P. 1
39655539 Urbanizam u Srbiji

39655539 Urbanizam u Srbiji

|Views: 14|Likes:
Published by Una Djordjevic
Urbanizam
Urbanizam

More info:

Published by: Una Djordjevic on Sep 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/30/2015

pdf

text

original

Naslovna | O nama | Pomoć | Kontakt

Sr | En

• • • • • • • • •

Info Servisi Prodaja Aukcije Izložbe Ustanove Galerije Umetnici Moj Arte

Arhitektura i urbanizam u Srbiji od 1854. do 1904. godine Proučavanje istorije novije srpske arhitekture, začeto u pojedinim opisima F. Kanica, M. Đ. Milićevića, V. Karića i S. Stojanovića,1 utemeljeno je tek u periodu između dva svetska rata ogledom M. Kašanina u knjizi „Srpska umetnost u Vojvodini" (1927) i antologijskim delom N. Nestorovića „Građevine i arhitekti u Beogradu prošlog stoleća" (1937).2 U pionirskim radovima Branka Maksimovića tridesetih godina je začeta i istorija našeg novijeg urbanizma.3 Proučavanje ove složene problematike u narednim decenijama upotpunili su B. Nestorović, B. Kojić, D. Medaković, D. ĐurićZamalo, 3. Manević, M. Jovanović, Ž. Škalamera, B. Vujović, V. Macura i drugi istraživači našeg graditeljstva devetnaestog i dvadesetog veka.4 Uprkos nesumnjivim rezultatima, objavljenim u monografskim i sintetičkim studijama, mnogi spomenici iz tog perioda su ostali neistraženi, bitna pitanja i dalje otvorena, pojedine ocene nezaokružene i nedorečene. U takvoj situaciji, opterećenoj nedovoljno iskristalisanim kriterijumima naučne kritike, ni služba za zaštitu spomenika kulture nije mogla adekvatno da zaštiti sve značajne primere srpskog graditeljstva tog doba.5 Razvoj našeg graditeljstva od 1854. do 1904. godine u velikoj meri je bio zavisan od primarnih društvenih potreba i kulturne politike vođene na rascepkanom srpskom nacionalnom prostoru. Kako u samoj Srbiji, tako u okupiranim krajevima, ostvarena je obimna graditeljska produkcija za potrebe srpske države, crkve i naroda u celini. Procvatom trgovine i industrije, uspostavljanjem ekonomskih veza sa zapadnom i srednjom Evropom, u Srbiji je omogućen prosperitetan razvoj graditeljstva u svim njegovim domenima - društvenim, tehničkim i estetičkim. Graditeljska delatnost se ubrzano unapređuje po uzoru na razvijene evropske sredine. Grade se nove, obnavljaju i prepravljaju stare građevine. Uporedo sa borbom za oslobođenje od turske vlasti, u srpskoj kulturi druge polovine prošlog stoleća zamire orijentalna gra-diteljska praksa u korist evropskih metoda građenja. Od 1861. do 1904. godine, pa i kasnije, odvija se proces rekonstrukcije grado-va.6 Oni se od orijentalnih čaršija pretvaraju u moderne evrop ske varoši sa definisanim gradskim centrom i pravilnom strukturom urbanističkih jedinica. Evropeizacija je mnogo brže i potpunije uticala na arhitektonsko oblikovanje zgrada, dok je usvajanje

s druge stra-ne su bile prilagođene zatečenoj uličnoj mreži i starim blokovima (Kragujevac. g. zaposleni u Srbiji. Ovo odeljenje je 1863.). na kome su se izučavale tehničke i prirodne nauke. Minhen. godine izvršen manje ili više korenit preobražaj urbanističke strukture. pisac prvih udžbenika za taj predmet. Arilje. blokova. bio je teorijski i praktični cilj Emilijana Josimovića. Vranje.zapadnoevropskih urbanističkih modela u širem smislu (lokacija javnih zdanja. godine zamenio Simeon Prica (umro 1845. okružnim i opštinskim službama.7 Njega je 1842. g. većina naših neimara se nakon završenih studija usavršila u stranim. Prema novom Zakonu o Liceju. Kosjerić. što je predstavljalo veliki izazov za arhitekte i urbaniste. Užice. pre-vaziđeni su tokom plodnog i prosperitetnog perioda od 1861. Potpune rekonstrukcije. saobraćajnih i drugih komunalnih uslova života u gradovima. vođena iz centra.8 smešten u delu novoizgrađenog Kapetan-Mišinog zdanja. dolazi do razdvajanja tehničkih i uže arhitektonskih studija. podrazumevale su brisanje stare ulič-ne mreže i postavljanje nove ortogonalne. Posebnu pažnju on je poklanjao ulozi zelenih površina u rekonstruisanoj prestonici. u većini gradova je do 1904. samostalan Arhitektonski odsek. u procesu rekonstrukcije srpskih varoši. improvizacija i kolebanja. formiranje ulica. parcijalno obrazovanje. urbanista i naučnik. Potpuni preobražaj nasleđene stare strukture Beograda i omogućavanje zdravijeg. I pored sporog. Razvoj srpskog urbanizma pratila je odgovarajuća urbanistička politika. Zaječar. varošice Raška. Josimović je doprineo sazrevanju u svesti o potrebi stvaranja funkcionalnijeg i savremenijeg grada. pretežno srednjoevropskim univerzitetskim centrima (Beč. godine. Surdulica. našeg prvog urbaniste. ključnu ulogu odigrali su strani inženjeri-urbanisti. Berlin. princip modularnosti u formiranju stambenih blokova. Budući da su studije arhitekture u Srbiji tokom prvih decenija bile veoma skromne. Krajem stoleća. Dunavska padina Beograda. pružajući nedovoljno. baziranog na zdravijim i humanijim principima življenja. podjednako se zalažući za estetsko i tehničko osavremenjavanje naše gradske arhitekture. Požarevac). uz dosta neujednačenosti. funkcionalnijeg i savremenijeg života u njemu. kao dosledni nastavak perioda izgradnje novih gradova (1831-1861). Šabac. 1853. javila se potreba za građenjem monumentalnih profanih i sakralnih objekata. Nakon nestanka starih. Nehigijenska gradnja i stihijnost karakteristični za urbanizam pod Turcima.10 Osim pomenutih školskih ustanva. Budimpešta). sve do potpune konsolidacije beogradskog Arhitektonskog fakulteta. oblikovanje trgova). Paraćin. mnogim teškoćama opterećenog razvitka. koju je predavao Anastasije Nikolić. uvođenje pravolinijskog poretka i kružnog trga kao dominante u planskoj kompoziciji. Preduzete rekonstrukcije mogu se podeliti na potpune i konzervativne. orjentalnih zgrada javnog karaktera. vojske. godine uvođenjem predmeta „Građanska arhitektura". koga će naslediti Emilijan Josimo-vić. Pirot. koja je regulisala i principe našeg urbanističkog zakonodavstva. Cirih.9 koji će početkom dvadesetog veka postati značajan segment Beogradskog Univerziteta. delimično Niš i Leskovac. Pored Josimovića. koncentrisana u resornim ministarstvima građevine. teklo neuporedivo sporije. koji je preduzeo rekonstrukciju beograd-ske varoši u šancu 1867. do 1914. prosvete i crkvenih dela. usklađivanje arhitektonskog razvoja i komunalne mreže u grado-vima (Kuršumlija. . preraslo u Tehnički fakultet Velike škole. Vlasotince). je osnovano „Jestastvenoslovno-tehničko" odeljenje. Čačak. godine. g. Jagodina. Utemeljujući urbanističku praksu u Srbiji na iskustvima razvijenih svetskih sredina. Prokuplje. bio je propraćen modernizacijom sanitarno-tehničkih. Konzervativne rekonstrukcije. predstavlja ličnost od prekretničnog značaja za našu urbanu kulturu u drugoj polovini prošlog veka. Knjaževac. kao stožera urbanističkih kompozicija slobodnih srpskih gradova. Ovaj istaknuti inženjer. Na Tehničkom fakultetu osniva se 1896. g. na razvoj graditeljstva u Srbiji presudan uticaj imala je arhitektonsko-urbanistička praksa organizovana pod okriljem države. Nastava arhitekture u kneževini Srbiji začeta je na Liceju 1841. Taj preobražaj.

Bugar-ski. javlja se više različitih stilskih tendencija. osnovano je Udruženje srpskih inženjera i arhitekata. a potom Kraljevine Srbije. gotske. predstavljeni novi projekti i konkursni natečaji. N. Nikola Nestorović u svojim sećanjima navodi da je na palati Uprave fondova u Beogradu (1902) „pri put upotrebljen štrek metal između gvozdenih greda za izradu tavanica. Tanazević.romantičarski duh. Go-dine 1890. D. A. sa većom ili manjom prevlašću u pojedinim decenijama. baš sa Novolom on dobija svog glavnog protagonistu (sagradio Kape-tan-Mišino zdanje u Beogradu 1863. pripadaju epohi istorizma. prilagođavajući ga potrebama izgradnje mlade i poletne srpske države. Popović. Stevanović.16 Pojavljuju se prvi udžbenici i stručne studije (E. začetog još u Miloševo vreme.24 Razvijajući se u doba društvenih previranja i evoluciji nacionalne svesti. Konsolidacijom arhitektonskih studija na beogradskoj Velikoj školi. u čemu pretežu sećanja na romanske. koja je obeležila arhitekturu najvećeg dela devetnaestog i prve polovine dvadesetog veka. Srbija je polovinom devetnaestog veka prihvatila i njenu novu tendenciju .20 Do 1904.12 U samoj Srbiji privatna praksa je bila potpuno nerazvijena. Nestorovića primljen i prihvaćen u srbiji bolje od klasicizma. kontrolisan od političkih faktora. Đorđević. Stevanović.13 Kada je Velika Škola 1905. Leko. Ivačković. što se može smatrati pretečom armiranog betona kod nas". Sve te pojave i orijentacije. koji će obeležiti period do Prvog svetskog rata . smanjena je zavisnost domaće sredine od stranih graditelja i univerzitetskih centara. Graditeljstvo u okupiranim srpskim krajevima. a u sloju betona od 10 st. B.). g.17 Ono je odmah pokrenulo svoje stručno glasilo „Srpski tehnički list". koji su uglavnom paralelno egzistirale. Okrenuti svetovima mašte i istorije. Milutinović). g. Usvajajući evropsku arhitekturu. Nestorović. od postojeće Glavne uprave građevina. Austrofilska politika Obrenovića posebno doprinosi bržem i neposrednijem usvajanju popularnih romantičarskih metoda građenja srednje Evrope. pa su se za paralelne karijere nastavnika i graditelja opredelili M. usmeravao je razvoj arhitekture.18 Tavanice od armiranog betona javiće se instovremeno i na Antonovićevom „Grand" hotelu u Beogradu (1902). U njemu će se okupiti vodeći srpski nei-mari. Prvi graditelj koji je osnovao samostalan arhi-tektonski biro bio je Milan Antonović. prerasla u Univerzitet. ali ne i bez učešća arhitekata iz matice. Josimović. Živanović Ilkić. Uprkos jake konkurencije stranih stručnjaka. Centar je određivao i pratio razvoj graditeljstva u manjim sredinama. nego što je to bio ranije slučaj.14 javila se potreba za novim profesorima. pojedini neimari iz Srbije s uspehom grade u Sremskim Karlovcima. Ruvidić. Pančevu i drugim vojvođanskim mestima.Arhitektonski odsek Ministarstva građevina nastao je nakon temeljne reorganizacije državne uprave 1882. Ruvidić. saznanja o građevinskim materijalima i tehnikama primenjivanim u Evropi. nego u profanoj arhitekturi. Stara medijevalna .11 Kolektiv tog odeljenja. Nestorović.22 u trećoj četvrtini stoleća preovlađuju romantizam kao glavni i najrasprostranjeniji stil. g. Time su stvoreni uslovi za daleko samostalniji i savremeniji razvoj graditeljstva na srpskim prostorima. godine na arhitektonskoj sceni Kneževine. jer je svojim romanskim elementima podsećao na staru srpsku srednjevekovnu arhitekturu. D. Đorđević. razumljivo je što se roman-tizam javio pre u crkvenoj. arhitekti romantizma oživljavaju vekovima zaboravljene oblike srednjovekovne arhitekture. udaljenim od prestonice. Milutinović. publikovani i prilozi o tekućoj arhiktektonskoj produkciji u Srbiji.23 Romantizam je prema mišljenju B. kada su traženi oslonci na staru tradiciju. razvijalo se pod jakim uticajem ustanova germanske i otomanske kulture. ranorene-sansne crkve i zamkove.19 Armirani beton primeniće se i pri fundiranju zidova Beogradske zadruge Nestorovića i Stevanovića (1908).21 Nakon prvog perioda srpskog klasicizma. Novom Sadu. u kome su osim tema i izveštaja iz inženjerske struke. Mada se romantizam u arhitekturi Srbije pojavio još pre dolaska Čeha Jana Novle (1812-1903). osnovane 1859. godine.15 U drugoj polovini prošlog stoleća utemeljeni su i delimično profilisani pravci naučnog rada u našoj arhitekturi i urbanizmu.

Crkva u Velikom Gradištu iz 1853.39 sa dominantnim neoromanskim karakterom. od slobodnije i lepršavije komponovane beogradske palate. Zamolo najreprezentivnija dvorana tog doba u Srbiji. podužnim volumenom izvedenim u duhu klasicizma. kao i težnja ka piramidalnoj kompoziciji masa. kao i hramovi u Natalincima (1860). pri-pisane J. Izraelsko poslanstvo u Ulici Zmaj Jovinoj 24 (1870).41 Krajem sedamdesetih godina završava se prvo romantičarsko poglavlje u novoj srpskoj arhitekturi.35 Uostalom.26 Takva praksa nastavljena je i kasnije na mnogim crkvenim građevinama u Srbiji do 1905. Romantičarski bogenfriz i umereni ritam pročelja odlikuje arhitekturu Varoške bolnice u Beogradu (1865-1868). strogosti dekoracije i umerenom izrazu nadovezuje na Šre-plovićevo aranđelovačko ostvarenje. oslonjenog pretežno na romansko nasleđe. s druge strane. Frenclu. Njegova kompozicija ili deko-racija izvedena iz morfologije raznih istoriskih stilova. nego na renesansnim i orjentalnim uhzorima. Nemenikućama (1864-1868). Procvatu romantičarske profane arhitekture u srpskoj sredini doprineo je i talentovani Andrija Vuković.. bili su stalni romantičarski oponenti klasicistički ustaljenom poretku u sistemu plastične dekoracije i strogoj geometriskoj strukturalnosti kubične mase. Nevolin saradnik. naknadno sru-šenom zbog podizanja Novog dvora. Obrenovcu (1869-1870). ali i zvonik u baroknom maniru. i hramovi u Aranđelovcu (1862) i Gornjem Milanovcu (1867). javljaju se romantičarske forme. prerano preminuli Kosta Šreplović (1836-1872). strožijoj srpskoj recesiji srednjovekovnog romantizma. svedenije dekoracije.31 građena sa određenim „nacionalnim" stilskim ambicijama.42 Stvara se domaća varijanta nacionalnog stila.). često bizarni ornament. Sala kneževa u Starom zdanju je po mišljenju D. uostalom. Od ostalih profanih građevina tog tipa u Srbiji izdvajaju se škola u Svilajncu (1874-1876)40 i gimnazija u Negotinu (1876). bazirajući ga više na romanskom. Trojice u Grockoj (1883). Đ.38 U Šapcu je još 1856. ponavlja neke bitne elemente beogradske palate na aranđelovačkom Starom zdanju (1865-1872). koja traje sve do polovine dvadesetog stoleća. u Srbiji će se i dalje graditi u duhu zakasnelog romantizma. g.37 Od ostalih primena arhitekture romantizma u prestonici treba pomenuti Višu žensku školu u ulici Narodnog fronta (1862-1864. takođe delu K.25 U crkvenoj arhitekturi pre 1855.32 Na fasadama pomenutog Kapetan-Mišinog zdanja. srušena oko 1930. zamišljene po uzoru na srednjovekovnu arhitekturu. g. ali je ideal postao bitno drugačiji.30 U čistije primere našeg romantizma spada Vaznesenska crkva u Beogradu (1864).34 letnjikovcu kneza Mihaila. približava ga tada popuralnom bečkom stilu polukružnog luka. ima romanti čarski obrađene fasade. do 1905.43 Međutim. Ritopeku (1868).28 Crkva u Žabarima (1860). kao . g. izgrađena polugimnazija u duhu romantičarskog istorizma. kao i obrada njenih fasada. jednom od smerova romantičarske srednjoevropske arhitekture.arhitektura mogla se pre evocirati ugledanjem na postojeće crkve i manastire. ali veoma živopisnu arhitektonsku celinu. Doba koje sleduje nije sasvim lišeno romantičarskih pojava. Krstinu mehanu u Ulici Knez Mihailovoj (1870). g. nego na malobrojne sačuvane primere profanog neimarstva. Zatvorenijeg volumena i umerenije.36 Bolnica se po disciplinovanosti strukture. reprezentativnim hotelima „Balkan" (1862) i „London" (1868). ukomponovane u simetričnu i skladnu. upadljive su reminiscencije na romansko. Šreplovićeva građevina pripada naglašeno strukturalnijoj. sa kubičnim. g..33 građenog sa ambicijom da postane stožer urbanističke kompozicije kod velike pijace. Šreplovića.29 kao. renesansno i orjentalno graditeljstvo. o čemu svedoče brojne građevine. g. višefunkcionalnog prestoničkog objekta. romantičarski elementi odredili su ranije arhitektonski koncept dvorca kneza Mihaila u Beogradu iz 1860. Integritet fasadne površine i slobodni.27 Celokupni arhitektonski sklop crkve Sv. Popoviću (1863-1864). neretko izmešane sa klasicističkim i baroknim oblicima. godine. Konaticama (1878-1880). zasniva se na klasicističkoj koncepciji sa elementima roman-tizma. dok je po akcentuaciji sredine pročelja (kula) bliska Novolinom motivu atike. ima zvonik obrađen u stilu romantizma.

