BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI AGROMEDITERANSKI ZAVOD MOSTAR

Draga Tomas s, dipl.ing.agronomije

BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERAL AGROMEDITERRANEAN INSTITUTE OF MOSTAR
Dominik Kolovrat, dipl.ing.agronomije

– za male proizvoĘaėe i hobiste –

Mostar, 201 11.

Biskupa ýule 10, 88000 Mostar, Bosna i Hercegovina Tel: ++ 387 36 335 050, 327 944; Fax ++ 387 36 335 051, E-mail: agro.in.mo@tel.net.ba

Draga Tomas, dipl.ing.agronomije Dominik Kolovrat, dipl.ing.agronomije

PRIRUĖNIK ZA PROIZVODNJU VINA
– za male proizvoĘaėe i hobiste –

Mostar, 2011. Biskupa ýule 10, 88000 Mostar, Bosna i Hercegovina Tel: ++ 387 36 335 050, 327 944; Fax ++ 387 36 335 051, E-mail: agro.in.mo@tel.net.ba

8(035) TOMAS.kem.ing. 2011 (Široki Brijeg : Suton).335 051 e-mail: agro. dipl.ba/ Draga Tomas. dipl.mo@tel. – 56 str. dipl.sc. mr. : ilustr. dipl. Široki Brijeg 500 primjeraka Autori: Glavni urednik: Uredništvo: Recenzent: Tisak: Naklada: CIP – Katalogizacija u publikaciji Narodna knjižnica HNŽ Mostar UDK 634.dr.agronomije Dominik Kolovrat. Draga Priručnik za proizvodnju vina : za male proizvođače i hobiste / Draga Tomas.36 .sc.net. dipl.ing.ing.agronomije Suton d. Julijana Tole. Marko IvankoviĄ Marijo Leko. Dominik ..36 .ba http: /www. 25 cm Bibliografija: str. KOLOVRAT.ing.agronomije. 56 1.o.agronomije Prof. Dominik Kolovrat .335 050 Fax.ing. Tihomir Prusina.o.tehn. u bojama .faz. 88 000 Mostar Telefon: 387.IzdavaĆ: Federalni agromediteranski zavod Mostar Biskupa ąule 10. 387.in. – Mostar : Federalni agromediteranski zavod.

...... SELEKCIONIRANI VINSKI KVASCI ....................................................................................................................................... 9 1............................... ŠEĆER U MOŠTU .................1...... Inox posude-bačve ..... Popravljanje kiselina u moštu ..........26 4.......29 7..................... PROIZVODNJA BIJELIH VINA .......................................................................................... 7 UVOD .......3..............................................................1.......1.................................................................. Baboov moštomjer ............1...................................................................................2........ KISELINE U MOŠTU .............2.................................. Oechsleov moštomjer ........................................ SUMPOR U VINARSTVU ................2. Uređaji za određivanje šećera ........................................................................ 9 1..........................................1...........................17 3............................ Drvene bačve i badnjevi (kace) ... Plastične bačve i badnjevi (kace) ................ BERBA GROŽĐA .......24 3....................................................................12 2........ Posude za držanje vina ..........................18 3.....20 3............................................................................................................................. PODRUM ...........................................................................................................1....................................1..............................................26 5...... 9 1....14 3.............3.......... 8 1.................................. Ručni refraktometar ................27 6..............................16 3..........16 3........... Dodavanje šećera u mošt ..............12 1........................1......1.............................................................................................................. Postupak dodavanja šećera .............................................25 4..............2..........................................1................30 5 PriruĆnik k za proizvodnju vina ....SADRŽAJ PREDGOVOR ....................................................................................................................................1.....................................................................................................................................1.........................

.........................................41 Bistrenje vina ........4........................................................................................................................... LITERATURA ......................................................................................................................46 Punjenje vina-skladištenje vina ............ 9................52 Miris na sumporovodik-H2S ............................ 10..................................3............................2.. 10...................................................................................................................................................................................................................................54 11...................48 Vinski cvijet ............................5............ 10......................... 10........................................56 6 ...................................................................... 9.......................52 Mliječno i manitno vrenje ............6................................ 10.................................................7...................................................50 Bretanomyces .................................. Octikavost .............. 9................................45 Stabilizacija vina ........................................................................ 9.......44 Filtriranje vina ....................................................................1................41 9.......................................1...........................................................2............................ NJEGA MLADOG VINA ......................................54 Lomovi vina ....36 9..........53 Oksidiranost ....................8.............................................................4..9............48 10...47 10.................................................... BOLESTI I MANE VINA ............................................ 10.......................................................................................51 Razgradnja vinske kiseline ........................................ Pretakanje vina (prvi i drugi pretok) .... 10............49 Sluzavost ................5................. 10.........................................................PriruĆnik k za proizvodnju vina 8.3.................... PROIZVODNJA CRNIH VINA .......................

Vinari (mali proizvođači vina) općenito imaju predrasude. vitamina i drugih spojeva koji imaju pozitivan učinak na čovjekovo zdravlje. u cilju dobivanja kvalitetnog vina.PREDGOVOR Dobro vino je ponos svakog vinara. Teško se i s velikim oprezom prihvaćaju novine. Proizvodnji vina se još uvijek bez obzira na napredak tehnologije. Nadamo se da će mali proizvođači vina razbiti svoje predrasude i prihvatiti novine s čijim rezultatima će biti zadovoljni. 7 PriruĆnik k za proizvodnju vina . njege i čuvanja vina . I zbilja mislimo da je vino poljoprivredno . Jer vino mora biti ponos svakog dobrog vinara.prehrambeni proizvod dobiven potpunim ili djelomičnim vrenjem masulja ili mošta od svježeg za preradu u vino pogodnoga grožđa „ . jer je izvor minerala.prehrambeni proizvod. zbog neinformiranosti. prema nekim postupcima tijekom prerade. Većina vinara smatra da proizvodi dobro vino. Što je u stvari vino ? Struka ga definira ovim riječima : “ Vino je poljoprivredno . odnosno znanosti. koje bi u svakom pogledu doprinijele poboljšanju kvalitete vina. pristupa tradicionalno. U ovom priručniku smo nastojali približiti i pojasniti neke detalje vezane za proizvodnju i čuvanje vina.

sumporenje i pretoci. Poseban naglasak je dan na one radnje koje malim proizvođačima vina čine najveće probleme. a to su popravljanje šećera u moštu (doslađivanje). vinsko posuđe. Svrha priručnika je uputiti manje proizvođače vina u bitne procese proizvodnje vina da bismo dobili što kvalitetniji proizvod . . njega mladog vina te mane i bolesti vina. priprema podruma.PriruĆnik k za proizvodnju vina 8 UVOD Podrumarstvo je zahtjevan posao koji ima slijed i način radnji. proizvodnja crnih vina.vino. proizvodnja bijelih vina. U ovom priručniku bit će spomenuti najvažniji postupci u proizvodnji vina : berba grožđa. sumporenje.

1. treba ih poprskati otopinom modre galice (5%). PODRUM Podrum je prostor u kojem se prerađuje. dakle podruma. Slika 1. nadmorska visina. goriva i slično. U podrumu također mora biti osigurana električna energija i tekuća voda. ako dođe u pljesnivu ili octikavu bačvu izgubit će kvalitetu. bačve i ostalo suđe te pribor moraju biti čisti i dezinficirani. Po mogućnosti podrum bi trebao biti ukopan u zemlju kako bi oscilacija temperatura u njemu bila svedena na najmanju mjeru. Stoga u vinskom podrumu nije preporučljivo držati prehrambene proizvode. a vremenom neće biti ni za uporabu. Veliki dio problema kod vina je posljedica loše higijene i nepravilnog održavanja posuda-bačava. Podrijetlo drveta. boje. Osnovno pravilo za svaku vinsku posudu je da bude čista i dezinficirana. debljina dužice i niz drugih čimbenika utječu na kakvoću bačve. jer i vino vrhunske kvalitete.1. njeguje i skladišti isključivo vino.1. podrum. Iako to nije često u praksi. osobito stare kod kojih su zidovi pljesnivi trebalo bi svakako okrečiti na način da u 10 l vode stavimo kilogram živog vapna i 20 dag sumpora u prahu. lakove. Drveni badnjevi-kace 9 PriruĆnik k za proizvodnju vina . odnosno prerade grožđa je i priprema prostora za prijem i preradu grožđa. Kada se zidovi osuše. jer vino lako i brzo upija strane mirise. način izrade. 1. Drvene baĆve i badnjevi (kace) Izrađene su najčešće od hrastova drveta. Drvena bačva Slika 2. posebice u dijelu podruma namijenjenom preradi grožđa.1. Posude za držanje vina Za čuvanje vina koristimo drvene.1. Podrume. Jedna od bitnih radnji kod berbe. plastične i inox posude.

a kod obiteljskih podruma mogu poslužiti obični rakijski kotlovi. Ovinjavanjem iz bačve uklanjamo sve one sastojke iz drveta (tanin. smolaste tvari) koje se lako otapaju u alkoholu i narušavaju kakvoću vina. Vinarije za to imaju posebne uređaje. ako će ostati prazna. Zaparivanje radimo sve dok kondenzirana voda koja izlazi iz bačve ne bude potpuno bistra. Sumporne trake Također.5 kg/100 litara.PriruĆnik k za proizvodnju vina Nove bačve ili bačve u kojima smo mijenjali dužice moramo prije uporabe oviniti. Bačvu 10 . Kristalna soda To radimo tako da bačvu prvo napunimo hladnom vodom i ostavimo je tako napunjenu 2 . Slika 3. u praksi se često primjenjuje i ovinjavanje vrelom (prokuhanom) vodom u kojoj je otopljena kristalna soda. potrebno je zapaliti sumpornu traku (1 traka na volumen od 300 l) i nakon sagorijevanja trake zatvoriti bačvu.3 dana. a nakon toga bačva se ispere hladnom vodom. tako da se pomoću cijevi uvodi pregrijana vodena para u bačvu. Kad se bačva osuši. Nakon toga izlijemo vodu i bačvu ovinjavamo vrelom (prokuhanom) vodom u kojoj je otopljen natrijev karbonat (soda) 4 . Najbolji način ovinjavanja je zaparivanje vodenom parom. odnosno natrijev karbonat. U tom slučaju bačva mora biti vranjem ( otvorom za čep ) okrenuta prema podu. Slika 4.

U 100 litara kipuće vode otopimo 5 kg natrijeva karbonata (sode) i to ulijemo u bačvu. kipućom vodom. osušimo i sumporimo. osušimo i sumporimo. Poslije ovog postupka bačvu isperemo jakim mlazom hladne vode i još par puta ispiremo vrućom vodom i isto toliko puta hladnom vodom. Postupak s bolesnim bačvama Za liječenje bolesnih bačava najsigurniji način je zaparivanje vodenom parom. sve dok se bačva ne zagrije toliko da na vanjskoj strani ne možemo držati ruku. Poslije hlađenja bačvu isperemo hladnom vodom. Bačvu opet napunimo hladnom vodom koju ostavimo 4 . Nakon toga bačvu isperemo valjanjem. Bačvu koja se već koristila nakon pražnjenja treba odmah oprati hladnom vodom. Poslije toga otvorimo vratašca na bačvi.zatvorimo i valjamo dok se voda ne ohladi. a zatim vrelom. te ponovo napunimo hladnom vodom i ponovo isperemo. zapalimo sumpornu traku.Vodenu paru puštamo u bačvu. Vrlo je bitno da se voda u bačvi ohladi jer se hlađenjem vode u bačvi stvara podtlak koji iz duga izvlači tanin i druge nepoželjne tvari. u bačvu ubacimo par kg čistog sitno smljevenog kamena (šljunka) i oko 50 litara hladne vode i opet dobro provaljamo da se unutrašnjost bačve dobro ostruže. izribamo je i isperemo. te nakon pražnjenja isperemo. nakon čega sadržaj iz bačve izlijemo. Možemo pokušati postupak koji je sličan ovinjavanju. Drugi način konzerviranja (čuvanja) otpražnjenih bačava je da na svakih 100 l vode otopimo 120 grama vinske kiseline i 120 grama vinobrana i takvom otopinom punimo bačvu. izlijemo iz nje nečistu vodu.5 dana. Bačvu zatvorimo i valjamo oko 2 sata. Nakon ovoga. Učinkovitost ove radnje ovisi o tome koliko je bačva inficirana (bolesna). U slučaju da bačva duže ostane otpražnjena. 11 PriruĆnik k za proizvodnju vina . Ako je nećemo odmah koristiti. potrebno je ponavljati sumporenje svakih 5 – 6 tjedana. ispraznimo i ostavimo da se ocijedi i osuši.

1. Inox posude – baĆve Izrađuju se od plemenitog čelika. Plastični badnjevi Nove bačve se prije korištenja napune toplom vodom te nakon par sati isperu 3 % otopinom limunske kiseline.2. PlastiĆne baĆve i badnjevi (kace) Iako ne mogu zamijeniti kvalitetu drvenih. plastične bačve su dosta zahvalne radi manipulacije i održavanja.1. Bačvu u kojoj se nalazilo bolesno vino najbolje je sterilizirati vodenom parom. Inox bačve Ipak. Slika 5. održavanje. Iz već korištene bačve. Trajnost. 1. Slika 7. kamenac koji se nalazi na unutrašnjim stijenkama najbolje se odstranjuje naizmjeničnim pranjem hladnom i vrućom vodom.3. Plastična bačva Slika 6.PriruĆnik k za proizvodnju vina 1. Budući da se dobra kakvoća vina postiže i držanjem vina 12 . manipulacija i napokon njihova cijena daju prednost ovom vinskom posuđu u odnosu na drveno. ne treba nikad zanemariti onu kakvoću koju vino može dobiti ako se drži u zdravoj drvenoj bačvi.

u inox posudama. Ako pak ima više nakupljenog kamenca. inox posudu dobro isperemo vrelom vodom i ostavimo da se ocijedi. to ih sve više imamo u obiteljskim podrumima. Bitno je da prilikom pranja na posudi ne ostanu ogrebotine od trljanja neprikladnom spužvom ili četkom. 13 PriruĆnik k za proizvodnju vina . Peremo ih vrelom vodom. skidamo ga jakim mlazom tekuće vode. Ako se u posudi nalazilo bolesno vino. a održavanje je daleko jednostavnije. nikako sumpornim dioksidom. naizmjenično hladna-topla voda par puta pa onda sve pređemo čistom spužvom. odnosno kiselinom. trebalo bi je dezinficirati vodenom parom. niti bilo kakvim sredstvom na bazi klora. Na kraju. a po potrebi dodajemo deterdžent koji koristimo svakodnevno za kuhinjsko posuđe (samo ih treba dobro isprati da ne ostane miris deterdženta).

raspoloživo vrijeme. mjerenjem količine šećera i kiselina.PriruĆnik k za proizvodnju vina 2. a u svakom slučaju treba izbjegavati plastične vreće ili bilo koju drugu ambalažu gdje dolazi do gnječenja bobice. BERBA GROŽđA Jedna od najznačajnijih radnji u vinogradu je berba grožđa. radna snaga i vremenske prilike Berbu bi trebalo obaviti po lijepom i suhom vremenu kada nema oborina. Voštani sivkasto-bijeli sloj na kožici bobice 14 . s izraženim maškom1. što se može utvrditi u laboratoriju za vino 3. počevši od pripreme za berbu. a niti visokih temperatura. Rok berbe utvrđuje se na više načina: 1. Berba grožđa Ona obuhvaća niz važnih zadataka. Slika 8. sve do prijevoza ubranog grožđa na mjesto prerade. vanjski izgled – boja bobice mora biti dosta intenzivna. Samo od zdravog i zrelog grožđa uz pravilnu preradu i njegu možemo očekivati kvalitetno vino. Grožđe je najbolje brati u plastične gajbe. bobica dosta mekana i da se lako odvaja od peteljke 2. 1. u malim obiteljskim podrumima početak berbe određuje vlastito iskustvo i procjena.

Nakon vaganja. Ubrano grožđe Prilikom berbe svakako treba odvajati zdravo grožđe od bolesnog.mošt. Plastična gajba Slika 10.tekući dio (sok) grožđa ostao nakon cijeđenja masulja . odnosno gnječi. Prije muljanja grožđa trebalo bi odrediti njegovu masu. sa ili bez peteljke MOŠT . 15 PriruĆnik k za proizvodnju vina . prilikom čega se oslobađa grožđani sok .izmuljano.sok koji se dobije cijeđenjem izmuljanog. odnosno gnječenog masulja ili tiještenjem . MASULJ (MAST) . zgnječeno svježe grožđe. Ubrano grožđe je potrebno što prije preraditi. što se pozitivno odražava na kvalitetu budućeg vina.Slika 9.prešanjem zrelih plodova grožđa U novije vrijeme sve se više koriste i u malim obiteljskim podrumima električne muljače . grožđe se mulja. što je važno zbog niza drugih postupaka tijekom prerade. Kod muljanja ne smije doći do cijepanja i drobljenja čvrstih dijelova grožđa (peteljke i sjemenke).runjače gdje se odmah vrši i odvajanje peteljke od bobice. Bilo bi najbolje da se prerada grožđa obavi u istom danu kad je obavljena berba.

Mošt koji mjerimo mora biti ujednačen u cijeloj masi.1.Oechsleovim moštomjerom . odnosno 3 kg na 100 kg masulja.5 – 15 vol. Šećer je jedan od najvažnijih sastojaka grožđa. Urećaji za odrećivanje šeĄera U vinarskoj praksi šećer u moštu se najčešće određuje : . 3. Ujedno zbog bolesti i drugih oštećenja vinove loze i grožđa. Napomena: Kod proizvodnje vrhunskih vina nije dozvoljeno doslađivanje mošta.Ručnim refraktometrom . ovisno o količini mošta. %. zbog loših vremenskih uvjeta često je otežano normalno sazrijevanje grožđa. odnosno mošta. spominjemo ga najčešće samo kao alkohol. Pri tome treba voditi računa da se doslađivanjem mošta alkohol u budućem vinu ne poveća za više od 2 vol. Zbog najveće zastupljenosti u odnosu na druge alkohole koji se nalaze u vinu. određujemo količinu šećera u moštu. sadržaj šećera u grožđu može biti niži od normalnog za određeno područje i određenu sortu.PriruĆnik k za proizvodnju vina 16 3. U vinu ga ima ovisno od sorte i kakvoće od 8. %.Baboovim moštomjerom (Klosterneuburgerovom moštnom vagom) . Prema Pravilniku o vinu maksimalno dozvoljena količina šećera koja se može dodati u mošt iznosi 4 kg na 100 litara mošta. To možemo postići kružnim pretakanjem par minuta. ŠEăER U MOŠTU Nakon što smo završili muljanje željene količine grožđa. pa u takvom grožđu imamo niži sadržaj šećera. U pojedinim vinogradarskim godinama. Zbog ovakvih razloga pristupamo doslađivanju (pojačavanju) mošta. Tijekom alkoholne fermentacije (vrenja) djelovanjem vinskih kvasaca dolazi do pretvorbe šećera u etilni alkohol .

3.1.1. RuĆni refraktometar (optiĆki instrument )
Ovaj način mjerenja je brz i jednostavan. Rad se zasniva na principu prelamanja svjetla koje prolazi kroz medij (mošt) određene gustoće. Ako je medij (mošt) gušći to je i lom svjetla veći i obrnuto. Mjerenje vršimo s tri različite skale: Brix, °Oe i °Kl (Babo). Postupak: Stavi se nekoliko kapi mošta na suhu i čistu ploču refraktometra.

Slika 11. Ručni refraktometar

Slika 12. Skale na refraktometru

Nakon toga se poklopi sa stakalcem i kroz okular promatra skala refraktometra. Na granici tamnog i svijetlog polja vrši se očitanje vrijednosti. Poslije svakog mjerenja ploča i stakleni poklopac se isperu destiliranom vodom i posuše suhom krpom.

Rad s moštomjerima Moštomjer se lagano uroni u posudu (menzuru) napunjenu moštom, pazeći pri tome da ne dodirnemo stijenke posude. Na presjeku donjeg meniskusa nivoa mošta i skale moštomjera očitava se tražena vrijednost.

17

PriruĆnik k za proizvodnju vina

PriruĆnik k za proizvodnju vina

Slika 13. Prikaz pravilnog očitavanja vrijednosti na moštomjeru

Svaki moštomjer je baždaren na određenu temperaturu (15 °C, 17.5°C ili 20 °C ) koja se rijetko podudara s temperaturom mošta koji mjerimo, pa u takvim slučajevima vršimo korekciju – ispravak temperature.

3.1.2. Oechsleov moštomjer
- za svaki 1°C ispod baždarene temperature ( 15°C,17,5°C ili 20°C ) od očitane vrijednosti se oduzima 0,2 °Oe , za svaki 1°C iznad baždarene temperature očitanoj vrijednosti se dodaje 0,2 °Oe. To znači da za svakih 5 °C ispod ili iznad baždarene temperature, očitanoj vrijednosti se oduzima ili dodaje po 1°Oe. Primjer: Na moštomjeru smo očitali 85°Oe i temperaturu 10°C. U ovom primjeru moštomjer je baždaren na temperaturu 15°C. Razlika između očitane temperature prilikom mjerenja i temperature na kojoj je moštomjer baždaren iznosi 5 °C (manja od baždarene). 1°C………….0,2 Oe° 5°C………….X(°Oe) X = 1 ° Oe Nakon korekcije temperature, očitanoj vrijednosti (°Oe) na moštomjeru, oduzimamo 1°Oe pa će prava vrijednost biti 84°Oe.
18

Slika 14. Oechsleov moštomjer

Slika 15. Gornji dio moštomjera

19

PriruĆnik k za proizvodnju vina

17. dodajemo 0. 2°C temp……0.1 % šećera.6 % Nakon korekcije temperature.15 % i temperaturu 27°C.1 % šećera.1% 12°C temp…… x (%) X = 0. U ovom primjeru moštomjer je baždaren na temperaturu od 15°C. Razlika između očitane temperature prilikom mjerenja i temperature na koju je moštomjer baždaren iznosi 12°C (više od baždarene).PriruĆnik k za proizvodnju vina 3.1.5°C ili 20°C ) od očitane vrijednosti se oduzima 0. Primjer: Na moštomjeru smo očitali 17.75 %. a za svaka 2°C iznad baždarene temperature očitanoj vrijednosti se dodaje 0.6%. Baboov moštomjer – za svaka 2°C ispod baždarene temperature (15°C. pa će prava vrijednost biti 17.3. 20 . očitanoj vrijednosti (%) na moštomjeru.

Baboov moštomjer Slika 17. Gornji dio moštomjera 21 PriruĆnik k za proizvodnju vina .Slika 16.

% 106 108 111 114 116 119 122 124 127 130 132 135 138 140 143 146 148 151 154 156 159 162 164 167 170 172 175 178 180 183 186 188 6.9 11.57 16.41 15.85 11.66 13.3 7.38 16.22 15.1 8.6 8.45 11.86 12.8 10.47 12.1 10.25 14.60 15.91 14.47 13.06 13.8 10.6 9.67 12.9 8.3 9.4 8.6 10.99 16.8 7.5 6.05 14.76 Šeþer g/l Alkohol vol.66 11.2 6.26 13.26 12.9 9.64 10.0 7.5 7.0 9.2 7.06 12.3 6.0 10.7 8.45 14.03 15.25 11.5 10.87 13.6 7.7 6.83 15.5 9.2 8.80 15.0 22 .8 7.18 16.3 10.2 9.PriruĆnik k za proizvodnju vina Tablice za preračunavanje šećera u moštu iz vrijednosti očitanih na različitim moštomjerima: SpecifiĀna težina ili Baboov moštomjer % Oechsleovi stupnjevi oOe 1051 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 10.64 14.05 11.

96 17.6 14.63 21.79 19.4 16.81 21.09 21.2 12.04 19.60 19.1 13.7 14.6 16.9 14.7 16.9 13.8 12.35 20.65 18.81 18.8 13.35 22.47 18.6 13.83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 16.28 18.7 11.99 22.71 22.17 22.89 23.4 13.53 17.53 20.1 23 PriruĆnik k za proizvodnju vina .89 21.0 12.4 11.3 12.26 23.26 21.1 14.6 12.09 18.7 15.42 19.34 17.9 12.72 17.85 19.2 15.9 16.3 16.71 20.0 16.44 23.17 20.97 20.3 14.3 13.3 15.4 14.9 15.07 23.5 15.9 17.53 22.0 15.2 16.80 191 194 196 199 202 204 207 210 212 215 218 220 223 226 228 231 234 236 239 242 244 247 250 252 255 258 260 263 266 268 271 274 276 279 282 284 287 290 11.66 23.5 12.5 11.23 19.45 21.15 17.2 11.

7 X – kg šećera koje je potrebno dodati moštu da bismo dobili željeni alkohol B – željeni volumni % alkohola A – volumni % alkohola izračunat iz sadržaja šećera u moštu (ovaj podatak očitamo iz tablica koje dođu uz moštomjer) 1.1 vol. odnosno 172 grama šećera / l iz čega će nakon vrenja (fermentacije) nastati 10. % alkohola koji će se dobiti iz šećera nakon alkoholnog vrenja.1) x 1. Dodavanje šećera na osnovu željenog % alkohola u budućem vinu X = ( B – A ) X 1.7 – ova vrijednost se ne mijenja (predstavlja količinu šećera kojeg treba dodati na 100 l mošta da se alkohol povisi za 1 vol %) Primjer: Na moštomjeru smo očitali 76 °Oe i tu vrijednost tražimo u tablicama koje dođu uz moštomjer.PriruĆnik k za proizvodnju vina 3. 24 .59 = 10. Znači. Ovdje će biti prikazan primjer koji se najviše koristi u praksi.7 = 2.7 = 1.2 x 0. mošt koji smo mjerili imao je 76 °Oe. mi želimo dosladiti mošt kako bismo u budućem vinu imali alkohol od 11. %.38 kg šećera treba dodati na 100 l mošta da bismo dobili željeni alkohol od 11.1 vol %) Međutim.2. Dodavanje šeĄera u mošt Potrebna količina šećera za popravljanje mošta može se odrediti na više načina. Sljedeći stupac u istom redu označava vol.5 – 10. Ako ove podatke uvrstimo u gore navedenu formulu dobit ćemo: X = (11.59 Ö 17.5 vol.5 vol.4 x 1. u istom redu samo u drugom stupcu upisana je vrijednost šećera koja odgovara očitanom broju s moštomjera . % alkohola (vol % = vol% šećera( g/100ml) x 0. %.

kojeg ćemo poslije koristiti i za kružno pretakanje mošta (posuda sa moštom ili masuljom . Nakon doslađivanja. bolje ga je dodavati u više navrata. a ako je nemamo.38 kg množimo sa 3. Dodati dio šećera u masulj. Posebnu pozornost kod ove radnje treba obratiti na to da je uzorak koji mjerimo pravilno uzet iz određene količine mošta. morati ćemo dodati nešto manju količinu šećera. Dodati šećer u masulj 2.posuda sa moštom ili masuljom) kako bi se šećer što bolje rasporedio u masi. Za ovu radnju nam može poslužiti plastični badanj (50-100 l). koristimo plastične kante. te da se što točnije odrede litri mošta koje doslađujemo. Količina šećera koju ćemo dodati u mošt mora biti potpuno otopljena u tekućini i dobro izmiješana u cjelokupnoj masi mošta. 3.25 što iznosi 7. U prosjeku je to umanjeno za 20 . Ako se radi o većoj količini šećera. Kružno pretakanje je najbolje obaviti pomoću male podrumske pumpe. a o tome posebno treba voditi računa kod crnih masulja (moštova).1. dobivenu količinu šećera 2. imamo 325 litara mošta. a dio nakon otakanja u mošt Ako popravku šećera radimo tako da šećer dodajemo u masulj.74 kg šećera. Dakle.80 litara mošta (ovisno o sorti). jer je i količina mošta u masulju manja. Postupak dodavanja šeĄera Doslađivanje je najbolje vršiti prije ili u samom početku alkoholne fermentacije. Šećer se isključivo računa na broj litara mošta koji želimo popraviti. U moštu otopimo (ručno miješajući) izmjerenu količinu šećera.posuda sa otopljenim šećerom . jer 100 kg masulja prosječno sadrži 60 .2. 25 PriruĆnik k za proizvodnju vina . kod crnih vina je moguće popraviti mošt na dva načina: 1.40 % . ponovo mjerimo mošt da utvrdimo jesmo li dobili slador u moštu koji smo željeli.Naprimjer.

u vrijeme zriobe zna se dogoditi da sadržaj kiselina bude dosta nizak što se nepovoljno može odraziti na buduće vino. s time da se ukupna kiselost ne smije povisiti za više od 2.5 g/l. Pravilnikom o vinu maksimalno je dopušteno dodati do 2. a najzastupljenije su vinska. KISELINE U MOŠTU Važne su za okus i stabilnost mošta i vina.1. Napomena: Kiseline nikada dodavati prije analize mošta u vinarskom laboratoriju.5 g/l vinske kiseline i do 1 g/l limunske kiseline. Popravljanje kiselina u moštu U vrlo toplim ljetima.PriruĆnik k za proizvodnju vina 26 4. U grožđu je prisutan veći broj različitih kiselina. 4. jabučna. vremenskim prilikama tijekom zriobe grožđa i položaju (južniji ili sjeverniji položaji). Popravljanje se uglavnom vrši vinskom kiselinom ili kombinacijom vinska-limunska kiselina. limunska i mliječna. Najčešće se dodaju dosta manje količine ove dvije kiseline. (sveukupna količina limunske kiseline ne smije prelaziti 1 g/l). U takvim slučajevima je potrebno dodati određenu količinu kiselina u mošt. . Sadržaj kiselina u grožđu ovisi prvenstveno o sorti.

5. na način da eliminira divlje. 27 PriruĆnik k za proizvodnju vina . • Koliko je sumpora potrebno. izbor vinskog kvasca u procesu alkoholne fermentacije-vrenja. vina su bila sluzava. masulja i mošta ne mogu zamisliti bez sumporenja. Kod pojedinih proizvođača vina još uvijek postoji pristup da je sumpor štetan i otrovan i da oni mogu proizvesti dobro vino bez upotrebe sumpora. Takvo mišljenje i pristup treba apsolutno izbjegavati. oksidirana i s mnogo drugih bolesti i mana. najprije o zdravstvenom stanju grožđa. Dodavanjem moštu i vinu sumpora. SUMPOR U VINARSTVU Sumpor se u vinarstvu upotrebljava već više od 500 godina kao dozvoljeno enološko-vinarsko sredstvo. Prije toga. kisela. • Pri preradi grožđa. a u proizvodnji vina čuti riječ struke i poštivati ga. a samim time se i vino brže i lakše bistri. • Sumpor u proizvodnji vina djeluje višestruko. ponajviše na sprječavanje oksidacije mošta i vina. • Sumpor djeluje i na selekciju. ovisi o više faktora. odnosno bez upotrebe sumpora. zrelosti grožđa. o vremenskim prilikama tijekom berbe. nužna je upotreba određene količine sumpora da bismo proizveli zdravo vino. sprječavaju se nepoželjni i štetni procesi u moštu i vinu. nepoželjne kvasce. Danas se tehnološki procesi prerade grožđa. jer oksidirana vina su tamne boje i loših mirisa. odnosno smanjiti sumporenje na najmanju moguću mjeru. • Sumpor utječe i na koagulaciju-zgrušnjavanje bjelančevina pri taloženju mošta. fermentaciji-vrenju i njezi vina. temperaturi grožđa i mošta. Jako je važno dodati optimalnu količinu sumpora.

PriruĆnik k za proizvodnju vina Danas je upotrebi više vrsta sumpora za potrebe proizvodnje vina: . odnosno 1 . odnosno 50 mg/l SO2.elementarni sumpor-nanesen na vrpce ili prah. najþešüe pakiranje je vreüica od 10 grama . 28 . dodali smo 5 g/100 l SO2 . odnosno dodatkom 10 g/100 litara mošta.kalijev metabisul¿t K S O -VINOBRAN.2 vreüice VINOBRANA !!!! Aktivni dio vinobrana iznosi 50 %.plinoviti sumporni dioksid. iz njega se najþešüe priprema 5 % otopina sumporaste kiseline . pali se V A Ž N O !!!! Najþešüe se dodaje 5 -10 g/100 l mošta ili masulja.

na površini bobica grožđa. Zato se u takvim slučajevima preporuča upotreba selekcioniranog vinskog kvasca. važno je slijediti uputstvo proizvođača. SELEKCIONIRANI VINSKI KVASCI Danas se u modernoj proizvodnji vina koriste selekcionirani vinski kvasci ili vrelne gljivice. te uspješno vode fermentaciju našeg mošta do kraja. Moštu kojem je dodan kvasac dodaju se i posebni „aktivatori“. s tim da tu vodu treba zagrijati na 35 . Također se nalaze u prodaji pod različitim trgovačkim imenima. a to treba spriječiti. mnogo autohtonih kvasaca ugine zbog upotrebe sredstava za zaštitu vinove loze ili njihov broj smanji kiša ispiranjem. u većim i manjim pakiranjima. koje može otići u krivom smjeru. sve se lagano izmiješa i doda u mošt u kojem se želi potaći alkoholno vrenje. hidratizirani kvasac ulije se manja količina mošta. To su sitni živi organizmi. Prilikom muljanja grožđa.20 minuta u tako pripremljeni.6. Nakon 15 . 29 PriruĆnik k za proizvodnju vina . kvasci i ostala mikroflora dolaze u mošt. vitaminskim i dušičnim sastavom potiču rast i razvoj kvasca.30 g/hl. radi izjednačavanja temperature i manjeg temperaturnog šoka. vakumiranom obliku.hrana za kvasce. Kvasci se prodaju pod raznim trgovačkim imenima. a najčešće se to radi na način da se kvasac namoči (potopi) u deseterostrukoj količini vode (u odnosu na težinu kvasca). koji svojim mineralnim. Oni usmjeravaju vrenje u pravom smjeru i garancija su dobrog budućeg vina. Još u vinogradu. pa ih tek malo dospije u mošt. Slika 18. Potrebnu količinu kvasca obično preporučuje proizvođač i ona je najčešće 15 . golim okom nevidljivi i proizvodnja vina i sličnih pića bez njih ne bi bila moguća. te počinje spontano vrenje.40 °C. Kvasci i druga enološka sredstva Postupak pripreme i dodavanja selekcioniranog vinskog kvasca Prilikom dodavanja kvasca u mošt. danas najčešće u suhom.

30 .SAMOTOKA prešanje (tiještenje) masulja taloženje mošta odvajanje mošta od taloga dodavanje selekcioniranog vinskog kvasca fermentacija (vrenje) mošta kontrola vrenja otakanje. “skidanje“ mladog vina s taloga Prva radnja kojom započinjemo preradu je muljanje. Električna muljača-runjača Slika 20. a preporuča se muljača koja odvaja peteljku. Slika 19. koje se danas obavlja motornim ili ručnim muljačama.PriruĆnik k za proizvodnju vina 7. što svakako nije dobar put proizvodnje bijelih vina. PROIZVODNJA BIJELIH VINA Osnovna je razlika između postupaka proizvodnje bijelih i crnih vina u tome što se bijela vina NAJČEŠĆE dobivaju vrenjem mošta. pogotovo ako peteljka prevrije s masuljem. još uvijek ima proizvođača i krajeva gdje se peteljka ostavlja u vrenju. Moderna proizvodnja bijelih vina uglavnom se obavlja ovim postupcima: muljanje-runjenje grožđa sumporenje (sulfitiranje) masulja maceracija masulja otakanje mošta . dok se nekada grožđe gazilo i gnječilo nogama. Muljača-runjača u radu Muljanjem se grožđe gnječi. zbog toga što peteljka sadrži tanine koji vinu daju trpak i gorak okus. Međutim. a crna vrenjem masulja.

Po završenom muljanju ili u tijeku njegova trajanja. boja i aromatskih tvari koje se nalaze u kožici bobica grožđa koje ovim postupkom prelaze u mošt i daju budućem vinu bolju aromu i boju. Za manje.5-2 l) u kojima je zaleđena voda-led. Veće doze od 15 do 30 g/hl treba dodavati moštu ili masulju od pljesnivog i zaraženog grožđa. 31 PriruĆnik k za proizvodnju vina . Nakon dodavanja sumpora u masulj. hladna maceracija.Svakako treba voditi računa o tome da ne dođe do lomljenja i pucanja sjemenki jer je u njima najveći dio taninskih tvari koje kasnije negativno utječu na kvalitetu samog vina. ali nije nužan. potrebno je dodati sumpor. u trajanju do 24 sata i na nižim temperaturama. Pri doziranju sumpora. Najčešće se provodi kraća. nego sumporimo mošt nakon cijeđenja i tiještenja. ispod 10 °C. Ovaj postupak u proizvodnji bijelih vina je poželjan. Tako se snižava ukupna temperatura masulja i postiže željeni učinak maceracije. sumpor se NAJKASNIJE OBVEZNO mora dodati u sam mošt. mjeri se koncentracija šećera i ako je potrebno. Općenito se drži da će biti dovoljna količina od 10 do 15 g/hl (vrećica do vrećica i pol VINOBRANA) sumpornog dioksida. obiteljske podrume pogodno je provoditi ovaj postupak na način da se u posudu u kojoj se nalazi masulj stavi nekoliko plastičnih boca (od 1. Veći podrumi i vinarije imaju posebne uređaje za hlađenje masulja. vrši se njegova korekcija. Ako se to ne učini u ovom trenutku. Ukoliko se provodi krio maceracija bijelog masulja. odnosno doslađivanje. To je zapravo izlučivanje pigmenata. Maceracija je postupak u proizvodnji bijelih vina koji se sve više primjenjuje u novije vrijeme. pred početak vrenja. odnosno hladna ili krio maceracija. potrebno je slijediti i upute proizvođača. što je ključan trenutak za daljnji tijek vinifikacije. ne smije se sumporiti masulj. ako je grožđe normalno zrelo i zdravo.

to OBVEZNO treba napraviti u ovom trenutku u moštu. sjemenke. što pogoduje da ne dođe do početka vrenja. vrši se otakanje mošta-SAMOTOKA u drugu posudu-bačvu. dijelovi pokožice.5 ili 2 litra napunimo vodom i zamrznemo u zamrzivaču-škrinji. Led će pospješiti brže taloženje mošta (12 . sumpor i ostaci sredstava kojima smo tretirali vinovu lozu.. a ujedno ledom smanjujemo temperaturu mošta za 5 do 10 °C. a pogone se ručno ili strojno.24 sata ).PriruĆnik k za proizvodnju vina Nakon ovog postupka. 32 . količini kako je već prije navedeno. jer pri naglom prešanju brzo se sabija kom-drop. pa je otežano otjecanje mošta. s prekidima. preporuča se u mošt dodati led koji smo prethodno pripremili na sljedeći način : plastične boce od 1. Ako do ovoga trenutka u masulj nije dodan sumpor. a prirodno ocijeđeni masulj koji je ostao. koristio različite načine istiskivanja soka i različite uređaje. Kod postupka taloženja mošta. ide na prešanje-tiještenje. Otočeni mošt .SAMOTOK s moštom od prešanja poželjno je taložiti. Kad se kom više ne može sabiti. prešanje se prekida i kom se vadi iz koša. Danas se uglavnom upotrebljavaju preše koje su u odnosu na nekadašnje mnogo manje i praktičnije.. Čovjek je. ako se već radi na ovaj način.22. otkad je počeo prerađivati grožđe. Različite vrste preša za grožđe Kod prešanja je važno da se pritisak na masulj u košu preše postiže polako. kako bi se uklonile mehaničke nečistoće: zemlja. Slika 21.23.

mošt je spreman za vrenje. zbog reakcija koje nastaju u samom procesu. a sprečava ulaženje zraka i nečistoća. a plemenite kvasce umrtvili (ošamutili).OPREZ! Sumpori se samo jednom. Vrenjem mošta. 5 – 10 % zapremine mora biti slobodno. Budući da smo sumporenjem neutralizirali nepoželjne.uz oslobađanje topline. Poželjno je utvrditi i količinu ukupnih kiselina u moštu i po potrebi ih korigirati. koje uz povoljnu temperaturu započinje nakon 24 . divlje kvasce i bakterije. mjerimo koncentraciju šećera. Pri alkoholnom vrenju u većim količinama se razvija ugljični dioksid.bačve u kojoj se provodi vrenje. koncentracija CO je velika. pretvorba šećera u etilni alkohol i CO . 33 PriruĆnik k za proizvodnju vina . na već prije opisan način. te odmah treba napustiti prostoriju i izvršiti provjetravanje. Postojanje CO možemo provjeriti upaljenom svijećom: ako se plamen svijeće ugasi. čisti i bistri mošt otačemo-DEKANTIRAMO s taloga u posude-bačve za fermentaciju (vrenje). Bačve u kojima se obavlja vrenje ne treba moštom puniti do vrha. Nakon svih ovih radnji. Temperatura vrenja jedan je od važnih čimbenika koji utječu na kakvoću budućeg vina. u stvari. to moramo svakako u bistri mošt dodati selekcionirani vinski kvasac. CO . Doslađivanje mošta poželjno je obaviti u nekoliko navrata ( obroka ) tijekom vrenja. počinje stvaranje vina. Vrenje mošta ( alkoholna fermentacija ) predstavlja jednu od osnovnih faza u procesu proizvodnje vina. masulj ili mošt !!! Presumporeni mošt ne može fermentirati ili ima otežanu fermentaciju !!! Nakon što se mošt istaloži. te je važno prostorije u kojima se odvija vrenje provjetravati i zračiti. otrovni plin bez boje i mirisa koji je opasan po život. ako to nismo prije napravili i po potrebi dosladimo. poželjno je staviti vreljnjaču s vodom koja omogućuje plinovima (CO . svakako poštujući zakonsku normu.ugljični dioksid) izlazak iz bačve. Na gornji otvor posude .48 sati. a može i ranije ako je temperatura nešto viša.

nešto su slabije izražene sortne značajke. To možemo pouzdano vidjeti kada kroz vodu vreljnjače prestanu izlaziti mjehurići plina. Mošt se najprije jače zamuti. Međutim. U oba ova slučaja. a posebno kod visokih temperatura dolazi do stvaranja sastojaka koji negativno utječu na kakvoću vina . stvaraju se lagani mjehurići i pojavljuje se pjena. kod vrlo niskih i visokih temperatura vrenja može doći do prekida vrenja. . a to je znak da je otpočelo vrenje. Na tim temperaturama. Pri vrenju razlikujemo tri faze: početno. zbog porasta temperature i ostalih loših posljedica. svakog dana tijekom vrenja profermentira jednaka količina šećera. Ako se pridržavamo optimalnih temperatura vrenja. vrenje će biti ravnomjernije i duže. Optimalna temperatura za vrenje bijelog mošta je 18 .kontinuirano vrenje. razgradnja šećera protiče mnogo brže.PriruĆnik k za proizvodnju vina 34 U pravilu. kao i sve ono što pridonosi maksimumu kvalitete.17 °C i tada se postiže tiho. Kod niskih temperatura vrenja.mirisne tvari. a djelomično i alkohol. Svakodnevno prateći tijek vrenja vidimo kad se vrenje bliži kraju i završava. Suvremeno opremljeni podrumi imaju posuđe u kojem se može održati temperatura mošta u granicama od 15 . te uz povećanu temperaturu povlači za sobom aromatske . niske temperature ispod 15°C i visoke iznad 25°C nepovoljno utječu na kakvoću bijelih vina. što doprinosi svježini vina.octene kiseline. s tim da nisu preporučljiva veća odstupanja. vina su harmoničnija. kod viših temperatura. kao povećani sadržaj hlapljive . kušanjem mošta i kontrolom količine ostalog šećera u laboratoriju za vino. s nižim sadržajem hlapljive . Burno vrenje danas izbjegavamo. U manjim podrumima se hlađenje mošta može najbrže provoditi stavljanjem zaleđenih boca vode (leda) u posudu-bačvu u kojoj mošt vrije. glavno (burno) i završno (tiho) vrenje. CO se naglo stvara. može trajati i do 30 dana.20 °C. u budućem vinu. Važno je kontrolirati temperaturu vrenja i pravovremeno reagirati u slučaju odstupanja.octene kiseline i s više otopljenog CO .

Računa se da je za volumen inox posude od 100 litara dovoljan 1 dcl ulja. Često u tome talogu ima nečistoće i loših spojeva koji brzo i negativno djeluju na mlado vino. ako ga držimo u inox posudi. a količina ovisi i o promjeru inox posude. ako je potrebno. kada proizvođači zanemare ovu radnju i još dugo poslije drže mlado vino na talogu. stanje i kontrolu sumpora poželjno je utvrditi u ispitnom laboratoriju za vino. Po pretoku i sumporenju ovog mladog vina. Slika 24.Čim utvrdimo da je vrenje završeno. Prije samog dodavanja. Ako mlado vino otočimo u drvene bačve. 35 PriruĆnik k za proizvodnju vina . Svim ovim radnjama ukratko je opisan proces proizvodnje bijelih vina. otočiti u drugu posudu-bačvu i sumporiti. s tim da će u drugom dijelu priručnika posebno biti obrađeno poglavlje „Njega mladog vina“. Najčešće i najveće greške se događaju u ovom momentu proizvodnje. obvezno bačva treba biti puna. potrebno je mlado vino „skinuti“ s taloga. moramo između plutajućeg poklopca i stijenke bačve doliti vazelinsko ili parafinsko enološko ulje. Parafinsko enološko ulje Ulje sprječava dodir vina sa zrakom i štiti ga od oksidacije. prouzrokuju mane u okusu i boji.

15 g/hl ( 1 . 36 . Grožđe se izmulja i odstrani peteljka. što bi budućem vinu dalo vrlo opor okus. soka i bobica zajedno. a kod sorti bojadisera boja je i u mesu bobice. U ovom trenutku se masulju OBVEZNO dodaje sumpor. taninskih i mineralnih tvari ova vina su punija. Zbog veće količine obojenih. već one ostaju uronjene u grožđanom soku. PROIZVODNJA CRNIH VINA Crna vina se razlikuju od bijelih vina kako po boji. Prerada crnog grožđa u vino razlikuje se od prerade bijelog po tome što se vrenje obavlja u prisustvu čvrstih dijelova grožđa. jer bi njenim vrenjem u masulju došlo do izlučivanja velikih količina tanina. kod manjih proizvođača. okusu i mirisu. kako bi se što više izlučile tvari boje. te je maceracija . manje ili više trpka. vrši se sulfitiranje masulja u prosjeku sa 10 .PriruĆnik k za proizvodnju vina 8. mošt (tekući dio) se ne odvaja od kožica i sjemenki. zaraženo i bolesno grožđe. tradicionalan način.5 vrećica VINOBRANA na 100 kg masulja) za zdravo grožđe i do 30 g/hl za oštećeno. Danas postoji više načina proizvodnje crnih vina. Proizvodnja crnih vina.izlučivanje obvezan postupak u proizvodnji. Boja crnih vina potječe iz kožice bobica crnog grožđa. Nakon muljanja i runjenja grožđa. tu se vrši maceracija. a ovdje ćemo opisati klasičan način. tako i po kemijskom sastavu. arome i tanina.1. uglavnom se obavlja na klasičan. ekstraktnija. ovim slijedom: muljanje-runjenje grožđa sumporenje (sulfitiranje) masulja dodavanje selekcioniranog vinskog kvasca maceracija masulja fermentacija-vrenje masulja otakanje mošta prešanje (tiještenje) masulja nastavak tihog vrenja mošta otakanje. “skidanje“ mladog vina s taloga U proizvodnji crnih vina uglavnom se koristi ista oprema kao i u proizvodnji bijelih vina.

26. zapravo stvorenog CO2.Sumporenje masulja je neophodno jer je i boja crnih vina podložna oksidaciji. uništavaju se octene bakterije i divlji. Vrenje masulja s maceracijom se može obavljati u otvorenim ili u zatvorenim posudama. Nedugo nakon sumporenja. svakako slijedeći upute proizvođača. vodeći računa o zakonskim propisima i normama. ili nakon otakanja mošta jer još traje fermentacija. Slika 25. Klobukom nazivamo kominu . nepoželjni kvasci. masulju se dodaje selekcionirani vinski kvasac i hrana za kvasce. Ova radnja u procesu proizvodnje . mošta. Po potrebi dodajemo i šećer i vršimo korekciju kiseline. 37 PriruĆnik k za proizvodnju vina . jače se izlučuje boja. uzdiže na površinu tekućeg dijela. Još uvijek dosta proizvođača proizvodi crna vina u otvorenim posudama s uzdignutim (nepotopljenim) klobukom. OPREZ !!! Mošt i masulj crnog grožđa ne smijemo sumporiti u vrenju.drop što se pod utjecajem alkoholnog vrenja. jer će doći do zastoja vrenja ili će vrenje biti znatno otežano. Doslađivanje pri proizvodnji crnih vina može se vršiti u masulju.vinifikaciji je vrlo važna i nikako se ne bi smjela preskočiti i zanemariti. a pouzdano znamo o kojoj količini mošta se radi.. na način kako je to već opisano kod proizvodnje bijelih vina. Otvoreno vrenje crnog masulja u plastičnim badnjevima Učestalije je vrenje u otvorenim posudama i to s uzdignutim ili potopljenim klobukom. ako je to potrebno.

otvor posude pokriti laganim platnom ili folijom. To radimo pomoću malih pumpi ili ručno kantama. pa je klobuk neprestano u tekućini. Kod proizvodnje na ove načine. rešetkasto dno koja sprječava izlazak klobuka na površinu. potrebno je klobuk potapati i pomoću rašalja rastresati u moštu svakih 5 do 6 sati. Da bi se proveo takav način. a komina se s moštom i mladim vinom ostavlja čak 10 i više dana. te bolje izlučivanje boje. za vrijeme dok vršimo potapanje klobuka. Takav klobuk se na površini suši . na način da jednu količinu mošta s donjeg izvoda posude (badnja. Osim potapanja klobuka. kaci) ispod površine mošta. Tako je smanjena mogućnost infekcije i stvaranja octenih bakterija. a naročito iza vrenja. a ona traje najviše do 8 dana.20 cm. kace) prelijemo po vrhu klobuka. ili se uopće ne potapa. .puni se zrakom i tako postaje idealno mjesto za razvoj octenih bakterija i širenje zaraze. Ako se već radi na ovakav način. dobro je više puta u ovoj fazi obaviti i kružno pretakanje-REMONTAŽU masulja u vrenju. poželjno je vrh. postaviti drvenu ili metalnu rešetku. što stvara povoljne uvjete za razvoj bakterija octenog vrenja u velikoj masi. Nepotopljeni je klobuk djelimice i tijekom burnog vrenja. vrenje se izjednačuje u cijeloj smjesi masulja.PriruĆnik k za proizvodnju vina 38 Kod takvog načina proizvodnje obično se griješi u tome što se klobuk potapa samo prvih dana vrenja. da spriječimo ulazak nečistoća i veći kontakt sa zrakom. a što može biti vrlo opasno po zdravstveno stanje mladog vina. Ovim postižemo bolje izlučivanje boje. Da bismo izbjegli dizanje klobuka. kako bismo ujednačili vrenje u cijeloj smjesi i pospješili bolje izlučivanje boje. danju i noću. u svom perifernom-rubnom dijelu izložen sve jačem zračenju. sve dok traje ta faza prerade. I ovdje se preporuča obavljati kružno pretakanje mošta. moramo ga neprestano potapati i miješati što je dosta zahtjevan posao. prozračujemo donji sloj i pravilno usmjeravamo vrenje do kraja. potrebno je u posudi (badnju. Proizvodnja crnih vina u otvorenim posudama s potopljenim klobukom je puno bolji način proizvodnje jer pruža povoljnije uvjete i sigurnost u pogledu zdravstvenog stanja budućeg vina. na dubini od 15 .

pri predugom vrenju masulja. boja se vrlo lako veže na tvari koje imaju veliku površinu . čistu posudu-bačvu. ako je temperatura niža. te se tiho vrenje nastavlja u drugoj posudi. Kod tihog vrenja najčešće koristimo posude-bačve sa poklopcima i vreljnjačama kao i kod proizvodnje bijelih vina.masulj. mora biti pod redovnim nadzorom. Maceracija najčešće traje 5 do 8 dana jer se u tom intervalu događaju svi važni procesi prelaska količine i inenziteta boje i arome u buduće vino. Nakon 5 . temperatura ne smije biti previše visoka.Vrenje masulja u zatvorenim posudama se razlikuje od ova dva opisana postupka po tome što posudu zatvaramo poklopcem i na sredinu stavljamo vreljnjaču. Ako je temperatura masulja u vrenju povišena. Prilikom maceracije i vrenja masulja. a optimalna je od 20 do 25 °C. kako bi se dobila jača boja.a i mijenja se djelovanjem kisika iz zraka.samotoka. u moštu ostaje jedan dio neprevrelog šećera. vrenje najčešće nije završeno. stanice kvasca . jer se ona u pravilu – gubi! Naime. U trenutku otakanja mošta . koje vinu daju oporost i trpkost. 39 PriruĆnik k za proizvodnju vina . Pogrešno je ostavljati masulj na vrenju duže vrijeme od navedenog. ali oni neće biti opisani u ovome priručniku. Osim toga. proces maceracije mora biti kraći i obrnuto. Vrijeme trajanja maceracije masulja bitno utječe na kvalitetu budućeg vina. Ostatak masulja možemo prešati i dobiveni mošt pomiješati sa već otočenim moštom. kace). iz masulja koji još fermentira. otope se i znatne količine tanina. modernijim vinarijama postoje i drugi načini proizvodnje crnih vina.8 dana. U većim. stijenke posude (badnja. te pustiti na daljnje vrenje. otačemo mošt u drugu.

mlado vino se smiruje. “dignuti“ s grubog taloga. Zbog toga je potrebno mlado vino otočiti. ili ako koristimo drvene bačve. razvijaju se neužitni okusi i strani mirisi vina.30 dana i u ovom procesu se najčešće razgradi i preostala količina šećera. Ovim je ukratko opisan dio proizvodnje crnih vina. Vreljnjača Slika 28. te uglavnom dobivamo suho vino. dodati u prosjeku 5 g/hl sumpora (1/2 vrećice vinobrana) i ako koristimo inox bačve. lagano ozračiti. a na dnu posude-bačve ostaje talog koji je nepovoljan za daljnji razvoj vina. 40 . Vreljnjača na inox bačvi Tiho vrenje može trajati 20 . posebno sumporovodik (H2S). staviti vazelinsko-enološko ulje. a u dijelu „Njega mladog vina“ bit će riječi i o nekim drugim.PriruĆnik k za proizvodnju vina Slika 27. važnim postupcima u daljnjem tijeku proizvodnje. napuniti ih pune. Po prestanku vrenja. Važno je pratiti tijek tihog vrenja i po njegovu prestanku pravovremeno reagirati. Zbog raspadanja pojedinih sastojaka taloga.

mlado vino je mutno.PRETAKANJE VINA (PRVI I DRUGI PRETOK VINA) .BISTRENJE VINA . 41 PriruĆnik k za proizvodnju vina . Da bismo dobili zrelo i dobro vino. izraženog mirisa na kvasce. Pogrešna su shvaćanja pojedinaca da je čak bolje vino ostaviti na talogu. počinje dozrijevanje vina. potrebno je vršiti njegu mladog vina. Tako dobiveno vino je suho vino (do 4 g/l šećera). To iznimno vrijedi za neke druge tehnološke procese u proizvodnji vina. često bez razvijenog sortnog okusa.PUNJENJE VINA / SKLADIŠTENJE 9.9.FILTRIRANJE VINA . ovisno o količini toga šećera dobijemo polusuho (4 -12 g/l šećera). Mlado vino može biti bez ostatka neprevrela šećera. ali oni nisu opisani u ovome priručniku. U takvom vinu dolazi do promjena koje prouzrokuju bistrenje te izgradnju okusa i mirisa vina. U njegu mladog vina spadaju sljedeći postupci: . NJEGA MLADOG VINA O mladom vinu govorimo kada je završila alkoholna fermentacija-vrenje. Nakon završetka alkoholnog vrenja. a ako provodimo postupak proizvodnje s ostatkom neprevrelog šećera.STABILIZACIJA VINA . ukratko.1. poluslatko (12 – 50 g/l šećera) i slatko vino sa sadržajem neprevrela šećera iznad 50 g/l. Pretakanje vina (prvi i drugi pretok vina) Pretakanje vina je postupak u procesu proizvodnje vina kojim se vino-tekućina odvaja od njezina taloga.

stolnih i onih običnih. te vina kojima se želi sačuvati aroma dovoljno je pretočiti dva puta. Pumpa U prvoj godini vino se pretače dva do tri puta (ovisno o tipu i vrsti vina) kako bi se odstranile grube čestice i kako bi se vino brže bistrilo. kao i ona ekstraktnija. Kako ćemo obaviti prvi pretok. kao i mirisa po sumporovodiku (H2S).2 vrećice VINOBRANA na 100 litara vina (10-20 g/hl).oksidaciju vina. Slika 29. kako bismo pratili eventualno posmeđivanje .PriruĆnik k za proizvodnju vina Duže držanje vina na talogu najčešće nije poželjno jer može doći do pojave nepovoljnih mirisa i okusa vina uvjetovanih raspadanjem organskih tvari ( kvasaca i bakterija). Zračni test se radi tako da se iz bačve uzme čaša vina i ostavi 24-48 sati. Crna vina. uz prisustvo ili bez prisustva zraka. ovisi o prije provedenom „zračnom testu“. a zatim pristupamo zatvorenom pretoku. Pretok se vrši pumpama za pretok ili ručno s većim ili manjim kantama. 42 . Većinu bijelih vina. Pretok može biti otvoren (uz prisustvo zraka) ili zatvoren (bez prisustva zraka).uz prisustvo zraka. a cilj ovakvog pretoka je odstranjivanje stranih mirisa iz vina. ne smijemo ga pretakati otvoreno .otvorena posuda .bačva) je uz prisustvo zraka. Otvoreni pretok (bačva . obično se u prvoj godini pretaču tri puta. Ako je vino podložno posmeđivanju. Takvo vino nekoliko dana prije pretoka najčešće sumporimo s 1 .

Drugi pretok je u pravilu zatvoreni pretok. 43 PriruĆnik k za proizvodnju vina . VAŽNO !!! Prilikom pretoka vina potrebno je kemijskom analizom u vinarskom laboratoriju utvrditi stanje sumpora u vinu i po potrebi ga dodati ! Najčešće se dodaje 1/2 .nakon završenog vrenja i prvi pretok je najčešće otvoren. kako aromatičnih tako i bojenih tvari vina. O pravilnom sumporenju mošta ovisi sumporenje mladog vina. što iznosi 25 – 50 mg/l SO2.bačva) je pretok bez kontakta sa zrakom. striješa. te zbog toga drugi pretok ne bismo smjeli preskočiti. dolazi i do taloženja vinskog kamena. između prvog i drugog pretoka. Ujedno. dobro je obaviti po lijepom i hladnom vremenu (visok tlak zraka. dostatnu kiselinu. Zbog toga vino u pretakanju OBVEZNO sumporimo. te se mora spriječiti daljnje odvijanje oksidacijskih procesa. primjenjuje se češće kod vina dobivenog od bolesnog ili oštećenog grožđa. Zatvoreno pretakanje vrši se i kod vina kod kojih želimo zadržati svježinu i sortnu aromu. Prvi pretok najčešće je u studenom. čisti vinski okus i miris. Pretok zdravih. u tom pretoku dodatno osvježavamo mlado vino i činimo ga spremnijim za dozrijevanje.Preporuča se otvoreni pretok neposredno. naročito mladih vina koja se pretaču otvoreno. Na ovaj način izbjegavamo oksidaciju. a drugi u siječnju ili veljači. moramo ga obaviti čim prije.1 vrećica VINOBRANA na 100 litara vina. kako bi vino zadržalo svježinu. Razumno sumporenje potrebno je radi održavanja stabilnosti i kakvoće vina. u ranoj fazi dozrijevanja vina. S prvim pretokom je bolje uraniti nego zakasniti. kod starijih vina i kod crnih vina. Zakašnjeli pretok nanosi veće štete od preranog pretoka. manji gubitak plemenitih mirisa). Zatvoreni pretok (bačva . Prilikom pretakanja vina ono upija znatnu količinu kisika iz zraka.

uz stalno miješanje. stupanj bistroće je puno veći. pretačemo u čistu. Uzrok mutnoće su različite koloidne čestice koje lebde u vinu.bentonit . Ovakvo vino ostavimo na miru tjedan. i odlučimo dodati 100 grama bentonita na 100 litara vina. a najčešće su to: . Kod upotrebe pojedinog sredstva moramo poštivati uputstva proizvođača. dva. Bistrenje vina Mnoga mlada vina često poslije prvog pretoka nisu dovoljno bistra. lagano odlijemo. odnosno još su mutna. 44 . To otopimo i dobro promiješamo u posudi (kanti) i pustimo 12 – 24 sata da bubri. a nabubrenu masu dobro usitnimo i izmiješamo u prikladnoj posudi s 10-15 litara vina. Mutnoćama su više sklona vina koja se drže u neprikladnim uvjetima i koja nisu na vrijeme dignuta s taloga. u omjeru 1:10. nakon toga vino dižemo s taloga. Obično je vrijeme bistrenja vina 7-15 dana. Primjer : Ako imamo bačvu od 400 litara vina. S obzirom na stupanj i vrstu mutnoće odabiremo primjereno sredstvo za bistrenje.tanin Najzastupljeniji je bentonit ili kombinacija bentonita sa želatinom. te dodajemo u bačvu s vinom. BENTONIT je vrsta gline. Nakon bubrenja. uz povremeno miješanje. jer sam proizvođač najtočnije daje upute za primjenu sredstva.želatina . Bentonit se prvo mora otopiti u vodi ili vinu. Tako otopljeno treba ostaviti da bubri 12 – 24 sata. uklonimo vodu iznad bentonita. Danas se u praksi upotrebljava veći broj različitih bistrila.PriruĆnik k za proizvodnju vina 9. Kod vina kod kojih je u procesu proizvodnje mošt taložen. Dodaje se u vino u količini od 30 – 150 grama na 100 litara vina.pentagel . trebamo pripremiti 400 grama bentonita i oko 4 litra vode.2. ovisno o mutnoći i vrsti vina. zdravu bačvu i eventualno filtriramo.

Druga ploča koju stavljamo mora biti okrenuta svojom glatkom stranom prema glatkoj stani prethodne ploče. mi ćemo ovdje spomenuti najbitnije vezano za filtere i filtraciju. Filteri i filtracija zauzimaju u modernoj vinarskoj tehnologiji značajno mjesto. Kako je to vrlo opširna tema. Naplavne – za grubu filtraciju (mlada vina ) 2. 10.nakon bistrenja . a s druge hrapava (gruba). Prva ploča koju postavljamo mora biti hrapavom površinom okrenuta ulazu vina. odnosno ploča. Prema radu filtere dijelimo na: 1. Njena glatka strana je okrenuta unutrašnjosti filtera . Svaka ploča je s jedne strane glatka (fina).sterilna filtracija (kod pojave određenih bolesti) Ploče (platna) koje stavljamo u filter mogu biti različite poroznosti (od sterilnih do grubih) ovisno o tome koja nam je svrha filtracije.9. dakle prema vani.12. Priprema filtera (slaganje ploča) Ploče u filteru moraju biti pravilno postavljene.18 komada . Postavljanje ide od strane na koju ulazi vino. Vino filtriramo: . bez obzira na njenu poroznost. sa pločama 20x20 cm. Valja napomenuti da ima i drugih dimenzija okvira. Filtriranje vina Svrha filtriranja je postizanje što bolje kvalitete vina.3. jer ploče (platna) su dosta skupa. Broj ploča kod malih filtera je uglavnom 6. 45 PriruĆnik k za proizvodnju vina . Treba naglasiti da filtriranje znatno poskupljuje cijenu vina. Pločaste – finija filtracija (ovisno o vrsti ploča) Za male proizvođače vina svakako su interesantni filteri sa okvirima ili pločasti filteri.prije punjenja u boce .

što ovisi koliko nam je vino bilo bistro. ovisno koliko ima ploča. Ovdje ćemo nešto reći o stabilizaciji hlađenjem. mada će biti potrebno filter dodatno stegnuti kada se ploče natope vinom. okviri filtera kao i cijevi kroz koje je prolazilo vino operu vodom i 2-3 % otopinom sumporaste kiseline. Nakon završene filtracije iskorištene filter ploče se bace. Stabilizacija vina Pod pojmom stabilizacija vina podrazumijevamo veći broj postupaka s ciljem proizvodnje stabilnog vina. treća bi bila složena tako da njena gruba strana bude okrenuta gruboj strani prethodne.4. Prije nego pustimo vino kroz filter. odnosno vina koje se neće mutiti. niti će se u njemu neke tvari taložiti. Pločasti filer 9. treba pustiti manju količinu vode u kojoj je otopljeno malo limunske kiseline. I tako redom do kraja. Razlikujemo biološku stabilizaciju i stabilizaciju hlađenjem. Slika 30. To radimo da bismo odstranili miris ploče koji bi se poslije mogao osjetiti u vinu. Važno je paziti da ploče budu u ravnini i filter dovoljno stegnut. Ploče će nakon određenog vremena trebati promijeniti radi zasićenosti česticama nečistoće. 46 .PriruĆnik k za proizvodnju vina Znači.

Napunjeno vino treba čuvati u prikladnim podrumskim uvjetima. Važno je znati da vino prije punjenja u boce mora biti bistro. bistrilo je odstranjuje. kako boca. kao zamjena prirodnom hlađenju i skupim rashladnim uređajima. Kada puniti vino u boce. mikrobiološki stabilno. na niskoj i visokoj temperaturi. različito je za pojedina vina. Posebnu pažnju treba pokloniti higijeni i čistoći prilikom punjenja vina.jer prilikom bistrenja. zbog stabilnosti moramo osigurati da ne dođe do taloženja tartarata u bocama. Za sprječavanje taloženja soli vinske kiseline. Svakako je poželjno prije punjenja vina u boce. naknadno vrenje ili promjena boje vina u boci. na nižim temperaturama i u mračnijim prostorima.Poznato je da tijekom dozrijevanja vina dolazi do stvaranja kristala na stijenkama posude-bačve. a iznad 25°C učinka uopće neće biti. upotrebljava se i METAVINSKA KISELINA. koje uglavnom posjeduju veći proizvođači. utvrditi stanje sumpora u vinu i po potrebi ga korigirati. Dodaje se u količini do 10 g/hl. pogotovo ako će vino duže vremena odležavati u bocama. na način da se u hladnijim zimskim danima rashlađuju podrumske prostorije otvaranjem vrata i prozora nekoliko dana. To postižemo izlaganjem vina niskim temperaturama pomoću uređaja za hlađenje.kod manjih proizvođača. nikako prije. kroz 5-7 dana na temperaturi od . Kod nižih temperatura djelovanje je duže. Kod mladih vina prije stavljanja u boce. kako ne bi nastala zamućenja. To su soli vinske kiseline-tartarati. 47 PriruĆnik k za proizvodnju vina . jer metavinska kiselina prelazi u vinsku kiselinu. u narodu poznato kao vinski kamen ili striješ.4°C do – 6°C.5. tako i opreme za punjenje. Kod manjih proizvođača vino se može izložiti niskim temperaturama za vrijeme zimskog perioda. u procesu punjenja vina. Punjenje vina – skladištenje vina Danas i većina manjih proizvođača vina puni vino u boce. 9. postojano na zraku. Na dužinu djelovanja metavinske kiseline utječe temperatura vina.

tijekom prerade grožđa. bjelkasto-sive do svijetlo-žute boje koja uslijed težine može pasti na dno posude (bačve). Sadržaj alkohola u vinu se smanjuje. Uzorci mana su kemijskog ili fizikalnog podrijetla i javljaju se kao posljedica nepravilnosti tijekom prerade. nečiste posude. Bolesti vina su zarazne. njege i čuvanja vina. 10. što znači da se preko inficiranog posuđa ili pribora mogu prenijeti na zdravo vino.1. Simptomi: Na površini vina se javlja tanka.bolest se javlja već u vinogradu. Octikavost Najopasnija i najraširenija bolest vina uglavnom nastaje kao posljedica ljudskog nemara ili neznanja. Vino se zamućuje i poprima miris i okus na vinski ocat . pribor. što umanjuje organoleptičku vrijednost vina .PriruĆnik k za proizvodnju vina 10. uređaji za preradu.ako dođe do prekida vrenja uslijed visokih temperatura (> 30°C) 48 . uslijed čega dolazi do narušavanja kvalitete vina. na grožđu koje je napadnuto truleži . odnosno bolesti vina. Vrijeme nastanka : . Samo pravilnim i preventivnim radnjama možemo spriječiti nastanak većine mana. a octene kiseline povećava. BOLESTI I MANE VINA Bolesti vina Bolesti vina su promjene koje nastaju neželjenim djelovanjem mikroorganizama na spojeve koji se nalaze u vinu. a razvojem bolesti deblja pokožica. ne potapanje komine (dropa) kod proizvodnje crnih vina . Pod pojmom mana podrazumijevamo netipične promjene mirisa ili okusa.tijekom čuvanja vina zbog otpražnjenih posuda .

koje za svoj razvoj trebaju kisik i temperaturu > 30°C (optimalno je 35 °C). kod jako izraženog mirisa i okusa vino se ukloni iz podruma i koristimo ga za proizvodnju octa. ali ih je teško nabaviti (mogu se naći kod specijaliziranih proizvođača enoloških sredstava). 2 Filtracija preko pločastog filtera sa uporabom ploča (platna) za sterilizaciju npr. Octikavost mogu prouzročiti i neki sojevi bakterija jabučno-mliječnog vrenja. povišena octena kiselina je posljedica rada octenih bakterija. 10. Ako se utvrdi postojanje količine koja ne narušava previše organoleptička svojstva.Uzročnici: Octikavost u najvećoj mjeri izazivaju octene bakterije. Vinski cvijet Simptomi: Na površini vina se stvara kožica bjelkasto-sive do žute boje. a kasnije se nabora i postane deblja. može se zaustaviti da se dalje ne širi. U početku je tanka. Ako miris i okus nisu jače izraženi.0.5 – 1. U svakom slučaju.2 g/l (patološka). Saccharomyces cerevisiae 0. Postoje još neka sredstva koja stopiraju razvoj ovih bakterija. a napravljene pogreške ne mogu se popraviti.2 . vino se može destilirati. Liječenje: Ako se bolest uoči na vrijeme. kad u vinu nema šećera. ispod 10°C ne mogu se razmnožavati. ali u tom slučaju dolazi do razgradnje šećera. te uslijed težine pada na dno.2.5 g/l koja ne spada u patološku octenu kiselinu (fiziološka) i kvasci iz roda Kloeckera (divlji) 0. Hranjivi supstrat u vinu za ove bakterije predstavlja alkohol.45 mikrona 49 PriruĆnik k za proizvodnju vina . zamućuje vino i stvara talog koji se razbija na sitne dijelove. Kvasci također imaju sposobnost stvaranja octene kiseline npr. promjera 0. Znači. treba odmah poduzeti određene radnje: jače sumporenje s 15 g/hl vinobrana (paziti na već postojeću količinu sumpora u vinu) i EK-filtracija2. kod bilo kakve promjene boje i mirisa vino treba odnijeti u laboratorij za vino i ispitati koliki je sadržaj octene kiseline.

PriruĆnik k za proizvodnju vina 50 Kad se vino ulije u čašu. vino sumporimo s 15 g/hl vinobrana (ali prije dodavanja utvrditi već postojeću količinu sumpora) i sterilno filtriramo. Podizanjem nivoa vina podiže se i kožica do otvora koju zatim izbacimo vani. Uzročnici: Ovu bolest izazivaju patogeni kvasci iz roda Pichia. Ako smo uočili bolest na samom početku. Posebno su osjetljiva vina s manjim sadržajem alkohola i s nižom kiselošću. kada se ulijeva u čašu tanki mlaz ima izgled ulja . potrebno je izvršiti nadolijevanje otpražnjene posude preko cijevi koja je pažljivo uronjena u vino . Bolest se javlja kod vina koja su izložena utjecaju kisika. boja i okus se ne mijenjaju. znači u otpražnjenim bačvama.odnosno sluzi . Na samom početku bolesti. Sluzavost Simptomi: Vino je mutno . Hansenula i Candida.3. Vina s manjim sadržajem alkohola i kiselina. a otvor pažljivo očistimo otopinom sumpora. Bolest se najprije razvija na dnu bačve (talog) . 10. ostaci naborane kožice koja se razbila na sitne dijelove podsjećaju na cvjetiće rasute po površini vina. te ostatkom šećera su podložnija ovoj bolesti. gusto . . U prisutnosti kisika oksidira etilni alkohol. pri čemu nastaje octena kiselina i još neki nepoželjni spojevi (acetaldehid). Kod jačeg oboljenja. Liječenje: Da ne bi došlo do ove bolesti potrebno je stalno vršiti nadolijevanje otpražnjenih posuda ili otpražnjeni prostor sumporiti. napredovanjem bolesti razvija se neprijatan miris i okus.

uređajima za preradu grožđa. U ovu svrhu može poslužiti sito ili metla koja mora biti čista i nekorištena u druge svrhe. 10. Bretanomyces Simptomi: Bolesno vino ima vrlo neugodan miris dimljene slanine. crijevima za vino. a može nam biti i znak da će se u vinu javiti i neka druga bolest. a jaka aroma podsjeća na konjski znoj. te čuvati u čistim (dezinficiranim) posudama. Uzročnici: Bakterije jabučno-mliječnog vrenja.Bolest uglavnom napada mlada vina. staje.4. Liječenje: Ako smo u vinu uočili postojanje Bretanomycesa. Zbog svega toga potrebno je prije bilo kakvog kontakta. Liječenje : Vino se pretače uz prisustvo kisika. Vino se prethodno sumpori s 15 g/hl vinobrana (uz obveznu provjeru postojećeg sumpora). Trenutno ne postoji dozvoljeno sredstvo za uklanjanje Bretanomycesa. vino je potrebno sterilno filtrirati i kupažirati (pomiješati) sa zdravim vinom. mošta i vina sve gore nabrojano dezinficirati. Kvasci se vrlo često mogu naći na novim drvenim (barrique) bačvama. često i octene bakterije. grožđa. vlažne vune. Uzročnici: Bretanomyces kvasci To su kontaminirajući kvasci koji se lako razmnožavaju u nedovoljno čistim vinskim posudama (drvene bačve). 51 PriruĆnik k za proizvodnju vina . pri čemu je bitno da se mlaz što više rasprši i razbija. jer imaju sposobnost razgradnje šećera (ksiloza) koja se nalazi na površini dužica.

po okusu slično kiselom kupusu. . Ukoliko se bolest jače razvila.5. na dnu posude nastaje talog i dolazi do promjene boje. Okus vina je rezak i bljutav . od prerade do njege. Vino je kiselkasto. resko. MlijeĆno i manitno vrenje Simptomi: Bolest se javlja u proljeće. u nekim slučajevima potpune. Uzročnici: Bakterije mliječnog-kiselog vrenja.6. smanjuje opasnost od ove bolesti. kasnije se izbistri i na dnu posude se stvara talog. Podložna su joj vina s nižim sadržajem kiselina i uglavnom vina koja već imaju neku manu. Liječenje: Pravilno vrenje. Vino se polagano pjeni i zamućuje. odnosno čuvanja vina. 10. Razgradnja vinske kiseline Simptomi: Bolest se može javiti u bilo kojem periodu.PriruĆnik k za proizvodnju vina 52 10. a ako dođe do drugih procesa u vinu (manitno vrenje) i bljutavo-slatkasto. Kod ove bolesti dolazi do razgradnje vinske kiseline. Povećan je sadržaj octene kiseline. U početku je mutno. pri kružnom pokretu uočljiv je končasti trag. Kod jako oboljelog vina bilo koji oblik liječenja daje slabe rezultate. porastom temperatura kod vina sa ostatkom šećera. sumporenje i dodavanje vinske kiseline (gdje je niska kiselost). Bijela vina postaju tamno – žuta. a crna dobivaju plavičasto – ljubičastu do smeđu boju. Uzročnici: Bakterije mliječno-kiselog vrenja. uz istovremeno povećanje octene kiseline i drugih nepoželjnih hlapljivih kiselina.

Jače izražen miris uklanjamo bakrenim sulfatom. Ako se bolest već pojavila.nepravilnog vrenja Liječenje : Ako je miris slabije izražen. Ako se ova mana odmah u početku ne odstrani. CuSO4 1g /100 l vina. sumporovodik se u vinu veže s alkoholom te nastaju spojevi koji vinu daju vrlo neugodan miris i vrlo se teško uklanjaju (merkaptani).nepravilne primjene sumpornih traka .prekasnog tretiranja vinove loze sa sumpornim sredstvima .dužeg držanje vina na talogu . obvezno je jače sumporenje s 15 g/hl vinobrana ( prije dodavanja provjeriti postojeću količinu sumpora u vinu). odstranjuje se pretakanjem preko bakrenog lijevka i dodavanjem vinobrana 10 g/hl (obvezna provjera postojećeg sumpora). Do ove pojave može doći zbog: . sumporenje mošta i pojačavanje kiselina ako je potrebno. bistrenje i EK –filtracija. 53 PriruĆnik k za proizvodnju vina .7. Miris na H2S – sumporovodik Simptomi: Javlja se u većini slučajeva kod mladih vina. Mane vina 10. spriječit će nastanak ove bolesti.Liječenje: Pravilna fermentacija (da ne dođe do zastoja zbog visokih temperatura). Vino ima vrlo neugodan miris po trulim jajima. razgradnja šećera do kraja.

Iako su crna vina zbog svog sastava malo otpornija na ovu pojavu. Iako se još uvijek smatra usputnom pojavom. 10. Treba poduzeti sve mjere da do ove pojave ne dođe. Lomovi vina Crni i sivi lom vina Simptomi: Crni lom se javlja u vinima s manjim sadržajem kiseline. Vino s ovom manom ima karakterističan tamni prstenasti sloj koji polako pada prema dnu posude i zahvaća cijelu površinu vina. ima karakterističan miris po zagriženoj i odstajaloj jabuci. u biti izaziva velike probleme kod vina. sumporenjem (odnosno kontrolom zaštitnog sumpora u vinu). kasnije izbistri. kušanjem su gruba i kao da isušuju jezik i nepce. kod jače izloženosti utjecaju kisika dolazi do promjene boje u narančasto-smeđu. Bijela vina imaju izraženiju žutu do blago smeđu boju. Liječenje: Ovu pojavu treba spriječiti. Simptomi: Oksidirano vino nema svježine. djeluje umorno. što omogućava kisiku ulazak u bocu). Vino se u početku zamuti. Oksidacija se može dogoditi u svakom trenutku proizvodnje vina. boce u kojima je vino treba prikladno čuvati (da se pluteni čep ne suši.8. nadolijevanjem otpražnjenih posuda-bačava. a crnih plavkasta. od mošta do stavljanja u boce. povišenim količinama željeza i tanina i koja su izložena utjecaju kisika. Mana se uglavnom javlja kod vina od pljesnivog grožđa (osobito bijelog). a na dnu posude se stvori talog tamne boje.9. . Oksidiranost Pod ovim pojmom podrazumijevamo štetan utjecaj kisika na vino . Boja bijelih vina bude zelenkasto-crna.PriruĆnik k za proizvodnju vina 54 10.

55 PriruĆnik k za proizvodnju vina . tanini. odnosno elemenata koji je uzrokuju (željezo. osobito pri nižim i višim temperaturama. Moštove treba taložiti i sumporiti. Bijeli lom vina Javlja se uglavnom u mladim bijelim vinima. crna vina su zbog svog sastava (manje bjelančevina. fosforna kiselina). pa stoga valja poduzeti neke preventivne radnje kako bismo umanjili rizik od njene pojave. Takva vina kad dođu u dodir s kisikom poprime sivkastu boju. Važno je da mošt i vino imaju što manji dodir s neizoliranim metalnim dijelovima strojeva prilikom vinifikacije. zbog spojeva. Nove drvene bačve treba oviniti da bismo spriječili prelazak neželjenih tanina iz drveta u vino. Liječenje: Da bismo izbjegli ovu manu. više tanina) manje podložna ovoj mani. vina treba bistriti bentonitom. povišenim količinama željeza i fosforne kiseline. Liječenje: Ovu manu je komplicirano ukloniti. Simptomi: Vina s ovom manom imaju bjelkasto-mutnu boju.Sivi lom se javlja kod vina s manjim sadržajem kiselina.

Zagreb Jeromel. 13. Beograd Ritz. 12. ( 1998): Crna i ružičasta vina. 10. (1996): Hrvatsko-engleski i englesko-hrvatski agronomski rječnik. (2010): Prerada grožđa. (2004): Vina A-Ž . 17. Zagreb Sokolić. M. Beograd Radovanović. Zagreb Zoričić. (1996): Podrumarstvo . Z. 7. M. 5. E. Zagreb Stručni tim Pa-Vin-a (2009): Praktični savjeti za vinare-podrumare. Svijet u čaši) Internet 9. J. I. 2. A. Novi Vinodolski Tadejević. 14. (1976): Zlatna knjiga o vinu. M. 4. (-): Interna skripta. 11. (2009): Mane vina. Jastrebarsko Stručni časopisi (Vinski krug. modul vinarstvo. Kozina. V.glavni urednik. Zagreb Zoričić. 6. (1985): Vinarstvo sa enokemijom i mikrobiologijom. 18. Rijeka Grupa autora . Stuttgart – Germany Muštović. 16. V. Benašić. Đakovo Herjavec. Split Lamperle. Split Zoričić. (1986): Tehnologija vina.Sokolić. S. B. (-): Interna skripta. 56 . Zagreb Grupa autora-glavni urednik. S. (1996): Od grožđa do vina . I. 8. Zagreb Katalinić. modul vinarstvo. 15. (2001): Što ljubitelji vina žele i vole znati. (2006): Veliki vinogradarsko vinarski leksikon. V. (2005): Praktično podrumarstvo. 3.PriruĆnik k za proizvodnju vina LITERATURA: 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful