P. 1
PROIZVODNJA SIRCETA

PROIZVODNJA SIRCETA

|Views: 1,484|Likes:
Published by Marko Adamovic
jaka alkoholna pica
jaka alkoholna pica

More info:

Categories:Topics, Food & Wine
Published by: Marko Adamovic on Oct 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/01/2014

pdf

text

original

PROIZVODNJA SIRĆETA

Za razliku od pretvaranja šećera u alkohol, pri anaerobnom vrenju, pod dejstvom fermentnog sistema kvasca, alkohol koji se nalazi u vinu, voćnom vinu, alkoholu ili nekoj drugoj sirovini, pretvara se u sirćetnu kiselinu oksidacionim fermentima, koje proizvode sirćetne bakterije. Znači, sirće je prehrambeni proizvod, dobijen sirćetnom fermentacijom neke alkoholne sirovine (vino, voćno vino, razređenog fermentativnog etanola, sladovine i surutke). U tehnologiji vina teži se suzbijanju rada sirćetnih bakterija, kako bi se omogućilo alkoholno vrenje bez njihovog učešća i proizvelo vino sa što manje isparljivih kiselina. Suprotno ovome, u proizvodnji sirćeta od alkohola iz vina i drugih sirovina, dolazi do sirćetnog vrenja, odnosno teži se što većem razmnožavanju sirćetnih bakterija i što bržoj proizvodnji sirćetne kiseline.

PROIZVODNJA SIRĆETA
Objekti za proizvodnju sirćeta
Pogoni za proizvodnju sirćeta rade samostalno, ili su u sastavu drugih sličnih pogona. Pri podizanju sirćetane, mora se voditi računa o široj i užoj lokaciji pogona. Pri određivanju šire lokacije, mora se imati u vidu, da je sirće voluminozan proizvod, i da ne bi smelo biti suviše opterećeno transportnim troškovima. Treba misliti, ne samo o izvoru sirovina, već i o blizini potrošačkih centara. Pogon za proizvodnju sirćeta se ne podiže u naselju, da isparavanje sirćetne kiseline ne bi smetalo okolnom stanovništvu. Zemljište za fabriku treba da je stabilno, a mesto dobro povezano komunikacijama i snabdeveno vodom i električnom mrežom.Fabrika se postavlja tako, da bude zaštićena od sunca i hladnih vetrova. Savremene fabrike imaju odvojena odeljenja za sirovinu, za proizvodnju sirćeta, za stabilizaciju i starenje, za razlivanje i čuvanje

PROIZVODNJA SIRĆETA
punih boca, za ambalažu, laboratoriju, kancelarije i td. Sirćetna kiselina i njene pare nagrizaju i oštećuju razne materijale, pa se zato vodi računa o njihovoj zaštiti od korozije, u svim proizvodnim odelenjima. Pod je najčešće od betona, preko koga se postavlja tanak sloj bitumena (asfalta) ili od kiselootpornih keramičkih pločica. Mogu poslušiti i drvene kocke premazane smolom. Zidovi se premazuju raznim kiselootpornim lakovima, smolama ili cementnim malterom maksimalno uglačanim, ili porculanskim pločicama, drvenom oplatom i sl. Tavanice se dobro štite od korozije oblaganjem daskama, koje su istovremeno i toplotni izolator. Gvožđe, cink, olovo, aluminijum i bakar, nerđajući čelik i fosforna bronza su neotporni na sirćetnu kiselinu i njene pare, a kalaj, hrom i nikl su otporni, kao i svi predmeti prevučeni ovim metalima.

PROIZVODNJA SIRĆETA
Mašine i druga oprema, izrađuju se od nerđajućeg čelika ili fosforne bronze. Filtri su od keramike ili plastičnih materijala. Aparati za proizvodnju sirćeta nejčešće se izrađuju od drveta (hrast, tisa). Najsavremeniji aparati (acetatori) izrađuju se od drveta i nerđajućeg Čelika (inoxa). Vrste sirćeta Prirodno sirće se dobija sirčetnim vrenjem različitih alkoholnovodnih mešavina koje potiču od grožđa, voća povrća, žita, šećerne repe, šećerne trske i dr, pa su i nazivi za takve vrste sirćeta sledeći: vinsko, voćno (najčešće jabučno), alkoholno, sladno, mlečno, aromatizovano i sl. Vinsko sirće Za proizvodnju vinskog sirćeta, koriste se uglavnom vina sa manje alkohola. Nisu pogodna vina s manama ili pokvarena vina. Vina ne smeju biti konzervisana jačim konzervansima, niti sadržati

PROIZVODNJA SIRĆETA
veće doze SO2.Vino mora biti bistro, a intenzivno obojena vina predhodno se obezboje eponitom, kako ne bi kasnije bilo taloženja tokom proizvodnje ili kasnije, tokom odležavanja gotovog sirćeta. Vinsko sirće sadrži najmanje 6% sirćetne kiseline. Dozvoljeno je i razblaživanje sirćeta vodom, s tim da i u ovom razblaženom vinskom sirćetu, bude najmanje 6 % sirćetne kiseline i po 1,5 g ekstrakta bez šećera, na svaki procenat sirćetne kiseline. Vino je vrlo pogodna sredina za razmnožavanje sirćetnih bakterija, pa sirćetno vrenje protiče bez ikakvih dodataka hranljivih materija. U vinsko sirće prelaze svi sastojci iz vina: kiseline, mineralne materije, bojene i taninske materije, glicerin, estri, vitamini, aromatične materije i dr. Vinsko sirće se odlikuje bogatim hemijskim sastavom, izvanrednom aromom i prijatnim ukusom.

takođe vrlo kvalitetno i cenjeno. Vino se obično konzerviše dodavanjem toliko sirćeta. Poželjno je da celokupna količina šećera pređe u alkohol.Voćno vino. teže sačuvati od mlečnog vrenja. koja predhodi sirćetnom vrenju. dok ne počne sirćetna fermentacija. Alkoholna fermentacija slatkog voćnog soka. . da u vinu bude 1% sirćetne kiseline. Zahvaljujući svom hemijskom sastavu voćno sirće je. Voćno sirće treba da ima najmanje 4% sirćetne kiseline i 12 g/l ekstrakta bez šećera. protiče kao i u proizvodnji voćnog vina. je zbog manjka alkohola. Vino mora biti bez mana i bez viška SO2.PROIZVODNJA SIRĆETA Voćno sirće Može se koristiti svaka vrsta voća. ali se najviše koristi jabuka.

Ovaj denaturat sadrži oko 30% alkohola i oko 2% sirćetne kiseline. dolazi do blage esterifikacije. U toku čuvanja denaturata. kukuruza ili žita. da se ne bi mogao upotrebiti u druge svrhe. koji se dobijaju pri proizvodnji rafinade. po ranijim propisima. što se uzme po jedan deo 90% alkohola. 6% sirćeta i vode. . koristi se alkohol dobijen od melase. obično se ne plaća porez. predhodno morao denaturisati sirćetom ili etilacetatom. krompira. pri kojoj nastaje etilacetat. prednji i zadnji tok. Alkoholno sirće treba da sadrži min 9% sirćetne kiseline. što doprinosi bukeu sirćeta. koja ima oko 96% alkohola i tzv. Ovo sirće je kvalitetom slabije od vinskog i voćnog sirćeta. Na alkohol namenjen proizvodnji sirćeta. Denaturat se dobija na taj način.PROIZVODNJA SIRĆETA Alkoholno sirće Za proizvodnju ovog sirćeta. pa se zato. U ovoj proizvodnji koristi se rafinisani etanol (rafinada).

pripremljene esencije. sladni sirup. ekstrahovanih sirćetom. ekstrakt kvasca i td. Pošto ovde nema dovoljno hranljivih sastojaka. MgSO4. . Na2HPO4. dodavanjem vode i hranljivih sastojaka. Aromatizovano sirće Ovaj tip sirćeta dobija se od voćnog. aromatičnih biljaka. specijalno za ovu namenu. pepton. Za aromatizovanje se koriste i Razne. dodaju se obavezno neorganska i organska hrana: sveže pripremljeni pivski slad. acetopopt. K2HPO4. voća i povrća. maltopepton i td. ekstrakt sladnih klica.Danas se najčešće dodaju hraniva u vidu industrijskih preparata: acetogen. za rad i razmnožavanje sirćetnih bakterija. dobija se komina koja sadrži 10-11% alkohola. Mineralna hraniva se dodaju u vidu smeše neorganskih soli: (NH4)2HPO4. vinskog ili alkoholnog sirćeta i dodataka aroma iz raznih začina. melasa. (NH4)2PO4.PROIZVODNJA SIRĆETA Od denaturata ili direktno od alkohola. i CaCO3.

Koncentrovana sirćetna kiselina se dobija suvom destilacijom drveta i sadrži 80% sirćetne kiseline. Za oksidaciju 1litra čistog etanola. potrebno je na temperatruri od 200C. teži povećanju oksidacione površine i ravnomernom snabdevanju sirćetnih bakterija kiseonikom. vazduh. dovesti 2. kao što su hranljiva sredina. pod predpostavkom . Ovako dobijena razblažena sirćetna kiselina. Ona je veoma jak toksigent (otrov). pa se u svim tehnološkim postupcima proizvodnje sirćeta. temperatura i td.PROIZVODNJA SIRĆETA Razblažena sirćetna kiselina (veštačko sirće) Veštačko sirće se dobija razređivanjem koncentrovane sirćetne kiseline. znatno je lošijeg kvaliteta od prirodnog sirćeta. Sirćetne bakterije su izraziti aerobi. Sirćetna fermentacija U cilju što boljeg prevođenja alkohola u sirćetnu kiselinu. pa se u promet pušta sa specijalnim upozorenjem. vodom do 10%. treba obezbediti što povoljnije uslove za rad bakterija sirćetnog vrenja. koje se dobija sirćetnim vrenjem.072 l vazduha.

U proizvodnji sirćeta. a kad je 15 %v/v. kako bi se sprečio rad štetnih bakterija. Optimalna temperatura je 28-340C. Kada su koncentracije etanola veće. Oksidacijom l litra 100% etanola. oslobađa se 2000 kalorija. pa bi za oksidaciju 1 litra etanola trebalo 2-4 puta veća količina vazduha od stvarno potrebne. . u praksi se iskoristi max 50% dovedenog kiseonika. u sredinama koje sadrže 4-11% v/v alkohola. Temperatura je jedan od bitnih faktora za aktivnost sirćetnih bakterija.PROIZVODNJA SIRĆETA da se celokupna količina kiseonika iskoristi. pa se na toj osnovi preračunava snaga ventilatora. a u praksi se teži većoj koncentraciji. koje ne podnose toliku koncentraciju. koji treba da ubacuje vazduh u aparat. aktivnost sirćetnih bakterija se smanjuje. Za rad sirćetnih bakterija. bakterije dobijaju energiju oksidacijom alkohola u sirćetnu kiselinu. njihova aktivnost prestaje. računajući zajedno količine alkohola i stvorene sirćetne kiseline. Međutim. optimalna koncentracija alkohola je 34%.

Ako se u komini nađu teški metali. koje ovu navlaku ne stvaraju. Pri proizvodnji sirćeta. kao CaO. zahtevaju više hranljivih materija od bakterija. bakar. Toksičnost matala ide sledećim redom: olovo.PROIZVODNJA SIRĆETA Sirčetne bakterije koje stvaraju navlaku (skramu) na površini tečnosti i njome proizvode sirćetnu kiselinu. . alkoholno sirće se proizvodi bakterijama koje ne stvaraju navlaku. Međutim. pa nije opravdano dodavati veće količine hranljivih materija od potrebne. tj voda sa oko 100 mg/l mineralnih soli. cink i kalaj. gvožđe. proizvodnost sirćetnih bakterija se smanjuje. Na 100 l komine dodaje se 5-20 g smeše mineralnih soli i 35-70 g suvih ili zgusnutih organskih hraniva. najbolja je obična vodovodska voda sa oko 100N tvrdoće.

.

citohromnom sistemu. prema tzv. čiji je glavni međuproizvod acetaldehid. Ovaj proces se odigrava u fazama.PROIZVODNJA SIRĆETA Biohemijski put stvaranja sirćetne kiseline Proces proizvodnje sirćeta zasniva se na oksidaciji etanola u sirćetnu kiselinu. pod dejstvom fermentnog sistema bakterija sirćetnog vrenja.Vodonik i njegovi elektroni prenose se na molekularni kiseonik. Proces se može predstaviti sledećim reakcijama: a) Stvaranje acetaldehida: CH3CH2OH + alkoholna dehidrogenaza → CH3CHO + 2H+ + 2eb) Hidratacija acetaldehida: CH3CHO + H20 → CH3CH(OH)2 c) Dehidratacija hidratisanog acetaldehida: CH3CH(OH)2 + acetaldehidna dehidrogenaza → CH3COOH + 2H+ + 2e- .

304 = 1. 46 g etanola teorijski oksidacijom daje 60 g sirćetne kiseline. Pored ovih bioloških gubitaka. pošto na izgradnju ćelija bakterija. .4 kg sirćetne kiseline.7942 x 1. transformišu se sa kisenikom u vodu: 4 H+ + 4e. on teorijski daje: 0. izgubi se oko 2% a etanola. uvek postoje i tehnički gubici koji nastaju usled manipulisanja i isparavanja.04 kg CH3COOH Međutim. Pošto l litar 100% etanola teži 0.+ 02 + citohromni sistem → 2 H20 Stehiometrijski odnos dobijanja sirćetne kiseline je sledeći: C2H50H + 02 = CH3COOH + H20 + 234 cal 46 32 60 18 Kao što se vidi.PROIZVODNJA SIRĆETA Oslobođeni vodonikovi elektroni. u praksi je 100% iskorišćavanje neostvarljivo. tj 100 kg etanola daje 130.3 % etanola. Ovim gubicima priključuje se i oko 0. koji ostaje u sirćetu radi esterifikacije. na oslobođeni CO2.7942 kg. na netransformisani acetaldehid i td.

PROIZVODNJA SIRĆETA .

Iskorišćenje etanola predstavlja odnos stvarno proizvedene količine sirćetne kiseline u kg. ako je proizvedeno 2808 kg l00 % sirćetne kiseline od 3000 litara 100 % etanola. a realno je u granicama 65-95%. tada je: Iskorišćenje = 2808/1. Tako na primer.2 H2O → 2 CO2 + 2 H2O Ovo je još jedan razlog.PROIZVODNJA SIRĆETA U nedostatku etanola u sirćetu bakterije superoksidacije mogu koristiti sirćetnu kiselinu kao izvor energije. izraženog u litrima. i teorijski moguće od korišćene zapremine etanola.04 x 3000 x 100 = 90% . koju oksidišu do CO2 i H20: CH3COOH . U najboljem slučaju iskorišćenje je do 95%.3% neiskorišćenog etanola. zašto se u gotovom sirćetu ostavlja oko 0.

Posle 8 dana doda se još 3 litre vina. mada je proizvodnja spora i skupa. Dobijeno sirće je odličnog kvaliteta. koje sadrži aktivne sirćetne bakterije doda se 2 litra vina. U bure. . koje ima po jedan otvor za dovod vazduha na oba danceta. sipa se dobro. tj dok mu tečnost ne ispuni 2/3 zapremine. nazvao orleanski.PROIZVODNJA SIRĆETA Tehnološki postupci proizvodnje sirćeta Stari orleanski način proizvodnje Šaptal je već 1807 godine opisao postupak koji se po mestu Orleanu u Francuskoj. Ovom sirćetu. zbog čega se ovaj postupak i danas uglavnom primenjuje za dobijanje visokokvalitetnog vinskog i voćnog sirćeta. sve dok se bure ne napuni do ispod otvora. Ovim postupkom se sirće proizvodi u buradima zapremine 200-400 litara. a zatim opet posle 8 dana 4-5 litara vina. jako i sveže vinsko sirće dok ne ispuni ¼ do 1/3 njegove zapremine.

.

koja ulazi u bure kroz otvore na dancima. s tim da mu se tada doda 10 litara vina. Orleanskim postupkom se alkohol iz vina iskoristi oko 80 %. tako da se ona ne kida. a vodi se . Temperatura prostorije treba da je 25-300C. Tok sirćetne fermentacije odražava porast temperature tečnosti i struja vazduha. Može se odmah istočiti 2/3 gotovog sirćeta.5 litara apsolutnog alkohola za 24 h. Najbolje je prerađivati vino sa 7-9 % alkohola. Sirćetne bakterije pomoću svojih fermenata i u prisustvu kiseonika. Smatra se da 1m3 oksidacione površine navlake. iz bureta se svakih 7-8 dana istače 10 litara gotovog sirćeta. pa se u bure nalije isto toliko vina. može oksidisati samo 0.PROIZVODNJA SIRĆETA Na površini tečnosti u buretu obrazuje se sirćetna navlaka koju stvara Acetobacterium orleanense. oksidišu etanol u sirćetnu kiselinu. Vino se dodaje kroz produženi levak ispod navlake. tj uvek se nalazi na površini vina.3%. Kada se količina etanola snizi na 0.

koje je postavio jednu iznad druge. kako bi se prostor bolje iskoristio. Kasnije je ovaj postupak usavršavan. tako da je danas proces proizvodnje kontinualan.PROIZVODNJA SIRĆETA računa da se navlaka ne inficira divljim bakterijama i ne zagadi jeguljicama. Pasterov način proizvodnje U cilju ubrzavanja procesa oksidacije. Paster je 1862-1864 godine povećao oksidacionu površinu Orleanskog postupka. pa se najviša kaca napuni svežom kominom sa malo sirćetne kiseline. Uveo je takođe i postupak čišćenja kaca toplotom. a svaka niža kaca kominom sa sve manje alkohola i sve više kiseline. Komina ostaje u vinu. U tom cilju. Sve je ovo doprinelo većoj produktivnosti rada i sigurnosti proizvodnje. primenio pasterizaciju vina i pripremu i korišćenje čistih kultura sirćetnih bakterija. kace se postave stepenasto jedna iznad druge. sve dok se na . tako što je burad zamenio širim i plićim kacama.

.

PROIZVODNJA SIRĆETA površini svih sudova ne stvori navlaka. .3 % alkohola. U kacu na vrhu kontinualno se dovodi sveža komina iz podignutog rezervoara. Ovo se znatno odražava na veću produktivnost sirćetnih bakterija. a iz najniže kace izlazi gotovo sirće sa oko 0. a dobijeno sirće je visokokvalitetno. dok je koncentracija po pojedinim kacama različita. Zahvaljujući kontinualnom toku proizvodnje u baterijama. s tim što se u istoj kaci uvek nalazi skoro ista koncentracija alkohola i kiseline. veća produktivnost se postiže i time što su uslovi za sirćetne bakterije približno jednaki za sve vreme proizvodnje. Pri tome je oksidacija postepena. a zatim preko savijenih cevi počinje postepeno prelivanje tečnosti iz gornjih u donje sudove. Ovim postupkom se iz sirovine iskoristi preko 80 % alkohola.

pa se ponovo vraća u prvu.PROIZVODNJA SIRĆETA Boerhave-ov način proizvodnje Ovde proces protiče istovremeno u dve kace. i tako naizmenično. iz jedne u drugu kacu. . kočankama. pa se u jednu od njih naspe vino namenjeno proizvodnji sirćeta. Posle 24 h. napunjene nekim rastresitim materijalom-peteljkama od grožđa. vino se preliva iz ove u u drugu kacu u kojoj ostaje takođe 12-24 h. bukovom ivericom (šuškama) i td. Posle 12-24 h. kako bi se rastresiti materijal zasejao sirćetnim bakterijama. Kace se naliju do vrha svežim vinskim ili voćnim sirćetom. U ovom slučaju alkohol oksidiše uglavnom u kaci posle pražnjenja. Postupak ima tu prednost. sirće se istače iz obe kace. dok se vino potpuno ne pretvori u sirće. ali je proizvodnja niska. a kvalitet sirćeta je dobar. što se ne stvara sluz u rastresitom materiijalu. drvenim ugljem. Sirovina se prilično dobro koristi.

Na dnu kace nalazi se otvor za pražnjenje. dok se vino. samo što komina ne ide iz jedne kace u drugu. . a zajednički su im rezervoar za sakupljanje sirćeta i rezervoar za napajanje kominom. a iz ovih kaca se sirće preliva u zajednički rezervoar. kao u Šicenbahovom postupku. već se iz zajedničkog rezervoara razliva u niz kaca. tj sirće nalazi u kaci. Kace se prvo pune svežim sirćetom radi zasejavanja rastresitog materijala sirćetni bakterijama. Proces rada je sličan starom postupku Boerhave-a. na poklopcu jedan otvor za punjenje i drugi za izlazak vazduha. U bateriji obično ima 8-10 kaca. Za vreme punjenja. a u gornjem delu kace otvor za termometar. Ispod lažnog dna nalaze se 4 otvora postavljena koso odozgo nadole. otvori za ulazak vazduha moraju biti zapušeni. a i kasnije.PROIZVODNJA SIRĆETA Boerhave-ov postupak kasnije se poboljšavan: sada kace ili burad iznad pravog dna imaju i lažno dno.

diže se kroz spirale i izlazi napolje. . bukove spirale. dolazi do oksidacije alkohola koji se zadržao na šuškama. Iz sirovine se alkohol iskoristi do 95%. Bačve se postavljaju u baterije.PROIZVODNJA SIRĆETA Proizvodnja sirćeta kružnim kretanjem aparata Ovaj metod se najviše pzimenjuje u Francuskoj. a zatim u toku mirovanja. sa uređajem koji im omogućava kružno kretanje u mestu. tako da se kružno okreću istovremeno istim motorom. sa 8-8. šuške se natapaju vinom. a u gornjem.5% sirćetne kiseline. Za obavljanje oksidacije vazduh ulazi kroz centralni otvor iznad površine vina. Okretanjem bačve oko horizontalne ose. Proizvedeno sirće je dobrog kvaliteta. Kada se uneta količina vina pretvori u sirće. Bačva su po dužini drvenom rešetkom pregrađene na dva dela: u donjem delu bačve nalazi se vino. Proces protiče u horizontalno položenim bačvama. izliva se i ubacuje novo vino.

gde se nalazi i lažno dno od drvene rešetke. u cilju podešavanja uslova za što bolji dodir bakterija. Zbog znatne brzine oksidacije alkohola. ispunjen je bukovim spiralama i čini prostor za oksidaciju. kiseonika i alkohola. Ovde je i kolenasti termometar. koji služi za sakupljanje sirćeta.PROIZVODNJA SIRĆETA Brzi nemački način Šicenbah je 1823 godine . visok je 30 cm.4 m i prečnika oko l m. Donji deo. Prostor od rešetke do 30 cm ispod vrha kace. Kaca je pokrivena poklopcem na kome se nalazi otvor za ubacivanje komine i otvor za izlaženje vazduha. Preko bukovih šuški postavlja se poklopac sa pravilno rasporedjenim i jednakim sitnim otvorima. Unutrašnjost kace podeljena je u tri dela. rešenje našao u protivstrujnom toku komine i vazduha. postupak je postao poznat. u kaci ispunjenoj bukovim spiralama. kao brzi nemački. . Za ovaj postupak najčešće se koriste kace visine oko 2.

.

.

Sveže sirće sa 9-10 % sirćetne kiseline sipa se u količini od 10 l povremeno u kacu. Vazduh ulazi kroz otvore na dugama neposredno ispod lažnog dna i prolazi ravnomerno celim prostorom kace. koje izlazi iz kace. na dva veća i izdignuta otvora. sve dok se jačina sirćeta koje izlazi iz kace. koja se postepeno kroz otvore na lažnom poklopcu. Sveže sirće se doliva. Kroz isti lažni poklopac. Zbog toga. koje sadrži oko 1 % alkohola. a u njima posle toga ostaje deo sirćetne kiseline. ne izjednači s jačinom sirćeta koje se dobija. pa se zatim zasejavaju bakterijama u vidu svežeg jakog sirćeta. sliva u oksidacioni prostor. sipa se komina.PROIZVODNJA SIRĆETA U treći najviši deo kace. Pre početka rada. Prvim dodavanjem sirće difuzijom istiskuje vodu iz šuški. nove spirale se isperu toplom vodom. izlazi vazduh iz dela sa ivericama. . ima manje sirćetne kiseline od sirćeta koje je sipano u kacu. prvo sirće.

kako bi se sprečilo razmnožavanje divljih sirćetnih bakterija. alkoholno sirće. U slučaju proizvodnje vinskog sirćeta. Prvog dana se doda 5 litara komine sa 10 % alkohola. zatim 15 l i td. Sledeći dan doda se 10 l komine. da se u kaci ne bi nastanila . Jednim proticanjem komine kroz kacu. Vodi se računa da je dodavanje sveže komine i sirćeta takvo da u šuškama uvek bude dovoljno visoka koncentracija sirćetne kiseline.PROIZVODNJA SIRĆETA Kaca se ovako pripremi za nekoliko dana. a zatim se počinje sa postepenim dodavanjem komine.pa se zato ova nedovoljno oksidisana komina ponovo ubacuje u kacu zajedno sa novom. Ovim aparatima se proizvodi uglavnom. da bi se posle nekoliko dana mogla dodavati minimalna dnevna količina komine koja je za ovaj aparat 30-40 litara. koje ne podnose sredinu sa više od 6 % sirćetne kiseline. na osam uzastopnih dodavanja sirćeta. Tako se na primer. ono ne bi trebalo da bude slabije od 10 % sirćetne kiseline. 3-4 puta dodaje sveža komina. ne oksidiše se sav alkohol.

Pošto se količina sirćetne kiseline postepano povećava. ako treba dobiti sirće sa više od 11 % sirćetne kiseline u jednom proticanju komine kroz aparat. . na ovaj način se može dobiti sirće i sa 15 % sirćetne kiseline.5 l istog denaturata.PROIZVODNJA SIRĆETA kontaminirajuća mikroflora. Iskorišćenje etanola je 80-90 %. nije opravdano koristiti vrlo visoke kace. Međutim. već podesiti da komina kontinualno prolazi kroz nekoliko kaca normalne veličine. Zato. Sirćetu iz druge kace dodaje se 0. a iz ove istim postupkom u četvrtu. pa se smeša naliva u drugu kacu. Sirće dobijeno na ovaj način je lošijeg kvaliteta od sirćeta. što se ide na veće koncentrisanje sirćeta. dobiti utoliko jače sirće ukoliko je kaca višlja. idući od prve do četvrte kace. pa se ubacuje u treću kacu. jer se provetravanjem gubi aroma. razumljivo je što će se na dnu kace. Pošto proces oksidacije alkohola u sirćetnu kiselinu protiče na putu slivanja komine niz rastresiti materijal. dobijenog orleanskim i sličnim postupcima. Pri tome se sirćetu od komine sa 10 % alkohola na izlazu iz prve kace dodaje litar denaturata od 30 % alkohola.

Pumpa prebacuje nedovoljno oksidisanu kominu. pa je i proizvodnja nesrazmerno skuplja. I ovi aparati su trodelni. nemačka firma Frings. uvela je u proces proizvodnje sirćeta. mehanizovan ili potpuno automatizovan (poluatomatski i automatski). Zbog toga se danas najčešće proizvodi alkoholno sirće sa 10 % sirćetne kiseline. ali je usavršen. velike kace tzv. koja se nalazi na istoj osovini s ventilatorom. i pored otvora za prirodno provetravanje imaju i motorni ventilator koji ubacuje vazduh u aparat.PROIZVODNJA SIRĆETA proizvodnost bakterija je sve manja. Fringsov generator Odmah posle II Svetskog rata. Proces proizvodnje isti je kao i u Šicenbahovim kacama. Takođe su snabdeveni pumpom. iz dela za sakupljanje . generatore. Poluautomatski Fringsovi generatori imaju oksidacionu zapreminu najčešće 20-40 m3 bukovih spirala.

ravnomerno izliva preko spirala. Zato je generator opremljen sa tri termometra. temperatura se znatno više povećava. Komina koja se sliva sa šuški. koje se dižu zajedno sa vazduhom. pa zato ona predhodno ide kroz jedan manji . Pare alkohola i sirćetne kiseline. najvećim delom se kondenzuju u ovoj cevi i vraćaju natrag u aparat. automata za vodu i uređaja za odmeravanje komine. regulisanje temperature i dodavanje komine se obezbeđuje pomoću kontaktnih termometara. pa je neophodno povremeno hlađenje komine prilikom vrenja. a kroz druge voda za hlađenje.PROIZVODNJA SIRĆETA sirćeta u vrh kace. Na ovoj cevi se nalazi i jedan zatvarač kojim se delimično ili potpuno može sprečiti izlazak vazduha i tako regulisati protok vazduha kroz kacu. gde se preko točka polivača (Segnerovo kolo). koje bi mogle zapušiti otvore točka polivača. Kod automatskih aparata. odakle se odvodi jednom cevi od keramike do iznad krova fabrike. raspoređenim po visini i jednim hladnjakom koji se sastoji od dvostrukih cevi. Iskorišćeni vazduh izlazi kroz otvor na vrhu kace. U ovako velikim aparatima. tako da kroz jedne teče komina. može sadržati čestice mutnoće. magneta.

kako bi se uklonio višak taninskih materija.5 % sirćetne kiseline i 0. za koje vreme se na dnu kace može nakupiti oko 5000 litara sirćeta sa 4-5% sirćetne kiseline. iste se zasejavaju sirćetnim bakterijama. temperature 28-300C. U slučaju nestanka struje. na dnu kace se pojavljuje crno oporo sirće. a za izbacivanje komine koristi se ručna pumpa. nefiltrirano sa 10-10. Ovo sirće se istoči. Posle ispiranja šuški toplom vodom.6-0. a potom koristi za denaturisanje alkohola. brzinom od 2000 l/h uvodi šarža od 8000 l komine. Komina sadrži 10-10. Zatim se u aparat.7 % sirćetne kiseline i do 40 g/hl sladnog ekstrakta. Sirće treba da je sveže. zatim tretira eponitom. 0. Kada se doda 4000 litara sirćeta.PROIZVODNJA SIRĆETA filtar.2 % alkohola.8-1% alkohola. Sirće se dovodi pumpom u bukove šuške brzinom od 500 l/h. . provetravanje se vrši preko otvora koji se nalazi ispod rešetki. Zatim se ubaci još 4000 litara sirćeta i aparat se ostavi na miru 24 h.

.

Zatim se zatvaraju otvori za prirodno provetravanje i uključuje ventilator kapaciteta 20 m3 vazduha/h. da bi se vazduh bolje raspoređivao u kaci. . treba da ostane oko 0. Uporedo sa povećanjem temperature u kaci. povećava se i dovod komine. koncentraciji rastvora u kaci.8 % alkohola. za šta je potrebno dosta vremena. pri čemu se cev za odvod vazduha delimično zatvori. da aparat može raditi punim kapacitetom. U prvoj partiji ovako proizvedenog sirćeta. Normalan rad počinje kada se bakterije razmnože toliko. Zatim se tri puta dnevno sa 500 litara komine iz sabirnog dela kace.PROIZVODNJA SIRĆETA Za ovo vreme ventilator ne radi. jer je preko 3 otvora ispod rešetaka provetravanje prirodno. prelivaju šuške sve dok temperatura ne počne da raste. dok se za ovaj aparat ne dostigne norma od 2000 litara/h. odnosu alkohola i kiseline u kaci i sastavu hranljivih materija u komini. Reč je o temperaturi.

Pri kraju vrenja. smatra se da je sirće gotovo.5-11 %v/v. Kada se alkohol u komini spusti do 0. temperatura nešto pada. 0. Za vreme sirćetnog vrenja. 1.5-2 kg hrane za bakterije. a količina protoka komine podešava se prema temperaturi na srednjem i donjem termometru. nego temperaturu 36-380C. Temperatura se reguliše hlađenjem prema najvišem termometru. . Sirćetne bakterije u donjem delu kace teže podnose temperaturu nižu od 280C. Temperatura je 29-35 0C i reguliše se sa tri termometra. i tada ga treba istočiti. Najviši termometar podešava se na 290C.3%. temperatura raste sve dok se ne dobije koncentracija sirćetne kiseline od 8%.6 % sirćetne kiseline. srednji na 310C i najniži na 330C. a u poluautomatskim aparatima razlika između najnižeg i najvišeg termometra iznosi nekad i 100C.PROIZVODNJA SIRĆETA Za normalan rad uzima se 8000 l komine sa 10. što znači i kraj fermentacije.

Preporučuje se i stalno dodavanje sveže komine. tj koncentracija etanola. Ovakvim svakodnevnim dodavanjem nove komine. . U aparat se stavlja 500 l gotovog sirćeta kome se dodaje 4000 l nove komine. koja se stvara oksidacijom. Ovakvim postepenim dodavanjem komine. tokom dve trećine vremena potrebnog za preradu jedne šarže. Posle 1-2 dana rada.0 % u kacu se ubacuje u drugih 4000 l komine. U automatskom aparatu od 20m3 jedna šarža se prerađuje prosečno osam dana. sirćetne kiseline i hranljivih materija. tako da se za to vreme održava skoro ista životna sredina. Postoje različite varijante ovog procesa.5-8.PROIZVODNJA SIRĆETA Jednim prolaskom komine kroz aparat ne može se oksidisati ceo alkohol. što je najpovoljnije za razvoj sirćetnih bakterija. prvih pet dana redovno se razblažuje kiselina. pa isti treba da cirkuliše nekoliko puta. kada količina kiseline u komini poraste na 7. održava se izvesno vreme koncentracija alkohola u komini između 3-4 %v/v.

koliko je potrebno da se nadoknadi količina prevrelog alkohola. U cilju previranja preostalog alkohola (oko 1.PROIZVODNJA SIRĆETA Takođe se i temperatura lakše održava u dozvoljenim granicama. Da se tokom vrenja sredina ne bi menjala. tako da tečnost u oksidacionm prostoru ima približno stalni sastav. rastvor se prebacuje u sabirni prostor generatora B. treba da bude približno 8-9 % sirćetne kiseline i 2-3 % alkohola. Nosek je uveo u proces dva generatora A i B. U tečnosti u prostoru za vrenje. pošto se nove komine dodaje samo onoliko. da se održava ravnoteža.6%). gde se vrenje završava. U generator A stalno se dovodi ratvor. Na ovaj način se za 24 h preradi 10 litara apsolutnog alkohola po 1m3. od šestog dana treba prestati sa dodavanjem sveže komine. . a proizvodnja tekla što ravnomernije. što sve povoljno utiče na razmnožavanje i produktivnost sirćetnih bakterija. Koncentracija rastvora u ova dva generatora tako se podešava. Kada se napuni sabirni prostor generatora A.

važno je da šuške budu zasejane najproduktivnijim bakterijama. potpuno otvara cev za odvod vazduha. Bakterije koje stvaraju srednju navlaku (skramu) jesu Acetobacterium orleanense i Acetobacterijum vini. Za uspešan rad generatora.PROIZVODNJA SIRĆETA Uspeh rada poluautomatskih aparata umnogome zavisi od iskustva radnika koji reguliše tok hlađenja i dodavanje komine. reguliše ručno hlađenje komine na 280C i td. . odmah se otvaraju otvori za prirodno provetravanje. koje mogu sirćetnu kiselinu razlagati do H20 i CO2. kao što su Acetobacterium xylinum i Acetobacterium xylinoides. Veliku opasnost predstavljaju oni sojevi. Prekidi struje znatno utiču na rad generatora. U generatorima se koristi 90-93 % sirovine. koje ne stvaraju navlaku. podešava ručna pumpa za ubacivanje komine u šuške. U slučaju prekida struje. koji stvaraju debelu i jaku navlaku. a to su Acetobacterium curvum i Acetobacterium shichenbachi.

i da se ne dodaje suviše hraniva sa kominom. Pored ovoga. a zatim se oni regenerišu ili se šuške kompletno menjaju. što često prouzrokuje manju produktivnost aparata. Zbog svega rečenog. neki sastojci vina se sami talože na šuškama. Da bi se sprečilo dejstvo ovih nepoželjnih bakterija. koncentracija sirćetne kiseline treba da bude uvek iznad 6 %. . Međutim. nekada ovi generatori rade 20 pa i 30 godina. pa i to ometa pravilan tok komine i vazduha. Komina i vazduh treba da su ravnomerno raspoređeni po celom oksidacionm prostoru. bez regenerisanja i zamene šuški. Vek generatora iznosi 8-10 godina. u ovim generatorima uglavnom se proizvodi alkoholno sirće. Vina od voća i grožđa sadrža sve sastojke koje zahtevaju ove bakterije.PROIZVODNJA SIRĆETA Ove bakterije mogu sprečiti pravilno raspoređivanje komine i vazduha.

pa je usled ovoga pristupačan sirćetnim bakterijama. Ovakav način potopljenog vrenja naziva se submerzno vrenje. u vidu vrlo sitnih mehurića. Proizvodnja sirćeta u acetatorima ima niz prednosti nad svim ostalim načinima proizvodnje.PROIZVODNJA SIRĆETA Proizvodnja sirćeta submerznim (potopljenim) vrenjem Acetatori Zadnjih 40 godina primenjuje se ubacivanje vazduha direktno u kominu. . Vazduh se ubacuje specijalnim turbinama i raspoređuje u komini. koji još više povećavaju oksidacionu površinu. bez korišćenja šuški i sličnog materijala za povećavanje oksidacione površine. a izvodi se u specijalnim aparatima – acetatorima. To omogućava da se sirćetne bakterije razmnožavaju u celokupnoj tečnosti suda za vrenje. vazduh prožima celu masu tečnosti u kojoj se rastvara. Pri ovome.

.

Acetator koristi 90-95% sirovinu. stvaranja sluzi. Proizvodnost starih aparata je skoro ista kao i novih. i za sirovine koje daju manje jako sirće. pa se u vinskom i voćnom sirćetu zadržavaju i primarni i sekundarni aromatični sastojci. kakva su vina od grožđa i voća. tako da acetator za 24 h preradi do 20 litara apsolutnog alkohola po 1 m3. pa je isto blago i prijatnog mirisa. . U acetatorima treba manje vazduha.PROIZVODNJA SIRĆETA Submerznim načinom sirćetne bakterije se vrlo brzo razmnožavaju i brzo stvaraju sirćetnu kiselinu. Acetatori su pogodni za proizvodnju svih vrsta sirćeta. što je posebno važno za sirće koje se dobija od sirovina sa ekstraktom. Ovim načinom proizvodnja sirćeta se završava za tri dana. pošto prerada ovih sirovina u generatorima nailazi na izvesne smetnje. a čuvaju se i bojene materije obojenih vina. što je blizu teoretskog iskorišćenja. pošto ovde nema kao u generatorima. smetnji pri radu i sl.

pa je potrebno duže vreme za zrenje i stabilizaciju. Acetatori su cilindričnog oblika. kako bi se ispod njega mogao smestiti elektromotor. koji bi se uključivao pri prekidu struje u mreži. Zato je potreban sopstveni izvor električne energije. mora se primeniti bistrenje i filtriranje. a zbog velike aktivnosti bakterija i njihovog eksponencijalnog razmnožavanja. troši se više i hranljivih materija. Izrađuju se od inoxa ili drveta. pa se bakterije moraju ponovo zasejavati. Bakterije submerznog vrenja su veoma osetljive na nedostatak kiseonika. ubacuje vazduh u poseban uređaj. ovaj način proizvodnje ima i nekoliko nedostataka. Da bi se postupak pripremanja sirćeta ubrzao. zapremine 2500 do 40000 litara. koji vazdušne mehuriće fino i ravnomerno raspoređuje po celoj tečnosti. Nestanak struje i nedostatak vazduha u trajanju od samo 1 minut. Podignut je od poda. Turbina pričvršćena za dno acetatora. Ovim se troši više električne energije. prouzrokuje prestanak vrenja. što zahteva veći smeštajni prostor. .PROIZVODNJA SIRĆETA Pored dobrih strana. Dobijeno sirće je mutno. koji pokreće dve turbine.

a kasnije se njegova količina postepeno povećava. Acetator se može kombinovati da radi sa generatorom. u kojem se nalaze bukove šuške. Za početak rada acetatora. preko kojeg se pomoću odgovarajućih kontaktnih termometara. koristi se sirće iz generatora. Kominom se napuni ¾ acetatora. Acetator je povezan sa kacom za sirovinu i kacom za gotovo sirće. suzbija penu. Tada. tako da su i punjenja i pražnjenja automatizovani. Odmah se uključi motor za ubacivanje vazduha. . kakve su vina. U rezervoaru acetatora nalazi se i hladionik u vidu spiralnih cevi. s tim da u njoj bude 5-8% svežeg nefiltriranog sirćeta sa 1% alkohola. kada se prerađuju sirovine sa više ekstrakta. ulazi ispod rešetke generatora i prolazi kroz šuške. koja je posebno obilna. održava temperatura vrenja na 280C. vazduh koji izlazi iz acetatora.PROIZVODNJA SIRĆETA Druga turbina postavljena pri vrhu acetatora. Na početku se ubacuje manje vazduha.

. MgSO4. Deo gotovog sirćeta se otoči i odmah dodaje nova komina u zaostalo matično sirće. Pošto je vrenje vrlo brzo. alkohola ne treba da bude više od 5. treba biti veoma obazriv pri određivanju momenta kada se smanjuje količina alkohola na 0. Hranivo se priprema od glukoze.PROIZVODNJA SIRĆETA Posle nekoliko časova zapaža se porast temperature. kako bi se sirće istočilo. Komina se priprema kao i za generator sa šuškama.5 %v/v. samo se dodaje nešto više hraniva. Na3PO4. Posle dopune acetatora svežom kominom. Na 1000 litara alkoholne komine dodaje se oko 1500 g hranljivih materija. autolizat kvasca i td. Kada temperatura dostigne 27 ili 280C.3%. Na2SO4. uključuje se automatsko hlađenje.

PROIZVODNJA SIRĆETA Za submerzno sirćetno vrenje. Mogu se upotrebiti i bakterije iz generatora sa šuškama. Za submerzni način proizvodnje sirćeta. . Ovakvo sirće se ostavlja u visokim kacama 2-3 meseca. koriste se specijalne kulture sirćetnih bakterija. pri čemu se najviše stvara etilacetat. veoma je važno stalno dovođenje vazduha. harmoničnije i pitkije. Tokom zrenja dolazi do esterifikacije. Sazrevanje i pripremanje sirćeta za tržište Proizvedeno sirće sadrži sirćetne bakterije i mehaničku mutnoću. Zrenjem sirće postaje mekše. a ponekad i sirćetne jeguljice. tokom kojeg se izbistri i dozri (harmoniztuje se). koje su adaptirane na ove uslove. ali tada sirće treba izvlačiti dok još ima 1% alkohola. a to se posebno odnosi na kvalitetno voćno (jabučno) i vinsko sirće. finije.

ali je sigurnija pasterizacija na 650C. pa se opet pred razlivanje filtrira.PROIZVODNJA SIRĆETA Tokom sazrevanja. Za filtriranje se koriste celulozne ploče. Kada je potrošnja velika. . Sirće pripremljeno za tržište razliva se u burad. Filtrirano sirće se ostavlja da stari. usled čijeg se dejstva stvara navlaka. u trajanju od 30 minuta. ali i Acetobacterium vini acetati. jer se tada u njemu lako može razviti Acetobacterium xulinum. tada se filtrira. a sirće ne stigne da normalno dozri. Radi odstranjivanja bakterija koristi se EK filtracija. a dolazi i do mućenja i superoksidacije. sudovi sa sirćetom treba da budu uvek puni. Zato se sudovi za vreme čuvanja sirćeta dolivaju. popravlja se boja sirćeta. karamelom. naročito ako je sirće sa nižim procentom sirćetne kiseline. a namenjeno za neposrednu potrošnju razliva se u boce. Pre filtriranja. a predhodno i bistri ili tretira eponitom.

može se obaviti na više načina: higijenskim uslovima pogona. Mogu da oštete bakterijski film u generatoru i mogu asimilisati alkohol i sirćetnu kiselinu. Onemogućavanje razmnožavanja Anguillula aceti u sirćetu. Ukoliko je smanjena aktivnost bakterija sirćetnog vrenja u generatoru. Ako su jeguljice prisutne u sirćetu. Nepoželjne su sa estetske tačke gledišta. filtracijom. na isti mogu uticati . konzervisanjem sirćeta i otpražnjenog prostora skladišne kace sa SO2 i td. mogu se odstraniti filtracijom preko gustih celuloznih ploča. održavanjem anaerobnih uslova u sudovima za čuvanje.PROIZVODNJA SIRĆETA Sirćetne zmijuljice ili jeguljice (Anguillula aceti ili Leptodera oxophila) ne predstavljaju opasnost po zdravlje ljudi i ne utiču na oksidativnu sposobnost bakterija sirćetnog vrenja. pasterizacijom sirćeta.

pre puštanja u rad. Onemogućavanje rasta nepoželjnih mikroorganizama. Sirćetna mušica je Drosophyla. U cilju boljeg randmana sirćetnog vrenja. živi u simbiozi sa sirćetnim bakterijama. a kod nižih sporo rastu. koje je potrebno namnožiti u generatoru. Bakterije sirćetnog vrenja su veoma osetljive na temperaturna kolebanja i zahtevaju stalnu temperaturu. potrebno je obezbediti optimalan sastav podloge i vrednost pH.PROIZVODNJA SIRĆETA brojni činioci. . Zmijuljica je u obliku gliste. Rast i fiziološka aktivnost bakterija je 15-340C. gde su sanitarnohigijenski uslovi neadekvatni. posebno provetravanje i regulacija temperature. a zatim sirćetnom kiselinom (koncentracije većim od 9%). Često se sreće u sirćetanama. obezbeđuje se ispiranjem generatora čistom vodom. a zatim nanošenjem inokuluma bakterija sirćetnog vrenja. Pri temperaturi od 42-450C rast se zaustavlja. Najoptimalnija temperatura za njihov rast jeste 25-350C.

PROIZVODNJA SIRĆETA Kako proizvesti kvalitetno jabukovo sirće 1. Jabuke brati u tehnološkoj zrelosti i dobro oprati 2. tj oksidativnih enzima. u toku 10 min. kao efikasna zaštita od oksidacije. . u cilju dobijanja jabučnog kljuka. Potapanje plodova u 2 %-tni rastvor K2S2O5 ili 1%-noj H2SO3. po uputstvu proizvođača preparata. Enzimi se takođe dodaju i u jabučni sok u količini 0.02% od preparata. 3. neposredno pre dezintegracije. Mlevenje plodova jabuke na mlinu čekićaru ili sa valjcima. bez odstranjivanja semene lože. u cilju brže i potpunije razgradnje pektinskih materija jabuke. Može se dodavati i neki pektolitički enzimski preparat. Enzim se dodaje odmah posle mlevenja plodova. u trajanju od 30 minuta. Time se povećava randman jabučnog soka i ubrzava kasnije bistrenje soka.

Alkoholna fermentacija odmah posle odvajanja (otakanja) jabučnog soka sa taloga. 7. Na ovaj način postiže se odlična i trajna fizička stabilnost. Taloženje ili gruba filtracija jabučnog soka pre alkoholne fermentacije.PROIZVODNJA SIRĆETA 4. Vrenje obaviti na sobnoj temperaturi (16-200C). 6. Dodatak aktivnog kvasca (10-20 g/hl kljuka). 5. . Bistrenje soka pektolitičkim enzimima (preparat kojim je tretiran sok) ili želatinom ili bentonitom (1 g/l).

sa dozom SO2 od 100-150 mg/l. . Obaviti sirćetnu fermentaciju spontanim ili dirigovanim načinom. 9. Poželjno je odležavanje (zrenje) vina u trajanju 2-3 meseca.PROIZVODNJA SIRĆETA 8. sa odgovarajućim sojevima sirćetnih bakterija koji ne stvaraju navlaku. 10. Bistro jabučno vino odlazi na sirćetnu fermentaciju. na temperaturi nižoj od 100C. Bakterije sirćetnog vrenja su izraziti aerobi. koji povećavaju ekstrakt i doprinose finijoj i razuđenijoj aromi. čuvati u punim sudovima (što manji pristup kiseonika). Dovoljna je ona bistrina nastala spontanim bistrenjem vina. pre odpočinjanja sirćetne fermentacije. Posle završenog vrenja. Optimalna temperatura tokom fermentacije treba da bude u intervalu 28-340C. kako bi se obavile potrebne hemijske reakcije i formirali produkti. dobijeno jabučno vino.

aktivnost bakterija sirćetnog vrenja prestaje (iznad 15%).PROIZVODNJA SIRĆETA Supstrat treba da ima 4-11 %v/v etanola. kada celokupna količina etanola pređe u sirćetnu kiselinu. uz dodatak manje količine jabukovog sirćeta (ili nekog drugog sirćeta). sadržaj zaostalog etanola ne bi smeo biti veći od 0. U slučaju veće koncentracije etanola. Kaca se napuni svežim vinom (ili odležalim sa finom aromom). Obaviti sumporisanje dobijenog sirćeta sa 200 mg/l ukupnog SO2. Dobijeno jabukovo sirće (sa min 4% sirćetne kiseline) i 12 g/l ekstrakta bez šećera. On je poželjan radi kasnije esterifikacije i radi sprečavanja reakcija superoksidacije nagrađenog sirćeta. . Najkvalitetnije sirće dobija se starim Orleanskim postupkom. 11. koje služi kao početna maja sa 1% etanola. koja obezbeđuje stabilnost. Posle određenog vremena. biološkim načinom stabilizovati.3%. tj formira se sirće.

tj sazri. u trajanju od 30 min (u bocama posle punjenja). Ako treba obaviti i eponitiranje (tretiranje sa aktivnim biljnim ugljem – eponitom) u cilju odstranjivanja neprijatnog mirisa i ukusa. Filtracija i po potrebi bistrenje sirćeta. Sudove sa sirćetom puniti do vrha (sa što manje kiseonika koji izaziva superoksidaciju).PROIZVODNJA SIRĆETA 12. 14. koje uz reakcije polimerizacije i kondenzacije. Dobijeno sirće ostaviti 1-2 meseca da odleži. a i radi korekcije boje. radi odstranjivanja eventualno prisutnih sirćetnih bakterija koje stvaraju navlaku. Tokom ovog perioda dolazi i do njegovog spontanog bistrenja. . Obaviti biološku stabilizaciju pasterizacijom (zagrevanjem) na temperaturi 60-650C. doprinose finoći arome budućeg finalnog proizvoda. Za filtriranje sirćeta koristiti celulozna ploče i EK filtraciju (tip ploče E30). 13. Dolazi do reakcija esterifikacije i acetalizacije.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->