Trovannje cijanovodonikom-bezbojan,slab miris;Koristi se:dezinsekcija,deratizacija,dobijanje srebra,zl ata iz ruda,galvanizacija,dobijanje veštačkog đubriva

Prodor u org:-R.T, G.I,T, Koža-apsorpciju ubrzava pojačano znojenje. Izlučivanje-pluća(ekspiratorni vazduh miriše na gorki badem),urinarni trakt –HCN ima afinitet prema trovalentnom Fe i blokira citohromoxidazu-nekorišćenje O2-tkivna anoksija(c.n.s-direktno dejstvo) Kl.Slika:AKUTNO-laki st-osećaj metalnog ukusa,pečenje u ustima i na jeziku,glavob.,vrtoglavica,pulzaci je slepočnica,stezanje u grudima,umereni-isto kao laki stepen,težak st.-(visoke conc.)-momentalan gubi tak svesti,proširenje zenica,egzoftalmije,dispnea,grčevi, (nepostoji nagla expozicija visokim conc)inicijalni st.-metalni u kus,pečenje usta i jezika,grebanje ždrela,nadražaj očiju,slabost,glavob.,vrtoglavica, lupanje srca,muka povraćanje ; dispnoični st.-teška dispnea,poremećaj disanja,bradikardija,bol u predelu srca,osećaj straha,proširenje zenica , konvukzivni st.-tahikkardija,površno disanje,toničko-klonički grčevi,trizmus,gubitak svesti , paralitički st.-gubitak svesti,areflexija,nevoljno mokrenje,defekacija,površ no disanje,aritmija,hipotenzija,paraliza dis.centra-prestanak srčanog rada HRONIČNO-rani znaci:glavob.,vrtoglavica,znojenje,slabost,slabo pamćenje,suvoća grla,nedostatak vazdu ha,bol u predelu srca,pečenje pri mokrenju-hipotonija,uvećana tiroidea,jetra, povišen Hgb,eritroc.,izreženi izreženi-psihički porem.,paralize,grčevikatar gornj.dis.puteva,svrab ,perutanje kože,hron.ekcem(KCN,NaCN) TH :udah 2-3 kapi amilumnitrozuma,25 ml metil plavo,20-50mlNstiosul Trovanje bezinom-dobija se destilacijom iz nafte,bezbojna tčnost sa teškim parama,koristi se kao gorivo,rastvarač,razređivač prodire u org. preko respiratornog trakta,kože,i digestivnog(aspiracija preko gumenog sreva,najtoksičnije deluje na c.n.s Kl.slikaAKUTNO-lak st.-5000-10000 mg/m3,glavobo.,nadražaj očiju,disajnih puteva,kašalj,razdržljivost, nestabilan hod,ponekad delirijum-apatija,depresija,hipotonija,bradikardija; 15000-20000 mg/m3-tremor prstiju,jezika,kapaka,trzaji mišića,proširenje zenica,žute beonnjače,labilan puls,hepatomegalija,pov.T,bel i urobilina u mokraći,komatozno stanje HRONIČNO-glavob.,nesanica,razdražljiv.,zamaranje,grčevi prstibol u predelu srca,depresija,vegetativ.porem.,bronhitis,konjuktivit,anemija,pov. SE,dermatitis,ekcem hronično-vazduh,O2,kardiotonici,sedativi,kod prestanka dis.-vešteč.dis.,kofein(porem.krvotoka);C i B vitTH:svež hronično tr. Prevencija:lična zaštita,mediscinske mere Trovanje sirovom naftom-uljana tečnost,za dobijanje benzina,kerozina,dizela,mazuta,med.preparata, prodire preko res.trskts,kože Kl.slika:AKUTNO-udisanje većih conc.para sa H2S-simptom.kao kod trovanja H2S; pare benzina-slika trovanja benzinom HRONIČNO-(bogato sumporoom) glavobolja,vrtogl avica,slabost,zamor,bolovi u epigastrijumu i predelu srca,suženje vid.poljssniženi tet.rflx.,tremor,porem. denzibil.,hipotonija,oštećenje miokarda,konjuktivit,rinitis,porem.menstr.ciklusa,leukopenija,trombocitope (mala kol.sumpora)-hipotonija,bradikardija,hipotermija,vegetativni sy.,oštećenje jetre iželudačne sekreci. TH:roborancija,vitamino terapija Trovanje benzolom-bezbojna tečnost,karakterističnog mirisa,koristi se za dobijanje nitrobenzola,fenola deterdženata,exploziva Prodor u org.:R.T.,koža;izlučuje se preko pluća nepromenjen,preko urina,deo deponuje u organima I tkivima KL.slika.Akutno-laki st-podseća na pijanstvo,glavob.,vrtoglavica,porem.sna,mučnina,povraćanje izraženi gubitak svesti,mišićni trzaji,grčevi,proširenje zenica,bledilo,poremeć.disanja,hipotermija; Pri visokim con -gubitak svesti I smrt,komplikacije-oštećenje jetre,plućna obolanja,kardiovaskular.porem. HRONIČNO posle nekoliko meseci ili godina od početka expozicije,glavobolja,vrtoglavica,slabost,zamor,hematološke promene:anemija sa anizocitozom I poikilocitozom retikulocitoza eritrobl. megaloblasti,leukopenija(<4.5 109 ;trombocitopenija,sklonost ka krvarenju(usled promena na endotelu k.s.) ;kod izraženih trovanja-slabo krvarenje desni,leukopenija,smanjeni eritr. I Hgb-smrt TH:simptomatska,vit B6,B12,folna kis.,transfuzije;cns-glikoza C vit,brom vit B Ocena r.s.:hronično-privremena promena r.m. bez benzola, kod oštećenja-promena r.m. bez toxičnih mat Prevencija:T-tehničke,lične mere,zakonodavno-administrativne,medicinske mere

Tovanje AsH3-bezbojan gas,miris belog luka,nalazi se kao sporedni produkt pri obradi metala,dob janju vodonika iz cinka,dobijanju acetilena.prodire preko res.trakta,izlučuje se preko urina,fecesa i kože AKUTNO-posle latencije 3-8 h od udisanja:slabost,glavob.,vrtogl.,otežano disanje,muka,povrać.,poviš T, žeđ,dispnea,tahikardija,hepatosplenomegalija,tamna mokraća,drvena,oligurija,žućkasta koža i sluzok., erit. 1x1012,hiperbilirubinemija,leukocitoza,pomućenje svesti,porem.disanja,tahik.,odsus.reflx,, teškioštećenje bubrega-anurija,povećanje rezidualnog azota,dispnea,grčevi,uremija,smrt HRONIČNI-bledilo kože i sluzokože,vrtoglavica,zamor,bol u grudima,gubitak težine,otežano disanje,,kašalj,otok lica,zadah na beli luk,bol u kičmi,svrab kože,petehije TH:akutno-stacionarno lečenje-puštanje 300 ml krvi,i.v. glikoz sa askrobinskom kis. 500 mg,O2,,hemo dijaliza(stabilna anurija); hronično-antianemična th.--,sredstva za jačanje org. Ocena r.s.:lak oblik akutnog-vraćanja na radno mesto; teško akutno i izraženo hronič.-kontaindik. za rad na radnom mestu exponiranim AsH3 Prevencija:Tehnol.-tehničke mere,medicinska zaštita

trovanje metilalkoholom(metanol)-bezbojana isparljiva tečnost,miris na alkohol,koristi se za proizvod. hem.materija,rastvarač boje,mastilo,smole lepkove,proizvodnja plastike,fotogr.filmova….Prodire u org preko res.trakta,kože I dig.trakta Pseudoletoxično dejstvo-oksidiše u formaldehid I mravlju kis. i oštećuje c.n.s Kl.slika:AKUTNO-lak st.:glavobolja,slabljenje vida,nestabilan hod,dispeptične tegobe,lateralni nistagmus proširene zenice,nadražaj očiju i resp.trakta,slepilo;težak st.:(preko kože I usta)-posle nekoliko časova:bol ugrudima,otežano disanje,glavob,vrtoglavica,slabost,slabljenje vida-slepilo,proširene zenice,dispnea,tahik strah od smrti,grčevi,cijanoza,ponekad do komatoznog stanja HRONIČNO-nadražaj sluzokože očiju I gornj.dis puteva,glavobolja,zujanje u ušima,vrtoglav.,slabost,tremor,smanjenje vidnog polja th: TH:akutno-ispiranje želuca toplom vodom ili 2% Nabikarbonatom,soda voda I i.v 200 ml 2%-tnog Nabikarbonata(kod acidoze),C I B vit,kardiotonici,antidot-etilalkohol Ocena rad.spo.ograničenje r.s.,promena radnog measta Prevencija:otkloniti metanol iz proizvodnog procesa,the.-tehn.mere,lična zaštita,medicinske mere ..

monohlor metan(CH3Cl)-bezbojan gas,pri sagorevanju nastaje fosgen,koristi se kao sredstvo za hlađenje pestocid,rastvarač; Prodire preko pluća,toxično dejstvo na c.n.s Kl.slikaAKUTNO-glavob.,slabost,malak salost,ubrzan puls,hipotonija.Posle latencije(1-24 h)-gubitak apetita,muka,povrać.,dijareja,dehidrat.,sanji vost,pov. T,oštećenje bubrega,insuf.jetre-koma tonič.klonič.grčevi-smrt; HRONIČNO-gubitak apetita,vr toglavica,muka,povraćanje,zatim oštećenje opticusa,porem.,hoda,napadi grčeva,paralize,psih.porem,želu srevni porem.,leulocitoza,hipohromna anemija tetrahlormetan(CCl4)-bezbojna tečnosat,sladunjav miris,koristi se kao rastvarač;Prodire u org.preko res trakta,kože,izlučuje se preko pluća nepromenjen.Ima slabo narkotično dejs. ali izaziva hepatorenalni syn. Kl.slika:AKUTNO-lak dt-slabost,slavob.,vrtogl.,osećaj pijanstva,povraćanje,nadražaj očiju I gor.res.trak. umereni-ošteć.jetre I bubrega,belančevine,krv, i cilin. u urinu,ošteć.opticusa,edem pluća,bronhopneum.,di kl.slika:AKUTNOstrofija miokar.,(2-8 dan)-cijan.,dispnea,hiperten.,oligurija,anurija,koma,grčevi,gubitak svesti-smrt(2-12d HRONIČNO-pore.,sna,vrtogl.,parastezije,pečenje očiju,mučnina,povrać.,proliv,anemija,porem.,senzibil hoda,suženje vidn.polja,atrofija opticusa,stenokardije,hipotonije,u izraženim-hepatomega.,žutica,depresij Vinilhlorid(CH2=CHCl)-bezbojan gas,sladunjav,zapaljiv,koristi se za proizvodnju plastike,kaučuka,sred stvo za hlađenje. Udisanje conc. 2’5% -vrtoglavica,dezorijent.,slavob.Kod concen. 0,04-1,1 mg/l-glavob., dermografizam,neurotič.porem.,hiperhidroza,anemija,leukopen.,parastezije.Visoke conce.-gubitak senzib. akro-osteoliza,angiosarkom Trovanje ugljendisulfidom CS2-bezbojna tečnost,miris na etar,koristi se u proiz.viskoznih vlakana,celof ana,optičkih stakala.prodire preko dis.puteva I kože,a izlučuje se nepromenje preko pluća,I urinaom I u obliku sulfata stolicom.Izlučuje se I preko mleka u perioodu laktacije. Kl.slika:AKUTNO-vis.conc.(havarije)lak st.-(320-390ppm)slično pijanstvu,glavob.,vrtoglav.,malaksalost, umereni st-(>640ppm) euforija,smeh,vrtoglav.,ataksija,slavob.,muka,povraćanje,delirijum,halucinacije, stanje euforije se zamenjuje fazom potoštenosti. težak st.-(>3200ppm) gubitak svesti,toxična koma,snižen tetivni,kornealni rflx,koma-smrt.Psledice-encefalomijelitis,mentalni poremećaji. HRONIČNO-(5-10 god 50-160ppm) početni st.-slabost,zamor,emocionalna nestabilnost,gubitak apetita,porem.sna,porem.k.v.s. dermografizam,hiprhidroza,slabljenje senzibiliteta,sniženje kornealnog,konjuktivalnog rflx.,smanjenje mi risa,porem.adaptacija na tamu.,funkcion.porem.endokrinih žlez.:tiroidea,menstrualni cikl. Dg.:prisustvo neuroasteničnog sindroma(cerebralna astenija sa porem.senzitivne sfere),polineuritisa(ošteć enje senzibiliteta dis.delova extremiteta,bolovi extremiteta,anizoreflexija),vegetativnih porem.(znojenje,hl adnoća,cijanoza extremiteta.,parastezije) TH:akutno-uklanjanje iz opasne sredine,hospitalizacija,utopljavanje,kiseonik,simptom.terapija Ocena r.s.kod akutnih-rad.spos. je očuvana(r.m. bez expozic. uglj.disulf,privremeno),ako postoje trajne posledice trovanje-promena r.m. bez ugl.disulf. Prevencija.Teh.-tehnološke,medicinske mere zaštita

Trovanje tetrahloretanom(CHCl2-CHCl2)-bezbojna tečnost,slatkastog mirisa,najtoxičniji od svih ugljovodonika,koristi se za dobijanje tetrahloretilena,kao rastvarač masti,ulja,gume,boja.Prosire u org.pre ko dis.puteva i digest.trakta.Deluje na c.n.s ig.i.t.Kl.slika:akutno-glavobo.,vrtoglavica,malaksalost,opije nost,osećaj utrnulosti,”gmiženja mrava”,nadražaj očiju,dis.puteva,porem srčanog rada,ošteć.jetre i bubreg hronično-1.sa oštećenjem c.n.s-vrtog.,glavob.,nesanica,slabost,premor,neuroastenija,toxična encefalopati. pevencija:lična zaštitamedicinske mere 2.-oštećenje g.i.t-mučnina,povrać.,gubitak apetita,bolovi u želucu,opstipacija,žutisa,hepatomegalija Trihloretilen-bezbojna tečnost,koristi se kao rastvarač,za čišćenje metalnih proizvoda.Prodire u vidu pa ra preko dis.puteva I preko kože.Izlučuje se u oliku metabolita ili nepromenjen preko pluća.Kl.slikaakutno-vrtogl.,glavob.,muka,povrać.,opijenost,porem.svesti,nadražaj očiju,res.puteva,ubrzano dis.-smrt hronično-lak I umeren st-pijanstvo,astenično sta.,glavob.,vrtoglavob.,umor,bolovi extrem.,impoten,bradik težak st.-simp.toxične ensefalopatije-epi. napadi,poviš.razdražljiv.,uzbuđenje.,nadraž.očiju,bronhitis,pore želuca,hipohrom.anemija,leukopenija,porem.menstruac.,tulkus kože,dermatitis,ekcem,navika zavisnosti Hlorirani naftalini-čvrste ili tečne materije,koriste za proizvod.kondenzatora,izolatori,plastike.Prodiru preko dis.puteva I preko kože.Kl.slika.HRONIČNO-vrtogl.,dispeptični porem.,bolovi u epigastrij.,desnog reb.lukka,hepatomegalija,hiperbilirubinem.,hipoglikem.,hipoholesterolem.,urobilirubinem.,(1-15 god)ošte će. jetre.atrofija jetre,gastrit.,duodenitis,ulkusna bol..Expozicija dimu promene na licu,ušne školjke,vrat,u th ramena,abdomen-komedoni(nezapaljiva forma),ciste,koža je suva.Mogu izazv.fotodermatitis Trovanje amino jedinjenjima-spasaju hem.jedinjenje kojima je jedan ili nekoliko atoma H zamenjeno amino grupom NH2,koriste se u proizvodnji boja I pigmenata,gume,boje za kosu,u labaratorijskim analiz. Prodiru u org preko pluća,nepovređene kože ili gutanjem prašine,izlučuju se preko pluća(nepromenjen obl.) ili preko bubrega(oksidativni obl.).Imaju kumulativbno dejstvo-depo u potkožnom tkivu,organima (jetra).U org. stvaraju metHgb što smanjuje kiseonik I pojavi u eritr. Hajncovih telasaca.Ova jedinj. su nervni otrovi I alergeni I imaju kancerogeno dejstvo.Kl.slikaAKUTNO-simpt.posle 3-5 h posle ekspozicij glavob.,vrtoglav.,muka,povraćenje,slabost,palpitacije,cijanoza kože I sluzokoža(zeleno-sivkasta),slabi srč tonovi,hipotenzija,hepatomeg.,anemija,retikulocit.,Hajncova telaš.,povišena SE,viskoznost,bilirubina. koma-smrt Hronično-slabost,glavob.,vrtoglav.,dispeptični porem.,bol ispod desnog reb.luka,cijanoza,sub ikterus beonjača,pad kr.pritiska,hron,gaatritis,,toxič.,hepatit.,snižen Hgb,retikulocit.,hajnc.telaš.,leukopen. Anilinu-uljana tečnost,u dobijanju boja,prodire prekopluća I kožea.KL.slika:Akutno-simp.se javljaju kad nivo metHgb>30%:slabost,tamna koža,glavob.,anoksija-koma ismrt,hemoliza,toxič.hepatitis,icterus,grčev Hronično-bol u predelu jetre,subicter.beonjača,pviš.bilirubina,glavob.,vrtogl.,bol u epigastr.,pov.tet.rflx aminofenoli-meta,orto I para izomer,kožni iritans-dermatitis Benzidin-bela ili blago crvena materija,kori sti se za proizv.boja,kancerogena-papilom I karcinom mokraćnih puteva Naftilamini- 1 I 2-naftilamin -papilom I karcinom mokr.bešike fenilendiamini-proizv.boja-“urosolska astma” TH:kao kod nitrojedinj. Ocena r.s.kao kod nitro jed Prvencija –kao kod nitrojedinjenja Trovanje pesticid. Hg-koriste se za zaštitu bilja od bakterijs. I gljivičnih oboljenja(radofen,,zarosan,rado san,sporicid).Aktivne materije pripadaju alkilnim živinim jedinj. I arilnim. Prodiru u org.respirat.puteva kože-dugo cirkulišu u krvi idopiru do mozga,nadbubrega,jetru,mokraćna bešiku,žučnu kesu.-deluju na SH grupu remeteći metabol.procese Kl.slika:Akutno-laki dt.-posle nekoliko časova-glavob.,mučnina,povraćanje;umereni st.-ovi simp.+metaln ukus,hipersalivacija,,vrtogl.,porem.sna,pojačana žeđ,hipertenzija,nesanica,trmor,,proteinurija,hematurija težak st.-encefalopatija,paralize extrem.,sniženje sluha,slepilo,insipidni dijabetes,halucinacije,psihoze,deli rijum-smrt(7-15 dan. od uremije);kao posledice javljaju se pareze I epi.napadi. HRONIČNO-posle latentn og perioda od 1-1.5 mes.:mučnina,povraćanje,oštećenja usne duplje,krvave desni,hipersalivac.,žeđ,gingiv it is,stomatitis,kravavi prolivi,bradikardija,hipotonija,hepatomegalija,urobilinurija,bolno mokrenje,poliuri ja(2.5-8 l),teži sl.-oligurija,mikrohematurija; izražena intoksik.-azotemija,smanjeno izlučivanje hlorida,ub rzana SE,leukocitoza,neutrofilija-smrt;oštećenje c.n.s-astenija,glavob.,porem.pamćenja isna,razdražljivost tremor,dermografizam TH:uklanjanje iz opasne zone,odbacivanje zagađenog odela,ispiranje želuca(kalij umperman. ili aktivni udalj),oxigenoterap.,vit C,B1,P i K,zamena krvi(teži sl.) ; kod hronič.-vit.,raboranti simp. th Ocana r.s.potpun prekid kontakta sajed.žive Prevencija:the-tehno mere,lične,higijenske I medi cinske mere zaštite.

Trovanje nitrojedinjenjima--spasaju hem.jedinjenje kojima je jedan ili nekoliko atoma H zamenjeno nit rogrupom(NO2),koriste se kao exploziv.sredstva ili rastvarači, Prodiru u org preko pluća,nepovređene kože ili gutanjem prašine,izlučuju se preko pluća(nepromenjen obl.) ili preko bubrega(oksidativni obl.). Imaju kumulativbno dejstvo-depo u potkožnom tkivu,organima(jetra).U org. stvaraju metHgb što smanj uje kiseonik I pojavi u eritr. Hajncovih telasaca.Ova jedinj. su nervni otrovi I alergeni I imaju kanceroge dejstvo. Kl.,kao kod trovanja aminojdenjenjima.Nitrobenzol-žućkasta tečnost,miris badem; dobijanje snilina,sxploz.,sapuna.Prodire preko pluća,kože aizlučuje se isto.Kl.slika:Akutno metHgb>15% kao kod trovanja anilinom.Hronično-glavob.,vrtoglav.,slabost,nesvestica,hem.anemija,retikulicitoz.,biliru Trinitroluol-TNTžućkast prašak,kao exploziv,Prodire u org.preko pluća,kože I G.I.T;KL.slika:Akutno -naglo,burno,glavob.,ošamućenost,nesvest,iritacija očiju I dis.put.,cijanoza,gađenje,povraćanje,Hajnc.tela ,anemija,retikulocit.,hipotenzija;Hronično-hipohr.anemija,bazof.eritrroc.,ošteć.jetre,katarakta,povrać.,peč enje u želucu; TH:metHgb>5%-vazduh,kupanje I čišćenje,10-25%-O2ili karbogen;>20%-25ml 1%metil. plavo i.v.,20ml 40%gliko.+300mgaskrob.kis.;hronično-C vit.,gliko.,roborant,Ca,proteini,ishrana bogata nelančevinama I vitaminima,U.H. Ocena r.s.:kod težih I umerenih akutnih-privremena nesposobnost1-2 mes-staro r.m.;lakših akut.-nesposob.10-15 dan-staro r.m.;hronično-lečenje,promena r..m. Prevencija:tehničko-the.mereorganizacija rada,medicinske mere zaštite

Trovanje organofosf.jedinj.-koriste se kao insekticidi I akracidi(paration,malation,diazinom,TEPP,sist ox)-visoka biol.aktivnos prema štetočinama I visoka toxičn.za čovaka. Prodor u org.preko res.trakt,kože dig.trakta-blokiraju holinesterazu što dovodi do nagomilavanja acetilholina u tkivima-porem.sprovodljiv. u sinapsama. Lako trov-aktivn.holinester do 50%,umereno-akt.holinester. 30-40%,teško-akt.holinest.1020%,smrt 1-4%;Deluju I na esterazu,tripsinlipazu Kl.slika:AKUTNO-laki st.:slabost,glavob.,vrtoglavob., hipersaliv.,,hiperhidroza,gađenje,bol u želucu,povrać.,dijareja,slablj.vida isuzenje,mioza,bradikard.,hipote nzija,sniž.tet.rflx.,leukocitoza,neutrofilija. umereni-vrtogl.,,strah,uuzbuđenje,mučnina,glavob.,groznica,ne sanica,porem.ravnoteže,sna I hoda,tremor,porem.govora,T-40 C,bradikardija,slabi srč.tonovi,pneum.ognji šta,hepatomeg.,diplopije,nistagmus,pov.Hgb,eritroc. I leukoc.,protein. I hematurija,halucinacije težakkomatozni:obilo zojenje isaliv.,povrać.,mokrenje I defekacija,porem.disanja,,bronhospaza,tonič.-klon.grčkoma,zenice nereaguju na svetlost HRONIČNO-glavob.,vrtoglav.,pritisak u slepočnicama,zamor,porem. sna,pamćenja,inreligencije,tremor,nistagmus,dermograf.,bradikar.,hipotonija,hepatomeg.,pareze,paralize TH:iznoš.van opasne sred.,skidanje odela,pranje sapunom,5% Nabikarb.,ispiranje očiju vodom,izazivanje povrać.aktivni ugalj,potkožno 1ml 1% atropin,3-5ml atropina(umereni I teži st),davanje reaktivatora holin ester.(pralidoxim,diproxim,toxogonin) Ocena r.s.-kot lalog I umerenog st:privremena nesposob.-isto r.m. težak st-promena r.m. bez organofos.jedinj.,hronič.privremena ili trajna nesposobnost. Prevencija:toxiko loš.ocena novih preparata,kontrola mašina;bezbednost pri radu;medicinska zaštita

www.belimantil.info

debelog creva ipreko mleka u periodu laktacije Kl.grlu.porem...prolivi.s.kalijumova i ona koja sadrže mikroelemente.pov rać.znojenje.i.:laki st-privremena nesposobnost.proširenje k. i 50 mg vit B.puteva.promuklost-bronhit.desni.mučnina.crevni porem.hipotenzija.bol u mišić.ošteć.RES.zamor.hiperemija www.:preko dis.želudačno-crevni porem.kašalj.akutni rinitis.-promena r.oštećenja kože.pneumonija.a u težim:dispnea.ubrzan puls.nadražuje kožu i sluzokožu.Caglukonata G.bol u epigastrijumu. T.lupanje srca. faringit.ospa.ATP-aze.v 40% glikoze.glutationa.gastrit.alkohola koža-pranje toplom vodom i sapunom.vida.dermatitis.porem.c.povraćanje.-porem.amo nijum-sulfat NA-nitrat(čilska šalitra)-mogućnost prodiranja azotnih oksida u radnu sredinu Amonijum-sulfat i nitrat-opaasnost od trovanj sumpornom kis.Cs i U. pirogrožđane i mlečne kis.zavoj sa 2% Nabikarbonatom..kože.polineuritis. HRONIČNO-astenovegetativni sindrom.zato de koridti samo kao smeša .astma. bez nadražujućih materija Prevencija:kao kos trovanja organofosfornim jedinjenjima Trovanje veštačkim đubrivima-koriste se za rast i povećanje prinosa biljaka.tahikardija-smrt TH:napuštanje opasne sredina.DDT(zabranjen)) Prodor u org..iz des FOSFORNA-superfosfat-sadrži fluor koji smanjuje aktivnost holinesteraze.rinitis.dispepdija.Na-nitrat. hronično-simptomatski:Caglukonat i proteinska ishrana Ocena r.očiju.tonično-klonički grčevi.ošt ećenje jetre. i amonijakom.ensefalopolineuritis.perforac.Cs-nitrat.otok.traheit.n...t.m.500 mg askrobinske kis.ukloniti zagađeno odelo.to xafen.ošteć.metabol.i.kardiovask..ci janoza.traheje i bronh.. C.paralize(tešli sl.težak st..utopljavanje.jetre i bubrega.porem.kiseonik.s.t.razdražljivost.i.Cs-cijanamid-u procesu proizvodnje štetno deluju prašin blokira oksidaciju alkohola.u težim slučajevima:pov..teskoba u grudima.).kostiju.g.muka.strah.kašalj.hron.g..10% rastv.tetanija i grčevi extremiteta.T-ispiranje želuca toplom vodom.davanje ulja.zapaljenje korneje.mogu biti prirodna i veštačka(dobijaju se sintetskim putem i preradom minerala.bubrega. i.tremor.miokardit.-a.jetre.-a.bledilo. KALIJUMOVAK-nitratlokalne promene na sluzokoži.krvr. i respir.vrtogl.dele se na :azotna.gingivit.polineuritis.želud.ataksija..H.Trovanje hlorirani ugljovodonicima-koriste se za suzbijanje krprlja i stetnih insekata(hexahloran.dience faloneuritis.s..vežnjače.s hronično-oboljenja zuba.inf. suzenje..otok-ulceracije.eritem.dovodi do sek.ubrzano dis.sistema.septuma.lindan.KOŽA-pečenje.krv.opadanje kose.dehidraza.bronhit..prosta i složena) AZOTNA-amonijun-nitrat.slika:AKUTNO-retka:kašalj.izlučuju se preko bubrega.info .fosforna.bubrega.atrof.PUT-oštećenje sluzok.amonijum-nitrat:zapalji i explozivan.dispnea.glavob.n.USTA-nadražaj želuca.zapalj.mozga-glavobolja K-sulfat-nedovodi do trovanja kainit-dermatitis..rzdražljiv.bol u nosu.gubitak svesti.hronično-glavob vrtog.. krvarenje iz nosa.belimantil.srca i pluća.konraindik.barbiturati-napadi grčeva.

otežano disanje Nakon 10-16h posle expozicije-najteži napadi groz.bronhitični piskavi šušnjevi u svim delovima pluća Hronično-opšta slabost..koštane strije Dg-radna anamn.porem.higijenske mere.nesposobnost 1-2 mes. Funkciju Deluje na mišićn..-preko kože i R.u vidu minerela:magnozit.paren.+ Ašner.kol.perfo.3 d..te.CdCl-kod topljenja ruda.ukusa.HRONIČNOpostepeno..h ig TETRAETILPb(Pb(C2H5)4)-isparljivo jed.slabost.abdomin.transport KOŽA-kvašenje odeće G.miris trulog voća.napad astme. Metaboličkih procesa.znojenje.noktima najtoksičniji je 6-o valentni hrom.kamenac.m.-akut.zatim se vezuje za koštano tkivo stvarajući depoe kako u kostima( trabekula) tako i u jetri.mol.bradikardija.T. I radne anamneze.crevima.krvaranja iz nosa.SLIKAAKUTNO-posle udisanja velik.32-0. rani simp.bolovi u epigatrijumu.poremećaj k.olovno bledilo(spazam k.s.reflx DgAnam.hipo i anacidni gastrit.ugušeni ili pov.Romberg *. grudima.šake.kvarcnih lampi.tet Reflexa.vatrostalna ind.Slika-akutno-posle nekoliko časova od expozicije pojavljuju se simptomi koji poodsećaju na metalnu groznicu:slabost.dim oksid G.med.mir.inv.25-0.glavob.pulzacije u slepočnicama.prsti. bubrega.Hgb i eritr.s.nesiguran hod TEŽAK-epi napadi.izrada lekova.dispnea.vrtoglavica.lak nadražaj dis.slika:* inicijalni st.Trovanje manganom Crvenosiv.slabost.. hroničnoprivremena promena r.SLIKA:”LIVAČKA GROZNICA”-expozic.dispnea.(EDTA I BAL.deluje na jetru i bubrege(fibroza.otok rožnjače.mesto. sna.glavob.rastvara se u benzinu.miris na pokvarena jaja.i.štavljenje kože.refleksni spazam(bronh.)cirkuliše nepromenjenom obliku-deponuje(kost.ćel.ulcer kože(vrat.porem jetre.brohitis.tremor prstiju..barometara. G.t.slabost extremiteta.p...sanjivost.bronhija KL.ZnSo4oštećenje kože I sluzokože.povraćanje.subitak apetita.glavobolja..povraćanje. u depoima-isto r.jedinjenja u usta ili iz dis.m.jetri.:kl.hipotal.koža.pov.hipotonija.javlja se pri dobijanju nikla.prforac septuma i recid ulceracija-promena r.hipotonija.dimu Zn oxida Latentni period 4-8h-sladunjav ukus-kašalj.težak-1 i više mes. eritrocita.ispadanje kose.strah.poviš.ošt.vlažni šušnjevi može se javiti plavosiva cijanoza.gwdje nje.sanjivost.oligurija.povišen tonus mišića.H.:R.znojenje(infuenca..smanjeno panćenje.v. težak stepen-depresije viših delova c.mleka u vreme laktacije KL.hipotermija.bater Prodor u org. malih conc. konjuktiva.-lak-nesposobnost nekoliko dana.hausmanit.nesanica.perforacija septuma..hiposmija i anosmija.TA pov.bol u grudima.bronhitični šušnjevi.bolovi u stomaku.tkivo(kora.tvrd.volum.m..Disanje(30-40/min).plj.vrtoglav.legure.snojenje...disajnih puteva(spazam mišića glasnih žica. desni . t-metalna živaa: nikalsulfat-niklov ekcem(niklova krasta)-ručje.bez mirisa.gubitak svesti 5-7 dana.epi. lica).depresija.Hgb.Vezuje se za SH grupe belan. I znakovi podeljeni su :inicijal.meningealni simo.Openhajm.glavobolja Vrtoglavica. bronhit.hiruršlih i zubarskih instrumenata.atrifični rinofaring.porem.g/l.pov.pov.porem....SLIKA:AKUTNO-LAKI-glavob.eufilin(porem..T-uvlačenjem pomoću creva u usta.lampe.R.T U težim slučajevima-edem pluća ili proliferativni pneumonitis HRONIČNO-expozicija 4-10 g.medicinske mere Trovanje OLOVOM-sivkastobeo.kašalj.T-t mere.m.-R. Prevencija.gušenje.-slabost. Simp.NA ORG:-praćeno je porem.O2.elektrogalvanizacija Prodor u ord:Koža-soli nikla-dermatitis R.kanalizacija. “MANGANSKI PNEUMONITIS” Dg.higijenske.mek.jetrom.Posle edema može se razviti pneumonija.puteva -latentni-3-6 do 12 h.dermografizam..zujanje ušiju pritisak u drudima.Bi C vit.često se javljaju .glikoza.reflexi.slabost.sekrecije želuca.hlorni preparati.čaj.nosa.trizmus vilica.toplo mleko.resp.jake glavob.tremo TH i prva pomoć-akutno-izneti na čist vazduh.nistagm.izlučuje se bubrezima KL.tetaALA..tahikard.traheje.. I znakovi ranog trovanja.olova u obliku orašine-HCL razlaže olovna jedinj.oštećuje krv i krvo tvorne orgsmanjuje sint.mol.stanja slična Menierovom sy.laringotraheitis.ukus grčevi.reflexi # Umereno izraženi-pojačavanje simp.Kod posatojanja pov.-jedan deo se apsorbuje u vazdušnim putevima.ataksija.Ocena radne spos.aerosol.izlučuje se bubrezima+belančevina male relativ.T 40C ..-R.bubrega..PREV.tamnosmeđi zubi.nakit.min.-gubitak pam.stad.-nepostoja akutna trovannja u proizvodnim uslovima.inverzija sna.stad.cilin.infuzija.T-para.za rad.org) KL..žlezde KL.simpt. 0.Babinski +.vraćanje na rad.stezanje u grudima.akumulatorske ploče.kaučuk PRODOR U ORD.dig.psihoze.povraćanje.EDTA RAD.gastritis.vit B i C Ocena r.muka. teži slučajevi-encefalopatija Thuklanjanje iz otrovne sredine.vrtogl.razdražljiv.nesanica.Cd u urinu i krvi . hroninopromena r.vrtogl.T.made..slabo pamćenje.urin 20-65 mikr.uljani rastvor vit A I D.1-2 mes(težak dt). Prvencija:T-t mere.SLIKA:AKUTNO-kod havarija.dermografiz.-suvoća nosa i ždrela.zuba.vrtoglavica.. u. Živine ensefalop.hipotermija..bubreg.hronični bronhitis...bolovi u mišić.slabo pamćenje.koža-uklonitivaton.perforacija sred njeg dela septuma nosa(slaba vaskulariz).pov.lična zaštita.TH:CaNa2EDTA.-GIT poremećaji.ulkusna bolest.legira PRODOR U ORG.-paralize u najaktivnijim miš..staro r.uzimanje hrane rukama -prodire u možd..bol u predelu srva nadražaj očiju.čišćenje. OCENA R.fosfata. Ilučuje se bubrezima.)nadbubreg(astenija.penz.t.-privremena nesposob..suvoća ždrela.NAJRAN:FAZA-malaksalost.dobijanje legura .rastvara de u azotnoj I sumpornoj kis.elektrode za baterije i akumulatore. ZnCl4-udisanjem dima-zapaljenje plućnog paranhima.bolovi i stezanje u.bronhijal astma.T-kašalj. recidivi-promena r.Stepen apsorpcije zavisi od kol.zatvor.ispiranje želuca.hipersaliva.kapsu sočiva .nistagm.nadražaj dis.može i Čejn Stoksovo.preko pluća formira sa Hg.porem.žutica. radnika G.kašalj.u HCl H2SO4. Olovom.ždrela.conc..gušenje. Rizik:kod kopanja rude.pareza facialisa.poviš..i.dermografizam.hemoglobina i skraćuje vek eritr.snižen Hb.hemoptizije.C I B vit.dermatitis. mršavlje.ulceracija sluzok..I.slabost.zamor.mikrografija.mršavljenje.pare.nadražaj G.tetiv.kalamin.n.cijanoza.otporan na koroziju.O2.usporen puls.depresija i grčevi extrem.prašine<5 mik.sastojcima.Neurološki u stanju kome-zenice jednake.. bez nikla NIKALKARBONIL-bezbojna tečnost.proizvodnja legura.znojenje.pečenje.izaziva olovne kolike delujući na muskulat creva.TH:topla kupka posle rada.karcinom pluća..tetivni reflexi.rad.hipersalivacija.Ca.simp. Vit C i B.pravljenje cevi.info ..creva.tetiv.otežano disanje.anemije.početni stad edema pluća -edem pluća-dispnea.nosne pregrade.supradtern.plašlji vost.smitsonit.slika-AKUTNO-laki stepen-ndražaj sluzokože očiju.S.poremećaj kordinacije.feces.I.efedrin.bol u stomaku.smrt(bronhopmeum.slabost.boje.kod intk.T.I.bojenje hartije.alvaole)oštećuje endotel kapilara Kl.SLIKA:kod radnika u procesu dobijasnja nikla javlja se hiperemija sluzokože grla i nosa.-pare nikalkarbonila-hemoragična bronhopneumonija -prašina-karcinom pluca. I znakovi izraženog trovanja.hiperhidroza.n. visoke vredn.gušenje.lupanje srca.bolova.B.prometa belančevina. Klinički simp.pov..puls ubrzan(100-120/min).pov.lične i medicinske mere zašite Trovanje H2S-bezbojan.povećana conc.sivkastobeo(kad je cist). jedan deo se izlučuje nepromenjen preko pluća.CNS.higij.pov.leukocitoza.znojenje.g/100cm3.delirijum.porem.bradikardija UMERENI-delirantni šizofreni Sy.euforija.cijanoza.štampa tkanine.a posle mje oseća se slabost. i farmaceutskoj industriji.apsces.kijanje.paranazalnih šupljina.poremeć.T-izazivanje povra.r.karboksiHgb 30-35%.medicinske mere Tovanje Cl-žutozelen.dlika.hipotonija.IZRAŽENI ST.m.krv0.Rtg cevi.. Trovanje niklom-srebrnastobeo.-transport u bolnicu.hepatomegalija.. Arteriola).rastvor.krvarenje desni.gubitak svesti-posle 12-36 h-zapaljenje pluća(toxična bronhopneumojijasa edemom) TH.trakta.medicinske mere Trovanje kadmijumom-srebrnastobeo sa plavkastom nijansom.oštrog mirisa-za dezinfekciju voda..tireoidea i nadbubreg-parališe dejstvo alkalne fosfataze i SH grupe KL.anamn.cijanoza.hronične sekvele..ali veliki deo prelazi u plućni krvotok.Ponavljana akutna i subakutna trov.epistakse.m.pregled.dobijanje Zn belila.emfizem.v.povraćanjePri visokim conc.(30 ppm)kašalj. Hron.veće conc..I.povećana peristaltika želuca i creva. ili prekvalifik.nesanica. visoke conc(100ppm)brz letalan ishod nekoliko min.metabolizma porfirina.karbogen.magle.PbO2.prodor u org.kordinacije.zujanje.reflexi. mozak-kroz HEB-uticaj na koru I talamus)) Eliminiše se plućima.invertnost.*R.-PARKINSONIZAM-temor.očnih kapaka. .dermografizam tremor.N-acetilpenicilamin Pev.D-penicilamin.bubrezima TH:koža I sluz Izlučivanje-urin.stezanje.)olovni“rub“-sivkastoplavičasta prebojenost duž ivice desni 1-2mm.-glavobolja.amnezija.laki-staro r.znojne i mlečne žlezde TOKSIC.preradi.*-promena rad. R.c tahikard.-povraćanje. Ocena r.konc(3-100mg/m3)-pečenje u očima i nosu. opšta slabost. Cirkulišuće olovo se 90% zadržava u eritroc.encefalopat.metal grozn.mesta..puteve(bronhiole.dim.ulkusi na koži KL.. KLIN. javlja se kašalj.me Trovanje Živom-srebranastobeo. posle udisanja gasa HRONIČNO-dugotrajno dej..=2(teži sluči.koža..amimija.mlitavost.magacioniranje.zamor.varenje Prodor u org-R.bol.T.vlakna k. traheobronhitis.gadjenje.poliradikulitis.PbCl2.drhtavica.T..lečenje.BARBITURATI B vit.SLIKA:Akutno-(20-30mg/m3)nadražaj sluzokože nosa.-oksidiše u org.grebanje u grlu.dlabost extenzora. Prvencija:tehničke.T-pare.T.mučnina.rinofaringit.astenija.očiju.teh.septuma.krvotok-jetra(detoksikac)žuč.anurija.Ddg-parkinsonizam.hiperemija..mirovanje. Kl.nalayi se u vidu HgS(cinobarit) I kao elemantarna živa. kao u Parkinsonu.hiperhidroza.omotača kablova.exkrecija aminokis.gubitak poverenja usebe”živin eretizam”( lupanje srca.m Pevencija:T-t mere.puteva-bronhopneum.v. KOŽArastvori -Taloži se u plućima.ispiranje sodom bikarbon.astma).kata ralne promene dis.simp.-para.kafa.podlaktice-papule-vezikule(svrab.zabrinutost“dlake na jeziku“ „insekti po telu“-tremor ruku.cijanoza.m i. umereni s.hladni extrermiteti.hepatomegalija.bronhospazam.uzbuđenje TH.vrtoglavica.:kod ošteć.gubitak svesti.s-a.bol u extrem .tonički grčevi.utopljavanje. G Anam.hem. i prva pomoć-napuštenje sred.anizokorija.malaksalost.)-8-24h-dispnea kašalj.pov.encefalopatija-glavob.slabodt..smrt(hronično-nadražajna kožu I sluzokožu.traj.slezini.antipiretici Prevencija-tehničke.s.infarkt HRONIČNO-glavobolja.T.tremor(tremor merkurijalis).S.popuštanje srca) „apoplektiformni“oblik trovanja-udisanje 1000 mg/m3 H2S(gčevi.slabija reakcijom na svetlost.raniji zamor.bol.pojave Dg.derebralne krizeepi.dispnea.20-25(srednje teški).gadjenje..prašine:PBO.T .fotofobijablefarospazam.metabol. pobolj.mesto sa pobolj.hijalina skleroza aferentn..tetiv.-deluje na duboke dis..bol u očima.teško trov.sa sivom nijansom.šibica.higijenske I medic.-astenija.malokrvnost.-olovne kolike-akutni napadi abdom.5-0.dornjeg r... izraženi st.epi napadi.kašalj..pad TA) Kl.gubit.zamor.sposobnosti.masom.I.koma. Blok.-novo r.vrtoglavica.toni-klon grčevi.gingivitis.urin težak st.rude:mešane sulfidne sa Fe iCu Rizik:dobijanje nikla iz ruda.ili prekvalifikacija.T-metalna živa(netoksične) Koža-spora apsorpcija Vezuje se u plazmi za alfa-globuline I albumine-2.t.v sistema.dubitak apetita..O2.težak-novo r.posle preležanog trovanja javlaju se simp.vrtoglavica.s.glavobolja.groznica-nekoliko dana-stomatitis sa ulcer..glavobolja. hipoterm.nogunerazgovetan rukopis.puteva.usl.inverzija sna.sekrecija.katar želuca.nesanica.pri preradi nafte.smanjenje rad.ubrzan puls.*R.T subfebril.bez efekta).nesanica.kože I g. srednje teški st.Rosalimo simp.-deponovanje(jetra.može nastati smrtHRONIČNO(postepeno)inicijalni st-“mikromerkurij alizam-glavobolja.izraženi stad.bronhijalana astma..T.desni I porem.alkoholu KORISTI SE:dodatak benzinu za motorna vozila i avione RIZIK-proizvodnja. kinetičku E i punjenje-prodor u bronhiole I alveole-deskvam. u izduvnim gasovima. U krvi 15-40 mik..riblje ulje10% rast CaNa2 Edta Ocena rad.katalizator Rizik:kod iskopavanja ruda Prodor u org.disanj)..emfizem.halucinn.Pb3O4.refl..hiperbilir..bolovi. nabacivanjem pištoljem nadražajno dejstvo na sluzokožu nosa.tetiv.Slika-period početnih promena-posle udisanja gasa.bubre.transport.T-gutanjem hrom.otpadne vode Prodor u org-R.sluzokože idenaturacija bel. U toksične-port.procesi mešanja sa dr...$prom.plač.masti.samor.d.m..poremžlezda.mineralhromit Rizik:dobijenje legura.slabo pam.beladona..mišićima.endok.hiperemija konjuktiva.-pov. Prevencija:T-t mere. Merkurialentis-Hidrargirosis lentis (disko.gađenje.komatozno stanje Groznica traje 1-3h.anosmia.municija PRODOR U ORG.DEJSTV.hroni.u hem.umereni.invalidska penz.kerozinu.m ili novo Trovanje hromom-srebrnadtobeo. minerela:sfalerit.pri sadorevanju uglja Toxično dejstvo-prodirući u oreg.glavob.higijenske i medicinske mere www. ždrela.bledilo kože.mesta bez Mn.kašalj.Dg:rad.bel male relativ.(1-6 ppm)-nadražaj sluzok.TEŽAK OB.CNS-encefalopatija.groznica.grčevi.jetre.redukuje aktivnost deltaALA-D .:r.slezina.povraćanje..belimantil.izlučuje se kao oksidisano sumporno jedinj.g.hipotonici.>oštećuje mozak(dejstvo na k.apatija.ulkusna bol.otežan govor.t.gubitak težine.nastaju brzo-glavobolja.kardiotonici(koma)puštanje krvi kroz venu(250-300ml). Rizik:vađenje rude.simp.t.glukoza PrevencijaT-t merelične.pranje vodom i sapunom G. TH:CaNa2EDTA-i.konjuktivit.dispnea Trovanje fosgenom-bezbojan gas.hoda I govora”hod petla”.radn.glavobolja.A. Prodor u org.usana.malakssalost HRONIČNO-astenično stanje.patol. atrofija.crven.endokrini poremećaji.konjuktiva.cijanoza.bubrezima.mešanjem etilove tečnosti.bojenje tkanina.adinamija.glavob.def.pamćenja.tahikard.malaksal.veštačko disanje.halucinacije.SL.dispept.čišćenje rezervoare PRODOR U ORG.strah euforija.m.suze nje očiju.tromboza.metal.sp. i znakovi trovanja opšteg karaktera.sna.TH:i.-oštećenje c..očiju i ždrela-deponuje se u kost.na osnovu istorije bol.karboksiHgb 20-30% .paranazalnih šupljina KL.puteva.hladni extrem.lice)-hromne rupe(nakon skidanja krast-dporo zarastaju(do kosti)-amputavija.Slika-AKUTNO-niske conc.-dovodi do opekotina sluzok.glavo.edem.legure.-dr.T.hiperhidroza.pri većim konc.bubr..štamparska slova.emfizem.ŠUK.sluzokoža.zavarivanje.r.U.ekcemi(Cl akne) hronič.kancero geno dejstvo na plućno tkivo Th:koža I sluzokoža-simptomatsko-borvazelin.povraćanje.osećaj straha.R.tremor.medicinske mere Trovanje CO-besbojan.slezina.gubitak svesti.6 mik.razdražljivost.crven.vrtoglavica.RANI OBLIKnastavak izloženosti PB-porem.suvoća I grebanje u grlu.povraćanjeglavob.na vazduhu potamni-olovo oxid Rude:galenit(PbS).Dermografizam.peribronhitis.nervni sistem.penušav ispluvak.poviš..ošteć.(1-5ppm).malaksalost.glavob.mere Tovanje Zn -srebrnastobeo.-R.hroni.leukopenija.drhtavica.glavobo.creva.zamor.T-kod pušenja ili uzimanja hrane prljavim rukama i gutanja izvesnih kol.TH-izazivanje povraćanja.5% metilensko plavo po 10 ml sa glikozom. Penz.perif.anode.žlez.s-aglavob.proizvodanja termomet...polineuritis.dispeptične pojave.-gubitak svesti nekoliko časova.40mg/100ml Rizik:u topionicama.proliv.dispnea. Promena.Slika:AKUTNOlaki stepen-glavob. inv.elekrohromir Prodor u org.-prašina.vlaženje kože) kod lakih oblika dermatitisea-privremeni prekid rada sa niklom.vrtogla.retko.hemipareza.svetlucanje pred očima.prašina.s.karboksi hemoglobin(300 x veci afinitet za CO)-smanjenje kapaciteta krvi u prenošenju O2-hipoksija Kl.rada.vrtoglavica.breunit Koristi se:izrada elektoda.toksik. TH i prva pomoć:akutnoO2.drhtanje. pred.za legure čelika.tvrd.predhodnog stdijuma $ Izraženi st.ratvorljiv u kis.glavobolja.slabost.ako pežive 2-3 dana prognoza je povoljna.znojenje..ždrela.grčevi.jetra.m sa poboljšanjem udlova.t.vit B i C..kod alergijskih ošt.reverzibilni simp.mučnina.lakši od vazduha.otežan hod Hiptonija miš.pneumosleroza.T-čestice 0..holester. preko urina i stolice.. jezika.prašina CdO.-akutno-privremena nesposob 7-10 d(lakog st).malaksalost-drhtavica 38-39 C.sepresivne reakc.m imaju vel.OCENA R.T.kardiomiop.zamor.bubrezi(eliminacija)..kosi. eritrocita i koproporfirina u urinu.kašalj-emfizema centralnog tipa(invalidnost i smrt).SPOSOB:-inicijal.tremor ruku.an metal.-dim braon boje Mineral-grinokit Koristi se>galvanizacija.sanjivost.brisati benyinom.dmrt SUBAKUTNI-sporo.recidivi-novo rad.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful