^ELI^NE VENTILACIJSKE RE[ETKE JR-3, JR-4, JR-7, JR-8

34

JR-3

H/B

20

Je
RAL
9010

• Posebno podesive vodoravne lamele
• Vidna vij~ana ili skrivena veza
• ^eli~ni lim obojen standardnom bojom RAL 9010

1.1.0.01 ^ELI^NE RE[ETKE

34

JR-4
Je
H/B

RAL
9010

• Posebno podesive vertikalne lamele
• Vidna vij~ana ili skrivena veza
• ^eli~ni lim obojen standardnom bojom RAL 9010

46

JR-7

H/B

20

Je
RAL
9010

• Posebno podesive vodoravne i vertikalne lamele
• Vidna vij~ana ili skrivena veza
• ^eli~ni lim obojen standardnom bojom RAL 9010

46

JR-8

20

H/B

Je
RAL
9010

• Posebno podesive vertikalne i vodoravne lamele
• Vidna vij~ana ili skrivena veza
• ^eli~ni lim obojen standardnom bojom RAL 9010

Klju~ za naru~ivanje:

JR-3/2-F

BxH
C

regulatori F, S, T

V vidna vij~ana veza
2 skrivena vij~ana veza
V2 vidna vij~ana veza +
ugradbeni okvir
3 opruga

tip re{etke

2

TEHNI^KI KATALOG IMP Klima d.o.o., Proizvodnja klima sustava

075 0.033 0.134 0.101 0.074 0.046 0.412 0.201 0.277 0.113 0.029 0.029 0.134 0.125 0.035 0.271 0.442 600 700 0.103 0.063 0.142 0.105 0.254 0.106 0.213 0.084 0.047 0.417 1025 1125 1225 0.035 0.185 0.104 0.330 0.226 0.014 0.261 0.045 0.055 0.032 0.332 500 0.203 0.024 0.132 0.039 0.154 0.013 0.109 0.036 0.102 0.055 625 0.075 0.340 0.381 0.183 0.006 0.075 0.141 0.131 0.261 0.084 0.375 0.223 725 825 0.046 0.345 0.221 0.236 800 0.295 400 450 925 0.238 800 900 0.196 0.185 300 0.305 1000 1100 1200 0.089 0.015 0.115 0.078 725 825 0.065 0.081 0.030 0.029 425 525 B/H 150 100 150 200 0.044 225 325 425 525 0.007 0.011 0.007 0.032 0.019 0.145 0.056 0.092 0.030 0.118 0.351 0.368 0.012 0. JR-7.174 0.202 700 0.206 0.166 600 0.130 0.202 0.410 425 250 250 300 350 400 500 0.189 0.022 0.150 0.070 0.300 0.021 0.055 0.015 0.037 0.060 0.103 0.011 250 200 0.450 350 0.115 0.067 0.309 1000 1100 1200 0.024 0.077 0.067 0.029 0.140 0.160 0.322 0.134 0.077 0.041 0.171 0.093 0.179 0.112 0.071 0.022 250 300 0.031 0.157 0.117 1.021 0.100 0.038 0.009 0.239 0.015 0.155 0.267 0.190 0.293 0.405 0.050 0.023 0.1.015 0.021 0.235 0.038 0.042 0.026 0.138 0.158 0.011 0.095 0.061 0.^ELI^NE VENTILACIJSKE RE[ETKE JR-3.201 0.065 0.097 0.075 0.118 B/H 150 100 150 200 0.066 0.151 0.052 0.115 0.264 0.021 0.289 0.053 0.042 0.018 0.274 0.301 0.028 0.054 0.165 0.033 0.112 0.047 0.120 0.212 0.239 0.049 0.264 0.094 0.074 0.01 ^ELI^NE RE[ETKE B/H 225 Standardne dimenzije re{etki i efektivna istrujna povr{ina (m2) za JR-4 i JR-8: B/H 225 75 125 175 225 325 0.026 0.057 0.128 0.066 0.101 0.209 0.218 0.096 0.167 0.089 0.088 0.069 0.062 0.273 0.041 0.027 0.055 0. Proizvodnja klima sustava 3 .063 0.042 0.245 0.016 0.089 0.102 0.018 0.046 0.055 0.374 0.131 0.028 0.117 0.121 0.136 0.239 0.090 0.083 0.180 0.078 0.360 0.016 0.080 0. JR-4.114 0.044 0.085 0.010 0.157 0.062 0.093 0.078 0.133 0.072 0.160 0.011 325 200 525 0.242 0.214 0.0.153 0.013 0.270 0.024 0.103 925 0.088 0.055 0.041 0.o.123 0.o.095 0.147 0.006 0.045 500 0.258 0.020 0.194 0.041 0.015 125 0.022 0.173 0.009 0.067 0.294 0.062 0.043 0.118 TEHNI^KI KATALOG IMP Klima d. JR-8 Standardne dimenzije re{etki i efektivna istrujna povr{ina (m2) za JR-3 i JR-7: 325 425 525 75 0.072 0.322 0.044 0.222 350 0.054 0.184 0.058 0.336 0.126 0.027 0.233 0.216 0.075 0.037 0.109 0.114 0.053 0.148 0.176 0.166 1025 1125 1225 0.085 0.330 0.049 0.032 0.034 0.068 0.040 0.037 300 350 400 500 625 0.061 0.076 0.086 0.167 0.271 900 0.115 0.185 0.188 0.021 0.034 0.182 0.174 0..021 0.034 0.057 0.159 0.037 0.086 0.027 0.207 0.230 0.020 0.108 0.033 0.059 0.298 400 450 0.180 0.053 0.090 0.085 0.128 0.157 0.031 175 0.114 0.098 0.023 0.066 0.018 0.240 0.047 0.248 0.136 0.142 0.

^ELI^NE VENTILACIJSKE RE[ETKE JR-3. JR-4/V. strop. JR-4 h=34 mm JR-7. JR-4/3. JR-8/V2 5 28 Skrivena vij~ana veza /3 (opruga) Upozorenje: samo za ugradnju u zid H/B 5 28 H/B H1/B1 h B1=B-27 H1=H-27 JR-3. JR-4 h=34 mm JR-3. JR-4/2.. JR-4. JR-4/V2. JR-7. JR-7/V.02 ^ELI^NE RE[ETKE H-10/B-10 Ugradnja re{etki sa ugradbenim okvirom: Ugradni okvir se jednostavno ugra|uje (betonski zidovi. kanal …). JR-7/V2. JR-8/V 1. JR-8/2 H/B 28 Vidna vij~ana veza + ugradbeni okvir /V2 5 H1/B1 h B1=B-27 H1=H-27 JR-3.1. JR-8/3 . JR-8 Ugradnja re{etki bez ugradbenog okvira: Vidna vij~ana veza /V 28 B1=B-27 H1=H-27 JR-3. JR-7/3.o.0. zidovi od opeke) ili pri~vrsti vijcima (zid. JR-8 h=46 mm h 5 H1/B1 Oznake: JR-3/V. JR-4 h=34 mm JR-7. JR-8 h=46 mm H/B Oznake: JR-3/V2. JR-4 h=34 mm JR-7. Proizvodnja klima sustava Oznake: JR-3/3. JR-7/2. Skrivena vij~ana veza /2 (brava) 28 5 H1/B1 h B1=B-27 H1=H-27 JR-3. JR-4 h=46 mm H1/B1 h 4 TEHNI^KI KATALOG IMP Klima d. JR-8 h=46 mm Oznake: JR-3/2.o.

