P. 1
Brazil prezentacija

Brazil prezentacija

|Views: 478|Likes:
Published by Stexy Nbg
Brazil
Brazil

More info:

Categories:Types, Presentations
Published by: Stexy Nbg on Jan 18, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/24/2015

pdf

text

original

• • • • • •

1500. Zvaniĉno otkrivanje Brazila. 1548. Osnovan je grad Salvador koji postaje sedište portugalske kolonijalne moći a naredne godine postaje i prvi glavni grad Brazila. 1630. Otpoĉinje se sa redovnim dovodjenjem robova iz Afrike. 1694. Otkriveni rudnici zlata u današnjoj drţavi Minas Ţerais što ubrzava naseljavanje unutrašnosti zemlje. 1822. Brazil postaje nezavistan i Dom Pedro I se proglašava kraljem. 1888. Robovlašnistvo je zvaniĉno ukinuto. 1889. Brazil je proglašen za Republiku.

Dom Pedro I

Salvador

• • •


1930. Getulio Vargas dolaskom na vlast okonĉava sa starom Republikom, uspostavlja diktaturu ustavom iz 1937, po modelu italijanskog fasizma, i proglasava “Novu Drţavu” (o Estado Novo) koja ipak uvodi Brazil u savremene ekonomske tokove tog doba. 1932. Ţene po prvi put dobijaju zvaniĉno pravo glasa na saveznim izborima. 1942. Brazil ulazi u Drugi svetski rat na stranu saveznika i šalje trupe u Italiju. 1960. Brazilija zvaniĉno postaje glavni grad i teškog srca sva ministarstva i ostala administracija polako napušta dotadašnji glavni grad Rio de Ţaneiro. 1964. Drţavnim udarom vojna hunta zapoĉinje dvadesetogodišnju vojnu diktaturu. 1985. Izabran prvi civilni predsednik Brazila, Tankredo Neves (Tancredo Neves), posle 20 godina diktature. Zbog iznenadne bolesti i smrti nikad nije ni preuzeo funkciju Predsednika Republike koja je pripala 15 marta 1985. Ţoze Sarneju (José Sarney), izabranom podpredsedniku. 1990. 15 marta 1990. Fernando Kolor de Melo (Fernando Collor de Mello) postaje prvi predsednik izabran na direktnim demokratskim izborima posle ravno 30 godina.

DILMA VANA RUSEV .

4% Spiritualisti: 1. garantuje slobodu veroispovesti. domorodaĉkih i afriĉkih uticaja • Portugalski -službeni jezik • Ustav iz 1988. kao Kandomble.• Jezgro kulture Brazila je ukorenjeno u kulturi Portugala. Makumbe i Umbande Uticaj religije na Parlament .8% 0. odvojenost • • • • • • • crkve od države Katolici: 73. • spoj portugalskih.3% sledbenici tradicionalnih afriĉkih religija.6% -zemlja sa najvećim brojem katolika Protestanti: 15.3% Bantu: 0.3% Ostali: 1.

7% • Mulati: 38.5% • Crnci: 6.9% .2% • Ostali: 0.• Belci: 53.

Uticaj širom sveta proneo je muziĉki pravac "bosa nova" nastao u 20.”lambada” i scenski bumba-bu-boj koji je nalik na balet • Domovina tanga i sambe 1917. ratniĉki "kapoeira“.• Tradicionalna umetnost u grnĉarstvu. tkanju i slikanju na telu • Planetarno popularni su brazilski plesovi: festivalski ples "samba". Prvi put je zabeleţen tonski snimak popularne brazilske muzike sambe na gramofonskoj ploĉi. veku mešavinom brazilske narodne muzike i dţeza Paulo Koeljo • • • .

futsal.1970. borilaĉke veštine • . futvole • košarka. osnivaĉa Svetskih prvenstava u fudbalu. Brazil postaje Svetski prvak u fudbalu po treći put i trajno osvaja Kup Ţil Rimea. • Sportovi nastali u Brazilu: • fudbal na pesku. automobilizam. odbojka.

.

najveća drţava na svetu Najveća drţava u Juţnoj Americi Obala: 7491 km izlazi na Atlantski okean .877 km2 5.• • • • • Površina: 8.514.

planine.visoravan -Atlantsko primorje ( 1/3 površine. 4% stanovnika) -Brazilsko gorje (Divlji zapad) Mato Groso .• Niski predeli. visoravni (juţni i centralni deo). uglavnom nizije na severu. uski priobalni pojas Tri prirodne celine: -Amazonska nizija (40% površine. brda. 90% stanovništva) • • • • • .

vodom najbogatija reka.najveće moĉvarno podruĉje na svetu .• Tri sliva • Amazon (60%.180.000 m3) • La Plate (17%) • Reke istoĉnog Brazila • Sao Francisko • Parana • Pantanal.

umerenotropska • umerenija na jugu • Amazonijska nizijanajveća koliĉina padavina • Prašuma (6.• tropska.7 km2. 60% u Brazilu) .

96 miliona. Belo Horizonte 5.789 miliona • Sao Paulo 19. • .Drţavno ureĊenje: federalna republika (26 jedinica) • Glavni grad: Brazilija 3.836 miliona. Porto Alegre 4.736 miliona. Rio de Janeiro 11.034 miliona.

• • 27 belih zvezdica (koje predstavljaju federalne jedinice) poreĊane kao noćno nebo nad Brazilom Slogan ORDEM E PROGRESSO ( red i napredak) .

890 5. na svetu .716.• • Broj stanovnika: 205.

5 godina žene: 30.• • • • • • • • • Starosno doba 0-14 godina: 26.3 godina Srednja starost muškarci: 28.2% 15-64 godina : 67% 65 i više godina : 6.7% ukupno: 29.1 godina urbano stanovništvo: 87% od ukupnog stanovništva (2010) .

U 2010. povećava devizne rezerve i smanjuje svoj dug Posle rekordnog rasta 2007. i Brazil biva pogoĊen krizom septembra 2008. Uprkos sporijem rastu u 2011.-oj. Ipak.. Brazil kontinirano popravlja svoju makroekonomsku stabilnost . i 2008. proizvodna i usluţna.5%. Brazil preuzima mesto Ujedinjenog Kraljevstva kao sedma po veliĉini ekonomija na svetu u pogledu BDP-a Visoke kamatne stope ĉine ga atraktivnom destinacijom za strane investitore . ekonomija Brazila prestiţe ekonomije ostalih juţnoameriĉkih drţava Od 2003. Brazil je meĊu prvim trţištima koji je odmah zapoĉeo oporavak.• • • • • Velika i dobro razvijena poljoprivredna. što je najviša stopa rasta u poslednjih 25 godina. dolazi do oţivljavanja poverenja investitora kada BDP dostiţe 7. rudarska.

) • GDP .7% (2011 est.5% (2010 est.294 trillion (2011 est.) • • .) 7.real growth rate( realna stopa rasta): 2. Nemaĉka. SAD.5% industry: 27.per capita (PPP): $11.) GDP . Rusija) $2.233 trillion (2010 est.) $2.composition by sector: agriculture: 5.5% services: 67% (2011 est.• GDP (purchasing power parity): $2.) GDP .077 trillion (2009 est. Indija.) country comparison to the world: 8 (EU.800 (2011 est. Kina. Japan.

Indija.• Labor force(radna snaga): 104.by occupation: agriculture: 20% industry: 14% services: 66% (2003 est.) • .3 billion expenditures(rashodi): $901.7 million (2011 est.6 billion (2011 est.) Public debt: 54.2% of GDP (2011 est.4% (2009 est.) Unemployment rate: 6% (2011 est. SAD. EU.) Population below poverty line: 21.) • • • • Budget: revenues(prihodi): $978.) country comparison to the world: 6 (Kina. Indonezija) Labor force .

URANIJUM. ZLATO. PŠENICA. KUKURUZ. PIRINAĈ.est) .• • Poljoprivredni proizvodi: KAFA. DIJAMANTI( Brazilski topaz) Stopa industrijskog rasta.3% (2011. DUVAN. JUŢNO VOĆE. MANGAN. GVOŢĐE.… Industrija: “BRAZILSKI TROUGAO”. PAMUK. SOJA.0. FOSFAT. ŠEĆERNA TRSKA.ĉitava industrija BOKSIT.

coffee.7%. EU. Netherlands 5.partners: • US 15.) Imports .external: $382. electronics Imports .6 billion (2010 est. oil. Germany 6.5 billion (31 December 2011 est. electrical and transport equipment.commodities: machinery.2 billion (2011 est. autos Exports .) Exports . Taiwan) $288. Argentina 7.5%.) • Debt .commodities: transport equipment. Argentina 8. Japan.3% (2011) • • Imports: $226.5%.3%.• • Exports: $256 billion (2011 est. footwear. chemical products.000. China 14.1%. Saudi Arabia.1%. US 10. Russia.000 [2012] country comparison to the world: 7 (China.partners: • China 17.5% (2011) • Reserves of foreign exchange and gold: $288.) country comparison to the world: 27 .600. South Korea 4.9%. iron ore. automotive parts. soybeans.

.

860.000.• • • • Proizvodnja: : 2.000 bbl/Day [2012] Potrošnja: : 2.746.000 bbl/Day[2012] Izvoz: 700.000 bbl/d Izvor:www.globalfirepower.com .000 bbl/Day [2012] Ukupne rezerve: 12.654.

.

VOJNA MOĆ .

) (11) .) • Budţet: 27.890 (5) Aktivna vojska: 371.000 (2011.199 (2011.340.1 milijarda $ (2011.716.) (14) • Ratna rezerva: 1.VOJSKA • • Broj stanovnika: 205.

469 Tenkovi: 469 Protivtenkovsko naoružanje: 2.398 [2012] .538 Raketno naoružanje:200 [2012] Minobacači: 3.676 [2012] Logistička vozila: 9.045 [2012] Protivvazdušno naoružanje: 3.Kopnena vojska • • • • • • • Ukupno kopneno naoružanje:8.

.

Vazdušne snage Brazila Avioni: 817 [2012] Helikopteri: 250 [2012] Upotrebljivi aerodromi: 4.072 [2012] .

Mi-35M .

Mornarica • Brodovi: 106 • Glavne luke i terminali:11 • Nosaĉi aviona: 1 • Fregate: 9 [2012] • Patrolni brodovi: 36 [2012] • Brodovi za razminiranje: 6 [2012] • Podmornice: 5 [2012] .

Minas Gerais S300 Tupi .

Mectron.Vojna industrija • • Domaći snabdevaĉi: Embraer. CBC Strani snabdevaĉi: SAD. Avibras. Italija. Francuska. Velika Britanija. Rusija.Helibras. Nemaĉka. Izrael • • • .IMBEL.

Latin American Nuclear Weapons Free Zone. meĊu prvih pet zemlja po rezervama uranijuma ABACC.bilateralni ugovor izmedju Brazila i Argentine o kontroli nuklearnih materijala PEAMB – plan revitalizacije mornarice (5 nuklearnih podmornica) .Nuklearna politika • • • • • • Ugovor o neširenju nuklearnog naoruţanja 1998.godine Dve atomske centrale „Angra 1“ i Angra već su u funkciji. a „Angra 3“ se gradi.1994.

godine usvojili “Strategiju nacionalne odbrane” – planirana modernizacija vojske .7% na 2.• Zalaţu se za multilateralizam – postojanje više centara moći u svetu • • • Od 1994.7% GDP 2008. godine uĉestvuje u UN mirovnim misijama (poslednja Haiti) uvećanje vojnog budţeta sa 1.

• 2010.-bivši predsednik Lula da Silva zajedno sa Turskom pokušao da sklopi nezavisni civilni nuklearni sporazum sa Iranom Podrška SAD da bude stalna ĉlanica Saveta Bezbednosti • .

Brazilski predstavnik nije do sada biran za Generalnog sekretara OUN-a • • • . nestalna ĉlanica Saveta bezbednosti UN-a za period 1. ( → Gvatemala) • ĉlanica SB UN-a Brazil je bio i : • 1946.• • • • Brazil i međunarodne organizacije Ĉlan UN-a od 24. Uĉesnica mirovnih misija UN-a (oko 2200 vojnika). Zagovornica reformi Saveta bezbednosti UN-a. • 1988. • 1954. decembar 2012. • 1998. ĉlanica osnivaĉ Ĉlanica svih specijalizovanih agencija OUN-a. – 1947. – 1955. – 2005.10.1945. januar 2010.. – 1999. – 31. • 2004. – 1989.

god.01. IBSA trilaterala-Indija. carinska unija zajedno sa Andskom zajednicom naroda ĉini u Uniju juţnoameriĉkih naroda-imaju jedinstveno trţište).Brazil se protivi slobodnom trţištu obe Amerike gde bi SAD bile hegemon. • • . god. Juţna Afrika (jug-jug saradnja). bore se za proširivanje Saveta bezbednosti.1946.1995. G20 Organizacije regionalnog karaktera MERCOSUR (Brazil.01. Paragvaj i Urugvaj. Brazil. Argentina. STAA. World Bank Group WTO: ĉlan od 01.• • • • • • IMF: ĉlan od 14.

• • Kroz kulturu privlaĉi svetsku paţnju i divljenje Karneval • TV novele. filmovi . muzika.

• Sport • Lepotice .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->