GRAÐEVINSKI STROJEVI Zadatak 1. Potrebno je izracunati prakticni ucinak jaru ala (BAGERA) na gusjenicama s dubinsk om licom.

Za jaru alo je odabran model Liebherr R 904 C sa slijedecim osnovnim podacim a. zapremina odabrane dubinske lopate qc=0,75 m3 vrijeme rada jaru ala u jednom ciklusu tr=16 s vrijeme istovara jaru ala u jednom ciklusu ti=1 s vrijeme povratka jaru ala u jednom ciklusu tp=8 s koeficijent punjenja dubinske lopate kpu=1,0 Pretpostavke potrebne za proracun ucinka: materijal suhi ljunak, rastresitost r=1,12 koeficijent rastresitosti kr=0,89 TVZ GRADITELJSKI ODJEL

GRAÐEVINSKI STROJEVI Gradivo koje se prevozi ili transportira kamionima kiperima i damperima Gustoca gradiva u zbijenom, sraslom ili prirodnom stanju prije iskopa i utovara (t/m3) Rastresitost gradiva nakon iskopa odnosno prilikom njegova utovara i prijevoza Gustoca gradiva u rastresitom stanju nakon iskopa prilikom utovara i vo nje (t/m3) uslojena glina 2,02 + 22% ili 1,22 1,65 kompaktna glina 2,01 1,21 1,66 vla na glina 2,08 -2,10 1,25 -1,40 1,50 -1,66 suha glina 1,64 -1,84 1,23 -1,40 1,17 -1,48 kaolin 1,66 1,29 1,28 suha pjeskovita glina 1,66 1,17 1,42 vla na pjeskovita glina 1,83 1,19 1,54 vla na ilovaca 1,60 -1,66 1,25 1,28 -1,383 suha ilovaca 1,36 1,25 1,09 suha zemlja 1,66 -1,90 1,25 1,33 -1,52 vla na zemlja 2,02 -2,10 1,25 -1,27 1,60 -1,68 zemlja sa pijeskom 1,66 1,17 1,42 zemlja sa 25% kamena 1,96 1,25 1,57 suhi (nevezani) pijesak 1,60 1,13 1,42 vla ni pijesak 2,07 1,12 1,85 suhi pijesak i ljunak 1,93 1,12 1,72 vla ni pijesak i ljunak 2,23 1,10 2,03 suhi ljunak 1,69 1,12 1,51 suhi ljunak 6-50 mm 1,90 1,12 1,70 vla ni ljunak 2,34 1,10 2,13 vla ni ljunak 6-50mm 2,26 1,12 2,02 suhi zaglinjeni ljunak 1,66 1,17 1,42 vla . zaglinjeni ljunak 1,84 1,19 1,54 tro na stijena(dolje) 1,96 -2,28 1,24 -1,42 1,58 -1,96 75%stijena,25%zemlja 2,79 1,42 1,96 50%stijena,50%zemlja 2,28 1,33 1,71 25%stijena,75%zemlja 1,96 1,24 1,58 gips, sedra 2,58 -3,17 1,30 -1,75 1,81 -1,98 boksit 1,90 1,33 1,43 vapnenac 2,61 1,69 1,54 mramor 2,73 1,67 1,63 pje cenjak 2,52 1,67 1,51 kriljevac 2,88 1,30 2,22 granit 2,67 -2,73 1,50 -1,64 1,66 -1,78 bazalt 2,65 -2,97 1,49 1,78 -1,99 cement 1,76 (zbijeni) 1,20 1,47 (rasuti) stijena (drobljenje) 2,67 (u prosjeku) 1,67 1,60 (drobljenac)

beton 1,92 -2,48 (cvrsti) 1,39 1,38 -1,78 (razbijeni) TVZ GRADITELJSKI ODJEL

proracun ucinka po jednom ciklusu (Qc) za SRASLI materijal Q = q × k × k c cpur Qc = 0.67 m3 ciklus (ucinak izra en za SRASLI materijal) 2.GRAÐEVINSKI STROJEVI Proracun prakticnog ucinka Up vr i se na slijedeci nacin 1.75 m3 ciklus (ucinak izra en za RASTRESITI materijal) 3.89 Qc = 0.0 Qc = 0.75 × 1.75 ×1.0 × 0. proracun trajanja jednog ciklusa (Tc) i broja ciklusa u jednom satu (nc) T = t + t + t c rip Tc = 16 + 1+ 8 Tc = 25 s nc = 3600 Tc nc . proracun ucinka po jednom ciklusu (Qc) za RASTRESITI materijal Q = q × k c cpu Qc = 0.

proracun teoretskog ucinka (Ut) za SRASLI i RASTRESITI materijal U = n × Q T cc UT = 144 × 0.67 = 96.48 m3 h (ucinak za SRASLI materijal) UT = 144 × 0.= 3600 25 = 144 4.75 = 108 m3 h (ucinak za RASTRESITI materijal) TVZ GRADITELJSKI ODJEL .

83 × 0. proracun prakticnog ucinka (Up) za SRASLI i RASTRESITI materijal U = U × k × k × k P Trvogds vrijednosti za navedene koeficijente se uzimaju iz slijedecih tablica dobra organizacija gradili ta kog = 0.GRAÐEVINSKI STROJEVI 5.84 (efektivni rad 50 minuta na sat) slabo kori tenje radnog vremena krv = 0.91 UP = 96.000 do 4.75 (efektivni rad 45 minuta na sat) novi stroj do 2.92 (efektivni rad 55 minuta na sat) dobro kori tenje radnog vremena krv = 0.83 krv = 0.48 × 0.04m3 h (ucinak za SRASLI materijal) UP = 108 × 0.75 odlicno kori tenje radnog vremena krv = 0.92 × 0.000 h kds = 0.000 h kds = 0.00 ocuvani stroj od 2.91 dotrajali stroj preko 4.000 h kds = 1.83 × 0.92 × 0.91 UP = 75.80 lo a organizacija gradili ta kog = 0.91 UP = 67.83 prosjecna organizacija gradili ta kog = 0.92 kds = 0.80 za koeficijente cemo preuzeti slijedece vrijednosti kog = 0.05m3 h (ucinak za RASTRESITI materijal) .

TVZ GRADITELJSKI ODJEL .

zapremina odabrane dubinske lopate qc=0. Potrebno je izracunati prakticni ucinak jaru ala s dubinskom licom.91 TVZ GRADITELJSKI ODJEL . Za jaru alo je od abran model VOLVO BL71 sa slijedecim osnovnim podacima. rastresitost r=1.1.19 m3 vrijeme rada jaru ala u jednom ciklusu tr=14 s vrijeme istovara jaru ala u jednom ciklusu ti=2 s vrijeme povratka jaru ala u jednom ciklusu tp=6 s koeficijent punjenja dubinske lopate kpu=1.koeficijent rastresitosti kr=0.1 Pretpostavke potrebne za proracun ucinka: materijal vla ni ljunak.GRAÐEVINSKI STROJEVI Zadatak 2.

25 -1.33 -1.51 suhi ljunak 6-50 mm 1.02 suhi zaglinjeni ljunak 1.50 -1.48 kaolin 1.66 1.10 1.17 1.66 1.96 1.52 vla na zemlja 2.73 1.96 75%stijena.36 1.25 1.03 suhi ljunak 1. sedra 2.60 (drobljenac) .33 1.96 -2.42 vla na pjeskovita glina 1.75 1.93 1.25 1.83 1.50%zemlja 2.34 1.97 1.69 1.02 + 22% ili 1.12 1.23 -1.71 25%stijena.64 1.01 1.90 1.90 1.12 1.60 1.17 1.73 1.99 cement 1.50 -1.96 1.29 1.22 granit 2.17 1.67 1.63 pje cenjak 2.54 tro na stijena(dolje) 1.72 vla ni pijesak i ljunak 2.61 1.52 1.20 1.23 1.13 1.383 suha ilovaca 1.75%zemlja 1.78 -1.19 1.69 1.58 -3.24 -1.65 -2. sraslom ili prirodnom stanju prije iskopa i utovara (t/m3) Rastresitost gradiva nakon iskopa odnosno prilikom njegova utovara i prijevoza Gustoca gradiva u rastresitom stanju nakon iskopa prilikom utovara i vo nje (t/m3) uslojena glina 2.66 1.10 1.98 boksit 1.67 1.24 1.28 suha pjeskovita glina 1.26 1. zaglinjeni ljunak 1.42 1.66 1.21 1.25 1.66 vla na glina 2.81 -1.70 vla ni ljunak 2.12 2.17 1.66 -1.40 1.51 kriljevac 2.58 -1.66 1.42 zemlja sa 25% kamena 1.54 vla na ilovaca 1.49 1.67 -2.64 -1.13 vla ni ljunak 6-50mm 2.25 -1.30 2.79 1.67 (u prosjeku) 1.27 1.12 1.10 2.09 suha zemlja 1.68 zemlja sa pijeskom 1.60 -1.07 1.42 1.54 mramor 2.88 1.60 -1.GRAÐEVINSKI STROJEVI Gradivo koje se prevozi ili transportira kamionima kiperima i damperima Gustoca gradiva u zbijenom.42 vla .90 1.42 vla ni pijesak 2.43 vapnenac 2.30 -1.19 1.28 1.57 suhi (nevezani) pijesak 1.08 -2.58 gips.12 1.25%zemlja 2.76 (zbijeni) 1.02 -2.96 50%stijena.84 1.84 1.33 1.28 -1.65 kompaktna glina 2.40 1.10 2.66 suha glina 1.17 -1.47 (rasuti) stijena (drobljenje) 2.28 1.85 suhi pijesak i ljunak 1.25 1.67 1.22 1.78 bazalt 2.66 -1.

39 1.92 -2.beton 1.38 -1.48 (cvrsti) 1.78 (razbijeni) TVZ GRADITELJSKI ODJEL .

19 m3 ciklus (ucinak izra en za RASTRESITI materijal) 3. proracun trajanja jednog ciklusa (Tc) i broja ciklusa u jednom satu (nc) T = t + t + t c rip Tc = 14 + 2 + 6 Tc = 22 s nc = 3600 Tc .0× 0.0 Qc = 0.91 Qc = 0. proracun ucinka po jednom ciklusu (Qc) za RASTRESITI materijal Q = q × k c cpu Qc = 0.GRAÐEVINSKI STROJEVI Proracun prakticnog ucinka Up vr i se na slijedeci nacin 1.17 m3 ciklus (ucinak izra en za SRASLI materijal) 2. proracun ucinka po jednom ciklusu (Qc) za SRASLI materijal Q = q × k × k c cpur Qc = 0.19 × 1.19 × 1.

09 m3 h (ucinak za RASTRESITI materijal) TVZ GRADITELJSKI ODJEL .17 = 27.82m3 h (ucinakzaSRASLImaterijal) UT = 163.64 × 0. proracun teoretskog ucinka (Ut) za SRASLI i RASTRESITI materijal U = n × Q T cc UT = 163.64 4.nc = 3600 22 = 163.64 × 0.19 = 31.

83 × 0.91 dotrajali stroj preko 4.92 × 0.000 h kds = 1.09 × 0.00 ocuvani stroj od 2.80 za koeficijente cemo preuzeti slijedece vrijednosti kog = 0.91 UP = 27.000 h kds = 0.92× 0. proracun prakticnog ucinka (Up) za SRASLI i RASTRESITI materijal U = U × k × k × k P Trvogds vrijednosti za navedene koeficijente se uzimaju iz slijedecih tablica dobra organizacija gradili ta kog = 0.000 h kds = 0.80 lo a organizacija gradili ta kog = 0.83 krv = 0.GRAÐEVINSKI STROJEVI 5.75 (efektivni rad 45 minuta na sat) novi stroj do 2.83 × 0.91 UP = 19.91 UP = 21.92 (efektivni rad 55 minuta na sat) dobro kori tenje radnog vremena krv = 0.84 (efektivni rad 50 minuta na sat) slabo kori tenje radnog vremena krv = 0.75 odlicno kori tenje radnog vremena krv = 0.60m3 h (ucinak za RASTRESITI materijal) .82 × 0.33m3 h (ucinak za SRASLI materijal) UP = 31.83 prosjecna organizacija gradili ta kog = 0.92 kds = 0.000 do 4.

TVZ GRADITELJSKI ODJEL .

0 VOLVO BL71: zapremina odabrane dubinske lopate qc=0. rastresitost r=1.GRAÐEVINSKI STROJEVI Zadatak 3.0 Pretpostavke potrebne za proracun ucinka: materijal vla na zemlja.79 TVZ GRADITELJSKI ODJEL .75 m3 vrijeme rada jaru ala u jednom ciklusu tr=18 s vrijeme istovara jaru ala u jednom ciklusu ti=2 s vrijeme povratka jaru ala u jednom ciklusu tp=8 s koeficijent punjenja dubinske lopate kpu=1.) potrebno je izracunati prakt icni ucinak. a dubinu podruma 3m.27 koeficijent rastresitosti kr=0.19 m3 vrijeme rada jaru ala u jednom ciklusu tr=14 s vrijeme istovara jaru ala u jednom ciklusu ti=3 s vrijeme povratka jaru ala u jednom ciklusu tp=7 s koeficijent punjenja dubinske lopate kpu=1. te usporediti vrijeme potrebno za iskop gradevinske jame za objekt koji ima tlocrtn u povr inu 15m x 18m. Liebherr R 904 C: zapremina odabrane dubinske lopate qc=0. Za jaru ala (bagere) iz prethodnih zadataka (1. i 2.

GRAÐEVINSKI STROJEVI Liebherr R 904 C: 1. proracun ucinka po jednom ciklusu (Qc) za SRASLI materijal Q = q × k × k c cpur Qc = 0,75 ×1,0 × 0,79 Qc = 0,59 m3 ciklus (ucinak izra en za SRASLI materijal) 2. proracun ucinka po jednom ciklusu (Qc) za RASTRESITI materijal Q = q × k c cpu Qc = 0,75 × 1,0 Qc = 0,75 m3 ciklus (ucinak izra en za RASTRESITI materijal) 3. proracun trajanja jednog ciklusa (Tc) i broja ciklusa u jednom satu (nc) T = t + t + t c rip Tc = 18 + 2 + 8 Tc = 28 s nc = 3600 Tc nc

= 3600 28 = 128,57 4. proracun teoretskog ucinka (Ut) za SRASLI i RASTRESITI materijal U = n × Q T cc UT = 128,57 × 0,59 = 75,85 m3 h (ucinak za SRASLI materijal) UT = 128,57 × 0,75 = 96,43 m3 h (ucinak za RASTRESITI materijal) TVZ GRADITELJSKI ODJEL

GRAÐEVINSKI STROJEVI 5. proracun prakticnog ucinka (Up) za SRASLI i RASTRESITI materijal U = U × k × k × k P Trvogds za koeficijente cemo preuzeti slijedece vrijednosti kog = 0,83 krv = 0,84 kds = 0,91 UP = 75,85 × 0,83 × 0,84 × 0,91 UP = 48,12m3 h (ucinak za SRASLI materijal) UP = 96,43 × 0,83 × 0,84 × 0,91 UP = 61,18m3 h (ucinak za RASTRESITI materijal) TVZ GRADITELJSKI ODJEL dobra organizacija gradili ta dobro kori tenje radnog vremena ocuvani stroj

79 Qc = 0. proracun ucinka po jednom ciklusu (Qc) za RASTRESITI materijal Q = q × k c cpu Qc = 0.0 × 0. proracun trajanja jednog ciklusa (Tc) i broja ciklusa u jednom satu (nc) T = t + t + t c rip Tc = 14 + 3 + 7 Tc = 24 s nc = 3600 Tc nc .19 ×1. proracun ucinka po jednom ciklusu (Qc) za SRASLI materijal Q = q × k × k c cpur Qc = 0.GRAÐEVINSKI STROJEVI VOLVO BL71: 1.19 × 1.0 Qc = 0.15 m3 ciklus (ucinak izra en za SRASLI materijal) 2.19 m3 ciklus (ucinak izra en za RASTRESITI materijal) 3.

5 m3 h (ucinak za RASTRESITI materijal) TVZ GRADITELJSKI ODJEL .19 = 28.= 3600 24 = 150 4.5 m3 h (ucinak za SRASLI materijal) UT = 150 × 0.15 = 22. proracun teoretskog ucinka (Ut) za SRASLI i RASTRESITI materijal U = n × Q T cc UT = 150 × 0.

5 × 0.91 UP = 18.84 × 0.08m3 h (ucinak za RASTRESITI materijal) TVZ GRADITELJSKI ODJEL dobra organizacija gradili ta dobro kori tenje radnog vremena ocuvani stroj .5 × 0.84 kds = 0.83 × 0.91 UP = 14.28m3 h (ucinak za SRASLI materijal) UP = 28.83 krv = 0.83 × 0. proracun prakticnog ucinka (Up) za SRASLI i RASTRESITI materijal U = U × k × k × k P Trvogds za koeficijente cemo preuzeti slijedece vrijednosti kog = 0.91 UP = 22.GRAÐEVINSKI STROJEVI 5.84 × 0.

3h TVZ GRADITELJSKI ODJEL .12m3/h) ta = 1161 / 48.28m3/h) ta = 1161 / 14.13h Za bager VOLVO BL71 (Up = 14.28 = 81.12 = 24.GRAÐEVINSKI STROJEVI Gradevna jama slijedeceg oblika 21m15m 3m Obujam iskopa se racuna na slijedeci nacin: Viskopa = ((P1 + P2) / 2)xhiskopa = (((24 x21) +(18 x15)) / 2) x3 = ((504 + 270) /2) x3 = = (774 /2) x3 = 387x3 = 1161m3 Vrijeme trajanja iskopa se racuna na slijedeci nacin: ta = Viskopa / Up(sraslo) Za bager Liebherr R 904 C (Up = 48.

89 vrijeme utovara tu = 12min vrijeme istovara ti = 2 min vrijeme potrebno za sve manevre tm = 5min koeficijent punjenja dampera kpu=1.GRAÐEVINSKI STROJEVI Zadatak 4.12. koeficijent rastresitosti kr=0. Potrebn i podaci za proracun su slijedeci: maksimalna zapremina (qc) 18m3 45 km/h prosjecna brzina praznog dampera (vpr) prosjecna brzina punog dampera (vpu) 25 km/h Dodatni podaci potrebni za proracun su slijedeci: duljina puta (Ldo=Ldp) izmedu mjesta utovara i mjesta istovara (deponija) materijal suhi 7000m ljunak. rastresitost r=1. Potrebno je proracunati PRAKTICNI ucinak kamiona zapremine sanduka 18m3.05 TVZ GRADITELJSKI ODJEL .

05 Qc = 18.8 min . proracun trajanja jednog ciklusa (Tc) i broja ciklusa u jednom satu (nc) Tc = tu + tvo + tvp + ti +. tm.GRAÐEVINSKI STROJEVI Proracun prakticnog ucinka Up vr i se na slijedeci nacin 1. gdjesu tu = (Qc / Uu) vrijeme utovara tvo = Ldo / vpu vrijeme vo nje punog vozila u odlasku tvp = Ldp / vpr vrijeme vo nje praznog vozila u povratku ti vrijeme istovara tm vrijeme svih manevara i izmjene vozila tvo = = 0.28 h = 16.9m3 ciklus (ucinakzaRASTRESITImaterijal) 2. proracun ucinka po jednom ciklusu (Qc) za RASTRESITI materijal Q = q × k c cpu Qc = 18 × 1.

tvp = 7257 45 = 0,16 h = 9,6 min Tc = 12 + 16,8 + 9,6 + 2 + 5 Tc = 45,4 min n = c T60 c nc = 60 45,4 = 1,32 3. proracun teoretskog ucinka (Ut) za RASTRESITI materijal U = n × Q T cc UT = 1,32 ×18,9 = 24,95 m3 h (ucinak za RASTRESITI materijal) TVZ GRADITELJSKI ODJEL

GRAÐEVINSKI STROJEVI 4. proracun prakticnog ucinka (Up) za RASTRESITI materijal U = U × k P Trv vrijednosti za navedene koeficijente se uzimaju iz slijedecih tablica odlicno kori tenje radnog vremena krv = 0,92 (efektivni rad 55 minuta na sat) dobro kori tenje radnog vremena krv = 0,84 (efektivni rad 50 minuta na sat) slabo kori tenje radnog vremena krv = 0,75 (efektivni rad 45 minuta na sat) za koeficijente cemo preuzeti slijedece vrijednosti krv = 0,92 s obzirom da damperi i kamioni svake godine prolaze tehnicke preglede, koji im j amce dobro odr avanje i ocuvanost, uzima se koeficijent dotrajalosti stroja kds=1,00 UP = 24,95 × 0,92 UP = 22,96 23m3 h (ucinak za RASTRESITI materijal) TVZ GRADITELJSKI ODJEL

GRAÐEVINSKI STROJEVI Zadatak 5. Potrebno je proracunati PRAKTICNI ucinak dampera KOMATSU HD465-7. Potrebni podac i za proracun su slijedeci: maksimalna zapremina (qc) 25m3 40 km/h

prosjecna brzina praznog dampera (vpr)

prosjecna brzina punog dampera (vpu) 20 km/h Dodatni podaci potrebni za proracun su slijedeci: duljina puta (Ldo=Ldp) izmedu mjesta utovara i mjesta istovara (deponija) materijal suhi ljunak, koeficijent rastresitosti kr=0,88 4000m

vrijeme utovara tu = 15min vrijeme istovara ti = 2 min vrijeme potrebno za sve manevre tm = 6min koeficijent punjenja dampera kpu=1,1 TVZ GRADITELJSKI ODJEL

GRAÐEVINSKI STROJEVI Proracun prakticnog ucinka Up vr i se na slijedeci nacin 1. proracun ucinka po jednom ciklusu (Qc) za RASTRESITI materijal Q = q × k c cpu Qc = 25 × 1. gdjesu tu = (Qc / Uu) vrijeme utovara tvo = Ldo / vpu vrijeme vo nje punog vozila u odlasku tvp = Ldp / vpr vrijeme vo nje praznog vozila u povratku ti vrijeme istovara tm vrijeme svih manevara i izmjene vozila tvo = = 0. tm.1 Qc = 27.5 m3 ciklus (ucinak za RASTRESITI materijal) 2.2 h = 12 min . proracun trajanja jednog ciklusa (Tc) i broja ciklusa u jednom satu (nc) Tc = tu + tvo + tvp + ti +.

46 × 27.5 = 40.15 m3 h (ucinak za RASTRESITI materijal) TVZ GRADITELJSKI ODJEL .46 3.1h = 6 min Tc = 15 + 12 + 6 + 2 + 6 Tc = 41min n = c nc = 60cT60 41 = 1.tvp = 204 4 40 = 0. proracun teoretskog ucinka (Ut) za RASTRESITI materijal U = n × Q T cc UT = 1.

GRAÐEVINSKI STROJEVI 4. proracun prakticnog ucinka (Up) za RASTRESITI materijal U = U × k P Trv vrijednosti za navedene koeficijente se uzimaju iz slijedecih tablica odlicno kori tenje radnog vremena krv = 0,92 (efektivni rad 55 minuta na sat) dobro kori tenje radnog vremena krv = 0,84 (efektivni rad 50 minuta na sat) slabo kori tenje radnog vremena krv = 0,75 (efektivni rad 45 minuta na sat) za koeficijente cemo preuzeti slijedece vrijednosti krv = 0,92 UP = 40 × 0,92 UP = 36,8 37m3 h (ucinak za RASTRESITI materijal) TVZ GRADITELJSKI ODJEL

GRAÐEVINSKI STROJEVI Zadatak 6. Potrebno je pomocu jaru ala (bagera) s dubinskom lopatom iskopati gradevinsku jamu , a materijal iz iskopa prevesti pomocu zglobnog dampera na deponiju udaljenu 2000m. Odabrani su slijedeci strojevi: Jaru alo s dubinskom lopatom KOMATSU PC210NLC-7 o zapremina odabrane dubinske lopate qc=1,11 m3 Zglobni damper VOLVO A25D 4x4 o maksimalna zapremina (qc) 9,5 m3 o prosjecna brzina praznog dampera (vpr) 50 km/h o prosjecna brzina punog dampera (vpu) 20 km/h Dodatni podaci potrebni za proracun su slijedeci: duljina puta (Ldo=Ldp) izmedu mjesta utovara i mjesta istovara (deponija) materijal suha zemlja, koeficijent rastresitosti kr = 0,80 2000 m

vrijeme istovara kamiona ti = 1 min vrijeme potrebno za sve manevre kamiona tm = 3 min vrijeme rada jaru ala u jednom ciklusu tr=19 s vrijeme istovara jaru ala u jednom ciklusu ti=3 s vrijeme povratka jaru ala u jednom ciklusu tp=10 s koeficijent punjenja jaru ala kpu=1,0, koeficijent punjenja dampera kpu=1,05 TVZ GRADITELJSKI ODJEL

GRAÐEVINSKI STROJEVI Proracun prakticnog ucinka JARU ALA Up vr i se na slijedeci nacin 1. proracun ucinka po jednom ciklusu (Qc) za SRASLI materijal Q = q × k × k c cpur Qc = 1,11× 1,0 × 0,80 Qc = 0,89 m3 ciklus (ucinak izra en za SRASLI materijal) 2. proracun ucinka po jednom ciklusu (Qc) za RASTRESITI materijal Q = q × k c cpu Qc = 1,11× 1,0 Qc = 1,11m3 ciklus (ucinak izra en za RASTRESITI materijal) 3. proracun trajanja jednog ciklusa (Tc) i broja ciklusa u jednom satu (nc) T = t + t + t c rip Tc = 19 + 3 + 10 Tc = 32 s nc = 3600 Tc

proracun teoretskog ucinka (Ut) za SRASLI i RASTRESITI materijal U = n × Q T cc UT = 112 × 0.32m3 h (ucinakzaRASTRESITImaterijal) TVZ GRADITELJSKI ODJEL .89 = 99.nc = 3600 32 = 112 4.11 = 124.68 m3 h (ucinak za SRASLI materijal) UT = 112 × 1.

91 UP = 99.83 prosjecna organizacija gradili ta kog = 0.37 .27 70m3 h (ucinak za SRASLI materijal) UP = 124.00 ocuvani stroj od 2.92× 0.000 do 4.91 UP = 69.000 h kds = 0.91 UP = 86.80 za koeficijente cemo preuzeti slijedece vrijednosti kog = 0.000 h kds = 1.84 (efektivni rad 50 minuta na sat) slabo kori tenje radnog vremena krv = 0. proracun prakticnog ucinka (Up) za SRASLI i RASTRESITI materijal U = U × k × k × k P Trvogds vrijednosti za navedene koeficijente se uzimaju iz slijedecih tablica dobra organizacija gradili ta kog = 0.91 dotrajali stroj preko 4.92× 0.75 odlicno kori tenje radnog vremena krv = 0.92 (efektivni rad 55 minuta na sat) dobro kori tenje radnog vremena krv = 0.32× 0.75 (efektivni rad 45 minuta na sat) novi stroj do 2.83 krv = 0.83 × 0.83 × 0.92 kds = 0.GRAÐEVINSKI STROJEVI 5.68 × 0.80 lo a organizacija gradili ta kog = 0.000 h kds = 0.

86m3 h (ucinak za RASTRESITI materijal) TVZ GRADITELJSKI ODJEL .

8 min tvo = 2 20 = 0.1h = 6 min . proracun trajanja jednog ciklusa (Tc) i broja ciklusa u jednom satu (nc) Tc = tu + tvo + tvp + ti +. proracun ucinka po jednom ciklusu (Qc) za RASTRESITI materijal Q = q × k c cpu Qc = 9.98 m3 ciklus (ucinak po ciklusu za RASTRESITI materijal) 2.98 124.5 × 1.05 Qc = 9. gdjesu tu = Qc / Uu vrijeme utovara tvo = Ldo / vpu vrijeme vo nje punog vozila u odlasku tvp = Ldp / vpr vrijeme vo nje praznog vozila u povratku ti vrijeme istovara tm vrijeme svih manevara i izmjene vozila tu = 9.GRAÐEVINSKI STROJEVI Proracun prakticnog ucinka Up za damper vr i se na slijedeci nacin: 1.32 = 0. tm.08 h = 4.

3 = 3.98 = 34.5 min Tc = 4.tvp = 2 50 = 0.47 3.04 h = 2.3 min n = c T60 c nc = 60 /17. proracun teoretskog ucinka (Ut) za RASTRESITI materijal U = n × Q T cc UT = 3.47 × 9.63 m3 h (ucinak za RASTRESITI materijal) TVZ GRADITELJSKI ODJEL .8 + 6 + 2.5 + 1+ 3 Tc = 17.

UPJAR = 86. TVZ GRADITELJSKI ODJEL .92 UP = 34.75 (efektivni rad 45 minuta na sat) za koeficijente cemo preuzeti iste vrijednosti kao i za jaru alo krv = 0.92 UP = 31.37 86m3 h (ucinak jaru ala za RASTRESITI materijal) UPDAM 32m3 h (ucinak dampera za RASTRESITI materijal) n = U UPDAM DAM PJAR = 86 / 32 = 2. potrebno je us kladiti broj potrebnih jaru ala i broj potrebnih dampera na slijedeci nacin.86 32m3 h (ucinak za RASTRESITI materijal) Nakon izracunavanja prakticnih ucinaka jaru ala i zglobnog dampera.92 (efektivni rad 55 minuta na sat) dobro kori tenje radnog vremena krv = 0.63 × 0.GRAÐEVINSKI STROJEVI 4.69 nDAM Iz dobivenog rezultata mo emo zakljuciti kako je omjer broja jaru ala naprema broju zglobnih dampera jednak omjeru 1:3 uz ucinak cijelog procesa od 1 x 86 = 86m3/h ili 1:2 u z ucinak cijelog procesa od 2 x 32 = 64m3/h. proracun prakticnog ucinka (Up) za RASTRESITI materijal U = U × k P Trv vrijednosti za navedene koeficijente se uzimaju iz slijedecih tablica odlicno kori tenje radnog vremena krv = 0.84 (efektivni rad 50 minuta na sat) slabo kori tenje radnog vremena krv = 0.

zapremine qc=5.0 TVZ GRADITELJSKI ODJEL .1m (ako nije zadan .46m. Potrebno je pomocu dozera skinuti sloj zbijene zemlje debljine d=10cm sa vodorav nog podrucja pravokutnog oblika duljine 1000m i irine 20m.1 min Duljina iskopa Li=10m Duljina guranja Lg=5m Duljina odlaganja Lo=0m Duljina povratka Lp=15m Gubitak materijala uslijed guranja je zanemariv Uvjeti rada na gradili tu te njegov oblik i polo aj odreduju koeficijent kpu za rad dozera: kpu=1. koeficijent rastresitosti kr = 0.GRAÐEVINSKI STROJEVI Zadatak 7.80 Vrijeme potrebno za manevar dozera pri polasku i povratku tm = 0. Odabran je slijedeci dozer: New Holland D225 sa slijedecim osnovnim podacima: o No tipa Angle (HA).2m3 o irina no a l=4. a visina 1.qc =l*h2) o Prosjecna brzina kopanja vi=3km/h o Prosjecna brzina guranja vg=3km/h o Prosjecna brzina povratka vp=6km/h Dodatni podaci potrebni za proracun su slijedeci: Materijal suha zemlja.

8 Qc = 4. gdje su c igop m ti = Li / vi vrijeme iskopa tg = Lg .0 × 0.16 m3 ciklus (SRASLO) odnosno za RASTRESITI materijal izracun je slijedeci Q = q × k c cpu Qc = 5.2 × 1.2m3 ciklus (RASTRESITO) 2. proracun trajanja jednog ciklusa (Tc) i broja ciklusa u jednom satu (nc) T = t + t + t + t + 2× t .0 Qc = 5.GRAÐEVINSKI STROJEVI Proracun teoretskog ucinka dozera Ut vr i se na slijedeci nacin 1. Proracun ucinka za jedan ciklus Qc za SRASLI i RASTRESITI materijal Q = q × k × k c cpur Qc = 5.2 × 1.

2 + 0.1min Lo = 0 tp = 0.15 min tm = 0.0016 h = 0.0 = 0.65 min n = c T60 c nc = 60 0.0033 h = 0.2 min tg = 0.15 + 2 × 0.1+ 0.31ciklusa h TVZ GRADITELJSKI ODJEL .65 = 92.0025 h = 0.1min Tc = 0.1 Tc = 0.015 6 = 0./ vg vrijeme to = Lo / vo vrijeme tp = Lp / vp vrijeme tm vrijeme ti = guranja odlaganja povratka svih manevara 301.005 3 = 0.

00 UP = 384.84 ×1. proracun teoretskog ucinka (Ut) za SRASLI i RASTRESITI materijal U = n × Q T cc UT = 92.84 kds = 1.31× 4.80 krv = 0.01m3 h (ucinak za RASTRESITI materijal) 4.01× 0.80 × 0.05 258m3 h (ucinak za SRASLI materijal) UP = 480.01m3 h (ucinak za SRASLI materijal) U = n × Q T cc UT = 92.00 UP = 258.01× 0.84 ×1.00 .GRAÐEVINSKI STROJEVI 3.80 × 0. proracun prakticnog ucinka (Up) za SRASLI i RASTRESITI materijal U = U × k × k × k P Trvogds za koeficijente cemo preuzeti slijedece vrijednosti kog = 0.31× 5.2 = 480.16 = 384.

57 323m3 h (ucinak za RASTRESITI materijal) TVZ GRADITELJSKI ODJEL .UP = 322.

kr = 0.0m3 Zglobni damper Terex TA 25 sa slijedecim podacima: o najveca zapremina (qc) 10 m3 o prosjecna brzina praznog dampera (vpr) 45 km/h o prosjecna brzina punog dampera (vpu) 15 km/h Dodatni podaci potrebni za proracun su slijedeci: duljina puta (Ldo=Ldp) izmedu mjesta utovara i mjesta istovara (deponija) materijal suha zemlja.1 Koeficijent punjenja dampera kpu=1.80 5000 m vrijeme istovara dampera ti = 0. Potrebno je pomocu zglobnog utovarivaca utovariti hrpu suhe rastresite zemlje u zglobne dampere i prevesti je na deponiju udaljenu 5000m.1 TVZ GRADITELJSKI ODJEL .5 min vrijeme potrebno damperu za sve manevre tm = 2 min Koeficijent punjenja utovarivaca kpu=1.GRAÐEVINSKI STROJEVI Zadatak 8. Odabrani su slijedeci strojevi: Zglobni utovarivac JCB 411HT sa slijedecim podacima: o utovarna lopata standardnog oblika zapremine qc=1.

3. proracun ucinka po jednom ciklusu (Qc) Q = q × k c cpu Qc = 1.1m3 ciklus (ucinak izra en za RASTRESITI materijal) 2.75 te ki 0. proracun trajanja jednog ciklusa (Tc) se ne izvodi.70 0.1 Qc = 1.55 0.65 prosjecni 0.45 min = 27 s nc = 3600 Tc nc = 3600 27 = 133. proracun broja ciklusa u jednom satu (nc) Tc = 0.33 ×1.75 0.0 × 1.55 0.45.65 0.70 0. mo emo odrediti da je vrijeme trajanja ciklusa Tc=0.0m3.1= . proracun teoretskog ucinka (Ut) za RASTRESITI materijal U = n × Q T cc UT = 133.75 0.45 0.33 4. vec se trajanje jednog ciklu sa preuzima iz tablica.GRAÐEVINSKI STROJEVI Proracun prakticnog ucinka utovarivaca Up vr i se SAMO ZA RASTRESITI materijal na slijedeci nacin 1.70 razmjerno te ki 0. Obilje ja Obujam utovarne lopate "q" utovara do 3 m3 od 3 do 5 m3 preko 5 m3 vrijeme ciklusa Tc u minutama laki 0.80 S obzirom da se utovar suhe zemlje mo e smatrati lakim utovarom. a obujam utovarne lopate je 1.

146.66 m3 h (ucinak za RASTRESITI materijal) TVZ GRADITELJSKI ODJEL .

80 × 0.56 98.66 × 0.00 UP = 146. proracun prakticnog ucinka (Up) za RASTRESITI materijal U = U × k × k × k P Trvogds za koeficijente cemo preuzeti slijedece vrijednosti kog = 0.5m3 h (ucinak za RASTRESITI materijal) TVZ GRADITELJSKI ODJEL .84 ×1.GRAÐEVINSKI STROJEVI 5.80 krv = 0.84 kds = 1.00 UP = 98.

proracun trajanja jednog ciklusa (Tc) i broja ciklusa u jednom satu (nc) Tc = tu + tvo + tvp + ti +.GRAÐEVINSKI STROJEVI Proracun prakticnog ucinka Up za damper vr i se na slijedeci nacin: 1. proracun ucinka po jednom ciklusu (Qc) za RASTRESITI materijal Q = q × k c cpu Qc = 10 × 1.5 min tvo = 5 15 = 0. tm.66 = 0.33 h = 20 min . gdje su tu = Qc / Uu vrijeme utovara tvo = Ldo / vpu vrijeme vo nje punog vozila u odlasku tvp = Ldp / vpr vrijeme vo nje praznog vozila u povratku ti vrijeme istovara tm vrijeme svih manevara i izmjene vozila tu = 11 146.1 Qc = 11m3 ciklus (ucinak po ciklusu za RASTRESITI materijal) 2.075 h = 4.

6 = 1.5 + 2 Tc = 33.5 + 20 + 6.79 ×11 = 19.6 + 0.11h = 6.79 3.tvp = 5 45 = 0.69 m3 h (ucinak za RASTRESITI materijal) TVZ GRADITELJSKI ODJEL .6 min Tc = 4. proracun teoretskog ucinka (Ut) za RASTRESITI materijal U = n × Q T cc UT = 1.6 min n = c T60 c nc = 60 / 33.

5 = 5.5m3 h (ucinak utovarivaca za RASTRESITI materijal) UPDAM = 16.5 = 98.69 × 0.54 16. UPUT = 98.5 /16.5m3 h (ucinak dampera za RASTRESITI materijal) n = U UPDAM DAM PUT = 98. potrebno je uskladiti broj potrebnih utovarivaca i broj potrebnih dampera na slijedeci na cin.97 nDAM Iz dobivenog rezultata mo emo zakljuciti kako je omjer broja zglobnih utovarivaca prema broju zglobnih dampera jednak omjeru 1:6 uz ucinak cijelog procesa od 1 x 98.84 UP = 16.84 UP = 19.GRAÐEVINSKI STROJEVI 4.5m3/h. TVZ GRADITELJSKI ODJEL . proracun prakticnog ucinka (Up) za RASTRESITI materijal U = U × k P Trv za koeficijente cemo preuzeti iste vrijednosti kao i za utovarivac krv = 0.5m3 h (ucinak za RASTRESITI materijal) Nakon izracunavanja prakticnih ucinaka zglobnog utovarivaca i zglobnog dampera.

8m3 TVZ GRADITELJSKI ODJEL . a zemlja iz tih hrpa se potom pomocu zglobnog utovarivaca utovaruje u zglobne dampere i prevozi na deponiju udaljenu 3000m. Odabrani su slijedeci strojevi: Jaru alo s dubinskom lopatom LIEBHERR R 900 C Litronic o Zapremina odabrane dubinske lopate qc=0.65 m3 Zglobni utovarivac CAT 906 sa slijedecim podacima: o utovarna lopata standardnog oblika zapremine qc=0.GRAÐEVINSKI STROJEVI Zadatak 9. Jaru ala iskop vr e na hrpe. Potrebno je pomocu jaru ala s dubinskom lopatom iskopati gradevinsku jamu.

GRAÐEVINSKI STROJEVI Zglobni damper JCB 714 sa slijedecim podacima: o najveca zapremina (qc) 7.5 min vrijeme potrebno damperu za sve manevre tm = 1.0 koeficijent punjenja utovarivaca kpu=1.0 TVZ GRADITELJSKI ODJEL .35 m3 o prosjecna brzina praznog dampera (vpr) 50 km/h o prosjecna brzina punog dampera (vpu) 25 km/h Dodatni podaci potrebni za proracun su slijedeci: duljina puta (Ldo=Ldp) izmedu mjesta utovara i mjesta istovara (deponija) materijal vla na zemlja.80 3000 m vrijeme rada jaru ala u jednom ciklusu tr=23 s vrijeme istovara jaru ala u jednom ciklusu ti=5 s vrijeme povratka jaru ala u jednom ciklusu tp=12 s koeficijent punjenja jaru ala kpu=1. koeficijent rastresitosti kr=0.5 min koeficijent punjenja dampera kpu=1.0 vrijeme istovara dampera ti = 0.

65 × 1. proracun trajanja jednog ciklusa (Tc) i broja ciklusa u jednom satu (nc) T = t + t + t c rip Tc = 23 + 5 + 12 Tc = 40 s nc = 3600 Tc .80 Qc = 0.GRAÐEVINSKI STROJEVI Proracun prakticnog ucinka jaru ala Up vr i se na slijedeci nacin 1.52 m3 ciklus (ucinak izra en za SRASLI materijal) 2.65 m3 ciklus (ucinak izra en za RASTRESITI materijal) 3.0 Qc = 0. proracun ucinka po jednom ciklusu (Qc) za SRASLI materijal Q = q × k × k c cpur Qc = 0.0 × 0. proracun ucinka po jednom ciklusu (Qc) za RASTRESITI materijal Q = q × k c cpu Qc = 0.65 × 1.

5 TVZ = m3 h (ucinak za SRASLI materijal) = m3 h (ucinak za RASTRESITI materijal) GRADITELJSKI ODJEL .52 46.8 UT = 90 × 0. proracun teoretskog ucinka (Ut) za SRASLI i RASTRESITI materijal U = n × Q T cc UT = 90 × 0.nc = 3600 40 = 90 4.65 58.

65 40.92 × 0.92× 0.83 krv = 0.91 UP = 46.GRAÐEVINSKI STROJEVI 5.5 × 0.83 × 0.83 × 0. proracun prakticnog ucinka (Up) za SRASLI i RASTRESITI materijal U = U × k × k × k P Trvogds za koeficijente cemo preuzeti slijedece vrijednosti kog = 0.8 × 0.91 UP = 32.5m3 h (ucinak za RASTRESITI materijal) TVZ GRADITELJSKI ODJEL .5m3 h (ucinak za SRASLI materijal) UP = 58.91 UP = 40.92 kds = 0.52 32.

45 0.55 m in.80 S obzirom da se utovar vla ne zemlje mo e smatrati prosjecnim utovarom. proracun broja ciklusa u jednom satu (nc) Tc = 0.70 0.70 0.70 razmjerno te ki 0. proracun ucinka po jednom ciklusu (Qc) Q = q × k c cpu Qc = 0.75 te ki 0. 3.55 0. Primjerice u prirucniku tvrtke Komatsu mo emo pronaci slijedecu tablicu iz koje je moguce odrediti vrijeme trajanja jednog cik lusa.1 do 5 m3 preko 5.8m3.1 m3 vrijeme ciklusa Tc u minutama laki 0. vec se trajanje jednog ciklusa preuzima iz prirucnika proizvodaca.75 0. proracun trajanja jednog ciklusa (Tc) se ne vr i.65 prosjecni 0.75 0. proracun teoretskog ucinka (Ut) za RASTRESITI materijal U = n × Q T .0 Qc = 0. Obilje ja Obujam utovarne lopate "q" utovara do 3 m3 od 3.09 4. a obujam utovarne lopate je 0.55 0.65 0.8 m3 ciklus (ucinak izra en za RASTRESITI materijal) 2.55 min = 33 s nc = 3600 Tc nc = 3600 33 = 109. mo emo odrediti da je vrijeme trajanja ciklusa Tc=0.GRAÐEVINSKI STROJEVI Proracun prakticnog ucinka utovarivaca Up vr i se SAMO ZA RASTRESITI materijal na slijedeci nacin 1.8 × 1.

09 × 0.27 m3 h (ucinak za RASTRESITI materijal) TVZ GRADITELJSKI ODJEL .8 = 87.cc UT = 109.

64 66. kog = 0.00 UP = 87.27 × 0.00 UP = 66.92 kds = 1.92× 1.5m3 h (ucinak za RASTRESITI materijal) TVZ GRADITELJSKI ODJEL .GRAÐEVINSKI STROJEVI 5.83 × 0.83 krv = 0. proracun prakticnog ucinka (Up) za RASTRESITI materijal U = U × k × k × k P Trvogds za koeficijente kog i krv cemo preuzeti vrijednosti kao i kod jaru ala. dok za koe ficijent kds podatak uzimamo prema stupnju ocuvanosti utovarivaca.

GRAÐEVINSKI STROJEVI Proracun prakticnog ucinka Up za damper vr i se na slijedeci nacin: 1.0 Qc = 7.35 87.12 h = 7.35 m3 ciklus (ucinak po ciklusu za RASTRESITI materijal) 2. proracun ucinka po jednom ciklusu (Qc) za RASTRESITI materijal Q = q × k c cpu Qc = 7.35 × 1. gdje su tu = Qc / Uu vrijeme utovara tvo = Ldo / vpu vrijeme vo nje punog vozila u odlasku tvp = Ldp / vpr vrijeme vo nje praznog vozila u povratku ti vrijeme istovara tm vrijeme svih manevara i izmjene vozila tu = 7. proracun trajanja jednog ciklusa (Tc) i broja ciklusa u jednom satu (nc) Tc = tu + tvo + tvp + ti +.27 = 0. tm.2 min .084 h 5 min tvo = 3 25 = 0.

77 m3 h (ucinak za RASTRESITI materijal) TVZ GRADITELJSKI ODJEL .tvp = 3 50 = 0.06 h = 3.2 + 3.5 Tc = 17.35 = 24.6 + 0.37 × 7.8 = 3.6 min Tc = 5 + 7. proracun teoretskog ucinka (Ut) za RASTRESITI materijal U = n × Q T cc UT = 3.37 3.5 + 1.8 min n = c T60 c nc = 60 /17.

5 = 133m3/h 6 x 23 = 138m3/h Iz prikazanih ucinaka mo emo zakljuciti da je omjer broja bagera. a damperi oko 85%.5 = 121.GRAÐEVINSKI STROJEVI 4. broja utovarivac a i broja dampera jednak 3:2:6 uz ucinak cijelog procesa od 3 x 40. 2 x 40. UPJAR = 40.5m3 h (ucinak utovarivaca za RASTRESITI materijal) UPDAM = 23m3 h (ucinak dampera za RASTRESITI materijal) Varijanta 1.77 × 0. to bi znacilo da su bageri iskori ten oko 82%. proracun prakticnog ucinka (Up) za RASTRESITI materijal U = U × k P Trv za koeficijente cemo preuzeti iste vrijednosti kao i za utovarivac krv = 0. Varijanta 2. ali bi u tom slucaju bio ucinak cijelo g procesa 1 x 66. 3 x 40. potrebno je uskladiti broj potrebnih utovarivaca i broj potrebnih dampera na sli jedeci nacin.92 UP = 24.5 m3/h.5m3/h 2 x 66.5m3 h (ucinak utovarivaca za RASTRESITI materijal) UPUT = 66.5 = 81m3/h 1 x 66.5 = 66.5m3/h 3 x 23 = 69m3/h Moguci omjer bi takoder mogao biti 2:1:3. TVZ GRADITELJSKI ODJEL .5 = 121. a dampera oko 88%.5m3/h. U tom slucaju iskori tenost utovarivaca bi bila oko 91%.79 23m3 h (ucinak za RASTRESITI materijal) Nakon izracunavanja prakticnih ucinaka zglobnog utovarivaca i zglobnog dampera.92 UP = 22.5 = 66.

materija kut zako enja daske prema smjeru kretanja grejdera iznosi a=60° irina preklopa lp=20cm broj prijelaza grejdera po TVZ GRADITELJSKI ODJEL irini njegova radnog zahvata nlr=5 . Potrebno je pomocu grejdera isplanirati povr inu duljine 300m i l je suhi ljunak.GRAÐEVINSKI STROJEVI Zadatak 10. Odabran je slijedeci stroj: Grejder VOLVO G730B sa slijedecim osnovnim podacima: o No (daska) irine ld=3.65m Dodatni podaci potrebni za proracun su slijedeci: materijal suhi ljunak irine 10m.

3 45 stupnjeva 1.7 4. odredivanje brzine kretanja grejdera (v) Brzine kretanja grejdera se preuzimaju iz podataka stroja ili ako taj podatak ni je moguce pronaci. odredivanje irine radnog zahvata daske grejdera Odredivanje irine radnog zahvata daske grejdera se vr i u ovisnosti o kutu zako enja daske prema smjeru kretanja grejdera.0 4.0 S obzirom na velicinu kuta od 60° mo emo za danu irinu daske od 3. proracun teoretskog ucinka (Ut) U =[v ×(l l )× 1000] nlr T rp UT =[2 ×(3. moguce se poslu iti tablicom ispod.GRAÐEVINSKI STROJEVI Proracun prakticnog ucinka Up za grejder vr i se na slijedeci nacin: 1.5km/h.65m reci da je lr=3.7 3.9 2.6 2.8 3.1 3. Radni postupak grejdera Brzina kretanja grejdera (km/h) popravak tucanickog zastora kod cesta 2 6 izrada jaraka 1.2)× 1000] 5 UT = 1380m2 h TVZ GRADITELJSKI ODJEL .0 4.6 2. 2.65m.2 2.5 i 2.7 4. Za to mo e poslu iti proracun ili slijedeca tablica. Za na slucaj mo emo odabrati prosjecnu brzinu od 2km/h.5 -2.5 4 zavr na obrada povr ina nasipavanja 1.5 uklanjanje snijega 7 25 obrada povr ina 2 8 poravnanje 4 -10 U ovom slucaju poslu iti cemo se s podacima iz tablice.3 irina radnog zahvata daske grejdera (m) lr 60 stupnjeva 1. Kut daske irina daske (m) ld 2. 3.65 0. koja ka e da je brzina vo nje grejdera prilikom izrade zavr ne obrade povr ine nasipavanja (planiranja) izmedu 1.2 3.

83 krv = 0.GRAÐEVINSKI STROJEVI 4.91 UP = 1380 × 0.92 × 0.92 kds = 0. proracun prakticnog ucinka (Up) U = U × k × k × k P Trvogds za koeficijente cemo preuzeti slijedece vrijednosti kog = 0.83 × 0.91 960 m2 h prakticni ucinak grejdera za planiranje TVZ GRADITELJSKI ODJEL .

materijal je suh Tandem valjak BOMAG BW 138 AD sa slijedecim osnovnim podacima: o Valjci irine ld=1.GRAÐEVINSKI STROJEVI Zadatak 11. Potrebno je pomocu valjka zbiti povr inu duljine 300m i i ljunak. Odabran je slijedeci stroj: irine 10m.38m Dodatni podaci potrebni za proracun su slijedeci: materijal suhi ljunak irina preklopa lp=20cm Na probnom polju odredeni su slijedeci podaci: broj prijelaza valjka po irini njegova radnog zahvata nlr=8 debljina sloja koji se zbija h=30cm TVZ GRADITELJSKI ODJEL .

2.38 0.92 kds = 0. pijesak i njihove mje avine od 2 do 4 nosivi asfaltni sloj od 2 do 4 habajuci asfaltni sloj od 2 do 6 U ovom slucaju poslu iti cemo se s podacima dobivenim na probnom polju. odredivanje brzine kretanja valjka (v) Brzine kretanja valjka se dobivaju probnim valjanjem na probnom polju ili ga je moguce preuzeti iz tablice ispod.75 × 0.GRAÐEVINSKI STROJEVI Proracun prakticnog ucinka Up za valjak vr i se na slijedeci nacin: 1.2)× 0. Tip valjka Brzina kretanja valjka (km/h) stijena ili glina od 1 do 2. proracun prakticnog ucinka (Up) U = U × k × k × k P Trvogds za koeficijente cemo preuzeti slijedece vrijednosti kog = 0.91 UP = 132.83 × 0.91 .92 × 0.5 ljunak.75m3 h 3. preuzetom iz prirucnika tvrtke BOMAG. proracun teoretskog ucinka (Ut) U =[v ×(l l )× h × 1000] nlr T rp UT =[3 ×(1.83 krv = 0. koji ka e da je potrebna brzina vo nje valjka 3 km/h.3 × 1000] 8 UT = 132.

92 m3 h prakticni ucinak valjka (UGRAÐENO) TVZ GRADITELJSKI ODJEL .

GRAÐEVINSKI STROJEVI Zadatak 12.4m o najveca nosivost Qmax=8000kg o dohvat pri najvecoj nosivosti LQmax=14.5m o najveci dohvat Lmax=55m o nosivost pri najvecem dohvatu QLmax=1550kg TVZ GRADITELJSKI ODJEL . Potrebno je izracunati ucinak toranjske dizalice za podizanje raznih tereta na g radili tu. Odabran je slijedeci stroj: Toranjska dizalica LIEBHERR 112 EC-H 8 sa slijedecim osnovnim podacima: o duljina ruke L=56.

...... a da je te i te objekta udaljeno 15 m.. Prosjecni kut zaokreta iznosi ~90°..5 m Zgrada ima 4 kata (P+3) prosjecne visine h=4m.. proracun te ine tereta koji se podi e (ko ara za beton) Qc = V = 0....5 m 15 m Iz skice je moguce vidjeti da je prihvat betona udaljen 7.. masa betona u ko ari = 300 kg + 1100 kg = 1400 kg . ¼ punog okreta. proracun okomite i vodoravne duljine transporta (potrebna skica) 32m20 m 40 m auto mje alica 7.. pa iz tog podatka mo emo reci da je prosjecna visina podizanja LO=8m.... tj.......5 m od osi rotacije................... LV = 15 -7...........GRAÐEVINSKI STROJEVI Proracun prakticnog ucinka Up za toranjsku dizalicu se vr i ovisno o vrsti tereta koji se podi e.... obujam ko are mK = 300 kg .5 m3 ................ a primjerice za betoniranje zidova ko arom kiblom na slijedeci nacin: 1............5 = 7...... masa pune ko are mUK 2........ TVZ GRADITELJSKI ODJEL .. masa prazne ko are mBET = 0..5 m3 × 2200 kg m3 = 1100 kg .

0 3.5 minute. a pra njenje neposredno ispod posude na ravni iroki prostor od 0. Vrijeme punjenja posude za beton j e od oko 1 minute pa do 1. odredivanje vremena trajanja razlicitih dijelova procesa. = 1min tPU tO = = 0.5 50 = 0.GRAÐEVINSKI STROJEVI minm40 minm50 minokreta5. vodoravnog i kutnog transporta tereta Iz prospekta proizvodaca preuzimamo slijedece podatke: vO = vV = vKUT = 4.5 minute pa do 1.65 min tPR T t 2 t t = + ×(t + + )+ .5 minute pa do 0.5 min tKUT = 0. Bocno pra njenje posude za beton u skuceni prostor ide od 0. Iz toga mo emo odrediti slijedeca vremena trajanja.8 minuta. odredivanje brzine okomitog.0 minute. Vrijeme hvatanja (privezivanja) tereta (tp) ide od 0.65 minute pa do 0.5 = 0. a ot pu tanja (odvezivanja) od 0.65 minute do 2 minute.15 min = 0.2 min tV = 7408 .65 minuta.25 0.

35 = 17.65 = 3.2 + 0.5 8.14 5. proracun teoretskog ucinka (Ut) U = n × Q Tcc UT = 17.15 + 0.57 m3 h TVZ GRADITELJSKI ODJEL .5)+ 0.t c PU OVKUT PR Tc = 1+ 2 ×(0.14 × 0.35 min n = c T60 c nc = 60 / 3.

GRAÐEVINSKI STROJEVI 6.9m3 h TVZ GRADITELJSKI ODJEL . proracun prakticnog ucinka (Up) U = U × k P Trv za koeficijente cemo preuzeti slijedece vrijednosti krv = 0.57 × 0.92 UP = 8.92 UP = 7.89 7.

5 m Visinske razlike izmedu kamiona i deponije nema. Iz tog razloga je teret potrebno podignuti iznad objekta i nakon prebacivanja teret a na drugu stranu objekta potrebno ga je ponovno spustiti. TVZ GRADITELJSKI ODJEL . za prijenos armaturnih s kamiona na deponiju vr i se na slijedeci nacin: ipki 1. pa iz tog podatka mo emo reci da je visina objekta h=12 m.5 m od osi rotacije.5m Iz skice je moguce vidjeti da je prihvat snopova armature udaljen 15. S obzirom na postojece drvece prijenos tereta se mora odvijati preko obj ekta. Prosjecni kut zaokreta iznosi ~135°. Iz tih podataka mo emo reci da je duljina okomitog transporta jednaka LO=12 + 10 +10 +12 = 44 m. Teret je potrebno podici 10 m iznad objekta iz sigurnosnih razloga. Zgrada u trenutku prijenos a tereta ima izgradene 3 eta e (P+2) prosjecne visine h=4m.5 = 23. proracun okomite i vodoravne duljine transporta (potrebna skica) P+2 (h=12 m) 20 m 40 m kamion s armaturom 15. tj.GRAÐEVINSKI STROJEVI Proracun prakticnog ucinka Up za toranjsku dizalicu. 3/8 punog okreta. LV = 39 -15. jer su i kamion i deponij na is toj visini. a da je te i te deponije udaljeno 39 m.5 m deponij armature 39m drvo visine h = 25 m drvo visine h = 35 m 47.

proracun te ine tereta se vr i prema dijagramu nosivosti. bitumen i slicno) S obzirom da prenosimo sve njeve armaturnih ipki.GRAÐEVINSKI STROJEVI 2. 100kg/m2) o 1000kg za paletu opeke obicna opeka 336 kom/paleti blok-opeka 120kom/paleti o 500kg za palete hidroizolacije (ljepenka. iz kojeg mo emo procitati da je nosivost na udaljenosti od 39 m pribli no jednaka 2400 kg. Kolicina tereta koju prenosimo u jednom ciklusu mo e biti: o 500kg za sve njeve armaturnih vilica o 500kg do 1000kg za sve njeve armaturnih ipki o 500kg do 1000kg za armaturne mre e o 500kg do 1000kg za sve njeve dasaka i gredica (od 0.25kg/m'). TVZ GRADITELJSKI ODJEL . mo emo uzeti da ce prosjecna masa armature koju prenosimo po jednom ciklusu biti 750kg (100 x Ø14 x l=6m x 1.5m3 do 1m3) o 1250kg za paletu hidratiziranog vapna (50 vreca po 25kg) o 1500kg za paletu cementa (30 vreca po 50kg) o 500kg do 1000kg za segmente gotove oplate (cca.

75 min tODV T = t + . Bocno pra njenje posude za beton u skuceni prostor ide od 0.75 min tKUT = 0.65 minute pa do 0.5 minute.8 minuta.65 minute do 2 minute.65 minuta.GRAÐEVINSKI STROJEVI minm03minm30 minokreta5.5 minute pa do 0.5 = 0.5 minute pa do 1. Vrijeme punjenja posude za beton j e od oko 1 minute pa do 1. Iz toga mo emo odrediti slijedeca vremena trajanja. tP = 1min tO = 1. Vrijeme hvatanja (privezivanja) tereta (tp) ide od 0.375 0.75 min = 0. odredivanje brzine okomitog. a pra njenje neposredno ispod posude na ravni iroki prostor od 0.5 30 0.0 3. vodoravnog i kutnog transporta tereta Iz prospekta proizvodaca preuzimamo slijedece podatke: vO = vV = vKUT = 4.5 min tV = 233044 .0 minute. odredivanje vremena trajanja razlicitih dijelova ciklusa. a ot pu tanja (odvezivanja) od 0.

75 5.75)+ 0.75 min n = c T60 c nc = 60 / 7. proracun teoretskog ucinka (Ut) U = n × Q Tcc UT = 7.75 = 7.75 + 0.5 + 0.75 7.2 ×(t + t + t )+ t c P OVKUT ODV Tc = 1+ 2 ×(1.75 × 750 = 5812 kg h TVZ GRADITELJSKI ODJEL .

5 + 0. proracun prakticnog ucinka (Up) U = U × k P Trv za koeficijente cemo preuzeti slijedece vrijednosti krv = 0. te bi ciklus u tom slucaju trajao: Tc = 1+ 2 × 1. moguce vr iti sve tri operacije pomicanja (okomita. vodoravna i kutna). vec ce se uzimati samo najveca vrijednost. U tim ce s e slucajevima proracun raditi na isti nacin. ovisno o organizaciji gradili ta.75 = 3. stupnju izgradenosti objekta.92 UP = 5812 × 0.92 UP = 5347 5300kg h Va no je napomenuti da je u odredenim slucajevima. osim to se vremena svih pomicanja tere ta nece zbrajati. itdX. polo aja mjesta prihvata i otpu tanja tereta. proracun teoretskog ucinka s novim Tc (Ut) .75 = 16 7. u gornjem zadatku bi od tri izracunata vremena to. tv ili tkut odabr ali to.75 min nc = 60 / 3.GRAÐEVINSKI STROJEVI 6. Tada ce formula za izr acun vremena trajanja ciklusa izgledati ovako: T = t + 2 × t + t c P MAX ODV Primjerice.

92 UP = 12000 × 0.92 UP = 11040 11000kg h TVZ GRADITELJSKI ODJEL .UT = nc × Qc UT = 16 × 750 = 12000 kg h 8. proracun prakticnog ucinka s novim Tc (Up) U = T krv× P U za koeficijente cemo preuzeti slijedece vrijednosti krv = 0.

GRAÐEVINSKI STROJEVI Zadatak 13. Potrebno je uskladiti broj strojeva kori tenih prilikom betoniranja betonske temel jne ploce povr ine 1500m2. debljine d=75cm. Odabrani su slijedeci strojevi sa svojim podacima: auto-pumpa za beton Ut = 40 m3/h. potrebno je odrediti iskori tenost au to-pumpe za beton i centralnog pogona za proizvodnju betona. Up = 30 m3/h auto-mije alica o maksimalna zapremina (qc) 6 m3 o prosjecna brzina prazne auto-mije alice (vpr) 60 km/h o prosjecna brzina pune auto-mije alice (vpu) 30 km/h centralni pogon za proizvodnju betona (betonara) Up = 75 m3/h Dodatni podaci potrebni za proracun su slijedeci: duljina puta (Ldo=Ldp) izmedu betonare i gradili ta vrijeme utovara betona u auto-mije alicu na po formuli tu = Qc / Ubet (teoretski) koeficijent punjenja auto-mije alice vrijeme potrebno za sve manevre TVZ GRADITELJSKI ODJEL 5000 m tu = 2 min (ako nije zadano. a za izradu betona centralni pogo n za proizvodnju betona.0 tm = 4 min . Nakon uskladivanja broja potrebnih strojeva. onda se racu kpu = 1. te je potrebno odrediti vrijeme potrebno za betoniranje cijele ploce. Za betoniranje ce biti kori tena auto-pumpa za bet on. za prijevoz betona ce se koristiti auto-mije alice.

GRAÐEVINSKI STROJEVI Proracun prakticnog ucinka Up za auto-mije alicu vr i se na slijedeci nacin: 1.1667 h = . tm. proracun trajanja jednog ciklusa (Tc) i broja ciklusa u jednom satu (nc) Tc = tu + tvo + tvp + ti +.0 m3 ciklus 2. proracun ucinka po jednom ciklusu (Qc) za materijal Q = q × k c cpu Qc = 6 × 1.0 Qc = 6. gdje su tu vrijeme utovara tvo = Ldo / vpu vrijeme vo nje punog vozila u odlasku tvp = Ldp / vpr vrijeme vo nje praznog vozila u povratku ti = Qc / Ui vrijeme istovara tm vrijeme svih manevara i izmjene vozila tu = 2 min tvo = = 0.

proracun teoretskog ucinka (Ut) U = n × Q T cc UT = 2 × 6 = 12 m3 h TVZ GRADITELJSKI ODJEL .0833 h = 5 min ti = 6 40 = 0.15 h = 9 min Tc = 2 + 10 + 5 + 9 + 4 Tc = 30 min n = c T60 c nc = 60 / 30 = 2 3.10 min tvp = 305 5 60 = 0.

koju bismo izracunali na slijedeci nacin: 30m3 h = 0. potrebno je uskladiti broj potrebnih auto-mije alica s odabranom auto-pumpom za beton na slijedeci nacin.73 nMIK Iz prikazanih rezultata mo emo zakljuciti da je omjer broja auto-mije alica i broja autopumpi za beton jednak 3:1 uz ucinak cijelog procesa od 30 m3/h.92 UP = 11.04 11m3 h Nakon izracunavanja prakticnog ucinka auto-mije alice. Centralni pogon radio bi samo sa djelomicnom iskori tenosti kapaciteta. odnosno mo emo reci da bi radila punim kapacitetom.4 = .92 UP = 12× 0. proracun prakticnog ucinka (Up) U = U × k P Trv za koeficijente cemo preuzeti slijedece vrijednosti: krv = 0. Za auto-pumpu za beton iskori tenost bi bila 100%. U = 30m3 h (ucinak auto-pumpe za beton) PPUMP U = 11m3 h (ucinak auto-mije alice) PMJE n = UU MIK PPUMP PMJE = 30 /11= 2.GRAÐEVINSKI STROJEVI 4.

75 = 1125m3 tBET = 1125 / 30 = 37. odnosno t oliko je moguce iskoristiti za preostale potrebe.40% 75m3 h Dakle. Vrijeme potrebno za betoniranje cijele ploce. VBET = 1500 x 0.5h TVZ GRADITELJSKI ODJEL . mogli bismo reci da preostali kapacitet betonare iznosi 45m3/h.

5 m3 o LV = 25m. Odabrani su slijedeci strojevi sa svojim podacima: toranjska dizalica o zapremina ko are za beton 0.0 auto-mije alica o maksimalna zapremina 6 m3 o prosjecna brzina prazne auto-mije alice (vpr) 50 km/h o prosjecna brzina pune auto-mije alice (vpu) 20 km/h o duljina puta (Ldo=Ldp) izmedu betonare i gradili ta 8000 m o vrijeme utovara betona u auto-mije alicu tu = 5 min o koeficijent punjenja auto-mije alice kpu = 1. LO = 20 m. = 0. vO = 40m min. te je potrebno odrediti vrijeme potrebno za betoniranje cijele ploce. prosjecne debljine d=20cm.0 o vrijeme potrebno za sve manevre tm = 4 min centralni pogon za proizvodnju betona (betonara) TVZ GRADITELJSKI ODJEL Up = 100 m3/h . za prijevoz betona ce se koristiti aut o-mije alice. Za betoniranje ce biti kori tena toranjsk a dizalica s ko arom za beton velicine 0. a za izradu betona centralni pogon za proizvodnju betona. potrebno je odrediti iskori tenost au to-pumpe za beton i centralnog pogona za proizvodnju betona. Nakon uskladivanja broja potrebnih strojeva.LKUT = 0.5m3. = 0.25 okreta o vV = 50mmin.GRAÐEVINSKI STROJEVI Zadatak 14. Potrebno je uskladiti broj strojeva kori tenih prilikom betoniranja betonske strop ne ploce povr ine 500m2.5 okreta min vKUT o = 1min .5 min tPU tPR o koeficijent punjenja ko are za beton kpu = 1.

.

0 Qc = 0. = 1min tPU tV = = 0.5 min = 0. odredivanje vremena trajanja razlicitih dijelova procesa.5 min tO = 5025 20 40 = 0.5× 1.25 0.5 min tKUT = 0.GRAÐEVINSKI STROJEVI Proracun prakticnog ucinka Up za toranjsku dizalicu vr i se na slijedeci nacin: 1.5 = 0. proracun ucinka po jednom ciklusu (Qc) Q = q × k c cpu Qc = 0.5 min tPR T t + 2 t t t = ×(t + + )+ c PU OVKUT PR Tc = 1+ .5m3 ciklus (ucinakizra enzaRASTRESITImaterijal) 2.

33 × 0. proracun teoretskog ucinka (Ut) UT = nc × Qc UT = 13.67 × 0.13 6m3 h TVZ GRADITELJSKI ODJEL .67 m3 h 4.5 min n = c T60 c nc = 60 / 4.5 = 4.33 3.5 6.5)+ 0.5 = 13.5 + 0.92 UP = 6. proracun prakticnog ucinka (Up) U = T krv × PU krv = 0.2×(0.5 + 0.92 UP = 6.

proracun trajanja jednog ciklusa (Tc) i broja ciklusa u jednom satu (nc) Tc = tu + tvo + tvp + ti +. proracun ucinka po jednom ciklusu (Qc) za materijal Q = q × k c cpu Qc = 6 × 1.GRAÐEVINSKI STROJEVI Proracun prakticnog ucinka Up za auto-mije alicu vr i se na slijedeci nacin: 1.0 m3 ciklus 2. gdje su tu vrijeme utovara tvo = Ldo / vpu vrijeme vo nje punog vozila u odlasku tvp = Ldp / vpr vrijeme vo nje praznog vozila u povratku ti = Qc / Ui vrijeme istovara tm vrijeme svih manevara i izmjene vozila tu = 5 min tvo = = 0.4 h = . tm.0 Qc = 6.

72 m3 h TVZ GRADITELJSKI ODJEL .16 h = 9.6 min n = c T60 c nc = 60 / 96.62 3.67 = 0.6 + 54 + 4 Tc = 96.6 = 0.24 min tvp = 208 8 50 = 0.899 h = 54 min Tc = 5 + 24 + 9. proracun teoretskog ucinka (Ut) U = n × Q T cc UT = 0.6 min ti = 6 6.62× 6 = 3.

GRAÐEVINSKI STROJEVI 4.5m3 h (ucinak auto-mije alice) PMJE n = UU MIK PDIZ PMJE = 6 / 3.5 = 1.92 UP = 3. Za toranjsku dizalicu iskori tenost bi bila 100%.71 nMIK Iz prikazanih rezultata mo emo zakljuciti da su potrebne 2 auto-mije alice uz ucinak cijelog procesa od 6 m3/h. odnosno radila bi punim kapacite tom.92 UP = 3. koju bismo izracunali na slijedeci nacin: 6m3 h .42 3.5m3 h Nakon izracunavanja prakticnog ucinka auto-mije alice. proracun prakticnog ucinka (Up) U = U × k P Trv za koeficijente cemo preuzeti slijedece vrijednosti: krv = 0. potrebno je uskladiti broj potrebnih auto-mije alica s odabranom auto-pumpom za beton na slijedeci nacin. Centralni pogon radio bi samo sa djelomicnom iskori tenosti kapaciteta.72× 0. UPDIZ = 6m 3 h (ucinak auto-pumpe za beton) U = 3.

2 =100 m3 tBET = 100 /6 = 16. odnosno t oliko je moguce iskoristiti za preostale potrebe.67 h TVZ GRADITELJSKI ODJEL .06 = 6% 100m3 h Dakle. Vrijeme potrebno za betoniranje cijele ploce. mogli bismo reci da preostali kapacitet betonare iznosi 94m3/h. VBET = 500 x0.= 0.

a u cijenu su uracunati svi potrebni tro kovi do mjesta ugradnje. Za betoniranje ce biti kori tene auto-pumpe za beton i kranovi s ko arama za beton. ukljucujuci i proi zvodnju. Za prijevoz betona unutar gradili ta ce se koristiti auto-mije alice. a) potrebno je izvr iti uskladivanje strojeva tako da kapacitet ugradnje betona bu de ispunjen u potpunosti b) potrebno je izvr iti uskladivanje strojeva tako da kapacitet proizvodnje betona bude ispunjen u potpunosti Nakon uskladivanja broja potrebnih strojeva. Potrebno je uskladiti broj strojeva kori tenih prilikom betoniranja betonske temel jne ploce.GRAÐEVINSKI STROJEVI Zadatak 15. potrebno je za svaki slucaj pojedin acno odrediti iskori tenost preostalih sustava. te sve ostale pratece tro kove. prijevoz. a z a izradu betona gradili ni pogon za proizvodnju betona. TVZ GRADITELJSKI ODJEL . Odabrani su slijedeci strojevi sa svojim podacima (ucinci i cijena se odnose na jedan stroj): Sustav za ugradnju betona: 1x auto-pumpa za beton 3x auto-pumpa za beton Up = 17 m3/h (350kn/h) Up = 11 m3/h (200kn/h) Up = 13 m3/h (300kn/h) Up = 9 m3/h (100kn/h) Up = 38 m3/h (1900 kn/h) 2x kran s ko arom za beton Sustav za prijevoz betona: proizvoljan broj auto-mije alica Sustav za proizvodnju betona: 1x gradili ni pogon za proizvodnju betona (betonara) 1x gradili ni pogon za proizvodnju betona (betonara) Up = 23 m3/h (1500 kn/h) Moguce je dobaviti dodatni beton cija je cijena 100 kn/h za dodatni m3/h potrebn og ucinka.

potrebno dokupiti beton) ukupna cijena sustava za ugradnju je 1550 kn/h proracun potrebnog broja auto-mije alica = 6. a njegova cijena je 3400 kn/h cijena dodatnog ucinka je 15 x 100 = 1500 kn/h ukupna cijena cijelog sustava je 7150 kn/h 961 7150 / 76 = 94. a u cijenu dodatnog ucinka su uracunata cijena proizvodnje i prijevoza automije alicama ukupna cijena sustava za prijevoz je 700 kn/h iskori tenost sustava proizvodnje betona je 100%. proracun ukupnog ucinka za ugradnju betona = 1× 17 + 3 × 11+ 2 × 13 UPUGR UPUGR = 76 m3 h 2.78 (odabrano 7 auto-mije alica) uzima se samo ucinak gradili nih betonara.08 kn m3 cijena jednog m3 ugradenog betona TVZ GRADITELJSKI ODJEL . jer se manjak proizvodnje nadoknaduje izvana . proracun ukupnog ucinka za proizvodnju betona = 1× 38 + 1× 23 UPPRO UPPRO = 61m3 h 3.GRAÐEVINSKI STROJEVI Proracun prakticnih ucinaka Up za pojedine grupe vr i se na slijedeci nacin: 1. uskladivanje potrebnog broja strojeva a) tako da kapacitet ugradnje betona bude ispunjen u potpunosti 76 61 = 15m3 h (manjak proizvodnje betona.

.

802 80. (ukupni ucinak 63 m3/h) 961 o 1x auto-pumpa za beton Up = 17 m3/h o 3x auto-pumpa za beton Up = 11 m3/h o 1x kran s ko arom za beton Up = 13 m3/h ukupna cijena sustava za ugradnju je 1250 kn/h varijanta 2. nepotpuna iskori tenost sustava ugradnje betona) proracun potrebnog broja auto-mije alica = 6. (ukupni ucinak 65 m3/h) o 1x auto-pumpa za beton Up = 17 m3/h o 2x auto-pumpa za beton Up = 11 m3/h o 2x kran s ko arom za beton Up = 13 m3/h ukupna cijena sustava za ugradnju je 1350 kn/h uzev i u obzir cijenu. ukupna cijena cijelog sustava je 5350 kn/h 5350 / 61 = 87.GRAÐEVINSKI STROJEVI h b) tako da kapacitet proizvodnje betona bude ispunjen u potpunosti (ne postoji mogucnost za dokup betona) 76 61 = 15m3 (vi ak kapaciteta ugradnje betona. odn.78 (odabrano 7 auto-mije alica) ukupna cijena sustava za prijevoz je 700 kn/h iskori tenost sustava proizvodnje betona je 61/ 76 = 0.71 kn m3 cijena jednog m3 ugradenog betona TVZ GRADITELJSKI ODJEL .2% moguce varijante sustava za ugradnju betona su: varijanta 1. odabrana je varijanta 1.

prosjecne brzine kretanja vozila su 30km/h po lokaln im prometnicama. 4km.GRAÐEVINSKI STROJEVI Zadatak 16. 4d. 1500 m3/dan materijala dodatno usitniti do potrebne granulacije bu enja i miniranja se obavljati po lokalnim cestama do pocetka dionice. 2km. .. a potom po trasi do mjesta ugradnje s obzirom na uvjete (nagib prometnica. 1km) zbog lo e kvalitete materijala u iskopu na trasi. gustoca prometa. 3 d. odrediti potrebne dnevne i satne ucinke.. potrebno je dovoziti zamjenski materijal iz obli njeg kamenoloma potrebe za materijalom u nasipu su slijedece: o 1 dionica 13500 m3 o 2 dionica 16000 m3 o 3 dionica 25000 m3 o 4 dionica 10000 m3 Poznati podaci o lokalnim prilikama: kamenolom iz kojeg se uzima materijal nalazi se na udaljenosti 15km od pocetka t rase prometnice kamenolom je u mogucnosti isporuciti 20% miniranog materijala je potrebno kamenolom vr i samo uslugu primarnog prijevoz materijala iz kamenoloma ce 1. 2 d. te odabrati potrebne gradevinske stroje ve i izracunati njihove ucinke. a 15km/h po trasi materijal je suhi lomljeni vapnenac Shema polo aja kamenoloma i trase: l=15km l=10km .) na lokalnim prometnicama i na gradili tu. Poznati podaci o gradevini: 4 dionice ukupne duljine 10km (1 d. 3km. Potrebno je tehnolo ki osmisliti proces izgradnje nasipa 10km lokalne ceste na oto ku Krku.

84 (dobro kori tenje radnog vremena) o kds=0. 12 radnih sati dnevno). vrijeme gradnje je ograniceno na 2mj (20 radnih dana na mjesec. za sve strojeve na kamenolomu i gradili tu kog.91 (ocuvani strojevi) TVZ GRADITELJSKI ODJEL . i iznose: o kog=0.S obzirom na zadane uvjete. Dodatni podaci o strojevima su: kpu=1. kds su isti za sve strojeve i gradili ta.0 .83 (dobra organizacija gradili ta) o krv=0. krv.

d.× 12h / d = 480h = 40r.0 rastresito 1. Koeficijenti rastresitosti materijala su (dobiveni od strane geologa i na probno m polju): sraslo 1.20 = = 21.5m3 h × 1.5m3 h (RASTRESITO) .5m h (SRASLO) dpred 12h d Q = 21.GRAÐEVINSKI STROJEVI Dokaznica materijala: Potrebna kolicina ugradenog materijala je 13500+16000+25000+10000 = 64500 m3. Tuk = Potrebne dnevne kolicine kamenog materijala iz kamenoloma (SRASLO): Q = 51600 40 = 1290m3 dan < 1500 m3 dan (raspolo ivo) dkamenolom Potrebna dnevna i satna kolicina materijala koji je potrebno predrobiti (RASTRES ITO): 3 258m3 dan 3 Q = 1290m dan × 0.25 Potrebna kolicina materijala je: Q = 64500 1.25 = 51600 m3 Vrijeme gradenja: 2mj × 20r.6 34.6 ugradeno 1.d.

dpred Potrebna dnev.25 = = 134m3 h dugradnja 12h d TVZ GRADITELJSKI ODJEL . i satna kolicina kamenog materijala koji je potrebno prevesti (RA STRESITO): 3 2064m3 dan 3 Q = 1290m dan × 1.6 = = 172m h dprijevoz 12h d Potrebna dnevna i satna kolicina kamenog materijala koji je potrebno ugraditi (U GRAÐENO): 1612m3 dan Q = 1290m3 dan × 1.

GRAÐEVINSKI STROJEVI Tehnolo ki opis sustava: Glavni sustav se sastoji iz tri podsustava: podsustav miniranja i predrobljavanja podsustav transporta podsustav ugradnje Odabrani strojevi: miniranje i predrobljavanje o bu aca garnitura o bageri s pneumatskim cekicima ( pikhameri ) o pokretna drobilana sa primarnim i sekundarnim dijelom o utovarivaci transport o kamioni kiperi ugradnja o dozeri (grubo razastiranje) o grejderi (fino razastiranje i planiranje) o valjci (zbijanje) TVZ GRADITELJSKI ODJEL .

. proracun ucinka po jednom ciklusu (Qc) Q = q × k c cpu Qc = 3.5 m3 ciklus (ucinak izra en za RASTRESITI materijal) TVZ GRADITELJSKI ODJEL ..GRAÐEVINSKI STROJEVI Proracun ucinaka: Podsustav miniranja i predrobljavanja Bu aca garnitura -Up=50 m'/h (ucinak odreden prema podacima proizvodaca. vrsti opreme za bu enje. velicina lomljenih komada. predviden jedan pikham er Pokretna drobilana sa primarnim i sekundarnim dijelom prema podacima proizvodaca potrebno je odabrati drobilanu koja zadovoljava prakticni ucinak od ~ 35 m3/h Utovarivac za utovar miniranog i predrobljenog materijala u kamione kipere Odabran je utovarivac sa utovarnom lopatom zapremine qc=3. snazi stroja. . ovisan je o vrsti stijene..) Bageri s pneumatskim cekicima ( pikhameri ) nemoguc proracun ucinka.). . jer ovisi o pre vi e cimbenika (vrsta stijene.0 Qc = 3.5m3 Proracun prakticnog ucinka utovarivaca Up vr i se SAMO ZA RASTRESITI materijal na slijedeci nacin 1..5 × 1.

5 = 322m3 h 320 m3 h (ucinak za RASTRESITI materijal) 5.55 0.75 te ki 0. mo emo odrediti da je vrijeme trajanj a ciklusa Tc=0.83 krv = 0.65 min.70 0.70 0.75 0.5m3.70 razmjerno te ki 0.80 S obzirom da se utovar suhog kamenog materijala mo e smatrati prosjecnim utovarom.1 do 5 m3 preko 5.65 min = 39 s nc = 3600 Tc nc = 3600 39 92 4. a obujam utovarne lopate je 3.55 0. 3.91 UP . Obilje ja Obujam utovarne lopate "q" utovara do 3 m3 od 3.GRAÐEVINSKI STROJEVI 2. proracun trajanja jednog ciklusa (Tc) preuzimamo iz slijedece tablice.84 kds = 0.45 0.65 0.65 prosjecni 0. proracun teoretskog ucinka (Ut) za RASTRESITI materijal U = n × Q T cc UT = 92 × 3.1 m3 vrijeme ciklusa Tc u minutama laki 0.75 0. proracun broja ciklusa u jednom satu (nc) Tc = 0. proracun prakticnog ucinka (Up) za RASTRESITI materijal U = U × k × k × k P Trvogds kog = 0.

pa s obzirom na to mo emo reci da je potreban 1 utova rivac za utovar materijala u kamione kipere.= 320 × 0.91 UP = 203 200m3 h (ucinak za RASTRESITI materijal) Potreban ucinak je 172 m3/h. TVZ GRADITELJSKI ODJEL .84 × 0.83 × 0.

75 te ki 0. proracun broja ciklusa u jednom satu (nc) Tc = 0.55 min = 33 s nc = 3600 Tc nc = 3600 33 109 4.0 × 1.1 do 5 m3 preko 5. proracun ucinka po jednom ciklusu (Qc) Q = q × k c cpu Qc = 1.80 S obzirom da se utovar suhog kamenog materijala mo e smatrati prosjecnim utovarom. odbarati cemo manji utovarivac sa utovarnom l opatom zapremine qc=1.70 0.45 0.GRAÐEVINSKI STROJEVI Osim utovarivaca za utovar materijala u kamione kipere.1 m3 vrijeme ciklusa Tc u minutama laki 0.70 razmjerno te ki 0.0 Qc = 1. mo emo odrediti da je vrijeme trajanj a ciklusa Tc=0.75 0.55 0.55 0. proracun trajanja jednog ciklusa (Tc) preuzimamo iz slijedece tablice. a obujam utovarne lopate je 1.0 m3 ciklus (ucinak izra en za RASTRESITI materijal) 2. Obilje ja Obujam utovarne lopate "q" utovara do 3 m3 od 3. S obzirom na mali potrebni ucinak. proracun teoretskog ucinka (Ut) za RASTRESITI materijal .0m3. 3.70 0.65 0.0m3 Proracun prakticnog ucinka utovarivaca Up vr i se SAMO ZA RASTRESITI materijal na slijedeci nacin 1.75 0.55 min. potreban je i jedan manj i utovarivac za potrebe punjenja pokretne drobilane materijalom.65 prosjecni 0.

U = n × Q T cc UT = 109 × 1.0 = 109m3 h 110 m3 h (ucinak za RASTRESITI materijal) TVZ GRADITELJSKI ODJEL .

5 m3/h.78 70m3 h (ucinak za RASTRESITI materijal) Potreban ucinak je 34.83 × 0.91 UP = 69. TVZ GRADITELJSKI ODJEL .84 × 0.84 kds = 0.91 UP = 110 × 0. pa s obzirom na to mo emo reci da je potreban 1 utov arivac za utovar materijala u pokretnu drobilanu. proracun prakticnog ucinka (Up) za RASTRESITI materijal U = U × k × k × k P Trvogds kog = 0.GRAÐEVINSKI STROJEVI 5.83 krv = 0.

Vrijeme potrebno za sve manevre ce zbog vo nje po kamenolomu i problematicnom manevriranju na trasi iznositi 5min (tm=5min).0 Qc = 20. Vrijeme potrebno za istovar cemo uzeti 2min. prvenstveno zbog velike zapremine kamiona kipera (ti=2min). gdje su c uvovpi m tu = Qc / Uu vrijeme utovara tvo = Ldo / vpu vrijeme vo nje punog vozila u odlasku tvp = Ldp / . Nism o u mogucnosti koristiti dampere. proracun trajanja jednog ciklusa (Tc) i broja ciklusa u jednom satu (nc) T = t + t + t + t +. jer se dio prijevoza odvija po javnim prometnicama .0 m3 ciklus (ucinak po ciklusu za RASTRESITI materijal) 2. Proracun prakticnog ucinka Up za kamion kiper vr i se na slijedeci nacin: 1. proracun ucinka po jednom ciklusu (Qc) za RASTRESITI materijal Q = q × k c cpu Qc = 20.0 × 1.GRAÐEVINSKI STROJEVI Podsustav transporta Za prijevoz tereta koristiti cemo kamione kipere zapremine sanduka qc=20m3. t .

vpr vrijeme vo nje praznog vozila u povratku ti vrijeme istovara tm vrijeme svih manevara i izmjene vozila tu = = 0.33 h = 20 min t= 15 30 = 0.33 h = 20 min vp2 Tc = 4 + 30 × 2 + 20 × 2 + 2 + 5 Tc = 111min n = c T60 c nc = 60 /111 = 0.54 TVZ GRADITELJSKI ODJEL .06 h 4 min tvo1 = 32020 15 30 = 0.5 h = 30 min vp1 t = 5 15 = 0.5 h = 30 min tvo2 = 5 15 = 0.

.

84 UP = 10.83 krv = 0.83 × 0. proracun teoretskog ucinka (Ut) za RASTRESITI materijal U = n × Q T cc UT = 0. TVZ GRADITELJSKI ODJEL . pa s obzirom na to mo emo reci da je potrebno 25 kami ona kipera za prijevoz materijala iz kamenoloma do mjesta ugradnje na trasi.54 × 20 = 10.5 m3 h (ucinak za RASTRESITI materijal) 4.32 7m3 h (ucinak za RASTRESITI materijal) Potreban ucinak je 172 m3/h.84 UP = 7.8 m3 h 10. proracun prakticnog ucinka (Up) za RASTRESITI materijal U = U × k × k P Trvog za koeficijente cemo preuzeti iste vrijednosti kao i za utovarivac kog = 0.5 × 0.GRAÐEVINSKI STROJEVI 3.

0 Qc = 2.5m.5 m3 ciklus (RASTRESITO) 2.9m Prosjecna brzina guranja i odlaganja vg=2km/h Prosjecna brzina povratka vp=6km/h Dodatni podaci potrebni za proracun su slijedeci: Vrijeme Duljina Duljina Gubitak potrebno za manevar dozera pri polasku i povratku tm = 0.GRAÐEVINSKI STROJEVI Podsustav ugradnje Za ugradnju materijala u nasip prometnice cemo koristiti slijedece strojeve: dozeri za grubo razastiranje grejderi za fino razastiranje i planiranje valjci za zbijanje Odabran je dozer sa slijedecim osnovnim podacima: No zapremine qc=2m3 irina no a l=2.1 min guranja i odlaganja Lg=10m povratka Lp=10m materijala uslijed guranja je zanemariv Proracun teoretskog ucinka dozera Ut vr i se na slijedeci nacin 1. proracun trajanja jednog ciklusa (Tc) i broja ciklusa u jednom satu (nc) T = t + . a visina 0. Ucinak za RASTRESITI materijal je slijedeci Q = q × k c cpu Qc = 2.5 × 1.

0.0017 h = 0.1min tm = 0. gdje su c igop m ti = Li / vi vrijeme tg = Lg / vg vrijeme to = Lo / vo vrijeme tp = Lp / vp vrijeme tm vrijeme t = = 0.005 h = 0.t + t + t + 2× t .1min TVZ GRADITELJSKI ODJEL iskopa guranja odlaganja povratka svih manevara .3 min g tp = 0201.01 6 = 0.

3 + 0.6 = 100 ciklusa h 5.83 × 0.63 160m3 h (ucinak za RASTRESITI materijal) .1+ 2 × 0. proracun teoretskog ucinka (Ut) za RASTRESITI materijal U = n × Q T cc UT = 100 × 2.91 UP = 250 × 0.84 kds = 0.5 = 250 m3 h 6.83 krv = 0.91 UP = 158.1 Tc = 0.84 × 0.6 min n = c nc = 60cT60 0.GRAÐEVINSKI STROJEVI Tc = 0. proracun prakticnog ucinka (Up) za RASTRESITI materijal U = U × k × k × k P Trvogds za koeficijente cemo preuzeti slijedece vrijednosti kog = 0.

pa s obzirom na to mo emo reci da su potrebna 2 dozer a za grubo planiranje materijala. TVZ GRADITELJSKI ODJEL .Potreban ucinak je 172 m3/h. S obzirom da je razlika izmedu potrebnog ucinka i odabranog ucinka relativno mal a (172 160 = 12 ~ 7. za proces je moguce uzeti jedan dozer odabrane velicine i ucin ka i jedan dozer manjeg ucinka.5%).

9 2.3 129m3 irini njegova radnog zahvata nlr=7 (lomljeni materijal .2)× 1000 UT = 428m2 h UT = 428m2 h × 0. odredivanje brzine kretanja grejdera (v) Brzina kretanja grejdera pri zavr noj obradi povr ina nasipavanja (planiranja) je izmedu 1.GRAÐEVINSKI STROJEVI Odabran je grejder sa no em (daskom) irine ld=3m Dodatni podaci potrebni za proracun su slijedeci: kut zako enja daske prema smjeru kretanja grejdera iznosi a=45° irina preklopa lp=20cm broj prijelaza grejdera po . Kut daske irina daske (m) ld 2.0 4. Za to mo e poslu iti proracun ili slijedeca tablica.0 4.5km/h. proracun teoretskog ucinka (Ut) U =[v ×(l l )× 1000]nlr T rp UT =[1.7 3. 3.5km/h. vece granulacije) Proracun prakticnog ucinka Up za grejder vr i se na slijedeci nacin: 1.2m. odredivanje irine radnog zahvata daske grejdera Odredivanje irine radnog zahvata daske grejdera se vr i u ovisnosti o kutu zako enja daske prema smjeru kretanja grejdera.7 4.6 2.3 45 stupnjeva 1.8 3.5 ×(2.1 3.2 3.3 irina radnog zahvata daske grejdera (m) lr 60 stupnjeva 1. 2. S obzirom na vrstu materijala i njegovu granulaciju.7 4.2 2.0 S obzirom na velicinu kuta od 45° mo emo za danu irinu daske od 3 m reci da je lr=2.6 2. odabr ati cemo brzinu od 1.2 0.5 i 2.

]7 h TVZ GRADITELJSKI ODJEL .

S obzirom da je razlika izmedu potrebnog ucinka i odabranog ucinka relativno mal a (172 164 = 6 ~ 3.91 82 m3 h prakticni ucinak grejdera za planiranje Potreban ucinak je 172 m3/h.8%). pa s obzirom na to mo emo reci da su potrebna 3 grejd era za fino razastiranje i planiranje materijala. TVZ GRADITELJSKI ODJEL .83 krv = 0.GRAÐEVINSKI STROJEVI 4. za proces je moguce uzeti dva grejdera odabrane velicine i ucin ka i jedan grejder manjeg ucinka.84 kds = 0. proracun prakticnog ucinka (Up) U = U × k × k × k P Trvogds za koeficijente cemo preuzeti slijedece vrijednosti kog = 0.83 × 0.84 × 0.91 UP = 129 × 0.

91 46 m3 h prakticni ucinak valjka Potreban ucinak je 134 m3/h.83 × 0.84 kds = 0.3 × 1000] 10 UT = 72m3 h 2. pa s obzirom na to mo emo reci da su potrebna 3 valjk a za .5km/h Proracun prakticnog ucinka Up za valjak vr i se na slijedeci nacin: 1.8m Dodatni podaci potrebni za proracun su slijedeci: irina preklopa lp=20cm Na probnom polju odredeni su slijedeci podaci: broj prijelaza valjka po irini njegova radnog zahvata nlr=10 debljina sloja koji se zbija h=30cm brzina kretanja valjka 1.8 0.84 × 0.83 krv = 0.GRAÐEVINSKI STROJEVI Odabran je tandem valjak sa valjcima irine lr=1.2)× 0.91 UP = 72 × 0.5 ×(1. proracun teoretskog ucinka (Ut) U =[v ×(l l )× h ×1000] nlr T rp UT =[1. proracun prakticnog ucinka (Up) U = U × k × k × k P Trvogds za koeficijente cemo preuzeti slijedece vrijednosti kog = 0.

TVZ GRADITELJSKI ODJEL .zbijanje materijala.

00 (odlicna organizacija gradili ta) o krv=0.GRAÐEVINSKI STROJEVI Zadatak 17.91 (ocuvani strojevi) TVZ GRADITELJSKI ODJEL . kds za ostale strojeve iznose: o kog=0.92 (odlicno kori tenje radnog vremena) kog.83 (dobra organizacija gradili ta) o krv=0. Potrebno je tehnolo ki osmisliti proces betoniranja kalote tunela na AC Krapina-Mace lj.1m3 agregata i 0. krv. krv za betoniranje iznose: o kog=1. Potrebno je odrediti potrebne dnevne ucinke i odabrati strojeve potrebne za izvo denje. a prevozi se auto-mije alicama od betonare do mjesta ugradnje (brzina vo nje vozila u oba smjera 5km/h) agregat se dovozi iz vanjskog pozajmi ta udaljenog 15km po lokalnim prometnicama (brzina vozila u dolasku 15km/h.0 .84 (dobro kori tenje radnog vremena) o kds=0. a u odlasku 30km/h) cement se dovozi iz cementare udaljene 50km po lokalnim prometnicama (brzina vozila u dolasku 25km/h. svaka duljine 2000m betoniranje se obavlja pomocu pred-zgotovljenih oplatnih segmenata Poznati podaci o lokalnim prilikama: beton se proizvodi u gradili noj betonari . a u odlasku 40km/h) za 1m3 betona potrebno je 1.5t cementa Dodatni podaci o strojevima su: kpu=1. Poznati podaci o gradevini: dvije tunelske cijevi (lijeva i desna). za sve strojeve kog.

koji se pomice po tracnicam a. Tehnologija izgradnje je takva da se betoniranje odvija neprestano. Ugradnja betona se vr i svaki drugi dan (vidi tablicu) Vrijeme gradenja: betoniranje jednog segmenta traje 10 sati transport agregata i cementa obavlja se 8 sati dnevno i potrebno ga je obaviti u jednom danu izmedu dana kada se vr i betoniranje Potrebni ucinak ugradnje betona je: U = 150 10 = 15m3 h betoniranja Potrebne kolicine agregata za proizvodnju betona (1 segment Q = 150 × 1. Tunelska cijev prva druga 1 dan namje tanje oplate 2 dan betoniranje 3 dan stajanje betona namje tanje oplate 4 dan stajanje betona betoniranje 5 dan namje tanje oplate stajanje betona 6 dan betoniranje stajanje betona 7 dan stajanje betona namje tanje oplate 8 dan stajanje betona betoniranje X namje tanje oplate stajanje betona X betoniranje stajanje betona X stajanje betona Potrebna dnevna kolicina betona je 150m3. Nakon namje tanja pristupa se betoniranju. Namje tanje jednog oplatnog segmenta traje 1 dan. U svakoj tunelskoj cijevi se nalazi po jedan oplatni segment. Nakon betoniranja beton mora biti pod oplatom slijedeca 2 puna dana .GRAÐEVINSKI STROJEVI Tehnolo ko osmi ljavanje procesa: Svaki oplatni segment du ine je 10m. dok se u drugoj cijevi namje ta drugi segment oplate. nakon cega se oplatni segment pomice na slijedecu poziciju. a jednom namje ten prima 150m3 betona.1 = 165m3 dan RASTRESITO): . po principu jedna cijev se betonira.

dagras U = 165 8 = 20m3 h agras Potrebne kolicine cementa za proizvodnju betona (1 segment): = 150 × 0.5t = 75t dan Qdcem Ucem = 75 8 = 10t h TVZ GRADITELJSKI ODJEL .

1. proracun ucinka po jednom ciklusu (Qc) Q = q × k c cpu Qc = 6 × 1. proracun trajanja jednog ciklusa (Tc) i broja ciklusa u jednom satu (nc) Tc = tu + tvo + tvp + ti +. Prij evoz se obavlja auto-mije alicama obujma 6m3. tm. vrijeme potrebn o za sve manevre iznosi 5min. vrijeme utovara iznosi 2min.0 Qc = 6.GRAÐEVINSKI STROJEVI Proracun ucinaka: Proizvodnja i ugradnja betona: Beton se proizvodi u gradili noj betonari zadovoljavajuceg prakticnog ucinka. Vrijeme istovara cemo uzeti pribli no 20min. gdje su tu vrijeme tvo = Ldo / vpu vrijeme tvp = Ldp / vpr vrijeme ti = Qc / Ui vrijeme tm utovara vo nje punog vozila u odlasku vo nje praznog vozila u povratku istovara .0 m3 ciklus 2.

proracun teoretskog ucinka (Ut) U = n × Q T cc UT = 1.2 h = 12 min tvp = 151 5 = 0.vrijeme svih manevara i izmjene vozila tu = 2 min tvo = = 0.2 h = 12 min ti = 20 min Tc = 2 + 12 + 12 + 20 + 5 Tc = 51min n = c nc = 60cT60 51 = 1.18 × 6 7 m3 h TVZ GRADITELJSKI ODJEL .18 3.

proracun prakticnog ucinka (Up) U = U × k × k × k P Trvogds za koeficijente cemo preuzeti slijedece vrijednosti: kog = 1. UPUGR = 15m3 h (ucinak pumpe za beton) U = 6.5m3 h (ucinak auto-mije alice) PMJE S obzirom na dobivene ucinke potrebne su 3 auto-mije alice.00 × 0. potrebno je uskladiti broj potrebnih auto-mije alica s odabranom pumpom za beton na slijedeci nacin.92 UP 6.5m3 h Nakon izracunavanja prakticnog ucinka auto-mije alice.00 krv = 0.92 UP = 7 × 1.GRAÐEVINSKI STROJEVI 4. TVZ GRADITELJSKI ODJEL .

0 Qc = 8. Nis mo u mogucnosti koristiti dampere. gdje su c uvovpi m tu = Qc / Uu vrijeme utovara tvd = Ldd / vpu vrijeme vo nje punog vozila u dolasku tvp = Ldp / . ti=2min). Proracun prakticnog ucinka Up za kamion kiper vr i se na slijedeci nacin: 1.GRAÐEVINSKI STROJEVI Za prijevoz agregata koristiti cemo kamione kipere zapremine sanduka qc=8m3. proracun ucinka po jednom ciklusu (Qc) za RASTRESITI materijal Q = q × k c cpu Qc = 8. Vrijeme potrebno za sve manevre ce zbog vo nje po pozajmi tu i problematicnom manevriranju na trasi iznositi 5min (tm=5min). Vrijeme potrebno za utovar cemo u zeti 5min. prvenstveno zbog velike zapremine kamiona kipera (tu =5min.0 m3 ciklus (ucinak po ciklusu za RASTRESITI materijal) 2. t . proracun trajanja jednog ciklusa (Tc) i broja ciklusa u jednom satu (nc) T = t + t + t + t +. a za istovar cemo uzeti 2min.0 × 1. jer se dio prijevoza odvija po javnim prometnicama .

5 h = 30 min = 3015 15 15 = 1h = 60 min = 5 + 30 + 60 + 2 + 5 = 102 min = T60 c = 60 /102 = 0.vpr vrijeme vo nje praznog vozila u odlasku ti vrijeme istovara tm vrijeme svih manevara i izmjene vozila tu tvd t vp Tc Tc n c n c = 5 min = = 0.59 TVZ GRADITELJSKI ODJEL .

84 UP 3m3 h (ucinak za RASTRESITI materijal) Potreban ucinak je 20 m3/h.GRAÐEVINSKI STROJEVI 3.5 × 0. TVZ GRADITELJSKI ODJEL . proracun prakticnog ucinka (Up) za RASTRESITI materijal U = U × k × k P Trvog za koeficijente cemo preuzeti kog = 0.84 UP = 4.5 m3 h (ucinak za RASTRESITI materijal) 4. proracun teoretskog ucinka (Ut) za RASTRESITI materijal U = n × Q T cc UT = 0.83 × 0.59 × 8 = 4. pa s obzirom na to mo emo reci da je potrebno 7 kamion a kipera za prijevoz agregata.83 krv = 0.72 m3 h 4.

gdje su c uvovpi m tu = Qc / Uu vrijeme tvd = Ldd / vpu vrijeme tvp = Ldp / vpr vrijeme ti vrijeme tm utovara vo nje punog vozila u dolasku vo nje praznog vozila u odlasku istovara . Proracun prakticnog ucinka Up za kamion vr i se na slijedeci nacin: 5.0 × 1. ti=10min). t . proracun trajanja jednog ciklusa (Tc) i broja ciklusa u jednom satu (nc) T = t + t + t + t +.0 Qc = 8.GRAÐEVINSKI STROJEVI Za prijevoz cementa koristiti cemo kamione koji u silosu mogu prevesti masu od q c=8t Vrijeme potrebno za sve manevre ce iznositi 2min (tm=2min). proracun ucinka po jednom ciklusu (Qc) Q = q × k c cpu Qc = 8.0 t ciklus 6. Vrijeme potrebno za utovar cemo uzeti 10min. a za istovar cemo uzeti 10min (tu=10min.

vrijeme svih manevara i izmjene vozila t = = 1.28 TVZ GRADITELJSKI ODJEL .25 h = 75 min vp 504050 25 = 2h = 120 min tvd = Tc = 10 + 75 + 120 + 10 + 2 Tc = 217 min n = c T60 c nc = 60 / 217 = 0.

GRAÐEVINSKI STROJEVI 7. TVZ GRADITELJSKI ODJEL .28 × 8 = 2. proracun prakticnog ucinka (Up) U = U × k × k P Trvog za koeficijente cemo preuzeti kog = 0.6 t h (ucinak za RASTRESITI materijal) Potreban ucinak je 10t/h. proracun teoretskog ucinka (Ut) U = n × Q T cc UT = 0.84 UP = 2. pa s obzirom na to mo emo reci da je potrebno 7 kamiona za prijevoz cementa.83 krv = 0.84 UP 1.83 × 0.24t h 2.25 × 0.25t h 8.

i 4. Osnovni podaci o objektu: vijadukt je gredni-monta ni dvije trake. Potrebno je tehnolo ki osmisliti proces betoniranja armirano-betonskih stupova i p loce vijadukta. te za prijenos svih ostalih materijala na gradili tu betoniranje stupova ce se odvijati po segmentima visine 2m. a udaljenost od 2. a obujma 40m3 stupovi vijadukta su prosjecne visine 24m. pojedinacne duljine 20m medusobni razmak traka je 2m grede-nosaci su oslonjeni na poprecne naglavne grede naglavne grede se nalaze na vrhu stupova.5m Tehnologija izrade: predvideno je montiranje dviju toranjskih dizalica u razini 1. stupi ta izmed u dvije trake vijadukta toranjske dizalice ce se koristiti za betoniranje stupova. mjesta prihvata betona (na strani stupi ta 5) po gradili nim prometnicama brzina vo nje je 10km/h. Potrebno je proracunati ucinke upotrebljenih strojeva.00 prihvat betona ce biti na koti +30. a tlocrtna povr ina svakog stupa je 10m 2 monta ni nosaci su visine 2. svaka irine 10m i du ine 120m svaka traka se sastoji iz 6 polja ( raspona ). greda i ploce. visine su 3m.GRAÐEVINSKI STROJEVI Zadatak 18. te izvr iti njih ovo uskladivanje. a tlocrtno ce se nalaziti u osi vijadukta 10 m ispred pocetka trase beton se dobavlja iz betonare udaljene 10km. mjesta prihvata betona (na strani stupi ta 5) do 1. na strani stupi ta 5 transport betona se odvija auto-mije alicama po trasi autoceste brzinom od 20km/h od betonare do 2.5m ploca je debljine 0. mjesta prihvata betona (na strani stu . svako stupi te se betonira jedan dan u tjednu gornji rub temelja stupova se nalazi na koti ±0.

5m3. te stupi ta 3. te stupi ta 1 i 2. 4 i 5.pi ta 1) iznosi 1km s 1. pomocu toranjske dizalice 1 s 2. a masa prazne ko are iznosi tehnologija izrade ogranicava nas na betoniranje jednog stupi ta dnevno (2 stupa) radni dan svih radnika i strojeva na gradili tu ima 10 radnih sati toranjske dizalice osim betoniranja moraju dnevno potro iti 5 sati na prijenos ost alih materijala potrebnih na gradili tu TVZ GRADITELJSKI ODJEL . 5 i 6. 2 i 3. pomocu toranjske dizalice 2 za betoniranje ce se koristiti ko are kible 250kg Potreba za vremenom: obujma 0. mjesta prihvata betona betoniraju se polja ploce 4. mjesta prihvata betona betoniraju se polja ploce 1.

... masa pune ko are mUK 2..05 punog okreta.... TVZ GRADITELJSKI ODJEL ............. proracun te ine tereta koji se podi e (ko ara za beton) Qc = V = 0...... a d a je mjesto betoniranja udaljeno 21m..GRAÐEVINSKI STROJEVI Proracun prakticnog ucinka Up za toranjsku dizalicu za betoniranje stupi ta 5: 1................ masa prazne ko are mBET = 0. proracun okomite i vodoravne duljine transporta (potrebna skica) SKICA Iz skice je moguce vidjeti da je prihvat betona udaljen 50m od osi rotacije.. masa betona u ko ari = 250 kg + 1200 kg = 1450 kg ............ te da je teret potrebno podici i spustiti za d odatna 4m.5 m3 × 2400kg m3 = 1200 kg ...... 0..... tj... obujam ko are mK = 250 kg ............. pa prosjecna visina podizanja i spu tanja iznosi: LO = 30 12 + 4 + 4 = 26m Prosjecni kut zaokreta iznosi ~15°.......... LV = 50-21 = 29m S obzirom na visinu stupa od 24m.5 m3 ...........

Iz toga mo emo odrediti slijedeca vremena trajanja.65 minute do 2 minute. a pra njenje neposredno ispod posude na ravni iroki prostor od 0. Bocno pra njenje posude za beton u skuceni prostor ide od 0.5 minute pa do 0. vodoravnog i kutnog transporta tereta Iz prospekta proizvodaca preuzimamo slijedece podatke: vO = 30m min vV = 30m min = 0.65 minute pa do 0.5 minute pa do 1.86 min tV = 293026 30 = 0.5 = 0. = 1min tPU tO = = 0.5 min tPR T t 2 t t = + × + .8 minuta.65 minuta.0 minute. Vrijeme punjenja posude za beton j e od oko 1 minute pa do 1.96 min = 0. odredivanje brzine okomitog.5 minute.05 0.5 okreta min vKUT 4. odredivanje vremena trajanja razlicitih dijelova procesa.1min tKUT = 0. Vrijeme hvatanja (privezivanja) tereta (tp) ide od 0.GRAÐEVINSKI STROJEVI 3. a ot pu tanja (odvezivanja) od 0.

5 = 3.54 × 0.c PU MAX PR Tc = 1+ 2 × 0.42 = 17.42 min n = c T60 c nc = 60 / 3.54 5.77 m3 h TVZ GRADITELJSKI ODJEL .5 8. proracun teoretskog ucinka (Ut) U = n × Q Tcc UT = 17.96 + 0.

92 UP = 8.06 8m3 h TVZ GRADITELJSKI ODJEL .77 × 0. proracun prakticnog ucinka (Up) U = U × k P Trv za koeficijente cemo preuzeti slijedece vrijednosti krv = 0.GRAÐEVINSKI STROJEVI 6.92 UP = 8.

09 okreta 6 8m 19m 0.45 okreta 4 12.5m 24m 0. LO LV stupi stupi stupi stupi stupi greda greda greda greda greda polje polje polje polje polje polje TVZ LKUT te 1 26m 24m 0.47 okreta 4 8m 38m 0.05 okreta 1 8m 18m 0.25 okreta 5 12.5m 44m 0. prema tablici ispod.25 okreta 2 12.5m 29m 0.41 okreta 3 8m 1m 0.41 okreta 5 8m 38m 0.03 okreta GRADITELJSKI ODJEL .45 okreta te 3 26m 29m 0.5m 9m 0.25 okreta te 5 26m 29m 0.09 okreta 2 8m 18m 0.05 okreta 1 12.GRAÐEVINSKI STROJEVI Proracun prakticnih ucinaka toranjske dizalice za stupi ta 1-5.45 okreta te 4 26m 44m 0.45 okreta 3 12. grede 1-5 i polja ploce 1-6 ce se vr iti prema gore navedenom proracunu uz izmjenu duljina vodoravnog.5m 29m 0.25 okreta te 2 26m 9m 0. okomitog i kutnog transporta.

tm.0 m3 ciklus 2.GRAÐEVINSKI STROJEVI Proracun prakticnog ucinka Up za auto-mije alicu vr i se na slijedeci nacin: 1.0 Qc = 6. gdje su tu vrijeme utovara tvo = Ldo / vpu vrijeme vo nje punog vozila u odlasku tvp = Ldp / vpr vrijeme vo nje praznog vozila u povratku ti = Qc / Ui vrijeme istovara tm vrijeme svih manevara i izmjene vozila tu = 2 min tvo = = 0. proracun trajanja jednog ciklusa (Tc) i broja ciklusa u jednom satu (nc) Tc = tu + tvo + tvp + ti +. proracun ucinka po jednom ciklusu (Qc) za materijal Q = q × k c cpu Qc = 6 × 1.25 h = .

25 h = 15 min ti = 6 8. proracun teoretskog ucinka (Ut) U = n × Q T cc UT = 0.68 h = 41min tm = 4 min Tc = 2 + 15 + 15 + 41+ 4 Tc = 77 min n = c T60 c nc = 60 / 77 = 0.78 3.77 = 0.78 × 6 = 4.68 m3 h TVZ GRADITELJSKI ODJEL .15 min tvp = 205 5 20 = 0.

92 UP = 4.3 4m3 h Nakon izracunavanja prakticnog ucinka auto-mije alice.00 krv = 0.68 × 1. UPDIZ = 8m3 h (ucinak toranjske dizalice) U = 4m3 h (ucinak auto-mije alice) PMJE Iz prikazanih rezultata mo emo zakljuciti da su potrebne 2 auto-mije alice za beton.00 × 0. proracun prakticnog ucinka (Up) U = U × k × k P Trvog za koeficijente cemo preuzeti slijedece vrijednosti: kog = 1.92 UP = 4.GRAÐEVINSKI STROJEVI 4. potrebno je uskladiti broj potrebnih auto-mije alica s toranjskom dizalicom. TVZ GRADITELJSKI ODJEL .