P. 1
Kalemljenje (navrtanje)

Kalemljenje (navrtanje)

4.58

|Views: 19,143|Likes:
Published by paun
Vasa Pelagić - Narodni učitelj (1893)
Vasa Pelagić - Narodni učitelj (1893)

More info:

Published by: paun on May 10, 2008
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/07/2013

pdf

text

original

КАЛЕМЉЕЊЕ

То је изузетно осетљива операција у којој треба да су између осталог испуњени и ови
услови:
a) — да постоји љубав калемара према калемљењу

— да га обавља добро увежбано лице

— да се на време изврпш

— да прибор за калемљење буде uист и оштар
б) — да постоји биолошка подударност (аqинитет) између подлоге и племке-
питомине. Cигурно веh знате да се кајсија не може примити на јабуци. Hаш
народ обиuно каже да се успешно може калемити коштица на коштицу,
односно семенка на семенку, ту је он у праву.

— да постоји биолошка подударност (аqинитет) између подлоге и племке-
питомине. Cигурно веh знате да се кајсија не може примити на јабуци. Hаш
народ обиuно каже да се успешно може калемити коштица на коштицу,
односно семенка на семенку, ту је он у праву.

— да се оствари присан додир калем гранuице са подлогом. Cамо ботаниuки
сродне биљке се могу успешно калемити. Hа пример бресква се успешно може
накалемити на бадем, шљиву и кајсију а крушка на дуњу и мушмулу... и тако
даље за све врсте воhа се поуздано данас зна на шта све могу да се накалеме.
3апамтите и ово да се свака воhна врста може накалемити на својим
дивљакама — самониклом изданку. Hа пример пxљива пушта безброј добро
развијениx изданака, односно дивљаuица на које успешно можемо накалемити
и најелитније сорте шљива. O томе шта се подразумева под појмом врста и
сорта воhа биhе реuи у наредном излагању.
Прибор за калемљење
[а би цела операција калемљења ишла како треба неопxодно је имати следеhи
прируuни материјал:
— воhарска тестерица
— воhарске маказице а то су уједно и виноградарске
— нож звани » к р е с а u «
— калемарски нож, по могуhству од бољег материјала
— материјал за везивање калема, а то је углавном раqија (лика) и гумице куповне
или исеuене од унутрашње гуме на бициклу.
- калемарски восак да се њиме рана премаже, о њему је било реuи у претxодном
излагању.
Калемарски восак
Cваком добром воhару неhе бити нароuито тешко да сам за своје потребе направи
калемарски восак. Kалемарски восак у првом реду служи за премазивање калемова а
затим за премазивање рана насталиx на разноразне наuине. Oзлеђено место се
једноставно премаже овом воштаном смесом која има за циљ да заштити рану од
напада разниx штетниx гљивица, бактерија или пак вируса. 3а ваше потребе
направите врло једноставно добар калемарски восак. Eво вам тог рецепта:
3а справљање 1kg xладног калемарског воска треба
— 730 g калаqонијума, који се у апотеци може набавити;
— 75 g пuеларског воска, кога имају пuелари, а и апотека;
— 75 g говеђег лоја, набавите га у месници-касапници; и
— 120 g шпиритуса кога има свака апотека.
Kад је овај материјал прибављен приступа се самом справљању кал. воска. Y веhу
шерпу се прво ставља калаqонијум, говеђи лој и пuеларски восак. Та смеша се на
тиxој ватри, уз стално мешање да не загори, загрева све дотле док не постане
кашаста маса. Hакон тога шерпу скидамо са штедњака, односно шпорета, да се
оxлади па се сипа помало шпиритуса уз стално мешање. Aко се при сипању
пширитуса uује неко шуштање то је знак да нам се смеша није довољно оxладила, па
hемо још мало приuекати да се оxлади и поново сипати шпиритус уз обавезно
мешање неким дрвеним предметом, Kад смо изруuили сав шпиритус, онда сву ту
смешу, односно калемарски восак сипамо у припремљену конзерву или неки други за
то погодан суд у коме hе се uувати све до употребе. Hа овакав наuин спремљен
калемарски восак је за употребу најмање 2 до 3 године. Aко га слуuајно не
потрошимо благовремено он hе да се стврдне и није за употребу у таквом стању. 3ато
се он поново ставља на тиxу ватру и загрева уз додавање мање колиuине пширитуса
док се не размекша, а у том стању је и даље употребљив. Kао што се види није тако
тешко доhи до калемарског воска који успешно зацељује сваку рану на воhки.
Kуповни калемавски восак је још бољи, али знатно и скупљи.
— пролеhе непосредно пред кретање вегетације »рано окулирање«
— месецу мају и јуну које се зове »на будни пуп«
— месецу августу и септембру зову га »на спавајуhи пуп«.
3а рано окулирање калем гранuице се у току зиме припреме и држе у трапу или
подруму све до момента калемљења. [ок за калемљење на будни и спавајуhи пуп се
калем гранuица узима непосредно пред калемљење.
Pано калемљење и калемљење у мају и јуну hе дати новоизбили младар — младицу у
истој години, док hе калемљење у августу и септембру дати изданак на пролеhе
идуhе године, то јест око пола године након калемљења. 3а који од овиx наuина да
се одлуuите зависи од вас самиx, а сваки вам гарантује приближно исти успеx.3а
успешно окулирање је потребено да се кора добро одваја од дрвета. [а би то
одвајање побољшали 2 до 3 недеље пре калемљења се припрема подлога на тај
наuин што се у основи отсеку све боuне гране, а по потреби се врпш uешhе заливање
да биљка буде што соuнија. Hајбоље је да подлога буде један до један и по
сантиметар дебела.Kалем гранuица треба да је приближно исте дебљине као и
подлога. Cа ње не треба узимати ни доње ни горње пупове веh оне средње. Hа ово
обратите пажњу. A како се вади тај пупољак који треба да накалемимо? Kалем
гранuица се окрене својим врxом ка калемару па се оштрим ножем око 2 сантиметра
испод одабраног пупа засеца кора и полако вуuе нож ка себи пролазеhи испод самог
пупа док не стигне око један сантиметар изнад пупољка. Тада се нож полако извлаuи
напоље отсеuе под правим углом тај засеuени део. Тако извађени пуп који је са доње
стране засеuен а са горње отсеuен има дужину око три сантиметра.Aко се наш
пупољак налази у пазуxу лисне дршке, онда није препоруuљиво да одстранимо целу
лисну дршку веh је прекратимо тако да уз пуп остаје око један и по сантиметар.
Hоред осталог то hе нам врло добро послужити и за придржавање и уметање самог
пупољка под кору а да га не дирамо нашом руком јер постоји могуhност да га
упрљамо и да нам се због тога не прими.
Поступак при самом калемљењу
Kад је све претxодно добро урађено онда се на подлози на око десетак сантиметара
од површине земљишта, или десетак сантиметара од основе младара на стаблу, са
равније стране водоравно засеца око један сантиметар али до самог дрвета. Cа
средине овог пресека се прави уздужан вертикалан рез дужине око три сантиметра.
Тако смо добили рез у облику великог слова Т. 3атим се другом страном калемарског
ножа пажљиво одваја засеuена кора да можемо комотно сместити на горе наведени
наuин припремљен пупољак. Kад смо га лепо сместили морамо га мало и приuврстити
да се што је могуhе боље приљуби за дрво. Oво постижемо везивањем гумицом или
раqијом. H овде желимо нашем добром калемару и још бољем оплеменитељу природе
скренути пажњу да везивање поuне на један и по сантиметар изнад пупољка и да иде
полако на ниже све до три сантиметра испод пупољка, а намотаји раqије или гумице
да не буду један уз други у размаку отприлике за онолико колика је ширина саме
раqије или гумице. Hе сме се ни сувише стезати ни да буде лабаво него средње јер
то најбоље одговара пупољку. Kад је све ово готово онда се по могуhству спојне
ивице премажу калемарским воском, за uије спремање смо вам у овој књизи дали
рецепт. Cа овим би се завршило калемљење и uекамо само да видимо да је пуп поuео
да креhе. ¬им је он кренуо можемо комотно да одсеuемо све оно што се налази издан
њега тако да остане само накалемљени изданак који hе још брже расти ако га
заливамо.
[а вам још напоменемо да је најбоље време у току дана за калемљење до 10 uасова
пре подне и од 17 uасова по подне а то је оно време када нам сувише топло време
неhе спалити пупољак. Oтсецање пупољка за рано калемљење и калемљење на
спавајуhи пупољак треба да има врло мали део дрвета испод самог пупољка, а код
калемљења у мају и јуну може и без тог малог танког слоја дрвета. Hа горе изнети
наuин се данас најuешhе калеме брескве, јабуке и руже у воhњацима и вртовима
нашиx индивидуалниx произвођаuа. Aли и свако друго дрво се на овај наuин врло
успешно калеми. Kо жели да овлада и другим наuинима калемљења, рецимо
виноградари простим и енглеским спајањем, нека купе било какав прируuник за
калемљење, новије или старије издање то је свеједно. Jош и ово на крају да
напоменемо да се добар калемар не постаје преко ноhи, веh за то треба бити
стрпљив, упоран и редовно вежбати све док се потауно не овлада теxником и тек
тада калемар може реhи да је мајстор свог заната.
4

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->