1

Petko Nikolić

Knjiga
Piramidina
(Piramidino otkrivenje)

2015. god.

2

…………………………………………

Copyright © 2015. by Petko Nikolić

Ova publikacija u cjelini ili u dijelovima ne smije
se umnožavati, preštampavati ili prenositi u bilo
kojoj formi ili bilo kojim sredstvom bez dozvole
autora, niti može biti na bilo koji drugi način ili
bilo kojim drugim sredstvom distribuirano ili
umnožavano bez odobrenja autora.
Sva prava za objavljivanje ove knjige zadržava
autor.

3

SADRŽAJ
DEO I
ZNANJE PIRAMIDE O NAŠEM FIZIČKOM SVETU
Uvod 8
Ko je gradio Veliku piramidu 9
Pozicija Velike piramide 13
Originalna dužina baze 15
Prva baza piramide 17
Druga baza 19
Granit u Velikoj piramidi 21
Sveti lakat, vreme brzina i prostor 22
Sunce i Solomonov hram 28
Zemlja, Solomonov hram i Piramida 30
Jahin i Boaz 32
Solomonovo more 35
Geometrija Kraljeve odaje 39
Sunce, Piramida i Nojeva lađa 42
Zemlja i Nojev kovčeg 43
Piramidin kovčeg i kovčeg zaveta 44
Ulaz Velike piramide 46
Piramidina baza i Zemlja 48
Piramidini prolazi 50
Ulazni (Silazni) prolaz 52
Metamorfoza arhitekture 54
Velika galerija i Kraljčiina odaja 56
Mjere Portala 58
Pomer od jednog inča 67
Severni kanal Kraljeve odaje 70
Južni kanal Kraljeve odaje 74
Geometrija volumena Kraljeve odaje 75
Kovčeg Kraljeve odaje 77
Piramidin 35-ti kameni red 78
Znanje govori 81
Hramovni pravci 84
Velika piramida i broj Fi (φ) 87
Nagib Zemljine ose 92
4

Znak brojeva 95
Savršeni krug Zemlje 97
Grinički meridijan 100
Nadmorska visina Piramide 107
Zemlja i Mjesec 108
Šema Univerzuma 109
Sunce, Zemlja i Piramida 110
Lunarni (sinodički) period 111
Mesečeve faze 113
Druga piramida 114
Treća piramida 116
Piramida u Dašuru 117
DIO II
ZNANJE PIRAMIDE O DUHOVNOM SVIJETU
Knjiga Piramidina 121
Hiljadu godina kao jedan dan 122
Kodovi Velike piramide 124
Kodirano vreme u merama dužine 126
Kodirano vreme u merama volumena 129
Provera mera 131
Imperijalni bušel 133
Zlatni karat 134
Mere atmosferskog pritiska 135
Dan četvrti 136
Dan sedmi 138
Stvaranje Adama 139
Piramidini prolazi 141
Piramidin ulaz 142
Adamov i Evin spomenik 145
Od Adama do Nojevog potopa 150
Hronologija Potopa 152
Od Potopa do Egzodusa 154
Simbolika 430 godina 155
Brojevi Egzodusa i Piramide 157
Od Egzodusa do cara Davida 158
Osa Piramidinog ulaza 159
Uzlazni prolaz 163
Velika galerija 164
5

Mala stepenica i krov Galerije 165
Skraceni dio poda Galerije 166
Krstovi Galerije 171
Velika stepenica 172
Prolaz Kaljičine odaje 176
Kraljičina odaja 178
Granitna kugla i bronzana dvokuka 181
Prolaz izvora života 184
Portalov prolaz 188
Portal 189
Granitna ploča 190
Tri polukruga 190
Četiri žleba 191
Kraljeva odaja 193
Kofer Kraljeve odaje 195
Južni kanal Kraljičine odaje 197
Južni kanal Kraljeve odaje 201
Sjeverni kanal Kraljeve odaje 204
Sjeverni kanal Kraljičine odaje 206
Podzemna odaja 208
Jahin i Boaz 210
Precesija ekvinocija 211
Sunce i Zemlja svedoče Hrista 212
Od početka do kraja sveta 212
Kraj vremena i preobraženje sveta 215
Bibliografija 218
O autoru 219

6

DEO I
ZNANJE PIRAMIDE O
NAŠEM FIZIČKOM
SVETU

7

UVOD
Velika piramida, jedino od sedam svjetskih čuda koje
još stoji prkoseći vremenu i čuđenju ljudi. Ljudi joj traže
smisao postojanja i o tome se raspredaju razne priče u kojima
ima istine i laži, zabluda i fantazija. Zvanična ideološka
istorija izmišlja da je Piramida građena kao grobnica za
faraona Khufua (Keopsa), ali istorijskih dokaza za to nema
osim priče “rekla-kazala”, te većina ljudi misli i oseća da to
nije istina, da je to laž i da je svrha Piramidinog postojanja
nešto što još nije otkriveno; drugi Piramidu vide kao neki
energetski
generator
između
Zemlje,
kosmosa
i
vanzemaljaca; treći je vide kao elektranu za proizvodnju
električne energije; četvrti joj pridaju proročansko značenje o
rođenju Mesije i kraju sveta...
Zaista, zašto je građena Velika piramida? Velika
piramida je knjiga u kamenu, knjiga u kojoj je pohranjeno
znanje matematike, znanje arhitekture, znanje astronomije o
merama Zemlje, precizno znanje odnosa mera Zemlje, Sunca
i Meseca. To je znanje Piramide o našem fizičkom svetu.
Velika piramida takođe kazuje istoriju ljudskog
vremena i ljudskog duhovnog života, života sa Stvoriteljem i
života bez Stvoritelja, jer su u merama Piramide ostavljena
svedočanstva o stvaranju sveta, o stvaranju čovjeka, o
biblijskom potopu, o vremenu Mesije i o kraju vremena
Zemlje u danima preobraženja ovog sveta u viši
egzistencijalni nivo. To je znanje Piramide o našem duhovnom
svetu.

8

KO JE GRADIO VELIKU
PIRAMIDU?

Sl. 1. Velika piramida u Gizi (foto: Library of Congress)

Kroz vremena proteklih milenijuma mnogo je
zemljotresa potresalo Veliku piramidu. Trenutno fizičko stanje
Piramide ne odgovara potpuno tačno njenim originalnim
merama, jer su zemljotresi i zub vemena rastresli i pomerili
njene mere. Osim toga, u građevinski objekat ne mogu se
preneti
detaljne
mere
arhitektonskog
plana,
ali
matematičkom rekonstrukcijom, koristeći realne prirodne
fakte prema kojima su osmišljene mere Piramide, možemo
saznati njene originalne mere i u tim merama dešifrovati
kodirane poruke njenog arhitekte.
Zašto je sagrađena Velika piramida i koja je svrha
njenog postojanja? Da li je Velika piramida sagrađena kao
grobnica za faraona Keopsa (Kufua), ili je Piramida, kao što
9

maštoviti pojedinci tvrde, prijemnik nekakve kosmičke
energije ili kosmičkih signala? Ili je antena koja šalje signale u
kosmos, ili je je služila kao elektrana?
Ne, ništa od svega toga nije tačno, jer Velika piramida
je knjiga u kamenu. Ona je vremenska kapsula iz vremena
prepotopskog svijeta i u njoj su kodirani i pohranjeni naučni
podaci i poruke ljudima na kraju zemaljskog vremena.

Sl. 2. Presek Velike piramide (Courtesy of Howard B. Rand,
author of "The challenge of the Great Pyramid", Destiny
Publisher,
Merrimac, Mass. 1880).

10

Sl. 3. Raspored kopnene mase Zemlje i mesto Velike
piramide.

Kroz mjere Velike piramide i kroz tri fizičke jedinice
ovoga svijeta: brzinu, vreme i prostor, arhitekta Velike
piramide otvara, lista i pokazuje sadržaj i poruke svoje knjige
u kamenu.
Zvanična egiptologija tvrdi da su Veliku piramidu
gradili drevni Egipćani između 3000-2500 godina st. ere. U
periodu od 3000-2500 god. stare ere čovek nije imao znanje o
kojem Piramida govori, niti je u to vreme čovek posedovao
tehnologiju za gradnju Piramide.
Ko je gradio piramide? Vanzemaljci ili ljudi? Odgovor
je: vanzemaljci (“anđeli”) i ljudi zajedno, u ono biblijsko
prepotopsko vreme.
Šta su nam poručili graditelji Piramide? Evo u merama
Piramide njihove kodirane poruke:
“Vama se obraćamo, ljudi i narodi, vama sinovima i
kćerima daleke zemaljske budućnosti! Mi, vaši nebeski rođaci
i praoci sa početka sveta, koji smo ovu piramidu Božijim
planom zidali, vama rođacima i potomcima našim na kraju
sveta je ostavljamo. Ostavljamo je vašim očima, vašem
11

razumu i vašem srcu: očima za gledanje i čuđenje, razumu za
mudrost i znanje, srcu za smerno vladanje i upravljanje.
Mi znamo prošlost, mi znamo sadašnjost, mi znamo
budućnost; mi znamo kako je svet postao, mi znamo kad je
svet postao, mi znamo vreme trajanja sveta i znamo kad će
ovaj svet nestati.
Kad dođe vreme, kad se razgrana drvo bezakonja i
otrovnim plodovima svojim kad počne da truje sve živo na
Zemlji i kad se od silnog smrada otrovanih Zemlja počne da
stresa i buni, tada će doći kraj vašem svetu. I proći će vaš
svet kroz vatru očišćenja što čuva granice između ovog i
onog sveta, i što bude nezatrovano preobraziće se i spasiće
se, a što bude zatrovano propašće.
Kad već nastupi to vreme, otvoriće vam se Knjiga
Piramidina i sve će vam kazati. Dakle, čujte poruke naše
upisane u ovu piramidu i ne budite ludi, već smernom
mudrošću upravljajte korake svoje, ne biste li, na kraju vašeg
sveta, k nama u besmrtni nebeski svet došli.”

12

POZICIJA VELIKE
PIRAMIDE

Sl. 4. Velika piramida je geografski centar Zemljine kopnene
mase ("Description de l'Egypte",1829).

James Fergusson, u svom sjajnom delu “Istorija
arhitekture”, opisuje Veliku piramidu: "Ništa savršenije,
mehanički, nikad nije bilo podignuto od tog vremena..."1
• geografska širina: 29º 58’ 51” N
• geografska dužina: 31º 08’ 6,48” E
Vrijeme gradnje: oko 3440-3320. godine stare ere.
Zvezda Alfa Drakonis (Tuban) beše u to vreme polarna zvezda
udaljena od centralne tačke nebeskog severnog pola u
1

James Fergusson, History of Architecture, Vol. 1, London, 1865, p. 82.

13

sazvežđu Zmaja (Draco) za 3,69731025 stepeni, ili
26,32062897 stepeni u svojoj najdonjoj tački iznad horizonta
Gize. Tadašnji položaj zvezde Alfa Drakonis i ovih
26,32062897 stepeni obilježeni su uglom Ulaznog prolaza u
Veliku piramidu: ugao ovog prolaza tačno je pod uglom od
26,32062897 stepeni.

14

ORIGINALNA DUŽINA
BAZE

Sl. 5. Presek Velike piramide u pravcu sever-jug.

Godine 1799. uklonjeni su nanosi peska i građevinskog
otpada na severoistočnom i severozapadnom uglu Piramide i
doprlo se do izravnate površine prirodne stene na kojoj
počiva Piramida. Tu su otkrivena dva pravougla udubljenja
uklesana u stenu kao ležišta glavnim ugaonim kamenovima,
temeljcima Piramidinog prvog kamenog reda. Ondašnji
francuski akademici dali su da se izmeri dužina baze između
tih pravougaonih udubljenja sa geodetskom tačnošću i
izmerena je dužina od 763,62 engleskih stopa (232,75
metara).2 Skoro istu dužinu izmerio je trideset sedam godina
2

Charles Piazzi Smith, Our Inheritance in the Great Pyramid, London, 1880,
p. 20-21.

15

kasnije pukovnik Howard – Vyse: 763,81 stopa (232,8
metara).
Godine 1869. grupa engleskih vojnih geodeta (Royal
Engineers surveyors), vrativši se sa istraživanja po Sinaju, a
po naređenju da premere Veliku piramidu, nakon više
merenja odredili su srednju dužinu Piramidine baze: 9130
britanskih inči (inches).3
Već smo pomenuli zemljotrese i vremenske nepogode
koje su uticale na sadašnje mere Velike piramide. Ono što
nam svedoči originalnu dužinu njene baze je dužina sunčane
(tropske) godine od 365,242 dana: svaka strana baze duga je
tačno 365,242 svetih lakata što u inčima iznosi 9131,05 inči,
ili 231,92867 metara (o meri nazvanoj “sveti lakat” biće
govora kasnije).

3

Ibid. pg. 38

16

PRVA BAZA PIRAMIDE

Sl. 6. Prva baza Velike piramide počiva na prirodnoj kamenoj
podlozi na kojoj je izgrađena Piramida. Strelica označava
liniju ugaonog kamena temeljca.

Dužina baze između vanjskih strana ugaonih kamenova u
temelju:
sever...................9129,8 inči
istok.....................9130,8 inči
jug........................9123,9 inči
zapad....................9119,2 inči4
Po originalnom arhitektonskom planu Velike piramide
dužina strana između ugaonih temeljaca iznosi 9131,5 inči.
Engleski egiptolog 19. veka Flinders Petrie izmerio je 9130,8
inči u dužini istočne strane Piramidine baze, što daje
231,92232 metra. Razlika između ove mere i originalne
dužine je 0,25 inči, odnosno samo 6,35 milimetara. Dakle,
originalna dužina baze je 365,242 svetih lakata ili 9131,05
inči, tj. 231,92867 metara. To je dužina prve baze po
4

W. M. Flinders Petrie, The Pyramids and Temples of Gizeh, London, p. 38.

17

prirodnoj kamenoj podlozi na kojoj počiva Piramida. Ovo je
prva, osnovna Piramidina baza, dok mnogi uzimaju da je
njena baza površinskom linijom njenog pločnika. To je druga,
sporedna Piramidina baza.

18

DRUGA BAZA

Sl. 7. Druga Piramidina baza ide linijom pločnika
(strelica pokazuje tu liniju).

Sl. 8. Prva (I) i druga baza (II).

19

Sl. 9. Geometrijska proporcija između dve baze.

Velika piramida je sagrađena na bazi koja počiva na
zaravnjenoj prirodnoj masivnoj kamenoj podlozi. Dužina prve
baze: 365,242 svetih lakata (SL) : 365,242 SL = 9131,05 inči
= 231,92867 m = 23.192,867 cm
• Ugao uspona strana Velike piramide (β) = 51,85399754°
• tangens β = 1,273240621
√23.192,867 = 152,2920451 cm = 2AB (Slika 9):
23.192,86 – 152,2920451 = 23.040,57495 cm =
230,4057495 m = 9071,092502 inči = dužina druge
Piramidine baze linijom pločnika.
152,2920451 : 2 = 76,14602255 cm = AB = 29,97874904
inči5
76,14602255 x 1,273240621 = 96,95220903 cm =
38,17016104 inči = D = debljina pločnika kao prvog
kamenog reda Piramidinog zdanja.
5

Jasno je da na građevinskom objektu ne mogu da se izvedu niti izmere
mere u tri ili više decimala, ali to može da se uradi na arhiektonskom planu i
ovdje o je reč o merama tog plana.

20

96,95220834 x 3,14159 =
152,2920441 = obim kruga C.

304,5840903

cm

=

2

x

GRANIT U PIRAMIDI
Kvarc se nalazi u mnogim stenama, uključujući granit.
Na Mohovoj skali tvrdoće (Moh’s scale) od 1 do 10 (talk je na
broju 1, staklo na broju 6 i dijamant na broju 10), granit se
nalazi između brojeva 6-7.
Zbog tvrdoće minerala koji sačinjavaju granit, pored
vode za rezanje, bušenje i poliraje granita potreban je
dijamantski alat, koji je moguće napraviti samo modernim
tehnološkim procesom.
Sve priče o tome kako su stari Egipćani obrađivali
granit bakarnim alatom, za razumne ljude zaista su
besmislene. Zašto nikad niko od zvaničnih egiptologa nije na
praktičnom primeru pokazao kako se bakarnim alatom seče,
buši i polira granit? Zašto to ne urade i pokažu? Zato što i
sami znaju da je to nemoguće, ali eto, njihova laž kod nekih
prolazi kao istina.
Pogledajmo šta o bazaltnoj podlozi bivšeg hrama pred
Velikom piramidom piše F. Petrie:
“Bazaltni pločnik je veličanstveno delo, koje pokriva
više od trećine ejkra (acre). Blokovi bazalta su svi rezani i
uklapaju se zajedno; oni leže na podlozi vapnenca”. 6
Na priloženoj fotografiji (slika 10) prikazana je
savršena veza između bazaltnog pločnika i prirodne
krečnjačke podloge. Da li je ikada neki egiptolog objasnio
kojim građevinskom metodom je izveden ovaj posao te se
bazalt upio u svaku poru krečnjačke podloge? Ne, oni to
namerno prećutkuju, jer je jasno da je bazalt kao tečni
cement izlivan na podlogu.
Jesu li stari Egipćani znali formulu cementa i jesu li
imali tehnologiju da ga prave? Naravno da nisu i ovo što na
slici vidimo, to oni nisu pravili.
6

F. Petrie, The Pyramids and Temples of Gizeh, London, 1883, p. 46.

21

Sl. 10. Detalj kako crni bazaltni pločnik naleže na belu
prirodnu podlogu vapnenca (krečnjaka).

SVETI LAKAT, VREME,
BRZINA I PROSTOR
Sveti lakat je mjera dužine od 25 inči, što iznosi 63,5
cm. Ovo je mjera prepotopskog sveta i po njoj je Noje
sagradio svoju lađu. Sveti lakat je sačuvan u strukturi Velike
piramide, a pominje se i u Bibliji kad se govori o gradnji
Solomonovog jerusalimskog hrama:
“I poče Solomun zidati dom Gospodnji u Jerusalimu na
brdu Moriji, koje bi pokazano Davidu ocu njegovom na mestu
koje beše pripravio David, na gumnu Ornana Jevusejina.
I poče zidati drugog dana drugog meseca četvrte
godine carovanja svog. A ovako zasnova Solomun da zida
dom Božiji: u dužinu šezdeset lakata po staroj meri, a u širinu
dvadeset lakata”. (2. Dnev. 1,1-3)
22

Ova “stara mera” je prepotopski lakat. Svetim laktom
prvi ga je navao Piazzi Smit (Charles Piazzi Smyth) u svom
velikom delu “Our Inheritance in the Great Pyramid”.
Svetim laktom bavio se i veliki naučnik Isak Njutn
(Isaac Newton). Po njegovim istraživanjima, zasnovanim
prvenstveno na Jozefusovim opisima stupova Solomonovog
hrama (Flavius Josephus, 37-100. g. n. ere), Njutn je u svom
delu “De magnitudine cubiti sacri" zapisao da je sveti lakat
bio dužine između 24,90 do 25,02 inči, za razliku od običnog
egipatskog (kraljevskog) lakta od 20,60658189 inči. Engleski
prevod ovog Njunovog dela pod imenom “A Dissertation upon
the Sacred Cubit of the Jews" objavljen je prvi put 1738.
godine, deset godina posle Njutnove smrti. Njutn je takođe
koristio mere Velike piramide koje je 1637. godine, boraveći u
Gizi, izmerio Džon Grivs (John Greaves), profesor i astronom
Univerziteta u Oksfordu.
Sveti lakat kod Jevreja poznat je pod imenima amah ili
hamah, što je u hebrejskom jeziku jedno od tri imena Sunca.
Učeni jevrejski rabin Moses Schreiber (1762–1839), takođe
poznat i pod imenom svog glavnog djela Hatam (Chasam)
Sofer ili Chidushei Toras Moshe Sofer, navodi da je širina prsta
jedan nemački col (1 zol1) i pošto je biblijski amah jednak 24
širine prsta, te po Hatam Soferu dužina jednog amaha
(svetog lakta) jednaka je dužini od 24 cola. Tako dolazimo do
sledećeg zaključka:
1 col (zoll, nemački) = 1,03700787402 inči
24 cola = 24,88818897648 (25 inči).
Da pogledamo osnovni smisao svetog lakta u dužini
strana Piramidine baze: 365,242 sveta lakta. Baš toliko dana
ima sunčana (tropska) godina. Hajde da izvedemo
eksperimentalni pokušaj pronalaženja još nekog simboličnog
smisla ovih 365,242 sveta lakta.
Evo prvog primera:
• dužina Piramidine baze = 365,242 sveta lakta,
• ugao uspona Piramidinih strana = 51, 85399754°
• tangens 51,85399754° = 1,273240621
365,242 x 1,273240621 = 465,0409509 svetih lakata, što su
dvije visine Velike piramide. Ovde je važan broj
465,0409509.
Drugi primer:
23

• 1 sunčana godina = 365,242 dana
• Pi = 3,14159
• 3,14159 x 2,5 = 7,853975
365,242 : 7,853975 = 46,50409506
Dobili smo iste brojeve kao u prvom primeru, samo se
merne veličine menjaju. Minimalne brojevne razlike javljaju se
tek u osmoj decimali, što je potpuno zanemarljivo.
Evo i treći primer: dužina Portala pred Kraljevom
odajom u Velikoj piramidi je 116,2602377 inči:
116,2602377 : 25 = 4,650409508
Šta primećujemo? Primećujemo da nam se javljaju isti
brojevi
u
razliĉitim
vrednostima:
465,0409509,
46,50409506, 4,650409508. Da to nije slučajno,
uverićemo se na primerima odnosa mera Zemlje i Sunca.
Rekli smo da je hebrejska reč amah (hamah) jedno od
tri hebrejska imena Sunca. Da proverimo da li ova reč zaista
ima neke veze sa Suncem. Da bismo to proverili, uzećemo
srednju udaljenost Zemlje od Sunca. To je dužina od
149.597.870 km, u astronomiji poznata kao 1 astronomska
jedinica (1 AU, eng.), koju smo simbolično predstavili dužinom
ZS (slika 11).

Sl. 11. Srednja udaljenost Zemlje od Sunca predstavljena je
dužinom ZS.

• 1 astronomska jedinica (AU) = 149.597.870 km = ZS
• ugao β = 0,266446918° = polovina našeg osmatračkog
ugla Sunca sa Zemlje (subtended angle, en.). Puni osmatrački
ugao Sunca sa Zemlje je 0,532893836 stepeni (2β):
• tangens β = 0,0046504095
• poluprečnik Sunca (R) = 695.691,35583 km
24

Pogledajmo brojeve tangensa polovine Sunčevog
osmatračkog ugla: 0,0046504095. To su isti brojevi koji se
javljaju u prethodno navedenim primerima svetog lakta u
merama Velike piramide.

Sl. 12. Dužina CA je dužina jednog svetog lakta: 25 inči, tj.
63,5 cm.

Arhitekta Velike piramide ostavio je u Piramidinim
merama tri fizičke jedinice kojima se izračunavaju mere
Zemlje: vreme, brzinu i prostor.
I gledajmo sad ovo: ako bi se neki objekat kretao
brzinom od dva sveta lakta u sekundi (127 cm/s), za godinu
dana (365,242 dana) prešao bi dužinu od 40.077,27418 km i
to je dužina Zemljinog ekvatora.

Sl. 13. Odnos dužine svetog lakta i osmatračkog ugla.

Dužina Zemljinog ekvatora dakle je 40.077,27418 km.
Pošto je ekvator krug od 360 stepeni, svakom stepenu na
ekvatoru pripada 111,3257616 km dužine, a svakoj minuti
ekvatorske dužine pripada 1,85542936 km.
Proverimo sad i ove proporcije (slika 13):
25

• dužina AC = 1 sveti lakat = 63,5 cm
• ugao β = 0,266446918°
• tangens β = 0,0046504095
AC x tanβ = 63,5 x 0,0046504095 = 0,295301003 cm = BC
= poluprečnik kruga Z = 500-ti deo Piramidine visine.
Obim kruga Z = 1,85542936 cm = 10-hiljaditi deo
jedne minute ekvatorske dužine.
Toliko o svetom laktu i proporcijama veličina i
udaljenosti Sunca i Zemlje. Sad ćemo videti u kakvim je
proporcimaja sveti lakat sa veličinom i udaljenošću Meseca
od Zemlje (slika 14).

Sl. 14. Odnos veličina i udaljenosti Meseca i Zemlje
(S je Sunce, M je Mesec i Z je Zemlja).

• Poluprečnik Meseca = 1738 km
• ugao β = 0,26644691°
• tangens β = 0,0046504095
1738 : 0,0046504095 = 373.730,52846 km = srednja
udaljenost Meseca od Zemlje. Sad nam je jasno zašto Mesec
pri punom pomračenju Sunca potpuno zaklanja Sunce: to je
zato što je sve matematički proračunato i postavljeno na
pravom mestu i sve to saznajemo kroz dužinu prepotopskog
svetog lakta.
I da završimo priču o svetom laktu na primeru
njegovog od-nosa sa veličinom baze Velike piramide:
• četiri strane Piramidine baze zajedno su duge 1460,968
svetih lakata,
• ugao β = 0,26644691°
• tangens β = 0,0046504095
1460,968 : 0,0046504095 = 314.159 = 100.000Pi
26

Sl. 15. Pogled iz vazduha na piramide Gize
(Oriental Institute Museum, Chicago, Illinois)

27

SUNCE I SOLOMONOV
HRAM

Sl. 16. Sunce (S) i Solomonov hram sa 120 lakata visokim
portalom (dužina BC).

28

“A ovako zasnova Solomun da zida dom Božiji: u
dužinu šezdeset lakata po staroj meri, a u širinu dvadeset
lakata. A trem koji beše pred dužinom uz širinu doma imaše
dvadeset lakata, a u visinu sto i dvadeset; i obloži ga iznutra
čistim zlatom”. (2. Dn. 3,3-4)
Portal Solomonovog hrama bio je visok 120 svetih
lakata. To je visina od 76,2 m, tj. 7620 cm (slika 16):
• ugao β = 0,266446918°
• tangens β = 0,0046504095
Deset portalovih visina je 76.200 cm:
76.200 x 0,0046504095 = 354,3612039 cm (ako broj
354,3612039 uzmemo kao broj dana, to je jedna Mesečeva
(lunarna) godina.
Deset hiljada visina portal Solomonovog hrama je 762
km:
762 x 0,0046504095 = 3,543612039 km
I pogledajmo: originalna visina Velike piramide je
147,6505019 metara: kad bi se neki predmet kretao brzinom
od 147,6505019 m/h, za jedan dan prešao bi 3,543612046
km.
Šta je značenje ovih 3,543612039 km, videćemo na
sledećim primerima:
• 1800 ovih dužina jednako je dužini Zemljinog ekvatorskog
poluprečnika od 6378,50167 km;
• kad bi se neki objekat kretao brzinom od 3,543612039
km/s, za jedan sat prešao bi dužinu od 12.575,00334 km, što
je ekvatorski prečnik Zemlje.

29

ZEMLJA, SOLOMONOV
HRAM I PIRAMIDA

Sl. 17. Geometrija Zemlje.

• Zemljin ekvator (obim kruga A) = 40.077,27418 km
• ekvatorski preĉnik Zemlje (d) = 12.757,00336 km
• površina kruga A = 127.816.480,3 km² = površina kvadrata
B:
C = 11.305,59509 km = 1.130.559.509 cm.
Mere Solomonovog hrama u svetim laktima (SL),
starobiblijski lakat “po staroj meri”:
• visina portala……………
120 SL
30

• dužina…………………….
60 SL
• visina bez portala……..
30 SL
• širina………………………. 20 SL
Ovi brojevi su kod (šifra) za izračunavanje mera
Zemlje prema merama Velike piramide:
• 1.130.559.509 : 120 = 9.421.329,242 cm
• 9.421.329,241 : 60 = 157.022,154 cm
• 157.022,154 : 30 = 5234,071801 cm = 2060,658189 inči
• 2060,658189 : 20 = 103,0329095 inči = polovina širine
Kraljeve odaje u Velikoj piramidi.
Visina Velike piramide je 5813,011886 inči:
(5813,011886 : 100) x 120 x 60 x 30 x 20 = inči =
251.122.113,5 inči = 6378,501682 km = ekvatorski
poluprečnik Zemlje.
• Dužina Portala pred Kraljevom odajom = 116,2602377 inči
(50-ti deo Piramidine visine):
116,2602377 x 120 x 60 x 30 x 20 = 50.2244.226,9 inči =
12.757,00336 km = ekvatorski prečnik Zemlje.
116,2602377 x 3,14159 = 365,242 inči
365,242 x 120 x 60 x 30 x 20 = 1.577.845.440 inci =
40.077,27418 km = dužina Zemljinog ekvatora.
• Dužina jedne strane Piramidine baze po prirodnoj podlozi
(prva baza) = 231,92867 m.
• obim kvadrata Piramidine prve baze = 927,71468 m:
927,71468 x120 x 60 x 30 x 20 = 40.077,27418 km =
dužina Zemljinog ekvatora.

31

JAHIN I BOAZ
“I posla car Solomun i pozva Hirama iz Tira. A on beše
sin jedne udovice od plemena Neftalimovog a otac mu beše
iz Tira, umetnik bronzarski, vrlo vešt i razuman, te umeše
svašta graditi od bronze; on došav k caru Solomunu izradi mu
sav posao.
Sali dva stupa od bronze, jedan stup beše od
osamnaest lakata u visinu, a unaokolo od dvanaest lakata;
taki beše i drugi stup.
I načini dva oglavlja da se metnu odozgo na stupove,
salivena od bronze; pet lakata beše visoko jedno oglavlje i
pet lakata beše visoko drugo oglavlje.
I pletenice isprepletane i vrpce kao verige načini na
oglavlja, koja behu na vrh stupova, sedam na jedno oglavlje i
sedam na drugo oglavlje.
Tako načini i na stupove i dva reda šipaka na jednu
pletenicu unaokolo da pokrivaju oglavlje koje beše na vrhu;
tako načini i na drugom oglavlju.
I na ta dva oglavlja navrh stupova u tremu behu
načinjeni ljiljani od četiri lakta.
I na dva oglavlja na dva stupa behu ozgo i prema
sredini pod pletenicama šipci, kojih beše dvesta u dva reda
unaokolo na jednom i na drugom oglavlju.
I postavi te stupove u tremu crkvenom, i postavivši
desni stup nazva ga Jahin, potom postavivši stup levi nazva
ga Voas. I navrh stupova namesti izrađeno cveće ljiljanovo. I
tako se svršiše stupovi”. (1. Car. 7,13-22)
Jahin i Boaz (Voaz) dva su stupa što stajahu u tremu
(porti) pred Solomonovim hramom.

32

Sl. 18. Osmatrački ugao Meseca i Sunca sa Zemlje i mere
Solomonovih stupova.

33

• visina jednog stupa = 27 svetih lakata (18 + 5 + 4) =
1714,5 cm
• visina oba stupa zajedno = 54 SL = 3429 cm
• ½ osmatračkog ugla Meseca i Sunca (β) = 0,266446918°, a
tangens ovog ugla je 0,0046504095:
3429 x 0,0046504095 = 15,9462541755 cm
4 x 15,946254175 = 63,785016702 cm = 10-milioniti deo
Zemljinog ekvatorskog poluprečnika.

Sl. 19. Thomas Ustick Walter: Solomonov hram.

34

SOLOMONOVO MORE

Sl. 20. Solomonovo bronzano more.

“I sali more, deset lakata beše mu od jednoga kraja do
drugoga, okruglo unaokolo, pet lakata visoko; a unaokolo mu
beše trideset lakata.

35

A pod njim behu likovi volovski, koji stajahu svuda
unaokolo, po deset na jednom laktu, te okružavahu more:
dva reda beše tih volova, salivenih s morem.
I stajaše more na dvanaest volova, tri gledahu na
sever, a tri gledahu na zapad, a tri gledahu na jug, a tri
gledahu na istok, a more stajaše ozgo na njima, i zadnja
strana svih njih beše unutra”. (2. Dn. 4,2-4)
Prvi prečnik mora (kazana) išao je od jednog do
drugog kraja oboda mora (dužina I-II, slika 20) i to je prečnik
od 10 svetih lakata ili 635 cm:

Sl. 21. Sa Zemlje jedna polovina osmatračkog ugla
Meseca i Sunca (β).

• 635 x 3,14159 = 1994,90965 cm,
• ½ osmatračkog ugla Meseca i Sunca (β) = 0,266446918°
• tangens ugla β = 0,0046504095
1994,90965 x 0,0046504095 = 9,277146788 cm
9,277146788 : 4 = 2,319286697 cm = 10.000-ti deo dužine
Piramidine prve baze.
More je stajalo na 12 volova. Šta je merna simbolika
12 volova ispod mora, koji su zadnjim delovima bili spojeni?
Dvanaest volova je 12 delova neke mere:
9,277146788 : 12 = 0,7730955657 cm.
I sad proverimo onim metodom upotrebe brzine,
vremena i prostora: ako se neki objekat kreće brzinom
0,7730955657 cm/s, za jednu minutu preći će dužinu od
46,385733942 cm.
Da se podsetimo: jedna strana prve Piramidine baze
duga je 23.192,867 cm, a dve strane zajedno duge su
46.385,734 metara. U prethodnom proračunu brzine,
vremena i prostora dobili smo dužinu od 46,385733942 cm i
36

evo odgovora šta je ova dužina: to je hiljaditi deo dužine
Piramidine baze:
46,385733942 cm x 1000 = 46.385,73394 cm =
463,8573394 metara: to je u sekundi ekvatorska brzina
Zemljine rotacije oko njene vlastite ose, jer okrećući se ovom
brzinom za 24 sata, što je jedan dan, napravi celi ekvatorski
krug obima 40.077,27412 km.
Od kraja do kraja brida (ivica) u vrhu Solomonovog
mora bilo je 10 svetih lakata, tj. 635 cm.
• tangens ugla β (slika 21) = 0,0046504095
635 x 0,0046504095 = 2,9530100325 cm
• 2,9530100325 : 2 = 1,4765050162 cm = 0,5813011875
inči = 0,0232520475 svetih lakata: sve ovo je 10.000-ti deo
visine Velike piramide čija je originalna visina 147,6505019
metara, ili 5813,11886 inči, odnosno 232,5204754 svetih
lakata.
Toliko o prečniku što je išao od kraja do kraja rubnog
dela mora. Ali tu je još jedan prečnik: unutrašnji prečnik
otvora na vrhu kazana. Taj prečnik na slici 20. obeležen je
slovom R. Oko unutrašnje šupljine unaokolo bilo je 30 svetih
lakata, što znači da je to obim unutrašnjeg kruga pri samom
vrhu. Ovih 30 svetih lakata jednako je dužini od 1905 cm. I
ponovo računamo sa sledećim merama:
• obim kružnog dela šupljine mora u vrhu = 1905 cm,
• ½ osmatračkog ugla Meseca i Sunca (β) = = 0,266446918°
• tangens ugla β = 0,0046504095
1905 x 0,0046504095 = 8,8590300975 cm
I opet se pozivamo na brzinu, vreme i prostor: ako se
neki objekat kreće brzinom 8,8590300975 cm/min, za 24
sata preći će dužinu od 12.757,00334 cm i ovo je 100-hiljaditi
deo dužine Zemljinog ekvatorskog prečnika.
Pošto je obim šupljine na vrhu mora 30 svetih lakata,
to znači da je unutrašnji prečnik (R) dug 9,549304651 svetih
lakata, što iznosi 606,3808454 cm:
606,3808454 x 0,0046504095 = 2,8199192441 cm:
ako bi se neki predmet kretao brzinom 2,8199192441
cm/min, za 24 sata, odnosno za jedan dan, prešao bi dužinu
od 4060,6837114 cm.
Da bismo saznali značenje dužine 4060,6837114 cm,
moramo se vratiti Velikoj piramidi, tačnije Kraljevoj odaji i
37

njenom severnom ventilacionom kanalu čiji je ugao uspona
32,48165854 stepeni.
Tangens ovog ugla je 0,63662031 (ovaj broj je
polovina Piramidinog ugla uspona koji iznosi 1,273240621
stepeni). I sad računamo:
• 4060,6837114 : 0,63662031 = 6378,5016714 cm = 100hiljaditi deo Zemljinog ekvatorskog poluprečnika.
• 4060,6837114 x 3,14159 = 12.757,003341 cm = 100hiljaditi deo ekvatorskog Zemljinog prečnika.
I tako smo završili sa značenjem mera Solomonovog
mora na njegovom vrhu. Sad je na redu da vidimo da li u
njegovoj visini od 5 svetih lakata ima neke merne simbolike:
• visina Solomonovog mora = 5 svetih lakata = 317,5 cm =
0,003175 km: ako bi se neki objekat kretao brzinom od
0,003175 km/s, za jednu godinu prešao bi put dug
100.193,18544 km:
• 10.0193,18544 : 3,14159 = 31.892,508392 km
• 31.892,508392 : 5 = 6378,5016784 km = ekvatorski
poluprečnik Zemlje.
Postoji čak i ova simbolika: deseti deo visine Velike
piramide u svetim laktima je 23,25204754 svetih lakata:
ako se neki predmet kreće brzinom 0,003175 km/s, za
23,25204754 dana preći će Zemljin ekvatorski prečnik od
6378,5016812 km.
I eto tim metodom se dekodira znanje arhitekte Velike
piramide kombinovano sa kodiranim znanjem zapisanim u
Bibliji.

38

GEOMETRIJA KRALJEVE
ODAJE

Sl. 22. Geometrija Kraljeve odaje.

• Sveti lakat = 25 inči = 63,5 cm,
• Kraljevski (obični) lakat = 20,60658189 inči
39

• širina Kraljeve odaje = 10 kraljevskih lakata = 206,0658189
inči = D (slika 22)
• dužina Kraljeve odaje = 20 kraljevskih lakata =
412,1316378 inči
• površina kruga C = 33.350,42964 kvadratnih inči =
površina kvadrata S
• jedna strana kvadrata S = 182,621 inči: brzinom 182,621
inči u sekundi za 24 časa pređe se dužina od 1.577.845,44
inči, što je jednako dužini od 400,7727418 km i to je 100-ti
deo dužine Zemljinog ekvatora.
182,621 inči = 7,30484 svetih lakata:
7,30484 x 50 = 365,242 svetih lakata = 9131,05 inĉi
= 231,92867 m = dužina prve baze Velike Piramide.

Sl. 23. Strana C je dužina Piramidine prve baze.

40

• Širina kraljeve odaje = 206,0658189 inči = 10 kraljevskih
lakata
• dužina Kraljeve odaje = 412,1316378 inči = 2 x
206,0658189 inči = 20 kraljevskih lakata.
50 x 206,0658189 = 25 x 412,1316378 = 10.303,29095 inči
= 500 kraljevskih lakata = d (slika 23).
• Površina kruga A = 83,376,0741 kvadratnih inči = površina
kvadrata B
• C = 9131,05 inči = dužina prve Piramidine baze (slika 23)
• sveti lakat = 25 inči = 63,5 cm
• 1 godina = 365,242 dana
• Pi = 3,14159
365,242 : 3,14159 = 116,2602377 dana i ujedno geometrijski
prečnik kruga jedne godine: ako bi se neki predmet kretao
brzinom od 63,5 cm/s, za 116,2602377 dana prešao bi dužinu
od 6378,501681 km, što je jednako dužini Zemljinog
ekvatorskog poluprečnika.
Visina Velike piramide je 232,5204754 svetih lakata:
ako bi se neki predmet kretao brzinom 63,5 cm/s (1 SL), za
232,5204754 dana prešao bi dužinu od 12.757,00336 km, što
je dužina Zemljinog ekva-torskog prečnika.
Dužina Zemljinog ekvatora je 40.077,27418 km:
brzinom 63,5 cm/s, za 365,242 dana godine jedan objekat
preći će 20,038.63709 km, što je polovina dužine Zemljinog
ekvatora.

41

SUNCE, PIRAMIDA I
NOJEVA LAĐA

Sl. 24. Odnos mera Sunca, Piramide i Nojevog kovčega.

• Ugao β = 0,266446918°
• tangens β = 0,0046504095
• visina Velike piramide = 14.765,05019 cm
• dužina Nojeve lađe = 300 svetih lakata = 19.050 cm
• širina Nojeve lađe = 50 svetih lakata
19.050 x 0,0046504095 = 88,590300975 cm
Dužina od 88,590300975 cm je mala dužina, ali da bi
je nešto prešlo za jedan minut, mora da se kreće brzinom od
1,4765050162 cm. Zar ova brzina nije 10-hiljaditi deo visine
Velike piramide? Jeste!
Širina Nojeve lađe je 50 svetih lakata, tj. 3175 cm:
3175 x 0,0046504095 = 14,765050162 cm = 1000-ti
deo Piramidine visine.

42

ZEMLJA I NOJEV
KOVČEG

Sl. 25. Izgled Nojevog kovčega.

“Načini sebi kovčeg od drveta gofera, i načini
pregratke u kovčegu; i zatopi ga smolom iznutra i spolja. I
načini ga ovako; u dužinu neka bude trista lakata, u širinu
pedeset lakata, i u visinu trideset lakata. Pusti dosta svetlosti
u kovčeg; i krov mu svedi ozgo od lakta; i udari vrata
kovčegu sa strane; i načini ga na tri boja: donji, drugi i treći.
Jer evo pustiću potop na zemlju da istrebim svako telo u
kome ima živa duša pod nebom; šta je god na zemlji sve će
izginuti”. (1. Moj. 6,14-17)
Nojeva lađa imala je oblik kovčega, a ne oblik klasičnih
drvenih lađa, kako ilustratori Biblije predstavljaju ovu po
Božijem planu Nojevu rukotvorenu građenu.
Dimenzije Nojevog kovčega:
• dužina = 300 svetih lakata = 7500 inči
• širina 50 svetih lakata = 1250 inči
• visina = 30 lakata = 750 inči
• visina krova = 1 sveti lakat = 25 inči
Zapremina ovih mera skupa sa krovnim delom
kovčega je 7.148.437.500 kubnih inči, što je 117.141.987,5
litara.
Kovčeg je bio sagrađen od čempresa. Specifična
težina čempresovog drveta je 0,51 g/cm³. I vidimo sad ovo:
117.141.987,5 litara po 0,51 g/cm³ = 59.742.413,6 kg.
Težina Zemlje:
59.742.413.600.000.000.000.000.000.000 kg.
43

Jasno je da je volumen Nojevog kovčega sa
specifičnom težinom čempresovog drveta srazmeran deo
Zemljine težine.

PIRAMIDIN KOVČEG I
KOVČEG ZAVETA

Sl. 26. Piramidin kovčeg i biblijski kovčeg zaveta
(visina h pokazuje volumen kovčega zaveta).

Piramidin kovčeg nalazi se u Kraljevoj odaji. Izrađen je
od fino poliranog granitnog bloka.
44

Dimenzije Piramidinog kovčega:
dužina = 89,8055812 inči
širina = 38,50236153 inči
visina = 41,21316378 inči
volumen = 142.503,8674 kubnih inči = 2335,221681 litara.
“Neka načine kovčeg od drveta sitima, u dužinu od
dva lakta i po, a u širinu od polovine lakta, i u visinu od
polovine lakta. I pokuj ga čistim zlatom, iznutra i spolja pokuj
ga; i ozgo mu načini zlatan venac unaokolo”. (2. Moj. 25,1011)
Dimenzije kovčega zaveta:
• dužina = 2,5 sveta lakta = 62,5 inči = 158,75 cm
• širina = 1,5 svetih lakata = 37, inči = 95,25 cm
• visina = 1,5 svetih lakata = 37,5 inči = 95,25 cm
• volumen: 87.890,625 kubnih inči = 1440,269297 litara
• broj Fi (Phi, Φ), zlatni presek (zlatni broj) ili božanska
proporcija = 1,618033988…
1440,269297 x 1,618033988 = 2330,404674 litara
Vidimo da iznos volumena kovčega zaveta pomnožen
brojem Fi (Phi) daje za samo 4,817 litara manju vrednost od
volumena kovčega Velike piramide. To je skoro 99,8%
tačnosti. Da li je i to slučajno? Ne, ni govora, jer ovoliko
decimala i skoro isti rezultat nikako ne može biti igra slučaja,
nego je najpogodnijim merama kovčega zaveta i brojem Fi
aludirano na volumen Piramidinog kovčega.45

ULAZ VELIKE PIRAMIDE

Sl. 27. Geometrija pravaca ose ulaza Velike piramide
(po vertikali 36. kamenog reda).

Osa ulaza u Veliku piramidu pomerena je istočno od
glavne Piramidine ose za 286,4690182 inči (osa A je
Piramidina glavna osa u pravcu sever-jug, a osa A1 je osa
Piramidinog ulaza.
Geometrijske mere pravaca:
• AA1= 286,4690182 inči
• A1A3 = 840,5492553 inči
• A1A2 = 681,131739 inči
• A1A4 = 1162,602377 inči = visina 36-tog reda kamenog
Pirami-dinog zdanja (35-ti red od pločnika).
• Ugao B1A1A3 = 51,85399754º = ugao Piramidinog uspona
• ugao A3A1S = 51,85399754º
• ugao PA1A4 = 51,85399754º
46
B1A3 = 660,1652833 inči
A1P = 913,105 inči (10-ti deo dužine prve Piramidine baze)
A3S = 1070,221456 inči
B1M = BN = 322,0560749 inči
Dužina A1A4 = 1162,602377 inči = 2953,010038 cm:
ako se neki objekat kreće brzinom 2953,010038 cm/s, za
jedan dan preći će dužinu od 2551,400672 km:
2551,400672 x 3,14159 = 8015,454839 km = 5-ti deo dužine
Zemljinog ekvatora.
Dužina PR = 1826,21 inči = 4638,5734 cm: ako neki
objekat ide brzinom 4638,5734 cm/s, za jedan dan preći će
4007,727418 km, što je 10-ti deo dužine Zemljinog ekvatora.
Osa Piramidinog ulaza pomerena je od Piramidine ose
286,4690182 inči:
286,4690182 x 2 = 572,9380364 inči = 1455,262612 cm:
1455,262612 x 3,14159 = 4571,838471 cm: putujući
brzinom 4571,838471 cm/s jedan objekat će za jedan dan
preći 3950.068439 km:
40.077,27418 : 3950,068439 = 10,14596957 km
1455,262621 x 10,14596957 = 14.765,05027 km = 100.000
visina Velike piramide.

47

PIRAMIDINA BAZA I
ZEMLJA

Sl. 28. Geometrija Piramidine baze.

Dužina DC = 182,621 svetih lakata = 4565,525 inči =
11.596,4335 cm:
11.596,4335 x 3,14159 = 36.431,23952 cm = 0,3643123952
km = obim kruga čiji je prečnik dužina DC (slika 28).
• ugao uspona Piramidinih strana = 51,85399754°
• tangens 51,85399754° = 1,273240621
0,3643123952 x 1,273240621 = 0,46385734 km = 2DB:
putujući brzinom 0,46385734 km/s jedan objekat će za 24
48

sata preći 40.077,27418 km i to je dužina Zemljinog
ekvatora.
0,46385734 : 3,14159 = 0,147650501 km = visina Velike
piramide (CA).

Sl. 29. Nil i Velika piramida.

………………………………
………………………………
………………………………
49

PIRAMIDINI PROLAZI

Sl. 30. Prolazi Velike piramide.

Kad se govori o prolazima kroz Veliku piramidu, misli
se na kanale kojima se prolazi kroz Piramidu počev od ulaza
do pojedinih Piramidinih odaja. Ugao uspona (silaza) svih
prolaza je 26,30268975°.
Visina od Piramidine baze do baze Velike stepenice
(tačka A) je 1663,511858 inči. Do vrha Velike stepenice je
1699,511858 inči. Od baze Velike stepenice podnom dužinom
do linije Uzlaznog kanala (tačka B) ima 1812,221271 inči. Od
podne linije Ulaznog kanala pa kroz kroz Uzlazni kanal do
Velike galerije je 1544,514258 inči (BC). Od baze Velike
stepenice niz galeriju i niz Uzlazni kanal do Piramidine baze
ukupno je 3754,14584 inči, dakle sa dužinom Galerije i
dužinom Uzlaznog kanala do Piramidine baze preostaje još
397,4103112 inči.
• OG = 2652,933343 inči
• GP = 1912,591657 inči
• HG = 2352,069166 inči
50

• OH = 300,864177 inči
• GF = 1377,73596 inči
• FP = 534,8556972 inči
Originalni ulaz u Piramidu obeležen je slovom E. Tu
počinje Ulazni (Silazni) prolaz. Evo mera vezanih za ovaj
prolaz:
• GC = 397,4103112 inči
• GE = 1536,853077 inči
• HK = 1162,602377 inči
• EF = 681 inči
• KG = 2623,713715 inči
• LK = 300,864177 inči
• ML = 325 inči
• NM = 645,524156 inči
NMLKGCDE = 5431,955125 inči.

51

ULAZNI (SILAZNI)
PROLAZ

Sl. 31. Ugao silaznog prolaza (β).

• ugao silaznog prolaza (β) = 26,30268975°
• tangens β = 0,494289196
• sinus β = 0,443113275
• dužina Kraljeve odaje = 412,1316378 inči = = 1046,81436
cm:
412,1316378 x 0,443113275 = 182,621 inči = polovina prve
Piramidine baze i simbolično pokazan broj dana polovine
godine.
1046,81436 x 0,443113275 = 463,8573394 cm = 100-ti deo
dužine dveju strana Piramidine baze i 100-ti dio brzine
Zemljine rotacije (u sekundi) oko njene ose.
Širina Kraljeve odaje = 206,0658189 inči = 523,40718
cm:
206,0658189 x 0,443113275 = 91,3105 = 100-ti deo dužine
jedne strane prve Piramidine baze i simbolično kazan broj
dana jednog godišnjeg doba.
52

523,40718 x 0,443113274 = 231,9286697 cm = 100-ti deo
originalne arhitektonske dužine prve Piramidine baze.

Sl. 32. Geometrija broja 1

• prečnik kruga A (d) = 1
• obim kruga A = 3,14159 (Pi)
• √3,14159 = 1,772453102
1,772453102 x 2 = 3,544906204 = obim kvadrata B:
3,544906204 : 4 = 0,886226551 = C
0,886226551 : 2 = 0,443113275 = sinus ugla β (slika 31).

53

METAMORFOZA
ARHITEKTURE

Sl. 33. Geometrija Velike piramide.

• CBS = 26,30268975°
• DB = 365,242 svetih lakata (SL)
• CA = 232,5204754 SL
• HK = 103,086083 SL
• Poluprečnik kruga = 116,2602377 SL
• Volumen sfere poluprečnika 116,2602377
6.582.363,505 kubnih svetih lakata (SL³)
• Volumen Velike piramide = 10.339.543,67 SL³
10.339.543,67 : 6.582.363,505 = 1,570795 (½Pi).
54

SL

=

6.582.363,505 : 10.339.543,67 = 0,63662031 = broj jednak
broju tangensa ugla uspona severnog kanala Kraljeve odaje i
jednak polovini broja tangensa Piramidinog ugla uspona.

Sl. 34. Geometrija Piramidinih prolaza.

• Ugao GHY = BCS = 26,30268975º
• tangens 26,3026897º = 0,494289195,
• sinus 26,3026897º = 0,443113275
• Ugao BCP = 30°,
• CA = 5813,011885 inči = visina Piramide = prečnik kruga
N:
5813,011885 : 0,443113275 = 13.118,56858 inči
13.118,56858 x 3,14159 = 41.213,16385 inči = 100 dužina
Kraljeve odaje.
5813,011885 x 0,443113275 = 2575,822734 inči =
103,0329094 SL = 65,42589744 m: 2 x 65,42589744 = =
130,8517949 metara = EF = FG = GH = EH.
• Površina kvadrata HGFEG = površina kruga N
55

• obim kruga N = 463,85734 metara = dve dužine prve
Piramidine baze = 2 x DB = u sekundi dnevna brzina
Zemljine rotacije oko vlastite ose.

VELIKA GALERIJA I
KRALJIČINA ODAJA

Sl. 35. Velika galerija i Kraljičina odaja.

• maksimalna dužina podne linije (AB) = 1881,130161 inči
• CD = 216,56 inči
• DE = 206,0658189 inči
Linijom iznad uklesanih žlebova dužina Velike galerije
iznosi 1850,340714 inči, ili 46,99865414 metara.
1850,340714 x 3,14159 = 5813,011885 = visina Velike
piramide.
Pogledajmo još jedan podatak koji nam je ostavljen u
srednjoj dužini Velike galerije: kad bi se jedan objekat kretao
56

brzinom 46,99865414 m/s, za 24 sata prešao bi razdaljinu od
4060,683717 km:
4060,683717 x 3,14159 = 12.757,00336 km = dužina
Zemljinog ekvatorskog prečnika.
Zemljin ekvatorski poluprečnik = 6378,501679 km:
4060,683717 : 6378,501679 = 0,63662031 = tangens ugla
od 32,48165854º i to je ugao pod kojim se uspinje severni
“ventilacioni” kanal Kraljeve odaje.

57

MERE PORTALA

Sl. 36. Portal Kraljeve odaje.

Sl. 37. Portal sa znakovnom pločom (leaf, eng.)
i znakom Zemlje (boss, eng.).

58

U Portalu ispred Kraljeve odaje nalazi se jedna
granitna ploča sa znakom Zemlje. Za očekivati je da se taj
znak nalazi na sredini ploče, međutim, nije tako: znak je od
sredine ploče (A) pomeren zapadno tačno za dužinu jednog
inča (B).
• A = osa Portalovog prolaza,
• B = osa sredine znaka Zemlje,
• AB = 1 inč

Sl. 38. Osa A je glavna osa prolaza Velike piramide. Osa B je
sredina znaka Zemlje. Udaljenost ose A od ose B je jedan
inč.

59

Krećući se brzinom od 0,5 inči u sekundi (1/2 AB), za
24 sata jedan objekat ce preći dužinu od 43.200 inči. To je
1097,28 metara.
Rekli smo da je na granitnoj ploči u Portalu znak
Zemlje (poluelipsasti znak na slici 38). Videli smo koju
veličinu dobijemo ako se neki objekat kreće brzinom pola inča
u sekundi: za 24 sata bude pređena dužina od 43.200 inči. Da
li se slučajno pokazuje broj 43.200? Ne, sve je arhitekta Velike
piramide unapred namerno osmislio sa jasnim ciljem i sad
ćemo pokazati šta je taj cilj.
Portal je dug 116,2602377 inči:
116,2602377 x 43.200 = 5.022.442,269 inĉi = 12.757.003,36
cm = 127,5700336 km = 100-ti deo dužine ekvatorskog
prečnika Zemlje. Na ovom znaku Zemlje ostavljena je dakle
razmera veličine Zemlje i mera Portala.
Videli smo smisao broja 43.200 inči. To u metrima
beše 1097,28 metara. Šta je ovih 1097,28 metara? To je
dužina od deset skeina. Šta je skein? Skein je stara mera za
dužinu pletiva (užeta, špaga) britanskog Imperijalnog Sistema
(British Weights and Measures Act of 1824):
1 skein = 4320 inči (inches) = 120 jardi (yards) = 109,728
metara.
Pogledajmo šta se dešava kad dužinu Zemljinog
ekvatorskog prečnika podelimo brojem 109,728:
12.757,00336 : 109,728 = 116,2602377 km. Kao rezultat
dobili smo broj koji je u inčima dužina Portala.
Od inča, kao polazne mere, izvedene su druge mere
dužine:
• 12 inči = 1 stopa (feet) = 30,48 cm
• 3 stope = 36 inči = 1 jard (yard)
• ¼ jarda = 9 inči = 1 britanski pedalj (imperial span)
• 2 imerijalna pedlja = 18 inči = 1 britanski lakat (imperial
cubit)
• 44 britanskih lakta = 22 jarda = 66 stopa = 792 inča = 1
britanski lanac (standard chain)
• 3520 imperijalnih lakata = 1760 jardi = 1 milja (mile) =
1,609344 km.
A sve je počelo onim jednim inčem pomerenom osom
Zemljinog znaka od glavne ose Piramidinih prolaza. I eto smo
60

se na očiglednom primeru uverili u praktičnu životnu primenu
mera Velike piramide.

Sl. 39. Granitna ploča sa Zemljinim znakom.

61

Sl. 40. Geometrija granitne ploče i prolaza kroz Portal
gledajući iz pravca Velike galerije.
E = glavna osa svih prolaza Velike piramide (axis)
CD = 1 inč
AB = širina prolaza kroz Portal = 41,21316378 inči
FG = 36,5242 inči
Površina kruga Z jednaka je površini kvadrata S.
36,5242 x 43,200.000 = 1,577.845.440 inči = 40.077,27418
km = dužina Zemljinog ekvatora.
62

Vertikala D jeste centar Zemljinog znaka (boss, eng.)
Udaljenost centra ovog znaka od glavne ose Piramidinih
prolaza je 1 inč zapadno (gledajući iz pravca Velike Galerije):
ako bi se kretao brzinom 1 inč u sekundi, jedan objekat bi za
24 sata prešao dužinu od 86.400 inči.
Pogledajmo ovu dužinu u poređenju sa Zemljinim
ekvatorskim prečnikom od 502.244.226,8 inči:
502.244.226,8 : 86.400 = 5813,011884 inči = visina Velike
piramide.

Sl. 41. Strane portala.

Na istočnom i zapadnom zidu Portala (East Wall and
West Wall) nalaze se granitni paneli različitih visina:
• visina zapadnog panela = 111,7501217 inči (visina W),
• visina istočnog panela = 103,0329095 inči (visina E) što je
polovina širine Kraljeve odaje.
Razlika u visinama granitnih panela je 8,717212154
inči. Zašto je panel na istočnom zidu kraći od panela na
zapadnom zidu? U čemu je smisao ove razlike? Evo odgovora:
u pitanju su broj Fi (1,618033988) i dužina svetog lakta (slika
42).

63

Sl. 42. Geometrija razlike visina granitnih panela i broj Fi.

8,717212154 x 1,618033988 = 14,10474555 inči i to je
poluprečnik (r) kruga T: krug poluprečnika 14,10474555 inči
ima površinu 625 kvadratnih inči, a kvadrat tolike površine
ima strane duge po 25 inči ili 63,5 cm i to je dužina jednog
svetog lakta.

64

Sl. 43. Portal Kraljeve odaje.
SB = 61,77445169 inči
AB = 52,09769524 inči
AF = 116,2602377 inči
EF = 100,5951944 inči
Dužina Portala Kaljeve odaje (AF) je 116,2602377 inči,
što je u centimetrima 295,3010038 cm: kreće li se neki
objekat brzinom 295,3010038 cm/s, za 24 časa preći će
255,1400672 km:
255,1400672 x 3,14159 = 801,545484 km = 50-ti deo dužine
Zemljinog ekvatora.
Dužina ulaznog kanala u Kraljevu odaju (EF) je
100,5951944 inči. Širina i visina ovog kanala su iste:
41,21316378 inči. Kubna dijagonala ovog prolaza jednaka je
dužini Portala: 116,2602377 inči sto odgovara dužini Portala
pred Kraljevom odajom.

65

Sl. 44. Geometrija ulaznog prolaza Kraljeve odaje.

Pošto su širina i visina ulaznog prolaza Kraljeve odaje
iste (41,21316378 x 41,21316378 inči), površina kvadrata
kojeg ove mere opisuju iznosi 1698,524869 kvadratnih inči
(kvadrat S, slika 44). Krug iste površine (C) imaće poluprečnik
dug 23,25204753 inči, tj. 59,06020073 cm. Ta dužina ujedno
je i prečnik kruga Z.
Ako neki se objekat kreće brzinom 59,06020075 cm/s,
za jedan dan preći će 51,02801343 km = 250-ti deo od
12.757,00336 km, što je dužina Zemljinog ekvatorskog
prečnika.
Obim kruga prečnika 59,06020073 cm je 185,5429361
cm = = 1000-ti deo geografske jedne minute geografske
66

dužine na zakrivljenoj Zemljinoj površini na liniji njenog
ekvatora.

POMER OD JEDNOG
INČA
“Zašto onda znak nije ni približno u sredini granitne
ploče, ili u sredini između dve strane vrlo uske prostorije u
kojoj se nalazi (samo 41,21 inči širine između granitnih
panela).
Moje mere iz 1865. godine, ako se tome može
verovati ovde, pokazuju da je znak samo jedan inč u stranu
od centra, i kao što će se svuda pokazivati to je metod Velike
piramide da markira mali, ali veoma važni iznos pomera
znaka u toj veličini, što upućuje na malu, ali važnu količinu
tog pomerenog iznosa u nekim daleko većim i značajnijim
arhitektonskim značenjima – ne preostaje nam ništa drugo
već prihvatiti ovu izmerenu pomerenost znaka kao dodatni
Piramid spomen od mnogo toga što je srž sumnjičavosti
upravo sada; odnosno jedan jedini, mali inč zabeležen od
graditelja najvećeg kolosalnog objekta arhitekture u svetu
kroz ukupno ljudsko postojanje.” (Piazzi Smyth, The Great
Pyramid - Its Secret and Mysteries Revealed, Gramercy
Books, New York, 1978, pg. 207-208)
• od Piramidine baze do podne linije Portala = 1699,511858
inči
• od podne linije Portala do dna granitne ploče sa znakom =
41,21316378 inči (N, Sl.40)
• od dna granitne ploče do bazne linije Zemljinog znaka =
33,46414902 inči (linija M)
I sad tražimo odgovor na pitanje: zašto je arhitekta
Piramide pomerio ovaj znak u stranu za jedan inč?

67

Sl. 45. Zemljin znak pomeren je od ose prolaza jedan inč ka
glavnoj Piramidinoj osi (englesko “inch” nastalo je od
latinskog korena “unus” što znači “jedan”).

68

Sl. 46. Jedan inč na Zemljinom znaku (PA je osa Piramidinih
prolaza i sredina Portala, B je centar znaka, a sasvim desno
je
Piramidina glavna osa po pravcu sever-jug).

• PAB = 1 inč = MH
• od linije prve Piramidine baze do podne linije Portala =
1699,511858 inči visine
• od podne linije Portala do dna granitne ploče sa znakom =
41,21316378 inči
• od dna granitne ploče do baze znaka (linija M) =
33,46414902 inči
• dužina BM = 285,4690182 inči
Ukupno od Piramidine baze do tačke B ima
1774,189171 inči. Dodajmo tome visinu jednog inča (HM) i
sada je to 1775,189171 inči. Dodajmo i udaljenost BM i
konačni zbir je 2060,658189 inči = 5 dužina Kraljeve odaje,
10 širina Kraljeve odaje = 100 kraljevskih lakata =
82,42632756 svetih lakata = 52,340718 metara.
I sad tražimo smisao prethodno dobijenog zbira.
Smisao će nam se otkriti kad taj zbir pomnožimo sa sinusom
ugla uspona Piramidinih prolaza, dakle pomnožimo sa
sinusom ugla od 26,3026897° (sinus je 0,443113275):
69

2060,658189 x 0,443113275 = 913,105 inči = 10-ti deo
dužine prve Piramidine baze.

SEVERNI KANAL
KRALJEVE ODAJE

Sl. 47. Pravac severnog “ventilacionog” kanala Kraljeve
odaje: ABD.

• AB = 105,3290314 inči
• BC = 2282,762501 = 4-ti deo Piramidine baze
• BD = 2706,094755 inči
• CD = 1453,252971 inči
• ugao CBD = 32,48165854º
• tangens 32,48165854º = 0,63662031
70

• dužina prve Piramidine baze = 9131,05 inči
9131,05 x 0,63662031 = 5813,011882 inči = visina Velike
piramide.
CD = 1453,252971 x 3,14159 = 4665,525001 inči = 182,621
svetih lakata = polovina prve Piramidine baze.
CD = 1453,252971 inči = 3691,262546 cm: krećući se
brzinom 3691,262544 cm/s, jedan objekat će za 24 sata preći
3189,25084 km i to polovina dužine Zemljinog ekvatorskog
poluprečnika.

Sl.48. Pogled na plato Gize.

71

Sl. 49. Piramida i ugao severnog kanala Kraljeve odaje.

• Ugao β = uspon severnog “ventilacionog” kanala Kraljeve
odaje = 32,48165854°
• tangens β = 0,63662031
• sinus β = 0,537029595
EN = 91,3105 svetih lakata = EK
r = 58,13011882 svetih lakata = 3691,262545 cm
Dužina baze Velike piramide = 231,92867 m =
0,23192867 km = obim kruga M = obim krug H: ako se neki
objekat kreće brzinom 0,23192867 km/s, za jedan dan preći
ce polovinu Zemljinog ekvatora dužine 20.038,63709 km
(ekvator je dug 40.077,27418km).
Zemljin ekvatorski prečnik ima 6378,50168 km:
6378,50168 x 0,63662031 (tangens β) = 4060,683721 km:
4060,683721 x 3,14159 = 12.757,00336 km = Zemljin
ekvatorski prečnik:
(4060,683721 x 4) x 3,14159 = 51.028,01348 km
Šta je poruka ovih 51.028,01348 km? Pratimo šta se
dešava: udaljenost Velike piramide od griničkog meridijana je
31,13513514° E. Predstavimo li Zemlju kao savršen krug od
72

360°, tada svaki stepen ovog kruga daje 111 km (jedan
stepen geografske širine na Zemljinoj površini iznosi oko 111
km). Savršeni Zemljin krug imao bi ekvator dug 39.960 km i
istu toliku širinu u pravcu sever-jug.
Ako Piramidinu udaljenost od griničkog meridijana, što
iznosi 31,13513514°, projektujemo na ekvator ili je
postavimo u pravcu sever-jug, tada ovi stepeni daju 3456 km
dužine. I evo svrhe ove mere:
51.028,01348 : 3456 = 14,7650502 km = 100 Piramidinih
visina.
• Ugao Y (slika 49) = 57,51834146°
• tangens Y = 1,570795 = ½Pi
• CF = 1162,602377 inči = 2953,010038 cm = 35-ti kameni
red vidljivog Piramidinog zdanja = 5-ti deo Piramidine visine
• FE = 1743,903566 inči = 4429,515058 cm
• obim kruga L = 0,1391572021 km: putujući brzinom od
0,1391572021 km/s, za godinu dana (365,242 dana) jedan
objekat će preći 4.391.371,132 km i ovo je obim Sunčevog
ekvatora. Prečnik ovog kruga je 1,397.818,026 km, a
poluprečnik 698.909,013 km.
AB = 7304,84 inči = 18.554,2936 cm = 0,185542936 km =
10-ti deo jedne minute geografske dužine na ekvatoru
Zemlje.

……………………………….
……………………………………
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….
……………………………….

73

JUŽNI KANAL KRALJEVE
ODAJE

Sl. 50. Južni kanal Kraljeve odaje (BC)

• FEG = 45°
• EG = 2055,210061 inči
• FG = 1453,252971 inči = EF
FG + EF = 2906,505942 inči = 7382,525093 cm: ako se
jedan objekat kreće brzinom 7382,525093 cm/s, za jedan dan
preći će dužinu Zemljinog ekvatorskog poluprečnika od
6378,50168 km.
1453,252971 x 4 = 5813,011884 inči = visina Piramide.
74

GEOMETRIJA
VOLUMENA KRALJEVE
ODAJE

Sl. 51. Geometrija volumena Kraljeve odaje.

Mere Kraljeve odaje:
• Dužina (a) = 412,1316378 inči
• širina (b) = 206,0658189 inči
• visina (h) = 230,3885895 = 206,0658189 x ½√5
• podna dijagonala (d) = 460,7771789 = 412,1316378 x
½√5
• Kubna dijagonala (d1) = 515,1645473 =
75

= 412,1316378 x 1,25 = 206,0658189 x 2,5 = C (slika 52)

Sl. 52. Stranice kvadrata B imaju dužine kubne dijagonale
Kraljeve odaje (d1, slika 52).

• Kubna dijagonala (C) = 515,1645473 inči
• površina kvadrata B = 265.394,5108 kvadratnih inči =
površina kruga A.
• prečnik kruga A (d) = 581,3011883 inči = 10-ti deo
Piramidine visine.
Obim kruga A je 1826,21 inči: ako se jedan objekat
kreće brzinom od 1826,21 inči u sekundi, za 24 sata preći ce
dužinu od 157.784.544 inči = 4007,72741 km = 10-ti deo
dužine Zemljinog ekvatora.

76

KOVČEG KRALJEVE
ODAJE

Sl. 53. Kovčeg Kraljeve odaje.

Dimenzije kofera:
• dužina = 89,8055812 inči
• širina = 38,50236153 inči
• visina = 41,21316378 inči
• unutrašnja dužina = 77,93482424 inči
• volumen spoljašnjih mera kovčega = 142.503,8673 kubnih
inči = 2335,221681 litara.
Unutrašnji deo kovčega sadrži tačno polovinu
volumena njegovih spoljašnjih mera: 1167,61084 litara.
Kofer je od crvenog granita. Specifična težina granita
je 2,69g/cm³. Ako uzmemo broj 3,14159 (Pi) kao broj litara,
naći ćemo vrlo interesantan broj:
3,14159 : 1167,61084 = 0,002690613 litara ili 2,690613
grama.
77

Uporedimo li ovaj rezultat sa specifičnom težinom
granita od 2,69 g/cm³, vidimo da je to ista vrednost.

PIRAMIDIN 35-TI
KAMENI RED

Sl. 54. Markirani 36-ti kameni red Piramide (35-ti red od
druge Piramidine baze koja ide linijom pločnika).

“Ono što je bilo vrlo važna poruka u ovih 35 kamenih
redova, jeste da su graditelji krunisani u njima tako
veličanstveno, dajući im čast, u stvari krunisani kamenom
dijademom, čije se bele 50-inčne kosine sijaju daleko na sve
strane; i markirajući njih za sva buduća vremena po težini i
veličini, za razliku od 36-tog, 37-og i ostalih viših različito
debelih redova zida odmah iznad njih”. (Piazzi Smyth, The
Great Pyramid - Its Secret and Mysteries Revealed, Gramercy
Books, New York, 1978, p. 213)
78

Sl. 55. Geometrija 35-og kamenog reda.

Ovaj 35-ti kameni red u stvari je 36-ti red računajući
od prve Piramidine baze, a 35-ti je računajući od pločnika
kojim ide druga, sporedna Piramidina baza. Njegovu visinu
računamo od prve Piramidine baze, dakle od prirodne
kamene podloge na kojoj počiva Piramida.
• AB = 1162,602377 inči:
1162,602377
x
432.000
=
502.244.226,9
inči
=
12.757,00336 km = dužina Zemljinog ekvatorskog prečnika.
Krug Z = 3652,42 inči: ako neki objekat putuje
brzinom 3652,42 inči u sekundi, za jedan dan preći će dužinu
od 315.569.088 inči, tj. 8015,454835 km i to je = 5-ti deo
dužine Zemljinog ekvatora.
Površina kruga Z = 1.061.578,044 kvadratnih inči i
ona je jednaka površini kvadrata S. Strane kvadrata S duge
su po 1030,329095 inči, odnosno 41,2131638 svetih lakata.
To su vrednosti pet širina Kraljeve odaje, ili pet širina
Kraljičine odaje.

79

Sl. 56. Dužina DA (BC) deseti je deo jedne minute geografske
dužine na Zemljinom ekvatoru.

• AB = CD = 1162,602377 inči = visina 36-tog kamenog
reda
• EF = 9131,05 inči
• ED = 913,105 inči = AF
• DA = BC = 7304,84 inči = 0,185542936 km = 10-ti deo
jedne minute geografske dužine na Zemljinom ekvatoru.

80

ZNANJE GOVORI

Sl. 57. Zemlja i Velika piramida

• CD = 12.757,00336 km = Zemljin ekvatorski prečnik
• ugao β = 51,85399754° = ugao Piramidinog uspona
• tangens β = 1,27324062
AC = 10.019,31854 km = CB = 4-ti deo dužine Zemljinog
ekvatora.
AB = AC + CB = 20.038,6370m km = polovina dužine
Zemljinog ekvatora.
EF = 5009,659273 km = osmi deo ekvatora
CD = 12.757,00336 km = dužina ekvatorskog prečnika
• 1 godina = 365,242 dana
• ugao uspona severnog ventilacionog kanala Kraljeve odaje
= 32,48165854º
• tangens 32,48165854º = 0,63662031
Ako se neki objekat kreće brzinom od 0,63662031
svetih lakata u sekundi, za 24 sata preći će 55,003.99478
81

svetih lakata. To je dužina od 34,9275367 km. I evo tog
omera:
365,242 x 34,9275367 = 12.757, 00336 km = dužina
ekvatorskog Zemljinog prečnika.
Jedna strana baze Velike piramide duga je 231,92867
metara. Dve strane Piramidine baze duge su 463,85734
metara i ovo je u sekundi ekvatorska brzina Zemljine rotacije
oko vlastite ose.
Krećući se brzinom 463,85734 m/s, za jedan minut
neka tačka na ekvatoru pomeri se 27,8314404 km. Za jedan
sat pomeri se 1669,886424 km, a za 24 sata (jedan dan) to je
40.077,27418 km: po Velikoj piramidi ovo je dužina Zemljinog
ekvatora.
Visina Velike piramide je 147,6505019 metara:
147,6505019 x 3,14159 = 463,85734 metara = dužina dveju
strana Piramidine baze.
Osa ulaza u Veliku piramidu je za 286,4690182 inči
pomerena istočno od glavne Piramidine ose:
286,4690182 x 2 = 572,9380366 inči = dužina jedne strane
današnjeg Piramidinog vrha.
Jedna strana Piramidine baze duga je 9131,05 inči.
Obim svih strana njene baze je 36.524,2 inči:
36.524,2 x 286,4690182 = 10.463.051,71 inči =
265,7615135 km: ako jedan objekat putuje brzinom od
265,7615135 km/h, za 24 sata preći će rastojanje dugo
6378,276325 km i to je dužina Zemljinog ekvatorskog
poluprečnika.
• osa Piramidinog ulaza pomerena je od glavne Piramidine
ose za 286,4690182 (inči)
• srednja vrednost 1° zakrivljene zemljine površine je 111
km:
286,4690182° x 111 = 31.798,06102 km
Kopti, potomci drevnih Egipćana, piramidu zovu “pirmet”, što na koptskom znači “desetina”. Deseti deo od
31.798,06102 km je 3179,806102 km = četvrtina veličine
Zemljinog prečnika u pravcu sever-jug:
3179,806102 x 4 = 12.719,22441 km (7903,37928 milja).

82

Sl. 58. Zemlja, osmokraka zvijezda i Velika piramida.

• BC = 6378,501681 km = Zemljin ekvatorski poluprečnik
• ugao β = ugao uspona Velike piramide = 51,85399754°
• tangens β = 1,273240621
• dužina Zemljinog ekvatora = 40.077,27418 km (obim
kruga).
40.077,27418 : 8 = 5009,65927 km = AB = EF.
5009,65927 x 1,273240621 = 6378,501681 km = BC =
ekvatorski poluprečnik Zemlje.
AB =5009,65927 km = CD = DE = EF = FG = GH = HI = IJ
= JC.
Šta je značenje kvadrata u normalnom položaju
(kvadrat P, slika 58)? To je značenje mira i stabilnosti. Drugi
kvadrat (kvadrat R), koji je uspravno ukršten preko kvadrata
mira, u tom položaju označava premudrost, razum i moć
83

stvaranja. Oba kvadrata skupa sa krugom su Slovo, Reč,
Logos.

HRAMOVNI PRAVCI

Sl. 59. Pravci od hramova ispred piramida.

Od hramova ispred Velike i druge (srednje) piramide
protežu se pravci pod uglom od 14 stepeni u odnosu na
pravac linije istoka i završavali su se u drugim hramovima.
Šta je značenje ovih kanala i zašto su pod uglovima od 14
stepeni?

84

Sl. 60. Hramovni pravci.

Na slici 60. u tački W simbolično je predstavljena
tačka zapada, iz koje prema istoku (E) polazi linija Zemljinog
ekvatora. Iz tačke W prema severoistoku odvaja se pravac
pod uglom od oko 14 stepeni u odnosu na ekvator, a takođe
se iz tačke W odvaja pravac pod istim uglom ka jugoistoku.
Velika piramida pokazuje da je Zemljin ekvator dug
40.077,27418 km. Tangens 14° je 0,249328002. Dužina
ekvatora pomnožena sa tangensom pomenutog ugla daće
nam dužinu EN:
40.077,27418 x 0,249328002 = 9992,386731 km.
Tolika je i dužina ES. Obe dužine zajedno daju
19.984,77346 km i to je polovina Zemljine širine u pravcu
sever-jug:
19.984,77346 x 2 = 39.969,54692 km, što je razlika od samo
desetak kilometara od stvarne Zemljine veličine u pravcu
sever-jug.

85

Sl. 61. Ugao hramovnog prolaza Velike piramide.

U odnosu na pravac linije istoka hramovni prolaz ide
ka severoistoku pod uglom od 14 stepeni (hram se nalazio na
polovini baze istočne Piramidine strane (slika 61, tačka C).
• BC = ½ Piramidine baze = 115,964335 m
• ugao hramovnog prolaza (β) = 14°
• dana 27. aprila Sunce izlazi na 14 stepeni iznad nebeskog
ekvatora.
Od početka godine do polovine dana 27. aprila ima
116,2602377 dana i ovi dani su prečnik kruga godine:
116,2602377 x 3,14159 = 365,242 dana.
Međutim, 27. aprilom obeleženo je još nešto vrlo
značajno: to je vreme gradnje hrama ispred Velike piramide,
jer u vreme gradnje hrama prolećna ravnodnevnica (prolećni
ekvinocij) bila je 27. aprila. Između 27. aprila (14. aprila
julijanskog kalendara) i 21. marta, kad je prolećna
ravnodnevnica u današnje vreme, razlika je oko 37,5 dana.
Pošto je julijanska zvezdana (sideralna) godina duža
od sunčane (tropske) godine za oko 10 minuta i 48 sekundi,
da bi se prolećni ekvinocij kroz julijanski kalendar pomerio za
38 dana potrebno je da prođe 5000 godina. To znači da je
hram ispred Velike piramide građen oko 3000 godina pre
nove ere, odnosno 300-400 godina posle početka gradnje
Piramide.

86

VELIKA PIRAMIDA I
BROJ Fi
• Visina 36-tog kamenog reda Piramiding zdanja (35-ti red od
Piramidinog pločnika) je 1162,602377 inči
• broj Fi (Phi, φ) = 1,618033988
1162,602377 x 1,618033988 = 1881,130161 inči = dužina
podne linije Velike galerije.
• Visina Velike piramide = 5813,011885 inči
• dužina Velike galerije = 1881,130161 inči
5 x 1881,130161 = 9405,650803 inči
9405,650803 : 1,618033988 = 5813,011885 inči
• Dužina Piramidine baze = 9131,05 inči:
9131,05 : 1,618033988 = 5643,299256 inči
5643,299256 : 3 = 1881,130161 inči
9131,05 x 1,618033988 = 14.774,34925 inči
14.774,34925 : 1881,13016 = 7,853975
7,853975 : 2,5 = 3,14159 = Pi
• Ugao Piramidinih prolaza = 26,3026897º
• sinus 26,3026897º = 0,443113275
1881,130161 x 0,443113275 = 833,5537463 inči
833,5537463 : 1,618033988 = 515,1645469 inči = kubna
dijagonala Kraljeve odaje (d1, slika 51)
515,1645469 x 4 = 2060,658188 inči = deset širina Kraljeve
odaje ili udaljenost od prve Piramidine baze do znaka Zemlje
na granitnoj ploči u Portalu i dužine BH (vidi “Pomer od
jednog inča”, slika 46).
• Linija podne dužine Velike galerije = 1881,130161 inči
• Ugao rasta strana Velike piramide = 51,85399754°
• tangens 51,85399754° = 1,273240621
1881,130161 : 1,273240621 = 1477,434925 inči:
1477,434925 : 1,618033988 = 913,105 inči = deseti deo
dužine Piramidine baze.
• Ugao uspona Piramidinih prolaza = 26,3026897°
• sinus 26,3026897° = 0,443113275
87

913,105 x 0,443113275 = 404,608947 inči
404,608947 x 1,273240621 = 515,1645469 inči
515,1645469 : 2,5 = 206,0658189 inči = širina Kraljeve
odaje.
• Dužina Kraljeve odaje iznosi 412,131638 inči:
412,1316378 : 1,618033988 = 254,7113601 inči što je obim
kruga A (slika 62):

Sl. 62. Od dužine Kraljeve odaje geometrijom i brojem Fi
do dužine Portala.

d = 81,07721253 inči
• površina kruga A = 5162,821769 kvadratnih inči i jednaka
je površini kvadrata B
• C = 71,85277844 inči
71,85277844 x 1,618033988 = 116,2602376 inči = dužina
Portala.
116,2602376 x 1,618033988 = 188,113016 inči = 10-ti deo
dužine Velike galerije.
Broj 5 je proporcija između odnosa visine 36-tog
Piramidinog kamenog reda i originalne Piramidine visine:
1162,602377 x 5 = 5813,011885 inči.
Dužina Zemljinog ekvatorskog prečnika u kilometrima
je 12.757,003346 km. To je arhitekta Velike piramide znao i
88

prikazao je tu meru na razne načine i na raznim mestima u
merama Velike piramide.
Ako dužinu ovog Zemljinog prečnika podelimo brojem
5, dobi-ćemo pet dužina po 2551,400672 km. Pogledajmo
kako je arhitekta vešto uklopio broj 2551,400672 km u
Piramidine mere: uzeo je ovu meru prostora i uslovio je
merama brzine, vremena i vrednošću broja Fi. Evo kako je to
urađeno: da bi za 24 sata, tj. za jedan dan, neki objekat
prešao put dug 2551,400672 km, mora da se kreće brzinom
29,53010037 metara u sekundi. To je peti deo Piramidine
visine. I sad sledi broj Fi:
29,53010037 x 1,618033988 = 47,78070608 m =
1881,130161 inči i to je dužina podne linije Velike galerije.
Ko je pre preko 5000 godina mogao poznavati sve ove
mere? Drevni Egipćani to sigurno nisu mogli znati i to je još
jedan od mnogih dokaza da oni nisu gradili Veliku piramidu.
Pa ko je podesio sve ove mere, pretočio ih u arhitektonski
plan i dao graditeljima da ih ostave u monumentalnom
zdanju Velike piramide kamenom u kamenu zapisane i
kodirane? Bio je to neko odozgo, neko iz neba, a ne sa
Zemlje.
• Obim Zemljinog ekvatora je 40.077,27418 km:
40.077,27418 : 5 = 8015,45436 km
Da bi za 24 sata prešao 8015,45436 km, jedan
objekat bi morao da se kreće brzinom 92,77146801 m/s. To je
deseti deo obima kvadrata Piramidine baze.
92,77146801 x 1,618033988 = 150,1073884 metara =
5909,739699 inči.
5909,739699 : 3,1419 = 1881,13016 inči = podna dužina
Velike galerije.
Pogledajmo kako je arhitekta kroz mere Piramide, kroz
geometriju i broj Fi opisao veličinu Zemlje. Da bismo to
objasnili, posluziće nam crtež na slici 63:
• d = 1881,130161 inči = 47,78070609 m = maksimalna
dužina podne linije Velike galerije.
• površina kruga A je 2.779.247,4 kvdratnih inči. Toliku
površinu ima i kvadrat B.
• C = 42,34453037 m

89

Sl. 63. Geometrija podne linije Velike galerije: prečnik kruga
(d)
je dužina podne linije Velike galerije.

42,34453037 : 1,618033988 = 26,17035902 m
I sad ćemo dužinu prostora od 26,17035902 m ubrzati
na brzinu jedne sekunde, te ćemo tako za 24 sata tom
brzinom preći prostor u dužini od 2261,119019 km.
2261,119019 x 5 = 11.305,5951 km. I evo poruke: kvadrat sa
stranama dugim po 11.305,5951 km ima istu površinu kao i
krug čiji je prečnik 12.757,00336 km, odnosno Zemljin
ekvatorski krug ima istu površinu kao i kvadrat sa stranama
dužine po 11.305,5951 km.
I tako podna linija Velike galerije kroz geometriju sa
brojem Fi (1,618033988) daje veličinu Zemlje.
Čak je i vreme godine razmereno brojem Fi u korelaciji
sa merama Velike piramide. Kako je to urađeno pokazaćemo
kroz geometriju godine:
• 1 godina = 365,242 dana,
• broj Fi (φ) = 1,618033988…

90

Sl. 64. Dani godine razmereni brojem Fi vode do mere
Kraljeve odaje.

365,242 : 1,618033988 = 225,7319702 dana = dužina svake
strane kvadrata ABCDA. Površina ovog kvadrata je
50.954,92238 kvadratnih jedinica, a ista toliku površinu ima
krug T. Prečnik kruga T je 254,7113601 mernih jedinica i to
pomnoženo sa brojem Fi daje 412,131637 mernih jedinica što
je u inčima dužina Kraljeve odaje.

…………………..
…………………..
……………………
……………………
……………………
……………………
91

NAGIB ZEMLJINE OSE
Godišnje gibanje (naginjanje) Zemljine ose uzrokuje
pojavu i promenu godišnjih doba. Maksimalno naginjanje ove
ose je 23,4461943° južno i isto toliko stepeni severno (ugao
β, slika 66). U vreme prolećne i jesenje ravnodnevnice
Zemljina osa stoji tačno pod 90° u odnosu na Zemljin severni
nebeski pol i tad se poravnavaju pravci linija Zemljinog i
nebekog ekvatora. U vreme letnjeg solsticija linija Zemljinog
ekvatora ide ispod linije nebeskog ekvatora za 23,4461943° i
toliko iznad linije nebeskog ekvatora u vreme zimskog
solsticija.

Sl. 65. Sena Velike piramide na dan letnjeg solsticija.

92

Sl. 66. Nagib Zemljine ose je 23,4461943°.

Geografska širina pokazuje koliko je neka tačka
udaljena severno ili južno od linije Zemljinog ekvatora:
• Gibanje zemljine ose = 23,4461943°
• sinus 23,4461943º = 0,397887694
• β = 2 x 23,4461943º = 46,8923886º
• Zemljin ekvatorski poluprečnik = 6378,501681 km
6378,501681 x 0,397887694 = 2537,927327 km = BC = CA
(slika 66).
• Obim kruga G = 15.946,25422 km = 1.594.625.420 cm =
627.805.284,2 inči.
• visina Velike Piramide = 5813,011886 inči
627.805.283,5 : 5813,011886 = 108 hiljada Piramidinih
visina.

93

Sl. 67. Geografska širina i pozicija piramida u Gizi.

• Velika piramida: 29° 58' 51" severno (N)
• Druga piramida: 29° 58' 40" severno (N)
• Treća piramida: 29° 58' 27" severno (N)
Na dan letnjeg solsticija (prvi dan leta) 21. juna, Sunce
je direktno na liniji Tropic Cancer: 23,4461943° iznad
ekvatora (slika 66). To je 6,53463903 manje od geografske
širine na kojoj se nalazi Velika piramida. Ovih 6,53463903° na
zakrivljenoj površini Zemlje iz-nosi oko 725,34 km. To je
simbolično predstavljeno razmakom od 725,34 m između
centra Velike piramide i obeleženog pravca od hrama Treće
piramide (tačka X, slika 67).

94

ZNAK BROJEVA

Sl. 68. Zemlja i uglovi Velike piramide.

• Ugao β = ugao uspona Velike piramide = 51,85399754°
• tangens 51,85399754° = 1,273240621
• WCF = 45° = ugao uspona južnog ventilacionog kanala
Kraljeve odaje
• ECL = ugao uspona sjevernog ventilacionog kanala
Kraljeve odaje = 32,48165854°
95

• tangens 32,48165854° = 0,63662031 = 1,273240621 : 2
• EL = 6378,501681 = ekvatorski poluprečnik Zemlje:
6378,501681 x 0,63662031 = 4060,683717 km = EL
4060,683717 x 3,14159 = 12.757,00336 km = ekvatorski
preĉnik Zemlje = WE
12.757,00336 x 4 = 51.028,01344 km = obim kruga R
Poluprečnik kruga R = 8121,367435 km:
8121,367435 : 6378,501681 = 1,273240621 =
tangens β

96

SAVRŠENI KRUG
ZEMLJE

Sl. 69. Savršeni krug Zemlje.

Kad bi Zemlja bila savršena sfera, sa vrednošcu da
jedan stepen njenog kruga iznosi 111 km (koliko iznosi
srednja geografska širina jednog stepena Zemljinog kruga),
tad bi savršeni Zemljin krug u svim pravcima imao obim
39.960 km.
97

• Poluprečnik savrešnog kruga je 6359,836898 km
• stvarni ekvatorski poluprečnik 6378,50168 km:
6378,50168 – 6359,836898 = 18,6647811 km = srednja
debljina Zemljine kore.
Poluprečnik savršenog kruga Zemlje je 6359,836898 km:
6359,836898 : 90° = 70,66485442 km za svaki stepen (slika
69):
Pošto je 1° na zakrivljenoj površini Zemlje jednak širini
od 111 km, zato će 70,66485442 km na površini Zemlje imati
vrednost od 0,63662031º: podsetimo se da je ugao uspona
severnog
“ventilacionog”
kanala
Kraljeve
odaje
32,48165854º, a njegov tangens 0,63662031.
Jedan stepen na zakrivljenoj površini Zemlje je dužina od 111
km:
111 : 70,66485442 = 1,570795 = ½ Pi.

Sl. 70.

98

• Poluprečnik kruga A = 70,66485442 km (slika 70)
• površina kruga A = 156.87,59768 km² = površina kvadrata
B
• 1° = 111 km
• C = 125,2501404 km:
125,2501404 km na zakrivljenoj površini Zemlje je
1,128379643°:
1,128379644² = 1,27324062
Broj 1,27324062 potpuno je isti broju tangensa Piramidinog
ugla uspona (51,85399754º).
1,128379644 godina je 412,1316368 dana i ovaj broj dana
isti je broju dužine Kraljeve odaje iskazane u inčima.
• 1° na zakrivljenoj površini Zemlje = 111 km
• pozicija Velike piramide 30° N
30° x 111 km = 3330 km
• od ekvatora do Velike piramide =3330 km
• ugao uspona Velike piramide = 51,85399754°
• tangens 51,85399754° = 1,273240621
3330 x 1,273240621 = 4239,891268 km
4239,891268 x 3 = 12.719,6738 km
12.719,6738 x 3,14159 = 39.960 km = obim savršenog
kruga Zemlje.

99

GRINIČKI MERIDIJAN
Glavni Zemljin meridijan (Greenwich Meridian) polazni
je, nulti meridijan Zemljine dužine i zato je označen brojem 0°
(kao srednja vrednost 1° Zemljine geografske širine određena
je vrednost od 111 km). Pošto prolazi kroz grad Grinič, danas
predgrađe Londona (Greenwich, England), nazvan je grinički
meridijan. Ustanovljen je 1851. godine i prvi ga definiše
britanski astronom George Biddell Airy, ali je tek 1884.
godine na Internacionalnoj konferenciji u Vašingtonu
(International meridian Conference, Washington, 1884)
dogovoreno da grinički meridijan bude početni Zemljin
meridijan.
Da li je na Internacionalnoj konferenciji u Vašingtonu
grinički meridijan pukim slučajem određen za polazni
meridijan, ili je postojao neki razlog za to?
Grinički meridijan određen je po značenju pozicije
Velike piramide: od centra Velike piramide prema zapadu
uzeta je geografska dužina od 31,135135134° (31° 08'
6,48648636") i tu gde se završava ova mera ustanovljen je
glavni meridijan (Prime Meridian), poznat i kao grinički
meridijan. Pogledajmo u čemu je korelacija pozicije Velike
piramide i polaznog Zemljinog meridijana:
• 1° geografske širine na zakrivljenoj Zemljinoj površini je
111 km,
• krug ima 360º
360° x 111 km = 39.960 km = savršeni krug Zemlje.

100

Sl. 71. Grinički (M, 0°) i Piramidin meridijan (P).

101

Od griničkog meridijana do centra Velike piramide je
udaljenost od 31,135135134°:
31,135135134° x 111 km = 3456 km i to je na savršenom
krugu Zemlje udaljenost Velike piramide istočno od griničkog
meridijana. I pogledajmo odnos mera Zemlje i udaljenost
Piramide od griničkog meridijana:
• dužina Zemljinog ekvatora = 40.077,27418 km:
40.077,27418 : 3456 = 11,5964335 km: kad bi se neki
objekat kretao brzinom 11,5964335 km/s, za 24 sata prešao
bi 1.001.931,854 km i to je 25 dužina Zemljinog ekvatora.
Putujući tom brzinoma godinu dana objekat bi prešao
365.947.594,4 km.
Ovih 365.947.594,4 km je 14.407.385.606.350 inči? U
čemu je važnost ove dužine? Važnost je u tome što je ova
mera u vezama sa merama Velike piramide. Evo kako: kad
broj 14.407.385.606.350 inči podijelimo sa dužinom
Piramidine baze od 9131.05 inči, dobijemo rezultat od
1.577.845.440,2
inči
=
dužina
zemljinog
ekvatora
(40.077,27418 km).
Jedna tačka na Zemljinom ekvatoru za 25 godina
Zemljine rotacije oko vlastite ose pređe rotacioni put dug
14.407.385.606.350 inči, ili 365.947.594,4 km.
Uzmimo broj 1 (jedan) kao polaznu mernu jedinicu i
neka broj 1 bude prečnik kruga A (slika 72):
•d=1
• β = 26,30268975° = ugao Piramidinih prolaza
• tangens β = 0,494289195
• sinus β = 0,443113275

102

Sl. 72. Broj 1 (jedan) i ugao Piramidinih prolaza.

d x sin β = 1 x 0,443113275 = 0,443113275 = a
2a = 0,886226551 = DE
Uzmimo sad da je krug A Zemlja:
• krug A = Zemlja
• d = 12.757,00336 km = ekvatorski prečnik Zemlje:
d x sin β = 12.757,00336 x 0,443113275 = 5652,797538 km
=a
2a = 11.305,59508 km = DE
a : tan β = 5652,797538 : 0,494289195 = 11.436,21506 km
=H
• H : 2 = 5718,107532 km
• 1° = 111 km
5718,107532 km = 51,51448227° = pozicija Griniča severno
od ekvatora (slika 73)
• Zemljin ekvatorski poluprečnik = 6378,50168 km
103

• ugao uspona severnog kanala Kraljeve odaje =
32,48165854°
• tangens ugla 32,48165854° = 0,63662031
6378,50168 x 0,63662031 = 4060,683721 km
4060,683721 x 3,14159 = 12.757,00336 km = ekvatorski
prečnik Zemlje.
• (4060,683721 x 4) x 3,14159 = 51.028,01348 km
• 1° zakrivljene Zemljine povrsine = 111 km
• na savršenom krugu Zemlje udaljenost Velike piramide od
griničkog meridijana je 31,13513514°, što daje 3456 km:
51.028,01348 : 3456 = 14,7650502 km = 100 visina Velike
piramide.

Sl. 73. London sa Griničom: trouglom je obeleženo
51,51448227° severno od ekvatora.

• Dužina baze Velike piramide je 231,92867 m. Četiri strane
Piramidine baze zajedno duge su 927,71468 m:
25 x 927,71468 m = 23,192867 km
• Udaljenost Velike piramide od griničkog meridijana je
31,13513514°, što na savršenom Zemljinom krugu daje 3456
km:
104

23,192867 x 3456 = 80.154,54835 km
80.154,54835 : 2 = 40.077,27418 = dužina Zemljinog
ekvatora.

Sl.74. Grinički meridijan (A) i Piramidin meridijan (B).

• AB = 31,13513514° = 3456 km
• β (ugao Piramidinih prolaza) = 26,30268975°
• tangens β = 0,494289195
• sinus β = 0,443113275
• BC = 1531,399479 km
• d = 1728 km = AB/2 = 3456 : 2
• dužina Zemljinog ekvatora = 40.077,27418 km
40.077,27418 : 1728 = 23,192867 km = 100 dužina
Piramidine baze.
Ekvatorski prečnik Zemlje = 12.757,00336 km
12.757,00336 : 1728 = 7,382525093 km
7,382525093 x 2 = 14,76505019 km = 100 visina Velike
piramide.
• 3456 : 3,14159 = 1100,079896 km: da bi za jedan dan
ujednačenom brzinom prešao 1100,079896 km, neki objekat
bi morao da se kreće 12,73240621 m/s, ili 1,273240621
dkm/s (1 dkm = 10 m).
Broj 1,273240621 je tangens ugla 51,85399754° i to
je ugao uspona Velike piramide.
• 1,273240621 dkm = 501,275835 inči
105

• visina Piramide = 5813,011886 inči
5813,011886 : 501,275835 = 11,5964335 inči
11,5964335 x 2 = 23,192867 inči (ovo je igra brojevima, jer
je dužina Piramidine baze 231,92867 metara).
S obzirom na sve što smo videli, može se zaključiti da
je Sir George Biddell Airy, kao matematičar i astronom, znao
sve mere Velike piramide i koristio te mere u određivanju
polazišta glavnog Zemljinog meridijana. To su znali i članovi
Međunarodne komisije (International Meridian Conference)
koji su u gradu Vašingtonu oktobra 1884. godine dogovorno
prihvatili da grinički meridijan postane glavni, polazni
meridijan planete Zemlje.

106

NADMORSKA VISINA
PIRAMIDE

Sl. 75. Geometrija nadmorske visine Velike piramide.

HK + BG = CD + DE + EF + FC = 597,7624754 svetih
lakata = 14.944,06189 inĉi:
• AC = AF = 1868,007736 inči
• ugao β = 51,85399754° = Piramidin ugao uspona
• tangent 51,85399754° = 1,273240621
1868,007736 x 1,273240621 = 2378,42333 inči = AB
2378,42333 inči = 198,2019442 stopa (feet) = 60,412
metara = nadmorska visina baze Velike piramide.
107

ZEMLJA I MESEC

Sl. 76. Zemlja i Mjesec.

Mesec ima oko 0,273 puta manje mere od Zemlje:
• 1º na zakrivljenoj površini Zemljine sfere = 111 km
• krug E = 360º = 39.960 km = savršeni krug Zemlje
• poluprečnik savršenog kruga Zemlje = 6359,836898 km
• ugao rasta Velike piramide = 51,85399754º = β
6359,836898 x 1,273240621 = 1737,765783 km =
poluprečnik Meseca.

108

ŠEMA UNIVERZUMA

Sl. 77. Velika piramida je arhitektonski plan Zemljine kugle
i svih sfera u kosmosu.

• Krug Z = 40.077,27418 km = obim Zemljinog ekvatorskog
kruga
• ugao uspona Velike piramide (β1) = 51,85399754°
• tangens 51,85399754º = 1,273240621
• ekvatorski prečnik Zemlje (CD) = 12.757,00336 km:
12.757,00336 : 1,273240621 = 10.019,31854 km = ¼ dužine
Zemljinog ekvatora = AE = EC = CF = FB.
• Ugao severnog kanala Kraljeve odaje (β) = 32,48165854º
• tangens 32,48165854º = 0,63662031
AC = 20.038.63709 km = CB = polovina dužine Zemljinog
ekvatora.
AB = 40.077,27418 km = dužina Zemljinog ekvatora:
• odnos dužine prečnika jedne sfere (CD) prema dužini
ekvatora te sfere (AB) daje ugao β2 = 17,65680115°
• tangens 17,65680115° = 0,318310155
0,318310155 x 3,14159 = 1 = početak.

109

SUNCE, ZEMLJA I
PIRAMIDA
• Srednja udaljenost Sunca od Zemlje = 149.597.870 km = 1
astronomska jedinica (1 AU)
• dužina Zemljine orbite oko Sunca = 939.950.345 km
• Ekvatorski prečnik Zemlje = 12.757,00336 km
939.950.345 : 12.757,00336 = 73.681,12389 km
• Tropska (sunčana) godina = 365,242 dana:
73.681,12389 : 365,242 = 201,7323415 km
• Visina Velike piramide = 0,1476505019 km:
201,7323415 x 0,1476505019 = 29,78588148 km/s = brzina
Zemljine rotacije oko Sunca.
12.757,00336 : 365,242 = 34,9275367 km: da bi za
jedan dan prešao dužinu od 34,9275367 km, jedan objekat bi
morao da se kreće brzinom od 40,4253897 cm/s:
40,4253897 cm = 0,63662031 svetih lakata = tangens
32,48165854° = ugao uspona severnog kanala Kraljeve
odaje.

110

LUNARNI (SINODIČKI)
PERIOD

Sl. 78. Zemlja i Mjeseceve faze.

Vreme koje protekne od pojave jednog do pojave
novog mladog Meseca naziva se lunarni ili sinodički mesec.
Zato što Mesečeva orbita oko Zemlje nije kružna i što brzina
rotiranja ova dva nebeska tela nije uvek ista, ovo vreme
varira od 29,27 - 29,83 dana, te je kao srednja vrednost uzeto
vreme od 29,530889 dana.
111

Zvanična astronomija uzela je dakle, srednju vrednost
lunarnog ili sinodičkog meseca u dužini od 29,530889 dana,
dok je arhitekta Velike piramide smatrao da je srednja
vrednost tog perioda 29,53010038 dana (razlika između ova
dva perioda je oko 1 minut i 8 sekundi).
• Dužina Zemljinog ekvatora = 40.077,27418 km
• ½ Pi = 1,570795
• lunarni period po astronomiji = 29,530889 dana
40,077,27418 : 29,530889 = 1357,130636 km: da bi za jedan
dan ujednačenom brzinom prešao 1357,130636 km, neki
objekat bi se kretao brzinom 1570,753051 cm/s, ili
1,570753051 dkm/s, što je na Zemljinoj površini dužina BP
(slika 78).
• Dužina Zemljinog ekvatora = 40.077,27418 km
• ½ Pi = 1,570795
• lunarni period po Velikoj piramidi: 29,53010038 dana
40.077,27418 : 29,53010038 = 1357,166879 km: da bi za
jedan dan prešao dužinu od 1357,166879 km, neki objekat
treba da se kreće brzinom od 1,5707945 dkm/s.
Dakle smo u rezultatu dobili tačno ½ broja Pi, što znači
da je proračun arhitekte Velike piramide o trajanju lunarnog
(sinodičkog) perioda tačniji od mere koji su ustanovili moderni
astronomi.
• C = Mesečeva mena
• N = mlad Mesec
• G = prva četvrt
• H = pun Mesec (uštap)
Mesečev sinodički period (slika 79) = NGHKCN =
29,53010038 dana:
29,53010038 : 2 = 14,76505019 dana (14,76505019
dekametara je visina Velike piramide).
Evatorski prečnik Zemlje = 12.757,00336 km:
12.757,00336 x 29,53010038 = 376.715,5898 km =
udaljenost od površine Zemlje (tačka B) do Meseca.
• Poluprečnik Zemlje = 6378,50168 km
• poluprečnik Meseca = 1738 km
(376.715,5898 + 6378,50168) + 1738 = 384.832,0914 km =
EF = srednja udaljenost Meseca od Zemlje.

112

MESEČEVE FAZE
Postoje četiri glavne Mesečeve faze kroz koje prođe
vidljivi disk Meseca u vremenu od 29,53010038 dana:
mladi Mesec (mladina), prva četvrt, pun Mesec (uštap) i
poslednja četvrt.
29,53010038 (dana) : 4 (faze) = 7,382525095 dana za svaku
fazu.
7,382525095 dana = 177,1806023 časova = 10.630,83614
minuta = 637.850,1682 sekundi.
Ekvatorski poluprečnik Zemlje = 6378,501682 km =
637.850,1682 dekametara, te tako svakom dekametru
Zemljinog poluprečnika odgovara 1 sekunda vremena
Mesečevog kretanja njegovom orbitom:
• Mesečev sinodički period = 29,53010038 dana
• tangens piramidinog ugla uspona = 1,273240621
29,53010038 : 1,273240621 = 23,192867 dana: dužina baze
Velike piramide je 23,192867 dekametara.
• dužina lunarnog Meseca = 29,53010037 dana
• lunarna godina = 354,3612044 dana
• Zemljin ekvator = 40.077,27418 km
40.077,27418 : 354,3612044 = 113,09724 km
113,09724 : 36 = 3,14159 = Pi

113

DRUGA PIRAMIDA

Sl. 79. Geometrija Druge (srednje) piramide.

114

α = 53,19992278°
AD = 8479,270694 inči = 21.537,34756 cm = AB = BC =
CD
EF = 5667,221615 inči = 14.394,7429 cm
d = 11.991,49961 inči = 30.458,40902 cm
• AD = 8479,270694 inči = 21.537,34756 cm =
215,3734756 m
Dve strane baze Velike piramide duge su 463,85734
m:
463,85734 : 215,3734756 = 2,153734756 m
2 x 215,3734756 = 430,7469512 m
430,7469512 x 4,307469512 = 1,85542936 km = 1 minuta
geografske dužine na ekvatoru.
• Površina kruga S = 16.274,11347 m² = površina kvadrata
P.
KL = 127,5700336 m = 0,1275700336 km = 100-hiljaditi
deo dužine Zemljinog ekvatorskog prečnika.

115

TREĆA PIRAMIDA

Sl. 80. Geometrija Treće piramide.

α = 51,96663833°
AB = 4154,42733 inči = 105,5224542 m
CD = 2655,523657 inĉi = 67,45030088 m
• Površina kvadrata S = 5.538.470,719 kvadratnih inči =
3573,199769 m²
• EF = 2353,395572 inči = 59,77624753 m
Zbir dužine i visine Velike piramide = 597,7624753 SL
• AB = CD = 6809,950987 inči = 172,9727551 metara:
172,9727551² = 29.919,57401 m = 10-hiljaditi deo srednjeg
prečnika Zemljine orbite oko Sunca.

116

PIRAMIDA U DAŠURU

Sl. 81. Piramida u Dašuru (Bent Pyramid, Dashur).

Pozicije:
• geografska širina Bent piramide: 29,790377777° N
• pozicija sazvežđa Sagitarijus: -29,79037777°
…..
117

Sl. 82. Sazvežđe Strijelca (Sagitarius) i tačka zimskog
solsticija.

Piramida u Dašuru nalazi se oko 40 km južno od
piramida Gize. Građena je po obliku sazvežđa Strelac
(Sagiratius). Zašto je njen graditelj ovom piramidom markirao
nebesku zonu sazvežđa Strelac? To je zbog vremena na kraju
ovog i ovakvog sveta, vremena u kojem će se zimski solsticij
dešavati u zoni ovog sazvežđa u godinama preobražaja,
metamorfoze ovog sveta u viši, savršeniji, božanski nivo
egzistencije. I to se dešava u naše vreme svake godine 22.
decembra.
Hramovni prolaz ove piramide simbolično pokazuje
Sunčevu tačku zimskog solsticija severne Zemljne polulopte.
118

U toj tački seku se galaktički meridijan i Sunčeva ekliptika, te
je ta tačka predstavljena je hramom do kojeg od Bent
piramide vodi hramovni prolaz (slika 82).

Sl. 83. Piramida u Dašuru sa hramovnim prolazom i hramom.

Reka Nil simbolično predstavlja galaktički meridijan, a
Bent piramida je simbol sazvežđa Strelac. Hram (temple) je
simbol Sunca u njegovoj poziciji na dan zimskog solsticija u
vremenu preobražaja ovog sveta.

119

DEO II
ZNANJE PIRAMIDE O
DUHOVNOM SVIJETU

120

KNJIGA PIRAMIDINA

Sl. 84. Prolazi i odaje Velike piramide u čijim merama je,
osim fizičkog, kodirano i duhovno značenje.

Velika piramida je umetničko delo i kao svako
umetničko delo ima svoju spoljašnju formu i unutrašnju
sadržinu, fizički oblik i unutrašnje umetnikove idejne poruke o
svetu, o čoveku i čovekovoj ulozi i svrsi postojanja u svetu.
Piramida knjiga arhitekture, kniga od kamena, knjiga u
kamenu, kamena knjiga! Ona je i veličanstveni objekat za
čuđenje i zagonetna slika za razmišljanje; ona je i knjiga
nauke i hram vere za duhovno razumevanje i približavanje
Stvoritelju.

121

HILJADU GODINA KAO
JEDAN DAN

Sl. 85. Vreme od početka do kraja našeg sveta.

“Ali ovo jedno da vam ne bude nepoznato, ljubazni, da
je jedan dan pred Gospodom kao hiljadu godina, i hiljadu
godina kao jedan dan.” (2. Pet. 3,8)
Jedan dan biblijskog stvaranja sveta odgovara jednoj
hiljadi godina na merama Velike piramide. Evo kako je na
Piramidi prikazano vreme od početka stvaranja do biblijskog
potopa (slika 85):
B = početak stvaranja sveta,
1 = dan prvi = 1000 godina,
2 = dan drugi = 2000 godina,
3 = dan treći = 3000 godina,
4 = dan četvrti = 4000 godina (po Piramidi to je stvaranje
Sunca, Meseca i zvezda: 3687,442 godina od početka
stvaranja),
5 = dan peti = 5000 godina,
6 = dan šesti = 6000 godina
122

Tačka A (slika 85) = stvaranje Adama: po Velikoj piramidi to
je bilo 5718 godina od početka stvaranja sveta. U Bibliji se
govori o dva stvaranja ljudi (vidi 1. Mojsijeva: 1, 27 i 2, 2122).
Tacka F = početak biblijskog potopa: 7374,882 godina od
početka stvaranja sveta, ili 1665,882 godina od vremena
stvaranja Adama.
Visina Velike piramide pokazuje vreme od Potopa do
preobražaja ovog sveta u viši egzistencijalni nivo u dane
drugog Hristovog dolaska (brojevi pokazuju broj hiljada
godina od početka Stvaranja):
9 = 9000 godina,
10 = 10.000 godina (vreme od početka stvaranja sveta do
hrišćanske ere),
11 = 11.000 godina,
12 = 12.000 godina = 2000 god. nove ere
Od Potopa do kraja vremena i preobražaja ovog sveta
je 4694,99967 godina (4695 godina). Vrh piramide završava
se u tački koja označava 12.069,1886 godina od početka
stvaranja sveta: to je 2069,88167 godina nove ere, tj. 2070.
godina.

123

KODOVI VELIKE
PIRAMIDE
Vreme može biti prikazano i merama dužine i
volumena. To se radi pri simboličnim određivanjima mera
objekata sakralnog ili memorijalnog značenja. Velika piramida
i Biblija biće nam vodiči kroz ovo simbolično značenje mera u
vremenu.
Jedan sveti lakat (SL) ima 63,5 cm. Koliko jedan sveti
lakat u merama Piramide označava godina i kako se u
Piramidu memorisane mere dužine pretvaraju u mere
vremena?
Baza Velike piramide duga je 365,242 sveta lakta. Tu
je kodirano vreme od početka stvaranja sveta do početka
Nojevog potopa 7374,882 godine:
7374,882 : 365,242 = 20,19176875 godina po dužini jednog
svetog lakta.
Piramida je visoka 232,5204754 svetih lakata i pošto
svaki lakat vredi 20,19176875 godina, to daje vreme od
4694,99967 godina od vremena početka Nojevog potopa da
kraja vremena pri drugom Hristovom dolasku i preobraženju
ovog sveta u viši egzistencijalni nivo.
Piramidina baza sa visinom daje 597,7624754 svetih
lakata, što u godinama iznosi 12.069,88167 godina od
početka stvaranja sveta do kraja vremena ovog sveta. Da ove
mere nisu plod mašte autora ovih redova, pokazaćemo to na
jednom objektu sagrađenom u naše savremeno doba. To je
čuvena Staklena piramida u dvorištu Muzeja u Luvru (Louvre
glass pyramid, Paris, France), koju je projektovao arhitekta I.
M. Pei, po ličnoj narudžbini ondašnjeg predsednika Francuske
Fransoa Miterana (François Mitterrand). Ova piramida
završena je 1989. godine u čast jubilarne 200-godišnjice
Francuske revolucije, koja je počela 14. jula 1789. godine.

124

Sl. 86. Staklena piramida u Parizu.

Kad vreme od početka hrišćanske ere do 14. jula
1789. godine iskažemo decimalnim brojem, tada dobijemo
1788,537 godina od početka nove ere.
Pošto je u jednom svetom laktu Piramidine dužine
kodirano 20,19176875 godina, da vidimo koliko je svetih
lakata u vremenu od početka nove ere do polovine 14. jula
1789. godine i početka Francuske revolucije:
1788,537 : 20,19176875 = 88,5775299 svetih lakata =
56,24673148 metara i ovo je po arhitektonskom planu zbir
dužine baze Staklene piramide i njene visine.

125

KODIRANO VREME U
MJERAMA DUŽINE

Sl. 87. Vašington (Washington D.C.).

Zvanične mere dužina strana romboidne zone grada
Vašingtona (Washington DC) iznose 10 milja, ili 16,09344 km.
Međutim, na originalnom arhitektonskom planu njegove mere
su malo drugačije: strane su duže za 17,648 metara, pa
dužina svake strane iznosi 10,01096596 milja, tj. 16,111088
km:
126

AB = 10,01096596 milja = 16,111088 km = 1.611.108,8 cm
= BC = CD.
Grad Vašington dobio je ime po jednom od osnivača
SAD-a i prvom američkom predsedniku Džordžu Vašingtonu
(George Washington), koji je za predsednika SAD-a izabran
30. aprila 1789. godine. Od početka nove ere do podneva tog
dana je 1788,330768 godina, ili 653.173,5063 dana,
računajuci godine po trajanju od 365,242 dana.
Da vidimo kako je u plan grada Vašingtona
memorisana uspomena na prvi dan prvog izabranog
predsednika SAD:
• dužina strana zone grada Vašingtona = 10,01096596 milja
= 16,111088 km = 1611.108,8 cm,
• od početka nove ere do podneva 30. aprila 1789. godine je
1788,330768 godina ili 653.173,5063 dana:
1611.108,8 : 653.173,5063 = 2,466586266 cm. Iz ovog
računa sledi da svakom danu, kao jedinici vremena, odgovara
dužina od 2,466586266 cm, ili 0,971096955 inči, odnosno
0,038843878 svetih lakata.
Na slici 87. vidimo da je pravac linije DA skraćen na
liniju DE. Zašto je to tako, zašto i to nije puna linija kao i
ostale tri linije ovog područja? Evo zašto:
DE = 8,352124494 milja = 13,44144144 km =
1.344.144,144 cm = 544.941,0639 days = 1492 godine: te
godine Kristofor Kolumbo otkrio je Ameriku i njemu u čast
obeležena je ova dužina punom linijom do tačke E, a cela
oblast grada Vašingtona nazvana je Oblast Kolumbije (District
of Columbia).
Merenje vremena merama dužine naznačeno je i u
Bibliji:
“Evo s pedljem dao si mi dane, i vek je moj kao ništa
pred tobom”. (Psalm 39,5)
Citirani psalm je očigledni primer kodiranja Biblije, jer
je čovekov vek prikazan u pedljima, a pedalj je mera dužine,
zar ne?
Sad ćemo pokazati tačnu dužinu biblijskog pedlja
služeći se dužinom vremena jedne sunčane (tropske) godine
od 365,242 dana i u Bibliji često pominjanih 40 dana:
• 365,242 : 40 = 9,13105 dana
• 1 dan = 2,466586266 cm:
127

9,14159 dana x 2,466586266 = 22,52252252 cm =
8,86713485 inči i to je dužina biblijskog pedlja. Da podsetimo
da je britanski pedalj, kao jedinica dužine Imperijalnog
sistema (Imperial Measures of Length), dug 22,86 cm, tj. 9
inči, što je samo za 3,337477481 mm duže od biblijskog
pedlja. Zaključak je jasan: vrednost britanskog pedlja samo je
prvim celim brojem zaokružena veličina biblijskog pedlja.
U merama Velike piramide i Biblije proročki je kodirano
vreme najznačajnijih događaja od početka stvaranja sveta do
kraja Zemljinog vremena u dane probraženja ovog sveta u
viši egzistencijalni nivo.

128

VRIJEME KODIRANO U
MJERAMA VOLUMENA
Kao što moguće vreme ili neki događaj u vremenu
kodirati i memorisati u mere dužine, tako je moguće vreme
memorisati i u merama volumena. Velika piramida i Biblija
otkriće nam svoje milenijumima godina nepoznate tajne.
Po kodiranju vremena u merma dužine videli smo da
se 1 dan predstavlja dužinom od 2,466586266 cm. I sad
uzmimo jednu malu kocku čije su strane duge 2,466586266
cm i izračunajmo njen volumen:
2,466586266³ = 15,00682876 cm³ = 0,015006828 litara = 1
dan.
Dakle: vreme jednog dana obeležava se volumenom
od 0,015006828 litara. Tako će jedna godina sa 365,242 dana
biti pred-stavljena volumenom od 5,481123872 litara. Pošto
je jedan litar čiste vode težine 1 kg, dakle, moguće je vreme
kodirati i masom nekog objekta.
Od početka stvaranja sveta pa do kraja vremena
Velika piramida označava 12.069,88167 godina:
12.069,88167 godina = 4.408.427,721 dana = 66.156,51656
litara, odnosno kilograma.
Sad ćemo se podsetiti na Solomonov hram i način
stvaranja njegovog arhtektonskog plana. Biblija tvrdi da je
plan Solomonovog hrama caru Davidu na neki mistični način
predao niko drugi do Bog. Pred svoju smrt David poziva
Solomona i predajući mu plan hrama, kaže:
“To mi je sve došlo pisano rukom Gospodnjom da bih
znao sve kako šta treba uraditi”. (1. Dn. 28,19)
I ne dugo posle Davidove smrti, po dobijenom
arhitektonskom planu Solomon počinje da zida hram i da
pravi prateće stvari za potrebe hrama. Tako Solomon saleva i
tkz. more, veliki bronzani kazan koji je stajao na dvanaest
volova:

129

“I sali more, deset lakata beše mu od jednog kraja do
drugog, okruglo unaokolo, pet lakata visoko; a unaokolo mu
beše trideset lakata.
A pod njim behu likovi volovski, koji stajahu svuda
unaokolo, po deset na jednom laktu, te okružavahu more:
dva reda beše tih volova, salivenih s morem.
I stajaše more na dvanaest volova, tri gledahu na
sjever, a tri gledahu na zapad, a tri gledahu na jug, a tri
gledahu na istok, a more stajaše ozgo na njima, i zadnja
strana svih njih beše unutra.
Debljina mu beše s podlanice, a kraj mu beše kao kraj
u čaše, kao cvet ljiljanov, a primaše tri hiljade vata”. (2. Dn.
4,2-6)
Solomonovo more imalo je volumen 3000 vata.
Uzmimo sad onih 66.156,51656 litara Velike piramide i
podelimo sa 3000 vata da vidimo razmer:
66.156,51656 : 3000 = 22,05217219 litara = 1 vat = 1 efa (1
biblijski vat je merna posuda za tečnost, a efa ista posuda za
materijal u čvrstom stanju, npr. zito). Svi koji se bave
biblijskim merama tvrde da je jedan vat (1 efa) sadržavao 22
litra. To znači da je u volumenu Solomonovog mora od 3000
vata bilo kodirano isto vreme kao i u merama Velike piramide,
jer je u 3000 vata Solomonovog mora takođe bilo
66.156,51656 litara, odnosno vreme od 12.069,88167 godina
od početka Stvaranja do kraja vremena ovog sveta.

130

PROVERA MERA
Da bismo proverili tačnost do sad nabrojanih načina
kodiranja vremena, poslužiće nam kovčeg Velike piramide i
osa ulaza u Veliku piramidu.
Osa ulaza u Veliku piramidu pomerena je istočno od
glavne Piramidine ose za 286,4690182 inči, a volumen
spoljašnjih dimenzija kovčega Kraljeve odaje iznosi
2335,221681 litara:

Sl. 88. Kovčeg Velike piramide.

2335,221681 litara = 155.610,6114 dana = 426,0479666
godina.
155.610,6114 dana = 383.826,997 cm = 151.112,9909 inči:
151.112,9909 : 286,4690182 = 527,5020381 inči =
21,10008152 svetih lakata. Pošto je u jednom svetom laktu
Velike piramide kodirano 20,19176875 godina, zato je u ovih
21,10008152 svetih lakata kodirano tačno 426,0479666
godina.
Na zemlji se vrednost svega procenjuje prema
vrednosti zlata, te se tako i realno bogatstvo neke države
procenjuje deponovanim zalihama njenog zlata. Specifična
težina zlata je 19,32 g/cm³.
131

Setimo se da jedan biblijski vat (efa) ima 22,05217219
litara (kg). Ako uzmemo meru vremena od 22,05217219
godina, to je 8054,379475 dana. Pošto je jedan dan isto kao
0,015006828 litara, 8054,379475 dana je isto kao volumen
od 120,8706874 litara.
Pomnožimo sad 120,8706874 litara sa specifičnom
težinom zlata i pogledajmo šta dobijamo:
120,8706874 litara x 19,32 g/cm³ = 2335,221681 kg =
volumen spoljašnjih mera kovčega Kraljeve odaje.
1 vat (efa) = 22,05217219 litara (kg) vode
22,05217219 litra x 19,32 g/cm³ = 426.0479667 kg
2335,221681 litra x 19,32 g/cm³ = 45.116,48288 kg
45.116,48288 : 426,0479667 = 105,8953132 kg
105,8953132 kg : 19,32 g/cm³ = 5,481123872 kg = 365,242
dana = 1 godina.
I tako smo se uverili u povezanost mera Velike
piramide, Biblije i osobina zlata.

132

IMPERIAL BUŠEL
(BUSHEL)
Bušel (bushel, en.) je britanska mera volumena. Jedan
bušel sadrži 36,3687 litara. Da vidimo kako se vrednost ove
mere poklapa sa Piramidinim kodiranim značenjima.
Kodovi piramidinih mera:
• 1 dan = 2,466586266 cm
• 1 dan = 0,015006828 litara
• 1 bušel = 36,3687 litara
Dužina baze sa visinom Piramide daje 597,7624754
svetih lakata:
5977,624754 cm = 2423,440378 dana = 36,36815292 litara
= 1 britanski bušel.
Kolika je razlika između britanskog bušela i volumena
dobijenog pomoću kodova Piramide?
36,3687 - 36,36815292 = 0,00054708 litara = 0,54708
mililitara što je manje od 11 kapi.

133

ZLATNI KARAT
Zlatni karat je 24-ti deo, ili 4,166666667% zlata u
nekom materijalu. Čisto zlato ima 24 karata. Pogledajmo
primer na materijalu od 1 kg:
• 1 kg materijala = 1000 grama
• 1 zlatni karat = 24-dio od 1000 grama = 41,66666667
grama.
Pogledajmo kako je osmišljen zlatni karat.
Jedna sunčana (tropska) godina ima 365,242 dana. Po
jednom od Piramidinih kodova jedan dan kodran je u
0,015006828 litara (i obrnuto), tako da je u 365,242 dana
kodirano 5,481123872 litara. Uzmimo ovaj broj litara kao broj
dana i sa njim podelimo sve dane jedne godine:
365,242 : 5,481123872 = 66,63633381 dana
Pošto jedan dan vredi 0,015006828 litara, ovih
66,63633381 dana vredi tačno 1 litar, a to je 1 kg vode na
4°C
Zlatni karat je 24-ti deo nekog materijala:
1000 : 24 = 41,66666667 grama = 1 zlatni karat
5,481123872 zlatnih karata po 41,66666667 grama je
228,3801614 grama = 15,21841667 dana, ili tačno pola
meseca. Sve je znači povezano.

134

MERE ATMOSFERSKOG
PRITISKA
..
Jedan bar je mera atmosferskog pritiska i izražava se
visinom živinog stuba: 1 bar je visina živinog stuba od
75,07507508 cm (Hg na 0ºC). Pošto je druga decimala jednog
centimetra zanemarljiva mera, 1 bar definisan je kao visina
živinog stuba od 75 cm. Proverimo ovu meru kroz Piramidin
kod:
• tropska (sunčana) godina = 365,242 dana
• 1 mesec = 30,43683333 dana
• 1 dan = 2,466586266 cm
30,43683333 dana = 75,07507508 cm: visina živinog stuba
od 75 cm = 1 bar.
Jedan bar je 0,98692 atmosfera, a jedna atmosfera je
mera pritiska od 76 cm visine živinog stuba.
Pogledajmo odnos visina živinog stupa atmosferskog
pritiska od 1 bara i pritiska od 1 atmosfere:
75,07507508 : 76,07007162 = 0,98692
I ovi primeri pokazuju nam povezanost Piramidinog
koda sa zbivanjima u prirodi i merama kojim se ta zbivanja
registruju i mere.

135

DAN ČETVRTI

Sl. 89. Sreda, četvrti dan u kojem su stvoreni Sunce, Mesec i
zvezde.

Potom reče Bog:
“Neka budu videla na svodu nebeskom, da dele dan i
noć, da budu znaci vremenima i danima i godinama;
I neka svetle na svodu nebeskom, da obasjavaju
zemlju. I bi tako.
136

I stvori Bog dva videla velika: videlo veće da upravlja
danom, i videlo manje da upravlja noću, i zvezde.
I postavi ih Bog na svodu nebeskom da obasjavaju
zemlju.
I da upravljaju danom i noću, i da dele svetlost od
tame. I vide Bog da je dobro.
I bi veče i bi jutro, dan četvrti.” (1. Moj. 1,14-19)
Sreda je u sredini sedmice, u centru sedmice. Sreda je
dan u kojem su stvoreni Sunce, Mesec i zvezde. Po hronologiji
Velike piramide to je bilo 3687,441 godina od početka
stvaranja sveta ili tačno na polovini između početka Stvaranja
i početka Nojevog potopa. Po biblijskog hronologiji to je
četvrti dan Stvaranja, odnosno 3,387441 dana od početka
Stvaranja. Vreme od 3687,441 godina u bazi Velike piramide
kodirano je tačno u polovini baze dužinom od 182,621 svetih
lakata (slika 85). Iz te tačke ishodi osa Piramidine visine.
Iz svega ovoga nameće se jedno pitanje: koliko je
stvarno trajao jedan dan stvaranja sveta? Da li je jedan dan
Stvaranja zaista u bukvalnom smislu bio dužine jednog dana,
ili je to vreme od hiljadu godina? Odgovor na to daju nam
kodovi Velike piramide i Biblije: jedan dan trajao je sto
godina, ali zbog proporcija Piramide sve do vremena
stvaranja Adama Velika piramida prikazuje jedan dan kao
hiljadu godina. To znači da su do vremena stvaranja Adama i
Eve ljudi na Zemlji postojali preko pet hiljada godina.

137

DAN SEDMI

Sl. 90. Nedelja je prvi dan Stvaranja, sreda četvrti,
a subota sedmi dan.

“I svrši Bog do sedmog dana dela svoja, koja učini; i
počinu u sedmi dan od svih dela svojih, koja učini; I
blagoslovi Bog sedmi dan, i posveti ga, jer u taj dan počinu
od svih dela svojih, koja učini”. (1. Moj. 2,2-3)
Sedmi dan je subota. Na sanskrtu reč “subhatta” znači
“vojnik, veliki ratnik, prvak, šampion”. U prenesenom smislu
sve su to atributi Stvoritelja, Višnjeg Boga.

138

STVARANJE ADAMA

Sl. 91. Geometrijska mapa vremena stvaranja covjeka.

Ulazni prolaz u Veliku piramidu je pod uglom od
26,30268975º u odnosu na liniju horizonta oko Piramide
(ugao α, slika 91). Ekvatorski poluprečnik Zemlje i pravci
Piramidinog Ulaznog prolaza stvaraju nam mapu vremena u
kojem je stvoren Adam. Ne zaboravimo da su prvi ljudi
stvoreni u šestom danu Stvaranja (u 6. vijeku od početka
Stvaranja), a do stvaranja Adama proteklo je preko pet hiljada
godina, jer je Adam stvoren mnogo kasnije.
• ugao α = 26,30268975º
139

• tangens 26,30268975º = 0,494289196
• sinus 26,30268975º = 0,443113275
• ekvatorski poluprečnik Zemlje = AB = AD = 6378,50168
km
Da vidimo šta nam pokazuje geometrija prikazana na
slici 91?
Pravci AD i AB dužina ekvatorskog prečnika Zemlje,
ova dužina, kao hipotenuza pravouglog trougla ABCA, sa
sinusom i tangensom ugla 26,3026897º daje nam sledeće
dužine:
BC = 2826,398769 km
AC = 5718,107521 km
Dužinom AC simbolično je predstavljeno vreme pojave
Adama na Zemlji: 5718,107521 godina od početka stvaranja
sveta.
Vreme između stvaranja Adama i Eve je trideset devet
dana: Adam je stvoren na kraju 5718. godine od početka
stvaranja (što odgovara 1. januaru julijanskog kalendara), a
Evino stvaranje je završeno trideset deveti dan kasnije. Adam
i Eva su se sreli četrdesetog dana od dana stvaranja Adama
(značaj četrdesetog dana u Bibliji je vrlo značajan, kako u
Starom, tako i u Novom Zavetu).


………………..……………
140

PIRAMIDINI PROLAZI

Sl. 92. Dužine Piramidinih prolaza.

Ugao nagiba prolaza velike piramide = 26,30268975º
Dužine pravaca:
• DE = 92,7884973 inči i ta duzina pripada ulaznim vratima.
• MN = 645,524156 inči
• ML= 325 inči
• LK = 300,864177 inči
• KG = 2623,713715 inči
• GD = 1444,06458 inči
Ukupno (bez vrata): 5339,166628 inči
5339,166628 inči = 213,5666651 svetih lakata =
4312,288715 godina od vremena stvaranja Adama do dana
Hristovog vaskrsenja 15. aprila 31. godine.

141

PIRAMIDIN ULAZ

Sl. 93. Ulaz Velike piramide.
Mere Piramidinog ulaza:
• ugao Piramidinog uspona (β) = 51,85399754°
• tangens ugla 51,85399754° = 1,273240621
• ugao nagiba od ulaza ka unutrašnjosti Piramide =
26,30268975°
• tangens 26,30268975° = 0,494289196
• sinus 26,30268975° = 0,443113275
142

• B = 29,86979152 inči
• C = 48,35901428 inči
• H = 38,0314319 inči
Ukupna dužina BCH = 116,2602377 inči = dužina
Portala Kraljeve odaje i 10-ti deo visine 36-tog kamenog reda
Piramide, a to je visina krova Kraljičine odaje.
• godina ima 365,242 dana:
365,242 : 116,2602377 = 3,14159 = Pi
• Broj Fi (φ) = 1,618033988…
116,2602377 x 1,618033988 = 188,1130161 = u inčima 10ti deo podne dužine Velike galerije.
• Visina Velike piramide = 5813,011886 inči:
5813,011886 : 116,2602377 = 50
• Kvadrat čije su stranice duge po 116,2602377 inči imaće
površinu 13.516,44287 kvadratnih inči, a krug sa istom
površinom imaće prečnik od 131,1856856 inči, dok će obim
tog kruga biti 412,1316378 inči, što je dužina Kraljeve odaje.
I tako na samom ulazu nalazimo splet povezanih
brojeva i mera Velike piramide.

Sl. 94. Ulaz u Veliku piramidu i njegove mere.

143

Dužine u inčima:
• GE = 1536,853077 …
• DE = 92,7884973
• GC = 397,4103112 …
• CD = 1046,654269
• GP = 1377,73596 …
• PF = 534,8556972
• Godina Adamove smrti (A) 6648 godina od početka
stvaranja sveta (3352 god. st. ere)
• AN = 1145,88239 …
• NB (vertikalno) = 16,719986
• CD = 1046,654269 …
• širina Ulaznog prolaza = 41,21316378 inči = 10-ti deo
dužine Kraljeve odaje.
Oko polovine Ulaznog kanala, u njegovim bočnim
stranama, uklesane su linije (slika 94). Te linije nisu tu
slučajno, nego su uklesane u stenu da bi nas obavestile o
merama koje su vezane za taj deo kanala.
Nas ovde zanima linija do koje vodi pravac linije X.
Centar urezane linije, dakle i sredina Prolaza, nalazi se na
visini od 18,95377543 svetih lakata iznad Piramidine baze.
Ako ovu visinu horizontalom X prenesemo na osu Piramidine
visine, do vrha Piramide preostaje još 213,5667 svetih lakata
i to je tačno 4312,289419 godina od vremena stvaranja
Adama do dana Hristovog vaskrsenja 15. aprila 31. god. n.
ere.
Dakle, onom u bočni zid urezanom linijom je jasno
kazano koliko će godina proći od stvaranja Adama do
Hristovog vaskrsenja. Ko je to mogao znati u vreme
projektovanja i gradnje Velike piramide? Da li su to mogli
znati drevni Egipćani, ili neko odozgo, sa neba?

…………………………
…………………………
…………………………
………………………..
144

ADAMOV I EVIN
SPOMENIK

Sl. 95. Adamov i Evin spomenik je zabat (kalkan),
trouglasto složeni megalitni blokovi nad ulazom u Piramidu
(D). To su dva strelasta spomenika spojeni u jednu
memorijalnu celinu.

145

Sl. 96. Adamov i Evin spomenik (D) i geometrija Piramide.

Na slici 96. vidimo presek Piramide u pravcu sever-jug.
Od krajnje južne tačke Piramidine baze do tačke A ima
283,1900262 svetih lakata. Pošto je u jednom laktu kodirano
20,19176875 godina, ovih 283,1900262 svetih lakata daje
5718,107531 godina. To je vreme od početka Stvaranja do
vremena stvaranja Adama i Eve.
Od tačke A do tačke D je 46,05837218 svetih lakata,
što daje 930 godina Adamovog života. To znači da je Adam
umro 6648 godina od početka stvaranja sveta ili 3352. godine
stare ere.
Koliko dugo je živela Eva, saznaćemo u delu koji sledi.

146

Sl. 97. Pravci mera Piramidinog Ulaznog kanala i njihovi
pravci
na visini Kraljičine odaje.

U inčima mere dužine ulaznog Piramidinog prolaza
(slika 97):
• GC = 397,4103112
147

• CD = 1046,654269
• DE = 92,7884973
• GE = 1536,853077
U inčima mere dužine linijom prve Piramidine baze:
• GR = 356,2646846
• HF = 913,105
• GH = 999,486657
• AF = 904,3532589
• AP = 369,4975617
• GP = 1377,73596 …
• PF = 534,8556972
Tačka A označava vrema Adamove smrti. Kao što
Biblija kaže, to je bilo posle 930 godina Adamovog života. Od
tačke A (u bazi Piramide) do tačke N (na Piramidinoj bočnoj
strani), visina je od 1151,459305 inči (slika 97):
1151,459305 inči = 46,0583722 svetih lakata. Pošto je u
jednom svetom laktu kodirano 20,19176875 godina, u
46,0583722 svetih lakata kodirano je tačno 930 Adamovih
godina života: tačka N označava tačku vremena Adamove
smrti.
Od tačke H do tačke B visina je od 1162,602377 inči:
1162,602377 inči = 46,50409508 svetih lakata = 939 godina
Evinog zemaljskog života. Od tačke B, linijom visine od
1162,602377 inči, ide horizontala koja se završava na najvišoj
tački krova Kraljičine odaje. Tačka B označava tačku vremena
Evine smrti. Kraljičina odaja je simbolična grobnica prvih ljudi.
Velika piramida nije grobno mesto Adama i Eve, ali
jeste svedok njihovog postojanja i njihovog vremena na
zemlji.

148

Sl. 98. Velika piramida svedoči postojanje Adama i Eve,
vreme njihovog stvaranja, života i smrti.

149

OD ADAMA DO
NOJEVOG POTOPA
Od vremena stvaranja Adama do velikog Nojevog
potopa (po kazivanju masoretske varijante Biblije), proteklo je
1626 godina. To saznajemo prateći genealogiju od Adama do
Noja, jer je potop počeo onda kad je Noje navršio šesto
godina života.
Adam je stvoren 5718. godine od početka stvaranja
sveta. Kad je imao 130 godina, Adam je dobio sina Seta. Tako
ćemo nabrajati životnu dob svakog praoca (brojevi u zagradi)
i godinu rođenja njegovog prvog sina onako kako to beleži
Biblija:
Adam = 5718. g. (+130) = 5848. g. rođen je Seth;
Seth: 5848. g. (+105) = 5953. g. rođen je Enos;
Enos: 5953. g. (+90) = 6043. g. rođen je Kenan;
Kenan: 6043. g. (+70) = 6113. g. rođen je Mahalalel;
Mahalalel: 6113. g. (+65) = 6178. g. rođen je Jared;
Jared: 6178. g. (+162) = 6340. g. rođen je Enoh;
Enoh: 6340. g. (+65) = 6405. g. rođen je Matusala;
Matusala: 6405. g. (+187) = 6592. g. rođen je
Lameh;
Lameh: 6592. g. (+182) = 6774. g. rođen je Noje.
I tako saznajemo da je od početka stvaranja sveta do
Nojevog rođenja proteklo 6774 godine, a od vremena
stvaranja Adama do Nojevog rođenja je 1056 godina.
I kad se Noju navršilo šest stotina godina života, došao
je Potop na zemlju:
“Kad je bilo Noju šest stotina godina, te godine drugog
meseca, sedamnaesti dan toga meseca, taj dan razvališe se
svi izvori velikog bezdana, i otvoriše se ustave nebeske. I
udari dažd na zemlju za četrdeset dana i četrdeset noći”. (1.
Moj. 7, 11)
Videli smo da je Noje rođen 1056 godina od vremena
stvaranja Adama, a potop je usledio kad je Noje navršio šesto
godina života:
150

1056 + 600 = 1656 punih godina od vremena stvaranja
Adama do biblijskog potopa.
A sad pogledajmo kako je u merama Velike piramide
kodirano vreme biblijskog potopa.
Dužina prve Piramidine baze (to je baza koja ide po
prirodnoj kamenoj podlozi na kojoj počiva Piramida), duga je
365,242 svetih lakata. Rekli smo da je u dužini jednog svetog
lakta kodirano 20,19176875 godina, te je u ovih 365,242
svetih lakta kodirano 7374,882 godina, odnosno 7374 godine,
10 meseci i 17,77511066 dana. To bi uobičajenim pisanjem
datuma izgledalo ovako: 18. 10. 7375. godine.
Pogledajmo opet zapis Biblije:
“Kad je bilo Noju šest stotina godina, te godine drugog
meseca, sedamnaesti dan toga meseca, taj dan razvališe se
svi izvori velikog bezdana, i otvoriše se ustave nebeske. I
udari dažd na zemlju za četrdeset dana i četrdeset noći”.
Biblija kaže da je Potop počeo one godine kad je Noje
napunio šesto godina života, sedamnaestog dana drugog
meseca te godine. Po biblijskoj hronologiji dobili smo da je
Potop počeo posle navršenih 1656 godina od vremena
stvaranja Adama, dakle, nastupio je početkom 1657. godine
17. dan, 2. meseca te godine.
Kako ćemo odrediti kojem kalendarskom mesecu
pripada taj 17. dan? E, u tome nam pomaže Biblija i crkveni
calendar: crkva uči da je crkvena Nova godina 1. septembra,
jer je, kažu, na taj dan Gospod izvršio osvećenje vremena na
samom početku stvaranja sveta, te govore još teolozi i ljudi
crkve da je na taj dan Isus Hrist u nazaretskoj sinagogi
označio 1. septembar kao dan “godine milosti Gospodnje”.
Iz ovoga sledi zaključak: pošto je septembar prvi
mesec biblijskog (crkvenog) kalendara, onda je 17. dan 2.
meseca 17. oktobar svetovnog kalendara. I evo biblijskog
datuma početka Potopa: 17. oktobar 1657. godine od
vremena stvaranja Adama, a Velika piramida daje 18. oktobar
1657. godine po svetovnom kalendaru. Između Velike
piramide i Biblije razlika u datiranju biblijskog potopa je samo
jedan dan.
Pošto je od vremena stvaranja Adama do početka
hrišćanske ere 4282 godine, znači da je Potop počeo 17-18.
oktobra 2626. g. st. ere.
151

HRONOLOGIJA POTOPA
Videli smo da Biblija kao prvi dan Potopa datira 17.
oktobar 1657. godine, dok Velika piramida označava 18.
oktobar 1657. godine od vremena stvaranja čoveka.
Uzimajući u obzir da je u merama Piramide trebalo označiti i
kodirati još mnoštvo podataka i da je Piramidino odstupanje
od jednog dana bilo neizbežni deo njenog arhitektonskog
plana, za tačan datum Potopa uzećemo biblijski 17. dan
drugoga meseca, tj. 17. oktobar 1657. godine.
• Početak potopa: 7374,882 godina od početka stvaranja
sveta, što je 17. oktobar 1657. god. od vremena stvaranja
Adama, odnosno 17. okto-bar 2626. g. st. ere;
• voda raste 150 dana: 15. dan sedmoga meseca crkvenog
kalendara (15. mart 2625. g.);
• Nojev kovčeg na Araratu: 17. dan 7. meseca (17. mart
2625. g.);
• vrhovi planina postaju vidljivi: 1. dan 10. meseca (1. jun
2625. g.);
• golubica donosi grančicu masline: 17. dan 11. meseca (17. jul
2625. g.);
• golubica ponovo odleće i ne vraća se: 24. dan 11. meseca
(24. jul 2625. g.);
• zemlja postaje suva: 1. dan 1. meseca (1. september 2625.
g.);
• Noje sa porodicom i svim životinjama izlazi na zemlju: 27.
dan 2. meseca (27. oktobar 2625. g. st.ere).
Sad ćemo prebrojati sve dane od početka ulaska Noja
u kovčeg do Nojevog izlaska iz kovčega. Potop je počeo 17.
dana 2. meseca, dakle je Noje u kovčeg morao ući dan ranije:
16. dana drugog meseca, odnosno 16. oktobra. Počećemo
računanje od podneva tog dana: to je 15,5 dana od početka
oktobra i do kraja oktobra preostaje joj 15,5 dana. Pa slede
dani novembra, decembra, januara, februara, marta, aprila,
maja, juna, jula, avgusta septembra i sve do polovine 27.
152

oktobra, dakle opet u podne tog dana: ukupno je tu 376
dana.
Setimo se da je u Piramidinim merama dužine
kodirano vreme: 1 dan kodira se kao 2,466586266 cm, te će
ovih 376 dana biti isto kao dužina od 927,436436 cm. Setimo
se i toga da su četiri strane Velike piramide zajedno duge
927,71468 metara:
927,71468 cm = 376,1128073 dana i ovo je vreme od
Nojevog ulaska u lađu pred početak Potopa do njegovog
izlaska iz lađe na kraju potopa.

…………………
153

OD POTOPA DO
EGZODUSA
Posle završetka potopa sinovi Nojevi sa svojim ženama
počinju da rađaju decu i tako se ljudski rod ponovo širi
zemljom. Biblija nabraja potomke Nojevog sina Sima, te ćemo
prateći kolena Semovog potomstva nastaviti da brojimo
vreme od potopa ka novoj, hrišćanskoj eri.
Prvi Simov sin, koji se rodio druge godine posle
potopa, dakle 2624. g. st. ere, bio je Arfaksad. I onda
oduzimamo godine njegove dobi kad on dobija sina i tako od
kolena do kolena sve do Josifa:
Arfaksad: 2624. g. st. ere. (-35) = 2589. g. rođen je Sala;
Sala: 2589. g. (-30) = 2559. g. rođen je Ever;
Ever: 2559. g. (-34) = 2525 g. rođen je Falek;
Falek: 2525 g. (-30) = 2495 g. = rođen je Ragav;
Ragav: 2495. g. (-32) = 2463. g. rođen je Seruh;
Seruh: 2463. g. (-30) = 2433. g. rođen je Nahor;
Nahor: 2433. g. (-29) = 2404. g. rođen je Tara;
Terah: 2404. g. (-70) = 2334. g. rođen je Avram;
Avram: 2334 g. (-100) = 2234 g. rođen je Isak;
Isak: 2234. g. (-60) = 2174. g. rođen je Jakov;
Jakov: 2174. g. (-90) = 2084. g. rođen je Josif
Kad je imao 17 godina Josifa su braća prodala u
Egipat: 2084 – 17 = 2067. g. st. ere. To je vreme Josifovog
dolaska u Egipat.
Kad je imao 30 godina Josif izlazi pred faraona da
faraonu tumači san o sedam rodnih i sedam gladnih godina.
Bilo je to 2054. g. pre nove ere. Sedam rodnih godina
okončalo se 2047. g. st. ere. Potom od 2046. godine nastupa
sedam gladnih godina. Kad je imao 130 godina starosti Jakov
sa ostalim članovima svoje porodice i poslugom odlazi u
Egipat. Bilo je to 2044. g. stare ere, u trećoj godini gladi.
Josifovim dolaskom u Egipat 2067. g. st. ere računa se
boravak naroda Izrailja u Egiptu. Tu su, računajući od
Josifovog dolaska, proveli 430 godina.
154

Sl. 99. Josip pred faraonom (Foster Bible, 1897).

SIMBOLIKA 430
GODINA
“I kad se navrši četiri stotine i trideset godina, u isti
dan izađoše sve vojske Gospodnje iz zemlje misirske.” (2.
Moj. 12, 41)
Biblija kaže da su Jakovljevi potomci proveli u Egiptu
430 godina. Pošto o tome (još) nema nikakvih istorijskih
155

podataka, nećemo se baviti događajima Biblije, nego njenim
brojevima i merama. Tako ćemo se ovde zabaviti simbolikom
vremena od 430 godina.
430 godina = 157.054,06 dana: ovde imamo četiri prva broja
identična sa prvih četiri broja polovine broja Pi: 1,570. Recimo
da je podudarnost ovih brojeva puka slučajnost i da ništa ne
dokazuje. Međutim, da li je baš tako? Pogledajmo brojeve
Piramide: dužina Kraljeve odaje iznosi 412,1316378 inči.
Uzmimo broj dužine Kraljeve odaje kao broj dana i gle šta
ćemo dobiti:
157.054,06 : 412,1316378 = 381,077417 dana.
Uzmimo broj 381,077417 dana kao broj godina i sa tim
brojem podelimo 430 godina:
430 : 381,077416 = 1,128379644 godina
1,128379644² = 1,273240621 = brojevi tangensa ugla od
51,85399754° = ugao uspona Velike piramide.
“I posvetite godinu pedesetu, i proglasite slobodu u
zemlji svima koji žive u njoj; to neka vam je oprosna godina, i
tada se vratite svaki na svoju baštinu, i svaki u rod svoj
vratite se.
Oprosna godina da vam je ta pedeseta godina;
nemojte sijati, niti žanjite šta samo rodi te godine, niti berite
grožđa u vinogradima nerezanim.
Jer je oprosna godina; neka vam je sveta; sa svakog
polja jedite rod njegov.
Te godine oprosne vratite se svaki na svoju baštinu.”
(Lev. 25, 10-13)
I gle:
• broj Pi = 3,14159…
• ukupni boravak u Egiptu = 430 godina
• svaka 50-ta godina je sveta godina:
430 : 50 = 8,6 godina = 3141,0812 dana: ovde imamo četiri
prva broja potpuno identična prvim brojevima broja Pi. Pošto
se u prostijim računskskim radnjama upotrebljava broj Pi sa
samo dve decimale, tako možemo reći da se u broju
3141,0812 nalazi 1000 Pi.

……………….
156

BROJEVI EGZODUSA I
PIRAMIDE
Već smo rekli da je Josif kao kupljeni rob doveden u
Egipat 2067. g. st. ere. Od te godine pa do egzodusa (izlaska)
iz Egipta prošlo je 430 godina, te izlazak iz Egipta pada na
1637. godinu.
Iz Egipta su krenuli 14. aprila (aviva) 1637. godine. I
išli su:
“Od Elima se podigoše, i sav zbor sinova Izrailjevih
dođe u pustinju Sin, koja je između Elima i Sinaja, petnaestog
dana drugog meseca pošto iziđoše iz zemlje misirske.” (2.
Moj. 16,1)
Petnaesti dan drugog meseca od početka egzodusa je
15. maj. Tog dana beše buna protiv Mojsija, a sledećeg dana
(16. maja) počela je da pada mana s neba.
Zbir dužine Piramidine baze sa Piramidinom visinom
daje 597,7624754 svetih lakata, a 597.762,4754 dana je
1636,62031 godina. Brojeći ove godine od početka nove ere
dođemo do 18. maja 1637. godine, trećeg dana padanja
mane.
Uzmimo i ovaj primer: u 597,7624754 svetih lakata
kodirano je 12.069,88167 godina vremena. Velika piramida i
Solomonovo more kažu da je to vreme od početka do kraja
ovog sveta (kraj pada na 2070. godinu nove ere). Videli smo
da 597.762,4754 dana daje 1636,62031 godina:
12.069,881681 : 1636,62031 = 7,374882 godina i ovo je
1000-ti deo vremena od 7374,882 godina od početka
stvaranja sveta do početka Nojevog potopa.
Trećeg dana trećega meseca od početka egzodusa na
gori Horevu Mojsije prima deset Božijih zapovesti. Treći dan
trećeg meseca je 3. jun. Ni ovo nije slučajnost: Hrist je
vaskrsao 15. aprila 31. g. Brojeci dane od 15. aprila
(računajući i taj dan) 3. jun je pedeseti dan od Vaskrsenja, što
znači da je 3. juna 31. godine bila Pedesetnica, Trojcindan.
Ima jos jedna zanimljivost vezana za egzodus, a to su
ove Božije reči:
157

“Kaži sinovima Izrailjevim, i reci: petnaestog dana
sedmog meseca praznik je senica za sedam dana Gospodu.”
(3. Moj. 23,34)
Pošto je egzodus počeo 14. aprila, petnaesti dan
sedmoga meseca je 15. oktobar. Između ta dva dana je tačno
pola godine: 182,621 dana. Tako i Biblija svedoči sunčani
kalendar i orijentacionu dužinu godine od 365,242 dana.

…………
OD EGZODUSA DO
CARA DAVIDA
Biblijski egzodus trajao je 40 godina: počeo je 1637, a
završio 1597. godine ulaskom u obećanu zemlju. Pred sam
ulazak u obećanu zemlju, Mojsije umire na planini Nebo, a
nasleđuje ga Isus Navin kao prvi sudija svog naroda. Evo
spiska sudija od Isusa Navina do kralja Davida:
Isus Navin (1657-1547. g. st .ere): bio je sudija 50 godina
(1597-1547),
Husan-Risatajim car Mesopotamski (Sud. 3,8): sudio 8
godina
Gotonil (Sud. 3,11): sudio 40 godina
Eglon, car Moavski (Sud. 3,14): sudio 18 godina
Aod (Sud. 3,20-30) sudio 80 godina
Javin, car Kananski (Sud. 4,2): sudio 20 godina,
Devora (Sud. 5,31): sudila 40 godina,
vlast Madijana (Sud. 6,1): vladali 7 godina,
Gideon (Sud. 8,28): sudio 40 godina,
Avimeleh (Sud. 9,22): sudio 3 godine,
Tola (Sud. 10,2): sudio 23 godine,
Jair (Sud. 10,30: sudio 22 godine
vlast Amonaca (Sud. 10,8): vladali 18 godina,
Jeftaj (Sud. 12,8): sudio 6 godina
Avesan (Sud. 12,8): sudio 7 godina,
Elon (Sud. 12,11): sudio 10 godina
Avdon (Sud. 12,13-14): sudio 8 godina,
158

vlast Filisteja (Sud. 13,1): vladali 40 godina (20 godina tog
vremena sudija je bio Samson),
Ilije (1. Sam. 4,18): sudio 40 godina,
Samuil i njegovi sinovi bili su sudije 45 godina.
Od vlasti Isusa Navina (postao sudija 1597. god.), do
Samuila i njegovih sinova po biblijskoj hronologiji prošlo je
525 godina, dakle bi vreme Samuila i njegovih sinova moralo
biti završeno 1072. g. st. ere. Međutim, to nije tako, jer je
Samuil kao prvosveštenik i sudija pomazao Saula za cara
1050. godine. Dakle je Samuil bio sudija i te 1050. godine, što
je prema hronologijji “Knjige o sudijama” razlika od 22
godine. Kako to? Vrlo jednostavno: ovih 22 godine nakupile su
se kao vreme između kraja jednog i biranja drugog sudije.
Normalno biranje sudije često je bilo ometano ratom,
epidemijama ili plemenskim neslaganjima. Tako se na onih
525 godina nakupilo međuvreme od 22 godine.
Saul je poginuo 1010. g. st. ere, a na njegovo mesto
zacario se David. On je vladao 40 godina. Njega nasledi
Solomon koji je 967. g. počeo u Jerusalimu da zida hram.
Sve ove navode Biblije navodimo kao dokaze da Velika
piramida i Biblija (Mazoretik tekst), pokazuju istu dužinu
vremena od početka stvaranja sveta do hrišćanske ere i od
početka Stvaranja do kraja vremena ovog sveta (naravno da
dan i čas kraja sveta niko ne zna do Bog Otac, ali Velika
piramida i Biblija daju orijentaciono vreme tog kraja).

………………….
…………………..
…………………..
…………………..
…………………..
159

OSA PIRAMIDINOG
ULAZA

Sl. 100. Osa Piramidinog ulaza (E) i Piramidina osa sever-jug
(P).

Da li dužina pomerenosti ose ulaza u Veliku piramidu,
osim prostornog geometrijsko-geografskog značenja, ima i
svoje vremensko značenje? Da li broj od 286,4690182 inči,
koliko je osa ulaza pomerena istočno od glavne Piramidine
ose, ima veze sa merama vremena?
160

Sl. 101. Osa Piramidinog ulaza (E) i centralna Piramidina osa
u pravcu sever-jug (PA).

Dužinom svoje baze i svojom visinom u ukupnom
broju od 597,7624754 svetih lakata, Velika piramida
označava 12.069,88167 godina od početka stvaranja sveta
do preobražaja ovog sveta iz ovog u viši, savršeniji
egzistencijalni nivo.
• Po Piramidinom kodu 1 dan je kao 2,466586266 cm,
161

• sunčana (topska) godina ima 365,242 dana = 900,900901
cm = 354,6853941 inči = 14,18741576 svetih lakata
• 1 sveti lakat = 20,19176875 godina,
• 14,18741576 svetih lakata = 286,4690182 godina.
Uzmimo vrednost ukupnog broja godina Piramidinog
vremena i podelimo sa 286,4690182 godina:
12.069,88167 : 286,4690182 = 42,13328808 godina =
15.388,84641 dana.
15.388,84641 dana = 37.957,91719 cm = 14.944,06189 inči
= 597,624755 svetih lakata, što je zbir dužine Piramidine
baze i Piramidine visine. Ovde se uveravamo da je kodiranje
vremena u merama dužine realnost Velike piramide, a ne
piščeva fikcija:
1 sveti lakat = 20,19176875 godina = 7374,882 dana =
18.190,78266 cm = 7161,725455 inči = 286,4690182 svetih
lakata.
Dvadeset i pet dužina pomerenosti Piramidine ose po
286,4690182 inči daje dužinu od 7161,725455 inči =
286,4690182 svetih lakata.
Ako dužinu Piramidine baze od 365,242 sveta lakta
podelimo brojem 286,4690182 i tu dužinu nastavimo
pretvarati u godine, pa u dane i centimetre, pogledajmo šta
će biti finalni rezultat:
• 365,242 : 286,4690182 = 1,274979062 svetih lakata:
1 sveti lakat = 20,19176875 godina
• 1,274979062 svetih lakata = 25,74408237 godina =
9402,820133 dana:
1 dan = 2,466586266 cm
• 9402,820133 dana = 23.192,867 cm = 231,92867 m i ovo
je dužina Piramidine baze.

162

UZLAZNI PROLAZ

Sl. 102. Od Ulaznog (silaznog) prolaza ka Velikoj galeriji vodi
Uzlazni prolaz.

Na samom početku odvajanja od Piramidinog Ulaznog
prolaza u Uzlaznom prolazu nalazi se kao uglavljeni čep
granitna blokada sa sledećim merama:
• dužina = 206,0658189 inči
• širina = 41,21316378 inči
• visina = 46,98341811 inči
• PG = 1498,330982 inči
• DG = 1544,514258 inči
Volumen navedenih dimenzija 399.012,5204 kubnih
inči = 6538,648433 litara: specifična težina granita je 2,69
g/cm³ i to sa volumenom mera granitne blokade daje težinu
od 17.588,96428 kg = 1.172.064,095 dana = 3209,006892
godina.
Oko sredine ovog prolaza nalaze se tri pojasna
kamena (Girdle Stones, slika 102). Srednja dužina između dva
krajnja pojasna kamena (BC) je 433,3981542 inči. Sa širinom
i visinom prolaza ukupni volumen dužine BC je 839.204,1473
kubnih inči, tj. 13.752,10201 litara koji daju 916.389,66 dana,
odnosno 2508,993106 godina. I sad saberimo ove godine sa
godinama koje daju mere granitne blokade:
163

2508,993106 + 3209,006892 = 5718 godina od početka
stvaranja sveta do vremena kad je stvoren Adam.

VELIKA GALERIJA

Sl. 103. Iz Uzlaznog prolaza ulazi se u Veliku galeriju.

164

Na ulazu u Veliku galeriju od krovne linije Ulaznog
prolaza pa do krova galerija ima 286,4690182 inči. To je ista
dužina za koju je osa ulaza u Piramidu pomerena istočno od
glavne Piramidine ose. Svu simboliku značenja ovog broja već
smo objasnili u prethodnim delovima knjige.

Mala stepenica i krov Galerije

Sl. 104. Mala stepenica (S).

Odmah na završetku Uzlaznog kanala i na samom
početku Velike galerije nalazi se tkz. mala stepenica (S). To je
podna dužina od tačno 25 inči, tj. 1 sveti lakat (63,5 cm):
• Mala stepenica (S) = 25 inči
• C = 5,23046311 inči
• H = 1 kraljevski lakat = 20,60658189 inči
H + C = 20,60658189 + 5,23046311 = 25,8370455 inči
• ugao uspona Ulaznog prolaza i Velike galerije =
26,30268975°
• tangens 26,30268975° = 0,494289196
• sinus 26,30268975° = 0,443113275
a) 25,8370455 : 0,494289196 = 52,27111114 inči
b) 25,8370455 : 0,443113275 = 58,30799247 inči
165

52,27111114 + 58,30799247 + 20,60658189 = 131,1856855
inči:
131,1856855 x 3,14159 = 412,1316378 inči = dužina
Kraljeve odaje.
Dužina krova Velike galerije iznosi 1836,971 inči. U
krovu se nalazi 40 kamenih blokova:
1836,971 : 40 = 45,924275 inči
Dužina Portala pred Kraljevom odajom = 116,2602377
inči:
45,924275 x 116,2602377 = 5339,167128 inči =
213,5666851 svetih lakata = 4312,289118 godina od
vremena stvaranja Adama do 15. aprila 31. g. nove ere, dana
Hristovog vaskrsenja.

Skraćeni deo poda Galerije

Sl. 105. Pogled sa ulaza na skraćeni deo poda Velike
galerije.
Prema Kraljevoj odaji vodi prolaz širok 41,21316378 inči.

166

Sl. 106. Mere skraćenog podnog dela Galerije.

Na ulazu u Veliku galeriju, iznad prolaza ka Kraljičinoj
odaji, kao neka oglasna tabla stoji skraćeni deo galerije. Evo
mera tog dela:
• AB = 25 inči
• AC = 223,7 inči
• CG = 99,12443962 inči
• CE = 7,763447953 inči
• EF = 38,53020479 inči
• FG = 46,98341811 + 5,84736877 = 52,83078688 inči
Koja je svrha ovog skraćenog dela videćemo iz
geometrije koju kroz svoje mere daje njegov čeoni deo čija je
širina 41,21316378 i visina 38,53020479 inči.

167

Sl. 107. Mere skraćenog dela.

• EF = 38,53020479 inči
• EP = 41,21317=6378 inči
38,53020479² = 1484,576681
41,21316378² = 1698,524869
d = 56,41898218 inči
1484,576681 + 1698,524869 = 3183,10155 inči
3183,10155 x 4 = 12.732,4062 inči
Ako uporedimo sve brojeve broja 12.732,4062 sa
brojevima tangensa Piramidinog ugla uspona videćemo da su
od deset prvih brojeva njih devet isti: 1,273240621
• d = 56,41898218 inči
• širina Kraljeve odaje = inči
• visina Piramide = 5813,011885 inči
2d = 112,8379644
206,0658189 : 112,8379644 = 1,82621 inči
5813,011885 : 1,82621 = 3183,101552 inči
√3183,101552 = 56,41898218 inči = d
• AD (slika 106) = 263,5439202 inči
• CD = 39,84392019 inči
168

• EP = 41,213176378 inči
Obim gornje strane skraćenog dela:
(39,84392019 + 41,213176378) x 2 = 162,1141679 inči
√162,1141679 = 12,73240621 = AB = BC = CD = DA (slika
108).

Sl. 108. Geometrija gornje strane skraćenog dela Galerije.

AB = 12,73240621 inči (tangens Piramidinog ugla uspona je
1,273240621):
• površina kvadrata ABCDA = 162,1141679 kvadratnih inči
= površina kruga T
• prečnik kruga T = 14,36698798 inči
• obim kruga T = 45,13518577 inči
• dužina Kraljeve odaje = 412,1316377 inči
412,1316378 : 45,13518577 = 9,13105 = 1000-ti deo dužine
Piramidine baze.

169

Sl. 109. Geometrija broja 10

• Obim kruga T (slika 108) = 45,13518577 inči
• tangens ugla Piramidinog uspona = 1,273240621
45,13518577 : 1,273240621 = 35,44906356 inči = obim
kvadrata ABCDA (slika 109).
• AB = 8,86226589 inči
• površina kvadrata ABCDA = 78,53975671 kvadratnih inči
= površina kruga T
• d = 10 inči
• obim kruga T = 31,4159 inči = 10Pi
Svi ovi brojevi i sve ove mere arhitektonskog plana
Velike piramide svedoče vrhunsko znanje geometrije
Piramidinog arhitekte i njegovu graditeljsku veštinu uklapanja
tog znanja u kamene mere Piramidine.

170

Krstovi Velike galerije

Sl. 110. Krstovi u Velikoj galeriji.

U bočnim stranama Velike galerije naznačeno je po 28
krstova, na obe bočne strane ukupno je 56 krstova. Pored
toga što je krst postao hrišćanski simbol, pre hrišćanstva krst
je bio solarni simbol koji upućuje na Sunce, a Sunce upućuje
na kalednar. I gle: u julijanskom kalendaru ponavlja se isti
datum i isti dan svakih 28 godina. To znači da će svake 28.
godine isti dan u sedmici biti ponovo istog datuma.
Rekli smo da se Velika piramida i Biblija svojim
merama i simbolikom mera prožimaju i uzajamno dopunjuju.
U Jevanđelju po Luki od Adama do Isusa Hrista im 77 kolena
(generacija): Adam je prvi, a Hrist 77. po redu.
Pred samo nabrajanje kolena od Adama do Hrista,
Luka kaže:
“I taj Isus imaše oko trideset godina kad poče; i beše,
kao što se mišljaše, sin Josifa sina Ilijinog…” (Luka, 3,23)
Od početka stvaranja sveta do hrišćanske ere po
Velikoj piramidi je 10.000 godina, a od vremena stvaranja
Adama do Hristovog rođenja je 4278,982719 godina. I
pogledajmo:
4278,982719 : 56 = 76,4104057 godina = 77. godina.
Dakle, i Velika piramida na poseban način svedoci 77
kolena od Adama do Isusa Hrista.
171

Sl. 111. Prva i Druga piramida Gize.

Velika stepenica

Sl. 112. Velika stepenica sa svojim mernim tačkama.

172

Na južnom kraju Velike galerije, pred ulazom u Portal
Kraljeve odaje, nalazi se Velika stepenica. Velika je kako po
svojim dimenzijama, tako i simbolici koja je u njenim merama
kodirana.
Mere Velike stepenice izražene u inčima:
• AB = 36
• BC = 61,77445169
• BH = 72,83185692
• AH = 81,24333445
• GA = 68,9088903
• CG = 5,465555943

Sl. 113. Velika stepenica i prolaz ka Portalu.

173

Visina od Piramidine baze (u inčima):
• A = 1663,511858
• X = 1686,384771
• B = 1699,511858
1686,384771 x 3,14159 = 5297,929533 inči = 211,9171813
svetih lakata = 4278,982719 godina od stvaranja Adama do
rođenja Isusa Hrista 25. decembra 4. g. st. ere.
“U to će vreme biti oltar Gospodnji usred zemlje
misirske, i spomenik Gospodnji na međi njenoj;
I biće znak i svedočanstvo Gospodu nad vojskama, u
zemlji misirskoj”. (Isa.19,19)
B = 1699,511858 inči iznad Piramidine baze:
1699,511858 x 3,14159 = 5339,169458 inči = 213,5667783
svetih lakata = 4312,291 godina od stvaranja Adama do
Hristovog vaskrsenja 15. aprila 31. godine.
Velika stepenica je podnožje Hristovo.

Sl. 114. Velika stepenica je podnožje Hristovog
vremena.

174

Sl. 115. Nivo Velike stepenice iznad Piramidine baze.

• BF = CE = 1686,384771 inci (tačka X na Velikoj stepenici,
slika 114),
• AB = 1324,482382 inči = CD
• AB + CD = 2648,964765 inči
2648,964765 x 2 = 5297,929529 inči = 211,9171812 svetih
lakata = 4278,982716 godina od stvaranja Adama do rođenja
Isusa Hrista 25. decembra 4. g. st. ere.

175

PROLAZ KRALJIČINE
ODAJE

Sl. 116. Prolaz Kraljičine odaje.

• AC (pravac podne linije Kraljičine odaje do poda Uzlaznog
prolaza) = 1521,561171 inči
• DC = 216,56 inči
• BC (Mala stepenica – tačka C) = 1282,58953 inči
Prolaz Kraljičine odaje je vreme od početka stvaranja
sveta do gradnje Vavilonske kule.
Dužina ovog prolaza, računajući od Male stepenice u
Velikoj galeriji (B) pa do stepenice pred Kraljičinom odajom
(C), ima 1282,58953 inči. Pomenuta stepenica visoka je 1
kaljevski lakat: 20,60658189 inči.
• širina prolaza od Velike galerije ka Kraljičinoj odaji =
41,21316378 inči
• visina Prolaza = 46,98341811 inči
Sa dužinom Prolaza Kraljičine odaje od Male stepenice
do stepenice pred Kraljičinom odajom, te širinom i visinom
prolaza Kraljičine odaje dobije se volumen od 2.483.523,39
kubnih inči = 40.697,68614 litara = 2.711.944,599 dana =
7425,062285 godina od početka stvaranja sveta do gradnje
Vavilonske kule 2577 godina pre nove ere, što je oko 50
godina posle biblijskog potopa. Evo kako to vreme opisuje
Biblija:
….”A bijaše na cijeloj zemlji jedan jezik i jednake riječi.
176

A kad otidoše od istoka, nađoše ravnicu u zemlji
senarskoj, i naseliše se ondje.
Pa rekoše među sobom: Hajde da pravimo ploče i da
ih u vatri pečemo. I behu im opeke mesto kamena i smola
zemljana mjesto kreča.
Posle rekoše: Hajde da sazidamo grad i kulu, kojoj će
vrh biti do neba, da stečemo sebi ime, da se ne bismo rasijali
po zemlji.
A Gospod siđe da vidi grad i kulu, što zidahu sinovi
čovečiji.
I reče Gospod: Gle, narod jedan, i jedan jezik u svih, i
to počeše raditi, i neće im smetati ništa da ne urade šta su
naumili.
Hajde da siđemo, i da im pometemo jezik, da ne
razumiju jedan drugog šta govore.
Tako ih Gospod rasu odande po svoj zemlji, te ne
sazidaše grada.
Zato se prozva Vavilon, jer ondje pomete Gospod jezik
cele zemlje, i odande ih rasu Gospod po svoj zemlji”. (1. Moj.
11,1-9)

Sl. 117. Vavilonska kula (Athanasius Kircher, 1679).

177

KRALJIČINA ODAJA

Sl. 118. Kraljičina odaja.

Dužina prolaza Kraljičine odaje, računajući od Male
stepenice u Velikoj galeriji pa do stepenice pred Kraljičinom
odajom, je 1282,58953 inči. Pomenuta stepenica visoka je 1
obični lakat: 20,60658189 inči.
• širina prolaza od Velike galerije ka Kraljičinoj odaji =
41,21316378 inči;
• visina Prolaza = 46,98341811 inči
Kraljičina odaja je simbol planete Zemlje i ljudskog
života na Zemlji. Njeni “ventilacioni” kanali bili su nepoznati
sve do 1872. godine i mada su tada spojeni sa odajom,
njihovi gornji krajevi ne izlaze napolje, nego su zatvoreni u
kamenom zdanju Piramide. Simbolika je jasna: ljudima sa
Zemlje nema izlaska u nebesa i sve priče o tome kako će ljudi
svojim znanjem i trudom u budućnosti naseliti neku drugu
planetu, samo su puste maštarije.

178

Sl. 119. Pravci mera Piramidinog Ulaznog kanala i njihovi
pravci na visini Kraljičine odaje.

179

U inčima mere dužine ulaznog Piramidinog prolaza:
• od prve piramidine baze do nivoa podne linije AT =
845,7333424 inči
• visina niše = 184 inči
845,7333424 + 184 = 1029,7333424 inci = HL (slika 119).
1029,643805 inči = 41,18575222 svetih lakata =
831,6855009 godina od stvaranja Adama do vremena u
kojem biva građena Velika piramida: to je vreme oko 3451. g.
st. ere.
• dužina Kraljičine odaje = 226,7883055 inči
• širina (AT) = 206,0658189 inči (10 običnih lakata)
• visina iznad niše = 61,2508466 inči
Volumen prostora iznad niše = 1.431.227,643 kubnih
inči = 23.453,63592 litara = 1.562.864,312 dana =
4278,98301 godina od stvaranja Adama do Hristovog rođenja
25. decembra 4. g. st. ere.
U bazi niša je duga 60,67567447 inča, visoka 184 inča
sa 5 sekcija: (60,67567447 x 184) x 5 = 5,5821,62051 inči.
Krug površine 55.821,62051 kvadratnih inči imaće
prečnik 266,5977395 inči. Obim tog kruga bio bi
837,5407925 inči: 837,5407925 x 5 = 4187,703963 inči =
167,5081587 svetih lakata = 3382,286 godina od Adamove
smrti do 14. aprila 31. g. kad je Hrist izveo pravednika iz Ada.

180

GRANITNA KUGLA I
BRONZANA DVOKUKA

Sl. 120. Granitna kugla i bronzana dvokuka

Kad je 1872. godine istraživac Vejnman Dikson
(Waynman Dixon), kucajući čekićem po zidovima Kraljičine
odaje, otkrio da na dva specifična mesta zvuk kucanja
posebno odjekuje, rešio je da tu proštema deo zida ne bi li
nešto otkrio. I tako su otkrivena dva uska kanala koji se pod
određenim uglovima penju negde u Piramidu. Tad su u
severnom kanalu nađene granitna kugla i mala bronzana
dvokuka. Pošto se za te kanale nikad ranije nije znalo, dakle
su kugla i dvokuka tu ostavljeni direktno od graditelja
Piramide.
Kugla je teška 539,46 grama (8,325 grains). Njen
prečnik zvanično je oko 3 inča, odnosno oko 7,5 cm, a nen
stvarni prečnik, u kojem je ostavljena poruka ljudima sa kraja
veka, je za oko 1 milimetar manji od ovog koji se zvanično
objavljuje. To je prečnik od 2,914878002 inči, tj. 7,403790125
cm. Dakle to je mala kugla sa volumenom od 0,212500792
litara. Kugla jeste mala, ali je simbolika njenih mera vrlo
181

velika, jer je u ovih 0,212500792 litara kodirano 14,16027371
dana pomoću kojih dolazimo do sledeće poruke:
• godina ima 365,242 dana
• kodirano vreme u volumenu kugle je 14,16027371 dana:
14,16027371 x 365,242 = 5171,92669 dana, a pošto je u
danima kodirana dužina (1 dan = 2,466586266 cm), tako je u
ovih 5171,92669 dana kodirano 12.757,00335 cm. I evo
simbolike dužine od 12.757,00335 cm: ekvatorski prečnik
Zemlje ima 12.757,00336 km.
Svojim merama ova dva drevna artifakta takođe
svedoče kodiranje mera i to kroz naučne činjenice: bronza je
legura bakra i kalaja i sama ta činjenica jasno govori da nas
arhitekta Piramide upućuje na bakar i kalaj.
Specifična težina bakra je 8,96 g/cm³, a u 8,96 kg
(litara) ko-dirano je 597,0615509 dana.
Pogledajmo sad ovu “slučajnost”: jedna sunčana
(tropska) godina ima 365,242 dana, a toliko je duga
Piramidina baza u svetim laktima, što znači da je u bazi
Piramide svaki lakat simbolično kao jedan dan sunčane
godine. Jedan Mesečev sinodički ciklus (lunarni mesec) po
velikoj piramidi traje 29,53010038 dana. I pošto je u
Piramidinoj bazi svaki lakat dužine simbolično jedan dan,
uzećemo 29,53010038 svetih lakata kao 29,53010038 dana
lunarnog meseca: 365,242 : 29,53010038 = 12,36846456
dana, tj svetih lakata.
• 12,36846456 svetih lakata = 785,38745 cm = 250Pi
• 29,53010038 svetih lakata = 1875,186814 cm
• tangens ugla uspona Velike piramide je 1,273240621
1875,186814 : 1,273240621 = 1472,767035 cm =
597,0871788 dana = 8,960384593 kg (litara vode):
podsetimo se da je specifična težina bakra 8,96 g/cm³.
Što se tiče kalaja, kao drugog sastavnog dela bronze,
njegova tačka topljenja je 231,9°C, što upućuje na broj
Piramidine dužine u metrima: 231,92867 metara.

182

Sl. 121. Bronzana dvokuka iz kanala Kraljičine odaje.

183

PROLAZ IZVORA
ŽIVOTA

Sl. 122. Prolaz izvora života (Well-Shaft).

Zašto je ovaj prolaz nazvan Prolazom izvora života? To
je zato što ovaj prolaz vodi iz Velike galerije ka podzemnoj
odaji Piramide i pri tome prolazi kroz prirodno udubljenje u
steni koje podseća na izvor (well, eng.). Da su arheolozi
detaljno očistili ovo udubljenje, od silnog kamenog otpada i
peska, možda bi tu otkrili izvor, ili tragove njegovog
nekadašnjeg postojanja.
Međutim, i Hrist sebe naziva vodom života. Da li Prolaz
izvora života ima veze sa Hristom? Postoje li u ovom delu
Piramide neke mere koje upućuju na Hrista kao izvor vode
života? Da ovo nije Hristov prolaz?
184

Sl. 123. Prolaz izvora života prolazi kroz prirodnu šupljinu u
steni, što sugeriše da je tu nekad bio izvor.

Isus Hrist rođen je u noći početkom 25. decembra 4. g.
st. ere. U koje doba noći je Hrist rođen, to ne znamo, ali
znamo da je rođen pre svanuća. Da li je u prolazu izvora
života ostavljen neki kodirani znak kroz mere ovog prolaza?
Da, te mere postoje i pominje ih egiptolog F. Petrie kad govori
o mogućem značenju mera početka Prolaza izvora života u
Velikoj galeriji i udaljenosti centra njegovog otvora od
severnog zida Velike galerije:
“Thus the middle of it is at 35,40 35,25 or 35,37 by
different methods”. (W.M.Flinders Petrie, The Pyramids and
Temples of Gizeh, London, 1883, pg. 74)
Flinders Petrie navodi u inčima srednje mere
udaljenosti centra otvora Prolaza izvora života od severnog
zida Velike galerije: 35,4 inči, 35,25 inči i 35,37 inči.

185

Sl. 124. Udaljenost centra Prolaza izvora života od
severnog zida Velike galerije (SG).

Originalna dužina je 35,27234252 inči. I pogledajmo
šta nam pričaju brojevi o značenju Prolaza izvora života:
• Pi = 3,14159…
• 3,14159² = 9,869587728
• dužina SG = 35,27234252 inči
35,27234252 x 9,869587728 = 348,1234789 inči =
884,2336363 cm = 358,4847806 dana.
Godina ima 365,242 dana:
365,242 – 358,4847806 = 6,75721944 dana.
Decembar ima 31 dan:
31 - 6,7572194 = 24,2427806 dana decembra = 25.
decembar. Tog dana 4. g. stare ere beše zimski solsticij i
rođenje Isusa Hrista. Geometrija i kodovi Piramidinih mera
takođe to svedoče (slika 125).

186

Sl. 125. Geometrija Prolaza izvora zivota na mjestu spajanja
sa Velikom galerijom.

• prečnik kruga (SG) = 35,27234252 inči
• obim kruga = 110,8112385 inči = 281,4605459 cm =
114,1093461 dana:
114,1093461 x 3,14159 = 358,4847806 dana.

187

PORTALOV PROLAZ
Iz Velike galerije kroz Portalov prolaz Ulazi se u Portal.
Prolaz je širok i visok po 41,21316378 inči. Kao dužinu ovog
prolaza Flinders Petrie navodi 52.02 inči. Međutim, originalna
arhitektonska dužina je 52,09769524 inči.
Kako možemo biti sigurni da je to prava dužina
Portalovog prolaza po arhitektonskom Piramidinom planu? To
znamo po visini tačke X na Velikoj stepenici (slike 113-114):
od Piramidine baze do tačke X na Velikoj stepenici ima
1686,384771 inči:
1686,384771 : 3,14159 = 536,7933979 inči.
I sad slede mere koje čine dužinu od 536,7933979:
• dužina Velike stepenice = 61,77445169 inči
• dužina Portalovog prolaza = 52,09769524 inči
• dužina Portala = 116,2602377 inči
• dužina Prolaza Kraljeve odaje = 100,5951944 inči
• širina Kraljeve odaje = 206,0658189 inči
Ukupno: 536,7933979 inči
Podsetimo se na značenje visine tačke X na velikoj
stepenici: 1686,384771 x 3,14159 = 5297,929533 inči =
211,9171813 svetih lakata = 4278,982719 godina od
stvaranja Adama do Hristovog rođenja 25. decembra 4. g. st.
ere.

……………..
……………..
188

PORTAL

Sl. 126. Portal Kraljeve odaje: podna dužina granita (G)
polovina
je širine Kraljeve odaje: 103,0329095 inči.

Portal je mala prostorija između Velike galrije i Kraljeve
odaje dužine 116,2602377 inči. Širina između zidova (bez
granitnih panela) je 65,11473255 inči, a visina 149,4406188
inči.
Volumen pomenutih mera je = 1.131.303,486 kubnih
inči, što iznosi = 18.538,75602 litara:
18.538,75602 litara = 1.235.354,734 dana = 3382,291013
godina od Adamove smrti do Hristovog vaskrsenja 15. aprila
31. godine.

……………..
………………
……………..……………..
189

Granitna ploča
Odmah ispred ulaza u Portal, u visini Portalovog ulaza
nalazi se granitna ploča (Leaf, eng., slika 45).
Visina ploče je iste mere kao i širina Piramidinih
prolaza: 41,21316378 inči, dok je njena širina 15,75 i visina
51,52899121 inči.
Volumen ovih mera je 33.447,84588 kubnih inči =
548,1123872 litara = 36.524,2 dana = 100 godina = 1 vek.

Tri polukruga

Sl. 127. Geometrija polukruga sa granitnog panela
uz južni zid Potala.

Na granitnom panelu uz južni zid Portala nalaze se
usečena tri polukruga (slika 127). Prečnik ovih polukrugova je
= 17,17215157 inči (prečnik d):
190
površina kruga E = 231,6002057 kvadratnih inči =
površina kvadrata D
svaka strana kvadrata D duga je 15,21841666 inči (C)
obim kvadrata D = 60,87366665 inči
Pošto su tamo tri polukruga kao znakovi tri kruga, tada
se podrazumevaju i tri kvadrata:
60,87366665 x 3 = 182,621 inči = 463,85734 cm = 100-ti
deo zbira dužina dvaju baza Velike piramide koje daju brzinu
Zemljine rotacije oko vlastite ose (u sekundi).

Četiri žleba
Na južnom zidu Portala, iznad ulaza u prolaz prema
Kraljevoj odaji uklesana su četiri žleba koji sugerišu četiri
visine Portala:
149,4406189 x 4 = 597,7624756 inči = 23,91049902 svetih
lakata.
Da vidimo u kakvom je odnosu zbir Piramidine dužine i
visine sa brojem 23,91049902?
• dužina Piramidine baze: 365,242 svetih lakata
• visina Piramide = 232,5204754 svetih lakata
• 365,242 + 232,5204754 = 597,7624756 svetih lakata
• 597,7624756 : 23,91049902 = 25 svetih lakata
• 365,252 : 25 = 14,60968 svetih lakata = 365,242 inči =
927,71468 cm = 100-ti deo obima Piramidine baze.

191

Sl. 128. Četiri žljeba Portala.

Četiri žleba u Portalu poslužila su arhitekti Velike
piramide da posvedoči pokaže tačnu visinu Portala.
192

KRALJEVA ODAJA

Sl. 129. Kraljeva odaja.

Kraljeva odaja je srce Velike piramide i duhovni smisao
svih njenih mera.
Mere Kraljeve odaje:
193

• dužina = 412,1316378 inči
• širina = 412,1316378 : 2 = 206,0658189 inči
• visina = 206,0658189 x ½ √5 = 230,3885895 inči
206,0658189 : 2 = 103,0329095
Broj 103,0329095 ovde je simbolični broj dana od 1.
januara do 14. aprila. To je vreme od početka godine do
Velike subote 14. aprila 31. godine, dana kad je Hrist naše
praroditelje izveo iz tuge senovitog ada u radosni nebeski
svet svetla:
“Koga primetim ja da napose od bogova želi
Trojanskoj vojski ili danajskoj u pomoć poći,
taj će se vratiti amo na Olimp udaren sramno!
Il' ću ga zgrabit' i dole u mračni baciti Tertar
vrlo daleko, gde zjapi pod zemljom najdublji ponor,
gde su od železa vrata i od mjedi prag, te ispod Aida
toliko leži koliko nebo se diže nad zemljom.”
(Homer, Ilijada, Osmo pjevanje)
“Seđeše u tami i u sjenu smrtnom, okovani u tugu i
gvožđe; Jer ne slušaše riječi Božjih i ne mariše za volju
Višnjega. On poništi srce njihovo stradanjem; spotakoše se i
ne beše ko da pomogne. Ali zavikaše ka Gospodu u tuzi
svojoj, i izbavi ih iz nevolje njihove. Izvede ih iz tame i sena
smrtnoga, i raskide okove njihove. Neka hvale Gospoda za
milost njegovu, i za čudesa njegova radi sinova ljudskih!
Jer razbi vrata bronzana i prevornice železne slomi".
(Psal. 107,10 -16)
U duhovnom značenju Kraljevska odaja je simbol
Hristove pobede nad smrću, besmrtnosti duše i čovekove
predodređenosti za besmrtni nebeski svet bogova.

…………………………
…………………………..

……………………….
194

Kofer kraljeve odaje

Sl. 130. Kofer Kraljeve odaje.

Visina kofera Kraljeve odaje ista je širini svih prolaza
velike piramide: 41,21316378 inči. To je 5-ti deo širine i 10-ti
deo dužine Kraljeve odaje. Ne samo što ovi brojevi imaju
veliku ulogu u veličini i proporcijama Velike piramide, oni
imaju jednu od najznačajnijih duhovnih poruka: životnu dob
Isusa Hrista u onaj dan kad je zvanično miropomazan za
mesiju. Sad ćemo pokazati to vreme i taj dan:
• širina prolaza Velike piramide i visina kovčega Kraljeve
odaje = 41,21316378 inči = 1,648526551 svetih lakata =
33,2866669 godina i ovo je vreme od Hristovog rođenja do 7.
aprila kad je Hrist simbolično miropomazan za raspeće preko
kojeg će kroz svoju smrt spasiti ljude od Ada:
“A Isus prije pashe na šest dana dođe u Vitaniju gde
beše Lazar što umre, koga podiže iz mrtvih.
Onde Mu, pak, zgotoviše večeru, i Marta služaše, a i
Lazar seđaše s njim za trpezom;
A Marija uzevši litru pravog nardovog mnogocjenog
mira pomaza noge Isusove, i otre kosom svojom noge
Njegove; a kuća se napuni mirisa od mira.
Onda reče jedan od učenika Njegovih, Juda Simonov
Iskariotski, koji ga posle izdade:
195

Zašto se ovo miro ne prodade za trista groša i ne
dade siromasima?
A ovo ne reče što se staraše za siromahe, nego što
beše lupež, i imaše kovčežić, i nošaše što se metaše u nj.
A Isus reče: Ne dirajte u nju; ona je to dohranila za
dan mog pogreba”. (Jovan,12,1-7).
Pošto Velika piramida označava 13. april kao dan
Velikog petka i raspeća (tog dana uveče počinjala je jevrejska
Pasha), to znači da šest dana pre toga pada na subotu
Lazarevog vaskrsenja: 7. april 31. godine. Bilo je to u
33,2866669 godina Hristovog zemaljskog života.

196

JUŽNI KANAL
KRALJIČINE ODAJE

Južni “ventilacioni” kanal Kraljeve odaje uspinje se
kroz Piramidu napolje pod uglom pod uglom od 45 stepeni i
on je bio otvoren na oba svoja kraja od početka postojanja
Piramide. Sa kanalima Kraljičine odaje stvar stoji drugačije:
oba su bili zatvoreni na oba svoja kraja sve do njihovog
otkrića 1872. godine. Vrhovi ovih kanala zavr-šavaju se u
zdanju Piramide ne izlazeći napolje.
Južni kanal Kraljičine odaje uspinje se pod uglom od
39,5836879 stepeni i završava se u tački D (slika 131). U
tački D nalaze se tkz. “prva vrata” ili Gantenbrinkova vrata
(Gantenbrink door) nazvana po Nemcu Rudolfu Gantenbrinku,
koji ih je otkrio 1992. go-dine pomoću minijaturnog robota sa
kamerom. To je oko pedlja du-žine kvadratni kamen, iza kojeg
je na oko 40 cm udaljenosti 2002. godine druga ekipa
istraživača svojom robot-kamerom otkrila skoro isti kakav
kamen nazvan “druga vrata”.
Marta 22. 1992. godine Rudolf Gantenbrink svojim
robotom “Upuaut-2” završava ispitivanje južnih kanala
Kraljičine odaje i kanala i zapisuje:
“Mart 22
Poslao sam Upuaut nazad u kanal na 53 metra, i
konačno u trećem pokušaju robot prelazi prepreku i može da
nastavi. Sledećih šest metara kanala pokazuje postepeno
poboljšanje u kvalitetu rada graditelja.
U 11.05 pre podne, na 59 metara, Upuaut-2 prilazi
kamenoj ploči koja blokira kanal”. (Rudolf Gantenbrink, The
Upuaut Project, The 1993 Campaign, official web site)
Vidimo da je posle 59 metara penjanja robot “Upuaut”
došao pred “prva vrata” u kanalu. Sa debljinom “prvih vrata”
i razmakom između “vrata” imamo “zapečaćenu” dužinu od
2351,412701 inči ili 59,72588261 metara.

197

Sl. 131. Južni kanal Kraljičine odaje (BD).

Ugao uspona južnog kanala Kraljčine odaje =
39,5836879°
• sinus 39,5836879° = 0,637204598
• tangens 39,5836879° = 0,826792516
• dužina BD (slika 131) = 2351,4127 inči
Famozni broj Fi (1,618033988…) poznat je i kao
božanska proporcija, zlatni rez i ključ života. I sad pogledajmo
šta dobijemo kad dužinu od 2351,4127 inči podelimo sa
vrijednošću broja Fi:
2351,4127 : 1,618033988 = 1453,252971 inči =
58,13011883 svetih lakata;
2351,4127 x 0,637204598 = 1498,330982 inči = DC =
dužina Uzlaznog kalana od Ulaznog kanala do Velike galerije
(PG, slika 102).
198

1498,330982 : 0,826792516 = 1812,22127 inči =
dužina Velike galerije od Uzlaznog kanala do
stepenice.
58,13011883 x 2 = 116,26032377 svetih lakata
Piramidine visine.
116,2602377 x 3,14159 = 365,242 svetih lakata =
Piramidine baze = simbolika broja dana jedne godine.

BC =
Velike
= ½
dužina

Sl. 132. Zapečaćena odaja broja Fi nalazi se na vrhu južnog
kanala Kraljičine odaje (tačka D, slika 131).

199

Visina Velike piramide je 5813,011885 inči:
• 5813,011885 : 2351,4127 = 2,472135956
• 2,472135956 x 1,618033988 = 4
Dužina polovine Piramidine baze je 4565,525 inči:
• 4565,525 : 3,14159 = 1453,252971
• 1453,252971 x 1,618033988 = 2351,4127 = dužina južnog
kanala Kraljičine odaje (BD).
Dužina Portala je 116,2602377 inči
1453,252971 : 116,2602377 = 12,5
Dužina južnog kanala Kraljičine odaje iznosi
2351,4127 inči, a podna linija Velike galerije ima
1881,130161 inči:
2351,4127 : 1881,130161 = 1,25

200

JUŽNI KANAL KRALJEVE
ODAJE

Sl. 133. Kraljeva odaja sa otvorom južnog kanala:
dužina EP je 606,8740546 inči.

Posle svih ispitivanja kanala Kraljičine i Kraljeve odaje
u vremenu 1992-1993. godine, Rudolf Gantenbrink na svom
zvaničnom sajtu izneo je svoja zapažanja vezana za neka
javno publikovana miš-ljenja o nameni ovih kanala. Tako
Gantenbrink tvrdi da ovi kanali nisu bili namenjeni za
ventilaciju, niti su svojim otvorima izlazili van Piramide, jer bi
ptice, zmije, miševi, itd. kroz te otvore ulazili u Kraljevu odaju.
Da li su ovi kanali služili za praćenje svetlosti
određenih zvezda? Tu misao Gantenbrink odlučno odbacuje,
jer iz Kraljeve odaje ne može se videti bilo koji deo neba zbog
vrlo jednostavnog razloga: kanali iz ove odaje prvo idu oko
dva metra horizontalno, pa se tek onda pod određenim
uglovima penju u vis.
Pošto neki tvrde da su kanali služili kao vodeni kanali,
Gantenbrink kaže da je to besmislica, jer bi se voda gubila
201

kroz pukotine kamenog dela Piramide pre no što bi doprla do
Kraljeve odaje.
Da su kanali služili kao provodnici energije (jer neki
smatraju da je Piramida bila neka vrsta hidroelektrane), i to
otpada, jer kanali Kraljičine odaje otkriveni su i otvoreni tek
1872. godine. Sve dotle nije se primećivalo niti znalo da oni
postoje. Kanali Kraljeve odaje oduvek su bili prazni, a
električnu energiju nemoguće je provoditi samo vaz-duhom
bez nekih metalnih provodnika kojih u kanalima nikad nije
bilo.
Namena kanala je pojašnjenje Piramidinih mera i
simbolike tih mera.

Sl. 134. Južni kanal Kraljeve odaje (EG).

202

Mere pravaca južnog kanala Kraljeve odaje:
• od ose Piramide, koja pada direktno uz Veliku stepenicu, do
južnog zida Kraljeve odaje ukupna dužina je 536,7933979
inči. Horizontalna dužina južnog kanala Kraljeve odaje iznosi
70,0806567 inči
• EP = 536,7933979 + 70,0806567 inči = 606,8740546 inči
(dužina od Velike stepenice do južnog zida Kraljeve odaje i
dužina horizontalnog dela južnog kanala do tačke njegovog
uspona).
• HF = 1736,725022 inči (od Piramidine baze do poda
Kraljeve odaje ima 1699,511858 inči i od poda Kraljeve odaje
do sredine otvora južnog kanala u Kraljevoj odaji je visina od
37,21316378 inči)
• NH = 2505,400739 inči
• FP = HR = 2060,124261 inči
• HG = 3189,977993 inči
• EF = FG = 1453,252971 inči
• EG = 2055,21006 inči
• dužina EF (FG) = 1453,252971 inči
• broj Fi = 1,618033988…
1453,252971 x 1,618033988 = 2351,4127 inči = dužina
uspona južnog kanala Kraljičine odaje (BD, slika 134).
• DC = 1498,330986 inči = dužina Uzlaznog kanala ka
Velikoj galeriji (GP, slika 102).
• BC = 1812,221274 = dužina Velike galerije od Uzlaznog
kanala do Velike stepenice.
2351,4127 : 1,618033988 = 1453,252971 inči = FE = FG
(slika 134).
• visina RB = 913,3198226 inči

203

SEVERNI KANAL
KRALJEVE ODAJE

Sl. 135. Severni kanal Kraljeve odaje (BD).

Dužine mera severnih kanala:
• AB = 105,3290314 inči
• BC = 2282,7625 inči
• CD = 1453,25297 inči
• BD = 2706,094756 inči
• EC = 1736,725022 inči
• ugao uspona severnog kanala Kraljeve odaje (BD) =
32,48165854º
204

• tangens 32,48165854º = 0,63662031 = polovina broja
1,273240621 koji je tangens Piramidinog ugla uspona.
Dužina Piramidine baze = 9131,05 inči:
9131,05 x 0,63662031 = 5813,011885 inči = visina Velike
piramide.
CD = 1453,25297 x 3,14159 = 4565,525 inči = 182.621
svetih lakata = po metodu Velike piramide to je 3687,441
godina od početka stvaranja sveta do stvaranja Sunca,
Meseca i Zvezda.
BC = 2282,7625 inči = 4-ti deo dužine Piramidine baze.
• CD = 1453,25297 inči
• broj Fi (φ) = 1,618033988…
1453,25297 x 1,618033988 = 2351,4127 = dužina uspona
južnog kanala Kraljičine odaje (BD, slika 134).
• ED = 3189,977993 inči visine od prve Piramidine baze do
105-tog kamenog reda originalnog Piramidinog zdanja. Na
istu toliku visinu i na isti kameni red izlazi južni kanal Kraljeve
odaje.
Ugao uspona severnog kanala Kraljeve odaje iznosi
32,48165854º i on nam daje zanimljive proporcije Velike
piramide.

Sl. 136. Ugao uspona severnog kanala Kraljeve odaje
i proporcije Velike piramide.

205

Dužine koje sa bazom Piramide daje ugao uspona
severnog kanala kraljeve odaje:
• AB = 91,3105 svetih lakata = BC = CD = DE
• ugao uspona severnog kanala Kraljeve odaje (α) =
32,48165854º
• tangens 32,48165854º = 0,63662031
• polovina dužine Piramidine baze (AC) = 182,621 svetih
lakata:
182,621 x 0,63662031 = 116,2602377 = CF = polovina
Piramidine visine.

SEVERNI KANAL
KRALJIČINE ODAJE

Sl. 137. Severni kanal Kraljičine odaje (BS).

206

Ispitujući “vazdušne” kanale Kraljeve i Kraljičine odaje
u pe-riodu 1992-93. godine, za severni kanal Kraljičine odaje
Rudolf Gantenbrink kaže da je ugao uspona kanala između
33,3 do 40 stepeni. Zašto kanal nije prav i nije pod istim
uglom, razlog su zemljotresi.
Po Gantenbrinkovim merenjima srednja vrednost
uspona ovog kanala je 36,65 stepeni, što je vrlo blizu
originalnom uglu arhitektonskog plana Velike piramide:
36,933403 stepeni.
Pogledajmo dužine ovog kanala:
• ugao uspona = 36,933403°
• tangens 36,933403° = 0,751733281
• sinus 36,933403° = 0,600886333
• dužina horizontalnog pravca od početka otvora na zidu do
početka uspona (AB) = 193 cm = 75,98422519 inči
• BC = 1778,076956 inči
• BS = 2224,446706 inči
• CS = 1336,639624 inči
• ED = 3189,977993 inči
• KX = 845,7333425 inči
• EC = 913,3233425 inči
Zbir dužina BCSB je 5339,163286 inči = 213,5665314
svetih lakata = 4312,286015 godina od stvaranja Adama do
3 sata i 42 minuta u zoru 14. aprila 31. godine: to je Velika
subota, dan Hristovog izvođenja pravednika iz Ada.

Sl. 138. Giza.

207

……………..
…………………………………….

PODZEMNA ODAJA

Sl. 139. Podzemna odaja.

Podzemna odaja Velike piramide simbol je sudnice
dušama mrtvih. Na gornjoj slici u prednjem planu je vertikalni
kanal dubok oko 60 stopa (18,28 metara). Kanal je simbol
puta duša ka centru Zemlje, gde se po mnogim religijama
nalazi Ad. Iza ovog kanala su grubo isklesane stepenice,
kojima se stiže do sudijskih prestola uklesanih u zid odaje na
južnoj strani. Glavni sudija bio je, naravno, gospodar Ada.
208

Sl. 140. Sudijski prestoli i sudnica.

209

JAHIN I BOAZ

Sl. 141. Izgled Jahina i Boaza.

Zbir Piramidine baze i visine daje 597,7624754 svetih
lakata. Ovde simbolika brojeva daje svoje značenje:
5,977624754 godina = 2183,27962 dana = 5385,247527 cm:
5385,247527 : 3,14159 = 1714,178975 cm = 26,99494449
svetih lakata. Jahin i Boaz bili su visoki po 27 svetih lakata,
samo 3,21 milimetara duži od vrednosti koju daje Piramidin
kod.
Mere stupova:
210

• visina = 18 svetih lakata
• visina oglavlja = 5 svetih lakata
• visina ljiljana = 4 svetih lakata
Volumen jednog stupa je 11.736,37999 litara, a
volumen oba stupa zajedno je = 23.472,75998 litara =
1.564.138,669 dana = 4282,472085 godina od stvaranja
Adama do sredine 1. g. nove ere.
Ne, ništa nije slučajno! Podsetimo se kako su mere
Solomo-novog hrama i pratećih hramovnih stvari došle do
Solomona, jer kad car David predaje arhitektonski plan hrama
i hramovnih svetih stvari kaže Solomonu:
“To mi je sve došlo pisano rukom Gospodnjom da bih
znao sve kako šta treba uraditi”. (1. Dn. 28,19)

PRECESIJA EKVINOCIJA
Precesija ekvinocija je prirodni fenomen koji se
primećuje tako što se Sunce kreće unazad kroz sazvežđa
zodijaka sa godišnjim pomeranjem od 50,291 lučnih sekundi.
Od vremena stvaranja Adama do Hristovog rođenja u
jutarnjim satima 25. decembra 4. g. st. ere, prošlo je
4282,98238 godina.
Zbir Piramidine baze i njene visine, izražen u svetim
laktima, je 597,7624754 svetih lakata. Koliko je potrebno
godina da se Sunce kroz sazvežđa zodijaka pomeri za
59,77624754 stepeni:
59,77624754° : 4278,98238 = 0,013969734 stepeni =
0,838184067 lučnih minuta = 50,291044 lučnih sekundi, što
odgovara prirodnom astronomskom vremenu presecije
ekvinocija.
4278,98238 : 59,77624754 = 71,58332207 godina.
To znači da je potrebno vreme od 71,58332207 godina
da se Sunce kroz sazvežđa zodijaka pomeri 1°. Tako
saznajemo da je od vremena stvaranja Sunca (3687,441
godina od početka Stvaranja), pa do kraja 2013. godine
proteklo 8325,559 godina. Za to vreme Sunce se kroz zodijak
211

pomerilo 116,3058483 stepeni, što je malo više od jedne
trećine punog kruga.

SUNCE I ZEMLJA
SVEDOČE HRISTA
….
Srednja udaljenost Sunca od Zemlje: 149.597.870 km.
Zemljin ekvatorski poluprečnik je 6378,50168 km:
149.597.870 : 6378,50168 = 23.453,44996 km. Pogledajmo
simboliku ovih mera onako kako su mere kodirane u Velikoj
piramidi:
23.453,44996 litara = 1.562.851,921 dana = 4278,949082
godina = 12. decembar 4. g. st.ere, 12 dana pred 25.
decembar kad je Hrist rođen.
I još nešto:
(149.597.870 x 2) x 3,14159 = 939.950.344,8 km = dužina
godišnje Zemljine orbite oko Sunca
939.950.344,8 : 23.453,44996 = 40.077,27419 km = obim
Zemljinog ekvatora.

OD POČETKA DO KRAJA
SVETA
• Jedan od kodova Velike piramide:
1 dan = 2,466586266 cm
• dužina Piramidine baze = 23.192,867 cm:
23.192,867 cm = 9402,820132 dana = 25,74408237
godina:
• visina Velike piramide = 14.765,05019 cm
212

14,765,05019 cm = 5986,026272 dana =
16,38920571 godina:
25,74408237 + 16,38920571 = 42,13328808 godina.
Osa Piramidinog ulaza pomerena je istočno od glavne
Piramidine ose za 286,4690182 (inči):
42,13328808 x 286,4690182 = 12.069,88167
godina od početka stvaranja do kraja vremena ovog
sveta.
Vreme od 12.069,88167 završava od 2000-2070.
godine hrišćanske ere (F-G).
“I da Gospod ne skrati dane niko ne bi ostao; ali
izabranih radi, koje izabra, skratio je dane.” (Mar. 13,20)

Sl.142. Mapa vremena od početka do kraja svijeta.
A = početak stvaranja svijeta,
AB = 540 godina petog dana stvaranja (6. vijek od
početka stvaranja) svijeta kad je Bog Il (Bog Otac) stvorio
prve ljude. Ljetni solsticij u ovo vrijeme bio je 1. septembra
(crkvena Nova godina) računajući po julijanskom kalendaru.
AC = 5718 godina od početka stvaranja svijeta kad
su vanzemaljci stvorili Adama i Evu;
BD = Ilindan (20. jul ili 2. avgust gregorijanskog
kalendara): od vremena kad je Bog Il stvorio ljude 540 godina
od početka stvaranja svijeta (6. vijek kao 6. dan stvaranja),
kad je ljetni solsticij i prvi dan ljeta bio je 1. septembra
julijanskog kalendara (crkvena Nova godina), od tog dana do
Ilindana je 42 dana i ljetni solsticij na Ilindan bio je 5730
godina od vremena. Vrijeme od 5730 godina je period
poluraspada ugljenika-14 (C-14).
213

DF = Od tog ljetnog solsticija na Ilindan do ljetnog
solsticija i prvog dana ljeta 2000. godine hrišćanske ere,
proteklo je novih 5730 godina i za ovo vrijeme ljetni solsticij
se od Ilindana pomjerio za novih 42 dana: na 8. jun
julijanskog, tj. na 21. jun gregorijanskog kalendara. Tako se
Ilindan našao tačno na polovini vremena između vremena
stvaranja ljudi 540. godine od početka stvaranja svijeta i
2000. godine hrišćanske ere kad je navršeno tačno 12.000
godina od početka stvaranja svijeta (AF).
AE = 10.000 godina od početka stvaranja svijeta i
početka hrišćanske ere. To je 9460 godina od Božijeg
stvaranja ljudi (BE) i 4282 godine od vremena kad su
vanzemaljci stvorili Adama i Evu (CE).

………………….
………………….
………………….
………………….
………………….
…………………
…………………
…………………
………………….
………………….
………………….
214

KRAJ VREMENA I
PREOBRAŽENJA SVETA

Sl. 142. Zvezde Oriona i nebeski ekvator.

Poznato je da su tri piramide Gize postavljene u
položaju triju zvezda Orionovog pojasa. Orion se nalazi u zoni
nebeskog ekvatora. Velika piramida predstavlja zvezdu
Alnitak, srednja predstavlja zvezdu Alnilam i treća piramida je
kao zvezda Mintaka.
Na zapadnoj strani pored Druge (srednje) piramide
nalazi se devedeset i jedna “soba”, ili “radničke barake”.

215

Sl. 143. Devedeset i jedna odaja su devedeset i jedan stepen
udaljanosti srednje piramide od nebeskog severnog pola.

Tako te odaje nazvaše egiptolozi. Međutim, ne radi se
ni o kakvim sobama, niti o radničkim barakama, nego su to
označeni stepeni nebeskog položaja zvezde Alnilam, srednje
zvezde Orionovog pojasa, na kraju sveta u vremenu
preobraženja ovog sveta u viši egzistencijalni nivo: kad
zvezda Alnilam bude tačno na 91° udaljenosti od severnog
nebeskog pola, tada će biti preobraženje ovog sveta u viši
egzistencijalni nivo (hrišćani to nazivaju “opšte vaskrsenje”, a
muslimani “kijametski dan”).
Po poslednjim astronomskim merenjima polozaja
zvezde Alni-lam, izvršenim 2000. godine, do dolaska Alnilama
u tačku od 91° prema severnom nebeskom polu preostalo je
još 12. minuta deklinacije. Da bi i ovih 12 minuta bilo
pređeno, računato po godišnjoj precesiji deklinacije, vreme
izravnanja na 91° pada na 2035. godinu.
216

Zemlja i Sunčev sistem već su ušli u zonu
preobaženja. Znaci toga su razi prirodni fenomeni nikad do
danas viđeni, sve čudnije ponašanje Sunca, čudne
meteorološke prilike, sve učestaliji zemljotresi i druge
prirodne katastrofe, sve češća pojava asteroida, pojava nekih
davno nestalih biljnih i zivotinjskih vrsta, nestanak
milenijumskih moralno-etičkih vrednosti, nestanak ljubavi i
pažnje prema prirodi i stvorenjima prirode, nestanak ljubavi
prema članovima porodice i prema bližnjima...
Preobraženjem sveta u viši egzistencijalni nivo svi ljudi
čistog srca i plemenitih životnih dela vraćaju se svojoj kući na
nebu u carstvu Višnjeg Boga, te će kao bogovi živeti među
bogovima, a ljudi nečistih srca i zlih dela zauvek će biti
uništeni. I radi toga upravljajte svoje korake putem dobra, a
ne idite za većinom putem zla.

217

Bibliografija
James Fergusson, History of Architecture, Vol. 1, London,
1865.
Peter Lemesurier, The Great Pyramid decoded, Rock-port,
Massachusetts, 1996.
Piazzi Smith, Our Inheritance in the Great Pyramid, London,
1880.
Rudolf Gantenbrink, The Upuaut Project, The 1993 Campaign,
official website.
William Vyse, Operations carried out on the Pyamids of Gizeh,
3. Vol. London, 1840-42.
W. M. Flinders Petrie, The Pyramids and Temples of Gizeh,
London, 1881.

218

……………..
O AUTORU

Petko Nikolić Viduša rođen je na Viduši kod Kaknja na
dan Sv. Petke 27. (14.) oktobra 1951. godine. Osnovnu školu
pohađao je u Modrinju, opština Kakanj, i u Perinom Hanu kod
Zenice, a srednju u Zenici. Studirao u Sarajevu. Kao prosvetni
radnik radio u zeničkim osnovnim školama. U Kanadi živi i
radi od 1993. godine. Autor je knjige poezije “Nebeski
glasonoša” objavljene 1990. godine u izdanju Knjizevnog
kluba “Studenac” u Tešnju, te knjige “Stećci, laž i bogumili”
objavljene u izdanju Izdavačke kuće “Pešić i sinovi”, Beograd,
2014. godine.

219

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful