P. 1
Prirucnik za proizvodnju vina.pdf

Prirucnik za proizvodnju vina.pdf

|Views: 177|Likes:
Published by darkopu
proizvodnja vina
proizvodnja vina

More info:

Published by: darkopu on Nov 14, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/21/2014

pdf

text

original

Sections

 • PREDGOVOR
 • UVOD
 • 1.1. Posude za držanje vina
 • 1.1.1. Drvene baĆve i badnjevi (kace)
 • 1. PODRUM
 • 1.1.2. PlastiĆne baĆve i badnjevi (kace)
 • 3.1.2. Oechsleov moštomjer
 • 3.1.3. Baboov moštomjer
 • 3.2. Dodavanje šeĄera u mošt
 • 3.2.1. Postupak dodavanja šeĄera
 • 4. KISELINE U MOŠTU
 • 4.1. Popravljanje kiselina u moštu
 • 5. SUMPOR U VINARSTVU
 • 6. SELEKCIONIRANI VINSKI KVASCI
 • 7. PROIZVODNJA BIJELIH VINA
 • 8. PROIZVODNJA CRNIH VINA
 • 9. NJEGA MLADOG VINA
 • 9.1. Pretakanje vina (prvi i drugi pretok vina)
 • 9.2. Bistrenje vina
 • 9.3. Filtriranje vina
 • 9.4. Stabilizacija vina
 • 10. BOLESTI I MANE VINA
 • 10.1. Octikavost
 • 10.2. Vinski cvijet
 • 10.3. Sluzavost
 • 10.4. Bretanomyces
 • 10.5. Razgradnja vinske kiseline
 • 10.6. MlijeĆno i manitno vrenje
 • 10.8. Oksidiranost
 • 10.9. Lomovi vina

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

FEDERALNI AGROMEDITERANSKI ZAVOD

MOSTAR

BOSNIA AND HERZEGOVINA

FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

FEDERAL AGROMEDITERRANEAN INSTITUTE

OF MOSTAR

– za mmale proizvoĘĘaėe i hobiste ––

Draga Tomass, dipl.ing.agronomije Dominik Kolovrat, dipl.ing.agronomije

Biskupa ýule 10, 88000 Mostar, Bosna i Hercegovina

Tel: ++ 387 36 335 050, 327 944; Fax ++ 387 36 335 051, E-mail: agro.in.mo@tel.net.ba

Mostar, 20111.

PRIRUĖNIK ZA PROIZVODNJU VINA

– za male proizvoĘaėe i hobiste –

Draga Tomas, dipl.ing.agronomije

Dominik Kolovrat, dipl.ing.agronomije

Mostar, 2011.

Biskupa ýule 10, 88000 Mostar, Bosna i Hercegovina

Tel: ++ 387 36 335 050, 327 944; Fax ++ 387 36 335 051, E-mail: agro.in.mo@tel.net.ba

IzdavaĆ:

Federalni agromediteranski zavod Mostar
Biskupa ąule 10, 88 000 Mostar
Telefon: 387- 36 - 335 050
Fax. 387- 36 - 335 051
e-mail: agro.in.mo@tel.net.ba
http: /www.faz.ba/

Autori:

Draga Tomas, dipl.ing.agronomije
Dominik Kolovrat, dipl.ing.agronomije

Glavni urednik:

Prof.dr.sc. Marko IvankoviĄ

Uredništvo:

Marijo Leko, dipl.ing.agronomije;
Julijana Tole, dipl.ing.kem.tehn.