kod koga se njen neimar Andreja Andrejević formirao. Vladisavljenvića. Nakon prve faze nacionalnog stila. naročito je stimulisala nova dinastija Karađorđevića.62 niz ostvarenja J. u Kneževini je bilo podsticano i zakonskim aktima (1862). umesto vizantiskim i akademskim srednjoevropskim graditeljskim uzorima. lišenog srednjoevropskog akademskog stega.64 Procvat srpskog stila. kapeli Hariš u Zemunu. Pravougaoni oblik oltarske apside i kompozicija masa petokupolnog hrama. umesto Srbima toliko stranom katoličkom barokno-klasicističkom maniru. Upravo je konkurs za podizanje mauzoleja dinastije Karađorđević na Oplencu označio bitnu prekretnicu u našoj monumentalnoj crkvenoj arhitekturi. . pospešile su izložbe o srpskim starinama (Valtrović i Milutinović).46 sagrađene početkom dvadesetog veka. Tanazevića .Telefonsku centralu. Belom potoku i Vraniću. Nikolića. popularišući ujedno ideje integralnog jugoslovenstva i oslanjanje na tradicionalno jake ruskosrpske kulturne veze. Badnjevu i Radujevcu D. T. pod uticajem proučavanja starih srpskih spomenika i procvata nacionalne orjentacije u kulturi.44 Vojna bolnica u Beogradu45 i Inženjerijska kasarna u Nišu D. nacionalne neopterećene arhitek-ture romantizma. u poslednjoj četvrtini devetnestog veka izrasta domaća varijanta nacionalnanog stila. tako isto krajem devedesetih godina Srbi iz Srbije zamenjuju Srbe iz Vojvodine. Okretanje sopstvenim. lišen hanzenovskih motiva. kapelama na grobljima u Sremskim Karlovcima i Melencima V. godine preuzima početkom devedesetih godina aktivnu ulogu u arhitekturi čitave Srbije. crkve u Ritopeku (1894). sazreva specifično srpska.49 crkva u Pridvorici kod Leskovca (1899)50 itd. Leka 1904. Spiridona u Trstu i Sv. godine. crkvi Sv.61 koji će uticati na procvat nacional-no opredeljene arhitekture u prestonici i ostalim srpskim gradovima (v. Ilkića. obeležiće srpsku arhitektu ru u dijaspori. Stevanovića i D. romantičarski koncipovanoj crkvi Hrista Spasitelja u Moskvi. ove crkve oživljavaju duh sta rih moravskih zadužbina.54 izvedena pod jakim uticajem ruske crkvene arhitekture K. Prohor Pčinjski (1898). Petra i Pavla u Jagodini S. u kojoj su se srpski srednjevekovni arhitektonski oblici mešali sa romantičarskim elementima (crkve u Smederevu.što su Oficirski dom u Beogradu J. do 1870. Početkom dvadesetog stoleća.57 predstavljaju crkve u Trsteniku. oli-čene u delima učenika čuvenog bečkog profesora Teofila Hanzena velelepnoj Preobraženskoj crkvi u Pančevu. dela B. u kojoj se mogu prepoznati i određeni uticaji secesije. naročito koncept crkva Sv. Blagoveštenja u Dubrovniku. hramu u Paraćinu i Domu Sv.58 hramovi u Kniću.59 crkve u Mladenovcu i Lapovu J. odjek su klasicističkih reminiscencija prisutnih na glavnom Tonovom delu. Bresnici. Živanovića.55 kao i Inkiostrijevi apeli ka ulagledanju na vlastitu umetničku tradiciju.60 Kako bi oblik osnove. rad Kapetanovića i Rudovića. Ilkića (1895). Ruvidića. crkvi Sv. Nikole na beogradskom Novom gro-blju i petokupolnoj crkvi Sv.66 Kao što su krajem šezdesetih godina devetnaestog veka Srbi iz Vojvodine počeli da zamenjuju strance.65 On je inicirao i značajnu polemiku o karakteru razvoja nacionalnog crkvenog graditeljstva. Đorđa u Kruševcu D.53 U novovizantijski tok srpske arhitekture poslednje četvrtine prošloga veka. Tek što se pojavila. U profanoj varijanti srpskog stila značajan je paviljon Srbije na izložbi u Parizu 1900. otvora i kompozicija masa. pretežno moravskim spomenicima inspirisana varijanta nacionalne arhitekture.51 nastupa period neovizantiske varijante srpskog stila (1874-1900). Stanojevića. vođenu između A.63 prepravljenu kuću Laze Lazarevića 1910).48 obnovljena crkva manastira Sv. Save u Beogradu J. tako i u obradi fasada. Novakovića.52 Oslanjanje na srednjoevropske metode istoričarskog zahvatanja u vizantijsku graditeljsku tradiciju. Iva-čkovića. Nišu i Sarajevu tajfe Damjanova). najavljene dvadesetak godina ranije u Baćevcima. Tona. Generacija rođena od 1865.56 Glavne primene novomoravskog toka u crkvenoj arhitekturi s početka veka. Tumanu i Divljanu M. Živanovića. kuću braće Nikolić i fasadu Ministarstva prosvete u Beogradu. A. Iz spontane i maštovite. može se svrstati crkva Uspenja Bogorodice u Kragujevcu. Građenje crkava u vizantijskom duhu.47 Kodžželju. godine.

Jovanovića. crkve u Šapcu (obnovljena 1857). g. barok i neoklasi-cizam. g. Živanović i D. Prvo Bugarski i Jovanović. Bazirane na formalnoj perfekciji i strukturalnoj čvrstini. Velikoj Moštanici (1858) i Negotinu (1872-1876). obogaćena neorenesansnim i neobaroknim elementima. Ilikić.generacija je pokazala ne samo da je jedinstvena. Nikolić 1902). promovisane na izložbi u Parizu 1900. kada je zapljuskuje neizbežan talas secesije i pomenute francuske dekorativističke arhitekture. Ristića 1891. Bugarskog (1884)68 i Narodne banke (1889) K. Zaječaru (1892) i Pi-rotu (M. dvorac Belimarkovića u Vrnjačkoj Banji. pomenuti autori su u arhitekturi najreprezentativnijih profanih zdanja pretežno primenjivali akademski koncept. spadaju u najznačajnije primene akademske arhitekture u jugoistočnoj Evropi. godine u Srbiji cveta internacionalno orjentisana arhitektura. Ministarstvo pravde S. Najviše je bilo onih koji su sa jednog ideala prelazili na drugi. Leskovcu (V. itd. početak dvadesetog veka). godine. Bugarski 1885. kao što su renesansa. eklektički probranom dekoracijom. stara opština u Despotovcu (početak dvadesetog veka). Dom Ankera M. ali i novijih istoriskih stilova. Ivačković. Gizel 1888). Ona je nosila duboko u sebi konceptulane sukobe različitih škola u kojima se školovala.. okružna načelstva u Smedervu (A.71 Osim prestonice. kao protivteža popularnim romantičarskim i nacionalnim stilskim stremljenjima. podstakavši razvoj monumentalne akademske arhitekture u kasnijim decenijama. akademizam i pozni romantizam koegzistiraju u našoj arhitekturi do 1900. gimnazije u Kraljevu (1875-1880). početak dvadesetog veka). Ruvidić. Jedni su naginjali akademskom idealu. kada se život počeo jače razvijati na svim poljima. njihove monolitne građevine sa bogatom. Spasića 1889. naročito su se istakli J.76 Srpski stil. nacionalne. Nestorović 1902). Kragujevcu (1885-1887). Ilikića 1894. Stevanovića. sugerisao je proverene vrednosti klasičnoh ukusa i simbole autoriteta države. od 1870. kuća J. arh. godine). Dom Miloša Velikog u Gornjem Milanovcu (N. čitavu Srbiju preplavljuju objekti u aka-demskom duhu. varirajući sa nejednakim uspehom elemente antičke. okružni sud u Kraljevu (sedma decenija devetnestog veka) i Čačku (1875). niz stambenih zgrada.74 Klasicistički koncept monumentalne palate narodne Skupštine.70 Na mnogim reprezenta-tivnim objektima može se zapaziti i prisustvo baroknih motiva (palata Krsmanovića 1885. Ilkić. ili su se trudili da prevaziđu njihove oštre granice. železnička stanica Fon Flatiha i D. kao pokušaji ostvarenja nacionalnog stilskog izraza. Paula Branga i kuća s apotekom Jovana Smederevca u Beogradu (1901). jedni su bili za opšte-evropsku. i hotel „Srpski Kralj"). Nestorović. pa i opšte sukobe svog vremena: političke. Anto-novića 1899. socijalne.77 . a potom Stevanović. Ministarstvo vojno J. Stevanović.73 (palata Beogradske zadruge 1907. n Nestorovića i A. Ivačkovića i S. S.69 koje predstavljaju najviše domete toga smera naše novije arhitekture.75 (konkurs završen 1902. To pogotovo važi za prestoničke palate Starog dvora A. Ilkića. Nestorović 1900 i 1901) i Leskovcu (S. Milutinovića 1884. u eklektičkom duhu pretežno grade neimari formirani u vodećim srednjoevrpskim centrima akademske arhitekture. Đorđević. okrenuta eklektičkom tumačenju antičkih.67 Među najsvestranijim autorima koji su se uspešno oprobali u različitim stilovima.). Živanović i A. renesansne i barokne arhitekture. Iako su u tadašnjoj crkvenoj arhitekturi preovlađivale popularne romantičarske forme. Kruševcu i Kragujevcu (N. drugi za strogo nacionalnu umetnost. građena od 1906. Đorđević. zadužbina N. drugi romantičnom. Požarevcu (F. Posle definitivnog odlaska Turaka 1867. Hotel „Kren" u Čačku (1898-1900). D. godine pobedom J. Subotića 1883.72 Početkom dvadesetog stoleća akademizma u Srbiji potpada pod uticaj francuske dekorativističke arhitekture. među kojima se izdvajaju osnovne škole u Valjevu (1871) i Aleksincu (D. spadaju u prve primere secesije u Srbiji. Zgrada SKA Đorđevića i Stevanovića 1914-1924). mešajući elemente jedne sa drugima.. Stojanović stariji 1904).). do 1933. Na većini akademski koncipovanih građevina u Beogradu preovlađuje klasicistički koncept (Narodno pozorište Bugarskog 1867-1869.