03 ALUMINIJSKE RE[ETKE Pri pode{avanju sustava dosti`emo `eljene uvjete rada reguliranjem ventilacijskih elemenata. koje se istovremeno pode{avaju reguliraju~im zup~anikom.o. .0. Proizvodnja klima sustava 5 1. Svi regulatori su izra|eni od pocin~anog lima. 70 T Regulator ima fiksni usmjeriva~ te pokretni dio koji otvara i zatvara otvore. F 87 Nastavni dio ima {iroke protusmjerne lamele. Koristi se za zahvatanje i reguliranje koli~ine zraka iz kanala. Koristimo ga za reguliranje koli~ine zraka. Pode{avanje svakog od pojedinih tipova regulatora: TEHNI^KI KATALOG IMP Klima d.o.. jer se na taj na~in posti`e bolja raspodjela zraka po duljini. Regulatore je mogu~e bojiti pra{kastim postupkom u boju po `elji kupca. Lamele regulatora F su izra|ene iz plasti~ne mase. Koristi se za zahvatanje i reguliranje koli~ine zraka iz kanala.REGULATORI ugra|ujemo na ventilacione re{etke regulatore.1. 67 max 200 S Regulator ima fiksni usmjeriva~ te pokretni dio koji otvara i zatvara otvore. Regulator S je primjereniji za udaljenije re{etke zbog zahvatanja ve}ih koli~ina zraka. Za dodatnu regulaciju koli~ine zraka i uz zto brzine zraka i dometne razdaljine.

Dijagram za izbor nazivnih veli~ina.3 825 1000 0.5 0. JR-7. JR-8 BEZ STROPNOG EFEKTA (udaljenost od stropa ≥0.9 b0 .0.5 4 v L (m/s) Q (m3/h) t L (°C) b 0.2 20 1.2 m/s .o.2 725 325 800 625 525 425 125 325 {irina B (mm) 225 600 500 0.0 15 8 {ir ina 7 ml 1.o.75 0.4 3 0. pri kojoj je brzina zra~nog mlaza 0..8m Q A 0.2 (m) 6 TEHNI^KI KATALOG IMP Klima d.^ELI^NE RE[ETKE JR-3.04 ^ELI^NE RE[ETKE efektivna istrujna brzina vef (m/s) tZ (°C) vL = 0.2 m/s L ∆tz (K) ∆tL (K) i b0. JR-4.1 400 300 225 525 425 325 225 175 5 1 125 ai kcij 325 1.4 725 625 1225 1125 525 1025 925 425 15 8 425 225 10 5 525 325 1500 0. Proizvodnja klima sustava istrujna koli~ina zraka domet mlaza efektivna istrujna brzina zraka maksimalna brzina zra~nog mlaza na dometnoj udaljenosti L razlika me|u temperaturom prostora i temperaturom dovedenog zraka razlika me|u temperaturom prostora i temperaturom zra~nog mlaza indukcija = odnos izme|u ukupne koli~ine zra~nog mlaza i istrujne koli~ine zraka {irina zra~nog mlaza je udaljenost od stropa.05 0.2 (m ) 6 5 domet mlaza L (m) 10 1.03 temperaturni kvocijent tL tz visina H (mm) brzina zra~nog mlaza vL (m/s) 0.5 2 1225 1125 1025 1225 925 1125 825 1025 725 925 1225 1125 625 825 1025 725 925 525 625 825 1225 525 725 1125 425 625 1025 925 1225 525 825 1125 1025 725 925 425 625 825 1225 1125 525 725 1025 625 925 325 425 825 indu 150 200 0.04 istrujna koli~ina zraka Q (m /h) 3 75 0.2 L 1.8m).0 aza 0.1.2 zona boravka Q Q (m3/h) L (m) Vef (m/s) VL (m/s) 0.3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 domet mlaza L (m) 0.vodoravno pode{ene lamele 4 225 3 4 6 7 20 10 4000 30 3000 40 2000 0. indukcije i temperature zra~nog mlaza ~eli~nih re{etki bez stropnog efekta: Vrijedi za B/H ≤12 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful