P. 1
Pcenka

Pcenka

|Views: 261|Likes:
Published by Milena Krsteva

More info:

Published by: Milena Krsteva on Sep 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2015

pdf

text

original

AGENCIJA

ZA POTIKNUVAWE NA RAZVOJOT NA

ZEMJODELSTVOTO

Bitola, ,,Kliment Ohridski” b.b.
Pelagonka II-5/3, P.Fah 18 tel.++389 47 228 330, Faks: +389 47 228-370 E-mail: aprzbitola@t-home.mk http://www.agencija.gov.mk

AGENCIJA

ZEMJODELSTVOTO

ZA POTIKNUVAWE NA RAZVOJOT NA

P^ENKA
Zea mays L.

APRIL 2008

IZDAVA^: AGENCIJA
ZA POTIKNUVAWE NA RAZVOJOT NA

ZEMJODELSTVOTO

AVTORI: 1. Docent D-r @ivko Gacovski, Univerzitet ,,Goce Del~ev,, [tip, Zemjodelski fakultet 2. M-r Cvetan Jovanovski, Agencija za pottiknuvawe na razvojot na zemjodelstvoto -Bitola

Redakciski odbor:
1. D-r @ivko Gacovski, Zemjodelski fakultet [tip 2. M-r Cvetan Jovanovski, APRZ - Direkcija,Bitola 3. Spec. Rankica Bo`inovska, APRZ-R.E. Gostivar 4. Spec. Goran~o Tomeski APRZ-R.E Prilep 5. Dip. ing. agr. Elisaveta Ta{eva, APRZ-R.C. Skopje 6. Dip. ing. agr. Pan~e Ivanov, APRZ-R.E. Kratovo 7. Dip. ing. agr Mijal~e An~ev, APRZ-R.C [tip 8. Dip. ing. agr Zorica Ilkova, APRZ-R.C Strumica

1 . p~enkarni flekici. Celoto rastenie mo`e da se koristi za ispa{a. Pravilno odgledan i neguvan posev ja ostava povr{inata ~ista za slednata kultura. Za ~ove~ka ishrana se koristi kako vareno zrno. fura`na i tehni~ka kultura. Se proizveduvaat nad 500 proizvodi vo: farmacevskata. Ima visoka hranliva vrednost. alkoholnata (alkohol. konzervirana ili kako p~enkarno bra{no i gris. kako sila`a i kako suva rastitelna masa. kozmeti~kata. bidej}i pokraj zrnoto. Za pravewe na sila`a p~enkata e isklu~itelno pogodna. surovina za proizvodstvo na hartija. pukanki. tekstilnata (ve{ta~ko vlakno i dr.) i drugi industrii. Zrnoto mo`e da se koristi kako koncentrirana dobito~na hrana ili kako komponenta na krmnite smeski.STOPANSKO ZNA^EWE P~enkata e kultura koja ima {iroka upotreba i predstavuva va`na prehranbena.). Za dobitokot mo`e da se koristi kako koncentrirana hrana (zrno) ili vo forma na kabasta hrana. kako i za industriska prerabotka. Zrnoto e najva`niot proizvod za koj naj~esto se odgleduva p~enkata. i drugite delovi od rastenieto se povolni za pravewe na sila`a. hemiskata (boi. plasti~na masa i dr. Vo industriskata prerabotka ima se pogolemo zna~ewe. ~ipsovi . furfurol. za ishrana na dobitokot. So industriska prerabotka se dobivaat golem broj na prehranbeni proizvodi: maslo za jadewe. kiselini). P~enkata kako okopna kultura ima odredena agrtehni~ka va`nost. azbest. smoki. ili vo pekarskata industrija se proizveduva specijalen leb i beli ukrasni pe~iva. a mo`e da se koristi za: ~ove~ka hrana. potoa kako zelena sve`a krma. lakovi.

so prose~no proizvodstvo od 4.093 kg/ha.699 kg/ha..carevka. naverojatno p~enkata e prenesena od Turcite. [panija so 9..560 kg/ha.000 ha. e nastanat od primitivnite praroditeli koi imale mal ko~an so zrna postaveni na kr{livi dr{ki i pokrieni so plevici. Spored nekoi hipotezi p~enkata vo Evropa se pro{irila od [panija preku Italija vo drugite delovi na kontinentot. Spored povr{inite koi se seat vo svetot.turska p~enka. vrz osnova na sporeduvawe na morfolo{kite karakteristiki. kade 30-tina godini e odgleduvana kako dekorativno i atraktivno rastenie..carsko `ito. Prose~niot prinos e nizok. Grcija 9.n.. .. Azija ima najgolemi povr{ini pod p~enka no ima niski prinosi. Najvisoko vkupno proizvodstvo ima Severna i Centralna Amerika okolu 270 milioni toni.000-50. kade {to se i najvisoki prinosite (6. . RASPROSTRANETOST I PRINOSI P~enkata poteknuva od Amerika.423 kg/ha. Spored FAO vo 1999 godina p~enkata se odgleduvala na 139 milioni ha.438 kg/ha se registrirani vo Ruskata Federacija i vo Afrika 1.000 godini pred novata era. vedna{ posle p~enicata i orizot. {to predstavuva 45% od vkupnoto svetsko proizvodstvo. Najniski prinosi od 1. za {to zboruvaat i tradicionalnite sinonimi vo oddelni podra~ja: .313 kg/ha.925 kg/ha.POTEKLO. Najvisok prinos vo Evropa ima Avstrija 9. p~enkata e na treto mesto me|u `itnite kulturi.752 kg/ha potoa Italija so 9.056 kg/ha i t. a vo 1999 godina iznesuval 4.). pa i po{iroko.461 kg/ha.Makedonija pod p~enka se dvi`at od 40. Kulturniot vid p~enka.. kade {to e odgleduvana 3. Vo Makedonija. Vkupnite povr{ini vo R. 2 . Po otkrivaweto na ovoj kontinent prenesena e vo [panija. Belgija 9.

samo {to ima poslabo izrazena vdlabnatina. Meka {e}erna (Zea mais L amilosaccharat) Kako kultura nema golemo stopansko zna~ewe. najmnogu se koristi za ~ove~ka ishrana. Pukliva (Zea mais L everta Sturt). Stebloto e sredno visoko i se formiraat po nekolku ko~ani. Meka (Zea mais L amylacea Sturt). Na edno rastenie se razvivaat od 1-2 ko~ani so 8-26 reda zrna.VIDOVI NA P^ENKA (OSNOVNI SVOJSTVA) Spored @ukovskij oformena e slednata klasifikacija na p~enkata: Zabovidna (Zea mais L. Voso~na (Zea mais L ceratina Sturt). no isto taka i za ishrana na dobitokot. Identata Sturt). Zrnoto se upotrebuva za pe~ewe na pukanki. dol`inata na vegetacijata e mnogu razli~na. Se upotrebuva vo sve`a sostojba za varewe ili konzervirawe. kako dodatok na razni jadewa. poradi pogolemata sodr`ina na belkovini. 3 . Nema nikakvo stopansko zna~ewe. Stebloto e visoko od 150 -250 sm. Plevi~esta (Zea mais L ceratina Sturt). Visinata na stebloto e od 180-500 sm. Poluzabovidna (Zea mais L ceratina Sturt) Zrnoto e sli~no kako kaj zabovidnata p~enka. Tvrda (Zea mais L indurata Sturt). Zrnoto. Sortite i hibridite od ovoj podvid imaat kusa vegetacija i formiraat pove}e ko~ani na edno steblo. Se koristi za proizvodstvo na skrob i alkohol. Ovie hibridi se odlikuvaat so golema sodr`ina na skrob i zatoa se upotrebuvaat vo ishranata na dobitokot ili vo industrijata za proizvodstvo na skrob i alkohol. [e}erna (Zea mais L saccharataa Sturt).Zrnoto se upotrebuva vo prehranbenata i i drugite industrii za specijalni nameni. Ovoj vid voobi~aeno formira pove}e ko~ani na stebloto.

(koki~ar-pukliva).. Tab. . ... (tvrdo zrno) . Spored na~inot na upotreba podeleni se na: hibridi za zrno. za sila`a.n) Vrz osnova na brojot na liniite koi se koristeni vo vkrstosuvaweto postojst slednite tipovi na hibridi: edine~ni (prosti).ulj. Po Vtorata svetska vojna po~nuva intenzivno {irewe na hibridi. i t.s. Pred pove}e od 30-tina godini se seea nekoi selekcionirani sorti.. Spored dol`inata na vegetacijata.. (lizinski). (za maslo). 4 . dvojni i troliniski hibridi. .k..SORTI I HIBRIDI P^ENKA Vo R..t. no poradi poslabiot genetski i proizvoden potencijal..O2.. denes ovie sorti skoro i da gi nema vo proizvodstvoto.1 FAO grupi na zreewe kaj p~enkata Grupa na zreewe Vegetacija Broj denovi 100 200 300 400 500 600 700 800 900 100 Najrani Mnogu rani Rani Rani Srednorani Srednorani Srednodocni Srednodocni Docni Najdocni Do 100 100-110 110-120 110-120 120-130 120-130 130-140 130-140 140-150 Nad 150 Na krajot posle brojot kaj odredeni hibridi postojat i dopolnitelni oznaki: . od seidba do zreewe. belkovini. hibridite se podeleni vo 10 FAO grupi na zreewe koi se obele`ani so broevite od 100 do 1000..b. Makedonija kaj nekoi proizvoditeli se u{te mo`at da se sretnat stari mesni sorti na p~enka. ili za specijalna industriska namena (za maslo. (sila`a) itn. (belo zrno)... .

Vozdu{nite korewa ili panxi se razvivaat od prvoto. vistinski lisja se nao}aat stebloto. vo zavisnost od genotipot. a debelinata od 26 sm vo dolniot del. Ovie korewa imaat uloga da go potpomognat vkorenuvaweto i mu davaat stabilnost na rastenieto. listovi na ko~anot. P~enkata ima `ili~est korenov sistem. Dlabo~inata na probivawe na poedini korewa se dvi`i do 250 sm i pove}e. rtul~evi lisja se prvite 5-7 listovi. 2. so izrazena mo}. koi se razvivaat vo prvite 10-15 dena po niknewe. stebloto za 24 ~asa mo`e da poraste 15-20 sm. Brojot na internodite se dvi`i od 8-40. List. Vo ova vreme. a potoa i zrnata na ko~anot. ~ia uloga e najgolema. Ovie lisja imaat uloga da gi {titat cvetnite organi. Najitenziven porast na stebloto vo visina e neposredno pred izbivawe na metlicata. i se sostojat od lisen rakavec i liska. a najgolemi se onie koi se nao|aat okolu ko~anot. Steblo. a retko formiraat i mala nerazviena liska. vtoroto a poretko od tretoto kolence na stebloto nad povr{inata na zemjata. pri dovolno toplina i vlaga. Vo faza na 3-4 lista. od kolencata na podzemniot del od stebloto se razvivaat sekundarni korewa.Kaj p~enkata se razlikuvaat tri grupi na lisja: 1. Visinata na stebloto varira od 50 sm do 6 metri. {to zavisi od sortata i uslovite na uspevawe. 5 . Glavnata masa na korenot se nao}a vo sloj na dlabo~ina do 50 sm. Nekoi od podvidovite intenzivno bratat.MORFOLO[KI SVOJSTVA Koren. pa prema toa na stebloto mo`at da se formiraat 8-40 listovi. Tie imaat skusen lisen rakav. Stebloto e cilindri~no i podeleno na kolenca (nodii) i me}ukolene~ni delovi (internodii). obi~no 15-16. 3. Brojot na lijata na stebloto naj~esto odgovara na brojot na kolencata na stebloto.

000 zrna varira vo {iroki granici od 4 do 500 g. bojata i drugite karakteristiki na metlicata se vidovi i sortni osobini. Bojata mo`e da bide: bela. no mo`e i do 1. crvena. pa i pove}e. a `enskite cvetovi vo ko~an koj se nao|a na skratenata strani~na granka vo pazuvite na srednite lisja. zabovidna. 1 Razli~ni tipovi na zrno: 1. Bidej}i postojat pogolem broj vidovi i mnogu sorti i hibridi. 2. 3. sina do crna. 4. Ko~anot e `enski cvet. Sl. a napre~niot presek na zrnoto: bra{nest ili staklest. a podocna i zrnata na sekoj red od ko~anot e razli~en i se dvi`i od 20-50. `oltenikava. Prose~no vo ko~anot se formiraat od 20-50 zrna. Metlicata se nao|a na vrvot od rastenieto. a mo`e i pove}e. pukliva. Goleminata formata. {e}erna 6 .000. Na edno rastenie se formira 1-3 ko~ani (kaj zabovidnata) ili (4-5) kaj tvrdata i {e}ernata. Brojot na cvetovite. kafena.Cvet. a hektolitarskata masa od 10 do 70 kg/hl. Ma{kite cvetovi se sobrani vo socvetie metlica. toj pretstavuva zadebeleno klasno vreteno na koe nadol`no vo parni redovi se rasporedeni klav~iwata. 5. Vo niv se razvivaat po dva cveta od koi edniot e sterilen. Zrno. Taa e sostavena od glavna dr{ka i 3-15 strani~ni granki. masata na 1. meka. tvrda.

Po~va. No so primena na visoka agrotehnika. Minimalnata temperatura za niknewe iznesuva 10-12oS.dlaboka. Vo tekot na razli~nite fenofazi se menuvaat i potrebite od voda. i sekoe navodnuvawe ili do`d samo ja ote`nuva `etvata i go namaluva kvalitetot. Pri poniska temperatura nikneweto e zabaveno i neramnomerno. a optimalnata 23-25oS.KLIMATSKI I PO^VENI USLOVI NA ODGLEDUVAWE Toplina. Voda. P~enkata e kultura koja za svojot razvo bara dovolno toplina. rastresita i strukturna po~va. Za uspe{no odgleduvawe na p~enkata potrebno e da se obezbedi od 2100-2900oS aktivni temperaturni sumi (nad 10oS). Podnesuva slabo kisela reakcija. Zatoa treba da se obezbedi pravilen raspored i optimalen broj rastenija po povr{ina. a pogolem del od zrnata mo`at da propadnat. Vo ptperiodot na su{ewe na zrnoto rastenieto ja ispu{ta vodata. Prakti~no najgolemi potrebi od voda p~enkata ima vo periodot na intenzivno rastewe. Nikulcite bez o o{tetuvawe mo`at da izdr`at temperatura do -1 S. Najzna~aen faktor vo proizvodstvoto na p~enka vo na{i uslovi e vodata. oploduvawe i nalevawe na zrnoto. 7 . Svetlina. mo`e so uspeh da se odgleduva i na drugi po~veni tipovi. cvetawe. Nedovolnoto osvetluvawe go naru{uva porastot i go namaluva procentot na oformenite reproduktivni organi. smolnica. ritska crnica i aluvijalni tipovi na po~vi. Najvisoki prinosi se postignuvaat na: ~ernozem. no kiselite i solenite po~vi ne se pogodni. Visoki prinosi kaj p~enkata se postignuvaat na plodna.

bez opa|awe na prinosot i naru{uvawe na strukturata na po~vata e mo`no samo so intenzivna agrotehnika. Plodoredot kako agromerka vo intenzivnoto proizvodstvo ovozmo`uva: efikasna borba protiv plevelite. detelina. no ~esto pati nepogodna. Kako dobri se: kompir. Posle leguminoznite kulturi koi se pribiraat vo letoto obrabotkata e ista kako i predhodno. trevnoleguminoznite smeski. Vremeto na osnovnata obrabotka zavisi od vremeto na berbata na predkulturata. Mo`e so uspeh da se odgleduva po sekoja kultura. Odgleduvaweto na p~enkata vo monokultura. strnite. Taa ima za zada~a da ja so~uva vlagata. P~enkata kako predkultura za zimskata p~enica e dobra. OBRABOTKA NA PO^VATA Osnovna obrabotka. Osnovnata obrabotka (dlabokoto orawe) 8 . Za najdobri predkulturi za p~enkata se smetaat: zrnestite leguminozi. son~ogled. {e}erna repa i dobito~na repa. do kolku intenzivno se |ubri i se navodnuva. da gi uni{te plevelite i da gi vnese organskite ostatoci od predhodnata kultura i |ubrivoto. {tetnicite i bolestite. poradi docnoto osloboduvawe na povr{inite i nedostigot na vreme za kvalitetna obrabotka na po~vata.AGROTEHNIKA NA P^ENKATA PLODORED P~enkata treba da se odgleduva vo plodored. Prva operacija vo osnovnata obrabotka e zaoruvawe na strni{teto vedna{ po `etvata na strnite `ita. P~enkata kako okopna kultura nema posebni barawa vo odnos na predkulturata.

podobro e taa da se izvr{i. \ubreweto na p~enkata se vr{i so organski i mineralni |ubriva. so cel da se sozdadat povolni uslovi za predseidbenata obrabotka. Za proizvodstvo na prinos od 100 kg zrno i sootvetna koli~ina na slama. otkolku da se ostavi za naprolet. no do kolku postojat uslovi za obrabotka vo tekot na zimata. \UBREWE \ubreweto e va`na merka vo proizvodstvoto na p~enkata bide}i taa proizveduva golema koli~ina na organska masa. 1 kg fosfor i 3. Tuka spa|aat. Predseidbena obrabotka.5 kg kalium. Orientacionite koli~ini koi se koristat za |ubrewe se 100-220 kg/ha azot. Mineralnite |ubriva se vneuvaat na sledniot na~in: celokupnata 9 . na rastenieto mu e potrebno okolu 3 kg azot.treba da se izvr{i na dlabo~ina od 30-40 sm. do oktomvri. Mineralnoto |ubrivo se koristi kako osnovno i startno |ubrivo i za prihranuvawe. Ovaa obrabotka se izvr{uva docna na esen. Dopolnitelna obrabotka. ramnewe na povr{inata. 100-120 kg/ha fosfor i okolu 80-100 kg/ha kalium. zatvorawe na brazdi i razori. vo tekot na zimata ili rano naprolet. Opfa}a operacii koi treba da gi koregiraat nedostatocite ili da se nadopolni osnovnata obrabotka. Kako organsko |ubrivo naj~esto se koristi pregorenoto arsko koe se vnesuva na esen pred dlabokoto orawe vo koli~ina od 40-60 t/ha. sitnewe na grutkite. Osnovnoto |ubrewe se vr{i pred dlabokoto orawe a startnoto za vreme na predseidbenata priprema na po~vata ili zaedno so seidbata. Se vr{i pred samata seidba so koja se sozdava rastresen povr{inski sloj od 5-6 sm.

Hibridite so podolga dol`ina na vegetacija davaat povisok prinos na zrno. dodeka hibridite so pokratka vegetacija davaat pomal prinos i baraat pogolem broj na rastenija na ha. zatoa sekoga{ treba da se baraat najpogodni re{enija.koli~ina na fosforni i kaliumovi |ubriva. ne davaat recept koj }e ima primena nasekade. Rezultatite od istra`uvawata so |ubreweto na p~enkata . Makedonija najmnogu se zastapeni hibridite od Srbija (Novosadski i Zemun Polski) a pomalku Amerikanskite . ili 6070% od ovie |ubriva se vnesuvaat pred dlabokoto orawe. a 2/3 za prihranuvawe. Najdobro e okolu 50% od vkupnata koli~ina na azot da se vnese so osnovnata obrabotka. a pomal del za vreme na predseidbenata priprema. Vo nau~nite krugovi preovladuva misleweto deka pri proizvodstvo na p~enka bez navodnuvawe da se izbegnuvaat prihranuvawata. a osobeno prihranuvaweto. imaat silno razvien korenov sistem i podnesuvaat pomal broj na rastenija na ha. Vo praksa se |ubri taka {to 1/3 od azotot se primenuva vo predseidbenata obrabotka. Bidej}i p~enkata ima hibridi so golemi razliki vo dol`inata na vegetacijata. Vo R. Vo demonstrativnite opiti koi gi postavi APRZ vo sorabotka so Institutite od Novi Sad i Zemun Pole (vo 2004 god. . a ostatokot za prihranuvawe ili vo predseidbenata obrabotka. koi obi~no se vr{at vo dva navrati. na po~vi koi ne se izlo`eni na pogolemo vla`ewe vo zimata. SEIDBA Izbor na hibrid. ovozmo`uva maksimalno pravilen izbor na hibridite za bilo koe podra~je vo na{ata zemja.) najdobri prinosi na zrno postignati se od slednite registrirani hibridi: 10 .

dava visoki prinosi i toleranten e na su{a.000-65. Najvisok prinos dava pri sklop od 60. pogoden e za odgleduvawe za zrno i sila`a vo ramni~arski mesta.000 rastenija po ha. Najvisok prinos dava pri sklop od 55. Pogoden e za proizvodstvo na zrno i za sila`a.Zrnoto e zabovidno so `olta boja.000 rastenija po ha. Vo ovie Instituti sozdadeni se hibridi od site FAO grupi.NS 640 (FAO 600) .Zrnoto e zabovidno so `olto zrno. Dava visoki prinosi i prilagodliv vo razli~ni sredini. (FAO-500). Otporen na povas`nite bolesti. a gi ima i od najranite koi mo`at da se seat postrno (kakao vtora kultura) Od Amerikanskite hibridi koi se priznati i odobreni vo R.000 rastenija po ha.000 rastenija po ha. dolgo vreme stebloto da ostane zeleno.Zrnoto e zabovidno so `olto-portokalova boja. Dava visoki prinosi na zrno. Pogoden e za sto~na ishrana i za industriska prerabotka. Makedonija. Najvisok prinos dava pri sklop od 55.000-60.ZP 677 (FAO 600) .000 rastenija po ha. . 11 .NS 540 (FAO-500) . Najvisok prinos se dobiva pri sklop od 60. Najvisok prinos dava pri sklop od 60. a isto taka pogoden e i za proizvodstvo na sila`a. i golemiot prinos na zelena masa. . pogoden e za odgleduvawe za zrno i sila`a.000 rastenija po ha.Zrnoto e zabovidno so `olta boja.000-65.ZP 704 (FAO 700) Zrnoto e zabovidno so `olta boja. ovaj hibrid odli~en e za sila`a.ZP 434 (FAO-400) Zrnoto e zabovidno so `olta boja. . -NS 501 (FAO-500) .000 rastenija po ha. . Treba da ima gustinata na posevot od 55. Zaradi osobinata. dobri proizvodni rezultati se postignuvaat od slednite: -FLORENCIA. Najvisok prinos dava pri sklop od 55.

Vo ovoj period se seat hibridi so podolga vegetacija. Seidbata na p~enkata se vr{i ma{inski (so sealka). Za direkna seidba (bez proreduvawe) i postignuvawe na sakanata gustina na posevot treba da se koristi seme od prva klasa kade e predvidena najmala rtlivost od 99. Vo na{i uslovi zaradi razli~niot reqev i klima vo razli~ni podra~ja.8% i ~istota 98%.000 rastenija po ha. Optimalnoto vreme za seidba na p~enkata se odreduva vo zavisnost od minimalnata temperatura na po~vata za rtewe i vremeto na poslednite proletni mrazevi. Vrz osnova na mnogubrojnite istra`uvawa se predlaga slednata orientaciona tabela za gustinata vo zavisnost od 12 . -EVELINA (FAO-400) Ran hibrid so odli~no steblo i cvrsti zrna. Pri seidbata pokraj izborot na hibridot treba da se vnimava i na kvalitetot na semeto. Na~in na seidba i gustina na posevot.000 rastenija po ha. Jakite stebla ovozmo`uvaat kasna berba pri mal procent na vlaga vo zrnoto. kako optimalen period za seidba se smeta od sredinata na april do sredinata na maj. a kako seidbata zadocnuva taka izborot na hibridite treba da bide so pokusa vegetacija.00060. Kako minimalna se smeta temperaturata na po~vata da bide 100S na dlabo~ina na koja se vr{i seidbata. dodeka rastojanieto na rastenijata vo redot zavisi od hibridot i namenata na posevot.-KOLOMBA. Optimalnata gustina na posevot treba da bide 55. Semeto za seidba treba da bide tretirano so preparati protiv gabni bolesti. me|u redovite. (FAO-500). Vreme na seidba. Treba da se izbegnuva docnata seidba. Dava visoki i stabilni prinosi vo razli~ni klimatsko-po~veni uslovi. Kvalitet na semeto. Najvisok prinos dava pri sklop od 60. na rastojanie od 70 sm.000 -65.

000 400 i 500 22-28 50-65.2 Seidba na p~enka 13 . Sl. bidej}i ima mnogu podvidovi i hibridi so razli~na apsolutna masa na zrnata koi se seat so razli~na gustina. Tab.000 Normata na seme za seidba e razli~na.2 Gustina na posevot za razli~ni FAO grupi Rastojanie vo Broj na FAO grupa redot sm. bidej}i gorniot sloj na po~vata e suv i nema dovolno vlaga za niknewe. rastenija na ha 100 16-20 70-90. se see na dlabo~ina od 3-4 sm. Orientacionata norma na seme pri seidba na p~enkata za zrno iznesuva 15-20 kg/ha. koga temperaturata e okolu 8OS.000 600 i 700 26-35 40-55. dodeka pri proizvodstvoto na sila`a taa se dvi`i od 20-30 kg/ha. Pri rana seidba.000 200 i 300 18-22 65-80. a pri docnata na 7-8 sm.FAO grupata na zreewe. Dlabo~ina na seidbata.

So kultivirawe se po~nuva koga p~enkata ima 2-3 lisja i se vr{i se dodeka ne se formiraat 7-9 lisja. a vtoroto vo faza na 7-8 lisja. Se vr{i so cel da se uni{tat plevelite i odr`i povr{inskiot sloj na po~vata vo rovkava sostojba. Kultiviraweto vo tekot na vegetacijata se vr{i nekolku pati (1-3). Prihranuvawe. Valaweto ne e zadol`itelno dokolku seidbata se vr{i vo normalno vla`na po~va. Se praktikuva vo uslovi koga poradi golemi do`dovi se formira pokorica koja go ote`nuva nikneweto. so cel da se vospostavi podobar kontakt na semeto so po~venata vlaga. Do kolku se vr{at dve prihranuvawa. Dokolku se navodnuva so brazdi poslednoto kultivirawe se zamenuva so nagrnuvawe so cel da se otvorat brazdi. Merka koja obi~no se izvr{uva pri seidba vo posuva po~va. Proreduvawe. Valawe. so cel da se otstranat pogolemiot broj rastenija od posakuvaniot sklop. Se vr{i do kolku seidbata ne e izvr{ena na direktno rastojanie vo redot. dlabo~inata e do 10 sm. 14 . Uni{tuvawe na pokoricata. Pri prvoto kultivirawe. Naj~esto prihranuvaweo se vr{i so kultiviraweto. dodeka pokasno se namaluva za 2-3 sm.NEGA NA POSEVOT. prvoto treba da se izvr{i vo faza koga p~enkata ima 2-3 lisja. vedna{ po samata seidba. pri {to kultivatorite se kombinirani so depozitori za rasturawe na mineralni |ubriva. Naj~esto se vr{i so lesna brana no pred niknewe. a kaj tretoto e u{te poplitko. Naj~esto se vr{i samo so azotno |ubre. Me|uredovo kultivirawe.

a pokasno. no od posebno zna~ewe e ako p~enkata se odgleduva postrno (vtora kultura) Brojot na navodnuvawata i zalivnata norma zavisi od koli~inata na vrne`ite i fazata na razvoj. najdobra oprema se Linearnite avtomatski sistemi. vo faza na pojava na reproduktivni organi 50-60 mm. Za navodnuvawe so ve{ta~ki do`d na pogolemi povr{ini. Kapkovoto navodnuvawe dava odli~ni rezultati.Sl.Tifon. bidej}i pri istoto mo`i da se vr{i prihranuvawe i toa na pove}e pati. ve{ta~ki do`d ili sistem kapka po kapka. 2 Kultivirawe so prihranuvawe Navodnuvawe. a za pomali povr{ini najmnogu se koristi oprema od sistemot .. Navodnuvaweto mo`e da se vr{i: so brazdi. 15 . Vo po~etokot zalivnite normi se pomali i iznesuvaat od 25-30 mm. p~enkata.. Navodnuvaweto e edna od najva`nite merki za dobivawe na visoki prinosi.

-Sovicata {tetite na p~enkata gi pravi od krajot na maj pa se do sredinata na juli. a pri jak napad doa|a do uni{tuvawe skoro na site rastenija. Timet i dr. Suzbivaweto na {tetnicite e mnogu va`en vid na za{tita na p~enkata. Tie preku denot se najduvaat vo Sl. Za{tita se vr{i so zemji{nite insekticidi kako kaj telenite crvi.4 Sovica povr{inskiot del (2-3 sm dlabo~ina) a se hranat preku no}. 16 . Vakviot Sl. lema. Lebaycid EC-50. -Kriti~niot period na p~enkata vo odnos na telenite crvi se prvite fazi na razvoj (rtewe i niknewe) koga larvite navleguvaat vo {totuku niknatoto seme ili vo prizemniot del na mladoto steblo. Talstar-10 EC. Pozna~ajni {tetnici koi predizvikuvaat najmnogu {teta kaj p~enkata se: teleni crvi.3 Teleni crvi na~in na o{tetuvawe ima za posledica uginuvawe na rastenijata. Karate. sovica. Starite gasenici ~esto gi pregrizuvaat rastenijata na mestoto kade stebloto preminuva vo koren. Kaunter. ili so povr{insko tretirawe so insekticidi: Fastak 10 SC. . pri {to doa|a do uginuvawe. i dr. sivata p~enkina pipa i dr. pojava na goli mesta. Za{tita se vr{i so primena na granulirani zemji{ni insekticidi pred. ili za vreme na seidbata so preparatite: Geocid G-5. p~enkin plamenec.Za{tita od {tetnici.

Osnoven metod za namaluvawe na {tetite od ovaa bolest e odgleduvawe SL. {to zavisi od prirodata na o{tetuvaweto.5 P~enkin plamenec Pokasno napadnatite ko~ani obi~no zakr`lavuvaat. Ovaj {tetnik se suzbiva so slednite insekticidi: Decis. pegavost na listot. 17 . crvenesto gniewe na ko~anot. Najdobar uslov za razvoj na bolesta e smenata na dovolno vla`niot period so su{en. i dr.. ispolneti so crna pra{liva masa. Sl. Golema vlijanie za borba imaat i agrotehni~kite merki: plodored. |ubreweto i dr. Galation i dr.6 Meuresta glamna na otporni hibridi. Za{tita od bolesti . Pova`ni bolesti kaj p~enkata se: meuresta glamna. Talstar.-Gasenicata na p~enkiniot plamenec pravi {teti na nadzemnite delovi na p~enkata. pravilna primena na navodnuvaweto. Ako se o{teti zametokot na ko~anot vo osnovata. stebloto. -Karakteristi~en znak na meurestata glamna se izrastocite vo vid na meuri na ko~anot. toj obi~no prope|a vo celost. potoa prisilno i necelosno zreat ili opa|aat. Suzbivaweto na lemata i sivata p~enkina pipa se vr{i so istite insekticidi so koi se suzbiva i p~enkiniot plamenec. no {tetite se najgolemi na ko~anite. lisjata ili na metlicite.

crvenestoto gniewe. Pri pojavata na dlabinska taka nare~ena vnatre{na zaraza na zrnoto vo normalni uslovi. predizvikuva gniewe i na stebloto i korenot na p~enkata. Site navedeni paraziti se suzbivaat po hemiski pat so suva ili vla`na dezinfekcija na semeto.7 Meuresta glamna e odgleduvawe na otporni genotipovi. -Pokraj toa {to go napa|a ko~anot. zrazenoto Sl. Vo vla`ni uslovi zarazenite mesta se prekrieni crvenesta prevlaka. Za borba protiv ovaa bolest neophodno e da se primenuva plodored i pravovremeno dobro da se zaoraat `etvenite ostatoci. Ishranata na dobitokot so zarazeni zrna predizvikuva te{ki zaboluvawa pa duri i uginuvawe.-Pegavosta na listot najmnogu se voo~uva na prizemnite lisja na p~enkata. neposredno posle su{eweto i selektiraweto. I ovde osnoven metod Sl. izdol`eno lenti so pepelava boja so crni to~ki. 18 .7 Sl. cel list propa|a i ima izgled kako da e o{teten od mraz. i navedenite agrotehni~ki merki. Vo slu~aj na jak napad od mnogubrojnite lenti.8 Crvenesto gniewe seme ne se razlikuva od zdravoto. so pojava na golemi.

son~ogled i gradinarski kulturi. Se upotrebuva po seidba pred niknewe vo doza od 2. pred niknewe vo doza od 2-3 kg/ha od preparatot koj sodr`i 50% a. Se upotrebuva po seidba.m. Gi uni{tuva ednogodi{nite {irokolisni pleveli. Preparati: bladeks-50. a naprolet vo su{ni reoni slednata godina netreba da se seat: soja. Se upotrebuva po seidba. vo doza od 2 l/ha na lesni po~vi. lucerka i detelina.5-3 l/ha od preparatot koj sodr`i 50% a. Preparati: radokor. Pred niknewe . pred niknewe. pred niknewe. kompir i gra{ok. Na tretiranite povr{ini na esen ne smeat da se seat: maslodajna repka. -Cianazin.m. Narednata godina po upotrebata na simazinot mo`e da se see samo p~enka. Preparati: radazin-50. i dr. simapin. -Simazin. vo doza od 2-3 kg/ha od preparatot koj sodr`i 50% a.m. Uni{tuvaweto na {irokolisni pleveli mo`e da se vr{i : po seidba. Uni{tuvaweto na plevelite e najva`na merka vo proizvodstvoto na p~enka. -Linuron. Zaradi dolgoto rezidualno dejstvo atrazinot ne se prepora~uva za upotreba pri docna seidba. afalon. Mo`e da se koristat slednite herbicidi: a.Za{tita od pleveli. Dejstvuva vrz ednogodi{nite {irokolisni pleveli. atraneks. {e}erna i dobito~na repa. Gi uni{tuva ednogodi{nite {irokolisni pleveli. Na tretiranite povr{ini najmalku 4 meseci po 19 . 1. atrazin S-50 idr. Preparati: linureks-50. pred niknewe ili pred seidba. Koi herbicidi }e se izberat zavisi od sostavot na plevelite i od vremeto na seidbata na p~enkata. 4 l/a na sredni i 6 l/ha na te{ki po~vi. lucerka. tutun. Dejstvuva na ednogodi{nite {irokolisni pleveli.Atrazin. simazin S-50 i dr. Se upotrebuva po seidba. detelina. radeks T-50 idr.

Gi uni{tuva ednogodi{nite {irokolisni i nadzemnite organi na nekoi pove}egodi{ni {irokolisni pleveli 20 . Se upotrebuva po seidba vo doza od 100-140 gr/ha za uni{tuvawe na ednogodi{ni [irokolisni pleveli. pred niknewe. Preparati: banvel-48 i dr.5-0. vo doza 2-3 l/ha za uni{tuvawe na ednogodi{ni {irokolisni pleveli. Dejstvuva na ednogodi{ni {irokolisni i neki Klasesti pleveli.4-D.7 l/ha -Tifensulfurol. skeletni po`vi. Se upotrebuva po niknewe. Se upotrebuva po niknewe vo faza na 2-4 lisja. Preparat: inakor. Po niknewe -2. Dejstvuva vrz ednogodi{nite kako i na nekoi pove}e godi{ni pleveli. herbi i dr. pesoklivi i po~vi so pomalku od 1. nitu na po~vi so pove}e od 6% humus. Preparati: merlin VG-75 i dr. Preparati: deherban. -Fluhloridin. Ne smee da se upotrebuva na lesni i po~vi siroma{ni so humus.5% humus. protiv ednogodi{ni {irokolisni pleveli -Mezotrin. Preparati: kalisto-480 i dr. Preparati: harmoni 75-DF i dr.tretiraweto ne smeat da se odgleduvaat naredni kulturi. monosan. -Dikamba. Preparat: rejser 25 EC (Racer) i dr. Ne smee da se upotrebuva na lesni.5 l/ha od preparatot koj sodr`i 25% a. Se koristi koga p~enkata ima 2-5 lisje vo doza od 0. Izoksaflutol. Ne smee da se upotrebuva na lesni. dikocit.m. Dejstvuva na pogolem broj ednogodi{ni {irokolisni i pove}egodi{ni pleveli. -Atrazin+prometrin (34+16%). vo faza na 3-4 lisja (15-20 sm. atrom-500 i dr.5 l/ha.5-2. Se upotrebuva po seidba. b. Se upotrebuva po seidba.vo doza od 10-15 g/ha. Visina) vo doza od 1. pred niknewe vo doza od 1-1.

EPTC. Preparati: frontier900-EC i dr. Se upotrebuva po vo doza od 0. Dejstvuva vrz neki pove}egodi{ni pleveli. -Alahlor.7 l/ha. no ne i vo p~enka za sila`a. Preparati: stomp-330. Preparati: dual 960-E. Dejstvuva na ednogodi{nite klaseati i nekoi {irokolisni pleveli. -Metolahlor. Dejstvuva na ednogodi{nite klasesti i nekoi {irokolisni pleveli. vo doza od 2-2.2 l/ha. Preparati: eradikan 6-E. Se upotrebuva po seidba vo doza od 1-1. Preparati: lontrel i dr. pred nikneweto ili pred seidbata so inkorporacija. -Fluroksipil. vo doza od o. Preparati: starane-250 i dr. pred niknewe vo doza od 46 l/ha. Pred niknewe. Preparati: kambio i dr.8 l/ha -Hlorpiralid. dost i dr. Karenca 63 dena za p~enka za sila`a. Uni{tuvaweto na klasestite pleveli se vr{i po seidbata.Se upotrebuva po niknewe vo faza na 8 lisja. Se upotrebuva po niknewe. Mo`e da se upotrebuva vo p~enkata za zrno. Se upotrebuva po seidba. Se upotrebuva po niknewe (3-6 lisja) vo doza od 0. alahlor E-48 i dr.4-1. laso. zean-72 i dr. -Dikamba+bentazon. Se upotrebuva po sedba. a. Dejstvuva na ednogodi{nite klasesti pleveli. Se koristi vo mrkantilna i sila`na p~enka no ne i vo 21 .6-1 l/ha. Se upotrebuva po seidba pred niknewe vo doza od 4-6 l/ha.15 do 0. pred niknewe vo doza od 1.5 l/ha. Dual gold 960-EC ima isti karakteristiki kako i predhodnite. Dejstvuva na ednogodi{nite klasesti i nekoi {irokolisni pleveli. ne se prepora~uva za semenska p~enka.25 l/ha. 2. Preparati. -Dimetenamid. dual 720EC i dr. Dejstvuva vrz pogolem broj ednogodi{ni i nekoi pove}egodi{ni {irokolisni pleveli. -Pendimetalin.

-Nikosulfuron. Preparati. vo doza od 4-7 l/a.25 l/ha. vo doza 1-1. premio-500 i dr. 22 . Pri ednikratna upotreba se koristi 50-60 g/ha od preparatot+namokruva~ (citovit ili sandovit) vo faza koga p~enkata ima 2-6 lisja. laso kombi i dr. -Atrazin+acetohlor. tarot 25-DF i dr. Se upotrebuvaat po seidba. pred niknewe. Ne se prepora~uva za p~enka kako vtora kultura. Preparati. vo doza od 5-7 l/ha -Atrazin+metolahlor. -Atrazin+alahlor. pred niknewe vo doza od 4-5 l/ha. b. Preparati: stomp super idr. Se upotrebuva pred seidba na dobro podgotvena po~va so inkorporacija na 5-8 sm. vo doza od 4-6 l/ha. -Metobromuron+metolahlor. 3. Se koristi po niknewe (2-4 lisja). pred niknewe. gardijan ekstra i dr. motivel i dr. Preparati: primekstra 500-FV. Postojat pogolem broj na takvi kombinacii. Se upotrebuvaat pri rana seidba (do 15 maj) . Dejstvuva na ednogodi{ni i nekoi pove}egodi{ni klasesti i nekoi ednogodi{ni {irokolisni pleveli. Karenca 63 dena za p~enkata za sila`a. Preparati alazin. -Prometrin+pendimetalin. Se upotrebuva po seidba pred niknewe. pred niknewe vo doza od 8-10 l/ha. vo doza od 4-8 l/ha. bravoradozan-T.semenska. Dejstvuva na ednogodi{nite klasesti i nekoi {irokolisni pleveli. Se upotrebuva po seidba. Po niknewe -Rimsulfuron. Uni{tuvaweto na {irokolisni i klasesti pleveli se vr{i so primena na dvojni ili trojni kombinacii. Preparati: radazin ekstra. Se upotrebuva po seidba. Gi uni{tuva pove}egodi{nite i ednogodi{nite klasesti i nekoi ednogodi{ni {irokolisni pleveli. Se upotrebuvaat po seidbata.

kako zdru`en posev. pred niknewe. dikamba. ne smee da se upotrebuva nitu eden preparat koj sodr`i atrazin. Se upotrebuva po esidba. dvofazna i pove}efazna.4D. Pri odgleduvawe na p~enka+grav. dimetenamid i sl. Karenca 63 dena za p~enka za sila`a. vo doza od 6-7 l/ha. koi potoa se su{at a vo prolet se ronat. kako i na izrazito te{ki i so humus bogati po~vi.-Atrazin+cianazin+alahlor. kade direkno se dobiva zrno. Preparati: ciatral . benatozen i dr. -Atrazin+linuron+alahlor. Navedenite herbicidi se upotrebuvaat na ist na~in i vo isti dozi kako kaj p~enkata. metolahlor. Se upotrebuva po seidba. pesoklivi. No isto taka mo`e da se koristat i pendimetalin. Ne smee da se upotrebuva na lesni. vo {irokata praktika naj~esto se koristi kombinacijata metolahlor+metobromuron preparat galeks. a po nikneweto za uni{tuvawe na ednogodi{nite {irokolisni pleveli se koristat 2. acetohlor. mo`ni se i mnogu drugi dvojni i trojni kombinacii. Ednofaznata `etva se vr{i so kombajni. Vo ovoj slu~aj po seidba pred niknewe se upotrebuva: alahlor. So povisok procent na vlaga ko~anite mo`at da se ~uvaat i vo ko{evi.ALA. kombik idr. pred niknewe . 23 . Preparati ciatral . vo doza od 7-9 l/ha Pokraj navedenite.KCZ i dr. metolahlor. ednofazna. @ETVA @etvata mo`e da bide ra~na ili ma{inska. bentazon isl. Dvofaznata se sostoi od dve fazi: vo prvata faza ma{inski se kinat i lupat ko~anite. Pri mnogu docna seidba na p~enkata (vtora kultura) do sredinata na juli.

9 Ednofazna `etva Sl. 10 Dvofazna `etva 24 .Sl.

Celo rastenie mo`e da se koristi vo vid na zelena krma ili sila`a. srednoranie 20-25%. ranite 15-20%. Pogodnosta za silirawe na p~enkata proizleguva od toa {to p~enkata ima dovolno nivo na 25 . berbata mo`e da se izvr{i vo razli~ni fazi na razvoj. bilo samo ili vo vid na krmna smeska. prvo se vr{i se~ewe na stebloto. bide}i dava visoki prinosi od 50-100 t/ha silokrma . Sila`ata dobiena od p~enka e idealna za ishrana na govedata. bez dodatok na zrnest koncentrat. no najvisok prinos so najkvalitetna dobito~na hrana se dobiva so koristewe vo faza na formirawe na ko~anite i zrnata. pri proizvodstvoto na meso i mleko.Kaj pove}efaznata `etva. potoa kinewe na ko~anite. se ovozmo`uva koristewe za ishrana na dobitokot vo optimalna faza. vo forma na sila`a i zelena krma. P~enkata kako sila`a. lupewe i su{ewe na ko~anite. ISKORISTUVAWE Od p~enkata mo`e da se koristi zrnoto kako koncentrirana hrana. P~enkata ima posebno zna~ewe vo proizvodstvoto na kabasta sto~na hrana za pre`ivarite. Za ishrana na dobitokot so zelena krma. vla`nosta nz zrnoto treba da se dvi`i: kaj mnogu ranite 15%. P~enkata kako zelena krma. srednodocnite 25-30% i docnite hibridi od 30-35% P~enkata vo zrno mo`e da se ~uva vo silosi ili ambari koga sodr`inata na vlagata e 13-14%. Za pribirawe vo tehni~ka zrelost. so dodatok na proteini i minerali.800 kg svarlivi proteini. So seidba na p~enkata vo razli~ni rokovi . i 900-1. Vo nekoi zemji vo svetot p~enkata se koristi i za ispa{a (SAD).

Proporcijata na zastapenosta na oddelni delovi na rastenijata vo vkupniot prinos na silomasata.710 Sirovi proteini (kg/ha) 680 1. imaat golemo vlijanie na kvalitetot i hranlivata vrednost na sila`ata.60 Sirovi proteini (%) 5.fermentabilen supstrat i koncentracija na suva materija od 200 g/kg. {to seto toa vo anaerobni uslovi doprinesuva za mnogu efikasna fermentacija.880 17. P~enkata za spremawe na sila`a treba da se bere vo optimalna sostojaba. konzerviraweto i osvojuvaweto na hranivata. kvalitetot. P~enkata mo`e mnogu uspe{no da se sila`ira so rastenija od familijata na peperugocvetni.20 34.380 26 . 2 Kvalitet na sila`a od ~ista p~enka i smeska p~enka i soja Hranlivi materii P~enka P~enka+soja Suva materija (%) 34.79 Suva materija (kg/ha) 12. vo faza na voso~na zrelost i pokasno koga rastenijata imaat sodr`ina na suva materija od 30-35%. {to predstavuva najdobar kompromis pome|u prinosot. Sila`ata dobiena od sme{a na p~enka i soja e pobogata so proteini i kalcium. Dobar hibrid za sila`a treba da ima okolu 46% zrno.33 7. Tab.

Krmno biqe (monografija).. Herbologija. Savo. Institut za istra`ivawa u poqoprivredi Srbija. Kiril i metodij. Skopje. Skopje.Sv. (1972) Zrnesti i klubesti kulturi Univerzitet.. Vasilevski Goce. (2004).. Jevti} Stevan. L. . . M. 3. (1977). Kukuruz. Beograd.. Skopje.Nolit.. Kiril i metodij.. 4. Guguv~evski Mihail.LITERATURA 1. Vu~kovi} 2. 27 .. (1999).. (2006). Kiril i metodij. Zrnesti i klubenesti kulturi Univerzitet .Sv. Beograd Kostov Ta{ko. 5.

.................................................................................... Proreduvawe........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ SORTI I HIBRIDI P^ENKA............................................................ AGROTEHNIKA......................................................... KLIMATSKI I PO^VENI USLOVI NA ODGLEDUVAWE............ Za{tita od bolesti................... OBRABOTKA NA PO^VATA........................................SODR@INA STOPANSKO ZNA^EWE..................... SEIDBA................ Na~in na seidba i gustina na posevot..................................................... Za{tita od pleveli............. Svetlina....................................................................................................................................... Dlabo~ina na seidba............................... Me|uredovo kultivirawe........................................................ Uni{tuvawe na pokoricata......................................................................................................................... List............................ Valawe............................................................ Zrno................................................................................. ISKORISTUVAWE........................................................................................................................................... Toplina........................................................................... Prihranuvawe............................................................. Izbor na hibrid......................................................................................... RASPOSTRANETOST I PRINOSI................................................................................................................................................................................................... PLODORED...................................................................................................................... @ETVA ...................... Steblo........................ Vreme na seidba........................... Po~va....................................................................................................................................................................................................................................................................... Predseidbena obrabotka...................................... 1 2 3 4 5 5 5 5 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 10 10 12 12 12 13 14 14 14 14 14 14 15 16 17 19 23 25 28 .............. Cvet............................................................................................... \UBREWE.............................................. Dopolnitelna obrabotka............................................................................................................ NEGA NA POSEVOT......................................................... VIDOVI NA P^ENKA (OSNOVNI SVOJSTVA)............................................................................................................... Koren.... Voda.................................................................. Navodnuvawe................................................................................................................................................................................................................................. Za{tita od {tetnici................................................................... Osnovna obrabotka......................................................................................... MORFOLO[KI SVOJSTVA................................. POTEKLO............................................................... Kvalitet na seme...........................................................................................................................................................................................................................................................................

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->