P. 1
Trovanja - puskice

Trovanja - puskice

|Views: 447|Likes:
Published by Sladjana Dunic

More info:

Published by: Sladjana Dunic on Aug 12, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/19/2012

pdf

text

original

Trovannje cijanovodonikom-bezbojan,slab miris;Koristi se:dezinsekcija,deratizacija,dobijanje srebra,zl ata iz ruda,galvanizacija,dobijanje veštačkog đubriva

Prodor u org:-R.T, G.I,T, Koža-apsorpciju ubrzava pojačano znojenje. Izlučivanje-pluća(ekspiratorni vazduh miriše na gorki badem),urinarni trakt –HCN ima afinitet prema trovalentnom Fe i blokira citohromoxidazu-nekorišćenje O2-tkivna anoksija(c.n.s-direktno dejstvo) Kl.Slika:AKUTNO-laki st-osećaj metalnog ukusa,pečenje u ustima i na jeziku,glavob.,vrtoglavica,pulzaci je slepočnica,stezanje u grudima,umereni-isto kao laki stepen,težak st.-(visoke conc.)-momentalan gubi tak svesti,proširenje zenica,egzoftalmije,dispnea,grčevi, (nepostoji nagla expozicija visokim conc)inicijalni st.-metalni u kus,pečenje usta i jezika,grebanje ždrela,nadražaj očiju,slabost,glavob.,vrtoglavica, lupanje srca,muka povraćanje ; dispnoični st.-teška dispnea,poremećaj disanja,bradikardija,bol u predelu srca,osećaj straha,proširenje zenica , konvukzivni st.-tahikkardija,površno disanje,toničko-klonički grčevi,trizmus,gubitak svesti , paralitički st.-gubitak svesti,areflexija,nevoljno mokrenje,defekacija,površ no disanje,aritmija,hipotenzija,paraliza dis.centra-prestanak srčanog rada HRONIČNO-rani znaci:glavob.,vrtoglavica,znojenje,slabost,slabo pamćenje,suvoća grla,nedostatak vazdu ha,bol u predelu srca,pečenje pri mokrenju-hipotonija,uvećana tiroidea,jetra, povišen Hgb,eritroc.,izreženi izreženi-psihički porem.,paralize,grčevikatar gornj.dis.puteva,svrab ,perutanje kože,hron.ekcem(KCN,NaCN) TH :udah 2-3 kapi amilumnitrozuma,25 ml metil plavo,20-50mlNstiosul Trovanje bezinom-dobija se destilacijom iz nafte,bezbojna tčnost sa teškim parama,koristi se kao gorivo,rastvarač,razređivač prodire u org. preko respiratornog trakta,kože,i digestivnog(aspiracija preko gumenog sreva,najtoksičnije deluje na c.n.s Kl.slikaAKUTNO-lak st.-5000-10000 mg/m3,glavobo.,nadražaj očiju,disajnih puteva,kašalj,razdržljivost, nestabilan hod,ponekad delirijum-apatija,depresija,hipotonija,bradikardija; 15000-20000 mg/m3-tremor prstiju,jezika,kapaka,trzaji mišića,proširenje zenica,žute beonnjače,labilan puls,hepatomegalija,pov.T,bel i urobilina u mokraći,komatozno stanje HRONIČNO-glavob.,nesanica,razdražljiv.,zamaranje,grčevi prstibol u predelu srca,depresija,vegetativ.porem.,bronhitis,konjuktivit,anemija,pov. SE,dermatitis,ekcem hronično-vazduh,O2,kardiotonici,sedativi,kod prestanka dis.-vešteč.dis.,kofein(porem.krvotoka);C i B vitTH:svež hronično tr. Prevencija:lična zaštita,mediscinske mere Trovanje sirovom naftom-uljana tečnost,za dobijanje benzina,kerozina,dizela,mazuta,med.preparata, prodire preko res.trskts,kože Kl.slika:AKUTNO-udisanje većih conc.para sa H2S-simptom.kao kod trovanja H2S; pare benzina-slika trovanja benzinom HRONIČNO-(bogato sumporoom) glavobolja,vrtogl avica,slabost,zamor,bolovi u epigastrijumu i predelu srca,suženje vid.poljssniženi tet.rflx.,tremor,porem. denzibil.,hipotonija,oštećenje miokarda,konjuktivit,rinitis,porem.menstr.ciklusa,leukopenija,trombocitope (mala kol.sumpora)-hipotonija,bradikardija,hipotermija,vegetativni sy.,oštećenje jetre iželudačne sekreci. TH:roborancija,vitamino terapija Trovanje benzolom-bezbojna tečnost,karakterističnog mirisa,koristi se za dobijanje nitrobenzola,fenola deterdženata,exploziva Prodor u org.:R.T.,koža;izlučuje se preko pluća nepromenjen,preko urina,deo deponuje u organima I tkivima KL.slika.Akutno-laki st-podseća na pijanstvo,glavob.,vrtoglavica,porem.sna,mučnina,povraćanje izraženi gubitak svesti,mišićni trzaji,grčevi,proširenje zenica,bledilo,poremeć.disanja,hipotermija; Pri visokim con -gubitak svesti I smrt,komplikacije-oštećenje jetre,plućna obolanja,kardiovaskular.porem. HRONIČNO posle nekoliko meseci ili godina od početka expozicije,glavobolja,vrtoglavica,slabost,zamor,hematološke promene:anemija sa anizocitozom I poikilocitozom retikulocitoza eritrobl. megaloblasti,leukopenija(<4.5 109 ;trombocitopenija,sklonost ka krvarenju(usled promena na endotelu k.s.) ;kod izraženih trovanja-slabo krvarenje desni,leukopenija,smanjeni eritr. I Hgb-smrt TH:simptomatska,vit B6,B12,folna kis.,transfuzije;cns-glikoza C vit,brom vit B Ocena r.s.:hronično-privremena promena r.m. bez benzola, kod oštećenja-promena r.m. bez toxičnih mat Prevencija:T-tehničke,lične mere,zakonodavno-administrativne,medicinske mere

Tovanje AsH3-bezbojan gas,miris belog luka,nalazi se kao sporedni produkt pri obradi metala,dob janju vodonika iz cinka,dobijanju acetilena.prodire preko res.trakta,izlučuje se preko urina,fecesa i kože AKUTNO-posle latencije 3-8 h od udisanja:slabost,glavob.,vrtogl.,otežano disanje,muka,povrać.,poviš T, žeđ,dispnea,tahikardija,hepatosplenomegalija,tamna mokraća,drvena,oligurija,žućkasta koža i sluzok., erit. 1x1012,hiperbilirubinemija,leukocitoza,pomućenje svesti,porem.disanja,tahik.,odsus.reflx,, teškioštećenje bubrega-anurija,povećanje rezidualnog azota,dispnea,grčevi,uremija,smrt HRONIČNI-bledilo kože i sluzokože,vrtoglavica,zamor,bol u grudima,gubitak težine,otežano disanje,,kašalj,otok lica,zadah na beli luk,bol u kičmi,svrab kože,petehije TH:akutno-stacionarno lečenje-puštanje 300 ml krvi,i.v. glikoz sa askrobinskom kis. 500 mg,O2,,hemo dijaliza(stabilna anurija); hronično-antianemična th.--,sredstva za jačanje org. Ocena r.s.:lak oblik akutnog-vraćanja na radno mesto; teško akutno i izraženo hronič.-kontaindik. za rad na radnom mestu exponiranim AsH3 Prevencija:Tehnol.-tehničke mere,medicinska zaštita

trovanje metilalkoholom(metanol)-bezbojana isparljiva tečnost,miris na alkohol,koristi se za proizvod. hem.materija,rastvarač boje,mastilo,smole lepkove,proizvodnja plastike,fotogr.filmova….Prodire u org preko res.trakta,kože I dig.trakta Pseudoletoxično dejstvo-oksidiše u formaldehid I mravlju kis. i oštećuje c.n.s Kl.slika:AKUTNO-lak st.:glavobolja,slabljenje vida,nestabilan hod,dispeptične tegobe,lateralni nistagmus proširene zenice,nadražaj očiju i resp.trakta,slepilo;težak st.:(preko kože I usta)-posle nekoliko časova:bol ugrudima,otežano disanje,glavob,vrtoglavica,slabost,slabljenje vida-slepilo,proširene zenice,dispnea,tahik strah od smrti,grčevi,cijanoza,ponekad do komatoznog stanja HRONIČNO-nadražaj sluzokože očiju I gornj.dis puteva,glavobolja,zujanje u ušima,vrtoglav.,slabost,tremor,smanjenje vidnog polja th: TH:akutno-ispiranje želuca toplom vodom ili 2% Nabikarbonatom,soda voda I i.v 200 ml 2%-tnog Nabikarbonata(kod acidoze),C I B vit,kardiotonici,antidot-etilalkohol Ocena rad.spo.ograničenje r.s.,promena radnog measta Prevencija:otkloniti metanol iz proizvodnog procesa,the.-tehn.mere,lična zaštita,medicinske mere ..

monohlor metan(CH3Cl)-bezbojan gas,pri sagorevanju nastaje fosgen,koristi se kao sredstvo za hlađenje pestocid,rastvarač; Prodire preko pluća,toxično dejstvo na c.n.s Kl.slikaAKUTNO-glavob.,slabost,malak salost,ubrzan puls,hipotonija.Posle latencije(1-24 h)-gubitak apetita,muka,povrać.,dijareja,dehidrat.,sanji vost,pov. T,oštećenje bubrega,insuf.jetre-koma tonič.klonič.grčevi-smrt; HRONIČNO-gubitak apetita,vr toglavica,muka,povraćanje,zatim oštećenje opticusa,porem.,hoda,napadi grčeva,paralize,psih.porem,želu srevni porem.,leulocitoza,hipohromna anemija tetrahlormetan(CCl4)-bezbojna tečnosat,sladunjav miris,koristi se kao rastvarač;Prodire u org.preko res trakta,kože,izlučuje se preko pluća nepromenjen.Ima slabo narkotično dejs. ali izaziva hepatorenalni syn. Kl.slika:AKUTNO-lak dt-slabost,slavob.,vrtogl.,osećaj pijanstva,povraćanje,nadražaj očiju I gor.res.trak. umereni-ošteć.jetre I bubrega,belančevine,krv, i cilin. u urinu,ošteć.opticusa,edem pluća,bronhopneum.,di kl.slika:AKUTNOstrofija miokar.,(2-8 dan)-cijan.,dispnea,hiperten.,oligurija,anurija,koma,grčevi,gubitak svesti-smrt(2-12d HRONIČNO-pore.,sna,vrtogl.,parastezije,pečenje očiju,mučnina,povrać.,proliv,anemija,porem.,senzibil hoda,suženje vidn.polja,atrofija opticusa,stenokardije,hipotonije,u izraženim-hepatomega.,žutica,depresij Vinilhlorid(CH2=CHCl)-bezbojan gas,sladunjav,zapaljiv,koristi se za proizvodnju plastike,kaučuka,sred stvo za hlađenje. Udisanje conc. 2’5% -vrtoglavica,dezorijent.,slavob.Kod concen. 0,04-1,1 mg/l-glavob., dermografizam,neurotič.porem.,hiperhidroza,anemija,leukopen.,parastezije.Visoke conce.-gubitak senzib. akro-osteoliza,angiosarkom Trovanje ugljendisulfidom CS2-bezbojna tečnost,miris na etar,koristi se u proiz.viskoznih vlakana,celof ana,optičkih stakala.prodire preko dis.puteva I kože,a izlučuje se nepromenje preko pluća,I urinaom I u obliku sulfata stolicom.Izlučuje se I preko mleka u perioodu laktacije. Kl.slika:AKUTNO-vis.conc.(havarije)lak st.-(320-390ppm)slično pijanstvu,glavob.,vrtoglav.,malaksalost, umereni st-(>640ppm) euforija,smeh,vrtoglav.,ataksija,slavob.,muka,povraćanje,delirijum,halucinacije, stanje euforije se zamenjuje fazom potoštenosti. težak st.-(>3200ppm) gubitak svesti,toxična koma,snižen tetivni,kornealni rflx,koma-smrt.Psledice-encefalomijelitis,mentalni poremećaji. HRONIČNO-(5-10 god 50-160ppm) početni st.-slabost,zamor,emocionalna nestabilnost,gubitak apetita,porem.sna,porem.k.v.s. dermografizam,hiprhidroza,slabljenje senzibiliteta,sniženje kornealnog,konjuktivalnog rflx.,smanjenje mi risa,porem.adaptacija na tamu.,funkcion.porem.endokrinih žlez.:tiroidea,menstrualni cikl. Dg.:prisustvo neuroasteničnog sindroma(cerebralna astenija sa porem.senzitivne sfere),polineuritisa(ošteć enje senzibiliteta dis.delova extremiteta,bolovi extremiteta,anizoreflexija),vegetativnih porem.(znojenje,hl adnoća,cijanoza extremiteta.,parastezije) TH:akutno-uklanjanje iz opasne sredine,hospitalizacija,utopljavanje,kiseonik,simptom.terapija Ocena r.s.kod akutnih-rad.spos. je očuvana(r.m. bez expozic. uglj.disulf,privremeno),ako postoje trajne posledice trovanje-promena r.m. bez ugl.disulf. Prevencija.Teh.-tehnološke,medicinske mere zaštita

Trovanje tetrahloretanom(CHCl2-CHCl2)-bezbojna tečnost,slatkastog mirisa,najtoxičniji od svih ugljovodonika,koristi se za dobijanje tetrahloretilena,kao rastvarač masti,ulja,gume,boja.Prosire u org.pre ko dis.puteva i digest.trakta.Deluje na c.n.s ig.i.t.Kl.slika:akutno-glavobo.,vrtoglavica,malaksalost,opije nost,osećaj utrnulosti,”gmiženja mrava”,nadražaj očiju,dis.puteva,porem srčanog rada,ošteć.jetre i bubreg hronično-1.sa oštećenjem c.n.s-vrtog.,glavob.,nesanica,slabost,premor,neuroastenija,toxična encefalopati. pevencija:lična zaštitamedicinske mere 2.-oštećenje g.i.t-mučnina,povrać.,gubitak apetita,bolovi u želucu,opstipacija,žutisa,hepatomegalija Trihloretilen-bezbojna tečnost,koristi se kao rastvarač,za čišćenje metalnih proizvoda.Prodire u vidu pa ra preko dis.puteva I preko kože.Izlučuje se u oliku metabolita ili nepromenjen preko pluća.Kl.slikaakutno-vrtogl.,glavob.,muka,povrać.,opijenost,porem.svesti,nadražaj očiju,res.puteva,ubrzano dis.-smrt hronično-lak I umeren st-pijanstvo,astenično sta.,glavob.,vrtoglavob.,umor,bolovi extrem.,impoten,bradik težak st.-simp.toxične ensefalopatije-epi. napadi,poviš.razdražljiv.,uzbuđenje.,nadraž.očiju,bronhitis,pore želuca,hipohrom.anemija,leukopenija,porem.menstruac.,tulkus kože,dermatitis,ekcem,navika zavisnosti Hlorirani naftalini-čvrste ili tečne materije,koriste za proizvod.kondenzatora,izolatori,plastike.Prodiru preko dis.puteva I preko kože.Kl.slika.HRONIČNO-vrtogl.,dispeptični porem.,bolovi u epigastrij.,desnog reb.lukka,hepatomegalija,hiperbilirubinem.,hipoglikem.,hipoholesterolem.,urobilirubinem.,(1-15 god)ošte će. jetre.atrofija jetre,gastrit.,duodenitis,ulkusna bol..Expozicija dimu promene na licu,ušne školjke,vrat,u th ramena,abdomen-komedoni(nezapaljiva forma),ciste,koža je suva.Mogu izazv.fotodermatitis Trovanje amino jedinjenjima-spasaju hem.jedinjenje kojima je jedan ili nekoliko atoma H zamenjeno amino grupom NH2,koriste se u proizvodnji boja I pigmenata,gume,boje za kosu,u labaratorijskim analiz. Prodiru u org preko pluća,nepovređene kože ili gutanjem prašine,izlučuju se preko pluća(nepromenjen obl.) ili preko bubrega(oksidativni obl.).Imaju kumulativbno dejstvo-depo u potkožnom tkivu,organima (jetra).U org. stvaraju metHgb što smanjuje kiseonik I pojavi u eritr. Hajncovih telasaca.Ova jedinj. su nervni otrovi I alergeni I imaju kancerogeno dejstvo.Kl.slikaAKUTNO-simpt.posle 3-5 h posle ekspozicij glavob.,vrtoglav.,muka,povraćenje,slabost,palpitacije,cijanoza kože I sluzokoža(zeleno-sivkasta),slabi srč tonovi,hipotenzija,hepatomeg.,anemija,retikulocit.,Hajncova telaš.,povišena SE,viskoznost,bilirubina. koma-smrt Hronično-slabost,glavob.,vrtoglav.,dispeptični porem.,bol ispod desnog reb.luka,cijanoza,sub ikterus beonjača,pad kr.pritiska,hron,gaatritis,,toxič.,hepatit.,snižen Hgb,retikulocit.,hajnc.telaš.,leukopen. Anilinu-uljana tečnost,u dobijanju boja,prodire prekopluća I kožea.KL.slika:Akutno-simp.se javljaju kad nivo metHgb>30%:slabost,tamna koža,glavob.,anoksija-koma ismrt,hemoliza,toxič.hepatitis,icterus,grčev Hronično-bol u predelu jetre,subicter.beonjača,pviš.bilirubina,glavob.,vrtogl.,bol u epigastr.,pov.tet.rflx aminofenoli-meta,orto I para izomer,kožni iritans-dermatitis Benzidin-bela ili blago crvena materija,kori sti se za proizv.boja,kancerogena-papilom I karcinom mokraćnih puteva Naftilamini- 1 I 2-naftilamin -papilom I karcinom mokr.bešike fenilendiamini-proizv.boja-“urosolska astma” TH:kao kod nitrojedinj. Ocena r.s.kao kod nitro jed Prvencija –kao kod nitrojedinjenja Trovanje pesticid. Hg-koriste se za zaštitu bilja od bakterijs. I gljivičnih oboljenja(radofen,,zarosan,rado san,sporicid).Aktivne materije pripadaju alkilnim živinim jedinj. I arilnim. Prodiru u org.respirat.puteva kože-dugo cirkulišu u krvi idopiru do mozga,nadbubrega,jetru,mokraćna bešiku,žučnu kesu.-deluju na SH grupu remeteći metabol.procese Kl.slika:Akutno-laki dt.-posle nekoliko časova-glavob.,mučnina,povraćanje;umereni st.-ovi simp.+metaln ukus,hipersalivacija,,vrtogl.,porem.sna,pojačana žeđ,hipertenzija,nesanica,trmor,,proteinurija,hematurija težak st.-encefalopatija,paralize extrem.,sniženje sluha,slepilo,insipidni dijabetes,halucinacije,psihoze,deli rijum-smrt(7-15 dan. od uremije);kao posledice javljaju se pareze I epi.napadi. HRONIČNO-posle latentn og perioda od 1-1.5 mes.:mučnina,povraćanje,oštećenja usne duplje,krvave desni,hipersalivac.,žeđ,gingiv it is,stomatitis,kravavi prolivi,bradikardija,hipotonija,hepatomegalija,urobilinurija,bolno mokrenje,poliuri ja(2.5-8 l),teži sl.-oligurija,mikrohematurija; izražena intoksik.-azotemija,smanjeno izlučivanje hlorida,ub rzana SE,leukocitoza,neutrofilija-smrt;oštećenje c.n.s-astenija,glavob.,porem.pamćenja isna,razdražljivost tremor,dermografizam TH:uklanjanje iz opasne zone,odbacivanje zagađenog odela,ispiranje želuca(kalij umperman. ili aktivni udalj),oxigenoterap.,vit C,B1,P i K,zamena krvi(teži sl.) ; kod hronič.-vit.,raboranti simp. th Ocana r.s.potpun prekid kontakta sajed.žive Prevencija:the-tehno mere,lične,higijenske I medi cinske mere zaštite.

Trovanje nitrojedinjenjima--spasaju hem.jedinjenje kojima je jedan ili nekoliko atoma H zamenjeno nit rogrupom(NO2),koriste se kao exploziv.sredstva ili rastvarači, Prodiru u org preko pluća,nepovređene kože ili gutanjem prašine,izlučuju se preko pluća(nepromenjen obl.) ili preko bubrega(oksidativni obl.). Imaju kumulativbno dejstvo-depo u potkožnom tkivu,organima(jetra).U org. stvaraju metHgb što smanj uje kiseonik I pojavi u eritr. Hajncovih telasaca.Ova jedinj. su nervni otrovi I alergeni I imaju kanceroge dejstvo. Kl.,kao kod trovanja aminojdenjenjima.Nitrobenzol-žućkasta tečnost,miris badem; dobijanje snilina,sxploz.,sapuna.Prodire preko pluća,kože aizlučuje se isto.Kl.slika:Akutno metHgb>15% kao kod trovanja anilinom.Hronično-glavob.,vrtoglav.,slabost,nesvestica,hem.anemija,retikulicitoz.,biliru Trinitroluol-TNTžućkast prašak,kao exploziv,Prodire u org.preko pluća,kože I G.I.T;KL.slika:Akutno -naglo,burno,glavob.,ošamućenost,nesvest,iritacija očiju I dis.put.,cijanoza,gađenje,povraćanje,Hajnc.tela ,anemija,retikulocit.,hipotenzija;Hronično-hipohr.anemija,bazof.eritrroc.,ošteć.jetre,katarakta,povrać.,peč enje u želucu; TH:metHgb>5%-vazduh,kupanje I čišćenje,10-25%-O2ili karbogen;>20%-25ml 1%metil. plavo i.v.,20ml 40%gliko.+300mgaskrob.kis.;hronično-C vit.,gliko.,roborant,Ca,proteini,ishrana bogata nelančevinama I vitaminima,U.H. Ocena r.s.:kod težih I umerenih akutnih-privremena nesposobnost1-2 mes-staro r.m.;lakših akut.-nesposob.10-15 dan-staro r.m.;hronično-lečenje,promena r..m. Prevencija:tehničko-the.mereorganizacija rada,medicinske mere zaštite

Trovanje organofosf.jedinj.-koriste se kao insekticidi I akracidi(paration,malation,diazinom,TEPP,sist ox)-visoka biol.aktivnos prema štetočinama I visoka toxičn.za čovaka. Prodor u org.preko res.trakt,kože dig.trakta-blokiraju holinesterazu što dovodi do nagomilavanja acetilholina u tkivima-porem.sprovodljiv. u sinapsama. Lako trov-aktivn.holinester do 50%,umereno-akt.holinester. 30-40%,teško-akt.holinest.1020%,smrt 1-4%;Deluju I na esterazu,tripsinlipazu Kl.slika:AKUTNO-laki st.:slabost,glavob.,vrtoglavob., hipersaliv.,,hiperhidroza,gađenje,bol u želucu,povrać.,dijareja,slablj.vida isuzenje,mioza,bradikard.,hipote nzija,sniž.tet.rflx.,leukocitoza,neutrofilija. umereni-vrtogl.,,strah,uuzbuđenje,mučnina,glavob.,groznica,ne sanica,porem.ravnoteže,sna I hoda,tremor,porem.govora,T-40 C,bradikardija,slabi srč.tonovi,pneum.ognji šta,hepatomeg.,diplopije,nistagmus,pov.Hgb,eritroc. I leukoc.,protein. I hematurija,halucinacije težakkomatozni:obilo zojenje isaliv.,povrać.,mokrenje I defekacija,porem.disanja,,bronhospaza,tonič.-klon.grčkoma,zenice nereaguju na svetlost HRONIČNO-glavob.,vrtoglav.,pritisak u slepočnicama,zamor,porem. sna,pamćenja,inreligencije,tremor,nistagmus,dermograf.,bradikar.,hipotonija,hepatomeg.,pareze,paralize TH:iznoš.van opasne sred.,skidanje odela,pranje sapunom,5% Nabikarb.,ispiranje očiju vodom,izazivanje povrać.aktivni ugalj,potkožno 1ml 1% atropin,3-5ml atropina(umereni I teži st),davanje reaktivatora holin ester.(pralidoxim,diproxim,toxogonin) Ocena r.s.-kot lalog I umerenog st:privremena nesposob.-isto r.m. težak st-promena r.m. bez organofos.jedinj.,hronič.privremena ili trajna nesposobnost. Prevencija:toxiko loš.ocena novih preparata,kontrola mašina;bezbednost pri radu;medicinska zaštita

www.belimantil.info

.n.gastrit.kiseonik.traheje i bronh.Caglukonata G.RES.vežnjače.USTA-nadražaj želuca..ci janoza.amo nijum-sulfat NA-nitrat(čilska šalitra)-mogućnost prodiranja azotnih oksida u radnu sredinu Amonijum-sulfat i nitrat-opaasnost od trovanj sumpornom kis.i.jetre i bubrega.ataksija.10% rastv.. C.hipotenzija.hronično-glavob vrtog.bronhit.otok-ulceracije.sistema.dovodi do sek.ošteć.desni.rinitis.bubrega.puteva.polineuritis.zato de koridti samo kao smeša .strah.T-ispiranje želuca toplom vodom.izlučuju se preko bubrega.grlu.traheit.povraćanje..s hronično-oboljenja zuba.to xafen.eritem.debelog creva ipreko mleka u periodu laktacije Kl.zamor.dispnea.bol u epigastrijumu. hronično-simptomatski:Caglukonat i proteinska ishrana Ocena r.-a.inf..s.ubrzan puls...u težim slučajevima:pov.t.miokardit.belimantil.porem.bubrega.oštećenja kože.jetre.znojenje.hron.gubitak svesti. i.kalijumova i ona koja sadrže mikroelemente.zapaljenje korneje.ensefalopolineuritis.akutni rinitis.a u težim:dispnea..porem.-promena r.razdražljivost.i.barbiturati-napadi grčeva.s.kostiju.tahikardija-smrt TH:napuštanje opasne sredina.H..prolivi. faringit. HRONIČNO-astenovegetativni sindrom.zapalj.DDT(zabranjen)) Prodor u org.:preko dis.PUT-oštećenje sluzok..otok.slika:AKUTNO-retka:kašalj..g.tonično-klonički grčevi. KALIJUMOVAK-nitratlokalne promene na sluzokoži.dehidraza.lindan...septuma.n.Cs-cijanamid-u procesu proizvodnje štetno deluju prašin blokira oksidaciju alkohola.težak st.info .bol u nosu.rzdražljiv.dience faloneuritis.bol u mišić. bez nadražujućih materija Prevencija:kao kos trovanja organofosfornim jedinjenjima Trovanje veštačkim đubrivima-koriste se za rast i povećanje prinosa biljaka.srca i pluća.pneumonija. T.paralize(tešli sl. i amonijakom. i respir.kašalj.m.fosforna.porem.krv. pirogrožđane i mlečne kis.iz des FOSFORNA-superfosfat-sadrži fluor koji smanjuje aktivnost holinesteraze.želud.muka.dermatitis.želudačno-crevni porem.gingivit.opadanje kose.amonijum-nitrat:zapalji i explozivan.metabol.ospa.vida.kašalj.ubrzano dis.vrtogl.-porem.ATP-aze.nadražuje kožu i sluzokožu.KOŽA-pečenje.i.lupanje srca.ukloniti zagađeno odelo.ošt ećenje jetre.Cs-nitrat.kardiovask..tetanija i grčevi extremiteta.:laki st-privremena nesposobnost.ošteć.hiperemija www.mozga-glavobolja K-sulfat-nedovodi do trovanja kainit-dermatitis. krvarenje iz nosa.v 40% glikoze.davanje ulja.c.perforac.proširenje k.mučnina.-a.Cs i U.prosta i složena) AZOTNA-amonijun-nitrat.astma.crevni porem. i 50 mg vit B.Trovanje hlorirani ugljovodonicima-koriste se za suzbijanje krprlja i stetnih insekata(hexahloran.konraindik.glutationa..s.).bledilo.tremor.očiju.krvr.pov rać.g.kože.utopljavanje.500 mg askrobinske kis.t.polineuritis..mogu biti prirodna i veštačka(dobijaju se sintetskim putem i preradom minerala..teskoba u grudima.dele se na :azotna.promuklost-bronhit.alkohola koža-pranje toplom vodom i sapunom.atrof. suzenje.glavob.zavoj sa 2% Nabikarbonatom.Na-nitrat.dispepdija.

reflexi.leukocitoza.Neurološki u stanju kome-zenice jednake.slezina.glavob.simp...mešanjem etilove tečnosti.pri preradi nafte.medicinske mere Tovanje Cl-žutozelen.T. atrofija.laringotraheitis.tetiv.konc(3-100mg/m3)-pečenje u očima i nosu.T.bronhija KL.conc. KLIN.masom.patol.šake.može i Čejn Stoksovo.leukopenija.veće conc.tremor.vrtoglavica.-glavobolja. I radne anamneze.I. inv.poviš..smrt(bronhopmeum.SLIKAAKUTNO-posle udisanja velik.pov.vlaženje kože) kod lakih oblika dermatitisea-privremeni prekid rada sa niklom.T subfebril.pneumosleroza.zuba.tetaALA.hemipareza.rinofaringit.rude:mešane sulfidne sa Fe iCu Rizik:dobijanje nikla iz ruda. Vit C i B.-akut.PbO2. OCENA R.krvaranja iz nosa.amimija.bol u predelu srva nadražaj očiju..zavarivanje.puteva.NA ORG:-praćeno je porem.*-promena rad.gubitak svesti-posle 12-36 h-zapaljenje pluća(toxična bronhopneumojijasa edemom) TH.halucinacije.vrtoglavica.samor.perforacija septuma.magle.bel male relativ.T-metalna živa(netoksične) Koža-spora apsorpcija Vezuje se u plazmi za alfa-globuline I albumine-2. ZnCl4-udisanjem dima-zapaljenje plućnog paranhima.kašalj.T.smanjeno panćenje.disajnih puteva(spazam mišića glasnih žica.legure.Ddg-parkinsonizam.A..Bi C vit..kamenac.T 40C ..pečenje.dlika.magacioniranje.poremećaj k..T-čestice 0. pobolj.predhodnog stdijuma $ Izraženi st.SLIKA:AKUTNO-kod havarija.hronične sekvele.m imaju vel.higijenske I medic.hroni.kafa.T-gutanjem hrom.mol.NAJRAN:FAZA-malaksalost.katalizator Rizik:kod iskopavanja ruda Prodor u org.atrifični rinofaring.uzbuđenje TH.gušenje.Slika-AKUTNO-niske conc.porem.nesanica.. Ilučuje se bubrezima.grebanje u grlu.-gubitak svesti nekoliko časova. Olovom.štavljenje kože.. G. javlja se kašalj.tet Reflexa.. Metaboličkih procesa.tetiv.sanjivost.hemoptizije.vit B i C.org) KL.prašina.emfizem.tireoidea i nadbubreg-parališe dejstvo alkalne fosfataze i SH grupe KL.slezina..transport.TEŽAK OB.bronhijalana astma.plj. i farmaceutskoj industriji. recidivi-promena r..slabost.mleka u vreme laktacije KL. preko urina i stolice.krvotok-jetra(detoksikac)žuč.t.supradtern.OCENA R.t. TH:CaNa2EDTA-i. sna.često se javljaju .prodor u org.metabol.cijanoza..efedrin.Ponavljana akutna i subakutna trov.CNS.nastaju brzo-glavobolja.32-0.ratvorljiv u kis.stanja slična Menierovom sy.pad TA) Kl.-PARKINSONIZAM-temor. traheobronhitis.m i.edem.retko.astenija..uzimanje hrane rukama -prodire u možd.početni stad edema pluća -edem pluća-dispnea.bubr.znojenje.kijanje.Ca.koža-uklonitivaton.malaksal.anode.vlakna k.pov.ali veliki deo prelazi u plućni krvotok.-slabost..m.g/l.konjuktiva.ukus grčevi.$prom.malokrvnost.hipotonija.metal grozn.T-izazivanje povra.rastvara se u benzinu.ždrela.-R. minerela:sfalerit.m sa poboljšanjem udlova. izraženi st..pulzacije u slepočnicama..tetiv.alkoholu KORISTI SE:dodatak benzinu za motorna vozila i avione RIZIK-proizvodnja..R. konjuktiva.radn.belimantil.bojenje hartije.sp.razdražljiv.ili prekvalifikacija.hiperhidroza.reverzibilni simp.vatrostalna ind.nesanica.u hem.dim.karboksiHgb 30-35%.ekcemi(Cl akne) hronič.creva.lupanje srca. posle udisanja gasa HRONIČNO-dugotrajno dej.-paralize u najaktivnijim miš.pamćenja..Vezuje se za SH grupe belan.prforac septuma i recid ulceracija-promena r.HRONIČNOpostepeno.karboksi hemoglobin(300 x veci afinitet za CO)-smanjenje kapaciteta krvi u prenošenju O2-hipoksija Kl.hipotonija.umereni..T-t mere. Trovanje niklom-srebrnastobeo.made.O2.kata ralne promene dis.glavo..stezanje u grudima.i.. nabacivanjem pištoljem nadražajno dejstvo na sluzokožu nosa...paranazalnih šupljina KL.T..aerosol.riblje ulje10% rast CaNa2 Edta Ocena rad.barometara. hroninopromena r. Blok.lečenje.reflexi.nesanica.gingivitis.hipotermija.na vazduhu potamni-olovo oxid Rude:galenit(PbS).crven.v sistema.tremor(tremor merkurijalis).invertnost.S.smrt(hronično-nadražajna kožu I sluzokožu.-R.inv.olova u obliku orašine-HCL razlaže olovna jedinj. Merkurialentis-Hidrargirosis lentis (disko.dermografizam tremor.nosa.mesta.nesiguran hod TEŽAK-epi napadi.B.omotača kablova.sna.brohitis.povraćanje.kašalj.nesposobnost 1-2 mes.bubreg. i znakovi trovanja opšteg karaktera.suze nje očiju.slezini.brisati benyinom.pov.municija PRODOR U ORG... TH i prva pomoć:akutnoO2.recidivi-novo rad.bater Prodor u org.dispnea.kalamin.(1-5ppm)..TH-izazivanje povraćanja.m.poliradikulitis.anurija.proliv.bol.ošt.endokrini poremećaji.porem.karcinom pluća.nogunerazgovetan rukopis.štampa tkanine.karbogen.dispnea.SLIKA:kod radnika u procesu dobijasnja nikla javlja se hiperemija sluzokože grla i nosa.TH:topla kupka posle rada.infuzija.groznica.c tahikard. jedan deo se izlučuje nepromenjen preko pluća.strah euforija.deluje na jetru i bubrege(fibroza.kordinacije.očnih kapaka.gastritis.malaksalost. grudima.slabo pamćenje..higijenske i medicinske mere www.bronhijal astma.(EDTA I BAL.tahikard.ulkusna bolest.slabija reakcijom na svetlost.može nastati smrtHRONIČNO(postepeno)inicijalni st-“mikromerkurij alizam-glavobolja.usl.-para.puteva-bronhopneum.s.Posle edema može se razviti pneumonija.me Trovanje Živom-srebranastobeo.jedinjenja u usta ili iz dis.dornjeg r.svetlucanje pred očima.glavob... malih conc.-pov.čišćenje rezervoare PRODOR U ORG.ugušeni ili pov.zamor.zujanje ušiju pritisak u drudima. visoke vredn.toplo mleko.traheje.izrada lekova.varenje Prodor u org-R. mršavlje.urin 20-65 mikr. I znakovi podeljeni su :inicijal.zamor.mučnina.bubrezima TH:koža I sluz Izlučivanje-urin.derebralne krizeepi.medicinske mere Trovanje kadmijumom-srebrnastobeo sa plavkastom nijansom.feces..jetre.simpt..u HCl H2SO4.t.lampe.muka..Babinski +.volum.CdCl-kod topljenja ruda.miris na pokvarena jaja.-dim braon boje Mineral-grinokit Koristi se>galvanizacija.teško trov..sekrecije želuca.bol u očima.5% metilensko plavo po 10 ml sa glikozom. I znakovi izraženog trovanja.hipotonija.oštećuje krv i krvo tvorne orgsmanjuje sint.. u depoima-isto r.znojenje(infuenca.epi napadi.izlučuje se kao oksidisano sumporno jedinj.m.-deluje na duboke dis.I.ubrzan puls.kerozinu.tetiv.Romberg *.:R.dispnea.pareza facialisa.glavobolja Vrtoglavica.bolovi u epigatrijumu.. Rizik:kod kopanja rude.C I B vit.zamor.=2(teži sluči.infarkt HRONIČNO-glavobolja. u..pov.redukuje aktivnost deltaALA-D .(1-6 ppm)-nadražaj sluzok.rastvara de u azotnoj I sumpornoj kis.dermatitis.pov.kašalj.sluzokoža.puteva.Dg:rad.ispiranje sodom bikarbon.javlja se pri dobijanju nikla.Cd u urinu i krvi . radnika G.T-pare.mere Tovanje Zn -srebrnastobeo.izaziva olovne kolike delujući na muskulat creva.n.hiperhidroza.info ..hipotonici.povišen tonus mišića.astma).septuma. I znakovi ranog trovanja.med.epistakse.gubitak svesti 5-7 dana.pare. Kl.an metal.-suvoća nosa i ždrela.drhtavica.v.dermografiz.:kod ošteć.(30 ppm)kašalj. KOŽArastvori -Taloži se u plućima.utopljavanje.bronhitični šušnjevi.gubitak svesti.pov.teh.slabost.-gubitak pam.higijenske..strah.hipersaliva.otežano disanje.t.puteve(bronhiole.vrtoglavica..1-2 mes(težak dt). eritrocita i koproporfirina u urinu. ždrela.jetri.m.SPOSOB:-inicijal.glavob.TH:i.SLIKA:AKUTNO-LAKI-glavob. i prva pomoć-napuštenje sred.poviš. Prodor u org..smitsonit.noktima najtoksičniji je 6-o valentni hrom.izlučuje se bubrezima KL.vrtoglav..-prašina.adinamija.-jedan deo se apsorbuje u vazdušnim putevima. U toksične-port.ulkusna bol.prašine:PBO..ataksija.eufilin(porem.holester. .težak-novo r.dermografizam.Hgb i eritr.elekrohromir Prodor u org.proizvodanja termomet.hladni extrem.min.penušav ispluvak.n.otporan na koroziju.tonički grčevi.ulceracija sluzok.Slika:AKUTNOlaki stepen-glavob.bradikardija UMERENI-delirantni šizofreni Sy.sluzokože idenaturacija bel.hiperemija.glavobolja.apatija.mršavljenje.slabost extremiteta.tremor prstiju.poremžlezda..mesto.povraćanjeglavob.suvoća I grebanje u grlu.otok rožnjače.hipo i anacidni gastrit.nistagm.popuštanje srca) „apoplektiformni“oblik trovanja-udisanje 1000 mg/m3 H2S(gčevi.prometa belančevina.simp.veštačko disanje.40mg/100ml Rizik:u topionicama. Rizik:vađenje rude.6 mik.R.t.Stepen apsorpcije zavisi od kol.-olovne kolike-akutni napadi abdom.bolovi u mišić.crevima.sanjivost.DEJSTV.O2. U krvi 15-40 mik.cijanoza.crven.Disanje(30-40/min). eritrocita.osećaj straha.koža.znojenje.-povraćanje.SLIKA:”LIVAČKA GROZNICA”-expozic. jezika.pov.amnezija.I.malakssalost HRONIČNO-astenično stanje.kod intk.gadjenje.zamor. R.oštrog mirisa-za dezinfekciju voda.urin težak st.plašlji vost.vrtoglavica..hepatomegalija.rad.)cirkuliše nepromenjenom obliku-deponuje(kost.otpadne vode Prodor u org-R...invalidska penz.mesta bez Mn.medicinske mere Trovanje CO-besbojan.gušenje.antipiretici Prevencija-tehničke.paranazalnih šupljina.halucinn. Hron.stad..polineuritis. bubrega. Prvencija:T-t mere.hiruršlih i zubarskih instrumenata..kardiomiop.nesanica.perfo.hronični bronhitis. rani simp. Klinički simp.porem.slabost.očiju i ždrela-deponuje se u kost.m.v.hladni extrermiteti.s-aglavob. Živine ensefalop.hlorni preparati.jake glavob. hroničnoprivremena promena r.resp.PbCl2.25-0..tamnosmeđi zubi.TA pov. Cirkulišuće olovo se 90% zadržava u eritroc.encefalopatija-glavob.dimu Zn oxida Latentni period 4-8h-sladunjav ukus-kašalj.meningealni simo.kod alergijskih ošt.pojave Dg.glavobolja.ispadanje kose.-preko kože i R.i.ćel.kapsu sočiva .prsti.traj.SL.T-kašalj.kože I g. Penz.T.otežan hod Hiptonija miš.vrtoglavica.drhtanje.štamparska slova.I.nervni sistem.komatozno stanje Groznica traje 1-3h.kaučuk PRODOR U ORD.-transport u bolnicu.. Arteriola).hipotermija. teži slučajevi-encefalopatija Thuklanjanje iz otrovne sredine.gubitak poverenja usebe”živin eretizam”( lupanje srca.)-8-24h-dispnea kašalj.lak nadražaj dis.disanj).procesi mešanja sa dr.čišćenje.medicinske mere Trovanje OLOVOM-sivkastobeo.sa sivom nijansom.mineralhromit Rizik:dobijenje legura.glavobolja.vrtogla.bronhospazam.)olovni“rub“-sivkastoplavičasta prebojenost duž ivice desni 1-2mm.bubrega. desni .T-uvlačenjem pomoću creva u usta.bol u grudima. hipoterm.paren.bolovi u stomaku.suvoća ždrela.I.20-25(srednje teški).anemije.5-0.koža. mozak-kroz HEB-uticaj na koru I talamus)) Eliminiše se plućima. “MANGANSKI PNEUMONITIS” Dg.g/100cm3.gubitak težine.jetra.ZnSo4oštećenje kože I sluzokože.hem.Slika-akutno-posle nekoliko časova od expozicije pojavljuju se simptomi koji poodsećaju na metalnu groznicu:slabost.toni-klon grčevi.kosi.preradi.desni I porem.bubrezi(eliminacija).-privremena nesposob.glavobo.sepresivne reakc.T.zatvor.konjuktivit.delirijum.grčevi...dlabost extenzora.hipersalivacija.akumulatorske ploče.3 d.T.smanjenje rad.U.nadražaj dis.hiperemija konjuktiva..higijenske mere. umereni s. lica).ako pežive 2-3 dana prognoza je povoljna.pregled.znojenje.Trovanje manganom Crvenosiv.snojenje.izraženi stad.slabost.hepatomegalija.porem.T.tahikard.emfizem.bol.trakta..nesanica.Openhajm.hipotal.rada.te.-astenija.fosfata.beladona. Promena.mesto sa pobolj.ŠUK.tetivni reflexi.subitak apetita.alvaole)oštećuje endotel kapilara Kl.usana.nadražaj G.hausmanit.pri većim konc.mek.g.bronhitični piskavi šušnjevi u svim delovima pluća Hronično-opšta slabost.slabodt.gwdje nje.boje.nalayi se u vidu HgS(cinobarit) I kao elemantarna živa.slika-AKUTNO-laki stepen-ndražaj sluzokože očiju. srednje teški st.vrtoglavica.razdražljivost.kardiotonici(koma)puštanje krvi kroz venu(250-300ml).katar želuca.RANI OBLIKnastavak izloženosti PB-porem.bubre.zatim se vezuje za koštano tkivo stvarajući depoe kako u kostima( trabekula) tako i u jetri..-deponovanje(jetra.cijanoza.šibica.creva.ukusa.depresija.-novo r.N-acetilpenicilamin Pev.kašalj.lične i medicinske mere zašite Trovanje H2S-bezbojan. 0.ulcer kože(vrat.-GIT poremećaji.S.zujanje.puteva -latentni-3-6 do 12 h.dispnea.Pb3O4.staro r.čaj.D-penicilamin.T.metal.higij..dobijanje Zn belila.slika:* inicijalni st.glavobolja.povećana conc.tvrd.Rosalimo simp. u izduvnim gasovima.malaksalost-drhtavica 38-39 C.pravljenje cevi.za rad.težak-1 i više mes.miris trulog voća.m.d.glavob.kašalj-emfizema centralnog tipa(invalidnost i smrt). bronhit.T-para.znojne i mlečne žlezde TOKSIC.zamor.H.podlaktice-papule-vezikule(svrab.perforacija sred njeg dela septuma nosa(slaba vaskulariz)...povećana peristaltika želuca i creva. Ocena r.t.dispept..>oštećuje mozak(dejstvo na k.u vidu minerela:magnozit.vrtoglavica.gubit.slabost. kinetičku E i punjenje-prodor u bronhiole I alveole-deskvam.povraćanje.lakši od vazduha.koštane strije Dg-radna anamn..glavobolja.nosne pregrade.porem jetre.vraćanje na rad.bez mirisa.povraćanje.hiposmija i anosmija.abdomin.IZRAŽENI ST.pranje vodom i sapunom G.inverzija sna.TH:CaNa2EDTA.poremeć.mlitavost.s.p.hemoglobina i skraćuje vek eritr.mikrografija.tvrd.T U težim slučajevima-edem pluća ili proliferativni pneumonitis HRONIČNO-expozicija 4-10 g.ulkusi na koži KL.legure.-lak-nesposobnost nekoliko dana..toksik.prašine<5 mik.tremor ruku.anosmia.perif.r.apsces.T-kod pušenja ili uzimanja hrane prljavim rukama i gutanja izvesnih kol.T .lična zaštita.gušenje. bez nikla NIKALKARBONIL-bezbojna tečnost.poremećaj kordinacije.slabost.Dermografizam.breunit Koristi se:izrada elektoda.)nadbubreg(astenija.m Pevencija:T-t mere.*R. težak stepen-depresije viših delova c.snižen Hb.-oksidiše u org..napad astme.znojenje.ispiranje želuca.-pare nikalkarbonila-hemoragična bronhopneumonija -prašina-karcinom pluca.masti.euforija.krv0.mol.usporen puls...*R.sivkastobeo(kad je cist).povraćanje.cijanoza.za legure čelika.+ Ašner.bubrezima.olovno bledilo(spazam k. visoke conc(100ppm)brz letalan ishod nekoliko min.posle preležanog trovanja javlaju se simp.anamn.dubitak apetita.anizokorija.koma.vlažni šušnjevi može se javiti plavosiva cijanoza.puls ubrzan(100-120/min).Rtg cevi.bolovi i stezanje u.žutica.reflexi # Umereno izraženi-pojačavanje simp.kol.bradikardija.elektrogalvanizacija Prodor u ord:Koža-soli nikla-dermatitis R.a posle mje oseća se slabost.grčevi.reflx DgAnam.groznica-nekoliko dana-stomatitis sa ulcer.:r.cijanoza..laki-staro r.m ili novo Trovanje hromom-srebrnadtobeo.def.hoda I govora”hod petla”. Prevencija.-akutno-privremena nesposob 7-10 d(lakog st).m.preko pluća formira sa Hg.exkrecija aminokis.očiju.oligurija.mučnina.kvarcnih lampi.:kl.stad.raniji zamor. Funkciju Deluje na mišićn.bolova.refl.Slika-period početnih promena-posle udisanja gasa.prašina CdO.tromboza.pov.O2.krvarenje desni..sposobnosti.gadjenje.penz.peribronhitis.r.mirovanje.vrtogl.poviš..endok.-dr. Prevencija:T-t mere.sekrecija.encefalopat.epi.psihoze.plač..ždrela.gubitak svesti.. t-metalna živaa: nikalsulfat-niklov ekcem(niklova krasta)-ručje..refleksni spazam(bronh.hiperhidroza.h ig TETRAETILPb(Pb(C2H5)4)-isparljivo jed.porem.depresija i grčevi extrem.mišićima.žlez.slabo pam.cilin.vit B i C Ocena r.dmrt SUBAKUTNI-sporo.dermografizam.dispnea Trovanje fosgenom-bezbojan gas.vrtogl..Hgb.elektrode za baterije i akumulatore.v.kanalizacija.uljani rastvor vit A I D. G Anam.EDTA RAD..lice)-hromne rupe(nakon skidanja krast-dporo zarastaju(do kosti)-amputavija.otežan govor.povraćanjePri visokim conc.Ocena radne spos.rastvor.s.tkivo(kora.jetrom. Prvencija:tehničke.mir.na osnovu istorije bol.-oštećenje c.glikoza.gađenje.ošteć.drhtavica.glukoza PrevencijaT-t merelične.zabrinutost“dlake na jeziku“ „insekti po telu“-tremor ruku.-nepostoja akutna trovannja u proizvodnim uslovima.karboksiHgb 20-30% .hijalina skleroza aferentn.otežano disanje Nakon 10-16h posle expozicije-najteži napadi groz. pred.bol u stomaku. kao u Parkinsonu.trizmus vilica.slabo pamćenje.hiperbilir.pri sadorevanju uglja Toxično dejstvo-prodirući u oreg..BARBITURATI B vit.simp.bez efekta).proizvodnja legura.dobijanje legura .m.bojenje tkanina.izlučuje se bubrezima+belančevina male relativ.kancero geno dejstvo na plućno tkivo Th:koža I sluzokoža-simptomatsko-borvazelin.sastojcima.SLIKA:Akutno-(20-30mg/m3)nadražaj sluzokože nosa.emfizem.. ili prekvalifik.s.sanjivost.glavob.T.inverzija sna.dispeptične pojave.povraćanje.legira PRODOR U ORG.-R.fotofobijablefarospazam.-dovodi do opekotina sluzok.bolovi. opšta slabost.žlezde KL.s-a.dig..stezanje.tremo TH i prva pomoć-akutno-izneti na čist vazduh.malaksalost. Simp.PREV.s.bol u extrem .hroni.bledilo kože.dim oksid G..CNS-encefalopatija.nistagm.metabolizma porfirina.transport KOŽA-kvašenje odeće G.nakit.Kod posatojanja pov.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->