^ELI^NE VENTILACIJSKE RE[ETKE JR-3, JR-4, JR-7, JR-8

34

JR-3

H/B

20

Je
RAL
9010

• Posebno podesive vodoravne lamele
• Vidna vij~ana ili skrivena veza
• ^eli~ni lim obojen standardnom bojom RAL 9010

1.1.0.01 ^ELI^NE RE[ETKE

34

JR-4
Je
H/B

RAL
9010

• Posebno podesive vertikalne lamele
• Vidna vij~ana ili skrivena veza
• ^eli~ni lim obojen standardnom bojom RAL 9010

46

JR-7

H/B

20

Je
RAL
9010

• Posebno podesive vodoravne i vertikalne lamele
• Vidna vij~ana ili skrivena veza
• ^eli~ni lim obojen standardnom bojom RAL 9010

46

JR-8

20

H/B

Je
RAL
9010

• Posebno podesive vertikalne i vodoravne lamele
• Vidna vij~ana ili skrivena veza
• ^eli~ni lim obojen standardnom bojom RAL 9010

Klju~ za naru~ivanje:

JR-3/2-F

BxH
C

regulatori F, S, T

V vidna vij~ana veza
2 skrivena vij~ana veza
V2 vidna vij~ana veza +
ugradbeni okvir
3 opruga

tip re{etke

2

TEHNI^KI KATALOG IMP Klima d.o.o., Proizvodnja klima sustava

054 0.021 0.203 0.160 0.221 0.405 0.067 0.085 0.084 0.216 0.305 1000 1100 1200 0.060 0.032 0.081 0.089 0.096 0.236 800 0.089 0.031 0.134 0.295 400 450 925 0.289 0.136 0.015 0.214 0.074 0.029 0.028 0.062 0.105 0.104 0. JR-4.083 0.239 0.045 500 0.242 0.046 0.011 0.^ELI^NE VENTILACIJSKE RE[ETKE JR-3.118 B/H 150 100 150 200 0.032 0.293 0.021 0.117 0.045 0.0.155 0.089 0..020 0.086 0.121 0.264 0.018 0.027 0.157 0.301 0.261 0.049 0.037 0.125 0.258 0.300 0.103 0.180 0.075 0.194 0.049 0.026 0.113 0.023 0.088 0.062 0.038 0.098 0.041 0.185 0.442 600 700 0.015 0.271 0.412 0. JR-7.368 0.050 0.077 0.023 0.182 0.223 725 825 0.029 425 525 B/H 150 100 150 200 0.055 0.024 0.112 0.055 0.046 0.277 0.109 0.009 0.158 0.072 0.201 0.088 0.106 0.128 0.095 0.014 0.340 0.330 0.095 0.022 250 300 0.167 0.196 0.038 0.128 0.201 0.027 0.067 0.101 0.213 0.094 0.084 0.273 0.068 0.174 0.136 0.090 0.059 0.294 0.138 0.360 0.071 0.075 0.075 0.267 0.076 0.166 1025 1125 1225 0.190 0.011 0.233 0.019 0.134 0.142 0.322 0.078 725 825 0.230 0.024 0.o.053 0.238 800 900 0.188 0.145 0.114 0.102 0.212 0.015 0.218 0.417 1025 1125 1225 0.036 0.150 0.184 0.248 0.056 0.055 0.012 0.336 0.351 0.075 0.033 0.374 0. JR-8 Standardne dimenzije re{etki i efektivna istrujna povr{ina (m2) za JR-3 i JR-7: 325 425 525 75 0.271 900 0.159 0.102 0.034 0.133 0.202 700 0.148 0.261 0.063 0.007 0.016 0.120 0.009 0.185 0.078 0.078 0.381 0.044 0.053 0.108 0.006 0.274 0.046 0.332 500 0.044 0.206 0.020 0.330 0.180 0.157 0.140 0.067 0.115 0.034 0.022 0.115 0.101 0.202 0.041 0.055 0.041 0.054 0.041 0.097 0.117 1.047 0.173 0.167 0.013 0.061 0.061 0.010 0.030 0.118 TEHNI^KI KATALOG IMP Klima d.032 0.042 0.130 0.171 0.015 125 0.254 0.070 0.057 0.037 0.016 0.063 0.134 0.007 0.062 0.021 0.044 225 325 425 525 0.065 0.103 0.176 0.077 0.028 0.029 0.239 0.069 0.085 0.118 0.075 0.018 0.085 0.183 0.011 250 200 0.033 0.021 0.01 ^ELI^NE RE[ETKE B/H 225 Standardne dimenzije re{etki i efektivna istrujna povr{ina (m2) za JR-4 i JR-8: B/H 225 75 125 175 225 325 0.052 0.165 0.035 0.015 0.055 625 0.131 0.151 0.209 0.114 0.022 0.042 0.189 0.093 0.112 0.058 0.375 0.047 0.018 0.072 0.153 0.011 325 200 525 0.039 0.126 0.160 0.154 0.174 0.066 0.450 350 0.132 0.013 0.027 0.026 0.035 0.345 0.066 0.100 0.034 0.080 0.240 0.040 0.185 300 0.092 0.021 0.031 175 0.123 0.115 0.109 0.322 0.270 0.226 0.090 0.298 400 450 0.157 0.103 925 0.066 0.033 0.207 0.131 0. Proizvodnja klima sustava 3 .o.037 0.037 300 350 400 500 625 0.093 0.245 0.030 0.047 0.086 0.235 0.065 0.309 1000 1100 1200 0.055 0.114 0.053 0.141 0.147 0.1.142 0.057 0.006 0.239 0.222 350 0.021 0.166 600 0.410 425 250 250 300 350 400 500 0.264 0.024 0.029 0.115 0.043 0.042 0.179 0.074 0.

JR-4/V. JR-4/V2.0. JR-7. Skrivena vij~ana veza /2 (brava) 28 5 H1/B1 h B1=B-27 H1=H-27 JR-3. JR-7/3. kanal …). JR-4 h=34 mm JR-7.^ELI^NE VENTILACIJSKE RE[ETKE JR-3. JR-4 h=34 mm JR-7. JR-4 h=34 mm JR-3. JR-4. zidovi od opeke) ili pri~vrsti vijcima (zid.o. JR-7/V2. JR-8 h=46 mm H/B Oznake: JR-3/V2. JR-8/V2 5 28 Skrivena vij~ana veza /3 (opruga) Upozorenje: samo za ugradnju u zid H/B 5 28 H/B H1/B1 h B1=B-27 H1=H-27 JR-3. JR-8 h=46 mm h 5 H1/B1 Oznake: JR-3/V. JR-8 h=46 mm Oznake: JR-3/2. Proizvodnja klima sustava Oznake: JR-3/3. JR-8/2 H/B 28 Vidna vij~ana veza + ugradbeni okvir /V2 5 H1/B1 h B1=B-27 H1=H-27 JR-3. JR-4/2. JR-4 h=46 mm H1/B1 h 4 TEHNI^KI KATALOG IMP Klima d. JR-7/V. JR-7/2. strop.. JR-8/3 . JR-4 h=34 mm JR-7. JR-8/V 1.02 ^ELI^NE RE[ETKE H-10/B-10 Ugradnja re{etki sa ugradbenim okvirom: Ugradni okvir se jednostavno ugra|uje (betonski zidovi. JR-4/3.1. JR-8 Ugradnja re{etki bez ugradbenog okvira: Vidna vij~ana veza /V 28 B1=B-27 H1=H-27 JR-3.o.

70 T Regulator ima fiksni usmjeriva~ te pokretni dio koji otvara i zatvara otvore.o.03 ALUMINIJSKE RE[ETKE Pri pode{avanju sustava dosti`emo `eljene uvjete rada reguliranjem ventilacijskih elemenata. Za dodatnu regulaciju koli~ine zraka i uz zto brzine zraka i dometne razdaljine. Regulator S je primjereniji za udaljenije re{etke zbog zahvatanja ve}ih koli~ina zraka. jer se na taj na~in posti`e bolja raspodjela zraka po duljini. Svi regulatori su izra|eni od pocin~anog lima. Koristi se za zahvatanje i reguliranje koli~ine zraka iz kanala. Lamele regulatora F su izra|ene iz plasti~ne mase.REGULATORI ugra|ujemo na ventilacione re{etke regulatore. Proizvodnja klima sustava 5 1.o. Pode{avanje svakog od pojedinih tipova regulatora: TEHNI^KI KATALOG IMP Klima d. Koristimo ga za reguliranje koli~ine zraka. . Regulatore je mogu~e bojiti pra{kastim postupkom u boju po `elji kupca. 67 max 200 S Regulator ima fiksni usmjeriva~ te pokretni dio koji otvara i zatvara otvore. Koristi se za zahvatanje i reguliranje koli~ine zraka iz kanala. koje se istovremeno pode{avaju reguliraju~im zup~anikom.0.. F 87 Nastavni dio ima {iroke protusmjerne lamele.1.

2 m/s L ∆tz (K) ∆tL (K) i b0.1 400 300 225 525 425 325 225 175 5 1 125 ai kcij 325 1. Dijagram za izbor nazivnih veli~ina.04 istrujna koli~ina zraka Q (m /h) 3 75 0.4 3 0.5 0.8m Q A 0.8m).3 825 1000 0. JR-7.0 aza 0.0.5 2 1225 1125 1025 1225 925 1125 825 1025 725 925 1225 1125 625 825 1025 725 925 525 625 825 1225 525 725 1125 425 625 1025 925 1225 525 825 1125 1025 725 925 425 625 825 1225 1125 525 725 1025 625 925 325 425 825 indu 150 200 0.2 m/s .2 725 325 800 625 525 425 125 325 {irina B (mm) 225 600 500 0.0 15 8 {ir ina 7 ml 1. JR-4.2 20 1.04 ^ELI^NE RE[ETKE efektivna istrujna brzina vef (m/s) tZ (°C) vL = 0.9 b0 .05 0.2 zona boravka Q Q (m3/h) L (m) Vef (m/s) VL (m/s) 0.o.2 L 1. JR-8 BEZ STROPNOG EFEKTA (udaljenost od stropa ≥0.2 (m) 6 TEHNI^KI KATALOG IMP Klima d.03 temperaturni kvocijent tL tz visina H (mm) brzina zra~nog mlaza vL (m/s) 0.3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 domet mlaza L (m) 0.1.^ELI^NE RE[ETKE JR-3.2 (m ) 6 5 domet mlaza L (m) 10 1. Proizvodnja klima sustava istrujna koli~ina zraka domet mlaza efektivna istrujna brzina zraka maksimalna brzina zra~nog mlaza na dometnoj udaljenosti L razlika me|u temperaturom prostora i temperaturom dovedenog zraka razlika me|u temperaturom prostora i temperaturom zra~nog mlaza indukcija = odnos izme|u ukupne koli~ine zra~nog mlaza i istrujne koli~ine zraka {irina zra~nog mlaza je udaljenost od stropa.o. pri kojoj je brzina zra~nog mlaza 0.vodoravno pode{ene lamele 4 225 3 4 6 7 20 10 4000 30 3000 40 2000 0.4 725 625 1225 1125 525 1025 925 425 15 8 425 225 10 5 525 325 1500 0. indukcije i temperature zra~nog mlaza ~eli~nih re{etki bez stropnog efekta: Vrijedi za B/H ≤12 .75 0.5 4 v L (m/s) Q (m3/h) t L (°C) b 0..