P. 1
KARAKTER

KARAKTER

|Views: 272|Likes:

More info:

Published by: Aleksandar Sila Milevski on Aug 31, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

KARAKTER Karakterot e psihi~ka osobina koja svoeto ime go dobiva od gr~kiot zbor Harahter, {to zna~i vtisnuvawe.

Toa e osobina(sklop na pove}e crti ili tendencii na li~nosta), koja prvensveno se manifestira vo ~ovekoviot odnos kon drugite lu|e i negovoto eti~ko deluvawe. Vo obi~niot govor mnogu ~esto se koristi ozna~uvawe ~ovek so cvrsti uveruvawa i naglasena individualnost, {to sekako ne mo`e da se prifati - od ednostavna pri~ina {to karakterot go otslikuva celokupniot zbir na psiholo{kite crti na odnesuvaweto na lu|eto, a ko mo`at da bidat i negativni i pozitivni. Postojat golemi razliki pome|u lu|eto vo odnos na manifestiraweto na karakterot i zatoa ovoj termin ponekoga{ neopravdano se koristi kako sinonim za li~nost. Vakvata upotreba e karakteristi~na za amerikanskite psiholozi, pred se zaradi vlijanieto na bihejvioristite, koi karakterot go sfa}ale kako sinonim za odnesuvawe na li~nosta: na~in na odnesuvawe karakteristi~en za daden poedinec. Se razbira ima isklu~oci i vo amerikanskata psihologija vo odnos na sfa}aweto na karakterot, kako {to e na primer osnovniot pristap na Mek Dugal, Gordon i Kre~mer, koi go naglasuvaat volevite i dinami~kite elementi na karakterot. Evropskite psiholozi mnogu pove}e pravat precizno razgrani~uvawe na poimite karakter i li~nost. Evropskata psihologija go naglasuva ona {to e dlaboko vre`ano vo prirodata na ~ovekot so karakteristika na relativna nepromenlivost, {to ne mo`e da bide sinonim za li~nost, koj poim pretstavuva kompleksen sklop na pove}e psihi~ki osobini, pri {to karakterot e samo edna od niv. Sigmund Frojd, mnogu ~esto zboruva za strukturata na karakterot, no retko za li~nost. Vsu{nost, ”Frojd ja razvil ne samo prvata, tuku i najposlednata i najprodornata teorija za karakterot kako za sistem na tendencii koi stojat vo osnova na odnesuvaweto, no ne se identi~ni so nego.” Frojdovoto sfa}awe e dinami~ko i za da se sfati podobro, treba da se napravi sporedba pome|u osobinite na li~nosta i karakternite osobini. Osobinite na odnesuvaweto se opi{uvaat so pomo{ na aktivnostite koi gi nabquduva treta individua.

1

Vo ranite Frojdovi studii. me| utoa ne gi naglasuva specifi~nite formi na odnesuvawe na ~ovekot kon svetot. koj {to poim go koristi i K. pri {to libidoto go smeta za izvor na energijata na karakterot. tuku totalniot karakteren sklop.vo koja faza se gradi odnosot kon drugite i kon sebesi (periodot koga ulogata na socijalizator ja prezema {koloto i dru{tvoto. libidoto ednostavno pretstavuvalo eden neposreden i posreden seksualen izraz. 1 Toj se obidel da ja objasni dinami~kata priroda karakternite osobini. koj vo tekot na svojata nau~na rabota ja menuval negovata upotreba. Proces na asimilacija . tuku dali }e se ostvari idejata). Erih From.vo koja faza steknuva naviki i asimilira formi na odnesuvawe (ranoto detstvo koga osnoven socijalizator e semejstvoto): 2. analen (18-36 meseci) i genitalen ( od 3-ta do 6-ta godina . ne mu pridava zna~ewe na toa dali }e bide nagraden. Bez razlika. tuku vo specifi~nite formi na odnesuvaweto na ~ovekot kon svetot. veli From. eden iracionalen i intinktualen odreduva~ na svesnite i nesvesnite procesi. Proces na socijalizacija .G. a podocna se razvivaat nekolku vidovi karakteri: oralen (0-18 meseci).so povtorna mo`nost za promena vo pubertetot). Jung (Karl Gustav Jung). no i period Libidoto . hrabriot vojnik motiviran od negovata ambicioznost. faktori koi go odreduvaat karakterot se nesvesnata i svesnata motivacija. (na primer. Vojnikot koj e hrabar zaradi predadenosta kon idejata. 1 2 .Spored Frojd. Vo procesot na `iveewe. Toj ne go negira zna~eweto na libidoto. ~ovekot se odnesuva kon svetot pominuvaj}i niz dve osnovni fazi: 1. Frojd.ovoj termin go vospostavuva S. From smeta deka fundamentalnata osnova na karakterot ne ja gleda vo razli~nite tipovi na organizacijata na libidoto. libidoto pretstavuva poseben vid psihi~ka dinamika ili energija. }e poka`e hrabrost dokolku e dobro nagraden za toa. Izvor na energija e libidoto. Frojd smeta deka preku karakterot se kanalizira energijata na individuata vo procesot na `iveewe. ~ie formirawe zapo~nuva vo detstvoto. kombiniraj}i ja svojata karakterologija so svojata teorija za libidoto. Pri toa. Fundamentalniot karakteren sklop ne e edna karakterna osobina. Frojd naglasuva deka karakternata struktura na edna individua pretstavuva specifi~na forma preku koja nejzinata energija se kanalizira vo procesot na `iveewe. Podocna go pro{iruva zna~eweto na poimot libido. osobeno mnogu go respektira pristapot na Frojd vo odnos na karakterot.

tuku e vo uloga na ispra}a~ na poraki). Marij (H.n. voobrazen. Isto taka. produktivni orientacii. taka {to go definira kako splet na crti i stil na `iveewe.n. vo svojata rasprava za karakterot. Teofrast go zapi{uva vo skicite. Vo prodol`enie izlo`eni se nekolku od niv: 3 . I dvete se so~ineti od pove}e specifi~ni karakterni orientacii: orientacija na primawe.. poa|a od t. Olport smeta deka karakterot e zna~ajno obele`je za edna individua. a delovnata orientacija. G. Marij obrazlo`uva 12 viscerogeni i 28 psihogeni motivi koi produciraat soodvetni manifestni karakterni osobini. Murray). From karakternite osobini gi grupira vo dve golemi grupi na karakterni orientacii: 1. Zna~i. Olport. Toj dava lista na motivi.A. go prifa}a Frojdovoto sfa}awe za zavisnosta na karakterot od svesnata i nesvesnata motivacija. toj se obiduva da doka`e deka karakterot ne e ni{to drugo. a za sekoj dava primer za odnesuvaweto na poedinecot. Pri toa. Dolgogodi{noto nabquduvawe na odnesuvaweto na lu|eto vo razli~ni situacii. za koi e karakteristi~no opi{uvawe na negativni formi na karakter. Do denes se za~uvani okolu triesetina skici. karakteristi~ni za neproduktivnite karakterni orientacii. From go definira karakterot kako relativno trajna forma vo koja ~ovekovata energija se naso~uva vo procesot na asimilacija i socijalizacija. orientacija na ~uvawe. sekoja skica pretstavuva posebna karakterna osobina: skr`avec. odnosno nejzinoto vrednuvawe od okolinata. pripa|aat na grupata produktivni karakterni orientacii. skici na karakter. neproduktivni orientacii i 2.n. orientacijata na qubov i razum i t.r. poro~en i t. orientacija na menuvawe i t.n. pri {to sekoja skica zapo~nuva so kratka definicija za dominantna crta i prodol`uva so tipi~ni primeri kako taa crta se manifestira. koi gi zapi{al Teofrast (u~enik na Aristotel). tuku moralot na li~nosta. Pri toa.koga poedinecot ne e pove}e vo uloga na prima~ na poraki. Olport smeta deka ovaa povrzanost na karakterot i moralot ne ja prifa}aat onie psiholozi koi sakaat vistinskata struktura i funkcioniraweto na li~nosta da ostanat oslobodeni od sudovite za moralnata prifatenost.

na~inot na zboruvawe i oblekuvawe. koi ne se odnesuvaat konkretno na karakterot. na no na So ili • • Vo psihologijata zazemaat zna~ajno mesto i istra`uvawata Katel (R. uveruvawe ili nareduvawe. vesel.• Dominacija: da se diktira ili dirigira so drugite. lesno se pogolema sila na egoto) vozbuduva. Pokoruvawe: sorabotuva so drugite. kriti~en. spokoen) laden) 2. Cattell). zaveduvawe. Faktor F (lekomislen. zanesuvawe) Bezgri`en Trezven sklon kon mol~eliv) se konformira. posilen zakon. Faktor G Sovesen (postojan. Gi ograni~uva drugite i im zabranuva. Saka da bide zapazen od drugite. Faktor V Pove}e inteligenten Pomalku inteligenten (pomalku (sposoben za apstraktno sposoben za apstraktno razmisluvawe) razmisluvawe) 3. poslaba sila na egoto) 4. ili kako {to toj gi narekuva. (razborit. skalata koja podocna ja konstruira se odnesuva na procenuvawe dominantnite karakterni crti. Saka da vladee so konverzacijata i da vodi glaven zbor. 4 . Mu se voshituva i go podr`uva superiorniot. Faktor S Emocionalno stabilen( Podlo`en na ~uvstva (pomalku ja prifa}a realnosta. faktori. da zabavuva i da gi {okira drugite. vizuelno i auditivno. uporen. Faktor A Otvoren (srde~en Rezerviran (povle~en. emocionalno stabilen. submisiven) dominten) 5. Faktor E Samosvesen Pokoren (blag. Privlekuva vnimanie so gestovi. Potpa|a pod vlijanie na drugite. Pofaluva. preo|a preku obvrski. me|usebno relativno nezavisni: 1. Egzibicija: nastojuva da impresionira. nezavisen. gi Pomalku sovesen (sam sebesi po~ituva propisite. gi prifa}a obi~aite i pravilata. Popu{ta. primena na faktorskata analiza se dobiva od 16-21 faktori dimenzii. ozbilen. (agresiven. 6. ladnokrven. Da se kontroliraat drugite so sugestija. nagraduva i moli. Saka da fascinira.

miren) ~uvstvo na vina) 13. samokontrola) kontrolira Se potpira na slu~aj jaka (neformalen. ~uvstvitelen) realisti~en) na sebe. gi slu{a drugite. Faktor M Imaginativen (bez Prakti~en (gri`liv. bara Grub (se potpira za{tita. visoka tenzija) nefrustriran. snaodliv. spontan) 8. (tvrdokoren. smisol za prakti~no. sklup~en) inhibicii. (ve{t. gi sledi svoite potrebi) 16. te{ko mo`e da se prifa}a se) izla`e) lesno 10. razdrazliv. 12. trom. probiven) sentimentalen) prostodu{en. radikalen) (gi po~ituva 14. boemski) konvencionalen. veruva vo (voznemiren. utvrdenite idei) liberalen. neureden.re~it. Faktor L Somni~av Doverliv (prilagodliv. zavisen od nadvore{nata realnost) 11. Faktor N Preptpriem~iv (bez Pla{liv (vozdr`an. Faktor Q4 Napregnat (napnat. Faktor O Zagri`en Spokoen (siguren . Faktor N Presmetan Iskren (priroden. Faktor Q2 Dovolen sam na Zavisen od grupata (se potpira sebesi (sklo sam da odlu~uva. Relaksiran (miren.superego) poslab superego) 7. niska tenzija) KARAKTER I KARAKTERNI OSOBINI 5 . gri`liv. 9. Faktor Q1 Sklon kon Konzervativen eksperimentirawe (kriti~en. samostoen) nesamostoen) 15 Faktor S3 Se (samodiscipliiniran. Faktor I Ne`en (zavisen. sklon kon sebe. na drugi.

U{te vo 1915 godina eden istra`uva~ uka`uva{e na toa deka postoi t.. W faktor. inicijativnost i sli~ni osobini. I denes vo nekoi literaturi terminot kakrakter se upotrebuva so ova zna~ewe. Se pravat obidi da se napravi donekade razlika pome| u poimite li~nost i karakter. kako vredni ili bezvredni. Zatoa. Mnogu ~esto pod karakterni osobini se podrazbiraat takvi osobini koi poka`uvaat karakteristi~no odnesuvawe na poedinecot so obzir na moralnite principi i moralnite sfa}awa na odredeno dru{tvo. karakterot e potesen poim koj gi opfa}a bitnite osobini za nekoja li~nost. Se smeta deka: li~nosta e {irok poim. Nekoj koj e dosleden ili energi~en prvenstveno e takov preku postapkite koi dru{tvoto gi ocenuva i smeta za dru{tveno opravdani ili neopravdani postapki. moralni ili nemoralni. doslednosta vo odnesuvaweto.n. se gleda vo pogolemata ili pomala upornost vo zadovoluvaweto na motivite. Na primer Kre~mer. vo svoite dela vo koi zboruva za li~nosta (vo celina) dava naslov Telesna konstitucija i karakter. Porano vo angliskata psiholo{ka literatura izrazot karakter se upotrebuval kako zbir na site psihi~ki osobini na nekoja li~nost. no ne i psihologijata.no taa razlika ostanuva mnogu neodredena. odlu~nosta. Pogolem broja ameri~ki avtori smetaat deka poradi toa {to so izrazot karakter se ozna~uva moralnata strana na li~nosta. da ocenuva dali e nekoj moralan li ne. smee da se upotrebuva samo za ozna~uvawe na voqni osobini na ~ovekot. I vo sovetskata literatura so ovoj termin se ozna~uvaat najbitnite osobini na li~nosta koi davaat pe~at na celokupnoto negovo odnesuvawe. terminot karakter e vi{ok vo psiholo{kiot re~nik. svesnost. Ne postoi aktivnost sama za 6 . ako bi se upotrebuval toj izraz. Toa mo`e da go pravi etikata i politikata. Kako karakterni osobini. toj termin ne treba voop{to da so upotrebuva vo psihologijata. Me|utoa. zna~i. skromnost. dobrina i sli~no. ^esto izrazot karakter ozna~uva volja ili konativna osobina na ~ovekot. Nekoi najrani obidi na faktorska analiza na li~nosta uka`uvaat na voqata kako karakterna osobina na ~ovekot. smetaat tie. nesebi~nost. pa kako osobini na karakterot se naveduvaat upornosta.Izrazot karakter vo psihologijata se upotrebuva vo pove}e razli~ni zna~ewa. Ne e rabota na naukata. gi opfa}a site osobini na poedinecot. spored nivnoto mislewe. Ponekoga{ se izedna~uvaat poimite li~nost i karakter. spored nego. Treba da se napomeni deka e mnogu te{ko da se odvojat voqniot i eti~ki moment. najkarakteristi~nite za poedinecot. pa kako karakterni osobini se naveduvaat sebi~nost. Toj faktor. se ozna~uvaat osobinite so koi se izrazuva pridr`uvawe ili nepridr`uvawe do odredeni normi koi vladeat vo odredeno dru{tvo.

Deka osobinite koi se narekuvaat karakterni se odnesuvaat i na moralnite celi i na voljnite osobini poka`uva i faktorskata analiza na motivite koja ja naveduva Gilford. bidej}i so nego se ocenuva moralnata strana na li~nosta. Pod karakter. se podrazbira kako {to i nekoi avtori zastapuvaat . Se zboruva za dobar i lo{ karakter i za cvrst i slab karakter. Hrabrost. Toj na osnova na faktorskata analiza na dinami~kite osobini na li~nosta razlikuva nekolku grupi faktori. a slab karakter onoj ~ovek koj poseduva moralni osobini. odrekuvawe od zadovoluvawe na nekoi sebi~ni motivi.integriran sistem na osobini koi ovozmo`uvaat na poedinecot i pokraj preprekite da postapuva na relativno dosleden na~in.pretstavuvaat svojstva koi mo`at da se nare~at karakterni svojstva.n. a ovie termini isto taka se odnesuvaat na t. no nema odlu~nost da gi primeni. i onie avtori koi go isfrlaat od upotreba terminot karakter vo psihologijata. energi~nost . dru{tveno korisno ili {tetno. i toa vo odnos na moralnite principi i moralnite sva}awa na nekoe dru{tvo. se vklu~uvaat i voljni osobini. 7 . Cvrst karakter bi imal onoj koj pokraj moralnite osobini poseduva i energi~nost i upornost vo odnesuvaweto. karakternite osobini mo`at da se vbrojat. pla{livost. kako {to toa go pravat nekoi avtori. Manifestirawe na osobinite kako {to se: doslednost. vo karakterni osobini pokraj moralni osobini. svesnost. a koi gi ima i denes ~esto vo sekojdnevniot `ivot. Vo sklad so ovie sva}awa e i razlikuvawe na vrstite na karakter koi se nao|aat vo postarite psiholo{ki u~ebnici. upornost. nesvenost. zboruvaat za socijalnite stavovi. zna~i. Zatoa. Ispolnuvaweto na ovie osobini bara redovno sovladuvawe odredeni sebi~ni tendencii. a lo{ karakter ~ovek koj ne poseduva takvi moralni osobini. Ako se ima predvid deka so karakternite osobini se izrazuva sodr`inata na odnesuvaweto na ~ovekot i se istaknuvaat celite kon koi toj se stremi. ~esnost . Pod karakterni osobini treba da se podrazbiraat pred se onie osobini koi se manifestiraat vo vrska so eti~kite principi koi se odlika na odredeno dru{tvo.koi obi~no ozna~uvaat karakterni osobini. Vsu{nost. za socijalni motivi i socijalni interesi na poedinecot. i voljen i eti~ki. moralna strana na li~nosta. koi toj gi narekuva potrebi vo vrska so samoodlu~uvawe. me|u dinami~ki ili motivacioni osobini na li~nosta. moralno ili nemoralno. Dobar karakter bi imal ~ovekot koj se odlikuva so moralni osobini. osobini so koi se ocenuva odnesuvaweto na poedinecot kako pravilno ili nepravilno. gi vklu~uvaat dvata spomenati momenta. Za ocenuvawe na poedina li~nost osobeno e va`no da se utvrdat onie osobini so koi se izrazuva na~in na postapuvawe vo vrska so moralni principi.sebe.

Potreba za svrtuvawe kon samiot sebe. bila niska no sepak pozitivna. Spored nego. Pri vakvi ispituvawa davani se na primer odredeni zada~i so strogi upatstva deka zada~ata mora da se izvr{i so zatvoreni o~i. a pokasno na odreden na~in se proveruva dali toj navistina gi pro~ital tie knigi. Tamu kade ovaa potreba e razviena nema te`neewe za samostojno postapuvawe. ^esnost. Mesto toa. Ispituvawata vr{eni preku razli~ni zada~i (testovi). 2. postoi te`neewe da se postapuva sprema op{tite usvoeni i vladea~ki moralni principi. Potreba za sloboda koja se manifestira vo `elbata za sloboda bez ograni~uvawe. spored Gilford. koja najop{to se ozna~uva kako izbegnuvawe da se la`i i izneveruva. Me|utoa zada~ata mo`ela da se izvr{i samo ako onaj koj ja izvr{uva skri{um poglednuva. bi postoele ~etiri potrebi od ovoj vid: 1. 8 . pa makar i da ne se odobruvala celta poradi koja rabotata se prezema. po pravilo. 3. kako i {to poka`ale deka za poedincite postoi korelacija pome|u izbegnuvawe da se la`i i izbegnuvawe da se izneveruva. so koi e proveruvano dali nekoj la`e ili izneveruva. ne la`at i pri izvr{uvaweto na drugite zada~i. da se napi{at na nekoj spisok site knigi koi poedinecot gi pro~ital.za razlika od nea sprotivno nastojuvawe za potpirawe na drugite i sporeduvawe so drugite. Taa korelacija. tendencija ~ovekot da se potpri na samiot sebesi .Toa se potrebi vo koi doa|a do izraz streme`ot za samostojno odlu~uvawe za svoite postapki. vo nastojuvaweto da se oslobodi od vkalapuvawe i vo nastojuvawe ~ovekot da bide sloboden tvorec. Ili pak se zadavani zada~i. Nastojuvawe za prilagoduvawe na kulturata i vladea~kite obi~ai. Ova nastojuvawe se manifestira vo prifa}awe na konvencionalni (vladea~ki) eti~ki principi i nastojuvawe site da se pridr`uvaat do ovie principi. Osobinite preku koi se manifestiraat ovie potrebi mo`e. 4. vsu{nost. Potrebata za komformirawe se manifestira vo nastojuvawe da se raboti svesno na sekoja rabota koja se obavuva. poka`ale deka ispitanicite koi ne la`ele pri izvr{uvaweto na edna zada~a. da se smetaat kako karakterni osobini.

wikipedia. d-r Liljana Batkoska Psihologija li~nosti od d-r Nikola Rot Psihologija za gimnazisko obrazovanie Psihologija za medicinsko obrazovanie www.Koristena literatura: • • • • • • Kriminalisti~ka psihologija od prof.com Google prebaruvawa 9 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->