Trovannje cijanovodonikom-bezbojan,slab miris;Koristi se:dezinsekcija,deratizacija,dobijanje srebra,zl ata iz ruda,galvanizacija,dobijanje veštačkog đubriva

Prodor u org:-R.T, G.I,T, Koža-apsorpciju ubrzava pojačano znojenje. Izlučivanje-pluća(ekspiratorni vazduh miriše na gorki badem),urinarni trakt –HCN ima afinitet prema trovalentnom Fe i blokira citohromoxidazu-nekorišćenje O2-tkivna anoksija(c.n.s-direktno dejstvo) Kl.Slika:AKUTNO-laki st-osećaj metalnog ukusa,pečenje u ustima i na jeziku,glavob.,vrtoglavica,pulzaci je slepočnica,stezanje u grudima,umereni-isto kao laki stepen,težak st.-(visoke conc.)-momentalan gubi tak svesti,proširenje zenica,egzoftalmije,dispnea,grčevi, (nepostoji nagla expozicija visokim conc)inicijalni st.-metalni u kus,pečenje usta i jezika,grebanje ždrela,nadražaj očiju,slabost,glavob.,vrtoglavica, lupanje srca,muka povraćanje ; dispnoični st.-teška dispnea,poremećaj disanja,bradikardija,bol u predelu srca,osećaj straha,proširenje zenica , konvukzivni st.-tahikkardija,površno disanje,toničko-klonički grčevi,trizmus,gubitak svesti , paralitički st.-gubitak svesti,areflexija,nevoljno mokrenje,defekacija,površ no disanje,aritmija,hipotenzija,paraliza dis.centra-prestanak srčanog rada HRONIČNO-rani znaci:glavob.,vrtoglavica,znojenje,slabost,slabo pamćenje,suvoća grla,nedostatak vazdu ha,bol u predelu srca,pečenje pri mokrenju-hipotonija,uvećana tiroidea,jetra, povišen Hgb,eritroc.,izreženi izreženi-psihički porem.,paralize,grčevikatar gornj.dis.puteva,svrab ,perutanje kože,hron.ekcem(KCN,NaCN) TH :udah 2-3 kapi amilumnitrozuma,25 ml metil plavo,20-50mlNstiosul Trovanje bezinom-dobija se destilacijom iz nafte,bezbojna tčnost sa teškim parama,koristi se kao gorivo,rastvarač,razređivač prodire u org. preko respiratornog trakta,kože,i digestivnog(aspiracija preko gumenog sreva,najtoksičnije deluje na c.n.s Kl.slikaAKUTNO-lak st.-5000-10000 mg/m3,glavobo.,nadražaj očiju,disajnih puteva,kašalj,razdržljivost, nestabilan hod,ponekad delirijum-apatija,depresija,hipotonija,bradikardija; 15000-20000 mg/m3-tremor prstiju,jezika,kapaka,trzaji mišića,proširenje zenica,žute beonnjače,labilan puls,hepatomegalija,pov.T,bel i urobilina u mokraći,komatozno stanje HRONIČNO-glavob.,nesanica,razdražljiv.,zamaranje,grčevi prstibol u predelu srca,depresija,vegetativ.porem.,bronhitis,konjuktivit,anemija,pov. SE,dermatitis,ekcem hronično-vazduh,O2,kardiotonici,sedativi,kod prestanka dis.-vešteč.dis.,kofein(porem.krvotoka);C i B vitTH:svež hronično tr. Prevencija:lična zaštita,mediscinske mere Trovanje sirovom naftom-uljana tečnost,za dobijanje benzina,kerozina,dizela,mazuta,med.preparata, prodire preko res.trskts,kože Kl.slika:AKUTNO-udisanje većih conc.para sa H2S-simptom.kao kod trovanja H2S; pare benzina-slika trovanja benzinom HRONIČNO-(bogato sumporoom) glavobolja,vrtogl avica,slabost,zamor,bolovi u epigastrijumu i predelu srca,suženje vid.poljssniženi tet.rflx.,tremor,porem. denzibil.,hipotonija,oštećenje miokarda,konjuktivit,rinitis,porem.menstr.ciklusa,leukopenija,trombocitope (mala kol.sumpora)-hipotonija,bradikardija,hipotermija,vegetativni sy.,oštećenje jetre iželudačne sekreci. TH:roborancija,vitamino terapija Trovanje benzolom-bezbojna tečnost,karakterističnog mirisa,koristi se za dobijanje nitrobenzola,fenola deterdženata,exploziva Prodor u org.:R.T.,koža;izlučuje se preko pluća nepromenjen,preko urina,deo deponuje u organima I tkivima KL.slika.Akutno-laki st-podseća na pijanstvo,glavob.,vrtoglavica,porem.sna,mučnina,povraćanje izraženi gubitak svesti,mišićni trzaji,grčevi,proširenje zenica,bledilo,poremeć.disanja,hipotermija; Pri visokim con -gubitak svesti I smrt,komplikacije-oštećenje jetre,plućna obolanja,kardiovaskular.porem. HRONIČNO posle nekoliko meseci ili godina od početka expozicije,glavobolja,vrtoglavica,slabost,zamor,hematološke promene:anemija sa anizocitozom I poikilocitozom retikulocitoza eritrobl. megaloblasti,leukopenija(<4.5 109 ;trombocitopenija,sklonost ka krvarenju(usled promena na endotelu k.s.) ;kod izraženih trovanja-slabo krvarenje desni,leukopenija,smanjeni eritr. I Hgb-smrt TH:simptomatska,vit B6,B12,folna kis.,transfuzije;cns-glikoza C vit,brom vit B Ocena r.s.:hronično-privremena promena r.m. bez benzola, kod oštećenja-promena r.m. bez toxičnih mat Prevencija:T-tehničke,lične mere,zakonodavno-administrativne,medicinske mere

Tovanje AsH3-bezbojan gas,miris belog luka,nalazi se kao sporedni produkt pri obradi metala,dob janju vodonika iz cinka,dobijanju acetilena.prodire preko res.trakta,izlučuje se preko urina,fecesa i kože AKUTNO-posle latencije 3-8 h od udisanja:slabost,glavob.,vrtogl.,otežano disanje,muka,povrać.,poviš T, žeđ,dispnea,tahikardija,hepatosplenomegalija,tamna mokraća,drvena,oligurija,žućkasta koža i sluzok., erit. 1x1012,hiperbilirubinemija,leukocitoza,pomućenje svesti,porem.disanja,tahik.,odsus.reflx,, teškioštećenje bubrega-anurija,povećanje rezidualnog azota,dispnea,grčevi,uremija,smrt HRONIČNI-bledilo kože i sluzokože,vrtoglavica,zamor,bol u grudima,gubitak težine,otežano disanje,,kašalj,otok lica,zadah na beli luk,bol u kičmi,svrab kože,petehije TH:akutno-stacionarno lečenje-puštanje 300 ml krvi,i.v. glikoz sa askrobinskom kis. 500 mg,O2,,hemo dijaliza(stabilna anurija); hronično-antianemična th.--,sredstva za jačanje org. Ocena r.s.:lak oblik akutnog-vraćanja na radno mesto; teško akutno i izraženo hronič.-kontaindik. za rad na radnom mestu exponiranim AsH3 Prevencija:Tehnol.-tehničke mere,medicinska zaštita

trovanje metilalkoholom(metanol)-bezbojana isparljiva tečnost,miris na alkohol,koristi se za proizvod. hem.materija,rastvarač boje,mastilo,smole lepkove,proizvodnja plastike,fotogr.filmova….Prodire u org preko res.trakta,kože I dig.trakta Pseudoletoxično dejstvo-oksidiše u formaldehid I mravlju kis. i oštećuje c.n.s Kl.slika:AKUTNO-lak st.:glavobolja,slabljenje vida,nestabilan hod,dispeptične tegobe,lateralni nistagmus proširene zenice,nadražaj očiju i resp.trakta,slepilo;težak st.:(preko kože I usta)-posle nekoliko časova:bol ugrudima,otežano disanje,glavob,vrtoglavica,slabost,slabljenje vida-slepilo,proširene zenice,dispnea,tahik strah od smrti,grčevi,cijanoza,ponekad do komatoznog stanja HRONIČNO-nadražaj sluzokože očiju I gornj.dis puteva,glavobolja,zujanje u ušima,vrtoglav.,slabost,tremor,smanjenje vidnog polja th: TH:akutno-ispiranje želuca toplom vodom ili 2% Nabikarbonatom,soda voda I i.v 200 ml 2%-tnog Nabikarbonata(kod acidoze),C I B vit,kardiotonici,antidot-etilalkohol Ocena rad.spo.ograničenje r.s.,promena radnog measta Prevencija:otkloniti metanol iz proizvodnog procesa,the.-tehn.mere,lična zaštita,medicinske mere ..

monohlor metan(CH3Cl)-bezbojan gas,pri sagorevanju nastaje fosgen,koristi se kao sredstvo za hlađenje pestocid,rastvarač; Prodire preko pluća,toxično dejstvo na c.n.s Kl.slikaAKUTNO-glavob.,slabost,malak salost,ubrzan puls,hipotonija.Posle latencije(1-24 h)-gubitak apetita,muka,povrać.,dijareja,dehidrat.,sanji vost,pov. T,oštećenje bubrega,insuf.jetre-koma tonič.klonič.grčevi-smrt; HRONIČNO-gubitak apetita,vr toglavica,muka,povraćanje,zatim oštećenje opticusa,porem.,hoda,napadi grčeva,paralize,psih.porem,želu srevni porem.,leulocitoza,hipohromna anemija tetrahlormetan(CCl4)-bezbojna tečnosat,sladunjav miris,koristi se kao rastvarač;Prodire u org.preko res trakta,kože,izlučuje se preko pluća nepromenjen.Ima slabo narkotično dejs. ali izaziva hepatorenalni syn. Kl.slika:AKUTNO-lak dt-slabost,slavob.,vrtogl.,osećaj pijanstva,povraćanje,nadražaj očiju I gor.res.trak. umereni-ošteć.jetre I bubrega,belančevine,krv, i cilin. u urinu,ošteć.opticusa,edem pluća,bronhopneum.,di kl.slika:AKUTNOstrofija miokar.,(2-8 dan)-cijan.,dispnea,hiperten.,oligurija,anurija,koma,grčevi,gubitak svesti-smrt(2-12d HRONIČNO-pore.,sna,vrtogl.,parastezije,pečenje očiju,mučnina,povrać.,proliv,anemija,porem.,senzibil hoda,suženje vidn.polja,atrofija opticusa,stenokardije,hipotonije,u izraženim-hepatomega.,žutica,depresij Vinilhlorid(CH2=CHCl)-bezbojan gas,sladunjav,zapaljiv,koristi se za proizvodnju plastike,kaučuka,sred stvo za hlađenje. Udisanje conc. 2’5% -vrtoglavica,dezorijent.,slavob.Kod concen. 0,04-1,1 mg/l-glavob., dermografizam,neurotič.porem.,hiperhidroza,anemija,leukopen.,parastezije.Visoke conce.-gubitak senzib. akro-osteoliza,angiosarkom Trovanje ugljendisulfidom CS2-bezbojna tečnost,miris na etar,koristi se u proiz.viskoznih vlakana,celof ana,optičkih stakala.prodire preko dis.puteva I kože,a izlučuje se nepromenje preko pluća,I urinaom I u obliku sulfata stolicom.Izlučuje se I preko mleka u perioodu laktacije. Kl.slika:AKUTNO-vis.conc.(havarije)lak st.-(320-390ppm)slično pijanstvu,glavob.,vrtoglav.,malaksalost, umereni st-(>640ppm) euforija,smeh,vrtoglav.,ataksija,slavob.,muka,povraćanje,delirijum,halucinacije, stanje euforije se zamenjuje fazom potoštenosti. težak st.-(>3200ppm) gubitak svesti,toxična koma,snižen tetivni,kornealni rflx,koma-smrt.Psledice-encefalomijelitis,mentalni poremećaji. HRONIČNO-(5-10 god 50-160ppm) početni st.-slabost,zamor,emocionalna nestabilnost,gubitak apetita,porem.sna,porem.k.v.s. dermografizam,hiprhidroza,slabljenje senzibiliteta,sniženje kornealnog,konjuktivalnog rflx.,smanjenje mi risa,porem.adaptacija na tamu.,funkcion.porem.endokrinih žlez.:tiroidea,menstrualni cikl. Dg.:prisustvo neuroasteničnog sindroma(cerebralna astenija sa porem.senzitivne sfere),polineuritisa(ošteć enje senzibiliteta dis.delova extremiteta,bolovi extremiteta,anizoreflexija),vegetativnih porem.(znojenje,hl adnoća,cijanoza extremiteta.,parastezije) TH:akutno-uklanjanje iz opasne sredine,hospitalizacija,utopljavanje,kiseonik,simptom.terapija Ocena r.s.kod akutnih-rad.spos. je očuvana(r.m. bez expozic. uglj.disulf,privremeno),ako postoje trajne posledice trovanje-promena r.m. bez ugl.disulf. Prevencija.Teh.-tehnološke,medicinske mere zaštita

Trovanje tetrahloretanom(CHCl2-CHCl2)-bezbojna tečnost,slatkastog mirisa,najtoxičniji od svih ugljovodonika,koristi se za dobijanje tetrahloretilena,kao rastvarač masti,ulja,gume,boja.Prosire u org.pre ko dis.puteva i digest.trakta.Deluje na c.n.s ig.i.t.Kl.slika:akutno-glavobo.,vrtoglavica,malaksalost,opije nost,osećaj utrnulosti,”gmiženja mrava”,nadražaj očiju,dis.puteva,porem srčanog rada,ošteć.jetre i bubreg hronično-1.sa oštećenjem c.n.s-vrtog.,glavob.,nesanica,slabost,premor,neuroastenija,toxična encefalopati. pevencija:lična zaštitamedicinske mere 2.-oštećenje g.i.t-mučnina,povrać.,gubitak apetita,bolovi u želucu,opstipacija,žutisa,hepatomegalija Trihloretilen-bezbojna tečnost,koristi se kao rastvarač,za čišćenje metalnih proizvoda.Prodire u vidu pa ra preko dis.puteva I preko kože.Izlučuje se u oliku metabolita ili nepromenjen preko pluća.Kl.slikaakutno-vrtogl.,glavob.,muka,povrać.,opijenost,porem.svesti,nadražaj očiju,res.puteva,ubrzano dis.-smrt hronično-lak I umeren st-pijanstvo,astenično sta.,glavob.,vrtoglavob.,umor,bolovi extrem.,impoten,bradik težak st.-simp.toxične ensefalopatije-epi. napadi,poviš.razdražljiv.,uzbuđenje.,nadraž.očiju,bronhitis,pore želuca,hipohrom.anemija,leukopenija,porem.menstruac.,tulkus kože,dermatitis,ekcem,navika zavisnosti Hlorirani naftalini-čvrste ili tečne materije,koriste za proizvod.kondenzatora,izolatori,plastike.Prodiru preko dis.puteva I preko kože.Kl.slika.HRONIČNO-vrtogl.,dispeptični porem.,bolovi u epigastrij.,desnog reb.lukka,hepatomegalija,hiperbilirubinem.,hipoglikem.,hipoholesterolem.,urobilirubinem.,(1-15 god)ošte će. jetre.atrofija jetre,gastrit.,duodenitis,ulkusna bol..Expozicija dimu promene na licu,ušne školjke,vrat,u th ramena,abdomen-komedoni(nezapaljiva forma),ciste,koža je suva.Mogu izazv.fotodermatitis Trovanje amino jedinjenjima-spasaju hem.jedinjenje kojima je jedan ili nekoliko atoma H zamenjeno amino grupom NH2,koriste se u proizvodnji boja I pigmenata,gume,boje za kosu,u labaratorijskim analiz. Prodiru u org preko pluća,nepovređene kože ili gutanjem prašine,izlučuju se preko pluća(nepromenjen obl.) ili preko bubrega(oksidativni obl.).Imaju kumulativbno dejstvo-depo u potkožnom tkivu,organima (jetra).U org. stvaraju metHgb što smanjuje kiseonik I pojavi u eritr. Hajncovih telasaca.Ova jedinj. su nervni otrovi I alergeni I imaju kancerogeno dejstvo.Kl.slikaAKUTNO-simpt.posle 3-5 h posle ekspozicij glavob.,vrtoglav.,muka,povraćenje,slabost,palpitacije,cijanoza kože I sluzokoža(zeleno-sivkasta),slabi srč tonovi,hipotenzija,hepatomeg.,anemija,retikulocit.,Hajncova telaš.,povišena SE,viskoznost,bilirubina. koma-smrt Hronično-slabost,glavob.,vrtoglav.,dispeptični porem.,bol ispod desnog reb.luka,cijanoza,sub ikterus beonjača,pad kr.pritiska,hron,gaatritis,,toxič.,hepatit.,snižen Hgb,retikulocit.,hajnc.telaš.,leukopen. Anilinu-uljana tečnost,u dobijanju boja,prodire prekopluća I kožea.KL.slika:Akutno-simp.se javljaju kad nivo metHgb>30%:slabost,tamna koža,glavob.,anoksija-koma ismrt,hemoliza,toxič.hepatitis,icterus,grčev Hronično-bol u predelu jetre,subicter.beonjača,pviš.bilirubina,glavob.,vrtogl.,bol u epigastr.,pov.tet.rflx aminofenoli-meta,orto I para izomer,kožni iritans-dermatitis Benzidin-bela ili blago crvena materija,kori sti se za proizv.boja,kancerogena-papilom I karcinom mokraćnih puteva Naftilamini- 1 I 2-naftilamin -papilom I karcinom mokr.bešike fenilendiamini-proizv.boja-“urosolska astma” TH:kao kod nitrojedinj. Ocena r.s.kao kod nitro jed Prvencija –kao kod nitrojedinjenja Trovanje pesticid. Hg-koriste se za zaštitu bilja od bakterijs. I gljivičnih oboljenja(radofen,,zarosan,rado san,sporicid).Aktivne materije pripadaju alkilnim živinim jedinj. I arilnim. Prodiru u org.respirat.puteva kože-dugo cirkulišu u krvi idopiru do mozga,nadbubrega,jetru,mokraćna bešiku,žučnu kesu.-deluju na SH grupu remeteći metabol.procese Kl.slika:Akutno-laki dt.-posle nekoliko časova-glavob.,mučnina,povraćanje;umereni st.-ovi simp.+metaln ukus,hipersalivacija,,vrtogl.,porem.sna,pojačana žeđ,hipertenzija,nesanica,trmor,,proteinurija,hematurija težak st.-encefalopatija,paralize extrem.,sniženje sluha,slepilo,insipidni dijabetes,halucinacije,psihoze,deli rijum-smrt(7-15 dan. od uremije);kao posledice javljaju se pareze I epi.napadi. HRONIČNO-posle latentn og perioda od 1-1.5 mes.:mučnina,povraćanje,oštećenja usne duplje,krvave desni,hipersalivac.,žeđ,gingiv it is,stomatitis,kravavi prolivi,bradikardija,hipotonija,hepatomegalija,urobilinurija,bolno mokrenje,poliuri ja(2.5-8 l),teži sl.-oligurija,mikrohematurija; izražena intoksik.-azotemija,smanjeno izlučivanje hlorida,ub rzana SE,leukocitoza,neutrofilija-smrt;oštećenje c.n.s-astenija,glavob.,porem.pamćenja isna,razdražljivost tremor,dermografizam TH:uklanjanje iz opasne zone,odbacivanje zagađenog odela,ispiranje želuca(kalij umperman. ili aktivni udalj),oxigenoterap.,vit C,B1,P i K,zamena krvi(teži sl.) ; kod hronič.-vit.,raboranti simp. th Ocana r.s.potpun prekid kontakta sajed.žive Prevencija:the-tehno mere,lične,higijenske I medi cinske mere zaštite.

Trovanje nitrojedinjenjima--spasaju hem.jedinjenje kojima je jedan ili nekoliko atoma H zamenjeno nit rogrupom(NO2),koriste se kao exploziv.sredstva ili rastvarači, Prodiru u org preko pluća,nepovređene kože ili gutanjem prašine,izlučuju se preko pluća(nepromenjen obl.) ili preko bubrega(oksidativni obl.). Imaju kumulativbno dejstvo-depo u potkožnom tkivu,organima(jetra).U org. stvaraju metHgb što smanj uje kiseonik I pojavi u eritr. Hajncovih telasaca.Ova jedinj. su nervni otrovi I alergeni I imaju kanceroge dejstvo. Kl.,kao kod trovanja aminojdenjenjima.Nitrobenzol-žućkasta tečnost,miris badem; dobijanje snilina,sxploz.,sapuna.Prodire preko pluća,kože aizlučuje se isto.Kl.slika:Akutno metHgb>15% kao kod trovanja anilinom.Hronično-glavob.,vrtoglav.,slabost,nesvestica,hem.anemija,retikulicitoz.,biliru Trinitroluol-TNTžućkast prašak,kao exploziv,Prodire u org.preko pluća,kože I G.I.T;KL.slika:Akutno -naglo,burno,glavob.,ošamućenost,nesvest,iritacija očiju I dis.put.,cijanoza,gađenje,povraćanje,Hajnc.tela ,anemija,retikulocit.,hipotenzija;Hronično-hipohr.anemija,bazof.eritrroc.,ošteć.jetre,katarakta,povrać.,peč enje u želucu; TH:metHgb>5%-vazduh,kupanje I čišćenje,10-25%-O2ili karbogen;>20%-25ml 1%metil. plavo i.v.,20ml 40%gliko.+300mgaskrob.kis.;hronično-C vit.,gliko.,roborant,Ca,proteini,ishrana bogata nelančevinama I vitaminima,U.H. Ocena r.s.:kod težih I umerenih akutnih-privremena nesposobnost1-2 mes-staro r.m.;lakših akut.-nesposob.10-15 dan-staro r.m.;hronično-lečenje,promena r..m. Prevencija:tehničko-the.mereorganizacija rada,medicinske mere zaštite

Trovanje organofosf.jedinj.-koriste se kao insekticidi I akracidi(paration,malation,diazinom,TEPP,sist ox)-visoka biol.aktivnos prema štetočinama I visoka toxičn.za čovaka. Prodor u org.preko res.trakt,kože dig.trakta-blokiraju holinesterazu što dovodi do nagomilavanja acetilholina u tkivima-porem.sprovodljiv. u sinapsama. Lako trov-aktivn.holinester do 50%,umereno-akt.holinester. 30-40%,teško-akt.holinest.1020%,smrt 1-4%;Deluju I na esterazu,tripsinlipazu Kl.slika:AKUTNO-laki st.:slabost,glavob.,vrtoglavob., hipersaliv.,,hiperhidroza,gađenje,bol u želucu,povrać.,dijareja,slablj.vida isuzenje,mioza,bradikard.,hipote nzija,sniž.tet.rflx.,leukocitoza,neutrofilija. umereni-vrtogl.,,strah,uuzbuđenje,mučnina,glavob.,groznica,ne sanica,porem.ravnoteže,sna I hoda,tremor,porem.govora,T-40 C,bradikardija,slabi srč.tonovi,pneum.ognji šta,hepatomeg.,diplopije,nistagmus,pov.Hgb,eritroc. I leukoc.,protein. I hematurija,halucinacije težakkomatozni:obilo zojenje isaliv.,povrać.,mokrenje I defekacija,porem.disanja,,bronhospaza,tonič.-klon.grčkoma,zenice nereaguju na svetlost HRONIČNO-glavob.,vrtoglav.,pritisak u slepočnicama,zamor,porem. sna,pamćenja,inreligencije,tremor,nistagmus,dermograf.,bradikar.,hipotonija,hepatomeg.,pareze,paralize TH:iznoš.van opasne sred.,skidanje odela,pranje sapunom,5% Nabikarb.,ispiranje očiju vodom,izazivanje povrać.aktivni ugalj,potkožno 1ml 1% atropin,3-5ml atropina(umereni I teži st),davanje reaktivatora holin ester.(pralidoxim,diproxim,toxogonin) Ocena r.s.-kot lalog I umerenog st:privremena nesposob.-isto r.m. težak st-promena r.m. bez organofos.jedinj.,hronič.privremena ili trajna nesposobnost. Prevencija:toxiko loš.ocena novih preparata,kontrola mašina;bezbednost pri radu;medicinska zaštita

www.belimantil.info

želudačno-crevni porem.dehidraza.crevni porem.to xafen.i.utopljavanje. pirogrožđane i mlečne kis.g.promuklost-bronhit.pneumonija.desni.Cs-cijanamid-u procesu proizvodnje štetno deluju prašin blokira oksidaciju alkohola.traheit.n.mučnina.ospa. KALIJUMOVAK-nitratlokalne promene na sluzokoži.hron.kardiovask.proširenje k..USTA-nadražaj želuca.-promena r.. faringit.polineuritis. i amonijakom..dele se na :azotna.nadražuje kožu i sluzokožu.t.hronično-glavob vrtog.izlučuju se preko bubrega.dispepdija.puteva.a u težim:dispnea.Cs-nitrat.kašalj..Trovanje hlorirani ugljovodonicima-koriste se za suzbijanje krprlja i stetnih insekata(hexahloran.i.ATP-aze.oštećenja kože.miokardit.rzdražljiv.m.vida.bol u mišić.razdražljivost..sistema..astma.opadanje kose.teskoba u grudima.srca i pluća.jetre.povraćanje.kiseonik.:preko dis.KOŽA-pečenje.c..ukloniti zagađeno odelo.amo nijum-sulfat NA-nitrat(čilska šalitra)-mogućnost prodiranja azotnih oksida u radnu sredinu Amonijum-sulfat i nitrat-opaasnost od trovanj sumpornom kis.jetre i bubrega.porem.ci janoza.očiju.traheje i bronh.-a..eritem. C.s. bez nadražujućih materija Prevencija:kao kos trovanja organofosfornim jedinjenjima Trovanje veštačkim đubrivima-koriste se za rast i povećanje prinosa biljaka.prolivi.hipotenzija.H.znojenje.tahikardija-smrt TH:napuštanje opasne sredina.lupanje srca.lindan.bol u nosu.metabol.prosta i složena) AZOTNA-amonijun-nitrat.ensefalopolineuritis. hronično-simptomatski:Caglukonat i proteinska ishrana Ocena r.Na-nitrat.želud.ubrzano dis.krvr...atrof.info .konraindik. suzenje.bronhit.ataksija.kostiju.gastrit.s.porem.porem.i.bubrega.polineuritis.vežnjače.RES.muka.s hronično-oboljenja zuba.bubrega.težak st.zato de koridti samo kao smeša .v 40% glikoze.zavoj sa 2% Nabikarbonatom.rinitis.kašalj.glutationa.t.mozga-glavobolja K-sulfat-nedovodi do trovanja kainit-dermatitis.pov rać..zapalj.zapaljenje korneje.gingivit. krvarenje iz nosa.glavob.akutni rinitis.hiperemija www.T-ispiranje želuca toplom vodom.ošteć.tremor.500 mg askrobinske kis.-a.kalijumova i ona koja sadrže mikroelemente..kože.dovodi do sek.PUT-oštećenje sluzok.tonično-klonički grčevi.fosforna.grlu..tetanija i grčevi extremiteta.krv.ošt ećenje jetre..davanje ulja.barbiturati-napadi grčeva.bledilo.paralize(tešli sl.perforac..iz des FOSFORNA-superfosfat-sadrži fluor koji smanjuje aktivnost holinesteraze.slika:AKUTNO-retka:kašalj.10% rastv.otok-ulceracije.Cs i U.strah.otok.vrtogl.alkohola koža-pranje toplom vodom i sapunom. HRONIČNO-astenovegetativni sindrom.ubrzan puls.). T.septuma.dermatitis..u težim slučajevima:pov. i 50 mg vit B.ošteć.s.-porem. i.dispnea.belimantil.mogu biti prirodna i veštačka(dobijaju se sintetskim putem i preradom minerala.debelog creva ipreko mleka u periodu laktacije Kl.zamor.n.DDT(zabranjen)) Prodor u org.bol u epigastrijumu.inf.Caglukonata G.dience faloneuritis.amonijum-nitrat:zapalji i explozivan.g. i respir.gubitak svesti..:laki st-privremena nesposobnost.

.rinofaringit. nabacivanjem pištoljem nadražajno dejstvo na sluzokožu nosa.transport.5-0.stezanje.zabrinutost“dlake na jeziku“ „insekti po telu“-tremor ruku..encefalopat.nesanica.vrtogl..T subfebril..snižen Hb.pov.endokrini poremećaji.higij.m. Blok.cijanoza.toni-klon grčevi.nakit.RANI OBLIKnastavak izloženosti PB-porem.-PARKINSONIZAM-temor.kašalj.sluzokože idenaturacija bel.kol.oštrog mirisa-za dezinfekciju voda.dim.transport KOŽA-kvašenje odeće G.r. visoke vredn..posle preležanog trovanja javlaju se simp.nesiguran hod TEŽAK-epi napadi.TH:topla kupka posle rada.rad.penušav ispluvak.u HCl H2SO4.vraćanje na rad.otežano disanje.povraćanjePri visokim conc.traj.astenija.sepresivne reakc.prašine<5 mik.zamor.BARBITURATI B vit..proizvodanja termomet.T.endok.TA pov..drhtavica.tetivni reflexi.higijenske I medic.bojenje hartije.gadjenje.slabost.-slabost..bol u extrem .g.crven.t.dobijanje legura .na osnovu istorije bol.-glavobolja.zamor.kože I g.urin 20-65 mikr.subitak apetita.slika-AKUTNO-laki stepen-ndražaj sluzokože očiju..malakssalost HRONIČNO-astenično stanje.i.patol.:R.kosi..uzimanje hrane rukama -prodire u možd.dlika.pri sadorevanju uglja Toxično dejstvo-prodirući u oreg.bolovi i stezanje u.sekrecije želuca.samor.tetiv.koža-uklonitivaton.veštačko disanje.hroni.bolovi u stomaku.tireoidea i nadbubreg-parališe dejstvo alkalne fosfataze i SH grupe KL.gubitak poverenja usebe”živin eretizam”( lupanje srca.hiperhidroza.poremeć.dig.g/100cm3.TH:CaNa2EDTA.porem.grčevi.pregled.PbCl2.-pare nikalkarbonila-hemoragična bronhopneumonija -prašina-karcinom pluca. Olovom.gastritis.lakši od vazduha.bel male relativ.kapsu sočiva .pov.)olovni“rub“-sivkastoplavičasta prebojenost duž ivice desni 1-2mm.vrtoglavica.usporen puls.prodor u org.I.pri većim konc.napad astme.malaksalost.. G.poremećaj kordinacije.halucinn.Disanje(30-40/min).. mozak-kroz HEB-uticaj na koru I talamus)) Eliminiše se plućima.dubitak apetita.mučnina. Merkurialentis-Hidrargirosis lentis (disko.magacioniranje.poviš.slabost.t.bubrezima TH:koža I sluz Izlučivanje-urin.sluzokoža.poliradikulitis.bubrezi(eliminacija).dimu Zn oxida Latentni period 4-8h-sladunjav ukus-kašalj.pneumosleroza.bubr.SL.-gubitak svesti nekoliko časova.zujanje.holester.kašalj.volum.vrtoglavica.pulzacije u slepočnicama..glavob.utopljavanje.tkivo(kora.kanalizacija.-dim braon boje Mineral-grinokit Koristi se>galvanizacija.TH-izazivanje povraćanja.ispiranje sodom bikarbon.pojave Dg.ošteć.hemoglobina i skraćuje vek eritr.O2. u.emfizem.početni stad edema pluća -edem pluća-dispnea.prašine:PBO.hiruršlih i zubarskih instrumenata.mesta bez Mn.medicinske mere Trovanje OLOVOM-sivkastobeo.feces.prsti.konjuktivit.hipotal.izrada lekova.inv..T 40C .vit B i C.>oštećuje mozak(dejstvo na k.epi.otpadne vode Prodor u org-R.exkrecija aminokis.sna.rastvara se u benzinu.paranazalnih šupljina KL.meningealni simo. R.higijenske i medicinske mere www.PbO2.konjuktiva.ratvorljiv u kis.D-penicilamin.anode.proizvodnja legura.laki-staro r.-dr.perforacija sred njeg dela septuma nosa(slaba vaskulariz). bubrega. teži slučajevi-encefalopatija Thuklanjanje iz otrovne sredine.sekrecija.perforacija septuma.-paralize u najaktivnijim miš. I znakovi ranog trovanja.-preko kože i R.prometa belančevina.lupanje srca.glavob.zuba.kata ralne promene dis.zavarivanje.slabost.bradikardija.nalayi se u vidu HgS(cinobarit) I kao elemantarna živa.često se javljaju .noktima najtoksičniji je 6-o valentni hrom.bronhijal astma.hoda I govora”hod petla”.medicinske mere Trovanje CO-besbojan..vrtogla.slezini.n.hemoptizije.akumulatorske ploče.m.tremo TH i prva pomoć-akutno-izneti na čist vazduh.depresija i grčevi extrem.hipotonija. ZnCl4-udisanjem dima-zapaljenje plućnog paranhima.epistakse.nastaju brzo-glavobolja..sanjivost. u depoima-isto r.septuma.malokrvnost.metal.bronhospazam.ukus grčevi.astma).pranje vodom i sapunom G.s. opšta slabost. Rizik:kod kopanja rude.znojenje.-oštećenje c.krvarenje desni.-akutno-privremena nesposob 7-10 d(lakog st).otporan na koroziju.mišićima.pri preradi nafte..slezina.anamn.paranazalnih šupljina.40mg/100ml Rizik:u topionicama.nistagm..pov.smanjenje rad. eritrocita.rastvara de u azotnoj I sumpornoj kis.pad TA) Kl.grčevi.lična zaštita..-R.tahikard.OCENA R.tetaALA.g/l.očiju.s-aglavob.T-gutanjem hrom.SLIKA:AKUTNO-kod havarija.gubitak svesti. Hron.-prašina.legure.pov.pare.glavobolja.cijanoza.poremžlezda. 0.zamor.cijanoza.t.. težak stepen-depresije viših delova c.-astenija.hepatomegalija.nesposobnost 1-2 mes.suze nje očiju.antipiretici Prevencija-tehničke. preko urina i stolice.slabodt.riblje ulje10% rast CaNa2 Edta Ocena rad.belimantil.dispnea.koštane strije Dg-radna anamn.poremećaj k.trizmus vilica.*-promena rad..$prom.vrtoglavica.kvarcnih lampi.simp. malih conc.T-metalna živa(netoksične) Koža-spora apsorpcija Vezuje se u plazmi za alfa-globuline I albumine-2.d.T-izazivanje povra.A. i prva pomoć-napuštenje sred..HRONIČNOpostepeno.t.CNS-encefalopatija.glavobolja.puls ubrzan(100-120/min).m.T.dispnea.N-acetilpenicilamin Pev.kašalj.pečenje.supradtern.krvotok-jetra(detoksikac)žuč.magle.min.kerozinu.bolovi u epigatrijumu.elektrogalvanizacija Prodor u ord:Koža-soli nikla-dermatitis R.t.leukopenija.abdomin.ulkusna bolest. Prvencija:T-t mere.urin težak st.plj.procesi mešanja sa dr.penz.n.hemipareza.hijalina skleroza aferentn.NAJRAN:FAZA-malaksalost. Prvencija:tehničke..anurija.(EDTA I BAL.elekrohromir Prodor u org.lampe.)-8-24h-dispnea kašalj.gađenje.-gubitak pam..fotofobijablefarospazam.EDTA RAD.simp.malaksalost.suvoća I grebanje u grlu.O2.hausmanit..mešanjem etilove tečnosti.podlaktice-papule-vezikule(svrab.hronične sekvele.:r.pareza facialisa. izraženi st.kod intk.dispnea Trovanje fosgenom-bezbojan gas.drhtavica.ispiranje želuca.dlabost extenzora.paren.teh.radn.I..SLIKA:kod radnika u procesu dobijasnja nikla javlja se hiperemija sluzokože grla i nosa. TH:CaNa2EDTA-i.m.toplo mleko.bradikardija UMERENI-delirantni šizofreni Sy.strah.gušenje. I znakovi podeljeni su :inicijal..bolovi.-povraćanje. lica).ulkusi na koži KL.osećaj straha.puteva.Dermografizam..TH:i.-pov.rude:mešane sulfidne sa Fe iCu Rizik:dobijanje nikla iz ruda.IZRAŽENI ST.kancero geno dejstvo na plućno tkivo Th:koža I sluzokoža-simptomatsko-borvazelin.očiju i ždrela-deponuje se u kost.Vezuje se za SH grupe belan.te. sna.p.vlaženje kože) kod lakih oblika dermatitisea-privremeni prekid rada sa niklom.gwdje nje.jetra.breunit Koristi se:izrada elektoda.gadjenje..:kl.-privremena nesposob.cilin..fosfata.def.u vidu minerela:magnozit.*R..T. grudima..sp.Ponavljana akutna i subakutna trov.povišen tonus mišića.. Živine ensefalop.s-a.glavobolja..disajnih puteva(spazam mišića glasnih žica.koža.izaziva olovne kolike delujući na muskulat creva. Prevencija.metal grozn.kardiomiop.tetiv..mesto.glukoza PrevencijaT-t merelične. Prodor u org.r.dobijanje Zn belila.gubit.čišćenje.higijenske mere.Slika-AKUTNO-niske conc.koma.medicinske mere Tovanje Cl-žutozelen.v..-transport u bolnicu.za legure čelika.tamnosmeđi zubi.legure. Kl.NA ORG:-praćeno je porem. inv.mikrografija.dispept.T.made.otežano disanje Nakon 10-16h posle expozicije-najteži napadi groz.Slika:AKUTNOlaki stepen-glavob.hiperhidroza.dim oksid G.v.kafa..hipo i anacidni gastrit.Romberg *.dermografiz.dornjeg r.znojne i mlečne žlezde TOKSIC.sa sivom nijansom..šake.1-2 mes(težak dt).v.ždrela.s.derebralne krizeepi.hroni.SLIKA:AKUTNO-LAKI-glavob.creva.štamparska slova.T U težim slučajevima-edem pluća ili proliferativni pneumonitis HRONIČNO-expozicija 4-10 g.karbogen.amnezija.olova u obliku orašine-HCL razlaže olovna jedinj.:kod ošteć.hlorni preparati..nogunerazgovetan rukopis.povraćanje.tahikard.mere Tovanje Zn -srebrnastobeo.hladni extrermiteti.polineuritis.sivkastobeo(kad je cist).edem.nadražaj dis.DEJSTV. jedan deo se izlučuje nepromenjen preko pluća.gubitak svesti-posle 12-36 h-zapaljenje pluća(toxična bronhopneumojijasa edemom) TH.puteva.refl.gušenje.omotača kablova.T-para.znojenje.Neurološki u stanju kome-zenice jednake.hipotonija. rani simp.depresija.kordinacije.krvaranja iz nosa.m sa poboljšanjem udlova.SLIKAAKUTNO-posle udisanja velik.info . t-metalna živaa: nikalsulfat-niklov ekcem(niklova krasta)-ručje..raniji zamor.leukocitoza.slika:* inicijalni st.tetiv.ali veliki deo prelazi u plućni krvotok.nosa.6 mik.glavobolja.vrtoglavica. “MANGANSKI PNEUMONITIS” Dg.ako pežive 2-3 dana prognoza je povoljna.dermatitis.miris na pokvarena jaja. bez nikla NIKALKARBONIL-bezbojna tečnost.dermografizam tremor.svetlucanje pred očima.kod alergijskih ošt..pov.strah euforija.zatim se vezuje za koštano tkivo stvarajući depoe kako u kostima( trabekula) tako i u jetri.pov..invertnost.R.oštećuje krv i krvo tvorne orgsmanjuje sint.t. desni .org) KL.plač.teško trov.hipotermija.bronhitični piskavi šušnjevi u svim delovima pluća Hronično-opšta slabost.5% metilensko plavo po 10 ml sa glikozom.poviš.aerosol.+ Ašner.otok rožnjače.ćel.težak-1 i više mes..adinamija.karboksi hemoglobin(300 x veci afinitet za CO)-smanjenje kapaciteta krvi u prenošenju O2-hipoksija Kl.razdražljiv.vit B i C Ocena r.creva.Kod posatojanja pov.Slika-akutno-posle nekoliko časova od expozicije pojavljuju se simptomi koji poodsećaju na metalnu groznicu:slabost. posle udisanja gasa HRONIČNO-dugotrajno dej.gubitak težine.jedinjenja u usta ili iz dis.(1-5ppm).poviš.T-pare.zamor.20-25(srednje teški).reverzibilni simp. u izduvnim gasovima.T-uvlačenjem pomoću creva u usta..desni I porem.povraćanje.nadražaj G.nistagm.-novo r.brisati benyinom.kaučuk PRODOR U ORD.pov. U krvi 15-40 mik.glavo.masom. recidivi-promena r.-para. atrofija.hipotonija.SPOSOB:-inicijal.olovno bledilo(spazam k.rada.SLIKA:”LIVAČKA GROZNICA”-expozic.alvaole)oštećuje endotel kapilara Kl.groznica.cijanoza.komatozno stanje Groznica traje 1-3h.SLIKA:Akutno-(20-30mg/m3)nadražaj sluzokože nosa.koža..bojenje tkanina.sanjivost.eufilin(porem.zamor.reflexi.uzbuđenje TH. Prevencija:T-t mere.oligurija.mirovanje.Hgb.hipersalivacija.jetre..hipotermija.alkoholu KORISTI SE:dodatak benzinu za motorna vozila i avione RIZIK-proizvodnja.refleksni spazam(bronh.peribronhitis.mir.gušenje.izlučuje se bubrezima+belančevina male relativ.varenje Prodor u org-R.m.glikoza.glavobo. minerela:sfalerit.dispeptične pojave.Ddg-parkinsonizam.kašalj. ždrela.usana.nesanica.h ig TETRAETILPb(Pb(C2H5)4)-isparljivo jed.porem.mineralhromit Rizik:dobijenje legura.puteve(bronhiole.25-0.hladni extrem. KOŽArastvori -Taloži se u plućima.-deponovanje(jetra.Dg:rad.PREV. ili prekvalifik.vlažni šušnjevi može se javiti plavosiva cijanoza.bubreg..gingivitis.znojenje.jake glavob. kao u Parkinsonu.slabija reakcijom na svetlost. pobolj.H.Stepen apsorpcije zavisi od kol.lične i medicinske mere zašite Trovanje H2S-bezbojan. OCENA R.bolova.)cirkuliše nepromenjenom obliku-deponuje(kost.T.porem jetre.ugušeni ili pov.medicinske mere Trovanje kadmijumom-srebrnastobeo sa plavkastom nijansom.povraćanjeglavob.CdCl-kod topljenja ruda.jetri.katalizator Rizik:kod iskopavanja ruda Prodor u org.na vazduhu potamni-olovo oxid Rude:galenit(PbS).ZnSo4oštećenje kože I sluzokože..Slika-period početnih promena-posle udisanja gasa.može nastati smrtHRONIČNO(postepeno)inicijalni st-“mikromerkurij alizam-glavobolja..recidivi-novo rad.vrtogl.T-kod pušenja ili uzimanja hrane prljavim rukama i gutanja izvesnih kol.toksik.povećana conc.brohitis. Ocena r.reflx DgAnam.traheje.karboksiHgb 20-30% .plašlji vost.jetrom.čaj.crevima.slabost.hiperbilir...javlja se pri dobijanju nikla.porem. Funkciju Deluje na mišićn. U toksične-port.ošt..reflexi # Umereno izraženi-pojačavanje simp.-olovne kolike-akutni napadi abdom..pov. I znakovi izraženog trovanja.sposobnosti. hroničnoprivremena promena r..vrtoglavica.-R.dermografizam. Klinički simp.slabost. Simp. i farmaceutskoj industriji.me Trovanje Živom-srebranastobeo.. bronhit.zujanje ušiju pritisak u drudima.-nepostoja akutna trovannja u proizvodnim uslovima.hiposmija i anosmija.porem.hipotonici.Pb3O4.delirijum.barometara.žlez.ili prekvalifikacija.v sistema.halucinacije.m imaju vel.ubrzan puls.R. kinetičku E i punjenje-prodor u bronhiole I alveole-deskvam.dmrt SUBAKUTNI-sporo.smrt(hronično-nadražajna kožu I sluzokožu.-oksidiše u org.O2.slabo pamćenje.žlezde KL.mlitavost.apatija.bez mirisa.slabo pam.c tahikard.3 d.vrtoglav.reflexi.=2(teži sluči.U.. visoke conc(100ppm)brz letalan ishod nekoliko min.kašalj-emfizema centralnog tipa(invalidnost i smrt). srednje teški st. Metaboličkih procesa.I.conc.ukusa.bol.katar želuca.med.emfizem.ataksija..hepatomegalija.ekcemi(Cl akne) hronič. eritrocita i koproporfirina u urinu.groznica-nekoliko dana-stomatitis sa ulcer.žutica.tvrd.miris trulog voća.tvrd.-deluje na duboke dis.-R.-suvoća nosa i ždrela..m.i. pred.razdražljivost.povraćanje.znojenje.emfizem. Cirkulišuće olovo se 90% zadržava u eritroc.disanj).smitsonit.T-čestice 0.. traheobronhitis.resp.-akut.perif.puteva-bronhopneum.za rad.stanja slična Menierovom sy..tremor.boje. hipoterm. Trovanje niklom-srebrnastobeo.hiperemija konjuktiva.pravljenje cevi..*R.hipersaliva.zatvor.I.m.lečenje..izlučuje se bubrezima KL.karboksiHgb 30-35%.štavljenje kože.šibica.povećana peristaltika želuca i creva.bronhitični šušnjevi.m ili novo Trovanje hromom-srebrnadtobeo.nesanica.euforija.redukuje aktivnost deltaALA-D .retko.encefalopatija-glavob.slabo pamćenje.TEŽAK OB.beladona.ulcer kože(vrat.bater Prodor u org.stad.bol u predelu srva nadražaj očiju.. Promena..usl.otežan govor.izraženi stad.nesanica.metabol.veće conc.-jedan deo se apsorbuje u vazdušnim putevima.snojenje.-dovodi do opekotina sluzok.bubre.proliv.grebanje u grlu.bubrezima.vatrostalna ind.rastvor. radnika G.Cd u urinu i krvi .predhodnog stdijuma $ Izraženi st.invalidska penz.popuštanje srca) „apoplektiformni“oblik trovanja-udisanje 1000 mg/m3 H2S(gčevi.bubrega.Ocena radne spos.hem.mol.Ca.konc(3-100mg/m3)-pečenje u očima i nosu.bez efekta).mek.anosmia.tremor ruku. TH i prva pomoć:akutnoO2.smanjeno panćenje.ispadanje kose.tetiv.atrifični rinofaring.ulkusna bol.izlučuje se kao oksidisano sumporno jedinj.težak-novo r.uljani rastvor vit A I D.malaksal.porem.stezanje u grudima.krv0.drhtanje.T.glavobolja Vrtoglavica.ŠUK.Rtg cevi.gubitak svesti.smrt(bronhopmeum.Hgb i eritr.(1-6 ppm)-nadražaj sluzok.očnih kapaka...vlakna k.T.povraćanje.povraćanje.Trovanje manganom Crvenosiv.pamćenja.glavobolja.sanjivost.umereni.kamenac.hiperhidroza.anizokorija.čišćenje rezervoare PRODOR U ORG. jezika. Arteriola). .mol.amimija.znojenje(infuenca. umereni s.staro r.(30 ppm)kašalj..m. Penz.tet Reflexa.simp.apsces.)nadbubreg(astenija.Posle edema može se razviti pneumonija.S.dermografizam.bronhijalana astma..s.T .karcinom pluća.infarkt HRONIČNO-glavobolja.nosne pregrade..lice)-hromne rupe(nakon skidanja krast-dporo zarastaju(do kosti)-amputavija. Ilučuje se bubrezima..S.Bi C vit.epi napadi.Babinski +.tromboza.bol.T.C I B vit. KLIN.hronični bronhitis.mesto sa pobolj.anemije.muka.. javlja se kašalj..dispnea.suvoća ždrela.efedrin.malaksalost-drhtavica 38-39 C.bolovi u mišić.gubitak svesti 5-7 dana.glavob..mleka u vreme laktacije KL.T-t mere.CNS. mršavlje.mršavljenje.prašina.kalamin. I radne anamneze. G Anam.mesta.m Pevencija:T-t mere.vrtoglavica. hroninopromena r..m i.slezina.laringotraheitis.-GIT poremećaji.tonički grčevi.Rosalimo simp..preradi.inverzija sna.metabolizma porfirina.legira PRODOR U ORG.cijanoza.glavob...Openhajm.elektrode za baterije i akumulatore..a posle mje oseća se slabost.tremor(tremor merkurijalis).32-0.otežan hod Hiptonija miš.an metal.lak nadražaj dis.ulceracija sluzok.infuzija.ždrela.dispnea.slabost.prašina CdO.sastojcima.bledilo kože.T.tremor prstiju.kardiotonici(koma)puštanje krvi kroz venu(250-300ml).stad.hiperemija.s.vrtoglavica.bol u stomaku.B.higijenske.deluje na jetru i bubrege(fibroza.bol u grudima.psihoze.inverzija sna. Vit C i B.nervni sistem.bronhija KL.kijanje.preko pluća formira sa Hg.puteva -latentni-3-6 do 12 h. konjuktiva.municija PRODOR U ORG.bol u očima.-lak-nesposobnost nekoliko dana.štampa tkanine.perfo.s.u hem.T-kašalj.slabost extremiteta.simpt.mučnina. Rizik:vađenje rude. i znakovi trovanja opšteg karaktera.prforac septuma i recid ulceracija-promena r.crven.I.nesanica.trakta.masti.može i Čejn Stoksovo..glavob.T.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful