P. 1
Brazil prezentacija

Brazil prezentacija

|Views: 478|Likes:
Published by Stexy Nbg
Brazil
Brazil

More info:

Categories:Types, Presentations
Published by: Stexy Nbg on Jan 18, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/24/2015

pdf

text

original

• • • • • •

1500. Zvaniĉno otkrivanje Brazila. 1548. Osnovan je grad Salvador koji postaje sedište portugalske kolonijalne moći a naredne godine postaje i prvi glavni grad Brazila. 1630. Otpoĉinje se sa redovnim dovodjenjem robova iz Afrike. 1694. Otkriveni rudnici zlata u današnjoj drţavi Minas Ţerais što ubrzava naseljavanje unutrašnosti zemlje. 1822. Brazil postaje nezavistan i Dom Pedro I se proglašava kraljem. 1888. Robovlašnistvo je zvaniĉno ukinuto. 1889. Brazil je proglašen za Republiku.

Dom Pedro I

Salvador

• • •


1930. Getulio Vargas dolaskom na vlast okonĉava sa starom Republikom, uspostavlja diktaturu ustavom iz 1937, po modelu italijanskog fasizma, i proglasava “Novu Drţavu” (o Estado Novo) koja ipak uvodi Brazil u savremene ekonomske tokove tog doba. 1932. Ţene po prvi put dobijaju zvaniĉno pravo glasa na saveznim izborima. 1942. Brazil ulazi u Drugi svetski rat na stranu saveznika i šalje trupe u Italiju. 1960. Brazilija zvaniĉno postaje glavni grad i teškog srca sva ministarstva i ostala administracija polako napušta dotadašnji glavni grad Rio de Ţaneiro. 1964. Drţavnim udarom vojna hunta zapoĉinje dvadesetogodišnju vojnu diktaturu. 1985. Izabran prvi civilni predsednik Brazila, Tankredo Neves (Tancredo Neves), posle 20 godina diktature. Zbog iznenadne bolesti i smrti nikad nije ni preuzeo funkciju Predsednika Republike koja je pripala 15 marta 1985. Ţoze Sarneju (José Sarney), izabranom podpredsedniku. 1990. 15 marta 1990. Fernando Kolor de Melo (Fernando Collor de Mello) postaje prvi predsednik izabran na direktnim demokratskim izborima posle ravno 30 godina.

DILMA VANA RUSEV .

• Jezgro kulture Brazila je ukorenjeno u kulturi Portugala. kao Kandomble.8% 0. domorodaĉkih i afriĉkih uticaja • Portugalski -službeni jezik • Ustav iz 1988. • spoj portugalskih. Makumbe i Umbande Uticaj religije na Parlament . garantuje slobodu veroispovesti.3% sledbenici tradicionalnih afriĉkih religija. odvojenost • • • • • • • crkve od države Katolici: 73.3% Bantu: 0.4% Spiritualisti: 1.6% -zemlja sa najvećim brojem katolika Protestanti: 15.3% Ostali: 1.

9% .• Belci: 53.2% • Ostali: 0.5% • Crnci: 6.7% • Mulati: 38.

tkanju i slikanju na telu • Planetarno popularni su brazilski plesovi: festivalski ples "samba". Uticaj širom sveta proneo je muziĉki pravac "bosa nova" nastao u 20. Prvi put je zabeleţen tonski snimak popularne brazilske muzike sambe na gramofonskoj ploĉi. ratniĉki "kapoeira“. veku mešavinom brazilske narodne muzike i dţeza Paulo Koeljo • • • .”lambada” i scenski bumba-bu-boj koji je nalik na balet • Domovina tanga i sambe 1917.• Tradicionalna umetnost u grnĉarstvu.

osnivaĉa Svetskih prvenstava u fudbalu. • Sportovi nastali u Brazilu: • fudbal na pesku.1970. futvole • košarka. borilaĉke veštine • . futsal. odbojka. automobilizam. Brazil postaje Svetski prvak u fudbalu po treći put i trajno osvaja Kup Ţil Rimea.

.

877 km2 5.• • • • • Površina: 8.514. najveća drţava na svetu Najveća drţava u Juţnoj Americi Obala: 7491 km izlazi na Atlantski okean .

uglavnom nizije na severu. uski priobalni pojas Tri prirodne celine: -Amazonska nizija (40% površine. visoravni (juţni i centralni deo).• Niski predeli. 90% stanovništva) • • • • • . 4% stanovnika) -Brazilsko gorje (Divlji zapad) Mato Groso .visoravan -Atlantsko primorje ( 1/3 površine. planine. brda.

vodom najbogatija reka.najveće moĉvarno podruĉje na svetu .000 m3) • La Plate (17%) • Reke istoĉnog Brazila • Sao Francisko • Parana • Pantanal.• Tri sliva • Amazon (60%.180.

60% u Brazilu) . umerenotropska • umerenija na jugu • Amazonijska nizijanajveća koliĉina padavina • Prašuma (6.7 km2.• tropska.

789 miliona • Sao Paulo 19. • .836 miliona. Rio de Janeiro 11.034 miliona.96 miliona.736 miliona.Drţavno ureĊenje: federalna republika (26 jedinica) • Glavni grad: Brazilija 3. Belo Horizonte 5. Porto Alegre 4.

• • 27 belih zvezdica (koje predstavljaju federalne jedinice) poreĊane kao noćno nebo nad Brazilom Slogan ORDEM E PROGRESSO ( red i napredak) .

na svetu .890 5.716.• • Broj stanovnika: 205.

7% ukupno: 29.• • • • • • • • • Starosno doba 0-14 godina: 26.3 godina Srednja starost muškarci: 28.1 godina urbano stanovništvo: 87% od ukupnog stanovništva (2010) .2% 15-64 godina : 67% 65 i više godina : 6.5 godina žene: 30.

Uprkos sporijem rastu u 2011. što je najviša stopa rasta u poslednjih 25 godina. ekonomija Brazila prestiţe ekonomije ostalih juţnoameriĉkih drţava Od 2003. Brazil je meĊu prvim trţištima koji je odmah zapoĉeo oporavak. proizvodna i usluţna.. i Brazil biva pogoĊen krizom septembra 2008.• • • • • Velika i dobro razvijena poljoprivredna. Brazil kontinirano popravlja svoju makroekonomsku stabilnost . rudarska. i 2008. Ipak.-oj. povećava devizne rezerve i smanjuje svoj dug Posle rekordnog rasta 2007. dolazi do oţivljavanja poverenja investitora kada BDP dostiţe 7.5%. U 2010. Brazil preuzima mesto Ujedinjenog Kraljevstva kao sedma po veliĉini ekonomija na svetu u pogledu BDP-a Visoke kamatne stope ĉine ga atraktivnom destinacijom za strane investitore .

800 (2011 est.7% (2011 est.077 trillion (2009 est. Indija.• GDP (purchasing power parity): $2. Rusija) $2. SAD. Kina.) • • .) GDP .5% industry: 27.) $2.per capita (PPP): $11.) • GDP .real growth rate( realna stopa rasta): 2. Japan.5% (2010 est. Nemaĉka.233 trillion (2010 est.composition by sector: agriculture: 5.) 7.) GDP .) country comparison to the world: 8 (EU.294 trillion (2011 est.5% services: 67% (2011 est.

4% (2009 est.) Population below poverty line: 21. Indonezija) Labor force .6 billion (2011 est.• Labor force(radna snaga): 104. Indija.by occupation: agriculture: 20% industry: 14% services: 66% (2003 est.) Unemployment rate: 6% (2011 est. SAD.3 billion expenditures(rashodi): $901.) • .7 million (2011 est.) • • • • Budget: revenues(prihodi): $978.) Public debt: 54.2% of GDP (2011 est.) country comparison to the world: 6 (Kina. EU.

FOSFAT. SOJA.• • Poljoprivredni proizvodi: KAFA. KUKURUZ. DIJAMANTI( Brazilski topaz) Stopa industrijskog rasta. PAMUK.3% (2011. URANIJUM. JUŢNO VOĆE.ĉitava industrija BOKSIT.0. PŠENICA.est) . PIRINAĈ. ŠEĆERNA TRSKA.… Industrija: “BRAZILSKI TROUGAO”. GVOŢĐE. MANGAN. ZLATO. DUVAN.

footwear. coffee.1%.000.commodities: transport equipment. Taiwan) $288.) Imports .• • Exports: $256 billion (2011 est. US 10. Argentina 8. South Korea 4.) country comparison to the world: 27 . oil.1%. Argentina 7. Netherlands 5.5% (2011) • Reserves of foreign exchange and gold: $288. electrical and transport equipment.3%.commodities: machinery.partners: • China 17.600. Saudi Arabia. chemical products.) Exports .5%.5 billion (31 December 2011 est.000 [2012] country comparison to the world: 7 (China. automotive parts.3% (2011) • • Imports: $226.9%. iron ore.external: $382.7%. Germany 6. autos Exports . Russia. EU.6 billion (2010 est. electronics Imports .partners: • US 15. soybeans.2 billion (2011 est. China 14.5%.) • Debt . Japan.

.

000 bbl/d Izvor:www.com .654.860.000 bbl/Day [2012] Potrošnja: : 2.000.000 bbl/Day[2012] Izvoz: 700.• • • • Proizvodnja: : 2.globalfirepower.000 bbl/Day [2012] Ukupne rezerve: 12.746.

.

VOJNA MOĆ .

) (14) • Ratna rezerva: 1.199 (2011.) • Budţet: 27.890 (5) Aktivna vojska: 371.000 (2011.1 milijarda $ (2011.340.) (11) .VOJSKA • • Broj stanovnika: 205.716.

045 [2012] Protivvazdušno naoružanje: 3.Kopnena vojska • • • • • • • Ukupno kopneno naoružanje:8.676 [2012] Logistička vozila: 9.398 [2012] .469 Tenkovi: 469 Protivtenkovsko naoružanje: 2.538 Raketno naoružanje:200 [2012] Minobacači: 3.

.

072 [2012] .Vazdušne snage Brazila Avioni: 817 [2012] Helikopteri: 250 [2012] Upotrebljivi aerodromi: 4.

Mi-35M .

Mornarica • Brodovi: 106 • Glavne luke i terminali:11 • Nosaĉi aviona: 1 • Fregate: 9 [2012] • Patrolni brodovi: 36 [2012] • Brodovi za razminiranje: 6 [2012] • Podmornice: 5 [2012] .

Minas Gerais S300 Tupi .

Izrael • • • . Avibras. Velika Britanija. Francuska. Nemaĉka. CBC Strani snabdevaĉi: SAD.Vojna industrija • • Domaći snabdevaĉi: Embraer. Rusija. Italija.Helibras. Mectron.IMBEL.

Nuklearna politika • • • • • • Ugovor o neširenju nuklearnog naoruţanja 1998. a „Angra 3“ se gradi. Latin American Nuclear Weapons Free Zone.bilateralni ugovor izmedju Brazila i Argentine o kontroli nuklearnih materijala PEAMB – plan revitalizacije mornarice (5 nuklearnih podmornica) . meĊu prvih pet zemlja po rezervama uranijuma ABACC.1994.godine Dve atomske centrale „Angra 1“ i Angra već su u funkciji.

7% na 2.7% GDP 2008.• Zalaţu se za multilateralizam – postojanje više centara moći u svetu • • • Od 1994. godine usvojili “Strategiju nacionalne odbrane” – planirana modernizacija vojske . godine uĉestvuje u UN mirovnim misijama (poslednja Haiti) uvećanje vojnog budţeta sa 1.

• 2010.-bivši predsednik Lula da Silva zajedno sa Turskom pokušao da sklopi nezavisni civilni nuklearni sporazum sa Iranom Podrška SAD da bude stalna ĉlanica Saveta Bezbednosti • .

Uĉesnica mirovnih misija UN-a (oko 2200 vojnika). ĉlanica osnivaĉ Ĉlanica svih specijalizovanih agencija OUN-a.10. – 1999. – 1947. – 2005. decembar 2012. – 1989. • 1988. januar 2010. ( → Gvatemala) • ĉlanica SB UN-a Brazil je bio i : • 1946. • 1954. nestalna ĉlanica Saveta bezbednosti UN-a za period 1. • 1998. Zagovornica reformi Saveta bezbednosti UN-a. • 2004.. – 31. – 1955.1945.• • • • Brazil i međunarodne organizacije Ĉlan UN-a od 24. Brazilski predstavnik nije do sada biran za Generalnog sekretara OUN-a • • • .

World Bank Group WTO: ĉlan od 01.01.Brazil se protivi slobodnom trţištu obe Amerike gde bi SAD bile hegemon. Paragvaj i Urugvaj. Brazil.• • • • • • IMF: ĉlan od 14.01. god. STAA. G20 Organizacije regionalnog karaktera MERCOSUR (Brazil. Argentina. • • . god. IBSA trilaterala-Indija.1995. carinska unija zajedno sa Andskom zajednicom naroda ĉini u Uniju juţnoameriĉkih naroda-imaju jedinstveno trţište). bore se za proširivanje Saveta bezbednosti. Juţna Afrika (jug-jug saradnja).1946.

• • Kroz kulturu privlaĉi svetsku paţnju i divljenje Karneval • TV novele. filmovi . muzika.

• Sport • Lepotice .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->