P. 1
Branislava Bozinovic Recnik Srodnih Sanskritskih i Srpskih Reci

Branislava Bozinovic Recnik Srodnih Sanskritskih i Srpskih Reci

|Views: 29|Likes:
Published by Andras Varga
Branislava Bozinovic je najveci srpski strucnjak za sanskrit
Branislava Bozinovic je najveci srpski strucnjak za sanskrit

More info:

Published by: Andras Varga on Aug 08, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/26/2014

pdf

text

original

Branislava Božinović

Rečnik srodnih sanskrtskih i srpskih reči

I DEO
(od slova a do slova t sanskrtske azbuke)

Pešić i sinovi

Beograd, 2000.

1

SADRŽAJ: Uvod Objašnjenja Oznake Glas a TV— "dijalog" povodom najnovijeg mondualizma izmeñu predstavnika zabrinutog policentričnog i bezbrižnog monocentričnog sveta Glas ā Glas i Glas ī Glas u Glas ū Glas ķ Glas e Glas o Glas k O vremenu i savršenstvu Vrlo mali sanskrtski rečnik, pa ipak dovoljan za opis stanja na planeti Bhuvi O mogućnostima bližeg odreñenja porekla Srba O karmičkom lancu, oslobañanju i spašavanju Eshatološke opcije rezervisane za agresore Glas kh Glas g Preslikavanje ljudskog "grupašenja "na nebesnike Glas gh Glas č Glas čh Glas dž Glas džh Glas Ń Potpunija objašnjenja Teškoće Indijski i domaći izvori

2

UVOD

Ovaj rečnik je odgovor na bombardovanje Jugoslavije od strane NATO pakta 1999. godine, sačinjen skromnim sredstvima autora i uz veliku podršku onih lingvista koji su povezali jezik i sposobnost mišljenja, pa se čitalac moli da ne zameri što je argumentacija srodnosti sanskrta i srpskog jezika propraćena slobodnim asocijacijama na ovu i njoj srodne zavisnosti. U knjizi "Jezik i lingvistika", profesor Ranko Bugarski citira Edvarda Sapira: "Jezikje putokaz ka društvenoj stvarnosti... Ljudska bića ne žive samo u objektivnom svetu, niti samo u svetu obično shvaćene društvene delatnosti, već su u velikoj meri izložena milosti i nemilosti onog posebnog jezika koji je za njihovo društvo postao sredstvo izražavanja. Prava je iluzija zamišljati da se čovek prilagoñava stvarnosti u osnovi bez upotrebe jezika i da je jezik samo slučajno sredstvo za rešavanje specifičnih problema opštenja i razmišljanja. Činjenica je, naprotiv, da je stvarni svet u znatnoj meri nesvesno izgrañen na jezičkim navikama grupe." Bugarski zatim svojim rečima detaljnije obrazlaže Sapirove stavove: "Teorija jezičke relativnosli potiče iz osećanja da su u izražajnim sredstvima svake govorne zajednice tokom bezbrojnih generacija nataložene tradicionalne vrednosti, verovanja i načini interpretacije okolnog sveta. Ovaj repozitorij duhovnog i kulturnog života zajednice smatra se, tako, nečim što njenim pripadnicima nameće odreñene nasleñene životne filozofije, koje su nesvesne i kojima oni ne mogu da izmaknu jer su čvrsto ukorenjene u samom njihovom jeziku. Valja odmah istaći da ovde nije samo reč o dobro poznatim vezama izmeñu jezika i kultiire u širem siiiislu, kakve se ogledaju u leksikonu pojedinili zajedmca kao odrazu njihovog neposrednog ambijenta... Meñutim, hipoteza jezičke relativnosti postulira nešto dublje od veza izmeñu jezika i kulture, ilustrovane u leksici: ona tvrdi da postoji veza izmeñu jezika i mišljenja, manifestovana prevashodno u gramatici i to takva veza koja gramatičkoj strukturi svakog pojedinog jezika pridaje izvesnu ulogu u odreñivanju prirode i granica onoga što se posredstvom toga jezika može misliti. Drugim rečima, ovde se podrazumeva da struktura jednog jezika nije bez uticaja na formiranje pogleda na svet ljudi koji njime govore i da se otud polazeći od jezičkih podataka mogu legitimno izvoditi zaključci o vanjezičkim pojavama". Dalje, prof. Bugarski komentariše tekstove lingviste B. L. Vorfa: "Ovakva razmišljanja izmamila su iz Vorfovog inspirisanog pera često navoñene formulacije o tome kako različiti jezici na razne načine segmentiraju i klasifikuju svet ljudskog iskustva. podvrgavajući ga analizi kakvu diktira posebna unutrašnja logika njihove strukturalne organizacije, iz čega proističe da je negde duboko u ustrojstvu svakog jezika već sadržan niz krupnih a nesvesnih predpostavki o prirodi i egzisteniciji." Zatim sledi citat iz Vorfa: "Mi rasecamo prirodu po linijama koje su zacrtali naši maternji jezici: to nas vodi ka jednom novom principu relativnosti, koji govori da isti fizički materijal ne otkriva svim posmatračima istu sliku kosmosa, osim ako im je jezičko nasleñe slično." Po rečima Bugarskog: "Dakle, Francuzi, Kinezi, Arapi i Hotentoti (na primer) ne vide svet istim očima, ili preciznije, ne vide isti svet. Jezičke konfiguracije sadrže kategorije i forme kroz koje svaka ličnost ne samo opšti sa drugima nego i analizira prirodu, primećuje ili zanemaruje tipove odnosa i pojava, kanališe svoje rezonovanje i izgrañuje zdanje svoje svesti." Ili, odreñenije, rečima samog Vorfa: "Zapadna kultura je putem jezika izvršila privremenu analizu stvarnosti i, u odsustvu korektiva, odlučno se drži te analize kao konačne. Jedini korektivi leže u svim onim drugim jezicima koji su kroz vekove nezavisne evolucije došli do drugačijih, ali isto toliko logičnih, privremenih analiza." Bilo je lingvista kao što je Šlajher na primer, koji su naslutili neke vrlo bitne tendencije tvrdeći da je u oblasti jezika progres ostvaren i završen pre osvita istorije, tako da u istorijskom periodu beležimo opštu retrogresiju i dekompoziciju koja vodi fizičkom izumiranju jezika. Sanskrt, "samskrtam" - završen, kome bi bolje odgovarao atribut "savršen", formulisan je Paninijevom gramatikom, za koga se smatra da je živeo u Taksili, na severozapadu Indije, izmeñu 6-og i 4-og veka pre Hr. i da je pre njega bilo najmanje šezdeset i četiri lingvista koji su se bavili utvrñivanjem 3

čiste vokale i veliku transparentnost. zapadne Evroarije više silom nego duhom na čitav svet. Iz korena. Odatle 4 . naredbodavni. nastavcima se obrazuju glagolski oblici i imeničke i pridevske osnove na koje se dodaju padežni nastavci. Paninijeva gramatika "Aštadhjaji" ima osam poglavlja i oko tri i po hiljade pravila saopštenih na najkoncizniji mogući način da bi se mogla lako memorisati. Biće da su duboko bili u pravu oni lingvisti koji su pod maskom razvoja sagledali degenerativne promene koje vode fizičkom uništenju jezika. ponosu zapadne civilizacije. nauka je logika sa logistikom. dakle. ogroman broj reči je jednosložan sa jednim takvim i od njemu sličnih teško raspoznatljivim vokalom pa je ovo jedini jezik za koji se moraju organizovati kursevi namenjeni strancima radi savladavanja teškoća u razumevanju govornog jezika. Andre Šuraki. Poseže se. dogañajima koji u našoj svesti izazivaju požar reči. indeks sintetičnosti modernog u odnosu na staroengleski jezik opao je od 2. Hebrejska se misao napokon nameće zahvaljujući nediskurzivnoj dijalektici koja oslobaña stvari što prolaze. futur ne prestaje oblikovati prezent. Sanskrt je mrtav jezik jer njime više ne govori nijedan narod u Indiji. ne idejama. i genijalni Bhartrhari iz 7-og veka posle Hr. Došljaci su zatekli bratsku grčko-latinsku civilizaciju i možda bi se pokazali doslojnim takvog nasleña da u njihov svet nije zajedno sa hrišćanstvom uplovio semitski kod mišljenja. Zahvaljujući obilju pojmova i elastičnosti obrazovanja novih. Zapad je razvio logos civilizaciju. u svojoj moćnoj verbalnoj okosnici. od velikih lingvista posle Paninija ne mogu se zaobići Katjajana iz 3-eg veka pre Hr. isključivi i rasizmom obojeni monoteistički Stari zavet. u trojnom ritmu svojih nepromenljivih korena. najdalje se od sanskrta. logičkog pozitivizma.12 na 1. otimaju misao apstrakciji i nameću je kao čistu aktualnost. ljudskog uma. u engleskom ono niti važi. Bujica uskoro donosi sav naš pristanak. istočne Indoarije duhom po čitavoi Aziji. vremenom su razlike dostigle takve razmere da je mulam zajedništvo postalo teško prepoznatljivo.68 što ukazuje na porast analitičnosti na račun sintetičnosti. "mūlam". pa nije nikakvo čudo što raste smisao za detalj i opada smisao za velike sinteze. punina je konkretnog tu i nameće nam univerzalnost zbilje. pogotovu oni apstraktni. Pre Paninija teškoćama vedskog jezika bavio se Jaska u svojoj "Nirukti". koji služi kao etalon jer je prajezik nepoznat.. uključujući i srpski.zakona ovog jezika. koji sam sobom nije u stanju da reprezentuje celovitost bića. Koliko znam. Za razliku od sanskrta i srpskog jezika kod kojih važi načelo "Piši kao što govoriš" i obratno. Prva na svetu. filozofija je mesto gde "logos dolazi do sebe". Ako ih je nekada krasio isti duh. Atom je rascepljen i donekle proniknuto u genetsku spiralu. tako se semitska misao nameće kao imperativ: ona nasrće na nas dogañajima. Sanskrt ima vrlo složenu gramatiku. Po oceni malobrojnih kompetentnih stručnjaka koji znaju klasične jezike. meñutim. istovremeno ga objektivno procenjuje: "Hebrejske reči. nastupilo bi mucanje. kruti. sanskrt i savremene jezike sa evroarijskog stabla. predlozima i redom reči u rečenici obezbeñuje se očuvanje smisla. Predloga gotovo da nema i svaka reč u rečenici. Nesumnjivo je da su Indoevropljani ostvarili najveći uticaj na planetarna istorijska zbivanja u tri poslednja milenijuma. udaljio engleski. vokali su mahom pomućeni. ali je izvesno nedostojno da bi se moglo nazvati filozofijom. iz raspoloživih korena nedavno je u Indiji završeno prevoñenje vokabulara svih naučnih disciplina na sanskrt. koji se inače divi semitskoin duhu. a najbliži njemu ostao srpski jezik. Tako gore naše spokojne ograde. bog je logos. namera je da se on uvede u redovne školske programe. niti može da važi. sa "Vakjapadijom" ili "Traktatom o upotrebi reči u rečenici" u kome se bavi sintaksom i filozofijom gramatike. Temeljno nediferencirani značaj semitskog vremena daje joj nenatkriljivu evokativnu moć: preterit je uvek samo predznak aorista. dok filozofska misao skončava na odru anglosaskog pragmatizma. Osim toga. filozofije i nauke izbacile sve grčke i latinske reči od kojih se brojne mogu naći u sanskrtskom rečniku u ovim uglednim oblastima. S druge strane. ukoliko bi se iz modernih jezika i pogotovu iz vokabulara religije. bez potpornja ikakvog formalnog logičkog reda. Svi su idoli srušeni u ime jednog. Gramatika engleskog jezika gotovo da više ne postoji.. bez obzira na broj reči u njoj. može da zauzme mesto svake druge reči bez ikakvih posledica po smisao iskaza. za vrlo starim jezicima ne bi li se označili takozvani novi pojmovi. ili nečeg trećeg što još nema ime. Autor knjige "Židovska misao". Patandžali sa svojom "Mahabajšom" iz 2-og veka pre Hr. nefilozofski. ona napučuje našu tamu jednim prisućem. on je živ i njime se i usmeno i pismeno služi duhovna elita Indije.

svet očigledno da nije popravljen. Činjenica je da danas jedan Anglosas sa štabom Jevreja žari i pali po svetu. neumoljivo analitičkom. ili bolje reći sudar dvaju načina mišljenja. istaknutu ulogu moraju imati "izabrani" što se više nego bilo šta drugo dopalo hrišćanima. može smatrati razvojnim i srećnim istorijskim dogañajem. Nedvosmisleno nam je saopšteno da će pobeda mondijalizma biti poslednji istorijski dogañaj i da u njemu nema mesta za filozofiju. zaborava prošlosti. Posle "Milosrdnog anñela" trebalo bi uvesti zaštitnu odrednicu: antisrbizam. On nije bio u stanju da prihvati prirodne razlike. ili bolje rečeno bukvalnošću. jer se dogodilo ono što se najmanje želelo: potiskivanje arijske sklonosti i smisla za filozofiranje jednim modelom duha lišenog sposobnosti za apstraktno mišljenje. i sami su postali progonitelji nasiljem šireći religiju ljubavi. Semitski duh nije uspeo da pronikne u stvarnost i u ljudsku prirodu onako kako su to u vrlo davna vremena umeli indijski mudraci i filozofi. poput onih u izmaštanom raju nebeskom. tek poslednjih nekoliko vekova procvetala nezavisna filozofska misao oslonjena na roñačke izvore Starih Grka. Po svoj prilici. institucije koju je sam bog "ovlastio" da može." Uzgred budi rečeno. Zato je neprestano proročki jurišao i na stvarnost i na ljudsku prirodu ne bi li im. prve ukorenjene u semitski i druge u arijski način mišljenja.ne sme ništa reći da se ne bi zaradila etiketa antisemite. da bi posle toga i nakratko. naročito ne po prve. sa žaljenjem može konstatovati da je pokušaj povratka svome i srodnome bio neuspešan. stalno čeznući za jednim idealizovanim i statičkim stanjem stvari i odnosa. u ime sina. teško je reći. on se njih i njihovog dinamizma bojao. Ne mislim da se susretanje. Osmotre li se ukratko duhovna zbivanja u Evropi za poslednje dve hiljade godina. čemu filozofija"! Semitska svetinja uspela je da svojom konkretnošću.osvetnika predvoñenih Sabaotom. iako se radi o dva naroda gotovo istog jezika. smatram da bi svet bio bolji i duhovno bogatiji da su pridošlice prihvatile i nastavile ono i onako što su i kako su to činila njihova braća po krvi i jeziku. izbor boga gotovo da je bio privatna stvar pojedinca. bolje rečeno odnos Hrvata prema Srbima. Danas se. čiji je genij jasnoća. po metodama preporučenim od strane proroka Amosa . Podrazumeva se da u stvaranju tog idealizovanog sveta u kome više neće biti ni razlika ni suprotnosti. Kroz optiku indijske mitologije gledano. Jevreji su dobro iskoristili tragediju holokausta da bi sebe zaštitili antisemitizmom. prevlada i razori dijalektičkom mišljenju sklon arijski duh. tačnost. mera. već razrovašen nepremostivim provalijama. ubijati. Najpre proganjani.mondijalizmu Davida Rokfelera. strahom povratio prvobitnu bezgrešnost takoñe izmišljenu. Naprotiv. katolička mutacija ove religije uticala je u većoj meri od jezika na formiranje pogleda i ponašanje mnogih pa i ovog naroda. Nasilje koje su do tada izvodili državnici i vojskovoñe višestruko se uvećalo sadejstvom "ecclesie militans". ovaj genij koji se spominje u predhodnoj rečenici prošao je kroz transformacije slične onima kroz koje je prošao engleski jezik i kroz njih prolazeći podosta izgubio od svoje genijalnosti. ukidanja razlika. evroarijskog i semitskog. Na armiranoj betonskoj ploči pod kojom je sahranjeno filozofsko blago Zapada ostala je gola sila koja nudi i nasilno nameće model gubljenja identiteta. uočava se srednjevekovni vakum apsorpcije i izvesnog prilagoñavanja semitskog importa potrebama arijskog duha. ''Milosrdni" je jedan od mačevima naoružanih anñela . jer se rabin u apostolu Pavlu njega nije mogao odreći. tradicije i sopstvenog bića u ime starozavetnog ideala poduprtog hrišćanstvom: "silazak carstva nebeskog na zemlju". Hrišćanstvom koje je došlo u paketu sa Starim zavetom. Dogodiće se ono šlo je u Indiji bilo nezamislivo -antagonističko razdvajanje religije i filozofije. čini se da meñu njima vlada potpuno jednoumno razumevanje i da štab ostaje i kad se voña promeni. ovakve militarističke kompozicije podsećaju na Mahabalija ili Ravanu na čelu demonskih buljuka. mnogo bi bolje bilo da je svak ostao na svome i pri svome. Ko je tu u čijim lukama. insistirajući na grehu i kazni.teškoća vernog prikaza te misli na jednom jeziku kao što je francuski. "Čemu istorija. jer je duhu 5 . pa se protiv onih koji se ponašaju gore od nacista i rasista. Stari Grci i Stari Latini. protiv onih koji iz raznih zapadnih establišmenata jurišaju na čitav svet ne bi li ga prilagodili konceptu svojih predaka . Predhodni politeizam bio je nemilitantan. Nije čudo što su se u ranom hrišćanstvu javili gnostici i sekte različitih viñenja. Drugim rečima. za šta očit primer pružaju Srbi i Hrvati. no.

Mnogi su tada. sila je anglosaska. nego neodoljivo podsećaju i na revolucionarnog Semitu Marksa koji je čovečanstvu. Semitski duh je od nastanka tipičan po nesposobnosti za primenu korektiva iz drugih sredina. pa na pitanje: ''Zašto hrišćanstvo kome se pripisuju superiorne performanse nije prevladalo na celoj planeti?". Hrišćanske egzegete. da bi izazvao sukobe meñu narodima u cilju proširenja anglosasko-semitskog "carstva nebeskog" na čitavu planetu. sa uverenošću u istinitost otkrovenja i srednja. Na svoju doktrinu on gleda kao na "jedino tačno i jedino naučno" otkrovenje. I novi svetski poredak nije nov. zapadna. gde se bolje primio jevanñeoski kalem obogaćen mislima velikih klasičnih filozofa. Dogañalo se to u jednom svetu koji je bio na daleko višem kulturnom i civilizacijskom nivou no što je apostol Pavle mogao da pojmi. lučeći i distancirajući sebe od drugih što je preneto i na starozavetne izdanke. On se tako i formirao. on ogovara nepotpuno i zakučasto: "Pa. sugerišući slušaocima da sami dovrše odgovor: svi će biti hrišćani. uspeli su da zapadni svet odvedu na stranputicu ljudske vrste. ali je za uzvrat starozavetni model mišljenja osvajao sve veći prostor. Ideolozi drugačijih prezimena ali slične proročko-mesijanske sklonosti ka idealizacijama koje zbog nerealnosti moraju biti isključive i zahtevati verovanje. Njime se obećava raj na zemlji gašenjem prirodnih razlika izmedu ljudi i naroda. Vremenom su ovi glasovi bili nasilno ućutkani a religija svedena na dogme. tzv. U monoteističkim sredinama i najozloglašeniji ateista nosi u svome umu pečat monoteizma. isključivo i netrpeljivo. na kojoj su se dobro primili kalemi latinskog smisla za grañenje velikih imperija. Model novog svetskog poretka po duhu je starozavetni. u kome su predsokratovci. Sokrat. propasti Zapada. Plotin i njima slični koji su umeli da misle o biću. pak. Dajmo duhu prostora i vazduha. Ni egzegeta. čim se bude okončao razvojni proces. ona je "spasonosna" za čovečanstvo pa se ne treba odricati od nasilja da bi se njome unificirao svet. lišavajući ga svih drugih. Da se može srpski govoriti a semitski misliti dokaze pruža multidisciplinarni egzegeta koji je poverovao u nekoliko dogmi iz raznih oblasti. Ideja je semitska. takoñe. ne gušimo ga više skučenim i dogmatičnim izmišljotinama i nerealnim idealizacijama. ukoliko je stepen retrogresije veći. isto sa istim kao jaje jajetu i svi sjedinjeni u Hristu. idealista. prvo je bilo nanienjeno duhovnoj eliti. Zapad je postao magarac ne kome jaše starozavetni semitski duh. prevoñenjem istorijske dinamike u statiku i ukidanjem "zlog i neposlušnog" filozofiranja u korist onih koji to ne umeju. Jedna ekstremno neracionalna i neostvariva monoteistična koncepcija leži u osnovi mondijalizma. indijska i autentična. nije slučajno. pa će on iskoristiti i hrišćanstvo i preživela religiozna osećanja i sve drugo što mu ide na ruku. predhodno je bilo mudro i suzdržano. zato što je čovečanstvo u razvoju". drugo se lepilo za puk. političkog scenarija kojim anglosasko-semitska koalicija namerava silom da preuredi i usreći čitav svet. Ovakve jezuitske trovačnice treba substituisati sanskrtskim učionicama u kojima semitska svetinja treba da ustupi mesto vedama. znali da stvari ne mogu biti na semitski način jednostavne. aristotelovska upućenost na um i semitska uobraženost zbog izabranosti. islam i 6 . Platon. čak više nego danas. koja crpi hranu iz najdubljih korena. sve je uvek po duhu semitski staro.drugačijem i bogatijem od semitskog bilo nepodnošljivo prihvatanje starozavetne koncepcije boga i teze povratka u bezgrešni raj poslušnošću prema jednom demijurgu. što će imati za posledicu narastanje sumnje u postojanje boga i njegovog sina. i to utoliko više. a što je po snazi duha neuporedivo nadilazilo ono što je od strane semitskog duha bilo ponuñeno. Neobično veliko učešće aktera semitskog porekla. prosto. u zapanjujućem neskladu sa učešćem u relevantnom broju stanovnika. početak od strane filozofa najavljene. ni revolucionar ne uspevaju da iskorače iz kalupa semitskog monoteizma i njegovih nebuloznih ideala. širih i njemu bližih uvida. Rekla bih da su tri grane na indoevropskom stablu: istočna. obećavao raj na zemlji čim nastupi sveopšta diktatura proleterijata. kao što se mora verovati u otkrovenje. Pitagora i mnogi drugi već rekli što su imali da kažu. ne samo da zvuče usaglašeno sa mondijalistima. Aristotel. kao što su Platon. jasno. Dvadeseti vek predstavlja prekretnicu ka sunovratu. U njegova kola su se upregli oni narodi arijskog porekla koji su uprostili jezik. U monoteizmima nema ničeg zaista novog. importovano je bilo priprosto i agresivno. kratko. istočnog pravoslavlja.

nije teško činjenicama dokazati. Umeo je sa osmehom na licu sam sebe da ismejava i sažaljeva. misticizam i sl. Oni odbijaju da čuju drugačije uvide po kojima se na primer monoteizmi svrstavaju u fenomene kalijuge tipične po opštoj degradaciji duha što. Metoda je obogaćena. Badarajana i pogotovu Šankara. podjednako nesposobne za prijem korektiva iz drugih sredina. govoreći često i ono što ne mislim. Hrišćanstvo ima isti starozavetni cilj. ostaje da se vidi. Imala sam priliku da upoznam srpskog Nagardžunu iz jednog sela kraj Svrljiga. statičnost je apstrakcija ljudskog uma. carstvo nebesko. idolopoklonstvo. jer je "spavao dok je bog dobra delio pa je njemu ostao kamen. i dovele do ovoga što nazivamo stvarnost savremenog materijalno obogaćenog i duhovno retardiranog i pohlepnog Zapada. Zapad je indijskoj religiji i filozofiji pridevao pežorativne atribute: politeizam. za večerom. oni najdublji i nesvesni potiču od jezika. jer je sebe zasnovao na segmentu ljudske prirode ne videći celinu. Hrišćanska religija. Kalijuga je prikladnija oznaka. Bolji uvid u uzroke zapadnog batrganja izmeñu racionalnog i iracionalnog dobija se njihovim sagledavanjem i kroz prizmu sveobuhvatnije i stoga mnogo uravnoteženije indijske filozofije promišljane sanskrtom. arijska jezička retrogresija i semitsko odsustvo smisla za diskurzivno mišljenje. ne bih li iz njega izmamila što veće obilje misli. nisu naišle na odziv zapadnog duha nedoraslog i nespremnog za prihvatanje relativističke neizvesnosti. lako se može argumentovati polazeći od obala Jordana i idući sve do zapadnih američkih granica. Otuda se aktuelna i uopšte istorijska zbivanja ne daju objasniti samo golim ekonomskim interesima. Zapad je suprotnost svemu ovome. model idealnog sveta je produkt ljudskog uma.posle progresa ili evolucije sledi regresija ili involucija. umu. nagovešteni rajevi nebeski spadaju u mitologiju. da istom tom logikom pobiti. dinamičnost je stvarnost univerzuma. Da li će Zapad. osim Ajnštajnove formule i njene zloupotrebe. sumnjajući prvenstveno u čula. fabulozno naoružan i u dubokoj duhovnoj krizi. meñutim. jer je najveće idolopoklonstvo i misticizam odnegovao Zapad klanjajući se idolu. čija je fela zbog procesa obrade strpljiva i misaona za razliku od kovača. Prorokovati o tome ne može niko i pogotovu ne onaj kome je strano proročko modeliranje sadašnjosti futurom i futura sadašnjošću. obe jedna drugu podupirući. filozofija i nauka jesu odgovorne za stanje zapadnog duha jer se nema na koga drugog preneti ova odgovornost i ne bi smele sa distance objašnjavati svetu šta se dogodilo izuzimajući sebe od odgovornosti. Dve istorodne struje. Pogrešno je ovako unakaženu stvarnost u kojoj preovlañuje strah od uništenja života na planeti i dalje nazivati razvojem.iluzije. a pod onim drugim nekakvo duhovno uskrsnuće. nedvosmisleno mi 7 . Buddha je savetovao uzdržavanje od zaključivanja. Pokazalo se. suzdržanost.hrišćanstvo. i ono logičko. Monoteističke egzegete dele istoriju čovečanstva na paganstvo i monoteizam. pokazao je da se sve što je mišljeno. Progres jeste ostvaren u sferi materijalnog po cenu osiromašenja duha. Na ovakvim temeljima izgrañeni su indijska tolerantnost. Ona je relativizovala spoznajnu moć čula i uma. prihvatila mnoštvo i razlike kao prirodne pojave." Praveći nekakav zid danima. koja dolazi od jezika tako i sve druge do kojih je Zapad kasno došao i koje. sumnjajući prvenstveno u spoznajnu moć uma. filozofiju. Jednoga dana. podrazumevajući pod onim prvim nekakvu duhovnu beslovesnost. umeli smo da se pregonimo što sam ja namerno podstrekavala. uostalom.čarobnjaka za transformacije. Da je proročko-mesijanski napor bio uzaludan. Nagardžuna. teorije o kolektivnom spasenju ne postoje. nenametljivost. Prirodni tokovi su do te mere narušeni da bi očekivanje uspostavljanja ravnoteže značilo već spomenutoj metafizici dodati još jednu zabludu. razradili su rg-vedski pojam maje . Po lingvistima. majstora . povući u ambis čitav svet. da stvari stoje obratno. samo se individua može približiti idealu kroz moralni i duhovni razvoj. slile su se u jedinstven tok. U pogledu sposobnosti voñenja dijaloga oba izdanka nisu se ni za jedan korak makla od antidiskurzivnog Starog zaveta. Subjektivnost spoznaje rano je otkrivena. skromnost i neagresivnost. fenomenalni svet odstupa od tog modela i nije moguće dovesti ih u stanje podudarnosti. kako ona o kojoj nam govore lingvisti. zaboravljajući na biće i verujući u realnost progresa ljudske prirode i društva. majstora za kamen. istisnule ono što im je smetalo. strahu od boga dodana je ljubav prema bližnjem. Uzroci razlika u načinu mišljenja i ponašanja naroda mnogo su složeniji i stariji od površinskih motivacija. procesi su ciklični . za koji je sirovina bila doterana sa njegovog imanja. metafizičnost.

I egzegete i filozofi i naučnici uvek će tvrditi da su upravo saopštili poslednje istine. dostupnom sloju. sve osvajače. prvenstveno roñačkoj Indiji. Zgañena već odavno neskladom izmeñu onoga što se na Zapadu promoviše i ponašanja tog istog Zapada i ne dobivši zadovoljavajuće odgovore na mnoga pitanja. Samo sanskrt može biti etalon. ne mogu nikada do kraja biti otkrivene. ti ovak . a ako je biće jezik. mada je. koje. dok će vrlo mali broj imati duhovnu snagu da sam relativizuje svoje spoznaje poput Indijaca i mog majstor Miće iz nekog sela kraj Svrljiga čije sam ime zaboravila. kao lošeg rešenja i od isto tako loše institucionalizacije religije. kako to pesnici i lingvisti kažu i ako je on najbliži rodak sanskrtu. ja i ti cel dan -ja ovak. kako je to pokazao veliki indijski lingvista Bhartrthari prenoseći sa reči na rečenicu ulogu osnovnog nosioca značenja i smisla. ušavši time u istoriju. Ono što milenijumima traje u kontinuitetu može se naći samo u Indiji. Sudeći po efektima. ona je uspela da asimilira i ostane svoja. Moja istraživanja pokazuju da se srodnost dva jezika očituje na tom najdubljem. kratkovido dodeljuje ulogu operatora progresa. Filozofski duh oslonjen na sanskrt i napajan iz širokog spektra izvora spoznaje nije sebi dozvolio da zapadne u monoteističko jednoumlje i dogmatizaciju. izvodeći iz ovoga proizvoljne zaključke o starosti i kretanju Srba. mogu mnogo bolje nego što je meni pošlo za rukom da putem reči otkrivam površinske srodnosti srpskog jezika i sanskrta. svesno odustajući od monoteizma. njenoj kulturi i civilizaciji. Drugi način je neoprostivo romantičan. Kina jeste stara. Činjenica je da dok su se u sferi duha negovale sloboda i tolerantnost. ovaj metod nije zastareo budući da se prvo prepoznavanje srodnosti izmedu jezika vrši u domenu leksike. Srpstvo ima srpski jezik. Učeći sanskrt i boraveći u centrima indijske kulture. na šta će biti ukazivano uz neke od porodica reči. možda civilizacijski starija od Indije. Stoga reči nisu dovoljne. osim muslimana. Samo snažan duh može da bude tolerantan i da neguje pluralizam na svim nivoima. Ne gubeći nikada iz vida celinu. poštedeo indijsko društvo od divljačkih obračuna poput onih izmeñu hrišćanskih mutanata i socijalnih klasa kojima Zapad. koje je dalo pečat ovoj zemlji. najkarakterističnije i najupornije slojeve srpskog bića. no. prepoznavanje fonetskih sličnosti izmeñu imena nekih geografskih lokaliteta. onda se dubina srpskih korena mora meriti jezikom. Indija je zapravo jedina zemlja na svetu autentičnih vrednosti. Ovde moram napomenuti da sam odabirala prvenstveno ona značenja sanskrtskih reči u kojima se prepoznaju srpske. U svakoj egzistencijalnoj krizi i pogotovo ovakvoj u kakvoj se našao srpski narod. Porast mnogohvaljene analitičnosti i preciznosti kasnijih jezika zbunjuju čitaoca sanskrtskog rečnika jer je ovaj izgubio sanskrtski smisao kako za uočavanje srodnosti izmeñu najšireg spektra fenomena u univerzumu tako i za relativizaciju pojmova. gazdarice. Mada nedovoljan.je saopštio: "Bre. ti onak." Ovakav duh ne može se naterati da bezpogovorno veruje u bilo čija otkrovenja i ideologije jer on je u biću svome jezikom svojim ostao filozofska sumnjalica. mada izvesno. razumevanja i nerazumevanja sa drugim entitetima. mogu se dovesti u pitanje i progres i svrsishodnost okeana prolivene krvi. mišljenja i ponašanja. ja onak. iz brojnih razloga i osobito radi podrške identitetu.a ono si je kako si je. Nadam se da će budući i bolji poznavaoci sanskrta otkriti dubinske gramatičke i sintaksičke srodnosti izmeñu ova dva jezika i ispod naplavaka tuñih uticaja otkriti i razjasniti najstarije. sa srpskim rečima. s druge strane. osvetljavajući istovremeno jezičke uzroke slaganja i neslaganja. no ona je primila nauk indijskog Buddhe. gde sam ispod materijalnog siromaštva otkrila neizmerno bogatstvo duha akumulirano od starina. Prvim se prebira po adventivnim korenima. njenoj misli i sanskrtu. pošavši od Ganga pa naovamo. indijski socijalni život odvijao se unutar krutog kastinskog sistema koji nesumnjivo da ima mana. okrenula sam se Istoku. 8 . dublje od toga njegovo stablo se kalemi na vizantijski i čak na semitski koren. samo sam donekle uspela da naslutim dubinske veze izmeñu jezika. Prema mojoj obaveštenosti i oceni ona se vrše na dva neprikladna načina. sakateći semantički opus sanskrtskih porodica reči (nastalih od istog korena) u kome se sadrže raznorodna i često meñusobno kontradiktorna značenja. po onima koji su izbili pošto je srpski narod preveden u hrišćanstvo i dobio azbuku. a Rgveda cilj traganja za najdubljim srpskim korenima. njemu se nije dogodilo da univerzum redukuje na čoveka i čovekovo biće na um. Gažena je i pustošena od svakojakog bašibozluka. aktualizuju se traganja za korenima. duboko sam uverena. gajeći precenjeno mišljenje o samome sebi.

Uz srodnost sanskrtskih i srpskih reči, ova knjiga otvara neka pitanja i daje odgovore koji se često drastično razlikuju od opšteprihvaćenih. To je stoga što su autora nadahnuli indijska misao i Huserl. Poverovala sam da je potrebno sva uverenja ponovo premišljati ne bi li se otkrile predrasude i zablude. Treba biti otvoren za korektive! Stoga nisam sklona polemičkoj odbrani svojih stavova, pa smatram da o njima svako može donositi sopstveni sud, složiti se ili ih žestoko pobijati. I prvo, a pogotovo ovo drugo, navodi na razmišljanje. Indijci su me naučili da um ume logikom da brani i teze i antiteze, inače nam se filozofi ne bi javljali u parovima. Stoga u njegovu pouzdanost treba sumnjati, pa se pozivam na Sanatkumaru iz Čhandogja upanišade koji za sva empirijska znanja ovoga sveta kaže Naradi: "To što ti znaš to su samo reči." Istina je s one strane reči. Po Badhvi iz izgubljene upanišade, istina je u ćutanju. Da sam mudra poput ovih mudraca i sama bih mudro ćutala. Osnovni cilj knjige ostaje ukazivanje na srodnost srpskog jezika i sanskrta i na nekadašnju duhovnu bliskost Indoevropljana. Nju ilustrujem rečenicom: "Anksiozan sam, šokiran i iritiran kalkulacijama i urgencijama naših dušmana". Ovako se izražavajući, srpski jezik ne zajmi niti iz latinskog, niti iz grčkog, niti iz engleskog, niti iz turskog jezika, nego svi oni zajedno zahvataju iz sanskrta, što će u rečniku biti pokazano. Reč dve o turcizmima. Ovo varvarsko pleme upaloje u Indiju gotovo tri veka pre Kosovske bitke, gde se susrelo sa civilizacijom na vrhuncu i obogatilo jezik pozajmicania iz sanskrta i od njega nastalih živih jezika. Većina reči koje Vuk Karadžić i lingvisti posle njega nazivaju turcizmima, zapravo su turske pozajmice iz Indije. Za ovaj uvod neka kao argumenti posluže: kabadaliija, divan, at. Većina srpskih reči vezanih za religiju kao što su: crkva. kandilo, oltar, post, bog, višnji i mnoge druge nalaze se u sanskrtu zajedno sa nacionalnim obeležjima: svilen jelek, anterija, opanak. Mislim da je došlo krajnje vreme da se ovo zna! Ne znati to, a usuñivati se na rasecanje srpskog bića radi olakog donošenja zaključaka po kojima on jeste ono što nije i nije ono što jeste, znači nehatno se i bezobzirno odnositi i prema svome narodu i prema samome sebi. Najzad, moram pomenuti da je izvesno da nisam uočila sve slične reči, da je kod uočenih srodnosti propuštena po neka srpska reč, moguće su i greške, pogrešno prepoznavanje sličnosti, sanskrtske reči nastale dodavanjem prefiksa gotovo da nisam uzimala u obzir, pa se čitaoci mole da svoje primerke knjige dopune onim što sam ja propustila da učinim. Rezultat ove vrste napora može biti zaista vredan samo ako do njega stiže tim dobrih poznavalaca mnogih jezika, no ovo nije prvi slučaj u nas da ozbiljan posao zavisi od dobre volje i prilježnosti upornog pojedinca. Nadam se da mi za dovršavanje posla, odnosno za obradu srodnih reči od slova "t" do slova "h" sanskrtske azbuke, neće biti kao motiv potrebno bombardovanje. Na kraju, izražavam duboku zahvalnost mome pokojnom ocu Svetislavu Božinoviću koji je negovao moju intelektualnu radoznalost i upozoravao me da ne budem lakoverna, profesoru Radmilu Stojanoviću koji me je učio sanskrtu i Arue Volteru koji me je uputio da na nasilje i poniženje uzvratim ironijom i cinizmom. jer ne umem da očuvam duhovni mir na način kako to uči Indija: zato i dalje ostajem "kraj nogu" velikih učitelja Jadžnjavalkje i Buddhe, bez nade da ću dosegnuti ono što su oni nazivali znanjem i prosvetljenjem. Najzad, ali ne i poslednji, tu je i moj izdavač, kome u najvećoj meri zahvaljujem za poduhvat iznošenja ove knjige na svetlost dana.

Maj 2000 godine. Beograd i Vražogrnac Autor rečnika

9

OBJAŠNJENJA PITANJE: Šta čitalac treba da upamti da bi lako čitao sanskrtske reči? ODGOVOR: 5 oznaka 1. ş je za nas, koji nemamo cerebrale, isto što i: š 2. ñ je nj (kao: njiva); nj je n-j, oba glasa se jasno čuju 3. dugi vokali obeleženi su crtom iznad oznaka: dugo a je ā itd. 4. glas h se uvek jasno čuje, kao i svaki drugi glas. Na kraju reči, najčešće imenica muškog roda, označava se sa: h i čita blago propuštajući prethodni vokal: Šivah - Šivaha, Agnih - Agnihi, Dhenuh - Dhenuhu. 5. m (sa tačkom iznad) označava nazalizaciju prethodnog vokala, kao na primer: samtrasa - potresen, za razliku od sambuddha - probuñen, gde je "m" identično sa "m" u "more". -u nemogućnosti pisanja pisaću ga kao boldovano-podebljano

SVE OSTALO ČITATI KAKO PIŠE, BEZ OBZIRA NA OZNAKE. PITANJE: Kako je organizovano izlaganje materije? ODGOVOR: Graña je podeljena po porodicama reči. U zaglavlju svake porodice reči daje se sanskrtska reč i pored nje fonetski njoj najsličnija srpska reč. Značenja u sanskrtu i u srpskom ne podudaraju se uvek. Ispod zaglavlja dati su pojedini članovi porodice (uži izbor iz rečnika), sa značenjima reči u sanskrtu. OZNAKE G. glagol: koren, sa 3. licem jednine sadašnjeg vremena, koje je u srpskom postalo infinitiv. Glagol nastao od imenice označava se sa (den), nepotpun glagol označava se sa (dg). Glagoli se menjaju po 10 vrsta. Sa promenom vrste menja se i značenje. Kako je većina glagola i prelazna i povratna, da se ne bi opterećivao tekst, dat je oblik za 3. lice jednine sadašnjeg vremena samo za prelazni oblik - nastavak "ti". Ako se javi nastavak "te", glagol je samo povratan. I. imenica: imenice su date u nominativu singulara (Ns). Većina imenica muškog roda završava se na "h" (sa tačkom dole), ženskog na "ā", "ī" i "ū", srednjeg roda na "m" (umesto m-sa tačkom, koristi se u ovoj knjizi m, zbog tehničkih pogodnosti). Tamo gde je drugačije, označeno je u zagradi, pored imenice. Imence se menjaju po 8 padeža u singularu, dualu i pluralu. Tamo gde imenica nije data u (Ns), označeno je kako je data: du-dual, pl-plural. rod je označen sa: muški (m), ženski (f), srednji (n) P. pridevi i glagolski pridevi i prilozi: za njih je data osnova. Napomena: Svi oni glagolski oblici koji se u srpskom jeziku nazivaju glagolskim prilozima u sankrtu su pridevi jer se svi menjaju u rodu, broju i padežu. Oni se javljaju u aktivu i u pasivu, svi za sadašnje, buduće i prošlo vreme: (ps) - pridev vremena sadašnjeg (srpski: prilog vremena sadašnjeg) (pb) - pridev vremena budućeg (srpski: nema) 10

(pp) - pridev vremena prošlog (srpski: radni glagolski pridev. prošasti glagolski pridev) Odgovarajući trpni pridevi su: (tps) - trpni pridev vremena sadašnjeg (srpski: nema) (tpb) - trpni pridev vremena budućeg (srpski: nema) (tpp) - trpni pridev vremena prošlog (srpski: trpni glagolski pridev) (pvp) - prilog vremena prošlog (nepromenljiv i u srpskom i u sanskrtu) Nepromenljive reči, kao na primer predlozi, date su sa oznakom (ind) uz P. LZ. - lična zainenica PZ. - prisvojna ili pokazna zamenica B. - broj U. - uzvik (sl) - složenica od dve ili više reči RVK - Srpski riječnik Vuka Stefanovića Karadžića RV - Rg veda

GLAS "a" - kao anterija amh, amhate, hajati amhah, hajanje, anksioznost G. amh, amhate - priljubiti se, sljubiti se, gušiti se, zadaviti se, brinuti I. amhah (n) i amhatih (f) - uznemirenost, uzrujanost, nemir, dodijavanje, mučenje, kinjenje, briga, neprilika P. amhura - stisnut, prisiljen, uznemiren, uzrujan Sanskrt bi mogao poručiti srpskom jeziku: "na šķĦosi na amhase me" – " niti čuješ niti haješ za me !" Biti moderan, "u trendu" i ''in", znači neizostavno znati engleski jezik. Ne znati da je engleski jezik najudaljeniji, a srpski jezik najbliži sanskritu, znači ne znati jedan od osnovnih uzroka nesklada izmeñu srpskog i anglosaksonskog načina mišljenja, pa verovati da on potiče od pre dva veka ili od dnevne 11

pisanje.šūnja (sl) . kredibilitet i čine ga mogućim. Čula su prijemnici. koji se i sam rasprskava u mnoštvo slogova. Zato je Rg-veda čuvana i sačuvana. nije moderno. prave od njega "reality". Ne imati svoga. sadrži potencijale koji se.samsthānam (sl) . "kha". "Čistoća je pola zdravlja (telesnog)". najavljenih prvim artikulisanim slogom Aum. nastajanje nečega ni iz čega nije moguće.mukhah (sl) . jedan početak. Uz pomoć ove porodice reči biva jasnije šta je starim Arjama značila moć govora: .zadovoljstvo. na Zapadu. Šiva akşarā . Guliver drži u šaci čopore Liliputanaca upućenih u naučne metode manipulacije ljudskom svešću i upotrebe ubojitih sprava. Rg veda je svedočanstvo velikog pesničkog umeća i uzor kako se jedan moćan jezik može upotrebljavati na veličanstven način u cilju spoznaje istine. ukida se vokal "a". Moć uticaja svete tajne ispovesti na duhovno zdravlje ispovedaoca nije bila nepoznata prvom naučnom ispovedniku. govor akşaram . budi na distanci". Pojam "razvoj" ima zavidnu učestanost u usmenoj i pismenoj komunikaciji savremenog sveta. rasprskavaju u mnoštvo materijalnih obličja. od kojih nastaju reči i govor. Istok kaže: "odmakni se.umetnost prenošenja reči i pojmova prstima . Prvima nisu potrebni psihijatri. "ga". voda akşara . nadahnuti vidilac istine i pesnik. slog AUM. nastaje transformacijom nečega. učenik akşara .Svet tišine i praznine: šunjam.reč. manuskript (povezivanje slogova) P. Zapad kaže: "uvali se u život do guše".pozajmica od Egipćana . Prozna forma prepušta se laičkom opštenju. jedan kraj i nekoliko hiljada godina izmeñu. Uz to se podrazumeva "neskršivi" biblijski koncept: jedan odsečak na usponskoj pravoj liniji. "hitić dana".sanskrtski pristup bio obrnut: prednost je data vokalima i glasu "h". pa azbuku čine slogovi: "ka".neartikulisan Gornjem treba dodati da je za razliku od starih semitskih pravila izostavljanja vokala u pisanom jeziku .jedna od 64 umetnosti i lepih veština akşara . Reči uobličene u smislene narativne celine mogu pričiniti veliko zadovoljstvo. Nekada je javno mnjenje kreirao pesnik poezijom. Onaj koji spoznaje intuitivno. izražava se stihom. aksarah . nego na glagol: verovati. Rišije mudrac. akşara . Ulaganje u drugu polovinu predstavlja promašenu investiciju. Jedna od osnovnih razlika izmedu istočnog i zapadnog načina mišljenja uočava se povodom odnosa: čovek i dinamika života. daju mu tzv. jer sve što nastaje. Gullivera & Co. "gha" itd. a-kşarah ne-skršiv I. Čula i um pripadaju materiji. Intuicija je najmoćnije sredstvo spoznaje. ne bi moglo doći do prvobitne artikulacije prvobitnog sloga.slovo. Valjda nije sporno da je u životu bolje oslanjati se na glagol: znati. Ovim Istok uči kako se izbegava anksioznost i štošta drugo. svi su anksiozni. reč. sa univerzumom i silama opšti se himnama. oni su materijalni nosači duha čije je sredstvo izražavanja govor. kojima se "oživljavaju" po prirodi "mrtvi" konsonanti. njemu odgovara umetničko uobličavanje govora u stih. danas preovlañuje proza. Poezija nema vek trajanja. Ma kako da je sumanut cilj upravljačkih struktura. kosom crticom ispod nosača oznake za slog. Svetom dominiraju prozna dela mamutskih struktura za proizvodnju i disperziju laži. Govor teče poput vode i neuništiv je. na mahove.mač. um prerañuje i osmišljava čulne percepcije posredstvom jezika. zvuk. sa zaključkom: ono što je došlo posle bolje je od onoga što je 12 . drugi moraju imati svako svog dušebrižnika. na dnevnoj informaciji utisnut je rok upotrebe: jedan dan. slugeranje. slog. Da je uništiv. logički ga osmišljavaju. u cilju izdvajanja konsonanta. žrtva. Skup stihova je himna.muşŃika (sl) . Spoznaja stvarnosti nije neposredna. ispovest je pola zdravlja (duhovnog). vokal."imati puna usta slogova". svakom konsonantu imanentan je vokal "a".politike koju vode imenom i prezimenom odreñene ličnosti. mada nije potvrñeno da su on i sledbenici mu efikasniji od prethodnika. Liliputanci. sve sam naučnik do naučnika. pa se čini da je izmeštanje pastve iz ispovedaonice na kauč bilo uzaludno. Višnu. blaženstvo. pogotovo u onoj zemlji čije su nebo pohodili oni sa kauča.

ne stiže. "najnovija sinteza na najmoderniji način".pomodno . kao što je: štrikanje vrlo sumnjiv germanizam. da vidljivo oko vidi sve što je njemu vidljivo. no. nije nikakav turcizam..i . radije sudi i presuñuje drugome. On bi. što će reći bez opoziva. pa se otada planinari nizbrdo. No. nego udariti afirmatorskom polovinom po negatorskoj.prezrenim . nego ciklično. pa dalje nema. Ako se. ali. počinje indiskretni teror diskretnog "da-ne" tiktakanja moždanog mehanizma. Srbin videći zna i znajući vidi. "Da . akşi oko I. šta vredi. vreme ne ponaša po .bhū (sl) .bibliji .bezbožnicima. 13 . po nekima .. "Je sai" i "Ich weisse" pokazuju da Francuz i Nemac. kad njega nismo svesni. pa "kom opanci tom i obojci". umesto da razrešava samim sobom izazvane dileme. umesto da se sa "ne" distancira i protivi preovladujućoj dogmi. Kažu da sprava može izazvati po sebi nazvanu kompjutersku bolest i nesanicu. u RVK zvezdicom označena. Važno je biti uporan i tekovinu sprovesti u praksi dosledno i do kraja. Uzgred budi rečeno. Sloboda i teror uvek idu zajedno kao tiktakanje sata. Anglosas gleda i vidi: "I see"..nama. on retko dominira nad umom a ovaj. On pravi kompjutore. Da li će se bolest proširiti i na um. Blaženstvu kontinuuma vraćamo se u dubokom snu.. jedna od gornjih složenica pokazuje da se umesto reči mogu koristiti prsti. pa svaka polovina ratuje protiv one druge. bez sinteze i bez intervencije praktičnog uma. ono što postoji i biva (bhū) Stari su znali da se može biti slep kod očiju. Dualističkom umu treba dohakati monoteističkim metodama i naučiti ga da se odaziva samo sa "da-da-da". ili nedaj Bože za neke intuitivne spoznaje. tk. Stvarni kontinuum preslikali smo u nestvarno tiktaranje satnog mehanizma. svima onima koji su za "da-ne" opcije. ali šta mari. i da se nevidljivo vidi nevidljivim okom duha. U protivnom sektašima. akcelerirajući ispraznu pomamu: novije od novog i najnovije od novijeg. pa ga ukalupi u svojom genijalnošću obeleženi vremenski trenutak.ne" našeg uma funkcioniše po principu našeg izuma: diskretnih matematičkih veličina. hrišćanstvo i islam. videti. bez snova. te da reč: muštikla. izum na neki način supstituiše Boga. lociran na planeti zemlji. što se dogada čim se kantovski čisti um hegelijanski rascepi nadvoje. moderna. Indijski jogi ume da isključi mehanizam i bez potonuća u dubok san. svakako mogao uvideti. ne piše se dobro. svak za sebe.po -nama . osim dalekovidosti očitovane na voajerskim modnim revijama. ili.oko akşī (N du) . globalno i zauvek. slično: premoderna. Kad već ne može umu da poveća kapacitet. jer se njome dolazi do zaključka da se odavno presaldumilo preko planinskog vrha. Obožavalac mehaničkih idola to ne razume niti zna čemu bi ono njemu moglo služiti. lepo je biti stalno budan na zapadni način. Prava dijalektička borba suprotnosti. raskoljnicima i svim politeističkim bezbožnicima. mašineriju povrh mehanizama.bilo pre. bolji od panteizama i politeizama. jer može sve i svakoga da poveže u "net" za ulov riba radi držanja svih ribarenja "under control". Šta drugo činiti sa najnovijom tekovinom raspolućivanja uma.vidljivo. ne bi li se uhvatio korak sa večno . kao što je atomska bomba. akşi (n) . zasad je predmet nagañanja.modernim vremenom. ima. "bolja" od egipatske pumpe za navodnjavanje. beskrajnim pripisivanjem jednog latinskog prefiksa jednoj francuskoj izmišljotini. Osim toga. Duhom viñeno izvodi se u sanskrtu od glagolskog korena: vid . otud obilje vidilaca koji znaju ono što niko ne zna. naprosto. jedno-te-isto: tk. akşi . jereticima. postmoderna. Sjajan primer šta se sve sa kosmičkim vremenom može zbiti ako ga zgrabi neki lokalni. Borba bi mogla biti vrlo zabavna da se ne radi o opstanku zdravog razuma. kojim slučajem.po . Ako se na semitski način izbace vokali pojava se razjašnjava zamaglivanjem. sve zna. uvideti. tk. osim samo sebe. nesumljivo. jer se samo tako razmišljajući stiže do "nepogrešivog" zaključka da su monoteizmi. alternativu ne treba uzimati u obzir.gledati. što ne znači da je uvideo. barem da mu ubrza ritam. iako ne vide dalje od svog nosa.Sunce i Mesec P. Čim se osvestimo. ili obratno. pogotovo ovi mladi. Vrlo je važno i poučno vršiti distinkciju izmeñu pre i posle.

Već samim postavljanjem problem ohrabruje. ceo. osim Sanskrćana i Kanta. akşah.kretati se vijugavo.gorivo. sagoreo Evo nekoliko složenica: agni . Sunčev kamen 14 . agnih oganj angarah ugarak G. Kant je vreme definisao kao apriorni iskustveni uslov naše spoznaje. pa se ne treba ponavljati. akati . apsolutizovati ili relativizovati. šta je to što mi možemo meriti. pečen. sposobnost varenja. potpun O kontinuitetu i diskontunitetu bilo je govora ranije.bīdžam.bremenit ognjem agni . pogrešno a-khanda ne-pokidan I. zvuči gordo aristotelovski. ukoso P. žrtveni oganj. ak. ići tamo-amo Glagol poučava kako se može izbeći neizbežna sudbina. akşnajā (instrumental.upaljen. budući da svaki nerešen problem više obećava od rešenog. akhaĦda . broj 3.roñen iz ognja agni . osovina I."ognjena planina". akati se G.dža . plamsati I. bog ognja. da je ono apsolutno. geografska širina akşāgra .oganj. akhaĦdam . vulkan agni .parvatah.klin osovine Raspolućenost vlada i meñu onima koji su na istoj geografskoj širini i dužini. relativista Ajnštajn. zbog ljudske maštovitosti.kalpa . Koliko znam. akşah . angārah i angarākah . angāraka . "Sve što nije izmereno. ne reče. žuč itd. agnih (m) .nefragmentaran. no niko nam. zlato agni .dragulj Sunca. akati.tapah . koso.onaj koji ima ognjevitu prirodu agni . agati . ind.poprečno. dijagonalno. drugi "da se klin klinom izbija". kretati se tamo-amo.osa. osovina. ag.pečen na ognju agni ."klica ognja".pakva . ugarak P.) .manih .toplota ognja agni .ak. osa.vijugati. da se ono može sabijati i rastezati. drvo i ugalj. neisprekidan.kilah (sl) .vreme P.garbha . Reči su tu da bi pokazale šta su Sanskrćani mislili o vremenu bez spominjanja onoga koji od potpunoga pravi nepotpuno i celinu razbija na delove da bi mogao meriti. nije istinito". sveznajući apsolutista Njutn. Jedni vide spas u obrtanju oko osovine. aksnaja koso. pogotovo prilikom razmišljanja o smrtnosti i besmrtnosti.

1988. pa nañeno. ako ne još više mitovima i legendama. ovnu ili jarcu i ima snagu bika. iz tela sedam svetlosnih zraka. Koliko se njome izgubilo zaobilaženjem zdravorazumskog rasuñivanja. žrtvenu kašiku i dr.rahasjam. sa zemlje odnoseći žrtve i himne hvale bogovima. drugo. 1 Wendy Doniger O'Flaherty: The rig veda. Bhrgu prokle Agnija kletvom: "Žderi sve što ti se na putu nañe!" Agni se pravdao da je govorio istinu i da je kletva neumesna jer se odnosi na "usta bogova". mahalicu.1 U samkhji. kad krenu. navelo je autore himni da njegovu tajnovitost transponuju na plan ideje o nečemu što je bilo izgubljeno."Poznavalac svih stvorenja" i njihovih tajni. od kojih radžas odražava agnijev dinamizam. on je idealan posrednik izmeñu dva sveta.agni . juri na žrtvenim životinjama. Penguin books. uvek na tragu bitne niti kojom se svezuju delovi u celinu. Priroda njegova. problem prognanih nismo rešili ali smo ga jasnim načinili sa malo reči. zlatnim zubima izbijaju plamenovi. Oganj gori u zvezdama i na ognjištu Sunca.āgārah . transformacija obličja. stići će do pojma apsoluta. okićenih šiljatim. U kružnom toku izmeñu neba i zemlje. budući da je Agni demonu dojavio šta se sa izabranicom njegovog srca dogodilo i gde bi je mogao naći. u biljci."Prijatelj svih ljudi" i Džatavedah . pa Bhrgu vide 15 . silazi sa neba na Zemlju. pravi nastavljači rgvedske misli. odvodi do osnovne preokupacije drevnih predaka: kakva je priroda univerzuma. ispomažući se prastarim indoevropskim simbolom: oganj na ognjištu. zavoleo je ženu obećanu nekom demonu. Upanišadski rišiji. kao i žrtvenog obreda."Misterija ognja". ognjište agni . Riši Bhrgu. ontološke podloge svih bića i stvari. dvostruka je: apolonijski-kultivatorska i dionizijski . Od latentnog agnija pošavši. prvo. agni . dom. odgovara nam Rg-veda. Čim se rodi.proizvoñenje ognja motanjem – uvrtanjem drvenog štapića u drvenu daščicu.brahmane. te iščitavanje smisla i značenja iz najstarijih dela sanskritske literature još nije privedeno kraju. u nameri da ga ugase. plamti na kućnom ognjištu i u ljudskom telu. životinji. toliko se dobilo. štapić i daščica su otac i mati ognja agni . nadahnjuje pesničku imaginaciju: "agnih mūrdhā-divah kakup patih pķthivja ajam apām retāmsi džinvati" "oganj je glava neba i vrh muž zemlji ovoj u voda semenu život podstiče" Neumoran i sveprisutan. naslov 10-e knjige Šatapatha . od kojih je najpopularnije: čovek riñe boje sa tri noge i sedam ruku u kojima nosi simbole. buktinju. drvetu. roñenje i umiranje agnija. Zagonetno pojavljivanje i nestajanje. Naziva se imenima: Vaišvanarah . Vedska i brahmanska religija odlikuju se maštovitošću i neuporedivom sposobnošću simbolizacije. poći će od misterije agnija i stići do apstraktnih pojmova: brahman. brzo se s njom po vedskom obredu venčao i još brže bez nje ostao. psihofizički procesi odvijaju se na potki od triju niti. sekiru.vāhah-"vozilo ognja". proždire roditelje i u pepeo pretvara sve čegagod da se dohvati. Iz usta. kružni tok. toplotu i munje sa plodonosnim kišama. poreklom od vetrova i sa imenom: "Nastao od plamena". on čas posreduje. odveo je. guna. Ognjevita. čas se spori sa bogovima atmosfere. koji nas. dok ga raspiruju.ognjište svete vatre Iskazom: "Prognani žele da se vrate na svoja vekovna ognjišta".manthanam . Antropomorfizaciju prirodnih sila nije izbegla nijedna religija. krije se u oblaku.vitalistička. Agni je antropomorfizacijom dobio mnoga obličja. kao putokaz. vodi i pod zemljom. reinkamacija. s neba donoseći svetlost. atman.

jer se izvinjenjenjem ne menja duh bilo koje religije.Soma -Sarasvati. i kletvu ublaži rečima: "Kao što Sunce toplotom i svetlošću pročišćava prirodu. Neko će reći da nisu umeli. Velika metla malog semitskog duha počistila je obilje ideja i problem zavisnosti čoveka od univerzuma i smisla njegovog postojanja redukovala na odnos: JHWH . i nisu religije. monoteizam je na nebesa preslikao najogavniji ovozemaljski oblik vladavine jednog neprosvećenog apsolutiste. nisu 16 . Novo nije zatiralo staro. da izvinjenje ne može da važi. Najgore su prošli i najgorima se pokazali oni koji su svoj politeizam trampili za tuñi monoteizam. Agni." itd. ostaće trajno obeležje indijske misli i poštedeti Indiju od sramne i opake monoteističke isključivosti.. Religija treba da oplemeni čoveka... Agni je agens. najdragocenija žrtva je piće besmrtnosti Soma. Filozofska skepsa.himna. uklopiće se u široku reku indijske religioznosti.žrtva . čime je misaoni sistem velikog Arijca Zaratustre neoprostivo vulgarizovan. mada su na sva pitanja za koja nisu imali odgovore i na ona za koje nema odgovora odgovorili: "Tajni su putevi gospodnji!" Semitska vera je vera bez pogovora. i jedna meñu njima od 9 strofa. Surja. Njena svetlost obasjaće Istočnu i Jugoistočnu Aziju. da li je po svojoj moći. zato treba početi sa svetim knjigama monoteista. Ovih reči nema u sanskritskom rečniku. da ostane monoteista. kolebljive u duhu. Od 1028 rgvedskih himni. ono se na njega naslanjalo i bogatilo ga... pročišćavaj sve ono što budeš plamenovima dohvatio!" Bog Sunca. Umesto demokratskog politeističkog panteona. Bhakti pokret.himna antropomorfizacijom postaju božansko trojstvo Agni .narod Izrailja: jedan bog izabran od strane jednog naroda i jedan narod izabran od strane izabranog boga. uz napomenu.Sarasvati očuvala se u brižljvo čuvanom sanskritu da bi se njime čuvalo i sačuvalo milenijumima stvarano duhovno blago neizmerno kreativnih Indoarijaca. Vak . mudrost i širina duha prvih rišija. Običnom čoveku dopušteni su grešnost. njemu je suprotstavljen drugi bog. jedinstvom trojstva: oganj . Mislioci nisu proganjani i spaljivani na lomači. na primer. Onoga koji je željan susretanja sa univerzumima mišljenja onaj koji ima iskustvo treba da upozori na važnost redosleda susretanja. poslušnost i pokornost. zasnovan na vedskom poimanju Agnija kao najintimnijeg dela bića. I danas se u Indiji dva puta dnevno izvodi žrtveni obred: agnihotrah. one. Oganj . Indija je zemlja velikog znanja i najdužeg pamćenja u kojoj niko nikome nije prevrtao jezik u grlo da bi ga ućutkao kao što je hrišćanstvo postupalo sa bogumilima. Kako jedan svemogući i svevideći bog ne može biti lišen odgovornosti za zlo.žrtva . oni su hrišćanska specijalnost. Veliki evropski pesnik nasloviće pesmu posvećenu Buddhi: "Svetlost Azije". supruga boga Brahme. raskoljnikom.. Satana. autora himni. ili po čijoj je moći postao jedini vladar. izlivanje mleka ili rastopljenog maslaca u oganj ognjišta radi očuvanja porodične kohezije i njenih veza sa univerzumom.da je preterao. Soma je nestala. inače. monoteističke religije su istorijski krvoloci.. lični odnos sa izabranim bogom. pogled upiru. oko 220 posvećeno je Agniju i Somi. Semiti su bili uvereni da je njima bilo dato totalno spoznanje. kako to. no. bog zla. rodno mesto filozofije.. knjige nisu uništavane. ima nekoliko. biva u apsolutističkim sistemima.za Srbe.. Žrtvenici u temenima trougla simbolišu tri sveta: nebo.. to je kao kad se deset stogodišnjaka uhvati za ruke . U njemu je sve prosto i jasno da prostije i jasnije ne može biti. zemlju i atmosferu... inače se papa ne bi izvinjavao. bog vetra Vaju i Agni obrazuju najstarije indoevropsko trojstvo. sa istim završnim stihom: "Ko je bog kome treba da služimo žrtvom?" "Ko je prvi. ali potraga za besmrtnošću nije prestala. himna je reč: Vak .boginja govora i mudrosti Sarasvati.. Samo onaj neobavešteni po pitanju svoga i tuñeg.. Sve što je u Indiji nastalo bilo je autentično. najzaslužnijim za radikalno iskorenjivanje politeističke tolerantosti. Svetovi se povezuju žrtvenim obredom.samo taj može. zapravo. Prirodno je poći od prostijeg i ići ka složenijem. Od ognja sa domaćeg ognjišta uzima se ugarak radi paljenja vatre za obred venčanja ili prilikom nastanjivanja novog doma. Ona je džinovska akumulacija kompleksnog kulturnog nasleña. Za razliku od Indijaca koji su rano spoznali sve spoznatljive istine spoznajući da ima istina koje nikada neće biti spoznate. po kome su učvršćeni moćno nebo i zemlja. da od njega načini boga. nauman da sledi put svojih predaka od juče . većina ostalih drugim bogovima panteona. po kome duh prožima vasionske prostore. iz neznanja. niko nikoga nije nazivao jeretikom i sektašem. taj koji je postao. Žrtveni prostor ureñivanje po modelu trougla. s posebnim osvrtom na Stari zavet. dopuna svetskog vokabulara novim pojmovima. tako i ti. razume se. na koga obe vojske.

Zašto me to pitate? Pa mi ništa nismo krili otkad smo se na planeti pojavili. Marketing i menadžering čuda čine. Tamo gde nema filozofije i ne izvrši se sinteza na planu bogova. Adama Smita. iz jednog centra na sve strane sveta. evo. takoreći od samog početka! (Policentrični predstavnik uzvratio je "oduševljenjem" od samog početka.mondijalizam jeste monoteizam u najširem smislu reči. ODGOVORE daje monocentrično .ako se sinteza izvrši na filozofskom nivou. "don't they?" Mnogo sam čitao. nedaj bože. mi smo se. ona i pozajmljena religija ne mogu da idu skupa. namenjeno celom svetu. Zna se ko je počeo prvi da pravi velike pare. sad ste me načisto razočarali. ne znate više ni ko ste ni šta ste. što nam se putem knjiga nikada ne bi moglo dogoditi. Varvari su oni koji ne znaju da prave pare i da upravljaju svetom. jer odražavaju zabrinutost. niti im je snaga duha podjednaka. mondijalističko. Da su o jednom znali pokazuje gornja i druge himne.svestrano. Rokfeleri i tako to. Zahvaljujući njemu. treba biti umereniji. Ah! Umalo da zaboravim na internet. Apsolut je jedno. zar ne? "Don't you?!!" Niste još! Ma šta kažete! E. s njim se naprosto utapate u veliki. sinteza na planu bogova predstavlja jedino rešenje. Svaka filozofija mora da stigne do pojma apsoluta. sreli. pa ko zna neka pravi. Tv— "dijalog" povodom najnovijeg mondualizma izmeñu predstavnika zabrinutog policentričnog i bezbrižnog monocentričnog sveta PITANJA koja bi trebalo da budu zbunjujuća." PITANJE: Šta mislite o mondijalizmu? ODGOVOR: Šta da mislim osim da se može samo mondijalistički misliti! PITANJE: Zar ne mislite da je takvo mišljenje jednostrano? ODGOVOR: Varate se ako mislite da ima dvostranih i. pravi mondijalizam. ali tamo gde do njega stiže sa zakašnjenjem od nekoliko milenijuma. šareni svet. mada sam sa varvarstvom lično raščistio čim sam pročitao prvi deo biblije. proglašen za jedinoga. Darvina i Marksov kapitalizam. niti je po prvi put na planeti . niti su na istom intelektualnom nivou. zna se kojih. pozajmi se tuñi. ko ne zna. pa. Rgvedski rišiji i biblijski proroci jesu intelektualci." Mnogo bolje nego vi! "Thank you.nacentrirani predstavnik koji drčnošću teži da zabrinutost pretvori u neopreznost. višestranih. prema tome. no. Tamo gde filozofija i religija idu zajedno. Odkud toliko hrišćanskog čuñenja povodom "pojave" agresivnog mondijalizma? Zar on nije nastavak starozavetne netrpeljivosti i hrišćanskog prozelitizma? Niti je nov. PITANJE: Šta je cilj mondijalizma? ODGOVOR: Pljačka i preraspodela plena u korist bogataša. pa se on raspadne u trojstvo. biće svestrano. postavlja policentrično nacentrirani predstavnik. pa je gadno zasmrdelo na kozirjev sir i na opoziciono ovče mleko) PITANJE: Šta činiti sa demokratskom idejom vladavine većine nad manjinom? 17 . jedan bog nije apsolut. Svako je jednostrano. što se nisu za jednoga odlučili dokaz je njihove mudrosti. Tamo gde nema filozofije. čim bude "practicaly" postalo mondijalističko. Ne svih. nepotrebna je na planu bogova. Rotšildi. mislim svetski .uspeli da izvrše sintezu mnoštva bogova u jednog. PITANJE: Dobar dan! Kako ste? ODGOVOR: "Good morning. posvetiti se ti-viu. razume se. nek'se besi! PITANJE: Zar pljačka nije ponašanje koje smo pripisivali varvarima? ODGOVOR: Samo mi njih ne spominjite! Upravo sam dobio zadatak da civilizujem varvare.

. oseća se tržišna nestašica kontinenata za osvajanje (čujem da je kod nekih u pitanju šećer i zejtin). Koješta! Hrišćanski i. vajka se preneraženi predstavnik i baca diskretan pogled na improvizovani upitnik. Zar blaga vest ne upućuje na milosrñe i praštanje? ODGOVOR: Koješta! To je bila i ostala uteha za slabe! Zar niste čuli za Ničea? Šteta što taj nije nas bolje poznavao. nadam se da ste razumeli. od hrišćanskih misionara i od papa lično. Ne mogu svih da se setim. mi mnogo trošimo. didn't you?" PITANJE: Vi ste hrišćanin. Izgubili su silno vreme i pogotovo "last century". mada mi je rečeno da dolazite iz nekakvog antipragmatično-smotanog sveta.prepreka našem drangnahostenu. resursi su iscrpivi. ne treba brinuti zbog recidiva. razaranje i uništavanje. javljaju. kojim slučajem. "you know. i tako to. jer bi ibermenša još bolje formulisao. you know. jer su vas pragmatizam i protestantizam (i još koješta na "p" ) odveli u kolonijalizam? ODGOVOR: "Not at all!" Pa znate. Većina je proglašena za svece. iz dogme. naš najveći doprinos religijsko -filozofskoj misli ovog bednog čovečanstva. Priseća se da je imao nešto vrlo važno da pita. Da je nama onolika 18 . U meduvremenu. "could be very bad. sa podvučenim naglaskom na ubijanje. Sve je naučno! I filozofski! I bihevioristički! Drugim rečima. Nažalost. učeći se kako se dolazi na vlast i kako se osvaja svet od cara Konstantina i kralja Davida. o jednom bogu celog čovečanstva. verujte. do bola i do daske humano! Ojačali smo. Setio se!) PITANJE: Šta mislite o onom delu sveta koji sebe naziva pravoslavnim hrišćanima? ODGOVOR: Mislite na one što su donedavno dizali sopstvene svetinje u vazduh? Prava kornjača. daljinski. Njegovu teoriju. Dovoñenje robova iz Afrike nije popularno još od čiča Tomine kolibe. razvili smo "very good" nove metode. mada mi ne pucamo tako daleko. sve to košta. crnci u državi. U oklopu sanjaju kako da proñu kroz iglene uši u carstvo nebesko. a ako ne izmanipulišeš. Počinjemo sa isporukama oružja i stvaranjem haosa. na daljinu. bolje reći doktrine ili. bombarduješ. uopšte. Ako ste. Druženje sa divljacima. daljinskim i mobilnim. praćakajući se u plićaku i mutljagu nasleñene barice. Kako je ideologija nastala? ODGOVOR: Prostim sabiranjem odabranih biblijskih ideja o grehu i kazni. valjda. PITANJE: Da li se pri izboru grešilo? ODGOVOR: Bože sačuvaj! Mi smo nepogrešivi jer smo pragmatični. Zauvek! Pazite! PITANJE: Odakle crpite toliko samopouzdanje? ODGOVOR: Iz mondijalističke ideologije. skrajnut izvan glavnih biznis -tokova i strujanja. sa isključivim pravom kažnjavanja pomoću tekovina naučno-tehničko-tehnološkog progresa. Vekovima drži glavu u oklopu i gubi vreme. I hope". pa na kraju nestaju. srpskog porekla: "did you make up your mind? A?" ("I don't mind do you mind". organizovani kriminal i drogiranje da bi sami sebe istrebili. bez boravka meñu varvarima. Istorijske promašaje pravdaju širinom duše. da reč koju ste upotrebili potiče od kolonijalne robe. završimo sa ulaganjem kapitala i izvlačenjem profita. istorijom i čovečanstvom. izmanipulišeš pa zezneš. Mi ne tražimo ništa više od kontrole svetskog tržišta. znate i sami. ako baš hoćete. s posebnim osvrtom na Jehovu i na Darvina.ODGOVOR: Prvi put čujem! Odakle vam ta ideja? Ako je u pitanju nekakva antička bolest. a ako nećete. razume se. Pragmatizam je. ostao je demobilisan. Mi smo pozvani da izvršimo svetsku mobilizaciju. Javljaju se. moraćete! PITANJE: Hvala na obaveštenju. istočnjački misticizam! Mogli su biti dvostruki kornjačin oklop. ali znam da su vrlo informativni. zdušno koristimo prilikom kloniranja. eto vam moje metafore. pa smo hteli-ne hteli kaubojskog konja morali zaokrenuti unatraške. od katoličkih kraljeva i kraljice Ibi. Ispred konja ide si-en-en da svet upozori na naš mondijalisdčki stav: manipulišeš. "That's all!" PITANJE: Osećate li grižu savesti pred bogom. kažu "šta" i kažu "kako". bez nas. štit Istoka prema Zapadu i štit . Nema kod nas trte-mrte. Pragmatizam mobiliše! Ko god nije mobilisan. Mnogo ih je.

a mene i sekretara odlikovati Nobelovom nagradom za mir i ljudska prava. samo "money. Izazvaćemo ratove izmeñu religija i time iscrpsti ionako drevnošću istrošene Azijate. PITANJE: Po mome mišljenju i pod uslovom da u vašem društvu smem da mislim trebalo bi biti oprezan sa Azijom. Zasad se služimo najmlañim i najfanatičnijim islamom. spojena Amerika. i nama i većini sveta stalo je do neprofitabilnih ideja koliko do lanjskog snega. Indijance. U toku je kompjuterska simulacija po novom i tajnom metodu. Maksimiziramo našu dobit i tuñe gubitke. Ukinućemo mondijalizmom sva sveta mesta. iz čista mira! Ali. te rulje crvenih i crnih ne bi ni bile vredne spomena da nisu dale sjajan povod za snimanje besmrtnih filmova. Što se iskustva tiče. Smeškanje. "You know". Evroazijska Amerika. zbog profita od turizma i od hadžiluka. preferiram Vejna i Divlji Zapad. Možda je duh sa idejama bogatiji. mada. Zar ne vidite da se ona munjevito raširila širom planete? Prilepčiva je. šta se tu može. Ne može se tek tako i besplatno dospeti u hrišćanski svet odabranih. Zamislite samo više silom nego milom metode širenja hrišćanstva. Setite se samo Skarlet O'Hara. ono o čemu je hrišćanstvo od nastanka sanjalo. bez problematičnih vernika. Prokletstvo zatvorenih sistema! Zato smo se još više zatvorili da bi druge što više otvorili. onoliki resursi i onakav geografski položaj. usput izražavajući zabrinutost. Logiku smo prevazišli nelogičnim metodama. Naša istorija je počela u apsani. tu smo nenadmašni. samo se smeškaju. nego teritorijalno. naše je mišljenje da je mnogo bolje biti bezidejan.. lično. Ja. konačno ostvariti. Izvanredno su talentovani za terorizam. sve sam simulant do simulanta. ceo svet Amerika. koju mi. tek. on je. a zatim pridobiti. poput side! PITANJE: Kako nameravate da prevaziñete otpore koji će nastati od dubokih razlika u kulturnom nasleñu? ODGOVOR: Mi ne ronimo u dubine. istaknuto prozirni. ha. ne mislim duhovno. Mi smo više za plićak i silu. odjedanput. Veći su od mnogobožačkih idola i od faraona Ramzesa. Što se naše duhovne snage tiče. Likove slobodarskih deklaratora iskesali smo u steni. samo ako je sredstvo efikasno. preziremo. osim ukidanja suprotnosti uništavanjem. PITANJE: Da li je mondijalizam zaista nova ideja. pa će mu se san onako usput. osim svete stene sa našim svetim predsednicima. money". mi nju crpemo iz našeg skorojevićstva. osim ako su u pitanju nafta i antički ćupovi. to je najlakše. da nas svet ne bi opet pohapsio. videlo bi se još jedanput šla mi umemo. uz američki. mada smo u proseku manje pismeni od prosečnog Egipćanina. ali. umesto sebe zaluñivati obiljem ideja. Uostalom. zato toliko insistiramo na našoj slobodi i bezbednosti. nije ništa drugo do potvrda naše verske i rasne tolerantnosti. Druga Amerika. One su najstarije društvene institucije širom planete? ODGOVOR: "Don't worry!". Jedan bog. Šta kažete? A! Još kad biste znali ko rukovodi simulacijama i optimizacijama. Amerika oko celog globa. vidite. U pitanju su najstarije i najstrpljivije kulture? ODGOVOR: Tačno ste uočili. dosad ste mogli nešto da maksimizirate samo ako ste prethodno nešto drugo minimizirali. suprotnosti se privlače. Hristocentrizam za centriranje sveta. poznavanjem vas mogu najpre zbuniti.zemlja još jedanput. Mi smo sa malo duha i nekoliko tričavih ideja kreirali nešto malo vrlo propulzivne kulture. Ono čoveka čini neodlučnim. Nikako da izmirimo zakonitu Saru i robinjicu Agaru. pa čovek nikad ne zna šta mu misle. sve čisti modijalizam i humanistička renesansa. pa Džon Vejn. Verujte. pa cilj opravdava sredstvo. Nismo opterećeni onim što se drugima u istoriji dogañalo. Zato smo izazvali naprsline na oklopu bez zrna baruta. Morali smo ih ubijati. na neki način. Imaju neku neprozirnu harizmu. Što Hristos u Kusku liči na Indijanca. Što se ideja tiče. bez sile. mada sam po prirodi pitom poput državnog sekretara. nema šanse! "Third Rome". pa se njihova i naša idolatrija ne mogu tretirati kao posledice iste vrste primitivizma. Uzmite na primer. spasonosna za spas čovečanstva? ODGOVOR: Pa. mada i sa njima imamo nekih problema. mi se ne trudimo da upoznamo njihove zamumuljene i zakukuljene kulture. prošireni monoteizam. pa papsko iskustvo. koliko ja mogu da vidim.. a ovamo. ne biste ni 19 . ha! PITANJE: Mislite li da će ići lako sa zatiranjem religija. verujte.

desno batrganja. Videćete! Bili živi (što je malo teže). ratom protiv zvezda. mnoštvo. gotovo da je nedostižan: spolja beli mermer. sve će njemu biti jasno. po raskoši i po uspomenama. ODGOVOR: Šta ja imam da zamišljam kad je sve već smišljeno.što bi rekao Haksli: kutija upakovana u mermer. hvala . pokupi trake sa najnovijim otkrovenjem i ode. početak.dole i levo . ja sam vas. biblija uživo. Zabeležena je izvesna zabrinutost izvesnih i izvesno repliciranje neizvesnih. ne misleći tako. verujte. agra agrar I. iks . PITANJE: Kako zamišljate novi svet posle pobede mondijalizma? -postavi predstavnik poslednje i ključno pitanje. ODGOVOR: Upravo je u realizaciji grandiozni projekat još grandioznijeg encefalografa. Na obali reke Jamune. samo malo neozbiljnije i još opasnije. cilj. Biće to pravi raj na zemlji. mada se ništa ozbiljnije nije dogodilo..puta. Imate li još neko glupo pitanje? ODGOVOR policentričnog : Nemam. PITANJE: Kako ćete znati da ste u tome uspeli? . Posredovani um posredovaćemo mnogostruko. Sve je ostalo po starom. ako treba. Mi se ne bavimo tuñim odgovorima na naša pitanja.voda agra . odmah biste se predali. pa. Biće novih rešenja. Nema razlika. svemoćna informatika u rukama moćnika! Da li je ikada na planeti bilo toliko pozitivnosti na gomili. bez prefiksa i sufiksa.za trenutak posunmjali u uspeh. hvala! POZIV monocentričnog: Doñite nam opet u projekat mondijalizma. agram . ako treba pet puta. Mogula. Budite poslušni. opsova svestrano obrazovani predstavnik. Naumni smo da mondijalizam proširimo na univerzum. pe. pa s njom na modnu reviju kusih i razvrcanih modela bogato ukrašenih simboličnim broševima. agra . nemilo prebijanje izmedu nemila i nedraga. do. slušajte.reče.vrh. vrednost. nedaleko od Crvene tvrdave.en . Svakoj svesti biće nesvesno dostupan pristup na sveopštu svest. Imate li nešto protiv? ODGOVOR policentričnog: Imao bih. nabijem ti ga u do.) ODGOVOR policentričnog: Više "grave" nego "great".ali. NASTAVAK monocentričnog: Što god mi drugom radimo sve je "very grave" vodi pravo u "grave". da se više nikad ne vrati.reče. unutra intarzija u mermeru 20 . želeli ste.. Znaćemo da smo uspeli kad se na ekranu džina. Smirićemo mi razigrani ljudski um. njihovog utvrñenog dvora.na . najbolji Agra je naziv grada sa sanskrtskim imenom koji je neko vreme bio prestonica porobljivača Indije. bolje reći. umesto gore . i ode na sastanak sa sekretarom. ODGOVOR policentričnog: Neka. Antologijsko delo Holivuda. Uostalom. ali nisam siguran da ćete shvatiti! NASTAVAK monocentričnog: Ja nisam tu gde jesam da bih shvatao. potomaka Džingis-Hana. on nije nešto impresivno . deset puta. milo em drago. UČTIVOST monocentričnog: Stvamo. Sunčeva amplituda i dr. Zar jednakost i pravda nisu iskonska čežnja čovečanstva. nema na čemu . spomenik jednoj ljubavi i svedok više velikih zverstava. Interviju je zabeležio zavidan uspeh i naišao na širok odjek u svetskoj javnosti. Po originalnosti. prema nama otvorili! "Great!" A! Šta kažete? "How do you do?" (More. podignut je slavni Tadž Mahal.. reda radi.ne izdrža predstavnik. nema sporenja zbog razlika.gah (sl) . agra .voda (zato što uvek "gura" napred) P.gū (sl) . večna moderna. pitao.prvi. kraj istorije. sa četiri minareta . čemu filozofija. bude pojavila idealna prava linija.. E. pa videli (ko preživi). glavni.

Izvori kažu da je izgradnja trajala 16 godina i da je u njoj učestvovalo 20 000 radnika. s desne strane. umesto reči agrikole. Grañevine i vrtove projektovali su i nadzor gradnje vršili slavni graditelji onoga vremena: Iranci.pesnikinje. najviše Englezi. U Ajodhji se često dešavaju sukobi izmeñu hinduista i muslimana jer je džamija podignuta na temeljima Raminog hrama. Zna se. Iz tvrñave i Tadža odnosili su kako je ko stigao. tim pre što je morao znati "da su i paganski hramovi podignuti po volji njegovoga boga jedinoga. ljubavnici i poliličkom istomišljeniku. goniti. stvari su se izmenile na štetu nekada najcenjenije profesije.Džahangirove žene . odakle nije makao osam godina. ali. izgradi repliku od crnog mermera. na teret i na račun "bezbožnih" podanika. mora se priznati. pokretati. najviše doprineo raspadanju Mogulske imperije. pa je ovaj srce lečio gradeći jedan od najskupljih monumenata sveta. najgori vladar dinastije. nedolično ponašanje za jednog sveca. u čemu su mu zdušno pomagali Mumtaz i njena porodica. ista takva zgrada koja nikad ničem nije služila. uzgred budi rečeno. radi "večnog sjedinjenja u smrti". fanatični islamac. plen je uredno obeležen i složen u Albert-hol muzeju. Istorijskim i sveopštim "razvojem". a zašto je volja bila takva. Nameravao je da naspram Tadž Mahala. složenicu: poljoprivredni proizvoñači. nasilno svrgao sa vlasti sin Aurangzeb. uvek koriste recidiv prošlosti. i odabranica srca Šah .Džahana. biti željan pobuñivanja. odbaciti 21 . a kad govore o seljacima. nalazi se duga i niska pravougaona džamija. ponajviše Šivinih. bila je poreklom Persijanka. Oca je zatvorio u raskošni paviljon jedne od palata u sastavu Crvene tvrñave. na drugoj obali reke. upravljati. terati. koji je. da bi njega. Uživanje u skakutanju veverica po ureñenom vrtu jedino je zadovoljstvo koje posetiocu nudi ovo morbidno mesto. Spomenik zločina: Šah Džahan je nasilno svrgao sa prestola oca Džahangira. kod drugog imena sve je isto. prvo ime znači: "roñen-da-ubija-da-bi-stigao-na-vrh". I podcenjeni hinduista naučio je od precenjenih monoteista kako se postaje netolerantan. što nije nerazumno jer su se u superiornu indijsku kulturu asimilirali svi osvajači. s jedinom povlasticom da može. voziti. Utvrñeno je da se muslimanske grañevine oslanjaju na temelje hinduističkog hrama. kroz prozore paviljona da uživa u svome delu.od raznobojnog dragog i poludragog kamenja. treba pitati nekog ministra za poljoprivredu. niti Srbina koji bi se mogao diviti arhitektonici i raskoši džamije podignute na temeljima Gračanice. adžah adžija adžira čigra G. Ima osećanja jačih od estetskih. pogotovo na sarkofazima. osim što nema vrha. da se sveti Nikola "odlikovao" organizovanim rušenjem antičkih hramova što je. istorija i smrt nisu namerama išle naruku. islam i hrišćanstvo imaju zajedničku sklonost uništavanja svega što je tuñe. roñaka Šah . sve do svoje smrti. uzdišući. koji je već izvršio "zaokret prema agraru". I pored različitih osnivača i doktrinarnih razlika. Biće da su Latini imali u vidu sanskrtske prioritete kad su njivi dali naziv: ager i poljoprivredi naziv: agrikultura. adžati (dg) . simetrije radi. Ako smem sanskrtom da interpretiram ime Dža-han-gir i Dža-han.Tajnu grañevine desno od mauzoleja nedavno su rasvetlili indijski arheolozi. Unutar temelja muslimanskih grañevina pronañeno je na stotine nabacanih kipova indijskih bogova. "Izabranica harema". Srušen je hram jednog boga "bezbožnika". Zašto je to tako. spomenika ljubavi. osim jedne: levo od mauzoleja. mauzolej za ljubljenu i sebe. Avgustin od Bordoa.pobudivati. Nema Starog Grka koji bi bio impresioniran hrišćanskom crkvom podignutom povrh nekog hrama posvećenog Apolonu i Atini. pošto bude umro. da bi se na njegovim temeljima izgradio hram jednoj ženi. na primer. takoñe. "Kralja sveta". Sve su tajne tadžmahalskog kompleksa manje-više razjašnjene. baciti. Spomenik ljubavi: Mumtaz Mahal. Prvenstvo da budu pitani imaju oni koji kad god govore o svom resoru ili o zanimaciji širokih seljačkih masa uvek upotrebljavaju reč: agrar. jedan Venecijanac i jedan Francuz. ostaje tajna". adž. kome je Džahangir dodelio titulu: "Izumitelj umetnosti".

naprotiv! Ipak je glavni pokretač bio i ostao Agni sa žrtvenim jarcem. telo. maja. nesumnjivo je bog ljubavi Kama. borilište. te nije na odmet ministru skrenuti pažnju na blagovremeni zaokret agrara prema kozarstvu.paktu. Najveći podsticatelj i izazivač maje.izvor budućih zamajavanja. on mi liči na: agha -marsanah. takoñe. da bi pagani bili privučeni iskonskom svetošću mesta i na njemu. adžah . Niko ne može znati ko bi mogao biti taj prvi. bogme. teško da bi se iko bavio pikanjem lopte. neprikladan za čovečanstvo Porodica reči navodi na brojne asocijacije. večan adžira . otac mnogih naroda ili Izrailj. nije baš sigurno. antagonizam.pramaterija.brz. mada je vrlo verovatno. veliki borac s bogom! U Siriji postoji mesto Malula. Mantrom se u Indiji služi pojedinac.takmičenja. vetar adžanam . gubitnike treba. Što se semitskog žrtvenog jarca tiče. Zbog agona . nije čovek. pa svako mora imati svog žrtvenog jarca."neumoran vladalac". organizovane su olimpijade čiji je razvoj dostigao neviñene razmere. duh je taj koji pobuñuje. Sve što postane masovno postane vulgarno i vrlo profitabilno.I. Lopta je simbol savršenstva i univerzum u malom. onda to mogu biti bogovi: Brahma. Da su moje slutnje opravdane. O kupu kupova i kupu kupa kupova i da ne govorimo. mantru iz sledeće porodice reči. izvedeno od Agnijevog žrtvenog jarca. u kojoj se čuva stari žrtvenik sa rupom na mermernoj ploči za oticanje krvi žrtvene životinje. nehrišćani su čista materija. Višnu. sa crkvom iz IV v. Šiva. adža . i ako ga zamislimo u ljudskom obličju. za vreme odmora i na poljančetu. propraćenih čudesima. ništarija od čoveka adžanjam . Brahma. Šiva. dvorište. i agonija.radža (sl) . pripisano istaknutim hrišćanima i hrišćankama. Najpre. od nje potiču grčke reči: agon. bog ljubavi Kama. Lep i redak primer očuvanja kontinuiteta. Tu će biti poučeni da im je predak Avram. da je podsticanje posao voñe. Ako su u pitanju Srbi koji malo imaju pojma o modalitetima kohezije kolektiviteta.pobuñivač. Da li je od sanskrtskog jarca: adžah izveden grčki: aigos. jarac adžā . može dobro doći Nato . meñutim. takoñe jarac. prevoñenjem u hrišćanstvo. pokretač. nešto je pramaterija . trebalo bi da je očigledno. Sanskrtske reči. jednog dana. beznačajna osoba. terač. smrt P. no. dok se nemudri odluče za jednog. materijalni predmeti. bili oduhovljeni. nego Avram. pa imamo pojave da se drogiranjem tela i lažiranjem "natjecanja" pokvare i telo i duh. gonič. sveopšti antagonizam. budući da se svakodnevno održavaju po najzapuštenijim palankama. da li je grčko hagio . pobiti". Na Zapadu važi samo jedna mantra: "Ko nije pobednik. agonizam. pod motivacijom: "u zdravom telu zdrav duh". ali se inkasiraju velike pare. ljubljeni i podsticani narod lako može postati žrtveni jarac. uz upozorenje da mu nepažnjom i neupućenošću u predhodni TV dijalog. iluzija adžirah . pa. Pokazalo se da takmičenja ne opravdavaju u potpunosti starogrčku motivaciju jer je čovek sklon vitoperenju velikih ideja.. što ne znači da ga treba isključiti iz panteona. Agni.uži izbor činjenica iz biografije. koje jesu za priču. sa likovanjem pobednika i agonijom pobeñenih.podsticanje adžanah . Pitam se.sveto. namerno lukavo politikantstvo apostolske zajednice.neroñen. Sunce. sa hagiografijama . Crkve su grañene preko srušenih antičkih žrtvenika i hramova. kao stoku. dok je semitski jarac nosač kolektivnog greha. čuvar. izazivaju nešto složenije asocijacije: da bi se svet pojavio. na primer. voña. na kome stoji jevanjñelje iz koga sveštenik čita za vreme službe božje.trkalište. Očigledno je.nešto vrlo neprijatno za čoveka kao. okretan adžanja (tpb) . stoga mudri dopuste da ih može biti mnogo. pa ima nečeg opasno dubokog i plitko istraženog u poigravanju loptom i nadigravanju protivnika dotičnim predmetom. Višnu i nmogi drugi.neprikladan da bude roñen.oličenu u jarcu. hitar.adhi . pa. šta bi ostalo od ove starogrčke navade da su "natjecanja" besplatna? Osim dece u školskom dvorištu. 22 . ne Adam. podsticač. u slobodnim časovima. zemljotres adžira .pustinja (bez ljudi). nestvoren. dokazuje sveopšte prelivanje agona u sve sfere života. jer je hrišćanstvo čista duhovnost. bilo je potrebno da neko nešto pobudi. u kritičnom trenutku može doći do kritične nestašice ovih životinja.

odnosno da je razbojnik onaj koji ima nameru da ugrozi i da povredi. Angirasa. inače. blistati. kovrdžati. kao na primer: Čegar. aghajati . adžija i adžiluk."vrlo sjajan". ni moleban.ići u pogrešnom pravcu. vokabular se koristi u emisijama RB: vreme sporta i razonode i o religiji. Aghamarşanah bukvalno prevedeno znači: "izmarširati greh. aghajati grešiti agham greh G. pa koristi sve modalitete sakupljanja potrebnih zasluga. onaj koji ima nameru da ugrozi.ulepšavanje. džarati i sl. čigra.marşanah (sl) .razbojnik agha . takode. sveto i obesvećeno. ukrasiti. veri.lukav način za postizanje nečega što se. bistre i povezuju mnogi pojmovi za koje bi se na prvi i pogrešan pogled moglo reći da nemaju nikakve meñusobne veze.ajuh (sl) . da adžija nije autentična hrišćanska. greh. ni adžiluk. još uvek u upotrebi kao dnevna molitva agha . agh. Malo je teže kad vojska razbojnika umaršira u nečiju zenilju pa je ne mogu izmarširati ni mantra. kao što se "maršne" pas. Jakova. čio. kovrdžav. Tada se moraju čitati Bhagavad gita i Gorski vijenac. Isaka. nažalost.zlonamernik. lukav Ačenje je ljupko .jedna od rgvedskih kratkih himni kojom se "poništavaju" grehovi. ne bi moglo lako postići. añč. kovrdžanje F.Višnua i u rečnik zabili Avrama. Izbili su mu iz rečnika Vasištu.Iz gornje porodice reči raña se i asocijacija: adžija . meñu kojima adžiluk zauzima vrlo istaknuto mesto. kao na primer agon i agonija. Agni i žrtva. razjasniti I. patnja agha .on toga nije svestan. crkvi kao i prilikom poučnog iskušavanja preko okruglih stolova RTS-a i drugih rado gledanih i loše shvaćenih vizuelnih medija. čilaš.ime jedne od nebeskih reka añdžişthah i añdžişnuh (m) . añdž. kao kad se prosi. Grčki i latinski spadaju u dobre učenike. lutati. zapovednik añdžasī . Nije sporno. pozdrava ili zaklinjanja 23 . njima slične i nepotrebne. añčita (tpp) . slaviti. añč.pošiljac.šaka uz šaku.kriviti. tuñe imenice. voñe i žrtveni jarci. srpski jezik je najbolji sanskrtski učenik. meñu ostalima ima mnogo zaboravnih ponavljača i improvizatora. jer se nije blagovremeno čitala Kautiljina Artiašastra. nečistoča. i još manje islamska izmišljotina. magična mast añdžah . Sva sreća da sveta zemlja nije daleko i da nije velika. podignute u visinu čela u znak poštovanja. zavisno od uma. iskrivljen. sa izbeglicama. añdžanam . añčanam . Sunce andžalih (m) . mada. iskriviti. kao što vidimo. Jeremiju i druge. pogreška.hārah (sl) .nauljiti. ukazivanje na zemljotrese (imanentne ljudskom umu) različitih intenziteta. tumarati. añdžah ili añgiras anñeo G.savijen. Bhrgua. Nema moćnijeg jezika od sanskrta.zlo. nagnuti. bulazniti I. da povredi Da je aghahārah = aghājuh. skrenuti s puta. anakti . u RVK zvezdicom obeležena.savijanje. izgubiti se. agh. izazivati pojavu nečega. Agnija. Sanskrtom se. añčati . izvitoperen.ciljna grupa sa ciljem da stigne u carstvo nebesko i da se domogne večnosti. sa pustinjskim podvižništvom. ni žrtveni jarac. bol. grešiti I. Ovde spadaju i druge srpske reči. Bhagu. uverili smo se na sopstvenom iskustvu. añčati ačiti se añčanam ačenje G. glasnik. agham .

anvan. tumaranje aŃŃ.rasa. Krajnje 24 . jedan od sedam mudraca prve manvantare. pouzdan Angiras . anūčīna . anūčī . Svi relevantni za pravljenje savremene istorije obuhvaćeni su gornjom porodicom reči. potiče od añdžah.prezirati i aŃŃ.P. Njome je u starini bila najavljena glavna odlika novog doba: vladavina tržišta. varaju se. ančajati .onaj koji dolazi posle. aŃ. aŃati lutati G. añdžasa . añūşīta komšija P.patjah (sl) . srpskim jezikom grčke i latinske reči fonetski tako moduliraju da su bliže sanskrtu. po himnama Atharva vede Angiras je osoba koja. očigledno.glasan smeh. u cilju zaštite žrtvenog obreda.engleskog rečnika izvodi poreklo grčkih reči: aggelos i aggapos od Angirasa. posle I.biti diktatorski arogantan I. añč.roñen u sukcesiji. añučīna unuk. Oni koji misle da je presecanjem stari koren uništen. gde se umesto prave unucima podmeće loza tuñih predaka.roñen iz brahminih usta. njegovi potomci su bića svetlosti.garbha (sl) . unuka G. izgovara magijske izreke iz Atharva vede.lutanje. proizvoditi.osmatračnica. ind) . pored. po redu Bilo bi interesantno čuti egzegetsko objašnjenje falsifikovanja rodovskog stabla Srba. ona. trenutan. kao da su unuci tikve bez korena. i glagola: vas. Vujaklija izvodi anñela od latinskog: angelus. pridev: anvañč. nastavlja. autor himni u 9. aŃŃā . anuči .sājana (sl) . s preflksom anu. ubiti i. sa svodenjem čoveka na robu.ispravan. aŃŃājate . aŃŃajati . trg. prati. istinit. Autor sanskrtskto . u astronomiji planeta Jupiter i jedna od zvezda Velikog medveda.blizu. njisak konja Može se.onaj.lutati.onaj koji se kreće pravim putem. načiniti sanskrtska rečenica prikladna za opis "vrlog novog sveta": "aŃŃapatjah aŃŃājatena sah aŃŃahasantah aŃŃante""gospodari tržišta sa arogantnim diktatorom konjski njišteći atakuju. prevršiti meru.(Lokativ. anūkam . prevršivanje mere aŃŃa . knjizi Rg-vede. vasati .oni koji žive jedan pokraj drugoga (pridev nastao od prefiksa: anu . Za njih je srpski entitet neprozirna pojava. koji sledi pravac drugog. porodica P. pijaca.razviti.prevazilaziti. pa se i ovde. kad glagol promeni vrstu: aŃŃaja. privlačan añdža . tumarati I. otac Agnija. aŃŃ. aŃŃate atakovati G. añūşīta .stanovati) aŃ.arogantno ponasanje aŃŃah . ono.gospodari tržišta aŃŃa .hasitam (sl) . na primer. aŃŃate . brz. aŃaŃa . aŃati . Angelus. sukcesivan anūčīna . mada se i oni sami služe srpskim jezikom. pošten.iza. dakle. kao u mnogim drugim slučajevima.

Agresiju uzrokuje nedužni muški rod. koji je druge bogove. budući da su se žene i na nebu i na zemlji pokazale gorim od muškaraca. addati dodati G. stalno šapućući: "neka bude volja tvoja jako že na nebu i na zemlji. podstaknuti diskusijom. bezgrešno začinjući ženski rod. ali je zato tu egzegeta koji zna da oni rade u korist večnog života žrtve. Jedinog predstavnika žena. sam sebe valjano i voljno prinese na žrtvu. Ovo je bilo sa aspekta monoteizma. bogomater. add. i bez monumentalnih zadužbina. dokazivati.aĦda (sl) . zaštita Odnosi se na govornike koji. pa je samovoljom i vlastoljubljem uzrokovani lični problem rešio povratkom poslušnih pravednika u svoje carstvo nebesko. muški rod je okitio istoriju i bogomolje "svetlim" likovima agresivnih boraca za veru i za teritorije. mošnice. ukoliko. ona je čisti biheviorizam. Svi bogovi. instrumenti u njegovim rukama. imaju nešto da dodaju u cilju "pojašnjenja" i zaštite autora od sopstvenog dela. krstom. Upravo je u toku okrugli sto neba. tim pre i utoliko bliže do boga. posledice agresije trpe grešne žene i nedužna deca. služiti. addanam .naravi. Antropocentrična religija ostaje dosledna. mada se kod jedinoga uočava izvesna nedoslednost: najpre se odrekao ljudskih žrtava. u kojoj su uloge izmenjene. Kult žrtvovanja ne prestaje. usput dajući običan doprinos opštem razvoju neobične duhovnosti. on gubi smisao postojanja. na neki način. no niko problem nije bolje rešio od hrišćanske religije. svrgao s vlasti i ljude isterao iz raja. Zamena žrtvenika simbolom. U Hristu se prepoznaje vedski Puruša.ići prema nekom cilju. Dajem svoj doprinos egzegetici: život na zemlji nije ništa drugo doli selekciono sito za odbir pravednih poslušnika. rajske voćke biće posečene i zmija vraćena natrag. I. žrtva. Drugi monoteisti ostali su pri primitivnom strahu od božje volje. teško podnosi samoću . u okean. sastaviti. nema značaja. zamenivši Avramovog Isaka ovnom. am.on nije brahman -jedno bez drugoga. umesto jarca. kao što se činilo u starijim religijama. Oni.nepravičnom raspodelom moći i mogućnosti izmedu žrtava i agresora bavili su se mnogi veliki umovi.logos funkcioniše u zatvorenom krugu svoje samovolje. da bi ubrzo samome sebi prineo na žrtvu sina svoga jedinorodnoga. add. rasuñivati I. spojiti. pa antroposa stavlja na žrtvenik. Primivši ponešto od duha svetoga i poviše od JHWH . aĦdam . bog. Kod njih nema mudre: "Ne boj se!" Egzegetskim rešenjem eshatoloških problema hrišćaninu je objašnjeno da je neizmerna ljubav božja prema stvorenjima glavni uzrok pravednikovih stradanja i obećava mu se carstvo nebesko. Treba bogu biti zahvalan zbog postojanja agresora jer oni su. bez drugoga.kosmičko jaje aĦda-karsanam (sl) . pa i onaj "jedini i pravi". Tako bog . stiže u carstvo nebesko. ne računam jer ona predstavlja imaginarni. inicijator praroditeljskog greha i začetnik istorije. amati . operatori božje volje. semen viril brahma . logičnijih rešenja.jaja. aĦda-karşaĦam kastracija G. gde JHWH raspravlja sa stručnjacima za kloniranje mogućnost involuiranja ženskog roda zajedno sa pravednicama.kastracija 25 . Za svaki slučaj. Još se ne zna šta će biti sa pravednicama. da se ponavljanjem ne bi narušili "izvornost i originalnost" Starog zaveta. mada ima i drugih. doduše. Ovako ponašajući se. menja se samo žrtva." Što je volja takva kakva je kriva je žena. addati . jer kaže kako se u ulozi žrtve treba ponašati: iz dubine duše voleti i praštati agresoru. u Adamova rebra.pridružiti.štit. s posebnim osvrtom na hrišćanskog egzegetu. Štaviše. traže žrtve. ne znaju šta rade. društvo ravnopravnih.

umesto baviti se pozajmicama. trčati atharja. jer on je na profano imun.nezasit Reči su iz Rg vede. Doduše. jer je tatha . uočiti svežinu memorije starih i sklerotičnost mladih. atati . Atharvānah stapaju se sa potomcima Angirasa i Bhrgua. biće da je Anglosas bombardujući ciljno i besciljno. atharja i atharju . i otkriti nam zašto je sa ljudskim umom i jezikom tako. zbirke magijskih izreka protiv bolesti i nevolja. Njegovi potomci. atķpa netrpeljiv atķpta nenatrpan I. atharjati treperiti athar oltar G. athar . Ako je za sanskrt "athar" bio zastarela reč. Umesto neba sa otvorenim vidicima. Uzdajmo se. somom i himnom.ne tako / tako. nezadovoljavajućeg stanja atķpta .treperiti I. u RVK obeležen zvezdicom.mani .juga je bila epoha duhovne gladi. Ako engleska reč: "aim" .tako Svet se deli na afirmatore: tathā i negatore: atathā.nezadovoljen. krenuo protiv života. vijugav (kao plamen). Nezasit je nezajažljiv: atķpta . Nekada je oganj na žrtveniku služio za opštenje sa silama univerzuma. at. profanima se nudi 26 . lepršav. On je jedan od Pradža-pati-a.skršiti. oznaka je pozajmljena od latinskog: alta ara -visoki žrtvenik. kali . poteklih sa istog.prvije ustrojio obožavanje vatrom. drugi za vernike. Autor je Atharva vede. ne/ da P.cilj. Atar ili hatar. prvi koji je znao i podučavao Brahma-vidju. a ono od korena glagola: kķş. prapredak ljudi. nauk o brahmanu. nezajažljivost P. Nezajažljiva provalija generiše nezadovoljavajuća stanja i ne da se ničim zatrpati. ne sme da stupi u sacrum da ga ne bi profanisao. atathā . Satja . potiče od gornjeg korena. što će reći u slog AUM.manijaka.juga se prepoznaje po nezajažljivoj gladi mani .nezasitljivost. atharjati (den) . do kojih dubina seže srpski jezik sa crkvenim oltarom i sa polaganjem života na oltar otadžbine. još jedna binarna jedinica može korisno poslužiti za podsticanje živahnosti konverzacije ili za totalno medusobno nerazumevanje. služiti životu. takoñe vodi poreklo od gornjeg pojma jer ukazuje na vlasništvo porodica u srodstvu . identičan sa Angirasom. što ima za posledicu otežano razlikovanje "aim" i "I am". osnova: atharvan) . atķpa . talasast. do danas.ne tako. očuvalo samo kod Zaratustrinih Parsa. atķptih (f) .treperav.oganj (zastareo naziv) atharih (f) -plamen atharvā (m. nezajažljiv.hodati bez prestanka. Prvi je rezervisan za "atharvane". atharja. atathā / tathā . što se. teritorija koja prirada odreñenom naselju. "Razvojem" engleskog jezika pomućeni su vokali. mada je bolje. Dotad. vernik i pogotovo vernica. Brahmin najstariji sin. Nikakvo čudo što je osnovni "aim" postao "I". U pravoslavnom hrišćanstvu. P. karşati . Izbegavati kastraciju znači ići u susret. žrtvenik sa ognjem pretvorio se u pregradu za deobu prostora na: sacrum i profanum.gotram. kako je. da će autori opšte generativne gramatike proniknuti u najdublji sloj. "Atharvan" može da stupi u profanum. predačkog ognjišta.atķpa. Agnijevim ocem.Kastracija vodi poreklo od: karşanam. mada ne verujem.

degeneracija adho .odgovor. planina.niži. donji deo. adhara .što može biti dobar znak. nego nama. stena. ati.proći pored. napredovati I. advokatisati I. mada je sve relativno.gamanam . kao što odgovor može biti adharam i uttaram.advokat. više. adhivaktā (m.trkački konj. zaštitnik. ("upasivanje") Ovo je tek mali izvod reči iz rečnika. što treba jesti Reči ove i prethodnih porodica reči korišćene su u Rg vedi. ženski polni organ P.svastikam . atjah at G. bliži i dalji. donji.opadanje.anus (donje "dveri") adha . atti -jesti I. nadir (suprotno zenitu) adharam . nizak.seksualni odnos.govoriti u korist drugog. atjah .donji komad drveta za izazivanje vatre trenjem adho . hrana P. adhara donji adharam odgovor I. adrih zdrobiti (kamenom) I. niže i gore. kamen za istiskivanje soka some adhivač. atti jesti G. da bi se pokazalo šta sve u sanskrtu može biti dole. Pažljivim posmatranjem profanih. ići svojim putem. donje. ad. adhivakti . ad. raniji i kasniji. preći preko. antropocentrizam u punom sjaju. adhivač. adhivakti advokatisati adhivaktā advokat G. pitanje i odgovor adhara . utešitelj adhivačanam .ono što se može.uttaram . da se uočiti porast imuniteta na sličice i na oltaru i na tv ekranu.donji region. gornji i donji. adanīja (tpb) .nadir adhara .kamen. bojni konj At je obeležen zvezdicom u RVK. osnova: adhivaktķ) . atjeti . adrih (m) .dvāram . adharā . adanam-jedenje.niži i viši. Od njega nas deli stopedeset godina a mi i dalje bolje znamo turski od sanskrta. podmukao Evo nekoliko složenica: adhara .titula.ārani (f) .pregrada sa sličicama paradigmatičnih ličnosti iz biblije. epitet 27 . gornje.upahāsah = adhopahāsah . Nije se čuditi Vuku.

atman. anukaraĦam i anukārah karikatura I.udata za drugog.anja (sl) . srpskim jezikom označavala aljkava i nezrela osoba. različit eka .delati. iz RVK prepuštam akademicima nadležnim za zvezdice. anja ino.rad. anja .meñu. Gornje sanskrtske reči potiču od glagolskog korena: kķ . vešt 28 . sadržaj. pozvao na rakiju i objasnio mu da su Srbi narod najstariji. činiti. glumac.tovariti.unutrašnjost. apatrapā .imitator. inoča P. izmeñu gornje i donje odeće antaram . podražavanje anukārah .dža (sl) i anja . Latini su zapamtili i podsetili nas da govoriti u ime drugog nije neko novo umeće.krčanje creva P. s obzirom na.samgamah (sl) .kūdžanam (sl) . po tome se raspoznaju Srbijanci".imitacija. bliže. anukaraĦam . Reč se sve reñe koristi.plašljivost. zbunjenost. uz anteriju. apas .preljuba (sastanak sa tuñom ženom ili mužem) anja .džātā (sl) . prema. pokret apasja . pokraj.unutrašnji antare (ind) i antarena (ind) . apasja pasija. srce. smetenost Ovako se.atmosfera (ono što se vidi izmedu neba i zemlje) antar .unutrašnja toplota antram .Pojmovi su iz Rg vede. stvarati i prefiksa: anu . na račun. u slučaju karikature.delatan. život. dejstvovanje. u korist. pa bi: anukarah bilo: slediti neki uzor podražavanjem. antarījam anterija I. Zvezdicu. različitog porekla I.aktivnost. antarījam .utroba antar .ikşam (sl) . sa vedskim smislom za gostoprimstvo.drugi. te da je sanskrt od srpskog pozajmio oznake za odevno-obuvne predmete.udha (sl) . tuña žena apatrapā apatrapa I. intimnost. duša. apas (n) .tāpah (sl) . Rgvedanin bi mu rekao da je i jelek i anteriju i opanke na kljunčiće pozajmio od sanskrta. Čuvši Srbina dok peva: "Svilen jelek.jedan drugi anja . sličnost anukartā (m. anja . delatništvo P.roñen u drugoj porodici. nekada. zamenjena je pridevom "smotan".komad odeće koji se nosi u sredini. Srbin bi njega velikodušno. stidljivost. preuveličavanjem.posle. anterija i opanci. ali su trapavost i trapav preživeli. antarja . opus I. izmeñu. delovanje. vlasništvo antram . izvoñač U Vujaklijinom rečniku stoji da karikatura potiče od italijanske reči: caricare .imitacija. podražavalac. osnova: anukartķ) . naglašavanjem preteranog.

krvoločna zver. pa se ispomažu predlozima kojih u sanskrtu gotovo da nema. pun vrlina. mada su antipapski Anglosasi pretvorili gornji latinski izraz u "race" . nego pod "p": G. apuşŃa . Mnogi se dive engleskom jeziku. apuşŃa zapušten P. Oni uvek nešto izostave kao što su izostavili padeže iz gramatike.srpskog jezika.delo. vrlo lep (u Bhagavata purani) Pošto je stvar složene prirode.onaj koji nema protivnike aprati . neumorno podražavanje vodenih brzaka. odkam Niš.loš.karah (sl) . može biti opasno ako se zaboravi da voda teče sa viših na niže nivoe. otud latinsko: opus.takt aprati nesposobno za pružanje otpora manjūja uobličeno mānah (javno) mnjenje 29 . porok. ako se engleska rečenica bukvalno prevede na srpski. moraju se u pomoć pozvati neki pojmovi koji ne spadaju pod "a". kriminal Nikakvo čudo što je pošten čovek "de rerum aturam" antipapista. apāpa "antipapa" P. šteta. ugurati.neishranjen. obogaljen. mada ap znači i voda. jer su: pāpah . piččhajati .utakmicu. razdeliti I. apāpa .bezgrešan. nevažan aprati bez protivnika apratikarah kreator poverenja P. utiskivati. nevaljalac. aprati .tajan. veštac. apičja . krivica. medutim. dobiće se slično onome: "kude Niš. Pasioniranost aparatima može dovesti do zloupotrebe tekovina tečenja nizbrdo od strane nekog antropičnog antropofobiste. i pāpam . "Naturalia non sunt turpia". skriven (u RV). zao čovek. stomak Bilo bi protivprirodno da Srbin zapamti anteriju i opanke a da zaboravi ono što mu je i od samog života draže.nevolja. grešnik. Pasionirano delatništvo.Pojmovi potiču od imenice: ap .presovati. piččh. pičaĦdam . apičja vulva (u prevodu na srpski) P. trku za profitom.onaj koji ume da stvara poverenje (kredibilitet) Mudar se ponaša: aprati bez protivljenja jatna volji pūrva prirode (onoj koja je prva) Zao funkcioniše kao"cvajtakter" 1. omršaveo. sos Niš". širiti. nedopustivo iskvarena varijanta sanskrtsko . greh.trbuh.

amaraĦījata -besmrtnost amķtam . kao što se maslac krije u mleku. abhram . apsu . aphenam . večnost. abhrātķ i abhrātķka .liha (sl) . visok. aphala -jalov. oblak prašine. za bućkalicu uzeše kosmičku planinu Meru.bez pene.bez hrane aphala jalov I. Iz praiskona izvire i dobro i zlo pa se na samom početku bućkanja pojavio otrov. nebo. Bogovi i demoni. opak. biti nasilan. cifra (u aritmetici) P. apsu aps(?) jodhin naoružani P. besplodan. amah . neplodnost P. Brinući se više za Zemlju no za amķtam.2.opijum P. odseče mu glavu" i: "Ama. jer se znalo da se on krije u mlečnom okeanu.jalovost.kiša ("pršti' ili "pljušti" iz oblaka) abhram . aphena . dogovoriše se i udružiše. nemoj!" amaraĦījata besmrtnost amķta besmrtan I.besmrtan Nije se moglo bez bućkanja doći do napitka besmrtnosti. lišen muškosti aphena bez pene I. drugi za vrat stoglavo i neizmemo kreativno čudovište. pa se svojski posla prihvatiše.učvrstiti. napitak besmrtnosti P. uzaludan. prvi vukući za rep. nepenušav abhram oblak I. uzvišen abhrātķ bez brata P. am. Višnu se."onaj što liže oblake".oblak. amati zamahnuti amah zamah G. amķta (tpp) . kišno vreme.prus (sl) . zao I. abhra .silina. aphalatvām . dovoljan da otruje čitav 30 . moć Dokazi srodnosti: "Mahnu sabljom. dobrovoljno poturio ispod bućalice. u obličju džinovske kornjače. zmiju Vasuki obmotaše oko bućkalice.takt aprati bez protivnika aparimita neizmerno p r i m e n j u j e s i l u. amati . podjednako željni besmrtnosti.onaj koji nema brata am. žestina.svet besmrtnika.

Čandrah . Šiva popi otrov od čega mu grlo osta modre boje. kretanje nadesno u šahu. ambaram . kompas. na kome Indra jaše meñu oblacima dok baca gromove. horizont Ambar i ambra dobili su zvezdice u RVK. koji se pretvorio u nebesku lepoticu Mohini. Pāridžātah . Sarasvatī sa vinom . nebo. dadoše ga bogu Sunca za zapregu i na kraju Dhanvantarih .nebeske vode ambuh .taskara (sl) . da bolje ne može biti. ambarjati ambar ambarā ambra G.melā. majka i hraniteljica živih bića. po zemlji gde se i danas okuplja mnoštvo hodočasnika prilikom svetkovine Kūmbha . pomerio pamet požudnih demona i oteo im ćup.superirintendant za garderobu na dvoru ambara . putovanje.ići (od korena "aj" iz RV nastao je.čarobna krava. ajah . pamuk ambara .Mesec u obliku srpa.boginja govora i muzike. nebom bi vladali smrtni bogovi i zemljom besmrtni demoni. ambarja. na ušću Jamune u Gangu. Brinući se više za svet no za samog sebe. Sunčeva putanja.Alahabad. Rāma . Sunce aj. U svakom indijskom muzeju sakupljene su kolekcije dela skulptora naivaca.stopalo 31 . dugouhi lepotan. pa dobi još jedno ime: Plavogrli ili NilakaĦŃhah. nju dadoše Višnuu za ženu. Airāvatah -beli slon.hodanje.ajanam = Rāmājanam.āntah . koja se više ne da opisati rečima nego se mora videti. ajate ajde G. ambhah ambis I. Lakşmī na rascvetanom lotosu . oblak ambu . muslimanski osvajači. promenili ime u "Alahov grad" . njega staviše Šivi u kosu.rub odeće. put.hod. ajate .voda ambhasī (N du) nebo i zemlja ambu-dža (sl) .dā . kasnije.rajsko drvo.čarobni dragulj."davalac vode".ādhikārī (m) . ambhah (n) . iz ćupa se prolilo nekoliko kapi amrte. tu i tamo. čarobni konj Uččaih Šravasah. Tako je svake godine u drevnom gradu Prajagu.odelo.sakupljati. Demoni zgrabiše ćup i dadoše se u bekstvo i da ne beše Višnua. napredak. Na svu sreću. parfem (ambra) Složenice: ambara ."kradljivac vode".svet. koren "i" ."ono što daje odeću". lotos ambu . kome su vrsni monoteisti. pričvrstiše ga za Višnuove grudi. susedstvo ambarā . Kaustubhah . nagomilavati I. Prilikom prelaska iz ruke u ruku.da (sl) . kocka ajanam . ambarjati (den) . nego kad narod najpre mit ispriča rečima pa ga prepriča skulpturom. "Praznik Ćupa". odlazak i povratak goveda. Daljim bućkanjem izbućkane su sledeće dragocenosti: Surabhih .boginja lepote i napretka."roñen u vodi". sa ćupom amrte u rukama.ići) I. sve se završilo dobro.obim.lekar bogova i izumitelj Ajur vede. okupljati. ambarja. Ničeg lepšeg i iskrenijeg u umetnosti nema. Tako je i sa "Bućkanjem okeana". znači: "Ramino putovanje" ajatham . aj.

veliki tragalac za prosvetljenjem na indijski način i učenik Ramanin. malo-malo. pas P. aruĦa -crven. podigao je Krišnadevaraja. U sanskrtu se odgovarajuće reči izvode od korena: kķş . aratih (f) . ne gajiti naklonost I. araĦjīja . i ispravka: ne kaže se "ajde". Ja sam ga. ajāna (ps) .idući ajatha . arantos aratos (ga bilo) G.pomagati.spremno aramis . veka u polurazrušenom stanju. Paul Bronton. araĦjam. poslednje 32 . aramgamati (den) ."besraman prilikom kopulacije".onaj kome je zapoveñeno da pomogne U RVK glagolu: argatovati pripisuje se grčko poreklo. Sunčeva ptica Garuda. arunah . pomoćnik.sārathih (sl) .skršiti. mlitavost. divljina P. mandapama. zgañen. nadzornik.nezadovoljan. arah . aratih argat oranje. 60 metara visoku.pokraj šume Srodstvo srpskih reči: oranica. rumen. pogrešna je. bazenima sa vodom. ispomagati. pratiti I.šuma.nezadovoljstvo. Ispod planine širi se ogroman Šivin hram u južnom stilu. aramgam. nego "hajde". sluga. tupost. sa gornjom sanskrtskom porodicom izvodim iz činjenice da su se oranice dobijale krčenjem šuma. arata .paok točka aratih (m) -"brzohod'.crvena boja. krajem istog veka. osoba bez duha aratam . zatekla restauriranog i u punom sjaju.ne mariti.trapah (sl) . ne voleti. arantos (vedski infinitiv) . sa gopurama.spreman da pomogne aram . arunaja. zatekao je hram početkom 20.nesparivanje arata . kralj Vidžajanagare.rumeneti se I. kupastoj i stenovitoj planini iznad grada Tiruvanamalaj. gopuru. boja jutra Uspomena na rgvedskog vozača Sunčevih kola očuvala se na Arunačali. Aruna."roñen posle Arune". Višnuov prevoznik P. arunajati (den) . vozač Sunčevih kola aruna . sa aratosiljati se i aratosiljane. nego pamti prajezik iz vremena rane Rg vede. staratelj P. pa kaže: "ajde". aruna rumen G.napredan Kad srpski seljak tera stoku i. grčkog porekla. u kome je živeo Ramana Maharši. araĦjam i araĦjanī I."Aruna vozač" aruĦa .gama (sl) . oranje. razočaran U RVK navodi se arantos. mladi brat Arune. araĦjakam i araĦjanī . orač i sl. Iznad glavnog ulaza u drevni hram. ara-brz aram (ind) .anūdžah (sl) . on se ne služi turcizmom (u RVK). Šta više. oranica G.P.

u Džambukešvari voda. mudro. poslovan čovek. na okupu.vidjā . oko Arunačale.težiti dobitku. sebe dovodi do siromaštva artha .ono što može biti prikladno.nepošten prilikom manipulacije novcem (kilbisin je onaj koji krši pravila radi sopstvene koristi. arthāpajati (den) " tretirati kao novac. prednost. vlasništvo.profil.naciljano sa stanovišta utilitarizma artha . arthita (tpp) .raskorak izmeñu ciljeva i postupaka ("izroñavanje") artha ."biznismen" . ekspert u nekom poslu artha .grāhin . to može biti i kralj) artha .sticanje novca ("uzapćivanje" novca) artha .ljubitelj bogatstva.kāršjam .lubdhah . bogatstvo."dušmanin" imovine. svrha. Svi su tu.tantram .zahtev. smisao za.dravja .siromaštvo ("skršeno" bogatstvo) artha . Vedski kult istine.gubitak novca. bosi hodočasnici pale vatru na vrhu planine. Šiva.kovidah .aktivan.vipattih . tražnja. željen arthin . namera."ubica prilike". kraña novca.nekongruentnost ciljeva. artham i arthah. rasipnik artha . pogodno.tražen."menadžer" . delatan. želeti bogatstvo arthāpaja.arthin G. željan bogatstva arthja (tpb) .srednjevekovne indijske države velikog sjaja koja se odupirala nadiranjima muslimanskih osvajača ka jugu.kķččhram .sticanje bogatstva artha . art. onaj koji uništava svoju ili tuñu imovinu. "biznis" arthanā . oprezno prikrivati I.poslovna neprilika ("krkljanac") artha . bez prekida i preloma. Prsten bosih pešaka isti je sa onim u kome igra Šiva Nataradža.aptih . I vemici drugih religija kruže oko svetinja sa drugačijim motivacijama.grham . arthah artizam artist nad artistima (profiter) artha . da iskoristi priliku artha . oličen u Agniju.virodhah . odstupanje od istine 33 . novac.profil. kasnije samo (m) . u Šri Kalahastiju vetar i na Arunačali oganj.odsustvo cilja artha .trezor artha . zahtevan.njūna .ghnah .vaikaljam . bez proskribovanja. Aruna. da bi izašli iz prstenom nametnutih ograničenja.dķştih .siromašan (nužan mu je novac) artha .utilitaristička doktrina artha . U prstenu je univerzum vedskog Agnija. onaj koji kreira povoljne prilike radi ostvarivanja dobiti artha .cilj. Pet praelemenata u Šivinom obličju obožava se u pet velikih hramova Južne Indije: u Kančipuramu zemlja. inteligentno Složenice: artha . Agni. potreba P.kilbişin . traje.grahaĦam .nāšah . ovi. šteta artha .dūşaĦam .znanje o praktičnom životu sa stanovišta sticanja bogatstva artha .kķta . bez odbacivanja i zaborava. u Čidambaramu akaša.izdvajanje. Posle desetodnevnog kruženja oko planine. korist.onaj koji zna šta je korisno (očito mu je) artha . za razliku od prethodnog. potražnja. tvrdica attha .kķtjā . arthajate .čintaka . u RV češće (n).onaj koji ume da "zgrabi".pra ."vidovitost". u sanskrtu ova složenica znači i sposobnost čula da "zgrabe" percepciju iz spoljnjeg sveta artha . Oni kruže da bi se približili bogu u centru.

Temperament: hrabrost. brzina.artha . nesavladivost. savremenik i prijatelj Aleksandra. pamćenje. razmišljanje. P. velike energije. sa plamenom u podignutoj ruci.vināšah . odlučnog uma. privrženost pravoj istini.apattih . istinoljubiv. zahvalan za učinjeno dobro. "Čuvar pečata".hārakam .akşepah .njajah. demokratija. vojska i prijatelji (spoljni). obmana. Beograd. hara pare. davno.gubitnik artha . nazvanom po njegovom nadimku: Kautiljārthašāstram. Upoznavši se sa Arthašastrom. zbog doktrine izložene u delu.samo po sebi očigledno artha .upamam . kao na primer: artha . Čini se da su istorijski lomovi u ime velikih ideja bili uzaludni. KauŃikah je lovac životinja pomoću mreže. Ovaj je mlañi od Kautilje gotovo dva milenijuma.siddhih . u 4. ispunjen pravednošću s poverenjem u starije ljude. Možda je preterano nazivati autora varalicom samo zato što je prozreo stvarnost i prirodu onih kojima jeste stalo do vlasti i do bogatstva. Osnovne odlike savršenog kralja: Privlačnost: visoka roda. riznica.vķddhih .tvrdnja bez "tercium comparationis".nevaljalstvo. Koji princip preovladuje u ljudskom društvu koje često liči na zverinjak? "Ne zverinjak. Veliki dramski pisac Višakhadattah verno je oživeo uspomenu na ministra u drami Mudrārakşakah. pre Hrista kralj Čandragupta. ministri.nevaljalac. nepoštenje. prevara. takozvana "Statue of Liberty". evropski indolozi nazvali su Kautilju indijskim Makijavelijem.smisao i reč artha – šā l ī . razumevanje. kautiljam . čovek velikog zamaha.bogataš (taj se nikada ne šali) artha . tvrñava. laž. 34 . osnivač dinastije Maurija. nevaljalac i nepošten. na ulazu u Njujoršku luku. kritičnost. human. Kangle: The Kautilja Arthašatra. okružen ministrima ne malih vrlina sa smislom za disciplinu. Prazna mislena imenica.akumulacija bogatstva artha . 1963. sposoban da pokori susedne vladare.šabdau (N du) .v. nije "zaživela". izvitoperenost. "Mesečev štićenik". s božanskim osobinama. Koliko vidim. odgovara Čanaka. spretnost. (sa konsultovanjem dela R. gde veća riba guta manju ribu.antara . u ime: "God bless America". "riblji princip".disjunktivan hipotetički silogizam artha . Bombaj. nego okean". Nolit. brzih poteza.onaj koji krade. pažljivo slušanje. lopuža Pojam: artha našao je veliku primenu u logici. nekada. "okean u kome vlada riblji princip". Čanakah je nazvan KauŃiljah . jer se u Indiji sve o vrlini i nevaljalstvu znalo mnogo ranije negoli u Evropi skorojevića. osim što je antropomorfizirana i simbolizirana skulpturom francuskog porekla.prozračnost čula artha . saznanje.antara . narod. (ništa bez patetike).vjaktih . poštovalac dharme. Evo nekoliko izvoda iz dela pronicljive varalice2: Preuzeto od Rada Iveković: Počeci indijske misli.njasah . Po Kautilji. dosledan zadatoj reči.siddha . Bio je.sticanje bogatstva artha . 1991. u ljudskom društvu vlada: matsja . zvanog Veliki.) 2 Osnov savršene države: kralj. Kako da smakne dinastiju Nanda u Pataliputri naučio ga je njegov saradnik i budući ministar Čanakah. Razum: zainteresovanost.ilustracija posebnog slučaja opštom istinom ili obratno artha .unošenje drugačijeg stava kojim se prethodni obesnažuje artha . kao na primer: "on je lav'' itd. ni sada ne vlada neki humaniji princip. prevarant.

tvrdoglavosti. svedenih na glasanje. skroman. Osnove dobrog upravljanja. pružiće mi pomoć. sposoban da u nesreći. onaj koji je meni prijatelj a njemu neprijatelj. vremenu i ljudima. arjah Arijac 35 . vladar osvajač će nametnuti sebe kao središte svih tih država. snaga je moć. zadovoljstvo je ispunjenje cilja. iz skupa najbogatijih ajkula. arša . neutralnost je nezainteresovanost. Šest načina upravljania spoljnom politikom: mir je sporazum. dalekovid. aršah . ne ruga se plemenitosti.. Ko god misli: niko meni ne može ništa. uzvišen.Narav: rečitost. hemeroid. prigrabilo jato krvožednih ajkula ribljim principom nadahnuto.ranica. upotrebi pravilno rešenje. Patetična ideja "egaliteta" srozala se na jednakost ljudi u mašini za glasanje kojom se vrši izbor ove ili one. sposoban da uočava potrebe povezivanja moći. upuštanje u mir s jednim i u rat s drugim.. snažan. iskorišćavanja tuñih slabosti. jak um. opadanjem moći inferiorniji.sāna (sl) . Ko god je sakupio velika sredstva neka napada. neka ide u rat. Ko se vojskom oprema. kao sudija. U RVK označena je zvezdicom. nepodložan porocima. zatrovana uma. Ko god je bez moći neka traži savezništvo. pa kad se njegovi podanici okrenu protiv njega i on postane nemoćan. zajedljivosti. neka ostane neutralan. Onaj koji je jednak neprijatelju. spreman da uzvrati na isti način osudom ili nagradom. neka vodi dvostruku politiku. na njihov život i imetak.. Otud ugrožene sitne ribe bivaju savetovane od strane usamljenih dharmičnih intelektualaca iz velikog sveta da budu strpljive. suzdržan.zlonameran. poštujući običaje. postavivši kraljeve koji mu nisu neposredni susedi na periferiju kruga a one koji su uz njega kao paoke na točku.šteta. raskidanja i podržavanja ugovora... neka pregovara o miru. Ko za neki naum treba pomoć. Postavlja se pitanje da li će vranac koji istrčava pred rudu potrajati do zelene trave? aršah arašlama I. jer je u zemlji ajkula sve veće jato onih ribica koje se uzdržavaju od "demokratskih" ljudskih prava. Danas se svuda piše i još više govori da su svi ljudi na planeti jednaki dok je pravo na sve ljude. bezobzirnosti. ume da se nametne kao voña u situacijama kada se radi o zemlji.... gramzivosti. jeste stvaranje dvostrukog odnosa. bez žurbe. Dalje. P. ljutnje. Tri su vrste moći: snaga znanja je misaona moć snaga vojske i novca je moć upravljanja snaga borbe je moć energije Povećanjem ovih moći postaje se superiorniji. opasan Arašlama . odlučnost. nasmešen i otvoren u razgovoru. snagom će svog poštenja ili pomoću zlih namera drugih protiv njegovog neprijatelja nastojati da istoga ukloni. biće lako savladati ga. kada su dvojica u savezu. Kautilja definiše 4 vrste država. niti sam ja u stanju da uništim neprijatelja. bez strasti. dobro pamćenje.moć je uspeh ispunjenja ciljeva.. škodljiv. napad je rat. Saveti: Ko se smatra manjim od drugoga. 12 vrsta kraljeva i 60 osnovnih vrsta upravljanja. ne uzdiže obrve nadmeno i ne mršti se strogo. ovako bi uz ostale razloge kralj mogao želeti čak i svom neprijatelju moć i uspeh. ne odaje tajne. povezivanje s drugima je savezništvo. prikupljanje snaga je napad.

gospodar.budizma P. alaka I. žaoka alih (m) . alam (ind) . voda. devojka". arha .zmija vodenjarka alakah . (titule) G. istinit.. arhati .u budizmu: probuñeni koji tek treba da dostigne nirvanu. vredan nečega. izuzetan I. umesto na poslednji slog: pripadnik treće kaste .sposoban da ubije alam . arhivar. dobrodušan.starešina.priprema alam .karaĦam . o. Tu nema prideva koji se čuju u narodu: alav i alapljiv. odan. ovlastiti. valjano Složenice: alam . onaj kome se treba obraćati sa "arhan". titulisati I. odgovarajuće. alkoholno piće ala . arheolog i sl. alal P. slavljenje arhan (osnova: arhat) i arhantah . prijateljski. Prefiksom "arh" kod: arhitekta. uvažavan.poštovan. označava se osoba koja se bavi nekom starom profesijom ili ostacima starog.obožavanje. alakā .zaslužiti.zaslužan.dovoljno za život alam . nažalost. poštovanje arhaĦā . nakit.sposoban za porod alam . imenovati.trgovci i zemljoradnici Ova odrednica služila je u davna vremena za oslovljavanje sa: "plemeniti".pradžājā . na poštovanje.čin ukrašavanja. poželjan.besan pas Ala je u RVK označena zvezdicom. human. koji su.. bez naglaska.plemenit. arhati arh. alam . uvažavan. titulisan. kao na pr.zasluga. alam alem (dragi kamen).insekt sa bodljom. kićenje 36 alakasta .P. učitelj. arjah . alam ala I. pogodno. hvaljen. arhanam . isto sa naglaskom na prvi.bodež u repu škorpiona ili pčele.kķtih . arh. prikladan arhat .dovoljno. zadovoljavajuće. izvedeni od ale.ukras. zaslužan za dobijanje titule. u retorici: kitnjasti stil alani . a.hanişjati .devojčica od 8 -10 godina U RVK navodi se: "alakast. viši rang u hijerarhiji bića mahajana . slavljen arhita (tpp) . arja .zaslužan. arh. obožavan Oznake za titule crkvenih velikodostojnika potiču od grčkog jezika i u njemu od zajedničkog prajezika Arijaca.džīvanāja . upravitelj. biti vredan.gardhah .kārah . tretiranje nekoga sa uvažavanjem. verujem.

dostići ogavne razmere. od dizanja buke pomoću tikvi u nekim narodnim običajima ili od napadne hvale robe na pijacama da bi se ona mogla što bolje i bez gubitaka prodati.reč bez značenja u dijalektu kojim se u dramama služe glumci u ulogama zlonamernih duhova rakšasa i drugih nižih bića av. Prvo i drugo "davati" različito je i u sanskrtu.ukrašen U RVK: alem dragi kamen nije. dostići odozdo. avado. blagonaklonost. Da bi se tikva mogla načiniti upotrebljivom u nju su stavljani kamenčići pa se ona drmusala da bi se semenke odvojile od zidova.čist. s blagoslovom. avadajate (den) . alele (ind) . koje bez blagoslova.konj crvene boje i alali . latinskog: au-t. koje sa. dole. tikvu su koristili srpski seljaci i indijske askete. nebo avasju . 37 . štititi.kķta (tpp) . avanam .hrana PZ.milosrñe. Iz gornjeg je očigledno da obe potiču iz sanskrta. pročišćen G. av. dok je: alaka . sa zemlje nagore.nuditi. au-tem i slovenskog: ovo. od: ava) P. Da li srpska alabuka potiče od ovog zvuka. uporedo sa sveopštim "razvojem". zaštita avašam . označeni su u RVK zvezdicom.seći. Tursko: alaliti. ne bih znala reći. davati sve od sebe. alābukā I. biti zadovoljan ponuñenim.ovo (U Rečniku sanskrtsko .odozdo. alele lele alabuka P. razdeliti žrtveni kolač ili drugu ponudu prilikom žrtvovanja.grupu vojnika na paradi. kao što se himna nudi bogovima. udavati ćerku. avadaj. avas (ind) .onaj koji traži pomoć i zaslužuje podršku G. avati davati (pomen) ava ovo G. gubitak pri prodaji robe Kao sud za vodu. to "davati" ima u srpskom jeziku drugi smisao od na primer davati na poklon. Slično "možda" važi i za alaj . halaliti .dati nešto. sa alaj barjakom na čelu i sa pozadinskim značenjem: sposoban da ubija. avadājati (den) . jer je nakit okićen dragim kamenovima poklanjan prilikom javnih i porodičnih svetkovina. možda potiče od alam. alātam . alābukā .deljenje na komade (u budizmu ova imenica koristi se za označavanje većeg ostvarenja u duhovnom naporu probuñenja) U iskazu: "Davati pomen (parastos) mrtvom". očuvanje. avati .ugarak Alat .alam .oskudica. radi smirivanja i zadovoljenja onih kojima se hrana nudi I.platiti radi ućutkavanja ili odstranjivanja nečeg što može biti štetno P. alātam alat. alali I. ava .tikva-boca alābhah . gore. ale. avadata . avadānam .engleskom daje se poreklo grčkog: av-ros. čuvati I. uspomena. koji će.narukvica označena zvezdicom.Verovatno da ona vodi poreklo od nekadašnjeg pijačnog "advertajzmenta". i to sa blagoslovom.ružičast.

prevod s jezika na jezik P. trebalo bi da ima religioznog ukusa i stila pri izboru onoga u koga će verovati. avatarah.Drugi smisao izvodi se od korena: da. pokrenuti neki tok. U cilju sprečavanja bržeg rasta entropije na zemlji od zakonom predviñenog. sunčanom bogu iz rgvedskog panteona.skinut dole. pre svega inkarnacija Višnua u 10 obličja. Ne bih je ni spominjala da nije u modi korišćenje suženog značenja pojma avatar i da hrišćanski božji sin nije avatarah. U vreme razvoja entropija opada. a ne da veruje u najuprošćenijeg. da ispuni avatārin . imati svrhu." 38 .izazivati silazak. načiniti protočnim nešto što je preprekama zaustavljeno I. Bogovi su merilo umne sposobnosti onih koji su ih izumeli. no pesnici Rg vede znaju da se on ume sakriti. Seče se i slavski kolač. Onaj koji veruje u Višnua zna da propast sveta ne može doći iz nebuha. pogotovo u selima. svaka vrlo cenjena osoba ovako se naziva iz poštovanja. o Agniju. kasnije.avatārī (sl) . avatķ. biti na pravom mestu u pravo vreme. Indijski koncept ne vrti se oko odnosa čovek . odgovarati čemu. odlučujući se da bude vernik. predgovor avatarah . ispuniti nešto.onaj koji se pojavljuje.silazak boga na zemlju. pobuñen da siñe. da pokrene. razrañivala kao što je to učinjeno u Bhagavata purani i u drugim poznijim delima. skinuti se (sa neba). deli se hrana namenski: "Ovo. Toplotna smrt nastaje kada se ponište razlike u nivoima pa u celom sistemu zavlada konstantna temperatura. inkarnirati se. bog šalje sina na zemlju da bi smrću iskupio grehove ljudi i ukazao na put spasenja. avatarajati . Reklo bi se da je uspostavljanje iste temperature trenutak Agnijeve smrti. nauke o toploti ili. povereno da bdi nad pravilnošću sukcesije kosmičkih ciklusa i kalpi i može se bolje razumeti uz pomoć entropije. pojaviti se.sl. kosmičke horizonte. pa čovek. Poput vode. metaforično rečeno. kada se činilo da su bogovi smetnuli s uma ovozemaljska zbivanja. na primer. na pozornici univerzuma pojavljuju se Šiva kao igrač i Višnu na zmiji Ananti. na zemlju. toplota se prenosi sa višeg na niži nivo. vršio i t.silazak avataranika . Doktrina o avatarima najavljena je u Rg i u Atharva vedi i uobličena zaključno sa Mahabharatom da bi se. inkarniran ranga . Onaj koji veruje u volju monoteističkog boga mora svakog trenutka biti spreman na najgore. jer mu je rečeno da je taj najbolji i jedini. iz nekoliko gorenavedenih korena korišćenih u Rg i u Atharva vedi. Da nije tako. avatārah avatar G. i kad glagol promeni vrstu: avatķ. Analogija: jednoumlja monoteizama i "novog" svetskog poretka. a mi znamo da mesto njegovog prikrivanja može biti crna rupa. U hrišćanstvu je ova pozajmica iz Indije dobila sasvim drugo značenje: zbog velike ljubavi boga prema čoveku i zbog prvoroñenog greha. avatārita (tpp) .pojava") . Višnu je vreme i sve ono što se u njemu dogaña po utvrñenim zakonima koji su očiti kao što je očito zakonito ponašanje Sunca. avatarati . O zadušnicama. U obličju Krišne on u Bhagavad giti Ardžunu upućuje u "pravo stanje stvari": "jadā jadā hi dharmasja glānih bhavati bhārata abhjutthānam adharmasja tadā atmānam sķdžami aham. da se vidi tome i tome". na groblju. prvi. odnosno povratka u carstvo nebesko.bog. Višnu se inkarnira i silazi. avatarah i avataraĦam . pojma pozajmljenog iz termodinamike.uvod u neko delo. silazi u ljudskom ili u nekom drugom obličju. Tuña ideja morala je biti adaptirana Starom zavetu. pomen se ne bi "davao" nego bi se izvodio. stići (na zemlju). Dati pomen i razdeliti hranu radi smirivanja i zadovoljenja duhova umrlih potiče iz praiskona i opisuje se u srpskom jeziku vedskim pojmovima. Stare Arje nisu bez razloga Višnuu namenile ulogu avatara. on ima daleko šire.("pozornica . u vreme propadanja entropija raste.sići. Potreba čoveka za božjim prisustvom na zemlji izvesno je nastala u periodima teških ekonomskih i socijalnih poremećaja. Ono sledi ķtam i dharmah bez pogovora pa je Višnuu.glumac. Entropija je mera razvoja ili propadanja zatvorenog sistema.

počev od zmija Vasuki. koji se hvalio da je jedini gospodar triju svetova.Patuljak. Indijci kažu da Gajatri mantra ima tri oslonca: prvim se oslanja na zemlju. 2. 7.ramah . drugim na nebo i trećim na istinu. 5. jedne prirodne pojave a ne kazne božje. niti su ljudi objekti samovolje nekog nebeskog autokrate. 3. Matsjah . plot.čandrah: iako mu ime sadrži Mesec . Anante i Mučilinde pa sve do božanskih supruga Šakti. iz stuba je iskočio polučovek . Manu je odneo ribicu u svoju kolibu i stavio je u zemljani vrč. premeštao ju je u sve veći i veći sud i kada više nije bilo dovoljno velikih sudova. 39 . Narāsimhah . Od velikog potopa.Divlji vepar: U vreme potopa demoni su Zemlju uzeli pod svoje i odvukli je na dno okeana pa je Višnu. koraknu dva puta preko zemlje i neba. no." Politeizam uživa u mnoštvu. Po uputstvima ribe. koje Višnuovih koje drugih bogova. Duh i materija su nerazdvojni. Varāhah . U bibliji ona je izvor zla. Inkarnacija je morala biti mešovitog karaktera.Riba: Manu je sin boga Brahme.vladar na zlatnom jastuku (ili prestolu). zaronio u dubine i izneo je na svetlost dana.Moćnog. 6. jer je negde i nekada bilo presuñeno da ni čovek ni zver ne mogu Hiranjakašipuu nauditi. Kūrmah .Rama sa sekirom. podzemlje ostavi u nadležnost Baliju. kako je ona brzo rasla. Jednom prilikom. ona nije plot koju treba prezirati. najavljeno: 1. spašeni je spasao spasitelja. Istog momenta. 4. Rāmah ili Rāma . Devet Višnuovih silazaka na zemlju i deseto.Čovek . zbog malog rasta ismejavan od strane demona Balija . ima na desetine. U indijskoj mitologiji. o Bharata Pred naletom bezakonja. superiornost nečeg nad nečim. i pogotovo bogovima. Njegov sin Prahlada verovao je u Višnuovu sveprisutnost pa ga je otac izazivao da mu svog boga pokaže u centralnom stubu prestone dvorane. Bali obeća patuljku onoliko zemlje koliko on može preći u tri koraka. iskušenja ploti vode duh u propast. Himna o tri Višnuova koraka nalazi se u Rg-vedi. jer u indijskom konceptu odnosa čovek bog vlada princip uzajamnosti. ratničku kastu belosvetskih siledžija. Zmijom Vasuki privezao je lañu za rog navrh spasiteljeve glave. i trećim korakom stiže tamo gde je istina. izvan ovih svetova. Njegova avatarska misija opisana je u epu Ramajana. podsmevati. stekao je silnu moć pa se stao svima. avatara. kao na primer u iskazu: "varam mķtjur na ča akīrtih" .čandra. Jednom pnlikom."bolje smrt nego sramota''. pojavljujem. U svim mitologijama sveta zmija je simbol materije. inkarnacija koja se trudila da zatre kšatrije. Vāmanah ."Kad god zakon malakše.lav: Demon Hiranjakašipuh . Manu je pokupio u lañu sva živa bića i semenje. Tada se Višnu uzdiže u svoj svojoj veličini. Prebrajanjem po raznim delima. on pripada solarnoj dinastiji kraljeva Ajodhje. materija je izvor energije i kreativnosti.Kornjača u mitu o bućkanju okeana opisanom u jednoj od prethodnih porodica reči. u obličju divljeg vepra.polulav i demona uništio. Ko je umeo prevazišao je na vreme primitivni dualizam koji pod uticajem biblije hara već milenijumima po Zapadu da bi ga konačno demantovala i porazila otkrića fundamentalnih nauka. dok se kupao u reci. Varāhah označava prednost. praotac manuşāh-čovečanstva. šakama je zahvatio ribicu koja mu se molila da joj život poštedi. s one strane triju vidljivih svetova. odneo ju je i pustio u okean. Parašu . ja se sam iz sebe uobličen. pa Višnu ima devet iskorišćenih i jedno najavljeno avatarstvo. Nema bogova bez ljudi.

c) ključni pojmovi po kojima se razlikuju indijska misao i hrišćanstvo. napustiti. koji je nečemu namenjen Ako se uzme u obzir da su Stari Grci nazivali Zevsa soter. jesu: osloboñenje / spasenje. ubaciti. roñen. spasitelj.dolazi se do zaključaka: a) Hrist po poreklu pripada Semitima. zaustavljanje avasātā (m. ispuniti se I. kao u monoteizmu. mesto stanovanja. ispunio se avaseja . u njega ne mogu da stanu indijski avatari. oprostiti I. prestanak. poput Krišne u Mahabharati. Buddhah ."raspregnuti konje".Elastični hinduizam prihvatio je Buddhu kao inkarnaciju solarnog vedskog božanstva Višnua. b) hrišćanska doktrina razvijena je na osnovu nekoliko Hristovih izreka uvrštenih u jevanjñelja i sa mnogo pozajmica iz filozofije arijskomediteranskog. vidno pomeranje težišta ka antropocentrizmu.izbačen kao strela ili grom. veće u manje ne može. pao dole G. spasitelj G. potvrñeno putem razaranja ili uništenja nečega da bi kraj bio ispunjenje. potpuno različit od indijskog evolutivnog pristupa. a ne da zasniva religiju. zaključak.pripada mesečevoj dinastiji. počinuti.baciti kao grom. avasjo. predati se. I Hrist bi se lako mogao uklopiti u doktrinu avatarstva. kuća.osloboñenje. na način.osloboñenje P. i pošto se pomno pročitaju značenja ove porodice reči. oba odnoseći se na cilj ljudskog života. Kalkih na belom konju treba da stigne pred kraj kalijuge i pošto uništi zle. avasķdžanam . avasķdžat (sibžonktiv) . potvrdio se. Sa ovom porodicom reči u bliskom odnosu je sledeća: avasķşŃa izračen avasātķ soter. Postoji veliki nesporazum u pogledu interpretacija starozavetnog pojma mesija. jer i on je došao da svet obasja svetlošću znanja. poslat. odmoriti se. osnova: avasātķ) . Uočljiva je transformacija avatara od nižih životinjskih oblika preko polučoveka i kepeca do ljudi. 10. koji je nešto odbacio. jer ne trpi nikakve izmene i dopune. iscrpsti se. prebivanja. avasā . Njegova misija opisana je u epu Mahabharata i učenje u poglavlju Bhagavad gita. dvorište kuće. leškari na zmiji Ananti. smrt.8. što nije neobično. (grčki: soter . narod Izrailja očekivao je jakog političkog voñu radi biološkog 40 . nekoliko milenijuma starije od Hrista.spasitelj) avasānam . nego sa Starim zavetom i ne bi bio ubijen. osloboditi od. s tim što je Hristova biografija daleko impresivnija od hrišćanske doktrine.onaj koji je nešto napustio avaşķşta . šta više. u periodu mirovanja. Obratno nije moguće. od ķtam ka dharmah. povući će se u Višnua koji."gde se konji isprežu". paganskog sveta. 9. Ide manje u veće. njegovo učenje u mnogo većoj meri harmonira sa arijskim. mada nikad radikalno i jednokratno. avasjati . poslati kao strelu.ono što treba da bude shvaćeno. avasķdž. avasaķdžita . završio. kraj reči ili fraze avasīta . dovršiti svoje delo. Hrišćanstvo je rezervisano samo za Hrista. nego sa semitskim duhom. KrişĦah .oslobodilac. onaj koji je odreñen za nešto.onaj koji je nešto razumeo. Starim zavetom zaokružen je jedan religiozni pogled na svet. u njemu bi bolje prošao. budući da njegovom smrću započinje kalijuga.

stabilnost. zrelost. Hrišćanstvo je imalo šanse da dosegne mnogo veće visine. kao što se vidi iz gornje porodice reči. države. Hrist je pokušao da probije oklop starozavetnog mišljenja i da ga otvori za prijem novih ideja. Bolji deo hrišćanstva je tamo gde se. na primer). kao lažni mesija. jer se oslanjaju na najbolji deo u čoveku. da bi se moglo stići do znanja kojim se postiže samooslobañanje za vreme ovozemaljskog života. Ove ideje. začeta u Rg vedi. Ukoliko se čovek pridržava Hristovog učenja biće spasen.ženski rasplodni organi avasthā . u narodu zvana ludilo. Ono je bliže istočnoj misli. kao što nema pomirenja izmeñu dveju medusobno nespojivih doktrina spakovanih u korice biblije. oni ne mogu sobom i svojim moćima supstituisati ono što spada u domen nepovredive slobode i nadležnosti svake individue. avih ovca 41 . bez snova avasthā . čvrstina. I pored blistavog. Hrist je jedna od najvećih ali i najtragičnijih ličnosti u istoriji čovečanstva i po ličnoj biografiji i po dogmatizaciji njegove misli od strane institucionalizovane crkve i po nasilništvu kojim je. njegova poruka mogla bolje razumeti. mladost. Umom i intuicijom proniče se u prirodu pojavnog sveta. pa je doktrina zasnovana na jednoj emociji koja izmiče definiciji ostala lepa i uzvišena teorija sa katastrofalnim posledicama izazvanim od strane onih koji su je. izbačen u ovaj svet ograničenja. Sfera u kojoj je uticaj ove morbidne i zatucane knjige mnogo slabiji naziva se pravoslavlje.četiri perioda u ljudskom životu: detinjstvo. Obilje fizičke sile protiv obilja duha zbog straha i slutnje o sopstvenoj duhovnoj inferiornosti. hrišćanstvo je mesiju preselilo iz političke u duhovnu sferu.dvajam (sl) . dogmatizacijom kompromitovali. Indijske religije traže od čoveka individualni napor.dve životne situacije: sreća i nesreća Ovo je primer kako se istim pojmom analoški povezuje meñusobno slično. sporazumevanja i razumevanja izmedu Istoka i Zapada. života nije spasenje posredovanjem spasitelja. te on postaje: avasītah ili avasejah . Uostalom. svako samog sebe oslobaña. zato je Hrist bio ismejan i ubijen. Nema dogovora. poverenje u božju moć.onaj koji je nešto razumeo jer je umeo nešto da odbaci i prihvativši ono što mu je bilo namenjeno. grčki .soter. pošto se vratio kući". razvijaće se u drugom pravcu. situacija (razlikuje se 5 u dramskoj radnji) avasthā .čatuşŃajam (sl) . starost avasthā . Znanjem se izlazi iz trpnog stanja uslovljenosti. Hrišćanske egzegete daju sebi bespravno pravo da Stari zavet tumače suprotno od onih čiji su preci autori njihove svete knjige. Zapad ne razume Istok. Onaj koji je u tome uspeo. nego osloboñenje samog sebe samim sobom: .tri stanja svesti: budno. Hrist je: avasātķ . nudeći formulu spasenja posle smrti. poput strele. Indijska misao.Čovek je izračen ili. jer su ga hrišćanski oci ukalupili u kôd starozavetne matrice. avasthah postojano I. pod uslovom da se za života slede Hristove preporuke o ljubavi i praštanju. Osloboñeni je onaj koji je umeo da "raspregne konje. Veličanstvene ideje ljubavi i praštanja pokazale su se nedovoljnim i postale utopističke. putem spasitelja. postojanost. srca i uma. mada u tome i tamo. zato se prema onome što se ne razume i od čega se zazire primenjuje sila. vraćajući se samom sebi ili prepoznavajući identičnost individualnog i opšteg. Hrišćanstvo traži od čoveka veru.opstanka i spašavanja istorijske. podvrgavajući telo.spasitelj. dogma širena po svetu. Cilj ljudskog. dobrotu i milost. jedrost. i mada mu oni mogu pomoći.trajam (sl) . ali jednostranog razvoja. Onaj koji tako ne ume. avasthah . srce i um disciplini i odričući se. trening tela. nije uspeo. san sa snevanjem I dubok san. Duševna bolest. ljubav je vrlo širok i labavo definisan pojam. izmeñu ostalog zahvaljujući i jeziku.pojava (u sudu. još manje semitske. nikako nisu bile nove niti izvorno hrišćanske. stekao je znanje.membrum viril avasthāh (pl) . niti može da ga razume. ispunio se. ali to se nije dogodilo. u ime njega.obraća se za pomoć bogovima i avatarima. ne vodeći računa o kompleksnosti ljudske prirode.

polje P."osam dragulja'.oštrica. ašrih (f) .zbirka od osam kniga ili poglavlja.ošinut gromom.adhjājī .Ašoka. ostavio natpise sa javnim priznanjem svojih zlodela. bez toplote Šok . zadobiti. silu. sa pokajanjem i sa pozivom upućenim čovečanstvu da odustane od nasilja. aš.( "uživalac ovaca").obdaren sa 8 kvaliteta (obavezno za kralja) aşŃa .stanje u kome se ništa ne oplakuje P. ašokah .osam kardinalnih tačaka kompasa aşŃa .bez šoka I. Jedini vladar u istoriji čovečanstva koji je na stubovima i na stenama.nezabrinut. zaštitnik budizma. v.kamen.ognjište.hata (sl) .drvo koje cveta crvenim cvetovima ašokah . oštrica mača. ašnute ošinuti ašman kamen ašmanta kamin G. ovladati nečim I.osmina Složenice: aşŃa . unuk Čandraguptin. ašočjatā .broj 8 I.oktogon aşŃa . poznat po prvom ujedinjenju gotovo čitavog podkoninenta u 3. ašnute .oktopod aşŃa .ašok stanja odavno su poznata. osova: ašan) .ovca avi . najveći kralj indijske dinastije Maurija. širom Indije.ašraja ..pād . kamen za bacanje kao oružje ašmā (m. astamah . osnova: ašman) . ašrih I. avja-vunen aš. nezagrejan.konah .dišah . vuk P. avih (m. f) .guĦa . pre Hr. aşŃan . ašā (m. Nekada se nudila mudrost kao antišok sredstvo. ašoka . stena. ašani . Danas imamo širok spektar sedativa.kamen ašmantam . Paninijeva gramatika aşŃhih koštica 42 oštrica . pogotovo u Orisi. osam stihova o etici aşŃa . primenjujući.bhudž (sl) .ratnam . prodreti.dostići. munjom ašoka . ugao aşŃan osam B. I.I.

smatra se "značkom" zemljoradnika as. aşŃrā . tiče insistiranja na "ja pa ja".drag kao svoj život.nepostojanje.asi si 3.karatvam .samah (sl) . sebičnost. samoljublje asuh (m) . pak. asmitā . postati. odsustvo entiteta. as. suprug.asmi sam 2.matih .dah. sa svojom relativizacijom ljudske spoznajne moći. neistina. asti .bhangah (sl) . od asuh) . otud toliko nesaglasja i laži. asti jesam G.činjenje nepravde asat .loš put asat . biti.loša misao Zapadnog čoveka naučili su njegova religija. sadašnje vreme: jednina 1.neistina. Tamo gde je čovek rano naučen da istina nikom nije dostupna i gde se samo Gajatri stih jednom stopom oslanja na istinu. asat (n) . mnogo je manje laži i tipično zapadnog "ja pa ja". 43 . zlo asatjam .odan zlu asad .1. pa niko ne sme da prizna da govori neistinu jer će ostati bez identiteta. Što se.koštica u voću aşŃrā muštrač I.podbadač za podsticanje stoke. Otud toliko nasrtaja entiteta na entitet.glup.pathah .buddhih . animalan život asmi . Proceni li se malo strožije sve što je ljudski um stvorio. budalasta uma asan .zli ljudi za prezir Složenice: asat .kārah . asat i asatjam neistina množina smasi smo stha ste santi su I. biti jednak sa.I. pl) . aşŃhih (f) .prekid života asu . samosvest asu .jesam.svest o sebi. zlo asantāh (m.sangah . disanje. zapasti u deo i sl. trebalo bi da je u meñusobnoj saglasnosti i štošta drugo važno.mānah (sl) . Srbin je bliži modernom zapadnjaku nego Starom Sanskrćaninu. dogoditi se. živeti. život sveta duhova ili umrlih asavah (pl.nesposobnost da se uradi bilo šta asat .1. veća nego kod bilo kog drugog evropskog jezika. supruga Ako je ovoliko velika sličnost srpskog i sanskrtskog jezika na primeru jednog vrlo važnog glagola.asti je I. jer i on je vrli monoteista. laž.egoizam. filozofija i nauka da je on posednik istine. čini se da se Stara Indija.1. pa se njime čovek obraća svetlosti da mu obasja um. Tu su istina i identitet meñusobno zavisni.5 vitalnih dahova tela.

aha . što je u sanskrtskoj gramatici urañeno pola milenijuma pre Hrista.krvopija asķk . a ne: mi. smrt asta . kod promene glagola. zadovoljstva aho U. asthi (n) .najviše približila istini.ahamikā . umirući. ah aha kost U.uzvik potvrñivanja ahaha aha. vi. trenutak smrti asthi I. još manje da li srkanje neke tečnosti ima veze sa srkanjem krvi. prvo lice u sanskrtu je treće lice evropskih jezika. Hrist je stavio bližnjeg na prvo mesto. srkanje(?) I. ti i on. mi.pah (sl) .željan da bude prvi 44 . astah .kost asthi . asta dosta I.pūrva .koštana srž asthi .onaj koji nestaje kao Sunce. vi.prelom kosti aha U. nego sa sanskrtskim: asrdž. a ne "ja pa ja". aho . umora. oni. Isto je sa: oni. točiti. zabrinutosti. ti i. ahaha . liti.mita (sl) .onaj koji pije krv Srdobolja (krvava dezinterija) nema nikakve veze sa srcem.svest a superiornosti aham .uzvik iznenañenja. Prvi uslov uspešnog približavanja bio je ukidanje ''ja pa ja" i potiskivanje "ja" u drugi plan.samajah (sl) .pāvan (sl) . ja. I.bhangah (sl) . osnova: asrdž) . asķdž srdobolja.biti "ja" ili individua ja oho Složenice: aham .sārah (sl) .krv. Naime. Manje je izvesno da su: srditi se i srdžba -kad krv udari u obraze i u glavu . Prvo doñe on. na kraju. aham -ja ahamtva (n) . na kraju. srdžba(?)."trenutak zalaska Sunca". asķk (n.zalazak Sunca.poreklom od gornje imenice. Sanskrtska imenica: asķdž potiče od glagolskog korena: sķdž -izračivati.uzvik bolnog ili radosnog iznenañenja aham Z. bližeći se kraju asta . planeta Mars asķk . kraj.

koliko čujem. nadutost. opasač neba". nebo. horizont 45 . nastojati da se nešto dobije. Da bi se ovaj identitet spoznao Indijcu je potrebno znanje. individualizacija aham . ni okultisti. da bi se atman spoznao neophodno je predhodno razoriti aham . ākānkşā . a . (n) kasnije . "alfa i omega sveta". Ima i onih koji niti imaju para.aham . Ima i onih koji imaju para. Oni su prepušteni samima sebi.želja. ili da "ja" glasi "aš". ākāšah. Unosan posao. otac psihoanalize izopačio je indijski nauk o biću i sa svoje strane "naučno" doprineo bujanju ega i egoizma. U svim evropskim jezicima sa arijskog stabla ovaj totalitet ličnosti je zaboravljen inače bi u srpskom jeziku. Bezuspešnim suzbijanjem epidemije bavi se sve veći broj iscelitelja.dominaciju.aham . praznina. "zajedništvo s bogom" nije isto što i identitet s bogom.samosvest. duhovnim ispovednicima.kakşā "neukaišenog kaiš" I. Tu ne mogu pomoći ni okulisti. ākānkşati .egoizam. ākānkş.kārah .uzvik prisećanja. niti su uvideli.osloboñen. Svako "ja" je dakle.čeznuti. pun nade.ponositost.kārjam . aham je pojavni oblik atmana. što se njihovim predhodnicima."kaiš. Uzme li se u obzir i jedna od velikih upanišadskih izreka "aham brahma asmi". ni onaj jedan jedini.kao aps ā U.buddhih . onaj koji očekuje nešto Srpskim kamčenjem podrazumeva se veće lično angažovanje od sanskrtom najavljenog. ākānkşin . Hrišćaninu se nudi vera da bi se približio bogu. pod uslovom da ima dovoljno para. "Ja sam onaj koji jest'' i "ja sam alfa i omega sveta" pozajmljeno je od Indije i pripisano Hristu na štetu i uz podcenjivanje čoveka. na primer. GLAS "ā" . Leči se onaj koji uviña da je oboleo. priželjkivati. sažaljenja. Brahma identičan sa ākāšah ākāša . oholost aham -mānah . priželjkivanje P. svest o individualitetu aham .karaĦam .kakşā .ono što treba sam uraditi aham . Za one kojima se jednom učinilo da je "poli" moguće zameniti sa "mono". nikako i nikada nije dogañalo. jer je lečenje skupo. ākašam. meñu njima najveći procenat samoubica. ni psihijatri. nema dioptrije za popravku očnog vida.željan. Oni veruju da je njihov jedini bog njima namenio ulogu vladara sveta."ja" sastoji se od prvog slova azbuke "a" i poslednjeg "ha". ali nisu uvideli. nosač života i zvuka u ranoj filozofiji. lišen svesti o individualitetu Sanskrtsko "aham" .karaĦam .otvoren prostor. tražiti reči radi upotpunjavanja smisla I. azbuka morala počinjati sa "j" i završavati se sa "a" (u engleskom obratno). etar .poimanje individualiteta an . to znači da je svako "onaj koji jest". radi dobijanja željenog ākākša . bola ākānkşā kamčenje a G. Stratifikacijom svesti. (m) u RV.jedan od praelemenata. mada skupo staje i same iscelitelje jer je.

ādžitur I. ādži (m) . šuma atavī ."mesto za lutanje". dete. savršenstvo. reč potiče od glagola . nadmenost.atavista.aŃ. izgovarati: āgur I.stanovnik šume. kreativna moć.pobeda u trci ādžjantah .izgovaranje: āgur agurūr (f. kojom se u veri Izrailja izražava saglasnost vernika sa iskazima sveštenika. osnova: āgur) .ptica ākāša . a kad je došao na red panteon. Sunce ākāša . uobraženost. Oni su stariji od bogova. āŃavikah atavizam turnir I. možemo povezati samo pomoću kaiša.Aditih znači: neograničenost. na takmičenju Ove reči iz Rg vede potvrñuju predhodna razmišljanja o adžiji i adžiluku. āŃavikah .cilj u konjskoj trci P.naduvavanje. Vujaklija kaže da na latinskom: atavus znači predak.Složenice: ākāša . kasnije. Biće da su latinski auguri poreklom od sanskrtskog: agur. osim vazduha nema.lutati uokolo atavī . Možda bi se i ostalo.pathikah "nebeski putnik". aŃati . āgur.reka Ganga sišla s neba na zemlju ākāša . 46 . ovom prilikom ispali su iskreniji od kojekakvlh modernih civitas . nažalost.lista" I. Po mome. pristati. āŃopah "top . namerno nedovoljno definisana boginja praiskona . kad treba nešto izgurati i izdurati. takmičenje radi nagrade ādžitjā . invalid. armija sastavljena od stanovnika šume.stanište beskonačnog ili beskonačni prostor Sa ovim rgvedskim pojmovima o beskonačnosti mi se. što je. medu njima su srpski bog: Bhagah i višnji: VişĦuh. sujeta. da je bilo pravih gurua.ānantja .kiša ākāša .iša = ākāšeša . aguranam . siromah ākāša . pre svega. Ona je majka osam bogova.šikharah (sl) . agur augur(?) G.onaj koji pobeduje u bici. āgurate . trebalo je ostati pri: agur.borba.potvrditi. neiscrpno bogatstvo. ādžitur .ājatanam = ākāšanantjājatanam .salilam . āŃopah .gangā .neka bude tako. Iako su "stare varalice".naziv jednog naroda u Mahabharati. preneto u hrišćanstvo. sreća. složiti se. ponos.uzvik kojim učesnici potvrñuju izreke koje izgovara svešteno lice prilikom žrtvenog obreda Pri rgvedskom žrtvenom obredu: āgur ima istu ulogu i značenje kao: amin .gah . jer se božja pomoć očekuje.onaj koji ništa drugo.

Prva opasnost: nestaće bronze i druga: neće se imati kuda proći do pijace i do centromarketa (ovo: market. žica P. u kasnijoj literaturi meñu: ātatājinah ubrajani su: palikuće. nategnut konopac. da je najduži vek trajanja liste oko nedelju dana. trubljenje kao znak za početak napada. oteti P. talambas I. ādambarah . propast Platonove Atlantide.zategnut kao luk ātatājin .zategnut. ātodjam . praviti top .aghātah (sl) . latinski Atlantikus i geografski atlas u bliskom srodstvu sa gornjim sanskrtskim pridevom. rika slonova ādambara . otimači. dobijen. siledžije i lopovi (hrvatsko: tat) ātjantika Atlantik (?) P. U meñuvremenu. ātudati . pokajali zbog svojih seks adžitura. da se ne bi dogodilo: "Ja ga šaljem na ata. počev od toalet papira pa do bestselera. otet 47 otet .udaren Talambas je u RVK označen zvezdicom. mogu se po ćefu. ādambarah doboš. neizmeran.lista. ili počev od kreketanja žaba pa do folk urlatora. Vremena su se. Bojim se da će nekome pasti napamet ideja izrade bisti u bronzi svih topista sa svih top . rasprostrti I. on mi ide s tupanom na vrata". Naši atavistički preci silno bi se čudili šta smo sve u stanju da stavimo uvrh liste i možda bi se.lista nadrealista jer isprdava i top . ātunna (tpp) . I prvi i drugi bave se problemima srca. ātjantika . Srećom. Nekada su u Istočnoj Srbiji "zaostali" očevi upozoravali decu.liste dokaz su slavni bubnjari rok bendova. ali lepše zvuči na engleskom i služi za civilizovanje atavista). beskrajan.dobošar P. ātanah . ātan.onaj koji je zategnuo luk da bi nekoga ustrelio. odneti. Istočnosrbijanski tupan potiče od: G. ādā.udarati I. ādambarin . ātanoşi zategnuti.neprekidan.U skladu sa pomamom diverzifikacije turnira.razvući. naduven Još ima živih ljudi u našoj zemlji koji pamte dobošara kao začetnika javnih glasila. ādatte .liste i nadrealiste.liste. najdraža mi je Top . ātta G.udarački muzički instrument P. ātta .vrsta doboša. ātata . Što se mene tiče. očigledno. ātanoşi . to videći.uzet. ali na različite načine.uobražen. znači pijaca. bombastičnost. ātud. tupandžiluk i talambaluk postali su ugledne i unosne profesije. napeti G. ubica. Da je profesija na vrh top . ātan. nisu. talabukanje i talabukati. promenila nabolje. orobiti. galama nastala od glasnog govora i nedoličnog ponašanja. personifikovani ratni doboš (modena sirena). zategnuti.uzeti. sveopšti (kao uništenje sveta na kraju mahajuge) Slutim da su grčke reči: Atlas i atleta. potpun. koji od jednog koncerta inkasiraju hiljadu puta više od godišnjih prihoda nekih debejkija. takode.

čara (sl) . postignuće.ljuljanje.onaj koji živi u susedstvu. dosegnuti. prisvojiti.dobitak. oscilovanje Budući da je Kosovo srpska kolevka. āpnoti . na primer: "Daj to Vere.postići.ādāja . aniti .trgovac. umesto: Veri 48 komšija . tržište. posednik Kad dodete u goste seljaku u Jugoističnoj Srbiji. dohvatiti. klatiti. ānuvešja . āndolakah . Mire".ljuljaška āndolakanam . dripci nam ne bi mogli pišati i srati i baze u kolevci graditi. pa bi sad bilo: "vuna kićo". Smisao je isti kao kod odrednica navedenih pod glasom "a".listi evropskih jezika najbližih sanskrtu italijanski plasirao na drugo mesto. uzapćivanje āpaĦah . āndolajati (den) .ljuljati.vlasništvo. jer bi i mi imali atomsku bombu.onaj koji je izvršio otimačinu i pobegao Oni koji orobe pa ostanu. umesto "ruke uvis! predaj se". āndolaja. oteti. utešno je znati da je kolevka poreklom od sanskrta. drhtanje. potresati. āptih apetit āpanam aps G. Zamerala sam mojim zemljacima jer koriste genitiv i kad treba i kad ne treba.amaterske. dohvat. morate sa kapije da pitate: "Ape li kutre?" (ujeda li kuče). dobiti. klaćenje.trgovina. pokretati I.sused (glagol: viš. Ovdeje fonetska bliskost veća. Da smo. prodavnica āpaĦikah . komšija.gospodar poseda. āp.starija sestra Ko bi rekao!!! āndolakah āndolah kolevka gondola antika G.srpsko prijateljstvo i razumevanje s posebnim osvrtom na humanizam papa i Venecije. umesto boravka u hotelu.radža (sl) . gostoprimstvo u svome domu. povezanost. uhvatiti I.kojim se označava živo biće (glagol: an. potomstvo apna . āntikā I. samo mi se u Italiji i u Indiji dogañalo da lako sklopim prijateljstvo s nepoznatim osobama koje su mi nudile. Politiku i šalu nastranu. U Indiji važi mantra:"Gost je bog!" ānuvešja P. seksualni odnos āpnah (n) . āpanam . znači da se na top . Reč je složenica od: ānu . posed. diler āptih (f) . prisvajanje. a ne Evropljani. višati . svaštarske industrijalizacije. Indo. Otud italijansko .disati. Što je gondola pored kolevke. biti živ) i vešja. sreća. urbanim strukturama.nastaniti se). jer se tamo bolje pamti sanskrt nego u tzv. āntikā . Umesto titoističke grandomansko .obilje. trebalo je "izvršiti zaokret" prema agraru i nuklearu. nastalo od vešah . kojom srećom. nazivaju se: adaja sthitah.

nevolja āpadā .nesreća.osveženje. nevolja āpat (f) . āpīta . radi uvećanja poseda. muka. gde su i posedovanje i vlasništvo i potomstvo izvedeni od istog korena. trgovina liči na seksualni odnos. Funkcionišući po principu: "ko će koga". āpjājita (tpp) . āpiš.odan piću āpānta .izazvati neko stanje. āpānam . pijuckati. Pokajanje može da se obavi i u eventualnom apsu. gorespomenuti radža želi da izazove svetsku apatiju i sveopšti duhovni pad. jer tu se uvek neko ističe i nameće pa nam kvari jednakost. keramike. od kojih je samo mali deo ovde dat.pijenje. āpjajanam . obojen. Ekonomski zakoni i uloga pojedinih sektora privrede u stvaranju profita nisu bili nepoznati u doba stvaranja Rg vede i Mahabharate. ojačan Kako izgleda kad nam gosti doñu pa svi imamo jak razlog da prestanemo sa pijenjem ap .nesreća.vode. Što se. zasićenje P. "Greškama" se ispoljava dobro pamćenje. āpjai. āpat apatija āpadā pad G. āpibati . očvrsnut. Predlažući turski aps. dajem svoj doprinos. ojačati. iznurenost Svojim apetitom. nesreće I. Tako se misli na sanskrtu.manu (sl) . Posle pijanke može doći do tuče radi osveženja i otrežnjenja.pojava. āpad. dovesti se u stanje nevolje. āpjājate . savremene svetske situacije tiče. Pre pijanke treba udariti podlogu od hleba i pečenja. Tu su i oni koji radžu & co. pak. pijanka P. Sa upijanjem znanja preko ušiju ide malo teže. tu je apna rādžā sa atķpa .apetitom i sa besnim psima rata. alkoholno piće G. patnja.ukrašen. āpākah āpākah .peć za pečenje hleba.gozba. u RVK obeleženo je zvezdicom u zagradi.naduti se. okićen. vide u apsu. āpišāna upisan pekara G. poboljšan. āpādjati ."onaj koji podstiče žestinu i hrabrost". "piti ušima i očima"pažljivo slušati I. izmoždenost. društvo koje pije āpāna . ulazak u neko stanje.zadovoljen. Aps i sl. cigli.Miri. dekorisan. ispuniti se I. i dr. āpattih (f) . āpānagoşŃhi pijanka sa gostima G. dok nisam saznala da u sanskrtu genitiv može da zameni svaki padež. u RV particip: āpišāna . i da presisamo alkoholno piće opisano je sanskritskim rečima iz Rg vede. "Razvojem" jezika došlo je do pomračenja vrlo instruktivnih analogija. nesreća. āpā.goşŃhi (sl) . što potvrñuju pojmovi izvedeni od korena: āp. bol. ravnopravnost i raspoloženje.pijan āpājin . nevolja. presisati. pozniji glagol je: 49 .napiti se.

ulepšati Da bi se postalo "lep kao upisan" neophodno je "picnuti se".piñdž. ambaşŃhah . naziva se u RVK i u mom kraju: tresigaća. ambarja.sušiti) āmih (n.budala. mišar I. isijavati. lep āmişam meso. riñ āpinga . Ovde spadaju i pridevi: P. da bi impresionirao Monike.sakupljati. na prakrtu. otac se naziva bašta. mišar. nije obavezno da penkavi predsednik bude lep kao upisan mada je obavezno "picnut". jer Srbi nikada nisu bili veliki baštovani. prevede tresigaću u stanje napunjenih gaća i miša vrati u prvobitno stanje.stajati. ābhā. Otkud bašta. Tu su başkiha star. izvijen I. pegavog čoveka "penkav kao ćureće jaje". Budući da su riñi obavezno penkavi.vrsta žita başŃah . iznemogao i bastah . pinga . Dogaña se da neko. ābhāta . U Istočnoj Srbiji. strelac ili veća ptica grabljivica. ārāla P. nad njim je vršen "lapot". mada svi znamo šta je baština i baštiniti. Ove reči nema u RVK.blago zakrivljen.sjaj. lepa pojava P. Znam da vrlo star čovek izlapi. plus govedarski šešir. Kralj se zvao: AmbaşŃhjah.sijati. prirodno stanje miša pretvara se u āmişatā.stanje: biti plen āmişašin i āmişa . ārālikah . osnova: amis) . Ptica grabljivica. sekretarica isto čini. nego od: bašta. ārāla .sirovo meso. pinkte . najviše dopali pevač Prisli i bigmekovi.narod spominjan u Mahabharati āmbah .crvenkasto . Njemu guñeti uz gusle: "Na Mišaru polju širokome" značilo bi bacati biser pred svinju. blistati I. uzevši u obzir gornje sanskrtske odrednice. iskrivljen.prija (d) .sjajan.mrk Moji zemljaci kažu za riñeg. amharjati . mrtvo telo āmişatā i āmişatvam . Nañe li ga. ābhā .majka i stha .budala (na prakrtu) U Mahabharati spominju se zemlja i narod AmbaşŃhah nesigurnog porekla od: amba . āmişam . ābhāti . Sigurno je da dve poslednje reči ne potiču od bašte. simbol revolveraške diplomatije. pa pošto postane budala.crvenkast. ambaşŃhah I.meso (verovatno od korena: mis . ābhāta G. v.ukrasiti.mesožder "Na ubavu na polju Kosovu" zaseli su āmişašini po nalogu āmişaprijah kome su se u 20. svetlost.kuvar 50 ralo bašta (?) ubav . Ambah je vrsta žita. kod Torlaka. jer planira u vazduhu lepršajući krilima dok osmatra zemlju u potrazi za plenom. neka kažu oni koji bolje od mene znaju srpski jezik.

pasti u nevolju. nesreću. sveta zemlja Arijaca izmedu dva mora.Moguće je da veza izmeñu gornjih pojmova potiče od činjenice da dok se oralo ralicom.anga . ārjah Arijac I. Himalaja i Vindhija planina ārjāvratah (sl) . ārgajana .Buddhin osmostruki put ārjavam . poeta vedskih i drugih starih himni ālāpah alapača 51 . Ovoj skupini pripadali su Stari Grci. dok je pojam Indoevropljani širi i obuhvata sve narode istog porekla i srodnih jezika. Na pitanje: zašto.čovek dostojan poštovanja. sličnih osnovnih nazora i mentaliteta. Irci su u oznaci "aira" očuvali uspomenu na rgvedsko "arja". poštenje. oznaka za prve tri kaste. poštuje i ponaša se prema učenju i pravilima koja važe za "plemenite" ārja . ārşa i ārşeja . ārččhati . drugi ima 100 miliona dolara. Ja se češće služim starom terminologijom jer se iz pojma Evropljani ne vidi njihova pripadnost istom stablu. ime rase koja je. rgajanam . Evropa se upoznaje sa indijskom kulturom. Snažna meñuzavisnost pojmova: arčenje. odan zakonima i religiji predaka koji ponašanjem opravdava poštovanje. kasnije. Zašto je to tako.govor rišija u vedskim tekstovima P. nema odgovora. glavna hrana je bila kaša. meñutim. ārčh. Buddha i svaki onaj koji podučava i živi u skladu sa četiri plemenite istine budizma ārjāvartah (sl) . Marksu se otkrilo kako se ovo dogaña.ponašanje dostojno poštovanja. Zato će se u tekstu naći pojmovi Zapadni Arijci = Evropljani i Istočni Arijci = Indijci. podložna je relativizaciji.osoba dostojna ovoga naziva. čestitost Pojmovi arja . pa kad poarči jedan. za jedan milion može da se kupi 10 hiljada koza.plemenit i ārjah . ārgajana I.onaj koji poznaje. štetovati.koza košta 100 dolara. U 18 i 19. Isto se nazivaju i knjige koje se odnose na metode proučavanja veda (prema rečniku Tārānāthe Tarkavāčaspatija). pretrpeti štetu.studij kompletnih veda P. u Indiji mnogo više. štetuje 1%. Neko poarči jedinu kozu i štetuje 100%. ārčh. U poznijoj literaturi pojam Arijci vezuje se za one grane koje su naselile Iran i Indiju. ārşam . nastanila Arjavartu. v. štetovanje. u njega ne mogu da prodru ni egzegeta. Latini i Kelti i pripadaju narodi većine evropskih zemalja i Indijci. putovanje kroz vede". plemenit i mudar. ārjah . potiču iz Rg vede i izvedeni su od korena: "ķ" (v. srodnih jezika. pošavši iz pradomovine. Ono se očuvalo i u nazivu države Iran. ārşa arhaično I. preko sanskrta utvrñuje se srodnost jezika i zajedničko poreklo Evropljana i Indijaca. sa usvajanjem konvencionalne oznake Indoevropljani = Arijci = narodi istog porekla. pod "ķ"). ārččhati arčiti argument (?) G.āşŃa . nastalih od istog prajezika. studij kompletnih veda. zapisano je u tajnom božjem programu.sve što pripada ili je izvedeno od rišija."domovina plemenitih".mārgah = ārjāşŃāhgamārgah (sl) . ni haker. Ako jedna USA .ono što se sadrži u knjigama o Rgajani Rgajanam je "hod. Milošću božjom.

1. pobeći. došao Značenje istog glagolskog korena sa prefiksima: G. uglavnom se jelo posno. sedište.hodati. āsidh.proći pored. āha . preminuo.hodanje.otišao. ita (tpp) . zanemaren Pojmovi: ići. dobila sam odgovor: "Kad sam bio dete. zarada. neki krepavaju a neki. broj 4 ājavjajau (m. atiŃa (tpp) .i. dobijaju nagrade za doprinos "napretku". ājah . ās.uzvik ljutnje. 52 . aččha . prikladni su za opis nekih ekonomija i nekih životnih standarda. ostati i dr.hapsilac āsedhah . āsah . zatvoriti krug. i. stražnjica āsanam . preko. profit. kocka. ālāpah . i . pa doći. opet. aha odsedeti. razgovor ālāpanam .eti .govorenje nekome. takoñe.stolica od pruća āsidh. I. uz "i" dodati "bre" što je. eti . sažaljenja Srbin će. dostići ati .prošao. približavanje.biti. sad blažim". teći. idenje P. āha U. Blaženstvo napretka sastoji se u jedenju zamašćenog jela sa mesom. stanovanje.i. āsedhjati G. razgovaranje s nekim āsanam sedenje G. proći. opsedati (?) GLAS "i" -kao iskatii i U. āseddhā (m. i. vratiti se u početno stanje. osnova: asedhķ) .obraćanje. pozivanja. āste . atj . itjā.zatvor Zato Srbin kaže: "odsedeo u zatvoru". 84 položaja joge. sedeti mirno. stolica āsandah . proteći I. pretnje.prihod i rashod P.sedište. nastanjivati. aččh . otišao. du) .ići prema. ići. slediti. obavezno. otići. nareñenja.sedenje. sanskrtsko. obići..uhapsiti I. postojati.uzvik strogosti. doći i td. zabrinutosti. govorenje. eti ići G. I.eti . U njihovom beskrajnom kruženju neki izginu.dolazak. Istražujući u čemu moji zemljaci vide napredak. āsedhjati . mesto. kroz.

znak. u ovom slučaju I. I jedni i drugi. promena boje glasa.nagoveštaj. kao na primer: uş koji. idžjah . žrtvovati U Istočnoj Srbiji deo kuće u kojoj je ognjište nazivao se: iža -mesto gde se oganj užiže. ikşukah. u ime boga i demokratije željni ustoličenja. ing. putem ognja. putuje i može biti svirep.sada. it.ići. Manje je izvesno.trenutan 53 . ponuditi. žuriti. gramatički poredio pridev: siromašan i ne bude stigao u carstvo nebesko. Politička i duhovna elita nudi narodu metafizičke programe spasenja "okrenute budućnosti". ingah . Doktrinama se uprošćava život i prebacuje odgovornost sa moćnika na nedužne i nemoćne. zasnivaju svoje doktrine na slobodi izbora. nagoveštavanje osećanja gestom ingitam . ikşurah i ikşurakah . žreci. luta. zažeći. po svoj prilici. eŃati . mada nije nemoguće. Žeći. hitati. itvara utvara P. ponuda bogovima ili precima.džñja (sl) . da oslovljavanje strica ili starijeg čoveka sa "čiča" ima veze sa sanskrtskim "idžjah".obožavati hvaliti. vode poreklo od žrtvenog obreda koji.vešt u izražavanju tumačenju unutrašnjih osećanja ispoljenih gestovima idžja iža.onaj koji hoda."Strah od gladi" i "imati šta jesti" predstavljaju osnovnu životnu situaciju i jedinu životnu filozofiju siromašnih. Ima i drugih korena.žrtva. idā (ind) i idānīm (ind) . kao i dosada. Ako narod bude u budućnosti. unutrašnji pokret P. jadžati . i oni treći. čiča (?) šećer I.danas idānīmtanatva (ind) (sl) . potresati. posvetiti. donacija Reči potiču od korena glagola: jadž. zažeti. sam je kriv jer nije umeo da iskoristi od boga i od demokratije darivanu mu slobodu izbora. kretati se. zalutati idā sada hitati P.ubrzan puls.ahnah (ind) (sl) . povezuje ljude sa svetom bogova i predaka. podao i zao ikşukah p. idānīm .učitelj. takode. ingati .uzbuditi I. možda i želeti. mogu biti izvori navedenih srpskih pojmova. itvara . božanstvo idžjā . ingita . etati G. a ova je.kovida (sl) i ingita . poklon. ovog momenta. sa željom. iŃ. nastala kvarenjem sanskrtske ingitam nagoveštaj G. zeći.ići prema. poštovati.šećerna trska Naziv: šećer potiče od latinske oznake za biljku: Saccharun Spontaneum.

iş. isprazniti.bilo koje piće. tražnja. primeniti silu. irasjati razjariti se. broj 5. invati .phalam (sl) u matematici: rešenje problema G. pokoriti. ohrabriti. irasja. ne mogu ništa drugo da pospeše. osnova: iras) -ljutina. nadahnuti. ohrabriti. pokazivati neprijateljstvo prema nekome I. irasjati (den) . eşati . nameravati. iş. iččhati . işaĦja . irasja. inoti i inv. sa značenjem: potčiniti. osnažiti.ono čije mleko ili sok osvežava i raduje. imati nešto na raspoloženju. unatti . u matematici: problem. biti gospodar nečega. osveženje. pišati G. isanjati (den) . terati. preklinjati. gašenje svih želja iččhā . zahtev.biti moćan ili od: und. podsticati. ksiram -mleko. iččhā . inoti i od Indre.zadovoljenje želja iččha . u gramatici: deziderativ iččhā . indati . drugi mu ime izvode od: ind.naljutiti se. nije lako odgovoriti. Na pitanje da li srpski inat i inaćenje potiču od: in. uliti snagu pojačati. izbačen. inoti inatiti se (?) G. zahtevati. iččhati iskati işudhjā ishod G.želja. ureñivati nešto. da otiče.nivķttih (f) (sl) .pokrenut. Sve ovo je moguće. irā .kşīra (sl) .dānam (sl) . nadvladati potući. žudeti 54 .in. budući da je Indra bio bog munje.izvirati. sklonost. Svrgavanjem starih panteona sa mnoštvom resora ostali smo na primer bez boga nuklearnog otpada i bez boginje bombardovanja. iraksira rakija I. radost I. pobuditi. esati pospešiti.želeti. Za drugu funkciju konkuriše bez tržišnih konkurenata dama Irida sa iritativnim i iterativnim simbolima. hitnuti. čeznuti. osloboditi isanja. işudhja. istočiti. izlivanje işuh (m) . odaslati. in. da struji. rasrditi se G. osim pišanja. osnova: işan) .podsticanje.neprijateljstvo.ubrzati. Neki etimolozi izvode ime boga Indre. zlovolja irah (n. sok od bilja is. işiŃa (tpp) . teći (kao voda). pustiti da teče. Božji gnev ne potiče iz sanskrta. očekivati ili zahtevati nešto od nekoga I. poterati I.strela.zahtevati. iş. poteran. vršiti pridsak. neko vreme vrhovnog od ovog glagola: in + d + ra.isticanje. neprijateljstvo Starogrčka boginja Irida i latinsko: irritatio potiču od gornjeg korena. ispražnjen. u matematici: sinus P. ostaviti iza. groma i kiše i vrhovni u vreme arijskog osvajanja Severne Indije. işudhjati (den) . hitnut Ima trenutaka u istoriji čovečanstva kada graditelji istorije. podbadanje işa (n. irasjā .potiskivanje želja.izazivati ubrzavanje. iķa . nastojati da se nešto dobije. žestoko piće.prevladati.

grditi nekog. uktih (f) . osnova: ukşan) .drmusati se. īrah . onaj kome se ukazuje najveće poštovanje i od koga se ište. emitovati seme (kao bik).vlažiti. ukşita (tpp) .tražen. ritati se (?) GLAS "u" .kao uzdanje - u U u . GLAS "ī" īr. ljutine uktih I. Sve ove srpske reči gotovo da su identične sa sanskrtskim. buniti se. umesto iščekivanja: iččha . pažen.kāma . loše prolazi. preći na budističko stanje svesti: iččha . işudhja . izabrani bog zaštitnik. stih. proklamacija. božanstvo koje se slavi i od koga se ište. ukşati šikljati. milovan.voljena osoba işta . nego po želji kojekakvih usrećiteljskih doktrinara. govor uktham .krava obilja işta . vakti .izgovoren.zahtev. molba iştuh (f) .uzvik sažaljenja. osvećenje ukşā (m. īr. ukşaĦam .danam. zahtevan. škropiti G. iako "imaju ono što niko nema": slavu .želja P. īrte . škropiti. īrte G. ukta (tpp) . Kada se nešto ište iščekuje se povoljan ishod. voljen.I.prskanje.nivrttih. işta . biti jak I. pretpostavila sam gornju srodnost pojmova. ukş. hvala P. ukş. Što se Srba tiče. šikijati.ovlažen.govoriti.džanah (sl) . čuvan işta .stanje nekog koji tek što se nije razljutio Pošto je ovde naglasak na drmusanju.vetar īrjatā . dizati glas I. prskati. ukşati . Onaj koji se rita u ritmu neusklañenom sa ķtam. željen.işŃadevatā.iskaz. poprskan 55 . u značenju zvati nekog ili vikati.najmiliji. izrečen u okati Ove reči izvedene su od glagolskog korena: vač.izreka. jer je bolje odreći se svih želja po sopstvenoj želji.bik u ulozi oploditelja stada P. Kod Torlaka oko Knjaževca koristi se glagol: okati.dhuk (sl) .devatā (sl) . rasprskavati.

ugra . brzo obavlja dužnost širom otvarajuči oči i nozdrve. privižen nečemu. Svaki Šivin hram u južnom stilu ima ispred glavnog ulaza mali hram mandapu u kome leži Nandi.prikladnost. kazan. ugursuzu je mesto ovde baš zato što je u RVK obeležen zvezdicom. kao da su isekle čoveka iz života i svele ga na etički problem. Šivina životinja je bik Nandi .uživati u. biti odan. čestit G. jarost. i one koje ni to nemaju nego čitaju jednu te istu knjigu. visok. on tačno zna kuda ide skače na kravu. upalih obraza. govore da su oreoli rezervisani samo za starce. svirep i sl. dve najlepše nalaze se u Durginom hramu u Ajholeu i u Šivinom hramu na ostrvu Elefanti.visoko. Hinduizam je veličanstven zato što sve pamti. učjati .uzvišen. učita (tpp) . Ako oreol okružuje mladi lik. biti pogodan za I. Treba videti prvo pripuštanje mladog bika kravi. U pomamnom otimanju od štrangi.lomljiv kao ćup P. odozgo. čeznutljivo gledajući u pravcu lingama u središtu glavnog hrama. biti naviknut na.gore (na nebu). razjasniti) .Škropljenja svetim vodicama u raznim prilikama. ogroman. sud za kuvanje na vatri ukha . samo "stradanija". strast.slaviti. uzdignut. Nigde života i životne radosti. sasvim drugačiji od egipatskog u kome sve vri od života i od nade u "voskresemje". na ivici groba. vač i añč.ččhid (sl) . nigde osmeha. ona odlazi ne osvrćući se. nosioca života. na čijem vrhu se uzdiše hram. ukhah i ukhā . zvučan. kao što je onaj iznad Majsora. zajedljivost P. Njome se naglašava značaj govora 56 . nagore. zna se da se radi o stradalniku za veru.mučionica. jer je problem aktuelan u mladosti i u doba najveće životne snage. oslikani po hrišćanskim crkvama. hvala učitatvam .Razdragani. sve s ciljem da se nešto osveti i blagoslovi.onaj koji zaslužuje hvalu učča (od glagolskog korena: añč.govoriti) .džña (d) . nagore uččais (ind) . jetkost. bes. uč. ukhja . džinovskih skulptura smeštenih na padinama brda. Oploñena. pravi morbidni nekropolis.biti u posudi ugratā ugra grozota grozan I.moćan.stih. ukhja ukuvan I. uč. anakti . pogodnost P. Nandi je simbol vitalnosti i energije plodnosti.asani. vakti . ugratā i ugratvam . Česte su skulpture Šive naslonjenog na pleća Nandija. lepi i mladi Šiva kroti Nandija. glasno. od trećeg u literaturi nastaloj posle RV. Ima Nandija. odozgo. kao da umire. Izvedenice od prva dva korena nalaze se u Rg vedi. pomazati. moćno Gornja porodica reći potiče od različitih korena: uč. otmen. glasan učita . naglašeno. nasilan.ćup. postaje jasnije tek povezujući ih sa šikljanjem i rasprskavanjem semena. Religije koje obožavaju čoveka. posuda. učjati učiti (?) učathja učtiv. Usukani sveci. bilo u joga . i pada na kolena iza njenih zadnjih nogu. vera nadahnuta smrću. iz kojih je vreme istočilo životne snage.nasilje.pogodan za učathja . strašan. Po svoj prilici. ukrasiti.onaj koji zna šta je prikladno učča (ind) . bilo kao mrtvaca na krstu. hram . kojima ga dva čoveka s mukom obuzdavaju. učatham (od korena glagola: vač. I bog je starac.

mnoštvo. či.ostaviti kao ostatak) . uččhedah . uzdizati se.uspon i pad. nečistoća uččhişŃa i uččhişŃvam . uspraviti. analizirati. Rekla bih da je srpski narod bio moralniji pre Ćirila i Metodija. uččaraĦam . Ako bi neki kompjuter prelistao sve novine 20. O autorima velikih dela gotovo da nema podataka.uzdizanje. uččara .sakupljati. jer se i pre nje imalo šta učiti. biti znamenit. razrešiti nejasnoće teškoće.onaj koji razara nejasnoće.um. dokrajčivanje P. oni su noseći stubovi njene kulture i civilizacije. razumevanje G. uččhişŃa nečist P.presecanje. Čin i delo govore sve što treba znati o pojedincu. d i š daju ččh): G. uččar. verujem da bismo došli do zaključka da su najsrećnije prošle one zemije koje su imale najnižu frekvenciju ili minimalno učešće u stvaranju istorije. iskorenjivanje. učtiv i sl. uččarati . uččhedin . učen.onaj koji se uzdiže kao Sunce G. uččhri.onaj koji izgovara. uččal.sakupljen. nisu nastale sa početkom pismenosti. prikupljen G.sakupljanje. veka i izradio rang-listu učestanosti pojave imena zemalja u naslovima.onaj koji jede tuñe ostatke uččhri.neko ko nije isprao usta i oprao ruke posle jela pa je ostao nečist I. uččhid. uččita (tpp) . učitelj. otkloniti.apačajam siledžija.du) (sl) . uččhrajati . izgovarati I.otići. uččhjāte . uznositi. Evo još nekoliko primera nastalih dodavanjem prefiksa "ud" ispred korena: čar. artikulacija uččaraĦa . no. prikupljati I. razaranje. Upamtila je vredna dela doslovce i mitologizirala one ličnosti o kojima se imalo šta reći izvan golih činjenica. vertikalna stranica pravouglog trougla 57 .džnah .prekovanog u stih radi obraćanja bogovima. uččhi. rast. veličati I. napredak i propast P. Ona se bavila večnim temama opšteg značaja spram kojih je istorija koješta o kojekakvima. nego da vuku poreklo iz vremena Rg vede.bhoktā (d) . glagola: uččhiš . Verujem da reči srpskog jezika: učiti. štrčati Autor sanskrtsko-engleskog rečnika navodi u predgovoru rečenicu iz referata pandita Šjamadžija sa kongresa u Lajdenu: "Mi u Indiji.ići nagore. Ona je jedna te ista priča: uččaja .ispljuvak.apačajam (n. Nepobitna je činjenica da sa porastom pismenosti narastaju agresivnost i kriza morala. uččinoti . od korena def. važan. uččajah . osloboditi sebe nečega I.isticati se. uččalati . osnova: uččarajitķ) . uččhinatti .izgovaranje. učči. najaviti.dizati. objasniti I.preseći.lingvist uččarajitā (m.ostatak uččhişŃa . razrešava teškoće G. čhid i ši (d pred č postaje č. punoća uččaja . prikupljanje. uvereni smo do dana današnjeg da je usmeno učenje daleko superiornije u odnosu na knjiško. Biti akter istorije ne spada u časno zanimanje. uččhrajati ustajati G. penjanje. kazuje P. neki ne vide da je on imao ikatakvu prošlost pre ulaska u istoriju. uččhişŃa (tpp. dodavanje. uččhrajah . uččhişŃam . Indija nikada nije hajala za istoriju dok je istoričnosti nisu naučili Anglosasi. uččalah . čal. pogotovo kada se radi o razvoju umnih sposobnosti". Po istoriji Indije rovašili su i prve knjige o tome napisalisa Englezi u vreme kolonizacije.

onaj koji napušta P.uzdignut. oŃhati otkati (?) G. utkati. označavanje posebnim oznakama P. uŃah . istočen (kao voda) Zažditi pušku. vratiti se u život udždžh. koji izaziva velike posledice 58 . buditi.izvrstan.(od glagola hā.oŃhati i ūŃh.1. odaslan. uŃh. zvati. udždžhati zažditi (pobeći) G.ono što treba da bude otkano Od korena: tank nose ime indijske i budističke (Nepal Tibet) tanke. za poštovanje. tkanice i sl. udždžāgarajati G. džīvati -živeti) . udždžhitih (f) . vajati . tkanje. povećan. udždžasajati . podignut. ūjate .otići) . osnova: udždžhitķ) . gotovo da je isto na srpskom i na sanskrtu.P. Zbunjuje 3. Ńankajati . udždžīv. po Vuku.pečatanje.pobuñen. udždžhad . uddāmara . ili zažditi preko polja. u nešto uživeo. uŃh. pobeći. ubiti. isprazniti I. obarati ūj. roñen udždžāsanam G. proizveden.napušten. udždžīvati oživeti užagriti užas G. odaslati. krvoproliće udždžāgr. udždžh. otkati.napuštanje (sveta) udždžhitā (m.udarati. džahāti .oživeti. udždžhita (tpp) .ubijanje.bditi. udždžāgarajati . uta (tpp) (od glagola: ve.sg. pokolj.koliba načinjena od lišća u kojoj boravi pustinjak. kuća. po Vuku. uččhrita (tpp) .uništiti.tkati) . boravište (u opštem smislu) Udžera je u RVK obeležena zvezdicom.pečatati) . ostaviti. pobuñen. ūŃhati . srpske reči: tkati.otkan vātavja i veja (tpb) . glagola ve. damar (?) P. velikog značaja. u srodstvu su sa gornjom porodicom reči. udždžāgr. udždžāgara . nadražen Čujem da narod kaže za nekoga daje užagrio očima kada se. odustati. uŃŃankanam (od: Ńank. ostavljen. Da li su vajanje i vajarstvo nastali od tkanja ili se dogodilo obratno? uddāmarin dambulhana. iskoreniti. uŃadžāh udžerica I. pobuditi I. Po svoj prilici. udždžāsanam . trava (one vrste koje se koriste za pokrivanje krova) uŃadžah . udždžīv. uspravljen. udždžas.lišće. udždžīvati (od glagola: džīv.tkati I. jer se tkane izvodi udaranjem brdila i izvoñenjem šara. ispražnjen.napustiti. istrebiti I.

takode.ašajah .sarvasva (sl) . udānah .tok.šāntih (f) . mada uticaji ovih nisu za podcenjivanje. udaniti . udan. udānajati (den) . udānaja. unutrašnjost nečega udara . šupljina. na nemačkom: wasser. spada ovde. kretanje nagore.agnih (sl) . vlažan. ponuda vode mrtvima Složenice: uda . beskoristan P.onaj kome je suština u stomaku."udaranje vode pri plivanju". jedan od pet vitalnih dahova tela. jedna od umetnosti i lepih veština udaka .dodirivanje vode radi potvrde obećanja i zaveta uda . sposobnost varenja hrane 59 .mokar.prskanje bolesnika svetom vodom radi smirivanja udaka . ud ud (polni) Prefiks imenica i glagola: ud označava preimućstvo.plavah . Reka Una.izvirati. izdisati I. znači: turska muzika a kakva je ona kažu nam sanskrt i narodni pevač: "Čauš viče. vodena struja uda . creva. materica I.ghātah .vādjam . preko. nad. udānah izdah G.maĦdūkah .stomak.višīrĦa . Tu je i "trajna undulacija". ud ili und.pītih (f) .otkriti radost srca I. udaram .uddāmarin . udam (samo na početku ili na kraju složenica) . izdah. izelica. iznad. Sva sreća da je Srbin umeo da peva i bez Turaka i bez Crnaca. daljom vulgarizacijom turske muzike dobijaju se top ostvarenja srpske folk parade! Niti je srpski narod ''folk" niti su mu potrebne ovakve parade."tamo gde voda miruje". jezero. čovek ograničena uma uda . bazen udaka ."sušen u vodi". označena zvezdicom. vlažiti I.disati. human Od: udam nastali su na srpskom: voda."stomačni oganj".poplava uda . proždrljiv udara ."muzika vode".sparšam ."žaba u izvoru". ljubazan. utta i unna (tpp) . udam voda udodhara vododerina unna Una (reka) G.voda udakam . na engleskom: water. više. isticati.voda.izdisanje. izvodi se kuckanjem ćupova ispunjenih vodom. vulgarizacijom indijske muzike dobija se turska. na latinskom: unda. dambulhana riče" bolje rečeno.udhārā = udodhārā . jedna od 64 umetnosti i lepih veština udaka .mesto sa pitkom vodom uda . razdraganost udaram uterus. Po RVK dambulhana.onaj koji stvara vrlo veliku buku Dok važni damari "biju" telo je živo. unatti . materica.

kretati se) . ude. uddhita uzdignut P. potiskivati nagore uddhan. penjati se. istrebiti. udajah (nastalo od prefiksa: ud i glagola: i. pokloniti. oženiti se ili udati se P.ukazivanje na uddeşŃā (m. uddišati . osnova: uddeşŃķ) . izlaziti.ubiti se. dadāti .ā i glagola: i. nadutost uddhatatvam . udati je (ud) īşita udejivah istok(?) dete (?) G. udīşita (tpp) . izdignut iznad horizonta (Sunce) udejivah (nastalo od prefiksa: ud . ūdhā .onaj koji je izašao. uspravljen.uzdignut.rañanje Sunca P.izašao. kako su se tada znale povlačiti analogije širokog zamaha. uddhan. izazvati samouništenje kao posledicu. roñenje i smrt. biti plod nečega) .dizati se. biti plod nečega) .dizati. uddhante . udesiti G. ponuditi. uddhķ. nije neosnovana pretpostavka da su navedene srpske reči u srodstvu sa sanskrtskim. udi.penjati se.podignut. osloboditi 60 .dati. uddhata (tpp) .ponos. udāvahati G. iskoreniti. udāvah. udeti . kao što su: izlazak i zalazak. udariti G. no. uddharati . napregnut uddhāna i uddhānta (tpp) . udisanje i izdisanje.odvesti. udīşati (nastalo od prefiksa: ud i glagola: īş. uddhita (tpp) .odvesti. izlaziti. dati ćerku. vahati . uddišati udešavati. ovde sa korenom: dhā.izbačen.ponos. uzdizati se (Sunce) I. udīş. uddhanti . doći iz. naslale daleko pre nje. sve iz Rg vede. podignut. uddiš. uddhatih (f) . oholost. uddešanam .onaj koji dela po odreñenom planu uddhatih uzdanje (u samoga sebe) G. īşati . grub. uddhķ. nasilan. usmeriti na I. uzbuñen Ponosito uzdanje u samoga sebe može.odvesti O udadbi i ženidbi biće više reči uz glagol: dā. doći iz.dizati se. izvući. udeti . iščupati. nastao. uništiti. raskinuti. izbljuvan Ovi trpni pridevi dati su radi potvrñivanja na početku datog porekla srpske imenice: ud od sanskrtskog prefiksa: ud. roñen Ove prastare reči.udāvah. odneti. uddiš. odnose se prvenstveno na rañanje Sunca. oholost P. uddharati udarati. udāvahati .ukazati na.udata žena udavati Gornji glagol nastao je dodavanjem prefiksa glagolu: vah. penjati se. obesili se I. kao uzrok.

I. uddharaĦam - izbavljenje, osloboñenje, spasenje, uništavanje, gašenje, odnošenje ugarka sa domaćeg ognjišta radi paljenja žrtvene vatre i dr. uddhartā (m, osnova: uddhartķ) - razarač, uništitelj, oslobodilac, izbavitelj P. uddhāraka - iščupan, izvučen, uzdignut, podignut Porodica reči iz Rg vede ima bukvalni i metaforički smisao. Po prvome, da bi se došlo do slobode mora se udariti po onome koji slobodu ugrožava; po drugome, radi sticanja duhovne slobode neophodno je iščupati se i izdignuti iznad satirućih okolnosti svakodnevice. Srbima istorija neprestano natura prvi, bukvalni smisao, pa se duhovni potencijali troše na ispravljanje davno iskrivljene i neispravljive "krive Drine". udrič, udričjate G. udrič, udričjate - isticati se, strčati, prevazići, nadvisivati udvahah odvoñenje strčati

G. udvah, udvahati - odvesti, odneti, uzeti ili odvesti nevestu iz roditeljske kuće I. udvahah - odvoñenje neveste, sin, potomak, vitalni vazduh u telu koji odvodi hranljive materije nagore, jedan od 7 plamenova ognja udvahanam - odvoñenje neveste, venčanje, svadba udvodhā (m, osnova: udvodhķ) - suprug P. udūdha - donet, roñen, uzgojen, oženjen, udata udvodhu - kama (sl) - željan ženidbe Nekadašnje dogovaranje roditelja oko ženidbe i udadbe supstituisano je ud - varanjem. Ud – vāra je neko koji podiže rep uvis, udvāš, udvāšjati - obraćati se plačnim glasom i udvāşpa - onaj koji lije suze, cmizdrav, što sve lepo pristaje uz udvaranje. unmad, unmādjati pomahnitati

G. unmad, unmādjati - poludeti, pomahnitati, napiti se unmadah i unmāditā - ludilo, pomahnitalost, pijanstvo P. unmatta - pomahnitao, lud, pijan unmadana - pomahnitao od strasti G. umnanaja, unmanajati (den) - uzbuditi se, razdražiti se, pomahnitati I. unmanaskatā - pometenost uma, mahnitost P. unmanas - mahnit, lud "Madlenina mahnitost" na sanskrtu glasi: "mādlena - unmāditā", predsednička je nešto složenijeg karaktera: "unmadana - unmāditā". upaklķp, upakalpate upakovati (paket)

G. upaklķp, upakalpate - postati, biti prikladan, pristajati nečemu, uobličiti se I. upakalpanam - priprema P. upakalpita (tpp) - pripremljen, ureñen

61

Slavna porodica reči za koju znamo da sadrži koren: klķp, od koga su nastale kalpe, kod zapadnih Arijaca skončala je bedno. Doduše, namesto predstava o kalpama dobili smo raznovrsne političke i religijske "paket aranžmane" turističkog karaktera sa širokim spektrom destinacija. upadžñā saznanje

G. upadžñā, upadžānīte - izumeti, izmisliti, pronaći I. upadžña - nepoznato znanje koje nije prenelo tradicijom nego je do njega neko sam došao P. upadžñāta (tpp) - izumljen, izmišljen, pronañen Istorijski gledano, ovakvo znanje pokazalo se samo delimično napredno, iskustveno gledano, opasno je boriti se protiv predrasuda. upadas, upadasjati opadati

G. upadas, upadasjati - opadati, nestajati, malaksavati, biti iscrpljen, osušiti se, gubiti, biti lišen nečega P. upadāsuka - opao, malaksao, iscrpljen upadešah uputstvo G. upadiš, upadišati - ukazati, uputiti, objasniti, savetovati, propisati, naredivati I. upadešah - ukazivanje, učenje, savet, propis, uputstvo upadešī (m) - učitelj, savetnik upadeşŃā (m, osnova: upadeşŃķ) - duhovni učitelj Uporedo sa opadanjem duha narasta broj uputstava za upravljanje spravama. upadhķ, upadhārajati podržavati

G. upadhķ, upadhārajati - podupirati, podržavati, uočiti, razumevati, iskusiti, naučiti, zapamtiti Sve je veća ponuda imaginarnih ciljeva kojima se mora pružati realna podrška. upanāma I. upanāma - nadimak (nad - imenom) upapakşah I. upapakşah - pazuho Reč se sastoji od prefiksa: upa - ispod i imenice: pakşah -krilo, rame; doslovno prevedena gornja imenica je podramlje. Srpski jezik je sačuvao uspomenu na: pakşah u pazuhu. upapad, upapadjate upasti upādhih upadljivost G. upapad, upapadjate - ići nasuprot, protiv, napasti, prodreti pazuho nadimak

62

Glagol i imenice u istoj porodici reči imaju i druga značenja, u gramatici, filozofiji i logici. Upada se negde da bi se nešto otelo ili ako se ostane, da bi se jedno stanje supstituisalo drugim, po želji onoga koji je izvršio upad. Ono što upada u oči kao percepcija, razvijeno je u sledeće filozofske pojmove: G. upādhā, upadhāti, upādhate - postaviti preko, staviti na, pripisati, zgrabiti, pojmiti, shvatiti, obuhvatiti I. upādhih (m) - ono što može doći umesto drugog, supstitut, ono što može imati ime i izgled nečeg drugog, preinačenost, prerušenost, osobenost, atribut, ono čime se nešto bliže odreñuje - u materijalističkoj filozofiji: upādhih je uslovljenost, temeljni odnos izmeñu uzroka i posledice koji nije predmet čulnog opažanja pa se, stoga, ne može dokazati. - u vedanti, kod svih ogranaka, upādhih je jedan od osnovnih filozofskih pojmova: spoljno, slučajno ograničavanje i razgraničavanje pojava. Još je Badarajana, osnivač pravca, u svome delu Brahma - sūtram upadhih definisao kao zabludu, posledicu ograničenosti iskustvene svesti koja, zamračena delatništvom, vidi pojavne mnogostrukosti bića, iz neznanja, avidjā, tamo gde se znanjem, vidjā, spoznaje da apsolut nije dvostruk: saguĦah i nirgunah, već da je istinska suština sveobuhvatni apsolut, čista homogena svetlost, odnosno identitet imanentnog: atman i transcendentnog: brahman. Šankara je razradio ove teze i kreirao advaita - vedantu, monističku teoriju saznanja koja ide izvan majom nametnutih privida pojavnog sveta ili preko lažnih identifikacija posredstvom svesti rascepljene na subjekt - objekt, dvaita, udvojenost. Rascepljenost brahmana na nirgunah, bez obeležja i saguĦah, sa obeležjima iluzorna je, kao što je iluzorna iskustvena svest. Njoj nije dostupna istina, jer je individuacija iluzorna posledica iskonskog, ontološkog neznanja: avidjā. Bhaškara vraća realnost mnogostrukom pojavnom svetu koji je za njega: upādhih, mada je dosezanje te realnosti nepotpun cilj egzistencije bića u svetu. Dživah, živoj duši, biću, bitan je ne - rascep, abhedah; "rascep, bhedah, je uslovno ograničavanje, upadhih. Odstranjivanjem ograničenja, dživah se vraća u stanje prvobitnog abhedah. U svim vedantinskim školama osloboñenje, mokşah, postiže se meditacijom na nerascep, abhedah. Vedanta, u celini, počiva na upanišadskom postulatu: "tat tvam asi", "to si ti", odnosno na identitetu: atman = brahman - u logici, upadhih je ograničavajući dodatak kojim se izbegava: ativjāpti, neopravdano širenje nekog pravila ili principa izvan onoga što je prvobitnim iskazom obuhvaćeno. upoşanam post

G. upoş, upoşati (od prefiksa upa i glagola: uş, oşati - spaliti) - postiti (postom "spaliti" grehove) I. upoşanam i upoşitam - post upavitam pavit

G. upavje, upavjajati - udostojiti svetom uzicom (uzica se nosi preko levog ramena i svezuje se u čvor ispod desne ruke, niže pojasa; svakom dečaku prilikom inicijacije - uvoñenja u društvo odraslih Arja, svezivana je uzica u sedmoj godini, kada je, ako je iz brahmanske porodice, dobijao učitelja) I. uravītam - osoba sa svetom uzicom upavītakam - sveta uzica P. upavītin - onaj koji nosi svetu uzicu Pavit je puzavica velike dužine koja raste u šumi i puza se uz visoko drveće. U RVK naziva se belom lozom, jer cveta belim cvetovima. upānat opanak

63

ubhnāti G. ubha (osnova) koristi se samo u dualu: ubhau (m) . ."onaj koji dobija platu na obema stranama". autor sanskrtsko-engleskog rečnika Ser Vilijams.predložak: obučen i obuven na buvljaku. hermafrodit 64 .vjañdžanam .vidjā . strategija.obadva. a Složenice: ubhaja . špijun koji je prividno ušao u službu neprijatelja ubhaja . ubhajī (f). četiri diplomatske veštine. I.onaj koji ima opanke na nogama Jugo . upānat (f. trudna žena. težiti nečemu i dr. uz doplatu.jugam agencija za uparivanje veštine oblačenja i svlačenja sa veštinom obuvanja i izuvanja kreira nov svetski modni hit. praveći se da ne zna da su mu preci išli u opancima.par opanaka (od: jugam . upānajanam . srednji i ženski rod se podrazumevaju.dvostruko znanje.onaj koji se približio.jaram. Očekivani devizni priliv potrošen je unapred.ići) . upāja .onaj koji živi i na zemlji i u vodi. ubiti ubhau obadva ubiti oponašati B.onaj koji se približava.čara . dostiže cilj. po nekima i u dualu: ubhajah (m). oponaša gornju i "radi na projektu" svadbene varijante sa gumenjacima.obadve. obuti) .približavanje. nahjati -pričvrstiti. ubh. otvoreni napad P.povrediti. obmotati. upe. e. prevodi gornju imenicu sa: sandala.obadva.I. upānī. stići do. Za modele vlada veliko interesovanje u zemlji i u inostranstvu."sa licem na obadve strane". obući. koji nešto preduzima upājin . isto: ubhaja (osnova) koristi se samo u singularu i pluralu.obadva. ekspert u korišćenju sredstava ubh. eti . cipela! upānad .mukha . od prefiksa: upa i glagola: nah. ubhajam (n) .vetana .dvopolan. upānī.jugam (sl) . upeti upeti se. vodozemac ubhaja .jugam. upānahin . sejanje razdora. sredstvo kojima se neko približava cilju. preduzeti nešto. okrenuti se ka.približiti se. ubhe (f) . ubhnāti . upinjati se upinjanje upājah G. odvesti.čatuşŃajāni: pregovaranje. bukvalno: upregnuti opanci) P. vezati. oponašati I. poznavanje religije i svetovnih poslova ubhaja . podmićivanje. ubhe (n) . upe. uped (nastalo od prefiksa: upa i glagola: i. upānajati . upānajati G. tržišno konkurentna Jugo .provesti. jer je lice deteta okrenuto na suprotnu stranu od majčinog ubhaja . upeta .odvoñenje neveste ženikovoj kući Druga agencija. upājah .opanak. osnova: upānah.

ulūkah I.dvostrana mogućnost.dharah (sl) .ruhāh . urah (n. osnova: uras) . boginju mudrosti.kķtvā . urasja .širina.Heru i na njegovu kćer Atinu.sudžāta .poreklom od dobrih roditelja ubhaja-djus (ind) .ime iskonske sove U mome kraju narod sovu zove ulovica što ne verujem da dolazi od njenih lovačkih sposobnosti. zemlja urvī (f.pripadnik obadveju strana ubhajatah .ogrlica od bisera urasi . bila sova.Indru.oklop urah . pticu .sova. odgajano na grudima.ono što pripada grudima. Verovatno je da se sačuvalo sećanje na iskonsku sovu.ženske grudi urasam .dlake na grudima P. koja drži sovu u ruci jer je i sama.grudi urasjah (m) . urvī .pradžña .onaj koji stremi u visine. sovu . ulapā . du) .kaŃah . ulūkah .sambhavah .nešto najbolje u svojoj vrsti Složenice: urasi . ime zmije Šeše Poreklo Urvine planine može biti i od: ūrdhva .Zevsa u koju se pretvorio da bi zaveo Kibelu .šīrşan . dilema ubhajatah . ulapā I.u oba dana (subsekventno) urasam I.planina. izdignut. amplituda urvarā . uspravan."prostrana".ubhaja .stavivši na grudi urasi .sūtrikā . ime Indre ulūkī . pre antropomorfizacije.onaj čija je spoznaja okrenuta ka spoljašnjosti i ka unutrašnjosti ubhajatah . dete urvīdhara I.plodna zemlja urvī .pakşa .dvoglav.Nebo i Zemlja urvjā . 65 ulovica lapak Urvina (planina) ures . sa licima okrenutim na obadve strane ubhajatah .sveta uzica urasitra i urasi .trānam .vrsta sočne trave Lapak se u narodu zovu vrste trava sa vlaknastim ili čahurastim plodovima sa kukicama kojima se kače za runo ovaca (ulapčeno runo). visok. ka nebu.

..membrana oko embriona. budeći i oživljavajući sve što je živo i nalazeći reči u njome nadahnutom pesniku. 80: "eşā džanam daršatā bodhajantī sugān pathah kķnvatī jāti agre bķhadrathā brhatī višvam . ti koja deliš pobedničke nagrade. zora uşah (f) .113.goreti. njen blistavi sjaj pojavljuje se još jedanput da bi rasprostirući sebe rasterala bezoblične crne ambise mraka.sjajan fenomen na nebu. usijan.. usķ (f) .jutarnje svetlo. 92. ulkuşī . ćerka Neba. jutarnja svetlost. veličanstvena.pitķ.inva uşā džjotir jačhati agre ahnām" "ona ljude budi. uštap (pun mesec) G.ulkuşī ulkus I.. rasprostri svoje darove po nama. kaže pesnik Gotama u himni RV 1. zora. O lepoti Zore i njenoj vernosti rti peva Satjašravah Atreja u RV 5. i ozbiljno motreći na nas sa nebeskih visina.. ona se ukrasila blistavim nakitom i otvara svoja nedra. širi raznobojni sjaj i tako svetleći ona je sada poslednja od onih koje su svanule i prva od onih koje tek sviću i neće nikada prestati". Zoro. žariti I. uşita (tpp) i uşŃa (tpp) . uşah . Nebo .. vulva. obilata kravama. ona. personifikovano jutro. užditi uşita užaren. obilata konjima. uterus uş. sa visokih kola sveprožimajuća sve bodri Zora sjaj daruje na početku dana" 66 zora vulva . meteor. latinski Jupiter i pater. Zoro. kao igračica.zora i noć uşasī . ovde i sada". usrā I.. blistava kći Neba donosi nam darove.otac. ulbam i ulvan . sestra Aditjāh i noći. jutarnja svetlost usrā . donesi nam one blistave moći kojima ćemo izroditi decu i unuke. oşati . ona se suočava sa svakim okom. ugarak. ''Pogledaj kako Zora razvija svoje zastave na istočnoj polovini neba.zora. buktinja ulvan I. oşati užeći. čineći smrtnike starijima za jedan dan i skraćujući njihov životni vek iz dana u dan. sjajna deliteljko darova...zora. zažaren Sve reči su iz Rg vede. sjaj Oko dvadesetak rgvedskih hinmi posvećeno je boginji zore Uši. himni pesnika Kutse Angirasa: ''Dovozeći neizmerno blago. nazivanog Djaus . uş.. užariti.sumrak P. Ona je kći Neba. po kojoj sve blista. puteve prohodnim čini.užaren. ukrašena svetlosnim zracima. večernje svetlo uşāsā . od čega su nastali grčki Zevs.rano jutro. Prirodno žaljenje zbog svakodnevnog skraćivanja života javlja se i u RV 1.. Stara boginja raña se opet i iznova obučena u iste boje. na čelu hodi.naktā (f.. du) (sl) .

moćan.obdaren snagom. veliki. ūrdžajati u urgirati G. Za uspešnost urgiranja neophodno je izazvati lančanu reakciju. preko latinskog. osnažiti. GLAS "ū" . hrana. ū -uzvik sažaljenja kojim se obećava zaštita ūrdž.bik koji vuče plug uşŃķah . osnova: uşŃķ) . uticajnih i snažnih koji.vuna. sok." uşŃķ I. moći.panthām anu eti sādhu pradžānati iva na dišo . okružiti I. čuperak izmedu obrva P.ojačati. ūrĦā . uşŃā (m.vala (sl) . slavan. ūrĦam-vuna ūrĦā . ūrĦoti . snažan. snaga. ponosit. ūrdža . obično. jak. Primena ove porodice reči u svakodnevnom životu do te mere je dobila egzistencijalni značaj da nju treba usvojiti i neizostavno uneti u rečnik srpskog jezika. moć ūrdžita .āšrajah (sl) . priznat.pokriti. poznat. jačina.mināti" "ona raznobojna biva dvostruko krepka razotkrivajući svoje telo spreda putem zakona ona hodi spremno znajući ga oduvek. važan. nisu priznati ali su moćni i povezani u lance. gornji glagol je izgubio pravo značenje.onaj koji poseduje hranu i moć Dugo putujući do nas.vat (sl) . ūrdž. osvežiti I. I ove reči su iz Rg vede.kao urgirati - u U. ūrdžajati . vunen 67 . ūrdžin ."stanište hrabrosti". moćan. osnova: ūrdž) -jačina. ūrk (f.bivo uštrojen (?) Bikovi za tegljenje bili su štrojeni. paučina. čuven ūrdžita (tpp) . hvalisav I.vunen ūrĦā .snaga. heroj P.obilat vunom. okrepa ūrdžah (n) . sakriti. vuneni konopac. ūrĦu."esā vjenī bhavati dvibarhā āviş – kķĦvānā tanvam purastāt ķtasja . smer mu ne menja. Nema života bez urgiranja preko poznatih. ūrĦā vuna G.

P. versko pravilo. ūhanīja (tpb) . ķtam (ind) i rtena (instrumental. iskreno. ūh. pogrde (v.osoba u crnini kao znak žalosti za preminulim. uzlaziti i.slano tlo ūşakam.sikatam (sl) . ispitivanje. natopljen solju ūh. r .i (glagol: i. ķtaja (ind) . ili: rušan . razuriti. putem pravičnosti i istine I. ovde spadaju: razorati i survavati.očekivati. pobuñivati. istina.ono što treba da bude razmatrano i o čemu treba doneti zaključak Ufati se i ufanje. ķtam (imenica nastala od trpnog prideva vremena prošlog glagola: r) red. pristojno.povrediti. zatim oburvati. ūşakam so ūşara usoljen G. sresti se sa ķtam . dobiti. ūşara-usoljen. ind) . osvojiti. povredivanja. žrtva.ūrv. obećanje. pobožan čin.so u grudvama P. ijarti . Sunce itd.ići ispravnim putem. Po svoj prilici.razmatranje. u smislu: nadati se i nadanje ispali su iz upotrebe.na pravi način ķtajin – istinit Složenice: 68 . brū pod "b") ķtam red G.pokretati. ūhati ufati se G. GLAS "ķ" -kao redr bre U. ūrv. zaključivati I. zakonito. zakon. ūhati . čekati. pretpostavljanje. ubiti urvati. vera. uništiti. ūrvati G. uočiti. zakletva. oburvati U RVK navode se stari oblici za razoriti: razurati. ķ.kretati se. kad glagol promeni vrstu: ķ. razumeti.uzvik podsmeha. voda. stvarno i dr. eti . ūrvati . istina personifikovana u objektu obožavanja. pravo. ķččhati . razmatrati.biti bolestan. pravda.so ūşa . procenjivati. bolovati ūşah . dizati se. nadati se. uzdizati se.ići) . ūşati .istinito. kao zid na primer. ūş. zaključivanje P. zavet. ūhah . običaj.

četas .uzvišenog uma udāra .dhamā .daršana . po smislu i po metru kojim su izražene Prvi apstraktni pojam indijske. 190 u kojoj se kaže da je toplota posledica napora ureñivanja univerzuma: "ķtam ča satjam ča abhi .visoke inteligencije.Višnu ķta . otmenost..hrabar.karman (ind) .vķdh . kretati se.uzvišen.vikrama .ni .činiti po zakonu kao što Indra čini puštajući kišu Od gornjeg korena nastale su i sledeće reči koje pripadajui drugim slovima azbuke: ārjah .poznavalac zakona reda ķta .bhara .iddhāt tapaso" "red i istina roñeni su od izračene toplote". koja se raña iz zakona kao istina (metafore za Zoru) ķta . cenjen. RV 3. du) . 61.džāta . istinit govor ķta .sap .satje (n.dhāman .onaj koji se ponaša plemenito udāra .sjedinjen (ujarmljen) sa istinom ķta .obavljanje pobožnog čina od strane čoveka i prihvatanje tog čina od strane boga (obadva su "sapeta" dvosmernom vezom univerzalnog zakona ķtam) ķta .satja .ķta .plemenita karaktera udara . Surju. iskren.sattva .anķtam .vķtta . pesnik i slavni mudrac Višvamitra naziva Sunce. Evo ilustracija iz rgvedskih himni: RV 10. veliki. mudar udāra .onaj koji vodi po pravdi i po istini ķtam. nalazi se u Rg vedi. ispravan. istina. ponašanje svega pojedinačnog u univerzumu mora biti ka njemu usmeravano.pradžnā .priznat. bik je prožeo velike svetove".plemenit (Arijac) udārakah .uzvišenog karaktera.kīrti .plemenitost.djumna . ķtam.ispunjen istinom i pravdom ķta .onaj koji boravi u istini. bikom koji: "ķtasja budhna uşasām işaĦjan. ako ne i svekolike ljudske misli.tā .istina i laž ķta .vākah .oni koji neguju istinu (bogovi) ķte. univerzalni zakon. rta .onaj koji nosi istinu u sebi ķtam .uzvišene reči. sa značenjem: red.pada . najbolji udāra .počasno ime udāra .ona koja je zakon i istina. On ima snagu moralne obaveze univerzalnog važenja i. herojski udāra .zazivanje i obraćanje onome koji blista kroz istinu ķta . 69 . s njim usklañivano i njime odmeravano. vķşa mahī rodasī āviveša" "sa dna istine (reda) izvodeći zore.pravda i istina ķta . plemenitog uma udāra . pošten.sāta .intelekt ili znanje koje po sebi sadrži istinu ķta -judž .dhī .ispravan. budući izveden od korena "ķ". gospodstvenost udāra .artha .čarita .bhāva . slavan udāra .satja ili ķta .gospodstvena pojava udāra .džĦā .

mada skrivenu. Stvarnost je jedna. Svet nije više haos koji predstavlja slepi bes slučajnih elemenata već dejstvo jedne svrhe koja unosi harmoniju..na hiljade sunčevih zraka. "bivajuće". Evo skraćenih citata o ķtam iz Radhakrišnanove Istorije indijske filozofije: "Rta bukvalno znači: tok stvari. spazih" U drugim himnama Sunce je: "ķtasja anīkam" . 62. Tu. to ne znam. meseca i zvezda.red i vrat .RV 1. Ova vera pruža nam utehu i 70 . Ķtam se podkrepljuje rečju: satjam . osim reda. Sve što postoji nestalan je prizor.. deset stotina ih se sabralo. jer nisu ništa proricali. ķtam. božansku... Sunce se drži puta rte. trajne realnosti koja ostaje nepromenjena u neredu promena. r. Višnu je zametak rtin.. isprežu...1. konji . Nju je. Svet iskustva je senka ili odsjaj rte. po analogiji. jednu."Lice zakona".lagati. vidilac. Oni su tragali za istinom. spazio riši. i zakon pravičnosti koji poštuju čak i bogovi.. ali znam da dok srpski seljak tera ovce povikom: "r. od: sat – prilog vremena sadašnjeg glagola: as.. koji to nisu. "hiraĦmajena pātrena satjasjāpihitam mukham" . najveličanstveniju i najlepšu. Zora se drži puta rte. istina je skrivena od očiju smrtnika tamo gde se "Licu istine".. nastali su od istog korena ķ. Samo je jedna od njih. što je isto što i: anķtam . dok se mnoštvo menja i prolazi. Svoje prve znake pokazuje ovde tendencija za mističnom koncepcijom jedne nepromenljive stvarnosti. koji se gojiš u svome domu". 4 Proroci iz Starog zaveta misle da bog postoji pre manifestacije svih pojava Tako se rta naziva ocem svih stvari. Ona nikad ne prekoračuje njegove granice... moglo. Univerzalno prethodi partikularnom. Tako se obeležava zakon uopšte i imanentnost pravde. Postepeno. najsjajnija i najlepša. Stvarnost je neizmenljivi zakon. kojom se pesnik obraća Agniju: ''radžantam adhvarāĦām gopām ķtasja dīdivim. Sve što je sreñeno u svetu ima rtu za svoj princip. 3 Nisam uspela da utvrdim kome treba zameriti za nazivanje vedskih rišija prorocima. Suncu. u ovom slučaju pesnik Šrutavid Atreja: "ķtena ķtam apihitam dhruvam vām sūrjasja jatra vimučanti ašvān daša šatā saha tasthus tad ekam devānām šreşŃham vapuşām apašjam" "zakonom istina vam je stalno skrita tamo gde se iz Sunčevih kola konji isprežu.moralna vrlina i latinsko ritus. kao da ga poznaje od ranije. Čim je priznata ova koncepcija rte desila se promena u prirodi bogova.. satjam "je ono što jeste''. nesavršena kopija. asti jesam. vladaru žrtava čuvaru (pastiru) reda. Na litvanskom: arti je orati. Grčki pojam: arete . Rta označava poredak u svetu. on upotrebljava sanskrtski koren: ķ. Ovu koncepciju mora da je nametnula prvobitno pravilnost kretanja sunca. vardhamānam sve dame" "tebi. Da li bi se. Promenljivi nizovi pojava sveta predstavljaju različite izraze postojanog rtam.. bez delova i promena. RV 5.neistina. r.". kao i ruski: rjad .istma. rta je postala put moralnosti kojim čovek treba da ide. smenjivanje dana i noći i godišnjih doba. zato proroci3 iz veda misle da rta postoji pre manifestacije svih pojava4. Rta je uzrok što su Nebo i Zemlja ono što jesu. pravog puta. izvesti iz ķ i srpsko: orati. blistavom."Zlatna posuda u kojoj je sakriveno lice istine". laž.

prezaposlenom Zapadu. da njegovom moći reke teku u okean ne prepunjavajući ga. nastavio je sasvim drugim pravcem gde je pojam božanstva. sunce se ponekad poetično opisuje kao njegovo oko. Ma šta da se desi mi osećamo da postoji jedan zakon pravednosti u moralnom svetu. Evo citata iz poglavlja: Vedsko razdoblje: "Moramo podsetiti da je. već to čine svi bogovi sunca kojima i on pripada. prevladavajući tip vedskih bogova bio nepotpune personalizacije. okrepio.. tom. Opisan je kao onaj koji je odredio zakone fizičkog univerzuma koje niko ne sme prekršiti. Kaže se. već i na veliku raznolikost rešenja filozofskih problema koje nudi. Ona se obično naziva "zaustavljenim antropomorfizmom".uzdizanje najuzvišenijeg od njih na stupanj Vrhovnog. relativno uzevši. gde su njegovi zakoni jednako tako večni i neprekršivi. I. niti je Varuna jedini koji zastupa rtu. treba rušiti predrasude o superiornosti zapadnog monoteizma i mondijalizma nad istočnim politeizmom i pluralizmom. Indra nije posve lišen moralnih osobina. bio i ostao superiorniji. Mogli bismo pretpostaviti da je najjednostavniji način svoñenja mnogih bogova ranije mitologije na jednog . da je prirodne pojave. Ovo je značajna karakteristika kada se ima na umu koliko je. suprotno od grčke mitologije. ostavljao otvorenim dok nije našao zadovoljavajuće rešenje. U rtu se može imati poverenje. Zapad je... jednako tako značajnu osobinu rane indijske religije predstavlja koncepcija rte koja ima istaknuto mesto u himnama. naoružao novim oružjima. Nadalje. Vedske bogove. a njegov osećaj tajnovitosti koja skriva konačno tako snažan. U stvarima duha. Izraze kao. dok u himnama ona osim tog značenja ima i dodatno značenje "moralnog reda". Da bi se pokazala sveprožimajuća priroda njegovog budnog pogleda. Beograd. na primer. Predstava Varune je u vedskoj mitologiji uskoro zamenjena predstavom Indre. bez svake sumnje. koji se preodenuo. anglosaski kolonijalizam.. Još jednu. On predstavlja nebo i bog je nebeske svetlosti. Njegovo zanimanje za spekulaciju bilo je toliko duboko... uopšteno govoreći. No u vedskoj Indiji se nije išlo tim putem. Ovo uverenje o superiornosti Zapada ostavio je za sobom. postajao sve bezličniji. već i braniteljinia moralnog zakona. kao smrdljivi trag. koja je predindijskog (ranog rg-vedskog) porekla. Ova podjednaka odgovornost božanstva za održavanje kosmičkog i moralnog reda izrazita je u predstavi Varune. taj izraz može sugerirati da vedskom poimanju božanstva nedostaju potrebne osobine. dok to zapravo ukazuje na jednu izanrednu odliku strukture svesti vedskog Arijca koji je neobično sklon filozofskoj spekulaciji. popularnih adaptacija prilagoñenih površnom i. Ako su u pitanju sila i nezajažljivost. 1964 Citiraću i profesora sanskrta M. ne treba smatrati samo čuvarima kosmičkog reda. boga bitaka.. Ova reč.sigurnost kadgod nas neverovanje kuša a poverenje u same sebe se pokoleba. On je sveznajući pa će uočiti i najmanji greh. vedska religija odmakla od svog izvora. Ako išta treba rušiti na ovome svetu. Ideal Varune je tako vremenom zapostavljen što može ukazivati da je tada došlo do postupnog odbacivanja takve ideje božanstva. dakle. Varuna odgovara samo jednom odreñenom tipu teističke koncepcije hebrejskom. što je. što se kod njega gotovo ne oseća ono što je prisutno u delima nekih indijskih pisaca: mnogo reči.. Nolit. prvobitno je značila jednoobraznost prirode ili pravilan tok stvari. već se proteže i na moralno. No njegova vlast nije ograničena samo na područje fizičkog. napisao najkraću i najbolju istoriju indijske filozofije. koji odgovara lepom redu u prirodi. Vrlina će trijumfovati isto tako sigurno kao što će sunce sutra da se rodi. drugi.. koje je pokušavao razumeti. Ova osobina označava strast za istinom i ne odnosi se samo na dubinu filozofskih istraživanja. Hirijanu sa Univerziteta u Majsoru i to iz tri razloga: prvi. da bi se objasnila doraslost indijske filozofije zapadnoj i indijske religije monoteizmu.."5 5 Servapali Radhakrišnan: Indijska filozotija. kao što je redovno smenjivanje dana i noći. Varuna je zaista u 71 . na primer. bezrezervnu veru u superiornost Zapada mogu gajiti oni koji Istok ne poznaju ili ga poznaju na pogrešan način preko lako svarljivih.. Ali razvoj religijske misli u vedskoj Indiji. što bolje od zapadnjaka razume svoju tradiciju i kulturu i treći i najznačajniji. to jest potpuna personifikacija. meñutim. starim ideologijama i monoteističkim mondijalizmom da bi opet smrdeo po celom svetu. "čuvar rte" (gopa ķtasja) i "sledbenici rte" (ķtāju) često nalazimo prilikom opisa bogova. po mojoj oceni.

otkud ovo izračenje bogovi su došli posle tog izračenja pa ko onda išta zna o postanju".. Tada se jedinstvo božanstva počelo tražiti na drugačiji način. Bez sumnje je istog značenja i refren jedne druge himne: "Mahat devānām asuratvam ekam" • "Slavljena božanstvenost bogova je jedno". gotovo ispunjavao uslove monoteističkog verovanja u ovom smislu. 1980. U odlomcima himni nešto kasnijeg datuma nalazimo. kao što su na primer Mitra i Varuna .. a njegova se osnova stalno menja. mudri ljudi nazivaju različitim imenima". zaista... iskaze: "Ono što je samo jedno. Značajno je za te vrhovne bogove da nijedan od njih ne zadržava svoje prvenstvo duže vreme. već odavno. ko će objaviti odakle se pojavi. koji čitavo postojanje izvodi iz jednog izvora.. Hirijanna: Osnove indijske filozofije. kako ga možemo nazvati. To sumnjom prožeto naslućivanje najočiglednije je u himni RV 10. Postoji viša koncepcija jedinstva . nešto zna ili i on ne zna". uz uporedo pretapanje pojma ķtam u dharmah. Rgvedske sumnje u ispravnost monoteističkih zaključivanja odvešće indijsku misao u upanišadski monizam i kasnije u vedantu.svoñenju mnogo bogova na jednog koji je iznad i izvan sveta što ga stvara i kojim upravlja. Jedna koncepcija se smatra neprimerenom i ubrzo se umesto nje javlja druga pa se tako za vedski monoteizam.ponekad čak i više njih . ijam vişķşŃihjata ābabhūva jadi vā dadhe jadi vā na jah asja adhjakşah parame vjoman sah anga veda jadi vā na veda" "otkud nasta to izračenje da li samo od sebe ili možda ne. no nijedan od njih nije postao definitivno personalizovani vrhovni bog... a Indra u drugom. pa nisu pokušavali naći jednog koji bi bio iznad ostalih."6 6 M. Osnova čak i tog "filozofskog monoteizma". Semiti jesu. Bog koji uzima žezlo brzo ga ispušta. može reći da je nestabilan. ni zapadna nauka.. da li onaj koji ga vidi sa najvišeg neba o tome.monizam. Monoteističko shvatanje u čistom obliku nužno je dualistično i teži jedino jedinstvenosti božanstava .129. Naprijed. jer vedski pesnici spajaju imena dvaju bogova. Evo završnih strofa: "kah addhā veda kah iha pravočat kutah ādžātā kutah ijam vişķşŃih arvāk devā asja visardžanenā thā kah veda jata ābabhūva" "ko uistinu zna. Traži se poslušnost 72 . Stoga možemo reći da se monoteizam u uobičajenom smislu reči nije ostvario u vedskom razdoblju. pesnika Pradžapāti ParameşŃhina koja je ušla u svetsku književnost. Zagreb. već zajedničku silu koja bi delovala u pozadini svih njih. Monizam je potpuno razrañen u upanišadama. nazvane "Postanak". čak i onaj filozofskog tipa.i obraćaju im se kao da su jedno. može se uočiti u ranim himnama. oni su ukinuli sva pitanja jednim jedinim odgovorom: sve je volja božja. Traganje za razvojem religijske i filozofske misli ne može zaobići vede. Na pitanja koja su otvorili vedski rišiji nisu do danas odgovorile ni zapadna filozofija. a na više mesta se naslućuje u književnosti razdoblja što ga upravo razmatramo. sa jačim naglaskom na moralnost.jednom razdoblju.

pokatkad ga prezirući.vedāh .mada od takvih treba zazirati .onaj koji je dobro upućen u Rg vedu Srpski pojam: reč.studij kompletnih veda. ni na "parolle". Jadžur i Sama veda ķg . Njihov bog radi za sebe i u njihovu korist po 73 . Rg vedi pripada Aitareja brahmanam ķg . bez ugledanja na njihovu svetu knjigu. 1 . Ugledajmo se na Semite. Kakve su mu dalje namere? Monoteizmom osuñen na "jednost" i na dvojnika. Ako nam je koren ovako dubok.samhitā .ajanam .a i 10 . pogotovo sveti. Da li bi se oni sa crnim šeširima i kikicama koji lupaju glavom o Zid plača i od kojih se ne može proći kroz holove "World treid centra" odrekli svojih predaka i njihove vere? Čitajući Saramaga. poznija dela koja pripadaju vedama. teritorijalnih proširenja i ropskih podanika.7 Reče rabin: "Šta možemo. ontološki supstrat ljudskog bića. Složenice: ķkšas (ind) i rkčhas (ind) . pripisane raznim autorima. Sećam se izjave glavnog jerusalimskog rabina u uglednoj TV seriji. stih. Nije mu se ni čuditi .hvaliti. kao da se radi o korenu nekakve divljake. odavno rečeno. veku izazvati religijske ratove zarad njegove konačne pobede. sporazumevamo se i ne razumemo.brahmana. osnova: ķč) . sastoji se od 1028 himni razvrstanih u 10 mandalāh. koji su ķtam stavljali i iznad njegovog boga. Sama . učvrstih svoje uverenje po kome smo sebi dopustili da budemo žrtve politikantstva "jedinoga".Rg. Himne Rg vede su recitovane. zbirka himni posvećenih bogovima.a sadrži himne recitovane prilikom žrtvovanja some. branimo i napadamo informišemo i dezinformišemo. 9 . opet će mu dobro doći stari lukavi ali i novoispiljeni geostratezi. Novim metodama treba nastaviti delo započeto sinom. sveta knjiga Indoarijaca. Mi ne treba da pitamo one koji kažu "word". kad smo pametni!" i to tako rasistički i monoteistički ponosito reče.hvala. Srbin je napravio kompromis: bog = istina i pravda. ni na"wort".brāhmanam . veličati I. vedah je ovde "znanje hvale".sāma .vedah pevane i izreke iz Jadžur . blagosiljamo i kunemo. zbirki: od 2 . Osećanjem grešnosti slobodnu volju pretopiti u poslušnost. na njeno poreklo podseća nas Rg veda i vodi nas u praiskon. Za rgvedske himne on nije ni čuo pa ne zna da je i pre njega i pre njegovih proroka bilo mnogo pametnijih.vedah izgovarane tihim glasom.a sadrže himne različitog karaktera. zašto se baviti samo adventivnim korenima pa njih kalemiti na tuñe a svoj dubinski koren nazivati paganskim i neznabožačkim. ķčati . slaviti. zbog jednačenja po zvučnosti) (sl) Rg veda. "wort" i "parolle" ko smo mi. da bi u svima nama koji nismo oni izazvao stid i zgražanje nad sopstvenom retardiranošću. knjiga koja se bavi metodologijom studija veda ķg . recitovan u slavu božanstva himnama: ķčas ķg . Rg veda ķg . 7 Autorke Vesne Jugović ķč reč G. mnoge od njih su filozofske prirode. ķk (f. koji će u 21.jadžuh . Dobivši toga boga povrh ķtam. jer oni znaju ko su oni i da mi nismo kao oni.vedin .autoritetu a ne sklonost razmišljanju. ta reč ne liči ni na "word". Istu formulu nudi i silom nameće mondijalizam. ni na Jovanovu "reč". ķč. "k" prelazi u "g".zbirka stihova.8 svaka zbirka pripisana je jednom autoru ili članovima iste porodice. netačno i dogmatično. Oni su željni premoći.vedah (m. željnog premoći.jer on čita samo jednu knjigu u kojoj je sve o postanju jasno i glasno. taj pojam iza kojeg se skriva najveća tajna moći govorenja.stih za stihom ķg . pevamo i oplakujemo. reči kojima se hvalimo i kudimo. teritorijalnih proširenja i ropskih podanika.

i afirmativno: zaista sigurno i dr. ķñdžate urediti. na ovaj način.''neka bude tako" "kim evam" . neprihvatanja. načiniti nekog blagonaklonim. cvetati. na paliju: "evam me sutam". napredak. biti (srećan. ķdhjati . u starijim himnama Rg veda koristi se ova.uskladištene žitarice. sećanja.onaj koga treba umilostiviti himnama i pesmama ķddhih rastenje. ķdh.kao odžak o U.razvijati se. GLAS "o" . dobiti. rasti. ķdžra (od glagola: rañdž. sažaljenja evam ovako P."kako tako?". umilostiviti.ovako. uspevati. "ovako sam čuo". ķdžra riñ.urediti. pripraviti. "šta to znači?" Upotrebljava se i kao pridevna zamenica: "evam te vačane ratah" .raž P. najčešće u sprezi sa korenom: vid . udesiti. ķñdžasana .biti obojen. rezerve Nesumnjivo da rastenje i napredak donose radost. ostvariće se značajan "pomak" u sunovratu kalijuge. opominjanja. sažaljenja 74 o . Evam se koristi i u sprezi sa korenima: vač . mada nisam sigurna da drugi srpski pojam treba dovoditi u vezu sa gornjom porodicom reči. napredovati.znati: "ja evam veda". aranžirati G. "onaj koji ovako zna".govoriti i šru čuti u postvedskoj literaturi: "evam uktva'' . rda. uspeh.uzvik obraćanja. dozivanja. ķñdžate .uzvik prisećanja. GLAS "e" e e U. ķñdž. ķddhih (f) . bogatstvo. e . crveneti se) . o . što će kasnije biti korišćeno u budizmu. evam (ind) . steći P. Uspe li. ukrasiti."ovakvim tvojim rečima obradovan".rastenje."tako je to" "evam astu" i "evam bhavatu" . porast.crven ķñdž. sreća ķddham ."ovako rekavši" "evaitat" . Da li će bogu volja poći za rukom ostaje da se vidi. obilje. radžati . radost (?) G.scenariju proroka Amosa. bogatiti se I.

srčanost. pasulj. odžişŃa (superlativ od: ugra) . Slušalac raspolaže slobodom izbora koja nije mala. augur i augustus. seju se "na odžake" ili ''na kućice". Dug je put od odžaka do augustusa. sjaj. U drugim izvorima nañoh da i grčki Augije. osnova: odžman) . bez grozote.moćan. Odžah je ime jednog od jakša. olaĦd. očigledno poreklom iz sanskrta: odžaklija -plemić. Nadam se da je ovaj u hrastu. ne umem reći. oşŃhah . isprljati se. opašah -jastuk. brzina P. ono na čemu neko leškari. svetlost. lubenice. odžasja .zemljoradnički pojam. odžājate (den) . odžāja. činiti napor I. Danas se najviše reči prosipa i zloupotrebljava da bi pojedinci i grupice u nešto ubedilc ''široke narodne mase''. važe za zemljoradnički odžak.dimnjak. Ranije navedena srodnost: ugra . sposobnost. krastavci. oşŃhja i osthadža (sl) . hrabrost. vodi poreklo od gornjeg sanskrtskog korena.proizveden ustima. u retorici stil koji obiluje složenicama odžājitam . odžah (m. jačina. Pojava je istovremeno lokalna i globalna. mekušan. vedske "oşŃhau ķčah" isticale su se u vidu himni da bi se nešto urgiralo kod bogova.obadve usne. hrabrost. olaĦdati . naijači.grozan može da posluži kod bližeg odreñenja svih moćnika koji sebe nazivaju augustusima i odžaklijama. duhova drveća i zaštitnika sela.usna oşŃhau (du) . osnova: odžas) . snažan. odžak . uloćkati se. U RVK navodi se turcizam.izbaciti.pokazivati snagu. Moćnost i vitalnost. toplota tela. najstrašniji Autor sanskrtsko-engleskog rečnika navodi da od korena gornje porodice reči potiču latinske reči: vigere. labijal Evo dokaza bliskog roñaštva srpskog jezika i sanskrta: "iz usta šikljajući reči urgiraju" "oşŃhābhjām ukşantjah ķčah ūrdžajanti" Doduše. ili da izoštri 75 usta ulandati se . odmara se P. Koliko su jastuci uticali na propast velikih imperija poput vizantijske i turske nije dovoljno rasvetljeno. usta P. opašin . isprskati se prilikom hodanja po blatu. ili hodža pripada ovoj porodici reči.odžah odžak G. zajedno sa štalama. moć.telesna snaga. dinje i dr. olaĦd. vitalnost. olaĦdati G. boranija. veličanstvenost.najmoćniji. Tu je i odžak . životnost.dvor i odžak . moć.onaj koji leškari na jastucima.snaga. hrabro ponašnje odžmā (m. oşŃhah I. nabaciti U RVK ulandati se isto je što i ulopati se. opašin paša (?) I. Da li i odža. feminiziran Prirodne asocijacije uz pašu su divani sa jastucima.

konjska ih lavlja griva P.ograda. (navezivanje. kačenje slova za slovo) kāčanam . pazuho kakşjā . Indijci jedu desnom rukom. kašika je korišćena u doba Rg vede prilikom žrtvovanja pića some kamşijam . istaknut U Crnoj Gori ovako se nazivaju planinski vrhovi: Savin. manuskript. skrovita odaja u palati ili kući kaksjāh (f. zaseda. svezati. kakup kuk I. što nije mala stvar.kači" . GLAS "k" -kao kabadahijakamsakah kašika kamsakah . i: kač . ni da prezire. okovati. u tom stanju ne može mu niko ništa.vezati. kačati . ili da utekne u superiorno abhedah . Otud jedno od osnovnih značenja imenice kakşah: skrovito mesto za postavljanje zasede radi okivanja ili ubijanja vrebanog.svoje bhedah sposobnosti. spasao je sebe i bez spasovdana od svih nebeskih i zemaljskih spasitelja.obramica o koju se kači teret kāčanakī (m) . vrpca kojom se povezuju listovi manuskripta kačah i kešah . onaj koji ima dugu i gustu kosu 76 . znači . izmeñu ostalog. kakubha . kač. izvestan. kakşah skrovište kakşah .legura metala (za livenje zvona i dr. kač.kosa. leva se koristi za "prljave" poslove.svezati. kakup (f) -vrh P. Bobotov kuk i dr.uzvišen. Naprosto. povezati."kosa protiv kose" – čupanje za kose kesaram . dostojanstven. kačati kačiti kačita okačen kosa kačah kešava kosmat kesaram ćesar G.rukopis.omot. koji. pl) . ubiti.kosmat.prsti.raniti.skrovito mesto za vrebanje. izvrsan. ni da se gadi.bilo koja posuda načinjena od metala. niti može da bude ubeñen. "kača .okačen kešava i kešin .stanje svesti u kome ne može ni da mrzi.) Kasnije će biti reči sa većom saglasnošću sanskrtskog i spskog jezika povodom kašike. jer se njima izvode skrovite radnje krañe Reči potiču od glagolskog korena: kaş. okovati kačah . Ovako samospasavajući se. ponosit. kačita (tpp) . niti može da se uzda u boga.

ali i iz sledeće jedinice. oplakivanje. kakh. kankālah . spajati. jadikovanje i kamkalo . Oznake su namenjene predvodniku hora. oduran. kañč. Čini se da je u sanskrtskoj porodici reči jače naglašena jednakost izmeñu telesne i duhovne zapuštenosti. gomila. kaččhū .kornjača Kornjača evocira na koru i stvrdnjavanje. kañčate G. skelet kikotati se 77 . kañčate . kaččhū kaččhura češanje gad. gadost.kostur.povezivati. ismejavati Sanskrtski glagol ima za "posledicu" u srpskom: kikotati se kikotanje. kakh. zagañenost duha P. šuga. U RVK zabeleženo je narodno kazivanje o postanku kornjače. Poreklo reči kornjača može biti iz ove. jer se njome vrši povezivanje kraja jednog sa početkom drugog klubeta vune. kaččhah . svrabež. grčki: kesar. odakle potiče današnji naziv jezera kaččhapakah .kožna bolest. zapušten.kikotati se. kañč. bludan I bez komentara. smejati se . krastav. kaŃakah i kārikā karika kanjerisati kostur. kankālah I. obeščašćen. kaččhah Kaspijsko jezero kornjača kaččhapakah I. kaččhura . skelet U RVK dati su: kamkanje. Nije isključeno da srpska reč: kanura potiče iz istog izvora. gadura. pripajati U RVK kanjerisanje je unošenje oznaka u oktoih radi povezivanja prethodne strane sa sledećom.onaj koji zauvek jadikuje ili večiti kukavac (duh tela svedenog na kostur).kasa -širokih obala. latinski:| cezar i srpski: ćesar nastali su iz istog izvora i istim povodom: izjednačavanje kraljeva sa lavovima. kakhati . kakhati G. poput skorupa. šugnv.prljav. močvara. češanje. hrpa Iranske Arje nazivale su Kaspijsko jezero: voura . odurnost I. sličnost je očigledna. mada su se mnogi ponašali poput magaraca.obala.Ovde spadaju: kukičanje i kukičati.

slepoočnica slona i dr.krov kuće. deliti Dublji sloj srodnosti dva jezika očituje se u izvodenju dva značenja od istog glagolskog korena. Indijski filozof.karika lanca. kad. kadati kādajati kidati se kad. Potiče od glagolskog korena: kķ.sklapati oči I. bok. kad. kaŃāhah kotao I. kaŃanam . kidati katun kuk G. izvor. atom.I. potiče od sličnosti predmeta. kaĦati . kao u prethodnoj i mnogim drugim porodicama reči.kidati. kaĦ. kadaččhakah I. Ovima ovde. kolevka. mada ne mora biti i smisao isti. kadaččhakah . uzica. zajednički je poluloptasti oblik. kaĦah .bedro. na primer.kotao. kaĦati kaĦah kanuti kap kutlača G. karavan. jer se katančenje vrši pomoću karika. odlomiti. čime će biti udareni temelji indijske filozofije. kaŃikā i kaŃī . kaŃakah . Njome se podrazumeva kontinuitet u poslu sa više učesnika. za razliku od. osnivač škole: vaišeşikah. posao. slamni pokrivač krova Imenica: katun. koja se koristi u Crnoj Gori fonetski je slična sa ovom.sve ono što se svrstava u red ili čini kontinuiran niz karika . zvučati. nazvan je KaĦadah. ili u delu sastavljenom od strofa.trgovina.biti potresen emocijama. srpska imenica lako se može prepoznati u sanskrtskoj. Zapanjujuća je sposobnost uočavanja najšireg spektra sličnosti. 78 . kādajati .vrsta kašike. kaĦajati . kuk kaŃanam I. kadati . vrpca .najmanji deo nečega. kaŃāhah . kutlača Iako fonetski znatno odstupa. Moguće je da i reč: katanac pripada ovoj jedinici. planinsko bilo. kaŃikā I. kaĦ. iskra. koncizno izlaganje doktrine u stihovima. zrno i dr. engleske: "ladle". ječati. kao što se vrši svrstavanje karika u lanac. i kad glagol promeni vrstu: kaĦ. kotarica.smanjiti se. Naizgled neobično imenovanje različitih predmeta istom reči. i kad glagol promeni vrstu: kad. "onaj koji se hrani atomima".

"Stalo mi je u grlu" "Kost u grlu" bila bi prikladna metafora za neke od "kant . sve u redu. kazuje dela iz obimnog literarnog opusa Indije. kaĦŃh. basna.. kap. rupa u zemlji za paljenje vatre ili za odlaganje nečega Srpski jezik je pozajmio kantilenu od Italijana i šansonu od Francuza. nagoveštaj. zaklinjati.razgovarati. čeznuti.razgovor.. gde ko si kada ko si Evo pet priloga na koje se inože "po srpski" odgovoriti povodom prošlosti i budućnosti nekog Što se Srba tiče. dobije se: ko si? Ne znam da li da se zadivimo pred srpskom veštinom ukidanja.autora sanskrtskog porekla! Srbin kaže. Sa duhom je. Ovoj porodici reči bliski su: sklapanje očiju i kapak. bez dvojbe.kazivač.grlo. živim dva života. šema. ili da se zabrinemo ako je ovim izgubljena sposobnost izvrtanja. kaĦŃhah kantilena G. Arja braća kažu: ''kaĦŃhasthita .. harmonika i violina. kaĦŃhati .Ovde spadaju sićušni deo tečnosti. želeti I. diskurs. pripovedač kathakah . reklo bi se. kr. Evo primera: "Samo jedan život imam. kathajati . kaĦŃhah . uživam. komandovati. govoriti. pred publikom. Kada smo već kod pitalica. obavestiti. u RVK označen zvezdicom. spominjanje. poučna za mlade! A tek glazba uglazbljena u glazbila! Ne pitaj. logička rasprava. bacati čini I. mesto za odlaganje njihovih "remek-dela" kaĦŃhah za ñubre. kapati i sl. objaviti. važi ako je reč o materijalnom blagostanju. Ko bi rekao da je jedna polovina "kant . navoditi. sve u ritmu kr.tugovati. pričati. 79 . priča. kad ne može nečega da se seti: "na vrh mi jejezika". kadā ko si Mala igra sa sanskrtsko . izmišljotina i prozna literarna dela: bajka. gatka kathanikah . Po RVK polna bolest kapavac naziva se u Vojvodini kankov. Da čovek zaurla iz kurjačkog kaĦŃhah. ovakvih obrta. treba reći da se i na srpskom i na sanskrtu isto pita: ko si? U sanskrtu pitanje počinje od: kah asi. glas. kath.srpskim prilozima: kadā katham kutah kutah kalat kutra ko si naroda: PROŠLOST katham (je bilo): NIKAKO ODUVEK kutah kalat: do: od BUDUĆNOST kadā (će biti bolje): NIKADA kutra (se ide): NIKUDA kada kako otkud otkad kuda. kathajati kathā gatati gatka G. kathā .autora". zvuk. jer znam da nema reprize života!!!" Kakva filozofija života.. kr. kath..profesionalac koji javno. pa pošto se "ah" pretvori u "o" a ono ukine "a" u "asi".

sa aneksom. čovek pesništvom upotrebljava na najbolji mogući način i magijom zloupotrebljava njenu moć. Vest kao da je sa si-en-ena. lavež nije prijatna muzika za ljudsko uvo. Ništa se nije promenilo. Ko nema moći. ili da se njome dodvori ostalom hrišćanskom svetu. Nisu sporna ni sredstva stavljanja celog sveta "under control": napred idu misionarski mediji. Svako ko misli da je očuvao čistu individualnu svest. Zar je trećina sveta isto što i ceo svet? Zar dve trećine sveta nema svoje spasitelje i svoje puteve spasenja. 80 . ničija nije do zore gorela. raskošne reklame za štetne proizvode. da se delom ne može reprezentovati celina. iako je bombardovan. bilo ona. laži. Razlog suženog obima zapamćenog u srpskom jeziku može biti razdvajanje budućih Srba i Indijaca u vreme kada je gatanje bilo preovladujuća "zanimacija" naroda a pesništvom se bavio tek pokoji obdareni pojedinac. gatalica (knjiga pripovedaka. U sanskrtu se produženjem korenskog samoglasnika od: bhaş . Dugo je Istok darivao Zapadu religijske i filozofske ideje. mediji rečju i slikom vrše homogenizaciju individualnih svesti. da li je autor informacije iskoristio religijski praznik u političke svrhe. da je ona multidimenzionalna i ne može da stane u skučeni prostor dela. do Srba nisu došli svi gore navedeni pojmovi.isprazni tipovi bez ideala i bezvrednog života. s one strane. na srpsko . Ali. gatka. kako profitirati. Ništa se do danas nije promenilo. dobija: bhāş . "sveta" alijansa. ili je njome hteo da uveri lakoverni domaći auditorijum da je naša vera jedina i najbolja. Zatrovan je i autor "radosne vesti". ni kajmak.planetarnih razmera. s ove strane. Čini se da su drugi bezidejni. drugi: "više dobiti. basne. gatanje. naizgled bezazlenog. poeziju i druga dela duha. Zapadu nepoznatim i zapadnom umu nedostupnim. no izgubiti" i poslednji: "sve izgubiti ništa ne dobiti". za razliku od sanskrta u kome je čuvano i očuvano fonetsko jedinstvo srodnih pojmova. raznose se storije o neostvarenim snovima promašenih snevača. RVK). ni makoji drugi. bilo ova. problematične paradigme . govornik sa medija počinje da laje.u malom. a varvarin uzvraćao i uzvraća osvajačkim pohodima. U Vujakliji pod homogenizacijom. Od gornjih reči došle su srpske: gatati.lajati Previše govoreći. Najnovije srpsko izdanje jevanjñelja. Ako se ovo zna. pravi dragulj meñu proizvodima ljudskog uma. čita se: pritiskom većim od 200 atmosfera mast u mleku tako fino rasporediti da se iz njega više ne može izvaditi ni puter. krstaši i inkvizicija. ali ima medije. ni pesnik ni gatalo. kapital. utoliko veća homogenizacija. Uporedo sa razvojem literarnih oblika oni će se pojavljivati raspršeni po drugim porodicama reči. mitove. Prvi su skrparili neubedljivu ideologiju od triju kompromitovanih ideja: starozavetno gordo jednoumlje. pa neće ni tvoja!" Kolektivna identifikacija sa spasiteljem sveta. klimavo idejno trojstvo oslonjeno je na veoma stabilan trougao: nauka. Što snažniji i dalekometniji. ili da uvredi one koji ne pripadaju tome svetu? Zatrovanost Zapada je sveopšta i neosporna. majku ti jebem. a zapravo ostaju pri svojim starim idejama.sanskrtskom. Evo jednog.govoriti. može lavežom da uzvrati na lajanje. Niko. Samo se treći prsi i dovikuje: "Pucaj. vara se. osim moći zavojevača. sa apokalipsom. Kakve promene od Vujaklijinih do naših dana! Danas je homogenizacija svuda "u trendu". legende.On mora napamet znati na stotine hiljada stihova i proznih dela i sugestivno ih saopštavati da bi kod publike izazvao adekvatne emocije. kod malih . Moćnim medijima. najčešće bez spasitelja? Zar se prilikom "opšeg uopštavanja" ne zna. kod moćnih . ništa ne izgubiti". za njima vojske spasa. sa Zapada na Istok i širom planete. Homogenizacija je učinila svoje. pa se svet razdelio natroje: prvi "sve dobiti. svi oblici poroka razgolićeni "do koske". jer se ne izjašnjavaju. novo izdanje biblije na hebrejskom. osim kvaliteta i smera informacija. nikada ne bi ni reč proslovio da ne veruje u moć reči. kao što to ne znaju kreatori novog svetskog poretka. Kazivanje obično traje satima. Sa gatkama pošavši iz Indije. na engleskom. hrišćanski prozelitizam i kapitalistička nezajažljivost. Otkad je progovorio. v. vojna industrija. dok je za pripovedača ispraznih pričica skrojen izraz: preklapalo. primera. Pesmom se želi izmeštanje čoveka iz svakodnevnih banalnosti. Trojstvo je važan pojam. Povodom pravoslavnog Božića slušani ljupki glas spikerke kojim mislilac iz pozadine saopštava celome svetu da je naš Hristos spasitelj celog sveta. magijom se želi nekome naneti neko zlo. ucene. pretnje. bajke.

kam. kabandhah kabadahija. Očito je da su Turci u Indiji podosta sanskrtskih reči naučili. meñutim.Niko njega ne čuje jer ga svi mediji odreda. i domaći i strani. kapa. kāmajate kāmah kāmita kamčiti kamčenje iskamčen 81 kabanica . a odsecanje ruku rezervisao za Ramu i Lakšmanu. "Guska". prosjačka zdela kapardah . tretiraju kao gusku za kljukanje. U RVK reč kabadahija označena je zvezdicom. truplo bez udova i glave. ali da nije za klanje. kanduh i kandukah I. Više nema potrebe. takoñe. koji su napustili dom i krstare širom Indije u potrazi za prosvetljenjem) kapaŃah .obmana. isto reč iza nje: kabaet . biće zaklan. kapālam kapa. gornja odeća U RVK reč: kaban označena je zvezdicom u zagradi. kabast I.maskiranje odećom i pogotovo maskom za glavu Danas je retko videti političara sa kapom na glavi u civilu i nikako sa kalpakom na glavi u ratu. kalpak kandilo I.vrsta mirišljave supstance.lobanja. Kupoli je. dakako da su bili kreativni. kandūrakah. koje vole da ratuju. Opštom demokratizacijom razvijena tehnologija stavila je u ruke voña daljinske upravljače. kambalah I. njemu predanih.krivica. Vokabulare treba razvijati u skladu sa opštim razvojem i ne dozvoliti korišćenje starih pojmova za nove pojave. donje udove sabio u trup. Kakve blagodeti! Otklonjene su opasnosti od izginuća zavojevača. kapālam . kandūrakah . Nude se raznovrsni modaliteti klanja. Svi mu upućuju istovetne poruke: bude li se o njih oglušio. kabandhah . Oni su povereni im zadatak sa uspehom obavili. pogotovo ako je zadržalo vitalnost. poluloptasta posuda.bezglavost. posuda u kojoj ona sagoreva kandukah .glomazan oblak koji zakriljuje sunce na izlasku i zalasku (često personifikovan).posuda u kojoj mirišljava supstanca sagoreva U srpskom žargonu čuju se oblici glagola: kandisati. bure. Da li su sve maske spale ili je kalpak promenio ime u "štitnik ljudskili prava"? Lepo stoji i ženama sa broševima.vuneni prekrivač. Što se zuluma tiče. kao zamena za: smrdeti. smatra da jeste nakljukana. ime demona kome je Indra odsekao glavu. kambalah . kao kapi grañevine. mesto ovde. plaćeni i besplatni. prevara kapaŃavešah .vrsta mirišljave supstance kanduh (m) .odsecanje glave.kosa skupljena i smotana u vidu školjke na vrh glave (uobičajena frizura boga Šive i onih. na stomaku otvorio ogromna usta. kabandhatvam . Iz gornjeg primera vidi se otkud kabadahija (pa i dahija) i šta njegov posao.

kalajati . čežnja.greh.vapnenac Javlja se i u grčkom jeziku odakle je nastao pojam: kroki -.G. a. karvarah . karvara . Biće da je kamara od ljudskih tela starija od kamare žita ili slame. prikriti P. Nije isključeno ni da je i reč: komora nastala od funkcije namenjene kamaranju. kāmah .široko otvoren. ljubav. pohotiljivost i čulno uživanje.podsticati.želja. kirati . karvarah kurvanje kreda I. mada veza nije isključena. Kamin najbolji prijatelj je: Vasamtah . razmatrati. požudan.rasprskavati. pohlepan bludan kāmuka . lubh). pa ga je ovaj spalio trećim okom.voleti.slovenska Vesna P. prestup. kalajati kalkah kaluşam kalikah kaljati (se) kal. oživeo na zapomaganje Ramine žene Rati. kao što je kreda. razbacivati. želeti. bacati na gomilu. nositi. karkarah I. pegav. bog ljubavi i požude. biti zaljubljen. semen viril. strast. prekršaj. umrljan karāla P. više ih nema. kaljuža kaluša kovrdža karlica G. pokriti. požuda. karkarah . zaveden kamara i kāmin . razjapljen O vremenu i savršenstvu Celinu obrazuju jedinice od I do V jer su porodice reči obrazovane od istog glagolskog korena: kal. kāmita (tpp) .objekat želje. imati seksualni odnos I. zaljubljen. koji se menja po više vrsta kal. kam.šaren. računati 82 . karāla .željan. "Ljubavne pojmove" srpski će izvoditi iz drugog glagolskog korena (v. potom. Ometao je Šivu u asketskoj meditaciji gañajući ga strelicama. Ko još nije iskusio. prljav. Rakove smo istrebili u srpskim rekama. Bilo bi preterano izvoditi srpsku reč: muka od prideva kamuka. kal. odan. neka se obrati kompetentnim "kantautorima''. Rak nismo. kao jedan od četiri životna cilja: puruşārthāh kāmam . voljen.onaj čije su želje snažne i nezadovoljene Od ogromne porodice reči u srpskom jeziku je očuvano suženo značenje kamčiti i od njega izvedene reči. zavoditi. potiče od glagola: kr. karkah i karkatah rak Srpski rak i latinski cancer roñena su braća sa sanskrtskim karkatah. kāmajate .željen. skica načinjena jednostavnim sredstvima. uvaliti se u. s obzirom na učešće muka u ljubavnom životu čoveka.

Gubitništvo nagovešteno ovom porodicom reči i iz nje IZVedeni filozofski stavovi dali su povoda nekim zapadnim indolozima da indijsku misao oglase pesimističkom.zvučati. vosak iz ušiju.prirodnog zakona kalikah . posle velikog Mahabharata . obe u sanskrtu označavaju odstupanje od uobičajenih obeležja. takva računica! Drugačije rečeno.32 miliona godina.besa i Himsā . neverovatno kratkovide račundžije. nepoštovanje dharme . brojeno od juče. Dovoljno je baciti pogled u nebeske visine pa zaključiti da je univerzum nešto "nenapravljeno" i vrlo dugotrajno te da se ne sme meriti ljudskim aršinima izgnaničke čežnje za izgubljenim rajem. za vreme njenih 432 hiljade godina. kalih . borbe. nesloge. kao da se ona prevremeno zahuktava. Ona je podjednako daleko i od pesimizma i od optimizma. ratovi.nepravde. greh kalusam . obmane. i najmanja za makrokosmička merenja: jedan dan boga Brahme u trajanju od 4.8 ili 1. blato. Uz njega navedene reči: kalilo. najkraća i najgora. dolazi do fizičke i moralne degradacije ljudskog roda. jedinica za merenje vremena: najmanja za merenja u mikrokosmosu iznosi 0."srcu i duši ". kaljuža. smrad. po drugima. u pesništvu trajanje kratkog sloga. svojevremeno su bili sračunali da je Jehova -stvorio svet pre nekih 6 hiljada godina. Za smak treba bili spreman na kraju svakog milenijuma. bogme. Uzgred budi rečeno. dogodilo se to na kraju druge po redu dvapara juge 31 002. kose. 64 umetnosti i finih zanata .smrt..6 i sl. traje 4. niti od uverenja.kovrdža U RVK pridev: kali označen je zvezdicom. i klķp) kala . Tipična su joj obelezja: laž. može se pravilno misliti i bez judeohrišćanskih dogmi i bez Habla. jer sve je već tu što je njome najavljeno i pored uveravanja sveta od strane političara da je svetla budućnost tek pred nama. nisu ničim označeni.kalijuga.kleveta. glad za materijalnim i zapostavljanje duhovnih vrednosti. računati H. Stare Arje su nam ostavile upozorenje o kalijugi.. sa crnom bojom runa. 2. jer mi nismo mogli ništa znati o indijskom sistemu podele vremena. Uzgred budi rečeno i sledeće: nauka sve "zna" osim da li će univerzum nastaviti da se širi ili će okupiti da se skuplja skupivši se konačno u nešto krajnje nejasno. naziv potiče od gubitničke strane kocke. džidnutog u nedoñiju. po jednima. i kaluñer. "to je tako". Srpske reči kaljuga i kaljuža pripadaju ovoj. Krodhah će izroditi dvoje dece Bhajam . kal. obmana.32 milijarde godina kalindika . opisujući stvarnost takvom kakva jeste: tattvam . sestrom Duruktī . nego od glave koja misli i od jezika na kome misli. al' ne vide da je kalijugu stvorio. pre Hr.velika juga. Ovde je mesto kovrdži i ovci kaluši . zavisno od konvencije. niti od merenja. vremenski ciklus: mahājugam . "i vide bog". sedam lučevina ljudskog tela. pre Hr. a ne sledećoj jedinici. kalate kalirati G. pa počinu. Ovi drugi. 83 . hipokrizija.rata.kalkah . kalate . Izabrala je pravo vreme za procvat ne bi li kovčeg kalijuge obilato zasula trnjem.mali deo nečega. Sve gornje sanskrtske reči potiču iz ranog perioda Rg vede. satja .nauka. Započela je Krišninom smrću. izmet. od bele boje ovaca i od uobičajene. g.strah i Mķtjuh . nečistoća. delatništvo. Po okončanju kalijuge i kraćeg mirovanja. njene procene o starosti i veku trajanja univerzuma mnogo se bolje slažu sa indijskim sistemom nego sa judeohrišćanskim aršinima.lučevine ljudskog duha. kao što je imaginarna tačka. prave. Sve same iracionalne imaginarnosti virtuelnih stvarnosti. započinje novi ciklus (v judž. zamućenost. od kojih je kalijuga poslednja.ime one strane kocke na kojoj je jedna tačka. dovoljan za reprezentovanje celine. Mišljenje i njegova pravilnost ne zavise niti od veri. svañe. pa.takvost. i po scenariju apokaliptičnog Jovana.prijavština. odnosno od Hrista. gubitnička strana kalijugam .jugom istine. Kakav račundžija. Čoveku se savetuje da "takvost" spozna i da se u nju ne uvaljuje do kaĦŃhah. nepoštenje. takmičenja. koji je nastao kasnije. kal. danom 18.prijavština. svi deca: Krodhah . sa pripadajućim glagolima. podeljen je na 4 juge. 3102 god.

tamnomodar G. ali smo morali imati neko. Slično je i sa grčkom reči: kalamos i iz nje izvedene: kaligrafije. 3. dok pridev: kāla. bakarnih predmeta od korozije. noć smrti živog bića. Indijski duh u svemu traži i vidi red. prinudivati (dodatna značenja) kālah . srodne sa sanskrtskom: kālah. naučili. kālah kalamah kalila kalendar kaligrafija kalajisanje Ovde se navode dve male. personifikacija vremena u kome sve nastaje i nestaje. tle. I ako smo nešto mislili. neprobojan Od latinske reči: kalende. Imenica kalih nagoveštava.crna noć: 1. čime su oni dobijali tamnu boju. tamo negde. mada nije tako. megdan.crn.goniti napred. gubitništvo. kalajisanje je. Nemamo ni boginju Kali. zloupotreba. noć na kraju isteka mahajuge. 84 . Neko će reći: "Bolje je što je nemamo!". 2. medinī . ograñen prostor G. kao što znamo. kasnije zaboravljeno. bukvalno rečeno: pocrnjivanje. značajna noć u životu čoveka: 7. kal. presvučen. ali značajne porodice reči nastale od istog glagola i istih vrsta promene kao u jedinicama I i II. mastilo. noć kālī . računanje vremena. kālajati . crna ili tamnomodra boja (Indijci ih teško razlikuju) kālā . ukor. kāla . Od prideva: kalila i imenice: kālah nastalo je srpsko: kalaj i kalajisanje. navoditi na.po ovoj vrsti promene glagol. kalamah . kalajati . slediti nekoga sa neprijateljskim namerama Od sanskrtskog medinī: mogao je nastati turski: mejdan. kal. sudbina: vremenski sled dogañaja čiji su uzroci nespoznatljivi ljudskom umu P. znači: crn. uvreda. U RVK kalaj je obeležen zvezdicom. izmeñu ostalog. Njime je uslovljen opstanak univerzuma i njegovo trajanje. normativnim naporom želelo se postići uskladivanje čoveka sa socijalnim obavezama i sa prirodnim poretkom stvari. Nisu Turci bili prve kalajdžije.pisaljka načinjena od trske P. 77.mesto. dana meseca. a druga: "mesto gde jedan drugog sledi sa neprijateljskim namerama". Vek univerzuma je jedan dan boga Brahme. kal. znači i: progoniti. G. IV kalimedinī ili kālamedinī Kalemegdan I. U narodnom govom često se čuje za čoveka tamne puti da je "crn kao kalajisan". ponekad preteranim. nastao je opšteprihvaćeni pojam kalendar.vreme. no kako se njime vršila zaštita sjajnih. odreñeni vremenski raspon. i to su. izbrisano nam je skučenom i pravolinijskom koncepcijom biblijskog vremena.crna boja. Ona je tek mitološki izraz onoga što se o vremenu mislilo. kleveta. kalila .iznos gubitka. Navešću mali primer širine upotrebe pojma: kālaratrī .prekriven. godine u kojoj se on oslobaña obaveza propisanih za domaćina i oca porodice.isto kao pod II I.boginja Kali. Pisali nismo. tačno utvrñeno vreme.U srpskom jeziku očuvao se smisao pojma: gubitništvo u glagolu: kalirati i u imenici kalo . njime su uslovljeni čovekov život i opstanak ljudskog društva. kalate . U Indiji se o svemu mislilo i najviše o očuvanju reda brinulo. Prva sanskrtska složenica iz zaglavlja znači "crno mesto". vek čoveka je 100 ljudskih leta. Titanskim.

za česticu prašine i za univerzum u celini kao skup fenomena i stvari.. vrč. kalanā . svaku ženu svañalicu. ne treba zaboraviti da su mu poreklo imena i princip "0-1" po kome funkcioniše sanskrtski. Šta više. Pokušaću da ukratko izložim najvažnije: . nikada ne gubeći iz vida detalj i celinu.obmanjivati: "osobito uzimati u zajam ne misleći vratiti". zvučanje. du). Čula sam da narod ovako naziva Romkinju i. obmana kalašah . posledice nesavršenstva toga sveta i manjkavosti ljudske spoznaje. Savršenstvu se može približiti samo smireni um. uopšte. Dužina ciklusa različitih entiteta različita je i hijerarhijski stratifikovana. kal. svaña. Sloga je teško reći otkud reč: kalaštura. slog AUM kod Indijaca. Bilo kako bilo. po kojoj se ona razlikuje od ostalih. posledica delanje. kako reče Crnjanski. Bitno obeležje indijske misli. pa. bez obzira na veličinu stvari ili na intenzitet fenomena. a kretanje dalje od njega. nevolje i sl. Isto važi i za nauku. kalkulacija. u pojavni svet kretanja u kome su: delanje. sa pobednikom gordo "iskoračio na vodu". Dokaz odstupanja pojavnog od savršenstva (sličnog Platonovim idejama): ekscentričnost. opadanje vitalnosti. smrt. roñenje. U istoriji Indije spominje se dinastija po imenu Kalašurih.kalajati . razvoj. nevolja. reči ove porodice u vezi su sa napred obrañenim glagolom: kal. jeste ciklična priroda vremena. označavaju se rečju: kalatram. i kalaštura i kalež potiču iz sanskrta. Beskonačnoj. provera. Ono se može pretpostaviti izvan vremena i prostora. Biti začet znači preći iz mirovanja . razvijaju se. Isto važi za sve. ipak. proračunavati I. Mirovanje je bliže savršenstvu. Iz istog korena izveden je pojam: kalkulator (kompjuter). nazivaju kalašau (m. za mnoge nespojivih. Višnu na zmiji Ananti. ponašanje kalanam . da prepozna zajednički kod izmeñu naizgled različitih pojava.iz stanja savršenstva. ponovno začeće. Kalašenje je obmana i kalašiti . Na sanskrtu žensko čeljade. Mudrost je krasila zlatno doba. kalate . izazivanje potresa. kalahah kalašah kalas. Indoarijac je razvio moćan jezik i originalan filozofski pogled na svet. kalaštura kalež I.kālajati kalkulisati Bez obzira po kojoj se vrsti menja. glagol uvek ima značenje kalkulisati. uporeñene sa ćupovima punim mleka. Nemirni um proizvodi zablude i tera akcije sa štetnim posledicama. kavara kvaran 85 . odnosno kružni tok fenomena. Posle okončanja ciklusa sledi period mirovanja u kome se sadrže potencijali za obrazovanje budućeg.borba. oba pojma izvedena iz maloobećavajućeg korena: kal. kretanje tamo-amo.potres. kalahah .Fenomeni se pojavljuju.Da li u imenu Kalemegdan treba videti uzrok višekratnog rušenja Beograda? Možda! Pa. računati. ali i uzrok.ćup. predstavlja mitološku sliku potencijalne energije u vreme mirovanja. supruga i dr. greška. manje više pogrešne i nikad tačne kalkulacije. on je. služeći se njime. tumaranje tamo-amo. bokal.varalica obeležena je zvezdicom. dok se ženske grudi. U istom delu značenje reči kalaštura je džukela. Savršenstvo se ne može ostvariti unutar univerzuma.proračun. prividno mirovanje. embrion u prvom stadijumu posle začeća. odnosno dvožižnost putanja planeta oko Sunca -odstupanje elipse od savršenstva kruga. plač deteta. Umećem da jasno vidi sličnosti. opadaju i iščezavaju. nauka krasi kaljugu. Isti put slede sva živa bića i čovek: začeće. nesavršenstvo Samo je um izuzetno obdaren sposobnošću analize i sinteze mogao staviti znak jednakosti izmeñu gornjih pojmova. ženske grudi U RVK reč: kalaš . Nastanak univerzuma i roñenje živih bića praćeni su zvukom: Veliki prasak nauke. mladunče životinje.

kuvanje mešavine (pogotovo lekova spravljanih od različitih odnosa lekovitih supstanci i vode). povrediti. teranje.du) .zasluživši bič kašja (tpb) . tako im ja pridajem sanskrtsko poreklo. u svakom slučaju pežorativan. gonjenje kaşajah .kretati se. javah .mešan. kaš. kasati . Kaiš. U vedanti: nečistoća koja se lepi za atmana i izaziva tupost i slaboumnost. Cenim da je kasapinu ovde mesto.bič. kasapiti G. kazniti. grepsti.I. uništiti I. u vreme kada su u Indiji žitarice već uveliko bile supstituisane pirinčem.struganje. kaş. uništiti I. onaj ko mora. mučan. kašā .proba.udarac bičem. kašātrajam . Kaša – ukuvana mešavina brašna i vode pretežno je bila ječmena i jela se kašikom. Kaša je loša hrana i nju kusa samo onaj ko mora. kaşati . kaş. ubiti.kretati se kaš. potekao od osnovne hrane Grka. Jedući kašu.zao. kavara . kašati . na neki način kaštiguje sebe. bičevati. Kako im on pridaje tursko. Neki od pojmova javljaju se u ovoj i u sledećoj porodici reči i u sanskrtu i u srpskom jeziku. pomešan Pojam: kvaran ima šire značenje u srpskom jeziku. kiselina P. raspodela bi mogla biti i drugačija od ove koju sam načinila.ječam. njime se podrazumeva da se nešto ili neko može pokvariti kvarenjem od: izmeñu sastojka u mešavini. Sve je isto osim onoga što potiče od izvesnog siromaštva srpskog jezika u pogledu alternative za bokove konja. ali nije isključeno da je naziv.zadnji delovi životinje koji se bičuju (pljuskaju) bičem kašah (m) . Kaša i kašika pripadaju ovoj porodici reči. Bukvalni prevod na sanskrt je: ''kašāghātena (kašjā) kašaplakan kašati". bič kāşŃhā . kaišariti G. ovde spadaju: Kako se bič pravi od uzanog kožnog kaiša. povrediti. ispitivanje. od: Jonci. takode.trkalište P. jer nema većeg kaštigovanja životinje od klanja i kasapljenja. Uz više znanja.bič kaşŃih (f) . pokušaj.tri načina bičevanja konja kašjam . u budizmu: opadanje spoznajne moći prepoznatljivo po pet obeležja. kaşah i kaşanam . Indoarje su braću Grke nazivali: javanāh.kretanje. možemo umesto biča upotrebiti kaiš u namerno preodreñenom iskazu: "kaštigovanjem (kaišem) bokova konja on kasa". uzde kašāghātah . kašati kasati. P. rñav. ječmene kaše. mada nam makrobiotičari kašu preporučuju.vrsta žitarica.bok konja. kaštvā (pvp) . Sud u kome je kaša kuvana 86 . kasājajāvanālah (sl) . kajas i kasapin Vuk je obeležio zvezdicama. kavaram . po ugledu na prelepe i kao dren zdrave američke nutricioniste.ribati. bedan. kaşŃa (tpp) . grebanje kaşā . što nije bez posledica. kaštigovati. kas. kaşati kuvati kašu.onaj koji će zaslužiti bič Kaiš i kajas. alkoholno piće kašaplakau (m. strugati.so. zdravlja i lepote radi.

čistiti. a Nemci od sanskrta. kās. jezik. malodušan O junacima i o junačenju biće više reči na drugom mestu. posledica čišćenja nije prljavština. kākuh (f) . žaljenja. pobrkavši pojmove: čišćenje i prljavština. prati. kās. sluz. kārunjam skrušenost kukavica kārunjam . koja može. kşalajati .saučešće. Ko slepo sledi. humanost Hrišćanska skrušenost je pasivan odnos prema svetu. čišćenje. kuknjava.kukanje. glagola da bi se povezalo kašljanje sa čišćenjem pluća."šlajm". Sanskrtom se sme sve sa svim povezati. sg) . Pa pošto smem. blagost. Smem. još kako. kākaruka . zapitaću se. nego čistoća. to je druga stvar. pa prati. atomske i druge bombe. kāku kākuvāk kuku kukanje kašljati kasalj "šlajm" I.kašalj kşālah . kāsate . ispiranje kaphah . emocije se moraju sputavati da bi se jasnije uvidele dužnosti. mulj. a ono u dužnost. glib. 87 . drugi deo složenice nastao je od imeničke osnove: vāk (N. kaphakşajah . dobrota.mora se grepsti. u rečniku prilično udaljena. pa bi bukvalan prevod tuberkuloze bio: stanište penaste sluzi ("šlajma"). Mi smo reči "šlajm" i ''šljam" pozajmili iz nemačkog: schlam: blato.pranje.kašljati kşal. govor svega što ispušta zvuke: živih bića i materije. zašto da ne smem. zabrinutosti. "pokusati kašu". ispirati I.tuberkuloza Ovde su data dva. kasanam i kāsikā . "grepsti se" o nekog da bi se nešto ukaišarilo.reč. ljubaznost. dok je u hinduističkoj i pogotovo u budističkoj etici kārunjam aktivan.plašljiv. a što se ono vrši izbacivanjem prljavštine. Druga reč složenice: kaphakşajah znači: stanište. kāsate kasanam i kāsikā kşalah i kşalanam G. sledi još jedno pitanje: kada će "konzumenti "pokusati kašu"? Molim onoga koji zna odgovor da mi ga dojavi. prljavština. na izvestan način egoistično usmeravanje ka ličnom spasenju. dobrodušnost. Tamo se nije baratalo površno definisanim pojmovima: ljubav i ljubljenje. progovoriti vulkani. straha. svesno -voljan čin i jedini dopušteni način uspostavljanja odnosa sa živim bićem. milosrde. orkani. kukavički. pravi iste greške. da li je opadanje spoznajne moći u vezi sa svakodnevnom konzumacijom "some portions of porridges"? Ako je u vezi. Ovo spada u emocije.uzvik tuge. oplakivanja kākuvāk (f) . pena. kākarukah ."papučić" P. Šta više. Pitam se da li smem da dovedem u pravu zavisnost kašu i spoznajnu moć. kākaruka I. Dubinska srodnost sanskrtskog i srpskog jezika očituje se u idiomima: "izribati" nekog.

uzroka propasti. kučara kučesta P.rñav učenjak. klevetanje.purusah .poltron ( onaj koji predsedniku piše govore i hvata beleške za vreme predsednikove govorancije) ku . izginuća. kučara . mogu izvrnuti u sopstvene suprotnosti ku . apsorpcija medijskih poruka i "još mnogo toga") ku . radi pridavanja negativne konotacije reči koja sledi (ovde crticom razdvojene.pankah . jer ima rñavog voñu (pojava velike učestanosti.rñava doktrina (ako se malo bolje pogleda.onaj koji hoda uokolo sa lošim namerama "Poreklo" kučeta i kučišteta. prljavština (kao opanjkavanje.dešah .bhikşuh .. U Istočnoj Srbiji starački štap naziva se: kukalja.rñav.bedan.budala..štetno zadovoljstvo (bombardovanje.džanah .rñava zemlja ( u kojoj vlada nestašica hrane) ili zemlja podvrgnuta tlačenju (sankcijama) ku . kuče kučiste Vrlo mali sanskrtski rečnik. smušena doktrina (za opravdavanje siledžija) ku .onaj koji pravi pogrešne procene i predviñanja.paĦditah . biti na lošem glasu (većina voña. od starih sanskrćana naučiti da se najveće mora sadržati u najmanjem8 ku .lažan prosjak (onaj koji uzima strane kredite jer ne zna da iskoristi sopstvene potencijale) ku .nājaka . zao. (političar) U zagradi su autorove dopune i komentari). kao prefiksa. radi bolje preglednosti): ku .nītih . sa finom meñusobnom diferencijacijom. Što se kloniranja tiče.kukhjātih kuknjava I.matam . Oni se. bez posledica. jer bi nas nabrajanje svih naučnih majstorija daleko odvelo. na narod ku .pūja . rgvedsko je.onaj koji ima krivu ili sasušenu ruku. po Hegelu i zavisno od uverenja.rñavo shvaćeno (najčešće) ku . svaka) 88 .nāthah . vulgaran čovek (predsednik sa doktrinom i prorok Amos zbog doktrine) ku .onaj koji luta uokolo i može biti zao kučesta .bhogah . kao što su tužbalice u Srba kukara kuka P.nabrajanje rñavih vesti.glup (zabrinjavajuće česta pojava) ku .buddhi .rñav put.takoñe rñav (izumitelj opasnih majstorija) ku .). pa ipak dovoljan za opis stanja na planeti Bhuvi Korisna upotreba osnove: ku upitnih zamenica.rñav voña ku . loše reputacije. budući da se odnosi na obične ljude.paridžñata .rñavo ponašanje (moderno) ku .nāma .onaj koji je loše voñen.pathah .česta .loša reputacija. čovek slabe pameti ( nedovoljno pronicljivim treba pomoći ukazivanjem na. naučnik .parīkşaka . rñava majstorija (kao na primer: kloniranje itd. rñav izum. rñava.rdava namera. kukhjātih (f) . za preziranje (agresor) ku . kukara .gomila ñubreta.) ku .dhīh . sramote. putem medija) ku . mogli smo. vulgaran. vidi sledeće) ku .

rñav život (onaj koji misli da mu je dobar. Da i od rñavog može biti rdavije dokaz su savremene voñe u još savremenijem svetu) ku . (neophodna performansa za ulazak u svet politike..nepovoljna konjukcija planeta (obično nad Srbijom.mitram .sahādžah . koji na srpsku nesreću.sačivah . (tajne vlade. Indijci su jugama pripojili odgovarajuće voñe: zlatnom dobu mudrace. žakširakovska krivoustastost. kalaj (vidimo odakle nam reč korupcija. lako se pamti. (dobrih više nema) ku .onaj koji upotrebljava uvredljive reči (mediji su najdublje zabrazdili) ku .deformisan. šarlatan. bez posledica) ku .en ..rñav karakter. zapenjena dok obaveštava svet da Srbi više nisu ono što su nekad bili. (sudeći po srpskoj. varalica. ne možemo. tajna društva.vikramah .sķtih (f) . odnosno radi boljeg i bržeg meñusobnog sporazumevanja. kolovsko gordo nošenje trbušine borisovska fizička kabastost i duhovna minornost. uz propratne prilike na nebu vrgnute od strane biblijskih svetaca.vadikah . bogme. u pentagon. u pakao i u pm.samgatam . neprozirno jiñingovsko smeškanje u vreme plakanja itd. i kad treba i kad ne treba. gvozdenom kšatrije a kalijugi šudre.rūpjam . faktori sreće i nesreće nisu ravnomemo rasporeñeni u svetu) ku .klintonovske pegice.lakşaĦah . u cilju maksimizacije stopa. zasad je to jedini uspeh zlonamerne globalizacije: nadam se da će biti i poslednji.rñav ministar. i još gdegde. mi.bezvredna rupija. kao da se narod može menjati preko noći . koje zbog neznanja.vidambanā .obmana najniže vrste (od si . "rñavo srebro".onaj koji vreña. olbrajtovska debela i niska stražnjica na stubastim i pomodno otkrivenim nogama. za bubrege) ku .šrutam .rādžā .rñavi odnosi (nastaju od rñavih veza) ku .sambandhah . srebrnom brahmane. globalno zagañivanje i otopljavanje izazvani su dobronamernom globalizacijom) 89 .vanik (m) . tonijevska zacerekanost kao lud na brašno.vedhah . (onaj koji.mantrī (m) .vadžrakah .matih (f) i ku .rñav savetnik (Berger & Co) ku . ali ne vidimo odakle nam inflacija. sve to opremljeno tajnim službama. naziv nije važan) ku .rūpa . nisu Srbi) ku . glasine.sthānam .rñav trgovac (koje zbog nemoći. ku .vķttih (f) .hrabrost ispoljena na pogrešnom mestu i u pogrešno vreme (kao gore. u cilju poboljšanja komunikacija. ružan (svaki duhovno obogaljen) ku .rñava sudbina. (osim medija. koje zbog potkupljivosti. sa posledicama. može se zvati i sekretar. kao kuca.onaj koji ima (zloslutne) markacije po telu anglosaksonsko .rñav šudra . obratiti se istaknutim i širom planete poznatim stručnjacima) ku .lažni dijamanti (kako se razvoj razvija.tajni put. ali ne mari. proširiti skup prisvojnih prideva na "svetskom nivou". vara se) ku . Kako mi se čini neophodno je.ena je) ku . ali svuda sa posledicama) ku .manīşah .vrşalah .mantrah .šilam . laje sebe radi) ku .rñav kralj (biti kuražan kralj ne znači biti dobar kralj) ku .rñavo mesto za stanovanje (rñavost je globalizovana.čovek izvan indijskih kasta.rñav savet (vidi sledeće) ku . istaknuto mesto zauzimaju rekla-kazala ženetina iz Vošingtona i Haga) ku .čovek slabe pameti (ponavlja se. (pogotovo ako mu je resor: spoljni poslovi.vača . sve više je u modi i u opticaju "po srpski" rečeno: uvaljivanje m.ako oni mogu.rñav prijatelj (najčešće se sreće tamo gde se najmanje očekuje) ku -jogah .ku .rñav drugar.rñave vesti. česta pojava u nerazvijenih) ku . radi varijacije na temu) ku . sve na "p"): ku . tajnim mrežama za ulov riba i pacovskim kanalima) ku . obmanjivač (voñe "svete" alijanse. mi smo postojani kano klisurine.rñave veze.

što se na engleskom kaže: ''the son of a bitch" a na srpskom: da lako može završiti malo ispred materice) kuh i bhūh (obe f) .izleteo iz rñave materice (kao na primer: WDžK. kukşam . zato što je indoevropski smisao za istinu posrnuo pred semitskim smislom za odabranost i izabranost. iz ljubavi) ku . (obraćanje debelguze na srpskom jeziku srpskom narodu. a njima treba verovati.svapnah . U njega naivni polažu svu svoju nadu. negovati. Kad počne. Posle zastrašujućih.ku . bhūvi) Kažu neki da su stari bili zaostali i primtivni. unutrašnjost bilo čega: pećina. radi dolaska na vlast. gunñati kuĦŃh. Ovo nije. zbog ambicija SKPA.vakjam . kontinentalnog karaktera.naduvenost najgore i najopasnije vrste. Uzgred budi rečeno.udarah . Prvo. kuñdž.hraniti. Drugi deo složenice nastao je od glagola: bhķ.stomak. uzeti '"some cups tea of kukutah". Ono što je počelo sa Ku! Ku! Ku! mora se kaku . kukşam kuvanje I.noćna mora (zdravog sna i lepih snova više nema) ku . pogotovo u zemlji velikog prostranstva i još većeg prirodnog bogatstva. naša planeta. čekajući na znak pentagona. Najveća i najžešća rezervisana su za nastupajući vek. materica. proždrljiv.neprijatna buka (bombardovanje. Na bhūvi nikada nije bilo dobro.pokrića . podržavati. Samo Jehova bdi i vreba iz zasede. šupljina u ljudskom telu. U razvijenom obliku moja skraćenica glasi Starozavetno Kapitalistička Profitabilna Aždaja. jer sve je u razvoju. Kako malo. mada će borba izmeñu bogova & theirs Co" biti duga i teška. predlažem alternativno. smislom za bez .onaj koji brine kako da napuni sopstveni stomak. čuvati. Biće lomova. da će žuta rasa napojiti konjen na Dunavu.smajanam . U doba Rg vede Ku! Ku! Ku! je značilo : "How strange" "strange" je zato što je strano. bharati . zatim ne znati iskoristiti resurse i opet znati potpuno upropastiti roñenu rodinu. Amosovo proročanstvo ne može se ispuniti. osim Izrailja. jer u njemu ništa ne miruje) i svi bogovi odavno digli ruke. ako se ovim malim. da bi u minulom veku dostigla globalne razmere.Indija.uvredljiv govor (govor voñe sa daljinskim i sa mobilnim na grobištu izginulih) ku . Neće moći sići na zemlju i sprovesti odluku donetu na nebu.izabranih doći će do opšteg i apokalipličnog naletanja svakog protiv svih. što će reći da će Zmaj & his Co savladati Aždaju & his Co na planeti bhūvi. a sada je: nikad gore! Vršljanja nekadašnjih siledžija bila su lokalnog. pa ne bi bilo neobično da su ih Srbi iskoristili za obrazovanje pojma: kuvati. & Co). svakako. kako bi se nekima moglo milo pričiniti: Savez Komunista Posrnule Amerike ili Prljave Alijanse. jer mi mnogo znamo. Ove reči su korišćene u Rg vedi. kuñdžati .hvānam . kuvanje i sl. kilikilakāh: naručeno za predsednike od strane njihovih partija) ku . kuñdž.zemlja.lažan osmeh. Tarabići prorokovali. Videćemo kasnije kako je od ovog glagola nastala imenica: Bhāratam . sokratovsko rešenje. znati iskoristiti posrnulost. Ima mnogo naroda čiji bogovi nisu rasisti i fanatici. preñimo na prijatnije pojmove. od koje su i džagat (svekret. dolina kukşidžah . sanskrtskim rečnikom mogu opisati sva kretanja i stanja u savremenom svetu. Ovde imamo još jedan primer analoškog povezivanja pojava i stvari u jednu reč. niti svmogući. a ne svemir. da manji ne može biti.stomak kukşih (m) .mrmoriti. komunisti su pokazali i šta znaju i šta ne znaju. Jehova nije niti jedini. žuboriti. kuñdžati G. kuĦŃhati šuntav 90 gunñati .roñen iz materice kukşimbhari . Sa isukanim mačem u ruci neće moći pobiti sve narode.kuknjavom i završiti. pa da krenu u realizaciju Amosovog proročanstva. (lokativ: kuvi. da su malo znali u odnosu na nas. Sebi i onima koji nisu radi učestvovati u sastavu bilo koje "Co". Umesto globalizacije u korist samozvano .

nezreo. U srpskom jeziku ukras za glavu postaće: ćuba. na festivalu u njenu čast. jer je uložena u ladicu "nahtkasna" svake hotelske sobe u katoličko . kuĦŃh. umesto što se razmeću i diče diplomama jezuitskih koledža.kućanstvo. Oni ne umeju ni meñusobno da se slože.hramati. ovaj stari grad dobio je ime po grbavoj devojci jer je napojila Krišnu. kuŃati . kubdža kubdžākā kumbah grbav grbavica ćuba I. potomstvo kučau (m. zatupeti I ovde je uočljiva sklonost indijskog duha ka sintezi: hromost je i fizički i duhovni nedostatak. zadebljanje na kraju kosti ili močuge. beščasan I. njenim imenom naziva se dvanaestogodišnja devojčica. Kraj modernog grada Kanaudža prostiru se ostaci stare Kanjakubdže. ukovrčiti. bog vetra Vaju grbavošću je kaznio stotinu raskalašnih kćeri kralja Kanjakubdže. kuŃ. Da bi se prebrodio jaz izmeñu individualnih sloboda i socijalnih potreba. sa stalnim svañama i ratovima izmeñu vernika. pa ipak harmonija. na njegovu sreću.grbava devojka P. pisati. Po jednoj takvoj. (U ovo drugo sumnjam. kočati . sve po jedan "pravi" i "istinski". kuŃah . Tako se kod mudrih ukidaju mogućnosti izbijanja sporova zbog pluralizma bogova. iskriviti.saviti. tvrñava kuŃī . S ove strane.vrsta ženskog ukrasa za glavu. kuĦŃhati .kućica kuŃumbam . nije iznikla iz mnogoreklamirane i najčitanije "svetinje". iskriviti. I u srpskom jeziku ima reči sa završetkom na "dža". U spomen na prvu devojku. Nagradio ju je besprimernom lepotom.ženske grudi Zasnovati kuću i skućiti se znači suziti raspon dharmom već zadatih ograničenja. Mnogo bogova. razvrstali u četiri perioda životnog ciklusa. U srpskom se diferencijacija vrši promenom vokala pa se kaže: šuntav . kumbah .kuća. a kamoli sa nekim trećim čija vera. zbiti se. sabiti se. Posednici i naslednici monoteističke svete knjige niti mogu biti pluralisti. jer su svi zadovoljeni. kuŃ. porodica kutīkā . I.glup. Noć prestanka svih porodičnih i 91 okućiti se kuća . niti znaju kako se u pluralizmu može ostvariti jedinstvo..saviti. kubdžākā . Mišljenja sam da je Vukovo prezime na isti način nastalo. porodica. personifikacija boginje Durge. "Grada grbave devojke" na prostoru dvostruko većem od Beograda. Reč je složenica od: kub-dža. stare Arje su ciljeve života i čovekove dužosti: puruşarthāh. du) i kuče (f. kočati kuŃah i kuŃi G. legendarizovano i mitologizovano kazivanje o njihovom nastanku. nepouzdan. kubdža . polirati kuč. Po drugoj. grbav .roñen. Od svih nepoverljivih sumnjalica msje Volter je najbolje i najkritičnije ocenio svetost onoga što u "svetinji" piše. kuŃati i kuč.grbav. biti nepošten. porodica. Krišna je Višnuov avatar dok je Durga jedno od obličja supruge boga Šive. po pretku: kara – dža roñenom sa crnom puti. otupeti.kuća. du) .hrom i šantav . Neznalice pluralizma neka se okrenu izučavanju indijske tolerantnosti.protestantskom svetu). Svako naselje i svaki hram u Indiji imaju svoju "sthalapuranu". susrevši ga žednog na putu.G. domaćinstvo.

izvor.voda (Rg i . pećina. poput Buddhe. Kasnije je upotrebljavana samo u pluralu: āpaş. razvijenim zemljama. 92 . mrmljanje i dr.konj svetlomrke boje crnih kolena U RVK ova reč je obeležena zvezdicom. jer. kao što je svima znano. proizvoditi bilo koju vrstu neartikulisanih glasova I. zanemoćati. kūdž. Što ga bude bio uspešnije nametnuo drugima. u izvoru (dakle onaj koji će. značenja tiče. kūp. kūdžati kūdžanam zujati zujanje G. kulāhah I. bezuslovno moraju biti lako čitljivi i nepolirani.rupa. kūpjate . izvedeno od gornjeg glagola. iz bilo kojih razloga.socijalnih obaveza čoveka navedena je u jednoj od prethodnih jedinica. osobito u tzv.Atharva veda). gde svak ima svog "univerzalnog" dharmah. kudžati . mogli smo ih povezati na sledeći način: pisac i njegova dela moraju biti zakučasti. mada se i kopanje spominje u sanskrtskoj grupi. kudž. Još je teže presuditi da li oba srpska glagola: kupati se i kopati ovde spadaju. Dharmah je "pristrasan'' . posuda od stakla ili metala iz koje se pije. kudžanam . Oni drugi. To je uvek veličansteno cirkuski. možda ambis pun voda. materica univerzuma. razblažiti kūpakah kupanje (kopanje?) kopniti I. zgusnutih i poliranih misli (''šta je pisac hteo da kaže").rupa. kupah .proizvoditi monoton zvuk. kūpakah . kūpah kupa kulaš I. cvrkutati. turska imena. Što se. Posledice oduševljenog i nasilničkog oslobadanja očite su. Kako u sanskrtu nema glasova "z" i "ž". Mnogi se nisu. Što se ostalih.pa se olako stavlja na stranu prvih. pretapanje se vršilo po meni nepoznatim zakonima u koje bi trebalo proniknuti. uz napomenu da svi pisci ne moraju da pišu. kūpja (tpb) .slabiti. Pogotovo je sklon pesnicima i nesklon otpadnicima od istine. Kao istaknuti varvari. kūp. posuda od kože za nošenje vode. porodica može biti veći podsticaj i još veća prepreka na putu duhovnog razvoja individue. mnogo više nego kopati.zujanje. kūpjate G. zujati. kopniti.onaj koji je u rupi. Srbin kaže: "kuća stoji na ženi" dok se on ponaša kao gazda u kući. Ova porodica reči nema svoj glagol pa se pretpostavlja da potiče od imenica: kū i āp (f) . rupa iskopana ispod lomače kūpārah . kulāhah . udubljenje. utoliko će mandatura biti uspešnija.okean P. ćurlikati. držali propisa. naizged kontroverznih. Turci su barem o konjima mogli više znati i nadevati im odgovarajuća. pak. pa će opet biti biran i svečano ustoličen. ženskih grudi tiče. mali izvor. Na svečanost će doći sve sami pozvani i slični "kao jaje jajetu". rupa iskopana u zemlji radi naviranja vode. kupati se. biti okupan).

kaže se: "što nema u Mahahabharati. sa "poučnim" scenarijem na temu borbe izmedu "dobrih" i "loših" momaka. gde su sile dobra oličene u Pandavama. nego git i gitovanje''. izmedu dobra i zla. razvijeni Nemci i kitovanje uvalili. Večna tema dualizmu okrenutog sveta dostići će :zapamćenu vulgarizaciju u američkim šund filmovima.toplota. tako nazvane po ocu: PāĦduh (Bledoliki). jer su one tek ekstremne tačke izmeñu kojih se odvija neprekidno i nezaustavivo oscilatorno kretanje 93 . kilikilakāh .ep nam kazuje o večnoj borbi izmeñu sila mraka i sila svetlosti. imala sam prilike da čujem "stručnu" ispravku.izražavanje radosti povicima. U sastavu teritorije Kurava bilo je i Polje Kurua. Ime majke bilo je Tapatī. Sunčeva kći. Kurukşetram. Otac stotine braće Kurava bio je roñeni Panduov brat. Šta više. nalazila se s one strane Himalaja. zaboravili na klin. kilakah . Autori šunda. Otac Kurua zvao se SamvaraĦah. lišeni kolektivnog pamćenja i po diktatu establišmenta". u "dobre" momke svrstavaju policajce. kīŃ. Gde on spada. treba ih podsetiti.Kurave. spojiti Eto. Kuru je zajednički predak i: Pāndavah petoro braće. nema nigde" . gledano iz Indije. klicanje. Rat izmedu braće od stričeva osnovna je tema Mahābhāratam. gotovo da je jasno čitavom svetu. Kurave su nastanjivale područje severoistočno od Delhija. kīŃ. Prapostojbina svih Indoarijaca. sa prestonicom: Hastinapuram. povezati. Obilno se koristeći mitologiziranim kolektivnim pamćenjem . Od iskona sklona nadilaženju dualizma monizmom i sa izvanrednim smislom za uočavanje dinamizma univerzuma indijska misao izbegava opisivanje pojavnog sveta suprotnostima dobro . Kuravah . na kome će se odigrati krvava bratoubilačka bitka. Ako su Nemci. potomci Kurua: Kuruh. koju su kurave nazivale: "Zemljom večne sreće". kliktanje U savremenom svetu pojava je sve reña. Ne kaže se: "kit i kitovanje. zbog preterane automatizacije.klin Klin nije od nemačke "kajle". kīŃajati . pa bi moglo značiti: "Sam sebi uzdanica ". kīŃajati G. sa prestonicom Indraprastham (Indrino prebivalište) na mestu sadašnjeg Delhija. slepi: Dhrtarāştrah ("Staro kraljestvo"). a sile zla u Kuravama. Povika ima. a mi mislili da su nam uz kit. osim ako je poručena.zlo i sl. ali ne od radosti. Pandave su bile jugozapadno od Kurava. ime izvedeno od: varanah bedem. izvedeno od: tapah . klin kitovati O mogućnostima bližeg odreñenja porekla Srba -Patetično romantična hipoteza je održiva jer je nedokaziva -(Celinu čine jedinice od I do III) kuravah kauravah Srbi (?) kauri (ñauri) I. a nije nemačko ni: "klin se klinom izbija". dok se u "loše" momke može svrstati svaki nepoželjni pojedinac. najobimnijeg svetskog epa od 200 000 stihova.kilikilakāh kliktanje I. čitavi narodi gotovo čitav svet.bojiti. zajedno sa svojim javnim i tajnim strukturama. kīlakah I.

steći će i pojmove ali nikada neće dostići duhovni horizont pokorenog. Turski upad u Indiju krajem XII. bio je sudar varvarizma najniže vrste sa civilizacijom u zenitu svoga razvoja. Šta više. Durjodhanu (Zli ratnik).Kuruov Iz prideva se mogu izvoditi nove imenice. Uz reči. U oba dela imalo se hrabrosti za postavljanje ključnog pitanja: ubiti ili ne ubiti. kupjati kipeti (od besa) G. Nazvati ceo svet nevernicima samo zato što ne pripadaju islamu. izveden varijetet: "ñauri". skratiti imenicu Kauravah na "kauri" i njome označiti "nevernike". ne umem reći gde i kad. Sebe neće identifikovati sa Kuravama ali će. Primenom gramatičkog pravila o obrazovanju prisvojnih prideva (preglašavanjem prvog vokala imeničke osnove) na imenicu Kuruh. Agresivnim islamom naoružani varvarin počeće da uči od pokorenog. kup. Od ove imenice biće ili u Srba. naduti se od emocija. kup. razneće po celoj. Lišen smisla za filozofske uzlete. pl) . nekoliko vrsta joge. odnosno sopstvene pameti. najpre unošenjem njegovih reči u svoj siromašni jezik.kipeti od besa. ili usput. Pokupljene reči često defomisane. onih reči za koje nije imao odgovarajuće pojmove u glavi. na nasilju zasnovanoj. Takvima ih sve više afirmiše istorija ljudske vrste. Srpski Gorski vijenac biće pozna i jedina reinkamacija Bhagavadgite. kauravāh (m. pune su lukavo smišljenih dosledno izvedenih zverstava. izboden strelama i na samrti. potomci naroda Kurava. imperiji. najavljujući osnovna obeležja nastupajuće epohe. kupjati . biti uzbuñen U Srba može i da prekipi. Pošto je zaklao predvodnika Kurava. sa naglaskom na: karma . koju daje preživelima na bojnom polju. dobija se: P. ali i za realnost. Najstrašnija čini: Bhimah. sveteći se za nanetu joj uvredu od strane Kurava. Epu je pripojena i Bhāgavadgītā u kojoj: Kķişnah. Potresna je moralna pouka zajedničkog učitelja zavañene braće: Bhīşmah. U krvavom bratoubilačkom ratu obe strane koriste podjednako amoralna sredstva sa posledicama do te mere tragičnim da se nijedna od njih nije mogla osećati pobedničkom. jednom od petorice braće Pandava. obrazlaže Ardžuni. kaurava .v.fenomena. sukob se odigrao na prelazu u kalijugu. napija se njegove krvi i u njoj pere kosu Draupadī. kao što je: I. sina reke Gange. Knjige epa (ukupno 18) u kojima se opisuju uzroci i 18-dnevna bitka na Kurukšetri. zanemarivanjem nastavka za množinu. kurati kurkurah urlati kurjak 94 . Višnuov avatar. znači biti zadojen sukrvičastim starozavetnim mlekom i prepravljati tude pojmove u skladu sa mogućnostima sopstvenog jezika. Opevanaje u 12-oj knjizi: Šāntiparvan knjiga smirenja duhovne agonije preživelih. Čuće veliki ep i naučiti o ulozi Kurava i Pandava u njemu. ili. u širem smislu.potomci Kurua. Tragične posledice besmislenog rata maestralno su opevane u knjizi tužbalica žena za poginulima. III kur. što će se odraziti i na duh velikog epa. zajedničkoj ženi braće Pandava. zvan Vķkodarah (Vučji trbuh). Jezičkim determinizmom uroñeni smisao za realno prosuñivanje o svetu u kome se mora živeti i filozofski nerv doprineli su sličnosti odgovora datih u oba dela. Obe su podjednako nerealne. semitski duh je poručio svetu: "Ne ubi!" i "Ljubi bližnjeg svoga kao samoga sebe!" Poruke su došle od jednog ubice i od jedog ubijenog.jogah i sa moralnim nalogom odricanja od plodova dela u svetu u kome je delanje neminovno. jedan od petorice braće Pandava.

Narod sa začelja mudro sledi.proizvoditi zvuke. Ako se pred silom moralo pasti. tamo bar nije hladno. Nas je pesma održala. preživelima ništa drugo ne preostaje doli povratak u pradomovinu. Svakome ko iole poznaje radnju Mahabharate. uprkos turskom zulumu. krike I. bez dvoumljenja. pa se samim sobom nameće pomisao da se ovde radi o vrsti nalik na kurjaka. kao što je znao sanskrt. Šta mari. što je Srbinu očigledno i to utoliko pre što je u neposrednoj blizini reč kurjaku slična i znači urlati. Prave teškoće nastaju kada se fonetska sličnost redukuje na jedan slog. Autorima epa bilo je lakše. svi do jednoga. kurkurah . Rabinima je njegovo učenje zazvučalo strano i suprotno tradiciji. jer. osim po pitanju da li je veći od većega Kraljević Marko ili Prthivi . čojstva i junaštva daleke prošlosti. Pred silom. pevali smo zajedno na mostu: Trebaće nam sasvim malo mnogo manje od raznoraznih tamošnjih "sthanova". ostali ripide. Izmeñu ostalog. kurati . sanskrtsko-srpskog nema. gornjem glagolu bi. povlačili u utvrñene gradove na vrhovima planina. Poput Bhime. U mislima već vidim omanju kolonu. njojzi hvala. Prepoznavanje sličnosti posredstvom engleskih naočara traži veliki napor i bremenito je rizicima. pa onaj ko nema deviza. nakratko. sa porodicama. ako ne i veći od Srba. bogme. Ili je usput zaboravio kuda je pošao. pod bedemima izginuli. boga univerzalnog zakona Bhimi od boga vetra Vajua. kur. muškarci su se preoblačili u žute isposničke odore da bi. Čim za to budu sazrele prilike. Hristova mladica lako se primila na rgvedsko stablo. snagu i vučju Bhiminu prirodu nije mogao zaboraviti. okružen preživelim i nakratko složnim partijskim voñama. po diktatu tog literarnog žanra. jasno je zašto su autori epa zadržali ime naroda Kurava po pretku Kuruu. oglasiti Kurave za uzročnike rata i. ako opet ne udari "brat na brata". na nebu. starog Bhage. gde treći jezik samo donekle može pomoći. Meñu njima je sličnost mnogo veća. jer će i nas malo biti. Izmeñu su trubači i rok bendovi. Steći performanse pobednika u to vreme. Izmeñu pravičnog Marka na zemlji i boga pravde. mi uz gusle. svi su se. dok su svoj petorici braće Pandava morali izmaštati božansko očinstvo. tek. On će opstati i sada i ubuduće. ona će se ispoljiti u liku Kraljevića Marka. bez prisutnih svedoka. ispuštati zvuke. "via" Radžasthan. jedni drugima kazivajući. smestiti ih na stranu sila mraka. čežnja za svojim Bhimom. Slatko bismo se napričali. odlučio na povratak u "zemlju večne sreće". jer uvek treba pevati.G. mora biti da je bilo primamljivo. Vuk se označava imenicom: vķkah. a i sada. neće prestati ni posle preseljenja naviše nesrećni no srećni Balkan. starim Indoarjama. II i III izložiću u naslovu obećanu hipotezu: Srbi su većina naroda Kurava koji se posle nerešene bitke i izginuća voña na Kurukšetri. O svemu bismo se mogli nagoditi. Udari li i tamo. Uzdajući se u magijsku moć reči. Sažimanjem jedinica I. našao se meñu Slovenima i tu se poduže zadržao. Ardžuni od Indre. u nadi da će steći Bhimine osobine. autor rečnika. narod će obrazovati svoju duhovnu vertikalu i opstati. nije mogao u gornjoj reči prepoznati srpskog kurjaka. Kurua je identifikovao sa vukom i stao od njega izvoditi svoje poreklo. U zemlji "gde radže stanuju" naići će na potpuno razumevanje. ili je u tome bio sprečen nepoznatim. oni uz vedsku vinu. nažalost. dodao značenje urlati a imenici i značenje: kurjak. ma šta da se dogaña. brat na brata. u Indiju.Čauhan. moraće se zadovoljiti šatorom. Radžastanci su bili veliki junaci. po tome "brat na brata" prepoznajem Kurave u njemu. mada manje krvoločan. nesavladiv I osvetoljubiv. Judhisthiri od Dharme. a neprijatelj je bio isti: Turci. i on će biti snažan. Nakuli i 95 . u pradomovinu.Radž . No. Napred ide neki Arsenije x-ti. Da je Englez znao srpski. i opet. mi smo bratja. Ta. moraće krenuti put prapostojbine. Prvi u rukama nosi raspeće. jer pravi hrišćanin mora biti pravdoljubiv. pa valjda će nas braća razumeti. sa decom u naručju. Za to vreme.pas U sanskrtu ima više oznaka za psa. ali objektivnim razlozima. kod pojedinih. zato su ga uništili. ne sme se zaboraviti da su promućurne radže pretvorile predačke palate u unosne turističke objekte. Težnja da se bude kao Bhima. Meñutim. Razumljivo je da divljenja dostojni Englez. potomka vedske vine. Vratimo se opet. Ona je sada u sastavu Rusije. u njih poskakale. žene bi zapalile lomače i. Ovaj primer ilustruje teškoće sa kojima se susreće čitalac sanskrtsko-engleskog rečnika. no što je izmeñu Hristove i starozavetne misli. Budu se braća opet zavadila. pa dati.

Evo nekoliko složenica iz Rg vede koje idu u prilog moje hipoteze: . 96 . Što bi rekle stare Indoarje: "to si ti". snaga.kraljevih donacija. a ona postoji i takva je zato što je "to .s druge. jer ova dva pojma nisu turcizmi. uvršten na strani Pandava. neposobnost razumevanja tuñeg i drugačijeg. izazivanje gladi. Iz njega nema izlaza. količinu." i sl. a u hrišćanstvu lekari Kuzman i Damjan). Zadivljujuća je veština prevazilaženja moralnih dilema. rat i: vādžapejah . Kad se ide u rat. bežanija. kuşnati . izdvojiti. stali smo tek pošto smo stigli u guste. hrastove šume Šumadije. u odnosu na vino.Hrabrost i neustrašivost stanovnika Šumadije (sa okolinom): Zemlja Kurava nazivala se: kurudžangalam . kuş.jačina. nesposobnost popuštanja na štetu pravde . kuş. mnoštvo. možda kos. pleme. označavalo se savezništvo u bici ili u ratu. što ne znači da ona nije stvarna.ono" ne ide. neprilagodljivost po cenu života.Sahadevi. opanjkavanje sa svrstavanjem u sile mraka. "kaşājam kuşitvā ānanda gaččhami".džungla nastanjena stanovnicima priznate i proslavljene hrabrosti. kasta. sa "Što si Leno na golemo. izvući. "to je stvarnost".ti" i "ono . takmičenje. banda lopova.piće snage i bitke. sa naše strane. (Bog je uvek na strani pravednih boraca za pravdu).s jedne. Ritualno pijenje rakije: vādžah . i nerazumevanje. usekovanje glava. a da se ništa nije ostavilo nedorečenim. Mudrim autorima epa bilo je jasno da se ni ovom distinkcijom ne poseže za dovoljno ubedljivim razlogom razvrstavanja. jer "to . depresije i beznaña . nerešene bitke. manje pohvalna.. i te kako. Dovoljan bi im bio i stari Bhišma. Zadivljujuće je. kad se deli plen onda. porodica. uzeti malu. simbol Sunca). ovako se nazivalo i nuñenje some kralju prilikom krunisanja: rādžasūjah. Soma je u Srba zamenjena rakijom. (U starom svetu Grka i Latina oni će se zvati Dioskuri.. od boga blizanaca. pretnje uništenjem. takoñe. izbeglištva. -. svi smo "od kulah". brahmanima. Ašvina.potomci Kurua. lako ćemo napraviti rečenicu: "kašu pokusavši dostižem blaženstvo". nada i uzdanica naroda: kurunandanah . bitka. rasa. a ptica je mamina. Da je reč o haraču i haranju. Srpski pojam: "od kolena". Time se krug zatvara. pešadija. ne bi im bio potreban bog za učitelja. sukob. kasta brahmana. Podmladak. hrabrost.hārah . mržnja kao lakša opcija. kulah "od kolena" kulah . sa njihove strane. Da su Pandave znale šta čine.. pa se u igru morao uvesti Krišna.stado. kuru . nismo. blizancima. onoliko koliko se može sa dva prsta zahvatiti. junačenje i kad treba i kad ne treba. U sile dobra i svetlosti svrstani su po kriterijumu porekla a ne po delima po kojima se nisu razlikovali od stričevića. značenja: kulah. Ona je za nas nestvarna. kuşnati kusnuti G. ima više smisla ako se dovede u srodstvo sa sanskrtom. ona ima veću ritualnu moć. jasno je i na sanskrtu i na srpskom.hārah -jedan vid agra . zajedničkim ritualom istog naziva.oni". Bila bi to nekakva multidimenzionalna i ljudskom umu nedostupna stvarnost. u zemlji.oni" i "ti . prepoloviti Pošto već znamo kako se kaže: kaša. gde se obja[njavaju i druga. uz neprestanu unutrašnju i spoljnu mitologizaciju: Kosovo Polje umesto Kurukšetre (kurubhuh je vrsta ptice. jedan od sedam načina žrtvovanja opojnog pića some. "ono su oni". Seleći se.uštinuti. mada već pomalo dosadno. ponavljanje istog sudbinskog koda u srpskoj istoriji.

Neka se zna da srpsko telesno i duhovno blaženstvo zavisi od kusanja i količine pokusane kaše, jer se može i bez nje ostati. Obratiti pažnju na: gaččhami, od glagolskog korena: gam - hodati, dostiči nešto. U srpskom se ono izmetnulo u: gackati, po blatu, na primer. Ovu radnju treba na vreme obaviti u cilju dostizanja samom sebi postavljenog cilja, koji bi mogao biti: "u dobrobiti, bez kaše biti", "na kaşājasja ānande bhavitum". kūrčah i kūrčakah kūrčakin membrum viril, kita kurčevit

I. kūrčah - kita cveća, trave, paunovog perja, istureni deo tela: ruka, noga, membrum viril, vrh nosa, hvalisanje, laskanje, čvrstina kūrčakah - kita, delovi ljudskog tela kao gore, igla, pupoljak, cvet, cvetanje, jarčeva brada, nezasluženo preporučivanje samog sebe P. kūrčakin - krut, naduven Nije nikakvo čudo što se prevodom membrum virila na sanskrt dobija srpska reč. Ako imamo zajedništvo kod mnogo složenijih pojmova zašto ne bismo imali kod organa značajnih za održanje vrste i prateća zadovoljstva. Čudno je što srpska "kita" nema svoj fonetski pandan u sanskrtu. Poznata je muška sklonost ka eufemizmima povodom rasplodnih i pratećih organa, no, čini se da je ovaj, primenjen na dotični membrum, ranijeg, a "kitka šarena, nemirisena" kasnijeg datuma. Gotovo da sam bukvalno prevela sa engleskog : "nezasluženo preporučivanje samog sebe". Iz ovog primera vidi se da je autoru sanskrtsko-engleskog rečnika naškodilo nepoznavanje srpskog jezika. Da ga je znao, ovoliki broj nepotrebnih reči zamenio bi samo jednom srpskom imenicom: kurčenje. Porodicom reči očituje se smisao sanskrta za uopštavanje, za podvodenje sličnog pod zajednički pojam. Zato reč kurčah nije samo penis. Zato sve ono što mi nazivamo "bezobraznim rečima" u njih nije bezobrazno. Zato je u njih polni odnos sa pratećim sredstvima bio prirodna pojava, a u nas, hriščanskim moralom proskribovana zona, greh, grešno/bezgrešno začeće i slične budalaštine. Zato se tamo usavršavala prirodna pojava - izloženo u Kamasutri, dok se na zapadu vršila banalizacija - izloženo u porno-filmovima i u sveopštoj raskalašnosti posle raspada religioznih tabua. O karmičkom lancu, oslobañanju i spašavanju - sa obiljem ozbiljnih pitanja i tek pokojim nepopularnim odgovorom kreacija, kreirati karanje, karati, kara krknuti, koknuti krtica kurvarluk prekardašiti

kķ, karoti, kķĦoti, kārajati

Ovaj izuzetno značajan koren: kķ menja se po pet vrsta od kojih navodimo samo tri. Glagol ima nepravilnu promenu. Poput većine glagola u sanskrtu, i ovaj je prelazan i povratan, pa se daju oba oblika za 3. lice jednine sadašnjeg vremena: G. kr, karoti, kurute - činiti, delati, raditi, proizoditi, stvarati, preduzeti, izvršiti, uzrokovati, izazvati posledice i dr. kķ, kķĦoti, kķĦute - povrediti, raniti, ubiti 97

kķ, kārajati, kārajate - prouzročiti, navesti nekog da nešto učini 1. kķta (tpp) - stvoren, načinjen, učinjen, izvršen i t.d. Pojmovi se obrazuju na 5 načina: 1. direktno od korena 2. imenica ili pridev + kr (u obliku: po željenoj vrsti promene, u odgovarajućem vremenu i licu) 3. krta + imenica ili pridev ili drugi glagol 4. prvim preglašavanjem korena: od kķ u kar, radi daljeg obrazovanja pojmova 5. drugim preglašavanjem korena: od kar u kār, radi daljeg obrazovanja pojmova Mogućnosti obrazovanja pojmova praktično su neograničene, što je uvek koriščeno i koristi se. Sanskrtskom gramatikom jezik je ureñen, ali on ne spada u mrtve jezike. S obzirom da se malo reči očuvalo u srpskom jeziku iz ove porodice reči, u nastavku se daju samo neki od primera, sa naglaskom na one koji se koriste u indijskoj filozofiji, radi uvida u tokove i osobenost indijske misli. Pojmovi su navedeni po grupama, shodno gore navedenim načinima njihovog obrazovanja. 1. kķtih (f) - čin delanja kķtjakā - vračara, veštica kķtvja - sposoban za delanje, za izvršenje neke dužnosti, efikasan kķtaka - veštački, neprirodan, usvojeni sin 2. dharmani - kķ... - izvršiti dužnost sakhjani - kķ... - učvrstiti prijateljstvo darduram - kķ... - duvati u sviralu (vidi se poreklo srpskog duduka) hrdajam - kķ... - primiti k srcu dvidha - kķ... - udvojiti, raspoloviti manasa- kķ... -razmišljati mūrdhanā - kķ... - utuviti u glavu 3. krtam - delo, čin, posao, strana kocke sa 4 tačke (dobitnička strana). Od preko 250 složenica navedenih u rečniku, uzeto je nekoliko kķta - kāma - onaj koji je zadovoljio svoje želje kķta - kārjam - dostignuti objekat želje kķta - akķta = kķtākķta - učinjeno i neučinjeno, polovično učinjeno kķta - kķtjam - ono što je učinjeno i što tek treba učiniti kķta - kşaĦa - onaj koji čeka pravi trenutak (pojam viši od "oportuniste") kķta - pradžña i kķta - buddhi - mudar, učen, formiramog uma 4. kara - onaj koji čini, stvara, uzrokuje, proizvodi, (sa oko stotinak složenica) karah - čin, delo, sunčev i svaki drugi svetlosni zrak, dužnost, zadatak, taksa, porez, doprinos (karagrāhin - sakupljač poreza) karīşah - ñubre, otpad, goveda balega karka - beo, odličan, izvrstan karana - onaj koji čini, dela, uzrokuje, izaziva posledice karaĦah - pomoćnik, osoba roñena mešavinom kasta (od majke šudre i od oca vajšje, od majke vajšje i od oca kšatije - njihovo zanimanje je pisanje, beleženje, voñenje knjigovodstva), pisac, pisar, slog ili reč kao zavisni delovi jezika, vrsta ritma u muzici, iracionalan broj i dr. karaĦam - čin delovanja, uzrokovanje posledica, religiozni čin, astronomska kalkulacija, astrološka podela dana na 11 delova, izgovor, artikulacija. slog i reč izvan konteksta, položaj tela u askezi i u seksualnom odnosu, sredstvo i metoda rada, dokument I instrument zakona, čulni organ, izražavanje 98

ideje u instrumentalu (padež), polje, telo, um, srce. Evo nekoliko složenica izvedenih od ovog pojma: karana - trānam - glava (u funkciji zaštitnika čula) karana - nijamah - obuzdavanje čula karana - prajogah - očaravanje, opčinjavanje (majom, neznanjem i dr.) karana - vat - artikulisan karana - adhikārah - poglavlje gramatike o izgovoru karana - adhipah - bog čulnih organa, principa života, živa duša, bog svakog čula ponaosob (Sunce bog čula vida, oka) karana - abdāh - godina koja se koristi u astronomskim proračunima itd. karmā (m, osnova: karman) - osim opštepoznatog značenja ovog pojma: čin (uzrok) - moralni efekat (posledica), koja ulazi u sastav karmičkog lanca, u indijskoj literaturi i filozofiji on ima i sledeća značenja: - čin, delo, postupak, izvršenje, posao (RV, AV, ŠB, MB) - služba, dužnost, zanimanje, obaveza (sa: karman na završetku složenice, kojom se označava izvršilac radnje ili onaj kome je radnja namenjena ili specifikacija dužnosti) (ŠB, M, Bh) - religiozni čin sa ritualom u nadi da će doneti naknadu: filozofska alternativa je u vedanti: spoznaja identiteta atman - brahman, u budizmu: spoznaja nirvane (RV, AV i druga, poznija literatura) - rad, delanje kao alternativa mirovanju; prašantih (f) (H, BG i dr) - delovanje kao kretanje i pobuda, treća od sedam kategorija njajah -filozofije ili logike (T) - efekt, posledica (M i svi drugi izvori) - čulni organ (ŠB) - objekt, kao suprotnost subjektu: kartā (osnova: kartķ) Razlikuju se četiri vrste cilja delovanja na objekt: stvaranje novog, promena oblika ili i oblika i sadržaja, dostizanje željenog objekta, napuštanje neželjenog objekta. - čin kao neumitni izazivač posledice, sudbina kao rezultat činova izvršenih u prethodnim životima. Iz obilja složenica, navode se samo neke: karma - kartā - subjekt koji, vršeći radnju na objektu, i sam postaje objektom karma - kāra - onaj koji vrši dužnost bez očekivanja nagrade karma - kālah - pravo vreme za delanje karma - kşajah - okončanje svih aktivnosti karma - kşetram - polje dejstva, ljudsko biće, univerzum karma - dža - posledica, ono što rezultira iz dela ("činom roñeno") karma - tvaruh - stanje stvari karma - tjāgah - napuštanje delovanja i religijskih obaveza karma - duşŃa - nemoralan karma - doşah - nemoralan čin, greška, zaslepljenost karma - nāšā - uništavanje, odricanje od zasluga nastalih dobrim delima (posledice rñavih dela neuništive su; mogu se kompenzirati dobrim delima u dugom nizu budućih utelovljenja) karma - nibandhah - nužne konsekvence dela karma - njāsah - napuštanje ovozemaljskih dužnosti (od ovoga su indijski samnjasim) karma - pākah - žetva zrelih plodova prethodnih života karma - phalam - plod ranijih dela (bol ili radost) karma - bandhanam - svezanost (uslovljenost) svega što postaje i biva i što će nestati 99

te da apsolutno slobodnog subjekta ne može biti u jednom univerzumu u kome su "kretati se" i "delati se" osnovni "glagolski" uslovi njegovog postojanja i opstanka. Ovi drugi imaju svoje nastavke i ne grade se uprošćeno kako se to vrši u savremenim jezicima prostim dodavanjem jedinog oblika degenerisane povratne zamenice (u srpskom: sebe ili se) prelaznim oblicima. put delanja karma .nokat ("roden od ruke") kāranah .izvedena od: kār (obrañena u jednoj od prethodnih jedinica) Sapir je s pravom tvrdio da je jezikom odreñeno ono što se njime može misliti pa je ovo pogodna prilika za pretpostavku da se karmički zakon i pre formulacije implicitno sadržao u sanskrtu. u trgovini i uopšte u životu.sredstva za život radom stečena karmārah . nacrt literarnog dela. umetničko delo. Na primeru korena "kr" prelazni glagolski oblici označavaju da subjekt dela.samvatsarah . motiv. delo. kovač. poreklo. razlog. obe imenice mogu biti izvor srpske reči: kurvarluk kāradadžah .karma .ātmā .uspešan čin. juga aktivnosti. noga. uopšteno: svi proizvodi ljudskog duha.umetnik. grlo. porez kārā . umetničkog dela i dr.šila . bhu biva) karma .onaj koji dela.onaj koji obavlja dužnost ne očekujući nagradu karma . dobro delo karma .f) .mārgah. vezivanje. u religiji bog koji navodi na poštovanje univerzalnog zakona kāraĦatā .organ akcije (kao što su čula organi percepcije).indrijam = karmendrijam . da li je srpsko: "tatamata" nasatalo od: "tatha . kao plodovi što otpadaju sa drveta. otpadaju od delatnika i ulaze u sastav karmičkog lanca (u Šātātapasmķti navodi se 86 "uzrelih plodova") karma . uzrok stvaranja: u religiji bog. pet na broju: ruka. pevač.nastalo od čina (sam .vjatihārah . pesnik. astronomski period. kārah . elementarna materija od koje je sve materijalno nastalo. prvi uzrok nastanka bilo čega . izvodač karmatha . delatnička epoha karma .umetnost.jugam .univerzuma. bol kāruh (m.bandhah .samo od sebe. umetnik. tamnica. ili se subjektom izvršeno delovanje na objekt vraća subjektu u vidu posledica.mathah" – "tako treba izvršiti mešanje" u kocki. izvitoperenost.slično kao pod pojmom: karaĦah. organi za izlučivanje. nauka kārudžah .sambhava . Ogromna većina sanskrtskih glagola je prelazna i povratna sa odgovarajućim oblicima za sva lica u svim vremenima: prelazni oblici nazivaju se parasmai padam. pogrešan karma . dok povratni oblici kazuju: "delati se". mati kāraĦā .adživāh . princip. zatvaranje. sredstvo. treba istražiti. proizvod zanatstva ili bilo koje druge društvene delatnosti manufakture industrije. sa i bez poznavanja principa karma .onaj koji peva himne bogovima kārja (tpb) .kara . povratni ātmane padam.involviran u delatništvo. 5. delo. muka. stvaralac kāruh (m) .izvodač. u budizmu čin.reciprocitet izmeñu delatnika i dela karma . vešt.proizvedeno od strane umetnika. bistar.viparjajah . koja. napor kārā .siddhih (f) .uzročnost kārah .uzrevanje posledica dela. vrši posao ili poseduje kāravarah .zatvor. 100 . uma i ruku kārī .kalijuga.vipākah .sposoban za delanje. zanatlija. uzrok postojanja tela: otac.taksa.ono što treba učiniti kārikā . organ rasplodnje.kalendar od 360 dana karma . u vedanti -brahman.izopačenost.agonija. vrši radnju na nekom objektu.delatnički karakter koji poznaje principe delovanja karma .uzrok.tok. karma .čin. Da ona nije dostignuta. Na Zapadu gde su subjekt i objekt strogo razdeljeni prosuto je mnogo filozofskih reči o slobodama subjekta a ta sloboda najčešće je tražena na pogrešnom mestu i na pogrešan način.

raspoznatljivih po složenoj kategoriji: nāma . reč i delo nose moralne naboje koji se izvoñenjem čina oslobañaju i subsumiraju sa posledicama prethodnih činova na planu kontinuiteta bića.reklo bi se da nema dvojbe. ni ni . na ja i drugo. vratimo se Indiji i osnovnim stavovima o karmičkom lancu: . radi spoznaje istine. Opredeljenje za moralan čin i obavljanje sarvamedhah žrtvovanje svih stvari. Funkcijom neposredne zavisnosti posledice od uzroka. jer istina o njemu i u njemu izmiče ljudskom umu. koju su sačinili mudraci boraveći u šumi. definisano Šatapatha brahmanom o stotinu puteva ka istom duhovnom cilju. Samo čovekov duh ima slobodu da bira izmeñu moralnog i amoralnog čina i da samoga sebe oslobodi od ulančenosti zakonom karme. od istih onih koje su nas dovele tu gde jesmo i načinile onakvima kakvi jesmo. nametnuta su ograničenja radi očuvanja ureñenosti procesa u univerzumu. kompatibilni su i neophodni uslovi za oslobadanje od činom determinisanog toka stvari. U indijskoj filozofiji subjekt je uvek i istovremeno objekt tuñih ali i sopstvenih činova shvaćenih u najširem smislu reči. upanišadi. Označava se imenicom srednjeg roda: brahma (osnova brahman).bitak .neti). u kome dolazi do potpunog gašenja svih pokretačkih snaga karme. Po Šankari. apsolutni subjekt je transcendentalna večna svest. ni to . Dirljivo je. Zakon karme: svih šest daršana indijske filozofije i budizam na isti način definišu zakon karme. velikoj šumskoj. Buddha je osporio vedantinski metafizički supstrat i uveo pojam: nirvāĦam. počev od misli. Determinizmom: mora se postupati po zakonu i poštovati zadata ograničenja. I deo. Filozofija istočnih naroda. 9 Videti: Č. izvan vremena i prostora.znanje o identitetu: atman = brahman. Individualno ja aham. voda mora da teče sa višeg na niži nivo. jer je ono stanje svesti pre dualističkog rascepa na subjekt i objekt.sl. pomisao. do dela. ali obeshrabrujuće što mnogi filozofi misle da je moguće stanje stvari popraviti polazeći od starih osnova. Samousavršavanje je: samskārah.ime i oblik. Spoznajom: vidjā stiče se džñānam . preslikavaju se u implicitno sadržani kontinuum. ni bitak i . Otac moderne zapadne filozofije koji je "sum" samo dok "cogitira" bavi se jednim segmentom bića i po kriterijumima indijske filozofije ne bi mogao da se uvrsti u skup ozbiljnih mislilaca.nebitak. dok je karmički zakon "gonič" i "terač". uvodi pojam: šūnjam -prazninu kao ontološku osnovu egzistencije.ni to. Ispomažući se matematičkim pojmovima. njena prava priroda: ātmā (osnova: ātman). Jadžnjavalkja je formulisao stav o mogućnostima bližeg odreñenja brahmana samo pomoću negacija: na iti . ono je: "jedno bez drugoga".9 Pozniji filozof mahajana budizma. Veljačić. jer je ono s one strane spoznajne moći uma i izražajnih mogućnosti jezika. Matica Hrvatska. moralan je po izvesnom automatizmu. Nagardžuna. Ceo univerzum uključujuči i bogove u njemu. Zajedničkim pojmom: samsārah označava se priroda fenomenalnog sveta kao zakonima ureñenog neprestanog toka zbivanja. onaj koji nagoni na ciklično ponavljanje i nateruje na ciklično kretanje. popularno nazvanog "karmički lanac". Kvalitetom implicitnog nevidljivog kontinuuma zadate su vrsta i performanse sledeće nāma – rūpam. diferencira individuu u odnosu na drugog no. izvesno spoznatljivo može biti samo ono što je nepromenljivo ili ontološka podloga bića: brahman. jer se može relativizovati. šūnjam: Prema monističko-panteističkoj doktrini upanišada i vedante. preko reči. U prastaroj Brhadaranjaka.Brahman. Svaka spoznaja nije konačna.ni nebitak. nedelatnički svedok i posmatrač delatništva u vremenu i prostoru.na iti (neti . ni nebitak. 101 . zakon je prerastao u moralnu normu: zvezde i planete moraju da slede unapred zadate putanje.rūpam . sopstvo. identično je sa brahmanom. počev od nastanka do iščeznuća fenomena ili individue. 1958. Zagreb. zemljinom težom predmeti moraju biti privučeni i t. Fenomenalni svet neprestane mene jeste privid. od koje je izračenjem nastao univerzum. Poštovati zakon i njegova ograničenja isto je što i biti moralan. ego. proces se može formulisati kao: diskretne veličine eksplicitne posledice. nirvāĦam. ili čina. No. irelaciono stanje iracionalne transcendencije: ni bitak. Svaki čin.

po vedanti: identifikacijom atmana sa brahmanom i po Buddhi. u praznom prostoru. vlasništvo i sudbinu individue. legendi i nižih nivoa religije. propada i iščezava. nisu problem. Po obema doktrinama. Sumu uplatiti na žiro račun Ofisa za oprost grehova svete Petrove šamlice. i ponovo se pojavljuje sa pojavom sledećeg talasa. Model je otvoren za pretpostavke postojanja više univerzuma. do stanja u kome može da prepozna svoj pravi identitet ili: ko je. ili od prinude cikličnog pojavljivanja u svetu fenomena. u funkciji od promene stanja svesti. Osloboñena svest. Nirvanom se podrazumeva irelaciono stanje svesti. Izvan toka zbivanja. Na prvi pogled čini se da je nāma – rūpam . postiže se povratkom svesti u ishodišno stanje. ne mogu uticati. Svetlost je promenljivog intenziteta. subjekt osposobljen da gaji voljnu blagonaklonost prema svemu što pojavom u svetu biva ograničavano zakonima prinude i spontanu. Možda bi sumnja u logos i veća kritičnost prema ovome idolu mogle biti polazne osnove za obnovu zapadne filozofske misli. praiskonske svesti. sportskog Kadilaka za kretanje kroz široke mase vernika.čin . klizi po sinusoidi duž beskrajne apscise vremena. dolazeći time do jednakovrednih izvora spoznaje. Razume se da je na planu mitologije. Šta više. Oslobodeni prestaje da bude objekt sopstvenog ili tuñeg. blistavog sjaja. leži prava linija čiste. indijska kultura je prva na svetu uočila nepouzdanost ljudskog uma i razvila metode voljne kontrole tokova svesti.Oslobañanje od karmičkog determinizma. Ova stanja svesti brže se dostižu upražnjavanjem discipline: jogah. jer. dok se ne uvidi sva sila dopunskih ograničenja i stešnjavanja granica da bi se čovek uzdigao do slobode. različit od drugih kojima se čovek dovodi u centar sveta i stvara iluzija da je svet njemu podreñen. dok je po vedanti očuvana samo relacija: atman = brahman. U tom slučaju više kugli klizi duž sinusoide ili. razvija se. pa su. Nedvosmisleni filozofsko . On je po milosti svojoj uveo otkup grehova parama.religijski stav glasi: delima kodirani karmički lanac predstavlja umetničko delo. neuništivi. "svako je naslednik svojih dela". do boga i preko boga. Moguće je zamisliti više meñusobno nezavisnih sinusoidalnih putanja kugli različitih perioda i amplituda. onda se umećem logiciranja ljudskog uma stiže do ideje o reinkarnaciji i o postojanju paralelnih svetova. stoga. sredstva će biti namenski iskorišćena za kupovinu novog papskog vozila. činom. Svaka kuglica predstavlja telesnu formu koja nastaje. Ona iščezava na svakom završetku jednog talasa sinusoide. moguće i drugačije. ne znajući jedna za drugu. Takoñe po milosti božjoj. kao što znamo. da bi se do tih izvora doprlo i oni razbudili neophodno je smirivanje aktivnosti uma. do nadčoveka. Eshatološke opcije rezervisane za agresore Biblijska: Sve zavisi od Jehove.datih potencijala. plemenitu humanost prema svemu što je živo. Ako je tačna indijska doktrina o pluralizmu univerzuma u kome svi entiteti nastaju po istom modelu transformacije iskonski . ako im se vremena preklapaju. pa će se pare vratiti u mesto polaska. pa ni bogovi. sloboda se dostiže izvoñenjem duha iznad sfere dualističkih igara logiciranja ljudskog uma po principu: da/ne i izvan dohvata nelogičke i stihijske emocionalnosti. Treba konsultovati cenovnik: "Koliko para toliko muzike". Uživajući u tom umeću. one obrazuju grozdove. Radi se o ozbiljnoj povredi nekih vrlo bitnih Mojsijevih a možda i božji' zapovesti od strane izabranih. izlazi iz "igre staklenih perli" i stapa se sa vedantinskom pravom linijom ili se utapa u budističku prazninu. voljnog ili spontanog mentalnog i emocionalnog delatništva. dobija se figura slična genetskoj spirali. svetlećih kuglica. reformisanih i nereformisanih. još svetije Pavlove stolice i najsvetijeg papskog prestola u Vatikanu. a 102 . po mnogo čemu. Dinamički model indijske teorije o karmanu i oslobadanju mogao bi se prikazati ogromnom kristalnom kuglom univerzuma koja rotirajući. koje. sklonog bludnim sinovima -pokajnicima. On postaje subjekt u pravom smislu te reči. jer grehovi nisu za potcenjivanje.čovek povlašćeno. ili po isteku jedne mahajuge. On je. Preslikavanjem ovako zamišljene dvodimenzionalne slike u prostor. u stanje nirvane. Osim autora. Naša kugla je ispunjena mnoštvom rotirajućih. na njega niko.posledica . Odnos čovek .karmički lanac jedini je konstrukt koji se uslovno može nazvati indijskim antropocentrizmom.

ne znam. izvršiti sveopšte blagovremeno kloniranje. uništiti I. odsečen Ispred poveće porodice reči izvedene od glagola . kķntati .bludni sinovi biti pripušteni u raj. Budući da nisu ovce koje sve što rade sebi rade.sečenje. Tu je i glagol: krnuti – tresnuti nekog o zenilju. bez sumnje. kķdhu . Biće neizostavno potrebno aktivno učešće u degenerativnom procesu kaljuge karmičkim sredstvima najdegenerisanijih. hvala bogu. opet će stići na pravo mesto u pravo vreme. odseći. Srbi će sami sebe izuzeti. iver kķntanam .oštećen. kķntatram .odsečak.seći u komade. vidi se odakle nam i krkače i krkanluk. što ne treba da znači da će se tamo dolično ponašati. na vreme odložiti u hladnjače dragoceni genetski materijal koga. ili će posegnuti za oprobanim sredstvom i raj isprazniti od bombaša. skraćen. Ishod se ne može prognozirati jer su u igri dve opcije. u RVK navodi se: krntija (sa zvezdicom u zagradi) . Od izmeta. duboko uvereni da su samo oni subjekti a svi drugi objekti za bombardovanje. vrat krkāŃikā . blizina jarosnog boga podjaruje agresivnost komšija pa će ovi kad-tad i iz čista mira započeti bombardovanje i od strane boga samoga bataljeni pravoslavni deo raja. što se. Podrazumeva se da će im prethodno i putem Klarkovih satelita petougaoni pentagon isporučiti najmodernije naoružanje sa pratećim hardverima. imamo na pretek. po čemu će se znati da je sveopšti haos započeo. kķkah i kķkāŃākam . nepotpun. Naprotiv. kķt. Koliko je ona srodna sa krntijom. softverima i asovima. Ili će Jehova pobeći na Zemlju i iskoristiti priliku za realizaciju opcije. Sve namarupa za namarupom. po uzoru na ovcu Doli. vekovima i milenijumima. kķkāŃakam i kķkāŃika kķkah I. mada su sve mogućnosti svima na najpluralističkiji način ponuñene. na primer). šta više. krnjav krkače krkanje . Može li biti efikasnijeg od bomardovanja? A da bi ono moglo biti sveopšte. u Boki se umesto: krvnik kaže pravilnije: krnik. krntati kķntatram kķdhu i kķtta G."gomila čega bez reda". čini da bi se bačeni "okrnjio" ili načinio krntijom.izdanju bespomoćnih zečića u kafezu moga komšije. Čim poodrastu i započnu ljubavne igre (sa zečicom. Meñutim. krt. komad.krnjiti. sa sanskrtom u pozadini. u skladu sa kvalitetom karika. Tek se sa ovih aspekata može sagledati i uvideti kakve se sve koristi mogu imati od nezadrživog naučnog progresa degeneracije. ovi antikršćanski krstaši u ratu protiv pravoslavnih kršćana imaće priliku da poprave ocenu i da se idući put pojave u namarupam . 103 krnjiti krtina. Ili će Jehova pobeći na Zemlju i iskoristiti priliku za realizaciju davno obećanog Amosovog proročanstva. Različiti su nivoi na koje svako pojedinačno (u ovom slučaju grupno.grlo.zglob vrata Eto. Teško zemlji u svakom slučaju! Indijska: Budući nesvesni da su istovremeno i subjekti objekti svojih dela. manjkav kķtta (tpp) . odsecanje. pa i on pripada ovoj porodici reči. meñutim. U slučaju kompjuterskog očekivanja otkaza funkcija karmičkog zakona. kao seks). od nivoa do nivoa. Šetajući malo nagore malo nadole. razdeliiti. deljenje P.sečen. Monikom. krntija krnj. samim sobom sebe samo izvodi ili svodi. biće svi do jednog poklani i transformisani najpre u paštetu a zatim u govna. do ponovnog pojavljivanja u ljudskoj formi vrlo je dug i težak put.

kķš.vući. jadikovati. zemlja. bolje ikad nego nikad.tugovati. slabih udova kķša . suprug kķşih (f) .dobar strelac. savladati. čeznuti. što se kasnilo sa otvaranjem katedre za sanskrt. ono što nazivamo: krdžom. kķpaĦin . kķpaĦah . jadan kķpaĦa .mršavost.siromašan čovek kķpaĦam . Sanskrtskim pojmovima jače je istaknuto da ono može biti i duhovno. bivam!" "kršakrtjā kāşaşa kķšakah ča krĦtatram na kķšānuh bhavami!" Teško da se ijedan od zapadnih jezika sa istog stabla može pohvaliti ovakvom sličnošću sa sanskrtom. kķş. nevaljalstvo P. otud: "Ljubi cigara u zubi". oranje. koje.plug kķşāĦah i krşakah .poljoprivreda.tanak. od koje se zakržljava. siromašan. slab. orati I.slabiti. kržljavost kķšānuh . predvoditi vojsku.slabouman. karşati . kržljava uma Iz gornjeg se vidi odakle Zmajevitom čiki: "Kržljavić Ljuba". kķş. zao. gladovati. Ranije smo imali glagol: kaštigovati se (sam sebe nečim kažnjavati).bedan. Putevi jezika i mitova tajniji su od puteva gospodnjih. oteti. krpariti G. želeti I. iščezavati (kao Mesec) I. cepati. brazdati. jadikovanju. ne kršan. izgladnjivati se.dobar strelac P. krst G. iscrpljen. kķš. ovladati. nevaljao. Ne valja. Kako su pojam i mit rgvedski. u njemu se može prepoznati titan Prometej koji krade nebesku vatru. biti slab. kršiti. karşati kķştī kršiti krstina. potonji Šiva. Ovom imenicom označava se nebesko biće identifikovano sa Rudrom. što je dobro. kķšjati . naoružano lukom i strelom vreba sokola naumnog da ukrade nebesku somu i odnese je na zemlju. pa njime i pomoću gornjih pojmova možemo sastaviti sanskrtsku rečenicu: "kķdžom kaštigujući se kržljavac i krntija. no.buddhi (sl) . sanskrt može pomoći da se ozbiljnost traganja za korenima uskladi sa njihovom dubinom. beda. kķšjati kķšatā kķšānuh kķšaka zakržljati kržljavić kršan kržljav G. orač.kķp. umesto some.pulsiranje. kinjiti. mršav. kķšaka .zemljoradnik. Činjenica da su pridevi: kršan i kržljav fonetski slični i u srpskom i u sanskrtu otkriva nam dublji sloj srodnosti ova dva jezika.sklon tugovanju. savijati (luk).siromaštvo. podao. i donosi je ljudima na zemlju. Srpski pridev: kršan slaže se sa imenicom: kķšānuh . mršaviti. mučiti. Očigledno je da su krepavanje i krparenje blisko povezani sa siromaštvom. Ako se hoće. kķpate . krşah . prema RVK ovde treba uvrstiti i: kržak (nicotiana rustika). oranica 104 . puls kķšatā . kķšanam . krpate krepavati. kķp. dobiti. Osim toga. izvršitelja kazne. privlačiti. Ptica kradljivica iz indijskog mita pojavljuje se u grčkom u ulozi orla.

ukidanjem mesožderstva . izbegavanje nasilja moralna je obaveza čoveka .onaj koji je u teškoćama. korito reke kķşi .onaj koji će biti pooran U vreme Rg vede orati zemlju bilo je časno zanimanje. rascep. oranje je kazna božja: "u znoju lica svoga. umesto našeg "h". Razvojem će orač dobiti traktor umesto pluga i dopunsku odrednicu. kķcčhram ." i bogom sankcionisano nasilje: "bićeš gospodar.žetva (plod oranja) kķşŃī (f). ljudske rase. procep. odnosi na čitavo čovečanstvo. drugu radi dobijanja potomstva. Turvašah.kķččhrešu (sl) . krst se dobija ukrštanjem vertikale . mučan.. Ceni se daje reč najpre označavala kultivisano tlo.. požnjeveni snopovi slažu se u krstine. žena mnogo puta "uzorana" ralicama različitih orača kķččhram krčkanje I. Na biološkom planu. što ne znači da su ''Krajstovim" znakom krsta kršteni karşaĦih kurva I. pa njene stanovnike i na kraju ljudske rase. Bogovi. a kad doñe umoran. simbol izdašnosti neba i zemlje. ona će poludeti). put hrane je put nasilja nad zemljom i nad životinjama. u potpunom su skladu sa starozavetnom ideologijom. i ono je istinito: "može se bez svega. Mučeno i na krst razapeto znro njihova je hrana. kķşŃajah (pl) . kasnije. prekinut je lanac hrane. jer biološki opstanak zavisi i od hrane. Torturom zemlje niče žito.brazda. naporan trud P. osim bez hleba". kanal. posredstvom spasitelja.karşuh (f) . proglašena je svetinjom (u društvu sa Anglosasima. I neopravdano skidanje odgovornosti sa sebe i opravdano roptanje protiv boga. žetvom i mlevenjem zrna vrši se neizostavno nasilje. nevolja.plemena: Jaduh. ukrštanjem. Srbin će reći: "tako im je rekao bog". svedeno na najmanju meru. "seljačina".dužnost orača bila je da krši. metaforično su predstavljene osnovne životne istine.karmički lanac se popravlja izbegavanjem nasilja.. krava.teškoća. kojom su bog i čovek sporeće strane u večnom sporu. Indra (vrhovni) i Agni (oganj) u doba Rg vede nazivaju se rājā (kralj) ili patih (vodič. kķččhra .kurva. ovi što nas bombardovanjem iz raja zemaljskog izganjaju i sankcijama bez hleba ostavljaju.čoveka i horizontale .životinje. sa oranja. Anuh i Pūruh. talog "naprednih" komešanja.pooran kķşja (tpb) . kķşŃa (tpp) . psovaće boga. Rg veda je dala ime ljudskim rasama i čitavom čovečanstvu po oraču. on je uvek ostajao na dnu lestvice. Hristovom žrtvom i pričešćem. u naporu da bi nešto postigao 105 .. tegoban artha . I na ovom jezičkom primeru uočava se oprečnost biblijskog i rgvedskog mišljenja. Nije bilo smešnijeg i žalosnijeg od nasilne transformacije "seljačina". Pañča (pet) kķşŃajah na početku se odnosi na pet Arja .bolan. s pravom upotrebljavaju glas "k". gospodar) kķşŃinām. karşaĦih (f) . ko zna ume i bolje: spasenje bez spasitelja.ljudi. Druhjuh. bogovi ne kažnjavaju i ne daju ovlašćenja. skrši i povredi zemlju i ženu. Po prvome. kod označavanja Hrista i hrišćanstva.phalam (sl) . Što se duhovnog plana tiče. U vreme jesenjeg pokolja svinja." Po rgvedskom. prvu radi dobijanja hrane. Zapadna Arja-braća. kao "reakcionarnog" i nerevolucionarnog sloja. u industrijske golaće. Štagod da se u istoriji dešavalo. P. Pojam se. i hlebom hrani sve veći broj lezilebovića.spasenje.svoñenjem hrane na dozrele plodove zemlje. zatim naseljenu zemlju. Po Rg vedi . Može nadgrañeni sloj .

Mnogo veća, no što je ovde data, porodica reči odnosi se prvenstveno na tegobe asketizma onih koji su se usmerili ka odreñenom duhovnom cilju; on se može dostići samo laganim dozrevanjem, kao što dozrevaju plodovi na drvetu. Mi smo zaboravili duhovno dozrevanje, ali nismo da dobro jelo mora biti ukrčkano. kķ, kirate kiretirati

G. kķ, kirati - rasuti, razbacati, nagomilati, i sa promenom vrste (povratno) kķ, kirate - odbaciti od sebe Preko grčkog jezika, i mi smo se podsetili da smo znali šta su i kiretaža i kiretiranje. Nažalost, kao i obično, suzili smo značenja pojmova. kķ, kķnoti G. kķ, kķnoti - povrediti, ubiti, ozlediti, oštetiti klķp, kalpate kalpiti, kalupiti, ukalupiti kalpanā kalpljenje, kalupljenje, ukalupljivanje G. klķp, kalpate - biti dobro ureñen, slediti red, uspevati, dobiti nešto zapadanjem u deo, učestvovati, ispuniti, izvršiti, prilagoñavati se, biti delotvoran, imati dobre odnose sa, biti u skladu sa, ureñivati (se), proizvoditi (sebi) uzrok - posledicu, činiti (sebi), kočiti (sebe) uobličavati (se), stvarati (se) i dr. I. kalpanā - stvaranje, proizvodnja, praksa, hipoteza, uobličavanje kalpī - makaze kalpah - Brahmin dan, jedinica za merenje kosmičkog vremena, zakon, pravilo, red, nalog, osnovna dužnost, ponašanje, postojeći svet načinjen po uzoru (poput Platonovih ideja) idealnog, ali za stepen niži manje savršen u odnosu na paradigmu, zvezda planeta, živi svet, svet bogova. Brahmin dan: 1000 mahajuga ili 4,32 niilijardi godina. Prema Mahabharati, tu nije kraj. Brahmin mesec ima 30 dana a godina 12 meseci iste dužine, bez petljavina kao u našem kalendaru, sa različitim dužinama meseca i sa prostim i prestupnim godinama, jer je naš svet nesavršen, inače bi nam se nebeska tela kretala po kružnim, a ne po eliptičnim putanjama. Jedna Brahmina godina iznosi 1,5552 1012 godina. Život Brahmin traje stotinu godina ili 155,52 1012 naših godina. Naša kalpa je 51-a po redu i naziva se Švetavarahakalpa, ili Kalpa belog vepra. Na kraju svake kalpe dolazi do involucije univerzuma. P. kalpa - moguć, prikladan, pravi, prilagoñen, sposoban, kompletan Glagol je povratan, nema prelazne oblike, pa se ovom "menadžering" porodicom reči cilja na usklañivanje samog sebe sa univerzalnim zakonom. Čovek nije Brahma niti mu je jedina briga vreme i iniciranje mahajuga i kalpi u njemu. Sve što čovek može to je da bude bolji. On se raña nesavršen, sa mogućnošću da postane savršen. U nesavršenoin svetu i pod nesavršenim okolnostima, jedini smisao života jeste usavršavanje, samskārah, jedini cilj života približiti se savršenstvu. Indijska filozofija i religija nisu ostavile čoveka na cedilu božje volje. Kosmički moralni zakon jeste vodič, etalon i mera uspeha. No, kako se ljudi dele na: "dharmasja kalpah"-"sposoban za poštovanje i uklapanje u red" i: "karmaĦi na kalpah" -"nesposoban za vršenje sopstvene dužnosti", indijski mudrac nije dozvolio da ga slučaj biblijskog Jova zatekne nespremnog. Nezasluženim Jovovim stradanjem problem jeste postavljen, ali nije rešen jer: "tajni su putevi gospodnji" nije nikakav odgovor. Logičar i matematičar u indijskom mudracu pustili su funkciju da teži beskonačnosti, pa su ponavljanjem životnih ciklusa date iste 106 krknuti

mogućnosti i ''darmasjakalpahu" i "karmaninakalpahu". Prvome može biti dovoljan samo jedan ciklus, drugome može ne biti dovoljno ni stotinu Brahminih leta. Većina ljudskih želja ne harmonizira sa univerzalnim moralnim zakonom. Red je moranje, dužnost, a želje su želje. Indijskoin maštom izmaštani su drvo i krava. Drvo je kalpataruh, jedno od pet, koliko ih raste u Indrinom vrtu, a krava je kāmadhenu ili kalpadhenuh. Oni ispunjavaju sve ljudske želje, mada je prilično teško do njih doći, ali se zna kako. Za zabranjenu i kaznonosnu šumu u Jehovinom vrtu, pelceri sigurno da nisu uzeti sa Indrinih dobronamernih voćki. Što se nas Srba tiče, mi smo od ovolikog obilja pojmova zapamtili samo glagol: kalpiti i kalupiti, sa imenicom kalup, u RVK označeni, nažalost, kao turcizmi. Ni zapadna braća nisu bolja. Oni nemaju ovaj glagol, ali umeju da kalpe sve one koji im nisu po volji. poput Jehove, sa osnovnom funkcijom kalpljenja ljudi i naroda. Šta bi drugo činio jedan antropocentrični bog, bog za "instant" situacije u neizmerno dugom Brahminom vremenu. Koliko pameti toliko filozofije i religije. Koliko jezika, toliko misli i ideja. kendram centar

I. kendram - centar kruga, argument jednačine, udaljenje planete od uslovnog početnog položaja, neki lunarni meseci kejūram I. kejūram - narukvica koja se nosi na nadlaktici kaiŃabham ćitab, čitanje kanura

I. kaiŃabham - vrsta pisma, kao na primer: pāli - keŃubham Ćitap je u RVK označen kao turcizam, medutim, čitati i pisati se znalo i pre dolaska Turaka. Na sanskrtu čaitanjam je svest a čaitjah budističko svetilište. Kako je Buddha podučavao na pali - jeziku izvedenom od sanskrta, pāli - keŃubham je jedno od pisama na kom je učenje prvobitno bilo zapisano. Car Ašoka iz 3. v. pre Hr. služio brahma-pismom koje ima više slovnih oznaka pozaimljenih iz Vinčanskog pisma. Ko je od koga i kada zajmio ostalo mi je nejasno jer nisam spremna da bezrezervno verujem u tzv. naučna objašnjenja. Uostalom, profesor Radivoje Pešić argumentovano je dokazao koje je pismo najstarije. Nauka nije uvek naučna, u njoj predrasude često imaju veću snagu od argumenata. koŃih i koŃah I. koŃih (f) - kraj ili vrh nečega, najviša tačka koŃah - tvrñava, utvrñenje, zaklon Kota je pojam iz vojnog vokabulara. U značajne kote morala su se ubrajati razna utvrñenja, vrhovi brda i planina i sl. markantne tačke pogodne za orijentaciju. korita P. korita - izdubljen u zemlji kolah kola 107 korito kota

I. kolah - splav Kola su kasnijeg datuma od splava, pa nikakvo čudo što su Srbi prevozno sredstvo sa točkovima tako nazivali. kolāhalam kolanje

I. kolāhalam - jak i konfuzan zvuk, velika i nerazgovetna buka P. koāhalin - bučan Kolanjem se raznosi jasnija i često zlonamerna informacija. koŃarah I. koŃarah - šupljina u divetu, pećina, udubljenje košah madhukošah koža košnica kotarica

I. košah - omotač, korice, prekrivač, rečnik, leksikon, kora, ljuska, omotača atmana, obuća, posuda iz koje se pilo prilikom obnove ugovora o miru, membrana oko sadržine jajeta, sanduk za čuvanje trezora, mahuna, ostava, vulva, mošnice, penis madhukošah - košnica meda I u srpskom jeziku očuvan je osnovni smisao reči: pružanje zaštite nekom vrednom sadržaju, ali je izostala sposobnost podvoñenja sličnih pojava i stvari pod jednu reč. kramah korak, skrama

G. kram, krāmate - krupno koračati, približavati se, stremiti, unaprediti I. kramah - korak, neprekidan napredak, potomak, metod, način, običaj, pravilo sankcionisan tradicijom, napredovanje korak po korak Korak i skrama se smeju i mogu povezati samo preko sanskrta jer se skrama prevlači lagano, "korak po korak", preko mleka, bare, oka. Sa prefiksom: vi - vikramah, reč znači: snaga, hrabrost, heroizam. Tako je nazvan slavni, legendarni kralj Udždžaina: Vikramāditjah - Hrabro Sunce. Isterao je Šake, Skite, iz Indije i uveo kalendar koji počinje sa 58-om godinom pre Hr. Kasnije legende vezuju njegovu smrt za ovu godinu koja se poklapa sa 3044. godinom kalijuge. Bio je veliki mecena literata i na svom dvoru okupljao sve ugledne ljude svoga vremena, od kojih je po imenu poznato "devet dragulja", meñu kojima je i veliki svetski pesnik Kālidāsah. krap, krapate G. krap, krapate - sažaljevati, sažaliti se Sažaljevanog treba nečim okrepiti. Čim se Srbin sam nad sobom sažali, on se okrepi rakijicom. kravih G. kravih (n) - sirovo meso 108 krv, krava krepiti

krošati G. Mi se trudimo da nas prihvati onaj deo sveta koji je sebe uveo u epohu ludih krava i okrvavljenih ruku.ubiti. prilikom kremacije kravjādah . krudhjati . Indijci će postati vegeterijanci kasnije. drečati. dok je univerzum nastao izračenjem: sķşŃih. krudh. krodah . Krv je: asķk. bez okrvavljivanja ruku. strastven. kalāĦa . drečanje.krvoločna zver P. u protivnom.lepogruda klath. sastavljača prvog rečnika engleskog jezika i uglednog intelektualca XVIII-og veka.proždirač krvavog mesa u vreme prinošenja žrtve i leševa. krudhjati krudhā G. kruñčati . vrištati. odigrali su veliku ulogu kod "pripitomljavanja" durašnih i vitalnih Arijaca. kao što je sama sa sobom učinila. zgrudvati se 109 klati grudi kričati ogrubeti grubost kruniti se . ceo svet će od nje propištati. pretpostavljam da se u srpskom pamćenju očuvala veza izmeñu krvavog mesa i zaklane krave. otud fonetska sličnost izmeñu reči krv i krava. Improvizovaću reči doktora Samjuela Džonsona. dozivati I. Ja bih radije da nas prihvati svet u kome su krave svete i čija je zemlja osloboñena od anglosaksonskih kolonizatora. vrištanje. Imenica krv. Tako je mislio Džonson. šupljina grudnog koša. kruñč.naljutiti se. Kasnije.krodā (sl) . strast P.sirovo meso. kruñč. krudhā .I.bes. po ugledu i vrednosti. moralo biti žrtvovanje krave. nestajati krudh. grubijan kruš. dok će krava postati svetinja. krodhana . Zapadna Evropa predaće i nas. Iako su sve velike ideje već bile najavljene Rg vedom. izvodi se od korena: sķdž.sklon besu.grudi. leš. u Indiji nastaju pojmovi "kravihasta" . pak. krošati . u ruke potomaka govedara. dozivanje krodah I. Ovi stari narodi sa jezicima različitim od bilo kog drugog na svetu. ali baba je nežna prema unuku i kada se on oda kriminalu. oganj se naziva: agnikravjād . da nije bilo Dravida i njihovog matrijarhalnog ureñenja. kravjāšin . klathat (dg) . ljutina.bes.kričati. kravjam . grubost krodhah .smanjivati se. klath. pluća I. od istog onog kojim se opisuje nastanak univerzuma. u periodu sinkretizacije svoje kulture sa kulturom starosedelaca Dravida."okrvavljenih ruku".medhah: žrtvovanje konja. možda bi i Indoarje omanule kod kultivizacije nekih divljačnih performansi. povodom ponašanja prekookeanskih kauboja: bude li se ta bagra nakotila i obogatila. krošah . Pretpostavljam da je odmah posle ove.mesožder U vreme Rg vede žrtvovane su bogovima sve vrste životinja. kruñčati G. klathat G.kričanje. Kako su u doba Rg vede Indoarije bili mesojedi. Najuglednija je bila: ašva . po mojoj oceni. kruš. izazivati I. kao što se to dogodilo germanskim Evroarijama: Nemcima i Anglosasima.

vreti. kşanoti I. kukavica. U filozofiji jogah navedeno je pet vrsta nepriilika. klišnati kleštā G.rezanje. klešŃa .umoran. klam. kvathita (tpp) .impotencija kvath. jedinica za merenje vremena. kşad. kvathanam . ključati G. kşaĦam .želja. patnja. kşan. neprilika.U Timočkoj krajini kaže se za poveći kamen: kloca.seći. nemužastven klībatvam i klaibjam . klišnati . kliš. oštećenje kşatā . iscrpsti se.bol. kvath.osećaj odvratnosti i abhinivešah . kşaĦavādah je doktrina indijskog filozofa Badarajane.biti impotentan.umoriti se. pogodan momenat.odreñen vremenski trenutak.kuvan kşaĦam šansa I. asmitā . kşadate . vrenje P. dveşah .silovana devojka 110 naštetiti komadati . nesreća. agonija. mučiti. uništiti I. iscrljenost.pretvorilo se u kloce. o kontinualnom propadanju sveta. klam.uzbuditi. sečenje kşan. kşanoti . pripremati nešto na vatri I.umor. klāmati . kşadate G. kuvati. klonulost. ključanje. autora: vedāntasūtrah. kvathate . ogorčenje.prilika. koje. klāmati G.sve ono što može izazvati patnju klīb. kvathate vreti. strpljivo čekanje na: krta . ozleda. klīb. ključati. variti. u budizmu kşaĦabhangah je doktrina kojom se odriče mogućnost identifikacije bilo kog entiteta u univerzumu zbog njegovog propadanja u svakom trenu.kuvanje. evnuh. ozlediti I.egoizam. plašljiv.kşaĦam (sl) .prijanjanje za fenomenalni svet. uznemiriti. istrošiti se I. kşananam . klībate . ubiti. rāgah . i kad se nešto ugrudva .povreda. kşadanam . kinjiti. kşad. deliti. klānta .raniti. dokolica. istrošenost P. klībate klimati se priklještiti klješta klonuti G. iscrpljen kliš. kinje čoveka: avidjā neznanje. patiti klešah . kao klješta. sekcirati. klantih (f) . povrediti.

osloboditi se od I. usmeriti.uništenje univerzuma na kraju mahajuge. slomljen. "šoraju" i čovek i kiša. bolje se slažući sa Indijcima negoli sa Semitima.potrošen. kşarah . kşip. dok koncipira budući univerzum.pralajah (sl) . kada treba nešto što je na smetnji skloniti. kşārati . Višnu je u joganidra . ni ovde u nas ni traga od indijskih koncepcija vremena i cikličnih pojava univerzuma. O uništenju se još ništa ne zna. obasuti. Ona nastaje od pepela prethodno sagorelog univerzuma.na kraju dana dživita .na kraju života P. kşita (tpp) .izazvati isticanje (kao urina na pr. kşipati . slanje. ksip. upropašćen. razaranje univerzuma na kraju mahajuge kşaja . uvenuo. rezonovanje.teći. kşi. iz Višnuovog pupka nići će lotos i u njegovom cvetu Brahma. kalpate. kşajati . odavanje tajni P kşipta (tpp) .P. Mi smo poverovali u Jehovino jednokratno i nedavno stvaranje sveta. sipati.povreñen. Nauka nagaña i iznosi gotovo mitske fantastične hipoteze. kşib. šibni ga tamo negde".bacanje.stanište.oblak ksarī (m) . sa četiri vede u rukama! dina . ksi. kşipati "šibnuti" G. uništiti I. liti. kşata (tpp) . iznuren Kao i kod glagola: klķp. odbačen. kşar. obasuti. sklupčana na mlečnom okeanu. i kad glagol promeni vrstu: kşar.stanju svesti.kşaje (sl) . Neposredno pre njegovog nastanka. iscepan. razoren kşar. odbacivanje. ksijati skrivati (se) G.poslati. u kome se sadrže potencijali budućeg. otkrivanje skrivenog značenja. ksijati . kşajah . baciti. Izmeñu dva ciklusa Višnu leži na zmiji Ananti . "more. slanje kşiptih (f) . kşipa .odbacivanje. povrediti. kşi. kraj.bačen. kşārajati . liti. kaže se. kşi.kišovito vreme Takoñe i u srpskom jeziku. bolest. kşajati kşajah oštetiti šteta. kapati.razoriti.kşaje (sl) . kşārajati "šorati" G. strujati. kşībati "našibati se" 111 . rešenje zagonetke.) I.gubitak.živeti na mirnom i skrovitom mestu I. otpušten U žargonu. kuća U savremenom svetu. sa mogućnošću nenajavljenih vazdušnih udara.Beskrajnoj. kraj G. dokrajčiti. ksajah . ozleñen. šteta. propast. kuća više nije skrovište ako nema atomsko sklonište. istopiti se.

riti I. kşībatā .otrov kşvel.mrmoriti. bodež kşorah i kşurakarmā (n) .mleko. kşmīlati .šištanje.treptati očnim kapcima kşvid. Od cele porodice reči u srpskom je ostalo samo "šuriti". ksībati . kşvedati G. kijavica. Srpski izraz: ''još mu je mleko na usnama" na sanskrtu glasi:"kşīra . kşīram . šištati. kşib.strugati. ili kopitima. ovde može da se smesti i srpski glagol. sibilanti kşvedah .G. napiti se isto je što i "našibati se".kijanje. kşur. ako se ima prase. uzrok ne mora biti isti. Sanskrt nam otkriva da je prethodna radnja uvek praćena bljuvanjem.povratiti. kşmīl. kşurati G. čegrtati. kşvid. kşauti G. napiti se I. već spominjan kod: kşajapralajah. kşu. kşurah . kşmīl."mleko mu je u grlu". Oni nisu imali sreće da obole od virusa sintetizovanog i "pobeglog" iz epruvete. kşīram šira I. kşavah . kşu. kşauti . Po svoj prilici. bljuvati. u žargonu. kašljati I. te se berberin našao u društvu sa sirovinom za svoje alatke. uzbuñen Takoñe. izgovor sibilanata.kijati. opijenost P.opremljen kandžama.kaĦŃhah" . kşmīlati G.berberin kşurakah . kşur. kopati. sok od bilja kşīram .oštrica (kao kod brijača) kşurī . što je u srpskom malo zamagljeno. groktati.nož.pijanstvo.samudrah (sl) .pijan. ili paponjcima Mora biti da su noževi za brijanje bili pravljeni od kravljeg paponjka. zviždati I. šikljati.kravlji paponjak P. otrovan. kşvedanam .brijanje kşurinī (m) . kašljanje Posledice su iste no. kşvelati kreveljiti se 112 šištati migati šuriti kijati . kşvedati . kşiba . kašalj.okean od mleka. kşuravat . grebati. kşurati .

khañdžanam . rog nosoroga Poreklo handžara od ove porodice reči. kharbati .podeliti. U RVK označen je zvezdicom. preseći. khañdžānah G.mač.igra.pečeno zrnevlje. šala. khačati kačiti (se) G. khadikāh . khadžakah i khadžadžikā .lomnjava. nosorog. uzbudivati I. kharbati G. neizvesno je. teško je izbeći gornju pretpostavku.mešati. khadž. khatva Ovde se nema šta reći. kşvel. khaĦdanam .uzbuñenje khadžā . khadgah i khaĦdanam G.hramati P. Svima željnima ponovnog rodenja predlažem blagovremeno bavljenje profitiranjem. khadžati . rugalica. kašika Možda je i kajgani ovde mesto. roditi se ponovo. khañdžati . i. khaĦd. drmusati se I. khač. veliki žrtveni nož.kašika khādžam . khadžakah i khadžadžikā G.hramanje Iako su značenja različita. komedijašenje. uništiti I.skakati. igrati se. lakrdija. podela. raspolućivanje khadgah . khačati . kşvelati . potresati.G. izaći. sprdnja GLAS "kh" khač. khart). sečenje. khañdž.štrčati. zapaljena smola kharb.mešanje. khaĦdati . kad glagol promeni vrstu: khač. biti zakačen za svoj karmički lanac.prekinuti. hodati 113 grabiti (hodanjem) . kşvelanam .donositi profit. khačñāti . procenat. khadikāh kañenje handžar(?) krevet kandža kašika I.štap za mešanje pri kockanju.kretati se.

nedovoljnost khor. bučanje. groktanje. khjāta (tpp) . percepcija. graktati. prekor. urnebesan smeh.hramati khorakah .proizvoditi duboke tonove. poslastica. kao na primer "privredne reforme radi turističkog otputovanja u svetlu budućnost". prebacivanje.nekultivisana zemlja. procep. izrečen Po ovom glagolu imenovan je jedan od šest filozofskih sistema Indije: sāmkhjah.jaz. khilah . neplodno tle. nazor. srodna sa gornjim pridevom.grmljavina. objava.mišljenje. koja je. khorati khor. khjā. strast. napiti se. takoñe. tvrdnja. rikati. ušećereno voće khilam kila kandiran I. grmeti I. zvati. prezir gadža . (reč je u RVK označena zvezdicom). graktanje. khjāti (f) . GLAS "g" -kao govedo- grdž.imenovati. pomesti se grdž. natpis. nazvan. gardž i grñdž.udžbenik o hvatanju i pripitomljavanju slonova 114 . gardž i grñdž. groktati grmljavina. pouka dobijena od slonova gadža . gadž.khalata i khalvāŃa ćelav Da biti ćelav ne znači "biti Turčin". nepopunjen prostor.zvan. khjā. gadžati .hrom Zbog lingvističke zabune dolazi do posledica. pustinja khilam . režati. gardžati gardžah i gardžanam grmeti. dodatak. možemo se pozvati na kalotu. groktanje G. imenovan. zvanje P. khāĦdavah I. ideja.slatkiš. nerešiv problem. gardžati . rika. khora i khila . khjāti zvati koračati G. stenjanje. Čim Srbin sebi postavi neki dalekometni cilj. režanje. slava. ime.šikşā (sl) .šāstram (sl) . khāĦdavah . khjāti .znanje slonova. ukor. objaviti I. golo. on počne hramati kao da je kilav. upornost. slavan.slon gardžah . imenovanje.zvučati. gadžah . znanje. bitka.bolest stopala P.rika slona gardžanam . khorati .

Drskost duha od plastike dostigla je dosad neviñene razmere.kaĦŃhah (sl) . gledajući ga. stiže u šumu i preko prirodnog travnjaka razmotava tepih od sintetičke trave. odveli i zaveli na "pravi put". Ovu vrstu konoplje ostali svet naziva marihuanom. gañdžādžikā konoplja(?) I. indijske zbirke basni u kojima su povučene paralele izmeñu zveri i ljudi. posuda iz koje se pije alkoholno piće gķñdžanah i gañdžādžikā (sl) . sakriti I. Više se ne čudim. druga reč je složenica gde drugi deo: ādžika potiče od korena: ādž . jedne od najomiljenijih igara Starih Arijaca. približili zverima. Danas se govorom zveri može označiti govor onih ljudi koji su se. guta gudura I. po karakteru i po ponašanju. ganjati 115 . pomislila "čoveka razvijenog sveta treba žaliti". naraste smisao za gardžanam. na nekom sajmu automobila. gaderah .guka. I ne žalim. pokriti. jer ne podnosi ruku slonova (ne "saka" je) Gornjim glagolima ljudski jezik. Atmosfera je puna režanja koje se. pune su režanja. dubinska veza nije isključena zbog "natezanja konopca".prikriti. guta.konoplja. Srpska reč konoplja fonetski vrlo malo liči na sanskrtsku. pa. konopac. sanskrt. gaduh . Degradacija ljudskog govora na režanje i ljudskog društva na zverinjak predstavlja najveću tekovinu "razvoja" zapadne hrišćanske civilizacije. globalizacija znači da bilo koje dete bilo gde na svetu. da u takmičenju pobeñuje "dragocenost" iz trezora biljke.upotreba i zloupotreba sanskrtskog glagola gaĦ. ni sa samim sobom.videla sam američki reklamni "spot": luksuznim automobilom Amerikanac. gaĦajatigaĦ. Čudila sam se sebi zašto ovo pamtim i sećam se da sam. gaderah G. Kad smisao za dijalog malakše. označava govor zveri.takmičiti se radi osvajanja nagrade. provalija gaduh guka. gad. ostava gañdžā . rekreacije radi. ipak. da bi se slušaoci vodili. spremajući se za školu.bujica.trezor. gaĦajati gonetati. njegova mašinerija grokće na tuñem nebu.gušav Preslikavanje ljudskog "grupašenja "na nebesnike . može iznenada da pogine jer je u toku predizborna kampanja u zemlji na najveće demokratije na planeti.hod slona (smatra se elegantnim i podražava se) gadžita . izraštaj na vratu. na prvi pogled.krčma. ni sa čovekom. suvišan dodatak literarnom delu P. gadu . modulira u reči. Njegovo gardžanje razleže se širom planete. gañdžati . Panjčatantra i Hitopadeša. Čopori žvakača svežih vrhova i pušača osušenih listova ove biljke mogu se videti na okupu iz celog sveta meñu stenama i ruševinama starog indijskog grada Vidžajanagare. Komunikacije svakoga upozoravaju da svakog trena može nestati planete ako nije dopustio da bude zaveden.gadža .asahah (sl) . gadajati . za dobro slušalaca kraj prijemnika i pomoću prijemnika. Naše doba je izuzetno po blistavom razvoju komunikacija i po globalizaciji. on zavaña ljude kao što je šakal iz basne zavadio bika i lava. Ne znam gde i ne znam kada. Vidi se. Plastični duh pokidanih veza sa prirodom ne ume da gradi odnos ni sa prirodom.lav.vradžam (sl) .

gaĦa . pl) Nebo: Bogovi svrstani u grupe: Aditje. ceniti. klasa stvari ili bića.devatāh (f.īšah = Ganešah . Višve. više ne može da stane. mogao bi da se odnosi na duh od plastike. I. uz uslov da Ganeša mora shvatiti smisao svakog stiha pre no što ga zapiše. Posao je bio završen na obostrano zadovoljstvo. grupa sledbenika. pa je zavirio u kupatilo dok se mama Parvati kupala čime je izazvao tata . Mudri bog prihvati ponuñeno. gaĦa . serija. zabavljen "getiranjem". Bog se osmehnu i lati se pera i papira. Otad je Ganeša zaštitnik pisaca i pisara.parvatah Nebo: planina Kailasa. gde se gaĦah okupljaju. gaĦ. stado. Prebijanjem jedne Airavatine kljove Nandi najavljuje premoć praiskonskog Šive nad vedskim Indrom.mnoštvo. premišljati. Rudre i dr.Šivu da kresne očima i odseče mu glavu (Edipov kompleks bio je dobro poznat Indijcima i pre Frojda i bez Frojda). gaĦa . Na primer iskaz: "na gaĦjāmi tam trnen" "ne cenim ga više od slame (trnja)". Ganeša postavlja i otklanja prepreke. u gramatici serija glagolskih korena ili imeničkih osnova za koje važe ista pravila. Videvši da je Vjasa sačinio Mahabharatu. uzimati u obzir. Brahma mu dade savet da uzme Ganešu za zapisivača. pleme. računati. Vjasa prihvati. važan bog mudrosti u indijskom panteonu. procenjivati. zato se njemu treba obratiti za pomoć kadgod se neki novi posao započinje. razmišljati.gaĦah gonetanje. iznalaziti. Zemlja: obožavanje partijskog lidera. Glava simbolizuje očuvanje kontinuiteta izmedu vedskog i hinduističkog panteona. sumirati.brojiti. Baš u to vreme odvijala se borba izmeñu Šivinog belog bika Nandija i Indrinog belog slona Airavate. uvek pomalo krnjava. Pojmovi .složenice kojima se otkriva analogija izmeñu zemaljskih i nebeskih "grupašenja": gaĦa .predvodnik grupe Šivinih pratilaca. Zemlja: partijski lider. pripisati. skup ili asocijacija ljudi sa istim ciljem (koja nešto ganja). sabirati. Dok je bio mali bio je vrlo radoznao. Vasui. pod uslovom da se diktat odvija neprekidno budući da njegovo pero.nājakah Nebo: predvodnik gaĦah. gaĦah . Zemlja: Demokratsko razdvajanje ljudi po partijama. slediti razmatrati. glodara velike prohodnosti.pūdžanam Nebo: obožavanje Ganeše. 116 . prebrojavati. kompanija. pratilac. počevši da piše. gaĦa . ma kako velika bila. gaĦajati . Dečak bi promovisan u predvodnika Išah (bog) Šivinih nebeskih pratilaca i dobi za "vozilo" pacova. slomljena kljova kazuje da je svaka mudrost. Šivino boravište. Na majčinu kuknjavu Šiva skide glavu sa Airavate i postavi je na dečakova ramena. ganjanje G. izmišljati.

gaĦajati. pre svega. drugi bi u svakoj prilici bio na krst razapet. obično bele.ādhipatjam Nebo: borba za premoć u okvirima grupe. još bolje. razne dume sa dumatorima. gaĦa . prvi je. gaĦa . Zemlja: željan .ūtsahāh Nebo: onaj koji izbegava društvo. ganjati pravdu-povodom komšije u sudovima. Zemlja: poslovni ručak. izganjanog sve manje.ānam Nebo: hrana pripremljena za gaĦah. bio otrovan pečurkama.Zemlja: "narodne" skupštine i druge. večera praćena noćnim zadovoljstvima biznisom iscrpljenih gaĦah biznismena. ganjati svoje pare po bankrot .ima pravo da izbegne glasanje ali ne i posledice glasanja. javlja se nov pojam: "božji gnev" zbog poremećenog odnosa čovek . zbog malih izgleda na uspeh. gaĦa . može i pred kailasa. usamljenik. Medu prve spadaju Srbi. gaĦa – trjamšah Nebo: trojstvo. zato je Hristos organizovao tajnu večeru. otud gornja distinkcija. Zemlja: u životinjskom svetu: nosorog . Ganjanja je sve više. dugovečnost joj nije jača strana. Zemlja: prijem za odabrane povodom. (obično bez ozbiljnog povoda).bankama. Pretendenti na božanske funkcije nekada su se okupljali po budžacima. kuće i dvorovi. bez obzira na "kulturni milje" u kome je nastalo. Meñu zapadnim Arjama ima onih koji upotrebljavaju. bundesratovi sa bandama lopuža. -I oni su imali svoje gaĦah: Buda sangu. i to je demokratija. gaĦa . gran-i-pti-palei. "gorile" mora imati u interesu naroda. koji još uvek traje.bog. Na primer: ganjati neke potvrde po prašumama administracije. ili. Zemlja: koalicija. ganjati tuñe ženske i td. itd. zbog preferiranja partijskih lidera "pučina je stoka jedna grdna". od koje bi trebalo dići ruke. NATO and multinacionalne gaĦah. back-bite palasi. obavljati nekakvu dosadnu radnju. osim kod poslednje 117 .. Zemlja: demokratsko: "sjaši Kurta da uzjaše Murta". radi gana . obogotvoreni ljudi bolje od bogova razumeju ljude. treba ukinuti žrtvovanje zemljanima. gaĦa . Ganjati nekoga ili nešto znači. Hristos 12 apostola. ali i onih koji zloupotrebljavaju sanskrtski glagol gaĦ. po svoj prilici.bhodžanam Nebo: zajednički obed bogova. Bogovi sa izdvojenim mišljenjem: Buddha i Hristos.neželjan. u ljudskom društvu: autsajder . odkad se demokratija razmahala..ideal budista. ovi su započeli štrajk glañu. rambujei.opstanka na vlasti. meñu bogovima Jehova i Alah. sa prestankom prinošenja žrtava nebesnicima.kāma Nebo: željan pratilaca.

Sa Francuzima stvari stoje poprilično drugačije: "gagner" znači zarañivati pare. Uostalom..ambis. smešten duboko (u raku) Svi su pojmovi rgvedski. gambharam gabhvara. jer nemaju svi bilovi. tajnovit. neprekidan gambhiraka (sl) . kušneri i mnogi drugi iz istog legla Bilovu srećnu podudarnost prezimena sa glagolom. nedostižan. primiti. Glagol ne samo daje prava jezička poštapalica. a ne šta jeste bilo. Stari zavet je eksplicitan. bez doktrine. izabranih po kriterijumu "izabranih".dubokouman čovek P. nego demokratski izabrani predsednik.dubokoležeći.buddhih (sl) . Sapir je imao pravo! Tamo odgovarajući glagol "get" ima značenja: dobiti.dubok. Možda im je oboma zajedničko poreklo sumersko. polu-Švaba i što kaže jedan istaknuti ceo Srbin. ili milom . bergeri. Gotovo da nema rečenice u kojoj Anglosas nije već nešto "gotirao" ili je upravo "geting". postići.klikah. pa se može prepoznati otkud biblijsko: ". madlenice. gabhīra . najveća zbirka pozajmljenih i meñusobno 118 . Svoje interese štite zaštitom tudih ljudskih prava. ali su interpretacije potpuno različite. pomoću NATO-gaĦah koji funkcionišu po kompjuterskoj logici: da/ne. "gagner gros" namlatiti pare. Teško je danas čoveku da egzistira ako nije programiran. gambhiram . pa "mens". zadobiti. Najveća zloupotreba glagola vrši se. a gde bi drugde. ili/ili. nećeš milom . po tom osnovu. Organizovano "gagner-gros-getiranje" vrše multinacionalne i interstelarne gaĦah.stavke. sa doktrinom i sa pedigreom: "leglo sa srpskog hleba prešlo na žive Srbe". pa tikva puca prema spolja. ili tek što nije "I'll get".i duh božji dizaše se nad vodama". lakše je harati po tuñoj zemlji nego praviti "prozore duha čovečjeg". sa gaĦah .moraš silom. s konca s konopca. ono se oprezno nagoveštava rečima: "na asat āsīt no sat āsīt tadānaīm" "ni bitka ni nebitka ne bejaše tada" "na mrtjuh āsīt amķtam na tarhi" "ni smrti ni gesmrtnosti ne bejaše tada" "ambhah kim āsīt gahanam gabhīram" "vode da li je bilo bezdne i duboke" Rg veda je starija od Starog zaveta. "getira" milijarde (US dolara) Unutrašnja napetost raste. U himni RV 10. "Malo morgen". nego kod Anglosasa. dostići. Veliki duh se bavi sintezama i nikad ne ide do kraja ako um upozorava da ima pitanja na koje nema pouzdanih odgovora. Ima i drugih načina "getiranja". neiscrpan. O da /ne ne odlučuje pitani. koeni. dubina gambhīra . primitkom ili zadobitkom po mogućstvu tuñeg. pre nastanka univerzuma. Rg vedom se pita i oprezno pretpostavlja šta nije moglo biti. nego je pravi otrov za "mens sana". pa Gejts. što rekao neki beznačajni polu-Srbin.dubina vode gabhvaram . 129. postati. od preterane upotrebe glagola "get" preterano oboli i neprestano misli kako ća da postane "very rich" dobitkom.ili silom. Ona se njima služila pri suzdržanom nagadanju oko praštanja stvari.voda gambhīratā . na primer. gambhīratā bara ambis I. koni. neproziran. poput Bil Gejtsovog.

bila je moguća relativizacija svakog verbalnog iskaza. ispiranje usta gaĦdolah – zalogaj gad. gadati nagañati gutati (ogladneti) zalogaj G. i semitsku svetinju primivši. gadih (f) . gadin .usta puna vode. nismo se oduhovili. Istok ostaje pri starim idejama. monocentristički i monoteistički Zapad. a glupak isključiv. izveštavanje P. lapate). tok. korak po korak. preneti nekom nešto rečima. put. ali nije lakoveran. u kome istoj porodici reči pripadaju govor.naduvani. dovesti sebe u neko stanje) I. bolest i nagañanje. Mudar je previše suzdržan. svake eksplicitne tvrdnje i dovoñenje u zabunu svakog pretendenta na istinu. ne prima "zdravo za gotovo".neusklañenih ideja. gaččhati gatih gackati. ali je teorija izostala.artikulisati. učestvovati. gadati . Lično ne verujem da će uspeti. ne bude sankcionisala čitav svet i samoizolacijom od sveta sebe osudila na propast. Mudar se uzdržava od zaključivanja. gaĦdūşajati (den) .buzdovan. zato mudri. jer i logikom služeći se.alapače (sanskrtski: lap. i kad glagol promeni vrstu: gad. sa primitkom hrišćanstva. gaĦdūşajati gaĦdolah G. gutati P. kao buzdovanom.hodati. Ume da sumnja i da ćutke vrti glavom. otrov. rečenica. kazivanje.nagañača. gaččhati (ili:gamati) . pluralistički. gadajati .razboleti se I. čovek nagaña. politeistički i od strane Zapada vekovima terorisani Istok pokušava da upozori egom . buzdovan. gatih (f) . kazuju da nagañanje može biti opasno trovanje verbalnim gadostima i pouzdan znak bolesnog stanja duha vrača . kretati se. Stari zavet nema u sebi ni traga od filozofske skepse rgvedske religije. držanje. jer su u igri dva različita načina mišljenja. zapasti u deo. imati seksualni odnos. gambati. Logikom se ruši logično. sposobnost i 119 . ne uspevajući da operatorom "strah od boga" popravi istoriju i u njoj grešne učesnike. procenjivati (i uopšte: stići negde.govor gadah . gaĦdūşah. toljaga gadam . hod. Zapad je ostao bez ideja. Ceni onoga koji ume da ćuti a kad nešto kaže ima šta da kaže. povezane u smislenu celinu.pričanje. Ako smo i mi. gambanje. Sanskrtskim jezikom. Mali duh pozajmi tuñe ideje pa preñe na biografije i sukobe ižmeñu razjarenih proroka i amoralnih kraljeva. ubija se sloboda duha. Ponašanje mu je poprilično u skladu sa indijskim uvidima. Mudrac je tolerantan. Pogotovo brbljive žene nisu na dobrom glasu . reći. budalu ni mudrac ne može urazumiti. gaziti. nekada. gamizanje G. gamizati gackanje. "Sve što je mišljeno neodrživo je". gam. proticati (kao vreme). budala tvrdi da zna istinu.bolestan Reči ove porodice. razumeti. približavati dolaziti. Eksplicitnom tvrdnjom. razboleti se.kretanje. Onome koji najviše govori najmanje veruje.rečenica gadā . umeli da gajimo vedske sumnje. gaĦdūşaja.skratiti. gad. ponašanje. autokratski.otrov gadanam . gaženje. Budalčina neće stati sve dok. umreti. Srbin voli da nagaña. gam.

zasnovanog u praiskonu. U svetoj zemlji sve je mnogo lakše: jedan bog. GaĦgā . ritualno kupanje rezidijum primitivizma. gamanija i gamja (tpb) . Jakšini na budističkim toranama u Sančiju i tri boginje . da se u reci okupa. dostižno I. gamatah . Veličina izraslina i oblina može biti stvar modnih preferencija. Telesne i duhovne nečistoće potiču od delanja. Pljosnate manekenke.kretanje. jer sve je standardizovano što se dalo standardizovati: proporcije tela. Očajnička sumornost objekta božje volje pretopila se u toplinu materinstva. Indijski ideal saopštava mnogo više od uloge rodnice. ako je star. neprestano spiralište naslaga karme. jedna rečica i neokončivi sporovi i zbog bogova i zbog rečice. način postojanja. dobitak. ako je mlad. U zemlji sa obiljem velikih reka. Pokretna vešalica iskorišćena za atraktivno reklamiranje robe i sama postaje robom. Motivišući se brigom za materijalno bogaćenje manjeg dela-čovečanstva ispostavilo se da je napredna zapadna civilizacija sa stanovišta opstanka prirode i čoveka nazadna. Benares pruža najlepšu sliku spontanog ljubavnog odnosa čoveka sa vodom. ma koliko bio reklamiran njihov "personality". pa je svako kupanje ritualno. Zavidna civilizacija u kojoj su najbolje plaćeni manekenke i fudbaleri! Voda je na velikoj ceni u Indiji. na šta se neće dugo čekati. ishod. započinjanje rata. paganina sa praroditeljskim grehom na grbači izdvaja iz čovečanstva i svrstava ga u gaĦah "bezgrešnih i bogopoznavajućih" hrišćana. individualni tok kroz brojne oblike života i dr. Dva misaona sklopa opremljena različitim jezicima misle na različite načine. hijerarhizacija vodnih tokova pomaže da se željan pročišćenja lakše snañe. još dalje. on je filozofsko iskustvo. njegov pepeo poslušna reka odneće u okean. neizbežnog u dinamičnom univerzumu.durnovita samouverenost bez velikog pokrića -maska od plastike kompjuterom modelirana po ukusu bogatih voajera neizvesnog pola. Nije ni pranje ruku i nogu pred obraćanje Alahu. ćerka boga Himavata. postizanje nečeg. ukalupljivanje tela. on nema nikakve veze ni sa istorijom ni sa religijom. možda će vernici antropocentrične religije shvatiti šta je metafizični i panteistični Stari Indijac imao da kaže povodom zavisnosti čoveka od 120 . pa pošto bude uredno spaljen. postupak. Pošto se bude ostalo bez vode. dar neba. Gospoñicama iz Avinjona promovisan je ideal ženske nakaznosti i najavljena epoha skidanja velova sa tajni začeća i rañanja. gantavja. ali izraz lica ostaje jedino sredstvo umetničkog izražavanja duha epohe i kulture. napredak. Dodir sa Gangom nije obred krštenja u kome posrednik makazama presecajući kontinuitet na "do i od". O nekakvom "personality" nema ni govora. žena sa detetom na krilu. dolazi u Benares. Bogorodica. Kupač koji se kupa radi spiranja telesne nečistoće nema pojma o širim značenjima radnje koju obavlja. Ko god može. Benaresko kupanje u Gangi ne čini se radi izdvajanja nego radi spajanja pojedinačnog sa sveopštim. Telesni obrazac. mrgodna lika i ušinuta hoda. Indijski uvidi su za nju metafizičke tlapnje i preklapanja. ono što praksom treba dostići. Ideal ženske lepote preselio se iz umetnosti na modne piste. P. sredstva za reprodukciju vrste. Ne. pa se postavlja pitanje sa kojih aspekata i po čijim kriterijumima je ona oglašena naprednom. Uspelo se sa zagañenjem voda gotovo svih reka i okeana. način hoda. svetost praelemenata izraz panteističke idolatrije prirodnih sila.način hodanja.ono što treba da bude dostignuto. Vrh hidropiramide Indije krasi reka Ganga i na njoj drevni Šivin grad Benares. Osmehom se izražavaju spremnost i radost davanja. Većina indijskih reka označena je imenicama ženskog roda I personifikovana mladim ženama božanske lepote. različito je interpretiran na ikonama i na umetničkim delima renesanse. najviše zbog vere u moć praelementa da spira duhovne nečistoće vernika. seksualni odnos i dr. teško da bi im mogle biti pratilje. može biti svakojako. da kraj reke mre i umre. neprekidnog odnosa očuvanog smisla. izraz lica . u iskonsko jedinstvo pre nastanka univerzuma. danonoćna lomača i najbolja sanskrtska učionica. Voda vraća kupača u prenatalno stanje čistoće nedelanja i. način kretanja. put ka brahmanu. dveri okeana i nebesa.reke u tremu hrama Kailase u Elori oličavaju indijski ideal ženske lepote.putnik gamanam ."Brzohoda". odlazak. kontemplativnošću čuñenje pred tajnom moći davanja života.

Ovaj mit je ispričan reljefom na steni u tamilskom mestašcu Mamalapuram. Otad. U oba mita Šiva se dobrovoljno prihvatio da silovito -stropoštavajuću reku prihvati na sopstvenu glavu. nepažnjom i neozbiljnošću. vratila ga je ocu. kaže samo na jedan i jedino dopušten način. Očigledno je da gospodar ne ume da gospodari jer mu uz semitsko ovlašćenje nije uručeno vedsko upozorenje o posledicama delatništva koje zaboravlja na prirodom zadata ograničenja. samopožrtvovanje boga. i dokle se stiglo sa starozavetnom promocijom čoveka u gospodara. lako će se i na nebo vratiti. ukrali Nandini. navoñenje muževa na greh. Sagarin praunuk Bhagirata izmolio je bogove da pošalju Gangu na zemlju ne bi li svetom vodom sprala grehove predaka i njihov pepeo odnela u okean. konačna i obeshrabrujuća: neopoziva grešnost zbog tuñih dela. a ne od JHWH . Patale. u pratnji kraljevih sinova. neće grešku prikrivati tajnovitošću puteva gospodnjih. ili troglavi Brahma. Ona mu kaza razloge svojih postupaka. Hvaleći se umećem lečenja posledica. Moje sakato prepričavanje indijskih mitova nema drugi cilj. jednodimenzioni se ne snalazi u mnoštvu pa ono što ima da kaže. Bišma. da konja bogovima prinese na žrtvu. izgon sa neba na zemlju. Jedan od razloga ovih razlika može biti koncepcija vremena. Kralj Santanu srete nebesku lepoticu na obali reke i uzgubi pamet. Učitelj im je bio Gangin sin. nabediše ga da je konja ukrao i pošto prevršiše svaku meru. izgubiše konja iz vida. kod prvih. kod drugih. Ovom prilikom konja je pratilo 60 hiljada prinčeva koji. potiču od razlika u veličini i snazi duha.d. ono je linearno i nepovratno. zgreši li. Pa ipak. Spremno i bez razmišljanja. ili Brahma. mnogo važniji. sve je već jednom bilo i opet će biti. višeslojna su i otvorena za nadogradnju. pribeglo je trojstvu. nekadašnjoj luci okeanu okrenutih Palava. Vrlinom čovek može postati ravan bogovima a bog. Indijska rešenja sugerišu uverenje da je zlo moguće savladati dobrim. on ih prokle kletvom roñenja na zemlji. Gazde života i smrti uzele su nauku pod svoje a ova ume da registruje. pa pošto se dohvate okeana.prirodnog okruženja i od prirodnih sila. Isti pojam multidimenzioni duh saopštava na više načina. osim da ukaže na sličnost tema kojima se većina mitova bavi. duž tela. Kralj Ajodhje Sagara naumio je da obavi slavnu ašvamedhah. a ovi pet Pandava i stotinu Kurava. Ganga se žestoko protivila i. kravu mudraca i rgvedskog pesnika Vasište. Drugi. nebulozna obećanja. uze dete u naručje i iščeze. pa nam drugi kazuje da su po nagovoru suprugaa osam bogova Vasua i meñu njima naš Bhaga. pošto je poodrastao. on u svojoj visoko spletenoj kosi nosi njen lik kraj Brahmine lubanje. širina zahvata problema i njihovo razrešenje potpuno su različiti kod Indijaca i kod Semita. ali ne i da predvidi posledice. Istočnoj misli bliže hrišćanstvo. oni iskopaše rupu u zemlji i prokopaše tunel do podzemnog sveta. ono je ciklično. ovo pogrebno preduzeće ume samo da produži agoniju bolesnika. u trojstvo: telo. Kad ozbiljni starac vide šta su neozbiljni bogovi učinili. Ne mogavši ga nigde naći. Vaspitavala ga je uz pomoć Vasišthe. Mitova nikada dosta. um i srce ljudsko.neminovno preslikavanje nestabilnog četvorougla u stabilan trougao. Sedam sinova je Ganga bacila u reku. Semitska rešenja su eksplicitna. samo sad i više nikad. gde konja nadoše kako mirno pase kraj starca Kapile uma duboko utonulog u meditaciju. teško je prekori i zatraži da mu dete ostavi. Isticala je iz nožnog palca boga Višnua i rastakala se po nebu u obličju Mlečnog Puta sve dok je bogovi nisu uverili u neminovnost silaska na zemlju radi spiranja grehova bogova i ljudi.volje. Bogu funkcije razaranja zapalo je u deo da predimenzionisanom Brahmi odseče jednu glavu . pretnje i zastrašivanja. ali kad htede i sa osmim da učini isto. Struju je rasčlanio na sedam potoka i sproveo ih. glavnih protagonista sukoba opevanog u Mahabharati. u njegovom ašramu na padinama Himalaja i. Vasui saleteše Gangu molbama da siñe na zemlju. na zemlju. trojstvo i t. usliši molbe bogova. prihvati njen uslov i obeća da će ćutati štogod ona bude činila. Sa drugom ženom Santanu je imao dva sina od kojih je mlañi izrodio Pandua i Dhrtaraštru. Jehova i Alah predstavljaju najgore moguće rešenje: Brahmu sa jednom glavom. 121 . starac ih pogledom spali. dok je kralj ćuteći patio. Grubo izvreñaše starca. Mitovi o Gangi spadaju u najlepša poglavlja obimne indijske mitologije. on ne izdrža. Višnu i Šiva. Drevni običaj je nalagao da se godinu dana pre žrtvovanja životinja prepusti slobodnom lutanju po prirodi. pa tako i ovde -sve je tu: praroditeljski greh. da ih rodi i odmah po roñenju pusti niz reku. videvši konačno da nema kud. U hinduizmu granična linija izmeñu bogova i ljudi tanka je i propustljiva.

Srpski seljak voli da bude oslovljavan sa: "gazda".onaj koji zaslužuje da bude prekoren.grdnja.lubdha .mātā . pripada ovoj porodici reči.gandhah "kandisanje" Ova porodica reči srodna je odgovarajućoj. garvara i garvita . gorditi se I. gardžati. Preživeo je status "kulaka" i "kao takav" revolucionarno bio "prestruktuiran" u kudikamo "napredniju" radničku klasu.sādhana (sl) . oni spadaju ovde. bogatstvo P. po značenju.kuća.mirišljavo piće gandha . u nastavku. zemlja gandha . valerijana.osuñivati.onaj koji unapreñuje domaće bogatstvo.pānam . kamfor i dr. šafran.mirišljava tvar gandha .juktī (f) . gord garh. vlasništvo. garhati . S pravom. pod glasom "k". prebacivanje P. garvah ."mirišljava mati''. garh. Od čestih i naglih političkih zaokreta. garv. gajah gajenje. garvati . garhati garhanam grditi grdnja (greh) gorditi se gordost G.opojni miris gandha ."mirišljavi slon".rādžā . garhanam . prigovarati I. garhja (tpb) .mirišljavi plod gandha . grditi. naduvenost. teretiti sa. fonetski se bolje slažu sa napred datim glagolom: gardž. vetar gandha .ponos. gajah . po svoj prilici.ponosit. pčela gandha . jedna od 64 lepih umetnosti i veština gandha . U nekima od njih mogu se prepoznati srpske reči: gandha . gal. agrara.vahah . gordost. gaja . odgajanje I. nabusitost P. pokretna i nepokretna imovina. prekorevati.gadžah . Dočekao je i program kojim se ulažu najveće nade u odrtavele seljake i seljanke.ponositi se."kralj mirisa".mešavina osam mirisa od kojih se svaki pojedinačno prinosi odreñenom bogu: sandal. u vreme parenja mužjaku izbijaju mirišljave graške na slepoočnicama gandha . garv. grñen Greh. domaćinstvo."raznosač mirisa". njemu se odavno zavrtelo u glavi. s obzirom na stanje "gazdinog" gazdaluka. pogotovo u oblasti tzv.phalam ."ljubitelj mirisa". ako se misli na njegov odgajivački trud i bezrazložno. Grditi i grdnja. Kako može biti gazda neko koga razgazduju ratovi i sve glomaznije društvene ''nadgradnje". garvati garvah G.āşŃakam . jedna vrsta jasmina gandha .dravjam . Daje se nekoliko složenica.mādanah . porodica. galati galah galatiti grlo 122 .veština mešanja mirisa.

dizati se. svaki četvrtak . girih (m) . koriste gornji glagol samo kada se priča da je neko nekoga "galatio izmetom". dostojanstvo. treba upregnuti i "izdurati" guru .prşŃham (sl) . vrat galakam .prevoj ("dveri".dhūh (f. gādhate . truditi se.svaka poštovanja dostojna osoba (otac. dakle..dubok. trudna žena i t.dan Bķhaspatija guru . gahajati gadham zagaziti gaz G. oživeti. galati . probuditi. preteran. Gorski vijenac: Gairamālā sličan je Krišninoj pesmi Bhagavadgītā.vrh ("prst" planine) giri .obožavanje učiteljevih stopala 123 . gurate . ogroman. podsticati.kralj planina Himavat Pridev: kķişĦa znači crn. povezati (kao most dve obale) gadham .gaz.ući duboko u gadh.preterana toplota osloboñena duhovnim naprezanjem guru . gadha . kao u jaram.pregaziv (kao reka). plitak gahvara .aşrajah . da li ćete skršiti Crnogorca i Njegoša odgurnuti u zaborav? gur. gah. Torlaci. rastegnut.rādžā (sl) . osnova: dhur -jaram).težina.. posao u koji se.dvaram (sl) . učitelj bogova: Bķhaspatih. brod P.visoravan giri . uzdizati se. neprobojan girih I. proždirati I. guruh . mati.stojati postojano. hvaljen.d. G. važan vredan. "vrata" planine) giri .videnje učitelja gum . gal. uzvišen. grlo.grlo P. galah .prastham (sl) . Tako je bilo u prošlosti.divasah . KķişĦagirih je krševita Crna Gora sa kršnim Crnogorcima. neproziran."gutač". stena. vokal dug po prirodi ili po mestu Evo nekoliko složenica: gum ..galjā G.pādā . kraj Knjaževca. gutati.mnoštvo grla grlati U RVK nalazi se pridev: galjuh . gah. uzvisiti. gur. guru . O tempora mutantur et nos mutamur. gurutā .težak. nevolja P.oblaporan.daršanam . gurate guriti se gora G. imenicom KķişĦah označava se Višnuov avatar. naprezati se I.jesti.planina. duhovni otac ili učitelj. osnova: gurudhūr) . galjā . visok. svaka starija osoba). uzvišenje giri . važnost.tāpah . teret.dan učitelja.težak posao (od: dhuh. veliki. gahajati .

gatam vidjam šušrūşah adhigaččhati" "tako u učitelju skriveno znanje učenik nalazi" Zahvaljujući očuvanju kontinuiteta ove uzajamnosti i Paninijevoj gramatici sanskrtskog jezika. pa je osnovna dužnost učenika bila da sluša i da čuje. osim kod onih koji se time profesionalno bave. trud i strpljivost učitelja sa učenikom. Imenica: šušrūşah . jer samo tamo može naći ono što je naumio da traži. nažalost). gurnuti 124 . od sloga do sloga. ume mleko iz vode da izdvaja i da njime napaja sebe i svoga učenika.bhavah . Današnje okretanje istorijskoj prošlosti i veri nije ništa drugo do izraz trenutka.uzvratiti na pālajati: brigu. Primitkom hrišćanstva i primitkom marksizma naučeni smo da sami sebi sasecamo korene. razumeo je. Ceni se da najstarije himne Rg vede. da bi dubinu svojih korena otkrio mora dublje da zaroni. brod. Učitelj je nazivan labudom koji. Nemački ''Donau" istog je sastava i porekla. ako je dobro čuo. pa se dobilo "Donau". ploveći po jezeru.pālajati. stanje: biti učitelj guru . Sa prestankom opasnosti prestaje i interesovanje. od reči do reči. bilo zbog pristrasnosti i predrasuda tumača i prepisivača. moralo je biti pronicljivo i: "jathā khanan khantitrena narah vāri adhigaččhati" "kao što riljajući ašovom čovek vodu nalazi" "tathā guru . Da li su stari Latini uzeli slovenski (ili germanski) naziv. Durmitor (dur je u RVK obeležen zvezdicom. Dužnost učenika je bila: prati .guru . potiče od glagolskog korena: šru . sve sanskrtske imenice i pridevi dobijaju negativnu konotaciju. U sanskrtu "u" prelazi u "o" pa je "dur" postalo "do" a "nau" ostalo nepromenjeno. poštovan je princip uzajamnosti: prati . gurati.uslovi. gu. gurjate "gurati". Indijci su sačuvali svoje duhovno blago u izvornom obliku i usmeno ga prenoseći. Upotrebom ove reči kao prefiska. time nema ko da se bavi.šušrūşā . evo jedne sanskrtske mogućnosti: "dur" ili "dus" na sanskrtu je nešto loše i teško. bilo zbog neznanja. gurati se. velike i male vrednosti guru .laghutā . Bez dokumenata kao što je Rg veda i bez sanskrta. spevane na tzv."teško prebrodivo" što bi u to vreme bilo vrlo prikladno ime za veliku reku.bhārika . filološko .dijalog izmeñu učitelja i učenika guru . Ako neko želi da zna više o sopstvenim korenima i nije umeo drugačije osim jezikom da pamti. arhaičnom sanskrtu.poštovanje prema poštovanja dostojnoj osobi guru . "Dur . čamac. plovilo. pa ga prepravili ne može se pouzdano reći.bhķt . Guravah nisu tako naučili svoje šušruşāh. potraga za identitetom zbog ugroženosti identiteta. gurnuti gurati se. "Nau" ili "nava" je splav. izbegli prepravke i deformacije koje su kod drugih nastajale bilo zbog kvarenja jezika. Da bi "ružno pače" odrastanjem postalo labud. čuti.vartititā .težina i lakoća.samvadah . zemlja guru .slušati. poznat je i ovaj prethodnik sanskrta.poslušnost prema učitelju U vreme kada se znanje prenosilo usmenim putem.relativne vrednosti guru .nava" znači:. Čuh nedavno da latinska reč "Danubius" potiče od srpskog "Dan ubavi".lingvistička nagañanja mogu biti zabavna mentalna gimnastika.lāghavam . potiču iz trećeg milenijuma pre Hrista (po Indijcima. gavate gur. durnovitost. Nasuprot ovoj interpretaciji imena reke. one su mnogo starije) Zahvaljujući tome sto su zapamćene. od učitelja do učenika. Nažalost. ako je pažljivo slušao.onaj koji nosi težinu. naučio je napamet.učenik. kao dustabanlija. mora se okrenuti vedama. ali se iz njih ne sme izvoditi "zdravo za gotovo" zaključci.šişja .. gurate i gur. bez udžbenika i bez pisanja. pa bi uporeñivanje srpskog jezika s njime bilo značajnije od ovoga ovde što ja činim.teško svariva hrana guru .

rod. gurjate . guĦah gen (?) gunj gumno I. obmotati. makar neko bio povreñen i gurnuti nekog. gu. svojstvo. lanac. gudhita (tpp) . guñdžati gunñati guñdžah gunñanje. šest vrsta strategije kralja u spoljnoj politici: mir. gavate . mlaćen U RVK kaže se da je gumno "okolomašeno kamenom".zujanje.pokriti.uporno hodati u nekom pravcu. veza P.brašno P.prazniti creva guččhah "gučma" "govnati" I. guĦdakah . kvalitet. gurate . uzica. sa istom namerom.umotati. guĦdajati G. guvati . samleti I. gu. Predpostavljam da su za tu priliku oblačili nove gunjeve. kita. gurati se.svežanj. gundelj G. gudhajati i guĦŃh. podvoñenje pod okrilje jačeg kralja guĦakah . mrmjljanje. guĦŃhajati . što je u srodstvu sa gutom i gmdvom i sa: guñdžah iz sledeće jedinice. manevrisanje u cilju zbunjivanja neprijatelja. umotati.množenje. guñdžah .mleven. vrsta. kalkulator 125 . Na gumnu se mlati žito i razonodi. mrmljati. žagoriti I. guñdž. gudh.pokriti.izgovarano tihim glasom. gu.računaljka.povrediti (se) U srpskom jeziku očuvala su se sva značenja: gurati .hodati gur.uzdizati se. videćemo. guĦdajati . svežanj. smotuljak načinjen od trave U Timočkoj Krajini "gučmom" se naziva svežanj trave kojom se briše neka prljavština ili se otire znoj sa konja i krava.okružen. gunñano U RVK nalaze se još i: gundoriti i gundorenje gudh. snop. šaputati.G. guĦah . mrmljano. prah guĦdikah . guvati G. obući se guĦŃh. osobina. guñdž. stariji sede na kamenju i divane (i ova poslednja reč nije turska. zaštititi. rat. gudhajati . konopac. pokriti guĦd. guččhah .jedna nit preñe. čekanje. kasnije. žica muzičkog mstrumenta guĦā . naprezati se gur. smrviti. guñdžati . zaštićen guĦdita (tpp) .zujati. Dok mladež igra. napredovanje. venac.prašina. guñdžita (tpp) . žbun. da je i ona sanskrtska). gunthajati guĦd. vrpca.

nije povezao gunu sa grčkim genusom. Iveković: Indijska i iranska etika. s obzirom na uslove sveopšteg carovanja amoralnosti. Bude li mu. rektum. Samkhja se spominje u indijskoj literaturi pre Buddhe. tamas je nit utonulosti u materiju. Samkhja je jedini dualistički pravac u indijskoj filozofiji. duha.razum. znanje. Pojmovi. indrijāni pet čula i pet delatnih organa. Imajući u vidu indijski "ciklizam".igrati se. u prvoj polovini prvog milenijuma pre Hrista. nisu identični. što je jednako izgnanstvu iz "raja" ili dobrovoljno se staviti pod okrilje superiornog. anus 126 ugañati sebi guza i t sl. spadaju u vrhunske domet indijske filozofske poezije: "Kao što se igračica povlači čim gledaocima prikaže igru. godate . postaje muktih .Najstariji indijski filozofski sistem: sāmkhjah osnovao je legendarni mudrac Kapila . mahābhūtāni . kao "ibermenšu". to ni gurui ne znaju. Par samkhji čini njājah -logika. gudah . njeno ponašanje i ciljevi koje će sebi u životu postavljati. Sarajevo.igre prirode.pet velikih elemenata sa: tanmātrāh . ili bude li bio neposlušan prema guruima.. dve su solucije moguće: strpati ga u raketu i usrećiti Mesec. dobroti i miru. gde se opisuje odnos duha i materije (prirode).stvarnosti. putem potiskivanja radžas i tamas svojstava u korist satve.10 10 Prema Č. kojima se modulira kvalitet procesa promenom odnosa izmeñu prirodi imanentnih svojstava: sattvam radžas . jer su genima.individualna svest. zabavljati se I. koja se dalje deli na 23 psihofizička elementa i to: buddhih . godate gudah G.1984. prepoznatljivo po vrlini. ali su slični. neznanje. najpametniji..utroba. manah .pojavni psihofizički elementi."Ridi". Veljačić. ovo drugo je verovatnije. Čovek stiče slobodu spoznajom svoje prave prirode.. ali da li će se odlikovati moralnošću. gud. Svjetlost. Ime joj potiče od glagola: khjā. Ima indikacija da je Aristotel razradio logiku pošto je od Aleksandrovih generala dobio u ruke indijsku samkhju i njaju.. bio stran taj tipično ljudski napor. radžas je strastvenost koja zamagljuje uvide i podstiče delatništvo. Gurui genetike guraju da izguraju "ibermenša" iz epruvete. iz razloga naučničke opreznosti.um. nikad više ne izlazi u vidokrug duha. U njoj se vrši raščlanjavanje iskonskih datosti ili "toga tu" . Duh.nabrajati. Završne strofe Išvarakrišninih Karika.pojavna počela velikih praelemenata. Može ispasti da tip bude najlepši. . puruša. khjāti . a ona suzdržano "Opažena sam". crevo. važeće na planeti. Temelj učenja je: materiji je imanentno kretanje i promena svojstava duh je sākšin .posmatrač i kšetradžñah .tamas. kao i gunama. R.slobodan. čim prozre i odvrati se od līlā . tako se priroda odvraća čim se ispolji pred duhom. Svi fizički i psihički procesi odvijaju se preobražajem 25 tattvāni na potki od triju struna: trigunāh. Autor sanskrtsko-engleskog rečnika. duboko sam uverena. Osnovnom podelom razgraničava se duh-puruşah. imenovati te naziv sāmkhjah znači nabrajanje.poznavalac zbivanja na polju (kšetram) zbivanja. prepoznatljivo po zatamnjenju umnih sposobnosti.. što je jednako "zaokretu" i sunovratu demokratije u robovlasništvo. "ja". od materije-prakķtih. jer etički gen ne postoji. jer čim shvati: "Viñena sam". najsnažniji i sve drugo naj. Nije ni imao prilika za razvoj. gud. onaj što je "spalio" Sagarine sinove. determinisane performanse individue i. Satva je nit jasnoće uvida. ahamkārah . naj. Iz ovih razloga osmelila sam se da obadva pojma povežem u naslovu ove jedinice." "Duh tad ravnodušno kaže: "Video sam je". Osnovno učenje samkhje sistematizovao je i izložio u 70 strofa Išvarakrišna u delu Sāmkhjakārikāh iz trećeg veka posle Hrista. na 25 tattvam . sa teorijom nastanka univerzuma emanacijom i sa kosmološkom teorijom duhovnog osloboñenja. I on će morati da se trudi oko odnosa triju guna u svom karakteru. A meni se čini da nijedno biće nije od nje stidljivije.

gavate gudeti (uz gusle) gīr i gīrā govor garanam i giranam gutanje 127 . ličan.jedan od pet vitalnih vazduha koji se prazni kroz prdež P. prikrivanje guhinam . nagomilavanje trupa guhinam . gķnāti govoriti gķ. igravši se.svitac (sa skrivenom svetiljkom) P. beloglavi sup gķdhuh . girati rigati (ždrati) gu.gramzivost. ogluveti (?) guh. težiti za bogatstvom. gķdh. Zna se na koga se odnosi.prikriven. gķdh. čestar guhjā-dipakah (s) . guhati guşpitam i gulphitam gomilanje. intiman. gķdhin . igra se sa svicima".nevidljivi avioni nisu. (Rečenica je konstrukt sličan onome iz udžbenika za učenje stranih jezika: "Da li vaša sestra govori grčki? Ne. na sanskrtu bi bilo: "naragķdhuh gķdhan gardhajate". osim preko sličnosti predsedničko . dok se pomodno odenute parajlije besomučno zabavljaju na njegov račun.gramziti. prikriveno) gulphinī . prikriti. gķdhjati . ona ne govori grčki.sekretarsko . nevidljiv.nagomilavanje (u tajnosti.kīlah (sl) .avdja (sl) . zagluhnuti.hemoroid guda . kad glagol promeni vrstu: gķdh.dodijavši. zaglušiti. "biti zaguljen" nije retko stanje duha trpnog gologuzana. pohlepa gķdhrah .lešinar. tajan."Gudam godajetum". poigravši se "Ugañati svojoj guzici" . gardhajate . gķ. nagomilavanje gubinam guštara G. prikriveni objekti u saglasnosti su i sa ovom porodicom reči. gķdhjati gķdhjā gķdhuh gramziti gramzivost prdež G. sakriti.pentagonskih glava sa guzicom.armija. u potpunom je skladu sa sanskrtom. guşpitam i gulphitam .guda .sakrivanje. misteriozan guhad .zapaljenje anusa gulah . žudeti i. pak. NATO.pokriti. klitoris gulugudhā (pvp) . skriven.avadja guhine guhita guhjādipakaih godate". prevariti I. ali rado jede sir!") Guzica i njoj slični.šuma.glavić penisa. U nas. u guštari zagluhnut. maskiran. pohlepan "Ljudski isprdak (duhovna grdoba) gramzeći obmanjuje".pākah (sl) . guhati . guh. u bukvalnom prevodu na sanskrt glasi "Guhad . gķdhjā i gķdhnutā . varati. gūdha .obmanjivati.prikrivajući nedostatke "Prikrivajući nedostatke.gramziv. čuvati u tajnosti I.

vikati od radosti (glagol je u značenju: hodati naveden u jednoj od predhodnih jedinica) I. Jedinična matra ima dužinu trajanja kratkog sloga. sveta pesma ili poema u kojoj se izlaže neka doktrina. gutati.onaj koji recituje pevajući po zakonima metrike U RVK gajde se nazivaju i gadlji. razgaljivač G. gīr.dozivati. Da nije ometao. potpuno stran i nakalemljen na proizvod jednog duha. preklinjati. kompozicija u gajatri . neizgovoren Sve reči korišćene su u Rg vedi i drugim ranim delima.obraćanje hvalom. hvaliti. razvoj početnog sloga AUM od brahmana i dar bogova. uzdizati. Mnogo sholastike. gķnāti .vaĦas (sl) . mistično . Isto se dogodilo i sa praslogom. ne bi ni bio otkriven. Džajadevina.pevač P. ili stiha. izveštavati.erotska Gitagovinda. hvala. malo rezultata. gķ. himna. Hrišćanstvo je imalo muke da neshvaćeno shvati i objasni ispomažući se starogrčkun "paganima": Homerom. Stihu je davana prednost. stih. himnama hvale i zahvalnosti. slava.onaj koji uživa u himnama hvale (bogovi) girĦa (tpp) . sredstvo govora garaĦam i giraĦam .onaj kome su himne hvale namenjene (bogovi) gir . stoicima i neoplatoničarima. Kada se sa starozavetnog opisa zanatlijskog stvaranja sveta preñe na Jovanovo jevanjñelje."vozilo govora". Heraklitom. 128 .metru gājanah i gāthakah .rathah (sl) .progutan. gavate . čitalac mora da se pita otkud ovaj intelektualizam. amin i sl. u vreme kada je moć govora bila svetinja. gājati gājanah galiti.ždrati.vāhas (sl) . otrov P. pa je ideja imala vremena da doputuje. hvaliti pesmom I. gadljati. gadljati (u gajde) gajdaš. slogom AUM ili OM (A + U = O). gai. gāthin i gītin . gāthah .pesma. gir . Zna se otkud! Više od dva milenijuma dele Jovana jevanjñelistu od prve vedske himne.devī (sl) . gājati . Razležući se univerzumom. i prasak se posle nekoliko milijardi godina pretvorio u merijivi šum i uzrok smetnji prenosa nekih elektromagnetnih talasa. girati . koje počinje: ''U početku beše reč i reč beše u boga i bog beše reč. recitovati.pesma. slava gī . glas. osim što je uz ime Hristovo dodat grčki pojam logos. ispričati. gai. Nedavno nas je nauka obavestila da je uobličavanje univerzuma započelo Velikim praskom. Uz gajde. poučavati u stihovima i kad glagol promeni vrstu: gķ. izbacivati iz (kroz) usta gu.pevati. haleluja. objaviti. Kaljanina Gitagangadhara i sl. priprostog i lišenog svakog smisla za filozofiranje. razgaljivati(se). Vuk je stavio zvezdicu. u zagradi. Strofa ili padja je kombinacija četiri pada.piće. aplauz gīr . te se uporedo sa pesništvom razvijala teorija o pesničkim oblicima. Smatralo se da svaki ciklus univerzuma počinje zvučnim impulsom. gajdaš. govor. Ramagita.pesma.gutanje garah . kao na primer: Bhagavadgita.zvučati.G.boginja govora Sarasvati. reč gīrĦih (f) . gītā . recitovati po pravilima metrike. Sanskrtska literarna dela su u prozi: gadja i u stihu: padja. Stih je ureñen brojem slogova: akšarah ili brojem silabičkih mora: mātrā. sve je kroz nju postalo. himna gājatrah . Svako ko je pretendovao da bude ozbiljno shvaćen morao se stihom izraziti. da bude prepisana i neshvaćena. stoga njime počinje svako literarno delo Indije. prizivati. Pretvaranjem u višesložne reči osana. vrhunskim izrazom te moći. gīrā . Uzvraćano je poezijom.hvala. ona bejaše u početku u boga. himna. izgubio je izvorni smisao. i bez nje ništa nije postalo što je postalo". izgovarati. pesma. gadljar i svirati u gajde. najaviti. Platonom.

čuvar. kojom se svaki Indijac.zaprežna kola go . (f) .Krišnin deo neba (Krišnina "lokacija") 129 .plug go . sakupljati se.mūtraka . Kratki slog zove se: laghu . goşŃh. Mesec. Vķttam je strofa sa ureñenim brojem i položajem slogova u svakom stihu. marva goşu .rakşah .kulam .divljenja dostojni. zatvorio u pećinu i u svoje telo zarobio nebeske vode gauh (m) . Na primer. suštini boga Sunca." U RVK nalazi se glagol: galiti . stanovnik tog sela go .şŃhah. 3 stiha od po 8 slogova (novi ima 6 slogova u svakom stihu). goşŃhate . gradilo se kao klasično grčko i rimsko.kravarica gopita (tpp) . jedan od načina . kao krave.rasah .čeznuti i razgaliti (se). Surje: "tat savitur varenjam" "taj Savitur. očuvanje gopah .šālam i goşŃomah . go goşŃhī govedo gosti G.lak i dug: guru.ājuh (pl." "bhargo devasja dhīmahi" "da bismo božansko prozreli" "dhijo jo nah pračodajāt" "uvide nek nam podstakne.pastir go . generatoru života i svesti.gam (sl) .krava. obraća svetlosti.kşīram i go .cak isticanju kravlje mokraće".vo.) . Razvrstavanjem vrsta prema broju slogova u svakom stihu dobijeno je 26 klasa ili vķttāni. za stih od 26 slogova odgovarajući maksimum je 226.cak. sa ritmičkom smenom dugih i kratkih slogova. voda gauh (f) . zraci svetlosti radi kojih se Indra borio sa demonom Vrtrom. koji ih je.računanja sa razlomcima go -jānam .dugi slog traje dve matre. Sanskrtsko pesništvo. (osnova: go). na načelu kvantiteta. prikupljati se I. sloboda tvorenja stihova praktično je neograničena. gauh. pastir. Po starom gājatrī . sačinjena je drevna gajatri -mantra. poseban stih koji se čita cik . U praksi je korišćen daleko manji broj obrazaca u odnosu na moguće kombinacije. S obzirom na mogućnosti variranja distribucije kratkih i drugih slogova u stihu. boginja govora Sarasvati go .majka. svakoga jutra i večeri.zaštićen.selo na Jamuni u kome je Krišna odrastao. očuvan Evo kratkog izbora iz obilja složenica: go .poći u boj radi zaplene goveda.vithī .balega go .goveda. go . sve ono što se dobija od goveda go .zaštita.lokah .mleko go . staja za goveda go . zavisno od metričke istovetnosti. (m) . Ima ih tri vrste.metru.Sunce.sthānam. pa je broj kombinacija 26 = 64. u stihu od 6 slogova svaki može biti kratak ili dug. različitosti ili alternacije istovetnih stihova u strofi. gāvah (pl) . zaštitnik gopā .zemlja (krava muzara kraljeva) gopanam ."slično cik .kīlam .štala. Svaki metrički obrazac ima svoje ime.okupljati se.stado goveda. go .kķtam ."nebeska stada": zvezde. govor. rogata stoka. Savitru.

učen u štali". isto kao u prethodnom slučaju. uz žalosnu napomenu da su izvorna božanstva zamenjena semitskim više .ceremonija u trajanju od 6 dana koja se u doba Rg vede nazivala gavām . na običaj ljudi da se okupljaju u društvo go . (Brahmani su bili podeljeni na: 49 gotrāni sa izvoñenjem porekla od slavnih mudraca: Šandilja.vidžitin .paĦdita . gostiti se" i sl. Gore. U RVK glota je porodica. osuda bi se smatrala komplimentom. čeljad kuće. Da li se sme pretpostaviti da srpska slava vodi poreklo od ovog običaja ustrojenog pre rgvedskih vremena.şŃhī . predsednik skupštine go ."pobednik u štali".najvažnija osoba.šālā . go .porodično božanstvo gotram .go . porodično ime.vardhanah . go ."hrabar u štali". starozavetnim prorocima i borcima za hrišćanstvo? Substitucija bogova ljudima nije okončana. opet ostrvili. povodom praznika. goşŃhate (den) .sala za sastanke goşŃhe .pīthah .vratah . hvalisava kukavica goşŃhe ."puno goveda".postojan kao planina gotrika . pa je krava ostala i posle naseljavanja Indije najdragocenija. go . po svoj prilici.aranžman dopadljiv kravama go .şŃa. uz pojam gotram.sthiti . skupština.tram . čuvati i obezbediti joj budućnost potomstvom. a neki.māju . Ko bi. Dogaña se da posle posete nekih gostiju zaključimo da su se ponašali kao goveda.karman .sabirati. Stada goveda bila su najveće bogatstvo arja .şŃha. brdo kraj Mathure koje je Krišna podigao i držao na prstu da bi zaštitio stada. Prvobitna ekonomska i socijalna stratifikacija vršila se.muža. sakupljati go .poklon u govedima go .onaj koji muče kao krava (vrsta žabe) go . hvalisavac goşŃhe . u užem i širem sastavu.ono što se odnosi na neki skup ljudi.zajednica po krvi koju treba štititi. društvo. da bi tamo mogle na miru skončati.şŃhī-patih .şŃha.nomada.goveñi papak go . označeno je istim rečima kojima opisuje večernje okupljanje goveda u pleterom ograñenu i slamom pokrivenu štalu.sastanakradi konverzacije go . žena i dete.ajah. zaštita go . Prema rečima Indijaca jednu kravu može da pojede 20 ljudi za jedan dan.stomah i goşŃam .vrşah .jānah . Atri i td. potiču od sanskrtske oznake za govedo. porodica. roñaštvo. Kraljevi su. gaura kauri (?) 130 .dharmah . rodoslov. otud pojam gotram . spontano i neprikriveno parenje go .vo go . bez sanskrta.stanah .svest o poreklu porodice goşŃhī . mogao zaključiti da naši ''gosti.pragalbha . šta više.šaphah .) gotram . i jedna krava može da hrani porodicu 20 godina.skup. muž. partnerstvo goşŃhī i goşŃhika . pominje se porodično božanstvo.vime go .bandhah . obreda ili radi druženja.manje istorijskim ličnostima. Krava ima plemenitu narav i od nje se ništa ne baca.şŃhi .tarpaĦam .pleterom zaštićeno odmaralište krava."mudar.društveno vozilo go .onaj koji skromnošću podražava kravu go .samdājah .ponašanje stoke. Kašjapa. U Indiji. Okupljanje porodice. Ne znam da li su se posle razlaza u raznim pravcima neki od Arja oplemenili. pastire i pastirice od sedmodnevne olujne kiše kojom je Indra iskušavao Krišninu božanstvenost! go . ali znam da su Indijci predlagali preseljenje ludih krava u Indiju. kao i drugde. rasa.şŃhi . Gautama.devatā . Bharadvadža. rodaci. najsvetija životinja. izvodili poreklo od bogova. prema broju goveda u vlasništvu porodica.

gomilati grabežljivac grabež. dok je u sipskim rečima "b" očuvano.grahah (sl) . gķbhĦati grahītā grabhah zgrabiti.povezivanje. grob. što je još jedan dokaz našeg druženja sa sanskrćanima u davna vremena. uhvatiti.beo. vratni deo životinjske kože grīvā . osnova: grabhitķ) .čvor.demon Rahu koji pomračuje. svežanj.patetičnu hipotezu o poreklu Srba i Kaura od Kurava niko nije ozbiljno shvatio. zaplenitelj grahah . pomračenje. sve su to primeri Sapirovog "kako se jednim jezikom može misliti".zvono o vratu konja 131 . kakvim se retko koji jezik može pohvaliti.grabh. zaraditi. Sanskrtskom porodicom reči obuhvaćen je. upornost. zadnji deo vrata. (sl) . čuperak. dobiti.. resa granthih (m) . granth.grabežljivac. da se treba odreći svih stvari. grathanam . hapšenje. grabiti. hvatanje u mrežu. (sl) . žućkast. astrolog (ume da povezuje stvari) grabh. čvor na kraju odeće načinjen radi čuvanja para. saglasnost u mišljenju. što se njime podrazumeva da su Turci bili upoznati sa indijskim epovima.slatkovodna ili morska grabljivica (krokodil.uzeti za ruku u svadbenoj ceremoniji pakşam .Gandijevo: "Čvrsto se držati istine" grahanam . satja .aghaĦŃā (d) . guta. grbhnati i grah. dohvatiti se nečeg. grabh. ženidba. mesto planete u znaku zodijaka.rumen Nadam se da moju mitološki .. povezivanje više stvari na način da se teško mogu razdvojiti. tim pre. prihvatiti. čulo. upotrebljena reč.uzimanje u vlasništvo. grathnāti granthih granati se grananje I. razumevanje.gaura . razmatrati pāĦim .pripojiti se nekom krilu. oblačenje. Da je percepcija ono što čula "zgrabe" iz spoljašnjeg sveta. planeta. granth. pristanak. preduzeti nešto. da je ono što je shvaćeno takoñe "zgrabljeno".ruka. ."hvatač". dobija i sl. Sunce i Mesec.. sastaviti literarno delo. gķhĦāti . uhapsiti. grāhah . zglob granthikah . crvenkast. razumeti. pa se treba odreći vlasništva da se ne bi bilo grabežljivac. grīvah-vrat grīvā . da je vlasništvo "grabež". Od ljudi nikada ne treba previše tražiti. insistiranje na nečemu. zatvorenik. kasnije biva zamenjeno sa "h".povezati zajedno u pravilne nizove.narator. gomilati. poštovanje principa i dr. shvatiti. pa sve do onog koji ima konstipaciju Koren: grabh korišćen je u Rg i Atharva vedi. groblje G. izraslina.) P.grabežljiv. bledo . opljačkati. zaposedanje grabhītā (m. kita. grabhah .grabh.zgrabiti (rukom). ajkula i dr. posednik. oglobiti. kako to već u njih biva. grathnāti .. Pre će biti da su Kauri izvedeni od gornjeg prideva i njegovog korišćenja za opis boje kože "nevernika". onaj koji diži. partiji I.zatiljak. što smo ranije već spominjali. grīvah griva I. smisleno povezivanje reči I. prihvatanje neke doktrine i sl. organ percepcije: čula i um. plen. umrežavanje grathnah . uočiti.snop. započeti. grahin . mnogo širi spektar pojmova povezanih uočavanjem sličnosti u pojavnom svetu.

skup. glanih (f) . kathajati. izgledati kao Mesec Po mojoj oceni.mandalam (sl) . kad glagol promeni vrstu: glai . procesija i dr. vredati. Svaki autor sanskrtskoengleskog i svih drugih rečnika.predati se nekom poslu.engleskog rečnika navodi. makar bio Rus. ghaŃah . gharb. bez daljega. simbol kolebljivosti ljudskog uma. ghaŃŃate ghaŃŃah gatati gat G. Što su glava I maloumnost u istoj porodici nije nikakvo čudo. poput Mesečevih mena.zvuk kao što je: grgotanje. Ovoj pripada srpska reč: griva glauh glava G. ovakvih će primera biti još kadgod se srpski i sanskrtski sinonimi fonetski podudaraju.tresti. klokotanje.as. kako je već rečeno u uvodu. ghaŃ.. jer Šiva u svojoj kosi nosi. Nije retka srpska poredbenica glave sa Mesecom: glavonja ima glavu kao Mesec ili.grudva.osećati odbojnost prema nečemu. klevetati ghaŃŃ. kao što "i" postaje "j" (zato se "v" i "j" glasovi nazivaju poluvokalima.grumeni mesa žrtvovane životinje glau . glai. iscrpsti se. jer je ruskom: golova i srpskom glava mesto u sledećoj porodici reči.Autor sanskrtsko . biti uporan. nastojati. kolekcija.zvonce gharb. grgoljenje I. ghaŃikā .napor. uz Gangu i Brahmu. čim se nañe pred nekim drugim vokalom. glājati . društvo.u složenicama sa: manas . nastojanje. Ovde on navodi rusku reč: golova (glava) što se. u RVK pripadaju ovoj porodici reči.. vreñati. u sanskrtu postaje "v". ghaŃŃate .gat Povezujući reči ove porodice u smislenu celinu.glava. mesečev srp.obeshrahriti I. grumen. No. morao bi prethodno da savlada srpski. uz neke sanskrtske reči paralele iz grčkog. GLAS"gh" -kao g(h)rnacghaŃ.groktanje ghargharjam . moguć.um. izraslina gāvah (pl) . ghaŃŃate i ghaŃŃ.ekvator ghaŃŃah .postati. "smeje se kao pun Mesec". sve reči. latinskog i vrlo retko iz ruskog jezika. možda je pravilnije za nju vezati srpsko: gatati i druge njoj slične. umna depresija. od glave do glavonje. može pobiti. tandrkanje kola ghargharitam . (sl) .umor. gbarbati G. negoli uz kath. ghargharah .hodad 132 grabiti (hodom) . pa se od glauh (Ns) dobija glāvah (Npl). ghaŃŃate . pucketanje vatre. tvrdoglav i. maloumnost glauh (osnova: glau. tešiti. granica ghaŃā .. klevetati I.glapajati . tim pre što glas "u". gharbad . kako je napred učinjeno. dogoditi se. biti prikladan. potresati. gharagharah grgotanje. od gornjeg korena: glai) .

napasati pašnjak G. povici tuge i žaljenja.ghķ.Sv.dozivati. ogranulo Sunce. bojni poklič.buka.toplo osećanje. sunčeva svetlost gharmah . ghoşakah . ogrejati. u Suncu.sunčeva svetlost ghķnih . ghu. plamen. zaogrnuti nežnošću i grnac (zemljani lonac) u kome se nekada kuvalo jelo na ognjištu. gužva.vatra. Apolonije. ghumaghumajate (den) .vikač. za moje selo "lepše od Pariza".u RV: sve ono što je dobijeno toplotom ognja ili sunca ghķĦā . zaogrnuti ogranulo (sunce) ghķnih i ghramsah gharmah gorenje ghķĦā grnac (zemljani lonac) G. ghas. biljkama i dr. grmljavina ghoşanam . verovatno. vikati. Napomenuću tek toliko da je preseljenje obavljeno odmah posle Krišnine smrti! ghas. On je rado krao puter iz ćupova grnaca).kķtih (sl) gugutanje goluba ghumaghumāja G. ghasati ghāsah G. na primer. pašnjak ghasanam . Hrišćanstvo se ruga hinduizmu zbog svetosti krave a ne ruga se sebi što od ljudi pravi ovce. Pruža mi se sjajna prilika da pretke mojih seljana i svoje doselim iz Vradža u Vražogrnac i da im. Poslušne su i ne sumnjaju. preko Krišne. dan. ghuş.javna proklamacija.hrana. ghavate G. Videti u nekoj boljoj istoriji umetnosti: Ravena . dovikivati.žderanje. objavljivač ghoşah . rika životinja. telu. ghāsah . džigharti . ghumaghumāja. javno obznaniti I. ghu. ghoşati . Sunce ghķĦā . ognju. nežnost ili saosećanje za druge P.nežan. ghķ. gutanje Ovde nam nedostaju samo ovce sa pastirom ili: "dobri pastir sa pastvom". zemlji. milosrdan Sanskrćani su uočili opšte prisustvo istog prirodnog fenomena. ghavate . kome ni sanskrt ne može pomoći: vradžaghķĦā.sijati. Pokrajina oko Agre i Mathure u kojoj je Krišna odrastao zove se Vradžah.ghu . Bez sanskrta teško da bismo povezali: goreti. ghrĦin .zujati ghuş. objava 133 .zrak sunca. ghķĦah . Pastirima je lakše sa ovcama. proždirati I. povici gomile. džigharti goreti. toplote.toplota. ghoşati ghoşah iz grla (guše) vikati bučna gužva gamad gugutati pasti. sa ružnim imenom Vražogrnac. goreti I.gugutati I. uzdržaću se. ghu . pa ipak. ghasati -jesti.gorenje ghramsah . Čuli ste. izvedem poreklo od Višnua. livada. granuti.

ribanje. Na ovakva pitanja mogu se dati različiti odgovori. No. Zabranom da se ne sme misliti drugačije.zastrašivati kricima I. ghķş. a hrišćanstvo postalo multidogmatično. sa rezultantnim strahopoštovanjem tim pre i više.noć ghoram . sa crkvom i saborima. istrijavati se I. ghoratarah ognjem uništava svet na kraju ciklusa ghorarūpam (sl) . gharşati . ghuş. trljanje P. hrišćansko jedinstvo se raspalo. užas. Izgledi za sporazumevanje u hrišćanstvu isti su kao kod potomaka zakonite Sare i robinjice Agare. i scene ukrasio koloritom i mitološkim bićima iz judeo -hrišćanske imaginacije. niti 134 . osim u duhu dogme.zvučan Da bi se vikalo mora se biti grlat ili "gušat".P. izazvano je duhovno siromaštvo.izriban. istrljan. gharşati gharşah grepsti grebanje zagušiti. Apoklaptični Jovan. ako su uzročnici prirodne sile. grozota. osoba različita od jevanjñeliste Jovana. ghur. Paradoksalna situacija. četkati. ghorā . drobiti.poštovanost.ribati. ghurati . ghķşta (tpp) . pa ciklično poimanje vremena prilagodio biblijskom pravolinijskom shvatanju: samo jedan početak . goropad G. otrov.ubiti U sanskrtu nije rečeno kako ubiti. dok nam srpski glagoli daju odgovor na to pitanje.najstrašniji Šiva: u Bairava izdanju ognjem proždire leševe na lomači i kao ghorah. gharşah . strahota. ova porodica sanskrtskih pojmova tvrdi da ono što dovodi do osećanja užasa biva praćeno osećanjem poštovanja. mora biti da je nešto bio načuo o indijskim kalpama. ghuş. ghoşaĦa .odličan i vrio poštovan učitelj Osim što pokazuje otkud "goro" u srpskim rečima goostas i goropad.zastrašujuća prilika ghorādhjāpakah . ghoşati . magično oružje ghorah i ghoraghoratarah (sl) . U hrišćanskom svetu. u Panjčatantri: do krvi izgreban ghoram i ghorarupam gorostas. onda se otvaraju mnoga pitanja: Ako bog stvara svet iz ljubavi da li će ga iz mržnje uništiti? Kako se dogodilo da moćna volja božja biva motivisana slabašnom slobodnom voljom udeljenom čoveku od boga? Zar bog postoji samo zbog čoveka? Ako je bog stvorio svet ni iz čega da li će ga u ništa pretvoriti? Čemu Strašni sud ako je delima već sve presuñeno? itd.samo jedan kraj. kako je život jači od dogmatizma. mnoštvom odgovora uvećavalo bi se duhovno bogatstvo. Da je u pitanju neki drugi deo sveta. bez institucija za sputavanje religiozne i misaone energije. gde niko nikog ne isključuje. da paradoksalnija ne može biti: jedan bog sa obiljem monoteizama koji se meñusobno isključuju i jedan drugom rade o glavi. strahopoštovanje. Ako se neki deo sveta opredeli za tezu da iznad boga nema zakona i da sve zavisi od božje volje. Oni koji misle nedogmatično nazivaju se jereticima i sektašima. baš suprotno od onoga što se dogodilo u "paganskih neznabožaca": mnogo bogova sa obiljem politeizama i panteizama. gušati se G. dopunjeno meñusobnom mržnjom koja ne preza od zloupotrebe "Milosrdnih anñela". Završimo priču o guturalima prepoznavanjem sanskrtske imenice: kalpah u grčkoj reči: apokalipsa. odreñeni odgovori proglašeni su za dogme a sva druga mišljenja nazivaju se jeres i sektaštvo. ghoşati G. ghķş.

igrač igra. Podignutom nogom ti štitiš svesni i nesvesni poredak stvari. podignuta noga daje smirenje" Ili u Čidambara . Brahma. Spoljni rub prstena okićen je plamenovima. vizantijskoj crkvi izgrañenoj u vreme Justinijana. oko vrata ukroćene kobre. Prisvajanjeje utešno i iluzorno. umesto Hristovog lika nalazi se krst u krugu.kovaiu: "O moj bože.Hristu. čim zvučnim impulsom razbudi potencijale. Tako bog Višnu ima svoje avatare a Šiva 1008 imena. Osim jednoga. oponašaj Hrista. vatrom im razara obličja. scena se menja i raña dilemu: postoji li. ono se pojavljuje u superlativu: Ghora . isto misle i pravoslavni hrišćani. ili smo svi mi skupa deteminisani opštim kosmičkim zakonom. ali se nema mnogo argumenata kojima bi se oni mogli odbaciti. nadlaktice. on lako. sklopljena u trojstvo. zaista. za Šivin račun. deluje nedovršen i nedorečen. Obe u drugom planu. Tako je mislila Vizantija.tarah i ognjem pretvara preostalo u neuništivi pepeo nabijen potencijalom. Mesečev srp. a kad se energija potroši na dinamičnu igru i vreme univerzuma iscuri. ništa mi nismo biranjem izabrali. tvojom rukom u kojoj držiš sveti doboš. zaštita od šake nade. ostavili su za sobom mnogo primeraka Kosmičkog igrača. Sve svetove ti 135 . poput kupaste krune. raširene su sve do unutrašnjeg ruba prstena.ali. treba ga opisati.Šakti. sa najvećom kolekcijom u Madraskom muzeju. počinje novi ciklus i nastaje frenetična igra mnoštva željnog uobličenja. pre nego što kažemo šta igrač Indijcima znači. Za razliku od vizantijskog simbola. našeg života. nisu ni meni dragi. svuda od iste tvari. Kosmički igrač nije decizivan ni statičan. crux gemata. pojas. individuacije. slobodna volja. duh i materija zajedno. zatočenici našeg tela. od kojih su tri. Mladalački lik bogato je ukrašen nakitom: ogrlice. igrajući obavlja svoju kosmičku dužnost.sudija na Mikelanñelovom Strašnom sudu u Sikstinskoj kapeli. u jednome. Umetnici Južne Indije. U Unmai vilakkamu: "stvaranje nastaje od doboša. Svi oni nešto rade. osim pobožnosti koja je. bez prstena. Indijski um umeo je (um tome služi. Iz poveće daljine gledano. Hrist pristaje na raspinjanje. njegov univerzum pun je dinamike njegove igre. druge svetove i bezbrojne duše. jer ništa nije naše.sudija sudi. pozadinu i nosač centralne figure kojom se razrešava dilema: šta činiti u prstenu determinacije. slavni livci bronze. sve nam je dato i nametnuto. Mogu nekome biti ogavni i prsten i centričnost. sa bezbroj pojavnih obličja. Tek sa umetanjem igrača u prsten. on se javlja samo kad treba da nareduje i da kažnjava . stvara nove sinteze. Hrist . gde god da je ima.mumani . našeg univerzuma. kojom dotiče prsten. da nešto ume) da do mnoštva doñe razlaganjem i da iz njega birajući. narukvice. Hristocentričnost nije nova reč. Ganga. Demokratski establišmenti ponašaju se po istom obrascu. razdvajanja. U desnoj ruci drži doboš. Indija je. nanožice. on ličnim primerom ukazuje na opcije različite od raspinjanja. levom rukom pokazuje na levu nogu izdignutu iznad tla. Vitice kose vijore se i lepezasto šire od glave pa sve do unutrašnjeg ruba prstena. te onaj jedan.ghora . sa dvoslojnom porukom: Hrist centar i vladar univerzuma. naše planete. ti stvaraš i ureduješ nebesa i zemlju. razaranje od plamena. minñuše. Šakom desne ruke u prednjem planu u položaju: mudro poručuje: "Ne boj se!". pa evo mrvica od onoga što oni kažu. u visoko spletenoj kosi. reklo bi se po slobodnoj volji. Tamilski pesnici spevali su pre mnogo vekova pesme i poeme Igraču. našeg vremena. dok desnom nogom slama kičmu slepog demona Andhake. svi smo u istoj klopci. kod svih ostalih primeraka umetnici su Igrača smestili u prsten. Bog i njegova stvaralačka energija. Par ruku sa dobošom i ognjem obrazuju kosmički plan. i božja i čovečija. Oni su naša istina i sudbina. dijadema i okićen simbolima. mislila bogatije. u levoj plitku posudu sa razbuktalim ognjem. Jehovu neću ni da spominjem. iznad pastira i ovaca. prinesi sebe na žrtvu i stići ćeš u centar . Ono što ih dočekuje porukom: "Ne boj se" i pošto svako od njih odživi svoj vek. u apsidi. U već spominjanom ravenskom Sv. Šiva . njemu su nalik raspeće i Hrist .jedno drugo mrzi. Igrač ima četiri ruke. Apoloniju. sledeći u stopu svoje duhovne uzore.

" Ova misao Iše. New Delhi Na drugom mestu se Šiva obraća čoveku: U nesavršenom svetu čovek se raña nesavršen. apokalipsom. na ostrvu Elefanti. uveren u postojanje mnogo kola i puteva.sa političkom porukom: "I mi budem komandovat!" prevedenom na slatkopravoslavni jezik i bačenom svetu u lice iz tuñe "Atine" "Hristocentrizam kao osnova ustrojstva sveta" . svih onih koji su poruku shvatili. ili da je put jedan. Znanjem uništi slepilo duha. Dirigent je bio i ostao JHWH. tvrdi isto što i zakon fizike: Ep + Ek = E = C (konstanta) gde se indeksima "p" i "k" označavaju potencijalna i kinetička energija nekog sistema. isklesanom u steni.išvarah. pa je zato nespoznatljiv. Šiva mahā .filozofska misao. a kola su mnoga.u rupi je boravio dok mu je ateizam crkve u vazduh dizao . Iz osiromašenog i zbunjenog "Trećeg Rima" čuje tradicionalno zakasneli glasić iz rupe izašlog i podgojenog patera .budistička Azija zna da je cilj jedan: duhovni razvoj čoveka. Tri su milienijuma izmeñu Iša upanišade i moderne nauke. Otud centralni lik trojstva. Od punoće kada se puno uzme. nedaleko od Bombaja.za obadva nema mesta . Sagar Publications. ako je Ek = 0. Posebno mu je interesantan segment preklapanja dva kruga: sve je bez ikakve sumnje započelo prvom glavom svete knjige i mora se završiti poslednjom. Opet se svetski ucentrisala pragmatično . Iz punoće puno izvire. u slučaju iščeznuća svega što je indijsko. njime mogla rekonstruisati indijska religijsko . Tu je i 136 . impresioniran je "novom" tržišnom ponudom iz starih radionica i marketinškim olakšicama prilikom izbora ili jednog ili drugog centrizma .onako kako mi pravoslavni hrišćani svet siromašnih zamišljamo. nastalo u osmom veku. "Naivni i metafizični" svet Azije. pūrĦam evāvašişjate" "Puno je ono. ona može biti ili potencijalna ili kinetička (dinamička). Hinduističko . Najveličanstvenije vajarsko delo indijske umetnosti. jer se znaju putevi dostizanja savršenstva.joga . mržnjom zadojena i silom opijena. ti sve siromašniji. oslonjenom o tle ti nudiš pribežište dušama umornim od zakona.pod uslovom da se svi Azijati odreknu svih svojih puteva i prevoznih sredstava.transformišeš rukom u kojoj držiš plamen. slično onome što je Gandi rekao za Iša upanišadu. bog joge i zaštitnik asketa i jogina. Ajnštajn je pokazao kako se potencijalitet materije pretvara u dinamičku energiju na "ghoraghoratara" . uprkos dve hiljade godina hrišćanstva. puno ovo. Ne boj se. punoća opet ostaje. Šivatrimurtih . E je jednako Ek i respektivno. Njena uvodna strofa glasi: "Aum pūrĦam adah pūrĦam idam. Onaj koji pobuñuje i uvodi u igru da bi na kraju sve uništio. Ako je Ep = 0. O njemu je Andre Malro rekao da bi se. E je jednako Ep. matematičkim jezikom izražena. a da su putevi mnogi. Energija se ne može uništiti. kola su tvoja a tvoj i moj cilj je: ja sve bogatiji. mora sebe da obuzdava askezom i jogom uspostavljajući duhovnu ravnotežu. veliki delatnik koji ne sme samovoljom da prekraćuje prirodni zakon. nalazi se u hramu."11 11 Preuzeto iz: Ananda Kumarasvami: The dance of Shiva.način. azijski svet je zapanjen spoznajom nepromenljivosti hrišćanskog fenomena. Uvereni da se univerzum menja iz trena u tren. ili potencijalna i kinetička.amoralna i starozavetno – kapitalistička koalicija.troliki ili trostruki Šiva. Svojom nogom. Znanjem osvetljeni duh oslobaña se uloge igrača u razigranoj procesiji univerzuma. uzročnosti. Monoteistički svet zna samo jedno: put je moj. pūrĦāt purnam udačjate pūrĦasja pūrĦam ādāja. Tvoja podignuta noga daruje večno blaženstvo svima koji uz tebe prionu.

koji mnogo više "zna" od svih ostalih mudraca sveta. ni intelektualizmu skloni Azijati nisu u stanju da konzumiraju. Nema boljeg trojstva. I bog i višnji potiču iz rgvedskog panteona. kao trkači prepone. 137 . Putem glasila. Niko ne spominje da je Mojsije prvo ubio Egipćanina. i nismo nigde osim onih koji su svoj na svome. Njemu se ne menja carstvo zemaljsko za carstvo nebesko. Ne spominje se ni Ehnaton. koji nije od svetoga duha. On bi radije da bude spašen ovde. Suncu. U carstvo nebesko Srbin ne veruje i nema pojma da može biti spašen. treći put. To je ugaoni kamen zapadne naduvanosti preteranom individuacijom. religiji.rabinskih razloga i zbog nesrećne ljubavi. Prvi dogañaj se dogodio jer niko narod nije ni pitao. i za svaki slučaj. doktrinarnih nesporazuma.dogodio se iz istih razloga iz kojih mu se upravo dogaña ovo što mu se dogaña: geostrateško-politički ciljevi i interesi velikih sila. Nekada se ono što se dogañalo. na zemlji. Niko ne spominje da je JHWH bio izabran za jedinoga iz političkih razloga očuvanja identiteta i biološkog opstanka "izabranog naroda" Izrailja u moru civilizovanijeg okruženja. Duh se s duhom razumeo. Ne spominje se. Održavamo običaje. Gledano iz uglova učiteljice života. Hristu sve to. kakve blagodeti! . Otud razumevanje. a ne iz nekih filozofskih razloga razvoja religijske misli sa nižeg politeističkog na viši monoteistički nivo. srpski narode. barem što se Bgd . može čuti na RB 2. A gde smo mi. ili su ovce loše stado. reklo bi se da neće. Naš bog nema ime. dogañalo i u ime duha. stariji hiljadu godina od JH i tri hiljade godina od KGJ. i bez angažovanja KFORA i misionara pokrste. pa posle toga naredio: "Ne ubij" i da je neizmerno mrzeo Egipćane iako su mu život spasili i na visok položaj postavili. Tu je i prečista mati. to se ne spominje. Ili su pastiri loše obavili posao. "Svaka tica svome jatu leti!" Šta se o veri. bez oboženja. sa ispuštenom dušom. moja ljubavi? Svega smo se odrekli. ulepšava se semitska predaja.učenika" povodom "pālajati" centrista. od: KGJ + JIH + RSAP. makar reda radi. autentični upanišadski identitet. bez dovoljnog poznavanja naroda.. U istoriji se jedno-te-isto dogaña. on se zove bog. Većina ide u crkvu tri puta. Šta više. Osim toga. Ne kaže se da je sam tablice klesao a nama lagao da mu ih je bog dao. danas je geografija beznačajna. Pastiri boga mole da je ovih. sve višc. pa se mora malo pričekati na "prati . koja će se zdušno zauzeti kod dvojstva za grešnozačete i grešnozačinjuće. G. saosećanje i podrška iz Azije. Pravi hinduističko -budistički samnjasini. Epitet mu je višnji. dakle nije JHWH.hrišćanstva tiče. sve to odjedanput. Jungu = oboženje po J. Niti verujemo. Niko ne kaže da je Pavle. uz blagoslov rabina Savla i apostola Pavla. pogotovo oko vrlo važne reći "filioque". I. pokojnik se nosi u crkvu.uče ga da mu se sa primitkom hrišćanstva dogodio najsrećniji dogadaj u životu. jer može da izazove sumnju u originalnost prvog identiteta. no što je njegov sinajski JHWH. od koga je mogao čuti o mnogo boljem jednom bogu. od Karla Gustava Junga oni stižu do Jošue Isusa Hrista i laiku nude spasonosni udvojeni semitski identitet: individuacija po K. teško je prorokovati.Hristos da bi spasao "per se" bezgrešne hrišćane i "per se" grešne bezbožnike ukoliko se blagovremeno. Nekada je bila od presudnog značaja geografska blizina sile. osim nešto malo vedskog duha. na mnogo višem nivou apstrahovanja: atman = brahman. pravo brhadaranjaka i tripitaka ponašanje. jer se pošto-poto narod sada "pita" i po pitanju svih siledžija. Samo monoteisti tvrde da je monoteizam u prednosti nad politeitzmom. na nebesima. razvoj se odnosi na sredstva i metode osvajanja. Naročito su interesantni oni koji umeju da preskaču milenijume. uturio Stari zavet u bibliju iz rasno . videće se. šta će se silama sa istim ciljem dogoditi. Srećni dogañaj koji se već dogodio poodavno. crkvi može reći osim onoga što se. dva puta za života. Zna on da i pesnici i duhovnici moraju od nečega da žive. Toliko obilje istinskog dogmatizma. niti nam je do vere stalo. Pošavši unazad. nego tamo. Ne. da li je ispravno da bezbožnici prime hrišćanstvo pre hrišćana? Da li će. danas se dogaña u ime ljudskih prava. povodom krštenja i venčanja. ili neće.

što na srpskom glasi: "neuništiva (neskršiva) slava". održati kratak kongres o otadžbinskoj budućnosti. kružno kretanje čakra . Dokaz za srodstvo Indoevropljana indolozi nalazej u odgovarajućem grčkom izrazu (jer ne znaju srpski): "kleos aftiton".sličan točku.vartin (od glagola: vrt. centrirati se u centar univerzuma i iz sveg glasa celom univerzumu otpevati: "Ne boj se. Nisu nama strane i nedostupne duhovne vertikale. pripadnik neke grupe ili društva.".desna i desno . domen. svestrano. ne traži se samo ljubav. s obzirom na sanskrtski fundament jezika i na prijateljstvo sa Kinezima.dharah . kralj. čākrikah . Jeste da je komplikovaniji. "To se više ne radi!". opet kažem. grnčarski točak. imperator.raditi. opsenar čakra . on ne gubi svoje.ono što pripada točku ili kolima. nego tuñe. zbog Srba i bez Srba ne iščezne.vozač.točak kola. neko će reći. GLAS "č" -kao čuturačakram krug I. Uzme li se baš sve u obzir i razmotri sa svih aspekata. Najveći ideal Starih Arijaca "akşitam sravah".. drugar P. područje.pāĦih (m) . vremenski ciklus. seoski akrobata.leva talasanja.onaj koji ima za božanstvo točak bornih kola čakra . suverenitet. nego ugledanje na žrtveno jagnje."sa diskom u rukama". bolje nije ni zaslužila!" Ovo poslednje ponavljati kao refren.suveren. i nek izgubi. cirkularan čakrija . stalo mu je da se proslavi braneći pravdu. uz pratnju vokala. obrtati. mlin za ulje. sastaviti opštenarodni trubački rok-bend. onaj koji se vozi kolima. šest oblasti ljudskog tela ovako nazvanih u tantri.Semitsku svetinju retko koji Srbin da je video. Višnu čakra . grnčar. Budizam je vera budućnosti. Ako mu je do ičega stalo. ako svet ima budućnost.gatih (f) . jedinom nepristrasnom bogu uništavanja. biti. a kamoli čitao.rotacija. čakram (od korena: čar . delati) . Iz nje bi radije izabrao: "Oko za oko. Neka svako za sebe oceni da li je grčki ili srpski izraz bliži sanskrtu. putnik Složenice: čakra .onaj koji se kreće svuda neometano i bez prepreka 138 . A kad se vreme bude primaklo kraju.deva . kružan. vartate . sve dok univerzum.. "Šta mari!". Mirno sačekati do prestanka zavijajanja sloga AUM i izvršiti zaokret kosmičke uloge nebeskog naroda ka obnovi porušenog. ali ne mari. krug. a sve mu je manje do bilo čega stalo. ako je ono što dobija bolje i bezbednije! Ili se prikloniti Šivi. okrug. točak Sunčevog vozila. mnoštvo. postojati) . čakraka i čākrika .vrteti. jebo te bog! Kalijugi je došao kraj! I "neka je. Kažem: ako je neko sebi dozvolio da napusti veru svojih pradedova i drugima da mu koren preseku. kraljevstvo i dr. Srbinu bi najbolje odgovarala jedna stara kineska varijanta budizma svesti. oblast. Ovaj barem pošteno radi svoj posao i neće na Srbe krenuti u obličju Ghoraghoratare pre no što istekne vreme predviñeno za kalpljenje Srba u sopstvenu kalpu.kretati se i kķ . Višnuov disk. smiriti levo .

nije mi jasno zašto to nisu: kirkos i circulus? Krug srpskog jezika kao da je usput izgubio koren: čar i ostao pri korenu kr. pa su bile pravo uživanje za oko čakşuşja.obdaren sposobnošću viñenja Ništa bolje ne pristaje uz srpski glagol: čkiljiti od sanskrtskog: čakş. Mada su indijski kraljevi od detinjstva dobijali potrebno obrazovanje. Indijci nisu gajili iluzije o svetskim vladarima pa su čakravartine smestili u mitsku prošlost. desno. tri puta viša od konja ili slona kraj jastuka na kome stoji.čakra . u I v. čavrljati G. podupirati. opsenar (sa zmijama).suveren. nikada nisu išli zajedno. Tu.pojava. Na mermernom reljefu u madraskom muzeju dat je prikaz čakravartina onako kako je zamišljan relativno kasno. čuvati. bharati . u Parku Jelena. Zbog ograničenosti znanja. neko ko zauzima najviši rang. pre Hr.država (ili stanje: biti u ulozi univerzalnog imperatora) čakra . pokrenuo je točak prenoseći prvoj petorici učenika saznanja do kojih je u osami došao. posle Hr. Poslednji nemitski bio je Buddha. seoski zabavljač Autor sanskrtsko-engleskog rečnika. u Sarnathu.ljubavno čavrljanje 139 . a srušili ih do temelja monoteistički varvari. očito je da čakravartin nije smeo da vrti točak naprazno ili da mu točak kola "šlajfuje u mestu".pucketanje vatre čaŃuh (m) . čaŃŃati čagrljati. meñutim. desnom rukom dodiruje nebo koje ga zasipa kvadratnim novčićima (srpsko: "padaju mu pare s neba"). o četiri plemenite istine i o osmostrukom putu prosvetljenja.padati kao kiša i. "Tau dvau". što danas nigde nije slučaj.vartī (m) . no on se odrekao svetovne vlasti radi pokretanja točka moralnog zakona.održavati..pucketati (kao vatra) čaŃ. sina Dušjante i Šakuntale čakra . lep čakşuşmat (sl) . čaŃačaŃŃati (onomatopeja) .Bharatam i prvog čakravartina Bharate izvedeno od glagola: bhķ. čakş. čaŃŃati . kad glagol promeni vrstu: čaŃ. navodi sličnost grčke reči: kiklos i latinske: circus sa čakram.vartitā . Dominantna figura. čaŃajati . vladar čakre (oblasti) od jednog do drugog mora (Indija). v.prevarant. čaşte čakşuşja čkiljiti čakšire G.rogah . izgled. kako je ime Indije . čaŃačaŃa. nositi. levo. čakş. imperator. čakşuşja . U pozadini.slomiti. U RVK čakšire su označene zvezdicom. pod uslovom da je posmatrač bio čakşuşmat.uživanje za oči čakşū . dopadljiv. postati vidljiv. prizor čakşuh (m) .aŃah .oko čakşuş . mora da su bile veliki modni hit. buljiti I.pojaviti se. Iznad turbana ove dvojice nalazi se državni pečat jednak njima po veličini. Kušana i Gupta počev od 4. dharma . Što se čakšira tiče. Tu je i ogroman kompleks temelja grañevina koje su na tom istorijskom i svetom mestu podizali kraljevi dinastije Maurija. oko 5 v. čatačatajanam .prītih (f) (sl) .bolest oka P. čaşte (def) . i nalazi se u muzeju u Sarnathu kraj Benaresa. prikazana je raskošno odevena i urešena kraljica. piljiti. čakşaĦam . unapreñivati.prijatan za oko. razlomiti I. podizati. uočiti. pre Hr. počev od Bharate. Kruženje nebeskog svoda. kralj. prvi ministar i rizničar. Sunca i Meseca inspirisalo je Stare Arje da vladara svoje zemlje nazovu čakravartinom. čaŃ. pogotovo one sa nafaltanim i obešenim turovima. Najlepša skulptura Buddhe u ulozi pokretača točka zakona potiče iz Gupta perioda. ta dva.čakravartin. U čakravartine je ubrajano 12 prinčeva plemena Bharata. Iznad lakta desne ruke čakravartina nalazi se točak na stubastom nosaču.

osnaže svoje države. 140 čantrati .naljutiti se. čaŃukā . Moćnog demona u obliku bivola.čovek bio je za Indijce očit primer evolutivne strukturne promene. ljutina P. Tu je i čagrtaljka (ispravno. zvanog Kautilja. a ne čegrtaljka). Doduše. obavlja se radi obnove na višem nivou: smanjenje fizičke u korist povećanja mentalne i duhovne snage. označivši ih zvezdicama. čaĦ. pogotovo. bes. Šivine supruge. što dobro dode monoteističkim propagandistima da politeističke religije nazivaju prirodnim. besno. čaĦd. čaŃukā I. Ona je Mahišu najpre navela da se u nju zaljubi a potom ga ubila. da miš čagrlja u drvima. pa su bogovi udruživanjem energija stvorili ČaĦdu. bračni odnos. U njegovo vreme čantranje još nije bilo preovlañujući meñuljudski i. Ona se naziva i: Mahişa asura . Čanakja je učio vladare kako da. otac Čanakje. Plodnost je podloga i uslov dinamičkog zamaha kreativnost.Nandi. Slično ovome je i čavrljanje: "žene čavrljaju kao čavke". Poreklo nekih čankolizaca od Čanakje nije. spasavajući njegovu dušu zarobljenu u telu bivola."Teško dostupne". ne birajići sredstva.toplota. čaĦdašīla je strastven karaker. strastan čaĦdam (ind) . sitno znevlje. Odnos bik . koliko sam ja čula. Pod znakom pitanja je srodnost čanka sa čanakah.Žestoka. sa pežorativnim prizvukom i da ih srozavaju u idolatriju.drvena posuda za tečnost Simboli srpskog naroda srodni su svi. Mahišu. Takozvani idoli do te mere su obogaćeni simbolikom i smislom da se pred njima sve "neprirodne" religije (po kojima ispada da čovek nije prirodno biće) moraju osećati ubogim siromasima. po Vuku. što čine tantristi kundalini . čaĦdate . mada je razlika u nazorima velika. su imena boginje Durge . autora Arthašastre. svirepo Gornji srpski glagol Vuk nije uneo u rečnik. a sam nije upućen u stvari.zob. mogla je da uništi samo žena. pak. čaĦdate G.svirep. Uneo je. koju oni izražavaju mitski i metaforčno. čaĦati . u rečnik prideve: čandrijiv i džandrljiv. Ova ideja o kroćenju čulnih strasti saopštava odnosom ČaĦda Mahişa slično onome Šiva . u drugome. u indijskim hramovima. čaĦd. Vuk kaže da je čanak sa čančićima turskog porekla. Ko mi ne veruje. otud lingami.jogom.ponuditi nekome nešto I. nasilan. uništavanje. bez svirepog ubijanja bikova na koridama u cilju demonstracije čovekove premoći nad životinjom. grašak. umesto Šive. bez izuzetka sa sanskrtom."Ubica demona Mahiše". da kiša čagrlja po krovu.Durga.nasilno.mardinī . ČaĦdi je ime od milja kojim se oslovljava ljubavnica. čaĦakah . koja je pod ovim imenom predmet obožavanja tantrista. čaĦdam .čaŃakah . Slutim da je od ovoga dvoga nastala: šindivila. Razaračka funkcija para Šiva . čaĦda . da neko čagrlja kad pretura po sudovima. bez namere korenitog zatiranja seksualnih nagona. ČaĦdā i ČaĦdikā . čaĦakah čanak (?) čutura G. razbesneti se I. Iskonsku seksualnu energiju treba transformisati u energiju duhovnog prosvetljenja. neka nañe dva dobra vodiča pa neka ga jedan od njih provede kroz crkvu a drugi kroz hinduistički hram.vrabac U narodu se kaže. U prvoj će se naći usred ljudske drame.

Moralo se izmisliti bezgrešno začeće propraćeno ženskim. veština P. O onima koji izmeñu golih zidova čitaju samo jednu knjigu ne treba ni govoriti. Prirodno proglašeno grešnim pretvara se u bezgrešno činom svete tajne. pak. Neki davnašnji kastratori duha zabranili su sve osim reči.stvaralac sveta mora biti starac kome lepo pristaje nevina bespolnost. pa bogme i muškiin. čaturatā . čatur . Izaći na kraj sa bogovima ženomrscima nije lako. oštrouman. čatur B.patham . čantranjima."sa 4 vrata". mnogo kasnije. čamasah . čamasah kačamak (?) čutura (glava) (?) četiri I. U monoteizmima takvi obrti imali bi se smatrati: prvi neoprostivo bogohulnim. počelo da se koristi kukuruzno brašno. ne rekavši da reči imaju veću moć obmanjivanja od dela likovne umetnosti.preterano komplikovanim. okretan Da li se u srpskom iskazu "utuviti nešto u čuturu" glava metaforično naziva čuturom po sudu za vodu ili po sećanju na oštroumnost. brašno Lopar je služio i služi za iznošenje hleba iz furune. ne umem reći. Bilo je potrebno ili da se oni požene ili da preñu u bespolne spodobe. čaraĦa čarapa 141 .biće uveden u univerzum gde će naći monoteiste.ķča . čhamati -jesti.četvoronožac sa kopitama čatuş .i. čovek čatur . Arijcima su Dravidi ukazali na nepotpunost bogova muškog roda. Neprirodno sputavanje prirode izaziva seksualne revolucije. Što se. Otud Kama Sutra i bezbroj poema poput ove: "čandī .mahā . slično loparu. "Reductio ad absurdum" na ultramonoteistički način.pančašati".onaj koji ima četiri bika čatuh .vķşa . "500 stihova u slavu grudi strasne žene".šapha . Možda se uspomena na čamasah. vešt. simbol te žene je cvet crvenog oleandra: čandi.bistrina uma. slatkiš. i tu za Indijce ništa nije ostalo prekriveno velovima tajni.bistar. na filozofskom planu stiglo se do apstraktnog pojma srednjeg roda brahman.sa četiri stiha čatur .kona . drugi . Ovome ide u prilog sanskrtski glagol: čham. očuvala u kačamaku kada je. Ostali će goreti u večnom paklu. Zato bog . pirinčanog ili nekog drugog brašna.četvorougao čaturatā I. Na nivou religije bogovi su upotpunjeni boginjama.kuča . U Indiji je odlučivanje po principu ili-ili bilo nepopularno pa se postupilo po principu i . čatura i čaturaka . ljubavnog umeća tiče. kaša načinjena od ječmenog.dvāra . moraju se uvesti čuda božja i svete tajne kao osnovi vere.broj 4 Složenice od kojih neke imaju sličnost sa srpskim rečima: čatur .drvena plitka posuda kvadratnog oblika sa drškom upotrebljavana prilikom žrtvovanja some.raskrsnica četiri glavna puta čatur . U vreme moga detinjstva na lopar se istresao kačamak. Samo privenčani hrišćani bezgrešno seksualno opšte. boginja je kreativna energija boga. Tamo gde se neprirodnim supstituiše prirodno i čovek izoluje od prirode.

ponavljanje reči prilikom recitovanja veda. tradicionalni običaj kao osnova zakona. preporuka. slediti nekog. naredba. U njemu nije nikad i ničim ograničavana sloboda mišljenja i verovanja pa je bujao kao banjan drvo. oltar. čarčajati . zabavlja narod i mami pare koje kako doñu. delati. Sve nam je mnogo starije nego što nam se čini. bez sabora. prvenstveno duhovni. apsorbuje sve što se pojavi uživajući u bogatstvu ideja. slediti neki put I. sve ove reči potiču iz vremena Rg vede. praktikovati nešto. hinduizam je držao i drži na okupu zemlju najvećeg pluralizma na svetu. svirači i vrači lutalice sebe nazivali čaranah od čega su nastali: čaranje. veličanje P.približiti se. bez ikakvih nasilja. čarčah i čarčakah .kretati se. putovanje. praksa. Mislena imenica hinduizam. i ona u RVK obeležena zvezdicom. preduzimati nešto. āčar.glumac i pevač lutalica čaraĦatvam . stavljen u pokret. ognjem i mačem uništava jeretike i bezbožnike.profesija glumaca i igrača lutalica P.krug) . škola ili ogranak veda. bez religijskih ratova.ono što treba spominjati sa hvalom Crkva. G. okovi čārakah . post. čarati . alternacija recitovanja izmedu dveju osoba čarčanam .pomazivanje čarkķtih (f) (od korena čar i kķ. kao: čakram . ponavljanje reči u mislima. čovek roñen u noći bez mesečine (čandrah je Mesec na sanskrtu) preko koga je prešla mačka ili neka druga nečista životinja zbog čega se on celog života ne prihvata ozbiljnog posla nego luta od mesta do mesta. slava.G. anñeo. višnji. progresija.stopalo. organizuje sabore radi dogmatizacije učenja osnivača. ispravno delanje. kod nas se očuvala samo čarapa. lutanje."onaj koji zna i podučava ačarah". tako odu. čaraĦam .ponašanje.špijun. ačarah .špijun. moralno ponašanje Od gornjeg glagola sa prefiksom: ā nastali su. čārah . Iako neinstitucionalizovan. 142 . zatvor. naveden od strane nekog da učini nešto Od ovoliko pojmova odabranih iz mnogo veće porodice reči. kretanje. stub.onaj koji luta.hvala. postupati.pokrenut. starije i od primitka hrišćanstva. asocijacija čāranah . Vuk navodi reč iz Boke: čaratan. dobijaju se nove reči: I. uzdizanje. čāratha . bez progona. lutalica čārita (tpp) . čakķtja (tpb) . čarkķtih crkva G. greh. koren drveta. onaj koji inicira učenika svetom uzicom i podučava ga vedama Produženjem korenskog samoglasnika od čar u čār. učitelj. ponašati se. kandilo. dogme u obliku zvonceta blagovremeno svezuje deci oko vrata.ponavljati reči prilikom recitovanja veda I.rupam novo! Da li ''čarč" potiče iz istog izvora neka o tome sude Englezi. āčārati . pevači. čarati i dr. dobro ponašanje. Namani stara . Nije nerazumno pretpostaviti da su Cigani. čarč. bez intervencija "kultivatora" sa makazama. lutati. propis. nasilno širi veru uništavajući narode. slušati nekog. kretanje. I. i od Hrista i od starozavetnih proroka. bog. običaj. kompanija. upustvo ačarjah . vozač. Šta se dogodilo i šta se dogaña sa svetom apostolskom crkvom? Ona izrasta u moćnu ovozemaljsku instituciju. čar.

narod kultivator koji se bavi zemljoradnjom za razliku od nomada P.rad u kožarstvu čarma . čalati akcelerirati. Čarsañajah su osnivali trgovišta za razmenu proizvoda i gradove.parče kože čarma . povezivanje svih monoteista na globalnom planu u jedinstven skup sa najavom religijskih ratova -monoteisti protiv ostalog sveta.kožar. ako do njega doñe. Propast sveta. čarşaĦajah (pl) . čarv. brz. skretati od. Ne videti i ne uvideti na vreme o čemu se radi predstavlja najveću opasnost.kārah . zastraniti. fluktuacija. pod "k"). rastrojen.karaĦam .kartah . Njega će izazvati monoteisti zatrovani otrovnim mlekom monoteističke netrpeljivosti gde unutrašnja podela na vernike i ateistse nema značaja. Može i na protestantizam. vañenje očiju. Oni su mnogo dublji i potiču od davnina. neće izazvati ni šivaiti. čarşaĦi . opasnost.ubrzavanje. čarma (n) . takozvani ekonomski faktori jedini razlozi nesloge. biti konfuzan.sažvakan čarşaĦi čaršija žvakanje čarugdžija I. krvni neprijatelji: izgnanstva. uznemiren. čarvaĦam G. kultiviše. hitar.žvakanje P. potresati. Nisu naftovodi i prirodna bogatstva. Egzegeta predlaže da im ponudimo Hrista jer Hrist je jedino što mi imamo. U tom skupu nema pravoslavnih Slovena niti ih može biti sve dok sa Marksovog komunizma i Hristovog hrišćanstva ne preñu na tržišnu privredu i na starozavetni katolicizam. potresanje. delatan. čalah . klanje. veću od strateških namera i vojne sile neprijatelja. čal. čalati .onaj koji neguje. čaldosati G. ni zenovci. nestabilnost. Ima se utisak da impresije dublje od ponude Hrista ostavlja pretnja atomskom bombom. odstupiti od vrline I. ni tantristi. obućar Čarugdžija je u RVK opančar.kķşŃajah (v. obeležen zvezdicom. čarvita (tpp) . Ovo uslovljavanje služi kao dobar izgovor jer nije civilizovano javno se deklarisati kao rasista. pogibeljnost 143 .Vera -kazan u kome se ključanje održava tapasom izračenim iz netrpeljivosti i mržnje. čarşaĦi. Upadljiv je nov fenomen. čal. može i na islam. ni budisti.kretati se. Geografska granica Evrope duž Urala gola je fikcija. čarma-karanam I. ni ñaini. Nema boljeg primera za ilustraciju onoga šta ona može da učini od odnosa izmedu Srba i Hrvata: narodi istog jezika. zaokrenuti. ni višnuiti.čarsanajah su isto što i pañča . čarvajati . U RVK čaršija je obeležena zvezdicom. Pañča . čarvaĦam . ni taoisti.žvakati I.koža Složenice: čarma . Pravu granicu izmedu Zapada i Istoka povuklo je carigradsko anatemisanje u crkvi Svete Sofije sa početka proteklog milenijuma.

pomućena uma. jezik.nestabilan.drmusati. čapala . boginja sreće P. prikladan.pokretno i nepokretno čala . zadovoljstvo. voljen.nepouzdana žena. iskliznuće iz prirodnog toka stvari i odstupanje od vrline ne pripadaju više istoj porodici reči. No šta vredi o tome post faktum govoriti kad se više ne može sanskrtski misliti. a od ovoga imenica: čanas (n) uživanje.džanā (sl) . trenutan čapalā . čapalaja.ātman .munja. nelojalna žena.ačala .celer potekao od korena čal kako tvrdi autor sanskrtsko .omiljenost Latinsko: carus i italijansko: "cara mia" potiču od istog izvora. Samo sam od Torlaka čula iskaz: "Čaldosalo me nešto u glavu". omileo. "nisu sve koze na broju".ačala (udvojen koren: čal) . čala . čapalajati (den) . od nje glagol: čanasaja. uznemirenost... nestabilan. počev od instrumenata za merenje brzine pa sve do onih koji. čāmarikā I.žbun čāru čaroban čemerika P. nepromišljenost čapalā . onda su iz istog korena nastali i akceleratori. "). kurva P.indrija = čalendrija . nesiguran. S druge strane.čalā . haotičnog. čāruvī .brzina.navesti nekoga da postupi nepromišljeno I. poželjan i sve to skupa od korena: kan odnosno od glagola: kan.povoljan.munja. točak samsare čala . pokretljivost.ljupkost.prijatan.nestabilan. 144 . drag.nestabilnih. sjaj. Ovakvi se zaključci mogu izvoditi samo iz sanskrtske porodice reči u kojoj se sadrže naizgled kontradiktorna značenja za iste pojmove. pridev je nastao od korena čan. čanasajati (den) . boginja sreće Srpske poslovice: "Sve što je brzo to je i kuso" i "Sreća je slepa" (da ne kažem nešto gore).obratiti se rečima (srpsko -"zadovoljstvo mi je da vam se obratim. tresti: G. pomućenog uma Složenice: čala . kojim se čovek žali da mu nije dobro u glavi ili da mu. čāpalam . lepo pristaju za kraj "diskursa" o akceleraciji. nije izvesno da cipele proishode iz sanskrta. zatim pridev: čaniştha . pogibeljnost. uznemirenih čula Ako je latinski pridev: brz . kampate . lepota čārutvam .skrenut sa uobičajenog toka stvari. saglasiti se sa.engleskog rečnika. Iz istog razloga potrebno je da prode vreme ne bi li se sa nenadoknadivim zakašnjenjem uvidelo da ubrzanje nosi klicu propasti u sebi.biti zadovoljan.neprekidno u pokretu. prihvatiti sa zadovoljstvom.potresen. mesečina. čāru . ubrzanje. bar ne u onolikoj meri kako je to bilo sa opancima. opasan čalita (tpp) . kanati . brz. ćudljiv duh čala . zbunjen. ubrzavaju razvoj i izazivaju opasno skretanje od prirodnog toka stvari. Kasnijim pregrupisavanjem pojmova ovaj kvalitet je izgubljen pa brzina.lepa žena. čāmarikā . Slična značenja imaju i reči porodice nastale od glagola: kamp. Izvesno je da se od prelaska sa opanaka na cipele drastično povećava stopa rasta "nezaustavljivog razvoja". nepostojanost. I. nepromišljen. inteligencija čārutā .

i ubiti.misao. jer ova druga oznaka. četati ceniti. Uzgred budi rečeno. čikīşati P.gomilati. Taj reče: "Mamu mu jebem. "kako to da su nam crkve pune jevrejskih svetaca i proroka a nas bombarduju Čivuti?" Napravi čovek finu distinkciju izmeñu Jevreja I Čivuta. usmeriti um na nešto. bistar. činute . apsolut P. pogrešno shvate. procenjivati I. osvetiti se. nameravati nešto i či. imati nameru. zatim vrlo profitabilnim lihvarskim bankarstvom.poremećaj. on je poverovao u biblijsku priču o pometnji jezika na Vavilonskoj kuli (nastaloj zbog nomadskog osećaja inferiornosti pred veličinom urbane civilizacije) i krenuo da traži prajezik ne znajući ono što je Jadžnjavalkja znao da je slog AUM simbol a atman i brahman apstrakcije.uočavati.ātmane padam.inteligencija. srce. nagomilavši Ako Vuk kaže da je odrednica: Čivutin turcizam ja dodajem da su Čivuti zajedno sa čivutarenjem tako nazvani po gornjem sanskrtskom glagolu jer niko nikada nije video taj soj da kopa iako mu je JHWH naredio da se u znoju lica svoga hlebom hrani.znati od gornjeg korena: či. čitvā (pvp) . čit četati . svetiti se. ciljati na. mudrost četah (n. či. akumulirati. inteligentan. danju kopa i razmišlja o onome što je pročitao. misleće biće. zahtevati. kao što znamo. nagomilavati. pa. Čivuti su. čittin . a nije ni bilo poklonjenja triju mudraca sa Istoka pred kolevkom . Tako se dogodilo i sa ocem monoteističke generativne gramatike.svest. "Što ne bi moglo?" iznenadi se neznalica. Isti koren sa promenom vrste znači: G. sklon polemici polemike radi . ćifta G. razumeti. da bi konačno "najizabraniji" stigli do visina na kojima se sakupljaju najveće pare i sa kojih se presuñuje narodima i svetu.uočiti. čajate . potraživati. vitoperenje uma. fiksirati pogled na nešto. gledati na nešto kao na. pa tako shvaćeno raznose dalje kao svoje mišljenje. oni što imaju uza se srpsko: sebe ili se. ako treba. osećanja čaitanjam .to se zove "oštrenje pameti".čitva Čivutin. ima u srpskom jeziku pežorativan prizvuk.kazniti. to ne može!". u svašta upućen: večerom čita. odnosno sanskrtsko: ātman . duh. "Je li". procenjivati G. čit. dakle. onih koji bleje u njega. čittih (f) . osnova: četas) . deziderativ istog glagola glasi: čičīşati. Autor sanskrtsko-engleskog rečnika izvodi poreklo latinskog glagola: scio . Da bi se nagomilavalo basnoslovno bogatstvo i upravljalo svetom mora se znati skrenuti pogled sa deset božjih zapovesti na profit. reče znalica. činuti. duša četas . oni Jevreji kojih su se odrekli svi pošteni Jevreji. te da se dno bilo čega pa ni jezika ne može dohvatiti. Rasut po celom svetu on se svuda bavio najpre sitnom trgovinom po čaršijama. zato nema potrebe. "Zato što Srpkinja nema te pare". čiketi .inteligentan.sakupivši. univerzalni duh. kad bi moglo da se neka Srpkinja namesti na Olbrajtkino mesto pa da bombarduje Čivute!" "E. razumevanje. Pita mene jedan moj zemljak. uman 145 . reče.pričica nastala iz nezdravog uverenja monoteista da su u nekakvoj prednosti i da ceo ostali svet treba pred njima da padne na kolena. U društvu se našao i jedan od njegovih stalnih pratilaca. či. sposobnost razmišljanja.vikārah (sl) . Prvu prepreku postavili su mu povratni glagoli. U svojoj naivnosti mi verujemo da nam je po nekakvom automatizmu prijatelj svaki onaj koji razotkriva slabe strane svetske aždaje. um. Ne ume svako da poveže apstrakcije atman i brahman.

pričinjavati se G. čorajati . čint.misliti. gledati na nešto kao na čudo čitrīja.misao. zamišljeni dragulj koji ispunjava sve želje čintā . čumb.slikar čitrakam . pa se one neadekvatno ili opisno prevode. celivati . čumbati G. pa mesto za obožavanje sa žrtvenikom. zatim nadgrobni spomenik.maĦih (sl) . čitrajati (den) .razmišljanje čintā .vidan.poljubac P. Čaitjah ili čaitjam su najpre bile gomile kamenja naslagane radi obeležavanja groba.misaon Ako neko želi da mu se štošta i koješta čini i pričinjava neka što više razmišlja. danas one izaavaju čuñenje. orobiti nekog I. čorah i čurā . imati misao ili ideju o nečemu I. čitraja.poljubiti. na primer "Što cukaš toj dete. obespokojavajuća misao čintanam . ili "Momak je za toj da cuka devojke". Tu je presudan kritičar.nešto što je tek ideja. gde se upražnjavalo kultivisanje svesti. pomicati se unapred čur.biti iznenañen.kretati se. briga. čur. ukrašen bojama čitra . biti čudo. Retka je podudrnost izmeñu onoga što se umetniku činilo dok je sliku slikao i onoga što se gledaocu čini dok sliku posmatra. čitrita . čitrakah . premišljati.ukrašavati bojama.slika P."misao . čintajati činiti se.maja (sl) .lopov. čintaka . čitrajati crtati G.čopate G. čumbati . upadljiv. dodirnuti ustima I.poljubljen. nekada se u slikama uživalo. čumb. zamišljeno P. Doduše. višestruk Crtanje i slikarstvo spadaju u neobjašnjena i neobjašnjiva čuda. čitraja. čumbita (tpp) . i po svoj prilici ne mogu se ni naći. Postoje pojmovi za koje još nisu nañene adekvatne reči u evropskim jezicima. čopati .obojen. taj sve zna. plagijator 146 "ćorisati" ćopati cukati. sjajan. zatim budistička stupa i svetilište. U pauzama neka gleda TV. čorajati G.Vokabular sanskrta koji se odnosi na svest i mišljenje bogatiji je u odnosu na savremene jezike jer su oni bili u centru kritičke pažnje indijske filozofije. U Torlaka se kaže: cuknuti. nežno dodirnut Vuk navodi da se u Grablju kaže: cukiti umesto poljubiti ili celivati.dragulj". čintajati . obično ukopano u steni i ukrašeno zidnim slikama. razmatrati. čintā . čup. čumbah . čup. pušti ga nek spi". usmeriti misli na.krasti. čint. kao u Adžanti na primer. izazivati iznenañenje I. čitrījate (den) .

posipanje. čūşati . čolah i čolī . čūşjate .pričvrstiti kao krestu na vrh glave I. čūdajati (den) .čuperak kose na vrh glave čūlaka . čūčuka I. čūşita (tpp) . rasprašivati.posipati. zdrobiti čūr. čūrĦ. koren slonovog uva čūşaĦam sisanje. čil.kresta. čestitost.čūrĦam . čelam . Nikad gora! Svaki drugi u "vrlom" zapadnom svetu tereti se za kriminalne radnje. lopovluk i finansijske malverzacije. čūş. isisan čelakam G. zasipanje P. čūrĦin-pomešan sa nečim rasprašenim Opet kod Torlaka. Hrist je isterao trgovce iz hrama. Štapić stavljen meñu šake brzo se vrti po celoj masi da se brašno ne bi zgrudvalo. sušenje G. čūrĦajati . čilati . čorita (tpp) . čūrajati . čūdā . čūrĦajati G.P. kratak gornji haljetak jelek 147 .vidjā. kad glagol promeni vrstu: čūş.ukraden U Staroj Indiji je napisan priručnik za lopove: Čaurja . čūlaka čūdā čuljav (?) ćuba čurkati cucla. trgovci su se revanširali I isterali Hrista iz hrišćanstva. kada se u kuvane koprive doda kukuruzno brašno koristi se čurkalo (štapić sa tri izdanka na vrhu). Ukoliko se takav izdavački poduhvat planira treba ga realizovati na vreme dok je još u životu tekuća generacija svetskih lidera.obući odelo I. Današnji priručnik verujem da bi bio većeg opusa od Britanske enciklopedije. zasipati I.sisan. Ako je cucla zapadnog porekla znači da je iz sanskrta putovala preko Zapada nepotrebno.brašno.odelo čelakam.bradavica na grudima Kod Torlaka. sve što je bradavičasto naziva se čučulj. Tamo se amaterizam nije cenio ni u jednoj oblasti pa ni u lopovluku. dostojanstvo.jelek.mleti brašno. čūdaja. bilo koja rasprašena materija.sisanje P. laka proza čuranam . čučulj G. čūčukatā i čūčukāgram (sl) . Sve je na prodaju. Danas su I mislene imenice postale roba: poštenje. čūrĦ. čoşaĦam . Od njih treba sačiniti tim autora za izradu lopovske enciklopedije.osušiti se od unutrašnje toplote u bolesti koja isisava životnu snagu I.sisati. isisati i.

dopadati se. čhalajati šaliti se. za razliku od prenetog tradicijom. čhand. prekriti. čhalajati . krov kola.pokrivač. oblik. želja.pokrivač.pokriti. izmišljanje. varljiv 148 . Gotovo da smo ovim kompletirali srpska nacionalna obeležja. ćilime. šaliti se I. sakriti I. čhattrah . izvrtati smisao. "Ajdo da se uvijamo u čultarine". zadovoljstvo. prikriti. šala P.zavodljiv. udovištvo čhattra .obmanjivati. čhalaka .nosač suncobrana (kraljevskog) čhattra . pokrovce i sl. gubitak teritorije. čhanna i čhādita (tpp) . čhadajati čeznuti G. Tu su: svilen jelek. svrha. pogodno za himnu. čhalam . dostojanstva.dhārah . uzvišenosti) čhadanam . krov kuće čhattvarah . Jadžus i Sama . čežnja.back". 3 vede: Rč. čhal. učinjeno u skladu sa sopstvenom željom Pretpostavljam da se očuvala daleka veza izmeñu srpskih i sanskrtskih pojmova iz vremena kada se uživalo u upućivanju želja bogovima i s poverenjem očekivao "feed . smķtih.ono što uzima metričku formu. prerušen.pečurka čhattram . prividnost. nevoljno P. vojnička.bhangah . osnova: čhandas) . pokušati zavesti nekoga. prikriven Složenice: čhattra . suncobran (simbol kraljevske ili delegirane vlasti. štićenik P. ugoditi nekome nečim. razume se.protiv volje. krov čhadih (n. čhal. osnova: čhadis) .bites " i "beaters" po glavi. čultarine. nadmudrivati.uživati u nečemu. učenik. Danas se od ovozemaljskih bogova mogu očekivati samo "back . volja ātma .pokriven. čhad. čhand."uništenje kraljevskog suncobrana".kišobran.kuća čhāttrah-"zaštićen". šegačiti se G. GLAS "čh" čhattrah čhattvarah čador. šatra čatmara.Torlaci nazivaju krpe. opsena.želja.pojava. anarhija. čhadajati . namera. čhadati . zavarati nekoga čhandah (n.po sopstvenoj želji aččhanda (sl) .suncobran i opanci U RVK gornje reči označene su zvezdicom u zagradi Srećom da suncobran i opanci nisu više insignije kraljevskemoći pa se teško uočavaju gubitak teritorija i anarhija. nauka o metrici čhandah .čhandah (sl) . čatrlja G. znači ''Hajde da spavamo". plus čuturica.obmana. ččhandasja .upānahah = čhattropānahah (sl) .ono što se smatra objavom: šrutih. anterija i opanci.

zemlja. džagat (n. isturiti Najverovatnije je da su sa gornjim glagolom u srodstvu srpsko: hripavac. gamati .roñen.ograda. Nsg) . odsecati P. 149 . čhjati G.svetovi.sve što se kreće.izbaciti. UNIVERZUM džagatī (n.čhardih čardak I. živ Ova imenica data je samo zato da bi se pokazalo kako se još u vreme njenog nastanka znalo šta je bitna odlika univerzuma. razdeljen čerečiti kidati kidanje štaviti GLAS "dž" . čhidā .kretati se. postoji na.seći.deljenje (u matematici) P.kretati se. čhjati . Nsg) (po autoru rečnika nastalo udvajanjem korena glagola: gam.nebo i donji svet džaganti (n.odsečen. podeliti. čhita (tpp) .odseći. čhinatti čhida G. čhid. Npl) . čho. čhinatti . čhardis . hripanje. čhavih (f) i čhavī . Sanskrtska reč potiče od glagolskog korena: čhķd.presečen. gamati . podeljen Ovome se može pridodati: čho. čhardih (n. nastao od. uzrokovan. hrid i sl. čhavih I. za stanovanje P. sigurno mesto za prebivanje. Ndu) . jer se kod nekih glagola na taj način gradi prošlo vreme) .pokretan.čovečanstvo džagatī (f. prelomiti. Npl) . prelivati. čovečanstvo.ono što štiti kuću.sečenje čhittih (f) . čovečanstvo džagantah (m. Džagat je dakle uzrokovan i održava se kretanjem.kao džukac - džagat univerzum I. Po mome mišljenju ona je nastala od prideva: dža . održava se na i od glagola: gam. raskomadati I. životinja P. povratiti. ženka.pā (sl) . čhinna (tpp) . čhardajati . osnova: čhardis) .koža čhid. jezička odrednica sa smislom kome se sa stanovišta istine i nauke ništa ne može ni dodati ni oduzeti.uiuverzum. štiteći kuću Čardak je u RVK označen zvezdicom. džagat .

nascor . čovečanstvo. začinjanje džanakah . povezuje grčku reč: gaster sa džataram.stomak.začeti.koleno.predak. džanah . roñen Složenice: džāna .kretati se.padah . dovodi u vezu sa gornjim sanskrtskim korenom grčko: gignomai. pokriven džunglom) džaŃharam I. podanici.narod. šljiva džanarika u RVK obeležena zvezdicom. džanate . Srpske reči: začeće i žena srodne su sa ovom porodicom reči dok su čovek i roñenje bliži nekim drugim. džap. Indijska socijalna mikrostruktura obrazovana je po ovom kriterijumu. džanaka .stanovnik zemlje džanma . čovek. vaseljena nema više ni traga od kretanja.živo biće. otac džanakatā . uzrokovati I. Ovde spada. u opštoj upotrebi ove reči. stvoriti.maternji jezik . obrtati se).Ako je isto i sa latinskim univerzumom (verso . džapati šaputati 150 . džan. mesto roñenja. Pravo ime mu je "svekret". proizvodi. rasa. život džānuh (n) . želudac. džanma-jogah-horoskop Autor sanskrtsko-engleskog rečnika. te u njihovom prevodu na srpski: svemir.roditi.žena džaninih (f) . latinsko: gigno. doduše sa znakom pitanja.majka.krotitelj zmija džangala . džan. roditi. osoba. džanati.onaj koji začinje. unutrašnjost bilo čega Autor sanskrtsko-engleskog rečnika.roñenje džanih (f) i džananī .nāma (n) .pripadnost široj porodici po roñenju. naglasak je prenet na celinu.bhāşā . bilo koji kolektivitet I. džanati džanah džanih začeti čovek (?) žena želudac (?) G.neplodan (u smislu neupotrebljivosti. džaŃharam . ljudska zajednica. sveobuhvat. džangala džungla I. pañča džanāh = pañča kķşŃajah. genitus .kālah . džāĦgula .vreme roñenja džanma . Ova poslednja reč služi u mnogim jezicima za izvoñenje rodoslova što odgovara sanskrtskoj reči: džātih (f) . džanatā . genui. zbog svoje rodnosti. generacija. roñenje.začet.roditi se i genu . vasiona.očinstvo džananam i džātih (f) . uzrokuje džanita i džāta (tpp) .ime dobijeno na roñenju džanma .poznavanje otrova džāngulih (f) . narod.koleno P. stvoriti. kao i grčke: kosmos.

život. sve kao turcizmi što je dokaz više da vode poreklo od sanskrta. džabh ili džambh. duša. ćaskati. životni princip džīva . šaputati.živeti. Čjavanin medicinski priručnik džīva . džalpaka .jedan od sedam kontinenata sveta. džīvati .mrmljati. životne namirnice P. džambhah . džīv.uništenje života džīva .adžīva . sa džinovskom ružinom jabukom na vrhu od čijih plodova nastaju reke džambū . raspravljati se. džīvah . džambhah džakanje ždrelo G. džapin .ādhāra .kşetram . gajiti I.onaj koji šapuće molitve džambū jabuka I.šaputanje molitvi P. džīva i džīvaka . džalpah .ātman . izgovarati neartikulisane glasove.individualni duh. džalpati . ose sveta. džalpah čalekanje. Zemlja džīvanakam .mārgah (sl) . šaputanje G.hrana. džabhate . lekar džīva . postojeći.oživeti. negovati. Drvo se na latinskom zove Eugenia Iamboliana.put koji vodi svetoj jabuci na planini Ova jabuka nije učestvovala u prvoroñenom grehu."Davanje života".živ. džambū -ružina jabuka džambū . džandrljiv Vuk navodi: čalekati i čalekanje (larmati i larmanje). ćaskanje P.govor. džap."davalac života". džalp.ghātjā . džakati i džakanje. zdrav Složenice: džīva . džapanam . vitalni dah. vitalni princip 151 . gutanje Poslednja imenica podseća na ždrelo i još više na džambasa.dvīpah (sl) .široko otvoriti vilice I.dah . dok "hvali svoga konja". oko planine Meru.brbljiv. Indija. džagor i džagorenje. živo biće. dīivati džīvah džīvaka živeti život čovek G džīv.izgovarati tihim glasom.dža . postojanje. džapati . džīvajati .dānam . razgovor.život.svet živih bića i materije džīv .usta i vilice sa zubima. Ovome treba dodati i sledeće G.džapanam šapat. podržavati život. govoriti o I. kad glagol promeni vrstu: džīv. džandrijiv. Biće da na toj jabuci rastu zlatni plodovi a oko nje šeta devet paunica. mrmljati I.živ roñen džīva . oživeti i.

džukutah . biti zadovoljan. inteligencija. džūrjati uzreti.znalački i neznalački 152 . dozreti. džuş. pružati zadovoljstvo. zjapiti. džķmbhate (u vezi sa napred datim korenom: džabh) širom otvoriti usta. staračka nemoć džarantah . dobro došao Da srodnost nije nasumična potvrñuje nam pomenuti autor rečnika sa latinskim: gustus .starost. stariti džukela. nestajati.dugovečnost P. Blizu su Stari Grci sa: bios i Latini sa: vivus.uživati. džuşŃa (tpp) .zevanje. prijatan. džñānam . prijatan džķmbhah drombulja G.star. roñak džñānad . odapeti luk. ispoljavanje inteligencije džñātih (m) .inteligencija džñapatih (f) . ostareo.star čovek džarantika . pod znanjem podrazumeva se prvenstveno poznavanje upanišada i identiteta atman = brahman džñah .stara žena džaradaşŃih (f) . sećati se I.razumevanje. džķmbh.pas džur. ponašati se ljubazno prema I. širenje. džuşate .blisko roñaštvo. zevati.znanje. džāĦati džñānam znati znanje G. što verujem da nije ni slučajno ni beznačajno. razumeti potvrditi. cvetanje.dopadljiv. džukuta I. džuşate džuşŃih uživati uživanje G. rastopiti se I. biti upoznat sa. džarat i džaraŃha . trošiti se. džuşŃih (f) .džīva .mudar i učen čovek džñatā . nestajati. džaĦati . propao Autor sanskrtsko-engleskog rečnika. zadovoljstvo. propadati džķ. džuş.voljen. smrt I povodom života i povodom smrti srpski jezik se bolje nego ijedan drugi slaže sa sanskrtom.ljubav. dovodi u vezu džarat I grčko: geron i geras.ādānam . propasti. imati znanje. džur.stariti. raščepiti (se) nisu daleko od džķmbh.adžñānad vā (sl) . pucanje. ukusan.znati. prsnuti.stariti. predati se nečemu. džukac G. džñā. džķmbhah . džarana. džarā i džaranjā . razapinjanje Slutim da "razdrljiti grudi ili usta" kao i čepiti (se). provaliti se. služba P. milost. željen. voleti.ispuštanje duše. džaranti . džñā. džūrjati . svest. širiti se kao zvuk I.

znan. Katha.v. Mandukja i Švetašvatara. Kena. Većina filozofskih pravaca Indije zasniva se na spekulacijama i na iskustvu duhovnog života koje se sticalo praksom joge. Nekoliko upanišadskih misli naziva se: mahāvākjāni . do 6. To su: Brhadaranjaka. kosmičkog čoveka."ja sam brahman". Etimološki ekvivalent naziva: upa . Iz njih će se razviti najugledniji filozofski pravac Indije vedanta.veliki iskazi kao što su: "tat tvam asi" .sad je: pored -predano ."to si ti" i "aham brahma asmi" .duhkhadžña . U vedanti pod džñānam. najstarije su nastale pre Buddhe. podrazumeva se poznavanje identiteta atman = brahman. radi struktuiranja univerzuma: "jadžñena jadžñam ajadžanta devāh tāni dharmāĦi prathamāni āsan" ''žrtvom su bogovi žrtvovali žrtvi takva su drevna pravila bila" posle svesnog odustajanja od monoteizma.onaj koji poznaje nesreću i sreću P.sedeti. u širem smislu reči pod znanjem se podrazumevaju teorijske osnove bilo kog fiiozofskog pravca.ni . iskazom: "džane tapaso vīrjam" upravo se misli na sticanje duhovnih uvida doslednim disciplinovanjem tela i duha jogom. shvaćen Evo nekoliko iskaza iz velikih literarnih dela: "džane tapaso vīrjam" "žar (od napora) učenja je heroizam" (Kalidasa: Šakuntala) "sāmkhjasja jogasja ča džñānam" "samkhjom i jogom stiče se znanje" "budhirdžñānena šudhjati" "um znanjem pročišćavati" (Manuov zakonik) Posle rgvedskog negovanja kulta istine. Mundaka. ne drži mnogo do ovakvih tumačenja jer se u samim upanišadama koristi sinonim: rahasjam 153 . Profesor Hirijanna. Kraj veda. potvrñen. Kaušitaki.sukhadžña . analiza i sumnji. džñāta (tpp) . posle razglobljivanja Puruše. Prasna. Aitareja. Njih ima preko dve stotine. Upanišade i vedanta predstavljaju teorijsku razradu i logičku afirmaciju upravo tako stečenog saznanja. kao u gorenavedenom iskazu: samkhijom i jogom se stiče znanje. što će mnogo vekova kasnije Šankara stihom reći zašto je tako učinjeno: "na īšvarah džagatah kāraĦam upapadjate kutah vaişamja-naiķgķhnja-prasangat" "nije bog uzrok pokretanja univerzuma zašto? Zbog iskonskog spoja nepravde i surovosti. Iša. pre Hr.antah. Taitirija. meñutim. Nazivaju se i Veda . znanjem. Čhandogja." indijski rišiji počinju da se bave sintezama. Kako su oni to činili i do čega su došli sačuvano je u upanišadama.

kojim nezamislivo postaje zamislivo. sve želje. Usmerimo naše najdublje želje na otkrivanje atmana. Adžatašatru Ašvapati Kaikeja. veći od neba. svemu je ono najintimnije sopstvo.. je ovo bilo u početku. Švetaketu. "Počnimo od sna. manji od zrna prosa. on je s one strane reči. Narada i dr. istina.." "Molim te... kojim nerazumjjivo postaje razumljivo?" "Kakvo je to znanje. oče. ono što je ova tananost. manji od zrna slačice. Svaka osoba je ono što je njena želja. to si ti Švetaketu.. to je istina. London. um umoran od lutanja spušta u svoj atman. Agni. moglo tako biti? Kako bi se iz nebića moglo roditi biće? Iz samoga sebe biće je iznedrilo univerzum i proželo sve u njemu. Uddalaka reče Švetaketuu: "Kao što se.Indra. sve mirise i ukuse. Naša najdublja želja u ovome svetu je ono što će oblikovati život koji će doći. od sveobuhvatnog bitka. tako je govorio Šandilja. brahmani Aruna. da nadeš učitelja jer niko u našoj porodici nije bio brahman samo po poreklu. 12 Eknath Easwaran: The upanishads. što znači da je učenje u početku prenošeno samo doraslima da ne bi bilo loše shvaćeno ili zloupotrebljeno. um u dah. ono što je ova tanana nit to je istina.. onaj koji je bio presudan za odreñeni odlomak teksta. manji od zrna pirinča. jer ono po čemu se oni razlikuju jesu samo ime i forma a ono što postoji to je glina. Svi izvori uporeñivani su sa "etalonima" : S." "Molim te. Kao što pčele sisaju nektar iz bezbroj cvetova i prave isti med tako da nijedna kap ne može reći: ja sam od ovog ili od onog cveta. zatim u izdanju Arkana. to je atman. svetlost. pojavljuje se i boginja Uma. Sva bića izviru iz njega. umorna od letenja. naveden je u fusnoti. "Čini se da si ponosit zbog učenosti". mudraci . manji čak i od jezgra zrna prosa. bez drugoga i iz tog nebića da se rodilo biće.. Šivina supruga. čovek sa taljigama Raikva. svemu je ono unutrašnja suština. dah u oganj. oče. mili. to je atman. "Da li si pitao učitelja o duhovnom znanju kojim nečuveno postaje čuveno. upita sin. njegov sin Švetaketu. Šandilja.Jadžnjavalkja. njegov sin Uddalaka Aruni. po jednom grumenu gline može znati sve što je načinjeno od gline. Tako je govorio Šandilja. tako mi putem duhovnog znanja saznajemo da je ceo život jedno. Kada je napunio 12 godina otac mu reče: ''Vreme ti je. sav je svet od njega. U nastavku dati su kratki izvodi iz nekoliko upanišada. 1988. veći od svih svetova. jedno." Švetaketu je otišao učitelju. Šta se tada dešava? Dokle god je čovek utonuo u san bez snova on je jedno sa atmanom mada o tome ne zna ništa. tako se isto. sat. reče Uddalaka. pouči me više o tome. On se može otkriti čistim srcem "on je život. Čhandogja upanišada12 Šandiljina mudrost: "Ovaj univerzum proishodi od brahmana i vraća se u brahman. Taj atman boravi u mome srcu. otkud je. to si ti. U stvaranju upanišada učestvuju mudri i misaoni ljudi iz svih društvenih staleža: kraljevi Pravahana Džaivali. i sa indijskim izdanjima upanišada na sanskrtu. 1953. Njega ću ja dostići posle smrti moga ega". on je njihova kuća i njihova snaga. Pouka Švetaketuu: Švetaketu je bio Uddalakin sin. uzalud traži mesto za odmor i spušta se najzad na svoju granu. dolaze da uče novo znanje od onih koji su ga kreirali ili su u njega dobro upućeni. "Hoću. Radhakrishnan: "The Principal Upanishads". sve je brahman. to je sopstvo celog ovog sveta. oče?". prostor. Taj atman boravi u mome srcu veći od zemlje. Zato ničeg nema što ne potiče od njega. mili. Od bogova samo Jama daje poduke mladom Načiketasu. asat. pouči me više o tome".. reče Uddalaka. štampano prvi put u Blue Mountain Center of Meditation 1987. Samo biće. 12 godina izučavao vede i vratio se kući pun ponosa zbog učenosti. mili. Sanatkumara. je ovo bilo u početku. mudra mlada Gargi. ostali .." "Hoću. bez drugoga. on nadahnjuje sva dela. mili. to je bitak. Mi kažemo on spava ali on boravi u atmanu. mili".tajna. Ali. sva stvorenja mada su 154 . Zaista. jedno. mili. Neki kažu samo nebiće. Vaju. manji od zrna ječma. mladić Satjakama sin služavke. oganj u bitak jer nema ničeg što ne potiče od njega. Kad čovek odlazi sa ovoga sveta govor se povlači u um. on je radost. Korišćeni su razni izvori. Kao što ptica. London.

Švetaketu. mili." Naradino usavršavanje: (Narada je jedan od deset Brahminih sinova roñenih iz glave. polja. oče. reč i delo. nema propasti za unutrašnji trezor koji je stvarnost i istina. Nema ničega što ne dolazi od njega. U čistom umu boravi svest o atmanu." "Slomi jedno. čuje izdvojenost. Strah od smrti nema pristup u unutrašnji prostor." "So je svuda. Ljudi misle da u svetu mogu dostići slavu posedovanjem krava. pouči me više o tome. zdanja. konja. svemu je ono najintimnije sopstvo. smrti. "Kao što se reke." "Ta skrivena suština koju ti ne vidiš. Sve to nije mi pomoglo da spoznam suštinu. ono se mora iskustvom ostvariti. Onaj koji čezne za konačnim slep je za suštinu i živi u ropstvu." "Slanog. ono je atman. "Ne vidim je. ono je atman. Onaj koji meditira o bitku. gospodine. Šta vidiš?" "Ništa." "Probaj po jedan gutljaj sa svih strana suña da osetiš kakvog je ukusa. pouči me poštovani. oče. vrhunsko sopstvo. "Stavi ovu so u sud sa vodom i donesi ga ujutro. šta vidiš?" "Seme. Donesi mi plod njagrodha drveta" "Evo ga. taj je slobodan bez obzira gde se nalazi i kuda odlazi. sopstvo. Beskrajno je izvor radosti jer ono ne podleže promeni." "Čeznem da spoznam neograničeno." "Znam četiri vede. poštovani?" "Od svoje sopstvene slave .. prostor i energija. Izumeo je vedsku vinu. on je u svetu ograničenog. On je glasnik izmeñu bogova i ljudi i rado izaziva neslogu meñu njima da bi se neka dilema razrešila preciznijim formulacijama. bitak slobodan od starenja. to si ti". mada se čini da je mnoštvo. fine umetnosti. reče Uddalaka. ime i forma. stih i meditacija. Tamo gde je svest o atmanu neprestana. on ne zna ništa drugo nego samo beskrajno. Narada pristupi mudrom Sanatkumari i reče: "Molim. ritualno umeće. Sama. Nauči me kako se ona prevazilazi. ono je bitak. oganj i vazduh. zna izdvojenost. Jadžus i Atharvu." "Molim te. ono je istina. U njemu se nalaze nebo i zemlja." "Hoću. Kontroliši čula i pročisti um. utapaju u okean. Za onim koji se u tome prostoru nalazi mora se čeznuti. oče. Izučavao sam gramatiku. izlazi izvan sveta propasti i smrti. Ono je jedno.jedno. izvan sveta pojedinačnog u kome caruje briga. To je grad brahmana. on ne zna za smrt dok telo umire. mili. iz nje izrasta džinovsko njagrodha drvo.. sloboda dokrajčuje ropstvo a radost patnju. munje i zvezde. to si ti.. Zato traje neograničeno. gospodine. "Gde je so?". Onaj koji meditira o bitku vidi bitak u svemu i raduje se u bitku. sve to dolazi od bitka.ne. oče. upita otac. ono je najintimnije sopstvo. ono je atman. lotos srca. Sunce i Mesec. reče Uddalaka." "Prelomi ga. on ne vidi ništa drugo. znam epove koji se nazivaju petom vedom. to si ti Švetaketu. ne ni od toga. ja to ne nazivam slavom. vatra i voda. "imena konačnih pojava i stvari. Rč. Tamo gde neko vidi izdvojenost. Ali. Nema ničega što od njega ne potiče. to si ti. um i volja." "Od čega beskonačno zavisi." "Kad neko spozna nedeljivo jedinstvo života on ne čuje ništa drugo. poštovani. pouči me više o tome. Svemu je ono najintimnije sopstvo. Švetaketu. Ono je istina." Grad brahmana: U gradu brahmana je tajno skrovište. Unutar tog skrovišta je prostor a unutar tog prostora ispunjenje svih naših želja. logiku. fiziku. astronomiju. pouči me više o tome. čak i dresuru zmija.. 155 . ono je istina. vrlo sitno seme. svemu je ono najintimnije sopstvo. reče Sanatkumara. to je sopstvo. Prostor unutar lotosa srca je beskonačan kao i prostor izvan njega. to si ti Švetaketu. matematiku. atman. mili". On vidi atman u svemu i dobija sve. Nema ničeg što od njega ne potiče. ekonomiju. tako sva stvorenja gube izdvojenost kada se na kraju stope sa jednim." "Hoću mili". Znali mi ili ne znali spoljni svet. postaju jedno s njim i zaboravljaju da su nekada bile pojedinačne reke. Onaj koji meditiranjem iskusi bitak otkriva da sve u univerzumu. to si ti. to si ti. i ostvari ga. smrt i roñenje. Čuo sam od duhovnih učitelja da onaj koji je spoznao atmana prevazilazi patnju." "Molim te. Izgubljen sam i ophrvan patnjama." ''Sve što ti znaš to su samo reči". ne znaju da su to jedno.. jer tu jedna stvar zavisi od druge. Nema ničeg što iz njega ne proishodi. mada je mi ne vidimo. "Molim te. on se ceo već sadrži u unutrašnjem prostoru srca. Samo je beskrajno potpuno nezavisno. ono je vrhunsko sopstvo." "Reci mi šta znaš da bih te podučio onome što je izvan tvoga znanja. Bezgranično je s one strane smrti. konačno ne može da izbegne smrt. tekući na istok i na zapad. vrlo sličnu srpskim guslama. to si ti. oče. Tako je i ono unutar svih stvari iako ga mi ne vidimo. On ne poznaje vreme dok telo stari. Ono je istina." "Hoću. o atmanu." Mladić postupi kako mu je rečeno.

onaj koji se kreće po Nebu. meñutim. njega mogu dosegnuti samo oni koji sebe podvrgavaju samokontroli i čistog su srca. Tom prilikom Pradžapati otkriva Indri istinu do kraja: "Unutar propadljivog tela boravi nepropadljivi atman. vrati se bogovima i reče: "Nisam uspeo da razjasnim o kakvoj se prikazi radi. ti. upita ga brahman. Oni. onaj koji se identifikuje sa telom ne može da izbegne bol i zadovoljstvo. čuje. U njemu su sve želje ispunjene." "Dobro razmišljaš". "Imaš pravo." Vratio se Pradžapatiju i izložio mu svoje sumnje. onda ja ne vidim da ovaj nauk ima bilo kakvu vrednost." "Dobro". trijumfujući zbog pobede brahmana. ali ne učini ništa. On zna da je atman to koje vidi." Tako je govorio Pradžatati. uobraziše da su je sami izvojevali." Tada se bogovi obratiše Indri rekavši: "O.. tvoje su misli jasne". utvrdi šta ovo može biti?" "Hoću". Telo je podložno zadovoljstvu i bolu. od tudih želja. i otišli. to sopstvo je brahman. utvrdi ti o kome se radi. paralisano kada je telo paralisano. oseća. nazvan istina. misli i da su čula njegovi instrumenti. Oni koji odlaze sa ovoga sveta ne saznavši ko su i koje su njihove istinske želje. gladi i žeñi. Onaj koji spozna i ostvari to brahman dobija sve svetove i zadovoljava sve želje. ali. misleći: "Naša je.duh drveta)?" zapitaše se i rekoše Agniju: "O. reče mu Pradžapati. Trideset i dve godine su njih dvojica naukovali i shvatili da je sopstvo isto što i telo.o Indri i Viročani: Indra i Viročana (jedno od nižih božanstava) pristupiše Pradžapatiju sa drvetom za potpalu u rukama. za njih nema slobode ni sada ni posle.bolova. reče ovaj i jurnu prema njemu. tako je govorio Pradžapati. "ostaćeš kod mene još pet godina. Onaj koji sebe vidi u svim stvorenjima boravi dan za danom u svetu brahmana. pobrkali su sopstvo i telo. vajkao se Pradžapati. mrtvo kada je telo mrtvo. a Vaju odgovori: "Mogu da odnesem svaku stvar sa zemlje. U tom stanju vezanosti atmana za telo on zna da je utelovljenost privremena kao što je vo privremeno upregnut u kola. Ovde. gotovo sveznajući. na svoj način došao do sličnog zaključka: "Ako je sopstvo slepo kada je telo slepo." "Kakva je moć u tebi kad si toliko slavan?" "Mogu da spalim sve na svetu. meñutim." "Kakva je moć u tebi kad si toliko slavan?". skrivenom u srcu. ti. reče mu praotac i zadrža ga još 32 godine kod sebe. u svetu. Brahman ga upita: "Ko si ti?" "Ja sam slavni Vaju. pak. brahman. sveta moć. praocu ljudskog roda. zaista. ova pobeda! Naša je slava!" Brahman." Brahman stavi slamku pred njega i reče mu. razumede o čemu se radi i pojavi se pred njima. Onaj koji zna da on nije telo prelazi s one strane zadovoljstva i bola i obitava u večnoj radosti. Ova dvojica ništa nisu shvatila. pa se njihove želje nikada ne ispunjavaju. Ponovo uznemiren sumnjama on se vraća i po treći put. zavise od mesta gde su se rodili. Postupak se ponavlja još jedanput te za vreme dopunskog školovanja Indra saznaje tajnu o spavanju sa snovima i bez snova. oni nisu znali ko je ono. u stanju spavanja bez snova spavač nije svestan ni sebe ni drugih. govori. Indra je. Ovo stanje je vrlo blisko utrnuću te u tom učenju ja ne vidim nikakve vrednosti. želi samo ono što je stvarno. od svog komada zemlje. što je bio znak da su njega izabrali za učitelja. obrativši se praocu rečima: "Poštovani. sveznajući Agni. Besmrtno i neustrašivo. Vaju. Ustoličen u miru on se izdiže iznad telesne svesti ka svetlosti sopstva. "Kakva je ovo spodoba (jakša . ako je sopstvo hromo kada je telo hromo. Sopstvo. Obožavajući to brahman bogovi su zadobili sve svetove i zadovoljili sve želje. Priča o Pradžapatiju. "Spali to!" Agni navali svom snagom ali ne učini ništa i vrati se bogovima rekavši: "Nisam uspeo da razjasnim o kakvoj se prikazi radi" Tada bogovi rekoše Vajuu. atman. Kena upanišada Brahman je izvojevao pobedu za bogove. s molbom da im prenese nauk o istini. reče ovaj i krenu na njega. Viročani je ovo bilo dovoljno pa je širio učenje da je telo ono koje treba spašavati i privukao brojne pristalice i poklonike. U ovome svetu naše nesebične želje prekrivene su sebičnim. "Onaj koji tako misli gubi pravac u životu". 156 . njihov trud postaje bezvredan. Noć ne dopire u njegov svet. ljudi čine ono što im je rečeno.." Učenici bivaju često upozoravani da je čak Indra morao da provede 101 godinu sa svojim učiteljem. Bitak je skrit u lotosu srca. misli samo ono što je istinito. Brahman ga upita: "Ko si ti?" "Ja sam slavni." Vaju navali svom snagom. bogu vetra: "O." Brahman stavi slamku pred njega i reče mu: "Odnesi to.

15 Prema Č. nadilaze ovaj svet i postaju besmrtni. R. radost i umnožavanje. Ne treba hteti spoznati radost i bol. Sarajevo 1984. Tako smo čuli od prethodnika. postiže se doista besmrtnost U sebi se tad postiže snaga. Od koga usmerena misao teži k odredištu? Od koga se upregnut pokreće prvi dah života? Ko je usmerio ovu izgovorenu reč. Veljačić. Nolit. a spoznatljivo za one koji ne spoznaju. On je upita: "Ko je taj koji bejaše do malopre tu?''. Treba spoznati onoga koji njuši. tako se materijalni elementi oslanjaju na elemente svesti a elementi svesti na 157 . Kao što se na kolima obruč oslanja na paoke a paoci na glavčinu točka. Njegovom pobedom vi ste stekli slavu na koju ste ponosni. koji su nas to učili. Treba spoznati onoga koji se kreće Ne treba hteti spoznati misao. Od samo jednog od njih ne bi se ostvario ni jedan oblik. Drugačije je to od znanog." Tako je Indra naučio ko je brahman13 13 Joseph Campbell: The masks of God. Treba spoznati onoga koji razaznaje radost i bol. a ona mu odgovori: "Brahman. a i onkraj neznanoga. Treba spoznati slušača. 1977. Ne treba hteti spoznati delo. Treba spoznati gledaoca. Ovih deset materijanih elemenata odnosi se na svest: adhi-pradžñjam. mada nema mnoštva." "'Dobro".bhūtam.14 14 Rada Iveković: Počeci indijske misli. a spoznajom doseže besmrtnost.. Jer doista. Treba spoznati mislioca. Ne vidimo i ne uviñamo. ne doseže reč ni misao. a ko to ne spozna gubitak mu je velik. Kad u svim oblicima zbivanja mudraci to razabiru. A Penguin Books. Ne treba hteti spoznati oblik. Ne treba hteti spoznati kretanje. Orijental mythology. Ne treba hteti spoznati zvuk. taj doista jest. Svjetlost. Kaušitaki upanišada15 Ne treba hteti spoznati govor. Nespoznatljivoje za one koji spoznaju. Treba spoznati govoniika. Ne treba hteti spoznati miris. utvrdi šta ovo može biti. Beograd. a da nema elemenata svesti ne bi bilo ni materijalnih elemenata.preuzvišeni. Ko to spozna ovde. ali umesto brahmana. da nema materijalnih elemenata ne bi bilo ni elemenata svesti. kako o tome poučavati. New York. ćerka snežnih planina. a deset elemenata svesti odnosi se na materijalne elemente bića: adhi . radost i umnožavanje. Treba spoznati delatelja. reče ovaj i krenu prema njemu. Ne treba hteti spoznati ukus hrane. dočeka ga lepa boginja Uma Haimavati. Kako se nazre spoznaja u probuñenju. 1991. oko i uho? Koje božanstvo njima upravlja? Tamo ne doseže oko. Iveković: Indijska i iranska etika. Treba spoznati onoga koji razaznaje zadovoljstvo. Treba spoznati onoga koji razaznaje ukus.. Ne treba hteti spoznati zadovoljstvo.

Pogledavši unaokolo ne vide ništa drugo osim sebe. a krv i seme uñu u vode. Kao što mnoge životinje služe čoveku. atman u prostor. Atman je u njega prodro kao svepodupiruće u svoje boravište. Onaj koji tako zna doista sažiže onoga koji želi biti pre njega. kad razmišlja razumom. šta tada ostaje od čoveka?". Njega ne vide jer je nepotpun u pojedinačnom. telo u zemlju. Ovaj atman je trag svega ovoga (celog sveta) i po njemu se sve ovo spoznaje kao što se po tragu pronalazi put. dah u vetar. Zato se plaši onaj koji je usamljen. kad sluša uhom. Tako se zbilo stvaranje. Beograd. Od nebitka vodi me bitku iz tame vodi me na svetlost od smrti vodi me u besmrtnost. * * * U početku svet beše brahman. Jer čega bi se on trebao plašiti? Strah nastaje samo od drugoga. Ali on. Posta razlučen (manifestovan. Ako čoveku odvedu samojednu životinju on postaje nezadovoljan. Ono sebe spoznade ovako: "Ja sam brahman".izračenje. gospodar sveta. Što je njemu životinja to je on bogovima. Od toga nastadoše muž i žena. "Artabhaga. Kada diše naziva se dahom. On bejaše uplašen. dlake u bilje. Prvo izusti: "Ja jesam. "kad čovek umre. taj postaje sve ovo. "kad glas mrtvog čoveka ode u oganj. kosa u drveće. emanacija) jer ja sam sve ovo stvorio". A to su samo imena njegovih dela. a onda izgovori neko drugo ime koje ima". šta ga ne ostavlja?" "Ime. Reč je njen oslonac. kad gleda okom. A kako ne bi bio ako mu odvedu mnoge? Zar bogovima nije prijatno ako to spozna ma i jedan čovek. Njemu se pripisuje i jedan zbornik zakona. Nolit. Ko poznaje oslonac ove himne uistinu stoji čvrsto. Ne 158 . Beskrajno je ime. Zato i danas upitan prvo kaže: "Ja sam ovo. a ja drugo" taj ne razume. Ko tako zna: "Ja sam brahman". zove se Puruša. atman. Treba znati da je ono moj atman. U brhadaranjaka upanišadi opisuju se turniri duha održavani na dvoru kralja Džanake na kojima prve nagrade. 1991.. sluh u strane sveta. Čak ni bogovi ne mogu upravljati takvim jer on postaje njihov atman.. Postade tako velik kao muškarac i žena čvrsto obgrljeni i podeli se u dva dela. daj mi ruku. Kako je pre (purva) početka sveta sagoreo (uş) sva zla. vid u sunce. kad govori rečju. Spominje se i u Mahabharati i u Puranama. Zato Jadžnjavalkja reče: "Svaki od nas je kao polovična krhotina". Zato se usamljeni ne raduje. Znao je uistinu: "Ja sam stvaranje (sķşŃih . Poželeo je drugoga. Treba slaviti atman i tada sve ovo postaje jedno. um u mesec. A ko poštuje drugo božanstvo misleći: "Ono je jedno. potomak sveštenika koji je prinosio žrtvu obučen u odelo od like. Od njega postade sve ovo. Samo ćemo nas dvojica to znati. Onaj koji ga slavi u pojedinačnome ne poznaje ga: jer on je nepotpun u pojedinačnom. upita on. tako čovek služi bogove. diferenciran) imenom i likom.materijalne elemente. 16 Rada Iveković: Počeci indijske misli.. Ono je zaštitnik sveta. Ko tako zna sudeluje u ovom njegovom stvaranju. Pomisli: "Čega se plašim kad ovde nema nikog drugog osim mene?" I strah mu iščeznu. odnosi riši Jadžnjavalkja. upita on. Jer oslonjen na reč ovaj životni dah poje. U njoj je najbriljantnija ličnost Jadžnjavalkja." "Jadžnjavalkja". "Jadžnjavalkja". Brhadaranjaka upanišada16 Velika šumska upanišada je najstarija. moj prijatelju. vladar sveta.. U početku svet beše samo atman u obličju Puruše (prakosmičkog čoveka)." Tako je nastala oznaka "ja''. U početku svet beše nerazlučen (avjakrtam nediferencirano). bez premca. da je ono moj atman. nije se radovao..

što je ispod zemlje. ne strahuje i nepovrediv je". smiren. bez glasa. ni senovito ni tamno. Kao što čovek u zagrljaju ljubljene ne zna šta je spolja. jer će ti se rasprsnuti glava. ni kratko ni dugo. Badhva je ćutao. blago otkriva. u kome je bez žudnje i slobodan od bola. brahman je neustrašivo. Zagreb. odgovorio je: "Ja te poučavam ali ti me ne razumeš. Takvog zlo ne žeže. tako i ubire plodove. umorna sklapa krila i u gnezdo sleće. slobodan od straha. suspregnut i zadubljen. To je i brahmanov svet. Kao što soko ili koja druga ptica. kralju". bez vida. zre sve u atmanu. neprolazan. što je iznad neba. a kada mu se ovaj obratio drugi i treći put. Na to će Džanaka: "Poštovani. Čineći zlo. reče Jadžnjavalkja. reče Jadžnjavalkja. Gargi." 18 M. tako deluje.17 17 Poslednji odlomak prema izvoru kao uz drugi deo Kena Upanišada Izgubljena upanišada18 Ovu upanišadu spominje Šankara u svom komentaru vedanta ." (poslednji stav i neki drugi ući će u budizam). Jer dobrim delima čovek postaje dobar. Ovaj atman je brahman. a šta unutra.. Častan postaje časnim delom. jer se ne može shvatiti. uživalac hrane i darovatelj blaga. bez razuma. "Ovaj atman nije to. on postaje znalac brahmana. ni žarko ni mokro. takav i postaje. Ko tako zna postaje neustrašivo brahman. a zlim postaje zao. Kako deluje. Kad je Baskali zapitao Badhvu da objasni prirodu brahmana ovaj je uzvratio ćutanjem. Ko tako zna. Hirijanna: Osnove indijske filozofije. Kakva mu je volja. što je izmeñu njih.. neprionljiv je jer se ne veže: on je nesputan. Zato onaj ko tako zna. bez sluha. ono što se naziva prošlošću. Ono što su slavili bejaše karma. Čineći dobro. Ono nije ni krupno ni sitno. zlo delo za njega ne prijanja. bez sjaja. Katha upanišada19 Najomiljenija upanišada govori o boravku dečaka Načikete u dvorovima boga smrti Jame od koga je uspeo da iskamči odgovore i da utaži žed za istinom. To je ono njegovo stanje (čoveka) u kome je slobodan od žudnje. neuništiv jer se ne može uništiti. postaje zao. postavši spokojan. bez daha." Jadžnjavalkja nastavi: "To je veliki. sadašnjošću i budućnošću . slobodan od zla. neroñeni atman. sačinjen od spoznaje. slobodan od sumnje. Ono o čemu su govorili bejaše karma (delo). bez mere. 1980. niti što jede njega" Na Gargino pitanje: "Od čega su svetovi brahmana ispredeni i satkani?" ''Jadžnjavalkja odgovara: "Gargi. loš lošim delom. postaje dobar. bez ukusa." "Čovek treba dobro biti upućen u brahman jer spozna li ga. ni zrak prostor. Brahman je ćutnja. tako i čovek koji se sljubi s umnim atmanom ne zna šta je spolja a šta unutra.govorimo o tome pred ljudima. To je ono njegovo stanje u kome su sve želje ostvarene." "Od čega je prostor ispreden i satkan?" Jadžnjavalkja odgovori: "To. blag. Tada Artabhaga ućuta. Baskali je molio: "Pouči me. ostaje li nešto posle moje smrti?"-obećavajući mu veliko bogatstvo i 159 . Naprijed.od čega je to ispredeno i satkano?" "Od prostora. on sva zla sagoreva. Kako čovek deluje i kako živi. tako i čovek hita stanju gde neće žudeti želje ni sanjati snove. bez usta.sutre. dajem ti kraljevstvo Videhe i sebe da ti služim. Jama pokušava da odvrati Načiketu od dramatičnih pitanja: "Ko sam ja. zre sebe u atmanu. nije to. besmrtan i neustrašivo brahman." Gargi reče: "Ono. A neki kažu: "Čovek je sačinjen od želje. Da. ne pitaj previše. gospodine. on je nedokučiv. Kakva mu je želja. u kome je atman njegova ljubav. niti ono što jede." I otišavši njih dvojica raspravljahu. Jadžnjavalkja. Slobodan od prljavštine. takva mu je volja. uzvrati Jadžnjavalkja. poznavaoci brahmana nazivaju ono neprolazno (tad akšaram). nespojivo je. bez mirisa. bez unutrašnjosti i bez spoljašnosti. Ovaj veliki neroñeni atman je večno mlad. proletevši nebom.

na . *** "dandram jamāĦāh parijanti mūdha andhena iva nījamānah jatha andhāh" "živeći usred neznanja i oholo smatrajući sebe mudrim. Jama pristaje da mu bude učitelj. tako misle mudri" "jah tu avidžñānavān bhavati ajuktena manasā sadā tasja indrijāĦi avašjāni duşŃa .anojuktam bhoktā ātja ahuh manīşiĦah" "kažu da su čula konji a objekti percepcije njihovi pašnjaci uživanje donosi susprezanje čula atmanom. stalan. glupi teturajući se blude naokolo kao slepi koje slepac vodi" *** "na džājate mrijate vā vipaščin .na babhūva kaščit" ''niti je roñen niti je smrtan najviši duh ne nasta ni iz čega niti išta posta (njega ništa ne uzrokuje niti on nešto uzrokuje)" "adžo nitjah šašvato -jam purāĦo na hanjate hanjamāne šarīre" "neroñen.ugodan život. Calcutta Evo nekoliko stihova u originalu i u prevodu. telo su kola sama znaj da je um vozač i da je razum uzde" "indrijāĦi hajān āhum vişajān tesu gočarān ātma . ali. bezuman i stoga nečist 160 .ašvāh iva sāratheh" "ko je nerazborit i nekontrolisana uma čula su mu neposlušna kao podivljali konji vozaču" "jah tu vidžñānavān bhavati juktena manasā sadā tasja indrijāĦi vašjāni sadašvāh iva sāratheh!" "koje razborit i kontrolisana uma njega čula slušaju kao dobri konji vozača" "jah tu avidžñānavān bhavati amanaskah sadā ašučih na sah tat padam āpnoti samsāram ča adhigaččhati" "koje nerazborit. dečak se ne predaje i odgovara novim pitanjem. 19 Katha upanišhad sa Šankarinim komentarima. drevan.indrijam . večan. Advaita Ashram.ajam kutaščin . on ostaje neuništiv uništenjem tela" *** "ātmānam rathinam viddhih šariram ratham eva tu buddhim tu sārathim viddhi manah pragraham eva ča" "znaj da je atman gospodar kola. "Sada kad sam ti video lice kako i u čemu bih ja mogao da uživam?" Iznenañen dečakovom neustrašivošću.

Kako su se upanišade množile. pokazuje misaonost i intelektualnu zrelost kojom se retko koji. već sveprožimajući vitalni princip univerzuma. svojim trudom to jedno" ''tučhjenā bhū apihitam jat āsīt" "prazninom to nastajuće beše zaogrnuto" "tapasah tat mahin ādžājata ekam" "od sopstvenog unutrašnjeg žara nasta to jedno". ne samo ljudski.rasti.taj cilj (oslobadanje) ne dostiže već ostaje u večnom krugu rañanja i umiranja" "jah tu avidžñānavān bhavati samanaskah sadā šučih sah tu tat padam āpnoti jasmāt bhūjah na džājate" "ko je razborit." Nadam se da smo i pored ozbiljne nestašice adekvatnih reči u evropskim i srpskom jeziku uspeli da pokažemo kako je u upanišadama razrañen pojam tog jednog: "tad-ekam" iz RV 10. kasnije uobličenog u stihove. bolje rečeno nijedan od njegovih savremenika ne može pohvaliti. Narod koji od početka duhovnog oglašavanja ima i koristi pojmove: ķtam . Atman je povratna zamenica "sebe ili se" (koja u sanskrtu ima sve oblike).znanje. Treba ukazati da su brahman i atman u početku bili nezavisni pojmovi. Vremenom. vedah.bitak i nebitak. dok je atman unutrašnje sopstvo. vidjā i džñānam .mūlah avākšākhah eşah ašvatthah sanātanah tat eva šukram tat brahma tat eva amķtam učjate tasmin llokāh šritāh sarve tat u na atjeti kah čana etadvai tat" "To je drevno drvo ašvattha sa korenjem nagore i sa krošnjom nadole to je čisto i sjajno. nadimati se i prvobitno se odnosi na spontanu bujicu reči govornog jezika. uman i stoga čist taj cilj on doseže i više se ne raña" "vidžñāna . sve to u vreme kada se duh okolnog sveta vrti oko objektivizacije predstave boga i oko priprosto koncipiranog večnog života. sopstvo ili duša. 161 .istina.cilj koji je bio lišen svake mitologije i uistinu bio filozofski". mada je njegovo značenje šire. Brahman potiče od korena: bķh .univerzalni red. brahman postaje izvor spoljnjeg sveta koji je iz njega nastao izračenjem.sārathih jah tu manah pragrahavān narah sah adhvanah pāram āpnoti tat vişĦoh paramam padam" "čovek kome je um vozač a razum uzde dolazi do kraja puta. To je zaista ono. on najpre znači: dah. satjam . Upanišade su zapravo prva teorija saznanja u istoriji čovečanstva i jedina u njoj koja ne izostavlja ni jedan od prirode čoveku dat izvor tog saznanja. Po rečima profesora Hirijanne: "poistovećivanjem spoljnje i unutrašnje realnosti i srećnom identifikacijom Indijac je konačno dostigao cilj dugog traganja za . da bi potom dobio filozofsku oznaku prvobitnog uzroka univerzuma. bit čoveka. oni se sve češće upotrebljavaju kao sinonimi. bez daha vetra. jedinstvom . do najviše Višnuove stope" *** "ūrdhva . sat i asat .129 "koje je poželelo da se unmoži": "anīt avātam svadhaja tad ekam" "disa. to je brahma i zove se besmrtnost u njemu su svi svetovi i niko njega ne nadvisi.

već oboje jedan u drugom. Najdalje se otišlo formulacijom: jedinstvo u bogu. meñutim. Sveti duh je mogao biti vrh sinteze. Kasnije. zamerao je Indijcima da nisu načisto sa pojmom subjekt mada su se ovi počev od kraja Rg vede trudili da zatrpaju provaliju izmedu subjekta i objekta. Kako je to daleko od indijskog identiteta. Sveti duh nije proizvod filozofske sinteze.po njemu. Još se kaže "ko god poštuje božanstvo smatrajući njega jednim a sebe drugim . Georg Vilhelm Fridrih Hegel. Mi. Apsolutom se na Zapadu prvi put ozbiljno bavio poslednji veliki starozavetni prorok i prvi filozof apsolutista: ''nemoj imati drugih filozofa osim mene". konkretizacija jedne ideje prisvojene od strane jednog čoveka. To je apsolut upanišada koji nije ni brahman ni atman pojedinačno. Monoteisti uče svoje vernike da bog jeste jedno a oni su uvek i zauvek drugo. Uverena sam da je bio inspirisan upanišadama koje su upravo za njegova života stigle u Evropu. Ne čudim se brahmanu koji se sa prezirom odnosio prema propovedanjima apostola Tome koji je pobegao. drugi u Jadžnjavalkjinim definicijama. Od Jadžnjavalkje do Hegela proteklo je gotovo 162 . Pretpostavimo da neki ljudi vide zvezdu Danicu kako se pojavljuje samo na istoku.brahman dobija se nov pojam -apsolut.amķtah -unutrašnji besmrtnik ili nitih (sūtram) . objedinjavanjem obadva brahman postaje i imanentan i transcendentan. dugujući svoje bivstvovanje transcendentalnoj realnosti. duhovno kao atman i za razliku od njega beskonačno. I upravo je to viša stvarnost koja se naziva."20 20 M. znamo da je do rascepa apostolske crkve došlo povodom dogmatske dileme: proishodi li sveti duli samo od oca ili i od oca i od sina. Dakle. Potkrepljena Sapirom. Naprijed.taj ne zna. a anantam na njegov sveobuhvatan i bezgraničan karakter. duboko sam uverena da je ovakvom razvoju indijske misli u najvećoj meri doprineo potencijal akomuliran u sanskrtskom jeziku.nit koja se provlači kroz sve što postoji i drži ga na okupu. drugi je negatorski . Ukoliko tada neko ustanovi da su te dve zvezde zapravo jedna I da je istočna zvezda jednaka zapadnoj.. no on to nije priznao svojim poklonicima. živeo i umro u Indiji. Teško je uzdržati se od iskušenja uporeñivanja indijskog i drugih. Prvi se najjasnije očituje u Šandiljinoj pouci. na primer: satjam džñānam anantam. vrhovna stvarnost nalazi se izvan dometa ljudskog iskustva. drugi na transcendentnosti. Šta više. Prvi je afirmativan u pogledu mogućnosti spoznaje vrhovne stvarnosti ili istine. drugi u budizmu.Identifikacijom atman . Zagreb.. slikara čiji su likovi nadahnuti indijskim idealom nevezanosti za ono što se mora činiti. pogotovo semitskog a zatim i zapadnog mišljenja. Prvi insistira na imanentnosti brahmana." Naišli smo i na pojam: "ja jesam". Kosmički potiče od empirijske tačke gledišta. Brahman bi rekao da je problem pogrešno postavljen jer bi trebalo da i otac i sin proishode iz svetoga duha. džñānam na njegovu duhovnu prirodu. pad iz univerzuma na zemlju. već kao sam brahman. Brahman je neosporno jer je shvaćeno kao fundamentalno jedinstvo i jedinstveno sa neposrednim sopstvom. akosmički sa transcendentalne. to ostaje više-manje pretpostavka i dogma. on će im sa olimpijskih visina priznati smisao za filozofiranje. koliko god da nam je nejasna njegova prava priroda. promena koja bi iz toga sledila u pogledu zvezde Danice odgovara promeni u gornjem slučaju. Tamo gde se bog u upanišadama spominje on se naziva antar . I ovde. jedinstvo u bogu posredovano zaštitnicom ljudskog roda. ali u času kad ga priznalmo našim sopstvom. ono se pretvara u sigurnu izvesnost. Oba dela biće predmet daljih filozofskih razrada. Znamo kad i kako se upotrebljava ono Purušino: "Ja sam onaj koji jeste" hiljadu godina posle autentične upanišadske formulacije. Kadgod se ono spomene setim se slike Pjera dela Frančeske. 1980. a drugi samo na zapadu. a mi postajemo intuitivno obavezni da priznamo stvarnost našeg vlastitog postojanja. on je bio neminovan operator preslikavanja dvojstva u trojstvo. prvi u vedanti. Hirijanna: Osnove indijske filozofije. U indijskom idealističkom monizmu upanišada uočavaju se kosmički i akosmički ideal. gde satjam ukazuje na njegovu neposrednu izvesnost. neograničeno. Šankara ove razlike pripisuje aspektu iz kojeg se apsolut posmatra. "Sve dok ono vrhovno posmatramo kao nešto što nismo mi sami. slično bramanu. pročitavši Bhagavadgitu. osim patuljaka pod klobučastim plaštom madone -mizerikordija. svaka grupa vidi planetu koju posmatra različito od druge.

Od onih snaga koje su nagrdile lice Zapada ne može se očekivati spasenje. jer Zapadnjak je negovan i odnegovan bez smisla za tolerantnost i za jedinstvo. Humanizam. naumna je da se regeneriše na starim osnovama. sve je ustuknulo pred nakaznim licem totalitarizma. džval. zato zapaljivi. ekskluzivnost.zapaliti. on pleni. Zapad je svet Viročane. mada su kudikamo poželjniji. Tri svete oblasti za sveto trojstvo. džvarita (tpp) . džvalana . Jadžnjavalkja je bio pravi mudrac. Ispričaću na kraju malu priču .lični doživljaj u autobusu kojim sam putovala iz Maduraja u Tandžor. goreti. džvarati čvariti čvareno. Ali smo. Opet Pjero dela Frančeska: u prednjem planu biznis . moto indijske civilizacije je "tat tvam asi". Svi su bili tu: Šiva.grozničav G. Na zategnutoj niti iznad vetrobrana vozač je štipaljkama zakačio drečave sličice bezbroj svetaca i istorijskih ličnosti brojnih religija. Za ružno lice Zapada odgovorno je trojstvo: monoteistička religija. oprezan pri zaključivanju.onaj koji pravi grimase dok peva Da li su džombe prenete sa lica na put ili se dogodilo obratno. ko je tvoj bog?" "Svi su ono jedno isto". kome se klanjaš. Koren ovog zla potiče iz Starog zaveta. koliko čujem. nauka u domenu materije. sufi . nestrljiv I. razume se.zapaljiv Neko odavno reče. konačno. Bogorodica. teško je reći. Lakšmi. Nauka je načinila džinovske korake. sloboda. tirthankare. Krišna. pogotovo engleskog. Hegel je doneo apsolutne zaključke o apsolutu. mimo javnih glasila. džhombaka .ne" filozofija i nauka u službi militarizma. džvar. Vera je delovala u domenu srca. najdžinovskije u domenu sredstava za uništenje života. Ovako uzvišenim znanjem teško da se može pohvaliti bilo ko na Zapadu.grozničavost tela uma i duha P. filozofija u domenu uma.biti grozničav. stvara iluzije o superiornosti: osobenost. GLAS "džh" džhombaka P. filozofija je akomulirala impozantnu biblioteku da bi. "Šta je ovo?" upitah ga. džomba (?) 163 . džvarati . Niti je tu bilo. reče vozač osmehnuvši se i kresnu ključem. filozofije i nauke. Vreme je učinilo svoje. niti će biti mudraca koji će biti u stanju da načine sinteze dometa načinjenih u oblasti religije. Durga. pogotovo u doba sveopšte oskudice. Višnu. Zapadni svet je živeo i živi u njegovom duhu. "da .2500 godina. sagoreti. osvetliti I. Motor zapadne civilizacije je "ja pa ja". za generalne sinteze. vatren.plamen P. Ne samo što je stariji i od hrišćanstva. čvarak džvarah G. izabranost. "u koga veruješ. demokratija. sama sebi odrekla smisao postojanja i. Isus.mudraci. i od filozofije i od nauke. možda još mnogo više. dodajem. Gornjem uzroku dodajem sklerotični proces od koga je obolela sposobnost jezika. džvalah . Vera ne menja svoje dogme više od hiljadu godina. malaksala. sve bez dovoljnog pokrića i sve ono što lako degeneriše u netrpeljivi rasizam. Čvarci i čvareno jesu nižeg ranga od mentalne i duhovne groznice. u pozadini bičevanje Hrista. džvar. džvarah . Pobedila je nauka i to ne ona vesela. da mi nismo nacija teorije.razgovor. džvalati . veliki jogini sa Himalaja. Jovan Krstitelj. preko javnih glasila.

Za sva slova za koja postoje odgovarajuća u srpskoj azbuci odstupila sam od meñunarodne transkripcije i unela slova srpskog Jezika: č .stenica Torlaci nazivaju stenicu tataba. g-gh. čvarcima i stenicama. zbog siflanta u Kķişna. d . označava se poluglas r. dok sam samoglasno kratko r označila sa ķ. tačkom ispod slova: Ħ. Prostim slovom r.Ńh. važi pravilo: čitaj kako piše i piši kako govoriš. Moje odgovarajuće oznake su: ķ i ŕ (bez i i ī). j . kao i svi cerebrali. od kojih se dva ne javljaju u srpskom jeziku. budući da je u njih najviše indologa. u meñunarodnoj transkripciji obeležavaju se tačkom ispod slova: Ń .umesto j. kao što su: č. cerebrali.ā. p. Ħ i ş. Takoñe ih molim da se po završetku čitanja podsete Sanatkumarine pouke: "Sve su ovo samo reči". pa nije isključeno da se Vuk "napajao znanjem'' i iz ovog izvora. Prema sanskrtskim pravilima.za dugo samoglasno r. Ono je neprestana svest o jedinstvu života i univerzuma. sanskrtska azbuka počinje uzdahom . Nazal: nj (kao njiva) označava se talasastom crticom iznad slova: ñ. Znanje je nešto drugo. 164 . ķi . Na sreću. d-dh. pa su oni. tataba POTPUNIJA OBJAŠNJENJA U sanskrtu. bez dodataka. Osim toga. dugi vokali imaju u sanskrtu svaki svoje slovo. dž .umesto y. ja to ne znam. neka ćirilična slova liče na sanskrtska. Ono se ne nalazi ni u anglosaskoj enciklopediji ni na anglosaskom internetu.za kratko samoglasno r i ķī . U francuskom i engleskom jeziku izgovor glasa r praćen je teškoćama. Molim čitaoce da u svoje primerke dopišu sve one srpske reči kojih se ja nisam setila. Ń-Ńh. 4. imaju par ''oživljen" glasom h: k-kh. svi konsonanti. r. itd.glas "a" i završava se izdahom . i . Da li je Vuk Karadžić nešto znao o sanskrtu. guturalno n označava se tačkom iznad slova: ń.GLAS "Ń" ŃiŃŃibhah I.umesto c. Sanskrtska azbuka ima 46 slova [plus m (m sa tačkom iznad) i h (sa tačkom ispod)]. *** Započeli smo ovaj rečnik slavnim glasom "a". uveli u meñunarodnu transkripciju ķi . postoje vokali ai i au i kratko vokalno l. v) i 29 konsonanata. r i r izgovaraju se ķi i ķī samo ispred siflanata. jer su u njegovo vreme bečki lingvisti bili upoznati sa rezultatima istraživanja evropskih indologa.dh. mada se može pretpostaviti da je mogao znati. l. pod uslovoin da nam se na glave ne sruči novi energetski talas.ķī. od kojih je 13 nepomućenih vokala.ī. Osim toga.dh. ŃiŃŃibhah . 2. pa ima nade za lepši kraj. 3. kojih u srpskom nema. f i dr. osim siflanata i nazala. Ovako veliki broj glasova i slova u odnosu na srpskih 30 potiče od sledećeg: 1. u meñunarodnoj transkripciji označavaju se crtom iznad slova za kratki vokal: a . U meñunarodnoj transkripciji cerebralno ñ označava se.glas "ha". a završavamo ga džombama. Mi smo tek na trećini. 4 poluvokala (j. ovoga puta iz jonosfere. pa sam se i sama pridržavala sanskrtskog pravila. kao i u srpskom. t-th. nazala ima pet. d. kao na primer: ķtam je ķtam ali Kķşna je..

DUŠANOVA 25 TEL/FAKS: 011/183-666 SVA PRAVA ZADRŽAVA IZDAVAČ 165 . d. .Semantika (lingvistika) IZDAVAČ: PEŠIĆ I SINOVI. Ńh. CIP . . . . Branislava Rečnik srodnih sanskrtskih i srpskih reči / Branislava Božinović. tačka iznad slova za označavanje guturalnog n: ń. DUŠANOVA 25. -240 str. 2000 (Beograd : Megraf). TEL/FAKS: 011/183-666 • ZA IZDAVAČA: VESNA PEŠIĆ • BIBLIOTEKA: "RETKI REČNICI" • UREDNIK: VESNA PEŠIĆ • LEKTURA I KOREKTURA: ALEKSANDAR PAVLOVIĆ • KOMPJUTERSKA OBRADA: MILOVAN P. tačka ispod slova za označavanje cerebrala: Ń. BEOGRAD • TIRAŽ: 1000 UREDNIK VESNA PEŠIĆ COPYRIGHT © PEŠIĆ I SINOVI BEOGRAD. .Beograd : Pešić i sinovi. BEOGRAD. dh.Katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije.Od meñunarodne transkripcije zadržala sam: 1. 2.(Biblioteka Retki rečnici) Tiraž 1000. Ħ i ş. Beograd 809.Beleške uz tekst.Bibliografija: str. 21 cm. MILOVANOVIĆ • ŠTAMPA: MEGRAF.12-54 BOŽINOVIĆ. 240 a) Sankrt .

166 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->