P. 1
Male hidroelektrane.docx

Male hidroelektrane.docx

|Views: 27|Likes:
Published by Lazar Anić
Hidroelektrana je postrojenje u kojem se potencijalna energija vode najprije pretvara u kinetičku energiju njezinog strujanja, a potom u mehaničku energiju obrtanja vratila turbine te, konačno u električnu energiju u električnom generatoru. Hidroelektranu u širem smislu čine i sve građevine i postrojenja, koje služe za prikupljanje (akumuliranje), dovođenje i odvođenje vode (brana, zahvati, dovodni i odvodni kanali, cjevovodi itd.), pretvorbu energije (vodne turbine, generatori), transformaciju i razvod električne energije (rasklopna postrojenja, dalekovodi) te za smještaj i upravljanje cijelim sistemom.
Prednosti i mane malih hidrocentrala.
Hidroelektrana je postrojenje u kojem se potencijalna energija vode najprije pretvara u kinetičku energiju njezinog strujanja, a potom u mehaničku energiju obrtanja vratila turbine te, konačno u električnu energiju u električnom generatoru. Hidroelektranu u širem smislu čine i sve građevine i postrojenja, koje služe za prikupljanje (akumuliranje), dovođenje i odvođenje vode (brana, zahvati, dovodni i odvodni kanali, cjevovodi itd.), pretvorbu energije (vodne turbine, generatori), transformaciju i razvod električne energije (rasklopna postrojenja, dalekovodi) te za smještaj i upravljanje cijelim sistemom.
Prednosti i mane malih hidrocentrala.

More info:

Categories:Types, Presentations
Published by: Lazar Anić on Nov 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/27/2014

pdf

text

original

Male hidroelektrane

Male hidrocentrale podrazumevaju centrale do 10MW koje mogu biti jako ekološki podobne, da ne ugrožavaju ekosisteme, kretanje riba i da ne manjaju izgled predela. Pretpostavlja se efikasnost oko 80% za male hidroelektrane, a potencijal izgradnje malih hidroelektrana je oko 3% ukupne energije dobijene iz obnovljivih izvora. Osnovni koncept rada:

Voda se kroz cevovod vodi do turbine gde se kinetička energija kretanja vode pretvara u mehaničku energiju okretanja turbine. Osovina turbine je mehanički vezana sa rotoraom genreatora i na taj način turbina mehaničku energiju predaje generatoru, tačnije rotoru generatora. U generatoru se mehanička energija okretanja rotora pretvara u električnu energiju u namotajim statora. Elektromotorna sila dobijana na namotajima statora genertora se u transformatoru transformiše na željeni naponski nivo pogodan za prenos električne energije. Voda koja se kroz cevovod vodi do turbine dalje se vraća u reku. Tipovi malih hidroelektrana S obzirom na tip mreže male hidroelektrane se dele: Centralna elektroenergetska mreža Izolovana ili „off-grid“ mreža

) Nedostaci malih hidroelektrana Povređivanje i migracije riba. Ona je ne tako ćesto i sa malim snagama.Za vlastite potrebe ili tačno određenu namenu (npr.) Prednosti malih hidroelektrana . energije. vizuelno narušavanje okoline . uticaj na neposredni biosastav Buka i vibracija. prosečna stabilnost Pogodne za napajanje udaljenih izolovanih područja Pozitivan uticaj na region (zapošljavanje ljudi i sl.Protočna s malim bazenom (bazen pokriva dnevnu vršnu potrošnju) Akumulaciona (veće snage. poplavljeno veće područje) . kada je mreža manje opterećena za pumpanje vode.. nema emisije štetnih gasova u okolinu.Nestalan protok: varijacije toka i mala akumulacija – osnovni problemi pri radu u elektroenergetskom sistemu Visoki početni investicioni troškovi .Sigurnije i pouzdanije snabdevanje električnom energijom. fabriku cementa) Prema tipu regulacije male hidroelektrane se dele: Protočna (one su manje snage i snaga varira sa protokom) . mali pogonski troškovi.Crpno akumulaciona (koristi energiju mreže. smanjuje potrošnju fosilnih goriva Kontrola plavljenja i toka .Obnovljivi izvor el.

Procena snage i energije male hidroelektrane.Vrlo često se koriste indirektni postupci (Ovi postupci se sastoje od prebacivanja podataka dovoljno dugog perioda merenja (>=20 godina) iz drugog slivnog područja na kojem postoji merna stanica. Ovi podaci su retko kada dostupni. 40 godina). 30. na sličnom području.Srednji dnevni (ili sedmični. sa sličnom geološkom konfiguracijom terena. Bitni pojmovi pri proceni snage i energije MHE su: Rečno područje. .) Procena energije na primeru protočne hidroelektrane Potrebni podaci za ovu procenu su: Kriva trajanja protoka Maksimalni i minimalni protok turbine (određen krivom turbine) Biološki minimum Gubici u cevovodu zbog pada Krive efikasnosti turbine i električne opreme .Određivanje protoka i pada. Slivno područje potencijalne hidroelektrane i slivno područje s mernom stanicom protoka trebali bi biti locirani u istoj regiji. odnosno slivno područje Protok (brzina protoka) Pad Osnovni hidrološki podaci potrebni za planiranje male hidroelektrane: . mesečni) protoci na zahvatu vode za duži period (oko 20. sa sličnim ponašanjem hidrologije – ovde se misli na slične količine srednjih godišnjih padavina.

Kriva trajanja protoka: Određivanje pada: Hb – bruto pad u metrima L – gubici u kanalu i cevovodu u metrima H=Hb-L .neto pad u metrima Q – brzina protoka u m2/s Proračun snage hidroelektrane Pb=ρgQHb – bruto snaga u W ρ – gustina (1000kg/m3) .

81m/s2) Q – brzina protoka Hb – bruto pad u metrima Pav=ρgQH – snaga na turbini u W H – neto pad u metrima Pt=ηtρgQH – izlazna snag aturbine u W Ƞt – stepen iskorišćenja turbine (0< Ƞt<1) Pe= ȠeȠtρgQH – izlazna električna snaga u W Ƞe .g – gravitacija (9.stepen iskorišćenja generatora i transformatora (0< Ƞe<1) Ako sa Ƞ obeležimo stepen iskorišćenja elektrane koji je jednak Ƞ= Ƞt x Ƞe onda se može napisati konačan izraz za snagu hidroelektrane u kW: P= ȠgQH Električna energija koju može proizvesti za godinu dana u je: E=Pxt E=Px24h/danx365dana/godini (kwh godišnje) .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->