P. 1
Berba, Cuvanje i Pakovanje Voca i Grozdja Skripta

Berba, Cuvanje i Pakovanje Voca i Grozdja Skripta

|Views: 1,166|Likes:
Berba, Cuvanje i Pakovanje Voca i Grozdja
Berba, Cuvanje i Pakovanje Voca i Grozdja

More info:

Categories:Book Excerpts
Published by: Aleksandar Jovanovic on Sep 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/03/2015

pdf

text

original

BERBA, ČUVANJE I PAKOVANjE VOĆA I GROŽĐA

Priredili: dr Ranko Prenkić mr Miroslav Čizmović

Podgorica, 2012

BERBA, ČUVANJE I PAKOVANJE VOĆA I GROŽDJA UVOD Berba voća je završni postupak u proizvodnji voćnih plodova. To je jedan od veoma važnih i odgovornih tehničkih mjera u nizu postupaka do konačne realizacije. Nije dovoljno samo plodove voćaka proizvesti, već ih treba ubrati u najpovoljnijem trenutku i na najbolji mogući način, kako bi se što duže sačuvali i pred potrošače iznijeli u najboljem stanju. Ovo je jedan od tehnoloških postupaka u kom najviše zavisi finansijski rezultat proizvodnje voća. Na kvalaltit i trajašnost najviše utiču: - Vrijeme i brzina berbe, - Način berbe i manipulacija plodovima poslije berbe. Čuvanje voća ima za cilj da riješi protivrječnost između sezonskog i kvarljivog karaktera voća s jedne strane, i neophodnosti njegovog neprekidnog korišćena u ishrani u svježem stanju sa druge strane. Ovaj cilj mora biti ostvaren bez ikakvog pogoršanja kvaliteta voća, što je nesumljivo od izuzetno velikog i višestrukog društveno-privrednog značaja. Čuvanje plodova zasniva se na usporavanju svih biohemijskih i drugih procesa koji pri tome ne prestaju. Ukoliko se to uspješno postigne, utoliko će se plodovi duže sačuvati u svježem stanju. To nam nameće obavezu dobrog poznavanja: - Vrste tehnologija kako bi se plodovi što bolje sačuvali do momenta korištenja, - Poznavanja bioloških svojstava plodova koji utiču na kvalitet i dužinu čuvanja. - Metode čuvanja voća se usavršavaju – u cilju smanjenja gubitaka koji se javljaju od berbe do potrošnje. - Prema ispitivanjima mnogih autora gubici mogu iznositi i do 80% od mase svježih plodova. - Vrijednost uskladištenih plodova višestruko narasta u lancu od berbe do prodaje, zato gubitak u masi i kvalitetu donosi ekonomske posledice.

2

- Države u kojima je razvijena voćarska proizvodnja imaju dobro razvijenu mrežu hladnjača, kao i sistem tarnsporta koji odgovara osobinama pojedinih voćnih vrsta. - Zahvaljujući razvijenoj tehnici hladjenja u toku čuvanja i transporta sezonski karakter potrošnje voća se skoro gubi – Sezona potrošnje svježih voćnih plodova veoma se lako može produžiti uvozom iz veoma udaljenih područja. - Osnovni cilj čuvanja voćnih plodova i groždja jeste da se proces zrenja i razgradnje biljnih tkiva što je moguće više uspori, a da se pri tome njihova upotrebna vrijednost ne smanji. - Procesi zrenja ukoliko su u poodmakloj fazi, vrlo teško se mogu usporiti bilo promjenom temperature, bilo regulisanjem sastava vazduha – tipičan primjer za to su požutjeli plodovi kruške ili banane. - Poslednjih decenija prošlog vijeka i početkom XXI milenijuma dolazi do uvodjenja najsavremenijih tehnologija čuvanja voća i grožđa. - Kao osnova za ovo su poslužila otkrića toka disanja, a naročito klimakterijskog disanja plodova i uticaja promjene sastava vazduha na fiziološke i biohemijske procese u plodu. - Kontrolisana atmosfera (KA) – uvedena početkom druge poslovine XX vijeka. - Metode čuvanja plodova sa malo kiseonika u atmosferi (LO), sa vrlo malo kiseonika (ULO), sa malo etilena (LE), sa vrlo malo etilena (ULE) kao i metode brzog uspostavljanja KA uslova (RKA), stresno male količine O 2 (ILOS) i druge. - Zajedničko svim ovim metodama jeste duže čuvanje plodova, uz najmanji gubitak bez promjena kvaliteta i duže trajanje plodova poslije iskladištenja.

3

GRAĐA PLODOVA Biofizičke osobine plodova zavise prije svega od njihovih anatomskohistoloških karakteristika, od stepena zrelosti i uslova spoljne sredine. - Pokožica koja pokriva površinu ploda, sastoji se iz epidermisa sa najčešće jednim slojem ćelija i hipodermisa sa više slojeva ćelija. - Hloroplasti – koji daju pokožici zelenu boju. - Zrenjem se količina hlorofila smanjuje, a stvaraju se karotenoidi pigmenti koji daju plodovima žutu, narandžastu ili ćilibarsku boju. - Antocijani daju crvenu ili plavu boju, a stvaraju se kao pigmenti u cijelom plodu (višnja) ili u površinskim slojevima (šljiva). - Parenhim ili mezokarp – je mesnati dio ploda, a ujedno i najkorisniji – sastoji se iz rastresito povezanih ćelija parenhima. - U zrelim plodovima hloroplasti se nalaze obično na periferiji, a u zelenim dublje u parenhima. - Ćelije parenhima mogu biti ispunjene skrobom (kesten) ili sokom (groždje). - Čvrstima parenhima zavisi od sastava ćelijskih zidova od količine ugljenih hidrata i od veličine i oblika ćelija. - Peteljka – sastoji se iz sloja epidermisa, like, floema, kiselina i srži. Sama elastičnost peteljke zavisi od njene dužine i debljine. - Nejestivi djelovi ploda su kod jabučastih vrsta voća: peteljke, sjemena loža, sjemenka i čašica; kod koštičavog voća; peteljka i koštica; kod

4

Ugljeni hidrati 1. .Voćni plodovi – imaju složen i raznovrstan hemijski sastav dijele se na: 1. Biljni pigmenti (hlorofil. badem do 12%. vitamini. Šećeri koji nastaju kao proizvod raspadanja drugih materija – maltoza. aminokisjeline. karetonoidi i antocijani). čašica i sjemena kod agruma ili citrusa sjeme i kora. proteine. Neorganske materije – voda. zrelim plodovima voća kreće ili nalazi od 2-65% svježe mase.jezgrastog egzokarp-ljuska.Saharoza . aromatične materije i etilen. kod jagodastog. O 2 i N 2 ) i mineralne soli. peteljka.Pektinske materije 5 .Fruktoza . hormoni itd. . . lipide.Glukoza . smokva oko 80%.Voda – kod većine voćnih vrsta plodovi sadrže od 75-90% vode.Ukupna količina ova tri šećera se u svježim. Grupu organskih materija čine šećeri. jabuka 84-86%. orah. arabinoza. pektinske materije. lješnik. 2. organske kisjeline. enzime. Šećeri sa niskom molekularnom masom: . rafinoza i dr.Nesvarljivi ugljeni hidrati: .Celuloza . breskva oko 86%. 2.Hemiceluloza . HEMIJSKI SASTAV PLODOVA . Jagoda 85-90%. kod banane kora itd. gasovi (CO 2 .

Limunske kiseline kod citrusa imamo 3-5%. a u suvoj čak i do 70%. badem.3-2% svježe mase – orah. 2. . Organske kiseline imaju važnu ulogu u metabolizmu plodova. razvoja. zrenja i čuvanja plodova.5%. a u groždju vinske kisjeline. lješnik 12-18%.Organske kisjeline – uglavnom se nalaze u ćelijskom soku slobodne ili u vidu soli. Jabučne u jabuci od 0.Lipidi – ima ih manje od 1% svježe mase kod većine plodova – neki od izuzetaka su plodovi: 1.Vitamini – učestvuju u biohemijskim procesima razmjene materija u biljkama. Stepen zrelosti plodova se često vezuje za količinu organskih kisjelina – odnos ukupnih šećera i ukupnih kiselina u voćnim plodovima ima najviše jabučne i limunske. Predstavljaju važan izvor energije pri disanju ćelija. A.9%. Imaju važnu zaštitnu funkciju kutikularnog sloja i gradju ćelijskih membrana. Vitamina u biljkama ima u vrlo malim količinama. ali su vrlo značajni za ljudsku ishranu – čovjeku organizam ne može da ih stvara – poznate su posledice u slučaju nedostatka C.1 do 0.3-0. učestvuju i u gradji enzima koji su vrlo aktivni u procesu metabolizma za vrijeme rasta. 6 . E i vitamina B kompleksa. . 3. u krušci 0. Masline – 15-35% ulja u svježoj masi ploda. .Proteini – kod većine voćnih vrsta se nalaze u količini od 0.. Orah – oko 60% svježe mase. Jesu bitne komponente za gradju ćelije – jedro i citoplazme. Avokado – 8-31% masti u svježoj masi ploda.

Plodovi većine voćnih vrsta (jabuka. . Najprijatniju aromu plodovi imaju u fazi konzumne zrelosti. pektinska kisjelilna. banana) zrenjem gube hlorofil. na primjer utiče direktno na kvalitet i čuvanje plodova. . kod citrusa 30-50 mg. crno groždje. Mn.Grupa žutih pigmenata – karotenoidi – . U voćnim plodovima se nalaze u pokožici. . svježe mase.Mineralne materije predstavljaju: 1. trešnje. P. Fe i 2.Biljni pigmenti – nalaze se u hloroplastima koji se nazivaju “fabrikom” za asorbovanje svjetlosne energije pomoću koje se obavlja proces fotosinteze.Aroma voćnih plodova – je subjektivni osjećaj koji se doživljava mirisanjem.Tanini – javljaju se kod pojedinih voćnih plodova u vrlo malim količinama koje se izražavaju u 10 ili 100 djelovima procenata.5% pektina. višnje. Količina K i Ca. Co. Cu. . . Mikroelementi – B. S. nalaze se u ćelijama soka i daju mu različitu boju. a dok su plodovi mladi i zeleni ima ih u parenhimu ploda. ima ih nešto više pa čak i do 2%. Mg. Ca. . malina.Antocijani – jagoda. Zn. rastvorljivi pektin. aktinidije 116-930 mg. kruška. Kod malog broja voćnih vrsta kao što su crni trn.Pektinske materije – ulaze u sastav primarnog ćelijskog zida i srednje lamele tkiva viših biljaka. berskva. U zidovima ćelije zrelih plodova nalazi se u prosjeku 0. 7 . Stvaraju se postepeno u toku zrenja da bi pred kraj zrenja počelo naglo nakupljanje pigmenata.Količina vitamina C varira – kod jabuke ga ima od 1-27 mg na 100 g. Sadržaj ostalih vitamina u voćnim plodovima je znatno skromnije zastupljen.Protopektin. mušmula. Makroelementi – K. . crne ribizle 150-350 mg. Mo.

Komponente arome se nalaze u plodovima u vrlo malim količinama, obično manje od 100 ppm. U voćnim plodovima je otkriveno više od 200 komponenata arome. - Aromatična jedinjenja nijesu samo esteri nego i laktoni, kisjeline, alkohol, aldehidi, ketoni, eteri, acetali, karbomili, ugljovodonici.

8

PROMJENE NA VOĆNIM PLODOVIMA U TOKU ZRENJA Intenzitet zrenja - Poznavanje disanja ćelija uopšte i karakteristika intenziteta disanja od posebnog je značaja za čuvanje plodova. - U procesu zrenja intenzitet disanja se mijenja i obično se predstavlja karakterističnom krivom. - Intenzitet disanja se obično izražava: a) u milimetrima izlučenog ugljen-dioksida (CO 2 ) po kg na čas, ili b) u miligramima CO 2 na 1 kg suve mase za 24 časa, ii c) količinom usvojenog kiseonika (O 2 ). - Najveći intenzitet disanja je u zelenim plodovima, a sa sazrijevanjem on se smanjuje. - U početku zrenja javlja se ponovo porast intenziteta disanja, koji se naziva klimakterijski uspon disanja. - Po postizanju klilmakterijskog maksimuma disanja intenzitet disanja ponovo opada, da bi se na kraju javilo nepravilno disanje u periodu koji se naziva period starenja ili selescencije. - Zavisno od toga dali se disanje obavlja po gore pomenutom toku ili ne voćne plodove dijelimo na: 1. Klimakterijsko – jabuka, kajsija, avokado, banana, smokva, šljiva, i 2. Neklimakterijsko – trešnja, višnja, groždje, limun, ananas, jagoda i dr. - Poznavanje vrijednosti parametara intenziteta disanja je značajno radi praćenja fiziološke starosti plodova i drugih promjena za vrijeme zrenja.

9

- Usporavanjem pojava klimakterijskog maksimuma odnosno smanjenjem intenziteta disanja može se značajno produžiti životni vijek odnosno dužina plodova. - Intenzitet disanja se usporava sniženom: • temperaturom (Vant Hofovom zakonu) i • povećanjem količine ugljen dioksida, odnosno smanjenjem količine kiseonika. - Visoke doze CO 2 mogu da izazovu fiziološka oštećenja. - Maksimalna količina CO 2 zavisno od voćne vrste i sorte može da bude od 1-10%. - Kratka primjena visokih koncentracija CO 2 ne mora da ostavi štetne posledice, a može vrlo povoljno da djeluje na brzo sniženje intenziteta disanja na početku perioda čuvanja. ULOGA ETILENA U ZRENJU PLODOVA - Etilen (C 2 H 4 ) je posebno značajna materija koja nastaje u procesu intenzivnog disanja plodova u vrijeme njihovog zernja kada se oslobadjaju isparljive materije. - Ubrzava zrenja plodova, povećava aktivnost hidrolitičkih enzima (celuloza i pektinoza), ubrzava stvaranje aromatičnih materija u plodu itd. - Povećanjem temperature ili temperaturnim stresovima izaziva se promjena u metabolizmu koja ubrzava produkciju etilena. - Etilen je jedan od najznačajnijih gasoviti biljni regulator u fiziologiji zrenja poslije berbe.

TRANSFORMACIJA UGLJENIH HIDRATA - Ugljeni hidrati se iz lišća transportuju u plodove u obliku prostih šećera (saharoza, rafinoza, heptuloza). - Dio ugljenih hidrata se utroši za energetske potrebe i sintezu drugih materija, a dio se dopunjuje u plodovima u vidu rezervnih materija kao što je skrob.
10

- U toku procesa zrenja skrob se hidrolizuje enzimima u proste šećere (saharozu, glukozu, fruktozu) i tek tada plodovi postaju jestivi. - Glukoza i fruktoza se aktivno uključuju u proces disanja i lagano dolazi do njihove razgradnje. - Kod jabuke i kruške u početku ima više glukoze nego fruktoze, a u vrijeme dozrijevanja i kasnije poslije berbe taj odnos je obrnut. - Količina saharoze u vrijeme zrenja je velika kod plodova breskve, kajsije, i njena koncentracija raste za vrijeme zrenja. Kod jabuke i kruške količina saharoze se povećava sve do berbe. U groždju je vrlo malo i maksimum dosiježe u vrijeme zrenja, kod pomorandže je obrnuto, u zrelim plodovima je najmanja koncentracija. KOLIČINA PEKTINA - Razgradnja polimera ugljenih hidrata, kao što su hemiceluloza i pektinske materije, slabe mehaničku građu i snagu držanja među ćelijama, plodovi postaju sočniji i ukusniji, - U poslednjoj fazi razgradnje dolazi do dezintegracije strukture plodova, brašnavljenja i raspada, - Kod jabuke i kruške sa poodmaklom zrelošću opada i čvrstina parenhima plodova, ali i ukuna količina pektina, - Breskva Redhaven sadrži kao čvrsta zelena 1270, čvrsta zrela 800 i sočna 740 mg ukupnih pektina, čija se količina u toku zrenja i čuvanja smanjuje. KOLIČINA UKUPNIH KISJELINA - Zavisno od voćne vrste količina ukupnih kisjelina se mijenja za vrijeme rasta plodova, - Tako na primjer, groždje i jabuke imaju maksimum kisjelina na početku zrenja, a kasnije se sa sazrijevanjem količina smanjuje, - Dinamika promjene količine ukupnih kisjelina zavisi od uslova u kojima se voće čuva. Dokazano je da se njihova količina znatno manje mijenja pri čuvanju plodova u kontrolisanoj (KA) atmosferi nego u normalnoj (NA). Zbog toga su plodovi iste sorte čluvani KA mnogo bogatiji ukupnim kisjelinama i boljeg kvaliteta nego oni čuvani u NA.

11

.Zavisnost čvrstine od količine i odnosa pojedinih pektina je posebno velika nakon berbe i u toku čuvanja. 12 . organskih kisjelina i drugih sastojaka ploda doprinose boljem kvalitetu i upotrebnoj vrijednosti. Ona se može mijenjati i u toku dana. Opadanje čvrstine u tom slučaju zavisi uglavnom od prelaska nerastvorljivih u rastvorljivi pektin.Kod jabuke ona u fiziološkoj. .U zavisnosti od čvrstine plodova je i tačka biopopuštanja ili uboja i tačka cijepanja pokožice. celuloze i hemiceluloze.Kod nezrelih plodova većine voćnih vrsta sjemenjače su bijele boje.Berbi voća obično prethodi period u kome u plodu nastaju mnogobrojne korisne promjene koje povećavaju kvalitet plodova za jelo ili preradu. njihov oblik i turgor u ćelijama. .Za vrijeme intenzivnog rasta čvrstina plodova mijenja se više pod uticajem porasta ćelija nego pod uticajem promjena u sastavu pektina.Neposredno pred berbu dolazi do brže promjene čvrstine plodova zbog promjena u količini i formi pektina i promjena u sastavu ćelijskog sadržaja. AROMATIČNE MATERIJE . . veličina ćelije.Proteini koji su sastavljeni od različitih amino kiselina obično ne odredjuju jestivi kvalitet voća i njihov ukus.Mnoga ispitivanja ukazuju na činjenicu da je dominantna karakteristika porasta metabolitičke aktivnosti u vrijeme klimakterijuma sinteza novih proteina. . Kod citrusa ostaje bijela i u punoj zrelosti. KOLIČINA PROTEINA .ČVRSTINA PARENHIMA PLODA . BOJA SJEMENKE . tehnološkoj ili konzumnoj zrelosti. . Ovo zavisi od sastava ćelijskih zidova i količine pektina.Čvrstina plodova zrenjem konstantno opada. postaje mrka ili crna. količine šećera. .Jedna od tih promjena je i sinteza i izlučivanje isparljivih (aromatičnih) materija koje pored šećera.

Osnovna boja pokožice ploda se vrlo sporo mijenja do pred samu berbu. Količina hlorofila zavisi od sorte. Kada se plodovi odvajaju sa lakoćom.Količina pigmenata pokrovne boje se obično najitenzivnije povećava nekoliko nedelja prije i u toku same berbe (jabuka. Zelena boja potiče od pigmenata hlorofila od kojih su najzastupljeniji hlorofil a i b.Razgradnja hlorofila je znatno brža u plodovima na stablu i čuvanim na otvorenom nego u plodovima u hladnjači.Nekoliko nedelja prije berbe. hlorofil počinje da se razgrađuje.. kruška). ODVAJANJE PLODOVA . . .Količina ovih aromatskih materija je vrlo mala. . .U toku zrenja plodova brzo se mijenja lakoća odvajanja ploda od grane odnosno peteljke. . .Karakteristična intenzivna aroma se kod većine voćnih vrsta javlja te u konzumnoj zrelosti ploda. rodnosti itd. ishrane. 13 . pa čak i sortu. .Pored maskiranih karotenoida pri gubljenju hlorofila dolazi i do sinteze novih karotenoida.Prerano ubrani plodovi poslije iskladištenja mogu da dobiju žutu boju. koji se nalaze u pokožici ploda u odnosu 3:1. ali je karakteristična za svaku voćnu vrstu. onda već postoji formiran sloj za odvajanje koji se naziva Apscisni sloj.Kod Jonatana i Ajdareda crvena boja je cijenjena sortna osobina pa se često sa berbom čeka da se nakupi maksimalna količina antocijana. a postepeno se pojavljuju maskirani karotenoidi i ksantofili koji pokožici daju svjetlije nijanse. ali sa vrlo slabo izraženom aromom (Viljamovka).Antocijani su pigmenti koji daju intenzivnu boju koja često maskira hlorofile i karotenoide. bujnosti.Lakoća odvajanja izražava se silom otkidanja u njutnima (N). . .I plodovi dunje ili breskve ako su prerano ubrani takodje nemaju tipičnu aromu. BOJA PLODA . .

ovaj sloj već formiran. slično je i kod plodova kruške.Smatra se da je četiri nedelje prije konzumne zrelosti plodova jabuke..Apscisni sloj se sastoji od ćelija sa stanjenim zidovima koje prekidaju anatomsku vezu sa granom. . 14 .

višnja. ljetnje sorte jabuke) f) Oblika presjeka ploda (banana). . b) Na osnovu broja dana od T stanja plodova do berbe i c) Sume temperatura u periodu od punog cvjetanja do berbe.) c) Promjena osnovne i dopunske boje pokožice ploda (jabuka.) b) Čvrstine parenhima (mezokarpa) ploda (jabuka. e) Organoleptičke ocjene (grožđe. METODE ODREĐIVANJA VREMENA BERBE . jagoda. . d) Lakoće odvajanja ploda od grane ili peteljke (jabuka. .Zato je neophodno imati dovoljan broj tehnologa-voćara sa visokim nivoom obučenosti. kruška i sl. malina).Da bi se spriječile posljedice prerane odnosno prekasne berbe u praksi se najčešće koriste metode za dugoročnu i kratkotrajnu prognozu. zatim način berbe i manipulacija plodova.). kruška aktinidija i dr. kruška. .ODREDJIVANJE VREMENA (ROKA) BERBE .Na kvalitet i trajanje plodova najviše utiče vrijeme i brzina berbe. .Posebno je značajna zato što od stepena zrelosti plodova i tehnologije berbe i čuvanja plodova do potrošnje u mnogome zavisi i finansijski rezultat proizvodnje voća.Posebno je važno pravilno uzimanje uzoraka za odredjivanje vremena berbe.Uzorci se moraju uzati za svaki voćni zasad posebno • Za starije zasade voća • Za mladje zasade voća 15 . kruška. II – Metode kratkoročne prognoze a) Na osnovu jodno-skrobnog testa (jabuka.Berba voća je jedna od tehnoloških mjera u nizu mjera do konačne realizacije voćnih plodova. kajsija. banana i sl. I – Dugoročno se vrijeme berbe može prognozirati: a) Na osnovu broja dana od punog cvjetanja do berbe. breskva.

Sorta Jonatan se bere na 140. . takodje iz raznih zona krune.Od breskve oko 70 plodova. promjenljiva je i zavisi od vremenskih prilika. u uslovima Vojvodine. . na primjer za 5-10 dana.Za uslove Slovenije navode se podaci da se Jonatan bere poslije punog cvjetanja 131-145. .Neophodno je navesti vrijednosti za svaku sortu. .Predstavlja nešto bolji metod za dugoročnu prognozu vremena berbe od prethodnog.Prema Fedorovu (1981) u Francuskoj se Jonatan bere nakon 140-150 dana. a mogu da variraju kod zimskih sorti jabuka. a sorta Zlatni delišest oko 145 dana poslije punog cvjetanja. . ponekad do 15 dana. . • Primarna faza – vrijeme od punog cvjetanja do stadijuma T. BROJ DANA OD PUNOG CVJETANJA DO BERBE . . ali i od različite ocjene vremena punog cvjetanja i zrelosti. a za Z.Cvjetanje i berba se prate u višegodišnjem periodu na 20 istih stabala.U svakom zasadu od svake sorte jabuke i kruške uzima se po 30-50 plodova iz raznih zona krune. delišes 140-154 dana.• Za zasade na različitim podlogama • Za zasade na različitim položajima . a Zlatni delišes 145-150 dana od punog cvjetanja.Metoda koja može da se koristi u svakom rejonu kao relativno stabilna za odredjivanje vremena berbe. STADIJUM T . a ukoliko su plodovi klasirani. zasniva se na utvrdjivanju broj dana od T stanja plodova do berbe. dovoljno je i po 30 plodova po klasi.Broj dana od punog cvjetanja do berbe zavisi od klimatskih prilika i agrotehnike. 16 .

SUMA TEMPERATURA OD PUNOG CVJETANJA DO BERBE .5-1%-nog vodenog rastvora joda u kalijum-jodidu. • Prema nekim autorima sekundarna faza (od stadijuma T do berbe) traje za Zlatni delišes 119-122 dana. 17 . . • 5 – crno plava boja – zeleni plodovi • 4 – neobojena površina oko sjemene kože – početak zrenja • 3 – prosvjetljavanje na tamnoj osnovi cijelog presjeka parenhima ploda – tamnoplavo obojen samo pod pokožicom – optimalna faza zrelosti za dugotrajnije čuvanje.Skrob se kao rezervna materija u vrijeme zernja voćnih plodova (u većini slučajeva) vrlo brzo razgradjuje. krušaka i drugog voća nije našao širu primjenu u praksi. • 1 – neznatno potamnjivanje ispod pokožice ili potpuno svijetao presjek – konzumna zrelost. a za Ajdared oko 120 dana.Ovaj pokazatelj za odredjivanje vremena berbe jabuka.Ova promjena se može kvalitativno pratiti uz primjenu 0. • 2 – tamno obojene samo pod pokožicom i neznatnog dijela parenhima – plodovi pogodni za kraće čuvanje i prevoz. JODNO-SKROBNI TEST . . .Glavni razlog za neprihvatanje ove metode je činjenica da rast plodova često ne teče proporcionalno povećanju temperature. Za sortu Džonagold ovaj period iznosi 120 dana. a za Ajdared i Gloster oko 130 dana.Poprečno li uzduž presječen plod jabuke ili kruške tretira se rastvorom uz pomoć pumpice za raspršavanje ili potapanjem. za Jonatan 115-120 dana. pa se poslije nekoliko minuta daje ocjena na osnovu petostepene skale (1-5).• Sekundarna faza koja predstavlja vrijeme od T-stadijuma do optimalnog vremena za berbu.

na osnovu iskustva. ali i uz pomoć tablica boja.Dok Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva Italije daje praktično preporuke o potrebnoj čvrstini jabuka.Plodove za mjerenje treba uzimati sa raznih stabala i različitog položaja u kruni. .O čvrstini ploda kao pokazatelja zrelosti voćnih plodova postoje različita mišljenja. Ocjena uz pomoć tablica boja mnogo je pouzdanija.Penetrometar je aparat koji služi za mjerenje čvrstine parenhima ploda. i to na osnovu ocjene površine pokrivene plavom bojom u procentima ili na osnovu dvetostepene i desetostepene skale. . . Promjene osnovne i dopunske boje pokožice i ploda .Prema mnogim iskustvima ovaj metod može da da dobre rezultate u odredjivanju vremena berbe jabuka. a nije dovoljno pouzdan za druge voćne vrste – koristi se za utvrdjivanje konzumne zrelosti. 18 . ..Promjena osnovne boje pokožice ploda može da se prati vizuelno. .5. – Obično se uzima 30-50 plodova i na svakom se mjeri sila na dva mjesta zavisno od toga da li su manje ili više obojeni. bresaka i šljiva odnosno o granicama u okviru kojih ona treba da se nalazi kod plodova namijenjenih za dugotrajnije čuvanje i prevoz na veća odstojanja. .5-3.U literaturi se srijeću i drugi načini korišćenja jodno-skrobnog testa. krušaka. Čvrstina parenhima ploda .U praksi se optimalnim vremenom berbe za dugotrajnije skladištenje smatraju ocjene 2.Neki autori smatraju da se ovaj pokazatelj zrelosti može koristiti samo kao pokazatelj “najmanje dozvoljene vrijednosti” za uskladištenje plodova jabuka i krušaka. . – Mogu biti ručni i stoni.Drugi autori navode da se ovaj pokazatelj zrelosti plodova jabuka može koristiti samo uz primjenu ostalih pokazatelja.

Prema nekim autorima kod skoro svih sorti zimskih jabuka pri ranim terminima berbe sjemenjača je bijela. .U uslovima hladnije klime parenhim ploda sazrijeva nekoliko nedelja pošto su sjemenke dobile mrku boju. srednje i teško odvajanje i na osnovu toga donosi sud o stanju zrelosti. 19 . . vremena berbe i drugih faktora. malina.U praksi se lakoća odvajanja obično ocjenjuje (ne mjeri) sa lako.Sila odvajanja zavisi od vrste. Lakoća odvajanja plodova .. a za odvajanje peteljke od ploda 8. pa je s toga treba ustanoviti za svaku vrstu.Treba naglasiti da u savremenim mašinama za klasiranje plodova postoje ugrađeni uređaji koji sortiraju na primjer jabuku i limun.Sila otkidanja predstavlja vrlo značajan metod i za berbu višanja.8 – 22.Slične tablice boja mogu da se koriste kod kruške Viljamovke i banane. . čija je sjemenjača od prvog ranog termina berbe mrka. Boja sjemenjače . sortu i lokalitet.8 – 30 N. kupina i drugog voća.Sila potrebna za odvajanje peteljke ploda od grane za veći broj sorti jabuke iznosi u prosjeku od 7. . . sorte. . Zrenjem plodova sjemenke postaju tamnije. Izuzetak predstavlja sorta Jonatan.Kod Zlatnog delišesa je na primjer korišćena skala boja horticultural color chart koja se sastoji od pet različitih nijansi boja od zelene do žute. . na osnovu intenziteta boje.6 N. .Ukoliko na ubranim plodovima jabuke nedostaje 30% peteljki plodovi su zeleni i ne treba ih brati.Neke sorte jabuke (Zlatni delišes) se u Zapadnoj Francuskoj bere kada su 70-80% sjemenke mrko obojene.

Količina ukupnih kisjelina . 0.1 mol/dm3 NaOH u prisustvu indikatora fenolftaleina do promjene boje ili uz pomoć ph-metra do neutralizacije.Kod banane tokom procesa zrenja.U praksi se najpovoljnije vrijeme berbe još uvijek oderdjuje na osnovu organoleptičke ocjene – boja. .Vrijednosti se izražavaju u g/l tako što se utrošak baze množi sa koeficijentom 0.Količina rastvorljive suve materije odredjuje se raučnim refraktometrom i izražava se u %. ukus. REFRAKTOMETARSKI INDEKS . .Plodovi banane se beru u stadijumu ¾ zrelosti. Organoleptička ocjena .Na osnovu ove ocjene može se odrediti prije svega potpuna. . aroma i slično.67 za jabučnu kisjelinu. breskva.Količina ukupnih kisjelina određuje se u profiltriranom soku koji je razblažen vodom.Kod nekih voćnih vrsta (jabuka. odnosno konzumna zrelost. neutralizacijom sa 0. . . 20 .Oblik ploda . . odnosno njihovog odnosa sa kisjelinama. . izlgled mesa.) može se koristiti kao pokazatelj stanja zrelosti i količina ukupnih kisjelina ili njihov odnos prema suvim materijama ili ukupnim šećerima.96 za limunsku itd.U nekim voćnim vrstama vrijeme berbe se odredjuje i na osnovu količine rastvorljivih suvih materija ili šećera. tako da se obično razlikuju pet karakterističnih stadijuma zrelosti. može da posluži kao orijentacija za početak praćenja zrelosti pomoću drugih metoda. oblik ploda se mijenja. citrusi i sl.Oblik ploda u nekih voćnih vrsta može da posluži kao jedan od važnih indikatora zrelosti ploda.Za odredjivanje tehnološke zrelosti (za duže čuvanje) ova metoda nije dovoljno pouzdana.

1-0. a pred samu berbu 0. . dakle. . a kod jabuke su podložniji pojavi gorkih pjega.Ova metoda se u Velikoj Britaniji koristi u praktične svrhe radi odredjivanja vremena berbe. . . odnosno stanja zrelosti plodova. što znači da je prosječna masa plodova u takvim slučajevima znatno manja.1 ppm na 1 ppm ili više.Pojava fizioloških oboljenja.U prerano ubranim plodovima kutikula je nedovoljno formirana i sa tanjom voštanom prevlakom. .Porast prečnika ploda kod jabuke i kruške 20 dana prije berbe može da iznosi i 1%.Plodovi većine voćnih vrsta rastu sa manjim ili većim intenzitetom sve do dostizanja fiziološke zrelosti. Posledice prekasne berbe . kao što su jonatanove pjege i staklavost ploda jabuke jesu najčešće posledica prekasne berbe.Oslobađanje etilena . .5% dnevno.Osnovna boja pokožice je suviše zelena i nema pokrovne boje kod perano ubranih plodova.Prerano ubrani plodovi smokve su neupotrebljivi. površina im je relativno veća u odnosu na masu pa je i gubitak vode transpiracijom znatno veći (zeleni plodovi – Zlatnog delišesa izuzetno brzo smežuravaju). . . znatno smanjuje prinos. često su trpki i bez karakterističnog ukusa.Preranom berbom se.Oslobađanje etilena i disanje su vrlo reprezentativni pokazatelji fiziološkog stanja plodova.Pri suviše kasnoj berbi često je otpadanje najljepših plodova.Prerano ubrani plodovi nemaju dovoljno izgrađenu pokožicu. .Neki autori smatraju da je pogodan momenat za berbu plodova jabuka ako se u njima količina etilena poveća sa 0. 21 . Posledice prerane berbe . .Plodovi nemaju tipičnu aromu.

Kod jabuke se preporučuje berba u dva navrata. jagodu 3-5.) dosta je rastegnuto. ..Bresku treba brati u više navrata (3-4). kupina i sl.Prekasno ubrani plodovi su suviše meki i loše transportabilnosti. . Faktori koji utiču na kvalitet i trajnost plodova . kruška. naročito ako je rod obilan. 22 . a postoje velike razlike u krupnoći plodova.Smatra se da plodovi iste sorte na svakih 100 m povećane nadmorske visine sazrijevaju 4-6 dana kasnije.Zemljište – Na lakšim (pjeskovitim) zemljištima plodovi jabuke ranije sazrijevaju nego na teškim.Klima – Temperatura i padavine imaju najveći uticaj na kvalitet plodova i njihovu sposobnost da se duže čuvaju.Pri berbi zimskih sorti jabuka u više faza prva berba je za dugo čuvanje. bolje i duže se čuvaju plodovi sa teških zemljišta. . . . jagoda.Zrenje plodova znatnog broja voćnih vrsta (jabuka. a treća za direktnu prodaju (bez čuvanja). druga za kraće. a za vrijeme čuvanja su manji gubici.Na ovaj način se dobijaju plodovi ujednačenog kvaliteta i mnogo su pogodniji za lagerovanje i preradu. a sposobnost da se duže čuvaju je smanjena. . Berba u dvije i više faza . .Položaj – Plodovi iste sorte na većoj nadmorskoj visini sazrijevaju kasnije. kupinu 5-7 puta jer plodovi ove voćne vrste ne sazrijevaju u isto vrijeme. breskva.Kvalitet voćnih plodova najviše zavisi od: a) Ekoloških uslova b) Agro i pomo-tehničkih mjera c) Bioloških osobina sorte .Gljivična oboljenja se javljaju mnogo intenzivnije za vrijeme čuvanja kasno ubranih plodova. . Zbog toga se plodovi često beru u više faza.

. pucanje plodova. . jer se veći dio zadržava u listovima.Ako je veći odnos listova prema plodu od 50:1 javlja se nedostatak kalcijuma. često se na njima javljaju gorke pjege.Pod uticajem velikih vodenih površina ubrzava se sazrijevanje i poboljšava kvalitet..Optimalne količine Ca i K značajno povećavaju čvrstinu ploda i smanjuju pojavu fizioloških oboljenja. . sprečava pojavu gorkih pjega. ali moramo voditi računa da ova mjera dovodi do oskudnog usvajanja kalcijuma u plodovima. . 23 .Đubrenje – Od vrste i količine đubriva zavisi kvalitet voćnih plodova.Velike količine azota i kalijuma smanjuju kvalitet i dužinu čuvanja plodova.Pravilnim formiranjem krune plodovi su dobro osunčani i ispoljavaju punu boju i karakterističnu aromu i ukus.Preobilno đubrenje azotom otežava utvrdjivanje najpovljnijeg vremena berbe. . količinu suve materije i čvrstinu parenhima ploda. . .Kalcijum utiče na povećanje čvrstine plodova jabuke. smanjuje formiranje dopunske boje. . trule itd. .Navodnjavanje – Ujednačeno i umjereno snadbijevanje stabala vodom utiče vrlo pozitivno na kvalitet plodova.Kalcijum kao što smo naveli ima izuzetno veliki značaj u proizvodnji kvalitetnih plodova jabuka i plodova drugih voćnih vrsta. na smanjenje truljenja pri skladištenju.Plodovi jabuke na dvogodišnjim granama su najkvalitetniji – imaju veću masu ploda bolje su obojeni čak i 30-40% od onih koji su na 4-5 godina starim granama. . . posmedjivanje plodova i drugo. .Previsoke doze azota i kalijuma doprinose dobijanju krupnijih plodova. smanjuje otpornost na posmeđivanje pokožice i parenhima i izaziva gorke pjege. .Plodovi sa voćaka na južnim ekspozicijama ranije sazrijevaju i jače su obojeni nego plodovi na sjevernim ekspozicijama. . . Poznato je da plodovi sa nedovoljnim sadržajem kalcijuma nijesu dobri za čuvanje.Najbolje se čuvaju plodovi srednje krupnoće sa stabla u punom rodu. .Plodovi sa mladih stabala ili starijih stabala koja su rodila malo najbolje i najduže se mogu čuvati.Kasno i obilno navodnjavanje umanjuje kvalitet plodova slično kao i kasno djubrenje azotom.Rezidba – Veličina plodova zavisi od starosti grane na kojima se nalaze. .Proređivanje plodova – Krupnoća plodova značajno utiče na kvalitet i čuvanje plodova.

Blagovremeno ubrani plodovi sa stabala na slabo bujnim podlogama odlično se čuvaju. 24 .Od posebnog su značaja način i brzina berbe kao i manipulacija plodovima do mjesta čuvanja ili skladištenja. što je ispod minimuma za obavljanje fotosinteze i razvijanje boje pa plodovi nijesu pogodni za čuvanje.Oblik krune – Mala dobro osvijetljena kruna ima plodove boljeg kvaliteta nego velika kruna u kojoj je veliki broj plodova zasijenjen. Obilnost roda – Plodovi sa stabala koja su prerodila često su neujednačene veličine i zrelosti. Plodovi sa slabo bujnih podloga su zbog dobre osvijetljenosti po pravilu bolje obojeni i imaju više suve materije nego plodovi sa bujnijih podloga. .Osvijetljenost – Zavisi u dobroj mjeri od sorte i podloge. oblika krune i drugih faktora. posebno ako se svi plodovi beru odjednom. - BERBA VOĆA I GROŽĐA .Često je osvijetljenost manja od 1000 luksa u kruni bujnih sorti jabuke na bujnim podlogama. Izdržljivost plodova u prevozu je takođe različita kod pojedinih sorti. Starost stabla – Ima značajan uticaj na kvalitet plodova.Zaštita – Od pravilne zaštite takodje zavisi kvalitet i trajnost plodova. Plodovi srednje krupnoće sa stabala koja su u punom rodu i daju umjeren prinos najpogodnijii su za dugo čuvanje. Plodovi sa stabala na podlogama M9 i M27 treba brati ranije 8-10 dana u odnosu na plodove sa stabala na sejancu ili podlozi A2. Podloga – Značajno utiče na kvalitet plodova. nesazreo i sitan.. . . Biološki faktori Sorta – Kvalitet i trajnost plodova su različiti i kod sorti iste voćne vrste. nedovoljno obojen. .Berba je jedna u nizu tehnoloških mjera od kojih u dobroj mjeri zavisi kvalitet i trajanje plodova. što znači otežava njihovo čuvanje.

Treba znati da je ovo najskuplji način berbe. a ove na palete.Savremene platforme i mašine za polumehanizovanu berbu obično imaju i 25 - - .Način i tehnika berbe . zato posebnu pažnju treba obratiti da se priprema za berbu i sami tok berbe što bolje organizuje.Šljiva za stonu upotrebu bere se ručno. kupina) za stonu upotrebu se bere ručno. Polumehanizovana berba . . sa peteljkom i nedurnitim pepeljkom u ambalažne jedinice u kojima se isporučuju kupcu. posebno ako se beru plodovi sorti osjetljivih na udar.Ručna berba – najčešći način berbe kada je u pitanju voće koje je za stonu upotrebu. . dunje. . Za branje jabuke. . Sitno voće (malina.Obavlja se pomoću raznih platformi na kojima ili pored kojih se nalazi odgovarajući broj berača.Način berbe zavisi uglavnom od namjene voćnih plodova – upotreba u svježem stanju ili za prerađivačku industriju. Ručna berba u jabučare (holondeze) i manipulisanje njima bez palete daje po pravilu loše rezultate. mandarine i pomorandže i sličnog voća najpogodnije su kengur i slične torbe koje se prazne na dnu. direktno u ambalažne jedinice u kojima se isporučuje kupcima. jagoda.Da bi se povećala produktivnost berbe sitnog voća manje anbalažne jedinice se slažu u veće.

breskva. Sve su razlozi za uvođenje mehanizovane berbe kod nekih voćnih vrsta i na rad usavršavanju mašina za berbu stonog grožđa.- sistem transportera za prenos plodova u boks palete. koriste se biljni regulatori kao što je ETREL kojim se na primjer kod 26 . kupine. b) Visoki troškovi berbe.U SAD se mahanizovano beru i jabuka.Već se duže vrijeme za proizvodne svrhe koriste mašine za potpuno mehanizovanu berbu šljive. Mehanizovana berba . grožđa. lješnika. . . a) Razvoj industrije za preradu voća.Posada ili grupa od 3-4 radnika koja je na beraču za pojedine voćne vrste zamijeni 20-30 berača na klasičan način.Da bi se voćke brale mehanizovano.U modernom voćarstvu je sve češća potpuna mehanizovana berba voćnih plodova. U gustim zasadima jabuke u državama Zapadne Evrope često se koriste i mašine za polumehanizovanu berbu Pluc-o-Trac.Da bi se olakšalo odvajanje ploda od peteljki ili peteljke od grane. maline.Zemljište treba biti nivelisano. c) Stalni nedostaci radne snage. . ananasa i sl. Tada se koriste platforme sa više nivoa na kojima su rasporedjeni berači koji beru plodove na odredjenom dijelu krune. uzgojni oblik stabla mora biti prilagođen berbi određenom mašinom. Samohodne platforme za berbu stonog voća koriste se naročito u klasičnim zasadima u kojima su stabla visoka i berba otežana. . . Polumehanizovanom berbom i pokretnim platformama učinak je znatno veći čak kod nekih voćnih vrsta i više od 50% (kod jagode). oraha. kajsija i druge voćne vrste namijenjene industrijskoj preradi. . višnje.

Pred berbu se zemlja valja da bi površina bila potpuno ravna. . . . Prema podacima iz SAD-a mehanizovana berba je jeftinija za oko 40%. Prosječan učnika berača višnje je 25-40 stabala na sat. .10 %. I orah se u mnogim zasadima u SAD-u i nekim djelovima Italije i Francuske beru mehanizovano.025-0.U SAD-u mehanizovano se obere oko 98% plodova višnje.Kvalitet mehanizovano ubranih plodova može biti čak bolji nego onih koji se beru ručno. Mehanizovano ubrane plodove treba preraditi u što kraćem roku.Opali plodovi jabuke.Treba znati da su mašine za mehanizovanu berbu jako skupe pa zato treba imati velike površine voćnih zasada i to sa sistemima uzgoja i oblikom krune prilagodjenim za ovu vrstu berbe. 27 . kruške i sličnog voća takodje se mogu sakupljati mehanizovano jer je to voće koje je namijenjeno isključivo preradi. badema i slično zemljište se održava u jalovog ugara.Kod crne i crvene ribizle. .Pored višnje u SAD-u se mahanizovano ubere i veći dio trešnje namijenjen industrijskoj preradi. lješnika. .Koncentracija koja se najčešće koristi za višnju i trešnju je 0. Koncentarciju ETRELA treba odrediti za svaku sortu u svakom lokalitetu.Mehanizovano se plodovi beru u bok palete. maline i kupine žbunovi moraju biti formirani tako da se mašine nesmetano kreću pri berbi (u vidu špalira sa odredjenom visinom). . već samo potencira stvaranje etilena i apscisnog sloja izmedju ploda i peteljke ili peteljke i grane. Da bi se obavila mehanizovana berba oraha. ETREL nema rezidualnog dejstva. a berba se obavlja u dvije faze: a) Tresenje tresačima. b) Sakupljanje specijalnim mašinama u boks palete.- - višnje i trešnje vrši tretiranje 7-14 dana prije berbe. ETREL ubrzava zrenje i olakšava mehanizovanu berbu (smanjuje se sila kojom se plodovi drže na peteljci ili grani). Satbla se tresu tresačima 2-4 puta. .

a zatim se kupe u džakove i suše. lješnik. ali se na njoj mora sačuvati pepeljak. 28 - - - - . Pri mehanizovanoj berbi tresu se nešto ranije i plodovi se kupe odmah jer se tako obezbjeđuje bolji kvalitet. oštećeni i natruli plodovi – slično je i kod jagode i ribizle. Berbu jagodastih voćnih vrsta treba izbjegavati po visokim temperaturama. Bere se u kengur torbe. Voćne plodove po pravilu treba brati po lijepom vremenu i izbjegavati berbu vlažnih plodova (poslije kiše i po rosi). a drugom odsječe peteljka. Breskve se beru tako što se cio plod obuhvati kako se nebi gnječili ili oštetili noktima. odbace se zeleni. tako da plod ostane bez nje. Tehnika berbe Plodovi jabuke i kruške beru se tako što se obuhvate cijelom šakom. Organizacija iznošenja je uslovljena tehnologijom berbe. Aktinidija se bere tako što se plod jednom rukom pridrži. badem i kesten se najčešće beru trešenjem (motkama) kada plodovi ispadaju dobri iz klapne. Berba može biti tako organizovana da se direktno u voćnjaku plodovi odmah klasiraju ili se probiranom berbom ustvari klasiraju. Jagoda se bere sa peteljkom uz pomoć makaza. Maline i kupine se beru bez peteljke i u toku berbe se klasiraju.. kofica koje imaju narezane “češljeve”.Posebno se mora voditi računa o vremenu sazrijevanja pojedinih vrsta i sorti voćaka. Višnje i trešnje se za stonu upotrebu obavezno beru sa peteljkom. prezreli. Plodovi mogu da se beru redom i naknadno klasiraju u salama za klasiranje i sortiranje. Ribizle se beru sa cijelim grozdićima otkidanjem peteljke palcem i kažiprstom pri osnovi. a za preradu je poželjno da budu bez peteljke. sem ako su plodovi namijenjeni preradi. Orah. Borovnica se bere relativno brzo pomoću specijalnih kantica. U SAD-u se koriste mašine za berbu borovnice u plantažnim zasadima. Šljiva se za stonu upotrebu takodje bere sa peteljkom. posebno kada je riječ o robi namijenjenoj izvozu. Dunja se odvaja od grane bez peteljke. a kažiprst se podmetne ispod spojnog mjesta peteljke ploda sa granom pa se plod blago uvrne i odvoji. a ove se prazne u duboke letvorice ili boks palete i nose na klasiranje.

. kao i krupnoći plodova koji se sortiraju.Ručno. odmah na mjestu berbe. Za ovakav vid sortiranja je neophodno obezbijediti radni prostor za radnu snagu.SORTIRANjE Sortiranje plodova se može raditi: . Sitnije voće iziskuje veći broj radnika. a površine na kojima se radi moraju biti u „mat“ boji kako ne bi „blještale“. pa se propali plodovi odvajaju na posebne pokretne trake. a povremeno se mijenjaju na radnim operacijama kako bi se izbjegla monotonija. Mehanizovano sortiranje – Povećana proizvodnja voća i potreba za njegovo brzo i jeftinije sortiranje dovela je do stvaranja mašina koje su potpomognute moćmim softvrskim programima i drugom elektronskom opremom. koja mora biti obučena za predviđeni posao. Tako se radi sortiranje plodova jagode.Ovo je najstariji ali i danas kod nekih voćnih vrsta jedini način sortiranja plodova. Najjednostavnije mašine koje mogu da obavljaju ovu operaciju rade na principu valjaka koji su međusobno na različitoj udaljenosti. Obim radne snage se određuje na osnovu količine voća koja se mora sortirati. Razmak između valjaka određuje koji je prečnik ploda predviđen za tu klasu. efikasne i učinkovite u ovoj operaciji. dok krupniji nastavljaju dalje po istom principu. Radni prostor mora biti dobro osvijetljen.Kombinovano Ručno sortiranje . kao i starosti radne snage. jer su plodovi jako osjetljivi na često dodirivanje. Radnicima je potrebno obezbijediti da se mogu udobno namjestiti kako bi se što je moguće manje umarali.Mehanizovano. Ovakvo sortiranje je samo po 29 . Potrebna količina svjetlosti se određuje na osnovu osvjetljenosti objekta. .

Naime. tako da je dovoljan jedan radnik koji samo nadgleda sistem. Pojedine mašine mogu da na kraju pakuju sortirane plodove. Razmaci između kalibracionih valjaka se mogu podešavati. tako da se mašine mogu koristiti za više voćnih vrsta. gdje se praktično kombinuju mašinsko i ručno sortiranje. mašine koje obavljaju ove operacije nisu u mogućnosti da prepoznaju oštećene. 30 . Ovo omogućavaju posebno napravljeni softverski programi koji pomoću slike ploda iz više pozicija sortiraju plodove po boji i obliku. bolesne ili sa nekim defektom plodove. dok se masa posebno određuje prelaskom plodova preko posebnih senzora. veličini i obliku. pa je korekturna uloga radnika neophodna.jednom parametru – dimenziji prečnika ploda. Kombinovano sortiranje – Predstavlja najčešći vid sortiranja. Najčećše radnici stoje sa strane sortirne linije i ručno izbacuju plodove koji po nekom od kriterijuma ne zadovoljava standarde. koje su potuno automatizovane i vrše sortiranje po više parametara. Razvijene zemlje koriste posebno napravljene sortirnice. Najčešće se radi o sortirnicama koje plodove odvajaju po boji.

.Ambalaža za voće treba da bude standardizovana i prilagodjena osobinama voćnih plodova. uslovima prevoza i čuvanja. hladnjaču ili tržište. transportuje do sortirnice.AMBALAŽA ZA VOĆE . kao i ukusu potrošača.Dobra i kvalitetna ambalaža predstavlja zaštitu od: mehaničkih oštećenja. .Korišćenjem kvalitetne i odgovarajuće ambalaže smanjuju se gubici u toku prometa i znatno duže održava kvalitet plodova. .Čest je slučaj da se istom ambalažom ostvaruju obije uloge (kod berbe jagode. .Pakovanje voća u standardizovanu i kvalitetnu ambalažu omogućava isticanje kvaliteta plodova i uspješnog plasmana na stranim tržištima na kojima su visoki kriterijumi u pogledu standarda ambalaže i kvalitetu plodova.Nastoji se da plodove većine voćnih vrsta nakon berbe pripremaju i pakuju u malu ambalažu raznih vrsta – jagodasto i koštičavo voće. Glavne karakteristike ambalaže 31 . raznih kontaminacija.Kvalitet i atraktivnost ambalaže su od izuzetnog značaja za očuvanje i realizaciju plodova. ekonomično uskladištenje i uspješna prodaja. maline. može po potrebi da se u njoj čuva i prodaje u maloprodaji. .Ambalažu možemo uslovno podijeliti na ambalažu za berbu i ambalažu za pakovanje voća za maloprodaju. . .Osnovna uloga ambalaže je da se u nju voće obere. jer je voće značajan artikal medjunarodnog prometa.Korišćenjem odgovarajuće ambalaže i mehanizovanom manipulacijom može se obezbijediti vrlo efikasan (brz) prevoz. nepovoljnih ekoloških uticaja na voćne plodove itd. . kupine). .Ona omogućava da se očuva kvalitet voća i istakne njegova prirodna ljepota kako bi se na tržištu ostvarila što bolja cijena. .

Ambalaža od kartona 32 .Drvo se još uvijek najviše koristi za pravljenje ambalaže. d) Da je prozračna. dovoljno čvrsta. e) Da se može racionalno koristiti u paletnom i kontejnerskom sistemu.Ambalaža od drveta se ne boji osim oznake. .Pomenuta ambalaža treba da je čista. g) Poželjno je da bude što manje plastike iz ekoloških razloga. .Koriste se i pomoćni materijali kojima se doprinosi dobrom izgledu voća – plastični ulošci. s tim što zadnje vrijeme postoji tendencija sve veće upotrebe kartona.Ambalaža treba da je od lakog drveta kako bi se smanjili troškovi transporta i olakšalo manipulisanje. razne trake od celofana. svijetla i dovoljno čvrsta da sačuva plodove prilikom prevoza i čuvanja. letvarice – jabučari. plastične mase.Osnovne karakteristike ambalaže za voće a) Da je izradjena od lakog materijala. f) Da se na njoj mogu štampati i lijepiti oznake o proizvodu. b) Da uspješno štiti plodove voća od mehaničkih oštećenja. . .Od drveta se pravi najrazličitija ambalaža: boks palete. . staklo i metal. unutra glatka i čista. da ističe prirodnu ljepotu plodova.Težina ambalaže treba da bude u granicama od 4-5% težine upakovanih proizvoda. a najbolje je koristiti što više celuloze (razne vrste kartona i drvo).Dimenzije i oblik ambalaže treba da bude usklađen sa osobinama plodova. c) Bez mirisa. paprine salvete. Ambalaža od drveta . . tekstil. da se može slagati u visinu..Za izradu ambalaže koriste se različiti materijali: drvo. . karton. koje moraju biti na spoljnoj strani ambalaže. razne plitke letvarice korpice od pletenog pruća itd. celofanski omoti i drugo. Vrste ambalaže za voće .

e) Mrežaste vreće i vrećice. Ambalaža od plastične mase .Najčešće se upotrebljavaju plitke i otvorene kartonske kutije. d) Pogodna za štampanje. 33 . a) b) c) Kartonska ambalaža ima i nedostatke: Manje je čvrstine nego drvena. klasične kartonske kutije za pakovanje 10-12 kg. kutijice za pakovanje sitnog voća od 100-1000 g. a vrlo često i za pakovanje i promet povrća.Karton za ambalažu mora biti dovoljno čvrst i po potrebi vodootporan. male posude itd. d) Gajbe za groždje. . . Slabije provjetravanje.Od plastičnih masa se prave najrazličitije vrste ambalaže: a) Boks palete.Osnovni razlozi za to su: a) Što je atraktivna. b) Laka – pogodna za transport c) Dobra zaštita plodova od kontaminacije. kese. c) Holondeze.Čvrstina kartonske ambalaže poboljšava se pojačavanjem uglova kartona ili plastikom. U transportu mora biti pažljivije tretirana. .Ambalaža od kartona poslednjih decenija se sve više upotrebljava u medjunarodnom prometu voća i groždja. .Zavisno od tipa kartona i vrste voća kutije treba da su perforirane da bi kroz otvore vazduh normalno strujao.. . b) Plastični jabučari.

U njoj je dobra aeracija. Najčešće dimenzije su 1000 x 10000 mm. . .Boks paletama se za 20% više iskorišćava skladišni prostor nego ako se u njega smještaju jabučari na podnim paletama. Ambalaža od stakla i metala . vrećice za jabuke II klase i sl.Paletizacija je posebno značajna u međunarodnom prometu voća.U ovakvoj ambalaži plodovi nijesu dovoljno zaštićeni od oštećenja pa njima treba pažljivo rukovati.Ambalaža može da se pravi od prirodnih ili vještačkih tekstilnih vlakana ili njihovim kombinovanjem. što je posebno značajno za jezgrasto voće. plastična ili metalna podloga na koju se slaže odgovarajuća roba u amblaži na mjestu proizvodnje i pripreme. a spolja 75 cm.Kvalitet voćnih plodova se mnogo bolje očuva nego što je to slučaj pri ručnoj manipulaciji sa manjim jedinicama.U voćarskoj proizvodnji se ova ambalaža vrlo rijetko koristi osim za jezgre oraha koje se recimo u Kaliforniji (SAD) prodaju u vakumiranim limenkama ili staklenim posudama neto mase 100-200 g. .Tekstilna ambalaža treba da bude tako napravljena da se može lako dezinfikovati i eventualno prati. . . .Od tekstilne industrije ambalaže najčešće se koriste vreće (za jezgrasto voće u ljusci). .Zbog lakše manipulacije ne preporučuju se pakovanja teža od 20-25 kg. 800 mm x 1000 mm i 1200 mm x 1600 mm. Paletizacija i palete . . krušku.Paleta je drvena. . . ubrzava se manipulacija voćem.Paletizacijom se broj ručnih operacija smanjuje na najmanju mjeru.Dubina boks paleta zavisi od vrste voća i za jabuku. tako da se sa njom lako mašinski manipuliše.Postoje međunarodni standardi dimenzija paleta. . . breskvu i citrus iznosi oko 60 cm.Ambalaža od tekstilnih vlakana .Smanjuju se troškovi i naravno postižu bolji finansijski rezultati. 34 .

a) b) c) Pri prevozu željeznicom mogu se koristiti: Obični vagoni sa prirodnom ventilacijom. ali moramo voditi računa da su troškovi što manji. hladnjača ili potrošača u približno istom stanju u kakvom je bilo kada je ubrano. . . jagoda iz Teksasa ili Kalifornije prevoze se u Saudijsku Arabiju ili u Njemačku).. 35 .Voće i grožđe treba da se preveze do skladišta.Po voćnjaku i iz voćnjaka plodovi se pervoze transportnim platformama i traktorskim prikolicama. . ugljen-dioksidom. Vagoni hladjeni ledom. b) Spoljašnji – na većim i manjim rastojanjima van voćnjaka i skladišta. kamionima hladnjačama i brodovima.Na dužim relacijama voće se prevozi železnicom.U nizu tehnoloških postupaka od berbe do upotrebe transport voća ima vrlo značajnu ulogu. Plodovi koji se brzo kvare prevoze se avionom. . . najčešće običnim vozilima ili kamionima hladnjačama.Preporučuje se da dubina unutrašnjosti boks paleta ne bude veća od 45 cm. . Vagoni sa uređajima za održavanje stalnog režima.Treba prevoziti i brzo i u što većoj mjeri sačuvati kvaltiet plodova. posebno kada je riječ o dužim linijama (napr.U osnovi razlikujemo dvije vrste transporta: a) Unutrašnji (interni) unutar voćnjaka – vinograda i na rastojanjima do 2 km. azotom. Transport voća i grožđa .Na manjim relacijama zbog efikasnosti (brzine) koristi se pretežno drumski prevoz.

Australija – SAD i sl.Poseban vid savremenog prevoza su kontejneri i trans-kontejneri koji se prevoze vodenim putem kombinovano sa željezničkim i drumskim saobraćajem.) radi produženja upotrebe plodova.Voće se još uvijek najčešće čuva u hladnjačama sa normalnom atmosferom (21% O2 . . . banane. vrlo visoka. u brodskim komorama ne smije biti temperatura ispod 12oC jer u protivnom dolazi do nepoželjnih promjena na plodovima.Kod njih se značajno mijenja sastav gasova (smanjuje se količina O 2 .Za ovakve prevoze se koriste brodovi koji imaju hlađeni prostor u kome se može održavati odgovarajući režim. 36 . Cijena ovako prevezenih plodova je sasvim prirodno.5 t.U novije vrijeme koriste se takz. a povećava CO 2 i dr. ananas itd.03 CO 2 i 78% N 2 ). podrumi i slični građevinski objekti). .) najčešće se prevoze brodovima.Tropsko i suptropsko voće (agrumi. . pa se snižavanjem temperature i povećanjem koncentracije CO 2 usporava kvarenje plodova. 0.Za bananu. . OBJEKTI ZA ČUVANJE VOĆA I GROŽĐA . . hlađeni kontejneri za duži transport kvarljivog voća (napr.Hladnjače sa kontrolisanom atmosferom predstavljaju savremeni način čuvanja kojim se obezbjedjuje veća trajnost i bolji kvalitet plodova. linija Australija – Evropa.Voće u svježem stanju može se čuvati u hladnjačama sa normalnom i kontrolisanom atmosferom pod smanjenim ili povećanim pritiskom. a prenosi oko 20 tona robe.. .).Standarna težina praznog kontejnera je oko 2. kao i u običnim skladištima (adaptirani magacini. .U ovakvim slučajevima uglavnom koriste se avioni koji imaju uređaje za hlađenje ili se koristi CO 2 u vidu suvog leda ili snijega. .

Za dobro funkcionisanje i što bolje i racionalnije korišćenje rashladnog skladišta važno je: a) b) c) d) Mjesto – lokacija (zbog sastava u zemljištu). beton i sl. . otprema i manipulacija robom – smatra se da je najpogodniji pravougaoni objekat. .Objekti mogu biti izgrađeni od klasičnog materijala kao što su opeka.Skladišta ili hladnjače za čuvanje voća treba da su objedinjena u kompaktne blokove radi što manjeg kontakta površina sa spoljašnjom sredinom. .Hladnjače treba tako izgraditi da se omogući nesmetana doprema.Da izmedju zidova i tavanica i tavana postoji izolirajući prazan prostor.Da su prostorije međusobno dobro povezane. . . . Čistoća (ispravnost) vazduha. Blizina potrošačkih centara i proizvodnih pogona. a u novije vrijeme se primjenjuju poliuretanski paneli koji se 37 .Da bi se omogućilo kontrolisanje i održavanje pomenutih faktora. potrebno je da objekti – hladnjače budu izgradjeni na odgovarajući način.Od voćnih vrsta najduže se mogu čuvati jabuke i kruške (6-7 mjeseci) dok se svježe. Građevinska svojstva skladišta .Hladnjača sa normalnom atmosferom . . Blizina magistralnih puteva i željeznice. jagodasto voće može čuvati nekoliko dana. . a osjetljivo koštičavo voće nekoliko nedelja.U hladnjačama sa normalnom atmosferom (NA) regulišu se (t). relativna vlažnost (RV) i cirkulacija i obnavljanje vazduha..U takvim hladnjačama voće se može duže čuvati pod optimalnim i nepromenljivom temperaturom i pri pogodnoj vlažnosti i redovnom obnavljanju vazduha.Da su svi zidovi termički dobro izolovani. .

. na primjer. . a na prodajnom mjestu bolje podnose promijenjene uslove sredine i manje se kvare. Hladnjače sa kontrolisanom atmosferom .Tako su stvoreni uslovi da se voće troši ravnomjernije u toku godine. . a optimalna visina radi primjene paletizacije (u prizemnim objektima ( 6. a najvažniji su: . sa razvijenom voćarskom proizvodnjom i SAD montirale su opremu koja je svojom funkcijom omogućila da se čuvanje voća produži za 2-4 mjeseca više nego u normalnoj atmosferi.Kvalitet plodova po iskladištenju znatno se razlikuje od kvaliteta plodova čuvanih u normalnoj atmosferi (NA). biološki procesi u plodovima su svedeni na najmanju mjeru. relativna vlažnost O 2 i CO 2 u atmosferi regulisani.količina voća koja će se lagerovati u rashladnim komorama. .postavljaju na izgradjenu konstrukciju rashladnih komora i drugih prostorija. .Plodovi po iskladištenju iz KA su jedri i odaju utisak da su tek ubrani.0 m).5-7. . .Metodom čuvanja u KA omogućeno je da se.namjena hladnjače i . 38 .CO 2 takodje utiče da se neki mikroorganizmi slabije razvijaju.U KA je manje i nekih fizioloških oboljenja plodova. jer su transpiracija i respiracija usporeniji nego kod plodova koji su čuvani u NA. .Takvi plodovi sporije stare nego u hladnjačama koje imaju regulisanu samo temperaturu i relativnu vlažnost.Veličina i kapacitet rashladnog prostora zavisi od više faktora. .Smatra se da je optimalna veličina rashladnih komora 300-700 t zapremine.Više decenija unazad ekonomski naprednije zemlje. .Čuvanjem plodova u KA manji je kalo.U uslovima gdje su temperatura. jabuke i kruške mogu trošiti skoro sve do pristizanja tog voća iz nove berbe. .

. 39 . kojima treba prilagoditi i uslove i dužinu čuvanja. .Plodovi se čuvaju u središtima proizvodnje ili u središtima potrošnje. .Prilikom čuvanja voća javljaju se i problemi koji su uslovljeni biološkim procesima u plodovima. tehnologijom gajenja i ekološkim uslovima u kojima su proizvedeni.Voće se čuva radi pripreme za direktnu isporuku ili radi postizanja bolje cijene i umanjenja pritiska na tržište uskladištavanjem viškova proizvoda u vrijeme berbe. . prednost treba uvijek davati čuvanju u središtu potrošnje. Čuvanje voća .Njime se rešavaju problemi – ili znatno ublažavaju vezani za kvarljivost voća i sezonski karakter potrošnje.Čuvanje voća predstavlja predposlednju fazu u tehnologiji proizvodnje voća.Sve ovo čini da se plodovi iz KA mogu bolje plasirati na tržištu i da se zbog smanjenog kala i kvarenja postiže bolji ekonomski efekat. .Na ovaj način se obezđedjuje i ravnomjerno snadbijevanje velikih potrošačkih centara.Ukoliko se duže čuva. . .Stoga je veoma važno da se poznaju porijeklo i uslovi u kojima su proizvedeni voćni plodovi..

Glostera.5oC. biljnim hormonima.4oC. . Melroze i sl.Suviše lagano smanjenje temperature i povećanje količine CO 2 a smanjenje količine O 2 u komorama sa KA može značajno da umanji efekte čuvanja.ČUVANJE JABUČASTOG VOĆA Jabuka Plodovi jabuke u pogledu čuvanja spadaju u manje osjetljivo voće. Jonatan. .Sorte koje nijesu osjetljive na niske temperature čuvaju se na 0oC. mada su često i za plodove iste sorte proizvedene u različitim rejonima neophodni različiti uslovi za čuvanje. Jonagolda i Elstara može se vršiti na 1oC.Sastav vazduha u komorama sa KA najčešće se tako reguliše da bude za 2 do 4% CO 2 .Na kvalitet čuvanja plodova i pojavu pojedinih fizioloških i gljivičnih oboljenja mogu da utiču i prethodni tretmani fungicidima. 2% CO 2 i 3% O 2 ili manje od 1% CO 2 i 2% O 2 . . . . 92% relativne vlažnosti vazduha u NA. a osjetljive se čuvaju na temperaturi od 2.Za duže čuvanje dolaze u obzir samo plodovi ekstra i prve klase s odličnim osobinama. reona. 92 relativne vlažnosti vazduha. Glaster. zavisno od sorte.Čuvanje više sorti jabuka zajedno na primjer Zlatni delišesa. Džonagold. . redje više i 2 do 3% 0 2 . Mucu.Za različite sorte jabuka potrebni su i različiti uslovi čuvanja.Za čuvanje su najpogodniji plodovi sorti Zlatni delišes. Greni smit.Plodovi jabuke za 4 dana držanja na 20oC skraćuje mogućnost čuvanja za mjesec dana. ove sorte se najčešće i čuvaju. agrotehnike i sl. .Za čuvanje jabuka u hladnjačama preporučuje se temperatura od 0oC do 5oC. . Ajdared. antioksidantima i sl. 40 . . .Izmedju pojedinih sorti postoje razlike u mogućnostima čuvanja zavisno od: a) karakteristike sorte b) lokaliteta gajenja c) klime i agrotehnike . . odnosno u KA na 1.Za dugotrajno čuvanje jabuka važno je da se temperatura plodova po unošenju u komoru što brže snizi.

41 . sorte kruške se mogu podijeliti na dvije grupe: 1. zahvaljujući čuvanju u hladnjačama. . Kruška .Stvaranje etilena u plodovima jabuka zavisi od dužine i uslova čuvanja. produžava se za neke sorte i do kraja maja iduće godine. sorte koje sazrijevaju prije viljamovke 2.Pri iskladištavanju prvo treba u takvim slučajevima iskladištavati Elstar. s obzirom na mogućnost dužeg čuvanja. f) naknadno dozrijevanje po završenom čuvanju g) priprema za tržište prema karakteristikama sorti a) b) c) d) e) .Osnovni momenti na koje treba obratiti pažnju pri berbi. .200 ppm.Prema Biondiju.Međutim. i u hladnjači obično dostiže maksimum krajem decembra i početkom januara.Velika vlažnost vazduha može bito razlog za povećanu opasnost od fizioloških i gljivčnih oboljenja.U KA komorama se mora spriječiti nekontrolisan prodor svježeg vazduha a uredjajima se održava odredjen sastav vazduha. relativne vlažnosti vazduha i koncentracije O 2 i CO 2 .Tehnologija čuvanja plodova kruške u hladnjačama znatno se razlikuje od tehnologije čuvanja plodova jabuka .Berba plodova kruške počinje u junu. sorte koje sazrijevaju sa viljamovkom i poslije nje. Zlatni delišes pa Gloster. suštinske razlike u pogledu režima čuvanja kao kod jabuke. . . skladištenju i pripremi kruške za tržište jesu: pravilno određivanje momenta berbe berba bez mehaničkog oštećenja i lomljenja peteljki brz prevoz u hladnjaču tretmani protiv gljivičnih oboljenja na stablu brzo dovođenje na optimalan skladišni režim temeprature. između samih sorti ne postoje tako značajne. a njihova upotreba u svježem stanju. Koncentracij etilena treba da bude od 1.. jer već i sadržaj utiče na ubrzanje zrenja. . . Jonagold.Relativna vlažnost vazduha u komorama u kojima se čuvaju jabuke obično je 90-92% sa variranjem od 3%.

da bi ubrzano dozrele radi ranije realizacije.prethodnom tretmanu protiv fizioloških oboljenja . .4% i na 95% vlažnosti 0.Osim toga treba imati u vidu i prirodnu sposobnost sorti krušaka za čuvanje.Da bi se problemi sveli na najmanju moguću mjeru. pa su kruške podložnije pojavi gljivičnih oboljenja .dozrijevanju plodova i . kolika je u vrijeme berbe.Broj dana od završetka berbe do uskladištenja treba da bude što manji jer se zbog stajanja plodova jedan dan na temperaturi od 20oC vrijeme čuvanja skraćuje za 1 nedjelju. . treb apokloniti veliku pažnju: .Kod kruške su procesi zrenja na višim temperaturama brži nego kod jabuka.Dužina perioda čuvanja i pojava truleži zavisi od toga koliko su dana plodovi proveli na temperaturi od 20-24oC. .Kratkotrajno čuvanje plodova kruške na 0oC često omogućuje ujednačenije sazrijevanje plodova na primjer viljamovke za industrijsku preradu. . ako stoje četiri dana.vrmenu berbe .Sorte iz prve grupe sem u izuzetnim slučajevima čuvaju se samo interventno ili kada se beru ranije.pakovanju i transportu. na 90% vlažnosti 2. srednje osjetljive 3-5% CO 2 . i sorte koje dobro podnose veću koncentraciju 5-7% CO 2 pa i do 10% CO 2 podnosi krasanka.prehladivanju plodova . .5% mase. 42 . . .7%.Posebno je značajno održavanje relativne vlažnosti vazduha – Plodovi Viljamovke čuvani na 0oC i relativnoj vlažnosti vazduha od 85% poslije četiri mjeseca čuvanja prirodno izgube 4.Veliki broj sorti različito podnosi visoku koncentraciju CO 2 – tako se svrstavaju u osjetljive na koncentraciju CO 2 2-3%.odredjivanju i održavanju optimalnog režima skladištenja .Drugu grupu predstavljaju sorte koje su pogodne za kraće ili duže čuvanje od 3-8 mjeseci. čuvaju se 8 nedjelja kraće. .dezinfekciji komora i uredjaja u skladištu .Vlo je važno da se plodovi poslije berbe brzo unesu u skladište sa optimalnim uslovima za čuvanje.. .

Plodovi većine sorti dunje nemaju pravu peteljku i beru se bez nje. lakoći odvajanja plodova od grane i boje sjemenjače. .Iskustva govore da se dunja dobro čuva na temperaturi od 0oC i vlažnosti vaduha od 90%. . gorke pjege. garaža.Pošto se dunja bere uglavnom kasno (do kraja oktobra) plodovi se u dobro provjetrenim prostorijama (podrum. što pojednostavljuje berbu. . plodovi dunje se čuvaju oko 3 mjeseca na temperaturi od 0-2oC i relativnoj vlažnosti vazduha od 90%.DUNJA .Za vrijeme čuvanja dunje javljaju se fiziološka i gljivična oboljenja. . meka trulež itd.Vrijeme berbe plodova dunje. .Najčešće se vrijeme plodova dunje odredjuje po boji pokožice.Prema navodima većeg broja autora. transport i čuvanje. . Najčešće su to: unutrašnje tamnjenje. šupa. 43 . tavan) mogu čuvati do početka januara. kao i kod drugih moćnih vrsta presudno utiče na kvalitet i tehnološka svojstva plodova.

Odredjivanje vremena berbe breskve dosta je delikatno i nije toliko objektivno kao kod jabuke i kruške. U KA se čuvaju do 6 nedelja. Kajsija .ČUVANJE KOŠTIČAVOG VOĆA Breskva .Ukoliko se breskve beru u punoj zrelosti mogu se čuvati najduže 2-3 nedelje.Sorte osjetljive na niske temperature čuvati na 0oC do 1oC. Elberta 49-62 N/cm2. i to od 1 do 6 nedelja.Breskva se čuva na –1 do 1oC i relativnoj vlažnosti vazduha 90% u hladnjačama sa NA do 4 nedelje. . . stanja zrelosti i uslova.Predugo čuvanje plodova breskve postaju brašnjavi. .Najpovoljnija temperatura varira od sorte do sorte i kreće se u intervalu od 0 do 3oC. Što se duže čuvaju pogoršava se kvalitet plodova. . ali su skoro zreli.9 kg/cm).Čuvaju se potpuno zdravi plodovi koji još nijesu omekšali. . 44 . . Relativna vlažnost vazduha treba da bude oko 85%.U zavisnosti od sorte.Prema italijanskim istraživačima sorta Halle bere se pri čvrstini mesa 4548 N/cm2 (4. . na –1 do 0oC.Kajsija se čuva samo interventno. Red Haven – 45-58 N/cm2 itd.5-5. .Breskve se čuvaju kraće vrijeme i to samo interventno.Za transport na duža rastojanja i čuvanje u hladnjači breskva se obično bere prema osnovnoj boji pokožice ploda. do prerade ili isporuke. Čuvanje može potrajati 2-6 nedelja. 3-5% CO 2 i 1-2% O 2 .Sorte breskve za industrijsku preradu obično se beru trešenjem pri čvrstini ploda 62-71 N/cm2. . . . redje prema čvrstini mezokarpa. bljutavi i nastaje tamnjenje mesa oko koštice.

. broja dana od punog cvjetanja do berbe. .U kontrolisanim uslovima šljive se čuvaju na istoj temperaturi i pri 3-5% CO 2 i najmanje 3% O 2 . .Dužina čuvanja plodova šljive zavisi od uslova i sorte.Na temperaturi od –1oC može doći do pojave fizioloških oboljenja ili izmrzavanja. .Nakon čuvanja plodovi se mogu na 15 do 20oC. . od 1-5 nedelja na –1 do 1oC i relativnoj vlažnosti vazduha 90-95%.Sorta Stenlej je najboljeg kvaliteta ako se čuva do 40 dana na 0oC. šljive se mogu čuvati u zavisnosti od sorte.U toku čuvanja plodova šljive pojavljuje se posmeđivanje mesa ploda i nakon dužeg čuvanja šljive vrlo brzo gube kisjelinu i postaju brašnjave.Prema navodima većeg broja autora. a u normalnoj atmosferi najbolji kvalitet se na temperaturi od 0oC. uz odredjene korekcije prema sortnim osobinama. . . na ovoj temperaturi boja plodova postaje intenzivnija. .Vrijeme berbe se odredjuje na osnovu boje pokožice. odnosa šećera i kisjeline i dr. čvrstine mesa ploda.Šljive namijenjene čuvanju moraju biti dobro obojene. Šljiva . Beru se u 2-3 navrata. pošto plodovi većine sorte neujednačeno sazrijevaju. . smanjuju gubici mase.. ali i od zrelosti plodova. 45 . smekšavanje plodova i njihovo prezrijevanje.Čuvanje u hladnjačama sa KA je bolje zbog boljeg kvaliteta plodova nakon iskladištenja. 10% CO 2 i 10% O 2 . Poslije završenog čuvanja plodovi dozrijevaju na 10-15oC. . a čvrstina manja.Najpovoljnija temperatura u većini slučajeva je oko +1oC. Istovremeno se smanjuje pojava gljivičnih oboljenja.Prehlađivanjem plodova kajsije slično kao i kod breskve period čuvanja se značajno produžava. ali dovoljno čvrste.

za razliku od onih koji se beru za brzu prodaju i potrošnju. malina. pa ih treba što prije smjestiti u optimalnim uslovima za čuvanje. sile odvajanja peteljke od grane ili ploda.5oC. količine suve materije.Plodovi se mogu čuvati 10-14 dana na –1oC do 1oC i relativnoj vlažnosti vazduha 85-95%. . 5% CO 2 i 3% O2. . 46 .Ukoliko se trešnje čuvaju u uslovima niske vlažnosti vazduha. . organoleptički i dr.U ubranim plodovima jagode proces disanja je intenzivniji i oni brzo prezrijevaju.Trešnja se čuva samo interventno dok se prilike na tržištu ne poboljšaju ili ako ne mogu da se u roku od 3-5 dana prerade ukupne količine. kupina) do nekoliko nedelja (crvena i crna ribizla.Trešnja i višnja . pa zato trešnje i u najpovoljnijim uslovima ne treba čuvati duže od 7 do 8 dana.Pred iskladištenja plodova teršanja i višanja treba povećati temperaturu na 10-12oC da bi se spriječila kondenzacija vode na plodovima.Plodove jagode koji će se čuvati treba brati dok su čvršći. .U KA trešnje se mogu čuvati 20-25 dana na –0.Zrelost plodova trešnje i višnje se odredjuje na osnovu boje pokožice. borovnica za preradu i sl.Izuzetno se zbog organizacionih problema i plasmana na tržištu mogu čuvati od nekoliko dana (jagoda. 10% CO i 2-5% O2. .Višnje se mogu čuvati do 3 nedelje u KA na –1 do 0oC. Jagoda .Plodovi jagodastog voća u svježem stanju se po pravilu (sem grožđa) ne čuvaju duže u hladnjačama. može se desiti da sve peteljke sa plodova otpadnu. . . .).Za čuvanje su pogodnije sorte sa tamno obojenim plodovima čvrstog mesa nego sorte sa svijetlom bojom plodova koje često poslije iskladištenja gube boju i ne koriste se za stonu upotrebu. . Čuvanje jagodastog voća .

Plodovi ovih voćnih vrsta se čuvaju takodje kratko.Za preradu se može čuvati u smrznutom stanju.. do isporuke. a u KA do 10% CO 2 i 1-2% O 2 najduže 10 dana. .Interventno se prema većini autora može čuvati 3-4 dana. Phytophtora sp.Po Mišiću malina se može čuvati 10-14 dana na temperaturi od –0. Tačka mržnjenja plodova je oko –1oC. Kupina se čuva veoma kratko ne duže od 3-4 dana. . čašični listići počinju da venu. Kupina .Malina je vrlo plodložna brzom truljenju.Nakon iskladištenja temperaturu jagoda treba postepeno povećavati da nebi došlo do kondenzacije vode i nagle pojave gljivičnih oboljenja.Plodovi se čuvaju 3-5 nedelja na –0. . . Isti režim se preporučuje prilikom transporta na duže relacije.Kupine se beru čim se peteljke počnu lako odvajati od ploda. a duže samo plodovi za industrijsku preradu. . . Crvena i crna ribizla .Za malinu važe pravila čuvanja kao za jagodu.).Za vrijeme čuvanja jagoda mijenja se boja i plodovi gube svježinu. Malina . i Rhizopus sp. . 47 .Što plodovi duže stoje sve više se pogoršava kvalitet tako da se za stonu upotrebu mogu čuvati najduže 10 dana (crvena ribizla). . . .Najbolji režim je 6-8oC u trajanju 15-20 sati.5-0oC uz relativnu vlažnost vazduha 90-95%.5 do 00C i relativnoj vlažnosti 90%. postaju tamniji. Dužim čuvanjem smanjuje se količina vitamina C. početka industrijske prerade ili zamrzavanja.Za transport se preporučuje rashlađivanje plodova na 5oC i povećanje koncentracije CO na 10-15 % u kamionu hladnjači. . ali plodove poslije iskladištenja do prodaje treba držati u rashladnim vitrinama.Većina autora je mišljenja da se plodovi jagoda najbolje čuvaju na 0oC i relativnoj vlažnosti od 90% ali ne duže od 5 dana.. Plodovi moraju biti neoštećeni i zdravi. a javljaju se i gljivična oboljenja (Botritis sp.Čuva se obično na –0.6oC do 0oC i relativnoj vlažnosti vazduha od 85-95%.

Borovnice se mogu čuvati od 2 do 5 nedelja na –0.Groždje se čuva na –1 do 0oC do 2 mjeseca.Za duže čuvanje se u principu koriste pozne sorte rastresitog grozda i krupnijih bobica. a zreli na 3oC. . . .Za vrijeme čuvanja borovnice smanjuje se količina ukupnih kisjelina. a primjenom fungicida ovaj period se može produžiti i do 6 mjeseci. Dužina čuvanja je od 10-15 dana.Oslobodjena vlažnost iz grožđa u pakovanju izaziva sporu ali kontinuiranu emisiju SO 2 koja traje nekoliko nedelja.U ovim pakovanjima niske doze SO 2 održavaju se pomoću generatora (čvrsti ili tečni SO 2 ) ovim generatorima se održava od 1 do 5 ppm SO 2 .Na velikim svjetskim tržnicama voća sve češće se srijeću pakovanja iz Čilea i Argentine i nekih drugih zemalja u kojima se grožđe čuva kraće vrijeme i na sobnoj temperaturi.Plodovi borovnice za kraće vrijeme dobro se čuvaju u kontrolisanoj atmosferi sa povećanjem koncentracije CO 2 ( i do 50%) i smanjenjem koncentracije O (i do 1%). inače brzo i masovno stradaju od gljivičnih oboljenja. .Ogrozd se čuva isto kao ribizla.Ogrozd .Plodove borovnice u skladištu najčešće ugrožava Botritis sp. . . 48 .Peteljke grozdova i bobice sklone su smežuravanju te se u komorama mora održavati relativna vlažnost vazduha od 90-95%. . a čuvaju se samo zreli plodovi. .Zeleni plodovi se čuvaju na 0oC.Najčešće se konzervira (kao i ribizla) smrzavanjem.Generatori se stavljaju (u obliku kesa ili ploča) u pakovanja grožđa obmotana polietilenskom folijom.Dužina čuvanja groždja zavisi dobrim dijelom od karakteristika sorti i varira u vrlo širokim granicama od 1 do 6 mjeseci. Čuvanje grožđa . . Zeleni plodovi najduže 3-4 nedelje. Borovnica . . . . .Plodovi koji se čuvaju moraju biti potpuno zdravi.5 do 0oC i relativnoj vlažnosti vazduha 90-95%. a zreli samo do 7 dana.

grozdovi izgledaju svježi. 49 . dok se bobice vidno smežuravaju pri gubitku 4% mase.Grožđe se može čuvati u kontrolisanoj atmosferi na –1oC. . .U toku čuvanja grožđa najčešće se pojavljuju gljivična oboljenja kao što su siva i mrka plesni (Botritis Cinerea i Botritis Porium sp. 2-3% CO 2 i 2% O 2 .).. .U toku čuvanja može doći do sušenja peteljki već nakon gubitka 2-3% mase.Kvalitet grožđa iz ovakvih pakovanja je neuporedivo bolji nego iz običnih pakovanja jer je izgled grožđa mnogo ljepši.

pomoću tresača.ČUVANJE JEZGRASTOG VOĆA Orah (Juglans regia L. U hladnijim predjelima orah sazrijeva sporije. 1-2%-noj sonoj kiselini ii sumporisanjem.Nakon sušenje orasi se podvrgavaju tretmanu bijeljenja ljuske u 2%-nom rastvoru NaOH.Kvalitet plodova se određuje prema odnosu jezgre i težine ploda.Orasi se beru trešenjem pomoću motki i mehanizovano. izgledu i boji sjemenjače i krupnoći jezgre. . 50 . . . . .Nakon berbe orasi se odmah kupe i nose na pranje u cilindričnim žičanim bubnjevima u kojima se dopunski čiste mlazom vode u trajanju 2-3 minuta. . . .Kada se plodovi beru na ovaj način treba početi od sredine ka periferiji krune kako bi se što manje grančica polomilo. . Otresanje ponoviti 3-4 puta.Plodovi oraha prirodno sazrijevaju u periodu dužem od dva mjeseca. pa se pali plodovi prikupljaju mašinama ka sredini međurednog prostora i dalje mašinski skupljaju iz redova i nose na doradu. .Prvi znaci zrenja plodova su pucanje klapne i zrenje jezgra. .Oprani plodovi oraha se odmah suše radi uklanjanja suvišne vlage iz ljuske i jezgre. a ljuska im se teško odvaja i teško izbjeljuje.Mehanizovano se plodovi beru u razvijenim voćarskim zemljama u kojima se orah gaji na industrijski način (Kalifornija-SAD.Plodove oraha treba odvojiti od klapne ako se ona nije odvojila pri padu sa stabla. Francuska itd. a pojedini se oštećuju i bere se dio nezrelih plodova koje kasnije napadaju plesni.U hladnijim krajevima plodovi se beru mehanizovano blagim tresenjem stabla u 3 do 4 navrata.Plodovi se beru protresanjem debla ili grana.Ako se plodovi beru mlaćenjem dugim motkama često se ne oberu svi plodovi. a u toplijim krajevima stabla se obično ranije i snažnije tresu. .) . .Najbolje je orahe sušiti upotrebom dehidratora.).

Suvi orasi u ljusci čuvaju se na 1-4oC i oko 75% relativne vlažnosti vazduha oko godinu dana bez užeglosti.Plodovi pekana se čuvaju na 0.. bez užegnuća i posmeđivanja.Prema navodima više autora orah se vrlo dobro čuva u hladnjači na temperaturi od 2oC i relativnoj vlažnosti vazduha 70-75% ako je vlažnost ploda oko 4%. .8 do 4. Lješnik (Corylus avellana L.5oC oko godinu dana.Mogu se uspješno čuvati i godinu dana na –3 do 0oC i relativnoj vlažnosti 65-75%.U KA sa približno 100% N 2 mogu se čuvati i do dvije godine. dok se na –15oC čuvaju do dvije godine. Badem (Amigdalus communis) . .Plodovi lijeske se beru kada je većina dostigla punu zrelost odnosno kada veći broj plodova ispada iz omotača ploda na zemlju. . u atmosferi azota sa ispod 1% O 2 ili u vakumiranim konzervama na 0oC. . u takvom slučaju treba tako rasporediti vreće da je cirkulacija vazduha izmedju njih što bolja. . .Nasušeni orasi se čuvaju na temperaturi oko 0oC i relativnoj vlažnosti oko 70%. Pekan (Carya pecan) .Plodovi se čuvaju na 0 do 5oC i vlažnosti vazduha oko 80%.Badem u ljusci može se čuvati 10-12 mjeseci na 0 do 7oC i vlažnosti vazduha 75-90%.Nakon bijeljenja orasi se dosušuju u velikim boks paletama u jakoj struji vazduha da bi se oduzela voda obsorbovana u toku bijeljenja. Ako se čuva kraće vrijeme onda je to na 2. 51 . .5oC i relativnoj vlažnosti vazduha oko 80%. a u NA uslovima na 1oC i relativnoj vlažnosti vazduha 60%. a preostali tresenjem lako ispadaju iz njih.Jezgro se može uspješno čuvati na 0oC.) . a ako su vlažniji – na nižoj temperaturi.

Vrijeme berbe ima značajan uticaj na oganoleptičke osobine i mogućnost čuvanja plodova. a pri vrlo niskoj relativnoj vlažnosti vazduha i veći.Kesten se bere tresenjem u vrijeme kada plodovi lako ispadaju iz omotača ploda. .Vrijeme berbe se najčešće određuje na osnovu količine suve materije. . indeks zrelosti (izražen kao odnos suve materije i kisjeline) oko 4 i čvstina mjerena penetrometrom 29-39 N/cm2 (3-4 kg/cm2). .Plodove kestena ne treba čuvati u debelom sloju. . odnosno kada su plodovi počeli da omekšavaju. Voće toplijih krajeva Aktinidija – Kiwi (Actinidia chinensis) .Prirodni gubitak težine kestena pri niskoj relativnoj vlažnosti vazduha može da bude 3 do 12%.Plod je u konzumnoj zrelosti kada se površina može ugnuti pod prstima.Plodove terba brati kada su dostigli fiziološku zrelost jer se tada mogu duže čuvati i zadržavati dobar kvalitet do kraja čuvanja. 52 .Prosušeni i u džakove upakovani plodovi čuvaju se na 0 do 4oC i relativnoj vlažnosti 80-90%.Prema podacima nekih autora pitomi kesten se može čuvati na 0oC i 70% vlažnosti vazduha 8-12 mejseci.Prije berbe je potrebno izvršiti tretmane protiv Botritis cinerea. 10% CO 2 i 10% O 2 i relativnoj vlažnosti vazduha 80%. . . a nakon berbe je potrebno prehladjenje na 0-4oC u trajanju 8-24 časa. . .Prema Goriniju plodovi su dostigli fiziološku zrelost kada je količina suve materije veća od 10%.Kesten (Castanea sativa) . ukupnih kisjelina i čvrstine mesa ploda.U kontrolisanoj atmosferi kesten se može čuvati na 0oC. . .U hladnijim krajevima plodovi se moraju obrati prije prvih mrazeva nezavisno od stanja zrelosti. .

a u KA sa 5-8% CO 2 i 4% O 2 3-4 nedelje.00C. a relativna vlažnost vazduha 9095%. Sorta Lakatan zahtijeva temperaturu od 14. odnosno oblik poprečnog presjeka ploda. . Međutim..Prevoz banana je brodovima sa komorama u kojima se mogu održavati najpovoljniji uslovi temperature za pojedine sorte.5oC i to u mesu ploda.Da bi plodovi mogli da se dobro čuvaju i da poslije dozrijevanja budu dobrog kvaliteta. .5 do 0. . uz kontrolu etilena provjetravanjem i obnavljanjem vazduha. 53 . ppm. Prehlađenjem plodova može se produžiti čuvanje i poboljšati kvalitet. uz dovodjenje količine etilena na nivo ne više od 0.Pri čuvanju treba voditi računa da vlažnost vazduha bude 95%. . .Za vrijeme čuvanja pri niskoj relativnoj vlažnosti vazduha može nastati prirodni gubitak mase i do 10% i omekšavanje plodova. .5 do 0oC u KA sa 2% O 2 i 5% CO 2 . .Plodovi skladišteni u KA su imali trajnost poslije čuvanja 11-12 dana. . . treba da su u optimalnom stanju zrelosti. Prevoz ovako čuvanih banana može trajati 2-3 nedelje. U stanju ¾ pune zrelosti presjek ploda je skoro okrugao. aktinidija može čuvati 5 mjeseci.Relativna vlažnost u komorama prilikom transporta treba da je oko 90-95%.2-0.Vazduh u komorama treba prečišćavati i obnavljati svakodnevno da bi se spriječilo nagomilavanje isparljivih materija (prije svega etilena).3 vol. U atmosferi sa 3% CO2 i 3% O 2 čuva se na –0.Kao drugi kriterijum koristi se razvijenost ploda. Pod ovakvim uslovima se prema ovim autorima. one se beru obično 20-30 dana ranije.Plodovi aktinidije se prema Prateli i sar.Banane se u komorama hladnjača čuvaju na 13-14oC 12 do 14 dana.Računa se da je za dostizanje pune razvijenosti ploda potrebno oko 120 dana od punog cvjetanja do berbe.Za sortu Gros Michel preporučuje se 12oC u stanju takozvane ¾ pune zrelosti. .Plodovi aktinidije mogu se čuvati 2-6 mjeseci. . čuvaju na temperaturi –0.Banane se čuvaju u istim uslovima kao i za vrijeme transporta. . optimalna temperatura za čuvanje je 0 do 6oC. Banana (Musa sapientium) .

a do 2 mjeseca na 6-7oC. . Na zelene plodove nepovoljno utiču niske temperature (oko 0oC). . da li su tretirani nekim od fungicida i dali su imali prije uskladištenja voštanu skramu.U tu svrhu se plodovi drže 5-7 dana na 12-13oC u atmosferi sa 5% etilena i relativnoj vlažnosti vazduha 80-90% ili oko 60 sati na 25-26oC sa 1-2% ppm etilena. .Plodove mandarine prije uskladištenja treba tretirati nekim fungicidnim preparatom koji nije štetan po ljudsko zdravlje. istoj vlažnosti.Zeleni plodovi se mogu čuvati 2 nedelje do 6 mjeseci na 7-15oC i relativnoj vlažnosti vazduha 80-90%. 50% O 2 i 0-1% CO 2 .Pravilo je da se limuni duže čuvaju u zemljama gdje se proizvode.Normalno zreli plodovi se u komorama lakše čuvaju.Najčešća oboljenja plodova u skladištu su truljenje i fiziološka oboljenja plodova. .Dužina čuvanja i kvalitet plodova poslije čuvanja zavisi od kvaliteta ubranih plodova. a ako se žele čuvati više mjeseci. 54 . a kada se isporuče onda se čuvaju samo do prodaje. fiziološkog stanja plodova i dr. temperatura se mora podići na 14-15oC. .Nakon skladištenja često je potrebno dozrijevanje limuna. . žuti plodovi su manje pogodni za čuvanje jer lakše stradaju od fizioloških i gljivičnih oboljenja. kako bi spriječili pojavu i širenje fizioloških i gljivičnih oboljenja. sorte. uslovi čuvanja zavise u dobroj mjeri od porijekla. . .Limun lako prima strane mirise pa treba voditi računa da se u komori sa njim ne nalaze druge vrste robe. Мandarina .Ako ih terba čuvati 2-5 nedelja.Limun koji će se dugo čuvati treba da bude zelene boje.Mandarine se mogu čuvati 20-30 dana na 4oC i relativnoj vlažnosti vazduha 80-85%.Limun . . onda je temperatura 3-4oC.Pomoradže se mogu čuvati do 5 mjeseci na 5-8oC i vlažnost vazduha 85-95%. . Pomorandža .

što zavisi od sorte. Bilo za stonu upotrebu. klimatskih karakteristika te godine. Ubrani. bilo za sušenje ili industrijsku preradu. S obzirom da plodovi u iste sorte ne sazrijevaju istovremevo. Plodovi smokve sazrijevaju od kraja juna do kraja oktobra. berba se obavlja u više navrata. Berba smokava se obavlja kada plodovi sazru. plodove smokve treba brati pažljivo rukom i obavezno s peteljkom.Nezavisno od temperature na kojoj se plodovi čuvaju treba obezbijediti dovoljan dotok svježeg vazduha.Pomorandže se dozrijevaju na 25-26oC. Smokva ima vrlo osjetljive plodove. bez dodirivanja plodova. Trešenjem se mogu brati samo plodovi smokava koji će se iskorišćavati za ishranu stoke. nezreli plodovi ne mogu čuvanjem sazreti. pak. Obrane smokve se stavljaju u plitke gajbice. najbolje je plodove brati onda kada se počnu smežuravati na drvetu.Najpogodniji uslovi za duže čuvanje plodova su temperatura 68oC i relativna vlažnost vazduha izmedju 85 i 90%.. položaja. zemljišta i drugog. što se može ocijeniti odoka. . Zato treba brati isključivo zrele plodove. Ocjenjivanje se vrši na osnovu veličine ploda izgleda pokožice i nijanse boje. . Za sušenje. kako za berbu tako i za pakovanje i transport. Plodove smokve za stonu upotrebu treba brati još dok imaju čvrstu pokožicu. u atmosferi sa 50% O 2 i 12% etilena u trajanju od 50-60 sati. SMOKVA Ficus carica L. Plodovi smokava namijenjeni za sušenje klasiraju se po stepenu zrelosti i 55 .

Za stonu upotrebu plodove smokve. potapanje u slan krečni rastvor radi poboljšanja boje. a zatim se naslažu u jednom sloju na ljese i sumporištu.Sušene smokve II kvaliteta mogu poticati i od manje tipičnih sorti za sušenje. izazivanja manjih naprslina i omekšavanja plodova. Zdrave plodove pakovati u ambalažu u kojoj će se otpremiti na tržište.U okviru priprema za sušenje obavlja se sortiranje.  II kvalitet .  I kvalitet . kao i dezinfekciju. sušene smokve I kvaliteta moraju imati svijetlomrku boju. suve smokve ovog kvaliteta moraju ispunjavati sve navedene uslove za sušenu smokvu. postupak je različit. I kvalitet i II kvalitet. Sumorisanje se izvodi iz više razloga. Veličina plodova mora biti takva da u kilogramu sušenih smokava može biti najviše 140 56 .Osim uslova koje sušena smokva mora da ispunjava u prometu. s obzirom da ne podnose prepakivanje. U svaku jedinicu pakovanja treba stavljati smokve iste berbe. Pošto su zreli plodovi smokve mekani i osjetljivi. Sušene smokve bi trebalo pakovati kao: ekstra kvalitet.Sušene smokve ekstra kvaliteta moraju imati ujednačenu slamastožutu boju i veličinu plodova takvu da u kilogramu sušenih smokava ima najviše 90 komada (sorta zamorčica). dobro je da smokve odleže izvjesno vrijeme radi kondicioniranja. na temperaturi od 65 do 75 0C u trajanju od 3 do 7 časova. Ovako pripremljeni plodovi suše se na suncu ili u sušnicama. i to od 3 do 7 časova. a veličina plodova mora biti takva da u kilogramu sušenih smokava ima najviše 110 komada (sorta zamorčica) odnosno najviše 90 komada (sorta rezavica). a osobito da se plodovima fiksira boja. treba ih pakovati i isporučivati u plitkim letvaricama i podesnim korpama i voditi računa da se ne gnječe ili na drugi način mehanički povređuju. s tom razlikom što je potrebno pobliže odrediti koje se sorte mogu uzimati za sušenje. prezrele i plodove sa drugim manama treba izdvojiti.  Ekstra kvalitet . Inače.krupnoći. porijekla i sorte. odnosno najviše 70 (sorta rezavica). još pri berbi treba sortirati. U jedinici pakovanja toleriše se do 5% plodova sa mrljama i ožiljcima. a zatim se pakuju i šalju na tržište. Sušenje se obavlja u sušnicama. Po završetku sušenja. tj. Za sušenje je predviđen isti kriterijum kao i pri izboru smokava za stonu upotrebu. Pri tom sve oštećene. što osigurava svjetliju boju mesa ploda. Zatim se obavlja sumporisanje u komorama. kao i manje poznatih sorti smokava. Zavisno od toga da li se plodovi klasiraju za stonu upotrebu ili za sušenje. morenje.

koji obezbjeđuje očuvanje kvaliteta i svojstava ovog proizvoda. Sorte sa žutim plodovima obično sazrijevaju ranije od onih sa crvenim plodovima. tekstilne vreće od rijetkog tkanja i sličnu ambalažu. i uz slabu cirkulaciju vazduha. Smokve treba zaštiti od zagrijevanja. U prodaji na malo smokve treba kontrolisati i odbaciti sve jače povrijeđene. jer kasnije plodovi pucaju zbog prekomjerne vlažnosti. U nekim krajevima preporučuje se berba plodova krajem septembra. a relativna vlažnost najviše 85%. Veće količine suvih smokava pakuju se u vreće od natron-hartije. Temperatura u prostorijama u kojima se smještaju osušene smokve mora biti u granicama između 5 0C i 20 0C.komada. te ih treba odmah nakon berbe i sortiranja otpremiti na tržište.). od 85 do 90%. kartonske kutije i sl. bez namirnica koje bi mogle štetno da utiču na kvalitet ovog osušenog voća. vlaženja. Kisjele sorte kasnije od onih slatkih. Sušena (suva) smokva se čuva u hladnoj. Smatra se da se smokve mogu održati u ispravnom stanju do mjesec dana. Prodaji treba izlagati samo one količine koje se mogu u toku dana prodati. ako treba da se smokve očuvaju izvjesno vrijeme moraju se skladištiti u hladnjači. zaštićenoj od neposrednog uticaja sunčevih zraka i mraza.U jedinici pakovanja toleriše se do 10% plodova sa mrljama i ožiljcima. Ovakva pakovanja iziskuju i odgovarajuću transportnu ambalažu do prodajnog mjesta (sanduci. 250 i 500 grama najčešće kao ambalažni materijal koristi celofan i dekorativni materijal. U jedinici pakovanja moraju biti smokve istog porijekla i sorte. već onaj ko stavlja robu u promet određuje najviše tražene veličine pakovanja i koristi materijal za pakovanje. a pri tom se za sitna pakovanja od 125. ŠIPAK (NAR) Punica granatum Vrijeme berbe zavisi od sorte koja se gaji. kisele.5 0C do 0 0C. U septembru može se smatrati da plodovi nijesu potpuno zreli ali ako se oberu 57 . uz relativnu vlažnost vazduha. suvoj. Kod čuvanja svježih plodova smokava ne podnose uskladištenje pod običnim uslovima. na temperaturi od 0. Međutim. kao i plodove sa drugim manama. Propisi ne određuju veličinu pakovanja i vrstu ambalažnog materijala. prašine i sličnog i pažljivo ih zahvatiti pri usluživanju potrošača . Sušene smokve se pakuju u različiti materijal. dobro provjetrenoj prostoriji.da se ne bi povrijeđivale.

za vrijeme vedrih . zatim omotaju hartijom i slože u sanduk u kome se šupljine napune peskom pa sanduk zatvori poklopcem. mada kora gubi svoj žarki sjaj. oni se moraju kod većine sorti brati prije potpune zrelosti. Zbog njegove debele kore. Neka stabla održavaju plod do zime i nikada ne pokazuju pucanje plodova. JAPANSKA JABUKA – KAKI Diospyros kaki Plodovi japanskih jabuka mogu se brati u jednom dosta dugom periodu vremena. održaće se za mesec dana. Berba plodova sa drveta treba da se vrši uvijek nožem ili makazama što je još bolje i brže. Plodovi ubrani2-6 oktobra imali su šećera . plodovi postižu veći stepen zrelosti i mogu da se čuvaju do pola zime i više. žilavija i čvršća. na 0º do 2ºC uz relativnu vlažnost vazduha 85-95% od pet do šest-mjeseci. Pošto su obrani. obavijaju se hartijom i pakuju u sanduke. počev od momenta kada plodovi počnu da dobijaju žuto-narandžastu boju počekom oktobra pa sve do kraja novembra kada oni počnu da gnjile na drvetu. Ovdje bi trebalo otpočeti sa berbom tek krajem septembra za rane sorte. Nakon branja plodovi se klasiraju po veličini. Ustanovljeno je da se šećer nalazi u plodovima počev od jula i da se njegova količina postepeno povećava do decembra. 12. ako se ostave na hladnom i suvom mestu. Plodovi ubrani suviše rano. plodovi se nešto smanjuju. ukus postaje finiji i vinastiji. dok one poznije treba brati polovinom oktobra pa i kasnije ukoliko vladaju povoljni klimatski uslovi za sazrijevalje plodova. S obzirom na opštu pojavu pucanja plodova. Jedan način da se plodovi sačuvaju od kvara jeste da se oni beru prije kiše.55% 58 . imaju sladak ali opor ukus i kao takvi su niže vrijednosti. Kora se smežura. jer kada padnu kiše. gde će se čuvati pri povoljnim uslovima. postaje tanja. opna tegumenta postaje nježnija.sunčanih dana i izlože dva dana suncu. Šipak je vrsta voća koja pošto dostigne izvjestan stepen zrelosti. produžuje da sazrijeva i u hladnom skladištu. ali ovo ništa ne škodi kvalitetu i ukusu. a nikako da se plodovi rukom kidaju. plod šipka može da podnese izvjesne povrede. mnogi od njih pucaju i na taj način postaju nepodesni za transport. Ne samo što on tu sazrijeva već mu se i kvalitet poboljšava.

" " 25 oktobra " " 14.82% Iz navedenog pregleda se jasno vidi da sadržaj šećera u plodovima stalno raste do decembra. da će ubrani pladovi iako nejestivi pri berbi. 190-250 gr. 90-140 gr. Još bolja je 59 . druge i treće klase u 2 -3 sloja. tako da leže na rozeti koju obrazuju ostaci čašičinih listića i da se međusobno ne dodiruju. takodje poboljšavaju svoje organoleptičke osobine ako se drže izvjesno (kraće) vrijeme u skladištu. Primjer klasiranja plodava na 4 klase: I II III IV klasa klasa klasa klasa plodovi mase 250-350 gr. Čuvanje u skladištu treba da bude tako da se ubrani plodovi potpuno suvi. ili ako ugnjile. Pri određivanju vremena berbe treba uzeti u obzir osim količine šećera u plodovima i sortu. Sortiranje i klasiranje plodova vrši se i kod japanskih jabuka. Najčešće se polažu na slamu koja dobro služi za ovu svrhu. dok kod plodova koji su se razvili putem normalnog oplođavanja. Kod plodova koji se razvijaju putem partenokarpije i koji se ne mogu jesti pri berbi. postati dobri za potrošnju kada ugnjile. Berba plodova treba da se vrši makazama i vrlo pažljivo vodeći računa da se pokožica ne povrijedi što utiče na sposobnost dužeg čuvanja plodova. kao i grupu kojoj sorta pripada tj. a četvrte klase pakuju se u rifuzu. Berbu ne treba početi odmah čim su pojedini pladovi dostigli odgovarajući stepen šećera. veličinu i žućkastu boju. te su niskog kvaliteta. Ubrani plodovi treba pažljivo da se slažu u plitke korpe obložene mekom materijom.31% " " 2 novembra " " 15. u većini slučajeva plodovi se mogu jesti već pri samoj berbi. ne dobijaju željene organoleptičke osobine za potrošnju.47% " " 16 novembra " " 16. da li se plod može jesti odmah pri berbi ili mora odležati izvjesno vrijeme dok ne ugnjili. od berbe do zrelosti za potrašnju može proći čitav mjesec dana. kojom prilikom se vrši otstranjivanje oštećenih plodova. poređaju u jednom sloju na materiji koja upija vlagu. 140-190 gr. nego onda kada spoljni znaci plodova dozvoljavaju da se ocijeni. Plodovi dobijeni normalnom oplodnjom. a često puta i neupotrebljivi. Plodovi prve klase pakuju se u sandučiće u jednom sloju. Rano ubrani plodovi ne ugnjile. koji se obično mogu jesti pri samoj berbi. Iz ovih korpi plodovi se preručuju u veće korpe za transport do skladišta.

Plodovi za sušenje treba da se beru kada su već dobili žutu boju ali su još čvrsti. Pri tome plodovi gube trpkost ali ostaju tvrdi. zbog čega su ove naročito cijenjene. dobijajući vrlo sladak ukus.2 oC 148 210 63 189 210 63 89 158 51 98 170 30 44 106 28 Transport je u zelenom stanju jer potpuno zrele ne podnose transport. Na ovaj način se plodovi mogu sačuvati i poslije januara. dok se pri temperaturi od + 0. a prvenstveno da bude prohladan i sa stalnom temperaturom da bi sazrijevanje teklo lagano i postepeno. U Kini plodove poređane u glinene sudove prelivaju sa 10 % kreča (krečnog mlijeka) gdje ih drže za vreme od 2-7 dana u zavisnosti od sorte i stepena zrelosti.pljeva od pirinča kako Japanci praktikuju ili strugovina od drveta. a pri većoj temperaturi sazrevanje nastupa još brže. U Kini se primenjuje dimljenje plodova u zatvorenom sudu. Prema podacima Kaliforniske ogledne stanice plodovi se najduže mogu sačuvati u svežem stanju na temperaturi od + 1 oC. Plodovi gube trpkost i ako se drže u toploj vodi na temperaturi od 30-40 oC za 12 časova. Dim se pušta kroz otvor na dnu suda. 60 . Plodovi u ovakvom skladištu ukoliko sazrevaju dobijaju živocrvenu boju. Za proizvodnju dima se obično upotrebljava tamjan. gubi oporost. Vreme čuvanja japanskih jabuka u svežem stanju na raznim temperaturama prema podacima Kaliforniske ogledne stanice: Naziv sorte Hyakume Maru Hachiya Tane-nashi Tsur vrijeme čuvanja u danima 0. Osušeni plodovi podsećaju na suve smokve.5 oC 1 oC 2. Prostor za smeštaj treba da bude suv i da se može održavati u tami. U Japanu se bave sušenjem plodova nekih sorti. Na ovaj način plodovi gube trpkost za 1-2 dana. meso im postaje meko i sočno.5 oC kraće vrijeme mogu čuvati.

grana. Berba se obavlja rukom ili makaza.AKTINIDIJA Actinidia chinensis Planch. a u našim uslovima u novembru. Prema nekim literaturnim podacima. Aktinidija se bere kad dostigne fiziološku zrelost.  Plodovi I klase treba da su tipični za sortu i teži od 50g .  Druga klasa uključuje plodove koji su sitni. BADEM (BAJAM) Amygdalus communis Zbag prirode plodova (suvi plodovi) berba badema se obavlja kada plodovi dostignu punu zrelost. Na Novom Zelandu plodovi aktinidije beru se u maju. I u običnim skladištima aktinidija može očuvati sva svoja organoleptička i hemijka svojstva 3-4 mjeseca (osim sorte Bruno). Plodovi se pakuju u plitke kartonske ili drvene sandučiće u kojima su ulošci sa udubljenjima za svaki plod. a trešenjem zreli 61 .. insekata. aktinidija (posebno sorta Hayward) čuva se najbolje na + 2oC. a meso treba da je karakterističnog izgleda i ukusa.. imaju nedostatke u obliku i na pokožici i koji ne mogu da se prihvate u I klasi. ali se plod uvijek bere bez peteljke koja ostaje na grani (zbog preglednije rezidbe poslije otpadanja lišća). pri relativnoj vlažnosti vazduha 95 %. U takvim uslovima ona ostaje nepromijenjena 5-6 mjeseci. Nedostaci na plodu mogu da budu oštećenja od grada. Prema našim zapažanjima. Dozvoljene su male dobro zarasle povrede na pokožici. Plodovi se klasiraju u I i II klasu. ali zadovoljavaju minimalne zahtjeve u pogledu mesa. jer je tada najpovoljniji odnos ukupnih šećera i kiselina. u običnom frižideru sorte Monty i Abbott mogu se čuvati oko šest mjeseci. Zrelost se ocjenjuje odoka: mesnati omotač puca i sjeme lako ispada. Ta zrelost obično dolazi od 10-40 dana prije konzumne zrelosti koja nastaje u vrijeme omekšavanja plodova.

pa se ona mora odstraniti. u sloju od 5 . bilo specijalnom mašinom. s obzirom na veliki sadržaj ulja. badem je podložan nepoželjnim promjenama u toku prometa. Ovako. očišćeni plodovi stavljaju se na posebne ljese. Berba se izvodi obično trešenjem. ne treba ga pakovati. u rasutom stanju. Plodovi koji su namijenjeni za proizvodnju ulja se beru kada dostignu određenu boju i procenat ulja u plodovima. Mirovica).6 cm. pri čemu plodovi izgube suvišnu vodu.5 dana. Badem treba čuvati u prostorijama koje su hladne. vremenskih uslova te godine. Maslina se koristi najviše za dobijanje kvalitetnog ulja. odnosno uskladištenja.plodovi lako otpadaju. što je sortna osobina. Dobro osušeni badem može biti duže uskladišten. a najbolji dokaz su stabla koja se procjenjuju da imaju i više od 2000 godina (Bar. Toplota i velika vlažnost vazduha u skladištu utiču nepovoljno na badem. utoliko je podložniji kvarenju i užeglosti. Ako nije potpuno suv. Maslina Olea europaea L. Badem se čuva upakovan u džakove ili drugoj podesnoj ambalaži. Može se pokvariti i upljesnjiviti. Smatra se da za čuvanje badema najbolje odgovara temperatura skladištenja od 8 oC do 10 oC i relativna vlažnost oko 75 %. Maslina je kultura koja se veoma dugo uzgaja na našim prostorima. podneblja. koja svojim ubodima značajno umanjuje kvalitet budućeg ulja. bilo ručno. Sušenje traje obično 3 . položaja terena. Naša najpoznatija i najcijenjenija sorta Žutica se bere kada su plodovi počeli da mijenjaju boju (šarak). Međutim. pak. Ukoliko je badem vlažniji. već u što tanjem sloju razasuti u prostoriji koja je suva i koja se provjetrava. Jezgre badema postaju osjetljive ako se izlažu direktnoj toploti i svjetlosti. što zavisi od sorte. Na termin berbe utiče i značajnost napada maslinove muve. suve i dobro provjetravane. s obzirom da svaka sjemenka nije oslobođena mesnatag dijela. Badem namijenjen uskladištenju mora biti dobro očišćen od ostatka ljušture i drugih stranih primesa i osušen tako da sadrži do 10% vode. da se prosuše. a plodovi zaštitili od nepoželjnih promjena. ili. i kada 62 . te se poslije ovoga mogu lako i dugo čuvati. Period dozrijevanja badema traje od kraja juna da kraja septembra. Tokom čuvanja bademu treba obezbijediti najbolje moguće uslove kako bi se očuvao kvalitet. i dr. a jezgre mogu da užegnu i postanu neupotrebljive za ishranu. pa mogu užegnuti ako se ne čuvaju u hermetički zatvorenoj ambalaži. koja ih štiti od vlaženja i nepovoljnog dejstva kiseonika iz vazduha kao prouzrokovača užeglosti ulja u njima. ali i za preradu i potrošnju cijelih konzerviranih plodova (stone sorte).

se već u plodu nakupilo najmanje oko 18 % ulja. Ako je priliv plodova veći od kapaciteta prerade. Maslina se najčešće bere odgovarajućim tresačima sa teleskopskim nastavcima. ali ne dugo jer dolazi do oksidativnih procesa. 63 . plodove treba čuvati na temeparturi 7-10 0C. Osnovni zahtjev za proizvodnju ekstra kvalitetnog djevičanskog maslinovog ulja je da se plodovi odmah prerade. a plodovi obavezno padaju na mreže. Može se na velikim plantažama koristiti i posebna mehanizacija. a za male količine postoji i oprema za „ ručno“ branje plodova. Stone sorte se beru kada dostignu određenu veličinu i kada je najpovoljniji odnos mase ploda i košpice (randman ploda).

. berba se obavlja kada se ispolje maksimalne crte ovih osobina. Posebno su podesni promjena boje pokožice bobica i njihov sjaj. Grožđe dozrijeva na čokotu. upotrebom za to konstruisanih makaza. Obzirom da grožđe nema rezervnih materija ugljenih hidrata (skrob). ne postoji način da se nakanadnim dozrijevanjem poboljša ukus i slast bobica. organoleptičke osobine uz poznavanje željenog ukusa za datu sortu. Danas se sve komercijalno gajene sorte mogu podijeliti prema namjeni upotrebe na pet grupa: . i proizvodnju vina (vinske sorte). Zbog toga se mora voditi računa o terminu berbe koji mora biti u optimalnom stadijumu. a najbolje imaju 64 . . čiji je radni učinak veliki. zavisno od tipa sorte i namjene.Stone sorte. . što su za berače vrlo jasni znaci stepena zrelosti.Sorte za kandiranje. Pošto grozdovi sazrijevaju neravnomjerno. dok sok postaje koncentrovaniji. U hemijskom sastavu soka dominiraju glukoza i fruktoza. smežuravanja. sadržajem kiselina. Berba grožđa se obavlja ručno i mehanizovano. njihovim međusobnim odnosom. Većinom se grožđe gaji za potrošnju u svježem stanju (stono grožđe). gubitka rezervnih hranjivih materija. posebno za tu vrstu konstruisanim kombajnima. kao i vinska i jabučna kiselina. najčešće određenih refraktometrom kao suva materija. kao i promjena boje peteljke grozda. pH vrijednosti soka. najčešće korišteni metod je određivanja stepena zrelosti je sadržaj šećera u soku bobice.Sorte za sok.Sorte za sušenje (grožđice). Grožđe spada u neklimakterične vrste pa mu intenzitet disanja ostaje manje više konstatntan. miris i ukus. Sorte namijenjene za stonu potrošnju se beru isključivo ručno. dok se kod bijelih sorti gubi zelena boja i one dobijaju blijedo žućkastu boju.Vinske sorte.GROŽĐE (Vitis vinifera L. tj. Ove makaze su različite izrade. ovom se pridaje posebna pažnja kod određivanja stepena zrelosti. Određivanje optimalnog termina berbe se vrši na nekoliko načina. Vinske sorte se gdje god je to moguće beru mašinski.) Uzgoj grožđa je istorijski vezan za rane početke čovječanstva i smatra se da je porijeklo ove vrste Mala Azija u prostoru između Crnog mora i Kaspijskog jezera. Pošto se kod stonog grožđa najviše cijene izgled. Ipak. probirna berba u više navrata je neophodna. i kašnjenje u berbi dovodi do prezrijevanja. . Bobice crnih sorti postaju intenzivno tamnije. Kod vinskih sorti se momenat berbe najčešće određuje na osnovu sadržaja šećera.

65 . pa se tokom berbe vodi računa da se ova operacija obavi što je moguće pažljivije. Danas se ova mjera najčešće primjenjuje upotrebom posebnih folija. Istovremeno se vrši i sortiranje prema klasama kvaliteta.generatora ovog gasa sa laganim otpuštanjem SO2. Grožđe je veoma osjetljivo na povređivanje pokožice bobica. Fumigacija sumpor dioksidom je vrlo važna mjera kojom se sprečava pojava gljivičnih oboljenja i smanjuje intenezitet disanja. na kojima se brzo razvijaju truležnice. jer se time nanose štete koje ga čine nepodesnim za prodaju. Mora se izbjeći padanje grozdova na zemlju.4 0C. čime se skoro udvostručava period u kojem se grožđe može čuvati. vodeći računa da se ne skine pepeljak sa bobica. Odmah se izvrši odstranjivanje svih oštećenih bobica. Berač potom slaže grozdove u gajbice u koje je najčešće postavljena papirna obloga. Najčešće se izvodi u struju hladnog vazduha sa ciljem da se temperatura ubranih grozdova spusti na 4. nezrelih bobica ili ostataka peteljke na kojima nema bobica tako da grozd vizuelno izgleda lijepo. Ovo se obavezno izvodi makazama sa tupim vrhom. vodeći računa da ubrane grozdove lijepo složi kako bi estetski bili privlačni za potrošače. napad gljivičnih oboljenja. Ovime se značajno smanjuje mogućnost povređivanja ubranih plodova i smanjuju gubici.dodatnu oprugu kojom se obrani grozd zadrži u makazama. Berba grožđa običnim makazama podrazumijeva da se grozd pažljivo drži za peteljku rukom i onda se peteljka prekine makazama. tamnjenje peteljke grozda i udvostručuje period u kojem se grožđe može čuvati. Predhlađenje ubranog grožđa je jedna od krucijalnih operacija kojom se u značajnoj mjeri smanjuje intenzitet disanja. tako da je njegovo ispadanje iz ruku berača onemogućeno.

B.Za dugotrajno čuvanje su podesne sorte pozne epohe dozrijevanja (zimsko bijelo). ili oštećeni od insekata. uredjaje za snižavanje temperature. ili sa slomljenom peteljkom na primjer kruške. izuzetak sorta greni smit.8. Čuvanje u hladnim komorama je na -1 do 0 0C. Ovo se radi na prijenim mjestima u hladnjačama pred samo uskladištenje. što se tiče nedostatka peteljke. do 2 mjeseca. kako bi se izbjeglo isušivanje bobica i peteljkovine. na primjer. OSNOVNI PRINCIP USKLADIŠTENJA Prije unošenja plodova u komore treba pripremiti i provjeriti funkcionisanje svih uredjaja. Prekrupne plodove iz mladih i slabo rodnih zasada valja skladištiti kratko vrijeme jer su podložniji pojavi fizioloških oboljenja nego umjereno krupni i sitni plodovi. Plodove koji ne zadovoljavaju osnovne kriterijume u pogledu krupnoće i boje ne treba uskladištavati. Da bi se ocijenila pogodnost pojedinih količina voćnih plodova za čuvanje. zeleni i žuti plodovi zajedno). Relativna vlažnost vazduha treba da se održava na nivou 90-95 %. OCJENA I OZNAKE KVALITETA PLODOVA PRIJE USKLADIŠTENJA Staro pravilo skladištara je “od loše robe se ne može napraviti dobra”. Kod jabuke je. U komorama sa kontrolisanom atmosferom valja provjeriti zaptivanje vrata. Optimalna čvrstina ploda predstavlja jedan od hitnijih znakova dobrog kvaliteta – predispoziciju za dobro čuvanje. Moraju biti zdravi. Plodovi zaraženi gljivičnim oboljenjima. kod koje se toleriše i do 50% plodova bez peteljke. Mehanički oštećene i plodove većine sorti jabuka bez peteljke. aparate za regulisanje 66 . uz upotrebu fungicida se ovaj period može produžiti i do 6 mjeseci. neophodno je uzeti uzorak na osnovu kojeg se utvrdjuje kvalitet. ne čuvaju se u komorama. ne treba uskladištavati.041. Zbog toga se prije uskladištenja mora korektno definisati kvalitet robe namijenjene čuvanju. a prema JUS-u E. rastresitog grozda i krupnih bobica. bez znakova fiziološkog oboljenja jer se tada mogu čuvati samo kraće vrijeme. Plodovi namijenjeni dužem čuvanju moraju biti u što ujednačenijem fiziološkom stanju i odgovarajućoj zrelosti (nikako.

ali treba voditi računa da su stabilne. U istom prostoru stane 15-20% više plodova ako se koriste boks palete nego kada se koriste samo duboke letvarice – jabučari. Slaganje paleta sa jabučarima ili jabučara u paletne ramove znatno smanjuje produktivnost rada i usporava uskladištenje. Na ovaj način unošenje plodova traje kraće. Naslagane palete sa jabučarima treba još i “vezivati” i dobro učvrstiti. I uredjaji u komorama treba da su dezinfikovani. U komorama se ne smije osjećati nikakav miris. a kod osjetljivog voća valja da je i kraće. Zatim se temeljno pere pod komore. najbolje je puniti jednu po jednu komoru. U savremenim hladnjačama organizacija posla se zasniva na sistemu podnih paleta. a rastojanje između boks paleta pri slaganju iznosi 5-10 cm jer se time povećava brzina rada iako se prostor manje koristi. U skladištu valja ostaviti dovoljno prostora za kretanje radi kontrole kvaliteta plodova i uslova čuvanja. Prolazi se ostavljaju sredinom komore i u blizini zidova. Radi što bržeg obezbjeđenja optimalnog režima u poslednje vrijeme se praktikuje predhladjenje voćnih plodova. paletnih ramova ili boks paleta. ovo se često izvodi prskanjem zidova prskalicama. U praksi često obezbjedjivanje optimalnih uslova za čuvanje jabuke i kruške traje 7-10 i više dana. Raspored uskladištene robe treba da je takav da se eventualno plodovi mogu lako iznositi po posebnom redosledu. uz eventualno dodavanje dezinfekcionih sredstava.sastava vazduha i kontrolu uslova čuvanja u komorama. Pri uskladištenju se često praktikuje i istovremeno punjenje 2-3 komore da bi se plodovi što prije rashladili. na podu se bijelim linijama ograniče takva polja i označe brojevima radi evidencije. Pri takvom punjenju se toplota pomoću mašina za hlađenje brže odvodi. 67 . Boks palete se mogu slagati i do 8-9 m visine. Punjenje komora i dostizanje optimalnih uslova čuvanja ne bi trebalo da traje duže od 48-96 sati. Stoga se osjetljivije vrste voća čuvaju u manjim komorama. Prije unošenja plodova dno boks paleta se očisti od zemlje ili biljnih ostataka. što nepovoljno utiče na kvalitet plodova. Prije unošenja plodova u komore preporučuje se predhlađenje komore na – 1oC. Ukoliko se u komoru unose plodovi različitih proizvođača ili različitih sorti. a po potrebi se zidovi i tavanica premazuju ili kreče. kao i radi uzimanja uzoraka plodova. pa izmedju njih ostaje malo prostora za strujanje vazduha. Ako se unose predhlađeni plodovi. a skladišni prostor se bolje koristi.

cijanovodonična kiselina i dr. Kvalitet plodova jabuke koji se čuvaju u normalnoj atmosferi obično se kontroliše krajem novembra. Najčešći prouzrokovači šteta u skladištima su Penicillium. ove kontrole mogu biti i češće.). halogenih proizvoda koji djeluju dezinfekciono putem oksidacije (Nahipohlorit ili Ca-hipohlorit. hloramin. SREDSTAVA ZA BERBU I KOMORA ZA ČUVANJE Da bi se smanjio gubitak nastao pojavom parazitarnih oboljenja pri čuvanju u skladištu dezinfekcijom treba uništiti najštetnije mikroorganizme. metil-bromid. . vazduh i dr. etilen-oksid. Ukoliko nijesmo sigurni u kvalitet uskladištenih plodova. aparati za obezbjedjenje neophodnih uslova čuvanja. ultrazvuk i dr. ali zahtijevaju specijalnu tehniku i opreznost pri primjeni (ozon.). ultravioletni zraci. Rhizophus. .gasova koji djeluju sterilizirajuće i antiseptično. i da li i kada treba početi iznošenje plodova iz komora. ali i ambalaža za berbu i čuvanje.). dezinfekovati i osušiti. itd. DEZINFEKCIJA AMBALAŽE. a češće kontrolom kroz okno na vratima KA komora. U skladištima postoji objektivna opasnost od kontaminacije proizvoda sporama. januara. ulaskom u komore. Prije nego što se pristupi berbi treba posude ili torbe u koje će se brati voćni plodovi oprati. Kontrolama se ustanovljava da li su i koje količine plodova ugrožene od fizioloških ili glivičnih oboljenja.joda i jodnih preparata (dejstvo slično dejstvu hlora). . Osnovni izvori infekcije su sami proizvodi. elek-trostatičke snage. .amonijumovih kvaternera koji djeluju kao deterdženti. Pri tome se utvrdjuje i čvrstina plodova i daje organoleptička ocjena. Skladišni prostor može da se dezinfikuje pomoću: hlora i hlornih preparata. obično krajem januara i krajem marta. natrijum-hlorcijanurat..ostalih agensa (toplota.formola (dezinfekciono dejstvo čiji se neprijatan miris može ublažiti amonijumovim kvaternerima). . Alternaria i dr. tioksihlor i dr. Ukoliko se bere ponovo u istu 68 .Učestalost kontrole uskladištene robe zavisi od voćne vrste i uslova čuvanja. Upotreba sredstava za dezinfekciju mora biti uskladjena sa propisima o njihovom korišćenju. a u kontrolisanoj atmosferi ređe. decembra.

na primjer u boks palete. rashlađivanje u vakuumu. Spore gljiva u vodi koja nosi plodove moraju se uništavati solima hipohlorita (50 – 100 ppm) i dr. Ovo je posebno značajno pri hidromanipulaciji kojom se smanjuje mogućnost mehaničkog oštećivanja plodova. što kupcu garantuje da je riječ o dobrom kvalitetu plodova (na primjer breskve). ali se povećava mogućnost njihove infekcije. Koncentraciju treba održavati u toku rada mašina na konstantnom nivou. Hlađenje plodova na ovaj način je mnogo brže jer je prenošenje toplote dodirom plodova i vode u poređenju sa vazduhom znatno brže. Pored svega navedenog potrebno je da se izvrši dezinfekcija mašina kojima se plodovi klasiraju. U vodu se mogu dodati dezinfekciona sredstva. rashlađivanje tečnim azotom ili suvim ledom (CCh) Način na koji će se vršiti predhlađivanje zavisi od vrste voća i ambalaže u kojoj se nalazi. u tunelima za rashlađivanje i dr. u specijalnim komorama koje imaju rashladne uređaje velikog kapaciteta. treba imati u vidu da je on agresivan. te je neophodno da se metalne površine premažu bojom na bazi vinila. čime se dobija bolji kvalitet. Često se u razvijenim voćarskim zemljama na ambalaži nalazi odštampan natpis “predhlađeno voće”. Na kraju mašine treba da bude postavljen uređaj za ispiranje plodova. u transportnim sredstvima.ambalažu. 69 . Kada se koriste jedinjenja hlora. Plodovi se rashlađuju hladnom vodom temperature oko 0oC. Plodovi se mogu rashlađivati vazduhom u običnim komorama za čuvanje voća. rashlađivanje hladnom vodom. neophodno je da se one operu jakim mlazom vode i dezinfikuju. U principu razlikujemo nekoliko tehnika rashlađivanja: rashlađivanje vazduhom. Za kontrolu i dodavanje dezinfekcionog sredstva može da se koristi dozator koji održava potrebnu količinu hlora u vodi. Ova mjera je značajna za neke voćne vrste čiji se plodovi mogu brati u nešto zrelijem stanju nego obično. PREDHLAĐENJE VOĆA Često se radi održavanja kvaliteta ili postizanja boljeg kvaliteta voćni plodovi prije uskladištenja ili transporta na duže rastojanje predhlađuju.

povrća i drugih artikala koji obavljaju proces disanja u dužem vremenskom periodu. PRINCIP RADA Voće čuvano u ovim uslovima ima redukovani metabolizam. Sveobuhvatno. Manipulisanjem vrijednosti ovih parametara omogućava se stvaranje najoptimalnijih uslova neophodnih za produženje vijeka trajanja produkata kod kojih se odvija proces disanja. dopunskih pigmenata vezanih za boju čuvanog ploda. Bilo smanjenjem kiseonika u komori. Kontrolisana regulacija sastava atmosfere unutar izolovane komore naziva se Kontrolisana Atmosfera. Njime se postiže ujednačeno hlađenje proizvoda u ambalaži. kao i usporavanje perioda raspadanja vitamina i kiselina u čuvanim plodovima. vlažnosti i sastava gasova atmosfere. Za ove procese je neophodna energija koja se oduzima od proizvoda i tako im se snižava temperatura. značajno se redukuje intenzitet disanja. odnosno sublimaciji suvog leda. CA (Kontrolisana Atmosfera) metoda čuvanja ploda upravo taj efekat može ostvariti. 70 . odlaganje pektinske hidrolize. ali je relativno skup i treba ga koristiti ako se rashlađuju veće kolčiine proizvoda. produkcije etilena. neophodno je usporiti prirodni proces sazrijevanja i dozrijevanja. na primjer. Rashlađivanje tečnim azotom ili suvim ledom zasniva se na isparavanju tečnosti. aroma…). U novije vrijeme hlađenje u vakuumu se kombinuje sa kontrolisanom atmosferom (na primjer agrumi). Svaki artikal ima svoje optimalne uslove čuvanja. Ovi načini hlađenja se mogu koristiti i za vrijeme transporta na duža rastojanja. ili jednostavno CA. dobija se pojačan efekat na metabolizam voća i povrća redukcijom. bilo povećanjem nivoa ugljen dioksida ili azota. bez uticaja na kvalitet i organoleptička svojstva plodova (ukus.Rashlađivanje u vakuumu je moderan i vrlo efikasan način hlađenja nekih proizvoda. CA bazira se na kontrolisanju temperature. stopiranje gubljenja hlorofila (zelene boje). ČUVANJE VOĆA U HLADNJAČAMA SA KONTROLISANOM ATMOSFEROM UVOD Da bi se ostvarilo čuvanje voća. sa redukcijom temperature u komori. miris.

Zavisno od opremljenosti komore. Sve ovo čini da se plodovi iz CA mogu bolje plasirati na tržištu i da se zbog smanjenog kala i kvara postiže bolji ekonomski efekat. a na prodajnom mjestu bolje podnose promijenjene uslove sredine i manje se kvare. Plodovi po iskladištenju iz CA su jedri i odaju utisak da su tek ubrani.Više godina prije uvodjenja CA kod u našem okruženju ekonomski naprednije zemlje Evrope i SAD montirale su opremu koja je svojom funkcijom omogućila da se čuvanje voća produži za 2 do 4 mjeseca više nego u normalnoj atmosferi. spoljni uticaj na procese koji se odigravaju u plodovima prilikom skladištenja biće veći ili manji. Čuvanjem plodova u CA manji je kalo. Iz toga proizilazi potreba da komoru treba tako izolovati da prodiranje toplote spolja sasvim neznatno utiče na stanje temperature vazduha u prostoriji. relativna vlažnost. jer su transpiracija i respiracija usporeniji nego kod plodova. Prema tome. U CA je manje i nekih fizioloških oboljenja plodova. 71 . Takvi plodovi sporije stare nego u hladnjačama koje imaju regulisanu samo temperaturu i relativnu vlažnost. O 2 i CO 2 u atmosferi regulisani. Istovremeno u komori nastaje jedan mali natpritisak. Termička izolacija. U uslovima gdje su temperatura. CO 2 takodje utiče da se neki mikroorganizmi slabije razvijaju. Tako je stvoren uslov da se voće troši ravnomjernije u toku godine. pritisak sa obje strane izolacije u komori se stalno mijenja. komore za kontrolisanu atmosferu moraju ispunjavati sljedeće uslove: 1. USLOVI ZA DOBRO FUNKCIONISANJE OPREME Za vrijeme čuvanja plodova procesi disanja u njima se nastavljaju. Metodom čuvanja u CA omogućeno je da se. što je dovoljno za prodiranje spoljašnjeg toplog vazduha u komoru. a sa porastom temperature podstiče se disanje plodova. temperatura se svodi na potrebnu vrijednost i smanjuje se pritisak. Radi uspješnog funkcionisanja opreme. koji su čuvani u NA. jabuke i kruške mogu trošiti skoro sve do pristizanja tog voća iz nove berbe. Poslije termostatskog uključivanja rashladnih uređaja u komori. na primjer. – Prodiranjem spoljašnjeg toplog vazduha kroz zidove i tavanice raste temperatura vazduha u komori. Kvalitet plodova po iskladištenju znatno se razlikuje od kvaliteta plodova čuvanih u normalnoj atmosferi (NA). Temperatura u komori se reguliše termostatski. biološki procesi u plodovima su svedeni na najmanju mjeru.

Temperatura u komorama se održava povremenim uključivanjem u rad kompletnog rashladnog uređaja sa osjetljivim termostatima koji imaju dozvoljenu diferenciju odstupanja. radi što manjih gubitaka 72 . Ako se obezbjedi da je komora nepropustljiva za pritisak. ali kad nije u funkciji rashladno tijelo. 3.2. – Na komorama za CA pored termičke moramo ugraditi i hermetičku izolaciju. Kratkotrajno obrtanje i duge pauze nepovoljno utiču na raspodjelu temperature i vlažnosti u komori. Cirkulacija vazduha u komori. Isključivo upotreba paleta omogućuje da vazduh cirkuliše pravilno po cijeloj komori. Pravilno dimenzionisano rashladno tijelo – isparivač omogućuje da se izvrši izmjena toplote u vremenskom intervalu koji je ekonomski opravdan. Ponovno uključivanje ventilatora na pun broj obrtaja je onda kad temperatura u komori dostigne gornju granicu. U novije vrijeme na rashladna tijela u komorama ugrađuju se ventilatori sa dvobrzinskim elektromotorom. ventilator radi sa reduciranim brojem obrtaja. Ovim se postiže ujednačena temperatura plodova i stanje zrelosti. nego da prolazi i između plodova. a količina CO 2 raste do jedne vrijednosti koja se ne smije prekoračiti. Hermetička izolacija. Regulisanje količine vazduha nije moguće ventilatorom koji radi jednostavnim uključivanjem i isključivanjem. – Temperatura u komori mora se tačno regulisati i održavati u procesu čuvanja voća u hladnjači. Na ovaj način se sprečava difuzija vodene pare i vazduha sa obje strane izolacije komore i eliminiše se nekontrolisano prodiranje O 2 u kmoru. a višak CO 2 odstranjuje se pomoću skrubera. pri čemu se količina O 2 smanjuje do najniže dopustive vrijednosti. Radi toga je potrebno da hladan vazduh ne cirkuliše samo oko naslaganog voća. a toplota nastala usljed disanja dovodi se cirkulacijom vazduha. Vlažnost vazduha u komorama takodje se mora regulisati pomoću hidrostata eventualno uz primjenu vodene pare. 4. Disanje voća se nastavlja i u skladištu. – Unošenje voća u komore treba da bude paletizovano. tada plodovi koriste za disanje samo kiseonik iz atmosfere skladišta. Potrebna količina O reguliše se doziranjem dovoda svježeg vazduha. Konstantno održavanje režima temperature relativne vlažnosti u komori. vodenu paru i gasove. U komori treba da se održava visoka relativna vlažnost vazduha. Pored termostatskog regulisanja temperature vazduha u komori potrebno je da se i količina vazduha može regulisati. čime se obezbjeđuje trajan rad ventilatora.

Svakako se mora voditi računa da ne dođe do prekoračenja odredđene granice vlažnosti. mi možemo odrediti za koje vrijeme ćemo uspostaviti režim u komori prirodnim procesom respiracije plodova. vještačkog mijenjanja sastava atmosfere. Metodom ubrzanog. temperatura komore. sistem cirkulacije vazduha. Pri konstantnoj temperaturi u komori respiracija postaje približno konstantna. Procesom prirodne respiracije – disanje plodova i 2.u težini plodova. USPOSTAVLJANJE REŽIMA KONTROLISANE ATMOSFERE Za uspostavljanje CA od bitne je važnosti zavisnost intenziteta disanja plodova od temperature i promjene odnosa O 2 i CO 2 u atmosferi komore. Pored toga moraju se uzeti u obzir i sljedeći faktori za uspostavljanje režima atmosfere u komori: ukupna zapremina komore. količina plodova. Procesom prirodnog disanja plodova količina O 2 se postepeno smanjuje onako. stanje zaptivenosti komore. koncentracija O 2 u atmosferi u procentima koju želimo postići. Nasuprot potrošnji O 2 plodovi oslobadjaju CO 2 u atmosferu komore. kako ga plodovi troše za svoje potrebe. Kao konstantne veličine respiracije za jabuku mogu se uzeti sljedeće srednje vrijednosti: 73 . početna koncentracija O 2 u atmosferi komore. zapremina praznog prostora. Na osnovu gornjih podataka može se odrediti način i vrijeme uspostavljanja CA. jer se mogu stvoriti plijesni. stepen zrelosti plodova. Kontrolisana atmosfera može se uspostaviti na dva načina: 1. Polazeći od toga da je disanje približno konstatna veličina na odredjenoj temperaturi.

a količina CO 2 povećava zbog respiracije plodova. ODRŽAVANJE REŽIMA KONTROLISANE ATMOSFERE Kad se u komori uspostavi režim kontrolisane atmosfere sa odnosom O 2 CO 2 kakav se želi za vrijeme čuvanja. natrijum-hidroksida. metod za mjerenje sastava atmosfere pomoću “orsat” – aparata. Azot u posudama nalazi se kao tečnost jer je komprimiran. onda takav odnos treba održavati. Kad je u komori smanjena količina O 2 dovodjenjem vazduha iz spoljne atmosfere. etanol-amina i suve supstance kao što je aktivni ugalj. Imajući u vidu štetnost veće količine CO 2 . i štetno dejstvo O 2 kad se njegova količina smanji ispod 1% ili 2% (u plodovima počiju anaerobni procesi). Na konstantnoj temperaturi i relativnoj vlažnosti respiracije plodova je približno konstantna veličina.Temperatura u oC 0 1 2 3 CO 2 l/t ploda/24 č 15 18 21 25 Metoda ubrzanog (vještačkog) stvaranja atmosfere može se ostvariti: a) ubacivanjem inertnog azota u komoru u kojoj se nalazi voće i povrće. Kao apsorpciona sredstva najčešće se upotrebljavaju rastvori kalijum-karbonat (potaše). 74 . zavisno od konstrukcije skrubera. Isparavanjem tečnog azota i njegovim ubacivanjem u komoru. apsorberi). Najpouzdaniji je. b) uređajima – generatorima za stvaranje atmosfere. moramo svakodnevno kontrolisati količinu O 2 i CO 2 . količina O 2 će se povećati. Svaki od ovih uređaja ima materije za apsorpciju CO 2 . Povećana količina CO 2 u komori odstranjuje se uređajima koji se nazivaju skruberi (dekarbonizatori. Količine O 2 i CO 2 mogu se mjeriti i uređajima na kojima se direktno očitavaju te količine u komori. nastalo povećanje zapremine istiskuje normalnu atmosferu u komori tako da se već prema količini azota procenat O 2 može svesti na željenu vrijednost. U komori u kojoj je uspostavljen režim postepeno počinje da se mijenja odnos O 2 i CO 2 tako što se količina O 2 smanjuje.

na plodovima se mogu uočiti razna fiziološka i mikrobiološka oboljenja. prskanjem preparatima sa CaCl 2 i Ca(NO 3 ) 2 i pravovremenom berbom.).FIZIOLOŠKA I MIKROBIOLOŠKA OBOLjENjA PLODOVA NASTALA TOKOM ČUVANjA Tokom skladištenja i čuvanja plodova. 75 . a nastaju izlivanjem vode u intercelularne prostore. koji se unose u hladnjaču zajedno sa voćem ili ambalažom. Veličine su 1-5 mm. nastaje u voćnjaku. a uzrokovana su nizom neadekvatnih postupaka tokom vegetacije (ishrana. S toga se smatra da plodove koji nemaju barem 0. kao i neposredno nakon njihovog iznošenja iz skladišta. dobrom obezbjeđenošću vodom. kao i neadekvatnim uslovima čuvanja. Manifestuje se pojavom okruglih. Gorke pjege se mogu izbjeći pravilnom ishranom. Izražen je posbno u sušnim godinama. Mikrobiološke bolesti su izazvane napadom raznih patogena.05% Ca ne treba skladištiti. Staklavost ploda (Water core) Javlja se u mesu ploda u vidu staklastih polja. neblagovremena berba itd. rijetko kod kruške. Bolest se uočava kada se napravi presjek ploda. ispunjavajući prostor gdje je bio vazduh. ali se manifestuje tek u skladištu. Javlja se kod jabuke. Fiziološke bolesti se javljaju kao posljedica raznih metabolitičkih procesa. Fiziološke bolesti porijeklom iz voćnjaka Gorke pjege (Bitter pit) Veoma česta bolest jabuke. Uzrok pojave bolesti je najvjerovatnije nedostatak Ca u plodu jabuke. sa nekrotiranim parenhimskim ćelijama ispod pokožice ploda. Najčešće se javljaju kod vrsta koje mogu dugo da se čuvaju. tamnozelenih i mrkih pjega koje ponekad porprime crnu boju. a vremenom se formiraju plutasta ulegnuća odumrlih ćelija koja imaju izraženo gorak ukus.

samo za razliku od njih uvijek im se u centru nalazi lenticela. Najveći broj autora vjeruje da je uzrok nedostatak Ca u dovoljnoj količini. Kasna berba. Javlja se u vidu manjih. okruglih ili nepravilnih pjega (1-2 mm) na površini ploda. Ovo je jedina bolest koja tokom čuvanja može iščeznuti. sa velikom lisnom površinom. Uzroci pojave bolesti nisu poznati. Mrke lenticelne pjege (Plara) Oboljenje se javlja u vidu smeđih površinskih pjega koje se formiraju oko lenticela. ali se zna u kojim uslovima se bolest manje ili više ispoljava. sušno ljeto. a uočeno je da se javlja kao reakcija na nedostatak bora u zemljištu. više temperature čuvanja. Unutrašnje plutaste pjege (Cork spot) Oboljenje se manifestuje uleglim pjegama svjetlozelene boje. za razliku od gorkih pjega ne razvija se dalje tokom čuvanja. ali je uočeno da se javlja kod mladih i bujnih stabala. osim što kvari izgled i tržišnu vrijednost. po čemu je dobila i ime. krupni plodovi iz mlađih zasada su podložniji ovom oboljenju. Slične su gorkim pjegama. što izazaiva poremećaj sorbitola. čvrste i mrke boje. Zone izumrlog tkiva su 76 . Na pojavu oboljenja utiču isti razlozi kao i na pojavu gorkih pjega. Pjege se mrke do crne boje. koje su ispod pokožice plutaste. Jonatanove pjege (Jonatan spot) Prvi put je uočena na plodovima sorte Jonatan. Razvija se u voćnjaku. Važno je napomenuti da se bolest znatno više javlja kod kasne berbe. Bolest ne umanjuje nutritivnu vrijednost ploda.Uzrok bolesti nije dokazan. najviše u dijelu čašice ploda. pa se voda izliva u međućelijske prostore. N i Ca. I ovdje se preporučuje prskanje Ca preparatima i pravovremena berba.

ali naročito se ispoljavaju dan dva po iznošenju iz skladišta. Obično se javlja na prezrelim plodovima sa simptomima sličnim običnim ožegotinama. Na pojavu oboljenja značajno utiču: stepen zrelosti ploda. Mogu se javiti još tokom čuvanja u komori. agrotehničke mjere. kod sorti iz grupe delišesa. Obično se razlikuju dva tipa ovog posmeđivanja: . Manifestuje se posmeđivanjem pokožice ploda u obliku manjih ili većih nepravilnih mrlja. čiji produkti razlaganja izazivaju propadanje tkiva u površinskoj zoni ploda i njegovo posmeđivanje. Kao najčešći uzrok se pominje oksidacija terpenskog ugljovodonika α-fernezena. zahvaćeno je i 5-6 slojeva hipodermalnog tkiva. Stoga hranjiva i tehnološka vrijednost ploda nije umanjena. kruške. 77 . utnule su i suve. ali su umanjene organoleptičke osobine i tržišna vrijednost.na površini ploda. Primjena 1MCP-a značajno smanjuje pojavu bolesti. vremenske prilike i uslovi čuvanja. a naročito kod jabuke.Starosno posmeđivanje Obično posmeđivanje se javlja tokom januara u skladištu i najčešće se ispoljava na zasjenjenoj strani ploda.Posmeđivanje zelenih plodova . Bolest se suzbija tretiranjem plodova antioksidantima (difenilamin i etosikvin). Posmeđivanje (unutrašnje tamnjenje) mesa Unutrašnje tamnjenje plodova se može zapaziti kod svih vrsta koje se duže čuvaju u hadnjači. Starosno posmeđivanje nastaje kao posljedica predugog čuvanja plodova nakon berbe. koje se mogu spojiti i prekriti veći dio ploda. Osim epidermisa. Suzbijanje bolesti je isto kao i kod gorkih pjega. jonatana i greni smit. breskve i šljive. Bolesti koje nastaju u skladištima Posmeđivanje pokožice (Scald) Bolest se javlja tokom čuvanja ili iskladištenja plodova jabuke i rjeđe kruške. smekšavanju i propadanju dijelova ili cijelog tkiva ploda. Ispoljava se u posmeđivanju pokožice.

Veće disanje na početku skladištenja dovodi do jačeg ispoljavanja bolesti. previsoke koncentracije CO 2 . a zatim se širi prema periferiji ploda. kasne berbe ili čuvanja na visokim temperaturama. Starosno posmeđenje mesa (Senescent breakdown) Javlja se najprije u površinskom dijelu ploda i širi se dalje prema unutrašnjosti mesa ploda. U početnoj fazi bolest se ne uočava. Brašnjavost ploda (Mealy breakdown) Bolest se javlja kao rezultat dugog perioda čuvanja. Uzrok pojave bolesti je poremećaj metabolizma. Oko sjemene kućice se javljaju krugovi žućkaste i smeđe boje koji se šire prema sprovodnim sudovima. blagovremenom berbom. Najčešći uzrok je kasna berba. najčešće od januara i to posmeđivanje počinje u zoni 2-5 mm ispod površine pokožice ploda. kao i poremećene razmjene materija. Bolest se može ublažiti pravovremenom berbom. Bolest se ispoljava smanjenjem tečne faze u plodovima kao i promjenama na zidovima ćelija (razlaganje protopektina u rastvorljivi pektin). Posmeđenje oko sjemene kućice (Core flash) Oboljenje zahvata centarlni dio ploda. Bolest je posljedica predugog čuvanja. čuvanjem u hladnjačama sa kontrolisanom atmosferom i pravovremenim iznošenjem iz skladišta. Bolest se može ublažiti dobrom obezbijeđenošću sa Ca. Bolest je posljedica čuvanja ploda duže od njegovog životnog potencijala. 78 . pravilnim uskladištenjem i iskladištenjem ploda. nedostataka kiseonika. Tamnjenje najprije počinje u zoni oko sprovodnih sudova.Posmeđivanje zbog niskih temperatura (Internal brekdown) Bolest se javlja na plodovima koji su duže čuvani u hladnom skladištu (0—30C). Bolest se često javlja tokom čuvanja jabuke i kruške. odlaganje uskladištenja i sporo uspostavljanje povoljnog režima čuvanja.

Boja i intenzitet zavise od zrelosti plodova. Pjege na kori (Peteca) Ovo oboljenje je izazavano propadanjem unutrašnjeg bijelog dijela kore limuna. nepravilnog oblika. Plodovi koji su držani na 12-13 0C duže vrijeme pokazuju simptomeme mekih površinskih pjega promjera 1 cm. iste treba odmrzavati postepeno. Najbolji način za prevenciju nastanka oboljenja je da se plodovi po berbi drže na promajnom mjestu do tri dana kako bi se oslobodila veća količina eteričnih ulja iz tkiva kore. U slučaju jačeg smrzavanja i pokožica gubi prirodnu boju. i zrakastom posmeđivanju mesa od pokožice do sjemene kućice. nakon čega se mogu uočiti mrka udubljenja na kori plodova. U slučaju smrzavanja plodova.Oštećenje ploda kao posljedica smrzavanja (Freezing injury breakdown) Ovo obljenje je je fiziološko oboljenje skladišta. jer će tako manje tkiva biti oštećeno. Bolest se manifestuje u vidu tamnih ulegnuća nepravilnog oblika. Nastaje najčešće u uslovima čuvanja oko -10C ili ispod temperature smzavanja soka. Nastaju kao posljedica toksičnog djelovanja eteričnih ulja koja se oslobađaju iz najčešće zgnječene ili oštećene kore. Oleoceloza (Oil spotting) Bolest se manifestuje pojavom manjih pjega mrke boje. One mogu nastati i kod kraćeg čuvanja plodova limuna ne temperaturama blizu 00C. Na poprečnom presjeku sok izlazi iz mesa ploda pod malim pritiskom. Preporuka za sprečavanje nastanka ovog oboljenja je česta aeracija skladišta i izbjegavanje čuvanja plodova na niskim temperaturama. ili su čuvani u uslovima visoke vlage. Nastanak oboljenja je veći kod plodova koji su zeleni ubrani po kiši ili neposredno poslije kiše. Bolesti agruma Neparazitarne bolesti Meke površinske pjege (Cold pitting) Ovo oboljenje se najčešće javlja kod plodova limuna koji su čuvani duže vrijeme u neadekvatnom temperaturnom režimu. koje mogu dostići dio 1 cm. 79 .

jer su ovi plodovi samo zbog neblagovremen berbe izgubili na masi.Endokseroza Oboljenje nastaje još u zasadu i dosta podsjeća na gljivično oboljenje izazavano Alternariom spp. Uzročnik bolesti nije poznat. sa značajno smanjenim estetskim izgledom ploda. Nasataje nakon izvjesnog vremena čuvanja plodova u hladnjači. Parazitarna oboljenja 80 . ovdje se ne radi o pravom „oboljenju“. Mandarina Odvajanje kore od mesa ploda Ovo je veoma karakteristična pojava za plodove mandarina koji su ubrani isuviše kasno. venući i smežuravajući se. Uslovno rečeno. Bolest se jasno raspoznaje u unutrašnjosti ploda gdje su jasno uočljive šupljine u vršnoj zoni sprovodnih sudova. nepravilnog oblika. Pomorandža Nekroza oko peteljke (Ageing) Bolest se javlja na kori ploda u zoni peteljke. Ovakvi plodovi se pod rukom jasno uočavaju sa vazdušastim slojem koji je između kore i mesa ploda zbog gubitka značajnog dijela vode. mada je najviše objašnjenja vezano za vlažnost vazduha i zemljišta u zasadu. a smatra se da je izazavana uticajem nekog od agroekoloških faktora još u voćnjaku. obzirom da se ne javlja svake godine. Početni simptomi se javljaju na vršnom dijelu plodova koji prijevremeno poprimaju žućkastu boju.. Oboljeli plodovi plutaju u vodi sa apikalnim dijelom koji ne tone. pa je ovo efikasna nedestruktivna metoda kojom se lako mogu identifikovati plodovi koji nisu za duže čuvanje. Ulegnuća na kori su u obliku mrlja mrke do kestenjaste boje. koja se znatno teže raspoznaje kod dozrelih žutih plodova. kvalitetu i naročito ukusu plodova. U šupljinama se nalazi viskozna tečnost koja zapuši sprovodne snopiće koji poprimaju rđastu boju. Gubitak slasti i arome je posljedica potrošenih rezervnih materija.

Jedno od najopasnijih obljenja 81 . plodovi koji više nisu zaštićeni unutrašnjim odbrambenim mehanizmima matične biljka mogu biti meta napada patogenih mikroorganizama. kao i povoljnih uslova u komorama za čuvanje (visok nivo vlažnosti vazduha i relativno visoka temperatura čuvanja). posebno kroz sitne povrede na kori plodova.) Zelena plijesan Plava plijesan Trulež oko ose ploda (Steam and rot) Kao svaki proizvod koji je podložan kvarenju kako se približava termin njegove zrelosti.Parazitarna oboljenja nastaju infekcijom plodova nekim od mikroorganizama. sklonost ka kvarenju je izražena i kod plodova agruma. Uzimajući u obzir visok nivo vlage i hranjivih materija u plodovima. Uslov za pojavu ovih obojenja su najčešće i mikroskopska oštećenja na pokožici ploda. koja mogu nastati i tokom manipulacije plodovima. Od oboljenja nastalih infekcijom gljivicama najčešće se javljaju: Zelena plijesan (Penicillium digitatum) Plava plijesan (Penicillium italicum) Bijela plijesan (Sclerotinia sclerotiorum) Siva plijesan (Botrytis cinerea) Smeđa trulež (Phytophtora spp.

82 .je i trulež sredine (ode) ploda. Navodi se da se bolest ne prenosi kontaktom. Za spriječavanje pojave ovih oboljenja se preporučuju sanitarne mjere. Bolest izaziva gljivica Diaporte natalensis (citri). ali probleme pravi prodorom kroz čašicu dozrelog ploda. tretiranjem dozvoljenih fungicida prije unoda plodova u skladiđte (fumigacija). a kao dobra mjera se preporučuje odstaranjivenje čašice. Gljivica je stalno prisutna u voćnjaku. kao i izlaganje plodovima nekim vrstama zračenja. Za određene patogene se izuzetno korisnim pokazao o tretman toplom vodom u trajanju od nekoliko minuta.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->