P. 1
HIDRIA - JR-3, 4, 7, 8 - Celicne Resetke

HIDRIA - JR-3, 4, 7, 8 - Celicne Resetke

|Views: 41|Likes:
Published by Muhidin Kozica
HIDRIA - JR-3, 4, 7, 8 - Celicne Resetke
HIDRIA - JR-3, 4, 7, 8 - Celicne Resetke

More info:

Categories:Book Excerpts
Published by: Muhidin Kozica on Dec 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/15/2015

pdf

text

original

2

1
.
1
.
0
.
0
1
H
/
B
2
0
34
H
/
B
34
H
/
B
46
2
0
H
/
B
46
2
0
JR-3/2-F B x H
^
E
L
I
^
N
E

R
E
[
E
T
K
E
^ELI^NE VENTILACIJSKE RE[ETKE JR-3, JR-4, JR-7, JR-8
JR-3
• Posebno podesive vodoravne lamele
• Vidna vij~ana ili skrivena veza
• ^eli~ni lim obojen standardnom bojom RAL 9010
JR-4
• Posebno podesive vertikalne lamele
• Vidna vij~ana ili skrivena veza
• ^eli~ni lim obojen standardnom bojom RAL 9010
JR-7
• Posebno podesive vodoravne i vertikalne lamele
• Vidna vij~ana ili skrivena veza
• ^eli~ni lim obojen standardnom bojom RAL 9010
JR-8
• Posebno podesive vertikalne i vodoravne lamele
• Vidna vij~ana ili skrivena veza
• ^eli~ni lim obojen standardnom bojom RAL 9010
Klju~ za naru~ivanje:
C regulatori F, S, T
V vidna vij~ana veza
2 skrivena vij~ana veza
V2 vidna vij~ana veza +
ugradbeni okvir
3 opruga
tip re{etke
TEHNI^KI KATALOG IMP Klima d.o.o., Proizvodnja klima sustava
Je
Je
Je
Je
RAL
9010
RAL
9010
RAL
9010
RAL
9010
3
1
.
1
.
0
.
0
1
B/H 75 125 175 225 325 425 525
225
325
425
525
625
725
825
925
1025
1125
1225
B/H 100 150 200 250 300 350 400 500
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
B/H 75 125 175 225 325 425 525
225
325
425
525
625
725
825
925
1025
1125
1225
B/H 100 150 200 250 300 350 400 500
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
0,007 0,015 0,021 0,029
0,011 0,023 0,033 0,044 0,066
0,015 0,031 0,044 0,060 0,089 0,118
0,019 0,038 0,055 0,075 0,112 0,148 0,185
0,022 0,046 0,067 0,090 0,134 0,179 0,223
0,026 0,054 0,078 0,106 0,157 0,209 0,261
0,030 0,062 0,089 0,121 0,180 0,239 0,298
0,034 0,070 0,101 0,136 0,203 0,270 0,336
0,038 0,077 0,112 0,151 0,226 0,300 0,374
0,041 0,085 0,123 0,167 0,248 0,330 0,412
0,045 0,093 0,134 0,182 0,271 0,360 0,450
0,007 0,011
0,010 0,016 0,022
0,013 0,021 0,029 0,037
0,015 0,026 0,035 0,046 0,055
0,018 0,031 0,042 0,055 0,065 0,078
0,021 0,036 0,049 0,063 0,076 0,090 0,103
0,024 0,041 0,055 0,072 0,086 0,103 0,117
0,027 0,046 0,062 0,080 0,097 0,115 0,131 0,166
0,033 0,055 0,075 0,098 0,117 0,140 0,160 0,202
0,039 0,065 0,088 0,115 0,138 0,165 0,188 0,238
0,044 0,075 0,102 0,132 0,159 0,190 0,216 0,274
0,050 0,085 0,115 0,150 0,180 0,214 0,245 0,309
0,056 0,095 0,128 0,167 0,201 0,239 0,273 0,345
0,062 0,104 0,142 0,184 0,221 0,264 0,301 0,381
0,068 0,114 0,155 0,202 0,242 0,289 0,330 0,417
0,006 0,014 0,021 0,029
0,009 0,020 0,032 0,043 0,066
0,012 0,027 0,042 0,057 0,088 0,118
0,015 0,034 0,053 0,072 0,109 0,147 0,185
0,018 0,040 0,063 0,086 0,131 0,176 0,222
0,021 0,047 0,074 0,100 0,153 0,206 0,258
0,024 0,054 0,084 0,114 0,174 0,235 0,295
0,027 0,061 0,094 0,128 0,196 0,264 0,332
0,030 0,067 0,105 0,142 0,218 0,293 0,368
0,032 0,074 0,115 0,157 0,239 0,322 0,405
0,035 0,081 0,126 0,171 0,261 0,351 0,442
0,006 0,011
0,009 0,015 0,022
0,011 0,020 0,029 0,037
0,013 0,024 0,034 0,045 0,055
0,016 0,028 0,041 0,053 0,066 0,078
0,018 0,032 0,047 0,061 0,075 0,089 0,103
0,021 0,037 0,053 0,069 0,085 0,102 0,118
0,023 0,041 0,059 0,077 0,095 0,113 0,130 0,166
0,028 0,049 0,071 0,093 0,114 0,136 0,158 0,201
0,033 0,058 0,083 0,109 0,134 0,160 0,185 0,236
0,037 0,067 0,096 0,125 0,154 0,183 0,212 0,271
0,042 0,075 0,108 0,141 0,174 0,207 0,240 0,305
0,047 0,084 0,120 0,157 0,194 0,230 0,267 0,340
0,052 0,092 0,133 0,173 0,213 0,254 0,294 0,375
0,057 0,101 0,145 0,189 0,233 0,277 0,322 0,410
^
E
L
I
^
N
E