Recenzent:

mr.sc. Tihomir Prusina, dipl.ing.agronomije

Tisak:

Suton d.o.o., Široki Brijeg

Naklada:

500 primjeraka

CIP – Katalogizacija u publikaciji
Narodna knjižnica HNŽ Mostar

UDK 634.8(035)

TOMAS, Draga

Priručnik za proizvodnju vina : za male proizvođače i hobiste /
Draga Tomas, Dominik Kolovrat . – Mostar : Federalni
agromediteranski zavod, 2011 (Široki Brijeg : Suton). – 56 str. :
ilustr. u bojama ; 25 cm

Bibliografja: str. 56

1. KOLOVRAT, Dominik

5

PriruĆnikk za proizvodnju vina

SADRŽAJ

PREDGOVOR ....................................................................................................................................7

UVOD ..................................................................................................................................................8

1. PODRUM .....................................................................................................................................9

1.1. Posude za držanje vina ..................................................................................................9

1.1.1. Drvene bačve i badnjevi (kace) ......................................................................9

1.1.2. Plastične bačve i badnjevi (kace) ................................................................12

1.1.3. Inox posude-bačve ...........................................................................................12

2. BERBA GROŽĐA .....................................................................................................................14

3. ŠEĆER U MOŠTU .....................................................................................................................16

3.1. Uređaji za određivanje šećera ...................................................................................16

3.1.1. Ručni refraktometar .........................................................................................17

3.1.2. Oechsleov moštomjer .....................................................................................18

3.1.3. Baboov moštomjer ...........................................................................................20

3.2. Dodavanje šećera u mošt ...........................................................................................24

3.2.1. Postupak dodavanja šećera ..........................................................................25

4. KISELINE U MOŠTU ...............................................................................................................26

4.1. Popravljanje kiselina u moštu ...................................................................................26

5. SUMPOR U VINARSTVU .......................................................................................................27

6. SELEKCIONIRANI VINSKI KVASCI .....................................................................................29

7. PROIZVODNJA BIJELIH VINA ............................................................................................30

PriruĆnikk za proizvodnju vina

6

8. PROIZVODNJA CRNIH VINA ..............................................................................................36

9. NJEGA MLADOG VINA .........................................................................................................41

9.1. Pretakanje vina (prvi i drugi pretok) .......................................................................41

9.2. Bistrenje vina ..................................................................................................................44

9.3. Filtriranje vina .................................................................................................................45

9.4. Stabilizacija vina ............................................................................................................46

9.5. Punjenje vina-skladištenje vina ...............................................................................47

10. BOLESTI I MANE VINA .......................................................................................................48

10.1. Octikavost .....................................................................................................................48

10.2. Vinski cvijet ...................................................................................................................49

10.3. Sluzavost ........................................................................................................................50

10.4. Bretanomyces ..............................................................................................................51

10.5. Razgradnja vinske kiseline ......................................................................................52

10.6. Mliječno i manitno vrenje ........................................................................................52

10.7. Miris na sumporovodik-H

2S ....................................................................................53

10.8. Oksidiranost ..................................................................................................................54

10.9. Lomovi vina ..................................................................................................................54

11. LITERATURA ..........................................................................................................................56

7

PriruĆnikk za proizvodnju vina

Dobro vino je ponos svakog vinara.

Većina vinara smatra da proizvodi dobro vino.

Što je u stvari vino ?

Struka ga defnira ovim riječima : “ Vino je poljoprivredno - prehrambeni proizvod

dobiven potpunim ili djelomičnim vrenjem masulja ili mošta od svježeg za prera-

du u vino pogodnoga grožđa „ .

I zbilja mislimo da je vino poljoprivredno - prehrambeni proizvod, jer je izvor mi-

nerala, vitamina i drugih spojeva koji imaju pozitivan učinak na čovjekovo zdravlje.

Proizvodnji vina se još uvijek bez obzira na napredak tehnologije, odnosno znano-

sti, pristupa tradicionalno.

Teško se i s velikim oprezom prihvaćaju novine, koje bi u svakom pogledu doprini-

jele poboljšanju kvalitete vina.

Vinari (mali proizvođači vina) općenito imaju predrasude, zbog neinformiranosti,

prema nekim postupcima tijekom prerade, njege i čuvanja vina .

U ovom priručniku smo nastojali približiti i pojasniti neke detalje vezane za proi-

zvodnju i čuvanje vina, u cilju dobivanja kvalitetnog vina.

Nadamo se da će mali proizvođači vina razbiti svoje predrasude i prihvatiti novine

s čijim rezultatima će biti zadovoljni.

Jer vino mora biti ponos svakog dobrog vinara.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->