Šumarska entomologija Hortikulturna entomologija

Vježbe 1

Klasa Insecta ili Hexapoda .Po morfološko-anatomskoj građi pripadaju kolu Zglavkara (Arthropoda) .Sistematski položaj .

Opći pojmovi Broj tjelesnih segmenata je uvijek stalan Glavu uvijek obrazuje 6 segmenata Grudi 3 . a trbuh 12 segmenata Redovno imaju par pipaka Tri para nogu Dišu trahejama Postemrionalno razviće kod većine prolazi kroz metamorfozu .

Glava (cephalon.Insecta ili Hexapoda . . caput) .Trbuh (abdomen) .Grudi (thorax).

Morfologija insekata .

Glava insekta (čelo) (Tjeme) (Čelo) (Obrazi) (Glavni štit) (Gornje vilice) Mandibulae (Gornja usna) .

Glava insekta (sa strane) (Potiljak) (Čeone oči) (Pipci) (Složene oči) Gula (Guša) (Gornja usna) (Gornja vilica) (Donja usna) (Donja vilica) .

ORTOGNAT: čelo naprijed.HIPOGNAT: čelo dole. usni otvor prema dole . usni otvor naprijed (skakavci) . usni otvor nazad . usni aparat nazad .PROGNAT: čelo gore.Položaj glave insekta u odnosu na tijelo (biljne vaši) HIPOGNAT Čelo dole.

glavina čahura Građa pipka (Antenae) žlijeb antene nosač antene scapus-bazalni član mišić bazalnog članka Pedicellusdržak flagellum-bič .

Tipovi pipaka kod insekata .

Usni aparat za grickanje Gornje vilice Oštri zubi gornje vilice .

Usni aparat za grickanje Donje vilice (Čep) (Stablo) (Grizaljka) Palpus maxillaris (Donjovilični sežnjak) (Kaciga) .

.

Labium sa labialnim sežnjacima .

Usni aparat za bodenje i sisanje Kanal za hranu Pljuvačni kanal .

Usni aparat za sisanje .

grickanje lizanje sisanje bodenje .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful