":.

FILMOGRAFIJA jugoslovenskog dugometrainog igranog iilma 1986 - 1990.

";:"

Pripremili: Radica Petronlc i Ljubica Milenkovic-Tatic Urednik: Branislav Obradovle

Priea 0 mladicu sa periferije koji iivotnu skolu uei na ulici i u kafani. Njegova devojka pripada istoj sredini. Kad on ode u vojsku, devojka pokusava da se izvuce sa periferije, zalaiuci jedino sto ima - svoj lepi izgled. Pozira naga za jedan easopis. Kada vidi tu fotografiju, mladic beil iz vojske da bi zatralio objasnjenje. Povratak u sredinu kojoj je do juce pripadao namece mil, pre svega, sopstveno preispitivanje, zatim raspravu sa takozvanim prijateljima, pa tek onda sa devojkom ...

748. PROTESTNI ALBUM - pp: Avala pro-film, Beograd, Kinema Sarajevo i Albran film, Pariz - ps: livorad (lika) Mitrovic - r: livorad (lika) Mitrovic - f: Predrag Popovic - m: Aleksandar Habid - sc: Milenko Jerernle - mt: Mirjana Mitrovic-Kicovic - gl:

Dragan Nikolic, Ljubisa Samardzic, Olivera Jeiina, Alain Noury (Alen Nurij, Dragana Saric, Mirko Babic, Milos Zutic, Suzana Petrieevic, Maro Brailo - met: 2.763 - tp: 35 mm, kolor, sl - rod: igrani - od: 6. 3. 1986.

Dogaaaji se odvijaju oko zvezde zabavne muzike u ciju je karijeru i privatni livot upleteno nekoliko muskaraca. Pravi dogaaaji pocinju tek kada je jedan ad njih ubije ...

749. POLETJE V SKOWKI (LETO U SKOLJCQ - pp: Vibafilm, Ljubljana - ps: Vitan Mal, Tugo Stiglic - r: Tugo Stiglic - f: Rado Likon - m: Jani Golob - sc: Mirko Lipuzie - mt: Jaka Judnic - gl: David Sluga, Kaja Stiglic, Jure Sotler, liga Kobilica, Alma Blagdanic, Boris Kralj, Marjana Karner, Dare Valie - met: 2.580 - tp: 35 mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 19. 3. 1986.

Dvanaestogodisnjak dolivljava svoje poslednje deeacko leto.

U igrama uz more, sa vrSnjacima i starim pomorcem, zaboravlja nesporazume svojih roditelja i odlazak oca u veliki grad. OCev racunar postaje mu savetnik i drug. San 0 avanturi pretvara se u stvamost. Decak uz pomoc racunara i drugova otkriva kradljivce skoljki I tako postaju pravi junaci poput onih iz romana. Ali, decastvo odlazi u nepovrat, uz spoznaju da svetu odraslih treba poneito i irtvovati. Seli se sa majkom u Ljubljanu, a stari pomorac mu na. odlasku poldanja skoljku ...

750. OBECANA ZEMWA - pp: Jadran film, Zagreb - ps: Ivo BreSsn, Veljko Bulajic, Dejan Rebic - r: Veljko Bulajic - f: Goran Trbuljak - m: Atfi Kabiljo - sc: Milenko Jeremic - mt: Veljko Bulajic, Tvrtko Grgic - gl: Velimir (Bata) livojinovic, Mirjana Karanovic, Vjenceslav Kapural, Vanja Drach (Drah), Dara Diokic, Dragan Nikolic, Vanja Matujec, Olivera Markovic - met: 4.020 - tp: 35 mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 20. 3. 1986.

Pos/e agrame reforme 1946. godine, driava je dodelila siromasnim seljacima iz pasivnih delova Jugos/avije plodnu zemlju u S/avoniji I Baranji. U veliku seobu na 'obecanu zemlju' krenulo je na hiljade seljaka poneseni nadom za boljim livotom. Cinilo se da se njihovi snovi ostvaruju, ali pedesetih godina, driava zapocinje kampanju za ko/ektivizaciju i ulaienje u seljacke radne zadruge. Kroz licne sudbine rekonstruisane su ko/ektivne biografije seljaka koji su pruiali otpor ko/ektivizaciji.

5

+ 745. LEPOTA POROKA - pp: Centar film, Beograd - ps: Zivko

Nikolic - r: livko Nikolic - f: Radoslav Vladic - m: Zoran Sim[anovic - sc: Miodrag Miric - mt: Zoltan Wagner (Vagner) - gl:

Mira Furlan, Petar Bozovic, Milutin Karadzic,l Mira Banjac, Eva Ras, Boro Stjepancvic, Ines Kotman, Alain Noury (Alen Nuri), Vesna Pecanac, Miodrag Krstovic - met: 3.050 - tp: 35 mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 6. 1. 1986.

U zaostalim selima crnogorskog krsa obieaj je da mui nevemu ienu maljem ubije preko pogaee. U takvpj sredini livi mladi braeni par, zavetovan na doiivotnu vernost. Zive eiromedno I rado prihvate poziv eoveka koji je otisao za lakom zaradom u

primorje, da slede njegov primer. On se zaposli u solani, a ona kao spremecic« u nudistiekom kampu. Tradicionalno vaspitana, ldasava se nad go/otinjom, narocito kad posprema apartman dvoje mladih stranaca koje zabav/ja njena zbunjenost. Uz njihov podsticaj, ona postepeno os/obaaa tradicijom sputanu senzual. nost. ..

746. DIVWI VETAR (DIKlJ VETER) - pp: Film danas, Beograd, Croatia film, Zagreb, Moldova film, Kisinjev, SSSR i Noble Production, SAD - ps: Zivojin Pavlovic - r: Aleksandar Petkovie - f: Vadim Jakovlev (Jakovljev) - m: Evgenij Doga - sc: Nemanja

. Petrovic, Nikolaj Apostolidi- mt: Jelena i Vojislav (Vanja) Bjenjas . - gl: Svetozar CVetkovic,' Milan Puzic, Viktor Proskurin, Ljuba . &liscuk, Dusan Janicijevi~, Vladan Zivkovic, Miroljub Leso, Svetlana Toma, Branislav Lecic - met: 2.750 - tp: 35 mm, kolor, . vajdskrin - rod: igrani - od: 30. 1. 1986.

Jesen 1941. godine. Zabaceno seto u Srbiji zahvaceno je ratnim vihorom koji ne zaobilazi ni kucu uglednog domacina. Stare patrijarhalne norme se raspadaju. Ostajanje na neutralnim pozicijama nije moguce i to unosi rascep u njegovu porodicu. Sinovi, kcerka i snaje pokusavaju u ratnim previranjima da nadu svoj put koji ce neke od njih odvesti u izdaju i smrt. Ali, u

njegovoj opustooenoj kuci livot ipak ne zamire... .

~:~~ ;~+747. SMEKER - pp: Union film, Beograd - ps: Leon Kovke (= .: Momcilo Kovacevic) - r: Zoran Amar - f: Milorad Jaksic - Fando

- m: Vlatko Stefanovski -sc: Vladislav lasic, Miodrag Miric - mt: Zorana RaSic - gl: larko lausevic, Maja Mitic, Dragan Makslmovic, Predrag Lakovle, Tatjana Beljakova, Ljup<!o Todorovski, Zoran Radmilovic, Ratko Tankosic, Rajko Prodenovic, Goran Suftanovic, Tanja Stepanovic, Ivan Bekjarev, Milan Gutovi6, TatJa~a LUkijanova, Ljubomir Cipranic, Dragomir-Gidra Bojani6, lika Mllenkovic - met: 2.700 - tp: 35 mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 5. 2. 1968.

1 gl _ KPF 1986: Miodrag Karad1iC.

+ 751.00 ZLATA JABUKA - pp: RO Forum, Sarajevo i Centar film, Beograd - ps: Velimir Stojanovi6, Nikola Stojanovi6, Milenko Vu~eti6 - r: Nikola Stojanovi6 - f: Danijal Sukalo - m: Josip Magdi6 - sc: Veljko Despotovi6 - mt: Blanka Jeli6 - gl: Ljuba Tadi6, Danilo Lazovi6, Nenad Nenadovi6, Nada Durevska, Mira Furlan, Pavle Vuisi6, Mateja (Tea) Glafar, Ljiljana Krsti6, Predrag Ejdus - met: 3.1822 - tp: 35 mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 24. 3. 1986.

U prvoj godini pos/e rata hereegovacka porodiea odluci da krene put Vojvodine, u kolonizaeiju. U pitomini vojvodanskog ambijenta cekaju ih nova, nimalo laka iskusenja koja kulminiraju u trenutku raskida sa Staljinom. Sudbine pojedinih clanova porodiee tragicno se lome ...

752. OSVETA - pp: Art film 80, Beograd, Vardar film Skoplje i Viltinghoff Filmproduction, Berlin - ps: Nenad Dapi6 - r: Nenad Dapi6 - f: Vilko Filac - m: Enco Lesi6 - sc: Zoran Krizek - mt:

Vuksan Lukovac - gl: Harri Bear (Hari Ber), Milena Dravie, Velimir (Bata) Zivojinovie, Vesna Cipcie - met: 2. 462 - tp: 35 mm, kolor, st - rod: igrani - od: 27. 3. 1986.

Cetrdesetogodisnju Nadu, posle petnaest godina provedenih na privremenom radu u Nemackoj, napusti muzo On se vraca u domovinu, otvara automehanicarsku radionieu i sa mladom ienom zapocinje novi livot. Kako bi Nadi onemogucio povratak, siri pricu 0 njenom raskalasnom livotu. Ali i Nada poznaje carsiju, pa se u mercedesu, u pratnji mladog Nemea, vraca u svoj gradic. Kruze price da ce da otvori veliki autoservis i tako unisti bivSeg mtde koji oseea njenu zelju za osvetom. Napusten od prijatelja i nove supruge, on odluci da ubije Nadu. U meduvremenu izmedu Nade i Nemea se rede Ijubav.

753. VECERNJA ZVONA - pp: Jadran film, Zagreb, Jugoart, Zagreb i Montenegroexport, Niksi6 - ps: po romanu 'Vrata od utrobe' Mirka Kovaca: Mirko Kovac, Lordan Zafranovi6 - r: Lordan Zafranovi6 - f: Andrija Pivcevie - m: Vladimir Kraus·Rajteri6 - sc: Ivica Sporcie - mt: Andrija Zatranovlc - gl: Rade Serbedzija, Petar Bozovi6, Ljiljana Blagojevi6, Neda Arneriet Mustafa Nadarevic, Miodrag Krlvokaplc, Udija Jenko, Stevo Zig~n, Zijah Sokolovic, Matk6 Raguz, Zdenko Jelci6, Krunoslav Sarie - met: 3.44Q3 - tp: 35 mm, kolor, vajdskrin - ·rod: igrani - od: 27. 3. 1986.

Pries obuhvata period lzmedu 1926. i 1948. godine - dvadeset i dve najznacajnije godine u iivotu Tomislava K. Istovremeno, to je vreme u kojem se odvijaju sudbonosni dogadaji nase epohe: pojava naeizma, otpor komunista narastajueoj opasnosti od tesizme, ostobodltecki rat, revolueija, raskid sa Informbiroom. Tomislavov intimni iivo: prelama se kroz ova drustveno-istorijska zbivanja koja odreduju Ijudske sudbine.i. Prema motivima romena 'Vrata od utrobe' Mirka Kovaca.

4- 754. SAN 0 RUZI - pp: Centar film, Beograd i Zagreb film,

, Zagreb - ps: Pavao Pavlicie - r: Zoran Tadi6 - f: Goran Trbuljak - m: Alfi Kabiljo - sc: Ante Nola - mt: Vesna Kreber - gl: Rade Serbediija, Fabijan Sovagovie, Ljubo Zecevi6, Iva Marjanovie, Anja Sovagovie - met: 2.38Q4 - tp: 35 mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 7. 5. 1986.5

Prica 0 coveku koji uprkos nepovoljnih okolnosti pokusava da ostane posten. Radnik nehotiee postaje svedok zlocina i od tog trenutka je i osumnjiceni i istraZivac. Istovremeno mu se ptuie prilika da dode do velike sume novea kojom bi resio sve probleme svoje porodiee koja cesto nema dovoljno ni za pristojan obed. I pored iskusenja, radnik i njegovi mladi prijatelji spremni su da se bore za istinu, uvereni da neko vreme mogu da izdrie bez dobre hrane, ali ne mogu bez pravde. Oni sanjaju o junecoj ruii, 0 nesto laksem iivotu, ali vise 0 onome sto bi tom iivotu dalo smisao.

755. CAS BREZ PRAVLJIC (VREME BEZ BAJKI) - pp: Viba film, Ljubljana - ps: prema knjizi ilustracija Boruta Pecara: Zeljko Kozinc, Bostjan Hladnik - r: Bostjan Hladnik - f: Jure Pervanje

2 met - KPF 1986: 3.526. 3 met _ KPF 1986: 3.878. 4 met - KPF 1986. 2.598.

5 od _ Zagreb film: 10. 6. 1986.

6

- m: Urban Koder - sc: Niko Matul - mt: Ana Zupancic - 91:

Bernanda Gaspercic, Boris Kerc, Ana Pretnar, Damjan Koren, BoStjan Omerza - met: 2.580 - tp: 35mm, kolor, vajdskrin - rod: igranl- od: 20. 5. 1986.

tivot porodiee jednog ucitelja u vreme ratno, surovo. On odlazi u partizane, a lena ostaje sa troje deee I jos jednim koje se rada usred rata, da se sama bori za svoj i decji opstanak. Ona svojom pozrtvovanoscu, dobrotom i strpljenjem otima deeu iz smrtonosnog zagrljaja zime i gladi, pomeduc! im da u tom svetu surovog ubijanja steknu svest da postoji i drugaciji livot u miru, Ijubavi i slobodi...

756. KORMORAN - pp: Viba film, Ljubljana - ps: Boris Cavazza (Kavaca) - r: Anton Tomasic - f: Jure Pervanje - m: Zoran Predin - sc: Janez Kovic - mt: Andrija Zafranovi6 - gl: Boris Cavazza (Kavaca), Milena Zupancic, Igor Samobor, Mila Kacic, Marko Miklavic, Barbara Lapajne - met: 2.375 - tp: 35 mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 20. 5. 1986.

Prica 0 pomoreu srednjih godina koji zapada u krizu. Zbog sklonosti prema alkoholu, predlaJ.u mu iskreavanje u maticnoj lucl. Vraca se nepotpunoj porodiei koju cine odrasli sin, sestra sa detetom i majka. Pomorae na kopnu pokusava da krene ispocetka, ali na svakom koraku doZivljava poraze: gubi posao, prostitutka mu ukrade novae, bivsa prijateljiea ga ne prima, prijatelj ne moie vise da mu pomogne, sin ga izigra, sestra nema razumevanja za njega, majka nemocno posmatra njegovo propadanje. Jedino mali sestric nalazi put do njegovog srea i pun je poverenja ...

+757. LlJEPE ZENE PROLAZE KROZ GRAD - pp: Art film BO, Beograd, Croatia film, Zagreb, RO Forum, Sarajevo i Zvezda film, Novi Sad - ps: Miroslav Mandi6, Zelimir Zilnik - r: Zelimir Zilnik - f: Ljubomir Becejski - m: Dusan Koji6-Koja - sc: Siobodan Dosie - mt: Branko Neskov - gl: Ljuba Tadie, Milena Dravic, Nikola Mili6, Mia Begovic, Nadefda Banovic, Svetolik Nikacevie, Rahela Ferari, Rade Markovi6 - met: 2.8186 - tp: 35 mm, kolor, st. - rod: igrani - od: 4. 6. 1986.

Beograd 2041. godine je napusten i ruiniran grad prepun smeca, U njemu livi nekoliko staraea: bivsi novinar sa keerkom, bivsi . politicar sa zenom i bivsi polieajae koji cuva internat sa osam devojaka. Starei vaspitavaju devojke u duhu tradieije nekadasnjih jugoslovenskih naroda, sto je rizican posao jer juinom Evropom hara banda koja zabranjuje svako priseeanje na pros/ost. Prica u stvari pocinje u trenutku kad bivsi novinar pokrece akeiju za olivljavanje Beograda, ieleci da na taj necin proslave stogodisnjieu revolueije ...

i-758. RAZVOD NA ODREDENO VREME - pp: Union film, Beograd - ps: Predrag Perisi6, Milan Jelic - r: Milan Jelic - f:

Aleksandar Petkovic - m: Vojislav Kostic - sc: Sneiana Kojic - mt: Mirjana Mitrovic-Kicovic - gl: Ljubisa Samardiic, Milena Dravic, Velimir (Bata) Zivojinovic, Dragomir Bojanic-Gidra, Jelisaveta Sablic, Vlasta Knezovlc, Olivera Markovic, Vladan Zivkovic, Dusan Petkovlc, Milan Srdoc, Danica Maksimovic - met: 2.600 - tp: 35 mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 5. 6. 1986.

Problemi savremenog iivljenja jedne porodiee iskazani 'ne komican nacin kroz bracne zgode i nezgode, Ijubavne nesporazume, razvod zbog stana, avanture na letovanju ...

-+ 759. SEKULA I NJEGOVE ZENE - pp: Union film, Beograd - ps: Jovan Jani6ijevi6, Dragoslav Lazic - r: Dragoslav Lazic - f:

Bozidar Nikolic - m: Mladen i Predrag Vranesevic - sc: Dragoljub Ivkov - mt: Zoltan Wagner (Vagner) - gl: Rados Baji6, Jovan Janicijevi6, Velimir (Bata) Zivojinovic, Jelisaveta Sablic, Ljiljana Jankovi6, Jasmina Medenica, Vesna Cipcic, Sonja Savi6 - met: 2.650 - tp: 35 mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od 5. 6.1986.

Seoski momak, kovac jakih misica i mekog srea, sve ime, ali srece nema. Kroz njegovu kucu pro/aze mnoge iene, ali se zadrie tek toliko da rode jos koje dete, a onda beie iz iivote u koji su nakratko zaluta/e. Tu su smerna i bo/esljiva seoska udavaca, be/osvetska igraciea trbusnog plesa, veterinarka iskusna

6 met _ KPF 1986: 2.550.

u strojenju bikova i, konacno, estradna zvezda. Kovac se iskreno za/jub/juje u ovu pevacicu krupnih ociju i tanka struka, a ona sanja mnogo para u deko/teu, svoju p/ocu i nas/ovne stranice u novinama ...

760. DOBROVOLJCI - pp: Zeta film, Budva, Dunav film, Beograd i Televizija Titograd - ps: Predrag Golubovle? - r: Predrag Golubovic - f: Milivoje Milivojevic - m: Kornelije Kovac - sc:

Milenko Jeremle - mt: Petar Markovic - gl: Velimir (Bata) Zivojinovic, Ljubilla Samardzic, !-'Iustafa Nadarevte, Bogdan Diklic, Boro Begovic, Radko Polie, Zarko Laullevic, Ljuba Tadic, Biljana Ristic - met: 2.550 - tp: 35 mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 20. 6. 1986.

Prica 0 sedam 'dobrovo/jaca' koji su iznenada i bez svoje vo/je uvuceni u rat za koji ne znaju gde se vodi, zbog cega se vodi, niti protiv koga je uperen. Kroz niz komicnih situacija govori se 0 bezum/ju ratnih sukoba. Dogadaj se odvija na idilicnoj p/afi koja je ratni p%faj 'dobrovo/jaca'. Medutim, 'vazdusni desanr i do/azak 'neprijate/jske' podmomice stvaraju nove zap/ete koji se iznenada dramaticno zavrsavaju ...

.761. SPADIJER - JEDAN :lIVOrs - pp: Zvezda film, Novi Sad i Televizija Novi Sad - ps: Deana Leskovar - r: Miljenko Dereta -f: Rajko l.jubic - m: Siobodan Markovic - sc: Nikola Teodorovie

- mt: Katarina Miletic - gl: Mira Furlan, Mladen Nelevic, Tihomir

Stanic, Danilo Lezovle, Semka Sckolovic-Bertok, Petar Kralj, Boris Komnenie, Milica Badakovle, Mira Gardinovaeki i deca: Katarina Durakovlc, Dalibor Dakovic - met: 2.960 - tp: 35 mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 20. 6. 1986.

Tridesetogodisnji novinar bez zapos/enja prihvata svakakve privremene pos/ove. Njegova keerka iz prvog braka je u bolnici. Na jednom konkursu sretne m/adu ienu koja iza sebe ima jedan neuspe/i brek, sadasnjeg mufa u lraku i zivi sa desetoqodisnjim sinom. Njih dvoje zapocinju zajednicki fivot. Medutim, keerkino zdravlje se pogorSava, a san 0 novinarskom pos/u sve je dalji. On pristaje da radi sve, ali je sve vise svestan da, zapravo, ne radi nista. I mlada fena se suocava sa teskocama - devojcica je i da/je tesko bolesna, novinar obeshrabren, a njen drugi mui treba da se vrati iz lraka ...

762. CRNA MARIJA - pp: Film dan as, Beograd - ps: Milan Zivkovic - r: Milan Zivkovic - f: Radoslav Vladic - m: Srdan Jul, Milan Mladenovic - sc: Milenko Jeremic - mt: Ljiljana (Lana) Vukobratovie - gl: Sonja Savic, Branko Vidakovic, Branislav Leeic, Milan Mladenovic, Gordana Gadiic - met: 2,600 - tp: 35 mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 25. 6. 1986.

Poznata rok grupapos/e smrti svoga vodezapada u kreativnu i finansijsku krizu iz koje ih moie jedino da izvuce nova hit ploca. U vremenskom skripcu, bez stvaralacke inspiracije, okrecu se jedan protiv drugog. Kroz sukobe, uzajamna optufivanja i preispitivanja, grupa uspeva da stekne novi identitet. Namece se novi voda koji snagom svoje autorske licnosti uspeva da ih izvuce iz teskoca. Na velikom dobrotvomom koncertu grupa dofiv/java veliki uspeh i preporodena, krece u novi fivot ...

763. MISS - pp: Film danas, Beograd, Newark S.A. Panama i Cosemar, Svajcarska - ps: Aleksandar Husic - r: Aleksandar Husie - f: Bo:!idar Nikolic - m: Enco Lesic - sc: Veljko Despotovie - mt: Vuksan Lukovac - 91: Dragan Nikolic, Maja Sablji6, Velimir (Bata) Zivojinovic, Dragan Zaric, Dragoljub Vojnov - met: 2.600 - tp: 35 mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 25.6. 1986.

Trojica gangstera iznose iz Zapadne Nemacke mikrofilm sa podacima 0 evropskom pasosu, presudnom po sigumost Evropske ekonomske zajednice. Na putu ka Bliskom Istoku gde ih ceka kupac, prolaze kroz Jugos/aviju. Mikrofilm podmecu u neseser Mis Planete koja dolazi u Beograd kao gost organizatora izbora za najlepsu Jugos/ovenku. Problemi nastaju kad se mikrofilm nade kod jedne od kandidatkinja, bez njenog znanja. Kriminalci pokusaju da se docepaju i devojke i mikrofilma, ali ih u tome sprecava hrabri novinar, koji se, u potrazi za senzacijama oko izbora lepotica, nade usred spijunske a/ere.

7 po _ KPF 1986: I VIalko GII~ I Ralko f)u~, saradnlcl na scenariju. 8 naslov - KPF 1988: ~ijer - Jedan tivot ~Iler.

-+ 764. SREt{NA NOVA '49 (SREtNA NOVA '49) - pp: Vardar film, Skoplje, Union film, Beograd, Makedonija film, Skoplje, Gradski kino, Skoplje - ps: Gordan Mihic - r: Stole Popov - f: Millo Samoilovski - m: Ljupeo Konstantinov - sc: Nikola Lazarevski - rnt: Vangel (LakQ Cemcev - gl: Svetozar Ovetkovie, Meto Jovanovski, Vladislava (Vladica) Milosavljevic, Aco Doreev, Dullan Kostovski, Petar Arsovski, Goce Todorovski, Milica Stojanova, Mite Grozdanov, Ivan Bekjarev - met: 3.502. - tp: 35 mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 27. 6. 1986.

Prica 0 dva brata razlieitih oprede/jenja i sudbina. Drama se odvija u atmosferi napetosti i straha, na fonu sukoba KPJ sa staljinizmom, u vreme informbiroa. Stariji brat, povratnik iz Rusije, biva nepravedno optuien i uhapsen. Mladeg brata ne zanima politika, ali privlaci bratovljeva fena i mafijasko podzem/je kojim uveliko suste emericki dolari. Na kraju se ispostavlja da mlada fena pripada sovjetskoj spijunskoj agenturi. Pritisnuta grizom savesti sto vara leino optuzenog i uhapsenog muie sa njegovim bratom, na pragu nove godine ona bira smrt ... Mladi brat bezi preko granice.

765. POSLJEDNJI SKRETNICAR UZANOG KOLOSJEKA - pp:

Sutjeska film, Sarajevo - ps: Vesna Ljubic - r: Vesna Ljubic - f: Mustafa Mustafic - m: Vladan Hadovanovlc - sc: Franjo Likar, Stevo Skoric - mt: Andrija Zafranovlc - gl: Velimir (Bata) Zivojinovic, Milan Srdoc, Zijah Sokolovic, Boro Stjepanovic, Mustafa Nadarevic, Kaca Celan, - met: 2.706 - tp: 35 mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 30. 6. 1986.

Pruga uskog koloseka je stotinu godina povezivala vrleti Bosne sa svetom. U Brezovic Danima, maloj planinskoj stanici u bosanskom vilajetu, svi five od ze/eznice. Po priti najstarijeg ze/eznicara sve stanovnike je sina othrani/a i sav iivot je vezerr za ietezaicu. Po do/ascima i od/ascima vozova navijali su se satovi, pamtili dogadaji ... Stari zeleznicar po odlasku u penziju i da/je nadgleda prugu jer ne veruje nikome. Jednoga dana prugu ukinu. Zivot, precizno odmeren vozovima i duinostlme, preko noci prestaje.

766. PIKNIKU (IZLET) - pp: Kosova film, Pristina - ps: Atdhe Gashi (Athe GasQ - r: Emin Halili - f: Menduh Nushi (NusQ - m: Bashkim Shehu (Baskim Sehu) - sc: Nazmi Sadiku - mt:

Agron Vula (Vulja) - gl: Avdush (Avdus) Hasani, Suzana Mancic, Fatime Sefaj, Boro Beqovie, Shani Pallaska (Sani Palaska) - met: 2.4639 - tp: 35 mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od 10.

7. 1986.

Mladi i perspektivni infenjer se zaljubi u koleginicu sa pos/a.

Tako zapocinje priCa koja bi bila sliena mnogima da je govorila samo 0 Ijubavi. Medutim, u nju se uplicu okolnosti koje ce je pretvoriti u dramu, individualnu, porodienu, pa eak i druhvenu.

767. DRUGA ZIKINA DINASTIJA - pp: TRZ Film i ton, Beograd i Morava film, Beograd - ps: Jovan Markovic - r: Zoran Calic - f: Dorde Nikolic - m: Predrag i Mladen Vranellevic - sc: Milenko Jeremic - mt: Petar Markovic - gl: Nikola Kojo, Dragomir Bojanic-Gidra, Marko Todorovic, Jelena Jovanovic-Zigon, Petar Kralj, Jelisaveta Sablic, Dragoljub Milosavljevic-Gula, Nikola Simic, Rialda Kadric, Vladimir Petrovic, Maja Sabljic, Vesna Pecanac, Ruzica Sokic, Milutin Karadzic - met: 2.462 - tp: 35 mm, kolor, st - rod: igrani - od: 1.9.1986.

Nastavak filma 'tikina dinastija'. tikin unuk otkriva eari seksa i najednom se nade okrufen fenama, slufbenicama koje u njegovom drustvu provode Rauzu za topli obrok. Za poauhvate mu je potreban stan i deda tika ga velikodusno stav/ja na raspolaganje. Unuk zapusta svoju devojku i violinu. Posto su u porodici vee imali pradedu 'Iudog Milojka' manijaka, deda Zika je·zabri· nut ..

768. MAJSTOR I ~AMPITA - pp: Gama, Beograd, - ps: Leon Kovke (=Momcilo Kovacevic) - r: Svetislav-Bata Prelic - f: Milos Spasojevic - m: Dorde Balasevic - sc: Milenko Jeremic - mt:

Snezana Lalic - gl: Sonja Savic, Dragomir Bojanic-Gidra, Milutin Karad:!ic, Nikola Simic, Milan Gutovic, Ruzica Sokie Vesna Pe6anac, Irena Prosen, Branimir Brstina, Velimir (Bata) tivojinovic - met: 2.599 - tp: 35 mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 16.10.1986.

9 met - KPF 1988: 2.880.

7

Mlada novinarka 'Sampita' istraluje kako se u ma/o} privredi obree velikl novae. Naleti na majstora, vlasnika butika za obuell. Znajuei da }e slab prema devojkama ona ga zavodi. Majstor ukrade od svoje lene devize da bi iznajmio Ijubavno gnezdo za sebe I novinarku. Mec1utim, novinarka s/u~a}no nabasa na taj novae, odnosi ga u redakeiju kao sumnjiv i sprema se da napise ~/anak. U opstu zbrku se umesaju majstorova lena i njene prijateqiee i pos/e niza peripetija sve se razjasnjava u bolniei ...

769. HERETIK (JERETIK) - pp: Viba film, Ljubljana i Televizija Ljubljana - ps: Drago Jan(!ar - r: Andrej Stojan - f: Rado Likon - m: Jani Golob - sc: Seta Mu~ic - mt: Andrija Zafranovi6 - gl:

Leopold (Polde) Bibi(!, Bernarda Oman, Ivo Ban, Stevo Zigon, Boris Juh, Stane Potisk, Dare Ulaga, Janez Albreht, Jurij Soncek, Peter Bo~tjan(!ic, Janez Vrhovec, Janez Starina - met: 2.633 - tp: 35 mm, kolor, st.- rod: igrani - od: 30.10.1986.

Nekoliko zna~ajnih godina iz iivota Primola Trubara, autora prve s/ovena~ke knjige i to od povratka iz tudine, godine 1562. na poziv zemaljskih stalela, pa do ponovnog odlaska u Nemacku. U meduvremenu ndu se presudna istorijska zbivanja. U izuzetno teskim us/ovima Primol Trubar uvek traE svoju istinu i iskazuje angaiovanost koja ne priznaje granice. Njegova aktivnost da/eko prelazi okvire crkvene organizacije kojoj pripada, isticuei prve jasne obrise s/ovenacke zajednice.

1987.

+770. UVEK SPREMNE ZENE - pp: Film danas, Beograd, Croatia film, Zagreb i Smart Egg Pictures, London - ps: Milan Secerovic, Branko Baleti6 - r: Branko Baleti6 - f: Zivko Zalar - m: Zoran Sirnjanovic - sc: Nemanja Petrovic - mt: Vuksan Lukovac - gl:

Mirjana Karanovic, Radmila Zivkovic, Tatjana Boskovic, Dara Dzokic, Gordana Gadzi6, Cvijeta Mesic, Ksenija Pajic, Bora Todorovic, Svetozar Cvetkovi6, Jelisaveta Sabli6, Vojislav Brajovic, Enver Petrovci - met: 2.900 - tp: 35 mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 10. 2. 1987.

Sedam lena, 'eedem gubitnica. Nezapos/ene, bez krova nad glavom, bez porodiee, bez uzvrecene Ijubavi. U kontaktu i sudaru sa svetom, uglavnom svetom musksrece, one gube, ali uvek se ponovo vreceiu u borbu. Grupa se osipa. Neke bivaju pobedene iivotom, a neke same sobom. Preostale guraju dalje, same protiv svih.

+ 771. OKTOBERFEST - pp: Inex film, Beograd - ps: po motivima istoimenog roman a Branka Dirnitrijevica: Goran Badovanovic - r: Dragan Kresoja - f: Predrag Popovic - m: Mladen i Predrag Vranesevic - sc: Vladislav Lasic - mt: Andrija Zafranovic - gl:

Svetislav Goncle, Zoran Cvijanovic, larko Lausevic, Velimir(Bata}Zivojinovi6, Tatjana Pujin, leljka Cvjetan, Vladislava (Vladica) Milosavljevic, Bogdan Diklic, Branislav Leci6, Vesna Trivalic, Ruzica Soki6, Goran Radakovi6 - met: 2.740 - tp: 35mm, kolor, st. - rod: igrani - od: 16. 2. 1987.

Romenticn! momak sa nezapos/enim drugovima obilazi uobieajena sastajalista gradske omladine, Ziveei u socijalnoj izolovanosti. Pritisnut podmetnutim grehom iz pros/osti kada mu je oduzet pasos, on masta 0 odlasku i promeni jednolienog i spulanog iivote. Svakovrsne slike stvamosti preplicu se sa idilienim snovima 0 Oktoberfestu, minhenskom vasaru piva. U traganju za novim iivotom, drugovi se razilaze, a on prolazi mucen pUI iskusenja koji ga dovodi u zatvor. Traeak nade se ukazuje u vidu vrecenoq pesose ...

+ 772. ANDEO C:UVAR - pp: TRZ Singidunum, Beograd, Jugoart, Zagreb i Morava film, Beograd - ps: Goran Paskaljevi6 - r:

Goran Paskaljevi6 - f: Milan Spasi6 - m: Zoran Simjanovi6 - sc: Milenko .Jerernic - mt: Olga Skrigin - gl: Ljubisa Samardzic, Neda Arnerlc, Saban Bejrarnovic, Jakup Amzic - met: 2.46310 - tp: 35mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 13.3.1987.

10 met - KPF: 2.511.

8

Istinita priea 0 savremeno} evropskoj trgovini robljem. Novinar kreee tragom jednog decaka da bi usput otkrio lice i nalieje Zivota jugos/ovenskih Roma. Put ga vodi u Iialiju gde S6 nalaze glavni organizatori trgovine decom. I sam dolazi u siluaciju da mora da inlervenise kako bi decaka izvukao iz ruku matije. Po povratku u Cigan-malu, njega stile osvela pripadnika organizovanog krimina/a. Pojedinae je ipak nemoean da se uspesno suprotslavi podzemlju.

",,"773_ U IME NARODA - pp: Zeta film, Budva, Avala pro-film, Beograd, Centar film, Beoarad i Montex, Nik~ic - ps: Zivko Nikoli6, Dragan Nikolic - r: Zivko Nikolic - f: Savo Jovanovic - m: Vuk Kulenovic - sc: Bosko Odalovic - mt: Zoltan Wagner (Vagner) - gl: Miodrag Krivokapi6, Petar Bozovi6, Savina Ger~ak, Vesna Pe6anac, Bogdan Dikli6, Boro Stjepanovic - met: 2.517 - tp: 35 mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 3. 4. 1987.

U industrijskoj varosiei, 1966. godine, jedno preduzece se i~tiee dobrim pos/ovanjem zahvaljujuei preduzimljivosti direktora. Citav kraj se nada prosperiletu i on stice sve veei aulorilel. A/i, ug/ed ne donosi samo iskreno div/jenje /judi vee izaziva i zavisl i potrebu da se ospori i unisti takav covek. Direktorov vozec postaje iila dramskih zbivanja. Njegovo usam/jeno, dos/edno i razloino divljenje prema direktoru, njegovo postenje i dobrola dovode ga u situacije kojima ne zna i ne leli da se prilagodi, niti da odustane.

+774. NA PUTU ZA KATANGU - pp: Fill!' dan as, Beograd i Bakar film, Bor - ps: Rados Bajic - r: Zivojin Pavlovic - f:

Radoslav Vladic - m: arhivska - sc: Miodrag Miric - mt: Ljiljana (Lana) Vukobratovlc - gl: Svetozar Cvetkovic, Mirjana Karanovic, Rados Baji6, Fabijan Sovagovic, Ljiljana Lasic, Ljubisa Samardzic, Tone Solar - met: 2.900 - tp: 35mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 25.5.1987.

Sin udamika, rudara, pos/e mnogo godina provedenih u Francuskoj vraea se u grad svog detinjstva. U vozu sretne pevacicu i mladiea iz Bosne koji idu na rad u njegovo meslo. Opsednut snovima 0 lagodnom Iivotu, uz pomoc druga iz detinjstva, leli da proda osevu kueu i da sa tim novcem otputuje u atricki rudnik dijamanata, u Katangu. Ponovni susret sa rodnim gradom oliv/java u njemu traume iz detinjstva. Kosmar stare i nove Ijubavi, dogadaji u rudniku i oko njega, nacinju njegovu opsesiju 0 putu za Katangu.

775. LJUBEZNI BLANKE KOLAK (LJUBAVI BLANKE KOLAK) - pp: Viba film, Ljubljana - ps: Diana Martine - r: Boris .Iurjasevic

- f: Zoran Hochstattertl-lohstater] - m: Janez Gregorc - sc: Niko

Matul - mt: Andrija Zafranovic - gl: Mira Furlan, Mustafa Nadarevie, Radko Petie, Peter Bostjancic, Majda Potokar, Bogdan Dlklie, Boris Kralj, Zvezdana Mlakar, Mateja (Tea) GlaZar - met: 3.228 - tp: 35mm, kolor, st. - rod: igrani - od: 28. 5. 1987.

U nemirnim pos/eratnim vremenima, kroz iivot Blanke Ko/ak proci ee cetiri musksrcs koje ce vo/eti na razne oscine. Sa dvojicom od njih leJi da stvori dom i proiivi vreme puno /jubavi, ali nije imala srece. Zatim se os/anja na {ologra'a i ko/egu sa posla koji je nepreslano uz nju, ali. ne moie da je voli kao mu{;karac. Zatim dolazi is/ednik koji joj je odveo prvog i zetvotio drugog mula. Upravo je on muskarac sa kojim ce Blanka doiieketi starost ...

+ 776. KRALJEVA ZAVRSNICA - pp: Centar film, Beograd i Marjan film, Split - ps: Zivorad Tornic, Nebojsa Pajkie - r: livorad Tomie - f: Boris Turkovic - m: Vuk Kulenovic - sc: Mario lvezic - mt: Zoftan Wagner (Vagner) - gl: Irian Mensur, Ena Beqovic, Vladislava (Vladiea) Milosavljevic, Milan Strljic, Bogdan Diklic, Ivo Gregurevi6, Zdenko Jelci6, Vlatko Dulle, Zvonimir Torjanac - met: 2.650 - tp: 35mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 5.6.1987.11

Priea 0 obienom gradaninu u neoblcnoj siluaciji. Branko Kra/j je pravnik, inteligentan, marljiv, taean. Ali, njegov privatni livol dovodi ga u situacije koje ne mole da resi ni inleligencijom, ni marljivoseu. Zena mu je tekode prevnice. Imaju ma/og sina koji zbog bo/esti mora da livi na moru kod leninih rodite/ja. Dok

11 od: Ma~an film: 30. 6. 1987.

l t

I

zena uspeva da jednom nede/jno putuje da bi vide/a sina, on zbog obaveza putuje retko i sve vise se uda/java od porodice. Sve vise se vezuje za svoju dugogodisnju /jubavnicu koja mu pruza mir i neinost.: .

777. ZALJUBWENI (DIE VERLIEBTEN) - pp: Art film 80, Beograd, Vietinghoff Filmproduktion, Berlin - ps: Jeanine Meerapfel (Zanin Merapfel), Nenad f)apic - r: Jeanine Meerapfel (Zanin MerapfeQ - f: Predrag Popovic - m: Jurgen Knieper (Jirgen Kniper) - sc: Veljko Despotovlc - mt: Vuksan Lukovae - gl:

Barbara Sukowa (Sukova), Horst-Gunter Marx (Horst-Ginter Marks), Velimir (Bata) Zivojinovic, Rade Serbediija - met: 2.353 - tp: 35mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 11.6.1987.

Uspesna mlada novinarka, porek/om Jugos/ovenka, posiom stile u Jugoslaviju i od/azi da vidi majku koja se nada da ce joj se kcerka ipak jednoga dana vratiti. Usput, ona srece mladog Nemca koji ide tragom svoga oca, nekadasnjeg vojnika Rajha koji je ratovao na jugoslovenskim prostorima. Mladic pripada generaciji Nemaca koja postavlja pitanja sta su im roditelji radili u ratu. Ovo dvoje m/adih Ijudi, svako sa svojim specificnim bremenom, za/jub/juje se jedno u drugo sa ie/jom da ostvare ~tabilnu vezu ...

+ 778. STRATEGIJA SVRAKE - pp: RO Forum, Sarajevo - ps:

Emir Kusturiea, Mladen Materic - r: Ziatko Lavanic - f: Danijal Sukalo - m: Predrag i Mladen Vranesevic - se: Predrag Lukovae - mt: Zottan Wagner (Vagner) - gl: Predrag Lakovic, Radmila Zivkovic, Branko Cvejie, Zvonimir Lepetic, Boro Stjepanovie, Nada Durevska, Semka Sokolovle-Bertok, Davor Dujrnovic, Sukrana Gusani - met: 3.040 - tp: 3Smm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 17.6.1987.

Zastavnik I klese u penziji oduvek je iiveo u uverenju da svaka stvar mora da bude na svom mestu. Tako je verovao u pobedu i kad mu je svraka ukra/a zlatni sat sa posvetom, priznanje za njegovu cetrdesetogodisnju borbu za bo/ju sutrasnjicu. Krenuo je da ga treii, uveren da mora da ga nade. Verovao je da je ovo zemlja dobrih Ijudi koji ce mu pomoci da bolesnu kcer posalje u Svajcarsku. I bio je u pravu. Ce/i grad je pomogao da kcer otputuje, a ona je u stvari bi/a zdrava. Kad je to shvatio, pres tao je da veruie.:

779. ZIVOT RADNIKA - pp: RO Forum, Sarajevo i Televizija Sarajevo - ps: Haris Kulenovic, Miroslav Mandie - r: Miroslav Mandic - f: Vilko Filae - m: Zoran Simjanovlc - sc: Kemal Hrustanovic - mt: Andrija Zafranovle - gl: Mira Banjae, Istref Begolli (BegolQ, Aniea Dobra, Emir Hadiihafizbegovic - met: 2.619 - tp: 3Smm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 17. 6. 1987.

Visestruki posleratni udarnik, covek koji je najveci dec iivotne energije usmerio ka ostvarenju sopstvenih idea/a, jednoga dana zapada u krizu. U drvari gde je zaposlen dolazi do strajka izazvanog teskim uslovima rada i niskim platama i on odluci da se vise ne vraca na posao. Posle svade, iz kuce tera sina i zenu, potpuno posvecenu porodici, kojoj je on tako malo pruiio. On, sada vec penzioner, ostaje sam ...

780. USODNI TELEFON (KOBNI TELEFON) - pp: E-motion film-Filmska produkeija Skue, Ljubljana, TDS SKD Brut, Ljubljana i Filmoteka 16, Zagreb - ps: Damjan Kozole - r: Damjan Kozole - f: Andrej Lupine - m: grupa: "Otroei soeializma" - se: Roman Bahovee - mt: Vesna Weta - gl: Miran Sustersie, Vinei Vogue (Vog) Anzlovar - met: 2.000 - tp: 35mm, kolor, st. - rod: igrani - od: 20. 6. 1987.

Prica 0 dva prijatelja koje povezuje zajednicki rad na ce/ovecemiem ntmu. Kroz tu pricu se preplice neobicna Ijubavna veza izmedu jednog od njih i nepoznate devojke koja se odvija preko telefona. Prijatelji trafe pravi zvuk za svoj film. U isto vreme tragaju za Ijubavlju koju im mofda moie doneti vlasnica tajanstvenog glasa (preko te/efona). G/asom nepoznate devojke zavrSavaju svoj film 0 g/asu, /jubavi, tajni ...

+"81. VEe VIDJENO (DEJA VU) - pp: Art film 80, Beograd, Smart Egg Pictures, London, CFS Avala film, Beograd, Croatia film, Zagreb - ps: Goran Markovic - r: Goran Markovic - f: tivko Zalar - m: Zoran Simjanovic - se: Siobodan Rundo - mt: Snefana

Ivanovic - gl: Mustafa Nadarevic, Aniea Dobra, Milorad Mandie, Petar Bozovic, Vladimir Jevtovic, Gordana Gadzic, Bogdan Diklic, Dusan Kostovski, Mihajlo (Bata) Paskaljevic, Olivera Markovic - met: 2.800 - tp: 35mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 26.

6. 1987.

Mihailo, nekada sjajan mladi pijanista, sada je nastavnik klavira u obrazovnom centru. Kolege ga smatraju cudakom, ali ga ostav/jaju na miru da nvi svoj usamljenicki fivot. Sve se menja u trenutku kada se u njegovoj skoli pojavi mlada devojka. Kontakt sa njom, novi, erotski intenzivan nvot, izaziva u njemu cudnu pojavu - kako je sve to vee jedanput video. Naime, situacije koje pronvljava, cine mu se ponovljenim. Njegova trauma, klavir, izaziva bolne emocije i patoloski strah, stapanje pros/osti i sadasnjosti, gurajuci ga u tragediju ...

+782. DOGODILO SE NA DANASNJI DAN - pp: CFS Avala film, Beograd i TAZ Klapa 22, Beograd - ps: Deana Leskovar - r:

Miroslav Lekic - f: Radoslav Vladic - m: Ljubomir Jovanovic - se: Aleksandra Gligorijevic - mt: Branislav Milosevic - gl: Olja Beckovic, Zarko Lausevic, Srdan Todorovic, Mariea Vuletic, Zoran Cvijanovie, Nebojsa Bakocevie, Vesna Trivalic, Marko Ratic, Milena Dravlc, Olivera Markovic, Josif Tatie, Dragan Zarie, Aleksan dar Bereek - met: 2.700 - tp: 3Smm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 28. 6. 1987.

Beograd sezdesetih godina. Zgrada sa nekoliko ulaza i zajednickim dvoristem u kojoj iive mladi /judi, raz!iciti po svom socijalnom statusu i po necinu razmisljanja, ali slicnih stavova o Ijubavi, prijateljstvu i samopotvrdivanju. Ti njihovi prirodni impu/si cesto su obojeni drustvenlm zbivanjima (radne akcije, prvomajska parada ... ). Medutim, njihova sazrevanja odvijaju se po ustaljenim pravilima. Sve sto se dogada u dvoristu ove sesvittr obicne beogradske zgrade postaje samo projekcija mogueeg iskustva jedne generacije.

-t 783. OFICIR S RUZOM - pp: Jadran film, Zagreb i Centarfilm, Beograd - ps: Dejan Sorak - r: Dejan Sorak - f: Goran Trbuljak - m: arhivska - se: Stanislav Dobrina - mt: Vesna Weta - gl:

Ksenija Pajie, Zarko Lausevic, Dragana Mrkie, Vieko Ruic, Boris Buzaneie, Vida Jerman, Andrea Bakovie, Lena Politeo, Zvonimir Torjanae - met: 2.900 - tp: 3Smm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 29.6.1987.12

Godina je 1945-a u tek os/obodenom Zagrebu. U iivot m/ade zene sa treceg sprata secesijske kuce ulaze dvoje Ijudi, oslobodilaca, za koje se rat zav,.sio, revotucije: jos uvek traje, a iivot tek zapocinje. To su mladi porucnik i njegova devojka. Ljubav medu njima po/ako gasne, a rada se nova izmedu porucnike i mlade fene u cijem su stanu, koja ce postepeno poprimati tragicne dimenzije ...

784. OSUDENI - pp: Jadran film, Zagreb - ps: Pavao Pavlicic - r: Zoran Tadie - f: Dragan Ruljaneie - m: Alfi Kabiljo - sc:

Ante Nola - mt: Vesna Kreber - gl: Rade Serbedzija, Sonja Savic, Ivo Gregurevie, Mira Furlan, Jovan Lieina, Vlatko Dulic, Zvonimir Torjanae, Dorde Rapajic, Toso Jelic, Boris Buzaneic, Fabijan Sovagovic, Zdenka Heriiak, - met: 2.873 - tp: 3Smm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 29. 6. 1987.

PriCa 0 coveku koji pokusava da se sopstvenim snagama izbori za pravdu. Uz pomoc ortaka koji je na uslovnom odsustvu iz zatvora, otima troje grad ana od kojih je jedan sudija, drugi pos/ovoda u radnji, a fena je javni tuiilec. Prilikom otmice, uz sudiju se nadu njegova keerka i njen momak, pa tako ih sve zajedno odvede u nenaseljeni zaselak. Otmicar je izdriao tri godine robije a da nije bio kriv. Uveren da je izgubio tri godine fivota i svoju cast, odluck» je da to naplati drieci svoje zatocenike tri godine u nekoj zabiti ...

785. MARJUCA III SMRT - pp: Marjan film, Split i Film danas, Beograd - ps: Vanea Kljakovic - r: Vanea Kliakovi6 - f: Niksa Blaji6 - m: Mirko Krstieevic - sc: Igor Ciein-Sain, Mario Ivezic - mt: Robert Lisjak - gl: Borko Beble, Neda Arneric, Boris Dvornik, Mirjana Karanovi6, Marija Kohn (Kon) , Pino Drutter (Driter), Iviea Ivkovic, Iviea Milardovic, Lovre Reic, Vanja Matujee, Jasna Utrobiei6 - met: 2.600 - tp: 3Smm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 30. 6. 1987.

12 ad - Centar film: 5. 8. 1987.

9

Priea 0 petnaestogodisnjaku razapetom izmedu deejih igara i potrebe za tzv. seksualnom afirmaeijom. U blizini njegove kuce u Splitu je Javna kuca I dei!aei skupljaju novae kako bi bar Jedan od njih mogao da spava sa i!uvenom prostitutkom Marjueom. Dobitnik je petnaestogodisnjak, ali, banafna atmosfera jayne kuce i ponasanje same Marjuce, ucinice da ne doiivi ono za tim je toliko iuaeo. Uz to, on ima i svoju tajnu, devojku iz susedstva, mnogo stariju od njega. Svake noei on kroz tanki zid osluskuje njene erotske doiivfjaje sa italijanskim podofieirom.

786. LAGER NIS - pp: Centar film, Beograd - ps: Maja Volk - r: Miomir Stamenkovic - f: Milivoje Milivojevic - m: Zoran Sim[anovle - sc: Miodrag Nikolic - mt: Katarina Stojanovic - gl:

Svetislav Goncic, Milan Strljie, Miodrag Krstovic, Tanasije Uzunovic, Ljubiia Samardfic, Bogdan Diklic, Miodrag Badovanovic, Bofidar Pavicevic-Longa, Ljiljana Blagojevic, Elizabeta Doreska - met: 2.520 - tp: 35mm, kolor, st - rod: igrani - od: 2. 7. 1987.

Krajem 1941. godine Gestapo je formirao prvi koneentraeioni logor u Jugoslaviji - Lager Nis. U logor su smesteni politicki zatvoreniei, taoei, Jevrej; i uhvaceni bo/esni partizan;. Okosnieu price cini sudbina niske porodice Zarie, oea i sina, a u prvom planu su dogac!aji koji se odvijaju u logorskoj sobi dvanaest, nazvanoj soba smrti. Dok Nemei vrSe denonoen« streljanja, u logoru se groznii!avo priprema bekstvo. Od 1451ogorasa, preko sto je uspefo da se dokopa s/obode. Bilo je to PNO masovno bekstvo iz nekog od logora rasutih sirom Evrope.

787. HI - FI - pp: Vardar film, Skoplje - ps: Goran Stefanovski - r: Vladimir Blaievski - f: Miso Samoilovski - m: Ljupco Konstantinov - sc: Nikola Lazarevski - mt: Petar Markovic - gl:

Fabijan Sovagovic, Danco Cevrevski, Meto Jovanovski - met: 2.850 - tp: 35mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 16. 7. 1987.

Izasavsi pos/e pet godina izddane kame zatvora. Boris Bojanovski se ne snalazi u situaeiji sa kojom se sustece u vlastitom domu. Dolazi u sukob sa sinom koji vrfo brzo prerasta u generaeijski konflikt. Preko razvoja tog odnosa reflektuju se i drugi problemi savremenog iivota.

788. LUTAUCA - pp: TRZ Film i ton, Beograd - ps: Zoran Calic - r: Zoran Calic - f: Dorde Nikolic - m: Ljiljana Petrovic, Dusan Kandic - Bata Kanda, Enco Lesic - sc: Dragana 8egrt - mt:

Petar Markovic - gl: Lidjia Vukicevic, Velimir (Bata) Zivojinovic, Dragan Nikolic, Milan Strljic, Rados Bajic, Jelena JovanovicZigon, Miodrag Krstovlc - met: 2.700 - tp: 35mm, kolor, st. - rod: igrani - od: 31. 8. 1987.

Priea 0 lepoj, mladoj Ciganki koja iz provineije dolazi u Beograd gde zapoeinje pevaeku karijeru u kafani 'Ciganska noc', Ona tu doiivljava mnoge prijatne i neprijatne trenutke, ali i svoj veliki uspeh.

789. BIO JEDNOM JEDAN SNESKO (LUMI UKKO) - (THE MAGIC SNOWMAN) - pp: TRZ Film i ton, Beograd, Pavlina LTD, Njujork - ps: prema prici Denis Maitlanda (Denis Mejtlanda), Jovan Markovic, Kyle Moris (Kajl Moris), Dennis Maitland (Denis Mejtland) - r: Stanko Crnobrnja - f: Karpo Godina - m: arhivska - sc: Vladislav Lasic - mt: Vuksan Lukovac - gl: Relja Basic, Boris Cavazza (Kavaca), Milena Zupancic, Spela Rozin, Frano Lasic, Dragana Marjanovic, Justin Fried (Dfastin Frid) , Jack Aronson (Dzek Aronson), Christian James (Kristijan Dzejrns], Pavle Bojkovski, Dusan Jovanovic, - met: 2.550 - tp: 35mm, kolor, st. - rod: igrani - od: 25. 9. 1987.

Priea sa e/ementima Andersenovih bajki. Desava se u lepoj p/aninskoj zemlji sa nekotiko za/ec!enih jezera. U dane novoqodisnjih praznika na zaledenom jezeru se oddava takmicenje deee u klizanju. Za vreme takmieenja desavaju se cudne stvari ...

