BERBA, ČUVANJE I PAKOVANjE VOĆA I GROŽĐA

Priredili: dr Ranko Prenkić mr Miroslav Čizmović

Podgorica, 2012

BERBA, ČUVANJE I PAKOVANJE VOĆA I GROŽDJA UVOD Berba voća je završni postupak u proizvodnji voćnih plodova. To je jedan od veoma važnih i odgovornih tehničkih mjera u nizu postupaka do konačne realizacije. Nije dovoljno samo plodove voćaka proizvesti, već ih treba ubrati u najpovoljnijem trenutku i na najbolji mogući način, kako bi se što duže sačuvali i pred potrošače iznijeli u najboljem stanju. Ovo je jedan od tehnoloških postupaka u kom najviše zavisi finansijski rezultat proizvodnje voća. Na kvalaltit i trajašnost najviše utiču: - Vrijeme i brzina berbe, - Način berbe i manipulacija plodovima poslije berbe. Čuvanje voća ima za cilj da riješi protivrječnost između sezonskog i kvarljivog karaktera voća s jedne strane, i neophodnosti njegovog neprekidnog korišćena u ishrani u svježem stanju sa druge strane. Ovaj cilj mora biti ostvaren bez ikakvog pogoršanja kvaliteta voća, što je nesumljivo od izuzetno velikog i višestrukog društveno-privrednog značaja. Čuvanje plodova zasniva se na usporavanju svih biohemijskih i drugih procesa koji pri tome ne prestaju. Ukoliko se to uspješno postigne, utoliko će se plodovi duže sačuvati u svježem stanju. To nam nameće obavezu dobrog poznavanja: - Vrste tehnologija kako bi se plodovi što bolje sačuvali do momenta korištenja, - Poznavanja bioloških svojstava plodova koji utiču na kvalitet i dužinu čuvanja. - Metode čuvanja voća se usavršavaju – u cilju smanjenja gubitaka koji se javljaju od berbe do potrošnje. - Prema ispitivanjima mnogih autora gubici mogu iznositi i do 80% od mase svježih plodova. - Vrijednost uskladištenih plodova višestruko narasta u lancu od berbe do prodaje, zato gubitak u masi i kvalitetu donosi ekonomske posledice.

2

- Države u kojima je razvijena voćarska proizvodnja imaju dobro razvijenu mrežu hladnjača, kao i sistem tarnsporta koji odgovara osobinama pojedinih voćnih vrsta. - Zahvaljujući razvijenoj tehnici hladjenja u toku čuvanja i transporta sezonski karakter potrošnje voća se skoro gubi – Sezona potrošnje svježih voćnih plodova veoma se lako može produžiti uvozom iz veoma udaljenih područja. - Osnovni cilj čuvanja voćnih plodova i groždja jeste da se proces zrenja i razgradnje biljnih tkiva što je moguće više uspori, a da se pri tome njihova upotrebna vrijednost ne smanji. - Procesi zrenja ukoliko su u poodmakloj fazi, vrlo teško se mogu usporiti bilo promjenom temperature, bilo regulisanjem sastava vazduha – tipičan primjer za to su požutjeli plodovi kruške ili banane. - Poslednjih decenija prošlog vijeka i početkom XXI milenijuma dolazi do uvodjenja najsavremenijih tehnologija čuvanja voća i grožđa. - Kao osnova za ovo su poslužila otkrića toka disanja, a naročito klimakterijskog disanja plodova i uticaja promjene sastava vazduha na fiziološke i biohemijske procese u plodu. - Kontrolisana atmosfera (KA) – uvedena početkom druge poslovine XX vijeka. - Metode čuvanja plodova sa malo kiseonika u atmosferi (LO), sa vrlo malo kiseonika (ULO), sa malo etilena (LE), sa vrlo malo etilena (ULE) kao i metode brzog uspostavljanja KA uslova (RKA), stresno male količine O 2 (ILOS) i druge. - Zajedničko svim ovim metodama jeste duže čuvanje plodova, uz najmanji gubitak bez promjena kvaliteta i duže trajanje plodova poslije iskladištenja.

3

GRAĐA PLODOVA Biofizičke osobine plodova zavise prije svega od njihovih anatomskohistoloških karakteristika, od stepena zrelosti i uslova spoljne sredine. - Pokožica koja pokriva površinu ploda, sastoji se iz epidermisa sa najčešće jednim slojem ćelija i hipodermisa sa više slojeva ćelija. - Hloroplasti – koji daju pokožici zelenu boju. - Zrenjem se količina hlorofila smanjuje, a stvaraju se karotenoidi pigmenti koji daju plodovima žutu, narandžastu ili ćilibarsku boju. - Antocijani daju crvenu ili plavu boju, a stvaraju se kao pigmenti u cijelom plodu (višnja) ili u površinskim slojevima (šljiva). - Parenhim ili mezokarp – je mesnati dio ploda, a ujedno i najkorisniji – sastoji se iz rastresito povezanih ćelija parenhima. - U zrelim plodovima hloroplasti se nalaze obično na periferiji, a u zelenim dublje u parenhima. - Ćelije parenhima mogu biti ispunjene skrobom (kesten) ili sokom (groždje). - Čvrstima parenhima zavisi od sastava ćelijskih zidova od količine ugljenih hidrata i od veličine i oblika ćelija. - Peteljka – sastoji se iz sloja epidermisa, like, floema, kiselina i srži. Sama elastičnost peteljke zavisi od njene dužine i debljine. - Nejestivi djelovi ploda su kod jabučastih vrsta voća: peteljke, sjemena loža, sjemenka i čašica; kod koštičavog voća; peteljka i koštica; kod

4

Hemiceluloza . lipide. Biljni pigmenti (hlorofil. rafinoza i dr.jezgrastog egzokarp-ljuska. hormoni itd.Fruktoza . badem do 12%. kod banane kora itd. arabinoza. Grupu organskih materija čine šećeri. 2. lješnik. peteljka. aromatične materije i etilen.Ukupna količina ova tri šećera se u svježim. .Celuloza . organske kisjeline. orah.Ugljeni hidrati 1.Voda – kod većine voćnih vrsta plodovi sadrže od 75-90% vode. gasovi (CO 2 . breskva oko 86%. .Voćni plodovi – imaju složen i raznovrstan hemijski sastav dijele se na: 1. zrelim plodovima voća kreće ili nalazi od 2-65% svježe mase. pektinske materije. Neorganske materije – voda. Šećeri koji nastaju kao proizvod raspadanja drugih materija – maltoza.Saharoza .Pektinske materije 5 . smokva oko 80%. karetonoidi i antocijani). aminokisjeline. HEMIJSKI SASTAV PLODOVA . Šećeri sa niskom molekularnom masom: .Glukoza . O 2 i N 2 ) i mineralne soli.Nesvarljivi ugljeni hidrati: . čašica i sjemena kod agruma ili citrusa sjeme i kora. vitamini. . 2. enzime. proteine. kod jagodastog. Jagoda 85-90%. jabuka 84-86%.

razvoja. 2.5%. A. badem.Proteini – kod većine voćnih vrsta se nalaze u količini od 0. Jesu bitne komponente za gradju ćelije – jedro i citoplazme. Predstavljaju važan izvor energije pri disanju ćelija. a u groždju vinske kisjeline. u krušci 0. Jabučne u jabuci od 0. Organske kiseline imaju važnu ulogu u metabolizmu plodova. lješnik 12-18%.. .Lipidi – ima ih manje od 1% svježe mase kod većine plodova – neki od izuzetaka su plodovi: 1. E i vitamina B kompleksa.3-2% svježe mase – orah.3-0.Organske kisjeline – uglavnom se nalaze u ćelijskom soku slobodne ili u vidu soli. zrenja i čuvanja plodova. Orah – oko 60% svježe mase. 6 . Masline – 15-35% ulja u svježoj masi ploda. ali su vrlo značajni za ljudsku ishranu – čovjeku organizam ne može da ih stvara – poznate su posledice u slučaju nedostatka C.Vitamini – učestvuju u biohemijskim procesima razmjene materija u biljkama. Avokado – 8-31% masti u svježoj masi ploda. . Stepen zrelosti plodova se često vezuje za količinu organskih kisjelina – odnos ukupnih šećera i ukupnih kiselina u voćnim plodovima ima najviše jabučne i limunske. Limunske kiseline kod citrusa imamo 3-5%. a u suvoj čak i do 70%. 3. učestvuju i u gradji enzima koji su vrlo aktivni u procesu metabolizma za vrijeme rasta.1 do 0.9%. Imaju važnu zaštitnu funkciju kutikularnog sloja i gradju ćelijskih membrana. . Vitamina u biljkama ima u vrlo malim količinama.

svježe mase. nalaze se u ćelijama soka i daju mu različitu boju.Protopektin. pektinska kisjelilna. S. trešnje. Ca.5% pektina. na primjer utiče direktno na kvalitet i čuvanje plodova. rastvorljivi pektin. mušmula. ima ih nešto više pa čak i do 2%. Mn. Fe i 2. . U zidovima ćelije zrelih plodova nalazi se u prosjeku 0.Antocijani – jagoda. Cu. banana) zrenjem gube hlorofil.Količina vitamina C varira – kod jabuke ga ima od 1-27 mg na 100 g. berskva.Grupa žutih pigmenata – karotenoidi – . Makroelementi – K. . kruška. Zn. . U voćnim plodovima se nalaze u pokožici. Količina K i Ca.Aroma voćnih plodova – je subjektivni osjećaj koji se doživljava mirisanjem. Plodovi većine voćnih vrsta (jabuka. crne ribizle 150-350 mg. P. Najprijatniju aromu plodovi imaju u fazi konzumne zrelosti. . 7 . Mo. Stvaraju se postepeno u toku zrenja da bi pred kraj zrenja počelo naglo nakupljanje pigmenata. kod citrusa 30-50 mg. Mikroelementi – B. malina. Mg. . Kod malog broja voćnih vrsta kao što su crni trn. aktinidije 116-930 mg.Tanini – javljaju se kod pojedinih voćnih plodova u vrlo malim količinama koje se izražavaju u 10 ili 100 djelovima procenata.Mineralne materije predstavljaju: 1.Biljni pigmenti – nalaze se u hloroplastima koji se nazivaju “fabrikom” za asorbovanje svjetlosne energije pomoću koje se obavlja proces fotosinteze. a dok su plodovi mladi i zeleni ima ih u parenhimu ploda.Pektinske materije – ulaze u sastav primarnog ćelijskog zida i srednje lamele tkiva viših biljaka. . Co. Sadržaj ostalih vitamina u voćnim plodovima je znatno skromnije zastupljen. višnje. crno groždje. .

Komponente arome se nalaze u plodovima u vrlo malim količinama, obično manje od 100 ppm. U voćnim plodovima je otkriveno više od 200 komponenata arome. - Aromatična jedinjenja nijesu samo esteri nego i laktoni, kisjeline, alkohol, aldehidi, ketoni, eteri, acetali, karbomili, ugljovodonici.

8

PROMJENE NA VOĆNIM PLODOVIMA U TOKU ZRENJA Intenzitet zrenja - Poznavanje disanja ćelija uopšte i karakteristika intenziteta disanja od posebnog je značaja za čuvanje plodova. - U procesu zrenja intenzitet disanja se mijenja i obično se predstavlja karakterističnom krivom. - Intenzitet disanja se obično izražava: a) u milimetrima izlučenog ugljen-dioksida (CO 2 ) po kg na čas, ili b) u miligramima CO 2 na 1 kg suve mase za 24 časa, ii c) količinom usvojenog kiseonika (O 2 ). - Najveći intenzitet disanja je u zelenim plodovima, a sa sazrijevanjem on se smanjuje. - U početku zrenja javlja se ponovo porast intenziteta disanja, koji se naziva klimakterijski uspon disanja. - Po postizanju klilmakterijskog maksimuma disanja intenzitet disanja ponovo opada, da bi se na kraju javilo nepravilno disanje u periodu koji se naziva period starenja ili selescencije. - Zavisno od toga dali se disanje obavlja po gore pomenutom toku ili ne voćne plodove dijelimo na: 1. Klimakterijsko – jabuka, kajsija, avokado, banana, smokva, šljiva, i 2. Neklimakterijsko – trešnja, višnja, groždje, limun, ananas, jagoda i dr. - Poznavanje vrijednosti parametara intenziteta disanja je značajno radi praćenja fiziološke starosti plodova i drugih promjena za vrijeme zrenja.

9

- Usporavanjem pojava klimakterijskog maksimuma odnosno smanjenjem intenziteta disanja može se značajno produžiti životni vijek odnosno dužina plodova. - Intenzitet disanja se usporava sniženom: • temperaturom (Vant Hofovom zakonu) i • povećanjem količine ugljen dioksida, odnosno smanjenjem količine kiseonika. - Visoke doze CO 2 mogu da izazovu fiziološka oštećenja. - Maksimalna količina CO 2 zavisno od voćne vrste i sorte može da bude od 1-10%. - Kratka primjena visokih koncentracija CO 2 ne mora da ostavi štetne posledice, a može vrlo povoljno da djeluje na brzo sniženje intenziteta disanja na početku perioda čuvanja. ULOGA ETILENA U ZRENJU PLODOVA - Etilen (C 2 H 4 ) je posebno značajna materija koja nastaje u procesu intenzivnog disanja plodova u vrijeme njihovog zernja kada se oslobadjaju isparljive materije. - Ubrzava zrenja plodova, povećava aktivnost hidrolitičkih enzima (celuloza i pektinoza), ubrzava stvaranje aromatičnih materija u plodu itd. - Povećanjem temperature ili temperaturnim stresovima izaziva se promjena u metabolizmu koja ubrzava produkciju etilena. - Etilen je jedan od najznačajnijih gasoviti biljni regulator u fiziologiji zrenja poslije berbe.

TRANSFORMACIJA UGLJENIH HIDRATA - Ugljeni hidrati se iz lišća transportuju u plodove u obliku prostih šećera (saharoza, rafinoza, heptuloza). - Dio ugljenih hidrata se utroši za energetske potrebe i sintezu drugih materija, a dio se dopunjuje u plodovima u vidu rezervnih materija kao što je skrob.
10

- U toku procesa zrenja skrob se hidrolizuje enzimima u proste šećere (saharozu, glukozu, fruktozu) i tek tada plodovi postaju jestivi. - Glukoza i fruktoza se aktivno uključuju u proces disanja i lagano dolazi do njihove razgradnje. - Kod jabuke i kruške u početku ima više glukoze nego fruktoze, a u vrijeme dozrijevanja i kasnije poslije berbe taj odnos je obrnut. - Količina saharoze u vrijeme zrenja je velika kod plodova breskve, kajsije, i njena koncentracija raste za vrijeme zrenja. Kod jabuke i kruške količina saharoze se povećava sve do berbe. U groždju je vrlo malo i maksimum dosiježe u vrijeme zrenja, kod pomorandže je obrnuto, u zrelim plodovima je najmanja koncentracija. KOLIČINA PEKTINA - Razgradnja polimera ugljenih hidrata, kao što su hemiceluloza i pektinske materije, slabe mehaničku građu i snagu držanja među ćelijama, plodovi postaju sočniji i ukusniji, - U poslednjoj fazi razgradnje dolazi do dezintegracije strukture plodova, brašnavljenja i raspada, - Kod jabuke i kruške sa poodmaklom zrelošću opada i čvrstina parenhima plodova, ali i ukuna količina pektina, - Breskva Redhaven sadrži kao čvrsta zelena 1270, čvrsta zrela 800 i sočna 740 mg ukupnih pektina, čija se količina u toku zrenja i čuvanja smanjuje. KOLIČINA UKUPNIH KISJELINA - Zavisno od voćne vrste količina ukupnih kisjelina se mijenja za vrijeme rasta plodova, - Tako na primjer, groždje i jabuke imaju maksimum kisjelina na početku zrenja, a kasnije se sa sazrijevanjem količina smanjuje, - Dinamika promjene količine ukupnih kisjelina zavisi od uslova u kojima se voće čuva. Dokazano je da se njihova količina znatno manje mijenja pri čuvanju plodova u kontrolisanoj (KA) atmosferi nego u normalnoj (NA). Zbog toga su plodovi iste sorte čluvani KA mnogo bogatiji ukupnim kisjelinama i boljeg kvaliteta nego oni čuvani u NA.

11

Mnoga ispitivanja ukazuju na činjenicu da je dominantna karakteristika porasta metabolitičke aktivnosti u vrijeme klimakterijuma sinteza novih proteina. . Opadanje čvrstine u tom slučaju zavisi uglavnom od prelaska nerastvorljivih u rastvorljivi pektin. . . . postaje mrka ili crna. AROMATIČNE MATERIJE . .Jedna od tih promjena je i sinteza i izlučivanje isparljivih (aromatičnih) materija koje pored šećera.Neposredno pred berbu dolazi do brže promjene čvrstine plodova zbog promjena u količini i formi pektina i promjena u sastavu ćelijskog sadržaja. količine šećera. Kod citrusa ostaje bijela i u punoj zrelosti.ČVRSTINA PARENHIMA PLODA . KOLIČINA PROTEINA . 12 .Berbi voća obično prethodi period u kome u plodu nastaju mnogobrojne korisne promjene koje povećavaju kvalitet plodova za jelo ili preradu. . .Kod nezrelih plodova većine voćnih vrsta sjemenjače su bijele boje.Čvrstina plodova zrenjem konstantno opada. BOJA SJEMENKE . organskih kisjelina i drugih sastojaka ploda doprinose boljem kvalitetu i upotrebnoj vrijednosti. njihov oblik i turgor u ćelijama.Za vrijeme intenzivnog rasta čvrstina plodova mijenja se više pod uticajem porasta ćelija nego pod uticajem promjena u sastavu pektina.Zavisnost čvrstine od količine i odnosa pojedinih pektina je posebno velika nakon berbe i u toku čuvanja. Ona se može mijenjati i u toku dana. celuloze i hemiceluloze.Proteini koji su sastavljeni od različitih amino kiselina obično ne odredjuju jestivi kvalitet voća i njihov ukus. veličina ćelije. Ovo zavisi od sastava ćelijskih zidova i količine pektina. tehnološkoj ili konzumnoj zrelosti.Kod jabuke ona u fiziološkoj.U zavisnosti od čvrstine plodova je i tačka biopopuštanja ili uboja i tačka cijepanja pokožice.

Lakoća odvajanja izražava se silom otkidanja u njutnima (N). . . .Kod Jonatana i Ajdareda crvena boja je cijenjena sortna osobina pa se često sa berbom čeka da se nakupi maksimalna količina antocijana. ali je karakteristična za svaku voćnu vrstu. . onda već postoji formiran sloj za odvajanje koji se naziva Apscisni sloj. pa čak i sortu. . rodnosti itd.Razgradnja hlorofila je znatno brža u plodovima na stablu i čuvanim na otvorenom nego u plodovima u hladnjači.Prerano ubrani plodovi poslije iskladištenja mogu da dobiju žutu boju. Kada se plodovi odvajaju sa lakoćom. . koji se nalaze u pokožici ploda u odnosu 3:1.I plodovi dunje ili breskve ako su prerano ubrani takodje nemaju tipičnu aromu. kruška).Karakteristična intenzivna aroma se kod većine voćnih vrsta javlja te u konzumnoj zrelosti ploda. hlorofil počinje da se razgrađuje. ODVAJANJE PLODOVA . a postepeno se pojavljuju maskirani karotenoidi i ksantofili koji pokožici daju svjetlije nijanse. . ali sa vrlo slabo izraženom aromom (Viljamovka). ishrane. BOJA PLODA . 13 .Osnovna boja pokožice ploda se vrlo sporo mijenja do pred samu berbu. .Antocijani su pigmenti koji daju intenzivnu boju koja često maskira hlorofile i karotenoide. Zelena boja potiče od pigmenata hlorofila od kojih su najzastupljeniji hlorofil a i b. .Pored maskiranih karotenoida pri gubljenju hlorofila dolazi i do sinteze novih karotenoida. bujnosti. .Količina ovih aromatskih materija je vrlo mala.Nekoliko nedelja prije berbe. Količina hlorofila zavisi od sorte.U toku zrenja plodova brzo se mijenja lakoća odvajanja ploda od grane odnosno peteljke..Količina pigmenata pokrovne boje se obično najitenzivnije povećava nekoliko nedelja prije i u toku same berbe (jabuka.

Smatra se da je četiri nedelje prije konzumne zrelosti plodova jabuke. 14 . slično je i kod plodova kruške. . ovaj sloj već formiran..Apscisni sloj se sastoji od ćelija sa stanjenim zidovima koje prekidaju anatomsku vezu sa granom.

Posebno je značajna zato što od stepena zrelosti plodova i tehnologije berbe i čuvanja plodova do potrošnje u mnogome zavisi i finansijski rezultat proizvodnje voća.) b) Čvrstine parenhima (mezokarpa) ploda (jabuka. kruška. II – Metode kratkoročne prognoze a) Na osnovu jodno-skrobnog testa (jabuka. jagoda. . kruška. kajsija. .Da bi se spriječile posljedice prerane odnosno prekasne berbe u praksi se najčešće koriste metode za dugoročnu i kratkotrajnu prognozu. METODE ODREĐIVANJA VREMENA BERBE .ODREDJIVANJE VREMENA (ROKA) BERBE . kruška i sl.) c) Promjena osnovne i dopunske boje pokožice ploda (jabuka. I – Dugoročno se vrijeme berbe može prognozirati: a) Na osnovu broja dana od punog cvjetanja do berbe. višnja.Na kvalitet i trajanje plodova najviše utiče vrijeme i brzina berbe. breskva. .Uzorci se moraju uzati za svaki voćni zasad posebno • Za starije zasade voća • Za mladje zasade voća 15 .Posebno je važno pravilno uzimanje uzoraka za odredjivanje vremena berbe. e) Organoleptičke ocjene (grožđe. d) Lakoće odvajanja ploda od grane ili peteljke (jabuka. zatim način berbe i manipulacija plodova. b) Na osnovu broja dana od T stanja plodova do berbe i c) Sume temperatura u periodu od punog cvjetanja do berbe. malina). kruška aktinidija i dr. . banana i sl.).Zato je neophodno imati dovoljan broj tehnologa-voćara sa visokim nivoom obučenosti. .Berba voća je jedna od tehnoloških mjera u nizu mjera do konačne realizacije voćnih plodova. ljetnje sorte jabuke) f) Oblika presjeka ploda (banana).

a Zlatni delišes 145-150 dana od punog cvjetanja.Neophodno je navesti vrijednosti za svaku sortu. .Prema Fedorovu (1981) u Francuskoj se Jonatan bere nakon 140-150 dana. .U svakom zasadu od svake sorte jabuke i kruške uzima se po 30-50 plodova iz raznih zona krune. takodje iz raznih zona krune.Cvjetanje i berba se prate u višegodišnjem periodu na 20 istih stabala. promjenljiva je i zavisi od vremenskih prilika. . . a za Z.Metoda koja može da se koristi u svakom rejonu kao relativno stabilna za odredjivanje vremena berbe. • Primarna faza – vrijeme od punog cvjetanja do stadijuma T. a mogu da variraju kod zimskih sorti jabuka. BROJ DANA OD PUNOG CVJETANJA DO BERBE . zasniva se na utvrdjivanju broj dana od T stanja plodova do berbe. ali i od različite ocjene vremena punog cvjetanja i zrelosti. STADIJUM T . .Broj dana od punog cvjetanja do berbe zavisi od klimatskih prilika i agrotehnike. na primjer za 5-10 dana. .• Za zasade na različitim podlogama • Za zasade na različitim položajima . a sorta Zlatni delišest oko 145 dana poslije punog cvjetanja. ponekad do 15 dana.Sorta Jonatan se bere na 140.Za uslove Slovenije navode se podaci da se Jonatan bere poslije punog cvjetanja 131-145. dovoljno je i po 30 plodova po klasi. 16 . a ukoliko su plodovi klasirani. u uslovima Vojvodine. delišes 140-154 dana.Predstavlja nešto bolji metod za dugoročnu prognozu vremena berbe od prethodnog. .Od breskve oko 70 plodova.

JODNO-SKROBNI TEST .Skrob se kao rezervna materija u vrijeme zernja voćnih plodova (u većini slučajeva) vrlo brzo razgradjuje. • 1 – neznatno potamnjivanje ispod pokožice ili potpuno svijetao presjek – konzumna zrelost.• Sekundarna faza koja predstavlja vrijeme od T-stadijuma do optimalnog vremena za berbu.Ova promjena se može kvalitativno pratiti uz primjenu 0. . . Za sortu Džonagold ovaj period iznosi 120 dana. SUMA TEMPERATURA OD PUNOG CVJETANJA DO BERBE . .Ovaj pokazatelj za odredjivanje vremena berbe jabuka. pa se poslije nekoliko minuta daje ocjena na osnovu petostepene skale (1-5).Poprečno li uzduž presječen plod jabuke ili kruške tretira se rastvorom uz pomoć pumpice za raspršavanje ili potapanjem.5-1%-nog vodenog rastvora joda u kalijum-jodidu. krušaka i drugog voća nije našao širu primjenu u praksi. a za Ajdared oko 120 dana.Glavni razlog za neprihvatanje ove metode je činjenica da rast plodova često ne teče proporcionalno povećanju temperature. • 2 – tamno obojene samo pod pokožicom i neznatnog dijela parenhima – plodovi pogodni za kraće čuvanje i prevoz. za Jonatan 115-120 dana. • Prema nekim autorima sekundarna faza (od stadijuma T do berbe) traje za Zlatni delišes 119-122 dana. • 5 – crno plava boja – zeleni plodovi • 4 – neobojena površina oko sjemene kože – početak zrenja • 3 – prosvjetljavanje na tamnoj osnovi cijelog presjeka parenhima ploda – tamnoplavo obojen samo pod pokožicom – optimalna faza zrelosti za dugotrajnije čuvanje. a za Ajdared i Gloster oko 130 dana. 17 .

. – Mogu biti ručni i stoni.5-3. Ocjena uz pomoć tablica boja mnogo je pouzdanija. .Promjena osnovne boje pokožice ploda može da se prati vizuelno.O čvrstini ploda kao pokazatelja zrelosti voćnih plodova postoje različita mišljenja.Dok Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva Italije daje praktično preporuke o potrebnoj čvrstini jabuka.Prema mnogim iskustvima ovaj metod može da da dobre rezultate u odredjivanju vremena berbe jabuka. – Obično se uzima 30-50 plodova i na svakom se mjeri sila na dva mjesta zavisno od toga da li su manje ili više obojeni.Drugi autori navode da se ovaj pokazatelj zrelosti plodova jabuka može koristiti samo uz primjenu ostalih pokazatelja. 18 . i to na osnovu ocjene površine pokrivene plavom bojom u procentima ili na osnovu dvetostepene i desetostepene skale. .Penetrometar je aparat koji služi za mjerenje čvrstine parenhima ploda. bresaka i šljiva odnosno o granicama u okviru kojih ona treba da se nalazi kod plodova namijenjenih za dugotrajnije čuvanje i prevoz na veća odstojanja. . .5.Neki autori smatraju da se ovaj pokazatelj zrelosti može koristiti samo kao pokazatelj “najmanje dozvoljene vrijednosti” za uskladištenje plodova jabuka i krušaka.Plodove za mjerenje treba uzimati sa raznih stabala i različitog položaja u kruni. a nije dovoljno pouzdan za druge voćne vrste – koristi se za utvrdjivanje konzumne zrelosti. . Čvrstina parenhima ploda . ali i uz pomoć tablica boja. na osnovu iskustva.. krušaka.U literaturi se srijeću i drugi načini korišćenja jodno-skrobnog testa. Promjene osnovne i dopunske boje pokožice i ploda .U praksi se optimalnim vremenom berbe za dugotrajnije skladištenje smatraju ocjene 2. .

19 .Kod Zlatnog delišesa je na primjer korišćena skala boja horticultural color chart koja se sastoji od pet različitih nijansi boja od zelene do žute. . .Treba naglasiti da u savremenim mašinama za klasiranje plodova postoje ugrađeni uređaji koji sortiraju na primjer jabuku i limun.U praksi se lakoća odvajanja obično ocjenjuje (ne mjeri) sa lako. vremena berbe i drugih faktora. a za odvajanje peteljke od ploda 8.Ukoliko na ubranim plodovima jabuke nedostaje 30% peteljki plodovi su zeleni i ne treba ih brati.8 – 30 N. Zrenjem plodova sjemenke postaju tamnije.Sila potrebna za odvajanje peteljke ploda od grane za veći broj sorti jabuke iznosi u prosjeku od 7. Lakoća odvajanja plodova .8 – 22.U uslovima hladnije klime parenhim ploda sazrijeva nekoliko nedelja pošto su sjemenke dobile mrku boju. Izuzetak predstavlja sorta Jonatan..Sila otkidanja predstavlja vrlo značajan metod i za berbu višanja.Slične tablice boja mogu da se koriste kod kruške Viljamovke i banane. . .Neke sorte jabuke (Zlatni delišes) se u Zapadnoj Francuskoj bere kada su 70-80% sjemenke mrko obojene. sortu i lokalitet. . čija je sjemenjača od prvog ranog termina berbe mrka.6 N. Boja sjemenjače . pa je s toga treba ustanoviti za svaku vrstu. sorte. .Prema nekim autorima kod skoro svih sorti zimskih jabuka pri ranim terminima berbe sjemenjača je bijela. . kupina i drugog voća. . srednje i teško odvajanje i na osnovu toga donosi sud o stanju zrelosti.Sila odvajanja zavisi od vrste. na osnovu intenziteta boje. malina.

može da posluži kao orijentacija za početak praćenja zrelosti pomoću drugih metoda.Kod nekih voćnih vrsta (jabuka.Oblik ploda . aroma i slično. odnosno njihovog odnosa sa kisjelinama. citrusi i sl.U praksi se najpovoljnije vrijeme berbe još uvijek oderdjuje na osnovu organoleptičke ocjene – boja. .1 mol/dm3 NaOH u prisustvu indikatora fenolftaleina do promjene boje ili uz pomoć ph-metra do neutralizacije.Vrijednosti se izražavaju u g/l tako što se utrošak baze množi sa koeficijentom 0. 0.Oblik ploda u nekih voćnih vrsta može da posluži kao jedan od važnih indikatora zrelosti ploda. . izlgled mesa.) može se koristiti kao pokazatelj stanja zrelosti i količina ukupnih kisjelina ili njihov odnos prema suvim materijama ili ukupnim šećerima. 20 . odnosno konzumna zrelost.Količina rastvorljive suve materije odredjuje se raučnim refraktometrom i izražava se u %.U nekim voćnim vrstama vrijeme berbe se odredjuje i na osnovu količine rastvorljivih suvih materija ili šećera. Količina ukupnih kisjelina . tako da se obično razlikuju pet karakterističnih stadijuma zrelosti. Organoleptička ocjena .Na osnovu ove ocjene može se odrediti prije svega potpuna. .Za odredjivanje tehnološke zrelosti (za duže čuvanje) ova metoda nije dovoljno pouzdana.96 za limunsku itd. ukus.Plodovi banane se beru u stadijumu ¾ zrelosti. . oblik ploda se mijenja. neutralizacijom sa 0. breskva. . . .67 za jabučnu kisjelinu.Kod banane tokom procesa zrenja.Količina ukupnih kisjelina određuje se u profiltriranom soku koji je razblažen vodom. REFRAKTOMETARSKI INDEKS .

.Pojava fizioloških oboljenja.5% dnevno. Posledice prekasne berbe .Oslobađanje etilena .Plodovi nemaju tipičnu aromu.Pri suviše kasnoj berbi često je otpadanje najljepših plodova. .Neki autori smatraju da je pogodan momenat za berbu plodova jabuka ako se u njima količina etilena poveća sa 0.Preranom berbom se.U prerano ubranim plodovima kutikula je nedovoljno formirana i sa tanjom voštanom prevlakom. a kod jabuke su podložniji pojavi gorkih pjega.Osnovna boja pokožice je suviše zelena i nema pokrovne boje kod perano ubranih plodova.Prerano ubrani plodovi smokve su neupotrebljivi.1 ppm na 1 ppm ili više.Oslobađanje etilena i disanje su vrlo reprezentativni pokazatelji fiziološkog stanja plodova.Plodovi većine voćnih vrsta rastu sa manjim ili većim intenzitetom sve do dostizanja fiziološke zrelosti. . . dakle. .Porast prečnika ploda kod jabuke i kruške 20 dana prije berbe može da iznosi i 1%. a pred samu berbu 0. Posledice prerane berbe . odnosno stanja zrelosti plodova. . .Ova metoda se u Velikoj Britaniji koristi u praktične svrhe radi odredjivanja vremena berbe. što znači da je prosječna masa plodova u takvim slučajevima znatno manja. 21 . .1-0. kao što su jonatanove pjege i staklavost ploda jabuke jesu najčešće posledica prekasne berbe. često su trpki i bez karakterističnog ukusa. . . površina im je relativno veća u odnosu na masu pa je i gubitak vode transpiracijom znatno veći (zeleni plodovi – Zlatnog delišesa izuzetno brzo smežuravaju).Prerano ubrani plodovi nemaju dovoljno izgrađenu pokožicu. znatno smanjuje prinos.

.Klima – Temperatura i padavine imaju najveći uticaj na kvalitet plodova i njihovu sposobnost da se duže čuvaju. a treća za direktnu prodaju (bez čuvanja). kupinu 5-7 puta jer plodovi ove voćne vrste ne sazrijevaju u isto vrijeme.Gljivična oboljenja se javljaju mnogo intenzivnije za vrijeme čuvanja kasno ubranih plodova. bolje i duže se čuvaju plodovi sa teških zemljišta.Na ovaj način se dobijaju plodovi ujednačenog kvaliteta i mnogo su pogodniji za lagerovanje i preradu.Pri berbi zimskih sorti jabuka u više faza prva berba je za dugo čuvanje.Položaj – Plodovi iste sorte na većoj nadmorskoj visini sazrijevaju kasnije. kupina i sl.Kod jabuke se preporučuje berba u dva navrata. naročito ako je rod obilan.) dosta je rastegnuto. 22 . kruška. . jagoda. breskva. Faktori koji utiču na kvalitet i trajnost plodova .Smatra se da plodovi iste sorte na svakih 100 m povećane nadmorske visine sazrijevaju 4-6 dana kasnije.Prekasno ubrani plodovi su suviše meki i loše transportabilnosti.Zrenje plodova znatnog broja voćnih vrsta (jabuka. a za vrijeme čuvanja su manji gubici. .. a postoje velike razlike u krupnoći plodova. . .Zemljište – Na lakšim (pjeskovitim) zemljištima plodovi jabuke ranije sazrijevaju nego na teškim. . a sposobnost da se duže čuvaju je smanjena.Bresku treba brati u više navrata (3-4). Berba u dvije i više faza . druga za kraće. jagodu 3-5. Zbog toga se plodovi često beru u više faza. .Kvalitet voćnih plodova najviše zavisi od: a) Ekoloških uslova b) Agro i pomo-tehničkih mjera c) Bioloških osobina sorte . .

Kalcijum utiče na povećanje čvrstine plodova jabuke. jer se veći dio zadržava u listovima. količinu suve materije i čvrstinu parenhima ploda.Kalcijum kao što smo naveli ima izuzetno veliki značaj u proizvodnji kvalitetnih plodova jabuka i plodova drugih voćnih vrsta. .Pod uticajem velikih vodenih površina ubrzava se sazrijevanje i poboljšava kvalitet.Navodnjavanje – Ujednačeno i umjereno snadbijevanje stabala vodom utiče vrlo pozitivno na kvalitet plodova.Kasno i obilno navodnjavanje umanjuje kvalitet plodova slično kao i kasno djubrenje azotom. . . . .Preobilno đubrenje azotom otežava utvrdjivanje najpovljnijeg vremena berbe.Plodovi sa mladih stabala ili starijih stabala koja su rodila malo najbolje i najduže se mogu čuvati.Plodovi jabuke na dvogodišnjim granama su najkvalitetniji – imaju veću masu ploda bolje su obojeni čak i 30-40% od onih koji su na 4-5 godina starim granama. smanjuje formiranje dopunske boje.Ako je veći odnos listova prema plodu od 50:1 javlja se nedostatak kalcijuma. . . smanjuje otpornost na posmeđivanje pokožice i parenhima i izaziva gorke pjege. . trule itd.Optimalne količine Ca i K značajno povećavaju čvrstinu ploda i smanjuju pojavu fizioloških oboljenja. pucanje plodova.Proređivanje plodova – Krupnoća plodova značajno utiče na kvalitet i čuvanje plodova. na smanjenje truljenja pri skladištenju.Previsoke doze azota i kalijuma doprinose dobijanju krupnijih plodova. .Velike količine azota i kalijuma smanjuju kvalitet i dužinu čuvanja plodova. često se na njima javljaju gorke pjege.Plodovi sa voćaka na južnim ekspozicijama ranije sazrijevaju i jače su obojeni nego plodovi na sjevernim ekspozicijama.Najbolje se čuvaju plodovi srednje krupnoće sa stabla u punom rodu.Pravilnim formiranjem krune plodovi su dobro osunčani i ispoljavaju punu boju i karakterističnu aromu i ukus.Đubrenje – Od vrste i količine đubriva zavisi kvalitet voćnih plodova. sprečava pojavu gorkih pjega. . . . . 23 . posmedjivanje plodova i drugo. . . Poznato je da plodovi sa nedovoljnim sadržajem kalcijuma nijesu dobri za čuvanje. . ali moramo voditi računa da ova mjera dovodi do oskudnog usvajanja kalcijuma u plodovima.Rezidba – Veličina plodova zavisi od starosti grane na kojima se nalaze. ..

Plodovi sa stabala na podlogama M9 i M27 treba brati ranije 8-10 dana u odnosu na plodove sa stabala na sejancu ili podlozi A2.Često je osvijetljenost manja od 1000 luksa u kruni bujnih sorti jabuke na bujnim podlogama.Od posebnog su značaja način i brzina berbe kao i manipulacija plodovima do mjesta čuvanja ili skladištenja. - BERBA VOĆA I GROŽĐA . Plodovi srednje krupnoće sa stabala koja su u punom rodu i daju umjeren prinos najpogodnijii su za dugo čuvanje. Obilnost roda – Plodovi sa stabala koja su prerodila često su neujednačene veličine i zrelosti.Berba je jedna u nizu tehnoloških mjera od kojih u dobroj mjeri zavisi kvalitet i trajanje plodova. nesazreo i sitan..Oblik krune – Mala dobro osvijetljena kruna ima plodove boljeg kvaliteta nego velika kruna u kojoj je veliki broj plodova zasijenjen.Osvijetljenost – Zavisi u dobroj mjeri od sorte i podloge. Biološki faktori Sorta – Kvalitet i trajnost plodova su različiti i kod sorti iste voćne vrste. što je ispod minimuma za obavljanje fotosinteze i razvijanje boje pa plodovi nijesu pogodni za čuvanje. .Zaštita – Od pravilne zaštite takodje zavisi kvalitet i trajnost plodova. nedovoljno obojen. Blagovremeno ubrani plodovi sa stabala na slabo bujnim podlogama odlično se čuvaju. Podloga – Značajno utiče na kvalitet plodova. Plodovi sa slabo bujnih podloga su zbog dobre osvijetljenosti po pravilu bolje obojeni i imaju više suve materije nego plodovi sa bujnijih podloga. Izdržljivost plodova u prevozu je takođe različita kod pojedinih sorti. . što znači otežava njihovo čuvanje. Starost stabla – Ima značajan uticaj na kvalitet plodova. . 24 . . posebno ako se svi plodovi beru odjednom. oblika krune i drugih faktora.

Ručna berba u jabučare (holondeze) i manipulisanje njima bez palete daje po pravilu loše rezultate.Savremene platforme i mašine za polumehanizovanu berbu obično imaju i 25 - - . Treba znati da je ovo najskuplji način berbe. sa peteljkom i nedurnitim pepeljkom u ambalažne jedinice u kojima se isporučuju kupcu.Šljiva za stonu upotrebu bere se ručno.Način i tehnika berbe .Obavlja se pomoću raznih platformi na kojima ili pored kojih se nalazi odgovarajući broj berača. dunje. jagoda. posebno ako se beru plodovi sorti osjetljivih na udar.Ručna berba – najčešći način berbe kada je u pitanju voće koje je za stonu upotrebu. Polumehanizovana berba . a ove na palete.Da bi se povećala produktivnost berbe sitnog voća manje anbalažne jedinice se slažu u veće. direktno u ambalažne jedinice u kojima se isporučuje kupcima. Sitno voće (malina. . . mandarine i pomorandže i sličnog voća najpogodnije su kengur i slične torbe koje se prazne na dnu. . zato posebnu pažnju treba obratiti da se priprema za berbu i sami tok berbe što bolje organizuje. kupina) za stonu upotrebu se bere ručno.Način berbe zavisi uglavnom od namjene voćnih plodova – upotreba u svježem stanju ili za prerađivačku industriju. . Za branje jabuke.

kajsija i druge voćne vrste namijenjene industrijskoj preradi. . b) Visoki troškovi berbe. maline. . a) Razvoj industrije za preradu voća. breskva.Da bi se olakšalo odvajanje ploda od peteljki ili peteljke od grane. Tada se koriste platforme sa više nivoa na kojima su rasporedjeni berači koji beru plodove na odredjenom dijelu krune. Samohodne platforme za berbu stonog voća koriste se naročito u klasičnim zasadima u kojima su stabla visoka i berba otežana. koriste se biljni regulatori kao što je ETREL kojim se na primjer kod 26 . grožđa. oraha. Mehanizovana berba . c) Stalni nedostaci radne snage.- sistem transportera za prenos plodova u boks palete. Polumehanizovanom berbom i pokretnim platformama učinak je znatno veći čak kod nekih voćnih vrsta i više od 50% (kod jagode). . kupine. Sve su razlozi za uvođenje mehanizovane berbe kod nekih voćnih vrsta i na rad usavršavanju mašina za berbu stonog grožđa.Posada ili grupa od 3-4 radnika koja je na beraču za pojedine voćne vrste zamijeni 20-30 berača na klasičan način. uzgojni oblik stabla mora biti prilagođen berbi određenom mašinom.U modernom voćarstvu je sve češća potpuna mehanizovana berba voćnih plodova. .Zemljište treba biti nivelisano.Da bi se voćke brale mehanizovano.U SAD se mahanizovano beru i jabuka. ananasa i sl. višnje.Već se duže vrijeme za proizvodne svrhe koriste mašine za potpuno mehanizovanu berbu šljive. . . lješnika. U gustim zasadima jabuke u državama Zapadne Evrope često se koriste i mašine za polumehanizovanu berbu Pluc-o-Trac.

- - višnje i trešnje vrši tretiranje 7-14 dana prije berbe.Koncentracija koja se najčešće koristi za višnju i trešnju je 0.Mehanizovano se plodovi beru u bok palete. . maline i kupine žbunovi moraju biti formirani tako da se mašine nesmetano kreću pri berbi (u vidu špalira sa odredjenom visinom). . . . . b) Sakupljanje specijalnim mašinama u boks palete. ETREL ubrzava zrenje i olakšava mehanizovanu berbu (smanjuje se sila kojom se plodovi drže na peteljci ili grani).Pored višnje u SAD-u se mahanizovano ubere i veći dio trešnje namijenjen industrijskoj preradi. I orah se u mnogim zasadima u SAD-u i nekim djelovima Italije i Francuske beru mehanizovano. badema i slično zemljište se održava u jalovog ugara. Prosječan učnika berača višnje je 25-40 stabala na sat. Pred berbu se zemlja valja da bi površina bila potpuno ravna.U SAD-u mehanizovano se obere oko 98% plodova višnje.Opali plodovi jabuke. a berba se obavlja u dvije faze: a) Tresenje tresačima.10 %. Koncentarciju ETRELA treba odrediti za svaku sortu u svakom lokalitetu. .Treba znati da su mašine za mehanizovanu berbu jako skupe pa zato treba imati velike površine voćnih zasada i to sa sistemima uzgoja i oblikom krune prilagodjenim za ovu vrstu berbe.025-0. Satbla se tresu tresačima 2-4 puta. lješnika.Kvalitet mehanizovano ubranih plodova može biti čak bolji nego onih koji se beru ručno. . Da bi se obavila mehanizovana berba oraha. već samo potencira stvaranje etilena i apscisnog sloja izmedju ploda i peteljke ili peteljke i grane. Prema podacima iz SAD-a mehanizovana berba je jeftinija za oko 40%. kruške i sličnog voća takodje se mogu sakupljati mehanizovano jer je to voće koje je namijenjeno isključivo preradi.Kod crne i crvene ribizle. 27 . Mehanizovano ubrane plodove treba preraditi u što kraćem roku. ETREL nema rezidualnog dejstva. .

Šljiva se za stonu upotrebu takodje bere sa peteljkom. a ove se prazne u duboke letvorice ili boks palete i nose na klasiranje. a zatim se kupe u džakove i suše.. Berba može biti tako organizovana da se direktno u voćnjaku plodovi odmah klasiraju ili se probiranom berbom ustvari klasiraju. Pri mehanizovanoj berbi tresu se nešto ranije i plodovi se kupe odmah jer se tako obezbjeđuje bolji kvalitet. sem ako su plodovi namijenjeni preradi. a drugom odsječe peteljka. badem i kesten se najčešće beru trešenjem (motkama) kada plodovi ispadaju dobri iz klapne. lješnik. Breskve se beru tako što se cio plod obuhvati kako se nebi gnječili ili oštetili noktima. 28 - - - - . Plodovi mogu da se beru redom i naknadno klasiraju u salama za klasiranje i sortiranje. Višnje i trešnje se za stonu upotrebu obavezno beru sa peteljkom. odbace se zeleni. a kažiprst se podmetne ispod spojnog mjesta peteljke ploda sa granom pa se plod blago uvrne i odvoji. U SAD-u se koriste mašine za berbu borovnice u plantažnim zasadima. Dunja se odvaja od grane bez peteljke.Posebno se mora voditi računa o vremenu sazrijevanja pojedinih vrsta i sorti voćaka. Ribizle se beru sa cijelim grozdićima otkidanjem peteljke palcem i kažiprstom pri osnovi. Orah. kofica koje imaju narezane “češljeve”. posebno kada je riječ o robi namijenjenoj izvozu. Bere se u kengur torbe. Tehnika berbe Plodovi jabuke i kruške beru se tako što se obuhvate cijelom šakom. oštećeni i natruli plodovi – slično je i kod jagode i ribizle. Jagoda se bere sa peteljkom uz pomoć makaza. Berbu jagodastih voćnih vrsta treba izbjegavati po visokim temperaturama. tako da plod ostane bez nje. Aktinidija se bere tako što se plod jednom rukom pridrži. a za preradu je poželjno da budu bez peteljke. Maline i kupine se beru bez peteljke i u toku berbe se klasiraju. Organizacija iznošenja je uslovljena tehnologijom berbe. prezreli. Borovnica se bere relativno brzo pomoću specijalnih kantica. Voćne plodove po pravilu treba brati po lijepom vremenu i izbjegavati berbu vlažnih plodova (poslije kiše i po rosi). ali se na njoj mora sačuvati pepeljak.

kao i starosti radne snage. Radnicima je potrebno obezbijediti da se mogu udobno namjestiti kako bi se što je moguće manje umarali. dok krupniji nastavljaju dalje po istom principu. Razmak između valjaka određuje koji je prečnik ploda predviđen za tu klasu. Tako se radi sortiranje plodova jagode. Ovakvo sortiranje je samo po 29 . kao i krupnoći plodova koji se sortiraju.Kombinovano Ručno sortiranje . odmah na mjestu berbe. a površine na kojima se radi moraju biti u „mat“ boji kako ne bi „blještale“. Za ovakav vid sortiranja je neophodno obezbijediti radni prostor za radnu snagu. jer su plodovi jako osjetljivi na često dodirivanje. Sitnije voće iziskuje veći broj radnika. pa se propali plodovi odvajaju na posebne pokretne trake. . a povremeno se mijenjaju na radnim operacijama kako bi se izbjegla monotonija.Ručno. Radni prostor mora biti dobro osvijetljen.Mehanizovano. . efikasne i učinkovite u ovoj operaciji.Ovo je najstariji ali i danas kod nekih voćnih vrsta jedini način sortiranja plodova. Obim radne snage se određuje na osnovu količine voća koja se mora sortirati. Potrebna količina svjetlosti se određuje na osnovu osvjetljenosti objekta.SORTIRANjE Sortiranje plodova se može raditi: . Mehanizovano sortiranje – Povećana proizvodnja voća i potreba za njegovo brzo i jeftinije sortiranje dovela je do stvaranja mašina koje su potpomognute moćmim softvrskim programima i drugom elektronskom opremom. Najjednostavnije mašine koje mogu da obavljaju ovu operaciju rade na principu valjaka koji su međusobno na različitoj udaljenosti. koja mora biti obučena za predviđeni posao.

koje su potuno automatizovane i vrše sortiranje po više parametara. Kombinovano sortiranje – Predstavlja najčešći vid sortiranja.jednom parametru – dimenziji prečnika ploda. bolesne ili sa nekim defektom plodove. dok se masa posebno određuje prelaskom plodova preko posebnih senzora. tako da se mašine mogu koristiti za više voćnih vrsta. Naime. gdje se praktično kombinuju mašinsko i ručno sortiranje. veličini i obliku. pa je korekturna uloga radnika neophodna. Ovo omogućavaju posebno napravljeni softverski programi koji pomoću slike ploda iz više pozicija sortiraju plodove po boji i obliku. Razmaci između kalibracionih valjaka se mogu podešavati. Najčećše radnici stoje sa strane sortirne linije i ručno izbacuju plodove koji po nekom od kriterijuma ne zadovoljava standarde. 30 . mašine koje obavljaju ove operacije nisu u mogućnosti da prepoznaju oštećene. tako da je dovoljan jedan radnik koji samo nadgleda sistem. Najčešće se radi o sortirnicama koje plodove odvajaju po boji. Pojedine mašine mogu da na kraju pakuju sortirane plodove. Razvijene zemlje koriste posebno napravljene sortirnice.

hladnjaču ili tržište.Ambalažu možemo uslovno podijeliti na ambalažu za berbu i ambalažu za pakovanje voća za maloprodaju. .Korišćenjem kvalitetne i odgovarajuće ambalaže smanjuju se gubici u toku prometa i znatno duže održava kvalitet plodova.AMBALAŽA ZA VOĆE . ekonomično uskladištenje i uspješna prodaja.Dobra i kvalitetna ambalaža predstavlja zaštitu od: mehaničkih oštećenja. maline. kao i ukusu potrošača. . .Čest je slučaj da se istom ambalažom ostvaruju obije uloge (kod berbe jagode. . raznih kontaminacija. . . transportuje do sortirnice.Korišćenjem odgovarajuće ambalaže i mehanizovanom manipulacijom može se obezbijediti vrlo efikasan (brz) prevoz. kupine). .Nastoji se da plodove većine voćnih vrsta nakon berbe pripremaju i pakuju u malu ambalažu raznih vrsta – jagodasto i koštičavo voće. može po potrebi da se u njoj čuva i prodaje u maloprodaji.Ona omogućava da se očuva kvalitet voća i istakne njegova prirodna ljepota kako bi se na tržištu ostvarila što bolja cijena. . uslovima prevoza i čuvanja. . nepovoljnih ekoloških uticaja na voćne plodove itd.Osnovna uloga ambalaže je da se u nju voće obere.Pakovanje voća u standardizovanu i kvalitetnu ambalažu omogućava isticanje kvaliteta plodova i uspješnog plasmana na stranim tržištima na kojima su visoki kriterijumi u pogledu standarda ambalaže i kvalitetu plodova. Glavne karakteristike ambalaže 31 .Ambalaža za voće treba da bude standardizovana i prilagodjena osobinama voćnih plodova. jer je voće značajan artikal medjunarodnog prometa. .Kvalitet i atraktivnost ambalaže su od izuzetnog značaja za očuvanje i realizaciju plodova.

razne plitke letvarice korpice od pletenog pruća itd. dovoljno čvrsta.Pomenuta ambalaža treba da je čista.Koriste se i pomoćni materijali kojima se doprinosi dobrom izgledu voća – plastični ulošci. g) Poželjno je da bude što manje plastike iz ekoloških razloga. Ambalaža od drveta . a najbolje je koristiti što više celuloze (razne vrste kartona i drvo). . staklo i metal. unutra glatka i čista.Težina ambalaže treba da bude u granicama od 4-5% težine upakovanih proizvoda. e) Da se može racionalno koristiti u paletnom i kontejnerskom sistemu. f) Da se na njoj mogu štampati i lijepiti oznake o proizvodu.Dimenzije i oblik ambalaže treba da bude usklađen sa osobinama plodova. .Ambalaža od drveta se ne boji osim oznake. celofanski omoti i drugo.. s tim što zadnje vrijeme postoji tendencija sve veće upotrebe kartona. . Ambalaža od kartona 32 . c) Bez mirisa. tekstil. . da ističe prirodnu ljepotu plodova. plastične mase. da se može slagati u visinu. koje moraju biti na spoljnoj strani ambalaže. .Drvo se još uvijek najviše koristi za pravljenje ambalaže. d) Da je prozračna. .Osnovne karakteristike ambalaže za voće a) Da je izradjena od lakog materijala. paprine salvete. karton. Vrste ambalaže za voće . b) Da uspješno štiti plodove voća od mehaničkih oštećenja. svijetla i dovoljno čvrsta da sačuva plodove prilikom prevoza i čuvanja.Od drveta se pravi najrazličitija ambalaža: boks palete. razne trake od celofana. . letvarice – jabučari.Ambalaža treba da je od lakog drveta kako bi se smanjili troškovi transporta i olakšalo manipulisanje.Za izradu ambalaže koriste se različiti materijali: drvo.

Ambalaža od kartona poslednjih decenija se sve više upotrebljava u medjunarodnom prometu voća i groždja. U transportu mora biti pažljivije tretirana.Od plastičnih masa se prave najrazličitije vrste ambalaže: a) Boks palete.Najčešće se upotrebljavaju plitke i otvorene kartonske kutije. . kutijice za pakovanje sitnog voća od 100-1000 g. . . d) Gajbe za groždje.Čvrstina kartonske ambalaže poboljšava se pojačavanjem uglova kartona ili plastikom.Zavisno od tipa kartona i vrste voća kutije treba da su perforirane da bi kroz otvore vazduh normalno strujao. b) Laka – pogodna za transport c) Dobra zaštita plodova od kontaminacije. a vrlo često i za pakovanje i promet povrća.Osnovni razlozi za to su: a) Što je atraktivna. . . kese. male posude itd. d) Pogodna za štampanje. a) b) c) Kartonska ambalaža ima i nedostatke: Manje je čvrstine nego drvena. b) Plastični jabučari. Slabije provjetravanje. 33 . klasične kartonske kutije za pakovanje 10-12 kg.. e) Mrežaste vreće i vrećice.Karton za ambalažu mora biti dovoljno čvrst i po potrebi vodootporan. Ambalaža od plastične mase . c) Holondeze.

Ambalaža od tekstilnih vlakana .Tekstilna ambalaža treba da bude tako napravljena da se može lako dezinfikovati i eventualno prati. vrećice za jabuke II klase i sl. Ambalaža od stakla i metala .Paletizacija je posebno značajna u međunarodnom prometu voća.Boks paletama se za 20% više iskorišćava skladišni prostor nego ako se u njega smještaju jabučari na podnim paletama. krušku.Postoje međunarodni standardi dimenzija paleta.U ovakvoj ambalaži plodovi nijesu dovoljno zaštićeni od oštećenja pa njima treba pažljivo rukovati. tako da se sa njom lako mašinski manipuliše. breskvu i citrus iznosi oko 60 cm.Ambalaža može da se pravi od prirodnih ili vještačkih tekstilnih vlakana ili njihovim kombinovanjem. . plastična ili metalna podloga na koju se slaže odgovarajuća roba u amblaži na mjestu proizvodnje i pripreme. . 34 . Najčešće dimenzije su 1000 x 10000 mm. Paletizacija i palete . . ubrzava se manipulacija voćem.Dubina boks paleta zavisi od vrste voća i za jabuku. .Smanjuju se troškovi i naravno postižu bolji finansijski rezultati.Od tekstilne industrije ambalaže najčešće se koriste vreće (za jezgrasto voće u ljusci).Kvalitet voćnih plodova se mnogo bolje očuva nego što je to slučaj pri ručnoj manipulaciji sa manjim jedinicama. a spolja 75 cm.U njoj je dobra aeracija.Paleta je drvena. 800 mm x 1000 mm i 1200 mm x 1600 mm. . . . što je posebno značajno za jezgrasto voće. .Paletizacijom se broj ručnih operacija smanjuje na najmanju mjeru. .U voćarskoj proizvodnji se ova ambalaža vrlo rijetko koristi osim za jezgre oraha koje se recimo u Kaliforniji (SAD) prodaju u vakumiranim limenkama ili staklenim posudama neto mase 100-200 g.Zbog lakše manipulacije ne preporučuju se pakovanja teža od 20-25 kg. . . .

Vagoni sa uređajima za održavanje stalnog režima.Na dužim relacijama voće se prevozi železnicom.Preporučuje se da dubina unutrašnjosti boks paleta ne bude veća od 45 cm. posebno kada je riječ o dužim linijama (napr. Plodovi koji se brzo kvare prevoze se avionom. .U nizu tehnoloških postupaka od berbe do upotrebe transport voća ima vrlo značajnu ulogu. kamionima hladnjačama i brodovima. Transport voća i grožđa . . . hladnjača ili potrošača u približno istom stanju u kakvom je bilo kada je ubrano.U osnovi razlikujemo dvije vrste transporta: a) Unutrašnji (interni) unutar voćnjaka – vinograda i na rastojanjima do 2 km.. . ugljen-dioksidom. azotom.Po voćnjaku i iz voćnjaka plodovi se pervoze transportnim platformama i traktorskim prikolicama.Na manjim relacijama zbog efikasnosti (brzine) koristi se pretežno drumski prevoz. ali moramo voditi računa da su troškovi što manji. b) Spoljašnji – na većim i manjim rastojanjima van voćnjaka i skladišta. . najčešće običnim vozilima ili kamionima hladnjačama.Voće i grožđe treba da se preveze do skladišta. jagoda iz Teksasa ili Kalifornije prevoze se u Saudijsku Arabiju ili u Njemačku). a) b) c) Pri prevozu željeznicom mogu se koristiti: Obični vagoni sa prirodnom ventilacijom. 35 . . Vagoni hladjeni ledom.Treba prevoziti i brzo i u što većoj mjeri sačuvati kvaltiet plodova.

podrumi i slični građevinski objekti).) radi produženja upotrebe plodova.Poseban vid savremenog prevoza su kontejneri i trans-kontejneri koji se prevoze vodenim putem kombinovano sa željezničkim i drumskim saobraćajem.. linija Australija – Evropa. . .5 t. Australija – SAD i sl. OBJEKTI ZA ČUVANJE VOĆA I GROŽĐA . a prenosi oko 20 tona robe. . u brodskim komorama ne smije biti temperatura ispod 12oC jer u protivnom dolazi do nepoželjnih promjena na plodovima.Kod njih se značajno mijenja sastav gasova (smanjuje se količina O 2 . . .Za ovakve prevoze se koriste brodovi koji imaju hlađeni prostor u kome se može održavati odgovarajući režim.Voće u svježem stanju može se čuvati u hladnjačama sa normalnom i kontrolisanom atmosferom pod smanjenim ili povećanim pritiskom. hlađeni kontejneri za duži transport kvarljivog voća (napr.Za bananu.U novije vrijeme koriste se takz. . . . Cijena ovako prevezenih plodova je sasvim prirodno. 36 .Standarna težina praznog kontejnera je oko 2.Tropsko i suptropsko voće (agrumi. .) najčešće se prevoze brodovima.Voće se još uvijek najčešće čuva u hladnjačama sa normalnom atmosferom (21% O2 .Hladnjače sa kontrolisanom atmosferom predstavljaju savremeni način čuvanja kojim se obezbjedjuje veća trajnost i bolji kvalitet plodova.). ananas itd.03 CO 2 i 78% N 2 ). banane. kao i u običnim skladištima (adaptirani magacini. a povećava CO 2 i dr. vrlo visoka. pa se snižavanjem temperature i povećanjem koncentracije CO 2 usporava kvarenje plodova.U ovakvim slučajevima uglavnom koriste se avioni koji imaju uređaje za hlađenje ili se koristi CO 2 u vidu suvog leda ili snijega. 0.

Da su svi zidovi termički dobro izolovani. relativna vlažnost (RV) i cirkulacija i obnavljanje vazduha. a osjetljivo koštičavo voće nekoliko nedelja. .Da bi se omogućilo kontrolisanje i održavanje pomenutih faktora.U hladnjačama sa normalnom atmosferom (NA) regulišu se (t).Skladišta ili hladnjače za čuvanje voća treba da su objedinjena u kompaktne blokove radi što manjeg kontakta površina sa spoljašnjom sredinom. beton i sl. . Blizina potrošačkih centara i proizvodnih pogona.Da su prostorije međusobno dobro povezane.Hladnjače treba tako izgraditi da se omogući nesmetana doprema. Čistoća (ispravnost) vazduha.Hladnjača sa normalnom atmosferom . .U takvim hladnjačama voće se može duže čuvati pod optimalnim i nepromenljivom temperaturom i pri pogodnoj vlažnosti i redovnom obnavljanju vazduha. .Za dobro funkcionisanje i što bolje i racionalnije korišćenje rashladnog skladišta važno je: a) b) c) d) Mjesto – lokacija (zbog sastava u zemljištu). jagodasto voće može čuvati nekoliko dana. potrebno je da objekti – hladnjače budu izgradjeni na odgovarajući način.Da izmedju zidova i tavanica i tavana postoji izolirajući prazan prostor. .Objekti mogu biti izgrađeni od klasičnog materijala kao što su opeka. . Građevinska svojstva skladišta . .. . Blizina magistralnih puteva i željeznice. a u novije vrijeme se primjenjuju poliuretanski paneli koji se 37 . .Od voćnih vrsta najduže se mogu čuvati jabuke i kruške (6-7 mjeseci) dok se svježe. otprema i manipulacija robom – smatra se da je najpogodniji pravougaoni objekat.

.Više decenija unazad ekonomski naprednije zemlje. .namjena hladnjače i .Tako su stvoreni uslovi da se voće troši ravnomjernije u toku godine. .postavljaju na izgradjenu konstrukciju rashladnih komora i drugih prostorija. .Takvi plodovi sporije stare nego u hladnjačama koje imaju regulisanu samo temperaturu i relativnu vlažnost.5-7. . a na prodajnom mjestu bolje podnose promijenjene uslove sredine i manje se kvare. . jer su transpiracija i respiracija usporeniji nego kod plodova koji su čuvani u NA.CO 2 takodje utiče da se neki mikroorganizmi slabije razvijaju.U KA je manje i nekih fizioloških oboljenja plodova. 38 . relativna vlažnost O 2 i CO 2 u atmosferi regulisani. na primjer. a najvažniji su: . jabuke i kruške mogu trošiti skoro sve do pristizanja tog voća iz nove berbe.Metodom čuvanja u KA omogućeno je da se. . biološki procesi u plodovima su svedeni na najmanju mjeru.U uslovima gdje su temperatura. Hladnjače sa kontrolisanom atmosferom .Čuvanjem plodova u KA manji je kalo.Veličina i kapacitet rashladnog prostora zavisi od više faktora. sa razvijenom voćarskom proizvodnjom i SAD montirale su opremu koja je svojom funkcijom omogućila da se čuvanje voća produži za 2-4 mjeseca više nego u normalnoj atmosferi.Kvalitet plodova po iskladištenju znatno se razlikuje od kvaliteta plodova čuvanih u normalnoj atmosferi (NA). . .količina voća koja će se lagerovati u rashladnim komorama. .Smatra se da je optimalna veličina rashladnih komora 300-700 t zapremine.0 m). a optimalna visina radi primjene paletizacije (u prizemnim objektima ( 6. .Plodovi po iskladištenju iz KA su jedri i odaju utisak da su tek ubrani.

39 . .Voće se čuva radi pripreme za direktnu isporuku ili radi postizanja bolje cijene i umanjenja pritiska na tržište uskladištavanjem viškova proizvoda u vrijeme berbe. prednost treba uvijek davati čuvanju u središtu potrošnje. kojima treba prilagoditi i uslove i dužinu čuvanja.Stoga je veoma važno da se poznaju porijeklo i uslovi u kojima su proizvedeni voćni plodovi.Prilikom čuvanja voća javljaju se i problemi koji su uslovljeni biološkim procesima u plodovima. Čuvanje voća . tehnologijom gajenja i ekološkim uslovima u kojima su proizvedeni. . . .Čuvanje voća predstavlja predposlednju fazu u tehnologiji proizvodnje voća.Sve ovo čini da se plodovi iz KA mogu bolje plasirati na tržištu i da se zbog smanjenog kala i kvarenja postiže bolji ekonomski efekat. . .Njime se rešavaju problemi – ili znatno ublažavaju vezani za kvarljivost voća i sezonski karakter potrošnje.Plodovi se čuvaju u središtima proizvodnje ili u središtima potrošnje.Na ovaj način se obezđedjuje i ravnomjerno snadbijevanje velikih potrošačkih centara..Ukoliko se duže čuva. .

Za dugotrajno čuvanje jabuka važno je da se temperatura plodova po unošenju u komoru što brže snizi. mada su često i za plodove iste sorte proizvedene u različitim rejonima neophodni različiti uslovi za čuvanje. .5oC. Jonagolda i Elstara može se vršiti na 1oC.Sorte koje nijesu osjetljive na niske temperature čuvaju se na 0oC. 92 relativne vlažnosti vazduha. Glaster. .Za duže čuvanje dolaze u obzir samo plodovi ekstra i prve klase s odličnim osobinama.Na kvalitet čuvanja plodova i pojavu pojedinih fizioloških i gljivičnih oboljenja mogu da utiču i prethodni tretmani fungicidima. Greni smit. 40 .Čuvanje više sorti jabuka zajedno na primjer Zlatni delišesa. agrotehnike i sl. .Suviše lagano smanjenje temperature i povećanje količine CO 2 a smanjenje količine O 2 u komorama sa KA može značajno da umanji efekte čuvanja. .Plodovi jabuke za 4 dana držanja na 20oC skraćuje mogućnost čuvanja za mjesec dana. Melroze i sl. 92% relativne vlažnosti vazduha u NA.Za čuvanje su najpogodniji plodovi sorti Zlatni delišes. .Za različite sorte jabuka potrebni su i različiti uslovi čuvanja. . reona. ove sorte se najčešće i čuvaju. . Džonagold.ČUVANJE JABUČASTOG VOĆA Jabuka Plodovi jabuke u pogledu čuvanja spadaju u manje osjetljivo voće. Jonatan. . .Sastav vazduha u komorama sa KA najčešće se tako reguliše da bude za 2 do 4% CO 2 . redje više i 2 do 3% 0 2 . . biljnim hormonima. Ajdared. Mucu.Izmedju pojedinih sorti postoje razlike u mogućnostima čuvanja zavisno od: a) karakteristike sorte b) lokaliteta gajenja c) klime i agrotehnike . Glostera. . zavisno od sorte. odnosno u KA na 1. a osjetljive se čuvaju na temperaturi od 2.Za čuvanje jabuka u hladnjačama preporučuje se temperatura od 0oC do 5oC. 2% CO 2 i 3% O 2 ili manje od 1% CO 2 i 2% O 2 .4oC. antioksidantima i sl.

između samih sorti ne postoje tako značajne. suštinske razlike u pogledu režima čuvanja kao kod jabuke.. i u hladnjači obično dostiže maksimum krajem decembra i početkom januara.Pri iskladištavanju prvo treba u takvim slučajevima iskladištavati Elstar. 41 . Koncentracij etilena treba da bude od 1.Prema Biondiju. f) naknadno dozrijevanje po završenom čuvanju g) priprema za tržište prema karakteristikama sorti a) b) c) d) e) . sorte kruške se mogu podijeliti na dvije grupe: 1.Osnovni momenti na koje treba obratiti pažnju pri berbi.Relativna vlažnost vazduha u komorama u kojima se čuvaju jabuke obično je 90-92% sa variranjem od 3%.Međutim. . a njihova upotreba u svježem stanju.Tehnologija čuvanja plodova kruške u hladnjačama znatno se razlikuje od tehnologije čuvanja plodova jabuka . . .200 ppm. sorte koje sazrijevaju sa viljamovkom i poslije nje. Kruška . Jonagold.Stvaranje etilena u plodovima jabuka zavisi od dužine i uslova čuvanja.Velika vlažnost vazduha može bito razlog za povećanu opasnost od fizioloških i gljivčnih oboljenja. . s obzirom na mogućnost dužeg čuvanja. relativne vlažnosti vazduha i koncentracije O 2 i CO 2 . skladištenju i pripremi kruške za tržište jesu: pravilno određivanje momenta berbe berba bez mehaničkog oštećenja i lomljenja peteljki brz prevoz u hladnjaču tretmani protiv gljivičnih oboljenja na stablu brzo dovođenje na optimalan skladišni režim temeprature. jer već i sadržaj utiče na ubrzanje zrenja. sorte koje sazrijevaju prije viljamovke 2. . produžava se za neke sorte i do kraja maja iduće godine. . Zlatni delišes pa Gloster.U KA komorama se mora spriječiti nekontrolisan prodor svježeg vazduha a uredjajima se održava odredjen sastav vazduha. zahvaljujući čuvanju u hladnjačama.Berba plodova kruške počinje u junu.

5% mase.Posebno je značajno održavanje relativne vlažnosti vazduha – Plodovi Viljamovke čuvani na 0oC i relativnoj vlažnosti vazduha od 85% poslije četiri mjeseca čuvanja prirodno izgube 4. . kolika je u vrijeme berbe. . .Broj dana od završetka berbe do uskladištenja treba da bude što manji jer se zbog stajanja plodova jedan dan na temperaturi od 20oC vrijeme čuvanja skraćuje za 1 nedjelju. i sorte koje dobro podnose veću koncentraciju 5-7% CO 2 pa i do 10% CO 2 podnosi krasanka. treb apokloniti veliku pažnju: . ako stoje četiri dana.pakovanju i transportu.Veliki broj sorti različito podnosi visoku koncentraciju CO 2 – tako se svrstavaju u osjetljive na koncentraciju CO 2 2-3%.7%. . .prehladivanju plodova ..odredjivanju i održavanju optimalnog režima skladištenja . .Vlo je važno da se plodovi poslije berbe brzo unesu u skladište sa optimalnim uslovima za čuvanje.prethodnom tretmanu protiv fizioloških oboljenja .Osim toga treba imati u vidu i prirodnu sposobnost sorti krušaka za čuvanje. pa su kruške podložnije pojavi gljivičnih oboljenja . . čuvaju se 8 nedjelja kraće.dozrijevanju plodova i . na 90% vlažnosti 2.Drugu grupu predstavljaju sorte koje su pogodne za kraće ili duže čuvanje od 3-8 mjeseci.vrmenu berbe . . da bi ubrzano dozrele radi ranije realizacije.Kratkotrajno čuvanje plodova kruške na 0oC često omogućuje ujednačenije sazrijevanje plodova na primjer viljamovke za industrijsku preradu.Sorte iz prve grupe sem u izuzetnim slučajevima čuvaju se samo interventno ili kada se beru ranije.Dužina perioda čuvanja i pojava truleži zavisi od toga koliko su dana plodovi proveli na temperaturi od 20-24oC. srednje osjetljive 3-5% CO 2 .4% i na 95% vlažnosti 0. .Kod kruške su procesi zrenja na višim temperaturama brži nego kod jabuka. 42 .dezinfekciji komora i uredjaja u skladištu .Da bi se problemi sveli na najmanju moguću mjeru.

Prema navodima većeg broja autora. tavan) mogu čuvati do početka januara. .Pošto se dunja bere uglavnom kasno (do kraja oktobra) plodovi se u dobro provjetrenim prostorijama (podrum.Iskustva govore da se dunja dobro čuva na temperaturi od 0oC i vlažnosti vaduha od 90%. . lakoći odvajanja plodova od grane i boje sjemenjače. šupa. . gorke pjege. .DUNJA .Vrijeme berbe plodova dunje. .Plodovi većine sorti dunje nemaju pravu peteljku i beru se bez nje. 43 . kao i kod drugih moćnih vrsta presudno utiče na kvalitet i tehnološka svojstva plodova.Najčešće se vrijeme plodova dunje odredjuje po boji pokožice. što pojednostavljuje berbu.Za vrijeme čuvanja dunje javljaju se fiziološka i gljivična oboljenja. plodovi dunje se čuvaju oko 3 mjeseca na temperaturi od 0-2oC i relativnoj vlažnosti vazduha od 90%. transport i čuvanje. meka trulež itd. Najčešće su to: unutrašnje tamnjenje. . garaža.

Sorte osjetljive na niske temperature čuvati na 0oC do 1oC.Ukoliko se breskve beru u punoj zrelosti mogu se čuvati najduže 2-3 nedelje.5-5.Odredjivanje vremena berbe breskve dosta je delikatno i nije toliko objektivno kao kod jabuke i kruške.Prema italijanskim istraživačima sorta Halle bere se pri čvrstini mesa 4548 N/cm2 (4.Čuvaju se potpuno zdravi plodovi koji još nijesu omekšali. U KA se čuvaju do 6 nedelja.ČUVANJE KOŠTIČAVOG VOĆA Breskva . Elberta 49-62 N/cm2. Red Haven – 45-58 N/cm2 itd. . i to od 1 do 6 nedelja. . Čuvanje može potrajati 2-6 nedelja. . redje prema čvrstini mezokarpa. . na –1 do 0oC.Breskva se čuva na –1 do 1oC i relativnoj vlažnosti vazduha 90% u hladnjačama sa NA do 4 nedelje.U zavisnosti od sorte. . .Predugo čuvanje plodova breskve postaju brašnjavi. . . . 3-5% CO 2 i 1-2% O 2 .Za transport na duža rastojanja i čuvanje u hladnjači breskva se obično bere prema osnovnoj boji pokožice ploda. Relativna vlažnost vazduha treba da bude oko 85%.Breskve se čuvaju kraće vrijeme i to samo interventno.9 kg/cm). 44 .Kajsija se čuva samo interventno. stanja zrelosti i uslova. . ali su skoro zreli. Što se duže čuvaju pogoršava se kvalitet plodova. Kajsija . . do prerade ili isporuke.Sorte breskve za industrijsku preradu obično se beru trešenjem pri čvrstini ploda 62-71 N/cm2.Najpovoljnija temperatura varira od sorte do sorte i kreće se u intervalu od 0 do 3oC. bljutavi i nastaje tamnjenje mesa oko koštice.

Šljive namijenjene čuvanju moraju biti dobro obojene.Na temperaturi od –1oC može doći do pojave fizioloških oboljenja ili izmrzavanja. 10% CO 2 i 10% O 2 .U kontrolisanim uslovima šljive se čuvaju na istoj temperaturi i pri 3-5% CO 2 i najmanje 3% O 2 . smanjuju gubici mase. a čvrstina manja. broja dana od punog cvjetanja do berbe.Dužina čuvanja plodova šljive zavisi od uslova i sorte. pošto plodovi većine sorte neujednačeno sazrijevaju. . smekšavanje plodova i njihovo prezrijevanje.Prema navodima većeg broja autora. na ovoj temperaturi boja plodova postaje intenzivnija. . od 1-5 nedelja na –1 do 1oC i relativnoj vlažnosti vazduha 90-95%. . a u normalnoj atmosferi najbolji kvalitet se na temperaturi od 0oC.Najpovoljnija temperatura u većini slučajeva je oko +1oC. ali dovoljno čvrste. Šljiva .Sorta Stenlej je najboljeg kvaliteta ako se čuva do 40 dana na 0oC. uz odredjene korekcije prema sortnim osobinama. Beru se u 2-3 navrata.. Istovremeno se smanjuje pojava gljivičnih oboljenja. . 45 .Prehlađivanjem plodova kajsije slično kao i kod breskve period čuvanja se značajno produžava. čvrstine mesa ploda.Vrijeme berbe se odredjuje na osnovu boje pokožice. . šljive se mogu čuvati u zavisnosti od sorte. odnosa šećera i kisjeline i dr. ali i od zrelosti plodova.Nakon čuvanja plodovi se mogu na 15 do 20oC. Poslije završenog čuvanja plodovi dozrijevaju na 10-15oC. . . . .U toku čuvanja plodova šljive pojavljuje se posmeđivanje mesa ploda i nakon dužeg čuvanja šljive vrlo brzo gube kisjelinu i postaju brašnjave. .Čuvanje u hladnjačama sa KA je bolje zbog boljeg kvaliteta plodova nakon iskladištenja.

.Ukoliko se trešnje čuvaju u uslovima niske vlažnosti vazduha. 46 .Plodovi jagodastog voća u svježem stanju se po pravilu (sem grožđa) ne čuvaju duže u hladnjačama. . malina. pa ih treba što prije smjestiti u optimalnim uslovima za čuvanje. kupina) do nekoliko nedelja (crvena i crna ribizla. 5% CO 2 i 3% O2. borovnica za preradu i sl. .Plodove jagode koji će se čuvati treba brati dok su čvršći. . za razliku od onih koji se beru za brzu prodaju i potrošnju. . organoleptički i dr.Višnje se mogu čuvati do 3 nedelje u KA na –1 do 0oC.Za čuvanje su pogodnije sorte sa tamno obojenim plodovima čvrstog mesa nego sorte sa svijetlom bojom plodova koje često poslije iskladištenja gube boju i ne koriste se za stonu upotrebu.Zrelost plodova trešnje i višnje se odredjuje na osnovu boje pokožice. Jagoda .5oC. Čuvanje jagodastog voća . 10% CO i 2-5% O2. sile odvajanja peteljke od grane ili ploda. količine suve materije. može se desiti da sve peteljke sa plodova otpadnu.Pred iskladištenja plodova teršanja i višanja treba povećati temperaturu na 10-12oC da bi se spriječila kondenzacija vode na plodovima.Trešnja se čuva samo interventno dok se prilike na tržištu ne poboljšaju ili ako ne mogu da se u roku od 3-5 dana prerade ukupne količine.Izuzetno se zbog organizacionih problema i plasmana na tržištu mogu čuvati od nekoliko dana (jagoda. . .U ubranim plodovima jagode proces disanja je intenzivniji i oni brzo prezrijevaju.U KA trešnje se mogu čuvati 20-25 dana na –0. .). .Plodovi se mogu čuvati 10-14 dana na –1oC do 1oC i relativnoj vlažnosti vazduha 85-95%.Trešnja i višnja . pa zato trešnje i u najpovoljnijim uslovima ne treba čuvati duže od 7 do 8 dana.

. Tačka mržnjenja plodova je oko –1oC.Malina je vrlo plodložna brzom truljenju.Što plodovi duže stoje sve više se pogoršava kvalitet tako da se za stonu upotrebu mogu čuvati najduže 10 dana (crvena ribizla). .). 47 .5-0oC uz relativnu vlažnost vazduha 90-95%. Dužim čuvanjem smanjuje se količina vitamina C. a javljaju se i gljivična oboljenja (Botritis sp.Plodovi ovih voćnih vrsta se čuvaju takodje kratko. . . Phytophtora sp. Malina .Čuva se obično na –0. . a u KA do 10% CO 2 i 1-2% O 2 najduže 10 dana.. Kupina . a duže samo plodovi za industrijsku preradu. i Rhizopus sp.Kupine se beru čim se peteljke počnu lako odvajati od ploda. početka industrijske prerade ili zamrzavanja.Većina autora je mišljenja da se plodovi jagoda najbolje čuvaju na 0oC i relativnoj vlažnosti od 90% ali ne duže od 5 dana.Za transport se preporučuje rashlađivanje plodova na 5oC i povećanje koncentracije CO na 10-15 % u kamionu hladnjači.Interventno se prema većini autora može čuvati 3-4 dana.Nakon iskladištenja temperaturu jagoda treba postepeno povećavati da nebi došlo do kondenzacije vode i nagle pojave gljivičnih oboljenja. Isti režim se preporučuje prilikom transporta na duže relacije. . Plodovi moraju biti neoštećeni i zdravi.Plodovi se čuvaju 3-5 nedelja na –0. čašični listići počinju da venu. postaju tamniji. .Po Mišiću malina se može čuvati 10-14 dana na temperaturi od –0.5 do 00C i relativnoj vlažnosti 90%. Crvena i crna ribizla . . .6oC do 0oC i relativnoj vlažnosti vazduha od 85-95%. ali plodove poslije iskladištenja do prodaje treba držati u rashladnim vitrinama. Kupina se čuva veoma kratko ne duže od 3-4 dana.. .Za malinu važe pravila čuvanja kao za jagodu. .Za vrijeme čuvanja jagoda mijenja se boja i plodovi gube svježinu.Najbolji režim je 6-8oC u trajanju 15-20 sati.Za preradu se može čuvati u smrznutom stanju. do isporuke.

Plodove borovnice u skladištu najčešće ugrožava Botritis sp. a zreli na 3oC.Plodovi koji se čuvaju moraju biti potpuno zdravi.Za duže čuvanje se u principu koriste pozne sorte rastresitog grozda i krupnijih bobica.Plodovi borovnice za kraće vrijeme dobro se čuvaju u kontrolisanoj atmosferi sa povećanjem koncentracije CO 2 ( i do 50%) i smanjenjem koncentracije O (i do 1%). a čuvaju se samo zreli plodovi. . .Borovnice se mogu čuvati od 2 do 5 nedelja na –0.U ovim pakovanjima niske doze SO 2 održavaju se pomoću generatora (čvrsti ili tečni SO 2 ) ovim generatorima se održava od 1 do 5 ppm SO 2 .Za vrijeme čuvanja borovnice smanjuje se količina ukupnih kisjelina. Dužina čuvanja je od 10-15 dana.Dužina čuvanja groždja zavisi dobrim dijelom od karakteristika sorti i varira u vrlo širokim granicama od 1 do 6 mjeseci.Na velikim svjetskim tržnicama voća sve češće se srijeću pakovanja iz Čilea i Argentine i nekih drugih zemalja u kojima se grožđe čuva kraće vrijeme i na sobnoj temperaturi.Ogrozd . .Oslobodjena vlažnost iz grožđa u pakovanju izaziva sporu ali kontinuiranu emisiju SO 2 koja traje nekoliko nedelja. .5 do 0oC i relativnoj vlažnosti vazduha 90-95%. . inače brzo i masovno stradaju od gljivičnih oboljenja. .Zeleni plodovi se čuvaju na 0oC. a zreli samo do 7 dana.Generatori se stavljaju (u obliku kesa ili ploča) u pakovanja grožđa obmotana polietilenskom folijom. 48 . .Groždje se čuva na –1 do 0oC do 2 mjeseca. a primjenom fungicida ovaj period se može produžiti i do 6 mjeseci. . . Borovnica .Ogrozd se čuva isto kao ribizla. . .Peteljke grozdova i bobice sklone su smežuravanju te se u komorama mora održavati relativna vlažnost vazduha od 90-95%. .Najčešće se konzervira (kao i ribizla) smrzavanjem. Čuvanje grožđa . Zeleni plodovi najduže 3-4 nedelje. .

49 . .U toku čuvanja grožđa najčešće se pojavljuju gljivična oboljenja kao što su siva i mrka plesni (Botritis Cinerea i Botritis Porium sp.Grožđe se može čuvati u kontrolisanoj atmosferi na –1oC.U toku čuvanja može doći do sušenja peteljki već nakon gubitka 2-3% mase.. 2-3% CO 2 i 2% O 2 . .). dok se bobice vidno smežuravaju pri gubitku 4% mase. grozdovi izgledaju svježi.Kvalitet grožđa iz ovakvih pakovanja je neuporedivo bolji nego iz običnih pakovanja jer je izgled grožđa mnogo ljepši. .

1-2%-noj sonoj kiselini ii sumporisanjem.). . .Prvi znaci zrenja plodova su pucanje klapne i zrenje jezgra.Plodovi se beru protresanjem debla ili grana.Nakon berbe orasi se odmah kupe i nose na pranje u cilindričnim žičanim bubnjevima u kojima se dopunski čiste mlazom vode u trajanju 2-3 minuta.Najbolje je orahe sušiti upotrebom dehidratora.Oprani plodovi oraha se odmah suše radi uklanjanja suvišne vlage iz ljuske i jezgre. . 50 .Ako se plodovi beru mlaćenjem dugim motkama često se ne oberu svi plodovi. Francuska itd.Orasi se beru trešenjem pomoću motki i mehanizovano.Kada se plodovi beru na ovaj način treba početi od sredine ka periferiji krune kako bi se što manje grančica polomilo.Plodove oraha treba odvojiti od klapne ako se ona nije odvojila pri padu sa stabla. . .Mehanizovano se plodovi beru u razvijenim voćarskim zemljama u kojima se orah gaji na industrijski način (Kalifornija-SAD.ČUVANJE JEZGRASTOG VOĆA Orah (Juglans regia L. . Otresanje ponoviti 3-4 puta.U hladnijim krajevima plodovi se beru mehanizovano blagim tresenjem stabla u 3 do 4 navrata. .Plodovi oraha prirodno sazrijevaju u periodu dužem od dva mjeseca. . .Nakon sušenje orasi se podvrgavaju tretmanu bijeljenja ljuske u 2%-nom rastvoru NaOH. pomoću tresača. U hladnijim predjelima orah sazrijeva sporije.) . . a u toplijim krajevima stabla se obično ranije i snažnije tresu. a ljuska im se teško odvaja i teško izbjeljuje. a pojedini se oštećuju i bere se dio nezrelih plodova koje kasnije napadaju plesni.Kvalitet plodova se određuje prema odnosu jezgre i težine ploda. izgledu i boji sjemenjače i krupnoći jezgre. pa se pali plodovi prikupljaju mašinama ka sredini međurednog prostora i dalje mašinski skupljaju iz redova i nose na doradu. . . .

Jezgro se može uspješno čuvati na 0oC. Ako se čuva kraće vrijeme onda je to na 2. u atmosferi azota sa ispod 1% O 2 ili u vakumiranim konzervama na 0oC. . . Pekan (Carya pecan) ..Nasušeni orasi se čuvaju na temperaturi oko 0oC i relativnoj vlažnosti oko 70%. bez užegnuća i posmeđivanja. . Badem (Amigdalus communis) .5oC i relativnoj vlažnosti vazduha oko 80%.Plodovi pekana se čuvaju na 0.Plodovi lijeske se beru kada je većina dostigla punu zrelost odnosno kada veći broj plodova ispada iz omotača ploda na zemlju. a u NA uslovima na 1oC i relativnoj vlažnosti vazduha 60%. a preostali tresenjem lako ispadaju iz njih.8 do 4. .Plodovi se čuvaju na 0 do 5oC i vlažnosti vazduha oko 80%. . a ako su vlažniji – na nižoj temperaturi.Suvi orasi u ljusci čuvaju se na 1-4oC i oko 75% relativne vlažnosti vazduha oko godinu dana bez užeglosti.Badem u ljusci može se čuvati 10-12 mjeseci na 0 do 7oC i vlažnosti vazduha 75-90%. u takvom slučaju treba tako rasporediti vreće da je cirkulacija vazduha izmedju njih što bolja. Lješnik (Corylus avellana L. dok se na –15oC čuvaju do dvije godine.U KA sa približno 100% N 2 mogu se čuvati i do dvije godine.Nakon bijeljenja orasi se dosušuju u velikim boks paletama u jakoj struji vazduha da bi se oduzela voda obsorbovana u toku bijeljenja.Mogu se uspješno čuvati i godinu dana na –3 do 0oC i relativnoj vlažnosti 65-75%.Prema navodima više autora orah se vrlo dobro čuva u hladnjači na temperaturi od 2oC i relativnoj vlažnosti vazduha 70-75% ako je vlažnost ploda oko 4%.5oC oko godinu dana.) . 51 . . .

.Vrijeme berbe se najčešće određuje na osnovu količine suve materije. . . . . indeks zrelosti (izražen kao odnos suve materije i kisjeline) oko 4 i čvstina mjerena penetrometrom 29-39 N/cm2 (3-4 kg/cm2). a nakon berbe je potrebno prehladjenje na 0-4oC u trajanju 8-24 časa. .Prema podacima nekih autora pitomi kesten se može čuvati na 0oC i 70% vlažnosti vazduha 8-12 mejseci. odnosno kada su plodovi počeli da omekšavaju.U hladnijim krajevima plodovi se moraju obrati prije prvih mrazeva nezavisno od stanja zrelosti.Prirodni gubitak težine kestena pri niskoj relativnoj vlažnosti vazduha može da bude 3 do 12%. . Voće toplijih krajeva Aktinidija – Kiwi (Actinidia chinensis) .U kontrolisanoj atmosferi kesten se može čuvati na 0oC.Plod je u konzumnoj zrelosti kada se površina može ugnuti pod prstima.Prije berbe je potrebno izvršiti tretmane protiv Botritis cinerea.Kesten se bere tresenjem u vrijeme kada plodovi lako ispadaju iz omotača ploda.Prema Goriniju plodovi su dostigli fiziološku zrelost kada je količina suve materije veća od 10%. 52 . .Vrijeme berbe ima značajan uticaj na oganoleptičke osobine i mogućnost čuvanja plodova. .Plodove kestena ne treba čuvati u debelom sloju. ukupnih kisjelina i čvrstine mesa ploda. . 10% CO 2 i 10% O 2 i relativnoj vlažnosti vazduha 80%.Kesten (Castanea sativa) . a pri vrlo niskoj relativnoj vlažnosti vazduha i veći. .Plodove terba brati kada su dostigli fiziološku zrelost jer se tada mogu duže čuvati i zadržavati dobar kvalitet do kraja čuvanja.Prosušeni i u džakove upakovani plodovi čuvaju se na 0 do 4oC i relativnoj vlažnosti 80-90%.

2-0. . . . aktinidija može čuvati 5 mjeseci.5 do 0oC u KA sa 2% O 2 i 5% CO 2 . a relativna vlažnost vazduha 9095%.00C.Da bi plodovi mogli da se dobro čuvaju i da poslije dozrijevanja budu dobrog kvaliteta. 53 .Banane se čuvaju u istim uslovima kao i za vrijeme transporta. Pod ovakvim uslovima se prema ovim autorima. U atmosferi sa 3% CO2 i 3% O 2 čuva se na –0. Prevoz ovako čuvanih banana može trajati 2-3 nedelje. .5 do 0.5oC i to u mesu ploda. uz dovodjenje količine etilena na nivo ne više od 0.Kao drugi kriterijum koristi se razvijenost ploda. . čuvaju na temperaturi –0. . .Relativna vlažnost u komorama prilikom transporta treba da je oko 90-95%.Vazduh u komorama treba prečišćavati i obnavljati svakodnevno da bi se spriječilo nagomilavanje isparljivih materija (prije svega etilena). . optimalna temperatura za čuvanje je 0 do 6oC.Plodovi skladišteni u KA su imali trajnost poslije čuvanja 11-12 dana..Banane se u komorama hladnjača čuvaju na 13-14oC 12 do 14 dana. uz kontrolu etilena provjetravanjem i obnavljanjem vazduha. a u KA sa 5-8% CO 2 i 4% O 2 3-4 nedelje. U stanju ¾ pune zrelosti presjek ploda je skoro okrugao.Plodovi aktinidije mogu se čuvati 2-6 mjeseci. treba da su u optimalnom stanju zrelosti.Za vrijeme čuvanja pri niskoj relativnoj vlažnosti vazduha može nastati prirodni gubitak mase i do 10% i omekšavanje plodova.Prevoz banana je brodovima sa komorama u kojima se mogu održavati najpovoljniji uslovi temperature za pojedine sorte. . ppm.Računa se da je za dostizanje pune razvijenosti ploda potrebno oko 120 dana od punog cvjetanja do berbe. one se beru obično 20-30 dana ranije. Sorta Lakatan zahtijeva temperaturu od 14. . Prehlađenjem plodova može se produžiti čuvanje i poboljšati kvalitet.Pri čuvanju treba voditi računa da vlažnost vazduha bude 95%.3 vol. Banana (Musa sapientium) . Međutim.Plodovi aktinidije se prema Prateli i sar. odnosno oblik poprečnog presjeka ploda. . .Za sortu Gros Michel preporučuje se 12oC u stanju takozvane ¾ pune zrelosti.

Pomoradže se mogu čuvati do 5 mjeseci na 5-8oC i vlažnost vazduha 85-95%. onda je temperatura 3-4oC.Mandarine se mogu čuvati 20-30 dana na 4oC i relativnoj vlažnosti vazduha 80-85%. . 54 . Pomorandža .Limun koji će se dugo čuvati treba da bude zelene boje. Мandarina . a kada se isporuče onda se čuvaju samo do prodaje. istoj vlažnosti. 50% O 2 i 0-1% CO 2 .Najčešća oboljenja plodova u skladištu su truljenje i fiziološka oboljenja plodova.Limun lako prima strane mirise pa treba voditi računa da se u komori sa njim ne nalaze druge vrste robe.U tu svrhu se plodovi drže 5-7 dana na 12-13oC u atmosferi sa 5% etilena i relativnoj vlažnosti vazduha 80-90% ili oko 60 sati na 25-26oC sa 1-2% ppm etilena.Nakon skladištenja često je potrebno dozrijevanje limuna. a do 2 mjeseca na 6-7oC. .Ako ih terba čuvati 2-5 nedelja. . . fiziološkog stanja plodova i dr. uslovi čuvanja zavise u dobroj mjeri od porijekla.Limun .Zeleni plodovi se mogu čuvati 2 nedelje do 6 mjeseci na 7-15oC i relativnoj vlažnosti vazduha 80-90%. a ako se žele čuvati više mjeseci. .Dužina čuvanja i kvalitet plodova poslije čuvanja zavisi od kvaliteta ubranih plodova. .Normalno zreli plodovi se u komorama lakše čuvaju. . . . kako bi spriječili pojavu i širenje fizioloških i gljivičnih oboljenja. da li su tretirani nekim od fungicida i dali su imali prije uskladištenja voštanu skramu. temperatura se mora podići na 14-15oC. žuti plodovi su manje pogodni za čuvanje jer lakše stradaju od fizioloških i gljivičnih oboljenja.Plodove mandarine prije uskladištenja treba tretirati nekim fungicidnim preparatom koji nije štetan po ljudsko zdravlje. .Pravilo je da se limuni duže čuvaju u zemljama gdje se proizvode. sorte. Na zelene plodove nepovoljno utiču niske temperature (oko 0oC).

bilo za sušenje ili industrijsku preradu. Bilo za stonu upotrebu. nezreli plodovi ne mogu čuvanjem sazreti. Smokva ima vrlo osjetljive plodove. najbolje je plodove brati onda kada se počnu smežuravati na drvetu. u atmosferi sa 50% O 2 i 12% etilena u trajanju od 50-60 sati. .Pomorandže se dozrijevaju na 25-26oC. pak. berba se obavlja u više navrata. kako za berbu tako i za pakovanje i transport. Za sušenje. klimatskih karakteristika te godine. zemljišta i drugog.Nezavisno od temperature na kojoj se plodovi čuvaju treba obezbijediti dovoljan dotok svježeg vazduha.. Ubrani. Trešenjem se mogu brati samo plodovi smokava koji će se iskorišćavati za ishranu stoke. bez dodirivanja plodova. Obrane smokve se stavljaju u plitke gajbice. plodove smokve treba brati pažljivo rukom i obavezno s peteljkom. položaja. S obzirom da plodovi u iste sorte ne sazrijevaju istovremevo. Zato treba brati isključivo zrele plodove. Plodovi smokve sazrijevaju od kraja juna do kraja oktobra. što se može ocijeniti odoka.Najpogodniji uslovi za duže čuvanje plodova su temperatura 68oC i relativna vlažnost vazduha izmedju 85 i 90%. . Plodove smokve za stonu upotrebu treba brati još dok imaju čvrstu pokožicu. Berba smokava se obavlja kada plodovi sazru. SMOKVA Ficus carica L. što zavisi od sorte. Plodovi smokava namijenjeni za sušenje klasiraju se po stepenu zrelosti i 55 . Ocjenjivanje se vrši na osnovu veličine ploda izgleda pokožice i nijanse boje.

izazivanja manjih naprslina i omekšavanja plodova.Sušene smokve II kvaliteta mogu poticati i od manje tipičnih sorti za sušenje. Za sušenje je predviđen isti kriterijum kao i pri izboru smokava za stonu upotrebu. porijekla i sorte. a zatim se naslažu u jednom sloju na ljese i sumporištu.U okviru priprema za sušenje obavlja se sortiranje. kao i dezinfekciju. a osobito da se plodovima fiksira boja.  II kvalitet . što osigurava svjetliju boju mesa ploda. a zatim se pakuju i šalju na tržište. Pri tom sve oštećene. Ovako pripremljeni plodovi suše se na suncu ili u sušnicama.  I kvalitet . suve smokve ovog kvaliteta moraju ispunjavati sve navedene uslove za sušenu smokvu. tj. Za stonu upotrebu plodove smokve. sušene smokve I kvaliteta moraju imati svijetlomrku boju. postupak je različit. U svaku jedinicu pakovanja treba stavljati smokve iste berbe.krupnoći. Zavisno od toga da li se plodovi klasiraju za stonu upotrebu ili za sušenje. I kvalitet i II kvalitet. još pri berbi treba sortirati.  Ekstra kvalitet .Osim uslova koje sušena smokva mora da ispunjava u prometu. Sušene smokve bi trebalo pakovati kao: ekstra kvalitet. Po završetku sušenja. Veličina plodova mora biti takva da u kilogramu sušenih smokava može biti najviše 140 56 . morenje. Zatim se obavlja sumporisanje u komorama. Pošto su zreli plodovi smokve mekani i osjetljivi. kao i manje poznatih sorti smokava.Sušene smokve ekstra kvaliteta moraju imati ujednačenu slamastožutu boju i veličinu plodova takvu da u kilogramu sušenih smokava ima najviše 90 komada (sorta zamorčica). prezrele i plodove sa drugim manama treba izdvojiti. treba ih pakovati i isporučivati u plitkim letvaricama i podesnim korpama i voditi računa da se ne gnječe ili na drugi način mehanički povređuju. s tom razlikom što je potrebno pobliže odrediti koje se sorte mogu uzimati za sušenje. s obzirom da ne podnose prepakivanje. Sušenje se obavlja u sušnicama. Zdrave plodove pakovati u ambalažu u kojoj će se otpremiti na tržište. Inače. U jedinici pakovanja toleriše se do 5% plodova sa mrljama i ožiljcima. odnosno najviše 70 (sorta rezavica). Sumorisanje se izvodi iz više razloga. potapanje u slan krečni rastvor radi poboljšanja boje. na temperaturi od 65 do 75 0C u trajanju od 3 do 7 časova. a veličina plodova mora biti takva da u kilogramu sušenih smokava ima najviše 110 komada (sorta zamorčica) odnosno najviše 90 komada (sorta rezavica). dobro je da smokve odleže izvjesno vrijeme radi kondicioniranja. i to od 3 do 7 časova.

tekstilne vreće od rijetkog tkanja i sličnu ambalažu. zaštićenoj od neposrednog uticaja sunčevih zraka i mraza. Smatra se da se smokve mogu održati u ispravnom stanju do mjesec dana. od 85 do 90%. Ovakva pakovanja iziskuju i odgovarajuću transportnu ambalažu do prodajnog mjesta (sanduci. a relativna vlažnost najviše 85%.5 0C do 0 0C.). kao i plodove sa drugim manama. te ih treba odmah nakon berbe i sortiranja otpremiti na tržište. ako treba da se smokve očuvaju izvjesno vrijeme moraju se skladištiti u hladnjači. Sušene smokve se pakuju u različiti materijal. Kod čuvanja svježih plodova smokava ne podnose uskladištenje pod običnim uslovima. koji obezbjeđuje očuvanje kvaliteta i svojstava ovog proizvoda. Kisjele sorte kasnije od onih slatkih. a pri tom se za sitna pakovanja od 125. Sušena (suva) smokva se čuva u hladnoj. kisele.komada. jer kasnije plodovi pucaju zbog prekomjerne vlažnosti.U jedinici pakovanja toleriše se do 10% plodova sa mrljama i ožiljcima. već onaj ko stavlja robu u promet određuje najviše tražene veličine pakovanja i koristi materijal za pakovanje. suvoj.da se ne bi povrijeđivale. Veće količine suvih smokava pakuju se u vreće od natron-hartije. Propisi ne određuju veličinu pakovanja i vrstu ambalažnog materijala. dobro provjetrenoj prostoriji. Smokve treba zaštiti od zagrijevanja. prašine i sličnog i pažljivo ih zahvatiti pri usluživanju potrošača . bez namirnica koje bi mogle štetno da utiču na kvalitet ovog osušenog voća. Prodaji treba izlagati samo one količine koje se mogu u toku dana prodati. Sorte sa žutim plodovima obično sazrijevaju ranije od onih sa crvenim plodovima. i uz slabu cirkulaciju vazduha. na temperaturi od 0. U prodaji na malo smokve treba kontrolisati i odbaciti sve jače povrijeđene. U septembru može se smatrati da plodovi nijesu potpuno zreli ali ako se oberu 57 . 250 i 500 grama najčešće kao ambalažni materijal koristi celofan i dekorativni materijal. uz relativnu vlažnost vazduha. vlaženja. Temperatura u prostorijama u kojima se smještaju osušene smokve mora biti u granicama između 5 0C i 20 0C. kartonske kutije i sl. Međutim. ŠIPAK (NAR) Punica granatum Vrijeme berbe zavisi od sorte koja se gaji. U jedinici pakovanja moraju biti smokve istog porijekla i sorte. U nekim krajevima preporučuje se berba plodova krajem septembra.

produžuje da sazrijeva i u hladnom skladištu. Zbog njegove debele kore. plodovi postižu veći stepen zrelosti i mogu da se čuvaju do pola zime i više. mada kora gubi svoj žarki sjaj. plod šipka može da podnese izvjesne povrede.za vrijeme vedrih . Neka stabla održavaju plod do zime i nikada ne pokazuju pucanje plodova. Jedan način da se plodovi sačuvaju od kvara jeste da se oni beru prije kiše. opna tegumenta postaje nježnija. Ovdje bi trebalo otpočeti sa berbom tek krajem septembra za rane sorte. dok one poznije treba brati polovinom oktobra pa i kasnije ukoliko vladaju povoljni klimatski uslovi za sazrijevalje plodova. oni se moraju kod većine sorti brati prije potpune zrelosti. ukus postaje finiji i vinastiji. Plodovi ubrani suviše rano. Šipak je vrsta voća koja pošto dostigne izvjestan stepen zrelosti. 12. Ustanovljeno je da se šećer nalazi u plodovima počev od jula i da se njegova količina postepeno povećava do decembra.sunčanih dana i izlože dva dana suncu. Ne samo što on tu sazrijeva već mu se i kvalitet poboljšava. žilavija i čvršća. S obzirom na opštu pojavu pucanja plodova.55% 58 . zatim omotaju hartijom i slože u sanduk u kome se šupljine napune peskom pa sanduk zatvori poklopcem. ali ovo ništa ne škodi kvalitetu i ukusu. jer kada padnu kiše. Kora se smežura. a nikako da se plodovi rukom kidaju. Plodovi ubrani2-6 oktobra imali su šećera . obavijaju se hartijom i pakuju u sanduke. mnogi od njih pucaju i na taj način postaju nepodesni za transport. plodovi se nešto smanjuju. imaju sladak ali opor ukus i kao takvi su niže vrijednosti. postaje tanja. Berba plodova sa drveta treba da se vrši uvijek nožem ili makazama što je još bolje i brže. Pošto su obrani. JAPANSKA JABUKA – KAKI Diospyros kaki Plodovi japanskih jabuka mogu se brati u jednom dosta dugom periodu vremena. održaće se za mesec dana. gde će se čuvati pri povoljnim uslovima. ako se ostave na hladnom i suvom mestu. počev od momenta kada plodovi počnu da dobijaju žuto-narandžastu boju počekom oktobra pa sve do kraja novembra kada oni počnu da gnjile na drvetu. Nakon branja plodovi se klasiraju po veličini. na 0º do 2ºC uz relativnu vlažnost vazduha 85-95% od pet do šest-mjeseci.

31% " " 2 novembra " " 15.47% " " 16 novembra " " 16. a često puta i neupotrebljivi. ne dobijaju željene organoleptičke osobine za potrošnju. Pri određivanju vremena berbe treba uzeti u obzir osim količine šećera u plodovima i sortu. Još bolja je 59 . Najčešće se polažu na slamu koja dobro služi za ovu svrhu. Rano ubrani plodovi ne ugnjile. da će ubrani pladovi iako nejestivi pri berbi. Ubrani plodovi treba pažljivo da se slažu u plitke korpe obložene mekom materijom. kao i grupu kojoj sorta pripada tj. druge i treće klase u 2 -3 sloja. nego onda kada spoljni znaci plodova dozvoljavaju da se ocijeni. u većini slučajeva plodovi se mogu jesti već pri samoj berbi. takodje poboljšavaju svoje organoleptičke osobine ako se drže izvjesno (kraće) vrijeme u skladištu. veličinu i žućkastu boju. dok kod plodova koji su se razvili putem normalnog oplođavanja. postati dobri za potrošnju kada ugnjile. Čuvanje u skladištu treba da bude tako da se ubrani plodovi potpuno suvi. ili ako ugnjile. kojom prilikom se vrši otstranjivanje oštećenih plodova.82% Iz navedenog pregleda se jasno vidi da sadržaj šećera u plodovima stalno raste do decembra. Primjer klasiranja plodava na 4 klase: I II III IV klasa klasa klasa klasa plodovi mase 250-350 gr. Berba plodova treba da se vrši makazama i vrlo pažljivo vodeći računa da se pokožica ne povrijedi što utiče na sposobnost dužeg čuvanja plodova. Berbu ne treba početi odmah čim su pojedini pladovi dostigli odgovarajući stepen šećera. Kod plodova koji se razvijaju putem partenokarpije i koji se ne mogu jesti pri berbi. 90-140 gr. a četvrte klase pakuju se u rifuzu. od berbe do zrelosti za potrašnju može proći čitav mjesec dana. koji se obično mogu jesti pri samoj berbi. poređaju u jednom sloju na materiji koja upija vlagu. 140-190 gr. te su niskog kvaliteta. da li se plod može jesti odmah pri berbi ili mora odležati izvjesno vrijeme dok ne ugnjili. 190-250 gr. Plodovi dobijeni normalnom oplodnjom. tako da leže na rozeti koju obrazuju ostaci čašičinih listića i da se međusobno ne dodiruju. Iz ovih korpi plodovi se preručuju u veće korpe za transport do skladišta. Sortiranje i klasiranje plodova vrši se i kod japanskih jabuka." " 25 oktobra " " 14. Plodovi prve klase pakuju se u sandučiće u jednom sloju.

Osušeni plodovi podsećaju na suve smokve.5 oC 1 oC 2. Dim se pušta kroz otvor na dnu suda.pljeva od pirinča kako Japanci praktikuju ili strugovina od drveta. Pri tome plodovi gube trpkost ali ostaju tvrdi.5 oC kraće vrijeme mogu čuvati. Prema podacima Kaliforniske ogledne stanice plodovi se najduže mogu sačuvati u svežem stanju na temperaturi od + 1 oC.2 oC 148 210 63 189 210 63 89 158 51 98 170 30 44 106 28 Transport je u zelenom stanju jer potpuno zrele ne podnose transport. 60 . U Japanu se bave sušenjem plodova nekih sorti. dok se pri temperaturi od + 0. a prvenstveno da bude prohladan i sa stalnom temperaturom da bi sazrijevanje teklo lagano i postepeno. Vreme čuvanja japanskih jabuka u svežem stanju na raznim temperaturama prema podacima Kaliforniske ogledne stanice: Naziv sorte Hyakume Maru Hachiya Tane-nashi Tsur vrijeme čuvanja u danima 0. zbog čega su ove naročito cijenjene. U Kini se primenjuje dimljenje plodova u zatvorenom sudu. Za proizvodnju dima se obično upotrebljava tamjan. a pri većoj temperaturi sazrevanje nastupa još brže. meso im postaje meko i sočno. Plodovi gube trpkost i ako se drže u toploj vodi na temperaturi od 30-40 oC za 12 časova. U Kini plodove poređane u glinene sudove prelivaju sa 10 % kreča (krečnog mlijeka) gdje ih drže za vreme od 2-7 dana u zavisnosti od sorte i stepena zrelosti. Na ovaj način plodovi gube trpkost za 1-2 dana. Na ovaj način se plodovi mogu sačuvati i poslije januara. Plodovi u ovakvom skladištu ukoliko sazrevaju dobijaju živocrvenu boju. Prostor za smeštaj treba da bude suv i da se može održavati u tami. gubi oporost. dobijajući vrlo sladak ukus. Plodovi za sušenje treba da se beru kada su već dobili žutu boju ali su još čvrsti.

u običnom frižideru sorte Monty i Abbott mogu se čuvati oko šest mjeseci.AKTINIDIJA Actinidia chinensis Planch. Na Novom Zelandu plodovi aktinidije beru se u maju.  Plodovi I klase treba da su tipični za sortu i teži od 50g .. Berba se obavlja rukom ili makaza. BADEM (BAJAM) Amygdalus communis Zbag prirode plodova (suvi plodovi) berba badema se obavlja kada plodovi dostignu punu zrelost. Plodovi se klasiraju u I i II klasu. ali zadovoljavaju minimalne zahtjeve u pogledu mesa. Ta zrelost obično dolazi od 10-40 dana prije konzumne zrelosti koja nastaje u vrijeme omekšavanja plodova. insekata. pri relativnoj vlažnosti vazduha 95 %. a trešenjem zreli 61 . Nedostaci na plodu mogu da budu oštećenja od grada. Dozvoljene su male dobro zarasle povrede na pokožici. Aktinidija se bere kad dostigne fiziološku zrelost. jer je tada najpovoljniji odnos ukupnih šećera i kiselina. I u običnim skladištima aktinidija može očuvati sva svoja organoleptička i hemijka svojstva 3-4 mjeseca (osim sorte Bruno). aktinidija (posebno sorta Hayward) čuva se najbolje na + 2oC. grana. Prema našim zapažanjima. a meso treba da je karakterističnog izgleda i ukusa. a u našim uslovima u novembru. Plodovi se pakuju u plitke kartonske ili drvene sandučiće u kojima su ulošci sa udubljenjima za svaki plod. imaju nedostatke u obliku i na pokožici i koji ne mogu da se prihvate u I klasi. U takvim uslovima ona ostaje nepromijenjena 5-6 mjeseci. ali se plod uvijek bere bez peteljke koja ostaje na grani (zbog preglednije rezidbe poslije otpadanja lišća). Prema nekim literaturnim podacima..  Druga klasa uključuje plodove koji su sitni. Zrelost se ocjenjuje odoka: mesnati omotač puca i sjeme lako ispada.

Dobro osušeni badem može biti duže uskladišten. Ukoliko je badem vlažniji. Može se pokvariti i upljesnjiviti. te se poslije ovoga mogu lako i dugo čuvati. a plodovi zaštitili od nepoželjnih promjena. s obzirom na veliki sadržaj ulja. badem je podložan nepoželjnim promjenama u toku prometa. koja svojim ubodima značajno umanjuje kvalitet budućeg ulja. što je sortna osobina. u rasutom stanju. pak. Međutim. i kada 62 . podneblja. bilo specijalnom mašinom. Mirovica). Maslina je kultura koja se veoma dugo uzgaja na našim prostorima. Ovako. a najbolji dokaz su stabla koja se procjenjuju da imaju i više od 2000 godina (Bar. ne treba ga pakovati. očišćeni plodovi stavljaju se na posebne ljese. Na termin berbe utiče i značajnost napada maslinove muve. Badem namijenjen uskladištenju mora biti dobro očišćen od ostatka ljušture i drugih stranih primesa i osušen tako da sadrži do 10% vode. Maslina se koristi najviše za dobijanje kvalitetnog ulja. Smatra se da za čuvanje badema najbolje odgovara temperatura skladištenja od 8 oC do 10 oC i relativna vlažnost oko 75 %. već u što tanjem sloju razasuti u prostoriji koja je suva i koja se provjetrava. ali i za preradu i potrošnju cijelih konzerviranih plodova (stone sorte).6 cm. Plodovi koji su namijenjeni za proizvodnju ulja se beru kada dostignu određenu boju i procenat ulja u plodovima. s obzirom da svaka sjemenka nije oslobođena mesnatag dijela. vremenskih uslova te godine. u sloju od 5 . Naša najpoznatija i najcijenjenija sorta Žutica se bere kada su plodovi počeli da mijenjaju boju (šarak). Maslina Olea europaea L. pa mogu užegnuti ako se ne čuvaju u hermetički zatvorenoj ambalaži. odnosno uskladištenja. ili. pa se ona mora odstraniti. koja ih štiti od vlaženja i nepovoljnog dejstva kiseonika iz vazduha kao prouzrokovača užeglosti ulja u njima. Tokom čuvanja bademu treba obezbijediti najbolje moguće uslove kako bi se očuvao kvalitet. Period dozrijevanja badema traje od kraja juna da kraja septembra. suve i dobro provjetravane. što zavisi od sorte. i dr. pri čemu plodovi izgube suvišnu vodu. utoliko je podložniji kvarenju i užeglosti. Jezgre badema postaju osjetljive ako se izlažu direktnoj toploti i svjetlosti.5 dana. Toplota i velika vlažnost vazduha u skladištu utiču nepovoljno na badem.plodovi lako otpadaju. položaja terena. Berba se izvodi obično trešenjem. da se prosuše. Badem se čuva upakovan u džakove ili drugoj podesnoj ambalaži. Sušenje traje obično 3 . Badem treba čuvati u prostorijama koje su hladne. Ako nije potpuno suv. a jezgre mogu da užegnu i postanu neupotrebljive za ishranu. bilo ručno.

a za male količine postoji i oprema za „ ručno“ branje plodova. Maslina se najčešće bere odgovarajućim tresačima sa teleskopskim nastavcima. Može se na velikim plantažama koristiti i posebna mehanizacija. Ako je priliv plodova veći od kapaciteta prerade. Stone sorte se beru kada dostignu određenu veličinu i kada je najpovoljniji odnos mase ploda i košpice (randman ploda). 63 . plodove treba čuvati na temeparturi 7-10 0C. Osnovni zahtjev za proizvodnju ekstra kvalitetnog djevičanskog maslinovog ulja je da se plodovi odmah prerade.se već u plodu nakupilo najmanje oko 18 % ulja. a plodovi obavezno padaju na mreže. ali ne dugo jer dolazi do oksidativnih procesa.

smežuravanja. upotrebom za to konstruisanih makaza. gubitka rezervnih hranjivih materija.Sorte za sok. Većinom se grožđe gaji za potrošnju u svježem stanju (stono grožđe). njihovim međusobnim odnosom. Grožđe dozrijeva na čokotu. . Ove makaze su različite izrade.Sorte za sušenje (grožđice). tj. što su za berače vrlo jasni znaci stepena zrelosti. Određivanje optimalnog termina berbe se vrši na nekoliko načina. ovom se pridaje posebna pažnja kod određivanja stepena zrelosti. dok se kod bijelih sorti gubi zelena boja i one dobijaju blijedo žućkastu boju. zavisno od tipa sorte i namjene. čiji je radni učinak veliki. Posebno su podesni promjena boje pokožice bobica i njihov sjaj. Kod vinskih sorti se momenat berbe najčešće određuje na osnovu sadržaja šećera. ne postoji način da se nakanadnim dozrijevanjem poboljša ukus i slast bobica. Berba grožđa se obavlja ručno i mehanizovano. Bobice crnih sorti postaju intenzivno tamnije.Vinske sorte. . Sorte namijenjene za stonu potrošnju se beru isključivo ručno. Pošto se kod stonog grožđa najviše cijene izgled. miris i ukus. najčešće korišteni metod je određivanja stepena zrelosti je sadržaj šećera u soku bobice. Ipak. Zbog toga se mora voditi računa o terminu berbe koji mora biti u optimalnom stadijumu. organoleptičke osobine uz poznavanje željenog ukusa za datu sortu. Pošto grozdovi sazrijevaju neravnomjerno. kao i vinska i jabučna kiselina.Sorte za kandiranje. U hemijskom sastavu soka dominiraju glukoza i fruktoza. dok sok postaje koncentrovaniji. . Obzirom da grožđe nema rezervnih materija ugljenih hidrata (skrob). pH vrijednosti soka. probirna berba u više navrata je neophodna. kao i promjena boje peteljke grozda.) Uzgoj grožđa je istorijski vezan za rane početke čovječanstva i smatra se da je porijeklo ove vrste Mala Azija u prostoru između Crnog mora i Kaspijskog jezera. Danas se sve komercijalno gajene sorte mogu podijeliti prema namjeni upotrebe na pet grupa: . Vinske sorte se gdje god je to moguće beru mašinski. sadržajem kiselina. i kašnjenje u berbi dovodi do prezrijevanja. Grožđe spada u neklimakterične vrste pa mu intenzitet disanja ostaje manje više konstatntan. a najbolje imaju 64 .Stone sorte. i proizvodnju vina (vinske sorte). najčešće određenih refraktometrom kao suva materija. . berba se obavlja kada se ispolje maksimalne crte ovih osobina.GROŽĐE (Vitis vinifera L. posebno za tu vrstu konstruisanim kombajnima.

Istovremeno se vrši i sortiranje prema klasama kvaliteta. čime se skoro udvostručava period u kojem se grožđe može čuvati. Odmah se izvrši odstranjivanje svih oštećenih bobica. Danas se ova mjera najčešće primjenjuje upotrebom posebnih folija. tamnjenje peteljke grozda i udvostručuje period u kojem se grožđe može čuvati. 65 . napad gljivičnih oboljenja.generatora ovog gasa sa laganim otpuštanjem SO2. Ovime se značajno smanjuje mogućnost povređivanja ubranih plodova i smanjuju gubici. Predhlađenje ubranog grožđa je jedna od krucijalnih operacija kojom se u značajnoj mjeri smanjuje intenzitet disanja.4 0C. nezrelih bobica ili ostataka peteljke na kojima nema bobica tako da grozd vizuelno izgleda lijepo. na kojima se brzo razvijaju truležnice. Ovo se obavezno izvodi makazama sa tupim vrhom.dodatnu oprugu kojom se obrani grozd zadrži u makazama. vodeći računa da ubrane grozdove lijepo složi kako bi estetski bili privlačni za potrošače. tako da je njegovo ispadanje iz ruku berača onemogućeno. Berač potom slaže grozdove u gajbice u koje je najčešće postavljena papirna obloga. Grožđe je veoma osjetljivo na povređivanje pokožice bobica. Fumigacija sumpor dioksidom je vrlo važna mjera kojom se sprečava pojava gljivičnih oboljenja i smanjuje intenezitet disanja. jer se time nanose štete koje ga čine nepodesnim za prodaju. Mora se izbjeći padanje grozdova na zemlju. Najčešće se izvodi u struju hladnog vazduha sa ciljem da se temperatura ubranih grozdova spusti na 4. vodeći računa da se ne skine pepeljak sa bobica. Berba grožđa običnim makazama podrazumijeva da se grozd pažljivo drži za peteljku rukom i onda se peteljka prekine makazama. pa se tokom berbe vodi računa da se ova operacija obavi što je moguće pažljivije.

rastresitog grozda i krupnih bobica. neophodno je uzeti uzorak na osnovu kojeg se utvrdjuje kvalitet. uz upotrebu fungicida se ovaj period može produžiti i do 6 mjeseci. Plodovi zaraženi gljivičnim oboljenjima. do 2 mjeseca. OCJENA I OZNAKE KVALITETA PLODOVA PRIJE USKLADIŠTENJA Staro pravilo skladištara je “od loše robe se ne može napraviti dobra”.Za dugotrajno čuvanje su podesne sorte pozne epohe dozrijevanja (zimsko bijelo). Kod jabuke je. Plodove koji ne zadovoljavaju osnovne kriterijume u pogledu krupnoće i boje ne treba uskladištavati. bez znakova fiziološkog oboljenja jer se tada mogu čuvati samo kraće vrijeme. zeleni i žuti plodovi zajedno). OSNOVNI PRINCIP USKLADIŠTENJA Prije unošenja plodova u komore treba pripremiti i provjeriti funkcionisanje svih uredjaja. izuzetak sorta greni smit.8. a prema JUS-u E. Prekrupne plodove iz mladih i slabo rodnih zasada valja skladištiti kratko vrijeme jer su podložniji pojavi fizioloških oboljenja nego umjereno krupni i sitni plodovi. Moraju biti zdravi. Plodovi namijenjeni dužem čuvanju moraju biti u što ujednačenijem fiziološkom stanju i odgovarajućoj zrelosti (nikako. ne čuvaju se u komorama.041. što se tiče nedostatka peteljke. ili sa slomljenom peteljkom na primjer kruške.B. na primjer. Ovo se radi na prijenim mjestima u hladnjačama pred samo uskladištenje. Relativna vlažnost vazduha treba da se održava na nivou 90-95 %. aparate za regulisanje 66 . Da bi se ocijenila pogodnost pojedinih količina voćnih plodova za čuvanje. ili oštećeni od insekata. Mehanički oštećene i plodove većine sorti jabuka bez peteljke. Zbog toga se prije uskladištenja mora korektno definisati kvalitet robe namijenjene čuvanju. uredjaje za snižavanje temperature. Čuvanje u hladnim komorama je na -1 do 0 0C. ne treba uskladištavati. kod koje se toleriše i do 50% plodova bez peteljke. Optimalna čvrstina ploda predstavlja jedan od hitnijih znakova dobrog kvaliteta – predispoziciju za dobro čuvanje. U komorama sa kontrolisanom atmosferom valja provjeriti zaptivanje vrata. kako bi se izbjeglo isušivanje bobica i peteljkovine.

Naslagane palete sa jabučarima treba još i “vezivati” i dobro učvrstiti. Pri uskladištenju se često praktikuje i istovremeno punjenje 2-3 komore da bi se plodovi što prije rashladili. a kod osjetljivog voća valja da je i kraće. U komorama se ne smije osjećati nikakav miris. Prije unošenja plodova dno boks paleta se očisti od zemlje ili biljnih ostataka. što nepovoljno utiče na kvalitet plodova. Na ovaj način unošenje plodova traje kraće. Pri takvom punjenju se toplota pomoću mašina za hlađenje brže odvodi. a po potrebi se zidovi i tavanica premazuju ili kreče. Prije unošenja plodova u komore preporučuje se predhlađenje komore na – 1oC. I uredjaji u komorama treba da su dezinfikovani. najbolje je puniti jednu po jednu komoru. Punjenje komora i dostizanje optimalnih uslova čuvanja ne bi trebalo da traje duže od 48-96 sati.sastava vazduha i kontrolu uslova čuvanja u komorama. pa izmedju njih ostaje malo prostora za strujanje vazduha. ovo se često izvodi prskanjem zidova prskalicama. Stoga se osjetljivije vrste voća čuvaju u manjim komorama. Radi što bržeg obezbjeđenja optimalnog režima u poslednje vrijeme se praktikuje predhladjenje voćnih plodova. kao i radi uzimanja uzoraka plodova. paletnih ramova ili boks paleta. a rastojanje između boks paleta pri slaganju iznosi 5-10 cm jer se time povećava brzina rada iako se prostor manje koristi. a skladišni prostor se bolje koristi. U praksi često obezbjedjivanje optimalnih uslova za čuvanje jabuke i kruške traje 7-10 i više dana. Ako se unose predhlađeni plodovi. Boks palete se mogu slagati i do 8-9 m visine. Zatim se temeljno pere pod komore. U savremenim hladnjačama organizacija posla se zasniva na sistemu podnih paleta. ali treba voditi računa da su stabilne. Slaganje paleta sa jabučarima ili jabučara u paletne ramove znatno smanjuje produktivnost rada i usporava uskladištenje. Raspored uskladištene robe treba da je takav da se eventualno plodovi mogu lako iznositi po posebnom redosledu. 67 . Ukoliko se u komoru unose plodovi različitih proizvođača ili različitih sorti. Prolazi se ostavljaju sredinom komore i u blizini zidova. uz eventualno dodavanje dezinfekcionih sredstava. na podu se bijelim linijama ograniče takva polja i označe brojevima radi evidencije. U istom prostoru stane 15-20% više plodova ako se koriste boks palete nego kada se koriste samo duboke letvarice – jabučari. U skladištu valja ostaviti dovoljno prostora za kretanje radi kontrole kvaliteta plodova i uslova čuvanja.

ultravioletni zraci. Ukoliko se bere ponovo u istu 68 . DEZINFEKCIJA AMBALAŽE.ostalih agensa (toplota. Osnovni izvori infekcije su sami proizvodi.). etilen-oksid. SREDSTAVA ZA BERBU I KOMORA ZA ČUVANJE Da bi se smanjio gubitak nastao pojavom parazitarnih oboljenja pri čuvanju u skladištu dezinfekcijom treba uništiti najštetnije mikroorganizme. Alternaria i dr.amonijumovih kvaternera koji djeluju kao deterdženti. itd. ultrazvuk i dr. elek-trostatičke snage. Najčešći prouzrokovači šteta u skladištima su Penicillium.).). dezinfekovati i osušiti. Kontrolama se ustanovljava da li su i koje količine plodova ugrožene od fizioloških ili glivičnih oboljenja. Pri tome se utvrdjuje i čvrstina plodova i daje organoleptička ocjena. ali i ambalaža za berbu i čuvanje. a češće kontrolom kroz okno na vratima KA komora.gasova koji djeluju sterilizirajuće i antiseptično.joda i jodnih preparata (dejstvo slično dejstvu hlora). Ukoliko nijesmo sigurni u kvalitet uskladištenih plodova.Učestalost kontrole uskladištene robe zavisi od voćne vrste i uslova čuvanja. . Rhizophus.formola (dezinfekciono dejstvo čiji se neprijatan miris može ublažiti amonijumovim kvaternerima). ali zahtijevaju specijalnu tehniku i opreznost pri primjeni (ozon. tioksihlor i dr. a u kontrolisanoj atmosferi ređe. U skladištima postoji objektivna opasnost od kontaminacije proizvoda sporama. januara. cijanovodonična kiselina i dr. aparati za obezbjedjenje neophodnih uslova čuvanja. ulaskom u komore. metil-bromid. . decembra. . . Kvalitet plodova jabuke koji se čuvaju u normalnoj atmosferi obično se kontroliše krajem novembra. Prije nego što se pristupi berbi treba posude ili torbe u koje će se brati voćni plodovi oprati. vazduh i dr. i da li i kada treba početi iznošenje plodova iz komora. obično krajem januara i krajem marta. hloramin.. . Upotreba sredstava za dezinfekciju mora biti uskladjena sa propisima o njihovom korišćenju. ove kontrole mogu biti i češće. Skladišni prostor može da se dezinfikuje pomoću: hlora i hlornih preparata. halogenih proizvoda koji djeluju dezinfekciono putem oksidacije (Nahipohlorit ili Ca-hipohlorit. natrijum-hlorcijanurat.

treba imati u vidu da je on agresivan. Hlađenje plodova na ovaj način je mnogo brže jer je prenošenje toplote dodirom plodova i vode u poređenju sa vazduhom znatno brže. Često se u razvijenim voćarskim zemljama na ambalaži nalazi odštampan natpis “predhlađeno voće”. Ovo je posebno značajno pri hidromanipulaciji kojom se smanjuje mogućnost mehaničkog oštećivanja plodova. u specijalnim komorama koje imaju rashladne uređaje velikog kapaciteta. čime se dobija bolji kvalitet. te je neophodno da se metalne površine premažu bojom na bazi vinila. u transportnim sredstvima. PREDHLAĐENJE VOĆA Često se radi održavanja kvaliteta ili postizanja boljeg kvaliteta voćni plodovi prije uskladištenja ili transporta na duže rastojanje predhlađuju. Ova mjera je značajna za neke voćne vrste čiji se plodovi mogu brati u nešto zrelijem stanju nego obično. ali se povećava mogućnost njihove infekcije. na primjer u boks palete. U vodu se mogu dodati dezinfekciona sredstva. Plodovi se rashlađuju hladnom vodom temperature oko 0oC. Na kraju mašine treba da bude postavljen uređaj za ispiranje plodova. Spore gljiva u vodi koja nosi plodove moraju se uništavati solima hipohlorita (50 – 100 ppm) i dr. neophodno je da se one operu jakim mlazom vode i dezinfikuju. 69 . rashlađivanje tečnim azotom ili suvim ledom (CCh) Način na koji će se vršiti predhlađivanje zavisi od vrste voća i ambalaže u kojoj se nalazi. Kada se koriste jedinjenja hlora. rashlađivanje u vakuumu. u tunelima za rashlađivanje i dr. Plodovi se mogu rashlađivati vazduhom u običnim komorama za čuvanje voća.ambalažu. Za kontrolu i dodavanje dezinfekcionog sredstva može da se koristi dozator koji održava potrebnu količinu hlora u vodi. Pored svega navedenog potrebno je da se izvrši dezinfekcija mašina kojima se plodovi klasiraju. U principu razlikujemo nekoliko tehnika rashlađivanja: rashlađivanje vazduhom. što kupcu garantuje da je riječ o dobrom kvalitetu plodova (na primjer breskve). rashlađivanje hladnom vodom. Koncentraciju treba održavati u toku rada mašina na konstantnom nivou.

Manipulisanjem vrijednosti ovih parametara omogućava se stvaranje najoptimalnijih uslova neophodnih za produženje vijeka trajanja produkata kod kojih se odvija proces disanja. sa redukcijom temperature u komori. Za ove procese je neophodna energija koja se oduzima od proizvoda i tako im se snižava temperatura. Svaki artikal ima svoje optimalne uslove čuvanja. značajno se redukuje intenzitet disanja. ali je relativno skup i treba ga koristiti ako se rashlađuju veće kolčiine proizvoda. 70 . Ovi načini hlađenja se mogu koristiti i za vrijeme transporta na duža rastojanja. povrća i drugih artikala koji obavljaju proces disanja u dužem vremenskom periodu. vlažnosti i sastava gasova atmosfere.Rashlađivanje u vakuumu je moderan i vrlo efikasan način hlađenja nekih proizvoda. kao i usporavanje perioda raspadanja vitamina i kiselina u čuvanim plodovima. Rashlađivanje tečnim azotom ili suvim ledom zasniva se na isparavanju tečnosti. CA (Kontrolisana Atmosfera) metoda čuvanja ploda upravo taj efekat može ostvariti. Sveobuhvatno. na primjer. bilo povećanjem nivoa ugljen dioksida ili azota. dobija se pojačan efekat na metabolizam voća i povrća redukcijom. miris. CA bazira se na kontrolisanju temperature. Kontrolisana regulacija sastava atmosfere unutar izolovane komore naziva se Kontrolisana Atmosfera. produkcije etilena. odnosno sublimaciji suvog leda. stopiranje gubljenja hlorofila (zelene boje). bez uticaja na kvalitet i organoleptička svojstva plodova (ukus. Njime se postiže ujednačeno hlađenje proizvoda u ambalaži. odlaganje pektinske hidrolize. U novije vrijeme hlađenje u vakuumu se kombinuje sa kontrolisanom atmosferom (na primjer agrumi). dopunskih pigmenata vezanih za boju čuvanog ploda. neophodno je usporiti prirodni proces sazrijevanja i dozrijevanja. PRINCIP RADA Voće čuvano u ovim uslovima ima redukovani metabolizam. Bilo smanjenjem kiseonika u komori. aroma…). ČUVANJE VOĆA U HLADNJAČAMA SA KONTROLISANOM ATMOSFEROM UVOD Da bi se ostvarilo čuvanje voća. ili jednostavno CA.

Sve ovo čini da se plodovi iz CA mogu bolje plasirati na tržištu i da se zbog smanjenog kala i kvara postiže bolji ekonomski efekat. O 2 i CO 2 u atmosferi regulisani. na primjer. jabuke i kruške mogu trošiti skoro sve do pristizanja tog voća iz nove berbe. biološki procesi u plodovima su svedeni na najmanju mjeru. a na prodajnom mjestu bolje podnose promijenjene uslove sredine i manje se kvare. komore za kontrolisanu atmosferu moraju ispunjavati sljedeće uslove: 1. relativna vlažnost. CO 2 takodje utiče da se neki mikroorganizmi slabije razvijaju. U uslovima gdje su temperatura. USLOVI ZA DOBRO FUNKCIONISANJE OPREME Za vrijeme čuvanja plodova procesi disanja u njima se nastavljaju. a sa porastom temperature podstiče se disanje plodova. Termička izolacija. Tako je stvoren uslov da se voće troši ravnomjernije u toku godine. Metodom čuvanja u CA omogućeno je da se. Takvi plodovi sporije stare nego u hladnjačama koje imaju regulisanu samo temperaturu i relativnu vlažnost. Kvalitet plodova po iskladištenju znatno se razlikuje od kvaliteta plodova čuvanih u normalnoj atmosferi (NA). pritisak sa obje strane izolacije u komori se stalno mijenja. Istovremeno u komori nastaje jedan mali natpritisak. Plodovi po iskladištenju iz CA su jedri i odaju utisak da su tek ubrani. jer su transpiracija i respiracija usporeniji nego kod plodova. koji su čuvani u NA. Iz toga proizilazi potreba da komoru treba tako izolovati da prodiranje toplote spolja sasvim neznatno utiče na stanje temperature vazduha u prostoriji. Temperatura u komori se reguliše termostatski.Više godina prije uvodjenja CA kod u našem okruženju ekonomski naprednije zemlje Evrope i SAD montirale su opremu koja je svojom funkcijom omogućila da se čuvanje voća produži za 2 do 4 mjeseca više nego u normalnoj atmosferi. Poslije termostatskog uključivanja rashladnih uređaja u komori. Čuvanjem plodova u CA manji je kalo. – Prodiranjem spoljašnjeg toplog vazduha kroz zidove i tavanice raste temperatura vazduha u komori. Prema tome. Zavisno od opremljenosti komore. Radi uspješnog funkcionisanja opreme. temperatura se svodi na potrebnu vrijednost i smanjuje se pritisak. što je dovoljno za prodiranje spoljašnjeg toplog vazduha u komoru. 71 . U CA je manje i nekih fizioloških oboljenja plodova. spoljni uticaj na procese koji se odigravaju u plodovima prilikom skladištenja biće veći ili manji.

Potrebna količina O reguliše se doziranjem dovoda svježeg vazduha. Cirkulacija vazduha u komori. tada plodovi koriste za disanje samo kiseonik iz atmosfere skladišta. – Na komorama za CA pored termičke moramo ugraditi i hermetičku izolaciju. Vlažnost vazduha u komorama takodje se mora regulisati pomoću hidrostata eventualno uz primjenu vodene pare. Kratkotrajno obrtanje i duge pauze nepovoljno utiču na raspodjelu temperature i vlažnosti u komori. U komori treba da se održava visoka relativna vlažnost vazduha. nego da prolazi i između plodova. Ako se obezbjedi da je komora nepropustljiva za pritisak. a toplota nastala usljed disanja dovodi se cirkulacijom vazduha. ali kad nije u funkciji rashladno tijelo. čime se obezbjeđuje trajan rad ventilatora. Pored termostatskog regulisanja temperature vazduha u komori potrebno je da se i količina vazduha može regulisati. Disanje voća se nastavlja i u skladištu. Regulisanje količine vazduha nije moguće ventilatorom koji radi jednostavnim uključivanjem i isključivanjem. Isključivo upotreba paleta omogućuje da vazduh cirkuliše pravilno po cijeloj komori.2. Konstantno održavanje režima temperature relativne vlažnosti u komori. Temperatura u komorama se održava povremenim uključivanjem u rad kompletnog rashladnog uređaja sa osjetljivim termostatima koji imaju dozvoljenu diferenciju odstupanja. a količina CO 2 raste do jedne vrijednosti koja se ne smije prekoračiti. U novije vrijeme na rashladna tijela u komorama ugrađuju se ventilatori sa dvobrzinskim elektromotorom. Pravilno dimenzionisano rashladno tijelo – isparivač omogućuje da se izvrši izmjena toplote u vremenskom intervalu koji je ekonomski opravdan. 3. Ovim se postiže ujednačena temperatura plodova i stanje zrelosti. – Unošenje voća u komore treba da bude paletizovano. – Temperatura u komori mora se tačno regulisati i održavati u procesu čuvanja voća u hladnjači. Radi toga je potrebno da hladan vazduh ne cirkuliše samo oko naslaganog voća. ventilator radi sa reduciranim brojem obrtaja. pri čemu se količina O 2 smanjuje do najniže dopustive vrijednosti. 4. Hermetička izolacija. a višak CO 2 odstranjuje se pomoću skrubera. Na ovaj način se sprečava difuzija vodene pare i vazduha sa obje strane izolacije komore i eliminiše se nekontrolisano prodiranje O 2 u kmoru. Ponovno uključivanje ventilatora na pun broj obrtaja je onda kad temperatura u komori dostigne gornju granicu. vodenu paru i gasove. radi što manjih gubitaka 72 .

Pri konstantnoj temperaturi u komori respiracija postaje približno konstantna. Procesom prirodne respiracije – disanje plodova i 2. Kao konstantne veličine respiracije za jabuku mogu se uzeti sljedeće srednje vrijednosti: 73 . stepen zrelosti plodova. sistem cirkulacije vazduha. koncentracija O 2 u atmosferi u procentima koju želimo postići. USPOSTAVLJANJE REŽIMA KONTROLISANE ATMOSFERE Za uspostavljanje CA od bitne je važnosti zavisnost intenziteta disanja plodova od temperature i promjene odnosa O 2 i CO 2 u atmosferi komore. vještačkog mijenjanja sastava atmosfere.u težini plodova. Metodom ubrzanog. Procesom prirodnog disanja plodova količina O 2 se postepeno smanjuje onako. mi možemo odrediti za koje vrijeme ćemo uspostaviti režim u komori prirodnim procesom respiracije plodova. jer se mogu stvoriti plijesni. zapremina praznog prostora. količina plodova. početna koncentracija O 2 u atmosferi komore. Nasuprot potrošnji O 2 plodovi oslobadjaju CO 2 u atmosferu komore. Na osnovu gornjih podataka može se odrediti način i vrijeme uspostavljanja CA. temperatura komore. Polazeći od toga da je disanje približno konstatna veličina na odredjenoj temperaturi. Kontrolisana atmosfera može se uspostaviti na dva načina: 1. stanje zaptivenosti komore. Svakako se mora voditi računa da ne dođe do prekoračenja odredđene granice vlažnosti. kako ga plodovi troše za svoje potrebe. Pored toga moraju se uzeti u obzir i sljedeći faktori za uspostavljanje režima atmosfere u komori: ukupna zapremina komore.

onda takav odnos treba održavati. natrijum-hidroksida. etanol-amina i suve supstance kao što je aktivni ugalj. ODRŽAVANJE REŽIMA KONTROLISANE ATMOSFERE Kad se u komori uspostavi režim kontrolisane atmosfere sa odnosom O 2 CO 2 kakav se želi za vrijeme čuvanja. i štetno dejstvo O 2 kad se njegova količina smanji ispod 1% ili 2% (u plodovima počiju anaerobni procesi). količina O 2 će se povećati. moramo svakodnevno kontrolisati količinu O 2 i CO 2 . nastalo povećanje zapremine istiskuje normalnu atmosferu u komori tako da se već prema količini azota procenat O 2 može svesti na željenu vrijednost. Svaki od ovih uređaja ima materije za apsorpciju CO 2 . metod za mjerenje sastava atmosfere pomoću “orsat” – aparata. a količina CO 2 povećava zbog respiracije plodova. Najpouzdaniji je. 74 . Količine O 2 i CO 2 mogu se mjeriti i uređajima na kojima se direktno očitavaju te količine u komori. Na konstantnoj temperaturi i relativnoj vlažnosti respiracije plodova je približno konstantna veličina. Isparavanjem tečnog azota i njegovim ubacivanjem u komoru. U komori u kojoj je uspostavljen režim postepeno počinje da se mijenja odnos O 2 i CO 2 tako što se količina O 2 smanjuje. Imajući u vidu štetnost veće količine CO 2 . Povećana količina CO 2 u komori odstranjuje se uređajima koji se nazivaju skruberi (dekarbonizatori. Kad je u komori smanjena količina O 2 dovodjenjem vazduha iz spoljne atmosfere. Azot u posudama nalazi se kao tečnost jer je komprimiran. apsorberi). b) uređajima – generatorima za stvaranje atmosfere. Kao apsorpciona sredstva najčešće se upotrebljavaju rastvori kalijum-karbonat (potaše).Temperatura u oC 0 1 2 3 CO 2 l/t ploda/24 č 15 18 21 25 Metoda ubrzanog (vještačkog) stvaranja atmosfere može se ostvariti: a) ubacivanjem inertnog azota u komoru u kojoj se nalazi voće i povrće. zavisno od konstrukcije skrubera.

Bolest se uočava kada se napravi presjek ploda. koji se unose u hladnjaču zajedno sa voćem ili ambalažom.05% Ca ne treba skladištiti. ispunjavajući prostor gdje je bio vazduh. dobrom obezbjeđenošću vodom. nastaje u voćnjaku. Fiziološke bolesti se javljaju kao posljedica raznih metabolitičkih procesa. sa nekrotiranim parenhimskim ćelijama ispod pokožice ploda. 75 . a vremenom se formiraju plutasta ulegnuća odumrlih ćelija koja imaju izraženo gorak ukus. Fiziološke bolesti porijeklom iz voćnjaka Gorke pjege (Bitter pit) Veoma česta bolest jabuke. ali se manifestuje tek u skladištu.FIZIOLOŠKA I MIKROBIOLOŠKA OBOLjENjA PLODOVA NASTALA TOKOM ČUVANjA Tokom skladištenja i čuvanja plodova. Najčešće se javljaju kod vrsta koje mogu dugo da se čuvaju. neblagovremena berba itd. rijetko kod kruške. Veličine su 1-5 mm. na plodovima se mogu uočiti razna fiziološka i mikrobiološka oboljenja. Izražen je posbno u sušnim godinama. Manifestuje se pojavom okruglih. kao i neadekvatnim uslovima čuvanja. Gorke pjege se mogu izbjeći pravilnom ishranom. a nastaju izlivanjem vode u intercelularne prostore. Uzrok pojave bolesti je najvjerovatnije nedostatak Ca u plodu jabuke. S toga se smatra da plodove koji nemaju barem 0. Staklavost ploda (Water core) Javlja se u mesu ploda u vidu staklastih polja. kao i neposredno nakon njihovog iznošenja iz skladišta. Javlja se kod jabuke. a uzrokovana su nizom neadekvatnih postupaka tokom vegetacije (ishrana.). prskanjem preparatima sa CaCl 2 i Ca(NO 3 ) 2 i pravovremenom berbom. tamnozelenih i mrkih pjega koje ponekad porprime crnu boju. Mikrobiološke bolesti su izazvane napadom raznih patogena.

više temperature čuvanja. Javlja se u vidu manjih.Uzrok bolesti nije dokazan. Važno je napomenuti da se bolest znatno više javlja kod kasne berbe. pa se voda izliva u međućelijske prostore. sa velikom lisnom površinom. najviše u dijelu čašice ploda. ali je uočeno da se javlja kod mladih i bujnih stabala. po čemu je dobila i ime. a uočeno je da se javlja kao reakcija na nedostatak bora u zemljištu. Jonatanove pjege (Jonatan spot) Prvi put je uočena na plodovima sorte Jonatan. ali se zna u kojim uslovima se bolest manje ili više ispoljava. okruglih ili nepravilnih pjega (1-2 mm) na površini ploda. sušno ljeto. Bolest ne umanjuje nutritivnu vrijednost ploda. samo za razliku od njih uvijek im se u centru nalazi lenticela. Unutrašnje plutaste pjege (Cork spot) Oboljenje se manifestuje uleglim pjegama svjetlozelene boje. I ovdje se preporučuje prskanje Ca preparatima i pravovremena berba. krupni plodovi iz mlađih zasada su podložniji ovom oboljenju. Razvija se u voćnjaku. Ovo je jedina bolest koja tokom čuvanja može iščeznuti. Pjege se mrke do crne boje. Mrke lenticelne pjege (Plara) Oboljenje se javlja u vidu smeđih površinskih pjega koje se formiraju oko lenticela. čvrste i mrke boje. Najveći broj autora vjeruje da je uzrok nedostatak Ca u dovoljnoj količini. Slične su gorkim pjegama. što izazaiva poremećaj sorbitola. Kasna berba. N i Ca. Na pojavu oboljenja utiču isti razlozi kao i na pojavu gorkih pjega. Uzroci pojave bolesti nisu poznati. Zone izumrlog tkiva su 76 . za razliku od gorkih pjega ne razvija se dalje tokom čuvanja. koje su ispod pokožice plutaste. osim što kvari izgled i tržišnu vrijednost.

zahvaćeno je i 5-6 slojeva hipodermalnog tkiva. Stoga hranjiva i tehnološka vrijednost ploda nije umanjena. kod sorti iz grupe delišesa. vremenske prilike i uslovi čuvanja. ali naročito se ispoljavaju dan dva po iznošenju iz skladišta. a naročito kod jabuke. Ispoljava se u posmeđivanju pokožice. Na pojavu oboljenja značajno utiču: stepen zrelosti ploda. Bolest se suzbija tretiranjem plodova antioksidantima (difenilamin i etosikvin). Suzbijanje bolesti je isto kao i kod gorkih pjega. agrotehničke mjere. kruške. Starosno posmeđivanje nastaje kao posljedica predugog čuvanja plodova nakon berbe. Manifestuje se posmeđivanjem pokožice ploda u obliku manjih ili većih nepravilnih mrlja. jonatana i greni smit. čiji produkti razlaganja izazivaju propadanje tkiva u površinskoj zoni ploda i njegovo posmeđivanje. ali su umanjene organoleptičke osobine i tržišna vrijednost. utnule su i suve. breskve i šljive. Kao najčešći uzrok se pominje oksidacija terpenskog ugljovodonika α-fernezena. Obično se razlikuju dva tipa ovog posmeđivanja: . Posmeđivanje (unutrašnje tamnjenje) mesa Unutrašnje tamnjenje plodova se može zapaziti kod svih vrsta koje se duže čuvaju u hadnjači. Mogu se javiti još tokom čuvanja u komori. Primjena 1MCP-a značajno smanjuje pojavu bolesti. 77 . Osim epidermisa.na površini ploda. Bolesti koje nastaju u skladištima Posmeđivanje pokožice (Scald) Bolest se javlja tokom čuvanja ili iskladištenja plodova jabuke i rjeđe kruške.Starosno posmeđivanje Obično posmeđivanje se javlja tokom januara u skladištu i najčešće se ispoljava na zasjenjenoj strani ploda. smekšavanju i propadanju dijelova ili cijelog tkiva ploda. Obično se javlja na prezrelim plodovima sa simptomima sličnim običnim ožegotinama. koje se mogu spojiti i prekriti veći dio ploda.Posmeđivanje zelenih plodova .

Bolest se ispoljava smanjenjem tečne faze u plodovima kao i promjenama na zidovima ćelija (razlaganje protopektina u rastvorljivi pektin). Posmeđenje oko sjemene kućice (Core flash) Oboljenje zahvata centarlni dio ploda.Posmeđivanje zbog niskih temperatura (Internal brekdown) Bolest se javlja na plodovima koji su duže čuvani u hladnom skladištu (0—30C). Uzrok pojave bolesti je poremećaj metabolizma. Tamnjenje najprije počinje u zoni oko sprovodnih sudova. blagovremenom berbom. kasne berbe ili čuvanja na visokim temperaturama. 78 . Starosno posmeđenje mesa (Senescent breakdown) Javlja se najprije u površinskom dijelu ploda i širi se dalje prema unutrašnjosti mesa ploda. U početnoj fazi bolest se ne uočava. Bolest je posljedica čuvanja ploda duže od njegovog životnog potencijala. Brašnjavost ploda (Mealy breakdown) Bolest se javlja kao rezultat dugog perioda čuvanja. nedostataka kiseonika. čuvanjem u hladnjačama sa kontrolisanom atmosferom i pravovremenim iznošenjem iz skladišta. Oko sjemene kućice se javljaju krugovi žućkaste i smeđe boje koji se šire prema sprovodnim sudovima. previsoke koncentracije CO 2 . odlaganje uskladištenja i sporo uspostavljanje povoljnog režima čuvanja. Bolest se može ublažiti pravovremenom berbom. Bolest je posljedica predugog čuvanja. Veće disanje na početku skladištenja dovodi do jačeg ispoljavanja bolesti. kao i poremećene razmjene materija. pravilnim uskladištenjem i iskladištenjem ploda. Najčešći uzrok je kasna berba. Bolest se često javlja tokom čuvanja jabuke i kruške. Bolest se može ublažiti dobrom obezbijeđenošću sa Ca. najčešće od januara i to posmeđivanje počinje u zoni 2-5 mm ispod površine pokožice ploda. a zatim se širi prema periferiji ploda.

Boja i intenzitet zavise od zrelosti plodova. Nastanak oboljenja je veći kod plodova koji su zeleni ubrani po kiši ili neposredno poslije kiše. Nastaje najčešće u uslovima čuvanja oko -10C ili ispod temperature smzavanja soka. 79 . One mogu nastati i kod kraćeg čuvanja plodova limuna ne temperaturama blizu 00C. Nastaju kao posljedica toksičnog djelovanja eteričnih ulja koja se oslobađaju iz najčešće zgnječene ili oštećene kore. koje mogu dostići dio 1 cm. Preporuka za sprečavanje nastanka ovog oboljenja je česta aeracija skladišta i izbjegavanje čuvanja plodova na niskim temperaturama.Oštećenje ploda kao posljedica smrzavanja (Freezing injury breakdown) Ovo obljenje je je fiziološko oboljenje skladišta. U slučaju smrzavanja plodova. Na poprečnom presjeku sok izlazi iz mesa ploda pod malim pritiskom. iste treba odmrzavati postepeno. Plodovi koji su držani na 12-13 0C duže vrijeme pokazuju simptomeme mekih površinskih pjega promjera 1 cm. Najbolji način za prevenciju nastanka oboljenja je da se plodovi po berbi drže na promajnom mjestu do tri dana kako bi se oslobodila veća količina eteričnih ulja iz tkiva kore. Bolest se manifestuje u vidu tamnih ulegnuća nepravilnog oblika. Oleoceloza (Oil spotting) Bolest se manifestuje pojavom manjih pjega mrke boje. nakon čega se mogu uočiti mrka udubljenja na kori plodova. jer će tako manje tkiva biti oštećeno. nepravilnog oblika. Bolesti agruma Neparazitarne bolesti Meke površinske pjege (Cold pitting) Ovo oboljenje se najčešće javlja kod plodova limuna koji su čuvani duže vrijeme u neadekvatnom temperaturnom režimu. ili su čuvani u uslovima visoke vlage. Pjege na kori (Peteca) Ovo oboljenje je izazavano propadanjem unutrašnjeg bijelog dijela kore limuna. i zrakastom posmeđivanju mesa od pokožice do sjemene kućice. U slučaju jačeg smrzavanja i pokožica gubi prirodnu boju.

obzirom da se ne javlja svake godine. nepravilnog oblika. kvalitetu i naročito ukusu plodova.Endokseroza Oboljenje nastaje još u zasadu i dosta podsjeća na gljivično oboljenje izazavano Alternariom spp. pa je ovo efikasna nedestruktivna metoda kojom se lako mogu identifikovati plodovi koji nisu za duže čuvanje.. Pomorandža Nekroza oko peteljke (Ageing) Bolest se javlja na kori ploda u zoni peteljke. Parazitarna oboljenja 80 . Mandarina Odvajanje kore od mesa ploda Ovo je veoma karakteristična pojava za plodove mandarina koji su ubrani isuviše kasno. sa značajno smanjenim estetskim izgledom ploda. mada je najviše objašnjenja vezano za vlažnost vazduha i zemljišta u zasadu. Oboljeli plodovi plutaju u vodi sa apikalnim dijelom koji ne tone. Gubitak slasti i arome je posljedica potrošenih rezervnih materija. U šupljinama se nalazi viskozna tečnost koja zapuši sprovodne snopiće koji poprimaju rđastu boju. Uslovno rečeno. ovdje se ne radi o pravom „oboljenju“. Početni simptomi se javljaju na vršnom dijelu plodova koji prijevremeno poprimaju žućkastu boju. Ulegnuća na kori su u obliku mrlja mrke do kestenjaste boje. koja se znatno teže raspoznaje kod dozrelih žutih plodova. a smatra se da je izazavana uticajem nekog od agroekoloških faktora još u voćnjaku. Uzročnik bolesti nije poznat. Ovakvi plodovi se pod rukom jasno uočavaju sa vazdušastim slojem koji je između kore i mesa ploda zbog gubitka značajnog dijela vode. venući i smežuravajući se. jer su ovi plodovi samo zbog neblagovremen berbe izgubili na masi. Bolest se jasno raspoznaje u unutrašnjosti ploda gdje su jasno uočljive šupljine u vršnoj zoni sprovodnih sudova. Nasataje nakon izvjesnog vremena čuvanja plodova u hladnjači.

sklonost ka kvarenju je izražena i kod plodova agruma. Jedno od najopasnijih obljenja 81 . plodovi koji više nisu zaštićeni unutrašnjim odbrambenim mehanizmima matične biljka mogu biti meta napada patogenih mikroorganizama. posebno kroz sitne povrede na kori plodova.Parazitarna oboljenja nastaju infekcijom plodova nekim od mikroorganizama. Od oboljenja nastalih infekcijom gljivicama najčešće se javljaju: Zelena plijesan (Penicillium digitatum) Plava plijesan (Penicillium italicum) Bijela plijesan (Sclerotinia sclerotiorum) Siva plijesan (Botrytis cinerea) Smeđa trulež (Phytophtora spp. Uslov za pojavu ovih obojenja su najčešće i mikroskopska oštećenja na pokožici ploda. Uzimajući u obzir visok nivo vlage i hranjivih materija u plodovima. koja mogu nastati i tokom manipulacije plodovima.) Zelena plijesan Plava plijesan Trulež oko ose ploda (Steam and rot) Kao svaki proizvod koji je podložan kvarenju kako se približava termin njegove zrelosti. kao i povoljnih uslova u komorama za čuvanje (visok nivo vlažnosti vazduha i relativno visoka temperatura čuvanja).

Gljivica je stalno prisutna u voćnjaku. Za spriječavanje pojave ovih oboljenja se preporučuju sanitarne mjere. 82 . tretiranjem dozvoljenih fungicida prije unoda plodova u skladiđte (fumigacija). kao i izlaganje plodovima nekim vrstama zračenja. a kao dobra mjera se preporučuje odstaranjivenje čašice. Za određene patogene se izuzetno korisnim pokazao o tretman toplom vodom u trajanju od nekoliko minuta.je i trulež sredine (ode) ploda. ali probleme pravi prodorom kroz čašicu dozrelog ploda. Navodi se da se bolest ne prenosi kontaktom. Bolest izaziva gljivica Diaporte natalensis (citri).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful