Dragan Jovanović, novinar, ekolog i pisac kontroverzne literature

ISUS JE U STVARI CEZAR
Piše se nova istorija sveta, Zapadu potrebno sasvim novo hrišćanstvo Dragan Jovanović, novinar, ekologista i pisac "kontroverzne literature ("Ţitije Savino od Bogumila, monaha", "Marijino jevanđelje", "Memoari Pontija Pilata" i dr.). Ne pojavljuje se već godinama u javnom ţivotu, a sve manje ga je i u NIN-u gde je na platnom spisku.Prošle nedelje, na filozofskom skupu "Istorija i istina" u Velikoj Plani, Dragan Jovanović nas je podsetio i da je filozof iz one generacije 68. iz Kapetan Mišinog zdanja. Njegov rad o Ničeovom shvatanju istorije i istine bio je, naravno, "filozofski iskošen" i "iščašen". Zašto baš o Ničeu, kada je, ovih dana, u Beogradu, u modi, recimo, Hana Arent? - Niče nas uči da je istorija, istorijska istina nešto što se reciklira, prerađuje, pravi za istorijske potrebe i ciljeve naroda i jakih istorijskih ličnosti." Kako ste došli na ideju da su Aleksandar, Isus, Cezar i Buda jedna te ista ličnost? - Iščitavajući silnu istorijsku građu naišao sam na četrdesetak sličnih ili istih biografskih podataka iz Aleksandrovog i Isusovog ţivota, počevši od imena, prvi se zove Isandar, a drugi Isa; i jedan i drugi umiru u trideset i trećoj godini. Ustvari ne umiru, nego su i jedan i drugi u trideset i trećoj raskrstili sa svetovnim ţivotom i povlače se u duhovni ţivot, u Indiju, Kašmir. Zatim, malo je poznato da je Buda počeo da se prikazuje u ljudskom obliku tek kada je Aleksandar pohodio Indiju. Treba li da vam kaţem da je Budino prvo kraljevsko ime Isidarta što znači isto što i - Isandar!" Sin na Vimbldonu - Ako niste znali, moje radno mesto je, odavno, na Vimbldonu. Ja sam kao tata-trener doveo mog sina Vuka do Vimbldona, a ove godine on je doveo šesnaestogodišnju Mirjam Kazanovu iz Švajcarske. Stigli smo do trećeg kola Vimbldona, do centralnog terena, tamo gde vojvoda od Kenta dolazi po naslednom pravu, a mi

Oprostite. a on se izdrţavao dajući časove da su Srbi tu bili nešto kao šiptarska plaćenička tenisa po boljim kućama. Jer. uveliko objavljuju knjige da je Isus zapravo Cezar i ja sam jednu takvu knjigu i doneo iz Hajdelberga. Uostalom da li je bolju sudbinu kod Srba doţivela Anica Savić Rebac. i jedno neizbežno. Ako neko i razume nema hrabrosti da javno stane u odbranu "srpskog Ruţdija". ako i odem u .Naravno. Duvanska mafija nije u sprezi sa drţavom. sasvim naučne studije o tome kako se Nabokov. se uveliko pravi jedno sasvim novo hrišćanstvo za 21. već. ekološkog angaţmana. odustao sam od Srbije. Tesla i ostali.Ne ljutim se na knjiţevne kritičare jer oni. iako već desetak godina imate ne samo probranu već i širu publiku. Svaki drugi građanin u Srbiji puši i tu nema nade za opstanak. ne razumeju ono o čemu pišem." Književna kritika prećutkuje Vašu literaturu. ako papa Vojtila. " vojska!? Ne piše se samo nova istorija o Kosovu. Na zapadu se. sa svog vatikanskog prozorčeta objavi svetu da je Isus. čak i kao tema za epistolarni. prisile. Jednom narodu se. Jer. a hoće u Evropu. a onda i genetsko nasleđe. bez. već. Metohija se više ni ne pominje.puši. uskoro. na zapadu. ne imponuje onaj mučenik razapet na Golgoti. već. Od Broza do danas. moćni Cezar. ekološko pitanje: nisu li Srbi ugroženi i posledicama NATO agresije? . a tako će biti i kada me ne bude. se piše i nova istorija sveta. Julije Cezar. ne mislite li da uskoro Evropu. po pravilu. uzme istorija.Odgovoriću vam pitanjem. Tako je sada. ali ne mislite li da je sve to malo Jovanovići zato što smo to nategnuto. Shvatite. Srećom moju literaturu i te kako shvataju i pravi akademici i prave domaćice. već. Za kraj. nemojte se iznenaditi. sponzoriše svakog dana mafiju i ovu lošu drţavu uništavajući sebe i svoje bliţnje. Više puše od Turaka i Grka. duhovnost. je narod u sprezi sa mafijom. zasluţili krvavim teniskim filozofski roman? radom. kao gospodin pisac. Dţordţu Bušu kao vladaru sveta." . vek. . kultura. Dakle. ustvari. I. a Kosovska bitka vodila između Turaka i Albanaca. prvo. I vredi li onda zapodevati ekološke teme u Srbiji? To sam shvatio još pre deset godina i zato sam i odustao od svakog javnog. Onda narod padne u kolektivnu depresiju i . otići ću kao Vladimir nećete čitati. narod.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful