P. 1
Microsoft PowerPoint - I Pojam razvoja, periodizacija, metode 2013M.pdf

Microsoft PowerPoint - I Pojam razvoja, periodizacija, metode 2013M.pdf

|Views: 21|Likes:
Published by Milica Disic
psihologija, prezentacija
psihologija, prezentacija

More info:

Categories:Types, Presentations
Published by: Milica Disic on Oct 25, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/21/2014

pdf

text

original

10/19/2013

POJAM RAZVOJA, PERIODIZACIJA RAZVOJA, ISTRAŽIVAČKE METODE U RAZVOJNOJ PSIHOLOGIJI
Maja Savić Filološki fakultet u Beogradu

Tradicionalni vs celo celoživotni životni pristup
• Tradicionalni pristup ističe velike promene od rođenja do adolescencije, malo ili bez promena u odraslom dobu i opadanje u starosti • Celoživotni pristup naglašava razvojne promene tokom celog života, kako tokom detinjstva tako i u odraslom dobu i starosti • Razvojna ≠ dečja psihologija

1

fiziološki procesi. učenje. pažnja. moralni razvoj. čula • Kognitivni r. pamćenje. motivacija. o opažanje. motorika. ličnost. razvoj identiteta 2 . o emocije. socijalizacija. mišljenje. jezik • Psihosocijalni r. o anatomija.10/19/2013 Pojam razvoja • Promene u ponašanju i psihičkim funkcijama koje su na sistematski način povezane sa uzrastom • Odlike razvojnih promena: o o o o o Trajnost Nepovratnost (ireverzibilnost) Progresivnost/regresivnost Kumulativnost Vode diferencijaciji Područja razvoja • Fizički r.

– Srpsko društvo za dečju psihologiju S. god). . odojče (do 1. pozna (do 65g) • Staračko doba . – Duša deteta Č. nedelje). Prajer • S. – 10. pozni .Biografska skica bebe o V. predškolski uzrast (3-7 g).do 14.1803) • 1787. XIX vek o D. školski uzrast (rani . Tideman • Biografske studije beba.1897) • 1882. nedelje). 15g. Hol (1844-1924) – Pokret za proučavanje deteta • 1906. rani uzrast (1-3g). o embrion (2.do 18g) • Zrelo doba – od 18 do 65g o rana (do 24g). Hol 3 . Darvin (1809 – 1882) • 1877. – Posmatranje razvoja duševnih sposobnosti kod dece o Č. Darvin V. srednja (do 49g). meseca).do 11g.10/19/2013 Periodizacija razvoja • Antenatalni period – od začeća do rođenja o zametak (do 2. o fetus (do rođenja) • Detinjstvo i mladost – od rođenja do 18 g o o o o o novorođenče (do 2. srednji . Prajer (1841 .65g do kraja života Nastanak razvojne psihologije D. Tideman (1748 .

revizija Bine-Simonove skale • 1967. jezičkog i emocionalnog razvoja sa ciljem da se otkriju faze i norme dečijeg razvoja • Pokret mentalnog testiranja o Bine – istraživanje procesa mišljenja kod dece • 1905. godine na Jejlskom univerzitetu započinju longitudinalna istraživanja dečjeg motornog. Bine-Simonova skala inteligencije Binet o Borislav Stevanović • 1934.10/19/2013 Nastanak razvojne psihologije • Gezel – od 1911. Nova beogradska revizija Bine-Simonove skale Terman • Terman (1921/22)– studija praćenja intelektualno obdarenih pojedinaca Kriterijumi naučnog saznanja • • • • Objektivnost Pouzdanost Valjanost Ponovljivost • Reprezentativan uzorak 4 .

obradi i prikazivanju podataka • Sistematsko prikupljanje podataka • Standardizovani istraživački postupci • Moguće ponavljanje od strane drugih istraživača 5 .opšti način istraživanja psiholoških problema • Tehnike .10/19/2013 Faze istraživačkog procesa • • • • • • • Definisanje problema Pregled literature Preciziranje problema Izbor metoda i tehnika Sprovođenje istraživanja Tumačenje rezultata Izveštavanje o rezultatima Metode u razvojnoj psihologiji • Metoda .posebni postupci koji se koriste pri prikupljanju.

10/19/2013 Metode u razvojnoj psihologiji • • • • Eksperimentalna Korelaciona Posmatranje Samoizveštavanje Eksperiment • Glavni cilj eksperimenta je da se ispita da li određeni uslov. faktor ili varijabla deluje na pojavu koja je predmet istraživanja o Pojava koja se ispituje – zavisna var o Uslovi koje eksperimentator kontroliše i menja da bi se proverilo da li i koliko deluju na zavisnu varijablu – nezavisna ili eksperimentalna var o istraživači nastoje da u eksperimentu drže pod kontrolom sve druge faktore koji bi mogli da utiču na zavisnu var. a ne potiču od nezavisne – kontrolne ili intervenišuće var • Namerno izazivanje pojave koju ispitujemo • Sistematsko variranje faktora za koje se pretpostavlja da utiču na ispitivanu pojavu • Utvrđivanje kauzalnih veza 6 .

) pokazati iste forme fizičke i verbalne agresije  Manje oponašanje agresivnih radnji ako su kažnjene  NV ZV  Eksperiment • Ekološka validnost? Bronfenbrener: „studije čudnog ponašanja dece u čudnim situacijama sa čudnim odraslima u najkraćim mogućim periodima vremena“ • Etički razlozi 7 .) u kome model pokazuje agresivno ponašanje prema lutki (fizičko+verbalno) Ponašanje modela nagrađeno (pohvalama) ili kažnjeno (pokudama) ili bez posledica (indiferentnost) Test oponašanja: da li će deca (5 god.10/19/2013 Primer eksperimenta Bandurin eksperiment (60-tih)  Gledanje kratkog filma (5 min.

broj sati provedenih ispred TV-a i uspeh u školi Posmatranje • Anegdotska metoda • Metoda dnevnika • Sistematsko.npr.10/19/2013 Korelaciona istraživanja • Korelacioni metod o Povezanost između varijabli: da li je variranje vrednosti jedne varijable praćeno variranjem vrednosti neke druge varijable o Jačina i smer povezanosti o Koeficijent korelacije (-1 ≤ r ≤ 1) Pozitivna korelacija Pozitivna korelacija 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 0 5 10 15 20 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 0 5 10 15 20 Negativna korelacija Negativna korelacija 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 0 Odsustvo korelacije Odsustvo korelacije 5 10 15 20 o + npr. uspeh na prijemnom i uspeh na studijama o . broj izostanaka sa časova matematike i ocena iz tog predmeta. kontrolisano posmatranje o o o o unapred određen cilj . inteligencija i uspeh u školi. objektivno . uslovi u kojima se ponašanje posmatra su kontrolisani zapažanja o posmatranoj pojavi se beleže sistematski.uz razdvajanje opisa od tumačenja • Analiza sadržaja • Prednost: spontanost i prirodnost ponašanja 8 .predmet i svrha posmatranja Planiraju se postupci i uzorak posmatranja.

stavovima i procenama ispitanika o različitim temama i problemima o Informacije nedostupne posmatranju o Podaci o prošlim i budućim događajima o Ekonomično – za kratko vreme veliki broj podataka o Problematična valjanost odgovora • Inventari ličnosti • Autobiografije i lični dnevnici Istraživački nacrti • • • • Longitudinalni Transferzalni Sekvencijalni Mikrogenetički • Uzrast skoro uvek osnovna nezavisna var 9 . anketa o Subjektivni podaci o mišljenju. upitnik.10/19/2013 Samoizveštavanje • Intervju.

(poprečnog preseka. skupa) o Osipanje uzorka (slučajno i sistematsko) o Kumulativno delovanje ispitivanja (ispitanici više puta prolaze kroz istu proceduru) o Razlikovanje uzrasnih i drugih izvora promene (npr.10/19/2013 (uzdužnog preseka. vertikalni) • Isti pojedinac ili ista grupa ispituju se u dužem vremenskom periodu (nedelje. meseci. 4 i 5 god Transferzalni n. promene vezane za određenu generaciju) Longitudinalni n. Prednosti: • Ekonomičan – veliki broj subjekata za kratko vreme • Nema osipanja uzorka Mane: • generacijske razlike među subjektima koji se porede • Neregistrovanje nekih pojava usled intermitentnosti u razvoju 10 . horizontalni) • Ispituju različite uzrasne grupe u istom vremenskom trenutku o Npr. preseka. Obim rečnika dece na uzrastu od 3. godine) • Mane: o Neekonomičan (dugo traju.

Poređenje različitih generacija Transferzalno poređenje Longitudinalno poređenje 2000 Godina rođenja 6 god 8 god 10 god 1998 8 god 10 god 12 god Godina testiranja 11 .10/19/2013 Sekvencijalni n. • Kombinacija longitudinalnog i transferzalnog • Grupe različitog uzrasta se prate u toku određenog vremena Sekvencijalni n.

• Posmatranje se vrši u ograničenom vremenskom periodu kada razvojna pojava treba da se pojavi • Dublji i detaljniji opis procesa koji dovode do promena • Ovaj pristup se naročito upotrebljava pri proučavanju saznajnog razvoja na prelazima između pojedinih stadijuma Etički aspekti istraživanja • Ne sme se koristiti nijedan istraživački postupak koji bi mogao na bilo koji način da naudi detetu • Obavestiti ispitanika o svrsi istraživanja • Ispitanik ima pravo da prihvati da učestvuje ili ne učestvuje u istraživanju. ili da prekine učešće u bilo kom trenutku • Obezbediti pristanak roditelja • Svi dobijeni podaci o detetu se čuvaju kao poverljivi 12 .10/19/2013 Mikrogenetički n.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->