P. 1
fikhul-ibadat

fikhul-ibadat

|Views: 15,452|Likes:
Published by ibrakovic

More info:

Published by: ibrakovic on Aug 29, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/08/2013

pdf

text

original

Bajram namaz se klanja ovako:
Naumi se klanjati određeni bajramski namaz, zatim se
donese tehrime, prouči »subhaneke«, donesu tri bajramska tekbira
i pri svakom se ruke dižu kao pri tehrimi. Zatim će imam proučiti
Euzu, Bismillu u sebi, a na glas Elham i sure (Mendub je proučiti
suru »Sebbihisme rabbike-eala«) pa će poći na ruku i sedžde. Na
drugom će rekatu proučiti Bismillu (u sebi), zatim Fatihu i suru
(mendub je »Hel etake hadisul-gašije), onda tri bajramska tekbira
dižući svaki put ruke kao i na prvom rekatu, a onda s rukuskim
tekbirom otići na ruku', sedždu i tešehhud pa selam predati.

Mogli bi se i na drugom rekatu tekbiri obaviti kada i na
prvom, tj. prije kiraeta, ali je bolje poslije. Koga bi jedan rekat
mašio, kad bude naklanjavao, najprije će obaviti kiraet pa onda
donijeti tekbire. Ko zateče imama na ruku-u, tehrimu će izreći
stojeći, a i bajramske tekbire isto tako ako vidi da ga ruku s
imamom neće mašiti, inače će tekbire donijeti na ruku-u pognut,
ne dižući ruku. Ako bi se imam digao prije nego je on mogao
izreći sve tekbire, on će poći s imamom, a ostatak tekbira spada s
njega (neće ih ni izgovoriti). Ako bi pak imama stigao u času kad

126

se digao s rukua, neće tekbira izricati jer će ih izricati kad bude
naklanjavao dotični rekat.

Poslije namaza će imam obaviti dvije hutbe u kojim će
poučiti prisutne o sadekai-fitru, odnosno o kurbanu i tekbiri-
tešriku.

Bajram namaz se ne može »kada« učiniti po sebi. Ako se
slučajno nije obavio prvi dan obaviće se drugi, a Kurban bajram i
treći dan. Kasnije od toga ne može ni jedan.
Tekbiri tešrik glasi: Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe
illellahu vallahu ekber. Allahu ekberu ve lillahil-hamd.

Taj tekbir se uči, za vrijeme Bajrama poslije farza. Vadžib
ga je učiti prema Ebu Hanifi od sabaha dana Arefata (9.
zilhidžeta) do ikindije prvog dana Kurban bajrama, i to odmah iza
farza koji se obavi u »pohvalu džematu« (dakle ne u džematu
samih žena). To je vadžib za imama koji je mukim u gradu kao i
muktediji pa ko on bio. Prema Ebu Jusufu i Muhamedu ovaj
tekbir je vadžib od sabaha dana Arefata do ikindije četvrtog dana
Bajrama, odmah iza farza, i to za svakoga ko ga klanja, mušku ili
žensku, građaninu ili seljaku, mukimu ili musafiru. Ovo je
mišljenje prihvaćeno, pa se po tome ljudi ravnaju i donose se fetve
na temelju toga.

127

NAMAZ PRI POMRAČENJU SUNCA I
MJESECA TE RAZNIM STRAHOTAMA

Sunnet je klanjati dva rekata pri pomračenju Sunca, i to
kao običnu nafilu, a za imamom džamije u kojoj se džuma klanja
ili za onim koji ima za to ovlaštenje. Pri tome ne treba ni ezan ni
ikamet, niti se uči što naglas, niti hutba, nego će se na prikladan
način objaviti ljudima da dođu u džamiju. Sunnet je podugo učiti
na spomenutim rekatima kao i na njihovim rukuima i sedždama.
Po svršenom namazu imam će sjedeći učiniti dovu, okrenut prema
kibli, ako hoće, ili stojeći okrenut prema ljudima, što je ljepše.
Ljudi će pratiti dovu s Amin i tako će se raditi dok pomrčina ne
prestane.

Kako nas vjera uči da što češće i više spominjemo
Svevišnjeg Allaha i Njemu se molimo, to prilikom gotovo svake
neobične pojave u prirodi a koja kod čovjeka izaziva dubok
utisak, pohvalno je i lijepo pomoliti se Allahu, gospodaru svemira
i svega što je u njemu, priznajući samo Allahu neograničenu vlast
i moć.

Pri pomračenju Mjeseca, strašnoj tami obdan, drugim
strahobama i izvanrednim strašnim pojavama klanjaće se po sebi
baš kao i kod pomračenja Sunca, makar imam i ne bio prisutan.

128

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->