P. 1
OBRADA METALA REZANJEM

OBRADA METALA REZANJEM

4.5

|Views: 58,695|Likes:
Published by acam84

More info:

Categories:Types, Research, Science
Published by: acam84 on Jul 10, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/17/2015

pdf

text

original

MAŠINSKI FAKULTET - KRAGUJEVAC

BOGDAN NEDIĆ
MIODRAG LAZIĆ

PROIZVODNE TEHNOLOGIJE

OBRADA METALA REZANJEM

PREDAVANJA

Kragujevac, 2007.

PROIZVODNE TEHNOLOGIJE

OBADA METALA REZANJEM

skripta

Autori: Dr Bogdan Nedić, vanredni profesor
Mašinski fakultet, Kragujevac

Dr Miodrag Lazić, redovni profesor
Mašinski fakultet, Kragujevac

Mašinski fakultet
34000 Kragujevac
Sestre Janjić 6

Višegodišnji rad autora skipte i ostalih saradnika Laboratorije za obradu
metala rezanjem Mašinskog fakulteta u Kragujevcu, omogućio je izradu
velikog broja publikavija iz oblasti proizvodnih tehnologija, posebno obrade
metala rezanjem. Mnogobrojne knjige, udžbenici i priručnici sadrže obilje
saznanja i podataka do kojih su saradnici došli kroz dogogodišnji stručni rad i
istraživanja i veoma korisno služe kako studentima tako i inženjerima -
stručnjacima u praksi za svakodnevno rešavanje niza problema.
Ova skripta je namenjena studentima osnovnih akademskih studija Mašinskog
fakulteta u Kragujevcu i bazirana je na nastavnom planu i programu
zajedničkog predmeta PROIZVODNE TEHNOLOGIJE (deo koji se odnosi
tehnologije obrade metala rezanjem).
Skripta sadrži osnovne i neophodne podatke potrebne za razumevanje
problematike definisanje tehnologija i tehnoloških postupaka, izbor i primenu
alata, pribora, merne opreme, mašinai parametara režima obrade u obradi
metala rezanjem.
Skripta sadrži i neophodne podatke potrebne za ovladavanje znanjima na
laboratorijskim vežbama i izradu samostalnog rada.

Autori

S A D R Ž A J

1. OSNOVI PROIZVODNIH TEHNOLOGIJA

1

1.1. Proizvodne tehnologije

1

1.2. Tehnologije mašinogradnje

1

1.3. Tehnologije obrade

3

1.4. Obrada metala rezanjem

5

1.4.1. Postupci obrade metala rezanjem

5

1.4.2. Osnovi procesa rezanja

7

1.4.3. Osnovna kretanja alata i predmeta obrade

10

1.4.4. Osnovna geometrija reznog alata

11

1.4.5. Tribomehanički sistem u obradi metala rezanjem

13

1.4.6. Naučne oblasti OMR

14

2. OBRADNI SISTEMI I PROCESI

15

2.1. Obradni sistemi

15

2.2. Obradni procesi

15

2.3. Mašine u obradi metala rezanjem

17

2.3.1. Prenosnici alatnih mašina

18

2.4. Rezni alati

20

2.4.1. Klasifikacija reznih alata

20

2.4.2. Oblik i osnovni konstruktivni elementi reznih alata

21

2.4.3. Alatni materijali

27

2.5. Pomoćni pribori

31

2.5.1. Uloga i klasifikacija pribora

31

2.5.2. Univerzalni (stezni) pribori

32

2.5.3. Specijalni pribori

36

2.6. Merni pribori (merila)

37

2.6.1. Osnovi merenja i kontrole

37

2.6.2. Sredstva merenja i kontrole (merila)

38

3. OSNOVI TEORIJE OBRADE METALA REZANJEM

43

3.1. Obrazovanje strugotine

43

3.1.1. Mehanizam nastanka strugotine

43

3.1.2. Vrste i oblici strugotine

45

3.1.3. Naslaga na reznom klinu alata

46

3.1.4. Faktor sabijanja strugotine

47

3.2. Mehanika rezanja

49

3.2.1. Otpori rezanja pri ortogonalnom rezanju

49

3.2.2. Snaga rezanja i pogonska snaga mašine

51

3.3. Termodinamika rezanja

52

3.3.1. Toplota rezanja

52

3.3.2. Temperatura rezanja

54

3.4. Tribologija rezanja

55

3.4.1. Priroda triboloških procesa

55

3.4.2. Habanje reznih elemenata alata

57

3.4.3. Obradljivost materijala

64

3.4.4. Sredstva za hladjenje i podmazivanje - SHP

65

3.5. Kvalitet obrade

71

3.5.1. Tačnost obrade

71

3.5.2. Kvalitet obradjene površine

72

3.6. Ekonomika rezanja i režimi obrade

77

3.6.1. Struktura vremena obrade

77

3.6.2. Troškovi obrade

78

3.6.3. Postojanost alata

79

4. OBRADA STRUGANJEM

81

4.1 Proizvodne operacije i alati

81

4.1.1 Proizvodne operacije u obradi struganjem

82

4.1.2 Alati u obradi struganjem

83

4.2 Otpori i snaga rezanja

88

4.2.1 Otpori rezanja

88

4.2.2 Snaga mašine

89

4.3 Režim obrade u obradi struganjem

89

4.3.1 Korak u obradi struganjem

90

4.3.2 Brzina rezanja u obradi struganjem

91

4.4 Mašine u obradi struganjem

91

4.4.1 Strugovi za pojedinačnu proizvodnju

92

4.4.2 Strugovi za serijsku proizvodnju

93

4.4.3 Strugovi za masovnu proizvodnju

94

5. OBRADA BUŠENJEM

95

5.1 Proizvodne operacije i alati

95

5.1.1 Osnovna kretanja

95

5.1.2 Proizvodne operacije u obradi bušenjem

96

5.1.3 Alati u obradi bušenjem

98

5.2 Otpori i snaga rezanja

102

5.2.1 Obrada bušenjem

102

5.3 Režim obrade u obradi bušenjem

103

5.4 Mašine u obradi bušenjem

104

5.4.1 Jednovretene bušilice

104

5.4.2 Viševretene bušilice

106

6. OBRADA GLODANJEM

108

6.1 Proizvodne operacije i alati

108

6.1.1 Osnovna kretanja

108

6.1.2 Proizvodne operacije obrade glodanjem

110

6.1.3 Alati u obradi glodanjem

112

6.2 Otpori i snaga rezanja

115

6.2.1 Otpori rezanja

115

6.2.2 Snaga mašine

116

6.3 Režim obrade u obradi glodanjem

116

6.3.1 Korak po zubu

117

6.3.2 Brzina rezanja u obradi glodanjem

117

6.4 Podeoni aparati

118

6.5 Mašine u obradi glodanjem

120

7. OBRADA TESTERISANJEM

125

7.1 Osnovne operacije i alati

125

7.1.1 Proizvodne operacije u obradi testerisanjem

125

7.1.2 Alati u obradi testerisanjem

126

7.2 Brzina rezanja

127

7.3 Mašine u obradi testerisanjem

127

8. OBRADA RENDISANJEM

129

8.1 Proizvodne operacije

129

8.2 Alati u obradi rendisanjem

131

8.3 Otpori i snaga rezanja

132

8.4 Režim obrade u obradi rendisanjem

133

8.5 Mašine u obradi rendisanjem

134

8.5.1 Kratkohode rendisaljke

135

8.5.2 Dugohode rendisaljke

136

8.5.3 Vertikalne rendisaljke

136

9. OBRADA PROVLAČENJEM

137

9.1 Proizvodne operacije i alati

137

9.2 Otpori rezanja i snaga mašine

142

9.2.1 Otpori rezanja i vučna sila mašine

142

9.3 Režim obrade u obradi provlačenjem

142

9.4 Mašine u obradi provlačenjem

143

10. OBRADA BRUŠENJEM

145

10.1 Proizvodne operacije

145

10.2 Alati u obradi brušenjem

149

10.3 Otpori i snaga rezanja

151

10.4 Režim obrade u obradi brušenjem

151

10.5 Mašine u obradi brušenjem

153

11. IZRADA NAVOJA

155

11.1 Izrada navoja na strugu

155

11.2 Izrada navoja na bušilici

157

11.3 Izrada navoja na glodalici

157

11.4 Specijalni postupci izrade navoja

158

12. IZRADA ZUPČANIKA

159

12.1 Izrada cilindričnih zupčanika glodanjem

159

12.1.1 Izrada zupčanika pojedinačnim rezanjem

159

12.1.2 Izrada zupčanika relativnim kotrljanjem

160

12.2 Izrada cilindričnih zupčanika rendisanjem

161

12.2.1 Izrada zupčanika relativnim kotrljanjem

161

12.3 Izrada koničnih zupčanika

162

12.3.1 Izrada koničnih zupčanika glodanjem

162

12.3.2 Izrada koničnih zupčanika rendisanjem

163

12.4 Izrada zupčanika provlačenjem

163

12.5 Završna obrada zupčanika

164

12.5.1 Obrada zupčanika brušenjem

164

12.5.2 Obrada zupčanika ljušenjem (brijanjem)

164

12.5.3 Obrada zupčanika glačanjem (poliranjem) – uparivanjem

164

13. NOVI POSTUPCI OBRADE

165

13.1 Visokoproduktivni postupci obrade

165

13.2 Nekonvencionalni postupci obrade

166

13.2.1 ECM - Elektrohemijska obrada

167

13.2.2 EDM - Elektroeroziona obrada

168

13.2.3 EUS - Ultrazvučna obrada

169

13.2.4 LBM - Obrada laserom

170

13.2.5 PJM - Obrada plazmom

170

13.2.6 CM – Hemijska obrada

171

13.2.7 AJM i WJM obrada

172

13.2.8 Ostali NPO obrade

172

14. LITERATURA

173

Prilig 1. Pitanja za kolokvijum iz PROIZVODNIH TEHNOLOGIJA - OMR

Prilog 2. Pitanja za završni ispit iz PROIZVODNIH TEHNOLOGIJA - OMR

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->