P. 1
OKSIDOREDUKCIONE REAKCIJE

OKSIDOREDUKCIONE REAKCIJE

|Views: 150|Likes:
Published by Andjela Manic
Sve o oksidoredukcionim reakcijama za I godinu gimnazije.
Sve o oksidoredukcionim reakcijama za I godinu gimnazije.

More info:

Categories:Types, Presentations
Published by: Andjela Manic on Sep 23, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/08/2014

pdf

text

original

7.

nastavna tema:

OKSIDOREDUKCIONE REAKCIJE

Osnovni pojmovi oksidoredukcionih procesa: oksidacioni broj, oksidacija, redukcija, oksidaciona i redukciona sredstva.

Oksidacija predstavlja otpuštanje elektrona iz atoma manje elektronegativnosti pri obrazovanju jonske ili kovalentne veze i povećanje + oksidacionog stanja tih atoma.Oksidacioni broj predstavlja broj elektrona nekog atoma koji učestvuju u hemijskoj vezi sa različitim atomima. Nema oksidacije bez redukcije i iobrnuto. Prema opadajućem redukcionom dejstvu metali su poređani u naponski niz: LiKBaCaNaMgMnZnCrFeCdCoNiSnPbHCuAgHgAu (slajd 22). . Oksidaciona sredstva lakše primaju nego što otpuštaju elektrone. jer elektroni ne mogu da postoje van atoma. atomi nemetala i katjoni metala. Oksidaciono sredstvo vrši oksidaciju tako što se njegove čestice redukuju i primaju elektrone koje otpuštaju atomi koji se oksiduju. npr. Oksidoredukcione ili redox reakcije podrazumevaju istovremeno dešavanje oksidacije i redukcije u istoj reakcionoj smeši. Redukciono sredstvo vrši redukciju tako što se njegove čestice oksiduju i otpuštaju elektrone koje primaju čestice koje se redukuju Redukciona sredstva lakše otpuštaju nego što primaju elektrone. npr. Redukcija predstavlja primanje otpuštenih elektrona u atomima veće elektronegativnosti pri obrazovanju jonske ili kovalentne veze i smanjenje + oksidacionog stanja tih atoma. atomi metala i anjoni nemetala. Uslov za redox reakcije je prisustvo najmanje jednog oksidacionog i jednog redukcionog sredstva u reakcionoj smeši.

Ako u redox reakciji učestvuju supstanca 1 kao redukciono sredstvo u svom redukovanom obliku red1 i supstanca 2 kao oksidaciono sredstvo u svom oksidovanom obliku oxid2. Jednačine redox reakcija se sastavljaju elektronskom i elektronskojonskom metodom (primeri redox reakcija na sl. oksidaciono sredstvo je supstanca koja sadrži atome koji su u maksimalnom oksidacionom stanju. . 15. Redukciono sredstvo je supstanca koja sadrži atome koji su u minimalnom oksidacionom stanju. 14.i oksidacije: oxid2+zered2 i jednačina redox reakcije: red1+oxid2→oxid1+red2. supstanca koja sadrži atome čije je oksidaciono stanje između minimalnog i maksimalnog može da bude i redukciono i oksidaciono sredstvo zavisno od ostalih reaktanata. 16. 17 i 18).Sve supstance čiji atomi menjaju oksidaciono stanje mogu da učestvuju u redox reakcijama. Svaka supstanca koja učestvuje u redox reakciji može da bude u redukovanom (red) i oksidovanom (oxid) obliku. onda su polujednačine redukcije: red1 oxid1+ze. Što znači da redox reakcije teku u smeru od jačeg ka slabijem redukcionom sredstvu i od jačeg ka slabijem oksidacionom sredstvu (red1>red2 i oxid2>oxid1).

.

.

(D) Displacement reaction of zinc metal and hydrochloric acid.14 Some oxidation–reduction reactions. The reaction is similar to the rusting of iron but is much faster. (G) T he combustion of iron wool. The butane vapor burns in air to yield carbon dioxide and water vapor. Note the ring of water droplets that has collected on the cool portion of the flask. Copper dipped into a silver nitrate solution becomes coated with crystals of silver. (A) The spectacular combination reaction of antimony and chlorine. The heat of reaction ignites the hydrogen gas produced. Hydrogen gas formed in the reaction bubbles from the metal surface that dips into the acid. Butane liquid in the cigarette lighter vaporizes when the valve is opened.F 3. (F) Combustion reaction of butane and oxygen. (C) Displacement reaction of copper metal and silver nitrate. while the solution takes on a greenish-blue color due to the copper(II) ion. . (E) Displacement reaction of the alkali metal potassium with water. mercury and oxygen. Fe2O3. Iron reacts with oxygen in the air to produce iron(III) oxide. (B) The decomposition reaction of mercury(II) oxide into its elements.

.

.

pri čemu se metal naelektriše negativno. Zn(s)→Zn2+(aq)+2e-. Ako je E0 negativnije supstanca je jače redukciono sredstvo. Ako red oblik neke supstance lakše otpušta elektrone nego što ih oxid oblik prima na elektrodi se vrši oksidacija. a ako je E0 pozitivnije supstanca je jače oksidaciono sredstvo.Pojam galvanskog sprega i elektrolize. zbog čega se formira dvostruki električni sloj koji ima određen (-) elektrodni ili redox potencijal (slajd 20). Elektrodu čine red i oxid oblik (redox par) neke supstance u električnom kontaktu. npr. a sloj rastvora uz ploču negativno i nastaje dvostruki električni sloj koji ima određen (+) elektrodni ili redox potencijal (slajd 21). Standardni elektrodni ili redox potencijal E0 (V) (tablica sa E0 slajd 24) predstavlja EMS galvanskog sprega (slajd 23) date elektrode u kojoj je rastvor jedinične koncentracije (c=1mol/dm3) i standardne vodonične elektrode (slajd 22) za koju se uzima E0(H2/2H+)=0. npr.00V. Ako oxid oblik neke supstance lakše prima elektrone nego što ih red oblik otpušta na elektrodi se vrši redukcija. a sloj rastvora uz ploču pozitivno. Korozija.Cu2+(aq)+2e-→Cu(s) pri čemu se metal naelektriše pozitivno. . Jačina redukcionih i oksidacionih sredstava egzaktno se izražava pomoću standardnih elektrodnih potencijala E0 u V.

.

.

.

.

.

a u skladu sa uslovom da se pri elektrolizi na elektrodama dešavaju procesi za koje je potrebna najmanja energija (nadnapon).Elektroliza predstavlja istovremeno dešavanje oksidacije na anodi i redukcije na katodi u rastvoru ili rastopu elektrolita.. iznuđeno na račun energije izvora jednosmerne struje. ali za razliku od galvanskih elemenata na pozitivnoj anodi i negativnoj katodi. Elektroliza ima ogromnu tehnološku primenu . . Odstupanje od ovog pravila nastaje zavisno od prirode materijala od koga su napravljene elektrode. Pošto su procesi pri elektrolizi suprotni u dnosu na galvanske elemente i pošto su procesi u galvanskim elementima spontani uslov za elektrolizu je da napon između elektroda (napon razlaganja elektrolita) bude veći od EMS galvanskog elementa koga bi te elektrode mogle da grade.. pri čemi se elektrolit razlaže i na elektrodama izdvajaju odgovarajući proizvodi. kao i u galvanskim elementima. Ako se u elektrolitu nalazi više redukcionih sredstava na anodi se oksiduje najjače (sa najnegativnijim redox potencijalom) i ako se u elektrolitu nalazi više oksidacionih sredstava na katodi se redukuje najjače (sa najpozitivnijim redox potencijalom).

Elektroliza vode u cilju dobijanja H2(g) kao goriva za automobile .

Primena elektrolize .

pozlaćivanje. ali ne mora da izazove promene na površini). Zaštita od korozije: bojenje. sumpor-dioksida. soli. lokalna (dubinska) i interkristalna (dubinska.. posrebrivanje. Prema načinu prostiranja korozija može da bude površinska. Posebno je štetna korozija metala (procenjuje se da se 5% godišnje proizvodnje crne metalurgije gubi zbog korozije). Prema načinu nastajanja korozija može da bude hemijska i elektrohemijska. niklovanje. proizvodnja nekorozivnih legura (hromni čelik.. Hemijska korozija nastaje dejstvom vode. hromiranje). prevlačenje slojem manje korozivnih metala (pocinkovanje. manganski čelik). kalajisanje.. kiseonika. baza.corrodere-nagrizati). hlora. Elektrohemijska korozija nastaje usled stvaranja lokalnih galvanskih elemenata kada se dva metala nalaze u kontaktu pri čemu se troši metal sa negativnijim redox potencijalom. elektrohemijska korzija. ugljen-dioksida.Korozija predstavlja razaranje svih materijala kada na njih deluje sredina u kojoj se nalaze (lat. rastvora kiselina. . oksida azota.. presvlačenje plastičnim materijalima.

Rđanje gvožđa .

Elektrohemijska korozija .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->