1970.Kneza miloša do prvog svetskograta (1815-1914). 1992. 18-27. veku. 1994. Secesija se u arhitekturi Beograda i Srbije javlja se pretežno na profanim objektima sa novim. Kanic. Novi Sad. Graditelji Beograda od 1815. izvi-jenih ustreptalih linija i floralnih i geometriskih stilizacija koje zamenjuju klasičan dekorativni repertoar. 1927. Novija srpska arhitektura. Graditelji Beograda 1815-1914. Beograd. 7-13. Srpski neimar. godine prilično indiferentna prema pojavi bezornamentalne. 1898-1914. Novi Sad 1927. 1969. M. Naša konzervativna sredina.zemlja i sšanovniššvo /-//. Oplenac. Beograd. Novi Sad. Najreprezentativniji i najpravedniji primeri secesije u srpskoj arhitekturi ostvareni su u periodu između 1906 i 1914. Beograd-Kragujevac. Beograd. u „Okružno zdanje 1889-1989". Kraljevina Srbija. 1990. secesijska metodologija građenja ostala je podređena kompozicionoj i strukturalnoj logici drugih stilova. 57-63. Beograd. Crkveni spomeniii . funkcionalnu reformu srp-skog neimarstva. 235-260. Romantična arhitektura. Beograd. 1981. poslovično nepoverljiv prema „novinama sa strane". 1990. Srpska arhitektura XX veka.regionalnourbanistička studija. 1974. u „Srpska arhitektura 1900-1970". Prilozi KJ1R XXXIII. Sukob između šipičnog i atipičnog u srpskom crkvenom Graditeljstvu novijeg doba. Kojić. Beograd. Beograd. Obnova „srpskog stila"u arhitekturi. Nestorović. 1937. Karić. samo su delimično sprovedeni u našem graditeljstvu do Prvog svetskog rata. Beograd. Beograd 1884. Škalamera. Beograd 1986. Saopštenja RZZZSK X. 159-174.Njihove klasično komponovane. 1988. Vujović. Beograd 1887. 1 F. B. GGB I. slojevite akademske fasade. D. 315-342. kuća trgovca Stamenkovića i Robni magazin u Beogradu). 49-55. D. Ž. Bsograd 1954. ZLUMS 21. Beograd. opterećena sporim prevazilaženjem orjentalnog nasleđa i provinciskog mentaliteta. jer su prekrivene floralnim i geometriskim motivima. Istorizam u srpskoj umetnosti XIX veka. 5-6. 3-4. godine. Beograd. 1981. Urbanizam u Srbiji. Beograd. 1989. 135-140. Beograd. Umesto da izvrši radikalnu. 1968. „hanzetika" i Hanzenovi srpski učenici. Varošiie u Srbiji XIX veka . Beograd. u „Putevi srpskog inžinjerstva tokom XIX veka". S. Mostar. Isti. Petrović. 114-115. Secesija će imati svoje recidive u arhitekturi između dva svetska rata. 1985. 335-347. 2 M. Kašanin . Zagreb. 4 Videti glavne radove pomenutih naučnika: B. Nosioii arhitektonske misli u Srbiji XIX veka. 19-31. Beograd. HI-2. Kneževina Srbija 1-N. Beograd. 1967. Zbornik Narodnog Muzeja. Iz arhive Građevinskog odbora. ostavljajući sve do 1928. Srpsko crkveno Graditeljstvo i slikarstvo novijeg doba. Beograd. Beograd 1976. 1995. 205-213. 1980. Medaković. Secesija u arhitekturi Beograda 1900-1914. Saopštenja IAUS 2. 3. V. 1986. Hoteli i kafane XIX veka u Beogradu. Arhitektura-urbanizam 50. Đurić-Zamolo. 1969. Razvoj arhitek-te Beograda od. 7-38. 256-274. sa naglašeiim uglom. Međ javom i med snom. varoši i varošice.V. originalnim ornamentom senzibilnih. Srpska umetnost u XIX veku. Stari balkanski Gradovi. 1985. Promenljivi ideali srpskih arhitekata u 19. Beograd. Palate na tlu Srbije u devetnaestom veku. Beograd 1912. Beograd. Topola. 141-169. obrađene su secijski. Srbija . Jedna polemika iz 1904. secesijski elementi su obogatili srpsku arhitekturu. Maksimović. 69-72. sa zakašnjenjem je prihvatila konstruktivne i tehničke inovacije iz razvijenih sredina. 197-211. N. 1967. Iako nepotpuno pripremljeni. Građevine i arhitekti u Beogradu prošlog stoleća. Beograd. godine (hotel „Moskva". Đ. karakterističnim za ovaj popularni bečki stil. 1974. u „Istorija Beograda (2)". Graditelji u Srbiji u XIX veku. Pregled spomenika arhitekture u Srbiji XIX veka. Srbija. Manević. Beograd 1876. 276-284. 1938. Nestorović. Beograd. fukcionalne moderne arhitekture78. Beograd. Godine. do 1915. 3 B. Mili-ćević. Jovanović. ZLUMS 3. B. u „Jugoslovenska arhitektura XX vijeka". Saopštenja IAUS 2. Secesijko okretanje prirodi u ornamentisanju fasada i rastvaranje usiljenih kompozicionih shema akademizma. Srpska umetnost u Vojvodini. doprineli većoj dinamici pročelja i mešovitoj dekoraciji tradicionalno zatvorenih arhitektonskih volumena. Teofil Hanzen. Požarevac. u „Tradicija i savremeno srpsko crkveno graditeljstvo". Stojanović. M. 1987.

133-143. Nikić. nav. Pešić-Maksimović. Anđus. Umetnička fotografija Sombora. Graditelji Beograda. Milićević.: V. Minić. Đurić-Zamolo. ZLUMS 21. 96-99. 1983. 1987. N. St. kao i publikovane izveštaje u časopisima „Glasnik društva konzervatora Srbi-je". Findrik.148-167. V. Lj. J. 79-83. Zaštita i uređenje. 1985. 6 O razvoju urbanizma od 1855. Umetnička topografija Pančeva. S. Đurić-Zamolo. Krunić. Srpsko irkveno Grditeljstvo i slikarstvo novijeg doba. Novi Sad. 3. 1962. V. Novija srpska arhitektura. 1995. D. Kurtović-Folić. Kadijević. 15 O ličnosti i delu ovih graditelja v. 1967. Antonovića v. 1984. Srpski inženjeri na studijama u inostranstvu do 1918. Niš-Kragujevac. L. Univerzitet. B. Trgovčević.: D.: N. Beograd. M. P. Nedić. nav. Kašanin . u „Srpska arhitektura 1900-1970". Beograd.: D. Isti. V. Beograd. 1984. N. Novi Sad. 1978. J. O. P.19-20. Anđus. Đurđević. 8890. Manević. Seku-lović.. Folgić-Korjak. Isti. Saopštenje ZZZSKGB 13.V. S. 1969. Isti. Isti. Beograd. A. G. Pavlović. Novi Sad. Petrović. g. 3. M. 36. Čaršija i gradski cenšar. J.. Vojinović. Idejni razvoj srpskog urbanizma.100-102. Lj. 1972. Urbanizam u Srbiji -osnivanje i rekonstrukcija varoši u XIX veku. Kadijević. Vasić. Beograd. rukopisi doktorske disertacije na Odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu. 1994. Zdravković. Beo-grad. „Starine Kosova i Metohije". Duranci. J. Manević. Isti. „hanzenatika " i Hanzenovi srpski učenici. Đurić-Zamolo. Mi-nić. Mitrović. A. Isti. Život i delatnost. 3. Ideje i stvarnost urbanizma Beograda 1830-1941. B. Anđus. I. Andrejević. 143-145.. M.na području Grada Beograda II. 36-39. 1938. Jakovljević. 1994. godine videti: Kulturno nasleđe Srbije. 9Nav.131-139. Jedan vek naiionalnog stila u srpskoj arhitekturi (sredina XIX. Novija srpska arhitektura. „Građa za proučavanje spomenika kulture Vojvodine". Beograd-Kragujevac. S. 3. A. Anđus. Tomovski.. 13. Vasić. Profesori visokog šehničkog obrazovanja u Srbijido 1914. D. Popović. 7-38. Arhitekti naučniii u novijoj srpskoj arhitekturi. 1981. 3. Beograd.: N. delo. Jovanović. nav. Pavlović. Šipka-Erge-laveš. u „Okružno zdanje 18891989". 5 O stepenu i obimu zaštićenosti značajnih primera srpske arhitekture od 1855. Graditelji Beograda 18151914. Kolarić. Plate na tlu Srbije u devetnestom veku. D. 1989. Beograd. 1982. Trifunović. Novi Sad. Ćurić. Požarevac. delo. Pušić. Flogiston 2. Graditelji u Srbijiu H1Hveku. Đurić-Zamolo. do 1905. nav.. v. 17 V. D. M.: E. Srpsko crkveno Graditeljstvo i slikarstvo novijeg doba.. nav. M. Beograd. Secesija u ar-hitekturi Beograda. Beograd. delo. 235-260. Jovanović. do 1905.. Maksimović. 12 M. Graditelji Beogra-da 1815-1914. Beograd. Beograd u prošlosti i sadašnjosti. Beograd. 1984. u „Putevi srpskog inžinjerstva tokom XIX veka". Beograd-Kragujevac. R. Anđus. 1994. Umetnička fotografija Sremskih Karlovaca. nav. B. V. 7 O tome opširnije v.. delo. M.. Beograd. Cvijin. Josimović. 1989. Indžinirska škola. delo. Macura. Kadijević. Nestorović. Teofil Hanzen. K. ZLUMS 16. Beograd. Nožinić. V.. 141-143. 17-19 (sa starijom literaturom). videti i pojedine elaborate u Zavodima za zaštitu spomenika kulture. Milić. Lečić. u „Putevi srpskog inženjerstva tokom XIX veka".. u „Putevi srpskog inženjerstva tokom XIX veka". S. 1981. 14 V. Novi Sad. Novija srpska arhitektura. O. Lj. delo. Manević. D. Bogdanović. Gordić. Novi Sad. nav. Macura. Graditelji Beograda 1815-1914.129-147 (sa starijom literaturom). Urbanizam u Srbiji. Babić. Isti. Kostić. 1981. Lj. Obnova „srpskog stila". P. 16 O tome v. Đurić-Za-molo. Beograd. delo. M. Živković. 3. Velika škola. V. G. 1972. M.sredina HHveka). 10 O školovanju i usavršavanju naših graditelja u inostranstvu. 1973. 1980. Godine: Licej. delo. M. B. Radovanović. Trgovčević. Konstantinović. 1995. K..159-202. Dabižić. B. Beo-grad. Jovanović. Beograd. Makuljević. nav. 11 O tim autorima v. delo. A. Novi Sad. 8 Isti. Lj. Ž. O našem graditeljstvu ovog razdoblja u različitim publikacijama i naučnoj periodici takođe su pisali M. Pera J. itd. N. Isti. nav. 1994. B. 1978.: D. Vasić. NišKragujevac. . 1867. 13 O radu M. delo. Kasalica. 5-6. Objaš-njenje predloga za regulisanje onogdela varoši što leži u šancu. Filipović. Čaršija i gradski centar. Nesto-rović. delo. Deljanin. Šipka-Ergelašev. „Saopštenja RZZZSK". i kasnije v. nav.. Marko-vić. Lj. M. Škalamera. 1987.

35 D. 36.. delo.. Lj... 203-109. Beograd.. 1966. 30 Isti. Graditelji Beograda. Nestorović.. 9-10.. Nestorović. Jovanović. Konstantinović.... Nestorović. 9-13. Isti. 22.. 48. D.. Novija srpska arhitektura. A Kadijević. B. Graditelji Beograda.. 76. D.. Srpsko irkve-no Graditeljstvo. D. 1995. 142.. Isti. Shvatanje konstrušije u novijoj srpskoj arhitekturi. delo. 101-180. 1966.. 3. 165-176. 42 3.. Novija. Đ. Beograd. Isti.. 26 O elementima romantizma u srpskoj crkvenoj arhitekturi pre 1855. 15. 1990. nav. Beograd... 60... Novija. 115..Ž. 154. 34 O delu K.. D.. Arhitektonsko nasleđe Grada Beograda II. Gordić. Nestorović. 1967..: B... 26. Topola.. Nestorović. Škalamera. 69-72.. Shvatanje konstrukiije u posleratnom srp-skom Graditeljstvu. B. nav. 207. 14. Isti. Manević. 46 3.: D.. B.. Novija... Jovanović. Beograd.... Sekulić .. Isti. godine v. Manević.. 23-24. B. Ivković. Nestorović. u „Vazneenska crkava u Beogradu".. 23 O radu J. Jedan vek nacionalnog stila u srpskoj arhitek-turi. 143..... 258. 97-98.. Srpska umetnost u XIX veku. 25 3. 1988. 28 B. 41 Nav.. 99-242. 102. Isti.. Vujović. Sekulić . 167.19-21. Isti. Srpsko irkveno Graditeljstvo i slikarstvo. 39 B. 1994. 29-30. Pregled. D. Graditelji u Srbiji.. 25. 163. Univerzitetska misao 2. 24 B.. Nestorović. 3. Graditelji Beo-Grada.. 1969.. 2829.: M. D. Nosioci. Beograd. Pregled. 1986. Novija.. Univerzitetska misao 2.: B. delo. Medaković.. Zamolo. „hanzenatika"'.. 22. Đurđević. Manević.. Nesto-rović.. 1966.... Arhitektura Vaznesenske crkve u Beogradu. 260. M.: 3.. 44 J. Međ javom i med snom.... Pregled. 27 B. Istorizam u umetnosti XIX veka. Novija.. 32-33. 31 O Vaznesenskoj crkvi v. 196-202. Teofil Hanzen. D. 59. Saopštenje ZZZSKGB 4. 147-151. Hoteli i kafane H1Hveka u Beogradu. 10. Novi Sad.. Đ. Beograd. Novija srpska arhitektura. Nestorović. 22 O klasicizmu u srpskoj arhitekturi v..... M. Zamolo. 7-8.. A. Beograd. Promenljivi ideali. Prilozi KJIF XXXIII.. Nestorović.. Nosioci ahitektonske misli. Manević. Srpska umetnost u XIX veku. nav. 59.: G.. 20 Isti.... D. 135. D. 44-46. B. nav. 1994... Zamolo. 36 O Varoškoj bolnici v. Beograd. Manević. Priština.Ž.. Umetnost obnovljene Srbije 1791-1848.. Đ. 37 O građevinama A. Promenljivi ideali. 158..280. Srpsko crkveno graditeljstvo. manević. 50.. 1985. 242-247.. Medaković. Pregled spomenika. Isti. delo. Jovanović. 32 O tim crkvama v.. 40 Isti. Kolarić.. M... Promenljivi ideali. 146. Medaković. Kadijević. delo. 154. 36.. delo. Đurić-Zamolo.: Ž. M. 1984.. Graditelji u Srbiji. 11. Nestorović. Građevine i arhitekti.. 124-125. Saopštenje ZZZSKGB.... 144.101-180. 50.. Vukovića v. Novi Sad. Đurić-Zamolo. Priština. D. M.. Osvrt na savremeno konstrukterstvo Beograda..: G.. M.. 11.. Graditelji Beograda.. 3-4. delo. 26-27.: J.... 24-31. 73-76... Novija. Nestorović. Beograd. D. 1966. Manević. Sa-opštenje ZZZSKGB... Manević. 63-6. Arhitektonsko nasleđe Grada Beograda.. 43 O Nacionalnom stilu u srpskoj arhitekturi novijeg doba v.. 22.. Arhitektonsko nasleđe Grada Beograda.... Pregled siomenika. Zamolo. Jovanović. Beograd. Škalamera. nav. Zamolo. 1984. 50. 50..: B. Medaković.197-211. O razvoju konstruktivnih metoda građenja u našoj novijoj arhitekturi v. Gradišelji u Srbiji.191-236. Jovanović.. 290-269. 110-111. 3. Đ. Zamolo. ZLUMS 5. 29 B. 2-26. 19 3.. 21 O istorizmu u srpskoj umetnosti tog vremena v. B.. 3. Beograd. 14. Saopštenja RZZZSK HH-HH1. delo. Jedan vek nacionalnog stila. mesto. nav. 61. Manević.. 1992. 1990... Izgradnja 9-10.. Pregled spomenika.. nav. Arhitektonsko. Gordić. Oplenac. M.. Klasicizam kod Srba: Građevinarstvo. Graditelji Beograda.: B. Đ. B. nav. Istorizam u srpskoj umetnosti XIX veka. Beograd.. Crkveni spomenici na području Grada Beograda. Isti. Nosioci arhitektonske misli.: G. Gradišelji BeoDžada 1815-1914..... Graditelji Beograda. 589-60. 3. 10. Šreplovića v. Umetnost obnovljene Srbije. delo. Đurić-Zamolo... Promenljivi ideali. 3. Vujović..... Nosioci. Manević. Promenljivi. 38 O objektima v...1521. Novole u Srbiji v.. Nestorović. Manević. ..137-138. 275-284. nav. Pregled. 22-23.. 1988/1989..145. Gordić. Obnova „srpskog stila"u arhitekturi. 18 N. Nestorović.. 99. 74. 33 O Kapetan-Mišinom zdanju v. Novija. 154... Đ. A kadijević. Romantična arhitek-tura. 45 3. B. 166. Graditelji Beograda. Novija.. Isti.. Vujović. Manević. B.... Beograd. Vujović. Škala-mera.

102105. 144.. 97-101. 6-8.56. Đ.. Gradišelji Beograda.: Srbija na pariskoj iložbi. delo.. 56 O ulozi D. 207-208. 12. Škalamera.. Sremski Karlovci 1900.. Arhitektonsko. Pregled. delo. Milutinovića i M. 49. A. Nestorović. delo. Jedan vek. Milu-tinović kao istraživači srpskih starina. 76.220-223..18. A. Đ. 23-24.. Nokovića u nacionalnom stilu v. 290-292. Manević.. 164. Srisko crkveno... D.. Pregled. M.. 53 O tim hramovima v. K. Novija. M. 78. A.. delo. Kadijević. Pregled siomenika. delo. 57 O tim crkvamav. 64 O arhitekturi Laze Lazarevića v.. 279-282.. Zamolo. Jovanović.. 155-157. delo.. Romantična arhitektura... 337-350 S. M.. D. Jedan vek. nav. A. delo. 1995. 59 O crkvama M. Pregled. S.. 28-30.151. A.: S. Jedan vek. Majstor Andreja Damjanov. delo. Nestorović.. 129-130.. Živanovića sa početka dvadesetog veka v. Romantinna arhitektura. 77-78. Kadijević. Romantična.... Beograd. PreGled siomenika. Beograd. Nosioci. Romantična.147... nav. 51 O Građevinskoj delatnosti tajfe Damjanov u srpskim krajevima v...: G.. nav.23-24. 81-82. delo.. Obnova. Škalamera.. Crkveni spomeniii. 91. delo. 30-31.. V. Isti. Novija sriska arhišekšura. D.. Sekulić .. 1968. Kadijević. Jedan vek. Graditelji u Srbiji u XIX veku.: X. 33-50.. 2324... zograf i neimar. Ž. 3. Dušković. Dragutin Inkiostri (rukopisi magistarskog rada na Ode-ljenju za istoriju umetnosti filozofskog fakulteta u Beogradu.. Međ javom.. delo. Promenljivi ideali. 27-28. nav.. 1949.. 99. A. 1979..Ž. Škalamera.. 61 O paviljonu Srbije na pariskoj izložbi v.... 66 3. 59. Lisičić. Đorđa na oplencu v.. Nestorović.. 77. 13. Jedna polemika iz 1904. Hoteli i kafane.: M. Graditelji Beograda. Valtrović i D.. Arhitektonsko nasleđe. Novi Sad. 13. 156. 72 O tim građevinam v. Nedić. 505.. Vujović.. Škalamera. 91-113.. 47 B. Zamolo. 58 O tim crkvama D. 30. Kadijević. Požarevac 1989. Manević. 154.. Manević. ZLUMS21.. Topola. 1978... 155. 8.. GGB XXVI. Promen-ljivi ideali. Skopje. D.. Jedan vek. Muzeji 2.. Sekulić .. Brankovo kolo.: B. 79-80. nav. Graditelji Beograda. 12...: J. B. 92. Ruvidića v. 3. Kuća Laze Lazarevića. Đ. „han-zenatika" i Hanzenovi srpski učeniii. 56. Novi Sad.: B.146. 85-90.. A. 68 O Starom dvoru v. S. 48 A. 12-22. 8-9. Crkveni spomenici na području Grada Beograda.. A.: J.. 62 O Tanazićevim beogradskim objektima v. 49. Kadijević.. Đurić-Zamolo. Filipović... A.. A. Srbija na svetskoj izlo-žbi u Parizu 1900. u „Izlozi Srpskog učenog društva". 147-148. Nosioci... Novija.. Isti. 65 O arhitekturi crkve Sv. 16.. 224.. 55 O naučnoj delatnosti D. M.. zaštita i ... Gordić. Jovanović.. A. M.. Kadi-jević.. delo. 52.. Isti. 207-210.. Škalamera. 3740..: 3.. 64-65. Zgrada Okružnog suda u Leskovcu. Nestorović. 100-102.. Pregled.: G. Zamolo. D. 3. Nestorović.. Andreja Damjanov iz Velsa.. 1985. 3... nav. 1900. Beograd.: B. 74... Isti.. Okru-žno zdanje 1889-1989. 8. Nestorović. 31-61.. 1994)... ZLUMS 1. 83. D. nav. 82. Međ javom i međ snom.. Jovanović. 49 Isti.. 1965. 28-30. Jovanović.. Nestorović. Jedan vek. Đurić-Zamolo. 71-75. Jedan vek nacionalnog stila... Đurić-Za-molo. 91-96..... Beograd. Jedan vek nacionalnog stila. Dragutin Inkiostri Medenjak. Pregled spomenika arhitekture. Isti. M.. B... 1966. 54 B. Nestorović.. Škalamera.... nav. 50 Nav. 44—45. Novija.. nav.. nav... nav. Jedan vek. Pregled spomenika. v9_ O palati Narodne banke v. Romantična arhitektura. Kadijević... Beograd. 61. Đ. Manević.. Jedan vek.153.: Isti. 75-76.. Kadijević.49. 3... Srp-sko irkveno. 147. Vojinović. Nestorović.. 63 O beogradskim objektima J.. Srpsko crkveno. 52 O uticaju Henzenove arhitekture na razvoj nacionalnog stila u srpskoj arhitekturi v. 3.. Arhitektura urbanizma 50. Gordić... 70 O ovim građevinama v.235-247.. A. Romantična. Oplenac. Ž..: B. Bogdanović. Jovanović.. Sekulić. Kadijević. nav. Ž..... Isti. 71 J.: B.. Godine. Stanojevića v.. delo. Manević. Obnova. nav. Manević.. 5-6.: M. 75.. Ž. 91-93. Zamolo.: M. Kadijević... Kadijević. Kadi-jević. A... 24-31. 32.114-115.Nestorović. D. Jedan vek. 67 Isti. 66-69.: B.. Manević. Teofil Hanzen.. 84-85.Ž. 3. delo. Manević... Vujović. Tomovski. Valtrovića i njihovom uticaju na razvoj našeg nacionalnog stila v. Kadijević.. Inkiostrija u srpskoj kulturi prve polovine dvadesetog veka v. 153167.. 6. Vulešević.151-157. Manević. Kadijević..: B. 51. 143. Nestorović. 60 O crkvama J.: B.

1983. Beograd. istoričarima umetnosti. 1979. prodavnicom i kontakt informacijama. 1994. Arhitekta Nikola Krasnov (Moskva. Cvijin.. Đ.: Ž.. Zamolo. Beograd.. 158. Škalam-era. 1939). FoglićKorjak.. Seiesija u Čačku. 1864 . Đurić-Zamolo. Beograd. Graditelji Beograda. Graditelji Beograda.. Novija. Ag1 Ioiueai 5(u1e t Ui§oz1au1a . V. B. Doprinos ruskih neimara emigranata srp-skoj arhitekturi između dva svetska rata. 158. u „Rusi bez Rusije. 1967. 315-342. 13-14. likovnim kolonijama. Đ. 73 D. 74 O ovim palatama v..160. Sveske DIUS 14. 53-54. Nestorović. 1985. 207-209.. D. Urbanizam Beograda.. D. 13.. stručnim kritikama.. Isti. Ž. Škalamera. savremenim tehničkim i vizuelnim rešenjima Arte svakom korisniku portala pruža jednostavnost i sigurnost prisustva.. 77 O secesiji u srpskoj arhitekturi v... 17-19. Zbornik Narodnog muzeja HP-2. Angažovanjem kompetentnog redakcijsko-uredničkog tima.. Secesija u arhitektu-ri Beograd 1900-1914. Novi Sad. nav. 1995.Beograd. Jučerašnje Graditeljstvo I. Beograd. 1973. Isti. A.. Manević. 209-229.. delo. Zbornik Narodnog muzeja HI-2. 37-38. M.. 339382. Nestorović. A.A tgueu o/ 5esetotz1 AgćIesŠge t Ui%ozŠa.. aukcijskim kućama i drugim institucijama kulture. Graditelji Beograda. 97-98. Glasnik DKS 19. 76 3. Zamolo. Beograd. Dušković. Kulić -K. 16-17. ZLUMS 3. 33-43. Graditelji u Srbiji. 7-13: 3. Zamolo.. Manević. Prilog 9. 48. Graditelji Beograda. 25. muzejima. B. Nestorović.. 1985. Postakademizam u arhitekturi Beograda (1919-1941). D. izložbenim i prodajnim galerijama. udruženjma umetnika. likovnim kritičarima. Pregled.revitalizacija. u Ag11Čoiueai/Ji§ep Zašto ARTE? Arte je namenjen umetnicima.. Kako do paketa? • • • Registracija Kupovina paketa Pravila i uslovi korišćenja Prijava na mailing listu Unesite vašu e-mail adresu Prijavite se Unesite kod Nečitljiv kod? Generišite novi Zašto se prijaviti? . 75 B... GGB XX.. Srpski Rusi". Đ. Pregled.. Novija. sadržajem predstojećih događanja. Svako se kroz portfolio predstavlja biografijom. 243-254. Beograd. Kadijević. Secesija u srpskoj arhšiekšuri..: B. Isti. galerijom dela iz opusa. Beograd..

Fax: +381 11 32 41 414 | E-mail: info@artemedia.Garancija privatnosti. 11000 Beograd. .rs Copyright © 2007 Sva prava zadržana. Srbija | Tel: +381 11 32 41 641. Registracija Email Lozinka Login Zaboravljena lozinka Niste član? Registrujte se Arte media | Takovska 20.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->