Dragan Jovanović, novinar, ekolog i pisac kontroverzne literature

ISUS JE U STVARI CEZAR
Piše se nova istorija sveta, Zapadu potrebno sasvim novo hrišćanstvo Dragan Jovanović, novinar, ekologista i pisac "kontroverzne literature ("Ţitije Savino od Bogumila, monaha", "Marijino jevanđelje", "Memoari Pontija Pilata" i dr.). Ne pojavljuje se već godinama u javnom ţivotu, a sve manje ga je i u NIN-u gde je na platnom spisku.Prošle nedelje, na filozofskom skupu "Istorija i istina" u Velikoj Plani, Dragan Jovanović nas je podsetio i da je filozof iz one generacije 68. iz Kapetan Mišinog zdanja. Njegov rad o Ničeovom shvatanju istorije i istine bio je, naravno, "filozofski iskošen" i "iščašen". Zašto baš o Ničeu, kada je, ovih dana, u Beogradu, u modi, recimo, Hana Arent? - Niče nas uči da je istorija, istorijska istina nešto što se reciklira, prerađuje, pravi za istorijske potrebe i ciljeve naroda i jakih istorijskih ličnosti." Kako ste došli na ideju da su Aleksandar, Isus, Cezar i Buda jedna te ista ličnost? - Iščitavajući silnu istorijsku građu naišao sam na četrdesetak sličnih ili istih biografskih podataka iz Aleksandrovog i Isusovog ţivota, počevši od imena, prvi se zove Isandar, a drugi Isa; i jedan i drugi umiru u trideset i trećoj godini. Ustvari ne umiru, nego su i jedan i drugi u trideset i trećoj raskrstili sa svetovnim ţivotom i povlače se u duhovni ţivot, u Indiju, Kašmir. Zatim, malo je poznato da je Buda počeo da se prikazuje u ljudskom obliku tek kada je Aleksandar pohodio Indiju. Treba li da vam kaţem da je Budino prvo kraljevsko ime Isidarta što znači isto što i - Isandar!" Sin na Vimbldonu - Ako niste znali, moje radno mesto je, odavno, na Vimbldonu. Ja sam kao tata-trener doveo mog sina Vuka do Vimbldona, a ove godine on je doveo šesnaestogodišnju Mirjam Kazanovu iz Švajcarske. Stigli smo do trećeg kola Vimbldona, do centralnog terena, tamo gde vojvoda od Kenta dolazi po naslednom pravu, a mi

Srećom moju literaturu i te kako shvataju i pravi akademici i prave domaćice. Shvatite. Dakle. ne imponuje onaj mučenik razapet na Golgoti. ekološkog angaţmana. ako papa Vojtila. Uostalom da li je bolju sudbinu kod Srba doţivela Anica Savić Rebac. uveliko objavljuju knjige da je Isus zapravo Cezar i ja sam jednu takvu knjigu i doneo iz Hajdelberga. već. ekološko pitanje: nisu li Srbi ugroženi i posledicama NATO agresije? . po pravilu. bez. Julije Cezar. nemojte se iznenaditi. kao gospodin pisac. se piše i nova istorija sveta. a tako će biti i kada me ne bude. Ako neko i razume nema hrabrosti da javno stane u odbranu "srpskog Ruţdija".Odgovoriću vam pitanjem. moćni Cezar. odustao sam od Srbije. I vredi li onda zapodevati ekološke teme u Srbiji? To sam shvatio još pre deset godina i zato sam i odustao od svakog javnog. Onda narod padne u kolektivnu depresiju i . čak i kao tema za epistolarni. ali ne mislite li da je sve to malo Jovanovići zato što smo to nategnuto. prisile. na zapadu. Na zapadu se. sasvim naučne studije o tome kako se Nabokov. Jer. Više puše od Turaka i Grka.Ne ljutim se na knjiţevne kritičare jer oni. a hoće u Evropu. Jednom narodu se. ne mislite li da uskoro Evropu. uzme istorija. Tesla i ostali. I. Od Broza do danas. a on se izdrţavao dajući časove da su Srbi tu bili nešto kao šiptarska plaćenička tenisa po boljim kućama. Svaki drugi građanin u Srbiji puši i tu nema nade za opstanak.Naravno. vek." . Za kraj. Dţordţu Bušu kao vladaru sveta. . već. i jedno neizbežno. sa svog vatikanskog prozorčeta objavi svetu da je Isus. Duvanska mafija nije u sprezi sa drţavom. a Kosovska bitka vodila između Turaka i Albanaca. već. Metohija se više ni ne pominje. duhovnost. " vojska!? Ne piše se samo nova istorija o Kosovu. otići ću kao Vladimir nećete čitati. se uveliko pravi jedno sasvim novo hrišćanstvo za 21. već. Tako je sada. a onda i genetsko nasleđe.Oprostite. ustvari. iako već desetak godina imate ne samo probranu već i širu publiku. ne razumeju ono o čemu pišem. kultura. prvo. sponzoriše svakog dana mafiju i ovu lošu drţavu uništavajući sebe i svoje bliţnje. zasluţili krvavim teniskim filozofski roman? radom." Književna kritika prećutkuje Vašu literaturu. Jer. ako i odem u . uskoro.puši. je narod u sprezi sa mafijom. narod.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful