Trovannje cijanovodonikom-bezbojan,slab miris;Koristi se:dezinsekcija,deratizacija,dobijanje srebra,zl ata iz ruda,galvanizacija,dobijanje veštačkog đubriva

Prodor u org:-R.T, G.I,T, Koža-apsorpciju ubrzava pojačano znojenje. Izlučivanje-pluća(ekspiratorni vazduh miriše na gorki badem),urinarni trakt –HCN ima afinitet prema trovalentnom Fe i blokira citohromoxidazu-nekorišćenje O2-tkivna anoksija(c.n.s-direktno dejstvo) Kl.Slika:AKUTNO-laki st-osećaj metalnog ukusa,pečenje u ustima i na jeziku,glavob.,vrtoglavica,pulzaci je slepočnica,stezanje u grudima,umereni-isto kao laki stepen,težak st.-(visoke conc.)-momentalan gubi tak svesti,proširenje zenica,egzoftalmije,dispnea,grčevi, (nepostoji nagla expozicija visokim conc)inicijalni st.-metalni u kus,pečenje usta i jezika,grebanje ždrela,nadražaj očiju,slabost,glavob.,vrtoglavica, lupanje srca,muka povraćanje ; dispnoični st.-teška dispnea,poremećaj disanja,bradikardija,bol u predelu srca,osećaj straha,proširenje zenica , konvukzivni st.-tahikkardija,površno disanje,toničko-klonički grčevi,trizmus,gubitak svesti , paralitički st.-gubitak svesti,areflexija,nevoljno mokrenje,defekacija,površ no disanje,aritmija,hipotenzija,paraliza dis.centra-prestanak srčanog rada HRONIČNO-rani znaci:glavob.,vrtoglavica,znojenje,slabost,slabo pamćenje,suvoća grla,nedostatak vazdu ha,bol u predelu srca,pečenje pri mokrenju-hipotonija,uvećana tiroidea,jetra, povišen Hgb,eritroc.,izreženi izreženi-psihički porem.,paralize,grčevikatar gornj.dis.puteva,svrab ,perutanje kože,hron.ekcem(KCN,NaCN) TH :udah 2-3 kapi amilumnitrozuma,25 ml metil plavo,20-50mlNstiosul Trovanje bezinom-dobija se destilacijom iz nafte,bezbojna tčnost sa teškim parama,koristi se kao gorivo,rastvarač,razređivač prodire u org. preko respiratornog trakta,kože,i digestivnog(aspiracija preko gumenog sreva,najtoksičnije deluje na c.n.s Kl.slikaAKUTNO-lak st.-5000-10000 mg/m3,glavobo.,nadražaj očiju,disajnih puteva,kašalj,razdržljivost, nestabilan hod,ponekad delirijum-apatija,depresija,hipotonija,bradikardija; 15000-20000 mg/m3-tremor prstiju,jezika,kapaka,trzaji mišića,proširenje zenica,žute beonnjače,labilan puls,hepatomegalija,pov.T,bel i urobilina u mokraći,komatozno stanje HRONIČNO-glavob.,nesanica,razdražljiv.,zamaranje,grčevi prstibol u predelu srca,depresija,vegetativ.porem.,bronhitis,konjuktivit,anemija,pov. SE,dermatitis,ekcem hronično-vazduh,O2,kardiotonici,sedativi,kod prestanka dis.-vešteč.dis.,kofein(porem.krvotoka);C i B vitTH:svež hronično tr. Prevencija:lična zaštita,mediscinske mere Trovanje sirovom naftom-uljana tečnost,za dobijanje benzina,kerozina,dizela,mazuta,med.preparata, prodire preko res.trskts,kože Kl.slika:AKUTNO-udisanje većih conc.para sa H2S-simptom.kao kod trovanja H2S; pare benzina-slika trovanja benzinom HRONIČNO-(bogato sumporoom) glavobolja,vrtogl avica,slabost,zamor,bolovi u epigastrijumu i predelu srca,suženje vid.poljssniženi tet.rflx.,tremor,porem. denzibil.,hipotonija,oštećenje miokarda,konjuktivit,rinitis,porem.menstr.ciklusa,leukopenija,trombocitope (mala kol.sumpora)-hipotonija,bradikardija,hipotermija,vegetativni sy.,oštećenje jetre iželudačne sekreci. TH:roborancija,vitamino terapija Trovanje benzolom-bezbojna tečnost,karakterističnog mirisa,koristi se za dobijanje nitrobenzola,fenola deterdženata,exploziva Prodor u org.:R.T.,koža;izlučuje se preko pluća nepromenjen,preko urina,deo deponuje u organima I tkivima KL.slika.Akutno-laki st-podseća na pijanstvo,glavob.,vrtoglavica,porem.sna,mučnina,povraćanje izraženi gubitak svesti,mišićni trzaji,grčevi,proširenje zenica,bledilo,poremeć.disanja,hipotermija; Pri visokim con -gubitak svesti I smrt,komplikacije-oštećenje jetre,plućna obolanja,kardiovaskular.porem. HRONIČNO posle nekoliko meseci ili godina od početka expozicije,glavobolja,vrtoglavica,slabost,zamor,hematološke promene:anemija sa anizocitozom I poikilocitozom retikulocitoza eritrobl. megaloblasti,leukopenija(<4.5 109 ;trombocitopenija,sklonost ka krvarenju(usled promena na endotelu k.s.) ;kod izraženih trovanja-slabo krvarenje desni,leukopenija,smanjeni eritr. I Hgb-smrt TH:simptomatska,vit B6,B12,folna kis.,transfuzije;cns-glikoza C vit,brom vit B Ocena r.s.:hronično-privremena promena r.m. bez benzola, kod oštećenja-promena r.m. bez toxičnih mat Prevencija:T-tehničke,lične mere,zakonodavno-administrativne,medicinske mere

Tovanje AsH3-bezbojan gas,miris belog luka,nalazi se kao sporedni produkt pri obradi metala,dob janju vodonika iz cinka,dobijanju acetilena.prodire preko res.trakta,izlučuje se preko urina,fecesa i kože AKUTNO-posle latencije 3-8 h od udisanja:slabost,glavob.,vrtogl.,otežano disanje,muka,povrać.,poviš T, žeđ,dispnea,tahikardija,hepatosplenomegalija,tamna mokraća,drvena,oligurija,žućkasta koža i sluzok., erit. 1x1012,hiperbilirubinemija,leukocitoza,pomućenje svesti,porem.disanja,tahik.,odsus.reflx,, teškioštećenje bubrega-anurija,povećanje rezidualnog azota,dispnea,grčevi,uremija,smrt HRONIČNI-bledilo kože i sluzokože,vrtoglavica,zamor,bol u grudima,gubitak težine,otežano disanje,,kašalj,otok lica,zadah na beli luk,bol u kičmi,svrab kože,petehije TH:akutno-stacionarno lečenje-puštanje 300 ml krvi,i.v. glikoz sa askrobinskom kis. 500 mg,O2,,hemo dijaliza(stabilna anurija); hronično-antianemična th.--,sredstva za jačanje org. Ocena r.s.:lak oblik akutnog-vraćanja na radno mesto; teško akutno i izraženo hronič.-kontaindik. za rad na radnom mestu exponiranim AsH3 Prevencija:Tehnol.-tehničke mere,medicinska zaštita

trovanje metilalkoholom(metanol)-bezbojana isparljiva tečnost,miris na alkohol,koristi se za proizvod. hem.materija,rastvarač boje,mastilo,smole lepkove,proizvodnja plastike,fotogr.filmova….Prodire u org preko res.trakta,kože I dig.trakta Pseudoletoxično dejstvo-oksidiše u formaldehid I mravlju kis. i oštećuje c.n.s Kl.slika:AKUTNO-lak st.:glavobolja,slabljenje vida,nestabilan hod,dispeptične tegobe,lateralni nistagmus proširene zenice,nadražaj očiju i resp.trakta,slepilo;težak st.:(preko kože I usta)-posle nekoliko časova:bol ugrudima,otežano disanje,glavob,vrtoglavica,slabost,slabljenje vida-slepilo,proširene zenice,dispnea,tahik strah od smrti,grčevi,cijanoza,ponekad do komatoznog stanja HRONIČNO-nadražaj sluzokože očiju I gornj.dis puteva,glavobolja,zujanje u ušima,vrtoglav.,slabost,tremor,smanjenje vidnog polja th: TH:akutno-ispiranje želuca toplom vodom ili 2% Nabikarbonatom,soda voda I i.v 200 ml 2%-tnog Nabikarbonata(kod acidoze),C I B vit,kardiotonici,antidot-etilalkohol Ocena rad.spo.ograničenje r.s.,promena radnog measta Prevencija:otkloniti metanol iz proizvodnog procesa,the.-tehn.mere,lična zaštita,medicinske mere ..

monohlor metan(CH3Cl)-bezbojan gas,pri sagorevanju nastaje fosgen,koristi se kao sredstvo za hlađenje pestocid,rastvarač; Prodire preko pluća,toxično dejstvo na c.n.s Kl.slikaAKUTNO-glavob.,slabost,malak salost,ubrzan puls,hipotonija.Posle latencije(1-24 h)-gubitak apetita,muka,povrać.,dijareja,dehidrat.,sanji vost,pov. T,oštećenje bubrega,insuf.jetre-koma tonič.klonič.grčevi-smrt; HRONIČNO-gubitak apetita,vr toglavica,muka,povraćanje,zatim oštećenje opticusa,porem.,hoda,napadi grčeva,paralize,psih.porem,želu srevni porem.,leulocitoza,hipohromna anemija tetrahlormetan(CCl4)-bezbojna tečnosat,sladunjav miris,koristi se kao rastvarač;Prodire u org.preko res trakta,kože,izlučuje se preko pluća nepromenjen.Ima slabo narkotično dejs. ali izaziva hepatorenalni syn. Kl.slika:AKUTNO-lak dt-slabost,slavob.,vrtogl.,osećaj pijanstva,povraćanje,nadražaj očiju I gor.res.trak. umereni-ošteć.jetre I bubrega,belančevine,krv, i cilin. u urinu,ošteć.opticusa,edem pluća,bronhopneum.,di kl.slika:AKUTNOstrofija miokar.,(2-8 dan)-cijan.,dispnea,hiperten.,oligurija,anurija,koma,grčevi,gubitak svesti-smrt(2-12d HRONIČNO-pore.,sna,vrtogl.,parastezije,pečenje očiju,mučnina,povrać.,proliv,anemija,porem.,senzibil hoda,suženje vidn.polja,atrofija opticusa,stenokardije,hipotonije,u izraženim-hepatomega.,žutica,depresij Vinilhlorid(CH2=CHCl)-bezbojan gas,sladunjav,zapaljiv,koristi se za proizvodnju plastike,kaučuka,sred stvo za hlađenje. Udisanje conc. 2’5% -vrtoglavica,dezorijent.,slavob.Kod concen. 0,04-1,1 mg/l-glavob., dermografizam,neurotič.porem.,hiperhidroza,anemija,leukopen.,parastezije.Visoke conce.-gubitak senzib. akro-osteoliza,angiosarkom Trovanje ugljendisulfidom CS2-bezbojna tečnost,miris na etar,koristi se u proiz.viskoznih vlakana,celof ana,optičkih stakala.prodire preko dis.puteva I kože,a izlučuje se nepromenje preko pluća,I urinaom I u obliku sulfata stolicom.Izlučuje se I preko mleka u perioodu laktacije. Kl.slika:AKUTNO-vis.conc.(havarije)lak st.-(320-390ppm)slično pijanstvu,glavob.,vrtoglav.,malaksalost, umereni st-(>640ppm) euforija,smeh,vrtoglav.,ataksija,slavob.,muka,povraćanje,delirijum,halucinacije, stanje euforije se zamenjuje fazom potoštenosti. težak st.-(>3200ppm) gubitak svesti,toxična koma,snižen tetivni,kornealni rflx,koma-smrt.Psledice-encefalomijelitis,mentalni poremećaji. HRONIČNO-(5-10 god 50-160ppm) početni st.-slabost,zamor,emocionalna nestabilnost,gubitak apetita,porem.sna,porem.k.v.s. dermografizam,hiprhidroza,slabljenje senzibiliteta,sniženje kornealnog,konjuktivalnog rflx.,smanjenje mi risa,porem.adaptacija na tamu.,funkcion.porem.endokrinih žlez.:tiroidea,menstrualni cikl. Dg.:prisustvo neuroasteničnog sindroma(cerebralna astenija sa porem.senzitivne sfere),polineuritisa(ošteć enje senzibiliteta dis.delova extremiteta,bolovi extremiteta,anizoreflexija),vegetativnih porem.(znojenje,hl adnoća,cijanoza extremiteta.,parastezije) TH:akutno-uklanjanje iz opasne sredine,hospitalizacija,utopljavanje,kiseonik,simptom.terapija Ocena r.s.kod akutnih-rad.spos. je očuvana(r.m. bez expozic. uglj.disulf,privremeno),ako postoje trajne posledice trovanje-promena r.m. bez ugl.disulf. Prevencija.Teh.-tehnološke,medicinske mere zaštita

Trovanje tetrahloretanom(CHCl2-CHCl2)-bezbojna tečnost,slatkastog mirisa,najtoxičniji od svih ugljovodonika,koristi se za dobijanje tetrahloretilena,kao rastvarač masti,ulja,gume,boja.Prosire u org.pre ko dis.puteva i digest.trakta.Deluje na c.n.s ig.i.t.Kl.slika:akutno-glavobo.,vrtoglavica,malaksalost,opije nost,osećaj utrnulosti,”gmiženja mrava”,nadražaj očiju,dis.puteva,porem srčanog rada,ošteć.jetre i bubreg hronično-1.sa oštećenjem c.n.s-vrtog.,glavob.,nesanica,slabost,premor,neuroastenija,toxična encefalopati. pevencija:lična zaštitamedicinske mere 2.-oštećenje g.i.t-mučnina,povrać.,gubitak apetita,bolovi u želucu,opstipacija,žutisa,hepatomegalija Trihloretilen-bezbojna tečnost,koristi se kao rastvarač,za čišćenje metalnih proizvoda.Prodire u vidu pa ra preko dis.puteva I preko kože.Izlučuje se u oliku metabolita ili nepromenjen preko pluća.Kl.slikaakutno-vrtogl.,glavob.,muka,povrać.,opijenost,porem.svesti,nadražaj očiju,res.puteva,ubrzano dis.-smrt hronično-lak I umeren st-pijanstvo,astenično sta.,glavob.,vrtoglavob.,umor,bolovi extrem.,impoten,bradik težak st.-simp.toxične ensefalopatije-epi. napadi,poviš.razdražljiv.,uzbuđenje.,nadraž.očiju,bronhitis,pore želuca,hipohrom.anemija,leukopenija,porem.menstruac.,tulkus kože,dermatitis,ekcem,navika zavisnosti Hlorirani naftalini-čvrste ili tečne materije,koriste za proizvod.kondenzatora,izolatori,plastike.Prodiru preko dis.puteva I preko kože.Kl.slika.HRONIČNO-vrtogl.,dispeptični porem.,bolovi u epigastrij.,desnog reb.lukka,hepatomegalija,hiperbilirubinem.,hipoglikem.,hipoholesterolem.,urobilirubinem.,(1-15 god)ošte će. jetre.atrofija jetre,gastrit.,duodenitis,ulkusna bol..Expozicija dimu promene na licu,ušne školjke,vrat,u th ramena,abdomen-komedoni(nezapaljiva forma),ciste,koža je suva.Mogu izazv.fotodermatitis Trovanje amino jedinjenjima-spasaju hem.jedinjenje kojima je jedan ili nekoliko atoma H zamenjeno amino grupom NH2,koriste se u proizvodnji boja I pigmenata,gume,boje za kosu,u labaratorijskim analiz. Prodiru u org preko pluća,nepovređene kože ili gutanjem prašine,izlučuju se preko pluća(nepromenjen obl.) ili preko bubrega(oksidativni obl.).Imaju kumulativbno dejstvo-depo u potkožnom tkivu,organima (jetra).U org. stvaraju metHgb što smanjuje kiseonik I pojavi u eritr. Hajncovih telasaca.Ova jedinj. su nervni otrovi I alergeni I imaju kancerogeno dejstvo.Kl.slikaAKUTNO-simpt.posle 3-5 h posle ekspozicij glavob.,vrtoglav.,muka,povraćenje,slabost,palpitacije,cijanoza kože I sluzokoža(zeleno-sivkasta),slabi srč tonovi,hipotenzija,hepatomeg.,anemija,retikulocit.,Hajncova telaš.,povišena SE,viskoznost,bilirubina. koma-smrt Hronično-slabost,glavob.,vrtoglav.,dispeptični porem.,bol ispod desnog reb.luka,cijanoza,sub ikterus beonjača,pad kr.pritiska,hron,gaatritis,,toxič.,hepatit.,snižen Hgb,retikulocit.,hajnc.telaš.,leukopen. Anilinu-uljana tečnost,u dobijanju boja,prodire prekopluća I kožea.KL.slika:Akutno-simp.se javljaju kad nivo metHgb>30%:slabost,tamna koža,glavob.,anoksija-koma ismrt,hemoliza,toxič.hepatitis,icterus,grčev Hronično-bol u predelu jetre,subicter.beonjača,pviš.bilirubina,glavob.,vrtogl.,bol u epigastr.,pov.tet.rflx aminofenoli-meta,orto I para izomer,kožni iritans-dermatitis Benzidin-bela ili blago crvena materija,kori sti se za proizv.boja,kancerogena-papilom I karcinom mokraćnih puteva Naftilamini- 1 I 2-naftilamin -papilom I karcinom mokr.bešike fenilendiamini-proizv.boja-“urosolska astma” TH:kao kod nitrojedinj. Ocena r.s.kao kod nitro jed Prvencija –kao kod nitrojedinjenja Trovanje pesticid. Hg-koriste se za zaštitu bilja od bakterijs. I gljivičnih oboljenja(radofen,,zarosan,rado san,sporicid).Aktivne materije pripadaju alkilnim živinim jedinj. I arilnim. Prodiru u org.respirat.puteva kože-dugo cirkulišu u krvi idopiru do mozga,nadbubrega,jetru,mokraćna bešiku,žučnu kesu.-deluju na SH grupu remeteći metabol.procese Kl.slika:Akutno-laki dt.-posle nekoliko časova-glavob.,mučnina,povraćanje;umereni st.-ovi simp.+metaln ukus,hipersalivacija,,vrtogl.,porem.sna,pojačana žeđ,hipertenzija,nesanica,trmor,,proteinurija,hematurija težak st.-encefalopatija,paralize extrem.,sniženje sluha,slepilo,insipidni dijabetes,halucinacije,psihoze,deli rijum-smrt(7-15 dan. od uremije);kao posledice javljaju se pareze I epi.napadi. HRONIČNO-posle latentn og perioda od 1-1.5 mes.:mučnina,povraćanje,oštećenja usne duplje,krvave desni,hipersalivac.,žeđ,gingiv it is,stomatitis,kravavi prolivi,bradikardija,hipotonija,hepatomegalija,urobilinurija,bolno mokrenje,poliuri ja(2.5-8 l),teži sl.-oligurija,mikrohematurija; izražena intoksik.-azotemija,smanjeno izlučivanje hlorida,ub rzana SE,leukocitoza,neutrofilija-smrt;oštećenje c.n.s-astenija,glavob.,porem.pamćenja isna,razdražljivost tremor,dermografizam TH:uklanjanje iz opasne zone,odbacivanje zagađenog odela,ispiranje želuca(kalij umperman. ili aktivni udalj),oxigenoterap.,vit C,B1,P i K,zamena krvi(teži sl.) ; kod hronič.-vit.,raboranti simp. th Ocana r.s.potpun prekid kontakta sajed.žive Prevencija:the-tehno mere,lične,higijenske I medi cinske mere zaštite.

Trovanje nitrojedinjenjima--spasaju hem.jedinjenje kojima je jedan ili nekoliko atoma H zamenjeno nit rogrupom(NO2),koriste se kao exploziv.sredstva ili rastvarači, Prodiru u org preko pluća,nepovređene kože ili gutanjem prašine,izlučuju se preko pluća(nepromenjen obl.) ili preko bubrega(oksidativni obl.). Imaju kumulativbno dejstvo-depo u potkožnom tkivu,organima(jetra).U org. stvaraju metHgb što smanj uje kiseonik I pojavi u eritr. Hajncovih telasaca.Ova jedinj. su nervni otrovi I alergeni I imaju kanceroge dejstvo. Kl.,kao kod trovanja aminojdenjenjima.Nitrobenzol-žućkasta tečnost,miris badem; dobijanje snilina,sxploz.,sapuna.Prodire preko pluća,kože aizlučuje se isto.Kl.slika:Akutno metHgb>15% kao kod trovanja anilinom.Hronično-glavob.,vrtoglav.,slabost,nesvestica,hem.anemija,retikulicitoz.,biliru Trinitroluol-TNTžućkast prašak,kao exploziv,Prodire u org.preko pluća,kože I G.I.T;KL.slika:Akutno -naglo,burno,glavob.,ošamućenost,nesvest,iritacija očiju I dis.put.,cijanoza,gađenje,povraćanje,Hajnc.tela ,anemija,retikulocit.,hipotenzija;Hronično-hipohr.anemija,bazof.eritrroc.,ošteć.jetre,katarakta,povrać.,peč enje u želucu; TH:metHgb>5%-vazduh,kupanje I čišćenje,10-25%-O2ili karbogen;>20%-25ml 1%metil. plavo i.v.,20ml 40%gliko.+300mgaskrob.kis.;hronično-C vit.,gliko.,roborant,Ca,proteini,ishrana bogata nelančevinama I vitaminima,U.H. Ocena r.s.:kod težih I umerenih akutnih-privremena nesposobnost1-2 mes-staro r.m.;lakših akut.-nesposob.10-15 dan-staro r.m.;hronično-lečenje,promena r..m. Prevencija:tehničko-the.mereorganizacija rada,medicinske mere zaštite

Trovanje organofosf.jedinj.-koriste se kao insekticidi I akracidi(paration,malation,diazinom,TEPP,sist ox)-visoka biol.aktivnos prema štetočinama I visoka toxičn.za čovaka. Prodor u org.preko res.trakt,kože dig.trakta-blokiraju holinesterazu što dovodi do nagomilavanja acetilholina u tkivima-porem.sprovodljiv. u sinapsama. Lako trov-aktivn.holinester do 50%,umereno-akt.holinester. 30-40%,teško-akt.holinest.1020%,smrt 1-4%;Deluju I na esterazu,tripsinlipazu Kl.slika:AKUTNO-laki st.:slabost,glavob.,vrtoglavob., hipersaliv.,,hiperhidroza,gađenje,bol u želucu,povrać.,dijareja,slablj.vida isuzenje,mioza,bradikard.,hipote nzija,sniž.tet.rflx.,leukocitoza,neutrofilija. umereni-vrtogl.,,strah,uuzbuđenje,mučnina,glavob.,groznica,ne sanica,porem.ravnoteže,sna I hoda,tremor,porem.govora,T-40 C,bradikardija,slabi srč.tonovi,pneum.ognji šta,hepatomeg.,diplopije,nistagmus,pov.Hgb,eritroc. I leukoc.,protein. I hematurija,halucinacije težakkomatozni:obilo zojenje isaliv.,povrać.,mokrenje I defekacija,porem.disanja,,bronhospaza,tonič.-klon.grčkoma,zenice nereaguju na svetlost HRONIČNO-glavob.,vrtoglav.,pritisak u slepočnicama,zamor,porem. sna,pamćenja,inreligencije,tremor,nistagmus,dermograf.,bradikar.,hipotonija,hepatomeg.,pareze,paralize TH:iznoš.van opasne sred.,skidanje odela,pranje sapunom,5% Nabikarb.,ispiranje očiju vodom,izazivanje povrać.aktivni ugalj,potkožno 1ml 1% atropin,3-5ml atropina(umereni I teži st),davanje reaktivatora holin ester.(pralidoxim,diproxim,toxogonin) Ocena r.s.-kot lalog I umerenog st:privremena nesposob.-isto r.m. težak st-promena r.m. bez organofos.jedinj.,hronič.privremena ili trajna nesposobnost. Prevencija:toxiko loš.ocena novih preparata,kontrola mašina;bezbednost pri radu;medicinska zaštita

www.belimantil.info

KALIJUMOVAK-nitratlokalne promene na sluzokoži.-porem.-promena r.n.bubrega..-a.Cs i U.promuklost-bronhit.bol u epigastrijumu.H.gubitak svesti.oštećenja kože.znojenje.nadražuje kožu i sluzokožu.razdražljivost.dehidraza.c..grlu.hipotenzija.dele se na :azotna..dispnea.-a.miokardit.v 40% glikoze. i respir.tahikardija-smrt TH:napuštanje opasne sredina.zapaljenje korneje.srca i pluća.strah.zamor.crevni porem.traheje i bronh.eritem.prolivi.hronično-glavob vrtog.i.:preko dis.amonijum-nitrat:zapalji i explozivan.belimantil.pov rać.Caglukonata G.ukloniti zagađeno odelo..ošt ećenje jetre.mučnina.a u težim:dispnea..t.Cs-nitrat..slika:AKUTNO-retka:kašalj..akutni rinitis.traheit.prosta i složena) AZOTNA-amonijun-nitrat.i.dermatitis.ensefalopolineuritis.s hronično-oboljenja zuba.porem.zato de koridti samo kao smeša .500 mg askrobinske kis.fosforna.lupanje srca.s.gastrit.to xafen.ošteć.kardiovask..vežnjače.DDT(zabranjen)) Prodor u org.davanje ulja.Trovanje hlorirani ugljovodonicima-koriste se za suzbijanje krprlja i stetnih insekata(hexahloran.želudačno-crevni porem.bronhit.perforac.teskoba u grudima.Cs-cijanamid-u procesu proizvodnje štetno deluju prašin blokira oksidaciju alkohola.ataksija.kože.g.T-ispiranje želuca toplom vodom.utopljavanje.kalijumova i ona koja sadrže mikroelemente.PUT-oštećenje sluzok.jetre i bubrega.otok-ulceracije..polineuritis..i.zapalj.otok.ATP-aze.povraćanje.kiseonik.Na-nitrat.atrof.kašalj.10% rastv.tremor.barbiturati-napadi grčeva.gingivit.očiju. i. i amonijakom.lindan.kašalj. bez nadražujućih materija Prevencija:kao kos trovanja organofosfornim jedinjenjima Trovanje veštačkim đubrivima-koriste se za rast i povećanje prinosa biljaka.amo nijum-sulfat NA-nitrat(čilska šalitra)-mogućnost prodiranja azotnih oksida u radnu sredinu Amonijum-sulfat i nitrat-opaasnost od trovanj sumpornom kis.bubrega.bol u nosu.astma.debelog creva ipreko mleka u periodu laktacije Kl..t.).info .mozga-glavobolja K-sulfat-nedovodi do trovanja kainit-dermatitis.dience faloneuritis.dispepdija.mogu biti prirodna i veštačka(dobijaju se sintetskim putem i preradom minerala.n. HRONIČNO-astenovegetativni sindrom.desni.g.zavoj sa 2% Nabikarbonatom.bol u mišić.vrtogl..porem..porem.pneumonija.m.s.ubrzano dis..metabol. krvarenje iz nosa.hron.inf.ubrzan puls.u težim slučajevima:pov.izlučuju se preko bubrega.dovodi do sek.ošteć.. C.USTA-nadražaj želuca.krvr. faringit.polineuritis.KOŽA-pečenje.paralize(tešli sl. T.krv.tonično-klonički grčevi.glutationa.:laki st-privremena nesposobnost.glavob.bledilo. suzenje.težak st. hronično-simptomatski:Caglukonat i proteinska ishrana Ocena r.rzdražljiv.septuma.proširenje k.sistema.alkohola koža-pranje toplom vodom i sapunom.opadanje kose.puteva. pirogrožđane i mlečne kis.ci janoza.želud.iz des FOSFORNA-superfosfat-sadrži fluor koji smanjuje aktivnost holinesteraze.muka.konraindik. i 50 mg vit B.RES.kostiju.ospa.tetanija i grčevi extremiteta.s..vida..hiperemija www.rinitis.jetre.

bolovi u stomaku.tvrd..drhtavica.pulzacije u slepočnicama.dispnea.tkivo(kora.I..uzimanje hrane rukama -prodire u možd.TH:i.mol.mere Tovanje Zn -srebrnastobeo.meningealni simo.32-0.atrifični rinofaring.. bubrega.malaksalost. posle udisanja gasa HRONIČNO-dugotrajno dej.pamćenja..gubitak poverenja usebe”živin eretizam”( lupanje srca.:kl.hroni.brohitis.veće conc.a posle mje oseća se slabost.stad.kod intk.hemipareza.hroni... Ilučuje se bubrezima...20-25(srednje teški).TH:topla kupka posle rada.Slika-akutno-posle nekoliko časova od expozicije pojavljuju se simptomi koji poodsećaju na metalnu groznicu:slabost.s-aglavob.znojenje.karcinom pluća.dispnea.feces.tahikard.bater Prodor u org.omotača kablova.(30 ppm)kašalj.-privremena nesposob.strah.tremor ruku.T.gadjenje.CdCl-kod topljenja ruda.slezina.očnih kapaka.na vazduhu potamni-olovo oxid Rude:galenit(PbS).kanalizacija.ulkusna bolest.povraćanje. U toksične-port..drhtanje. TH i prva pomoć:akutnoO2.Cd u urinu i krvi .sp. KOŽArastvori -Taloži se u plućima.poremeć.. desni . Olovom.-pare nikalkarbonila-hemoragična bronhopneumonija -prašina-karcinom pluca.gušenje.-novo r.groznica-nekoliko dana-stomatitis sa ulcer. i farmaceutskoj industriji.N-acetilpenicilamin Pev.)-8-24h-dispnea kašalj. Ocena r.zabrinutost“dlake na jeziku“ „insekti po telu“-tremor ruku.I.Bi C vit.nesanica.T-gutanjem hrom.glavobolja.žlez.poviš. jedan deo se izlučuje nepromenjen preko pluća.bubreg. javlja se kašalj.slika:* inicijalni st.T.bolova.depresija i grčevi extrem. 0.zujanje ušiju pritisak u drudima.slabost.mek.s-a..olovno bledilo(spazam k.-akutno-privremena nesposob 7-10 d(lakog st).vrtoglavica.hiperhidroza.katalizator Rizik:kod iskopavanja ruda Prodor u org.ili prekvalifikacija.sluzokože idenaturacija bel.medicinske mere Trovanje CO-besbojan.beladona.min..strah euforija.6 mik.recidivi-novo rad.t.-deponovanje(jetra...slabo pamćenje.hiperhidroza.Slika-period početnih promena-posle udisanja gasa. Funkciju Deluje na mišićn.glavob.radn.fotofobijablefarospazam.simpt.malaksalost.lakši od vazduha..bledilo kože.nosne pregrade. pobolj.mršavljenje.glavob.. Trovanje niklom-srebrnastobeo.astenija.jetri.gušenje.barometara.euforija.ukusa.kašalj-emfizema centralnog tipa(invalidnost i smrt).izlučuje se bubrezima+belančevina male relativ. Arteriola).Stepen apsorpcije zavisi od kol. Prodor u org.prometa belančevina.i.alvaole)oštećuje endotel kapilara Kl.stanja slična Menierovom sy.hlorni preparati.rastvara se u benzinu.:r.bubrezi(eliminacija).invalidska penz.trakta.u vidu minerela:magnozit.-PARKINSONIZAM-temor.trizmus vilica.dmrt SUBAKUTNI-sporo.plj.konc(3-100mg/m3)-pečenje u očima i nosu.zuba.BARBITURATI B vit.Dermografizam.vrtoglavica.bez efekta)... Živine ensefalop.kalamin.kancero geno dejstvo na plućno tkivo Th:koža I sluzokoža-simptomatsko-borvazelin.vrtoglavica.zavarivanje.pneumosleroza. G Anam.-preko kože i R.SL.derebralne krizeepi. G.pareza facialisa.r.pov.gađenje.vrtoglavica.razdražljiv. hipoterm.povraćanje.PbCl2.g/l.tremor(tremor merkurijalis).cijanoza.ratvorljiv u kis.paren.reflexi.bubrezima.toplo mleko. Rizik:kod kopanja rude.ubrzan puls.IZRAŽENI ST.izlučuje se kao oksidisano sumporno jedinj.početni stad edema pluća -edem pluća-dispnea.T .breunit Koristi se:izrada elektoda..hipersaliva. eritrocita i koproporfirina u urinu..nesposobnost 1-2 mes.disajnih puteva(spazam mišića glasnih žica.SPOSOB:-inicijal..brisati benyinom.karbogen.m.HRONIČNOpostepeno.higijenske.edem.SLIKA:AKUTNO-kod havarija.kod alergijskih ošt.poremećaj kordinacije.oštrog mirisa-za dezinfekciju voda.zatim se vezuje za koštano tkivo stvarajući depoe kako u kostima( trabekula) tako i u jetri.(1-5ppm)..grebanje u grlu.NAJRAN:FAZA-malaksalost.Ocena radne spos.bubrezima TH:koža I sluz Izlučivanje-urin.varenje Prodor u org-R. “MANGANSKI PNEUMONITIS” Dg.suvoća ždrela.glavobolja Vrtoglavica.reflexi # Umereno izraženi-pojačavanje simp.poremećaj k.sanjivost..psihoze.vlakna k.raniji zamor.made.-povraćanje.puteve(bronhiole.Ca.grčevi.desni I porem.dermografizam.krv0. .alkoholu KORISTI SE:dodatak benzinu za motorna vozila i avione RIZIK-proizvodnja.hem.glavobolja.I..otpadne vode Prodor u org-R. ZnCl4-udisanjem dima-zapaljenje plućnog paranhima.efedrin.5% metilensko plavo po 10 ml sa glikozom.muka.Vezuje se za SH grupe belan. bez nikla NIKALKARBONIL-bezbojna tečnost. umereni s.glavobolja.porem.pov. U krvi 15-40 mik. u izduvnim gasovima.hipotonici.glavobolja.infuzija.povraćanje.porem jetre.znojenje.medicinske mere Trovanje kadmijumom-srebrnastobeo sa plavkastom nijansom.peribronhitis.karboksi hemoglobin(300 x veci afinitet za CO)-smanjenje kapaciteta krvi u prenošenju O2-hipoksija Kl..dermatitis. R.vrtoglavica.očiju.bubrega.abdomin.prforac septuma i recid ulceracija-promena r.halucinn.u HCl H2SO4.penušav ispluvak.T-čestice 0.hausmanit..elektrogalvanizacija Prodor u ord:Koža-soli nikla-dermatitis R.polineuritis.kafa.hipotal.glavo.astma).zamor..Ddg-parkinsonizam.T subfebril.tet Reflexa. konjuktiva.bol u stomaku.m Pevencija:T-t mere.RANI OBLIKnastavak izloženosti PB-porem.DEJSTV.nesanica.bronhijal astma.dispnea.mesta bez Mn.slabost.povraćanje.miris trulog voća.T U težim slučajevima-edem pluća ili proliferativni pneumonitis HRONIČNO-expozicija 4-10 g.dubitak apetita... Hron.metabolizma porfirina.T.usana.bol u extrem .nesanica.toni-klon grčevi.perforacija sred njeg dela septuma nosa(slaba vaskulariz). Prvencija:tehničke.mučnina.-para.puteva -latentni-3-6 do 12 h.B.plašlji vost.jetra..legure. I znakovi ranog trovanja.znojenje.hiperemija.-dr.higijenske I medic.teh. t-metalna živaa: nikalsulfat-niklov ekcem(niklova krasta)-ručje.fosfata.bel male relativ.ekcemi(Cl akne) hronič.slabo pam.zamor.procesi mešanja sa dr..nadražaj dis.poviš.*R.koža-uklonitivaton.bubr..jake glavob.dlabost extenzora.s.hladni extrermiteti.gadjenje.noktima najtoksičniji je 6-o valentni hrom.inv. hroninopromena r.. grudima.slabost.nervni sistem.prašine<5 mik.-prašina.ošt.razdražljivost.bol u predelu srva nadražaj očiju.(1-6 ppm)-nadražaj sluzok.dispnea.ZnSo4oštećenje kože I sluzokože.r.ćel.amimija.rada.crevima.gastritis.snižen Hb.Rosalimo simp.urin težak st.legira PRODOR U ORG.T.t.nesiguran hod TEŽAK-epi napadi.hepatomegalija. jezika.pregled.rinofaringit.Disanje(30-40/min).gwdje nje. mozak-kroz HEB-uticaj na koru I talamus)) Eliminiše se plućima.cijanoza.znojenje(infuenca. Vit C i B.cilin.tonički grčevi. visoke vredn..hemoptizije.pranje vodom i sapunom G.mesto sa pobolj.-gubitak pam.tahikard.perif.ošteć.te.v.c tahikard.mikrografija.povraćanje..tvrd.emfizem. pred.malakssalost HRONIČNO-astenično stanje.laki-staro r.drhtavica.*R.vit B i C.poviš.s.subitak apetita.hemoglobina i skraćuje vek eritr.prašina.paranazalnih šupljina KL.-paralize u najaktivnijim miš.stezanje.Trovanje manganom Crvenosiv.lampe.info .može i Čejn Stoksovo..R. izraženi st.. Metaboličkih procesa.dlika.kerozinu.-nepostoja akutna trovannja u proizvodnim uslovima..kašalj.napad astme.preko pluća formira sa Hg.porem.tireoidea i nadbubreg-parališe dejstvo alkalne fosfataze i SH grupe KL.glukoza PrevencijaT-t merelične.mesta.TA pov.sposobnosti.Babinski +.koštane strije Dg-radna anamn.H.ugušeni ili pov.m.-oksidiše u org.bol.paranazalnih šupljina.kašalj.i.Posle edema može se razviti pneumonija.bol.pare.proizvodanja termomet.rude:mešane sulfidne sa Fe iCu Rizik:dobijanje nikla iz ruda.hiperemija konjuktiva.prodor u org.otežano disanje.tetaALA.tetiv.žlezde KL.ali veliki deo prelazi u plućni krvotok.higij.izraženi stad.m.plač..def.TH-izazivanje povraćanja.bronhija KL..ulcer kože(vrat.sanjivost.adinamija.puteva.hipotonija.slabo pamćenje. sna.povraćanjeglavob.vit B i C Ocena r.otporan na koroziju.dermografiz.. preko urina i stolice.Hgb i eritr.T-t mere.gubitak svesti.hipotermija.aerosol.miris na pokvarena jaja.urin 20-65 mikr.T-izazivanje povra.. radnika G. Klinički simp.konjuktivit.povraćanjePri visokim conc.porem.patol.hronični bronhitis.endokrini poremećaji.metabol.kašalj.S.konjuktiva.me Trovanje Živom-srebranastobeo.puteva.m..>oštećuje mozak(dejstvo na k.simp.encefalopatija-glavob.karboksiHgb 30-35%.boje...masti.zamor.tremor.sluzokoža.usl.glavob.samor..dig.supradtern.smanjeno panćenje.kože I g.h ig TETRAETILPb(Pb(C2H5)4)-isparljivo jed.sekrecije želuca.umereni.A.ako pežive 2-3 dana prognoza je povoljna.grčevi.bol u grudima. Prevencija. malih conc.dermografizam tremor.anode.refl.antipiretici Prevencija-tehničke.sanjivost. kinetičku E i punjenje-prodor u bronhiole I alveole-deskvam. i prva pomoć-napuštenje sred.žutica..C I B vit..dobijanje Zn belila.exkrecija aminokis.T.slika-AKUTNO-laki stepen-ndražaj sluzokože očiju.kvarcnih lampi.cijanoza.kosi.m. Blok.smrt(bronhopmeum.v.hiperbilir.perforacija septuma.povećana peristaltika želuca i creva.pri sadorevanju uglja Toxično dejstvo-prodirući u oreg.kijanje.ispiranje sodom bikarbon..suvoća I grebanje u grlu.dispnea Trovanje fosgenom-bezbojan gas.bol u očima.p.apsces. Promena.NA ORG:-praćeno je porem.krvotok-jetra(detoksikac)žuč.*-promena rad..malaksalost-drhtavica 38-39 C.bradikardija.malaksal. Penz.katar želuca.-dovodi do opekotina sluzok.rastvor.higijenske i medicinske mere www. u.bolovi u mišić..jetrom...osećaj straha..traj.s.D-penicilamin.T-para.laringotraheitis.medicinske mere Trovanje OLOVOM-sivkastobeo.Slika-AKUTNO-niske conc.predhodnog stdijuma $ Izraženi st.pov.glavob.leukopenija.creva.ulkusna bol.kordinacije.T 40C .glavobolja.bolovi i stezanje u.stezanje u grudima. opšta slabost.pojave Dg.inverzija sna.bolovi u epigatrijumu.dim oksid G.resp. Cirkulišuće olovo se 90% zadržava u eritroc.v.apatija.+ Ašner.kašalj.oštećuje krv i krvo tvorne orgsmanjuje sint. recidivi-promena r..hoda I govora”hod petla”.Slika:AKUTNOlaki stepen-glavob.transport.jedinjenja u usta ili iz dis..poliradikulitis.retko.otežan hod Hiptonija miš.S. inv.može nastati smrtHRONIČNO(postepeno)inicijalni st-“mikromerkurij alizam-glavobolja.očiju i ždrela-deponuje se u kost.nadražaj G.usporen puls.nosa. TH:CaNa2EDTA-i.Ponavljana akutna i subakutna trov...zatvor.ždrela.hiposmija i anosmija..uljani rastvor vit A I D.cijanoza.snojenje.uzbuđenje TH. KLIN.O2.-slabost.anizokorija. ždrela.-gubitak svesti nekoliko časova.anemije.hipotonija.endok.otežan govor.sekrecija.lečenje.lupanje srca.)olovni“rub“-sivkastoplavičasta prebojenost duž ivice desni 1-2mm.gubitak svesti 5-7 dana.izlučuje se bubrezima KL.izrada lekova.magle.deluje na jetru i bubrege(fibroza.delirijum. srednje teški st.bojenje hartije.sastojcima.legure. atrofija.perfo.čišćenje.redukuje aktivnost deltaALA-D .krvarenje desni.ulceracija sluzok.kaučuk PRODOR U ORD.)cirkuliše nepromenjenom obliku-deponuje(kost.glavobo.epistakse.puls ubrzan(100-120/min).O2.pov.karboksiHgb 20-30% . hroničnoprivremena promena r.mirovanje.vlažni šušnjevi može se javiti plavosiva cijanoza.T-uvlačenjem pomoću creva u usta.Romberg *.mešanjem etilove tečnosti.kardiomiop.m sa poboljšanjem udlova.povišen tonus mišića.prašina CdO. Kl.bojenje tkanina.nistagm.kol.Openhajm.bronhitični šušnjevi.mineralhromit Rizik:dobijenje legura.bronhospazam.čišćenje rezervoare PRODOR U ORG.pravljenje cevi.25-0..težak-1 i više mes.-oštećenje c. teži slučajevi-encefalopatija Thuklanjanje iz otrovne sredine..1-2 mes(težak dt).težak-novo r.med.holester.štavljenje kože.hipersalivacija.pri većim konc.koža.gingivitis.smrt(hronično-nadražajna kožu I sluzokožu.sepresivne reakc.m.crven. nabacivanjem pištoljem nadražajno dejstvo na sluzokožu nosa. u depoima-isto r.ukus grčevi.EDTA RAD.kapsu sočiva .mesto. minerela:sfalerit..reverzibilni simp.slabija reakcijom na svetlost..ulkusi na koži KL.zamor.T-pare.R.mir.dornjeg r.vrtoglav. težak stepen-depresije viših delova c.sna.t.T-metalna živa(netoksične) Koža-spora apsorpcija Vezuje se u plazmi za alfa-globuline I albumine-2.krvaranja iz nosa.izaziva olovne kolike delujući na muskulat creva..jetre.štampa tkanine.hiperhidroza.hepatomegalija.-R.T.kamenac.popuštanje srca) „apoplektiformni“oblik trovanja-udisanje 1000 mg/m3 H2S(gčevi.hladni extrem.prašine:PBO.javlja se pri dobijanju nikla.simp.SLIKAAKUTNO-posle udisanja velik.proliv.bubre.magacioniranje.-pov..40mg/100ml Rizik:u topionicama.municija PRODOR U ORG.malokrvnost..dimu Zn oxida Latentni period 4-8h-sladunjav ukus-kašalj.-GIT poremećaji.creva.-lak-nesposobnost nekoliko dana.komatozno stanje Groznica traje 1-3h.-glavobolja.prsti.pri preradi nafte. rani simp.nesanica..:R.SLIKA:AKUTNO-LAKI-glavob.bronhitični piskavi šušnjevi u svim delovima pluća Hronično-opšta slabost.glikoza.mol.lak nadražaj dis.-akut.za rad.penz.hiruršlih i zubarskih instrumenata.cijanoza.an metal.sa sivom nijansom.gubitak svesti-posle 12-36 h-zapaljenje pluća(toxična bronhopneumojijasa edemom) TH. Prevencija:T-t mere.-olovne kolike-akutni napadi abdom.m.epi.mišićima.bolovi.T.SLIKA:Akutno-(20-30mg/m3)nadražaj sluzokože nosa.mučnina.lice)-hromne rupe(nakon skidanja krast-dporo zarastaju(do kosti)-amputavija.znojne i mlečne žlezde TOKSIC.dispeptične pojave.transport KOŽA-kvašenje odeće G.toksik.org) KL.proizvodnja legura.reflexi.TEŽAK OB.reflx DgAnam.vrtoglavica.veštačko disanje.O2.znojenje.lična zaštita.g/100cm3.tetiv.Kod posatojanja pov.n.hipo i anacidni gastrit.conc.d.t.glavob..emfizem. ili prekvalifik.-transport u bolnicu.nogunerazgovetan rukopis.kata ralne promene dis.refleksni spazam(bronh.belimantil.traheje.:kod ošteć.nakit.mleka u vreme laktacije KL.riblje ulje10% rast CaNa2 Edta Ocena rad..v sistema.podlaktice-papule-vezikule(svrab.sivkastobeo(kad je cist).mlitavost.groznica.t.bronhijalana astma. I radne anamneze.-dim braon boje Mineral-grinokit Koristi se>galvanizacija.dermografizam.metal grozn.anurija.vrtogl.bradikardija UMERENI-delirantni šizofreni Sy.SLIKA:kod radnika u procesu dobijasnja nikla javlja se hiperemija sluzokože grla i nosa.emfizem.inverzija sna..zamor.oligurija.volum.otežano disanje Nakon 10-16h posle expozicije-najteži napadi groz.teško trov.stad.T.leukocitoza.SLIKA:”LIVAČKA GROZNICA”-expozic.smitsonit.anosmia.koma.Pb3O4.svetlucanje pred očima.nastaju brzo-glavobolja.hijalina skleroza aferentn.$prom.T-kašalj.akumulatorske ploče.porem.tetivni reflexi.-R.m.dim.nalayi se u vidu HgS(cinobarit) I kao elemantarna živa.-deluje na duboke dis. i znakovi trovanja opšteg karaktera.. Prvencija:T-t mere.slabost.depresija.3 d.hipotermija.preradi.puteva-bronhopneum.OCENA R.bez mirisa. mršavlje.ispiranje želuca.Dg:rad.Hgb.T.T.smanjenje rad.rastvara de u azotnoj I sumpornoj kis.hipotonija.zujanje.ispadanje kose.s.masom.tetiv. I znakovi podeljeni su :inicijal.t.halucinacije.vrtogla.anamn.pov.gubitak svesti. lica).vatrostalna ind..vrtoglavica.tremo TH i prva pomoć-akutno-izneti na čist vazduh.CNS.vrtogl. visoke conc(100ppm)brz letalan ishod nekoliko min.5-0.-R.vraćanje na rad.T-kod pušenja ili uzimanja hrane prljavim rukama i gutanja izvesnih kol. Merkurialentis-Hidrargirosis lentis (disko. traheobronhitis.otok rožnjače.)nadbubreg(astenija.slezina.=2(teži sluči.disanj).pov.poremžlezda.porem.CNS-encefalopatija.hronične sekvele.m ili novo Trovanje hromom-srebrnadtobeo.gubitak težine.U.slabodt..gušenje.olova u obliku orašine-HCL razlaže olovna jedinj.m imaju vel.tremor prstiju. eritrocita.m i..TH:CaNa2EDTA.pov.ždrela.u hem.Neurološki u stanju kome-zenice jednake..higijenske mere.utopljavanje.slezini.eufilin(porem..ataksija.staro r.slabost extremiteta.kardiotonici(koma)puštanje krvi kroz venu(250-300ml).tromboza.medicinske mere Tovanje Cl-žutozelen.epi napadi.elekrohromir Prodor u org. I znakovi izraženog trovanja.šibica.pad TA) Kl.n.pečenje.gubit.-jedan deo se apsorbuje u vazdušnim putevima. Rizik:vađenje rude. bronhit.čaj.PREV.s.lične i medicinske mere zašite Trovanje H2S-bezbojan.I.vlaženje kože) kod lakih oblika dermatitisea-privremeni prekid rada sa niklom.pov.nistagm.na osnovu istorije bol.infarkt HRONIČNO-glavobolja.. kao u Parkinsonu.(EDTA I BAL.šake.ŠUK.dobijanje legura ..Rtg cevi.septuma.g.simp.invertnost.slabost.tamnosmeđi zubi.elektrode za baterije i akumulatore.posle preležanog trovanja javlaju se simp.metal..-astenija. Simp.amnezija.dispept.za legure čelika.suze nje očiju.PbO2.-suvoća nosa i ždrela. OCENA R.koža.štamparska slova.rad.slabost.tetiv.I.nesanica.crven.često se javljaju .encefalopat.povećana conc.