P. 1
B - 13.04.2013

B - 13.04.2013

|Views: 4|Likes:
Published by Aida Škamo
sasdsfdfds
sasdsfdfds

More info:

Published by: Aida Škamo on Sep 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/05/2014

pdf

text

original

1.

Kondenzator i promjenjivi otpornik
U kolu na slici jedan priključak kondenzatora kapaciteta C može se slobodno pomjerati duž otpornika ukupnog otpora R i dužine L. a) Nadi kako količina naboja na kondezatoru zavisi od položaja priključka x (mjereno od donjeg dijela otpornika, i dugo vremena nakon priključivanja) b) Zašto je u dijelu a) rečeno “dugo nakon priključenja”? Koja nejednakost mora biti zadovoljenja da bi mogli redi da je prošlo dugo vremena nakon priključenja? c) Nakon što je priključak dugo stajao u nekom položaju, počnemo pomjerati priključak vrlo malom, konstantnom brzinom prema gore. Nacrtati grafove očitanja na voltmetru i ampermetru u zavisnosti od vremena. Uzeti da je struja kroz ampermetar pozitivna ako struja teče kroz njega od lijevo prema desno. d) Na slici je dat graf brzine priključka u zavisnosti od vremena. Nacrtati odgovarajude grafove očitanja. e) Zašto je u dijelovima c) i d) uzeto da je brzina mala? Nacrtati približno grafove očitanja za c) i d) kada brzina priključka nije mala.

2. Induktor i promjenjivi otpornik
U kolu na slici nalazi se induktor induktiviteta L i promjenjljivi otpornik ukupnog otpora R i dužine L. a) Nadi kako jačina struje u kolu zavisi od položaja priključka x dugo nakon priključenja (uzeti da baterija ima neki unutrašnji otpor) b) Zašto je u dijelu a) rečeno “dugo nakon priključenja”? Koja nejednakost mora biti zadovoljenja da bi mogli redi da je prošlo dugo vremena nakon priključenja? c) Nacrtati graf očitanja na voltmetru ako se priključak krede malom brzinom prema gore. d) Na slici je dat graf brzine priključka u zavisnosti od vremena. Nacrtati odgovarajudi graf očitanja.

a napon gašenja je 80V. spratu nebodera? 6. Padajući magnet Magnet pada prema zatvorenoj konturi na slici. efektivne vrijendnosti 230V i frekvencije 50Hz. Zanemariti otpor zraka. ZDK Uraditi sve zadatke na slici dolje. Još jedno kolo… Koja je vrijednost otpora R1 i R2 na slici. induktor i neonska lampa.2*. . neonska lampa se upali. koja se upali kada napon na na njoj pređe vrijednost od 120V. Puls Izvor zvuka emituje zvuk frekvencije fo=250Hz neko kratko vrijeme (puls). čuje zvuk frekvencije f=263Hz i pređe s=82m za vrijeme trajanja tog zvuka. Napon paljenja lampe je 120V. a očitanja na ampermetru i voltmetru su 3A i 30V. Vozač u autu koje se krede brzinom v. snaga koja se oslobađa na otpor R je 80W. kolika je (relativna) greška ove metode? c) Šta je zapravo munja i grmljavina. 4. Koliko je precizna ova metoda. b) Koliko dugo je izvor emitovao puls zvuka? 5. kako nastaju svjetlost i zvuk koje vidimo i čujemo? d) Ko de prije čuti grmljavinu: čovjek na 50. Gdje grmi? a) Zašto prvo vidimo munju pa čujemo grmljavinu? b) Jedna od približnih metoda za određivanje udaljenosti mjesta udara munje je: “svake tri sekunde između munje i grmljavine su po jedan kilometar udaljenosti”. prekidač koji je na početku zatvoren. činilo bi se da je ona stalo upaljena. Koliko dugo de lampa biti upaljena tokom jednog poluperioda? Kada bi gledali u ovu lampu. Neonska lampa Neonska lampa je povezana na sinusoidalni izvor napona. tj. a) Odredi brzinu auta. Kako je to mogude? 3. “Paradoks” neonske lampe U kolu se nalazi baterija od 6V. tj. 7. ako je napon izvora 40V. Zašto? 8. Kada brzo otvorimo prekidač. Kakvo je kretanje magneta? (napisati drugi Njutnov zakon). ili 20.

.

9. d) nadi rezonantnu frekvenciju ovog kola (kada su napon i struja u kolu u fazi) *koristiti se fazorima… . Omski otpor zavojnice je 80Ω. b) jačinu i fazu struje kroz kondezator. Prvo AC kolo Kolo se sastoji od zavojnice i kondezatora spojenih paralelno na izvor naizmjeničnog napona efektivne vrijednosti 110V i frekvencije 60Hz. c) jačinu i fazu ukupne struje. induktivnost 0. a kapacitet kondenzatora je 8700nF. Odrediti: a) jačinu i fazu struje kroz zavojnicu.5H.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->