R
E
[
E
T
K
E
^ELI^NE VENTILACIJSKE RE[ETKE JR-3, JR-4, JR-7, JR-8
TEHNI^KI KATALOG IMP Klima d.o.o., Proizvodnja klima sustava
Standardne dimenzije re{etki i efektivna istrujna povr{ina (m
2
) za JR-3 i JR-7:
Standardne dimenzije re{etki i efektivna istrujna povr{ina (m
2
) za JR-4 i JR-8:
4
1
.
1
.
0
.
0
2
H1/B1 28
5
h
H-10/B-10

H1/B1
5
28
h
H/B
H1/B1 28
5
h
H/B
H1/B1 28 5
h
H/B
H
1
/
B
1
2
8
5
h
H
/
B
^
E
L
I
^
N
E

R
E
[
E
T
K
E
^ELI^NE VENTILACIJSKE RE[ETKE JR-3, JR-4, JR-7, JR-8
TEHNI^KI KATALOG IMP Klima d.o.o., Proizvodnja klima sustava
Ugradnja re{etki bez ugradbenog okvira:
Ugradnja re{etki sa ugradbenim okvirom:
Vidna vij~ana veza /V
B1=B-27 H1=H-27
JR-3, JR-4 h=34 mm
JR-7, JR-8 h=46 mm
Oznake: JR-3/V, JR-4/V, JR-7/V, JR-8/V
Skrivena vij~ana veza /2 (brava)
B1=B-27 H1=H-27
JR-3, JR-4 h=34 mm
JR-7, JR-8 h=46 mm
Oznake: JR-3/2, JR-4/2, JR-7/2, JR-8/2
Vidna vij~ana veza + ugradbeni okvir /V2
B1=B-27 H1=H-27
JR-3, JR-4 h=34 mm
JR-7, JR-8 h=46 mm
Oznake: JR-3/V2, JR-4/V2, JR-7/V2, JR-8/V2
Skrivena vij~ana veza /3 (opruga)
Upozorenje: samo za ugradnju u zid
B1=B-27 H1=H-27
JR-3, JR-4 h=34 mm
JR-3, JR-4 h=46 mm
Oznake: JR-3/3, JR-4/3, JR-7/3, JR-8/3
Ugradni okvir se jednostavno ugra|uje (betonski zidovi, zidovi od opeke) ili
pri~vrsti vijcima (zid, strop, kanal …).
5
1
.
1
.
0
.
0
3
8
7
m
a
x

2
0
0
6
7
7
0
A
L
U
M
I
N
I
J
S
K
E

R
E
[
E
T
K
E
REGULATORI
TEHNI^KI KATALOG IMP Klima d.o.o., Proizvodnja klima sustava
F
Nastavni dio ima {iroke protusmjerne lamele, koje se istovremeno pode{avaju
reguliraju~im zup~anikom. Koristimo ga za reguliranje koli~ine zraka. Lamele
regulatora F su izra|ene iz plasti~ne mase.
Pri pode{avanju sustava dosti`emo `eljene uvjete rada reguli-
ranjem ventilacijskih elemenata. Za dodatnu regulaciju
koli~ine zraka i uz zto brzine zraka i dometne razdaljine,
ugra|ujemo na ventilacione re{etke regulatore. Svi regulatori
su izra|eni od pocin~anog lima. Regulatore je mogu~e bojiti
pra{kastim postupkom u boju po `elji kupca.
S
Regulator ima fiksni usmjeriva~ te pokretni dio koji otvara i zatvara otvore.
Koristi se za zahvatanje i reguliranje koli~ine zraka iz kanala. Regulator S je
primjereniji za udaljenije re{etke zbog zahvatanja ve}ih koli~ina zraka, jer se
na taj na~in posti`e bolja raspodjela zraka po duljini.
T
Regulator ima fiksni usmjeriva~ te pokretni dio koji otvara i zatvara otvore.
Koristi se za zahvatanje i reguliranje koli~ine zraka iz kanala.
Pode{avanje svakog od pojedinih tipova regulatora:
6
1
.
1
.
0
.
0
4
A
0
.
2

L
Q
Q
^
E
L
I
^
N
E

R
E
[
E
T
K
E
^ELI^NE RE[ETKE JR-3, JR-4, JR-7, JR-8 BEZ STROPNOG EFEKTA (udaljenost od stropa ≥0.8m).
TEHNI^KI KATALOG IMP Klima d.o.o., Proizvodnja klima sustava
Dijagram za izbor nazivnih veli~ina, indukcije i temperature zra~nog mlaza ~eli~nih re{etki bez stropnog efekta:
Vrijedi za B/H ≤12 - vodoravno pode{ene lamele
istrujna koli~ina zraka
domet mlaza
efektivna istrujna brzina zraka
maksimalna brzina zra~nog mlaza na
dometnoj udaljenosti L
razlika me|u temperaturom prostora i
temperaturom dovedenog zraka
razlika me|u temperaturom prostora i
temperaturom zra~nog mlaza
indukcija = odnos izme|u ukupne
koli~ine zra~nog mlaza i istrujne
koli~ine zraka
{irina zra~nog mlaza je udaljenost od
stropa, pri kojoj je brzina zra~nog
mlaza 0,2 m/s
225
325
425
525
625
825
1025
1225
225
325
425
525
625
825
1025
1225
325
525
625
825
1025
1225
425
425
525
625
825
1025
1225
625
825
1225
1025
1025
1225
75 125 225 325 525 425
150
temperaturni kvocijent
t
t z
L
efektivna istrujna brzina v (m/s)
ef
200
300
400
500
600
800
1000
1500
2000
3000
4000
1 1.5 2
3
4
5
6
7
8
10
istrujna koli~ina zraka Q (m /h)
3
3 4 5 6 7 8 9 10 15 20
domet mlaza L (m)
20
15
10
8
7
6
5
4
0.2 0.3 0.4 0.5 0.75
1.0
1.5
1.0
0.9
brzina zra~nog mlaza v (m/s)
L
i
n
d
u
k
c
i
j
a

i
4
5
10
15
20
30
40
0.4
0.3
0.2
0.1
0.05 0.04 0.03
d
o
m
e
t

m
l
a
z
a

L

(
m
)
175
325
525
625
825
1025
1225
425
725
925
1125
225
125
725
925
1125
725
925
1125
725
925
1125
225
325
725
925
1125
725
1125
925
425
525
925
1125
525
725
625
825
visina H (mm)
{
i
r
i
n
a

B

(
m
m
)
{
ir
in
a
m
la
z
a
b
(
m
)
0
.2
v (m/s)
t (°C)
L
(m /h) Q
L
t (°C)
Z
L
v = 0.2 m/s 0
.2
z
o
n
a

b
o
r
a
v
k
a
L
b
0
.
8
m
3
Q (m
3
/h)
L (m)
V
ef
(m/s)
V
L
(m/s)
∆t
z
(K)
∆t
L
(K)
i
b
0.2
(m)

405 0.105 0.011 0.442 0.o.067 0.053 0.134 0.166 0.114 0.410 TEHNI^KI KATALOG IMP Klima d.183 0.084 0.155 0.248 0.007 0.084 0.103 0.274 0.032 0.056 0.055 0.044 0.238 0.206 0.138 0.083 0.070 0.340 0.267 0.014 0.031 175 0.120 0.063 0.157 0.412 0.049 0.101 0.037 0.o.160 0.115 0.015 0.289 0.293 0.055 0.130 0.190 0.078 0.261 0.015 0.065 0.015 0.258 0.029 0.1.047 0.115 0.104 0.189 0.059 0.062 0.298 0.045 0.037 0.015 125 0.097 0.^ELI^NE VENTILACIJSKE RE[ETKE JR-3.055 0.112 0.013 0.271 0.101 0.221 0.450 Standardne dimenzije re{etki i efektivna istrujna povr{ina (m2) za JR-4 i JR-8: B/H 225 325 425 525 625 725 825 925 1025 1125 1225 75 125 175 225 325 0.038 0.151 0.368 0.095 0.330 0.159 0.089 0.010 0.029 0.128 0.080 0.055 0.076 0.044 0.009 0.052 0.114 0.254 0.018 0.295 0.006 0.036 0.045 0.013 0.057 0.106 0.213 0.239 0.095 0.375 0.042 0.022 0.273 0.100 0.167 0.239 0.021 0.007 0.236 0.102 0.093 0.062 0.212 0.065 0.077 0.153 0.029 0.165 0.050 0.028 0.174 0.090 0.075 0.060 0.145 0.216 0.021 0.242 0.141 0.033 0.126 0.301 0.018 0.039 0.072 0.081 0.115 0.171 0.021 0.131 0.042 0.136 0.077 0.142 0.053 0.074 0.188 0.053 0.075 0.072 0.066 0.090 0.294 0.264 0.041 0.158 0.261 0.305 0.223 0.203 0.040 0.032 0.042 0.063 0.103 0.041 0.121 0.044 225 325 425 525 0.157 0.345 0.351 0.061 0.011 0.332 0.01 ^ELI^NE RE[ETKE .074 0.185 0.113 0.085 0.057 0.277 0.006 0.028 0.118 0.374 0.015 0.222 0.075 0.173 0.049 0.133 0.037 0.089 0.047 0.020 0.037 0.207 0.009 0.166 0.115 0.021 0.034 0.182 0.109 0.239 0.066 0.218 0.154 0.024 0.118 0.147 0.066 0.096 0.417 250 300 350 400 500 0. JR-8 Standardne dimenzije re{etki i efektivna istrujna povr{ina (m2) za JR-3 i JR-7: B/H 225 325 425 525 625 725 825 925 1025 1125 1225 75 0.054 0.033 0.117 0..108 0.011 0.038 0.024 0.180 0.117 0.046 0.214 0.132 0.180 0.102 0.086 0.055 0.020 0.041 0.330 0.027 0.033 0.022 0.085 0.046 0.235 0.226 0.092 0.309 0.078 0.233 0.075 0.043 0.089 0.185 0.109 0.055 0.034 0.209 0.024 0. JR-4.136 0.069 0.031 0.047 0.160 0.027 0.016 0.271 0.088 0.011 250 300 350 400 500 0.103 0.196 0.094 0.058 0.360 0.034 0.035 0.041 0.128 0.179 0.300 0.123 0.021 0.026 0.184 0.176 0.134 0.150 0.035 0.118 B/H 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 100 150 200 0.194 0.061 0.264 0.114 0.322 0.023 0.140 0.336 0.030 0.322 0.026 0.023 0.201 0.046 0.029 425 525 B/H 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 100 150 200 0.030 0.240 0.245 0. JR-7.148 0.167 0.202 0.012 0.027 0.086 0.032 0.230 0.157 0.068 0.125 0.088 0.098 0.085 0.134 0.112 0.185 0.067 0.016 0.131 0.075 0.022 0.018 0.201 0.021 0.054 0.093 0.071 0.142 0.381 0.019 0.078 0.270 0.202 0.067 0.174 0.0.062 0. Proizvodnja klima sustava 3 1.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->