SJEMENSKA PROIZVODNJA KRUMPIRA U 2011. GODINI CROATIAN POTATO SEED PRODUCTION IN 2011 D.

JELKOVIĆ
Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo Zavod za zaštitu bilja

SAŽETAK Sjemenska proizvodnja krumpira u 2011. godini trostruko je manja od proizvodnje u 2010. godini i znatno manja od proizvodnje u prijašnjim godinama. Ove godine posađeno je 59,32 ha sjemenskog krumpira od čega je 4 ha odbijeno kod stručnih pregleda. Prošlih godina proizvodnja je bila znatno veća te je, za primjer, 1996. godine posađeno 337 ha, 2002. 268 ha, 2009. 194 ha, a 2010. posađeno je 192 ha. Teško je procijeniti koji su razlozi smanjene proizvodnje sjemenskog krumpira, ali može se pretpostaviti da su uzroci skupa i rizična proizvodnja, zahtjevi za visokom stručnosti proizvođača u proizvodnji i skladištenju te nedovoljna zaštita domaće sjemenske proizvodnje od inozemnih proizvođača koji imaju veće proizvodnje ali ne nužno i kvalitetnije. Kako bolesti bitno utječu na visinu i kakvoću uroda u polju i tijekom skladištenja, u radu su obrađene najznačajnije bolesti krumpira te predložene moguće mjere zaštite. Također navedene su smjernice prevladavanja teške situacije u sjemenskoj proizvodnji krumpira 2011. godine u Republici Hrvatskoj. Ključne riječi: sjemenski krumpir, proizvodnja, bolesti