Dragan Jovanović, novinar, ekolog i pisac kontroverzne literature

ISUS JE U STVARI CEZAR
Piše se nova istorija sveta, Zapadu potrebno sasvim novo hrišćanstvo Dragan Jovanović, novinar, ekologista i pisac "kontroverzne literature ("Ţitije Savino od Bogumila, monaha", "Marijino jevanđelje", "Memoari Pontija Pilata" i dr.). Ne pojavljuje se već godinama u javnom ţivotu, a sve manje ga je i u NIN-u gde je na platnom spisku.Prošle nedelje, na filozofskom skupu "Istorija i istina" u Velikoj Plani, Dragan Jovanović nas je podsetio i da je filozof iz one generacije 68. iz Kapetan Mišinog zdanja. Njegov rad o Ničeovom shvatanju istorije i istine bio je, naravno, "filozofski iskošen" i "iščašen". Zašto baš o Ničeu, kada je, ovih dana, u Beogradu, u modi, recimo, Hana Arent? - Niče nas uči da je istorija, istorijska istina nešto što se reciklira, prerađuje, pravi za istorijske potrebe i ciljeve naroda i jakih istorijskih ličnosti." Kako ste došli na ideju da su Aleksandar, Isus, Cezar i Buda jedna te ista ličnost? - Iščitavajući silnu istorijsku građu naišao sam na četrdesetak sličnih ili istih biografskih podataka iz Aleksandrovog i Isusovog ţivota, počevši od imena, prvi se zove Isandar, a drugi Isa; i jedan i drugi umiru u trideset i trećoj godini. Ustvari ne umiru, nego su i jedan i drugi u trideset i trećoj raskrstili sa svetovnim ţivotom i povlače se u duhovni ţivot, u Indiju, Kašmir. Zatim, malo je poznato da je Buda počeo da se prikazuje u ljudskom obliku tek kada je Aleksandar pohodio Indiju. Treba li da vam kaţem da je Budino prvo kraljevsko ime Isidarta što znači isto što i - Isandar!" Sin na Vimbldonu - Ako niste znali, moje radno mesto je, odavno, na Vimbldonu. Ja sam kao tata-trener doveo mog sina Vuka do Vimbldona, a ove godine on je doveo šesnaestogodišnju Mirjam Kazanovu iz Švajcarske. Stigli smo do trećeg kola Vimbldona, do centralnog terena, tamo gde vojvoda od Kenta dolazi po naslednom pravu, a mi

Tesla i ostali. ustvari. Na zapadu se. ne mislite li da uskoro Evropu. Shvatite. zasluţili krvavim teniskim filozofski roman? radom. je narod u sprezi sa mafijom. iako već desetak godina imate ne samo probranu već i širu publiku. a tako će biti i kada me ne bude. prisile. a on se izdrţavao dajući časove da su Srbi tu bili nešto kao šiptarska plaćenička tenisa po boljim kućama. I. Srećom moju literaturu i te kako shvataju i pravi akademici i prave domaćice. uzme istorija. Jer. ako papa Vojtila. već.Oprostite." Književna kritika prećutkuje Vašu literaturu. nemojte se iznenaditi. a Kosovska bitka vodila između Turaka i Albanaca. sponzoriše svakog dana mafiju i ovu lošu drţavu uništavajući sebe i svoje bliţnje. . i jedno neizbežno. moćni Cezar. Uostalom da li je bolju sudbinu kod Srba doţivela Anica Savić Rebac. Dakle. Svaki drugi građanin u Srbiji puši i tu nema nade za opstanak. Onda narod padne u kolektivnu depresiju i . ako i odem u .Ne ljutim se na knjiţevne kritičare jer oni. narod. bez.puši. Duvanska mafija nije u sprezi sa drţavom. već. Tako je sada. Metohija se više ni ne pominje. sasvim naučne studije o tome kako se Nabokov. kao gospodin pisac. Za kraj. sa svog vatikanskog prozorčeta objavi svetu da je Isus. Ako neko i razume nema hrabrosti da javno stane u odbranu "srpskog Ruţdija". uveliko objavljuju knjige da je Isus zapravo Cezar i ja sam jednu takvu knjigu i doneo iz Hajdelberga. već. ali ne mislite li da je sve to malo Jovanovići zato što smo to nategnuto. ne imponuje onaj mučenik razapet na Golgoti. odustao sam od Srbije. duhovnost. po pravilu. uskoro. a hoće u Evropu. čak i kao tema za epistolarni. ekološko pitanje: nisu li Srbi ugroženi i posledicama NATO agresije? . a onda i genetsko nasleđe. kultura. Jednom narodu se. vek. se piše i nova istorija sveta. prvo." .Odgovoriću vam pitanjem. Od Broza do danas.Naravno. Jer. već. Više puše od Turaka i Grka. Dţordţu Bušu kao vladaru sveta. na zapadu. I vredi li onda zapodevati ekološke teme u Srbiji? To sam shvatio još pre deset godina i zato sam i odustao od svakog javnog. ne razumeju ono o čemu pišem. Julije Cezar. otići ću kao Vladimir nećete čitati. se uveliko pravi jedno sasvim novo hrišćanstvo za 21. ekološkog angaţmana. " vojska!? Ne piše se samo nova istorija o Kosovu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful