Trovannje cijanovodonikom-bezbojan,slab miris;Koristi se:dezinsekcija,deratizacija,dobijanje srebra,zl ata iz ruda,galvanizacija,dobijanje veštačkog đubriva

Prodor u org:-R.T, G.I,T, Koža-apsorpciju ubrzava pojačano znojenje. Izlučivanje-pluća(ekspiratorni vazduh miriše na gorki badem),urinarni trakt –HCN ima afinitet prema trovalentnom Fe i blokira citohromoxidazu-nekorišćenje O2-tkivna anoksija(c.n.s-direktno dejstvo) Kl.Slika:AKUTNO-laki st-osećaj metalnog ukusa,pečenje u ustima i na jeziku,glavob.,vrtoglavica,pulzaci je slepočnica,stezanje u grudima,umereni-isto kao laki stepen,težak st.-(visoke conc.)-momentalan gubi tak svesti,proširenje zenica,egzoftalmije,dispnea,grčevi, (nepostoji nagla expozicija visokim conc)inicijalni st.-metalni u kus,pečenje usta i jezika,grebanje ždrela,nadražaj očiju,slabost,glavob.,vrtoglavica, lupanje srca,muka povraćanje ; dispnoični st.-teška dispnea,poremećaj disanja,bradikardija,bol u predelu srca,osećaj straha,proširenje zenica , konvukzivni st.-tahikkardija,površno disanje,toničko-klonički grčevi,trizmus,gubitak svesti , paralitički st.-gubitak svesti,areflexija,nevoljno mokrenje,defekacija,površ no disanje,aritmija,hipotenzija,paraliza dis.centra-prestanak srčanog rada HRONIČNO-rani znaci:glavob.,vrtoglavica,znojenje,slabost,slabo pamćenje,suvoća grla,nedostatak vazdu ha,bol u predelu srca,pečenje pri mokrenju-hipotonija,uvećana tiroidea,jetra, povišen Hgb,eritroc.,izreženi izreženi-psihički porem.,paralize,grčevikatar gornj.dis.puteva,svrab ,perutanje kože,hron.ekcem(KCN,NaCN) TH :udah 2-3 kapi amilumnitrozuma,25 ml metil plavo,20-50mlNstiosul Trovanje bezinom-dobija se destilacijom iz nafte,bezbojna tčnost sa teškim parama,koristi se kao gorivo,rastvarač,razređivač prodire u org. preko respiratornog trakta,kože,i digestivnog(aspiracija preko gumenog sreva,najtoksičnije deluje na c.n.s Kl.slikaAKUTNO-lak st.-5000-10000 mg/m3,glavobo.,nadražaj očiju,disajnih puteva,kašalj,razdržljivost, nestabilan hod,ponekad delirijum-apatija,depresija,hipotonija,bradikardija; 15000-20000 mg/m3-tremor prstiju,jezika,kapaka,trzaji mišića,proširenje zenica,žute beonnjače,labilan puls,hepatomegalija,pov.T,bel i urobilina u mokraći,komatozno stanje HRONIČNO-glavob.,nesanica,razdražljiv.,zamaranje,grčevi prstibol u predelu srca,depresija,vegetativ.porem.,bronhitis,konjuktivit,anemija,pov. SE,dermatitis,ekcem hronično-vazduh,O2,kardiotonici,sedativi,kod prestanka dis.-vešteč.dis.,kofein(porem.krvotoka);C i B vitTH:svež hronično tr. Prevencija:lična zaštita,mediscinske mere Trovanje sirovom naftom-uljana tečnost,za dobijanje benzina,kerozina,dizela,mazuta,med.preparata, prodire preko res.trskts,kože Kl.slika:AKUTNO-udisanje većih conc.para sa H2S-simptom.kao kod trovanja H2S; pare benzina-slika trovanja benzinom HRONIČNO-(bogato sumporoom) glavobolja,vrtogl avica,slabost,zamor,bolovi u epigastrijumu i predelu srca,suženje vid.poljssniženi tet.rflx.,tremor,porem. denzibil.,hipotonija,oštećenje miokarda,konjuktivit,rinitis,porem.menstr.ciklusa,leukopenija,trombocitope (mala kol.sumpora)-hipotonija,bradikardija,hipotermija,vegetativni sy.,oštećenje jetre iželudačne sekreci. TH:roborancija,vitamino terapija Trovanje benzolom-bezbojna tečnost,karakterističnog mirisa,koristi se za dobijanje nitrobenzola,fenola deterdženata,exploziva Prodor u org.:R.T.,koža;izlučuje se preko pluća nepromenjen,preko urina,deo deponuje u organima I tkivima KL.slika.Akutno-laki st-podseća na pijanstvo,glavob.,vrtoglavica,porem.sna,mučnina,povraćanje izraženi gubitak svesti,mišićni trzaji,grčevi,proširenje zenica,bledilo,poremeć.disanja,hipotermija; Pri visokim con -gubitak svesti I smrt,komplikacije-oštećenje jetre,plućna obolanja,kardiovaskular.porem. HRONIČNO posle nekoliko meseci ili godina od početka expozicije,glavobolja,vrtoglavica,slabost,zamor,hematološke promene:anemija sa anizocitozom I poikilocitozom retikulocitoza eritrobl. megaloblasti,leukopenija(<4.5 109 ;trombocitopenija,sklonost ka krvarenju(usled promena na endotelu k.s.) ;kod izraženih trovanja-slabo krvarenje desni,leukopenija,smanjeni eritr. I Hgb-smrt TH:simptomatska,vit B6,B12,folna kis.,transfuzije;cns-glikoza C vit,brom vit B Ocena r.s.:hronično-privremena promena r.m. bez benzola, kod oštećenja-promena r.m. bez toxičnih mat Prevencija:T-tehničke,lične mere,zakonodavno-administrativne,medicinske mere

Tovanje AsH3-bezbojan gas,miris belog luka,nalazi se kao sporedni produkt pri obradi metala,dob janju vodonika iz cinka,dobijanju acetilena.prodire preko res.trakta,izlučuje se preko urina,fecesa i kože AKUTNO-posle latencije 3-8 h od udisanja:slabost,glavob.,vrtogl.,otežano disanje,muka,povrać.,poviš T, žeđ,dispnea,tahikardija,hepatosplenomegalija,tamna mokraća,drvena,oligurija,žućkasta koža i sluzok., erit. 1x1012,hiperbilirubinemija,leukocitoza,pomućenje svesti,porem.disanja,tahik.,odsus.reflx,, teškioštećenje bubrega-anurija,povećanje rezidualnog azota,dispnea,grčevi,uremija,smrt HRONIČNI-bledilo kože i sluzokože,vrtoglavica,zamor,bol u grudima,gubitak težine,otežano disanje,,kašalj,otok lica,zadah na beli luk,bol u kičmi,svrab kože,petehije TH:akutno-stacionarno lečenje-puštanje 300 ml krvi,i.v. glikoz sa askrobinskom kis. 500 mg,O2,,hemo dijaliza(stabilna anurija); hronično-antianemična th.--,sredstva za jačanje org. Ocena r.s.:lak oblik akutnog-vraćanja na radno mesto; teško akutno i izraženo hronič.-kontaindik. za rad na radnom mestu exponiranim AsH3 Prevencija:Tehnol.-tehničke mere,medicinska zaštita

trovanje metilalkoholom(metanol)-bezbojana isparljiva tečnost,miris na alkohol,koristi se za proizvod. hem.materija,rastvarač boje,mastilo,smole lepkove,proizvodnja plastike,fotogr.filmova….Prodire u org preko res.trakta,kože I dig.trakta Pseudoletoxično dejstvo-oksidiše u formaldehid I mravlju kis. i oštećuje c.n.s Kl.slika:AKUTNO-lak st.:glavobolja,slabljenje vida,nestabilan hod,dispeptične tegobe,lateralni nistagmus proširene zenice,nadražaj očiju i resp.trakta,slepilo;težak st.:(preko kože I usta)-posle nekoliko časova:bol ugrudima,otežano disanje,glavob,vrtoglavica,slabost,slabljenje vida-slepilo,proširene zenice,dispnea,tahik strah od smrti,grčevi,cijanoza,ponekad do komatoznog stanja HRONIČNO-nadražaj sluzokože očiju I gornj.dis puteva,glavobolja,zujanje u ušima,vrtoglav.,slabost,tremor,smanjenje vidnog polja th: TH:akutno-ispiranje želuca toplom vodom ili 2% Nabikarbonatom,soda voda I i.v 200 ml 2%-tnog Nabikarbonata(kod acidoze),C I B vit,kardiotonici,antidot-etilalkohol Ocena rad.spo.ograničenje r.s.,promena radnog measta Prevencija:otkloniti metanol iz proizvodnog procesa,the.-tehn.mere,lična zaštita,medicinske mere ..

monohlor metan(CH3Cl)-bezbojan gas,pri sagorevanju nastaje fosgen,koristi se kao sredstvo za hlađenje pestocid,rastvarač; Prodire preko pluća,toxično dejstvo na c.n.s Kl.slikaAKUTNO-glavob.,slabost,malak salost,ubrzan puls,hipotonija.Posle latencije(1-24 h)-gubitak apetita,muka,povrać.,dijareja,dehidrat.,sanji vost,pov. T,oštećenje bubrega,insuf.jetre-koma tonič.klonič.grčevi-smrt; HRONIČNO-gubitak apetita,vr toglavica,muka,povraćanje,zatim oštećenje opticusa,porem.,hoda,napadi grčeva,paralize,psih.porem,želu srevni porem.,leulocitoza,hipohromna anemija tetrahlormetan(CCl4)-bezbojna tečnosat,sladunjav miris,koristi se kao rastvarač;Prodire u org.preko res trakta,kože,izlučuje se preko pluća nepromenjen.Ima slabo narkotično dejs. ali izaziva hepatorenalni syn. Kl.slika:AKUTNO-lak dt-slabost,slavob.,vrtogl.,osećaj pijanstva,povraćanje,nadražaj očiju I gor.res.trak. umereni-ošteć.jetre I bubrega,belančevine,krv, i cilin. u urinu,ošteć.opticusa,edem pluća,bronhopneum.,di kl.slika:AKUTNOstrofija miokar.,(2-8 dan)-cijan.,dispnea,hiperten.,oligurija,anurija,koma,grčevi,gubitak svesti-smrt(2-12d HRONIČNO-pore.,sna,vrtogl.,parastezije,pečenje očiju,mučnina,povrać.,proliv,anemija,porem.,senzibil hoda,suženje vidn.polja,atrofija opticusa,stenokardije,hipotonije,u izraženim-hepatomega.,žutica,depresij Vinilhlorid(CH2=CHCl)-bezbojan gas,sladunjav,zapaljiv,koristi se za proizvodnju plastike,kaučuka,sred stvo za hlađenje. Udisanje conc. 2’5% -vrtoglavica,dezorijent.,slavob.Kod concen. 0,04-1,1 mg/l-glavob., dermografizam,neurotič.porem.,hiperhidroza,anemija,leukopen.,parastezije.Visoke conce.-gubitak senzib. akro-osteoliza,angiosarkom Trovanje ugljendisulfidom CS2-bezbojna tečnost,miris na etar,koristi se u proiz.viskoznih vlakana,celof ana,optičkih stakala.prodire preko dis.puteva I kože,a izlučuje se nepromenje preko pluća,I urinaom I u obliku sulfata stolicom.Izlučuje se I preko mleka u perioodu laktacije. Kl.slika:AKUTNO-vis.conc.(havarije)lak st.-(320-390ppm)slično pijanstvu,glavob.,vrtoglav.,malaksalost, umereni st-(>640ppm) euforija,smeh,vrtoglav.,ataksija,slavob.,muka,povraćanje,delirijum,halucinacije, stanje euforije se zamenjuje fazom potoštenosti. težak st.-(>3200ppm) gubitak svesti,toxična koma,snižen tetivni,kornealni rflx,koma-smrt.Psledice-encefalomijelitis,mentalni poremećaji. HRONIČNO-(5-10 god 50-160ppm) početni st.-slabost,zamor,emocionalna nestabilnost,gubitak apetita,porem.sna,porem.k.v.s. dermografizam,hiprhidroza,slabljenje senzibiliteta,sniženje kornealnog,konjuktivalnog rflx.,smanjenje mi risa,porem.adaptacija na tamu.,funkcion.porem.endokrinih žlez.:tiroidea,menstrualni cikl. Dg.:prisustvo neuroasteničnog sindroma(cerebralna astenija sa porem.senzitivne sfere),polineuritisa(ošteć enje senzibiliteta dis.delova extremiteta,bolovi extremiteta,anizoreflexija),vegetativnih porem.(znojenje,hl adnoća,cijanoza extremiteta.,parastezije) TH:akutno-uklanjanje iz opasne sredine,hospitalizacija,utopljavanje,kiseonik,simptom.terapija Ocena r.s.kod akutnih-rad.spos. je očuvana(r.m. bez expozic. uglj.disulf,privremeno),ako postoje trajne posledice trovanje-promena r.m. bez ugl.disulf. Prevencija.Teh.-tehnološke,medicinske mere zaštita

Trovanje tetrahloretanom(CHCl2-CHCl2)-bezbojna tečnost,slatkastog mirisa,najtoxičniji od svih ugljovodonika,koristi se za dobijanje tetrahloretilena,kao rastvarač masti,ulja,gume,boja.Prosire u org.pre ko dis.puteva i digest.trakta.Deluje na c.n.s ig.i.t.Kl.slika:akutno-glavobo.,vrtoglavica,malaksalost,opije nost,osećaj utrnulosti,”gmiženja mrava”,nadražaj očiju,dis.puteva,porem srčanog rada,ošteć.jetre i bubreg hronično-1.sa oštećenjem c.n.s-vrtog.,glavob.,nesanica,slabost,premor,neuroastenija,toxična encefalopati. pevencija:lična zaštitamedicinske mere 2.-oštećenje g.i.t-mučnina,povrać.,gubitak apetita,bolovi u želucu,opstipacija,žutisa,hepatomegalija Trihloretilen-bezbojna tečnost,koristi se kao rastvarač,za čišćenje metalnih proizvoda.Prodire u vidu pa ra preko dis.puteva I preko kože.Izlučuje se u oliku metabolita ili nepromenjen preko pluća.Kl.slikaakutno-vrtogl.,glavob.,muka,povrać.,opijenost,porem.svesti,nadražaj očiju,res.puteva,ubrzano dis.-smrt hronično-lak I umeren st-pijanstvo,astenično sta.,glavob.,vrtoglavob.,umor,bolovi extrem.,impoten,bradik težak st.-simp.toxične ensefalopatije-epi. napadi,poviš.razdražljiv.,uzbuđenje.,nadraž.očiju,bronhitis,pore želuca,hipohrom.anemija,leukopenija,porem.menstruac.,tulkus kože,dermatitis,ekcem,navika zavisnosti Hlorirani naftalini-čvrste ili tečne materije,koriste za proizvod.kondenzatora,izolatori,plastike.Prodiru preko dis.puteva I preko kože.Kl.slika.HRONIČNO-vrtogl.,dispeptični porem.,bolovi u epigastrij.,desnog reb.lukka,hepatomegalija,hiperbilirubinem.,hipoglikem.,hipoholesterolem.,urobilirubinem.,(1-15 god)ošte će. jetre.atrofija jetre,gastrit.,duodenitis,ulkusna bol..Expozicija dimu promene na licu,ušne školjke,vrat,u th ramena,abdomen-komedoni(nezapaljiva forma),ciste,koža je suva.Mogu izazv.fotodermatitis Trovanje amino jedinjenjima-spasaju hem.jedinjenje kojima je jedan ili nekoliko atoma H zamenjeno amino grupom NH2,koriste se u proizvodnji boja I pigmenata,gume,boje za kosu,u labaratorijskim analiz. Prodiru u org preko pluća,nepovređene kože ili gutanjem prašine,izlučuju se preko pluća(nepromenjen obl.) ili preko bubrega(oksidativni obl.).Imaju kumulativbno dejstvo-depo u potkožnom tkivu,organima (jetra).U org. stvaraju metHgb što smanjuje kiseonik I pojavi u eritr. Hajncovih telasaca.Ova jedinj. su nervni otrovi I alergeni I imaju kancerogeno dejstvo.Kl.slikaAKUTNO-simpt.posle 3-5 h posle ekspozicij glavob.,vrtoglav.,muka,povraćenje,slabost,palpitacije,cijanoza kože I sluzokoža(zeleno-sivkasta),slabi srč tonovi,hipotenzija,hepatomeg.,anemija,retikulocit.,Hajncova telaš.,povišena SE,viskoznost,bilirubina. koma-smrt Hronično-slabost,glavob.,vrtoglav.,dispeptični porem.,bol ispod desnog reb.luka,cijanoza,sub ikterus beonjača,pad kr.pritiska,hron,gaatritis,,toxič.,hepatit.,snižen Hgb,retikulocit.,hajnc.telaš.,leukopen. Anilinu-uljana tečnost,u dobijanju boja,prodire prekopluća I kožea.KL.slika:Akutno-simp.se javljaju kad nivo metHgb>30%:slabost,tamna koža,glavob.,anoksija-koma ismrt,hemoliza,toxič.hepatitis,icterus,grčev Hronično-bol u predelu jetre,subicter.beonjača,pviš.bilirubina,glavob.,vrtogl.,bol u epigastr.,pov.tet.rflx aminofenoli-meta,orto I para izomer,kožni iritans-dermatitis Benzidin-bela ili blago crvena materija,kori sti se za proizv.boja,kancerogena-papilom I karcinom mokraćnih puteva Naftilamini- 1 I 2-naftilamin -papilom I karcinom mokr.bešike fenilendiamini-proizv.boja-“urosolska astma” TH:kao kod nitrojedinj. Ocena r.s.kao kod nitro jed Prvencija –kao kod nitrojedinjenja Trovanje pesticid. Hg-koriste se za zaštitu bilja od bakterijs. I gljivičnih oboljenja(radofen,,zarosan,rado san,sporicid).Aktivne materije pripadaju alkilnim živinim jedinj. I arilnim. Prodiru u org.respirat.puteva kože-dugo cirkulišu u krvi idopiru do mozga,nadbubrega,jetru,mokraćna bešiku,žučnu kesu.-deluju na SH grupu remeteći metabol.procese Kl.slika:Akutno-laki dt.-posle nekoliko časova-glavob.,mučnina,povraćanje;umereni st.-ovi simp.+metaln ukus,hipersalivacija,,vrtogl.,porem.sna,pojačana žeđ,hipertenzija,nesanica,trmor,,proteinurija,hematurija težak st.-encefalopatija,paralize extrem.,sniženje sluha,slepilo,insipidni dijabetes,halucinacije,psihoze,deli rijum-smrt(7-15 dan. od uremije);kao posledice javljaju se pareze I epi.napadi. HRONIČNO-posle latentn og perioda od 1-1.5 mes.:mučnina,povraćanje,oštećenja usne duplje,krvave desni,hipersalivac.,žeđ,gingiv it is,stomatitis,kravavi prolivi,bradikardija,hipotonija,hepatomegalija,urobilinurija,bolno mokrenje,poliuri ja(2.5-8 l),teži sl.-oligurija,mikrohematurija; izražena intoksik.-azotemija,smanjeno izlučivanje hlorida,ub rzana SE,leukocitoza,neutrofilija-smrt;oštećenje c.n.s-astenija,glavob.,porem.pamćenja isna,razdražljivost tremor,dermografizam TH:uklanjanje iz opasne zone,odbacivanje zagađenog odela,ispiranje želuca(kalij umperman. ili aktivni udalj),oxigenoterap.,vit C,B1,P i K,zamena krvi(teži sl.) ; kod hronič.-vit.,raboranti simp. th Ocana r.s.potpun prekid kontakta sajed.žive Prevencija:the-tehno mere,lične,higijenske I medi cinske mere zaštite.

Trovanje nitrojedinjenjima--spasaju hem.jedinjenje kojima je jedan ili nekoliko atoma H zamenjeno nit rogrupom(NO2),koriste se kao exploziv.sredstva ili rastvarači, Prodiru u org preko pluća,nepovređene kože ili gutanjem prašine,izlučuju se preko pluća(nepromenjen obl.) ili preko bubrega(oksidativni obl.). Imaju kumulativbno dejstvo-depo u potkožnom tkivu,organima(jetra).U org. stvaraju metHgb što smanj uje kiseonik I pojavi u eritr. Hajncovih telasaca.Ova jedinj. su nervni otrovi I alergeni I imaju kanceroge dejstvo. Kl.,kao kod trovanja aminojdenjenjima.Nitrobenzol-žućkasta tečnost,miris badem; dobijanje snilina,sxploz.,sapuna.Prodire preko pluća,kože aizlučuje se isto.Kl.slika:Akutno metHgb>15% kao kod trovanja anilinom.Hronično-glavob.,vrtoglav.,slabost,nesvestica,hem.anemija,retikulicitoz.,biliru Trinitroluol-TNTžućkast prašak,kao exploziv,Prodire u org.preko pluća,kože I G.I.T;KL.slika:Akutno -naglo,burno,glavob.,ošamućenost,nesvest,iritacija očiju I dis.put.,cijanoza,gađenje,povraćanje,Hajnc.tela ,anemija,retikulocit.,hipotenzija;Hronično-hipohr.anemija,bazof.eritrroc.,ošteć.jetre,katarakta,povrać.,peč enje u želucu; TH:metHgb>5%-vazduh,kupanje I čišćenje,10-25%-O2ili karbogen;>20%-25ml 1%metil. plavo i.v.,20ml 40%gliko.+300mgaskrob.kis.;hronično-C vit.,gliko.,roborant,Ca,proteini,ishrana bogata nelančevinama I vitaminima,U.H. Ocena r.s.:kod težih I umerenih akutnih-privremena nesposobnost1-2 mes-staro r.m.;lakših akut.-nesposob.10-15 dan-staro r.m.;hronično-lečenje,promena r..m. Prevencija:tehničko-the.mereorganizacija rada,medicinske mere zaštite

Trovanje organofosf.jedinj.-koriste se kao insekticidi I akracidi(paration,malation,diazinom,TEPP,sist ox)-visoka biol.aktivnos prema štetočinama I visoka toxičn.za čovaka. Prodor u org.preko res.trakt,kože dig.trakta-blokiraju holinesterazu što dovodi do nagomilavanja acetilholina u tkivima-porem.sprovodljiv. u sinapsama. Lako trov-aktivn.holinester do 50%,umereno-akt.holinester. 30-40%,teško-akt.holinest.1020%,smrt 1-4%;Deluju I na esterazu,tripsinlipazu Kl.slika:AKUTNO-laki st.:slabost,glavob.,vrtoglavob., hipersaliv.,,hiperhidroza,gađenje,bol u želucu,povrać.,dijareja,slablj.vida isuzenje,mioza,bradikard.,hipote nzija,sniž.tet.rflx.,leukocitoza,neutrofilija. umereni-vrtogl.,,strah,uuzbuđenje,mučnina,glavob.,groznica,ne sanica,porem.ravnoteže,sna I hoda,tremor,porem.govora,T-40 C,bradikardija,slabi srč.tonovi,pneum.ognji šta,hepatomeg.,diplopije,nistagmus,pov.Hgb,eritroc. I leukoc.,protein. I hematurija,halucinacije težakkomatozni:obilo zojenje isaliv.,povrać.,mokrenje I defekacija,porem.disanja,,bronhospaza,tonič.-klon.grčkoma,zenice nereaguju na svetlost HRONIČNO-glavob.,vrtoglav.,pritisak u slepočnicama,zamor,porem. sna,pamćenja,inreligencije,tremor,nistagmus,dermograf.,bradikar.,hipotonija,hepatomeg.,pareze,paralize TH:iznoš.van opasne sred.,skidanje odela,pranje sapunom,5% Nabikarb.,ispiranje očiju vodom,izazivanje povrać.aktivni ugalj,potkožno 1ml 1% atropin,3-5ml atropina(umereni I teži st),davanje reaktivatora holin ester.(pralidoxim,diproxim,toxogonin) Ocena r.s.-kot lalog I umerenog st:privremena nesposob.-isto r.m. težak st-promena r.m. bez organofos.jedinj.,hronič.privremena ili trajna nesposobnost. Prevencija:toxiko loš.ocena novih preparata,kontrola mašina;bezbednost pri radu;medicinska zaštita

www.belimantil.info

dovodi do sek.krvr.zamor.inf..septuma.zapaljenje korneje.KOŽA-pečenje...Caglukonata G.metabol.crevni porem.10% rastv.jetre i bubrega.glutationa.porem.-a.kašalj.-porem.zapalj.davanje ulja.Na-nitrat.hronično-glavob vrtog. C.kardiovask.to xafen.t.belimantil.. i.mučnina.ospa.ošteć.dehidraza.bol u nosu.zavoj sa 2% Nabikarbonatom.i.ataksija.vrtogl.i.promuklost-bronhit.ukloniti zagađeno odelo. hronično-simptomatski:Caglukonat i proteinska ishrana Ocena r.znojenje.v 40% glikoze.USTA-nadražaj želuca.porem.s..gubitak svesti.dispnea.i.n.otok-ulceracije.hipotenzija.c.hron..m.mozga-glavobolja K-sulfat-nedovodi do trovanja kainit-dermatitis.. faringit.teskoba u grudima.Cs i U.u težim slučajevima:pov.ubrzano dis.gingivit.pneumonija.jetre.sistema.iz des FOSFORNA-superfosfat-sadrži fluor koji smanjuje aktivnost holinesteraze.info .g.H.izlučuju se preko bubrega..utopljavanje.povraćanje.proširenje k. i 50 mg vit B.traheit.polineuritis.:laki st-privremena nesposobnost.s.kostiju.astma.puteva.muka.Cs-nitrat.miokardit.PUT-oštećenje sluzok.s hronično-oboljenja zuba.traheje i bronh.želud.dele se na :azotna.konraindik.očiju.ubrzan puls.).zato de koridti samo kao smeša .amo nijum-sulfat NA-nitrat(čilska šalitra)-mogućnost prodiranja azotnih oksida u radnu sredinu Amonijum-sulfat i nitrat-opaasnost od trovanj sumpornom kis.dermatitis.glavob.bol u mišić.kalijumova i ona koja sadrže mikroelemente.tetanija i grčevi extremiteta.desni.t.gastrit.ATP-aze.tonično-klonički grčevi. i respir.paralize(tešli sl.prosta i složena) AZOTNA-amonijun-nitrat.-a.vežnjače..fosforna.500 mg askrobinske kis.. suzenje.s.krv.nadražuje kožu i sluzokožu.rinitis.Cs-cijanamid-u procesu proizvodnje štetno deluju prašin blokira oksidaciju alkohola.barbiturati-napadi grčeva.bledilo.težak st.hiperemija www..Trovanje hlorirani ugljovodonicima-koriste se za suzbijanje krprlja i stetnih insekata(hexahloran. HRONIČNO-astenovegetativni sindrom.n.opadanje kose.lupanje srca.eritem.slika:AKUTNO-retka:kašalj.ensefalopolineuritis.kašalj.kiseonik.želudačno-crevni porem.srca i pluća. T. KALIJUMOVAK-nitratlokalne promene na sluzokoži.perforac.debelog creva ipreko mleka u periodu laktacije Kl.kože..ci janoza.pov rać.bol u epigastrijumu.dience faloneuritis..razdražljivost.RES.alkohola koža-pranje toplom vodom i sapunom.atrof.. pirogrožđane i mlečne kis.amonijum-nitrat:zapalji i explozivan.bubrega.bubrega. bez nadražujućih materija Prevencija:kao kos trovanja organofosfornim jedinjenjima Trovanje veštačkim đubrivima-koriste se za rast i povećanje prinosa biljaka.grlu.a u težim:dispnea.mogu biti prirodna i veštačka(dobijaju se sintetskim putem i preradom minerala..strah.otok. krvarenje iz nosa.akutni rinitis.ošteć.. i amonijakom.vida.:preko dis.bronhit.rzdražljiv.T-ispiranje želuca toplom vodom..oštećenja kože.dispepdija.tahikardija-smrt TH:napuštanje opasne sredina.tremor.prolivi.-promena r.polineuritis.lindan.DDT(zabranjen)) Prodor u org.g.porem.ošt ećenje jetre.

mesto.dim.grčevi.rastvara se u benzinu.patol.def.SLIKA:AKUTNO-kod havarija.sp.encefalopat.mol.-transport u bolnicu. Živine ensefalop.C I B vit.resp...bez mirisa..hroni. jedan deo se izlučuje nepromenjen preko pluća.lice)-hromne rupe(nakon skidanja krast-dporo zarastaju(do kosti)-amputavija.prodor u org.veće conc.dispnea. I znakovi podeljeni su :inicijal.emfizem..glavobolja.T.-preko kože i R.samor.teh.me Trovanje Živom-srebranastobeo.T-kašalj.retko.puteva-bronhopneum.veštačko disanje.mučnina.toni-klon grčevi.m ili novo Trovanje hromom-srebrnadtobeo.bol.bez efekta).perforacija septuma.kol.i.hipotonici.O2.glavob.tahikard. javlja se kašalj.kašalj.endokrini poremećaji.leukocitoza.antipiretici Prevencija-tehničke.T.popuštanje srca) „apoplektiformni“oblik trovanja-udisanje 1000 mg/m3 H2S(gčevi. Rizik:kod kopanja rude.SL. Prevencija..pov.32-0.porem.zuba.:R.strah.ispiranje želuca.1-2 mes(težak dt).umereni..-akut.procesi mešanja sa dr. umereni s.S.slezina.Rosalimo simp.TH:i..emfizem.pov.O2.T.bolovi u stomaku.-GIT poremećaji.prsti.preradi..karboksiHgb 20-30% .malaksalost.hipotonija.uzbuđenje TH.kalamin.prašina CdO.ulceracija sluzok.hem.SLIKA:”LIVAČKA GROZNICA”-expozic. Blok.poremeć.kože I g.m.exkrecija aminokis. ždrela.mek.kardiotonici(koma)puštanje krvi kroz venu(250-300ml).T U težim slučajevima-edem pluća ili proliferativni pneumonitis HRONIČNO-expozicija 4-10 g.T 40C .zatim se vezuje za koštano tkivo stvarajući depoe kako u kostima( trabekula) tako i u jetri.ugušeni ili pov.ukus grčevi.urin 20-65 mikr. bronhit.dobijanje Zn belila.napad astme.inv.jetra.otežan govor..može nastati smrtHRONIČNO(postepeno)inicijalni st-“mikromerkurij alizam-glavobolja.fosfata.g.an metal.koža.-prašina.halucinacije.m imaju vel.pranje vodom i sapunom G.simp. Kl. jezika.5-0.D-penicilamin.miris na pokvarena jaja.d.poviš.higij.psihoze.A.*-promena rad.adinamija.metal grozn. Klinički simp.ZnSo4oštećenje kože I sluzokože.n.muka.CNS.tonički grčevi.reflexi.paranazalnih šupljina.gubitak poverenja usebe”živin eretizam”( lupanje srca..bater Prodor u org.bronhospazam..glavob.zatvor.s.mršavljenje.pri preradi nafte. .bol u očima.aerosol..ukusa...prašine:PBO.tremor..ali veliki deo prelazi u plućni krvotok.drhtanje.pregled.Romberg *.lakši od vazduha.Hgb.podlaktice-papule-vezikule(svrab.nastaju brzo-glavobolja. pobolj.25-0.gušenje.T.dmrt SUBAKUTNI-sporo.rada.lak nadražaj dis.. KLIN.omotača kablova..porem.za rad.hipotonija.penz..dispnea.3 d.anamn.g/100cm3.-suvoća nosa i ždrela.*R.)cirkuliše nepromenjenom obliku-deponuje(kost.ždrela.Ca.(30 ppm)kašalj.slika:* inicijalni st.hiperhidroza.glavobolja Vrtoglavica.sanjivost.alvaole)oštećuje endotel kapilara Kl.disanj).kanalizacija.T.deluje na jetru i bubrege(fibroza.rinofaringit.:kod ošteć.tetaALA.eufilin(porem. težak stepen-depresije viših delova c.štavljenje kože..na vazduhu potamni-olovo oxid Rude:galenit(PbS)..malaksalost.NAJRAN:FAZA-malaksalost.znojne i mlečne žlezde TOKSIC.m.supradtern.teško trov.prforac septuma i recid ulceracija-promena r.uljani rastvor vit A I D.suvoća I grebanje u grlu.razdražljiv.hausmanit.vrtoglavica.higijenske mere. G Anam.T. Cirkulišuće olovo se 90% zadržava u eritroc.mešanjem etilove tečnosti.zamor.g/l.IZRAŽENI ST.anemije.zujanje ušiju pritisak u drudima.koža-uklonitivaton.gušenje.tvrd..-PARKINSONIZAM-temor.hladni extrermiteti.+ Ašner.SLIKAAKUTNO-posle udisanja velik.sanjivost. Metaboličkih procesa.mir.meningealni simo.smanjenje rad.ošt. opšta slabost.koštane strije Dg-radna anamn..PREV.dispnea. hipoterm.vrtogla. i farmaceutskoj industriji.anosmia.glukoza PrevencijaT-t merelične.plašlji vost.bolovi..znojenje.dispeptične pojave.groznica.slabost.dimu Zn oxida Latentni period 4-8h-sladunjav ukus-kašalj.simpt.bubre.poremećaj k.m. posle udisanja gasa HRONIČNO-dugotrajno dej. Prodor u org.povraćanje.mleka u vreme laktacije KL.izlučuje se bubrezima KL.refleksni spazam(bronh.DEJSTV.delirijum.cijanoza.štampa tkanine..hoda I govora”hod petla”.mišićima.info .5% metilensko plavo po 10 ml sa glikozom.gingivitis.kašalj-emfizema centralnog tipa(invalidnost i smrt).hepatomegalija.tromboza.šibica.zabrinutost“dlake na jeziku“ „insekti po telu“-tremor ruku.smitsonit..katalizator Rizik:kod iskopavanja ruda Prodor u org..hlorni preparati. kinetičku E i punjenje-prodor u bronhiole I alveole-deskvam.olova u obliku orašine-HCL razlaže olovna jedinj.creva.bolovi u mišić.mol.hiperemija.m.h ig TETRAETILPb(Pb(C2H5)4)-isparljivo jed.vrtogl.nakit.plač.riblje ulje10% rast CaNa2 Edta Ocena rad.Openhajm.pravljenje cevi.elekrohromir Prodor u org.početni stad edema pluća -edem pluća-dispnea. t-metalna živaa: nikalsulfat-niklov ekcem(niklova krasta)-ručje.anode..mere Tovanje Zn -srebrnastobeo.javlja se pri dobijanju nikla. KOŽArastvori -Taloži se u plućima.TH:topla kupka posle rada.smrt(bronhopmeum. bez nikla NIKALKARBONIL-bezbojna tečnost.puteva.legure..m. Prevencija:T-t mere.krvaranja iz nosa.mlitavost.medicinske mere Trovanje CO-besbojan.halucinn.malaksalost-drhtavica 38-39 C.ulcer kože(vrat.edem.proizvodnja legura.hronične sekvele.-oksidiše u org.-dovodi do opekotina sluzok.drhtavica...znojenje.invertnost.tahikard.hepatomegalija....hiperemija konjuktiva.reflexi # Umereno izraženi-pojačavanje simp.bubrezima TH:koža I sluz Izlučivanje-urin.v.kvarcnih lampi..gastritis.hiperbilir.a posle mje oseća se slabost.vit B i C Ocena r.bronhitični piskavi šušnjevi u svim delovima pluća Hronično-opšta slabost.kašalj.zamor.amnezija.prašine<5 mik.vatrostalna ind.bol u extrem .40mg/100ml Rizik:u topionicama.komatozno stanje Groznica traje 1-3h.tetiv.EDTA RAD.gadjenje.ubrzan puls.-jedan deo se apsorbuje u vazdušnim putevima.gubitak svesti 5-7 dana....dubitak apetita. Hron.I..nistagm..OCENA R.tremo TH i prva pomoć-akutno-izneti na čist vazduh.min.rude:mešane sulfidne sa Fe iCu Rizik:dobijanje nikla iz ruda.nesanica.sepresivne reakc.laringotraheitis.perif.nalayi se u vidu HgS(cinobarit) I kao elemantarna živa.drhtavica. u depoima-isto r.Hgb i eritr.barometara.malaksal. I znakovi izraženog trovanja.T .dlika.subitak apetita. radnika G.zamor.m sa poboljšanjem udlova.crven.sekrecije želuca. i znakovi trovanja opšteg karaktera.masti.made.izlučuje se bubrezima+belančevina male relativ.-paralize u najaktivnijim miš. traheobronhitis. 0.polineuritis.varenje Prodor u org-R.HRONIČNOpostepeno.municija PRODOR U ORG.grebanje u grlu.n.bubreg.apatija.-R.org) KL..hipotonija.hemoptizije.Stepen apsorpcije zavisi od kol.koma.snižen Hb.dig.hemipareza.nesanica.T-čestice 0.Posle edema može se razviti pneumonija.. eritrocita i koproporfirina u urinu.-pov..ćel.miris trulog voća.mesta bez Mn.slabost.groznica-nekoliko dana-stomatitis sa ulcer.feces.poremećaj kordinacije. OCENA R.lične i medicinske mere zašite Trovanje H2S-bezbojan. srednje teški st.bolovi u epigatrijumu.T-para.ispiranje sodom bikarbon.masom.R.T subfebril.higijenske I medic.nosne pregrade.rastvor.T-t mere.dobijanje legura .s.hladni extrem.bojenje tkanina.slabo pamćenje.sekrecija.brohitis.dermografizam tremor.vlažni šušnjevi može se javiti plavosiva cijanoza.stezanje.bronhijal astma.gwdje nje.težak-novo r..bubrezima.dispnea Trovanje fosgenom-bezbojan gas.metabol.smanjeno panćenje.vrtoglavica.hiperhidroza.pareza facialisa.gušenje.hipotal.rastvara de u azotnoj I sumpornoj kis.ako pežive 2-3 dana prognoza je povoljna.tetiv.lična zaštita.infarkt HRONIČNO-glavobolja.Dermografizam.traj.redukuje aktivnost deltaALA-D .slabost.bolovi i stezanje u.oštećuje krv i krvo tvorne orgsmanjuje sint.Disanje(30-40/min).noktima najtoksičniji je 6-o valentni hrom.-deluje na duboke dis.metal.paranazalnih šupljina KL.prometa belančevina.BARBITURATI B vit.slabost.reverzibilni simp.povraćanje.SLIKA:AKUTNO-LAKI-glavob.SLIKA:Akutno-(20-30mg/m3)nadražaj sluzokože nosa.-lak-nesposobnost nekoliko dana.bol u stomaku.c tahikard.sa sivom nijansom.T-metalna živa(netoksične) Koža-spora apsorpcija Vezuje se u plazmi za alfa-globuline I albumine-2.Dg:rad.toksik.zamor.suze nje očiju.oštrog mirisa-za dezinfekciju voda.bol u predelu srva nadražaj očiju.Babinski +.olovno bledilo(spazam k.nesanica.karbogen.sluzokože idenaturacija bel.medicinske mere Tovanje Cl-žutozelen.znojenje.karboksiHgb 30-35%.paren. Funkciju Deluje na mišićn.bol.T.bubrezi(eliminacija).Trovanje manganom Crvenosiv.T-gutanjem hrom.bradikardija.Kod posatojanja pov.magacioniranje.kata ralne promene dis.medicinske mere Trovanje OLOVOM-sivkastobeo.higijenske i medicinske mere www.zujanje..dornjeg r.tireoidea i nadbubreg-parališe dejstvo alkalne fosfataze i SH grupe KL.često se javljaju ..slabija reakcijom na svetlost.legira PRODOR U ORG.pov.transport KOŽA-kvašenje odeće G.bledilo kože. Trovanje niklom-srebrnastobeo.metabolizma porfirina.Ddg-parkinsonizam.penušav ispluvak.hipotermija.bubr.cijanoza. mršavlje.B.v.očiju. u.otežan hod Hiptonija miš. Prvencija:T-t mere.povraćanje.s-a.glikoza.depresija i grčevi extrem.brisati benyinom.simp.traheje.glavobolja. atrofija.derebralne krizeepi.sposobnosti.crevima..slezini.nesiguran hod TEŽAK-epi napadi.. konjuktiva.apsces.. teži slučajevi-encefalopatija Thuklanjanje iz otrovne sredine.p.pov.hipotermija..kardiomiop.Pb3O4.refl. visoke conc(100ppm)brz letalan ishod nekoliko min.tvrd.usl.vrtoglavica.slabost extremiteta.ulkusna bolest.slabost.jedinjenja u usta ili iz dis.jetrom.jake glavob.vlaženje kože) kod lakih oblika dermatitisea-privremeni prekid rada sa niklom. malih conc.-olovne kolike-akutni napadi abdom.stad. sna.crven.porem.sanjivost.slabo pam.m.hipo i anacidni gastrit.R.Rtg cevi.težak-1 i više mes. eritrocita.alkoholu KORISTI SE:dodatak benzinu za motorna vozila i avione RIZIK-proizvodnja. Vit C i B. Prvencija:tehničke.krvotok-jetra(detoksikac)žuč.čišćenje rezervoare PRODOR U ORG.izlučuje se kao oksidisano sumporno jedinj.>oštećuje mozak(dejstvo na k..hiruršlih i zubarskih instrumenata.creva.u hem..Bi C vit.m.dim oksid G.lampe.pare.žlezde KL.šake.abdomin. I znakovi ranog trovanja.-povraćanje.Slika-AKUTNO-niske conc.kafa..=2(teži sluči.perfo.mineralhromit Rizik:dobijenje legura.otok rožnjače.-astenija.:r.anizokorija.belimantil.puls ubrzan(100-120/min).predhodnog stdijuma $ Izraženi st.mesto sa pobolj.slabost.usporen puls.pov.SLIKA:kod radnika u procesu dobijasnja nikla javlja se hiperemija sluzokože grla i nosa.RANI OBLIKnastavak izloženosti PB-porem.desni I porem.puteva.Ocena radne spos..lečenje.amimija.žutica.T-pare.vrtoglavica..stad.kapsu sočiva ..T.hipersalivacija.NA ORG:-praćeno je porem.r.pad TA) Kl.otpadne vode Prodor u org-R.-nepostoja akutna trovannja u proizvodnim uslovima.lupanje srca.I.glavob.vraćanje na rad..v.gubitak svesti.katar želuca.Slika:AKUTNOlaki stepen-glavob.bradikardija UMERENI-delirantni šizofreni Sy.uzimanje hrane rukama -prodire u možd.glavobo.reflexi.vrtoglavica.dispept... nabacivanjem pištoljem nadražajno dejstvo na sluzokožu nosa.tamnosmeđi zubi.T-uvlačenjem pomoću creva u usta.TA pov.. TH:CaNa2EDTA-i.suvoća ždrela.slika-AKUTNO-laki stepen-ndražaj sluzokože očiju.dermografiz.inverzija sna.hiposmija i anosmija.oligurija.povraćanjePri visokim conc.beladona.cilin..preko pluća formira sa Hg.nosa.anurija.m Pevencija:T-t mere.-deponovanje(jetra.na osnovu istorije bol.ždrela.tetivni reflexi. inv.vrtoglavica.utopljavanje.zamor.s.-akutno-privremena nesposob 7-10 d(lakog st).tremor ruku. Simp.astma).dermografizam.u HCl H2SO4.pov.kod intk.pojave Dg.slabo pamćenje. hroninopromena r..$prom. R.t.t.higijenske.pri sadorevanju uglja Toxično dejstvo-prodirući u oreg.s.emfizem.astenija.bol u grudima.kod alergijskih ošt.proizvodanja termomet..dlabost extenzora.jetre.-dr. U toksične-port.bronhitični šušnjevi.vrtoglav..elektrogalvanizacija Prodor u ord:Koža-soli nikla-dermatitis R.kosi.snojenje.septuma.nistagm.trizmus vilica.mučnina..otežano disanje.sivkastobeo(kad je cist).pamćenja.ošteć.gađenje. preko urina i stolice.jetri. grudima.Cd u urinu i krvi .T.pulzacije u slepočnicama.PbCl2..inverzija sna.dermatitis.hiperhidroza..pov.holester.-gubitak svesti nekoliko časova.epi.kordinacije.pov.reflx DgAnam.peribronhitis.otporan na koroziju.t.simp.magle.ili prekvalifikacija.TH-izazivanje povraćanja.-glavobolja.-R.štamparska slova.čaj. lica).Vezuje se za SH grupe belan.epi napadi.svetlucanje pred očima..legure.endok.epistakse..kerozinu.glavobolja. ZnCl4-udisanjem dima-zapaljenje plućnog paranhima.I.plj.povišen tonus mišića.medicinske mere Trovanje kadmijumom-srebrnastobeo sa plavkastom nijansom.nesanica.nogunerazgovetan rukopis.smrt(hronično-nadražajna kožu I sluzokožu.invalidska penz.očnih kapaka. i prva pomoć-napuštenje sred.za legure čelika.sna.elektrode za baterije i akumulatore.zavarivanje.-para.Slika-akutno-posle nekoliko časova od expozicije pojavljuju se simptomi koji poodsećaju na metalnu groznicu:slabost.r.cijanoza.kašalj. U krvi 15-40 mik.pečenje.krvarenje desni.volum. mozak-kroz HEB-uticaj na koru I talamus)) Eliminiše se plućima.povećana conc.izraženi stad.staro r.kašalj.hroni.usana.tremor prstiju.čišćenje.tetiv.rad.proliv.porem.TEŽAK OB.t.-R.ispadanje kose.može i Čejn Stoksovo.boje.ŠUK.grčevi.poremžlezda.perforacija sred njeg dela septuma nosa(slaba vaskulariz).karboksi hemoglobin(300 x veci afinitet za CO)-smanjenje kapaciteta krvi u prenošenju O2-hipoksija Kl. Merkurialentis-Hidrargirosis lentis (disko. Olovom.hemoglobina i skraćuje vek eritr. Rizik:vađenje rude. G.ratvorljiv u kis.posle preležanog trovanja javlaju se simp.6 mik.stanja slična Menierovom sy.S.laki-staro r.bronhijalana astma.bel male relativ.izaziva olovne kolike delujući na muskulat creva.m.bolova. minerela:sfalerit.:kl.vrtoglavica.cijanoza..kamenac.dispnea.urin težak st.gubitak svesti. pred.dermografizam.CdCl-kod topljenja ruda.transport.nesanica. visoke vredn.T-kod pušenja ili uzimanja hrane prljavim rukama i gutanja izvesnih kol.povraćanje.gubitak svesti-posle 12-36 h-zapaljenje pluća(toxična bronhopneumojijasa edemom) TH.porem.osećaj straha.Slika-period početnih promena-posle udisanja gasa.radn.N-acetilpenicilamin Pev.bojenje hartije.efedrin.hronični bronhitis.kancero geno dejstvo na plućno tkivo Th:koža I sluzokoža-simptomatsko-borvazelin. Penz. “MANGANSKI PNEUMONITIS” Dg.nesposobnost 1-2 mes...-gubitak pam..gubit.glavo..vlakna k.fotofobijablefarospazam.očiju i ždrela-deponuje se u kost.infuzija.PbO2. Ilučuje se bubrezima.raniji zamor.*R.strah euforija.recidivi-novo rad.encefalopatija-glavob.povraćanje.(1-5ppm).hijalina skleroza aferentn.krv0.glavobolja.leukopenija.conc.poviš.i.Ponavljana akutna i subakutna trov.razdražljivost. rani simp.T.tremor(tremor merkurijalis).s-aglavob.s.sastojcima.pneumosleroza.malakssalost HRONIČNO-astenično stanje.cijanoza.gubitak težine.žlez.koža.ataksija.akumulatorske ploče..nervni sistem. Promena.vit B i C. TH i prva pomoć:akutnoO2.-privremena nesposob.I.glavob.konjuktivit. kao u Parkinsonu.mirovanje.U.hipersaliva.m i. Arteriola).slezina.povećana peristaltika želuca i creva.(1-6 ppm)-nadražaj sluzok.tkivo(kora.SPOSOB:-inicijal.O2.poviš.te... Ocena r. recidivi-promena r.t.znojenje.povraćanjeglavob.otežano disanje Nakon 10-16h posle expozicije-najteži napadi groz. I radne anamneze.CNS-encefalopatija.trakta.depresija.breunit Koristi se:izrada elektoda. ili prekvalifik.T-izazivanje povra.ekcemi(Cl akne) hronič..med.ulkusna bol.euforija.atrifični rinofaring.glavobolja.. bubrega.20-25(srednje teški).sluzokoža.bronhija KL.tet Reflexa.nadražaj G.kaučuk PRODOR U ORD.izrada lekova.)-8-24h-dispnea kašalj.)olovni“rub“-sivkastoplavičasta prebojenost duž ivice desni 1-2mm.puteve(bronhiole.kijanje.(EDTA I BAL.-dim braon boje Mineral-grinokit Koristi se>galvanizacija.ulkusi na koži KL.karcinom pluća.disajnih puteva(spazam mišića glasnih žica.prašina.H.-novo r.mesta. u izduvnim gasovima.pri većim konc. izraženi st.-pare nikalkarbonila-hemoragična bronhopneumonija -prašina-karcinom pluca. desni .slabodt.v sistema.glavob.Neurološki u stanju kome-zenice jednake. hroničnoprivremena promena r.gadjenje.nadražaj dis.malokrvnost.puteva -latentni-3-6 do 12 h.-slabost.u vidu minerela:magnozit.vrtogl.)nadbubreg(astenija.-oštećenje c.bubrega.tetiv.TH:CaNa2EDTA.poliradikulitis.znojenje(infuenca.toplo mleko.mikrografija.stezanje u grudima.konc(3-100mg/m3)-pečenje u očima i nosu.t.I..konjuktiva.porem jetre.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful