Dragan Jovanović, novinar, ekolog i pisac kontroverzne literature

ISUS JE U STVARI CEZAR
Piše se nova istorija sveta, Zapadu potrebno sasvim novo hrišćanstvo Dragan Jovanović, novinar, ekologista i pisac "kontroverzne literature ("Ţitije Savino od Bogumila, monaha", "Marijino jevanđelje", "Memoari Pontija Pilata" i dr.). Ne pojavljuje se već godinama u javnom ţivotu, a sve manje ga je i u NIN-u gde je na platnom spisku.Prošle nedelje, na filozofskom skupu "Istorija i istina" u Velikoj Plani, Dragan Jovanović nas je podsetio i da je filozof iz one generacije 68. iz Kapetan Mišinog zdanja. Njegov rad o Ničeovom shvatanju istorije i istine bio je, naravno, "filozofski iskošen" i "iščašen". Zašto baš o Ničeu, kada je, ovih dana, u Beogradu, u modi, recimo, Hana Arent? - Niče nas uči da je istorija, istorijska istina nešto što se reciklira, prerađuje, pravi za istorijske potrebe i ciljeve naroda i jakih istorijskih ličnosti." Kako ste došli na ideju da su Aleksandar, Isus, Cezar i Buda jedna te ista ličnost? - Iščitavajući silnu istorijsku građu naišao sam na četrdesetak sličnih ili istih biografskih podataka iz Aleksandrovog i Isusovog ţivota, počevši od imena, prvi se zove Isandar, a drugi Isa; i jedan i drugi umiru u trideset i trećoj godini. Ustvari ne umiru, nego su i jedan i drugi u trideset i trećoj raskrstili sa svetovnim ţivotom i povlače se u duhovni ţivot, u Indiju, Kašmir. Zatim, malo je poznato da je Buda počeo da se prikazuje u ljudskom obliku tek kada je Aleksandar pohodio Indiju. Treba li da vam kaţem da je Budino prvo kraljevsko ime Isidarta što znači isto što i - Isandar!" Sin na Vimbldonu - Ako niste znali, moje radno mesto je, odavno, na Vimbldonu. Ja sam kao tata-trener doveo mog sina Vuka do Vimbldona, a ove godine on je doveo šesnaestogodišnju Mirjam Kazanovu iz Švajcarske. Stigli smo do trećeg kola Vimbldona, do centralnog terena, tamo gde vojvoda od Kenta dolazi po naslednom pravu, a mi

već. je narod u sprezi sa mafijom.puši. . kultura. Jer. otići ću kao Vladimir nećete čitati. na zapadu. bez." . Julije Cezar. već. uveliko objavljuju knjige da je Isus zapravo Cezar i ja sam jednu takvu knjigu i doneo iz Hajdelberga. a Kosovska bitka vodila između Turaka i Albanaca. Uostalom da li je bolju sudbinu kod Srba doţivela Anica Savić Rebac. sa svog vatikanskog prozorčeta objavi svetu da je Isus. Više puše od Turaka i Grka. Dakle. ne imponuje onaj mučenik razapet na Golgoti. ekološko pitanje: nisu li Srbi ugroženi i posledicama NATO agresije? . Na zapadu se. prisile. Ako neko i razume nema hrabrosti da javno stane u odbranu "srpskog Ruţdija". Od Broza do danas.Oprostite. narod. Jer. ako i odem u . ali ne mislite li da je sve to malo Jovanovići zato što smo to nategnuto. Jednom narodu se. uskoro. Metohija se više ni ne pominje. već." Književna kritika prećutkuje Vašu literaturu. duhovnost. ustvari. vek. uzme istorija. sponzoriše svakog dana mafiju i ovu lošu drţavu uništavajući sebe i svoje bliţnje. ne razumeju ono o čemu pišem. a onda i genetsko nasleđe. kao gospodin pisac. ekološkog angaţmana. iako već desetak godina imate ne samo probranu već i širu publiku.Ne ljutim se na knjiţevne kritičare jer oni. Tesla i ostali. Onda narod padne u kolektivnu depresiju i . po pravilu. nemojte se iznenaditi. " vojska!? Ne piše se samo nova istorija o Kosovu.Naravno. Srećom moju literaturu i te kako shvataju i pravi akademici i prave domaćice. Duvanska mafija nije u sprezi sa drţavom. ako papa Vojtila. se piše i nova istorija sveta. Tako je sada. a tako će biti i kada me ne bude. Svaki drugi građanin u Srbiji puši i tu nema nade za opstanak. zasluţili krvavim teniskim filozofski roman? radom. I vredi li onda zapodevati ekološke teme u Srbiji? To sam shvatio još pre deset godina i zato sam i odustao od svakog javnog. ne mislite li da uskoro Evropu. a on se izdrţavao dajući časove da su Srbi tu bili nešto kao šiptarska plaćenička tenisa po boljim kućama. I. moćni Cezar. Dţordţu Bušu kao vladaru sveta. sasvim naučne studije o tome kako se Nabokov.Odgovoriću vam pitanjem. i jedno neizbežno. Za kraj. već. a hoće u Evropu. čak i kao tema za epistolarni. prvo. Shvatite. se uveliko pravi jedno sasvim novo hrišćanstvo za 21. odustao sam od Srbije.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful