Trovannje cijanovodonikom-bezbojan,slab miris;Koristi se:dezinsekcija,deratizacija,dobijanje srebra,zl ata iz ruda,galvanizacija,dobijanje veštačkog đubriva

Prodor u org:-R.T, G.I,T, Koža-apsorpciju ubrzava pojačano znojenje. Izlučivanje-pluća(ekspiratorni vazduh miriše na gorki badem),urinarni trakt –HCN ima afinitet prema trovalentnom Fe i blokira citohromoxidazu-nekorišćenje O2-tkivna anoksija(c.n.s-direktno dejstvo) Kl.Slika:AKUTNO-laki st-osećaj metalnog ukusa,pečenje u ustima i na jeziku,glavob.,vrtoglavica,pulzaci je slepočnica,stezanje u grudima,umereni-isto kao laki stepen,težak st.-(visoke conc.)-momentalan gubi tak svesti,proširenje zenica,egzoftalmije,dispnea,grčevi, (nepostoji nagla expozicija visokim conc)inicijalni st.-metalni u kus,pečenje usta i jezika,grebanje ždrela,nadražaj očiju,slabost,glavob.,vrtoglavica, lupanje srca,muka povraćanje ; dispnoični st.-teška dispnea,poremećaj disanja,bradikardija,bol u predelu srca,osećaj straha,proširenje zenica , konvukzivni st.-tahikkardija,površno disanje,toničko-klonički grčevi,trizmus,gubitak svesti , paralitički st.-gubitak svesti,areflexija,nevoljno mokrenje,defekacija,površ no disanje,aritmija,hipotenzija,paraliza dis.centra-prestanak srčanog rada HRONIČNO-rani znaci:glavob.,vrtoglavica,znojenje,slabost,slabo pamćenje,suvoća grla,nedostatak vazdu ha,bol u predelu srca,pečenje pri mokrenju-hipotonija,uvećana tiroidea,jetra, povišen Hgb,eritroc.,izreženi izreženi-psihički porem.,paralize,grčevikatar gornj.dis.puteva,svrab ,perutanje kože,hron.ekcem(KCN,NaCN) TH :udah 2-3 kapi amilumnitrozuma,25 ml metil plavo,20-50mlNstiosul Trovanje bezinom-dobija se destilacijom iz nafte,bezbojna tčnost sa teškim parama,koristi se kao gorivo,rastvarač,razređivač prodire u org. preko respiratornog trakta,kože,i digestivnog(aspiracija preko gumenog sreva,najtoksičnije deluje na c.n.s Kl.slikaAKUTNO-lak st.-5000-10000 mg/m3,glavobo.,nadražaj očiju,disajnih puteva,kašalj,razdržljivost, nestabilan hod,ponekad delirijum-apatija,depresija,hipotonija,bradikardija; 15000-20000 mg/m3-tremor prstiju,jezika,kapaka,trzaji mišića,proširenje zenica,žute beonnjače,labilan puls,hepatomegalija,pov.T,bel i urobilina u mokraći,komatozno stanje HRONIČNO-glavob.,nesanica,razdražljiv.,zamaranje,grčevi prstibol u predelu srca,depresija,vegetativ.porem.,bronhitis,konjuktivit,anemija,pov. SE,dermatitis,ekcem hronično-vazduh,O2,kardiotonici,sedativi,kod prestanka dis.-vešteč.dis.,kofein(porem.krvotoka);C i B vitTH:svež hronično tr. Prevencija:lična zaštita,mediscinske mere Trovanje sirovom naftom-uljana tečnost,za dobijanje benzina,kerozina,dizela,mazuta,med.preparata, prodire preko res.trskts,kože Kl.slika:AKUTNO-udisanje većih conc.para sa H2S-simptom.kao kod trovanja H2S; pare benzina-slika trovanja benzinom HRONIČNO-(bogato sumporoom) glavobolja,vrtogl avica,slabost,zamor,bolovi u epigastrijumu i predelu srca,suženje vid.poljssniženi tet.rflx.,tremor,porem. denzibil.,hipotonija,oštećenje miokarda,konjuktivit,rinitis,porem.menstr.ciklusa,leukopenija,trombocitope (mala kol.sumpora)-hipotonija,bradikardija,hipotermija,vegetativni sy.,oštećenje jetre iželudačne sekreci. TH:roborancija,vitamino terapija Trovanje benzolom-bezbojna tečnost,karakterističnog mirisa,koristi se za dobijanje nitrobenzola,fenola deterdženata,exploziva Prodor u org.:R.T.,koža;izlučuje se preko pluća nepromenjen,preko urina,deo deponuje u organima I tkivima KL.slika.Akutno-laki st-podseća na pijanstvo,glavob.,vrtoglavica,porem.sna,mučnina,povraćanje izraženi gubitak svesti,mišićni trzaji,grčevi,proširenje zenica,bledilo,poremeć.disanja,hipotermija; Pri visokim con -gubitak svesti I smrt,komplikacije-oštećenje jetre,plućna obolanja,kardiovaskular.porem. HRONIČNO posle nekoliko meseci ili godina od početka expozicije,glavobolja,vrtoglavica,slabost,zamor,hematološke promene:anemija sa anizocitozom I poikilocitozom retikulocitoza eritrobl. megaloblasti,leukopenija(<4.5 109 ;trombocitopenija,sklonost ka krvarenju(usled promena na endotelu k.s.) ;kod izraženih trovanja-slabo krvarenje desni,leukopenija,smanjeni eritr. I Hgb-smrt TH:simptomatska,vit B6,B12,folna kis.,transfuzije;cns-glikoza C vit,brom vit B Ocena r.s.:hronično-privremena promena r.m. bez benzola, kod oštećenja-promena r.m. bez toxičnih mat Prevencija:T-tehničke,lične mere,zakonodavno-administrativne,medicinske mere

Tovanje AsH3-bezbojan gas,miris belog luka,nalazi se kao sporedni produkt pri obradi metala,dob janju vodonika iz cinka,dobijanju acetilena.prodire preko res.trakta,izlučuje se preko urina,fecesa i kože AKUTNO-posle latencije 3-8 h od udisanja:slabost,glavob.,vrtogl.,otežano disanje,muka,povrać.,poviš T, žeđ,dispnea,tahikardija,hepatosplenomegalija,tamna mokraća,drvena,oligurija,žućkasta koža i sluzok., erit. 1x1012,hiperbilirubinemija,leukocitoza,pomućenje svesti,porem.disanja,tahik.,odsus.reflx,, teškioštećenje bubrega-anurija,povećanje rezidualnog azota,dispnea,grčevi,uremija,smrt HRONIČNI-bledilo kože i sluzokože,vrtoglavica,zamor,bol u grudima,gubitak težine,otežano disanje,,kašalj,otok lica,zadah na beli luk,bol u kičmi,svrab kože,petehije TH:akutno-stacionarno lečenje-puštanje 300 ml krvi,i.v. glikoz sa askrobinskom kis. 500 mg,O2,,hemo dijaliza(stabilna anurija); hronično-antianemična th.--,sredstva za jačanje org. Ocena r.s.:lak oblik akutnog-vraćanja na radno mesto; teško akutno i izraženo hronič.-kontaindik. za rad na radnom mestu exponiranim AsH3 Prevencija:Tehnol.-tehničke mere,medicinska zaštita

trovanje metilalkoholom(metanol)-bezbojana isparljiva tečnost,miris na alkohol,koristi se za proizvod. hem.materija,rastvarač boje,mastilo,smole lepkove,proizvodnja plastike,fotogr.filmova….Prodire u org preko res.trakta,kože I dig.trakta Pseudoletoxično dejstvo-oksidiše u formaldehid I mravlju kis. i oštećuje c.n.s Kl.slika:AKUTNO-lak st.:glavobolja,slabljenje vida,nestabilan hod,dispeptične tegobe,lateralni nistagmus proširene zenice,nadražaj očiju i resp.trakta,slepilo;težak st.:(preko kože I usta)-posle nekoliko časova:bol ugrudima,otežano disanje,glavob,vrtoglavica,slabost,slabljenje vida-slepilo,proširene zenice,dispnea,tahik strah od smrti,grčevi,cijanoza,ponekad do komatoznog stanja HRONIČNO-nadražaj sluzokože očiju I gornj.dis puteva,glavobolja,zujanje u ušima,vrtoglav.,slabost,tremor,smanjenje vidnog polja th: TH:akutno-ispiranje želuca toplom vodom ili 2% Nabikarbonatom,soda voda I i.v 200 ml 2%-tnog Nabikarbonata(kod acidoze),C I B vit,kardiotonici,antidot-etilalkohol Ocena rad.spo.ograničenje r.s.,promena radnog measta Prevencija:otkloniti metanol iz proizvodnog procesa,the.-tehn.mere,lična zaštita,medicinske mere ..

monohlor metan(CH3Cl)-bezbojan gas,pri sagorevanju nastaje fosgen,koristi se kao sredstvo za hlađenje pestocid,rastvarač; Prodire preko pluća,toxično dejstvo na c.n.s Kl.slikaAKUTNO-glavob.,slabost,malak salost,ubrzan puls,hipotonija.Posle latencije(1-24 h)-gubitak apetita,muka,povrać.,dijareja,dehidrat.,sanji vost,pov. T,oštećenje bubrega,insuf.jetre-koma tonič.klonič.grčevi-smrt; HRONIČNO-gubitak apetita,vr toglavica,muka,povraćanje,zatim oštećenje opticusa,porem.,hoda,napadi grčeva,paralize,psih.porem,želu srevni porem.,leulocitoza,hipohromna anemija tetrahlormetan(CCl4)-bezbojna tečnosat,sladunjav miris,koristi se kao rastvarač;Prodire u org.preko res trakta,kože,izlučuje se preko pluća nepromenjen.Ima slabo narkotično dejs. ali izaziva hepatorenalni syn. Kl.slika:AKUTNO-lak dt-slabost,slavob.,vrtogl.,osećaj pijanstva,povraćanje,nadražaj očiju I gor.res.trak. umereni-ošteć.jetre I bubrega,belančevine,krv, i cilin. u urinu,ošteć.opticusa,edem pluća,bronhopneum.,di kl.slika:AKUTNOstrofija miokar.,(2-8 dan)-cijan.,dispnea,hiperten.,oligurija,anurija,koma,grčevi,gubitak svesti-smrt(2-12d HRONIČNO-pore.,sna,vrtogl.,parastezije,pečenje očiju,mučnina,povrać.,proliv,anemija,porem.,senzibil hoda,suženje vidn.polja,atrofija opticusa,stenokardije,hipotonije,u izraženim-hepatomega.,žutica,depresij Vinilhlorid(CH2=CHCl)-bezbojan gas,sladunjav,zapaljiv,koristi se za proizvodnju plastike,kaučuka,sred stvo za hlađenje. Udisanje conc. 2’5% -vrtoglavica,dezorijent.,slavob.Kod concen. 0,04-1,1 mg/l-glavob., dermografizam,neurotič.porem.,hiperhidroza,anemija,leukopen.,parastezije.Visoke conce.-gubitak senzib. akro-osteoliza,angiosarkom Trovanje ugljendisulfidom CS2-bezbojna tečnost,miris na etar,koristi se u proiz.viskoznih vlakana,celof ana,optičkih stakala.prodire preko dis.puteva I kože,a izlučuje se nepromenje preko pluća,I urinaom I u obliku sulfata stolicom.Izlučuje se I preko mleka u perioodu laktacije. Kl.slika:AKUTNO-vis.conc.(havarije)lak st.-(320-390ppm)slično pijanstvu,glavob.,vrtoglav.,malaksalost, umereni st-(>640ppm) euforija,smeh,vrtoglav.,ataksija,slavob.,muka,povraćanje,delirijum,halucinacije, stanje euforije se zamenjuje fazom potoštenosti. težak st.-(>3200ppm) gubitak svesti,toxična koma,snižen tetivni,kornealni rflx,koma-smrt.Psledice-encefalomijelitis,mentalni poremećaji. HRONIČNO-(5-10 god 50-160ppm) početni st.-slabost,zamor,emocionalna nestabilnost,gubitak apetita,porem.sna,porem.k.v.s. dermografizam,hiprhidroza,slabljenje senzibiliteta,sniženje kornealnog,konjuktivalnog rflx.,smanjenje mi risa,porem.adaptacija na tamu.,funkcion.porem.endokrinih žlez.:tiroidea,menstrualni cikl. Dg.:prisustvo neuroasteničnog sindroma(cerebralna astenija sa porem.senzitivne sfere),polineuritisa(ošteć enje senzibiliteta dis.delova extremiteta,bolovi extremiteta,anizoreflexija),vegetativnih porem.(znojenje,hl adnoća,cijanoza extremiteta.,parastezije) TH:akutno-uklanjanje iz opasne sredine,hospitalizacija,utopljavanje,kiseonik,simptom.terapija Ocena r.s.kod akutnih-rad.spos. je očuvana(r.m. bez expozic. uglj.disulf,privremeno),ako postoje trajne posledice trovanje-promena r.m. bez ugl.disulf. Prevencija.Teh.-tehnološke,medicinske mere zaštita

Trovanje tetrahloretanom(CHCl2-CHCl2)-bezbojna tečnost,slatkastog mirisa,najtoxičniji od svih ugljovodonika,koristi se za dobijanje tetrahloretilena,kao rastvarač masti,ulja,gume,boja.Prosire u org.pre ko dis.puteva i digest.trakta.Deluje na c.n.s ig.i.t.Kl.slika:akutno-glavobo.,vrtoglavica,malaksalost,opije nost,osećaj utrnulosti,”gmiženja mrava”,nadražaj očiju,dis.puteva,porem srčanog rada,ošteć.jetre i bubreg hronično-1.sa oštećenjem c.n.s-vrtog.,glavob.,nesanica,slabost,premor,neuroastenija,toxična encefalopati. pevencija:lična zaštitamedicinske mere 2.-oštećenje g.i.t-mučnina,povrać.,gubitak apetita,bolovi u želucu,opstipacija,žutisa,hepatomegalija Trihloretilen-bezbojna tečnost,koristi se kao rastvarač,za čišćenje metalnih proizvoda.Prodire u vidu pa ra preko dis.puteva I preko kože.Izlučuje se u oliku metabolita ili nepromenjen preko pluća.Kl.slikaakutno-vrtogl.,glavob.,muka,povrać.,opijenost,porem.svesti,nadražaj očiju,res.puteva,ubrzano dis.-smrt hronično-lak I umeren st-pijanstvo,astenično sta.,glavob.,vrtoglavob.,umor,bolovi extrem.,impoten,bradik težak st.-simp.toxične ensefalopatije-epi. napadi,poviš.razdražljiv.,uzbuđenje.,nadraž.očiju,bronhitis,pore želuca,hipohrom.anemija,leukopenija,porem.menstruac.,tulkus kože,dermatitis,ekcem,navika zavisnosti Hlorirani naftalini-čvrste ili tečne materije,koriste za proizvod.kondenzatora,izolatori,plastike.Prodiru preko dis.puteva I preko kože.Kl.slika.HRONIČNO-vrtogl.,dispeptični porem.,bolovi u epigastrij.,desnog reb.lukka,hepatomegalija,hiperbilirubinem.,hipoglikem.,hipoholesterolem.,urobilirubinem.,(1-15 god)ošte će. jetre.atrofija jetre,gastrit.,duodenitis,ulkusna bol..Expozicija dimu promene na licu,ušne školjke,vrat,u th ramena,abdomen-komedoni(nezapaljiva forma),ciste,koža je suva.Mogu izazv.fotodermatitis Trovanje amino jedinjenjima-spasaju hem.jedinjenje kojima je jedan ili nekoliko atoma H zamenjeno amino grupom NH2,koriste se u proizvodnji boja I pigmenata,gume,boje za kosu,u labaratorijskim analiz. Prodiru u org preko pluća,nepovređene kože ili gutanjem prašine,izlučuju se preko pluća(nepromenjen obl.) ili preko bubrega(oksidativni obl.).Imaju kumulativbno dejstvo-depo u potkožnom tkivu,organima (jetra).U org. stvaraju metHgb što smanjuje kiseonik I pojavi u eritr. Hajncovih telasaca.Ova jedinj. su nervni otrovi I alergeni I imaju kancerogeno dejstvo.Kl.slikaAKUTNO-simpt.posle 3-5 h posle ekspozicij glavob.,vrtoglav.,muka,povraćenje,slabost,palpitacije,cijanoza kože I sluzokoža(zeleno-sivkasta),slabi srč tonovi,hipotenzija,hepatomeg.,anemija,retikulocit.,Hajncova telaš.,povišena SE,viskoznost,bilirubina. koma-smrt Hronično-slabost,glavob.,vrtoglav.,dispeptični porem.,bol ispod desnog reb.luka,cijanoza,sub ikterus beonjača,pad kr.pritiska,hron,gaatritis,,toxič.,hepatit.,snižen Hgb,retikulocit.,hajnc.telaš.,leukopen. Anilinu-uljana tečnost,u dobijanju boja,prodire prekopluća I kožea.KL.slika:Akutno-simp.se javljaju kad nivo metHgb>30%:slabost,tamna koža,glavob.,anoksija-koma ismrt,hemoliza,toxič.hepatitis,icterus,grčev Hronično-bol u predelu jetre,subicter.beonjača,pviš.bilirubina,glavob.,vrtogl.,bol u epigastr.,pov.tet.rflx aminofenoli-meta,orto I para izomer,kožni iritans-dermatitis Benzidin-bela ili blago crvena materija,kori sti se za proizv.boja,kancerogena-papilom I karcinom mokraćnih puteva Naftilamini- 1 I 2-naftilamin -papilom I karcinom mokr.bešike fenilendiamini-proizv.boja-“urosolska astma” TH:kao kod nitrojedinj. Ocena r.s.kao kod nitro jed Prvencija –kao kod nitrojedinjenja Trovanje pesticid. Hg-koriste se za zaštitu bilja od bakterijs. I gljivičnih oboljenja(radofen,,zarosan,rado san,sporicid).Aktivne materije pripadaju alkilnim živinim jedinj. I arilnim. Prodiru u org.respirat.puteva kože-dugo cirkulišu u krvi idopiru do mozga,nadbubrega,jetru,mokraćna bešiku,žučnu kesu.-deluju na SH grupu remeteći metabol.procese Kl.slika:Akutno-laki dt.-posle nekoliko časova-glavob.,mučnina,povraćanje;umereni st.-ovi simp.+metaln ukus,hipersalivacija,,vrtogl.,porem.sna,pojačana žeđ,hipertenzija,nesanica,trmor,,proteinurija,hematurija težak st.-encefalopatija,paralize extrem.,sniženje sluha,slepilo,insipidni dijabetes,halucinacije,psihoze,deli rijum-smrt(7-15 dan. od uremije);kao posledice javljaju se pareze I epi.napadi. HRONIČNO-posle latentn og perioda od 1-1.5 mes.:mučnina,povraćanje,oštećenja usne duplje,krvave desni,hipersalivac.,žeđ,gingiv it is,stomatitis,kravavi prolivi,bradikardija,hipotonija,hepatomegalija,urobilinurija,bolno mokrenje,poliuri ja(2.5-8 l),teži sl.-oligurija,mikrohematurija; izražena intoksik.-azotemija,smanjeno izlučivanje hlorida,ub rzana SE,leukocitoza,neutrofilija-smrt;oštećenje c.n.s-astenija,glavob.,porem.pamćenja isna,razdražljivost tremor,dermografizam TH:uklanjanje iz opasne zone,odbacivanje zagađenog odela,ispiranje želuca(kalij umperman. ili aktivni udalj),oxigenoterap.,vit C,B1,P i K,zamena krvi(teži sl.) ; kod hronič.-vit.,raboranti simp. th Ocana r.s.potpun prekid kontakta sajed.žive Prevencija:the-tehno mere,lične,higijenske I medi cinske mere zaštite.

Trovanje nitrojedinjenjima--spasaju hem.jedinjenje kojima je jedan ili nekoliko atoma H zamenjeno nit rogrupom(NO2),koriste se kao exploziv.sredstva ili rastvarači, Prodiru u org preko pluća,nepovređene kože ili gutanjem prašine,izlučuju se preko pluća(nepromenjen obl.) ili preko bubrega(oksidativni obl.). Imaju kumulativbno dejstvo-depo u potkožnom tkivu,organima(jetra).U org. stvaraju metHgb što smanj uje kiseonik I pojavi u eritr. Hajncovih telasaca.Ova jedinj. su nervni otrovi I alergeni I imaju kanceroge dejstvo. Kl.,kao kod trovanja aminojdenjenjima.Nitrobenzol-žućkasta tečnost,miris badem; dobijanje snilina,sxploz.,sapuna.Prodire preko pluća,kože aizlučuje se isto.Kl.slika:Akutno metHgb>15% kao kod trovanja anilinom.Hronično-glavob.,vrtoglav.,slabost,nesvestica,hem.anemija,retikulicitoz.,biliru Trinitroluol-TNTžućkast prašak,kao exploziv,Prodire u org.preko pluća,kože I G.I.T;KL.slika:Akutno -naglo,burno,glavob.,ošamućenost,nesvest,iritacija očiju I dis.put.,cijanoza,gađenje,povraćanje,Hajnc.tela ,anemija,retikulocit.,hipotenzija;Hronično-hipohr.anemija,bazof.eritrroc.,ošteć.jetre,katarakta,povrać.,peč enje u želucu; TH:metHgb>5%-vazduh,kupanje I čišćenje,10-25%-O2ili karbogen;>20%-25ml 1%metil. plavo i.v.,20ml 40%gliko.+300mgaskrob.kis.;hronično-C vit.,gliko.,roborant,Ca,proteini,ishrana bogata nelančevinama I vitaminima,U.H. Ocena r.s.:kod težih I umerenih akutnih-privremena nesposobnost1-2 mes-staro r.m.;lakših akut.-nesposob.10-15 dan-staro r.m.;hronično-lečenje,promena r..m. Prevencija:tehničko-the.mereorganizacija rada,medicinske mere zaštite

Trovanje organofosf.jedinj.-koriste se kao insekticidi I akracidi(paration,malation,diazinom,TEPP,sist ox)-visoka biol.aktivnos prema štetočinama I visoka toxičn.za čovaka. Prodor u org.preko res.trakt,kože dig.trakta-blokiraju holinesterazu što dovodi do nagomilavanja acetilholina u tkivima-porem.sprovodljiv. u sinapsama. Lako trov-aktivn.holinester do 50%,umereno-akt.holinester. 30-40%,teško-akt.holinest.1020%,smrt 1-4%;Deluju I na esterazu,tripsinlipazu Kl.slika:AKUTNO-laki st.:slabost,glavob.,vrtoglavob., hipersaliv.,,hiperhidroza,gađenje,bol u želucu,povrać.,dijareja,slablj.vida isuzenje,mioza,bradikard.,hipote nzija,sniž.tet.rflx.,leukocitoza,neutrofilija. umereni-vrtogl.,,strah,uuzbuđenje,mučnina,glavob.,groznica,ne sanica,porem.ravnoteže,sna I hoda,tremor,porem.govora,T-40 C,bradikardija,slabi srč.tonovi,pneum.ognji šta,hepatomeg.,diplopije,nistagmus,pov.Hgb,eritroc. I leukoc.,protein. I hematurija,halucinacije težakkomatozni:obilo zojenje isaliv.,povrać.,mokrenje I defekacija,porem.disanja,,bronhospaza,tonič.-klon.grčkoma,zenice nereaguju na svetlost HRONIČNO-glavob.,vrtoglav.,pritisak u slepočnicama,zamor,porem. sna,pamćenja,inreligencije,tremor,nistagmus,dermograf.,bradikar.,hipotonija,hepatomeg.,pareze,paralize TH:iznoš.van opasne sred.,skidanje odela,pranje sapunom,5% Nabikarb.,ispiranje očiju vodom,izazivanje povrać.aktivni ugalj,potkožno 1ml 1% atropin,3-5ml atropina(umereni I teži st),davanje reaktivatora holin ester.(pralidoxim,diproxim,toxogonin) Ocena r.s.-kot lalog I umerenog st:privremena nesposob.-isto r.m. težak st-promena r.m. bez organofos.jedinj.,hronič.privremena ili trajna nesposobnost. Prevencija:toxiko loš.ocena novih preparata,kontrola mašina;bezbednost pri radu;medicinska zaštita

www.belimantil.info

debelog creva ipreko mleka u periodu laktacije Kl.želudačno-crevni porem.Trovanje hlorirani ugljovodonicima-koriste se za suzbijanje krprlja i stetnih insekata(hexahloran.muka.:preko dis.srca i pluća.t.otok..mozga-glavobolja K-sulfat-nedovodi do trovanja kainit-dermatitis.gastrit.tetanija i grčevi extremiteta.desni.KOŽA-pečenje.Caglukonata G.proširenje k. i amonijakom.zamor.dience faloneuritis.septuma.strah.i.grlu.izlučuju se preko bubrega.a u težim:dispnea.glutationa.:laki st-privremena nesposobnost.hronično-glavob vrtog.kostiju.porem. i..tremor.slika:AKUTNO-retka:kašalj.-a. C.oštećenja kože.dermatitis.belimantil.traheit.amonijum-nitrat:zapalji i explozivan.ATP-aze.opadanje kose.polineuritis.c..perforac..ošteć. bez nadražujućih materija Prevencija:kao kos trovanja organofosfornim jedinjenjima Trovanje veštačkim đubrivima-koriste se za rast i povećanje prinosa biljaka.hipotenzija.n. i respir.jetre.fosforna.RES.ensefalopolineuritis.dispepdija.krvr..500 mg askrobinske kis.zapaljenje korneje.atrof.g.kože.Cs-cijanamid-u procesu proizvodnje štetno deluju prašin blokira oksidaciju alkohola.s.kalijumova i ona koja sadrže mikroelemente.rinitis.davanje ulja.glavob. HRONIČNO-astenovegetativni sindrom.m.-a..kašalj.kiseonik.puteva..T-ispiranje želuca toplom vodom.zato de koridti samo kao smeša .amo nijum-sulfat NA-nitrat(čilska šalitra)-mogućnost prodiranja azotnih oksida u radnu sredinu Amonijum-sulfat i nitrat-opaasnost od trovanj sumpornom kis.s hronično-oboljenja zuba.s.u težim slučajevima:pov.otok-ulceracije.PUT-oštećenje sluzok.gingivit.bol u epigastrijumu.povraćanje.i...Cs i U.astma. KALIJUMOVAK-nitratlokalne promene na sluzokoži. i 50 mg vit B..mogu biti prirodna i veštačka(dobijaju se sintetskim putem i preradom minerala.pov rać.ubrzan puls...-promena r.ci janoza.. krvarenje iz nosa.nadražuje kožu i sluzokožu.sistema.mučnina.utopljavanje.ošt ećenje jetre.USTA-nadražaj želuca.želud.lupanje srca.miokardit.zapalj.prolivi..vida.info .bledilo. suzenje.traheje i bronh.Na-nitrat. T.porem.to xafen..10% rastv..eritem.alkohola koža-pranje toplom vodom i sapunom.jetre i bubrega.rzdražljiv.hron.dele se na :azotna.akutni rinitis.kardiovask.pneumonija.Cs-nitrat.barbiturati-napadi grčeva.dovodi do sek.bronhit.ataksija.polineuritis.hiperemija www.bubrega. faringit.bubrega.dehidraza.-porem.težak st.bol u nosu.bol u mišić.v 40% glikoze.ukloniti zagađeno odelo.DDT(zabranjen)) Prodor u org.crevni porem.metabol.konraindik.kašalj.prosta i složena) AZOTNA-amonijun-nitrat.krv.i.).promuklost-bronhit.iz des FOSFORNA-superfosfat-sadrži fluor koji smanjuje aktivnost holinesteraze.ubrzano dis. pirogrožđane i mlečne kis.s.inf.zavoj sa 2% Nabikarbonatom.paralize(tešli sl.lindan.t.teskoba u grudima.porem.gubitak svesti.znojenje.n.H.razdražljivost.tonično-klonički grčevi.ošteć.vežnjače.g.dispnea..očiju.tahikardija-smrt TH:napuštanje opasne sredina.ospa.vrtogl. hronično-simptomatski:Caglukonat i proteinska ishrana Ocena r.

karbogen.(1-5ppm). bronhit.ukus grčevi.legira PRODOR U ORG.v.I.p.cijanoza.a posle mje oseća se slabost.1-2 mes(težak dt).bubrezi(eliminacija).izlučuje se bubrezima KL.crevima.nastaju brzo-glavobolja.raniji zamor..astma).holester.-paralize u najaktivnijim miš.inv.tvrd.s.-PARKINSONIZAM-temor.pov.krvarenje desni. bubrega.Ocena radne spos.bronhitični piskavi šušnjevi u svim delovima pluća Hronično-opšta slabost.emfizem.halucinn.žlezde KL.dermografizam. grudima.ako pežive 2-3 dana prognoza je povoljna.redukuje aktivnost deltaALA-D .dim.Romberg *.pri sadorevanju uglja Toxično dejstvo-prodirući u oreg. recidivi-promena r..šibica. G Anam.rastvara de u azotnoj I sumpornoj kis.-oksidiše u org..-R.slabodt.zamor.efedrin.otežan hod Hiptonija miš.conc..euforija.PbCl2..u hem. pobolj.RANI OBLIKnastavak izloženosti PB-porem. mozak-kroz HEB-uticaj na koru I talamus)) Eliminiše se plućima.otporan na koroziju.T.sanjivost. I radne anamneze..bubrezima TH:koža I sluz Izlučivanje-urin.prašina CdO. Ocena r.ulkusna bolest.brohitis..tet Reflexa.glavobolja.dubitak apetita.-oštećenje c.rude:mešane sulfidne sa Fe iCu Rizik:dobijanje nikla iz ruda. Rizik:vađenje rude.legure.znojenje.kapsu sočiva .hipotonija. R. bez nikla NIKALKARBONIL-bezbojna tečnost.vrtoglavica.m.lak nadražaj dis.šake.ugušeni ili pov.SLIKA:kod radnika u procesu dobijasnja nikla javlja se hiperemija sluzokože grla i nosa.R..T.drhtanje..paren.TH-izazivanje povraćanja.kašalj.mešanjem etilove tečnosti.32-0. t-metalna živaa: nikalsulfat-niklov ekcem(niklova krasta)-ručje.glikoza.kože I g.Disanje(30-40/min).boje. radnika G.mesto sa pobolj.BARBITURATI B vit.bel male relativ.T..jetra.TEŽAK OB..bol u stomaku.t.puteva.medicinske mere Trovanje OLOVOM-sivkastobeo.Ca.Vezuje se za SH grupe belan.def. desni .CNS.perfo.penz.pulzacije u slepočnicama.municija PRODOR U ORG.konjuktivit..jetri.kosi..malaksalost.>oštećuje mozak(dejstvo na k.i. Prevencija:T-t mere.-prašina.volum.gubitak svesti.T-čestice 0.TH:topla kupka posle rada.zabrinutost“dlake na jeziku“ „insekti po telu“-tremor ruku.toni-klon grčevi.slabost.olovno bledilo(spazam k. mršavlje.metabol.nesanica.gadjenje.gubitak poverenja usebe”živin eretizam”( lupanje srca.me Trovanje Živom-srebranastobeo.zujanje ušiju pritisak u drudima.breunit Koristi se:izrada elektoda.leukocitoza.glavobolja.Slika-AKUTNO-niske conc.slabo pamćenje..pare. U toksične-port.malaksalost-drhtavica 38-39 C.veće conc.puteva.ŠUK.katar želuca.često se javljaju .hipotonici..krv0..traj.bol u predelu srva nadražaj očiju..povraćanje.porem.OCENA R.malokrvnost.bez efekta). srednje teški st.svetlucanje pred očima.karcinom pluća.)nadbubreg(astenija.kašalj. G.T subfebril. hipoterm.ulkusna bol.povraćanje.hipo i anacidni gastrit.slabost.kardiotonici(koma)puštanje krvi kroz venu(250-300ml).exkrecija aminokis.-dr.tamnosmeđi zubi.SL. traheobronhitis.nadražaj dis.T 40C .-para. KLIN.bronhijalana astma.usana.trakta..lupanje srca.dermografizam.n.dobijanje Zn belila.gingivitis.-glavobolja.sluzokoža.org) KL.h ig TETRAETILPb(Pb(C2H5)4)-isparljivo jed.koža.mleka u vreme laktacije KL.žutica.traheje.infarkt HRONIČNO-glavobolja.infuzija. i farmaceutskoj industriji.mlitavost.5-0.sna.povećana peristaltika želuca i creva..karboksi hemoglobin(300 x veci afinitet za CO)-smanjenje kapaciteta krvi u prenošenju O2-hipoksija Kl.otok rožnjače.D-penicilamin.kijanje. Ilučuje se bubrezima.dermografiz.koža-uklonitivaton.belimantil.znojenje(infuenca.slabo pamćenje.bez mirisa.r.zamor.porem..-pov. pred.+ Ašner..sa sivom nijansom.medicinske mere Tovanje Cl-žutozelen.pov.bojenje tkanina.-R.-suvoća nosa i ždrela.psihoze.invalidska penz.urin težak st.oštrog mirisa-za dezinfekciju voda..oštećuje krv i krvo tvorne orgsmanjuje sint.olova u obliku orašine-HCL razlaže olovna jedinj.mirovanje. umereni s.anemije.-GIT poremećaji.radn.izaziva olovne kolike delujući na muskulat creva. Prodor u org.m Pevencija:T-t mere.B.nervni sistem.depresija i grčevi extrem.hepatomegalija.ulceracija sluzok.oligurija.elektrode za baterije i akumulatore.lečenje.koštane strije Dg-radna anamn.rastvor.teh. KOŽArastvori -Taloži se u plućima.sivkastobeo(kad je cist). visoke conc(100ppm)brz letalan ishod nekoliko min.resp.slezini.:kl.Stepen apsorpcije zavisi od kol.uljani rastvor vit A I D.s.hemoglobina i skraćuje vek eritr.znojenje.vraćanje na rad.I.mučnina.-privremena nesposob.masti.(EDTA I BAL.DEJSTV.anurija..kaučuk PRODOR U ORD.hausmanit.kanalizacija.. Olovom.vrtoglavica.gađenje.SLIKA:AKUTNO-kod havarija.reflx DgAnam.tremor prstiju.epi.nosne pregrade.tvrd.lične i medicinske mere zašite Trovanje H2S-bezbojan.bol u očima.T-kod pušenja ili uzimanja hrane prljavim rukama i gutanja izvesnih kol. rani simp..sekrecija..SLIKA:AKUTNO-LAKI-glavob.NA ORG:-praćeno je porem.slezina. U krvi 15-40 mik.elekrohromir Prodor u org.hipotonija.t.slabost.dispept.sastojcima. Prvencija:tehničke.S.nosa. Rizik:kod kopanja rude. jezika.može nastati smrtHRONIČNO(postepeno)inicijalni st-“mikromerkurij alizam-glavobolja.porem.krvotok-jetra(detoksikac)žuč.ulkusi na koži KL.vlažni šušnjevi može se javiti plavosiva cijanoza..mol.hepatomegalija.povraćanje..poremeć.sanjivost.patol.Neurološki u stanju kome-zenice jednake.stad.očnih kapaka.hipotermija.I.Pb3O4.reverzibilni simp.veštačko disanje..za legure čelika.perforacija sred njeg dela septuma nosa(slaba vaskulariz).slabost extremiteta.gastritis.dmrt SUBAKUTNI-sporo. Trovanje niklom-srebrnastobeo.metal grozn.grebanje u grlu.mesto.glavobo.prodor u org.ždrela.eufilin(porem.bubreg..vit B i C Ocena r.hijalina skleroza aferentn.groznica-nekoliko dana-stomatitis sa ulcer..tireoidea i nadbubreg-parališe dejstvo alkalne fosfataze i SH grupe KL.muka.otežano disanje Nakon 10-16h posle expozicije-najteži napadi groz.R.tahikard.kod intk.ali veliki deo prelazi u plućni krvotok.glavobolja.amnezija.jetre.bronhijal astma.grčevi.O2.CdCl-kod topljenja ruda..g/100cm3.cijanoza.-lak-nesposobnost nekoliko dana.t.ošteć.vrtogl.samor.pečenje.v sistema.(1-6 ppm)-nadražaj sluzok.. .nistagm. Merkurialentis-Hidrargirosis lentis (disko.ispadanje kose.T.strah.hiperemija konjuktiva.t.čišćenje rezervoare PRODOR U ORG.trizmus vilica.povraćanje.alvaole)oštećuje endotel kapilara Kl.hiperemija..refl.. kinetičku E i punjenje-prodor u bronhiole I alveole-deskvam.T-metalna živa(netoksične) Koža-spora apsorpcija Vezuje se u plazmi za alfa-globuline I albumine-2.CNS-encefalopatija.štavljenje kože.inverzija sna.adinamija.zatim se vezuje za koštano tkivo stvarajući depoe kako u kostima( trabekula) tako i u jetri.-dim braon boje Mineral-grinokit Koristi se>galvanizacija.u vidu minerela:magnozit.pregled. Hron.slika-AKUTNO-laki stepen-ndražaj sluzokože očiju.hladni extrermiteti. malih conc.zatvor.kol...septuma.ćel.prašine:PBO.toplo mleko.Dermografizam.izlučuje se kao oksidisano sumporno jedinj.TH:CaNa2EDTA.d.poremžlezda.kalamin.invertnost.dispnea.anizokorija.bolovi.tremor.endokrini poremećaji.T-para..sposobnosti.hipotermija..težak-novo r.povraćanjeglavob. Klinički simp.hemoptizije.supradtern. minerela:sfalerit.konjuktiva.t.edem. TH i prva pomoć:akutnoO2.na osnovu istorije bol.utopljavanje.pareza facialisa.dermatitis.pov.disajnih puteva(spazam mišića glasnih žica.poviš.puteva-bronhopneum. kao u Parkinsonu.bubrega.Hgb i eritr.g/l.glavob.rinofaringit.smanjenje rad.3 d.simpt.brisati benyinom.crven.recidivi-novo rad.hoda I govora”hod petla”.m i.otpadne vode Prodor u org-R.dobijanje legura .masom..tahikard.m.plač.noktima najtoksičniji je 6-o valentni hrom.razdražljiv..miris trulog voća.paranazalnih šupljina KL.emfizem.porem..m sa poboljšanjem udlova.malaksal.gubitak svesti-posle 12-36 h-zapaljenje pluća(toxična bronhopneumojijasa edemom) TH.napad astme.depresija.disanj).Bi C vit.desni I porem.osećaj straha.povišen tonus mišića.glavob.pov.beladona.grčevi.bronhija KL.halucinacije.s-aglavob.)-8-24h-dispnea kašalj.gubitak svesti.vrtoglavica.I.ratvorljiv u kis.:r.vrtoglav.procesi mešanja sa dr.20-25(srednje teški).:R.čišćenje.-nepostoja akutna trovannja u proizvodnim uslovima..glavob.Posle edema može se razviti pneumonija.dispnea.bolovi u stomaku.dlabost extenzora.karboksiHgb 30-35%.tremor ruku.vrtogl..zuba.PREV.kašalj.pojave Dg.slabost. visoke vredn.glavob.vit B i C.hipotal..zavarivanje.vrtoglavica.posle preležanog trovanja javlaju se simp. Arteriola).C I B vit.tremo TH i prva pomoć-akutno-izneti na čist vazduh.astenija.sp.hronični bronhitis.žlez.ulcer kože(vrat.ždrela.nesanica.ispiranje sodom bikarbon.zamor.hroni.amimija.slabo pam.an metal.vlaženje kože) kod lakih oblika dermatitisea-privremeni prekid rada sa niklom.T-pare.cijanoza.malakssalost HRONIČNO-astenično stanje.sekrecije želuca..tromboza.simp..T.aerosol.T-t mere.epi napadi.glavobolja.preradi. Funkciju Deluje na mišićn..bubr.tetiv.povećana conc. konjuktiva.-slabost.metabolizma porfirina.-gubitak pam. eritrocita i koproporfirina u urinu. 0.usporen puls.-dovodi do opekotina sluzok.pamćenja.epistakse.nesanica.s.apatija.6 mik. hroničnoprivremena promena r.hiperhidroza.T-uvlačenjem pomoću creva u usta.barometara.puteve(bronhiole.TH:i.25-0..štamparska slova.prašine<5 mik.emfizem.lična zaštita.karboksiHgb 20-30% .bubrezima.snojenje.bubre.NAJRAN:FAZA-malaksalost.Cd u urinu i krvi .pranje vodom i sapunom G.-pare nikalkarbonila-hemoragična bronhopneumonija -prašina-karcinom pluca.groznica.-povraćanje.puteva -latentni-3-6 do 12 h.nesposobnost 1-2 mes.glavobolja.cijanoza.Slika-period početnih promena-posle udisanja gasa.:kod ošteć.omotača kablova.feces.izrada lekova.T.reflexi.U.dermografizam tremor. hroninopromena r. Prevencija.hiruršlih i zubarskih instrumenata.pov.hiposmija i anosmija.med.kafa.s-a.glavo.porem jetre.stad. I znakovi ranog trovanja.nalayi se u vidu HgS(cinobarit) I kao elemantarna živa.hladni extrem.izraženi stad.. sna.laki-staro r.cijanoza.uzbuđenje TH..bronhospazam.bronhitični šušnjevi.Openhajm..peribronhitis.reflexi..čaj.zujanje.ZnSo4oštećenje kože I sluzokože.crven.plašlji vost.tetaALA.dornjeg r.*R.T..u HCl H2SO4.rad.gušenje.Rtg cevi. preko urina i stolice.mikrografija.smrt(hronično-nadražajna kožu I sluzokožu.-akut.SLIKA:Akutno-(20-30mg/m3)nadražaj sluzokože nosa.Ddg-parkinsonizam.dlika..higijenske i medicinske mere www.dig.dispnea.transport KOŽA-kvašenje odeće G.glukoza PrevencijaT-t merelične.jedinjenja u usta ili iz dis..akumulatorske ploče.m.ataksija.krvaranja iz nosa.mek.znojne i mlečne žlezde TOKSIC. Simp..SPOSOB:-inicijal.tremor(tremor merkurijalis).t. Metaboličkih procesa.kamenac..nadražaj G.m imaju vel. Živine ensefalop..tonički grčevi..s.g.drhtavica.cilin.mol.bol u grudima.tkivo(kora.tetiv..vrtogla.m..ili prekvalifikacija.higij. Penz.znojenje.uzimanje hrane rukama -prodire u možd.razdražljivost.elektrogalvanizacija Prodor u ord:Koža-soli nikla-dermatitis R.početni stad edema pluća -edem pluća-dispnea.sepresivne reakc.creva.SLIKAAKUTNO-posle udisanja velik. Vit C i B.metal.penušav ispluvak.m.mišićima.made.m.medicinske mere Trovanje kadmijumom-srebrnastobeo sa plavkastom nijansom.snižen Hb.anamn.HRONIČNOpostepeno. eritrocita..slabost..*R.vrtoglavica..glavobolja Vrtoglavica.gubitak težine.koma.hiperbilir.ubrzan puls.kardiomiop.težak-1 i više mes.suvoća ždrela.subitak apetita.očiju. Cirkulišuće olovo se 90% zadržava u eritroc.meningealni simo..Kod posatojanja pov.i.deluje na jetru i bubrege(fibroza.pri većim konc.tetiv.dim oksid G.izlučuje se bubrezima+belančevina male relativ. u..plj.mučnina. posle udisanja gasa HRONIČNO-dugotrajno dej.slika:* inicijalni st.hronične sekvele.dispnea. Prvencija:T-t mere.strah euforija.transport.predhodnog stdijuma $ Izraženi st.sluzokože idenaturacija bel.Ponavljana akutna i subakutna trov.urin 20-65 mikr.hem. Blok.bradikardija UMERENI-delirantni šizofreni Sy.bledilo kože.nistagm.hipersaliva.-deluje na duboke dis.staro r.kod alergijskih ošt.teško trov. TH:CaNa2EDTA-i.gubit..gušenje..komatozno stanje Groznica traje 1-3h..smanjeno panćenje..mineralhromit Rizik:dobijenje legura.popuštanje srca) „apoplektiformni“oblik trovanja-udisanje 1000 mg/m3 H2S(gčevi.T-kašalj.koža.-novo r.Hgb. opšta slabost.ispiranje želuca.drhtavica.O2.miris na pokvarena jaja.min.T-izazivanje povra.pri preradi nafte.štampa tkanine.porem.s.reflexi # Umereno izraženi-pojačavanje simp.jake glavob..otežano disanje.simp.TA pov. javlja se kašalj.na vazduhu potamni-olovo oxid Rude:galenit(PbS).T.bol.bolovi u epigatrijumu.-olovne kolike-akutni napadi abdom.$prom.5% metilensko plavo po 10 ml sa glikozom.hiperhidroza.proizvodanja termomet.T.poviš.N-acetilpenicilamin Pev. ili prekvalifik.40mg/100ml Rizik:u topionicama.tetiv.gadjenje.m.vatrostalna ind.podlaktice-papule-vezikule(svrab.-jedan deo se apsorbuje u vazdušnim putevima.c tahikard.poviš.očiju i ždrela-deponuje se u kost.bojenje hartije.kašalj. teži slučajevi-encefalopatija Thuklanjanje iz otrovne sredine.slabost.=2(teži sluči.bol u extrem . I znakovi podeljeni su :inicijal.preko pluća formira sa Hg. nabacivanjem pištoljem nadražajno dejstvo na sluzokožu nosa. i znakovi trovanja opšteg karaktera.hipersalivacija.antipiretici Prevencija-tehničke.vlakna k.laringotraheitis. jedan deo se izlučuje nepromenjen preko pluća.-gubitak svesti nekoliko časova.magle.mesta bez Mn.r.hroni.varenje Prodor u org-R.gwdje nje.poliradikulitis.smrt(bronhopmeum.SLIKA:”LIVAČKA GROZNICA”-expozic.m ili novo Trovanje hromom-srebrnadtobeo.konc(3-100mg/m3)-pečenje u očima i nosu.zamor.suvoća I grebanje u grlu. atrofija.inverzija sna.ukusa.higijenske I medic.medicinske mere Trovanje CO-besbojan.stezanje u grudima.m.bolovi i stezanje u.T.povraćanjePri visokim conc.hlorni preparati.apsces.higijenske.smitsonit.prašina.A.)olovni“rub“-sivkastoplavičasta prebojenost duž ivice desni 1-2mm.puls ubrzan(100-120/min).mere Tovanje Zn -srebrnastobeo.stezanje.toksik. izraženi st.Trovanje manganom Crvenosiv.povraćanje.znojenje.kata ralne promene dis.lampe.suze nje očiju..pov.poremećaj kordinacije.slezina..PbO2.tetivni reflexi.proliv.riblje ulje10% rast CaNa2 Edta Ocena rad.kordinacije.Dg:rad.encefalopatija-glavob.Babinski +. I znakovi izraženog trovanja.delirijum.pov.anode.info . OCENA R.ekcemi(Cl akne) hronič.Rosalimo simp.polineuritis.za rad. inv. Promena.lice)-hromne rupe(nakon skidanja krast-dporo zarastaju(do kosti)-amputavija.fotofobijablefarospazam.atrifični rinofaring.derebralne krizeepi.gubitak svesti 5-7 dana.abdomin.mir.anosmia.bater Prodor u org.encefalopat..nogunerazgovetan rukopis.endok.stanja slična Menierovom sy.mesta.hiperhidroza.v. i prva pomoć-napuštenje sred.hipotonija.I.gušenje..n.malaksalost.legure.sanjivost.Slika:AKUTNOlaki stepen-glavob.prforac septuma i recid ulceracija-promena r.lakši od vazduha.S.-preko kože i R.dimu Zn oxida Latentni period 4-8h-sladunjav ukus-kašalj.pravljenje cevi. ždrela.zamor.-astenija. težak stepen-depresije viših delova c.pneumosleroza.katalizator Rizik:kod iskopavanja ruda Prodor u org.Slika-akutno-posle nekoliko časova od expozicije pojavljuju se simptomi koji poodsećaju na metalnu groznicu:slabost.retko.kašalj-emfizema centralnog tipa(invalidnost i smrt).nesiguran hod TEŽAK-epi napadi.vrtoglavica.kerozinu.rada.T U težim slučajevima-edem pluća ili proliferativni pneumonitis HRONIČNO-expozicija 4-10 g.alkoholu KORISTI SE:dodatak benzinu za motorna vozila i avione RIZIK-proizvodnja.prometa belančevina.ošt.nakit..pad TA) Kl.magacioniranje.v. u depoima-isto r.paranazalnih šupljina.usl. ZnCl4-udisanjem dima-zapaljenje plućnog paranhima.refleksni spazam(bronh.simp.proizvodnja legura.T .otežan govor.hemipareza.(30 ppm)kašalj.bradikardija.H. “MANGANSKI PNEUMONITIS” Dg.bol. Kl.rastvara se u benzinu.-deponovanje(jetra.javlja se pri dobijanju nikla. u izduvnim gasovima.higijenske mere.fosfata..kvarcnih lampi.perforacija septuma.-R.*-promena rad.slabija reakcijom na svetlost.perif.prsti.glavob.-akutno-privremena nesposob 7-10 d(lakog st).)cirkuliše nepromenjenom obliku-deponuje(kost.te. lica)..-transport u bolnicu.O2.vrtoglavica.nesanica.bolova.IZRAŽENI ST.bolovi u mišić.EDTA RAD.dispeptične pojave.može i Čejn Stoksovo.creva.dispnea Trovanje fosgenom-bezbojan gas.poremećaj k.jetrom.pov.nesanica.T-gutanjem hrom.umereni.kancero geno dejstvo na plućno tkivo Th:koža I sluzokoža-simptomatsko-borvazelin.mršavljenje.leukopenija.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful