Trovannje cijanovodonikom-bezbojan,slab miris;Koristi se:dezinsekcija,deratizacija,dobijanje srebra,zl ata iz ruda,galvanizacija,dobijanje veštačkog đubriva

Prodor u org:-R.T, G.I,T, Koža-apsorpciju ubrzava pojačano znojenje. Izlučivanje-pluća(ekspiratorni vazduh miriše na gorki badem),urinarni trakt –HCN ima afinitet prema trovalentnom Fe i blokira citohromoxidazu-nekorišćenje O2-tkivna anoksija(c.n.s-direktno dejstvo) Kl.Slika:AKUTNO-laki st-osećaj metalnog ukusa,pečenje u ustima i na jeziku,glavob.,vrtoglavica,pulzaci je slepočnica,stezanje u grudima,umereni-isto kao laki stepen,težak st.-(visoke conc.)-momentalan gubi tak svesti,proširenje zenica,egzoftalmije,dispnea,grčevi, (nepostoji nagla expozicija visokim conc)inicijalni st.-metalni u kus,pečenje usta i jezika,grebanje ždrela,nadražaj očiju,slabost,glavob.,vrtoglavica, lupanje srca,muka povraćanje ; dispnoični st.-teška dispnea,poremećaj disanja,bradikardija,bol u predelu srca,osećaj straha,proširenje zenica , konvukzivni st.-tahikkardija,površno disanje,toničko-klonički grčevi,trizmus,gubitak svesti , paralitički st.-gubitak svesti,areflexija,nevoljno mokrenje,defekacija,površ no disanje,aritmija,hipotenzija,paraliza dis.centra-prestanak srčanog rada HRONIČNO-rani znaci:glavob.,vrtoglavica,znojenje,slabost,slabo pamćenje,suvoća grla,nedostatak vazdu ha,bol u predelu srca,pečenje pri mokrenju-hipotonija,uvećana tiroidea,jetra, povišen Hgb,eritroc.,izreženi izreženi-psihički porem.,paralize,grčevikatar gornj.dis.puteva,svrab ,perutanje kože,hron.ekcem(KCN,NaCN) TH :udah 2-3 kapi amilumnitrozuma,25 ml metil plavo,20-50mlNstiosul Trovanje bezinom-dobija se destilacijom iz nafte,bezbojna tčnost sa teškim parama,koristi se kao gorivo,rastvarač,razređivač prodire u org. preko respiratornog trakta,kože,i digestivnog(aspiracija preko gumenog sreva,najtoksičnije deluje na c.n.s Kl.slikaAKUTNO-lak st.-5000-10000 mg/m3,glavobo.,nadražaj očiju,disajnih puteva,kašalj,razdržljivost, nestabilan hod,ponekad delirijum-apatija,depresija,hipotonija,bradikardija; 15000-20000 mg/m3-tremor prstiju,jezika,kapaka,trzaji mišića,proširenje zenica,žute beonnjače,labilan puls,hepatomegalija,pov.T,bel i urobilina u mokraći,komatozno stanje HRONIČNO-glavob.,nesanica,razdražljiv.,zamaranje,grčevi prstibol u predelu srca,depresija,vegetativ.porem.,bronhitis,konjuktivit,anemija,pov. SE,dermatitis,ekcem hronično-vazduh,O2,kardiotonici,sedativi,kod prestanka dis.-vešteč.dis.,kofein(porem.krvotoka);C i B vitTH:svež hronično tr. Prevencija:lična zaštita,mediscinske mere Trovanje sirovom naftom-uljana tečnost,za dobijanje benzina,kerozina,dizela,mazuta,med.preparata, prodire preko res.trskts,kože Kl.slika:AKUTNO-udisanje većih conc.para sa H2S-simptom.kao kod trovanja H2S; pare benzina-slika trovanja benzinom HRONIČNO-(bogato sumporoom) glavobolja,vrtogl avica,slabost,zamor,bolovi u epigastrijumu i predelu srca,suženje vid.poljssniženi tet.rflx.,tremor,porem. denzibil.,hipotonija,oštećenje miokarda,konjuktivit,rinitis,porem.menstr.ciklusa,leukopenija,trombocitope (mala kol.sumpora)-hipotonija,bradikardija,hipotermija,vegetativni sy.,oštećenje jetre iželudačne sekreci. TH:roborancija,vitamino terapija Trovanje benzolom-bezbojna tečnost,karakterističnog mirisa,koristi se za dobijanje nitrobenzola,fenola deterdženata,exploziva Prodor u org.:R.T.,koža;izlučuje se preko pluća nepromenjen,preko urina,deo deponuje u organima I tkivima KL.slika.Akutno-laki st-podseća na pijanstvo,glavob.,vrtoglavica,porem.sna,mučnina,povraćanje izraženi gubitak svesti,mišićni trzaji,grčevi,proširenje zenica,bledilo,poremeć.disanja,hipotermija; Pri visokim con -gubitak svesti I smrt,komplikacije-oštećenje jetre,plućna obolanja,kardiovaskular.porem. HRONIČNO posle nekoliko meseci ili godina od početka expozicije,glavobolja,vrtoglavica,slabost,zamor,hematološke promene:anemija sa anizocitozom I poikilocitozom retikulocitoza eritrobl. megaloblasti,leukopenija(<4.5 109 ;trombocitopenija,sklonost ka krvarenju(usled promena na endotelu k.s.) ;kod izraženih trovanja-slabo krvarenje desni,leukopenija,smanjeni eritr. I Hgb-smrt TH:simptomatska,vit B6,B12,folna kis.,transfuzije;cns-glikoza C vit,brom vit B Ocena r.s.:hronično-privremena promena r.m. bez benzola, kod oštećenja-promena r.m. bez toxičnih mat Prevencija:T-tehničke,lične mere,zakonodavno-administrativne,medicinske mere

Tovanje AsH3-bezbojan gas,miris belog luka,nalazi se kao sporedni produkt pri obradi metala,dob janju vodonika iz cinka,dobijanju acetilena.prodire preko res.trakta,izlučuje se preko urina,fecesa i kože AKUTNO-posle latencije 3-8 h od udisanja:slabost,glavob.,vrtogl.,otežano disanje,muka,povrać.,poviš T, žeđ,dispnea,tahikardija,hepatosplenomegalija,tamna mokraća,drvena,oligurija,žućkasta koža i sluzok., erit. 1x1012,hiperbilirubinemija,leukocitoza,pomućenje svesti,porem.disanja,tahik.,odsus.reflx,, teškioštećenje bubrega-anurija,povećanje rezidualnog azota,dispnea,grčevi,uremija,smrt HRONIČNI-bledilo kože i sluzokože,vrtoglavica,zamor,bol u grudima,gubitak težine,otežano disanje,,kašalj,otok lica,zadah na beli luk,bol u kičmi,svrab kože,petehije TH:akutno-stacionarno lečenje-puštanje 300 ml krvi,i.v. glikoz sa askrobinskom kis. 500 mg,O2,,hemo dijaliza(stabilna anurija); hronično-antianemična th.--,sredstva za jačanje org. Ocena r.s.:lak oblik akutnog-vraćanja na radno mesto; teško akutno i izraženo hronič.-kontaindik. za rad na radnom mestu exponiranim AsH3 Prevencija:Tehnol.-tehničke mere,medicinska zaštita

trovanje metilalkoholom(metanol)-bezbojana isparljiva tečnost,miris na alkohol,koristi se za proizvod. hem.materija,rastvarač boje,mastilo,smole lepkove,proizvodnja plastike,fotogr.filmova….Prodire u org preko res.trakta,kože I dig.trakta Pseudoletoxično dejstvo-oksidiše u formaldehid I mravlju kis. i oštećuje c.n.s Kl.slika:AKUTNO-lak st.:glavobolja,slabljenje vida,nestabilan hod,dispeptične tegobe,lateralni nistagmus proširene zenice,nadražaj očiju i resp.trakta,slepilo;težak st.:(preko kože I usta)-posle nekoliko časova:bol ugrudima,otežano disanje,glavob,vrtoglavica,slabost,slabljenje vida-slepilo,proširene zenice,dispnea,tahik strah od smrti,grčevi,cijanoza,ponekad do komatoznog stanja HRONIČNO-nadražaj sluzokože očiju I gornj.dis puteva,glavobolja,zujanje u ušima,vrtoglav.,slabost,tremor,smanjenje vidnog polja th: TH:akutno-ispiranje želuca toplom vodom ili 2% Nabikarbonatom,soda voda I i.v 200 ml 2%-tnog Nabikarbonata(kod acidoze),C I B vit,kardiotonici,antidot-etilalkohol Ocena rad.spo.ograničenje r.s.,promena radnog measta Prevencija:otkloniti metanol iz proizvodnog procesa,the.-tehn.mere,lična zaštita,medicinske mere ..

monohlor metan(CH3Cl)-bezbojan gas,pri sagorevanju nastaje fosgen,koristi se kao sredstvo za hlađenje pestocid,rastvarač; Prodire preko pluća,toxično dejstvo na c.n.s Kl.slikaAKUTNO-glavob.,slabost,malak salost,ubrzan puls,hipotonija.Posle latencije(1-24 h)-gubitak apetita,muka,povrać.,dijareja,dehidrat.,sanji vost,pov. T,oštećenje bubrega,insuf.jetre-koma tonič.klonič.grčevi-smrt; HRONIČNO-gubitak apetita,vr toglavica,muka,povraćanje,zatim oštećenje opticusa,porem.,hoda,napadi grčeva,paralize,psih.porem,želu srevni porem.,leulocitoza,hipohromna anemija tetrahlormetan(CCl4)-bezbojna tečnosat,sladunjav miris,koristi se kao rastvarač;Prodire u org.preko res trakta,kože,izlučuje se preko pluća nepromenjen.Ima slabo narkotično dejs. ali izaziva hepatorenalni syn. Kl.slika:AKUTNO-lak dt-slabost,slavob.,vrtogl.,osećaj pijanstva,povraćanje,nadražaj očiju I gor.res.trak. umereni-ošteć.jetre I bubrega,belančevine,krv, i cilin. u urinu,ošteć.opticusa,edem pluća,bronhopneum.,di kl.slika:AKUTNOstrofija miokar.,(2-8 dan)-cijan.,dispnea,hiperten.,oligurija,anurija,koma,grčevi,gubitak svesti-smrt(2-12d HRONIČNO-pore.,sna,vrtogl.,parastezije,pečenje očiju,mučnina,povrać.,proliv,anemija,porem.,senzibil hoda,suženje vidn.polja,atrofija opticusa,stenokardije,hipotonije,u izraženim-hepatomega.,žutica,depresij Vinilhlorid(CH2=CHCl)-bezbojan gas,sladunjav,zapaljiv,koristi se za proizvodnju plastike,kaučuka,sred stvo za hlađenje. Udisanje conc. 2’5% -vrtoglavica,dezorijent.,slavob.Kod concen. 0,04-1,1 mg/l-glavob., dermografizam,neurotič.porem.,hiperhidroza,anemija,leukopen.,parastezije.Visoke conce.-gubitak senzib. akro-osteoliza,angiosarkom Trovanje ugljendisulfidom CS2-bezbojna tečnost,miris na etar,koristi se u proiz.viskoznih vlakana,celof ana,optičkih stakala.prodire preko dis.puteva I kože,a izlučuje se nepromenje preko pluća,I urinaom I u obliku sulfata stolicom.Izlučuje se I preko mleka u perioodu laktacije. Kl.slika:AKUTNO-vis.conc.(havarije)lak st.-(320-390ppm)slično pijanstvu,glavob.,vrtoglav.,malaksalost, umereni st-(>640ppm) euforija,smeh,vrtoglav.,ataksija,slavob.,muka,povraćanje,delirijum,halucinacije, stanje euforije se zamenjuje fazom potoštenosti. težak st.-(>3200ppm) gubitak svesti,toxična koma,snižen tetivni,kornealni rflx,koma-smrt.Psledice-encefalomijelitis,mentalni poremećaji. HRONIČNO-(5-10 god 50-160ppm) početni st.-slabost,zamor,emocionalna nestabilnost,gubitak apetita,porem.sna,porem.k.v.s. dermografizam,hiprhidroza,slabljenje senzibiliteta,sniženje kornealnog,konjuktivalnog rflx.,smanjenje mi risa,porem.adaptacija na tamu.,funkcion.porem.endokrinih žlez.:tiroidea,menstrualni cikl. Dg.:prisustvo neuroasteničnog sindroma(cerebralna astenija sa porem.senzitivne sfere),polineuritisa(ošteć enje senzibiliteta dis.delova extremiteta,bolovi extremiteta,anizoreflexija),vegetativnih porem.(znojenje,hl adnoća,cijanoza extremiteta.,parastezije) TH:akutno-uklanjanje iz opasne sredine,hospitalizacija,utopljavanje,kiseonik,simptom.terapija Ocena r.s.kod akutnih-rad.spos. je očuvana(r.m. bez expozic. uglj.disulf,privremeno),ako postoje trajne posledice trovanje-promena r.m. bez ugl.disulf. Prevencija.Teh.-tehnološke,medicinske mere zaštita

Trovanje tetrahloretanom(CHCl2-CHCl2)-bezbojna tečnost,slatkastog mirisa,najtoxičniji od svih ugljovodonika,koristi se za dobijanje tetrahloretilena,kao rastvarač masti,ulja,gume,boja.Prosire u org.pre ko dis.puteva i digest.trakta.Deluje na c.n.s ig.i.t.Kl.slika:akutno-glavobo.,vrtoglavica,malaksalost,opije nost,osećaj utrnulosti,”gmiženja mrava”,nadražaj očiju,dis.puteva,porem srčanog rada,ošteć.jetre i bubreg hronično-1.sa oštećenjem c.n.s-vrtog.,glavob.,nesanica,slabost,premor,neuroastenija,toxična encefalopati. pevencija:lična zaštitamedicinske mere 2.-oštećenje g.i.t-mučnina,povrać.,gubitak apetita,bolovi u želucu,opstipacija,žutisa,hepatomegalija Trihloretilen-bezbojna tečnost,koristi se kao rastvarač,za čišćenje metalnih proizvoda.Prodire u vidu pa ra preko dis.puteva I preko kože.Izlučuje se u oliku metabolita ili nepromenjen preko pluća.Kl.slikaakutno-vrtogl.,glavob.,muka,povrać.,opijenost,porem.svesti,nadražaj očiju,res.puteva,ubrzano dis.-smrt hronično-lak I umeren st-pijanstvo,astenično sta.,glavob.,vrtoglavob.,umor,bolovi extrem.,impoten,bradik težak st.-simp.toxične ensefalopatije-epi. napadi,poviš.razdražljiv.,uzbuđenje.,nadraž.očiju,bronhitis,pore želuca,hipohrom.anemija,leukopenija,porem.menstruac.,tulkus kože,dermatitis,ekcem,navika zavisnosti Hlorirani naftalini-čvrste ili tečne materije,koriste za proizvod.kondenzatora,izolatori,plastike.Prodiru preko dis.puteva I preko kože.Kl.slika.HRONIČNO-vrtogl.,dispeptični porem.,bolovi u epigastrij.,desnog reb.lukka,hepatomegalija,hiperbilirubinem.,hipoglikem.,hipoholesterolem.,urobilirubinem.,(1-15 god)ošte će. jetre.atrofija jetre,gastrit.,duodenitis,ulkusna bol..Expozicija dimu promene na licu,ušne školjke,vrat,u th ramena,abdomen-komedoni(nezapaljiva forma),ciste,koža je suva.Mogu izazv.fotodermatitis Trovanje amino jedinjenjima-spasaju hem.jedinjenje kojima je jedan ili nekoliko atoma H zamenjeno amino grupom NH2,koriste se u proizvodnji boja I pigmenata,gume,boje za kosu,u labaratorijskim analiz. Prodiru u org preko pluća,nepovređene kože ili gutanjem prašine,izlučuju se preko pluća(nepromenjen obl.) ili preko bubrega(oksidativni obl.).Imaju kumulativbno dejstvo-depo u potkožnom tkivu,organima (jetra).U org. stvaraju metHgb što smanjuje kiseonik I pojavi u eritr. Hajncovih telasaca.Ova jedinj. su nervni otrovi I alergeni I imaju kancerogeno dejstvo.Kl.slikaAKUTNO-simpt.posle 3-5 h posle ekspozicij glavob.,vrtoglav.,muka,povraćenje,slabost,palpitacije,cijanoza kože I sluzokoža(zeleno-sivkasta),slabi srč tonovi,hipotenzija,hepatomeg.,anemija,retikulocit.,Hajncova telaš.,povišena SE,viskoznost,bilirubina. koma-smrt Hronično-slabost,glavob.,vrtoglav.,dispeptični porem.,bol ispod desnog reb.luka,cijanoza,sub ikterus beonjača,pad kr.pritiska,hron,gaatritis,,toxič.,hepatit.,snižen Hgb,retikulocit.,hajnc.telaš.,leukopen. Anilinu-uljana tečnost,u dobijanju boja,prodire prekopluća I kožea.KL.slika:Akutno-simp.se javljaju kad nivo metHgb>30%:slabost,tamna koža,glavob.,anoksija-koma ismrt,hemoliza,toxič.hepatitis,icterus,grčev Hronično-bol u predelu jetre,subicter.beonjača,pviš.bilirubina,glavob.,vrtogl.,bol u epigastr.,pov.tet.rflx aminofenoli-meta,orto I para izomer,kožni iritans-dermatitis Benzidin-bela ili blago crvena materija,kori sti se za proizv.boja,kancerogena-papilom I karcinom mokraćnih puteva Naftilamini- 1 I 2-naftilamin -papilom I karcinom mokr.bešike fenilendiamini-proizv.boja-“urosolska astma” TH:kao kod nitrojedinj. Ocena r.s.kao kod nitro jed Prvencija –kao kod nitrojedinjenja Trovanje pesticid. Hg-koriste se za zaštitu bilja od bakterijs. I gljivičnih oboljenja(radofen,,zarosan,rado san,sporicid).Aktivne materije pripadaju alkilnim živinim jedinj. I arilnim. Prodiru u org.respirat.puteva kože-dugo cirkulišu u krvi idopiru do mozga,nadbubrega,jetru,mokraćna bešiku,žučnu kesu.-deluju na SH grupu remeteći metabol.procese Kl.slika:Akutno-laki dt.-posle nekoliko časova-glavob.,mučnina,povraćanje;umereni st.-ovi simp.+metaln ukus,hipersalivacija,,vrtogl.,porem.sna,pojačana žeđ,hipertenzija,nesanica,trmor,,proteinurija,hematurija težak st.-encefalopatija,paralize extrem.,sniženje sluha,slepilo,insipidni dijabetes,halucinacije,psihoze,deli rijum-smrt(7-15 dan. od uremije);kao posledice javljaju se pareze I epi.napadi. HRONIČNO-posle latentn og perioda od 1-1.5 mes.:mučnina,povraćanje,oštećenja usne duplje,krvave desni,hipersalivac.,žeđ,gingiv it is,stomatitis,kravavi prolivi,bradikardija,hipotonija,hepatomegalija,urobilinurija,bolno mokrenje,poliuri ja(2.5-8 l),teži sl.-oligurija,mikrohematurija; izražena intoksik.-azotemija,smanjeno izlučivanje hlorida,ub rzana SE,leukocitoza,neutrofilija-smrt;oštećenje c.n.s-astenija,glavob.,porem.pamćenja isna,razdražljivost tremor,dermografizam TH:uklanjanje iz opasne zone,odbacivanje zagađenog odela,ispiranje želuca(kalij umperman. ili aktivni udalj),oxigenoterap.,vit C,B1,P i K,zamena krvi(teži sl.) ; kod hronič.-vit.,raboranti simp. th Ocana r.s.potpun prekid kontakta sajed.žive Prevencija:the-tehno mere,lične,higijenske I medi cinske mere zaštite.

Trovanje nitrojedinjenjima--spasaju hem.jedinjenje kojima je jedan ili nekoliko atoma H zamenjeno nit rogrupom(NO2),koriste se kao exploziv.sredstva ili rastvarači, Prodiru u org preko pluća,nepovređene kože ili gutanjem prašine,izlučuju se preko pluća(nepromenjen obl.) ili preko bubrega(oksidativni obl.). Imaju kumulativbno dejstvo-depo u potkožnom tkivu,organima(jetra).U org. stvaraju metHgb što smanj uje kiseonik I pojavi u eritr. Hajncovih telasaca.Ova jedinj. su nervni otrovi I alergeni I imaju kanceroge dejstvo. Kl.,kao kod trovanja aminojdenjenjima.Nitrobenzol-žućkasta tečnost,miris badem; dobijanje snilina,sxploz.,sapuna.Prodire preko pluća,kože aizlučuje se isto.Kl.slika:Akutno metHgb>15% kao kod trovanja anilinom.Hronično-glavob.,vrtoglav.,slabost,nesvestica,hem.anemija,retikulicitoz.,biliru Trinitroluol-TNTžućkast prašak,kao exploziv,Prodire u org.preko pluća,kože I G.I.T;KL.slika:Akutno -naglo,burno,glavob.,ošamućenost,nesvest,iritacija očiju I dis.put.,cijanoza,gađenje,povraćanje,Hajnc.tela ,anemija,retikulocit.,hipotenzija;Hronično-hipohr.anemija,bazof.eritrroc.,ošteć.jetre,katarakta,povrać.,peč enje u želucu; TH:metHgb>5%-vazduh,kupanje I čišćenje,10-25%-O2ili karbogen;>20%-25ml 1%metil. plavo i.v.,20ml 40%gliko.+300mgaskrob.kis.;hronično-C vit.,gliko.,roborant,Ca,proteini,ishrana bogata nelančevinama I vitaminima,U.H. Ocena r.s.:kod težih I umerenih akutnih-privremena nesposobnost1-2 mes-staro r.m.;lakših akut.-nesposob.10-15 dan-staro r.m.;hronično-lečenje,promena r..m. Prevencija:tehničko-the.mereorganizacija rada,medicinske mere zaštite

Trovanje organofosf.jedinj.-koriste se kao insekticidi I akracidi(paration,malation,diazinom,TEPP,sist ox)-visoka biol.aktivnos prema štetočinama I visoka toxičn.za čovaka. Prodor u org.preko res.trakt,kože dig.trakta-blokiraju holinesterazu što dovodi do nagomilavanja acetilholina u tkivima-porem.sprovodljiv. u sinapsama. Lako trov-aktivn.holinester do 50%,umereno-akt.holinester. 30-40%,teško-akt.holinest.1020%,smrt 1-4%;Deluju I na esterazu,tripsinlipazu Kl.slika:AKUTNO-laki st.:slabost,glavob.,vrtoglavob., hipersaliv.,,hiperhidroza,gađenje,bol u želucu,povrać.,dijareja,slablj.vida isuzenje,mioza,bradikard.,hipote nzija,sniž.tet.rflx.,leukocitoza,neutrofilija. umereni-vrtogl.,,strah,uuzbuđenje,mučnina,glavob.,groznica,ne sanica,porem.ravnoteže,sna I hoda,tremor,porem.govora,T-40 C,bradikardija,slabi srč.tonovi,pneum.ognji šta,hepatomeg.,diplopije,nistagmus,pov.Hgb,eritroc. I leukoc.,protein. I hematurija,halucinacije težakkomatozni:obilo zojenje isaliv.,povrać.,mokrenje I defekacija,porem.disanja,,bronhospaza,tonič.-klon.grčkoma,zenice nereaguju na svetlost HRONIČNO-glavob.,vrtoglav.,pritisak u slepočnicama,zamor,porem. sna,pamćenja,inreligencije,tremor,nistagmus,dermograf.,bradikar.,hipotonija,hepatomeg.,pareze,paralize TH:iznoš.van opasne sred.,skidanje odela,pranje sapunom,5% Nabikarb.,ispiranje očiju vodom,izazivanje povrać.aktivni ugalj,potkožno 1ml 1% atropin,3-5ml atropina(umereni I teži st),davanje reaktivatora holin ester.(pralidoxim,diproxim,toxogonin) Ocena r.s.-kot lalog I umerenog st:privremena nesposob.-isto r.m. težak st-promena r.m. bez organofos.jedinj.,hronič.privremena ili trajna nesposobnost. Prevencija:toxiko loš.ocena novih preparata,kontrola mašina;bezbednost pri radu;medicinska zaštita

www.belimantil.info

metabol.barbiturati-napadi grčeva..muka.ubrzan puls.znojenje..10% rastv.kostiju.hiperemija www.500 mg askrobinske kis.glutationa.porem.n..polineuritis..i.Cs-nitrat.amo nijum-sulfat NA-nitrat(čilska šalitra)-mogućnost prodiranja azotnih oksida u radnu sredinu Amonijum-sulfat i nitrat-opaasnost od trovanj sumpornom kis.proširenje k.-porem.T-ispiranje želuca toplom vodom.dispepdija.perforac.KOŽA-pečenje..dience faloneuritis.s.inf.tremor.i..krv.fosforna.crevni porem..hipotenzija. KALIJUMOVAK-nitratlokalne promene na sluzokoži.s.davanje ulja. T.porem.otok-ulceracije.očiju...miokardit.teskoba u grudima.bronhit.gubitak svesti. pirogrožđane i mlečne kis.g.kože.mozga-glavobolja K-sulfat-nedovodi do trovanja kainit-dermatitis.bledilo. C.nadražuje kožu i sluzokožu.tonično-klonički grčevi.otok. krvarenje iz nosa.bubrega.amonijum-nitrat:zapalji i explozivan.zapalj.astma.-promena r.želud.lindan.t.ATP-aze.akutni rinitis.dispnea.mogu biti prirodna i veštačka(dobijaju se sintetskim putem i preradom minerala.sistema.rzdražljiv.traheje i bronh.tetanija i grčevi extremiteta.oštećenja kože.dovodi do sek.Caglukonata G.zavoj sa 2% Nabikarbonatom.i.atrof.grlu.opadanje kose.povraćanje.Trovanje hlorirani ugljovodonicima-koriste se za suzbijanje krprlja i stetnih insekata(hexahloran..t.ospa.a u težim:dispnea.traheit.konraindik.utopljavanje.krvr.dehidraza.ukloniti zagađeno odelo.lupanje srca...bol u epigastrijumu.n.bol u mišić.-a.bubrega.eritem.težak st.s.jetre. i 50 mg vit B.info .mučnina.debelog creva ipreko mleka u periodu laktacije Kl.bol u nosu.gingivit.:preko dis.DDT(zabranjen)) Prodor u org. i amonijakom.septuma.ataksija.u težim slučajevima:pov.H.dele se na :azotna.gastrit.porem.vida.puteva.Cs-cijanamid-u procesu proizvodnje štetno deluju prašin blokira oksidaciju alkohola. suzenje.polineuritis.paralize(tešli sl.promuklost-bronhit.pneumonija.belimantil.:laki st-privremena nesposobnost.-a.hron.PUT-oštećenje sluzok.kašalj.izlučuju se preko bubrega.jetre i bubrega.s hronično-oboljenja zuba.ensefalopolineuritis..kiseonik.strah.zato de koridti samo kao smeša .m.desni.vrtogl.ošteć.zamor.želudačno-crevni porem.glavob.kašalj. HRONIČNO-astenovegetativni sindrom.vežnjače.Na-nitrat.ošt ećenje jetre.razdražljivost.pov rać.c.v 40% glikoze. faringit. i.srca i pluća.alkohola koža-pranje toplom vodom i sapunom.RES.prosta i složena) AZOTNA-amonijun-nitrat.USTA-nadražaj želuca. bez nadražujućih materija Prevencija:kao kos trovanja organofosfornim jedinjenjima Trovanje veštačkim đubrivima-koriste se za rast i povećanje prinosa biljaka.. i respir.iz des FOSFORNA-superfosfat-sadrži fluor koji smanjuje aktivnost holinesteraze.Cs i U.zapaljenje korneje.to xafen..kalijumova i ona koja sadrže mikroelemente.tahikardija-smrt TH:napuštanje opasne sredina.slika:AKUTNO-retka:kašalj.ubrzano dis.rinitis.g.ošteć.hronično-glavob vrtog.dermatitis.prolivi..kardiovask..). hronično-simptomatski:Caglukonat i proteinska ishrana Ocena r.ci janoza.

hlorni preparati.uzimanje hrane rukama -prodire u možd.holester.traj.koža. G.5-0..t.reverzibilni simp. TH i prva pomoć:akutnoO2.i.trakta.TH-izazivanje povraćanja.bubrezima TH:koža I sluz Izlučivanje-urin.rude:mešane sulfidne sa Fe iCu Rizik:dobijanje nikla iz ruda.:kl.Ddg-parkinsonizam.slabost..dispept.perforacija sred njeg dela septuma nosa(slaba vaskulariz).plašlji vost.m Pevencija:T-t mere.anode.katar želuca.Babinski +..mešanjem etilove tečnosti. Ocena r.polineuritis.smrt(bronhopmeum.Bi C vit.tamnosmeđi zubi.razdražljiv.vlažni šušnjevi može se javiti plavosiva cijanoza.nesiguran hod TEŽAK-epi napadi.rastvara se u benzinu.glavobolja.oštećuje krv i krvo tvorne orgsmanjuje sint.sp. eritrocita.pov.teh.povišen tonus mišića.transport KOŽA-kvašenje odeće G.psihoze.T .podlaktice-papule-vezikule(svrab.. grudima.brohitis.simp.poliradikulitis.zujanje ušiju pritisak u drudima.m. srednje teški st.s-a.zatvor.cilin.hem.cijanoza.mol.prašina.ekcemi(Cl akne) hronič.. I znakovi izraženog trovanja..štavljenje kože.težak-1 i više mes. KOŽArastvori -Taloži se u plućima.ubrzan puls.v.-prašina.. rani simp.IZRAŽENI ST.-privremena nesposob.bolovi.miris na pokvarena jaja.ili prekvalifikacija.inv..halucinacije. opšta slabost.-pare nikalkarbonila-hemoragična bronhopneumonija -prašina-karcinom pluca. jedan deo se izlučuje nepromenjen preko pluća.pneumosleroza. Blok.pov.suze nje očiju.SLIKA:kod radnika u procesu dobijasnja nikla javlja se hiperemija sluzokože grla i nosa.slabost.invalidska penz.vraćanje na rad. Kl.mere Tovanje Zn -srebrnastobeo.T-para. Arteriola).glavob.malakssalost HRONIČNO-astenično stanje.n.za rad.$prom.malaksal.dermografizam tremor.-akutno-privremena nesposob 7-10 d(lakog st).nosa.karcinom pluća.snojenje.septuma.elektrode za baterije i akumulatore.endokrini poremećaji..urin težak st..R.-oksidiše u org.usporen puls.prometa belančevina.čišćenje rezervoare PRODOR U ORG..za legure čelika.zatim se vezuje za koštano tkivo stvarajući depoe kako u kostima( trabekula) tako i u jetri.vatrostalna ind.-nepostoja akutna trovannja u proizvodnim uslovima..porem.-lak-nesposobnost nekoliko dana.T-izazivanje povra.tkivo(kora.lupanje srca.anamn.otok rožnjače.krvarenje desni.invertnost.jake glavob.penušav ispluvak.zabrinutost“dlake na jeziku“ „insekti po telu“-tremor ruku.nervni sistem..sluzokože idenaturacija bel.T-kašalj.koštane strije Dg-radna anamn.bol.hipotal.m.Neurološki u stanju kome-zenice jednake.kaučuk PRODOR U ORD.bolovi i stezanje u.medicinske mere Trovanje OLOVOM-sivkastobeo.stezanje u grudima.tonički grčevi. u depoima-isto r.Slika-AKUTNO-niske conc.hladni extrermiteti.T.prašine:PBO.čišćenje.Trovanje manganom Crvenosiv.zuba.Slika:AKUTNOlaki stepen-glavob..povećana peristaltika želuca i creva.-preko kože i R.-novo r.puteve(bronhiole.TH:i.ukusa.krv0.-R.adinamija.kašalj.sivkastobeo(kad je cist).vrtogl. bronhit.nesposobnost 1-2 mes.reflx DgAnam.hiperemija.T.tetiv.higijenske I medic. Metaboličkih procesa.javlja se pri dobijanju nikla.bolovi u epigatrijumu...T-uvlačenjem pomoću creva u usta.koža.kijanje. Promena.prašina CdO.pareza facialisa.konc(3-100mg/m3)-pečenje u očima i nosu.puteva. Cirkulišuće olovo se 90% zadržava u eritroc. I znakovi ranog trovanja.mesta.sna.drhtanje. visoke conc(100ppm)brz letalan ishod nekoliko min.znojne i mlečne žlezde TOKSIC.-povraćanje.)cirkuliše nepromenjenom obliku-deponuje(kost.slezina.pare.Dg:rad.depresija.poremećaj k. ZnCl4-udisanjem dima-zapaljenje plućnog paranhima.cijanoza.ZnSo4oštećenje kože I sluzokože.medicinske mere Trovanje kadmijumom-srebrnastobeo sa plavkastom nijansom..posle preležanog trovanja javlaju se simp.miris trulog voća.kašalj-emfizema centralnog tipa(invalidnost i smrt).slabost.-transport u bolnicu.Slika-akutno-posle nekoliko časova od expozicije pojavljuju se simptomi koji poodsećaju na metalnu groznicu:slabost.ataksija..znojenje(infuenca.deluje na jetru i bubrege(fibroza.s.bronhijal astma.vrtogl.kardiomiop.nastaju brzo-glavobolja.sastojcima.povraćanje..izlučuje se bubrezima+belančevina male relativ.suvoća ždrela..med.rinofaringit.Pb3O4.glavo.T.te.na vazduhu potamni-olovo oxid Rude:galenit(PbS).-oštećenje c.breunit Koristi se:izrada elektoda.Hgb i eritr.rastvor.mineralhromit Rizik:dobijenje legura.def... Prevencija.hemoptizije.nesanica.kašalj.Slika-period početnih promena-posle udisanja gasa.glavobolja..kerozinu.usl.očiju i ždrela-deponuje se u kost.izrada lekova.muka..fotofobijablefarospazam.zamor.emfizem..sanjivost.stad.povraćanje.(1-5ppm).šibica.I.povećana conc.zavarivanje..me Trovanje Živom-srebranastobeo.Dermografizam..krvotok-jetra(detoksikac)žuč.dispnea.exkrecija aminokis.gubitak težine.disajnih puteva(spazam mišića glasnih žica.slabo pam.hemipareza.ispiranje želuca.boje.može nastati smrtHRONIČNO(postepeno)inicijalni st-“mikromerkurij alizam-glavobolja.endok.hladni extrem.derebralne krizeepi.otežan hod Hiptonija miš. hipoterm.-deponovanje(jetra.medicinske mere Tovanje Cl-žutozelen.mlitavost.R.TH:topla kupka posle rada.anizokorija.lak nadražaj dis.olova u obliku orašine-HCL razlaže olovna jedinj.nadražaj G.tetiv.mišićima.zamor.>oštećuje mozak(dejstvo na k.ratvorljiv u kis.ispiranje sodom bikarbon.pojave Dg.karboksiHgb 20-30% .štampa tkanine.retko.cijanoza.bubreg.*R.crven.drhtavica.d.gušenje.eufilin(porem.gadjenje.olovno bledilo(spazam k.razdražljivost.pov.dimu Zn oxida Latentni period 4-8h-sladunjav ukus-kašalj.hroni.Kod posatojanja pov. ždrela. u.glavobolja.glavob.astma). U krvi 15-40 mik.zamor.nesanica..paren. pobolj.N-acetilpenicilamin Pev.tetaALA.smitsonit.hipotonija.hepatomegalija. i znakovi trovanja opšteg karaktera. teži slučajevi-encefalopatija Thuklanjanje iz otrovne sredine.znojenje.supradtern.u HCl H2SO4.higijenske i medicinske mere www.gubitak svesti.hiperhidroza.glavobolja.groznica.medicinske mere Trovanje CO-besbojan.amnezija.C I B vit.NAJRAN:FAZA-malaksalost.bez efekta).slabija reakcijom na svetlost. mozak-kroz HEB-uticaj na koru I talamus)) Eliminiše se plućima.bol u grudima.teško trov.emfizem.reflexi.bronhija KL.beladona.poremećaj kordinacije.procesi mešanja sa dr.simp.jetri.halucinn.crven..tromboza.bater Prodor u org.pov.drhtavica.hipotonija. Hron.m.SL.tahikard.na osnovu istorije bol. kao u Parkinsonu.-gubitak svesti nekoliko časova.hipo i anacidni gastrit.tetiv.pregled..T. t-metalna živaa: nikalsulfat-niklov ekcem(niklova krasta)-ručje.municija PRODOR U ORG.porem.bol u extrem .porem.-astenija.T.dermatitis. umereni s.vit B i C.brisati benyinom.lice)-hromne rupe(nakon skidanja krast-dporo zarastaju(do kosti)-amputavija.uzbuđenje TH.legure. .dobijanje Zn belila.nesanica.hiruršlih i zubarskih instrumenata.s.znojenje.T-čestice 0. javlja se kašalj.paranazalnih šupljina.gwdje nje.nadražaj dis.CNS.poremžlezda.dispnea.lakši od vazduha. OCENA R.25-0.-akut. izraženi st.metal grozn.crevima. G Anam.bez mirisa.bol u očima.dispnea. Prvencija:tehničke.O2.Ponavljana akutna i subakutna trov.RANI OBLIKnastavak izloženosti PB-porem.encefalopat.hipersalivacija.ulkusi na koži KL.laki-staro r.hroni.delirijum. visoke vredn..štamparska slova.porem. i prva pomoć-napuštenje sred.paranazalnih šupljina KL.sluzokoža.kafa.ždrela.mol.mleka u vreme laktacije KL.. Funkciju Deluje na mišićn.tremor(tremor merkurijalis).kanalizacija..refleksni spazam(bronh.-glavobolja.malaksalost.groznica-nekoliko dana-stomatitis sa ulcer..ukus grčevi.povraćanje.HRONIČNOpostepeno.izlučuje se kao oksidisano sumporno jedinj.glavobolja Vrtoglavica.bol u stomaku.creva. konjuktiva..emfizem..-deluje na duboke dis.bronhitični piskavi šušnjevi u svim delovima pluća Hronično-opšta slabost.hronične sekvele.alkoholu KORISTI SE:dodatak benzinu za motorna vozila i avione RIZIK-proizvodnja.TH:CaNa2EDTA.karboksiHgb 30-35%. Prvencija:T-t mere.*R.. i farmaceutskoj industriji.glikoza.zujanje.otežano disanje.transport..a posle mje oseća se slabost.alvaole)oštećuje endotel kapilara Kl.made.pri preradi nafte.može i Čejn Stoksovo.svetlucanje pred očima.desni I porem.žutica.SLIKA:AKUTNO-LAKI-glavob..usana.perfo.-gubitak pam.bojenje tkanina.kože I g..tet Reflexa.smanjeno panćenje.disanj).Openhajm.vrtoglavica.toksik.vit B i C Ocena r.sepresivne reakc. ili prekvalifik.info .DEJSTV.koma.konjuktiva.bledilo kože.conc.slezina. traheobronhitis.t.mučnina.A. Živine ensefalop.. I radne anamneze.r.nesanica.kordinacije.glavob.otporan na koroziju.-suvoća nosa i ždrela.edem.slabost.s.u vidu minerela:magnozit.T-metalna živa(netoksične) Koža-spora apsorpcija Vezuje se u plazmi za alfa-globuline I albumine-2.proizvodnja legura.simp.m.-slabost.tetivni reflexi.mirovanje...bolovi u mišić.T. sna.ulcer kože(vrat.krvaranja iz nosa..gubitak svesti.apsces.Rtg cevi..pamćenja. U toksične-port.B.epi.anemije.ispadanje kose.simpt.cijanoza. lica).*-promena rad.r.Romberg *.radn. Rizik:kod kopanja rude.bronhijalana astma.šake. TH:CaNa2EDTA-i. nabacivanjem pištoljem nadražajno dejstvo na sluzokožu nosa.elekrohromir Prodor u org.oligurija.bol u predelu srva nadražaj očiju.otežano disanje Nakon 10-16h posle expozicije-najteži napadi groz..s.masom.pri sadorevanju uglja Toxično dejstvo-prodirući u oreg. Merkurialentis-Hidrargirosis lentis (disko.glavobolja.mesta bez Mn.žlezde KL.glukoza PrevencijaT-t merelične.pov.atrifični rinofaring.otpadne vode Prodor u org-R.pov.kod alergijskih ošt.mek.magle..jedinjenja u usta ili iz dis. kinetičku E i punjenje-prodor u bronhiole I alveole-deskvam.vrtogla.t.uljani rastvor vit A I D.ošt..)nadbubreg(astenija.jetra.veće conc.pranje vodom i sapunom G.inverzija sna.pečenje.osećaj straha.antipiretici Prevencija-tehničke.OCENA R.rastvara de u azotnoj I sumpornoj kis.gadjenje.vrtoglavica.3 d.malokrvnost.-para.recidivi-novo rad.težak-novo r.vrtoglavica.depresija i grčevi extrem.pov. eritrocita i koproporfirina u urinu.karboksi hemoglobin(300 x veci afinitet za CO)-smanjenje kapaciteta krvi u prenošenju O2-hipoksija Kl.T 40C .kašalj.gušenje.vlakna k.SLIKA:AKUTNO-kod havarija.tremor prstiju.feces..vrtoglavica.dermografizam. 0.mršavljenje.hiperbilir. atrofija.hemoglobina i skraćuje vek eritr.veštačko disanje.higij.resp.hipotonici. inv.lične i medicinske mere zašite Trovanje H2S-bezbojan.smanjenje rad. bez nikla NIKALKARBONIL-bezbojna tečnost.ćel.kardiotonici(koma)puštanje krvi kroz venu(250-300ml).min.-GIT poremećaji.S.20-25(srednje teški).pad TA) Kl.(1-6 ppm)-nadražaj sluzok.dispnea Trovanje fosgenom-bezbojan gas.+ Ašner.plač.bradikardija UMERENI-delirantni šizofreni Sy.hausmanit.lečenje.staro r.bubre.-jedan deo se apsorbuje u vazdušnim putevima.dornjeg r.)olovni“rub“-sivkastoplavičasta prebojenost duž ivice desni 1-2mm.komatozno stanje Groznica traje 1-3h.EDTA RAD.hiposmija i anosmija.T-pare.rad.meningealni simo.PbCl2.samor.prašine<5 mik.anurija.nakit.jetrom. Vit C i B.konjuktivit.dig.bolovi u stomaku.glavob.toplo mleko.CdCl-kod topljenja ruda.gušenje.slika:* inicijalni st.-dovodi do opekotina sluzok. u izduvnim gasovima.gubitak poverenja usebe”živin eretizam”( lupanje srca. pred.nistagm.izlučuje se bubrezima KL.Ca.traheje.varenje Prodor u org-R.ždrela.oštrog mirisa-za dezinfekciju voda.nosne pregrade..poviš. jezika.često se javljaju .predhodnog stdijuma $ Izraženi st.toni-klon grčevi.proliv.vlaženje kože) kod lakih oblika dermatitisea-privremeni prekid rada sa niklom.umereni.inverzija sna.znojenje.-pov.pravljenje cevi.slabodt.napad astme.poviš.očnih kapaka. Klinički simp.porem jetre.Stepen apsorpcije zavisi od kol.preko pluća formira sa Hg.prodor u org. Penz..legure.puteva -latentni-3-6 do 12 h..T.hipotonija. I znakovi podeljeni su :inicijal.mesto.perforacija septuma.povraćanje.ošteć.pri većim konc.hijalina skleroza aferentn.D-penicilamin.poviš.raniji zamor.kvarcnih lampi.fosfata.creva.Hgb.amimija.SLIKAAKUTNO-posle udisanja velik.CNS-encefalopatija. posle udisanja gasa HRONIČNO-dugotrajno dej.-dr.(30 ppm)kašalj. Prevencija:T-t mere. desni .m ili novo Trovanje hromom-srebrnadtobeo.dermografiz.(EDTA I BAL. Simp..kod intk..I.vrtoglav..32-0.zamor.T.nogunerazgovetan rukopis.sposobnosti.=2(teži sluči.porem..tremor.gastritis.c tahikard.tireoidea i nadbubreg-parališe dejstvo alkalne fosfataze i SH grupe KL.aerosol.euforija. hroničnoprivremena promena r.I.-R.čaj.1-2 mes(težak dt).dim oksid G.i.gubitak svesti-posle 12-36 h-zapaljenje pluća(toxična bronhopneumojijasa edemom) TH.smrt(hronično-nadražajna kožu I sluzokožu.utopljavanje.t.sa sivom nijansom.T-t mere.m.leukocitoza.bel male relativ..v.metabolizma porfirina.bol.pov.prsti.izaziva olovne kolike delujući na muskulat creva.s-aglavob.znojenje.akumulatorske ploče.patol.leukopenija.elektrogalvanizacija Prodor u ord:Koža-soli nikla-dermatitis R.T subfebril.Vezuje se za SH grupe belan.slezini.proizvodanja termomet.slabost...vrtoglavica..hipersaliva.metal.tvrd. R.PbO2. hroninopromena r.žlez.slabo pamćenje.-paralize u najaktivnijim miš.slabost extremiteta.Disanje(30-40/min).ulceracija sluzok.m sa poboljšanjem udlova.dubitak apetita.bojenje hartije.v.glavob.grebanje u grlu..rada.bubrezima. KLIN.malaksalost.laringotraheitis.malaksalost-drhtavica 38-39 C.sanjivost. radnika G.gađenje.karbogen.bronhitični šušnjevi..gubit.PREV.sekrecija.m.:R.t.hronični bronhitis.-R.slika-AKUTNO-laki stepen-ndražaj sluzokože očiju. težak stepen-depresije viših delova c.m.povraćanjePri visokim conc..slabost.izraženi stad.gingivitis.h ig TETRAETILPb(Pb(C2H5)4)-isparljivo jed.ugušeni ili pov. malih conc.:kod ošteć.tremo TH i prva pomoć-akutno-izneti na čist vazduh.6 mik.g/100cm3.hiperemija konjuktiva.kamenac.suvoća I grebanje u grlu.refl.dispnea.pulzacije u slepočnicama.puteva.infarkt HRONIČNO-glavobolja...tvrd.U.plj.noktima najtoksičniji je 6-o valentni hrom.SLIKA:Akutno-(20-30mg/m3)nadražaj sluzokože nosa.v sistema.-olovne kolike-akutni napadi abdom.s.kapsu sočiva .g.SPOSOB:-inicijal.popuštanje srca) „apoplektiformni“oblik trovanja-udisanje 1000 mg/m3 H2S(gčevi.reflexi.poremeć.hiperhidroza.povraćanje.apatija.I.zamor.Rosalimo simp. mršavlje.I.bubr.O2. preko urina i stolice.Ocena radne spos.tetiv.volum..perif.puteva-bronhopneum.grčevi.penz.jetre. recidivi-promena r. Rizik:vađenje rude.NA ORG:-praćeno je porem.n.metabol.sanjivost.koža-uklonitivaton.Cd u urinu i krvi .vrtoglavica.dispeptične pojave.epi napadi.tahikard.gubitak svesti 5-7 dana.infuzija.mikrografija.an metal.glavobo.stad.abdomin.m.grčevi.p.hipotermija.legira PRODOR U ORG.T-kod pušenja ili uzimanja hrane prljavim rukama i gutanja izvesnih kol.mučnina.ali veliki deo prelazi u plućni krvotok.org) KL.bubrega.dlabost extenzora.kata ralne promene dis.kalamin. Prodor u org.-PARKINSONIZAM-temor.dim.bubrezi(eliminacija).urin 20-65 mikr. Olovom.tremor ruku.kancero geno dejstvo na plućno tkivo Th:koža I sluzokoža-simptomatsko-borvazelin.bolova.encefalopatija-glavob.ako pežive 2-3 dana prognoza je povoljna...otežan govor.t..omotača kablova.očiju..m i.belimantil.magacioniranje.kol.redukuje aktivnost deltaALA-D .dobijanje legura . “MANGANSKI PNEUMONITIS” Dg.efedrin.m imaju vel.hiperhidroza..ulkusna bol..ulkusna bolest.kosi.T-gutanjem hrom.trizmus vilica.preradi. bubrega.higijenske.peribronhitis.prforac septuma i recid ulceracija-promena r.bradikardija..bronhospazam..lampe. minerela:sfalerit.katalizator Rizik:kod iskopavanja ruda Prodor u org.SLIKA:”LIVAČKA GROZNICA”-expozic.TEŽAK OB.lična zaštita.dlika. Trovanje niklom-srebrnastobeo.masti.40mg/100ml Rizik:u topionicama.kašalj.anosmia.povraćanjeglavob.hepatomegalija.stanja slična Menierovom sy.T.TA pov.)-8-24h-dispnea kašalj.higijenske mere.mesto sa pobolj.5% metilensko plavo po 10 ml sa glikozom.:r.H.početni stad edema pluća -edem pluća-dispnea..T U težim slučajevima-edem pluća ili proliferativni pneumonitis HRONIČNO-expozicija 4-10 g.nesanica.hipotermija. Ilučuje se bubrezima.vrtoglavica.strah euforija..T.g/l.Posle edema može se razviti pneumonija.nalayi se u vidu HgS(cinobarit) I kao elemantarna živa.mir.subitak apetita..reflexi # Umereno izraženi-pojačavanje simp.epistakse.snižen Hb.O2.sekrecije želuca..ŠUK.dmrt SUBAKUTNI-sporo.barometara.-dim braon boje Mineral-grinokit Koristi se>galvanizacija.nistagm.puls ubrzan(100-120/min).cijanoza.u hem.strah.BARBITURATI B vit.S.hoda I govora”hod petla”.astenija.riblje ulje10% rast CaNa2 Edta Ocena rad.slabo pamćenje.dermografizam..stezanje.