10/19/2013

POJAM RAZVOJA, PERIODIZACIJA RAZVOJA, ISTRAŽIVAČKE METODE U RAZVOJNOJ PSIHOLOGIJI
Maja Savić Filološki fakultet u Beogradu

Tradicionalni vs celo celoživotni životni pristup
• Tradicionalni pristup ističe velike promene od rođenja do adolescencije, malo ili bez promena u odraslom dobu i opadanje u starosti • Celoživotni pristup naglašava razvojne promene tokom celog života, kako tokom detinjstva tako i u odraslom dobu i starosti • Razvojna ≠ dečja psihologija

1

razvoj identiteta 2 . jezik • Psihosocijalni r. o anatomija. o emocije. socijalizacija. motorika. moralni razvoj. pamćenje. o opažanje. čula • Kognitivni r. motivacija. fiziološki procesi. mišljenje. učenje. pažnja. ličnost.10/19/2013 Pojam razvoja • Promene u ponašanju i psihičkim funkcijama koje su na sistematski način povezane sa uzrastom • Odlike razvojnih promena: o o o o o Trajnost Nepovratnost (ireverzibilnost) Progresivnost/regresivnost Kumulativnost Vode diferencijaciji Područja razvoja • Fizički r.

Darvin V. srednji . – Srpsko društvo za dečju psihologiju S. odojče (do 1.do 18g) • Zrelo doba – od 18 do 65g o rana (do 24g). Hol 3 .do 14. predškolski uzrast (3-7 g). – Duša deteta Č. Prajer (1841 .do 11g. školski uzrast (rani . Tideman (1748 . god). Tideman • Biografske studije beba. nedelje).Biografska skica bebe o V. pozna (do 65g) • Staračko doba .65g do kraja života Nastanak razvojne psihologije D. pozni . 15g. o fetus (do rođenja) • Detinjstvo i mladost – od rođenja do 18 g o o o o o novorođenče (do 2. . o embrion (2. nedelje).1803) • 1787. XIX vek o D.10/19/2013 Periodizacija razvoja • Antenatalni period – od začeća do rođenja o zametak (do 2.1897) • 1882. Darvin (1809 – 1882) • 1877. – Posmatranje razvoja duševnih sposobnosti kod dece o Č. meseca). Hol (1844-1924) – Pokret za proučavanje deteta • 1906. rani uzrast (1-3g). – 10. srednja (do 49g). Prajer • S.

10/19/2013 Nastanak razvojne psihologije • Gezel – od 1911. jezičkog i emocionalnog razvoja sa ciljem da se otkriju faze i norme dečijeg razvoja • Pokret mentalnog testiranja o Bine – istraživanje procesa mišljenja kod dece • 1905. revizija Bine-Simonove skale • 1967. godine na Jejlskom univerzitetu započinju longitudinalna istraživanja dečjeg motornog. Nova beogradska revizija Bine-Simonove skale Terman • Terman (1921/22)– studija praćenja intelektualno obdarenih pojedinaca Kriterijumi naučnog saznanja • • • • Objektivnost Pouzdanost Valjanost Ponovljivost • Reprezentativan uzorak 4 . Bine-Simonova skala inteligencije Binet o Borislav Stevanović • 1934.

10/19/2013 Faze istraživačkog procesa • • • • • • • Definisanje problema Pregled literature Preciziranje problema Izbor metoda i tehnika Sprovođenje istraživanja Tumačenje rezultata Izveštavanje o rezultatima Metode u razvojnoj psihologiji • Metoda . obradi i prikazivanju podataka • Sistematsko prikupljanje podataka • Standardizovani istraživački postupci • Moguće ponavljanje od strane drugih istraživača 5 .opšti način istraživanja psiholoških problema • Tehnike .posebni postupci koji se koriste pri prikupljanju.

faktor ili varijabla deluje na pojavu koja je predmet istraživanja o Pojava koja se ispituje – zavisna var o Uslovi koje eksperimentator kontroliše i menja da bi se proverilo da li i koliko deluju na zavisnu varijablu – nezavisna ili eksperimentalna var o istraživači nastoje da u eksperimentu drže pod kontrolom sve druge faktore koji bi mogli da utiču na zavisnu var.10/19/2013 Metode u razvojnoj psihologiji • • • • Eksperimentalna Korelaciona Posmatranje Samoizveštavanje Eksperiment • Glavni cilj eksperimenta je da se ispita da li određeni uslov. a ne potiču od nezavisne – kontrolne ili intervenišuće var • Namerno izazivanje pojave koju ispitujemo • Sistematsko variranje faktora za koje se pretpostavlja da utiču na ispitivanu pojavu • Utvrđivanje kauzalnih veza 6 .

) u kome model pokazuje agresivno ponašanje prema lutki (fizičko+verbalno) Ponašanje modela nagrađeno (pohvalama) ili kažnjeno (pokudama) ili bez posledica (indiferentnost) Test oponašanja: da li će deca (5 god.) pokazati iste forme fizičke i verbalne agresije  Manje oponašanje agresivnih radnji ako su kažnjene  NV ZV  Eksperiment • Ekološka validnost? Bronfenbrener: „studije čudnog ponašanja dece u čudnim situacijama sa čudnim odraslima u najkraćim mogućim periodima vremena“ • Etički razlozi 7 .10/19/2013 Primer eksperimenta Bandurin eksperiment (60-tih)  Gledanje kratkog filma (5 min.

predmet i svrha posmatranja Planiraju se postupci i uzorak posmatranja.10/19/2013 Korelaciona istraživanja • Korelacioni metod o Povezanost između varijabli: da li je variranje vrednosti jedne varijable praćeno variranjem vrednosti neke druge varijable o Jačina i smer povezanosti o Koeficijent korelacije (-1 ≤ r ≤ 1) Pozitivna korelacija Pozitivna korelacija 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 0 5 10 15 20 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 0 5 10 15 20 Negativna korelacija Negativna korelacija 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 0 Odsustvo korelacije Odsustvo korelacije 5 10 15 20 o + npr. broj izostanaka sa časova matematike i ocena iz tog predmeta. uspeh na prijemnom i uspeh na studijama o . objektivno . kontrolisano posmatranje o o o o unapred određen cilj . inteligencija i uspeh u školi. uslovi u kojima se ponašanje posmatra su kontrolisani zapažanja o posmatranoj pojavi se beleže sistematski. broj sati provedenih ispred TV-a i uspeh u školi Posmatranje • Anegdotska metoda • Metoda dnevnika • Sistematsko.uz razdvajanje opisa od tumačenja • Analiza sadržaja • Prednost: spontanost i prirodnost ponašanja 8 .npr.

anketa o Subjektivni podaci o mišljenju. upitnik.10/19/2013 Samoizveštavanje • Intervju. stavovima i procenama ispitanika o različitim temama i problemima o Informacije nedostupne posmatranju o Podaci o prošlim i budućim događajima o Ekonomično – za kratko vreme veliki broj podataka o Problematična valjanost odgovora • Inventari ličnosti • Autobiografije i lični dnevnici Istraživački nacrti • • • • Longitudinalni Transferzalni Sekvencijalni Mikrogenetički • Uzrast skoro uvek osnovna nezavisna var 9 .

skupa) o Osipanje uzorka (slučajno i sistematsko) o Kumulativno delovanje ispitivanja (ispitanici više puta prolaze kroz istu proceduru) o Razlikovanje uzrasnih i drugih izvora promene (npr. vertikalni) • Isti pojedinac ili ista grupa ispituju se u dužem vremenskom periodu (nedelje. preseka. promene vezane za određenu generaciju) Longitudinalni n. 4 i 5 god Transferzalni n. (poprečnog preseka. godine) • Mane: o Neekonomičan (dugo traju.10/19/2013 (uzdužnog preseka. Obim rečnika dece na uzrastu od 3. horizontalni) • Ispituju različite uzrasne grupe u istom vremenskom trenutku o Npr. meseci. Prednosti: • Ekonomičan – veliki broj subjekata za kratko vreme • Nema osipanja uzorka Mane: • generacijske razlike među subjektima koji se porede • Neregistrovanje nekih pojava usled intermitentnosti u razvoju 10 .

• Kombinacija longitudinalnog i transferzalnog • Grupe različitog uzrasta se prate u toku određenog vremena Sekvencijalni n. Poređenje različitih generacija Transferzalno poređenje Longitudinalno poređenje 2000 Godina rođenja 6 god 8 god 10 god 1998 8 god 10 god 12 god Godina testiranja 11 .10/19/2013 Sekvencijalni n.

• Posmatranje se vrši u ograničenom vremenskom periodu kada razvojna pojava treba da se pojavi • Dublji i detaljniji opis procesa koji dovode do promena • Ovaj pristup se naročito upotrebljava pri proučavanju saznajnog razvoja na prelazima između pojedinih stadijuma Etički aspekti istraživanja • Ne sme se koristiti nijedan istraživački postupak koji bi mogao na bilo koji način da naudi detetu • Obavestiti ispitanika o svrsi istraživanja • Ispitanik ima pravo da prihvati da učestvuje ili ne učestvuje u istraživanju.10/19/2013 Mikrogenetički n. ili da prekine učešće u bilo kom trenutku • Obezbediti pristanak roditelja • Svi dobijeni podaci o detetu se čuvaju kao poverljivi 12 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful