P. 1
Molitva svetog sveštenomučenika Kiprijana protiv vradžbina

Molitva svetog sveštenomučenika Kiprijana protiv vradžbina

|Views: 756|Likes:
Published by zorangans5476

More info:

Published by: zorangans5476 on Dec 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/22/2015

pdf

text

original

Molitva svetog sve tenomucenika Kiprijana protiv vrad bina VLADARU GOSPODE ISUSE HRISTE, BO E NA , SVEDR ITELjU I UPRAVITELjU

SVEGA, SVETI I SVEPROSLAVLjENI, CARE NAD CAREVIMA I GOSPODARU NAD GOSPODARIMA, SLAVA TEBI! Ti koji obitava u bezgranicnoj svetlosti i nepristupnoj grmljavini, Tebe gledaju hiljade Sila i milijarde Svetih Angela i Arhangela. Sada Ti se, pak, molim i pre klinjem Te Bo e na , da moja molitva pred Tobom, Bo e i Gospode Milosti, bude kao rtva blagougodna Tebi. Svaki covek koji ima duha necastivog da se sasvim ocisti sa ce lim domom svojim. Ako je vezan vrad binom ili zlim delima ili magijom ili je sputa n od sedamdeset i dve kletve zavisti i omadijan i nosi u sebi trista ezdeset i pe t reci vrad bine, koje su na tetu i propast slugu Bo ijih (.... ime va e) sa svim domov ima njihovim. Gde god se procita ova usrdna molitva moja pred Blagodacu Tvojom , odmah da se oslobodi sav narod i mesto od svakog gneva i bolesti i svake sveze vrad bina i bajanja i magije, svakog uroka i zlog jezika, pakosti, nemara i lenjos ti, razuzdanosti, nerazboritosti, slabosti i beznada, svake nepravde i svake zab lude ili prevare, ili prepreke dolazece od davola, kao i sluge Bo ije (....ime va e ) sa svim domovima svojim. I da budu razre eni i izbavljeni u ima Oca i Sina i Sve toga Duha. AMIN. Bilo da su te magije i vrad bine na nebu, bilo na zemlji, bilo u moru, ili na bilo kom drugom mestu i polju, da se odmah, ovoga casa, razre e i ukinu na slugama Bo ij im (... ime), i na svim domovima njihovim, i da se oslobode sluge Bo ije (... ime) i celi domovi njihovi od svakog zlog dejstva magije, ili zlih ociju, ili zavist i, ili gatanja, ili zlog jezika , ili vrad bine, ili prokletstva, ili anateme , il i kletve i svake hule ili sile njene. Neka sluge Bo ije (... ime) odmah napusti sv aki uticaj necastivog, prizivanjem svesvetog Imena Tvog, Oca i Jedinorodnog Sina i Blagog i ivotvornog Duha. Molitvom mene smirenog blagocestivog sluge Tvog Kipr ijana, neka demoni odu, pobegnu i neka se razre e lukavstva njihova, i sav narod i sva tvorevina da se razre i svake sveze i demona i sluge Bo ije (... ime), sa svim domovima svojim i stvarima njihovim, i da budu slobodni i izbavljeni od svake sl abosti i dejstva necastivog i svakog demona i protivnicke sile, molimo ti se, da se razre e i da lukava dela nestanu prizivanjem Svesvetog Duha Boga Savaota. Bilo da su sluge Bo ije (... ime), na nebu svezane ili sputane, da se razre e; bilo da se vrad bina na zemlji nalazi, bilo u nadvratnici, da se razre e; bilo u pragu, i li na konjskoj ko i , ili u gvo du, ili u kamenu, ili zakucana na drvetu, da se razr e e i kao dim da i ceznu; bilo zapis mastilom, ili krvlju ljudskom, ivotinjskom, ptic ijom ili ribljom, ili olovom, ili cinoberom, ili limunovim sokom, ili necim drug im ispisan i ostavljen na nekom mestu u zemlji, pa su ih sluge Bo ije (... ime) is kopale na svoju tetu, u ovom casu neka se razre e i ukinu i iskorene dela vrad bine s a mesta i obitali ta gde se molitva ova moja cita i vr i ovo moljenje; bilo da su u dvori tu kuce ove vrad bine zakopane ili su po njemu rasute, ili su na nekom metalu napravljeni cvorovi, da se razre e; bilo da su provucene kroz kosti, ili su u more , ili bunar, ili u grob bacene, da se razre e; bilo da je noktima ljudskim ivotinjs kim, bilo ptica ivih i uginulih, ili sa zemljom od umrlih nacinjen napitak, neka se razre e; ako su pod plocu stavljene ili pod tarabu, ili ekserom zakucane, ili i glom probodene da se razre e ovoga casa; bilo srebrom ili zlatom, ili drugim nekim metalom da su ucinjena necastiva dela, da se razre e ovoga casa; bilo vunom, ili pamukom, ili svilom, ili lanom, ili suknom, ili nekom drugom biljkom da su sveza ne, ovoga casa da se razre e; bilo da su ih u krevet zaboli, neka se razre e ovoga c asa; bilo da su ih omcom, ili kanapom, ili necim drugim vezali, ovoga casa da se razre e; bilo da su ih u vodi ucinili, ili u upljem drvetu ili u kljucaloj vodi da su ih kuvali, da se razre e ovoga casa; bilo da su ucinjene u ljudskoj krvi, ili krvi ivotinja ili ptica, ili riba ivih i uginulih, Ti Gospode Bo e na zna mesta i naci ne i ljude, ovoga casa da se razre e i da se rasture dela vrad bina ma gde se nalazi la, a Svoje sluge (... ime) sacuvaj sa svim domovima njihovim.

prepreke. kletvi. radujmo se i veselimo se u njemu. Svetih i celebnih Besrebrenik a Kozme i Damjana. neuzdr ljivost i. molitvama Preciste Vladicice na e Bogorodice i Prisnodjev e Marije. Arsenija i svih prepodobnih. s vakog gneva. nemilosrdnosti. da se tamo. Mine cudotvorca i sve tenomucenika Haralampija i Elefterija. Da. Prepodobnih i bogonosnih otaca na ih: Antonija. i mole se sa njom u domu ovom. zavisti. ime). Molimo Te Mnogomilostivi Gospode. ime) sa svim domovima njihovim. Svetih i p ravednih bogootaca Joakima i Ane. nerazboritosti. istiniti Bog na . zlih jezika. svake kletve i anateme. da im bude pokrov i pomoc i neka i u svemu bude u domu ovom radosti i veselja. Svetih slavnih i d obropobednih mucenika. Gospode. Svetih slavnih veliko mucenika Georgija Pobedonosca. molitvama casnog slavnog Proroka Pretece i Krstitelja Jovana. Desnica Tvoja Gospode. za titni tvom casnih nebeskih Sila Bestele snih. Jovan a Milostivog patrijarha Aleksandrijskog. uroka. Sampsona i Diomida. Grigorija Bogoslova i Jovana Zlatoustog. AMIN. Atanasija i Kirila. pomiluj nas. Eftimija. Evo dana k oji stvori Gospod. Teodosij a Op te itelja. da i ceznu. s .. gordosti. nesrece. Gospode Isuse Hriste. Svetih slavn ih i svehvalnih Apostola. molitvama mucenika i svih Svetih Tvojih. kao to se topi vosak od lica og nja tako da poginu gre nici od lica Bo ijeg.. i neka be e od lica Njeg ova svi koji ga mrze. nemara. Nikolaja Mirlikijskog. silom Casnog i ivotvornog Krsta. a pravednici neka se vesele. Onufrija. i svake zablude i prevare. . slabosti. Molimo Ti se i preklinjemo Te. neka ustuknu dela vrad bine i ne ka se udalje od slugu Bo ijih (. AMIN. Bo e na . da oslobodi i o ivotvori vaku du u napacenu i sluge Tvoje (. usli i nas gre ne koji T i se molimo i pomiluj nas. Kira i Jovana. prepodobnih i bogonosnih otaca na ih. svetog apostola prvomucenika i arhidakona Stefana.Necastiva dela neka se razre e i rasture i kao dim da i ceznu pred slugama Bo ijim (. svakog prokletstva. Molitvama Svetih Otaca na ih. raspu tenosti. sladostrasnog nasladivanja hranom. nepravednosti. Svetog sve tenomucenika Kiprijana i Svete Muceni ce Justine i svih Svetih. slavom velikog Boga ivog. Dimitrija Mirotocivog. Hristos. Neka vaskrsne Bog i neka se razveju neprijatelji Njegovi. bezumnosti. raz uzdanosti. Spiridona episko pa Trimitundskog Cudotvorca. Svetih otaca na ih vaseljenskih ucitelja i jerarha: Vasi lija Velikog. Save Osvecenog. svake slabosti. da se satru sil om Casnog i ivotvornog Krsta sve protivnicke sile. kao i one ko ji pi u molitvu moju..Fo tija i Anikite. usli i mene koji Ti se molim . i koji je nose kao vecnu za tit u. Kao to i cezava dim. AMIN. Pantelejmona i Ermolaja.. Teodora Tirona i Teodora S tratilata. Gospode Isuse Hriste Bo e na . g de se nade ova molitva i moljenje moje. imenom Tvojim Svetim i proslavljenim u vekove vekova. Talaleja i Trifuna i Pankratija arhiepiskopa. razre i i oslobodi svaki covek i dom njego v od zlog dejstva.. ime) u ime Oca i Sina i Svetoga Duha.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->