P. 1
Pojam i Oblici Religije

Pojam i Oblici Religije

|Views: 11|Likes:
Published by Daniela Birak
seminarski iz sociologije
seminarski iz sociologije

More info:

Published by: Daniela Birak on Oct 15, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/25/2015

pdf

text

original

Pojam i oblici religije

1. Šta je religija?
1.1. Savremena tumačenja religije Definisanje pojma religije predstavlja veoma težak zadatak, jer je religija sama po sebi veoma složen fenomen. Nesumnjivo, religija predstavlja jedan od elemenata ljudske svesti i duhovne kulture. Pojam religija nastao je od latinskog glagola religio, religare, što znači povezati. Ovu reč prvi put upotrebljava Laktanacije, hrišćanski filozof, u IV veku n.e. Ovde se misli na povezivanje čoveka sa prirodom, drugim bićima i Bogom. Postoji tri osnovna pristupa pomoću kojih se može posmatrati religija kao fenomen . To su: subjektivni, objektivni i subjektivno — objektivni pristup. Sa stanovišta objektivnog pristupa, religija se može ispitivati kao svaka druga pojava. Subjektivni pristup zahteva drugačiji pristup religiji nego ostalim stvarima. Po trećem stavu, smatra se da se ne može poreći ni subjektivno, ni objektivno kod religije, jer je ona sinteza subjektivnog i objektivnog. U zavisnosti od društveno-političke situacije i ideologije, postoji više tumačenja religije. Brojni autori ističu određene aspekte religije kao najbitnije, pa zbog toga nije lako dati jedinstvenu, sveobuhvatnu definiciju religije. Jedno od tumačenja religije datira iz 1959. godine, po kome religija predstavlja "društvenu formu svesti u kojoj dolazi do izraza čovekova zavisnost od tuđih mu i nepoznatih prirodnih i društvenih sila i fantastična forma preodolevanja tih sila putem obreda, molitava i sl. Religija je, u stvari, ropska forma moralne svesti" . Karl Marks smatra da religija nije ništa drugo do "uzdah zgažene tvari, opijum naroda". Njegovo mišljenje je da je čovek generičko biće i da ne sme da bude posrednika između dva čoveka koji su pripadnici jedne zajednice. U klasnom društvu, čovek gubi osećaj "zajedništva", te ne postoji mogućnost međusobne identifikacije između pripadnika različitih klasa. Po Marksu, to je način nastanka religije, i zato religija predstavlja oblik otuđenja. Navedena tumačenja religije su u suprotnosti sa tumačenjem Lešeka Kolakovskog. Njegov stav je da su "zabranjene one definicije religije koje podrazumevaju da je religija samo sredstvo svetovnih, društvenih ili psiholoških potreba, jer su to iskustveni stavovi i ne smeju se prihvatiti kao deo definicije". Jedna od definicija religije Lešaka Kolakovskog jeste: "Religija nije skup iskaza, ona je oblast bogoštovanja u kojoj se razumevanje, saznanje, osećanje učešća u temeljnoj stvarnosti (bilo da se misli na ličnog boga ili ne) i moralna obaveza javljaju kao jedan jedini čin, čije naknadno deljenje u odvojene klase metafizičkih, moralnih i drugih tvrđenja može biti korisno, ali mora iskriviti smisao izvornog čina bogoštovanja". Kao što je ranije napomenuto, svaki autor ima drugačije tumačenje religije. Tako Žuljević definiše religiju kao: verovanje u natprirodno, verske predstave i osećanja, sistem verskih obreda, postojanje sveštenika i kao postojanje institualizacije (crkve).

Kod primitivnih oblika religije posebno je važno istaći postojanje tabua. religijski simboli. politeizam i monoteizam. totemizam. Oni su verovali u postojanje spiritualnog. Totemizam se zasniva u verovanju u totem. Primer tabua je incest. razlog zbog koga važi ovakvo mišljenje. Pojava religije i njen istorijski razvoj Verovanje u natprirodna bića i pojave datiraju još iz praistorijskog perioda. Ali. osećanja. simbola i kulturnih radnji koje su vezane za "natprirodno" biće i za doživljaj svetosti". anima . hronološki gledano. 1. To najbolje dokumentuju slike koje se mogu naći na zidovima pećine Altamira u Španiji. Smatra se da je ova forma religije nastala zahvaljujući mentalitetu praistorijskih ljudi koji su primetili da poseduju izvesna duševna stanja (san. 3. Većina autora smatra da je animizam nastao pre totemizma.Vuko Pavićević u svom delu "Sociologija religije" definiše religiju kao "skup zamisli. On smatra da se religija sastoji od pet elemenata. što znači da se jedan totem vezuje samo za jednu zajednicu. religijska osnova . nematerijalnog faktora koji su nazivali duša. odnosno verovanje u postojanje spiritualnih bića. odnosno predstavu biljke ili životinje. Postoji i još jedan. upravo zato što se kod totemizma primećuje razvijeniji oblik ljudske svesti. verovanja i učenja. već i kao "ona koja imaju dušu". a preko njega su objašnjavali prirodne pojave. Religiju je. Naime. Tabu je reč polinezijskog porekla koja se odnosi na zabranu štetnog i opasnog ponašanja prema nekoj svetinji ili društvenoj zajednici u celini. ritual. odnosno od same pojave čoveka. moguće podeliti u četiri osnovna oblika : animizam. Animizam (lat. 1. Svest o religiji se menjala sa razvitkom ljudske civilizacije. ipak. u prvom redu. a pomoću slika je verovao da se ostvaruje kontakt između njega (čoveka) i Njega (natprirodnog). Totemizam je najverovatnije nastao nakon animizma. praktikovan kod pripadnika prvobitne ljudske zajednice.) zbog čega su sva živa bića prestala da se posmatraju samo kao "materijalna". religijska osećanja. pre svega racionalnu i naučnu svest. 2. odnosno pripisivanje pripisivanje ljudskih karakteristika predmetima. Politeizam (mnogoboštvo) uglavnom se shvata kao razvijeni animizam i totemizam. na kojima je moguće videti predstave životinja. religijski funkcioneri i religijska organizacija. ekstaza. Totem predstavlja predmet identifikacije određenog plemena. bitniji. halucinacija i dr. predstavlja osnov na kome se temelji svaka religija. politeizam poseduje mnogobrojne karakteristike koje ga isključuju iz navedenih formi . Takav oblik svesti će kasnije prerasti u drugačiji vid svesti. Totem po verovanju štiti pripadnike plemena. Bitan princip animizma je analogija. odnosno veći stepen imaginacije i apstrakcije. Čovek je verovao u postojanje natprirodnih sila koje će mu pomoći da poveća ulov. a to su: zamisao o prirodnom biću.duša) predstavlja najstariji i ujedno najprimitivniji oblik religije.2.

Hermes. bogovi su antropomorfni . Tolkarjev smatra da postoji i prelazni oblik religije. Posejdon. Ares. osobine. islam. gde čulno ima primat nad materijalnim. Artemis. zaštitnica porodice i braka. S. Monoteizam je najverovatnije nastao tako što se iz politeističke forme religije izdvojio jedan Bog. Muhamed. Monoteističke religije imaju zajedničke karakteristike. Atina je bila boginja mudrosti. Na primer. tj. (3) Monoteističke religije su soterološke . U starogrčkom i starorimskom obliku politeističke religije. Danas su najmasovnije monoteističje religije hrišćanstvo. Filozof Ksenofan u V veku p. Monoteizam (jednoboštvo) predstavlja najsavremeniji oblik religije koji se održao do danas. 4. Buda. Svako božanstvo upravlja određenom sferom društva. jer se ljudi ne plaše zakona. Može se čak reći i da je politeizam uslovio nastanak monoteizma. Religija je bila kritikovana čak i u antičko doba.3. Treba tražiti savršenstvu u posthumnom svetu.religije. Odnos religije i magije . Postoji pretpostavka da se to dogodilo zahvaljujući procesu spajanja rodova i plemena u šire zajednice. ali samo jedan od njih je vrhovni. dok Kritija smatra da su bogovi izmišljeni radi regulisanja tzv. Posejdnon bog mora itd. označen kao henoteizam. Ovaj stav najviše naglašava hrišćanstvo. Najjače pleme je na taj način uspelo da nametne svog Boga kao vrhovnog. u smislu da postoji više bogova. što znači da uče o spasenju posle smrti.n. "strašni sud". smatra da bogovi nisu antropomorfni. Zevs je bio vrhovni bog. bog raja i zemlje.Hefest i Hestija). A. Hera. budizam i judeizam. (5) Predstoji apokalipsa. (2) Svaka monoteistička religija ima svog osnivača (Hrist. Apolon. Mojsije i dr. tajne nepravde koju nomos. koji u stvari predstavlja razvijeniji oblik politeizma. Afrodita. i i čulna natčovečne su: ličnost. posle koje sledi tzv. u smislu da se bogovi doživljavaju kao "regulatori različitih domena društvenog života". što znači da se doživljavaju a priori . 1. Bogovi se doživljavaju transcendentalno. odnosno spasilačke. Atina. (4) Svet i čovek su puni zla. izvanzemaljskom svetu. verovalo se da postoji dvanaest bogova Olimpa (Zevs. zakon ne može ispraviti.e. poseban po svom ontološkom statusu.). jer je predstavljao suštinski napredak u odnosu na animizam i totemizam. a to su: (1) Monoteističke religije su rasprostranjene širom sveta. Demetar. u antičkoj Grčkoj. Hera je bila Zevsova žena. a to (1) Bog je uvek telesna (2) Bog uvek poseduje natprirodnu moć (3) Bog živi u nekom drugom.

na koje je moguće uticati . Okultizam i verske sekte Čuvajte se lažnih proroka koji vam dolaze u odelu ovčijem. Znanje čini i brojeva uglavnom predstavlja tajnu (okult). Ritual predstavlja magijski proces. Emil Dirkem smatra da religija predstavlja zajedničku pojavu. Kult zahteva specijalni položaj za sebe ili svoje lidere. Inače. magija se bazira na nastupu. magija počiva na dva ključna principa: imitativna (homeopatska) i kontagiozna magija.4. materijalne promene ili samo iluzije promena . Međutim. delovi životinja. Magija je. ritualu i znanju izvođača rituala. Po drugoj definiciji. To ih dovodi u sukob sa osnovnim društvenim vrednostima. Po Dž. 7:15) Okultizam predstavlja učenje o kultu. (Mat. Kultovi se izdvajaju od ostalih manipulativnih grupa po svojim tačno određenim karakteristikama: (1) Članovi ne postavljaju nikakva pitanja o vođi grupe (2) Vođa je taj koji odlučuje kodeks ponašanja članova . Princip kontagioznosti se svodi na verovanje da stvari koje su jednom stupile u kontakt trajno ostaju u međusobnoj vezi. Princip imitativnosti se može svesti na tvrdnju da slično izaziva slično. kao i simbolične brojeve za koje se smatra da poseduju izvesnu moć. magija je koncept kojim se opisuje način mišljenja kojim se vrši uticaj na nevidljive sile da prouzrokuju razne događaje. Sa druge strane. ona je spoljašnja i mehanička. Magija se sastoji iz tri osnovna elementa: čini. Materijali predstavljaju objekte koji se koriste pri izvođenju magijskog rituala. Ona je uticala i na sam razvoj religije. lični odnos između čoveka i spiritualne sile. R. koji pretpostavlja postojanje viših sila. materijala i rituala .Za magiju se može reći da je bila dominantna u vreme samog početka razvoja ljudskog društva. Redklif Braun se ne slaže sa ovom tvrdnjom. 1. Magija se zasniva na obliku sujeverja i ona ne poseduje spiritualne vrednosti religije ili pak naučno racionalno rasuđivanje. već privremene veze između individualaca. u stvari. dok se kod religije čovek njima potčinjava. osnosno proučavanje kako spiritualni faktori utiču na prirodu. a iznutra su vuci grabljivi. socijalni antropolog A. magija nije lična. Oni obuhvataju reči koje se koriste u ritualu. ona moć gleda samo sa tehničkog aspekta. Kult posmatramo kao grupu sa izraženim manipulativnim karakteristikama koja eksploatiše svoje članove. jer se vernici povezuju zajedničkim verovanjem. Ser Edvard Barnet Tejlor smatra da religija predstavlja direktan. Frejzeru. model ljudskog mišljenja i ponašanja. Magija traži način da manipuliše spiritualnim silama. To mogu biti biljke. drago kamenje i dr. Ali zato magija ne stvara trajne. Po njemu i magija može imati socijalnu dimenziju.

2. Vernik Boga smatra nedostižnim. iako je Avram formalno važio za osnivača judeizma. zatim Hare Krišna. Judeizam Judeizam. bioenergetičare i dr.1. astronomija iz astrologije itd. kada se Avramu ukazao Bog na Sinajskoj gori. vremenom je došlo do formiranja nauka. transcendentalna meditacija. nastala radikalnim odvajanjem od već postojeće verske zajednice. Šri Činmoj. Religijski gledano. Osnovna razlika između religije i okultizma jeste to što okultist božansku prirodu pronalazi u sebi. u nekim slučajevima i kažnjava Postoji nekoliko glavnih razloga zbog čega se ljudi opredeljuju da postaju članovi kulta: (1) Oni ne znaju šta je kult (2) Prava priroda kulta nije predstavljena (3) Očekivanja od člana su veoma nejasno predstavljena novom članu Okultizam je kao pojavu moguće posmatrati sa naučnog i religijskog aspekta.e. hemija je nastala iz alhemije. Okultist može da bude mag ili čarobnjak. Okulisti deluju na dva osnovna načina: samostalno i preko verskih sekti. Verska sekta predstavlja okultističku grupu koja: (1) prema nekoj pojavi ili osobi pridaje preveliki značaj (2) koristi razne metode da bi članove ubedila da prihvate ideje te grupe (3) u članovima sistematski stvara stanja psihološke zavisnosti (4) iskorišćava članove zarad interesa vođe Danas u najpoznatije i najrasprostranjenije sekte spadaju: adventisti. okultizam je želja dostizanja određenog stepena magijske moći. mormoni. Na primer.n. Međutim. a vernik izvan sebe. najveće zasluge pripisuju . vidovnjake. Sa naučnog stanovišta.(3) Grupa je zaokupljena zarađivanjem novca (4) Vođa grupe nije odgovoran nijednom autoritetu (5) Članovi teže ka prekidu veza sa porodicom i jačanju veza sa ostalim članovima grupe (6) Odstupanje od stava grupe se obeshrabruje. scijentifizam i druge. magove. odnosno jevrejska religija. Pretpostavlja se da je judeizam nastao u periodu između XX i XVII veka p. Jehovini svedoci. a okultist veruje da baš on poseduje neka uzvišena svojstva. Samostalno delovanje podrazumeva astrologe. najverovatnije predstavlja najstariju monoteističku religiju. Korišćenjem određenih okultističkih znanja. Monoteizam . Sekta je manja verska grupa.religija našeg vremena 2. okultizam je povezan sa naučnim disciplinama.

O Mojsijevom radu moguće je saznati samo iz Biblije. Međutim. Hrišćanstvo se funkcionalno nadovezuje na judeizam. Jevanđelja se smatraju završetkom i ispunjenjem Starog zaveta. Mojsije je jedino čuo njegov glas. Religija je za njega bila instrument za ostvarivanje ciljeva koji nisu bili verski. koji im je po predanju pomogao da nađu put do Obećane zemlje". Mateju i Jovanu. verskog i nacionalnog vođu Jevreja. u literaturi se baš njegovo ime pominje kao ime osnivača. Hrišćanstvo Hrišćanstvo je nastalo kao učenje Isusa Hrista koji je bio mitska i istorijska ličnost. Exodus (Izlazak). zub za zub". "jer će životom platiti onaj ko ga vidi". kod judeizma je karakteristično i moralno načelo po kome je čovek dužan da za svako mu naneto zlo uzvrati istom merom. Konačno. 2. Vest o bekstvu Jevreja je izazvala veoma burnu reakciju Egipćana. nikada ga nije video. o čemu govore jevanđelja . To znači da nema dokumentovanih dokaza o Mojsijevom postojanju od strane njegovih savremenika. a to je da je Jehova skriveni Bog. Jehova se ukazao Mojsiju na Sinajskoj gori. te je poručio Mojsiju da upozori narod da se ne približava Jehovi. pljačka. Postoji četiri jevanđelja: Jevanđelje po Marku.Ovaj princip je bio rasprostranjen u Mojsijevom radu. ona su predstavljala regule vere i morala za hrišćanske opštine. Luki. Petoknjižja koje se sastoji iz sledećih knjiga: Genesis (Vrste). Jevanđelja su kanonski dokumenti. Krenuli su u poteru za beguncima. jer su ona "data od Boga". Mojsije je nalazio opravdanje za korišćenje raznih sredstava prinude (smrtna kazna. već sama stvara i nameće te norme". Razlog tome je to što na teritoriji Sirije i Palestine nije otkriven nijedan arheološki spomenik koji pominje Mojsija. O tome govore božje zapovesti: ne ubij. Mojsijevo ime pominje se u spisima grčkih istoričara koji su uvek bili zainteresovani za poznavanje bliskoistočnih prilika. trajalo je nekoliko stotina godina. odnosno iz njenog prvog i najstarijeg dela. Tom prilikom. ističe se jedna karakteristika judeizma. odnosno potraga.). Isus Hrist je predstavljao i sada predstavlja veoma aktuelnu temu za mnoge pisce već skoro dvadeset stoleća. već prenose mišljenje kakvo je vladalo u opštinama.2. Mojsije je ovo načelo formulisao kao "Oko za oko. Izraelci su bili uplašeni i počeli su da dozivaju Jehovu. Šta više. rekao mu je da izbavi jevrejski narod od egipatskog ropstva tako što će svoj narod odvesti u "Obećanu zemlju" (teritorija današnjeg Izraela) i predao mu je 10 božjih zapovesti. Jehova je rekao Mojsiju da je On jedini Bog i da nema drugih bogova. U savremenoj nauci o religiji ističe se sledeći princip: "vera ne vodi računa ni o kakvim normama. U tim normama.se Mojsiju. . Međutim. Verovanje u Isusa je za mnoge uslov večnog izbavljenja. poštuj bližnje svoje itd. ne kradi. u jevrejskoj religiji ne postoji verovanje u zagrobni život. Jevanđelja ne predstavljaju istorijske dokumente i ne informišu nas kakav je bio Isus u stvarnosti. za Jehovu važi da je bio pravedan i strog. te nema takvih običaja. Po Starom zavetu. Po legendi. ratovi i dr. To putovanje. Leviticus (Sveštenička knjiga). On se smatra za osnivača hrišćanske religije. kasnije. Mojsije istovremeno predstavlja političkog. Numeri (Brojevi) i Deuteronomium (Ponovljeni zakon). Iz ovoga.

U tom delu. odnosno osobinu da religija formira norme. Obe religije veruju da je Bog stvorio svet. Plinije Mlađi (62114). postoji veći broj sličnosti nego razlika. Godine 1054. Isusa u svojim delima pominju i Tacit (II vek. tako da su mnoge pravoslavne crkve dobijale autokefalnost. za razliku od Mojsija. nasleđen obićaj hodoćašća u Meki oko svetog kamena Ćabe. Pravoslavlje je težilo za očuvanjem tradicionalnih hrišćanskih vrednosti i učenja. a verski zakon naziva se šerijat. Danas je protenstanizam veoma rasprostranjena religija. dok se katoličanstvo zalagalo za centralizaciju. međutim i karakteristike stare arapske politeističke religije. Jakovu i Isusu koji je posedovao čudesne moći. gde ne postoji dokumentovan dokaz o Save na Vračaru postojanju osnivača religije (Mojsija). Hrišćansko učenje sadržano je u Novom zavetu. "Anali"). jer je tada Muhamed napustio Meku i otišao u Medinu gde je propovedao novu veru. kod hrišćanstva to nije slučaj. bog se naziva Alah (svemoguć). Jedan od glavnih uzroka ovog rascepa bio je slabljenje Vizantijskog carstva. ovi pojmovi su u cikličnom odnosu. Sin i Sveti duh. zalagalo se za decentralizaciju crkve. sa sedištem crkve u Vatikanu. 2. Verska knjiga islama je Kuran. uzima se kao prva godina muslimanske religije. ne koristi metodu prinude. što znači da iz Boga oca istovremeno sledi i Sin i sveti duh.3. dolazi do rascepa u hrišćanstvu na pravoslavlje i katolicizam. "Vita Neronis 16" i dr. Godina 622. Ovaj pokret je nastao u XVI veku kao protest katoličkih hrišćana što je bilo moguće kupiti indulgencije. Isus istupa kao posvećeni. Islam Islam je najmlađa monoteistička religija . Protenstanizam je pokret koji se razvio u novu religiju. Slično Mojsiju. Kasnije je došlo do novog raslojavanja hrišćanstva. ali na posredan način. Islam sadrži i karakteristike hrišćanstva i judeizma kao već postojećih i relativno rasprostranjenih religija. Najznačajniji istorijski izvor o Hristovom postojanju predstavlja delo jevrejskog istoričara Josifa Flavija (I vek) " Jevrejske starine" (Antiquitates Iudaicae). a njen osnivač je Muhamed. kada mu se u snu javio anđeo Gabrijel (Gavrilo).Za razliku od judeizma. Najbitnija ključna razlika je relacija između pojmova Bog otac. U islamu. Neverni Korejšiti nisu kritikovali ono što je govorio Muhamed". Po katoličkom tumačenju. od koje je. čije je osnovno stanovište verovanje u spasenje od ovozemaljskih poniženja i zala. Razlike se ogledaju u različitoj formi obavljanja religioznih obreda. a čiji je osnivač Martin Luter. Osim Flavija. Hrist. Istoričar iz Meke azZuhri (VII vek) piše o prvim vremenima islama: "Božji izaslanik krišom i javno preobraćao je u islam. Nastala je u XVII veku. odnosno iz Boga oca ne može da sledi sveti duh. Iako najmlađa. a kod pravoslavlja je taj odnos linearni. onaj koji pokazuje put izbavljenja. da postoji Strašni sud (na dan poslednjeg dana postojanja sveta) itd. Novu veru su prihvatali mladi ljudi iz najuticajnijih porodica i rodova . Između ova dva oblika hrišćanstva. Svetonije (II vek. Flavije piše o Jovanu Krstitelju. na primer. da postoji Božji sud (sud nakon smrti).). On nije bio zainteresovan za političko delovanje. "Vita Clavdii 25". islam predstavlja religiju koja je u najvećoj ekspanziji. može se reći da je i Muhamed stupio u kontakt sa Bogom. Oni koje je Bog hteo među mladima i slabima slušali su od Muhameda da će oni koji poveruju u jednog boga biti mnogobrojni. da postoji život nakon smrti. kao Mojsije.

Budisti veruju u reinkarnaciju. a on se bira na osnovu posebnog fizičkog obeležja. godine. radikalne organizacije. Takva filozofija sadrži odsustvo sistematičnosti i neobrazloženo povezivanje suprotnih učenja o prirodnim pojavama. muslimani se mole pet puta dnevno. 2. pokazuju put izbavljenja i obojica su insistirali na vrednostima savršenstva. a naročito nakon 11. Budizam se danas prihvata kao vid filozofije. Budizam je takođe na neki način podeljena religija i sastoji se iz tri grane. dok suniti smatraju da niko ne može naslediti Muhameda. ne kradi. i u islamu je došlo do rascepa religije. spiritualnom i socijalnom životu. Još jedan oblik budizma je lamaizam. Obojica su posvećeni.u Meki.4. odnosno jedinstva celokupne istočne muslimanske zajednice. odnosno pretapanje duše u drugo telo nakon smrti. Budizam je igrao centralnu ulogu u Istočnom svetu u kulturnom. Buda nije želeo da bude filozof. aktuelan je islamski fundamentalni pokret. Jedna od glavnih karakteristika budizma je otkrivenost. Za budizam se može reći da je to praktična religija. a u XX veku je počeo intenzivno da se širi na Zapadu. Nalik na 10 božjih zapovesti. već je hteo da ukaže na put oslobađanja.e. Na žalost. verski i svetovni vođa. poput hrišćanstva. On već dugo postoji. koji su se bunili protiv starog poretka i svi iz beznačajnih porodica u Meki koji su bili u lošijem položaju. to su: hinajana. Nemački filozof Flauvalner je smatrao da se elementi Budine filozofije ne ističu ničim posebnim. postoji velika sličnost između Bude i Hrista. veruju u Kuran itd. pošto su upravo u periodu od 800 do 200 godine pre nove ere živeli osnivači velikih religija i filozofi. u Indiji. Iako su delovali na različitim podnebljima. mahajana i tantrizam. Ali. Mahajana budizam je najviše filozofski nastrojen. Pitanje rascepa bilo je ko će naslediti Muhameda na mestu božjeg izaslanika. ne čini preljubu. čiji su osnovni instrumenti za ostvarivanje navedenih ciljeva teroristički metodi. ali je postao veoma aktivan nakon poraza Arapa u ratu sa Izraelom 1967. Vrhovni budistički verski poglavar je Dalaj lama. Kao i u hrišćanstvu. buditam ima takođe slična uputsva: ne ubij. a samim tim povećanje uticaja islamskog sveta. Po pravilu. septembra 2001. danas osnovne saradnike islamskog fundamentalnog pokreta predstavljaju razne tzv. i to u VIII veku: na šiite i sunite. kao i osnivanje panislamizma. sa druge strane. Nemački filozof Karl Jaspers smatra da su. upravo tada nastale one . Budizam je. religija koja nudi spasenje. Šiiti smatraju da je to imam. Običaji se ne razlikuju bitno između šiita i sunita. U poslednje vreme. Budizam Osnivač budizma je Buda Gotama u VI veku p. što ne karakteriše malopre navedene religije. koji je razvijen na Tibetu.n. ne laži i ne uzimaj alkohol. Za budizam možemo reći da se razvio iz hinduizma. Cilj ovog pokreta je obnova izvornog učenja islama. praktikuju ramazanski post. Buda ima veoma slične metode rada kao Hrist.

Sa druge strane. M. jer žena ne može postati svešteno lice. privatna stvar. zvanična religija predstavlja onaj vid religije u kome se unutrašnja pobožnost pretvara u spoljašnju pobožnost. crkva krši određene norme propisane religijom. 3. Volter opravdava postojanje religije. religija se mora posmatrati i kao lična. vernik nije u obavezi da često posećuje crkvu. ali je verovao u postojanje Boga. ona ostvaruje jedinstvo sa Bogom.više stvoreni začeci danas rasprostranjenih velikih religija. u komunističkim zemljama širom sveta. Ilustrativno.više možemo govoriti o religijskim slobodama. Tako "svaki vernik postaje sam sebi sveštenik". "Ako Bog ne bi postojao. položaj religije u društvenom sistemu se menjao. Mogućnosti za inovacije se sužavaju. a Hrist smatra da je ta promena nužna itd. Takva religija se može definisati kao nezvanična religija. crkva smatra da čovek nije spreman za korenitu promenu duhovnog života. A. a samim tim se ukida posrednik između pojedinca i Boga (sveštenik). zvaničnu i nezvaničnu religiju. Crkva predstavlja "telo božje na zemlji". Šušnjić izdvaja nekoliko glavnih razloga zašto dolazi do sve većeg izbegavanja zvanične vere: (1) verski formalizam (2) razlika između stavova religije i crkve (3) gubitak monopola na tumačenje verskih dogmi (4) gubitak vere u svetovne i svete institucije (5) odsustvo ljubavi .osnovne kategorije kojima danas mislimo i da su tada manje . trebalo bi ga izmisliti. Ovde je religija javna. a crkva vrši polnu diskriminaciju. da bi svetom vladao red". Sa druge strane katolička crkva je u periodu inkvizicije imala veoma veliku moć i uticaj u društvu. institucionalna. Po Šušnjiću. objektivna. Na primer. danas manje . Ona ne bi trebalo da bude obazeza i navika. Religija . Po ovakvom shvatanju religije. Čuveni francuski prosvetitelj F. Dakle. Međutim. dok je to bilo gotovo nezamislivo pre samo nekoliko desetina godina. Tokom različitih istorijskih perioda. lični izbor. Isto tako. hrišćanstvo propoveda jednakost svih ljudi. bio je Volterov stav. On je smatrao da je crkva ogrezla u nemoralu.na granici objektivnog i subjektivnog Đuro Šušnjić u svom delu "Znati i verovati" izvršava podelu religije na dva oblika. Vera treba da bude vrsta slobode. crkva traži obavezan obred. ali ne i crkve. Možda najbitniju činjenicu predstavlja to da crkva trguje indulgencijama (oproštajima grehova). i na taj način postaje autoritatna. to je institucija koja je posrednik između vernika i Boga. i to iz dva razloga: zbog inkvizicije i zbog navedenog prodavanja indulgencija. Vera se vezuje za svetovne moći. dok vera to ne nalaže. U zvaničnoj religiji. religiju treba posmatrati i kao subjektivni fenomen. već put ka spasenju čoveka. Dalje. crkva je institucija.

1987. Zvanična religija kritiku njenih institucija doživljava kao bogohuljenje. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. EncyclopaediaBritannica 2004. Lešek Kolakovski: Religija. M. 2000. 1995. Beograd. Postoji određeni sukob između crkve kao institucije i pojedinih vernika. Stoper Book. 2002.U kratkim crtama. Sreten Petrović. Juzef Keler. BIGZ. CD-ROM izdanje . Vitold Tiloh. Podgorica. Eugenijuš Sluškjevič. Milovan Mitrović. B. 4. ali ne i u načine ispoljavanja te iste religije koje crkva propoveda. SoCen. 3. Beograd. Bešić. 6. Beograd. Beograd. Đuro Šušnjić: Znati i verovati. odnosno stepenu verovanja u određenu dogmu. Đukanović: Bogovi i ljudi. 5. Tadeuš Žbikovski. Kako je dogma jedan od osnovnih elemenata religije. 2. Korišćena literatura 1. jer oni veruju u sadržaj religije. ličnom verovanju. važno je uočiti razliku između smisla religije i njenih institucionalnih oblika. Edvard Šimanjski: Osnivači velikih religija. Čigoja. tako se danas govori o tzv. Sociologija. 2003.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->