790. HUDODELCI (ZLOCINCI)13 - pp: Viba film, Ljubljana i Art film SO, Beograd - ps: po istoimenom romanu Marjana Roianca:

Franci Slak, Jote Dolmark, Marjan Rofanc - r: Franci Siak - f:

Boris Turkovic - m: arhivska - sc: Janez Kovic - mt: Vuksan Lukovae - gl: Mario Selih, Anja Rupel, Velimir (Bata) Zivojinovic,"

13 naslov _ KPF 1988: ZUKOVCI.

10

Rade Serbedfija, Mustafa Nadarevic, Vlado Repnik, Zijah Sokelovie, Paolo Magelli (MadeIQ, Elizabeth (Elizabet) Spender - met: 2.463 - tp: 35mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 28. 10. 1987.

Pric!a 0 S/oveneu tz Italije koji se u pNim poratnim danima nasao u Ljubljani. Zblilava se sa trojieom italijanskih komunista, begunaea. S/uma bezbednosti im se 1948. godine obrati da posreduju u Trstu. Trojiea Italijana odbiju pred/og iz politickih raz/oga, a S/ovenae prihvata, pre svega, mog ranije emotivne veze u Italiji. U Ljubljanu se vraea neobav/jena posla i saznaje da su njegovi prijatelji Italijani uhapseni. Nalazi utociste kod poznanika koji ga ubrzo uvlac!i u vrtlog z/ocina. Kada ga uhapse, optuien je ne wog krivienih prestupa, vee zbog druienja sa Italijanima i pogresnog ubedenja.

791. WUBEZEN NAM JE VSEM V POGUBO (LJUBAV NAS SVE VODI U PROPASl) - pp: Viba film, Ljubljena i Televizija Ljubljana - ps: po novelama Ivana Tavcara: Joze Gale - r: Joze Gale - f: Bojan Kastelic - m: Urban Koder - sc: Seta Music -

• mt: Andreja Bolka - 91: Bernarda Oman, Ale! Valie, Silva Cusin, Brane Grubar, Maja Sever, Jozica Avbelj, Peter Temovsek, Gojmir Lesnjak, Tone Kuntner, Boris Cavazza (Kavaca) - met: 3.000 - tp: 35mm, kolor, st - rod: igrani - od: 28. 10. 1987.

U lovu na tetrebove grupa lovaea, uvece uz vatru, pripoveda iivotne price iz kojih se uvek mole izvuci isto nsrevouceniie da Ijubav svakome dode glave. Poput tetreba koji je u Ijubavnoj pesmi slep za sve drugo i zato zanosni poj plaea sopstvenom glavom, jednako tragieno se zavrSavaju i tri price samih lovaea, izras/e iz speeifienog planinskog ambijenta.

792. MOJ ATA, SOCIALlSTlCNI KULAK (MOJ TATA, SOCIJAL1STICKI KULAK) - pp: Viba film, Ljubljana - ps: po istoimenoj drami Toneta Partljica: Tone Partljie - r: Matjai Klopcic - f: Zivko Zalar - m: Joze Privsek - sc: Niko Matul - mt: Darinka PersinAndromako - gl: Leopold (Polde) Bibic, Milena Zupancic, Urska Hlebec, Matjai Partljic, Ivo Ban, Ivan Godnic, Anton Petje, Aniea Kumer - met: 3.371 - tp: 35mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 28. 10. 1987.

Po zavrsetku 1/ svetskog rata Joie Malek se nije vratio u se/o. iena i deea koji tesko live od nadniee, jedino znaju da je prebegao u sovjetsku Crvenu armiju. Iznenada se vrece kao otpusteni vojnik, porodiea je srecne, a za uspomenu na Rusiju menja ime kcerke O/ge u Vo/gu. Rodak ih upoznaje sa agrarnom reformom koja i njima donasi zemlju. Za uzvrat moraju sa zidova da skinu oznake vere i ne smeju vise u crkvu. Svakog dana klicu Titu i Stafjinu, FNRJ i SSSR·u. Joie Malek poeinje da se menje. Radi dan i noc, postaje pohlepan, oponasa ve/ike zemljoposednike, nazivajuci samog sebe soeijalistiekim ku/akom.

793. ZIVELA SVOBODA! (ZIVELA SLOBODA!) - pp: Viba film, Ljubljana - ps: prema pricarna iz zbirke: 'Kako se nasa Dolina navikla na slobodu' Milosa Mikelna: Rajko Aanfl - r: Rajko Ranfl - f: Rado Likon - m: Urban Koder - se: Mirko Lipuzic - mt: Ana Zupancic - gl: Boris Juh, Zvone Hribar, Maja Sever, Pavle Ravnohrib, Brane Grubar, Dare Valic, Brane Ivane, Anton Petje, Ziatko Sugman, Danilo Benedieic, Ljubisa Samardzic - met: 2.500 - tp: 35mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 28. 10. 1987.

Zbivanja u jednom sioveneckom se/u prve godine posle rataNeki iz sela su tokom eitavog rata krisom pomagali partizane. S druge strane, nekoliko lmucnit: seljaka vise bi voleli povrata~ predratne vlasti, ali se vecine ne mesa u politiku. Zeto i ne dola~1 do pravih sukoba novog i starog, a protivureiinosti se oslobada/U u humornim zap/etima ...

794. TESNA KOZA 2 - pp: Gama Beograd - ps: Milan Zivk?vi~, Sinisa i Ljiljana Pavic - r: Milan ~ivkovic - f: Milos SpasoJevlc

- m: Boris Bizetic - se: Vladislav Lasic - mt: Petar Jakonic - gl: Nikola Simic, Milan Gutovic, Vojislav Brajovlc, Josif !at~c, Ruzica Soklc, Snefana Savic, Rahela Ferari, Vlasta VelisavIJevl~' Jelica Sretenovlc, Danica Maksimovic, Suzan a Perovic, Bons " Dvornik, grupa 'Aokeri s Moravu' - met: 2.380 - tp: 35mm, kolor, " st. - rod: igrani - od: 9. 11. 1987.

Referentu preduzec« koje se nalazi na rubu propasti sine. ideja da sagradi motel za brojne Turke koji prolate kroz Jugo-

I ., Za projekat se zainteresuje i jedan Turcin. Direktor, inaee ~ a:Jaun· t leli da osujeti referentov plan. On u poverenju seopst!

,nu.g • kIM ... ti •

1i ,c'nu da je referent homose sua ae. eou tm, tzeivece supro-

u I 'ekat J'er Turein je sklon muiksrcime. Dolazi do niza kotan el< , h . To .xs kl ti. micnih situaeija dok ~eferent. ~e s. va~ lur"!n,0ve s on?s I.

D'rektor devize od razmh provlzlJa daJe IJubavmel na euvanJe, a I' ni prepise svu imovinu da bi se osigurao. J lena i Ijubavniea

g~ napuste. Na kraju se i direktor i referent nadu u zatvoru, svaki

iz drug09 razloga.

795. HAJDE DA SE VOLIMO - pp: TRZ Film i ton, Beograd - ps: Jovan Markovic - r: Aleksandar Dordevic - f: Predrag Popov~~ _ m: Kornelije Kovac - sc: Siobodan Rundo - mt: Petar MarkovIc _ gl: F~hreta Ja~!c-L~pa Brena, Dragomi~ Bo~an~c-Gidra, y~lim~r (Bata) Zivojinovlc, Nikola-Kcle Angelovskl, Mllutln Karadzlc, MIlan Srdoc, lika Milenkovic, Boro Stjepanovic, Svetislav Goncic, Milan Strljic, Miodrag Andric-Moljac i grupa 'Slatki greh' - met: 2.360 - tp: 35mm, kolor, st. - rod: igrani - od: 20. 11. 1987.

Prica 0 populamoj pevaciei zvanoj Lepa Brena i njenpm orkestru 'Slatki greh', 0 njihovim doZivljajima na jednoj od maogobrojnih tumeja po Jugos/aviji.

• 796. CISTO PRAVI GUSAR (SASVIM PRAVI GUSAR) - pp:

Viba film, Ljubljana i Televizija Ljubljana - ps: Marcel Buh - r:

Anton Tomasic - f: Jure Pervanje - m: Jani Golob - sc: Belica Skerlak - mt: Ana Zupancic - gl: Marko Miklavic, Jurij Soucek, Slavko Cerjak, Vesna Jevnikar, Ivo Ban, Janez Hocevar, Janez Albreht, Majda Korosa - met: 2.954 - tp: 35mm, kolor, st. - rod: igrani - od: 14. 12. 1987.

Deeak sa roditeljima provodi odmor u mestu na moru. U isto vreme filmska ekipa snima tv film za decu 0 gusarima. U ekipi dolazi do nesporazuma, autor priee se naljuti zbog menjanja njegove verzije i odrekne se autorstva. Dogadaj je toliko uzburkao deeakovu mestu da preuzima 'prekinute' niti price u svoje ruke. Stvarnost se ispreplice sa mestom, a lienosti iz priee se pojavljuju u ribarskom nase/ju u potrazi za piseem. Njihov dolazak izaziva niz zap/eta koji su rezultat deeakove konfrontaeije lienosti iz priee i stvarnih /judi ...

1988.

+ 797. ZA SADA BEZ DOBROG NASLOVA - pp: Beograd film, Beograd i Centar film, Beograd - ps: Srdan Karanovic - r :

Srdan Karanovic - f: Bofidar Nikolic - m: Zoran Simjanovlc - sc: Aleksandar Denic - mt: Branislava Ceperac - gl: Meto Jovanovski, Mira Furlan, Boro Begovic, Cedomir Orobabic, Sonja Jacevska, Vlastimir-E>uza Stojiljkovic, Mira Banjac, Eva Ra,;;, Milivoje (Mica) Tornic, Abdurrahman Shala (Abdurahman Salja), Mladen Andrejevlc - met: 2.435 - tp: 35 mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 12. 1. 1988.

U gradu na Kosovu na brutalan naein je prekinuta Ijubav Albanke i Srbina. Reditelj iz prestoniee od/azi sa video-kamerom da snimi ueesnike dogadaja, rad istralnih organa, porodiee za/jubljenih. Priea teee kroz preplitanje vise slojeva: zvanieni te/evizijski snimci, lieni video-zapisi redite/ja, njegov pokusaj da od materijala napravi igrani film, ali svi ueesniei igre imaju svoj stav 0 ovom dogadaju, svako ima svoje videnje i daje svoj savet za najbolje resenje.

798. VANBRACNA PUTOVANJA - pp: Sutjeska film, Sarajevo - ps: Ratko Orozovle - r: Ratko Orozovie - f: Dragan Ressner (Resner) - m: Mladen i Predrag Vranesevic - sc: Karlo Klemencic - mt: Branislav Milosevic, Vuksan Lukovac - gl: Vicko Ruic, Velimir (Bata) Zivojinovic, Ljubisa Samardzic, Mladen Nelevic, Branka Pujic, Vita Mavric, Spela Rozin, Cedo Martinic, Rados Bajic, Nebojsa Veljovic, Olja Beckovic, Branka Sekulovic, Jasna Beri - met: 2.830 - tp: 35 mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 18. 2. 1988.

Ambieiozni asistent pise tezu 'Jdealna Ijubav od Platona do nasih dana', a svakbdnevno dolivljava suprotne primere. Pos/e sukoba na fakultetu, odlazi u vojsku, opterecen problemima i

zaljubljen u Anabe/u. Ona ga ne posecuje za novu godinu sto u njemu rada sumnju i Ielju za novom Ijubavnom vezom. Pos/e idile sa jednom devojkom, ipak odluei da nagradno odsustvo provede sa Anabe/om. Ne zatiee je u rodnom gradu. teli da sto pre pobegne od svega i vraca se u kasamu, ali dolivi saobracajnu nesrecu i na kliniei spoznaje drugu stranu iivota. Sve to sto je doiiveo upucuje ga na drugaeiji pristup snakodnevnoj realnosti.

799. JEDNOG LEPOG DANA - pp: TRZ Film i ton, Beograd - ps: Siobodan Stojanovic - r: Bozidar Nikolic - f: Bofidar Nikolic - m: Vojislav Kostic -sc: Aleksandar Denic - mt: Svetlana Nedeljkov - gl: Mirjana Karanovic, Velimir(Bata)Zivojinovic, Mira Banjac, Stojan Arandelovic - met: 2.250 - tp: 35 mm, kolor, st. - rod: igrani - od: 19. 2. 1988.

Priea 0 ranom sazrevanju jednog deeaka koja potvrduje staru pedagosku istinu da su livot, radost i nevolje koje u sebi nosi, najbolji vaspitae i ueitelj. Desetogodisnji deeak, sticajem okolnosti, prihvata odgovomost, otkrivajuci pri tom svet i Ijude i tako rano izrasta u zre/og coveka.

+ 800. SLUCAJ HARMS - pp: TRZ Film i ton, Beograd, Morava film, Beograd i Televizija Beograd - ps: prema motivima pripovedaka iz zbirke 'Slucajevi' Danijela Harmsa: Aleksandar Ciric, Siobodan D.Pesic, Jovan Markovic, Brana Crncevic - r: Siobodan D. Pesic - f: Milos Spascjevlc - m: Aleksandar Hable - sc:

Snezana Petrovic - mt: Neva Hable - gl: Frano l.asic, Milica Tornic, Damjana Luthar, Branko Cvejic, Mladen Andrejevic, Milutin Karadzic, Stevo ligon, Predrag Lakovie, Francisko-Kiko legarac, - met: 2.550 - tp: 35 mm, c/b, st. - rod: igrani - od: 19. 2. 1988.

Priea 0 piscu koji, opisujuCi neobicne i apsurdne slueajeve i sam postaje s/ueaj. Prema motivima pripovedaka iz zbitke 'Slueajevi' Danije/a Harmsa.

801. ORTACI - pp: Union film, Beograd, TRZ Mladost, Beograd i Zvezda film, Novi Sad - ps: Radomir Smiljani6, Rodoljub Stepanovi6, Dragoslav Lazi6 - r: Dragoslav Lazic - f: Vojislav Lukic - m: Dusan Jovanovic - sc: Dragoljub Ivkov - mt : Zoltan Wagner (Vagner) - gl: Rados Bajic, Enver Petorvci, Jovan Jani6ijevic, Vera Cukic, Jasmina Medenica - met: 2.450 - tp: 35 mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 23. 2. 1988.

Priea 0 malim Ijudima koji svoju ezgistenciju pokusavaju da obezbede po periferiji velikog grada, u miljeu pijaenog 'podzemlja', sumnjivih privatnih inieijativa, sitnih prevaranata i nerealnih ambieija. U taj svet stile mladic iz provincije sa namerom da studira. Ali, umesto studija, on se upusta u sumnjive poslove sa svojim zemljacima, probisvetima, doZivljavajuci rezne zgode i nezgode u potrazi sa lakom zaradom ...

802. U SREDINI MOJIH DANA - pp: American Continental Corporation Klein/Film, Los Andeles - V Art Production, Jakov Sedlar, Zagreb - ps: Hrvoje Hitrec14 - r: Jakov Sedlar - f:

Karmelo Kursar - m: Srdan Dedic - sc: Zeljko Senecic - mt:

Ida Tornle - gl: Milena Zupancic, Boris Cavazza (Kavaca), Jelena Miholjevic, Pero Kvrgic, Ranko Zidaric, Barbara Rocco (Roko), Cintija ASperger, Dominik Sedlar, Kresimir Zidaric, Vlatko Dulle, Radko Poli!!, Boris Miholjevic, Danko Ljustina, Sanja Kordic, Tomislav Lipljin, Mia Begovic, Vjenceslav Kapural, Hasija Boric, Maja Zanlnovie, Cedo Vuic, Ljubomir Kerekes, Vesna Stilinovic, Zoran Gogic, Marija Pavlovic - met: 2.189 - tp: 35 mm, kolor, st. - rod: igrani - od: 14. 3. 1988.

Poznatoj pozorisnoj glumici pred premijeru lekar otkriva da je bo/esna od raka i da je jedina nada hitna hirurSka intervencija. Ona odbija da se operise i potpuno rezignirana, predaje se sudbini. Medutim, njena ko/eginica koja treba da preuzme njenu ulogu i ima bo/esnog sina nagovori je da idu na hodocasce u Medugorje. U pocetku veoma skeptiena prema ovoj pojavi, okrulena tolikom Ijudskom nesrecom, ali i verom bo/esnih u euda, ona dolazi da spoznaje da mora da se bori, vraca se u grad, spremna da se operise ... Prema autentienoj priei Dlejn O'Riorden.

14 ps _ V M Production. Jakov Sedlar. Zagreb - saradnlcl na scenariju: BorIs Groin. b.ljko SenetiC. Jakov Sedlar.

11

~ - : __ - ~,~':._-:~:-~, .

803. SOKOL GA NIJE VOLIO - pp: Zagreb film, Zagreb - ps:

Fabijan ~ovagoviC, Branko ~mit - r: Branko ~mit - f: Goran Trbuljak - m: Zoran Mulic - sc: Stanislav Dobrina - mt: Vesna Weta - gl: Fabijan ~ovagovic, Filip ~ovagovic, Krunoslav ~aric, Nada Subotic, Ivo Gregurevic, Suzana Nikolic, Mato Ergovic, Branka Trlln, Ivo Fici, Ankica Dobric, Zeljko ~estic,Ljiljana Gener, Slavko Juraga, Zvonimir Torjanac, Dubravka Crnojevic, leo TomIjenovic, Vida Jerman - met: 2.409 - tp: 35 mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 31. 3. 1988.

Hronika u kojoj seljak Sima stavlja znak jednakosti izmedu sVlh uniformi i svih ideologija koje prolaze kroz njegovo dvoriste, otimajuci mu ono najdragocenije-zemlju i sina. On pokusava da prevari i jednu i drugu vojsku tako sto ostaje 'neutraJan' ne shvatajuci da je nemoguce ostati neopredeljen kad je ee/a zemlja otvoreni front i kada svi Ijudi moraju da obuku uniforme. Na kraju shvata da je pogresio i da je tom greskom osudio sebe na Zivot bez buducnosti.

804. POLET JE V SKOWKI II (LETO U ~KOLJCI I~ - p.p: Viba film, Ljubljana - ps: Vitan Mal, Tugo &iglic - r: Tugo Stiglic - f: Rado likon - m: Jani Golob - sc: Mirko lipufi~ - mt: Jaka Judni~ - gl: Kaja &iglic, David Sluga, Primof Longyka (Longika), Vera Per, Boris Kralj, Dare Vali~, Marjana Karner, Maja Boh,

Jerca Mrzel, Ziatko ~ugman, Mila Ka~i~, Majda Potokar, Vesna Jevnikar - met: 2.600 - tp: 35 mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 7.4. 1988.

Petnaestogodisnjak, pos/e preseljenja u Ljubljanu, pokuSava da nade svoju prijateljieu. Ona se upravo vratila iz Svedske u kojoj Zivi njen razvedeni otae. Oboje su elanovi plesnog kluba u kojem mladic stice nove prijatelje. Medutim, plesnom klubu preti iseljenje iz prostorija koje hoce da preuzme arhiv. Mladi se pobune, spreee iseljavanje u eemu im naroeito pomogne dobar nastup pred publikom. Kroz sve dogadaje provlaei se priea 0 ovo dvoje mladih cije prijateljstvo postaje sve dublje.

805. VILA ORHIDEJA - pp: Croatia film, Zagreb, Smart Egg Pictures, London i Art film 'SO, Beograd - ps: Rufa Jurkovic, Kresimir Golik - r: Kresimir Golik - f: Davorin Gecl - m: livan Cvitkovic - sc: leljko Senecic - mt: Mirna Supek - gl: Rene Medvesek, Gordana Gadfic, Gala Vldenovlc, Ziatko Ornkovic, Neva Rosic, Boris Cavazza (Kavaca), Josip Marotti (MarotQ, Relja Basic, Vlatko Dulic, Jovan li~ina, Mirko Vojkovic, Niko Pavlovic, Siobodan Milovanovic, Zdenko Jelcic, Nikola Gec - met: 2.602 - tp: 35 mm, kolor, st. - rod: igrani - od: 7. 4. 1988.

Radnja se odvija izmedu dva rata. Mladi pisac sa verenicom doputuje u slavonsko se/o kod ujaka. Tu, gde je proveo detinjstvo, pisac traii inspiraciju i mir za pisanje romana. Uspomene na PNU, decacku Ijubav u njemu prerastaju u privid realnog iiv()ta. Prosk» i sadasnje vreme, licnosti iz realnog iivota i pisceve fikcije mesaju se i sukobljavaju i on ih doZivljava kao drugu realnost, stvamiju od postojece. Istovremeno se kroz ovu pricu otkrivaju realni elementi jednog kriminalnog zbivanja u koje su upleteni i razbojnici i nekl uglednici.

+ 806. ZIVOT SA STRICEM - pp: Uraniafilm, Zagreb, CFS Avala film, Beograd, Stassen Productions, Los Andeles i Kinem~tografi, Zagreb - ps: Ivan Aralica, Krsto Papic - r: Krsto Papic - f: Boris Turkovic - m: Branislav Zivkovic - sc: Tihomir Piletic - mt: Robert lisjak - gl: Davor Janjic, Alma Prica, Miodrag Krivokapic, Anica Dobra, Branislav Le~ic, Ivo Gregurevic - met: 3.150 - tp: 35 mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 7. 4. 1988.

Kod pedesetogodisnjeg pisca se iznenada pojavljuje iscrpljen i bo/estan starac u kojem jedva prepozna svoga strice. Stric, kojeg nije video vise od tri deeenije, tra1i da mu ispuni zadnju ielju: da ga sahrani sa svestenikom i da mu oprosti sve sto mu je nekad ueinio. Pisae ga upozorava da je nekad bio visoki driavni funkcioner i clan KPJ i da ce to izazvati neieljene posledice. Nekad davno, izmedu njih dvojice se desilo nesto sto ih danas opterecuje, i dok se diiu velovi tajne, starae umire. Pisac se jos jedanput seca svog livota iz 1951. godine kada je kao ueenik Ueiteljske sko/e u Istri proZivljavao dane ptve mladosti i prve Ijubavi, u vremenu mutnom, opterecenom dogmama, zastrasivanjem i neiskrenoscu ...

12

+ 807. (;AVKA - pp: TRZ Film i ton, Beograd, Croatia film, Zagreb i Smart Egg Pictures, London - ps: Milos Radivojevic, Svetozar VlajkoviC - r: MiloS RadivojeviC - f: Radoslav Vladic - m: Kornelije Kova~ - sc: Nemanja PetroviC - mt Petar Jakonic - gl: Marko Ratic, Siobodan Negic, Milena Dravic, Aleksandar Bereek, Sonja Savic, Dragan Nikolic, Radmila Zivkovic, Branislav Le~ic, Lidija Pletl, Bogdan Diklic - met: 2.550 - tp: 35 mm, kolor, st. - rod: igrani - od: 15. 4. 1988.

Pries 0 prijateljstvu dvojiee gradskih deeaka, 'Profe', koji je odrastao u materijalnom blagostanju i Cavke, malog beskucnika, kojeg seljakaju iz sko/e u skolu, jer pedagozima remeti predstave o deeijoj podobnosti. Ono slo je zajednieko za obojieu je sto su iz razorenih porodiea ; Ieljn; topline. On; druguju uprkos zabranama odraslih, stvarajuc; svoj svet malih tajn; ; radosti.

80S. PUT NA JUG (EL CAMINO DEL SUR) - pp: Jorge Estrada Mora Producciones, Buenos Aires, Art film 'SO, Beograd i Smart Egg Pictures, London - ps: prema pri~i: Juan Bautista Stagnaroa (Huana Bautista Stanjaroa) i Beda Docampo Feijooa (Dokampo Feihoa): Juan Bautista Stagnaro (Huan Bautista Stanjaro) - r:

Juan Bautista Stagnaro (Huan Bautista Stanjaro) - f: Karpo Godina - m: Zoran Simjanovic - sc: Nikola Lazarevski, Santiago Elder - mt: Enrique Muzio (Enrike Mucio) - 91: Adrian Ghio (Adrijan Gijo) , Mirjana Jokovic, Mira Furlan, Zarko Lausevic, Osvaldo Santoro, Maria Fiorentino, Olivera MarkoviC; Eva Ras, Mauricio Dayub (Mauricio Dajub), Joaquin Monaco (Hoakin Monako) - met: 2.900 - tp: 35 mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 10. 5. 1988.

Tridesetogod;snjak se vraca iz Juine Amerike u rodno seto, u planinama Jugoslavije, da bi nasao devojku sa kojom ce da se oieni ; povede je sa sobom. Odluci se za najmladu kcer samohrane Jevrejke. Obmana je otkrivena na putu za Juinu Ameriku. Naime sedam siromasnih devojaka medu kojima i buduca lena, zatvoreno je u potpalublju brode. On ih je poveo obecavajuci im bogatu udaju, a namera mu je da ih zaposli u javnim kucama Buenos Airesa, gde bi devojke, posto ne znaju jezik, njemu bile prepustene na milost i nemilost. ..

+S09. KUC:A PORED PRU_GE - pp: CFS Avala film, Beograd .: ps: Zarko Dragojevic - r: Zarko Dragojevic - f: Milos Spasojevic - m: Vojkan Borisavljevic - sc: Vladislav Lasic - mt: Sneiana lvanovle - gl: Ljubisa Samardiic, Siobodan Bestic, Andelka Milivojevic: Dusica legarac, Meto Jovanovski, Dubravko Jovanovic - met: 2.955 - tp: 35 mm, kolor, st, - rod: igrani - od: 6. 6. 1988.

Srpska porodiea (deda, otac, majka, sin i kcerk»), iselila se sa Kosova nekud u Srbiju. Neposredan povod za napustanje rodnog ognjista je sto je nekoliko albanskih separatista silovalo kcerku. Ali, iivot u novosagradenoj kuci na periferiji gradica nije doneo smirenje. Traume ponesene otuda prate in, pa na to se nadovezuje i nerazumevanje, cak neprijateljstvo nove sredine.

810. VIKEND NA MRTOVCI (VIKEND MRTVACA) - pp: Vardar film, Skoplje, Makedonija film, Skoplje, Gradski kino, Skoplje, i Televizija Skoplje - ps: Mile Popovski - r: Nikola (Kole) Angelovski - f: Miso Samoilovski - m: Dimitar Masevski - sc: Nikola Lazarevski - mt: Kemaledin DemiroviK (Demirovic) - gl: Dimce Meskovski, Vladimir-Dadi Angelovski, Oordi Jolevski, Blagoja Corevski, Goee Todorovski, Snefana Mihajlovic, Tasko Nacic, Todorka Kondova-Zafirovska, Aleksandra Petkovlc, Jovica Mihajlovski, Marin Babic, Sonja Zdravkovska, Igor Diambazov, Mladen Krstevski - mt: 2.408 - tp: 35 mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 8. 6. 1988.

tena provineijskog cinovnika iznenada dobije srcani udar.

On je hitno prebaei u bolnieu glavnog grada. Leker mu seopstev» da moie mimo da se vrati kuci, jer posle pregleda je ustanovljeno da je zdravlje njegove tene dobro. Ali, samo sto je stigao kuci, dobije telegram iz bolniee da mu je lena umrla ...

811. ROJET E MJEGULL£S (CUVARI MAGLE) - pp: Kosova film, Pristine - ps: Isa Oosja (Cosja), Fadil Hysaj (Hisaj) - r: Is~ Qosja (Cosja) - f: Menduh Nushi (NusQ - m: Gjon GjevelekaJ (Djon Djevelekaj) - sc: Nazmi Sadiku - mt: Ziatko Pusic - gl:

Xhevat Ooraj (DZevat CoraD, Qun Lajqi [Cun Lajci), Enver ~etrovci, Ismail Ymeri (lmeri), Florie Ciarina (Siarina), Veljko Mandie, Ankica Milenkovic, Silvana Baj~inovci - met: 2.872. - tp: 35 rnrn, kolor, st. - rod: igrani - od: 15. 6. 1988.

i

I

I..

f

I

J d og pisca progoni policija. Stalno mu preturaju stan, e n ga dousnici i uhode, a ina~e na sve strane Ijudi u ~'fIJzuJu z/ostavljaju narod. Na kraju, sefa policije opkoli

..... t>lIIIIB.'II narod naorulan vilama. Na vmu brda pojavljuje se a konju sa velikim perom u rukama. Saca pero poput ~ pogada policajca u oko. Sef policije ostaje liv i preti J_" .... n ... a da 6e jos imati posla sa njim.

12. SUNCOKRETI- pp: Centar film, Beograd, TRZ Feniks film, ~rad i FRZ Suncokr.eti, BeogrB:d - ps.: A.lenka Rancic, JovB:n Rancic - r: Jovan Ranclc - f: Bofidar MlleM - m: Arsen Dedic _ IC: Miodrag Hadzic. - mt: Zoltan Wagner ~agner) - gl: D~a-

mir Felba, Dusica Zegarac, Predrag l.akovlc, Petar KralJ, MIO~~ag Krstovic, Lidija Pletl, Alenka Rancic, Rahela Ferari, Dusan Janicijevic, deca: Biljana Milenkovic, Neda Mirilovic, Bojan Blagojevic, Jelena Mi~~ovic, Jovan Babic, Marijana Srdevic,. Jos~a Femandez-Bernadlc - met: 2.600 - tp: 35mm, kolor, vsjdskrin

_ rod: igrani - od: 15. 6. 1988.

Najnesrecniji umiru dva puta. Prvi put kad ostanu napusteni i sami. Priea 0 starom ~oveku i njegovoj usamljenosti. Samo malo Ijudskosti i topline bilo je dovoljno da ovaj ~ovek svoju

• starost doiivi kao najlepsi period u livotu.

+813. TAJNA MANASTIRSKE RAKIJE (THE SECRET OF THE MONASTERY BRANDY) - pp: CFS Avala film, Beograd i Dan Tana Production, Los An<!eles - p.s: Chris Longshadow (Kris Longsedou) - r: Siobodan Sijan - f: Zivko Zalar, Predrag Popovic _ m: Zoran Simjanovic - sc: Miodrag Nikolic - mt: Ljiljana (Lana) Vukobratovic - gl: Rick Rossovich (Rik Hosovic]. Catherine Hicks (Ketrin Hiks), Gary Roeger (Geri Rodzer), Velimir (Bata) Zivojinovi6, Dara Galenic, Nikola Simic - met: 2.400, - tp: 35 mm, kolor. vajdskrin - rod: igrani - od: 21. 6. 1988.

Americki mi/ijarder ie/i da obnovi porusenl manastir u Juqoslaviji u nadi da ce opet da dode do rakije u cija se cudesna svojstva uverio za vreme II svetskog rata, kada je bio sa partizanima. Jugosloveni odusevlieno prihvataju njegovu ponudu, ali tajni recept za rakiju su zneli samo monasi, a njih u manastiru odavno nema. Milijarderova kcerka dolazi u Jugoslaviju i daje oglas u novinama u kojem nudi dolare svakom monahu koji se vrati u manastir. I naravno, manastir je odjedanput pun lainih monaha, prerusenih zvanicnih kontrolora, milicionara i lopova. Situacija se sve vise komplikuje ...

814. KLOPKA - pp: CFS Avala film, Beograd i FRZ Jutro, Sarajevo - ps: Suada Kapic - r: Suada Kapic - f: Levko Mojsovski, Miodrag Milosevic - m: Vlatko Stefanovski - sc: Milenko Simic - mt: Mihajlo P. llic - gl: Mustafa Nadarevic, Radko Polic, Milena Zupancic, Haris Burina, Ksenija Orel, Vuk Marinic - met: 2.620 - tp: 35mm, kolor, st - rod: igrani - od: 23. 6. 1988.

Noc u hote/skoj sobi sa nepoznatom ienom baca mladica u tesku moru iz koje se budi da bi ponovo zapao u nju. Sanja o odbeglom vojniku koji u novogodisnjoj noc! upada u planinsku kucu gde se eusrec« sa dva para koji orgijaju. Raste vojnikov strah i o~ajanje, raste ludilo pijanih parova. Odjedanput, vojnik ugleda svoju sliku na ekranu te/evizora i prestravi se kad shvati da njega gone. iestok udar vratima uplasi ga i on po~inje da puca. Samo jednog od prisutnih ostavlja livog. I on se ubije. Budi se izbezum/jen u hotelskoj sobi, s ulasom gleda lenu kraj sebe u krevetu, lenu iz svog sna, obla~i se i beli.

815. NEKA CUDNA ZEMWA - pp: TRZ Film i ton, Beograd i Televizija Beograd - ps: po motivima prica Radoja Domanovlee: 'Stradija' i 'Mrtvo more': Dragan Marinkovic15 - r: Dragan Marinkovle - f: Predrag Todorovic - m: Ksenija Zecevic - sc: Jasna Oragovi6 - mt: Petar Markovic - gl: Lazar Ristovski, Jasmina Rankovi6, Dragan Maksimovi6, Gordana Gadli6, Milutin Butkovic, tika Milenkovi6, Enver Petrovci, Milan Srdoc, Spiro Guberina, Dragoljub Milosavljevi6-Gula, Mihajlo Viktorovi6, Milija Vukovi6, Branko Plesa, Branislav Platisa, Milenko Zablacanekl, Tomislav Kuruzovi6, Blagoja Spirkovski, Karlo Molnar, Davor TatiC-Jeremi6 - met: 2.360 - tp: 35mm, kolor, sl - rod: igrani - od: 23. 6. 1988.

15 ps _ Film I ton: saradnk:1 na ICenarlju: Steven KoprivIca, Nela Bebler, A1eksandar Beliak.

Otac koji umire daleko u tudini ostavlja sinu u amanet da mu kosti zakopa u njegovoj zemlji - zemlji hrabrih i postenih /judi, zemlji tragi~ne, ali i herojske istorije. Mladic luta po svetu ali ne uspeva da prema opisu nade tu 'Juinjacku zemlju'. Na kraju dolazi u zemlju u kojoj se govori o~evim jezikom, ali sve drugo ~ini skup apsurdnih i neverovatnih situacija koje se nikako ne poklapaju sa o~evom pricom ...

+ 816. ZABORAVWENI- pp: CFS Avala film, Beograd i Televizija Beograd - ps: Gordan Mihi6 - r: Darko Bajic - f: Boris Gortinski - m: Vlatko Stefanovski i grupa 'Leb i sol' - sc: Vlastimir Gavrik, Branimir Babic - mt: Branislav Milosevic - gl: Mirjana .Jokovic, Srdan Todorovi6, Boris Milivojevic, Mustafa Nadarevi6, Vera Gukic, Olivera Markovic, Aleksandar Bercek - met: 2.868 - tp: 35mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 23. 6. 1988.

Nekoliko godina ranije maloletnici iz jednog doma za napustenu decu izasli su u grad i nocu, u nastupu gneva i ocajanja, rusili su, razbijali i unistavali sve sto im se ispre~ilo na putu. Iza njih je ostala pustos i pitanje zesto su to u~inili. Iduei tragom te vesti, autori filma su obisli vise ustanova i na osnovu istinitih sudbina iz prihvatilista, bolnica i zatvora, sacinili pricu 0 troje 'zaboravljenih', dvojici mladica i jednoj devojci.

817. MAJA IN VESOWCEK (MAJA I SVEMIRKO) - pp: Viba film, LjUbljana - ps: Jane Kavcic, Emil Filipcic - r: Jane Kavcic - f: Valentin (Tine) Perko - m: Urban Koder - sc: Janez Kovic

- mt: Zvezdana Sabotic, Stane Kostanjevec - gl: Ana Papez.

Dario Ajdovec, Maks Furjan, Anton Trpin, Marko Derganc, Vesna Jevnikar, Milena Zupancic - met: 2.100 - tp: 35mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 25. 6. 1988.

Razred malisana iz svemira stiie na Zemlju na 'cas u prirodi', Posto na sebi imaju poseban svetleci znak, nevidljivi su za zemljane. Iz velike ielje da se upozna sa zemaljskim blcetn, jedan svemirko poklanja amblem devojeici Maji da bi mogla da ga vidi. Time stvara citav niz zapleta, ekskurzija se porazno zavrseva, a komandant svu krivieu baca na uciteljieu. Da bi je opravdao, svemirko uz pomoc zaverenika beii na Zemlju, nalazi amblem, ali traii i Maju. Njihovo prijateljstvo je sve jace ...

818. C!_DPADNIK (OTPADNIK) - pp: Viba film, Ljubljana - ps:

Bozo Sprajc - r: Bozo Sprajc - f: Goran Trbuljak - m: Jani Golob i arhivska - sc: Janez Kovic - mt: Andrija Zafranovic, Vesna Kreber - gl: Ivo Ban, Radko Polic, Sasa Paveek, Savina Gersak, Alenka Vipotnik, Janez Hocevar, Gojmir Lesnjak, MatjaZ Tribuson - met: 2.670 - tp: 35mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 25. 6. 1988.

Elektrotehnicar, ina~e inovator, zapos/en u fabrici elektromotora, dolazi u sukob sa rukovodiocima posto je utvrdio da su primali mito za kupovanje licenei u inostranstvu. Od tada rukovodioci odbijaju njegove inovecije, a pokazuje se da je kupovina licenci bila promesen« investicija. Da bi u fabrici odriali nepromenjeno stanje, rukovodioci falsifikuju obracune. On ih otkriva i prijavljuje, ali bez rezultata. Optuluje ih za korupciju i nemamo rukovodenje, ali na zboru radnika postavlja se zahtev za pokretanje ispitivanja njegove odgovomosti. Istovremeno se odvija i njegova li~na drama. Njegov brak je pred razvodom.

819. P.S. POST SCRIPTUM IPRSTAN-HLAD-BEGI (PRSTENHLAD-BrnNJEj - pp: Viba film, Ljubljana - ps: I i II: Marcel Buh, III: Andrej Stojan - r: I: Bostjan Hladnik; II: Marcel Buh; III:

Andrej Stojan - f: Janez Verovsek - m: Primoz Hladnik i arhivska - sc: I: Marko Gernic; II: Rajko Lozar; III: Vladimir Rijavec - mt:

I i III: Ana Zupancic; II: Olga Meglie- gl. I: Bert Sotlar, Zvezdana Mlakar, Jole Hrov~t; II: Janez Albreht, Bernarda Oman, Jozef Roposa; III: Stevo Zig on, Alenka Svetel, Peter Bostjancic - met: 2.400 - tp: 35 mm, kolor, st. - rod: igrani (omnibus) - od: 25 .6.1988.

PRSTEN: Pri~a 0 velikom glumcu koji je do odlaska u penziju poznavao samo po~asti i s/avu. Ko/ege mu sada okrecu leda. Glumca, medutim, ne obuzima o~ajanje. Osniva 'pozoriste jednog' i potpuno sam po~inje sa nastupima u domovima za stare i nemocne.

HLAD: Ostareli muskarac livi usamljeno. Sin mu, uz novogOdisnju ~estitku, salje novac da kupi nesto. Na postanskom salteru upoznaje devojku, blagajnieu. Taj susret za kratko unosi toplinu u njegov livot.

13

BEiANJE: Priea 0 nekada s/avnom vajaru koji shvata da vise ne mole da prati traganja i nove spoznaje savremene umetnosti. Svestan stvaralaeke nemoa, zgrolen nad prazninom u sebi, bedi iz Pariza u usamljeno se/o.

820. AZRA - pp: AO Forum, Sarajevo i Televizija Sarajevo - ps: Ziata Kurt - r: Mirza Idrizovie - f: Danijal Sukalo - m: Esad Arnautalie - sc: Kemal Hrustanovie - mt: Andrija Zafranovie, Vesna Kreber - gl: Dara Dzokie, Mladen Nelevic, Semka Sokolovlc-Bertok, Zvonimir Lepetic, Senad Basic, Snjezana Martino: vic, Boris Kozie Mia Begovie, Bogdan Diklie, Faruk Begolll (BegoIQ, Dusica tegarac, Nikola (Kole) Angelovski, Jasmin Geljo, Boro Stjepanovie - met: 2.796 - tp: 35mm, kolor, st. - rod: igrani - od: 28. 6. 1988.

Alia, mlada lena koja se iz rata vraca kao prekaljeni borae, sa is tim iarom radi u tek ostobodenoi zemlji, ie/eei da se ideali za koje se borila u ratu sto brie ostvare u miru. Za nju je pobeda revolueije tek pocetak ostvarenja njenog sna 0 novom svetu. Energicna je, otvorena i postena, ali doZivljava tragediju, ne zato sto ne oseca svoje doba, vee zbag sukoba koji su proizasli iz novih pojava u njenom Zivotu.

+ 821. STA RADiS VECERAS (AMSTEADAM-KRAVATA OBAVEZNA-APSOLUTNI SLUH) - pp: Inex film, Beograd i Fakultet dramskih umetnosti, Beograd - ps: I: Predrag Vellnovie, II: Ivan Panic, Ivan Lalic, III: Janko Baljak, Zoran Bacic - r: I: Predrag Velinovic:

II: Ivan Markov; III: Janko Baljak - f: I: Dusan Filipovic: II: Stevica Miric; III: Jovan Milinov - m: Dusan Petrovic, Zoran Stojic - sc:

I: Goran Jokslmovle: II: Andrijanapesnica; III: Tanja Dosic - mt:

I: Dusanka Vujovic; II: Vladimir Sojat; III: Lidija Pekic - gl: I:

Dragan Jovanovic, Nebojsa Ljubicic, Dejan Matic, Teodora Stankovlc, Branislav Jerlnle, Bofidar Savicevlc: II: Nikola Kojo, Nenad Nenadovie, Vladan Dujovic, Auzica Sokic, Aleksandra Miljkovic, Dusan Golumbovski, Predrag Milinkovie; III: Predrag Tomanovic, Vesna Stanojevie, Milan Erak, Renata Ulmanski - met: 2.626 - tp: 35mm, kolor, st. - rod: igrani (omnibus) - od: 29. 6. 1988.

I AMSTERDAM: Trojiea mledice iz novobeogradskog b/oka provode vreme aruiecl se. Posle zavrsene srednje skole, eekajuei odlazak u vojsku, pokusavaju da na brz i lak necin dodu do novea. Njihovi snovi 0 tepeem i boljem iivotu ruse se (na kornicen nscin), a njihovi iivoti ee krenuti drugaeijim putem.

1/ KRAVATA OBAVEZNA: Trojiea mladiea rade u skladistu knjigao Majka jednog od njih radi u restoranu i pokusev« da tu zaposli i sina. U meduvremenu mladie upoznaje devojku iz susedstva. Veee pre. odlaska na posao u restoranu, mledk: sa drugovima ide na zabavu na koju im ne daju da udu jer su bez kravate. Bez pica i povoda odlueuju se na poduhvat. Mladie ukra de kljue od majke i njih trojiea ulaze u zatvoren restoran ...

11/ APSOLUTNI SLUH: Dvoje mladih su godinama zajedno i stanuju u istoj zgradi sa roditeljima. On je diplomirani pa/eonto/og bez pos/a a ona zavrSava medicinu. U pos/ednje vreme se retko viaaju jer' ona sprema zadnji ispit. Ona mu saopstava da je dobila posao u seoskom domu zdravlja i odlazi. Kako mu se ne javlja dva meseea, krece da je traii.

-II- 822. BRACA PO MATERI - pp: Beograd film, Beograd - ps: po istoimenom romanu Jovana Badulovica: Jovan Hadulovlc, Zdravko Sotra - r: Zdravko Sotra - f: Radoslav Vladic - m:

Dusan Karuovie - sc: Borislav Njelie - mt: Ljiljana (Lana) Vukobratovlc - gl: larko Lausevic, Slavko Stimac, Siobodan Ninkovic, Dragomir Cumie, Sonja Savie, Mira Furlan, Petar Bozovie, Dragan Bjelcqrlic, Vesna Trivalic, lrfan Mensur, Olivera .M~~kov~~, Milivoje-Mica Tornic, Vojislav Brajovic, Velimir (Bata) Zivojinovic, Bogdan Diklic, Branko Cvejic, Milorad Mandic, Toni Laurencic, Dusan .Janicijevic, Boris Cavazza (Kavaca) - met: 2.872 - tp: 35mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 30.6. 1988.

Isprovoeiran, Veselin na maturskoj svecenosti ubije svog vrsnjaka. U zatvoru dobije pismo od polubrata, politickog emigranta iz Austrije. Pocinje dopisivanje i polubrat mu prica 0 Dalmatinskoj Zagori krajem tridesetih godina ked je roden iz braka majke Srpkinje i oea Hrvata, koji se 1941. godine pridruluje ustasama i gine. Posle rata majka se udaje za prvoborea iz srpskog se/a i rede se Veselin, a njega i dalje prati obe/ezje da je sin ustese. Beii preko graniee i pridruzuje se usteskom pokretu u Austriji. Kroz te kontakte njihovi odnosi evoluiraju: od nepove-

14

renja i odbojnosti pripadnika dva razlieita sveta i sistema, do onoga sto ih vezuje, a to je da su braca po materi i da se svaki na svoj naein ogresio 0 zakone drustva.

+823. GLEMBAJEVI - pp: Jadran film, Zagreb i Televizija Zagreb - ps: prema drami 'Gospoda Glembajevi' i delovima proze 'Glembajevi' Miroslava Krleze: Antun Vrdoljak - r: Antun Vrdoljak - f: Vjekoslav Vrdoljak - m: Arsen Dedic - sc: Zeljko Senecic - mt: Damir German - gl: Mustafa Nadarevle, Ena Begovie, Tonko Lonza, Bernarda Oman, Matko Raguz, Zarko Potocnjak, Zvonimir Strmac, Zvonimir Zoricie, Zvonimir Rogoz - met: 3.256 - tp: 35mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 30. 6. 1988.

Priea 0 povratku Leona G/embaja u roditeljski dom, jedanaest godina nakon majeinog samoubistva. Nameru da poseti majein grob, da se sretne sa udovieom pokojnog brata, nadvlada akumulirana mrinja prema sopstvenom poreklu i prema oeu, a citav niz kriminalnih zbivanja u porodiei izaziva erupeiju pritajenih oseeanja. Iz tame izbijaju senke bolne pros/osti. Drama kulminira u sukobu sa oeem i njegovom zavodljivom suprugom, baronieom Kasteli. Prica pocinje smrcu stare proleterke pod toekovima baronicinog cetvoroprega, a zavrSava se baronicinom smrcu koju Leone ubije (nasilna smrt jedina je konstanta koja prati porodieu Glembaj kroz sto trideset godina njenog uspona do moei). Prema delu Miroslava Krlele.

+824. HALOA ~.6:~OA) - PRAZNIK !<URVI -: ~p: Jadran film, Zagreb i Televizija Zagreb - ps: Veljko Barbleri, Lordan Zafranovic - r: Lordan Zafranovie - f: Andrija Pivcevic - m: Igor Savin - sc: Ivica Sporcic - mt: Andrija Zafranovie - gl: Neda Arnerie, Ranko Zidaric, Stevo ligon, Dusica legarac, Zorko Rajcic - met: 2.681 - tp: 35 mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 30. 6.1988.

Braeni par, mlada lena i njen mnogo stariji mui Nemec, stiiu za letnje praznike u stan dalmatinske udoviee i njenog zgodnog sina. Bez ikakvog oklevanja mladi se prepuste strastima dok se mui bavi objasnjenjima starogrckih predanja. Od prvog susreta izmedu ova dva para stvaraju se viseznaene emoeionalne veze i na toj osnovi, cetvoro Ijudi otkriva vlastite stranputiee. Suoeavaju se sami sa sobom, tragajuei za upotisiem. Maira, mitski emi pas smrti, mledicev je drug i podrik» ...

+ 825. TAKO SE KALiO CELIK - pp: RO Tera film, Novi Sad, CFS Avala film, Beo,.9rad, Zvezda film, ~ovi Sad i :re!evjzij~ Novi Sad - ps: Zelimir Zilnik, Branko Andnc - r: Zelirnlr Zilnik - f:

Miodrag Milosevlc - m: arhivska16 - sc: Nina Vranesevlc - mt:

Siobodan .Jandrlc - gl: Lazar Ristovski, Relja Basic, Ljiljana Blagojevic, Tatjana Pujin, Lidija Stevanovic.Derd Fejes, Dobrila Sokica, Milenko Pavic, Snezana Visnjic, Jovica Milosevic - met: 2.873 - tp: 35mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 30. 6. 1988.

Radnik, livae, hteo bi da iivi mimo i srecno, ali, drustvo je u krizi: teski radni uslovi, nerentabilna tebtik«, direktori u histericno] trei da ugrabe sto vise dok brod ne potone. U isto vreme, livae, slucajem, zapada i u privatni haos. Za njega se zakaci nadobudna tinejdlerka kojoj se dopada njegov izgled starog rokera. Napusta ga iena koja se, zatim, poveie sa setom osiguranja iz njegove Iebtike, inace pasioniranim totoqtelom lenskih tela. Radnik pravi incident u iebrici, pa ga otpuste ...

826. TESNA KOiA 3 - pp: Gama, Beograd - ps: Sinisa i Ljiljana Pavic - r: Aleksandar Dordevic - f: Predrag Popovic - m: Vojislav Kostic - sc: Emir Geljo - mt: Petar Markovic - gl: Nikola Simie, Milan Gutovie, Ruzica Sokie, Aahela Ferari, Velimir (Bata) Zivojinovic, ~elica Sretenovie, Vojislav Brajovie, Mija Aleksic,. Goj~o Baletle, Zika Milenkovie - met: 2.600 - tp: 35mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 8. 8. 1988.

Sluibenik Pantie, u guru gradskog autobusa, izgubi tasnu sa poslovnim projektima, a nade stlcnu, punu deviza. Taj nova.e menja njegov livot, i privatni i poslovni, a utice i na embicije drugih. Njegov direktor planira da se pomocu njih 'rezduii: kod gangstera, ali Pantie, uprkos svemu, ostaje mali, poeten covek i vraea novae vJasniku od kojeg ne dobija ni ocekivenu nagradu. Medutim, dolazi do obrta kojim su svi iznenadeni ...

16 m _ Tera: I dfez improvlzacije Jovice MiloSevica, Oragana Durnirova, Stevana Tikmaera

i

f

.+ 827. SPIJUN NA STIKLAMA - pp: Impuls film, Beograd, Union film, Beograd i Zvezda film, Novi Sad17 - ps: Veroslav Rancic - r: Milan Jelic - f: Branko Perak - m: Vojkan Borlsavlievic - sc: Mladen Lisavac - mt: Zoltan Wagner (Vagner) - gl: Milan Gutovic, Milena Dravle, Mira Furlan, Milan Strljic, Boris Dvornik, Velimir (Bata) tivojinovic, Lidija Vukicevic, Eva Ras, Milenko Pavlov, Ljiljana Sedlar, Dobrila Stojnic, Tatjana Pujin, Mladen Nedeljkovic, Nadefda Vukicevic, Milo Miranovic, Zorica Brunclik, Boris Novkovie, Mira Kosovka - met: 2.180 - tp: 35 mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 20. 9. 1988.

Direktorka novoosnovane diskografske kuce ubacuje svog slulbenika, prerusenog u cistacicu, u konkurentsku diskografsku kucu. A ujdurmu je smislila da bi se docepala ekskluzivnih snimaka svetske estradne zvezde i na taj nacin, lalnim predstavljanjem produkcije, osigurala bankarske kredite za izgradnju studija. Posle mnogih peripetija i komicnih situacija u koje, zbog svog neodoljivog izgleda zapada navodna cistacica, direktorka ee na kraju, zbog noveanih transakcija, provesti nekoliko godina na prinudnom odmoru 0 trosku drieve ...

+ 828. SULUDE GODINE18 - 'pp: TRZ Film i ton, Beograd - ps:

Jovan Markovic - r: Zoran Calic - f: Dorde Nikolic - m: Enco

• Lesic - sc: Siobodan Rundo - mt: Petar Markovic - gl: Nikola Sirnic, Dragomir Bojanic-Gidra, Velimir (Bata) livojinovic, Tasko Nacic, Marko Todorovic, Jelena .Jovanovic-Ziqon, Tatjana Pujin, Milan Strljic, Maja Sabljic, Jovan Janicijevic - met: 2.270 - tp: 35mm, kolor, st. - rod: igrani - od: 3. 10. 1988.

Posle seobreceine nesrece, povredeni dospevaju u bolnicu koja je pod prinudnom upravom. Bolnica je pretrpana i u haoticnom stanju. Da bi izbegli odgovornost za izazvanu nesrecu, povredeni zakljuce da je najbolje da se 'prave ludi', Ispostavlja se da je i prinudni upravnik laini lekar i nastaje opsti haos ...

829. REMINGTON - pp: E-motion film - Filmska produkcija Skuc, Ljubljana i CFS Avala film, Beograd - ps: Damjan Kozole, Nebojsa Pajkic - r: Damjan Kozole - f: Andrej Lupinc - m:

Slavko Avsenik, j.r. - sc: Kosta Bunusevac - mt: Dusan Povh - gl: Mario Selih, Lara Bohinc, Jozef Reposa, Rasim Softic, Ljuba Tadic, Bernarda Oman, Leopold (Polde) Bibic, Metod Pevec, Andres Valdes, Sofija Simic, - met: 2.188 - tp: 35 mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 11. 11. 1988.

Priea 0 dvadesetogodisnjem mledicu odbeglom iz zatvora pet dana pre istek« kazne. Sa devojkom beli u slarom automobilu prema Splitu, jer im je namera da preko Italije stignu u Ameriku. Prvi brod ide tek za pet dana a za petama im je inspektor. Njima se u mec1uvremenu pridruli i fotograf. Svo troje se kriju u napustenotn selu ne znajuei da u automobi/u postoji mikrofon koji vodi inspektora po tragu. Mladie uspeva da probije policijsku blokadu, brod je vee u luoi, ali njemu nedostaje snage za odlucan korak. Otkriva mikrofon i poeinje svoju igru u kojoj svi gube.

+ 830. DOM ZA VESANJE - pp: RO Forum, Sarajevo, Columbia Pictures, SAD i Televizija Sarajevo - ps: Gordan Mihic - r: Emir Kusturica - f: Vilko Filae - m: Goran Bregovic - sc: Miljen Kljakovlc - mt: Andrija Zafranovic - gl: Bora Todorovic, Davor Dujmovic, Ljubica Adzovie, Sinolicka Trpkova, Husnija Ha~imovic - met: 4.140 - tp: 35mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 21.

12. 1988.

Prica 0 decaku Perhanu, kopi/etu iz uboge romske mahale, kojeg je othranila baba, i njegovoj Ijubavi prema devojcici Azri sa kojom ee i da se oleni iako joj je stomak do grla. Dete nije njegovo, vee ujakovo i on to zna. Tu je i Ijubav prema hromoj sestrici, zbog cijeg ee se lecenja Perhan uplesti u prljavi posao preprodaje romske dece u Italiji. Sef bande, veliki olac romske 'porodice' na privremenom 'radu' u svetu, obeeava Perhanu krov nad glavom. Kad shvati da livi u svetu lalnih nada i neispunjenih obeeanja, Perhan ee ubiti sefa i zamiee sa dukatima na ocima. Mali Perhan ee ukrasti dukate sa njegovih mrtvih oeiju, pokazujuei da je savladao prvu lekciju opstanka.

831. DRUGI COVEK - pp: Centar film, Beograd i TRZ Feniks film, Beograd - ps: Milan tivkovie - r: Milan tivkovic - f: Radoslav Vladic - m: Zoran Simjanovic - sc: Veljko Despotovlc -

17 pp _ KPF 1988; Sarno Impuls film. 18 Radnl naslav (tude godlne • IX cleo).

mt: Sonja Stevanovic - gl: Daryl Haney (Deril Henil, Susanne Wouk (Suzan Vouk) , Dragan Maksirnovlc, Irfan Mensur, Vesna Malohodfic - Cermak, Branko CVejic, Mariola Fotez, Mihajlo (Bata) Paskaljevic - met: 2.564 - tp: 35 mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 22. 12. 1988.

Mladi americki glumac dolazi u Jugoslaviju da odigra ulogu u amerieko-jugoslovenskom koprodukcionom filmu 'Drugi covek", ali saznaje da je reditelj filma na misteriozan nacin ubijen. U isto vreme otkriva da je ubijeni reditelj bio upleten u medunarodnu trgovinu belim robljem.

1989,

832. NAJBOWI - pp: CFS Avala film, Beograd i Zastava film, Beograd - ps: Sinisa Kovacevic - r: Dejan Sorak - f: Milos Spasojevic - m: Kornelije KO\Iac - sc: Aleksandar Milovic - mt:

Jasmina Mandic - gl: Vicko Ruic, Dragan Bjeloqrlic, Danilo Lazovic, Miodrag Krivckaplc, Branka Pujic, Mia Begovic, Branko Durie, Stevan Gardinovacki, Milena Dravic, Petar Banicevic, Rada Duricin, Bofidarka Frajt, Dragomir Felba, Rade Markovic - met: 2.91719 - tp: 35 mm, kolor, st. - rod: igrani - od: 19. 1. 1989.

Mladi oficir, zavrsivsi Vojnu akademiju kao najbolji u klasi, iznenada i bez vidljivog povoda, nepuste rodni velegrad, devojku, roditelje, sigurnost i izvesnost karijere i odlazi u daleki provincijski gradic da nac1e i stvori sopstveni iivot i sudbinu. Pric« 0 usamljeniku bez i/uzije i gorCine, 0 coveku koji delujuci skuplja jednostavne komedice smisla, eovecnosti i Ijubavi.

833. BORIS GODUNOV - pp: Erato films, Pariz, CFS Avala film, Beograd, La S.E.P.T. - SGGC - GEMKA Production, Christian Bourgois Prod., Francuska i Ibero Americana de TV, Spanija - ps: po istoimenom delu Aleksandra S. Pusklna: Andrzej Zulawski (Andze] lUlavski) - r: Andrzej Zulawski (Andzej lUlavski) - f: Andrzej Jaroszewicz (Andzej Jarosevic) Pierre-Laurent Chenieuy (Pjer Loran Senije), - m: Modeste Moussorgsky (Modest MusorgskQ - sc: Vlastimir Gavrik20 - mt: Marie Sophie Dubus (Mari Sofi Dibi) - gl: Ruggero Raimondi (Rudero Rajmondi), Kenet Rigl (Kenet Rigl), Bernart Lefor (Bernar Lefor), Pavel Slaby (Pavel Slabi), Delphine Forest (Delfin Forest), Romuald Tesarowicz (Romuld Tesarovie] Zoran CVijanovi6, Anne-Marie Pissani (Ana-Marija Pisani), Caroline Carr (Karolin Kar) , Uros Aleksandric, Vukasin Savio, Tomislav Boric, Zoran Stoiljkovi6, Nikolaj llicar, Miodrag Jovanovic, Dragomir Felba, Vladislava (Vladica) Milosavlievie, Ljubomir Cipranic - met: 2.874 - tp: 35 mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani (film opera) - od 17. 2. 1989.

Ekranizacija pomate istoimene opere Modesta Musorgskog o livotu i tragediji Borisa Godunova, ruskog cara iz sesnaestog veka.

834. PRWAVI FILM - pp: CFS Avala film, Beograd - ps: Dusan Sabo, Radoslav Pavlovic - r: Dusan Sabo - f: Levko Mojsovski - m: arhivska - sc: Dusan Sabo - mt: Mihailo P. llic, Koviljka Baevic - gl: Dusen Sabo, Radoslav Pavlovic, Jasna Beri, Mirjana Deak, Aleksandra Micic, Irina Dobnik,Zorica Keni6, Dragan Jovieic, Nedzad Nik~ic, Dzevad Hasanbeqovie, Merima Sabo - met: 2.35J21 - tp: 35mm, kolor, st. - rod: igrani - od: 17. 2. 1989.

Prica 0 prljavom filmskom poslu u vidu kolala sastavljenog od autenticnih dogac1aja, filmskog dokumenta, a pri tom je i igra i eksperiment. U filmu stvami pisac Radoslav Pavlovic i reditelj Dusan Sabo igraju sebe kao druge i druge kao sebe. Njihova namera je da snime film 0 Kosovu... Film posmatran kao paraleleni iivot. U isto vreme je i omal francuskom filmu tzv. novog lalasa 'Do poslednjeg daha' Zan-Uk Godara.

19 met - KPF 1999; 3.324.

20 sc - CFS Avala film; saradnja na scenograliji; Nemanja Petrovic, Nicolas Dvi· goubsky, Branlmlr BabiC.

21 met - KPF 1999; 2.439.

15

835. COVJEK KOJI JE vaLia SPROVODE - pp: Marjan film, Split I Televizija Zagreb - ps: Dubravko JelaC!ic-Bufimski -r:

Zoran Tadic - f: Goran Trbuljak - m: Branislav Zivkovic - se:

Zelimir Zagotta (Zagota) - mt: Vesna Kreber - gl: lviea Vidovic, Gordana Gadfic, Rade Serbedfija, Vlatko Dulic, Bofidarka Frajt, Fabijan Sovagovic - met: 2.80Q22 - tp: 35mm, kolor, sl - rod: igrani - od: 21. 2. 1989.

U provincijskom gradicu livi eovek koji je odavno doseo iz Zagreba, ali se nikada nije privikao na uema/ost male sredine. Zapos/en keo knjibJiear u mesnoj biblioteci, okrulen knjigama i ma/obrojnim prijateljima, cutljiv, livi svoj usamljenieki livot. I sve tako do trenutka kad za novu upravnicu biblioteke dode mlada i lepa lena, prema svima srdacna ali jedino rezervisana prema knjibJiearu. I tada se u mestu dogodi prvo ubistvo ... Priea o strahu, panici, 0 osveti i Ijubavi, 0 seriji zagonetnih smrti.

836. KAVARNA ASTORIA (KAFANA ASTORIA) - pp: Viba film, Ljubljana - ps: Zarko Petan, Joze Pogacnik - r: Joze Pogacnik - f: Janez Verovsek - m: Bojan Adamic - se: France Kveder, Niko Matul - mt: Stane Kostanjeve'c - gl: Branko Sturbej, Janez Hocevar, Lidija Kozlovic, Natasa Ralijan, Ales Valic, Ludvig Bagari, Vlado Novak, Anton Petje, Isabella Albrecht (Izabela AIbreht), Brane Grubar, Vlado Jare, Peter Bostjancic, Demeter Bitene, Andrej Kurent, Ivo Ban, Bine Matoh - met: 2.818 - tp: 35 mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 10. 3. 1989.

Maribor, neposredno pre, za vreme, i pos/e /I svetskog rata.

Priea 0 gradanskoj porodici-o kafedZiji, njegovoj zeni i njihovom sinu. Kroz tri individualne sudbine otvara se siroka drustvena i istorijska pozadina tog vremena. Za prve pos/eratne godine karekterieticne su besmis/ene krute mere takozvanog preobreisie u kojem se preplicu tragicnost i s/ucajnost sto ima za pos/edieu nenoticno komicn« dogadaje. lzmedu glavnih lienosti-autoritativnog oca i buntovnog sina postoji naizgled nepremostiva provalija. Put sina k ocu preko te provalije jedna je od sustinskit: paralela vises/ojne price 0 kafani Astoriji-pozoristu nemirnog perioda pos/ednjih pedeset godina.

i- 837. BALKAN EK'SPRES 2. - pp: TRZ Film i ton, Beograd, Televizija Beograd i Televizija Novi Sad - ps: Gordan Mihi6 -r:

Aleksandar Dordevic, Predrag Antonijevlc, Milos Radovic - f:

Aleksandar Petkovlc, Milan Spasic - m: Zoran Sirnjanovic - sc:

Miodrag Nikolic - mt: Ljiljana (Lana) Vukobratovic - gl: Bora Todorovic, Velimir (Bata) Zivojinovic, Olivera Markovic, Aleksandar Bercek, Branko Cvejic, Anica Dobra, Ena Begovic, Vojislav Brajovic, Radko Polie - met: 2.38023 - tp: 35 mm, kolor, st. - rod: igrani - od: 30.3.1989.

Grupa muzicsrs eiji se orkester zove 'Balkan ekspres", ustvari kvintet sitnih hohStaplera, prve meseee rata provode btinuci se jedino keko da sacuvaju iivu glavu. A onda, treqikomlcnom igrom s/ucaja, postaju pomagaei partizanske diverzije i heroji! Pos/e toga im jedino preostaje da pobegnu u drugi kraj zemlje, sa gestapovcima za petama. Sklone se u 'Salon Marlen' zaboraljajuei pri tom da su javne kuce tog tipa u burnim ratnim vremenima uvek bile idealna mesta za spijunaiu. Umesto mira i spokoja upadaju u vrtlog novih tragikomienih komplikacija ...

838. ATOSKI VRTOVI - PREOBRAZENJE24 - pp: Otvoreni atelje Beograda - Singidunum, Beograd, CFS Avala film, Beograd i Morava film, Beograd - ps: Stojan Stojcic, Slaven Radovanovlc - r: Stojan Stojcic - f: Aleksandar Petkovie - m: Ksenija Zecevic - sc: Predrag (Peda) Ristic, Stojan Stojcic, Miodrag Miric - mt: Vuksan Lukovac, Petar Jakonic, Sonja Stevanovi625 - gl: Petar Bozovic, Zarko Lausevic, Neda Arnerlc, Milutin Karadiic, Danica Maksimovi6, Sneiana Savic, Danilo (Bata) Stojkovlc, Tanasije UzunovicJ Nenad Nedinie, Elizabeta Doreska, gusan Janicijevic, Gojko Santic, Ljubomir Clpranic, Velimir (Bata) Zivojinovi6, Melita Bihali - met: 2.873 - tp: 35 mm, kolor, st. - rod: igrani - od: 12. 4. 1989.

22 met: KPF 1989: 2.880. 23 met - KFP 1989: 2.460.

24 Naslov - KPF 1990.: sarno PREOSRAZENJE. 25 mt _ I MihaJlo mc.

16

Pos/e propasti carske Rusije i na/eta nove religije, komunizma, kola unistava sve sto je staro, veliki broj intelektualaca beli na jug. Jedna grupa se zaustavila na Balkanu, u Temskoj. Nalet novih Tatara stigao ;h je ; ovde. Nova vlast u saradnj; sa mesnim politiearima pall tek sagrsdenu crkvu, proto-majstors os/epe, a ikonop;sca hrama bace u tamnicu. Ikonop;sac I svestenik, okovani u lance, preiivljavaju svoje dno, oeekujucl uzdizanje l mogucnost preobraiaja. Komun;stieka vlast na robiju ubacuje svog eoveka, sa zadatkom da otkrije namere bogomoljaca pos/e izdr:i.avanja kame. tkonopisec, vemik u Hristu, Iud za Hristom, na dan pustanja sa robije krec« na ein liturgije.

+8· fil N

N C K· D 3~

839. POVRATAK KATARINE KOZUL - pp: FRZ Oktavijan, Zagreb i E.F.A. Siegburg - ps: Abdulah Sid ran, Siobodan Praljak - r: Siobodan Praljak - f: Andrija Pivcevic - m: Arsen Dedic - sc: Ratko JanjiC-Jobo - mt: Vesna Lafeta - gl: Alma Prica, Mustafa Nadarevic, Annemarie Wendl (Anemari VendQ, Fabijan Sovagovic. Ivo Gregurevic. Zdenko Jelcic, Ivan Pavlovic, Lenz Prlitting (Lene Priting), Siobodan Milovanovic, Ruzica Lorkovic - met: 3.20Q26 - tp: 35 mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 27.4. 1989.

Sutradan pos/e veneanja Vinko Kolul odlazi iz Hercegovine na rad u Nemacku. Razapet lzmedu teskog pos/a i nostalgije za Ienom i sinom, plodom jedine zajednicke noel' sa Katarinom, Vinko gine. Zapocetu kucu treba dovrSiti, pa mlada udovica ; sama odlazi na rad u tudinu. U dugim mesecima usamljenosti zbliZi se sa Italijanom iz iste fabricke hale. Zeirudnl, ali ostavljena i pritisnuta drugim nedeceme, ne nalazi snage da zadrii dete. Katarina Koiul, sve ocajnija, nastavlja da Zivotari sa sinom sve uverenija da joj je na ovom svetu predodredena samo tug a ...

+8/ TI PI n< II:

VI VI M M rc BI Tr kc

s~

-1"840. DONATOR - pp: Jadran film, Zagreb i Meteor film, Zagreb

- ps: Iva Bresan - r: Veljko Bulajic - f: Boris Turkovic - m: Arsen

Dedic - se: Vladimir Tadej - mt: Sandra Botiea - gl: Ljubomir Todorovic, Peter Carsten (Karsten), Urska Hlebec, Ana Karic, Tonko Lonza, Charles Millot (Sari Milo) - met: 3.159 - tp: 35 mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 13.6. 1989.

Godine 1942. u kabinetu mersete Rajha, Geringa. Zigfrid Handke, nemecki galerist, dobija nalog da krene u Pariz i pronade euvenu zbirku slika Ambroaza Volarda. Tamo s~naje da je dec zbirke nasledio mladi jugos/ovenski Jevrejin Erih Slomovic i da je posle Vo/ardove smrti, kad je izbio rat, s tim de/om zbirke otisao u Jugos/aviju. Handke krece za njim i samaje od Erihove prijateljiee da se Slomovie sa majkom sklonio u selo Becinu. Nemacka je pred slomom. Nemci vise nisu zainteresovani za zbirku ali Handke odlucuje da se docepa zbirke za sebe i zato biva surovo kainjen od Gestapoa. Slomovieeva majka je uspela da spase kolekciju koja se sada nalazi u Narodnom muzeju u Beogradu.

n[

kc

us izJ

Sf je i i

8/ st Z< VI (J Lj

+- 841. BOJ NA KOSOVU - pp: Centar film, Beograd, Televizija Beograd i Feniks film, Beograd - ps: prema istoimenoj drami Ljubomira Simovi6a: Ljubomir Slrnovic - r: Zdravko Sotra - f:

Radoslav Vladic - m: Dusan Karuovlc - sc: Aleksandar Milovic, Milenko Jeremie - mt: Ljiljana (Lana) Vukobratovi6 - gl: Milo$, lutic, Gorica Popovic, Vojislav Brajovle, Zarko Lausevic, Predrag Lakovle, Ljuba Tadic, Irfan Mensur, Branislav Leeic, Svetozar Ovetkovic, Katarina Gojkovic - met: 2.90Q27 - tp: 35 mm, kolor, st. - rod: igrani - od: 21.6.1989.

Srpski knez Lazar 1389. godine odbija da se pokori turskom sultanu Muratu koji sa velikom vojskom nadire prema Srbiji da bi preko nje nastavio osvajanje Evrope. lako svestan da je s/abiji, bez dovoljno i dobro opremljene vojske, knez Lazar odlucuje da mu se suprotstavi. Srpski velikasi su nejedinstveni. Veeina je ze borbu makar ; po cenu poraza ali se neki kolebaju. Sve slO je za oruiie sposobno upucuje se ka polju Kosovu. Bitka na Kosovu. 1389. godine zavrsena je bez pobednika-obe su vojske iskrvarile i posustale. Ginu i Lazar i Murat. Ali ipak, boj na Kosovu je dobijen-ne za stpsku dr:i.avu koja je uskoro pala u turske ruke - vee za Evropu, koju je telima svojih junaka spasila od prvog i najjaeeg naleta turske najezde.

gl de to. C~ pi m v€ ru i , st.

8L M

26 met: KPF 1989: 2.860. 27 met: KPF 1989: 2.845.

tzlli 'et 'm a

'0- '0- )g :/e

71,

'aak

:a, ~n nz ric d:

1e ife

71,

i I sti 1a reo ve

~b

en nir ie, 35

id '0- :fa 'ie rce ve IU. za ,to !/a

u

ija mi

f: ic, oS !g :ar Dr,

vn :fa ifi, :fa za je

'u,

ile je rce Jg

+842. ISKUSAVANJE DAVOLA - pp: Zeta film, Budva, Beograd film, Beograd i Aria films, Pariz - ps: Zivko Nikolic, Dragan Nikolic - r: Zivko Nikolic - f: Savo Jovanovic - m: Vuk Kulenovic _ sc: Siobodan Rundo - mt: Zoltan Wagner (Vagner) - gl: Alain Noury (Alen NurQ, Dragana Mrkic, Ljubi~a Samardzic, Husein Cokic, Branko Vidakovic, Boro Begovic, Vesna Pecanec, Ljiljana Krstic, Eva Ras, Rada Duricin, Olivera Viktorovic, Dragomir Felba, Dragan Nikolic, Ljiljana Kontic-Bojanic, - met: 3.53Q28 - tp: 3Smm, kolor, st. - rod: igrani - od: 27. 6. 1989.

Zmajeviei i Krstoviei, susedi na osami - zavadeni. lako je kula Zmajeviea, Krstoviei polalu pravo na nju - jaci suo Zmajeviei cekaju sina da se vrati iz Amerike, mocen i spase kulu, njihovu cast, istoriju. Medutim, njega ruina od kule ne zanima, jer mu ne donosi nikakav prihod, vee tra1i postenu devojku za ienu, i iskusava je. Na kuli pada krv.

+843. KAKO JE PROPAO ROKENROL (DO IZVORA OVA PUTICA; NIJE SVE U LJUBAVI IMA NESTO I U LOVI; NE SALJI MI PISMO) - pp: CFS Avala film, Beograd, Fakultet dramskih umetnosti, Beograd i Maestro film, Zagreb - ps: I: Branko Vukojevic; II: Aleksandar Barisic, III: Biljana Pajkic - r: I: Zoran Pezo; II:

Vladimir Siavica; III: Goran Gajic - f: Radan Popovic - m: I:

Vladimir Oivljan; II: Srdan Gojkovic: III: Dusan Kojic-Koja - sc:

Miodrag Nikolic - mt: I: Snezana lvanovlc: II: Goran Terzlc: III:

Mustafa Preseva - gl: I: Velimir (Bata) Zivojinovic, Srdan Todorovic, Sonja Savic, Dragan Bjelogrlic, Ratko Tankosie, Branimir Brstina; II: Nebojsa Bakocevic, Aniea Dobra, Petar Kralj; III: Vesna Trivalic, Branko Durie, Bogdan Dlklic - met: 2.888 - tp: 35 mm, kolor, st. - rod: igrani (omnibus) - od: 5. 7. 1989.

I: Mladie Koma je pokazao da sve mole bolje da uradi od svog tate, makar pri tome morae da postane i 'nindla'. Ko mrzi narodnjake, nerocito novokomponovane, otkriva se na kraju.

II: Drakula je opet nastradao. Medutim, ovoga puta glogov kolae, srebrni metak ifi krst nlsu mu dosli glave. Jedna plavusa uspela je da ga lisi vecnog livota (momaekog) i bez pomoci izlaska sunea!

III. Eva sije, Duro svire. Ono sto im ne da mira je Pismo. Ne samo da se ne zna ko ga je napisao, vee se ne zna ni kome je upuceno. Kad se sve sazna moida ee sve biti kasno za Evu i Duru.

844. SVEDSKI ARANZMAN - pp: RO Forum, Sarajevo i Filmski studio Barandov, Prag - ps: Miroslav Sovjak, Zoran Gospic - r:

Zoran Gospie - f: Viktor Ruzicka -,m: Zoran Simjanovic - se:

Vlado Perkovie, Jindrieh G6tz (Jindrih Gee) - mt: Jizi Broszek (Jirii Brozek) - gl: Branko Vidakovlc, Milan Erak, Vlastimir Zavrl, Ljiljana Blaqojevic, Hana Svejnohova, Jelena Tinska - met: 2.668 - tp: 35 mm, kolor, st. - rod: igrani - od: 5. 7. 1989.

Vozae teskih kemione, u pofrazi za poslom, otisao je iz Beograda za Hamburg. Prijatefj mu nade posao i prva voinj~ mu je do Istambula i natrag. U isto vreme i u istom praveu krece turisticki autobus sa grupom starijih svedskih dama. Njihov put ce se cesto preplitati. Saobracajni udes spojiee dve livotne price. Naime, vozac kamiona udari u kucu na zaobilazniei medunarodne magistrale kroz Cehos/ovacku. Vlasnik kuce je vee bio na ivlc! nervnog sloma zbog buke, a posle ovoga dospeva na klinlku. Udes otkriva vozecu da je pored pomorandli prevozio i drogu. Svereeri koji su ga sve vreme diskretno pratili sada stupaju na seenu ...

845. DAVOLJI RAJ - ONO WETO BIJELIH RUZA (THAT SUMME~ OF WHITE ROSES) - pp: Jadran film, Zagreb, Amy Interna~lonal, London i Maestro film, Zagreb - ps: Borislav Peki6, AaJko Grlic - r: Rajko Grlic - f: Tomislav Pinter - m: Branislav Ziv~oVic, Junior Campbell (DZunior KempbeQ, Mike O'Donnell (MaJk O'OoneQ, - sc: Dinka Jericevi6 - mt: Damir German - gl:

To",1 Conti (Tom KontQ, Susan George (Suzan Diordz), Rod SteIger (Rod Stajger), Nitzan Sharron (Nican Seron), Alun Armst.rong, John Gill (Dion GiQ, John Sharp (Dion Sarp) Geoffrey Whitehead ,(Dzefri Vajthed), Miljenko Brlecic, Vanja Drach (Drah), Slo~odan Sembera, Mario Kovac, Tomislav Srebacic, Stanka Dunc, Branko Cvejic, Toso Jelic, Hrvoje Kovacic, Ivo Gregurevic,

28

met: - KPF 1889: 3.200.

Vladimir Rubcic - met: 3.10029 - tp: 35 mm, kolor, vajdskrin, - rod: igrani - od: 11. 7. 1989.

Jugoslavija, pos/ednje leto rata. U zebecenom letovalistu, cuvar plale i spasi/ae davfjenika, jos nikad nije uspeo da spase nekoga iz dubina Vilinih Voda. Zbog toga je predmet mnogih poruga. Cak i njegovo prvo spasavanje postaje za njega mora kad Ijudi saznaju da je lz vode spasao zapovednika oblilnjeg nemackog garnizona. Nedulni covek kao sto je cuvar koji je proveo Iivot u ovoj spokojnoj lucl, odjednom je naucio dese hvata u kostae sa grubim stvarnostima rata, da savladava nove emoeije koje ga uznemire kada lena s detetom u bekstvu pred Nemeima, neoeekivano ude u njegov iivot.:

846. POLTRON - pp: TRZ Mladost, Beograd i Morava film, Beograd - ps: Sinisa Pavic - r: Svetislav (Bata) Prelic - f:

Radoslav Vladic - m: Enco Lesle - sc: Snezana Petrovic - mt:

Petar Markovic - gl: Ljubisa Samardzic, Zoran Cvijanovic, Mira Furlan, Radmila Zivkovic, Mariea Vuletic - met: 2.87330 - tp: 35 mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od 19. 7. 1989.

U jednom tipicno jugos/ovenskom preduzecu razvija se odnos Poltrona i generalnog direktora. U atmosferi nerada, javasluka i neodgovornosti, kroz ovaj odnos otkrivaju se razni negativni mehanizmi koji ksrektettsu stvarnost. U pozadini glavnog toka price otkriva se i privatni iivot ovih fienosti koji nije nista vesefiji od onog na poslu.

+ 847. SABIRNI CENTAR - pp: CFS Avala film, Beograd, RO Tera film, Novi Sad, Art film '80, Beograd, Centar film, Beograd, Televizija Beograd i Maestro film, Zagreb - ps: prema istoimenoj drami Dusana Kovacevica: Dusan Kovacevic, Goran Markovic -' r: Goran Markovic - f: Tomislav Pinter - m: Zoran Simjanovic - sc: Veljko Despotovic - mt: Snezana lvanovic - 91: Rade Markovic, Dusan Kostovski, Bogdan Diklic, Dragan Nikolic, Olivera Markovic, Danilo (Bata) Stojkovic, Mirjana Karanovic, Aleksandar Bercek, Aniea Dobra, Radmila Zivkovic, Goran Danicic, Vladimir Marinkovie, Tanasije Uzunovic, Nikola (Kole) Angelovski, Branko Plesa, Tasko Nacic - met: 2.682 - tp: 35 mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 19. 7. 1989.

Stari arheo/og pronalazi rimsku nadgrobnu plocu za kojom je tragao citavog livota. Ona pokriva pro/az s 'ovog' na 'onai' svet. Pri pokusaju da je pomakne profesor dolivljava sriienl udar i ubrzo umre. Ali, mrtav samo za okolinu, on se u stvari nalazi u nekoj vrsti stanja 'izmedu livota i smrti'. Kako je i liv i mrtav u isto vreme, uspostavlja vezu izmedu iivih i mrtvih, pa mttvi, vodeni ieljom da vide svoje rodake, krecu prolazom koji je profesor otkrio ispod rimske nadgrobne ptoce, u susret svojim voljenim na 'ovom' svetu. Ali, svet iivih nije onakav kakvim su ga zamisljali...

848. KRV~PIJCI - pp: Jadran film, Zagreb - ps: Dejan Sorak - r: Dejan Sorak - f: Goran Trbuljak - m: Kornelije Kovac ~ se:

Stanislav Dobrina- mt: Vesna Lafeta- gl: Danilo Lezovie, Ksenija Marinkovic, Maro Martinovic, Danko Ljustina, Ziatko Vitez, Ranko Zidaric, Asja Potoenjak, Kresimir Zidaric, Vitomira Loncar, Zvonimir Strmac, Branko Bonacci (BonacQ, lIija lvezle, Hermina Pi, pinic, Vlado Oblescuk, Lena Politeo, Semka Sokolovic-Bertok, Zvonimir Torjanac - met: 2.451 - tp: 35 mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 20. 7. 1989.

Zagrebom kolaju price 0 nepoznatoj osobi koja u mracnim noeima napada usamfjene lene. U psihijatrijsku ordinaeiju poznatog profesora dolazi neobican nocni posetilae koji misll da je vampir iz sesnaestog veka, saopstavajuci mu da je profesorova porodiea u davnini bila cuvena po loveima na vampire. Psihijatar ga dolivljava kao cudnog paeijenta, a njegova supruga kao privlacnog muskarea. Psihijatar postaje sve vise uveren a najzad i siguran da S6 radi 0 pravom vampiru i lov na njega postaje mu opsesija i jedini smisao livota ...

849. DIPLOMA ZA SMRT - pp: Marjan film, Split i Color 2000, Minhen - ps: liverad 'Iornle, Zoran Brucic - r: Zivorad Tornlc - f:

Silvestar Kolbas - m: Zoran Bruci6 - sc: Taljana Frankol- mt: Zoltan

29 met: KPF 1889: 2.783. 30 met: KPF 1989: 2.945.

17

Wagner (Vagner) - gl: Ranko Zidaric, Filip Sovagovic, Ksenija Pajic, Suzan a Nikolic, Ivo Gregurevic, Fabijan Sovagovic - met: 2.880 - tp: 35 mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 25. 7. 1989.

Mladi advokat f diplomirani ekonomista prijateljl su od detinjstva. Ekonomista se zaposli u tekstilnom preduzecu. Uskoro otkriva da fabriku potkrada grupa radnika na celu sa sefom skladista. Pod pretnjom da ee lopove da razotkriju, dva prijatelja preotimaju vee uhodani lopovski posao. U advokata se zaljubi jedna od musterija koja kupuje ukradenu robu za svoj butik. Ubrzo otkrivaju da je ona zajedno sa jos devetorieom, deo lanea privatnih firmi koje vodi spretan vlasnik. Njih dvojiea odlucuje da preotmu sve vlasnikove firme, sluleei se pri tom ueenama, nasiljem, ubistvima ...

850. UROS BLESAVI - pp: TRZ Mladost, Beograd i Televizija Beograd - ps: prema motivima knjige 'Rodaei iz Lazina' Dragane Abrarnovle: Dragana Abramovie - r: Milan Knezevic - f: Zivota Neimarevie - m: Zoran Simjanovic - se: Ranko Masearell (MaskareQ - mt: Vladimir Milenkovic - gl: Ljubisa Samardzic, Predrag l.ekovle, Milan Strljic, Stojan Arandelovic, Dusan Bulajic, Olivera Markovic, Jovan Janicijevic. Udija Pletl, Sonja Knezevic, Vasja Stankovic - met: 2.46231 - tp: 35 mm, kolor, st - rod: igrani - od: 25. 7. 1989.

U brdovitom selu na krcevini 1M porodiea Markovic. Posto imaju mnogo roc1aka njihovi iivoti su isprepletani, a poslovi podeljeni. Najveci problemi su im porodiea koja iivi na kraju sela a ciji C/anovi kradu, i Uros Blesavi, neoienjen i infantilni clan porodiee Markovic. Nasuprot svetu odraslih, Uros i deea vode neki svoj Zivot. Imenada postar donosi telegram kojim se javlja da je zaboravljeni roc1ak iz Amerike preminuo i ostavio dva miliona dolara nasledstva. U iivot seljaka ulazi nemir. Svako ima neku ideju kako da se novae najbolje upotrebi, a svi pri tom oseceiu da im ustvari i nije potreban. Sve akeije ce se zavrsiti drugacije od onoga sto su nameravali.

+ 851. :lENA S KRAJOLIKOM - pp; Centar film, Beograd i Televizija Sarajevo - ps: Iviea Matic - r: Iviea Mati6 - f: Karpo Godina - m: arhivska - sc: Ljiljana Pejcinovic - mt: Ruza Cvingl - gl: Stojan Arandelovic, Bofldarka Frajt, Uros Kravljaca, Zaim Muzaferija, Jadranka Matkovle, Spela Rozin, Miodrag Brezo, Ratko Petkovle, Adnan Palanqle - met: 1.86232 - tp: 35 mm, kolor, st. - rod: igrani - od: 25. 7. 1989.

Jedna od svakodnevnih price 0 sukobu individue nesvekidasnjeg senzibiliteta i duhovnog zanosa i sredine svedene na e/ementarne iivotne interese. Samouki slikar-naivae nailazi na painju udate mestenk». Njihovo zbliiavanje veoma uznemiruje sredinu koja, da bi se zastitila od fiktivnog nemorala, reaguje represivno.

+ 852. KUDUZ - pp: FRZ Bosna, Sarajevo, CFS Avala film, Beograd, Televizija Sarajevo i Raka Marie - ps: Abdulah Sid ran, Ademir Kenovie - r: Ademir Kenovie - f: Mustafa Mustafie - m:

Goran Breqovic - se: Kemal Hrustanovlc, Milenko Simie - mt:

Kristl Tanovic - gl: Branko Durie, Mustafa Nadarevic, Siobodan Custi6, Snefana Bogdanovic, Bozo Bunjevae, Sasa Petrovic, Radmila Zivkovic, dete: Ivana Legin - met: 3.20Q33 - tp: 35 mm, kolor, st - rod: igrani - od: 26. 7. 1989.

U sumornom ambijentu gradske periferije pocinje prica 0 lokalnoj zavodniei koja se udaje za doskorasnjeg robijasa Kuduze, coveka kojeg razapinju strasti. Pocetni nesporazumi i prastanja izmedu supruinika, a zatim potere i svac1e, mirenja i molbe, neminovno vode ovu vezu dvoje Ijudi elementarnog naboja tragicnom zavrSetku. On ce izvrsiti zlocin. Za sve vreme ove burne veze odvija se plemenita, nein« i kristalno cista Ijubav izmec1u poocime Kuduza i njegove petogodisnje pastorke.

853. PANONSKI VRH - pp: Film danas, Beograd i Televizija Novi Sad - ps: Atila BalaZ, Eva Balaz-Petrovlc - r: Eva BalazPetrovic - f: Zoltan Apro - m: arhivska - sc: Bojan Budimac - mt: Margita Nemet - gl: Istvan Bickel, Kornelija Tapaj, Debrei

31 met: _ KPF 1989: 2.310. 32 met _ KPF 1969: 2.050. 33 met - KPF 1969: 3.065.

18

Denes, Bakota Arpad, Fejes Derd - met: 2.46234 - tp: 35 mm, kolor, st - rod: igrani - od: 26. 7. 1989.

Belorus roden u Jugoslaviji veliki je zaljubljenik, poput umrlog oea-ruskog emigranta, u planinske vrhove I operu. lako veorna eeni svoga oca, cseca se u potpunostJ Jugoslovenom. Ali. u trenutku valnih istorijskih promena, konkretno, za vreme iaiormbiroa. njegovo poreklo ce ipak odigrati valnu ulogu. I tako ovaj mali ali vreden, u sopstvenim ocima prvenstveno duhovni covek. bice sputan apsurdnim optulbama. Srecom, a po nekirna cak i nesrecom, ovaj 'pentrac nizine' nije bio osuc1en na najteiu kaznu ...

854. COPRNICA ZOFKA (VESTICA ZOFKA) - pp: Viba film, Ljubljana i Lutkovnogledalisce, Ljubljana - ps: Svetlana Makarovic - r: Matija Milcinski - f: Valentin (Tine) Perko - m: Jani Golob - se: Branko Stojakovi6 - mt: Darinka Persin-Andromako - gl: lutke vode: Peter Dougan, Zdenko Majaron, Breda Hrovatin, Zora Dobeie, Marko Velkavrh, Bogomil Cencur, MatjaZ Loboda, Ciril Jagodic; -Iutke 9_ovore: Svetlana Makarovic, Janez Hocevar, Alenka Vidrih, Nada Zgur, Vlado Kreslin, Janez Boncina, Ljerka Belak - met: 2.366 - tp: 35 mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani (film s lutkama) - od: 1. 8. 1989.

Pedagog, kradljivae detinjstva, Ijuti se zbog nepodobnosti .bajki, drevne literature za deeu. Stara knjiga 0 vesticeme odjednom oZivljava a iz nje beie vestlce Zofka i njeni pomagaCi. Rasprse se po gradu i sumi CineCi razne vragolije. Najzad, razocarani ovim stolecem, vracaju se u knjigu. Samo je os tala vestiea ali sada pretvorena u 'teta Zofku' i njen c1avoICic, sada erno mace. Njih dvoje pokusavaju da pronac1u nove 'mustre' pletenja. jer neke carolije nikad ne prestaju ...

855. HAMBURG ALTONA - pp: Uraniafilm, Zagreb, CFS Avala film, Beograd i FRZ Hamburg Altona, Zagreb - ps: Dragutin Kreneer, Vedran Mihletic35 - r: I: Vedran Mihtetlc: II: Mladen Mitrovi6; III: Dragutin Kreneer - f: I: Tihomir Beriti6; II: Zeljko Saric; III: Goran Mecava - m: Branislav Zivkovi6 - sc: Mario lvezi6 - mt: I: Dubravka Premar, II: Visnja Zorie, III: Mirna Supek - gl: I: Zeljko Vukmirica, Jelena Covic, Fabijan Sovagovic, Zdenko Jelcic, Iva Grequrevic, Ksenija Pajic, Siobodan Dimitrilevic; II: Mirsad Zulie, Sena Mustajbasic, Tomislav Gelic; III: Filip Sovagovic, Vesna Trivalic, Predrag l.akovic, Aleksandar Bercek, Dubravko Jovanovic - met: 2.927 - tp: 35 rnm, kolor, st. - rod: igrani (omnibus) - od: 1. 8. 1989.

Ova svereera i dieparos beie zajedno iz zatvora i odlucuju da napuste zemlju, da se skrase u Hamburgu. Svaka ad njih ima svaje nerasciscene recune kaje hoce da sredi pre odlaska. Zato se privremeno rastaju i ugavaraju sastanak na stsnici u Zagrebu. U ugovoreno vreme jedan od njih se pajavtjuje na zagrebackaj stanici pred sam odlazak voza za Hamburg. Mec1utim. iz novina saznaje da su druga dvojica ubvecene. Oak voz bez njega odlazi za Hamburg. on donosi novi plan.

856. HAPPY END - pp: TRZ Mladgst, Beograd i Televizija Be?:, grad - ps: Predrag Perisic, Milan secerovte - r: Milos RadoVIC - f: Radoslav Vladi6 - m: Dragan llic - se: Nemanja Petroyi~ -: mt: Petar Putnikovi6 - gl: Dragan Nikolic, Jamie Rose (DzeJml Rouz), Agostina Belli (Belij, Silvi Kobal, Glenco Verdirosi ~Glen.ko Verdirozij - met: 2.520 - tp: 35 mm, kolor, st. - rod: tgranl - od: 31. 8. 1989.

Jugosloven. arheo/og. radi u Parizu. Upomaje bagatu i ~ep~ Amerikanku i, ne bas mnogo zaljubljen. hoce da se oze~/ Mec1utim. ima troje dece iz tri prethadna braka sta skr~va ?<! nJB. U trenutku kad se spremaju na medeni mesee paJavtJuJ~ SB njegova deea traleci da ih tata vodi na letovanje. On krece S8 Amerikankom i troje dece u Oubrovnik, ali tako da ana to n~ zna. U turistickoj grupi nalaze se i dva nespretna gangstera k~' lele da kidnapuju Amerikanku i tako zarade za stsrost- T~. . II medeni mesec i letovanje cele grupe uciniti krajnje uzbudlJlVlfll' i dremeticnim.: ali sve se zsvrsava 'happy endom'.

34 met _ KPF 1969: 2.700.

35 ps _ KPF 1969: saradnik na scenariju: Miroslav Pendelj.

1m, ka. ani sko tin, da, tar, rka ani

)sli ed~ci. ad, 'ala ida Ire'

-ala utin :len Ijko arlo pek lenvic; ivaoo. 'od:

;uju njih sk«. ;i u

na IJrg. 'Jok

leo)vic ic - sjrni nko ni -

epu eni. nje.

, se

~ sa , ne

koji Ice ivim

HAJDE DA SE VOLIMO 2 - pp: TRZ Film i ton, Beograd Jovan Markovi~ - r: Sta~~o Cr~obrnja - f: Milos Spasoj~vic Lazar Ristovskl - sc: Mdlca Ejdus - mt: Petar MarkovIc - Jahic-Lepa Brena i grupa 'Slatki greh', Dragomir Velimir (Bata) Zivojinovic, Predrag Ejdus, Josif

.' Sasa Petrovic, Emir Hadfihefizbeqovic, Admir Glarnocak, . '}.1laden Nelevic, Jasmin Geljo, Enver. ~etro~ci, S~nad Basic - Inet: 2.600 - tp: 35mm, kolor, st, - rod. Igram - od. 19. 9. 1989.

, \. poznata pevaciea Lepa Brena i njen ansambl 'Slatki greh' nalaze se na radnom od'!!.or~ na jednom jadranskom ostrvu, na

k me se priprema takm1eenle vatrogasaea-amatera. Zabunom,

°stampi izac1e konkurs u kome ansambl treii speeijalnog gosta fda ce se audic_ija oddsti na ostrvu. Lepa Brena i clanovi njenog orkestra su na muci zbog ove audicije: vatrogasci (iz 'Audicije') /zvode svoje veibe i, na!avno, zapale ostrvo. Za sve to vreme profesori (iz komedije 'Sovinisticka farsa') raspravljaju srpskohrvatsko pitanje ...

858. VETER V MREZI (VETAR U MREZI) - pp: Viba film, Ljubljana I Filmske alternative, Novo Mesto - ps: Filip Robar-Dorin - r:

Filip Robar-Dorin - f: Jure Pervanje - m: Slavko Aysenik jr. - sc: Janez Kovi~ - mt: Filip Robar-Dorin - gl: Milan Stefe, Rene 'Medvesek, Robert Prebil, Ludvig Bagari, Polona Hartman, Marko

Mlacnik, Vesna Jevnikar - met: 2.864 - tp: 35 mm, kolor, vajdskrin _ rod: igrani - od: 10. 10. 1989.

Pesnik Daniel Bohoric, nakon visegodisnjeg odsustva, posecuie grad u kome je proveo detinjstvo. Do/enjski intelektualci prihvalaju ga i slave kao priznalog pesnika modemog izraza. Usred velikih kultumih previranja u ovom provincijskom gradu, pesnik se prisece svog detinjstva, vremena koje je proteklo u trazenju iivotnih istine, lepote i smisla iivote ...

862. VAMPIRI SU MEDU NAMA36 - pp: TRZ Viktorija, Beoa_rad, CFS Avala film, Beograd i Televizija Beograd37 - ps: Zoran Calle - r: Zoran Calic - f: Aleksandar Petkovic - m: Vojislav Kostic - sc: Raj~o Vujovic - mt: Mirjana Mitrovic-Kicovic - gl: Velimir (Bata) Zivojinovic, Boro Sljepanovic, Nikola Simic, Lidija Vukicevic, Jovan Janicijevic, Nada Blam, Zarko Hadle, Dragoljub Milosavljevic-Gula, Predrag Milinkovic, Mladen Nedeljkovic - met: 2.438 - tp: 35mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 11.

12. 1989.

U provincijskom mestu iivo: tece uobicajenim tokom. Dvojica cuvara reda se beskrajno dosac1uju ... Uzbuc1enje nastaje pojavom gostiju iz inostranstva. Smesieni su u hotel 'Lepenski vir' gde se oddeve mec1unarodni simpozijum 0 transplataciji. U isto vreme pocinju da nestaju sveie sahranjeni mrtvaci i gradom se pronese glas da su se pojavi!i vampiri. Dva cuvara reda slupaju u akciju i pos/e raznih peripetija, resavaju zagonetku ...

-+ 863. VREME tUDA - pp: TRZ Singidunum, Beograd, Televizija Beograd i Chanel four Televizion London (4. kanal engleske

. Televizije, London) - ps: po istoimenom romanu Borislava Pekica: Borislav Pekic, Goran Paskaljevic - r: Goran Paskaljevlc - f: Radoslav Vladic - m: Zoran Simjanovic - sc: Miodrag Nikolic - mt: Olga Skrigin, Olga Obradov-Jovanovic - gl: Predrag (Miki) Manojlovic, Dragan Maksimovie, Svetozar Cvetkovlc, Mirjana Karanovic, Danilo (Bata) Stojkovic, Mirjana Jokovlc, Ljuba Tadic, Siobodan Ninkovic, Dusan .Janicijevic, Stojan Arandelovic, Neda Arneric, Ljiljana Jovanovic, Stojan Decermlc, Tana Ostojic Maskareli, Dragomir Felba, Olivera Viktorovic, Radmila Savicevic - met: 2.682 - tp: 35mm, kolor, st. - rod: igrani - od: 18. 12. 1989.

Neposredno po zevrsetku /I svetskog rata, nova revolucionama vlast zepocinje borbu protiv utemeljenog narodnog vetovanja, pocinje proces isterivanja Boga. U malom zabitom mestu lokalnu crkvu pretvaraju u skolu. Svi stanovnici ucestvuju u prefarbavanju fresaka. Ali, gle cuda! Usred sko/skog casa, ispod sloja krece, freske ponovo izbijaju ... Iz sukoba dve dogme Cija je irtve obicen, nezesticen covek, rodice se seznenje da je svaka dogma svrha samoj sebi i da je uvek okrenuta protiv coveka i njegove polrebe za slobodom.

+ 864. POSLEDNJI KRUG U MONCI- pp: Beograd film, Beograd i Televizija Beograd - ps: Dusan Prelevi6 - r: Aleksandar-Aco Boskovic - f: Milos Spasojevic - m: Oliver Mandic - sc: Milenko .Jerernic - mt: Vuksan Lukovac - gl: Dragan Nikolic, Vesna Stanojevlc, Danilo (Bata) Stojkovic, Goran Sultanovic, Dragan Maksirnovic, Josif Tatic, Olivera Markovic, Predrag Ejdus, Miodrag Krstovi6, Petar Kralj, Sanja Hadrnllovic, Danilo l.azovlc - met: 2.889 - tp: 35mm, kolor, st. - rod: igrani - od: 19. 12. 1989.

Prica 0 autsajderu koji je sedam godina proveo u zatvoru zbog pljacke. Veciti pobunjenik, nezadovljan sistemom i Ijudima koji ga okruiuiu, ieU da uspostavi put sopstvene pravde. Kao clan beogradske meiije, pos/e jos jedne neuspesne pljacke, zbog izdaje, ponovo je u zatvoru. Uspeva da pobegne i prinuden je da napusti zemlju i jedine dve osobe koje ga vole, devojku i majku. Odlazi u /taliju i nakon uspesne osvete postaje sef jugoslovenskih mafijasa u ce/oj Jtaliji. Najzad je nasao svoj put pravde, slave i bogatstva, ali ne i Ijubavi. To je jedino sto ga ceka u Beogradu. Upravo je zavrsio veliki posao sa drugom za trke u Monci. Mec1utim, on nece moci da vidi posJednji krug u Monei. ..

1990,

s.~~~r[1~1Itt~*r.~~i~m]1~§f~j~fll)f.l~~Ii~ll~I~filtl~ili~l~llir~Il1t~~IIlffiJlr[l1~

'+8 • CUDESAN SAN DZIGE VERTOVA - pp: CFS Avala film, eograd - ps: po motivima filma 'Covek s filmskom kamerom' (1929) Dzige Vertova: Miroslav (Bata) Petrovic - r: Miroslav (Bata) Petrovic - f: Zoran Veljkovic - m: arhivska - sc: - - mt: Andrija

Dimitrijevic - gl: Ziatomir Duklc, Ana Vujovic-Cetkovic, Dragoslav llic, Tanasije Uzunovle, Milo§ Savie - met: 2.599 - tp: 35 mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 17. 1. 1990.

36 nasIov: I (CAe INSPEKTORE - II DEO).

37 pp _ KPF: TRZ Film I ton, Beograd, umesto TV Beograd.

19

859. NEKDO DRUG (NEKO DRUG I) - pp: Studio 37, Ljubljana - ps: Branko Gradisnlk - r: .Bostjan Vrhovec - f: Rado Likon - m: Jani Golob - sc: Jure Kosak - mt: Andrija Zafranovic - gl:

Marko Mlacnik, Barbara Lapajne, Bernarda Oman, Silva Cusin, Vlado Novak, Lojze Rozman, Pavle Ravnohrib, Gojmir Lesnjak, Sandi Pavlin, Vlado Kreslin - met: 2.053 - tp: 35 mm, kolor, st. - rod: igrani - od: 7.11.1989.

Damjan Petriii, pod pritiskom razlicitih iivotnih neprilika, a naroCito posle oceve bolesti, nalazi utociste u svojevrsnoj avanturi-zamenjuje ulogu sa ubicotn, koji upravo u to vreme 'opetise: gradskim ulicama. Sledi njegova akeija, zatim beksivo, njegovo hapsenje i zevrseisk u psihijatrijskoj bolnici. Nakon sto je pusten, iskustva stecene ovotn avanturom, prerastaju u razmisljanja 0 humanijem obliku 'ubijanja'-eulanaziji, pomocu koje bi magao da izbavi oca od muka.

1- 860. SOUl ZIVOT - pp: CFS Avala film, Beograd i Televizija Beograd - ps: Sinisa Pavi6, Ljiljana Pavic - r: Mihailo Vukobratovic - f: Milorad Glusica - m: Vojislav Kostic - sc: Predrag Nikolic - mt: Ljiljana (Lana) Vukobratovlc - gl: Marko Nikolic, Svetlana Bojkovic, Boris Komneni6, Lidija Vukicevic, Dragan Bjelogrli6, Aljosa Vuckovic, Mira Furlan, Radmila Savicevic, Tasko Nacic, Ivan Bekjarev, Jelisaveta Sablic, Mihailo Vlktcrovic, Vlasta Velisavljevic - met: 2.490 - tp: 35 mm, kolor, sl - rod: igrani - od: 17. 11. 1989.

Prica 0 porodici Popadic koju cine otae, majka ; troje odrasfe dece. Dogodovstine iz njihovog svakodnevnog iivota punog nesporazuma i komicnih obrta. Nastavak i zaokruienje storlje 0 sudbini ove porodice iz populame istoimene te/evizijske serije.

861. DR. SR. 1: MASMEDIOLOGIJA NA SALKANU - pp: TRZ

. Film i ton, Beograd - ps: prema komediji 'DR' Branislava Nu§ica:

Milan Secerovic, Vuk Babic, Dejan Djurkovlc - r: Vuk Babic - f:

Mi§o Samoilovski, Dorde Nikolic - m: Zoran Simjanovic - sc:

Jasna Dragovi6 - mt: Jelica Dokic - gl: Dragomir Bojanlc-Gldra, Radmila Zivkovic, Branislav Lecic, Sonja Savic, Petar Bozovic, Zoran Cvijanovic, Maja Sabljic, Semka Sokolovic-Bertok, Georgi Kolojan~ev. Jasmina Hankovie, Dobrivoje Barnadenovlc, Ljiljana Sljapic, Tatjana Pujin, Jelisaveta Sablie, Branko Milicevie, Petar Kralj - met: 2.873 - tp: 35mm, kolor, st. - rod: igrani - od: 11.

12. 1989.

Osavremenjena komedija Branis/ava Nusic8. jivot i rad 'melog ptivrednlke', njegovi odnosi na poslu i u porodici, sve sagledano na nacin naseg velikog komediografa Branislava Nusic8.

Motivi i ideje Dzige Vertova, jednog od najistaknutijih autora sovjetskog nemog filma varirane su U ovom vremenu i proetoru sa distancom od sezdeset godina. Ta distanca omogueava da se na ironican nacin otkriju mnoge slicnosti izmedu ovog i onog vremena. Raden po motivima filma 'Covek s filmskom kamerom' (1929) Dzige Vertova predstavlja u isto vreme i hommage ovom zaboravljenom filmskom autoru ali i jednom zanemarenom lilmskom izrazu.

.".. 866. POCETNI UDARAC - pp: CFS Avala film, Beograd i Televizija Beograd - ps: Gordan Mihic - r: Darko Bajic - f: Boris Gortinski - m: Vlatko Stefanovski i grupa 'Leb i sol' - sc: Svetislav Todorovic - mt: Branislav Milosevic - gl: Nikola Kojo, Anita Mancic, Dragan Bjelogrlic, Gorica Popovic, Danilo Lazovle, Tanja Vencalovska, Mihajlo .Ianketie, Dragan Jovanovic, Renata UImanski, Nebojsa Bakocevic, Anja Popovic, Milica Velimirovic, Zarko Lausevic - met: 3.009 - tp: 35mm, kolor, st. - rod: igrani - od: 17.2. 1990.

Dvoje mladih, inaee ueenika srednje relormisane sko/e, razlieitog socijalnog porekla, nemaju vise nikakvu potporu u svetu svojih roditelja i nastavnika. Jedinu podrsku nalaze u drugovima iz razreda, od kojih je jedan najbolji sportista a drugi dobrodusan, nesnalafljiv momak. Ono sto ih razlikuje od drugih je sto, iako su apsolutni autsajderi, svoj polofaj prihvataju kao prirodno stanje. Ono sto bi se svude tretiralo kao nesrece oni doiivljavaju kao dobitak, jer smatraju da tek izgubivsi sve, pripadnik njihovog pokolenja moie da dobije one najvise: otpusnieu iz duhovnog sveta one Jugos/avije koju su stvorili stariji.

867. GLUVI BARUT - pp: OP Forum, Sarajevo, Beograd film, Beograd, Sutjeska film, Sarajevo, Televizija Sarajevo i ;-lad ran film, Zagreb - ps: prema istoimenom romanu Branka Copica:

Bato Cengic - r: Bato Cengic - f: Tomislav Pinter - m: Goran Breqovlc - sc: Veljko Despotovic - mt: Andrija Zafranovic j- gl:

Mustafa Nadarevic, Branislav Lecic, Mira Furlan, Fabijan Sovagovic, Boro Stjepanovic, Josip Pejakovic, Zaim Muzaferija, Svetozar Cvetkovic, Enver Petrovci, Radko Polic, Marko Nikolic, Milan Erak, Milan Strljic, Zvonimir l.epetie, Zijah Sokolovic - met: 3.158 - tp: 35mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 15.

3. 1990.

Priea 0 jednom srpskom selu visoko u bosanskim planinama eiji su se stanovnici, usred ratnog meteie, nasli na udaru dve ideo/ogije, izmedu eetnika i partizana. Predstavniei te dve ideologije su pertizenski komesar Spanae i bivsi kraljevski ofieir Radekic. Spanae je indoktrinirani fanatik, nosilae ideja kojima ieti da promeni svet ne pitajuCi za irtve, a drugi je realni poznavalae situaeije, eovek iz tih krajeva koji P9kusava da secove narod, makar i po eenu sopstvenih ideala. Spanae u Redekicu vidi uzroke oqorcenoq otpora koji seljaci prufaju novo] ideologiji... Prema motivima istoimenog romana Branka Copice.

868. CUBOK38 - pp: CFS Avala film, Beograd - ps: Dragan Nikolic - r: Dragan Nikolic - f: Milos Soldatovic - m: Vojislav Kostic - sc: Goran .Joksimovic - mt: Dragan Zulovic - gl: Oanilo Lazovic, Ljiljana Blaqojevic, Ljubomir Cipranic, Dara Diokic, Slobodan Custic, Minja Vojvodic, Ratko Tankosic, Ranko Kovacevic, Melita Bihali, Nenad Gvozdenovic - met: 2.326 - tp: 35mm, kolor, st. - rod: igrani - od: 9.5.1990.

Sticajem okolnosti mesar i njegov ko/ega, spasavajuei se svakodnevnih muke, sprijatelje se sa radnieima iz barake jednog gradilista. Mesar beieci od iene i porodicnit» problema, mimo svoje volje srlja u zamku druge iene, skrojene po meri njegovih ielja, ali na pogresnom mestu i u pogresno vreme, a njegov prijatelj dofivljava zvezdane trenutke: pobegavSi od majke koja ga sputa va, uz svog snafnog prijatelja, uspeva da ostvari meiterije 0 s/obodi i akciji. Ali, dani zaborava naglo su prekinuti ..

869. VOLIO BIH DA SAM GOLUB - pp: DEFA film, Potsdam, DDR i Sutjeska film, Sarajevo - ps: WoHgange Held (Volfgang Held) - r: Miomir Starnenkovic - f: Danijal Sukalo - m: Peter Rabenalt - sc: Paul Lehmann (Paul Leman) - mt: Jelica £)oki6 - gl: Vanja Drach (Orah), Manfred Mock (Manfred Mok), Marina Markovic, Peter Mordick (Peter Mordik), Siobodan Negi6, Lutz

38 naslov _ Radnl naslov: NA IVICI GRADA.

20

Ley (Luc LeD, Ljiljana Dokovlc-Slmonovle, Gojko Mitic, Maren Schumacher (Maren Sumaher), Michael Lucke (Mihael Luke), Mladen Nelevic, Susanne Schwab (Suzane Svab) , Vanja Albahari - met: 2.735 - tp: 35mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 10. 5.1990.

U S/avoniji 1943. godine lormirana je partizanska jediniea koju su saeinjavali S/avonei nemackog porekla i dezerteri iz lasisticke vojske. Okupatorske jedinice pokusale su da pronadu i uniste ovu jedinicu Narodnoos/obodilaeke vojske kako bi spreeili snaian propagandni elekat medu stanovnieima ovog kraja Jugos/avije. Na fonu autenticnih dogadaja odvija se i priea o tragicnoj sudbini vasarskog trgovea, eiji je sin u SS-jedinieama, a kci borac ove partizanske cete, jer se nasao pred teskom odlukom: za koju od ove dye strane treba da se opredeli.

870. SLOMLJENA MLADOST (TINERETE FRiNTA) - pp: TRZ Profil, Beograd, Televizija Novi Sad i Romania film, Bukurest - ps: prema motivima istoimenog romana Mihaia Avramescua (Avrameskua): Marija Maric - r: Marija Marie - f: Panta Cebzan (Cebzan) - m: Petru Popa - sc: Aurel Dolinga - mt: Siobodan Jandric - gl: Dan Puric (Purik), Silvia Pincu (Pinku), Carmen Trocan (Karmen Trokan), Adrian Titieni, lova Dalea (Jova Dalea), Radu Amzulescu (Amzulesku) - met: 2.545 - tp: 35mm, kolor, st. - rod: igrani - od: 22. 5. 1990.

Radnja se odvija izmedu dva rata u banatskom selu. Decek» Kolu oiene od njega starijom devojkom radi uvecenje imovine. Para/elno tece priea 0 respustentci koja je nesrecno zaljubljena u l/iju. I on je tajno voli jer mu roditelji ne dozvoljavaju da se oieni onom koja se vee udavala. Kola je bo/esljiv i neiskusan, pa se njegova mlada iena zaljubi u drugog momka. Kad nastrada mladin otac, Kola prelazi da nvi kod nje. U meduvremenu, raspusteniea ipak bude primljena u l/ijinu kucu, ali ne za dugo, jer nemaju dece. Na kraju je izbece iz kuce i ona se ubije. Za to vreme Kola je odsluiio vojsku i vratio se snainiji i zreliji. Njegova iene se sada zaljubljuje u njega, ali on je kinji, sveteci se za proilost. RaGa im se sin 6. aprila 1941.

871. LJETO ZA SJECANJE - pp: Zagreb film, Zagreb - ps:

Bruno Gamulin - r: Bruno Gamulin - f: Enes Midzic - m: arhivska - sc: Velimir Dornitrovlc - mt: Inge Ffilepp (Filep) - gl: Branislav Lecic, Suzana Nikolic, Luka Milas, Dora Lipovcan, Milka Pod ruqKokotovic, Fabijan Sovagovic, ZvonimirTorjanac, Danko Ljustina, Krunoslav Saric, Relja Basic - met: 2.840 - tp: 35mm, kolor, 51. - rod: igrani - od: 24. 5. 1990.

U Zagrebu 1890. gimnazijalae je izbecen iz sko/e, pa ga roditelji salju kod striea u okolinu da pripremi propusteni razred. Pred petneestoqodisniekom pojavljuje se nesluceni, bajkoviti svet pastoralnih radosti, ali se suoceve i sa unutrssniorn dram am osoba koje su tamo zstecen«. Nesputana romenticne veza izmedu gimnazijalca i tiesetodisnje devojeice na neki naCin je pandan drugom paru koji cini neobuzdani slikar i udata grofiea. Ovo dvoje ne uspevaju da razbiju drustvene okvire i zauvek ostaju na distanci ocajnika. Na kraju leta svi ipak ostaju na pocetnim pozieijama. Pos/e sedam godina, 'bo/estan' od nostalgije, nekadasnji gimnazija/ac se vraca na isto odrediste da bi mu iivot pokazao svoje pravo lice.

872. DECEMBRSKI DEi: (OECEMBARSKE KISE) - pp: Viba film, Ljubljana i Televizija Ljubljana - ps: Bozo Sprajc - r: Bozo Sprajc - f: Radovan Cok, Boris Turkovic - m: Zoran Predin - sc: Seta Music - mt: Andrija Zafranovie - gl: Sasa Pavcek, Boris Ostan, Mateja (Tea) GlaZar, Radko Polic, Roman Koncar, Janez Starina, Ivanka Mezan, Ljerka Belak, Ziatko Sugman - met: 2.795 - tp: 35 mm, kolor, st. - rod: igrani - od: 29, 5. 1990.

Sfucajni susret Staneta i Mojce na koncertu, sudbinski ce vezati ovo dvoje povrsnih poznanika. Ostavivsi svoga momke; Mojca se udaje za Staneta. Posto je dip/omirao on se zapos/t u novinskoj kuci, a one, ne uspevs! da zavrsi studije, zaposfjava se u knjiinici. RaGa im sa dete. Stanetov 'revofueionarni' duh kojim rezreseve konffiktne situacije u sluibi, postaje uzrok nj(tgovih nevolja. Gubitak deteta, suoeavanje sa istinom da je mui vara i da iivi dvostrukim iivotom, kao i nekofiko Ijubavnih avantura, izmenice Mojcu i dovesti do raspada ovog braka. Ali, sparazumni razvod ne znec! i kraj njihovog odnosa ...

caka ,vine. Ijena 'a Se tsen, 'rada " re'ugo, 1. Za retlji, etec!

, ps:

IIska islav Irug· tina, r, st.

! ga red. oviti 10m I iz- 1 je rica. rvek

na noda

'iba ozo noris rtez r95

ce ka, isl! IVa luh ifeJut in)0-

~." .. tJ(':A' IN NAPREJ (DO KRAJA I DALJE) - pp: Viba i Studio 37, Ljubljana - ps: Nebojsa Pajkie - r: _ f: Tomislav Pinter - m: Lado Jaksa - sc: Janez rnt: Stane Kostanjevec - ~I: ~atj~ .Tribus~>n, Janez Barbara Lapajne, Lucka Pecka], Gojrnir Lesniak, Vesna Boris Cav~a .(Ka~~ca), Milos Battelino (Batelino), Pa-

Jonas Znrdarslc, Iva Ban - met: 2.425 - tp: 35mm, vajdskrin - rod: igrani - od: 29. 5. 1990.

bi voeJio 'sladak iivot: mladi covek Tone Hac mora da iii razbojnik. On je, naravno, ono drugo. Uz robiniWtlfllSlrOg taZ.bOlini~~a su, razumljivo, lepe devojke, a za medijzudi i policijski inspektor koji mu je neprekidno

STELA39 - pp: Uraniafilm, Zagreb i CFS Avala film, Beograd Petar Krelja - r: Petar Krelja - f: Iyica Hajkovic - ~: Arsen _ sc: Mario lvezic - mt: Visnja Stern - gl: Anja Sovago'F"IIC-IJt"'I"'" Zarko Lausevic, Mira Furlan, Miodrag Krivokapic, Iva , , 'Gregurevic, Davo~ Janjic, ~ijad ~racic, Iyan .. Goran. Yitez, Ziatko Vitez, Vanja Matulec, Toml~a Mllanovskl, ~hla lvezic, Siobodan Milovanovic, Etta Bortolazzl (Eta Bortolaci] - met: 2.604 - tp: '35mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 29. 5. 1990.

Kad su dvadesetogodisnju Stelu uspeli da jos jednom sptece

da pobegne iz zagrebaeke Prihvatne stanice-da bi se resili nje i njenog agresivnog oca-socijalni radnici te ustanove odluee da je sklone iz Zagreba i da je posalju u dom na ostrvu Cresu. Na tom putu mladi socijalni radnik, njen pratilac ustanovi da se iza agresivnog Ste/inog ponasanja krije vrlo osetljiva lienost, stvarna irtva dalekih, ali jos uvek nerasc;scenih porodicnit: sukoba. Odluc;vsi da joj pomogne, on i sebe stavlja iznad zakona n~svesno pokrece mnoga tiremetiiru: zbivanja ...

Pedesetih godina, m/ada uciteljica iz Beograda, nakon zavrSene skole, a po nalogu Ministarstva prosvete, dolazi u zabito mesto da prosvecuie narod. Nespremna, neiskusna i nejaka, ne uspeva da sagradi most izmedu sebe i sredine u kojoj se protiv svoje volje zatekla, pa nuino dolazi do sukoba. Sukob sa drugima ubrzo izaziva sukob sa samom sobotn, sto ee na kraju dovesti do tragedije.

878. CUDNA NOC - pp: TRZU Fokus, Beograd - ps: Maja Volk42 - r: Milan Jelic - f: Predrag Barnbic - m: Aleksandar-Sanja llic - sc: Miodrag Miric - mt: Jelica Dokic - gl: Olivera Jezina Peda Bjelac, Milena Dravic, Milan Strljic, Eva Ras, Rialda Sebek:

Predrag Lakovic, Vojka Cavajda, Milo Miranovic, Dubravko Jovanovic - met: 2.510 - tp: 35mm, kolor, st. - rod: igrani - od:

1. 6. 1990.

Student veterine i njegova devojka srecu se u parku sa Sanjom, suprugom njegovog prijatelja. I jedan i drugi par ima Ijubavnih i porodienih problema. Sticajem okolnosti, student ostvaruje neku vrstu Ijubavne veze sa Sanjom. Stvari se sve vise komp/ikuju. U meduvremenu i Sanjin mui. ima Ijubavnicu. Jedne noel Sanja odvodi studenta u stan svoje majke ... ali tamo su vee njen mui i njegova Ijubavnica. Susret ucetvoro potrajace do zore uz svade, udarce, mirenja i partiju karata. Posto su svi krivi i niko nije kriv, a noc je u ovom stanu sve vratila u stvarnost, svako bira svoju sudbinu-student se vraca svojoj trudnoj devojci, a Sanja svom muiu.

879. VOZOVI BEZ OSMEHA (POJEZDA BEZ ULYBKI) - pp:

FRZ 'Film 41', Beograd i Kino Studio Dovzenko, Kijev - ps:

Svetislav (Bata) Nedic, Cedo Vulevi6, Vladimir Sosjura - r: Svetislav (Bata) Nedic - f: Sergije Lisecki, Valerij Cumak - m: arhivska -: sc: Anatolij Dobroleza - mt: Natalija Borovskaja - gl: Milan' Strlji6, Boris Hmeljnicki, Ana Tvelenjeva - met: 2.600 - tp: 35mm, kolor, st. - rod: igrani - od: 1. 6. 1990.

Autentiena prica 0 Jugoslovenu i Ruskinji. Upozna/i su se u vozu 1944. godine kojim su Nemci prevozili Jevreje u nemecki logor gde su zavrsavali iivot u gasnim komorama. Njih dvoje beie iz voza i posle tri meseca, u Poljskoj, nailaze na jedinice Ctvene armije. Do 1948. godine Eve u Kijevu sa sinom. Za vreme informbiroa, sovjetske vlasti njega sa sinom proteraju u Jugoslaviju, a ienu posalju u logor. U Beogradu ga jugoslovenske vlasti hapse i odvode na Goli otok odakle se nikad nije vratio. Njihov sin odrasta u deciem domu ... lpek, majka ce doputovati u Beograd i posle eetrdeset godina sresce se sa sinom.

+ 880. GRANICA - pp: RO Tera, Novi Sad, CFS Avala film, Beograd i Televizija Novi Sad - ps: Ferenc Deak43 - r: Zoran Masirevi6 - f: Dusan Ninkov - m: Ivan Vrhunc - sc: Milenko -Jeremic - mt: Igor Spasov - gl: Mirjana Jokovlc, Marko Hatlc, Davor Janjic, Lajos Soltis, Lazar Ristovski, Miklos Korica, Zoran Cvijanovic, Branko Cvejie, Derd Fejes, Eva Ras, Istvan Bickei, Ljiljana Blaqojevic, Stojan Arandelovic, Ema Doro, Katalin Ladik, Aleksandar Jovicic - met:2.722 - tp: 35mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 4. 6. 1990.

Prica se odvija u Vojvodini, na jugoslovensko-madarskoj granici, u razdoblju od 1945. do 1948. godine. Dve porodice, madarska starosedelacka, i srpska, doseljenicka, zajedno proEvljavaju ptve dane slobode. U njihovim Evotima smenjuju se radost i tuga, ponos i ponizenje, Ijubav i smrt. To ce ih naterati da se menjaju, da postanu drugaciji, da sruse mnoge granice u sebi.

881. ORAO - pp: Marjan film, Split i Color 2000, Minhen - ps:

Pavao Pavlicic - r: Zoran Tadic - f: Goran Trbuljak - rn: Darko Rundek - sc: Tatjana Frankol - mt: Vladimir K1escic - gl: Vlatko Dulic, Zdenko Jelcic, Bozidar Oreskovic, lvica Vidovic, Ljiljana Blagojevic, Gordana Gadzic, Renata Curkovic, I<senija Pajic, Fabijan Sovagovic - met: 2.500 - tp: 35 rnm, kolor, sl - rod: igrani - od: 4. 6. 1990.

Cetvorica prijatelja se sastaju zbog samoubis":'B petog, kofi je nekad bio njihov duhovni voda. Pocinju da tragalu za uzroclma njegove tragedije. Gde god zagrebu, otkrivaju rane proJlosti. Njegova zena je imala Ijubavnika, na poslu su ga ma/tr8t1ra1l,

42 ps: saradnja na acenariju: Milan .lellt. . .,

43 ps _ Tera. Nov! Sad: Saradnlcl na scenariju: ~In Pavk>vlt, ZoraII MaIINWI6.

875. UMETNI RAJ (VESTACKI RAJ) - pp: Viba film, Ljubljana - ps: Branko Vuclcevic - r: Karpo Godina - f: Tomislav Pinter _ m: Predrag i Mladen Vranesevic - sc: Janez Kovic - mt: Karpo Godina - gl:_Jurgen Morche (Jirgen Morhe), Vlado Novak, Dragana Mrkic, Zeljko Ivanek, Marusa Oblak, Tonca Rozanc, Gudrun Gabriel, Peter Bostjancic, Svetozar Polic, Nerine Kidd (Kid), Tanja Ribic - met: 2.806 - tp: 35mm, kolor, st. - rod: igrani - od: 29. 5.1990.

U Los Andelesu 1935. godine Fric Lang se seca nekoliko meseci koje je tokom I svetskog rata, kao austrijski podoficir proveo u pozadini u nekom sloveneckom qmaicu. Sprijateljivsi se sa svojim domaCinom, advokatom Gatnikom, koji je nekad snimao lilmove, Lang dolazi ptvi put u kontakt sa utnetnoscu kojoj ce posvetiti iivot. Njegovo prisustvo narusava laini mir gradanske sredine sto rezultira prijatnim ali i tragienim posledicania.

+ 876. ONO MALO DUSE40 - pp: Centar film, Beograd i Televizija Sarajevo - ps: Ranko Bozic - r: Ademir Kenovic - f: Mustafa Mustafi6 - m: Esad Arnautalic41 - sc: Kemal Hrustanovic - mt:

Kristl Tanovic - gl: Branko Durie, Davor Janjic, Boro Stjepanovic, Zaim Muzaferija, Snjezana Sinovcic, Sasa Petrovic, Sabrina Sadikovlc, Branka Bajic, Mladen Nelevic, Bozidar Bukovac, Stjepan Marovic - met: 2.348 - tp: 35mm, kolor, st. - rod: igrani - od: 30.5. 1990.

Prica 0 sazrevanju decaka u zabacenom selu pos/eratne Bosne. Obieni dogadaji, i smesni i tuini, prepuni su nostalgije za necim toliko bliskim, a toliko nedostiinim. Sve se odvija u okviru porodice udovca sa puno dece koja dobijaju mladu macehu i tesko se mire sa novom situacijom.

8n. STANICA OBICNIH VOZOVA - pp: Centar film, Beograd i Televizija Sarajevo - ps: Ranko Bozic - r: Nenad Dlzdarevie - f: Mustafa Mustafic - m: Zoran Simjanovic - sc: Kemal Hrustanovic - mt: Krist! Tanovic - gl: Ljiljana Medjesi, Emir Hadzihaflzbegovic, Enver Petrovci, Vlado Kerosevic, Davor Janjic, Danco Cevrevski, Bozo Bunjevac, Zdravko Biogradlija, Dragan Dankic, Hasija Boric, Sabrina Sadikovic, Hajrudin Hodzic - met: 2.335 - tp: 35 mm, kolor, st. - rod: igrani - od: 30.5.1990.

39 nasi"" - tadnl nasi",,: PAOBNI ROK. 40 naslav _ KPF 1990: OVO MALO ouSE. 41 m - KPF 1990: Esad Amautovlc.

zamerio se lihvarima ... Kako traganje odmice, tako se njihov bes protiv drustva gomila i izbija, ne toliko zbog mrtvog druga, koliko zbog mladosti koju su prodall za neke iluzije blagostanja. Krenuc« u osvetu: ruinirace neciju vikendieu, automehanicarsku radnju, prebice zelenasa, upustice se u potragu za bivSim Ijubavnikom njegove lene. Sto vise zalaze u preispitivanje prijateljevog livota, postaju svesni da su i sami zarobljeniei okolnosti.

882. KARNEVAl, ANDEO I PRAH44 - pp: Jadran film, Zagreb i Televizija Zagreb - ps: po novelama Ranka Marinkovica iz zbirke 'Ruke': Antun Vrdoljak - r: Antun Vrdoljak - f: Vjekoslav Vrdoljak - m: Arsen Dedic - sc: Ziatko Kauztaric-Atac, Ivan Ivan - mt: Damir German - gl: Boris Dvornik, Ivica Vidovlc, Tonko Lonza, Ena Begovic, Zarko Potoenjak, Zvonimir Zoricic, Danko Ljustina, Alen Liveric, Milka Podruq-Kokotovie, Bernarda Oman, Marija Kohn (Kon) , Asja Potocniak, Sinii~a Popovic, Rade Serbedzlja - met: 3.31Q45 - tp: 35mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 20. 6. 1990.

Ko/al sliciea iz dalmatinskog iivota satkan od sitnih mestsnskih podvala ali i ljudskosti (KARNEVAL), lepote i radosti stvaranja, ali ; gorcine umiranja (ANDEO), bola neuzvracene Ijubav;,

• ali i. radosti oprastanja (PRAH). Sn;m/jen prema tri istoimene novele Ranka Marinkovica.

+ 883. SEX - PARTIJSKI NEPRIJATElJ BR. 1 .; pp: FRZ Bosna, Sarajevo i CFS Avala film, Beograd - ps: Dusan Sabo - r: Dusan Sabo -f: Sahim Sisic - m: Boris Bacvic - sc: Radoslail Mihajlovic, Emir Cengic - mt: Snezana lvanovlc - gl: Branko Vidakovic, Olivera Jezina, Velimir (Bata) Zivojinovic, Mihajlo .Janketic, Meto Jovanovski, Dragoljub Milosavljevic-Gula, Enver Petrovci, Predrag Ejdus, Gorica Popovic, Olivera Viktorovic - met: 2.545 - tp: 35mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 16. 7. 1990.

Oogodovstine m/adog snajderskog segrta, skojevea, koji ide iz jednog ratnog podviga u drugi kao junak, ali je svaka od tih akeija povezana sa nekom Ijubavnom avanturom, jer je njegova Ijubav prema ienama mnogo jaca od Ijubavi prema partiji. Hjegova se sudbina nastav/ja na isti naCin i nakon rata, pa zahvaljujuCi svom neumornom ljubavnickom entuzijazmu on srecno pro/azi i kroz mracni period rezo/ucije informbiroa. Ekranizaeija istoimenog romana Ousana Saboa.

884. SVETO MESTO - pp: Magna plus, Beograd i Televizija Beograd - ps: po motivima proze Nikolaja Gogolja: Dorde Kadijevic - r: Dorde Kadijevic - f: Aleksandar Petkovic - m: Lazar Ristovski - sc: Ranko Mascarell (Maskarel) - mt: Bojana Subota - gl: Draqan Jovanovic, Branka Pujic, Mira 8anjac, .A,I",ksambr Bercek, Danilo l.azovic, Maja Sabljic, Rados Bajic, Predrag Miletic, Dusan .Janicijevic, Dragan Petrovic, Igor Pervic - met: 2.545 - tp: 35mm, kolor, st. - rod: igrani - od: 29.9. 1990.

Price 0 cudnoj Ijubavi izmedu mladog bogoslova i lepe kcerke mocnoq feudalca. Posle devojcine tajanstvene smrti, bogoslov je pozvan da prema njenoj ieiji, u seoskoj erkvi tri noci cita molitve kraj njenog odra. Stresne price 0 pokojnici, 0 njenoj gresnoj vezi sa oeem i njenim orgijama, ne mogu da ugase Ijubav mladog bogos/ova. Nemucene gresnom vezom sa oeem, ispunjena mrinjom, ona mrtva ne prestaje da se sveti muskom rodu. Njena irtva postece i neduini, za/jub/jeni bogos/ov.

885. SKOLJKA SUMI- pp: FRZ Oktavijan film, Zagreb i Hrvatska Televizija, Zagreb - ps: prema romanu 'Izvanbrodski dnevnik' Siobodana Novaka: Siobodan Novak, Miroslav Medimorec - r:

Miroslav Medimorec - f: Karmelo Kursar - m: Arsen Dedic - sc:

I~or Juras - mt: Vesna Laieta - gl: Sven Lasta, Josip Genda, Spiro Guberina, Siavica Jukic, Ivan Lovrlcek - met: 2.217 - tp: 35mm, kolor, st, - rod: igrani - od: 2. 10. 1990.

44 naslov _ Radni naslov: ZAGRLJAJ. 45 met: KPF 1990: 3.885.

Magistar farmaeije od/azi u Zagreb na uobicajeni psihijatrijski tretman u bolniei 'Vrapce'. Prati ga mali opstinski funkcioner, relimski slulbenik. Putovanje otkriva say jad koji medu Ijudima slvara jedan nakaradan sistem vlasti.

886. DR. NO 2: BAlKANSKA PERESTROJKA - pp: TRZ Film i ton, Beograd - ps: prema komediji 'DR' Branislava Nusica:

Milan Secerovic, Vuk Babic, Dejan Durkovid - r: Vuk Babic - f:

Miso Samoilovski, Dorde Nikolic - m: Zoran Slrnjanovlc - sc:

Jasna Dragovic - mt: Jelica Dokic - gl: Dragomir Bojanic-Gidra, Radmila Zivkovic, Branislav Lecic, Sonja Savic, Petar Bozovic, Zoran Cvijanovic, Maja Sabljic, Semka Sokolovic-Bertok, Georgi Kolojancev, Jasmina Rankovic, Dobrivoje Rarnadanovic, Ljiljana Sljapicl. Tatjana Pujin, Jelisaveta Sabli6, Branko Milicevi6, Petar Kralj, Zika Milenkovic, Svetislav Goncic - met: 2.244 - tp: 35 mm, kolor, st, - rod: igrani - od: 15. 10. 1990.

Osavremenjena komedija Branis/ava Nusica. livot i rad 'malog privrednika', njegovi odnosi na pos/u i u porodici, sve sag/edano na nacin naseg velikog komediografa Branis/ava Nusica. (II deo).

887. HAJDE DA SE VOLIMO 3 - pp: FIVET, Kikinda - ps:

Radoslav Pavlovic - r: Stanko Crnobrnja - f: Milos Spasojevi6 - m: Lazar Ristovski - sc: Milica Ejdus - mt: Milanka Nanovi6

- gl: Fahreta .Jahic-Lepa Brena i grupa 'Slatki greh', Emir

Hadfihafizbeqovte, Jova Radovanovi6, Lazar Ristovski, Dragan Bjelogrli6, Nikola Kojo, Ivana Zigon - met: 2.518 - tp: 35mm, kolor, st. - rod: igrani - od: 19. 11. 1990.

Austra/ijanae jugos/ovenskog porek/a do/azi u Jugos/aviju da se oieni Lepom Brenom. Ova dokona mledic« od/ucuju da tu svadbu onemoquce sto dovodi do niza zap/eta na putovanjima kroz nasu zemlju i izvan nje. Rasp/et pokazuje da je organizovana svadba Lepe Brene bi/a prevara jednog coveka koji je, u nastojanju da zaradi 510 hi/jada do/ara, poturio leinu Brenu ...

888. JECARJI (TAMNICARI) - pp: Studio 37, Ljubljana - ps:

Zeljko Kozinc - r: Marjan Ciglic - f: Valentin (Tine) Perko - m:

Jurij Korenc - sc: Janez Kovic - mt: Stane Kostanjevec - gl:

Svetozar Cvetkovic, Ksenija Marinkcvlc, Iva Ban, Marjeta Gregorac, Leopold (Polde) Bibic, Jonas Znidarsic - met: 2.408 - tp: 35 mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 12. 12. 1990.

Totalitarnim drustvom vlada konzilijum staraca. Preko uqredenit: prenosnika oni uzimaju iivotnu energiju od mtedin Ijudi, zatvorenih u inkubatore. Sve kontrotise i ceiokupnu upravu crii pokvareni tehricirirnn urn.

.-t- 889. PLASTICNI IS US - pp: Centar filmskih radnih zajednica, Beograd i Akademija za pozoriste, film, radio i TV Beograd - ps: Lazar Stojanovlc - r: Lazar Stojanovic - f: Branko Perak - m: arhivska - sc: - mt: Lazar Stojanovic - gl: Tomislav Gotovac, Svetlana Gligorijevic, Vukica Dilas - met: 2.100 - tp: 35 rnrn, kolor, st. - rod: igrani - od: 13. 12. 199046,

Zagrepcanin Tom, bez sredstava za iivot, pokuseve da se bay; filmom u Beogradu. Nekako prezivljava uz iene koje ga prihvataju. On ne veruje ni u koga, ne postuje nista, osetljiv je na poredak i situ, na vode i ideoloqiie, u sta/nom jf- sukobu sa vaieCim poretkom. Posto ga je napustila luekasta Amerikanka, Tom se vezuje za ienu tiji je mui. u inostranstvu. Kad ga ona izbaei, on se useli kod sestre njenog muie koja ga na kraju u nastupu /jubomore, ubije. G/avna radnja se odvija na fonu sitnih dogadaja svakodneviee i u kontekstu krupnih istorijskih kretanja pred 1968. godinu, sa prep/itanjem savremenih i proslin zolvenle, pod budnim okom voda svih vrsta. U stveri, raznovrstan filmskl materija/ je jedino cime se Tomis/av sa strascu bavio u svom livotu.

46 ad: Film proizveden 1971. I zabranjen za prikazivan]e.

22

.i

ski er, na

1m ;a: . f: sc: ra, 'ie, rgi Ina tar 35

rasatva

ps: vic vic mlr Ian rrn,

da tu

!oa ;10'

ps: m: 91:

Ire- 3 - l.

!ko dill ~vu

.ca,

:l - k -

'ac, im,

se ga I je sa ke,

ma uu nih 'nja lja, Iski 'om

REGISTAR NASLOVA FILMOVA

A

ALOA (HALOA) - PRAZNIK KURYI, l.

Zalranovic, 1988. g .• 824.

ANfJEO CUVAR, G. Paskaljevlc, 1987. - g.772.

ATOSKI VRTOVI - PREOBRAZENJE, S.

StojCiC, 1969. g. - 836.

AZRA, M. ldrtzovic, 1988. g. - 820.

B

BALKAN EKSPRES 2., A. Dordevic, P.

Antonijevic, M. Radovic, 1989. g. - 837.

BIO JEDNOM JEDAN SNESKO (LUMI UKKO = THE MAGIC SNOWMAN), S. Crnobrnja, 1987. g. - 789.

80J NA KOSOVU, Z. Sotra, 1989. g. - 841.

BOUI ZlVOT, M. Vukobralovic, 1989. g. - 860.

BORiS GODUNOV, A. Zulawski (Zulavski), 1969. g. - 833.

BRAGA PO MATERI, z, Sotra, 1966. g. - 822.

c

CAMINO DEL SUR, el [PUT NA JUG;' J. B. Slagoaro (H. B. Stanjaroj, 1868. g. - SC8.

COPRNICA ZOFKA (VESTICA ZOFKA), M. Milcinski, 1969. g. - 854.

CRNA MARIJA, M. Zivkovic, 1966. g. - 762.

CU80K, D. Nikolic, 1990. g. - 866.

C

CAS BREZ PRAVWIC (VREME BEZ BAJKI) , B. Hladnik, 1966. g. - 755.

CAVKA, M. Badlvoievlc, 1966. g. - 807. CISTO PRAVI GUSAR (SASVIM PRAVI GUSAR) , A. TomaSic, 1967. g. - 796.

CoVJEK KOJI JE VOUO SPROVODE, Z. Tadic, 1969. g. - 835.

CUDESAN SAN DZIGE VERTOVA, M.

Petrovic, 1990. g. - 865.

CUDNA NoC, M. Jelic, 1990. g. - 876. CUVAAI MAGLE (ROJET E MJEGULLES), I. Qosja (Cosjaj, 1986. g. -811.

o

DECEMBARSKE KISE (DECEMBRSKI DEil, B. Sprajc, 1990. g, - 872.

DECEMBRSKI DEZ (DECEMBARSKE K1SE), B. Sprajc, 1990. g. - 872.

DEJA VU (VEe V1DJENO), G. MarkoviC, 1987, g. - 781.

DlKIJ VETER (DIVWI VElAR), A PetkoviC, 1986. g. - 746.

DIPlOMA ZA SMRT, Z. TomiC, 1989. g. - 849.

DlVlUI VElAR (DIKIJ VETER), A.

PetkoviC, 1986. g. - 746.

DO KONCA IN NAPREJ (DO KRAJA I DAUE), J. Pervanje, 1990. g. - 873.

DO KRAJA I OAWE (DO KONCA IN NAPREJ), J. Pervanje, 1990. g. - 873.

DOBROVOWCI, P. Golubovic, 1986. g. - 760.

DOGODILO SE NA DANASNJI DAN, M. l.ekiC, 1987. g. - 782.

DOM ZA VESANJE, E. Kusturica, 1988. g. - 830.

DONATOR, V. Bulajlc, 1989. g. - 840.

DR. BR. 1: MASMEDIOLOGIJA NA BALKANU, V. Babic, 1969. g. - 861.

DR. NO 2: BALKANSKA PERESTROJKA, V. Babic, 1990. g. - 886.

DRUGA ZlKINA DINASTIJA, Z. csue, 1986. g. - 767.

DRUGI COVEK, M. Zivkovic, 1986. g. 831.

f)

fJAVOUI RAJ • ONO WETO BIJELIH RUlA, (THAT SUMMER OF WHITE ROSES), R. Grlic, 1969. g. - 645.

G

GLEMBAJEVI, A. Vrdoljak, 1988. g. - 623.

GLUVI BARUT, B. Gengic, 1990. g. - 667.

GRANICA, Z. MaSirevic, 1990. g. - 880.

H

HAJDE DA SE VOLlMO, A. Dordevic, 1987. g. - 795.

I-:.A.JDE OA SE VOUMO 2, S. Cmcbrnja. 1989. g. - 657.

HAJDE DA SE VOUMO 3, S. Crnobrnja, '1990. g. - 857.

HALOA [ALOA) - PRAlNIK KURVI, L.

Zatranovic, 1988. g. - 824.

HAMBURG ALTONA, V. Mihletic, M.

Mitrovic, D. Krencer, 1989. g. - 855.

HAPPY END, M. Radovic, 1989. g. - 856.

HERETIK (JERETIK), A. Stojan, 1966. g. -769.

HI·FI, V. Blaievski, 1987. g. - 787. HUDODELCI (ZLaCINCI), F. Slak, 1987. g. - 790.

ISKUSAVANJE fJAVOLA, i. Nikolic, 1969. g. - 842.

IlLET (PIKNIKU), E. Halili, 1986. g. - 766.

J

JECARJI (TAMNICARI), M. Ciglie, 1990. g. - 688.

JEDNOG LEPOO DANA, B. Nikolic, 1988. g. - 799.

JERETIK (HERETlK), A. Stojan, 1988. g. -769.

K

KAFANA ASTORIA (KAVARNA ASTORIA), J. Pogacnik, 1989. g. - 836.

KAKO JE PROPAO ROKENROl (DO IZVORA DVA PUntA; NIJE SVE U WUBAVI IMA NESTO I U LOVI; NE SAUl MI PISMO), z: Pezo, V. Siavica, G. Gajic, 1989. g. - 843.

KARNEVAL, ANfJEO I PRAH, A Vrdoljak, 1990. g. - 882.

KAVARNA ASTORIA (KAFANA ASTORIA), J. Pogacnik, 1989. g. - 836.

KLOPKA, S. Kapic, 1988. g. - 814. KOBNI TELEFON (USODNI TELEFON), D. Kozole, 1987. g. - 780.

KORMORAN, A. TomaSic, 1986. g. - 758.

KRAWEVA ZAVRSNICA, Z. Tomie, 1987. g. - 776.

KRYOPIJCI, D. Sorak, 1989. g. - 849. KUtA PORED PRUGE, Z. DragojeviC, 1988. g. - 809.

KUOUZ, A. Kenovic, 1989. g. - 852.

L

LAGER NIS, M. Stamenkovie, 1987. g. - 786.

LEPOTA POROKA, Z. Nikolic, 1986. g. - 745.

LETO U SKOWCI (POLET JE V SKOWKI), T. Stiglic, 1986. g. - 749.

LETO U SKOWCI II (POLET JE V SKOWKIII), T. Stiglic, 1988. g. - 804.

UJEPE :!:ENE PROLAZE KROZ GRAD, Z. blnik, 1986. g. - 757.

LUMI UKKO = THE MAGIC SNOWMAN (BIO JEDNOM JEDAN SNESKO), S. Crnobrnja, 1967. g. - 789.

LUTAUCA, Z. Calic, 1987. g. - 788.

LJ

WETO ZA SJECANJE, B. Gamulin, 1990. g. - 671.

LJUBAV NAS SVE VODI U PROPAST (LJU8ElEN NAM JE VSEM v POGUBO). J. Gale', 1957. g. - 791.

WUBAVI BLANKE KOLAK [LJUBEZNI BLANKE KOLAK) , B. .Iurlasevic, 18c{. g. - 775_

WUBElEN NAM JE VSEM V POOUBO (WUBAV NAS SVE VODI U PROPASl), J. Gale, 1987. g. - 791.

WUBEZNI BLANKE KOLAK (WUBAVI BLANKE KOLAK), B. JU~aSevic, 1967. g. - 775.

M

MAGIC SNOWMAN, the = LUMI UKKO (BIO JED NOM JEDAN SNESKO), S. Crnobmja, 1967. g. - 789.

MAJA I SVEMIRKO (MAJA IN VESOwCEK), J. Kaveic, 1988. g. - 817.

MAJA IN VESOWCEK (MAJA I SVEMIRKO), J. Kaveie, 1988. g. - 817.

MAJSTOR I SAMPITA, S. Prelic, 1986.

g. -788. .

MARJuCA IU SMRT, V. Kljakovic, 1987. g. - 785.

MISS, A. Huslc, 1986. g. - 763.

MOJ ATA SOCIAlISTICNI KULAK (MOJ TATA SOCIJAI..ISTlCKr K1JLAK), M. KiopCiC, 1987. g. - 792.

MOJ TATA SOCIJALISTlCKI KULAK (MOJ ATA SOCIJAI..ISTICNI K1JLAK), M. KIopeiC, 1987. g. - 792.

N

NA P1JTU ZA KATANGU, Z.Pavlovic, 1987. g. - 774.

NAJBOWI, D. Sorak, 1989.g. - 832. NEKA CUDNA ZEMWA, D. MarinkoviC, 1988. g. - 815.

NEKDO DRUG (NEKO DRUGQ, B.

Vrhovec, 1989.g. - 859.

NEKO DRUGI (NEKDO DRUG), B.

Vrhovec, 1989.g. - 859.

o

OBECANA ZEMWA, V. Sulajlc, 1986.g. -750.

00 ZLATA JABUKA, N. Stojanovic, 1986.g. - 751.

ODPADNIK (OTPADNIK), B. Sprajc, 1988.g. - 816.

OFICIR S RuioM, D. Sorak, 1987.g. - 783.

OKTOBERFEST, D.Kresoja, 1987.g. - 771.

ONO MALO DUSE, A. Kenovic, 1990.g.

- 876.

ORAO, Z. Tadic, 1990.g. - 881. ORTACI, D. lazic, 1968.g. - 601. OSUfJENI, Z. Tadic, 1987.g. - 784. OSVETA, N. fJapic, 1986.g. - 752. OTP{lDNIK (ODPADNIK), B. Sprajc,

1988.g. - 818.

p

PANONSKI VRH, E. Balaz-Petrovic. 1969.g. - 853.

PIKNIKU OZLET), E. Halili, 1986.g. - 766. PLASTICNI ISUS, l. Stojanovic, 1990. (1971)g. - 889.

POCETNI UDARAC, D. Bajic, 1990.g. - 866.

POJElDA BEl ULYBKI (VOlOVI BEl OSMEHA), S. Nedic, 1990.g. - 879.

POLET JE V SKOLJKI (LETO U SKOWCI), T 5Iigl;c. 1985g. - 7 J9.

POlEr JE V SKCUI{I II :LEiO U SKOLJCI li),·r. 5Iig!ic, 1965. g. - 604 POLTRON, S. Prelic, 1969.g. - 846. POSLEDNJI KRUG U MO~CI, A.

Boskovic, 1969.g. - 864.

POSWEDNJI SKRETNICAR UZANOG KOLOSJEKA, V. Ljubic, 1986.g. - 765.

POST SCRIPTUM (P.S.) IPRSTAN·HLAO·BEG (PRSTEN·HLAD-BElANJE)/, B. Hladnik, M. Buh, A. Stojan, 1986.g.

. - 619.

POVRATAK KATARINE KOZUL, S.

Praljak, 1989.g. - 839.

PRLJAVI FILM, D. Sabo, 1989.g. - 834. PROTESTNI ALBUM, i. Mitrovic, 1986.g. - 746.

P.S. (POST SCRIPTUM)I PRSTAN· HLAD·BEG I PRSTEN·HLAD .BEZANJE)/, B. Hladnik, M. Buh, A. Stojan, 1988.g. - 819.

PUT NA JUG (EL CAMINO DEL SUR), J. B. Stagnaro (H.B. Stanjaro), 1988.g. - 808.

R

RAZVOD NA ODREDENO VREME, M.

Jelic, 1988.g. - 756.

REMINGTON, D. Kozole, 1988.g. - 829. ROJET E MJEGULEs lCuvARI MAGlE), I. Oosja (Cosjaj, 1988.g. - 811.

s

SABIRNI CENTAR, G. MarkoviC, 1989.g. - 647.

SAN 0 RUZl, Z. TadiC, 1986.g. - 754. SASVlM PRAVI GUSAR (CISTO PRAVI GUSARj, A TomaSic, 1987.g. - 796.

SECRET OF THE MONASTERY BRANDY, the (TAJNA MANASTIRSKE RAI<IJE), S. Sijan, 1988.g. - 813.

SEKULA I NJEGOVE :!:ENE, D. Lazic, 1986.g. - 769.

SEX· PARTUSKI NEPRIJATEW BR. 1, D. Sabo, 1990.g. - 883.

SLOMWENA MLADOST (TINERETE FRiNTA), M. MarlC, 1990.g - 870.

SwCAJ HARMS, S. D. PeSic, 1988.g. - 800.

23

SOKOl GA NIJE VOUO, B. Smit, 1988.g. - 803.

SRECNA NOVA '49 (SREKNA NOVA '49), S, Popov, 1988.g. - 764.

SREKNA NOVA '49 (SRE6NA NOVA '49), S. Popov, 1986.g. - 764.

STANICA OBitNIH VOZCNA, N.OizdarevlC, 1990.g - 8n.

STELA, P. Krelja, 1990.g. - 874. STRATEGIJA SVRAKE, Z. lavanic, 1987.g. - 778.

SULUOE GODINE. Z. talic, 1988.g. - 828.

SUNCOKRETI, J. Rancic, 1988.g. - 812. SVETO MESTO, D. KadijeviC, 1990.g.- 884.

SKOLJKA SUMI, M. Medimorec, 1990.g. - 885.

SMEKER, Z. Amar, 1986.g. - 747. SPADIJER - JEDAN ZlVOT, M. Dereta, 1986.g. - 761.

SPIJUN NA STlKLAMA, M. JeliC, 1988.g. - 827.

SrA RAeIS VECERAS (AMSTERDAM -KRAVATA OBAVEZNA-APSOLUTNI SLUH), P. Velinovic, I. Markov, J. Baljak, 1988.g. - 821.

SVEDSKI ARANZMAN, Z. Gosplc, 1989.g. - 844.

T

TAJNA MANASTlRSKE RAKIJE (THE SECRET OF THE MONASTERY BRANDY), S. Sijan, 1988.g. - 813.

TAKe SE KAUO CEUK. t Zlinik, 1988.g.-~.

TAMNIOoAI (JEtARJQ, M. Ciglit, 1990.g. - 888.

TESNA KOlA 2, M. ZIvkovic, 1987.g. - 794.

TESNA KOlA 3, A. DordeviC, 1988.g. - 826.

THAT SUMMER OF WHITE ROSES (DAVOLJI RAJ - ONO LJETO BIJEUH AUiA), A. GriiC, 1989.g. - 845.

TlNEAETE FAINT;" (SlOMLJENA MLADOS1), M. Maric, 1990.g. - 870.

u

U IME NARODA, t NikoliC, 1987.g. - 773.

U SREDINI MOJIH DANA, J. Sedlar, 1988.g. - 802.

UMETNI RAJ (VESTAtKi RAJ), K.

Godina, 1990.g. - 875.

UROS BLESAVI, M. Knezevic, 1989.g. - 850.

USODNI TELEFON (KOBNI TELEFON), D. Kozole, 1987.g. - 780.

UVEK SPREMNE ~NE, B. Baletic, 1987.g. - 770.

V

VAMPIAI SU MEDU NAMA, Z. talic, 1989.9. - 862.

VANBRACNA PUTOVANJA, A. Orozovlc, 1988.g. - 798.

VEtEANJA 'ZYONA, L. Zalranovic, 1988. - 753.

VEe VlDENO (DEJA VLQ, G. MarkOVic, 1987.g. - 781.

VIEALlEBTEN, die (ZALJUBLJENQ, J.

Meerapfel (t Merapfeij, 1987.g. - 777.

VESTAtKi RAJ (UMETNI RAJ), K.

Godina, 1990.g. - 875.

VESTlCA ZOFKA (COPRNICA ZOFKA), M. Milcinskl, 1989.g. - 854.

VETAR U MREZI (VETER V MREZI), F.

Robar-Dori~J...1989.g. - 858.

VETER V MRE:LI (VElAR U MREZI), F.

Robar-Dorin, 1989.g. - 858.

VIKEND MATVACA (VIKEND NA MRTOVcq, N. Angelovskl, 1988.g. - 810.

VlKEND NA MRTOVCI (VIKEND MRTVACA), N. Angelovski, 1988.g. - 810.

VILA ORHIDEJA, K. Golik, 1988.g. - 805. VOUO BIH DA SAM GOLUB, M.

StamnekoviC, 1990.g. - 869.

VOZOVl BEl OSMEHA (POJEZDA BEl ULYBKQ, S. NedlC, 1990.g - 879.

VRlEME BEl 8AJKI (00 BREZ PRAVLJIC), B. Hladnik, 1986.g. -755.

VRlEME ruDA, G. Paskaljevic, 1989.g. - 863.

z

ZA SADA BEl OOBROG NASLOVA, S.

Karanovlc, 1988.g. - 797, ZABORAVLJENI, D. Bajic, 1988.g. - 816. ZALJUBLJENI (DIE VEAUEBTEN), J.

Meerapfel (i. Merapfeij, 1987.g. - 777.

ZLOtINCI (HUOOOELCij, F. Slak, 1987. g. - 790

~NA S KRAJOUKOM, I. Matic, 1989.g. - 851.

ZlVELA SLOBODA! (ZlVELA SVOBODA!) A. Ranfl, 1987.g. - 793.

ZlVELA SVOBODA! (ZlVELA SLOBODA!), A. Ranfl, 1987.g. - 793.

ZlvOT RADNIKA, M. Mandie, 1987.g. - 779.

ZlvOT SA STRICEM, K. Papic, 1988.g. - 806.

·REGISTAR IMENA

A

Abramovic, Dragana, knjiga: 850, - ps:

·850.

Adamic, Bojan, m: 836. Adzovic, Ljubica, gl: 830 I\jdcwec. Dario, gl: 617. Albahari, Vanja, gl: 869.

Albrecht, Isabella (Izabela Albreht). gl:

836.

Atoreht, .janez, gl: 769, 796, 819.Albrebt, v. Albrecht

Aleksaodric, Uros, gl: 833. Aleksic, Mija, gl: 826.

Amar, Zoran, r: 747.

Amzic, Jakup, gl: 772.

Amzulescu (Amzulesku), Radu, gl: 870. Amzulesku, v. Arnzulescu

Andrejevic, Mladen, gl: 797, BOO. AndriC, Branko, ps: 825.

Andric-Moljac, Miodrag, gl: 795. Angelovski, Vladimir-Dadi, gl: 810. Angelovski, Nikola (Kole), r: 810, - gl:

795, 820, 847.

Antonijevic, Predrag, r: 837. Apostolidi, Nikolaj, sc: 746. Apro, Zoltan, t: 853.

Aralica, Ivan ps: 806.

Arandelovic, Stojan, gl: 799, 850, 851,

863,880.

Armstrong, Alun, gl: 845.

Arnautalic, Esad, m: 820, 876. Arneric, Neda, gl: 753, 772, 785, 824,

838,863.

Aronson, Jack (Drek), gl: 789. Arpad, Bakota, gl: 853. Arsovski, Petar, gl: 764. ASperger, Cintija, gl: 802. Avbelj, JoZica, gl: 791.

Avramescu (Avramesku), Mihal, roman: 870.

Avramesku, Y. Avramescu

Avsenik, Slavko, ;. r., m: 829, 858.

24

B

'Babic, Branimir, SC: 816. Babic, Jovan, gl: 812. (dele) Babic, Marin, gl: 810.

Babic, Mirko, gl: 748.

Babic, vuk, ps: 951, 896, - r: 861, 886. Badic, Zoran ps: 821.

Bacvic, Boris, m: 883.

Bad v ic, Kovil:~a, m: 834.

Bagari, Ludviq. gl: 836, 658.

Bahovec, Reman, sc: 780.

Bajcinovci, Silvana, gl: 811.

BajiC, Branka, gl: 876.

Bajic, Darko, r: 816, 866.

Bajic, RadoS, la: 774: - gl: 759, 774,

788, 798, 801, 884.

Bajrarnovic, Saban, gl: 772.

Bakodevic, NebojSa, gl: 782, 843, 866. Bakovic, Andrea, gl: 763.

Balaiievic, Dorde, m: 768.

Balat. Atila, ps: 853.

BaI..z-Petrovic, Eva, ps: 853, - r: 853. Baletic, Branko, ps: 770, - r: 770. Baletic, Gojko, gl: 826.

Baljak, Janko, ps: 821, - r: 821. BambiC, Predrag, t: 878.

Ban, Ivo, gl: 769, 792, 796, 818, 636,

873,888.

BaniCevic, Petar, gl: 832. Banovic, NadeZda, gl: 757.

Banjac, Mira, gl: 745, 779, 797, 799,

884.

Barbieri, Veljko, ps: 824. Barisic, Aleksandar, ps: 843.

BaSic, Rella, gl: 789, 805, 825, 871. BaSic, Senad, gl: 820, 857.

Batelino, v. Battelino

Batlelino (Batelino), MiloS, gl: 873. Bear, Harri (Hari Ben, gl: 752. Bebic, Berko, gl: 785.

BeCejski, ljubomir, t: 757. BeCkovic, Olja, gl: 782, 798. Begoli, v. Begolll

Begolli (Begolij, Faruk, gl: 820.

Begolli (Begolij, Istref, gl: 779. BegoviC, Boro, gl: 760, 766, 797, 842. BegoviC, Ena, gl: 776, 823, 837, 882. Begovic, Mia, gl: 757, 802, 820, 832. Bekjarev, Ivan, gl: 747, 764, 860. Belak, Ljerka, gl: 6:'>4. (Iulke govore),

672.

Beli, v. Belli

Belli (Beli), Agostina, 9/: 856. Befjakova, Tatjana, gl: 7':'7. Beneoicid, Danilo, 9/: 793. Ber, v. Bear

Bercek, Aleksandar, gl: 762, 807, 616,

837, 647, 855, 884.

Beri, Jasna, gl: 798, 834. Beritic, Tihomir, t. 855. Bestic, Siobodan, g/: 80s.

Bibic, Leopold (Polde), gl: 769, 792,

829,888

Bickei, Istvan, gl: 853, 880. Bihali, Melita, gl: 838, 868. Biogradlija, Zdravko, gl: 877. Bitene, Demeter, gl: 636. Bizetie, Boris, m: 794.

Bjelac, Peda, gl: 878.

BjelogriiC, Dragan, gl: 822, 832, 843,

880, 866, 887.

BjenjaS, Jelena, rrt: 746.

BjenjaS, Vojislav (Vania), rrt: 746. Blagdanic, Alma, gl: 749.

Blagojevic, Bolan, gl: 812. (dete) Blagojevic, ljiljana, gl: 753, 766, 825,

844, 868, 880, 88 1

Blajic, NikSa. t: 785.

Blam, Nada, gl: 862.

Blafevski, Vladimir, r: 787. Bogdanovic, Snemna. gl: 852. Boh, Maja, gl: 804.

Bohinc, Lara, gl: 829.

Bojanic-Gidra, Dragomir, gl: 747, 758, 767, 768, 768, 795, 828, 857, 661, 888.

Bojkovic, SveUana, gl: 660. Bojkovski, Pavle, gl: 789. Bolka, Andrela, m: 791.

Bonacci (Bonaci), Branko, gl: 848.

Bonaci, v. Bonacci

Boncina, Janel, gl: 8:'>4. (Iutke govore) Boric. Hasija, ·gl: 802, 877.

Boric, Tomislav, gl: 633.

Borlsavljevlc, Vojkan, m: 809, 827. Borovskaja, Natalija, mt: 879.

Bortotact, v. Bortotazzi

Bortolazzi, Etta (Eta Bortolact). gl: 874. Boskovtc, Aleksandar-Aco. r: 864. Bosko v ic. Tatjana. 91: 770.

BostjanCic. Peter, 91: 769. 775, 819.

836,875.

Botica, Sandra, m1: 840. Bozic, Ranko, ps: 676, 877.

Bozcvic, Petar, gl: 745, 753, 773, 781, 822, 838, 861, 866.

Brailo, Maro, gl: 748.

Brajovic, Vojislav, gl: 770, 794, 822,

826, 837, 841.

Bregovic, Goran, m: 630, 652, 867. Bresan, Ivo, ps: 750, 840.

Brezo, Miodrag, gl: 851.

Br1eeic, Miljenko, gl: 845.

Broszek, Jiri (Jim Brozek), m1: 844. Brozek, v. Broszek

Brstina, Branimir, gl: 768, 843. Brucie, Zoran, ps: 849, - m: 849. Brunclik, Zorlca, gl: 827. Budimac, Bojan, SC: 853.

Buh, Marcel, ps: 796, S19, - r: 819. Bukovac, Bofidar, gl: 676.

Bulajic, DuSan, gl: 850.

Bulajic, Veljko, ps: 750, - r: 750, 840, -

rrt: 750.

BunuSevac, Kosta, SC: 829. Bunjevac, Bozo, gl: 852, 877. Burina, Haris, gl: 814. Butkovic, Milutin, gl: 815. Buzancic, Boris, gl: 783, 784.

c

Campbell, Junior (Dzunior Kempbel), m: 845.

Carr, Caroline (Karolin Kar], gl: 833.

.........................................

FILMOGRAFIJA jugoslovenskog dugometraznog igranog filma 1981-1985 .

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Pripremili: Radica Petronle i Ljubica Milenkovic-Tatic Urednik: Branislav Obradovlc

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

1981. ••••••••••••••••••• «

595. NEKA DRUGA ZENA

pp: Centar film, Beograd - ps: Dragan Markovic, Dusan Perkovlc - r: Miomir Starnenkovlc - f: Milivoje Mlllvo[evic - m: Zoran Slmjanovlc - se: Dragoljub Ivkov - mt: Katarina Stojanovlc - gl: Merima lsakovlc, Dragan Nikolic, Ljubisa Samardfle, Petar Kralj, Svetlana Bolkovlc, Duslca 2egarae, Ivan Klemene - met: 2.600 - tp: 35 mm, kolor, vajdskrin.7 rod: igrani - od: 5. 1. 1981.

Vbistvo poznatog ginekologa dogodilo se pod neobic nim okolnost/ma. Inspektori su nasli vrata doktorovog ste na otvorena. V radnoj sobi su nasli lnlekciiu, a tepih je uplo teiinost iz razbijenih ampula morlijuma. Plktol] kojim le doktor ubijen nije neden. Sve /e stsvlleno u pokret. Najsavremenija tehnlke, lludsko iskustvo, pretpostavke ... Mozaik se polako sklapa ... Vbistvo se poklapa sa doleskom doktorove zene iz inostranstva. Otkrivena je i druga zena u doktorovom zivotu, studentkinja, narkomanka ...

596. DECKO KOJI OBECAVA

pp: RO »Fllm cetrdesetprva« - Avala film, Beograd i Ava· la pro-film, Beograd - ps: Nebojsa Pajklc, Milos Radlvo[evic - r: Milos Badlvojevlc - f: Bozidar Nikolic - m:

Dusan Kojic - se: Veljko Despotovlc - mt: Vuksan Lukovae - gl: Aleksandar Bercek, Rade Markovic, Dara Diokic, Milena Zupancic, Duslca 2egarae, Velimir(Bata) 2ivojinovic, Eva Darlan, Branislav Leclc, Siobodan Aligrudic - met: 2.900 - tp: 35 mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 30. 1. 1981.

Slobodan je uzoran mledic kako od nlega ocekuju nlegovi uglednl i sltulranl roditell'. Dobar je student. ima devoiku kolom ce da se oient let je Iz »preve« porodice, dok ga lednoga dana verenica, u nastupu liubomore, ne udarl veslom po glavl ... Kao da mu te to I bilo potrebno, Slobodan postale slobodan, baea se naglavacke u svet bez obaveza, u svet panka I roke, toliko razliclt od onoga u kolem se do tada kretao. I u tom svetu on ima uspeha. To trele do trenutka kad padne sa motora kojl je sastavni deo novog zivota. I to opet na glavu... ani koji ga ne. guju su lz sveta Iz koleg le otiseo. TaJ ga isti svet vodi pred oltar I sve Ie opet po starom.

597. EROGENA ZONA

pp: Centar film. Beograd - ps: Dejan Karaklajic, Slobodan StojanoviC. Rajko Grllc - r: Dejan Karaklajlc - f:

Predrag Popovic - m: Milivoj Markovic - se: Sava Acln - mt: Vuksan Lukovae - gl: Milan Gutovic, Marina Urbane. Bora Todorovic. Duslca 2egarae. Branko Cvejlc, Ve·

limir (Bata) 2ivojinovic. Sonja Divae - met: 2.490 - tp: 35 mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od 4. 2. 1981 .

Moca-Momcilo stoiteevtievt« cdsluik) ie vojni rok i vra- 6a se ku6i. Problemi koji ga vee cekaju su zapos/enje, roditelll, stara liubev, stan. Dolazi mu i devojka iz voiniiiklh dana koi« je os tala u drugom stanju. Moca radl u kombinatu koil proizvodi jaja i plfiee. Impresioniran je modernom tehnologijom I zgranut automatizmom i klbemetlkom. Otvorenih cula prolazi kroz sve faze rada i sve rlzike, Izlazuci svoje aerogene zone« zivotu I nJegovim iskusenjima.

598. SAMO JED NOM SE UUBI

pp: Jadran film, Zagreb - ps: Rajko Grlic. Branko Somen (Semen) - r: Rajko Grllc - f: Tomislav Pinter - m: Branislav 2ivkovic - se: Stanislav Dobrina - mt: 2ivka Toplak - gl: Predrag (Miki) Manollovlc, Vladislava (Vladiea) Milosavljevlc, Mladen Budiscak. Zijah Sokolovic, Dragoljub Lazarov, Neva Rosie, Erland Josephson (Jozefson) - met: 2.817 - tp: 35 mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 4.2. 1981.

Tomis/av je mledtc koll je fz rata tzeseo kao partizan i sede, u prvim pos/eratnim godinama, redt u milicill. Sa svojim prijateljima i saborcima predstavlja ugled male veros! u kojoj iivt. V njeno obnovljeno pozorlste stiie, po kezni, balerina poreklom iz velikog grada i graaanske porodiee. Svojim ponessniem, a najvise svojim poreklom, postaje slucaj koji Tomis/av treba da resi po sluibeno] duinosti. Iz sukoba to dvoje liudl suprotnih moralnih nazore rede se neuobliielene i strastvena liubevne veza. Zbog nje Tomis/av dolazi u sukob sa svojim drugovima I tako zapocinje njegova intimna Ijubavna ali I zivotna drama Iz koie ce izlaz potreiiti u smrti ...

599. CRVENIOT KONJ (CRVENI KONJ)

pp: Vardar film, Skoplje i Makedonija film, Skoplje - ps:

Tasko Georqlevskl, Stole Popov - r: Stole Popov - f:

Branko Mihajlovski - m: Ljupco Konstantinov - se: Via· stimir Gavrik - mt: Dimitar Grbevskl - 91: Velimir (Bata) 2ivoJinovic, lIija Dzuvalekovskl, Dance cevrevskl, Radmila 2ivkovic, Nikola (Kole) Angelovski, Meto Jovanovski. Stojan Arandelovlc, Dusan Janlcljevlc, Aeo Jovanovski - met: 3.720 - tp: 35 mm, kolor, vajdskrin - rod: igranl - od: 6.2. 1981.

Jedan od motlva ove price le zajednlcka borba grckog i makedonskog naroda u poslednlem retu, kada su mnogf bili prlnuden! da napuste zavicalno ognliste, a surove okolnosti oblikovale sudbine Iludi ... Gorku sudbinu Izgnanika doiivljev« I makedonskl seljak Boris Tusev, On je oblcen iiovek, a njegova ideologija proizilazl Iz srca I neka unutrasnla slla vraca ga da umre krel pepela ocevog ognll· sta. V rodnom selu los vise do Izrazala dolazl njegova otudenost, ali I njegova lskonske potreba ze slobodom I njegova nepokolebljiva nae/onalna opredelienost ...

5

600. VISOKI NAPON'

pp: Croatia film, Zagreb - ps: Veljko Bulajlc, Mirko Bosnjak, Ivan Saleclc - r: Veljko Bulajic - f: Branko Blazlna - m: Miljenko Prohaska - se: Dusan Jericevic - mt: Vesna Lazeta - gl: Bozldarka Frajt, Ljubisa Samardzic, Vellmir (Bata) Zivojnovlc, Vanja Drach (Drah), Milan i:'>trljic, Zvonlmir Lepetlc, Relja Basic, Sanja Vejnovlc, Iva Grequrevic, Zvonko Strmae, Ljiljana Gazdlc, Charles Millot (Sari Milo), Predrag Ejdus - met: 2.800 - tp: 35 mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 23_ 2. 1981.

Pretec! dogaaaje tzmeilu 1946_ i 1956. godlne prikazan je razvitak naseg drustve i rast jedne nove generaeije rednieke klase. Prtce se temel]i na istinitim dogadajima iz zi· vota Zagreba. na primeru razvitka zagrebaekih fabrika. Godine 1948. jedan od glavnih zadataka radnika industrije Zagreba bila Ie izgradnja prvog qeneretore u Jugoslaviji. Stieajem okolnosti on je postao sirnbol jugoslovenskog sukoba sa Informbiroom ...

601_ UUBI LJUBI, AL' GLAVU NE GUBI

pp: Zvezda film, Beograd i Union film, Beograd - ps:

Zoran Calic, Jovan Markovic - r: Zoran Calic - f: Predrag Popovic - m: Kornelije Kovac - se: Predraq Nikolic - mt: Jelena Bjenjas, Vojislav (Vanja) Bjenjas - gl:

Dragomir Bojanlc-Gidra. Dara Calenlc. Rialda Kadric. Vladimir Petrovic, Jelena Jovanovic-Ziqon. Marko Todorovic, Vesna Cipcic, Tatjana Boskovlc - met: 2.460 - tp: 35 mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 26. 2. 1981.

Dok Marija i Boba, nestevlieiuct svoju Ijubav, provode leto na omledinskoi radnoj ekciii, njihove roditelje zshvetaju »lude qodine« i -eeksuelne revoluclie«, Vrhunae tiestaje kada se u zivot tate tike. Bobinog oea, posle kratkog flerta sa Marijinom meikom, umeseiu dve mlade Nemiee ... Doznevsl za to. Marija i Boba nastoje da urazume svoje »zebludele« roditelje i da ih vrate na pravo mesto. " Nestavak film ova -Lude godinee i »Doslo doba da se Ijubav probs«.

602. SIROKO JE LISeE'

pp: Neoplanta film. Novi Sad - ps: Miroslav Antic, Petar Latlnovlc, Milenko Nikolic - r: Petar Latlnovlc - f: Dusan Ninkov - m: Zoran Hrlstlc - se: Vladislav Lasic - mt: Olga Skrigin - gl: Jadranka Selee, Bekim Fehmiu, Ivan Hajtl, Mira Banjae, l.jublsa Sarnardzlc - met: 2.900 - tp: 35 mm, kolor, st. - rod: igrani - od 2. 4. 1981.

Radnja se odvlja 1943. godine i dan as, a u eentru zbivanja je partizanska skola u Sremu. Mlada novinarka doblie zadatak da snimi reporteiu 0 ucesnicime nerodnooslobodilaekog rata iz ovog kraja. U sremskom selu srece obicne, jednostavne Ijude. Otkriva da se tu nalazila slobodna teritorija i partizanska skola. I otkriva da su svi je· dinstveno delovali. Duboko prezivljavajuei sve te doqsaaje. mlada reporterka sazreva. ldentiiikuiuci se sa uiiesnicima revolueije.

603. SJEeAS LI SE DOLL V BELL

pp: Sutjeska film, Sarajevo i Televizija Sarajevo - ps:

Abdulah Sidran - r: Emir Kusturiea - f: Vilko Filac - m: Zoran Slmlanovic - se: Kemal Hrustanovic - mt:

Senija Ticic - gl: Ljiljana Blaqojevlc, Slavko Stimac. Slobodan Aligrudic, Mira Banjae, Pavle Vuisic - met: 2.979 - tp: 35 rnrn, kolor, st. - rod: grani - od: 15.4. 1981.

Price 0 sazrevanju jednog sesnaestogodisnjaka sa periferije Sarajeva. Pocetkom sezdesetih qodine, u vreme prvih uvoznlh vespi i igranki uz muziku sa gramofona. na samoj iviei delinkveneije, decak cini svoje prve, nespretne i nesretne, korake u zivot. To je vreme kad dececi poput njega uzgajaju qolubove, a svojim prvim ljubevlme daju imena filmskih junakinja. iziedneceveiuct sivi svet svoje periferijske stvarnosti sa blestevim svetom meste, muzike i iilme. U porodicl, deeak raste uz svakodnevne lekeije iz kcmunistickoq ucenie, vaspitanja i morala iz usta oce, tregicnog kucnoq despoie, iz kOjeg se cesto prospe bol ; Ijudska trpnja. I teko. jednog letnjeg respuste, decak postaje bogatiji za jedno iskustvo, lskusnl]l za jednu nesrecu, nesrecni]! za jednu Ijubav ...

-- .. _._ ..... - .... _----

, Radni naslov: -Koncarevc! e •

, Radni naslov: -Partizanska skola-.

6

604. SOK 00 SUIVA

pp: Film danas, Beograd i Art film. Beograd - ps: Branko Baletlc, Milan secerovtc - r: Branko Baletic - f: Zivko Zalar - m: Zoran Slmjanovlc - se: Miljen Kljakovic - mt: Petar Arandelovlc - gl: Predrag (Mikl) Manojlovic, Velimir (Bata) Zlvojinovic. Vojislav Brajovlc, Snezana Nikslc, Pavle Vulslc, Radmila Zivkovic, Cvijeta Mesic, Viadislava (Vladiea) Milosavljevic, Branko Cvejlc, Predrag Lakovic, Dusan Janlcljevic, Milivoje (Mica) Tornlc, Zika Milenkovtc, Stevan Krunlc - met: 2.500 - tp: 35 mm, kolor. vajdskrin - rod: igrani - od: 23. 4. 1981.

Miki Rudinski je popularni disk dzokej provineijske radio stan ice. eiji se necin rada cesto ne poklapa sa ustelienim normativima. Za svoj »hepening u prlrodl« uspeo je da zainteresuje i »Sljivo kombinat". najveeu radnu organizaciju u mestu. Na nesrecu, datum odrievenie njegovog -hepeninqe« poklopio se sa danom prosleve godisnjiee osnivanja Kombinata. koji nije zalio truda ni novaea da to bude sto sveceniie. Zbog propagiranja svoje Ideje preko radija Miki dolazi u sukob sa rukovodiocima koji ga suspendulu, a borba za publiku i izvodace vodi se svim sredstvime. Za koga ee da se opredele stanovniei mesta i okoline? ..

605_ DOROTEJ

pp: CFS Kosutnjak - OOUR Avala film, Beograd - ps: po istoimenom romanu Dobrila Nenadica: Dobrilo Nenadie. Borislav Mlhajlovlc-Mlhlz. Zdravko Vellmlrovlc - r:

Zdravko Velirnlrovlc - f: Nenad Jovicic - m: Vuk Kulenovic - se: Vlastimir Gavrik - mt: Mirjana Mltrovlc - gl: Gojko Santic. Goriea Popovic, Velimir (Bata) Zivojinovic, Darko Damevski. Meto Jovanovskl, Dance Cevrevski, Dragomir Felba - met: 2.690 - tp: 35 mm, kolor, st. - rod: igrani - od: 27.4. 1981.

Feudalna Srbija 1308. godine. Monah Dorotei, trever, dode u manastir da bi leek: starog igumana. Monah Ntkenor priprema preuzimanje po/ozaja u menestiru, pa se nlegovo nepoverenje prema Doroteju pretvara u otvoren sukob kad iguman ozdravi. U narodu se proiiiri glas da le Dorotej iiudotvorec. Vlastelin Laus poziva Doroteja da ga tzleci od rane koie se dala na zlo. Zapovednik vojske Dedara nemece se gospodariei Jeleni, Lausevoj zeni, nedajuei se da ce Laus da umre i da ee on da preuzme gospodarstvo. Jelena se pribliZi Doroteju koji leCi ne rezlikujuei liude po zneceiu, vee po patnji. Prlrodno, izmedu njih dvoje nastaje duhovna veza kOja prerasta u llubev, Tada se bude mrecne sile zla. Nikanoru i Dadari lzmliie poslednja prilika za osvajanje vlasti. U svetu ciji su oni predstavnici nema mesta za lludskoet i Ijubav.

606. BERLIN KAPUTI'

pp: CFS Kosutnjak - OOUR Avala film. Beograd - ps: po istoimenoj pripoveei Antonija lsakovlca: Antonije lsakovic, Milivoje (Mica) Mllosevic - r: Milivoje (Mica) Milosevlc - f: Aleksandar Petkovlc - m: Vojislav Kostic - se: Vladislav Lasic - mt: Branka Ceperae - gl: Svetozar Cvetkovic, Milan Gutovic, Lepomir lvkovic, Zvezdana Miakar, Ljiljana Krstic, Pavle Vulslc, Marko Todorovic - met: 2.320 - tp: 35 mm. kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 21. 5. 1981.

Za trojieu mladih pertizene, Mitra. Kostu i Marka, dani pobede i obnove ce predstavljati romentiiino i dremeticno vreme puna iskusenie, snova i eeznji. Mitar ee. omamljen devoieiikom lepotom. nestati u talasima reke. Na dan 2_ maja 1945. godine, Berlin je pao. Taj dan blce za Kostu gorka pobeda, a za Marka oprostaj od iivote. Iskusenje ee za Marka predstavljati kad mu zene poiinu da nude Ijubav u zamenu za njegovu komandantsku popustljivost. Ali. pred sobom ce ostati nepopustljiv. Na vojnom sudu nece pokusali ni da se brani. vreceiuct se iz Markovog grada soprosteie od svog druqe, Kosta sretne lepu neznanku sa kojam doiivlieve romansu.

607. SEZONA MIRA U PARIZU (UNE SAISON DE PAIX A PARIS)

pp: Centar film, Beograd i Albran film, Pariz - ps: Predrag Golubovic" - r: Predrag Golubovic - f: Milivoje Mi-

a ps - Katalog Pulskog festivala 1981: Ratko Durovic, Vlatko Gille i Marc Cad lot (Mark Kadioj - (saradnici na scenarijuj

tlvolevlc - m: Kornelije Kovac - sc: Milenko Jerernic - mt: Marlja Mlllvojevic - gl: Dragan Nikolic, Maria Schneider (Marjja Snejder), Alain Noury (Alen Nuri), Alida Valli (Vali), Pascale Petit (Paskal Peti), Predrag (Miki) Manojlovtc, Erland Josephson (Jozefson), Raf Vallone (Valone), Daniel Gelln (Danljel 2elen) - met: 2_802 - tp: 35 mm, kolor, vajdskrin - rod: Igranl - od: 2_ 6. 1981.

U Parlzu, ko/I nl/e nlsta Izgublo od svole nekadasnie poetlenostl, ell ie ne teden drugi neiiin doiiveo promenu, zal/ubl/enl par, mladi Jugosloven I Frencusklnle, iive svole nade I strepnle u embllentu eutenticnlh dogaaaia naseg vremena I vremena za koje se verule da ie proslost, a koie Ie sve cesce prepoznetliivo u svojevrsnlm scenama sevremenosti. _. Iza ove liubevne price otkrive se uznemirenost i netolerantnost ovoga vremena.

608_ RIT AM ZLOCINA

pp: Centar film, Beograd i Televizija Zagreb - ps: po motivima price -Dobrl duh Zaqreba« Pavia Pavliclca: Pavao Pavlicic - r: Zoran Tadic - f: Goran Trbuljak - m:

Hrvoje Hegeduslc (.Balada iz predqradae) - sc: Ante Nola - mt: Lidija Jojic - gl: Ivica Vldovlc. Bozldarka Frajt, Fabijan Sovagovic - met: 2.420 - tp: 35 mm, c/b, st. - rod: igrani - od: 15. 6. 1981.

Radnia se odvije u Tmlu, zsqrebeiiko] opstinl u koio] se veoma mnogo gradi_ Stare kuclce se ruse da bi ustupile mesto novirn, veliktm blokovlme. Uskoro ce biti erusene i kuce prolesore, samca, koji pocinie ozbiljnije da rezmislle 0 kua, 0 svom odlasku Iz nie, P!1 i 0 celom kvartu tek onda kada se u njegovom iivotu pojave Zdenka, nekadas· nja simpatija i blzerni statisticar Fabijan ... U to vreme pocinlu da se dogaaaiu i ptvi zloctnt u Trniu . _ .

609. GOSTI IZ GALAKSIJE

pp: Zagreb film, Zagreb, Jadran film, Zagreb, Kinematografi, Zagreb i Filmski Studio Barrandow, CSSR' - ps:

Milos Macourek, Dusan Vukottc - r: Dusan Vukotlc - f: JiFi (Jirzi) Macak - m: Tomislav Slmovlc - sc: Jlf Hlupy (JirZi Hlupi) - mt: Ivana Kacirkova - gl: Ljubisa Sarnardzlc, 2arko Potocnjak, Lucie (Lucija) Lulova, Ksenija Prohaska - met: 2.600 - tp: 35 mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 2. 7_ 1981.

Pisac, amater, pise neucno-ientestlcni roman. Junaci nlegovog dela su trl blce iz daleke galaksije Arkana i {edna luda svemlrska igracka. Oni se materijalizuju I spuste se na Zemliu. Ljudl su uzbudent. panika se slrl. Kontakt sa nezemaljskim bicima je netnoquce uspostevlti. Dolazi do nesporazuma i masakra. Da bi pomogli plscu, btce Iz svemira vracaju deo vremena I masakr bude tzbrlsen. Pisec odlazl sa junac/ma svoie msiite u deleku galakslju Arkana, a jednoga dana za nlim ce moide doci I astronauti.

610. VLAKOM PREMA JUGU

pp: Zagreb film, Zagreb i Kinematografi, Zagreb - ps:

Petar Krelja i Vesna Krelja - r: Petar Krelja - f:Goran Trbuljak - m: Arsen Dedic - sc: Ziatko Kauzlaric-Atac - mt: Damir German - gl: Marina Nemet, Ziatko Vitez, Franjo Majetlc. Tanja Kursar, Durda Segedin, Viktor Fabris, Duro Utjesinovic - met: 2.653 - tp: 35 mm, kolor, st. - rod: igrani - od: 2. 7. 1981.

Dozivljaji, u jednom jedinom danu, grupe stanara sa [ednoq od stepenlsta ogromne stambene zqrade. Mladi bracnt par, sa malim sinom, stanuju kao podstanari i uskoro moraju da se isele. Njihovo druzen]e sa susedima i stmpatlcntm penzionerom koll je kucnl autoritet i zabavIjac cele kuce. Pucanje oblcne vodovodne cevi pokrece celi skrlpavl mehanizam SIZ-a za stanovanje, adrnlnistraciju i zavrzlame kucnoq saveta, ali napeta situacija ne zaustavlja veseli zivot suseda. Svi se posscu]u, zabavljaju, pevaju i piju, ali kroz vesele trenutke probijaju i svakodnevni zivotni problemi.

611. SESTA BRZINA

pp: CFS Kosutnjak - OOUR Avala film, Beograd - ps:

Draqlsa Krunlc, Zdravko sotra - r: Zdravko sotra - f:

Milan Spas ie, Milivoje Milivojevie, Nikola Donovlc - m:

4 pp - Zagreb film je Izvrsn] producent.

Dusan Karuovlc - sc: Borislav Njezic - mt: Bojana SUbota - gl: Zoran aadmuovrc, Vellmir (Bata) ·2ivojinovie, Milena Dravlc, Millvoje (Mica) Tomlc, Neda Arnerlc, Pavle Vuisic - met: 2.830 - tp: 35 mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 3. 7. 1981.

Ueestvu/ucl otvorene srce u odnosu sa musterlleme. eutomehentcer ztvot» doiivlieve razne zgode. Neke su smesne, neke su tuine, neke otkrivetu lepotu, a neke Ijudsku bedu. Na kreiu se I sam zspetlie, I ne bez gorclne, pokusava da se Izmenl, nameravalucl de postene keo nlegov kolega preko puta, koll se prlfagodlo denesniem vremenu: sa svakom strankom kratko i poslovno. Meautlm, liudime ko]! dolaze kod nlega potreban le takav kekev jeste.

612. LAF U SRCU

pp: Film danas, Beograd - ps: Sinisa Pavic - r: Millvoje (Mica) Milosevic - f: Aleksandar Petkovic - m: Vojislav Kostic - sc: Dragoljub Ivkov - mt: Branka Ceperac - gl: Nikola Slmlc, Milena Dravlc, Irfan Mensur, Danilo Lazovlc, Vellmir (Bata) Livojinovic, Pavle Vulsic, Milan Gutovic, Nada Vojlnovlc, Radmila 2ivkovic - met: 2.500 - tp: 35 mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 6. 7. 1981.

U bolnici, na veibi, Vladimir, student medicine, dolazi u sukob sa proiesorom. potom gubi i/egalni krevet u studentskom domu i razocarava devojku kOja ga voit. Vladimir se zeposli u porodicl Save Mltrovlce kao kucne pomocnice. Sa kutleiiom, uslsivacem I knjigom treba izdriati do zadnjeg Isplta. Ali, Vladimir ce zajedno sa Buletom saznati keko njihova mladost i spontanost remete sve sto dodlrnu. Rusl se porodicne srece kao kuce od karata, sredenost se pretvara u heos, ilvot postaje komedija puna dugova I bez iiednog cilie.

613. BANOVIC STRAHINJA

pp: Jadran film, Zagreb, CFS Kosutnjak - OOUR Avala film, Beograd, R_ von Hirschberger/R. Kalmowitz Hlmproduktion OHG, - Neue Tele-Contact Filmproduktion, Minhen; FRZ, Zagreb, Avala pro-film, Beograd i Zvezda film, Novi Sad - ps: Aleksandar Petrovic, Vatroslav Mimica - r: Vatroslav Mimica - f: Branko lvatovlc - m:

Alfi Kabiljo - sc: Milenko Jeremlc - mt: Vesna Kreber - gl: Franco Nero (Franko Nero), Dragan Nikolic, Sanja Vejnovic, Gert Frobe (Gert Frebel, Rade Serbedzija, Nikola (Kole) Angelovski - met: 2.880 - tp: 35 mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 7. 7. 1981:

Dok se Benovic Strehlnle nelez; u lovu, njegovu kulu napadne Alija sa druiinom. Llude poublja, a ienu Anau, odvede sa sobom, pokusavajucl usput da je osvojl. Ona se dugo oplre, ali na kraju popusti. Strahinja pronalazi odmetnicki logor i u dvobolu ublle Alilu. Anaa tada odlazi ocu da primi kaznu - kopanje ociju. Nju odvedu u hram gde ce biti tzvrsen surovi obred. Tu je i Strehinle. Svi veruju da je doseo da sam izvrsi kaznu. On uzima u ruke uiareni

mac, ali u magnovenju, prasta jol i odvodt Ie iz hrama _

Prema motivima poznate Istoimene narodne pesme.

614. PAD ITALIJE

pp: Jadran film, Zagreb i Centar film, Beograd - ps: Mirko Kovac, Lordan Zafranovle - r: Lordan Zafranovlc - f:

Bofldar Nikolic - m: Alfi Kabiljo - sc: Drago Turina - mt: Josip Remenar - gl: Daniel Olbrychski (Danijel 01- brihski), Ena Beqovlc, Gorica Popovic, Dragan Makslmovlc, Mirjana Karanovlc, Miodrag Krlvokaplc, Dusan Janlcllevlc, Ljiljana Krstlc, Velimir (Bata) Livojinovic, Frano Laslo, Snezana Savlc, Izet Hajdarhodzlc - met: 3.107 - tp: 35 mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 7. 7. 1981.'

Pad !talije pokrece vojske, dovodl do panlke, okrsa/a, surovostl, osvete. U ostrvskom mestu sve to ostavlja duboke treqove. Komandant partlzanskog odreda, tip asketskog revolucionere, posvecen borbl, doslednih odluka i stavova, upada u zamku liubevl sa devoikom ciii je otac veleposednlk I tzdelntk. Od tog trenutka on ce da polstoveti liubsv I slobodu I kao borac I revoluc/onar btce sve slebiit, Njegov mledl brat koit Ie steseo tokom revolucije, presudlce neodgovornom ponasanlu starljeg brata. Ovu priCU zasnovanu na lstorliskim iiinlenlcems prati mozaik drugih fikova i sudbina.

5 ad - CFS Ka§utnjak - OOUR Avala film: 3. 7. 1981, , ad - Centar film: 26. 6. 1981.

7

615. KRIZNO OBOOBJE (KRIZNO RAZDOBUE)

pp: Vlba film. Ljubljana. Televlzija Ljubljana. Art film. Beograd i Inex film. Beograd - ps: Francl Siak - r: Franci Siak - f: Radovan Cok - m: arhivska - sc: Ranko Mascarell (Maskarel) - mt: Sonja Peklenk - gl: Roberto Battelll (Batell). Du!ianka Ristic, Ana Avbar, Petar Boiie, Tanja Prernk, Jozi Prepeluh - met: 2.450 - tp: 35 mm. kolor, st. - rod: igrani - od: 9. 7. 1981.

Istlnit dozlvllaj Roberta Batellla, students psihologije iz provincne, koll odlazl na selo da bl neprevio anketu 0 TV programu. Svuda srece I zapaza liude, najrazlie/tije pripadnlke druiitv«, od kollh mu svaki na svoj naein priea svoje zlvotno Iskustvo. Splet situaclja - prividnlh sluce} nostl, nagone ga na razmisljanje 0 tome sta da zepocne sa samlm sobom, sa svojim studijama, sa svim onim sto ga je do tada vodilo ustaljenim put em mladog coveke ...

616. PIKNIK U TOPOL!

pp: RZ SFR -Filrn 80-: Beograd, Art film, Beograd, Union film, Beograd, Morava film, Beograd i Inex film, Beograd - ps: Radoslav Pavlovic - r: Zoran Amar - f: Milorad Jakslc-Fando - m: Predrag i Mladen Vranesevic - se:

Jasna Draqovic - mt: Zorana Rasic - gl: Predrag Ejdus, Ena Begovic, Dance Cevrevski, Branisiav Leete, Gordana Kosanovlc, Rajko Prodanovlc, Mile Stankovlc, Predrag Lakovlc, Predrag (Miki) Manojlovic, Jelica Sretenovic - met: 2.187 - tp: 35 mm, kolor, st. - rod: igrani - od: S. 7. 1981.

Kraka je opet pobegao od kuce. Sa Maksom luta gra· dom eelu noc, U dragstoru sretnu Olgu, studentkinju, i Kraka joj usa.'! ponudi brek. Nekoliko dana kasnije njih dvoje se zeisio veniielu. Nekolicina mladih odlaze na obliinii kana! da nekonveneionalno proslsve vencenie. U dokoliei i uz piee otvaraju se stari problemi. Na donjoj tack; respoloienle pojavljuju se dva pripita mestenin«, vrsniec! lz obliinjeg gradiea i pOZOIiU ih da im se pridruie. MladiCi odbijaju, samo Aleksova devoike koie je liute, seda u ca· mac. Ubrzo se predomlsli kad shvati da ee da je siluiu. Nastane tuea u kojoj mledoienie i njegovi prijatelji, epesevajuei iivu glavu i svoju nerusenu morslnost, uspevaju da oteraju mestsne. Ostanu pretuceni na obali dof( ne docle lovocuver i ne otera ih kuci.

617. SNADI SE. DRUU

pp: Jadran film, Zagreb i Televizija Zagreb - ps: po romanu Joie Horvata -Macak pod sljemomu: Joia Horvat - r: Berislav Makarovlc - f: Vjeneeslav Oreskovlc - m:

Alfl Kabiljo - sc: Dusan Jerlcevlc - mt: Livka Toplak, Ingeborg Fiilepp (Filep) - gl: Miodrag Krlvokaplc. lvo Serdar, Jovan Llclna, Boiidarka Frajt, Kreslrnlr Zidarlc, Vi· da Jerman, Ugljesa Kojadinovlc, Mato Erqovic - met: 2.562 - tp: 35 mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od:

9. 7. 1981.

Ekranizaelja romana Joie Horvata .Maeak pod sljemomo dOiivljajima lednog partizanskog desetara za vreme narodnooslobodilaeke borbe. To je sudbina oblenog partizanskog borca u speeiflenol, ratnoj atmosferi Hrvatskog Zegorja. razvoj njegove IIcnosti, od usamljenog dtvosece do svesnog borea za slobodu.

618. GAZIJA

pp: Sutjeska film, Sarajevo - ps: prema motivima prlpovedaka Ive Andrlca: -Put Alije Derdeleza« , -Mustafa Madiar- i -Srnrt u Sinanovoj teki]l-: Vuk Krnjevlc - r: Nenad Dizdarevlc - f: Tomislav Pinter - m: Zoran Slrnjanovlc - se: Kemal Hrustanovlc - mt: Branka Ceperae - gl: Dusan Janlcljevic, Zaim Muzaferija, Jadranka Selee, Fahro Konjhodflc, Duslca Legarac, Ante Viean, Abdurrahmo.n. Shala (Abdurahman salja), Miralem Zupcevlc, Pavle VUISIC - met: 2.595 - tp: 35 mm, kolor, st. - rod: igrani - od: 15. 7. 1981.

Sredinom XVIII veka nazirao se pad Otomanskog cerstva, a onlma koll su svojlm podvlzime odgauali taj pad, davao se tredtcionelen neziv Gazlja - ratni pobednik. Svestrano obrazovanl teolog Gazija u jednom trenutku poverule da se i knjigom i sabljom stile do istog cilja. Iza·

, pp - RZ SFR Film 80 je lzvrsnl producent.

8

brao je put koji Ie vise odgovarao temnoi stranl nlegovog blce. Silovltost, surovost I hrebrost u ratu su vrllne, all u miru postaju razlog zaziranja okollne. Jaz izmedu Gazile I carslle sve le dublll, a svakl nlegov pokusal da se prilagodl mlru osuiecen le. Mlr za njega poBtaje predah izmedu btteke, vreme ze Bllke Iz proslostl, secanle na Iludsku podlost i sopstvenu niskost, vreme kada sumnle u ispravnost odabranog puta ...

619. KRAUEVSKI VOZ

pp: CFS Ko!iutnjak - OOUR Avala film. Beograd I Croatia film, Zagreb - ps: Mihallo Sekullc - r: Aleksandar Dordevic - f: Dorde Nikolic - m: Vojlslav Kostic - se:

Vladislav La!iie - mt: Andrija Zafranovle - gl: Ljubi!ia Samardflc, Zvonimir Lepetlc, Sanja Vejnovlc, Siobodan Allqrudlc, Rade Markovic - met: 2.475 - tp: 35 rnrn, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 16. 11. 1981.

Avgusta 1941. godlne, masinovoua sa torbom u koio] su dokumenta Vrhovnog staba krece vozom za Krelievo, a Nemci i polieija preduzimaju sve da bl ga uhvatili. U vagonu u kojem se krlle, masinovoUa otkrlva odbeglu Jevrelku. Stanlea u Kraljevu ie bloklrene, a u vozu je najbolji nemsck! agent. Ne uspostavlv8i kontekt, na peronu se obrecuneve sa agentom i ze njim nastaje potera. Uspeva da se sakrije i jedan od radnika ga dovodi u vezu sa drugovima kojima preda torbu. Pri pokusaju da se prikljuci odredu partizana, on gine, a manevarka sa Jevrejkom odlazi u s/obodu.

620. LOV U MUTNOM

pp: CFS Kosutnjak - OOUR Avala film. Beograd i Avala pro-film, Beograd - ps: Vlastimir (Vlasta) Hadovanovic - r: Vlastimir (Vlasta) Hadovanovlc - f: Aleksandar Petkovlc - m: Milivoj Markovic - se: Vlastimir Gavrik. Siobodan Mijacevic - mt: Mirjana Mltrovlc - gl: Velimir (Bata) Zlvojinovic, Dragomir Felba, Dragan Nikolic, Mira Banjac, Petar Kralj, Nada Vojlnovlc, Neda Arnerlc, BoqoIjub Petrovic, Ljiljana Sljapie - met: 2.611 - tp: 35 rnrn, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 16. 11. 1981.

Beogradsko naselje, divlje podignuto na obel! Dunava, treba da se rus), sto izaziva zabrinutost vlasnika. Stole Haringa nudi Paji Glavonji drustveni stan koji je vee tri godine prazan i on se sa ienom, decom i oeem useljava. Vreme prolazi i jednog dana se poiev! vlasnik stana. Otpoeinju zavrzlame oko dokumenieclle, oko stana grauenog van projekta, oko preduzece koie vise ne postoji ... I kad sve izgleda reseno, na sudeniu dolazi do neoiiekivsnoq obrte.

••••••••••••••••••••

1982. •••••••••••••••••• ~

621. SERVANTES IZ MALOG MISTA

pp: Jadran film, Zagreb. Croatia film. Zagreb i FRZ -Servantes-. Zagreb - ps: Miljenko Smoje - r: Daniel Ma· rusie - f: Branko Blaiina - m: Zdenko Runjic. Pero Gotovae - se: Dusan Jerlcevlc - mt: Blaienka Jenclk - gl: Iviea Vldovlc. Boris Dvornik, Karlo Bulle, Asja Klslc, Zvonimir 1 Apetie. Katia Tehenko (Katja Cenko). Zdravka Krstulovlc, Fabijan sovagovie. Mato Erqovic, Spiro Guberina, Marija Kohn (Kon). llija lvezlc, Leljko Vukmirica - met: 2.882 - tp: 35 mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 2. 2. 1982.

U imaglnarno Malo Misto, pos/e Iivotnog brodolome, vrece se osobeniek kojeg tnesten! posprdno zovu Servantes jer «prtvodt Don Outiot« Serventese«. Deset godlna pos/e njegovog povratka zapusteni gradlc postaje turlstlcki center. Razumljivo je da taj procvat prouzrokuie rnnoge liudske i drustvene devijacije koie clstunac Servantes lakse uoceve od »obienih smrtnike« i komenteriee na svoi neiiin. Jednoga dana u Malo Misto sa rekom turlste stii» i sarmantna Sveuanka. Neoceklvano se u Servantesu probudi liubev. Ali, i ona se zavrsava, kao i sve u njegovom iivotu: smisno i tuino.

622. NEMIR

pp: Marjan film, Split, Croatia film, Zagreb i Jadran film, Zagreb - ps: Gordana Hajni, Zoran Budak - r: Adi Ahmet tmamovlc - f: Srdan Seqaric - m: Igor Pomykalo (Pornlkalo) - se: Dinka Jencevtc - mt: Boris Erdelji - gl:

Asja Jovanovic, Igor Galo, Mladen Budlscak. Vera Zima, Natalia Maricj(~, Nada Gaceslc, Miljenka Androlc, Angel Palasev, Vida Jerman, Mia Oremovlc - met: 2.655 - tp: 35 rnrn, kolor, st. - rod: igrani - od: 9. 2. 1982.

Mlada iene nosi u sebi nemir od dana kada je u veoma mladim godinama doiivele sok koji je ujedno preklnuo njenu eistu liubev prema vrsnjaku._ Ona je ~ada I.}da.ta ien« i da bi saeuvala svoi brak pokusava da IZ secenie, iz sebe, istera nemir svojerane mladosti. Ali, njena nestojanja padaju u vodu kad posle mnogo ,::reme.'1~ ~:etne svoju prvu liubev, sada izgubljenog, zapustenog I pllanog eoveka. Njegovo prisustvo uzouduie je i gura u svet strehe, nemira i zavisnosti. Fikclje proslosti zemeniuie stvernost ...

623. IDEMO DALJE

pp: Centar film, Beograd - ps: Siobodan Stojanovic - r:

Zdravko Sotra - f: Bozldar Nikolic - m: Dusan Karuovic - se: Predrag Nikolic - mt: Bojana Subota - gl: Dragan Nikolic, Ena Beqovlc, Velimir (Bata) Zivoiinovic, Danilo Stojkovlc, Pavle Vulsic, Siobodan Aliqrudic, Milos Zutic, Milivoje (Mica) Tomic - met: 2.675 - tp: 35 mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 16. 2. 1982.

U tek oslobodent gradie u Srbii! dolazi mlad ucitel], partizan. Njegova ratna, partizanska »pedagogija. sudara se sa starim metodama rada u skoli. Deea su, nerevno, uvek uz svog uciteli«, iskrenog druga. Priea ie, u stvari, deeje secenie i petncenie jednog vremena koie ie ostavilo duboke tragove u ranjivim mladim duseme eitavih pokoIjenja.

624. MARATONCI TRtE POtASNI KRUG

pp: Centar film, Beograd - ps: po istoimenom pozorlsnom komadu Dusana Kovacevlca: Dusan Kovacevic - r:

Siobodan Sijan - f: Bozldar Nikolic - m: Zoran Simjanovic - sc: Milenko Jerernic - mt: Ljiljana (Lana) Vukobratovic - gl: Bogdan Dikllc, Danllo Stojkovlc, Pavle Vuisic, Mija Aleksic, Milivoje (Mica) Tornlc, Jelisaveta Sablic. Zoran Hadmilovlc, Melita Bihalji, Fahro Konjhodzlc, Bora Todorovic - met: 2.626 - tp: 35 mm, kolor. vajdskrin - rod: igrani - od: 4. 3. 1982.

Priea se odvija u vremenu izmedu dva rata. U porodici Topelovic koju eini pet generacija muskerecs, dolazi do suo koba, jer najmladi potomak ne ielt da se bavi pogrebnie· kim zanatom. Uveren je da posto]i lepsi posao, a u tome ga podrzavaju njegova devojka i najbolji prijate/j. Sve troje su zsludeni filmovima i iele i sami da okusaju srecu. Devoiiiin otac sa kojim porodica poslovno sereduie (vadi iz grobova mrtvscke sanduke, a TopaloviCi ih zatim koriste), dolazi u sukob sa njima. Poiito ga je devojka pre vsrila sa najboljim prijateljem, neimled! Topelovic je ubije. Kao zloiiinec vra6a se porodici. Oni ga sad prihvataju kao svog vodu, predstavnika nove generacije ko]e ce bezobzirnost uzeti za osnovno merilo morala.

625. NEDEWNI RUtAK

pp: Film danas, Beograd - ps: Miladin sevarllc - r:

Milan Jellc - f: Aleksandar Detkovic - m: Vojislav Kostic - se: Dragoljub Ivkov - mt: Marko Babac - gl:

Velimir (Bata) L:ivojinovic, Milena Dravlc, Neda Arnertc, Karla Bulle, Dusan Janicilevic, Irfan Mensur, Pavle Vulsic, Nada Vojinovi6, Vladan L:ivkovic - met: 2.500 - tp: 35 mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - ad: 15. 3. 1982.

Priea 0 hirurgu, glavi porodice, cenjenom coveku kott, u pedesetim godinama, zapada u krizu. Logika kojom je gradio svoj uspesen zivot poeinje da otkazuje. Oeecs restrzanost izmedu zene i mlade liubevnice a i u protesiji ne nalazl vise zadovoljstvo, tako da mu se iznenadna moqucnost napretka na lestvici drustvene hijerarhije Gini spesonosnom. Ali ni liubevnice, ni iskusenje drustvene moci ne mogu da mu ostvere san 0 novom i drukcliem ztvotu, Prebrodivsi krizu, vrece se porodici, stvarnosti iz ko]e nije bilo moquce pobeci ...

626. DVIJE POLOVINE SRCA

pp: Sutjeska film, Sarajevo - ps: Vefik Hadzlsmajlovlc - r: Vefik Hadzlsmajlovlc - f: Mihajlo Murko - Ill: Zoran Simjanovlc - se: Ibrahim Ljubovic - mt: Blanka.Jellc - gl: Ljublsa Sarnardflc, Mirjana Karanovlc, Fabijan Sovago. vic, Zijah Sokolovlc, Damlr Varga - met: 2.300 - tp: 35 mm, kolor, st. - rod: igrani - od: 17. 3. 1982.

U jednoj od betonskih visespretnice iiv! porodica Krunic. Porodiiine idila traje do trenutka kad otac, beieci od svakodnevice i obaveza, nede utociste u zagrljaju mlede koleginice. Deeak sluceino otkriie uzroke ocevoq stalnog izostajanja iz kuce. Poput osetljivog instrument e registruje i proitvlieve sve promene medu roditeliime, i sva njegova nastojanja da ostanu zajedno padaju u vodu. I otoc i majka iele deceke za sebe - sve do epiloga pred sudom. Tada decek. uiesnut, shvati da roditelji iele da ga se rese i beit iz sudnice. Nsde devojGicu prema koioi gAji neine simpatije. No6 je i devoiiiice mora kuct, Deiiek osteie sam na betonskom platou, medu hladnim neboderima ...

627. SAVAMALA

pp: CFS Kosutnjak - OOUR Avala film, Beograd - ps:

Livorad (L:ika) Mltrovlc, Ana-Marija Car - r: Ziv:Jrad (Lika) Mltrovlc - f: Branko lvatovic - m: Zoran Hristic - sc: Vlastimir Gavrik - mt: Mirjana Mitic - gl: l.jublsa Samardflc, Slnlsa Coplc, Danilo Lazovic, Huztca Soklc, Gordana Bjeliea, Milan Strljic, Vera cukic, Milos Zutlc, Branka Petrie, Branislav Jerlnlc, Dusan Janicijevlc - met: 3.048 - tp: 35 mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 22. 3. 1982.

Osemneeetoqodisnii mledic iivi u Savamali, ozloglase· nom kraju Beograda. U Evropi se te, 1936. godine, osecs opasnost od predstoieceq svetskog sukoba. U uzburkanom ambijentu 8avamale sukobljavaju se rezltcite strasti, a neslucuie se da su krvavi strajkovi samo uvod u glavnu borbu. Mladie pokusev« da izede iz skucenth okvira strotinjskog zivota i da se docepe »boljeg drustve«. laljubljuje se, crta stripove, a Savamala mu nudi bedu svakodnevice, svet kriminalaea, kockere, anarhista, pevaljki, propelih pesnika ... Ali, javljaju se i drugaeiji liudi, budi se politicke svest ugnjetenih. Iz dogaaaja koit ce da potresu Savamalu i od njihovih tiudt, mledic ce da nauei mnogo 0 iivotu i svetu, i od vetropira postece iiovek ...

628. SMRT GOSPODINA GOLU;!E (SMRt PANA GOLULU) pp: CFS Kosutnjak - OOUR Avala film, Beograd, Avala pro-film, Beograd, Siovenska filmowa tvorba Koltba, Bratislava i Kemali Partner.Salcburg - ps: prema istoimenoj noveli Branimira scepanovica: Branimir Scepanovic - r:

Livko Nikolic - f: Stanislav Szomolany (Somal ani) - m:

Vojkan Borisavljevic - se: Roman Rjachovsky (Rjahovski) - mt: Anita Hrossova (Hrosova) - gl: l.jublsa Sarnardzic, Savina Gersak, Jii'i Prymek (Jirzi Primekl. Vesna Pecanac, Bora Beqovlc, Ferdinand Kruta, Zaim Muzaferija, Milan Drotar, Jan Mildner, Ida Hapalc - met: 2.423 - tp: 35 mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 22. 3. 1982.

Gospodin Goluie prvi put u svom samotnom iivot» krece na more. Prlnuden je da bez novea odsedne u hotelu, jer su ga u meduvremenu opljaekali. U gradieu vlada duh intriga, zavisti i mrinle i Goluiin dolazak izaziva radoznalost i razna nagaaanja. Pritisnut pitanjima, on nespretno izjavi da je ovaj gradie izabrao da bi lzvrslo samoubistvo. Ova laz iz temelja menja njegov zivot. Mestani, zadivljeni njegovom odlukom, Cine sve da bi mu ulepsell zadnje dane. On u svemu uiive, postaje samopouzdan, ne shveteiuci da je postao irtve spletki ove iskvarene sredine. Opijen populernoscu tone sve dublje u lei i prevaru. Na kreju, kad doilvi veliku ljubev, on vise ne mote da se suprotstavi ni sebi, ni drugima ...

629. UCNA LETA IZUMITELJA POL;!A (DACKO DOBA PRONALAZAcA PULA)

pp: Viba film, Ljubljana - ps: Leljko Kozinc - r: Jane Kavcil; - f: Valentin (Tine) Perko - m: Deco Zgur - sc: Janez Kovic - mt: Darinka Persln-Andromako - gl: Miha Petrovclc, Manja Vrenko, Tina Subic, Bogdan Zupan, Uros Basta, Matjaz Gruden, Marjeta Greqorac. Janez Hocevar, Ani-

9

ea Ki.mer, Marko Strncic, Jozlca Avbelj, Boris Juh, Sandi Kros), Livij Bogatee, Vladimir Jure, Pavle Rakovee, Irena Kran]c, Oamjana Cerne - met: 2.415 - tp: 35 mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 22. 3. 1982.

Osnovae sa nadimkom Pui, pun le iivotne radosti i sklon Ie nauei i devote! Holki. On oseca da je ostvarenje njegovih naucnlh Ideja na dohvat ruke I uspeva da u to ubedi majku. M edu tim, otae, susedi, nastavniei 1 istreiivecl, zetvereiu mu put koi! bl ovakvom talentu trebao biti iiirom otvoren. Da je Piii stvarno pui zatvorio bi se u svolu kucicu, ali je on za sada buntovnik uz podrsku Hojke koja voli njega i njegovu itztku. Posle niza emeiinlh doqodoviitine i poneke eksplozl]«, od epohalnog izuma nema nista ... Ali, ko zna, moida ce ga Pui jednom proneci ...

630. HOCU ZIVJETI'

pp: Jadran film, Zagreb - ps: Mirko Sabolovic - r: Mi· roslav Mikuljan - f: Iviea Rajkovic - rn: Alfi Kabiljo - se: Vladimir Tade] - mt: Martin Tornlc - gl: Fabijan SO, vaqovlc, Milan strljic, Ena Beqovlc, Zdenka Hersak, Milan Srdoc, Minja Nikolic, Ugljesa Kojadlnovlc, Vera Zima, IIi· [a lvezlc, Edo Perocevic, Duro Utjesinovlc. Adem Cejvan. Siaviea Juklc, Zvonimir Ferenclc - met: 2.750 - tp: 35 mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 13.4. 1982.

Na seljackom gazdinstvu iiv! sredovecen domecin koji zeli da prihvati sve sto je novo, nasuprot oeu koji je ekumulirao vekovno nepoverenje prema svemu sto niie njego· va zeml]s. Domecin modernizuje svoie gazdinstvo, a sterae proiivllev» dramu ne rezumeveiuci zbivanja koja ga preresteiu. Ali, i predstavnik trece generaeije, domeclnov sin, naocit mladie, zeli drugaeiji neiiin iivota, protivecl se starom moralu i porodiiino! hijerarhiji. Dovolino za resplamsavanje surovih sukobe u porodici. Mladie voli gluvo· nemu devojku sto jos vise produbliule jaz izmedu njega i oca. Dotnscin najzad ubira prve plodove modernizaefje svoga gazdinstva, ali na qozbi u tu cast, doiivljava perez kad mu sin uvodi u kucu svoju gluvonemu devojku. Njegov bastion je necet, otpoclnje vreme drugaeijeg morele ...

631. 13, JUL

pp: Zeta film, Budva i Televizija Titograd - ps: Ratko Durovic, Punlsa Perovlc, Veljko Micunovic, Radomir saranovic, Milo Dukanovlc, Mirko Kovac, Borislav Peklc - r: Hadomir Saranovie - f: Predrag Popovic - m: Boro Tarnln dzic - se: Veljko Despotovic - mt: Olga Skrigin - gl:

Petar Bozovic, Predrag [Mikl) Manojlovlc, Petar Banicevic, Rade Serbedzija, Ljiljana Draqutlnovic, Velimir (Bata) Zivojinovic, Veljko Mandie, Pavle Vulslc, Ljiljana Kontlc, Vojislav Brajovlc, Sonja Jaukovlc, Aleksandar Bercek, Badko Pollc, Duslca Zeqarac - met: 3.000 - tp: 35 mm, ko· lor, st. - rod: igrani - od: 23.4. 1982.

April 1941, Kapitulacija Jugoslavije. emu Goru okuptraju italijanske trupe. Stevan, student i komunista, vraca se u rodni kraj. U porodici, deda je spona sa slobodarskim narodnim duhom, dok otac zeli proglasenje nezevlsne erne Gore pod okriljem lteliie. To se i dogac1a. Nezadovoljstvo raste u narodu i u osvit 13. jula pocinje gerilska akcija. U osloboileno selo pristiie narod. Ali, odred crnokosuljasa napada selo, zerobtvst dec stanovnika. Stevanov otac pokusava da zastiti narod i bude streljan, a Stevanovog neiboljeg druga sa ostalima odvode u grad. Stevan se odlucuje da napadnu grad. Fasisti streljaju zeroblienike, ali grad ie osloboc1en i cela Crns Gora ustaje na oruiie ...

632. DESETI BRAT

pp: Viba film, Ljubljana - ps: po istoimenom romanu Joslpa Juricica: Vojko Duletlc - r: Vojko Duletic - f: Mile de Gleria - m: arhivska - se: Mirko Lipuzic - mt: Toni Ziherl, Vojko Duletic - gl: Radko Pollc. Bert Sotlar, Janez Hohacek, Stefka Orole, Stevo Ligon, Boris Kralj, Marjeta Greqorac, Matjaz Vlsnar, Jana Habjan, Zeljko Hrs - met: 2.500 - tp: 35 mm, kolor, st. - rod: igrani - od:

5. 5. 1982.

U zamak Slemnice stiie mlad uCitelj koji trebe da poduceve vlastelinovog sine. lzmedu ueitelja i vlastellnove kcerke rac1a se ljubev koju moraju da kriju zbog staleskih

, Radni naslov fllma: .Svinlskl ugrlz«.

10

rszlike. Za W liubev zna i pokusev» da pomoqne -deseti bret-, cuden m/ad covek. Mec1utim, romansa izmedu dvoje mladih se ubrzo otkrlje I utltelj je prinuc1en da napusti me-

st~. vretice se mnogo godina kesniie , . . .

633. LEPURI ME PESt: Kt:MBE (ZEG SA PET NOGU)

pp: Kosova film, Prlstlna - ps: Rifat Kuka] - r: Ismail Ymeri (Imerj) - f: Afrim Spahiu - m: Bashkim Shehu (Baskim sehu) - se: Agush Beqiri (Agus Bectrt) - mt:

Agron Vula (Vulja) - gl: Abdurrahman Shala (Abdurahman salja), Xevat Oorraj (Dzevat CoraD, Istref Begolli (Istref Begoli), Lajde Thaqi (fhacl}, Naim Kryeziu (Krieziul, Beqir Gashi (Becir Gasll - met: 3.150 - tp: 35 rnm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 20. 6. 1982.

Nad seoskom idilom nadvio se preteci vihor rata. Pro· tiv njega se bore odrasli ali i deca, svako na svoj neiiin. Obe generacije skrivaju jedna od druge svoju ulogu u ovom ratu. U ocim« radoznale dece rat je zestreiuiuce tajna. Nji· hova radoznalost postaje sve jaea, dovodi do kontlikata izmec1u deee i odraslih, postaje opasna. Bije se neks eudna bitka u kojoj ni deea ni odrasli ne odustetu ...

634. DALEKO NEBO

pp: GFS Kosutnjak - OOUR Avala film, Beograd - ps:

Vladimir Bunjae, Stjepan Cikes - r: Stjepan clkes - f:

Petar Lalovic - m: Ksenija Zecevic - se: Milan Todorovic, Siobodan Mijacevic - mt: Jellca Dekle - gl: Nenad Nenadovlc, zarko Radle. Miodrag Hadovanovlc, Duslca :le· garae, Pavle Vuisic, Milenko Zablacanski, Marina Vojnovlc, Vesna Hancic, Goran Bukellc - met: 2.400 - tp: 35 mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 21. 6. 1982.

Mladi potporucnik, pilot u nedzvucnom avionu, lett kroz oluinu noc. Avion je iznenada osteeen i on svim silama pokusava da ga odrii u letu. Komandant koji na radarskom ekranu prati agoniju osteeenog aviona, narec1uje mu da pedobranom iskoci. Prlpremeluci se za iskakanje, pi/ot se seca svojih prvih koraka u opredeljivanju za ovo zvanje. Seea se oca, takoc1e pilote, koji je pod sllenim okolnostima pokuseo da sleti oiitecenim avionom i tom prilikom poginuo. U tom dremetiiinom trenutku muiii ga dilema da Ii da pokusa ono sto njegovom ocu nile uspelo ...

635. ZLOtlN U SKOLI

pp: Adria film, Zagreb i Sava Inter film, Zagreb - ps: Ivan Kusan, Pavao Pavllclc, Branko Ivanda - r: Branko Ivanda - f: Iviea Hajkovlc - rn: Alfi Kabiljo - so: Zeljko Senecic - mt: Ingeborg FGlepp (Filep) - gl: Ziatko Vitez, Koraljka Hrs, Miodrag Krlvokaplc. Mustafa Nadarevlc - met: 2.800 - tp: 35 mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 22. 6. 1982.

Provineijski proiesor dobija posao u zsqrebecko} qimnaziji i seli se sa majkom. On doznaje da njegov pretneste] nije slucajan. Njegov prethodnik je umro pod tajanstvenim okolnostima. On u nastavnickoj zborniei upoznaje galeriju cudnih tipova, a ubrzo otkriva i jedan les. Dok pollclle vodi istragu, proiesor otkriva vezu izmec1u dva mrtvaea u sko· Ii i iednog dogac1aja od pre desetak godina u koiem je bio samo posmstreii. Odluci da sam otpoine traganje za ubicom. Priprema se pros/ava skole. Protesor postavlja ubicl klopku da bi na kreiu shvetio promesenost svojih nestoienja.

636. BOJ NA P021RALNIKU (BOJ NA PROZDRLJIVCU)

pp: Viba film, Ljubljana i Televizija Ljubljana - ps: po lstoimenoj noveli Prezlhova Voranea: Vladimir Frantar - r:

Janez Drozg - f: Siavo Vajt - m: Bojan Adarnic - sc:

Beliea Luxa (Luksa) skerlak - mt: Zdenka Oblak - gl:

Bert Sotlar, Jerea Mrzel, Leopold (Polde) Bible. Marjan Sriene, Anton Petje, Mitja sipek, deca: Stanko Mavrel, Emlca Mavrel, Marinka Mavrel, Robert Prilasnik, Vinko Volker - met: 2.316 - tp: 35 mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 30. 6. 1982.

Ekranizaeija istoimenog dela slovenaekog pisea Preiihova Voranca [= Lovre Kuhara] u kojem se govori 0 beznadeznoj ali upornoj borbi snaznog seljaka sa prirodom i soci;alnim nepravdama.

637. MIRIS DUNJA

pp: Sutjeska film, Sarajevo - ps: Mirza Idrlzovic, Zulfikar (Zuko) Dzurnhur. Karel Valtera -- r: Mirza ldrlzovic - f:

Oanijal Sukalo - m: Esad Arnautallc - se: Vlado Brankovic - mt: Zora Brankovlc - gl: Izet Hajdarhodzlc. Mus· tafa Nadarevlc, Zijah Sokolovlc, Ljiljana Blaqojevlc, Irfan Mensur, Semka Sokolovlc-Bertok - met: 2.650 - tp: 35 mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 30. 6. 1982.

U Ssrelevu 1941. godine Mustafa zeli da se u retnom tneteiu obogati pa benet I orgija sa nemscktm ofieirima. Sestra i brat mu drugacije zive, pomeiu ilegaleima i kriju mladu Jevrejku. Nemcl vrse pretres u Mustafinoj kuc), ubi· ju mu oca, a Jevrejka uspeva da pobegne. Ne znajuci sta se desllo, Mustafa se vrece sa pijanke i prolazi pored gro· blja u trenutku kad mu sahranjuju oca. U njemu se nesto slomi ion, neoiieklveno, ubije nemackog oilcire. Prizor posmatraju Jevrejka i njegov brat koll baca bombu i sam bude ranjen. Plaseci se za devoicin zivot moli je da beii i tako stlt! liubsv koja je nikla medu njima u surovim denima rata.

638. NASTOJANJE

pp: Sutjeska film, Sarajevo - ps: Alija lsakovic, Vlatko Filipovic - r: Vlatko Fillpovlc - f: Miroljub Dikosavljevlc - m: Josip Maqdic - se: Emir Gengic - mt: Blanka Jelic

- gl: Meto Jovanovski, Etela Pardo, Miralem Zupcevlc,

Rados Bajic, Nada Durevska - met: 2.596 - tp: 35 mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 30. 6. 1982.

Prlce 0 slikaru koli nestoii da svojim delom izede iz ustelienih okvtrs. Prezivljavaju{;i ponovo treume iz ratnog detinjstva, vespiteveiuc! nove qenerecile studenata, on dolazi u sukobe sa okolinom, ali i sa samim sobom. Tragajuc; neprekidno za sustinom iivlienie, na kraju oste!e sam sa svoiim delom i uverenjem da ce uprevo te slike svedoCiti 0 njegovom zivotu i nediiveti ga ...

639. PUSTOTA (.pUSTOllNA)

pp: Viba film, Ljubljana i Vesna film, Ljubljana - ps: Joze Gale - r: Joze Gale - f: Mile de Gleria - m: Bojan Adamie - sc: Niko Matul, Janez Kovlc - mt: Darinka PersinAndromako - gl: Boris Juh, Lojze Rozman, lvanka Mezan, Marijana Brecelj, Andrej Kurent, Tanja Poberznlk, Veronika Orole, Matjaz Turk, Branko Grubar, Pavel Ravnohrib - met: 2.570 - tp: 35 rnrn, kolor, vajdskrin - rod: igrani

- od: 30. 6. 1982.

Pos/e u krvi ugusenog sel;ackog ustanka u tolminskom kraju 1713. godine, porodica Groqoviievih kola je u buni izgubila sve osim golog zivote. mora u progonstvo. Uprkos neliudskim patnjama, skoro bezumno istrelevs na novodobivenom komsdicu jalove zeml]e, na pustoti. Snagu im daje nagon za odrienie iivote i ukorenjeno vcrovanje da je bitka za opstanak i vera u iivot one najvrednije u coveku.

640. RAZSEUENA OSEBA (RASELJENO LICE)

pp: Viba film, Ljubljana - ps: Drago Jancar - r: Marjan Ciglie - f: Rado likon - m: Jerko Novak - se: Janez Kovie - mt: Andrija Zafranovlc - gl: Matjaz Visnar, Oraga Potocnjak, Sandi Kresl, Milos Battelino (Batelino), Iva Ban, Leopold (Polde) Bible, Voloda Peer (Per), Siava Marosevie - met: 2.550 - tp: 35 mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 30. 6. 1982.

Sin sloveneiikoq politickog emigranta vrece se u postolblnu koiu poznaje samo iz price roditel]e. U grupi erhitekata mledic stiiie priietelie. I prtietelietvo i sukobi reilektuju sedesniost, ali i proslost koiu niie moquce ni zeboraviti, ni opozvati ... U traganju za identitetom prate ga konilikti, i u Ijubavi, na poslu, u prijateljstvu ...

641. JUZNA PATEKA (JUZNA STAZA)

pp: Vardar film, Skoplje - ps: Gojko skanc, Stevo Crvenkovski - r: Stevo Crvenkovski - f: Ljube Petkovski - m: Ljupco Konstantinov - se: Nikola Lazarevski - mt:

Vangel (laki) Cerncev - gl: Maja Odzakllevska. Petar Ar· sovski, Neda Arnerlc, Aleksandar Bercek, Nikola (Kole) Angelovski - met: 2.987 - tp: 35 mrn, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 1. 7. 1982.

Posle duzeg odsustvovanja, fJorai se vrece kuci u koio] keo podstenere nelszi svoju nekadasnju devojku. Sukobi do kojih dolazl Izmedu njih samo su produietsk sterih nesporezume. Ook se njihova bliskost ipalc na nekl nacln obnevlie, jedna druga veza zevrsev» se brekom, trees rezvodom, a sve to je pavod da niih dvoje preispitaju svoj odnos. Ako Ijubav nile dovoljna da cvrsto i trajno veze dvoje llud], moide bi to mogla mrinie ...

642. ZALAZAK SUNCA

pp: Neoplanta film, Novi Sad - ps: Eva Ras. Karolj Vieek - r: Karolj Vieek - f: Bozldar Nikolic - m: Gabor Lendel - se: Istvan Hupko - mt: Katarina Stojanovlc - gl:

Milan Strljic, Nada Vojlnovlc, Miroljub Leso, Milan Puzic. Stojan Arandelovic, Eva Ras - met: 2.400 - tp: 35 mm. kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 1. 7. 1982.

Gredlc u ravniei iivi, sa manjim iii vecim potresime, svoj zivot. Jednoga dana pojavljuje se Steva zvani Stiv iii tacnije, Vajt Hors. Petnaest godina je proveo u tudtnt i sad zeli da ostane u gradu. U svoj rodni grad don eo je prvi viski, dovezao prvi mercedes, a prijatelje je snabdevao devizama. U stverl, on se vratio da bi neprevio konecen obreiiun. Za ranije usluge treii sve: moe, zene, priznanje, postenje. zet! da nadoknadi sve sto je izgubio u belom svetu. Suprotstavlja mu se glasno i odlucno arhitekta, njegov prijatelj tz detinjstva.

643. PROGON

pp: Neoplanta film, Novi Sad i Centar film, Beograd - ps:

Predrag Golubovic - r: Predrag Golubovlc - f: Milivoje Mlllvojevic - m: Kornelije Kovac - se: fvlilenko Jerernic - mt: Aleksandar flic - gl: Dragana Varagic, Larko l.ausevic, Velimir (Bata) Livojinovic, Dragomir Pesic, Sima Ja nicijevic, Ljuba Kulikova, Milutin Jasnlc - met: 2.600 - tp: 35 mm, kolor, vajdskrin - rod: igran! - od: 3. 7. 1982

Banatska revnice 1942. godine. Rat, progoni i smrt. I us red toga dogada se ljubev dvoje mladih kao odbrana od te kataklizme ...

644. KIKLOP

pp: Jadran film, Zagreb, FRZ Dalmacija, Split i Televizija Zagreb - ps: po istoimenom romanu Ranka Marinkovlca:

Antun Vrdoljak - r: Antun Vrdoljak - f: Tomislav Pinter - m: Miljenko Prohaska - se: Zeljko Senecio - mt: Damir German - gl: Frano taste, ljuba Tadic, Rade serbedztja, Mira Furlan, Boris Dvornik, Relja Basic, Marija Baxa [Baksal, Mustafa Nadarevlc, Zvonimir Rogoz, Kruno Valentic, Karlo Bulle, Zvonimir trnko, Rade Markovic, Iva Grequrevic, Vera Zima - met: 3.760 - tp: 35 mm, kolor, vajclskrin - rod: igrani - od: 9. 7. 1982.

Ekranizacija istoimenog romana Ranka Marinkovica koji kroz sudbinu jednog intelektualca, kroz njegovu lntimu i odnos sa okolinom, slika iiude i vreme u predvecerie drugog svetskog rata, celi jedan svet pred sumrakom, pred zestresuiucom pojavom fasizma ...

645. VARIOLA VERA

pp: Art film, Beograd i Croatia film, Zagreb- ps: Goran Markovic - r: Goran Markovic - f: Radoslav Vladic - m: Zoran Simlanovlc - se: Milenko Jeremic - mt:

Vuksan Lukovac - gl: Rade Serbedzija, Varja Dukic, Erland Josephson (Jozefson), Rade Markovic, Duslca Zeqarae, Vladislava (Vladiea) Milosavljevic, Aleksandar Bercek, Semka Sokolovlc-Bertok. Peter Carsten (Karsten) - met: 3.000 - tp: 35 mm, kolor. vajdskrin - rod: igrani - od: 9. 7. 1982.

Jedan hodocesnik, zereien nepoznatom bolescu, sticejem okolnosti ude u zemliu. Premesten sa mesta na mesto, umire, a zaraza se siri. U trenutku kad odgovorni shvete da se radi 0 bolesti kol» se smatrala iskorenjenom, vee je kasno. Epidemija velikih boginja (Variole vere) poCinje da hara, dovodeci u iskuiienie i pojedinee i drustvo. Zereieni su izolovani i prepusteni logici stresne bolesti na koju su svi vee zeborevili, smetreiuci je delekom prosloscu ...

11

646. DIREKTAN PRENOS

pp: Art film, Beograd i Union film, Beograd - ps: Darke Balic - r: Darko Bajic - f: Boris Gortinski - m: Zoran Hadetlc - sc: Gorana Sudzum - mt: Huzica Maric - gl:

Boris Kornnenlc. Lada Skender, Branko Vldakovic. Zarko Hadlc, Zarko Lausevic, Gorica Popovic - met: 2.700 - tp: 35 mm, kolor, vajdskrin - rod: iqrani - od: 16. 7. 1982.

Ova mledice i [edne devoike, prolazeCi kroz sve dileme svoje generaeiie, iive zeiedno i pokusavaiu da izgrade svoj svet, da nadu svoie mesto u drustvu. Nacin niihovog iivote, poimenje istine i prevde, liubev! i strasti, svakog ad niih dovodi u sukob sa sredinom, sa liudime koji iele da promene niibove odnose i da ih uklope u opiite prihvecene moraIne norme. Oni polako posustaju i tada se citav niihov svet menie. Neko se uklapa u iednolicnu svakodnevieu a neko ce tuic! snage da se odupre ...

647. ~IVETI KAO SAV NORMALAN SVET

pp: RZ Film 80, Beograd, Art film, Beograd, Union film, Beograd i Croatia film, Zaqreb? - ps: Radoslav Pavlovic - r: Milos Hadlvojevlc - f: Bozidar Nikolic - m: Kornelije Kovac - sc: Nemanja Petrovic - mt: Vuksan Lukovae - gl: Svetislav Goncic, Sonja Savic, Milan Puzlc, Olivera Jezlna, Petar Banlcevic, Sonja Knezevic - met: 2.463 - tp: 35 mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 16. 7. 1982.

Rados dolazi iz provincl]e u Beograd da se upise na odsek za kompozieiju Muzicke ekedeml]e. Pun ie ideia i ielt da stvara muziku za "covecanstvoc. Lepa koleginiea ga opseda, a on se bezuspesno udvara drugoj. Stanuje u eoblci u potkrovliu i u iiesto] bespariei stanarinu gazdarici plaea u naturi. U pocetku odusevtien, polako se rezocersv« sredinom i odnosom profesora prema muziei. Javno iske: zuje svoie misljenie da ie muzika kois se forsira na Aka· demli! za mrtvaee. On ielt pravu, novu, vellku muziku i malo liubevt. Iznenadna poseta dede iz provinciie budi njegovu epoltttcnu svest. I poiito borba na fakultetu ne pokezuie rezultate, rezoceren, Rados se vraea kuct, Otae ga primorava na povratak, u borbu.

648. DJECAK JE ISAO ZA SUNCEM

pp: Zeta film, Budva i Televizija Titograd - ps: po romanu »Salajko. Stevana Bulajlda: Stevan Bulajic - r: Branislav Bastac - f: Savo Jovanovic - m: Boro Tamlndrlc - se: Bosko Odalovlc - mt: Ljiljana Krstic - gl: Aleksandar Jablan, Borde Jeltslc, Veljko Mandtc, Voja Miric, Dragomir Gumic - met: 2.560 - tp: 35 mm, kolor, st. - rod: igrani - od: 21.7. 1982.

salaiko, rano oeteve! bez mstke, mora da zereduie za sebe i oea, elkoholtcere. Ne ide u skolu, tumara. Posle oceve smrti on se prikliucuie omladinskoj rsdnoi brigadi gde nauci da cita. Neko vreme radi u hotelu, upoznaje novinara, zapada u Intrige i rezoceren, kao slepi putnik, stiie na more. Sretne staroga rudara iz Labina sa kojim provodi lepe dane. Doiivlleve i prvu liubev, Posle smrti staroga rudara, tuien, odlazi u veliki grad. Tu doiivlleve neino prijatelistvo sa jednim decakom zbog kOjeg ee da napusti lagodan zivot i krene u potragu za previm mestom pod suneem za obojieu.

649. TESNA KO~A

pp: Film danas, Beor;rad - ps: Slnisa Pavlc - r: Milivoje (Mica) Milosevic - f: Aleksandar Petkovlc - m: Vojislav Kostic - se: Dragoljub Ivkov - mt: Branka Geperae - gl: Nikola Slmlc, Milan Gutovlc, Rahela Ferari, Irfan Mensur, Huzlca Sokic, Jeliea Sretenovlc, Danica Makslrnovlc - met: 2.500 - tp: 35 mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani

- od: 24. 9. 1982.

Referent Mita svakodnevno se suoceve sa guzvom u kuei / na poslu. U pretrpanom stanu svako trei! svoie mesto pod suneem. Varniee sevaju sa svih strana, a njegova mala plata [e nedovolins za sve porodtcne prohteve. Najmladeg sina muiil skala / snovi 0 polovnoj .hondic, starlji ie vecitl apsolvent astronomije, a kcerke, diplomlrent prevnik, bezuspesno traga za zeposleniem. Miti Ie na poslu sve gore, pa mu Ie sportska prognoza poslednla nada kola bi

• pp - Izvr~nl producent: RZ Film 80.

12

mu pomogla da se izvuce iz sve tesnie koie, razapete slebesne c/novnicke zarade / skupog iivote, prepunog stresova.

650. MOJ TATA NA ODREDENO VREME

pp: CFS Kosutnjak - OOUR Avala film, Beograd i Cro~tia film, Zagreb - ps: Predrag Perlsi6, Milan Jellc - r: Milan Jellc - f: Borde Nikolic - m: Vojislav Kostic - se: Slobodan Mijacevic - mt: Marko Babae - gl: Ljubisa Samardzlc, Milena Dravlc, Boris Dvornik, Velimir (Bata) Zivojino. vic, Neda Arnerlc. Relja Basic, Jelisaveta Sablic, Vlasta Knezovlc, Olivera Markovic, Nikola Kojo, Vojislav Brajovlc, Dusan Vojnovic, Nada Vojlnovic - met: 2.420 - tp: 35 mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 26. 10. 19B2.

Samohrana maika Svet/ana, njen dvanaestogodisnji sin i vectto privremeno zaposleni Sinisa zapadaju i dslie u rezne neprilike. Sinisa se najzad odluci da zeprosi Svetlanu, ali se uprevo tada vrece njen b/vsi muzo Dok Sinisa, u potrezi za stalnim poslom, preteruie u revnostl kod zevodliive cIa· nice komisije, muz nagovara Svetlanu da obnove zeiednit» ki iivot, nudeCi joj bogatstvo i putovanja. Odnosi se zeplicu sve do srecnoq zevrsetke koji ipak nije lisen novih zebuna ... Nastavak filma »Red na odredeno vrerne-.

651. SABLAZAN

pp: CFS Kosutnjak - OOUR Avala film, Beograd, Morava film, Beograd i Beograd film, Beograd - ps: Velimir Lukic - r: Dragovan Jovanovic - f: Aleksandar Petkovlc - m: Aleksandar Hable - sc: Siobodan Mijacevic - mt:

Neva Hable - gl: Tat jan a Boskovlc, Mihailo Kostic, Ljubivoje Tadlc, Mira Stupica, Ljuba Tadic, Predrag takovlc, Danilo Lazovlc - met: 2.238 - tp: 35 mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 26. 10. 1982.

Blizi se kraj rata. Neiskusni, golobradi mladle dobija zadatak da cuv« uhepiieru: esesovku, sekretarieu i liubevnicu nemackog majora. Jednog dana, usred Ijubavne igre mladice i esesovke, u zatvor ulezl komesar. Mladie ga udari i beii sa zatvorenieom. Zapocinje patera koju vode njegovi drugovi. Niih dvoie, poput progonjenih zveri, beie prema reei gde th eeka spas. U retnom hsosu, u beieniu, desila se Ijubav koja iz strasti prerasta u neinost. Zabranjena liubev ce mledice dovesti pred puscane eevi njegovih drugova. Devojka ee uspeti da se domogne reke i da iscezne u prvim zraeima iutre.

652. RDECI BOOGIE ali KAJ TI JE DEKLlCA'o (CRVENI BUGI iii STA TI JE DEVOJKO)

pp: Viba film, Ljubljana - ps: Branko Somen (semen) - r: Karpo Godina - f: Karpo Godina, Vilko Filac - m: Janez Gregorc - se: Belica Luxa (Luksa) Skerlak - mt:

Karpo Godina - gl: Boris Cavazza (Kavaca), Iva Ban - met: 2.320 - tp: 35 mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 4. 11. 1982.

U ptvlm posleratnlm godinama, radio staniea salje na teren grupu mladih muzicere da dizu moral radnim lludima po zadrugama, u radnim brigadama I na gradilistima, a ujedno da se i sami prevaspltaju u iivrste i politlckl svesne omladinee. Ekipa Ie spremna za uspeh: tu je ideoloski neprikosnoveni rukovodilae, zatim prekaljeni dirigent, isprevni instrumenti, eposobnl muzicert I kamion koji maze da se dokotrlie do svakog mesta gde se gradi soeijalizam. Peripetiie u koiime »dtzectme« morels sasvim pada moral, dovode do potpunog neuspeha akeije. Samo je muzika preitvele sve nedece kao jedina nada, naravno, uz svoje ogrenicene moqucnostt ...

653. SUTON

pp: Centar film, Beograd i Dan Tana Production, Los An· deles - ps: Goran Paskaljevlc, Filip David, Dan Tana - r:

Goran Paskaljevlc - f: Tomislav Pinter - m: Walter Scharf (Valter Sarf) - se: Niko Matul - mt: Olga Skrigin - gl:

Karl Malden, Jodi Thelen (DZodi Tilen), Demian Nash (Demien Nes), Mia Roth (Rot), Pavle Vuislc, Stojan Arandelovic, Milan Srdoc, Petar Bozovic. Dragan Maksrmovtc - met: 2.800 - tp: 35 mm, kolor, vajdskrln - rod: igrani - od: 23. 11. 1982.

10 Radnl naslov: -Karnen spotlke e ,

U Istarskom selu zlve samo starel I deea. Oni sposobnl oust! su u gradove III na privremeni rad u Inostranstvo. Na seoskim lmenlltne ostala su nllhov« maloletna deea i dede I bake kO/i su vise teret nego pomoc ovim malim Ijudlma, prlnudenlm da odrzavaju domeclnstvo. U jednoj takvoj porodiel drama nastaje u trenutku kada deda primi pismo od slna u kojem mu javlja 0 razvodu I nameri da se vise ne vrec« kuct. On krlje tu surovu Istlnu od svojih unuelCa, uveren da nadanja I snovl pomeiu da se zlvl ...

654. NESTO IZMEElU

pp: Centar film. Beograd - ps: Srdan Karanovlc, Milosav Marinovic. Andrew Horton (Endrju Horton) - r: Srdan Karanovlc - f: livko Zalar - m: Zoran Simjanovlc - se:

Miljen Kljakovlc - mt: Branka Ceperae - gl: Caris Corfman (Keris Korfman). Predrag (Miki) Manojlovlc, Dragan Nikolic. Renata Ulmanskl, Goriea Popovic. Nina Kirsanova. Zora Doknlc-Manojlovtc - met: 2.870 - tp: 35 rnm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 17. 12. 1982.

Savremena prica 0 mladoj Amerikanki i njenoj sentimentalnoj vezi sa dvojieom Jugoslovena. Tokom sest nedelja, troje junaka, zeteiienih u svetu punom protivureiinosti lzmedu Istoka i Zapada. traga za sopstvenim identitetom. Radnja se odvija u Njujorku, Beogradu. Dubrovniku i Istambulu ...

b.b. MASKARADA"

pp: Viba film. Ljubljana - ps: Vitomil Zupan - r: Bostian Hladnik - f: Jure Pervanje - m: Bojan Adamlc - se:

Milan Poqacnlk - mt: Marija Pirkmajer - gl: Miha Baloh, Vida Jerman. Igor Galo, Blanka Jenko, Bojan Setina - met: 2.655 - tp: 35 mrn, kolor, vajdskrin - rod: iqrani - od: 7. 12. 1982.

Ljubimae sportske publike, luke, privukeo je paznju lepe direktorove iene koie ima sve osim Ijubavi. Da bi sto vise bili zajedno ona angazuje luku da daje iiesove njenom sinu. Direktor sluti ste se dogaaa i trazi priliku da ih razotkrije. Na zabavi na kojoj se nalazi i Petra, Lukina simpatija, direktor prieil! zenu da prizna svoju llubev, luke, posle tuce sa direktorom. rezoceren, povlaci se u osamu. Njegovu usamljenost prekida Petra. Posle nekog vremena on srece direktorovu zenu u ernini. Ona ga sumn/ici da /0/ je ubio muie. Ponovo su zajedno. Luka odluci da napusti taj zivot u kavezu, vrece se Petri ali njegove misli ostaju kod one druge od kole je otlseo. Shvati da se liubay i sloboda iskljucuju.

••••••••••••••••••••

1983. ••••••••••••••••••••

655. BALKAN EKSPRES

pp: Art film. Beograd i Inex film, Beograd - ps: Gordan Mihic - r: Branko Baletlc - f: Livko Zalar - m: Zoran Simjanovlc - se: Vladislav Lasic - mt: Vuksan Lukovae - gl: Dragan Nikolic. Bora Todorovic. Tatjana Boskovic, Velimir (Bata) livojinovic, Olivera Markovic. Radko Polie. Branko Cvejlc - met: 2.800 - tp: 35 mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 24. 1. 1983.

Poslednji dalli mira u Srbiji, pred aprilski slom 1941. godine. Grupe sltnih lopova luta prerusens u muzicki sastav »Belken ekspres«, Jedina briga ovih dzeparosa je kako sacuvati glave na vetrometinl prvih ratnih strahota. Ljudi sa dna, u tom stresnom i nemilosrdnom vremenu, izrastaju tz svojih do tada beznecsinth sudbina i postaju heroli jedne epohe.

656. KAKAV DEDA TAKAV U.NUK

pp: Film danas, Beograd - ps: Zoran caltc. Jovan Markovic - r: Zoran Calic - f: Bozldar Nikolic - m: Dimitrije-Mikan Obradovlc - se: Predrag Nikolic - mt: Vojislav (Vanja) Bjenjas, Jelena Bjenjas - gl: Dragomir Bojanlc-

" Film pod latlrn nazlvom prvl put odobren: 13. 5. 1971. sa met: 2.350. - a 7. 12. 1982. premontlran I ponovo odobren.

Gldra, Marko Todorovic. Jelena Jovanovlc-Ziqon, Rialda Kadric, Vladimir Petrovic. Mihajlo Jeftlc - met: 2.500 - tp: 35 rnrn, kolor, st. - rod: igrani - od: 22. 2. 1983.

Boba I Marlja su zeposlenl, imeiu stan I slna I naizgle~ je sve u redu. Ali, dok su oni zauzeti svakodnevnim brigama. njlhovog slna cuvalu dede i tu nestelu p_roblemi. Njegov otae zeli da unuka obllkuie po svolo] me". a nlen otae zell da mu obezbedi klas/cno obrezovenle: muziku, iezike, ltd. Zbog toga dolazl do niza sukoba i komicnlh si· tuaelja ... Cetvrti nastavak serije zepoiiete filmom »Lude qodlne«.

657. ZADAH TELA

pp: Film danas, Beograd i Viba film. Ljubljana - ps: prema istoimenom romanu livojina Pavlovlca: livojin Pavlovic Siobodan Golubovlc-Lernan - r: livojin Pavlovic - f:

AI~ksandar Petkovlc - m: arhivska - se: Miodrag Mlrlc - mt: Olga Skrigin - gl: Dusan Janlcljevic, Rade Ser· bedzlja. Metka Franko Ferrari (Ferari). Ljiljana Medesl, Zijah Sckolovic, Ljiljana Sljapic. Iva Ban. Janez Vrhovee - met: 2.700 - tp: 35 mm. kolor, st. - rod: igrani - od: 22.2. 1983.

Zivot jednog ielezniiier», lako uoblicen u standardne forme - posao I porodiea - Iznenada poiilnle da se me,!ja, otpoiiinie raspad. Napusta dom i u drugom gradu, okruzen prijateljlma sklonim veselju, upoznaje novu zenu. Nade da ce novi zivot da protiiie bez briga odlaze u nepovr~t. I tako akter ove obicne zivotne price, zabrlnut I uznetmten, pokuseve. u skladu sa utvrdentm moralnlm normsme, da spase ustelient red stveri: da setiuve porodieu I sinove izvede -na previ put«. Ali. prestup koi! je pocinio, glad za promenom. dovode ga u bezi~/~znu situaelju .. Izluaen. b~z: nedem, kroz ubistvo, opredelluie se za petniu kao /ed,11l vid iitstote Ijudskog trajanja.

658. tOVEK SA tETlR1 NOGE

pp: Inex film. Beograd - ps: po istoimenoj drami Radivoja-Lole Dukica: Radivoje-Lola Duklc - r: Radivoje-Lola Dukic - f: Milorad Markovic - m: arhivska - sc: - - mt: Ivanka Vukasovlc - gl: Mija Aleksic, Milena Dravic, Tat jan a Boskovic, Dragan Zaric, Doklca Milakovic. Danilo Stolkovlc, Milivoje (Mica) Tornlc, Liza Stojanovlc - met: 2.630 - tp: 35 mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - ad:

2. 3. 1983.

Jovan Jovanovic, privredni i drustveno-polttickl redntk, tuilo je sebe sudu. Njegova prica je nalik na komediju sltuaeije: mlada susetka, zbog nestanka struje I patent brave, ulazi gola u njegov stan. Nova godina je, a on sam i, zetim, kao u vodvilju, iznenada se pojavi njegov potnocnlk, kao iotoreporter, onda susetkin suprug I kao vrhunae, niegova zena. Tada na videlo izlazi dvostruki moral i navijacki, sicardzijski mentalitet javnosti. Zato le Jovan Jovanovic tuiio samoga sebe zeleci da sazna zveniiino misljenje o tome keko treba da zivi u savremenom svetu.

659. EVA

pp: Viba film, Ljubljana - ps: Ana Rajh - r: Franei Siak - f: Zoran Hochstatter (Hohstater) - m: Grupa -Bepnagrad. - se: Sreco Paplc i Zdravko Paplc - mt: Vuksan Lukovae - gl: Miranda Zaharija (Caharijal. Janez Bonclna-Benc, Demeter Bitenc, Marko Derganc, Tomislav Gotovac. Majda Grbae, Erland Josephson (JozefsonJ. Katja Klemene - met: 2.380 - tp: 35 mm. kolor, st. - rod: igrani - od: 17. 3. 1983.

Eva zivi sama sa dvoje deee. Njen zivot se odvija uhodanim stazama izmedu kuce, posla u arhitektonskom birou i stana mledeq Ijubavnika. Deea se sve vise osamostaljuju, a susreti sa liubsvnlkom postaju samo navika ... Novi zadatak na poslu daje joj polet. Ona treba da projektuje celije u novo] zatvorskoj zgradi. Obilazak srednjevekovnih tamniea koie treba rusiti izazlva u Evl promenu. Od tada poCinje sve da se dogaaa keo u nekom svetu privida. U tom svetu Eva pokuseve da nede nova, korenita resenja ...

660. TREel KuUt

pp: Centar film. Beograd i Televizija Zagreb - ps: po istoimenom romanu Pavia Pavllelca: Pavao Pavllclc - r: Zoran Tadic - f: Goran Trbuljak - m: Aleksandar Bubanovlc -

13

sc: Ante Nola - mt: Visnja Stefic - gl: Bozidar Altc, Vedrana Medimorec. Franjo Majetic. Ivo Grequrevtc. Dorde Rapajic - met: 2.216 - tp: 35 mm. kolor, vajdskrin - rod: Igrani - od: 28. 3. 1983.

Mladl brecn! par se pos/e dugog cekania upravo use/io u stan. Ali. od samog poeetka se dogaaaju eudne stvari. Oko niih se krecu neoblcni neznenci, a n06u neko pokusava da provali u stan. U tim proveleme, metluttm, nlje nista ukradeno. Obuzima ih streh. U meduvremenu im neko u plsmu salje prilicnu svotu novaea. lsko ih ta suma moie da izvuce iz meterilslnih neprllike, nerado ga trose jer ne znaju njegovo poreklo. Sumnlsiu da le novae spona sa taienstvenlm prova/ama i da se od niih oceku!« da nesto ucine, ali ne znaju ste. M/adi par doiivlieve tieobiiine, pa i stresne prizore, sve dok se niihove sttuectie iznenada ne rezres! na neocekiven neiiin.

661. PERROI VERSHUES (NABUJALA REKA)

pp: Kosova film, Prlstlna - ps: prema motivima istolme nog romana Sinana Hasanija: Petrit Imami - r: Besim Sahatctu (Sahatciu) - f: Afrim Spahiu - m: Akil Keel (Koci) - sc: Nuredin Loxha (Ljodla) - mt: Dimitar Grbevski - gl: Istref Begolli (Begoli), Abdurrahman Shala (Abdurahman salja), Voja Miric, Melihate Aletl, Rade Markovic, Hadi Shehu (sehu). Shani Pallaska (Sani Palaska), Ankica Milenkovic. Boris Buzancic, Faruk Begolli (Begoli), Danica Maksimovic. Xhevat Oorraj (DZevat coraj), Cun Lajci (eun Lajcl). Avdush Hasani (Avdus Hasani)- met: 2.775 - tp: 35 rnrn, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 10. 4. 1983.

U iednom rudnrskom kombinatu na Kosovu,' ka-;;"sto7"e desava i u mnoqim radnim orqentzeciieme sirom zeml]e. radniei nestevljeiu osveienie novih pozieiia u samoupravljanju. Nekadasnii ruder i borae, a sada generalni direktor kombinata, svim bicem je na strani radnika, ali zato trpi na lliinom p/anu ...

662. NOe POSLIJE SMRTI

pp: Adria film. Zagreb i Televizija Zagreb - ps: po motivima pripovetke -Nocturno- Ksavera sandora 0alskog: Zora Dirnbach (Dirnbah) - r: Branko Ivanda - f: Drago Novak - m: Alfi Kabiljo - sc: Zeljko Seneclc - mt: Zivka Toplak - gl: Milena Dravlc, Rade Serbediija, Sven Lasta - met: 2.300 - tp: 35 mm, kolor, st. - rod: igrani - od: 14.

4. 1983.

Pocetkom veka, negde na severu Hrvatske, mladom vleste/inu umre zena, a njene pos/ednje reci su bile da smrt ne mora da zneci rastanak. Skrhan bolom, vlastelin proucava spirltisticku /iteraturu. Vee prvih dana pojevliuse se orividenie nieqove iene, da bi ubrzo poverovao u stvarnost njene poieve. U to pokuiiev» da uveri i svoju okolinu, sto mu ne uspeva, sve do do/aska rodeke iz Zagreba. Svet rea/nosti gubi znece! i otpoeinje earstvo duha, romantienog mistieizma u koiem ie sve moquce.

663. STEPENICE ZA NEBO

pp: Avala pro-film. Beograd - ps: Radoslav Pavlovic - r:

Miroslav Lekic - f: Radoslav Vladic - m: Kornelije Kovac - sc: Aleksandra Gliqorljevic - mt: Branislav Milosevic

- gl: Svetozar Cvetkovlc, Enver Petrovci. Var]a Duklc, So-

nja Knezevlc, Gordana Gadiic, Velimir (Bata) Zivojinovic. Rahela Ferari - met: 2.418 - tp: 35 mm, kolor, st. - rod: igrani - od: 15. 4. 1983.

Dlptomireni arhitekta, u potrazi za pos/om, od/azi u Suboticu prepun novih ideie. Vrsca se poreien i /uta Beogradom treieci posao. Pokuseve da se pridrut! starom drustvu u nadi da ce da pronede srecu. Provodi [ednu noc sa drugovima iz qimneziie i dva para. Naviru uspomene, otvaraju se stare rene, zeplicu se bivse /jubavi. Te noci vidi na/ieie svoje qenereciie i pokuseve da spase bar nesto od /epih uspomena. U zoru iedne devoike prereie vene, [ednog iz drustve vojna patro/a greskom odvodi na volnu veibu, osta/i su potreseni. vretivs! se iz stanice mllicile, on nalazi poziv iz Subotice da se ponovo levi na poseo ...

664. HALO TAXI

pp: Avala pro-film, Beograd - ps: Vlastimir (Vlasta) Badovanovic - r: Vlastimir (Vlasta) Radovanovic - f: Boiidar Nikolic - m: Kornelije Kovac - sc: Milenko Jeremic -

14

mt: Mirjana Mltrovic - gl: Velimlr (Bata) 2:ivojinovic. Gorica Popovic, Svetlana Bojkovic, Vojlslav Brajovic, Lepomir lvkovlc, Pavle Vuisic. Mladen Andrejevlc, Dragomir Bojanic· -Gldra, Irfan Mensur, Nada Vojinovic - met: 2.663 - tp: 35 rnrn, kolor, st. - rod: igrani - od: 6. 5: 1983.

Na jednoj taksl stanlei na perlferlil grada ilvot tece norma/no do trenutka kad se poiev! novi taksista - lepa devoike. Taksista, blvsl bokser, sumni« da ga zena vara. Uhvativsi je na delu, obrecune se sa njenlm liubavnikom Bizmarkom. Pos/e toga iena ga nepusii, zatlm bude pretucen i od/uCi da istera svoiu pravdu. Istovremeno se i policiia zainteresuje za Bizmarka. Naime, sve devoike iz njegovog drustv« su narkomanke ; sve tajanstveno iseezavaju ... U zevrsni rasp/et dogaaaja umeseni su teksistl, predvodenl svojom lepom ko/eginicom, Interpol, policii« ...

665. JOS OVAJ PUT

pp: CFS Kosutnjak - OOUR Avala film, Beograd i Croatia film, Zagreb - ps: Milan Jelic - r: Dragan Kresoja - f:

Predrag Popovic - m: Predrag i Mladen Vranesevlc - sc:

Vladislav l.aslc - mt: Andrija Zafranovlc - gl: Velimir (Batal Zivojinovlc, Aleksandar Bercek, Vladislava (Vladica) Milosavljevtc, Dusan Jantcljevic, Josif Tatlc, Branko Vldakovlc, Milivoje (Mica) Tomic, Radmila Zivkovic, Milan Gutovic, Dragoljub Milosavljevlc - Gula - met: 2.640 - tp: 35 mm. kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 22. 6. 1983.

Price 0 dvoiici osuiienike, m/adom Maksu kOii trquie drogom i Dteku, visestrukom povratniku sa robile ko]! boluie od neizlecive bo/esti. Maks se pre hapsenia venea sa devoikom iz provincije, koie pos/e rodent« deteta. saznavsi iiime se nlen mui bavi, zatraii razvod broke. Dzek ie uslovno pusten iz zatvora, a Maks koristi vikend. Oboiice, zajedno sa Diekcvom neveniienom iivotnotn seputnicom, krecu u potragu za Maksovom suprugom i sinom. Maks srece oea koi! ie na vrhuneu kariiere i sa koiim nikada nije mogao da uspostavi kontakt. pa ni sada kad mu ie tesko, ier sezneie da mu se zen a nece vretiti. Diek umire, a Maksu, posle razgovora sa bratom, neizleCivim narkomanom, ostaje iedtne moqucnost da se vrati iIi ne vrati u zatvor.

666. MAHOVINA NA ASFALTU

pp: CFS Kosutnjak - OOUR Avala film, Beograd i Croatia film, Zagreb - ps: Veroslav Hancic, Jovan Rancic - r: Jovan Rancic - f: Milivoje Mllivojevic - m: Arsen Dedic - sc: Miodrag Mlrlc - mt: Katarina Stojanovlc - gl:

Dragomir Felba, Dusan Janicljevic, Alenka Hancic. Vladan Zivkovic, Rados Bajic, Nadeida Vuklcevlc, Lidija Pletl, Miroljub l.eso i deca: Drasko Hoqanovlo, Jelena Munjlc, Mirko l.azic, Bernhard Urlic - met: 2.545 - tp: 35 mrn, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 22. 6. 1983.

Deiiek-pesnlk, ucentk-oese«, iiv! u naizgled romentiiinoi sredini planinskog sela. Drugovi su mu mali pas, beli zec, sneg i krosnie drvece, toeak vodeniee. U tom embiientu nastaju i niegovi prvi stihovt. Iznenada sve se menja. Potrebno le tom malom coveku mnogo snage kako bi pobedio nesporazume sa novom sredinom, sa ritmom velikog grada u kol! ie presao da iivt. Ipak, preve vrednosti se uvek iskeiu, pa tako i decek: nalazi svoje »mesto pod suncem«, A ; roditelji ponesto neuce od deee ...

667. IGMANSKI MARS

pp: Centar film, Beograd - ps: Siobodan Stojanovlc - r:

Zdravko sotra - f: Bozidar Nikolic - m: Vuk Kulenovlc" - sc: Milenko Jerernlc - mt: Andrija Zafranovic - gl:

Tihomir Arslc, Zelika Cvjetan, Branislav Lecic, Milan Strljie, Velimir (Bata) Zivojinovic. Slavko Stimac, Aleksandar Bercek. Milena Zupancic, Radko Po lie, Danilo l.azovlc. Marina Markovic, Nada Durevska, Danco eevrevski, Lazar Histovski, Miodrag (Miki) Krstovlc - met: 2.630 - tp: 35 mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 27. 6. 1983.

Krelem ienuere 1942. godine Prva pro/eterska briqede se na Romaniji nes!« opkoljena iak;m nemeckim snagama. Stab brigade donosi odluku 0 izvrseniu opasnog, ali [edino 11I0gueeg pokreta. Trebalo ie proci pored Sereieve, preko Igmana, prema oslobotlenoi Foci, gde se probio Vrhovni stab sa Titom. iqmenskt mars ie izveden nocu izmedu 27. ; 28. ienuere, po dubokom snegu i veliko] hladnoCi. Taj mars

" m - Katalog Pulskog festivala 1983: Kornelije Ko·,ac.

posteie legenda. a tetrdeset tesko promrzlih borsce prebaceno le na lecen!« u Foiiu, gde su /unackl podneli nedtiudske belove emputtreni« promrzlih delova tela bez nerkoze.

668. ORUGA GENERACIJA

pp: Art film. Beograd i Televlzija Novi Sad - ps: Zelirnlr 211nlk, Milomir Mandie - r: 2elimir 2i1nik - f: Ljubomir Be~ejski - m: arhivska - sc: - - mt: Siobodan Jandric - gl: deca: Petar Bosancic, Vlastimir Sinko. Sanja Zlatkovlc, Dragan Sokoljanski - met: 2.400 - tp: 35 mm. kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 30. 6. 1983.

Petnaestogodisnji Pavle posle jedanaest godina provedenih u Stutgartu sa roditeljima. gastarbajterima. dolazi kod svoje bake kako b! nastavio skolovanje u Jugos/aviji. Zbunjen novom sredinom i sukobime, beit natrag. da bi ipak shvatio da ne moze da ostane u Nemackoj. Otae g8 odvede u intemat u Novom Sadu gde upoznaje deeu povratnike sa kojima lakse komunieira. Upoznaje i nekoliko godina stariju devoiku, ali dolazi do novih nesporazuma. Prekida sa devoikom, pravi prekrsai. u skoli tloilvliev« kritike zbog izosteisnle. Roditelji su zabrinuti zbog niegovog guhljenia tla pod nogama ... Pavle odlucuie da promeni

svoi zivot. .

669. MEOENI MJESEC

pp: Adria film, Zagreb. Croatia film, Zagreb i Filmska radna zajednlca filma - ps: po romanu -Marko na rnukarna« Zvonimira Majdaka: Nikola Babic - r: Nikola Babic - f:

Andrija Pivcevie - m: Alfi Kabiljo - sc: Leljko Seneelc - mt: Boris Erdelji - gl: Biserka Ipsa, Siobodan Milovanovlc, Nada Abrus, Pavle Vuisie, l.jubisa Samardzlc, llija lvezlc, Zvonimir Lepetlc, Toso Jelic. Fabijan ~ovagovic - met: 3.105 - tp: 35 mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 30. 6. 1983.

Zlvot blagajnika zedruine prodavniee u slavonskom selu tekao bi mimo da se u njega nije umeseo zeqrebeiik! kriminalae koit mu zavede voljenu devojku. Rezoiieren, on odlazi iz sela. U novoj sredini sretne Vandu. kole gao oiierene njegovom iednostevnoscu, vezuje za sebe i pokusava da od njega stvori drugacijeg coveka. On joj se prepuste i prihvata pravila ponasanja sveta koji mu je stren, da bi kasnije otkrio da se iza njenih parfema i uglednih prijatelja krije korupeija i kriminal. Zgaaen. vraca se u svoje selo, medu iiude koji su otvoreni i lskrenl, jednostavnoj devojei koie ga je iieks!« ...

670. OIH (DAH)

pp: Viba film. Ljubljana - ps: Leljko Kozine - r: Bozo ~prajc - f: Valentin (Tine) Perko - m: Jani Golob - se:

Janez Kovic - mt: Damir German - gl: Draga Potocnjak. Iva Ban. Milena Zupancic, Zvone Hribar, Faruk Begolli (Begoli). Leopold (Polde) Blblc, Lojze Rozman, Vojko Zidar, Ziatko ~ugman - met: 3.100 - tp: 35 mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 5. 7. 1983.

Radnja se odvija devedesetih godina ovog veka, a prati zivot i protesionalno opredeljenje mlade lekarke koja radi na odeljenju za intenzivnu negu deee. U trenutku kad shvati da le i sama gravidna. pocinje da procenjuje uslove u koiime bi dete trebalo da bude rodeno. Na njenom odeIjenju deea masovno umiru zbog nedovoljno razvijenih pluca. Lekari treie resenje u okviru medieinske doktrlne, a ona oredosece predzriak apokalipse. Smrtonosnu Insuilcijenciju pogorsavaju samo za decu opasne bakterije. ana upozorava javnost, ali njeno nastojanje biva izmanipulisano ...

671. KAKO SAM SISTEMATSKI UNISTEN 00 10lOTA

pp: CFS Kosutnjak - OOUR Avala film. Beograd, Union film, Beograd i Branko Vukajlovlc, Pariz - ps: prema romanu Mome Dlrnlca: »~umski qradanin«: Morna Dirnlc, Slobodan Sijan - r: Siobodan ~ijan - f: Milorad Gluslca - m: arhivska - se: Miljen Kllakovle - mt: Ljiljana (Lana) Vukobratovlc - gl: Danilo Stojkovlc, Jelisaveta Sabllc, Rade Markovic, Stevo Ligon, Desa Muck (Muk). Svetozar Cvet kovlc, Lika MilenkoviC. Dobriea Jovanovic, Svetislav Goncic - met: 2.677 - tp: 35 mm, kolor, st. - rod: igrani _ od: 5. 7. 1983.

Pogibija kubanskog gerilca Ce Gevare sneino je potresla I zaokuplla Babl/a Pupusku. beskucnlka sa soctielne i kulturne margine, all los uvek zakletog. ortodoksnog tdeslistu koji veruie u progres I stvaran/e /ednog bol/eg sveta. Tako Babl postele Ceov .dvo/nlk". sledbenlk, ali ne sa oruiiem u rucl, vee keo pobornlk tada omlllene legende. Niegova sudblne se prepltce sa dogaaajima kO/1 prethode burno/ 1968. qodini, pa i samim studentskim nemlrima u Beogradu. kol! ce za Babija da predstavl/a/u ./edlnu revolucllu «. avo le prlea .0 eoveku kO;i nlkada nile Imao potpunu revoluciiu«.

672. TIMOCKA BUNA

pp: CFS Kosutnjak - OOUR Avala film, Beograd i Morava film, Beograd - ps: Livorad (Lika) Mltrovtc - r: Zivorad (Lika) Mitrovlc - f: Tomislav Pinter - m: Ksenija Zecevlc - se: Miodrag Nikolic - mt: Mirjana Mitie - gl:

Ljubisa Samardzlc, Velimir (Bata) Livojinovic, Dragomir Bo[anlc-Gldra, Jadranka Selee, Danilo Lazovlc, Vesna Cipcie, Dusan Janicijevlc. Irfan Mensur - met: 3.093 - tp: 35 rnm, kolor, st. - rod: igrani - od: 5. 7. 1983.

Velika buna protiv kralja Milana. koie je 1883. godine digla na oruiie preko dvadeset hiljada ustenike, bila je pozomica sukoba tri osobe i niihovog obrscuns. Lazar. ucitel] u malom mestu, zeljub! se u mladu Austrijanku. Pored liubavi spaja ih zeiednliik! buntovni duh protiv tirenile i nepravde. Lazar napusti svoju zenu. Njegov brat. veran kralju i tredicili, smatra da ce Lazarov postupak da ukalja cast porodice. U surovim iivotntm okolnostima svako dolazi do svoje istine, sto ih cini spremnim za konecen, sudbonosan sukob.

673. VELIKI TRANSPORT

pp: Neoplanta film, Novi Sad i Sherwood Production, Los Andeles u saradnji sa Incovent, Los Andeles i Lanterna Editrice, Rim - ps: Veljko Bulajie, Arsen Dlkllc, Donald R. Boyle (Bojl) - r: Veljko Bulajlc - f: Dusan Ninkov - m: Miljenko Prohaska, Vladimir Kraus-Hajterlc - se: Veljko Despotovlc - mt: Vesna Lazeta - gl: James Franeiscus (DZejms Freneiskas), Steve Railsback (Stiv Rejlsbek), Edward Albert (Edvard Albert). Helmut Berger, Robert Vaughan (Von), Velimir (Bata) Livojinovie. Dragana Varagie, Zvonimir l.epetlc, Tihomir Arslc, Ljiljana Blagolevlc, Dragomir Felba, Dusan Janlcijevic, Dragan Bjelogrlie. Olivera Markovic, Mira Banjac, Siobodan Allqrudlc, Dance Cevrevski. Dusan Bulajlc, Milica Hadakovlc, Velimir Livotie. Jelica Bjeli, Velja Mllojevlc, Ljiljana Sedlar, Andreja Maricie - met: 3.656 - tp: 35 mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 5. 7. 1983.

Istiniti dogaaaji iz drugog svetskog rata kada je Glavni stab nerodnoosiobodtlecke vojske Vojvodine odiucio da iscrpljenim brigadama u Bosni uputi pojaeanie od preko hiliedu mladica i devoleke, dobrovoliece, a sa ntime hrenu, odecu i sanitetski materijal. Tada. u prolece 1943. godine. strokom voivodenskom ravnicom, kroz obruce i zasede, preko reka I pruga. na put dug trista kilometara, krenula je nepregledna kolona nazvana »vellki transport".

674. PISMO·GLAVA

pp: Sutjeska film, Sarajevo i Croatia film. Zagreb - ps:

Miroslav Janctc, Nebojsa Pajkic, oato Cengie - r: Bato Cengic - f: Karpo Godina - m: Bojan Adarnlc - se:

Dragan Stefanovlc - mt: Vuksan Lukovae - gl: Mladen Nelevlc, Mira Furlan. Zijah Sokolovlc, Vladislava (Vladica) Milosavljevlc - met: 2.900 - tp: 35 mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 8. 7. 1983.

Posle odsluienie vojnog roke mledic, poreklom sa sela, odluCi da ostane u Sarajevu. Radi kao tizicki radnik u velikim graditeljskim poduhvatima. Kroz Ijubavnu dramu i okolinu u kojoj radio on otkriva i negativne strane zivota u velegradu. U haosu gradske vreve uoceve povriinost tekvog naCina zivota i posle raspleta veze lzmedu dve zene. otpocin]« traganje za samim sobom. Ne mireci se sa potroeeckom psihozom drustve u kojem se kretao, uspeva da secave vlastiti integrltet. nspust« sve i vrece se radu I iivotu u sredini koja mu je bliskija.

15

675. TRIJE PRISPEVKI K SLOVENSKI BLAZNOSTI: KRONIKA ZLOCINA - KRONIKA NOROSTI - KRONIKA UPORA (TRI PRILOGA SLOVENACKOJ LUDOSTI: HRONIKA ZLOCINAHRONIKA LUDOSTI - HRONIKA OTPORA)

pp: Viba film. Ljubljana - ps: tare Luznik ~zlocin~ •. Bori~ Jurjasevic, Emil Filipcic (Iudc:!st). Dian~ Martl~c. MI~J~ ~I; lavec (otpor) - r: Zare Luznik (zloctn), Bor.ls JUrjas_?Ylc (ludost). Mitja Milavec (otpor) - f: Rado l.lkon [zlocin}, Zoran Hochstatter (Hohstater) (ludost). Vilko Filac (otpor) - m: Zoran Slmjanovlc (zloctn I otpor) i arhivska (ludostl

- sc: Zdravko Papic - mt: Zare l.uznlk (zlocln). Boris

Jurlasevlc (ludostl, Mitja Milavec (otpor) - gl: Jozaf Hoposa, Desa Muck (Muk) (zlocm): Petar Bostjanclc. Vladislava (Vladica) Milosavljevic Iludostl: Radko Polio, Majda Potokar, Milos Batellino [Batellno), Simona Gruden (otpor) - met: 2.765 - tp: 35 mrn, kolor, vajdskrin - rod: igrani

- od: 3. 11. 1933.

Prva priiu: prett dogaiJaje iz iivote osudentke Ivana od detinjstva do presude.

Savremeni Orfej po imenu Emil treii svoju Euridiku, devojku Olgu. Svet u koji mu je pobegla nije ni mreiien. ni tajanstven. Ali. Ijudi u njemu su utvare: s lica prijatni. sa lede aveti ...

U trecoi prici dogaaaj se odvija u skucenom stsmbenom neseliu, u dvorlstime opasanim zidom. Mladi cove«, nezadovoljan i pas ivan. doiivlisve intimni preobreiei u s~sretu sa devoicicom, uz koju mu se icvlie slutnja moguce alternative ...

676. IDI MI, DODI MI

pp: Union film. Beograd - ps: Jovan Markovic. Zoran callc - r: Zoran Calic - f: fltlilivoje Millvojevlc - m: Zoran Sirnjanovic - sc: Predrag Nikolic - mt: Vojislav (Vanja) Bjenjas, Jelena Bjenjas - gl: Dragomir BojanicGidra Marko Todorovic. Vesna Cipcic. Jelena Jovanovic-Zigo~. Rialda Kadrlc, Vladimir Petrovic. Velimir (Batat Zivojlnovlc, Nada Vojinovic, Boris Milivojevie. Milan Srdoc - met: 2.500 - tp: 35 rnm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 22. 11. 1983.

Mladi breiini par se najzad useljava u stan i kad su resili materijalne probleme dolazi do krize u njihovom braku. Zehveceni potroseckorn qroznlcom zapostavljaju jed· no drugo, pa i dete. Naravno, posle niza komiiinih zapleta uviaaju da su se otuilili i shvate da je njihova Ijubav i porodiea jedina vrednost. Us put se njihovi roditelji uporno mesaju u njihov zlvot, sto dovodi do niza nesporazuma. Nastavak filma »Lude qodine«.

677. JA SAM TV OJ BOG

pp: FRZ Panonija film. Zagreb - ps: Zvonimir Maycug (Majcug) - r: Zvonirnlr Maycug (Majcug) - f: Zeljko Paprica - m: arhivska - sc: Mile Kolc - mt: Dragan Huzjak - gl: Maja Mr5ic. Huzica Soklc, Ismet Velie. Zvonimir Maycug (Majcug) - met: 2.400 - tp: 35 mm. kolor, st. - rod: igrani - od: 8. 12. 1983.

Kadifa slucajno prolezi eutomobllom kroz malu bosansku varos. Na gradskoj benzinskoj staniei nema benzine i tako je prisiljena da jedan dan provede u tom gradu. Na recepciji hotela susrece Karima, a u banci upoznaje Osa. U setnji gradom, upoznaje i os tale ektere, koje uvece, u hotelskoj sobi, usled dosade, plete u izmisljenu Ijubavnu drsmu, podstaknuta orilentelnim necinom zivota mestene. Svoj lik tekode uplice u nju ...

678. S.P.U.K. (SRECA POJEDI.NCA - USPJEH KOLEKTlVA) pp: Zagreb film. Zagreb i Kinematografi, Zagreb - ps:

Hrvoje Hitrec - r: Milivoj Puhlovski - f: Enes Midzic - m: arhivska - sc: Dinka Jericevic - mt: Robert Lisjak - gl: Danko Ljustlna, Cintija Asperqer, Damir t;abafl - met: 2.711 - tp: 35 mm, kolor, st. - rod: igrani - od: 13.12.1983.

Grupa mledice i devojaka bora vi mesee dana na red noj akeiji. Oni doiivlieveiu niz komicnih situacija. Zeiednicka zelie im je, a najvlse njihovog komandanta, da brio gada bude najbolja. Ostvarenje niihove zelje dolazi u pitanje pojavom natpisa kojima anonimni pisae poruiiuie da je -nesrecen«. Komandant zapoCinje traganje za -nesrec

16

ntm- ist/cuCi parolu «Srece poled inca - uspeh kolektlva .. (SPUK). Meautim, umesto lednog, polevllu!« se mnostvo »nesrecnih ... Zidove nasella preplavljuju netpis! teznih rukopisa ali slicnog sedrieie. Posto nije uspeo da otkrije krivca, komandant pribegava druqo! taktiei. Pokusava da »usreci« svolu brlgadu sto dovodi do novih komlcnih situacija.

679. SECERNA VODICA (ZUCKERWASSER)

pp: Kronos FRZ. Beograd. Union film, Beograd i Kinema, Sarajevo - ps: Leon Kovke [= Momcilo Kovacevic] - r: Svetislav (Bata) Prellc - f: Branko Perak - m: Goran Poljatlc - sc: Marko sanjevtc - mt: Petar Markovic - gl: Sonja Savic, Velimir (Bata) 2ivojinovie, Svetislav Gonclc, Milena Dravlc, Ljublsa Sarnardzlc. Zoran Hadmllovio, Branimir Brstina - met: 2.850 - tp: 35 mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 19. 12. 1983.

Mlada devojka koju zbog izgleda zovu »Deiike« ne uspeva da ostvari svoj integritet i res! problem devoiestve. Svojc adoleseentske traume, nevolje i ispade koje Gini sebi i drugima, pravda svojim .groznim- izgledom - veliklm nosem I oqromnim stopafima. Zato odluct da se «promen!- i odlazi na plesticnu operaciju ...

••••••••••••••••••••

1984.

• •••••••••••••••••• C

680. PAZ! STA RADIS (MATURANTI)

pp: Union film. Beograd - ps: Predrag Perlslc, Milan Jelic - r: Milan Jelic - f: Bozldar Nikolic - m: Zoran Sim[anovic - sc: Jasna Draqovic - mt: Vuksan Lukovac - gl: Ljublsa Sarnardztc, Milena Zupancic. Draqornlr Bojanlc-Gidra. Milan Strljic, Velimir (Bata) Zlvojinovlc, Olivera Jezina. Vladan Savlc, Maja Sabljlc, Dragan M. Nikolic Maro Brallo, Radmila Savlcevlc, Miodrag Andric-Moljac - met: 2.870 - tp: 35 mm, kolor, st. - rod: igrani - od: 10.1. 1984.

Poslednji skolski dani jedne generacije maturanata. Treba reel zbogom jednom delu zivote, rastati se sa drugovima, a tu su i neizvesnost, nade, planovi, ierlce Ijubavi »ze ceo iivot«, i roditelji sa svojim ambieijama, a sve bi bilo nepotpuno da nema profesora koji lagano gube svoju neprikosnovenost. Maturantsko veiie je centralno mesto oz biljno smesnih zbivanja u koja zapadaju l slavljeniei i toditelji i profesori ...

681. PEJZAZI U MAGU

pp: Union film, Beograd - ps: Jovan Jovanovic - r: Jovan Jovanovic - f: Radoslav Vladlc, Miodrag (Misa) Milosevlc - m: Aleksandar Hable - sc: Vladimir Jovanovic - mt: Jovan Jovanovic - gl: Ana-Marija Petricevlc, Ljubomir Todorovic, Tihomir Arslc. Rade Serbedzija. Milena Zupancic, Velimir (Bata) 2ivojinovic. Ratko Tankoslc, Tatjana Jovanovic, Karlo Bulle, Nada Vojlnovlc, Mirjana Stevovlc - met: 3.100 - tp: 35 mm, kolor, st. - rod: igrani - od: 10.1.1984.

livot i sudbina grupe mladih narkomana iz 8eograda kojoj se pridrui! maloletna uiienice. Posle sukoba sa roditeliime i incidenta u skoli, ona raskida liubevnu vezu sa svojim mledicem i pocinje da zivi sa narkomanom i preorodevcem droge. Sa njim i ostalim narkomanima doiivlieve niz dremeticnih situaeija, cak dospeva i u zatvor. Pokuseve da se oslobodi droge, ali ne uspeva. Posle zatvora odbija da se vrati roditeljima i sa svojom prijateljieom, bivsom narkomankom, dogovori se da odu iz 8eograda. Na islost, umesto da otputuje, njen les pronalaze deratizatori u jednom podrumu.

682. tUDO NEVIDENO

pp: Zeta film, Budva i Center film, Beograd - ps: Sinisa Pavic - r: Livko Nikolic - f: Stanislav Szomolany (Sornolani) - m: Boro Tarnindzlc - sc: Milenko Jerernic - mt:

Andrija Zafranovic - gl: Savina Gersak, Dragan Nikolic, Pe-

tar Bozovic, Boro Beqovic, Tasko Nacic, Velimir (Bata) 2i_~0- [lnovlc. Boro Stjepanovic, Vesna ~eCan~c, ~~rjana. Kodflc, Slavko Stimac, Bogdan Dikllc, Dando Stojkovic. Vel)ko ~andie - met: 2.516 - tp: 35 mm, kolor, st. - rod: Igram - od: 26. 1. 1984.

U zelJi da ulepsa svet, covek poseie za cudom, jos nevft1enlm, a suocava se sa traglcnom / smesnom stvernoscu.

683. VARUIVO LETO '68

pp: Centar film, Beograd - ps: Gord~n Mihic - r: G~· ran Paskaljevlc - f: Aleksandar Petkovlc - m:. ~oran HrIstlc - sc: Miljen Kljakovlc - mt: Olga Skriqin - gl.:

Slavko Stimac, Danilo Stojkovlc, Mija Aleksic, Sanja Velnovlc, Ivana Mihic, Mira Banjac, Neda Arn:ric -:- met: 2.480 - tp: 35 mm, kolor, vajdskrin - rod: Igralll - od: 31. 1. 1984.

U leta 1968. godlne maturant stasava za Ijubav. ZaUubIjuje se u vise zene, uglavnom zrel!h i ud~tih. ~?_tr.eba. za "ienom fivota« dovodi ga u nlz dellkatnlh I komicnib situaei/a sto nervira njegovog oca, opstinskog sudiju, koji verule da deeu treba odgajati .evrstom rukom«. Maturanta izgleda mnogo ne zanimaju pre/omni dogailaji 1968. godine, koji doplru I do njegovog gradiea. Ka~a najzad pr?_naile prevu i veliku liubev, ona ee lz odredenih, tada drustveno. aktuelnlh dogailaja. biti prekinuta. On ee naglo sezrett uz saznanje da dva razlieita poime, liubsv i politika, mogu da budu ponekad i sudbinski povezani.

684. BALKANSKI !;PIJU.N

pp: Union film, Beogr~d -: ps: p_o istoim~no,:,: pozorisno_~ komadu Dusana Kovacevica: Dusan Kovacevic - r: BOZIdar Nikolic, Dusan Kovacevic - f: Bozidar Nikolic - m:

Vojislav Kostic - sc: Milenko Jerernic - m!: Andrija. Z~· franovlc - gl: Danilo Stojkovlc, Mira Banjac, Zvonlll:,~r l.epetlc, Bora Todorovic, Sonja Savlc, Predrag Lakovlc, Branka Petrie, Milivoje (Mica) To011c, Velimir (Bata) Zivojtnovlc, Milan Strljic - met: 2.600 - tp: 35 mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 23. 2. 1984.

Bivs; iniormbirovec llija dobije poziv tz mllicile. Inspektor mu trail lnlormecile 0 podstanaru koj; je dugo radio u Perizu, a sada hoce da otvori kroieiiku radnju. lako u milleiji ne saznaje n;sta konkretno, /I;ja odlucl da na svoju ruku ispfta slueaj: kupf foto-aparat. magnetofon, dvogled. lenu uverava da je podstanar spl/un i pocin/e da ga preti. Njegova paranoja se iz dana u dan razvlja. Kad zakljucf da ce ga »rezbolnlci« ubiti jer sve zna, oku/e kucu resetkeme, kupu/e pse, naoruiava se i najzad pozive brata koji mu svesrdno pomaie u reskrlnkevenlu »neoriietelie e , Presudan momenat u biografijama dva brata je sto su obojica stal/inisti, zbog cega su nekad blli u zatvoru. Pojava eoveka iz zapadnog sveta u njihovoj svesti oiivljava stare metode, dobro poznate u rezreiiunsveniu sa .spijunima imperliellstlcklh sil« •...

685. MOUAC

pp: TRZ FIT, Beograd i Union film, Beograd - ps: Sinisa Pavlc, Milan Zivkovic, Dragan Aleksic, Jovan Markovic - r: Milivoje (Mica) Milosevic - f: Predrag Popovic - m:

Zoran Slmlanovlc - sc: Stevo Skoric - mt: Branka Ceperac - gl: Miodrag Andrlc-Moljac, Nlkola Simic, Jelisaveta Sabllc, Dara DZokic, Jovan Janicijevic, Jelica Sretenovic, !:'ragomir Cumic, Milivoje (Mica) Tomic, Danica Maksirnovlc - met: 2.320 - tp: 35 mm, kolor, st. - rod: Igrani - od: 4. 4.1984.

Prics 0 iioveku zvanom "Moljac. koji postaje estradna zvezda. Pritisnut velikom popularnoseu i zblvenllme oko estrade ne ume da se snaile i zapada u niz kom/enlh situecile ...

686, U RALJAMA ~IVOTA

pp: Art film 80, Beograd, Croatia film, Zagreb, Jadran film, Zagreb, Union film, Beograd i Kinematografi, Zagreb - ps: po romanu Dubravke Ugresic -Steflca Cvek u raljama zivota.: Rajko Grlic, Dubravka Ugresic - r: Rajko Grlic - f: Tomislav Pinter - m: Branislav Zivkovic - sc:

Stanislav Dobrlna - mt: Zivka Toplak - gl: Vitomira Lon-

car, Gorica Popovic, Bogdan Dlkllc, Miodrag Krivokaplc Branka Cvitkovlc, Koraljka Hrs, Mladen Raukar, Cintija All: perger, Semka Sokolovtc-Bertok, Mira Furlan, Rade Serbediija, Velimlr (Bata) 2ivojlnovlc, Mustafa Nadarevic, Enes Kisevic, Predrag (Mikl) Manojlovlc - met: 2.600 - tp: 35 mm, kolor, vajdskrln - rod: Igrani - od: 4. 4. 1984.

Dun/a je rettser televlzljske serlJe "Stef/ea Cvek u re/jama flvota «, Glavna /unakln/a serlie le sluibentce gladna Ijubavi. Nlthove prIce se psreielno odvl/a/u I uprkos rezllcHtim drustventm sredlnama u koilm« iive posta/u sve slie· nile. Na kreiu se i u tednom i u drugom zivotu po/avl/u/u tako dugo ocektveni muskerc! puni obeceni« ...

687. KAMIOND2IJE OPET VOZE

pp: Art film 80, Beograd, Union film, Beograd i Croatia film, Zagreb - ps: Gordan Mihic - r: Milo Dukanovlc - f: Milan Spaslc - m: Vojislav Kostic - sc: Vlastimir Gavrik - mt: Ljiljana (Lana) Vukobratovlc - gl: Miodrag Petrovtc-ckalla, Pavle Vulslc, Slavka Jerlnlc, Dragan Zarlc, Jovan Janlcllevlc, Radmila Zivkovic, Radmila Savtcevic - met: 2.400 - tp: 35 mm, kolor, st. - rod: igrani - ad'

5. 4. 1984.

Ova stara drugara, soier», odlaze u penziju. Naradili su se i umorni, jedva eekaju dan kada ee moci da ostvare svoje snove: Paja - zivot u camcu na Savi, a Jare - iieprkanje u bestlct iza kuce. Ali, snovi su jedno, a stvarnost, kao i uvek, nesto sasvim drugo ...

688. LAZAR

pp: Union film, Beograd i Televizija Novi Sad - ps: Vidosay Stevanovic - r: Aleksandar Fotez - f: Branko Ivatovic - m: Lazar Ristovski - se: Stevo Skoric - mt: Vuksan Lukovac - gl: Marija Vaslljevlc, Larko l.ausevlc, Enver Petrovci, Mira Banjac, Dragomir Bojanlc-Gldra, Milan Srdoc, Danilo Lazovlc, Branislav Jennie, Milutin Butkovlc, Josif Tatic, Branimir Brstina, Marija Crnobori - met: 2.500 tp: 35 mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 9. 4. 1984.

Prica se odvija dvadesetak godina posle drugog svetskog rata; govori 0 raspadu i ponovnom utemeljavanju jedne seoske porodiee. Majka je poludela, a sin onemeo sto je poslediea nasilja kolem su bili izloien! tokom rata. U danu u kojem se drama dogaila, majka sinu, po ko zna koji put. kazuje niihovo stredenie kako bi pred nlim opravdala sebe keo indirektnog krivca njegove nesrece. Tokom prlcanja sill iz infantilnosti u koio] je ostao, mada dvadesetogodisniak, sazreva u coveke, svesnog i odgovornog ...

689. RANI SNIJEG U MONCHENU

pp: Jadran film, Zagreb, Centar film, Beograd, Makedonija film, Skoplje, Zvezda film, Novi Sad - ps: Goran Masot - r: Bogdan Lizic - f: Goran Trbuljak - m: Ozren Depolo - se: Lelimir Zagotta (Zagota) - mt: Martin Tornlc - gl: Pavle Vulslc, Drago Grgecic, Ute Fiedler (Fidler), Relja Basic, Uwe Gurtler (Uve Gurtler) - met: 2.441 - tp: 35 mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 25. 5. 1984.

Dvadesetogodisnjl mladie /e sa roditeljima doiieo u Mlnhen iz Jugoslavlje pre sesnaest godina i u meduvremenu se sasvim srodio sa liudime i ambijentom. Meilutim, nlegOY otac ie evrsto vezen za domovinu i u zaviea/u zavrsava gradn/u kuce i eutomehenicerske redlonlce za sina. Mlsdie ima drugaeije olanove, ne rezume oca i ne Ieli de napusti Nemeiiku. Kako se bllZi dan povrstks, njihove razmiriee prerastaju u ester sukob. Mladie odluci da se oten; svoiom devojkom, Nemicom. Otse ne prisustvuie vencan/u i mladie usred sveiumost! odlazi po n/ega i nalazi g8 u stanu mrtvog. Otac je izvriilo samoubistvo.

690. OPASNI TRAG

pp: Centar film, Beograd", Zeta film, Budva, Makedonija film, Skoplje, Vardar film, Skoplje i Viba film, Ljubljana - ps: Dusan Perkovlc, Dragan Markovic - r: Miomir Starnenkovlc - f: Milivoje Millvojevlc - m: Zoran Simjanovic - sc: Dragoljub Ivkov - mt: Katarina Stojanovlc - gl: Milan Strljlc, Vladislava (Vladlca) Milosavljevic, Velimir

J3 pp _ Center film, Beograd je izvr§nl producent.

17

(Bata) Zivojinovic. Alain NOL.ry (Alen Nuri}, Enver Potrovci. Faruk Begolli (Begoll). Xhevat Qorraj (Dzevat Coraj). Petar Arsovski. Abdurrahman Shala (Abdurahman salja). Dance Cevrevski. Istref Begolll (Begoll) - met: 2.680 - tp: 35 rnm, kolor. vajdskrin - rod: Igrani - od: 8. 6. 1984.

Radnja se odvija 1980. godlne, a obuhvata istinite doqeaaje - delovenle grupe albanskih Iredentista na Kosovu. /legalno unosenje oruiie na Kosovu iz inostranstva te bilo dobro organizovano, ali Iskusni republicki i pokrajinski inspektori su se povezali i uspeli da otkriju citavu mreiu iredentista, koju je povezivao albanski student u inostrenstvu ...

691. LETA ODLOCITVE (GODINE ODLUKE)

pp: Viba film, Ljubljana - ps: Branko Gradisnik - r: Bostjan Vrhovec - f: Rado Likon - m: Jani Golob i arhivska - se: Janez Kovic - mt: Ana Zupancic - gl: Boris Gstan, Boris Cavazza (Kavaea), Slavko Jan, Damjana Cerne, Jozica Avbelj, Ales Valic - met: 2.404 - tp: 35 mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 11. 6. 1984.

Mladie se vracs iz voiske i nalazi sve izmenjeno. Ne nasavsi posao, prihvata ocev predlog da mu pomogne oko stampanja memoara koit obuhvataju godine Informbiroa. Meilutim, izmetiu njih doile do sukoba i otae ga izbaei iz stana. Prelazi kod brata, -crne ovce- porodiee, koji mu prica 0 melci. Mladie sretne btvsu kucnu potnocnlcu i poiinu da iive zajedno. Doznavsi medutlm, da ona radi za njegovog oea, odluc! da ga ubije. Sacefwje oca, ali mu plan propadne. Otsc mu kazuje istinu 0 majei. Mladi6, poraien, vraea se u stan i tame ga uhepse, ne zbog napada na oea. vee zbog samoubistva iene sa koiom je iiveo. Tokom istrage on se lomi i moll za pomoc oea koji mu i nije pravi otae ...

692. NOBENO SONCE (ALAL TAKVO SUNCE)

pp: Viba film, Ljubljana - ps: Zeljko Kozine - r: Jane Kavcic - f: Valentin (Tine) Perko - m: Deco Zgur - se: Janez Kovic - mt: Darlnka Persln-Andrornako - gl:

Vesna Jevnikar, Vida Juvanova, Branko sturbej, Dare Valie, Marija l.ojk-Trsar - met: 2.615 - tp: 35 mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 11. 6. 1984.

Veronika je na drugoj godini usmerenog obrazovanja u skoli 0 kojoj nikad nije rezmisliele u svoltm mfadafackim zefjama. Tu su je dovefi saveti i predlozl koi! su u obzir uzimali, ne talenat i opredeljenost, vee prosek skolskih oeena i protekeiju. Dna u skoli ipak nafazi nesto lepote, mada se sve okrece protiv nie, cak i prva liubev, Vrednosti koie u sebinost - iskrenost, postenie i poverenje, u stalnom su sudaru sa pohlepom, malograilanstvom, karijerizmom, podmukloseu, na koie naifazi na svakom koraku.

A to zaista nile nikakvo sunee. .

693. VESELO GOSTIVANJE (VESELA SVADBA)

pp: Viba film, Ljubljana - ps: prema romanu -Stricl so mi povedall- Miska Kranjea: France stiglie, Branko sornen (Semen) - r: France Stiglie - f: Vilko Filac - m: Jani Golob - sc: Mlrko Llpuflc - rnt: Andreja Boljka - gl:

Igor Samobor, Danilo Benedlclc, Leopold (Polde) Bible. Bert Sotlar, Zvezdana Mlakar, Darja Moskotevc, Milena Muhic - met: 2.681 - tp: 35 mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 11. 6. 1984.

. Pric« se odvija dvadesete qodine ovoga veka i prati sazrevanje studenta kOjf'lg su roditelji poslali u Ljubljanu na studije teologije. Ali, mladie se odlucuje za drugaciji iivotnt put. Spoznaje siromestvo i aneiien}« soeijalne nepravde, a doiivljava i svoju prvu liubev sa hromom devolkom koju je meiks obecele udoveu u Mailarskoj, kako bi i njoj i sebi osigurala buducnost. Mladi6 ne iefi da bude evestentk, vee pisae. Svi dogailaji se odviieiu na skromnoj seoskol svadbi na kojoj mladie sa svojim roilacima i prijateljima svire u orkestru ...

694. NEll TI REKOV (NE REKOH Ll TI)

pp: Vardar film, Skoplje i Televizija Skoplje - ps: Rusomir Bogdanovski i Stevo Crvenkovski - r: Stevo Crvenkovski - f: Ljubomir Vaglenarov - m: l.lupco Konstanti· nov - sc: Taki Pavlovski - mt: Hemal (Cemal) Dernirovic - gl: Petar Arsovski. Risto Siskov, Blagoja Spirkovski, Niko-

18

la (Kole) Angelovski, Dance Cevrevski, Meto Jovenovski. Snezana Stamevska, Ljupco Petrusevski - met: 2.325 - tp: 35 mm, kolor, st. - rod: Igrani - od: 12. 6. 1984.

Godinu-dve posle ugusenja i/indenskog ustanka, ostaei nekadasnjih komltskih ceta ookuseveiu da se suprotstave neprljatelju I da produie borbu ze osloboilenje Makedonije. Ali, neprijatelj nlje jedan. Poprlma stotlnu flea i otkriva se u dojucerasnjem savezniku, prijatelju, rodeku. Oko malobrojnih ustanika plete se mreia izdaje. U trenutku kede i sama borba postaje besmlslena, jer /e svakl otpor unapred osudeti na neuspeh, ostaje samo smrt, ali kao dokaz snage i vere u ispravnost opredetienie.

695. DAVITELJ PROTIV DAVITELJA

pp: Centar film, Beograd - ps: Siobodan Sijan, Nebojsa Pajklc - r: Siobodan Sijan - f: Milorad Gluslca - m: Vuk Kulenovic - se: Veljko Despotovic - mt: Ljiljana (Lana) Vukobratovic - gl: Tasko Nacic, Nikola Simic, Srdan Saper, Rahela Ferari, Sonja Savlc, Marija Baxa (Baksa}, Pavle Mlnctc, Jelisaveta Sablic, Zika Mllenkovlc, Milutin Karadzic - met: 2.540 - tp: 35 mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani

- od: 18. 6. 1984.

Prlii« 0 dva davitelja koja su se sukobila oko vrata iste devojke, sto ie imalo nesag/edive poslediee. Po prvi put u istoriji kriminala /edan krece protiv drugog. U tom sudaru strada jedna nevine, ali nesimpeticns devojka i [eden poletan, ali staromodan inspektor ...

696. GROZNICA UUBAVI

pp: Avala pro-film, Beograd - ps: Vlastimir (Vlasta) Hadovanovic, PetarBrakus - r: Vlastimlr (Vlasta) Radovanovic - f: Radoslav Vladlc - m: Kornelije Kovac - se:

Miodrag Miric - mt: Mirjana Mitrovlc - gl: Milan Strljic, Aleksandra Simic, Velimir (Bata) Zivojinovic, Dragan Nikolic, Duslca zegarac, Olivera Markovic, Frano Laslc, Lidija Pletl, Maja Sabljic, Nenad Giric, Mihailo Kostic, Ljiljana Gazdlc, Nada Vojinovic, Zoran Cvljanovic - met: 2.682 - tp: 35 mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 21. 6. 1984.

Mladi6 i devoike se strasno vole, ali kad ona zatrudni situaeija postaje dremeticne. Devojka iz zdravstvenih razloga ne sme da abortira, a njena meike ima veoma ambieiozne planove. Majka je skriva dok se ne porodi, a preko advokata stupa u kontekt sa nemeckim brecntm psrom koji iefi da ~kupi" bebu. Devoike, rezoiierene, pristeie na ovo resenie. Otec novorodencete, shvativsi da se bebom manipufise,otme je i sekrtie. U meiluvremenu devojka shvati svoju zabludu i pridruiuje se mfadi6u. Advokat prijavi otmieu bebe i milieija stupe u akeiju. Mladic je uhapsen, beba predata Nemeima, izlaza nema ... Tog trenutka devojcin otae shvata da treba da zesilti kcerku.

697. ZADARSKI MEMENTO

pp: Croatia film, Zagreb, Radna zajedniea filma i Udruzenl rad grada Zadra - ps: Martin ltkovlc - r: Joakim Marusic - f: Drago Novak - m: Alfi Kabiljo - se: Dusan Jerlcevlc i Tihomir Plletlc - mt: Ziatko Pusic .".... gl: Lazar Ristovski, Vlasta Knezovlc. Zdravka Krstulovic, Milan StrIjic, Mustafa Nadarevlc, Alma Priea, Mira. Furlan - met: 3.420 - tp: 35 mm, kolor. vajdskrin - rod: igrani - od: 21. 6. 1984.

Krajem prvog svetskog rata grad ladar je poklonjen italijanskim {asistima. Siromesni mledtc, pocinivsi ubistvo u samoodbrani, beii preko tek uspostavljene ;ugoslovensko-italijanske graniee u ladar. Tesko doiivljava sudbinu emigranta i iesizem, razapet je lzmedu ceinje za domom, volienom devoikom i ueenom itafijanskih vlasti. lako stice prijatelje, pod udareima bede i neukosti postaje italijanski spijun. Posle treqiiine smrti svoje devojke, ieni se bivsom keludericom. tena mu umire na oorodeiu zbog nemara italijanskog lekara. Oqoriien, on ubije itafijanskog agenta. Zemlie je najzad osloboilena, a ladar u rusevtneme. Setno gleda kako partizanke igraju u kolu, pridruiuie im se zvoneci zvonima i doiivljava konecno smirenje.

698. 0 POKOJNIKU SVE NAJLEPSE

pp: Centar film, Beograd - ps: Predrag Antonijevic, ~usan Perkovic - r: Predrag Antonljevlc - f: Tomislav Pin-

ter - m: Vojislav Kostic - sc: Milenko Jerernlc - mt:

Boza Stankovlc - gl: Zvonimir Lepetic, Radmila 2:ivkovic, Bora Todorovic, Bogdan Dtkltc, Petar Kralj, Pavle Vulslc, Dragoljub Mllosavljevlc - Gula, Sanja Vejnovic, Tihomir Ar· sic, Boro Stjepanovlc - met: 2.600 - tp: 35 mm, kolor, vajdskrin - rod: igranl - od: 25. 6. 1984.

Neposredno posle rata, u jednom selu nf!g~e u Srb~~i, predsednik narodnog odbora, zeiedno sa seliecims, dovii« se na razne naeine kako da izbegne obavezni otkup iite i druge driavne daibine. Zato odlucuiu da ga smene, ali se on nekako lzvuiie. Loveci ribu eksplozlvom, on nastrada. Prema. nepisanom pravilu - 0 pokojniku sve naiiepse - seoska skola dobiie niegovo ime. Novi predsednik iel! da selo izvuee iz zaostalostl i da ga ukljuei u proces industri· jalizaelje. Nailazi na iesiok otpor. ali pridrzavajuCi se striktno Staljinove metode i uz podrsku »vise viesti«, od seljaka stvara rednicku klasu. Velika ielja mu ie da pomno prouci Marksov »Kepitel-: Ali, vihor progresa koii ga ie vinuo u visine, vrece ga nemi!osrdno u stvarnost iz ko;e ubrzo iizieki nestane ... 0 pokoiniku sve neilepi».

699_ STA JE S TOBOM, NINA

pp: Union film, Beograd - ps: Gordana Boskov - r: Gordana Boskov - f: Nevenka Hedtic-Toth (Tot) - 111: Zoran Slrnjanovlc - sc: Divna Milosevic - mt: Vuksan Lukovac - gl: Snezana Savic, Radko Pelle, Miodrag Petrovic, Lji· ljana Jankovic, Milutin Butkovic, Tanasije Uzunovlc, Danica Maksimovic - met: 2.700 - tp: 35 mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 28. 6. 1984.

Pries 0 sevremenoi devolcl u potrezi za scpstvenlm identitetom. Dve liubevl izmedu koiih se ko/eba c!ovode [e u sukob sa samom sobom i sve niene dileme, razmisliania i traume doleze do pUl10g izreiei«,

700. STA SE ZGODI KAD SE UUBAV RODI

pp: Union film, Beograd i Zvezda film, Novi Sad - ps:

Jovan Markovic, Zoran Calic - r: Zoran Calic - f: Radoslav Vladlc - m: Zoran Slmjanovic - sc: Steve Skoric - mt: Zoltan Vagner - gl: Dragomir Bojanic - Gidra, Marko Todorovic, Gala Vldenovlc, Nikola Kojo, Rialda Kadrlc, Vladimir Petrovic - met: 2.800 - tp: 35 mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 28. 6. 1984.

Petnaestogodisnji momeie ie talentovan za tnuziku. U muziiiko! skoli se zaljubi u simpetlimu devoicicu. Ali njegovi. roditelji smatraju da su premladi za Ijubav, zaboravljajuCi, prl tom, na svoje -lude godine«. Odnosi dvoje mladih su komplikovani i zato sto je ona Ruskinja Giji roditelji privremeno borave u Beogradu. Za razliku od roditelie koi! nesioie da spreiie ovu ljubev, de de su na njihovoj strani. Ali, kako su vee podetiniill, sledi niz komicnib eitusclie ... Nastavak film a »Lude qodine«.

701. VOJNICI

pp: Union film, Beograd i Zastava film, Beograd - ps:

Stjepan Zanlnovlc - r: Stjepan Zanlnovlc - f: Zoran Nikolic - m: Dorde Balasevlc - sc: Ljubomir Brankovlc - mt: Petar Markovic - gl: Dorde Balasevic, Dusan Vojnovic, Milutin Karadzlc, Miodrag Milanovic, Dordi Todorovski, Pavle Vuisic, Ruzica Sokic, Stojan Arandelovlc, Ljiljana Blaqojevic. Boro Beqovlc - met: 2.850 - tp: 35 mm, kolor, st. - rod: igrani - od: 28. 6. 1984.

Pries nastala na osnovu televizijske serije »Ked sam bio voinik« 0 iivotu vojnika, »remce«, 0 njegovim kontaktima sa drugovima i raznim situacijama u kojima se mlad covek nar1e kad obuiie uniformu, cia bi odsluiio voini rok.

702. JAGUAROV SKOK

pp: Dunav film. Beograd, Inex film, Beograd i Terziev Film Production, Njujork - ps: Gordan Mihlc - r: Aleksandar Dordevic - f: Dorde Nikolic - m: Vojislav Kostic - sc:

Miljen Kljakovic - mt: Andrija Zafranovic - gl: l.jubisa Sarnardzlc, Silvija Poleto, Vera Cuklc, Vojislav Brajovic, Miodrag [Mikl] Krstovic, Mladen Nedeljkovic. Nenad Ciganovlc. Milan Srdoc, Jelisaveta Sablic, Dragan l.akovic, ElIgen Verber, Rade Blaqojevic - met: 2.700 - tp: 35 rnm, kolor. vajdskrin - rod: igrani - od: 29. 6. 1984.

,

Prlce 0 iioveku kome su oteli dete i odvel! iz Jugos/avi/e u Njujork. On je biv§i fotograf, novlner, soier. trencr hokejaskog tlma, zapravo osoba bez srece i u poslu i u braku. lena od koie se razveo je Amerikanka i tezak narkoman. Na povretku iz Indije, iena sa prlleteliem prolazi kroz Beograd, otima dete i odvodi u Niuiork gde 1m se gubi svaki trag. Otae deteta zapoCinje skoro beznedeinu istragu u nepoznatom, desetmilionskom gradu. I vee kada je izgublo svaku nadu, uspeva da proruule svoje dete.

703. KRAJ RATA

pp: CFS Kosutnjak - OOUR Avala film, Beograd i Union film, Beograd - ps: Gordan Mihie - r: Dragan Kresoja - f: Predrag Popovic - m: Predrag i Mladen Vranesevlc

- sc: Vladislav Lasic - mt: Andrija Zafranovlc - 91: Ve-

limir (Bata) 2:ivojinovic, Marko Batie. Gorica Popovic, Radko Pol ie, Miroljub l.eso, Bogdan Dikllc, Josif Tatic, Milos Kandie, Neda Arnerlc, Aleksandar Bercek, Milivoje (Mica) Tornlc - met: 2.600 - tp: 35 mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 9. 7. 1984.

Pos/ednji su dani rata. U ambijentu haosa i beznac1a razvija se nesvakidasnja prica 0 zlocinu i kazni, 0 gubitku i osveti. Otae sa osrnoqodlsnilm sinom polazi da kazni dielate svoie iene a decekove nieike. Poleziste u identifikaciji zlocinece je fotografija na kojoj su zebeleiilt svoj stresnt cin ... Jedan po jedan ubica pada od ruke osvetnika. Prvim danom slobode kulminire i ova bolna prica.

704. AMBASADOR

pp: Jadran film. Zagreb, Kinema, Sarajevo i Kinematografi, Zagreb - ps: Fadil Hadzic - r: Fadil Hadzic - f: Zivko Zalar - m: Alfi Kabiljo - sc: Zellmir Zagotta (Zagota) - mt: Robert Lisjak - gl: Miodrag Hadovanovic, Elizabeta Kuklc, Vojislav Brajovic, Zeljko Ki:inigsknecht (Kenigskneht), Marija Kohn (Kon), Fabijan sovaqovtc. Nina Erak. Inge Appelt (Apelt) - met: 2.640 - tp: 35 !TIm. kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 10. 7. 1984.

Dugogodisnji ambasador u svetskim centrima penzionisan ie i iivi u Zagrebu. Njegov dinsmicen iivot ad Spanile u koio] je bio dobrovoljae, preko rata, do denes, odvija se kroz pricu koja traje dvadeset cetir! esse. Poremecenl odnosi izmedu niega i njegove dece nisu genoracijski sukob, vee rezultat neiiine iivote koi! se odvijao u neprirodnim okolnostima. Posle tragicnog sluiiei« sa kcerkom, sumireiuc! svoj iivot, on preispituje savest, ali suvise kasno ...

705. UJED ANDELA

pp: Marjan film, Spli; - ps: Tornislav Sabljak, Lordan Zafranovlc - r: Lordan Zafranovle - f: Karpo Godina - m: arhivska - sc: Milenko Jerernic - mt: Josip Rcmenar - gl: Katalin Ladik, Boris Kral], Marina Nemet, Velja Milojevic, Boris Blazekovlc, Charles Millot (Sari Milo) - met: 2.650 - tp: 35 mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 10. 7. 1984.

Svetioniiier i njegova zen a nasli su se u surovom svetu prirode gde im senke proslost! izgledaju mnogo stresniie. Na ostrvu su ios stari pomocnlk i nieqovo mala roaaka cije prisustvo ios vise opterecuie brecnt par. U sredtstu drame ie sudbina ove zene, njen odnos prema porodici, prema oeu i nesrecno nastradalom detetu, prema breku keo institueiji koie uqroiev» s_lobodu licnostt. Pojava neznanca na ostrvu menja i prirodu i emocije, lzeziveiucl potros ...

706. MALA PUACKA VLAKA

pp: Jadran film, Zagreb i Kinema, Sarajevo - ps: Dejan sorak - r: Dejan sorak - f: Kar~o Godina - m: Neven Franqes - sc: Dusan Jericevlc - mt: Vesna Lazeta - gl:

Velimir (Bata) Zivojinovic, Miodrag Krivokapic, Mustafa Nadarevic, Krunoslav sarie, Danko l.justlna, Fabijan sovagovic, Tatjana Boskovlc - met: 2.795 - tp: 35 rnrn, kolor, st. - rod: igrani - od: 11.7. 1984.

Vreme zbivanja je 1918. godina, a mesto, goletna licke visoravan do koje dopiru svetski doqedei). Na jed nom kraiu pustare je operativno podrucle hetduck» druiine, a na drugom. mala iendermeriieke stanica. Rezbolnici-odmetnici glavni su protagonisti ovo price kole na nacin komedije govori 0 relativnosti moci, vlasti, novca i morele, a protkana je specillcnim duhom ovog podneblja i mentaliteta.

19

707. TAJNA STAROG TAVANA

pp: Croatia film, Zagreb I Fllrnove studio Gottwaldov, CSSR - ps: Vladimir Tadej - r: Vladimir Tadej - f: Jifi (Jirii) Kolin - m: Arsen Dedic - sc: Vladimir Tadej - mt: 2ana Gerova - gl: Spiro Guberina, Boris Dvornik, Mia Oremovic, Petar Jelaska, Milo§ Kopecky (Kopeckl), Marlo Mirkovlc, Jifi (Jirii) Guril':a, Nina Petrovic - met: 2.750 - tp: 35 mm, kolor, st. - rod: Igrani - od: 18. 10. 1984.

Ova decek», radlo-amatera, jedan lz Zagreba a drugl iz Praga, provode skolske praznlke kod Zagrepcanlnove tetke na ostrvu Hvaru. Na starom tavanu nalaze naerte I iuiden top deeakovog pradede, lzumitelie-cudeke. Otkriveiu da ie to antlgravitaelonl top kojl oelobede predmete sile teie I lanslra Ih u svemir. Deiiec! obnavljaju top I lanslraju u svemit kolice mesnog nosece. Na ostrvu nastaje zbrks. U /gru ulaze I Clanovl metlunerodne spljunske mreie. Top I deea blvaju kidnepoveni, mlllciie je nemocns, ali se na kraju Ipak sve srecno zevrsevs.

708. NEMA PROBLEMA

pp: TRZ FIT, Beograd i Union film, Beograd - ps: Sinisa Pavic - r: Milivoje (Mica) Mllosevlc - f: Dorda Nikolic - m: Kornelije Kovac - sc: Miljen Kljakovlc - mt: Branka Ceperac - gl: Nikola Slmlc, Fahreta Jahic - Lepa Brena, Ljuba Tadlc, Veltrntr (Bata) Livojinovic - met: 2.380 - tp: 35 mm, kolor, st. - rod: igrani - od: 29. 10. 1984.

Direktor jednog preduzece zapada u neprilike kada se ispostevi da redntctme ne mogu da budu isplecen; lienl dohocl. Sta da se red! kad su milljarde ot/sle na Izgradnju fudbalskog stadlona koil je sada prezen, a banka nece da odobri nove kredite za besmlslene lnvesticiie. Mozda ce prazan stedion Ipak moci da ispuni popularna peveiiice Lepa Brena, ali put do ostvarenja te ideje ispunien ie mnogobrojnim peripetljama .. _

709. DEDISCINA (NASLE£lE)

pp: Viba film, Ljubljana - ps: Matjai Klopeic - r: Matjai Klopcic - f: Tomislav Pinter - m: arhlvska - sc: Niko Matul - mt: Darinka Persln-Andrornako - gl: Milena Zupancic, Leopold (Polde) Bible, Bernarda Oman, Radko Polie, Bine Matoh, Majda Potokar, Boris Ostan - met: 2.976 - tp: 35 mm, kolor, st. - rod: igrani - od: 5. 11. 1984.

Sudbine tri generaeije bogate slovenecke porodice u pertodu od 1914. do 1944. godine, sa svim drustverum, socijalnlm, poltticktm i sveisklm previranjima, kao I faktorom nsslede, sto je sve odredilo njihove zivotne puteve ...

710. UUBEZEN (LJUBAV)

pp: Viba film, Ljubljana - ps: prema lstolmenom romanu Marjana Hozanca: Rajko Ranfl - r: Rajko Ranfl - f: Jure Pervanje - m: Urban Koder - sc: Janez Kovlc - mt:

Zvezdana Sabotlc - gl: Rok Bogataj, Lenka Ferencak, Barnarda Gaspercic, Vesna Jevnikar, Gojmir Lesnjak, Marjeta Kurent - met: 2.545 - tp: 35 mm, kolor, st. - rod: igrani - od: 5. 11. 1984.

Detinjstvo, odrastanje I sazrevanje jednog deceke u perlodu od 1940. do 1946. godine. Prema motivime istoimenog romana Marjana Roience.

711. NJERIJU PREJ DHEU ((;OVEK UD ZEMLJE)

pp: Kosova film, Prlstina - ps: Agim Sopi, Fadil Hysaj (Fadilj Hisaj) - r: Agim Sopi - f: Menduh Nushi (Nusi) - m: Raut Domi - sc: Nuredin Loxha (Ljodza) - mt: Agron Vula (Vulja) - gl: Abdurrahman Shala (Abdurahman Salja). Teuta Rrahmani (Rahmani), Lumnije MU9aj (Mucaj), Bislim MU9aj [Mucaj) - met: 2.800 - tp: 35 mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 12.11. 1984.

Prica 0 coveku sudbinski vezanom za rodno tlo. On odlezi u svet da bi lakse iiveo, progonjen osecenlem da mu neko nevidljiv uqroiev« iivot. Posle raspada porodiee u tudint, star i oronuo, on se vraca da umre u svom zevicsiu. Meilutim, vest 0 njegovom nestanku I smrti, stlgla je pre nleq«. Zato ga neki po njegovom povratku prihvataju kao iivoqe, a drugi kao utvaru ...

20

712. UNA

pp: Film danas, Beograd, Croatia film, Zagreb, Smart EGG Pictures, London - ps: prema istoimenom romanu Mome Kapora: Neboj§a Pajklc - r: Milo§ Hadlvojevlc - f: Aleksandar Petkovle - m: Kornellje Koval': - sc: Nemanja Petrovic - mt: Vuksan Lukovac - gl: Sonja Savle, Rade Serbediija, Milena Dravlc, Petar Krall. Dusan Janlcilevlc. Isabel Ines Madden (lzabel Ines Maden) - met: 3.000 - tp: 35 mm, kolor, vajdskrln - rod: igrani - od: 19. 11. 1984.

Jedan rotnenticno zemislien intervju namenjen studentskom llstu u potpunosti le izmenio zivot dvoie liud], studentkinie Une I uglednog profesora. ana je lepa i tnteligentna, ali nedoras/a komplikovanlm odnosima u kOje je upala, dok je profesor eovek eija su predavanja 0 masovnim medijima nalslusanlja na fakultetu. Meilutim, njegove teze nisu neis!« na odobravanje u btrokretskim krugovlma na univerzitetu. Prodekan fakulteta spletkom uspeve da Unu uvuce u igru sa profesorom. Tako se jedan bezazlen intervju pretvara u dosije ilvotnlh. filosofskih I Ideoloskih stavova kontroverznog profesora, a zatim u zlonamerni izveste} 0 njegovom zlvoiu, ponasanju, delovanju I kretanju ... Ekranlzaeija istolmenog romana Mome Kapora.

, •••••••••••••••••••

1985.

, •••••••••••••••••••

713. HORVATOV IZBOR"

pp: Zagreb film, Zagreb i Televizija Zagreb - ps: po motivima drame .Vucjak. Miroslava Krleze: Iva Stivicic - r:

Eduard Galic - f: Mario Perusina - m: Livan Cvltkovlc - sc: Stanislav Dobrina - mt: Josip Podvorac - gl:

Rade serbediija, Milena Dravlc, Mira Furlan, Fabijan Sovaqovlc, Zvonimir l.epetlc, Mustafa Nadarevic, Edo Peroeevic, Zvonimir Ferenclc - met: 3.100 - tp: 35 mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 8. 1. 1985.

Krajem prvog svetskog rata novlner Horvat, nezadovoIjan pos/om I Ijudima kol! ga okruiuiu, napusta Zagreb I zeposliev» se kao seoski ucitelj u zsbitom Vuejaku, nadajuCi se da ce tako promeniti I svoi zivot. Meautlm, zapoei_nje Ijubavnu vezu sa zenom prethodnog ucltelja, a zatim strastven odnos sa ernoberzijankom koie ga dovodi u sukob sa zandarmlma. Prlnutien je da bezl u sumu pod zastitom »zelenoq kedre« I njlhovog vode, ratnog druga i prijatelja, ali osecs da ni to nlje resenie I da njegov lzbor mora da bude drugacljl.

714, OTAe NA SLUZBENOM PUTU

pp: RO Forum, Sarajevo, Sutjeska film, Sarajevo, Kinema, Sarajevo i Union film, Beograd" - ps: Abdulah Sidran - r: Emir Kusturica - f: Vilko Filae - m: Zoran Slmjanovtc - sc: Predrag Lukovac - mt: Andrija Zafranovlc - gl:

Predrag (Miki) Manojlovic, Mirjana Karanovlc, Moreno de Bartolli (Bartoli), Mustafa Nadarevlc, Pavle Vulaic, Mira Furlan, Predrag Lakovlc, Ace Dorcev, Eva Ras, Tomislav Gellc, Siobodan Allqrudlc, Emir Hadzlhaflzbeqovlc, Davor Dujrnovic, Amer Kapetanovlc, Silvija Puharlc - met: 3.420 - tp: 35 mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 15. 1. 1985.

Price 0 decaku kroz eiju se svest i osecenie prelamaju burne pedesete qodine. Vreme u koiem zivl niie naklonjeno ni njemu ni njegovom oeu, zapos/enom u Ministarstvu rada. Splet Intrlga dovodi oca u zatvor. On je jedan od ondasnjlh uhepeentke Cija krivice nikad nile utvrtiene. Zrtva je vremena u kojem se Jugoslavija, odupiruci senaletu staljlnistiekog dogmatizma, nasla u situeciil da pocln! greske. Deiisk postaje svedok mnogih konfliktnih situaeija. NIkad nece otkrlti ujakovu ulogu u ocevom hapsenju, a nece saznati ni to da ie iene koie mu je poklonila toliko zeljenu fudba/sku loptu prouzrokovala nesrecu njegove porodice _ ..

.. Radnl naslov: .Vucjak •.

" pp - Izvr§ni producent RO Forum - OOUR Sarajevo, Sarajevo.

1

715. tAO, INSPEKTORE

pp: TRZ FIT, Beograd - ps: Jovan Markovic, Zoran Calie - r: Zoran Calle - f: E>orde Nikolic - m: Kornelije Kova~ - se: Stevo Skorle - mt: Zoltan Vagner - gl: Veli· mlr (Bata) 21vojlnovle, Bora Stjepanovle, Nikola Simle, Miodrag Andrle·Moljae, Mira Furlan, Danica Makslmovlc, Ta§ko Na~le, Aljo!la Vul:kovle, Mlhajlo (Bata) Paskaljevlc, Rlalda Kadrlc - met: 2.500 - tp: 35 mm, kolor, st. - rod: Igranl - od: 2. 3. 1985.

Doilvllsll lednog m1l1e/oners koji Ie senlso da postane veltk! Inspektor ...

716. NIJE LAKO S MUSKARCIMA

pp: Avala pro-film, Beograd - ps: Predrag Perisic - r:

Mihajlo Vukobratovlc - f: Zivko Zalar - m: Dragoljub lIic - se: Milenko Jerernic - mt: Ljiljana (Lana) Vukobratovlc - gl: Milena Dravlc, Ljubi!la Bamardflc, Ana Slmlc, Branka Katie, Dubravka Mijatovie, Velimir (Bata) 2:ivojinovic, Milivoje (Mica) Tomlc, Bora Todorovic, Tasko Nacic - met: 2.490 - tp: 35 mrn, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 18. 3. 1985.

Mladoj, razvedenoj zeni sa tri kcer! i to sve tri u pubertetu, zivot ni malo nije lak. Sama zereduie za izdrisvenie porodiee, trudi se da bude dobra majka, oeu svoje deee prlja.teljiea, da I domecem liubimcu, ogromnom psu, prui! toplmu doma. U toj trci ona zaboravlja da je iena i to privlaena. Jedno letovanje unece mnoge novine u iivoi ove porodiee od cetiri zene i jednog psa ...

717. 00 PETKA DO PElKA

pp: FRZ Dalmacija film, Split - ps: Miljenko Smoje - r:

Antun Vrdoljak - f: Tomislav Pinter - m: Arsen Dedic - se: 2:eljko Seneclc - mt: Damir German - gl: Boris Dvornik, Zdravka Krstulovlc, Katja Zubclc, Vladimir Rupclc. Lukriea Breskovlc-Opalk - met: 2.478 - tp: 35 mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 21. 3. 1985.

Bankarski einovnik zivi kao podstanar i jedva eeka petak, dan kad nepust« stanodavkin krevet i ulogu prisilnog liubevnike, zatvara vrata kaneelarije, pali motor svog brodica i odlazi u zavleaj, bezeci iz velikog grada koji nue uspeo da zavoli. Vikend provodi u vodama oko ostrva u svom ezilu, osloboden svakodneviee. Ali, i zavicaj se /nenja. Novo doba doslo je i do vrata roditeljske kuce. Sve ie podloino promenama, cak i priroda cijoi se lepoti raduie, ne slutec; da se blagi sutoni i bonaee mogu preokrenuti II zastrasuiuci talas uniiitenie. Jedan takav vikend ce teci neuobliisieno ...

718. ORKESTAR JEDNE MLADOSTI

~p: CFS Kosutnjak - OOUR Avala film, Beograd i Union film, Beograd - ps: Svetislav Pavlovic, Jovan Markovic - r: Svetislav Pavlovic - f: Branko lvatovic - m: Darko KraIjic - sc: Miodrag Nikolic - mt: Bojana Subota - gl:

Lj~bisa Sa':!'ardzic, Gordana Bjelica, Oleg Vidov, Marijan Srlenc, Dusan Volnovlc, Elizabeta Doreska Dusan Askovic - met: 2.790 - tp: 35 mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 27. 3. 1985.

w Zl! vreme rata, iz okupiranog i blokiranog Kraljeva, presao I~ na slobodnu teritoriju vatrogasnl orkestar, svtreiuc! nemacke paradne merseve. I u okrutnim ratnim okolnostima mladost ostaje mladost. Ovi dovitljivi, ali obieni mladi6i, uz sve svoje llubev! i koncerte, polako izrastaju u heroje ...

719. TAJVANSKA KANASTA

pp: .~entar film. Beograd - ps: Milan Nikolic, Goran Markovlc - r: Goran Markovic - f: Milos Spasojevlc - m:

Zoran Slmjanovlc - sc: Miljen Kljakovi6 - mt: Vuksan Lukovac - gl: Boris Kornnenlc, Neda Arneri6 Gordana Gadzic, Radko Pol ie, Predrag (Miki) Manojlovie: Bora rodorovlc, Petar Bozovlc, Semka Sokolovlc-Bertok, Bogdan Dlkllc, Vojislav Bralovlc - met: 2.752 - tp: 35 mm, kolor, st. - rod: igrani - od: 30. 3. 1985.

Cetrdesetog?disnji nezaposleni arhitekta zeokupljen je Izrad0l!' .m~dallca~, nekakvih suludih pokretnih skulptura kole niko ostm njega ne shvata ozbilino. Takav, potpuno odgovara grupi sumniivlh tipova koii ga polako esimilireiu.

Dsluei mu toliko ielleni poseo, oni gs uvlsce u sltueciiu kola le ze nlega pogubna. Oneko nalvan I restrzen, los uvek ne uvlc1a kako neozbillen :llvot koll Ie do ted« vodio mote ze nlega da postane drama. U kllucnom trenutku nepusta/u ga sve zene kote le ns rszliclte nsclne voleo I vsrso. U ozbJl/nom iivotncm trenutku, on ie netzed prtnuden da pogleda istlni u oei. Nazalost, prekesno.

720. I TO cs PROt I

pp: Kinema, Sarajevo i Union film, Beograd - ps: po rnotivima prlpovetke Ive Andrlca -Zeko«: Abdulah Sidran - r: Nenad Dlzdarevlc - f: Mustafa Mustafic - m: Zoran Sirnjanovic - sc: Milenko Jerernlc - mt: Olga Skrigin - gl: Fabijan Sovagovic, Olivera Markovic, Velimlr (Bata) 2:ivojlnovlc, Bogdan Dlklic, Branko Vldakovlc, Nada Kasapic, Milan Puzic, Dusan Janlcllevlc, Slavko Stimac, Jadranka Selee - met: 2.653 - tp: 35 mm, kolor vajdskrin - rod: igrani - od: 15. 4. 1985.

Zavrsen je radni vek Isidora Ketenice-Zeke, ispunjen kaligrafskim ispisiveniem reznth dokumenata. Kod kuce rezignirano iivi sa goropadnom suprugom i nienim sinom iz prethodnog breke, lenlivcem. Na obali Save sretne priietelie, bivseg kapetana, zaljubljenika u reku. Prihvatajuci od njega novi naein iivota, Zeko postaje drugi iiovek: Ali, dolezi zastrasujuce vreme retno. Jugoslavija je okupirana, teror poeinje. Zeko je ocevidec promena i u niemu raste potreba da pruii otpor zverstvima okupatora. Odbija da sa porodicom pobegne iz Beograda, postaje hrabri itegalac, mali hero; nevidljivog fronta ...

721. INDIJSKO OGLEDALO

pp: TRZUD Gama, Beograd - ps: Aleksandar Popovic - r: Zoran Amar - f: Slavko Todorovic - m: Josip Bocek - sc: Vojislav Orslc - mt: Zijad Mehi6 - gl: Dragomir Bojani6 - Gidra, Siobodan Aligrudi6, Ljiljana SIjapi6, Snezana Savlc, Jelisaveta Sabllc, Milan Gutovlc, Miodrag Andric - Moljac. Mihajlo Vlktorovlc, Milan Srdoc, Josif Tatlc - met: 2.463 - tp: 35 mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 9. 5. 1985.

U Muljojevcima, tipienoj iugoslovenskog palanci, desito se one sto svako od takvih mesta prizeljkuje: mesni rukometni klub treba da ude u prvu ligu. Na scenu stupa advokat, glavni lokalni zemesetell i sada krecu intrige, podmictvenie, mucke, pa i poneka Ijubav ... Da Ii ce se Muljojeveanima ispuniti zelia? ...

722. ADA

pp: FRZ Bosna, Sarajevo - ps: Milutin Kosovac - r: Milutin Kosovac - f: Mustafa Mustafi6 - m: Esad Arnautallc - sc: Mehmedalija Maglajlija - mt: Mirjana Mitrovic - gl: Zoja Odak, Aleksandar Bercek, Adi Karalic, Vesna Cipcic, Bora Todorovic, Huzlca Soklc, Velimir (Bata) 2:ivo[lnovid - met: 2.626 - tp: 35 mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 16. 5. 1985.

Mlada iene iivt u breku sa sarmantnlm i ambicioznim lekarom sa kojim Ima sina. Ova skromna i posten a iene sa diplomom profesora latinskog I francuskog teztk« uzaludno pokuieve da se zaposli. Meautim, njen muz uspeva ne mnogo easnim sredstvima da izdejstvuje sebi specijalizaciju u Americi. Ona ostaje sama sa sinom. Na niu nesrce utlceini iiovek koji joj nudi zaposlenje, nerevno, uz ustupke ...

723. 2:IVOT JE LEP"

pp: Neoplanta film, Novi Sad i Union film, Beograd - ps: po motivima pripovedaka Aleksandra Tlsrne: Boro Draskovic - r: Boro Draskovlc - f: Bozidar Nikolic - m: Vojislav Kostic - sc: Milenko Jeremi6 - mt: Andrija Zafranovlc - gl: Sonja Savlc, Rade l=ierbedZija, Ljubisa Samardzi6, Dragan Nikolic. Predrag Lakovlc, Velimir (Bata) 2:ivojinovlc, Mirjana Karanovi6, Milan Puzlc, Pavle Vuisi6, Milan Erak, Stevan Gardlnovackl, Ivan Bekjarev, Tihomir Pleskonjic. Snezana Savlc, Ljiljana Jankovic, Dragomir Bojani6- Gidra - met: 2.845 - tp: 35 mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 3. 6. 1985.

16 Radnl naslov: -NasIlJe •• zatlrn -Niie trenutak e ,

21

U seoskoi kafani ukrst« se mali svet Ijudi koji su se sticajem okolnosti, nekl prlsllno a neki dobrovollno. u nio! zatekll. Tu su sezoncl, slledzi/e. penzlonerl, domecice, dame sumn/ivog morele, muzikantl ... All I lokalni polltlkanti i tnocnlci, ko/i situeciiu svolitn postupelma dovode do usijan/a. sto na kretu kulminire tragedijom.

724. BUTNSKALA

pp: Viba film. Ljubljana - ps: Emil Filipcic - r: Franci Siak - f: Vilko Filac - m: Bojan Adarnlc - sc: Zdravko Paplc - mt: Vuksan Lukovae - gl: Emil Filipcic. Marko Derganc. Janez Hocevar. Majolka Suklje. Mila Kacic, Tanja Ponebsek, Marjan Hlastec. Blaz Ogorevc - met: 2.599 - tp: 35 mrn, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 11. 6. 1985.

Mladi covek. lutajuei ledne kisne noci ulieama. sretne proiesore, koji ima tri doktorata. On ga uvlaCi u svet drugacijih liudi. U nekom stenu, njih dvoiice, kroz vizije izazvaneritualom razbijanja kamena glavom-butnskala. predviaaju skoro napad pobesnelih iivotinie. Rezreduiuci strategiju odbrane do sevriienstve, odlaze na reku u susret neprijatelju. U zestoko! borbi pobetluiu, preuzimaju vlast i uspostavljaju nov! poredak u kolem nema meste ne samo za zivotinje ... Ali. mledlc, neodlucen i nepoverljiv. ne uspeva da prati razvoj dogaaaja i ostaje veiilti autsajder.

725 . .NAS CLOVEK (NAS COVEK)

pp: Viba film. Ljubljana - ps: Janez Povse - r: Joze Pogacnik'- f: Jancz Verovsek - m: Bojan Adarnlc - sc:

Mirko lipuzic - mt: Darinka Persin-Andromako - gl: Boris Juh, Ales Valle, Iva Ban, Miranda Zaharija (Caharija), Majda Potokar, Boris Kralj, Vesna Jevnikar - met: 2.459 - tp: 35 rnrn, kolor, st. - rod: igrani - od: 11.6.1985.

Uspesncq direktora preduzece iznenada obuzme osecsnie da ce da bude smenien, pa treii podrsku od priiatelja iz mladosti. inece politickog lunkcionere. U isto vreme doitvlieve krlzu u intimnom iivotu, sve se vise udelieve od iene i dece. Osecenie uqroienost! raste da bi se pretvo ri/o u pravu bolest. Neized, on zaista bude smenien, uz oproste! sa svecenim govorima. muzikom, poklonima. On saznaje da je nieqovo uklanianje sa polozaia bilo potrebno zbog stverenie privide kod graaana da i oni sudeluju u kreiranju kadrovske politike.

726. OVNI IN MAMUTI (OVNOVI I MAMUTI)

pp: Viba film, Ljubljana i RZ Filmske Alternative. Novo Mesto - ps: Filip Robar-Dorin - r: Filip Hobar-Dor in - f:

Karpo Godina - m: Jant Kovacic -- se: - - mt: Filip Robar-Dorin - gl: Slavko Stimac, Bozldar Bunjevac, Marko Derganc - met: 2.463 - tp: 35 mm. kolor. st. - rod: igrani - od: 11. 6. 1985.

Tri price - »Huso ispod poda <:» Ispovest defanzivnog nectonellste«, »Znecl kre} pute« - na svojevrstan naCin osvetlievelu nam problematiku radnika iz drugih iugoslovenskih republika. nerocito iz Bosne i Herceqovine, koji zive i rade u Sioveniji.

Huso, radnik na crno. koit vremenom stiiie leqltlmeciiu za priznatog »smecere kantasa«. nesrecno zevrseve svoj zivotni put u tami sporedne liublianske uliee.

U »lspovesti defanzivnog necionellsie« obiiinl slovenecki iiovek Marko Sksce pokuseve da rezotkrlie nekakve duboko ukoreniene uzroke takozvane slovenecke netrpeljivosti i nacionalne (necicnelistiiike} zepelienosti, koje u ovom sluiieiu poprimeiu i te kako siroke dimenzi]e emog humora.

Na suprotnoi strani u »Znecime kre] pute« je mlrne priroda sasvim netipiiinoq Bosanea u Sioventii, mladog rudara Slavka ko]! pokuseve da vidi protivurecnosti u svetlu neke lzreieniie kosmopolitske i buntovnick e misli.

727. DEBEll I MRSAVI

pp: Union film, Beograd - ps: Leon Kovke [= Morncilo Kovacevic] - r: Svetislav (Bata) Prelic - f: Zoran Hochstatter (Hohstater) - m: Vojislav Kostic - sc: Nemanja Petrovic - mt: Petar Markovic - gl: Milan Gutovic, Dragan Zarlc, Radmila Zivkovic, Pavle Vuislc, Dragomir Bojanic - Gidra, Branko Vidakovic, Velimir (Bata) Zivojinovlc, Je-

22

lisaveta Sabllc, Tatjana Stefanovlc, Cintija Asperqer, Danica Makstmovlc, Semka Sokolovic-Bertok - met: 2.590 - tp: 35 mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 17. 6. 1985.

Varaliea I lopov zvani Knedla beit Iz zatvora i stiie u uglednl Institut doktora Strukla u Melem ban/i. Doktor Ie specilsllste za mrsavl/en/e i go/en/e. a n/egove usluge treie mnoge vazne IIcnosti. pogotovu sto se zna da Ie specfjalizlrao u kentonelnoi boinici u Sva/earsko/. Knedla. otkrlvsi da ie fizlckl sllcan doktoru I vldevsl u tome svoiu sensu, onesposobljava doktora i preuz/ma n/egovu ulogu. sto dovodi do niza komiiinlh zapleta.

728. DR~ANJE ZA VAZDUH

pp: Union film, Beograd - ps: Siobodan Stojanovic - r:

Zdravko Sotra - f: Bozldar Nikolic - m: Dusan Karuovlc - sc: Stevo Skoric - mt: Andrija Zafranovlc - gl: Marko Vojnovld, Slavko Stimac, Velimir (Bata) zlvojtnovtc. Dragomir Bojanlc - Gidra, Danilo Stojkovlc, Jellca Sretenovic, Milivoje (Mica) Tomlc, Dusan Mtlanovlc, Gala Vldenovlc, Zoran Badrnllovlc - met: 2.600 - tp: 35 mm, kolor. vajdskrin - rod: igrani - od: 17. 6. 1985.

Prliie 0 ratnom sirocetu koie se sece prvih poratnih dana, svoga boravka u domu za ratnu stroced, svojih vas piteiie, drugova. a naivise svoga »jedinog brete«. To je u isto vreme prica 0 liubsv! i nesporazumima, 0 deiieckim snovima kroz koie se sagledava sva lepota i iiistote decjih dusa. kao i prvi posleratni dani poleta i izgaranja.

729. VREME LEOPARDA (0 TEMPO DOS LEOPARDOS) pp: CFS Kosutnjak - OOUR Avala film, Beograd i Instituto nacional de cinema, Mozambik - ps: Luis Patrlqulrn (Patrikvim), Branimir scepanovlc. Zdravko Velimlrovic - r: Zdravko Vellmlrovlc - f: Dusan Ninkov - m: Kornelije Kovac - sc: Joae Machado da Grassa (loao Masado da Grasa) - mt: Marko Babac - gl: Santos Mulungo, Ana Mazue, Marcelino Alves, Armando Loja - met: 2.700 - tp: 35 mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 17. 6. 1985.

Borba mozembickoq naroda za nezavisnost i jedna neine liubev na fonu te borbe protiv koloniiellste 1971. godine. Butlenle iz letargije vekovnog ropetve, prepleteno strahom i rasnom mriaiom, poirtvoveniem, samopouzdanjem, izdajom.

730. JAGODE U GRLU

pp: Avala pro-film, Beograd - ps: Srdan Karanovic - r:

Srdan Karanovic - f: ~:iv!:o Zalar - m: LO,"[:l Sir.ljznovic - sc: Miljen Kljakovlc - mt: Branka ceperac - gl: Bogdan Dlkllc, Aleksandar Bercek, Branko Cvejlc, Predrag (Miki) Manojlovlc, Josif Tatic, Gordana Marie, Mira Banjac, Dobrila Stojnic, Predrag - Cune Gojkovlc, Gala Vldenovic, Zarko l.ausevic - met: 2.300 - tp: 35 mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 24. 6. 1985.

Ginl se da je petnaest godina posle izlaska iz skolskih klupa dovolino vremena da se naprave nekakve itvotne rekapitulaeije. da se vidi dokle je ko stigao. I tako se skolski drugovi Bane Bomber, njegova zena Bi/jka. Goce, Usk» i Boca combe odluce da proslave dolazak iz inostranstva svoga druga Mikija Rubiroze. Planirana ie luda noc u samo za njih zekupljenol ksient uz secenie na mladost, koja je padala u vreme sezdesetih godina. Sentimentalni sastanak starih drugara prerasta u noc neobiiinih dogaaaja - smesnlh, tuinih, cesto apsurdnih ...

731. PROKA

pp: Kosova film, Pristlna - ps: Eqrem Basha [Ecrern Basa) - r: Isa Oosja (Cosjal - f: Afrim Spahiu - m:

Krist Lekaj - sc: Agim Cavdarbasha (Cavdarbasa) - mt:

Agron Vula (Vulja) - gl: Xhevat Oorraj (Dzevat Coraj), Andrijana Videnovic, Dorata Kaminska, Abdurrahman Shala (Abdurahman saljal, Faruk Begolli (Begoli), Hazir Myftari (Miftari), Muharem Oena (Gena), Xhevat Oena [Dzevat Gena) - met: 2.450 - tp: 35 rnm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 24. 6. 1985.

U mestu koje odise tipicnom provincijskom psihologijom i etikom, u kojem liud! iive lencereci i preveci intriqe, iivi i Proka. On se usuduie da prkosi sredini i mentalitetu

time sto nece de moli ze kisu, vee susu namerava da pobedt svoilm radom, gledaluci svola posla I xiveei u znoju lice svog. Takvlm stavom zamerase mestanima koji ga proglase stetnlm po okolinu i umno bolesnlm ...

732. CRVENI I CRNI

pp: Jadran film, Zagreb - ps: MarJja Peaktc-Mlkullan - r: Miroslav Mikuljan - f: AndrJja Piv~evic - m: Neven Frange§ - se: Tihomir Plletlc - mt: Visnja Stern - gl:

Beklm Fehmiu, Milan Strljic, Olivera Jeztna. Miodrag (Miki) Krstovlc. Radko Pelle - met: 3.706 - tp: 35 mm, kolor. vajdskrln - rod: igrani ...:... od: 25. 6. 1985_

ftalija Ie 1921. godine anektirala Istru, a ugljenokopno podruiiie Labina Ie strategijski Izuzetno veino za novu vlast. Domece stenovniiitvo ie oqorceno, jer ih je Kraljevina Jugoslavija prektiiino prodala straneima. To nezadovoljstvo prerasta u strajk rudara na cije celo staje omllleni sindikalni vode Ivan Pipan. Strajkacima se prldruiuie i mledi rudar lve, koji za 37 dana koliko strajk traje, proiivlieve najteze trenutke u svom zivotu. Iznenadna interveneija lie/ijanske vojske rus! sve njegove nade. vode Ivan Pipan, slomljen teretom odgovornosti, predaje se. Ali, svi ne dele njegovo misljenje ...

733. SEST DANA JUNA

pp: Art film 80, Becqrad" - ps: Nebojsa Pajklc - r: Dinko Tucakovlc - f: Goran Trbuljak - m: Vladimir Divljan - sc: Marina Milin - mt: Petar Jakonic - gl: Nebojsa Krstlc, Cintija Asperqer, Mladen Nelevlc, Peda Bjelae, Mladen Andrelevlc, Slntsa Copld, Gordana Gadzlc, Ljubomir Todorovic, Alma Priea, Olivera Jezlna. Nenad Ciric, Danilo Lazovlc, Dusan Janlcljevlc, Olivera Markovic, Goriea Popovic, Irfan Mensur - met: 2.462 - tp: 35 mm, kolor, st. - rod: igrani - od: 26. 6. 1985.

Zivot mladih u malom mestu krajem sezdesetih godina.

Metalostrugar je dobio poziv za vojsku. Odlazi za sest dana. Sa drugovima provodi te dane kao i obicno:posao, plaza. fudbal, uvece kafana. Tog leta u njegovo mesto dolaze njegovi vrsniecl, studenti u velegradu. Dva se drustva sve. kodnevno srecu, ali ne komunieiraju. U studentskoj grupi je i lepa devojka, koju metalostrugar cutke gleda, nemajuei hrabrosti da joj priae. I kad se najzad odluci, iiin! to nespretno. Umesto u vojsku, tog jutra on ee pobec! u neizvesnost ...

I

734. ANTICASANOVA (ANTIKAZANOVA)

pp: Jadran film, Zagreb i Master Film Ltd., London - ps:

Vladimir Tadej - r: Vladimir Tadej - f: Goran Trbuljak - m: Arsen Dedic - se: Vladimir Tadej - mt: Vesna Lazeta - gl: David Bluestone (Dejvid Bluston), Elisa Tebith (Eliza Teblt), Milena Dravlc, Ljubisa Samardzlc, Relja Basic, Josip Marotti (Maroti), Semka Sokolovlc-Bertok, Brigid O'Harra (Brigid Ohara), Claudia Lyster (Klaudija Lister) - met: 2.534 - tp: 35 mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani

- od: 27. 6. 1985.

Na poslednji sprat zagrebackog oblakodera se doselila mlada lepotiea. Sprat niie stanuje sarmantni cetrdesetogodisnjak, srecn! suprug i otae dvoje deee, zaposlen u organizaeiji za proizvodnju kaseta i ploca. Devojka ima pevackih ambieija koie pokuiieve da realizuje uz njegovu pomoe. Do susreta sa devojkom uzoran mui, on odjednom cini sve da osvoji lepu susetku, uleiuct u te napore i prezna obecenie. U tOj pustolovini svesrdnu podrsku mu pruie prlietel], veteran u osvajanju zenskih srea. Ali, splet okol nosti ce ga uvek sprecevet! u ostvarenju njegovih zestoklh namera ...

735. UUBAVNA PISMA 5 PREDUMISUAJEM

pp: Marjan film, Split i Croatia film, Zagreb - ps: Zvonimir Berkovlc - r: Zvonimir Berkovlc - f: Goran Trbuljak - m: arhlvska - se: Leljko Senecio - mt: Maja Virag-Rodiea - gl: Irina Alferova (Alfjorova), Ziatko Vitez, Krunoslav Saric, Mustafa Nadarevtc, Relja Basic, Sinisa Po· povlc - met: 2.600 - tp: 35 mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 27. 6. 1985.

17 pp - Art film 80, Beograd [e Izvr~nl producent - u saradn] i sa: Pozarevac film, Pol'arevac, Ca~ak film, Ca~ak, Beograd film, Beograd, Kulturnl centar, VrAac, RM Veljko Vlahovlc, Smederevo I Klnematog,'afi, Zagreb.

Profesor muzike se /ednoga dana probudl u bolnlel posle teske saobraealne nesrece. Prva osoba kolu Ie ug/~dao bile le izuzetno lepe zena kola Ie dosla u posetu svome muzu. Od tog trenutke proiesor /e potpuno opsednut ovom ienom, leko /e svesten de nema nlkakve sanse za bllo kakav kontakt. Poclnle de 101 plse anonlmna liubevne pisma I polazl mu za rukom de eksperlmentelno, gotovo lsboretorllskl lzezove u nlol Ilubav, tecno onakvu kakvu Ie planlreo. Ali, plodove ce da ubere drugl, bez truda,posto ga ie velik! komblnator greskom u proracunu gurnuo u narucje svoje liubliene ...

736. JAZOL (CVOR)

pp: Vardar film, Skoplje i Makedonija film, Skoplje - ps:

Slavko Janevski - r: Kiril Cenevski - f: Dragan Salkovski - m: Ilija Pejovski - se: Nikola Lazarevski - rnt:

Dimitar Grbevski - gl: Lazar Ristovski, Kostadinka Velkovska, Petar Arsovski, Aeo Jovanovski, Marija Vrteva, Mustafa Jasar, Kiro Ristevski - met: 3.000 - tp: 35 mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 8. 7. 1985.

Hirurg se vraea sa razorenog bojista u grad koji je vee okupirala bugarska i nemecke fasisticka vojska. Ocekuje ga prazan dom iz kojeg je otisla njegova zena, oetevtvs; njihovo jedino dete kod casnih sestara. Posle neuspele operaeije koju le izvrsio bugarskom glavesini, otpusten je iz bolniee, a oduzeto mu je i prevo vrsenja lekerske prekse. U tim danima, 1943. godlne, deportuju makedonske Jevreje u logore smrti, ali se i pojacava oslobodilacki i1egalni pokret. Sa ovim dogadajima je sudbinski povezan i hirurgov iivot, nerocno kad sretne svoju staru poznanieu. Posto je operisao ranjenog ilegalea, uhapse ga, maltretiraju, dovode do ludila. Najzad gubi sina koji je proglasen za [evrejina i deportovan sa ostalima ...

737. U ZATVORU

pp: TRZUD Gama, Beograd - ps: Gordana Boskov -r:

. Gordana Boskov - f: Nevenka Hedzlc-Toth (Tot) - m: l.jupco Konstantinov - Be: Eduard Karaman - mt: Jeliea Dekle - gl: Dara Dzokic, Dragomir Bojanic - Gidra, Ve· limir (Bata) ztvojtnovtc, Ziata Numanagic, Snezana Savic, Ljiljana Sedlar, Ljiljana Jankovic, Milan Strljic, Maja Dirnltrljevic. Radmila Zivkovic, Olivera Markovic, Tomanija Durlcko, Danica Makslmovic, Natasa Ivancevic, Ivan Bekjarev, Miodrag Petrovic, Oleg Vidov, Irena Prosen,. Brana Milacic - met: 2.800" - tp: 35 mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 3. 8. 1985.

Mlada intelektualka je postavljena za neiielnicu zenskog zatvora u provineijskom mestu. Ona je razvedena i ima kcerktcu 0 kojoj se brine njena meike: Njen privatni iivot predstavlja odraz svih problema i sukoba u krutoj maloqredensko] sredini ...

738. NA ISTARSKI NACIN

pp: Adria film, Zagreb - ps: Milan Rakovac, Vladimir Fulgozi, Krunoslav Quien (Kvien) - r: Vladimir Fulgozi - f:

Bofidar Nikolic - m: Igor Savin - se: Veljko Despotovic - mt: Jasna Fulgozi - gl: Miranda Zaharija (Caharija), Duro Utjestnovtc, Milena Dravic, Boris Kral], Etta Bortolazzi (Eta Bortolaei), Zvonimir l.epetlc, Neda Arnerlc - met: 3.154 - tp: 35 mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od:

19. 9. 1985.

Srednioskolec, sin poginulog prvoborce, posle rata zivi u irterskom selu. Ubrzo sa meikom prelezl u Pulu. U gradu koji je od skora bio pod narodnom vlascu, on susrece razne Ijude, sterosedeoce. iipicne predstavnike proslih vremena i dosljake kao sto je i sam. Ma koliko rezlliiit), trg oko kojeg iive otkriva njihove veoma prisne meilusobne odnose ...

739. BAL NA VODI

pp: CFS Kosutnjak - OOUR Avala film, Beograd i Inex film, Beograd - ps: Jovan Acln - r: Jovan Acin - f:

Tomislav Pinter - m: Zoran Slrnjanovic - se: Sava Acin - mt: Snezana lvanovic - gl: Gala Vldenovlc, Srdan Todorovic, Dragan Bjeloqrltc, Goran Hadakovlc, Nebojsa Bakocevic, Milan Strljic, Relja Basic, £lorcle Nenadovic, Mi-

18 met - Katalog Pulskog festivala: 2.900.

23

loA 2utlc, Marko Todorovic, Dragomlr BOjanic - Gldra - met: 3.012 - tp: 35 mm, kolor, vajdskrln - rod: igrani - od: 24. 10. 1985.

U Beogradu pedesetlh godlna cetlrl miadlca I /edna devoike, sedamnaestogodlsn/ael, Idu u Istl reared, zetedno veslstu, ltnelu orkester, susedl 8U I porodiee 1m se znaju. Deeael su pomelo zal/ubl/enl u devoiku, a one ih smatra samo drugarlma. L/ubav ce Ipak da se dogodi, ali sa petim, dosllakom Iz provinciio ko/I je muzevnill. On zavodi devojku kola krlle svolu vezu. Tesko bolesna ma/ka umte, a otae /e posle zarobljenlstva os tao u Inostranstvu. Devojka otkrije da /e zetrudnele, ali to nece da kete ni drugarlma. a ni mledlcu u koga se rezoiiersl«. Meautlm. decec! su sve naslutili i iele samoinleljativno da /oj pomognu ...

740. CHRISTOPHOROS (KRISTOFOROS)

pp: Viba film, Ljubljana - ps: 2:eljko Kozinc - r: Andrei Mlakar - f: Rado Likon - m: Bojan Adarnlc - sc: Janez Kovic - mt: Andrija Zafranovlc - gl: Milena Zupancic, Radko Pollc, Boris Juh, Milos Battelino (Batelinol. Dare Valie. Pavel Ravnohrib - met: 2.730 - tp: 35 mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 24. 10. 1985.

Partizan Ivan i belogardejae Martin pod neobicnim okolnostima preiive rat / posle oslobodenie iive kao susedi, sve do sterosti kad osteiu posledn/i stenovnici rodnog sela. U njihovoj bllzin! iiv! udoviea koja ih svojom istrajnom teinjom za mirom i Ijubavlju stalno dovodi u iskuiienie da se pomlre. Ali. mogu Ii se pomiriti stari protivniei? Mogu Ii snaga liubevi i blizina smrti udruiiti dva tako rezlictte coveka? Pokusaj. u sirem smislu, da se rasvetli slovenscke revoluclie, rescep u slovenackom narodu za vreme rata kao poslediea bretoubilecklh borbl i ideoloskih podela.

741. DOKTOR

pp: Viba film. Ljubljana - ps: prema istoimenom romanu Janeza Vipotnika: Vojko Duletlc - r: Vojko Duletlc - f:

Karpo Godina - m: arhivska - sc: Mirko Lipuzie - mt:

Toni Zlherl- gl: Slavko Cerjak, Mateza (Tea) Glazar, Zvone Hribar, Ivan Rupnik, Demetar Bitenc, Dare Valie. Andrej Kurent - met: 2.575 - tp: 35 mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - ad: 24. 10. 1985.

Autentiena prica 0 Vladimiru Kantetu Doktoru, iioveku kojl je pred sam rat bio na vainom poloiaju u policiii, da bi za vreme okupaeije od 1941. do 1945. godine u Ljub/jani zadriao taj poloiaj. ali u isto vreme, pod ilegalnim imenom Uie, od pocetke serediveo s Osvobodilnom frontom ...

742. 21KINA DINASTIJA

pp: TRZ FIT, Beograd I Morava film. Beograd - ps: Jovan Markovic. Zoran Calic - r: Zoran Calic - f: Dorde Nikolic - m: Zoran Slmlanovlc - sc: Milenko Jeremlc - mt: Zoltan Vagner - gl: Marko Todorovic, Dragomir Bolantc - Gidra, Velimir (Bata) 2:lvojinovlc, Jelena Jovanovic-2:Igon, Jelisaveta Sabllc, Lidija Vuklcevlc, Nikola Kojo, Gala Videnovlc, Rialda Kadrlc, Vladimir Petrovic, Milan Srdol:. Snezana Savlc - met: 2.600 - tp: 35 mm, kolor, st. - rod: igranl - od: 31. 10. 1985.

Nove zgode I nezgode lunaka serlle filmova -lude godine«. Oni su nastavill da iive zeiedno, ali u novim okolnost/ma. Dede, pod utlskom popularne televizijske serile »Dlnestlie«, poclnle de brine da unuk, stub njegove .dinastlie«, ne -zestrent- keo m/adl Karlngton ...

743. ZA SRECU JE POTREBNO TROJE

pp: Jadran film, Zagreb i Centar film, Beograd - ps: Dubravka Ugresie. Rajko Grlie - r: Rajko Grlie - f: 2:ivko Zalar - m: Vlatko Stefanovski, Boban Arsovski - sc: Dinka Jerlcevlc - mt: 2:ivka Toplak - gl: Predrag (MikiJ Manojlovic, Mira Furlan, Bogdan Dlkllc, Vanja Drach (Drah), Dubravka Ostojtc, Ksenija Pajic - met: 2.763 - tp: 35 mm, kolor, vajdskrin - rod: igrani - od: 7.11.1985.'-

Slromestvo i oeajanje nateralo je eoveka da deejim pia· stiimim plstoljem opljacka ducen u provincijskom gradu. Izlazi iz zatvora posle tri godine i u prolazu kroz Zagreb sretne dye potpuno rezlictte zene koje ce odrediti njegovu sudbinu. Priea 0 greevitlm pokusajima i nadi da se pomocu Ijubavi moie pobeci iz zadanosti sopstvenog iivote i vremena u kojem se taj zivot odvija.

744. KUCA NA PIJESKU

pp: Marjan film, Split - ps: Ivan Martinac - r: Ivan Mar· tinac - f: Andrija Plvcevlc - m: Mirko Krstleevic - sc:

Ante Nola, Ivan Martinac - mt: Ivan Martinac - gl: Dusan Janlcijevlc, Branko Durie - met: 2.320 - tp: 35 mm. kolor, vajdskrin - rod: igrani - ad: 19. 12. 1985.

Doktor arheologije vrece se iz Ampuriasa. antiekog 10kaliteta blizu Barselone. Na aerodromu ga doceka prijetell, istreini sudija. On zatim provodi neko vreme u Splitu sve dok. iz nepoznatih razloga. revolverskim metkom ne prekine nit svoga iivota. Njegov prijatelj sudija u stanu slueajno pronalazi kasetu sa njegovom prliiom. Sluee le i na izvestan naCin poistovecuie se sa samoubieom ...

" od - Centar film: 14. 11. 1985 .

.........................................

24

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

REGISTAR NASLOVA FILMOVA

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

A

ADA, M. Kosovac, 1985 g. - 722. ALAL TAKVO SUNCE (NOBENO SONCE), J. Kavcll:, 1984. g. - 692.

AMBASADOR, F. Hadzlc, 1984. g. - 704.

ANTICASANOVA (ANTIKAZANOVA), V. Tadej, 1985. g .. _ 734.

ANTIKAZANO'JA lANTICASANOVA), V. Tadej, 1985. g. - 734.

B

BAL NA VODI, J. Acln, 1985. g. - 739.

BALKAN EKSPRES, BL Baletic , 1983. g. - 655.

BALKANSKI SPIJUN. B. Nikolic, D. Kovacev'c, 1984. g. - 684.

SANOVIC STRAHINJA, V. Mimica, 1981. g. - 613.

BERLIN KAPUTT, M. Milosevic, 1981. g .. - 606.

BOJ NA POZIRALNIKU (BOJ NA PR02:DRLJIVCU), J. Drozg, 1!182. g. - 636.

I>OJ NA PR02DRLJIVCU lBOJ NA P02IRALNIKU), J. Orozg, 1982. g. --i63G.

BUTNSI<ALA, r. Slak, 1986. g. - 72';.

c

CHRISTOPHOROS (KRISTOFOROS), A. Mlakar, 1985. g. - 740'.

CRVENI BUGI iii STA TI JE DEVOJKO, K. Godina, 1982. g. - 652.

CRVENI I CRNI, M. Mikuljan, 1985. g. - 732.

CRVENI KONJ (CRVENIOT (KONJ), S. Popov. 1981. g. - 599.

CRVENIOT KONJ (CRVENI KONJ), S. Popov, 1981. g. - 599.

COVEK 00 ZEMLJE (NJERIJU PREJ DHEU), A. Sopi, 19m. g. -

711,

COVEK SA CETIRI NOGE,

R. (L.l Elukic, 1983. g. - 658.

CUDO NEVIElENO. 2. Nikolic, 1984. g. - 682.

CVOR (JAZOL), S. Janevski, 1!185. g. - 736.

CAO, INSPEKTORE, Z. Calic, 1985. g. - 715.

D

DAH (DIH), B. spra]c, 1983. g. - 670.

DALEKO NEBO, S .. Cikes, 1982. g. - 634.

DAVIl'ELJ PROTIV DAVIlELJA, S. Sijan, 1984. g. - 695.

DEBEll I MRMVI, S. (B.) Prellc, 1985. g. - 727.

OECKO KOJI OBECAVA,

M. Hadlvolevlc , 1981. g. - 596.

DEDISCINA (NASLEElE), M.

Klopl:4l:, 1984. g. - 709.

DESETI BRAT, V. Dulettc, 1982. g. - 632.

DIH (DAH), B. Sprajc, 1983 g. - 670 ..

DIREKTAN PRENOS, D. Bajie, 1982. g. - 646.

DJECAK JE ISAO ZA SUNCEM, B. Bastac, 1982. g. - 646.

DOKTOR, V. Duletic, 1985. g. - 741,

DOROTEJ, Z. Vellmirovic. 1981. g. - 605.

DRUGA GENERACIJA. 2. 2ilnik, 1983. g. - 668.

DR2ANJE ZA VAZDUH. Z. sotra, 1985. g. - 728.

DVIJE POLOVINE SRCA, V.

Hadztsmajlovtc, 1982. g. - 626.

D

D,;cKO DOBA PflONALAZACA PU2A (UCNA LETA IZUMITELJA POL2Al, J. :Kaveie, 1982. g. - 629.

E

[ROGENA ZONA, D. Karaklaj ic, 1981. g. - 597.

EVA. F. Slak, 1983. g. - 659.

G

GAZIJA, N. Otzdarevtc, 1981. g. - 618.

GODINE ODLUKE (L6TA ODLOCITVE), B. Vrhovec, 1984. g. :.... 691.

COSTI IZ GALAKSIJE, D.

Vukotic, 19801. g. - 609, GROZNICA LJUBAVI, V.

Hadovanovic, 1984. g. - 696.

H

HALO TAXI, V.' Hadovanovlc, 1983. g. - 664.

HOCU ZIVJETI, M. Mikuljan, 1982. g. - 630.

HORVATOV IZBOA, E. Galic, 1~85. g. - 713.

TO CE PAOCI, N. Dlzdarevic, 1985. g. - 720.

IDEMO DALJE, z. sotra, 1982. g. - 623.

IDI MI, DOEll MI, Z. Calic, 1983. g. - 676.

IGMANSKI MARS, Z. sotra, 1983. g. - 667.

INDIJSKO OGLEDALO. Z. Arnar, 1985. g. - 721.

J

JA SAM TVOJ BOG, Z. Maycug (Majcug), 1983. g. - 677.

JAGODE U GALU, S. Karanovlc, 1985. g. - 730.

JAGUAAOV SKOK, A. Dordevlc, 1984. g. - 702.

Jl\ZOL (CVOA), K. Cenevski, 1985. g. - 736.

JOS OVAJ PUT, D. K .. esoja, 1983. g. - 665.

JU2NA PATEKA (JU2NA STAZA) , S. Crvenkovski, 1982. g. - 641.

JU2NA SjTAZA (JU2NA PATEKA), S. Crvenkovski, 1982. g. - 641.

K

KAKAV OEDA TAKAV UNUK, Z. Cal ic, 1983. g. - 656.

KAKO SAM SISTEMATSKI UNISTEN 00 IDIOTA, S. Sijan, 1983. g.

- 671.

KAMIOND21JE OPE'f VOZE, M.

Dukanovlc, 1984. g. - 6fYl.

KIKLOP, A. Vrdoljak, 1982. g. - 644.

r<RAJ AATA, D. Kresoja. 1984. g. - 703.

KRAUEVSKI V()(!'. A. Dordevlc, 1981. g. - 619.

KRISTOFOAOS (CHRISTOPHOROSJ.

A. Mlakar. 1995. g. - 740.

KRIZNO OBDOBJE (KRIZNO RAZDOBUEl. F. Slak, 1981. g. - 615.

KRilNO RAZDOBLJE (KRIZNO 06DOBJEJ. F. Slak, 1981. g. -61:'.

KUCA NA PIJESKU, I. Martinac, HIllS. g. - 744.

L

LAF U SRCU, M. Milosevic, 1981. g. - 612.

LAZAR, A. Fotez, 1984. g. - 688. 'LEPURI ME PESE KEMBIO (ZEC

SA PET NOGU),1. Ymeri (Imen). 1982 g. - 633.

LETO OOLOCITtlE {GODINE ODWKEj, B. Vrhovec, 1984. g. - 691,

LOV U MUTNOM. V. Hadovanovic, 1981. g. - 620 ..

u

LJUBAV ((LJUBEZENJ. R. flanfl, 1984. g. - 710.

UUBAVNA PISMA S ?REDUMISUAJEM, ~. Berkovtc, 1985. g. - 735.

LJUBEZEN (UUBAV). R. Ranfl, 1934. g. - 710.

UUBI UUBI, AL' GLAVU NE GUBI, Z. cattc, 1981. g. - 601.

M

MAHOVINA NA ASFALUJ, J. ilane;c, 1983. g. - 665.

MALA PLJACKA VLAKA, D. sorak, 1984. g. - 706,

MARATONOI TRCE POCASNI KRUG, S. Sijan, 1982. g. - 624.

MASKARADA, B. Hladr.ik, 1982. g. b. boo str. 13.

MEDENI MJESEC, N. Babic, 1983. g. - 669.

MIRIS DUNJA, M. Idrlzovid, 1982. g. - 637.

1I.10J TATA NA ODREElENO VREME, ,",i. Jeltc, 1982. g. - 650.

MOLJAC, IV.. Milosevlc. 1984. g. - 685.

N

NA ISTARSKI NACIN,.v.

Fulgozi, 1985. g. - 738.

NABUJALA REKA (pmRO:

VERSHUESJ. B. Sahatclu (Sahateiu)' 1983. g. - 661.

NASLEElE (DEDISCINA), M.

Klopeic, 1984. g. - 709.

NASTOJANJE, V. Filipovie, 1982. g. - 638.

NAS CLOVEK (NAS COVEK),

J. Pogaenik, 1985. g. - 725.

NAS COVEK [NAS CLOVEK), J. Pogaenik, 1985. g. - 725.

NE REKOH LI TI (NEll TI REKOV), S. Crvenkovski, 1984. g. -

694.

NEDEUNI RUCAK, M. Jelic. 1982. g. - ~25.

NEKA DRUGA 2ENA, M.

Stamenkovle, 1981. g. - 595.

NEll TI REKOV (NE REKOH LI TI), S. Crvenkovski, 1984. g. -

694.

NEMA PROBLEMA, M. Mllosevlc, 1984. g. - 708.

NEMIR, A. A. lmamovic, 1982. g. - 622.

NESTO IZMEDU, S. I<aranovic, 1982. g. - 654.

NIJE LAKO S MUSKARCIMA.

M. Vukobratov!c. 1985. g. - 716.

NOBENO SONGE (ALAL TAKVO SUNCE). J. Kaveic. 1984. g. - G92.

NOC POSLIJE SMRTI. B. Ivanda. 1983. g. - 662.

NJ

NJERIJU PREJ DHEU (COVEK 00 ZEMUE), A. Sopi, 1984. g. - 7101.

o

o POKOJNIKU SVE NAJLEPSE,

P. Antonijevic, 1984. g. - 698.

o TEMPO DOS LEOPARDOS [VREME LEOPAAOA), Z. Velimlrovlc, 1985. g. - 729. 00 PEVKA DO PElKA, A.

Vrdoljak. 1985. g. - 717.

OPASNI TRAG, M. Starnenkovic, 1984. g. - 690.

ORKESTAR JEDNE MLADOSTI, S.

Pavlovic, 1985. g.- 718.

OTAC NA SLU2BENOM PUTU, E, Kusturica, 1985. g. - 714.

OVNI IN MAMUl'l [OVNOVI I MAMUTI), F. Reibar-Dorin, 1985. g. - 726.

OVNOVI I MAMUTI (OVNI IN MAMUTI), F. Hobar-Dortn, 1935. g. - 726.

p

PAD ITALIJE. L. Zafranovtc, 1981. g. - 614.

PAZI STA flADIS [MATURANTIJ.

M. Jetic, 1984. g. - 680.

PEJZA2:1 U MAGLI, J. Jovanovic, 1984. g. - 6&1.

PIORROI VERSHUES (NABUJALA REKAJ. B. Sahatciu (Saharciu). !983. g. - 661.

PIKNIK U lPPOLl, Z. Arnar, 1981. g. - 616.

PISMO-GLAVA, B. Cengic, 1983. g. - 674.

PROGON, P. Golubo ztc. 1981. g. - 643.

PROKA, I. Oosja (CosjaJ. 1985. g. - 731.

PUSTOLINA (PUSTOT"), J. Gale, 1982. g. '- 639.

PUSTOTA (PUSTOLlNA), J. Gale, 1962. g. - 639.

R

RANI SNIJEG U MONGHENU, B. !'izic, 1984. g. - 689.

RASELJENO LICE [RAZSELJENA OSE8A), M. Ciglie, 1982. g. - 640.

RA~SELJENA OSEBA [RASELJENO LICE), M. Ciglie, 1982. g. - 640.

RDECI BOOGIE ali KAJ TI JE DEKLICA (CAVENI BUGI iii STA TI JE DEVOJKO), K. Godina, 1982. g. - 652.

RIlAM ZLOCINA, Z. Tadlc, 1981. g. - 608.

s

6'ABlAZAN, D. Jovanovic, 1982. g. - 651.

SAMO JEDNOM SE LJUBI, R.

Grltc. 1981. g. - 598.

SAVAMALA, 2. Mitrovic , 1982. g. - 627.

SERVANTES IZ MALOG MliSTA, D. Marusic, 1982. g. - 621.

SEZONA MIRA U PARIZU (UNE SAISON DE PAIX A PARIS), P. Golubovlc. 1981. g. - 607.

SJECAS LI SE DOLLY BELL, E.

Kusturica, 1981. g. - 603.

SMRT GOSPODINA GOLU2E (SMRt PANA GOLU2U). 2. Nikolic.

1982. g. - 628.

SMRt PANA GOLU2U (SMRT GOSPODINA GOLU2EJ. 2. Nikolic, 1982. g. - 628.

SNAElI SE. DRU2E. B. Makarovic. 1981. g. - ~17.

SOK OD SLJIVA. B. Baletlc, 1981. g. - 604.

25

W" -------------

S.P.U.K. (SRECA POJEDINCA - USPJEH KOLEKTlVA), M. Puhlovskl, 1983. g. - 678.

STEPENICE ZA NEBO, M. Lekle, 1983. g. - 663.

SUTON, G. Paskaljevle, 1982. g. - 653.

SECERNA VODICA (ZUCKERWASSER), S. (B.I Preltc, 1983. g. - 679,

SEST DANA JUNA, D. llucakovle, 1985. g. - 733.

SESTA BRZINA, Z. sotra, 1981. g. - 611.

SIROKO JE LlSCE, P. Latinovic, 1981. g. - 602.

STA JE S TOBOM, NINA, G.

Boskov, 1984. g. - 699.

STA SE ZGODI KAD SE UUBAV RODI, fl. Calie, 1984. g. - 700.

T

TAJNA STAROG TAVANA, •• Tade] , 1984. g. - 707.

TAJVANSI<A KANASTA, G.

Markovic, 1985. g. - 719.

lESNA K02A. M. Mllo§evle, 1982. g. - Go19.

TIMOCKA BUNA, 2. Mltrovle, 1983. g. - 672.

mECI KJLUC, Z. Tadle, 1983. g. - 660.

TRI PRILOGA SLOVENACKOJ LUDOSTI (lJUJE PRISPEVKI K SLOV6NSKI BLAZNOSTI):

HRONjKA ZLOCINA (KRONIKA ZlOCINA) - HRONIKA LUDOSTI (KRONIKA NOROSTI)

- HRONIKA OTPORA (KRONIKA UPORA), 2. Luinik, B.

Jurjasevle, M. Milavec,

1983. g. - 675.

lJIlJE PRISPEVKI K SLOVENSKI BLAZNOSTI (TRI PRILOGA SLOVENACKOJ LUDOSTI):

KRONIKA ZLOCINA (HRONIKA ZLOCINA) - KRONIKA NOROSTI (HRONIKA lUDOSTIJ - KRONIKA UPORA (HRONIKA OTPORA), 2. Luinik, B. Jurjasevie, M. Milavec,

1983. g. - 675.

[TRINAESTI] 13. JUL, R. saranovtc, 1982. g. - 631.

u

U RAUAMA 21VOTA, R. Grlic, 1984. g. - 686 .

U ZATVORU. G. BQ§kov, 1985. g. - 737.

UCNA LETA IZUMll1EUA POLlA (BACKO DOBA PRONALAZACA PU2A), J. Kavflf, 1982. g. - 629.

UJED ANBELA, L. I2'.afranovlc, 1984. g. - 705.

UNE SAl SON DE PAIX A. PARIS (SEZONA MIRA U PARIZUJ, P. Golubovtc, 1981. g. - 607.

UNA, M. Badlvojevlc, 1984. g. - 712.

v

VARIOLA VERA. G. Markovic, 1982. g. - 645.

VAR.lJIVO lETO '00, G.

Paskaljevic, 1984. g. - 683.

VELlI<I TRANSPORT, V. Bulajie, 1983. g. - 673.

VESELA SV ADBA (VESElO GOSTIVANJE], F. Stlglic, 1984. g. - 693.

VESElO GOSl'lVANJE (VESELA SVADBA), F. Stlglic, 1984. g. - 693.

VISOKI NAPON, V. IBulajic, 1981. g. - 600.

VlAKOM PREMA JUGU, P.

Krelja, 1981. g. - 610.

VOJNICI, S. Zanlnovle, 1984. g. - 701.

VREME lEOPARDA (0 TEMK> DOS LEOPARDOS), Z. Vellmlrovlc, 1985. g. - 729.

z

ZA SRECU JE POTREBNO TROJE, R. Grllc, 1985. g. - 743.

ZA~A~/ELA, 2. Pavlovic, 1983. g.

ZADARSKI MEMENTO, J. Marusic, 1984. g. - 697.

ZALAZAK SUNCA, K. Vi(!ek, 1982. g. - 642.

ZEC SA PET NOGU (lEPURI ME PESE KEMBE), I. Ymeri (Imerl), 1982. g. - 633.

IZLOCloN U SKOll, B. Ivanda, 1982. g. - 635.

21KINA DINASTlJA, Z. Calic, 1985. g. - 742.

~IVET.I -KAO SAY NORMAlAN SVET, M. Hadlvolevlc. 1982. g. - 647. 21VOT JE lEP, B. Draskovic,

1985. g. - 723.

.........................................

REGISTAR IMENA

.........................................

A

Abrus, Nada, gl: 669.

Aein, Jovan, ps: 739, - r: 739. Acin, Sava, se: 597, 739.

Mamie, Bojan, m: 636, 639, 674,

b. b. str. 13, 724, 725, 740.

AJetl, Melihate, _gl: 661.

Albert, Edward (Edvard), gl: 673. Aleksic, Dragan, ps: 685.

Aleksic, Mlja, gl: 624, 658, 683. Alferova (Alfjorova). Irina, gl: 735. AlfJorova v. Alferova

Aile, Bozidar, gl: 660.

Aligrudie, Siobodan, gl: 596, 603.

619, 623, 673, 714, 721.

Alves, Marcelino, gl: 729.

Amar, Zoran, r: 616, 721. Andrejevtc, Mladen, gl: 664, 733. Andric, Ivo, prlpovetke: 618, 720. Andrtc-Moljac. Miodrag, g/: 680,

685, 715, 721.

Androlc, Mlljenka, gl: 622. Angelovski, Nikola (Kole), gl: 599, 613, 641, 694.

Antle, Mlroslav, ps: 602. Antontjevlc, Predrag, ps: 698, -

r: 698.

Apelt v. Appe/t

Appelt (Apelt), Inge, gl: 704. Arandelovlc, Petar, mt: 604. Arandetovic. Stojan, gl: 599, 642,

653, 701.

Arnautallc, Esad, m: 637, 722, Arnertc, Neda, gl: 611, 620, 625, 641, 650, 683, 703, 719, 738.

Arstc, Tlhomlr, gl: 667, 673, 681. 698.

Arsovski, Boban, m: 743. Arsovskl, Petar, gl: 641. 690, 694, 736.

Askovic, Dusan, gl: 718. Asperger, Clntlja, g/: 67U, 686, 727, 733.

Avbar, Ana. gl: 615.

AvbelJ, Joztca, g/: 629, 691.

B

Babac, Marko, mt: 625, 650, 729. Babic, Nlkola, as: 669, - r: 669. Bajle, Darko, ps: 646, - r: 646. Bajle, Rados, gl: 638, 666.

26

Bakocevlc, Nebojsa, gl: 739. Baksa v. Baxa

Balasevlc, Borde, m: 701, - gl: 701.

Baletlc, Branko, ps: 604, - r: 604, 655.

Baloh, Mlha, g/: b. b. str. 13. Ban, Ivo, gl: 640, 652, 657, 670, 725.

Banlcevic, Petar, g/: 631, 647. Banjac, Mira, gl: 602, 603, 620, 673, 683, 684, 688, 730.

Basha, Eqrem (Ecrem Basa). ps:

731.

Basta. Uros, gl: 629. Bastac, Branislav, r: 648. Basa v. Basha

Basic, Relja, g/: 600, 644, 650, 689,

734, 735, 739.

Bateli v. Battel.li Batefino v. Batte/ino

Battelino (Batelino], Milos, gl: 640. 675, 740.

Battellt, Roberto (Roberto Batell],

gl: 615.

Baxa (Baksa), Marija, gl: 644, 695. Becejski, ljubomir, f: 668.

Becir! v. Beqlri

Begoll v. Begol/l

Begolli (Begolil. Faruk, g/: 661, 670, 690, 731.

Begolli (Begoll), Istre!, gl: 633, 661, 690.

Beqovld, Boro, g/: 628, 682, 701. Beqovic, Ena, g/: 614, 616, 623,

630.

Bekjarev. Ivan, gl: 723, 737. Benedlclc, Danilo, g/: 693. Beqlri, Agush {Agus Beclrl}, se:

633.

Bercek, Aleksandar, g/: 596, 631, 641, 645, 665, 667, 703, 722, 730.

Berger, Helmut, g/: 673.

Berkovlc, Zvonimir, ps: 735, - r: 735.

Biblc, leopold (Polde], g/: 636,

640, 670, 693, 709.

Blhalji, Melita, g/: 624. Bltenc, Demeter, gl: 659, 741. Bjelac, Peda, gl: 733.

Bjeli, Jellca, gl: 673.

Bjelica, Gordana, gl: 627, 718. Bjelogrlle, Dragan, gl: 673, 739. Blenjas, Jelena, mt: 601, 656, 676.

Bjenjas, Vojislav (VanJa], mt: 601, 656, 676.

Blaqojevlc, ljiljana, g/: 603, 637,

673, 701.

Blagojevtc, Rade, gl: 702. Blazekovlc. Boris, g/: 705.

Blazina, Branko, f: 600, 621. Bluestone, David (Dejvid Bluston),

g/: 734.

Bluston v. Bluestone

Bocek, Joslp, m: 721.

Bogataj, Rok, g/: 710.

Bogatec, lIvlj, gl: 629. Bogdanovskl, Rusomlr, ps: 694. Bojanlc-Gldra, Dragomir, gl: 601.

656, 664, 672, 676, 680, 688. 700, 721, 723, 727, 728, 737, 739, 742.

Bojkovic, Svetlana, gl: 595, 664. Bojl v. Boyle

Boljka, Andreja, mt: 693. Boneina·Benc, Janez, se: 659. Borlsavljevlc. Vojkan, m: 628. Bortoleel v. Bortolazzi Bortolazzi, Etta (Eta Bortolaci),

gl: 738.

Bosancic, Petar, g/: 666.

Boskov, Gordana, ps: 699, 737, - r: 699, 737.

Boskovlc, Tatjana, gl: 601, 651,

655, 658, 706.

Bosnlak, Mirko, ps: 600. Bostjanclc, Petar, gl: 675.

Boyle (80]1], Donald R .. ps: 673. BOlic, Petar, g/: 615.

Bozovic, Petar, g/: 631. 653. 682, 719.

Brailo, Maro, gl: 680.

Braiovlc, Vojislav, gl: 604, 631,

650, 664, 702, 704, 719.

Brakus, Petar, ps: 696. Brankovlc, ljubomir, se: 701. Brankovic, VI ado, se: 637.

Brankovic, Zora, mt: 637.

Brecelj, Marljana, gl: 639_ 6riskovic·Opalk, lukrlca. gl: 717. Brstlna, Branimir, gl: 679, 688. Bubanovlc, Aleksandar, m: 660. Budak, Zoran, ps: 622.

Budlscak, Mladen, gl: 598. 622. Bukellc, Goran, gl: 634.

Bulallc, Ousan, g/: 673.

Bulallc, Stevan. roman: 648, - ps: 648.

Bulajic, Veljko,- ps: 600, 673, -

r: 600, 673.

Bulle, Karlo, gl: 621, 625, 644, 681. BunJac, Vladimir, ps: 634.

Bunjevac, Boiidar, gl: 726.

Butkovlc, Milutin, g/: 688, 699. Buzanclc, Boris, gl: 661.

c

Caharija v. Zaharija

Car, Ana·Marija, ps: 627.

Carsten (Karsten), Peter, gl: 645. Cavazza (Kavaca], Boris. g/: 652,

691.

Cavdarbasha (cavdarbasa). Aqtm,

se: 731.

Cenevski, Kiril, r: 736.

Cerjak, Slavko, gl: 741. Ciganovle, Nenad, g/: 702. Ciglle, Marjan, r: 640. Corfman, Caris (Keris Korfrnanl.

g/: 654.

Crnobori, Marija, gl: 688. Crvenkovskl, Stevo, ps: 641, 694, - r: 641, 694.

Cvejle, Branko, gl: 597, 604, 655, 730.

Ovetkovic , Svetozar, gl: 606, 663,

671.

Cvljanovle , Zoran, gl: 696. Cvi:~:ovic, Branka, gl: 68". Cvttkovlc, 21van, m: 713. Cvjetan, 2eljka, g/: 667.

calentc, Dara, g/: 601.

Calic, Zoran, ps: 601, 656, 676, 700, 715, 742, - r: 601, 656, 676, 700, 715, 742. cevaerbese v. Cavdarbasha

Cejvan, Adem, g/: 630.

cemcev, Vangel (Lakt). mt: 641. Cengle, Bato, ps: 674, - r: 674. Cengle, Emir, se: 638.

Cenko v. Tehenko

Ceperac, Branka, mt: 606, 612, 618, 649. 654, 685, 708, 730.

Cerne, Damjana, gl: 629, 691. Cevrevskl, Danco, gl: 599, 60S, 616, 667, 673, 690, 694.