

naknadu za 355 . indosatar) u regresnom postupku može tražiti: mjeničnu svotu. neposredno i samostalno. postoji nečije pravo regresa u obliku iskupljujućeg regresa. ostali troškovi) i najposlije. I ovdje dolazi u obzir eskont ako se regres vrši prije roka dospjelosti (ZM. troškove koje je imao u vezi sa regresom (troškovi protesta. ako nije protivno ugovoreno. zatim trasant i eventualni intervenijent. Ako se regres vrši prije roka dospjelosti. U regresnom postupku plaćanje se može izvršiti povratnom mjenicom. Od regresnih dužnika povjerilac (remitent. ne poštujući red kojim su potpisivali mjenicu. Svi mjenični potpisnici.Kad nastane neki od iznesenih materijalnopravnih razloga za regres. on može tražiti cjelokupni iznos koji je već platio (regresni iznos). 50). kamate na taj iznos od dana iskupljenja u visini eskontne stope koju utvrđuje Evropska centralna banka iz Frankfurta. posljednji regresni dužnik jeste trasant pošto je prvi potpisao mjenicu. prije svega. kao i troškove. indosantima i njihovim avalistima). dokaze o nemogućnosti izvršenja. Zahtjev može postaviti prema svakom pojedinačno ili istovremeno prema više njih po izboru (opciji) ili protiv svih zajedno. trasant kod neakceptirane mjenice. slanja izvještaja. odnosno svotu koja nije isplaćena ili akceptirana. kamatu ako je bila upisana na mjenici. odgovaraju povjeriocu solidarno. Kada neki od regresnih dužnika isplati (iskupi) mjenicu. Zapravo. Dok glavni mjenični dužnik (akceptant. Ovo stoga što isplatom mjenične svote od strane nekog regresnog dužnika ne prestaje mjenična obaveza. čl. 48). ali ne i na ona koja su poslije njega potpisala mjenicu. Otuda je teži položaj regresnih dužnika čiji su potpisi na mjenici bliže potpisu glavnog dužnika (ZM. Već je rečeno da regres u mjeničnom pravu nije ustanovljen samo u korist mjeničnog povjerioca. Ako regresni zahtjev (iskupni) postavlja neki od mjeničnih dužnika koji je već iskupio mjenicu u prethodnom regresnom postupku. To se odnosi. čl. nego pravo regresa postoji i u međusobnim odnosima regresnih dužnika (iskupni regres). svi prethodnici koji su prije njega potpisali mjenicu. odnosno regresni dužnici. To je nova mjenica trasirana po viđenju koju vuče povjerilac (vršilac regresa) na nekog od svojih prethodnika (regresnih dužnika) njemu odgovornih. imalac mjenice svoj regresni zahtjev može postaviti prema svakom od regresnih dužnika i tražiti isplatu mjenice (trasatu. Za ostvarivanje regresnih prava potrebno je ispuniti i određene formalne uslove u vidu dokaza. rješenje o otvaranju stečaja ili prinudne likvidacije. Ako je mjenica akceptirana. izdavalac solo mjenice) ne isplati mjenicu. zateznu kamatu od dospjelosti mjenice. tada su prema njemu regresni dužnici: svi prethodni indosanti i avalisti. Povjerilac se može obratiti ma kome od njih. onda se od mjenične svote odbija eskont određen po stopi službenog eskonta. na posjedovanje uredne isprave o podizanju protesta. Obuhvata svotu utvrđenu članom 49 i 50 ZM. po svome izboru. nego se vrši prevaljivanje (prebacivanje) mjenične obaveze na ona lica koja su mjenicu potpisala prije njega.

nije isplatio mjenicu i dr). Rokovi su kratki. Protest se mora podići u zakonom predviđenim rokovima (protestni rokovi). ostaje samo odgovornost glavnog dužnika. c) Protest zbog nedatiranja akcepta jer akceptant nije stavio datum akcepta kod mjenice plative na određeno vrijeme po viđenju. 8. Stoga se on prvo mora obratiti glavnom dužniku i tražiti izvršenje odgovarajuće radnje. Time se može bitno umanjiti pravna sigurnost povjerioca. čl. rokovi su različiti (ZM. a plativa je u mjestu prebivanja tog dužnika (ZM. a protest se podiže odmah po odbijanju izvršenja mjenične radnje. Protest je istovremeno i javna isprava kojom se na vjerodostojan način utvrđuje da dužnik nije izvršio određenu radnju iz mjenice (nije akceptirao ili datirao akcept. 53. čl.posredovanje kao i pristojbu za povratnu mjenicu. Podizanje protesta nije samo pravo imaoca mjenice nego i njegova obaveza. Najprije. Kod protesta zbog neakceptiranja protestat je uvijek trasat. korištenje regresnih prava. Protest Protest ima dvojako značenje. st. Zakonski rokovi se mogu prolongirati u slučaju više sile ili zakonskih razloga. nema ni mjenične tužbe prema njima. Protest je uslov za regres. d) Perkvizicioni protest podiže imalac duplikata ili kopije mjenice kojim traži predaju akceptiranog primjerka mjenice od držaoca toga primjerka kako bi tražio isplatu mjenice od akceptanta. Lice protiv koga je podignut protest naziva se protestat. akceptant. a u toj ulozi mogu biti trasat. ako hoće da očuva svoja prava prema regresnim dužnicima. Zavisno od razloga zbog koga se vrši protest. Ako protest nije podnesen u roku. ali da su one ostale bez uspjeha. 1). 356 . b) Protest zbog neisplate ili djelimične isplate preduzima se kada je akceptant odbio potpuno ili je djelimično isplatio mjeničnu svotu. kao i načina određivanja dospjelosti mjenice. odnosno imalac duplikata ili kopije mjenice i to lice naziva se protestant. Zavisno od razloga postoje i različite vrste protesta: a) Protest zbog neakceptiranja ili djelimičnog akceptiranja se podiže kada je trasat odbio potpuno ili djelimično da akceptira mjenicu. ali se mora izvršiti notifikacija. imalac akceptiranog primjerka mjenice i drugi. mjenica postaje “prejudicirana” i povodom takve mjenice ne mogu se vršiti regresna prava. on predstavlja mjeničnopravnu radnju koja se preduzima radi očuvanja prava iz mjenice prema regresnim dužnicima. Protest podiže imalac mjenice ili njegov punomoćnik. Ispravom se dokazuje da je imalac mjenice ili njegov punomoćnik preduzeo na vrijeme potrebne radnje prema glavnom dužniku. Razlozi zbog kojih se podiže protest su zakonom utvrđeni. 45). Bez protesta ne može se aktivirati mjenična odgovornost regresnih dužnika.

a može se izvršiti i putem pošte. Protestna isprava može biti zamijenjena pismenom izjavom na mjenici lica od koga se traži izvršenje određene radnje (trasata. sljedeći: prepis protestovane mjenice. indosant ili avalista može na mjenici upisati klauzulu “bez troškova”. imalac mjenice podigne protest. upisuje u registar protesta. potpisuje i unosi u registar protesta (ZM.Pored podizanja protesta. ali je obavezan na notifikaciju. Ako protestat ne izvrši mjeničnu radnju ili se ne može naći. jedina posljedica jeste što sam snosi protestne troškove. intervenijenta i dr. Za sastavljanje ove izjave potrebno je da se ispune određeni uslovi.). imena protestanta i protestata. u protestnom roku. mjesto. Ovo obavještavanje se naziva notifikacija. isplati mjenicu). čl. Protestni organ (može biti službenik suda) poziva protestata da izvrši mjeničnu radnju radi koje je podignut protest. Intervencija Intervencija je takva mjeničnopravna radnja kojom neko lice (intervenijent) vrši akceptiranje ili isplatu mjenice umjesto nekog mjeničnog dužnika (honorata) u slučajevima kada je imalac mjenice stekao regresno pravo po toj mjenici. Isplaćena mjenica se predaje isplatiocu. Protest se podiže kod suda mjesno nadležnog za protestata. ali se i ona datira. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrđuje do koje mjenične svote protestno tijelo može umjesto protesta preporučenim pismom dostaviti prepis mjenice svim mjeničnim dužnicima sa napomenom da je mjenica protestirana. “bez protesta”. Notifikacija nije uslov za održanje regresnih prava. 79). akceptanta. Već je rečeno da trasant. Do intervencije dolazi onda kada imalac mjenice može zahtijevati regres uslijed neakceptiranja ili neisplate mjenice. imalac mjenice ima još jednu obavezu ako se radi o odbijanju akcepta ili isplate. ipak. dan. Ako. Svaka protestna isprava zavodi se u poseban registar (registar protesta) koji ima karakter javne knjige. 357 . odnosno djelimična isplata konstatuje na mjenici. Ako udovolji zahtjevu (akceptira ili datira akcept. Svaki indosant mora dalje obavijestiti svog prethodnog indosanta i njegovog avalistu (dva dana nakon dobijene obavijesti). imalac mjenice nije dužan podizati protest radi očuvanja regresnih prava. broj iz registra protesta uz potpis ovlaštenog lica i pečat suda. imaocu mjenice ili licu koje je u njegovo ime podnijelo mjenicu na protest. protestni organ sastavlja protestnu ispravu. O tome se na zahtjev izdaje potvrda koja se. ukratko. U tim slučajevima. Uvijek se preduzima u korist određenog regresnog dužnika (“u njegovu čast”) radi zaštite od regresa. godina i sat kada je pokušano izvršenje mjenične radnje prema protestatu te broj isprave i datum. izjava da je protest ostao bez uspjeha. imalac mjenice dužan je obavijestiti svoga indosanta i trasanta (četiri dana nakon dana protesta). Elementi protestne isprave su. U tim slučajevima. 9. Protestna isprava dostavlja se. bez odlaganja. odnosno ako je pozivanje ostalo bez uspjeha. postupak se obustavlja.

dakle. Međutim. 2). Pravna dejstva intervencije su relativnog karaktera jer se njome ne otklanja regres prema svim dužnicima. prihvati intervenciju. u njegovu čast. Intervencija zbog neakceptiranja i intervencija zbog neisplate Do intervencije zbog neakceptiranja može doći na osnovu pozivne ili spontane intervencije (po pozivu ili spontano). Primjenjuje se samo u slučajevima ako bi došlo do vršenja regresa prije dospjelosti. To može biti treće lice (izvan kruga lica na mjenici) ili lice koje je već dužnik po toj mjenici.Intervenijenta može odrediti trasant. po svojoj volji (sua sponte). Poziv (naredba) upisana je u mjeničnu ispravu. razlog intervencije. postoji onda kada trasant. 56. Do spontane intervencije dolazi kada treće lice (van lica u mjenici) ili ma koji potpisnik na mjenici (osim akceptanta) bez poziva (naredbe). Već je rečeno da do regresa prije dospjelosti može doći ako je trasat odbio akcept (potpuno ili djelimično) ili usljed otvaranja stečaja. Intervenisati se može za svakog regresnog dužnika. Mogućnost regresa se. licima čiji se potpisi na mjenici nalaze poslije potpisa honorata. Obično se određuje upisom izjave: “U slučaju potrebe obratiti se N. Pozivna i spontana intervencija Pozivna intervencija ili adresa po potrebi. a u drugom intervencija zbog neakceptiranja i intervencija zbog neisplate. Ako se ispune uslovi za regres. U ulozi intervenijenta može biti svako lice koje ima pasivnu mjeničnopravnu sposobnost. imalac mjenice dužan je da se obrati licu naznačenom za intervenciju (adresatu) koje postaje intervenijent kada prihvati poziv.1. 9. on ne može odbiti isplatu potpunu ili djelimičnu putem spontane intervencije. indosant ili avalist odredi lice koje će intervenisati za slučaj neakceptiranja ili neisplate mjenice ili za oba slučaja.N” ili “Obratiti se N. imalac mjenice može odbiti akcept kod spontane intervencije jer ne želi spontanog intervenijenta kao dužnika. “kad god je prije dospjelosti mjenice njen imalac ovlašten na regres po mjenici koja se može 358 . čl. odnosno adresa u nuždi. 9. indosant ili avalist upisom na mjenici ili da određeno lice. ne otklanja prema honoratovim prethodnicima. I spontana intervencija može biti za neakceptiranje ili za neisplatu. st. obustave plaćanja i dr. U prvom slučaju razlikuje se pozivna i spontana intervencija. spontano interveniše (ZM. kako zakon kaže. Otklanja se samo prema honoratu i njegovim povjeriocima. po svojoj volji. Dakle. Može biti čak i trasat koji je odbio redovan akcept. Za razliku od pozivne intervencije.2.N”. Dva su osnovna kriterija za razlikovanje intervencije: prvi. U ulozi intervenijenta ne može se pojaviti akceptant. način na koji dolazi do intervencije i drugi.

za koga akceptira (ko je honorat) i potpisuje mjenicu (“Akceptiram u korist N. Tek kada ga i adresat u nuždi odbije. ako trasat interveniše pa stavi svoj potpis na lice mjenice bez odgovarajuće izjave o intervenciji. Dakle. imalac mjenice obraća se pozivnom intervenijentu radi akceptiranja (potpunog iznosa mjenice ili neakceptiranog dijela od trasata). spontani intervenijent odgovara kao i njegov honorat.podnijeti na akceptiranje” (ZM. može se obratiti regresnim dužnicima.” i potpis). važi zakonska pretpostavka da je to trasant (ZM. 58). Ako nije označen honorat. Imalac mjenice je dužan primiti taj iznos jer se time smanjuje obaveza honorata i ostalih dužnika kao i troškovi. Intervencija zbog neisplate. 57). čl. Vrijedi istaći neke napomene: sam potpis intervenijenta na licu mjenice. Isplata intervencijom može se vršiti u svim slučajevima kada je moguć regres. Intervenijent koji akceptira mjenicu (intervenijent-akceptant) odgovara isto kao i njegov honorat. Akceptiranjem mjenice intervenijent ne postaje glavni mjenični dužnik. takođe. imalac mjenice gubi pravo naplate od dužnika koji je naznačio intervenijenta ili za koga je mjenica akceptirana intervencijom (honorata). ako se potpis nalazi na poleđini mjenice. ima svrhu da otkloni regres. iako to možda ne želi. Pravne posljedice propuštanja jesu: imalac mjenice neće moći ostvariti regres prema licu označenom za intervenciju.N. isplaćuje mjenicu za čast (u korist) određenog regresnog dužnika (honorata) u slučaju kad imalac mjenice stekne pravo da zahtijeva isplatu mjenične svote od regresnih dužnika. Kada glavni mjenični dužnik odbije isplatu. Ako nastanu okolnosti za regres prije dospjelosti mjenice. ako intervenijent nije trasat ili trasant. a to može biti potpuni ili djelimični iznos mjenice. bilo o dospjelosti (glavni dužnik odbio isplatu) ili prije dospjelosti (materijalnopravni razlozi za regres prije dospjelosti). Njegov pravni položaj se razlikuje bitno od položaja akceptanta kod redovnog akcepta. kao i prema dužnicima čiji potpisi slijede iza potpisa honorata. ma gdje bio stavljen. imao platiti honorat. pozvan ili spontano. Odgovara prema imaocu mjenice i prema indosantima čiji potpisi na mjenici dolaze iza potpista honorata. čl. Akceptiranje spontanom intervencijom povjerilac može odbiti. Intervenijent na mjenici upisuje izjavu o akceptu. a ako prihvati. imalac mjenice mora se obratiti pozivnom intervenijentu (adresatu u nuždi) prije regresnih dužnika. odgovara onako i onoliko kako i koliko odgovara njegov honorat. ima pravno značenje avala. niti prema njegovim sljednicima. izgubio bi pravo regresa prema svim 359 . Akceptiranje intervencijom ne dolazi u obzir kada je trasant svojom naredbom zabranio podnošenje mjenice na akcept. pošto podigne protest. Ako propusti da podnese mjenicu na isplatu pozivnom intervenijentu. ima značenje bjanko indosamenta. Isplata intervencijom obuhvata cjelokupan iznos koji bi. Kada bi odbio isplatu intervencijom. onda takvim potpisom on postaje akceptant. To je pravna radnja kojom neko. inače.

“.”). On ne stupa na mjesto honorata pa se prema njemu ne mogu isticati prigovori koji bi se mogli stavljati njegovom honoratu. Više primjeraka jedne mjenice izdaje se da bi se povjerilac osigurao za slučaj gubitka mjenice. a ostali se indosiranjem prenose i tako imalac može brže doći do potrebnog novca. (“Po viđenju platite za ovu prvu mjenicu... U slučaju da isplatu ponudi više intervenijenata..mjeničnim dužnicima koje bi isplata intervencijom oslobodila obaveze (ZM.”.. Mjenica može biti izdata u više primjeraka od kojih je svaki jednak sa prvim primjerkom. Ako se ne naznači honorat. da budu hartije od vrijednosti. Ako se oznaka ne bi stavila. Tada se mjenica izdaje u više primjeraka i jedan se šalje na akcept. 63). 62). čl... Duplikat odnosno drugi primjerak vraća se istim putem natrag od jednog indosanta do drugog i svaki od njih stavlja svoj potpis na taj primjerak. 360 . a znao je za to.. Umnožavanje i prepisi mjenice Mjenica se može umnožavati s namjerom da novi primjerci imaju osobine trgovačkih efekata. i tako redom po nizu indosamenata. čl. gubi pravo regresa od onih koji bi bili oslobođeni da je prihvaćena najpovoljnija intervencija. triplikat).. Izdavanje više primjeraka može se spriječiti unošenjem solo klauzule (“. svaki bi se primjerak smatrao posebnom mjenicom (ZM. 10. šalje mjenicu na akcept poštom. “.platite za ovu jedinu mjenicu. Intervenijent-platac stiče prava koja ima njegov honorat i prema honoratovim prethodnicima. platite za ovu solo mjenicu. dok zahtjev ne stigne do trasanta. trećim (duplikat.. Ti se ostali primjerci nazivaju drugim. imalac treba da se obrati svom neposrednom prethodniku. Intervenijent koji postupi drugačije. Intervenijent svoja prava ostvaruje samostalno i neposredno.. Oznaku tekućeg broja svakog takvog primjerka može staviti samo trasant... kad ne živi u istom mjestu u kome i trasat. ovaj svome. Intervenijent ne može mjenicu dalje indosirati. Nove primjerke trasirane mjenice može izdati samo trasant. Nerijetko se dešava da remitent ili koji drugi imalac mjenice. Izdavanje novih primjeraka može zahtijevati svaki njen imalac. 65). ako nije naznačeno da je ta mjenica trasirana samo u jednom primjerku. dok mjenica ne stigne do onoga ko je tražio novi primjerak. Svaki od njih je izvornik (original) i nosi svoj tekući broj.za ovu drugu mjenicu. čl. imalac mjenice je dužan prihvatiti isplatu onoga intervenijenta koja oslobađa najviše dužnika. Imalac mjenice je dužan potvrditi na mjenici isplatu intervencijom. zakonska je pretpostavka da je to izvršeno za čast trasanta (ZM.. Imalac mjenice nije dužan davati objašnjenje zašto zahtijeva nove primjerke mjenice. naznačiti honorata i mjenicu predati intervenijentu-placu.”)..”. Kad traži novi primjerak mjenice. a može i za to da posluže kao prepis u druge svrhe kao i svaki drugi prepis.

da bi se znalo. te imalac nema pravo regresa na osnovu njega. imaocu duplikata. Ako je trasat akceptirao više primjeraka. kad ga zatraži (ZM.. Depozitar je dužan čuvati akceptirani primjerak i predati ga ovlaštenom licu. služe zaloga i pridržaj. Mora biti vjeran originalu sa svim indosamentima. ako bi se prepis indosirao ili avalirao. ako je na mjenici napisana kasatorna klauzula. Prepis se može indosirati i avalirati na isti način i sa istim pravnim dejstvom kao da se to čini sa originalom.. imalac duplikata podiže protest (perkvizicioni protest). 69. Obezbjeđenje mjeničnog potraživanja (pravo zaloga i pridržaja) Kao sredstva za obezbjeđenje mjeničnog potraživanja. U prepisu se mora naznačiti da je to prepis i kod koga se nalazi original mjenice. Prepisivanje je pravo svakog imaoca i zato ne mora tražiti da to učini trasant. to se isplatom jednog primjerka gasi obaveza i potpisnici se oslobađaju obaveze po svim ostalim primjercima. Svaki indosant može svoj primjerak prenositi na razna lica i odgovoran je. niti ga može indosirati (ZM. a ne za ostale. Mjenični povjerilac koji ima založno pravo na osnovu mjenice kao i korisnik prava pridržaja imaju određene privilegije u poređenju s istim nosiocima tih prava po građanskom pravu. čl. međutim. pa ma i ne bilo navedeno da se isplatom jednog primjerka gase i ostali. klauzulama i naznačenjem potpisa. intervencija i žiro). po svim primjercima koje je potpisao.”). čl. 67). odakle počinje originalni tekst na prepisu. Izuzetno. čl.. Obično se napiše: “dovde prepis” ili “odavde original”. Od ovoga mjeničnog prepisa koji služi kao trgovački efekat treba razlikovati obični prepis mjenice. obavezan je po svakom primjerku na kome ima njegov potpis. onda se može isplatiti samo po tom primjerku (“. Prepis mora sadržavati sve što sadrži original mjenice. 3).. 361 . st. kopiju (ZM. nego svi ti primjerci sačinjavaju jednu obavezu. 68). sa svojim daljim indosantima solidarno. 11.platite za ovu prvu mjenicu. Kad jedan primjerak bude poslat na akceptiranje. pored ličnih mjeničnih garancija (aval. ne može podnositi na akcept. Mora se naznačiti gdje se prepis završava.Pošto izdavanjem novih primjeraka nije izdata nova mjenica. Zato prilikom regresne naplate treba da traži da mu se ti primjerci vrate. Tada se isplatom jednog primjerka ne gase ostali primjerci koje je akceptirao. koji se sačinjava kao za svaku drugu ispravu i kojim se samo utvrđuje da postoji takva mjenica. Svaki imalac mjenice ima pravo sačiniti prepis mjenice. Ako bi predaju odbio. Ako nema naznake kod koga je original. prepis gubi snagu mjeničnopravne isprave. Prepis se. mora se to naznačiti na svim ostalim primjercima i upisati ime onoga kod koga se nalazi taj primjerak (depozitara).

Naprosto. Po pravilu. Imalac nestale mjenice podnosi prijedlog sudu uz prezentiranje odgovarajućih dokaza. 94). dokaze o tražbinama i pokretne stvari. 88). tražbini ili mjenici. sud oglašava mjenicu nevažećom. 88-91). onda je u privilegovanom položaju. Ako se zalogoprimac samo djelimično namirio. Sudska odluka zamjenjuje mjeničnu ispravu. iako nema založnog prava. Tražbinu ili mjenicu može sam naplatiti i bez posredovanja suda.Mjenični založni povjerilac može tražiti od zalogodavca još i pismenu izjavu o zalaganju. Razlikuju se dvije vrste pridržaja: o dospjelosti mjenice. izgorjela ili na ma koji način nestala) oglašava nevažećom (amortizovanom). zadržati dužnikov novac. Ako dužnik na vrijeme ne isplati mjenicu. ili ako je izvršenje novčanog duga iz njegove imovine ostalo bezuspješno ili je kao trgovac obustavio plaćanje kvalifikovana retencija (ZM. odnosno o zasnivanju založnog prava na datoj stvari. bio lišen ostvarivanja prava iz mjenice. Specijalna procesna pravila o amortizaciji mjenice sadržana su u Zakonu o mjenici. Štiti se povjerilac koji bi zato što ne posjeduje mjeničnu ispravu. pokretnostima i hartijama od vrijednosti stiče se kad imalac mjenice stekne pravo na tužbu protiv mjeničnog dužnika redovni pridržaj. da su ti predmeti došli u ruke povjeriocu povodom nekog posla koji ima veze s njegovim potraživanjem (koneksitet). a založne tražbine može zadržati (ZM. a opšta u Zakonu o vanparničnom postupku. Postupak je kao i kod ostalih hartija od vrijednosti. koji su zakonitim putem došli u njegove ruke. bez pismene isprave ne mogu se ostvarivati i prenositi prava. čl. O tome se obavještavaju svi zainteresovani. pravo pridržaja nad dužnikovim novcem. putem oglasa u Službenom listu BiH poziva lice koje drži mjenicu u rukama da je podnese sudu. Svrha amortizacije mjenice jeste ublažavanje strogog načela inkorporacije. Amortizacija mjenice Amortizacija je vanparnični sudski postupak u kome se nestala mjenica (ukradena. ako je dužnik pao pod stečaj. koji neki nazivaju redovnim pridržajem. Ako sud nađe da su podneseni podaci dovoljni. 362 . Imalac mjenice može se poslužiti pravom pridržaja i prije nego što mu je tražbina dospjela. kao u građanskom pravu.kvalifikovani pridržaj. čl. IV OSTALE MJENIČNE RADNJE (MJENIČNI ZAHTJEVI) 1. mora zabilježiti na mjenici. čl. Ukoliko se niko ne pojavi i ne predoči mjenicu u određenom roku. Ne traži se. i prije dospjelosti mjenice . Da bi osigurao svoje potraživanje. bez svoje krivice. Povjerilac može svoje potraživanje ostvariti po osnovu sudske odluke o amortizaciji mjenice (ZM. povjerilac može od suda tražiti javnu prodaju zaloge bez tužbe i bez saslušanja zalogodavca. mjenični povjerilac može. zato što nema mjenicu u svojim rukama. hartije od vrijednosti. Kad dobije takvu izjavu.

Povjerilac se upućuje na parnični postupak da u tom postupku dokaže vlasništvo mjenice (vlasnička. Mjenični promet zahtijeva što bržu i lakšu cirkulaciju mjenice. nego na mjeničnoj ispravi. za razliku od prvih. 363 . o nesavjesnosti imaoca mjenice. u osnovi. indosantima. dakle. Prije podizanja mjenične tužbe potrebno je blagovremeno podizanje protesta. kao i uopšte trgovački efekti. Redovna mjenična tužba podnosi se protiv glavnog mjeničnog dužnika. znači. ne daje nesavjesnom imaocu mjenice. a koji se ne vide iz mjenične isprave. koje može postavljati samo određeni dužnik. Može ih isticati svaki mjenični dužnik svakom mjeničnom povjeriocu. Radi toga je data naročita pravna zaštita imaocu mjenice jer su ograničeni prigovori koji se mogu isticati. koji je odredio sud. ako je sadašnji imalac znao ili je morao znati da postoji neka nedopuštena radnja povodom koje dužnik može staviti prigovor. U mjeničnom pravu mogu se isticati prigovori: a) Koji se zasnivaju na ličnom odnosu dužnika sa povjeriocem koji postavlja mjenični zahtjev. trasantu. Radi se. Mjenične tužbe i prigovori Svoje zahtjeve iz mjenice (mjeničnopravne zahtjeve) imalac mjenice može ostvariti putem tužbe (mjenične tužbe) u parničnom postupku (mjenična parnica). kada lice odbije da preda mjenicu. intervenijentu.Ako se u roku. što uslovljava prekid amortizacionog postupka. Usvajanjem ovih načela o pravnoj zaštiti imaoca mjenice omogućeno je da mjenica. trasantu kod solo mjenice. Mjenični zahtjevi su svi oni koji neposredno proizlaze iz same mjenice. 2. dvije situacije: prva. objektivni prigovori. a da se izbjegnu sve smetnje pa i neizvjesnosti. Postoje dvije vrste mjeničnih tužbi: redovna i regresna. mogu nastati. Zaštita se daje isključivo savjesnom imaocu mjenice. Pravilo je. c) Koji proističu iz ličnog odnosa dužnika prema nekom ranijem imaocu mjenice. postane instrumenat kredita i finansijskih operacija pomoću kojih se nabavlja ili prodaje roba. a mogu biti upravljeni prema akceptantu. ipak. da to lice preda sudu mjenicu i tada se postupak amortizacije obustavlja i druga. avalistima. revindikaciona tužba). da se imaocu mjenice ne mogu isticati prigovori koji bi se zasnivali na odnosima mjeničnog dužnika i nekog ranijeg imaoca mjenice. pojavi neko lice. b) Koji se ne zasnivaju na ličnom odnosu dužnika i povjerioca. Zaštita se. a regresna protiv regresnih dužnika po mjenici.

zbog čega se mjenična tražbina gasi. U Zakonu o mjenici stoji: “Trasant. zahtjev vlasnika mjenice protiv posjednika mjenice (revindikacioni zahtjev). jer su građanskopravne prirode. nego se zasnivaju i na nekim drugim činjenicama. a u svemu ostalom primjenjuju se pravila Zakona o obligacionim odnosima. ako su se na njegovu štetu neopravdano obogatili. gubi pravo da traži da mu se obaveza iz mjenice izvrši po postupku za ostvarenje mjeničnog potraživanja. Da bi mjenicu mogao naplatiti. Zadržaćemo se na neosnovanom obogaćenju koje obrađuje Zakon o mjenici (čl. Potraživanje kod neosnovanog obogaćenja zastarijeva za tri godine. pa se podiže neka od tužbi poznatih u građanskom pravu. može se podići tužba za naplatu protiv nekih lica koja su bila u mjeničnom odnosu. jer su dobili neku imovinsku korist. zahtjev iz osnova prouzrokovanja šteta uslijed propuštene notifikacije. Za njihovo ostvarivanje ne važe pravila mjeničnog prava. zahtjev akceptanta radi pokrića protiv trasanta kada je isplatio mjenicu. 364 . potrebno je da je njen imalac na vrijeme podnese trasatu na akcept i akceptantu na isplatu. da na vrijeme podigne kod suda protest. Mjenično pravo zasnovano je na načelima strogosti i formalizma. Isto je pravno dejstvo i u slučaju zastarjelosti: gase se mjeničnopravni zahtjevi. akceptant i indosant čije su se mjenične obaveze ugasile uslijed zastarjelosti ili uslijed toga što su propuštene radnje propisane radi održavanja mjeničnih prava.3. čl. ublaženo je usvajanjem instituta neosnovanog obogaćenja. Načelo strogosti. Smatra se da su se neosnovano obogatili. Neosnovano obogaćenje i drugi zahtjevi (zahtjevi građanskopravne prirode) U vezi sa mjeničnim poslom mogu proisteći određeni zahtjevi koji nemaju isključivo osnova u mjenici. primili vrijednost bez davanja protuvrijednosti. odgovaraju imaocu mjenice. Slučajevi kada se može podići građanskopravna tužba radi ostvarivanja zahtjeva nastalog u vezi sa mjeničnom poslom su ovi: ostvarivanje zahtjeva iz osnova neopravdanog obogaćenja. Ako imalac mjenice ne izvrši potrebne radnje na vrijeme. Ostali mjenični obveznici oslobađaju se ove mjenične odgovornosti” (ZM. U slučaju propuštanja preduzimanja zakonom propisanih radnji i u slučaju proteka roka zastarjelosti. 87). ipak. ako su iz tog odnosa stekla neosnovano neku imovinsku korist. 87). pa ako bude odbijen.

postoje bitni pretpostavljeni sastojci. Vlastita (sopstvena. Osnovna ili tradicionalna podjela mjenice jeste prema tome ko plaća mjeničnu svotu (obavezu). solo) mjenica Vlastita mjenica je hartija od vrijednosti koju izdaje određeno lice i bezuslovno obećava da će o dospjelosti isplatiti mjeničnu svotu licu naznačenom u mjenici (remitentu).V VRSTE MJENICA 1. za razliku od trasirane. 2. U tom smislu. Bitni sastojci sopstvene mjenice su isti kao i kod trasirane. odnosno sjedište izdavaoca. a tiču se dospjelosti. U toj ulozi može se pojaviti trasirana i vlastita mjenica. 365 . To je jednostrana izjava volje koja se sastoji u bezuslovnom obećanju izvršenja obaveze od strane izdavaoca mjenične isprave. i bjanko (blanko) mjenica. odnosno da li je mjenica bezuslovno obećanje ili bezuslovan nalog. pošto nema trasata (ZM. Kod ove mjenice. takođe. čl. Pitanje dospjelosti i mjesta izdanja rješava se po istim pravilima kao i kod trasirane mjenice. Poslovna praksa poznaje i druge vrste mjenica koje su moguće zahvaljujući elastičnosti i pravnom karakteru mjenice te pravilima mjeničnog prava uopšte. Izdavanje mjenica u različitim varijantama jasno pokazuje njenu poslovnu (trgovačku) moć jer može da zadovolji širok krug poslovnih zahtjeva. jer po prirodi vlastite mjenice ne može ga ni biti. solo) mjenica. 4. Prema formi i sadržini. nego postoji obećanje samog izdavaoca da će on izvršiti mjeničnu obavezu. osim što nema trasata. trasirana mjenica po sopstvenoj naredbi i trasirana vlastita mjenica. st. mjenica može biti: poslovna (robna ili trgovačka) i finansijska mjenica sa različitim podvrstama. Kod sopstvene mjenice. koja u momentu izdavanja sadrži sve bitne sastojke. Što se tiče mjesta plaćanja koje je izostavljeno. 3). pretpostavlja se da je to mjesto koje je označeno kao mjesto izdanja. Kriteriji podjele Postoji više vrsta mjenica zavisno od toga šta se uzima kao kriterij podjele. mjenične isprave u momentu izdavanja razlikuju se: potpuna mjenica. Prema trgovačkom poslu kod koga se primjenjuje i funkciji koju zadovoljava. Trasirana mjenica može imati nekoliko podvrsta: redovna trasirana mjenica. nema naredbe trećem licu (trasatu). mjesta izdanja i mjesta plaćanja. postoji trasirana (vučena) mjenica o kojoj je do sada govoreno i vlastita (sopstvena.

nije punovažna mjenica jer se ne može nepopunjena naplatiti. ovlašteno je da popuni (upiše) odgovarajuće elemente. pa gdje se govori o akceptantu kao glavnom dužniku trasirane mjenice. bjanko mjenica. Akceptant samo potpisuje mjenicu i na taj način se obavezuje da će isplatiti mjeničnu svotu svakome u čijim se rukama nađe mjenica.str. a najdocnije kad se prezentira na isplatu. op. 292 Vidi: Vajner dr Zdenko. a jasno je da je prihvata čim je mjenicu izdao. 120 366 . U savremenom kreditnom i uopšte mjeničnom prometu prevladava tip blanko mjenice. ugovoru o potrošačkom kreditu). iako je po formi trasirana. u vlastitoj mjenici se to odnosi na njenog izdavaoca. postoji ugovor koji je van mjeničnog posla. To je mjenica koja se izdaje i pušta u promet. To je slučaj kad trasant označi samog sebe za trasata (trasirana mjenica vučena na sebe). daje samo njene bitne i pretpostavljene sastojke. Izdavalac izdaje naredbu samom sebi da isplati mjeničnu svotu i kad tu naredbu prihvati (akceptom). Na mjeničnoj ispravi (blanketu) neka su mjesta nepopunjena. Trasirana mjenica se može svesti na sopstvenu i da tako posluži istoj svrsi kojoj služi sopstvena.U pogledu značaja. razumljivo. pa i funkciju sopstvene mjenice. Zakon o mjenici. a zatim nabraja članove zakona koji se odnose na trasiranu mjenicu. Ona predstavlja buduću mjenicu koja će 292 postati punovažna kada se popuni zakonom predviđenim sastojcima. izdavalac bjanko mjenice i primalac te nepopunjene isprave već su nešto ugovorili. ne protivi prirodi vlastite mjenice. blanko). važi sve što je rečeno o tome za trasiranu mjenicu. Prema teoriji omisije. ali privremeno nepotpuna. prazna (bijela. onda je primjena odgovarajućih odredaba o trasiranoj mjenici na sopstvenu mjenicu laka. Kad se zna da u vlastitoj mjenici nema trasata ni akceptanta i da je odgovornost izdavaoca ista kao i odgovornost akceptanta trasirane mjenice. ukoliko se. značenja i dejstva pojedinih mjeničnih sastojaka kod sopstvene mjenice. Slijedeći načelo mjenične strogosti i formalizma. a da nema sve bitne sastojke. nego potpis akceptanta (bjanko akcept). Naime.cit. u suštini. svako savjesno treće lice. ta mjenica praktično postaje vlastita mjenica. U momentu izdavanja bjanko mjenica može da sadrži samo potpis trasanta ili ne mora ni njegov. Bjanko (blanko) mjenica Izdavanje bjanko mjenice je u skladu sa teorijom omisije (propuštanja). elementi trasirane mjenice se mogu tako kombinovati da ona prima razne funkcije. Stariji teoretičari je nazivaju bjelicom. kao imalac mjenice. 3. Bjanko mjenica je nepotpuna mjenica. Prazna mjesta popuniće se kasnije. pa će on ili savjesno treće lice u čijim se rukama kasnije nađe mjenica ispuniti (upisati) potrebne elemente saglasno tom ugovoru (saglasno npr. Po pravilu. u odredbama o sopstvenoj mjenici. Glavni dužnik je njen izdavalac. i naređuje da se imaju primjenjivati na sopstvenu mjenicu.

jer je kupac mogao prodati kupljenu robu unutar roka dospjelosti mjenice i prikupiti sredstva za plaćanje. 5. Za razliku od poslovnih mjenica koje se 367 . Obično se kaže da robna mjenica “likvidira”. Najprije. u suštini. finansijskim dugovanjima te obezbjeđivanju novčanih potraživanja. Zatim. Izdavanjem poslovne mjenice postiže se više stvari. Jedna ugovorna strana je izvršila svoju obavezu (isporučila robu. postignuto je obezbjeđenje potraživanja. odmah akceptiranu. “isplaćuje sama sebe”. Kad dođe do obračuna.Najčešće se u blanko mjenici ispušta svota i dospjelost. Blanko mjenica se izdaje i tako što se na mjenični blanket stave dva ili tri potpisa. robna) mjenica Koristi se kod jednokratnih kratkoročnih poslovnih odnosa (dugovanja i potraživanja) iz ugovora robnog prometa. Trasant (prodavac) vuče mjenicu “plativu dva mjeseca uz akcept” na trasata (kupca) koja se prilikom izdavanja akceptira od strane kupca. odnosno za akceptante. I napokon. unijeće iznos ostatka obaveza sa dospjelošću na dan kad treba dug likvidirati. izvršila uslugu) ili će to učiniti. Imalac mjenice iza riječi “po naredbi” ispisuje svoje ime i postaje remitent. kod poslovnih transakcija kada se ne želi “otvoreno” dati kredit. Određenim ugovorom (o prodaji. Poslovna (trgovačka. odnosno kada će vršiti međusobni obračun). Ekonomski cilj poslovne (robne) mjenice jeste izvršenje protučinidbe druge ugovorne strane (plaćanje kupoprodajne cijene. prodaje na poček. kod potraživanja iz konto korenta. protučinidba iz jednog građanskopravnog (ugovornog) odnosa izvršava se po pravilima strogog i formalnog mjeničnog prava. Ti se potpisi raspoređuju tako da im se odrede uloge neophodne za punovažnost mjenice. Stoga im najbolje odgovara da ta dva elementa mjenice izostave. obuhvata cijenu koju kupac iz ugovora o prodaji treba da plati ili korisnik usluga za izvršene usluge iz nekog ugovora. uslugama) zasnovan je građanskopravni odnos te je nastalo potraživanje i obaveza. poslova “sa odgođenim plaćanjem” i. plaćanje izvršenih usluga). kad stranke još ne znaju koliko će biti potraživanje. Jednog ili dvojicu potpisnika odredi za trasate. 4. Zbog svojih prednosti i ciljeva koji se postižu poslovna mjenica je podesna kod poslova liferacije. Mjenični iznos. a drugog za avalistu. popuniće i te elemente. Finansijska mjenica Ovo je generički pojam za sve mjenice koje se izdaju u vezi sa poslovima finansijske prirode. Izostavljanje ova dva elementa razlog je u preduzetom poslu u kome se mjenica daje kao osiguranje za neko buduće potraživanje(npr. Preostalog ili preostale označi za trasante ili jednog za trasanta. imalac mjenice (povjerilac) može izvršiti eskont mjenice i tako prije doći do potrebnog gotovog kapitala (novca). a ne znaju ni kad će tražbina biti aktuelna. kreditnim odnosima. ali radi obezbjeđenja svoga potraživanja prima robnu mjenicu. uopšte.

trasant (komisionar) naglašava trasatu klauzulom o pokriću da se trasat za pokriće ne obraća njemu nego licu za čiji račun je mjenicu izdao. Prvo. banka će popuniti mjenicu na iznos preostalog duga i preduzeti odgovarajuće mjeničnopravne radnje za realizaciju svoga zahtjeva. Kod komisione mjenice trasant je komisionar koji vuče mjenicu za račun svoga poslovnog partnera (komitenta). Cirkulaciona mjenica Cirkulaciona mjenica se koristi kao instrument plaćanja. Prema svojim potrebama.zajmoprimac). najčešće. Trasant se može pojaviti kao žirant. na licu mjenice kao trasant. Najčešća varijanta finansijske mjenice jeste kreditna mjenica. Položaj žiranata nije jednak. U mjenici se taj odnos može 368 . a on banci revers. 3). U komisionoj mjenici.koriste za jednokratne kratkoročne poslove. st. Ova vrsta mjenice više se koristi u međunarodnim plaćanjima. Iznos može. Kad banka otvori nekome kredit u vidu tekućeg računa. čl. svaka tri mjeseca) vrši prolongacija mjeničnih obaveza. dok kod avala njegova obaveza može biti ništavna ako je iz formalnih razloga (na mjenici) ništavna obaveza njegovog honorata. Lice koje traži kredit predaje kreditoru mjenicu vučenu na sebe. U najlošijoj poziciji je prvi žirant. ove mjenice se koriste kod dugoročnijih kreditnih i drugih finansijskih odnosa. 5. Kod kreditne mjenice često se koristi jemstvo (žiro) umjesto avala. Ostali žiranti potpisuju se na poleđini. Kreditna mjenica može se izdati i u bjanko formi (bjanko mjenica). a za račun komitenta koji ostaje izvan mjeničnog odnosa pošto njegovog potpisa nema u lancu mjeničnih potpisnika. na iznos do visine odobrenog kredita. ako isplati mjenicu. banka vraća bjanko mjenicu. ali i ne mora biti naznačen. treći) imaju mogućnost regresnih prava prema prvom žirantu. imalac mjenice ili mjenica iste podnosi na isplatu ili na eskont. Licu koje položi određenu svotu novca kod banke izdaje banka akceptiranu mjenicu na taj iznos ili više mjenica do tog iznosa. Ako vlasnik tekućeg računa likvidira dug na vrijeme. zahtijeva od svog dužnika (vlasnika tekućeg računa) da joj položi bjanko mjenicu. Žiro se svjesno koristi umjesto avala (banka-kreditor zahtijeva takvo potpisivanje). Ukoliko račun ne likvidira. uz to i akceptiranu. kao i prema akceptantu. Trasant. Banka redovno daje revers na primljenu mjenicu. radi u svoje ime. Ona služi kao pokriće za kredit. odnosno svojim prethodnicima. 7. kao trasirana mjenica na samog sebe (trasant i trasat su isto lice . Komisiona mjenica Komisiona mjenica postoji onda kada se izdaje (trasira) za račun trećeg lica (ZM. odmah akceptiranu. 6. Davalac kredita zahtijeva da prvi žirant mjenicu potpiše dva puta. Ostali žiranti (drugi. Razlog leži u činjenici što je obaveza žiranata samostalna. njemu odgovara samo akceptant. Pojavljuje se. a potom i na poleđini kao bjanko indosant. kao komisionar. Prikazuju se i “drže” kao kratkoročna potraživanja tako što se u određenim vremenskim razmacima (npr.

Mjenica je snabdjevena odgovarajućom klauzulom (“platite na mene” ili “platite po mojoj vlastitoj naredbi”). Za izdavanje komisone mjenice potrebno je prethodno da postoje ugovori o tome: prodavac .kupac. Koristi se često kod isplate kupoprodajne cijene iz ugovora o prodaji: trasant (prodavac) vuče mjenicu na trasata (kupčevu banku) stavljajući na mjeničnoj ispravi klauzulu da za isplaćenu mjeničnu svotu trasat. Banka treba da tereti (zaduži) račun svog komitenta. Postoje i druge vrste mjenica.. trasat i remitent.i stavite na račun N. Uz prethodni dogovor: trasant (podavac) vuče mjenicu na trasata (kupca) u korist remitenta (prodavca). veoma rijetko se pojavljuje u praksi. Na odgovarajućim mjestima bilo je govora o domiciliranoj mjenici. čl. Ovdje je povezano nekoliko pravnih odnosa. Mjenice kod kojih se jedno lice pojavljuje u više uloga a) Trasirana mjenica po vlastitoj (sopstvenoj) naredbi.. ovdje dužnik vuče mjenicu na samog sebe u korist povjerioca (banke). Kod ove mjenice jedno (isto) lice je trasant i remitent (ZM. čl. Koristi se kod izvršenja obaveza iz ugovora. Trasant (prodavac) vuče mjenicu u iznosu kupoprodajne cijene na trasata (kupčevu banku). ali putem mjenice uz prezentaciju odgovarajućih dokumenata. odnosno akceptant (kupčeva banka). račun. uvjerenje o porijeklu robe. Ako komitent ne položi pokriće. U suštini. 5). povratnoj mjenici i prejudiciranoj mjenici. Mada su moguće. carinsku deklaraciju i dr.).”. c) Trasirana vlastita (sopstvena) mjenica po vlastitoj (sopstvenoj) naredbi. rekta mjenici. tereti račun kupca. Tu je suština izjave “stavite na račun” (zadužite). Kod ovih mjenica isto lice je trasant.N. b) Trasirana vlastita (sopstvena) mjenica. 369 . Banka će mjenicu akceptirati ako trasant (prodavac) preda njoj određena dokumenta iz ugovora o prodaji (konosman. I druga dokumenta mogu poslužiti kao obezbjeđenje (negocijabilni tovarni list u željezničkom ili drumskom transportu). 5). Banka je osigurana za iznos kredita pošto posjeduje konosman (hartiju od vrijednosti koja daje pravo raspolaganja robom).vidjeti iz klauzule o pokriću: “.njen komitent (kupac). Komisiona mjenica se često pojavljuje u formi dokumentarne trate mjenice koja se koristi u domaćem i međunarodnom prometu. 8. Upotrebljava se i u kreditnim odnosima: trasant (banka kreditor) vuče mjenicu na trasata (zajmoprimca. na iznos fakturne cijene iz ugovora. trasant će biti odgovoran trasatu (akceptantu). dužnika) označavajući sebe za remitenta (banka kreditor). kao i ugovor banka . Banka odobrava kredit određenom licu koje će iz toga kredita platiti kupoprodajnu cijenu iz ugovora o prodaji. Da bi se izvršio akcept mjenici treba priložiti dokumenta. Isto lice se pojavljuje u ulozi trasanta i trasata jer mjenicu vuče na samog sebe (ZM. a ne trasanta (prodavca).

po građanskom pravu. onoliki koliki je i za lice za koje je avalirao. Propuštanjem se gube regresna prava. Imalac mjenice gubi svoja prava prema indosantima. Sva prava i obaveze iz mjenice se gase kad glavni dužnik (akceptant. inače. trasantu i ostalim obveznicima. čl. ali se nije dalje išlo pa nije tražena naplata. c) Amortizacija. na naknadu štete još kroz tri godine. Ako je unesena klauzula “bez troškova” zastarjelost se računa po dospjelosti. trasant neakceptirane mjenice ili izdavalac solo mjenice) isplati mjeničnu svotu ili mu na drugi način dođe poslije dospjelosti. Obradićemo načine prestanka prava i obaveza zadržavajući se na specifičnostima. čl. odnosno obaveze iz hartija od vrijednosti što je ranije izloženo. znači. a) Isplata mjenice. gase obligacije. c) Mjeničnopravni zahtjevi indosanata jednih prema drugima. iako su preduzete potrebne radnje (protest). čl. ako na vrijeme ne preduzme potrebne radnje: ne podnese na vrijeme mjenicu na akcept ili na viđenje ili na isplatu ili ne podigne protest u slučajevima zakonom predviđenim. 2. Ako se to desi prije dospjelosti. mjenična prava i obaveze prestaju kad je mjenična isprava nestala (ukradena. Poslije tog roka ostaje akceptant obavezan. 80-86). 80). Prestanak mjeničnih prava i obaveza Mjenična prava i obaveze mogu prestati na jedan od načina na koji se. obaveza se ne gasi. 80. 3). ako je bila podignuta za naplatu mjenice (ZM. b) Mjeničnopravni zahtjevi imaoca mjenice prema trasantu i indosantima zastarijevaju za godinu dana od podignutog protesta. ako se iz tog posla neopravdano obogatio. U mjeničnoj obavezi ostaje tada samo glavni mjenični dužnik i mjenica se od njega može naplatiti mjeničnopravnim putem. izgubljena. Rok zastarjelosti je. d) Za avalistu važi pravilo da je njegova odgovornost jednaka odgovornosti onoga za koga je avalirao. Zastarjelost Zakon je odredio koje se radnje i u kojim rokovima moraju preduzeti da bi se sačuvala mjenična prava. Može zastarjeti i pravo na potraživanje isplate. kao i indosanata prema trasantu zastarjevaju za šest mjeseci od dana kad je indosant mjenicu iskupio. a) Zahtjevi protiv akceptanta zastarijevaju za tri godine računajući od dana dospjelosti mjenice (ZM. pa on mjenicu može indosirati. b) Gubitak prava prema određenim dužnicima. izgorjela i dr) ili je 370 . S obzirom na načelo inkorporacije. izuzev akceptanta. dok ne nastupi zastarjelost. Sud nije dužan da vodi računa o zastarjelosti po službenoj dužnosti. odnosno od tužbe.VI ZASTARJELOST I PRESTANAK MJENIČNIH PRAVA I OBAVEZA 1. Zastarjelost se može prekinuti i obustaviti (zastoj) slično kao i kod građanskopravnog potraživanja (ZM. Rok zastare određen je prema tome ko je dužnik. st.

pa je ovi mogu dalje indosirati. Đurović dr Radomir: “Međunarodno privredno pravo”. indosirati na trasata. Kada se novacija vrši sa glavnim dužnikom. kako bi proizveo puno pravno dejstvo prema imaocu i savjesnom sticatelju mjenice. Takav prenov bi se morao upisati na mjeničnu ispravu (“umjesto mjenične svote primio robu”). op. sa istim licima u različitim ulogama. takav imalac mjenice može tražiti isplatu mjenice od glavnog dužnika i od svojih prethodnika. trasanta. što je slučaj kod povratnog indosamenta. Oproštajem duga gasi se mjenica pod uslovom da je dug oprošten glavnom dužniku. indosanta. Pravno dejstvo konfuzije. Kompenzacijom se mogu gasiti mjeničnopravna potraživanja za mjeničnopravna. U slučaju konfuzije kod regresnog dužnika. str. Savremena administracija. e) Oproštaj duga. Dužnici čiji su potpisi ispred njegovog ostaju u mjeničnoj obavezi. po pravilu. f) Kompenzacija. čime se vrši prenov obaveze. za razliku se može izdati nova mjenica ili otvoriti regresni postupak. a mjenične svote glase na istu valutu. 505. a djelimično. 293 Suprotno. dakle. g) Novacija. i po njoj postati opet dužnik. što je slučaj i kod ostalih trgovačkih efekata.tako uništena da nije sposobna za promet. Dužnik može ugovoriti sa povjeriocem da. može se vršiti kompenzacija. 394. izvrši drugu činidbu (nešto da ili učini) u vrijednosti mjenične svote. a prava i obaveze se zasnivaju po novoj. ne gasi jer povjerilac tu istu mjenicu 293 Mjenica se može može dalje pustiti u cirkulaciju. povjerilac vraća mjenicu i sklapa poseban ugovor o prenovljenoj obligaciji. h) Konfuzija. Antonijević dr Zoran. Samo se gase obaveze dužnika čiji su potpisi na mjenici poslije njegovog potpisa. str. U slučaju sjedinjenja svojstva povjerioca i dužnika po istoj mjenici. nije kao u građanskom pravu. 371 . umjesto isplate mjenične svote.cit. Beograd 1986. mjenična obaveza se. Oproštajem duga nekom regresnom dužniku prestaje njegova obaveza. Kada se desi da na isti dan dospijevaju dvije mjenice. To je slučaj kada imalac mjenice svjesno poništi mjenicu ili kada svjesno propusti da preduzme zakonom predviđene radnje kako bi sačuvao prava iz mjenice (“prejudicirana” mjenica). Tipičan način novacije u mjeničnom pravu jeste prolongacija mjenice. Ako nisu istog iznosa. To je slučaj kada se umjesto dotadašnje izdaje nova mjenica sa novim rokom dospjelosti. Konfuzijom obaveza prestaje samo privremeno i to dok konfuzija traje pri jednom licu. kao i obaveza indosanata koji dolaze na mjenici iza regresnog dužnika kome je dug oprošten. kao i mjeničnopravna za građanskopravna potraživanja. Mjenično pravo poznaje generalni oproštaj duga. d) Poništenje mjenice. a nije zatražena i donesena odluka o amortizaciji (rješenje suda). Prava i obaveze iz mjenice prestaju kada imalac mjenice namjerno poništi mjenicu upisujući odgovarajuću izjavu na mjeničnoj ispravi (“ne važi” ili “poništava se”). Stara mjenica se gasi.

372 .

Kada je pušten u promet. a plativ je u BiH (loro ček). a u nekim i na 294 netrgovce. EKONOMSKA ULOGA I SLIČNOSTI I RAZLIKE SA MJENICOM 1. po viđenju. ček. Ček je nalog (uput) za isplatu na ime neke već postojeće tražbine. Savremena administracija. redovno nastaju i obaveze koje se ispunjavaju predajom određene svote novca-novčane obaveze. novčanu svotu upisanu na čeku iz pokrića koje trasant ima kod trasata (banke). Luksemburgu. može biti jedino banka koja vrši plaćanje iz trasantovog pokrića. Iranu. u nekim zemljama ček se može vući i na druge finansijske institucije. izložena definicija se mijenja u pogledu ličnosti trasata. u toj materiji. 3). Radi se o formalnoj (pisanoj) ispravi sa rokom dospjelosti isključivo po viđenju (a vista). Ta veza ima samo uticaja u neposrednom odnosu 294 Ček se može izdati na drugu finansijsku instituciju i neka trgovačka društva u Francuskoj i Njemačkoj. str. izvršilac bezuslovnog naloga (naredbe). Vatikanu i dr. Izvršavanje novčanih obaveza (plaćanje) vrši se. novčane obaveze se redovno izmiruju putem različitih instrumenata plaćanja. kompenzacija)”. Ako je u pitanju ček koji je izdat u BiH. a i na druga lica netrgovce u Španiji. Pojam čeka Svaki obligacioni odnos predstavlja određen imovinskopravni odnos koji se može. Jedan od najznačajnijih instrumenata jeste ček koji ujedno ima obilježje hartije od vrijednosti.GLAVA TREĆA ČEK I POJAM. Samim izdavanjem i predajom čeka ta se obaveza ne gasi. Ova definicija odnosi se i na ček izdat u inostranstvu. Ček koji je plativ u zemlji predstavlja hartiju od vrijednosti kojom izdavalac (trasant) daje bezuslovan nalog banci (trasatu) da korisniku čeka (remitentu) isplati. predajom gotovog novca. . st. instrumenata platnog prometa. novčanica (fiducijarnog novca). Trasat. Iz tih odnosa. čl. 2. 1975. 373 . pored banke. Egiptu. Beograd. Dug ostaje sve dok se ček ne isplati. naročito između poslovnih subjekata. 2). pošto je za ocjenu čekovne sposobnosti trasata mjerodavno nacionalno pravo mjesta plaćanja (ZČ. 4. ček samostalno cirkuliše bez ikakve veze sa poslom povodom koga je izdat. Ženevska konvencija. u malom obimu. Pojmovno određenje čeka zavisi od toga da li je on plativ u zemlji ili inostranstvu. izjednačene sa bankom. U savremenom svijetu. čl. a plativ u inostranstvu (nostro ček). i drugi poslovni subjekt ili drugo lice (netrgovac) kada je to određeno zakonom zemlje u kojoj se vrši plaćanje čeka (ZČ. čl. Polazeći od pravila međunarodne konvencije. Kod ovih čekova trasat može biti.prema Krulj dr Vrleta: “Instrumenti plaćanja u savremenom prometu (virman. Lihtenštajnu. u principu. ugovornog ili vanugovornog karaktera. izraziti u novcu. Gvatemali. 60.

između izdavaoca čeka i njegovog pribavioca. inače. Ekonomska uloga čeka Ček predstavlja sredstvo bezgotovinskog plaćanja. po pravilu. Pored Zakona o obligacionim odnosima kao opšteg izvora. amortizaciji i drugo (ZČ. Pošto ček spada u istu grupu hartija od vrijednosti gdje i mjenica na mnoga pitanja čekovnog prava analogno se primjenjuju pravila Zakona o mjenici kao što su pravila o: pravovaljanosti potpisa. pravu zaloge i pridržaja. odnosno iz sredstava sa kojim trasant može slobodno raspolagati. sredstvo plaćanja i obračuna. instrument platnog prometa. 2. Danas je u poslovnom svijetu ček postao redovno. njen klijent. Ček se isplaćuje iz trasantovog pokrića koje ima kod banke trasata. Sama banka može vršiti naplate čekova tako što povjerilac. Sredstva. 237 i 239). predaje ček. povjerioca. Konvencija o regulisanju izvjesnih sukoba zakona u materiji čeka i Konvencija o čekovnim taksama). materija o čeku regulisana je posebnim zakonom (Zakon o čeku). neosnovanom obogaćenju. avalu. protestu. Čekovni obračun danas je postao glavna tehnika podmirivanja računa između dužnika i povjerilaca. pa i angažovanjem svojih sredstava. potraživanja. čl. otvoreni kredit i dr. godine u Ženevi (Konvencija o Jednoobrazovnom zakonu o čeku. Upotreba čeka regulisana je nizom propisa iz oblasti platnog prometa. i nakon realizacije naplaćeni iznos se stavlja na račun klijenta. indosamentu (osim o akceptu). zastari. ali i povećavanje finansijskog potencijala poslovnih subjekata raznim transakcijama koje banke preduzimaju za svoje klijente. Klirinški i drugi obračuni vrše se. na principu kompenzacije. veoma raširen i koji se sve više favorizuje. Samo vršenje usluga banaka po čekovima predstavlja jednu od 374 . mogu poticati iz različitih izvora (gotovina. bez korištenja gotovog novca. To jasno pokazuju primjeri zemalja gdje je ček u velikoj upotrebi. regresnoj svoti. obavještavanju. normalno. dok prema trećem savjesnom licu ček dejstvuje onako kako je i sačinjen dajući prava koja predviđa zakon i tekst čekovne isprave. umnožavanju. I ček je jednostrana izjava volje pa se i na njega primjenjuju teorije koje su izložene kod hartija od vrijednosti. 25). Njegovom upotrebom umanjuje se obim novca u opticaju pa se sa relativno manjom emisijom novčanica mogu realizovati poslovne transakcije. U našem pravu usvojena je teorija kreacije uz korekciju primjenom teorije pravnog privida kada se radi o čeku na donosioca (ZOO. višoj sili. Isplatama putem čekova vrši se održavanje finansijske discipline. Različite transakcije u unutrašnjem i međunarodnom prometu obavljaju se brzo i lako bez obzira na razlike između novčanih sistema. čl.). plaćanju. U ovoj materiji izvršena je unifikacija pravila kroz tri konvencije koje su donesene 1931. Ček omogućava distanciona plaćanja prostim slanjem isprava. Vrši se internacionalizacija platnog prometa jer jedna banka isplaćuje ček za račun druge neovisno od zemlje izdanja čeka. solidarnoj odgovornosti.

nema domiciliranja .solidarna odgovornost .ček dospijeva po viđenju .nije dopušteno korištenje određenih klauzula . Sličnosti i razlike sa mjenicom Sama činjenica da se na ček analogno primjenjuju određena pravila o mjenici pokazuje da između tih hartija od vrijednosti postoje određene sličnosti.djelimične isplate.regres zbog neisplate. Izložićemo.postoji tužba iz osnovnog posla U kasnijim izlaganjima detaljnije će se ukazati na pojedine sličnosti i razlike mjenice i čeka. Osim što se obračun vrši između banaka. No.u načelu. Način i tehnika obračuna redovno se obavlja i putem određenih institucija platnog prometa čiji su položaj.nije bezuslovno potreban protest za regres . pored ostalih. on se vrši i u okviru jedne banke između korisnika računa te banke i to prostim virmanskim obračunom (nalogom za prenos).isključen akcept i sve što je vezano za akcept . ne može se umnožavati i nema prepisa . regulisani imperativnim propisima svake zemlje. u načelu. osim avala trasata .prezentacija na isplatu . svaka hartija od vrijednosti ima i svoje specifičnosti s obzirom na formu.protest.isključena intervencija . kao i sam rad sa čekovima.ček se može opozvati .ekonomska funkcija . prava i obaveze.ček može glasiti i na donosioca . ukratko. regresna svota i notifikacija .viša sila .aval. Sličnosti sa mjenicom . 3.pravila o razlici u novčanoj svoti na ispravi . nema .indosiranje .“tradicionalnih finansijskih usluga”.nema kamate .pravo zaloge i pridržaja .izdavanje bjanko isprave . rad lica bez ovlaštenja i prekoračenje ovlaštenja . Ček i mjenica spadaju u istu grupu hartija od vrijednosti za koje se u poslovnom svijetu.neosnovano obogaćenje Razlike sa mjenicom . sadržinu i funkciju. osim zbog neakceptiranja i na osnovu prepisa .ličnost trasata (banka) .zastara . koristi generički pojam finansijske ili novčane hartije od vrijednosti. sličnosti i razlike između mjenice i čeka.punovažnost potpisa.pokriće kod trasata (banke) .amortizacija isprave . 375 .

2. Dospjelost se u čeku ne određuje jer se radi o tipičnoj hartiji po viđenju. b) Bezuslovan uput (nalog) da se plati određena svota novca iz trasantovog pokrića. d) Mjesto gdje treba platiti. Okolnost da nema pokrića ili nema dovoljno ne povlači ništavost čeka. f) Potpis izdavaoca (trasant). Može se sastojati u novčanom potraživanju trasanta od trasata ili kreditu trasata datog trasantu. Već je rečeno da se u nekim zemljama dozvoljava izdavanje čeka na trgovce ili na netrgovce. c) Ime lica koje treba da plati (trasat).II BITNI I NEBITNI SASTOJCI (ELEMENTI) ČEKA 1. zato što bi promijenila njegovu funkciju. kao i kod mjenice. Ime remitenta je pretpostavljeni element jer ček bez oznake remitenta važi kao ček na donosioca. pretpostavlja njihovo postojanje (bitni pretpostavljeni elementi). Bitni sastojci čeka koji se moraju upisati u ispravu prilikom izdavanja su ovi: a) Oznaka u samom tekstu (slogu) isprave da je ček. e) Mjesto i datum izdanja. jer tako može ispuniti svoju funkciju instrumenta plaćanja. U momentu predaje trasatu (banci) ček mora biti popunjen sa svim elementima. 1. Ako bi se unijela drugačija klauzula u pogledu dospjelosti. c) Trasat mora biti imenovan. po zakonu. jesu mjesto izdanja i mjesto plaćanja čeka. takva isprava ne vrijedi kao ček. a u unutrašnjem prometu i kod loro čekova to je neka banka. Bitni pretpostavljeni elementi. Razlog leži u činjenici što je ček. Za razliku od mjenice kod čeka nije prihvaćena teorija omisije. čije se postojanje po zakonu pretpostavlja. U trenutku izdavanja čeka (ne stvaranja) trasant mora imati ovlaštenje za raspolaganje na sredstvima. 376 . a) Naziv “ček” mora biti u tekstu (slogu) isprave i na jeziku na kome je izdata isprava. po zakonu. Uopšte o bitnim elementima Ček je strogo formalna isprava koja sadrži određene sastojke bilo da se oni unose (upisuju) u ispravu ili se. ali povlači trasantovu odgovornost zbog izdavanja neistinitog čeka. Pojedini bitni elementi Što se tiče značenja pojedinih sastojaka. Čekovno pokriće mora biti u novcu. hartija od vrijednosti po viđenju.1. uglavnom je isto kao kod mjenice. b) Nalog (uput) za isplatu mora biti bezuslovan i glasiti na određenu svotu novca iz trasantovog pokrića koje on ima kod trasata (banke). ali ne mora biti u gotovini. Bitni sastojci 1.

klauzula “po naredbi” . “za obračun” te klauzula o moneti i deviznom kursu.klauzula o kamatama . neke od tih klauzula mogu se upisivati u čekovnu ispravu.klauzula o platištu . Kada i tu nije navedeno mjesto. po zakonu. dok su za druge elemente ostavljene prazne rubrike u koje trasant unosi odgovarajući sadržaj. Dopuštene klauzule sa značenjem kao kod mjenice . Ako se u čekovnu ispravu unese (upiše) neka od nedopuštenih klauzula.klauzula o deviznom kursu . U poslovnoj praksi štampaju se čekovni blanketi (formulari) i u vidu knjižica predaju poslovnim subjektima. odnosno ne može se pretpostaviti koje je mjesto izdanja čeka. Navešćemo uporedo dozvoljene i nedozvoljene klauzule kod čeka. kod međunarodnih plaćanja.klauzula “za obračun” Nedopuštene klauzule kod čeka . pretpostavlja se da je to mjesto koje je navedeno pored potpisa trasanta. Na blanketu su već odštampani neki bitni elementi (naziv čeka. bitan pretpostavljeni element. 377 . o domiciliranju i dr.).klauzula “sa izvještajem” ili “bez izvještaja” . pod određenim uslovima. pa ako nije navedeno smatra se da je to mjesto koje je označeno pored trasatovog imena. nekih od tih klauzula (o akceptu u vidu certificiranja ili viziranja čeka. takva isprava ne vrijedi kao ček.klauzula “bez obaveze” . tada se smatra da ona nije napisana. jednako vrijedi i za potpis izdavaoca (trasanta). što znatno olakšava korištenje čeka. Ako nije navedeno mjesto izdanja. Za datum izdanja čeka važi sve što je rečeno za ovaj sastojak kod mjenice.klauzula o akceptu . Naravno.klauzula o broju čekovnih primjeraka osim kod nostro čekova Najčešće klauzule kod čeka su “po naredbi”. e) Mjesto izdanja čeka je. Za razliku od mjenice. a ček je pravovaljan.klauzula “bez protesta” . takođe.klauzula o neodgovornosti trasanta .klauzula “ne po naredbi” (rekta) .klauzula o moneti (efektivnosti) . bezuslovna naredba za isplatu čekovne svote. Ako nije navedeno ni pored imena trasata. U pojedinim zemljama dozvoljeno je unošenje.klauzula o domiciliranju . Nebitni sastojci Nebitni (fakultativni) sastojci čeka su određene klauzule (odredbe) koje se upisuju od strane nekog lica u čekovnopravnom poslu. a takav ček je punovažan. Kod čeka nije dozvoljeno domiciliranje niti određivanje platišta pa unesene klauzule o tome neće važiti. kao i kod mjenice. 2. dok je upisivanje drugih nedopušteno. a nekada i ime trasata i mjesto plaćanja).d) Mjesto plaćanja je bitan pretpostavljeni sastojak. takva isprava neće važiti kao ček.

00 KM kazniće se zatvorom od 2 do 10 godina. Isto rješenje stoji i u međunarodnoj konvenciji o čeku.000.) specifične su u odnosu na iste radnje u mjeničnom pravu. 36/03) u članu 271 definiše krivično djelo zloupotrebe čeka i kartice. Beograd. Prema odredbama ovog člana “ko zloupotrebom čeka. Zakon o čeku. d) Izdavanje čeka. aval. kao i u mjeničnom. 378 . regres. isplati ček vučen na nju. a koji nema pokriće ili kada jedna banka (bankaintervenijent) isplati ček koji je vučen na drugu banku (banku-trasata). str.str. 297 Jankovec dr Ivica: “Privredno pravo”. op. postoje osnovne radnje i radnje za očuvanje i ostvariv